Girls High School - Yearbook (Reading, PA)

 - Class of 1916

Page 1 of 172

 

Girls High School - Yearbook (Reading, PA) online yearbook collection, 1916 Edition, Cover
CoverPage 6, 1916 Edition, Girls High School - Yearbook (Reading, PA) online yearbook collectionPage 7, 1916 Edition, Girls High School - Yearbook (Reading, PA) online yearbook collection
Pages 6 - 7

Page 10, 1916 Edition, Girls High School - Yearbook (Reading, PA) online yearbook collectionPage 11, 1916 Edition, Girls High School - Yearbook (Reading, PA) online yearbook collection
Pages 10 - 11

Page 14, 1916 Edition, Girls High School - Yearbook (Reading, PA) online yearbook collectionPage 15, 1916 Edition, Girls High School - Yearbook (Reading, PA) online yearbook collection
Pages 14 - 15

Page 8, 1916 Edition, Girls High School - Yearbook (Reading, PA) online yearbook collectionPage 9, 1916 Edition, Girls High School - Yearbook (Reading, PA) online yearbook collection
Pages 8 - 9
Page 12, 1916 Edition, Girls High School - Yearbook (Reading, PA) online yearbook collectionPage 13, 1916 Edition, Girls High School - Yearbook (Reading, PA) online yearbook collection
Pages 12 - 13
Page 16, 1916 Edition, Girls High School - Yearbook (Reading, PA) online yearbook collectionPage 17, 1916 Edition, Girls High School - Yearbook (Reading, PA) online yearbook collection
Pages 16 - 17

Text from Pages 1 - 172 of the 1916 volume:

EQ Te zarifgnnh as publshed MJ U19 Qllm M1515 H gh Schoolfo o 1 ecicl QP a June, l9l6 0 K-5 ' h S i "" W - 1 L r 1 R in , ennsweglv hid. LL11 H11 Al 4i'l1lIdI'h Illunuwr Ill 'i1JUII'II'IIIL1l1 uf what lu' 11 1: hum' inr Ihr 'rhuulh nf 4'lr.1h111g 'hr 1511111 'rhunl fm 0911111 hrhirmtr II11 Tl lt . '. '. E ' ' . L gk. A A 'U Uhr Qllnnu uflillli nf C, lf-, Q , ' Aa 5 'nlmu iPIIr JI ihumrh manxwr Iirrsrhrut nf Ihr 1Krahu1g Qfrhnnl Bxstrrrt ilrahtng Fa g . Q up Q A o Ah V . 0 . Q V- . in , . Year Book Commlttees CLASS OF 1916 AdV6I"lSlng Humgrous Lxtc-rary Ill Plcfure P rsonals Subscrlpt 011 ust ratlon K Photcvr pns I l l'! ...,, .X 1, lr' f. rQ Nrfwf r' KW + ',' -. In-K If Q K lf, fr ' IH' :K 1' I IM- ' -' Q-' SM-:'xw11 ILQM, TI' ,5 I4-.VK lttm U. lxrqw- '-,VN I4-'EW Ktltvt 'H' MSA ' Inv? YK llwll' ' IE.-V E'Vr:X - . I, X54-iw ' " I", X,'K'v' ' M' 'ww "f ' K, X5 xl-fi!" X1 5.5. 1' ' 'y' l' 7"' E' V ull? .Nllxzx " 1 'fi PM fl K Mfg rs my ' K' .Ibn V- I,-Amr' I INV' fy- N ilwf-I' K' XY. KU' ' K 'K f K 51 WHY' K XE4 Vw' lfzf ' 'lu H .I WW' ' MM' Ki, K',,1x V N K' '1 H K 'QK Q V, .f . ' and 1 In 4 Raw , xl' ' 'nf ,1 " F K IZ X-,hy 1 M, xg Klv 5. . :Q . ,. ,VNV Xl QI!! Klw' "w Xl S' ' 5 5.I'7i ' ' ' PV X. E711 V K V v 1 K m K r K +1-K N . , ,X . in gg ir ' ' 'Q Lx ' l ' ' 'I jf- ' 'r ' , ' K1 V' 1' 1 ' ':"" W4 K' Y: I h' X"4--Kfff' Kf il,,Qg- Mlss Mary H Mayer Prmclpfll ...R Mlss Charlotte Heckman Miss Florence B Beltenman X up Prmc1p.1l VICE Prmclpal I SQ G n h L. 2 , , 1' ,R . D I 9 , n' 5 if J Mass Johnston Mlss Hallock Mass Lawson Mass Shearer Mass Ancona Mxss Dumn Miss Deck W , ff J . H Miss Burr bw 's . f , S 4 Q. Mlss Sander Mlss Hergeshelmer Mlss Tyson M ss Dobbln Miss Medlar o Miss Holl Miss Doyle Mlss Fulton A' Qi f f f , 1 i. . . . u I , ,Q us. 'P' . f , s . 1 11 1 I . s I . - 1 , ' . N 155 N155 N155 N155 N 155 M155 N155 N 155 N 155 N155 11 155 'N 155 N155 N 155 N 155 IN 155 N 155 A1155 N1155 fl' MISS Swartz Mlss Ruth Mass Sllver 1: L1111t11 111111 V1 1 1 1111111111 11 1 11111 1111111 H 5 LL E 11 N1 S1 111 11 1 1115 1 111111 1: 111111115111 1 11 151 1111111 S11 1114 L11 1 1 11 N XXLL C1 I1 111111 11 H1 11111 1 1311 111 11 1 LL 1 111 1 111111 1 119 Du 1 1 lf 1 N11111 M H6101 11e111111 -XI111. N1 5116 11111 'U if C1111111111C111 13111161115 bC1e11ce fxdflll 111 M 1t111111 ltlC'5 111t111m1t11s Sc1111ce L11Q11b11 F111 1511 N11tl111111I1C5 1111111111 Sc1111c1 111511111 1411111511 111111111111111 1i11111111Q h11111s11 111111115111 81111111 1 QCICIICC L1t111 1511111511 1111511 Us V 1 ,N I X .rr 1 f . ,f-1. '1i': 1 ......................................................,, I 1 ': 1 1' 11" . i1t1 ' ...........................................,.............. l.:1ti11 .1"' F1111 111111 ............................................. ' Elm . T. 2111111 ......,..,............................ N 2 11" 1111 .. ...,................................................. . 1 1 2" "Q 8115" .1 '1111 ......................................................... 11 1 . ",, 1' '1 11"'N1z1'1: '. 1 J I1 .................,......................... F 11' ' E111 A. '14-C111 .........,............,............................... I 511' 11" .- '1 Q 'z " ...........................,............................... 1 1:1t11c111:1t1c5 1' Hel' I.. R111 .........,............................................ '. 1 1 z ' A I1' ' Rel: 1'. . 111:11 .....................................,.............. K' : , 1' '- 1 .1"' ,151 '- 111" '......,............,...................... " Ig' 11" 1-1111 :1 J. , 111: ...................................................... I 1 "1 1 ' 1 11" C111 .. Jxxk .........................,...,........................ ' 3" .1"' Evil" N. ,- ' 1111 ................................................ " 1' '1 1': 1-111: Q. 1111 ...................................................... A1 .1": Mil c 131111 ....................................................... 1 ' 1"'1.'t'1 . 515 ' 1 ............. ....................,... . 1', j" 1 1 I1 ' 1 ....,..............,........................... " 09111 Qihnm XP! IM Ji I I 1 Laura E Brvton l ' '11 U. wr' fihlxfx Il l"i,Tzi. EWQHI Xin: limi 'nimlw it. lhu U. wut LIXWK lim' thu Q.2:1':1L1 Nm. llhtlix .ciwxg Nm lunkix M' iiiqll. SX- 1':IEii.1x11 pm mu, l'.'lw..'d Qlmy KX! 1.-:N FC Iltlwk ill Mulb- Xt..i X ii 42.111 .ll".'LlA'.N Juli' Qlmx- lw,-.,i CMV wx XX'l1i14 .ui ilhl,-. Xfw: -A X-H lX'Q..11ti4 High, XX Q will Xlusll Mink ill NH: Xtwi "up 91.131 .llXX'.LAXN H Ximliling plmm XX up img 1".i,':' gipxn my lm iilfl 'Xl .-X lx'ip1l1I, Ht M Mig. gy-thqnyx my wgxu. inn .Amin ' qmmqi Lip Evllllgtmqj.. A ' xx ,X 'I Prmce Among Men LILI I: Ruiivetii ANY ut iii 1 mr s I tIL LIVI 1LLL w Or IL L L LL rm L ll L L I :Lis IL l L LL I L L IISNLL L NL L ' ' l l III IIIL L LNLL L I L K I L irm s L L L III L Q1 L ss N L l LLL L L L L Xlt IN l s N N t C X LTHNNL L L L g XILTL Ll IU C' LTII N X CILLI IIL IIN I L L I I U N 1 L L N Ill LN IQI L L L L X L II lllk L I IL I L L L Ll L L L L F N lCL L L ll- I LN L L I L L L IIIL Lllk ILLL t NLIIL L XI 'll 6 L lI'L L ll L s I I ILT blll' I ls L Ll s IN L I I L I I 1 IL Lll LIL N N L I L I I L LL ILL N H Illtl lll n N L L L I I I I L L L L X 1 L X II L N N L N U I N Ill IL ' N N IINL L L 1 UL L XL L L L L L s L LXR LLN N s LL X L ' L L I LLNN IN FL L L L NLlI N L I L L L L in L I I' L llllgl s ILLl L L L s ii L L,, I I L L LU NL ENL UQ L LN I I LLM N L N 1' L IIIIXILI Lll I I L L .UL L tti W O .NlilI"L '. fl . .' ', mit H' veztrs ztgti, L tle l tIerQ if I ' 4' 'I' 'I " ltl, tl 'r' ILLL it mightv laiiiytltirit, t'zim'l thr ugh tit th' 'zrrth fur its mr- velt ' iiziturzll l '1 utv. thi' tlzrv ll str:tii5"'r friiii ai tiireigil llllll 'r .-.' 'I th' ltittw iiitiuiitztiiis which 5'rveI :ts :L prttectitii tri its mhzhtz ts, 1 I l'5"iiIeLl iiit.v the vzllev. ll', tml, hztl heztrl Ht th' eh: tif its hill: :mt vziles, tml hzttl elim' frtim tztr, htipig that her' he miplt he free lrtiiii th' liztixigiiig' entre: which hzil surriuiiI'l his lit" iii th' grwit, 'ii' it ttiiliiig' wtirltl heviiitl thtise hztrrier ritl,j'ey he hlltl SH 1tl"Qg'tI. -Th' lztst rzrvs til th' s'tti1ig' stm " ' f"'ltIii,' th west' ere he reit l ' l' l'g"l- wzills tit' th' rtiwztl 'itv. All tlztt gltri Lis bummer tlzty he l:1LI teztstetl his eves tiii sights tit' such ltiv'liiies.3 thzit he hzrtl mztiiv 'ii ezit 'lt his hreztth iii hewilI'rm 'iit, :till L'LiiitIer'LI it' this were iitit it ver' zrhle i:""l:tiitI. Yet th' ltisw tuple, litlmriiig iii th' wzirm stm-lit ti'lIs, haitl Qiv'i it all am iiir tit r':ilitv :mt their hztppv stiiigfs, th' exp egsitiii tit' the pez ' thzit tilleLI their h'1rrts, hzil ctiiitirmetl the truth tit the iizime 'lich th hzltl ..,.iv 'ii tri their etitiiitrv, the l.1i1iLI ttf lirtvtherlv l,t ve. 'llh' impressiwiis tit' the Llziv were still fr 'sh iii the miiitl tit' the wezirv trziveller :ts he salt thztt iiijlit iii the great, Ctitwl hull tit' the iiiii 1 I ' 'I 'ii Ctiiiverszttitiii with his h ist, zi " 'rzihli 'l't -h'1 IeI lllll. 'l'h' gpirit tit' pezlee which llIlLl tilletl :ill iiztture hztLI 'ztl ' ' 1r'5eLI him. ll' wultl ii--t etimprelieiitl this tlistiiietitiii trtmi the wtirltl tit' mam in whieh he hzttl il '-,'. 'atv' l' 'eI. l'ei'l:1ps his etiiiipztiiitiii wtiultl extlztiii it, Sztllv' the tiltler mari sh :tilt his l '1tLI. h"' it w:is init ever thu:," he .i:tiI. "Yezi's zrqti, wh'ii l rats ut ll mere vvtiutli, the king" per"i "I thztt hig pe ple, iii the lt't Lliiii us LHLICS tit' life, hzltl lti.t si "ht tit' the sigiiiliezliiee tit' the iigtm' tit' th 'ir eta mtry, mtl he teitretl lest their petty' tltizvrels sht ultl lreel iiiteriiztl strife. lliiw tri meet th' lllI"1lIlllllI.Q tliiiiyer he Liitl iitit lm iw, fm' he reiillzetl that iii- it-vztl mzmlztte etiultl ever elizmgfe the hezirts tit' 1'ii. "lint thi: wit' IIHI th' iviily Liueititiii thztt tr tilletl hi! iiiLI. 'Ill 're was :iii ither, itiQt fis iiiiptwtgriit, itiit :is tlittieult tri at gwer, ll' hill IIIC Ll.1j'ht'r, at ltr"ly, g-iltleii-ligtiretl, lvlti'-'yetl littl' mztileli, th' itat tit' hig lit'-. Ni ' priii"q tri-m t't-ieiyii lgiiitlg were egigerlv 5"lLllIf" hi: etiiirt, etch iitipiiiyf tri wiii th' l'e:iiitit'ul iriii"gg as lil l' iIe. As fm' th' littl' l.tLIv h'rg' ', gh' tIisLI:ii1'.I ev'i'L tiiie tit' th'm, xml iiiwztrtllv v wetl thzit the wtitld iieve, never l'give her r-iyitl f:tthei"s IL' gIim. Thu: lll1lIICIiS erm- tlm' imtil tm' Llziv th're :trriveLI :iiitith'r Quit- ', whit, hv hij peig iigrl ClIl.I'1I, 'liztiijfetl the ' uri' -it' "rits, But ztlthti tfli he ttvtml tztviir iii the L5.'Q of he iriiiwt, he war: ctiltllv receivel hv hig rivals, m r' "'t'ul iii' tl :ti he, whit s-with mittle it clear t-1 the LLILI king' thztt, shtvulLI he et s'iit t-1 the mgtteh, it w-riiltl iitit he gr very tIitli'ult mutter ter uiiv time ti' lem to lead armed bands agarnst thrs farr land and destrox rts beautres Q dar after dax the krng delaxed hrs deersron w hrle the prrnce fretted and tae prrnce almost desparred It was well that he drd not entrrelx grxe up hope tor one nrght a xouderful plan suggested rtselt to the prrncess father The next dat he announced to the assembled prrnces that thex themselxes qhould decrde who should have hrs daughter Exactlx one tear from that dat she should be grven to hrm who had done the greatest deed for the upburldrng of the krrrgdom And lookrng down upon the etger thoughttul face of the favored one the krng smrled a wrse lrttle smrle whrch no one but the prrncess saw no even she drd not understand Then the natronal actrvrtres took on 1 new tspect Most of the torergn prrnces were drsplaxrn a zell thlt mtde etelt one of the rnhtbrttnts o the ltnd w Olldel' lhex were spendrn grert fortunes upon the work w Inch erch felt would be greater than that of rnx of llc o 1erS But one of the Pompanx was performrn hrs chosen ttsk rn 1 ftr drtlerent mtnner from the rest Hrs greatest e ources lu rn hs own keen rntellect ns pawer of perceptron Wrselx he worked among us quretlx he carrred on hrs drfircult undertakrng The people drd not recognrze hrm as one of the urd talked wrth the hrghest or the lowest subrect rn the land wrth the srme thoughtful w rnnrng manner drsplayrng rn lns rntercourse w rth all a sprrrt of frrendlrness that qurte drsarmed the most prerudrced and self centered Fotallx unconscrous of the powerful rnfluence to change the trend of therr rves whrch lax behrnd hrs quret words thex loved hrm for hrmself and therr regard for hrm became the trrst common tre that had ever unrted therr lrves And as the year drew to a close the old krng s heart glowed w rth prrde and satrsfactron rn the favored prrnce At last the great day came and the prrncess loveher than ever before took her seat besrde her father and anxrouslx aw arted the moment that should decrde her fate The people of the land eagerlx thronged the great castle hall Rrch and poor alrke w ere there keenlx desrrous of knowrng who therr future ruler would be Of all that mrghtx companx the krng alone x s calm for he had watched and knew Gravelx he lrstened to the rrval prrnces as thex told of therr achrevements Some had burlt great hrghwaxs rf rnter ourse wrth other natrons hrrdges and burldrngs others had warrous wars changed the commercral standard of the krngdom each felt that he had done the best At last all had been heard save one Slowlx the last prrnce stepped forward Hrs thoughtful exes swept the tssernbled companx before hrm A prrnce' The murmured surprrse of the people dred down rnto expectant sr ence hat was he gorn to sax thex wondered lhen hrs srm e quret words rang clear and true through the htll O Krng he sard and warn hrs exes dwelt upon the lllpllk faces ot the people I have not added to but taken from thx krngdom l hlve blnrshed the Sprrrt ot Drscontent And the old Krng smrled whrle the shout of lns subjects hrrled the future 10 L' , . . ' . e. eo . ' 1 -' -I as V V I I bb r ' . K e e rr V V ' ' ' -' V ' 'Y .V 1 V .. , . . ' ' ' x- 7 A I Q A' C ' x kk . . I A 7 . 