Glenoak High School - Aurum Yearbook (Canton, OH)

 - Class of 1976

Page 1 of 412

 

Glenoak High School - Aurum Yearbook (Canton, OH) online yearbook collection, 1976 Edition, Cover
CoverPage 6, 1976 Edition, Glenoak High School - Aurum Yearbook (Canton, OH) online yearbook collectionPage 7, 1976 Edition, Glenoak High School - Aurum Yearbook (Canton, OH) online yearbook collection
Pages 6 - 7

Page 10, 1976 Edition, Glenoak High School - Aurum Yearbook (Canton, OH) online yearbook collectionPage 11, 1976 Edition, Glenoak High School - Aurum Yearbook (Canton, OH) online yearbook collection
Pages 10 - 11

Page 14, 1976 Edition, Glenoak High School - Aurum Yearbook (Canton, OH) online yearbook collectionPage 15, 1976 Edition, Glenoak High School - Aurum Yearbook (Canton, OH) online yearbook collection
Pages 14 - 15

Page 8, 1976 Edition, Glenoak High School - Aurum Yearbook (Canton, OH) online yearbook collectionPage 9, 1976 Edition, Glenoak High School - Aurum Yearbook (Canton, OH) online yearbook collection
Pages 8 - 9
Page 12, 1976 Edition, Glenoak High School - Aurum Yearbook (Canton, OH) online yearbook collectionPage 13, 1976 Edition, Glenoak High School - Aurum Yearbook (Canton, OH) online yearbook collection
Pages 12 - 13
Page 16, 1976 Edition, Glenoak High School - Aurum Yearbook (Canton, OH) online yearbook collectionPage 17, 1976 Edition, Glenoak High School - Aurum Yearbook (Canton, OH) online yearbook collection
Pages 16 - 17

Text from Pages 1 - 412 of the 1976 volume:

