Glenfield High School - Demon Yearbook (Glenfield, ND)

 - Class of 1939

Page 1 of 100

 

Glenfield High School - Demon Yearbook (Glenfield, ND) online yearbook collection, 1939 Edition, Cover
CoverPage 6, 1939 Edition, Glenfield High School - Demon Yearbook (Glenfield, ND) online yearbook collectionPage 7, 1939 Edition, Glenfield High School - Demon Yearbook (Glenfield, ND) online yearbook collection
Pages 6 - 7

Page 10, 1939 Edition, Glenfield High School - Demon Yearbook (Glenfield, ND) online yearbook collectionPage 11, 1939 Edition, Glenfield High School - Demon Yearbook (Glenfield, ND) online yearbook collection
Pages 10 - 11

Page 14, 1939 Edition, Glenfield High School - Demon Yearbook (Glenfield, ND) online yearbook collectionPage 15, 1939 Edition, Glenfield High School - Demon Yearbook (Glenfield, ND) online yearbook collection
Pages 14 - 15

Page 8, 1939 Edition, Glenfield High School - Demon Yearbook (Glenfield, ND) online yearbook collectionPage 9, 1939 Edition, Glenfield High School - Demon Yearbook (Glenfield, ND) online yearbook collection
Pages 8 - 9
Page 12, 1939 Edition, Glenfield High School - Demon Yearbook (Glenfield, ND) online yearbook collectionPage 13, 1939 Edition, Glenfield High School - Demon Yearbook (Glenfield, ND) online yearbook collection
Pages 12 - 13
Page 16, 1939 Edition, Glenfield High School - Demon Yearbook (Glenfield, ND) online yearbook collectionPage 17, 1939 Edition, Glenfield High School - Demon Yearbook (Glenfield, ND) online yearbook collection
Pages 16 - 17

Text from Pages 1 - 100 of the 1939 volume:

FP VJ JJ DNP 'NN J' fi JJ -7 7 fi .7 JJ ri '1 G J 'W T JJ JJ' U 'W JJ 1.7 If -7-7.7 JJ'-7 nfs 'W JJJ' JJ F' G G '1 nm GGGGGJ GGGG C GGG GGGGGG GGG JGC f"1f1 JUN,- GGGG J v J 'WN J f 'vu J Lf U-7 jr' I V J '1'i I-2' J' I rw r '11 JU' fw JT JJ fififi JJ P10 JJ fifi GGG 'W N09 UJJLJJUJ D3 f'fW"! A J I J' J J' f1"1 G I A G, pn f'f' JJ FF' YUJ fi J-7 LIU'-IJ' ni TJ nd T JJ J-TYKI JJ F .IJK hh pw J f' F JJJGUG G1 TJ GG FFPF J JJ HT-H aauu JJJUUJJJJG GGGJJGGGGGGG T! I GG GGG CGGGGGGGGGGJGGT G GGJGGGGGGGGGGCGGGGGJGGLGG SHLFPPEIFPSPLPHLPH PPL? PHPPHHIPVFIPPVUSLHH UHFHPFVFFSSS PLUVUHUUSL FHdHHFELHPJHLrWPLH HH4VPrHHUHPF PHHHSHFH HH FHUUHHS PSHHFPVFPH F1HHdJHF -4-Tv-Y-TY-TUV-UU iH414FUSPi I1 I-T-'i-T s--IU'-1 v-T J ,ji-IMF HH qf Ju. L 154 SFJ SSSSSSSS SSJSSDSS SSSSSSSS Q SSSSS S SSS SSSSS S S 0 S SS S .Q Dx., S LJ S S C Q U S S S S SOS me SSSSSSS SSS SSSSSSSSS 4 "1 T-T -T MZ-J L FHU SSS S SSS S S LJLJ 1 Su SSS SSS QSS SSS 1 Q Q Q SS SS -T SU J SSSS TH PHHPUUF I- Y-4 LL? QL NSL1 LH s- m-L-T-1 -T I I F' .1 O SCS Q C .J 1 S SS SDS J QQ9 SS S SQ QQ3 CC' C SSSSSS SSSSLGG ODLJ D SSSSLSSSS SSSSSSS SSSSSSQSQS SS QQF1 -AUD SLS LJIL 'NNN A f' r' K- JT Gnd ffm JJ 'WN fi JJJJJ'-7 fw nfv GJPJJGG r- fw nfvr- GJGY J JJ fNf7f'W '7f'K TJX-'Y JYJF P fu rfnrv JL TJ JLIUJJJ r'f'1fX 71.7 GGGGGGGGGGTGG GGG GGGGGGGCGGG JGGGGJGGGGSGGGG L:r1'J rn JJUKJ nfwfwfwnfwrw fwmnfvfw 77717 IJJ FFGU P1 P0 nnfw 'wh ff .1 W1 KJJJJLIJUJGJ U' r.rUJk,r-IJ JUJJJLJJU fxfwfw 1 'J L J F' nnnfwnfxfw funn JJU fi .7-TNJJ' G fwrwrw fifihi 'WH GGCvGG'.,r'J.:r K1'.r.fJJuL7-r 1 nr-nfvf nrxrwn fu nn JLJGJUUUKJGL. JJJJGUJJGGUU fi fwrwfiifi r1f1f1r1nN'1f'1f1'1f'f U G G JIJJJJJJL GGJJJL7 Ju IJJJULI GGLGGGGGGGGGGGGGGJGGGGGG GJGGGJPGGGYGGGG GGGGGGGGGG GGGGJGGGGGGGGGUGGGGGGGGGGJ IHPHLIHEIPPLIQIPHUHJHIH HPPEHEHPPPHFPH HFFHLHH UhrUSFHPPhPHHPPUEIhUHhH tPFHFiUPHFHUHFHFPE VHHEPUHSHLSHH hx- .-T s-U JT.,-1 Sh S SSSSSSS CNC C' SSSSSSSS SSS S SSSSS SSS? SSOSSSSS S3SSSSSSS SSSSSSS KJ HSHHUEH HH PLHH'HUU6qJ1USH sql -TJ.-, T L. .T 1 'LT-IU HHS LT-U QQ- Of' Q S D C C' SQSSS SSSSS J SSSSSS SS S SS SSSSS SSSSS SSSSSSSSSSSSS SSSwSSSSSSSoS SSSSSSSSSSSSS PFFSFSHH HVH'PLHb1 H141 HHH H pg 1fJL HQ JJQIU psqq 4Ui1+U H1 SJi1HH I- JPN 4' W LI SSSSQ SSS XSSS SSSSS SCSSSSSSSS SSSS UC' SSSD V1 SSS Dx SSSS SSSS SSSS Q00 SQSS S S SSSS SSSS OO SSSS SSSS SSSS ,4 an-qw fw"sf'f1fwn"'fufwfw",'r1fv'wfvf'vNfNfN'w!1,'w yn . fi: , I "N ,f"1."- t f'f'1f'N Li 1' .,' L,"Q"J - X." .7 .' -f -f-J' J'.".l' .f'j 717' -"L" J J L"-' x."J L J -' -'I' L' -' -' -T J L.' ' f .L ., - ' X .. .' -' M, nm,-L A-,,q,,IqlqNf-if-.K-,,Nf,4q'.,,,p.Af-fwlfyfqfq nfwtnfwfuxfwvrw N, ,fwlfii vhrflfifia L J -' QV -' -'HJ -7 LJ'..""L, -TQ'-T Q .T ,"..f.I--' IL' Lf! L' -' L.7x.fL-"2"--Y -.7-Y X K 7-I L' '- J qf14-sm .nn 'wh-'1,w'w-wi fyy-1.f1.fwh'fvr'1,'wfw."xhf'a!n."1, riff if' Y f"?f'y'1'1p ,N I .JJ L' ,A 5 A - J' U1 , rg-J," 5 ,T1j,Y VJJNJJ ,1 7.7 L, L J - nn,-vw rv ""f,"'4"f"'f"f'," no ,F ,,'LTLJ'f.7 --YJ' JJ T "-' -"'."' ..' k.' JJ J' - nfvrwrw f'1fw"'sf1nf'1f"1"ff 'ww f'1f1Hf'1nr'gv,wn pn fi , X ff' J'J .J J1 ' L .K J .Y .' J' rv: - .r-.f 'J-J I -r -J'-Y -' ' -7 ' 1. X ' JL! pnmffw Y-fran 4'-if-J'-1 :fun Q'f1'1Q'1Qf','v,'fx 'wp rw. fi 7 -in T 'J .uh L11 ,J J-, .Tx,.JJ JL -.f-v.---.,-JL-x,Y Ki- --f-Lv-1- - IJ fx, 11 fun'-ffwfwmfw'wn,'1'-,,fXn pn rw lf' K 'W 'JL 'J -J .ru :J-I-.7 'J .rf .7 f + J. ., .J ,-,.-Lf . nrvfw .-1m1f'1'wfw. , ,fwfv rwfxfw ,WAN 11 . '1,'1 F 9, , , , , f' - , 4 1 XT LT ,Y Lfkf k-7tJ'.f'-,"." J -7 -' C'X.7L.7 L7'.1'-'J fqfxfwfw mf-1, mmf-nfwfvfwn nn rvnfwrw nufwm A .4 F fwmrvf-v 'J gr' ' 'JL' V U' 1, 4,77,," ' ijt Lf' V ,I 1 - 1,7 7 L 1 , ' 'J -.""LT..' XLTJXJ 'f'-I'J'J fx rw fwnfww ,dn wrwfwfwmf- rw rs fi fi ff V . fi up ' A 'JG L GJ 'L-uf J GGJJGGLG L' G G fx! L 31 fa fyfwfxrwfwf--1 rwfxnfvmlw fN4",f"1"'r'l":ff1f'f"vfW 4 rv hh, Y" L7 .xuxr Lf UL' ' .1 ' - J JJ 'LL L L fy firwfw fif1fV , nf! J' 'L-' -Y -'L-'h'1J,'l.VGG f:1'J'-"-"-7'L.'xI:.' G'L7.v' A nfv nn , rw A11 G 1 fn. QJGFG- -,GL+f G Gfuvf f L G L-.fihv L m 'v F1 G GLF--GGGGG" -LLSG G GGGG1G L Lff"f W fi fi I nf fi , ' W1 fifi 4 f7:'1 I IJGJG, 1 . -JP ' G V. M 1 Q 1 1 fn, . .J . ' . fu an - vv nfs ' RH fi ,'1 fi Gu: X E1 I1 Y " J L fI.-.7 G 'J X A - LT ' ' .LILLL X -r L JU ' q mf- q fu A , fy v 1 - fy, X fu ri lx L -. - 111' JLH . -A - L '1 '- L ...-. - vvv- vf-f'v-rv -,,vf. --,---,lv Y 7' L L- . LL- . 1 . LL -LL LLLL- L H-LLLLLLL L -L :LL -L L --L LL. -. L LL .L L L L-L rv v "vv I 'V 7 v v 7 U vv rv v v v 'v f - v - v - v 1: ' I 1 LL LLL L LLL Lf L ...LLL-L'L . L -L L .L -L-L L - LL L LL LL L Q Y f 1 v . rv v v A v v -vv v v -r v ' ' v vi " Y ' LL L L L L.L L L- LLL 'T L.--L.L1.LL LLLL- LL L- -LLL. L. .L - L L LLL LL L- L , -Y - ,. , -L-L . .. - - - - I - - . - v-- - 'r ' 1- - L L LLL -LL LL LL. LLL L- LLLLLLL L LLLL L LL .L-L L.. LL -L L L L -Y , , ,., , , , - -v v U rv 1 v 1 1 1 .1 . -L L..-A L L LLL1 L L I-1 L- L- -L -.L L L 4-LL L LLL-L ., U v 1 YQ -1- q Y ' - Q L L L L . L L- .LLL-L LL-LLLL L-- L J--L 4 'T' T " U"'U "'UYUL IU7'U7JUTJ'f 'LIUP7 " "7-T" Y' U ' ""'fl. ' Y ' -T 'V 'Y-I - E L LL-Li LL. .LL-.L-L-L-L.L.L.-LLL.-.K..LL-.. L . -LL-.L L.LLLLL,.L.L .-.LL-L--..LL LLL.- L .L L.L. . -- - - - - 1 1' v'7v?f'r LfL.'I L 1.1 I L' Ei?1Ei Eififi 1iEiIL Lf . .L ,I-L...:fi V yfv1v 7-Y v if vv Y,-:v7 Tv ff' v- U U TJ tv U Uv rv Z Ufv y U-U -U07 v 1 U v'-y ' ri L- L L LLL LH L1H-L Tl -3 i L- LL LL El LL L-in LKLLT1 LLL E'iLLl1.41HHLLPl..I-1 """ ' ' 1' T " T-T U U U "T.fl' fI'fT' "NU U " LT if fl' U U' Y 7 V any H.-.-L.LLLL-LL.LLL. IT ff. LL LL LL .L SLLLX -.-LLL HIL- .L Fi .L .- L- LL L- L-L-Li.LLL .- v Y rv, 7 .- .Iva-vv v-nvgr 1' LZ,-Y? Uv- v -v 531-vm f-v v - U- 1-1 Z ' L . LL: L ..L-. .gi 1-11 11-2 HLLH --SFI Lx- .L ..1L. -.--LLL .L. . L--L Y Y-I ' T 11'-rv v- "II" "Y " f..IT..T7-I 'Y LTI J' 'LI 'f L. L.. .L.L.L-L-LL L-.LH LLLLL- L -..L L- LLLLLLLLLLL LL- H'AF7LU"T I"7'I-I U11 Il"J'T.i YI? Y-I 3 U 'LT Q ' "V f" T "'L'!1 TE f' Y . -L LLL L.-- ..LL. LLLL - . L... 1 -- .L .L L .- .- .LL-.L LL ... ., . .LL .LL .-. - .,.- -, -,- ,. T - -1 -, ,.., - ,--+tI :.v,,- :V Tr TY T. I - Y- LT Y T vvv- 73? -fvv .L..n:LLLi-uI 3 L .L 1 1 .i :iL. 111 LI. .I 1 - . 1 L --.-LL .d.. Y T-7,-J. - 3, Y f f -U --::7- 'vgvv pgr Tjvv- :fl-17 -17:5 y 1 f 1 wg: H.'1L'1.LT!H..L LLL .--LLL 1.11 1-51 L'l-.FI .LTL --.-LL TILL-.. .1- L L. -- v --- v - v v----ff v--rv' ff -' 'v' v ' ,IYJ L 1 " .T, T L- -I' - , 4, LLHHTEL LLLTEHH LL.'if'iH.L-.f"i---L -LL LLLH. f1-L-L- SSN Suu ULIT-I :irq E7 1.1 5: 15' ' rf T .Lf M , I-, S ' I 5. x -LLL a.L.L- - L.-. L L -L ,LL LL .- L -L - . SS .S S H Q H H H H SHHQHSHHH H H H H 1 H E LSL L-1 SS.. L LN WSF SSH H S U UHF ILE FHS fL- L ..-LL . .L L -LLL L L- .LL L . L. L L - , , - nf, -14. gf ng 5. 1 L Q 4 1 'I mf-Q xg 1 1 'I 1 SLS-11S-DDS-DSLTL- -Lv 'UTS Lf-. 'B ug'L.L'u1JI.','-C LJIL 'JL'-' L ' '- Q rx 1--fu rx 1nf1w'w'C1 x 1. 1 Q1 I 4 X N uri 'W"1"1CY -ft , SJ, 5 S - Q SLjQ,d'SbLj,QS.' .J VL-S,Q-13j.:,ggSSnJm,SLJxJ'."JSOS5bs JSSL,-17 rx 0 n xq 'u P1 '1 x U L L L, :xnxx - ' L '1Jn,v,sLL BLJ Lux LLL LS ' Lf 1 ' U u . . 9S S SS SS SS 'N 1 Cx fx 1 '. Q 1 1 0 v -J'-.S C' , ' ws Su :J L. L -A A ' '- 'F O 'SQ C" 'Z J 'Q QC- " S! "CQ" CSV' "-3 l RSL' Du S' uf .LJ ull -Lu I D X 11 '-1"JJ SGSS SS -S SS 33 C1-Q15 Q F1 Qvfzf i-QU C'Q"i'O"f'? . ' f' .Q KJS Ld ' Lf.. 7 , . '--- 1- sv L ' - 5- "-' CQ " 1' C' ' SJ S S SSS U -.S - SSSS SS SS SS SSSS 1 1 -1 pn "1"n Qxks rw 5 1 1 rw '1 'Y U ,L- AQ QS D ' 3 ., j.TL,Js.,.2- x,.J L., L, 1 LL L r Q HQ fn 1 fa fu 1'-- 1 1 '1 fn 'ww u rx SSL I . S L. S Cx 1 D .L 1 1 SL x ' -L -1 ' ' ' P fu x"1 x f'-1 1 Q 'H g :Q '1 QW I 1 " ' ' L -5 S-- ,SSS ut .S . 1 Sv: - -M 1 . .-. ---'Z ,f- 'Vf :"Af , lj- 4 -"'TT..ff.l,.'T'f' wifi- ""f-' 'f:'. f 'v ' J XJ ' fx --- - - ---------.-,-.--.---- Y- A:I-1-2-:'g3:3:'t-:3:5:-'Y ,I 6?::::::i:g1g:3:5:5:A' f 5 ' ""'x"'- fg' " ' "' "T ' ,57f75gl,.,1r,v"' ' ' 'M' -Xf+'-'M+'M-J--------'----M-L- -f 3 .3-iff Bxxlj..- . -, , ,Lxw ,- 4 P .f',f,, r- - J . -f.J.!.L J X . X . X --X ,,. TT. ff., ffff ,X ff fx 3 I ' Vx E x a.J - x x N x xx Ci LUXXQ w ff Wivd J . k-x EAT-LLC VLC JU Q DCIFL Ol O 'WEJM r Rehn I Mm Gi -U , L ' x G' v1 .Lua T 1.U".1.q.. l1.tJ.J A ul .L uh 'YQJQ A I I N klzflf L'.'nA.'.1 5V 1 1 . P 1 W , 3 ,-1-:4-:f :-:igizizil l I 1' L 4 C AW , In . - - ,, ,, . g A ' J-.L J.x,,N 4' .ti - r ,' . JV G4 XJ gfziilfffff 5251521151 ! f 2- f- 51352219 - n J JL- 4 - L J 5 Q ' ,I A ' A! KA: -1- r- - ' ,q.'ffEfj' ga LC ri :5:5:5::., L' nil 'L LQ -ig : J 1-. 'dvi ry-f 1 L , . , ,Q il A LI" T' dh 23521521 if 1- ,L 'X f, ? ., f 'ii uf? '-.zz , f F " ,.?tk1:5:i :irfakfn EM' 4' ' Tljf"f' ! - . .STAFF 'QQ DV f3LJ.S g. J Eizgij 2:15555 4 " W A - g 1 I A Ti jf 75 5? - ,,,, - . .... 1 :: ffffffisfffififffififiy' , ' ,fzff2?:52ifFffsfifffffilf V 5.fM--i ii , fwvvr-+4 '-'A , .1 , 1- f .H-v-, - , , - V . X , , , ,, ' ., "jig j. ' " x , "--. . 71fj, 'xv f fclqp -1- Q - , ' .' V x gf, 1, 1 Q, ,' ,J Y A 1 f ,H , E7 ,, I N, rn .K ' f r Y' I - " V 'X 1 , 1 - , f ' - 1 , , , , ,, . if Qf rv!!! , .kk L, buy ' Y f V - V' -1 1 A Y -' V ' 4 fl ' Q 'A gi J f V ffl . f 9' .,Q,QA' Afj - L' KL1 f" .111 .. MC... . W. ! lui, ' ' f. , . .1 . K o if .11 ' 'Q 4' 4, . A :ny ' A 'Iii 'r iflfi ' ' p L 1 ,- I Aj ' : t 'V 4 j 7 1 , ' V i ' . . I r V , , , rw -I 1 di x ,Nw ' f ,- A .... . F1 .4 ff ff ' 1 Yo: :"f:i'fl .-'fic:-:'7 :+g-r-:-: " ' " ' . .4:+:-:-:- 4: :- f I ' "" nil.. L. JY "-P3'Q5??' '. , ' . , ' . . 3' , NJ:-1' ' . . fx J Q J www " t V 111 WMV Y G 2 T' T g 0 191 A A Q, - - -,,-M N -ww, W- - 'ff V'7- .j 'Q r ' f ' f-'- f'L,' P fsvf-' If l1+2:-""T1if""'N .5 -A M + 4 H1 -- - L -,Q A J.. 1 'Y' 1 5 2 4 1 A rf ,Tir . pil: if 2 Vfw Q5 Xxx ij T j 1 E A V E f xx X I' q,fvf.J,VLN,,, L,Ll.1w ,w L Xp 3 I A 5 I' . Kfffi' 'K J'A' fiiireifi igxfzij Q 'LfQ. Q7 ' ', Q' ' I . , 'v 15: 1'f' 1 " 'A , V4 G , A Yi. 15 gw, Elifigfgrf gi yi 1 'ri j, gg '-'.'!'-1'-I , R , , wi: A t W , V , A. '24-1-I-1' iiiifiifi! 1 ! 1 f3Q5ff2EQfi W Q F2 A ,- 1 ' ' ,N k 47 A l rn ,WDW ,, ,-' .. -' ---"'- UW' J ff """'T4T-IST:-F-F:3:Tf' ' -:-5-1T:Q"'T'-SF H N I--LTL W LUV-1,:?'--Q'-T U -.MU-L W Q. g-"3-.vflfbbffri-:-:-14TI '-Q ne:- 1 4. I I I 9 1 I 1 I 1 1 1 0 l v ' ! 'fit I 'L L Q ,, I X, W I, g g ..,. , 1 4 f 4 1 ,. 5 L Y ,wwf , X . xvxt X ,. 7 ,. 1 'ff 7.11 4 '1 f 510 1 ,' 'J '. A., , X1 ,-x , . - Q 1 4 s 1 u o u s n u e u u . . . . - . f . X ..., .T ,,,, If , , X l 5 'A ' ' n 1 , , , s - -s v . . . I V 0 1 3 a 1 f e ' I ' 4 'N I . a 1 . T f Q N V ' H 9 u e xx f ,I -er 'rf' 4' ,,,. I I ' i, -5.3" . , ., .. fx - ff. lg v. W If -' Y 2 A: L I, 1 Y lf' 1Q'K Q,,- , ,V AY' .X VJ. p f W 1 a ' L, ' 1 1 1 ,l 1- ' L- f ,Q 'V x' fi 1 1 -N' xx YQ , N J . ,, 1 A' xh'-, 1 L --,,Y.f ' ' ' A A F Q 5' MU , M, 1 f I L4 4 I ' - I. .Qi . , ' 4 7 f ' ' f S ' Q b , ' 5 A' U -' V A 'A Wm , fi ' , H '- , N' x if A- I ,gg x , .f M Q ,-H , Q ,,F- ' L x x 1 ,r 1' L4 K l , X 1 I Jfg U ' ' I Y 'X ., f - - 1 ,J-f'.,, "ix K M .1L.:-I JKA ,--f-f' , V .X f I N , if 1 ' ' " . - - 3 M, :p1t::',::1: " 4 f if J X' 1, -5 K V'-, -A --1-. - X-f - f- """ ' V Q" - , Q A 5 v . H I '. li 1' 1 'V' X 3 VH Ll, , A K V. ' 1 1 - - , af' I , -1 ' ' 1 2.1 A 4 ,' ' - , , . ' - ' - 1 , fy X - - . 'Z .KY , j ,V I 4 1,1 N . VI , W . ' ' ' . pw" 1 1 4 VN V '. Y Hg: Y A I v - fx 4, f' h 'X I ,XT M. ,V , . , n I' ,G I . ,. fl ' L 'V , I , ' ' 5 -. ,, ...Q 1 ' f J .., ' V 5 , 1 S ' , . f , f 1 I A "' ,I X I E 1 S . xx 4 I . , . , , 4, ' 7 K 'I ' 1 , Q . ' 1 n X 1. ' x ' . ' U I , - . : 5 1 K L -:t , , ' I .i W X L 4 P ' 'l I . A f 1 v 4-. X.. .A 4. .f K r f, 4 r' ' xx: y 1 v 1 X g S 4 , , R v 1 .. 1. .... ..... , x I V 1..... ..Q,.., . . . .-. ...J . . ....-,. f 1 Q ....... V ., , .. fr f 1 . .q.k.-441. ,. . -....u. ..-... ....... ...... L .... . ...... . . s n . u a q 1 c g 1 - . r 14 A. , L w .' 0 v 4 o n 0 n I 4 I Q 0 Q 5 . . , :Q,l""x"' C J S .-. - . , . 4 - n g, o 1 s n a 1 z 9 - f 4 . u 1 0 o C v I Lu- R1 X J A x A fr I 'N ' 1. 'fx -rf f 'H' f- .1 h .lr , - j' ff , 1 . x . I 4 "" , K4 , 1 ' 4- fx v' r 5 ., - . 1. -: ,.t? L V, , . ' 1 n 1 u u ' ' ' " 4 ' 9 ' ' .LM- ,..13' 1f'G . A F I ' Q U I I I I 1 I 0 1 Q 3 ..4 ........, X A W1 .N -X 'np Ya 611 ' F 'WY fx -1- -N . 1. fjif ' ff' ffl" 1, ' I ' - I , -win . " F, f. V I ., . , ' I ' '2 ' ,-X. I V ,' ' - ' Q 'V f ' I f Q 5 U X, - A , f f Q ' I 1 h - , V r ', ' ' V ,,- ' Y -, .. f I u ' 'V ' T I - L, V 4 l'J J .IJ . . V I ' 1,0 5 I I 1 K ' - - V ,,, I I- ' V , 3 --fx -'-, , AJR N A . K' 5 1, if-.v-,v ' -4- l .ll Y"jj 4-,... 4, " ,Dfw 'T' 1' . ,V ,QA tts f-,fx -..E VA I 1- -V K' ' A A K ' ' A ' x. ' '. VXY: :wp ', L.. ' 1 - g '. A-B fy , ..,,- A. A. gfwr, ,R '-AO .,.,1L,,jv -D im: K 4- "'Ml-"'-"'f,rfXI'. fin!-!'