1 1 v Y V ' . . . . V 3 1 . 4 1- .' ' V - L x ' A ' , K v ' s 2. ' . rr ' ' ' ' ' - . V V - 1 L 1 1 L . f 1 ' 1. " A' ' r 'g fr' 'z ' ' 'V ' r ' g . . . 1 v' l 1 tl X . f ' U K V 'VK ' ' 1-- ' 1 I ' 'x 1 I x . A r s z ' r' ' ' X , l ' . - ip l -. , K L. ' 'V l , e K.. T L rrval prrnces. Fo them he was srmply a youthful stranger who worked I K . . ' 1, v Y - 1 ' ' -Y C L,- . 1 , s 1 . . . 4, ' 1 V . ri . , ' ' Y 1 i , " 1 71 A . L h Y . ' v . l V ' 1 . , ' - . 1 - F K L ya , L V I ,' C V ' ' s L 1 , , 1 , , rn .I ,l , .x 't I t 7' . H -V 1 n 1 . C Q KA V v . C 1 A . I r ' - - V f 1 . ' ' X , , - Q V Y , fa . . l . NV 1 . K g .J F , pl Y ' V 1 . , A ' . r ' 1 ' v 1v r ' f- ' ' V V . V ' g ' 1 151 . 1 . 1 I , 1 1 . ,' - , , ' ' ' ' ' ' 1 v f - x . 1 1 e . A - . i 1 Y . . . I. V 1 l K LII N L 'WWA THE BUBBLE L 1 1 N L V L Il I H A Lachman V 1 I W-lp, Llilkilxif' VUSHQJ Qmlglmmgxi in th 31CLlI'lr md rfwmm 111:11 .111 l II IQ gwlzlqzmlxm-:xt lux tillgj Un livgx yi thu pqfwplr ll1I'I1LlQ'l1IvL1I th- 1'c.mIm Hu- NJ mm: tiliiximd hix Nf'1lAj.'. 'l'hf1u4lmullj. .lv wifil gal' ggmcd 1 1 My thc night. 'lfmcrp I'-Atv nmdi In lumix in lhix IALLHJ fn' ESrwthcr'lj,' lmwc. TW' XM X R VIA, Q XXVM1 lx Hint in tllg mizj, lulxlwlu lx N111 M-1 wr' lx il l1wul'Ic' lx ix lmlgixhip, ix it q.x1'qF 'limi tw mp ix pi'tmu,1 tl1:1'c. I M64 .ml infra tlmq pilgrim-+111 tmiux. 'lhix ix :uf gluing IR-r' Mir' yung xmidx' .NX.1Q,f1g1j Hag vixwlm Lqllx Ill: ZHIIINI' IMI tw, iw IQ.1E', lin' lwrlwixic VLIINK, 12 In Our Idle Moments ducatlon ln Colonlal and Revolutlonary IIIICS D A R PRIZE ESSAY X S 1 L ll L L L L N 1 L 1 ,Lx 11 x 11 Ill K K L 1 L 1 L L 11 L 11L L " 1 " 11111 N L L L L L 1 K L 1 IXI 1 LYN X L L L 1 ' L N N L L X L L N l11L 1 N L 1 11 L L N L L 111 1 11L N L L L L L N l L L L 1 1 L L LL L L X 1 L L QS 11111 L L 1 L X Ll 1 1 L 1LL L '11L 1 L 1 1 L 1 L 1 1X LN ILLTN 11 11111 L L LX l 1 11 N CCLQN 11 NN LI11 L N 1111 L11ll LLL Ll1N L 1 L 111411x L L1 L 1 1L F1 N N L L L L1 1 NIL L L11 1L1 lllg L ll 1 LV NN L 1111N L1 LNNL L NL 1 1111 L L1 L L l1lL 1 1 111 111 'N LL 1 L LXINIL 1 Lx L L I I N 11L 11 1 L x LN111 N 1 L L XXLL L LLLX 1 A LL111 1L N ,Y 1 x L 11111 111r1N1LL 11 1 1 L 1 L 1 L L L1 L11 LL.L1L 11111 L 1 L L CFL 1 ' N. LLL 1L L 1 1 O l I 9 O E. 111 '+f' 111111 .iI111111 1' 111'1j1X'I'1CJN ix .1 l111Q111f1 1111111.111111111 511115 41--1111'1111 L1'111c11 111- 51:1 c1111'c 1117 21111 1111111111 11 111111111.11L-11 111111 11111 '11'111'111f, 111 111: c1111L-11 111c 111'-11111,-' 11111:- 111' 21 11c11111L- 4111 111,-111 111111 1111111c '11-111s. 11111 1111'-.1 115, 111' 11 sc 11111 11111 111111111111111 111' 1'111111L111111111s 111. 1111' 1'c1111111c 11.'-1'L- 11111, 1111' 111- '1111 1111 - 1111 S11 ,511-111 11 511111-1111, 11111. 115 111:1 S1 1111. 11111 111111111 1lS1l, '1'1 111'11111111e1111:c Q11111L- L111'1' 111111111 -1, 1111111111111c111c11111111111111 115 11-1-111111 1111.'1111111. 11 15 true 111111 uL111Q11111111 '1.- 1 '11s 11111 111- 11151 c111151de1'11111111 111. 1111' Q1'1g1"111 1A.1111' Q, X'11x11 111cj. 111111cL1 '111 111L-sc 111111 11111 1111g1111x1'11 S11'114C5. X11 111 1111: 111- 1irg1 1111111g-'111 11115 111111 111- Q11-11-1' 111411111 s111'11j1'c 111-11 111111 11'l1.'1S,-1 1 11111 11111 ll Q11-111-1, 1111 11 11 111-, 111- L1cJ11'- 1117 CY"I'1 11Cil1'1. X111 11z1cL' c1111 Sc1111111s, f1l'11 215 111-1 111111 11-11 111 l11'11' 111111c111111L1, 1111L'L- 11111 111 111- .111111 11'11c1j,-sc1111L-1'L-1 11-111.-1111-1115, 111111511 L11 1111s111' S11'1Y111AQ 111 Q1111111s11 Ll g'1Vx1.11111'111, 11111-1' 11'111L11 111' C1111111'Q11 1111 111- 1111111111-111-11c I111A"'11 -1'-1' 1111--3 1 111111 11111 111111'111'L1? 11111, 11111-11 1111- 1'-1,-11111-1 P1A111'111S 111111 1 --11 5--1111 .1 1 11- 1111111- 1-111 511111511 1.'c11 -S11 111'q11L-11, 111C 111111115 1111 111'.'Q C111-11 1-1111111 Q 1 111c 1111111111 1111'11L-L1 ' 11c11111-11. 111 11115 11-1' 11lS1i 111- L-w11111's1'11g 11. Q11 -,gf 1 s g1- 111- QL111-11111111. '1'11ig 12151L 111- 1,11 111114 s'1 11s 111111 c1111-51 -S 11:11s 111 1111 11lxl1.' i111 -1151. l11'. ,X 1 ff 111g 11111111 1111f111'1L-s 111 11L- 11111-111 mc ',1.' L15 111L- 1111 111' 1:1L'1 -11 1111L1 111111ks. 111g L11111:111tj, 111, sL-L'111'111q 111511'11C1'11.S 1111s 1111-1 111 111.1111 11'111's. YQ -' 1111c11 1110 11111's1111 111511 SL-1'1'L-11 111' L111111111111f1L-11 111 11111L-1' L'11f-s '111- 11111 111- 5x11111111111S1C1. C1l1'1'1111Q 1111 S1 111: 1 1'11 11'111L- L14 11111111'111g 111' 51111k1l11Q111.QA 11'11'1- lc 11 A-111. XY- 111111 L111 111-L1111l 1LL- 1117 111L- SL-1L-c1111.-11 111' 1'-11'1f111111111, N- .' 111l1111Q1111'C, 11'111L11 11c11111f 1115 1'111117'1'111xQ' 115 111: 1111111-N 111' 111- sc1111111- 151-': "111 11c1 11s 11 Q111111 111 -.'1'1- 11"L'1Al 111 .-1'1'L- S11l11l11111SL'51 111 11-1111 t11L- Q11 ' 4111 S1111L1115vS: 111 11g 111L- Q-1'111'L-sg 111 1'111Q 111L- 11L-11 1111' 111l1111C '1:111'f11111g 111 1.1kc '1i111f"C 111. 111L- sg1111111, 11111 111 111-1'1'111'111 11111L-1' 11gc11s11111111 11 1V-sf' '1'11L- 11161-L 11' 11111145 111s11 111111 111 11L- Q1 11- 1cL1 111111, 1111111115111 1111: 1141111 11.1, 11s 11111 511 SC1'1l1l.f 111 the C111111111111 111111 L-1-111-1111111. sL'1111111s L15 111 1111- 511111-QL-s, 11'11L11 1,1."1'c s111'111Aqi11.Q' 111111 -.1'1 '11L'L'. 'I'11L- 11111111111q 111 1l111'1'111'L1 111111 Hv111L' 11111 115115 111111c 1111ss1111L- 111 c111111'11111111111s 111- 1111 1111111 111L- 111'11111L- 1111111111-S 111' 1c111' -L1 1c11. 111 111LL- 111111111L-1' 111Ll'11 11111L'1- SC11'11115 ',1,1 1-1'L- 11---1111. 11-51' c 111L- 11111111 L11111c11111c5, sc111111f '1'-1'L- L-s1.11111s11.-11. 11111 111- 111111 .1 11111114011 L1iI1c1'L-11c1- 1-L-1 '--11 111-11' s11"--A 111 Xw: E11q11111L1 11i1L1 111: Q1111111L-5 l111:11L N'x.1'111L11 1:1111111c1'11 1."Q1l 11.1. 111: sc1111111s111'111L- 11111111.-11511-1'11Q11 ics 111 '31--1 11-1113, 1.111115 1.1 1113 Q'-1111111 l111L1 51111113111 SQ11!L-112.-1115 111'-1' 1'-1' ft- 1J"1c11 1.1.1 cs. 11115 .1111Q1'L-11'.- 11115 111151 11k:1g 1111 111 1111- 1'.1C1 111111 1116 1311- 11111'111Q5 '-1L-10 1111113 '-.'1,1c1j. .'L111"1"x1 1111111 111: 1,'11'11'x1-. S11 11-- find New England forging ahead in the establishment of both public schools and colleges As earlx as 1640 uc find that a free school had been estab lished in Salem of the Massachusetts Bax Colonx ln 1647 or even earlier both Boston and Cambridge had their public schools Verx soon everl ironnsing little settlement had its school and not long after the state adopted a sxstem of public schooling A bill passed in 1647 provided for the establishment of common and grammar schools in everx ton nship Turning again to the remaining colonies ue max readily see that the progress of education was here less sw 1ft New York had no sxstem of public schooling until 1760 The schools of Pennsylvania and New Jersey were mostlv parish schools under the control of the Presbvterians and Quakers These schools however were partiallx successful ln fact it is said Considering the mass of immigrants their efforts were crowned with success In Marx land slaves vtere sold as teachers Virginia s scattered settlements prevented the establishment of 1 public sxstem and farther south than this ue do not hear of ani attempts which had been made to found public schools This does not mean that the sons of the southern planters xx ere not educated for thev were usuallx sent to the famous old schools of England At this time our own colleges w re bemg established and were speedilw developing into favor Harvard vias founded in 1638 bv Reverend John H rvard who gave half his estate and manv of his books William and xi as the pride of the Virginians and to it thev devoted the funds whch hitherto had been unsuccessfullx emploxed in the establishment of public schools Eight xears after the founding of William and Marv ten clergl men held a conference at Savbrook mth mtent1on to establish a college there Through their contributions of books and monev this is as made possible the following vear Elihu Yale was the most important patron of this college and from him it received its name ln 1717 Yale was moved tc New Haven Connecticut the birthplace of its patron Another famous college of the dav is as Kings College now Columbia Universitx which was established in 1750 The courses of education offered bv these colleges were not verx advanced and were greatly influenced bv religious feeling The branches taught were not as mam as those in a high school course of todax There x ere no schools of medicine or lan and the phvslcian and laxx ver in ere lightlx esteemed The sole obiect of most of the colleges was to train the xouth in the old doctrine of the church ln the common schools there xi as the same strong religious element and here too we find the studies not at all advanced ln the Dutch settlements in particular the clergxmen xx ere also the masters of the schools And this method was not without its advantages for should xou on a Sundax hear the master in his statelx robes hurl doun his fierx xx arnmgs from the pulpit far above your head you would surelx go to school the next dai in a meeker and more passive frame of mind lest some of that brimstone fall on wou or Cven a worse punishment the birchrod The branches taught in these 14 y V ra . . l L it-. .vs -4 ' u ' ct L . ' V , ' .77 ' . . I I l n V -I n a Q 6: I a Q . , , J . . . A . . 7. ,, ,- V . . . , -V I . c ' V ' . 7 U . . . S g . . . 7 Mary College was founded at Williamsburg, Virginia in 1692. This college I . . . . . .. Y v . 7 . a . . 1 .. ' ,1 I V lj iv' V 1 ' ' If f rv I v Y - r Q . Y - . V . 1 x .uv ' . , . ' ' V I 1 w ' V . 4 v - K , F ! . ,V 1 , , A, - V ,i , V 1 sc ools xxer ex1 1 l1xs x1ere t1111ht spelhng readlnq xxrltlnz '1n1 tc1st111g 'ICCULllll lt xx 15 11ot co11s1dered llt.CCSblTX to trouhle tl1e lWT'llllb o tl1e fe111111111e ele111e11t xx1tl1 111ore tl1111 s1ell111g re1d1nQ, 111d prohahlx 1 l1ttle Xkfltlll' F111cx xxorle 111d cookrne xx ere CUIlSldLlLd hx f1r the n1ore necess1rx 1ccon1pl1sh111ents Curls XXeIe tr1111ed to he useful XXIVCS 111d mothers of tl1e conung QCl'lLl"ltll'JIl lh1s tr1111111g xxas 111deed 11ecess1rx for tl1e countrx x1.1s soon t0 meet 1 cr1s1s upon xx 11cl1 tl l1l111ce mf tl1e llltlllll S tuture exlstence hung IC Rexolut1on1rx XX 1r loomed LIP llefwft. tl1e f1ces ot 111 e1r11est resolute people 111d tl1re1te11e1l destructlon to tl1e xerx tou11d1t1o11s ot tl1e Iltlllle structure of e qoxernment x1l11cl1 tl1ex xxere ereetlng I11 1715 tl1e fl'1n1es of x1.r l olee torth lll 1ll tl1e1r l'lnlLlllQ t111x 1nd tl1re1te11ed to devour tl1e n1t1on as 1 xx l1ole But though tr1e1l Ill tl1e dre1d furn1ce of tl1e xvh1te l1ot Gres of N1V1Qe xnar tl1ese p1tr1ots o11r mcestors c1111e torth hravelx he.1r111Q the llllllldl' ot hhertx 'Vle11S souls llltl x1orl1s l11d stood tl1e test, tl1e 11.1t1on had proven 1tself xx ortl1x M1sfort11ne l11d llllltdd these sc1ttered lW.l1lxS of colomsts 111d the deslre tor hhertx had xx elded them together Ill 111 1ln1ost u11h1e1k1hle u111o11 Each 1111111 s thoughts tl1e11 centered 111 tl1e progress of 1 countrx, l11s verx oxx I1 lt IS 111tur1l tl11t 111 such 1 t11r111o1l 111d re1d111stn1ent of 11111rs 1 puhl1c SCl1o11l s1 stem 111d the progress of the h1gher se1ts or le trnmg should he overlooleed TOI the moment 11t noxx xx l1e11 the 111t1o11 ll'tX1IlQ recovered from tl1e terrors ot xx 1r loolxel Q lll e 1111 1 lt ftllllle d111o11s 111 declded need o lIllPf0VelllLllt lhe Pl.llWllC school sxstem, to e s11re h1d proqressed to le xtent 11t le 111 llllgelllell ot these sc1oos x'1s 1 1 structors ot t1e NLNJH e e xe sexe e the dlNClPl e 1f 1 s 1 rs 1 Ktlllle ClSe 'FL ll1e eolleges 111 lllt seem tx 111ere1se r111dl1 Ill '1tlellLllllC6 l1e 1111n1he1 ot studen s lll Ile eflduiltlllg c uses ot 1 tl1e co eqes together xx ls se1reelx 111ore th1n 11 ot 1 smgle 11111xers1tx ot od1x Ll t1ese 111 s 11 ere no 1s111Q, tor XXI 1 th1s nexx f 1ertx .me 1 ress xx 11c1 o1e bet Pu11c schools xx ere eSt1l l1sl1ed 1ll over tl1e Umted 9t1tes lhe colleges flo11r1sl1ed 1 ex1 schools of I116dlClI1e 111d l1xx sprmg LIP 1ll oxer tl1e co1111trx l11 1ct er1c1 ll1Xe excellel CSleCllllX 111 1 lel 111 1 tl1e PLIW 111ers ot our 1re1 st1 esmen e 1 1 lNllll 1111 1111 euleqe 1ot een 111 lI'l ll r llel tor 11111 no 1 Illell XXll11NL eloque eh e 111 Qoxelnme ell 1 IN ewe Xer D C e X e e' e 11 N 1 LN U11 m111x other Tlmutlx orttors llld x1r1ter 1 so xxe co111e to t1e c1nclus1on t11t 6111671111111 lll t1e lax of o e 1tl1er x11s Ll 1s x11 1 oree 1 1 1 oe. X 1 1o11 rt xxe shou 11xe been 1111 1hle to l1x cl11111 to t1e Qrelt Cdl.lkflIl0Il'll sxstem th1t lb ours to1a1 XX1th 1t IQ the h1se xxe 1re erectmq 1 1111qhtx 111on11n1e11t to XXlQeOI'Il to ax Xe 1 1 no 1 1 XXUII er 1 t1e T1 er sox1 Nroeress or edue1t1on rn the e1rlx 11111 of the ll'1tlOIl lustorx XXe 1ppree11te tl1e untrrmg enor s lo xh ' e f' '. Tle 11-p ' 1 1 - 'L ' 'U 1 1 l A I ' K. K Sm' .l -' 1 1 1 -I 'V -1 1' ' T . . x i X '. X I pl . I1 . K L I 1 'ef' 'l' le 1. 