kG9kffQL9, 5 . 5' A ,.A V Q V MM r 3qfwf1?"fQA 3 X f"'ffy"fA W A ' ff? Jwewww A ,A.lK v if bqvu ww 4 . VV i ' ,V,V A Uijim Q? 2ifi'lf1Www"ff13wvgWP?zf' M' Wmfwxpy ji? J . A Q , M0 f5 4 f N55f41f2w mv cmymqpuxnw f' WM! L :A has 5? Uvb- f:.?Qf,,MT QL! 4 A f ,M ' J ' ff..Q1.fNN , Qrmnemmgg QDQTXJS .1 - ' f QA- , ' AAV. .N Q , V In c'xAJ,.N,5xIzY , .. 4 , - I , WK -wx . , , N- :jg i -f -- T W A 1 y X V. -. . P A ,A A..W . , . . Q A, A f ' 71 A ' ' - q 1 ',-' - ', Q Q .1 . ' . U' I- .... A A .N by f . , V 55 .A A YA A, 4.1544 - f, Al- ,-'N ' AA..'. .Fw A. MNA. ,, -. VA A I. .- . "hai V. 1 . ,j4A: f : gk Pj in " V, VV . . A . . ' . . VV .,...V. , , W, ,.LV 1 -, .1A1,. Y- b ' - . . , . , A A '4 A we - . A A . . V, , .A,,4 A ,.,, , Ab, .A - V A- .A ' -, - A 1 ' ' A. A v A .. A f V . . . . A .. A If 5 . Q 1 5 - 2 , ' - ' . .... A .'- 'H . .A 1' ,lwx ,,.' . -. A.-. A +' -" , V . .. . ' P x' A,,- , .Vf .V A .-, f A. l . . .. . . . ,+.. 1 .. 1 4, 1 "' ,4A A ', ' ' A-. A f "" Q .' AA ?QdL3,A,1 ' ,' gf IAAI ,f.f ff7,W ff: ' .. . A .. ' . - A . ' 'A'A , .A . W . T f . A A ' 1 ' VN , -' f "A- 1' .,.' ' 19' 'L L A E Q 1 , -A' A. '.A. .1'V, . 1 V IAV. 4 M -A v.!.A wt.. ",' VIIN V v4lA Q N. A. '-.' '.. ' Y v k 'A '. . .. . . - A .A u 5 . . Q .. ' . . . . f . 1 A . A .. 1 A + . . . . . . A 3 I A . .l . . A A , .4.A lv.. .A.q. W BIQMM HoM,vQ.2, LM Q., ff TM Se Q, 12?-fi mm-vc IL W MH MU. ffifwi cfm-we'if.sLLff:kh-mwrs BLM ,aiwwq -TL ML s ' Lfwv! Li 0 Lg Q, ,VL ll fx -5' 1-Af' - ', A , ,.., I, K' img! , Q QQ Uv U 4-S, mb .TQA C K4 ,ZLL6 Gif GLVMQ ofabmcglgi, qu m! , ,U Q- ' ' Libfq71NXD . , if ,, U14 M gon XXX Ag ,N NM ,N adv gb .5 XF V bi XJXXQ Q N443 P5526 kowkbk If M ., Q u 3 '54 MM l 55' YNiPNvi3giwX5NwNP GSW My My if 9685? QM My YM f P33 A s wx NS 2 My 'GPA A maqkwxwb JXNEGJXBR VW RWL SO midi QQ, 5 I page YXWMMWUW WJ' W' L, UJOM wx Wd M4200 X QC' ' . . X MXN? QVFOU-9 gif gihaw-NS M xrx M3 vga' 6 XBYLKIKQAS ai VWW' ,V ? 1UefwL'21 ' , U, wwfwg mx 'WC bak :E wwe vwww V5 Q v WW, UK CUM WHO QJOQTOQCN x woVyk ,MJD-6x96 1 6 T Nadi QUQX chgoiid Diggs Wg NX wif , 1 W W L Q1 i l L L Jlqxfflg Lqt W fmixjji , gif W A JL, JZ? M few! UL Qi N W S G .-z' 9, .L f A s 4""'n 'ALQE 5 U' ?U 'if QVHL I ' H 1 , f NN li M j H s , +L,-M 'B- H I A I w w 1 A x A W w , X ,7 M K X IQ'-X, K , 1 w V pm if " ' lfl k wu.1 W w 1. ,, + ,VNV gf fwxl 'y.f,l ,JI ,QQ...gLL,Q,5f Sp: 4 kg' ,,,, ww mm ' rwwwmfwt ,Q , mmm' lrjfxmm N I WIA ri Q37 ' 1 V 'Y 1. "' 1 ' la 1 xl , ,'. 1 W . " 1 - . - wmmm rm www' Q u X , 111 1 . U .1 1 1.1 'W "ji 11,31W W, 5' -2:5 111 A 1 , x1 16 1 11.13 45 11' ,, , M 11111.53 M 1, 4 1111 1 11 . , H , X n ' ,', .- 1 ., 141, , . 4, '- 17 ' , , , ,, 1. , 1 19,11 111 1' 1 s 1.11 1 11 1, ,,1'W 1'11.1 1, 1Z1111l111,,- 1 , 11 11 ,, y , ,I , 11 I- V111 H :Q 1 1 1 11, ., 111 X5 , I1 55.11 1 1 U12 Xml ,Y , 1 1, ,W.,.,v-, ,, Www-.- H. ,-.-.N--.0 -1- - -- W ---W 1,- -1111 1- . fly , 11, ' W il! XVII? im . 1.. J-'12-.. af, .11-111 'Nw' 1-2.41 u U ,511 .,Y ,Vi 1 f :KI illffuf Ffa' xii, '31 il lvffrh L',T,:11' .j1,1"'1, :1-,-1 1i,r, gk.-11. - MAQ. 13,-V1-L L 121 2.5: f:4l,.,H.xf1 111 1 111W 1, M .' 4' -viin.. 19 1 .gl-1.1-,Cv 1 1 1 xx , Y 11 g X 1, 1 M , 1 15 1 1 1 1111 1111 1 11 1 M 'r X. Y! 1, . - 1. 'fx'-. -1: ' ' :Q-'1 v LP' .45 1 1 ' 1 1 ,117 .1 11, 1' W 11 111111 1 1 ,5f1Vff: '11 1121 .1 1.. , 1 -" F' 3"' ""'7',l7':5' .. ,Y U" 2.1 L.1:Li"iF'-5.- . 1 'Wi J . , . ,,,.,, , 111 .,-, .11 1' 3-M.. : 1'--1 , 1 1-L7-1?F!,.1-"'1,ffr4,1 . 1 , .11 1 f 1: 1 .- , 1, M -1- ,, ,M , 11, , ,- f'-,g:. . . , 1 1 4,1 ., H .1-g-,1 . A 1 V, -.1,. ,.,.1 .,, ,L ., 1 ,1 11-F--1., Ag. -. .i Q'ul11-,,- ,,, - , , ,511 , 1. ,1 1. -, ,,.,,.,--g1f, - , -1 1 1 -.wr -1, 1 1 -4437551 1.44 . l,.,.'.1- -1 ,,,y1H.E f,1 1, 11: , , g 1. , 114 1 1-1.11 1- .Y 1 , -,, -1 1f111pw,111 -, 'A ,, L -.1 1--,,'W,1 1 ,1 .-11.4 . ', 2 ' - 24,41-1, 1 ' ' ' N235 1 1-11 W-.-3,11 WW: ,1,,ff 111 A I ,,1.-42.5. ,,1-N, 5c1i:flTl,:ff1+,g: FV' ,1 1 ,,,.,, ,ig , hw 1 ?f:H1,iL,,,W,, , rp .. '- ' .91-"',!",f,12 -mf 5 1" ' '-"-41.-9 i'1U'fi 1' ' 1'Li:Q1if11, : ' z '!""f Y ".f"' 1 ".-'I' " -Q. , ' I1 jg. :,.',1::fL , ,3"p,N , 1 .1 f ff II:-1 ,. I , 1 1 A ' .mi ' 1" P- ' 1 ki.,-,f : :WH-V mg:-' 1 1., if. .f . -7 .J 111 1 Q.,-Lf.- I V 1 Y' 'ESL A :r " ',f,1,1,n gI 9' Y, ,I f ' ,'j"",i,,g..f 1 Www ,i 11 1 'M . 1, 1 , . 1 ,. .i-.L1 L-- 1 'I 1 .- , 1!1'1'f'.- fr? W ' 1 . V A 1' 2 1 ,wg-1,.,,1.g . --, X' ' V f . 1 N, , . " :KN fx' , bl .f ' fx Y' A .- "if Xu: 7 ' 'K 5 15? 1.1 1 Q- A, 1' P' 1,11 1 1 ' 1 . , gm-2, 'fr' fg,.A1r!'-, 1 xg! -A -1 ,111 3, ,--f., , K fy , ff... 11111. ,. 1 .1 11- W -11 . ,. 1-1 - 6 ff - I - 1 1 . -1, 1 .112 f +1 fr' W Q.. ,N 1. .1 1 11 Y ,ff , 1 ,. 1. Q . ,P -111110-6 .71 ,, Y , ., LH . A 1 ' LQ"5,.,0+n 1' J " 'Pi K. 'tif 1-v- X - 'TAC'-L" -fr ' 9 1 "ff 1 ffik 3 ,- 1 'JA 1 1 , :, 1 If. Av , ., .., ,,,,,.,, 1,134 1 -, ,- 3 H 1 4 - 1 .,' , L3 5431, QW- . X141 uvjagi ,fl ' 1, A X-7 4:11 ' 'V r. "y, 'A' Q " JXU1 ,FO 4 1.1.,1-Q . ,'fP1,., X- -:W-ff ,t ' 1, H-1' 16" ' 1, - 1 '1 1 'f - 1 'Q 1 1 . . . gi-.. 5-Q3 QQ 1 Q1 , ' ju, Cf, 1, ggi,-, .1 Y-, '5 4, , , 7, x PN 5 -21-2:--N , Qi-g5:?n5A,,. 1111, '1 fg:QW1,,! V 3' 1 L1 111-11 - - 14. 14n..31"E 1 n rf- -X 1 fxif :Vi I - ,., 'M' .,, "33g4:f,:S4f-535' i1 'ff 1' ff Mfg, Q1 z 5.3 ,f -,1 51 17 q , 5'.1,..'-fgzggfltf 1 3 ,gs . , 1 . . W, 1 , , -,r '11-1 -- ,.g-mf . g 1, . 1 21 ' '11 ' ' 'f - - - 1 - 1 31 1 L ,I 151 , 1 ' 1 1 1 1 1 f 1 1 1 fx - Q1 ici' 1 - 1 K :Y ' ,Ln I L f uf.: " '- V 111:11 uc 1: ' 1 5 y I1 - I . 1 ' 5 ' '1 A N . 1 ' ' LW .J , , X 4' 71,1155-1 f ' .,,i 1'f"l,j2gf3:F?1', -an .-A -'D , -. fisuriyp-X: 5 K 1 1 111111 x . 1 PL CE T0 EXCEL J ix' rf? G ' ' "U v r f" E f Yi, v-P-1, anal N T E E'E- H' 9 'Lef- . - - :I Q 5: X 'QI 'TIS' - . rw. .A L .14 '- .ii . in '. I",-1-' J' ' g. ,. 911 v , , f N C'Ii:L:5u?!- V f ,fl url, 1 1 A " vii? f 5 -p' ! , -j ,Vg I,-N , - ' 'V ' 4 A 1 1 ',f .- if 'fl -' 'EQ-Q"-W," F. ' ff f -fm ' Q, M N is RYJL , .J N fd - ' 5 -X U in 'fx J F511 fl'1-T312 k e F mug Yi A wif" ,u'U'E' E' 4 Q 'Wax K.: M, Qu - E E H - 1 4 , " l' 7' 1 ':' . RIA- 'T Y p 3 Xr,h .rf - X 5 55 Qi- 1 'nyiw W X . A M MT. Li X v , W ' x 110 . fl' hr 'i XX . ,Q "' ,S ' ' , Q-. ..,,,,.v.? I L , . . X , ff 1 f 1' .' ' ' ' K H"-:if -Lf! .:.pf3'fn, r . ' .4 . I 9 X,-, Z- I v - . . if --,.,.,Z- 4.1-g 1 X ,. V lf r ' -' ' .i .N A . .ef ' ---2.1" ---: . ,A , zY,1-MTM' R 5 . ' M - ,' -' I , y , ' - N -.W v, Hi X Vggfl' ,Q xg L i A Q-r!mBL, ru, , U J P -M w X 4 - .g 'ikkigf LAR, QR KW LT. If yxlfxx nw X ,. . X ,J Urn MM f N 1, 'Nd ft! L Ls IX4 Qxfcllwqwif Qwfff yjfwlm k X L L: ia H-'vi iw mm-A335 A B tlllgp.. Xb Q ,.-SWL! K0i ,f 'H , N , -. T7 if ". i I V L 'N 1 31 i X , I ' , ju 14 Q . xx , I Y ., i '5g,:,, , k : , x :V . wc, .i':5-'-jp?" r 3 'Q 'Ui' 1 V I 'A , . 1 ,pq Q, as A , . W. ,I . ,f,:7gIg11,:,,,x Tk- 3 , ,kr Q 'ff , Q , A 1 ,, A ' 1 A 3 L W ' S' , K as ' . L 1, lf," I fr, ff ' IS: ' 1 1 ' W.. V- 1 M f 'rn' . ' W x .. , Y ,. 0 J F ' J, 1' ' V :iff -- ,ff ' - Jr i ' ' 2 jf V ' . ' . ,, ill' X X I v ' X "-"-- -f- I Q1 N, 15 ' , N, , . Aid. Q - M g , V b,,jwi.:,:,. :fa ' Y-V - 'svw Y ' R ,- ,, ,, Y' V, . , ' G , vu . -.- ,Z EV, 1 ,. ,Z .,, 1 W l l F Y 'Z-Z I " ' F" 73 Y ' ' N -- A 7" gf: ' - 1 N , f W- 7 34' , "' Qffffgvlc' W 'if R ' ' ' H N -313' N ww.. 1 4 ' 'J' ,f i W X , H 1 uh M N Ntysjxiilj ri w H , fi? ' Ei V A.. V 1 J lxx . ' w, ', 1 . F-- , , 1, 1 m'd"N V , , , I , , ' ' w i , ,X . " . , X Q N M.. 1 5. ' , , -f W I ' Aims'-v,-..,,.-' ' .ZIV if r . A PLACE TO ACQ IRE KILL l 1 l 1 i A f'..n -vi' , L - f ff2siw,, mf-"J" ,gf-wxcs , Y I,-L if r 1' f'-fi? , 'P , 5, I w,:5l:- 'V 1 all I . ' 1 . 5 ff 1 v , , .,.. -L 1 N. LL! F .-ff ..-. ,, , V4 h , Va: ,j .i im' y f' I vi -R . -f A ' Sd 1 l i I hazf- T 1' A w 5 . lug 5 'rf 35 ' L. My 'win w'i!fV.hf 4? .MQ V ' lg Ah QXX f it 55 ' L ,, ., 3' ' , L f -X L 91 x x, L "" ,y PL CE TOCRE TEg " 'V fl. LJ 5-47? l. 1 -- . . , "-. 59 . " .' TV. Vw 4, A f iff' ,, -- W, 35" 'rm wk ' i . nu -Mfgy' - 4, M N H -,Wg -fb x W sq. ,A 1 H ,E Ni f QI!! ' NN n -, . 1. 2 . .RR ' X 1 Yi N -,ff V fha i.-, ,fl . 1 l ! 1 1 ,Wifi , .J 7 A, '1 I , 1 -1 Vg V ..-ff ry - 3 .YN ' 3' x- fy V- ' Y, ,H H J ,iafilif r ' V .lr N iff' ' ex? ' .ng . . , 'ff 'W -., ' ,f. , z, -N sway 1 W ,,Sg?f,:. A ' 'nys ,I-L.',,x fm -, 1.9, i 1 1 ' uh!-A wfg Q ' 1'-,A fr my - X ' 53 V- Z 1 f i ll -iii' ,Lf Ml xg. , A ...,.-., r ,- ,TW 'fic 111 1, 'v,, ,,, llf !X1klxlY!Xfxx! :rfLNxL xxx!! x y 1 ' I nm. -Q, Q 5 1, Z sf' ff VTE eff' W? r N l 1 v xx-'T , ' ggi: 1 A , ,",.!' L71 E- !"1f"'M W1 A 3 gi 'N N '1 ,QL-mi , Y, E , X1 I: -fx, , 2 N i 14 '37'-7370 THE FIRST 200 YEARS A knowledge of American history is an invitation to experience the ac- complishment, drama, tragedy and hope of an infant nation struggling to grow up. Sturdy, determined pioneers hacked away at the edges of a raw continent and, with blunders and achievements alike, modeled a country with a spirited nature and a united commitment to individual liberty for every one of its citizens. Americans, great and not so great, have given us a heritage to carry on and improve upon. Farmers and soldiers, industri- alists and merchants, dreamers and leaders, are all there in two centuries of progress. But the maturing isn't finished. You'll find the boundaries of growth as endless today as when our forefathers first envisioned them. You can seek out your own destiny with the wisdom and judgement which comes with re-creation of the past. Your knowledge, dreams and industry will carry on through many more centuries of living history. N DF I 1 fl-"I Advlsor Mr Renler President Paul Wmklemen VICE Pres1dentPh1l Yacos Secretary Becky Lawrence Treasurer Doug Malcolm xl t A - .v,5-,- YVVV W . f . .1 W ,Q A'.'gw . ' V , 'se -' -, ' -' ft-.. Q 2, ' s NX "- u . 7 5 g I uf' -,I 1 r M w, ' 1 ELT .' 'A ' uv- ' A xr... . Qin I if-T ,. ' Q ' F. Qs , 4 3 f V 4" u , Il J v X' 3.1. ,- 7 ' ' 5 u' P Y. ' ' nr -T' A A ff- !! ' 3. ' '73 'Y -' ffl. 4 . 1' ' 1, Q1 fv - x. 1 - 3' , . -3, ,u-.4 ' D A .4 . 4 ., A 1 ' Z 1 I Q ' ' ' I 3 1 5 r ' 4,-I 3? WW 9a X B A ,gf nz l 4 . b1.A W :zz , - 1 J ,1:f-PLA-gait-ax., R ' . xfvm' 4 'S gf 15 gg .1 ,M .Sas ., . Tillua '-Au. 1' ' .17 1 f 1W'jy 'N m J I , I ,' , vi - K ,Ni Vzzy L ,P 'Q 'aff ' J 5" Q, ' M -,J.Y E gw, F U W' i V .-,.-.-,-- 4-'44 - vvxx- JL- -FLW '-"- W -iiiWFW,?5,..,,?Dw W, , ,, ig!! MY , 1 sn , Hg .zz flaw 255 , . 7 1 meme :H H, W Q 1 i waz ,sf iff . a 2 ' 1 W 1,1 i 4' 'af 'L wx Q Slfifl :x N, 1 zaiss ' , ' ,L ig . V I 1 3 ia ' - i'.,,,..Ar-:- ' . ,J -. 1 mx M , g m 20' , ,, . . ,, ,, L . W E. an 5.1, Y... M,Y.:,.5.w. . I-N 1 Q I, ,X ,Q x V f '9 I, .M , w K H nf 1 vw, .Y may wx 'Hg wg ' mana gi: rl ez MW , .. ,K -A 7 V mfs, X -.. X Q I . . fx 5. SA fm ya.. K -M, A, , , ,,1J,5,, H X Jszxfs m.4,, W wa 1 - 13. cz, 194525 xr lem ' 21 gf ., 'SQL 1, 1 ip QQ 55 12 ., I 3 1 , N x W X R I 1 1 P V 1 2 I 1 W C 22 Q w as 'W' 3 - ' K 2 F 1: M 1,7 W Y A AY W V- - 1 r ix ,J .ww XF, N 222 B Hi H, 52 95 Vw - , sae iii W I" ' J' as , W mam 5512 MEZZ .xx wg :si Q in w fff ,N 1 w ol :ff Na ,. E A255 525 we 1: :ig mia W W Q1 X ..- K 1: f .. .. S ,1 1 . R Y A W 9 .U in n 5 gg E M :vm S - s ff . ' H ifwifg-siw f w . . , , . -, -, ,V , AET5' 1 -,ja-v.--, - I K-,J - i.- 1 f f .:'t:-z-lihfaz, W1-2111?-fl 5 15.5, 'T' N' 2- -- -' 1 f mt:,415f'Lg,. E112-,-5 1.5 1- , 4 H , :'-3,11 . ' g.:,,' nip' '34 , .I . , ,, 1 -3- X1 . ,, .- , U, ,1. 2:Jt1."LgfJeil 'lm'-"':f.,f ,-L-3 'fe-Y, 41 , 'f f - , v , , w.:q:U2,'.2-Ige.. w?':, 'A , '.--M' 1 -:wg ' - , , zgA,,,:--ffw-rg' 2.1,-:pw - ' -g--gm, , I , , ,"-Q.:-L:1,5L.,fY:JA-" 2 ' 1 ,. 1 ' T- Wifi?-5-1-,Q ' IT L v 1 Y ' ':' If ,. ,,, ,. A X .11 1, am 1 es fy m1f5,. . Q W . , , Aff ' M- A- mia :em- uwggw, ,my v Wm get ii Hs? . 3 5 Q, m www f Z1 3.5, F H X WMA!! few 1 9 T A 2 fa Vi? is 'ls' gy X Q- W , Q Qi 1 ' m'i3Q5g1S?gQw W my I , X 1 I A 2 i2 A 1 M l w i ' we , 'ww v 1 Y Y 1 Lg W 5 H ff F 11 A wi L: Y 5 ex ' SZ Q: 26 V K , y W 4 I '31 L. A .. H if 1 I .M f S ," , , , a ' 15 3, ,L ' 'K h V F Y U h M w:wQ R11 n iw if rn Qfgamaw W ,gre " r warp-Q3 1 - H ' . A - X . M M fm - wa sw ,fs 5 'V ,232 vi' W 52 W 22535 if 1W,mg'g5 A is . A . 5? M, AW 2? ,,Q,,,gM. . XM w Wm , ' A' is sg, - W' M u 1 ,,...,Y,,,., , , , N M f T W1 X . H A . M , W .. , Q5 K1 N, ax ' ,. ,. . BE r N , 1 W 4 V ., H H ' . rw ' f A X ' . WY? ' X X J 28' ' e V - -1 ' we 1 in Q as asa: n -1 ' 2 5 E 2 it N 1 'Rn-J' : X 4 ' ' ' U , I K x A. 1 r 1 fx 5. s V 1 1 -,-.:L- 3. -. :1.fl:.,-1e"'.1'1-' ww' 4 ,pf -."- - ,V lv , .-L, .V V .14 1 4,3 X, ..,.. HI.. ,J. 4 V A ll X v , I I , u I nm, -i 'I -N-0. BG' ,. 45-, 1, Y I f f.-- i.. .+Vv- xY ,, V I , I Y l A U ' 30 1 4 ww., :ix 1 Pa Rf -, -H ,lg 4 5 4 ' , H A -H as W , zufxe Vx 24" Q X? ' " if-V3 L nf I ' ' , 5 Q Q Y 4 Q , ' 1. f X L1 W' -9 b 15 f- 'uf ' .Qu - F? v if me M- W 5 'mfg'-.L Q., 331 -AV:g,1.l, -1- ss iii we V 55 34 W , ,1 X, ,i 32 x x --' H a r wx xv "N ' om 2 Q 55 Q Q H U nr 'L rf, K N , 'P-:NEW 33, he 5 sf 0 W of n w f if .54-' lm, V Wi gc. W W W ' T" I N . UI h ". xxwx QQ, W . X W W . 'f ,W V X .-yi. W ff uf " ' J. W H WW- "1 W . .W . f -1. . ', 2:2 r-- ,W . new m 21 m W , , W I 1 5 gf, HW, .QW ., W QQ f W N W W W, WW WWW WW 5 Q22 g sew W W Mi? V W W W :W Hi wi F... - N nr' W1 llfz ' assi W WW 2 a W Q15 HT W I W Q? iii zzz if 5523 Ng, .J W QQ.. 5 "f1'33"' xl J 'll.N- , nei151kHWN9?PiW A ,Q u A ,- - -.f'.. Q- x Qx ev J ' 4 u P 1 I I X 1 5 xx Qu ef Qf 1- ' E55 A Q , 5: , , 1 - 5- , 5 36 ' ,f 5 f +. ,L x www, , f f ,mf X - , w . : arf I ' MQh1mws ,+ n U1 W -Y xkjkfj c.' ,s . ,4 ,J 5 K x as Q N r 2 Q n ' If Kikffgg, 5 x 4 X w I' P Q. Q 40 hd yn...- -A Y' ,fi 4. J ' " .M ,f V V I, :f . ' 5 A ' .. , VJ' ' fy Y - . 112 'ALM FW1M.f: f3... ' V ' A 1 , W W M by V b I , . .' If Y -N A -V 1 .N 'L V ' , if N , 'fif-5+ V 'Zu ,ww V-Mm? X 1 : .f 5 . W' n tx V x ...1 gan . A ,L -M .V N A .ii i My AM P 1 W' , P -'K . NN ' " 'Sv f 1 5 A- V -janv... ' . I ,A,Q , 13. ' uh M A E 1 , Us uh Kg I.'lw A ,. yt .Y .' - .M -f X-A Z V ' "' 5 - i ff, , --gi' b ' . 1 "', A :'. --1 ' K 53253 L -I S ' W in W? L. A gi 'iff lv.-uf' ,, ......Q 'F' I Y A 1' " " . ,- . .la " IV I s.11's.?fg:.,, ' ' r -:' ' ,.,, -.- -f - .M I 1 I QVNLVV M lf. , fii,-55 ' b g Q q V Wh' x g f If , J - ' -- ..-.lf.f.L..1 i V i g i 21 f ww H , I , i , 1 I M, 31 ww 1 ,Q fl 7 Q ff' L. W ff-M51 45 W Y F " -41 1 fa - A H '--- 'A 12 mg if 'W .g,,,W5 Q, A' 1 , K , Sz K l M E , k N 1 - 4-git. 2' I N 1152 h .4-za 6 f f . X . gl' 3. ,fy E. H55 :rf- fe Z f Vi V- f, Qf L w ,K .I .. J ' 51 W 5 . . -v J, - WS' .ff ex V .ww-'Sr N K. 8 1 .-- ' 471. ' .1'L.. "' I . H , ' - . x A w Y if N 42 1 Y . w v E V A4 I A L I KNEE 1. W' K ww. H ' 2-.:,i. 1 ' F' , , ., V n'l , ! HN .WMM X "ff YW J. . ix 9. 1213 ww ru H asf ex. wx s. ,v Tv 0 viii! 2 W V zz QF ::: km. :zz img , we me Q Lg -, 2 mv' ' 1 ' 123121, 'ygfssyi H'3wQ'j3f , ' 1 Q n 1 f , l fi. 'ff'3iA-1 V - 72.3. ' ' 'ix ?f-.. I '1 . 1 .A 'r K , , s Q7 gf 1 1 ,j' ,s f' 1 X 1 ' W w X A via 1 . ' Z! , , r '- r I ., I 5 W 1 X ll ' 'wa 1 N W I X ,1 ' 1 1 , ,- ,I X A w y - , 1. 5 S .ii 1 ' Zi., M :Qi X , 'Wu 9, I as A ' Ks. .f . ,. --- ' M . ,. J f ' f 2 f q 5 1 w f . w V . 1 , 1 . I N E M y N L l iw W 1 ' ff ' " X' " Egan N 'pf E 5 222 453' ii we g a Q22 ' N m " M Q22 uf M -in- J ,, 'f2"'i-' ,f -A we H L47 '+V , W H, -.. . ,, ,,,,,, Y f 11,77 ,, Y Y , U, . .Quay I Ar it It E? 5: If' 5' 1:1 E? mi in :n In I . I I I I I I I I' I I I Z , I I I -IIIIIII '- I Is '- I I J I Ik' I Ili I I 'I , H. II . , II, I' +: , I . I I I 48 V I ,Y 5 ,J I ' . I -4 n 4' - -- - - - X W, ,7,,,,,,7 ,Y , 7 s wigs Ei ge W U . M.. , , . . H f f Ei ni " w ,, W ef .K ' W ,ii . "' - fx , QF' X lxwwtxxr . .IHS iii: EEE V I U 4: va' 5 2lfff"wQ5.,f' N 1' . ' fr f' , I-R' H 'fi Q' were aww -, U ' ' ' QBEEQ " - My QE ' me N Q -. Q . .49 5 E 7 5 1, "e fi, 4: iii:-A.. .KT w 1 fin. , 5 fb . . , 4. -mf ' . Q., AK - XR 24 ,4 . x Nw all Ig IX, L, . . ' f-if . MW 3 L . u n w wa' , ' -. H Magma 1 x v X w K .gm 1 aa' mm .I 1 . I , Am as 7 rm I! 1651- Q 'E a-we M 9 W. 113.1 ' 'l "IlI4 'i an '3 H v N ' -.- X W Eiga sv 2 2 H nwgw , may ease :aa A , gm 1 , , H 221 wl w w mum, Qu Q2 .w 1" ESQ rf f f 'ff W fi Q , gm - -V V V V5.5 E . f-T -f -f -f Q 9 - , I U I 1 . b ' I Y ' 4 Y W- ,.J,,g,7,,, ,,,,,,,,,,.,,, .e . I M "ig'a,,'f,f H XR Wi. fx 9- .Q Wim? L. M 1 fu Af 4' -T1 F.. if i.: f 1 I M P ' i , K u I 1 ' 5 I M l U 55 I P l 2 an - mx ga .,.,, d H 'Q , X1 444 Az. ni- .v gm H, mix 1: H w I I M K 1 'N i i 1 T 5 a f v M r 3 , 3 y. in , x N f - K ' H H ,. ru ' an uv ' sa 56 ' , , D ' sa 3 u. I N i v ,, f ,fii Y21 , 1 1 I ' ,V f gm M.. ,.. . . . . . WA j " -T . J , I , Q S5 - ,. Q J Z,1 H Q: H I + n S K i l I W Y A - l 1 W1 - -'Y 7 qw" " ' ' " If -W xv 1 ! i 3 J a 3 -1 . ' I 1 ' i i 1 , N l , ,N 5 F i V ' V V' lx Q W ,X .N Y V . W 55. W W Q ge ,V 5' 'i ngggteg H MW' ei - A KZ A ea V, wma, E V M N,.,, xx 5 5 5 af E 5 Q W M fb g K' f 25 xl' 1 f 1 , t , H, iii iii E Q I V-. .., I . c w w. . :N . i ,. l,. Q, LJ' - - , Nm X 'N 1 . , w W , W. I , L l N , , I N ' w ' - W A. ,H E . Q - , x ' , 1 A A Mm, - -,, -- - N 5, . .5.'93H........, X! I , f fx Q N ' .. "fi 1 ,.. . , 'N , Y 4 ., ,- iid ' 1 ' 'lm X K 1 l 3 A ,.,, W., . LW ,, Y, Z V 7-Y- mx 1 A r Zn s ,I N 2 ff :I L 111 sw K 51 1 Y , ,Q Y x 1 5 L Scott Calhoun Debble Fincher .ul all NJ J 1m McJ ess EPIC Shackle John Denczak 'vm Erlc Flmn Davld Newton Dave Smlth Venetla Dowmng Danny Haldet '11 M7 Lxsa PICCHTI R ayne Snyder Bruce Esber John Marshall -sl.i,x Karen Schlffer Beth Swope , 3. I M -wx l bi wvuw' A, , ' l . I ' fy- l h ax . fig! ,I . ' --" 1' 9 l x ' X p ,,,l A l X ' I . 'Rl'. ':3: N Q M UQ . ,VM V in '1 . -- 1' A, .. Lin, .. , y , . . r 4 l ' if .1 ,mm xl A W . - J 1 Ann Giannetti SENIORS NOT PICTURED Jodi Ackley John Berardelli James Black Regina Boley Cynthia Bradley John Brakus Vince Bressi Jeff Britenbuckner Tim Bryant Terri Carnes Chris Carrick Richard Clark Kevin Cooper Ronnie Cooper John Cline Harry Craig Jim Custard Dave Defferding Jim Dugan Dottie East Lucinda Henkel Bruce Esber James Fletcher Ad Mike Palombo Jackie Lewis Sharon Manzella John Fgky Robert McCulley Dan F ritsche Bill Meeks Terry George Scott Minnis Rick Haddad Mike Oxier Steve Haut Pam Popovich Dan Hayden Audrey Rarney Walter Hannay Daryl Rayner Greg Holl Richard Reynolds Bret Holliday Phil Reynolds Michael Johnson John Richardson Bill Johnson Terri Rogers Art Jones David Rosick Chris Jordan Rick Sanders Chris Kieff Remo Sbardella Bill Knapp Leonard Scafate Greg Kowley Scott Schakett Mark Lech Bill Scheppler Dawn Hedrick Lewis Dan Scheffler 2 2 1 5 E 2 9 3 O in V- M 'I QJ. il: l.:i.3l: N ' 9 l J. i 6 2 J, -M. 4... 1 .11 . " ' xc-V ,. '15, .1 27. if I: 54 J lull'-lr-'4lvV"' f . i f I, A, I ' , 1 :fi A51 , ,Nw k it ' '14, L . Don Shahan Randy Smith Ron Smith Dave Spear Debbie Stanley Jim Stewart Liz Sumser Alan Tarr Weston Thompson Jeff Townsend Richard Turney John Tsangeos Greg Walker Lynette Ward Michelle Wilgus Brenon Wilson Kyle Wirth Donna Worley Linda Yoak Dave Zimmerman S lm, 3-.'.. ' if fa V nz: , . any 1 A J" 557' 1,. gw ...M1 -.V 1-. :.,4,r. f , - .YQ 3Q.1fgg -if, , - V, ff --,f,Qii5'ffl ' nf' zz dai. '. , il, , H3 Amr. 'ff N-- Qp sa "" H," ,. 4 W 1 , V gg, . '.":,p.-- L, ,Q .1 P, X. Z ,N , W if Q Q -.ay , -Y QE 'LA . 'Q' r 1 Q P xx .- " , V 1 ' x 3 1 V' , Hg, i , 'QQ Wg? J xssd 5.1 JN nw 5' 1 fa' K V -' X v :L mn 'Wig'- Q 3, 1-. in la Q f k , ' W - . ' MS? Ezmq i . ' l '. g .Y " iff-:Y....,E, -I ' .q.., ,',-' . .,, -nf. .' ' ' ' '..' 'I ww V I ','-I " .U If-T. v.. ' U .1 - J -,.-1-.Eff , , J J, "1 ' I s-,uf Qtr-'Eff " '1' ' L ff I' .-vfgy...,,, . 1- n . ,V ,c3f3'1.- ,gv-V. :-' ,- :,,, , . V1 , M4-.,'j,gg.,,kH-:..4 1 .1 , L,-du,-1 -. 4, 22521 Ji'-film 'E.P'ff,es ew ,, R JU IOR 3 Jr. Class Officersg Front Row, Mary Drumm, Treasurer, Georgeanne Foradas, Secretary, Back Row, Mr. Wheatley, Advisor, Richie Wilder, President, Scott Sachs, Vice-president, Mr. Guiley, Advisor. l, it ,lf 'T .XJX ..., 2 S 4 ,:ng A it iiti l 4- N if :J I xx' S " ith 3 Rt! ., Q ' 'V M 'A ff IWW I .x-3-S. . ' .Hi AJ" ' l 1, Jr' 1 7 '12-Q ,il - H 4-V , is V . I- gl ,, V 3 'Y U xiii! "2 .f , A l l , -H , J fa gg, bf 4:02, 1 ff :Alb :H 'S ,I lift my ' A' IQ' ' ' ' Qlff- DeAnna Scott Randy George Robin Gail Steve Becky Abdulla Ackerman Albaugh Alecusan Alexander Allbritain Amatangelo Amnion N3 . lwwfili Q' V ' M! , W V ' tis -MH: J: Y ,, li 4 ",,i??u.4:,f J 1 J if Q A!-A A' A e il 5 my , H Q I ,y, i A n A my ,, V1 ,fi N' t. k. 1 Y 9 4. v. rx' 'LW V- Y 5 1 lx w e 1 , , Tl y 5 ,A A :Z M j j : i my - A 'A"'Ai--if . .. w ho ' 5 A' fziiiz- Aw Tom Heidie Ben Tami Brian Chris Pete Beth Anasis Anderegg Anderson Androw Antenuce Anthony Argyriou Arnold fi lf It ' Tl' f. '11, 'QI - 1 1 Y . Y U ., A T w H I4 I . .1 xv I .V A , A , f y 5 134651 1-1, , 'gf Ffa A - , 'A -as . f, If all A J 73' 3 Y JA 1 Q..-f fl P' I 11" A, A li' ,f i H. A ffm ,M J 4 'Wg 'A WH AA . lr Karen John Maureen Sue Keith Jim Tim Larry Rodney Assel Aungst Austin Bair Balzer Bambergel' Barldiefa Barley BHIIOW 7 I 'RM A if ,V V' E WT 5 4 A . -' Ali- A AV w - A f ii ' :- , A i- v A 'fl-' . X, ' HU- A V, , V ,A 1 ll , S V 9 A111 in l Q ri- '-S if Qifl .A 5'5E-Elm Yi l y f N ' , ' n y' At 5 , K -yi-f A if ,M , . l A - '41 I H F V. A. , -F13 ,V 'N - , Sz N, M Al j lr L w A V- li.' - A5 A A A AME " if S . " wi. 'X JW ' Julie Bruce Steve Kim Rick Donna Mark Bob Belva Bartchy Bartels Barthel Battista baxter Beadle Beard Becherer Beck 68 ETQB VA-",?7F if" -'S ,Q if , r k if fl- '2- "f A Mizz' , . of -B A3 Jeff Debbie Mike June Judy Carol Beck Bell Bennett Berger Bergert Bernhardt gif' f 'Wil lik 1 l 1 ..- . 7 1 '. All 7 T we l. F Dave Jodi Steve Sharon Beatrice Bob Beuacqua Beymer Biedenbach Black Blake Blankenship 'Wx N' if f-5 :N ,l " ' I' W r -frv in 1 -w '-fail., . , I V - . lb 64 . , ff eg -iii ' , ' 1- . -t an ,- vt ii i V H , ,, 521' Fi -15 V if h W1 r , . . A . :Th . , ,fe i J . J if n J B J var as I D ,, . fa can Darlene Bob Dawn Donna Glen Cindy Brian Charley Gretchen Blile Bolt Boske Boske Boske Bott Bowersox Bowman B1-adow . - ' 'i" 1. J M V- ' J --.e J J f .U A ' V V' - 4 fx, 1 9' I ,. Y P. H ' 'Ja l l , if ' 4 I .!,,,,' ' f ' , , X I .l.iwi'f ' " M A ' . : ze'?.w le'f 'n be if ' ' 'rf J f - r 4 'ff' .1 A' A ' wi ,- 5 7 f , ' Jilin 1 ' gl ' Nancy Bill Julie Randy Richard Kim Debbie Bill Bundy Jo Beth Brigham Brobson Brooks Brown Brownfield Brunton Buchanan Burns J B Y l r B . 2' - ' 7 A ,S ,wi Pnl' Vg 3 ,vgfhw N . Q' L ar., - B A V B - J 1- T 'B , 4-so K 4 C1 f I ll' J "" it , - 'bmw S' I 39. iw l ' " ra- ' ' L 1 ' ' .- 'VW ,f if is kr. K sig? f K . r N. J " L 7 fix "' Pap Leslie Dave Bussan Lisa Dave Pam Kevin Cheryl Douglas Burns BUNCH Butcher Buzza Byrd Cable Caiazza Cammel P C , nr.. ,1 'fwf . '1 4 "5 2' 1 Robin ,Qi Joe Carlene Campball - 'lit' ' Cappello 1 Cardwell uiizii- fy'-: I fi, V Y VQLI . Y , 0 ,. 2: , - F i Y 1 l '- 4 plhnhr.-..x 'fl - .wi l .L - J , U 1? , Y' ug J XF! fr . ,1 ar, r J0dY Anita . . , , Ray Caron I Catlin ' ' ' ' Changet 69 fri? Cfl . ' f' r if Q f C. ,C 11 b rj, ,, C, ,s ', vi Cf -C A - C ,ig-' Eff", l ll., ',,+fi.,..aygQf - i Y ,A ' f.v r W W sur i C - 1 Cf-Q i f . 5.11 ,C fa 5 b e ' 1.1, . i l fi . y , V n' a , ' M ' ' - ' ' ' 'f' C' 1 ' l .' C I xi., P In 'gt' Q uni ' V- gi- I A - , If WL . xv T C . l l ' ' 4-il? f s ' l if ' ,im A " i 5-L' C "-5" - j N ' ft' 7 . w ffl' WH' " ,,f ' - V. ' iiifg. f' !, . ' C 1 , b Afw, wa f-I H ' - ' Cy ru, H gin,-A Rhonda Steve Mark Roy April Charlie Jeannie Desiree Sheryl ChaSe Chesser Church Clapper Clark Clark Clark Clementi Clifford . V ' ' P' 'Q' D' A '-' 2' I ' ll. ,elf ' ,L C I A i ,rl Jr, . L , 1 ,X 1 - I L75 C - . vm ,lx 'N Z I ' . ,YQ -I ' .N Y I I ' ,' ,C fr 'F' - " Fil K wi ll lil X' Lori Dennis Betsy David Todd Brenda COPYCGS Cohen Conn Coomes Coomes Cooper 'FII ' T w . A 'rl a" 1Fh515z'g3 f' Ci ,C .sv l 1 Q 'n is - s Jac E N t K' V A , V. C Tx' ' if s 4 ' ' ' 'E E37 I Y f' f , '- . I ' aw, Cheryl Mike Dave Laury Craig Pete Cooper Corbit Coulter Costea Cornell Courts 5- C C'rEf5'1 "wr w 4 ' C V V A I . - W, 4 K , lxkyxu KF 'f-- ' C ' 11" 4 ' ff C 3, f . , . qi - , TP I 5 YA xv., . :V 'lin x L4 I if wi W fjflfl' ""' :V ' f' 1, ' X iii liar .,..,.f ff QC C 2. e CCA .J RiCh2ll'd Donna Ian Bill Vickie Cindy COWIUTS Cox Crawford Cross Croston Curfman . 557' .y 3,2 X A 4 ,A fa' , I aw AI. - vi ,C -- 4 " ' 11 : " A , ' 'N 1 b - wwf .1 i' 'l - Wkfii ' i".,l 1' ' i 'X 4 lla' 'A '33-'I -3 -M Y. I-. ' C 91 ,l :V 1 C l QC 1, rw Suzanne Annette Lori , Y C L N Mark Leslie Tim Darcy Davidson Dawson C 'E,i.g.l, A iw? Q A inf' ' " Dearnbarger D9CiCC0 Defibaush ii--1 hype l 'fi rm fig I l A ' , C if fi Tillwf of 'ff i . il. f , ' . ,vi , ,,,.1.eQ, e Q Q ' ,, - '-: I X Y I ' X I! H I , . W Q X ,C A I -A I If - '-. JAC ,C - I' A 5: , I I' 'I -1 ' A 4' rx Eb , W L I J if iii! Y. V I ' 'i "fa l A 'I M l 'A A 7- l WN" ll 'nfl' :LC ' C is ' 'I l. ' ' 71 C I' Tony Mark Teri Dave Frank Wendy W" " , De Giralgmo Deibel Dimbraski Dennis Depetri Dickes iii V, " ' 7 Q " ' fax ,xt l ,htm C Q, . Q N . L YC? V - -5-f. V . J I -2 1' Y' '-.Hr ' C M' ,:, a g' . - N' ' 'N -.1 .! 'L Diana Cathy Daniel Bill Laura John n Q DiFlorio DiMaio Doerschuk Dodge Donahue Dougherty 'U X L' 70 g. 4. fe' ' i -in . f' ' r it 'V.f'45 k' 7 5'V'ilj,,!lLWi ji',j1a'? i: '..W . 2 y f'm.T' iw . K i ' - ' fc- l li Q l N l -34:-fr C M l ' - V f .l do -. .J . -.q"'l .J .Q i 5 VI- Q :af ,I"-" ' H, I 41 Y W-..: i i 1 !LVLA ,.,-, fl ' llll N' ,, ?'5 ' I 'jx W ' u A l 1 56. 1 , . I 'f "'L N' ' 1 J 4. J -. ' 1 ir. J ffl . +" l .- .' T ' 1 H1 31 ' ,. - ' L T1Thl'- - id! A' 4"" e' l 'W-. as - ' 'PM in l . N la .f . - 1.4 . 'iq A W . ,,.-4 ...Q if--i .-f Debbie Jennifer Mary Steve Penny Christy C1-is Bill Steve Douglas Dowling Drumm Downin Dovidio Duckworth Dunlap Druckenbrod Drury f f A J 'll . - r V ll in J. :if J J " l ,. ' l J Y .' 1 J We ,Af l . , X. A ! , .Y 1?Jf:L r' ' 4, I ? ' . all 'fr . .' A ' " 1 N .lg N -figiilrffi' 1 N JA , vi' I, i J Cheryl Lee Sherry Harold Vickie Bonnie ' Dudley Duley Edwards Effinger Eibel Elliott i 44' l' . ' N . Q 1' l it r fi . ' - V' t C' I-fd' 'l - U H - -. 4 I L' ii. If A - - I. :xv . W ijnwu I- rm . A Ah, 4,2 -,- 1 T ,l 1 5 i a L- S 'Q' ""A U , Q: L.. N 44 . 1 'N -I ' We wgf x bg. , -' ' V ' I . ill '.'V I' . 1 1 , M .MW an wb, 'M Q .Q wh I .ii -1 ,ai "N " 'f .. -' John Bill Jim Denise Randy Kathy Ergazos Erickson Eghelman Fawvel' Fedeli Feiock LA" i NL, Ti' 4'.1i:.. . 'I V' KK if H 3 ,f,g,g '-,, pun . .4 'I ' F.. - , V, P ' A ' r -'K G' Pr, - , -' f' Y i Q .- J ,ei A 1 g Q J 1 U J -,ef ,fi xf . J. e ' if w"" H 'GQ . . Don Kay Dave , ,f f A . N . with Cindy Kathy Tina Feller Fellows Feriani F ,J 'jj A 3 1 P Fernandez Fernandez Fernandez 1 gil-l .1 U ' 4 'N 3 H Lf. ' i 5" ' 3? f -fx Y C .1 ,I . l in 1 it -- V fi' Nfl? E -. . 1 X ,,. .. ri.: X Wrx lf' I , , I F W,,.- F gs- wr -, Xu -Q '11, k .la ks' fx Qi . , .' . xl I ,X -Y T... 3 r . . ' l rif, 7 Q- l yi vw . ' '-7 - - T ' y ', ' y .fy .- ,M l A .4 ri. " J so 01" ,f r ' J . l 1 .Y ,., -: Lv, , I rl ,far M .. Y." -g,,g 9rn XJ gy ,, X A I a , gi f , ' 1" I ' ,I - f ' pl ' 'Ill If S I V P: Y Q . 1 l V J 'IN . . X 1 .. .B 1 .1 '. . V f . . Tom Fete Mary Beth Debbie if g., Ql,j, '. wx ' - 3 , Kathy Kris Sharon Fiely Fincher ..L. 'f 'iii .. .i r ' ' F1sher Fischer Fish 1 . J Ci- l 1 r . ' - . 1""' . ,qi--V, l . Y'f",! 1 .' rl,-.ff , 'L In qs!! in .. 3. A -Af ,. -. qu., E v , '1ziifw?5Z ll a. if 4 ' lf . f?f ' "W 1 - - L SQ. - .- Georgeanne Paula Terri Sheri Randy Deanna Foradas Forchione Fouty Fowler Frank Franks lflisiiii 7 , ll ,CF H ' . 1' . . i . li? - . . 'AE 13" QP L I S "ii,.a' 1 if ,ml ':l sb N .ill EV li . X I ' h is" V' I lf isis Xl I I i 1? I, W Y' V 'L' I V ' 1 ,L " '- me .V 'V . 4. .F 1 V f 'A yin. , L, Q ,-, 5 N f! 1 . ' A f"-" ef fl -Q 'Y L l X ' r Q John Lisa Rose Michael Mario Donna Freeman Fumarole Gabriele Gabrys Gaitanos Galligher 71 I , -X - ETA.. 1 at .I ' l .l .. 15 -,EI +R 'HX-1 'gb .Q 1,1 ff , 4. ' I If 7?-3 A' Q NI' ' u YI "i',f'f',f-iii''T7mT?fr'i '- ' Tl-Lili-IIl1I. " ' M' ll' ll L 1 ' , ' Q, x . ..- ln N A Z gii is. Y f", ,l - I 4. if I A X If I x XL 4' I 'hi I -1 , .I .- i , H ,. P M I' HI 19 f- I ' 'I '47 Y l1 " fffli "ff .' I "np: . llx. E "-41 f Mike Bruce Gravasis Gibsgn "K , . 'lu .'- if A is 1 Dave Tammy Grarichi Grant NV ll Q i Q - ' 'I Q f 'Yr as A Glen Debbie Grooms Groves -'I:+'f:fw':g1: 1.11 sf J I , H l a, ' Jil? V Q gas, -' - r lf- J"-. , lf Elizabeth Doug Hanacek Hannum 'ir 'I 'W 51 3 Sharon Ron Haubert Havlin ff Jeff Dan Holub Homer ,Q . R011 Q Jean Laura Brenda Galluccx Garrini Gelting Giar 'wf - .K N .. - ---' f E. E -ww' miirnf ' " I' I 1, 1-5, V .. lv .- .fel , V ,952 J' ' ' r in V, , L nl G' Qu- "F -f - I, A avr , D51 Sv I ff I Ju R L ,af if , - 'Fir H ' -J011 I Barry Peggy Mike 1 1 I . 3 Gillespie Girard Glosser Gooseman 1 l l:'lflil'2, -. .sl Q- --- f- ,. .. . , , ,-- ef., if ff . , fx , , " -piliffif' ' T at R Q V: L' 'I' ,j il l' ' 1- ' l M ,.,,i.I F, I Is QI, 1? , . :CLAEL Margie, L 'Z CU re " ' V . ow it VL H A r I 5 5 ., .- U , X . -, V. . X 4- i A ,W I rf if I I r, In f -fr I .li ' ll' ' D I 1 IJ! I M - in --l 5 W A' , Jeff Amy Sandra Robin , ' h f Green Greene Greenlief Greenspan .' 'II ,, -.Iv .,I:.--if, IJC-'C v .- AQ, L .gfzk ,II 3:FI' 1' "' - 1 ' hi H -n ---rl. ' fi :EFJITE Ili-7' ' l' ,lf lf ,Q fII'l,M ' A' i A D ' at If' Q ' 'i "r ' -Q l ' 1' i 'V 5 "TE if mimi- Af-'fCif'1?3?5i91 Tl' ' I -' 1 I 'lv Mark Dean Steve Mary Martha Lane Dave Gulling Guscott Hall Hinicke Halliday Halter Hamlin ,gr grfffff' "ffl new mfr ' -I I ' I, f 1 r ' ' ,I j' ' ' M' 2 1 G 'Ii.i"tff"' Elf: ii Mii'g5gfQi:f'oj ,QF Z, 1 WU L . N :Q r . V C -1 I I AZ 'I ' f--- ' I ' .. 2. . - - if -e Ig'Zif"f A. VA , 'T '43 1 - ,, 1 ff' . x II :II Y L - V' V H L. li il I I .I r il I g .wh .f ,l h 5 ' '.,A' I I I ,. 1 I ' .1 ea i' Q I 7 1,1 If I1,,' Q, "" i l I " 1, ' 'fl XI fr 1: 4 RL 'EV' I ' QQ?"'l Gary Melinda Patti Dave Ron Bill Donna Harmon Harmon Harrison Harter Haskell Hass Haswell , . vw. . lfgimhuwx I i . -N VV wW,! J: . N fd xt: is , ri - Au ' . , , , I-1 21' P 1 1, if ' A ' '35 Ii - G ' 'li if ,fl N' l II I, ' ' , gf, K ' I r j :', - M I II' - Q Q at . .AA . VII ,L Q? A. .I I , A , Y I y - 1 'fri A 1 l 'Al' H' ' G I: Iill. , I 'iq ' ' '.u lil!-iifl I-- Carl Drew Mary Laura Martha Charles Sherry Hearne Heller Hensley Hickman Hickman Hill Holben I I I in I 1 ' I 55,11 - ','r - r-fl?-' . 'I 'II -V 'ir' -Ml - -'+"'II m- , 'I , . lr,J'Iq 'I ,- ' .. I,-fl' , I' I' ' - I B no A 7+ V I I-tif" QU ,J .fr ' fp E J 9 lg ,, " I. ' , e-law L 1 Y' , 5 'r' 'rl . L If W H X ' M , I - ,, we ., , .. 1 I .. ,- ,, . ,,,. .y K XFX. My ' I' V 4. I I :Ev H i -A :A Ill - 'Q' A GI A-I Y I . . AYEQRI it ' .AF .' -Af: el: Robert James Curt Jeana Chuck John h , 1 Hood Hoover Horsley Howald Huberty Humphrey 72 I , iain V is 53 ' ' . in I ' ' .1 , - X "Ti ' 1 - .Q 25 5- 31 45- s. is has ,Q' - li. 1 1' gel - .li -iff w e , f , vp. Y , ll H , ' 1 ' 'girly 1 ,JP H L V if1"',n A, 74. "F 1' M if ,, . , , X,Giiw'::'f"?a X H, L ' 'N--'k X, J , 1 V V. . if - if ' if" ll .- i Agifflg ga, fi: , i ,' Q' X' f, ,V al J, A 21" " Jane Ellen Sheila Barb Cheryl Jackie Chris ,' Bob James Joy Doug Hunchuck Hurd Hursh Hylton Isner Iverson Jack Jadick '. r a iii V r gay .. lg XX .gl g , if , Q .. . Q' 1 X fe 4 ' 4 fri, j ' . XX '62 . - 'Q' fu I , .a .. 1- ...7 . Craig Todd Keith John Kathy James James Jameson Jeffries Jeffers ,,i 1 X . V, A. ,X ., . . '5 'Ql i QQ J V ' X fl fc . .V ,.,A XV':VfM'ra is A fy. .cf':,, .- N - is ,ws ,. 1'-fi 5 .' 1 W. l 6. . fi' : 1 1 l ,i i i. ,1X -i-gr I ,X ,Q-. -N., 5. 7.5 5 .J l C -f, if!!-J.QXlXX J f"i'35'flZ3i 1-2 if L .XJ v- y '-i""" ' 1 ,si ii l i .IX 1 ' my-,az .N .X 5 L X JV? fi 3.5 V . , . ij ' "EJ - J - .5 Y-,1 ' V Xiiu ,ik-fr, J, 'P l X ,X X X I X, V. fr . ', 1- Xiu! 1 'L J . 1 X xii' I P V X XX X52 awp . '- . -:Ili 1 . ' f .ws fi Mark Gary Brian Johnny Kim , XX Jellichek Jervis Johnson Johnson Johnston - X- - 3 F-if-' ' ' i "Tj X X "" Qffl X' ' ""' 'rf'?'fTiXj-'3,'1"""igjX 'Vs -' ','1'wf,XX ,X. X X AX ,Xi1X LV'--XQX ' ' X ' ,fill I - ',l X X XX XX 3' . 'ii m X1 XY XX X vi- X ewiw- 1, . XXL, X , X Xi X . ' E' I, 4 M iw -4 5 1 X "fi ' Z' P' V ff. Av rf- ' X .3 4, . J i , ig: V .-'B gi I J --M X XV I ' ' in '-R i . 5 -, . Q X, 'w' 1 ,X i ' 1 '-'X Y' X ,X,' ' X . 6 ' Nr' . 1 X XX, H-X' X: X X X-:XXX J X.X.T X LX , XXX ,X Y ..fXX., ' " " , , JJ Q' fri" ,, . 1111 55559.-A '. ' 1 1" v 111, VF X J fuk . Xi "1 if A :XX XX5 ,. : XXXX.:, -- A X -14 X . X I . XXX , X... . .21 A . dx- W' f , in A a if is iii - in .V Diane Donna Mark Kathi Mike Ted Beth Sally Mary Ann Jones Jones Jones Jordan Jorgerst Julian Kaiser Kandle Kannam X' .,. gl 1 ' -' ' .RQX ,M -' P 'ffl 'x ' ,Lie L. My La, X5 -ft ' X' X 5,- : MX .XX X Xu- Xi X X1 :X 'X X, X X o Xgaxf V. -Q ' ' X X J, it '11 I in 4 Y JF V'-V . 'A 'X, 'ifffgs " H -Q " XX., TI -. . 4145 -vi is Pl vin. 'S ' J fi 'J , .Ja .V if g if. ,, ' J V- ,fili-.jilif Chris Patty Chris Judy Betfh Mark Claudia Russ Corinne X Karasarides Keiser Keller Keller Kelsey Kennedy Kerr Kerstetter Kisner Tr FT ' f i "i' ' f i . " i D L . , iq si X X at ,. X Lv Q XXX .3 .2 X XX-' VXQX , ' ',.'X,X X 'A'-5 X' W T V Lf"-',Xi' 4 -L 5 . . .M J" 1' T' -'i k- 1 A "VX A" - ' "' George Ken Ken Hazzle Rick Edward Kurt Rick John ' Keyes ' Kleptach Kloth Knetsch Kmetz Koellner Kopatz Kopatz Kotema V '- ' :Th , i a . J I X in A 'V N ,-if 'r - . P - ,'. r Y A ' -' ' .'..'- 7 tg..-,A . - 1 1 ' 5 f V-.l ..V' . V K V ' ' V rf' fk . L .4 E3".3.'.f-iii .. i .4 4 1 ' Kathy Karen Steve ik . Q ,sg J Diane Michael Laura Kramer Krisher Kolzcak ' ' i' La Hue Lair Laird --x.. Lf- 1 ': f. -. - 'N I'-Viv i .. . - - - f -if-41-. v ' 'Y ff - - --,,:i' J' - T, 'FUI' ' ' ' ' -' , . .J V , ' nl' if 'I l" . - ,-- ' ' Ti A'-V ...W L 'MQW 56531-J 4 .ff ll"Lf' ll n l . L ff in ' ir, 3,5 5 ,ry - I! , . I A Crm .GM x ,V V W A - I :XF Y A ,Q A , F , I , A -'iff-. PNK -L .fs W if-L ' J ,e l J ,T J 4 4 ' - , pw ,-. 1 H my 41-3 . L -' -, 1 Y ' -J-1 - - , . f, a . if --I , 1. il t j 2 , J xl", I .fy ' M, i ' 1- ,i 4 Q f ru Q-xv if I 'ini U . N fiik i L, yfiglvf L V Fr' ' F' . -' L it L -Q' 1 , LP-1 - ' -J r" , ' it , L :ml-if 'f--l f , C .'.. L L ' -- ' -' ' 'Q' 'fn , ' " .sr ri L' .A ' -JL . f U' .- - . L - f A-c 14 ' -I J"ZL" Fi-Lt - if .Q s w ' ,, 'Q' - L' 75153 Joe Tim Claudia Francis Richard Joyce Linda Renee Greg Lamenza Lamp Lanzi Lanzi Leach Lee Limbach Lennon Leno lirfef - ' " fir' fl"!'5' if P? '. , , ri , -'F T1 'Fu' 7 si ' F , ' i -, 76, Tj I-Us QQ ' " . "'-- 'K 'L 1 W. i it V-, U 1 .I N r .I , I Q , get m H. fl Q ' L F -f 5- f it 'Lge' fr 15" "i f 7. . l I :1 '- ft ' 'L kb i QV, . ' M QA ,A I ' A Y ' , -1, J . vm ,TI l , , , fm 'L r- - ,ff ' , , R e ' L L r Berry Diane . Jerry Andrew Dave Lori Mark Mary Bonnie Leonard Leshe Lmderman Llnds ey Lintner Lombardi Long Loreto Low W5fiiii3f'a..,L L L L W L J - -9- V' X A A AJ N r .1 L '-lm V 1 " J at LL A ' jf .ref-ti - Q. N - -a id Li.. A , , ' L f L L f 2 ,.-if-tgirl 1 Laurie Marianne Denise Cyndi Dave Llntz Lupe Luther Maldonado Mammone iiilfiiikf-3 H in faifm-'-.If"UIf':' Wi, 7 ' ' F T' lflif--,Iam . wi, , It was 'P' ' 3'-it , 4 ' " , ,L n ,fir Q L L' K -'rl' Q" 5, . 'L f il. J I' q K A ' 1 Lee Ann Stewie Stephanie ' ' Debbie Paula Mangun Manhlem Manoff I Manogg Manos fx' ".::,'I"l1' ' , 'lf '-'if Y H- - H ' T ' F ?'l.'?'f 'Y " 'J I-'I at, 1 mL-'hy' 1 K, ll KH- - -, , - -.,. ' 'f,'v,,, -- Lg' ,1g..li... .- f, 4 2. ML' 'Vi fl? LL ll ' N, - 'Lt ' Q - I Q H3195 51 3' ' f 1, 7 ti? f' -. va, - w t V N ., X-52: ,tie LZ1f,3f-,5:-.- Y ij - tif?-'f ' . - ' 'i J I L iff ng. 3 M fi r'-X is mg rig: - 3 1 - Q- J , 5 ' f 'U -352 f--'Q ' j ' lj?" H -A Az 1, .-,L-ff mf- L rj I- A- .1 -. Debbie Denny Mary Ann Bob Steve Mann Mann MHFSHO Marsh Marshall L X 5 3 . , 5 ff' ri '.f: . S2'ffgg Q' , 1 Y: - 1 5 - as- A 'll . K1 fm K A. - -1" - 5 ' t - - ,gg if .. Laefbe g f' T" - L- rf - ' 3' Th' ,Q WV rr- r 12? L ty T, j .f , ,I ix. L 0 -- ,yt , , f , M V5 , ,X r I Q """i L" 1-I -Q Tl .a, A 2- .TT 57 U ' I-. kk if .iz . J 'I Jim Jim Marty Sue Bill Karen Kathy Catherine Rock . , . - 4 y Martin Martin Martinez Marzlch Matetlc Matheson Matthews Maurer Mellie ' , L ,-4 - 1 Y 5:1 '74 1 -. , 1 95 4' Q ' Ki 1 i Q r L -L J ,ff -- L ,f-se y L I I' H ffl' L: V ' - ll ff :L A li l , 'li ,. " 'Jil W 4 . M - "nj L xg ' ,fl uw: N, ' 'Til'-fig' .. 'K ,' J' P fl' ' , V xx 'J .-. "A ., li' in " A , ' L f ' P - ' L if Kerry Chris Mary Kathy John Rick Rena Dirk Cindy MGHGSHY Menne Mercer McArthur McBride McCartney McCune McDougal McGiness 74 ' 1 H , :.,,.'5.1f 176' , 1 Z ii ,r ,, i X. Vw FP'-5 1.?',iiiTT71fT' ' 'ff ' P, J ,A lu J 1. J f , ,f - .M . w" a., ' 111555-Q , - I ..' P J r. J '-'k ef- 1 x 4 , 7 J le? A J ' J J iii?- J n o 1. P ra 9' , 1' , w J . ' i 9 ' em ff i ' .J W -l "Ni -- .. f' I " A ' .4X,f? '15 ffflxm, 5-. 'C f ' X l . N 1 '3 -. " I '- El Y Kathy Tim Tim Red Melanie Doreen Christine Cindy McGuire McMahon Michalovich Michel Mikolich Mikstay Mileff Miller P J 'rim Vlie Q Nf f ' is M2 A ., r- ' ,i ' "" -:'--- A gzj ' F' J , ,Q R X Y -I 13-5, , Y he 1 ' V ' ' , - ' 5: --13 an--',,1, ,v '3- yn. 5- v fahhx ' 1 -'-4 , 3.5K .H wi -J , ' W ' P. 1 if P- 5 jo. - Mark V Sherry Mary Jay Sandy Miller Tl Miller Milzkeimer Minkin Minor J l i N iw J i Jes, l -- -.- A , - , . 4 ..., , 1 v , ' ,pi M ' fi si Y ' L- " I ' A 3 A xp - . -, ' w Ny., V lf' 'X J' -J i I ' . .af f , .J . f . 1 i. , . 1' 1 f- .6 , 5 e . ', f f 52 ,, . Jill V , "WX Carolyn John Jeff Marmda Modock I' ' Q W'-1 Mohr Money Mongiardo Moore 2 , 1 ' ' Q W ri X 6 li if ' , wr JF iff-1 e,. ' X . f fi 'UI-'N 1' Qi l - 'f i P. ANS" ' l " A if N eg , 1 9 y J ' V Q ,: t " ',1-1 mn. Zi A IA J ' f ' '- J J X Paula Jeff Peter Sharon 33 Pam Mosely Moss Mottas Motter .M Mowery up 'f"-ev' :, 'fi' '+ it J . "- L if b ,W . 5 fain: A 4' I ' X 0 ' ' wil. L is g A Dennis John Mitch Kevin E ' Ken Mulig Murphy Murphy Murray I Mussler L T A 55 .iff 31 5,1 23, A 'Q,.4,5-,Z b l ' fi ' l J 1 ef", S wi W' f'-ll TE 1 ii, I '- ll it--f w , ,fwy ii . -it b . i .X ,A hx N ...f 53- .,, N! Y : ' , 2', 5 I Ni 'ff l,,:, 7' i x - bd Y H b!'I"r - i.-- V N-,V fi Y l .45 la -I . 7' " ' A. i ' Lisa Bruce Jeff Rick Lisa Kathy Scott Cindy Nagle Neff Nelson Nero Nichelson Nicodemo Noble Nyland 'EEF-7' .4-ffl " ,X gy! v- 1. V r-w is 1 ,bi f ir 7 .. 1 . . " -3 1 , ' ,Q ' - 5 A ' , 'P' X PA Six- rl - " -. ,GS my f i X ,I A , jx , , Q7. 1 X" 1" ' 5' J i V if 'if B -iifflr 'ag ' " 'J' 1- - X Heidi Mark Vickie Paul Dave Jim Rick Rick Obe-Ster Ollngel' Opderilwff Oravetz Paquay Parsons Parr Palumbo Q L, i 'F-rv , ' V -xml., "UL Dave Miller -3. ,. 1 ., hw -if ' l. kj ff Q Avi E , l Diane Mitchell IQ, , J is-Tf . -in I 1 J p i i i me ,V K4 ' , " 4, . N, nl , 1- , 5, 'y Jean Morehart ,i, - A-,mgf-if lm ,l , .3"'C'7- ' 2 1 5 ug- " 5, 'us - ' ,, '.., i 557 Jeff Mulcahey fi 'P ' f .MQ F all if? . ff- .,f" f ,'?L,', ". Vickie Myers . ff il K Y.. L., Q. , wr -it Kirk Oberlin e. F, f ' 1- . 'i"' 'Y 5 1 A-pf ,A Q -.YQ ff' 'Q- --1,-ii Sondra Palmer 75 .f L ,, '7 ' ' ' JE' Z, "Tiff .-N. 5 , .-if-T'P" 'VW 1' ,Q H-'ww' -1 ' V T " i R J' 1-. J J R Y 'l :5 - 1 ' A ll J all ll, V an l ' " 3' . , l Y N- 5 J if J rfiffif-? V ' - 2 in 1 if -J - J J . n 6' J . s V :K 1 V. f i xl V 335 . , 1 v u Y 1 ' l , f - ., . I ' -5, , 53- H wtf J - Eu ' 3 A , .-,V ' ' f 5 I dy P J , " 1 J' ' l ,4A .gl 1' X .egg-- , '- R J J P 44 if f 4 U , ' -f" 2.1 . ' ' r m. J.. I ' 123' " ' ' N.-111: - r M - f fi f, uililll nzffif. ,Mal A A ,iffy Jeff Peter Paul Karla Glenn Bill Dave Tia Valarie Palmer Papadopulos Paul Pavelzick Payne Pearson Pelfrey Pellegi-ini Pellegrini if .M-ffe.,V , 'wmv ' EQ. "' ' " ' ,i 1 V tg5g'vT?'. 1..:,3,.--lil '1fg,:-.rafzgj ' WI ' vsrf- '- ' ' . " ' r : , I' " r -, 1- Ma J-.41 , , ' V 1 '. ' 1 " , . - .L xi X W- 3, we f . fl Hs' , -3 A-' "A , -7. ' I M, f,,f an ii Q R a , . l ae f-f 7 R V' ff . L ' l 'lv-v A - A 77 ' V XX' L ' ' ', .1 ',f'l'M .4 ' A x. , n hi... 1. -M' : '-,L E, ' ip 5 1 I., Q 1 J iaf,.?' .s':eef5E:5.g f' Rafe. H- az. .-M Peter Terry Sherrie Janet Heidi Rebecca Alan John Marc Pergms Perdue Peshoff Petitt Piggott Pittman Polen Pollack Polosky ig qw . in my . V - ,gi 1- Q. ff, . , . by ,FQ-V K 4- " - -L l 1 'N ' 9 '. c - ,l '. L 'J' , 5.-fa, S' fx , , , I - 4 5 , ll 'f H ujs , 1' 3' V A . if I li Z . .Q Q 'J Y , h ,,,. ' ' -L-Ak il in A le: " .4 f'l." ,i if 'nf 'M ' L 'bf ,. . - - Tonyac Sheri Steve Kerrie Jill Linda Tecka Polosky Porter Portilla Prater Price Pryor Puduls X55 4 Eg- lil 1 i -r - , .2 JJ. M .1 - V 7' Ib 5 , N ' L r' Zi? ' R'-ie. if -' ,M ' 4' ..f. - fi i- e - I.. , , ,,- ' I - M X 4: 4-1 .nnfgw 7, , 14 A I 1 I 'tug ' 2 54:1 , Q is , ,f 1 in-.',i:se ,la-Ax L . 'I' R' 1 ' f"fvi 'f 1 Tony Barb Patty J eff Mary TOl'ly 1 Cheryl Ann , Rainieri Ralles Ramsey Rapp Rafalogki Raunikar Rayner R J Y" J - i- ..r-y'-i W5 72 'W' "iif'i!'1 .-Ti-g,"'if ' , -J 'P ii- We wev- b 'I A Al ' .., .- . U A I , I. ,levy - Y.-33,12 nl' i Jr- cry if 'I -R152 KW! .f , . iq: I '1,f',v:-REL!-Z fa .f 4 f Y w N All af r"5.e 4. an ef ' -,M J i I 0: H ZW. 55 A . , if hl. . ii- X ,i r I Z K w ' . Q J J. . J - . ll we-:fy 1 N V V, I y f P R i ,Q '--. '1 1 an e- A ia f ' "lil ' , ,-,, ,. i M, 5' f I. ' I' - " l - M Glen Larry Sandy Harry Diane Debbie .Jack Kevin Joanne Reardon Reed Reese Rhea Rhoads Rich Rlchards Richey Rleglel' -,,V ' J ' ilk? V 'il -' , y y A ' Q J X' ex I :H L A ,aff Q P 2 c M new ' ff P F p u , ix 44 ll ll iw- " " ,'A -l . J R : , iff i r J .R -'i:3've 1 ,su-f A Us ia' A i - ff . X' "" v Joni Janice Terrie Mike Jody W' Rinaldi Ritchie Ritchie Ritzert Rizii ' A in I 4 ' .fri w as J' Q" if ' W' -f 1 33:13, '- , in 'yi' - I 3 R 53,14 , J- 5 , ,ex-, Y ii A1 ,E ' wg, V, 1 i Lg a K . X ' vi' - ,, f if fu "Q 57 L. if 'Q ' A i 7 'V ' Z ' ' ,iq rc' 'l -, 1. l P H if nf. ' Xi . i i -'i i f -P his J , i P - "'-P' . Linda Brian Lorrie Michelle Edward ff' ' ' 24 Robinson Rock Rodgers Roskos Rouse 76 ...ein . .fl l 1 I 1' 1: 5731, f-ejfri ? I . . III I I I 1 11 534 .IPI 5 Me . . ,I I Ja I - 1I 4, I II 1, I- ,I IIIII III 1 M'. 5. 1' 1, " uv I ' 131 .A 'g 1. 1 ef- . 1 5 ef - Julie ' Heather Cindy Becky seem Roush Rowlands Rue Rurogiewicz Sachs K , ,I 31:5 .I I., -,511 if W 1II Ief I13II,Hv175:qI?-e11.,1II5II1:-1 rx I II ,, .1 Q gf ,I II ., LII Ill 1, II , .III A -I1, I I IIII I II- 1- I ,I f-11 .1 +1 fe 1 off 21 . 111 11 ,Ii I'I' "II Y x ' ' E ' Ii ' ' I I 'IIII ffl? l 'L IIl.'I,'I , I . Q' i ,11 QI ul wi- I I, 1 A I in QI' I R . V ' I13llill'4 'f lf Spa 1 ' lf fi' 1 ff lE:'li'- al Linda Randy Toniann Clark Michelle Sampson Sams Scheppler Scherer Schillig 1g1"A " "f1'5'I'n '11 2' 1 "" ff1ef5711f 'i 11 I lflif 1 .I ' I . I II I .Eye 1 . ll, . 1 l ae ,I I51 1.II.II1 I 1 1 1 , ' S . .1 " rf' N - --S-'-H -E i A+ i in " ' i 3 15' .ff V-g et 1 Le , 2, If . 15? . +5gII11 5yX 1'I11 .I ,111f31 Q II ll er 14 if l f 1 . 1 n. "' ' ' . 1 " ' 3' '. 'M ? " 'll 1" . ' ' 3? - ' -4- . r1.1 -2 - .fllfl --' if 1-X 1' Linda L. James Lynelle Michelle Amy Glen Dave Schmucker Schneeberger Schrag Schreibman Schroder Schweitzer Schwitzgable - 1. ' Q ' 1 .-,' 1- -'- 5:1 1A 1 " -' . ' 1, 1 " F' ' ' -4 11- 'lt 'A ' ' if - A Q - ' .' ' 1 ,Q .. ' I N ' RJ A. 1 il Nfl 'Sb 3 "5 ill. All - I ' K 'll' , ,I i f I I k y ' 3- ,I gg! 11,1 1.p'11+'ff 19, N1 III y III. 1. 1 1 .. . ' l 11 g l -.-l ,f 1 1 ? , A I l'j1.i ' l xii X lv fill X --. ' . X -' 'A ' 'ij 7 : xii: A Gary Joni Dianne Nick Stephanie Sue Lindsay Schwitzgable Seaburn Seckler Sedon Sedon Seiple Selkirk V' I . e 'r SEIIF11 I H -E'-W IWCQQI .I ' I 'VLQ 1, I. I .I I II I 1 I :I 1. f' AEI te . II ,I IIII-I 'A 1 I 3 1 1 h 1 K - ,- . ' 1' fe., Y N -' 1' ' A fi ' fl II 15 ffgg, 1 '-rsh? .I 'fI Q I II Q3 I II I IIII II 'IIII 1 ,I "' Q' ' 1Q'1, ' ,1' 1 H ' ' 1 Elf'-Y " , IN, t l' . ' 1 .1 I IE' ,- I ,I 1, 1. ,III ef I-III I 51,4 I . f I II , 1 ,I I, III pI I ,I .I 1. 19 i 5-321 :7- f . 3112: " -d m f Tammy Joe Ed Franklin Lynn Sue Bob Mike Eleni Snow Snyder Serri Sexton Shade Shaffer Shaw Sheil Shiepis I I . III3I?: pin' I , 1- QIIIIZ I11 5 ' ' 1 4' I e-S -2 lf" , no ' ' ts ' he ' . . Pm I- ' Q 11 1 I 1 I I 1 1,5 ,, I 1 I . I .sv . 1 I In 1 IIII ' I II I1 1 I .I I 1 III I I III: I evra l . 7 1, - 1 l ' " F efe' s it ' . .1 fi. 171 ll. 'fl 1 ffa- f. I . 5- X ',l if an . - -1 il ' Milk J if Mike Mark Marlene Ellen Mark Sherri Barb Debby Lee Ann Shori Shumaker Silver Simmons Singer Sinegar Sirvilla Skeeles Skelly -fijvw ' ' fn 3572 1-s:?1'i 11, II ' 'fl " . ' , ' .- . ,sm ' A "1i V T 1' 1' ' ' I1iI i .3 ll i , J , ' 1' " If,-,y . L. 1-.11-QI :A t .I:II , II I I :IQ Z II 1 I g'.I Ir- ef I 1 IFN II QI 5 " H1 II f. II l Ii I IT I I1,,. .54 , I ,I I.II . I, IIII, II I J l I II i II,l Q I II l I II . 1 , I1I II 1' I II Q I,I I Jr L22 .Ie .fI,I III ' - . .,l, III'I,' I I.1 I II1-, If-gII ' III II II Y, .. -i ":1E1I?1IW' JI r I 1' . 1 ' ' 1- l i -1-' Q do . 1- c HM r l 1 f ' Ed Tari Linda Steve Tom Tracy Debbie Kim Margie Slys Smiley Smith Smith Smith Smith Smuckler Snyder Speck 77 ' , 5. i x..."' , " , . 1. ' 1 -, 'QA ' x -1vs"'1 -'Cf fu 3 r X I H ti 1,3 A451-' '- I q 4 f N .J i Q, .. Ei -bh Linda Jeff Romona Spidle Sponseller Sprankle 2 5555, 'fr f'. i ies I . -1 s r, ,.ffbf'7f'.5fr gd ., 5 ' t ner if Rick Diane Paula Rfsmlev Strasser Stevens "S-151' :Hifi ,. ff' " ' aw ' ,-iv? 1 is 3--,fl 'ff' A " 7 ,I ,, 453'-.f - . -s.. iv vi fig,-,.t 'J N 'la xf -' amy' X 2, ae f . Ai x.. u Tim Mark Brad Stock Stock Storm ' ' ' , 1'-F41 , r " L , V' 2 fini I .5 Q 4 , I I l f' I V , . -xi .Q fs '- 1 ' . J,ei,i,,,fTI i V A 114 , flsfi '-1-,J 'fx XV. X ,, VL 'Z -i V - 4. -Q' x f L' I x " 'S ' :J "Z5I3lf:i1i '5 f p.-. Q43 I ' " -'iff-5 '-,' A Q Kay Judy Patricia John Shelia Debbie Sumney Swanson Swiney Syler Szabo Taylor T T T for iiii is xg T T f rrai I 1' T ia r T an " ,i , ii TTLQG -. 6' - 1 , 1 I ' , s--. , . i A , i, - '-f f " Y V I 2? fl risf cel' nz . , . ff L STE Michelle Debbie Debbie Dianne Pam Robert Titta Thomas Thomas Thomas Thomas Thomas A ' , ' -'-' N' A My ' If Y b " ,ie as.,-1 fr S 'l' '4,1'W! 5 hxft ' Matt Stephanie Jeff ' .r -'S S f Toth Trifelos Trissel - ira' A i h :W L if 72 ' T r fi "D r 5 2 I ,i r ' T 7 'V T . 'ter in f- , .T or T r it . Au V 2 . 2 V 1,3 ' xr .n . .. 1 70.-.X Jane Carolyn Kris Debbie Bret Diane Tucker Valentine Van Derburgh Van Horn V995 VCHUTDO 78 X i- --.. w , W .AN-lju hu, Y W ,g W S 2 -7 , Y 1 J . X It X 5 if . i ,- ' vfflibfifx , Y 1 . l iv ' l -Wi. lip, 7 if g l. - Y Ve 'sl N JOC-ly Terry Carolyn Sprout Stan Stanforth r i . ,, jr, ' : A , ' .a -1 .i w c L 1 .,h,5'v', .nw Maurice Chris John Steward Stidd Stiles Cathy Karen Michelle Strobelt Strouble Stuban vw , ' --., i-1 h .- X K Q. . if "J flu fbi Q. f , . Sharon Pam Cheryl Taylor Tichenos Tietze if "':'-1 3 54 T' 'T , S T 'ilL5?1fl W -. fi Y 'N N -V . t-"'- ' r 1,E"V 1 ", ' f ' ' if , el K Nan Nancy Mark Thompson Thompson Thorp N '-4 I Q Xt. Q. zfq-1' .--K . l f Patty Trumpeter EV. .iw ' , e Clyde Vickers L ff-1 1 Q Pony Trumpeter 1 S D Il .L Kim Vogan QQ, ,gn R135 El - , k fl Paul Tucci 5 i Francine Vagotis 1. ,, H 4 1 l 'W ' -, 'ii i - if ll it iq 'T ii 'li ' ii ' ,g ,. . ,, Q as x ,., , r f + - ,Gifs-,LH 1 XM U x fi, d xxx. 1: - 1 lj! 4:1 'lv' - F-A I it i - uf r :iz , . ' IL ,-V. I H H , ' :J as fl V- F-I lf' 1- ' - - f , . 1' W ' ffl ' ' 7" ' P' ' i li li ' J' xi W ii' l , -f ,a i' A W 3. 'mil' ,K 1,3 -' fy Q, f' P ix . l- . -.aw W1 ,fi 1 - i Q ' A -1 , riff' f -. .l n - ,... f .ff . 14- e 4-1 fan A L- ha. Sli Ln? ' " lift' X: 51.11 Pllf iil ' Q i Bonnie Mark Terry Susanne Brenda Darryl Lori Rick Pam Villono Volkert Volkert Wackerley Wade Wakeley Walker Walters Warren l lil --1 N- :J i l i Q ""!?'ff"T' ' F- 'W A 1 l ji i li 4 'lv ' V M i , I L -it J " .. ll . " .- 1 Ll? 8" . HT' , ell- I- Ronald Van Marcus Ray Kim .jj -' N 'rx ' Ward Washburn Watkins Watkins Watson 5' 4 ll . -r - A i ' i o i gl f.- i , 5 V. K Y , Wy I K L V I Y . ll My 'awful ,v N 1 ,1,,f' 1' ' f i r ' ' , ' " E 2.. il- ,. Alb, ,+. '-. ' ', Lf if 5 11-F, Ji ,V -' ' .- 4 3 f " g, k if p Kate Todd Eric Cindy Mellisa Rick Marlene Shel-ry Pamela Weber Weber Weckel Weiford Welch Wendling Westler West Whaley f l"-1'1"-C' " ' E112-M V' 2,ff.Qn'?i,viiF51 .5 ' ' n !!!.4,.!! 1, H , 1 l- il is -H X H .i .-,. 1 We 4' W4 A I 455- ,N wi. I l alxigiiribllla A 7- - y X , AN --1, Q 1 l Yu!" 7 M y M I ' ' 'fgi " El' I b, '- , J' ,g i f f 'W is 1 " E-sq ' . s is-ig I- 2 ' ' .-.Hr ' i L," M I - 'V' LFUJ1 -414 . - - - ' L L il' -I-fl? vi' "'. 1 - l - Pam Pam Sherrie Amy Richie Dereck Scott Bonnie Sherry Wheeler Whitmyer White Widder Wilder Williams Willis Wilson Wilson , , l l Q ef ' i n'-- 1 6 , , N G 3, W l-. 5, " 'i T -- 'Gi' aff if-Q' -if ' - N Qi , ,f','Yf."iitn,. swf, f" f' 1 'PT' -Q-.1 '- ' ., if! . l lain. A . -f - K xv- Margaret Gary Judy George Dale Greg Wise Woernley Woodring 1' N Worrell Wright Yut Ei. - . 3 Y I l - c , f 55' ' f Q' f fp 2- A i M f - 5 5 .Isa s ff .. ' ml, - -5- + ' 5- lius asm. l is W if in 5 i . Y - -mi ' p f" if 11 :4-if' Jvhn Jolene Judy J x i -- Ed Jean Jim Yinsling Yarnell Yarnell -iwlly Agn i" ' ZHSWIWUY Zawaski Zians 'T . V Af U - fu, " 1. A if f '--1 ""2',9" xi -5 Q ' 2 ' 4' ' ,l 'i' i -Q 22 ' Y mx V- Q A 1, :ri A-I W . ,,. 1 1 X 9' P. ., T PTg,?,v?,Jn,5 4, Lv , - .- X QQ . :I iff' ' 1, i Xslviv ' lilvi X A, 4 '- 'f -' y . N - n -1' ."" ' l If " 'Q '1 2 I K' H ' + , " , , .1l.- - Bill Jay John i - 'wr 5 Sally Rh d P Zimmerman Zufall Armatas D K 1-'X - 9 Atkins Bai-TLV? Balglaer 79 1 ' rt. r -- . W I1 4 ,, X gl ijl ilxf - in .A ff gli- T" l V ff Aff " 'N , ' - Steve Pam Cheryl Bill Belopotsky Bowersox Bracken Brandyberry J 7 I 'SA V "N 1? xln' " Z. A "" . , ' -' 'F' i, i fe ' i if Wig ' ff , " - ' ' Q f ix Sandy Darlene Andrea Chris Cartel' Chaney Clark Corneliussen all 'l ' , if Nfl? 'ii QVC A' 1 1' l' .- ' lem -"f I ,A li. 3. ef' A rr. f 1.2" ii' "ip , " 'L., l but A , 4, - I A- , 51: ' mir ' hh i Julian Howard Pat Lois Gang Garnier Geib Gillespie , -'fi ., di H , fl, , ' X. - ,Q H - v- y f lag .. John Mary Ellen Tammy Diane Kostenjak Koller Kemp Leslie I '-. La' 80 .4 ,lf .j.' ' L, ag H- . ' v ' Q "" " 'S is ' ge .ff . 2-J s F V fl. A A. X X . , Vg: A .Nl , , 1 J . .kg K' . ' ' -f if if J 'Q'- . . L "1 ' I 1 A ,k - ' V-7 Pioward Tom Mike Bill Kelly Brinkley Brookins Brumbaugh Bueno Busch is f f H 1. gl , A K I , ,g ' .4 f QQ' I A . - P ' ' 5 Dorsey Patty Mike Molly Joan Catrell Crawford De Garmo Edwards Friesel , 5' ' l ll '-L V Q V rg- A rr X, A' 6 I I 4 'I v Mark Zelda Jim Linda Dave Gilmore Haldeman Hammer Irvin Kessler ,, PNN V ' V - Q: 1 if r Y 1 ' k U L- .-,Qlrf 3 ' 4.1. -r- I I I, , Yr , -- J ' , N J -E f 'V , -.Jw 5 , ' 1 . V . ':, t "N L xl' ' Q ,- p ' i.' i Y. "' :-5-1 .1. A Af' 5 - A - if .P Dale Linda Mike Mary Lou Chris Lewis Lee Liosis Massimo McAdam Q '- 3 4 l l ,I .1 Q , :ai wb , I ,, S, Wg A L indy . MR .Y 1 " , ., + 'fi' r:.1:1e4i7f'T Craig Terry Frank Terrie Greg McGregor Miller Meola Mogus Mohler , . x . t 'K ' Q! - I x ,A V- " Z .,' ,. . , , , -- - B! , - i ' N. " 1'-f-,til P' r -:i ' ' ig X P "er K- "" , , .Q fl f , 1 L A r .Y L.. ' Mike Steve Chris Gus Dale Myers Myers Nicholas Nicholas O'Donnel1 . lj if , . ' ".' 1, i- ir :A -e f a i' f rg ui J BA ' ss ff' Brenda Dave Denise Frank Heather Osborne Pratt Powell Pasquarelli Piggott if ,,. 'uv J. J. ' Don , E Feller 4 X""f' 4- F., ,xv ' , it km, , as into if Q A vp, -:f,,, if ff 'Q' If-, 1 I V, Ru Nb p j"xAAILLL51ff -s 5 .-ff: ' ' S 4 - .L . Keith lx '-sa ' " - , da, Powers ' P 5 : ' ' ' . L ff: X' if M . .47 4, - A1 g 'egg 1 V W W, 4 4 --, rf- A ,3 , - X Q Q , ,fi J., 4 5, 'A ' Q, .. L " im g ' ,2 'P' f, Q ' 'lhi - wi, 'I vi L xv L i 1 iqfw .. -41 L L Q if 1 V. i'5"f' - .' 1 A .. f ' g e 5? 1 ,L at .AA, If . by in ' ,Q Iixly? H 12,5 S 'A 1 ' 'A 1-J' - -' Y -V01 Linda Rick Debbie James Lauren Cindy Lynn Teresa Sharon Prus Poharesky Ray Renner Reynolds Rhoads Ritchey Saliola Salmen fs.,-R' 1,1 ' L A .Ai 'f 5 A, , ,- ' 9 n ,. ' L, to . A ' 1 in ' Ei - gg ' -. 9 . 1 , : . S '9 . , L 1 4' fi.Q"L.:i..xE'si',1. ' A Abu S ' NJ in V L ' I L' ' Kathy Dan Gary Scott Bob Linda Annette Debbie Lynn Saums Schafer Shankle Shively Simmons Smith Strickler Tarr Walther , 3,1 , LL I A pf-f - we fn W 1 La 4 .nv L V " iff X W 'jfi gy ei' Mark Kim Peggy , i ' . Warren Wickham Witczak Qi' A . FD, h . ' Enr- -' : Wumr' L, M nll""" ul I 3 rw- lfgf 'gf' A . W A, 1- "' V' ...u xv' - - :,, 1 ,ugh i .. ' I I 82 - slug! 4"iiv'9Q"" W1 B.. . xi 18 S b , ,, .Q -14 N, -A I.. Y' ' T 5' IV .X 5 . 1, ' X A 5' QW' ,jj 5 ' ,-.4 JS?" . ' In 4 4: . ,4 '45"Q- fu- 7 1: 1' - 'xx 51, i 7 A i ,l ' ,Fx E :za T37 'W U 2 , . fi, 1 ' ' .JNQH nga' ' ,Q 3. .5-, .4 f-if-3 mmf D! - .1 ,a!..g-- -Y , A .5 . , ,.,- , , w , 5, . f . 5 . I ,., ,I A 5 M-'fi V 75 " . ' NNT -Q V: no r F 1 ' , 1 ' , T if 'Q 'a,g,,. s - -rv: y". A 7' '- A-' 'N jf' we-' "A' A Fi,- -1 Tv-f M,-, v ' 4 , .r Q' .-his V of " 'S f5i i K 7. ? J ! vb g .Pla , ,f has ani Q 5251-3 I X -P 12' fx X A .,1 " H Q fi F M W 0- iQ '-H '.1 ,Qi-If " 1 V .X-.,-. . . , - Q2 5 ww' lic.l3iE?3':L-Q: ,w.,..:, ,. ,, V-,-:-.i,.i, N im 84 -H E .1 ,, fl.- 'X J 3- 3,2 ef! EAL' -Q --,- N, i' G ef F :fb 'Sw-Q! 21.41 , l , - ,ff I 'X 'N ,' Q , i-3' ,gx ab ,ix I 'fn PW --. 'Y' Xa N I "a,'R- ...Y - - '1 'bd ,,.... ,., , Xe. ' 4 is 'i H-Ni . 111 J ,A ,Ai ,i ' Lf J., ' A E., I? u r V -f .i l L1 T? , if-.-f fe'- z1 1 if 1 lm 'f 1 M45 15", A - ,-,sf , -gf 15 Ut . W .. F: ,I ,- ,X ff, '- I 'fi "4 . - :J 'va A511 1 W ' ,Hr T.'i1gf?tmL7- 47 .. V, use f-2 1? 21: rp" ' A' 1135? -, ,.x.Y,..- ,+, ,M-rlng, : -y.- r, f1f.1ff:.v,,?' 1 :N f 1 I 3- v- T" ,iii b"'?'f9'f'5f?K-?.f3g f- .-.Y- -L -up-ALT . Y , , W.,- ' Af 1',K': ' A "! V .4,- , s . ,K i . I 3 '55, V2 -W' - W ,f 'F ' ,gil 85 . nl ..' v'- v 1, I + .X .N -Ni 'N " '..j f A ez V' 1 '--H" I sw- ' w i, A .M -' 7' ,uf-w' A514-xf LA . i n i-l : '.v3 ,Q"'fu - -I ins? I '. 'Q wffzigs V M fuzmfi 13 ' 1 ' ' '15 ,ij I . Q ,,. HE.g.J, gm 'D 5x 5 f '.A 'TT V4 1, - . ' 1: - 2 ' A I X H Q, K 2 t V N . 1,7 ,,..,'g- '. ur X, ' 0 ,,,. ' I, ' - 9.1 W, I :gk ' 5 . , , . hi. , Q 2 P-N . fs Ai.. " . - V I: ,A , 1, 2 , 393 442- -1: A 41' - " fs. I, . 7 I .., ,. 4 ff- L--f In ' 4' - ifiav' - ' "' ff' - A YafAF!y .xx 1 ' .f- -2 86 'T 3' x ,nf .' S f,,,., , Li. 'i.'f,w4 ' Q-Q13 U iw ,.,,......-'-u-u-f- .1-, . W, ,lf-' ,J N3 1 4.....i'4 , ff-ww.. .nh Q ,., A . 9 y V N -'z wT Y 3 'H r V! H .iii QQ Qwszef' L. ,1 I 'IM ya xi. W 5 U iq! QL EQY H Igi Q ' 3 I ',.' . L 1 . ,f 41-qi? OPI-IOMGRE .ix Xl l X x lx X .N 'X qw, 3 uw , w M 5 X V w A Q , 5 . . Q V Xp 'I l V I l R4 v I fl Kevin Marciniak, Treasurerg Nancy Wise, Secretaryg Gail Meola, Vicepresidentg Doug Overmier, President. B F l7f'ifW51'fl' el B' B B 're - B' do . 'ea 'B N 1 1 V ' :F 1 AA AQ NI ' Q. V --ma 1 l F 4 1 l , K W Y ' A' 3 'V Z: 1, rl. Y 1 .N , . J ,S A- A at Il A , WL.. ,al - P l Mig .S Q ,dk x" I - vp Y 7 E0 pw - , , My A A i.. W 12, 1 f , f. - -mf . A A' , 'L X L 5' 3 l - .5 E' ? 4 A A It J l 2 t ' A will na J w J 4 ' Q'-C 121 A if .ll Af .1 T - . 1 i HEEL? XX", il , I ' ' riff ' - 1 "R Jil "- 4 1'-'mi ix A - Jr .sajywug Teena Gary Rhonda Denette Greg Karen Kim Jennifer Rosemary Adams Aguridakis Alaback Allen Allen Amadii Anastis Anderson Andorka ,V N- 1 .AB i n " ,gf T : 'l 1 , 4 1 - .1 'A fl V35 A .LQ ' A Aa- Li.f,,w. 41,15 ' " z," . 5 .W fx .V Tj A, .H qu' 1 'E' K y 1 ,ff 4 . b W h . ,Q ff ' N' K ' if-ff' 'Huy A P 5 ' f .. f-ef 5 A ,jg ,551 4 -- 11 .M we uf N- . ' 4 A x F711 " Andrea Tony Lareda Kirk Jim Dell Nanc' Tami Mehmet ' J' Anstadt Antoniades Arnold Babb Bailie Baker Baker Balbo Baler , B J .J ., ,iff az , or ' B at 413 , 'Z in 0 Avy ,N I ll l:?:,': Q .51 ,RI ' I' A: Mi 1 .:: ' - .rr if A AA A aa A if A eo 22. A Ae A 4+ 1 A ', ,I ,Na rf' " 'CT' 5 " STP I, if 'Q' .,' W' Y. X X, - , h . ,V I! yi, I . V: 1 :ix 1 I 2, I V A V Q Fl K' . X 4? ' -'fig ,, Y if! I fl -Z ' 'A K , I 'A 7: " ' if , 1 Jia I N A . 1 " . f . - .... .T BVX 4 , 2, 23 ' Lx f" A Bart Jim Peggy Beth Kathy Paul Laurel Bill Faye Bandi BarnHart Barr Bartchy Beitler Baughman Baum Baxley Beatty S 'YJ' A , gi 1 U ,H W1 H, X., M in 3: Q WV ' A f A A 4 f lg 5. A V . .. A' Av im. n, v' , X 'YJ cl I in K E ' .liyy 11 V T' I ' :ff B' l 'xl'-. ll"1'. 5 ' pflf' A. . lf, Win?" 'X ia dl" " Tet ' A i? X ll" A I n : 3" ' , " W- -'nfl ' lx g"z' K' I V7 , av l' ' 1.12: I ' yf' . ' wg' :. ' - 1 1 I , , A- A ,A . , Tm.. -A A l, A .1 r- A . ' H I X Jon Laura Brenda Aris Corinne Patri Tim Steve Jim Becherer Beck Bennett Beoglos Berbeles Bernier Berry Berzon Beymer 88 AE, r v v "' A Lynn I 1 N Sr A . ,yy -if rr., l 'm J 3 '32 sv- .ne jg:-, fr 5, 'Zak' ' ft' , .I 5:5 ' A E, v dy ,y F, H? -.1 yy., ,iff Ri. . ,A ' r' ' lg ' W" ww f f 36174 QQ- : - . Jeff Teresa Beth Joel Bob Amy Larry g . rv. "3 1. . 1 as '-'- 5.8.1. H' Diane Birmingham Bishop Blackledge Blanchard Blend Blend Bley Blend Blubaugh T y ,l ' 1 y i my 5 y y li: x If r X V . , , ' " - 1 'l " " ffyiij I I ' H. ' K' " fa 1-.- , - A- -, . 9 7 "'-1'-1 , . ' ,V i A ' I , ' 'dw 'fu 'r ,w ji :H We 1 ,N-xr, V r 411' . QUT -' i' - . J 5 'Y Q ' 'fcy' Qrififi 1+--2' a. W" " eq' 5 -' V C V L . ' 1 in a my ,ew ' V 1311, , x , I f V' L -, rl 'ig is i 4. , C fi B' T fr T in , i in we .g. N . 1, g ,, H '- ,. :j - , Q-,al 1 I -. A gl' iv ' x A "1 'D Y lik I L1 .- -fi?-aff f :ei -L ' ' ff -fxirfii I fy 1 1 A, uw Tim Jane Della Guy Abby Mark Paul Debby Brad Bodnar Boger Bohaychyk Bolon Booth Boron Bossart Bott Bowersox -. r ' 1 a . 1 -- Z" .W . -fi f- :, ' ,ff-. N,-T I as .. i.. q -s . ' is .4 4 T -. ' .5 ii "i- IJ'- T . ia: 9 ,n,r 4' I fa' 'T Pai .-ee all T . f 3 J L31 dai, Tim Phil ' Dawn Linda Bill Tim Bowling Bradford Brendus Brian Bridges Broad " I V 'A ' , , ' . gr , 'Q' ' H'xL4i' V ""A-4.-'wld iffiuxag, nl 1 'I 'Y' 5' 42? ' ' i"gQf A ff l ,xy T , 3 ,e L1 f ' ' ' X' f N' fr' V f , . ' ' -Q A "'i"?z X l . Iii! f " "' if .1 'fr 7 - T 2 A Jan Mark Cheri Kelly Kirk Theresa Br00kiI1S Brooks Brown Brown Bruce Brulport rea- ,- , ,,,- V , - E , - 1 I ' F it V - , 'Qi ' 5 + X is ':- - V -Q.: i --,IAYE-3 4 lr 1 w - ri i. , '- - , N -rx 4. g.v-- f' , f-': F-, ff Y - K -5.3 f i A 1 in if 31 a T .Q T or 'T 1 i r- ' 'fr--T ,J T 2 .-Lf 1 --' , ml., rig. ' W. T N Q ' 'r',,:.LI X r MI. H 0 2 , Al fa, I VI" if 's . fl -' rl 1' fill' 'Y ,Q L .' N A . 17" f L" if 'Q C Q Mary Tim Craig Brian Rick Steve Edward Jim Mark Bryant Burnham Bughway Byers Calabria Caldwell Calhoun Catamuch Cawthorne ,f 1 l if I X r f " . 4 1 ,Z YT ff' ' 'li 'T dx , K - , ' 'ii' 'Elf ii if 4 fl' P 7. ..'- W x .N .A 11, rf, in X 1 . 1 .QA ,WV . .""".., . if , ,jgyx .QQ I A,nI:.'rx X I K X wf' ,fix 4 yi' , X wr f .Y 3 Z. x ,A -- Wx, ,,- e--r - - if ,, r L, 1 'x N ' . xii' 'V ,' , , fri H ia: M"-iii' I ' fi ' Karen J0hl'l Cathy Libby Philip Ed Stuart Robin Joel CHISOI1 CBDBHI Carnahan Carnahan Carnes Carrico Carson Carter Cary fb-'l:Y'W" '7' X V Y - Y H' I, Y F- 'Y j' C7" V ,I H ix 'Y A , .V , U -.' ii ' N All fi ' f , A -1 ' ' T V V- .4 ' ef 1' ' V, , 3' .Q y " gd -T - 5, T T 1 ' X . ' 4 , if B ,Q jim C I ' I HQ if , Lili ' fr ,EQLX-'Eff ' ' "fYfy?'- If I i , ,g ,gf gr - I p Sherry John Teri Mary Chuck I Dwight Tonia Eun Hie John Casey Cassler C9kfiflSkY Chase Chelton Chewing Chisholm Choi Choinerie - r if V ,i N., -mi .QQ R 1. -J ' " "F" fffHo'ir'R TY' Ri ff Ri 'wr , -- ' , awww R f o Y RRR'-R .X l . if . , L ,,- , xg, - H -R E 4 .f if , ' . r 'VVRR 5, ig 'D ii tif' " - i ' TT R' R i ' TD X . QT 7 i .5 i- f , ' W i A i 4 1 I . V, 1-f q ii ,gf V, i C.-V lx N irq, ii --VL Q, - ' . V: i,E,.I. FL - 1 U , 1 , fn ':, :E 1. i ' 'J' , 9 f ' A-2 Rl ' - V' , 5 .f R . 1 f' ' V Q D I r I ' X +iiiR"'ii 3174 ', '52, il' 'fir Y A 'Mike uf-Rr V ,R R' .1 1 "' , " ' ' 'Zigi V Lf - 'A .1563 10 .Ki .I Tom Cindy Howard Reginald Laurie Nancy Lorraine Dan Jeff Coffee Colaner Cole COISIIIHII Collins Contrucci Cope Copeland Cook If R 1 -wifi li L' , .ti of C iibi I iii! of ' ,' f"'v 'S ii! Q F, 'i w Y f Uri? - J Q J 1 3 1 V I, it 1 4.7 , Hill - 7 I 'iw f . ,I "" Ili .Y "1" ' f" TQ ' 'f Keith Rob Stephanie Rita Patti Cooper Cooper Cooper Cottreil Courtney 'Wa , , in ml., my V . ,al H I ' il: 1 , . - ' -i R fl' 4"' :il Tkdiiiglg " 'KWWWLJ 6 1 v e. to F! A wi ' , up - kj Rb f f e Ri V , H , it R 2. R -l' R- R leaf W iawmi 1' , "', , " , , 4 N - FPXN, 7, , 1 X R aifi 'R V5.1-n15'A ' - , ' :R if V RR 'I-v. ul I "' . fi QL? Rs Doug Dave Pat Frank John R Coutts Cox Ciprian Cii-one Clapp in , i 'ii' R R' C' ii' i 'ff i' ' ' . V ' R R R 'iw ' R 'i F . , L 1 X 2 1' i ,I ' , i .- , ' N ' Y - NYJ I X , ' 'ix X Y 4 1 Y ,. , , i .152 R Q J-...L -M., . ' l' 'iffii .71 FR R' M - it 'Fu -- i -il if i CTKVF- vi 'R 3 F 'P - ,- - . i R' Q ' Q1 his i A "' R , "' .fl x , V R QL ' . . ,R R 43" ,f 1 is iii rv", ,' ,I X .fl -r . A , R fe Rf N E ' ' ui' 'A ix V' C" JR ' l i R ii ' R . - 59" V ri 3 4' J Gu' X We I i r .- 1' I , mi lf- I Y V -41 1-PL f l ,. . i . ,f I J r- ri or r mu.. X'.s.J 1 L -. R Rl' Q . - Jr.. i .- Diana Brian Kim Lucinda Michael Teresa Jeff Stephanie Steve Clark Clark Clark Clark Clark Clark Clubbs Clubbs Crabtree . A. -M ' Ti? 'iv wi iii fi RR if it -. C' C Y . R' yr ' :ii R 1 Q R' ' R ilu-R 'G N., fl 6- M , lim . l Y X H , E 1. .H ' KY ' 'dh' ' ' ' ' - 1 l' 11'-N. i ,..... il it " fl f 1 - i xr. 'T ' iii. R r i t iff? mr R .R Rf i ' Q . R . ' 7.x ' N il QQ.- ' -, , x qR:e.-Glr- ', ' AX rf, 'It Yi "Z, Ei . l RR 'R ,Q ' .9 55' if Il" wi ,R ' 'iii' A 'Mi .ff . Sandy Tracee Tony Alan Tammie Lee Sharon Beth Julie Crawford Crist Cross Croy Cumming Cseak Dalton Davis Davis RRY "jf " ' " YY TA '-'-- . R - ,- V :sri rv. R 'T N 'iii RR i ggi, Liyfj wif " rg RP i R r .. if-11 H- in . . N T45 Ri' 'T Nlff' " '.. P 'if iv hifi , If H 4 ,Y . t EY ' l 'Ry '-7 T xi, Y Lim. -1 1-r R ' . RR - if ': W Tim Rick Tim Charlene Gary Pam f Davis Davison Davison Dawkins Day Defibaugh R v' ' " 'S Meri If-fi - R"'P'- R ii' RR4- .. xr , I l . A' '11-gs ig . 'V ,,.,- ,A q 'A ' :Ulf 5 K - -' 'Q 'Q H7 V,-' 4- 'V affk Yi . 1 R , Amy Dave Denny Sue Dave Deana Deibel Delillo Dent Deuble Diblasi Dicato 90 i t 1 , if:--J r ' if w 'ft f 'vj V If 'H ' y r-fvtswe, , , . if J E 7 ,"' ' i no if y Q' ' 'f "1 "" V l -f - if f: -- 6 ' . 'E f li A if ve ei, i so J ef ive F M X f ' ' ' ' . Aga- -V -th l' y., , 5 1.1,-' ii 'l 419 1 v. ' ll '-f D' L 2 f -' Iii' +i7'if1, rfb-'sf , 'i Q' A , ' ,M J . f 'e e . A , Q! ,V i l EI ,tx Q. l1PffA'A4 at -L l v - lik 1 J r g, - 1 'J F . +L Tracy Mike Sondra Scott Debbie David Marcia Debbie Dan Dickes Dima DiRocco Dobbins Dodge Dodson Dolhun Dominick Donato I il lie -lf A ii :lil D N ll' 4' . ' 4 gf - iw' X YA ' . 'R l ' ' Y A V I ' W i -- Q 1 li A! r. -e Q" K, ne, 4 i' V l . il Gif F E L Q J i f' '-ff i if f' iinii J W Q 2 if 1' in ' lim V his 'Uhr 'ht 5 I ' as " - V i if " George Fred Mike. Brenda Cathy Jimmy Karen Carla Mary Ann Dougherty Drotleff Drovdllc Duck Dunlap Dunne Duty Dyer Eadie w L , i ,QB - 1.774 , X "vis, , ' Y ,E I - M Z 4 :L as int I -j zx VJ. K. 1 ,- QTEK: -..,- 7 , t 'e ' -', T -if F 'A ' K 2 , T ei - h is .Q ka 1' wr , .X 1 X ' W I,- . ,, Af if 5 Y 1 lv .wrt .I Q A' 7'ff,m Qi ' . i 'gif A K' if ffl-gff Q , f ly' . il ' A Nl J -iff i I I f ' 3' M1 R N filth w f-t' Mx i , X J ' A Q H I .si M John Bonnie Laurie Dave Lisa Stephen Jane Dale Val Ebel Edwards Eibel Eisenbrei Elliott Endres Ernst Escott Espenschied , 9' -7 F l i Q, x , .X-:::..' f JJ if .V in " V f, '. ? J ' WVk,.li.'lll N532 .if e Christie Mark Carl Evans Fabiano Falcone Q 1 ' X ' F" , ul , X, .Wy -r t . r H ' 4' If str' 1 t N ' I' Var ff' ' Q : -. '- 23 Bill Chris Brenda Farr Feigle Ferdinand M . , F, 'A gp ' 1, A -a- fi A 5 4 i' " Q ' Y 5- I ,kiln fy- LLQQA ag! ,, ,. I ' X' : My -,Q V. 'AvFJ: .4 ,i 4 A -.S " f. " ef lg, '. - 1. 'Q j it -K' . 4, , r . .nil 'li V K I, . I ' 7 -6:6 45: 1 Fi ji: " J V..-P' 'f ,gif 'A . V I A f' f ZA I li! 'Pl ' .. 1.4- . ,ff?.t, .1 N' - " ' X .. . - ,LJ Marilyn Julie Tom Mike Andy Larry Debbie Dan Tammy Festerly Fetzer Fiala Fidelholtz Fillis Finn Fish Fisher Fisher ii " , 'l g A , .QQ I, :X 4 ,N QF J it f' if J if .is F - -we , H -f if -, fn N F if an Rliss Kathy Thomas Patty Leslie Dan James Karen Tim Fritz Fitzpatrick Fleming Flickinger Flinn Fockler Foradas Foresha Foresha .1 4. C ,v ,,,.. is -4 1, 1 , fli.-,I H my Atl? ' ' A -H il. V V .Vi -VV ,Vl,, V :fi jig, ,V llll V , .Qi iiiui. In M I .. ro a ' G' VV- y' .5 i X SL ,J QQA lien ir 5435? 5 i X i i ki V37 'V av . QF? X5 V ' ' l i V 1. iw- - .gi f ff, A- 7 -, R ff . - i 1 -1- f 4 '0' ' - A 'xg ' J A Q i h 'QV XLW4, I Reattia Roberta Kyrk Thomas Larry Martha John Jim Mike Francis Franks Freeman Fusillo Gardner Garmeier Garrini Gastin Gasper ' 'Vp X fl ' 'fi' 1,-5-V4 . i" ' , in V, QI f Y' 'f-Z? P1 Miha! 0 ff-1 gk V' g- ,if l - r. A-. 5 . L- L- ni ' n S , AV.VV V L- -x VV I :ga V VV V: VV eggs- 'gn' , V V X 1 -sawn. 'ie I i Uni ' by X- ' -Q lf -. 454, if , A X X Jim Kathy Tony Anita Ray Rick Andrea V ' ' Geitgey Geitgey Giannini Gibson Gibson Goode Goehring G we r H H ' - r + 1 -,lf-.' ' ' , Q E., fa-QV V V P -' VV ,J 'i e - H. Sy ' .B l i iq" as . A in Le Vp ' , I B i A ,., . ' ' L , ' sw -1' V if. . l i H ff - is- 2 ' X 5. ,V V Aff! V: V V f V' 1 .- ' , ' .9 MVK f' I' 'V Y f .X ' " K "' .JM " 'N 'ii ' 'M ' i L L Eff? 1- Ai' Regina Cindy Gail Dean Tom Lisa Dave Goins Goodman Gottsabend Graber Grabowsky Gramgy G,-asse "i "T H31 ' 'Vw "' 3" -V " ' . - ' Z . if 1,2-19 r ' s' .. 