-A f. - - JJ "" -'f'f H4 ,-, , ., ' --,A v' A ' 4 ,- , V Wxlrly,-L, rl , - -- ,J 54-.WWW H ' ' ., ' ff! !'1,f5..,, N "' --U .'j"r' .n, " fl! '- ' A uf Y' 2'-.qqff fiwjf. ,,z, l 'id' 'f 1 '3l F-V1-5 -1 i 1 A 1 x rx, V fb .mph ,Y ,,, , . . A .. AMN Q, ,lil . 'fx 'ir ' ' ,,. . A ' -. . .t , ,., . ' . 1 -Jw fs? 'f '1'-'J 3 ' lv .. ' " .fi ' "nu,- ' ' ' 4, ' A , 'f , ,Lf Af L. V' .YS Mr. i 4 I-wh- 'M-..-,,,1 fy AVI"-:i...C -1 ,I dd ' .vf ' , . 1 M "tv '4C","".r- 'A' ' I F ,.,- FN: I fwwf A Y, . X ., A . . . ' K ' V " ' 1 '- o ' , , f' 37 rf- 7 ., f ' 5 g V A -9 -t f' ' ' . , '15 ff- " ' ' 'S I - f ,-7,1-l,uj,v-w ,Y V Q 'r'-'Y -. , s " - " ' QF - - Q 1, JJ FD, K, A .,,, Y fm ., u in gf' ' 'Y , - . s YY,. 1. ., N Wi ' 44' V . x A , f. "1 ' " 7 f ' ggQ"' S"-1 .-. - - --A 1, ,, If BCT, '- " l- ' ' 3 - W - C' :f-' A 1 H , , , , - -Y . . rm T, V 4 , . ,fl C ., -I 'A - wi, 1 . I , ,, , 1 AVYK o , , . o , . ' I Q , . . . . U I C I l C 4 HS KQARV Cn Scp+0rcDr 0, 19.7, '1QQ Jhanna Schott called tha rnll as fnllhws Khnneth Halen, Nhrmun nfrfuws, Hurry Wqlrn, Elwlrv Jvnrson, Clirthn lhlr ow Florance Hoggmrth, h bel Rmrtlett, Glwiys Gverbeck Plth Wurb r, Kei+b Ryum, M rgie Be ch ld vclyn Campbell Jlliys Ofcrbeck, Ruth Dumb r,dBL1+h Rgnm, rd Uarqir Belch left, w lo the Ff + is en tnred the secord grade wlth i S rhnr Tuara as wir tedonrr Hldge Morris Jrlrfd AT fhl ilrlrg tag fr r. fP8ChPl W,r Vlfd pr PA 1QQ rf Qgaro. murw r H rem ohfru A lor '10 f"Cll .L Y' Qtrlotwcr cf FE Y, CAL F orbrcn Hcfg T1 phfl Q' l nororbrr, HJO Cc 0 lr l rlrg Q lfQor AU +r lf rre flmhth behlrd I1 5 Yer QCY' ser For Eve I 3 x, Q 1401 Uh fl. lflnll 0 1 t Y' DCI 11 C6 0 Es+her Qomw, .l P rllng ertfrci und D C ffrv lqo guided lC Hlfdl lnf , W6 p sq 6rQQs E10 FQ ch jolncd S A P . oxlrlr H lg th gr ic , L O3 char 1 gn, 311 bl ,clrfi us Le, ' W J left :Dfw H nq n br Cl tai irrw thu elgqfh gl ie CQ mf le 1 rc,r Q Lnterod rl r chcwl 1 h Va on, WllC ljlcr, h r ' len, Eqt er l lW6 Torrscr, Fcrcd HCdQ'1S , ld Soren rr r C lxfr, Exelyn Frwppier Torn xrd 1 us, Haqwcr H6 Jlllic MllllC P W, CllffPF1, Hub G m6 lllle left L guy Oraqhl waq also a rewbe of thiq Class 'r r b co Q Qwphovcrcb, Harr, L l A 1th ls. l lne Iohnscn VlqSCd tn hole your 1 M nf 1llrbQ,. Je pnrtlclp ted ir gl club, L rd, nd othbr CtiVltlDS ixrlng th 3 r. boo - 1' 'N 5 ,.. .N -X I 3 X ' 5 R I 1 - -X 1- -'I , ! X A O l . , .. ', J L. -I I. L. v l . - . r .l V , .. , , . - . . . P 4 .A . . -. ,A lf-. - 1 1 .. ku 1 . . .f Ln . . TTI -4 ' , l -l , V . Q' -2 V L. 1 r, r r- 11 ' , x . 1 '-- U LA Ls , ar E A Q . fi ,. . v Z L -. - ,, .,' . . N 4. n A A -A x. 4 . 3 .. All ,J ' in 1 A ' JS .V nf ?'. , ' I ". U . . . , Sf' 23+ ,, ' , . . . UQ . , l '. , . L9 - .5 me f. AH ,le 7 . 'Y 3 1 V F . ,. ,, . 1 l lg- - rr ,f -- P , m . , 1 -.. r.l - , All- yr S L4 . fgmr.. l . W. f . . ' J.. . , "' H , 4.3, 1' rl . .. -rg rhrt gQ. Hldu nf ,nerr .1-. i L- .l A L . . ,M ' ' A 'w., , '. , ' ', - " , . .-.f. rls r4p12u 1H1rr-11.Lrixl Ufll All - ,lrgqzrrth 4. '- sf ' -, -xv , ,. LQOM A, , X. Lf , - - .y .. .,- I.- .Q 4 Q11 4 nv.. ,u.11q ,,- .,. LQ brulc , lHLAL ' 'l,w ef .. , 1 ' ' 1 ' 3 , ' -- --'l -X f , 1 . A .. ' 'a.c. l,1 LANL ,flJ 4 1 dl llle.. lr-rr c.L:1S 3. "' A x ' '4 W- - ll Q bf . L ' 'n 124, f1ir'.fU'-la, .NC M6452 1 dr ' rhe lr- . ' - - 2 , ' .' .A l . ,- ,lLQ , rrfl ll-. L . .Q - x -sq r 1 us V f r- - ' . - Ea lala 1 vpz, 4-1 yer. 1 la , A ,- , . ' X .' 1 '-- K 3- -1 6' l Q .5 4.111 .fifwo ' 1 1' v- "fx Q Q 4 4 W 'r "rv 1-ff. 'J - ' .l Y, .l., - lx-.1 . w.. P 1. V 'v U J .,. . N '-,: fi - ' ' Q , -'-1 by MLSS ,.l,. ,ur . 0 u,DQ Lu t L.. ,ll . - A w X ,r , . F . L f' . '.u',S:1 PEL . L . ffxfi g.gCLI"- , ,.1 - 1,25 ,- ' --1 , 4- .- f - us, MWPLIC le .lug bhe lme gllr T' ' , - 1 A - ' ' 'fs ,w -m .. Ml s,'1.,J 2.1 Q L, J - Ks .GR ' F - - -. 'N , 1 ' ' 11 L 4. 'v'a',4S N I1 L. " 9 S.. 'T - 3 T. S ,Vg . ' ' ,A A- 4- . ' ' . "1 A .- J H 5r,H mnllc to +G , ,Q .0 ' v f , I 1 :I w Q .1 l'. wp warw 4 nr.l n .M 1 - -, wa as 3 clrg. ol vel. ' Q v - ' -v' Ar f. r-mcn, J- 1 5 . 3. S Q. w t 1- ' rn, .. ' - -- 1' r ,A,:c.h J l Ml, - l - a FJ ha 1 - h . ,- . . , . n - JAH, L 4. L, f M.. L - 4 Y' . J t If . f ' '11 f. -, 1- y v - f , . -g 1. .M , X., A f I , L L . V J 1 ' a p 4 4-1 1 k v Y 'i ' -1 , n . Cllll rather. .P . A . 2 A Eli. . r . .v . . H A ,, . . lgx, .Jhr l -"Q n, A . N .. - A -is fi. 'Au L. 1.4 . . g " ' . w . - ,- . -v I",- JG . wh.: 5 'X Fw " 1' ' 1 CI' was Q' "'- E 1' . 1 :'. - ' Q W f, , r - 02 ' H nf-0 ' '. ' ' 5 x' " Q .x .,,, Q , A . . ,A .. . A Lu . . . r F , fe 4. .L 'B -'L -V l 1 xi 'CQ 0 o - 0 0 o g Q 5 n s n o 1 I 0 ' ' A 'V vn- w rv " 1--,-, ,- 44 ......,....,... f" I I l I Q O I 5 W V, -,., , "'v1F-4, i -wwf--V, -,A f.,. .. f - , K .,,.. .. ., ,r,,j ,Q- . ,, -1 A- w A' no "' -'r 1' vfx- '--5 -' , ,- .,, QA. z---ff .. f,.L.,-'T- :,-.. .. -ff '-,, ,,',. .',, , '-..LY. .., . .- , V.. ... ,.', g f - -,U 4 Y .f-.Y r- '- 3 -'Af rl f- ' fi '-,.' - FM, ,A , -7 --.- f.- . -ca ,,.'.f..'. , :., ',, YJ -. N -'--A M 1 1 ,, J' ,, I , A . . ,,- x - , ,. 1.3. 7 FY " 'v, "f Y Q f'r-- " . ' .., AM.. ., . -., . . ..,.. : , I. a A.1AcL 1- ,ffl :,, 2.-. -....-, A , ,-...,...-. M, .J X lx 1 - n 1 0 1 n , , . ' I . , KPT " 'N nwd iw I1 X, fxxu 'Z -up Cx FMKQLUU Q ll Qi' -Y fs 'K'Y C x.. 1 Af fx P v f 1 A ,,4 Y' l J. ... v b FN 0 P- VW F' 7 fx' ' AF' ' --1 .-- -vo 1 -0 -,' MLICA ,SA-V '- -+A1, VQ ' I Q M ivxg r' 4 ,, ' 1 , v- - L , ' ' 5 . ,Q ,Lf Tj, . -., -1 , 1 ' T ,-X 'i 3 I - ? fff . W 1iA T1 ' A tq ' 'gy ,' K' A ' f - - w - 1, . . -.- ,mum .U 2 , , . XKY, iq, , . I, Q , T ,Y . ,V V K o , , . A W-K -'f 1 Y' ' 'i -. ' - . .. , . - I wr' i - -,X . Q rf.. v.,., .. V .-- - vt . , ' . ,. ' Ev., -' T."-v ' 'Q . GN , V . f T' Q CJQA, :'C?r1,i,, f gg f-.r X , f .-J. ' '. . ji ,. H --' ' , . A ..- .. 1, ,L , V ' , ,.'. A 6---1 'L-N-xv-'V F f'- 'W .. ' -., , A .Jf.'f' ., KNL ,.',-NWS' V fx ,:1"AC f -., , ,- - I 414 ,,., N, ,v.f, M .,g,,,1 5 Q-A, . 4. , .. U, . L15 .453 SCLCCL xv: LL L:',44 Q TLLQ 510 'gn Vy.r1p ,f lf',4iJ:4 Vf,L9Y. fh:'5 s'f'7 1ivcW , U ,,,- ..-..Q-,. any ik Lei fufl, fvvi f?FTf fgbmfp, T px b,iLg ' nfiei iw fqfe. ii Q ' ' -. -' - 0, f . - v A uf W 4 -LL -ft u f1.,fwI. ',fL1f:f',., rf, . - SCA4.,CY-, A fy' 1 .N :,, ,,: -. '-- ,V n., A :W , ' 1 H- gL-c 5? -. 2A, ..1d A111P 42,n4hg Ali: mm Y, . , -. 9 - 1, X , V: .. .. 1- 1 ,. EQ Zfmf V1.1 ,I 1 , .CNC 1 I7T',,.LE , Q VIILQ X 1 D ,, , . f , -Y. 5 LLQ ,MAQ s yy ,v1lsL, ,,Q A1 g,y ,lxr --,-wf. 'Q f .4 ,- .q,:, .1,. L 'Y . .IT 415-,C' -JF ,nw 1,11 L3-V. fA ' Q ' 'W-2 -.. n..,f ix . c Q ,Lt . 1 0 1 1 o 0 0 0 1 0 , , x r A UWC! r UD wfw w s o n n 0 . CU A n Q 1 Q o . . . J x a . A. V. A' J . PA A, , ., , ., , .. , ,A A ,, A , A, A, ,- A . K, 'Aw '5 LJ- " 1-" 77 , A , A. .- . 'AA,A ' ' 31 'A A- - - A' L' 1 An .A f 'A AJ 3 A ' cr , V 'T' L 'J .12 'T '5 " , V ' '1 -""' ' " 'VT -- , 51 V ' , A, ,A .A Af ,. A - V 5, 5, K. :xg Vg ,-. A, v- A, j 54- C C ' f,3"j - Q A 'r-' ' ,M C 'Tl , g jf -A1 A' fr 'A' 'n 1- ' A ' .f . AA A .A ,-A ,A H J . T A H 'Af A ' . 5 '4"w'A, nA- ' rg -+ 1: gj f-i F- f w ', T 'Z Z . HU A 4 . . 1 ff. , ,A ' -6 , 'A rj 'z J H--- ' ' - . 4 ll , ' A . 1 ",' " K' A A ,A A 4 1. A Aj ' . C J x I A, r'- A A A .A . ..A .A A A. ,A A,A.A A, ,A . ,A .. . 4 A , ,. , A 1 H. -.J HA ,J , A . 5, .A .. .AA -A A - , A H. f-X ' -, A ,A-Q rg -',f-. .3 'I' - Aw - A - -1 'w A'-in I . ,A. A. , ' ,. . ' A4 f . ,J P ,A A ff V A xj,"' TA A -A :" A A-A H -Y Q , A A .+A ,A V- 13 . . ,, A, aj -,A - - A 'f -1 'Q 11 Ad, A' A N -fi A A ,,., ,A 1,4 A, .f VA Al A ,Af M ,Q , - A. . A' AA rf 1... A- 'A A' V.. 3 :A 'D 1: i " '3 1'1" gi' 1: A: 'if' . A'C"A,11':i A, AA g,"i A5 A -'Atv N law'-AAn:,'o ff .AA ' ' f :J -' 'A 'J' " 'A1 A A A H, 1. U, ,A - A .-.f v- A ,L UA A, ,X ' 'w A 'A gi rf '- . ' T A 1 " A A A x N- ,AA'. "' ' 14 '- " ' f" r' "' A A A , ,A , 'A . A A A- - ' I 'AA A' - A-' M' A' 'Tit ' ' -f , vi V- L3 , A, ' , ' A A -52 'U , Q, , "A 1, . A .A A Ah f ' " ,A ,.. 54. 11. A I ' fl A A' A, " A1 ,V f ,Af 5 rn :4 tg m AA- 11.,1 ,A x. -bgrj, -, '7 f-1 , :J 'Q F' ' I f' T' ' " F NA O I" A' Yi' A Q 1 fx' " .. 'i ,JAY .11 "1 'f V" .3 ,:. -4 A 5 1.v pq ' j f fw 1- fr A' '-3 ' In !'- A A , A A . A F, .A A -1 . . -.. N, , ,A .U ,, ',, - ,f .4 ., A ., N, 'A AAN' " f' if' T. v LJ- K' rM'. 'j ' 'Af f' . mv-'-'f 1' ., , A. 'Jw 'A - A I-. A15-+ n AAL ,- ' U. P4 ff " :' ' '- AQ - Af VJ, 3' , if ,T A4 -. ,J :T CH . lu' " ff, if a 'J A ,, . ' A A, , A -e - fx J M! , A , I A 'W A , 1, . Q f . . O . O 1 n - - I a o 9 I ' ' ML WY' en of FW F 1 tncir L t v -L ff ,. 1 1 x f+ f r d x GT v- yn w A A Y A 6- O A 2 . , , X II ,, 5 -fs,-f ,, , ,Q Q -gh 5 - -1 r- 1, 4,4 ' . , n ri'T. l:LCf .J i A J+A3C F, -dnl-1 -lfxl' ---L-. 'Y-J 1 , ,Q -Y-: A.. ,,,' A.. -V 1. I, -,L .., .. ,X I,-.r - "1 un- .,3L.A,hL f ' ..OA GA hp Q .JL 0+ L. M . . ,nv :' - , L... . 3 J .. TJ! 1'-.fd Q ,LA,, '--N . , I ,,. .,1,.,, 4 ,.,. 1., ' ,.-, l ., , .i F, , nf QMS W f, , jP 15: 3f "f",2 if 'Ea 3 x . f .,w l M . , M'f'u': ', ', f H 'f5'it-v f-5 'f'f.-' fi' ' fx ' Aqfff, 'N, 'f-q1 ,Qu Q. """',.,:- .. --.f.,f.-1 xx- 1 , , A ,U . ,, . . '. 4- . . . - , s - , ,-' " K .,Wx.. ,i . - ' AQ 1 3 ,ff fg f V . .l .,. A, . .- ' ,, ,,' ,171 ..,, , , ., A .W .LA I.. . . 5. ,nh i ,V V T - - -- . . Vp - 'ff+:A, 1' l -- -' .2 lv- l.. r ' ' ' 1, """', ' - f-',,,v-f:x--- . , A, . 5 ,, A ,X wx, ' - S ' , ' L QN Af Q", 3, F2'-3 , ' Y -111.1 W "- 1 JV ' 3 n ' H f,Q?1" HT , P A . . M A. ' 4 ' 1f ,:M:41, A uH'33'i -,- fx . A A gf-.mu --'-,- ff-.1 - , , ,, .A px . . . g , g,- ' 1 A WWW ' WS QQf v?LY4g14 J' CC if ,LQLLTT1 L , j -,Y - -4- -'-ND ,,', 'WA -Yr-, .H -A ,541 g.1n fM I NS ii? tfgq h Ji 'W ,LSL '. f.- .1 QH13Vfi g, 9 Q ., xi si'i,' 'AlS ' Lip ' H I -. -Y ', -- A, FV, - A-1.3 ,vw -f SV, H, Y- t ,-' WA, -U H, J,,. M, ,U--h.Uk M-U Ah,A- , ww 'iiT,j-..Lu, n 1 n s v 1 1 I 4 Q a 1 u v .,-71, ,qi ,: :t.,?1-,,-:f- 4 V- .Q-1--V -Q24 e- '--" 4- ,fx---1 '- ag -A - - 1 X 'Q A 1 ' ' ' 'x X ,... ....,... fx F F f-v L 4.4 ....1. 1 P f T1 , 0" V FT' " -.1 'nxf 14,74 'I Y14 W- uvq Jr 0 D ', V 3 I O U " . , , . .i V , N V xi , v, , A 4 , , If 'X , 3 , , ' X ' fy ' .,f - 1 j - A ' -,,,-.Y -- -- A2 ' My f 'Y .CXQ I Q 1, f . I, . 3, -,,g.' . 'V ".-4, . - .f ,'. - I. JI. ' 1-D ,AA 1- ,fr-,fm ,Q--ar, ,,-v,,, ,,,-l-..,- . AQ... AS ,L,.L'.L.,, -11 -'.,A ,, f.k- V7 ,Y , 4. . --, ,. .1Jl',.LH-f.x. ...L -,x,:.L2C:1 2 lr-xi., ,.'.:.ln ,,.,f,,, .J,,.,f3. JSQLL inf, V . fi 5.17, y Zia Nach I., -,. .7-5-T .N Q. LJ...:'. -AJ -fl 1 .L-,,-..-,1 ,f4f1'f4-,.,-i " f-W J" 'I A . 4.4 1.1, A L ISL .f,1. ab.. 4- p n ax 4 1 Q 1 u a n W ',.:.1. .A-,, I Y xf- ,-V 'Q 'I - .-yn , 'Y' 'T 1- ' ' . .fT'1f..,J I.. .ffff 11JY'.f . . - . . . 9 QXCS 21451213531 ffwfrf-. f'-vf- - ,' " ,, +.. F1 f -.. JJ' 1.1.51 y,'.L'."f,f,',f1:a ,pCf."ie,E4l-I',L,f,,:,.g.,I', ,j ,WT 1-: X 7 ,5 3A,, pl, TC :.,: ,.,, . - 3-J ,. .Q 4 .L A ',v7QI1l' Q I 0 J 0 UL1 ','.'Q1,. Lg'-,".x,nQ-T ' . , , by -- f . - - 4. ' ,.. . L if' vPf',1T" Lf. .1'J'Sfxlga, He4..'.,1,.. . V w NV K, k 4, ul ora-,u!1v: bd Umor, x , ly-, .Nr V 0, 7. .fuk . W'- ...T ,C' .1-.v-'lhji ,GL ..l,LLg,,:Y ,. ir V, 1,1 g.A,-'. . 1 . 'Q ' , I , ":A,:f!f,' Am Y ,L11 "::.1. .J....,.m ,.-.-, .,.1C., ,. - .,., 1, ,,. ..',-,.,,-, , ,.- ,,. Lux A,. x, ' .. ., 1,,,. QL., ,, .V .fjl 1, 1IAg jj: ' Y-:Aff ,,"1"f' 2 i "?..H'l, Pu 1 ?ff"1f3 ir A ' :gf "ru ':1 fwu' Ci O Lf: ' it f. ii ':'1- ni? ':.fI pix, A , f j .f" '. Y'ii'fQ"5'TS"",Q.i' 7- if QM , 4, ,7 , K . , V 'hr ,.A,,,, , , x. 5 ,L ,Q .J. . 'S 1,1...! ,s , , . vf1wW4' - 2. ,+ 1,,,.,, , .J A g4'.' A .5 wx -' J... L A L l , 'T' .,f',1 ,, 3. - 5, A,, ,W . Q.: V I., . , .. ,., ,.. J., , PS' ,'- -,A.'C.f- ir ,., , N ' --1 . . ,, . , , ,, , ,, . M - , . Q. J, ,V N A W-'I ,- -f - , . ., v .'- V 1 SJ- 1 - " . J, v L .. . J I . 1 . . . . Q a o : , Q JI vi ' ' ' ' ' ' ' 0 1 A 0 Q s u -7,-M 1. , ,,,,l1.' , Al' 'LE133 F 'Q :C " -1'5" , . - ,,,, f"1f- 1'Q+ Q.-,Q + f--V-W. .f 1-C-Y,-. A ' ' " 'J' " 'A A ' - --- - J- N f -1' X, '..'1 44x, K- J ".A I '7 u?-D 1: f"' - iw 1 ,fi -J .f '-A1-A L' M- f .. 4. ,.- W.: , A 1--, .J ,,sl,3, T- -5 - .- ,-,,. . , - Y- r .,. ' L- U f "l'.- gj 1 L, , "4 L11 ,j f, ..?'Q', 5, ff -' V ,Y ,,. . X L., I' Qf -1, " ' . ' ' ' 7 ' - ' , , ,, . J .. ,,.. 1' 1' ' - ' ' . .' U ' 1 ,. -xx,-A Y A " ' ' ' ' ' 4- ' ,A .1 , f -k1vA.Zl ,f,g,,., . , . r - 4 ll , Q . 4 KV I Irff, . , ,, ... , JN ., Y ., . . 1.L'f'- 4, ' wyg, 1. ,, , N -Q .,1.,f,, x , l , , . ,,--, f '.- W 1 ' - . - - .. -411' 4, f . , ' ,Ll .4 , lvl 1:1 ' V ' ' :- -1,... JU., - 1 ,. . A, 1 ,4,j ga' 'j-gf' '3L1,zf, z, - f ,Y Q -QL. -,.i: 44,,.3 ,,,-...., . ,. -. ., f ..,.-- .. ,..,- u...,3 xl X, , - w ,,,,, . 1- ':.--Q .V J., A H - N ., -... ,A , LQ -, L l' ,Lie C I U V ' 5 ' s o 1 0 0 u u 1' -W U ,A ,I lv, fl: X , l , 1 gf 1-'H-s .J J , .