1 ' 1 ' 1 ' ' A ' 1 ' ' Tl 2 V ' 4 - 'Z e s 1 1 1 2 ' I 12 , 1 I xr- , 1 ' ' 2 1' K V ' K1 ' --1, I I x 1 ' vt: I K ' 'y X . It 1, Y kj I L ,M ,+, cl 3 3 - ' 1 f ' k , 1 , , K I , 3 ' 1 V .A , .1 s r r K K -1. K , A Q 1 X k. 1 H' -l ' . ' 1 . Ig V ,V . 1 1 I ' , l 1' K- 1 ' 1 , A '. , '11 z1t'f1' to th1 Celllifilfl cf tl1e youth, ' ' l co11- ., x . 1. X H f. X X . ,, X . J hx 1, 1 K' son 1 ex ' , h tl 1 1 ' t ' ' l lx ' lUX' 11t t'z1ult. The i11 5 ' l 1 fl 'l xvrr' often 'rx' Q "'r' lll 1 'Q ' lll' 1 th' Qchrla Zllll, i11 ,i 1 1:15, l 1t:1l. " ' ' ll 1 H 1' 1 11' . ' 1 . 'l' ' 1' I te' lx 32. 'g' lz: ' 'zll ' ll'j" 5' '15 "1 1 . tl.t I -' 't I3 t lf'-fa lt' ' ' t lz t' K f "tl ' ' er:1 o lil 1 Q C1 1 1 prog "5 'l' l h 'I all xf1TC it. ll' V 11 1 2 -, ' I 1 ' 1 x K sm " s :As ' 1 I Am- ' 1 1 '1 1 1, 11 'z Q' ' one lrfu rl of l-t"2lllll"-- 1 llic 1111. ' 'g lZtf1t ' 1. 'l'h - to'l of est. hl':l' scl 1lsz 1 1 l yes has 1. h 1 ' ' x'z1i11, f1 't l 1 s h o ffl t A tl .nx hl1 ' , ' .T ' 1 'nt spee' :111d tierx' pen have 1111111 much for the glory of o -R' xnt. M1 s'1ch :S tl1 x'1 e l:1tri la ll'11r ', lJg111i'l XX'1lst'r, 'l'h 111:15 .l1tT'r5o11, 1 l . f ' 'z 3 1 Q 1 1 ' ' s. Alll Q '1 ' lf 1 4' lz l . ' ' l 1 U' ur for f. s '13 j st . "t.l 1 f " .s 't 's t l1x'. X"tl t ' ' 3 ld l.' 1 1 1' l '.' . Q-'Il . 's 5 1 ,. . lv LN , 2 I . pt .K D, I ,vi ed.: X' lr t.t1ll ' d .tl .th 3l'1 5: ' ' 1 t' zu: . ' 's 'Q ' 1 "1 ' ' ' y' ' t +99 THE VIOLFT 111 1 N11 V111 lk N111 1 11 Hx K g L L I 11 Hilda Clarke 1 11111 1' 1 11ll1111f111111'111'1'1'1'1111l1.1, 11 ' 1112 1i1.111 11. 11511 11111 1 1111 1111'111 1,1111 1'i.1 1.151111 X111 "'. 111 '31 131 111115111 111111 11 1 1111 11111111111111 111111111 1111? 11111g1111111111i11 111111111-. 1111' 11111-..1111. KJ-59 XY1' 11 111111411111 1111'1111!Q11 11111 t11'111111w111111 11111, 1 1.111 Ll 11111111c11 1111 11111 111111: .1 1 11118 541 111111 w '111 .11111 s11j1, '1L11Ll1 11v111'j1' 11 1 Q '1 111111 111 11155 11L'1' 1111. 1 X1111111L'1 111111 1111 '1111 111 11118 111111111111 111111 1 111111111111 111 111.1 11111' 1111'111'j.w 11111111 .1111 LIN 11111 11111111141 1111111111 1 111111 11111. 11 1.11 11111 1111111 x'111111. .1 -Q-Q4 OI 0. .' Num X ...HE ldl1'1 ut L I S 5 Af-,Q Q. -MK Lhss Motto Ad astra pu' aspura Class lqlowgr Thg Larkspur Class Colors Blue and WVhlL X rf " f 'W-E V An li fx' ., xl I -M 'r x x ' .-.21 'lg' f --J 513221, "2-155 7 -255-55 , ll as 9 Agn 1. -V -Y . J ,,7,f,, ...,..N'NA'll1 . , .. .. W-lXEl'l N XX Il l ,, ., ..l l.l'V4 Xxx 'Ulll if ' u7,'f'Q,-ff' Vf' 'gf , , 'E -1 if i 1 V 1, 1 - A Mlnam Acker I d 1 LL K mv Ll N 1 L lbll L Esther Caroline Alrhart Lllllllllllllll 1111 Ruth Albert IS m IC beu 1 IQ L K lm SllLll 1 Ela R Angstadt X lx IHLII My llttle, but Saw xx ood. 18 Alice C Barnes L Clllg WL, lll lllllxd XIX l lllk XXI Helen Barber ll 5 tw 1L Hut 1111611 S11 Nflllb She grmx 111 eel Manon E Brumbach Ill lx 1 Laura E Britton lieu llttle M155 Br: on Her ue: allllClllQ mth fun She ll 11ex er Ntop huqhmg XX 11.11 :mu Nhex begun IW Hilda C W Clarke LV U Marian Ruth Cleaver ld the xxolld blldc Rebecca Cohn N Luo ut note sl xm xxlll unlx xx rut im s Mary Darlington L lnmks 111 ' ' ' in thg ' ' . Lu Xvllll 1 x LlLllLl'l10tLS sn num And tvpewrxtes wlth mcredlble speed Helen H Day rxxnlnlx x lmgrub edu lx Josephine B Delany Dorothy E Deppen llltL L run Mary Dlener W L WL 'L 0 Q Ull utmn, - If 91 Ou zit, vl1 HI" th- zu' with: 5 gg? . HO, I f-llI'g'Ut, but V11 du il I14m'." llllil' ' tricks in littl' m. R "To lc m'rry l'st lxc m's yuug fur, t wwf I pau wcrc lmru in '1 IIICITF' 1 wur. ' I Carolyn E Dotts C. L L L S. L X Mabel A Drexbelbls 1 d lll 1 t n Ann Duvall Wxth axes lllurm 13 Mrk Kathryn R Encly L tl L un' P2 Manan Wagner Fehr erx 111 1 ll Q Susan E Fuck L xlnlkx x X N L tl f KLN 1 C 1111 111 llllll Jenme R Esterly Ll RL ll 1 1111 lm gr llll L Mmam S Fehr It S1111 111 Q lllk 1111 Z? .ull'l li" ther puuplc, 1111 11' wsu, xtt' 1111ly fl li '11 1' one thinks I need :1 v:1c:11i1111 U1-11 tx lk' 1.11 - A, 'ASw't' 11s ll :lx luv, shr ' :1. z D' '1:1111." 4 I ,1- Q . S111 5 'lr ':1li:111tl.', doc: shf I1 1? 3 111 HWCTC 1 I1 1 ' 1 11111." , V , , A as 4 15 XX lSdOlll Helen Anna Flsher L 5 blfmll L A' 1l1ls.ll1XXll x L 0 Anna K B Flatt L XXIN X 5 XX Alma Frey L L m U1tLIll1LlI'll th 1111 lux 1 X 1 N ,.-" X N Alma L Fries un uctunn wuth 1 xx XL lr 4 13011 ' ' cy"S1'un11iu mor will jflccg Bm 'x V1 ' c-'cs :wc thx cy " tlu'111c. ifixx x Shx "igfg'lcs vhcn xhc ':1lks, -A And lqigjqlcs when she talks. I luvx to work, 111111114 :mi twil, A 1 'X c 'd 'ffll nil. Y A i 3 " 1 1 R " Q' gr 'ull lujfxilc. I V,- 7E .5 E Z 2 Pearl A Frobey A lvubnmss LL1LlClY.lHll ls LUPIIUIIIIL. frudoxn Margaret R Fry ll g A , x 51 L ' ' 'inf ll' g mr uitxr 'ul f1'iLmllim3: yi u H sun to rind tn . D Mamie Frltz Shy hflth 1 plusmt look mud mtuu rldl ltw mmm ur 'vs Elnzabeth M Fry An 'lI'Ch1LOlllQlbt Ill n r th lt xull nut mL n 25 Anna C Grlng x lily Lt Lvux one mto 1 HL May Heydt uthiu tm the wry Ruth Pauline Gartmann m the Helen G Helm She liuahs 1nd blushes But sus ne er fl word Helen Hiller ll lm merrx md e tor l1lLV lt llls,tNldX Clfeb for e ll clre fur I1lLVL Dorothy M Kachlme And cloudx C'1re hls otten took A eutle lt lmx Smile reflected from thx look Emily A Kalbacl Whit lb lzmnlx lxlllwclx nude uf Qumr 'md spnce md everxthme ls th lt what l'IllllX 5 m'1de o 3 Frances Kase Frfmc X doesnt mme to bcmmwl nrt to ubex ru e n Lg llh 1 L L N Uk Z7 INCL. If 1 I' 1 fr1e, I'l1 he sad 1 xl mdyg 11 U' 1 1' mx, Y I' 1 1 ft My. trx I v 4' x ' .H N ., . . ff! , '. 1 " X 1 ' ' -" ' t :K 1 '1 I 'W' . ' f, . eg 1 ' ' ' 1 t To try' 1: t ' V' the l . Fm :es haves tu l111j'l1 1 1 tlny Ani "t'ritt'r" lot: of time 1 ':1y. Edith Virglma Keffer Clllll tc1Lck1111 XII 1x1 1 ll 1 1 L lil llh "1 1 L11 1111 111QL1 L QHINLIIINL ll H41 L Adelalde G Kessler 11 open heuted 111 1111.11 true md um Lottle Kessler L Culltlulx Q Nllllg L 1411 Lucia Welmer Kline I'1s111111 111th uftul 1L1sr111 ovuru L 28 Ethel M Knaut ruth ml x Il v L L Hilda Annette Lachman S. Ruth Krug Kline Smilu! Nay, smiles are fur tm, prccilvus In wzlstc. Elizabeth Sara Kutz L x l lu the 5 lill UNI F27 s Mary E Leader L N ll MF LC N Lllllvlll ill LII L X Hilda E Llefter 1 l l M Helen M Llns 1 d 1 11111 2 1 f Edna A Lltch 111119111111 hx ht: and stu U 30 Her 1111111111111 1 'c 1 1 fx tlg' 11i11X 11 1 tlz . V V Y . aff' Q ' -,f lull 111c, Welty 111:1idc11, arc tl1c1'c ' lllj' ll ure :lt 111111c i'11'o11?" UW't illl l111 ' lwcl1111g' to K'ClllLl5 11 ll"'5 " 'zt:. Grace M McCall Smut mud thlt xhunn t thg mmm. Vhrbt Studmub must md lmlwlx With lemons thlt my du nut know Helen McKnight e rlght glfl mn ll p L .51 Emily I Losch L W Sxlfrll NL ls. l11rLx1 ts Omxxxr v v K Tu X Laura M McGrath Nl LXR. U ' X W If ilk A fzlvurit' exp rcii' uf hers I' 'f l 'ard And 'n SL - hm, In ,, ij 'L u' uri" Q 1' 1 5 s X nf A ll , 1. N X' f I: . x -5 Io thee, dear mzudcn, nrt wc gn f 2 Irigl mzlid with f lluc, Gzlv' :md 11:11 py, fzi 1 1 true. I Th ' L my lacf. - -I Grace H Maurer She duth llttle klnduesseb Wluch moxt luxe undone ur debplee Margaret M Merkel She 1115 1 wlse md luel head A beiring' sure serene. Minerva A Matz NU lld I 111 Uh ULIHUN l W Lulu K Meade Us L l N l g H15 thus dun muden, tlll md hm 32 Esther M Muller LTL 5 1 LI Il 1xtrLl au YL L LL lLL Lll 1 Grace J Miller Slow but mu1L Sadle A Muller L lL N XXX LL WL udema Moore 111 Nlght lb out vt 111 we I1 tin Ind, L L 33 Mae T Moser K L 111111111111 Ld Hazel Mountz 1lL L IL L vll WI DIINNLNN Marlan R Moyer L11 N 1 1111111 tl11t 111 Nr UN l1L1 L L Eruly Mvers 11 unuxt tl11t Lr 44 "Un with thu 11111613 lol j115 Iw I K 1 f s R XX'l:i"c1'y1111 i'l:1111, 111111 il l 1 rqcd, Keep, kccp it snug 111111111 ymr lVl'C2lSt.U l'i"1': ll 111111111 1' CII 1 'x 1 Alw: 21 smilc 15 111 1' 1165, X111 1111114 1111 Visa. l'1'z1j.', ' 1 1 mr. 510 Marv Louise Plott 1 lx Mary D Prutzman X Helen Katherine Nles L. P L I L rv XLL Margaret H Pottelger x 1 I1 t thmk Illl 's Josephine M Ranwats S Alma Qulnler lln ent H md L U lLl HIL Esther Catherine Reber Vkl Helen May Reltz tmu I ide lumrlxux L 1 thitbxml Iwlm 1 l ir' 56 Irma M Rlegel x C1 tul lL5lLlL k 1 X I I I Mildred Elizabeth Runyeon .1113 1011 111119 111 Nlercuu 0 llllll 111111 Nlllllllg XKTX D 1111111 rule 111 llfl1llQI1b3 KX re It 1 N111111 tvkx 5 37 Eleanor Irene Renmnger I 1t1111LL 111 1110 11111145 Helen E Rothermel t1111 we 1 1rL1111st1b X llt 111111111 11111 1 1 Chrlstlne A Sandi HHN L 1 Marea Hlunbert Schaeffer S111111111 1 111g X11 111111111 S u x l t1LXLlLb1 N ob Grace M Sampsel Hu 1111 111111115 '1ref111e1 'mr 911 L 1 0111 11111111 1 Kathryn M Schaeffer 1111 1 111111 111111 1 Io 11111 15 mx de1Qht But w11e11 lt 11111165 to go to 11611 Id rather 5111 up 111 mght 'l'i1:111 , 111 AS mf 1 lr 1' 1115 Ill' 4 5 'df .X I " ff 1111 C:11'c5 tu 11'cz11' IS 1111, V111Qcs 115 1102111111 111111 lmppyg we 11CVC1' 1111111. ' 1: z'1' -'1ez1d, " I-1 . -. lk. 3 . V F 1 Y 7 - . ' . 5 'X 4. c K . K, Q 11' 1'y"'1 utdj :ll 1131 P51112 Myrle M Schofer L m mums 1hL m an r Illl wif Rheba V Schofer L x Lllllan E Schmehl L. L IL Hllllklgb LH Ella N Schucker L J I LS ' LLIAAU 5' Ill' llfll alll Iribuln if S. 39 Jennie Sebastian YM MIN N UL N L N UW Marguerite K Shade X X lu x Alice Manan Schwartz Cutun IL 1 p L Florence M Shade P X xg' lllNL N IL L xtl v -IU kly Mamie Sherman Ill Dorothy Lllllan Shalter 1 u lll W E Vxrgmla Smith Barbara E Shott L L I lk, L XX I , 41 9 hzltl ll I-tyztl heztrt 11111 truci " B -X Qwwd T1vllHWUI'1vfll1c Wllitcl ti lhlc' ,N'.N N Tztlk less and listcu ure. 5 f I y J, . Y Hbwsct :tru thc thwuqltts thzlt SHVHIIF ut' ut 'I hc qui't mint is "'l1c1' than it ctwtwtx xst with plain rcztsuu :md 'ith 5 that summit V Xnti just Clltillgll Q-mi wit t'-wr 11-cmtpcttss. I P 1 x L md Ildflk md e f 11 tum L x X Catharine May Spatz U N mth nu up mth lm Into the Clnuds' Gertrude S Stauffer Alice Katharine Stoner Hun S11 mu llx num Y Ll 1 X 1 1LIllllIL5 mi C ermm bln Lum wx in 'IOUI IC S1 Ntu v lux X lun r Ull poor pmser Anna E M Stout 11 tr lltx It L lx 41 fqh Esther Kathryne Strause x L L. lll LXLFXX IL. Mabel G Templln uuden llxit Ulu md um ent Anna C Thun fl IN lhfwl Lk Naomx K Wagner L hlth K g x 4 HCI'QIlI1l th-rl 1 Li -'vl 'I'c. , , s Q A1211 'gfl l1c:'xiz ' t'. J J 0' Huw du ywu like this tuna CTIHIIID? It gives :i vcrj: cell tu thc scat where Luvc 1'i. ' SIP 1 Z1 lezlu :mi lmunjry I. uk. 5 Edna E. Webber 5 onlx grim me th it mx meius max L mr contemw on Q Ida L Welnhold Mlnam E Werner I im not verx lug, but l um lmndle 'L dozen or wo, wd mike them do lS l xx mt them Esther P Wxckert Fin mth dngmtx 44 'lihi' h' 1 , z H' . h' lie lun low fur xllvy, 1 11 t hiK'l1,'y f Believe that you have it, and you have it. mi, A L ' .kr in c 1 I t V AJ A K 1 1 g 'Q tu, Kathryn Emma Yeager ILII L Mary Wolfe T. L N L L I OI-.-'ii JUST TO BE LIVING I L L L HXKLI NLLI I4 1 XL V L L X L N llg, L 1 LN IXK ll N xkkx xx L L 1 N L lLl1 N 4 L 3 NL IIN L L L ' ' W L HL XXI 1 L X' L ' L .3 ' ' 5 ' K --xv ' 'LQ ik xv ' ix" lg. , ' A sf' 5 .. Q. L, 45 Mary Diener W3ShlHgtOH and Ilncoln ALUMNI PRIZE ESSAY llll XL L 1 L lmullll IN f' +f w L L I mldm L LL mx L H mix Such mm xxbm 1111 K 1 l HHN 1 UL In L X I NL A L tm hopes M lL K N mt u u IL md pruclqun Ln lx LXL R dig d L 7 1 VLC. L uw xx Ll Nm mm pw L 1 L N LLQINIHII L Q IX L 1CCLW HIL THF XX LX hd 1111 xx ll th x vue xx 1th lLlStlfifllWlC plldg m ilu flct th1t X LIL 'XINLIIL ni Lmqk 1 mmx m xx lx 1 .1 1 rx 0 lun women 1 L v thf. P01011 L 111 RN 1Ql1ll1QfOl1 Pmsu LN ummm un nun x 1 11N hm wean the lmmg of thc NK Sl us L UILIIIQ uf tm mst 'mcmtf m 1 1 LHIQL N Lk L N If In d K K ' x L ff N L 1 at Oxfmk, ll L mug 1 19 mn x crm L in 1 In Uillm 1. f L X 1 mm mu xx hmmm ue kl 1 L L N ' HUIIL, 1 L n L11 1 HILL L L C TCL L X I mu 1 U L1 mth ns Ill ii ilu mu N X - lN thrm Q U X k NUI L It L L 1 L N X Thi w WL L If HMM Ill ww iw e N X x FL n x L x X L Lx 1 k N N X L 'L 11111 ' L- X L mx 1 lgttw t1 u u mm VN ll xx hlt xx. -U1 J M ll A18 1 d.l11qLruuQ md ml 40 Q O J .