'T -112 453' .1 5 f. f i .,- , . i- ,i .54 I .4 . -' - L, - .f VT- f . 41- ' 1 ' i, Qe V , , V. V ,A A ., fe, , G., Ra- . a A , ,. '. iiffif 4, n.u'2m1! L x -EVN, I7xx.1" Gary Pam Dan Karen Valerie Peggie Kelly Grasso Grimm Grosick Guarnier Guedel Gulosh Gum i ff' r 1 l ' - . 'i -m 1 Vi' V 1' f". A ' 'x . ' , 4' - .," , V I gi f ' V- ,,fQ.l'51+ .VV . x ,V f 1 , -' . .fa ffl' 'ill i .Ca n ' 5' VV . 1 , V 'V ' Via V f- ' v., -5' A 5 My ' SVii'nV:V ,' "' 1' -1 P -fr'-""'1:- 4' J . Q i mi 'ff ' r " I ii 'gil A Iii, J Vigil V mfr? VV. V V VVJLVV .V Va fiigiiu' - ik .F Q I VV I, M V V. " "JH ,, ' , f' fi ii xhltf. , ', Tiff i 1 ' 4' 1 Brenda Cris Lori Patty Dave Brad Lorrie Fredrick Sharon Guster Guster Gutscher Hall Hamaker Hamilton Hamilton Hanacek Hanft 'F' Q 'FT 4 ' N Vi ' A 'L ' , ' ' 'I' l I-QTL ,- VSVNK VxVw,,ji'LV V V VV V V V 1 V ,V VT, -H . , ', rg J: V . 5, at 2 R vii, V J VV VL' AV Vu f V, V 1 ,..--" ii . il -1-yi i 1 N. 1 N . ' -, , -' is V 1 AV VV. V "9 41 lf -5V A V 'if'- T i ., , 1 -" aff ,. --V' I f IIB f N. -' -Wi' ' "a Sharon Sue Kim Ed Denise Marlf Harbert Harbottle Harding Haren Hargas Harris V'-' VV . V - V - ff: ' ,X jf N, ' 5211? '. f -'ii ' - .V .. 41 1, ni - :.i .Taxi I Fifi? -A H i liz G- A 'e if . 41225 V' ,Eg 1 ,V A , Lvl ' V' X, - , -, h 1' X H - . ii if 'I -' ' V " K x r Ai 1 i 7 LV A 'Viz J rf V ' .. r., X , l , LA. . V if Q J, i V, rV 1 i A r i 1 f Paula Bill Ingrid Peni Steve George Harrison Hartzell Haughsdahl Hawthorne Hayden Hayes 92 A " 1 - -Hy H .. i. I on e jg. y J in . in ,. J 2 if ig +R. Q 1 i J .4., b V , in F .h 257, A,f::5.J 1 I ,I , f M V F ,lf ke " wi ' T5 f ' 'ifil "Mis , I-'iii is ., ' 4, f. K 5. w o V 1 'f X - ' .Ui 7' J X 77 Q ' 'M ,. 'J' J 'Sh i if i 'iiiibii Jeff Ellen Carla Amy Ruth Lynne Don Eleni Domingo Hayes Healy Hecknian Heggy Heierman Held Hendrix Heropoulos Herraiz .H H in L ' e 'W J J riff H iw is 'J 'J in Ann , K . , " I W 'N ' -' RK ' Ii" ' " 4 11" fl' 'rim' NK , . 'J J 1 ,., . X 'gi D 1 ff auf gm 1? .f-. . -5- i A P J' ' f " ,' ,. ' Ti A. ,. . ' ' Bfiv' t 31, 15 Q Ng, - ' 6 M1 '- V K f - W Ui r N i V: 9 -Q,-. i j I fi L.-N I' I if , ,f :bv J. 4, fe if i ' X f., 1" 4 ""' --' . Aw asf K1-' f, 'm. Curt Chris Diana Pam Joyce Bill Sheri Ron Jodi Herron Hess Hickman Hildebrand Hillick Hite Hodapp Hodge Hopps iii' iz, Ti ini i Us . ,. 45 , A L- 1 3' ,V .L 'Q'i"!fff"1" W 1 ilii li lm' Lynn Debbie Kathy Desi I Hopton Hormel Hosfeld Houchin ,sign y T J , n ' J ff up ' ' ,V 4" ii gf Q 5, My 1 'fr' fm- 5 j. ,..A. 5? t,Q?s:,1'lia " if K ,L , f I , .. an R r m fl J--I Tammy Robert Bob Lewis Howard Howman Hudson Huffman we-.Z - , i.. K ,i x ii it TJ, . ff 1 Q ' ' jg , .Hx in- A rif: V 1 , Cheryle Randy Susan Shelly Hunchuck Hushour Hunt Hykes ,R A l . A' ii X . '-,I 4 it l l . . ,I Nfl Y ' ily i ",. 1 .A 1 V Q 1 , JC 'J e ,. 4-Q 1 "' wb 3 '1 is L J ' 4 ,,,"' ., .il X" ' ' 'yq-ff -N cg ,J ii- , ,N i ig 1 '- P' if 2 H oy' 1 .J ' ' ,. Tammy June Lisa John Brian David Jodi Jay Mark Imler Jack Janikides Johns Johnson Johnson Johnson Johnesou Johnston i -,E . I' ,x r x H Q, 1 M e- A " g su gi gp A b .fy J., ff' f ' 'N 'iw'-N V N 1, -' , 1' K -.- .A V 1 px: ggi, in I J A X 1 pk W -H ' - .' 'V . f' f Sf-.i Anita Jan Sheila Tim Debbie Jones Jones Jones Jones Jordy ,I --. gf , if 'Pf"1:"'T' A-' " " ' X .il Z' l . ' X il . - R5 '4 , X5 X- ' Xfw ,N I , X X . 1, N I . " 1 Q "'f':'v A X ' , XX 2 .X X ,VX X XX VXQXQX - fx :Q X Xi g!Xf". X - X . ',X if X SX - J B J V ,3,,i . 4 ll. LL. Y ' J: Y 'M ui' 4, wi, H' i J hi Y fn' '- LX . J A 'L 7 i""- X X Nix.-X 54" l I' N X- X, I A-I .X7A, '.-' " ' if - i lil", . if - W ' B-1 ,'t XV, in 'Ill it Ui im' ' ' P -7 .f az' 1 1513. 'ff J IEW . f '94 l f' it F 5' E734 Qi' if A ' Pete Nick Annette Kara Ronald Joyce Randy Kim Chris Kacarab Kalagidis Karam Karasarines Karstetter Karoleski Kasler Kavanaugh Keelan X-1: Qin. 'J I - ' f N J J iii' fi? ,X ' X FX he XX X - " :QXXXX X. X X, , X fee if M .A ' . 'V' at it oar K Y if'- 4., t. ., K X X -:X XX X XEEXX X X JX, A. 1 . ' ,,X 5 4 X , 1 Q' V 'l 7 ti "Li -fl :M f I i I Ginger Debbie Tim Torn Dave Terri Lisa Liga Ron Keesling Keller Kelly Kennedy Keyes Kintz Kirkwood Kisha Kisner R"f"" " ' 34X X , 'ii- e 4 . at 3 up-XX ,W K w fl XX! X 2 X N 3, ,XXX X . mf? wi I i "' f Va fx! f gfv'f " .- LY' muff?" ' " " , 'A e gif, my , V- ,' Ken Bill Fred Pam Kevin Kitzmiller Klingaman Klingaman Klinger Kocsis -+ J ii , We ,, ' V Vw' XX , X X fv- X 'jX X ia' ' F jg ,, fi: L if ,if K r, a' IX, . . Ml: " , ' ' ' rm. I -L. ,f V ,W J a Q' J f if mf I , - W xg, X3 , 2 X4 L X . l H ikli . 4 JJ L ' , J Peggy Nancy Mike Kathy Marcie Koinoglvw K0pa13Z Kosich Krych Kuntz .. XX, 4 X X I ,. , Y . . 2 X N, 5. ' .J- X XX ,. WX :A X f ,Q-,, . XXVX X X4lLiX6.iX 3 1 l M' it Q , D ' i all y ft.-'it B. J " if QL ' fee, - A '5' X "fi A' 1" ' Q ' .- ' id! -'T' -. , any '.'ffff"J' 1... Xl L S ' lf! .i es-Q Cathi Mark Diane Janet Bob Mark Belinda Dennis TOID Lanza Lapczynski Larson Lattimer Leeders Lemasters Lemmon Lepore Leway Q. X . K 5 J' ' l, ' X X f3'51qQ,1XX ,XfXXX,XXX in ef XX 'em' ,X XX ' XX- IAXWNXX X - - XXX- -X.-X .X X X XX . , M. ,,. X ,X ..f i z , X . X X , XXX XX X , L 1 X . X K' V ' , ix inn fix 'r 'xv H ' L rig 'ifi -1 ig.. L L - . we f lx .Q tl at Q. ,XX Xi - ,W , . Q X' X 1 e 'Z-X J A4 '-fx - X X- 'r , X X. - Q. . at - 4 it K lil 1 1' iff, L 1 I f L - U ' ' Malinda Carla Mike Tammy John Cheryl - -' Lewis Limbach Linz Little Looby Low 4 f-- -- - f 1 r'TL1"l a..-1 ,- T'- ' ,ii V j ,- -' J , L - 'il' i i f 1- sf X X? 5 FX -XXX XX ' ,WV 1 gb .,, f. fl AN Q f - H " -X' , -T " w " V- 9' Ui. ' i eat it if K K 1 - , A 1 in gif .ng ,y i E 1 ,f N A Cheryl Scott Nancy Kevin Jackie CHIUS 1 Lower Loyal Lozanovich Luker Luther Luystel' 94 ,, ,lM,- fg ,e -1---r in. In , ,,- - lu--Maw . V , 2 win-N .,. v nz-.' .",: f- '1 9: l, .M A ' fy, I 1 151 ' J vi. l I ,J in lc M M ,M MM, ,S tif, ff l . ,ff . Mark Karen Tim Lynde Lynn Maddox In M -ff: A f" - M, M J .3 Le g Lal ff. f"f M 'if f Ron Mike Tina Maksim Maley Manos , i, We W, ,, l N M ' ur :slr it F 'iii l . it 1 1. Mix M fy? 5 M ig .fiwiilir J l LnE M 1 -. Kevin David Brenda Marciniak March Martin ,, V AJ 775-if .QL I A W xr-V17 lin- Ll? :xl M- ' SQ- a t I A V- ' MJ. Lynn Dave Dolly Maxin Mayfield Maule gf -I X K M ii., , :NM ,V I-N J -vgjj , Kelly Sharon Shelly McDougal McElroy McFarland Vfintn 'A V , , I' ' i sir ,' ' 6. ii iv- f xvvlfr Axgx , JZ' .A 'LP fl I x ' .jg M ! H1111 , . ,M -. zu if if A 1141. ..M iw fM ' MM Edward Annette Gail Menne Meola Meola V ,JT A l , 5 J is x i ' 'MM U if ,a1 ." -A Q I fail -'LJ if M " " if e 'L' ' ,. , "L . Claudia Darren Duane Miller Miller Miller ,wil y -, ,V w - if M J M M '-- NM ' I r , ,,,,-1--' s ,N w ilMMM?M7i.1 Brenda Ed Magisano Maher V 1 5 I A li 'i. A ifl ,, fi y, ,' . 'ii 'Ask 'I L , I 1 x'1 ' ,r- . . rr - -'- ' X f vis , rig l .ii ,Hu . L4 M M:'::1 ., Y Beth Tammy Mansfield Marchbank ' r- I - V' ' 2. ' , V b xlvl l 1 X , , j Vili - V 'MM 'M M, i f? .,-. aj l i . M an A ' V ,N ' " ' ' A , AV '! . fu , ,f Vx "' ' -1 jg 'fl Y , A .. Y .M I -f-FQ? , 3 ',f Lkgl, , i ,,' --M- A ,jx Q 'A wk , ,,iy.'u - ,glfn ig-I ' xl Q7 -',g' Shelly Lisa Melissa Jeff Scott Cherie Martin Martinez Mal-ucci Masters Mathews Maurer 1? ' 1 . ' ' W , V11 1 'i-"ii ,Q-.iwm - . M ' l l M , . M. Q "'l I M? 'Mf:qxLA VV . M ' .E F A N M N ,W wiv M :f i J M J M'M-,,, ,Q . is Mg-f-e ,Q ,M ' . . j" " , r I - T I A"3' '24 ', - ,. . WM! if M i' M, 1 f if 1 1 5 . 'F' f L f I A ., A ..lS'E'ls:'E Z 2 M 1 Lester Linda Dan Carey Dave C0189l'l6 Mayle McBride McCall McClesky Mcary MCD6Vltt 4 EVE' Sf i' M' W lisi " ' iii i ii "" -'1 2 'l,"" J it fs , l J ,li iq- f - J-3 lil ' W .- if :fi-Lp. Ms.. ' in M in-H, ' M,, QM- A' ii , -'Ati in . iiil'iiil"iiiv MM. M Q "L X ' -' Iii 4 '- Q ' 1'-ff fff . 7 M Eff' lfirglf' - M is 'Mi if " A Jim Susan Jackie Brad Jane Sandy McGuire McNatt McVicker Mercer Meek Meeks M, ' 13 .Ml FT ' , I X, fx 4. W mv' X --. ,hy V, ,N , , V. 1 ' 4 """ ,"", . "' i ' .f ,. M, U5 " M, ,. ' '-"1" M ' , ,lg is ia 'rm .M 1' lli - I -ev , ,A , v i , 1 . . ,,.1rW'.', ,xl , RW., Mel N Mm ' H l liilax W 113 c air, lx- M , MM.-Mg 'i SJ? ' EM., M' H i, 1' M ,M MM . e .. f x .mf -ml John Edward Cindy Mary Jo Jean Cindy Metheney Mikunda Mikstay Miliny Mileff Miller M ,Mag 'M y . final' ' ' 1 ' ' K :N li' 'YV I 1 ...MQW 1 iMii ' ' I i i i"' ,.,f.'ee B gm. Mi ' ,f .i.l. J M -1 5 MM Mug! ga l in .LMI I 'Ligue - Dreama Mark Rick Steve Mike Jeff Miller Miller Miller Minnis Milini Mills n r ' :F f ' A V -- ---1 , i fgfnf- Y I . . f . A .- ' ff ,,' - fl V ,, V V V V V Vi LV y i A ,V -, , 1 ,, . xiii' 1' K . ' Q ' 1" - lx. rr , AJ '1 N Vfila fl I Qi, V VIA-V rl f1r" ',, V V dsQE'?if '- l 1. L15 Oraig Phil Josie Chuck Kellee Mmster Mock Monaco Morrison Moser W V A Ti" Piffwwi' vi if V VV x V,LVz VVS .lvzli " ' W' LA MI: . ,L Q' 1 i'ii if Q A ' 53 .ASQ-?'LTiJQ '15 . -L' , ,V -VV l . V f lag? VV J, ' fli-5 G' VV' K -'gk Carla Bev Elaine Lori Dave Moore Mumford Murray Musica Myers DTV" ' ' Y" " ' ' F' ' i A W5 ' ' , ,y K Q f diffs V, M .- V Q.. on , 1 ,fi :sg-.z..a , uf' ' if 'f 4 f ' '45-f"' ' - , fl H ' Marlene Ronald Tim Kirk Ed Myers Myers Myers Nagy Naiman I---rf. .,,, a 4.,f - VV, V YV, U !,.. is -,- ,, .. ig knife P ' 5. 1 fu , i l 5 ' H Q Vi .ei ., i. ll -V fW'w-- Q -'A 4' A' L N 11" 2. 15, li-r 53,5 -1 'q fu- ' l ' gi cps , f ha., f is v,"1 ,' 1. 'l U- .171 , " ' .' :il X' ' " x ' N' . ' Q A f .A V ,+A dx Vly VV ..., , V 1V , YVQVVVV V ., ' V V .V V . . ""ff'- f P riff - -M " 5?-T . My - M L 'JJ 5 X - ' 'i .1 lliiflii ," i ' I ' lf.-1 l A '. Chris Bill Karen Mark Sharon Rodger Gail Tina Sheila Naves Nichols Nicholson Nicholson Nist Nixon Noble Norris Ogncea 'R ""' A' 7' I ' .. P I - WDP PP ' R 1 V, .V if . VVV ii QM M6357 LV V, A. I VV V . 'J' -ry VVEV is .V V 5, VV w , -- '- -Sz " Il .f-V: "s A A 'Li-, V -- V ' 3-' '- ' P ,, ag:-V iw, nu , ' - 'L i VV. lf,fK . V V 1V V . A ,,, V ,1 V il VK -VV., Hg Vita ,Vg V Vf': in 31' V Y ' in . VL ' KV VVVNL. iii.. 'T P- i l"- P' 2 'A ,D P -iii H ' al fl' x E 'QV f i L- as - 1-I ar' .P , , ' -P '- a ,i vii nf :fr ., . , ' . . f I ' fl ', "' i 1 1 -, ff. g f' V 1 3 vdsvfkfi 'mn fx if " Q47 'fill' ' 'fn 'ir' ' is f Patrick Angela Denny Sue David Debbie Rick Doug Johnnie Oaks Oberster O'Connor Olinger Olson Olson Otani Overrnyer Owens h emlgm V ,. ' ' "' 'PHT' l'-'V V V ' 1 P7 ' ' ' ' - Q 1. ki ' l Vi V 4 VA at V , V V , E, ,V , Z4-AIT - w , 1, 3 l -5 Z X l J ' i K VA' " 4 Y ' X X aj 'f if I + 2 . ' 2? is '- f ' ' ' iff. f sf " 51 'H' -'Z '. i P Nfl. Els f M K 'fyxa 5 L :, A Q. f -2' gl ' J,fQ x, ffl hw fl ' V, Z , K f'r "Ji ' VW . , ' ,NPA . Q .. Y-3' i 'ilu A 4 - ' 'rl 1 lo . " '-iv Rosanne Denise Patty Lisa Mark Keith Mike Mike Linda Packa Paige Palen Palmer Palornbo Pandrea Paris Park Patchin V 1 V . 3-fs i A 'rc ff T7 f 'f ii - JV 1. M " -E i ' -1- jf" 'lx '- We ' V V, N ' -3:5 , V .f,.. V V V V gytffff, Wie, . V 1- 5 i . 2 -. , sl, 5 5 y . V yi n ii I we N . - r as .. 1- ' , '- ' 4' 1' , -bi sl. '. i '- lu 'Q ful n ll 'sv' ' - Hfif . 1 'f .f ' " ., A 'H ' -, -' ' E 1' ' ,fs . 'x AQ-5 2 J .KT , '-I F Q-f , :.. P 'I -1+ nl . " ' .Ui f, -'Kiki A "'M:1.'7? " mam I I ii- 1 H' '1 ..5f'F-Qxalji ' sf " Karen Nancy Harry Betsy Dan Tom Sharon Bill Julie Pateras Pavelzik Paul Payne Pearson Pearson Perry Peters Peterson ,,, 35 A, Tag: ' H- I in X-www: - f K. ui 1 in -.- 'cv "R S' s . 1-2 E l L sv X x X ' 'Q 4' ' 1 Jia H ? ,I I i X 1 , i ' 1 N 'f ' x - Q - - , f - - .14-m e v-it :uae if? 'ff Q Rf? , it .5512 Jane Perri-Anne Mike Paula Pierce Pillot Pinney Polosky " '.. .. 5' ' fe' N if -A . - af- A H l we IX, ,nj . gg, K I ff "wp , ,, ' X .Wy i, il 12,2 1. - if! 'Q i f . ' - f-limi' in L' .fx-ggi Janet Beth Kathi Mark Pudder Purdue Rafalowski Ramey i ji 3. il XX L47 K 'T " M ' " A . l. I X . . 'i "'1i'1lW3i i James Paul Dan Cheryl Reifsnyder Reinhart Reisinger Reiter . lr' K ' ' F 2 W ' I X1 X' i ii IXis:.,l!1.'I X HX ' IK , ",Z.ie III N . , . '. .lake F -"Z , . ' If + ' Xl. WY' xii ' A K 71 -l -i1'lYhIg.t,AQl if. Dale Rhonda Kathy Carol Roberts Roby Rock Rogosch , '-X , gi A rs '- ,, w X QI , i I X W. N ... I g: . f - We f i .I SI 4' f ,X lu 1.5 4 I I ,f-'Z' ! fr ' I ' " .. lil" . ,' 'Q ',:Q"f" : Mliij ' H nf' P 2, '11,-.Exit - Edna Ray Jeff Mary Jo Sanders Sanders Sanor Sassos fs I JI, . 57 ,Y X , ,VI f ,l ,X, ff-W, ' 22. A ' i 11 7 1 , r Q? tif . 'Alf i i 'f . 2 W 1 i. .2 V V -- it 1 I l'3':ll'- . - ff- jf L ,.,,, Craig Paul Candy Randy 'Lee Ann Petroff Pettini Phillips Phillips Philippbar W ' 1342- A fig? qw ' f' .' ,77 ,X . i- 5, .A - lf, , , :,-- N, , ,' . , I V' f X ' ,X , f' X, IIIII 5 Qui gf--W5 , 'J f m L25 - 1, 1- 'gif Civ ' ill-i In if Q " N k'1.':1.:Qf 'fQi1 iii '95 .'Vi "1'.i-'-f Cindy Dale Nancy Dreama Dave Postlewait Potts Preusser Price PIICE R C i i afiii' e w e n.i. .S VTR I 1, I . ' "7"-' pl 1 QI X Q . ,jf I , , t, ,X l Y an ,Q U HG' .q: . ' 'H , it iv l ,Q I x w0I ff, FI 54" XI ,. .-vvX l In If:pI I 'dl - . .sez is A -5 ' ' ' . i HQ, 1 " gt A, X A X J .XX F ' 15 " I Y A ASQ-ii: .ffl -f " ."- I x J :r'tf!?:rff5'13 i l l A ' A Angel Paul Roxanne Gary John Ramp Ramsey Raunikar Reardon Redleski I 4' I3 X N l as K . R. ' 4 1- f LA V V ikl- ' I JV .i ll' L C 'V' U C 1-:S JI, .- '. 'V . X 'N Robert Renee Kim Scott Jim Richards Riehrn Rigglernan Rinkes Ritchey if I i 14, in ilk' N 1 , X Virgin 1.5 i,, - N . F 'roi ' "W',,f 'F figvi ff f ' We: Q F I. C i ' lx, " 1 , f .fl ' if E. l Hi ""'2 i' ah A Mick Lynda Gib Keith Mark Rosteen Rouse Rowley Rukvina Safford - 1. ' gg-5 . -IWW3, ., fs ' . ,-"" 'W X-4 Ny- ' . .4 . V J T' Q . i 12 .. I: I , IRI tI,II!- . III I . I . A, XII! , X Lf. X I it X rv' M- .-We.. g A .ff ,if , 4' z ' 'r f f Pam Mike Bob Mathew Sauer Scaglione Scalley Schafer -5:14 ZX 1 II W I f- 1 , i ' J ..a , -"2 F5 ,. 1 l"'? - ,5 .' XT, .AI I r XIX, ' :Ig 'fb I XI " X' XII 0" , -fo, Lp. . 'f .1 elif ,gf rlli "1 G5 ' I' 3 ff . . A . A ' is it 'Y f Annette Susan Steve Blaker Schario Schauer Schmidt Schumucker . -1 at 4 it W XX 1" '-4 K, .x -: -4 ' - ' -U. ' ' , fi' 7 1 l ,.- 3 '-,, , A -5-"ie'. .i7e ' ' 'Lf " , le ,. , ,, f Q 1 2 tg 5 :Ig 'N ,. Q ' V+- 'I'-, cU,., I vi in J . n 'H I c f he il J rw J , J W J J J ' ' A' ' "'1E' ' . ,f f - 's , Wi' ff' ' H "' , ii A - 'il 'F lmfff-H" M if J ,jg E 1 it j a I it 2 " ,L in ' 1 , My w H W i K 1.1 t if , h r 4 N at 4 I. -Ji V, I A V , K la' . - ug , ' -. , . , , X' -ff' . . A' 0 f J., , alt! f :iii . will 7? "'L ' ' ,A Q ii if, "ii ' ..f:1' M ,E 'A 'Uv' ,." :I , Y ' 4' K-9 I. , I Y -, I . AU L t vii ' . V I .1 ll-A a E, .jj .351 Marc Chris Sharon John Debbie Donna Cathy Kathy Jeff Schneider Schreffler Schwitzgable Scopelite Scott Scott Scrimager Seaman Seefong Fa-, J .1 . D-. ,NT M NV , - 2, , V, in , , , , F Q im, Q, 4 ' . - l I, ? 9 .M A , , A-.e . ',f w M 'W ' 'S ' In i,i,l'i"i A I iI"w'?5' all fl 'rf ' ' S. V i " . . - ' ' - ' . i . L 1 K' - ' 'V -' - . -. ' ""L!'N- I ' Q. 4 rv, ,W ' fri P J im. , - f , y ' N-i ' K 1 K' V Q - L, 4 fl,g " 'QT 1 I' 1 l gp- V Y . N -I , .4 it y. - 4 - ,N f he.: , 1 V' ' A' ll i " ' ' ii' '-ii E l " lf' . ' 1 ' iff ' f 7'5" A ,w'l"- V r - milf, y .A it wifi 'ft fix " Ci' v 'Mr Terry Jeanne Jaime Sue Bruce Mike Louie Barbara Dennis Seeton Sell Seeman Semonovich Shaffer Shaffer Shaheen Shalenberger Shaw H N X .V , ,, ,.,, . , . , ,-,,-, ,S , , , . , eff ff- w, , . , fi , - ,r 7 E! W V. 1 Q, ' ' lf" i 11 ff l ' V 'T .Q , . E 9 Si 'ff' an .ef Q ff 5 6 , my fr f U ' rag' -.E ' ' "" .4 ' J, ' I 'J' 'l ' - JJ 4 iii' I, .. "YW Y .S M jj-3' ,ff b ,,- 13 '.., ' ln -M' Iv- A ' l ' v 01' "fi ,V 'I V V . ff x ,I -' L H f f'7. . 5 -' 'I , a' ,yf fi, TX 12 Nancy Robert Tom Jackie Richard Jeff Doug Jerry Chris Shaw Shaw Sherer Shetler Shisler Shively Shoop Shrigley Siber l --.-awgi 2 f g-e---e1-...,,gf-- -e f ,r V i "'-s----A --sq - e - ,. ' 3 Nl. ' .. 1 l '-vzrrlil ff Wwj' ' ' -- 7' Eff ' ' , ' f- " ' fn , -f ""j-tg.. ' 'Maj f--f--. Q' 3?-, ' ' lf- 5. f' 4 - f , tm o lr I u Q 4- ff 4 Avi ! ., f? I , Mark Chris Sandy Linda Sigler Silovich Sisterhen Stizmen l J - 5 in , Y ,,, ,,4 ,,1 2. in ,l V ,Q 'V it X ' 3,21 V li x N- ' ,Q AK, 1 i X. I ' 1 .--'- '- f lim .- A , .1 iii -:E .me Mike Steve Becky Talflya Skover Skover Slawson Smlley I- UA ln: v ux --A 1 f 4 - ' . K i ' e 'ff' -,,' i in 1 4 fp' gi ff' X fl .4 - , I if ..- I ,-J . f, any f. , nf .-., I 7,5 fx . ,Lf Doug Jeff Jane Brian Smith Smith Snyder SOVQHS -H Y , , , Y V . 1 , " 'fffei g"H""" " 'fl J i , , f l ,, -. , , 1 1, ' .iw 9 , lima' - i ii" "E 'L ' ' ' i V I' M 'i' i ' V ,..,.1.-A-"L-,il rg ln? il ii ' M . V. T. , if i u it gl I -1E'5,,,- :glx pl W, my :L ' A 4 2 .J , . .5 ti e . A- y J ln. J , it y . in Q - aff A , A ,N 'Egfr - 1' ,I l K " '- Q ,. Q ' nu, 1 1 A t V -:rf 1 , ' A , All , v l - . ' ' 1 f- . , 1,-.T " T1 551 Greg Ken Arthur Mark Mary Carolyn Scott John Lorie Spangler Sprankle Stanley Stanley Stark Steinman Sterling Stertzbach Stewart 98 ,J f , 4' 15. X W 'li 'x I. I N I H ' W xinlf' 4. ' f . I ,M J A -,fi ' Teresa Stith W.. lilf wr- ,- .a l 4,1 J f rf , i f ! I. me ' it Bobbie Summers if Y , ,ljlrfl ilww . wif .1 2 r , K,-'ff 1 V! V Tony Talerico i ' ?Ai?'.i.rg' Frau " 'x K 1' W v ,' 4 1- 4 , 1 ' Q" Bruce Thompson ik V L- E 1 E V' Z, 1 uh: ,A A 4 A in :z A, .-.i EZ ESQJ Q2 r: x ,V in ' 51-Y 1.4 'T 1 . 'err N ' V 'X - SSW 'K liz ,. 'X if ' 4 f if : l ,Q Melody Mark Kathy Brad Dennis Stewart Stidd Stiles Stimer Stinard 4' 4 i,. -' .ilualfi Q , W V at T f are T it frfi A , lie 'rl fri- . V-, '21, -:l 3 5' 2 ' s.,f',1 t as 2,9 ' -Y ' " 'J'N -fr Iii Q"'4!'41.. " f ..,:i?"'1'f' Susie Steve Rich Jay Jeri 1' I Stoneman Stranan Stratton Stuckey Styer . is l ' 1 to 'fr-ff "' 9 T Us ,. Rf Q, ffI,i"M5,,, "L - J ug , FZ , ' ff W 1' 1 f' 2 Mfiff T fi S ' wil VS - fr - li , ' Theresa Mark Scott Jean Marty 1 it L Sumser Swinehart Sypolt Syrios Szaniszlo f. - l 1 Y 1 J - U A We i J ,w M M A rfb will S 4 I' S 'Wifi -ff " - - " T, in ' c f S ' x ci ' ll-.. . '-fall! W ' f '51 . it T ' 4'ff'.'FQf'2"ff"f if Patti Torn Tracy Eric Lynn Dave John Sandra Tate Tate Taylor Theis Thewes Thomas Thomas Thonas Y ,-, P -- J. W FY in 1 f T 1-or 75 1 if 4 1 il .N gg, 'i V M f wwf V 'rf I 4 . F y V ' il"ifZ,kw x S , -it 'z ' 'Pl ' N . I ,fl I l 'll Bobbi Paula Terri Laurie Tom Brian Thorne Thrasher Tidwell Tolbert Tolin Tolley n S l we fl is faq- qi? f he 3 r S . r new Q if-I , .J:.n. X. f' ' 1 . m 13 A' X S or fe Randy Anna Tracy Olga Brett Cathy Tolson Tornpson Traugott Trbovich Trissel Untch T It Ae ' 4 if li f V S Q, ,qi 'T af Q T 'S lf? ' -.ar ' Aw ., 'W 5 ,ff in n T-A V ,Ji-1, .5 ,x lyke. Wise, H ,Y V AW I N lx-Q in A , A .pf .' 1 fe ,- X N' gig l an ll' Mike Lee Audrey Teresa Claude Jim Vandefbufgh Vanover Veroski Vickers Vincenti Vrana F , ,zap 7 2 ,57 J , .- ' L K . C+. my I.- Q 4. ,., II,II.f ,I II II II. i' I I F I I -1 I QI l ' -:WI ,II II II i l I I , 1, li ii ' +. " , 5, K5 "W l s ' C t ,. 1, fr, 14 A 1- 1 , 1 1. 11 H1 1 69 ei 1, ' H, - '25 fl , - - -' :Lib 4' - .il +L- 3 -1 M, --IJ ' - I- I --" 1- ,QI Ez' 1 ' 331 ff? B K 11 t t f t m B 1 :ef t ' 11s ' . ignijzi ' C :ff " 1 I' 2' Bruce Lori Lori Ron Curt Lal-ry Wagner Wallace Waller Walker Walter Waldren ' 'farms . 'iv r B B ' " Y 1211! k"' i " 1. I 1 I If , I - I , I ,Q I I Th, 11. V, I Y - ,f II:jQ.,II : ' III II - "jII:Ji5,g:.,IxIIIII III H- IE.-rf I II I11:I, I5 .al f we Y .l7ii??9 .i, - 12 f 1, ill. f ' Q l ' Q Jerry Monica Ann Eric Shawn David Waldren Ward Wareham Warstler Warstler Wasson , C " " y 1 , 1 Hfj fi e"- ' 1-I ' is ,Ii ' t, 4e' -1 -1 - NI fl: 1' -- t l f , 1 ii 1 . in I I I ' 1I ' i Q,-... , , I I 3, '.afIsg1fI I1 ,, f I' i ,TN I 57 1. I - -E " ' "1 lgx 'N I -7 ' ' '-., ' mg, ' V . WW 'LTFT' , ' ff- ' Jill: 1 'll' 4Q"'lf' ' "N' 1 ,551 '7 3 W-,, 1 K u 1 1 ' 1 T' ' 6523.1 f' fl' . L' ' 14 v if 1 eu!! l' 1 Off fl :kill Adrian Dee John Kelly Dave Barb Tim Cathy ,john , Watkins Watkins Weber Weber Weddell Weida Weir Wertman Wertz fT' i- ., I , , I If H IIIII ,, I , Q. ' :fi f , ff ' 11' fa fi: , 1 +7 '. 'lj . ' J 1 ' e ,. MTH.-2 ii- 1 - Pr "' Q ,, " fs 4 ,1 f I i - Il Iain--I I, ru. , 4 .E LI I, I,:I,. I IIII I.I -2.:IVI , . 1 N-Fifi: 1 pg" II, I--,,I,v",.1 .I I- Sify I II II , fI i I I II J., I - . I JJ J 9 ull' df . ll" - 1' 1. I 'Z 1' ,Liga -1. l evl lll ' V if I' lil-Z, dl? I g li Jphn Bqcky Ann Jill J ay Lisa Randy Sara Tanja Whlilatch Whltmel' Wider Wilson Wilson Wilson Wilson Wilson Wilson " - H "'f"11'i"i V 'I as L N U .: -jg - r 1- ' t .Ii gr I I I fIII W II II I , - N1 U f i It f QQ .Wir 1 H l -a 13 ,. t B f i -C V 1, II 1 II! II,I,I I IIIIJI 1 W- ,I1.I 111, I I -i r . y I is xi ' b x 41 , eff f A ill- , -1.1 V ' 'V w f ' 4 i it f if r i f ' ' 11 '-W" 'slr' ' - ,L ik-B l . 1 H " 7 , "5 ' ' C '7 2339 0' 4.1:-23 Van Cheryl Cheryl Clark Linda Paula Ruth Mary Renee WilS011 Williams Williams Williams Williams Williams Williams Willison Wilton ,, '4 II I L1I 1 .li 2 I ,, ZZZ 1 1II, II . 'f 2-g.f:1,1, ' ' A C y A K ' ' l' , i In I , I, II I I III: IIII II I N I IIIII -Ib I fm.. l. ., C 1 1 Y 3 1.1 -Q 1 t .s-4 fi yil II II I ,-1'Fiin'1"Ig':I I 'QTIK' ,"II II :A I I-I,,fjI:I I, ' fc. 'QL ' , 'X , Q -fffflliw 'fy - 'A ljzls ll -. ,fl ' ' KX! I ' N Phil Tom Marc Nancy Beth Craig Eddie Jack Sandi Wincek Windows Wiseman Wise Worshil Wright Wright Wright Wright 'VW' 1' C W ,WV ' f , ,nf ' C it iw' V E--M: ' vs. :in " , fr H 'wftyr 1 Q. ' fl , - 1 , - .1 W -' 1 ' ' Wif i f W il 1' A' 1., 1 ' 4 y X IIII I 1' xiii! -, I ILII1. If ' ' ,I, II . A -IIII I 1 dvi: 1 I-. .J 1 ur- 1 1, 1 'M111-rg f 513, f cg, ' ' ' 1 f y ng 4 'gf "N, 'f V if Li: fir" f. . fl 'rl ' if ' l I -s '- f if """F '-" 'T N I I 5'-1 ,Kgs Karen Robert Craig Scott Tony Brenda Kathy Bill Elliot Yeary Zeller Zelmer Zernechel Antoniades Barnes Boiano Bray Brody 100 , T 'F l' if Q Q Robert Clapp fi A b D1 Al l i gln Bitsy Fulmer 4,'. 4.,. ' iff, 'W W i ff, W x ?l . x f B Tom Hartzell . H5 i, :f'.'fi1 . :?f'? Don Hudson 5 x J y f John Kolbl fp 1 Cathie Cline ii V i l Wo :V+ Ii.-Y -I ,,' Phil Gallagher 11 ,, i, '1',, V . V " " - fi' f ' A 5 Q l T .ix , A i , i,. Av e MA A : viii B 'I V iii ' ' -'ls ,M , .zgx 'L ' W iw I ii. ,I jf' f, " .iw Tim Bill Jeff Ayse Pam Kris Cross Digificomo Donatini Doumezer Downard Elsass ' f if f, 5 my .li ,." 1-"ij, W mia' .1 , .1 uv- WL, 'L X 5 X ' Y' J' -, V 'T :ff ' 'H B ' ff- T 152- T1 M i fs M - ia .M , ' .,- ' f 0 , Q .Q . Q r ' if-ZH . ' ' i 1 x T in - yi lf iV'aif'!'s George Robyn Debbie Bob Bob Deal Greenwald Grodhaus Harbaugh Hardman g 1 ,j Sam Leesa Labarba Lemartiino i i ii X gi T ' ,g "M f Dave Jim McCurry Meola ffl . ,. , Bi Homer Diane Kellos Terry A Kelly M N Hmm Joel Jim Marvin Dave Bonnie Bob Lowry Ludwig Yoak Martin Mauloin Maxson wail' i' . h A . X' ' x' lx A Tammy Jeff Teresa Tawnya Ray Jim Miller Mogul Moonjian Moore Ott Pergins '?'HW " l Annette Perry ...V ..,W.,n NP Cathy Shaheen .K 9- l w-5 rf '. 5 Suzi Speyer .-X w . 'lf i Y . H' S x. ax ' 3-A Bonnie Zimmer 'V ,-112 I WHL, r ' Q . ll, , 11 xmlul L XX Cindy Price s.' Tom Sharp riff? .. A - , f ..'n'v f,T 1 1 A .W 4 ly f 4 Jim Stewart f". " w ,,,,'Y ,N - .i Y L L I n r Janis Zoldan Q-Q , Q' ,- 'Aff gil I " .ff Colleen Quinn I .- .f Gi' C , if i Jeff Shoemaker 'D 1 S. 7 Z 11813 Doug Storm V... . V.,,,l-. . . VT--,. . . ' 3' "fl I ' I fmiximl- , ' I . 5 - ,rfww ' -1 .., qi I K - 5-yg,!' I Vg . A- 1- rv A 1 K mf x, C . v. ' .brim 4 '. XX Kelly Lynn Kent Paulette Rick Ronald Reynolds Rose Rothermel Rothwell Schoenberg Shade .TL .Ni - WJ, .P A 1. A '35 ft X 5. f S2 fm ali -,S S' P' ' S be I I . U V "X H- 14 - 1. I, I AEQ ' ll' lll 4 -' - 'M ' A1 Steve Debra t Charles Mike Betsy Paul Silver Silvestri Simpkins Smarsh Spear Speyer S ,H J A " I nl, ' Q"- N . Tier: HL, fix- :J L -5, , gr 49 nl 1 -4 LA S h I ,X . F N ,FA ,i . i :F R S 1 if 1 i w aaa Esther Mark Tracy Mike Lenny Sally Turkeltaub Thomas Villono Walker Weiner Woodie S TIS f' .1 5 R Q "" ij, M A g r Vi Vx V- J rf -24" W if I I 'Wk H el iw 4' 1 321 , ':.f,'-.',,:' : .M4. 1 - ,Z f 1 Ns.-. , ,f W, X 1 I Y y f l4.'+ ' . 1- 0 ' T Q x H H qi ' .5 4, 1. 'CW J I if K . , f. , d.4g,.. :u,,9, ' J, we , , '11, , fx f J xx X :JA If. I I H A J X .- ' .Q f 1 1 I X r .g,.,"' ,L no X I ah fl. I . A -.,- .L -'Q . , 1 'xr " w : :gl 'M-0 -Hu. . ,.. , . My - ,... ,.,I ., ,M 1. x,-- 4,1 A.. w . V A ,-' 1 - - A N X ,., ,, f ,f' W ft.- QQ Q .L W ' N,Q,'V,,. ,,, . kg" S ,hw ,,,,f-'- W 4 u'1 ' 5 LA. KN-F--',,..., ----"' 4' , 'g1v..'1 V. A . 4-rg ..r 1.4 ,f 7. eq L- ful e I 5 103 -F-'F' vr1f"d -A 'Q k it I I Q, L! 1 JA x r . , . . F.-m .X 'Si 132 F 'N "it . mfiifllfl V ,H ,- . g- 1 ..- '. - , A 1, ' ' 595 i---V- 5.1-.f. lui'-af - ',, Y mul,-t".QI,m - L- -'-'Y 4: 1 . 4' Y --Q ":, A 5 rv . Q v J , 3 1 1155- .Y Nj. '- I ?l ,. A - Lf fgzd ' if ,' .. 'gr' i. H: 'M '2'N"s f 1 H .M mu, K, V .9 LF X i .M 3 Ci- , K ,. .r ,v ff M6 P' u L. ,QV 'J MF " ' - 'ax 1 G xi Ng, ., ,. :E.','ln XQYJ - ,715 'I ,.-.,- 1 U, :il Lf?2i.?' ' .ds 1 :.,t, - v L, M- Nm lg- TK "1i'ff : I A Q "2-1: wad. --x , . MVN? Q f rx 4. m ,ug P! Q A v 1-.JV nw 1 P .JI Q in .51 1, 4 . . va-ff -Jessi ' ' A' ' 'V V: ef-77 ,L 'Jig ' Q wg--f,'L::'E1+' -I ' it: ' I1 1. , 5 A . Z W V 1 . G'-5 4 H ' J -:fi Q V. K: AP 1 Lffirfii :ff .1 'Q 11'1F??'ai4m-ff? TZ Hifi- W . ,'il?1f" Ji ffl- ik-f ' - :E 'F ' VW-4.iw1i?gQ,'fnfi,'2?-'41 N '32-.ff .Qi-,g5ETJEQ.::,r2 - u Furry P1 Q5-Z-'a??sf:-1, ' 1.,5mRi!1,f-If-R-Q .531-In 4 6 --vA51y5.WA5L- Has- fx ,.. .- :pawn .-- An 5,55-.Y 5113: .2gjL5.g, ff A I-xg rr. 107 'T X' i W 11 ,F Q . , , 3 . E 5 5 .N T N l 4 ' ,Q ii! 5 X V ri r . . . fig M "aw M i Georgene Mary Ann Amanatides Anastas Y ' f "'l1-isllsiifig A' N .,,, i .. 1 'fi SW. V 3 iff N vi .- K U Nix Ai. r?sA,:ev'vx i 1:1 :J "Eu is A Bill Pete Argyle Armatas f- M'1Q ' X lie, I 1 fi ,, .Q 'f' , , 1 k' 475.-S-N fi :Q ' If". i '-'iff' 'Un A f. fi-CU,-i Barry Barley 108 Mary Barley FRE HMAN Class Officers: Jan Shori, Vice Presidentg Sara Lioi, Presldentg Deanne Stratton, Secretaryg Treasurer, Lorrie Donatini 4a F 'v KI ln J -:X i. V 'A 1. ' .. l Laura 1 . fig, is . M. i ..f' Q71 Q, Robert V ,. - ,y Abbonizio Aman , i I ,ftff -T 1. if, L "" ' K 'rig is sl f ' H , N -l r. l ., h I, ax . ' ??' . i -- , Y A RR I n If-,H ,-' I 'I L ,V.. f . -4. ref' it I -md-if Q., It .1 . df-2 HAAQWF' il I fflf Bob Ernie Gary Melanie Ackerman Abood Alecusan Alexander fwfww wi'-1:1 in Q' f ' W ' I A gig, I ,N . .,,?s,5., I ,Z 1 V - .N fe., 'Q gva' , A ,x 1 ,Q - . -. if? .V ff 27 . l -L . 'S' A u ' , . all 35 1' -Q ' M AY 'mil' ..e. . c A 'A fi f- . A li" . 'Tx .fail , fi, 1 . , . . , ' fi ,Q i- V ?i :VF . -,. '-. r i ' W :vw --we Gi I Tammie Tom Gail Barb ' ' Allison Alm Alt Amanatides B 177' ... f' i 'ffllff f Ti f Y if o , lll' .f .1 . ' :mga A ll X if V. 'Q X i 4 'if' , 1 . " ' 4 i Q, " . gil. vifiliicirbiu J X- 6 N . ' 'fi- rr i . 1 ,lf ' Y . ' ,. - I Ji' .,,. . g , . ' ,v 'D' fi N, Qi. A ffl--fem l n 'l A -.55 V-g i ' H mis ' 3 E ' i ' 5 1. ' ' ' ' w 'J ' PJ - .. -A wi 5 'N ' f "' Q- Andy Cindy Doug Jim Rick Roy Cheryl Andreadis Anderson Anderson Anderson Anderson Anderson A le ate PP E Vr' V' b ' " W ' ' .R " 'F K ' ' "" 'N is lx ,fini A K w 1 A Y F-'.'g.a.,'3f, N, 'x ' "QE ' J i. - "vitf2r:f, 1 l 1 . ' if l A f 7 'in' "uw i ."':i?hY 1 'A X Gi . ' 'gi i il.- 1 ' 15. i Y '-f. -- Q 7' ' EW? 'Q . ' A ,QT a' V - .' QEQX'-w ug? 'L i ,---W ' Qr' Ai., - 5 . W. A - X .ffxmf Q' 'il ' 5' rj., r' l. any iw fe kiwi i ii ein. , sf! , a p. 'eva 2+ 'fc gg I if It 'J Q -.I RW' .i ' M W Charles Amy Kathy Dawn Jeff Tim Dave Baity Baker Babe Balbo Ballway Balough Barber f BT 'ii A B ll ii 'A 1' i i or .A W wa: . WN O X2 1 ' fist' - i I: V ' Q nf.: 'V "' K l A l w i-A f , fi-'JJ , .2 ' -- v r ye- -'Q-1 f" as' ' as 'i Xi? . R, 'f i, Y 'gi if Vw.-. , ' V gl N, ...V - , X-fi,-L ,, - . .--M.. ii j ,I A. ---f , . '-' H 1 3 F12 J' X "f "HA ' v " ji W' ,if il ' ',i. ,' .wH,f If 1 . :ii L, fi 3" 1. ,fl is Ax r 4, .W .7 .52 .J , lrx.1ff'7"!.7 Martin Patrick Ed Dean David Jackie Susan Baroni Barrino Basile Basso Basta Baugh Bay " n V. ITT" R i ln' W in If .. lx f - ,XXX l , X ,. 'i!V XX X .1111 X , X XX-, X. 'gr XX X ' X ir y L-mlf, XyX.X4ar' X X X l ' r,i,,7.n1,QV' . XXXX XX -- f- up ,M X ,p w 1 ' wh L l C5 i Le, f- , I 1 'ii ' ,DQ iii '. 1 4-at l i li?-It 1 'U ' E : ' wf...J ' iii if , 1,2 . '41 XX , 9 yi Y 'Ll ' -, X f 1 X gX X ff XX XXX, XX I ,Q X X ' 5 X , X! X -.. XXX,g: X i SQX wilvir . 4, B-.. wav i A w .B ri Sf inf r ware. Mark Joanne Valerie Debbie Katherine Chuck Beadle Beck Bednarz Behra Beitzel Belles XXX 4:1-r B X '-fqn in-1 f lab, Y if 4. U . 19- 1 ff - Tn ' 'VM fv' 'Xfl " " X '."iXX w XX "X ai ., is X f K. in , , . ix 7 1 H11 X-X .N , , .X X .XX 6 . 'Zz i J X i X 1 . Xt i Q l , V ,B he X QXWXM y l , S X is T A 'f Kar o A 1i-'i 'i gf David David Marcia Bennell Bennett 4 'n , 1 U1 , Xh ,S -XX , ig E X, ...X , , I X, .1 x 19 Bentz anvil M55 ,afrq ' x - Stathie Barb Cheri SYlVia Beoglos Bernier BETTY Bethea W, VTf?7iQ fix XX ,fa,', F sa in . ' , BTW 11- A M. 'L' A . 'F .1 1 : K rw-f Y?4h - g4l'f: " ' ' f ,Sr ' flgk l if ' A 4 'V -IH g glav' 'df ii Charles Nancy Sherry Valerie Beuter Beidenbach Bikis Birmingham I ll' Y V! V Y' X 'M Tfifqf' 'WT' -.., - 5 ' N- V - --.. - vi' i, "jg - . X w-i fr B typ, .uw ,Q iii f A as '-1 .K ' .1., i H- if' lr : -X FX . X f ,X X' Xp,X1 XV -H A AHMM- s Arm twiki , '.,ff-'ilf!f- xx 1 ,rig 4 .fi I Richard Debbie Linda Randy Black Blackburn Blankenship Blankenship , X,-, gg- X , XXX ' X . X, ' X X XXX, 1 X - W , 1? ' X X LXXKX W X ' Qt X - Xi I ru if 'J X X Aff-QR fi 12 -wel' l X,-is it .:., - ' f' ' .. Xf?'f X4 9 '. '59 P- ff A- fi AX, 3 E . X, A - .' - .' ,X .. fi X f' X 3 L. 'C' W , lilly, 'jf 353, X ,ff A, ,, X X X SX X , , " I X' lX .X ,f 1 'H XX " X ' X X .ff J airl fa f so B f it fz l l J A E Sue Lisa Anne Carissa Dan Karen Lorraine Chris Scott Blurton Blyer Bobish Bodnar Boydansky Boiano Bolt Booth Booth Q "C' ETB", ' ' X ' ' ' ' VT X X X X X - X2. XX, XX X X l , .1 QXX XXX X X " ' X - 1. 1 l X '1' x jg i "+' ,,XX ' in W i"' B il i X 'XL f ijg 'l'lfj'TWl'ig. - X il lil 44' " T sz. XX X XX X X X XliX4XX:.XXXX,:: X , exe' X:'XXXX, V, , ,-g, av- J 4 is 4a r e,v May! snesff ag , 1 X v i i tee, '5 refs Xkia sofa ,ef Mena . 33,1 ' X' X I X43 3 I, 52 X F, f -f 9-X- s 'J 4 lfiaffl I 'K X 'i' X "f I' A Q- , if - 'A 'A X 'I 4 ' Y JXJXH ' A -W " ' .ifiigrs fi :1 44'-. a..:,lr,, az K 1' fgf? I thaw' A- A , Q ." V ' Jim David Dave Ed Dawn Rick Donna Shelley Fred Boswell Bott Bowen Boyajian Boyd Boyer Boyles Branch Bray ,, , ,XTX , , -, W XX M . . X KX ,, , ,X ,, B f are :D t NV X we B i all - ,X F . R Xi ' ' ' "lu vi 4 : ' X 'li - l f - X X NX X 'Vi XXX X N XXvX X X 1, N554 XgXX 1 XXXX XX- XXX XXL .X X- ,X cl X. X X X X u '.XX , X.X .a f'iQ !.X fm X? bX3XiX X ' XJXSXNX ' ' ' X, 1 5 Q' D-w pfv-- 'ifwlw-ww mm,wK.Ne Mer lv ' ew. H - ,X - ....' 1311.1 B I -X1 Ji' , " 'illlv Qififse-:iA":,X fi , , D F '-' 1 " X 4 - ff' Karen Steve Lori Becky Gary Stan Sue Kelly Tammie Brese Brian Brigham Briner Brobson Brooks Brower Brown Brumbaugh l , 1 'x J .1 ' , ,, l 4 Y . l' .Y MF., ,ue N Vlrvlfrxvs I ,X K '1' gl A ,V as K ,ly xf , N4 I , 1 ., - 1 1-1 , s 'V y , ,R ,', 1 ,, 7' ' 1 ,, 1' 1 A' "J ' , "'liLk371 fA 1 ' ' ff f .2231 pt, il Q -it 4 l X ., Y Y it ,. ' Q 1' 1 B . If it aj 'f i , "C--1,7 -it , ,h -.A .5 -a- Ne 1 4. ral 41, - L, A I ,1..,,1' .I , - I L A A, 1 . . 'A lf' 1 I. WV' i 1 V'!','L:9" 51. 'QV A . ,,, 'Jl N-,,, A E T ' gl "TT :L al ,- 'r 'l" iL51'1:lL Vicky Debbie Kim Jay Nancy Chris Mary Ann Debbie Tammie Brunton Bryant Bryant Bukoffsky Bundy Burchett Burrier Burton Burwell i it 'M 21112 ' 1 ' . ,HVil-1-I.l1::"'f1"1'-L . I A 'K A 1 U 1, i i lf 5-1 'A 'E lx L.. 1- ' rl J" if V '. v' . "'l1.',f"'1 f, xt' 7 . gk. ' . 1 'A R7 X", ' E' l 12-. 491.5 '5"l,:..3.: ' "1 . ,M l' h V 1 ' l l , ,fy 11k all -' r: 1 c fI1uf rv . ' ' W Fred John Danny Jeff Butcher Buxton Byers Byrnes , "W ' -. , 151. j i v if ig, 4x,,,,, 1 1 , 1 1. 1' 1 in gf? 1 "ffl 1 n g . till . p gf " , Q i - ? ' X k Ellh. will 'll . ' "'J!7-we-M-6 ' F. 15 Dave Tara Doug Michael ...........a . 'Q Cadwell Cammell Campbell Canpinelli .71 " My ' , " ' ' 1j' 1 ' wif: ' 1 ll fi 'Ll' ly Q. 1 Y , Y l l ,F N, 'X ,HKEL A ,IT -tx-Rh V A 1' WT an N .1 .hfr 1 ,J ' N gym' if 4- 5 "', Q-' 7. ' ff ' og "" 3 A '53 Q? LQV9 ' 'ffF7",L al! ' FJ, V ix lhlhlix I 'VAA : 1,14 5--' X. 'N V V Vi . l A . '1 , 'A . fi- T A ly ' A ' 3 T.. C, F, W :N l' ff iii' , ' bf vlf'Y'Hf'g 1 1' ik, ll ,QQ i .1 'l" A 'A Jig .4 " J ill? Louisa Carl Yvonne Becky Neil Jim Anthony Bill Deanna Campitelli C3P6Stl'8iU Carothers Carozza Carpathies Carpenter Carroll Carson Carter lit? lvl, QT 1' VM iv- ,Q , , , 1 1 11 H 1 .i I W.. , fr" ,11iilVkl:. - , N M JL? 0, 'ef ' 11 . r ' l ' ,nic I Lynda Nancy Ronald Dan Carter Cassler Catlin Cawling '. "'l 1 - 'Y' .'-' C+-'H, In 'Q Y T1 . f.. , f' ' X All 1 1- ll .J ' a w' T X' 1 gi , N ea ff- , 1 in ,, it ' 'll 1 .1 ' if 1 - ,-5114 f ,, ip 25 1 . 3 , my +.fi1LAE' Debbie Toni Annette Rita 5,31 gl M HQ. 'N Cerreta Changet Choiniere Choma "lf" " '-- ' gif? f 1-MU-1va' ' I M 1, A ' wire- , ' ' iff ' , j N 1 lo: 1 fl 'f .,.1' E, - i' ' . -f ' 5 'T .:.1 ' I f 7: 1 A - ' l' 'T' F- "L 'D 1' - if -X 1? 451 fx, . L' ' 1 B E , Q 1512. 1 , .N My . , N I I 1 in A : If U -g kg 1 . ,- , MIL. ,I V ggi: B - - C, f 1 1 4.1 R Julie Kim Joann Kathy Rhonda Sharon Wayne Sharon Blake Church Clapper Clark Clark Clark Clark Clark Cleary Clements 110 K. i, V. , l - r f f ' - ll if ll 1' l ' I 5, I V' -A x is y fi- if xg: ' Q, E f h V44-. " ' -5- ' ,Z if' 7 a , if .2 r - , A W - 1 N - .X Q .,,- J- ' i ll . fl ' - 'Cf-f 1 fwll ,pr 1 ' -x1- f -- F t f 1- f. ww- at "W-.- f 24 - - ' 'N Xl f ' 1 I . -Ji'--' , Mr L i ,iv-41 Teresa William Lavonne David Jim Kelley Brenda Sherry Allan Cliff Cline Codispoti Coleman Coleman Colin Collier Collins Cgltrill L-. , N 1 ,. , V , , is 1 A l - li - C k 5 rr' ' Mig: V. ff- gl g -iw. 4? - -5-L I . C21-f l' '55 -l J" " ' r l 'xl . , .i L . N Donald Lee Chuck Jim George Steve Melanie Vicki Cindy Compher Contie Copeland Cooke Coon Conn Conn Coons Cooper , y , ' n- FT ll: I ' or rr eiel s il y l - il a l 1 'fi l' N- " I "M" N' -" N, , Q Z' fi , - Eb ,. M , I I - jing' I A 7,4 V.. K. ' . Q 'L 7 'l"f' L ' ' A . V' " ' L 'w A 'fl A or' QB' ' Dewayne Karen Larry Lewis Dwayne Les Cooper Cooper Cooper Cooper Cornell Cosner V of L l ' , xi .-y, i - ' ' -Q. l Q- - 9-V .,, f' -if .' .4 V-1 I X K, L l Y X 1 . I, V .I N .N .1 V v,d,j!,kV -H '4 E: Y. -N YET' - 9' fp U 11-. 1 .Qu L, ' in-5 W. ' j U ir, -Q fl '. ' law ,V ' lark 1' yi.-: A , 'wif-941'-'ilizam - Jeff Lisa Jim Steve Elizabeth Charles Q-P, N. ' Coss Crabb Craig Craig Crawford Cross 'fix -- f iv fr r r-'H .5 A H ffl' 1 T 'rf' l -, .. 4- -lik -, :Qt A it Q, , - " l ,- . K , E ,' - N- fi 5, 'j' Q qs , ,z ' V- , .- , ,. 'Y , -if 25 fi 'f-" N sx1l'll- , - : ' xl - , 'cw 'wi 1, ,, M' 14' . ff--f fvf' -K+' ' 'Q iii ' ' , fi , ,Q a V- l ' . l "YQ--4 .4 ' , ' '- , T 1 1' uli"s'i':' l. , , ' f Af, v'- f ,Q X - , v ' Lg? ' Ly fx. ire: - wi 'H -- li 1 4 lf.. JK: Tom Jim Debbie Kathy Cathey Barb Doug Laura Leslie Cross Csuhta Curtis Dager Dana Daniels Dauer Davison Dayton fi' iii- l L n rl ' ' 'E' -5' 'fa H ' .V 5- l Q or ' , , , x n , if li , --gif' f , D ,J ,. 55 ' 91, 'ire liif . ' ' .arf ,911 V H , ,V 7 - - grew, 1, gr' 2 ' w e - i , ,f ' , 4.14 ' i -fl , If -iff-A 4 -' . ,,. 14 ::lf,y. L lla-X. ' ikx 'K Dale Jack Kim Kelly Theresa Jim Tracy Vicki Art Deck Degarmo Delillo Deluca Dent Deorio Dering Derlich Dueble 1 V ' -' 111 ' ' ' , "fm" T, " ' 'V lla L - X 1 - A - - 'X ' ' ', '- I l f f' , . . is f - i i ,, i N - 19 N e - ' , .- -fr 'F' , ' "' E 914- i if "- - - L ' 5' -'A - . ' L' P -Djs-5. 'J 1 vw . Y- , A v,.,,f 'gl' A '-.gy X f- ' -lr VJ'-,Q fsljiijnk 'Q-Y ar: 1 if- ' l' , .4 -. 2, , ." f'f i f L , ' i ' - 'N L 1, - l 1 4' .n . ' X -W C. fi- . L. Ad A. C - Z1 . Janine Dan Steve Ron Lori Chris Diane Bob Mike Devereaux Dieringer Dietrich Dillon Dig-ockg Disimone Dodge Doebereiner Dolan l , F T l i, F T. , .,., ,-,-. - pf . 1- ',- ,151 t A' Y ' lg, ' 'rg ' Y I ,, if Y , W-4 A U' 115: .1 , if ' ,, , 2 "1 X. A ' 9 . , 'ef , . Kathy Robert Lorrie Dean Jeff Audrey Lee Robin Carol Dolph Donahue Donatini Donato Dorland Dornhecker Dotson Dotson Dremann we yrf' K . in -, 11- - reg: 'V ' f Y , f f- X X 4 r V H . , Witt, W, 1153 M ' A . , q l -Q4 sql QT. ' 1 1 . , A ' 4. e ' J i ' ' ri' M, 4: 'fl 5 l ' , X flu , 'ggrx 1 'eb-5 A -K: A-' r k -1 f-'l j -S: , k SL -""' .1 A .57 . W Q' ,ii 'E' f 'KJ' ' rf' il f 5 2' , Ji.-.A D ' , "ff 7 . C i 'iw 'ju e i ., , +A' ,ki a -'I , - , -,.: f 2 A,, .E-T., NE , i me i J .4 , V va' . " , lb f 'I N 'l . ww 'N MDM' K' V ffl: K Si .kg Delaine Brian Brian Ellen Sandy Scott Scott Kenny Jay Drenta DUCGY Duckworth Duell Duffer Dunkle Dunlap Dyer Eckroate l K'-'D"U r TD' 7 V ' we V " 3 l ' 'K J - ar gf - , Y' 1 i . f l - A ,fl V " ' A - 1:1 ..A M . I , . ' i S , Y 6. Y,L,! "N Q". ill, l 'xr ' ' V '-if-v . 1 fi vi' 'E 1 M Q," i - - ' N - l L' ' W fm r, at h - I ' P 7 .ff 4 N , , .R .D -5. igbl A . . If if 1 ' ' X ' V l' i K , ' Q- j ,fat 1 ' W V 'Valli , "Q ' , - ,, rw - - ,it 1 " 1, . V c- ' u i' Tom Bill Johanna Myra Mary Steve Justine Rochelle Sue Ede Edwards Edwards Edwards Eibel Eibel Elliot Elliot Evans ,, 773' " E Y , .'. '. 'L .' riff. f -ji . ' ,511 i 'ef - ' -' ,f ,f 'Jr . ,riff , - . rf I, he it - wi X iii Y T, I, 2: J -ugfs -'lp . , ., vu i I rg. tr - , , t - W H H A -V .V il f .vi I ' il infgwll l l VN A -A Li '- if-' X 113'-vi J' f .r it 'J ' ' "' F. N . 'A -ff ' ' A ' If ' ' "YT: , Q ,ii 1 WS y i? V i" L Q- , , ' .f, 6 -yi. , A? ' ' 17' 'fx ' N' i fi' A wi' - ' X J , f 3' .Eff 1 ' ' ' 5 k 7 H ' N "ffl " E A V ' ' i 'L " e " ' , 1 , ' N X ' l fp 5 ... L 4 1 ,-mi .::. -J , JW I - ,V-,I Ml v- ' - 'S Valerie Torn Mike Mike Dave Kathy rr I " -' Evans Fahrni Falcone Feioch Feller Ferdinand R " ' --.X , .. -fa f 4 if ,D ff- 1-,ii l . x ix. rl in Y .P ,V H Az Il i, 'R 37. . vMp,gr.v, -I amy in W 2 ',, l P. f.!1g"' gr v E V, 2' ' D, mi- , , A " l F512 ' .g jfilf t by '- "f,a,ff,1,,i ' Lisa Mark Ron Pam Gene Carol Feriani Ferrel Fether Fischer Fitz Fitzhogh IF' if J' ni " v - ' N w H it w1 , f-Q .f- M m f by 'Hyun' , 7 " S ""' A lf-. 7 ' ' j ' ' QA- . j ,1 i rf' V -ID f 1-2 if A I Kim Jim Doug Paul Carrie Fitzsimmons Fietcher Fortney Fowler Fraley , all, A P Y, L N 1 A A J 1 'l - K X X its ! i. vi-V ' Pj fi 1 fi ig J! 1 " ,P j f if E - an we - it Lt 1 L ' h ' Tom Debbie Pat Franciglion Fligier . . . A .. - Frutig Fusillo Fusxllo 112 , - ff . i fl k V l n " " vii, -' '.f5"' 'X , ,lfl i ' X ff fix Qllpfx 1 - xg M4 v, ff. 1' 'fx V i Ag, ,, ,. - Y ,, A ng L f' . LPv..A A fr Dana Greg Julie Glyder Gooding Gooseman -ff :rf v .. W 1' 59 1 '.,5Q',' , ' Yer . -- - ." - x N at It , :X Qt,-wx :rw K ,X ' W- I, 1 i , L A a. vi Dan Cris Lori Grasse Green Green W if 'av Q2 Q- .Lg- , V 'z 1' 3 Ir -,J had 1 Y- y N ,, gl lx Q Bob Larry Patty Grove Groves Guarnieri Q , - ,w 4 ,3 3, 'fd trim' A ,,, , ,N 2-ff' A c ' ,l ,f ,N i 3 A" at all on-for r' M i F' : ff" V ' 'i f 3.45 " . f . Kevin Vicky Vince Hall Hall Hall . 'N N ' ,4 l il x ..-,R ' . -1' W , A l ' - ,- V w" -:Sf gezufx di-lu :I IV- lf- , if 1 '- A -- v 1. I f., -1' +1 - 4-, in X l, 2' --H' i . g 55 i,A,.,-.r , U, 4 A lr, , - 1- ill 4 hx'-All 'W ' L-A ., er A .V .,,, 5 Q, -, Lori Amy Dan Harmon Harrington Harris Q . .I .rr--A , ' 'F' M , f" rg' :Q n. -Q-uw, ,Aly 2- W, -'rv X , V 7 . .ta Al .gb " ,Q ' , 'l -' L- ' 1 .A f W1 L, V -I A I 'JN Y. JK, h I' In if 5 -,NF 4 .4 - ff l X1 4 i will V W in .Q ,A H P 5 .fl Hn. jalflll D.. rw-ll., V i 2 'l' 1 ni. - -f ,UWA 1 Waldo Dave Doris Linda Riflk Linda Fritsche Gaddis Gamache Garrini Garrott Gastin F? , fi N ' EL ,f , ,. .nil x ' "M H U I lx : --ff Q 'iw 1-vi -1 - , 5' life if--lf " -. M 11,5 I ' - A '-,il J . -gf' Fgkllfx K' I li ft lvl .Q -' ' 21' - A , . .1 ' I ., " . , , .'g -2 .Qui-lik. ' '57 1 ' 5'li2"5r1'E'Zr'I:17- ' Q '- 5' l: l I Jana Mary Carol Doug Wendy Nancy Geiselman German Giffen Gilmore Gilpen Glosser , - T- , W f : . X 1 l . 1 W X Y M.- , Q Q , l X .- il . l l v f ' l .AL , wx i W W , T J H ' lr V V . ' . 4 -' V' ' A ' . 1 41, . . A f Debbie DeDe Grable Gramoy 5 , .cl I LM i A 1 1 'zu' ' V, -xiytj I is l 'lk Brian Dan Greenwall Grinstead """X,,, ' fi ' ' lg 1 lr "1 lvl ll 1 Xlfiijflu 'xl l "AL" , " ll V' . 'S N l .""f'f' l' ' ' elf s X Q ' 5' I . , ,lL,- I - I I I- A w, 11,5 ' ., 'V V """! 'I wi' 1 Blix 3 J 'Ge' 'Q V '45 , 4 ' 1 ' " 4 . L '37 '45 N . f 'I . ' -1- "fri ,ll Ingrid Marc Richard Benton Tina Brad Gubesch Guill Gulosh Hackney Haddad Haley In 3, Nix 5 A J, - Y - ,ff M. r ' , ' .1 . , - . 5, ff, .i ""?f 3 1 ' f 1 1 re. ' ' . Denise Shanna John Missy Sharon Darlene Hanft Hankins Hannay Hanson Harden Hardesty -V I - -ev: lin X-L, ' ip --y.-,.. ,I My ill Jlllzflky 4, ' Y ll pl, i Iv?-uv l "ftp " r all V l A V P.: 'l V 1 -iii' ' . Q ' ff .' , 3- i .- R "-1 ' . 1.1 lf- ' .vw A fi rf l ,, .gi lle- , A A A T. gl Q f , 1"'TT'-'. w-'im fallki , - l f ' ll" ' '- -IH " Tonya Ed Karen Dan Mark Cindy Harris Harrison Harrison Harsh Hart Hartong 113 E17 ' i . fl ., 'U' . . l W i in we are s H' ---a X XX f X , 1 J -l .HQXIX ' ,X X f l u X - V K X ' ' X Q7 1 ' 1, A X1 pw AX: ' H f- X, ' 1 X M " if X1' , 1 N 'f 1,1 XX X .55 " 'J' 11- im gi f 5 i ff'- . a' A' fn- ' i 4" " li li 1' +A - I J ' rin ,tus 125 f J - we , 'f,gff , I X .nf X - . Xrs' . 1 XXXXX X X .T-XX X4 XXXX J, X X X ,X X XX V XX-iv V vX Y ,, ' , i A Je- Wil - ' K, -, LX lvl N -QS - If ' X 'V f f -' f 1' o ' ' - ' -: A 'I wi .'- ' 'XIV-if I in ' N" - - T. -'ia '15 fi I I "1 1' 'W iv I - 21 ' . B 21.5 ,.. ' 1 Ji f'i:7lA" Lgk f ' Debbi? HTOHZXH Becky Janei Debbie Jiu Pam Jim Jeff Hartze 1 HSWV Haubert Haverdlck Hawk Hawthorne Hedrick Heighway Hendrix ef- , ,5-,gg -w .Xp , XXX X 'X J 'W ig f ' qi H 4 Q- 'ir e if ' .V ' 'E-, ' wi ii .. ' 1 1. 'L ' " ' "5--2 ' 'i"fG?r. 1 .. - H Y. N' Fiigfjpf X fiimjif I X -5 X ' " X " :X ,f NL .. 4 Deb ble Mike ' Louie Debbie Henkle Hensley XX Hentsch Hickman 5, eeeeek J i il N LX i J 'fri i X ,, 4, 'Xi ' f.-,gray , ,X 12, - iifgg X A 7,1 ' , 54 L. f, 3, S ' i ' faerie? J ..',f X, X f'XX V, MXL 1 If XXQX X ? 2355, . "" A1 ' ' fi" 5 f ' . 2 W ' iv- I - J iid' .i H i. A' eee' - . W ,,.f:Q:e z.i'Zz1'if1e f. . , , ' I I- ' ' ' ,X ii ' XX15. "l 'zffiiif' '- fy' " U 1 A ' fiiffylif' ' Jeff Jan ki X 1 F' ,,,,XXXXX - y Karen Charles Higgins Hiles 'ww , X XXX Hill Hillen ,N 5431- X '- -:gx XY, 'f.,,,X,Xy ' , I . f' , , .1 . . ' A-. , .. X .' ' X f f life, " ?XXX X i - -2, w 15 1 J -ff -1 Ll l e l J L S Q A 1 . like . . . 1 , f 1 . l X X ,X XXXXVXX X X 5, f , Hindmarsh Hoagland -H, egg., " ' " A X Hoffman Holben ,L :e.e " if ' A ' J J E1-351' , 15" '.,:X"j ' . A To , X. ' ,. , - XX XX ,l X , X X X :X ,,X-. X XXX 'X . - K3 QX i XY XX J X Arif. 1 fi . , -X! 1 iw X-I - XX X i L- ,X Xi uX.XX X5 4' X'. . XX rib QX X . X' ijffll 2'-:Ui as-fi Ji' ' V fl 7-, Q' 'T' ff 3 ' 'V Me:-:elf ' 'fi iff? ri ,i 1' , fiffh' J in 1 ffl ' l in YY A ,- ,D ii: , 'Nj z' iff-J gc: 14552 it rgwr ,,l 7 -. -, ' '-' A e L .f nz. .fffff L.. 1 -as l ' X --L! . . .ff . Jim Amanda Craig Tammy Tim Chuck Dave Stephanie Dan Holden Howman Hood Hoot Horne Horner Hoskinson Houghton Howes G iv Q . . 2. ' . .- ' 'Y ' i' i i H JPY i ' HQ! is f f I L "5'f?"-', Q kg livaii l -. 4 FL Qwki , Q .P 6 Honeybunch Rhonda Mark Jim Tom Leslie Steven Sue JoAn Howes Hudas Humbert Humphrey Hupp Iams Ickes Inman Jacobs gwywr l l ii 1 44 ' ' i 1 . 1 f ag Douglass James 114 -,,,' ,, v' '. XX X ' 'zz g1XX-' X ' , , ' Q':X as "',, , A M ? 1' Aix ' . ew-X X ig- if Frank Scott Chuck Jay Jellison Jelen Jenkins Jobe 'KTM' 1' I f 'QFWN' WI 'ati' 1 , r A 4.3! X , XX XX X - XX ,F 1:-me 211' 5 zfll -l N. Jenny Joyce Kevin Kathrin Johnson Johnson Johnson Jones 5 7 .Jin ,ks- fiw w .412 i in , sk 3 -V - ., A. '-241 3 . ' 0 -'cxii Rod Jones , 31.1, g it." K 1 'i M Brian Karam ... -' I -R " S lin -,., . l'- 'H r . . 11, Tina Keener fr, 51' V-'Y i Patti Kerr ' L 'l",1 , 2' H Y Swim WI nu.,- ' wr 12: , w .n:.:-:+L-5, , Kevin Kibler 9 119 .II e w -lf - EQ? 1... ' ',' T5 inf"-5' Tasco Konstantacos F-.. 7 . F' ' I i I I C f r--, :Q I , f Joan Krisher L """'i L K' -:- -,,Q'w-V' ' ' ' V , ,- fi. 4 II: I . :IIN I I I-II is , 4 A XXIII I I . 55: w ll I yr' F" ,J f, if J L ri 5 ,QT f' rf ' - 1' I ' X ,l If -i 'ii 'Lf ...ir ' X-Qi? 241 LA. TW. 3' 14523: .A" kf9?g"i:'45-". Sandy Don Justine Terri Cindy Barb Chris Terri Jones Jordan Kager Kahler Kaiser Kamp Karaganides Karlinski .--, V .-.V --wgzqg ' ' I V, Ii, IIIlIIa-'ii , I' 1 I , .4 ey- 14" ,..' ,if XV I I . ' - l?F2a.i'Qef . 1. M A ' l ff G1 A A A , 31- 5 ' X Aichi' 'lv 'N . V Mary V ,I 5 Gus I Tim Karasarides " K8fVOUHldBS Keckler I l ' , K Zur , ' . N , 'K 'X K., T L i 4- , ,IIAI X '13, A, a . ,A '-ll.: J i H :li-if ar' " . , ' 1' '4 Mow Asigilvb ',, V? 'l " if Roy Cathy Tina Kelsey Keller Kelley , V , I III I Ib ' l 1 , -.IIB I J, 1 I QT, " Diane Mary Teresa K Kerr Ketron Keumlaut 3 E 3. N 4, . ie II iflw 4 ' X ",., Q 4 -A .Yi N - - zf I " i l, I' 23 .5-K ' Rv ,ual MI., ,J -E ' We 7 i ,ai L 1 '-. ' ""'Y.?' ' ' W . W' 4 5- "5" KE' if HJ- ii' 'ff' H gi ' ll' 3-3-'3 ' wa.. ' 'i' M rf K ar, -. L M, -x +1 III yI , , I ' Iliff Y. I . 1- I .ILP 'L ' I I I ,IIEIIIII ,A II ,. - I. . .ggbii -Z' ,Vu , nv 'M Mfg".?rf fx ' .iff-' E ,, Michelle Kylynn Lori 'Linda Antoinette Brian Carl Paul Kinley Kmtz Kitmlller Kitson Kleptacn Knisley Knop Knott G13 . i n Y I il '- V fn- Wi, 4. " I '- Y 4" , ? 1 A in 'T I' ' I-'BI , ILJIIIIII , 0 1,1 if -, Q, 42, il ,, 'ly A L xy JJ fi-.,, L 1 , . he ur .XI I an . I I ' ix V WL I .I -I, ,I 7 I Ile, oz. .L ,.' I I II ,Hal 2 4 X .5 II IX I I II . X 'I I 'II I If III I I , ' - f' I ' ' - . 22 'W ,.f4n.l ,f "2 'fwf WL ' ' N' lrene Lisa Brad Dave Dan Eva Cheryl Laurie K0m0g100 K00113 KOPP KOPP Koske Kovac Kramer Kreger Q F ' 1' L - rn 1 I X in A earrf L J e in A ef 1 . ff-X. -cr ,z L. . 'il J rr . -, ,, Q. as . 1 f Ii- . .40 II N L, , , I X ,I I II, IL 1 1 'I vu, ' AL, I Aff I br' III! f I I I .- Y., I I I fs L .A+ rx We we Q " f ' . 4 ' in f' TT Bfetfl Robin Oscar Roxie Teresa Eric Lori Michael Kr1St0ff Lake Lanzy Larizza Latchic Lawerence Layster Leach LT. Z .Hi - 11'- Tammy Leech li- Sara Lioi i, l, V .Ln K, . .K , V. Robert Maly 'ji'l'F:""""" ' ' l lf ' i T3 I -.. , rim ilk. Iiiiri Dean Masters 9, I ,, Y i 13 . J Amy McCall 116 v -. ' fv- ' VI- 9-g f'f'Trfii"ifi ' ,I e h -lp J X ,.- , Viz- fr- Q ' H- , ,:- , :H X W , r 53 gk , , G ' R J, ' . , A-' inf fi H N i ' iv-Iv' TJ Y is r r l My I .if s E M. , ,,,.. 4- V f - ' ' gb , 14:5 K 'fr X '- 'rf-' 'X mfg, dv ' . ' 4, D at i Rr- ,V :J b ,f ,, I.. It ., gh' f , ' A -S , A .:- f . , " ,Fw hf - A..,l . Ai f g am' 'ff' x, , F Tim Sue Cindy Gay Deanna Chris Alan Paul Lemmon Leslie Lilly Lilly Linder Lindesmith Lindsay Lioi -fi, VW ,, .E " . 4 -L S X I Ig , si ,A x lx n,- : M ai: ,iii H 'rf' 3 ' '-:TF . l , till' 5 'X 4' ' ll fr 1 il 'V -Q A.. -T' . at .--X ' " -I ilig-lin -K W V Terri Anna Anthony Joe Sue Anthony Kevin Joe Lloyd Long Lopez Lorenzo Lumpp Magisano Mahoney Mains i f I l N ' - My 1f,,:,l V, - A ' - 1 .K was N ki-I I ' le 4-131:-' fit 4 ' '." - lil Q J 5 a Jff' A :E 'QAYX a ll .' 5 'N 571 ' - Michelle Debbie Tamrnie Mike Bruce Donald Lisa John Mani Marhn Mariol Marks Marti Martin Martin Magalko -1 5 -- ,QF ' 4,, V " .s 1 , . ' ":'f.5Cik:ii? J D . J ,... 5. gil 0 "f r ,gm r.-"V ' Al' 1 - F .re Y ' 'al . ,J J xii, , X ' gig. 1 D Url i 'K ic'-if c '74 .Q y eff '- V ,, ' ,. ii I I f ""J,1',-i , ' 'fx I , 4'.v,f v . E di N ' ji . l ,J A- ,N WF-fc? K, A we jzz. is i A win. ifkfhll ' H., ., Q A A-ll 'vm ,if iff, if L, .tb . L of Doug Ray Sandy Freda Eric Greg Tom Scott Matako Matthews Maupin Mayfield Mayle Mayle McBride McCahan D ' 'D D G G - D L 5- - ' .ftqk , . , ln . .N ii i hp wwf. -1' ,UL-f. fv1'LfL: mi: ' J ,E 'A , 5, 7:11 ' W M "" l A' i " 232 A G' ' M lf ,. 'inf .yn -J - xv RCS, ,N 4 J as- 4:5 ,nr N r4'iL. X: I T: W. fears A ee L l be l L L 'ff H. , mr V--2, Nfl.-X ,L. x ez- fx 15: , 1 . ' Tim Darren Maureen Kenny Ken Linda Tammy Sharon McCullough McCurry McDevitt McGinnis McGregor Mclnnes McKee McKenna f.1 ,v . fe' ll 1, x Q ill , V V " " VY l J.. 1 ' " i Q V A ,. , 5 H 1 5 - L-fr xv I Lx .591 af. ' 1 1 2 XM ' -M. . ' M 37 ,f 'A 5 lf .- . 4 " , I , N, I: f X ' I AJ , V . 1 l 1 l M if-Ref, I fx. i , A f ' ,, - '- a ' ' , ' X W e.. H141 f-zu v 3-1-wf5'f::i x . ! Theresa Pam Brian Pat Patty Becky McQueen McVay Mehrbrodt Meister Mentzelos Mercer WM Q ,V - ' " it L 2, ' L 'F L' ', l -hr 3 E 2 3 '- Jf, L 2 g:7'N-'ff EL 4 ' L HN " - ' ' ' 11, ' ' l' il' - " W K -- c 'F-'71 lf. ff' , - 'LQ H N - Y A' A -,V LE 1 V W F , i ii - ii .Ff i LQ ? - ' ' I ' ,NJ ,Ji 5.16 fa ' , , , , 1: - I " ' -23.11 rd , l 'ff' 1, ' - , X af. 1 f .4 ' ef ',f"f 'KU L f "" Ubi" ' "wir 2 w ? "" Sandy Jeff Sue Matt Lori Marcia ' Metzgar Meyer Michalovich Michel Mikusa Milini 'M-',5':.fi1Q 1. 15 f L - ' .- . H511 l ,Qin , ! 1' 'B 7' . rv 'ii-'W' " A- X- ' ' .ii . Q5c:."L".'b,- 'f :QV if iT 5. fl 4 ll .I ' E . ' L .I .:. - I R ' L b a l- Q I :QW - 4' " .e 1 . us, ' .1 i a Beth Carol Brad Janice Marcia Mike Miller Miller Miller Miller Miller Mills , 1 ,fit - , V 41 U., V 1 X' " V - A 4 'K' r"ff, il. ij" . .ff N P AQ l Q in ' V "' ' f H - .14 -' as 111' II-It ,. N., ' ,MZ-I .ri , f- ,X ,gg N :L ...JW I Yu' , L ff' 1 L Er -.U i f ,' :AE l 1 'wi ,,i- f -X'-all 1 'f llf' ' xf, '. . ' s' . W' 'i Lf 'L-' 4 iff? li l if ff- " lf-rll . John Dave Julie Lisa Laura Wendy Lorraine Gary Sandra Minor Mitsiff Mizer Mogus Monaco Montgomery Moore Moore Moore L Y., , L, I, L , ,W . .- M - L ff ,.: 1, ' - -.4 ' ' 1 A ,. -. za .L f '- ' .1jZ.,- ,aa -. 5 g -ff if f L -- -7- , f ' ' .gli Nj ff 1- ,' " M.: P X ,fi li flirt: 2 2 17?:P1'l"x'f Dave Clarence Jane Dan David Kathy Gus Todd Tony Morehart Morgan M01-rig Mueller Mulcahey Murphy Musisca Myers Nardecchia L V ' t -' ' . 5 ., , f -Q fi ." , A 2 , -, Q ,pa fa , -.lx U, L' I -lf V W l ly W -,.-f . ,N ., , ' Q .il-tb 4-my! U 5- ' ,Ah-,s.v, A4 - W V: l" ' ilidh' ' 1 1, ' 1' ' L ' V' f . 1 '1. 1. ' 1 A 5. "X" r th E ' ,L X ,W ' 'lil Ed Bill. Cindy Anita Donna Doug Tammy Laurie David Nelson Nealls Nenzoski Newman Nichols Nichols Nickolas Nicodemo Nieze , ML . I: X I v'f, ' gs ,I-M 5, i M gl- All 1 'W5z'Hi"-f: l L ' i ,Q 35- - ' ,. .W ' 1 ..-, 3 , -5 ' T" 4' ' H 54 gf '- ' lm - , . -J r, f w - ee. , in Q L. r . ee- ,, . .J ef ' Y '. 431- ...W ., lri 'W L H- ' 'T ' , .. 'f'w1""f' -J W l, r 7 ' '- J' - ,J nw- . D' '-. A xi 1 ' .v T9 , ' will 1 ' ' gif , r. in t if ,f ., t Dave Keith Rod Darla John Terry Bill Sam Paula Noble Oberlin Oberster O'Donohue Orr Otani Oyler Pallottini Papadopulos . f ' w V fvs A Q., Q ' 5, . x ,, I . it , . . i f l ' gm? ge a. 1 -,qyffng W- Linda Park ,4,',f David Pelfrey , "f , 5' ,JT y.. . f Sam Picone u,-1' ' GIF L' V . i .gf , Mx .X D I , v,A Mark Rafeld H fv- 2 - ul ,-Q 5-1 Hi f 1 Beth Rearick ,Q .r ,. A r f ' i P P' .. ,, 'lm' K'f"fw? ' Q Q-gi' ,... ,-f v. " ' ' kla 'V' , kiwi . '-2' ' W J M ' P I ' i 'V L "fi .Iii ' 73 f A f :fl l A Y X 'A V LDAVFQ Curt Dena Paul Cathy Diane David Harold Ambrose Parker Parker Parson Pastor Patterson Payne Peffer Perduk :M a Q or re ef l ei 5' ' l 'W' , r 1- 552,11 P , , X' 1 , . -,gh N I ' v e' Qi, 7 , '- ' fi if r I - , N H 1 ,P xr- g- lvv. Q ' 51 1: ' 531-s . it i H -wil i ir-Wim' ' if ff, lil ' 'ilk - z a a i - rff'..., fx fe-use P ,- . r 5 its P Jacky Kris Evelyn Martha Cindy Karen Brad Brian Pentz Peterson Pettmi Petro Petroff Pfabe Phillips Phillips 7 W' A ' 16- P . , ' ' ' -' 'H I -rr ' ' N93 - L Ml" A 41- ' - Q ' 5 if ' ,NIj rv ' ,Q in g' M T, Di, .4 ' E9 . -T' 9 '. i .. . 3 P' Ai' '1 . . i, mf ' ' f nil """ii' "' ' V r In 'l ' if ' 4- tie.. .131-" LL 1 I v lx. AQ' - 1151, ' if , 5 " Walter Darlene Donna Beth Bob John Mario Pam Pittman Powell Preusser Pronic Pryor Puchnick Quintero Rados -- .,.,.W, 'L Ji A 2' - in L ji 'X ' P P ,ef w as ' I 1 Nz 'Li T.--?i'EIE' - , . ' ' .P --1 f W 'rf uf' ,JS ' , 4 . ,. r A ,, Y Q. . 4, Chris Danielle Karen Sharon Lisa Ramp Rarogiewicz Rauvola Rauvola Ray I.:-,,,, A ,X . , ,CH , fi11'j,y,. . 4 I l,r'H 5 if, i 1 .N 3' Q V b rt ' .fir : Giy ,LSA 'wil .Era J: 1 I, X 1,1314 A .J 1 - ' , i-A-4 .f 1 I A 1 5 A-iii' P 'X f .ffl , ' A ' , . 4 1- , ' Greg Mike Frank Rick Gwen Reed Reed Reigal Reiner Rernenaric K li. . 1 : rf-" e "" 'UT 3 ' sau ,. vwsi W i .,l H ir ,. 1 NJ- 1 :Aff , , i 4 , f' '- V A 3 :1-uv 'QT 1 l f' f ' .alo ft Q 1 'gil 1. The KL --- E' at ' Linda Ellen Mary Ann Susan James Reisinger Renkert Resonovich Rhodes Rice I 4 lm? . Q' If + 15,1 I- Eli 'wg-, if-is x in ' P-f P it J' - "' rl iv, A AN f i 'hy fl 1' X 1- Larry Marilyn Shirlunda Don Lynn Ridolfi Riegler Riggins Rikus Rininger 118 L 1. V Y- lg-VT:-, , . Y ,Y U Y 'I - my ,.:n,,g N I T ay M zf f i, i "9 if 1 L V, xixn V . ,V in - - l 'VA...w'1f A Anthony Lisa Liz Jody David Risaliti Robison Rockwell Rogosch Rosier i M , .iii. .A ' S' r ,ll 1, 'fl I f' n l ig, 'y i . I V L .Q V A X J 11: f ,wb I . A .ffl u. if .xref ' 1 for A Jim Elaine Mark Bob Ross Royer Royex Ruggles A ' in ,AA .W i ,,- X M 1 V 'i ' W ., :fi n XM f, n 4' ,?' fp ' i .v ii iii 1' ' ' ii 13" Y f A S it B LET .r ' ivy A ' J il. 1: 3.51: c ' i-Ave, 1i'V.v'-, ' :.. V ,Q 9 , 3. "V 'ai n ,f Q , Q , uh- ...rv 3 I,-fz, Y - , .. if ' A ' 1 ,4 ' t 3: 5 If ' ., K I 'ff1"' .Ri "Q ii? ek Q5-J if f 1 . Jay Tina Jeff Bob Greg Mike JoAnn Rush Russo Safron Salvino Sams Sares Schaeublin f 'w.fi'ii- V l if M to W A, X - , " E Lf- Q- j ' , A - , iw Q a . M 523 , as 1 if 1- Lex V N .ni v ' ' ws FCI- -,. , ' ,Ph ,LT-, il.. , " ' M S M' ,i.x'WlQ- .M Q' . f .i.i be f 1. '-'PQ ef-i 1:.a 5 1 - , . i . ' Wm, 5 - V51' i ff ' ' .A Sarah Joe Lori Steve Brett Jeff Sharon Schaffner Schen SSchrag Schrock Scott Scott Scott W, ,, , S H V., T., M, ,- M ,W . ,, , ,, , if 'Ll 1-, E I l 'I h, H V A x W' 'fi f M -. ' ff vii , it - if-x F? I J 7" A J' M 2 arg N g ' N .gn-T' 3, if A Nair M P li AQ l 1,3 ' f ,T-D. X . ill! , fs. ,V 4 i - -' l A , . ' N' , ' F5 is 'F' 3' ' ' f V " . 4 ' . if' 1 f f- - ' 1 ' 4- T-' , " , 1 , V ' ' 5, , ,w 1 4 ,- - K A f - fzkrfa- AN is . rf' if es, 1 S r trro I Karen John Donna Sam Luann Nikki Toni Seaman Seckler g Seichei Seiple Serapiglia Severns Severns i 4 if G ,i..r,.ai alf a. X1 L, qi 5 Luft. l .A V Q- S ,Q 'IJ ,R 5 Q ii?" 'ini -, - 1 N J ' A ' e Gr is ' , " . ,4 ' ' " ' ' 'Ti' f V 775' V 5 l f Z r S 1' -' ' J UI I X! ,A - , W 115 11- A Nh ' ,VT .7j,L:P,, in If S fx S , fi f 1,4 iiil- , s. X 1 ff- - -2 Ann Linda John Carl Donna Marilyn Mike SSXEOH Schackle Shafer Shaffer Shahay Shaheen Shaw w B' -fe B f '- we ea B Eff .1::.-, bl - , - 1 at W Vik? W X ' . i M . X 1 il X i "WZ,:,1 L ,, Ge X' iii , S 'fwfiiigg ll hi,1'1 Lm':? H, i i -- we W S , ' 1 , -4 . Vi' 4 ' 'L " '5 L 'f fo 1 if M . be f , , ve g J 1 5 -Ab , N , I Q V J L f A .4 ma - wi f ag if K 1-if va' KK S, . -N 7' .D ,E QQ",-,:..1j'f.,: 233- ' ,..55 ,Q t -fn' ,, Y 4, Q! . fu Jlad, 95' J' if I ff-if - CK .F ,iii .if" ' gaf- 5- Q11-2,5 if " k Karen George Jan Dan Brian Gigi Donna Sheil Shiepis Shori Sickafoose Sills Sinclair Singree rf., , ,,,,,, T, 7. ..-v w I A ' ' ' X ' . A , 1 Q X 1'f'fiH...,,,MM,, 1 543- 111 '11' ' 1, 1111 l 1 .1-Q. , 111 fv- 1 1 11. 11 .A gr S 23:9 S iz- -T ill- fl' lin ,, -11. 1 - 14-2 1 - 1 11 1 lxa 1, 11' X ff ,Ti I '49 111: T ,, lg, lk- . 1, 11 ge- 1 11 11 1 I LJ . f n f -'lf .nee T Chuck Mike Don Jeff Mark Paula Steve Sue April Sitler Sltzman Skover Slaughter Slingluff Slish Smarsh Smarsh Smith L 'TF' 'Q ff 1? x. V 'V 1? f VWIN 1 7,1 M , S V , af' A 1. 111.0121 I, . . at ' lf Ural .qi 'T ' 'F ' Kent Lucille Nancy Sonya Scott Stephanie . N . Smith Smith Smith Smith Snyder Speakman , .1 - J . - ' ' -JZ . i . ' , . l if V +1213 . Q 'J 'J ' Q' A w. ff' N ' W - L' Y N - T , l m T f t f l ,Ti Y " -l if Crib " jwlfff ll, .'l V I Phil Lori Kathy Karen Harriet James 1 Spehar Stabler Stage Stahl Stambolis Stanley , 1a S 1 '- 'elf T74 nf 1 Q 1 V A ' 11 " 111 1 111 ,,, ' . 1111 - 1 , 1 jf, l W. FD i Wy ii ,111 , f 1, 1 , g i g if ' 1 'F1,:".1 , -1 .:,l, ' All '14, . , . 1 1 . 3 fl X, ' , , ,, ' g' '- we ,f'1iJt.., S l , law: l- .- "f'f"f ' 'ff fx it l -A , Qt. i a t can S , W ,.f',,,, 0 A'g"1' A , -f- , 4 l ..f' ' Q ', JJ- 1 Ji :5 S fl.. X 'T' ,, L., ,, li' " fo A 'S 1.., fl " x ill: .-el, Robin Jeff Debbie Annetta Sherri Mary Tom Claudia Larry Stanley Steed Steffen Steinman Sterling Stern Stidd Stimer Stone 1' W.. SH? fn- ff ' 'fi ri? ' lg' ' . 1 111, 1 . . 4, 1 11 1 1 w 1115111 1 1 111l ., V -1134 11 N- A 111 ' 1,1 ,1 '1 5 ' S ll X 1 - 7 .e 43 as tw ""' "' M '11 1 X1 51 -Q. 5,1 1 51, 1 11 , , f., ,f-1 1' -1 N' 33, .A A SZ, 1 1, , HL, ' - . 'S ' agen-if V' . l ' f " H A .' -f x ef will xl- nj Q1-1 allli, DeAnne Chris Mark Denny Chris Rocke Theresa Bob Mary Stratton Styer Summers Sutek Swanson Sweaney Swearengin Swigert Syler , 1 .1 1 Hx' ' 1 12- 1 ' T' 11- 1 1 1 i ,1 l -1 X11 . 1,,11111!,.v, I , af, 1 11 111 xg: , 1 1 115611 4 43111, 1. 11. 11 1 1 11 x 111 1 11 1 11 51, , 1151 1 1 . 3 , be A 'T' 1. f Me ' E Robert Clarence Sheilah Pam Jeff TI 5 Tabor Taylor Teolis Terry Tester , I FT ' ' ' 15 TT" 7" V ,- 1 ' . 'Q I ' ' ' VH ' ft 1 ' - l '4" f S ' N . f L iff 1 .. 1 1 ' 3 'Ek - l 'H ,155 " ,gs iw, - VI, it Q, ,, eg 'if T - W at .Q T so e J , as 1 i -N f-'X 'if ' ME' 1 if Q- J ' T Roy Lori Rusty Pat Rick Tester Theis Thiel Thompson Thompson 120 T af, J 'e i . rl l , V z. :nh W I w F Q ' 1 L "' l '7' , .. f "3 fr, - -' f' " V1-'F' tl T YJ. Y, 4.,f' X 1 E ., J.. . . .5 4 V "Z . ' 1.f"' A 4 . If lil X ' . I v . , L : 1 .G . 4. - V V' 1 , li iii.. N 'bi .Ta ll faiifv--' rw 'if' Ii: A L-Y j, K f All l , , ..-.l ir.-lf.. Y L fa 1 Dave Tracy Bruce James Larry Sue Tiley Tidwell Tolley Townsend Treasure TFISSGI ' , - . .- l .4 . . 1 il f ' T e .f- l J e vil ' J. . T oi Lk I ix If 7-'E' ,,, 1-,:4! Q xl-cg-. rg,-,Q Q ,..., k ,ill 5 , . ns. 1,-, , . : s fs- . A1 ' fr tbl .M-'Q ' ' , A lf' N- " - -7 if rfb, ' ' . X'- A ,V , i""' r'f.:"1f'ixl5fl'mp'ib ' H Ll? " VI? if 1, if I L Q .-L 'W'..li1l-:ldlliiiifIf' i Wig? ,lf Mike Sheree Jane Jean James Connie Turik Uminski Ungashick Ungashick Ungaslick Unger X W 7 T ' 1" .- ,l . , Q. 3,1 rz H., . ' ilu -' . - , ,gd if Sylvia Greg Vincenti Wade DD-, ,T f f V P - . 'nl , X . 4 Q' i 1 l. . A rf, f -. W .V 1' ' 1 l 1 .r , '. vs' Tanya Walters 1 :gf 3' , Q ,,. . Ii' 'P' .I ly Q ' 1, f '59 ,L , Hifi ' jgj'f2'fI5ii In Pam Ward . . N 5 A iff. 1 V J,- .I 1 V 1 ' I 1 . 3- V 4. 1. .-11 , ff' ... Beth Whitacre e 1 Bianca White r. . l,. - ... 'J f. Bandy Whitley K iff' T ' lfk nv 'Q l X U rf A lf' -rbi 1, Pam Tsarwhas 'Q L. ,ii . rl iii If J.. Kim VanNostran , 655525, ' X -lngjja K Steve Walker Debbie Warner 'I-. all l , '5' , li 1 -. TA., 1 ,rf Kelly Webb M5 ul "1 - 6- 1 lulvvgv gl , . 'Y : 4 ' a 1, P. I ,, 1-'v' . . fl ' ' ,,.:,,1,1 1 f'!5'v:,Hn fl - - A ll .1 egg' H u 'L - ,sql i I I . , 7 , i-. 1 ' -' ' st? , , X, '. , " Tr I5 L- If us- .'--rm vi A -'ii li Scott Chante Diane Warstler Watkins W8tkIHS ii. .. 9 Q. --L 'W' uf-I N L-Q We : f fe lf- - A, x . ru L- ' Qrvv, Lgr.. l, : 1" f- , A '..::' - V 4 "-3? 4 A -1 ' Julie Jon Mark Weiford Weiss Welch , ' 1 s., .V , 5- '.F'g 'Q 'clfw .f ll 'N Robert Wendling I l w . ns, 1:- . , J l lxx If V L 1 3' "f5hf"L'- ' ' .Q 1 ... Susan Jim Debbie Wiandt Wilcox Willaman Ax 'V Q ff, "x , if 'L L .h J, ' rv' w ., X. .mv V ..r5:"Raf John Williams 1 , ' , lf'i.lgo.1" ' '-13, ' 'ii jwlllm 1 , AWN 'A ' by " 4 1 T W 5 ii his. V H .' "5 J Bob Leslie Tucci Tunney My X ql , V ' . .' f fw'lE:. T I " A Theresa Tammy Vanscoy Venosdle L' Lmrvd i l iz, A ' U V l , N, '- ill' f ilf j.:-1' 1 1 : C + ,why fx 1 w ful ,f' l f ' ,-fl. :I N .9a,'1f" A.. Kim Ruth Walter Walters ,' . I V 17175-hal, V:- .L . WQ QIQ " 1- E? .4 X if-- -e' 1' ' -.ui Michele - Phil Warner Warrick ' , . , lim f " .llS"'fL., .l l L .. ',4.'i V ' 1' 3 tix fi' 6' . xl if ' . tx - M irq. Marling Jennifer Weber Webler it ., . ,,,, Julie Brad Wenning West X M 3 if E :lu I Mfr- 1 ' H' "if V Robin Tom Williams Williams .E U ! l 711 fr -'v .V --'- 1- W . .1 :KV w' ' -x -.. U? . l i . ' Vfl ' 2 f" .1 V. . ,tri H .R-vi' , i 1 , x -1 l ,K - 1, ..:mi J . V 4 l I I TT,-nu" JM 1 Ji i ' " .. - WV ,a 1. ,l Y .'. . 1' .1 I - 1. , J V V, -iw .ff w 'v- 7' .. N- ,. ,Q . . V LQ ' 5 .ff- N 'i or . rl :ei I a f Q I 'S H " SER? V .-vars .f.-wfhmn Ellen Paul Yolande Andy Doug Nina Williamson Williamson Wilson Wirth Wise Wise , A W L-4,9 V 2 . V ff nr. VV V. V V RT in V ' V , f , - H . ,xi ' 1 --H greg-'P . ' 2 ,. -M , W V V' VV . W i 1 i 4' . - xzl' V PV, - .- .if V VV P sax. V ,V VV IVV V VV ,ic VVVY! VV r ro V V we I VV Q V - V fl.. f A ll W f K 's a . . .fr 7' 5 sf Jim Thomas Danielle Gary Ray Jody Linda Lori Val Wise Wiseman Wolf Worley Worrell Wuske Wyler Yingling Yoder A i :n'i ?imr- ,Ry I D X V W Kin fl V J ' ' I" . VI..-V isifv ',I ,gs i Y "J . AV Vi V V V G VL-V 'ii ' Nil? V' ii, D D G1 .LQ qlggigi V 'se .-.N - 1 . 5""'Lk ,V ' R it ' ,fx 'I ,J X - 1+ 2 1 if . e' -L Xi sl-al i w. M 'V -sy Linda Wendy Scott Dave Dianne Jane Greg Ron Denny Young Young Yutt Zastaway Zimmer Zink Ackerman Aman Appelbaun VV K ,V A " VV U . f, ,. ,V J 'A 1 ,.-. ' lf. riff?-Q 3 4.1 3, i,VVM!.LVVV 44 J - JV ' 'V ,S . 1 .,J ' 'Z,-' HV' V, :inn , 5 U it -U 'A H V ' V' 'ii 'A F" 1 . , ' 1 lo. K, .5 Q rf NV Vg, V VN '. V VV V J. V! AR' qw' I fi f- -' - ' 1 , V it V f 1 fi Q 1 l 'M--'li -Q '1 ' Kenneth Chris Debbie Lesley Matt Denny Clint JoAnn Darleen Birnman Bischoff Brown Burfield Chiavoroli Coates Cobbett Clark Clifford ' V, ' w 'f " Q . ' 1 'F QEf"L Kelly Todd Michelle Melanie Colin Collins Cook COHII Y C llnflfi ifi 4 C . C' M EV 5 as 'J W M .ef W 2 M -9 .3'1"ffp.Vl' V, 1 V 'V V V' Joe Otha I-larriet Tina Cotyk Custard Dickson Dxotale s W . gif s' 's C ' C - s if' W f is i. .+L 4 , :gill ,T A. 'li ' f ' ' 5 i 1, X 1, , - "' ' A--.f4ws- , 'N 'X Scott Dixie Lori Molly Bernadette Doug Steve Mark DHD Goudy Hale Harmon Harris Heinicke Hudak Jaffe Johnson J0h115t0H 122 Scott Scott Dan Louisa Szojchet Valentina Lori Kevin C Y -..-YAY- V,-i VY T ,YW , A ' V T 'ini liz' Q, " i',,iEl , rr ,g ' e ' lg . '1 - if Q L , , E- I 0 it Q xt M T if ' I A, eg. A' if' ... T' lk L l -f E' T- ' ...rf . 1: P235 sip-fr Ali ! ,' lWl.f"f"'2, N :ff ' 5' Andy David Chris Laurie Kellee Marla Robin Mandel McDonald Miller Miller Mitson Morrison Moser Moskowitz Patton ' 'Q ru f.M-Twp? , ef-. A -- -4 L W W -' A ff . 'Vi ' mi fl iii K " , ii' ' ' , f ' , . 'vs- 1?Xi ff 1 - L - . , ' 1- + A get M A AF- A y, L Q 5 N. dx . AA Tracy Dan Maria Theresa Nancy Sheri Scott Mark Riley Ring Robinson Roman Rosengard Roshong Sayre Schrade , , Y 1 -i,,l,,, r 4 ' I ,. 1 Iiildllllinm , ,i,.., f- ' f J, ' L -. it 'f V-I .H M f ,., , or T. ll .sy -. I IQJQALT- 1' y " ' WAX Q V 'Y a 1 , In Smit Barb Larry Tim Steve Amy Barb Barb Bill Shaw Shifman Silver Simon Schmuckler Spitler Steer Stevens . 2 A . VC uf -K . ' ' ': .Ali l',"J,l P y ' - L, 'EF - A-so f' si ,, L 3 , , ,f ' q F A 5 A T , Q, . ygjw lg' . fn " " Y 'Wg ' il A -i - ' ' - l Q , are im , A or f it S M1 Larry Wendy Wendy Elyn Don Gary Jill Waldren Warren Washburn Weiner Weinstein Whitsel Willen or ili W v T S T' T .. - 'R + at , Qi fa ' or if ' I twv' M ii ', i : v . 1 I rash' fix -get 1 t A : kwa A Jim Dave Larry James Loretta Harold ' Donnie Wmick Winters Herstine Eliadis Gorman Halter Jordon Layne Long Wi , T i' l , xlh gr li. Kim Sandy Lyons McCormick V I Y Q .I .Q.... ..--7---L in T2 X4- Jfe- N -uf 4. IQ - -N Ah .- X 'f X '- 2" :V +'n"' --" '1-r H is . ' ii' ' Seve-' A -3511 " X-,I 4.11 .ff ,V at 1 w--ra 'V Q4 ,.-.. . .... at 1 P'-3251-' ' "'i'15f' ' -N "N f , A " ?'lfL'5Q 'ff-fl " "f7fEff' E- 423' A . - ' HJ 'FJ uf F L Y Wu FJ M 5 my wt six w A X , J- 1 1 ,J J 1, Jijwfuf . V 4 xp., L 1 I rd I I A 1 'N J '7 I ' , , f 1 1, X E, . 1,. . Y, ' , ? . :J Tl . " 1:11 "-531 13243 Lf ,,, -. ,-.4-1' x '19, , x. A pf" Yu-' QM , x Fm 'Qs -fj: 1: K ' - fwfr 1,- -mae. G J- - :Q 'Sei' L.-1 T4 : J ' V3.4-W - -AN: vi L. ' -.Er qw . jr. sy - ' 5 ' c ML' 8 :ff ' A-I a: In 1 1 :ig-1451 ,L A51711- :g,1,Ag3gf,41f..:-. ',""i.rL .f-,, J g V 4 .....A 1 - "P", .f ,, of ' Y E s, ' gk 1 f Z1 'L In if fl 5 f. Q 4' i qi-an .,--1.-1-:W-.5-. ' -- 'slffff - 'f Q., . 5.6-, , nu MJ, .zizw-..: "" ,' -4,4 3- 1 A' ' J S jjfffdval' . a ff.. n ,L k . . ' ' if 5' rgql l HI 5 W .rfqf dj - K . v fx it H SL A LN r 4 in ,A Flu U TI L J fy J M U' .J . Uv 4159.-I - A ' 1- .1 f ,C f ' :lt V Y , wav 'Jl.. .,-"K N- A - - J L, fi ,LR ' 1 Q-I 5 V gl 4 I'-F ... 15' -'W 51 'IV Ir!! X- J JJ . .V I href Q F 2 ' if K k - 1 - - - . ,J X ,EM V, -1 , Ns, 'V lah if 4 I 3 , - 'X . 1 gif ' " 'E' 2 --7 .., if -4 -Q - U-1, A ' 1 ,M Q .I v. 'Elvin 1 M '- M ' , K, tg.,,4,,,,- fi. ' ' 1 ' ' ' N f f' 1 -nn- A Q-1. .,,.. , 125 I , ,f 'QF .Ng 2 .X 1 i w7rg-5---- I 1 My : 1 15:5 nf?" ' HM W . , 7 1., , , ,,, n YM' NRL ' V I 'H ' A A E..--,f,Q....u-- ' 4 up Q4 Qllffi-...Q...- 1 1 if f fi , '51, ' Ni' - ,, ,, 'X 0,491 5' 1-Ng 1 gl .ff -...ig 126 . 1 V A! -'L f A L X w ki u N4 1' ..- .'f1f,aT,m5g1.'FvA - -f - ,..,..,... Y 5- ' 1- 4 5 I 3, . -.. -J,.4Jf"1 'Pu . fd.:f::::9 f . 5??,I,..l-fb V YT" ' , 1"1l'-I -- '-"L 1.-Y : "'h' .JJ 1"1- - 'N ' -. - .- l :W ' I ' J if . V-f f 1 .. '1'i::Q:, z. 311.