-r r v -YQS 43 v. Q g Q I 1 I Q f i I O fn .. . ,N ff- ' y' 1 , V. - . X - f ,ff , 1. XX L W1' Y' ' 1 XXX! 1- I 4 XX , , s .i -LAI 1 ,, A' ,J LJ ' V . - .,,- J, ,w-.5 'V ifv ' rf 'fx , 3 1 ' fm' ' ,,i,, ' ,. . ' ', . .,.4s . A ' ,u 1 1 - Q - Q , - . - . . . 4 . 4 1 . . . . QQ '.'i................ N I Z I , I C I 0 I s 1 I A 1 . I .'.kAv.w, , , ,. fl A- , ,, -. 1 ..T.',,. .. ., ,,,. ' - , -X K T , fl - f f 'X' 5. nf 'N ' ' f . w - - Il x"' 'v If . , A'x ' ' ' f 5 V, 'w- A f . 7 - ,L 4 .. Y ' 'wx ,,.. I r.- f ,n V fx' ' fxqw 7 .' .f' N Y' ' "1 g ' ' sw . -.1 - '. , ' . -I I 117 ' I ' .' flf .ETA , . ., . . ., H , . . . . . ," f'. . .K .. v " 'Q ww ' . ,, V , V f. X, , - 'X ,I - . . . I X! V' 1" A' V 'A " fT,xN. 5 ' T - ' X ' ' .,.,' , 3 h ' ., .,. . , . . . . . . w, , .. ' ' ' ' ' ' ' I s s 0 1 u u n v v -T f' -.Af J a ..--x Fl' 1 . , I , , , . n 0 0 o u r F ,- ,f -v H . . . V X V I -X 1 I' , . xx.. UM . X 1 1' ' 1 f I 'f 41 XT 1 N -f' , 'n !: if 31 'vi V .4 x 1 LJ .Q X ' f J Q., - L lg, A 'VW " " , Y f- v3 f ,--- ' f ,. ,V fl , -f ' y A ' , .:1, ,rf 3 1, g fi -1 '-. l' f o .Q Q f- 4 1 4 - u u u 1 o 5 c u n . 1 vi' -4 N 1. Tffy. 4, . -. ' .pq I , f 1 . , , , . . I 9 I -I Q Q ll O I ll I -'.Y X , A , ,.,,. . V -, , rw., ,,. - .. , A . . - b A JV 1 I 9: 'oA .- -V , - 0 ,,l , ,Q TL: no an 1 . ,. -- pn ol l vain 4, ,nfl lf I," 1 . ' ,J , v ' ' ' .I 1 ' A I' , .". 'fm 'f, . " , 1 1 . y A f - 1 - "9 ' ' ' Q -7 V, 1- N ' ' ' . .1 . ,. , fA L , 1 . . , x ., - wx- .., , , . .,. , . ,,. ',. - , A I' X 7 , I A . 1 9 vw -X ,X , . ' ,' I ,V , - -, - ,. x - V 1 . , . 4 n - s I o o a a o 1 n . ..- . . 1 4 4 1 1 n 4 s 4 , 4 n o u g 1 . n 1 . v 4 f 1 1 Q v s . 9 a n n Q . ,Q .2 ,-f I Q a u . n a 1 . , , 1 U I I I J I I O 3 , O 3 I , y r- - p . i V I ,r' f -f P' Txjfgf 7 IW 1' X F' ffv 2 ,gswst-M ,ff-x Tj m x,,,..J-'V F2415 YQJQQKLQ, iff -.rE2 f Xi -V , f f , i' f xl ' L p-37. W f --Bd Y ii , Y - 4, ,,.g:5j:25Q:Q:j.f J tw t, 1 P' , V x5 A 'V ld! K fx V ' 5 gQA,X "W fx -" 'I fi 'K t 'X nf if f' . R If I " 'I 3 'x . ,xx N J! X . - ' X Y fl . K xx ,L - f , vo f fx Q -' 'X xx 9 -3 X 94 f 1 Xxx xx 'X xx l H I f fl! I X xxx A X. 3, is ,rf X X X Yigiggirljx ,J fiijfi x' 1' NXA ,I T V if ,,. w 1 N 1 31219 Y Xi A 7 ' X J XM J ! iff!! AX XXX xxx. w f X ' X J K, f' ff , , XX xj . ,vu X 1 Y- , X! ' ,ff X f I If xx -, X T , ff f' 1' X ' .X f ff K ff f ,fl f t X 1 ,1 I . , - W 7 ,ll If -X xxx , ff xx N 'L X XXX ' A K-"-:Ai-:gt5s:l.gi13gM Bi' 1 - af K ' 4 C " if 5 1' V-iii' , "4-wx 31 A wi: F'-I P3 .P if ,Q ,. 4 -4 7---. , I g 3 Led- UIIIII ' "A"' K' 'xhx Film .C 'f M f ,',.,'3'j-j.j.g.g.3,3.1, '7 ' l . ,, -J ' f 1:1 ' pdfrifftg .1 r-w M px -s ...., fl F 1 7 -x -,-. w . , , --- - v , ., , , ,- '- 3 N 4 KX T i 1' R' nl , l , l . , A , X 1 . N f 1 N ' 1 ,Q ' . Q ' ' X 7 A I K -1 1 I ' L l . rr v "rp X. 'f . . , 4 - , - V' f'1. ,g.'.', P'fA fl'l-F 7 15.1 A-3 N, -'14 1. . V J T33-i Ltr' fl irljxxfo 1- K, flip' , LTA, Tfqjy ., 'Lp 1' A'.. -FY ff: af . "i'gr-'1'-.wr 4 f. A 1. J . , 'Y L MAA -'V' WV 1. . 'wzfa , ., r Y 1 f. Af. 'N dw -NV, - A - N 'Q ' ' ' A '.s M' ffxjiffi Si 'ffxv r- - ' - . ff , ,. ' -A - L, M . J. - ,f- .wf-Q ' W A ..f'. .'."' 71 ,P MQ cjuff Qpf-2 ,1 v., X, ,g N Y Y 1 W ' x - v Ld-, . 1 fs QCFUAV , jk :wifi MN I-f' fsfi, 4 T ,i fj FA .NIWEYV .- -- - X ,, -,: ., ,. ', L'--- 'H f' .frf-,A I .-'1'-H. fnadf' if V" W 1' if 'f1"f:"L- 5 gf 5 A fl E- F- TV ,. , , N., A - -' "b wx 4 4 N ' V4 ,xr , ,V Y .. .9 , 1 . ,, . 4 24 ,l f! my r- N11- , A ' " 9 2 tw" ,fw , - , - L, -..nj ,f H' ,,f, A fn IJ- 13' 'T fkkg. X y-, ,,, HJ r' -Q ' Vfrwf. - f - -- . , ,' u ' ' -4 - f-4 A f-, U 7 - ' - f v. ,E A J' ML- Fufz, 1 . A " 5, 1 'rr f , n- -I-fx , e f., - , l U ,- ,ati ,h ,M ,I Nj in ,L: ., lg! .wiki v 4 if ,X L., . K U ,,Y, 4 .. . .Q , ,V w ' '-tx 'V fx 1 ? . rx - R9 . ,. A- ' ' JM Fm. 3 mf, Q x ' ' ,,X, -zfwg Y'f- 41 f ... :'1 A. V' . ',b v- l-.3 . .. , X fl. ,IN -L, ,vi ,AN F k N: i I V . 1. A ,, 'X' , ,r O V L . 1 ' , . if " . f " 1- ' . - 'E ' ..- X ' , . ,N . .' 7w.": 'Q , ' ,Qs , N, ,. fl 1- ,f--1 f ,A ,. , , qw' , 1 - Q. X A lla," ' Q ,, :E ,A',,K-, V, fl ,fs A , .V ' A-- fr. I Q , " , fl -,1 -1-,'. -' , .I , A . Y I -' . i , A ,, k Q' 1 if . . Ag' - Q , ' tx . lr l A .Zvi , I H ' K - Y- 7 Jflfz' - ' ,- - , A - . -, gh, 1 .V Ani., - ., "r f",-' Y. -- - ,, - , - -A' W nf. ,vf -V . :R f - ., f . 4'- , . . 1 1 A K I V Yv , 'Jr -1 1 . , fd., 'I :T y A g - - A A . 5- 'W-Y 1. ' ' I A ' ,f . -. .,, ,- - 'l N- .' . ,,. , , . "QI h.i,. "- Im 'L-V n- .1 - 1 ,V .. - , , .I A Q " KMA X' b - . 2 V , A A A , -1 gl V fi V Z- -,-.., ,..,, ' ,. ' 5' jvu. Y " .. . x, A . , U I l Q Q ' ' ' ' ' 0 c 1 1 a U C f I l A W We AM Qwue Q 'hnqn Q .......-.-- 1 one act drara 'Ure les presertod on hover ner Q, at tue gymnaeium ano ol Noxember 4, at +he COUHf7 play con+est lf Lordelac. Memeers of he cast rere Wagry Ordahl, Polores Pawlson, rarldnd Frlcmqon, 1rc Percy deooeist Cer rlay N8 glaceo thlro Hordulec placed first are race lty eecond l Oh ff, X WH leer 1en Rich lan , a ore det core y, me rre senfed or uoveucer 5 The leadlrg rolls were taken oy fannleer Lngstror Robert Overbecx Other parte were fewer DOT1Q iamkes, Nerve began, ,ammy Eli, MWJPlCC W omwd, Glaevs Oxerbecm, Jlga Fadness, dope Poeey, lerorhy Plggerstaff, Hlalre Johnson, and Andrew rel+ Doris r1cfsor wae studert director. IAF LILTERSH Or lesday, January 54, tre 1bPlOT Clase epor sorec he llay, UN d natfere meme talert play from Cirrlrgtor Hvwu 1 I re Gfkfd or x Flw eo, to flnfrce the wrrirg 51 he gvv. The 11ef , r e 'CJ OH1P Cn Qerger, Pere ref me ore Qcr, arc Q re lCfSCH Q ereverfeo ar anira oo F , Q L orb VL +1or coerfy contests lr re go x creser eesf +ov CWWI lf own COPKI e o re follcwlr r rrcWe KCP3f1Gl I rb Xer, elere FOP'1t , Fk1liD FTC else , frcodfe Jcrerecr. X u " ,J '. jpf' U ,. - I ,fvtq :Y My - 7 '- A C . 4 Jin- -' D- . ' 1... ' '7 ' w v- Tg. v .J ' A - . r. .. L L I U i -V ' 'Q 1 f M 4. V A ' I . L x Y" I I W' 'Uv I . 'V . ,. A . . , - - n ' P 1 x . y n w ' ' ' 4 ! - g JJ .1 , . , N t- . A Q .1 v . .. W r 1 Q - . . H ' , 1 A 1 -7 . 'CD . , r . I'lI C311 ,.!r1 o IV -, '-ef e f 1 , , J 5vif,.,', ffl I L r A1 d VVQ.. L. - "' V - 7 1 N 4 X YI 'V n . f A ' H 1 ' 1 1 V - ' A " Q- . f , .x and a ' pw - ' 1 , '. Q 1 J' V . 1 1 s.. 4 A N l - A 'f' ' f ryTHa .U ' 1 ' - . ' , -. F, . . , r,, , ,, Q. . 1 x qi, . 1 N 1 , Q ,, ' JJ .JL LL . 4 5 U lr, 1: rw '-A .' .L 1 . ' . T X Q1,' . o A- - L W r F - 1 u , , 1, J ,ga J L. , 3 , . A 1 1 P . . 1 - . .4 0 - gy ja ul? 1? f ' in 7 1'N lug Lili? and L-hu AO- m - n ?fE-1H+- .Q L 1 H HWEe rhlef an klng M01 , one-ace plays, were Q - Q - N - , : : - - p S 4,1 . ,p W , ,2, H AI M t 9 R' ! gy w . q . - -. - . 14, T. Wlt, tn r..l V .g '3t: Ar, L Q v 1 K ,. . J - ' 'I 1 ' " ' - 3 Led Q re, , 1, s Paul, r . eor eng gr' L ,, . - ' 4 ' Q - 7 ... Q ,C,re A I- Ju -,2 M np 11 L6 aL The ol 1 V f . Y TP Y'v . T-EAQ .z3'..,.V A Ae ' 0 I3 Br' WHS . A , , D , ' M ner 2 O4 ,he exxty. H., n ,A V' N o nj' A 4. N -5 k I ,- g, 11:3 li ' - .V g.L-j I e A A - C4311 fr. Zcrger, m-s. - 1 -o Q 1 J' , 49 are Culr - . - . - W v , . H ,eh- . t M A ,-'sfrem, yr. ue.' n arc ',' , w " - 11.-I .- If L . .1 . . C C I O I I I I U O ""- fi " Au. xg' Tafzxff in ,dr -iv .pf S5q4QI Mlzxw 1-.Z "J Mu y Cff ieere ,eyen ev i nr? T ef rerl rd ricxscr C rc bore, dw1r e d V ony P Q pQke1, rd wFlOFPQ P Oppegarf 1Q e irQt I js ky CQ J 11 J IL L I .L 9 OTPFL ctrr feta becx 01 rlrets, 1e F V r HFU5 'T' e 19 1110+ 10 L LS 1 Wev 1 f Or fIlL 1re g 1 0, B rr r 1 1 1 1 grf 1 r'lP 'WI-4' fl , Q re Uverymrefe T Lock rd 1xef r 1H5 ef cellert Pbl U Xe Q p'Te" ""' Q11 re J ley M JUrfer', scpreno so os, 11 V 'excellert plus Fwgny Ord H1 Q ng 11ke Q The znrt hPSlPGth 0 Qclo n1 w Q PW e ! l eyceller LUQIC FV IVAL CE'K7?TI' P, 1009, 1 e corqolii tad schoole n oeter County p rticip tea 1F a c0ur'y 1 ic festix Cxrrlrg +on. lhe Glenfweld glee club, b ra 5 e Musne Q1 fi tlOHS 1L6PSQ tvern f Xe T1WbPTQ, oQt ef 1 ch were 5 1 xely hlon rating . Rr ert 1 l'Q ' recte uQ1c J lley C1ry . cte s CP1IiCf nr PVGDLPQ ie ur ef rerreQe tixe Nl E f1Q Cf sc F 1 VPGQP P T111 1 WWmFPT3 ere rri Vee I 1 1 J or H ichrcl D1'f Q ca, C -715 4 . , - - a, w . a ' "-- , LA- .u-- x ' f w W ,h Mx lsuvm F, rf-fu---x??- ! ,5ff- A 1 4-:f- R---4114-' l A Y Q Q-.Y --i , , 'A , '- , skmr-' ,fe-Q--., x- 1 X , 5 , W - x'7 '.' N Q fe 1 X ff 1 f f A '+ V al 4f 'f f ,,. , 4' :X ' 'Q -, YI , lg' .-- ,. f G-1 , U! 1D Q .wil ru V r 1 V 1 I a vp Cfxx fit 42 5' ,f ,L if J! M M- Jllb ' L. TCL B.nF 1.L, , gre e 'f pe gle fxJ"rf5 gurt in bpnr W, x0 'h 5 ar trupy, , 1 I . ani ' Over ' 5 t r H E x', Tybw dp gn? ,,a ',VQ Myrtl gn -iw -P1iUl, i.r30r1 ' W Q 1 1r7Qor Hr h A .a , L ' JA ,AIA--7 40 . I 1 , 1 fu th. M. rn . T1e ex,i ,lm 1 Axis, 1,ora.1es, 51.116 pgrt P Jie, 'mlQTRIif1. '5 ' KMWQ1,T -H TTT ' , , gre" fQ'f1:1'est S 't lj ft V111 U c'u5 , 1,Q'1 19. my 1-1s tri K 1 fer, O lfer ard Wa .J 41d Tv f , A .4'l . N Q H v7 ' H .HJ U , , 11, .. . 1 A J .. .L J- ,, , eg 'ts 5".h A ,t' Q 'ex 1 H. Ra Q13 m11f,r .QH5 ' h Qta1 , j HTH 'al Of Ta'1H, ' - 1 1 gmc was rated ' . , . ,. ". ,u , - 1, - ,, ' 'Y-Fl' 'IL .f,.' H, Allt, L f2 6 1- :.t d ' . , gin. V 0 1 Om f' 17, -.LJL ...... H N p 2 .. u .111 AL n..:L Q i F J . . Q ar ' ' 1 , ge ' .115 4 T11 gt L ' , - VI ' Q " J .. A -4 , and frede M, Ze MQQJ za ' er' ' I,-.'Lf' i f ll A , . TE . 1 ' ?'i v 'ixen a ' 1 'F' , . Mr .b YH ,., eiAJ er of W . at 'Q ef '. S. T. C , 3 ,Q " N- , ',3 progrgm W , J 1 . Q ,g,1t Q J fm ers Q1 m ex L h.Cq N13 g e,nt,d. ,ldi1'111 1, , . w , fu - S11 . y R310 -, .1r'11,' t1 . Hi . , , '1.l :ni hr .pll' V C11 Ft, U 9 u O u c 0 9 p Q 4 u 1 v e n ff e 1 Q a a I a n : 1 Y v n 4 n u g : 1 a n 1 I f ,f 5 ',N Ll , 4, .J A V" N , 2' ,f ' J. f Z 1, ,,.f"" , 1 f ,TS X9 ' H3P'f7fe -He if-fi 5' 7-UYGBQ Q QQYS Y u.r ,gfd hi Q- 517 heey Leacfeu-5 Q' Q! C E315 'M 'S' dvd Cufvay 'E QJ ,Q Qf QD '27 QNX ,qw W H ic,K Mc.Dc7 v71Q,f tg Q Af xx DN 0 if so A fxo 9+ Ace S Q, QJQJ K I ' my SIXQAIUAQI S544 5 Q1 L3 'K Q3 fv ,SWB N6 ,lf keizfgx-LN -X55 9 'U Sig: .Xxx Q0 A 9 CU 4 if Q7 xf X f X AQ C3330 vw 'O Y Qf 40 ef' X QED 94 YP HC G O y'lTla-'Tl If 12037 SEIU X N Q' Q bx 'fl 4' X co N i X59 ' ev N5 X '5' QD A Q iify if Q Yxmvgw . ff sb B, Wg, K0 X' I if Q, Xww'N25N0.,'5o7 W N cw " . H fi an C10 T . NUEOJQ n - o u 4 u p . . . - 4 . 4 n . w n 1 1 s n o n o O A ,. JFS f' F, Jff 4 'A 1 n 4 1 1 ' ' -42 ,, .Q- A 1' K' ' W 'i ' -'- 1 ,Q---. 1 . lu Yi ' N ,y 1 I f R j li .1 ,i N : if . I , I K, S.. A 4.l,,. -4 S, 'L , , ,, ..., . . . ,.... .n . ', f ,I : ,A f A ,. . V- un . - 1. . - I , . - - ae .q.. , V- -f f Y X ,q Y-. 'gp . . .1 1 a 1 .Q . ,Vg U, ., , 'j' " ' . . . . . . . . I - Q. .- . , ' I V , ' .g f 1 4. - Q V' w 3' '.. . ., ,,4,4 . w .V ,, ........ A ..........r I , ' .....-- Y: ' fl' '!,...-..F -' r' , u , 4, L. nga n n as . F, .' - .", -' .......- .I.'fp'nun..,..4f 4 u 1 4 - no ". K. - 1 1 u 4 .. 1.i , ,J 4 V A. .1 'T ' . ' .1 .1 o. Q. A . n. usa ,ii I V, . V. A viz ,.,. ,1lfE,,,'- ......, , ,, .,......,-., .--.A ,i 1 -' , -f .. 4 .1 vu -4 , ' on . .1 u I n . ,M "' I F ' J. 4 . - 0.1 - ' '..l'Qs Q . fn - uni' '. 'X' 7 if ' .rx " f- A ,Q ' 'J ' 4.7 'u "1 f I 1 f uv ll , .f . Mao - - . 4 slum: , , ' A1 . , , T.. I. - - . . . 4. . A' , f 4. , ,grf "' 1.5 F Q 1 1 1 1 an ,1' V I .1 f v . 1. F ',. , ' if ' . . . . . . , , .f ' A fN"'f Q 4 v . Q Q , ,' W" , 4- . ',f .. wr- ...-....." 1 f1........,.,. .- f. fx , - , .. l.,A L- . . 4 X . , , , . .pq-. . - Q. ocean. 5, 'f,Z9 '.......-,-. 5.-Zsfl. ........I,f in W ' M1 . I1 ' ff-,N ' r' ,.,,.. ... ave'-.a.. -.. ..n.n4nq... H 41 ia ,n 1 -V- "M,.. ,r a e q eq: 4 . -.4 ' one so c., ,Q ,. , ,t .1 "TQ, , L' 1 1 c p n o O ' ,". . .lf., ' L 4 Q v 1 Q .- ., -' ' ff' '3', ' no ...ol A ' .- 'U one .n :Lk ,. ' ' 4 Y " f' f H- 'f A- 7.1, ,I ,, -I I I l lf. . - . K .ll 1 I I, 4 . , ,. :.f ' , , . , . .JB -1 'n ,.1"" I mp "0 '.7 7- - ' Q ........., f:w'r,l..... f . , F: ' -' - 'N ,", A, ' A' oon'.'. . , L., 'M nn: ro 4 . , v.5-V ' ' ., . A 4 A. ' . .. -"' . .1 . 1 . . . Q . '1 , - Q . . . . . . . V. VI- ' .A- ' Y V "T V ,. - , . nissan ,, 4 .. ,,,, , 1 u ,, , , mf V.'A' 7 inns Q , . lk .'. Mo: Q a a u p , l I I I l I I U U ' f I I Q Q U 4. wn ,Y , f- y ,' ' 0 1 I I I f Q 1 a v l 1 n A 9 a s ' . ' . , , a Q o f a a 1 V - -1 rd: .- .Aw E ' A , ,V .- A ,gi , .' 1. 'EQ ,R ' J V I V X' A ' ' f, 1, 4 ,, X.. I I .. f s D'q-f ,, -x I . f, f w rr xf' K: , i"', ' I .Tw - I, . I . f Y K 'xll u ' H' , I ' ' 'A . X ' 'FIV' ' ' N L 2. k 4' r x, 1 1 4 - M- 3 , 'Q r , v , N fx ' Q ' 1 . . e Q VV ,,- . , ,I . A T, A v v 1 V , .K 7 . , ' ' OCC? ' b V - I I o ' '-- I TR AL fi, Jlzuo ppvigg 711er relay rm+PJ Big'D Qtaff Ja GD , Q ardirb Frca6 31 , 7"P48.J FQP11 pawkpw R Jawa 1 sr, rwnnirg high, re ay Mar.or1e boxer rurning broad urp, relay Katkleer nngs+rom running high iumr A Ucrws ric'Qcn standing troad wump ZNNNX Ax? 