-X. Mi1'iL .' 'kcl' HHN 3:11 xr wks :uc In Iv- 1" pl'gl1c.1 in the pxmgrcss 1 this xxm'Id's xlllnirs. it 1lPICLll'S tl. be 111- +n'dcr uf lliviu- '1' " I Cc to misc :md prcpzlrc grczu men fm' 1IT" 'ti thx ul jx' f ' XYIISI' QIHII :mi I.il1C1ll1, XX':sl' X-"tm was clmscn tw lay P A un- Linlifms ut' th' rcplllvlic -111 wlwfg pr' S1 'rily' :mi P'I'PCll1itj' ' of hxunnm frcxinlu '-stg-I.iuw+l11 in ,tzlvc tll xp bl" 1 .' G mn- Cipzliiwll iw :111 thc sl: 'cs 'l'h tww prulnillcnt .-Xl'llCI'iClUl heroes :irc sw Itiuctly iiTcr'ut, that it wmlld lu' II diilicull mutter in drzux' 3 Cmn1:1riSm bet 'Hn lhxm, ur to dc"11 'hi'I Um- hwlds first place in thg hearts of the .r c1"': X 1111. H IWKVCY, since Such 21 is UI1Il'C6-SIl'.', wi 1 qt X111 A 'hat thy U :1 fm' 'lat cb' 'ig " f '. " X' 1 1 . they f "'21,. G1 Wzsl' 914 '15 lw mm F11 ma 5' -2, 1752, in Il p z' , ' 1 I-Z1I'II -huusx which Shu d uczu' 1 mc Rivir, ' ' K' z 'l, W-Q1 --11 1 C pw, x'i1-min. TIE 11 1 X x 'aLl- ifyqlw J frcun the tim' uf the I: 1' K' ' '1 " 1 M wr ' 557. GA futher dili when lv wa: but eleven years wld. 1 ha livci. hc would Lll1i0lIIfCd1-' lmw given hi: sou :111 1dllC1lti an 1 J '1 '1 ljuqlxllmd, :mi with that tmi ' 'l Q It 11-' Clivzllx ll :lt W ' Ii l'1xc iw 111 thc same Gcmj-"c XY: sl' jtl ' ' ' low. M11 XY:1Slzi11 q't+m Qrszllcd in his sun Illl early lwvc uf truth, :md :ln :l1l1m'- roucc wwf cu-r-x' thing liku dcccpiiulm. IIC Hftcn talked with him on this flllfixft, :ml H1111 hi: Iccturcs wow nut wasted, lui S+m'11 Hu Agwmi gr 1 '5 XV? 1 1-VUIN thu XYUH-kll4lXK'll zmccdutc uf UFC' jf' :mi th' llL'I'l'f'-t Q." In 1717 f1WPI'f"C wont 111 live in the 1-Illllilf' ut' his lmwtllcl' .1 "ance, 111 Mwlllmf X'c1'u.m. which :ms frm Iwo swf 1l9SWCi21t1i in Ilfta' yours " l' lvcn zmc, A I'wtl1c1'-i11-lam' wi' l.1lW1'CllCC, William FIliIAf2lX, wr. 1 'mer 111 Il lwlllltif-lll uflgltc :1 fm' miles frmm Mfmm YC1'llllll, lt VR'1.' 1 h Ch -1'1"u's frimisllip wilh Fzlirfzlx that hc gut his IirSt 11310 uf 1110 rczxl ' rk -Pl' lifz F2li'N2lk.S mst CStIlfxS were lII1'X1Wl1 red, :mi XX':lJl1i11j"tn11 I: jusi lil .1.' xi his sixlccmh lwi1'tI1d:l4u wh wa hc was xlppuintcd SLlI'YCj'miI' I 1 lds. Iiir su" '.'.' S1-H11 umm Ihr him 21 wide rcplltzltifm in this pnf-gsimm. H vfwrkcd :lt thi! tm' lim-c yours, C2ll'lliI1l"' TAIWIIN three tw twwty Lilfulllfl 1 11' day, .mi Izlii thx tlnlxldaltifwlm tm' hi: A"l'xIll wealth lw iI1X"ftiI14Q' his WIIAQCS in 'ich 1Y'IlCIS uf' Izmi. h Thu Iirft 1'11l1lic KK'1lI'k HT' XY:1jl1inq'i11u lNC!"llIl in 1753, Wlllll, IH " AQ' 21 cf IIIIIUFSIOII as Xkliwr 63-,mc XX':1sl1i11H'1w11, he Stziricd I-1 'z . 1 1 "om C3f1x'c1'1wr llimxiddlc tw the Fruuclm otiicer' at tl x 511 RC 1 Ili '1 ' I '15 Ili KIIHWII :ls the Yzmllcy uf tl Q Uhio. 'l'l'5 I ' .. 1 fst Nlflllxll Llllt it wimx i N i L 'L U1 L it NLX1 X X X M- lLlL U NN , 111,11 L m tlti ti mg ylggl ttwtt f i Il LNllll F Pllxl T P tau it iam lc ttimre lx nw t mt rtctived tht l'I'LllCllIT1flll,5 LH N xxl Lx f lNWl'vf Alf r IAQ l ILQIIHL X l N T L L ILXIIUL LXI W Q. it L X g I U x X W r k X l l IL L1 lllll TN ll Ll l llllx Il LNX 1 L L L X XLI L L lu Lt 1 ft ll it 1 tru llxtflt, it ue t, im m tht llN tim IX' t L 1 Rl C IX ll 'lb QL UL X lNN i. NNLL lll UL N Ill lllll rl 1 K , X A. in. L LXHM L. L 3 L L L N L l 'LN u X N lL I L11 W X tllt lretl will x L ll htt W PNN LllLl Lll x LIIOUN tmigx X Xt LS NN L tn t l Xl l ll R S L L Ll L N X tix on xi lx t it t tuulttl rmhtii 1 t X N wh ic lutit i N N X Shmf trm ht Nl N X ' mliutti L i tm i 1 Klllllx 1 t t X L ti t t t J x ll X tt . L HLNNL xi L, lt N L uLLt 'N L y I x u l X x Ll' x. L k xl 'I x Il lui llLN 4 l K L. XL 1 N Lllll icqt fllc lctzlqihqg Wztjl' gft-T11 'vat' tri m thi wth ttf Uctiil 11' itil th - Jlth thu' fit lbuccml ti' 1 151 ihyf hi: ',1,' nj. tliiw-twli th: thrust! ttltrc lc '11 'hctl the first ti tt ijt, Nrt 1' li: hcrc thc mzm in Cfllllllllllltl, th- ' tlci: 'gil lc init fttltt' pwgyl I4 ti"i.'ni'tl sixty lily I ' hc thrf jfi thc Sitrw' YJ Flirt I.: Lf, f, 'l 1 lt ltl"1 tl li: 1-tifzqc 1 l t 1 4 ' ' vtljs. AS it rcrztrtl for hi: .i-rvihci, XX'ztSliiii4'th1i ,Vflll 1 fllfliil 1 UIC iwtsitivm wt! lictitciiztiit-oil' llCl tit' Il Yi fihii 'llI. 'lxllI'tlLlf"l the death t-t' hif cult hcl hc cztmt t-t lm iii citmmzml Ht' thc 'IlI. The Il wtct in XX'1tsl1i1ig't-+i1's q't'iw,i'ii1q limi' was thc hztttlc laiimvii 1lS iililtltl Cl4'S llcrilzlt. Thu lihjflisli Aq'ui111':tl, lilttltl ck, at hrztvc :ml jfzillzmt mzm. ltlt fIlQ 'filth l'ill".l' iiwtltim' ztlwtlt Ihimxt lilqlitiiig, mztrchctl his limi ps iiftiv thc lztclvi'-'mls tit light thc F"h'l :mtl lmlizms with thc Szmit' thi' xltics that hc iwtiltl hztvc xfctl wit im Etiiwvpcztii hr tl't'cltl. Wasl' Mtn litjwfctl hm In S'11tl zthwttl thi X'ii'f"ii1izt l?zt1i ff"s, 'ilifm ww" Z7lL1I1lIlt'l with the hwhits f lc l dlms. The pi' tl lit ll 'lc 'At' 'cl . l ftiml 'l lf 1' 5' fir rztrl ih Splehtlitl citlmmi tt, thc fitrtl 'it' tht Nlitiiimiigzlliclzt 'vctx Th Lim N' ' .fr "elm ztci' ig: thu rivet' wlim it mzm, tl1'c.i.itl ' h 'kilt' 'ti 'it zmtl vczlrihg thi lmtlffc tit' xt Hcivli 1 tliwiy cami' wut ill' th ' vi li. lli lrmkxl :tt thc ZltlY2lllClllAQ' zirmx' tm' at mi Ill'llI, lllxll l.lll'll'Kl hif inc' tt-vztrtls thc ti I'lfl, :ml wztwtl his hzit hi"'h 'wut' hi: l mid. lt ww thc Slllllll fm' hc t llCClllL'tl Frchuli :mtl llltlllllli tt, fmt-ii Iirc. Thu llllllllfllmkl X 'ing' pot ' QA' gift-1' wllcg mtl' thu ufitipzict lfiiglish I'1ll'iS. The ttt"ti's Stipwtl to thcii' piftg like ltrztvc llltfll, fl' Wil llriltll ck :ml Wgtwliiiixqtitli bravest nnwiig' thcm. Cichurqtl liivttitlitck was killctlg Wzisliiiiqtitii, with tx" I X X 'Af' D' fmtl cirtiiwfc, tliicxt' himvlt' ihtii the mitlst int the SllllllQ'lliCI'. Thru limtci wcr' shitt tmlti' him, zml, ztltliitiffl hc Qfcxltctl tiiiiifirctl, hi3 cl-wthcf xvtrt cut iii mum' places hy li ll tt. lu 1750 XX':tsliii1y'ti11i wats m1ii'i'ictl tif Mis, Nlxtrtlizi ll ftis. Thq lifftisy- mo '15 l H iii:iu Q'tii'4tti-iii tit' Il llC'xX' :mtl pgt 'ilit' gint til' XY1lSlllllQlHll'S liitlit-itil tru l 1 "1 l'tW. Tat cw.-ii thi ict wt' piwxcil thy iiitimltictiwit tw twx' t tl' t Will 1l.CllrC1Il'IllC1Il'll,Q11Il1rllNl'L'llIllll" ll Xiiqiitizt "'CllllClllllll, VVIL ' g :tl fwtluuxl him flt' til tht' QLllll'LlQUN -it hi lfllwi' cfltiittifriii iii Alt Xli ' imtl lwti' clsctctl at Ill' lc' tit thc llitusc wt' llt1ijquSst-N XYZIQ ' fftiti hxtti Iiltwii kvztti' fit' twztutt' l litu :nt .xlttlllll X'ci'i1-iii lu-I'-iw thf l?c 'wltltiwh Qztllctl him tlfith giqztih In lithq Qml 'i'c:1i'j. jugtrs wt' 1 .111 llc was Llllllrfllllhl C+tlllllllllltlgI'-lll-Clllfii tit' tim gimij. imtl pi'-lust-tl.1.l tit tlaiiiilwitli-7-, ulh' 3. 1773. XX'l'lQ thc 'tim' Huis mqiii" ht' Quilvxl qv.-tj. m 'X"'IllQlll, ic- l" xl gill tlifc lllldlll, llllll5Ctl thc hrcittli 1-t' litu llllll im-it IllllXFCN. .mtl Qz'c4lIc.l th H it 'img wt' ctiicitm w.i'gir't.ii'c. l11l'xl it fccm gis it' fi- mtigh hiitl iigxpit ligipysiitxl tit .lllni iitli.-1' mmg 'crtgtihly' llH X1hci'it':1h lit: hits hmii iiiitrg wwitlctl with Q'-ttig-tiiq qxgiitx- :tcti 'll :ml Vtlcgti-vii qztllifi iii-' gtlwtzist tliiwiiigli Qitit-s qmtl 'i iltl.-i'11cwxo. lx ttlp' tml ' tm'ils, tl'xI1llllQ' with tt iiiittlt-Q. tliiwtm tit' tbittiqz titmlgiiit-zz. ziittivc iieik-'ll'r's, lX'l'llllQ'llll" SILLICS ldll. stqtrviiiq wltlit-16. lll,ll1lll Qli-.S giiitl iiqgi'-1 sl: Wi. When the ','.' .tt 'vm ClltlC.l .md gt llaf '.f.' t'-'rm tit' 4 i'vQI'I1I11:ElI hc '11 ' L Q X L N nn. nn X X i x X WL L X X t N lpl LL ii l X wi LI N 1 t I t u N nn pen x nnx n N 'mt tue ti lullllll fit , t ieni nn N N xx LLL l it K L L L N KIX l L 1 lL XL X L L 1 N ln cllll Ill i i ilu N11 w L it L i ne x L tth S it hix Lhilihu N t LS ill ilLlu.Ll L iinn tux iii X x in Ll1Ll x ine l tn n ntm x nt in tix X L in ul 1 IX wnei wfm X L t w l mum 1 bn n 1 nn tn in L 1 Q fn inn Xhm mm 0 n w 1 L put 1 x i 5 HQ ltei hei ensitne hent ind weirx hqnds hid einnihled 1 1 N 1 N 1 llL ll N N ox L to mx in utter il SSlllQN nn hei menioix' L C L n mn 1 ren fint lp mitilmix n ow eine iixin nn 1 L L n it L nn w i Wd the L N 1 I X111 QTL Q L 1 x Q K L Wllllll I lllllillllx YC ll in ii X fi M ll lg X x x 4 11 1 1 x N t ewunneix t ix it nt UW' 1 L lit Cl L . Q in nn L i L L X L t LXR n , ig i Xi inn f- Q U' w t tntnn nn Qi N x L X N lu Lk N L Ll eilrie L 1 X L N 1X N L ew N x nltn LL uid tin iul I LL u ill MIL lNNlNlc.t indinq ien L11 whttin- ins int ciwnim wt lu Llll L nnqh ni iex L nti hnnx ext N N L 1 wu bt nekewe t it xmx e w it 1 X Ne IILN ii ennel ie vnex M iecqnie inige re eiee in ir nm or in 1 ivuteb ant in 1 K imeb it e 48 zzsewxiiw, he Hnilieli the tielilimiliinis nn which it wit. TU icti. W1 ' its :Nt"e1ij"tli :ini elliciench. were lin ite letei in ext 'i'inient, thi wxeicipii pw vel' wats plztcei in nip hxintiw, wh"l st"1'eti the ne" shit lit' wtzitc llimiiffli the ni. g pfilnns :tl Vins, :ini c unlnctci hci' intii the qccnre lizlven nf nzitiiinall 1 A S VK'zlSl' jftn 'eA'i twiw terms gif l'i'H'iiiiit, Lift-' which he '1 fied qnic D' in Nl: inn X'u1'iinii, lnvcti :ini liniiweti lij: :ill linring the " 1' ing years nt' hi: life. lie iaigyetl ZIKYIIX nn the tmniteeiitli nt' l3"IlliCl'. l7fW. :wi hig reniziins w-ri interred in thc waive nn thi hunk in tiwnit fit' hig hel 'ed livin' :it Nil nnt Yeriitni. Nil ' -'-:tis zlftci' the death tif XX'4tslii1ig"tliii, znnitliii' eniin-nt her, vzts given lu 1110 Kinetic: Rn llic. An: l :in line iln, 1110 sxlvifn' if l X f : VCS. was horn in :in hnnilli hug czihin in llzirdine C nnty. lint nn the twil' uf Fcln'n:n'5, l.'iM, Hee he spent the Cilllj' years tif ' 't od. The fntliei' tif lincnln wnf gmili-1i:1tiii'eli :ini ilfbllxfi, I t thi lmrdll ti new '.'.1 1 'j' tn nuke hii Will' in the vltrld. Ct :irq -1 tlp, lf 'win hzii depe d e ' 'lv' li ll lawn reigniii'ces tn :icqniri 1 li icztilin. HI nit t' ' ll Sznl :ind sengitiv' winngin, with much in her nature hut 'ns ll'i,1lj'll6l'fllC, :ini 'l tl :tt 'l Z1 la fu l ' ' d' l'f . w d her. ,- 1 I . Zinc l :il 'nys ltmked luck tw her with Il have too great tn hi 'nto wild. l.oK'zf" V51 11' 1 'za' . . " 'ntc dnjt, 10 Qziid tn 1 f"1nd: "All tl il I znn, or hnie to le, I vi F' . gel nic, I -l 0 5' pi ' '-M" During' all his childish years Alllillllllll was Z1 great l'C2l1.lCI'. Every hfmk upon which lit wild lay l'S l. ds 10 '11 1, . i tl 1 "gl sed ii kn 'inf hjq lz " h' w'it1 their l'lte1's ft' ' tl lm. Th X li ks 'l ich he li. ' iztrly privilege tif rezidiiig were the liihle, flisfii 'S Fzil les, P'lf"" nk img' Nie'i.i's life uf Wztgliintini, :ini thl life nf Henry Clay. Al al: leincnln spent the iirst tweiity-.nie years uf his l'fc Q " ieli hy they rude cw .tiiti ns. NM .l uf the time he was wnrkiiif" fur tl irs, lWi'l'5l'l yt 'z1i'i1+iisfti1die: in the intervals nf toil, picking' np hits uf iiiim' 1: thin firm neifhl :rs :ini iii " "I, lQ'l'1iWlllg' in wisimn :intl szgf: tity, El i 11Cl1i"' 3 1 PIHCC ill U10 gwvd-will :intl i'espe't lit :ill with whnni ' :ni- in '1 tztct. Wi X he rcziclicd his imi-irity he cnnld l'CZlLl :ini vrite, :ini hrll zi plziin kiiiiwltxlife tif ziritlnnltic, lut kn ' ' nfitl 'np' uf Ei A-'lisl gf: nzlr. In nn' thin' -' ung Allfllllfllll 'zis extr'1lni'iiimril5' f ' atc. Tl ijl living" zliinniff th- rniifiliegt nf men, he never 1 'iuirli at 'icx 'I'h".g wats nf. tzlint npon his inwrzil Nl: z'tei'. li' li ved lu tell El Qtury, :ini wzig zlvztys 11 ffrezlt talker, ll wnrm lfmvei' -if sncigil int'i" urge, ztlwzl-'S Qwnili 1 r'i 1 ' ' tlf . ln 18311, he inc vii with his tzitliii' lu Illinois 1 li tl ll him in h 'l ' A' tl 'lug ':lin. l55'51"g':'l:1ilitppww i, l ' fx 'ici eni t' I n h to 'l le ' Self. The na wean' he wail einiloyxi :is 1 Q ntry w ' i'hi 1 Ar, :ini ' xl vshil ierf rningf ther dit: tlzt he -1 ii tl 1 title, "Hi Qt Al He I . 2' lf, if dz lv' 't ' all dit V 1' .ll " fill, C,,1,mf111dL 1 1 1 LlLCl1l lll 1ll 21111Q 111 quarrek ucr1h0 r1n 111 hot 1111111111 1111 111111 t Xflllll 11111111 lll the Cnmmun 1 1 C1 11 13lf1cl1s11 111 111 1111 1 1 111111 111.1 Lk ll 1 111 lllllCl 11 11 'V1111r Stuar, 1 1 L L 1111 1 111 hx 11111111112 1PPllC 11 1 1 1 111 1111113 'N 111 X In 1 Il 1 e 11111111211 Cungreis 11 , L X 1 11, 11 11 111 111 114511 111 X115 recmninen 61 1 111111 11 111 11 111 111111 1 1 11111111 111 11111111 1 1111111 1 1 1 Pruidcnt t11r11us1h 1111 111114111 s 1 LXL 11111111111 1. 