--Q1 jvg--fL'j31!:f .Wg , sum I ' Tipit L T Y 14. 44 Yi L l 3.1 sp 1' E , 4 L R .., 2 4 -..,. .1 A xk L, ...pi N 3-,S : , NXT 11 V .iw . 1 u ,X if Kid 3, N ai f . f ,. " EL' fiey' uf 95 . ,Ji -' ,""T.w rs, , ' 5 4-?l2?i'f:v3 .11 E . " P ,' I Nl l , I -. - 3, Fi: X' QE . at ' ati? W- 4 Q -Y -fl' Q 1' 'WY . -- --Qg-:ff:wff- K. ff ,w','.-Y- :lx - 'I 'Y "5 V' 5- g V a. 9 . J ,, 41:-,X V ' , b ..,,,-4, k H- 1 4 ' .J.1,n. "'-'lllzaaf m'7 1"W'ff v. ' , . , A--XSL 'N F , N mi is asf: V .-im . gui! E-'. -Quail x ' ' 4 -f fx, 1-',.'.15g--ek-53 127 ,' -, . 1.1 X,"f",. ,N tx I 'EU N 59. Q5 L Y? .lx S-J i inf is ,,,..- 44 Q- --fpi 5-7:f,45f-11" ff ' ' 1.:r.':A.:-: ff:-.' "-123.2 -.-.gg Fifi-ix ',, v- 3- if, :g b ,U f-T u,,71,+,,. -- 'ff V . -3-,-2.1! Jiri nl , 4. ,.,,.V ,, .JY 5 f , - f --7 -- -7 .., - .. . .fm ,Y , ,- , W ?Y.,.Y Y V - -,7A...f? i,...Y -YW -. AY Y ,---.,-,. 13. ' x Q Sometimes you win, sometimes you lose . lv 1 And sometimes the blues gets hold of L 1 - . y0u ' i j5Just When you thought yottiliad made. o yyy' yii H, W- , we ff' . - - 5, ZII E .. l to eooo to ,o,, v - E J -Q fn aww? :gg za j ! . . ,ll - uf- e 5-new --P' Vi' .gym ez 'wb H :im QiY.z giiigffisieig in N 5 'NN' rsh WL.. A In Le My LL li N , .- fi ,WT Q 1 .' 1" E pg N il ft ,H ,N ,N ,,, .K ew jj A my mms .-:rg cf?-4 I' ' "3-:'7: ' Q? W, l'5nT"" l ' 'l ' ' ' ' Wt ' - 1:23:29 '- " . 4 - 5535 TJ 1. Y .L .. . . M ., -W -". .aff 4, Q.,- -f. we vi .-,aw,.',l.,, V ,. vgmzllgt. ' "1" , f ' E' "Ti'?'A.: -' - f- Jef. Jw 4 ft '9 P ...vi QV -if Q M W H:5M.,ff'f,.T? FOOTB LL riff' ' -' rj'-P . L' i v ,' -" O- ' p I ,MQ xi' k -I f ru' , - ' .,. 1" .iq,?'7'f-i' v - e-12- 'i'5l.' 2iL'. r fi h 4, - ""',Q5N1?f""-ia ', '.-'YR " P E 5 , m .,..I-4, A J I . ,.-x1'g.,,,,1,.,, , f.II .. KG, . , , . . 'i,,,f1-1 - fl , 'Yai,w-if"!r"- " ma! . I . ' J-FEE ":Tf'fr.f.Q rf' " '1- fi -V f 7 'i'4i': " ' ' I ?fff3'i"V'W'T-ia'f' 1,5 . ' . 'ishfl "M ' ,A . X 1 -4. lvzh-,Q ,lk-Q Y, ga.: Q- -:H 'kpc - Y.,Z!Qf" B .. ,ggi . 1 I it I 1-.II .Y..- 4 ,-geffi' gl ,JI ' .V .f,',.-- .. . " ' -I sw- f 55 ' 1' - f: f. A: ., . -- " - f - 'r v.I-'NI r xg I, i' 7-. If ' ' ' ,'-' tl'-'i g' -. -'I I kk I , N -1-A L. ' "1 Q ,gI,:- '-1.3 'I . 15 gi '1'. x I ph, ,Q i. ,g -- 4 Ar A ,fgn'1I , A I4 n I cf 5, 9 Ig, q. U ,I .ISI . A . , M V' WI, I - I .w 4 Il- . .2' .. ' ' gr ff- - . ,.. if , . an P f - f Q-.. , - - f - 1f" ' ,f ,- , ,. J V- B- L- , , ri Q1 p , , 1, rj, f Q 1,,,,. '-,wr It S I ,fa IC1 ,I -up I Q 1 ,, 1 I A , J.. V, II s , ,I . , If-' ' 1 41 ' , ' If 2 C Z I A 'A DQ :Il fl , ' . I I A, 1 v , 5 . I - . - Y x ' Ea f ' wr. : . e ' -at J "' R he - - 5' at ' ' " 57- 0' at jx ll 4 4 1 5 'W V ' Si '5' E ' 5 .df my -. 3:18 ,i x ,I . 4 , F , 1 -,f v r 4 t 4 Qt ', gi- ,gy a V W. vs .. 'I ..I i - ' X5 Vi. E: xr, I-. 1- . ,V I ..a . 3 J l U L, ,A il I , I m,1 ,,L 4 , "V 'il -90 . jnx 5 , , . H Q, lj f fl '!. 1" 4 ,. A '-.1-I - - :guy ' 'H' I- Air I .,, . In-L , PM ,. I IT- Ll., A- ,Lv ,L Lfgfieer Ar: ,H-ff ' 'cgff 752 7 3? :Q A Aft -?1.11rf :E7mv2i"fwrr4 ' fit Q' S9353 :EW Egfr 'S 7 7' S ' 4 ' " L ' . 1 " L: - ' 'I,. , V - A' -' ' ' ' J' . gr.,-'E-,,., 2 g - f J , gf le' - lf' In r I r-. i .flirt an gf, lt-, f M - ,,- V 'NMR '- ' , I ., " r , NJ ,. 5 - ,-V " "ri- ' l.. .ff.. ,fa . " Wg, 1 - ' 4' n u- . . 'WP -Ir - an .ff-, : jilgff ' 1 1 V' - 1- -2 1 A -1,1 fn, r 10" , rp -, Q- 4, -av'-,f-'IJ' W 'H --:wire-x X1 ff. -19? H--N 1 .,.-075-1,4-+'2-2---'.fti,Iallfs.G1mf..-'z wah r1i9fg:+,'i N ' i"'f'f'V'-if-1'r'! '17'ff'i'i 'Wil'"f'-iiiniir'l?'fi?-.PV r ,. r ' L- I ,I f I-..g:41,f!--V1,,:,vo.--WI.,-IgfI,.'I,-45,353 ,- 1I.'J-4r,if5fl.-,ef-,-X456 ,Lz',15wfg3:,' cgi, 6-I5I,gZ?,:!'f-,I3,F5:rI I- -1..-,gc-f1:34'e".i-.'f, .. Q.--3 '-'21-'-Ag-I 'ftgiy v':'-,- '1- - r , veg -Q 'VZ -' ' , ',1,,,:j5,'L' Q1-if-135' '-",.5Qf4--fin, .gl-,. R. ,+A ri 1 2' ,nnagr-:J,if1::.fS'a'g, I If , II ,.v"Ti'jef,i." c. p I.:-+I,,1,L5:QIIifff?,1:-f':'.1I,',f-QIQ1, 1Il,rf.-0:-,gglfw,,,..3f,D?I:3eg:,7?W15'q:g' gE,,.Qr.fi:'wI3i,1:q-Hg'2i,:+ Q"-Ia' 1 -,,w,,z,',.., 1 : . 'Halma nf, ,,.,f,.,. 1 f ,f1:,t.w,aci.a ..ff':'rf,i':,1,-meI-9:-'ni.-r.fw2iEr,pg,',,'f,aa.4'.,w,-1'-f.,'-1.-V--,-,M.-1:friw..1-may li:-. ,. . ,., , .,.., ,.,I , . , , . . ,, ., .. - il ,N-1:2 Q'-li-,'H"' 1'T-1,,Wrl4.'l'tw"-.4-'-'V r :',:-'f'i7'E- -riff 'irffv Af.I.'gxf,'i'i J'-if kzilwtfili.ff-,.iJi'-'.."1' M-iii'i'jI:f'7 ,-Jlwl-.i':.TrT:f"'i,.,'Fy??"'-1HQiiyiji".i-ll'-kildbt:ff .',f'i":'2'. '-,' -ai '.-313-I 1 -4: ."'f!i5?-tQ-'j"".F:iLr'.'flf:'i'-'c-fffl 1'1 'i11w:-"1f'f:+ 5 is:fw5'1f:w.,f'iif.",vw4:1412 . f ' ' -J ,.,f f f',Ig,v-,1g, , I-f -fliif-fi' 1aitfi?7gF'.L'MAgf wif.--fr" ' ' ,I A jvgrl 3, , -if. V-0?-in ',I7f!.5I,35i,v-',jJzg1,,'3,jk. 5.6 P , N ,. , ,V . li,-, ' -1- .- .1.r'j,"l1"f I1 j"..-L-',X-V--gn p uf:-TI'.'. 'f.:.,'.'1gg b-,f--.-, ,i-:rw I ' a nz ,U ,.., ,'fg,,,g-344,41,in.u,,sc ilfflr. cfgmgw.Q.LnsfftfeacgtJ.4iiLs"33Qxn::eQi9nTP.eMafia:uiifx-L'5.1.r,,r,3E?,-Eli f Row 1: Coach Behling, Terrence Barrino, Bob Schmidt, Jim Buchman, Joe Stitt, Jeff Sisterhen, Ralph Reisinger, Herb Smith, Steve Pettit, Keith Shaklee, Dan Moss, Mike Winick, Phil Tacos, James Custerd, Mike Watkins, Row 2: Tim Bryant, Bob McFarland, Russ Kerstetter, John Janello, Vic Polosky, Bob Lanza, Dave Haren, Rusty Lyster, Rick Nicodemo, Mark Murphy, Jim Tsangeos, Chris Serviss, Chuck Baugh- rnan, Coach Steiner. Row 3: Joe Catarouch, Nick Campanelli, Dave Volpe, Shawn O'hara, Jim Holben, Dave Swartz, Mitch Murphy, Bob Shaw, Dave Kessler, Mark Church, Malr Long, Scott Shively, Jerry George, Coach Geis. Row 4: Coach Putts, John Syler, Mike Harvey, Ron Pryor, Joe Carter, Ted Julian, Jeff Bernhardt, Scott Syler, Joe Snyder, Mike Maley, Rich Wilder, Dennis Cohen, Paul Paul, Kevin Morrell, Coach Johnston. Row 5: Coach Bevington, Coach Durbin, Coach Budic, Coach Muzi, Philip Rosengard, Mike Vandayburg, Makr Stanley, Scott Fritz, Kevin Marciniak, Paul Pettini, Tim Miller, George Manos, Dan Fisher, Coach Dudra, Coach Storm, Coach Briggs, Coach Romeo. iii' 9 ' A A' .rf ., f' , V, X N '7' . f , ffl? 'iii f Q i l L ,W w 3 ala: ., Front Row: Larry Bevington, Gary Geis, Chuck Steiner, John Behling Back Head Coach: John Behling Row: Dave Putts, John Johnston, Gary Briggs, John Romeo I30 GLE OAK 14 TIMKE O , H F-s 'i -L TAWZ' 1 'V T 'vv??. 'xfhll ':-5, I - gd W C5 Ai .1 ,hy , lTiw,v4-v N , 1"' . ,,. ' 1,,:LvQ:M2j,-121141 If-ri L ,T ' .L 'A TQ? '1 - ' O L O O O GLE OAK 26 LOUISVILLE 6 1 , 'L XYHZM' L X 'fi nc- ""' S,-in V 7 P f-A V L xr, ., 4 il : A !1SNA.f,gYA 'gd .- . K, I --E' :am 5 Q wi J, I, - , , My NN -N A E..-.-'N fb. .M bv new ,Q , Ad' . ,,.v f 4' , Q 1 'Q-PM, X , ' A-7324 F 17i"i'9T5E'f73"' ' H J' I' ' ' "7-191-a-f,iJf1""-.1 "1-f-5 t A - ff , 4 - Y- 1, V, 'www-:+f:i?pf' -f few ...,-- . ' 'N ' Q. ' -'-- 'VW --""1iTPnvzQ'+w-ft-1i'i1.1 : '- GLE OAK21 PERRY 4 , , .MOL A . . -H. ,- .. A vf-,, I I 1-wF'vw:fggZw"'rq -f 'ws , , -- f'.i,gu.,f : ,- 2 ' '-..w.'fgzg-L-, , lzggg..-gl , , 0 3.15. i,.-4.:,A- -Y L. - ,.... 4- f...q:,......!-9 :safari n.fg,.-- GLE OAKO JACK O it in, 2, rm--E ,C A ,L -lnlnsqav-ufmrz, 5, la" ' . ' -A Q A. f g Q x., ' -QT Y . A4,Vv G '? X' 'Q "I Ju Cx. Q ,4f,4 1 MUw x . ..,. ,, , ,. , , ', ,v - -,rf 4-, 1 X:-.-. - , 3' V .- ' Y f,,,g,ZZ1lLLfL:.' ' , ,Q ,.1'1-af? , W ' .3-' Cp' on , J if -' ' 1. ""f?" , - ,, " - ' ' ' ,, , H " .Y "-1--It-'z ...Aj - 595. ffl , ,V . , -1 .4 ,rw .4 I -"NI i.,.:r.., . '- ,Ac .,,': if. ' A: A M., U A, . 'v ' V 1- V-PM -..: V:-W.-1 Y -f ' wf' - ,, ' --. 'x--rv ii I sf 1 " ff! "ug, . ,Q 11.11 , ., - ffm- .. :.. ,Liam '-ic' 333:15 f:Eg:.4,K.'li f - " '- 'g,j',.v " f"'-'T' " 'K - f- wk- 'T' "!lx.b!'!Pf,g9"'Q' , I-f:'nf"1l4f . --"2 .. Y x ,,,:. , , , "'- - ' .f .ii 132 Ja 5 V ,I GLENOAK 34 FAIRLESS 8 1 J' , w, iv , , N 'Ht H k ., ,," ,,,.,-.,,. '- r ' ,N . K- V GLENOAK 10 CANTON SOUTH 4 - l A, , , wi ' ua 4? , V- ...ws-" ' S if , f ,ix 'K H' -1 feb! 3.4-a.,,g ' Af 4' ' u-, - -1- 1 1 133 4. GLE OAK14 CGLUMBU BROOKHAVE X,f.w,H.'--+- 2 - "-Eff' 7 ', .- 'Irv' Tam -"'21:5j ' 1.-1 . rp". -11 ,H fIQ',l1':F-." . N -A . kf ff-2. 1 4 S I I E 1 1 tw? I . . ..1X"., L. .. A A -- gi -. V vi 4-R ..f-rlfvsi, r X3-gl V, 5-.ws --ff-r-fsfnfqfmf -Afhiwl if I' n , Q v ,r H s 1 L uh., . B A 2' 1 'Y Q. . Pcs V ,-4, , I, .3 A ,,N. 'L 1 M If gif. "ff . .1 1- ima- 'zz .rin rnaiam y --L K . 4' mf-1 1322 2 Q , , . -1 .Q -.nw f' "4 " rd 10 1 --1 'J w . 'ilvffii ,H 452:51 gi -: w Q yy WW- . , .. ,f...wYf -iegvfgr 'P b ,ij-5 -,qi .di , E. 25:5 . ,. -1 gl,-,,, ,Fa-gil - .F , -Y-.1,uT :.i?I2".r f-cu' ., 1, - " 1 , : ' igfgqfx , A. gl N wg? :i2g,fgjiQ11Qf'yZ,i3, Qlfj' 3 , . ' ' 1. fgizf-'MT 5' 2 L" 'L 51 q:i'a"4iQQfl:.551 1 ' ' 'V A f ' .Y ,gr 9. yr, I 'V .'-gf., -Q:igg.2Ra 14:1--.r ' '- e, - F - L gg" ,w5Qf1"1 ,21Qif4qMeif:iEE2'55"?E'- x , - MH. , -5 ' ,-.qP5k.,m1g5m E, J"'5,w9m"' , 1 1 ag,-QE . ""-' ' :iw .'l'm'-'sf ff5.,1??mif"Af:5if 2? 55TIf1'I'-: 353- 'if-I ' ' ' ' ff f " "Gi ' ---H+ . ,, Q' .gsimw ' N " z-Li - map!-Jnzuf-u 1.A ,f Ji ! M GLE UAK 6 A- , L - K ' f vs. 1 1. 4 T 'S 4, QQ!-:VTP 'V , .pf ,, ... . 1 515. 'ff' JU .. ..f1'3"'lr- 1' 1121, ' " -" ' -iw? I - ., 1- 4 4 " ,. - - :L :jgf iiszzj -Y:...:,, 1 wage - .'- - ' 12. "-944 "., .WH-' '-' ,E 53" -.!g,,, D . Q' , ,g-,W , W, fm-.,.. , , fi? 'EW .-1-:','wfJfL:f "'f-fi' f ' , Mf- .4 ,Zawya-. s......, F in fx, .E -...Q fu fs +-shi ik 5 'Qu-' f-fk.-"JV J- Q V b" "H - :""r 7 .- - . .f f 1 " f"'4f'ff. 32:7 ' ' I' - ' ' .-. K , , W ,A -v ., ' ' ' . 9 ,, . '- " ,W . f. 134 .ra ol ORTH CA TO 'Q QW'- v 1 , l, I v -v.', Pi. - lx ...,,, . GLE OAK 14 MARLI GTO ,gin f- X '- , y 5 . 1" 14 r'.i-t':",w-25511 - - '- - -.J . v'r1sbE5, --. ,. rg: - L -1 MQ, .gg 5, ' '?'-,--,--,f.-.,,"'. :".-r4'ff1rg-+. 4,,,.--f . P1:?F5n'epL. Paiszw , . I- -- 4 , -ly: Z.. ,-5 -Agfi-j -1 -4- 7 .J T---7 '-'-ff--J-f. Q. , J- ,q,.,A'N. , '-,--L, fx is V fi A ,, - LL'w-:.,z-,-g...-- -- A . A ,"+--..-M f -4 --- 4 ' qc 5, 11' Zrg X1 .L-'gl .1741 "i':?,'j1k 1. --f u -'4' ' - V " . L, I ff-my ',g::'..4-' ---ff :ff I 'f "' -e.'5'v-- 11- -., , , V f A ' - -V - -ig,.,:..LA. ,W .L Q- - 'x5f1'An.'. ...,,,,iy.,,W,d,5, ,-. '- --'V '- A -V - . M ' w'ff"p"-f' 1:31. -4: -'aan H, LWf1f.L."' hiv K ' si' L if-T'-:Qgsv , 'A .. . 0 Fi'5":sw ,.. FL ,M . L41""i1Z-ff-L: uf.-'Z GLE OAK 13 WWEIRTO 14 Y ,qw xv I 4 -- xgtkn . .4 ' 1 , ..'. '4, , - X- W? A! ,-, N N ,J 1 ,gb H' L ' 'ls- 'ni' 0- . Q' Y buf- ' r I lv w .f "1-aaLf"K' "'- ' ..'f.,.f ' " A' ' ' 5' F- ', -fQ-.""' kL...Q,.L- A -- I iz: -- , .1 ' -I' .1 .. U, . - iv -1 x L. X 2 - yiy,-iff . J., -. . . ,,. ... , :ri -ffffd,-', -' - 32 -A-'L '. ,Vi-H ",1 ' .Y M , ' 1 :'- "- - . -x ' - , - '- - -1,.,f W, ' f , ' ' , L, Q- ""?"' -f -" ,- ' ,. Q- . 1 7 "?- V , " ' '- , L 51- -1-. , .P -Q ' .-.QA 7--- 4 -1 .- - W H A H, Qi ,.. 'fl Sq V- H' n.. . ,w.,.v ,, ur , -v- K ,, I H4 .in ,KV ' W W'-- , V Q' ie -' 'rA..x.'A "A, 14, , ,if 4'-' , ,,- " ' ' , 4 , 135 Chuck Baughman Guard . , To we J N. . ifla , A ,, A-W' "ffl 'J .i .. .N V -"4 i. , ii J++ wil i T' . '- ' V- 'Z ., 'F-'T V, -:1 N -ir. ,f" f ' A-1-hfk, W Ai " 1 5 ' , ' " 14' i E . r , :fr W " J' t 1 ...X ' ll, in.. wwf .1 .Iwi V ,ffeiilv5:Iii'i4.:.vH.1'gff-4 -- fir ' "7i."ffi"J 'lf-X ,.3-W. .'Tlg.11.U- A...-3 sf'5Qg2.i"ej1.i?p1i33L..1ai2,iLw4rfigqf . fplfffrv..-. , 'Ere-N: i f we,-. N- -m-.. .:Yc1,.fw..-i - z r I: W ... 15.24, .'-' " Q'.1fff'-ii'r'7x-...nw v--kwf'19-5151-."'2?v,5'vuEF.V1f WU'-'I .M f,,ig-f.g1g:ggg3i5Xgxgfu. ,:s.Q.f:g g: 13.1 f.:f?ff1m:g-me...iv.efi,'aaw,qfeQ,-Klear-:Maxx-5 Joe Catarouch Line Backer John J anello Tackle 136 Yllifi-N . f-Ti-Mn wg -.-"':-41:- ' .W ,jx A Tim Bryant Split End James Custard Tight End . n .v . me A B do L31 I 1 f 1 Bob Lanza Tackle ef-B ,X I 3,9 ' f ' T Q' l W I.. e. W v -- r 'X V W WV' 2, U - .M ,,.A - ---4 5-13,7 +12 - lu ,,,,, ami . ii - 57' " .flfzzire ff ' 'ri-iE .. ga: r-ii jyqrwufinggelg 1,1 :Q J- ,fly gal' 'ESS I i.sa21ax::':f:u.'-,. .vi--' 114- -:rg fy:-In-ew' 'ia-mf f 2" -'fflsa-B i- 1-Qsf:f""'f .1-ww: 'V 44.-iw., 4,52 ,J J s ,A -' R. .f 5' i' WW J - v 1 J, Q W 1gs.1ii, ':Lf.'u. .f,'!Yz.1.r1f'4w2,i.-Muff. Q ff f -.-' V, J. -J : -, .., .gl - --. gi kJ1'g"fSaf44 . ffl'- ,xl-Q'-.'r-J '1i'.'-'V' fi' W - -, i .1 . X 4q,x.11.,,r..w,,44 X f ' .:,, .i. fm ,ni -.fe'.'f.11.'w'1F.-1411 J :-WT ..- I . ...e ' ' in-'I!Y5Y ':"' Jim Buchman Defensive End fm. J Pal , It Z . V .ie vnu ip. F v.. John Gliatta Tight End . , Q .f ' E .5-...ee , .....::..,, o me 1 , , V Y f 1 ' 1. W L I l ,xg M. I' K -AP! My 1' . 9' L4 Iran., .Q U ' Iii! ' X .0 4 ATN Wa I J Ed 3 . 1 . 5 ,E"'.v e,-..-Ji .,+Ag,f'vffs1,.e-wmv:-5 inefgiwggfvl A, ' J QQ,,,.f.,'jH.L, V A: Wi QR fax' V iw., 7:"1Zi"i'l"i"1A'1 4'ii'i'M Y-"ir . qgfgkke1gp4i.fgg5if'q1-5...rem 55,1-!.'7s ibn, M J.. 1.-,.-,lc 3. 1 J., In 3 3g,4...,K3,' Q .,13j5.g4,L 1 , irq ,I-+-Iggy ,fqjfzugi 1: 1 ' ' ,.,r.1:... fy .im 1 s . midrm .. - . J" -'av'--' - ,e. 'Mil Rusty Luyster Line Backer NL W if-'ii ,. my "" 4 P V, W, L J V X ' ' 51..- -tf '.2ff.f55i , Y' gig-LN. ' 4 ul , . . IJ, P - 'f ' .ei ,I . ML ,J XJ Q P i A ' 1 L ' MJ. 4 ' ui 5 4 i . . 4 1 , , , i . we , .,, A X 4 izqqlmx y , Y 'fjv 137' .Q X ,z '.-"fl :Elf iff Nick Campanelli Wide Receiver A , .A . f, '9 1 1 i - -1 . n , -T "Jill --r'f.""'1 . 'iii SY A' ' .uh I ,ng ltr V 1,5-.., yi, f . 3. H.,-,, ...Q - KJC' 5.,', . A- ' "VE . Ilghw- N . W --fig.. vv,-1Q,.- 'wg . . f1LAg,...,5 gif: f ' - Lgff Q' tif' .JI Wff . -eff-' N '- -'A -ffggi Fl . 4... ., f sign," - ' K... .' ,ME qi. , .mi 2 K -, , , ' Wu.. .... ,rf r. 4 W .LIC 1 5 .1 ' " 'f-11 15? 'Ivy fik 5-T5 ' z ml Fiae' -2 ivgkifbifr-Jnfisbctff-'. fi!-1 fiijifgfq. ,.:5,:,!5.'zaL 'L +iif'.fCizf4':f i- fl' 'ff ?iE?i5f5fi 1 ' Pf1ff:'i.l'."i, L. 1 +-" V X Dave Haren Defensive End Bob McFarland Corner Back wlflj "gl 2. -fungi Y "SW L4 ' '-is .- ,f - - 1, - 4 qs ff':.,,p-',l-I' .' A l Xl lf! X 4. X Y i i C y 1' an ' df., . .5 .:, is H 4,--.1-,.,, .A I . .. ' H L gf, 'Z 'Ji X MDM r 7.-K 1 lx 1 c 1 ,N 1 v ,.yx,l'wA all fl X3 W-.4.ffx3ESeMxV1 Dan Moss Center IE' if '59 KX W ,,.. 'Wmzd ,Hn W, Q-w - . . 9 1 E .lvl A f , ,.,., .x X ' V , , l , . , '1 fav 1 :ff ,- . N ' I , X , V -- 5 Ill, i l y W. ' ' , ' , , if ' , Q g . - . -- Q f !f2?g5, ,UQ54Ll i' ,L-4Lix"'f"" 'lf 'L 'J' L " ' , ' , FEW Y . X E M5573 4 ' -'s':me',-lfmfm 1' FTEHV1 ' 41- -' ls, L-vw? .1 f ., 3flixl A "f1!lQ-1L'i1N-'+f,2x'ifYv W . ff '-' -0- 'W awry fi-1v5',j-'--Hg, '1::,g-wh, -':T,'??'..'1'ffiigi-r,'1 , f-11 - .. Elf-flu .'2,:!,,m.: if:f,ff..2rf'?yf'3giifi-av - " A f, -H'-2--.fi-'1 5'-:rf 4:21 QI',Q,f,'C1f,,,,,gLv,r1 .gg 5,1 ,. Q t yE1,2,g:L.- 'U 5 H 4 1,-A C -l Y." H, lgi5j:"r'iY1 ISL:-:':.13,g1gfi?'1 ' ?,T.'3fjif :Z Fiffifiillkif1l5'f?'4?pi.f?2rf?1-.f'I,'Fiffmff i.2Zw2'3fTi7"'3',f . .' - ll 'il L.-??5if'Q3l'ii?fff1-flii lirllij 'i-:,'lWjl"fH'i:4'i'Jf'?,Zi:L'NLiff'-cfllf. f ,'9+1w4,:-,., eh. f"-i' , 1 I F-. 1 :L iii far' Mark Murphy Rick Nicodemo Corner Back Comer Back Vic Polosky Ralph Reisinger Tackle Defensive End Keith Shaklee Guard l 'w n fql 57 w, " ,V ' 3 an ,- ' 'ik - umm FD . - . ' - "5 "' Il'T.:j'f" Y -f. 'La-fa ,f .'L1,:ELl. - A ' - 2 . N . f?5fffi3ii'5EiSc'5?f2 f'1i'i'lif5m? f.:'fw2sf1Lmx44:i-:J Jeff Sisterhan Tail Back - -in in in le ig ' - '. I" All " . . 7 U r- M1 ,. in 5 K w, - - lx . W ' I , , A .4 - ,H A ' -- .J - n fl, 77' V 1 2-ff1f':fif. 'f T3 I 'Aff Ib? nzfgzf-Q '- ' " ' . -rw. 1 : id si P urwvi ' ' III ' S, A. ill :Jr 1 4 .M 'L Hug, lxsllm, -'fx ' ,, i T fx,"??'4.,.l5 , 1 ' V. v Q W ' ' X "' ' .' -. l5'm..,.,...,a -lX:f:-ff.-- :.4.wf.Ci"i"' 14 My "mg V - r , ' , 1 f ' I im: "11"',.l4lf'i 'ff fs .W , K X rnrfiu, Mx:l9,l+,,', f,1,, WA Lvyiv knl s '1 . .Lf ii: L1 ,Til W 725959 f Ql'ffhT.5 k- 1 ,ai Tfeggffaia -Q :vias il? ,Qs-11--ra 'HT " "if 4?-v" :"f2: hE'?'v'G' X 'mari Bob Schmidt Split End Steve Pettit Quarter Back V, I ful N 'V 11. 3. - Q 15 .l. 1. . " ' , H N , I. M5 lr.- 5. yi , -1,.:f .A .pf ,-- . gf X. 1' ,- wg - f - .-,F Ei Hifi E 'l wr' nm ,f u ' ' 'X' ka ' i ii ' 'L-'iffu v .4 , ,,...,,e.i ' W. lb" .,,,.3Nj 1 A ,LM L -2 X' 5. 'W ' J-fix-.lf ntif x 1 Q fy K , vgmf tj, 1 8 U Eyim K '4 v . N rw Q , ,L .laik . , gr ' ?"Tfi.1-. 'Ti :L ' .34-' P B 35 " .V.x. fs, 9 -aiffiilu S ' 'kg l'wL'f.4HA.E1Q'J w3.f1j',fl F, 1-'71--1."lf' -'--h- A L . ill- -5Wail1i,A.R1.f'i"MaEi1i:5s?:3i?fa951f84?E Q5 'li --' .iw-fl --f-M fl.-3'-yy ,'.f+'fs 1:14599 F if .' fi? ANL, i-.,-r lu 'gr -fl m3"f5Q, "i"f1"'?i'f1i-"f?..'t'f -?i5J'f:'-V' 6-r 7-SJ? 4' ' EEF -. "I 'U tis'-fw'W"'i?i 'E' .Egfr -,j'?3'13A-Hgr',x1.Q cdhff,-'Qjii'-'X iff-.. if A 1715" ' ,NSN 'fu' 4h 7' v '- f:'ff1.fgQ7f 'i"g1Pir-ai?" ' .' .' is " f 'ie 'QS' Q Chris Serviss Defensive End Q4 4 Xxjx i... .X ,f li ir S l - I L ,Zig i -1, r iii !---, mv-1f-- 'A """ 1m""f"'i L' , Herb Smith Full Back - 1, . .harm W -rf"-. A.,- vx 'l'-'x..1ll:L..'-'ik ,2'if','l'L'fT'i1"'.1g" l lf: Cl 1 gift ff ggbaggqgvgg '- S we .. .i ' . 'FM riiiii' -4 1- get '5,1'.9 r.Q'v feLQ5QSgw Q g+'n'az L' g '. 51 . 5. ,L Q- g ' if 'ig-i , .jess Q, mg," ' y,,,5'gg' ' ' mg alive. fj.5,ifig:',f 'fn :sh 3. ...N 'Q'-.... .wifi ,.:' mszim, ' - ' Joe Stitt Defensive End 137 , f-Q 'X U, M. ff? .I V ks.-'Z 5. , 2 'QX I L, 512-Q 5 ok! 24615 E-9 WELS 'iv' ,311 x ,,, ww - 'f wf:'.'f9'h3? Hsiwgifgfg'-?3751i1i'L:g- if Row 1.' Tim Miller--Senior Manger, Scott Fritz-Junior Manager, Mark Stanley-Sophomore Manager, Philip Rosenguard-Junior Statistician. Row 2: George Manos-Head Student Trainer-Senior, Paul Petini- Sophomore Manager, Mike Van Der Baurgh-Sophomore Manager, Coach Gary Briggs-Head Athletic Trainer. Not Pictured: Dan Fisher-Sophomore Trainer, Kevin Marciniak-Sophomore Manager. 5 'ai uwfl- Li i 2 hh - L' " LLB? l, , 1 F fr . K ti 'Q 'rr , 1 y M I l iw J X' " 'wel , 'ethlzf M V, " W-lg it .3,q..d,+l'3..m-',R--jaw A -7' ' Qgq:-X' ..L1'!.i'.n...T"'J "Dv - .. ,- V V v ,bf -- Q---1 K. ,. 'RTP T Q, f"i?ffP-----f ' 'W ' PM I V , LEM V .. ,Q :L .gi ' 'f ....f'f" Alf - Q ' iii: MIL Dave Swartz Scott Syler Jim Tsangeos Guard Tackle Wide Receiver Dave Volpe Mike Watkins Mike Winick Phil Yacos Tall Back Guard Guard Tackle RE ERVE FOGTBALL B , r 'v 1 1? . Q A B - was , ,, W iyp Q , D ' vp ,Af -l .. ' ai 'E - ' ,, ', .. , if .-, .. M -" 2' gy. Y D . , - '- , 4,3 k ' , 1.1 ,Lf W Lil u f ' 4-. 1 4 , - - A - -, W F L, 'gg-Qisfzg " 4' 1, "N ' g 4 5 ,-Q. ' f, jk 'p Ei' 2', - T' iff, 1,1 5 ', F: , fg'f" - 5,u.'g'i-, F 'f- in , P 1.5 " 'J' .1- -4 lj , , ' ,H gag. S-vi ffl ' 3- if Q ff, 5., ,' ,fl Y" ,V . xiii 1 ' 5- - ,, ' ' , , Y: f f - ff. ' ' 2., f. ' .- a , w,1 "1" V-v " U i 7 'fs -B W, ,517 HJ. - " K "rl ,1.1 ,"'4 " ' ' -" iv . Z' .- N -lg 'H ,T r, ' J Z 'I , I Q ., ' 'QL' A Q, 549- L fr' ., , 3 A--5. , -' - ' .. .. " Y. F if - ' .,-.J -,,, - fa .Ni - 12. . - '4 - ry, 1 5 - . , W V H- wh . .-,Avi - - ,i .nm 4 A . V, M jg 3 ,ju AA .121 -H, Q iign I cf.,-a :HW I 1. -:LJ th. G r. vm Av E H... ' - . - 7 . M ' ' 1 ' ,-. W, 1 , . ' , ' .-1 Q--- -.. ' -.4 e ' -L C. .A I -. -- --- ZW Y uf, 1 Y az: . I nf Y- liz' E, v 'CNY ,LA -, H- rn 1 , 4, Q . nm- 1' ' 1 il J '., 1. K U 1 Q ,f " V ' ' . I' . " .l. 'T' 4 1' " "" fi M' H " '.w- f' . w a. , . " ' 95 1-2.61.11 - . ,Q . fi . 1 - ,1 1- ,f - -.J , . , Q if HE J . -- r 1 .. mu- , ,. ,- -fi gg, . . ,1 11 . fa- ' 1 I 914 I l i.-pl :lag F ie, ' ,, - l- fm... f. 'L' ' -.-' A 2. - J -- ,. ' gg: . rv -1 . 2 2, . 7 . ni .V ' ., V R- - - . V rx.. .. , Y - fp- . ' , ,3 '- -Y-" , -sm " 14' . .. -., ' ,,, , 1 " ' , 'U L fs- , -, 1 A '- Cx ' ' I , ,. , J , v ,- 1 , 50 - 'Q '42 . 5 .ga U 'B' "QQ 1 312 ,. K mr: 2 , 5. ,ri H377 V! ,"'L J 3 -. , in ',, ' . Y . -3 . , F " .. V Z-5. E T 'Z 1' V V 'aj ' 3, 4 'Q 35, J"D'f -Ly, .ir , Q, his .1 R 'X ' 1 i I A U- -GQ 1 ., ' ' 1 1 A F1 ' " ' , . - 55, U M y - f V , 4 J -v Q - - . f A , - - - ,W .V .5535 3 3: - 1 . . ,W , - rr, 'A . ' 4 ,f,,g,, 7 1 , - 5 . ,.-r--f-f ,. -M L- -. ' '- , 1 , A ru- P .,,., K sl-if , ,- It. A . . . -,Y 4: :Pal . f :.-I . H14 . - ,Q 1 , 1, 2 ,. 543' ' mi? ' T be i f 5' f' . 55 J ' T " f' " FTE-" -- 1 3 lj- . V .wt '-"-A -. r ,fl "' ,Z I' - -j:- ,. H ' if 5. 1-ku E432 lb ,-I ...LA-. ngwjj' -- ' L - .,:.... . Q, S ' gf-5 -fr - 'A f 'axe' J - Qs - T .ez " Q -' 1:12 A 1, A ' 'H ' E QAW P3 A 'A i ' 1 ' ,l 1 - 1 " . -b' . - f , . P?-V ,. D m 1, V V K -aj, 5.5 5' f .LB I . A A::A V ,, MV., Z Af., gn 1 we-'. ff W f' B fl? Zh ,B - ns .4 - Q99 5 B ' A ' . B . 4 . .. . -mf .M ,fe S. V, 1 fl B w ff-Wi P wwf.: w' , M1433 V . .-ff: .. , gl- r. 'A Ij1g'!1,i': E,-o,,:f.: .-fzfr: 54L..,gjJ1Q,,,,?.vf'xff1Z3,ra3g:Qf15f3Q5f'-Y,f 1:31-31.-'kirifjfeL1'11s..3-eq45::,s1'Io-L.:?L-?'flS'?-3111if1."j.-:L2 ' v 1 Q M ' ' ' i ' e FL: 4 , ' ', t' . 1.-A ' -:-:5- ,:.,f'.f1. 1 Y 1---.-'.ir1f'?.jF,Lf?f.-H5551-".-Y,wifi'-Uri1dQ'i5iz3i5-"f.f's':fnilf .1"QJf'--i'Q5i'f,fFi3i?i'1 "'5'VQ"!'fiIP'.,5-J'I',g-Q,Qi!:rH- '-A vi 4' ' ' ' ' - ' g- - V V :ff , vi:-,Q rf ,a,.,1+' - -:-1-mf-" 1-, "'zsv',-,fu ,ff ,.. ,:.',i.23-i- ' ,er 1- ,fi " A. , ' 1 f . -lvl'-Wifi -"it ina:-4.35115-11"-5-15-fr-,Ii"af'f"3'-1,flf3,'fQ'fL?",'S ":3:??"E'Q +ZJv'1-A-'--5'f'!".iLf 'f' ,wx-1'j.: 4537',ffi:: 'Cr' " if in ' ' ' 1 -'i 1' mf,-, y?I?,,.,,.:4f'j? ,Qj,i,A',,l,:?,gi14,::,5s.J.ii q:H.i4,2,? .gH:'.,75,7iY-jQ,, Zigi, ii5mg::tL,-nf?,iiQ:f,'5S2,QF5,'g,5E1v,5t2rlgzj:Qig,5-flyh-x V 5 fl .W 'I ,, K I .f , Y , r - J, .A Ht- .,Lr:-Lf:-fits-E r l I ggi , 32rQ5E::wl'.j,,1,f,.'L4, '-ml., 5, A ' ", '.', ,J :. - :' J", in I-f'-.' -f'... ng: gy-S.--4 ,', 1-I V'-:F -f ,,."L'. ,- -. '.f . "' , I ' ui -H.9','4'f, '.',"f',f', ., 13- ','c--',. ' ' ,ilfl - fi 3.1 -,47r,j1f'r Wfi.-'.?3'.g-53L:'!',-'iff'b,'v,f.iIjg:fTgfi'Fariig-,ffffgiyrfiri.5-fef?-4--wi-.g1a,5Q1'IkZfvT1n"ZfQ.g,,.-i'f:5f'?i'Fff.:'1,v?i1f?ffi3i5i5ZI'af, ,1'rQ1M,v'-:,g,f':z'L., f'- . . E , ..' 'I'.1""f:',' 1' ,iii-3-,'g Aff 'A ,155 7. ff ' 2' 'Yu' Zlifi-fl'If-J5f'5 -fz:"lff,'i'73f,-5'l'5-ii JF,'3'Ww.',5Qi- QF. 51 - lgffii' -"f 1ff'i"?L'f?4If. qfif W -' 'ff 1 QQ! L ' f ' L as -. '. -, Q 1 'T +.:--f35vF"frf'i!fi9'Wtf?11'w1li-f 1- a:,ife'f.-fiifif HIHQE'-in vmgffrffi '-sxfzv ,ezmlm a-1:fiff+ -J Lf K1 , , , . 1 - -'.1fLL'.f 5'1f.24.f7.'"'JLf-td.f,,-1'-,ll f -i- As."-..'.:f.t'i!..4,r!: L'-d?,x'.Q1:g., 's-,,-'. 1-,L ':LA..4f.,...:.1 -' 14.2 :Lana 4 -muh ,- .L-,mi 1, Row I: Jay Minkin, Tom Tate, Mike Linz, Lex Bowers, Bob Harbaugh, Joe Lamenza, Paul Orabetz, Terry Perdue, Dan Reisinger, Jeff Dona- tini, Bob Simmons. Row 2: Jim Catarouch, Mark Warren, Don Hendrix, Jeff Shoemaker, Tony Amen, George Hayes, Craig Wright, Tony Telerico, Ken Sprankle, Steve Strannon. Row 3: John Thomas, Gary Grasso, Claude Vincenti, Tom Windows, Tracy Tragott, Jeff Hayes, Dale Potts, Bruce Thompson, Mark Ramey, Dave Grasse, Frank Cirone, Row 4: Domingo Harraiz, Nick Kalagidis, Kevin Rinkes, Jerry Shrigly, Scott Dobbins, Jim Rumplik, Brian Sooers, Eric Warstler, Ron Shade, Tom Fleming. -QTL: f 'anna V """""-T . "" --1--' vig: 1 111' Imaam "fl 5 I-1tp7,,j'f - 11 U " N177 -rvv-' -gr .-v ' - 1 139 .,.,., OPHOMORE FOOTBALL , A 'V . . I-Va.. I , V II , I I I I I -i v I, II V ' 5, IIE I1 5-w vi, I I777, IILII , jf . If , -,Lg ,V 1II'.IIII4,y,g I I :. 5 I ' .7 , W., I -J., , I-Tw J I ,fi L II gh ' ,fi-...Q r-my " II -,T-.f,I, Vrpaw II II q- V III ' nuff. II " ., f.',z:: "1 iff: ' TH ' ia . ' , -'Q' -f Q . . 4,1 E :'- SQL 1 . 3'x ' T Km' " ' uf" :ff AI " ,I A- J 5 ,QI I, ,. by i S. I IV I ixfh R-5 ff I g3I1LI 3 I ' 4 - ,ii Ii .I '1 . ' "V Y , .Q FF ., - 'xr lg in '--f ..'f"l V '31,-"L gi : - ' A - "'- - i I ,,. I A ' -. V ,. ,,, '-f ,-I 4' , , V H, In , .TVI I I V II , M 'I,.f. ,. ,' , V 1I . ,Qi f I - :IIN I ,. . 4 fy. , IQ-VV .V I ' .4 I I EI , I IIII I,Vf,iI V , ' II, II gd: -.,QI.aa,,L5. Ia , K, , db. W Y' V ' fm :iii 5' A21 if-L' 1555 1. in :Fi A LV 2 T 0 5555-in ,. "" 4' ' V "-V- .. ' ' A- . ,. A ' f . ' V.. L, - 'TA . wk ' A -"1,"1', ' W . . 'V . ' ' . i Ii: I ., L, V E I ,III ,gy IKI, IIIIQFII IIIIII V. I- ri V15 II . ,IIIZJ III I . , ,.V?t,v,,V:,1,, ,,!! II I I jf. I Y- ,y,, -...fi . ,, , ., I II 3 ' I V ' I . . I ---- .-ul "V-'I ."1-- ,I V, V '51 Vw' " 1 . I M3 ' T, -' ": 2 , calm. lift?-i f '-4 2 :Ti :iii K4 j "QV K ip ' rg' " d Ea' 5 "S as C 2.3 S' 21f "A- ,Q STE V V3 Wi - I q w WL -. , L ' ' L f f- f L, " 5 , - I..w5,V , 1, fm, 1' '- ' li- I f L. 51:24 15.Vr'x.v, ,... ' ' 'f"':f' ' ' ' N 'S 'L - : "' ' , ..' m . , V, 5, ' ' V,I V'I 1 ' III 5' W' I -3 , I ' V I f' ,K I, A m I , II 31. s 5 I I ,III IW FI IV1 I yea P1-. I-,ig 3, 1 !,If,,j ,, 1 .III d, I T: . , V IVQ V 5 :,g,,.: L QI If :gif fin Il Img L I 1 ' 5 , E2 I ,Ib ,Vip i I yr: . 4, ,-ff-'V' V, , . J ., A V "K - , Q .I '- , 14 . ,I a ,I ,- . , ' ' A T . L Qi' , 1 ' ' :fa H3335 ' ' - a -Sai A f J Q-JY T T - ' ' T I 'nf :Y In 1' 1 II, "" 4: 4' -fl X , "i '. Q '1,..,Q,?:," ' k , A L VV -L3 ' ,IF'A' - M glkgigf 'w,,1 - -2 :44 gr. M " ,g 5 , 5 I, , . A , ',,g,-..,5.g,f ,Ml I I II ' lf , VV 3, ,I ,I -A - - ' -'ggi sl. -V H54 '. -,VJ-" 417- 'iQ'kT"4,-. Aff '- J-V, 2 ':.., '1",-- ' "Ii"r,V- - .. ' '-2 1 :H .V ' ' -1 .lg 9 '+'.-' :gf , 1. .- IV fjira IIIQ V 1, ,'Ir5,iIE- ., III II ., I IIIIIIIIIQIJIS -I IIII ., , QI II? I I -, ' 'vs , " ' 'Y' , -42'-1 5 ""'-4 ' 9 'F if ' is? ' -" e L.. - , A., . , V, f Q .4 I" h::f-- ll,VV.::..-:ff .1 I V , - 1 I , -- ,- ,V V3 , f- II ,, W I I ff ' 1 V . , ,, :mf 'Il .M - . V ,L ,, , ' , . Ie X, - I .. ., '1 , V -, . -f ' ' .- ' " -' , I ' ,, ' V f J-fgg, I, - I '--- I . 5' I I I, .r fl I ,, I . ,I ,I - II wigs, ,EI V' V' 1.,II VV, FN .g I II I ,II , , I1 IVI,,,VIi,.32 III ,I I II.III., II.Vf.V,II I!,IpI II.::.,V.f,I, . ,Lf-II :I . ' 7 V ' V V' .f1'Pl, ,, Vfsf'-'TELL ' , f -1' fi 1 A IIIIIIi5IIV,I,j' I IV,?I9I,5III,I'I f II If N I Il- , ' LV ' K" V ' 7- ' V , V .' 'C ,' 1 4"-' , ".' 'AV fi w . , i , I, -, , T I:-',I,VV .. ---:fei,Ifp,I QI ,, L5 ,I ,V V' , I V I - V V . , ILT- 'l flif ff?k1ifEfff23i HQ'V'3f vii ff T 951, " Row 1: Tom Tate, Mike Linz, John Thomas, Bob Harbaugh, Frank Cirone, Mike Maley, George Hayes, Dan Reisinger, Jeff Donatini. Row 2.' Jim Catarouch, Don Hendrix, Jeff Shoemaker, Tony Amen Dale Potts, Craig Wright, TonY Telerico, Ken Sprankle, Steve Strannon. Row 3: Gary Grasso, Claude Vincenti, Tom Windows, Tracy Tragott, Jeff Hayes, Scott Dobbins, Bruce Thompson, Mark Ramey, Dave Grasse. Row 4: Nick Kalagidis, Scott Rinkes, Jerry Shrigly, Domingo Harraiz, Jim Rumplik, Brian Souers, Eric Warstler, Ron Shade, Tom Flemming. . V. ,Vi35" .. V.-- 4 , A ,V emi! , ' V,, -fgfue--y . fi' w .- -I '- ,"' ' 'f'5" , 1 4. . if, .,, 5. 4' T' . TJ, it V V ,,I,,,.I,I ,MI-'l. . I .5 'L '- 223 Fil-A II V ' , K L 'WSI p:pVlif."i'T'V,., f I '. , - ., ,' V- I' r ., 5 Q V ply, HMV 'X 1 ' " rf Q' L 'Z-,V 1 Qin?-"' ff' ' if ' F" V V I gg I II I --h--- II I -.f ,uf -I! A I .V ' --'gr "T J." ,VSV ' ' ' ,, V- X"-' , ,, .1 I, ,- , ,,, -VU II . - nw. -1 . , ' r ,er 'V ' .ani Us if Vs-:Va ff' i 4.......""'X ' 'f' 'Wil - ,V i " I f,:'1f4ffiiH1:: 5:.i--V.i, ar. . ,V , z., Vgfg' 'J' ', " Ij- fI'if'3,Qf 15? 1- L- 5:'.fj'?5',V'g-Qfiffii-A . I! .VA,?f51,:iwe',rff??2 " """' - IIIQQ -II, 1V,III,III,I .If.'I1 z1V,wP',ze V "KQV sf.:-1,ui,w1aa!4e" ,mVV':IE f g,r...L.Ri.fF :Quad Annli ' g,5gg,r,gxg1QQ:gf Qr 140 i ll IW!! FRE HMA FOOTBALL f-3,3 ,fi ,. fi 5:6 Q "H-er ff' 'I fkif fl 3 "'i 7 Q f.: UH Emi Row 1 Dan Grinstead, Dan Harsh, Rusty Thiel, Dave Noble, Dan Grasse, Dave Tiley, Dave Pelfrey, Chris Booth, Anthony Lopez, Terry Otani, Lewis Hentsch, Dan Howes. Row 2.' Mard Hubert, Mark Schrade, Bob Grove, Steve Simon, Rick Thompson, Paul Lioi, Mike Turik, Scott McCahn, Brian Phillips, Dan Sickafoose, Jim Hindmarsh, Coach Budic. Row 3 Joe Lorenzo, Bill Argyle, John Orr, Jay Rush, Fred Butcher, Tom Williams, Bob Mayley, Ken McGregor, Brad Phillips, Doug James, Jim Ungashiek, Coach Muzi. Row 4 Tim Lemon, Steve Eibel, Mike Hoffman, Mike Sares, Jim DeOrio, Tony Nardecchia, Jim Shafer, Clarence Taylor, Steve Schrock, Eric Laurence, Rocky Swean- ey. Row 5 Ed Boyajian, Tom Haswell, George Shiepis, John Shafer, Tom Hupp, Mike Hensley, Chris Ramp, Gary Alecusan, John Seckler, Vince Hall, Brian Ducey. ' , A ,Q, l 4 , f M f 5 1 .ll A'-1 l V , A QU, ,ln , vi. , yi, Q9 J 'V R .. mf ,I ,'i I , i, , . -' , w 4 ' YOU7RE A SI-IIN IN S 4 'GBM ak.. ,. K '21-HN'-r X-., p -Q . 'U-'W 'S P ..,.-' Y -r. fp wha -,R u , . - ,ff ' ' 1 , ww , . , ,P '-ff - , ,, , ,uhyh 90, .X 1 . 1 Yox " V , -, -J y wvi' . " 54,-ip 4. :,.,.44.4b. 'N ffiuju'-I-'.n, 5 ,su -, N fum- YQ ,M me-f.1f"fe31,gxj,f fnffissf 1 .-'mtfiggo-'xiLn:,, r. :Z N'- ,.-, T ..4Mf4-A-,I uf- Ni' fire.-4!,+fTT.i1i-3-1 , , ., ......,a fp, .,,3- nf. I1 M., I 'fi-K! 144 K ,, , -'v v . ri- . " , 9' T' ' ' f ,mf 'f,. , ' "'- 4 ' ' f' vi 4 , 1 . .1 4 1' 4 f 9 5 r I 4' K ff' I . vi fr' r All" . f, - X ,1 K 1 -,, 1 ' . ,ga - ,4 ,, ' , .A . - L u f' Fl l HL AW, TQ -AW ,- 4, V..-' . , . ... s 4 4 4 an 4 I -4-F A 1 ls: 'vi ', 2 A I , Q, , P M L Q, I ' I: P4 W , 1 A ar' 1.4 ' i' W 1 .1 , I 'b ,V 4 44. 4 2 n L. 1. if ' 1 . X . 4 Q' ,il Ig, v , A ' ' I ' L ' . ' .3 ' V, A J f ' I A 3 5 4 v 1 1 ,gwsg v V 1 ', ,X ' ' , U 4. v, 1 . 1- - fn at L A 1 ' .-L gn mygjyr - wif' . ' fb 5411-A! U ng.-K 4. u 1.ar'5-,4".- . , - 'W' . . . . - zigu, A cf... !, ' U I Y 7 ' fw"' 'fs-Qi ' 4' 1' . ,nf "- ,V , My .mf ti . V A 4 Q , . 1 . v R- P' I ,. -5 I . ' U1 1' v Laiffxgfvfi' 1,1-Qlfii fvg g'., 1' ' - Qiffa. ' 9 ,5, V I V, ,- , ...Pk,.x,'. 1-' . cm' ," ., H f I 'H :" wg.-1 , 'j.+','VN-k.,.-A. -if-x j" -'ecguaisqg " , '4 , -A154 Usb-Sguff., .---Q., . 4., .. . , 4 - - .- V "Tx ,,,,,y 2.531 1 ' f 4 ,, 1 5.51 4.q,1. I 4 ,ln k - QQ Val: . . .-5 ,Q 44'- ' fl kwq -44 "'- 'z , qu .v 1 4 -". v ' .-,rhn . Lg NYJ .7 ofa! A 12' 'H 9 Q 5' 1. nf- 'Q 'EV 1 1 i I, , Q if J. 1' 1 TTC ...Is T 'ur 155' Q 9 M EI -4.-:fpu-, L 1 -'HJ 1,4 fini' ' Ala ' J.. .,f v -tl W 535' '! F - "ea TEN N DJ V15 Diane Larson, Tricia Tatum, Sally Woodie, Francine Vagotis, Jean Preusser, Jody Rizii, Bea Blake, Kay Fellows. Pam Ward, Michelle Schil- lig, Sue Edmunds, Barb Ralles, Kathy Alben, Dawn Brendus, Ellen Mann. Lynn Hopton, Lori Donnatini, Georgeanne Forades, Chris Bi- schoff, Cherie Maurer, Marikay Cox. -457: lv, ,. all l , i Z F W ' VJQWQ "Z - -:--. sfwravwre- : V ' ,.....,.A-,.,,,. -Y11',,.L -, I - -, .V , -,- . A- ..:, , wr'-I-iw , M- if--,Lg-wah-M :' lv-me---.fax A' ' 5- ,- ,. . -. riff-,cg-q:,.,.- - "ew-P -iw, .1Q"AI,"'Q1p3fg-"-:Z ,E-1.1- ,.1 , T I H, ,HH V 3 I-'J.'f -ff ."'A ,. . ,. ,nf I vV4,',L,?y,3-,fr,3f VV yt-f,,.,,.I. ,fl , . ,SW 1 t,:,3g4Q'z,- - fy,.f',,f.,.' J aff2i4:??? f1i4y',:Q .-xfigizeygzfzfzirwz f.fs1:.:.f,:4. ' "'fCf'f:f , :ff-'fcf 'f nf' jf ,al .1 1 ,f Mfr 'Q -,w iff ,L ,f .z,-ff f,,. f , 1 ' 17' A U, A . ff:-. ' "if v' 3, FJ ' ,1'7!N f ,N fs? I , , . wi ff . WH' X f 1 , ,f ' f 47' za ff fi I 1 :vt iz fl. 1 . , .. - - '-ff. -t .-'W' iifnf' 'fid- .V J f'f'f'fWy'5C4f.'- ,, - - Lf- 52, 435-Q., 5, Q ', ff. Lai: -' '- ef f 24 -' MCP" by r' I ' Za? V 141 ' , . - 1. " EW fx v- : V as ' . 'W nada K' -- . up ?' f 4 J' I. N.. , - nn - , 351 . sua , xiniv' R -4-153 E-RES 235: ,ff - v ,,,,f.,f , ig 'I' I 11,r,Wv.:4,vL'.',-','.'.f 5.21. 1 ',l.'. ,'i,1,gw: 67' Wfiffcg-7 'ami . K 'Heaitnms W -. - - . 5881319189512 NLE!!! f l5'l2l1B1id!lQIE!42B?i5'BE Z1 lll!llHiQilE".f4D'!5ESTIt IBWIKIHSBBESAEBEI ix.. .qg epenn vf 1 .. -and . 4 ' -- ' , .- AYJEYBBEQHBBXHK' I . ' JZlwB'HOUBlBBifi9i Hi lilliiiili H nil IIIIUBID ' ' .fa is '-- "'.:"::E::::s':.... ..:..::::: "3'::sz::::-'Q f- . - . wggy 2, V am 4 as Sn as l i 1 ' sv 23' N, nn as 5 1 ' 'F' f '--frfvxw, A ,H .f f - ' F5 5"""3E'y'5:zxal492'S'f5E". 'mm - '.-,g+r, - ., . ggi:-IL , , nJ,4:1Jfi'A4?f' r A , , Q ,--- --:gf f -, If -..J .' F'-N"'gg ---,, A 'Q' ' 4-... ' H w'-A-w .. . , .............. w 1 .Y . it I ,y n . AJ- 14?ff'9'ir!i1. ' Q , ll --""Z:'l'-ff WT' ----A' -7 Ja" 4 .Wi 1, M f ' nf ' - -..,W ..: gf !1I 55 5-lEQ'1,4r h f i A HF - 4 :cgi -zfafigfh - Af ' iff-'4ZQ'a'fPw'-iifgf-rs . . 3' - ' 1 W1 Q fic: ' 'peg' . My ,,:?fL , 1. , ,. ,Lg,.,,.,gA2-,,fIjIQ1f1'.1,: 1,- v t"-E ' '11?'1 f-- fiizvff-,wx ,. ' 4- , nj rvg' fy' 'I ,-jf", 1 , --.1, '-ff, - I V-,em-1,,,g,, , Y .4 5 ' ' ' .1 " , .Lv 3 1. --EF' ' .A 258' , . 1 W -'Mlj --.NGEBAY-' . , - uv . . ' '-A- 4.1 C, Y. , . 1. -....... L... Y.. rf: . 'I ' 4153-ilgi- "Q . . . . -a TB. .Nw XX X gi 1 .ni Q 1 1 x 1 1 K ' ,, 4 x 1 'J ' X wi :A 2, A I P. I +10 LQ :A . - -'zzqsaf S3--' ff 3'-WA LHR . . , ' . - I --1.21.-..,:. 4 '- .Q g . -gf Q,.1sQaf.',mf X-4' . . . . Af.-1 I .f-fun.. -1, A, , :z.grf.a-'xxx-qx,f , f.,- ., . f ' v 2 jf ' ,E QXx"E.."F" ' . f:4S-f.E,?.' A ., j j . , , - 'A I, H 1' " up 1 A ' Y I .',-,Q - ,A , :.' .jk Q - - 4- , 3 , , X ' -f' f .He ff. ' A M Y , k, . 1 Ai 115- at 1-QXQK. Iv f , 35C-L 1ii"."f"'-f5'f.' - -. .4 .' -0 fix L A ,- K. 'pgA:X:-l-Aj-.,..A. . N -,A fl,:V,,'-It T U ' Al--.-'A?X.:f.'T 'li wi "4 ff H" mluffmf.-A,-A-' Y - ,J,'.-P 2 w ., Y w 5" "x'r'-N215 'f' 99 '.'.',1 ' . ' .:,. :QA 1 ' A A 1 1 .." fi- .- I -4 .1--iff" ' 'AA 4'.-',',"Af Z' , , Q, .,- , A. ,:.-1--P-41, , , ' ' - f 3... of . of -1. I, L.-Ifjfj-nfxhh : " ' ' 1 . w 1 1 5 'Z-3 '- 'fl-"V," ',.,.'fg2H Kfffx. " -- 'ff-'v.:If,. I w - H A, ,1 + MV-K-2. --'.15ZT'?'fmr:, ' -mg. 4.-1 . " - . y'- Q, Q' V. 'rylfr' '.,' Q P! , i t VZ- ' 7 v' f f 'W ' ' I - ' Jw' lv -. 1 , v 1 . 172 V 'ii . . , J' ' v' y , 11" 'vi W .Y4 .1 f i .1 .hh L4 V s v 02, 2 Sue 77"-0? Vyw lb 4,3 7 Q e' 7f :f vi ,4 ,M g2,f. ,,, ,A :wa .f ggi ,. , 1 . x Y 1 sig- -1:5561 P bv I G- ,r,,v?.. .vfvu if .f' -ff!-XYZ , .WM I 9 ' fi95?3f9"'-125'-f M-1 ' W-"iff Mft 'Y'-J-ff' . l Y U ffifygj, , . g5Y7'?5"'WfV,J 0 ff 4: fav 'Y fff Seq? fy Jig ff J iv J? if' 1' fffw "aC3'wf .-f AAF? 5? 4, it 9, b ML Y . f: T 4 If 5 l Y V iv ' syn S V N Q x - - ' ' w w . x' I " 'I ii 1 J 4 5. ' 4 sf f ' 3 4 .4 , gy' .,. ,- F - J ' 79 fi J l .- -Y 111. f "1 'v41'vG.':f,'1 Q 2 L7 5' +' f f " J' yy 'JJ' y jg ' if 'Q ,',, , I-bifif : V - ' ,fi C7 -4 1 yd ,Syrup .-,.v, .Il ' ' -V - 4 - v' 1-'ti , '- . ' '- 'R' - + ,JL - 5 4, oL!A 465: ,ff s-JY 1 f . iff ff" 51"-f"1lf'-1 I fe' 25. 'ljx'ifQ-'Q51.?.'fZ:i,i?I?j2 ,, A Q A , I H v-'mf - .g.:- , :wi-'amp ' I :LL7-Iii' ' :TI-'-?"'f 'H 31?-315. ..-.gp ,. ,g4,,.i.L PM U ,,I.I.3J ff- 131511,-F , ,-.1 A ,.... .,,y,,,!-,. ,AM , , 3,7515 -ggi,-,J Q,1Jwj4J:r1:g 2.15g,lH-g-,,j.,g,-1, :fm X. N1-,,, , .. . .N .1 . ,f...,.,.,,...,,L. m,.1::V.R lv"v"A' "TJ--,E1,4L'.'.'.' 3:1-+n,...... .29 . -- . fi! .- ' C-' -etivrapryf , '- Wk .'f.zfn.!., 11.4.5 K 11 r' .w mrfwl .3-L, -, ':"'4f,1i.55 Hi--fl., " 0.2, 1- ' 'f"'z ,q,1.'f,- '-, f '.-,caL,.ft,w - --V1 r F' 1 '-H' 1-Hf-f'-a.:, pg:-'-2:.-' -r - m., -f, x. -' v ' A r ' ' 1- 'l-fi,-'.":.ff.-A-.H 41, f -. , " fit: 5 i 1,5 s-glwv' ' -1b!C.""""'f" -"-1. 1,-E 1-:Y . " -44-u'.:i,ggf1eg-1' -, X -1'-1 4.-:"' ' ' .-.L.::.k.L,.... 'W--.4-A-"sri-.,,.. r.--33.4, 1 .J ' A-141.1 -gf 1.-'L 'I47 CROSS COU TRY wi ig if 31" 'T' 15? 1. m QQ xg Sy A i hw EGUQ - Row 1,' Ron Walker, Dave Gingerick, Paul Knot Paul Williamson, Chuck Horner, John Humphrey, Pat O'Connor, Row 25 Stan Anderson, Mike Jefferies, Jim Lautenslager, , Mikey Mayle, Mike Miller, Vince Colaianni, Coachg Sam Rettman. 2:1 ff" ' L .J- "2r "Tg" 4 Ei . ' 2 245 f M' 'lf-" iJ'y42!i.'gi"- -1 fp., I 5, 2 , k A fgqea, 'gl l n , "A " ,fl , 148 H" I. 'lui .. ., , . "fe E, l FJ., Q ' F- ' ' 1 vw-31? b-. ,- f Ii I fle e .,:e. q V' llllnl if ll rllsflfg J. Q -if .f p fi . 'J nf.f'1k:s?5-5 A --..-:. 2 if-v1 e L? 1- 4' .f"I3ai'l-f'- A , ,.' . - -- a- , LAL ' - K' ' H-Y:,w:','Q ,,'1r'1-215' ' .J-:F Y .3 : r- .' "-.5921-,T - . ,nff - in '1'4-1- fe A, -4. .-1.--1 F 1-.-., '. eg -V --:fg"2'+'rf-2 ' ': ,L . f?'i' flfrsw f-3 .1 ' ft , ...E-.V Zigi: P.. .wqfgm .- A., 'fffi?7i3 E iiliif if I -4,5--. '..1.-5-, . -.Q ,.' -' AEA ' ,,.1,,?-Saaggofgzif . w , 1-ef-if 's15rfi'r'4i-- ' 'S , -4 + 1 Q1 N A N-,, Y ,, Wav ,,.,y,,,. -mg. , ,,. 961 1 we pw 4 ..x:,.-4,m155' we ' . ' -.fer-:zyf .. "" 1, - fb- 1-. -8.4 yr U. , . . , - P ,,,,, .t"5',,5.,v 1'--.j puiigl .2 , "-' ' 3.1.2-'1j.",5g'G't':L5,'YT ?fik,,1f-.,QJ2a'f-f-- 1: L215f:1::f:zg -'l..v1- , . f . ,., el S- .,+4.,zf.,E. ,,,, wwf, A .nw , ,. M , gl. d.,,.V K +, ..,,.,.f ,JY 4--,. .qyi W gg" 25355 " lf- ifgii ?g,1a3w3"sai?W:gg:-.:4f iv' ,A -, ., me ",j,l..4 faq.,'NfQi3.i.-'fi-W'-'L 'fef '- X-,mn ig If+5:li3.. i:s"'2o2mu1w1mL,:v 2 207 ' L-H-"'l1febfS.?1' e 4- ,L- f. " ' 4 F? . ,MQ1 . . L.. . . -kpl- u , 1 vfi -Lal: - ii . -we-, . ' . ' 5 ' YN, ,W Vg. 11' -' 11- PLM 7, ,JVM .vgf i. - . ,. G. - fi: , , "'A,'Q,-,,-, E ,TA "' ,Q K. 1 5 1, , Q P . f' 1 Yi- 1:7 5' , 8 - '..-,gf ' ' 'X L'-TG V- . . V. . ff. . 'fs hr "51':" A V ' - WET. X745 ' Q- '- ' VL4 M ' fir- A . 1. , vsfwff Q . , , - gn . 6' ., A 'l3!,Qf' .. i E ,ls .L 1. ,, a-'sN?'.f" ' ' L? , Z .45 F6 X' .. I V- Q- 1' Y F ,ay 1 -Q Y 'ff' '- :K ' 7 - - ,. Z N , -4'-'Q'-f 'ST' '-' I., JU , I "ks XY A s Q' , '.,f'!7 'HT 'Yf5T,.-. LQ'- v. .' W Q1 Row Ig Pat ,O'Connor, Mike Miller, Vimce Colaianni, Row 2,' Stan Anderson, Mike Jefferies. 1119 GOLF if- o u s ,, I'-. P. 3 w xi, T1 :if ' . A-A, 1: s 1 r E!! i' Row Ig Coach, Mr Young, Mark Ross, Anthony Risaliti, Rick Palumbo, Denny Coates, Rick Wise, Vicky Opdenhoff, Manager. Row 2,' Tim Stock, Ed Naiman, Lou DiFrancisco, Gary Sabella, Mark Johnston, David Coleman, Row 3, Coach, Mr. Harding, Dave Wasson, Scott Zerna- cal, Steve Biedenbach, Marty Martinez, Matt Tothg manager, Amy Green 1:-f...HAi'+,,-3,5 " ve.. ' I 71 .ia V g:,5,3,H. ' 511, -fif:'..- 'Y 'X .3-A 1 .V . 2+ " Q15 if ' '. X v,6F,,,Qi V ,ti . - ff' K -cf Vs 'fk ,, -N 5' ' V I .- ,.' i 'g1'3?:3!,-u-.J.- 1-aL,-,5-,W gun, - '--..-.T1 -, . ... cv ', -q,.f- 1,---: rp... .. ,,.,4,...fs'. C- -V. , , ' , 1 ,-.-.., .-,W ,Wg - , 11- vi, 4 . ' V- 4.f,.,Q.,,- .-. ,ne 4, if. :i,,,1,-,....-,--- , . i 'l f x fr, af 1, A , N xg-I, I .f , 'W 1 4 L I f if , 1 A J' X .. 'i ,' .'i '?.5 ', 2 W' J ,- ' i, my " f " ' V..-. 'Ns 'w. , X- " , x v , My 9 1 -1' A HP --24, i A 1 , Q if ,A , . . K N57 2' :Z 5 ISO 1 ' F I s " Ile. Q, ,. , V 1 .. 1 . Ag K, Hr., 4 a 'H' "' "-. 1, A , V - . I N' N 7 -fav. Q 1' D ,gl ,fu , I A. Q fly . 4 , - ,,1 .1 f V f . ,, P 14 A A li ,V - . '. J , ' f-4. f ' , I .-- H . ,V M ..- I ' .,,,,M r if 5 -,Q ' .. ,- . r 1 .'f.4f'ii-N: . - 'l'2i1Y1:'i:l+f:. vii--.-:ii A ,- , ' 'JM ' v 215'-f 7:25-M - e -11--1-. inf . 5714- .1 ' u ' .-ad . Q 91 f"...,. , wiv' . ., 1 - .Q ii. , Q2 , - iw. , - A -,y r y.',.,,4: H175-J, 1, rear ' J -- - 1-:W ,, - ,'.,h .-4 .-, .. ' .5 '- '50, .4-,rg ,, ,ai - . ig-- Jfvfdfi-:wg-,J ,,, . -Ei , gfvagiagarglf . aging...-4,-K--f".E ' ,L ' -- c ' . ., ' ' - ' 9, fi nf j' " '."f5t' ".2-ff", .l 'r.v,M-L"1E- ' f'-.M ,. 'J,af,.--l'f,g:,,:W'xi11f- -1- 1' V ?iQeb?,:fV2T2?Q?igi ff2:g.:Sl.'f22e,f,'f?31v'yf'I???'fh-V5 ei-.J.vff1-"v - ' 4 1-lifvf-3155533531 awfp:.11gf,r.4'Lf:ez+.wf4z:emmi-we..f m.!3',,f,r.."-,',fw:'3,-.',p:,f':i--"' if A .":'... L' "' " 5,,2'A.Z1,'z,E,14f,.-,:wQ?.i2-:f5j-P- , Nh.. " ' ffj' .. . --av i -' 04- 'T-J' ' T7 " 'ip mf"-:ite 1-'-gifs--' 1 I r' V. ' I Eggs:-k,55ffjffh5,33:gfaxe- - ,Q-"jrg5,a4. ,- .f,-we za"-111 Af 11 1 j 1: YACQE-11:1-.Af5'f'Ef-?Qv:?D' ' VX W f , ,fic-"K '15, Q, s5"N5f4HA ,-.mv - V-N'f:Lv.,:f .:. ' ,H ,.:l '9'iEiVf'4'iLf.."' j 2 -+1-+L-ff"-4 ' '-"A .mf " " . -7 1- 'g,fg,- Q '. . , - -g,'fuw-251 V K : 4-336901 L ,gi 59425242 nt Lf 'J ,,, .ir- n ,. 'A"'g 2mV5gF',:'T1f.??A 1-is ' TL Q ,Q-fr: ' .gg'51?Uff55giZ3i3j5,Q'Lj'j',,?i A ' - 5:9 ,ri Q ,.,,q3rf3,"3-"A MF''?j3-:Li.,1x1,'-1.:',an .Q ,J ,M 1 ,.,,,,,.,. A . , ' ' P ' '- , 55' ' I' ' ' - e . lil" ' nr :eq - ' rail A E.: f' :Y-L-,-QM-T. 5 i'w1pq.1.,7. ' r A 1 , , g2?Ef-F4?4.,,'gS5Qf?f.' 'T'l3f"a ...Wm 7 . 5 rf, I F1 N-.. ,. -.. 11-,.,'f:',..n1 A- 1 - e-L, , ,,,, , f 151 fs1're1Ys:M.:.'1'Ff " -A "- -"-Tf...L:. '1 K - 3 4 -' -1-' wwf L r . ' -' - , - H., 1' ' . . ' :fit-piff'1 . ?1 :hr F- 2'."F:E,-Ira-M ,..x.,.,' ,-'aj FI ' - -. .4 -. V ,,,.. .43 , . , -tg ' ,yu ,5.-..-.A,.w- 5, - -,- I 1 F '-1 5 --- .q:E"QiF:T" ff? fi .. iff ' .'T,',"a ' ' ' ---- . , ,wg . -' L -1-.--an--'fm .sr 'X ' +I' - . " 'e-rg.. -7 .21" T4 A "5-EY5.-'41! W" 1 ' . .. ' ' 1 - :- 'w---H .. -, 5. vhs, ,, : i,,.:g?s -n1?ff41g.73 gf, -. had-' ' ,753g:gp3:?u,4-.rq.gba- SQSA i-.ggfmsf 01.13 .Hr .- A - - k Lqiglf-ra1f4:?5g,:i: -if lfiaim.. . .Q . ' 1 . Q -L vw'-' afizhff .'.' ', ,. 4 ,Q fx ' -:f - nv, yup- ,, eff- t4'f15'-.wi'v 1.wf ,.1sew.. fd . L . ,gif V W -I I ,li 1- Q. , f- M. 1 ,ll ,x .,,,, If X, .. NJ F 13-5-y,F2,.,h , .V 4 - V , ,-,,- , , . , KM .a , xi V 5 3-. ,U -I" fi -,,.. . Iwi X , f I fff gs-v A 51- , J- I. ,hy " S 4 4 ' ci W r. -. QW 1--ff.-,, 1 K ,xr . N ' .- ' ,: . . ' . .-. - , . 5 '. X .Ne - Y -Q11-4. a...:-A-'PL 'nfl - . - - - V, If 251- :.,-"Ze, ,: L fp- ,.-1. - ' 1. ff. .Y Q. . ' ., 41'-'L ' ' Ifiu ' X". 'Q -- -. ,u - W. Y w ., - , -'Q-1 -r. fi-' 1 . ' '21-.737 f-1: ig , 1- .-1 .. l--,,,, A v vf. ., -Jw, - --,X .' Q., 451 1- , ,J,. , ,- 4 - -. .- L E , - -..- - - ' ,- 3, ,- ' . - , .- . - JT- -' '-5 -,X xg . . I 1 ., J - ., . ' f ' -vs- , X: . .L t - -,, .-, '- A zfvqw - .. - --.,.Y...:,---1. . -- - ..- ., , - . -, - -.3 -A . " .. . T 1 , " 'A ---vw - ' f wav.-x '-- 7,3 -- . -- - . .4 Q5 . , ,,. ,.-:,,,- YL.:--f ' ' -31' 'n ' 1" ' , S22'- ,,, . --1 rn-fag'-1.-- I x E i - -4 5' v 1 . 5 A yi' 4, Q I 'im 3 1 .ef J , ,, Q 4 1 V -5 -1 ' P ' . 1 ': .4 If ,X D , 4 H MI x q 1-Lv 1 r -4- - , ,af r V , V Fw. . ,ig - , , V A, H r X ,M -1 . ,,, 'Ph ,, - 1 .4-. V , r w- .. 4, df, I Y ." "' RA' ' Q- "ff, . ,, Wuxsl. ,. A 11, 5--,-.1.-.- ',,- 1'?1'i.-.J.'w-fl-'P . , - .. "--- Hfif5.,kf.47.- .7 f .E .-M1 - -. , P-3375. . .- -, .. . . --5 -- ,.. .ALL Q- .-xt.-"-V ' ' 'FSFQL5-If ' . -'-- ,, A 'f --., U., ,, ",,..., --4 4 in, xe , "'-' 4-'r ' la'-- W ,gm 'G V in . 5 ,.,,.,Ks- ,-M, ,--- . ks' ,-.. ,,.,.f , , - . ,,.--,. as - ' , ,, , "QE--f"'3'1L -7gg21:. Q4-H ,,..- --r '., - W -"'4"'f qi' J" ",-H""'L3'fg:"f'-ev yi '. ' ' ' Y-"I 4 'M' ' 3" mfq?'Qf.1-- -. -, . ff," V,F LAL .ti A M A -FP. . 1 L--HL --' - - --- L . N .. . l vin'Y,q2,4-Q . .- - ,- . 'I V- , X UU ' 51-535-:.-.Q 7? I - -x. ,A . 'F . x,J,j-,fi 'Tg ' n , 1 r' af . , 35:5 1 an lg, V A . . ,.,.-.,,, V uf, -'QQ f .: --3. digg' Q , I, f, ,ff , W 1.4 J,-2 . J t t. 1 -., A , Q 1 .'-.44-T'.' Louis DiFrancisco, and Gary Sabella. T51 W 'EI L5 'W' J BXNUAM L aff' - 5 , 4 X W Mia i g - I ,ig i , Y., awe. Mug, Q1 1 ' First Row,' George Manos, trainerg Sam Capestrain, Bill Motter, Brian Maldonado, Pat Esway, Mike Corbit, Kevin Morrell, Kevin Cooper, managerg Second Rowg Gary Livick, Mike Shori, Tim Bryant, Rick Turney, Casey Kuntzman, John Aungst, James Custard, Terri Miller, Marty Martinez. 3' i an-N 1, Y A L Y-.A 1 ' .N Q' Q' 4 , , M ' 1 'F - --U . "Lea, ' ' - ffaf:.,' 11. . "Lf:-rife: fx. f- 2, V 4313.2 Bob Glassburn, Head Coach. Joe Gilhousen, Assistant Coach. - 153 K F.. .L-'-T1 dx' J ' X Q... ., 'Q i 'f 1 . ge L 1 l 1 W F 1 Xxx , N Y ' XXX 'J 1 Z E iv! Casey Kuntzman Center H f' X Q- 5 'm 'Y U I ffl 7' " "iffy , I Nl y- , ,Sw 1 if - ,J w 4 . -P 'ik ' 'huh' Ci L' Tim Bryant Forward al ' I . ,Ir n' , F 1 I -I K rx if? - ykNLi1,,-L'-y ,fr-5 A M Li, A fl,-. X 12' ,F-X' 4. 1 TX 4 ,1 i x 1 - ' - L1 5 F , , ,h Lx 4,4 " 1, A ' -N J . l ,. znmiia + JvfS QWNEEE f, f 1m:QgQm w A 23' Tuff ' L 'YL ' X Q-3.1 ,Qi "Q 1.32: ' 1 .i nj I Iwgxnlff v 'T ' .ff ,K 1 1 A 1 'fm GaryLivick Forward , I I ,I f 11 ' wiw:..x7 ' I . fs -1 1-2 T'+'2:r-B- Q, RI I Q I' I1 ' s w -+'+ rg . , is..-: 211 if .v 1 , If' A H" M " ' ? "' ' . "'-I ' i - , NA, I Y.' ,. '- I B-kgs 1 x I fb-H w K' , f ' Q. as tiff- v, - J 5 J " A' ' ,Q I IZ ' - . .... - dw! If V , vc, x , . s, -I, :Nl h, X x J 1,-,i I H xl - 'I H Q F . It , .:,i,,..-,Ig N ,nw- ,f I- qt I ., I I ' I I . v - 'IL' Q W Y. ug I' 'V X ' ' 'II , I-Nw 'II Q Q v G Bill Motter Guard '1 VL! I I J IQ rdL SI I I I I I ju- XM I-'F . I I I I II Qgff I I ,-VQ4 L I I Nl! jJ fl I fwfr WI fm I I Ill A I fs- Im' RICEZZEJFW 1 1 1 IQIII ink: I-I. Pat Esway Guard AJ A IIWLEIQ1 -I A If I 3' ., 1-J ' ,. J :I J - Q' , , N rin, A ., I 4" A .rf , ' 7' 'Z 1 4 I I ',!V H Q . , r p I -Ll .v , .I --i -- I , I X Q 4111.2 I 5, , I I 'I ix . ,-I...N F I I ,vu 1 1 1 ,N ..,,,F rf' 55415 V ' f ' QW.: ' "1 'Q V M" W 'V . V , we .' e x .- .. I V' X' fx. '- Dian' ""' " Ja:- ' ' ' qs.. -IU An' f , W - Q 'Q Q, ,. Q..f,"?3- 'lax x P w H , L gf W 4 ' y y 1 , 5 , sf 3 A55 in v ll- gia, E Qi? X? P QW E, 3 13., I 'r if x -- I . T PM 4 NYJ' sf ,. f v Q if , U 'N 157 W- 4 "-K' 24 Q ?Ff'E ' gg 'NM , , , , -fave.. 5 ,i ' f 1, 1 h I I , xr l 4 . '5 ,i il h '-ff A SDE my -. -.4 1:1 hr . :F 514 C fi- ..9' ff and 1- ' lvl! 4 J Af' 'iii 2 . 1 ,r"r" I ,- , .r v .- Ls 4 v f. RE ERVE BA KETBALL:GREE A Reserve Green: Coach Ramos Marc Schneider, Dan Reisinger, Jeff Mogul, Mike Kosich, Marcus Watkins Mike Maley, Dave Wasson, Van Wilson, Ed Naiman, Dave Myers, Stuart Carson, Curt Lyster RE ERVE BA KETBALL: GOLD 04, I Ib- Reserve Gold: Coach Shingleton John Choiniere, Gib Rowley, John Owens, John Frisbee, Andy Fillis, Don Hendrix, Mark Johnston, Rick Davison, Bill Baxley, Bill Bray, Jim Gastin, Mark Cawthorne, Jim Pergins, Mike VanDerburgh. 159 FREL, HMAN BASKETBALL Gold Team Ist Row Left To Right: Louis Hentsch, Dennis Ciates, Rick Boyer, Tom Haswell, Tim Lemmon 2nd Row Left To Right: Chris Booth, Brian Ducey, Dan Sickafoose, Taso Konstantacos, Dan Ring, Scott Yut, Anthony Lopez Green Team Ist Row Left To Right: Rick Thompson, Dave Morehart, Jim Craig, Scott McCahan, John Schmidt, Jim Humphrey 2nd Raw Left To Right: Neil Carpathios, Chip Beuter, Ambrose Perduk, Scott Okey, Rusty Theil, Bob Tucci. Eagle Team Ist Row Left To Right: John Shisler, Carl Cape- strain, John Shaffer, Jim Wise, Paul Knott, Craig Hood 2nd Row Left To Right: David Coleman, Chris Mitson, Anthony Carroll, Brett Ballway, Mark Schrade, Bill Argyle r A 4 912 C.- m V ,pf . fggqg ,J -rw - I W. Lurx- ,, "' l. . :gf -5, - ..'N .- .ieah fl.- 'lgj' .i'.j 1 -1 1 .1 nm.35,.,H., 'V -Mn .K 5 Mg. -1 - . Y. 1 I ,J N F I 4 V "f 'J M' 4 " N .h Ur. a. I M-L Q wn- u.: A NWA J wlvw I M, I1 Ill! H -.RI.1v,.:L,Ff :.,,mqm,-iunx- .. N, H p va pq W fn f . - - -.- r r lg., W --, ,..-...,,--,,3 . 3 Y W- . . -.Ni I.- -,F7 r . ' N w 1 ', ,.4. f., . .- J ., ...I I r .Y ..-..u. ,. ..., ,- - , ALI: .l m V- an T., ' ' A V 1 1 ' v' . ,U ,A . un. J ,C ni .. G fi l . I'fifffffiiilipff .f.--. T EEUU" gi" 'I ' f'-H.. W U:-71114 Il:l,':'v": l' W l 0 gg 1' I ' L 0 nf 1 - 1 ' A .L . ,H-A W .ua No.1 .A ..,.. '31 "13'.Lt 1 , , W' L ..W..,N 1: H5"..,.Q ml f-V H' ...H MI' .pm Xg..?.,A..' -fm ,IQYN uf.. fx .."1-L.5JJJL',,'Q ffm " H J' ', 'm,7'Y 'I ".,','f X fl ,g ,nlri ,.,'uL'.'l1 , ..!,-.,'a, 1, ry . f... JF Qi.-.ff-.,L:3l , VL- L I .1-L, N Q t 1g,,,.:ii,,,l:J'..:g .,::5,4 r ' lfffgfl,-ZZ' I g K f Vg . P:5q..,g: .3 L ,. .. . .M . f ,Ljf p-ll :A 1 1' 1' ',', -A T V fur 'Ni' S 5 . me EL iv X. -.4- J: . ti . :L W. f, ..,- ,.:ff, I W W A my 'Ev A? -T lg i V A' .Q . ., , 'vi uf Jia.. A .mufffvj . -F. , E ...ii-ifyu- ,.,5.Nh Pl, TF1Mgg,E.j.y .. ,gf --, ,gli ff 1' W- -H A " f ,Q B. 7 ., . 4 'H .. 5 7 -'j I Ju ' 2-.J-Zi, . ----f - 1 ' - - up - Y... V V. .,-1i:f-'5.f' .3--gf' flvj ' 5.1, . f' 1- if 1- rf- ,, 5 A 351 M - . p g- -ff gf Y vs x - ' W 'fi H--1-?+f1:gf.i 1 2 H . - -.1---rift: M, , . A . -ff " .-.. " ""f- -wzi - 7- i-Laci . ."'S.""'- H 4 ,Y . -T Y ',YR,l"'.Z Q '- , . -'.4r.a---- f.,-..' . . ' . 5 ,,...f " fi" 4 . rn-.,--ni--. -H..- ,Ha-f . -f - . f. 1, f . 5- - ,-Eli.: . ' ' mm "" . j' j , "V un..." V " 'Fl 'Q z 7' " V m' W' HI., ...M M. .V W. ".fH N, . ' , K .QTYTZ 14 11 if - . 1-14. sr- ff L !g , 1 - :Lib Q 161 GIRL ' BASKETBALL 1 1 C71 Sf l ? Girls' Basketball: Left To Right, Row 1-Peggy Glosser, Terri Shisler, Elaine Maley, Lisa Colaianni, J eana Howold, Sharon Schweitzer, Diane Mitchell. Row 2-Angela De Santis, Pat Glew, Michelle Russell, Debbie Smith, Jill Price, Norma Craig. fqyi 1 'ss 13 5 L M , l A J I . uudz, 11,3 ','4 X 1' 11-tb ' ,., .L - 1. ,-V, ix, 1 mx, l' Junior Varsity Front Row-Cathy Geitgay, Sarah Lioi, Lorrie Hamilton, Jerri Styer. 2nd Row- Denette Allen, Terri Tidwell, Bobbie Spitler, Gene Prusser, Coach-Kathy Haas. 162 I I N f' .l, n K . , 5 . lg" . , ,- 5 si X -X " ' n lv : E N .,,.:Q55f 4, L.-A rg. ! ! Q an W. - .Ask . A .G - , ,gf , X f 1 9 qw f'1""' M H g QE , ' Q 3 i ' QQQ V - . , ,. .. 1. i ' W f '- 163 S IMMI G 1 ,fm-.,4g--,, V, , - ..v . F i , , ' ' ' ' - -- ,..4v F I - ' ..,.f,.. iff' r lc' ' "H QLDDS S L Sitting fLeft To Rightj David Mulcahey, Sharon Sterling, Sam Seiple, Scott Sterling, David Schwitzgable, Gary Moore, Jim Carpenter, Larry Blind. Kneeling: Fred Bray, Jim Bailee, Dave Cox, Jim Boswell, Ron Hodge, Jeff Mulcahey, Bill Sterling, Jim German, David Hamlin, Chris McAdam. Standing: Keith Williams, Harry Rhea, Bob Sickafoose, Kevin Murray, Tom Sherer, Mark Dearnbarger, Pat Looby, Andy Bosworth, Doug Hannum. 1 " A L., 1, Q I all . . 'gg . g - r- .Q V Y ' ,.,,.-V "" . e ,, B 4 n.:J .1Er1i'l3 "'f' 3 Pl -- . V f -r F .'JzGfi5'l"" -.., 'T Y V4 KJ.. if 4 1 164 . ' 1 ev? L, zur-, ..5w-"""J"'1': Hg' ' Y V." ' . .N Y -, f1fQ',.-Ix.'..'b4., .5 1- , 'V -- , ff.. 1. . 1.x4Jf,1.A,.. X '16 "fu", f ' - , N fffaf , Aw J ' ,...-.1, 1 -H.. K , I -Q ,m.'- V 1, , ' , ' , -ii, - V . , . .. ,N V .. -. a ,. -I-'51-q ' W t . .fidvarzfjgxi 5 s. ' ' ' - -'?U:!.- , ii Jfrfcwi iff-j"'.E1f-' 11,12 , +'igg.m,lJu 4-.JL Q ' "ia K . 5 .., ' V !'4 . .H M , 1 1 .x . 1 V :- P . . X.. 1 A ' .N I P' S.,- r 'M I 'fx' I , 'F 'il .' lfxi-HL L ... J A .I -:EA . , .... Q V' iii: . :Q .V g-VET. ., -,4 Iizzs-'id -- ' ., '1-- 3 -in --.'. ., ,. IF-k 1 . , r gwft .J 151 12 'Q ' .- 4 ' '-' ' Q ,.- wif., P" 1.,rv 1 'I U 1' ..f -- fin. wfhki-J ,in N, L--V. I 1 'Na-. Q-mc' "fs " X - wzifjcxv' 0: x' me V, -!-1'c.-!gL5Dm,-..- . W-uv' H. .mug A. - . S .KI .. x- r 1 4 . f fi-. L- .ni 1 5 " .T I. lr-1 ,bmw 'w,nUv E' , WA -. Q. an 1 Q 'im 19" . '11 -i .F .,f- -xi ,. - 42 -- , . - ',':ff!'75: ', :f -"Elf, ' nH'V1'-. 1 N, fb-L I , 1 9 165 -5 v on-:pull yu- Steve Carlson 'hug- ,,.-mr - .5 'Hun M i 1 "'nfg5+a.g ,. 1. - ,asi- 1 affieff 'k ' , Y'-f . 'ix 'lftvo Bob Slckafoose 455 wi.-.f 1 1 -- 3 Doug Kitson Lf, 2 g o A -Q 5' , " rw . u- ,. IEP: , - .f -th , 7' ,- f I -I , 'l I 1 - -xg, X A , 1 W f "' 2 J Keith Williams Andy Bosworth o f J., 'M Tim Ryan Q 1 if 1 J Jim German -ls. Pat Looby Ron Snowberger-Swim Coach, Terry Rigely-Diving Coach. H--f i .J x. Bill Sterling Swim Team Timers: Left To Rightg Diane Lyon, Karen Shaheen, Sue MaryKay Cox, Holly Drumm, Janie Mercorelli, Jill Young, Jenny Koons, Cox, Jennifer Jellison, Cindy Pfeffer, Cindy Curfman, Carolyn Stanforth, Platt, Beth Cavender, Kim Powers. ' 'i ill lwx ff, .QS ,a ' a Boyer, Donna Karen 167 I G, . I I I I I r"..x'- la XI I , 1 I' "'q. ' 'I I I ' 1181-4 k?""7"'3r"'5iF1-1.-GER 1 I -li,I,If I I IIfvl:' ,-.ffr:z4"IK-NH... 4, '-- i x. 3, X I -A 'f 29235.-, N, - ' ','1'4.'f -, ' . ,,-i.J..!. , A , A I I I .-, I I I I L 2, I II--' ' I A I V t V f ,I I , 1 I I I ' ' . . I I f I .I I ,, ., I , I T ' I 5 ' ' I I ' I I I I - II 1 ' ' I . I I . I 5 I . I I I I I I I ' ' I 1 I - ' , ,. I I I I I I HI I I ' ,, . I' 'tv I'. 'I Y I ' I Y -----'-4""""'AH' 5' I P ' ' -""""""" , if-iff' ' ' ,, . . !7f'1Qf5 '7 1. ' 1 fi. " I ' .1 -:. f. f' , ' ' .,.I.I.:QIrga:L1g'5 L ' 3, ' ' Lrduh 'I ,15J,svrM'f:EanefHM'49" n.5g3g "t '1':A-fwf ' . "in ,z f 1 Qlafnsg -r-- n ,, 1, . 4 Q.-,,,,,,,, . "", 43, ' f A 'X lj" 5:1,,,!g'43, 1 AJ. . - A 9 'I' FY'-.'T.Z-', .. - ' ' ' ,.-ff' , Lffwhif' A A ,Q3 f W-'-.. v .- f .,,:ar- . -1'4" fv-'-' - "" gf-'.. ' x"g V ., .1-1-, ,L Y . ' - " Yf'l' gF3"'sZ xi. i . 4' '--'5il'5'1L- ll l -fgill ' EM" :.:1iL.. 'J A - """" 1' j4g,.f,Q,,.fA E JY- if jiiggrf ,, :-g..,,.g-f5f"i"1.:.3' ' I- --. -. . ,lv A '!Yg,1j'F", j ,g lf." lv'fV,.Ti,,-.V-'ffm ' ,z,j-jftjxfelx, f ,gf - -,N 5 'Wt - " " ' ' ' " -"Ka l .elif .1j-+'i5i:'- ' 'if - . if " ff , . ' K ,- l -bspigk , '.:1f'?' ', ,J-A fini ' .r 5, :.. 4 rs - T' V . c ' -'T-V1.8 " '- ':.'L' ' -' , ' - ,Q - -- .A .aj , nz, ,- 1.-:..'.3g4 ,,..-Q - ,P .f.'fk"Tg 7'- -'Q' ' ur .f .-,A -- ' L-j - 4 xi . 'M-,f -,- - -9 ' ' 11 Z ' fa ' ,, ' F . . " -I ' ?'lL.XQs,i. QM- 25:5-far ! I r ' .r -Z K., r . ,V D, Ju, Q 1 V, . - if . - V , :f,AyvK.r 1 A :I .- , L' A L:-, - , F 3 , 1 J! 7,5 .- if.. -I--.,z,.s-N l .va-45. if "T - I ' 'TT' V' lf- JH 541 - -s"""' . 'if' - - ' 'M' , - V - 'fu 4-rs-V Q , .' J . , ' Q . : " 4- '31 jing- 3 ' A-,: Y ' '-A"-it lf" -f H gsm- A JW V 4 TQ 4,41-T MTWJhJmw3WL:wPf ' . - ' , f ", ."?I'--1' ' ' ' ' -- , T we f,MaW,.i.gWMmMfW, , , V . - N, E ,, -,, I ,,,,g.1.,, - - , i , ' N- H.-A' ,JH ,f 'I :J 2531. if 3f,wi,5- - A : 1, ., w 1 -.rc rf-, X 'gf '- A5 ,ipwg, i,:-.g.:-fs-f ' - L .. . - 4 , ,. .,,..?,. -e.,f:- ng'- - i"'5': .1--f." l L q . l,. Q p F? ' In H. Q.. , MSB: .,V' I : . ,..lm . -,, A A -' M A 2 a i . Y if - I . 11 5 I" 34 WT 4 E!- ! ,gf Alun :ff , , ,V QM , -:g:wf'E3"i'J-H." A ::.',:: ' '..? M A 'rj' , .. . Q 7 .F l n . , . . n 5 " i .1 alfa 1 we ,Jil i ff, iiln .wi gil--4, . as-e .,.,...- - n' .4 M if , -. ..f -".e,,Yf, - Y'-ry P' if ii il' N l 19- Us' 15 1 E: ...4 l f-fs-1 '- yr, '14-if--1 fiffz-l Senior Letterman: Row Ig Bill Sterling, Jim German, Keith Williams, Tim Ryan Row 2,' Steve Carlson, Pat Looby, Andy Bosworth 169 RE TLI G Varsity Row 1, Phil Rosengard, Rick Otani, John Armatas,i--, Bob Schmidt, Don Klausner, Jim Catarouch, Jeff Green, Row 2, Bill Amacher, Gus Nicholas, Scott Durbin, John Linder, Dean Wallace, Dru Upperman, Jack Gill, 1-. Row 3, Tom Fiala, --, Jody Slingluff, ---, Chris Nicholas, Jeff Shoemaker, ---- ,Tony DeGiralomo, --i, L-- 3.--J v--5' ' .1 i Bill Amacher 126 lbs. Jody Slingluff 132 lbs, co capt. Bob Schmidt 138 lbs. Jack Gill 145 lbs. Don Klausner 155 lbs. ,-'r iF ,- -w.F"f Dru Upperman 155 lbs. i W ' 'fr -iw- K2 9 A Dean Wallace 167 lbs. co capt. John Linder 175 lbs. Scott Durbin 185 lbs. i- ax ' is I 1 .., Q1 J im Holben HWT- Ralph Reisinger HWT. Eiggsgfsf-ir'! ., .. - -- in ,,-le:1'fSzf+AJis --1 'X -A ' - Jr Varslty Row 1 Kenny KltZm11l6I Joel Cary Domingo Herraxz Bruce Wagner Row 2 Rob Zeller Craxg Petroff Chris Felgle Steve Mmms Tom Flemlng A 172 .. - .A -r Q - Freshmen Row 1: Kevin Johnson, Ken McGregor, Dave Kopp, Jim Hindmarsh, -, Chris Ramp, Jeff Dorland, Don Mueller, Qtathie Beoglos. Row 2: Dan Grinstead, Marc Humbert, Dave Tiley, George Sheipis,-, Paul Lioi, Marc Hart, Terry Otani, Kim Keckler, Dave Barber. Row 3: Dan Harsh, Dave Noble, John Seckler, Dan Howes, -,-,-, Peter Armatas, Jack DeGarmo, Missing Bob Maly, Steve Walker. was V' ,N .fn El . sl' ,JI 1 ' W L-A3110 173 - "aw -. V' V-,V V '. -ff: Head Coach Greg Ferrara "fn ,.-.--1---v 1 I f ' - , 41 H,-4 1 5-Z5 1' : x F f .I K Y- : X. h f. A ' if-15? -J" uv. Q. iiinnena F' ,I E331 fi - 'v A - Q Ass'st Coach Dan Donnelly Nb4 !Hv. 5-1. ,JL- e U -Ui ji . . W xXX is iq E... lx . 'ik' 'J ff 3' Q WE l Und?- -u 9 - x - . ff' f""' 43...,,.7.. inf' ' A 'KJV' Z' 1 Y x, .' .ri 5- 4 ,, I fiw . W0 .f ' ',- H -fl Ln, ,- 175 , 'ff , rv J W N ,F ' Q' + .M GYM ASTIC 4. K' f V M, A lf l ff li. i X W ta, YQ3' M iw in if ' fl if F li I .. iw . f"' V . V X n " A V I K ' ' It l Q, QAI 1 ,' ..l L 1 ,, x v 'm u ' K qu 1 JL ' " ,n A, -9 '14-L-es: t g I " --Q . E-2 K ' LT:n 1. we M M--D 1. A he M ily M ui ji T31 4 'Q' I 1 - e X 'C i - -v l , ,1 I M 1 I s H 7 y A ' , , ' A f -, . . V- i , - -3.-- ,li , I it . ' 'F-1. X, ' ' , 4 Girls' Gymnastics: Left To Right, Row 1-Kris Peterson, Sharon Schwitzgable, Jennifer Jellison, Nan Thompson, Linda Kitson. Row 2-Mary Beth Fiely, Jill Young, Marnie Austin. Row 3--Patti Harrison, Stephanie Speakman, Mary Jo Sassos. Row 4-Pam Bowersox, Cathy Untch, Cheryl Low, Sue Koch- maros, Rose Mary Andorka, Annette Schario, Kathy Fitzpatrick. it ETX A gf? N , ,, 3 .,-7. .,,,..-. ,, -fu, , A J Q , , V i .44 , Q iff? J ...B ,wg riff. TT " yn-- - " -'-"C:-,ff S:3ir'.'r:?s1w:am 5.42m . :V y A 9 I-:F . wis?fv?3gffs.sz-Ll-E.: . 1.5-.3.,:if5r'-uf , If'f.ij4'f ' ., '- ff wi'.'...' ' Nh-,f'f ul- .ik JL 1 sv., Nga- -- ' . - -S :":, fLeft To Rightj K. Murphy, J. Stitt, J. Bucnman, S. Barthel, R. Pryor, T. Beck, N. Hillg Row Bollas fhead coachj, G. Alecusen, G. Schwitzgable, P. Tucci, K. Powers, G. Grooms, K. Gingerich, B. Simmons, M. Mayle, B. Zerbyg Row 3-C. Bowman fass't coachb M. Jelicher P. V. Colalannl, J. McBride, R. Kerstetter. Row 4-C. Wright, G. Grasso, J. Humphrey, R. JV Payneg Row 5-C. Bryant, fass't coach! D. Pearson fmanagerl B. Zimmerman, K. Marcinak, Grasse, O. Miller, G. Woernley I alker, GIL L 'x. """-Nfa,iQ -s. , , A... QQE Y 178 '-J 412'-:nun E T' l i V' , ' , . -5 -' ' Y rf. ni ia- A 'Q' . 13 -.-. 'WT' '1 9 QJANTUJ' S we X FW 5 wt R0 'WW 1 .al A ggi! In A .Q .m 1. pf--Wd '4 Liam -f..-.., . .... b A'i1T,' 4 'G' :2fi1AXf.1v'fFwf'?f1'ZH ff'f':' a'f5f"1fl ' ' 1 -""-in 1-T, 1 9:-'L-M: '1 we'-W' ,Nil-111'--"' ' 1 Jw.-fl 11,1151-5:21 , , f '- JV mtg Q3 M94- J' X, -tl, JZ. 1. V, .1 'S-31.7, 37? lv H, ,,,, -N vm. My--1 : .V-ff' 'iggzr A ,M - ,maxi , -,A V-f 'W "H 1 f . ' 1 P '. ?f?i:f3yQ'3, i 5,7 k wax X V f , is gf K .1 I - ' B r A: xl ' if uf ffrg' ' - 3 xv ' 1 . .V . ' T V..a.1 , hd HL -I -EU i- .+, E , -'J p af ,gi A. x- Z-in: V N ' 'bg ,fi , " , r i , - 'Y 'iw I Y BJ VS 1 ' W U R hi -V wk Ka, I ','. flL 5- X if. L' D E' JA J M -A fl' :Wifi f X5 ll., QI 4 x 5 179 -Q. S .4 x . -.1 gs., wg: - . .gg X . 'La iff X Ls lg, 'F' 1 N X ite-v bxk X F? +- f - Qfsfifl- u Nik' .. , . Q1-i' -f-..'f..' -f4.Q. A .V Y 4'-iffy.. 'Y ' 27,7125 , , . I ' 'N V N In , f sr rPh1.i1w1-:.gr::Pi4' ' - v,.-.w. - an-it-A' 1' 'Lui ' --,.,l',u"55fL ...Af- Q- INP' I ..., EEG mr-1-1'1-if HIBFQEJ Q V rl' E 1: Ears' , ' - -..fu 5 ' ' vv :' - 1 . ,iv X115 -i,gg.h.., '---- :Af . . - Q'a1faf::a f ' - 1 . ' ' . .,,. 4' ' J AO 1 fm' , ' A. XJ ""Z ' H X -H - 4. - 4 1 1 . 7- 1 . 41' . -.f -Q-fa, , gsazvgg - Q -fm 'IL ,FA ' 'fy p-12515'?r5E:u H- iw gf,--3. . V , Lv! 5 Vgfgf-46-ne E'i53?S. 4 ' ,, -qw' 4 V1 pig. ffl riff W ir: w, 1 519: 2 - ' ' ff V e- Q 71' g . W"?'f "?i 55 5 53-??ZB5?f4Q3'p ? ,?+ .gf -211.2 'ff-2" 'Jr .' ' gifq E- wks 3, gg- ..,,5La.na: fggqisagazijgikifgfgigy , .,j,,,, 1 --Ln, ,I 3,13 if-',,g-!'4g3-11'-0 in- . - 1 4. M K . . , . ,QV Q - lrwiifzfisiffizfgy . Q f"z1"':f'1F'f-sQ,?f- - f. x 131--'H2-y,S51,.,5g,f1K.1,,-,n1,?,'1 'Thin 'U+.,fm,I 5"- .1--"' ' ..a5f,A .1 "'1"'- Q-.L .!AL.ax3a31-.yfg : 2 '1 - . ,IM wr MT, x 53 7 5 I I Y ' " x l E . '-FF' c' 5 S ix f fb f if pb Ju ,, 1 'T IL' GIRL 'TR CK 171. ar 's ,vi-1-ii? -, H -79' A ' iffy .N I Girls' Track: Left To Right-Row I-Judy Keller, Mary Rafalowski, Polly Trumpeter, Linda Spidle, Pam Bowersox. Row 2-Desi Clementi, Sue Bishop, Patty Crawford, Loreta Arnold, Carolyn Stan- forth, Lynn Thewes, Cathy Untch, Debbie Keller. Row 3-Cindy Bott, Judy Yarnell, Annette Davis, Sue Marzick, Tari Smiley, Lorie Stewart, Lynn Held. Row 4-Bea Blake, Amy Widder, Patty Griffin, Tracy Smith, GeorgeAnne Foradus, Debbie Douglas, Linda Prus. Row 5-Annette Choiniere, Kim Clark, MaryEllen Kohler, Carla Limbach. Row 6-Lorriane Bolt, Linda Young, Michele Mani, Denna Linder, Cheryl William. Row 7-Debbie Olson, Nancy Biedenbach, Karen Harrison, Ellen Williamson. A --.ii ff ,eff -- . gl ' Y 5 9 'xx ' "-1 I H 9 a -- ,.-A LY .L , J Y '43 .iw-:-ff,-.,.,.,, .Mei -.4 1: li ' . , V L..-.JA jkivgrl-T:T,:-,:.T....-,- , , " - . 'V- ,, --3,3 , V :,.j4 ..., . .fqj I' l , If John Johnson-Head Track Coach 1" ' P? Wnlf in J s ii 13? K E 1fiw,,g:3' A X 182 1192 1 J f vt x I m " 1 Q. n- rx". ,- '-4 -. . f wg' -ul 1 lr,-' 11- fx v. . 1 if fm ffm 'gm 1 ff! sk X I j, ff' - , f4f1iJff,fr U U Jo I ff! ff I 1' I I, 1 x1ff!f!f!f!j!C,j,,,f,.fM,,,4 hi juff! f lfxd jjflylflf ff 1 fffffffff 1 fff HV jj!ffffff!f1!!ffff,j'7 ,,fff!fj,11 ff!! Huff ,111 ,nf ,ff lf!!fjflffffjjfxfffjfflfff, ffl, ffflfffffl fjuffff, ff , I jjjfjlfjf fl!!! J fffjflffjfj V D, I Q l I r. ,. . .. , 1:1 3 ,1, ..,,1:, Qg:,1r:" iff . , 7 f f .fgZ v'Ai4 'Qf , ,ffl-ff'-f , , -' ' -V ' Jfffl' ,111 .7-'Lf - ff!! jjj! , I-13' H 'f:'fj:y.v'v' "ff ' 'nf NMA ' gym, ! P 1 jqMfj U,,, i j J-1+ ., A f 7 . K..,,.,f!,1vf'JffOff . I ' ' ., n 1- .. .NT 7! . fl! ,VU 1-y g!4,' T '- xf, - 1 I, ,IIA I A A Bottom Mr, Ranizow-Tom A etta, Lee T nasis, Tiw sangeos G?naTibb1e B f eg Yut T13 r ruce Neff J ' ry Stan 15 ohn Mgne 1 811 Mogus y, Gregs l 1 S can . cott Shriveglgoghgs Jaedick D 1-yChy Jim, Dfgany Lou El. sf ose God '0P0ulog T oy, Scott N Op Rowl Obels Mar ' c Pentella. 184 H H I gr fl 'I . . .. .Q 'mp ' . .- wr, I 2. Pm. v M ., .4 A , ,la F Z "f'jg,g ' mg!-'P-,,. ,. Q - h .f. '.',2'+' .." V v- -' Sf- ','f.,. L ,I 513. H as f , L ,- .1 ' , "" 1 ' X ,. V . H , 'K . ,. , ..,,, ,,W,.y- WU, ,-v y., ,-4 uw ,Y-5.4-,,,. film FafwfmieiWmeP.p-max,A--4 nv- -'f-'ws1.f,f,91ff-.f .6 , .A' - f 5 5 1, Q Yu 4- 'a , 48, I . r - , f Aw "f T'A35f-ffwlfbm k.,,..-1. 115 P -'11-'V xxx., 1 F ' , , X, fy,,1Vi..Q:',,,v.M".f"4 ,3 fr,-H W ljliqfbji- 1, Her. ft wg: 'lj-1-Qg., 50, HN: - ..'tgg'541-123.2 ' Y .vw 1'-i. -'if ' 17:11. , .g- Y-.L , :,.'-gqggw w ,, 5. 1- ..-,,,f, -,.,.- " 12- 4 M, . ug., .s-- " ' "'9 W: 'h5:'1ff"-274 "'f-'?':ifvE"!ff'3 , ...f -A-M - ' - Q--..'T. -N, i r, V iran ' W K 'Sark' ,A-E 1, ,,. , is D. I , ' ,w ' Riga M 'v1y.l..x1:w3 -5, V 4 , A J ..-HW wt , , i ,,.,5'r""'4G?i. -.- '--J - -- .Q-Q, v - Y Qi . A f' W- -A :gm y 4 4. .F . ,.,, ,ww 44' I, N 73. 1 QE., I x' ' ,j27"' - ' -u:':f.g.. g55 ? wi , -.Q-1-,i U 'Y 1 1' ff? .' .-iw'-'-'KN-2355823932 ' ni " :Ni - .-S 2 15. , .X ,- ,,-my , ge ? 1 1 . . , -, -.1 " J: ' 1--1 .Mm-,-f A'I,.'w.g,-.- , K., ,-.g,-,:.?Q.5?,51i,3.g,1 A ,. 1fC.Wf,, ?,r....,-.,f,.m'u:!4-,3,fm,x.. , , ,A I -. 1 , A 1- V 1 .,,, ,g,,.h,,,- , .M er' 5 , , , ,, W .. ..,...,.,..,,,,...-L--- V. 3, J . V, ..... I 7, l, -5 ' , -- W7 H X, v 1' v -7 Z' ' 33.5131 185 ASEB LL 1 , - - ' wu,' ,,, juli' -. ..,..,...- -J-' 7. .:g."ff+IliE f . 4 'W'-5 V 13- 4 i my 1:5 M ,.,-bw: ...M " . .J -HE .' -. I , -rrp ' n -K A ii, I 'Y .J J.- w yvff-7+ ' N, .. -U . .' 'i f"43y P-if I, V . ij ' 'fa -. .'-L "3 5' '.'- - ', 2 . ' " - -. W.. , 1 ., .,5,..,5A,5.k A V . rf I.-Rus, .gg 5 , J.g'Jw:B .Y 1 Y, - Q , :if I ,- if., V.-rl. ' ' ..,",::f ii ...V 'I53Qg"y'.f.3:a :L-Q i -WW90: f N'--F wr -LF i - - ' 1 144.45-if . . . VV s I an . I' 5 Yu gi ' - ,Q . W K1 gi I-, j', 71lfy"!,,' 'Q-3 11412. ' fi . X. ' I '. . V1-':f:ef5r:ii:WQam . 4,,, vfv- J J J - - .',:.,gx+-"rw- L 'f 7 4 - - F - F -i2wi1w,, .:. ' ' 'X ' .,l.. fr "v'L' .- - ' -f r :V "-ii.. 1134.516-" li' ' . i +5425 -me ,, . .,, ,. uf., , .,... 1, -, ,ra V -- 1. , mg. :y ,avr A,-gxynmr, V ', 'VY' ' . Hu ' . 3:-"1" ',:'l'1'. . . Wir. '-33,1 Z, Y A V: - ' Q-'PTF-ifl"' 1'E""-"1.lfi5'-5 'Q V -H-7fTTZ7L'l3fF-"?ii'f1S1E'f?F'5' w..:":51fi:pJ',E.',1iE g--gf! ' W .. . V 'e' . II. --ii6'f7, lvgatsi'-' 'iff 11fii.f W fs.: ' i",1-Mina 'W I 1, ' . ,V , 45 fiflkqiflf, ft. '. Q., ,Pi-,,,F, I Nsihl fagfgqjikv .. -- -, . , -. -. ' -1E?K'?-"- .J-ff' '- - f-, - QL . -- I- - ,-QW, V- ev 5 '--- ,f.,.Y U1 Tift.. iffy B ' K5 ' aa... I www' .fo Tim Miller, Statistician Top.' McFarland, Pettit. Murphy, Hudak, Winkleman, Martin, Bixby. Bottom: Motter, Leuck, Hoskinson, Corbit, Campanelli, Redleski, Miller. 186 'Nv- r A ,fel . 7'!'Ps'3l?ffif'5'i'eY,-4 Ulf. .I 1 '-'. - . "'-J" Mark Murphy 8 . Mike Corbit ,uw -.va nr -... . Jim Hoskinson fr-., Russ Bixby . 1. Mark Hudak 1'-i1ZL?""TT 1FV"7'- ' x X V.. .-:..i ,,.vW--.,.f:..1 J... 7 3 V i U H 4 -Q 1. an . "ff, h.W'?f',.f'75, 72-, Vi -f -- k 1934362 , J, U A-.V-'A . . V, VL I . ,'-4.2. N bmwffffv' F , ' 1 'f n j5"f:1-54---7, jd wg: i i 'I ,ff ' 721- 31 Y .1 - 1 'l-,Li Jill' :' -511 '1,, ' ' ---451-.1 ,- . .- . F' H i -. , :F , f I , -. 1' ' gif f' .' " ', IJ- Q' f , , ,. 1 , ,."'-. - . .-MH ,V-ggg ff , "W . ,.. -' .J ' 1-ww' . ' r.:.,A ,,r . Z.. 7'-wl.J?2fv::J ' -- 1 ' ' ' 1. ' ' Nick Campanelli ,G 1: 'Ju - 1.4.4 1 . ,, L, 1 I -31, U to -,L i, f M, ,,.. mf- .affw-zxigiv ,V wr, A H- 1 4 , . K .. , .. , 'N , ,V . V . ,v I -'4- -, .-'ffm ,V - .4 " sv." . vpf ,.L.. .FMU , at , , - ix it 'umnl' ' '-4.4-.-.V ,. .lf .4-1 Bret Redleski 5. 'A ,..' .V . ,- ,-. ,w . 1- V . 1 ., , -v ' QL ----1'-3+-fav- -f' f 11-1 - ,V . ' , - - .- ...K X f . , ,L -5.11 fn.-ff - K G .-fgj f":'.""'. ,.Q f3.iJ -, :ww-rf fra... i. -L.-fLg.,:: ,,Af1'.n y-151.5 ? 5 12 w,,, J., '-,, K - ' -'ij Q'.'f'fV1f?f'f"C7,f1"f-',.f!7".,PiL 1. . f -'1v..1.... ,gftf ,'.g!.' - 7-M V 1 ' , Ti L K sq I-,J - - .,.,, I 2 a f , W4ef:'i31iisL?1'.fffg.+2ffff? ,.. ,M gg., , I A ff F ! f 1 i , 5 - V x f I I , I' I ,r ' I! 2 K 4 , i , . bi,--4 -.-...ay-V '. - ,.1 ',,-,a,f.r,.,ii-2"L7w? . rg... , .1 V' , , , if f"f:1:-e5EE?f:,w?f- -512434 -1 X ,- - V- , -1 new-.N-..a.1-N13-:rf .Y . r . . -V M u . ' --L?1g'-Ql9t4',T,' ,. 1' 5, ., ' . .,:' X f A ii " , if: 47.1 . Sfrfraffiff-Q1--V.-::4.,fv ,pf-ff, . A fferiwqfsaf A Lie., - --rff'- il 72:12:44 M1 'UA-1ra1c,ff-. 'A-'mf ,.-:I J f 'u-4-.v.r'.'!-1:24, 'has .e -Dux!-S 4- af --- Steve Pettit -Q- I I is Assistant Coach Isler, Head Coach Gilhousen. 4.-.5-' .. ,:- .-, nw...-,.1 .--.--.vu 4.- f" ft' M-jfmgnw' r' M... vfgqff TfAg'1,...,,., .,L43,g": . b-32115 " ying' -ap , l LO! I LV- . Bob McFarland Dave Martin K i- 51 .4 ks.,,+-wiki ' V ' f Zfiffifl -wi V4 'T' i at if ' A ' I' 'EL-V S ik " -.-.lg -51 'f ni 'iw' ' . 9 . " ?'f"'fH""'t' .- ff'- 3.4. , . .9 1' -'--- i 4:1 1 V - '12 . I Qu ' ' i ':'1..4,1'Q ' N . I Xi U 1. Matt Leuck s B111 Motter ,'. J-fs. , ""f'F11P 5555! . 1 1 ,,,, , J fda . 'r'.'..fg,QL, ' 9 A , Tw- qr . ,. .:-:f wznv'-iaifil-K-51 Paul Winkleman 187 . ,:i.Jg.f:Q5F .3-T79 3 I I.II.vI.I,34 y Q 2 ' we - 188 l I- e 4. My .. Ai -' 'l"""' 7' 'vu Y '1I5'- " Q I . ' . an 'wif 41:3 . I I . -IIII ' 1 , by AlL....., ' ' QF Q as ' 5' N L is ' 'N - M' I A - Mfy- ia L - . aeeiili . ' -fi 'i f J' a.- 4 Q ai... . ,+L -- we . . RX . 