'S- love nse r rnlrg hrv 1 Jmr N-... W dd gm Pr la Vrdw 1O1"Y'18. O dQFL gifffxr Q ull rf P V , d CP Bhot L Y' 91 L Q Kerr P 1 P XX X f Si 1 uf, cz, 9 5 YT' 1.1 Y V612 J ,,,1U -v-""I ,., l . ,vw TI A ,, ,, 5 .J . X xg, ' fu F LL , P- L ' ' Fc .,u AO,F. ---5 v ri ivAh aL A .H . . wmp 'I 1- ' . " 1 ....."' ' f. W . .1 . , - J. Q, 4 . L. 1 .A 4 ,.... 1 J 'if' f 1" , , t , , , L' L A" . -, 3 nl . T' u . -- .- ft . . , ,, I F ' U - z 1 ' . 0 , ,,,, 44 J.. "K K K U A 4 ,Q . X ,Y - -r ns ' , , - 'x i A 5 - 5-- Q. if 1 ,Q, JHM: HUM - f'3 Qyiww -9 j'I'Z'Z'I ,f , ,-,g H Y M ,, , U Lm,wuW gl Y r.,s0i--FasQ, LL th . qQw:fa ?4WQE1. K- Ti ,H L gen--bf-: all throw JHZV- kiQfW ' ,IyQI'Z" 1 Aw, N 3.44 ,NJ M- .,-A N. ,fg.,'..2. -,v. nw f,,x w . " ' -1 N 7 1. ' 1 '-- V- K 'v 'ff 1 -v grtv,v Halen--High J-mi, +,m ,arg iash, relay pf- , . -' P T-, 1 x gh 1' -' .7 X , 7 A J Hal,n- --: Ja-L i.QL, .Pfii J'mA Qelhj " ' - nw v- .. 7 wv N-W fx -,.'.-,' 'A 5' - n,1iQ AXJK-- CLQ x8,1?, wif fi Q 1L:n, F laf Q'UTi,, Dybwai--discus, ,ut ihhiry Q21vnisfn--1 -e Yu'l', high Qump "V -,XA ' 1'-,Y fm -- W: ' ' wJ-3eldAnfrlCrm--ja,Q41h, gkw .a4N amen wx -fv ' Q 'vv vf ' -7 :xr -, 113,19 . -- ..1, e . . '., -. '11 ,. 5:-,"l Arne t n+uQH--h,ll-A1,e I,rQy iiigiis,--lQQ yard i Sl, EPCFQ jugp, - uv e+f .alev--'fvQ1ff Cl,fa?5 Pfger--miLe, half-ill, 9 I Q O I I 'T INN LBMLUM efL1b1H g P1 YP1Q Qcnre Of Q to 4 Od W1 gfwn hp Ore 0 L Arewpu 'LP Q8 QT' API CA J + 191 ' 919 0 P1 4 neun e the e Qfxr as no or L, fn L CTO YW LQ, wen wg ' 0 TlfChpI ' ' O Q t 1 ' x . X 1 M X, f H . g 1 The GlQup', Q i 49 , M ' g' L aL 4 lib a gave with 2,L.Ql :xi wi e , jQftGd V A 9 ' 20 . ir gay 7, ,TWV Jsay, Car,'nf,, ,ve, and v,'A dvf ,L,f V, Q sc, of 35 tQ 1. -'S' y Qr cl SJR th,b will play PQTVTK 5,mes Ui'h IQSQ E wus. THQ Mine-Q, 4. us ftlliwsg 316a 30: 3s0....... ..C Wch,F Kafhjexn Engszrom. .-", , IUPKL LoguL...... .firft b4se perl: Hawkes... .Seem i base F rig :bf A sony ..Shv1W SLOT MyP3,Tie ,0k0L. ..S? it stop fy1WlU! Q1'w.n1,. ..C..A wr f' ,lA ffffi :Jt3:5'..... Q.-Lliff D:,N,1 Dw'5thj,' ?3j.gf5f?TS?T'5Ql' Mfiiggh. fi li 'lgg iAdn0ss... ..FiQli X Eariara CULVQT.. .?ieg' O25 Q X. XA 5 I' XX : , i 'X xx If X0 xx ,f I I M! 1 9 An l a 0 I I I 'N 1 fl 1 10 rw 1 P f F' TM w 101 PW ie 1 1 Leif' ' e '1 ,,. .L ... O fy. V I I . Q . . ' , J I 0 Q 1 1 Q I 1 u 5 n I 9 , , . . . . . f., - p. fA ,-.-. ,,.a - ' -- xc. .. 'ff-Y-. ws' f 'W':.f- '-gym' ffm" "f-1 IT '- ' -f ' ,, . ' A ffl -, '- Y. L52 T ' f " " 1 "::--4 ,A .,3,' ' fd.. , , ' . Q 4, ZF. ., Y, ,,.,,, ' , , ,A . - ' ' ' ' ""' f Y - ' Q ' 17' . - 'r - - , .A ., ., -- -,f -'wf ,, ,g- f-- rr '-f f. rw E 5, K Ag fy R , , , , L , f,,1f- r H 1' pi' :' - ' 4 ' .If QW' TTER f -afvf ' -' f. -,, QW -K. A M ,.o v . ' - - ' ' 1 -1 '-.-H fxf ' v X- 'rf f, fx , ' g 'g 'g' ' 'rf - " ,, 1 ' -,.-" ..' , .Hx ' , ff, ', -,.N - 1' 'Aw 'fx N H, h . ll , . 7, ,, a , ,' .P ,. fy' VE ' ,L -- 4, - lfb- ' " ' :'l ' F . -V , . ' ' ' I ' ""- 'ff' 1 A. A V ' ,. , I . . . - W V, K ,, ' . W.. . , V fd - 1- " ff' XL, f z' 4. . ,V V: 4, - ' ,. , .- ... A" A ' V' -. ff ' 5 'Lf - f f 2 V' '. -- ,- -V nn- - k ' r R' -' R' rw 3 Y' . ' , ,V . V V. '- 1 'f- : '7 .V N "A ' . , . . V A , .' WL- f me ' ' A " " " ' . ' , O -I ,-A , W ' . - M -. -, fv ' ' x fs A I ,Q 5 . A V , I ,, A- ,, L' ' 1 J, ,. .V,, f,-,: ,. 1 .V V - -' v, , yu ,.,. -'v ' fx 'Nfi , b . - -V I ,. , - '.l . , L :M - ' -I . ,L , .- .- iv . V V , 1- 'A H f , - . -ry :-- i 2' ' ff w T- r A I' 1 ,- 91-4 Af' f . .J' ., 1. F' ,Q ' 'l' f"i'Tf F 3, TW? A ' , , I " A , k A , f . . . ,, A -. ,. , ' - ' T.- -1 ,A 1 ' - ' L , , ,. - ,. . , ., . , A- . - V. M . V 4 , A Z , - . A . , V . 1, . I v- Q ,N ' . K F . I If A . , , - fm ,. . ' 1 l L' Y ,, A -4 I r ' ! xx 1 I F 1 TJUQJ Xxfig F' J J f a O 111 1 rc Sow dvmr folwen Jruvg Tonrdon Jr f ilL1 L,ner Pqgwst len ry Ann Jchr W r aret U ndpfx John nschb ch rl Ta5Wor .Lblxud C-1. Hen bor JH SGXFYL ru 0 n f Tu rfo e TNILJ T07 l"lIW +wf rellei fic P d C1 llil' C ve LP D14 T .JQAXO Llwp I' ICF.: 101 inf gLle Means Grow 1 Llil AJWQJ is tke LJ 1 lsov HIVhTw Levoy r1cfsOn A1111 -MAJ ci Clkrprcc IqUCHflSS 1 nl 6 Mewtg 1 rs I Plc e A 5 Batty Johrscn f fv1n Johnqon JO Q Luttbchw WL ' Fd LP13S rnfst ler 1 W pOg1n 3 rs H Q Pefh UQ he evnnfh grlue WLD Les de of d rs Q 0+h gr deQ rwde oodwov The qcvenf W M18 C of Driftxrg T16 n gr de wo to lq S nov Vlng had lnend nee for h Q + rc C . le miigmt bxsvctb lL te m p rticip Led rw T f' T1 tournamewts this cdr Qt 'iwbled r, Ford, nd C rington. Lhey won the county lonship ' mba s of ' s 5 Bruce, U11 , -rnes+, LcRo, H Leno . F PVl icf ofd PA , yrond lvoreon, gcre C1- , , I u 0 I 0 0 ,- I ,. 'vw f X 1? ' 5 P' 1 X I n f f r-. 1 I 9 .A -' N-Y - ----, V ,,C T,5!"i'2..x J1L,-'l.Q -v,WMq H q,w Jf- v .QL A fi 4.4 J. .. fx 1 , 'A , ,Q VA - f- , tj . 7 Jem :nf J r -.zrud -. -. - ,- L ' . TW' f a 'W . ' " f . Q Q LL "v. A fx J c. .J L 1 Z ,..A ' 1 . D X 1 I LJ 14 Ap Iii . 51 A :L 'Y ' -- ,, " . X ' . Av1rJJ ,ii S r -4 on W -.5 ., . , v.M, W LX.D , uri nw Q .-U ' 1 QGliL All 'Nw - ' ,fx x ' 1 Y ,, If J. .MA , h .. . ga H 1 LSC. Map A . Ile, 3 ' u N,U-'vQI'ZH ', i. W ' ' ' q,W1r -. a w k 'ij F I - ' A -,, Y- Sl . Ca "- 2 1 Wa . - - v .. - -Y . , IL- 1 1 , -"f g1.U A lldnu , Wie f-Afh ,.' M1g'th 6ra'e .ave 'gd Seve nl ,. 3 cts ix .Q tae XQQT. ' ..1Lw 3, 1. ' , ,Y .3 - R5 -I .I - , ' cosL 1mQOPtQ.L If apex of tn, S ,, . 4 s- A,x . , P Q 5, , . N ,, , ,JJ zw,p GA 1 , Q .1+1 QL2a J mdf -. .- '.- ' -0 - 'w ' - - f x an suit. 'Fpe Qkkf, Lrv.-e :ini :fa ' -.. ' " . ' if fx- T 4-, Z1 A rw 3 LL , .Aa-.p ci ix-WI" K x- L 'Q 14- U Q -A 'V :JAN V . A - ' - 'I " .4. M- attra ti fagxf -, 1 MH V' M J -n. V' , X ' - L M ' . ll A .3 Q gr-dQ worth U y ar L W v- Q7 - H ' 3 A i A . J L , h.f . 1' v1,g1 .a . 1 . H .. .7 Y' Shry Q ,A . U' vt? . , -.- Q, ,F . -,n, 1 f,--1 A, on.f ,UW . ha - . p rfcct gi .1 2 0 nbm e y ar ,,L A . , , ,1 il .Ak - f, .f Q ul Q 1 ' 4. - - V- U 1.A J.gFCi: , . -A ,f,' - H ., -Q . Y f , TW V. .-.-.I'x1, Q. 'Lf' , -. A ' Mfg- ' xf ny, fr - 11 ,d v-,f I, CMJ Hp . AG.. i . ,1f, QVL . AQTC , , V-,. , v v - - W M , . Llwf. Do L u ' ..i , ' Jr L 7 Jas. R, -N w " . . .. "1 - . " . JJ -- -. 'J pd lid. xg L12 k .241-.4 f A Allvy. . I Q O I U O I O 0 ll O I HFS ' 1 O vs V ,- 1 J: n, 1 pix .- I l I Q O I O I I I I I . I , .rl V -,M ,1 rl K' -V ,,, -. V V.: ww p ' .- V ff - rf - -V fa ' - - ' ff, fa V A - 3 1 - pf, ' x A-. f --mf .,- A Q f. 15,04 ' v ,! - -,-74 . ,N K- "' p -A 'kf- -1 V Q- ' ' Y., U, A4 N -., . - - wi-Y ,,- fi V -V 11 ' vw-VA-, Y-M -1 f -, - ' I 5- ff ' ' -' A wwf- A f - 1 - V - s - - -f- K -, V .. 4. , ,,A 4 - U X.. -rx,. s ..v, fl- 1-. an ' f- 1- 'fd A ' -' v fu 1 v 4 V - - 'V ' X. -- Yr p A Axf ,Qi N 4 , Aw, .1 -. . ., ,a .,,. . ' . , ' I. ,, 4 -' .. v ff ' bn. 1,,, X -.V 4 f , , ,yi-.X f s ' ,I 4,f 'I v-V ,. 1 I , ,U Y , , 7 K ,, ' ' 1, . l. Q ,-,' : J, , L7 . '. .- - ul . ,,:--VI, . , Xwm 7' "fy - v,, Q. -'.-Cp J- ' ff ki Y - A h 1 fl 4 1p,,. X ' f Jfx, f" ,,', TXT L ' CI". 7 1 , X. ,A - ., -- 1. I 1.5.5 . . , -'x , .. , , TQ .,. 'f 1 1, v -, 1 , . ,Y , . . i1P- c,.f:-L ,.,, . 1 . 031 " . Q ,ffl Ori g 1 I," r Q, , x ,L,:, . . , - " --r ,A . ' I I -- y , J! . , . N. . , f- - ' -. A 'I . , B-. .. ,. V V . ,. - .- .,+: , r v. , 1, 'I 1 ' ' ' ' 'f ' " j f A 0 V b - - - ,, xf. ' -Q .. 'K nl 'Af i ' V , I vb jf- If . 1 :ui . ff At, . - 4 v 1 a n 1 l 1 a e Q Q u 1 eetJ sore Crt fs 1 'lar CLA fx C .J he C49 FY' O v""l CCF I' xl rs 'lub l LPT5 ere ff .L.L Y' QOLFC sl 1U lee icl IFF A We f Tlw I IOP f lfll' U Y- E F .un s.Cl CTV? T! TWL' P ri' r 'or the one l s' lllnb. C :ix TL q Q f ueclanntisn cor Q11 ere V'olet, Pa1l1re 1TC, 1lCA, nobert Posey, lace virners were U J or na Qftt, aced flTS+ er Cortes anlte. Tn + W CK th he 'acaticri sertec Oster' Crunty ir Cqrrir lon nr Aorwl OC, 4- 3 LL FTW T' P ble FW ale L easy Q 'l 'N Tl PPVC rv C1 lnvtor 4- YO G sc Cel W long wer c W he gywna , 1x1 n, vlrgo Ray ond Secerr d fQM1lH6, 11,5 re+ed in +he cownty H nurorous difiSlOD, t rfr +irst and rerre ne Pl be nty cor esf Q 'mere le agaln Ulace6 pirst I O 0 O O I I I O I O fencr will ,very six Weeks ixrirg is ,egrz iT'lli: QQlW,r, Degild Emtcgiisir, 1el,lgg felt, id ,elei 'c:Q. If Q-V'vb,r we er5'gi2ei P Young Citi- 4e?'s letgucg t13 qtritse if xxici is to fsach the child te Qo'eFx hirself, te assume reseersibiliiy, te csni cl 1 meeting ii- i,llig1nily, ind T, V y Leiter ci ize, it L el. Sfficgrs fsve g ,J glee ed every K . h exi if :his way ees? ef 'he gekbees have keli se'c Cff'Ce du i-T b'e ffgr. exe Cf the !r,dec 2 ups seniixg fer ire: rifgglets xii illusir tive 'uierlfl fo- ?1f reading ta l . seein ,e'p,er'l,-i 1 wnsy emu 5 cffeingg fe, .9 ,g. fo inefews, apr trees ry Je sold C5111 at 1 play iid ive? 'A '?1f ,fll1rs. in ieVr1 1 l4 We fr'vr'.i fi twelve minors an Q Valehiiue lar jg ice C1057 and ee ki fs'veDe s, il fur lwneh. in MV 'l el all bu' Two ge Q'rm aitendei the ueuniy Cwiven iii Q1 wmrr' J ,. vielm1, se'iY, nd Delores !,rrisF,i f .ar- Felee number N ihe ef efieex srfsrzm. L ur delQQ+ies fre 'le six 1 QTLQ' .'+endei The Sie 2 C,nveit',4 at his lick on jxj 5 nn' 6. Ln Lfiil lv, Teh f.e: GQ? reep Took pert mi 'ze syeilii elimin1t1.n cfntfv for tfe lvwzr -esee iivificm Le? ees Ielm ani Qelcn Love Wfve fibm s 0 ee. n,l repro cited ine K B,,l at in riiu on nj ll L4. Lelerws vas tke ccunfy Ninn, .,1. titg x score of lqp. Qevvniy-flve yer :fi LS gif-I.-i fe - "iCl'fl3 Eelff. tvfsn 'f- fiva ,.? g,i l 2 s'li7ine the l lest in The ora Myel ' Q ifiC3 fffiina' pa e iH,'i G fY:claMv1'1, 1 CU- zest QT the ' ,L e ,-test at t M - ."K W e l ' ll. feliy V" a E f.g,- l', f' ' T 'Rd . 'E - . ,.l rp e J L 'e , llafzi l alid. le'1 ' 'V el a ' lg ' pl " . 0.6 CCUi'e' e Q L t at .Pl ' Q l ,he ' H X ' vi at .wi nf: J , A S vv AA I A L - s.l ' F w.f . t'4 I '-'-1 ' lt me 'C Q lg' ' ' VL 1- :Ju V-1.- F ' D A ... .L , , 9 Q Q . Q 0 0 Q 0 D a Q a v . n n 0 sr v g Q A n w X K . ,Tlx f n ' -' . N 14 N 5 A e " N x, .p . k. . 4 l l l n s n 9 O I I I U O l I A . 0 4 Q 1 u u 1 , Q , v 9 7 n f x -f H fs . e L fi 9 -5- ,Q . . . 1 4 - n - n 1 o Q u u . Q 1 ,--., x , My f 'J Lf' K'- V, ,,v,., 1 f ,f J' ,,.- ,J y,.f- ff , -Q, , . .I A f ...f f X f - V1 " - , f ' , l 1, -, X . 1 4 W 1 L . , g X --4 4 . ,, , L14 7 . X V 'r A, 4 1 I ,f 'X I ' ' ' i Y 5 ,,f: 'A I ,-' u 'MA K ., ,.., X f , 1 f f X X , . A W! I v 'fx X , 1 X X 5. A f I ,.: N x ' .,-L-fir . 'ff' . . ' L3 , 4 j A .' I .l 1. -. .X ' H , , ' , V A 1 J I KK ' I' ' X . . 3 ' N , , Y f , f - , , f .. 5 hx if-f ' A' 1 f Y f v f ' ' ' v F Q . Q Iv h . , Q I in . V 'T ' X Wg ' Vx gl Y I ' , I X X I , wx A1 c N f f , f N V, , - -, f 'N' , pi L -W Y -f - , x V Q ' V ' ' H" ' , - Hi 'K ' -5 '--"""' .X -AY! , , , -,- LXXG -. , , . - . 1 - X,.x Z I 1. T , 1 ' '1 T , .-.W - ----f--1-Y ' ' ff:--r'wF7f" ' 1 'M' 5 ' g ,wh rf' .' nj 1, ' Q I ' ' :H ' V N H I' W f M .A,,4.,.. -1..-.:LL.'. :Pu Y.. 1 A ff'--34-H -fl?" 1:1 -rx Q A ' n ,,,L, . . A - , . A A - , 1. 4 -. N, i- , N-.. ,h VI., ,. . 1 'f,3-,-Vg! -1-1 V 5.-Lilflfl , ,511 +n,W 'J ,'- lx-4. A3411-' l.,. L '. , ,Llfxi I n Pj "5 rd' .-7 1 ' P J K .7 'D KD 0 P' LU L1 ID N V" U U 'S 7., W' 1 244' N TW W M1 pl, ,Q ' 5- k ' V' 'W - 'ff ff 'U "3 ' 11 'S ' L37 'S 'QI O 0 5' , -I ?-' 'Il 'Z' C 'S VJ V-7 "" ff '4' 'Af V' ' ' in '3 TT 'f . 'f I fx, ?-41:45 ,' f' .11 Q .U LJ " 'QL ' ' Q ff If Lf, "'f 'D V' f' ?-"Q" ? LD ' 11 3 . J' IJ, 1 H N 'j H n ff ,' .1 X '17 'N fy' K' , ' 'T 1 '15 "j Tb E-' 'gf rl- 44.1 if U , ' H- D 3-1 ' fl fw' K." ,Al . 7 u , " --r 'J 'fi : M ' tw -A-f :N X A '- 'e - O ". 'D " -1-ff ' if ll fl " -'L xD Q 1 f fl i ' ' ,I Q W fn f f X' f4if"1 1 - 5 ' 1 , 'H ' M11 "5 . Q' LD '- Q, ' 1 7"f 1 1 ' I-1 T' ' 1 ' . V CT i ' 'Z A' 'Q 1' ' ' I V' ' 1" V' ' . '47 P r-J I -+3 'W ' ' I 1446 I' 'T4 ff Q 4 W "1 ff V5 'T iw l ' J I t1' :ct1 ...1 + sv-14 FA" ' " ::: xv N: 'z lv :af A' as 4 - TT I- H' YJ? ,' "7 " 'T' ' " Q7 H 'U 'Y 2 I-J H "' If? 'f W 1'1 CZ- fi X r ' - f 5 U3 "I .P "2 P-" 1-" W "Q v fi - FV V 'T QQ fQ "2 " "U -Q in '1. 'N ' 1--' Q11 VJ' ,D O F' X3 f- 1f"' 'S ' 7,2 fx W 1" ' If 1" U ff 55' f ' - f J I" If '2 'P ' ' 'ii W 'V' F' X - - -'1 I '- " ff VZ f - ff: Pj "1 'N' - 'U - N Yi O 1' " AX li '13 . . . 4- -. -x 1 W - rj, n - L"' e N , 3 o 0 , " , f- AY I' lj W 0 1' 4 ' 1 iJ ' U, 0 'j . . -- - pr . '5 . . . . . fi 1 . . -1 ,E 7 . Q4 f H, , X g . f- K +33 Ag . X 25 .1 fi , . 1 ' C' . .jf . . . . . ' . . I, . Fi . -1 - ', g . 1, - -+ ',1 vr, N . f' rf, fi ,Hi . . , . 