11.11 11 1111 11111111 11111 neur 11 1111111 1 11 l'6Il1fll'lxll le 111 1111 111111151 1111111116 p1111e11ce and the broad humamtx XR 11011 he 11111111111 111111111 1111111 1611 111: 111111 recognized hx mankind 1111111 1111 l'l 1.1 111 1111111111111 1:1n111L1p.1111111 Pr111l11n111t11111 treeinq Q. N HL N 1 l 1 L 1.411 11111 11N 11111111 ll C 1 me 11111 1 1 time 11111611 21111 hurt NK lb 11111 111 11111111 1111 l1I'lflgl1lQ COI11ff1I't 111151 hlewng to thi reg11111s 11111 Ind lun 111111111 hx 11.11 1111 111111114 11 41 1 1,313 11h1lL attend 11111 11 1 LL 1 1 1 wugar 11x11 111 died thu ILX 1111 111 11111 1111 Ll11l1llQ c1111s111111s11 1 71 1 1 1 111111 11 , 11111111 111 11 11 1 1111111 111 horror 1111 1 1111 1111 1 111 Q 1 , its 11 1 1. Lk tL L 11 x 1 S 1 Llc NL Lk thy 11 L 1 11 11 INYUIIILTS 1 Illgl lll1 111 1111111111 1111 wleinn pms L Illl llll 11 ur '11 11111 1111111 111111 111111111211 Prung 1 1111111 IN 1 1 1 11111111 111 1111111 '1Nlllll' 1111 KK 11 1 L lllL 1 te 1 LC1l1LI11lll lll everx NL 111 1 1 1 111 11116111 pf1QQeQS111g 111 1nd0n11t1l1lL 1 L11 llLll 1 1 1 Pfxllll .1 1111 11mer11111e11t 11111 1111111 11.111 er 1 Lk 1 ll 111 1 1'lllL,C L L L 1 11 1 111 1111 111111 1111111111 1111 1 N116 begin 1 111 hu m 1 1 Hurglx 111 111111111111 111 Kllllllxllld more 1111h1lIl1X Lll'I161l 1 L 11 11111 11 1-111111111 1 1111 11111111 L 1 N 1 W L ' L Ill ld Il Illllyl 1 1 11111 111 1 1111111 1 1 1111111111 1111 111.11316 hLL,l llN XXIII 111 1 llll r 111 ing 1 11111111 Qrut 111 111 11 11l1Q C. 1 gli L L XL 111 L 1 11111K 11 Lk 11 111g N 11151. 1 1 NL 11 grgat 11 L I l 1 Lt N x 1 LL X 1 1 111111 1161111111 ll 111 L N 1 11111 111 IX 1 49 1 1. 1lc 1'11: 1 11111 ll1iCF ' 1 Q - ' 11 dY'5 th, dv' 1, 1 11 Z 1.1-1 113 '1 Q A - ' ity. . In 18111, Ahr11l111m l.11lCllll lW1lllf"l11 I1 1 111' 11 " 1 1 1116" 1 1 1 '1111111 1.111 11611 1 '111'cS111 '1 111111 Witl 1 1 11 1 '111 fd f 1 11 -1 ' 1 he 1 -f,i 215 11r11vi11c11 1111 1l1.llCI' ll 10 'S52lI'1' lx ki, 1 d A' 1 jh I ' all ll U f11111j.', hc 111121111 cs111hli:hc11 Il rcp111111i1111 115 H116 111' hc 151 I VJ ' the 11111 1. 111 1141111 l,111c 1111 was clcctcd 111 ll scat 1 h " ' ' l l ' "Ulf" th' 1111157 Whig' rc1r1."111111i'1 fr Ill llli 115. .' 1 d 1 111 thc llli1111is 11clcu111i1111 15 1 '1 1111111 1 11 1 V'-1' 'S'1'l1C5'. lll WW 1111 1'1 11. 1 1' 1. ,-Xlfl 1 11111011113 hQ1'11ic 11'11l1i RS 15' 1 , 1 If-ll ci1"l11'111111111 1 '1r 11. '1 1 1h1 1. V 11" , " '1 1' ' " NGN. "111 1 '11 "Sd l,11lCI 1 ' " " . ' '11 ' fllxl 41-'1s1 1' ' Q ' Hcs'g11 '1w1q."' ' '. 111' il: 1111 the 11131 1111' 131. .lilllllilfy 815. T111 t'1g"1 1 111' l'.i ' 1111 l urea Ca K' 3 11 1 ' ' his - 1 1 xxx Nvll 1 -Y H I 1 1 full 1 c '1 ' K 111: thc 1 urtccnth 1 A1111 'Cf 1 ' 1 1 1lljI Il 11111 '1 p1'f11r111111'1, hc was 'ruclly 511111 hh' 1 ' l" 2.'.'1QS11l. 1 1 ' 1 1111 "tl t 1 fx' ' 1' Q CSS. 'l'l11ll11' 1.51 11 ul nc 211111 ' 11 1 ' tl 1 111111 111 thc 1111111111 1 '111' ' 1 1 11151 W1 1 1 fllll'I'l1l 11 k plncc, the lllllt' 1r11ccss11111 11s it 11111111 1111' 11.0111 XX'11sl1i11g't1111 111 1hc 1'rcSi11cn1's 11111111? ill Spri11g'1icld, llli11111S, 11115 attended '1xi1h 1llllI'xC'lCll '11 1-1l1l'I'2ll llflll I'fZ 11111111115 were 1li '1111 111 1 .rgc 1111151 cr X1'1f 111' 1 1 1 5 hh' 'jlt : 1 11-' " 111 1 5 1,511g1 111' thc 11111113 11 llkllli 'll'1 1 ' 1 1 F1 S l11 '111 1 1' 1 1 1."l111t A1111 1. nlqlllf we ice 1hc.c 11111 g'r'111 1 1 '11 11 XY.: ' gt '13 il 1j1"lCL1l 11riJ111c1'111. 11 1111111 111 quiet, 111' 111 115 S, 1 11 1 ' ' ,' 111150 -11 thc '1r1. 111 11115 ll 111181 1111111 111 1 , 1. Q' 1 ' '1 1 lII1l un' nq 111111 1'ill. 111 1 fi J-11 1 3 ' 3 1 ' 1 ' 1111121161111 the 011111111 111 thc shape 111 11' '11 F1 1 , 141111 p111c1. T11 lllll 11111 c111111'- 1114-Q 1 ' 11' 11 11 gf " ning 1 :11111 111.1111111'p1'11s11c1'itQ1. Q 1. 1 11 1'1 ' ' ' 1 " '1' ' - -1 D '111' 11111 1111111 thc '11111111 1114 his 12 1115-'I'1 1 ' 11 11- 1 1 lligf' C111 th- 111l1c1 lllllll, l1i11c11l11 XK'll.' Il 111111 1l11111ll, 11 5111- 1 c 11111, 11 0111" '11 11111 "'l. 1lc 1115 113111101111 1 ' 1 11 1-11153 111' lf Q. 111 lc1'c do st: 11' K1 11 l 11111. His X1 11 1' ' 111 Ihing 5lilYiI'j will nevci' he 1'11rg'1111c11 1llT1llg'll 11ll the ages 111 1 mc, 21111 hx 'ill .1i11'1'Q 111 11'l-1 'l11AQ11 :is "The S1111 1 111 1 Q11 1.01 L15 than 1'ci1icc 11111 hc glad 111111 we have ther 111' 1' men I-1 111106 1111111: 11111 I1 1l.' 1111110 111411 their gpirit 111' 11lQIl'1, 111 rijht and 111 11111 1, def ' 5 ' th' llLll'I'j 111111 hugtle 11' 1 sy 1' 'cg. HIGH SCHOOL FOR GIRLS Keadmi Pennsylvania 00 The Mysterv of John Keet 1 LNNL L 11 L L LL111L111 1 L ' 'N 1 1 U L 11 11. k L 1 L L 11 1 L L LL l11LLl L 1 111 L L LL L LX KN L L L L L WL L L , L X L 1 N L L N 11 111111L1 1 1 L ' ' LL L LL L L 111111L1N Ll 1 L L11 N1111111L X LLL 1 L L tl 111111 L L I111N L L 1L 1 N L1 LL LLL I L N N L 1 L 1 L N11111111L1N x L L L qxx N 1 N MN1 L ' N L QLLL ' L L L NL 11 L L N L N L 1 N L L LN 1 1lL1 1 L L 11 N XL L L 111 1 L 1 L N L LL 1111 L N11 1 e 1 1 L 1 Nl L 11L 1 1 ltkl 1L L 1 N N L L L L L U 11LL111 1 11 1LwLL 111L L1 L 111LLL L 11 'LI 1 1 1 1 N1111l11L N LL L N L LLL 111I11LIN N L 1 LL LL L ' N L 1 N L 1LL NN N 1 1L L L L11 L N l1LLL L L L x LL L1' N L XXL L LL L L111 L L X L 1,1 LL N N x VL 11 Ut Q1 N L 11 . lj111' 11111 E. 15111 X11 1.11 1111 111111'11i11q 11111Q1'L 111' 11111' 13111 'L,1. "rc 11111 111- 111c s11'1111LgL1 S1111-1' 111' 111Q111'.N1c1A11111N L11+111111c:11'1111cQ 111 1111111 RQQ1 1.11111 111C 14111111 L1i111111111L1. X" '1' 111 111s I-Lx1llI.tS, .I111111 1L1c1, Ll 11111cL1 L1i:11111 11L1 111'1I'L'1', 1:11 111 1'11L'L1 111 1111111511 1111 1l1L' ux'c11111!L' 111, 11111c 11111 171-43111 .11'1'i'11, '1 'rc 11L- 1111L1 11111"1111fLn1 1111 L11111111111L1 1111' 111c 1.1'L'111111j. N111 N1 111111-15, 11 N 111' Y 111 1111111-1111111111111i1'L1 1111'1'L'f1L'L1 111 11111111111 11-111N. 1111 '1'l1I'11 1111111 11 L1i111", 11L' 1111i1L'L1 21 111xic.111 21111 .111"L111 111L1 L11'1x'L11' 111 111' S11111111L11's 1-'.ii,11fl.x1 1111 '1'11'11 111L1 L11'11'L'11 1111,q111L'L1 L11 111L1 111.11'111L'L1 11111L' 11111 111 'IICL1 111' 11111113 11' 171111L1, 111 111. 111'111'111111L1 11w11111iq111111111, 1111 l11Lk '.1'1111i11. S11 11111, 1111 c111c 111 .11L- 1111.'1'I'1 11111 1cc11 11 11111. 511 "S i111111L'L1i111L'1'. 1g1c1111111L'L1 1111- N111 X1 1's1, 111' 1,2111111lN I51'111L1 N11"11 L111"11x'L'. X'111'w1 1111X1'11L'L1 111 1111 S11 1'L'wiL1c11cL' 11'l1x4C 11c 1111- 11111611111-1l11C1'21L'L'1I1l111111111'N1111'A1. 11L'11L' 11L'111w11 1L'111'11L1L1 1111111l1L' 111l1"1IS111.Q' 111 111L1 L1i111111111L1 11l1L111L1L'11 ll 11115115 L'111111L1L'111i111 111:111L'1' 11L'1'11'uc11 licut, Q1 '1i .11111 1?1'1, S1 111111 111' 111'i1'111L1 N-'c1'L'1111'j.. X-111'N1 111L'11 1'c1111'11cL1 1111111c 1 L1C1' 11111' 1111 L1c1z111s :11111 11'1L1L1 Ill 1111L1 s11111c C1111 111 1110 -f1'1'AX. fJ11' 11111 1'2l.' LL'1'111111, Qi1111' 14-11, 11111, 111' 51111111116 11i111fc11' 11115 1'cs111111si111c 1-111' 11115 11'f5111'1. '1'11111'u 11'11111L1. 11111'1vc1g 11c 1111 114-15. 1111151111 1-111' N111 Q 'S' 11L'1'1'111'111i11g 1111 11'1, 111-1'11'111'c, X'111's1 L11 .'.' QL1 11115 111111 1113 111 ,1,' '111c '111C5. 11.1.1 111c11 1c1'1 1116 1cL'L1 111 Iicct 111' 1 '11. 11 1111s 1'i1N1 1111111'1111c111111q' 111-1 1.11. 21111 X'111's1 was S1111 111111L1L'1'111q 11vc1' 1111 '11j'. F1111 11, 110 L1cc11L'L1 111 1'c1i1'L' 11111 11.111111 11i.' 11'111'1L 1i1lC1' 111 1111 111111: 1111 111 111. 111111111:111cQ 11L' c11111L1 11111 N1Cx11 I-'11, 111c 1111511 111, "111 '11 111L' 111 11? " C4'111i1111111ly :11111Q111'L1L1 11L11 rc 1115 :1c1i '- 1'IA111l1. 111 1'11A"111, 11a 1 -1sL', s1'1'11'L1 1111 ll 1111111-1'111c 11111 '11'c111 111115 111' s11111.' 11'11Q11c 110 1I'1'1 111 1141- 5 nm L1c1i111 111:111S. XI 1111 1c 1L'c'L1L1L1 .'11'L1 11c c11111L1 11111 1.1'L1IC11 14001, 1111' 1 x1'C '1'.'11N 1111 Wil-1' 111' 1111111113 11111, 111111 110 11- 11l1L1 11-1 '1 611. 11111 l111l1ICI'.' 111111 1111' s'111L1L1, 11c 111111111 1'11i1'11L1 :1111 L11L1 11111 111L'11kc11 11111 111'1'11. 11111 11'zL11. 11Q 111' sc 1111L1 L1' '.'.11' 1g 1 1. l1'1"131111111Q' 11 1121511 11111c11Q1111, 111: "1 111111111111 111c 111111' 111Q 11111131 1111 he 1c:11'11cL1 1111111113 1111'111L11' 1111111 111L'111, 1111111 11L1 111111 11Q111'L1 15141111 X111 .'1 Si11'1 11s 11111 11..'x'L'11 .QCCI1 1111 16'L1L1, X'111's1 L1cLi111 111 Q11 111 N111 S11 l1111CLxf 11111 111 r11111c '1.1':1j,, '11111-111 11-'JF k1111'1'11'111L1, 1111111111 Ll Q1111L1 1111114 111 111111. X1 1's1 l111L1 11.'111kL'L1 11111 ll w11111'1 L1iw11111cL' '1111L111 11L1 111L11 111? 1'11i111L1, F111 111f11c'11'. 11 '11L1'1' 111"1 L1L'1L'Q1i'vL1 '1.1'111'1L 1111L1 11.1L1 1111L111 11.'.i.1L'L1 11181. 11 111111-, 111'1L'1' 11u111'i11.q 1111 llfx 11111, 11L- "1'L1N 1111x11111f 111 11L'111 511111 1l1L1 1111.51-1'x. Y11151 111111111011 111 c1111 11471. 111111 11' 11a -'1L1L1 111111 11111 L1c11:11'1cL1 1111 111i 111111111 1111 1111111i1111111 L1 11111k 111 16:cL1. '1'111f 11L' s11c'ws1'11111 llfx 1111111511c1 115 '1111 115 1111111i11111ff 1Qc11's 11L111'css. D . Ev' s 11.1ssc.1 1'1111i.11j: 11111 1111's1 1111' 1111"L1 111111115 '11.'.11'11cL1 Rgqdk 1 11.11 1111 Ill 1111 1111111 .l11J1 115 11c 1L11f 111111111 111 011: 1111 1111 111111Q 1111 1113 11 11111 111gA1 ' 1115 1'i 1, 11c Nl1'11' 1116 L1i111 111111111L- 111 L1 1111111 s1c111i11L' t4I'1'111 111: lark 111111 C 1 N 111 L L l 1111911 L 1 nd 11111 1111K 111111 11 11 t ll 1 I 1 V1LlQ11L11C md 111r11 11111 1 L QLL 111 1111 1111111411 1 111 L 1 1 1L1 g it 1111 IINILIL1 111111 L NULL 1 Q 1 UNL 1 Illlx Ln 11 1 1 X 1 11 111 1111 11111 X 11 X 111111111 1 1 111g Luk t11 1 N L 1 N 1 1111 IN qlllC N 11x 11 L 1111 L 1 L 1 L IL X L 1 SLN 1 x X 1 L11 1 111 111 1 1 1 111111111111 1 1 N X I ,1 X L 1111 11 1, tl X 11 111x1ll1Q 118 Ll Ll 1111 t 11 N 1161111 111 1111111111 l1111 1111 1 11 11 1111 1L111 1 1616 he NK 18 L1 C1111N11 111X N 1 L1 1 N N ilk 1 night 11 tiied t 1 it w 1K uw L X1H11x 11111111 1111 w111 t1x111 11111111 w 11x 111111 O F C 111 Q 11 u 11L 1111111 hc went 111 Q1a11c111Q l11l1l11.111I11 111 1 1111111 21 S1111111 111 C11111 hum LL 11111 111111L1X 1 1111 L Dr Sf1111L fLf1CS11111L111 1 t C X 111 111 21 110156 trwm w1t11111 which Q111111dLd ax 111t1l1X11 mini 1111 11 ix 1 111-1 1111 11 L1 H11 11'1w111Q tl L L 11w x NKl11g111Q 117 L I1 Cr1111C11L11 11lL1x 111 1 1111111 lush 111d 1 11N X N 111 11 ad Set 1U11011111XK 11111 wi 11 11 his 11111 1111111 x 1 X 11 11011 C1 dcfpcl 111111 11111 N1t11111 L 11xkL Lll1g1111w11111x ll 11 Q watc11ed 11141111.11 11111 L111N 1U X N L x x 1 Pl ww 11111 N1L11 x www 110 11 1111111 wuturx 1111 11111 , 111111 1 X xx s ich dlfh t1lLk 11 wi 1 1 1x x 111111-1 wlx L1LLp111Q 11111111111 1 1111111 X 1 L 11111 111111 BSCOI111111 1111111111 he 1111111111 N L . 1 1 t 111 K L 111 1111 t111t t11Lr1 xx L 11L 11111 xx Ct11'111l1Q S N11 L 111. t1 L x 1 L IL H IC11 N x N 111 drew 1111111 1 1 x 111 1 then X112 . 1111111 L N N IIN lx L L L L L L K N L L, X1 JZ wi11 ' 111' 1? C15 1 1153. 110 crcpt 115 111111' 15 1 5."111 111 the 1112111. 1111 fmt 1 1 111 11 1111111 111 1111 likc liccd t'111' this 11111 11211 1 1111014 11 111 ' 1 1 ' 111111 1 '111 1.1 Q 1 '11c 11111 'gfht 1111111 T111 11111 si1e11t1x' 611511 th' wi1111w 1 1 115 '1'1 x1 ' th' Q "'t. X'11'St t'11111wi11 11t S11111c dist1111c1 S11 11s 11111 111 he 1J'11x'c1. This S11 5161 1111 11111'11c11 11 Q111' 1 111111 11111 .X1'C1111211C, il f11l2111 51111111 if 1' 1c ' 11 '111cc. X'111'St 111,10 1111111'11c11 thc C2111 Mit" I1 1'111f" 211111 1 " 1111 111.113 they 11 11 "111 1AC21'1 11 1c'1' 1cqti1111ti1111. '111' 1111111 zilightcd 21111 xvt11'f1 1411 'cd If ' 111' 115 1 13x11 .cg 11111, 111 his S111A111'1FC, thc 1111111 was 1111w11c1'c 111 11- 5" . This S111111111 was ll 11is11111, 1itt1', c111111t1'y-1'1a' 111101. thc" vcr' tcw 11111523 21111 1111 1.116 .'CC111C11 111 he 11111'111111. X'111'st, 11'j111f" 111 1,111-111 8111116 112111, walk' 1111 111111 111. -X 11"1 w111111 11 111c1 11ct'11'c 11i111 11111 1C ' ' 111 1111 his 111114, 1111 fcc111i11g" 111 1111ticc w11c1'c 11c W2 s f"1111Q. 1t f'l'xX1' 1 'km' 111111 L1111'1iC1A i11 thc w1 :ds 11111' 111-10 wus 1111 11111 11 111111 thc 1if-'111 1-1'K 11 thc 1111 " 11 st: 11 111 t 11C11C11'Il1C the thick f111i114Qc 111 11c t'1cq. S1111 Q' 1 5 1 1 Q12l11'x 1111111 111111 115 111111011 1 1 Q' 5 '11 'zcd V1 '1 -Xftl' I 1t' hi: 1':1t'1 211111 11111111f" that it w11: 11 gf 11151 mid 'K , 6 " 11 1'c1111Cc his stops, t'111' 110 rczllizcd 111111 ' '15 511155 10 1' ' 1 - ' 1115 i11 this A1511 11. This, 11 110 "i 1110 10 d , f11 111 11 1' 110 tried 1 111111 his Wllj' lmck, 1111 1wZlI'111C1' 111111 1 1 ' 15 Bec11111i11g cx1111ustc11, 11e S111 11111111 11111111 1110 t1'11111a 111 21 fll11C11 troop 1 d K' ' K' 1 ' , 1 S111' 111 his dchght, Il s111'11't 11ist1111Cc 1111111' " him, 5 ' Q' 11' . 