1. " ' f - -' "'-- 'W ' 2 , S, , A , , I 1-YA y 'v A 1 Ia I 4!! II II II xx I I . I I? ,.I,.k, I II g I . 31 , L I , V S ,.. L .L Zfflfr ,3' .' ' ' :ir ' J :'3?2.5i: fl A li .ri il u' 52533535 Sw 'F ' ,. -- '...L""' Q I ,I - ., I- Ig .Ii If j ' . I I::" 'iqI:g - . I 1' 1 233' I .. ' . C 57 5775 49-l'7""' ' .AN , 'T' - . 9 'a 2252 2332- . L " ,""'Y , , ' ., Q a . II ' I ' II I: 4. I II 4 1 I - I., Ish, I II. , III I 'J' ' 1",Q:, ""': ' ' I ' . - 'z V 'f 4 , .L . "V L ' I "?ffy3 ii' .Q 'J ' fi ii ' ' I . ' ' 'LII xi- 4. ' YI X if I., ' ' ft 1 x 1 , ' 5,1 1 I -.F ' 381-' WJ! i Y L V Q E I'-t :iii V-I af 3- -' I l Y I II I I iid, EL .II III X II, I I VIII: . I Q-rieraf II In , I 49" If F, i 'Q 1 3? . J X A 3. I ' ' 'Q ,Q I 1 Q . C' -ff., 4 AX I" - 1, fig? if. I " ' - ,. , . 1 L -I I, j .kg ' , .- 45 T, I-.IR II -I I? .J ,I I ,I II! 1 , 'I, II I I I- 4 f-I I I..1,gfI..E? . i, - . 4 II A JIIQI, II IIS: ,-4 1 1: I I . I First Row: L. Gelting, K. Assel, B. Miller, K. Kavanaugh, J. Boger, B. Paine, M. Eadie, S. Seiple, S. Sterling, Second Row: R. Cambell, J. Snyder, E. Renkert, L. Nicholson, K. Seamen, C. Evans, N. Rosengard, S. Woodie, M. German, Third Row: A. Schroeder, D. Van Horn, M. Cox, C. Peffer, P. Queen, S. Boyer, T. Gelal, K. Shaheen Qi .. I ,.....-S""iII I. ... . II yn.-. ., I-'ef' ., , f"'.-- kj C .,,..,--'-' . if' Coach Mrs. Debbie Leigh N Y ui-1 HW -x ..- M11Q"7f:'J" ,-' , V -,WM-af-S1 F - ,,..- A -::'h.v.fV:-.-J .- --vq' .,- , .FV -,Tw LQ . W- . -"'L2.ggJ -, U, .. U., ' 1 1.3--' 1-P' ,A.,.fjgQ' 5.yQE.I4 ,' if , lv A ,YI1 V A V I :VJ mul nb , W M1 ww Vjff, ,,,. ,, , V. V I-1., "UNI , , l X V , 1+'f:i ,, ,I V , . I 'c '- 'DIY 1 V 14 1 Ly -N H'-N . Am.,-., W Z. . . fn,-T Lf, Vip' , 1- ' " , V '. -:J f 'TL . .." 311-42 ,,V.,g,f. . - Vi ,- ,V ,., jr' , 4, ,5- Efflve-w.l:1 -'24-f Li. E-L 1 : ' ' QW. . Ml' I ,,lSffQ.Q-,i7gL:1 fJ5 -' -- 4 , L. ' ,g,i+f'!?1e'i,-zffrfvusvy-gf . ' - -- ' 3' ' , , 1, pk - .,V,1gf:'1r-4,.L.,,-V , - K:-,V Mem, --.,,, V L V, , -vm .Q .-4 QL'-Lg 611.-4-T-'39-gt ,., jf' ' gl: ' U. ,grlxef ,-'I 3' -v- -.... --.. 4 ', 115 -153 ,xg 1'.-2V-- 1 ' ',,, .. 1 . ' ' '1'.1g'1.-fifvi' V, V. I: "Ev A - 1- "' -Q-.54 fu.,-L WS1, ,.:-,,,.. ,, V ' ,ffl fd . ,N an ,, 4 K., V, :qfw-M 0, qV,,,.. r L.sg, 'A , it TL. ', ' w . , 'LQwV. x Y '-Vg . , 1 3 P .1- ' ' +' -- -qu - ki ' 'EVM - ' -' ' ' - V - ' iw, -V . V ,.sz-W1 41-bv.. -. , 1 ... W-' . ' ' V.-ii. , Wig iQ- . A. Fx ., Q: .V ' .- '-gg:-SQV. B 'fn -" 5 ' ' -Ti:-A 7i- f-ai" .. ' '-f , WT-y'."'s:" V xA-VQVSL- -v-,-- , M - '-vm, ' I: -V -2- , - -1 rg- ,fm - 1 , " 4 N V w.,- - - r sf' - 4 a ax N J' -Q -- 4- .. ,- .:1:-:f'?- ,Q 5 ,E V a- -, .4,w..f-2 ,iff 'F ' -,- '- Lf' Wi.-Q. -,4 - 1 ,V. Q- ,nw " iv' .w -j,if4ih--:..,,'v1.:-- , , , W . ,Aus 4,-.r , - ,'. yr i. n - VV ,, 4' , -.,.": -.-r-. V V . ts 0 " qs . 4 ff , -1' n U 1 1 1 ,X 7 Y a 1. n 3 'F- I 1 v ', 'K L 'UI 4 Q X. X. -. 1 4 Eu. N ' -,..2r ifT': ' ' ' A' . ' , -V. .4ki'w5"ff" 'L ,U ' vuvif- '--' Z 'ig' I ,. j QB' " EFT? ' -Z.: fw yi--,V 7 ,,.12g' in 1. , 3. "lv Au. f, .' - ,,.. ",- ,345 ' 'N A j- A , ' ,, , gs 1, ff. Y. 4 .. , - A l -J .V Ax, I Q 'D nys' -4.95. . .-4"-' 7 - A..- , ' ' ,TTY V ' fa 1: I E v J A . S. .,, 1 3. ' .I X 144, QI, M -- VA-an W.: .--' 4 1? 2 1 , ' fm' 4 -Jg?21 L 'RF Q , j , -, .V ' "IW: -9- A Q , ,ff-.1 3 ,qu ,Qi E .I yi ,... , 1 Ni. . Q , 4. 4, -,asc-A -H V S V., E 15:4 ,, X. - - V ,. A Vgfrii V , 11 V, ..- , . 1 V.-.,,g,.,L -, 'fp-x-ag:-7-11. , X: -4, , ,. ff Vs-W , ,V .V . -,-..-,- f a - , M ,, V Q MW-, A In V .V I3 .ix rn ,H , ' x ' . :.,,?5"5' -x, 5.12 ' .L - A 1 gf . w-., V " ,Vffdfl-C51 r -:Q .1 'T-w ,f 1, - ' ' " V -V L"'l,. " ,. ,.-I' , -V -, ., L2 - VV --L. . -V V' . VA " '. , H ,.,- ' ,V H' " 'F-EW 1. - 7 ' ., V .. ,V A ,Q . R V., ,,J-- - -..a.f--Q ,-sl 73, 1. , Y I' .. :j1::'z ..,'M.Vw:'- .,.. uw , VV , .. gf V . A fw L Qwiylfzjitz 2-. 4,1 V 46- 'T Qi, t. Y ,iw ,,,v -,, : Ll 4- ,Q X V::, JJ kv 1 4- - V 1 u - 7 4 ". , :V .1 -P, V tl,-:M -4 v -Q 'aV.-LL :-K.. ' V V f N ,:-V '.fe.-- 4 - .. , .,-.'--. . .. . fb- -- ' f-I.. . - " '-f 'e'-'fl- 'W A Q, -- --f f' 'SS'-72,51-f-Q - .' " A , I 5 QV-177 , "W '15 1. '-Sf 1 W ?'7?1'?5i'Sf:b24 . W, ' .V f y - V , .f 4 U -..v,..-.1 ,V nga, '-1. A 1 , "- - w. -vig ill - -gif" ...':G.-xr-, -... , ' -" W- Alf ' .. !.,'. ' .4 i'i' J"-,.. ...a..1 .JL-fEz.,, 'AZT-:ia-. , -- C 189 PORTS SCOREBOARD Basketball A 3 3 Wrestling Glen Oak Opponents Central Catholic 62 60 Glen Oak opponent Tlmken 44 58 Wooster 18 31 F1I'eSlLOH8 64 66 Fitch 5 45 Jackson 38 44 Marlington 40 B9 Marlmgton 54 45 Canton South 20 30- Hoover 51 50 . Cuyahoga Falls ' 20 V 3 36 Columbus Louisville 19 30 A "f. -Frry 1 1 P 26 33 Lbuisville . 5.6 1 44 Jillian 36 20 Marlington 1 lll' it 3 46 North cement 22 29 - Canton 3011111 54. 63 Medina Highland 24 31 Jackson 5323 it 4.9. N o . W1 QI-loover lvll . 57 5511 it M,CafitonlSo.utln A- 1 43 51 n n. n 'Albany ' L -' 1 .43 o W 41 -, .1 1 'Lqilisville n D n n A38 " 54 . Zanesville T150 59 A ' Glen Oak Alliance 39 44 , Chlppawa Tournament 2nd place 0 loses A Sectional Tournament 3rd place ' 7 510Ses Federal League 12 wins Over All Record 18 wins o 7 0 7 t A 0 Girls Basketball Girl s Gymnastics Glen Oak Opponents Glen Oak Opponents McKinley 37 '25 Garaway and Wooster 65.90 Garaway 67.50 Wooster 61.31 Cuyahoga Falls 39 35 Lehman 92-3 93-95 Central 46 23 Canton South 79.55 73.25 North Canton 42 28 MCKUUSY 85-4 55-5 Lehman 59 21 Stow 78.8 Linooln 49 34 Sandy Valley Forfeit Forfeit Maflington Lehman Bafbeftgn 40 27 Sandy Valley 88.6 84.45 Louisville 42 26 Youngstown Liberty and Canton Sguth 71 56 Austin Town Fitch 78.5 Youngstown 66.15 Fitch 67.3 Jackson 30 33 ' Perry 39 33 190 Swimming Eootball 1 , 1 , ,1Glen Oak Opponents It Glen Oak Opponents uron 109 61 State Meet 32253316 2 oster 115 57 Pat Looby-1st Perry 7 . er Arlington Relays 2nd place 50 yd. freestyle Jackson 6 Estone Relays 1st place Sam Seiple, Chris Fairless 8 ,ance 115 57 McAdam, Dave Canton South 14 Tren Relays lst place Hamlin' Pat Columbus Brookhaven 0 stone 105 64 Looby-lst 200yd. North Canton 10 ding 100 72 medley relay Marlington 0 tel? Resewef 117 1 Weiiton West Virginia 14,1 5 L - Vej? ' ' Q 100 KTM: in 721 ' 'f',L , AC-3 istgilafefei 1 , I D 6 1 ahoga Falls 97 r 1 75 I ' 13? kyRiVB1' - 88 ,AQ - IS VGHGY ssillon 94 l78 I I 1 tricts lst plaC6 A Glen Oak-Opponent Glen Oak-Opponent Glen OakQ Qponent te Meet 5th place ' McKinley , 15-4 15-8 . Dover 15-6 15-11 1 ' Marlington I 15-11 8-15 15-5 .Hoover I " 4-15 15-4 15-9 1 Central 15-4 1 15-3 I Aquinas 15-2 I 15-3 'Perry 15-5 ' 155-5 Jackson 14-16 15-11 11-15 Tuslaw 15-9 15-4 - Akron St. Vincent 9-15 16-14 ' 15-13 A Louisville 15-3 15-2 ' Tournaments Sectionals Louisville 15'-2 15-8 Massillon 15-10 15-2, A , Districts A it Ravenna 15-12 15-1 Timken 15-5 15-6 RegionalFinals Nordonia 13-15 15-11 15-6 1 1 g Place Number of Teams Stow 12-15 2,15 Perry I 1 2 North Canton 1 2 Season Record 17 Wins 2 loses Wooster Invitational 5 1 1 Lincoln and St. Thomas 2 3 ' 7 ' Dover Invitational 5 17 1 S Marlington 2 2 . Malone Invitationals 14 29 Lousiville 2 2 Won Lost League Record Stark County 6 16 8 1 Season Record Boardmen Invitationals 7 22 12 2 Carrolton Invitationals 4 10 Finals-North Eastern Ohio Girls Tennis Tournament Kent Roosevelt 1 2 Jodi Rizzi 8: Ellen Mann lst Place Doubles North Eastern Girls Sectionals 3 14 Invitational Jackson 2 2 Total Wins 74 Loses 41 191 VARSITY VOLLEYBALL '..,-. '.'Zf-L-'Tir' ,,: ,,: rf-"" T' ' 'J v ' :unix--5-gfixgqwi. N- l. VJ! :n m 1. 4- vw . , ' 1' :fly ,Y 1 4 v- 2 '-lffhl , -V I , 1 l V Ihl- my LJ.: ,,'l'l ...N ,AL i X Y :if ll 'J 5 . 4 r It H A , Av . --,FA N Aff I .. - - r fl if Y -1 Q Fl'-'l 5 3 3 E 'f ,fi - 33 ' i Girl's Varsity Volleyball: Left To Right, Row 1-Mary Ann Eadie, Polly Trumpeter. Row 2- Elaine Maley, Lisa Colianni, Terri Shisler, Norma Craig. Row 3-Debbie Fowler-coach, Nan Thompson, Pat Glew, Debbie Smith, Kelly Busch, Angela De Santis, Terri Tidwell. f ,, g .Y .- .. -. -7. .... .- ,TQ L- --QL i 1 Q , gas O N+of4'.2efMesx 45: , y -W '50, l ' A"" - ilk Qi-L.. 1 1 uw! .L h .ni ' -Q I S .ge M L, df AJ- 192 JU ICR VARSITY -fm ' f A 'y ,, L 'Q A 1 1 'ft ' ' . x ' " fl ' i B 'i X iii-2: 5, 1 ' A M - 4 0 , I' :Q ont 1 -, 2 3 2,2 g A V 4 S X3 1 it 4 .glzzfr U ,. 2 ' F' bi I W' -Q5-3654.413 A 1 - A-r7QEf5'?if721, A , , .S -If , 43 1' 2 U4 ,Bm , Gi, Xl 1 S' , 4 5 1 4' f A , Ui, .y ,xx V 'I In la Q-A-f.. n U i is ,J Jr' 'f 5 ' 9 -ii 2 - ei? are ' l , M '-. X T l S. l , Z 5 ' gg W Ji-M -:ri I f, Q if",-rg' x 1 .j I Q, 4' ' ' ' 0 ca , M 4 M , ' f 'ff' if - -' an--1 4, W P'-1 Girls' J.V. Volleyball: Left To Right, Row 1-Barb Steer. Row 2-Cathy Untch, Lori Hamilton. Row 3-Sara Lioi, Becky Whitmer, Cathy Geitgey. Row 4-Cindy Monfort- coach, Theresa Moomjian, Sandy Crawford, Mary Syler, Jeri Styer, Bobbie Summers, Ellen Healy. UPS' 'S!'Bnl"ma 'x vixl R. xv i B 'diff' A .4 -41 F-I I ,mx ,.-.- FREL HMA f' 1.f.F?'f'Ef,I-L' fi' ii ig Q i ' jf: Q ii A ' if :ai-1f4fEf.if ,f-4, i 'i' i J'-Cf -V .X-rl ifffiw' AP? 1337545 P' Q -N TG" 'r g' Tlfhjs ff Q I7 116 i r 1 L f 52:1 gi F1222 9 I , 1 A ri, X 5 X ,, ,x ,, ,F N if-5 3 Freshman Volleyball: Left To Right, Row 1-Linda Kitson, Michele Mani. Row 2-Tammie Nicholas, Kim Walter, Deana Linder, Connie Unger. Row 3-Debbie Fowler-coach, Bobbie Spitler, Nancy Bundy, Judy Wuske, Donna Preusser, Lorain Bolt, Gigi Sinclair, Joy J obe. 193 Q4 4 -cu' .L Hil ...alll-7 4 l , 'lr . , I 'f M 1 fs' .J ' 1 I 1' HUEIYI SBWKTINF FEET l71EP' lIE3Ef wifi up J' I 1 M if Sill IZYEI. v 1 u 1 xv 1 1 1 N 'i X L! , l f .AY I go- Al A ,.: W u-fall: Yin' 1325 gs.. Elli- -4, CHEERLEADI G- EST Reserve-Aris Beoglos, Nancy Wise, Val Espenchied, Linda McBride--Captain, Sue Harbottle, Debbie Keller, Patti, Flickinger, Lorie Stewart. FRESHMAN-Linda Garrini-Captain, Kim Fitzsimmons, Justine Kager, Becky Mercer, Kelly DeLuca, Kim Bryant, Claudia Stimer, Joan Krisher. 196 Hz,-Q-ak A , , ilu,-P: f 3, '. ' . , L J . .L7!.,-,gg -.A rf. , ,N-X. A5-. . i W. ' 'I 1, , -I "- . 'E " ' ' ' up -1 Q Q 4 I ' 'P X l :.1.....,- - H' f ' Q Y. J . aa ' AA , ILS P U f 1 I ff 3 . fs MCL! ,Qi ' ,1 it 1, xxx 'H P' .15 X A " v I 1 Y- . .- f ws. -' P , -7'-3293-5 '. 1651.424 ' . '. If I rflkw' lf, 4 . -g:E'?T:T'- A-.-e?, 'N Q:-' ' -FM ,V -...A -4 .fy H ,f Y, .. --..l..,,., .:.,,..- - - ? A..,,.v,t,,,,r, ,Aw W., 15, 11-V U ,haf---f-- 4 ,, -, w , w .,-A--EA., - 4 1 ' .x EG! XL az- -'T' .. '1-Q5 'ig 5 wwf!-yi, 14-Q, x Z 'S ,qv fl. 1-'--1 Mk' , 3 'i . 7-I J f H 1 X 'H e' Q. 'ff M. -+ fc ,r 4561.-1" 'gf',fHk, lx . .,I 5 X L ., ..1EfgQ. . -1 N H5 1 H 1 - , L I I 1 J ff? H- , lriglf ' :,r,3.",' ' EI.: ' "I-f'.:3 . -'Fr Af' lf- ' V ' +rv??g7l"'lq1-I 1' '-sflfubv,-Q-. ,- .un ww:-:.4..,.1-V: vp, 'Q5i5:sv:f.:-4353 , , .I M , EJ J -.., ,, 11-'wife JL- ,N H wz..?L'L' .V 1 - 3 , . .1 ,.f. -53-1 1 LA- ' ' 5: , -. z- " Q. ' wa, 1, R 12 :fix . W ESQ ' ,,-LQ 1 .H ,,,, ,fr1ffi.r iw fgsgmf J: ,W frff '5" f 'f"-14I . ,Q mi' ,A ' "' M:',lf'Z'1 w Q' 1 M :w H . , W 1 dz :Aw ,, . ,. i., MARCHI G BA f .1 ,Y-,., .An .,,, H -H f. :--A ':-,Ar N -fQT1F-i"H .,,,., , 4 , Yr? s :,.wg,w.. 1-w1wSl1' W- v" X .'F '15 1 '.. I2 W ..,. PM 1 -1- ,- ,. 4. 1 -' .1 'V . W. Y g AQ' A .1 Y ..- JA' X.. Qu.. ,..,.. , ,.- 1.1 M L.. w .,, ,. ' 1 198 ,,,.--4-'r--1 ' '-'gq".'gg,.1 MQ' ' ,- 3,1..,5- ""7i?,gf,a1f-,V 1f1i'."fu1 .- L viii, -2:2 -"5-Ei. - - 143: f-1gL.A.,. 14,4 -,sm 2.1.1 - ,.' if-qw ' 1 4 .4 -A A . .,'- I ',l,.,. K i WOODWI ECTIO Woodwinds: Left To Right, Row 1-Toni Guedel, Barb Blyar, Laurie Sowd, Nancy Strieber, Michelle Stuban, Denise Luther, Nancy Thomp- son, Linda Pryor. Row 2-Michelle Anderson, Sue Dodge, Theresa Kleptach, Julie Bartchy, Judy Berger, Joy Hunchuck, Carolyn Mohr, Craig James. Row 3-Sue Marzich, Mary Kanam, Cindy Bott, Francis Lanzi, Julie Roush, Sharon Motter, Kris Vanderburgh, Julie Moss- barger, Bonnie Dehoff. Row 4-Janice Shaheen, Amy Widder, Jackie Job, Karen Platt, Wendy Dickes, Sue Edmunds, Sue Strawn, Tari Smiley, Rhonda Chase. Row 5-Marikay Cox, Keith Balzer, Annette Davidson, Kim Powers, Jackie Jack, Jeff Nelson, Jill Price, Tim Mc- Mahon, Diane Mitchell, Betsey Conn. Raw 6-Debbie Douglass, Pam Byrd, Janet Graber, Karen Miller, Bev Cerretta, Heidie Anderegg, Dave Bogdansky, Dave Thompson, Pam Wenning. 199 BRASS SECTIO -MD' iid' r -L-1' Xxx Brass: Left To Right, Row 1-Gary Jervis, Bruce Gilmore, Rick Hicks, LuAnn Skelly, Jack Richards, Neil Kahn. Row 2-Dave Dennis, Debbie Beck, Lori Coates, Dan Doerschuk, Dave Rosenberger, Rick Dramond, Chris Menne. Row 3-Dave Dolan, Peggy Witzak, Paula For- chonle, L.J. Schneeburger, Lori Walker, Ed Zastawney, Jeff Moss, Rod Stephens. Row 4-Keith Williams, Jeff Hofacre, Mark Greenwell, Greg Welch, Jeff Green, Bill Dodge, Kevin Murray. Row 5-Peter Papadopolus, Gregg Fink, Scott Nobles, Gary DiAurio. Row 6-MaryEllen Kohler, Randy Wales, Steve Hall. vgqgg, 1 I . .wi I ' S . .N 5 if-'v' 5 ' '- argl 357.-:TZ -N. , , ' F 'E , ff: ' fflii 5? ' 1 F ' I r 'ix fi. L1 -' 5. .N ,- .. ,Eel 0' - I- 'S 1+ yr. v rv -jfn r .X M - , ,V -4,-,L.? X. . N1 DRU SECTIO ' i 'Y -,U 'Y - ' rv? T., Percussion: Left To Right, Row I-Dave Harter, Phil Manos, Kenny Kleptach, Greg Mohlar, Mark Botean, Terry Stan, John Kostenjak, Tim Definbaugh, Mark Reti. 201 L F Y MAJ ORETTE ' .12 Head Majorette Pam Mowery I-'1-.ml Rau' flmfl To Rigllti Reckie Lawrence. Cindy Lewis, Jnlene Jones, Patty Myers, Patty Griffen. Back Row fLeft To Right! .-X nim Vaizalirx. Karla Pavelzik, H1-acl Mnjm'ettG'PEn11 Nluwery, Cindy McGiness, Pam Warren. I 1 1' I SQ" , 1 7,1 Cindy Lewis Senior ,3--. la J Q!- .X-"-' -v "- --Er Vg. Q55 , .' 'L 'J' . ' --ri fix - 'ff' fr' ' 1 W5 If 'KJ b ' ll O! ' Pg? , ' Ji I' ff ei G' , X. . i. W Q' .,,. Z I , , ' V r r 2 re ei uk. ' ' il 1 I 'Q I 5 . -.-xW.:3 .f ' H 1- ri nu- q., QU' Patty Griffin Senior l 'fc' " ,. . , i ,yn ,T-. . ' ' M l ra. ' ' 1 N " fs MA sam, ',.I-Lx.P1lfi'4i..7 .- I- Far. ,,.Fi'-f'f'52YhH',,, . 4,L"xfJ31f.g.,g.'7Qj'- ff , 1 .55 '1' MJF' ' 'f'lf"' f .vm ' 5' 1-X--emi-'-4 - f N S - . S , i ii I ., Q 'Q' Y, Y 1 'gi:fr.g.f,.i44Q2, -. xr ti ' " '- 'Ig '54-Q xg iff I 1. 1 ir ' JI as F1 P ' V -. r 1 A. ,ff M 'L K 1 N . ,. 1 7 t 4" '4 V A ' 'Q L 1 1 xr ,574 0 rm ' .. t i 21, v' 'r L ' if ff i' rf f 141' . M 1,1- L"?-lifwr WZ?" " '5-Uh:"i"f"-.gil - ,gif :YM 'A 'im ,n' 5,,,1F14fl!, '.,.. Y X - if h w, ini: m, is ,.- w I '- .---' 1 N'-v 1' V.. as x. V, X - , ,, ,','1.z-P, yg 1 1 ' uf v . f .1.-"iw-fi , A Q Q .. vu' Jis"'-"wl:'A, '5 ' qi r , fin- .,- .X I 1. , x J 1 'TQ' 1 R: U, , J . . , . J Ki.. A li- 1, , ,Q 1- Vtf 1 J: ir, 51-2-'."f' f 4 A ami- 1 -X... :ff -,.,4 ' kisiiffl' I .iv Beckie Lawrence Senior , 4 if , 'e 'X , Jolene Jones Senior fy, Patty Myers Senior vw- gSIf,g,:'A'R,"f1p QQQ-L.,-:.-JL, e . 1 --N ,z-.ef-::5,'f-1-1.-544255 53 37211: -Q wgapft 'EIA '7 ai' -. 11 b' Y-J. 6 V,,- :Q -gfvvvf ' 7, .- ff -. ' 5 ' i.Jj'- if-ivy. in-. er r' - . a,""a6-.ff":ff3 . '79 , 'lf 1 xjhfl ,I ' , , ' . 1 , wg ,- 2- s,-"A 2 -- ,- X- ,, ,. , ,I f - .z 1- w, , ' 'bin ' 1 Y H., 1. ww. -' Doris Rhoads r Alternate MI .,., rs xv, Cindy McGiness Junior -., r 1',, -f 4 I i f-' " 'Q YA n i - ,fn 'af i- i-'rv - ".', 1:.,i P Q, c N W -3 f 155. Wx! ...E 'uv , Karla Pavelzik Junior -, . . M f , , 'stay N j- . . , .1 'Q . f ,W fri , v . ,. -mb, I Y , i' V1, J an , - V y - N1 Uv , .I N ,y .V 1, slrf, -1' 1 V - -L '- , ,,,, , V L 4 .K 1 H ' ' f-.Ska i" ' . - 4 "fl .51 . . . 4 .-,53 3 -' 1, 1 4 1 ' , I E-,fx J 1 I 1 -N I wif N fi my A1 SWA, fix: W' N' ' . ' w h w ly?-v I ik 3' 3 J' 4 '-r ' . N 1 " 'rf "' , -, L11-Hfllr-"-'A' 5 H3 g ! -gn Anita Catalin Junior 1? E. - ,Ml . , ,L L .,,3 xi.-" , A ,Ii Pam Warren Junior 49:9 - -,,,, .:f1g.TQ'A zos 1 , g"' ' -v fl - M ,., 9 H fl ., B is -- -.-H A M- W RT 1 , a. as wa N' X- as 3 X 6' 3 :ik .1 . ..-. me , .M ,. Q .fl jf' 1 r .gt A-KA , g, I f -,! W., 1 , ' - --- . fm 5 P' eww - ll sv- is T' ..1,., 1 . I, . an l if -- - 1 ., A, , --A'- -7- .i.'... K sea, ., f A 1 ?f i Q '.'gQ,E7-ff-' '.Q , ."' jYou.'g3anhgyg ,' f W 'S,jT'-N . Nl- . gf.. 'B A K wir Nl 5-Vx' M 1 X. TU 1 A Xi NDAMQ f YANKEEl, Jim Zians -------- Pam Schneier ---' Tom Palmer ---- Kathy Feiock ----- ------ G loria Th0fP9 Paul Kaboth -.--- Benny Van Buren Mary Ellen Kohler - A - ------- SiSt61' Miller Kathy Boger -----... -...-- D oris Miller Barb Greenham- - - v'-'- Meg B0YCl Nick Addessi ------- ---' J 06 Boyd Paul Winkelrnan- - Stan Anderson ----'- - - - John Armatas ------- ...........Mr.Applegate ............L0l3 ....-.H-JoeHardy . . . ..... Rocky - Vernon Smokey Rod Stephens ------- --"------- W 91011 Mr. Bruce Shelley -----'---------- . Director v ,I W r E X. y, w 'G+-fi' ' 1 ini-7. E Q 41, I Y ' ' l E-, ins! Mrs. Alene Mulnic Choreographer k ........, Mr. Alan Rubenstein -------- Guest Director ' 1 V11 .Ln 5? W X , ll? , 1 , 1, Y x r 5 . ,. ' Q, A "". X vx I' . ' 1 I . :M I ,, , X - I 3 ig - J -,...! . . Q j x . A ,. , 3' V. X . ' A X ,. - , L Hair? 3. y ll li A , 1 ,A " A- Lf .bu , i V -11'- . ,P-Z. fgif g. - f g 3 fq. ,:, P X 65x f ii. ggifyf ww' , . 1 . . , ,,... , 1 1. ,. X ' " EI ' -1 ., . 7 1 , i .' iii 1 . '- z I ' :Jr-V 5 1' 5 . 1 A Y , . . Q ' , , . 4 4 -. 4 A ' n f , ' if-X' fu . , f , W X I X S 'T s R A Q It v I f ' N ' S . 7 ,,T..... 'II ' E: S : I I .x.' x N-f gg, 7-1, 1 5, o N J, 1 ap i awif 'I I -. f' , Q -. .-'F '1 , 1-x. x ER f ' ki -2,4 1 Y 3 V JE s :sk 210 3,5 I X, iii 'IL x ,A 3 N I ,- !' 1 if 1 A I a n if A U 4, . , fi--44 J. V 'las N I IAS' , I .L x J 4 g, N U V fl 'ff '54 J 9 gg , , L59 ff' ax ' 4' I9 ff ' . ,pm .M 1 3 4 I X4 1' ' e' ' im ,uf -we 'G ' -W.. air' -A fu P"T' N X 1- ff' HL y A E ISUAL ART "SHEPHERD BOY" by Pam Apple "LOST TRAIL" by Joe Stitt HDAWN7! by Kent Cawthorne UTHE CANYON" I by Peggy Hershell NAL f-152 "FOX SQUIRRELH by John Denczak athy Dlslmone RUNNING OUT OF SPACE" C . . HSNOWY OWL', by Kevin Keplinger "SAY AH!" by Lorrie Cocklin Renee Strasser "SERENITY" Vint Gonser n . -'.a- 1 ,X x of "WAR OF THE WORLDS" Jim Holben 1 if N i B A A" 5f37""' I' ?nQ'f-W 'QEISS-I HH: ..-.. -4 if! F- , .,f ,f 41,-. -1 ,21- . , ,-,21- ,veg F, 1-L ,iii ,fi . 5 'lc- M., 1-Q? 's HOCEANSUNSETN - " q i f I, ,. . 5 1-, 1 I- ly! b L1saCo1a1ann1 ff 'f i' 1 " , B is . y i "BUCKET" ...uns ,,.L,..u- by Sue Bishop "WIN TER FARM" by Bob Simmons X X fb k ,.:ss:- .S Z ' '. 1, 1 ffl' "' ' "HOUND DOG" by Barb Greenha III , , ,--AU Y X-la , V--T -W .,,..vf ff' 7, 15+ Q -- 9-.2-:"f i S 1 -' 1 ' .A. 7,0 x E Z V a ! safyfat 3 50 e y o ff .affsfw U- - . . . may-if . E' . 1191, 2l'2:jk,L1,i-' :an ff HQ. B W I Q23 IX G1 , elai- ,"- . 9? CQ , . N - H-V ,.,-W .Wi fl "-E' ,, -f A wi. ' 2'1- ii gy, A A 1 li gi ' if Ll, in Ml 1' 'Ei -. 'Y 0, fl :rj 5 i ,xv ', -- Anil. 4' H'-f' f ' -Q L ,. i C 77 by Terri Karam 213 lf. . 71, . rztfvv X .,7, y , "WONDER', by Dan Haidet - .Q 1. Q4" W- "TRADE WIND" by Lou Eliopoulos x X '. N' 1 , ' R 1 7r'r'??f.uJ...,. H.. . .,,wffII-' 'K 2 " I C46 "LA AQUILA" by Heather Hallawell HENRY by Jim German "EXPULSION" by Walt Gates W Y .. If , A -5.-IHKY f Jiri? uf 15: NEI 'I X5 . Y B 4 , fx R I ' . 1- W- -'fe A'---'-qI.+'lQ-.'2f5?g-H1.- .h F5115 ,f Q ' v ' I T -will fiwi im I K A -I I 'leb fy , I 'RF I 5 - A I A551 -1. 'mm , I I If ' Q 1 Ll Cf,','x,l,.f1 .. x gi .L W, I 2 I1 :I A Ex My Ll: A ,ylfmgg H, .Qu Q' ' JQ TE'i:2' v V, Wg-,' 1' f. ' v 1' 1 I . 93 NI -M , 1 93114 , : I I ,A 'giqgi f ,I 1 A I - ' y .L,, 1515 xt Q jgf-,L . , --A . f...-f 'if fl - n "CITY STREETS" j f Www-9'q 554 l n ' ' 1 ...-,. i.Z..f,,,.. . ....5.-,.qga,5 i,,.,2 l' f ' n w '-' ' ,, . " , y eresa IC ar s A e I ., - , , fe., 11 + .I . . -4.e1--I 214 VISUAL R'I - 1 1' '. , A-i4fjf:f?7i3, ' f w v 7' -if ' , -1- xd'1f7'?"- aj' ' 1, .'1,'i. - 11 ' f Q - QI wg 5 5, Ns. - ,111 - 1, V, if ' ,-f,nL- Y .LW ' -223' , , ... , .. 4...,fl 5 I EMU-K N" ' 1151" ""x " w ' w '1- L. 5527! QM l ,. -" ' ' I' 'Lf Q- 5 . 5+ ., f "3 '5 f ' 'fb in' PQ f , 1- wi 1' rrzdf ix if Q 35:45 - fi A A ii X-- 2 571: arch 'G f . 1 f x f v 11 ,K 5 I 'r', H '11 ff I Q i l x Y' f -- if gl , W Y l if X l 111 X . A A V 2435, I Q. A 1 f , .A-x!i',.., ' 3' i V. H . .Lumina Jwfj- 1: n y any f " ' -'Q , arf ' 'NNE 1 N iiii fm i - mg J lv i f:i",1'f'i NA Ll.. Y ,.-,569 N :rf W , yn 2.11 3 N 1 V .X 3 R ,A if X :A ,x , ,- 1' Q f K LJ fi L llU3f..J-'FJ ""',Z'J!L'V'T'Kj"-4 ' -L l-...1'lJL,9'- -uni L-,.',i,g',-img -:A Q. x.:....,,L,:'frf :z,,.,,,..,,.,,.. - Y . - ,'.-.y,.. ff. --,df .1 gg -gan.-,. 1, , , Aj' '51--.,g , 411 f':2a-- -Hn lf' -f2swif-'-fig:hn:-f:- V - :lu-i-Q' ,, .,,, A gehi.. fw. U.: 7' 4, Q, Lu f fr ffr- f--f",-'-f, ms- wwf, H: "TINKER" "FARMERS FUTURE i by Andy Tormc by Bambi Phillips POETRY AND PRO E Morning Song Rising very slowly, The sun dispels the darkness, Awakening the night. Rising very steadily, They Are Only Names I am surrounded by people. People whose names I know, but whose faces are covered by the ground I walk upon. I will never know more about these people other than their ages and the two most significant and traumatic dates in everybody's life. This information is recorded on row after row of dingy grey blocks of stone. Most are scarred with nicks, scratches and cracks from time and weather. Also implanted in the ground are bronze-colored plates whose in- scriptions are now covered with snow. At this time of year, there are no real flowers here, the few flowers seen are plastic. However, the layer of snow has a resemblance to a blanket- keeping out the cold from those beneath it. The quietness could be peaceful to many who visit if only it did not symbolize what so many fear yet no one can deny-death. Patty Trumpeter Winterscape Winter-bare trees shiver in the bitter cold as glittering snow swirls in tiny whirlwinds. Care attempt to climb icy streets-somewhat like the human race-always slipping and back-sliding before reaching the top. The sun explodes into flame, Burning rapidly. Evergreens covered with soft, fluffy sonw appear almost warm while other snow-laden trees Retiring Suddenly, stand naked and freezing, as the brisk wing The S1111 fades i1'1t0 night, whips through their branches. Sleeps soundly. Lu Ann Skelly Renee Strasser Cramped Style Bedtime Thoughts is what I have a bad case of- because of you just when the act is going smoothly you enter the scene- an endless commercial- and screw up the whole picture. Maybe I ought to change channels- or better yet TURN THE TV OFF! Leslie Dougherty Before I close my eyes and go off to never-never land, my mind drifts into another world. It wanders back to those good old days of skinned knees, hop-scotch . . . and even fairy god-mothers. With all due respect to present and future, my mind carefully repeats the important incidents of the past twenty-four hours like a tape-recorder, so that a single experience of the day just past won't be missed. Marlene Silver Nightwatch Standing here near the window, I reach over to turn the lamp out. The light of the moon appears on the tops of the rosemary plant growing in the large green pot on the wide sill. There is no trace of yellow in the moonlight. The moon must be somewhere over Lake Erie-far away. Just look at how it stays in the sky, like a balloon over a carnival. The day is torn away by night in an orderly pattern, as though it were supervised by the eyes of those craters on the moon. My lashes brush the window-glass as I jerk awake . . . Moon, you're a guardian, a watchful eye, observing all. Pam Bowersox Dancer A carefree soul In a world of her own, aimlessly flying The heavens. Birdlike in form, with a light and feathery style, Her mind is all her own. Seemingly untouched by human faults She covers up her woes And she fights away her pain By dancing endlessly. Her quest to us is quite unknown. Only she knows where to go. Her soaring spirit leads the way As only it must do. And as her form dims from our sight A lingering effect is left- It leaves the eye to wonder And the heart to seek. Eleni Shiepis A Meditation Freedom is not the bird's flightg It is his decision whether or not to fly! Cindy Carpathios a child i am a person quite ordinary and small my mind looks up to things i don't understand at all diana diflorio I'm Not You I cannot take' your shadow away from you, I'm not you. I cannot feel your pain when you are hurting, I'm not you. I cannot see your dreams when you are dreaming I'm not you. I cannot take your place when you are dead! I'm not you. Ron Pryor Cedar Point Out-of-Season No more tic, tic, tic, tic, tic, tic, tic, tic . . . as the roller-coaster inches its way up The long, towering, first hill. Gone the screams and the skin-crawling sensation That comes with flying down the track. Oh, woeful is the sound of no sounds! Kathy DiSimone L. , , , Vg V. .,. I 5-. li' ff. mr.. e E1 1 -'Av .,:,, - 4 1' rr ' Pg? K tifliiil iifflggf-f'-ziwr' gl iff? 7 Qfi 'xii 55.'i:i5M'fST5' fl! 'ze A ' .Q -2 if.1""i'J':"'?'!"'S' MW:-ff: , - e-1-.fun .se -L"7-' '-" +--E-L 1,311 ii.: ji A Ili' "'-LJ gf' . ll' if ,tt X . " g,:g,5:.j3Q A , . ,-, ?g.g!w2gl+.' L...- ,N xr, Q-,.if:QZQ! -. I , V gg:, .g4g .M 5 l"E5l""l ' V 'V - .74.12f , my", 'Q' " "1 V, H fs . wr, -nr -1 ' - 1.12-ff- ire A 1 1 1, .1 A". L.4,-,:.L.:,-5:55-A5 .2 .V 4 V 'T Q . +9 Y A ii. -2 , 'F llllll THE M USETRAP Cast Mollie Ralston-Sally Kandel Giles Ralston-John Looby Christopher Wren--Mark Nicholson Mrs. Boyle-Christy Duckworth Major Metcalf-J eff Greek Miss Casewell-Esther Turkeltaub Mr. Paravicini-Scott Sachs Detective Sergeant Trotter-Nick Maxin , 1 r .ffl RFP Q ' 5 N npr! N-Kiki Production Staff Director-Chris Carson Technical Director-Claudia Sammet Set Design-Doug McCray Student Director-Becky Whitmer Stage Manager-Becky Whitmer Makeup-Beth Cavender, Kathy Beitler Lighting-Brian Johnson, Tom Sharp Props-Paul Baughman Costumes-Tammie Burwell Set Decoration-Diane Scheutzow, Mary Ann Woodie Construction-Steve Myers, Keith Jameson E. 7-3 -., F- 4 - Q. ,' r EXPERIME T LTHEATER GLORY IN THE FLOWER directed by Nick Maxin LOOSE ENDS directed by Ann Greenberger Ii. :bid SHAM directed by Pam Schneier INFANTA directed by Jeff Greek 0, Q-J C' 5 - L. X' X -.4 f , 6 4 I vf A, ,. , ' 'fa' 'Ll' V3 lg-1 ., 1--"": , 5' . L , Rx f cz Fx .-. 221 G OUT ,-Z .X ., 222 4,1 -uri " Director .......,. . ' 5 Student Director . . Sta e Manager Priscilla et al ...... Barnaby ........ Aunt Charity .... g .,.... ..... Parson Killjoy et al ..,. ..... Mr. Peter Fritz Esther Paul Fowler Scott Dobbins Marcie Kuntz Mike Linz Kathy Stiles WEET LA D L1 4' X , . 7 Hi A V41 , ly, 'A 'ptr 11? f- 1 .A 25 11 , H vr ,. . ,,!..n 5 E In X A , H ' 1? . , A . 1 li 1 "1 4 'J JV'V4 JHHHY "'J"4 ""'T D D WI DE EMBLE TWIIIQW 3 me, .liliigl m wr X 224 JAH Front Rowg L.R.-J. Jobe, L. Sowd, W. Dickes, Second Rowg L.R. Mossbarger, B. DeHoff, B. Cerreta, T. Guedel, B. Conn, K. Reno, A. Third Rowg L.R.-J. Shaheen, T. Kleptach, N. Thompson, J. Moss Walker, Fourth Rowg L.R.-H. Afentul, C. VanDerburg, M. Kant Miller, E. Zastawny, M. Greenwell, D. Crites, J. Green, D. Dolan, Fifth L.R.-D. Hatter, M. Botean, T. Stan, G. Mohler. xf' ff.. 1 X I ui ,iff 31 , , i -ii. 4 Q Q lji , 1 Il i 5 l A V vfflil' VJ: 5 'N ' lvl? V, Qi , .glw ,fir i illllfl llll. , f Ill? wall. 1 W 3 H31 l 21325-5 l l fl?" hilly. 1 ' 'l Y il N N N Vlrll I First Row, L.R.-S. Dodge, N. Streiber, Second Row, L.R.-L. Pryor, D. Thompson, P. Griffin, J. Graber, C. Bott, J. Roush, Third Row, L.R.-S. Hall, M. Kohler, S. Marzick, D. Douglass, H. Anderegg, J. Price, P. Warren, D. Mitchell, Fourth Raw, L.R.-R. Stephens, G. Fink, G. Welch, D. Rosenberger, L. Coates, L. Skelly, N. Kahn, K. Williams, J. Richards, J. Hoffacre, B. Gilmore, P, Whitmyer, A. Davidson, Fifth Row, L.R.-R. Wales, D. Wallace, C. Menne, B. Girard. I' . i ff I' fi ,. l HL, I I -r rf' f' .- " I figs ,, I lg- N -' ' -'f ' 1 .,,.f1,fl1f ' ., 011 ,, , fz ' ' N ' ., g K - '-Qjfsgfj ' " 'Z 1' l, V, Her' E p.- n-. If fi ff ... -if " 'f M -'fgii "-Q J 45: A yt .- . ,ratify !."fjQ .,!i,'5"P' -Pg, 'A 'g,,,,v'If1"! 5 5 '3 Lg: 'f'49i,:, is-r . -' 1 V Ll ill' -YV " If JAR -. glglifli ,sg ' 2 1 1 i,:3f.jg,,A .ff .f J. . f Y , .. is 1""l':',7: , -V -J-:jig :L ' ' I.,1P-" ' ', -.- gs, President, Rod Stephens, Vice-President, Dave Dolan, Secretary, Jackie J obe Treasurer, Tony Guedel. 6855 . SYMPHCX IC BAN B First Row, L.R.-S. Edmunds, S. Motter, M. Steuben, M. Anderson, K. Platt, Second Row: L.R.-P. Whitmyer, B. Blyar, D. Taylor, P. Wen- ning, A. Davidson, LJ. Schneeberger, C. D'Aurio, Third Row, L.R.-J. Bartchy C. Moore, C. James, P. Papadopolous, B. Dodge, Fourth Row, L.R.-P. Myers, J. Kostenjak, D. Denise, T.Diefeubaugh. 226 J . L-,YE ll . 2 4 'L Mb - J, Af-. 1 I g . ff I I . lf I, - .T ?v 33 Q " V . I . m . 1 R! y H D6 First Rowg L.R.-T. Fouti, T. Smiley, A. Catlin, Second Rowg L.R.-P. Griffen, T. McMahon, M. Cox, D. Bogdansky, J. Jack, B. Pelfrey, K. Powers, Third Rowg L.R.-P. Forchione, R. Hicks, C. Menne, R.Dremann, Fourth Rowg L.R.-D. Beck, D. Dorshic, P. Manos. 227 Wai' F' 'Y .ffm ,ANI ff ,A qx f ffkea X aa,-I-"" ,QA .. Finke: .. . M D. Allen, T Alm, G. Amantides T Balou h, D. Barber M Barle L. Baum C Beuter C. Brown K Brown K. Bruce J Ca eta L. Carn ' 1 ' g v - ya : ' 1 s - y y - P 1 3' han, T. Cekansky, R. Clapp, B. Colleir, M. Conn, R. Cooper, L. Crabb, K. Dager, G. Deal, D.Dodge, M. Dolan, C. Dremann, J. Ebel, V. Evans, A. Fillis, R. Franks, D. Gilmore, V. Guedel, C. Guster, S. Harbert, R. Heiermann, J. Hendrix, B. Hudson, R. Hushour, D. Jordan, C. Kaiser C. Karaganides, J. Karolewski, R. Kasler, B, Klingmen, C. Kosich, B. Kristoff. -. , --'45 412' - fx. f"' X 228 am A s in 'Q 555: L ix' ' f.-115 f . B' fi, f ' . .- Q 3' V? G. Ackerman, D. Anderson, J. Anderson, A. Andreadis, N. Baker, S. Bay, L. Beck, V. Bednarz, K. Beitzel, T. Berry, R. Black, T. Bodnar, D. Boyd, J. Bukoffsky, J. Carpenter, R. Catlin, D. Chewning, J. Clapp, D. Clark, M. Conn, V. Coons, L. Cope, D. Coutts, C. Dawkins., Doe- bereiner, D. Donato, J. Drovdlic, M. Eadie, B. Edwards, B. Frazier, M. German, W. Gilpin, D. Graber, B. Greenwell, V. Hall, B. Heinicke, C. Hunchuck, L. Iams, J. Jack, J. Jobe, K. Jones, K. Kavanaugh, J. Kager, T. Kerr,C. Knop, E. Kovac, G. Lillie, C. Luyster, R. Maly, T. M8I10l. ',,4 Ex M. Linz, P. Lioi, S. Lioi, D. Lowery, M. Mani, S. Martin, P. Meister, C. Miller, D. Miller, R. Myers, R. Otani, T. Otani, D. Overmier, S. Pal- lottini, C. Petroff, J. Piarce, M. Quintero, K. Rafalowski, J. Reifsnyder, P. Reinhart, E. Renkert, R. Roberts, C. Rogosch, S. Roshong, J. Ross, D. Scott, C. Shaheen, T. Sherer, J. Shetler, J. Shively, T. Smiley, A. Smith, J. Snyder, D. Storm, J. Stuckey, J. Styer, E. Theis, L. Theis, S. Warstler, T. Williams, K. Yeary, L. Young, R. Zeller, C. Giffen. -L , V 'X ERFQ. Q i I fjlifi :Tb 4 ,I , " .., lug. if. VJ- ggi 27134 JF- 4 . .,-. 1-8.6 , if 'Wei J . .X fx fl -of X Q A A J. Marks, T. McBride, S. McDonald, J. Minor, L. Monaco, K. Moser, M. Moskowitz, E. Murray, D. Nichols, D. Noble, H. Peffer, A. Perduk, C. Petroff, L. Philippbar, P. Pillot, P. Polosky, N. Ramp, G. Remenaric, J. Safron, S. Schaffner, L.Schrag, J. Seckler, L. Shackle, B. Sills, B. Epitler, K. Stage, A. Thompson, D. Watkins, L. Weiner, B. West, D. Willaman, S. Woodie, B. Young, W. Young, D. Zastawny, J. Zink, K. itzpatrick. 229 12 ri 4 ' I Q Q' 5, Q 0 3' Q' L - - . , Front Row: Linda Schrnucker, Judy Yarnell, Kathy Feiock, Laurie Sowd, Sue Bair, Janice heen, Georgeanne Foradas, Janeen Bertsch, Patty Griffin, Cheryl Tietze, Mary Beth Fiely, A 1 P E I I A Strasser, Tammy Snow, Julie Roush, Sheri Fowler, Brenda Cooper, Debbie Smuckler, Barb Claudia Lanzi, Sharon Gilmore, Pam Schneier Middle Row: Kathy DiSimone, Marlene Laury Costea, Melinda Harmon, Mary Ellen Kohler, Bea Blake, Stephanie Sedon, Lisa Diane LaHue, Kathy Guill, Tina Fernandez. ,,.,---' l i l ' L 230 1 v Af- ' , 1 i 75 F E1 . 'Y' -v 'P' ' L. kv, ' Z ,. Jennifer Andrews, Barb Greenham, Kathy Boger, Linda Limbach, Mary Rafalowski, Lynelle Schrag, Debbie Douglass, Heidi Oberster, Sondra Palmer, Kathy Kramer Back Row: Jim Zians, Nick Addessi, Dean Guscott, Dan Moss, Bill Manos, Tim Parr, Jeff Moss, Mike Gooseman, Rod Stevens, Lee Tsangeos, Craig Anderson, Paul Kaboth, Barry Girard, Paul Winkelman, Tom Palmer, Bruce Neff, Mike Lair, Derek Williams, John Armatas, Dan Homer 111 - iv ' ' X .11 w M " if 'zfr mwwft. 1, , ,Mm 11, ,, ,N Q1 up I i K.. 231 DRIFTER Jn, ty .25 Ei' T? f w K 1 K RK U9 V , 4, 1 Q-if-1 IIT First Row: Georgeanne Foradas, Heidi Oberster, Pam Schneier, Linda Limbach, Kathy Feiock, Second I Sharon Gilmore, Paul Winkelman, Kathy Boger, Lynelle Schrag, Mike Lair, Laurie Sowd, Third Stan Anderson, Barry Girard, Kathy Guill, Lee Tsangeos, Dean Guscott, Jim Zians, Fourth Row: Tom mer, Paul Kaboth, Rod Stevens hge? lem! 'J ,fini 232 --4. 2 7'! ..- a , L N' 796 1-X ,sv va 'Yu Q u I -4 I 45 A 1 O- fly 2"--Tv-... 1 U .J"'G' M, 4 5 , QQ A'Cappella Officers: Front Row-Historian-Kathy Guill, Treasurer-Jennifer Andrews, Back Row-Vice President-Paul Kaboth, President-Tom Palmer, Secretary-Laurie Sowd 233 CPHCMCRE CHOIR 1 l T. Adams, R. Alabach, D. Allen, K. Anastis, A. Anstadt, T. Antoniades, T. Balbo, B. Barnes, B. Bartchy, P. Baughman, F. Beaty, J. Becherer, A. Beoglos, P. Bernier, L. Birmingham, D. Bott, C. Brown, T. Brulport, S. Carson, J. Cassler, M. Chase, D. Clark, S. Clubbs, D. Copeland, S. Cripe, T. Dickes, S. Dobbins, J. Drylie, C. Dunlap, R. Fitz, T. Fleming, J. Foradas, R. Franks, A. Goehring, C. Goodman, G. Gottsabend, L. Gramoy, V. Guedel, C. Guster, P. Hildebrand, D. Hormel, L. Huffman, S. Hunt, A. Jones, J. Jones, K. Kavanaugh, D. Kellos, K, Kitzmil- ler, M. Kuntz, C. Lanza, M. Lapczynski, M. LeMasters, C. Limbach, M. Linz, K. Lynn, B. Magisano, T. Manos, T. Marchbank, D. Marsh, D. McCall, K. McDougal, J. Milleff, C. Minster, J. Monaco, T. Moomjian, C. Naves, K. Nicholson, R. Nixon, A. Oberster, D. Overmeir, L. Palmer, J. Pierce, P. Pillot, P. Polosky, A. Ramp, S. Schover, J. Scopelite, L. Saheen, B. Shalenberger, J. Shoemaker, D. Shoop, C. Siber, S. Silver, C. Simpkins, P. Speyer, C. Steinman, K. Stiles, R. Stratton, B. Summers, P. Thrasher, E. Turkeltaub, J. Vrana, B. Wagner, C. Walt- er, A. Wareham, S. Warstler, B. Whitmer, P. Williams, R. Williams, L. Wilson, N. Wise IS' , 'uf as-. 1 if 47? rr it 3 N12 34- l'w?'i'fki. K-,,' V CB KWH A L 5 Choir Council: Jim Wise, Aris Beoblos, Theresa Brulport, Chris Swanson, Becky Whitmer, Lori Schrag, ChoirPresident75-76 Louie Theresa Moomjian, Rusty Tiel, Patty Bernier, Deanne Stratton, Lewis Huffman 234 FRE. HMA CHOIR ' 1 D Barber J Baugh S Bay, B. Bernier, D. Blackburn, L. Blankenship, C. Booth, K. Brese, L. Brigham, B. Briner, D. Bryant, J. Bukoffsky T. Cammel, L. Campitelli, B. Carozza, N. Carpathios, D. Cerreta, J. Clark, B. Collier, S. Collins, C. Copeland, S. Crabtree, S. Craig, B. Dan- iels, T. Dering, L. Dirocco, C. Disimone, D. Dodson, D. Drenta, J. Edwards, K. Fitzsimmons, P. Fowler, L. Frampton, B. Frazier, N. Glosser, G. Gooding, J. Gooseman, D. Grasse, D. Grinstead, V. Hall, M. Hansold, A. Harrington, T. Haswell, J. Haverdick, D. Hickman, D. Holben, A. Homan, M. Humbert, J. Jacobs, D. Javes, J. Johnson, T. Keener, C. Keller, T. Kelley, B. Kinisley, M. Kinley, K. Kintz, T. Latchic, S. Les- lie, T. Lloyd, S Lump J. Mains S. Maupen, E. Maylle, S. McCahan, A. McCall, M. Milini, A. Miller, M. Miller, J. Mizer, L. Monaco, G Moore L. Moore J Mbrris, D. Nichols, S. Okey, D. Patterson, E. Pettini, K. Pfabe, J. Rice, F. Riehm, T. Riley, L. Rininger, T. Roman, K Royer,,M. Royer: Ci Sabella, S. Schaffner, L. Schrag, J. Shafer, J. Shori, D. Sickafoose, D. Stratton, C. Styer, C. Swanson, R. Tiel, P. Tsar- whas, S. Uminski, G. Wade, R. Walter, M. Warner, W. Warren, W. Washburn, D. Watkins, J. Welford, J. Weis, J. Wise, N. Wise J 'ggi' 1 x v I ,, ,, -:,.v,. r , "EW 1.- 5. q 1' 1' 7 'CTW'-.J 14 A ,V gc 1-4-rvgfqfl E -E AEI' , 1. '.r:.- L1 ,,.:..s- wfzff .G...,, d,:,J'APK.'f 1 U 1,- M L W f 4 F f ,rf 1 .1 1 , 1' f ff J' ,, 'J if N 1' I'-4.7 ' 'f. H.: -,V Mx, . ,1 .--, in-. x vm - QE Jn 'Vfxiii V QA! Gam! 1.ri9fU?JlQPf!L 1:zuvHwff.f11vQ1QJaQl JJ? R S- yn' A K! . A... it ' -w J If r"""" gy., -. fbmq 5' GN fl 3 l 1.-, F, I fr I ll , 'ri .- S . .i :X I . ' v F J Jb' eh .,.5:,x. . ?- L. if' 3 A ., uvg5L4.idim'iifM:fE! ' 1 f-. I ml' if 1, , J-:pow iii! TUDE Tcou CIL AS M w xl .J i. J I' 1 ,FW Jr ff - gi.. ax, I ' 1 ' "M .. 1 xn 1 ft- . 5,11-:J Fifi -X .n- "1 -31 LJ' f ., 5- X - . 1-v i ' . 1.221 . 'QQRLS-" ISHS Y-4. g'5"f-Pr: 1 H42-Q-3 4 Q ' "TW: if " 'ru' Y'5Nf'1i5- -' v 'f'-L-ff, ' i ' 1. ,-f, 2 Za-1' 'I . " . .VISIT ' -'Aw 1 - f ,..1.g:5g!n . ,. ff- 'r I ,'!3"ufH-a"':' 1 'ff .Amp "t:fT"'7 f b C- 'CW ' . . - lsH UQ' . IQW-.U 1' I as . Q .- ,,N., 4, V -Z- P X , . .,. ,- V 3 ' I A If l , IM l X' .-rv' 4, J fl, ,L Q ,KN ' l ,xg - l '- A41 4. 54"w'1.t"' TI-3 -' j - 1 . '.,,. 1. "f "vt ,4 "' , ,- N ,.... Q - V. n f . - 1 : -. 1 if x , . . agp " " N ' ' -...,., ' .uw-"..gg-l.' ' 4 ' 9'-L.. 1.- '11', -'ff sf . '- J V - ,j ' .ui-.,gu,f , ' 5. ,,,1t':,'j""' 'E 43155-' -r 5 . .,, .:. .. -, 1 1 ,yf 4Ji, nv3':3y 4 1.1 -L-4"-ff.'fuii'-.f3a.4..gL-Sf ' 1 A vf.:5.'.' ':.2:v,,J 5. ' , ' ' Q74-M ,k, ...ji-f,f3.!fl4..syg1+5?ki: Y . 3.523 , V15 -2 --,, . rf.. .f.w..f -A,-','-.Lv-1' I ', ,,.-QV, ' -:fl - , - , -"' Q, ..1.-X -"M -"firm-',."'-,-' --A W ' 15,1-21 f 'if' 1 ,I Lx 'I 14 .NHL '-"- " .Y :H-5-if N-.i.x.'-y,v..f, -ig: 54551, in M-.f1wf.-+L, L '- f D3 -' ' 1--. '- ' .,. ,g,1 .' ....1:.,u-.:f'..3.-':L'H1.,. '.:.' -'f r v-.4 V - -1 1- ... 4:-f-. 1- .- 5.--.-Jw!.-1.32"-sw-'. . M- .1-ff,-. '. - Q' '- 1--'A ' H "eff" --f' .2'f2fv.f--3.145-V., -3.1 , Nz. "1 .v-. . . 1 W- , I-. 7' .An 11 1,1 wr: -Ip . -4,15 ,-n .5 ' , .5 . 1'?r-' .--frxx-pa.. -2- ' s ,mr .ff HQ.-A' Ffvgiiifwf-':ii9 1. LJ. . -132: 2291- ff-' .,. ".rq.L-fx--.fl -wfffiT1:1.Aw'i W- -H' .1 L V-sw' -' uw .., . . V. fcf.-'tP'3?f,f -V . 1 M 1.1 N1 .ff -,.1'.Qw vif bgiia-fs'-.. uf..-.uf-J.,-f:1'.g " wt:54':'A2 . ,.- .I ' A 'Q - 5 , 5 "Y vf Q 'f ' 'X " M Q if."--55315iiiif-ikEJ!ffT. - ' 'F ' mfr,-+-"f '- . ' 11 "l'.f'Tf'4F . + V .ae-gm., rfmvei .411 '- ' 7,15 E-:Jw Zi .GF-fr-rw: V - " "'.:'f1ff:.4 Ltsg " ,'f:E'1-if?-'fiqfff'---.,' 1 r . .: ' 5.1-ualf-'5b..".ffn' 'fvf .' ,1fw1P.1:'-vw..-, H 5122 ' .. L...,. A - sm:fftc.A::'+wZQ'--N L A t H l 1 ' mi. ..'Q.'5,-,?:,f:g,.'- .5.g,3g.g3:LQW?..:iE:m: NT- 4,549.5 1.27QA?,i5xQS,w?:V,.lA.:2Hi1 ff 'li Lf 1 Fi iifi 3327 51- -- I 373 M tiff TE'-o . . - as frm: :Wil -fr:-1 .fsY---1-Q Mr. Denms M1l1er-Adv., Paul Sh1nkle-co. pres., Ruth Koutras-co. pres., ,v-jqigf-V-'13, ,5Q,.,i3-jggybps-,gg5g,f1:,gK2, ' Q31 . . . . ' 1 . - .ua-: -A-L.. ,jygf-:.,,:3 11:3 'rf , InAy:I-t1"-.muh-1.?.-QQ..-,Qii, . Karen Krlsher-secretary,L1saColalanm-treasurer A X ' 1.1-v-A-'ff--'f 14---ff --f---- 1--x , x . N ,. V ..-4 5? ' .rfirft ,I , N A . . - ..- ' - ' ay my " -, ,vw 1X I- 5. If gl , -, .... -Tv-, -ff-H'--5' ' , f -a - gg, f ww, .-...-,4.-. f ' Q . ,Q J," . - , V- '-U ,Y 4- i V1 V, 'Q - i ww- in . .4 .f.fa2 " A 'Ae - . , ,,,,..'.....p- - Sift I' ' i f"' , -- J: - ' 'jvzv' i Nvifz gqik. , M, ." V Lf. m',- w . .....,. V . 238 -nag U1 .Jw-' W... ' 'K - . if 4 gd' F , 9 f- 'F I, -3 7 ' ,K 'Y"7:' .4 L ,IL --5, I - ' 'A ' ' V W- 10" Y 1:-r Q V H g 3 . v TQ'-u. E 1 . Senior Represenatives-Janie Mercorelli, Ellen Mann, Chris Cook, Denese De Garmo, Mike John, Paul Winkelman, Paul Shinkle, Phil Yacos, Jim German, Margaret Stern, Sue Bishop, Linda Babtist, Becky Lawrence, Kathy O'Donnell, Renee Strasser, Stan Anderson, Rut Koutras. ,"'Y3'-i 2 ,,,. ..,. .. ., 1 I , 'P iiii., ' 'l J , ...,...r so , ,Q a- r 'J' Q- J -. K,-5 , N F, ,: Q3 ' I E X A V 'u f QV! U I' 1 Q ,. 1 . - - ' ' ' ' ' ' Michele Schillig George- Junior Representatives-Peter Mottas, Scotts Sachs, Dennis Cohen, Richie Wilder, Jxm Zians, Christy Duckworth, ' 1 , anne Foradas, Brenda Cooper, Karen Krisher, Jack Richards, John Armatas, Mary Drumm, Linda Spldle, Mary Rafalowoskl, J ulle Brooks .vc- fwiere' xx' 1 i ' J ' . 6 D D a,', 4if:i,r,,, 'lr I EYE COLOR HAIRCOLOQ 5 fix 1 ' - i it all . 4 1.1.-"" ix ll' Q sg 4 1, i 'J so C Q ',f'j,,L '1 ri ' f' ' 9' v Student Council is the integral link between stu- dents and administration. One of Student Council's major accomplishments was the policy changes in studyhalls. Committees form the heart of Student Coun- cil's working structure. These committees handle anything from student complaints to decorating the halls. Acting as a major ser- vice organization this years projects included Football Homecoming, Turnabout, Applecreek Penny Drive, and M105 Disco Night. The West Campus high- lighted the underclass year by holdin a West Campus formal dance. Student Council repre- sents the students of Glen- Oak, and promotes unity throughout the student body. Y :M l , -'-A-WDM J- , I -.1 will l W 5 V, ' gil 1 W Q f Fr 4517 ' Ay .,.f ' - . ' ' l' ge. 'W fi "" 1 1, X32 . S is ink 1' ll. '- ' vi - -mt ' 4-J , 'li Y it 239 il TUDE COU CIL EST .na ' -4- g v b Xu R ?' 12' ,,,,C,g,I .fy 5,0 I I Mr. Thomas Kauth, Advisor Officers-Tanya Smiley-Secretaryg Cathy Untch-Treasuerg Scott Sypolt, Paul Baughman-Co-Presidents Lf' we 'big-..- e -'f 'fc ' as Santa WM' '5 at 2 Sdffb 3 J W wxemmmh m mm s Kg, 240 P 1 5...- 'v .An -'X Ri Ns R -vcsifigll HdmmMw,M -.,.1... 'L ..Q.-...- ,,,,,, .ssamanil -Q-Q x..4si.A'n-dr Ah! a Sophomore Representatives-Row 1-Jim Gastin, Theresa Brulport, Barb Weida, Carla Limbach, Nancy Wise, Paul Baughrnan, Tanya Smiley, Cathy Untch, Scott Sypolt, Bob Harbaugh, Bonny Young. ROW 2-Aris Beoglos, Gail Meola, Sandy Meeks, Dave Wasson, Bob Hudson, Mark Johnston, Gary Grasso, Doug Overmier, Rick Otani, Mark Nicholson, Kevin Marciniak. The West Campus Student Council, under the advisory of Mr. Kauth, con- sists of two Co-Presidents, a secretary, a treasurer, freshmen and sophomore class representatives, class officers, and advisors Mr. Dolan and Mr. Harding. The West Campus Council coordi- nates many projects with the East Campus council, as well as doing many separate projects. Some projects the Council has been involved in this year were Homecoming, decorating the halls, selling candy grams and candy canes at Christmas, and sponsoring and organiz- ing a semi-formal dance held at the West Campus. if i J' X A l,pt..,..- -f' .QA If X1 . ,f-JW' V - L ,f .K 'w bn ri a-an-.W-.--. ,L , L A-in 1' I5 2 1 I r 4 , 5 ' ,4 ' Q 2 f l J ' fi 'S : ff 'T V. 5 L . - LJ fl Y if 1 3 o :- -fig Lewis, ' Muni:-' -, fi"".'-.-:1L.l'- ' ""1l1li?I" Q' r:." :wh-ew ns,-, -ng, ,W ,,w,,f,,f,,,,,,,.,,-61' 5 f"f"'TT ,.',,,'?',f-U .Q L ' i- ,3 ll-V - xiii 'glzfgsfiiiii L- A ' A - l ,e.w.f,-ssfv' If -- ef .5-'I u31,Q1.'2,,-5: 2-,igfz Wfgihfgxxfg- .-2. ., -.at 11-:-'. -Y 113:53 af: , "1 F:-50'-vp, 2. i' .-ff, - ' .rs'.', .1 1-.',',--:lf .r,":1'fii2'.f'ffi13 ':"f:'2fQ,'?g,fX.::, ,-.,f- -i - W, ,- wer, .-eq,-..v1e,.5 ,dl-N. ' ' - can '- .135 ..-f1'-'-4215 1'-a1b1Ta-UQLFEWHS Lai. Freshman Representatives-Row 1-Kim VanNostron, Connie Unger, Pam Ward, Amy Baker, Jan Shori, Lavonne Codispoti, Joan Krisher, Donna Preusser, Louisa Valentine. Row 2-Brenda Collier, Julie Mizer, JoAnne Schaublin, Linda Kitson, Sara Lioi, Michelle Mani, Leslie Imes, DeAnne Stratton. Row 3-Chris Green, Debbie Ceretta, Chris Karaganides, Delaine Drenta, Chuck Belles, Jim Wise, Larry Ridolfi. 241 W if fi GERNMi CLUB The German Club started the year with their annual bash known as "The Oktoberfest". There were plenty of appetizing dishes and volunteer members of the band provided back- ground music. The highlight of the evening was the Root Beer Drinking-Contest in which the contestants tried to drink a quart of Root Beer and avoid passing out. At Christmas, the club members went caroling at various rest homes in the area, singing was done in German, of course. At the end of the year a picnic concluded a very suc- cessful year, in German Club. ,: Q- -fl ,M 1 ix -N. rv' , 1 3 I Mmm . .1.-,, f., W'-,-.i 1 v V HQ. '--vffz ' r ' -' . '. - - -1+.' ste Na.-, vc f' T mfs..-Nz, . 4'ffrl9,595f'?is 512Qw,gJses+ " -"- fur-p-v 242 -Nix, Officers: Seatedg Ingrid Gubesch, Mike Turik, Robin Schmid, Standingp Marc Schneider, Mr Rettman, Kay Fellows, Neil Kahn lu -' Ag . .' 'il ' ll tl FRE CH CLUB . .4 3:1 ' " H594 PI"-4l'F'l Fltlilgi' Af Advisors: Miss Britton, Miss Manniko Officers, Back Row: Judy Woodring, Vice Presidentg Margaret Stern, Treasurerg Barb Greenham, Presidentg Beth Cavender, Secretary 1 V J ' , 'li -nh M ' 455: 191' fl u . - was has-F :FP " 1 I v. .R . 9 EX Q j" P f ' ' 3 -is-' 4' 11 :1 'V 7 Ww Q Q X? Y" .1 fwfr? French Club's first meeting was the "French Olympics," with French games such as bango, Simon dit, and mille bornes. The traditional "Monte Carlo" night was a big success. Stu- dents received chips for betting, while roulette and craps were among the favorite of the Casino games. Players with the most chips at the end won prizes of French bread and cheese. Entertainment was provided by our own "Can-Can Girls." De- cember's event was Christmas carol- ing. We participated in the Inter- national Dinner with the Spanish and German clubs. Our final activity was the progressive dinner with the original French dishes at different members houses. J. '- . el , N ,, ,W . r 1 is 'i V.. rg .I.C.A. CLUB The letters V-I-C-A stand for vocational Industrial Clubs of America. But, VICA stands for much more than that. It emphasizes leadership, fellowship, and the right to be free in expressing your ideas as an indicidual. The VICA club is an interesting and worth while club to get involved with. During the 1975-76 school year-at GlenOak East, VICA had many exciting social, club and civic activities. Together, VICA represents fun, excite- ment and pleasure, Apart, VICA stands for You, the most important element in making the club work. Teresa Saliola, presidentg Kathy Kreger, secretaryg Pam Whaley, reporter, Deborah Hoffman, vice presidentg Roger Myers, advisorg Richard Taylor, treasurerg Karen Mozea, parlimentarian, Kenny Thorne, sargeant at arms als.. Professional Members: Roger Myers, James J. Carroll, Angeline Creekus, James Jewell, George Turkal J 4? gig! ,,,.,.-1 as 244 Ohio Office Education Association consists of 9 clubs: COE, STENO I, STENO II, ACCOUNT- ING I, ACCOUNTING II, CLERK-TYPIST I, CLERK-TYPIST II, CLERICAL I, CLERICAL II. The main purpose of OOEA is not only to assist the students in es- tablishing their realistic employment objectives, but also, to develope leadership and ability by participating in Vocational Education. The following describes the personal characteristics of each of our clubs at GlenOak. Throughout the year each club has their own individual ac- tivities in which almost everyone in the classes participates. During the year our club has srgvice projects and money raising projects for their class and club use and experience. In our business classes our teachers find companies who are willing to show us around their company. Some classes were fortunate enough to take many field trips this year. Our busi- ness teachers and school advisors also find jobs for the students who are qualified for them and almost everyone at the end of their senior year who wants a job, has one. In February and March of this year, the state of Ohio holds business contests for students to compete against one another from different counties, regions, and states. There are usually five to six students sent out of each class to participate. W 'x ,. 2 j Wi ' 1.1 4 fi r COE--C. Bradley, Parlim., M. Stephan, Sec., J. Klingaman, Treas., D. Cushman, I-list, K. Morrison, Pres., Sitting, D. Modock, V-Pres., Mrs. Bockbrsder, Advisor, Ilf'."'.f Y ' ' V iii: if AccountingfComputing I-K. Snyder, Hist., P. Harrison, Sec., D. Boske, Treas., H. Rhea, V- Pres., D. Beadle, Parlim., M. Shori, Pres., Mr. Hershherger, Advisor. 112' '-' ' , Steno I-L. Nagel, Treas., M. Speck, Hiat., D. Blile, Parlim., M. Lupe, V-Pres., D. Thomas, Pres., T. Livick, Sec., Mrs. Standsberry, Advisor. V L.: ,E ' , iss-61 WDKEIYWI .A .,i.-11i.5,.,s,. 41. is-' Clerical I-L. Lombardi, Pres., S. Haubert, Parlim., L. Laird, Hist., S. Shaffer, Treas., T. Schep- plet, V-Pres., Mrs. Turner, Advisor. OOEA 2 21324 OOEA-Chapter Officers, Sitting, D. Rhoads, Treas., S. Ritchey, Sec., Mr. Kouach, Advisor, D1Modock, V-Pres., D. Thomas, Pres., B. Dehoff, Parlim., Mr. Carroll, Director Vo-Ed. AccountingfComputing II-D. Rhoads, Treas., T. Mueller, Sec., L. Piccari, Hist., T. Fox, V.- Pres., R. Caley, Pres., B. Esber, Parlim. fAbsentj,' Mr. Worst, Advisor. . Steno II-P. Volkert, Hist., T.Decker, V-Pres., S, Ritchey, Sec., B. Del-Ioff, Parlirn., R. Mancini, Pres., Mrs. Smith, Advisor. ' ffff' I 1: 'Eiljf l , Y New J.-, I- -,- is 551-,ttyl , Av F... , ' igiw,'i,'iii -I , ' 7 'fi ' . ' ' ,, f'Miiiii : vi r' ' H 1 Qi 5,4 l' ,J iff,-5,4 4 rf-' 1-'93, wx. I , - I ,J ..,g'fFtg ' , j at g ,C , -..,.1ly,.. Q . r gf I- A L+ -', aw' ,ml f ' - 'V a .ei 4 fi 4 - r if -1 , . 'i I 'V .Q ,iz 2. - i 1' 5,1- axifi-gg J: J 1 V- ,L 5 5 . Q -, ..- -"Sw-gl-.LJ bl V D - , ' ' ' I 13 -N NL, Q, ' Q' -+A , , .3 af, Q +1 Ibis its -carrie ' ' I ' if Clerical II-L. Shoop, V-Pres., L. Polsinelli, Sec-Treas., B. Marulli, Pres., Miss Shafer, Advisor. Clerk-Typist I-P. Crawford, Parlim., B. Pittman, Sec., S. Porter, Treas., L. Butcher, V-Pres., S. Carter, Pres., Mbsentj J. Lee, Hist., Mr. Isler, Advisor. Clerk-Typist II--D. Church, Pres., D. Herraiz, V-Pres., M. Nicodemo, Sec., S. Herstine, Parlim., J. Howard, Trees., C. Davis, Hist., Mrs. Smith, Advisor. 245 5: 3545 pq ' 0 'i : f' A' - ' ,'f"AJv it it fries-, i3,ri5'nfQsfzF if 9 'if li f ts: M scour. u I-: N E A Gil? Elin - x XXX x 5-1W'X'1Q E' lki-ltil-F711 1' -ni "V !"TN " c if it 'L 'l '711'fg i ir , !-1' 5 - ,Q Y gym, it ul Jr ' mf H ' 1 - 0 .ii . Y ' ' 5 .Lx x I , La' Y x ,g 1 x R- 'Y k I i V ' ' - .V ...ggi f-. ,A 7"" 1 'lf' " I I' "' ,ff 'Q f5:. I 4 rf.. :"N" fi il-K: AJ '75 i J g..fz'er..,v w ' .4 get F . Khql L ., h,,, U 1 1-J' fat U 2.3! A,g..f.- ,gf ,, '-.' , ' "35'7,3, j fs ' Y .nfl I -i. I A ff, I AQ' 919 5 .33 f ! .:if 1, 4 : In 1 -- ' in ' - 246 FLYING 100 What is the Glen Oak Flying 100? A pep organization? Yes, but it is much more than simply that. A spirit of unity permeates the members, weaving the 100 individuals into a single, shining star whose rays touch and influence everyone it comes in contact with. underlying each and every activity of the Flying 100 is the feeling of self pride. The ultimate goal of this organization is to instill this sense of pride in everyone. Peter Mottas, Kathy Nicodemo, Joanne Correale, Chris Cook, Pam Hildebran, Bill Staugh fi V iiftiilg iiilll lex, . 5 O 'COO fi i is.-I J du. :assi .,. ' -,,nTi,'x:g 1 V w 'Y 3, - Q gffilgl, frrlhsfffn r is - Q f' f -1 i r tears: Q l ' V ' ' ' -1. R- i ' 1.. 'Q.-W +-t .r nil is ......- - , -V , 1 W g ' 51" I ELECTRO IC Electronics consists of understanding electrical- electronic components and circuits, the reading of tech- nical publications, understanding electrical electronic diagrams, use of various test equipment, safety proce- dures and the diagnosing and repair of industrial elec- tronic equipment. The first year consists of mathematics, AC-DC theory, and basic electronic circuits. The second year consists of solid state, motor speed control, indus- trial heating, logic and digital circuits. Other areas also include radio, television theory and repair, and television camera Work. 5 ,5 f"-l .vuifge A 247 1' I V 1 a P r g Q v 1, f ox .- 4 ' j if :V D Nuru. in 'xl A ,K lx'--wp.,-f i' ilu , A 7, q-, -,Ll g . it i , C. . Rusty Luyster, historiang Mike Watkins, Parlimentariang Mark Murphy, sergeant of armsg Steve Petit, vice presidentg George Manos, presidentg John Janello, treasurerg Herb Smith, secretary. VARSITY GO GlenOak's first Varsity GO club got going with a variety of odd things to do and places to go. The club is new to former Glenwood students and seemed to have gone over very well. GO's first outing of the year was a trip to the Coliseum, where watched the Cavaliers host the Celtics. Other activi- ties were a movie, Night of the Living Dead, along with a camp- out, party at the end of the year. 'Sb aivwvvvihw 1113 . Ltigpxsr X X ,-- 11' 4 if 'Q A 'N 248 GOBOA an -s 'r- ,, .1 1 -x if is u 1 1 1 dvi dis!" ll of 'P J if 'tics lit! ,V f- - ""-Y..- Row 1: Barb Shalenberger, Connie Unger. Row 2.' Brett Scott, Andy Fillis, Fred Klingamen, Donna Preusser, Sheilah Teolis. X This year's General Bus- iness classes formed a stock investment called the GOBOA Corporation. The purpose of GOBOA fGlen- Oak's Bullish on Americal was to give students first hand knowledge of how to organize and operate a bus- iness. General Business stu- dents elected a Board of Directors and officers, sold stock, and then invested their money in a corporation listed on the New York Stock Exchange. Whether or not GOBOA makes a profit for its stockholders, it has been a great learning experience. N- sf' WM, it 'if' 'WN-K, ,M 1. ig Officers: Chairman of the Board, Scott Yutg Treasurer, Jim Gasting Vice President, Dan Copelandg Secretary, Kim Harding. 249 l' ' 1'W"'I X I gi 'si f V 5 I I ' is L 5' A J r 4 il? ' X .L I FOOD PREP The Junior Food Service Pro- gram, provides training in restau- rant business. The class studies gourment cooking, and exclusive dining room procedures. Students in the Junior Food Service Program learn to make salads, main courses, desserts, soups and vegetables. They also serve in the dining room, manage the kitchen and even wash dishes. Every two to four weeks, the stu- dents alternate jobs so at the end of the year everything will be known to perfection. Twice a week the dining room is open to the public and the Glen- Oak faculty. On certain occasions there are banquets for private organizations in the Oakroom. Several times a year the Oakroom is open to the GlenOak students. iii! il E , n SRV- , yi, ' of wir" 1 . ,W -e-?"' -'FT' - lf.-I-ll if Qnf-4x4 -- 'f 'af r'f " ' H-.. 250 P' 'QWQNIUF ' Z- , ,if .9 rk. Frida: vultupuv--Q.,-Q., W'- kr in 'zu ' 4 X' -. --1 .x 'B A Food Prep Officers: I Left To Rightj Cyndee Fernandez, Kathy Fernandez, Brenda Giar. RT GUILD s-12 Rye, X -" HUA ll Officers: Secretary, Jackie Lutherg Vice. Pres., Tom Lewayg Pres., Tammy Howardg East Campus Rep., Paula Steveng Tres., Pam Grimm ' 4, f "9 1-,N vw-U aan- N , 315 Ll 'l l T' f 5 111 iff 2 l A. , ll' PQ AK Q l aw - X '1 e- N 1 , . 1 J' 'arf 1. g , 12.4 all 3 141+ .1 K-Nw I E The GlenOak Art Guild is a club organized to bring artists together to work towards similiar goals. The Guild has meetings once a week to discuss man's creativity and how it relates to art. There is an additional meeting each week which provides studio time for members to work on projects. The members sell things that are made in order to fulfill art needs. Some of these needs are field trips to art galleries and museums. The club does art re- lated work for the school if possible, such asp murals, holiday decorations, etc. The Art Guild's goal is to allow students to do art for themselves and to be exposed to fellow artists. 'VX l.. X, M, V .r ljifl, "' .2 if S lf '- , ,d ia--V 55, I ' Q' . Us 2-Q fa N X K i 54 Q, .1 , -' ' an' .Q . r Q 'T1 A ".. - J ' to p, 'ff I, ji ., t il 'J' if 3, ff sm fb -V --.M illa K D ri gm 33' fcxt .fn , . E-L ff in f 11 . 1 9 01 fLeft To Rightj Paul Steer-President, Jeff Sisterhen-Secretary, Craig Anderson-Treasurer. f 4 . I 252 LEUU GlenOak Senior Drafting Cluh was formed for the purpose of promoting the technical drawing skillsg and open to anyone interested in drafting. The club promotes field trips to various industries and invites guest speakers to discuss various areas of the Drafting field. The club promotes and sponsors an annual Model Home Contest open to any member. Various outside activities, such as skating parties, are also a very active part of the club. Members engage in various fund rais- ing projects such as Silk Screening and Candy Sales. ...4-f' - . fy -N , Q V ,'1 1 .4 .p fr' Ju! ' " ga, LEN AK Joanne Correale, vice presidentg Bob Shoemaker, treasurerg Stephanie Perrett, presidentg Tom Brownsward, reporterg Yuvonne Adkins, secre taryg Mr. Dyarmett, advisor. L. 1 -'le DISTRIBUTIV.: l X' . if A we 3,-""fH e' - ' as , I lt., Q is L P, K ', g .1 lv 'ed DECA The 1975-'76 members of GlenOak DECA participated in a number of exciting and re- warding activities.During October the class officers were elected, four of which went to a Leadership Conference in Columbus. For Christmas we collected food for a family less fortunate than ourselves. For money making projects we held a garage sale, Worked on in- ventory at O'Neils and sold Easter Candy. On DECA competition this year, DECA placed second in the district with eight winners. Each of these winners participated in State Compe- tition in March. To end this year's activities we had an Employee-Employer banquet in May. 35'- ' ll .. 1: , I . I-., A V, .- .f. 1, . .li ,..d.J 'HS John Adams, Peggy Bumgardner, Regina Boley, Pam Meola, Vickie Miller, Cheryl Sheaters, Mr. Mastrione 253 gF.F.A. 4 -41 2? Officers-Left To Right Anette Koller, Sentinelg Beth Preda, Reporterg Dave Sevarfs, Treasurerg Theresa Kline, Secretary, Kathy Lobsiger, Vice presidentg Dave Clark, President. 1 I The primary aim of the FFA is the development of agricultural leadership, cooperation, and citi- zenship. The specific purpose for which this organization was formed are as follows: To develop compe- tent, aggressive, and agricultural leadership, and to strengthen the confidence of boys and girls and young men and young woman in themselves and their Work. 254 r' """'-A -- f - N ,:.-gf-gnu-ET. . NV FET! . 'Ir N, .2safi'13iES:2f ' 'L V ' 'gi . , o , 4,-sg, . 9. . 5 M Spanish Club devotes time to the continual growth and learning of the Span- ish language and culture but eliminates the every- day classroom procedure. Our Ole Day and Christmas Fiesta exhibit the customs of the Spanish people in addition to providing a good time for all. The club made a trip to Bear Creek. We also took part in the International Dinner. The dinner included food and entertainment from all the language clubs. The year was highlighted by the an- nual Spring Fiesta. . 7:0741 YM' RowLg fLeft To Rightj, Mrs. Williams-advisor, Becky Kramer, Diane Mitchell, Pam Wenning, Becky Slawson, Virginia Russo, Sharon Schweitzer, Sally Atkins. Row 2: Scott Goodman-President, Debby Ceretta, Marikay Cox-Treasurer, Rhonda Barlow, Vince Colaianni, Dennis George-Vice President. Absent: Sue Pastor-Secretary, Jim Wise, Kevin Marciniak. 255 MQ... .J lfkr K ,qw-hilt 'Y F: -Wifi xii., 523 s, fs:,,1y+ eg ,E 'iipqfggfirifgs 'pg--,. we - 4 Y 3 S L.1-fry V K Y r fl? ' ffEfE1Ef'FlE?f'T L, ,asf ,g,,., ty., Wlifffl'-Qc.-f:iuj,9i'1 LW:-7,-?5'V'f ff 4 ":f--15315 '1'-:Li-' if: .-5,-f'53"' ' ' "-'f-f.i-w Q".J , . , 1' 5..J,..:,- -1, "Rf4i:1 '. V,3'i1.-"rf'iK. y, .sms it 75, w' 1v.f'.'-V" -111,1 I' 'Q 2,121 -,+ ? M -,fi rw UQ,- Llm, . -- ':, H772 -f 'fu-' sir 'M r: f'1.'.,iA 1'f- , :Q T'lT":?'if'i1 Ali MK" The purpose of O.W.E. is to prepare us for the world of work. We are required to be employed a total of 15 hours per week. We also attend a class of instruction related to the world of work. Instruction is given in responsibilities of employment, money, management, insurance, marriage and family, and other topics related to job and life situations. Our teachers help us get the jobs we want, they also require us to keep 20 95 of our earnings. During the year, we promote various fund raising drives. At the end of the year O.W.E. sponsers an Employer-Employee banquet. i wR, A 71 'fl'i'L 'g nu sl mr- 'YE O.W.E.-I Mr. Drotovick Nt? O.W.E.-II Mr. Hillyer Q5 46 N 256 -..Q-ii. O.W.E,-III Mr. Petroff The Math-Science club began the year with a Halloween party, held at Stan Anderson's home. A visit to a haunted house climaxed the party. In November members visited Mount Union's computer center, where we were taught how to pro- gram a computer. It was a very rewarding but confusing experience. In February, the club's main activity was the Science Fair. Club members helped to set up, run, and clean up for the fair. All in all it was a very successful year. MATH- CIE CE S Arif' . .. a X Advisor: Mr. Wheatly, President: Mark Bruce, Vice-President: Chris Cook, Secretary: Mar- garet Stern, Treasurer: Lisa Kirk, Chaplain: Stan Anderson. i i 5v A?" NX! AX KJ 257 1 2 11-7 'uf .V Q ' --was 53 V 1.1 if -4--J-' - Y-- ...-1 . , ,,,. , 1-saw -. :aff nun- N'Wf.:'r,r,-. . u-1' I-., ,- -..N 3 . wi' iw' I Tfxw' ... O -, .,u,k! ., ,. - M. . W sf . Q "T C ' fix? L, qi. - 'Ar T .F.L. The National Forensic League offers students the opportunity to practice their speaking skills at weekly tourmaments. Students speak competitively in such areas as extemporaneous, oral in- terpretation, original oration, humorous dramatic, and de- bate. The NFL's goal include giving experience and instill- ing confidence in the speaker. The National Forensic League had a candy sale for their major project. The rofits were used to send the - Zi' ' .L V... 1-!fl' 5 . - -Tl P students to the Pittsburgh Central Tournament and for other functions of the club. The cornpetive season for GlenOak has been a success- ful one. The climax of the season was the state tourna- ment at Cincinatti Princeton in March. Several state qual- ifiers made the trip. E if T if Mrs. Ross-Advisor lst Semester, Miss Bixler-Advisor 2nd Semester, Mr. Fernandez-Assistant. asf 4.5 J.-N M. Heiniche-Sec., K. Prater-Sec., K. Jameson-Commun- 2 --ax ication-East, C. Duckworth-Co-Pres., C. Riehm-Co-Pres. I I . is '1 gx 3 QQ' ., F. FHA We the officers and members of the GlenOak Future Homemakers of America chapter feel that the main purpose of F.H.A. is to help other people as much as we possibly can. But at the same time to have fun working together and to share our ideas with each other. We meet new people and learn to respect their values. fThese experiences have en- riched everyone of us the club.J. As a club we have involved people in the community in many of our activities. Such as having a party for children at a day-care center. i . c 2.- , ' ' y 4' . ,lf A 5- P 1 si ' I .Qaa . 'K .ru 1 4' ' lf fi il K gg fi c S J' Carlene Cardwell, Hist.g Mary Jo Sassos, Parl.g Sharon Nist, V-Pres.g Stephanie Cooper, Treas.g n - - W i -.ai I ii' 'r 259 ' it We z .df 1--- --.. -. MAOI-II E HOP Officers: ILeft To Rightj Mark Gulling-Treasurer, Ron Gallucci-President Marc Kennedy-Secretary, Steve Portilla-Vice President. Y Machine Shop, a club comprised of both junior and senior members, enables Glen- Oak students to learn the skills necessary to loperate complex machinery for the production of metal parts. There are two classes in machine shop that the students attend: One is called related, which is a classroom, and the other is lab, where the knowledge obtained in related is applied to the operation of machines. Activity is not restricted to the school, for the junior members have gone on field trips to the Ford Motors Division, Excel and Holton Machinery. Th students also engage in a number of recreational activities such as swimming, basketball and football. :la I '-ur '-'PH - -it-A--t ' "Q 'Sf ,ti E Y 47 57 erm! 'tl x l Officers: fLeft To Rightl Joe Shaw, Tim Miller. 260 C0 METOLOG 'UE' 'I C Vi if U , Llivg ' . il , K' 'A-gm. , I X L ' .Af " ' as J 1 is i ,-. 1,- . ' 'Ns . , -L - .sg -h. - if-Q -- Cosmetology refers to the scientific study and practice of beauty culture. Not only does it mean washing and styl- ing the hair, but it also includes caring for the hands, arms and face. We are taught to bleach, frost, tint, cut, permanent-wave and style the hair. We also learn to give manicures, facials, mud-packs, eyebrow arches, and hand and arm massages. Cosmetology is not all fun and games. We study anatomy and physiology of the body. We must learn the bones, muscles and motor points of the head, face and arms. The diseases of the scalp and nails are also of great importance. During our junior year we learn the techniques and skills required to be a successful beautician. Our senior year is spent working in a shop at school. When a student has finished 1500 hours, she is qualified to take the State Board of Cosmetology exam. When she passes the exam, she can immediately begin work in a beauty shop. Pam Whaley, presidentg Kim Battista, vice presidentg Martha Hickman, secretary, Teresa Saliola, treasurerg Stephanie Manoff, parlamentarian. -....--,.. 5 . ,.. :mg f! - s .ly ,.. 4 .. 'llxl' .fr .QA A yy., C 261 I fi 1 . - l Y 9- 2 if 5 . gg f v Cx I ,I E ii. i 1 v . i 5 .fu 1 'Q . A' V Chuck VanDerburgh-Srg Scott Sachs-Jrg Kathy Boger-Srg Mark Nicholson-Sophg Sally Kandel-Jrg Paul Baughman-Soph. nu 'A f '53 ,r ,- ' -.J rg . 12' 4" 'lf'-U5 ' ,.s'-.lt I .- ,,a , . vu...-.N -4 C vo"- flz A' J". 'lv Advisorsg Miss Carson, Mrs. Sammet. --..-"W ' F' I V . 4.4 L 262 THE PI S DRAM The GlenOak drama club is an organization dedicated to the theatre arts. It encourges the active participation of high school students both on stage and "behind the scenes" in two major productions and several one-act in the course of the school year. The GlenOak Thespian Society recognizes and honors those Stu- dents whose dedication and hard wrk have made them outstanding contributors to the theatre. '5- v V M e , I X -cr Y' 35'-6 -.J N F' - IFL 953.5 Fzllilf-3!"' 