'j . . . . . vi ' . . A . f Q 75 . - . . . . D - I-I - Q- Q Q 141 ' ' C3 K? O - ' ' - - - - if: 'll 'j - - L' o W . Q J - - . ' ' - U1 - - . .J N - , , 1 f "j 5,1 . . I i-3' 1-,' . . . . . . . . 153 . . . . ff . . "3 . . . . . Q I f 5 - V5 Q", ff: K. Q 4 , .' V. 5 1, 5 v- . , , . - . . Q g . - - Q - . W a Q . . fy Q , - ' . 'lj , Q 4 0- fx fi f' . . . . . . . f-it ' . . . . '5 ' Pj, . jg . . 55 . . p - " . . Pj 53 F, I . . i-'Eff . . . X4 . . . . ,Af-1' :'. . . . vi QQ A. f r . j5 . . 54- I5 - i'11 ,",g,- IQVIA 3,, A . . .,,,x-,,,-X. . . . . . . . . . . g ,. 'j .Q f' .. , . . . I . if . Q f- I-. . I H. . f' . . . . . . . . 'A . . . . L1 31. . . . . , . ff . . -5 . - . . ,,y.. -. .5 r' twin . ,V 'Q . . . . . . . . -I, . . . . XA , ' - . . . . I . . 'Q . . ', . ,A . . 1, . A' . 5, Q, ,qw my U, - g , . . . . . . . pq . . . . , L' j . . . I . . W . N , . . Q' . 'dj . . 'j Q QU v 143 H y '- N ' 1.1 'H 9 AQ 1 - 4 . . . . . . . . - Q ji fg . . - 1 ' . . A - - - - . jj . - . j . , , . R 2741 . 11- ,L . . . . . . . . ,wx . . . . . T. . . . - 1 1 . . g . . . . ju . 3 . . h . . . 3 U, g-'- . gg- 3 1 3 - Q n - . . . . . rA . . . . . X J . - . . i rl. . . f, . . - . . -vi Q . fi . 4 . if -'YI' . 1 br V4 . . . . - . . . . . . . . j . . . . . . . . . . . v4 . . . , . , . 2 ' K'-, . 1 Q1 ya Q Q 1 . - . . l,.' . . . . . - -. . . - Q 1 . . . . . . . fs . i' . . . . . . gl Q", rAQ Q 'w'1,l' fx' . . . . . . . QQ . . . . . , ' . . . . Q., ' . . . . . . . 4. . qxp . . . . . . fy ' J, 4. - , V "X .j . - . . - . . . Q-3 . . . . . . . . . 'Q . . . . . . . iq . ,- . . . . . . f,, X , . . I . . . . . . . . 43 . . . . . x , , . . . . rig . . . . . . . Lf' . QL. . . . . . . Q 1 If - n H - ' w X 1 . 1 . - . . . , . . . . . . . . . . . r- . . - . . . . " . . . . . . . V- . - f' - ' x -1 . . pf . . . . . . . . . . 4- . . . . ,. . . . . . . . 'L . . . . . Yi . 113 . - .Q-, f fi . . I' . . - . . . . . . . , . . . . , . . . ' . . . XZ, . . . . . " . f A . . . . U- . . L M . . . . . . . - - ' fr . . . . - Q j - pw- - Q . Q - . . . . I I . xx, . . Q 1 . .. , . , . . f . . . . . . . . . , . . . . . - . 4 . . . . . . . - . ,-v . . . . . - :g . . U3 . . Q1 . - Q . . . jj l . v . . if . lj . 'HZ 'jv . . . . . . Q f My . - - - . - ff-1' - - Q. . . - . . fp. uv. A . . N-D3 . . . . ,y. . . . . . . , Ui . QQ g ' . . . . . . . . . - k' . , . XM, . 'Aff . g 45 :jg . . . r . '. V' . . . . - . I . Rf- A . - J . . . - 0 -1 ' Q . 'ji Q Q 'T' "7 . Q -' 5-1 L . . . Q 'Q ff 4 j g . . . . Q . 3,1 fi. I . . ---v . . . . . fy ,-- 5,1 - Oil - Q fb ,1 Q fy H ,A-1 Q . . . fw . V- . . . . . . rj if 1, . . ,A . . . ,Q ,, Q1 '1 f- - 1 1 . '45 L5 . X A LQ 1 . . . '4 1-1 J . ,- L- . . Q M "1 fr 'o - , .,L ',.' 54' . W w gb ,' ,Uv CD s ' ' '3 - w -0 ,L .Q ,Q s L U if . Lf "H n - Q Q - . W fi N- r" ' 2 'MI , f. . .1 'J " .1 :J ffl W - 17.3 ' 1-' 'ff I " ' HT" J .4-1 - - -Q1 1.1 u 'I I 1 'W fv "1 ff 1- ' I" f-1' ' I E-J ,TJ ' Q X, :F P" ' V 'V uf? 'U W' V' E4-1 ' J f ' ' ' P ' - if 'Q n fi O If jj P-7 f"'T L+ ff n ff v " c 21 o I '- 'Q I I o fi ff 'J S- f 1 X l 'T' '. 'v Y? - - TH AID - '11 1 +A-, 5,3 ' 1 v-5 ff Q fl-Q. Pc , if ,pi A 3 F, H3 gg . . it -Q if gr - fi ff - ,.J L L 4 1- ' WJ. p. 1- ,.f. 'jj If Q' 01- ffyg Vu l I ,.1. --11 5.1. 1--1 Q ?.J f-gf 3.1. --1 Q ,-J. 54. ' L Q 5 ' 1 D rl, Lf , V-vi, rg I 1.3 fl lf If if If .Ir -' '1. r-1 'U ' Lf" PJ' U 1 ,' CY F- rj? ij 1 v If TJ :TD 'j v '- ' ,I ' 94 ' "1 P" H' 1? i " I " 1 145 w ff X1 i1 fl H Lx, ' IJ. TS VM15 H?.1'+'.i. -MJ ' it if z-I n -I rv 1' Lf -To ' if 1v M vw fn rx -1 If " I QL91 I ,L 9-1 o o 'K 'L a fi, ,' s S s Q Q ,.J,,j.13, ff Q-, Q1 ,-J W IJ ' 'gili 'Q-' D . . . Q M, 0 n ,L ff .N ,L ,1. O ,..1 1 ,L yy w ffg 'x y 'Y A A f1 N1 1 rn . .I- ,J My w A 4 li i 'l 'H E: I-DLL L L L 4. I A Class of 1905 lhilip Pybw 1 arjorie Footitt1nursingl Helen Aertzlvrs J D Stovallj Clifford Mwrtin Ida Hedquistinrs A1 Shubringb Marion Olson! e1cn1ngJ Florence Ord hllprivate sec et ryj Hannah H lvorson Bernice Chrlstiarson Vern ISfPlQ Cllfford Overbeck Sexer Q1 enson Ch rlotte Olsen Doris Sh rpeQJ sqdrey Johnson! eachinbb estown Collefej Class of l956 rthur Anderton De tI'1C6 :Jybw d Arthur Wngstrom John Footitt Cora Fadness Arnold Hedqu 1 st Marvin Hedouist Joyce Johnsonlte chingj Clarence L rson Frances Hertz Rlth Olson Stalls ShrrpekJawestown Collebel Iota Simensonlteachingl Caroline Somalnursingl Mercedes Sorenson Vlla 1119119 Cl ss of lG3 Gladys Hogg rthf rs rthur rowny rrest sonnson Vlllm r Tomnson rJwn L rqorCUn1vers1tyJ ller LckerfUniv rsltyl Raynord CD riel Doris 1100 clson lib, Overbcck A ice J lon Andrew xlen Bis rck St Paul, Iirn Prescott, dash Sutton SKellytoln, Texas Carrington L00 ad h F PSC, N, Dlk verett, Wxsh dollywood, Lullf Nome, N Pak Finley .Oaksdale, s Janestown Sykeston Courtrey Bismarck Clenfield Glenfield Hinkley, Minn Skellytown, Texas Glenfield Carrington Glndmde, Mont Jolla W lla, Jay Spokaine,Nosh Jamestown Meville Linne pblis, Finn Glenfield Glenfleli Braine d, ilnn Glenfield Glenfield Cr no Forls Gr nd Forks GZLCTII ic, 3. Glenfleld Glenfield Glenfield Glenfielo O , '- f LL,noeoaaoauooooouusocoanurn onnaguocoo TQ? lx-' ' 11 aoouoillllo 100 I :IL .0 7 ' 1: ., A. A 0 lo I neun ill Q yfnc lloonouopouuonooae vooanpoooog., . .V I , W- Y Q ouaoooonog- , v 4. - '- , L14 nuonoonqnuon'lncnonoooono C n 1- 1 - Y1- fy- ' C4 3 EL sooo ocuuoll Y S 'r 'rw u -5 7 ,- CA clolaoloiocoauoqnnuv nous :A ' 1 Q ff, ,I H 'A sono nos coca ocucoeg , Y. ' T 1 u O ooousoanaau- neg r 1 . .sono .caan A Q A 0 ,-.,. 7 m L a0ooanna.n......-o .Q-n-noon.. ' V1 El - ooscopoooucllcouao no ' H hy r. V4-5 .f 'A A. no IIII IIOIOIQ L', fl' ' 4' fw- 4 u ' vnoeaoonouon oolosun -3 cus ueaanacnuuonnaqnsn os' 1 . I rw ur.. LA one coup nu.: ony.. ' 1 4-1 000 :novo 00000 annul' ' lQ'll 000000 g Grebosoason oasocqnuonuonqgxensal, , lbouoconv QCII ' r 1 ,. ll uoaqsvlono -cooonuoclg ' - 1 -. sooo ..v.nauo - rw . us Qooloaanoo oonccot C 1, . T' 'G xl .x L LL onoaolnoooosonaeoqn anon -L, V Q, ,. u Y' aoanpaqooaaonoonoaooooo grae . 9 ' N L .. ' one 000000490 4 eloquence: cooooooogningg ' 1 ' rf . Iionousuoo ana -1 Q - - Osceola qnoasocqo - 1-1 - .J uc.. ocsosooooo.nnoosunauouooa 01.4.0.- 1-, Y7 ev. an 1 ' . ',' . jf Q 'K l f- - lu s A ..: v.. ... I' , Lf 11 44-11 An ocoocoausooonuoaoaaooa neqooosp 1' ...- ' , ,1'i ml nuances..-Q-fanoqnna ao.g., J yffkv' ' , v ,N 1 , ,q,,. .., e.. A. . 1 can nog c,. , "xx Q ' ' .1 . ' A vo ooo: ceq 21 - 'X' 1 . 1 .J as snosenqan song , el ,"1f u .. CL" 90000410 sang F '11 YY lx Urol - - oqng , . ., ,1 ., H ... ..., yr, 1 '12 'iso ooo. L. ,.. xl. 1 4.4 .fx DY' P N, xA .1 -N f' r 'MJA L -. 6 ...vs Q 5 ff .Lbiu . . . I I I I U ' Q . U . . I 1 -W -9 H' x14 . J '. 1. , g, r - V Y. V A J., ,.--5 f ,..f.,,y'3 v, , N , , . ,Y - Q - . - f . . a - 1 - . 4 1 I - - s 1 - n 1 c a 0 4 ,,,A,,,,, , - Q , , 4 fr' Y . . - . - . . . - . . . . . . . . . . - . . . . . . - . 4 I ' 'V fl Q, 'fl 1 fg'.,'4-'.-,Q . . . , - ., . . . .. . . . 1 .. . . - . . .. . .. . . . . ... . ,,- L ,. Y X' ' In .,.V ,,, 1 ' A -.,5 'V ,, ' ,.. ,- . .. -. '4..,- P. . . . . - n - - . . . f . - . - - - - . - Q 4 - LQ. 4 1, V .: ff ' ' .: ,. ' ,-, - ,A nf . :lf at .',,..:,-T f ,, . - f, pu -4 Q - . . . - - . . . . - - , - n 4 u 1 9 n su n 1 s gl, gY . LFQ1 . V - Y .Q -,H sw V -.w is A ,-,, 1 . ,-, gi, Y1r,4,'N,n'1,o....-.--gan..-4-an-ausoncanaaff -fI,1..,.,..C V.. 1, , -1 ' f ' ' ' ' 1' .W fwxfg.-- ,,, M V s ,n ,Q - - 1 n. 1 no - or u 0 nancy: on --,,fj ,, ,. -, , . .f jg W-: . A, K: , ,.,4I' ,.'. 1, .5 ,C ': 1, I... .A ' ' , , A .,-.. A Af: "fl, g,'LJ.W' ' '1.,5'.,r.XuQoe.anag Lyff, ,. 17. if fl' Lf.-,-if Q'L,:'L 35 Iflf, ' Y. . . - . . , . . - . . - . - . . - . ., TA ' 4- ffx if f ' V f 7 ' N -,w 1 M-.. 1 , ,. . ,Jw Ln Us I- - . - 0 . . o - 1 4 - 0 - o u n A o n n 0 o a 0 1 JI LC if-f--f , r-1 " xslt, . ,. .,.. Q n 1 v . . . Q . Q . 1 . . . . . . . 4 f . . a a - a n c on noun ga gg' ,,.,. 1 V 1- . -- '- '- , " , W- , fu A., -u fy-. - 1 MV- -v 1' 4 f if -. -1' ' '- r W1 - G'.,.'T:I',C.C ,Lada xg,!.:,. , .A 1 QL Lrnuocoapgu .-D11 V-lh 1 -.,w f-A ,-,L .. - v"l-,0. nqpqa4a-nn-....,-- .1an-oacoasuaa0la'I..Yr.fl'1. +f--Y. 51' "1 Y F: 1,-1 ..r1.J-.-L. J...o an an so 1 - 4 u - - . 4 1 a u 0 -.una 4 quusotoxf f.x.J. ' v-f---- . ij. V I . .M , ,.,, 'T g I Q 4 0 u A s D' W1 if . 4' I V .'f.l1, , '-J-'ff' :L . I 5. . K - I5 , if . X 7 1' 1 1 ' I. .Le ' xx I E X, - - .Y X I , ' r 1: L ,Y 1 L, I' ,Y X ' n ' f 4 J 49" , XJ X' x X J C I , A V: W? , , +11 A . t , il Q f' f X , 4 1 ' Q ' 'YU .IJ ' . h V! I 1 fv X . 4. ' A41 . I I x 'A X, . V , L 4 , if-,, . I , Q pq N . Q N '1 vf X L :- ,A -1 4 v Q 1 H x, ,A , 4 A f F: Lf C ,T . r - . . 1 , ' X . ' " , J 'J K L' I. . ' -' ' f ,Q ' , A L f . . ' . -1 , . , . . . , ' -v V' ' 4 ' ' 1, , XI 1, CJ -1 K - l 4 . . L. f- - 4 - - I., 1 4 .R , . w 33 f , '. u' , ,l Al ' ., . 4 L4 ..4 ,. LQ 1 J - 4. 4 , . - w -1 Q I.. , - - .... ,, .f Q if X .' .J Q. "L . 'H I: "1 ' - AY 14 " L' -V -- Q " , Q' ' 1 if 5' . A - . . , . J , . , , R cf , ,. , ., J -,Q A-1 --A - . -- . L ' - -lm f - , - ,X . , -. A 7-1 , Q ' - i ,Q 3 'J A -- H " . .1 Y . . .. , nf- N, ' , , 5 ,- f ' , ' - I .1 ' ' " .' CX if :' Q. ' . ., . H .-- K, 4' , .. ,H -- - " 'A , . . I ' f A f- .. Q H I4 4, Tk. . -1 N1 J A.. .1 ,.. V ,f .. 4 V ,, Q- X J ,h Q' x, - , .A 5 V vw ,W A . . . , . -V . in Y -- X, ' E f-W ' Q' 3 YJ ' 'f L. Q, ,. A v ' ' Y, 1, I . gt, ,. A- A , ' ' ' ' f ' X . , f -1 , , -V ,. . D L Q- J t. L. ' Q .1 , . LA. 'V - , - A T ,I Q O , ..b. . . . . I I O F ' V r V 0 . .1 " Y- ,, . . , 'rw P .1 ,wr ' ' ' ' 3 Q 1 1 1 z v -f Al ' . , - ,,, ' I 1. , ",' .1 L , ,, ', Q . , .. , V, . . A . . ,V . x I v , V , . f C - ' ' I 3 .-. , . ., , . . ' Q - f ,K . ' 1, . ' , p- I J 5. V ' "1 -X, 9 - - ' I ' f. . x' 0 . .Q , k, 5 ff' 1 v 1 f A ' A' . 3 1 ' , V X V , 'V , Av' . ' I . , . . , , ,H . ,.J. ' ' " ' ci ' I . f ,. I . - . , I ' ' ' . , j - -, 'z 'I' . A , . , , ' ,Q . ' 1 , t -,', . , 1, , A - - 1 1 ri ' ' ' 'V ,T ' ' A .. , I , , I J -- , ' ' A -. 1 . , --- r . . - , , ,. . , -AIC ' ."' , ' a . 1 4 f fu u 1 9 1 c 0 o I 0 v... 0 1 I I I I I I Q I I 9 fi 1 , Q xl . . . 1 1 0 Q 0 4 . . u u 4 I .-1 W.o 'HD 'F ' LFDP 'N LYS Q O OUT A Y vi 5 0001 .L 11? S T A07 I cl ss ow own rodwct irow uc Lo ,ou get lg f 17h PS Cv OLY 2.1.41 Flfrp F Q Co ' C OH lT1OV, h t goco 1 W +1 HQ? 1. 7.1 H in 6 CoS 1 'LO nl My? C OYK i lL POL ooq J 4.4 J fo Cro n P ilscf L rfs. VT QTKQ S rl' W t v Lao as lv 11SLOTJ S as QVLPJ f fo,Qn'f ooo for lol K o rcs J D W nts Lo v'n no CL ss. Kf1+h nfeos c nc. fx'L N ,UNK f X. 'f' r' kk 1' - 1 -lb 3-, f NV f I -N V lb 7 fx 1.x , N .N '!, '51 ,Ax "' X, I '. I.. ' xr .-2' X I ' ,Q . 1 v ' EN1 fi H P1 'I IL-H! Hrog d ind r0'nd, soya , Joy g,,q,, fkgr. rho siops :,1,-f Fy,U3, Flo 3 M. 5. givl gs 1 g,? icon, who gho's wish gud tioph :hc gc S3 I IC, TJ ,dy Knows! iL.-: HI :roto L poem qbczt fin LyL'L5 C143 ,nj it's so duxb , F 4't i FQ print it.' D,CE': 'Lh, ih M H all -ighf, ii, tyying 1' dumb ,nyi y.' LR. IELnCg: Lddy, crn't y.A roll we A' 5 .Q wo get w ,A C XLT fhore A W 4 -Y - S. .,'I,:-1. J ' EFIY: 4FPOX tho no'5UbO N-SLfy.' HE,EL Eg 1'll coll H rry I oLn't olopo with hi LSTHER: Ukcu uve you 5 'Jg to 1'7 .'z,U I,.l,Eif: E11 'I'.'3S. Dil fu? 5. T'lLlS1.'I:l. in "'-'i' ...- . lr TFWULL' ' gm ,Q W'lL 'it MN H ,ATTI: 'T lf, whom he s J 'E in wiLl know itvs "m" CUETQ21PZ.U D gny 4 f by tl ill ys ',rslocj, but tn t'S vol P gmt, fo Qso----- fko 'l cill Dagny kofj-. EYE si'-251 D ma" j-- D1.o 11,113.8 . d a' ,1 Tai high iii. X M . E' gor is pb ont-r'Ad,d. Cipog rd -ikas fo gi G if our J '. E' ' v clg 5 ' VQl'n Pygmy 3 -H' M got 5, ' 1 rks in b Ld. I,'xRf p .11 l1.QS qopl - o'. '3.b:r1 w . ' -1 t'o 'a" ',JLq Q L A Q -,...-1 V. J v V YI 1 J J-P' rv ,.. V A '1 I-17" .L 2 V4 K M I J v 'V1 P .. ,LLL 5 ..---..1.i. ..4 V1 s 'vw V5 LAK vw vu CJ P LA yfpl 4. F V' F w 4. rv 'WG f v v M .N A F , Y M. fxvmy- Pwr' s .J V .L A Q.. T v f' vs 1 ,A qw r ' vw f A 4:53 'A J I K 1 A. LM , AH Y' w ,.. .L '1 gy- C V 16'f P9 'V' 1 fvx 'E r' ff CVF lf FE e f' 1159 fl G A r--rx vgvm W nv: Y V. 1-'r 'lvf x 3 O l I 0 l l I 9 D 0 v o U , U ,,A ,,.n Xfszg. f , , IN,-,1,-N'--' Rfy T1 iii? QM4nqiS ff? jfeiLvT 1rhi.i not qpz--Jliig Wiih iypegqgif " B4 -'V ,,: .. .,.:..g. ' : -- A ,V ,,7-giLJ g A i ..-Q:. -CI'g3 ga.-,fsi ' ' ' ' vy - - . . , .eLwl: Phi ga1,n wfrzixp tgfu :nav gf Az+ f A - V J ,, - " " A F A l Q.: 3.0 . fn- Q5 71- ', ,. -4 - , fw..j , ,I - -Y? ,IT-16?-4,1 5,g'.'lf.5 1.'f,?'fj' IVJLLYE. f1x:C:-g' lifnp f"q ff: -- '.:.,3. -4,-,. A---11 f Q --Ffl-K5 JAMA 4 lCz.'5 lfj iff tQQsi,x ',Lothj? Iercv LF? TgL'5qfW .. 'A' ,J- gf.lfUi iffl Af21I'-J' IPC -i1L3,aT1",,,i,,1gg? Alleri gbtting 4f ir alglbfai 1 '+' U' 1 .. 