1 1' K' tir11 1 11c 11ccid111 111 21514 thc 1 '11111's ff . ' 1 ' I ' . .us 215 11 Wllf 111111111 111 141111011 1111 thc 11111113 1 121111 "4 "' " ., 1 5 gf. 11 1 11:1'ft'g '1t'1. 1-Jai' -' L '. 1' A- 1 1111c sid: he s11w 1111 1111111' sl 1' S " K' 1011. 1111 the 1 1 " ' 1 1 3 1 41 11' 51'1'c11t .'111'P1'15C s11w 1' 11111 116 11 .i 1 '1 1 ', i11 thc uct 111- 1t1C1i111lQ thc 1111111' fr '11 vut. X' 151, wiih ' 1 1 ti1'1111- l1111di11j' his 1'cx'111vc1', X1'1111C11, tc111'i11j'1 111211 the 12111 1 1 1 1' ' 1 Q . T111 1111111, 11 "vcr, 1111 ' 5 t' 1 1111.' ' , 15' 1 1 EW 3 11 1'i11A-1 12110211 .'l1 112111111 Il 111111, X'111'st's I1'X1 111111 WSL' 111 Jac .vh 1 '1. i11 t1 1 '11i11. A5 J'11 tlb' 11s 111. 1.1' 11', 11c 1i11I'CCl1 1111611 11110 411- thc 'ghtv' 1 '1 ,1 X J 1 1 11'1'11 t11l'11U:"h 1110 " 111w. 1fv'1'yt11il1j" '115 p't 1 '. 11c '11 11 1 "11L1HXYQ 11111. 111 his s111'11'isc, it C1Q11- s ' 3 1111. S111 "'x ' j ' it, 11' 111 thc :1111111 111- 511111, 1 1"1 ling. ' j 1 1' 1 . ' 111 i11 1113 p11'14"ts t'111' his 1'cv11x'c1' 21111 111511 11K1Ttl H 1. 11111 1111 11111 1111 thc light. he 111111111 111111 1111 4111C 11115 i11 thc 1' 1111 1. 1 ' ' '115 2111 2ldk1l1111111:" 11111111 11.11111 which 1111151 1ikc15 1 1 51 11 '11s Q11 111 wc i11t 111- .1111111 11di11i11i11g' 141N1l11, 11111 t11'1'Q 1111 11 '1110 C 1 , 110 :11w 21 1112111 with 11 1111111114c11c111cf 113111111 1111111111 11x'c1' 1113 1'11CC. 1 ' 1. '1' lut .11 the timc 110 C111'C1-LI111 fCl'll11111ZC11 thc 111111111 111 211iC S116 ' 1111 1thc1' " 111111. V1-11'11, wit11 111: 11uv111x'c1' 111 1111 "5-111 11111 1, 11c 11111311 111, 112i1111i'1"111'1V wit11 his 1111 1111111, 111 the .i11111' time 'l'.'11g', lutx N Ulm Lu N is 1 N k ,X L x L, L Q. L lip lfllll Lt X L w N 1 Nflxll 5 L llllll L mnlmum 1 N ' N UL L N L L k N L3 L L lllm g k ll X L L. L L ' l , ww L n K x 114 L ILNIVI NL MII I Lx x 4 N N T X lv 5 HILL W HL X L a, L L NL 1 LL L u IIN X 1 INLIINL1 IIII M Ill L X I Ill X x L 4 P N N X N IL! K I L LLNL L X L l 1 N I L K LL LL lkL m X Ll L L +1 rg umm L new c v L g luv 4 4- L il 1 1x K 118111 ll llll Lsnw k um x 1 N L k N 1 1 k N 1 nm x NLllWNlllLl L mx K Q L lt xx LII LI' lgl L Ull L L 1 Cum ' ll IQ IX L 4 N ll' k lv 1 Nl L1 L x L Lk y I1 1 vllllcllllll N K Q XX S L L' LI lllllllgglllp X LOL LL II L fum LyLlllX lk L K LL L L L Y I I lLl K L x k N L L. x L ll L ' L 1' L N L Lk UN X UI 1 H Lt flxll lN L g L X X L K llc. N lllx K L L Il Il lN.X g j U1 L k n L 1 u XTILI Il P LX , k x JS "Hg ii up." T., l1iQ Surg "L'f- , he rfwgnized thig man tw be K-At. Katt fwlfl- rec ,mined him 11111 ywiutcd I-I 11 clmiu :lt hh ilvwl. N- x' th- mx.t'rj, lwUuu'Qlc:1rtw Must. It M15 Reel wlw IL 1 1 glli Rv here :mi RQLIS k--cgiw him il 1 mer. I ul, xvlmrc was 111- di: - ld? Kwt 'l 'il A15 wld X lrft as much mmf the stm ry :ls I ' 'l'W. It mwnlf that thc tzlxigzllx in whi'h KVI hall lwwu riding, wal. '- 111- lwll xi tu wait ll cfllllxlu 111' minutes :Lt thc CllI'I1CI' 1vfi-f- lm-'Q ui Il small lvlwknic. XX'1'lu XX'lliliI1f" h 'rg Iic't gI1lIlC'Cl nut ul' thc wind vw Lllll lw'.1ru he 1'L-:mlm-xl xvlml was ll1ll1CIlill.Q ll mam lwumicxi intl, th- taxi 41111 Iurccdw111'Ihi11Aq tu hip wc. llc smm lmcglnlc llllCUIliCi11llSllIl1, Hll " " fill, Iflumi him. 'll' in thu c41l'in. W1 1 the clicct wt' thu Llfllg' wwrc HH, llc l'iCJ In -gcnpcg hut, lu hi' 111-1'rf1r, llc tkvumi that his mc lug' xml: clmincd t1 thc cabin wall, llc qlgllmcui xllmut him Ihr If.i.'Il '- lut mum was lu lm 1' md. Elrxx"vc1', hc lulilllhi H11 ll txlhlc, quit' clnsh I-1 him, ll plat' wt' llwili and chx-Q' :mi ll mug uf wgnlur, limi g' vcry llLll1A"'l'f hc Q rl 5 'i thc tkmd. Null' Q lmpl 'mai All that day: hut, dur' th' nigfh, mum unc uni llzlvc llxfllill d1'L1gj'c1 him, Ihr, un 11'.x':lksl1i11Q th- next 1n1r'11il1g, hu tk und :1 l1.umiku1'cl1icI' tl11'-mlm mul' his func. It wal! tiIT :ls llmu-'ll ,ulIlCllliIl1Q like L-ktl " 11:11 Jriud 1111 il. Wrc lm-:ul uni ch" ' :mi ll INLIAQ ul Hush vgatcl' ' -,'L 'cr' Zlfilill 1,11 thc Ig Mc. Niglt llvllill had Q1 111' uni this time Kcct Vcidli In remain amz " :md fc: xvln it way that czlmc intu thc Ubin. He cuuli nut tell what time it was but it must have lm-cu vcrq lute when llc heard the suuud nt' ll key in th- I ck. P 'I' 1' gi In lv lljll 1, I1 wzlitcd fm' 51m'tl1i11y' In gum, SQ: an he fclt 5 m xtlxiuuq kzml hail 5" plzlcci uvcr lf' asc. Wit' g 1 J " 111, hu q ' 'kl gig uccd mul uf thc cwrucr uf hi,' Aye, :mi :aw il man in the ru ,mg lut, luckily he had his luck turnci I1IWlll'd him, fu lc 1 "kl Q lcd th- 1, 1lLlIlH4CI'ClliU1A HI' the previ-'us Ili llI tm' thx -me thcu sgltur: cd 'ith 'I'hroLg'l thc wpcn dum' uf th' adj 'lilly' IWHIIH, hc wuli sc' : 1 ilc l'LlI'I.Ij' dinlh' .fn th- I'bLl."l1 gllc. A mzm with dark lmzlir uni Ll luck Ill 'ug :VI Q was l'CIhiill:4' lwcr thu tnlwlc :mi gc -m xi busily ulmgxpqui in v"ting Q x ' Q. 'l'hc mgm put his llgmd In llij head fm' il sccnmi :mi tl1'l1 it 'Lis lllxft l1i.i wig' .ir1'PPcd lu th- tzllc. Kc' ' 'il -lu rc' jnix-1 thc 11111 In lv' Qui. Suii' D l ' 111111, Hz' Rei, as KH! tl1'11 KIICW llim In bc, Lu'-we :md cum- int-1 Kwik 1'-mln, llc wcul lu Ll cl vsct in thu curncr ut' thc r-umm, wl1"I Kcct iuiiumtud with hi: lmud, Lmi IAIWIIN it hc Jrux' Inrth :L xmnll l vx. Hu 1lP"Il'1 it uni kwl sal ','.' lwt, rc him thc p1'u'i1+us dizun-xml. XR rst, llllllbl' lu Wllil, zu' sc :mi l1:15t'n'i In thc cl :cl :mi then llc twumi thc di: 11 mi in the lux. Kc' 1 - 111 ililjv wld lllx I'c11mir1.1cr uf thc slwrj. xx'l1i'l1 was that the mgm had that cvllmimf :L-f11i11 V11 A. ui hig glctiwns ur' ilu prcviflm fuht. Must than manic ll 11w1'u wxlmplutu vzllrlm lvl' thc clmul Qmi luckily I1 1 xi thc k.-j, In thc 1 1-1' the chain 1.1. 'l1i'h had kept pu-nr' lice! ll prix. mer. 'Vhcx th' lcfl Illt cabin ami trici I., Hui thlir vuglp. --ut --I tlmq xx M is. ,- A um Jcriug nlw ut, Ih-- at length mme tw gm lm: Xk'll'I'C they happily iif YW 1 'X k W MX! j, if x W' J '-4 , -l j ,,.Q- viii f"1 nd LHR STMAS PLA Choru The Ani: Chrlstmas Exercises HIGH SCHOOL FOR GIRLS DECEMBER 24 1915 at 10 30 A M P1ucessnn1 tl Stnlle Nlcht Crenntn l 1ll1 90112 NN Qrale Ng 3 1111 tflll l 1 Angel Chorus Sine Mrller Vltrnun Werner Mule Seh ner Xnennt Snnth Mdflljll Lle1ver Xlmt l-nes .lellllld Seluetun lluel Mnuntz cruthx Kldllllld Mlfgllefllt. Sl ttle Rtth lxlll 1- nt N wlwer Llllldfllld Spttz 'vltrx lhenet lx llllllllL Stnnu ld I-rex H len Rnthermel Knee N11 er Fllllllell IX Anal S1661 H011 Lhrli Old Frellell H1161 N ll P11110 Solo Trnntx C HIINQN lleeker l:le mor Rennnneer Readxnq A Chrretmm Legend Helen nenf llluctratron ot the C,l1r1stma5 leeend Daw Dorothx Deppen Nlght Lame llutts The Hours lucn Klnne 'Vlarmn Brumbftch l:d1th Ketler Rebecca Cohn Mnldred Runxenn 'Vl1e Moser l turt Br1t1n1 Nlmon P6111 Helen Dax 1111811 luxe Cl lllg NN l1x the Clnmes Rlll Rlwlltllltl MlLD1lll lltl X tlen nl I un Ltrol bud Rebt Ye Merrx C1entle1ne11 Ir1tl11n1111l Nlelm 111 llss 1911 1nd Qutrte Marron lrehr ld1 Xkennhold Ruth lxllne 'vllrgtret Pnt1e1,er l1ght1ng of Lhrrstmas lree ln 'wnnt Nrchul 15 lnttle lxesslu Ltrole tal Wexhntclnstreuden I-1111, mm O l llllldllllllllll P11111 mm Pe 151111 C lnldren Margaret Pnttemger l-rtncee luxe lrma R1efel Suytn I-1cl1 Alrce Schwartz brice Qunpsel 'Vl llwel Femplm 'V11re1 51211161 llfllll V1 ner Cl V1 he Helen 1 11 1 Grlce McL1ll Alllll l-lltt Recessronal O Lnme Xll he F111 ful Ren 5 I 06 Q 0 7 ' ' 1-'C' 'z " .......................................,.... 1 Q- A Clag: 10111 Ch ' -"lm, How ll Rn." E'er l lt ning"' ....,........... Praet 1' S. A.l1, C1111 N.: 1. . v I . .2 ,A A ' -V. 5-, Q 'X y ".f,.' '1 X' ' ' " Q1 ,.- 1 ', ' -'11'1, D1 1 v' '1 ' , 1 41' A' A Q ll ', 1 ' 16. Ad 1 Vel , '1 ' Q 1 3, 1 1 H' " A, 'll 1" ' Q ", Aln' ' tg e ', 111' 1 'll , 1".1 'l Cf 1, D' 2'1" ................................................ 'A ' ' Clasg 9 10 '. ' ' ' ' L' 3" .......................................................... ,... A " - 1: . ' ' - 'A 11 1 .......................,........ . .................... ' ' 1 ' " E ' ' A u' .-. - 'A ' 1 ', 1 Adelaide Kessler Grace Maurer X K N .2 I 1 I l 4 ' .Q K1 l -' "1f"'l' Rid' 1' Q 1g" .................... 1-' 1 .tle All 1 "l1 ': ' ' " 1" ........................ 1 C1 5 1 1 1 1 tte 'r ' ' 2 1' ' , ' ' y 1 I ri fu'-1 '1 ' ' i' 1" Z1 ...............,........,.. . " ', . , 11 ' , .' A rs - 1 1 - 1 ................................................ g Qhj " , "1 1 'l ..................................................... ' g' A1 '1 I ' . Q. , '1 ' '13, . 'gy Q1 " ', e "',1.1 :,.1, '1 ter, N1 1 1 1,' , Mary l. zder, 1 iriam '-hr, r 1 1 lfn, 1 '1 , . 1 '1 1--" , ' .- 1' h " ...........................,........ J, :link Class 1710 The MUSIC of Anclent Tlmes ALUMNI PRIZE ESSAY CONTEST 1 N 1 L 5 1, L L L L 1 Xl11LLII1LIl lLl 1111 L 5 LILL LI 1 W L 1 L X 1 IL N I X LL F l111 HILL 1 ' L1 L X 1 1 1 N 5 1L IN 1 L 1 L L LL 1 5 1 1111 ll N L 5 1 CJ! NIL 1Lll L L L X L 11 L 5 5 5 1 L lL L L 1 L L X1 X L L L IN 511 5 L L 111111 1 L I11L l1N1ll L 5 L 5 1 L 5 1ttL111 1 5 Illl N 5 5 L1 5 1 L Ill HL l 1 L 1 N 1 I1 LN 5 1 LIL 5 L 9 N ' L UNLL L L L 1 L NL 5 111 ll Lxx N N 1 X L 1 IN N L N 1 5 N NL W1 1 L 11lLlL ' 1 L L L L X L 15 11 N 1 I L X L 1 L L 1111L L I I O O O 121c1111111' 1. 13S11I11l1QiI' 111111111'1111c .1c1111 111 12 111- 111 .1l'11 1111 11qL- 111. L-11l1q111-11111-111, '1111111'L- 11111 1L1'1 '- - 1, 111111 11 15 11111111111 1111' 115 111 111111g111L- 11 11111L- '1111-11 :111 11111, cL11'11' 1 111111-1iq11111 ".'11N111 1151'l41l11111 1 .111qc5. 1115 111111L-5111111111 L'1' 1- '1l141.3 111' 1111- 1111c1L-111 111l1'1'1l1'11l11N 111111 5111'11qL-5 111111 1-qc 111'u 111111-111-11 11111' 1110 111-111L111115 1111111 111, 511'L-L-1 5i1'111115 111' 111L- 11111--11111Qc111 5111111111111 11"11C!1'1l, 111' 111c 11'111'1111111' 5-11---111L-55 1117 ll C11'V14l15 111 1 1' cL1 5' j -1'5. 1'Ll1, 111116 111 1111 111111111-5, 11 15 111 ,1 111- j1c111115, 51111L' 5111Q1'1111t111'111 1u111-1, .1111 - g'11L1 111'CI' Zlll 111 1-51111111 111- '11'11111L1 1111111 '15Q1'11-L- 1111- 1111111111111 111- 11115 11' 111L1u1'1111 11111 11111, 1111 L1L-5111113 111 L11J111111111111 115, 11111115 11111 1cf1-11L15 11111'L 51111111cL1 L11 111 11: 1111' 111111 L1L-11g-'1111111 11111L- 11111-5 111 111L- u111111111q 1.11111 11'111Q11 1,1111 1111-11' l11J 11111c.', 111 111' 111L- L-1111'1111L-111g 511111L15 11111511 L-11111L- 1111111 111L- 1111- 111 111 -115. X111 - 1111L1 L'1'-111L-1 11115 '.1'1111L1L-11111 -1-'l'1A1L1 111- 11L-111111 11111 I11111'l'1., 11: L-111111111-L1 11 111111 114111. 1111111, L'111111'. 11111111111 :111L1 51 111L1-11111 11 15 111 1111 A3111 111 111111L1 111111 11111115 11181 111.1L1L- 115 11111, 111 111 1141.111 L-1111 'l111-1'L- 11-115 11111515 111 Ql'CLl1 v111"-11-111: 1-.1-111L-11114 111' 111s 1-11415, 111C 1'111111L- 111 111- 11'111L-1'-11111, 111- 11151115 111- 11-1111-51 111L- 1-L-111111'111q 111 11111115111 115 111111111115, 111L- 1'11111'111g 111 111L- g1'c111 51:11 11'11vL-5, 111- I'LlX'111,Q 111 111- 11110115 -.1111 15--11-11, 111 115 1111'11 11111, 11'1 5 I IIIC 1111-111 111. 11111,-iqg Ll111 1111111 L1L-1iQ1111:1 111 11. R 4'1i1-X' 1111111111q 111 -1 -1 115, 111- 111141-111 1111 111111 1111111 111111111-L1 11112 11111515 411. 11: 1111'c, 11111 111111 111i 1 - 11: 11111111-L1 1111- 11151 5111qL-5 111- 1111- L-11111' 111111111 111 l,'1L'. 111 ll 111111111 fL'1lSL', 11115 15 11111-3 11111 11 11115 11111 11 L-115111 11L'-111111115111-L1 115 1 111- 11111-111 ' 111g111L-. 'l'11L- 111111 1111111L-1 -111 111111 1111111 111111 111 L'111'1'1 11111 11'5 1-51Aq'115 111' 11111111111111 1.'.'LlS 1115 1-1 151-, 1111L1 1111, 111- 1151-L1 11111' 1l1L- l1111'L' 11L-L'L-551111. 11111'1111'5L- 1117 C11 1'-111g 1111 11111-11115. 111111'L-1'L-1', 11.- 111111111 1L-111'11L-L1 111 111- 11 111 K:4P1111LfC11l111 11111 L11111'111g', 111 111111115 1111 111. 5111111115 L-111111i1115. X5 11 11111111-1' 111 111l'l, 111- I-1 111- 111111-c1i11115 111- 1l1L- X'111L1L' 111 11L"111111-11111 1115 x11111w111Q, 11-'1111 - 1111i 11:15 ll 1111111 ll1A 1'1111l1111, .1 1 1111111 111111 1.-.11'11L-L1 1111111111 11111Q 1-L-1111'L- 111- 1.-1'L-1' 11111 g'111 111 11111 111111-1' 1--'111-5 111L- l1l1lr1L' 111 111111111-. 11111111 115 5111111 LIS 111- 11-11r11L-L1 111 1151- 111i X'11L'L', 11L- 1111111L1 111111 51.11-1-111g 111-'L-111-1' 111111 5111145 111 X1'111L1 111511 11111- .1 111L-11Qi11q 11L''111111-11z11111L-111 111 1115 L11111L'111q. 11111, 11111515 L'1111 111- 1-115 1111-L1 1111L1L-1' 111-11 111-.1L15' 111L' 11111515 111 111L' 1'111L'L-, .11111 111L- 111111: 111- 111511111 '11lS. 1'L-11111115 111L' Q111111111111115 1-1111.