21'-2. X 'fx'v:L.. I X, flllf l.55 an QLENOA , 'I'-. PRSDE -' 1 ,. A r " -, 4 , 4 1 :.f ' , 21' '. . , V, Q ., - . . I rr Eagle's View, the "voice of GlenOak", is a class with "class", Its unique laboratory atmos- phere enables the individual to express himself by combining learned, standard journalism tech- niques with his own personal ideas and imagina- tion to create the final product-the complete, biweekly issue. Though the pace may seem to be a bit hectic at times, it provides students with a realistic setting for future journalistic exper- iences. The G1enOak consolidation has been a benefit for everyone involved with the staff. Seperate school affiliations were set aside and all were joined into one powerful unit, which puts out 24 pages a month and reaches 3,000 students. I-uv" N ' an 4. . .r lx 263 P- J 0'- .KN f un, J '- r z .W 'gb Denise Degarmo, Senior Rep.g Patty Myers, Sec.3 Marc. Pentella, Pres.g Stephanie Trifelos, Vice-Pres.g Debbie Smuckler, Junior Reps P KF- K--2,- ff A--ifif Ji L D H y H FUTURE Mrs. Joanne Stock, Mr. Dan Cumpsong advisors. 1 . -., ,.-f MEDICAL p The M.E.D. Club is designed for kids interested in the medi- cal professions. M.E.D. stands for Medical Ed- ucation Department. M.E.D. Club is one of the most active clubs in the school. Its members have visited the health department, Brown House, and the lab at Aultman Hospital. Members learned how to take nose and throat cultures, blood types, and blood pressure. The purpose of M.E.D. Club is to provide ex- periences that will en- able students to learn about health careers. i f H'fX"g 3' --. -- I . " "' fm" 'N ' V, ,V -- fill 'rin . ' , l 51" -. r .I ' , 1 , Qw1gi Mm, .3 ,..i ,Wax . ? We L- l , ,- i, is -N. F f N f in .I V HJ . ' xii 5 hw -i ,ur , . If I, l MA-.. LA.. 'MP .'. . 1" 1' -' Q 2 'ff' .A . ' "gs .. v - 3- rr' , A 1 xi i' x ' . ,Q W . fi, .' ' 1 f .425 if .J 1 C i , jf"" J -P' - lxwsmx "' fi J? ., ,. . 1 I1 r Q-J .! ' ' 1 I i A ' . ,4.., ' X- ' C- . . W1 . ,,.. " 'H 5 415 ff.. 'W yt-' ' ig'--, H p Lima' , f' V X D i 'Wiki' -'3.uj.ir'f'H'1'- , at . , . ' h ' SWS-..li rj ' . ...,-. , - bg ' M 1 sv: . -.M "-wpglwl f- ' 1 -,Q ., V L V A - - X -ar' ' h W te '-:V pi" + .- ' -, ' . . X ii if' V "B ,Q " ' -2 f- - xg, 1 ' , Q ',,.a.f',. 2-iw: .l 1 I Q fr fl r- f '93 Q' ' I cf s1'rf,.,'-3 r rw . . .- . 5 ' K. , ' ' . 1i.ff'z:-" 'fflf ff Q ' . ' '41 . ' rf: gf W'rQb"-'MiNsiWw4HwwQM ' hh P ' .ur 45 - .,.: .Lf ' ' ""w'15i1.-.."-Q.,l,.:.'-' 264 u. 5143 Z' 1 Q in T13 111 si J G54 W I N1 3 z . ' 'L f ,gfi-2 Melissa Welchg I.C.C. Rep., Denise DeGarmog President, Kathy Nicodemog Treasurer, Sherri Peshoffg Service, Wendy Krumlaufg Publicity, Rose Gabrielg Program, Amy Schroederg Secre- tary, Sheila Szabog Social, Joan Lowryg Publicity, JoAnne Schaubleng Fresh. Rep. Not Picturedg Patty Manosg Vice Pres., Tina Norisg Soph. Rep. Fx .- - . 'Y 1?",.'14"1- Q-W'i'1'2'7" ' 1 .7'-TF" , ,- 51-'91"13 f' lf Vi: 'Sify -. . ' ifw, i,gfif ' U W iff-eff i T "Tj-562 1- fzf'-L ll' , ., . "jE1EI2:f'Tf."'.....--fe1:"":'T-TT:r- PEA! if - ' " - nf-A-'-,,fggg.fj i rev., ROLLING U - . :,,'V'v. '. ll EAGLE l 3 ,V ' 'Y X "gf I' . if g ' wx. .. . . . ! ,A.!3,.g-w .-tlgfw 1 g A. 'I .' - . N .Q ' , xv. ' 'fl A., I, l ' A l . N - fx , A 41: 1 l A I .' i. vw Y t H, -1 T S . ,J 5. AX.. , i 'X A big, f -, I .3 fir. HM 'tg-1 .V mf -I i ' 33 i ax Q 1 S . Y-TEE , 14. x 5 i 4 .4 ff l x 3' , . ir ph l i X ff 5 1 or ' . wi . X. ,,-3, ,:g,.',-:.fF,,g. i 7' 'A 'I '1fQiZF3f' 2. - X. -,W '-,',,n,-.a,1es - 3 Melissa Welch and Sheila Szabo attended Y-Teens Conference at Dennison University. The girls attend services to help other people. Some services were making stockings for little children in the hospital over Christmas and going to the old folks home. They also have activities during the year. One of the most important is the Y-Teens formal. The hay- ride and horsebackriding were also fun activities. The girls then wait till the end of the year for a trip to Atwood. - . ,W-. nw' :w 412. -"J, ". eshfiikff' 1. - , ug - 'r ,JT .,, F fy, ' if . 'Aft . ' -' -eq .J -+451 -:ei "' -' ' :f1'f,f x Fi?'5'Tfw fi" ' ' ..1n "- :1 25?-QT, ' QL ' :rf I " A-,1.'z'g i' ,- - L .gf -' 1 ' it, ' "f ' J fav- - ,. .L ., I w.-':-L , -1' F' f.1.iz':'-its f" , , M N., ' egrlibggragis-,' 1 i F' -r' ..ff',,5 'W , .2522-21l5','P1-.Y . .' M ?4Z2'52MQ5Kg-W , . . ..ss-1 ' ' viva.: fit" f T 'lima 5955 3211 ' is-'Y-f-Ji' siiitalav Ltffifv--' . W ' ,e.e2a4.:ai ' cllawiv-ir-" . 'ff'-'f E" L' '::afl'af5'1:'fk11'l '-flqqfgi-In , Ji .' qaf'-Fiffivfzgygfg-'i , 'gm 1-1 Qsff.:,1-frezsmq :N -54159: Q F2 4.:.1ft.s ,-have gba. .Q mg K ,E 5. 551..a.l5:r,g,..,.-, -'Z 4 2'k'f-5 '-fi5izqJri,2,1..:,Ji'E?ffi-1:2 ir-EiEFf2?'f'-'Fil 1, 2 cj jaaigffmr "i-51g,T.nfQ f- - ' . N - H . " :- . -'-- . '1-,:".1:B-:. ':.. 9 -239 fitilqd-5'E 5-3-yr:-'LCG2f'Qe5f?T7' '::1'g-1141.9 1-,iq 1 :i1ff:?'2,f5Q?qwi?. .4 ff: fr .. 1 ' " " ' if if H. 'fir' Wir.. ' f 1 v-A 4-7 Isl' -C1 ' 'J-nkvffi "T- eeiigiteqwejglegs-F5 ., . , . fgacailaf- 41317 'A f 'A ..ffff1fi "1 1. ' V' W 5-T . 265 '35 .T-I 1 in Officers: Presidentg Laura Starcherg Vice-President: 'Mark Vrabelg Secretary: Cindy Stewart' Treas urer: Scott Nobelg Advisors: Mr. Bolas, Mrs Raymont Audio Visual is a mixture of many thingsg anxiety, embarrassment and laughter. Our job is to deliver and operate Audio Visual aids such as, 16M.lVl. projectors, filmstrips, records, etc. We make minor repairs on equip- ment at times and usually manage to keep things under control. In general things run fairly smooth fwith the exception of "English 4" large group . . .J There are a few headaches involved with working in AV, but it's really a lot of fun. 266 fr'- I ff! if 5 as , gfilgfilihgf 'Q 4 I .gi K 3, XY-Q - O .Q-P-9' FOGSBALL The Foosball Club is an informally organ- zed group with the sole purpose of learning nd enjoying the game of Foosball. The game tself can be seen at any of the area's arcades. t looks like a hockey board with moveable layers attached to rods. The object is to use ny of the many Foosball "shots" to hit the all -in to the opponentls goal. The club meets n a semi-weekly basis to play the game and iscuss strategy and technique. Included in he activities were the participation in tourna- ents by individual players. Rockey Mellie, utch Wright, Mike Meyers, Steve Caldwell, teve Smith, and Libby Carnahan were solid embers that traveled as far as Denver, olorado to compete. Coached by Mr. ichael Romeo, the newly formed club oasted some of the area's top players. With any undergraduates returning even greater uccess is anticipated for the future. .-19" KICL B Brad Stimerg West coordinator, Tarry Gelalg East Coordinator, Doug Schieferg President, Cassandra Trifelosg East Coordinator, Kathy Rafalowskig East Coordinator. ., xi , V lf f :Eg L51 if-'IK-.-r up ' Il' - ' Ah 1 .1Ak'.'-, -l f, a R Qt. ,N .,-8 , w , B M , 'F-Y ' '44, ii. vs v ig as .1 5:...u-sl' -if ll,-.W , fifgf' " i' Z' Ski Club is open to any GlenOak student, whether he is an amatuer or pro skier. Transportation, equip- ment,and lessons are provided with a fee that is paid prior to the season. The ski club skis together six sun- days at Boston Mills Ski area, when the weather is permissible. "Look Out Beeeelow!" 'F . ffl .. i , i 5 ,Q 4 X i A xi l J -in-Q, 4 4 , . . : . - 'l J its-f ' E. -mf x,,,A V1 I. in 5, f, N. I , X .zga A . sa 1 - 4' " if W F: 5 .., A 1 .1 C - NY 7 1.1 --4' I ,NC .51- -7 , 1 T Q' 'Je ff ,,', - ,gif If . 1 5 . 'uv - . 268 i - l A V. , ,'J - f ffl- '. 'N' ,ff ., Va J' -- if 1- .. , . kb, ,I 36? 'di Y.-ir 'gf Q1 Q, " N i l i' i . ' F22 , l , ill -+ V , If I e 'rv I --',f?1 , ,fi-QS' -,A -3.5q 5-Qi ,. A. .20 .Y ,C " .ff 211.-52 i X, gif! -tl jg: L ,531 -"v"": Us-1' ,T-rr if ' Fig X:-.rf Q- - -34' :Sita - ,-, .. Q..- . ., ,. ,,-r ' ' 1,1.,...- -' Mfg-V, -r fi , ,. we 5 ll4p'-,-.1:3"- - .IJ :S -. - . i 15,541 ' .hw-1, -.-5 -2 J' -'wa -A-Hu' -31" -4 5 1-'. if vpn -.1-- 1 -- A-T' "f iii :Jaw ' , . 'w E' fd 'ff'-':'f'ZL, rr if ,Sift -z.: 172' 1 Q1---.fix-iw ' 'i ' . I4 A",',1 "' 314 ' . '-'-n,. :"E51..-"":f :T"- ' . Q77 'F N , .fin ' X i l S if gi. ig Q Ki -5 --- . A , 1A4f2 +1-fa ,,-, f l :ai 4 . OCCUPATIONAL WORK ADJUSTMENT CLUB The Occupational Work Adjustment Club is a social as well as an educational orgaization. All O.W.A. students are members. Through the club field trips are used for career exploration and familiarization with various jobs that are available within driving distance of the students homes. Club members are also able to receive awards from the State De- partment of Education for completing projects. Another function of the OWA Club is to organize, plan, and hold an employer recognition banquet at the end of the school year, where the employers will be honored. if I Md' .iff 'L X lfixfz Bs. 0 KLE VE Oakleaves, Glen Oak's literary magazine, pro- vides both a testing ground and a showcase for the poetry and prose created by students at either the East or West campus. Any Glen Oak student at any grade level with an urge to put what he's thinking or feeling into words will find a sympathetic reception at Oakleaves. Creativity is after all a shared process. Oakleaues makes possible the sharing. f1-A-,. 1:"'r- Ed Harrlson Linda Wyler, Mrs. Stoffer ladvisorj, Uhuck bheton nelly DIOWII Dlane Dlflorro Linda Baptist Bob Zerby Mary Lou Massimo, Cindy Rheme, Rene Strausser Dave Ann Greenberge, "'mn...,U,, 2'9"-V -.uk . --.-.-.., SPIRIT WEEK ll E .4 1 f ' . ...E-.-,.,, . f for AN brvrw :UR . ' 'xxj,J 'lL -, . 4. 271 r,x V af-L' 5 :rg ff-.H ,, V , , 7 Q ,J .- vw 1 V s r ,I 4 - ,rf fn 5 " " 'A.."" :. .1-- .-i- A. .kv J -,-.,,.vF,-,Y sv Y ,e , N , ,' - ,-.i-jf:--3 ,-',:, 'MJ' HM. ,Jr r,,.,.',.i-.- .'K"f"-' rf A .1,.' '-:Q,J'g-af.-:--' 1 4 - ""1' -- 'M ' ' sw Q- -,J - -.ws S I-,W fb-x .LQI-1 vw' X S' i Lxuffv GY T' ' . , W' V" 1' ' -,5.-,-:,:,1-4,-,:,s..r.5,..1-gf: -'I MPM- -.fyjwf ' h 's --4 1-Vw -45,-,, w. ,.v., ,f ,Mp skigg. 3,,,-1, 5- '-. - Y flujl'-,1-1'3-M., -.' ' u Mwwrv -y f, N --,-.Rv -I U ' ", 'A Jar 272 , 'Cf -- ,,,-K. ' ' A ."' .L -n I af-. Vice President, Cindy Carpathiosg Treasurer, Linda Babtistg Secretary, Pam Appleg President, Bill Motter -. in-g5,Ag:ff- 4. , mira-5:gfn:1f,C L ,..r.uQE f fv.. ,. . -yi 5 ' 22 541.5151 , . I N . 2 53, 'Q 1 , V . '- lf gjlzil r iw' -.IYWI ' f - -1,1.Ll-.fff"'L3L4-- , ' .fnuefzl L: TJ . I , 5-if. 111-gQFT?:5-':,. , ,J 5,14 -- fgilcfxi' :jg-4,1 1 ' gjgfjgEgA':fS'?:5,1 A ,. 1 ----f N fm H51 Y' 24.--..,1 - U- mrfvxIW4"-'7'V"5 - ..::-'- .- 4 ' . 4..J2,:L5i2v4- - --V ' ":' ' 'YJ 711 :J-1" ,, 1 1 r- 21' 2-2-11, I ' 1- :f-fr ,-.' ,img Q i5Tszl'IHIa1 . rQ:ff:1?!.3j3'FkH ' "7-1'-Efrbbn-:fix-1 .- FX.':fx'2QL::-'?ri4 ' ' M. Q. rjfgfrfiz' ,Q--.l-,S ML- M ' U'--:Q-QT?"'1.'i-! . x i':g:':j::jq -2 22141225-ig . I - ."FF1?1'Q'i1 .- -312611524 , I. 'ffgfffif-2' -- - ,LN-.12 41 '-l -'LEM-viii? , , .,, .,. L n-5 - N ' fin- ' ,-ff-aw , :-A ,. 11-4.-g.Q..,1 .. - .. cz,-.,,,m gif: , , W, 'hifi' ' Y Y. I I V ., M FM . A .- - Sa '13 ' 1"-K' 1111 h if ' 1 'J , J? ' 5' HA-1 Z6 Ju- 1 ww- 'X 'N ' hw Shut' ,Q M ix GL' Q. U gh? x Wuk -r 5 "'3L!tll'- 23 v 2ffP"'. K w. w-, Q.: H 1' 'A .- CHUCK f-fagix, A:- .- Q. V :.-'-1 f...--as , ,fx Kim .. 1. -.'-f',1:?' .. , , 4, .'5,':':'!,vi2:., . - A-1 :f,',e-l-qsev ' nw . .. .1 ' ' .fi mp- , , ,-.J K ..-4 : Y ,gn-,v ,--. Qu! ,. ,-rf'1ff.iL' ... .Q-,ju .f ' 45, I1 N rg. fzi-f , ,., ff - f. ,4 AL.- 4 .'b'....:..x.',..4 ,A..:..1fg.. n.--'wx l 5 'wi-if ?5Zz?X Yhfc' -.. !3i?2Qgf1-nr. V ' ' .r 41 .w w 'L N f 4 ' -M, - ,Jn I , 16 1. .V .,1 , 1 X W4 ns .J kj 314 F X34-:H "1 , l 'QU' f, f --, Y f',fNf'5 f 4 y"7'1' -1 . x,-. 1 33 -iffbwk' CY ' M '!"F'4'7 A' ,,: k N vile- ", '-fi Wg " ,xv fi A ' 21.256532 , 1 P-Q I4 -xg M. vii , , xx-if xv, .1 .5 rw- Pam Apple -w,.J'4s . . ,.. gf. "+!,f'z8' , :law la- R is f' Ez- ,- 'R 'E'- is , ,, '-'fn e ru ua, I 1 1 X nu l , "4 T-7-, -.Tw Xal - N r 'bv YL, xi QV 'BU .A ,454 av-'uni' . aff.-. . .4 .5 V B9 " ' ,.,-Q 41. , , - .,,. I f A 1. - ' . fa M Q ' . -s sw., ,- 4p"' 7-L n, L..--"M" 1 ' A . f- - - 4 159- "-r '3' ,r-Qf'-'1'.Q , , , , -,:4'g:"f'1"' 1-gL!1!nP'?1"5 .:a1r2::ff'Pf:'- ' " ' 1, X, g.1gwg,.' 4.-2, h Y, ' "1 W. 1 '. iv '-.-fig-FQ' ' ' ' -'-' -Q A . H . V . 1-f,. S., .- ,-,. , 3, . S-, ' v 5 V " . x 1 x ,m., ,.,,..-,--.1 ,,.....1, +14 . w. wx-I L., V-- :IX ' ,rf -' . ma-Qffimzs 1 'f - y -.IW 5 V- N-mg X : ., . - :-is V-A . Q- 1 z..,...,J., I+, H ,.,,, -P 3 ? it-9 x' . E2 .65 : W? J+4,x -.,Qf'F .Z aw- 'fu ,b 5, - fi-gf cf x.,gg,'4:9g,er?Q V X' " .. fit R N . ,. . . . I ." 'Q A .-, I' I , 1'-Q F :F m igw j- -,, ', Z- 1. W f:. .fn .2 A-j ff i :.. v.A 4' 6 , ,, ,., . -.,, .4 1 fi V, X- ' h . '-1 Y: l .M.,I, l , up-, Q X'-gif - if-,?f' ,. , g, -V-.. '-v -a A . U. uv-rv .V V , ' J! - '. U ff xfzagg rs- '7'fPf+' w f . 1 '-' H I I- , " at 'F r , ' - '11 A114 bv- V 552446 "fi -1 ',a..' 1 'ld . , - 'Wi A 4 lv vga- .tlt-G. . 'I -.,,,,5,s I x 4? 4 Ji I-. lf- ,., H fi . gal 4 X "3 A . :FM I: YW V ,VJ .... M gms!! ,9- r ,fx V 1 , Qs "em .X w Q .. e- -Aa: ' .filffyz 4? . , , ms r 7 s Fl up wil' , .L ,. ik A I " 11 9- ,' 4 yn-Jw w- V4 'J ',-, rr? E Q, i if L11-12-:Q-'ew ,...-N., , - . ,ff xx 4' w, 4 1, W 1 gs ,, ,-.- .L ,L , L ,we R v R. 4.2: ,xx ! "'f"1'1'f1m.f1w,m,f. . mmm f ' ' ' ' f ' rf - W Zu ' , 1 X 1904 mifiif-. , iv. I pf Lrg . 'A 4 W , lr miie K. , .5 fl' I Y 5,-JI -S14 -.53-wg' . ' xl?" . ' f. 4 ' ' "ij ',1 .Afpgfflbx 29. 15" 5 f , 1 Af , 4 v "Ig: IJ, U ,img 4 f . , ,, 25 Pit L f Y rf. N' s ' Y l K Y V I K f F C- w . ,, K ' ,u 1 ig A ff- 1 E " 'm. 1 'X- 'Yin . ., .- v s f , 0 DZ! , ff' x, A: r 'I Jk 1 . 5 I iw 4 V 4 93 7 f 51-f f"'J""'X 3" , I 7 f- ' 25. 'ff f fx' ' .' vi? --1.1.-. M, -. V. 4 I j 4 I , N 'sl 1- -Q WHA, . ' .,. ag 1 ' ' Q aw h- 1 I , -1 J : f- ? 53 : -wc.. , , 'EQ-4 L : 'f' a , . ,- - 1 I V .Qs 119.1 I grxx- - , , W ,V x ks' .1 V' Y ah. ' I . ry?" ,, , 'Q ' z M Y vpmdi in ,- .H V -ox, '- J ue. 25, ,Mk gf .hi A W x? gi: LJ, ' .. AQ -xg 'Hb .3 ' -I xl' 4 4 fl. P? W. 1 " 1 ' 1, f ' , 1 .3 '5 Jr -4 f QP ,si -' '- J . x"1 1 'u , X N I 7 I F' f, a' 134- A ' ' , ,- S I -"tf- ,za 'Er 'fr' ,y '51 ' Q f ,,g'f2g,,'-5' ,xg rv" r' 5- E V. E , .. I ef . lu - 'gg 1' i v," 4 , Lf' Q L W 1 ' 3 41 'Q ' a 5 '. L: 1. Ju L F 16,511 " 'M Q "I if 'L HTA A Q v : V nt. ,El gin Y,4:U1 r , H , .v V ibxg . .l v ll F 'J w 'Ffh ' 1. 5 ig fe' 'if -. I ' U ' Q, 5 5 ' Q V I 31:5 "',1AE" 5 W ,, , ln E xliu n 'ull VI! , ,Ag , - ,. fait U 'bv , - "Y . -Q , Z Ah' F, FP? x S ' ev . " 'N' ke ' X Q - 'Y Nr nb ' H36 I -' R ' , , Qmiw v , 5 3 3 1 U- Q , H V - ts v Q, ww' 23 M fl M 'N ' 'C 1 rr , sg v , i l F' m C E. rn CD O S D- U O C UQ U3 0 Eff 2 co 'I ? rn E cn 'I Beth C8V6I1del' Brian Szojchet "1'f'Fgf'g7q:5',f:-ff ---QM-, - ,....---fri. Y ,T U ., -f.'f-.ff.::1::gg"" 4' f' ........,. '13-"Y-3f.',",Tff i7'?w',2-5' ' :,k','f"Q'i":L.'fa--."I' L12 -,-vig. ' Cf ,"' '. 'H ,..-' ,3"?:gglq,qL-j,f5,-QE-'i' 'Lf -g5:s,.' ' "2-,?b:'1q',':y,.va-,1.1: w ,N u 4' 4-Ht-i",:fL'J - 1-"'-'i--3:2211-.N:........-2 2' ,. it , 1 X w, 'fa-::.'?f,W:,i,5,i,5.EN12,5 'X ff-1 w-A. N . P Mu- 1,::',f V--vzw "'-4. -.-wubw , ,, 4-1'-f--f, 'A-'f"':A'rf,, - 'V 'J " '-- :'f':,1',-x?4.'f:-,?.i w,:J+-- 'N f YQ wf:r:ff.t':g7g..1sLf 59,5557 -',1i,+gT' Qsj.":i:'. if!! fu 2f::fQLfg:.f.55f1i'i2,5?3.4g1 iw :SNL-j, ,-1',i',L:f"-g:g,ri- D "' ' V L"1'1Q7x9,9."W :. !'??3',f',-S nf'-:1.w-'f 12' - -' ff ' ' " " ' +V 1 4? ' ,f,,,g,.,- Hxg,.43w:'g.w-.:'.'Q wif- " f b . - gf-V' ,ek ,af -,-,.:q- - ,.f:,1L.15, ' " .9 - S, - f' , Hr img 3,- x 1ii5?i:I'153x' '5 ,ff 74G!i':'Hif'5"J" tw 'N A , . V ..1V,.,. !':.'c:1Hms'ff- Loggi , -f.j4,7.x,gi1 A wr, , ff , 1 f ,:-w if.-1 '1- fzfxzzii-?.ffifsifg f . :si W f allmikrefi-Ilffw--' fs W .-A3 f-5737? fit! k3".E?i',-if . " "fl VA hl""D ' 2159511 L fi ' mf'-f'r-' 1 W,...,445, 3 cm, A144 " IH, . 1 . m.Q.,i,..q f: s - W' ' F x I id . L-ff' V' -I -QLQQL . we X . Q -QA fa , 9,3 .V -.9 Sy' . L . 'r-QT'-J:4":1F:r'., N , ,, , jggbixai-.,v X ' -. H ."-, fr. -1 ' . Linda Remman Kathy Bogey Bob Zerby '- 277 if . 7' 'I ,ig .Xl 'A' N4 , W? N 14911 l i Ron Bloom ,,, Xi' Pu Q Q Barb Greenham Denis George Cindy Riehm, Dean Roush, Theresa Richards ' 1-10 Jeff Hall Lisa Piccari Karen Schiffer QM 1, 4 ,J 11 'WSI - K - Sharon Schweitzer Joe Shaw Randy Shreve - ,a"""" Dru Upperman Matt Albert Bill Sterling Karen Sharp Laura Sitzman '31 ,V-h f andy Hodge Helen Afentul Brian Dunlap Stan Anderson Robin Schmid 1 'x ' Vince 'Colaianni Janice Shaheen Nav, A 4, Ardell Keesling ......-....... 9x W, Hgal ' , 1' -v '-a Th, --lui: xi 1 -:QL -Q, .I -. . 5 -F .1 L. had 3 -451 A iw 1. nw K - a,.s,uu nf If lil Ev'- '-I? LAQ 4:-en . Y r L - sw I k 1 o 135- a xl? 4 x .um , L 4 - ' .- r if-f' ,p.,. ,. .. - .n.- N . - k,i? -- 115, f 1 -i ...-'gtg .,., I.,-,Q N-,- . x .- "I Q , r 'ar' .h. - .- 1-r ,' ae" 4 gi-5' Q Cassandra Trifelos i Renee Strasser Elaine Konstantncos 1 f x xxx i Ruth Koutras x e' ' A . . thi QM 'I 9' f. iq - 5w,n .W .ic 9 ,r ,, .,'- Enen Mami Bob Schmidt Kathy O'I'Jonnell Cindy Black Scott Goodman Kathy Kreger ff-'iv' . Helen Kalos ' Paul Kaboth John Bukoffsky La X Rachel Briner Sue Bryant . Ken Gelting James Dean P7 if' I+ 1-q '-M .Ja -nj My .5 ,tl .4 ., -i M ' w . s L. . 1, Vx' .inf .9 '1 Q -, mvmwv ' Fi-'gba' Dan Moss Patty Watkihli ' v I V YM.. L! f , 1. a 1 Sue Strawn , i i i u 1, , Q . x V f-A5 l fl if L I ' -.1 fi It f, .2 X!! MM' I if. Bonnie Del-Ioff Mindy Raper Kathy Lobsiger Mike Jeffries Mike John Tom Brownsword Wendy Drovdlic Janet Graber JeffMang Carolyn Dean Jan Marciniak Gary Sabella I Jill Young Richard Hicks Nancy l arson - ,K- Karen Giffen Tamara Hunter 5' A',av ik 'Hs F' Y' . :H .f A' fir Nl Q I in 'i . , R -I ' 'Nui -' 'Wi-L1 lv , Kathy Staffileno 'V' M 213 .A r ' war 'xi-x. ! 2' H 4.91 fi gg 5 'f x" H 'svn it p-f ms: Q 1 'IL 'I Z' -f 4 W vtfyfklh 4'ii,"'7"' -w If Wx i Aw 1- bf 1.12-X "' If-,R Ju 'fs iw H- ii-N fi 1 :WY wr 1 5, wif" Ai 'QAM' aiu'-'F FV 6.1- -F ' If Y 'lf x 3-7"3f " "', " S5if Af f Ai ri kk 'L-1-11' ,- 'Y' :hw ,f.' . - 'f 1 i 15-12' " :gf...J'x,,- 1 ' 'L' S---. if ,, ,, ,gf 1. -fi A .,:.:f -Q1 -jxv, . A ASK..-' -' riff: 'til V" - x 2-E11--2.-.?'P1fif.':, 12 - jf" -' 'MY 5' '-A- f fi, 'rf-,S-' f - ' - ' -i 1 -4f"1 1 5-'LDV' 1 fa.. Awwg g- 2,115 'L :fl i V I I. ja.. .jr Hi ..: '-,? if-qv Sig? ,gym-:L ,A-. Q, T if A 1 f.'k'4'lA W.: fy iff-. 2' ff X wif' .f-ZlVf9f1i.:iE'?' l-- . Jfrfww- f -,. W. -1-T...--.,,..x.,..f--, sl, S '. ,Any-,g:.ii,'! . .fr953j,fI9:',f.i . QL, .3 ,-57 gk-,. yl, ' -Q , , f LM in Pg. f:jf'. wg. iq. ,. ,. ,,q '."A1.,,"- -:. ',1rf- gn, ' . 'f21W . 1, Fla? ff 1 1-M .n ,pax ziefffiri Qwlzgvi' gk ff,,,i,gf3..f'f rljgfj' '?i,7QLfSQf' -nga W, j.i'?v.. Q :' 2 ' 'A -'j rye' - . 2 , ' wr-I, ft 5 l "-' ff'-1 .,s',"'-"Spf E47 ' " Q -. 7-5ii55z':Ea?l ,-my ' MNA nj, -1 T V-,hfv.efX 9 4 r X if-.14 uf 4, in , ffm , '- 2' lfffi- 11':,g'-Bggzf' I .gal 3.1 ,L3.1,wp ,H .1fI"'l lfh Uv- '5, ' 'f f'kfx.S'fiXk5'.' ' 1'i"'i1-:.,1V4"'1 - -.'j,u.Qvi'If ' 30 ,: ' :-f h 4123 . '!93f1157f' ' -'ff 5 ff-.,ff3-',P7':f?5Y'f ' . Fw if-"'f'xwf'ilE::'1Q? ' ,ww-r.1,-,fr rrk:.fA irxfw rf, - :N l- a - A A 1 1 is 1.1, fii,4!".'q"N. 'f . fl SS,-'r ' ,. ,Z , .mg f-1 7"f2"f f- " 1. ' 3. .,Qv-l.1-..1w...,..N.-aN.- L.......-nw. .w:..a.fw:... 3 . -ii 4, ,- . . Barry Roberts Sue Edmunds Mary Ann Woodie ' Debbie Ranalli Becky Schwitzgable Jenny Koons S000 Syler Vint Gonser John Brakus Photo Not Available Dana Webster Paula Daniels Helaine Cliff ruff 1E"'s A! F CULTY -S., oo 1+ A '.v' 'fl 4 ff L 44' - , 1 fo," 'L S. -Ns if .xx ws-n.."S, ww W JL- ' N. N. . . . .1 ,- . W -5'-ge' 'C "XT, 'if'-1 ' "H " N ii' 'sm lj 'J 'V H - W I ' L gg I ww.. ,-L 1 P-lx, 10 ,nl ,I ' r"' x, .- A ' '55 r ' 9 in-3, N A X 'Q fix xv .J Handy B. Wolf Principal GlenOak High School R. Fred Chase Superintendent Plain Local Schools H u PLAIN LOC LADMI I TRATIO . - Leland McFarren Gene Apple Larry Morgan Assistant Superintendent Director Of Instruction Director Of Business BOARD OF EDUCATIO 'Tx r Z fm. Barbara B. Yates John L. Rubin . President Vice-President n ,,,f' ixl X Frank E- Vaughn Judy L. McDonald John W. Bruce GLE OAK EAS ASSISTANT PRINCIPALS Ik' . 7' " mu wx ' gr 1: , 11, ,, M w 1' ' V2 ,f . f -' 1 , . - 1 N --3,1 Yu, . , . , ,:. T3.: I , . I A , " X , 1 An M' - , 3.1 ' A - 5 . L' . 1 Aw- - V ' X ,i 1 - f in ' V Mr. Jack Lothamer MT- Marshall Sayre "ig5.,,, Mr. Dennis Miller Mr. James J. Carrol Mr. Charles P. Skalsky GLENUAK WEST ASSISTANT PRINC 'E 1: ' 1"11 , ul. I 1- 111. .IVE r . ' 1 ,,, 'ff"11 . H HI 1 1' 1 1 .11 1 1 "11 .fl n nr " HM W .1, 1 ' "HL .111 1. M V . ll :M X HH, 111 .M 1 W ix ' 'fi Mr. Vernon Leuck Dr. Edward Schillig Mr. John Thomas Mr. Thomas Kauth Mrs. Katherine Barrick Arizona State University, university of Akron, B.S, Educationg Cooperative Home Education Deborah Bobes Kent State University, B.S., M. Educationg Reading Lab ' f i f-""" Mary Bucklew Walsh College, Akron University, B.A.E., M.A.g Special Ed., E.M.R., Math, Government, English 3, C.V.P. EAST John Behling Otterbein, Ohio State, Capital, Bowling Green, Kent State, B.S, Education, M.A.g Physical Ed- ucation, Football Head Coach, Varsity Go Advisor Dolores Bockbrader Ashland College, B.S,, Education, Cooperative Office Ed., C.O.E., C.o.E. Club, C.O.E.A. Club ff 127 ,,.f' -QM ,J 1 . ' -V . ' ' rgvnkr , ,rf . .Nf . Q. ,.,. u" 2' wfi ,Jw ' 1' ,, - .4-ai -- ., :lf 1- 1 ,,-' , nf' M" ' 'if Mary Elizabeth Belfiglio University of Pittsburg, B.A., M.A.g English 4 rf ,' Robert Bricker Ohio State, Bowling Green, Kent state, M.E.dg American History Jerome Cantrell Electronic Technology Instituteg Associate tronic Engineering Ace, Vocational Electronics 3 f X, . 1' Daniel Carrier Ohio State Universityg B.S., Education, M.A., Historyg American History :,I,,-JNELIQ -4:11 , WJ , Angeline Creekus State Universityg Vocational Cosmetology Vica Class Advisor wx F -.,1 ...J - - -Q -s Chuck Dyarmett State Universityg Murray State Universityg Educationg DECA Advisor Wluvs. bf , I W 1, --i, W M f Ralph E. Ciccarelli Memphis State Universityg B.S., Industrial Ed- I ucationg Consumer Economics, Boys Athletic il Coordinator 1 N M. 5, s"N,. 5 I l 1 afzzaa. Jacqueline De Garmo ' Walsh College, Bowling Green State Universityg 1 B.A.g Social Psychology -,Y -. -A , if A .A L2 A li if? J.: Qi., ' .i gl ' J l fi i il, i 5 , , I I N . if i il 11 5 i , 1 ' .s I -l I 1 7 1 Y W, Ethel Clugston Immaculate Heart College: Marygrove, Kent State' Vocational Cosmetology IV Ll .,,a N--- -1 'Mil ' N., 4, Joe Drotovick Indiana Mount Union, Kent State, Akron Uni- versity' A.B. Med.' O.W.E. N- : A ,.,- 'rw ., . 'W S .. -- ...cb . A 'E' J Mary Easley University of Akrong B.S. in Educationg I.O.E. Steno, Business Law, Typing I, Steno 3 Advisor 3-ry John T. Edel West Virginia University, Tuskegee Instituteg M.S. in Chemistry, B.S. Educationg Chemistryg Amateur Radio Club l ff 1 I r e f i I .-Jw. if 1 4, ,N .A . A-. Q .' fl , 1' "-1 xy' TE' ll 5-sn- x - S, W 1 s , Jan Fait Ohio Universityg B.S. Educationg English 3 ef- Richard Guame Walsh College, Bowling Green State Universityg B.A., M.A.g Chemistry Science Cooridinator Tim Edwards Ashland Collegeg B.S. Educationg E.M.R. Work Study Coordinator l M' i s , -it .',-k 15 49" if 1 1 I A 2,4 5 -8 -,,-11' 4557 "ki-. O p 431 I :fd . ,, ' 'ago I 1 f 03' ,wi Greg Ferrara University of Cincinnati, Kent State Universityg B.S. Educationg American Historyg Head Wrest- ling Coach x X ' , W , .JL- 0 is in . 2 Misra Joseph Ellsworth Kent Stateg B.S. Educationg Psysiology ' ,,:.p.,.-.uig we 1:-.,:.--We-qei 4 . A e r .1:,':.ss2YQwhi - - ' Lvzf. ini?-l'lT1-'la .., -j'Q7,-24:31, . , . . 7 . .,,,,4.441'i.4 .Liu l I , U X ggi W' 'CE' 1 1 Thomas Filicky Kent State University, Akron Universityg Inovi- trial Electronics Gary Geis Bowling Green State Universityg B.A. Historyg Assistant Football Coach merical I I A-' P' 5 - 1 I I I W ll , , .X W, . 9 , 2- I ',' H ...I ' , 1' - " 'jllfjy 1:-. ' ' 1 - A E? v Q 4 iff l of- ,' af ,, 5 Q A , U' L 312 o Qffaqj y I i .Joe Gilhousen H In ar , Head Baseball Coach Asst Bas Gene Guiley ,, .-1' Y f I .tile we .7-211.2 of-fa' . I - 1' I .. all Glenn E. Hershberger lhio Stateg Kent Stateg B.S.g B.A.g Bookkeeping, locational AccountingfComp. III State, Akron University, B.S. Education, Educationg Arn. Government, Civil War, W 2' , '. - College, Akron Universityg B.A., M.A.g 'x G l 1437, Paul Granchi University of Akrong B.A.g Sociology Robert Glassburn Muskingum Collegeg B.A.g Algebra I .4,....il' 1' ll 5... ,R , T, James R. Helmick Malone College, John Carrol Universityg B.A. M.S.T.g Physics Frank V. Gullo Ad. Art Studio School, Williamsport Tech. Instit., Kent Stateg Vocational Drafting 3 fN- 5.- 'RH i. Donald F. Hillyer Western Michigan Universityg B.S., M.A O.W.E. IV.g O.W.E. Club s""'- i 297 g Ak ' 4-,' "Mil , PPM uw,.wl fra-- lzoauifuqf 'C 'Muni wsu g- X . . . . . . . .. . . . . .. . .. nn. A Q , , Km, H,. -541.3 3553 .52 uiwf' mizrrwgaf ' Fil 'iEfFfi'J'2. Min Yi':i',fQ1 Qiglflggj r M - Iv-Jmfyif 'P - nm-fs. :"- - j.'5'1'w, V 'f-,-Tf:"'F' Eis+22fifa.12:" M17 Vtw .1 "V: ' N- . siw' .-V N'J- qqgpiy if gf.-,- h.q 1 v 4 J, Q? . S q!!!!!!ih J James Loew College, Kent State, Senior vocational . , .4,,.M .Q V N., -,ff 'ni -nf I' -i f L DQ 1 James A. Mastroine State, Bachler of Business Admin., B.S. Distributive Education, DECA 49 ""' '4 A .. l if ll I. .1 ,tn -sl 1' ' Y L lk A if' We ' A . John Namey Walsh College, B.A.g English 3, Student Life Ioordinatorg Cheerleading Adv., Flying 100 Adv. i, 1 ill f . A , i , C 4, V l l ll I 1' .rf ff, ' tg! Jean Lytton Kent State, Ohio State, Akron University, B.S. Education . - A: ii g P l 1 I J r f C L1 vi l H 7 Roger D. Myers Kent, Akron, Toledo, B.S. Ed, M.Ed, Ed. sp., Vica Chapter Advisor 'n., 1 , 4'1n-url. Miss Sara Manniko Wittenberg, Universite de Haute Bretagne, B.A.g French, cheerleading Adv., French Club Adv. 41 Ronald W. Miller Malone Collegeg B.A.g History, American Government Nick Petroff Ohio U.g U. of Maryland, Akron, Wittenberg' in V ,. .. 'Nl ,Y 1,5-' ,' H97 . , V , np, , wil .I r . ' if.. i- 5 V' l i w '.i V. 1 .P . iw iv Iliff.: ' LGT.. . '-V Y.:' limi. . .,.: g-:if ig ' 55' ,-A .. 2. it F, .-..'-' !5.1:'U. 3712" SWT. Wi FE .ggi -r' 4. Y" is.: sig.. . if-ia 1- Legg. 1 f-'::. L ff , 'Sw-"l .U -sg .lf 35.33 f 313.5 . ..1.,.? ,Qing r L' F' H+? E. ..-,1 1 w 71521 .LIE . v. ,,.. 'f gg. 1, fi 5.1 IQ. I? ,il-rag. . by .f fl: limi? , 2.25 3 11.43 ,V B.S. Education, OWE 3 rg 7 H.. "2 va, Elizabeth Petros Mount Union College, B.A., English 3 , , . , , ,l Kathy S. Quinn Akron University, B.S., Bach. Living, Child Care, Advanced Foods, Home and Money Management, F.H.A. .-J 3 og JCC NL Cateno Romeo Kent State University, Vocational Machine Shop Heidelberg, Kent State, B.A., M.A., Post Master'sg American History X Thomas Pieper Af" '-2:5 Paul B. Renier Youngstown, Xavier University, B.S. Education, M.E.D.g Senior Class Advisor K' .. wr" iii? YJ ,-iff I ' 3 182 .f sa .51,jf,f1 ' 24- 'Htl 5 ' 7gtT,""i H1 xx E .rf "9 Ml A -i- Z,-3, iff: , - r Q Q fi ' wi N l l l l Il 1 Y ' ' rl i I I Q, l i I k i P I Mildred Poppenhouse Akron, Kent State, B.A. Q fi 5 , , J Sam Rettman Bowdoin College, Kent State, Akron Universit A.B., M.A.g German 1,2,3,4, Cross Country Hea ig L""EV4-'-1-6253 V. A 4 V .... , coach I " David A. Kovach Cleveland St., Akron, Kent State, B.A. Admii istration, M.S.g Business and Office Education li N ' nga.. . Q if .5 ...Cx I, V r .' - y if: om... 4. . ' A ' Maxine M. Sheaffer 'l Miami University, U.C.L.A., Mount Uniong B.S.g ' Q' 1 General Office Clerk 4, Bookkeepingg OOEA '. Advisor ...- Walter Sharkey V, , Miami University, Kent State Universityg Am. 3' W u Gov't, Am. Revolution, Ohio History Q gyqpf- ,, " --u-'TXDNX , Y 4- -7 I- - . ..- ,pf-Lg.-,,, oo z x c v B',N M- FE wi! S if '. i ' 1' fare in f rmcsn vosmou :vm-U x I - - " 1 1 UST? i W , fwxagiffl f X in jgjfew I tofrx f o 1 if lofi S 1 'fi 39519. , I1 f 1" -.ff Jaw, . '-'- . -. it " X- "IQ" T, " 12 ,,.ff , , A - J Q 7 in 9 1 V ,K - 1 l 'e??:'55," ' Lillian Smith r S to M June Smith Youngstown Universityg B.S., Education Carneigie, Mellong B.S. in Secretarial Studies Typing I, Vocational Senior Stenography X, w :- MV, lllllqor 1 9 ,Q E l i 1 ml , , " ' l RN NancyStreb Miami U., Kent, New York U.g Senior Home Economics, Food Preperations Robert Sweet Greenhouse ownerg operator, 17 years 1 SQW11 ' -- 4 .dj 4 . gi-L1 -1 .xf 1 , . Barbara Turner Kent State University, Akron Universityg B.S. in Educationg Vocational General Office Clerk, Business Lawg Advisor of 0.0.E.A. Club - 5.5.-.gi-E' ,R-ig' A I. V, T Adrian G. Werst Jr. Malone College, Kent State University, Akron Universityg B.A.g Accounting IV, Bookeeping Ig Advisor to Acct. IV Maia. II 1 ,H i l David Swinford Kent State Universityg Vocational Machine Shop Dennis L. Waldman Ohio State Universityg M.S., B.S.g Vocational Horticultureg F.F.A. Francine Warner Kent State Universityg B.S, in Vocation Home Economics Educationg Family Livin Bachelor Living, Child Development, Ad Clothingg Future ' Homemakers of Amen up Q' V ' . ,he W lx .kv h .f l -5 , .-'. .ry I - 1 sf. 4 ii l imx W 1 F if JeanWhaley Pittsburgh U., Syracuse U., College of Woosti Akron U.g B.A., M.A. in Educationg Advisor Literary Magazine 'lk' Tom Wheatley Union College' B.S. in Math' Geometry 1' Math Science Club Advisor Vernon W. Yoder Union, Kent State Universityg B.S., College algebra, Trigonometry, Alge- I JI? Paul Wachtel Kent Stateg Akron Universityg B.S., Speech II I. II I I I :I I i I I I I I I I .I I I ,I l I I. I I. i ,. II II II II' I I , V, I II ,E 3 x IS I I l I 'I 3 I I II I .'I. 1, I A , -, Cynthia Wise Wittenberg, Indiana University, Akron Univer- sityg A.B., M.A.g English 4, Journalism News Staff, Eagles View Advisor .gI1fiLq',.,1',-is 'I I I I ffef'f1s5'1:I.ii:.': ', , I 'III ' I wx'-t 1: :K ' ' Hazel Young Mount Union College, Ohio State, Kent STate, Indiana Stateg A.B., M.A.g American Government --2--A .,.,, , .,,,. nuvs 'E e '-sei' X Karen Witzel Mount Union Akron University' B.A. M.A.' English 3 I .II "i-'mr' T' If z a I i I', ,L .--f' Aw William Mease Kent State, Akron Universityg B.S. Ed.g Col- lege Algebra, Trigonometry xlkf A Gregory P. Muzi Bowling Green, B.S., EMR-l0thg Freshman football Coach 4e':.'13'--cl in 1'-Hg, I V '4 'i 7: 1 ui .YL-.: n F-,X-,HEL ,.:IJ,'-511: g'f2.fm5 ' ,.r-ffm , w T .v U l N "?g"'ff'f " '-?'i',- If, 1. 'f 1. V. gf' 1 , ,' 1 rwlm ' VMI ,YI,'1 1'n,Tf,Fg7.- '15'E'J-H. r-:MQW 2 Ll Fil'--l.: 2 H ,Eg-'N . T flj iff- 'nlynf 555 Gi! J C gzmxfzxffs I ,,..r , ,ig-4-gr . vm r.,' ,--,VU l. ITU fx.. -H! g5!g'Qjgf,,,: -fin 'Li' ... HQ '?.'li4:i14 A Q - 'gl ry',,'u funf. l-Eff V' fi . , 'Sl-ii. Qu-Q!-1i1"' X Eqwqug r '12-Nhlfw? Flor: l 1 - . . J A K1: gil ,!, Til !jif3'Wf?i R N.fr"'U Qnfgm ,. T. 1:3-E wg 1533-'A-1-if-, . .jgg. wzf-.'. , rj-3 L., iff " I-ll :Y ,J It 5 Q71 I ,.,'- XA 5 VAX, ..f"Ff: ,Q fi,-.x' T"-., ng 21 3312-n R f -. :ni-. , l -, V , Robert C. Long B.S., M.A. in Educationg Bowling Green State Universityg Guidance ,-,.... pa-ul ,,... il!! ,,,... ' " 5.4.1 E l I l P' 1 Y, 'al 'I "I "I ,,. -: I I . 4. 'v.g7,fG' I Y , i 'F , iff bar? XT ' n if K in ,-.Av 2. QP '- - F ' -f r.-:sziiirw 1 4 -- - ' -, - W ,. X 'SUN -, 'S ,If fl M, f 1 " - , I . ' . -, L Wir : V ' ' I M ax X b V i 1 KK V... "W . 1 . 1 f-:fn 1 - if ,-. sn , n X s L I , sh 5. ' o W. -X 1 H ,.. our , vw z M- ,,,,,.., - Q :AJ ' - 'Q ' Robert A Williams Betty Woolley B.S., M.S.g Kent Stateg Akron Universityg B.S., Med-9 Mount Union, Kent States Gui- Guidance dance Coordinator E? I is 'S 2?- ,- V J -' .'.N s JJ D '..'4"'5 . 5 A 5 -K " : .. g iff' s 1 1 :qi 1 , ,fx 'b fi . L ,-453 . 'l- 11: T 0 J - 1 'C' l Y ,,YY Y,-,Y If I aff -r X-F vc '-If 2 .f ,fr -gif wr Ui?-1 f 4 ..,-...Ru , Barbara Britton B.A. in Frenchg Wittenberg Universityg French I 8a IIQ Cheerleading advisor, French Club A - -.Lx Arjlqgu vl',Q5, gf--.:1u,l 1 ff Q k"' Chris Carson McCray B.S. in Education in Speechg Ashland Collegeg English Ig Co-director Drama Club Dawson T. Curtis A.B.g Mount Union 8: Kent Stateg Wood Work Ronald Budic B.S. in Educationg Kent State Universityg English I 8a IIQ Head Freshman Football Coachg Assistant Women's Gymnastics Coach ' Frances Clontz B.S. in Educationg Ohio Wesleyan 8a Ohio State Universitiesg Art I A A lf- 4-.. --' Sister Winifred Bullach B.S. in Education: Masters in Educationg Readingg Kent State Rc Bowling Green L K Dan Cumpson B.S. in Educationg Kent State Universityg Science John R. Davies B.A. in Educationg Akron Universityg 9th Grade Special Education X1 Neil R. Dolan Ed., M.A. in Ed.g Kent State University Math-Industrial Trades Math ,gg ' Rene Fernandez in Educationg Miami University' Geology' N.F.L. advisor Margie Fisher in Educationg Bowling Green St. U.g Home IIg F.H.A. advisor g , x 41 -ZFX X . l l V V S l f , f 1 N ! , 1 V Vince Dollive B.S. in Educationg Ohio Universityg Science Roy J. Fete B.A. in Biologyg Kent State Universityg Environ- mental Science -1 T. Daniel Donelly B.S. in Educationg Bowling Green St. U.g General Math I Sz Ilg Wrestling Coach Kay Fisher B.S. in Educationg Bowling Green St. U.g Health Peter Fritz B.M.E.3 Westminster Choir Collegeg State Univer- sity of New Yorkg Freshman Choir, Sophomore Choirg Eurhythmics, Intro. to Music Apprec. Karen Garbarino B.S. in Education, M.E.D.g Kent State Univer- sity, Geometry Robert Glassburn B.A. in Education, Muskingum Collegeg Algebra Ig Head Basketball Coach I Donald W. Hart B.S. in Education, M.E.D.g Bowling Green State U.g Industrial Arts EEE Phil Giavasis B.S. in Education, M.E.D.g Ohio U., Kent State U., Graphic Arts ' Mildred E. Grossman B.A. in Education, M.A.3 Heidelberg College, Kent State U., Librarian f ..,, , ., 1 af.: ,g-17.53,-v1,': 5 'g.,!fg1.'ff' r VQQ -xabir k 3 'ri'g'R,f fl 1 . .Ir .,-, I . ,.1,!,, ..m..i, lib 351 1 I .F X17 E 'H H, 531 ,' ,. j ,, ,--- . ., ,wi HJ ... the lk- I k" f' .. h Cynthia Giovangnoli B.S. in Educationg Ohio University, Home nomics Ig F.H.A. advisor f I X . -s , N, W. Raymond Harding B.S. in Educationg Kent State Businessg Freshmen Basketball Coach, Golf Coach Erick Hendrickson B.A. in Education, University of Akron , f John Hunsicker fa. Lester Klay M.S. in Education, Ohio University, Biology Joseph J. Miccichi B.S., M.M. in Educationg Kent State, Vander- cook College of Musicg Instrumental Music, MusicTheory U., U. of Akron, Kent Stateg B.S. in Ed- Bus. Adm., M.E.D., Counselingg Karl M. Kidder B.S. in Educationg Hiram College, U. of Akron, Kent State University, English O.W.E. Barbara Kline Bachelor of Science, Mount Union Collegeg Math WVU!! 2. Herbert F. Kirker B.S. Sz M.S. in Education, Youngstown State Universityg Geometry if Z Robert G. McClain B.S., M.S. in Educationg Mount Union College, Kent Stateg Biology Kathryn Miceli B.A. in Mathg Walsh Collegeg Algebra I 8a II 3 Z L15 '- Fig' ,U ,Q-' I -gi s 1,5 Q, 'F f fi ,nl 13937 ...f Aa 1 y. . 5..- F if in Tlgs .1 M. .,, Rv' Zi. 1 ' Stan Shingleton B.S. in Education, Bus. Adm.g Fairmont State Universityg O.W.A.g Reserve Basketball Coach Mary Ruth Stains B.A., M.A. in Educationg College of Wooster, U. of Akrong English II George A. Stokes l B.S., M.A. in Educationg Ohio State Universityg Biology Doris M. Snedeker B.A., B.S., M.S. in Educationg Ohio State Uni- versityg English I 7, , , 1g,f,1.i-,Zu ,'.i::J"':i"g71"'f' l' i L I Chuck Steiner B.S. in Educationg Morehead State Universityg Football Coach E 1 ,pf i l f L Hy. ,I X V 1 l'I.5'f.5 ' ??.'J:1- ' 9111121 - vF2"P3ij'ia' ' 1 :rd ' .uf A . , 4F.?.., Rob Snowberger B.S. in Education: Miami Universityg y Swim Coach 5 Wendy Steller B.A. in Educationg University of Akrong IIQ Y-Teens Advisor, Assistant Newspaper Janet Tilletski B.S. in Educationg U. of Daytong English I RandyYoung Military College, Bowling Greeneg As- B.S.g Healthg Golf Coach, Assistant Coach Q 'il if 'A l T L X I L 'H -QE, I ' "' 'E x- s fe .. -ii? I ,A r J , f 1 J 'f K-61' r 1-6' 1 ' T1 J Y I 2 H - 'l l 1 ' i frfwi H " . ' fl- X Y A ' 15? 1-f-fly, fl f , in i 'wk l C ilk il' r-N .AR 1 L f . I' W 'l E if' -v ,K I X "'4:va':-,tl , Y.. , fl.-.-ffzf ., Y fi K- , y ,L,,71X A Elizabeth A. Mumma Ohio Wesleyan, Ohio University, Cincinnati, Kent Stateg B.S. Education, M.E.g Speech, Drama, English, Counseling Marianne E. Vornhagen Gannon College, Kent Stateg B.A. in English and German, German, English MaryZdravje Western College, Kent Stateg B.S., M.Ed.g Counselor . in 0: ,e - 3 - ' T, A ,,,,.. as-2: "4 a , -ml -S-I high' ' 1 1, .NH time ,ff C - saggy! or -1 , 1 W "'- ' W AI . W! iw I f 'V T A ' W ' J " A M 1 W ,, I ' Q." ii Bn :Ti '- 'Mir' f ' -fn' , Y 'iff ii 'iirifl 5 k I1 ' l l I Y I ss-K I A If 2 Gloria Williams Akron Universityg B.A.g Spanish 25 Spanish ClubAdvisor J, rl x i E-I u k Q1 Mr. Zieglar Ohio State, John Carrol Universityg B.S., M.S.g Science vig? Donna R. Stoffer Ashland Collegeg B.A.g English 1 EAST CAMPUS ASSISTANTS MAIN OFFICE , Lf- X3 ATTENDANCE OFFICE x Y ' LIBRARY m 1 I g I ., 4 fi - X . 1" - 4 V LAB GUIDA CE - N N- "VXI wp, 5 - WEST CAMPUS ASSISTANTS O M . ,.. M, , Y W vm 4 , L A B AA 1-'xiii --1"- ' - 2 ' " 1 "f 'f ' FIG'-1'1"1jO LIBRARY MRK UTI-I' GUID CE N Anabe1Baker-Main Office Secretary Jane Best-Main Office Secretary 71. .U-.... .. Marilyn Blend-Attendance Secretary Evelyn Rohrer-Guidance Secretary Norma Raymont-Library Secretary M912-f?i ir! rg, A.: 431 , YV . fm!! , xi, , uni -' Gary Galligher-Maintenance Charles Tohey-Maintenance Earl Synder-Maintenance Tom Buchanan-Maintenance ,4,,::u:Q.- Srigf isn- Ai T ILeft To Rightj Back-Wilma Stauffer, Ruth Kocsis, Mary Ann Katusin, lLeft To Right! Don Dazey, Carl Bauman-Security Ruth Van Dusen Front-Jean Salvino, Wilma Sammet, Louise Cavalier- Cooks 318 -A-l l M . ' 5 In l ..," " .Z f - Ti 1 'dllfli l 65351:-- l 'f M K 'iff' ' 1 -,. ' i -5 ' .....' w .-hk i " X . 'N 2 is M A 7,-....-aigh ::,:45:::2f:"'-f'::-.: I '-4 P 3552522252 :Sas -- V-5' X I fi ri 'xx xg. ' ::::::::g ...,-. - , .1 53.32, f Q V , . 4 P, ,Q '-.. .::!:: 'T-"I: - , ,, - I ,. xx 1 5: .--- . .""- ..... -.."'r- -M ,-"1" f f -, , '-g:r"""'..-g-1: - - e,.,5:g:55:-- " 1 , 15, , . 1 , . ' W """-.':-,. ' uf-lx H " if-11:11 , ' l !'1n'1L f :LQ .. ' i f i I ,qu ' ..- N ' ef ' A e A mwah ' M A e 1 , ,M -- Elma ECFGHIGIW-Main Office Secretary J eanene Cawthorne-Library Clerk, Typist Mary Ellen Krahling-Attendance Secretary WE T AMPUS Ed Ross, W.K. Galligher, Emil Mille -Maintenance Jbfmne Randol, Helen Mathis, Shirley Thewes, Betty Christman, Jean Blaser, Alice Snyder, Francis Wlsenbarger-Cooks fTarrie Reed, not shownl 319 if rx 1 f , A.,,A am Q," 1 qx H lu N1 ' ,,-. ,I NN Inf' W -r 'ti' 5.0 X k en Oak ter Cl I L If Yiahss, S' Q mmm mage! RQ t11QdS"'-E:'5 J',' J 5533 XM L 4,-M C f AAVA , f HD.: iifkg it 5 D Q ' f ose pi , '4 + A, . . v . ':-. 1C en a a oc1a -f A Ni n. :f l J N K t XR as y LzMe Gift Shoppe hairstylmg by Best W1shes to CLASS of 76 Uph It FredE Balzer PATRICIA COMPLETE PIANO FINNEY S DRUGS CI I dA 6302M ktA SERVING CANTONIANS SINCE 1899 BERNER S SUHIO SERVICE Q39 k M ffl 7199 M ddl b h Rd 499 8035 SERVICE g d p 2625E r NE 492 0869 The Flmtleote Company DIAMOND KOSMOS CEMENT DIV MIDDLEBRANCH OHIO 44652 I 7 ' ' Home-Art o s ering Co. ' 212 SCHNEIDER ST., S. E. NORTH CANTON. OHIO 44720 Tunin an Re air Kawai and Everett Pianos as on . . - J 3031 eve an ve. N. ar e ve. N. J 7 Lubrication-Bra es-Shock and u ers i e ranc . Q Congratulations Class of '7 6 C ant on Drop sfrssffus-E F 01' Sing I d CLEANING SHAMPOZ STEAM ompletgiorpet and now the NEW service 0 5 o M anufacturmg f MBERT "DAVE" SCHWEHZER ,6'4- A C 0 a GETTI G PEUPLE AND MDNEY UNITED IINIIED EK United Begins Wuth You UNITED NATIONAL BANK STFRUST CO. Ben Franklms 5 di 10 30th and MARKET NORTH Canton Oh1o 216 492 9373 SHI SLER S CHEESE BARREL 'wg' 4400 BELDON ' I wa VIL AGE AVE THE STORE FOR THE CHEESE 8z WINE CON N OISEIJ R' Congratulatlons an Best of Luck to the Class of 7 6 H U MMELZS' QF W' ew u.H C CTO 3174 W Ch h Rd N E CANTON OHIO 44721 T 1 ph 499 6537 30th Street I G A I G A Foodlmer 3030 Market Avenue North 3 15 NURTH MAIN Canton, Ohio 44714 STREET Open Daily 8 A.M.-10 P.M. Sunday 10 A.M.-6 P.M. MN fjfizf - if W O-ff VA -KAY-INC. i gg 4124 SOUTHWAY S W an , UI ewfyx ,aw 00043 at 5 PMI we g Mi XS jf AIQQIIO XOM C P445 EQ' 452.25 if 5 I 3901 C? ifgnvfd? 63' 1' Q5 127.23 Q, l:'.5I 4?4 Ss-ina Rail? Cy 'W 5 a SEM. C57 X "ASK FOR RON Gluntnm Anim Enhg COMPLETE Bonv REPAIR WORK PAINTING 8: RUSTPROOFING NORTH CANTON INDUSTRIAL PARK 4160 KEVIN ST N W Phone 456-6452 Christa Bridal Shop, I nc. 2757 Cleveland Avenue N W Canton Ohlo 44709 Please call for prlvate appolntment Everythlng for the Brlde and her attendants and the Mothers of the Br1de and Groom Q 'U'lQg We if ve, 511155 Qxkii exif? odxgf WC' 3 PI-Ion: 499 8922 N CANTON OHIO Q fn' 596'-9' JC 'NV' Q! 3 G9 29 'f- x1si2,sff-4 A on , gon, Q '4Gs3v Cnc-X AX - . J I . f get JY" QI A ,,,Y,V, , o 11 :..-4. .Q 26 Q. vs9'Q-:'x- Q19 '- -ic. A f--,lb wha 'W I 1.3. 2- 'rxd Q . 'g"f'gs 'Q Q9 ad' :I fu .f' - 4' 1.3, 1 .5 6,-I Q. -f .D . X, ,.- 69 vp-'V '- -4 fl, '-...-""'-K fx-r '-t'N',. ,-is".f'f,.5 -742: iq T' -V ' Q3 ' f-I' ' ' -sf ggfr- E.. gigs mga I f' ,F "" 2, nor, 99 g "-., xfa .QI Q. J. 'f' 51-" EP .J 091134:-I-Q er.. 10 I 5 5 ,ga W I QQ' ' 'Ns S . '-.51 pf: 5, .- ,I - Us -- - X, E2 r f-LH Q - bv .I Il--I - ,- 1 L I., 'R 'JC 'A fa ll gg Hg- ' ' .1 - . I 4. ' ,A Wig I . . -I 1 -, '5 Q." ' . 6 ,.p. -.-E ...Q eww: fa. 1 I - , if ...qi CE' ,- fl-, uf, '.,',AX' 3-:I f','5'-2 A fn - fx uf ,, sf H, If - 4fv' 'fy 0 0 o Eycltjliq cg? Tl, N., M , vf II- -.V 5, A .35 -I-' C'-AI" -IAQ : 4 "5 ' 'A 1 '.v'- Ji. Q- - ta I-I .1 '. I 5, 54- fg IQ: ,I-. Q -4- 9 G?-. - .f '45 Q' .... M4969 -I . , -3' sw.. .fp W - 9-9, . '-1 5 -..,, ,A-' .4-I - ,1- V' Y 9 -0 of is-an gf ,R-25 ' up ...Q 4:0945 cw, vi' i I t .pg Eg- 459331235 " -- 02:-If! ,fi fl I 1. P1 .,": gja,,.."4- ,' - . I-5 5 ww : .b Q H If .'- d .-' , " eh' '-. 1 ." GJ 1 . v MI... . .1 z,l,M.'i:.:ykr2,g 5. .Q.1I'f-'eq-'Q ui no go 'Y'-35 A 4 ENVI! A I Golf Club Swim and Tennis Club 6900 MARKET AVENUE N 499 2353 NICK CHAN GET WATCH JEWELRY SALES SERVICE REPAIRS DIAMOND SETTING 1' l " 4 0 ,v I f x O TRIANGLE ELECTRIC CO. CONTRACTORS Sz ENGINEERS INDUSTRIAL ' COMMERCIAL 492 6760 4155 MARTINDALE NE 7050 MARKET AVENUE N 499 8877 XE cwvruulmwlw MAINTENANCE AND SER VICE ANDY ARMATAS PHONE 454-1081 MISTER DONUT 492 3067 3312 CLEVELAND NW 4, fi'i"f fin f iw' f I f IL- 5Q!.5"fg-f?i"" Jil I - If 4 QI' " S t JR. S 'o' A - A R 121 K , . f 452-5728 Symey 593 Son 499-1999 FLO WERS PLANT KINGDOM 2942 HARRISBURG AVE N E CANTC N OHIO 44705 FLOWERS FOR ALL OCCASIONS NORTH CANTON OHIO FEATURING EXOTIC FOLIAGE PLANTS . . . 1642 EASTON N.W. n MAX IE'S DRIVE IN 700 NORTH MAIN ST NORTH CANTON KNOWN FOR FIIN E k b d ttlk y QUALITY N atzonwzde Insurance Congratulauons Sz R g ff Best of Luck 1014M k tN th The Class of 76 Y COMMUNITY BUILDING YMCA Good Luck WS! Class of 76 AVONDALE UNION 76 OIL 2631 FULTON DRIVE N W HEY. LooK us 0 85" 1 efjwilllll Downtown Canton, Belden Village Nlall, 30th St. Plaza, and Alliance it We have the concepts and the scope, so your fashion put- togethers will have the impact. Whether you want the lasting classics or something for the mood of the moment, try the ideas at Stern and lVlann's first! You'll find the pertinent acces- sories, too, to update-your favor- ite wardrobe items . . . or add the perfect punctuation to the newest look you choose. STANLEYS SOHIO BOB'S MUSICSTORE S E R VICE 315 SOUTH MAIN STREET ATLAS TIRES, BATTERIES, N ACCESSORIES SHEET MUSI' INSTRUMENTS 6363 Mafkewve N MUSICAL ACCESSORIES 494 7218 GUITARS 499 3378 NORTH CANTON, OHIO I Best W1Sh8S Splflt Of 76 from N 'QL Nscrunfurnr Mroirnr egx PIZZA 2 SHOP 3560 M1dd1ebranCh TM C 454 1929 t Sc S MEI-IAFFIES Uh S if Sf BUILDING PRODUCTS CENTER R USS S WEITZER Lumber Plumbing 85 Hardware S O H10 2925 HARRISRURC RD NE 5502 NGRTH MARKET CANTON OHIO 44705 494 7440 456 0531 Maharishi Mah '. P founder i to f' L . . , j r ! 1 i Scientific Research on H I I i 0 J T R A I 0 N 0 , F gf! I Improved Aca ic Perf hir Q , . .. , I E' ' . 0 I fP ' FN 4 ' r. 'X I 0 elie ' i r ,I I f For further information con : - Canton enter at -2222 Since Complimen S uccess O e piri O '7 rom... L JOHN TODD OPTICAL C0 f"l"lA.!""""' " l4Q GLASSES! CONTACT LENSES 24 HOUR SERVICE FOR MOST PRESCRIPTIONS INSTANT REPAIRS LUNTZ Mallet Mall Belden To er Mall 477 8531 3 0141 E+--- 55-A CORPORATION LUMBER CO 2501 FULTON RD NW- A- B 8zO CANTON OHIO 44709 PHONE 456-4378 Congratulations to the Compliments of bpmtof 76from... Willow Springs Park M r. 85 M rs. Raymond 1715 55th St NE Malcolm Canton Oh1o 44721 C di L M achme Tool Co SERVICE TO You IS FoREMosfr WITH Us Repan' Rebulld Sales SGTVICG , 3 Ph 216f499 8140 George T Cavender P O BOX 92,72 Malcolm D Lykms Canton ohm 44711 l . 7 O I O C ,. . i N X D I . B s A 1 ,, "if '- ' iff, 4 , L' ' li'-f. 'aaaaaa 1 ' 4-Ja-:Ja - .gl 5 HJJJJ-:J . - . . I I O I 7 BED HELP'-' S X GO TO A PROFESSIONAL 'llloodbourne P HQNE 1233 REALTORS '53 bocau Member fM lrphPho L ngSorv Q TRIUMPH The spear head the arrow the rocket the shape that cleaves the arr rs the wedge Now Trrumph hrrngs the wedge downto earth rn TR7 Handlmg rs solrd and uncannrly precrse Drag rs mrnrmal Power enhanced lvlrles per gallon rncreased Under rts skrn TH7 rs a trrumph of srmplrcrty It means endless pleasure X at moderate once renimzgxxpgk ,0 13 x ',,w N Stark Sports Cars, Inc Corner ofW Tusc andI'7'7 WIZARD S WISI-IES YOU TILTS 4332 CLEVELAND AVE. NW I . 'I . 1 . 1 n f 5 ,M w - 5 O ll 'ju .L y and less main- ' Y' -X X K ! I " J - W GX ,'fi4,,L-i k 4, Nc. - Z A "Blt1sr... nmuwnttobcl' o ut' to itti ic! , A NO 333 , IIZIH-Ill IE S 77!?fMefw HARRISON PAINTS HOUR 1329 HARRISON SW MARTINIZIN G 3319 WHIPPLE NW PROFESSIONAL PATRON S B V Cosentmo D D S F O SchmLdtD D S MaNrice L. GreerRbSrgRer M.D. x V , Q ,Y 1 K, N 11' 6 NX, I, I' Y L 1 E!!! EF? 1 It , 8 U ai 5 2 Wilf 1 VY '1 .-fx J V 1 is fb l W?" A I , 4- -"1 - 5:1 I M4 Af.. - E., 1,P"f:',. , 'l ' 9' HER-QW? ' fd .. 'fg- "'-r 'Y U - lpn., M gg -L It f 54 V W-mi ,. My l 11' f Q: , ' , i L... J., 1 '- ,Z ,U-, -lm., ,, .x - ,lu ,f.- A r. '.'zfg,1' , VL, :V ., .'.-- , I , W.,-.4.,1. .. .f -' ,,,- ggi ,Iii Xiwxy i ff lv xx L, iv 5 ,S ' , 1 I .5 ,A 4 P W I -. I ,I N5 '!"5 a', T H u'.+L4dzsxiiQ4u:. "" t '.,L 1 , 1. 7' 1 f I lv? is 41?-P' , ,.- N 7 Annlnl' H HE ' 19255. S I5 f r, 59 x-ff Kf- 3 Y "'-'WI ' . ,aa v-1-rn tl- ala -. 'EH - sf ,,,. L41 K I E fi-2, 1 I A as 1, 1 ..: fy,-, idlezg Qi H JL.- '- l..J l 1 . ,I N ,V i i iii Y I I' EE! EW + l fg..,- ' -- " q 2 I Q " v , ' . H' , - . . X N , N l niik ,, . N X x ll-......,.,,f ' , ' lf - niQ, . " gy, - ITEJ ' 1 ,W .2 - ' Q'5Z4.s. ai, --qw ' , o- .f' 9-J ,- ,Q F ww ""-.xu . v. ,, nfsklivxq'-d.AI' ' ' rirvifrx V..- if 3' YQ 12 ..-Q4 A ,N I W ,, 4, . r "' EFLEC T 10N S 19 In 1 1 x . 1 r s M 2915995 fl ,pn-,,- . 'v n"4h?Lp J' 1 f 'f?fl 1 fY,:Lf'9'?' " .vffgnw , I A' , , ,. L+ . :Q Time it was, Andwhat a time it was, It Was . . . A time of innocence, A time of confidence. Long ago . . . it must be . . Ihave a photograph. Preserve your memoriesg They're all ithat's lefteyou. I I. . ' .f Y. ia A ,ffl frixl '1X'g mx v..,.m- V . ,.-,:..1 5 c H x .17 V ., x1 , .- K . , 'w 9 nj" ,li .6 lt, 4, vir ' f 11- N-'ik ' -.Z ' -Y ' by .. -' ' x ,A .. .H N ,LL L , as . "W .., "III:-.' .J- I U k in , ,rg f n s A' ' F Q35 dy VE-Q J, La. - r :L 1 4:2.ffflfSL'1 'in-5fQ' . I 1, ',v--, l .,-,N V - ---" ,. q. W V, .-1. 1... V. . y ., ' is A A' 4 342 xSJgE'f " -L. f 9' A" 5 ,..4 Qliish VA Q. J 2ll...i "h.f'e. T I I I 1 Q . 1 ' 2 w ebfii' -if ' ' , F. 'Gin ,V --..1-1--.4 . ,at N .f f f 'li Ti '75 ff' 4 ' A 'Q 'V A ' s W . i X' 'V . I ' 'x . ' ,l A nh 'L ' - ff' -"J .3 1 N' V11 I -,si 1 'C- 36 ' B- !.r'5i1 t F. Ui' Q ff--Q.. .nh x . rr' " ' A'-' ' K---V'--.-...il :+A kt ' ' ' "X QW F 'Bw r W--Wm 'X P: f -41:4--. ' nr--wr A - M,..,, A 4 .' 5- 2-,uf Y. ..- X , 'JZAXJ 345 ' - -. .,,Ff"'f .wE3,?7.f?4yaus.gaw,:.y1+f ' . .Mn . , . JL.. 355119.54 1-.x,. . ' . I III ., I, II ,. 'MII 1 -:1fI::f'-i.,,-vs. r " lnvsqff . -. , VW., Ji' 1- f-.-1' ', zznrm - - W:--.a--. .M v:x-frFJP.!3""3'?'L'TI?'."!'1ll7t?f : nwii: x ,- Lz' ra , 12,95 F "gag-f3k'f'Zx' wp-fl , Qs','f2"fl!1IS.1-fry? '-'5--HZHHY6' -. g V I- 1' fix A f 4 V ,x,,f.f1::-,qfglg-.S Y'-fsfffga.-,5f7,gfg,,,f?:,1 4, tw. Q v f .w.5gv.-1iw:,Igv.I.fI, .I 'llsf-v53qf'fg1 :3g. mggrle'1pi,-1,'.-154-.gpg-3:qIg,I,Igrapx ' :fjQr:,.55fEE"gg,q,j.1:14331 '-fa'-,g-J . rl' 1-be -1 iff 'f :fs iff: 'nl-. f'f,f:5-I:.g.v:5- -V . . - '-IH..-fciggg3.:,,-1.113-v , 71543vQfyi'1P',IJ:?q.T'.,g!Y'l!P:4A: Huff" :I-S5fg1Qf-I1fjff?Eff:5gqbEyQFi1'5-1VI. Wgpiifw-Qmgifg:-fQI'iag1, x '4-TJ" .. Ehf11QfI1Cf79'1--43-i'T,f',y.,!:YU'sa1Nl: rf 'wr' IFQAQ- 7, iiicwe Lily-5 -M1-, "fH.51f'-2fn:,f'v.f3f1'z- , M41 ..4 .,,.. an.. -.,.. ,-, , ,mf ,. ,I , ,, ... - - ,N -. X .45 I ',II:f.,,kIfl1'.-.f,.y,IEg,I- :-4..3.I1I.,I'-,A ,, I,y.'5y..g'x --mrI,1.5?'g',,f5. x,,.,,L, ,g5'f t-42 1-hi, N4 -ff-gr-uwzew Q-'3.2ur5g 1' ik-T516 ' " L: 1-, In II ' I.-If , '- 4 .gf.Nua"'-.I --gg, 11L55"I 4.1: I.5'w-, vI1 'f -I -1If:I.,' 3 .,:fjII.g,.3.g,:w w iv.: Ay 5- E1'f:':Ev?G?',ft1'p'1-2-3.5' 1"?E'-gig, K ' .!'.-yf:'if15:'f:.-lwfifi 511541421-'M-gui. I L- f6':,x:.:- l'eL1.'wP.'U' f A " ' I "',JJ'IffS4j"?1SfxF't' f fvishy, 2 :,L'-- ' . " X ' I" QQIQL' mg, I i iid'-'.:'f-1 ft, 3 . .n,f-:".1Sh'?f5?ff: :I Qjlqg I'f.17gI' ,. ' I .I , Q wg, ' ' I e,f.'122B"'.'l iq.: '1I. X Ig ' 1.-'Iam .1LIqu:1? , yIIQ"II2, , - I , P 'II.,IJ,:,,I:551 A I:IIIwI, mf- Ig-5: I.-II 1 Iwi fl" ' " H-:-l:..,.:x.' if-'5.If7'l'. 1 I-115:13 -' ., .'14.lf1Z.fi12,e'Q?1- W5 A l15fI:TIIaQ'w'f:If'.,..f . 3 . , II,I,5I,..I.gI:q,gjv1" ' ,zglhir ..IQ:I-.. 1 - l , , x I.,1,r,L. gg , ,J-, , I , I I. J: - 2,1 -.1 - ,bi-L-v wif.,-' -, - f '- -' r' f ' , 1515? . ,gg,'1y,'.ig - "'f3,Q4"f" gm'-..f.f .fx , sf? U .,.,L... J, ..,., 1 - .V - -.'. ., 1 A., . .I .II I-gm.-fi.. my., ,I , .I .I . f,,,.I MI: 'N ,- IL ,w4y,g,3g:.1.AI,'Iw:': w I f ' .r' I4,'t4.:f-A. k ' I In. ' 1-'35I,I,I'jJ Y -,,.. ', . 'Is-UW 2 ,Arn -'..f , ' 1 1-, e' g "vs, + sg .,- I Iwswk M, - I I ,. I W A . A IQ I..I 11 U . f4-...,,,, 'z .in 1 .1 , .... I Y, . 1. 22,5 .i f . 11 XX HIS ,, 'n .i.fff:' :II:IIv. '- ' QI 45, .MESH Ji. A " + - 'iff' K ' - V' 11 ' 11" u ji," " cl' --3--1-af L. 1 4 32312 Wx .1 'Q ., .LWIIII . ,,. 115- " fw, ' ..'." II, ,. -.1 cg: -Qi -Ng-.W nun..- 1, -, I-me ,ani- EFL? 15.5 , zu .M . 'nfl K' , "J, ' 'xifgl' - " - , ,,-I 'jf IQ5II'.1' -, . f-QI I. 1I QIIQ-fr? 3597. pf." -, .. I III-. w-'H :vm 'k "1 e"I'v 5'3"ki3- :si-4'-' . H-+.-rg, J 3 II . . I,II, ' ",31E15'fifTE' " ..x' 45.-.. -v . ,r 'r'-.' -' .,I., II ,Aff +1 -Pxwgf. A . v"ii,f'V .1 Eh -'J r. 'T I In I . f wx' V u I .1-v"""" '-' :dh 1 mg 'Wu '- ' :.':I '1 Ifin uni' gin .1 .tix I 5 I I I 'LN . I I I I LI 5 I , 5 .I Ie """ .. ? I I '75 N' li ,I 'I I ., . 'I I 'ln 'T I I I -w I I 347 'Q uln.L 4- 3 G If rg X Q?- ,f dar' ,,. -- np., . 'xr df 'Q I I llnn .Q n ,.g, X K ii. :ip . E 1 1 'll :lv nun 2211 rnm 'Q' gl , ,J 1 p:,'I"F i IF ,4 f A ...mi "' sive 349 - Q ' fp W. 1 , -T www? NW' 1 11 '1 211 I, 1 1 1 7,53 ., 11 1 l I V ,.1 ,. Q M W 1a 1 1 1 .11 ,sa 1 . 'J 1 'vnli A 1 ' 1 1 ' L 7 1.,l,,lM.. .1 ,, , MA f1jf.1v11',,l'l 1-1111 W.-V 4... 1',f'J-I . M 'V .121 z-.',".5:- '11 ' Vu., 1 -, J'- , , 1 1 ,. 1 1 1 1 1 , . Wi 1 'Wm PM 3 nh V. "lr,'?if 'f-'4 -5 I 'fl X .WP 'T ::5g.,,15 ,fly Y f WT ' 3 V 55231: .,,' 317: Q ,X Q: Q, fl . '. :H .fy , 1" 1 . ' .sg ,H ' 14 Il ' JF' 'F x . .ll - ,l 1-Az' '.,,j5' ,5 ' 1 3' I1 1 Ar f 6 Q rg, .35 4: 5 av 1 441 ,i-jj -ij iiifgcflfi N mu: . ,,.,.+is , 4 351 , ,- nf 1 11" s--4 -4 in-1, ,. Z i'il ff -J lk J I . i ,, N, ,al 3 Q .J 1 N S., , .hi , 41,1-1-4 .................. -N . lug Vg: W W W M 353 1. ,, V w as-QQ 571-5 31. :g..v1,"-, ,X , +I. .E Q. ., 'fm -' f,f-hs, , fv Wag' -411 1' , ,1,:-Al, , 2 33-7,1 '-Nx - -.,,,. ' LS, -f,u?11,wfh, ..f.,---1. -.WZ . .kgggmj f up F A., ei i A -av 'sfifr ,H-I :1.,.u. , ,A --2-J' I fmgl- ' 1 .5I?':1l'-Wf 'f f'+'ff1 . .. 1 , . . -HT-K- HT cs. L9 1 59.4 A ll' NYT' QW 5 fu . - "BAL l , ?w,S13 ' V . iffivq' ,... MT ll' I 'IV Q2 -:ei fy 1Q,, .ff ,J S411 :lv if , ,,, fav hws -lf.. , ., -mix. 354 , Qin ' "K ' -n 'Fw ?, -,,.,- . 1, - 2234 ' ,f "xiii 1 W N 'W mn MM' ME 53,9411 :sg H," M ,, .E ,Y gg W sz M QQ- ,N 25 QQ M ,R was 5-afiw ,Q ,QM , mg iiigzm :-.HlQ N ii' , ,.. 'izzf 1 234 ,n 1 FF X X rf iw.2'P22Zc7.W.1 54 ...M . 11, pw H N ' 1' wl 'za Eng ' Wil H -:ll H, HE 1. JJ my -vm mu, lr' . . 3 ...,-,......... W' " , 5 A A ,... .., ,.-N... ' ran: , . 'MQ 1 Q -..Q.f"':'Q. ' in-Q ' .. ' - ..-. .v..-:f.-.,,.,f?,ff..,.,',,-.p'k11.:.,, 1 -Ml QI ll-'-.J Mwst---5+ T . ' 2-www, ' L' ad- A 5311. A --4 1 - I- . J F' W 1 1 l-,AQ A Qrizyqg Sing V" 1 N, ff rf? ' , ,V 4. 52 iirl fl C-1--a- -Q P' . , -1.4 n..41-,- - -.-... . J.. H ,- X WSI-7 'xr in -5 , K 356 I-,,w Ns Mk- '- 'I .L .41 'T gif. K 1-5 , Eg' ilu-. Hd ' '18 Z, . !Q Hg f'l r V F w in jk, Q' 1. w , ..1' . L J Y. x Y 'va Y 1 i .C !'l l. Al' Iwi kg. V w Q. M ,I.w!,.:.. .,.-Glu., . Y l.. LN, i J. , HH, .Fw Y dxf ki!-., ,,- -4. N xg 7' 1 'L 1,52 Nq M... Q1 -91 N944 PRLDE , N rl' H' 2. - . ! -L , My 4, Q ' ' H' P - 1 ' ,. V 1 '- A , ' 3 A -11599 Jar. , A , Vib. In 44 " fl. - 'L J AN' '.w.r' vi ".. rpg ,Q , ' , , , . m 4 .1 Ov " . , . W 3 .lig- - L 'MAB 1. FAH' , 1' :Q ,V L .Ui-4' ' Y ' 'f5f"m"' ', " ww ,, -,,, ,' .W-Q' L ' , ,-,. , H - ,M L V . ,, 33 . - Y 1, L21 - '15 ex, l - . . . Y 1. - . 5,6 5 I ' " NL"-'::.:-L' 1 1-.K-"'5u2Qv"... if . ' ' Hr 358 ..8'i. ... xn-A-A! Vs . ME OF THE 'E LOUISVILLE H J N.. . T, Hi: , 41, ' md,- 'At N. :,.'x..: -' 1' 1 -,Au,5'Q. j 1 , , Q. W, A fs I, 735' 2 FE, N V ,Q , - sri +512 - 4' . .Y J. -- I I gg-X:-,...-- -51 .-I I N :asm ' A -12, Qty' 1 k?zfT W , N 1 . ' ,Q y . ,V V, ' 1 ', .- L' 1" . ' Ja-,-,Q A y ' i',a uf".-'. . ,. L ', ,x , w ,g ,.7,:I xy,g:?'.,jgw, . . N , 2 I un A I f A , vnsfqmf Villa'3?ull",:'f.15L'.L1'g. ' f-'li - . , . , .,. ,, Q if M is Eg? - 1 in ,,,. . .- - .,:. ..u I - -,,"lL::.:fi4fEL'f3: 4.2 ff " F' . .P,,-,1 inf X-J -53'Tf,g. -:LET--' wi 'SM ,b ,-1 A 1. -, '9 tw 'T'-. --. e ,1 , 1505 I1-.5 9.0-' - .AC-.'1:-Riff' w 1 ' Img, ,N ,in ,I .. .5 Egfr" t w,,4.:4,ff.g-,-15 qw W W'f1Ti',.',: :TE---1 --, L-, Mn. ' 1, 'Mig-E:s'f'.f". .' ,2-Yrffffhsi Q-fg., 41-"1 ., ' A 1125. N:-' Q ' 3 7' '.n'- " 41 , '::u, 'ff f ,L 5575! ' 114111. jx, ,'21:jZJlg:-mfr' Y r u--f-'I ' ' .4- .qg ju,-5 Q.. 'I J'-. N WY' Mw- .-S .azi- V, 4. vw' x y. . nwiwx I K rmfflal ,J, ar ,41 L . w:,,,x-1,1 ..,x X ,W A 'tam .J 359 I , i I 5 TY t .-V. ks 4 I T 1 "f f K-ml. I I E- 4 . E N.. ilfai E. E ,ix 361 2.4 1' 'i JRST: ,1- ..,- rvgi, .5 -4- 1a..,.,L , , ,V -,2,g2fg74F1!:xz-' 'V' ' , N iff' .ix 'Q J, V ,' ,r f , 'gi' ,I lf J- vv E' V-' ' y 1' " A - A - ' V - uv? -1' fi, ' rgj VLA. I l l ' fi ' 1 ' r W 1" 4 T A ' ,: w 1-3 I ' "A ,:2..p5:5 fglggg- .s- ., ,,,.f. U v .21 , , . 'N i 363 'Y x 21533 -IW 1 -Q ,f if kk all X E 'YWQ' vp.. I '9'Qf 1 x, I H. ' Q Q, I N "' 1 Ax A 4 ..K, 'L ,.,-.,A,+:r' . , , ,kg 'rr 'Iii .. h' ,Q 1 A :gf E . ' is ,q Q 7151 my F 51 7- K 2Z"'f'qL W 'X ,.i4g.,.4 1 X 1 L -. 1 F1 , v . :QQ 'Lf f I fr? 1 1 kwmf 4 w '11 gr 5 , 1 I 1 53 1 . 1 -W.--1 "Y7'Yf"1 .1 War 3 ,., ..- J L I 9+-l-I 5.1, 1 : ',.,. 366 iii. Q' Qin vggw L If ...4 A1 ,, . 3 v 1 Ly vg""Q'X H 2 li Ev xxLq4"7 ,F J f S V 1 Pkg' 5 1 L 1 I l 1 ' Q gf I , Sr rbi? .Lf i' 'I Ad f, 41' ' a' I in -J I , ' s .Mg if 368 'x M Q11 sf'- Fifi.- l -sl . 9 T' 1 ,xl 369 .ii .X V, s , , EW Rin ,i igaw I 'X 4. ,,h Y.. 'Q ,., -swfil .J, ,., ,frl z- 'f--Q '- L Nb F - eg: ,fyty f 'Wu- fam X01 , 'fp .'f'jf pf.. u , , . 4 uf H4 Ulf.-I .Tw 'L 'f'95 ' .'-'- 'YF ' A" W . v- . Jn' lx 'fjlg ' " ' 'P' ff H A ,JM , ,,M.51M , , f ' - U' IH VI ,I , IQ." -J l - ',"v:'.'f fn V ,,,.,l, ...gy 'Y ., '-'KW 13 xl Afinii' Y 'R 1. K Ili 3 -5'-P17 ff A nfl . L," - - ,gf WE. fr P' u 5 ,Q ... F.. ' pf ummm 'vw t O I I in QI r NZ-xJ 'Q -f,,:x...!i 4, .Y ......A...-'sa1.Lg...,,... 372 I . A f E f.....1-s... -K. T ,, fm 9 . 51-V., 2 sweftifw . X B1 1. . 1 W! 5 ' M1 1 w I F' 'S 3 r ,V T554 ,Q , H 'A ' ,I-,',,,, .... H Ib . v w,,.,. W, U ., ,X 'QQ , rf r Y fxwk . J,,Cf.'.:aec.1?:-1 374 've-. -sw A! J r I f ,ff W ,,.,..-?- iw W4 f 'Nw ,XL 'Y ,4 L 1 ,Aan ,QAQW ,,..... pw A .5 "--1. N I 41-i 44,- Q .l '54 5. .4 ' .,v,, .f vs ALM ,T K ' z, .,,", fl thai.. ' 3 X hu. X H W -f L f , 4 'fi,..9 fiygff - 3 -rw . er 3 e 1 wg " ?lw?i',f .T 9 3 ,,f LA. , .' h ft' .v 'Z . ' " Eau .-f:.lDLkf.-.l fdjgla "Af f 'tx' ' "' Ulf ' s E 11 , . G. N 1, w ' , fm' f ' 1'i'Y ' ' ' ,.,,' ,4 ggg W V -L' iffwh ' r f , x ,A ' ' 1 1 ,,n ,V ir- fini- X Q lf, .14 :E :A '4 w .. 'IL 1 .Ni 377 4 L' 1 w- 5- 5- ,,-, I! ?"""" ,xg X NA, r. Q E72 ..-Y.,n.,'5.' v., ' - W1-' L1 H--'-"H -V . ' . , iag?2Pj,1 WmEhd..-,. ' S, , 1191" r, Y ' L ' . 'iff ' ' ,X , -, :v t. - V kd., A , A, .M : WD , . , ,J .him .,,. -g JN "1-"L .r .x ,.L! 'uf-V 1 , I A , 'l..-:jg .wl'.::.Q,:,:- ., 'J-, v. ,. 4 N 1 Mswx. SH' Eixx ' V W' M ,. ""' V' ' l"'4f? , .- ' W V ,,,, -fs r..1 1- :1-N-5' - --.,'7"'.-!1wT.f.,'.. -. ' L X M JJJX . 'L jg, .J - 378 T T' JY. '45 ., ,. ,K ,F , lx I , 1 1 3 5' Q w 'H I ' 1 1 ff i i ' ' 'x ' r W nv 3 13-1 ,v - 4- v ' ,V .-- -,- .-' x V--.1 I :-- -2,!:l-:, s1 'f "2 uf: ,I ':,.,,. ,ma . , -,g ' ' '- , H' 'A .FQ QP-zzxfjg-i Y ! ,. rf, ., N ' Ti U. v, . w K- :'.',-: ,Lv-,.:. , w , J M' 1- .- is fi .. ' - A N 11' -' , :N I, A 1L'... 51 I PP I 4 if ' f ,UI X , xr: ' -,E 1 F: H? I I 4 -. x. 1 f uf A , ,J , K H. I, I -1- W . . - :nina 1 , , Af, RX xv x .t I x 1 X l 1 X X 4' V' w , K' .. M- IS?-5 ,lug ., 5 ' g , , w. r ,7p.,.,. , ,HL4 w., L:.,,w. .,v, ' 1 -43 v 1 " .1 1wL,L+'2 , 1 lr.-in , 1-ii. wg' mx. .E .J - . - .Y xi 'la ' .Y,... - , J., W A-u .,1:,,' 1 379 Q. Ii. ,,.L J ,..1pv"'Q Li V .95 3 ,. , Z1 ..- in, 'S' wr .11 3 Liu. 3 ' 'E' ff-Hi' f H1 ik- 380 hd -Q11-' +-7 NC' tdlvai ly 6 1 'P' 4-135' i.. 4,5 - n ,ff'5LQ MXL xx ,N ,. QSC L 'ru X if 1 5 - 1 It-at 'wi rl Jr' ff 1 rx .fl ..g .,..,. -, nl- 4, .-..,. - - ix 4 E -1-, Wig, . . . JJ " .nal 5 GCGUD ,A .h X -Q,-,X . Y NSI .RX mf! V',Qi,i ,,1. f-'53'!f"'f"Zf-!-k- 63' '- .WN ' 1,3 Q 'ff'-K :4b" .- jgf ., A -". , 1 "ig ,ev .X ,, ,Ar-: " Iv -1,7 , if , ,Lg-y ,yr- -4 If 'TL' ' 'f , . -tv-1" L f' ,L V' ' - gl 'rf' ' . fi J 1 L.,3,j H - -1 I Y -L - nv- , ' . V- P ' 1 .5 " 4, . I l W, KKSSES sw K QV' f ' 7 be 4' r-ff' -Q-'n K 'F x 4, U L , "uv K. PX Hg '- 382 Q Al' ,, -. ps .qwf ,1 I gi .ug ,3 F' 54' In G . W' " ' ,fb ' I . G' , ny .1 11' . 1 r.. f-r Q.. , Y .f51 ' -ij" f' r LH ,F P fi '-1973. 5 lf.-V- .I + 23.:u-L:f??i,I0LL-,Hia f ,li 5 X Si--'F'f'f:F.':i'fv?T 1-me 1'-r-,wif-1' " 135, :::Qg,.:,a' y,,-gig. 121,-H,.,'q:1g.'1.1,.,3-AQ: .76 ?:ev1L-141-, az: fat.-:3F2"4,.u.-.i 'Jul Sw.,-1 ,4:r-'ff- '."-'!'f. L',Q'.1.' 1:LfS.iLS5Z15,f.'1'f,...'-2'-'f Y '1 ' 5, A 'L A ' x ,491 .5- sf -nr' h'Tf ,121- ...l 39? XL. ' TN' f1-'W-N ' ...1 -4-1 ' f "w-...,,.L A Nwmsf' , s ffi-' 1 .. U f "1-X, , -f ,gh f A ' I A -1, ' t I N -V W - kv 4 " 1 1 383 .,,- 4 A, L.-f.ca.f ,, Him A ,W I' J ...A- S mix i I JP , 4 I I Q-. 'fi L Y? 'I 5 II L ,J L., A '-x N ,Figgilw '54-5j', , , 385 if S.. "N ff' f A , 1. Q- Em' L2 'fi L2 --'M S W . ft LLLA'-. up ,fav 1? g ,L L . ', :. J'-sf' by ,il ,ILA L, -5,-, .-ral'-"2 ' .' W 45,1 gm -M4 v-,MF-1 i, -1 ll ll I0 II V2 H 4 ,A il. I I E Z". --in 1. 