1 ' w ,N x gQlUD u1tnf,t R13 L4aJrare2 'N ' "1" Y' .,,,! F.. ' . .f1Q'l',H, QW .,. 'AA,LT1aL ,LQ QPAGST AiWqy ucxldg his vga? 1' Q4 wT---,3,!- '- ,.,L.' ,tf,gCIT -cLr,15 gbee iggLLi ,.iQS: wi hw C Q15 tgfkej f3Ff,IE? Illfilqi, 2.5 . UDIWJ 'T 3 is Qrn "7Cf f J .Uf-.,'. . -. . ,.--. , -,1. , ,, H 111 , .Ng ,- nk- - M . bC, ALLGJ .Win LLFKQ9 Aalrf 'W' '1-' F. v-- ..' A.. M.. Lelui M5,L n,t pL9A1R5 MJAQ ,. 1- -f 1 'N , uw .J ,-,A ,. MCJ Gnu :CTC'hJ ,-LM?Vt a h,ff.V33 Cfwf QQ 1fpr Zfpl-"r ww f-4 M:,,.,, 'F-1--.. -X - I Mi ,, ..ff,LL... A.C,t .x,r.J.L-A,:, 4,5 J' "Q 'ire HULL R-7.5311 id 'if "N', 4 -L , 'v A Lid? HGAY R ? "'fxv.' j Aff ,. N-: ,, -'IJ-lg A-10 f.X, 1..-l.!fiLTI:? Q10 Xfnyvvgff ffm? 5QniC.s fgygigg az 'hi arnu,l Ccxifyuq ij? 'F '04 f- YZ A . - N ' - -, - L .-.l. ,. n,M ez lib cancg 1U s-U4 l tixg' - 7.3 f-V1 YA wv.A.k U. .,, mi: .7 ' .,,9Xl-.2 ..?.J.Q.. .WL IACJL ,g1I:,,f,x.Cf'.rf " Tc' T- "- vw:--W ' s :A A . ., mC--n UNLQS u,.U npr Hail Cjfloif Wja iaxnwps nrt Wissimg 2 iaj 'F schffl? ..fLg..' jf"iLI'OQS1jf1 1"-jjfl 3 fi ' ivy C , . .,. 13FlaLw -PiCIS:i LPI giviyiywv u N N I Q .- -O- ,ef ,. gE1'WHg the aigncft Lark in G hiei Av fqghf 11- f W -f . , . - ' 44.53 LT 1.51. 3LS,f3.'S Q9 f Ajlb fC 3,135-1 OA +q.,.C,f7 15FfI A- 59'5lLg Q huiirid in niqghfif "' ' ' .. - , Q13 wrl ,S a H,Lg1TL? tilng, W11CR ine QUf,T,CJQf ,ll agree, I 'flw wich "",4"'r'gw"' qi :- . A MW - -,.M,- L A M .. .. F "" F 'H' D' 'Snr' 4- qi- 'X . ,rv 4- DA. P cx -..LQ !1L, ,9sL, 'CE O9 1 'MV'-rp 'fr' .x we y---I pf f, '1 1 ,,. 7, ' .,. .,,,w,, ,.,, 14 4 H-4,51 5, 4.51, I.-YZ?-J ,-ACU! -A A Ui '-, ., ,K k -b ' ' V""4'! 1,w iyofe mhv ,alg Lge Sgljgf f-- . f -rm :Q M -Hjq- W .,nq , H-w H . . 1 , ,-.-,., -, .,.-,,P .',,A,,'k Tj, -31,21 3-9 lc, tai-U63 lalk v :Hi-+f 'Y .-.Lf-'..A,,. fA1EA EZ: 1Wi1f: ig -for "nLc1O' L . fiTf '1 H' ..- f V - V- , v UXUAM 4. 'ef 'Fe - cf .ex X eL-' 0 I Q 4 ' ' 0 0 0 9 n -w rr-Q ,., f ro W ha 1, 1- : s u Q a 4 Q c ' 0 "'h A . . . . . 1 Q I . v I o I 4 T-V T'-- -YV ,a' 1--- ' "V-J fo "'4fk'-'xf' 5 N, ,Y -.C M. V, A , ,K . . A1-1uL' +fef---fiC' -13f ?.iif'. V , , ' ,X 'l' 7 f- y,4- ' 1, 1, -V F . Y -. 'I -- ----L, ,Hp X - --......"' fn" V-rl 35' E4wf , 71 IU? LLWQF--'3fj'Q mil' ff' - 4- YL ' j,!1',--- 'ff ffm-- IA M Such, ,..n-- ' I . X 54 .,, .1 l VN.. -' -, ,. ., , , ,,.,, - -' -' -Xww. 'Q 3:1-. q", , . . ' f X 1 ..- ., ,-if? f' - A 5' 1o......' ' " , 'PT' 7" r g fp -1 1 f' , 1 , A 'if'IA---,f1ff"-' L' : L W. H---g- ww ' f . A f, ,J L- ,. -F- --K-,gli -. - ,'.-- ,z ' ,Y-,,,' , Y-V A 'X w Q, 1, ul. ... ,. , ,Q ,lf 1 I. k A k A. V' HV Y 5 al, X, ' , , ,. U' , . . ,. ,M , X ..,. - . . ff - .1 ,, i,..--'-11 q.L W ,,,, m V. ,J ' aff , , V.. , . ,QC--,Af mil-,Q A . . 1- - ..-.. 7-- 1, F, 1- 4 ' 1 .Wiz 'ri M 5' V1 'fn " rf s --'V' - - x - - A - LIP '1 Fr , 'v6. ---I Qi? v-f, ,. , -f Q -Q A in , Q A K L zu V N., , L, 1" 'Trp - A 1i'.,,L, 4,1 11111 -1 . 4 .. .. -' f- - V K Rf, - ' ,,,.- Y A- 5, .Q ' ,Q .- ,, ,f -, . , " , V, . 'h W X - Q . V V V V , ' 'A pq ,A 71 Q' u ' " ' W' .' Fi. . - - - --- fl 'fl b - Q - . f if-3 I , V . . ' , lf- y ' Vp -, 5, gpm ,.' . .W VV ' V-V..L, , F N' o V w N, , . . . Q . . Q o I u s u 0 4 ,. ., Y , 7 1 - ' - .Wm ,,', ' . ' , .x , . A , , V . 4 . N, , .1 ,V-.2 V ' R , f . , , . . . A . a 1 V - , 1. . 4 f , V .f, Q I. , 4., 1 , . V ' F ,' V' r 4-'gr-A A " I -.. 4 , f , , .'. , 5 , , 1 L1 'L J 'V 1,7 ' 1 f A ' .' - f " f- ,' A L ' f Lw, '--' ' ' f- -Y Z.-1,1 r -A 1 1. -3 A, - ' In YI ' . . . 'N' A , -f.v f"' " w 1 .E ,,. ' ,'. .V : X Y . A. ' .7 - ' , M A H -- ' Y 1- -H - -' 5 ,- , V--N., Q-, W P .2' :- .- , .. J,,.' ' . L b A ' . - . 4, , :ff --- W' 5 .. V , V '-N C51 'P :ic I Y YN K . .Y I h I 5 f-. ,, f . . 5 ' V, - ft, n .1 Q 1 " " f? Q. , . f I 4 -A! ,- u ' ' g' ' ",' . if .7 AIA V .,- I ,. B rm . . .. . A, . . . 9 , .., , , - V X , . j , - .. , 1 . 7 . . A. . I 9 . g ' . V ,. . XT' ,,,, X ., . 4 fy 1' .nj Q 5 -' ' ' ' ff -, 1 T " in : f 5 ': f -r w "'J'f. 72 " , wr V ' uf 5, A' ' . ' -. ' -, 7 ' fx ' . 1.-- " " 7 " , V 'lbf 'f ' ' . 7 , 1, U -. L, . ..,', , ,, QQ -, L .'.. -J. ' I." , f '.,- I .. . 1 ' . V ,. V. ,. T ' , ' rr. ,,,, 5.1 ' 1 x., , , . .-. , A Q A. . - . - . a ,,- ' f . 1 ', A - ,. fx -, " ' 5-. - , ' 1 -T - - ww. - f Y-. f Q f- .Q . , A - ,, , A , vi .. . I . . ,, . . .. ",- " - ',,o 3, ...' '.,1 v , A '.. . - ' Y' 7 ' , ' . - . ' . . gg 1 - Y , ,- ,, T K ... .- :. -,' f- 'I - k - 'J. , --- 1 A A 2 - e n 4 1 4 a a kirc X f L .Ak xr- 1 1 F x -. Q n n 1 a u c u 1 a u H I I . 1 - 1 1 v 0 ., - .. - ,, Y . , 'V --1 2 ,-Q A ,V -' ww- 1-Q'-f,i'qN -Q',,i'x ' C -- 1.1-2 L -- 1 - lx, ..fQ-v- - X - , . f: A, .y . I A .V , , MQ . ,- 1 ' - Q , m 1 , 'I I ' ' A ' 1--.1-.1 . V , I 4 ,., . -N,-I , ' 1 7 w V , A " ' 'F 1 , ' 'V' , " X, ,. ' . : M f , x V- A W ' H 1 -V LI ,. 5. , ' v V T 1. ' ' ff' , 11 1X ,v 4 ?Q N, 1' -LL,C- Qlrfipyry pai f ' fji.. 4 'S.'P1u:w" nw" ,.., , A-C fa' , N-f'-' M ' "7 ' An " ,""f jgx .f 1 .: ng C, Mx-,Q .. f- +- V-Y - ' L ""'5 ., T,.,- 0 'xl1.-'-l I. ,. . g .X - x,,. . - ' - - K. ' I' v- ,if : 1' JJ: - V - -3 ' -.- ', -f ,- fu-P ' 5 , , Y : A . w, 3 ' T,. ' - A .Ns -'--w K5 QPQ x' L, liz' .. ,. .J . . X ,A Q -. bl Q U gp, g ,, .,,,:, .5 fl-1 ,W V - w..- . vw "ff- M!", ', LQ, 'I fkuxgl, Cf. 5,5 uf--' ,M -AVN - '- 43 f - ,' . , .. , I . , y-.-.V .rw--V1 1-.un A' ww 4' if,'.Qj1.. fl 1-'ig ij QUCQJ ?,:,S.:i,1, ,....i Q . VAC .1--1 - ,bn -TWV' ' ,I 5, .V 1- :.,x.- pi- ..?-'S rl-lush. c F S . Y, A.. .. ' L "' " yn-vang ,' 1, v ,U Lfxx. I. -Q ' ' ,N--'lj A I . - .4 ' ' f V Q-5' l 4 V , ,, ,, 1 fi , , -n, ' 1 .7 "9 , , L: : ,',-1 "f?'- '-:'ffN rv' , , ,. A ..,. , ' Q ' k'A I Q'-,L,.. . 3 . ' A ' "' ' . . , - 'y' 16 V yr t ,V : , 1 14, X' r u ,nf' ,- -,- - V nf- '-- s 0 I I I 1 ' 7 K xl -f I 0 0 Q 1 0 I I 3 l I 1 0 I ' . I . , , 1 e n 0 u n 0 A Qp, g,1, T A, I nf,- , :ff ,, 135' 1 1 , f A. :,,f.':T:,I Q I IA ., . m 'Q- C1 V1 pw fonco 1166 v OG d v 1 v F V .- 1-P- Q I l 0 0 0 . , . v . n c 1 n v n a n 1 1 I a . ' ' - 1' " 1 ,, .,-Q ,, , l . I u 1' A' F Zif'nl Y .iflfqn v .- 'v V, -x V' ' ,1 ' H' - ' 'K '- df' 1 f . VYFI4 A n -' A N -lv I'--, A A Q 'N if, 4-,V A ,I . '. f - , w - .. , ',:H'i 'f' Y bf, Af M -17 ., . 1, ., , 1 V 1 9,1 f , Q:g, . .fnpig ' ,' ",.-ljf' 1.' ' 'f' 'K - ' wwf 'psi 1 -V' .V s "" X . ,f- w, fd- 53 ' TJ. ' 'Li 1 H, l' 1 ' .., .4 I 9 - - .," ' L ' ' ' ' ' . . ., ,. Ax z rw- - 3 r ' ii. , . .4 1 3 1 ,I -X , , ' i ,.e' ,'Z "- 1f'1 ,v-1'7'l A K' LJ! .. k , H I, ., .-HM. f I .A A it 1 . A ,A . f ww 'Npw , . - Lf . . - xl +-- ff -Q Y-Hx N M Y' !A ,. . : 1 .. Q, Oi:.,v1.2 ,AV 5, .A A xl , U Wf. ,J 4- .: - -- V'-A: fr 'f"'fj 'KAI' ffff ff' 1'CkS, .., ,. , ,, . r ,- ,ATN ' 1' ' T Z 5' F' if " QL' A. ,,i:k Zia. F, .,L,,n -,- '-'+"l , . ' ---. - fx 'f--- Y ig.:-' i" Q1QCQf: Hifi- 3.-fxb ' A ... .,,.xT..,....f.T, , . AY 4 ,f H ..f 1-----.VI fl .Y "-hh Us y 1,7-Wg X V KX L ' 1 C.,u.f3I1x - f A ' xp-X f -' , - .. Y 4 Vx -1 ,xg-V w- .Q Y ".fQx ' f 11 , L firm fc . JL V -g f'-gd A '93- 3,fQ.g ,Kp :QA 11, J.r:,,. .- s' . 1 LW bf - , W -A . .Y..:,.r.. , ,JN1 ' ,-N--,jf 51- - 'r' iw ' .J ,-EDD' ' ,' In ., " , I .4 I T- 1,,. r,- l..,l, L wk, -.-. - - -4'-U ' "' 1. 3 1 ' f "'1 ' ' ",',:Q 'A ' 9 E f ,Eff V V 1 'K 1, 'fifffil A3 ' -V K7 I- 1 :up T-fx' W- '- ij 'I 17 1' 1?f'L A TMS I L ,. - ' . - f- - ' ' .- ' ,4 M . b , ,,,1-N - .x , - ' ' Q I Q 'f H , ' .9 -, 'xx-' Q .. w. ' '-',. 154211. V ' ' r---f l 'I' ": 'N' z-,g , 1 A git- j 5 - f 4 , - - V. -4 .. ,, Q I V - -r ,- ,,-1. - ' ' H" ' s ' . V , - -' ' ' ' ' I, 5 A -1 - if V, , . 4 V,-fp if- '1 K- X ff ' 'X ... : . .ex I . , '..1.L 4 o n a u Q 1 o 1 1 0 r-TY ,xkLLfi xQQiQ AZ,, fmc' v 'W wQi5T Q,a2i?Zl 5 , -- ,f ,--- f-- : 'I L51 ,R , ix Y,x LE 1' .L J " . . - x- '-' Ll Edits? ll' Cklpf soo on one 1-'rl C 'ax' LLPI 1 01 t Y a a G J 1363 o bl.x.f .'JY'.1 LJ Wltk E no 5' 7 . . n ftf ndnpf LC. no bali: V' D31 DQLLI Coon oo uso QL-Lda DDI"fI'QDF Acrlvwt 0 on on " .limp I 1. 1 ' 9, C 1'f F : fQJ f IY4 If N f-' fs. ,, 1- Y wx 1 , , ui W x fi v VY I? Lf' 4 if ' f X A ' ' .f J V b LL pl 'v LX ., '1 . ". 1' J... sou 0 0 s Lf 1"Tw bl JIM. .-,I rYL'l.S aonoon so noiiagkj I' Lllviff ff 3's'x SH manager... . ... ..W : f -f 15' H Sffgftwocs o soo 0 o nuonE"EfC:,f I1L,,1Ql,l.:.St Jokes .. .. . . .. Ke ns 2 '.,. 1.1153 a o Q u A eco YHStL."f1" A 12. ,r Alumni and Art mditor... ....Elaine Johnssn ff l:'..A! TQ'-' o o so O wx. F .J L.. 'i L? g' L ies . . . . . ..Larry N. nf.-- I' f' Hz -2 5,,fh.. nvnvwhvm- J ' W' gQQHif1ff I ' -E35QE3f5 Jwhmwq I fLvfwwwwj 4 .4 - . .Y ,,1Lwwwf.lfm Aimmm ,b ' Q dd Q OX WY xw v Wras rua INK UP LU UUV fu.8 Ydif r ivan ec 0 ll I V1 F 3 k neu U H v LOKElNS7o-MIL-gif ST JRE LM oil' Ca JL, CYEO mmf' 6 v 6 Q 'f Qic SQ Og' WL ST MW! QS QQQ In I ,5f' XVI! .5,XVL I 'w' ! Ffjivwnlj and 'Jew-+ve H E wif f3f'Y fr.t4GPPr1Cf5vfu'f' F511 Q If YfPT?ikttYS - 1 Euq j C .ffewafwclfv enable yx fm bun? I Y ' frifrfli of hi hav - ,fqf 5+ 9 1 tj d7L+ NVIV6. m Hpy-:- 9 fn' cr, Q A Tl If arf! M + B S + rl . E1 Q, ll S f' I J 'W' J Yvmvvmj-B rk cjunronfQ6, f1',,6,,' V ,,J,5, HS, RJ 'e,qPPdblfL I5 . V 5 WM.,-,-..-...,.-,h..---...,-...,. .-. ..-.. ..-..- --,...-..-.--.--.--..- --fM----4-----------------------r 1 1 x ' 1 xr of e Q Q 5 5 1 P Umm g E 0 'Of' 'uf' 9 W 3rd ! Cx i V CbY.'gQC+gl.k4fY4j K if F ' Q ri v I1 6 Llc tm? Yigj 3' 5 Y R. L411 V H 4118+ bflwrn gvxfh, are 4 WL HE Sprung iw f'3.,. 'Ag E bill' JCI M1145 FV 1 IRS xuxw , e Cu Q rn. PU? hr YK , : : I' J IW fvw t IS VY! tak OYJEYS for 'Lfrw VS! n fan ac 1.8 6 ' 2 LY 1 ' 5 5 S r LM re pr tj 5 51,'PUO Rnd Ingeru: R-M-m - - m M G . i L3 Q5 B + M ' EONDEF?LDw B Y E' 3 QSM JMOID gap N '4 F lu 11 MH 6 QVP bu VY! hu e rvn,n6,f+S any HVQS 0 es Pff Q, LUIS f ff! 6Cker5 r J Q 6 C DVQ Y GGY PP H4 vu G 6 L h s BY YV 19 X C 5 E5 J 0 GOVY1 WU O fQuu1K and S u WM Q Qruiaiie Serwce .TOCQUQS an Nous' Cdr O 696648 Our SYGQQ planf C69 3 5 0 Rav U Q l me vuaranleed 3crwCC I ' Siwwafh Thom Joni Jam e P q I PY!!! ce Sfov I N ,..,,, QA ,.-,--,,,.-,.,-,L -...--.........-.--::....h wr, tmxb i w h fo khankthe T. ol lx ft Sikonl Llilid 80 U 'NJ G I ,rffx ind Pafenh, fa-1 ik fwf- Gaa anfl O44 M in SS fill!!! nh qi U' kgwu 8 and BUHHYIIU HS dmrifmq fha Pdif . WG, xo t fc' CC fmie R ,J QCY' Ang you fV'lfL1f'. gufuff- Ldv- V an me have ann +,18 Sf. ,D'lY3C ,WPY2 'Pin lJC5+' 'nhale frfr f-CIGS: in food .A Se .CC merchandise Lfifk gow' Qur Vt sl , 3 1 A 2 C DQS' Lllnfh LS x Tuff, -nm V fi ca m f3 f4e 5, ' . L' FLY F ix I 4 Le? us upplq yo xl 9j P . 9 w 'Q R ffr ' bf' rj j , if J , ' pri., Y tw '- -Xrvl ' 5 , U , 5 , 1 , D , i Q - 7 'lt Y i xx! F V, Q Mt M jrhppw im f 2 Qw H Pfiwmflfv RAIL f ' Ii ,ar MPH F ff0Jf M9 Y 'lsr T4 f f NV My I' if N ffs XX -'-'N' f'-x fQF K 44, 3. J V Pqurxff Brusfw-5 5 'K . 2 1 W' .Q 'Y Wf 2 V ' ' N ' t ' l ' 'X K ., 5 ' mvnmh D ms QW Y Tfxfli R v'nl+HYH f A + i Z QNQ SFU . han V71 1 Q E f 1 f ' 4 1 il I X 2 A'-ix E J fm ,' 1' X L If Q -A rf g Y C K1 rl 51 5 --f . g 1 1 E HdrJ1f.i,ve QI 1 T I 1 , I Yx I YW! N. A A tri J!! X X 1 " , ' X f'N 'f X' i U rx x ' : ' ' V I L ' '1: ' l -, - W ! 'x l. 1 1 1' -H P , 1 " 4 ,gf WA , , -X 1 A A Q N1,: A+ VG 4 ,X 'xf Q 'Q' ' K , ,f 1 l , I N , tx V! ' ' Q ---l-+19 . . X 'f 5 I V15 s"g-'- --B--'ds' ff - sl x 5 - a , 1 Qfh 1 """"""" 5 ' jg ,ff .5 ' , f 5. 6-7 -e , 3 Qff-114' ' , , R -LJ ,nkkf-fyf 4 W! Hof- . , , f----. I . : ' 148519. 3095 4lYfji1f1yr7g.I W , 5 1 1-.......---- ww--- ..--,- .--N --.-, MW, .- NF- -..,-.---,-,,,-,,-,,.,.,,,,-M' 5 C fi, U'f C, EC T40 fxunnii FYYX +2 5 OC omsuc i ima Or fo W :MIL ,I 3 MQ UWPERI3 Cm E al YI U09 QCVCEH C OES JU1 VCV :Ed A JI' H VQCHQ QVGAEQ ff L i gm mf C 1 nd 5 'Gil 83611, gm tm, F' k ur, CJ Pie 'f k of LXIHIEGY x QJVH I-YI Alqarpe., M- ,, i , -. 1 ' E "f' Y 2 - - HQS, Y , R pc , d 1 'V 3 1 1 tj I Q9 - HS I Me S7111 6116575 IQ 1, L CANE! A I 3 7 1 1 H Um fx J 3 EJ Safiswfa hon Q ffv S 'N ,OU 9 L '+R Q x 11 I A I A YI Q K-ll , l P 1 B03 L51YvzP8Y'f.IV'1g'. 1 AW, - ,, ,, ,Y f -..VL H - .... , V, - -YJ,---- - I unc beer um Colm 5 H I GY Q 'f' 31 QJQQS 91fGX .J mea ljeax arlor 4. L 4 L ' 1 Val ? KX 15 X mx ,H Q .451 PM if fljjjl All I If :nA Hzxtal, 3 t I'7-illflgfl I 8 ' 1 Q-.--....i.-1-1 ..-.V.-- --T'---f---'---" - "" """'-"""""+"""' 1 1 'iff . 3 X K,-,'A 5 K, xf 9 . f , , 1 1 'f . Y If ' 2 ff., qw i . okh r L , I . j Af ,d iff'-' 1 gown 214121 MH1-"ff J a V 5 1 V ' F' , "', ' A CONE -,. KE 4h X! 4 A L A H W, ,w wf U Q Q f 1 1 r A A ., A ivy :J " f! '!f' LUWYfX- 1019i . O i Vg A Q - 'MMO 'rCc11f .Wm V 1Va4f f' TKT? ffl-+',,'M l5 X A ,Shy Cnlfx , - r Xul'A1iAv Y" fa Vs L f4LIL1l"l'E1 4' rw. Us-tlifj ' Y 1' , J1""+r, nvrml hav Nr' H 1 1 w M1 f A u fx f 3 f I CL Z' 7F1s',j'f3Q 9 5 I ' I I' , 'W' . X A