-1' 111 111111 .11-11115 111 '11 111L- 51111L-5 A1111 11 11111111111111111151-111'.1111q1111L1 '.1'111N11111Q l'1A111L' '1'111L11'1-"111 '.1'111L'11Q11111L- 1111- 1 " -1115' 11131 1L1L-115 111' I'11f,111I11, 11111111-11L'L-L1 1110111 111 111- 111.111 11115 11111L-1' 5111111L15 111, 11. 11111- 111 t11L- 11151 511-1-5 111 1111151c. 1'11L-1'L-1-11'L-, 111- L1111111, 111'11' 11151 1111-111111 111 ll 11111,1'Ll1 11 L11' 111L-111, 111115 11,1-L1 .11111111q 111: 511111-1L- 1'Ll1A1X1I'1LlIl4 1'711Q 11L-1111-L- I1lL', L-11-1' L11'L-11111L-L1 111- 111L- 5'1'L-L-1 I11llr1Q 111 111L- 1111- 111' 1l1L- 1-11k-. - '1'11L-1'L- 15 Ll 1-1.-111 11111: 1.-QL-11L1 111 L'11111L-5111111 '.1,' 1111 111L' 1111'-11111111 1117 111L- L1111111 1'111'11 L'1111L-5 1111111 111: 1111111111115 111 111L- 1111-11-111 51111111 X111 -1'1L'1111 "1111 111-L- 1111- x111f- X111-.1.y111111, ll L'111L-1 111 1111- 11'1l-L-. 11-115 '.'. Ll11Q1IlQ 1111111g 1111- l"XCI' I LIxxIIC'ISt IIILI IILILILIII4 IX I II r Il xx I Il L 5L Ill e stream IIILI 'ILILIre55eLI IIIIII I I 5 L 5 IIIIILII XR I 5Ie LIILI IIIIII ILI II.-IIII IIIIIIC II I LIIII Q Lxx xIIIe xx IIIC I II LIxx rIIIt much lIILe I IIIIIIII IxIII I Ie QLI Le IW IL IIeI I NCLIIIILI IIIIIC IIIL 5 e IIIITI NIIIIC IIIII x I e 5 L' es xx I 5 L reLIeL IIIII ILI Ll I Ll IIISII LIILI bl IIIL IIe e LCI ILINLL IIIII 5 IL LrL L IL I ng I IIL LI I LXR. bCIlII IWII I lfl II L IIIsNLsbLL NIIIIIL ILLI IXIL NIITIIIX I I IL ILII LX L Il L5 L L I Illgl LIIILII I L III IL LIIILL IIIII-IL CII ex lb eLI L c L LLI L IL L , IIIe I L 5 LLIII Li IILII x Id 5ILre IIIL5I5 xx LrL I IIILL I IIIIILL IIILI IIIIILIle II SL IIIIILIII5 e LIIIIII IIIILL III ILII IIILII ILIILILIII5 r IIL III LIS IIlLe ILI I IL III IILIIIIIL5 IIIIIII IIIe 5LIIIIIIIeI III ILIurIIIg LII IIIC IIEITI 5ILIII IIVL L Q IIIIL L LII CLIuIIt,5 III WCIIIlIb IX Q IILIILIL ere surelx IN Il f IILII L ILIIC LIII III IITILIII LLIII L IILI IC LLIII I L Illl xt ILI IIQX tIL l5UIL LI ILILIIII5 IIIX IIL ILIIL 5 LrL xx 5 I xILILILI IIXII L D IIIIIL xxItII x ILIIII I L One IX IILII tIIe IIIIIIIIII lectme trIQIIIeIILLI IIILI IIII IrLIIII IIIIII tLIxx III5 IIIL IIIIIIL LII IIL IIICT I I II L I L L L L IIILVLI L II xx I CI 5 L I II IIL ILI I1 II LL CI L x L IIIIIIII5, II' I x I , L I LI If 5 5 LI II IL I 5IgIe IIL IC LIIIIL L h IIIILIIIQII IIIL TLCLI5 prLILIuLeLI sweet IWIIIIIIIVC IIIIIDIL S IIe IIIIIILLI L I some reed5 IIII ILIrIIIeLI III IIIblI'LlIIICIlI xx IIILII lb IlIL IIITCIII LII Ill tIIe 5IlxLrI es IIILI IIIIIL5 xxItII IIILII L e I xL Il Ib IIIL 5LIIIIIII IIII LLIItIIr I ILIII I IIIN SXTIIIX Lk ILIIIII II IL I XIII I LL ught IILII I I ' IIIL xx IIIQ IC re1Lx 5 TCIIII str LII 5 ILL It 'I L L III5 IISIIIIIN LLIII Il III IIIII L L 5XI e xIIIIgeL IIIe55LIIger LLIL I Il LI II5 WIII I XI IrI5 IIIL IIIIIlILrIIIce II5 XIIIII er Ll e L IX L 5 5 IIL tLIu L N L II tl L55 NK ILI IIILIL XI T IIIILL LIIILLI IIILIIIIIFI 5 Ill I N Tc' LIILL L L LL muy 5LIIIIIL 5 L 5 V I L L L I IU' LIL I LI L L L LILL 5IIIl L ob I1IIIk, d ' . , 1 I I' 5' L 'e' I's I II lIIes, 'I e ll g'LIILIess 1II'L'I:1 .'IIIl III ' 1 1 'Q ' . II IeI' II1IIILI 411' IIelLI :I QIIIZIII I1 ' 'I icII gl I' ' 1' . He I 1 LI ' IIILI Ir It XII ' :I " ' ' II ILIre :I IIII 'I' "1 I". "l LIIss1II':'L1g' ,1I y:Ix' ' QI ' -' x'IiI 'III Q, 'IIICI 'IIe Ii ' I I' II I IIILI IlIe '.l.I: . He ' 'I,1 I I IIA IIx1Q'I I' , 'l'IIi3,1'CIIiIIg' I IlIe mxtl, is the II ' iI LII I I I'IIIII. FLI' IIIII' ' '- 1'l1 'LI 5 IIIC IIIIIII I 3 - II'Ili1II' 1 IIIQI' ' ff :t I: 'I' I. 'III set it up IIx' III' I' :II.'iIes, :IIII II'L ylt W 'IIg's III- ILILILI 1IIILI jewels, I-Ill' xx'1I5 IILII IIIis iIILIeeLI :I truer g'IPI III: II I " I' ' :Les x-:III III v I1 'IIILIII II I1Ix'? 'VIII LIIIIIII ' LIII st 'ilk ILI III 'III' Od IIS ' I . OIII-' II '1' LI "'1lII"I Il 1": 1 Ie? III:-Ir ' ', 1IIILI III I' LIee IUI 1 IIIII AIZIIII II1II'I LII " 'J' ' ites. SLII - ' " II III' tII1It :III usic Il"f"' 1 -' " 51 ' It:Il L II ' L' A 1 . We 'I ld I1 1 ILI t1IIL' XTCIII ' Irti's xI'iIII his- tLIIi': :IC ' : LI, I ' 1 I', I1 1 LIIII' iIII:I iII1ItiLIII IILII :I little III I '- 'I this, IILII III Q I' 'Q II LIIIe xI'IILI c1III LIeIIx' IIILII IIIC' sweet IIl1IIIIIixe es III- III- I IILII eLIIIveI' such teIILIeI' expI'essILIIIs III- ILIx'e :IIILI 1 ecIiLIII IIIIII II5 ' II I I I IIeI. ,Ag':' M,'I I 3'-' LIIIeIIs IICI' "1 J " 'I est 1IIILI 1 ' 5 -' t1IIe xx'IIlI LIIIe LII IIer I': 'I f I "Ig, TII1 ' 'II' 1 ' -' IPII, IIIIX IIIK i1III1I's ret' I " x'l IJZIII was x'eI'x' IILICII III lIve. LI:.' PIIII IIIeI IIer :Is sIIe was Ycitllflllllg fI'LIIII IIIe cII1Ise, IIIILI he ILIILI her LII III5 lLIve. -' I1 I2 'I' ' '1L'I1"II " . P111 x'1Is :II5 Ilelt If IAUIII, lILIxvevIr, IIIII III f't III! IIII'-QILISI :It I. e 'rt "' edge. Ile 1ItteI I jd er I ':I" II ', IILII IIII' I'I'ieIILls the I'1It'I'- IIA ' t:Iki gl III' IIII lIer, sII1IIClIeLI IICI' IWIII III IIIIII :LIII IIe ILIIIIILI tII1It :III he 111 IL III' p:IIIIs xx'1I.i :I I It I "eLIs. P1II 'fl LI, :I I Il 53 I If the Sig j ' A ' ' ' ' ' :' ' .III I IU Q '1L' 1" "I" 11 '1 IILII Q 1 ' " I'iIIpIiIIy III lLILI'L's, tII1It Illl 'I I C1 'eLI ' ' eIIt III- IIIIIIIIIIIIII' ' ' 'I ies. "F1Ii' I" II' 5-' ' 4 IIII Arc: '1 I,1IIl, xI'iIII sIIeII I-62II"lI LI":ILI. IJIIIII' In IIII!-I'LILIr I':III!-lILIx' IIe LIILI xvup III IIIILI Nil 4' 1 ILIx'eIx' siL'lIiIIL' III- 1 'IIILI AIL K' Il LI' 'I 1 g ll II1IlI-IIe1II'LI ' :IIII Full ' ,'xx'eeI LIesLIl:IIiLIII-II:IlIIIx' p1IiII."- "1 5. IIII IIITIII " ge ' Q ' I"I I' ILI IIIIISIIQ IILII IICI'IlI'5, IlIzII ' 'iI't I'L'IL'IeLI,siIvI'- I ggy' Izls I'LIl"I1' II '1 LI -'- I1 IPII IIE ' LI I I :Irt. OII I:-' :Is III xx'1Is xx'1IIlLiIIl-I' IIx' the .'lILIre, I ' III1 III gII'lI LII :I LIezILI I rt ise, 1IeI' Igg 'I i'I 'e e - 1,15 1 Itlh' SI I' AI. Il pieI4'LI III XIII xx'iIII III5 IiII5"'I's 1IIILI thex IIIIILIC :I :'c:Il .1 I. Ile cLIIIstI'IIeteLI LIII III,'tI'IIIIIeIIt LII IIis LIxx'II ZIIII IIIIQ iIIsII'IIIIIeIIt IIIL' ljre, prLIlI1IIIIx' IIe'1IIII- the IIIIISI PIIPLIIIII- III' :III IIIIIUIIA' IIILI :IIIcieIIts, IIL SII IIIL - x'eI'e times xI'II'I IlIe Ilute ZIIII III' Ixrf III1ILIe Iifw " ggles ILII' 1 11L1111L1 L L L 1 11 L 11C 11rLs 111 1 1 L L L 111L 11L111L 11 11 ,1 11 L N IL BAIIH 1 1s 11 L III IIL1WIIlI LLrLm1111 s k L lv K L L L11 L L15 L I L 1 1 L 111L 11c L 1 L L N 11 5 I I 1TtLf L IUIIIII L L L L 1111 L L LL 1 s X HI L X L 1 1 L Ill L 1 L L L I 111 L I1 IXNL L L II N N L N L L 1 L L 1 I11L1b I L 11 I1NL s L I11Lr1 rL L L 111 ' NL L L ILL I L LL E11 IIILILIIt N 11 L s 1 NILIITLNN LXL N L N 1 IIL X LL L X IPII XL11 L L LIL 1 11 N s L 1 N X L L X II1 L 1 1 s s L NIL 1 L NL IIIL L N NL 1 IIILN 1 IL IIL5L 1 ILN1 N L1 I1 1 II1 LL L L Nl LI L I L LL I IIILNL I IL L 11 X N N11 N N L L L I1 1 L WLI L L L 11 1111 N11 KL L 1x IL Nl L NL I L W1 INLIIXL 1 L L1 s ll 1 LII LL L L X1 N LLI L 11 L 11 L N N IIIINL 1 I s11 - 1 I1'1.1'11s1111I1C11111si'111 th' 151- 11111 lc C11' I1 1" sz g heir 111Ics 111' I11vc 11111 11'i'11I.iI1i11, 111 111111' 1 I C11 xsr. 1411 LI H I11".', 111111 1111111 1'111I 5I11A'CI' 11'I111gQ f11111c will 11cvc1' LI", " K his 1L11'scs 111 thc llQC11I11PL1111I11C111 IPI 1hL Ij.1'c. 11 L14 sci ' 1 'z " A ic: 11s IIII 1111 111 s11'11 -f'I 'II 1hc tic. 111. 111- 11'cLILI1:LI ' 1111111 11 XV215 'ci i1 1116 11111L-1'111 1'11's 1-1 115111 scver 1110 L111111QL111111 Iutxccii thc I1v111'1 1 1 I L1L'11I. X111 1114 111' 11IL1 1i qX11111111s 11 11'11s 1111 Lust 111 111 1111111 LI 'c Vcc 1' 1 111' 111' 1hL' IL-11111'1cLI 1111c h11L1 I1C'1I s1z1IcLI. 'I'h' IIZIIIIIIX 11'1111ILI QLIIIICI' 1 A LII11 111' s:1L1' -I I1LI1'I1,l 'I,I. '1111 1111111111 1111c1'111c11111111i1111s 1.1 thc -'11L1s 11f1c1' which I1c 11'1 111 L'h11111 IIILII Q11s111111111'1 I1- 11111: "'I'h- v.1'111'ILI is I111 1c1'11c11111I 11111vc111c111 11111 L'11 1x'C. N11 1111 thc 111111-11111111111s 111 11113 11'11rIL1 111111 1"s1111'1 I2 11111655 111 III' 1111111 VXYIIII is 111 1hc sc11111c111'cg II1llI'LC 111:11 11 g1111L1-L1111- 111111 ,111 11111 be idle 111 L11111X'i 1I,g'I1." 'IihL' I11II11'r- 111 1111L1c111 IIILISICIQIIIQ 1II'C S11 sI1r1111L1cL1 III II1X5lCI'X' 111111 11 is 111111c11 111 sL'1111'111c IIIXIIIS 1111111 11c11111I IALICIQ, 11111 111111111g' Ihcgc tllxl' is 111- 11'h11sc II1'I11lI'1 is s11111u11'h111 ' 1"1'11c1. I1 is thc 11f1Iic1c1 H 111c1', 1111 13- 111-1'IL 111'L- pL1111'Is 111 the c1'11x1'11 111' 111111 I'LII1j' 111' 111151 .' '1111 2 XX" "1 11111 111'-'YL' 111111 II11111L'1' is 11'h111 I1L' is I'CI1I'Cf '111'LI 111 hc, I1111 Ict LIS Liv' 1 U 'CIgI1 11 IIIII' 111111q11111111111 11111 11111L1 111111 sL-111-I 111 the L111111 llf Q IIIC 1 11111g, L'I11LI 111 hif "l1L'q'g111'11 I4llC5,v' 11111 11'111AI1Ii11g I1is '1111gs "with I1is 1111'11L-.1 11L1111'L-1111'111'L1," 111 1hu g11111'c111L' LIcI1f'111 IPI, hip 1c1"1's. 1I11111cr V115 1111IL'L'LI ll '1,1'1111L1L-11111 si11j"-1', 11111, 111 1I1L' XX'11VLIN 111' IS111111, it is 1111 1' Licr 111111 "Nu 'f 11'111I1hX 11111'11s L11111'11LI IKIII' 1I11111c1' LI'1 I, 'I'I11'1111gI1 VXXVIIILYII 1hL1 Ii1'111y II11111L'1' I1L-QIQL-LI I1is I11'L'11LI." I1 II1 111L'1' is sI11'1111LIL'LI 111 111v1s1L'1'-1, 1hL'1'L' is 11L', I'y1I111g"111'11s, 11'I111fL' 1' 111111111 s!:i11L's 1111 I11111i111111.I. '111iIs1 1111: h:1n' 111 11'11LIi1i1111. I,5IlI1lf"1lI'1lS is 11 1XX'II IQ. 11s 'hic1Ij. 11s L1 11I1il11s111I1L'1', I111 hi. 1131s 11 11I1iI11s1111I1X III' 11111:ic 11111 I11lI'- 11111111: 11'111'L1s x1'L-1'L1 111L1L1L111111Ig 111111" 11'11s 11I'II111lIAf. Ic'1111:', hy 11s 111s1111'11111111, -111LIL-11111 II'11Ii1s 11'L11'L' 1 -1'cLI. IIL' CLlI'If. lllLIx'I1I hi: LIi.'i1Ics 111111 1. iL' 1111s L-ssL'111i11I 111 1hL' 1i11L'1' L1111Ii1iL's 111 1111111 1111LI IIILII IIIILI 1111151 C1II1IX.'LI - l -. - 111'L-1 L111.1I'1iL's111 11'i11 1hL' "J1L'L1 111 hi' ILAII1111' c1'11 1L's. 111111 cr' L tllf' '1l1L'1' 1'L-1111L- 1hL'11' L-1-11i11q 111211 1111LI 111'1L'1' 1hL'i1' L'11Q11111111'1 1111-'11111111 LIis'11ssi1111. 1ILj1 11111 111s I1s1'11'I 111 s11111L' L'h1 iL'L1 1111 111 I,'i'. 'Ihis XX'1lS 111 11111'i1j. 1hL' --11111 111 s11L'I .III L'x1L'111 111111 1111 11"14 'LI11L1s1s-1c111 IINX, 11'1'111I1, 1111gL'1'-11'1111ILI IIII 111111 1111Ii111111, LI111.111LIL'L'11, 1111I1L' LL-11 11111111111111 thc I1111111111, LII. 'I'I11:.L I'j.1I1.1q111'L-1111. 1111.1 Ihr 1'i-'I11 111121, 11111 IIICAX A11iIL1LI lq1'c111IX III 1I1L' L11I1i1'111i1111 11' IIIIN 1111. I11 L-11I.11'gi11L 1111 this s 111L'L1, 11 '-.1'1111ILI Im' Ii11IL' sI11 II 111 c1'i111' 111 sl nk 111 1hL' .111'iL'111 1LIL111s L1111L'1'11i11q 11111s1L' 1111111-1111 1111111111 IIIKQ Sch' 's 11'1111LIc1'1'111 1114111111 1111.1 "I'hL' XX11siL'111 1hL- 111.L'1"1," I'L'L11111ss' 11 1111.1 s111is1'11c1111iI1 -1'11cs 1hL high L-s1L--111 III 111111511 11111.i' 1111s lL'ILI. 11111 IIIQIII 851111 LIL' "1'L'LI 11111s-11 111111111L IIIC '11151L1111111 IIN. 'I'hL- 1111111L11s 11ppL'111'L11 11s g111LI" IILIIIN. 111.1 .IN 1hLj. 1111-L11 111-1 111111: 11111siL, 111: 11'css1I1Ij. .'11"' 11111 1111111111111 11s, .1111 sh LIL'11L'.11L' 111111 NL'111111's I1LII..1I1 L1111' L11111LI 11-11 11111: L11s1111y'11ig11cLI 11, h11LI hc 11111 11.11 L- In-L-11 gix.-11 L-x11'.1111'L1111111'-1. 1111'1.1L'1'. Ilis I11IL' sh11x1y IIN 111111 11' ll . I' Y "V N 1 'V xi, 'if ,fy ,f X, XY CHRIQTNI KS Pl 1 L Z ja .: ,Ig R-ax .Z in A.: I 5 A La Class Presldent s Address 11 L K 1 1 1111111 h1 L 1 X1 I 1 LN 1 ' 1 N 1 N L. x x 1 1 x S 5 111111 1 L-K1 x x 'NN X LXLILIN I L1 N N 1 L K 1 XLL 1 1111 L1 1 N L I ITIL LX 11 , N11 1L L11 11Q NL 1 5 1 1 5 1 1 11 QL NNLL 1 5 511 11 11 1 15 1 X N 1 N L K 111'lL 1111 wf 5 6d ' 9 A1112 12, '1'111111. "'l'11111 11-115 1111 11111 111111111111 111111111111 111l1S11IPCl S111 111111 511 1 V 1' 11dre11. S111 1111111'1 1i11l11' 1111.11 111 1111," 115111511111 1111111111111 111111 11111 11111114 111- '15111 111, 11111 111111112 111111 , .15 11111 1J'5 111111 1111 1E'5 111.11 11111 P5 1111111 111111111111 11111' 11111 Sky11111'1 11111 111.1 111111 1'1,'1111Q 111-111C 115111111 11'5111'111111111111'c, 1 11111' 111111111111 1117 111111 11111 111111. 11111 111c 11111111'11111'11 15 11111,-111111 1111111 11111 1111 1411 111- 11111111 1111111 11-1111 1110111 111111 11111 111115, 'W1111 1110 F1'ci111111111 :11111 11111 Q1111-F111111 1 , 1111 111111 11111 1111111-1 1111111115 111111111 111 11111 5111c111'1111 g11111 111 11'11'1111c, 11112 111111'11111q. A11 11111 Q 11111' 11111! 11111' 1 '1 "'c5. N1 111111101 111111 11111111 11 11111. 1111. 11111 5111111 11111 11111 1111 11111 .1111111, Il111 111 5111111 111 YC1'AX KQ'1:111 111111 11111 11111 1111111. XF111 5001111 111111'111'11g1'111115 111111 1111 111111111 111 1111111111 11111 111511 1111111111111 111 11111'51q1c1'5111111511'c111"5 111155, 111f1'1l1 111 ll 111155 111511111 1111111 f11155 11111 1 1c1. 