1 -qv, R 1 .31 .bb ix i - 388 -li if ,K Xia! , KX . lk. us, jxjv 3 ,. ,.,.,ann- i L. nav? ..U . ...K- MEMORIAL VW. il 5 I ' in Maurice Steward A Remembrance He brought his puppy to class one morning Because the little dog cried at being left behind. And sometimes he plugged his radio into his ear and listened to private music. Oh, he was heedless and happy-go-lucky all right! "Where's your homework, Randy?" "You gotta be kiddini, teacher!" But he loved his parents and his world .... And he brought his puppy to class one morning Because the little dog cried at being left behind. Randy knew something too few know-he knew how to be kind. His school misses him! Jean Whaley 390 Silence School ends in silence- no more talking in the halls. School ends with sorrow- death has taken his new toll. No more cheering, no more laughing Just concern and disbelief. For school ends in silence. Death-has taken its new toll. Janet Graber Randy Stanton I AUR GOLD Mr. and Mrs. John K. Boger Mr. and Mrs. Nick Campanelli Mr. and Mrs. Carl F. Cavender Mr. and Mrs. Ben E. Daniels Mr. and Mrs. Paul H. DeGarmo Mr. and Mrs. Robert E. Denczak Mr. and Mrs. Ed DeSantis Mr. and Mrs. George Dragovich Mr. and Mrs. W. L. Foss Mr. and Mrs. Louis D. Hentsch Mr. and Mrs. Jeff J .Herberghs Mr. and Mrs. Richard Hillick Mrs. Charles D. Houck Mr. and Mrs. Robert Kitson Mr. and Mrs. Andrew Kochmaros Mr. and Mrs. Joseph A. Krych, Sr. Mr. and Mrs. Harry Laggeris Mr. and Mrs. F. E. McCullough Mr. and Mrs. James McJessy Mr. and Mrs. James J. Moore Mr. and Mrs. Merrill R. Mossbarger Mr. and Mrs. Robert E. Norman Mr. and Mrs. Richard Perret Mr. and Mrs. Thomas A. Schauer Mr. and Mrs. James O. Sloan Mr. and Mrs. Herbert J. Smith Mr. and Mrs. Charles Stan Mr. and Mrs. Fred H. Steer Mr. and Mrs. Philip Stern Mr. and Mrs. Wm. E. Strasser Mr. and Mrs. Edgar C. Thomas Mr. and Mrs. Harry Tsilidas Mr. Frank E. Vaughn Mr. and Mrs. Charles P. Welch Mr. and Mrs. Robert Whaley Mr. and Mrs. Jack G. Wright M PATRC GREEN Mrs. Pauline Babeli Mr. and Mrs. Milton H. Bloom Mr. and Mrs. Don Bryant Mr. and Mrs. M. R. Burns Mr. and Mrs. Michael A. Cerne, Jr. Mr. and Mrs. John J. Drovdlic Mr. and Mrs. William Drumm Mr. and Mrs. H. R. Fink Mr. and Mrs. James Forrester Mr. and Mrs. C. L. George Mr. and Mrs. Brooks C. Gilmore Mr. and Mrs. C. O. Greek Mr. and Mrs. Harry E. Hildebrand Mr. and Mrs. Thomas S. Hopton Mr. and Mrs. Sam W. Hunter Mr. and Mrs. William D. Hursh Mr. and Mrs. Vince Ianigro Mr. and Mrs. O. D. Jordan Mr. and Mrs. Kalagidis Mr. and Mrs. Richard A. Kmetz Mr. and Mrs. W. P. Krumlauf Mr. and Mrs. James Lawrence Mr. and Mrs. R. J. Lumpp, Jr. Mr. and Mrs. James J. Luyster Mr. and Mrs. Lavern Mang Mr. and Mrs. Robert M. Mann Mr. and Mrs. John W. Manos Mr. and Mrs. John Marchbank Mr. and Mrs. Wm. Mathews Mr. and Mrs. Gene Moss Mr. and Mrs. George Powers Mr. and Mrs. W. J. Ryall Mr. and Mrs. James P. Ryan Mr. and Mrs. Nicholas B. Shaheen Mr. and Mrs. Edward J. Schillig Mr. and Mrs. Robert Sharp Mr. and Mrs. William Shori Mr. and Mrs. William H. Sowd Mr. and Mrs. John F. Strawn Mr. and Mrs. Robert E. Swope Mr. and Mrs. David W. Sypolt Mr. and Mrs. Eugene L. Wallace Mr. and Mrs. Daniel H. Ward, Jr. Mr. and Mrs. Frank Woodie Mrs. Helen N. Yacos SE IOR Ackerman, Jim 18 Ackley, Jodi 65 Adams, John 18,253 Adams, Steve 18,40 Addessi, Nick 18,208,231 Adkins, Yuvonne 18,276,253 Afentul, Helen 18,224,280 Alaback, Rocky 18 Albert, Matt 18,279 Allen, Barb 18 Allen,David 18 Allen, Mark 18 Amacher, Bill 18 Anastaa, Olga 19 Anderson, Craig 18,231,252 Anderson, Michelle 18,199,226 Anderson,StanIey 18,148,149,195, 208,232,239,257,359,280 Andersson,Staffan 18 Andes, Cary 19 Andlinger, Mike 19 Andrews, Jennifer 19,231,233 Apple, Pam 19,272,273,379,212 Arquilla, Greg 19 Audi,Fred 19 Auit, Gary 19 Babeli, Tim 19 Bahtist, Linda 19,272,273,239,270 Barber, Bob 19,273 Barr, Pam 19,273 Barrett, Diane 19 Baughman, Chuck 19,130,136,273 Baum, Beth 19 Beasley, Debbie 20 Beck, Tim 20,178 Beitler, Terri 20,274 Benedict, John 20 Benner, Pam 20,276 Bentley, Terry 20 Berardelli,John 65 Bertsch,Janeen 20,230 Bikis, Karen 20,343 Binkley, Don 20 Bischoff, Lori 20,146 Bishop, Sue 20,143,145,371,239, 375,367,213,182 Bixby, Russ 20,187,186 Black, Cindy 20 Black, Jim 65 Blend,Jerry 20 Blend, Nancy 20,371 Bloom, Ron 20,278 Blyar, Barb 21,199,226 Bogdansky, David 21,199,227 Boger, Kathy 21,208,277,231,232 375,262 Bohaychyk,Doyie 21 Boley, Regina 65,253 Bosworth, Andy 21,164,169,273,166 Botean,Mark 21,201,224 Bowersox,Gayle 21 Boyer,Susan 21,188,167 Brace, Don 21 Bradley, Cynthia 65,245 Brakus,John 65 Branch, Ron 21 Bremkamp, Cathy 21 Bressi,Vince 65 Briner, Rachel 21,284 Britenbuckner, Jeff 65 Brooks, Jim 21 Brown,Helen 21 Brownsword, Tom 21,253,285 Bruce, Mark 21,274,257 Bryant, Susan 22,284 Bryant, Tim 65,130,136,153,154 Buchman,Jim 22,130,136,346,178 Buckridge, Bob 22 Buker, Betsy 22,40,359 Bukoffsky, John 22,284 Bumgardner, Peggy 22,253 Burdick, Pam 22,346 Burkheimer, Dana 22 Burna,Ted 22 Burnside, David 22 Byers, Jeanne 22 Caley, Richard 22,245 Calhoun,Scott 64 Campanelli, Nick 22,130,136,187,186 Campbell,Lori 22 Capestrain, Sam 22,153 Carlson, Steve 22,169,166 Carnes, Terri 65 Carpathios, Cindy 23,272,275,40, 52,270 Carrick, Chris 65 Carson, Penny 23 Catarouch, Joe 23, 130, 136, 340 Cavender, Beth 23, 219, 277, 243, 41, 398, 167 Cawthorne, Kent 23, 212 Cerne, David 23 Cerreta, Beverly 23,199,224,274 Chapanar, Sandi 23 Church, Debbie 23,245 Ciraci, Mark 23 Clark, David 23,254 Clark, Richard 65 Cliff, Helen 23 Cline, John 65 Cocklin, Lorraine 23,382,374,354, 212 Colaianni, Lisa 23,142,238,351,213, 162 Colaianni, Vince 23,148,149,255,178, 280 Coleman, Debbie 23,275 Coleman, Ron 24 Constantacos, Dean 24,354 Cook, Chris 24,273,239,246,257 Cook,Jeff 24 Cooper, John 24 Cooper, Kevin 65,153,370 Cooper, Ron 65 Copeland, Kim 24 Coppa, Janet 24 Cornell, Dennis 24,370 Corresle, Joanne 24,246,253,281 Corzine, Ted 24 Couris, Craig 24 Cox, Bill 24 Cox, Mary Kay 24,146,255,199, 227,188,167 Coy, Tom 24,283 Craig, Harry 65 Craig, Norma 24,162 Creekus, Chris 25 Crites, Don 25,224,226,367 Csuhta, Constance 25 Cunningham, Paul 25 Cushman, Donna 25,245 Custard, James 65,130,136,153 Daley, Patty 25 Damon, Paul 25 Daniels, Monica 25 Daniels, Paula 25 Darr, Jeff 25,351 D'Aurio, Gary 25,200,226 Davis, Cindy 25,245 Davis, Lucinda Davis, Joel 63 Davis, Mike 25 Davis, Scott 25,273 Dawson, Melanie 25,215 De Hoff, Bonnie 199 Dean, Carolyn 25,286 Dean, James 26,284 Decker, Tamara 26,245 Defferding, David 65 De Garmo, Denese 26,265,239, 264,53,362,398 De Girola.mo,Jim 26,236 De Hoff, Bonnie 26,224,245,285 De Luca, Lori 26 Denczak,Bob 26 Denczak, John 64,367,212 De Santis, Angela 26,128,142,162 Dieffenbsugher, Dale 26 Di Francesco, Louis 26,150,151 Di Maio, Carol 26 Di Mauro, Josie 26 Di Rocco, Joseph 26 Discipio, Vincent 26 Disimone,Kathy 26,230,374,212, 270 Dodge, Sue 27,199,225 Dolan, David 27,200,224,225,226, 184 Dougherty, Leslie 27,276,216 Downing, Chitquita 63 Downing, Venetia 64 Dragovich,Alexis 27 Dremann, Richard 27,200,275,227 Drovdlic, Wendy 27,285 Drurnm, Holly 27,167 Dudley, Paul 27 Dugan,James 65 Dunlap, Brain 27,355,280 Durbin, Jim 27 Durbin,Scott 27,171 Duty, Blinda 27 East, Dottie 63,65 Edmunds, Sue 27,146,199,226 Eihel, Judy 30 Eliopoulos, Louis 30,207,214,184 Elseser, Ray 30 Esber,Bruce 64,65,245 Esway, Pat 30,153,156 Everaon,Perry 30,355 Fedeli,Gary 30 Feiock,Cheryl 30 Feller, Denise 30 Feller, Jerry 30 Ferdinand,Rona1d 30 Fincher, Debbie 64 Fink,Gregg 30,200,225 Fiori,Lereto Fiori, Rocco 30 Fischer, Jeff 30 Fischer, Debbie 30 Fitzhugh, Mary Beth 30,236 Fischer, Jim 65,215 Flinn, Eric 64 Foky, Jon 65 Fcnte, John 31 Foresha,Terry 31 Forrester, Amy 31 Fortney, Cindy 31 Fortney, Jane 31 Foss, Rick 31,367,350 Fouty, Gary 31 Fowler, Steve 31 Fox,Rose 31 Fox, Terry 31,245 Fritsche, Daniel 65 Froelich,John 21 Fry, Craig 31 Fusco, Michele 31 Fusillo, Nick 31 Gaitanos, Chris 31,283 Gang, Julian Garcia, Ray 31,343 Garrott, Judy 32 Gasper, Bill 32 Gates, Walter 32,214 Geer, Bill 32 Geitgey, Micharl 32 Gelal,Tarry 32,268,188 Gelting, Ken 32,284 George, Denis 32,255,278,40 Geroge, Terry 65,130,320,3-46,359 George, Torn 32 Gerrnan,Jim 32,164,169,346,239, 214,167 Giannett, Antonett 32,65,351 Gibson, Debbie 32 Giffen, Karen 32,286 Gill, Cynthia 32 Gill, Jack 32,171 Gilmore, Bruce 33,200,225 Gilmore, Sharon 33,230,232 Gingerich, David 33,148,178 Glasscock, Richard 33 Glew, Pat 33,346,162 Gliatta, John 33,136,342,343,346, 359 Godoy, Jose 184 Gomes, Julio 33 Gomes, Linda 33 Gonser,Vint 33,237,213 Goodman, Scott 33,255,283 Goshen, Chuck 33 Goss,MaryJo 33 Gould, Janet 33,274 Graber, Janet 33,199,224,320, 225,285 Graber, Mark 33 Grasinger, Carolyn 34 Graves,Dale 34 Gredlein, Karen 34 Greek, Jeff 34,218,41 Green,Theresa 34 Greenberger, Ann 34,276,343,398 270 Greenham, Barb 34,208,278,231, 243,52,213 Greenwell, Mark 34,200,224,226 Greer, Bill Griffin, Patty 34,202,203,224,320, 379,225,227,230,182 Grirnm,Steve 34 Guedel, Toni 34,199,224,225 Guill, Kathy 34,230,232,233 Guster, Toni 34 1-Iaaa,Roger 34 Haddad, Richard 65 Haidet,Dsn 64,214 Haines, John 34 Hale,Tom 34 Hall, Jeff 35,278,225 Hallawell, Heather 35, 214 Hammerling, Dotti 35 I-lammerling, Mike 35 Hannay, Walter 65 Hardesty, Howard 35 Harding, 'Tamara 35 Haren, David 35,130,136 Harmon,Heidi 35 Harxnon,Kim 35 Haut, Steve 65 Hawk, Roger 35 Hayden, Dan 65 Hayes, Gerald 35 Heckman, Sheila 35 Hedrick, Dawn Hegel, Mike 35 Heggy, George 35,382 Heierrnann,John 35, 275 Heinicke, Paul 35 Henderson, Lori 36, 274, 40 Henkel, Lucinda 65 Herberghs,Jeff 36 Herraiz, Debbie 36,245 Hershell, Peggy 36,212 Herstine, Sharon 36,245 Herzog, Stephanie 36 Hessney, Anne 36 Hicks, Richard 36, 200, 227, 286 I-1ildebrand,Zona 36 Hill, Nelson 36, 288, 178 Hinderer,Darla 36 Hitchcock, Bill 36 Hodge, Randy 36, 280 Hofacre, Jeff 36, 200, 225, 283 Hoffman, Debbie 36, 236, 244 Hoffman,Greg 36 Hoffrnan,Jim 37 Holben, Jim 37, 130, 172, 213 Holl, Greg 65 Holliday, Bret 65 Hollinger, Cindy 37 Hollinger, Peggy 37 Hopps, Martin 37 Horne,Timothiann 37 Hoakinson, Jarnes 37, 187, 186 Houck, Mary 37,40 Howald,Julie 37,245 Howard, Plimon 37 Howland,'I'om 37 Hudak, Mark 37, 276, 187, 186 Huff, Randy 37 Hunter, Tamara 37, 52, 286 Hurd, Greg 37 Hykes,Alan 37 Ianigro, Cheri 38 Irwin, Mike 38 Izzi, Nick 38 Janello, John 38, 130, 136,248,343 Jeffries, Mike 38, 148, 149, 285 Jellison, Jennifer 38, 128, 274, 177, 167 Jobe, Jackie 38, 199, 224, 225 John, Mike 38, 382, 239, 285 Johnson, Mike 65 Johnson, Phyllis 38 Johnson, Bill 65, 375 Jones, Art 65, 354 Jones, Jolene 38, 202, 204, 367 Jordan, Chris 65 Julian, Pete 38 Kaboth, Paul 38, 194, 195, 208, 231, 232, 233, 284 Kalos, Helen 38, 358, 283 Kap1e,Cindy 38 Karam,Fred 38 Karam, Terri 39, 366, 213 Karasarides, Peter 39 Keckler, Kerry 39, 276 Keesling,Ardell 39,280 Keller, pat 39 Kelley, Cheryl 39 Kenadey, Darlene 39 Keplinger, Kevin 39,212 Kieff, Chris 65 Kirk, Lisa 39, 257, 52 Kiser, Roberta 39 Kitson, Doug 39, 166 Klausner, Don 39,347,171 Kleptach, Theresa 39, 199, 224 Kline, Steve 39 Kline, Theresa 39, 276, 254 Klingaman, Janie 42, 371, 245 Kmetz, Debbie 42 Knapp, Bill 65 Knetsch, Mike 42 Kochmaros, Elizabeth 42, 128, 177 Koller, Annette 42,254 Konstantacos, Elaine 42 Koons, Jenny 42, 379,167 Kothmayer, Philip 42 Koutraa, Ruth 42,238,239 Kovech,Stephanie 42 Kowal, Mary 42 Kowley, Greg 65 Kreger, Kathy 42, 244, 283 Krowchak, Tami 63 Krurnlauf, Wendy 42, 265 Krych,Joe 42, 184 Kulczak, Marcia 42 Kuntzrnan, Casey 42, 153, 154, 40 Laggeris, Joan 43 La.mp,Greg 43 Lanza, Bob 43, 130, 136,362 Lanzi, Regina 43 Larson,Nancy 43,286 Lawrence, Becky 17, 43, 202, 203, 239,362 Lecghtor, Debbie Leech, Mark 65 Leger, Thomas 43 Leichtamer, Carl 43, 236 Leis, Jackie Leno, Pam 43 Leuck, Matt 43,187,186 Levin, Don 43 Lewis, Cynthia 43, 202, 203 Lewis, Dawn 65 Lewis, Jackie 65 Liber, Cynthia 43 Licklider, Todd 43 Linder,John 44,171 Lindsey, Tim Livick, Gary 44, 153, 155 Lobsiger, Kathy 44, 254, 366, 285 Looby, Pat 44, 164, 169, 167 Lowry, Joan 44, 265, 343, 41, 362, 398 Lucas, Ed 44 Luyster, Rusty 44, 130, 136, 248 Lyon, Dianne 44, 320, 342, 167 Lyons, Tim 44 Malcolm, Doug 17, 44, 341, 346, 398 Maldonado, Brian 44,153,351 Maldonado, Bruce 44,347 Maley, Elaine 44, 142, 167 Maley, Mickey 148 Mancini, Ruth 44, 382, 245 Mang, Jeff 44, 237, 355, 285 Mann, Ellen 44, 129, 146, 239.350, 398 Manoa, Debbie 45,143,145, 194, 195, 275 Manoa, George 45, 130, 138, 153, 371, 248 Manoa, Patty 45, 265, 237, 32 Manoa, Philip 45, 201, 227 Manos, Bill 45, 370, 231, 378 Manzella, Sharon 65 Marcinnk, Jan 45, 286 Marks, Gina 45 Marks, James 45, 184 Marks, 'Tina 45 Marshell, John 64 Marstrell, Joe 45 Martin, David 45, 187, 186 Martin, Greg 45 Marulli, Brenda 45, 245, 362 Maxin, Nick 45, 218, 206, 237 Mayle, Mickey 45, 178 McCu11ey, Bob 65 McCormick, Sherry 45 McCullough, Linda 46, 366, 283 McCurry,Regena 46 McFarland, Bob 46, 130, 136, 187, 186 McJessy, James 64 McKelvey, Angela 46 McNatt, Don 46 Meek, Bambi 46 Meeks,Bill 65 Mehrbrodt, Kathy 46, 275 Meola, Pam 46, 253 Mercorelli, Janie 46, 142, 144, 145, 275, 371, 239, 167 Mihai, Veronica 46 Milkovich, Linda 46 Miller, Gregg 46 Miller, Karen 46, 199, 224, 281 Miller, Michael 46, 148, 149, 277, 214,178 Miller, Tim 46, 130, 138, 260, 186 Miller, Victoria 46, 253 Minnis, Scott 65 Mitseff, Denise 47 Mitson, Dave 63 Modock, Denise 47, 245 Mogus, Daniel 47, 358, 184 Money,Bob 47 Monsalvo, Alvaro 47 Moore, Barb 47 Moore, Gayle 47 Moore, Marcia 47 Morakis, Athena 47 Morrison, Darlene 47 Morrison, Kathy 63,245 Moss, Dan 47, 130,136, 231, 367 Mossbarger, Julie 47, 199, 224, 53, 283 Motter, Bill 47, 152, 155, 195, 272, 274, 187, 186 Mowery, Ken 47 Mozea, Karen 47, 244 Mueller, Theresa 47, 245 Mulig, Alice 48, 340 Murphy, Kevin 48, 178, 398 Murphy, Mark 48, 130, 136, 340, 248, 378, 187, 186 Musselman,MaryAnne 48 Myers, Buddy 48 Myers, Melinda 48 Myers, Patty 48, 202, 204, 226, 264 Naiman, Karen 48, 281 Nelson,Linda 48,275 Newton, David 64 Nicodemo, Mary 48, 245 Nicodemo, Rick 48,130, 136 O'Connor, Pat 48, 148, 149, 386, 346, 354 O'Donnell, Kathy 48, 239, 41, 398 Ofiineer, Dan 48 O'Hara, Shawn 48, 130 Owens, Marzella 48 Oxier, Mike 65 Paige, danny 49 Palmer, Gary 49 Plamer, Tom 49, 194, 195, 208, 231 232, 233, 367, 346, 41 Palomho, Michael 65 Pandrea.Craig 49 Parr, Tim 49, 231, 215 Pastor, Sue 49, 255, 281 Patterson, Philip Peffer, Cindy 49, 188, 167 Pelfrey, Becky 49,227 Pentella, Marc 49,27-1, 264, 184 Perret, Stephanie 49,253 Perm, Steve 49, 130, 136,340,248 362, 187, 186 Phillips, Bambi 49,215 Phister, Karen 49 Piccari, Lisa 64, 278, 245 Picciano, Patti 49 Pinney, Jody 49 Pittman, Lynn 50 Platt, Karen 50, 199, 226, 167 Polosky, Vic 50, 130, 136, 359 Polsinelli, Linda 50, 245 Pope, Debbie 50 Popovich,Parn 65 Powers, Kim 50, 199, 227, 178, 167 Preda, Beth 50, 254 Preusser, Jean 50, 146 Pritt, Steven 50 Pugh, Bob 50 Queen, Peggy 50, 371, 343, 188 Quillen, Gina 50 Richards, Theresa 278, 51, 320, 359, 214, 398 R.abatin,Bob 50 Ramey, Audrey 65 Ranalli, Debbie 50,340 Raper, Mindy 50, 285 Rayner, Dayrl 65 Reti, Mark 51, 201, 40, 351 Reardon,Carol 50 Redleski,Bret 51 Reinmann, Linda 51, 277 Reisinger, Ralph 51, 130, 136,172 Reno, Karen 51, 224 Repik, Randy Resanovich, Denise 51 Reynolds, Phillip 65 Reynolds, Richard 65 Rhoads, Doris 51, 204, 245 Ricci,Sherry 51 Richardson,John 65 Riehm, Cindy 51, 278, 258, 270 Ring, Tom 51 Ritchey, Sheri 51,245 Roberts, Barry 51,237 Robinson, Mark 51,40 Rodgers, Terri 65 Rorick, David 65 Rosborough, Jennie 51, 375, 362, 355,398 Rosenberger, David 51, 200, 225 Ross, Mike 54 Ross, Rick 54 Roush, Dean 54, 278 Rubin, Tammy 54, 194,379,226 Rumplik, Jeannie 54,378 Russell, Michelle 54,162 Russo, Virginia 54, 255 Ryan, Tim 54,169,166 Sabella, Gary 54,150,151,286 Sanders,Rick 65 Saunders,Eugene 54 Saunders,Linda 54 Sbardells, Remo 54,65 Scafate, Leonard 65 Scalley, Sandy 54 Scarnecchia, Greg 54,184 Schakett, Scott 65 Schario, Doug 54,366 Schsuer, April 54 Schauer, David 55 Scheffler, Dan 65 Schen,Beth 55 Scheppler, Bill 65 Scheutzow, Diane 55,219,276 Schiefer, Doug 55,268,277,379 Schiffer, Karen 64,278 Schillig, Stephen 55 Schmid, Robin 55,242,280 Schmidt, Bob 55,130,136,170 Schneier, Pam 55,208,230,232 Schroeder, Connie 55 Schweitzer, Sharon 55,255,279,162 Schwitzgable, Sharon 55,177 Scritchfield, Norm 55 Secrest, Becky 55 Sedon,Joe 55 Seifert, Belynda 55,194 Serapiglia, Mary 56 Serviss, Chris 56,130,136 Sexton, Frank Shackle, Eric 64 Shahan, Don 65 Shaheen, Janice 56,199,224,23O, 280 Shaheen, Karen 56,188,167 Shaklee, Keith 56,130,136 Sharp, Karen 56,279 Shaw, Joseph 56,279,260 Shaw, Mary 56,215 Sheaters, Cheryl 56,253 Shehan, Theresa Sheridan, Beth 56 Shiepis,Eleni 56 Shinkle, Paul 56,238,238,53 Shisler, Linda 56 Shisler, Terri 56,162 Shoemaker, Bob 56,253 Shoop, Larraine 56,245 Shreve, Randy 57,279,351 Siber, Mark 57 Sickafoose, Bob 57,164,367,166 Simia, Susan 57 Simpkins, Kathy 57 Sisterhen, Jeff 57,130,136,252 Sisterhen, Karen 57 Sitzman, Laura 57,279 Skotnicky, Rick 57 Slingluff,Jody 57 Slish,Jackie 57 Slish,Joe 57 Sloan,Randy 57 Smith,David 64 Smith, Debbie 57,142,162 Smith, Herb 57,130,136,248,40, 347,281 Smith, Randy 65 Smith, Richard 57 Smith,Ron 65 Smith,Yvonne 58 Snyder, Jayne 64 Sowd, Laurie 58,199,224,277,386, 230,232,233 Spalding, Pam 58 Stabler, Regina Staffileno, Kathy 58,346,286 Stan, Stephanie 58 Stanley, Debbie 65 Stanton, Randy 58 Starcher, Laura 58,266 Staugh, Bill 58,346,246 Steer, Paul 58,194,195,252 Steinman, Sheila 58 Stephan, Marianne 58,245 Stephanie, Dave 58 Stephens, Rod 58,200,208,383, 346,225,231,232,354 Sterling, Bill 58,164,169,279,167 Stern, Margaret 58,239,243,257, 375,281,398 Stewart, Cindy 59,266 Stewart, Jerry 59,375 Stewart, Jim 65 Stitt, Joe 59,130,136,212,178 Stout, Herman Stranan, Karen 59,386 Strasser, Renee 59,239,216,213, 398,270 Strawn, Sue 59,284 Streiber, Nancy 59,199,225 Styer, Jacqueline 59 Sumser, Liz 65 Swartz, Dave 59,130,138 Swinehart, Linda 59 Swope, Beth 64 Syler, Scott 59,130,138 Szojchet, Brian 59,277 Tarbet, Randy 59 Tart, Alan 65 Tatum,Tricia 59,146,371 Taylor, Richard 59,244 Thomas,Cindy 60 Thomas, Dianne 60,245,259 Thomas,Ron 60 Thompson,Weston 65 Thomson,David 60,199,225,367 Thorne, Ken 60,244,215 Tibble,TiWana 184 Tomic,Andrew 60,215 Toohey, Joanne 60 Townsend, Jeff 65 Trifelos, Cassandra 60,268,398 Tsangeos, Lee 60,231,232,53,184 Tsangeos,Jim 60,129,130,138 Tschantz, Gary 60 Turney, Richard 65,153,156 Tzangas, John 65 Udeck,Greg 60 Upperman, Dru 60,279,171 Van Derburgh, Chas 60,224,262 Vasques, Jo 60 Vees, Brad 61 Vees, Bill 61 Vesely, Ken 61 Volkert, Pam 61,245 Volpe, David 61,130,138 Vrabel,Mark 61,266 Wade,Alliosn 61 Walker, Greg 65 Walker, Libby 61 Wallace, Dean 61,225,215,171 Ward,Janet 61,366 Ward, Lynet 65 Warner, Sharon 61 Warstler, Damon 61 Watkins, Mike 6l,130,13B,370,248 Watkins, Patty 61,379,284 Webster, Dana 61 Weigand, Karen 61 Weis,Scott 62,320 Welch, Greg 62,200,225 Wenning, Pam 62,255,199,226 Werstler, Debbie 62,350 White, Brian 62 White, Kathy 62 Whitmire, David 62 Wiener, Becky 62 Wilgus, Michelle 65 Williams, Keith 62,l64,169,200, 225,166 Wilson, Brenon 65 Wilson,Robert 62 Wilton, Karen 62 Winick, Mike 62,130,138,52 Winkelman, Paul 17,62,208,386,231, 232,239,l87,186,281 Wirth, Kyle 65 Wise, Debbie 62 Wise, Mike 62 Woodie, Mary Ann 63,219 Woods, Sarah 63 Worley, Donna 65 Wright, Kevin 63,178 Wuske, Todd 63 Yacos, Phil 17,63,130,138,239,4O, 354,178,281 Yoak, Linda 65,378 Young, Diane 63,378,346,355 Young, Jill 63,128,177,286,167 Zabinski,Orysia 63,41 Zerby, Bob 63,277,383,178,398, 270 Zimmer-man,David 65 Zimmerman, Scott 63 JU ICR Abdulla, Deanna 68,87 Ackerman,Scott 68 Albaugh, Randy 68 Alben,Kathy 68,146 Albert, Matt Alecusan, George 178 Alexander,Robin 68 Allbritain,Gail 68 Amatangelo, Steve 68 Ammon,Becky 68 Anasis,'I'om 68,184 Anderegg. Heidie 68,225 Anderson, Ben 68 Anderson, Larry Andreadis, Chris 68 Androw, Tami 68 Angione,Pat Antenuce, Brian 68 Anthony, Chris 68,82,83,194,342 Aquino, Kathy Argyriou, Peter 68 Armatas, John 79,208,231,239,398 Armstead, Ricky Armstrong, Vanessa Arnold, Beth 68 Arnold, Doug Arquilla, Jack Asse1,Karen 68,188 Atkins, Sally 79,255 Aungst, John 68,82,153 Austin, Maureen 68,128,177 Bair, Susan 68,230 Baity, Sharon Balzer, Keith 68,199 Bamberger,Jim 68 Bandiera,Tim 68 Barley, Larry 68 Barlow, Rhonda 79,255 Barlow, Rodney 68 Barrino, Terence 130 Bartchy, Julie 68,199,226 Bartels, Bruce 68 Barthel,Steve 68,354,178 Battista, Kim 68,261 Baugus, Linda 19 Baus, Kandi Bausher, Pam 79,379,370 Baxter, Rick 68 Beadle, Donna 68,245 Beard, Mark 68 Becherer, Bob 68 Beck, Belva 68 Beck, Debbie 69,200,227 Bell, Mike 69 Belopotosky, Steph 80 Bennett, June 69 Bennington, Rich Berger, Judy 69,199 Bergert, Carol 69,74,83 Bernhardt, Jeff 69,130 Berry, Leonard Bevacqua, David 69 Beymer, Jody 69 Biedenbach, Steve 69,150 Binkley, Della Birch, Sandy Black,Sharon 69 Blake, Bea 69,84,146,341,230 Blankenship,Bob 69 Blankenship, Jerry Blile, Darlene 69,245 Bolt, Bob 69 Boske,Dawn 69,245 Boske, Donna 69 Boske,Glen 69 Bott, Cindy 69,l99,225,227 Bowers, Lex Bowersox, Brain 69 Bowersox, Pam 80,177,398 Bowman, Charlie 69,86 Bracken, Cheryl 80 Bradford, Annette Bradford, Philip Bradow, Gretchen 69 Brandyberry, Bill 80 Brehany, Susan Brigham, Nancy 69 Brinkley, Howard 80 Brobson, Bill 69 Brocious, Philip Broderick, Lori Brody, Lynne 87 Brookins, Tom 80 Brooks, Julie 69,194,195,239 Brown, Bobby Brown, Dorothy Brown, Randy 69 Brownfield,Richard 69 Brumbaugh,Mike 80 Brunton,Kim 69 Buchanan, Debbie 69,75,83 Bueno, Bill 80 Bundy, Bill 69 Burns, Joanna 69 Burns, Pat 69 Burton, Leslie 69 Busch,Kelly Bussan, David 69 Butcher, Lisa 69,245 Buzza, David 69 Byrd,Pam 69,199 Cable, Kevin 69 Caiazza, Cheryl 69 Caldwell, Steve Calhoun, Scott Cammel,Doug 69 Campbell,Robin 69,188 Cappello, Joe 69,375 Cardwell,Carlene 69,259 Caron,Jody 69 Carter, Jeff Carter,Joe 130,82,370 Carter, Sandy 70,80,245 Catlin, Anita 69,202,205,227 Catrell, Dorsey 80 Chaney, Darlene 80 Changet, Ray 69 Charnesky, Bob Chase, Rhonda 70,199 Chesser, Steve 70 Church, Mark 70,130,81,87 Claper, Royal 70 Clark, Andrea 80 Clark, Ann Clark, April 70 Clark, Charlie 70 Clark, Jeanne 70 Clark, Rochelle Clementi, Desiree 70,74,194,343 Clifford, Sheryl 70 Coates, Lori 70,200,225 Cohen, Dennis 70,130,239,343 Coleman, Lois Conn, Betsy 70,199,224 Coomes, David 70 Coomes, Todd 70 Cooper, Brenda 70,76,83,86,230, 239 Cooper, Cheryl 70 Corbit, Mike 70,153,187,186 Corneliussen, Chris 80,87 Cornell,Craig 70 Costea, Laury 70,76,84,86,230 Cottrell, Doris Coulter,Dsvid 70,382 Coutts, Peter 70 Covey, Lisa 24 Cowling, David Cowling, Richard 70 Cox, Donna 70 Coyle, Penny Craig, Steve Crawford, Ian 70 Crawford,Patty 80,245 Cross,Bill 70 Croston,Pam Croston,Vickie 70 Curfman, Cindy 70,86,342 Dana,Ch1-is Darcy, Suzanne 70 Davidson, Annette 70,199,225,226, 227 Dawson,Lori 70 Day, Linda Dearnbarger, Mark 70 DeCicco, Leslie 70,81,87 Deem, Mike Detibaugh, Tim 70,200,226 DeGarmo, Mike 80 DeGirolamo, Anthony 70 Deibel, Mark 70 Dembraski, Teri 70 Dennis, David 70,200,226 DePetri, Frank 70 Dickes, Wendy 70,199,226 DiFlorio, Diana 70,270 Dima, Mike DiMaio, Cathy 70 Dodge, Bill 70,200,226 Doerschuk, Dan 70,200,227 Dolph, Charles Donahue, Laura 70 Dougherty, Bryan Dougherty, John 70 Douglass, Debbie 71,86,199,231 Dovidio, Penny 71 Dowling,Jennifer 71 Downin, Beverly 27 Dowin, Steve 71 Druckenbrod,Bill 71 Drumm, Mary 68,71,87,194,370, 239,346 Drury, Steve 71,75,374,343,398 Ducey, Leland 71 Duck,Dan Duckworth, Carla Duckworth, Christy 71,218,239 Dudley, Cheryi 71 Duncan,Theresa 27 Dunlap, Chris 71 Dysle, David Edwards, Molly 80 Edwards, Sherry 71 Effinger, Harold 71 Eibel, Vicki 71 Elliott, Bonnie 71 Ergazos, John 71,82 Erickson, Bill 71 Eshelman, Jim 71,371 Fawver, Denise 71 Fedeli,Randy 71 Feiock, Kathy 71,87,208,230,232 Feller, Don 71,81 Fellows, Kay 71,84,146,242 Feriani,David 71 Fernandez, Cindy 71,250 Fernandez, Kathy 30,71,250 Fernandez, Tina 71,230 Fete, Thomas 71 Fiely, Mary Beth 71,128,84,230,177 Filhour, Betty Fincher, Debbie 71 Fischer, Kris 71 Fish, Sharon 71 Fisher, Kathy 71 Fleeman, Randy Flickinger, Van Flory, Dale Flory, Dean Foky, Neal Roky, Rhonda 87 Foradas, Georgeanne 68,71,83,146, 270,232,239,367,398 Forchione, Paula 71,84,200,227 Fouty, Terri 71,227 Fowler, Sheryl 71,230 Francis, Chester Frank, Randy 71 Franks, Deanna 71 Frazier, Leroy Freeman, John 71 Friesel,Joan 80 Fritz, Scott 130 Fumarole, Lisa 71 Gabriele, Rosella 71,84,265 Gabrys, Mike 71 Gaitanos, Mario 71,76 Galligher, Donna 71 Gallucci,Ron 72,266 Gang, Julian 80 Garmier, Howard 80 Garrini,Jean 72 Gaylog, Bob Geib,Patty 80 Gelting, Laura 72,83,86,188 Genshaft,Jeff 32,379 Giar, Brenda 72,250 Giavasis, Mike 72 Gibson,Bruce 72 Gillespie, Jon 72 Gillespie, Lois 80 Gilmore, Mark 80 Gingerich, Penny 33,86 Girard, Barry 72,225,231,232 Glosser, Peggy 72,84 Goe, Glenn Gooseman,Mike 72,231 Goren, Richard Granchi, Dave 72 Grant, Tammy 72 Green,Jeff 72,87,224 Greene, Amy 72,150 Greenlief, Sandy 72 Greenspan, Robyn 72 Griffith, Tim Grooms, Glenn 72,178 Groves, Debbie 72 Guidi, Juatis Guilliam, Bruce Gulling, Mark 71,260 Guscott, Dean 72,231,232 Haas, Bill Haas,Jim Haldeman, Chris Haldeman, Zelda 80 Hale, Mike 376 Ha1l,David Hall, Steve 72,200 Halliday, Martha 72 Halter, Lane 72 Hamlin, David 72,164 Hammer, Jim 80 Hammerling, Dotty Hanacek, Elizabeth 72 Hannum,Doug 72,164 Harden, Reishel Harmon, Gary 72 Harmon, Melinda 69,72,230 Harr, Don Harrison, Patty 72,2-45,350,177 Harter, Dave 72,201,224,226 Harvey, Mike 130 Haskell, Ron 72 Hass, Bill 72 Haswell, Donna 72 Haubert, Susan 72,245 Havlin,Ron 72,84 Healy, Patty Hearne, Carl 72 Heinicke, Mary 72 Heller, Drew 72 Hensley, Mary 72 Hickman, Laura 72 Hickman, Martha 72,261 Hill, Charles 72 Hill, John Hinzman, Aretha Hinzman, Pam Holben,Sherry 72 Holub, Jeff 72 Homer, Dan 72,231 Hoobler, Tim Hood, Bob 72 Hood, Linda Hoover, James 72 Horsley,Curt 72 Hostetler, Jeff Howald,Jeana 72 Huberty, Charles 72 Humphrey, John 70,72,129,148, 178 Hunchuck, Joy 73 Hurd, Gary 73 Hursh, Jane 73 Hylton,Sheila 73 Irwin,Linda 80 Isner, Barb Iverson, Cheryl 73,81 Jack, Jackie 73,188,227 Jacoba,Jeff Jacoby, Scott Jadick, Chris 73,85,347,184,270 James, Craig 73,199,226 James, Bob 73 James, Todd 73 Jameson, Keith 73,219 Jeffers, Kathy 73 Jeffries, John 73 Jelicheir, Mark 73,178 Jellel, Darlene Jervis, Gary 73,200 Jogerst, Mike 73 Johnson, Brian 73,82,219 Johnson, John 73 Johnston, Kim 73 Johnston, Tim Jones. David Jones, Diana 73 Jones, Donna 73 JoneS, Mark 73 Jordan, Kathy 73 Julian, Tom 73,130 Kahn, Neil 38,200,225,242,378 Kaiser, Beth 73,350 Kandel, Sally 73,218,206,242,262 Kannam,MaryAnn 73,199,224 Karasarides, Chris 39,73,84 Karrnan,Terry Keiser, Patti 73,143,l45,371 Keller, Chris 73 Keller, Judy 71,73,194,195 Keller, Mark Kelsey, Beth 73 Kemp, Tammy 80,254 Kennedy, Marc 73,280 Kerr, Claudia 73 Keratetter, Russ 73,13O,83,343,178 Kessler, Dave 80,130 Kessopuloa, George Keyes, George 73 Kisner, Corinne 73 Klema, Dale Kleptach, Ken Kloth, Ken Kmetz, Rick 73 Knetsch, Hazel 73 Koellner, Ed 73 Kohler, Mary Ellen 72,80,200,208, 225,230 Kolzak, Steve 84 Kopatz, Kurt 73 Kopatz, Richard 73 Kostenjak,John 80,226 Kotema, John 73 Kramer, Kathy 73,231 Krisher, Karen 73,83,85,238,239 Krowchak, Chris Kulczak, Steve 73 Lzmue, Diane 73,230 Lair, Mike 73,231,232 Laird, Laura 73,245 Lamenza, Joe 74 Lamp, Tim 74 Lanzi, Claudia 74,230 Lanzi,Francis 74,199 Lasine, Lawrence 43 Lech, Richard 74 Lee, Joyce 74,245 Lee, Linda 80 Lennon, Joyce 74 Leno, Greg 74 Leonard,Berry 74 Leslie, Diane 74,80 Lewis, Dale 80 Lewis, Mark Lindsay, Andrew 74 Limbach, Linda 74,83,231,232 Linderman, Jerry 74 Lindesmith, Scott Lintner, David 74 Liossis, Mike 80 Livick, Teresa 245 Lombardi,Lori 74,245 Loney, Darlene Long, Mark 74,130 Loreto, Mary 74,75,343 Low, Bonnie 74 Lumpp, Mark Luntz, Laurie 74,79,354,398 Lupe, MariAnne 74,82,245 Luther, Denise 74,199 Lyon, Dave Lyons, Tim Maldonado, Cindy 74 Mammone, Dave 74,270 Mangun, LeeAnn 74 Manheim,Steve 74 Mann,Debbie 74 Mann, Denny 74 Manoff, Stephanie 74,261 Manogg, Debi 74 Manos, Paula 74 Mareno,MaryAnn 74 Marsh,Bob 74 Marshall, Steve 74 Martin,Jim 74 Martinez, Marty 74,150,153 Marzich, Sue 74,199 Massimo, Mary 80,270 Matako, Gene Matetic, Bill 74 Matheson, Karen 74 Mathews, Kathy 74 Maurer, Cathy 74,146 Mayer, Dwarie Mayle, Earl McAdarn, Chris 80,164 McAllister, Dave McArthur, Kathy 74 McBride, John 74,129,178 McCartney, Richard 74 McCormick, Sherry McCune, Rena 74 McDougal,Dirk 74 McGinnis, Cindy 74,202,205 McGregor, Craig 80 McGuire, Kathy 75 McLaughlin, Chris McMahon,Tim 75,199,227 McMaster, Gina McQueen, Debbie Mellie, Rickey 74 Memegay, Kerry 74,359 Menne, Chris 74,200,225,227 Meola, Frank 80 Mercer, Mary 74 Michael, Steve Michalovich, Tim 75 Michel, Steve 75 Mikolich, Melanie 75,378 Mikstay, Doreen 75 Mileff, Chris 75 Miller, Cindy 75 Miller, Dale Miller, David 75 Miller, Debbie Miller, Mark 75 Miller, Sherry 75 Miller, Terry 80,153 Milzheimer, Mary 75 Miner, Debbie Minkin,Jay 75,139 Minor, Sandy 75 Mitchell, Diane 75,255,199,225 Modock, Jill 75 Mogus,Terri 80 Mohler, Greg 224 Mohr, Carolyn 75,199 Mollet, Brian Money, John 75,184 Mongiardo, Jeff 75 Moore, Craig 226 Moore, Marinda 75 Morehart, Jean 75 Morrell, Kevin 130,153 Morris, Bill Morrison, Vicky Moser, Mike Mosley, Paula Moss, Jeff 75,200,224,383,231 Mottas, Peter 69,75,85,239,246,398 Motter, Sharon 75,199,226 Mowery, Pam 75,202 Mulcahey, Jeff 75,164 Mulig, Dennis 75 Murphy, John 75 Murphy, Mitch 75,130,81 Murray, Kevin 75,164,200 Mussler, Ken 75 Myers, Mike 80 Myers, Larry Myers, Steve 50,219 Myers, Vicki 75 Nagel, Lisa 75,245 Neff, Bruce 75,231,184 Nelson,Jeff 75,85,199 Nemeth, Jeff V Nero, Rick 75 Nichelson, Lisa 75,76,83,86,265, 230,188 Nicodemo, Kathy 70,75,86,246,347 Nickolas, Gus 72,80,371,347 Nickolas, Chris 80,83 Noble, Scott 75,86,184,266 Nyland, Cindy 75 Oberlin, Kirk 75 obemei, Heidi 75,81,231,232 ODonnell, Dale 80,236 Olinger, Mark 75 0llis,Tammie Opdenhoff, Vickie 71,75,150,341, 370 Oravetz, Paul 75 Osborn, Brenda 80 Pagonis, George Paige, Mark Palmer, Jeff 76 Palmer, Sandra 75,231,375 Palombo, Richard 75,150 Papadopulos, Peter 76,200,226,378 Paquay, Dave 75 Parr, Rick 75 Parsons,James 75 Pasquarelli, Frank 80 Paul, Paul 74,76,l30,85 Pavelzik, Karla 76,202,205 Payne, Glenn 76,178 Pearon,Bill 76 Pelfrey, Dave 76 Pellrgrini,Nativa 76 Pellegrini, Valerie 76 Perdue, Terry 76 Pergins, Peter 74,76 Perrin, Mickey Peshoff, Sherrie 76 Peters, James Petitt, Janet 76 Pierce, Tim Piggott, Heidi 76,80 Pittman,Becky 76,245 Poharesky, Richard 81 Polen,Alan 76 Pollack, John 76 Polosky, Marc 76 Polosky,Tonja 76 Porter, Arthur Porter, Sheri 76,245 Portilla, Steve 76,260 Potts, Melissa Powell, Denise 80 Powers, Keith 81 Prater, Kerri 76,85 Pratt, David 80 Price, Jill 76,199,383,225 Prus, Linda 81,82,270 Pryor, Linda 76,199,383,225 Pryor, Ron 69,130,178 Puduls, Rita 76 Rafalowski, Mary 69,76,84,87, 231,239 Rainieri,Tony 76 Ralles, Barb 76,146,371,230 Ramey, Larry Ramsey, Patty 76,366 Rapp, Jeff 76 Rarogiewicz, Becky Ravnikar, Anthony 76 Raxlin,Alan Ray, Debbie 81 Rayner, Cheryl 76 Reardon, Glen 76 Redleski, Bret 187,186 Redrick, Debbie Reed, Larry 76 Reede, Don Reese, Sandy 76 Renner, James 81 Reynolds, Lauren 81 Rhea, Harry 76,164,245 Rhoada, Diane 76 Rhodes, Cindy 81 Rich, Debbie 76 Richards, Jack 76-3,200,225,239 Richey, Kevin 73,76,85 Riegler, Joanne 76,341 Riggins, Ellis Riley, Dan Rinaldi,Joni 76,87 Ritchey, Janice 76 Ritchey, Lynn 81 Ritchie, Teri 76,366 Ritzert, Mike 76 Rizzi,Jody 76,8l,85,146 Robinson, Linda 76 Rock, Brian 76 Rodgers, Lorri 76 Rosengard, Phil 130,138 Roskos, Michele 76 Rouse, Ed 76 Roush,Julie 199,225,227,230 Rowlands, Heather Rue, Cindy Sachs, Scott 68,218,239 Saliola, Teresa 81,244,261 Salmen, Sharon 81 Sampson, Linda Sams,Randy Saums, Kathy 81 Schafer, Dan 81 Scheppler,Toniann 245 Scherer, Clark 77 Schillig, Michelle 77,81,146,239 Schmucker, Linda 77,230 Schneeberger, L.J. 77,200,226 Schrag, Lynelle 77,82,231,232 Schreibman, Michelle 77 ,84,342 Schroeder, Amy 77,69,265,188,398 Schweitzer, Glen 77,178 Schwitzgable, David 77,164 Schwitzgable, Gary 77 Scipione, Rocky Seaburn,Joni 77,383 Seaman, George Seckler,Deanne 77 Secrest, Becky Sedon, Nick 77 Sedon, Stephanie 77,84,86,23O Seichei, Ron Seiple, Sue 77,188 Selkirk, Lindsay 77,351 Serban,Ton1 Serri, Ed 77 Sexton,Frank 77 Shade, Lynne 77 Shaffer, Sunny Shaffer, Susan 77,245 Shankle, Gary 81,366 Shaw, Debbie Shaw, Bob 77,130 Shell, Mike 77 Shepherd, Nancy Shiepis, Eleni 77 Shively, Scott 130,81,184 Sh0ri,Mike 77,82,245,350 Shumaker, Mark 77 Silovich, Greg Silver, Marlene 77,230,216 Simmons, Ellen 77 Simmons, Bob 81,139,343,2l3,178 Sinegar, Lynn Singer, Mark 77 Sirpilla,Barb 77 Skeeles, Debbie 77 Skelly, LuAnn 77,202,225,216 Slish, Jacky Slys, Ed 77 Smiley, Tari 77,199,227,354 Smith, Linda 77,81 Smith, Pam Smith, Steve 77 Smith, Tom 77 Smith, Tracie 77 Smuckler, Debbie 77,76,86,230,264 Snow, Tammy 77,230,398 Snyder, Joe 77,130 Snyder, Kim 77,245 Spain, Sherry Spear, David 375,65 Speck, Marjorie 77,245 Spidle, Linda 78,239 Sponseller, Jeff 78 Spi-ankle,Rarnona 78 Sprout, Jody 78 Stahl,Vicki Stan,Terry 78,208,226,184 Stanforth, Carolyn 78,378,398 Stanley, Richard 78,83 Stevens,Paula 78 Steward, Maurice 78,81,84 Stewert, James Stidd, Chris 78 Stiles, John 78,84 Stinchcomb, Wayne Stock, Mark 78 Stock, Tim 78,82,355 Storm, Bradley 78 Strasser, Diane 78,230 Strawn, Sue 199 Strickler, Annette 81 Strobelt, Cathy 78 Strouble, Brian Strouble, Karen 78,84 Stuban, Michele 78,199,225 Sumney, Kay 78 Sutek, Victor Swanson,Judy 78,82 Swiney, Patty 78 Syler, John 78,130 Szabo, Sheila 78,81,265 Tarr, Debbie 87 Taylor, Debbie 78,226 Taylor, Sharon 78 Tett, Diana 59 Thomas, Debbie 78,245 Thomas, Debbie 78 Thomas, Dianne 78 Thomas, Pam 78 Thomas, Bob 78 Thompson, Nancy 78,87,199 Thompson, Nan 78,82,224,347, 177 Thorp, Mark 78,83,355 Tichenor, Pam 78 Tietze, Cheryl 78,230 Titta, Michelle 78 Tomic, Tracy 60 Tomsho, John Toth, Matt 78,150,378 Tracy, Mark Trifelos, Stephanie 78,85 Trissel, Jeff 78 Trumpeter, Patty 78,216 Trumpeter, Polly 78 Tucci,Paul 78 Tucker, Jane 78 Umbles, Debbie Umhles, Bob Unger, Bema Vagotis, Francine 78,85,86,87 Valentine, Carolyn 78,379 Vanderburgh,Kris 78,195 Vanl-Iorn, Debbie 78,359,188 Vees, Bret 78 Venuto, Diane 78 Vickers, Clyde 78 Villono, Bonnie 79 Vogan,Kim 78 Volkert, Mark 79 Volkert, Terry 79 Wackerly, Suzanne 79 Wade, Brenda 79 Wakeley, Darryl 79 Wales, Randy 200,225 Walker, Lori 79,20,224,178 Walters, Rick 79 Walther, Lynn 81 Ward, Bob Ward, Ron 79 Warren, Mark 81,139 Warren,Pam 79,202,205 Washburn, Van 79 Watkins, Marcus 71,76,79 Watkins, Rayme 79 Watson,Kirn 79 Weber, Kathy 79 Weber, Todd 79 Weckel, Eric 79,351 Weiford, Cindy 79 Wegiend, Maria Welch, Melissa 79,265,367 Wendling, Rick 79 Werstler, Marlene 79 West, Sharie 79 Whaley, Pam 79,244,261 Wheeler, Pam 79 Whitacre, Brian 375 White,Sherry 79 Whitlield, James Whitmer, James Whitmyer, Pam 79,225,226 Wickham, Kim 81 Widder, Amy 79,199,224,226 Wilder, Richard 68,76,79,130,87, 239,378 Williams, Charlene Williams. Derek 79,85,231 Willis, Scott 79,382 Wilson,Bonnie 73,79 Wilson,Sherry 79 Wise, Margaret 79 Witczak, Peggy 81,200 Woernley, Gary 79,178 Woodring, Judy 79,B0,243 Worrell, George 79 Wright, Dale 79,178 Yarnell, Jolene 79 Yarnell,Judy 79,86,230 Yingling, John 79,378 Young, Sandra Yut, Greg 79,86,184 Zastawny, Ed 79,200,224 Zawaski, Jean 79 Zians, Jim 79,83,208,231,232,239 Zimmerman,Bill 79,178 Zufall, Jay 79 OPI-IOMORE Adams, Teena 88,234 Addicott, Vivienne Aguridakis, Gary 88 Albeck, Rhonda 5,88,104,234 Allen, Denette 88,228,234 Allen, Greg 88 Amadii,Karen 88 Aman, Tony 140,139 Amos, John Anastis, Kim 88,234 Anderson, Jennifer 88,228 Andorka, Rosemary 88 Anstadt, Andrea 88,234 Antoniades, Tony Kal 88,234 Antoniades, Tony Cgl 88 Arbaugh,Todd Arnold, Lareda 389,88 Babb, Kirk 381,88 Bailie, Jim 164,88 Baker, Dell 88 Baker. Nancy 88,228 Balbo, Tammy 88,107,234 Baler, Mehmet 88 Bandi, Barton 88 Barnes, Brenda 107,234,299,345, 360 Barnhart, Jim 88 Barr, Peggy 88 Bartchy, Beth 88,234 Baughman, Paul 88,102,219,234, 240,241 Baum, Laurel 88,94,228,377 Baxley, Bill 88,159 Beatty,Faye 88,234 Becherer, Jon 88,234 Beck,Laura 88,228 Beitler, Kathy 219,388 Bennett,Brenda 88 Beoglos, Aria 88,196,234,241,299 Berbeles, Corinne 88 iner Patty 88 234 ry Tim as 22s zon Steve 88 1 er Jim 88 389 mgham Lynn 89 105 234 299 1 388 389 hop Jeff 89 ckledge Teresa 89 chard Beth 89 106 nd Bob 89 nd Joel 89 y Amy 89 d, Larry 89 164 369 baugh Diane 89 nar Tim 89 228 er Jane 89 aychyk, Della 89 345 368 ano, Kathy on Guy 89 th Abbey 89 on Mark 89 sart Paul 89 t Deborah 89 ersox Brad 89 dford, Phil 89 ling Tim 89 y Bill 159 ndus, Dawn 86 146 n Linda ge8 Bill 89 Tim ad Tim 89 nous Phil y Elliott okxns Jan 89 oks, Mark 89 360 wn Cheri 89 234 228 wn Kelly 89 228 ce, Kirk 89 228 lport, Theresa 89 241 234 ant Mary 89 ant, Vic 89 kes Cathy leson Norwin nham Tim 89 hway Craig 89 rs Brian 89 ahria Rick 89 dwell Steve 89 houn Ed 89 eta John B9 228 lson Kathy 89 nahan Cathy 89 nahan Libby 89 228 nes Phil 89 rico, Ed 89 son Stuart 89 159 234 ter Robin 89 Joel 89 104 172 ey Sharon 89 sler John 89 234 horne Mark 89159 ntzes Tom ansky Terri 89 228 rezuela Dan e Mary Jo 89 234 ton Chuck 89 wing Dwight 89 228 sholm Tonja 89 1 EunH1 89 inrere John 89 195 364 rian Pat 90 389 one Frank 90 139 140 pp Bob 101 228 pp John 90 228 rk Brian 90 rk Cmdy 90 rk Diane 90 228 234 rk Kim 90364 rk Mike 90 k Teresa 90 e Cathle 101 ume Tom bbs Jeff 90 234 bbs Stephanie 90353 bett Kathy 369 erly Don fee Tom 90 aner Cynthia 90 e Howard 90 eman Reggie 90 368 373 389 l1ns Laurie 90 truccr Nancy 90 k Jeff 90 per Keith 90 per Rob 90 228 360 per Stephanie 90 101 344 388 Lorraine 90 228 1 land Dan 90 234 249 reale Vincent trell Rita 90 rtney Patti 90 tts Doug 90 228 ,Dave 90 164 btree Steve 90 wford Sandy 90 193 11 Sally 234 t Tracy 90 389 s Tim 101 Tony 90 y Allen 90 Cseak Lee 90 Cumming Tamlnie 90 Dalton Sharon 9 Davis Beth 90 Davis Julie 90 Davis Tim 90 Davison Steve 90 Davison Tim 90 Dawkins Charlene 90 228 369 Day Gary 90 Deal George 101228 Detibaugh Pam 90 Deibel Amy 90 Delxllo Dave 90 Deluca, Larry 381 Dent Denny 90 Deuble Susan 90 Diblasx Dave 90 Dicato Deana 90 Dickes Tracy 91 234 Digracomo Bill 101 Dxma Mike 91 Dirocco Sondra 91 Dobbins Scott 91 139 140 234 364 368 Dodge Debra 91 228 Dolhun Marcia 91 Dommck Debbie 91 Donatxni Jeff 101 139140 Donato Dan 91 228 Donmezer Ayse 101 Dornnecker Ken 365 Dorrell Dan Doughtery George 91 Downard Pam 92 101 364 381 Driver Wayne Drotleff, Fred 91 Drovdllc John 91228 Drylxc Jeff 234 Duck Brenda 91381 Duckworth Carla Duke Desiree Dunlap Cathy 91 234 Dunne Jimmy 91 Duty Karen 91 Dyer Carla 91 Eadie Mary Ann 91 98 106 192 Ebel John 91 228 Edwards Bonnie 91 228 Erbel Laurie 91 Eisenbrei Dave 91 Elliott Lisa 91 Elsass Chris 101 Endress Stephen 91 Ernst Jane 91 Escott Dale 91 Espenschied Val 91 105 196 376 Evans, Christie 91 Fabiano Mark 91 Falcone Carl 91 Farr Bill 91 K Fernmand Brenda 91 Festerly Marilyn 91 389 Fetzer Julie 91 Frala Tom 91 Frdelholtz Mike 91 368 369 Frllrs Andrew 91 159 228 249 353 360 F mn Larry 91 Fish Debbie 91 Fisher Dan 91 Fisher Tammy 91 Fitz Russ 91 234 Fitzpatrick Kathy 91 229 Fleming Tom 91 139 140 172 234 Fletcher Gary 91 Flickmger Patty 91 106 196 369 Fllnn Leslie 91389 Fockler Dan 91 Foradas Jim 91 234 Ford Scott Foresha Karen 91 Foresha Tim 91 Francis Reattna 92 Franks Roberta 92 228 234 Freeman Kyrk 92 Fulmer Susan 101 Fusillo Tom 92 Gallagher Phil 92 Gantz Richard 101 Gardner David Gardner Larry 92 Garrnler Martha 92 Garrml John 92 Gasper Michael 92 Gastm James 92 107 159 241 249 Gexsey Bill 101 Geitgey Jim 92 Gertgey Kathy 92193 Gxannmi Tony 92 Gibson Anita 92 Gibson Ray 92 Gill Bobby Goehrmg Andrea 92 234 Goins Regina 92107 Goode Rick 92 Goodman Cmdy 92 234 349 Gorowitz Ivan Gottsabend Gail 92 234 Graber Dean 92 228 352 Grabowsky, Tom 92 Gramoy, Lisa 92,106,234,299,352, 360 389 Grasse Mark Grasse Dave 92,99,139,140 Grosso Gary 92,l39,140,241,376 Green Shirley Greenwald, Robyn 101,95,299,345, Gr1mm,Pam 92,251,364,388 Grodhaus, Debbie 101 Groarck, Dan 92,105,349,389 Guarmeri, Karen 92 Guedal Valerie 92,228,234 Gulosh Peggy 92 Gum Kelly 92 Guster Brenda 92 Guster Cris 92,102,228,234 Gutscher, Loraine 92,369 Hall Patty 92 Hamaker, Dave 92 Hamilton, Brad 92 Hamilton, Lorrie 92,193 Harbert, Sharon 92,228,353 Harbottle, Sue 92,106,196 Hardmg,Kim 92,249 Herbaugh, Bob 101,103,139,140, Hanft Sharon 92 Hanacek, Fred 92 Hardman,Bob 101 Haren Eddie 92,361 Hargas Denise 92 Harris Mark 92 Harrison, Paula 92 Hart Scott 345 Hartzell, Bill 92 Hartzell, Tom 101 Harvey Richard Haughsdahl, Ingrid 92,361 Hawthorne, Penny 92,389 Hayden, Steve 92 Hayes George 92,139,140,353 Hayes Jeff 93,139,140 Healy Ellen 93,99,193,352 Heckman, Carla 93 Heggy Amy 93 Henman, Ruth 93,228 Held Lynne 93 Hendrix, Don 93,139,140,159,376 Heropoulos, Helen 93,364,368 Herraxz, Domingo 93,139,140,172 Herron Curt 93,353,357,361,365 Hess Chris 93 H1ckman,Diana 93 Hildebrand, Pam 93,234,353,364 Hrlllck Joyce 93 Hite William 93 Hodapp,Sheri 93 Hodge Ron 96,164 Homer Bill 101,152 PP Hopton, Lynn 93,146,299,360 Hormell, Debbie 93,234 Hosfeld, Kathy 93 Houchin, Desi 93 Howard,Tammy 93,251 Howman, Bob 93 Huherty, Paul Hudson, Bob 93,228,241,360 Hudson, Don 101 Huffman, Lewis 93,234,377 Hunchuck,Cheryle 93,228 Hunt Sue 93,234 Hushour, Randy 93,228,360 Hykes Shelly 93,299 Imler Tammy 93,94 Jack June 93,228 Jan1k1des,Lisa 93,389 Johnescu, Jay 93 Johns John 93 Johnson, Brian 93 Johnson, Jack Johnson, Jodi 93 Johnston,Dave 93 Johnston, Mark 159,93,241,352 Jones Anita 93,234 Jones Jan 93,234 Jones Shiela 93 Jones Tim 93 Jordy Debbie 93,353 Kacarab, Pete 94 Kalagxdis, Nick 93,l02,139,140 Karam Annette 93 Karasarides, Kara 93 Karolewski, Joyce 93,228 Karstetter, Ron 93 Kasler, Randy 94,228 Kavanaugh, Kim 94,228,234 Keesllng, Ginger 94,345 Keller Debbie 94,196,376 Kelley Terry 101 Kellos Diana 101,234 Kelly Tim 94 Kennedy, Tom 94 Keyes Dave 94,269 Kmtz Terri 94 Kirkwood, Lisa 94,361 Krsha Lisa 94 Kisner Ron 94 Kitzmrller, Kenny 94,172,234 Klmgaman, Bill 94,228 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 ' 1 1 . 1 I I I I I I . I I . I I I . I I l I I , . , . 1 1 ' 1 1 1 1173 1 1 1 1 1 ' 1 1 1 I I 5. I I . I I I - I I 2 1 1 1 1 1 , 1 . .I , I . I I . I I l , . I . l I ' I l . I l I V I , . I I I I I 1 I Y 1 r V' I I I I . - , - , ' 241 5 I ' . .I I I 5 1 1 1 1 , ' D 1 I , 1 . ' . ' . ' ' : ' 1 . ' ' I I I I 1 ' , 1 I . I I 1 1 I 1 1 I 5 . I I 1 1 . 1 7 I , . ' , 1 1 1 1 ' , ' , l . Y I 1 ,l Y I ' . . 1 I I I I - I 5 I I 5 7 5 I I , . I . . ' I . .1 , . 1 . . ' I A I 1 A i 1 , , ' 1 ' . P I Y ' I 1 1 1 1 ' ' 1 I . . . ' 1 1 1 ' , Y ' I I L I I I I ' l'0UCh1 Jim 8911051139140 Fei le,Chris 91,172 Ho s, Jody 93 1 1 A , : ' I . I 1 ' 1 , ' 1 ' , :z 7 1 I V . I I - , 5 Q 1 1 1 1 1 . ' y ' I ' , I l I 5 I ., . l 1 . . I ' ' . I . , t A y , , , r 1 r 1 1 , , 1 1 , , I 1 1 1 1 1 1 , i 1 1 , ' ' U 1 1 1 1 1 11. 1 ' 1 1 976 I 1 i 1 1 1 I . I I 1 I . I I ' I . , Y l 1 1 1 1 , I . V . 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I ' ' I I 1 I . I I 5 I I I P . . ' . , . , .' , ' I ' I I ' . 'I I I I ' I l I - I I I I I . I I Y I I ' i ' . ' . U I I I I I I l . l I I , ' . ' . .' . I 1 i 1 , 1 1 ' , , I ' Y I . l D , I I . , ' ' . , 1 , ' I 1 , ' , 1 . 1 ' . ' Hi , ' ' . .' All 1 . 1 D , I I I Klingaman,Fred 94,249 Klinger, Pam 94 Kocsis, Kevin 94 Koinoglou,Peggy 94 Kolbl,John 101 Kopatz, Nancy 94 Kosich, Chuck 94,159,228 Krych, Kathy 94 Kuntz,Marcie 94,234 LaBarba, Sam 101 Lanza,Cathi 94,234 Lapczynski, Mark 94,103,234 Larson,Diane 94,103,146 Lattimer, Janet 94,105,357 Leeders, Robert 94 LeMaster-s, Mark 94,234 Lemmon, Belinda 94 LePore, Denny 94,360 Leway, Tom 94,103,251 Lewis, Malinda 94 Licklider, Mark 389 Limbach, Carla 94,234,241,377 Lindersmith, Scott Linz, Michael 94,139,140,229,234, 376 Little, Tammy 94 Looby, John 218,94 Low, Cheryl 94 Lower, Cheryl 94 Lowery, Doyle 101,229 Lowery, Joel 101 Lozanovich,Nancy 94 Ludwig, James 101,103 Luker, Kevin 94 Luther, Jackie 94,105,106,251,369 Luyster, Curtis 94,195,228 Lynde, Mark 95 Lynn,Karen 95,234 lVladdox,Tim 95 Magisano,Brenda 95,234 Maher, Ed 95 Makaim, Ron 95 Maley, Mike 95,140,159,357,388 Manos, Tina 95,234,377,388 Mansfield, Beth 95 Marchbank, Tammy 95,234 Marciniak, Kevin 95,88,130,138, 241,255 Marsh, David 95,234 Martin, Brenda 95 Martin, David 101 Martin, Shelly 95,229 Martinez, Lisa 90,95,106,368,373, 381 Martino, Lisa 101 Marucci, Melissa 95,373 Masters, Jeff 95 Mathews, Raymond Mathews, Scott 95 Mauldin,Bonnie 101 Maurer, Cherie 95,146,388 Maxin, Lynn 95 Maxon, Bob 101,107 Mayfield, Dave 95,365 Mayle, Dolly 95 Mayle, Dorothy Mayle, Lester 95 McBride, Linda 95,196,353,376 McCall, Dan 95,234 McCleskey, Carey 95,299 McCurry, Dave 95,101 McDevitt, Coleene 95,104,353,364 McDougal, Kelly 95,104,234 McElroy, Sharon 95 McFarland, Shelly 95,103,352 McGuire,Jim 95 McNatt, Susan 95 McVicker, Jackie 95 Mercer, Brad 95 Meeks, Jane 95 Meeks, Sandy 95,241 Menne, Ed 95,103,105,389 Mennis,Steve Meola,Anette 95 Meola, Gail 88,95,241 Meola,Jim l01,353,364,365,361, 373 Metheney, John 95 Mikonda,Edward 95 Mikstay, Cindy 95,389 Milany, MaryJo 95 Mileff, Jean 95,234 Miller, Alan 101,107,373 Miller, Cindy 95,229 Miller, Claudia 95,368 Miller, Darren 95,229 Miller,Duane 95,388 Miller,Dreama 95 Miller, Mark 95 Miller, Rick 95 Miller, Tammy 101 Milini, Mike 95 Mills, Jeff 95 Minister, Craig 96,234,377 Mittleman, Rico Mock, Phil 96 Mogul, Jeff 91,10l,159,369 Monaco, Josie 96,234 Moonjian,Theresa 101,193,234 Moore, Carla 96 Moore, Tawnya 101 Mumford, Bev 96 Murray, Elaine 96,229 Musica,Lori 96 Morrison,Chuck 96 Myers, Dave 96,159,299 Myers, Marlene 96 Myers, Ron 96,229 Myers,Tim 96 Naiman,Eddie 96,159 Naves, Chris 96,106,234,299,388, 361 Nichols,Bill 96,365 Nicholson, Karen 96,234 Nicholrfffl, M.'rk 96,218,241,355 Nist, Sharon 96,388 Nixon, Roger 96,234 Noble, Gail 96 Norris, Tina 96,265 Oaks, Pat 96 Oancea, Sheila 96 Oberster, Angela 96,103,234,352 353 O'Connor, Dennis 96 Olinger, Sue 96 Oliver,Jim Olson,David 96 Olson, Debbie 96 Otani, Rick 96,241,229 Ott, Raymond 101 Overmier, Doug 88,96,229,234, 241,360 Owens, John 96,159 Oxier, Ron Packa, Rose 96 Paige,Denise 96 Palen, Patty 96,106,349,357 Palmer, Lisa 96,234 Palombo, Mark 96 Pandrea, Keith 96 Paris, Mike 96 Parks, Mike 96 Patchin,Linda 96,364 Pateras, Karen 96 Paul,Harry 96,102,104 Pavelzic, Nancy 96,105,357,365 Payne, Betsy 96,381 Payne, Brett Pearon,Tom 96 Pearson, Dan 96 Perdue, Beth 97 Pergims, James 101,159 Perry, Annette 102 Perry, Sharon 96 Peters, Bill 96 Peterson,Julie 96 Petroff, Craig 97,172 Pettini, Paul 97,130,138 Phillippbar, LeeAnn 97,229 Phillips, Candy 97 Phillips, Randy 97 Picone,Joane Pierce,Jane 97,107,229 Pierce,Jeff 234 Pillot, Perri 97,229,234 Pinney, Mark 97 Polosky, Paula 97,229,234 Postlewait, Cindy 97 Potts, Dale 97,139,140 Preusser, Nancy 97 Price, Cindy 102 Price, Dave 97 Price,Drearna 97 Pudder, Janet 97 Quinn, Colleen 373,102 Rafalowski, Kathy 97,229 Ramey, Mark 97,139,140 Ramp,Angel 97,234,388 Ramsey, Paul 97 Rauniker, Roxanne 97 Reardon, Gary 97,389 Redleski, John 97 Reifsnyder,Jim 97,229 Reinhart, Paul 97,229 Reisinger, Dan 97,139,140,159, 352,364 Reiter, Cheryl 97 Reynolds, Kelly 102 Richards, Robert 97 Riehm, Renee 97 Riggleman, Kim 97 Rinkes, Scott 97,139,140 Ritchey, Jim 97 Roberts, Richard 97,229 Roby, Rhonda 97 Rock, Kathy 97,357,388 Rogosch,Carol 97,229 Rohrer,Jeff Rose,Lynn 102 Rosteen, Mickey 97 Rothermel, Kent 102,104,299 Rouse, Linda 97 RowIey,Gib 97,104,159 Rukvina, Keith 97 Rumplik, Jim 91,92,140,139,353 Russo, Dan Safford, Mark 97 Sanders, Edna 97 Sanor, Jeff 97 Sassos, Mary Jo 97 Sauer, Pam 97,103,345,3S8 Saunders, Ray Scaglione, Mike 97,361 Sca11ey,Bob 97 1 Schafer, Matthew 97 Schario, Annette 97,381 Schauer, Susan 97 Schmidt, Steve 97 Schmucker, Blake 97 Schneider, Marc 98,159,242 Schoenberg, Rick 102 Schrefiler, Chris 98 Schwitzgahle,Sharon 98 Scopelite,John 98,234 Scott, Debbie 98 Scott, Donna 98,229 Scott, Loyal Scrimager, Cathy 98 Seamen, Kathy 98 Seefong,Jeff 98 Seaman, Jaime 98,357,381,368 Seeton,Te1-ry 98 Sell,Jeanne 98 Semondwich,Susan 98,102,106 Shade, Ronald 102,139,140 Shaffer, Bruce 98 Shaffer, Mike 98 Shaheen, Cathy 102,229,352 Shaheen,Louie 98,234 Shalenberger, Barb 98,234,249 Sharp, Tom 102,219 Shaw, Dennis 98 Shaw, Nancy 98 Shaw, Robert 98 Sherer, Tom 98,164,229 Shetler, Jackie 98,229,365 Shialer, Rich 98,388 Shively,Jeff 98,229 Shoernaker,Jeff 102,103,139,140, 234 Shoop, Doug 98,234 Shrigley, Jeff 98,139,140 Shryock, Scott Siber, Chris 98,104,234 Siglel, Mark 98 Silowich, Chris 98 Silver, Steve 102,234 Silvestri, Debra 102 Simpkins, Charlie 102,234 Sinnett, Tobin Sisterhen, Sandy 98 Sitzman,Linda 98 Skover, Mike 98 Skover, Steve 98 Slawson, Becky 98,107,255 Smarsh, Mike 102,368 Smiley, Tanya 98,102,229,240,241 Smith,Doug 98 Smith, Jeff 98 Smith, Pat 389 Snider, Larry Snyder, Jane 98,229 Souers, Brian 98,139,140 Spangler, Greg 98 Spear, Betsy 102 Speyer, Paul 102,234 Speyer, Susan 102 Sprankle, Ken 98,139,140 Stanley, Arthur 98 Stanley, Mark 98,130,138,368 Stark, Mary 98 Steinard, Dennis Steinman, Carol 98,234 Sterling, Scott 98,164 Stertzbach, John 98 Stewart, James 102 Stewart, Lorie 98,196 Stewart, Melody 99 Stidd, Mark 99 Stiles, Kathy 99,234 Stimer, Brad 99,268,361,388 Stith,Teresa 99 Stoneman,Suzy 99 Storm,Doug 102,229 Stranan, Steve 99,139,140,376 Stratton, Rich 99,234 Stuckey, James 99,229 Styer, Jeri 99,193,229 Summers Bobbie 99 103 104 193 Traugott, Tracy 99,139,140 Trbovich, Olga 99,105,107,388 Trisael, Brett 99 Turkeltaub, Esther 100,102,104, 234,218,368 Untch, Cathy 99,102,193,240,241, 365 Vanderbaugh, Mike 99,107,130, 138,159,344 Vanover, Lee 99 Verosky, Audrey 99 Vickers, Teresa 99 Villono, Tracy 102,352 Vincenti, Claude 99,97,139,140 Vrana,Jim 99,103,234,352 Waers, Matt Wagner, Bruce 100,172,234 Wa1dren,Jerry 100 Waldren,Larry 100 Walker, Mike 100 Walker, Ronald 100,148 Wallace, Lori 106 Waller, Lori 100 Walter, Curtis 100,234,373 Ward, Monica 100 Wareham,Ann 100,103,234 Warstler, Eric 100,139,140,352 Warstler, Shawn 100,229,234 Wasson, Dave 100,104,150,159, 241,369,373 Watkins,Adarin 100 Watkins,Derdre 100 Weber, John 100 Weber, Kelly 100 WedeIl,Dave 100 Weida, Barb 100,241 Weiner, Lenny 102 Weir, Tim 100 Wertman, Cathy 100 Wertz, John 100,105,389 Whitlatch,John 100 Whitmer, Becky 100,93,90,219, 234,299 Widder, Ann 100 Williams, Clark 100 Williams,Cheryl-A 100 Williams, Cheryl-J 100 Williams, Julie Williams, Linda 100 Williams, Paula 100,234,344 Williams, Ruth 100,234 Willison, Mary 100,104,344,345, 368 Wilaon,Jay 100 Wilson,Jill 100 Wilson,Liaa 100,234,388 Wilson, Randy 100 Wilson, Sara 100,388,389 Wilson,Tanja 100 Wilson,Van 100,159 Wilton, Renee 100,103,107 Wincek,Phil 100 Windows, Tom 100,139,140 Wise, Nancy 88,100,106,143,145, 196,234,241,299,376 Wiseman, Marc 100 Woodie, Sally 98,102,106,146 Worshil, Beth 100,349,377 Wright, Craig 100,139,140,352, 368 Wright, Eddie 381 Wright, Jack 100 Wright, Sandy 100,368 Yeary, Karen 100,229 York, Marvin 101 Young, Bonnie 241,388 Zeller, Bob 100,172,229 Zelmer, Craig 100 Zernechel, Scott 100,150,357 Zimmer, Bonnie 102 Zoldan, Janis 102,357 Armatas, Pete 108,173 Babe, Kathy 108 Baity, Charles 108 Baker, Amy 108,122,127,241 Balho, Dawn 108 Ballway, Jeff 108,160 Balough, Tim 108,228 Barber, Dave 108,126,173,235,228 Barley, Barry 108,365 Barley, Mary 108,228 Baroni,Martin 108 Barrino, Patrick 108 Basile, Ed 108 Baaso, Dean 108 Baata, David 108 Baugh,Jackie 108,235 Bay, Susan 108,235 Beadle, Mark 109,269,361 Beck, Joanne 108 Bednarz, Valerie 109,228 Behra, Debbie 109 Beitzel, Kathy 109,228 Belles, Chuck 109,241 Bennell,David 109 Bennett, Marcia 109 Bentz, David 109 Beoglos,Stathie 109,173 Bernier, Barb 109,235 Berry, Cheri 109 Bethea, Sylvia 109 Beuter, Charles 109,160,228 Biedenbach, Nancy 109,364 Bikis, Sherry 109,365 Birmingham, Valerie 109,348 Birnmann, Kenneth 122 Bischoff, Chris 122,126,369 Black, Richard 109,228 Blackburn, Debbie 109,235 Blankenship, Linda 109,235 Blankenship, Randy 109 Bluhaugh, Diane Blurton, Sue 109 Blyer,Liaa 109 Bobish,Anne 109 Bodnar,Carisaa 109 Bogdansky,Dan 109 Boiano, Karen 109,110 Bolt, Lorraine 109,193 Booth, Chris 109,141,160,235 Booth, Scott 109 Boswell,Jim 109,164 Bott, David 109 Bowen, Dave 109 Boyajian, Ed 109,126,141 Boyd,Dawn 109,222 Boyer, Rick 109,160 Boyles, Donna 109 Branch, Shelley 109 Bray, Fred 109 Brese, Karen 109,235,360 Brian,Steve 109 Brigham, Lori 109,235 Briner,Becky 109,235,365 Brobaon,Gary 109 Brooks, Stan 109 Brower, Sue 109 Brown,Kelly 109 Brumbaugh,Tammy 109 Brunton, Vicky 110 Bryant, Debbie 110,235 Bryant, Kim 110 Bukoffsky, Jay 110,235,228 Bundy, Nancy 110,193 Burchett, Chris 110 Bur5eld,Lesley 122 Burrier, Mary Ann 110 Burton,Debbie 110 Burwell, Tammie 110,124,219,349 Bushman, Timothy Butcher, Fred 110,126,141,356 Buxton, John 110 Byers, Danny 110 "" FRE HMAN Sumser, Theresa 99 Swinehart, Mark 99,352,368 Sypolt, Scott 99,102,240,241 Syrios,Jean 99 Szaniszlo, Marty 99 Talerico, Tony 99,139,140 Tate, Patti 99,389 Tabe,Tom 99,139,140 Taylou, Tracy 99 Theis, Eric 99,229 Thewes, Lynn 99,105 Thomas, David 99 Thomas, John 99,139,140 Thomas, Mark 102 Thomas,Sandra 99 Thompson,Anna 99 Thompson,Bruce 99,140 Thorne, Bobbi 99,106,299 Thrasher, Paula 99,234 Tidwell, Terri 99,192,368 Tolhert, Laurie 99 Tolin,Tom 99 Tolley, Brian 99 Tolson, Randy 99 Tomassetti, Damon Ahbonizio, Laura 100 Abood, Ernie Ackerman, Bob 108 Ackerman, Greg 122,228 Alecusan,Gary 108,14 Alexander, Melanie 108 Alliaon,Tammie 108 Alm,Tom 108,228 Alt, Gail 108 Aman,Robert 108 Aman,Ronald 122 Amanatides, Barb 108 Amanatides, Georgene 108,228 Anastas,MaryAnn 108 Anderson,Cindy 108 Anderson,Doug 108,228 Anderson,Jim 102 Anderson, Rick 108 Anderson, Roy 108 Andreadis,Andy 228 Applebaum, Dennis 122 Applegate, Cheryl 108 Argyle, Bill 108,110,111,114,118, 124,141,160 Byrnes, Jeff 110 Caldwell, David 110 Caramel, Tara 110,235 Campanelli,Michael 110 Campbell, Doug 110 Carnpitelli,Louisa 110,235 Capestrain, Carl 110,124,160 Caxothers, Yvonne 110 Carozza, Becky 110,235 Carpathios, Neil 110,126,160,235 Carpenter, Jim 110,164,228,365 CarroIl,Anthony 110,160 Caraon,Bill 110 Carter, Deanna 110 Carter, Lynda 110 Caasler, Nancy 110,369 Catlin,Rona1d 110,228 Cerreta, Debbie 110,235,241,255, 349 Changet, Toni 110 Chiavaroli, Matt 122 Choinere,Aunette 110 Choma, Rita 110,381,384,388 Church, Julie 110 Clapp, Robin 368 Clapper, Kim 110 Clark, JoAnn 110,122,235 Clark, Kathy 110 Clark, Rhonda 110,345 Clark, Sharon 110,360 Clark, Wayne 110 Cleary, Sharon 110 Clements, Blake 110,388 Cliff, Teresa 111 Clifford, Darlene 122 Cline, William 111 Coates, Dennis 122,150,160 Cobbett,Clint 122 Codiapoti,LaVonne 111,122,241 Coleman, David 111,160 Coleman, Jim 111 Colin,Kelley 111,122 Collier, Brenda 111,235,228,241 Collins, Sherry 111,235 Collins,Todd 122 Coltrill,Allan 111 Compher,Don 111 Conn, Melanie 111,122,228 Contie, Lee 111 Copeland, Chuck Cooke, Jim 111 Coon, George 111 Coon,Steve 111 Coons, Vicki 111,228 Cooper, Cindy 111,365 Cooper,Dewayne 111 Cooper, Karen 111 Cooper, Larry 111 Cooper, Lewis 111 Copeland, Chuck 111,235 Copp, Brad 380 Cornell,Dewayne 111 Correale, Peggy Coaner,Les 111 Coss,Jeff 111 Cottrill,Alan Cotyk, Joe 122 Cowling, Dan Crabb, Lisa 111,228 Craig, Jim 111,160 Craig, Steve 111,235 Crawford, Beth 111 Croas,Charlea 111 Cross, Tom 111 Cshuta, Jim 111 Curtia,Debhie 111 Cuatard,Otha 122 Dager, Kathy 111,228 Dana,Cathey 111 Daniels, Barb 111,235 Dauer, Doug 111 Davison, Laura 111 Davlin, Opal Dayton, Leslie 111,368 Deck, Dale 111 Degarmo, John 111,173 Delillo, Kim 111 Deluca, Kelly 111 Dent, Theresa 111 DeOrio,Jim 111,141 Deheimer, Mike Dering, Tracy 111,235 Derlich, Vicki 111 Deuble,Art 111 Devereaux,Janine 111 Dickson, Harriet 122 Dieringer, Dan 111 Dietrich, Steve 111,124 Diotale, Tina 122 Dillon, Ron 111' Dirocko, Lori 111,235 Disimone, Chris 111,235 Dodge, Diane 111 Dodson, David 235 Doebereiner, Bob 111,228 Dolan, Mark 111,228 Dolph, Kathy 112 Donahue, Bob 112 Donatini,Lorrie 108,112,127 Donato, Dean 112 Dorland, Jeff 112,173 Dornhecker, Audrey 112 Dotson, Doyle Dotaon,Lee 112 Dotson,Robin 112 Dremann, Carol 112,228 Drenta, Delaine 112,235,241 Ducey, Brian 112,141,160 Duckworth, Brian 112,127 Duell,E1len 112 Duffer, Sandy 112 Dunkle,Scott 112 Dunlap, Scott 112 Dyer, Kenny 112 Eckroate,Jay 112 Ede, Tom 112 Edwards, Bill 112 Edwards, Johanna 112,235 Edwards, Myra 112 Eibel,Mary 112 Eibel, Steve 112,141,114 Eliadis, Dave 118,381 Elliott, Justine 112 Elliott, Rochelle 112 Evans, Sue 112 Evans, Valerie 112,228 Fahrni, Tom 112 Falcone, Mike 112 Feiock,Mike 112 Feller, David 112 Ferdinand, Kathy 112 Feriani, Lisa 112 Ferrel, Mark 112,369 Fether,Ron 112 Fischer, Pam 112 Fitz, Gene 112 Fitzhugh,Carol 112 Fitzsimmons, Kim 112,235 Fletcher, Jim 112 Fortney, Doug 112 Fowler, Paul 112,235 Fraley, Carrie 112 Frampton, Lori 112,235 Frazier, Beth 112,228,235 Fritsche, Waldo 113 Frutig, Tom 112 Fuail1o,Dehra 112 Fuaillo, Pat 112 Gaddis, Dave 113 Ga.rnache,Doria 113 Garrini,Linda 113 Garrott, Richard 113 Gastin,Linda 113,125 Geiselman, Jana 112,113 German, Mary 113,228,388 Giffen, Carol 113,229 Gilmore, Doug 113,228,361 Gilpin, Wendy 113,228 Glosser, Nancy 113,235 Glyder, Dana 113 Gooding, Greg 113,235 Gooseman,Julie 113,235 Gorman,Larry Goudy, Scott 122 Grable, Debbie 113 Gramoy, Deanna 113,121,126 Grasse, Dan 113,124,141,235 Green, Chris 113,241 Green,Lori 113 Greenwell, Brian 113 Grinstead, Dan 113,141,173,235 Grove, Robert 113,141 Groves, Larry 113 Guarnieri, Patty 113 Gubeah,Ingrid 113 Guill, Mark 113 Gulosh, Richard 113 Hackney, Benton 113 Haddad,Tina 113,125 Hale, Dixie 122,368,376 Haley, Brad 113 Hall,Kevin 113 Hall, Vickey 113,228,235 Hall, Vince 113,141 Halter, Jim Hanft, Denise 113 Hankins,Shanna 113 Hanney, John 113 1-1anaon,Me1issa 113,235 Harden,Sharon 113 Hardesty, Darlene 113 Harmon, Lori 113,122 Harrington, Amy 113,235 Harris, Dan 113 Harris,Molly 122 1-1arris,Tonya 113,126 Harrison, Ed 113 Harrison, Karen 113 Harah,Dan 113,117,141,173 Hart, Marc 111,113,110,173 Hartong, Cindy 113 Hartzell,Debbie 114 Haswell, Tom 114,141,16O,235 Haubert, Becky 114 Haverdick, Janet 114,235 Hawk,Debhie 114 Hawthorne, Jill 114 Hedrick, Pam 114 Heighway, Jim 114 Heinicke, Bernadett 122,228 Hemphill, Teresa Hendrix,Jeff 114,228 Henkel, Deborah 114 Hensley,Mike 114,141 Hentach, Louis 114,141,160 Heratine, Tim 123 Hickman, Debra 114,235 Higgins, Jeff 114 Hiles,Jan 114 Hill, Karen 114,860 1-Iillen,Charles 114,124 1-1indmarsh,Jim 114,141,173 Hoagland, Debra 112,114,388 Hoffman, Michael 114,141 Holben,Debra 114,235 Holden,James 114 Homan,Amanda 114,235 Hood,Craig 114,125,160 Hoot, Tammy 114 Horne, Timothy 114 Horner, Charles 114 Hoskinaon,Dave 113,114 Houghton, Stephanie 114 Howes, Daniel 114,141,173 Howes,Honeybunch 114 Hudak,Doug 122 Hudas,Rhonda 114 Huff, Tim umbert, Mark 114,173,141,235 umphrey,James 141,160 unchuck, Cheryl unter, Tammy upp,Tom 114,141 s, Leslie 114,228,241,388 kes, Steven 114 man, Sue 114,125 cobs,Joan 114,235 fe,Stephen 122 mes, Douglas 114,141,235 1en,Scott 114 1lison,Frank 114 nkins, Charles 114 be, Joy 114,193,228 hnson,Dan 122 hnson,Jenni 114 hnson, Joyce 114 luison,Kevin 114,173 hnson, Mark 122 nes,Kathy 114,228 nes, Rodney 124,115 nes,Sandra 115 rdan, Don 115,228 rdan, Loretta ager, Justine 115,127,228 ahler,Terri 115,381 aiser, Cindy 115,228 amp, Barbara 115 araganides, Chris 115,228,241 a.ram,Brian 115 arasarides, Mary 115 arvonides, Gus 115 eckler, Tim 115,173 eener, Tina 155,235 eller, Cathy 115,126,235 elley, Colin elley, Tina 115,235 elsey, Roy 115 ent, Garry err, Patricia 115 err, Teresa 115 etron, Diane 115 ibler, Kevin 115 inley, Michelle 115,235 intz,Kylynn 115,235 ifson, Linda 115,193,241 itzmiller, Lori 115 leptach, Antoinette 115 nisley,Brian 115,235 opp,Carl 115,228 nott, Paul 115,160 oinoglow, Irene 115 onstantacos,Taso 115,160 oons, Lisa 115 o1'JP,Brad 115,123 opp, Dave 115,173 orchnak, Kathy oske, Dan 115 ovac,Eva 115,228 owal, Andy rarnor, Cheryl 115 reger,Laural 115 risher, Joan 115,127,241 ristoff, Brett 115,228 rumlauf, Mary 115 urlinski, Terri usnir,Paula ake, Robin 115 anty, Wilbur anzi, Oscar 115 arizza,Roxanne 115 arrey, Treasure 121 atchic, Teresa 115,235 awrence, Eric 115,141 ayne, Harold each,Mike 115 eech, Tammy 116 eMay, Joe emon,Tim 116,141,160 enhart, Dave eslie, Sue 116,126,235 illie, Cindy 116 illie, Lynn 116,228 inder, Dena 116,193 indersmith, Christy 116 indday, Alan 116 ioi, Paul 1l6,141,173,229,377 Lioi, Sara 116,108,229,241 Lloyd, Terri 116,235 Long, Anne 116 Long, Donnie Lopez, Anthony 116,141,160,349,385 L.orenzo,Joseph 116,141 Lump, Susan 116,235 Luyster, Lori 115 Lyons, Kim Vlagesano, Anthony 116 Viahony, Kevin 116 Vlains,Joe 116,235 vialy, Bob 116,228 Vlandel, Charles 123 Vlani, Michelle 116,193,229,241 vlario1,Tammie 116,228 v1arks,Mike 116,229 vlarti, Bruce 116 Jlartin, Debra vlartin,Don 116 VIartin,Lisa 116 vlasalko, John 116 vlaaters, Dean 116,361 viatako, Doug 116 Maupin,Sandy 116,235 Mayfield,Freda 116 Mayle, Ada Mayle, Benjamin Mayle,Eric 116,235,269 Mayle, Gregory 116 Mehrbrodt, Brian 117 Meister, Patrick 117,229 Mentzelos,Patricia 117 Mercer, Becky 117 Metzger, Sandra 117 Meyer, Jeffrey 117 Michalovich,Susan 117 Michel, Matthew 117 Middleton, Mark Mil-runda,Russell 356 Mikusa,Laureen 117 MiIini,Marcia 117,235 Miller, Andrew 123,235 Miller, Beth 117 Miller, Bradley 117 Miller, Carol 117 Miller, David 123 Miller, Gerald Miller, Janice 117 Miller, Marcia 117,235 Mills, Mike 117 Minor, John 113,117,229 Mitseff, David 117 Mitson, Chris 123,125,160 Mizer, Julie 117,235,241,384 Mogus, Lisa 117 Monaco, Laura 117,229,235 Montgomery, Wendy 117 Moore,Gary 117,164,235 Moore, Vickie Moore, Sandra 117,235,269,361 Morehart, David 117, 160 Morgan,CIarence 114 Morris, Jane 117,235 Morrison,Laurie 123 Moser, Kelee 123,229 Moskowitz,Marla 123,229 Mueller, Donald 117,173 Mulcahey, Donald 117,164 Murphy, Kathy 117 Musisca,Augustine 117 Myers, Les Todd 117 McBride,Thomas 116,229 McCahan, Scott 116,126,141,160, 235 McCa1l,Amy 116,235 McCormick, Sandy McCullough, Tim 116 McCurry, Darren 116,124 McDevitt, Maureen 116 McDonald, Scott 123,229 McGinnis, Kenneth 116,269 McGregor, Kenneth 116,141,173 Mclnnes, Linda 116 McKee, Peggy McKee, Tammy 116,125 McKenna, Sharon 116 McQueen, Theresa 117 McVay,Pnmela 117 Nagy, Kirk 126 Nardecchia, Tony 111,114,117,124, 141 Nealis, Bill 117 Nelscn,Edward 117 Nenzoski,Cindy 117 Newman, Anita 117 Nichols, Donna 117,229,235,389 Nichols, Doug 117,229,235 Nickolas, Tammy 117,193 Nicodema, Laura 117 Niesz, David 117 Noble, Dave 117,141,173,229 Oberlin, Keith 117 Oberster, Rod 117 0'Donohue, Darla 117,384 Okey, Scott 160,235 Orr,John 117,141 0tani,Terry 111,114,117,124,173, 229 Oyler, William 117 Pallottini,Sam 117,229 Papadopmilos, Paula 117,125 Park, Linda 118 Parker,Curt 118 Parker, Dena 118,126,361,364 Parson, Leslie Parson,Paul 118 Pastor, Cathy 118 Patterson, Diane 118,235 Patton, Robin 123 Payne,Dave 118 Peffer, Harold 118,229 Pell'rey,John 118,141 Pentz, Jacky 118,126 Perduk, Ambrose 118,126,160,229 Peterson, Kristen 118,120 Petro, Martha 118,364 Petroff, Cindy 118,229 Pettini, Evelyn 118,235,368 Pfabe,Karen 118,235 Phillips, Brad 118,141 Phillips,Brian 118,141 Picone, Sam 118 Pittman,Walter 118 Powell, Darlene 118 Preusser, Donna 118,193,241 Pronic, Beth Ann 118 Pryor, Robert 118 Puchnick, John 118 Quintero, Mario 118,229 Rados, Pamela 118 Rafeld,Mark 118 Ramp, Norman 118,141,173,229 Rarogiewicz, Danialla 118 Rauvola,Karen 118 Rauvola, Sharon 118 Ray, Lisa 118 Rearick,Elizabeth 118 Reed,Greg 118 Reed, Mike 118,349 Reigel, Frank 118 Reiner, Richard 118 Reisinger, Linda 118 Remenaric, Gwen 118,229 Renkert, Ellen 118,229 Resanovich, Mary 118 Rhoads,Susan 118 Rice, James 118,235 Rickus, Donald 118 Ridolfi, Larry 118,241 RiegIer,Marylin 118 Riehm, Fred 123,235 Riggins,Shi1-lunda 118 Riley, Tracy 123,126,235 Ring, Daniel 123,160 Rininger, Lynn 118,235 Risaliti,Anthony 119,150 Robeson, Kimberly 119 Robinson,Lisa 119 Robinson,Maria 123 Rockwell, Elizabeth 119 Rogosch,Jody 119 Roman, Theresa 123,235 Rosengard,Nancy 123 Roshong, Sherri 123,229 Rosier, David 119,125 Ross, James 119,229 Ross, Vickie Rossetti, Robert 119,127 Rossi, Frank Royer, Elaine 119 Royer, Karen 119,235 Royer, Mark 119,235 Ruggles, Robert 119 Rush,Jay 119,141 Russo, Francis 119 Russo,'T'ina 111,119 Sabella, Camille 119,235 Safron,Jeff 119,229 Salvino, Robert 119,115 Sams, Greg 119 Sares,Mil-re 119,141 Sayre, Scott 123,125,127,299,368 Schaeublin, JoAnn 119,241 Schen,Joseph 119 Schmidt, John 119,160 Schrade, Mark 123,124,141,160 Schrag, Lori 119,229,235,269 Schrock, Steve 110,119,141,3-49 Scott, Brett 119 Scott, Jeff 119 Scott, Sharon 119 Seaman,Karen 119 Searcy, Ralph 110,119 Seckler, John 119,141,173,229 Secton,Bil1 Sedon, Kathy 119 Seichel,Donna 119 Seiple, Sam 119,122,164 Serapiglia,Luann 119 Severns,Niccki 119 Severns, Toni 119 Sexton, Ann 119 Shackle, Linda 119 Shafer, Jim 119,141 Shafer, John 111,114,119,119,124, 125,141,160,235 Shaffer, Carl 119 Schaffernocker, Kelly Shaffner,Surah 119,235 Shaffner, Susan 119,229 Shahan,Don 119 n Shaheen, Marilyn 119 Shaw, Barbara 123 Shaw, Mike 119 Sheil,Karen 119 Sheplin,Angie 119 Sherri,John 123 Shiepis, George 119,126,141,173 Sbifman,Larry 123 Shisler, John 119,160 Shori, Jan 108,119,124,235,241,299, 345,352,368 Shr0ck,SlZeVe 110,119,141,349 Sickafoose, Dan 117,119,126,141, 160,235,353 Sills, Bryan 119,229 Silver, Timothy 123 Simon, Steve 123,141,361 Sinclair, Gigi 119,126,193 Singree, Donna 119 Sitler, Chuck 120 Sitzman, Mike 120,127,388 Skover, Don 120 Slaughter, Jeffrey 120 Slingluff, Mark 120 Slish,Paula 120,127 Smarsh,Steve 120 Smarsh, Sue 120 Smith, April 120,229 Smith, Kent 120 Smith,Lucille 120 Smith, Melanie Smith, Nancy 120 Smith, Sonya 120 Smuckler, Amy 123 Snyder, Scott 120 Speakman, Stephanie 120 Spehar, Phil 113,120 Spitler, Barbara 123,193,229 Stabler, Lori 120 Stage, Kathy 120,229 Stahl,Karen 120 Stambolis,Harriet 120 Stanley, Jim 120 Stanley, Robin 120 Steed,Jeif 120 Steer, Barb 123,345 Stefaniak, Steve Steffan,Debbie 120 Steinman, Annette 120 Sterling, Sherri 120,164 Stern, Mary 120 Stevens, William 123 Stidd,Thomas 120 Stimer, Claudia 120 Stone, Larry 120 Stratton, Deanne 108,120,125,235, 241,269 Styer, Chris 120,235,381 Summers, Mark 120 Sutek,Denny 120 Swanson, Chris 120,234,235 Sweaney,Rocke 120,141 Swearengin, Theresa 120 Swigert, Robert 120 Syler, Mary 120 Szofchet, Danny 123 Tabor, Robert 120 Taylor, Clarence 120,141 Teolis,Sheilah 120 Terry, Pam 120 Tester, Jeff 120 Tester, Roy 120 Theil,Rl1sty 120,126,141,160,235, 269 Theis, Lori 120 Thompson, Patricia 120 Thompson, Rick 120,121,141,160, 299 Tidwell, Tracy 121,125 Tiley, David 121,141,173 Tolley, Bruce 121 Townsend, Jim 121 Trissel, Sue 121 Tsarwhas,Pa1n 121,235 Tucci, Robert 121,160 Tunney, Leslie 121 Turil-I, Mike 121,141,242 Uminski,Sherri 121,235 Ungashick, James 121,141 Ungashick, Jane 121 Ungashick, Jean 121 Unger, Constance 121,193,241 Valentine, Louise 123,241 VanNostran, Kim 121,241 VanScoy, Teresa 121 Venosdale, Tammy 121 Vincenti,Sylvia 121 Wade, Greg 121,235 Walker, Steve 121 Walter,Kim 121,193 Walter, Ruth 121,235 Walters, Tanya 121 Ward, Pam 121,124,241 Warner, Debra 121 Warner, Michele 121,235 Warren,Wendy 123,235 Warrick, Phil 121 Warstler, Scott 121 Washburn, Wendy 123,235 Watkins,Chant.e 121 Watkins, Diane 121,235 Webb, Kelly 121 Weber, Jennifer 121 Weber, Merling 121 Weiford,Julie 121,235 Weiner, Elyn 123,369 Weinstein, Don 123 Weiss,Jon 121,125,235 Welch, Mark 121 Wendling, Robert 121 Wenning, Julie 121 West, Brad 121 Whitacre, Beth 121 White, Bianca 121 Whitfield, Lillie Whitley, Bandy 121 Whitsee, Gary 123 Wiandt, Susan 121 Wilcox,James 121 Willarnan, Debra 121 Willen, Jill 123 Williams, Williams, Williams Williams Brent John 121 ,Robin 121 ,Tom 121,141,229 Williamson, Ellen 122 Williamson, Paul 122 Wilson, Yolande 122 Winick, Lori 123 Winters, John 123 Wirtb,Andy 122 Wise, Doug 122 Wise, Jim 122,125,16O,234,235,241 255,361 Wise,Nina 122,235 Wiseman, Tom 122 Wolf, Danielle 122 Worley, Gary 122 Worrell, Ray 122,269 Wuske, Jody 122,193 Wyler, Linda 122 Yingling, Lori 111,122 Yoder, Valerie 122 Yoho, Dave Young, Linda 122,229 Young, Wendy 122 Yut,Scott 122,160 Zastavimy, Dave 122,229 Zimmer, Diane 122 Zink, Jane 122,229 MAURLWTVYEARBOUKQ V STAFF fiqgx A 'Fri 53' cf!! We 9 ,, . ' H ,,- S WL if X-'hi n Pam BOWSTSOX, DOUE MHICOIITI Margaret Stern, Ann Greenberger-Co-Editors. Mr. Lapp-Advisor. .J . 1 415' ' 2 e f 3 1 -f J 4. 0 UI71' - , -' ' ,s-.c,...isL- 1 , , ,, , I - -" "1-,eg --1.x ' .4 .sl li? 59? J, 5 ' El1enMann, Beth Cavender, Kathy O'Donne1l, Georgeanne Foradas, Peter Q Mottas, Amy Schroeder Carolyn Stanforth 3 . Lai ig' J 'fx AQ' E A i f X I I X c Y 1 Q? ' 1 V I ' l 5 X 4 .. Q : af r six? 4 l 4 M' L Cassandra Trifelos, Kevin Murphy Hr if? 1 , ig' ---n , ,i .a .645 -1 V 2. ,,.f -.. John Afmatasr Bob ZG1' by , Tammy SHOW, Laurie LUIWZ, Joan Lowry Jenny Rosborough, Denise DeGarrno, Renee Strasser, Steve Drury Theresa Richards 398 45" , 3 Q., l it I he L, i Lynn Hopton, Becky Whitmer 'F' 15144 cali 98' Rear' Dave Meyers, Carey McCleskey, Mr. Bowman, Kent Rothermel, Scott Bobbi Thorne, Chris Naves Sayre Q! 5 --Q L' N 1... 3 ., if Nav' Brenda Barnes, Shelly Hykes, Robyn Greenwald , - - P dllxli if Rick Thompson, Jan Shori i fb Kr ,f"'f' .2:n"'i1 Wa.. Aris Beoglas, Jan Shori, Becky Whitmer, Mr. Bowman Nancy Wise, Aris Beoglos Lynn Birmingham, Lisa Gramoy 399 , 1: " Q"' X. 'QQ divx . ' ff H ' f , Y in " m V- A ,Q Q 1 N Q ri + F? -' ' Z " J- 'Q YO QEAVE ENJQWED-v 1153514 226 I T5-SHAS CA EDAQ ls -M -M i l Q t 'f :gQLENwAKN1,9,1Q f - - a:?m. . f 'Q'--f 'if,'X--' f . , " 5f?Ei 1 A ,,-, P V".. - v H LN -I ,fy 1 Q " fi L- A -iff 1-.,,'. .V P . 'f x Q' . " T 1- I 4' . "J-ll fy! r ,J ffm- 1. JV gi- 'fu' ,:,f. I .A ,,, V , Y J .1 'X f ru- ' Il. I, M 1 WNW . - ,Y gf , 'fwx ul' 'V 1 ' I il 54' .Q-vi fl f - . wi-1" 1' YJ!"- , 1 n ,y , 3' f-:J -uv- -Q - 1 -Qi , - ,we T , 400 lg w A 1 ,7 9 ,CW .99 QW 5027 45 W A QQ? ZQQQZTZQ5 E332 , .1 W- ' H- ' '-115. ' f W g,f0EZ,, f A 4 V ' 1 ' J fig ,, 1 w ', kl', A'. 2 2 b. . Zfi 1V, A X1 r .. l + l v ' W QQA,!'NpAdJ,jfLe,M7LAF'fWMM,d!gb ?4 L i ' ,yowgjlfwf T MUWYV' f T , , figbggm, ,,vwe'04 22 My wa, f f 5,Wwp4QQfWm5N,.."E5 A::fg , ! ' A " ' ' 4 ' , A' .A k rF"" A si , QR Wwfw 5 I V L l 1. I :.Ab Wgjw A ' .I ' . 3 4 A iA ' '. A , a,m.mm' 1,Q5i g if-QQXQQ 'Q fax-AO' Q 5-MJ Ag' , ' """k g, 'Z , "' -Pj., S3 ' S 596 3 4 1 1 Q-., K .,. 'Yi an 11 1 . Q- 4 "T s V 'vi fi A, K. .ws , ,At x AC 'Hi n... N-. ..4. -4 W, fum, 4 'L Q Q A ff IV' f K',A +' Q ,1 . ' i ' V Q' "Q A , 0, 1 ' M mm ,6fJf' 'QA'V"'! Q7 f J-'ff' 55 If L77 H HJJ' Q X' L I' V . - 'M f NI ll- A V "ff I ,v J D 3, .A:fa!47 ,f-4' ff ,445 "4fwJ.ALf2 "! , ,,k!H., uf ' , X UNA- 4--- , W gl 145, Y. , V' ' 1' Mmx, 'MJRTP ffl! 29.51 fr' -,fu , ga , ,fx1,,LNfl N tx g5,sQ+7cgf-WU' ' ' , ,5.,x - OSL .ni MW Q 5 My -b '- ' N? ,. . x wif' " M QQ 1-Fw - X' , , ,M Q- f f , 4 Q ij 'W fffN ff WE El, 2 is Lv' A 111 -Q if A X P' S5 f E! wr x, A ' ,J --ifx 'xi fi .ls gh-'4Q.x X ' t, 5 fi 6 5 F' X N 'P A' f" ' Jia, 'K EE Tx' i? 5. .K 5 .f six ' . 'Q .:' if TN F- ff 'X 'F' F fx Q5 fr? S ' f til ' Q X- XA ,P ., 1- " "-Q: .,, Krew.