Suggestions in the Glenfield High School - Demon Yearbook (Glenfield, ND) collection:

Glenfield High School - Demon Yearbook (Glenfield, ND) online yearbook collection, 1959 Edition, Page 1

1959

Glenfield High School - Demon Yearbook (Glenfield, ND) online yearbook collection, 1939 Edition, Page 91

1939, pg 91

Glenfield High School - Demon Yearbook (Glenfield, ND) online yearbook collection, 1939 Edition, Page 85

1939, pg 85

Glenfield High School - Demon Yearbook (Glenfield, ND) online yearbook collection, 1939 Edition, Page 27

1939, pg 27

Glenfield High School - Demon Yearbook (Glenfield, ND) online yearbook collection, 1939 Edition, Page 19

1939, pg 19

Glenfield High School - Demon Yearbook (Glenfield, ND) online yearbook collection, 1939 Edition, Page 11

1939, pg 11

1985 Edition, online yearbooks, online annuals 1970 Edition, online yearbooks, online annuals 1972 Edition, online yearbooks, online annuals 1965 Edition, online yearbooks, online annuals 1983 Edition, online yearbooks, online annuals 1983 Edition, online yearbooks, online annuals
FIND FRIENDS AND CLASMATES GENEALOGY ARCHIVE REUNION PLANNING
Are you trying to find old school friends, old classmates, fellow servicemen or shipmates? Do you want to see past girlfriends or boyfriends? Relive homecoming, prom, graduation, and other moments on campus captured in yearbook pictures. Revisit your fraternity or sorority and see familiar places. See members of old school clubs and relive old times. Start your search today! Looking for old family members and relatives? Do you want to find pictures of parents or grandparents when they were in school? Want to find out what hairstyle was popular in the 1920s? E-Yearbook.com has a wealth of genealogy information spanning over a century for many schools with full text search. Use our online Genealogy Resource to uncover history quickly! Are you planning a reunion and need assistance? E-Yearbook.com can help you with scanning and providing access to yearbook images for promotional materials and activities. We can provide you with an electronic version of your yearbook that can assist you with reunion planning. E-Yearbook.com will also publish the yearbook images online for people to share and enjoy.