Suggestions in the Glenoak High School - Aurum Yearbook (Canton, OH) collection:

Glenoak High School - Aurum Yearbook (Canton, OH) online yearbook collection, 1979 Edition, Page 1

1979

Glenoak High School - Aurum Yearbook (Canton, OH) online yearbook collection, 1986 Edition, Page 1

1986

Glenoak High School - Aurum Yearbook (Canton, OH) online yearbook collection, 1976 Edition, Page 369

1976, pg 369

Glenoak High School - Aurum Yearbook (Canton, OH) online yearbook collection, 1976 Edition, Page 113

1976, pg 113

Glenoak High School - Aurum Yearbook (Canton, OH) online yearbook collection, 1976 Edition, Page 74

1976, pg 74

Glenoak High School - Aurum Yearbook (Canton, OH) online yearbook collection, 1976 Edition, Page 350

1976, pg 350

1985 Edition, online yearbooks, online annuals 1970 Edition, online yearbooks, online annuals 1972 Edition, online yearbooks, online annuals 1965 Edition, online yearbooks, online annuals 1983 Edition, online yearbooks, online annuals 1983 Edition, online yearbooks, online annuals
FIND FRIENDS AND CLASMATES GENEALOGY ARCHIVE REUNION PLANNING
Are you trying to find old school friends, old classmates, fellow servicemen or shipmates? Do you want to see past girlfriends or boyfriends? Relive homecoming, prom, graduation, and other moments on campus captured in yearbook pictures. Revisit your fraternity or sorority and see familiar places. See members of old school clubs and relive old times. Start your search today! Looking for old family members and relatives? Do you want to find pictures of parents or grandparents when they were in school? Want to find out what hairstyle was popular in the 1920s? E-Yearbook.com has a wealth of genealogy information spanning over a century for many schools with full text search. Use our online Genealogy Resource to uncover history quickly! Are you planning a reunion and need assistance? E-Yearbook.com can help you with scanning and providing access to yearbook images for promotional materials and activities. We can provide you with an electronic version of your yearbook that can assist you with reunion planning. E-Yearbook.com will also publish the yearbook images online for people to share and enjoy.