11111 11'111 110 21 C111111111111111111 111111 :11111 111111'c11111, 11'111'11 111 1111111 c1111QQ11 111 '1111 1 111111. 13111 5 '11, Lil1XK'11 111 11111 11111111111 111 11111' 111311115 we 11111111 111111 Q me 1111 11111 11111 C1111lA"11 111111151 111 111 1111111 111 111111 21 11111 1'cc111'11 111, 11111' 111111. 1c111'5 111 11111 1-f'11 .'Q11lN11. F1 1' 11115 1111151111, 11111 111. 1111 111115 11115 11'1'1111'l1 11111, 111,1111'1g H14111C111'11ll 111211102111 111 1110 5f11111111'1A1 111151115111 11111' 161114 1111111, 1111 11111111111 111c11 14111 C2111 11111 1111111 2111.1 1111c 111- 115 1-411' 11111 '11115. 15 11111 111211 111111 511.1 x'1L'11 11111' S1lI"1,X' 1111 111 11. 1111111 1111111 11111 1' 1111, 1111 111111 111-11111 11111 111: 1111111 S11111411511c111'11, 111111 1111 11111111 51111 11111 11'1.L'Lx 111111 1111' 1111r1c.' 111111 1-111115 1111' 11111 111'u111c51 21111 111111111 11 11111 111' 11' 1111111 1111111 grmd 1,1111 1 111 191, 5 .b ,fx-:W i CLASS SONG WEE? Qi 3 EEQHQJQQEE? J 557 M Q W:w.r'UrS ,wif Wg byM db A' qgyinn 7 V V 7 'L P ' QM! Ti-5 3 in im S " S P S S - lf Q M S Q lf 3 -1 ,F aaa.. if S L V U1 L F V r LV S i rg E H -4:55:55 fwWMmMn m5mW'QF, b""LF1' Q, -S: L sf : Music 1 aermoser. wor 5 y Hilda A. Lachman. L. U...- -- ,.., 2-f 64 T0 THE. UNPRLPARLD LESSON Wu H5 VIFZIHIH bmlth ' mi'.w1Xi.xl NX IMH111 Fei. 4 I '.1NI Eu" 111k p qv umm A .w .V 1. IAM, 1111, it guiwzpx Ill. mx. I Q tiny' Vifli wi 4ll-7.'1'11ql1i1i:g mm. X mr? .NAL 'mi 111' yzfxvz Ji.- W k1XVE' .11 ',4z1xE'1E'1X 'fplx rc: ry i" ll'klY"L1lX1.li ,- I .4 Xtaj wi L' .4 iw I' I' il. VIIMNQ xx fx' 2 :iw 'Hfri gwim-., q Q'y'IEivl.w- ' " 'Mm' .lIH.'l'1 1 ' 1' 111. uv. 1-I1!1.m: I' w N W: 1x11 '.'l11 raw". , .'I'1. Alix PI Ummem ' 55632, .fc j 'E X , xv' , W-:A ff 'ETC V, As You L ke It f 0 U8 Read utdoor Outdoor Redding of As X ou I Ike DI anmha fn rional x x I 1 l . i ' l N x 1 - . '. x,l 'li IG, 3, ' 1 ,V I , , 1 A X E5-'li1li"l1hfr 1 ' lf: . H Sw 1.a:m1 , . Y TNI? X: 9 ur A ' xtlxl ' ,Vfj ' .1 fig' , X Xt, .N i .N , H V XXV: 2 E,1,,:' . , "lVNi:'f , 1 X X 'klgi 18 - W- H1 Xi: x ,li I S H X' X' 4 .,ys5xAx1f,, Q 4 A y y '.r1XN'., 1 f , N' . ' ' f' ,k' Ni ' ' .iz X. 1, , KU' X 4 N: f ' .. , , .. . ' , A. NllV11,iNQ:' VW.'I1'xl. I , ,, , ' 'fl?'lX. 1 , -NX , ,:. NIXH 5 lgwA , -mxzw n- :, v ,Q . wr 1 - , X , E' , ' '-V1 N . fxxxx EX! x' - - 5 L. vi In H Ak- ':'I T X. ,f 1, 1 E ,A , V N '41 '. - 'L . . .. ,, ,I , m 1N,. . ,.,,, ., , , 1' - X 1+ a P 1 u , ' Claes Das IAIRIILS AND IOOIS A IVl'dsummcr Night s Uxcfun Ihc Nlnrchanl of Venue v 4 R 5 KCTNf M A MldSUll1lULY Nuqht 5 Dream Characters XX X Falrleb Hur, kL l Ixl 11 , Y X f -,-.-,....- X XXAAZE, A ww XX.Hilill XNx.+-,.j'.'.11.' ' " I 1 f 'X . Ai: -pi 11 Aux.- , Af, .lx I 'Ilx ' 1. 'Wx' A IIA! I wig XX 3. Va Eff ,4 AE fm hlv 'Nl 'rw mv . mm: FfN.Y,"I',q1 'lWA41xw HM' ..,,, AA .,.,, ....,, A ,4,. .fm i5'IKUlllf lf'--E 'X-111 'X XMAE :1m1m'1 Vg!" - lXw.,1s1wA .4 Nix--"II XX Aw A1 X u .mini His !A1 9 ..., A AAA A A AA A XXMM l5i'lSUlvli H7f"'1X1 "IM XXNXJLIIII AI Xnzxiuuf A A 1-"XXEt:q Mi. L'L'X11xvXX, Th, Q lurk If A ..... A, Af Yizx- "I1 4 41.1.1.1-1 X 11.-Xp Xvulumxmi. lllim lwrl Hip .Ami .111 i- mkaal.'..A Ih.1l H11 hm g ill -lLu1113ww.i XXhilv ll N' :Mix er- .iid 4g'jw.l'f' .Elk l ,qmm 'I 111- Vliilx A ,..... .,... A AA AA A A l.4AA ,A ' A 1',TIX I' lik. .1 z,aEwA'Qu. QNX ...,,.. ........ A A A.,,.. A AAXX A1111 S IM XML' ll, i',l:,w Xmm N A HAH XXgu'iwx ly l'11111l21gF1 Xillm 1 vi' lX'.'lx"'g XAHEIH Hmllwil XX. EX Eiqhwl H, lm, XX.u E-A lm ict 1141+-ij.11 iz, M mx uzngu XX. XM 111 i'.f3!l7XA1xufT.2 51A-.1 1A A '1pA.A XAipF.1iJuf1A Rm l'm1 XX 1-'i. imgigi XX. X'x.1AuA' SQ .img 11-.ug PQ XXA1A.': ZiTli.1'1 lf, xfiittghl .iE1I".. ig, X44 ,- Xizgp XX. xg f .1 If Cherub FplSOdt I Fplaodn Il Class lstorx N 1912 1913 N 1 L 1 1913 1914 11 19141915 1 1111 1 'X 1 L L 111 L1 LL 1 k 11 - . I k' v ,.L. 'lQ1g11 11111115111 111.1 E11X111:'k. 111 1-111' .1c11t 111.1 .'1:1M 14111 X.1i1 '.1111 1:1511 111 Q11 X11 11191 111111 11111' 111111 1111 11111 11.111 11' ..'X .pt--xx 1101! 11.111 111 "ll" Q 11'1C.1 111111 1111 11111' 111iQ111 N111 1 .1111X'llT Q1 g1'.1y.. 111.1 11111 1111.11 11111' 11111' .11111 '11111' 111 1111111 X,'1',, 1'1:1N51. 1111121 11111'-11114 1111114 1 x'111111l11 111111 111 L1 111111g, -1'1 1' 11111 111 "1Q," lfycyl 11' 11115 111111 mg, -'NW11 Ll11lX 111 1111' 11111113111 q11'1N 111 "ll" 111 1111i 11c1'u '1',' :Nc .11'1"1'c11 111 "11"L E111 ',1.' Q1'2l11.1 11 N1'llf ' 1cu.11 11 11111-N 1111.11 1111' 111111 :11111 wc 1.11111 '.1. Q '11. 1111111 11111: 1111' 111111. 111 "11" 11111 "XR" 11111' 111c1'i1: 1011, 11111 111111-11 11111' 111111 :1fN1X111111'1'. 111.1 YJ 1-111' Xc11i111'X g1:1111j. 111-111011 1111111111 1111' 11':1X1 1'uX1X14111uc. 11,1 11111111411 L11 111u11' 11111. 11111, 1-11 S '11 411.11111 '.1I11'X'L' 11' c1' v-113 X111 111111 1-11111 1'.11111j, 11 1111' L'1'111L', 1X111,' 11112. 11111 g111'.111 1111-11 1111111- 11.1 .1111 111'1 11111 111 111' 1'111x1"11Lx, N11 4111- .1 111311111 11-1':y111111, 111-11111! 111 1113111 511ll1'C 111' 11111 1111' 1111111111 .'11111i111g 11cX11111.-11. X1 1.11-1 111g 121111- 1111.1 1'11111' '.1, 11.111 11. 11111111 111,11 l111'111111x1' 11111 111111, 111.1 11111 11':'111,Lx11 11, ,1- Xt1.1 11.11 1116 1111. 51111111-. HUMOROUS 1916s BEAUTY SPOTS Our Rose Garden 1L1x1L111 1 LX 1 ll 111111 111L1cL1 11L1L1111L:55 511 l'ILN1lLN 1111 P1L5111L5 11LL 1115L 1 1 151111 SL111L' 1:1 ll KX 15 Il 1 11111 MLCJ1 1 1 1 1 11111 V1111 D1e1111 31111 1 L 111 L 1 L L L 1 111e111CL5 11111 111 11L FSL L L 111115 HL1L'11 L5 1 LIIL 1 L 111111 51L1 S11111 N111 1 X Mpnl 1 A But of Mead and Woodland 111L1 lb L L11 5 111111 1311111 L11 XLL LIS1 5 LN X11ll11N1L1 11111151 Su5111 IC L11 L 1. HL X1 511 1161111 ll 1 1161 1111115 1L111L1111 C11 L VR 111 L1111111L 1- 111111 111 511 L5 5 1 1 111L he Sl N 111111 L 11 LL1 1111111111 L IN 1 1 X1 LL 1 HLIL311 R11111L11111 1 1l 11 L11111 11 L 1 11 L L' NL 111 1 91 6 ALPHABET l L 1. 11111 I N 11 111: T 4 I Sf' 51" R lSL'S",Ixhx. 'VL' 111111118 111111 115 11111 11115 11:1 ' " : K" 1 ..j 11- 1 1 R- 111111-A ,11'11t 111111: ' 1111-" " I' 1 11 . Ruse 111' 111111 '11c1--1 511111-', 1111111 I 1411 'JSC--.1 1 ' "1111. 1" R 151-A 11 1-' q1111i111, 11111 11111 1 'er-1 1 -' ' IQ'1l R156-S111 I11l11L 15 1111' 1l11111'i 111 C1111 111:11 ladies, ' 1 L AQ 1 1 11:1-' i- - N111 lfll ,X111""il1 li-111111135-C1111 ' 'ning' 111111-E311 1' Q11 Je, .11 D 1311 - li11lU4tU11, Rel C1 1111. 1' 11-A 11'11ic:11 vi let, 111 111 the e1'eQ- .1 1 '1 11. 11111" 15111 5.111-:X Q1lLl'.', '1' S11 ' -L' 'z F' k. .I111111111 J1111111 11115-Y1111'11 111111 them here, there, :11111 L:1'e11'11'11e1e-.N1i1'i11n1 F11 ', I,i11i:111 S'11l11C111, :1111 A1611 1-i115. 1':11151-A 'inf mc, :111 11' Q 11 11'L3 111:11 ' '1 1 1 1 1c1- 11101 1 'Ca . A11' 1-111 ' '1 111' 111I1C'f, 11111 111111 1111ei 11111 111e:111 11:1 1 :1115 llf '111 :11'L' ft'1111--.11 'z F'1 '. 5XYx' " 'Q -S111 S11 1411111 11 S '111 1X"11i:11115- 1 1' 11. 1111151-11111 ll 11c:111 111' .q111d--11111: T111111. 111111" 15-,11111-5 111111111 11c:11 1116 1111151-131111 F Y' 11111 11 1:11 .1114 'g111. .-1 15 11111' 11115111111 11 c1:155111:1c 11111, 1Jc111' 121111, 11" 5112111 :111 111155 ' . 11 15 11111' 1S1'i111111, ll 1111'c1' 114 .xilftix u C i5 1111 1l1L1:11'c1, L1c111' 111 11111 11115, x 11 LIN. THE. TRAMP S DREAM A LA MACBE, FH 1 1 I 1 1 I11.1111Q'k Q,-1111: f11i jg1,"1., 11xQX 1f1.11 1 'QI11 1-11' 1- .1 -11.111111 111 111f'2.. 11111 1V1Q'.. 1111 15.'11:i. I f 111 .111 .1 411111 '111 1x.- S.-1. 1 1.1 11111. 1:1 11..i -.1:.' 11: 1 . 1'11 .1 .1 111 Nl111k,111, 112111 N11 1'.'I. 'f. .'.' 111.l.' 1 1 1111 NL.-, 1.1111111- .11 1 1,1l!w', 1111 1'i1-11- J1111' 1111' 1Q"1"' '. 111 Q11111111-1, 111111111 .11 11 ,1111111:. 111: 1-'1111' .- 12. 11111' 51.11-i1'g11 1511111.11 1111 XI111112, -1111111111 Xi1'gi1.1,1 1111 '1'1111.. 1. 111-11111111 1 ','.' 111..1-u 111 XN11'-..'1". 111 1'11111',1' l1N1'1'1' . 111' N.-.1.1.-13 .1111111111111 -11111Q' 1l1.".11I1,'.1.111.111" 11 1111 . .Y Q . . 1 .- 1:11 1111111 11..- 1- 11,111 .. . 11 1' 1-11111 11 1- 1X' 111 1111- 1.172111 Q1 1 111.1 .1 ,'11 11 .1111-'111 1 1 111 X 1' ' - ' 1111g111 N11. '1,1 '1 11- .1'1.1 F1113 11 i 1 .- 1111- -1 . X111 ..1' 11.Q1' 111111 111: .- 11 .' 1 11. "121g11' Q1 1'11.11...- 111111. i 1' 1:1 111: ".-11111--'. 11 :' Q',"'I1'.,' Q 1111 I11. A 111111111 :'.-X 1111 1-1.111113 1g1.11..- .1. 11.1.-'i 1'1l' 111.- .1'11'IX11!'1'1111'flX 1111'-.1 X.-' 11' 1' 111. .. 3111- 111.- .-1 1 11- 111 1-'.1111i.qk. 1 1111: . 113. 1 , , ., - T 111-1 111--, ' .111lQ11 -1311. 1 1.11.1 I1 11.1111 1 Q' 1 . .- "., -- 1. 1, .-1 I 111,'.' 1' 11. 1. '.1...'1T.'1f'1X ..1!1'I 1111 ' ' 1.- .11 i1 111 111. 1.13.1-1 1. .1 .- -.11 .1 1111 1. ". '11 'EE' . . .1 .1 1.- 11 1 1..-.1 .',. i'1.- 111 '.1 ' . 2.11 ' . T L1 . 1 11 ' 1.. ,zz .11 .I'i. 1 . S 1 L 11L L1 L11 L LN 11L1 111 1. L L L 1 1 L L I 11L1L L L Ethel Knaut CONTAGIOUS DISEASES AND THE MOST SORELY AFFLICTED ONES 1 C 1LL '1 ll 1 1 1 N N L N11xL1 11 LIS 1111111 X 1 11111 15 N1111111 S11L1111111 I1 1 ll 1 NL L15 1-1111rL5 111SL 1 11111111 JL11111L 1:2 L1 1 111111111111 M111 P 0115 S1111111uQ N'111dre11 121111161111 N L 111111111118 S115111 IC 1sL1111111N 111 1 ILL 1 211111 N1 L1 L S 111 1 111c11 1X111L ll 111K 1 N 111 1 1111L11 RL11 Il 1111L 1 1 11111 1111 X 11 111111 111111 1111111111111 N 11111 xL1xL1 N11 1 lIL11LL S1 1 811111111111 1 IL 8111111111 1 111N1l 1111 11k 111111 S WELL KNOWN ADVERTISEMENTS L L1 1 L IHTIXXLIL 4 I 1111' 1111'1' .111. 11111 1111 1111 11111511114 11111' 511119 111 11g11's1L'1 Ll1111 111 s:1xq1', 1111111L'11 111 s11'11'1 11111:11111'f. 'l'1 'VR 1111 411'1 111111Q. is 1111' 111 '111 11 111 111'.g1111' 1121.115 11'1"1 1111-1111115 111115 111 1111' 111l11Q'1Aj' 131115. ' 1111 is 111111. '1111111 S1111 :1111 111111-1111111 111l1'1'1 1 1111114 11111 1L's1 1111- 11'111Sm 1111,Q 111'111c 111- 1111' 11'11L11'1':1111111. 1 Y 1 111111 111cc: 1111114 1110 11111101 11111! 1111111 11 11111' 111' 1111111 1-111' 11 ii 11 '1'11 111111 11111 111- :1 11111411655 111111111 1c11. '1-211'1j'1l1S- 11: 11 .11 ll'C1' 1"111'111.1-11:11 .11 Q' 1x111.'111 Q-N: ' X ':1g11cr '1111 "1111-1 1 .111 "1 1. 111111 5-1.111111 .1'f31'1l111 '1':11ki1 Q' 'VZQX .1 ' Q-1 '1 1111' ' Q-1 1 Q 1 11 -' --1 ' -' V Nc1'v11115-E1ef1111111' 1'1C11111I1g'C1' 1211111113-C1111S1i11e S:11111g -1111111 P11111 111" " 1 F11 -113' ' 5-E11 1 1.116113 1211111 '-1111 S111Q1115--.xl '1 .1'11" 11'l111111L1Ql1f11Z1111C 11111! 111'11'11i1115-. '. '1' 1 1111111'111 11115-C11:1r11111c 1.11111 F111'qL-1'1 J-.N1:1'1:111 ,111. 1' 111l1'1'v11lS- 1 1 V13 111111'1 1l11"111s-N111 'X F112 N1 151 ' 5-.N1i1"11 Yc1'111'1' l.1': 111115-SQ1 1 11 1' .- ' S-.111"1 1 1,I111j"1 '1113-1111 '1 U .'1:11L' Q J-.N1:1'i:111 1l'111'c1' I ' - S-J115cp11111c lJcl1111:1' 11' .'1'111S111'1112l 1' 1.'1 Q1 1111 'i111s-141111 - .1C11Ll11C1' XX11111'11--1 11111' 111511111 111 111111 111 1111111111 F'11"s 11C1Q111. 1111 '11-5511-1111 1L11'QL' 11S ',1.' 1'11:1w NI11.111X'-'1v1'11X111L11111 111 .11111 '1111 N1 Ll11111111-1. AL SORTS AND CONDITIONS I IIII N x I l E Rennmger THE NIGHT BEFORE CLASS DAY Illlr L g 1 X L x L I L I L L I I I L N L I I L L Ruth P Gartmann PICTURES I. L ll lk L L l L N TO THE MEMORY OF THE FEAST AT MOUNT LAUREL From The Hxkers J L llc liii kii -'uw LIIILI kitiwx liq Aiiiiwf: ll: if .I Sciiiiiig tlilliiw l'i . EIL- flfllll g1iii'.w giiid lgziwxf lliil lic i'iiiixwg ll: lx ll luiiiiiig zulkc liiiii. llg- ,ipliii Uiiiizw iiiit iiiigl xiiiixirx iiiit lic kiiiimw Iliill llc ix gi Niiiliiiiiiiiic. fllll liilll. llc :aliii l'iiiv'w lliil iiiill l.ii+w.iX lip kii nw will llg ix LI l'il'CNlllII1IIl, lciipli liiiii. lim-i'j,liiiilj. was 4IlI'l'lI1q, gw, swim ii usu, "l'w1iw Ilic iiitglil lwli-lic Lllgin llgil., xi'li'ii gill lliiwiiix-"li Ilig li' lm' il lic Llimlsscx ximip- liiiiii' iii tlic xi:1Ii'LliwilN: willi ali", lii liiipcw llizll Lluxli' lllziss lliijq xii'i1lIl Llxixvii liiiglil .lii.l I.iii, lliu xgiilx, Iliq, '.wi'L' lLlllQlIIlI" :iiiLl gliilltciiiilg xii Nil iiiiu vans lixiuiiiiigg iiii iiiic c1ii'cLl lliiiiigli. Iliu gills 'I'-in gill i'L'iiLlQ,. llig qw-gliw pi'L-gixliul, 'lliu hmmm xiiiil Ili- L-iiiiiiliiii-iilw un-iili, wligiiul, XXIIL' wiiig Ilia: iw-iilLl Xiihluiilg, Xliriuk illll iii glrs. "lui .ixiil Iill iii-iii-ii'i'ii.1.' iiiil Iliuii :will will fps XYI :il iiiii' iiwwiils will lm, tvligil iliq, xii, .ilwiil iii KG 77 l'iL'liii'u lfitliigss Kiln' Ilii' iwiic IIIIIIIIIL' Liiilpl. l'iL'Iiii'L' liiliiii XX'plil'L-1' fziixiiig gi i'ii+I. l'iL'lii1" lfllii Xiigslinll 'fsiiliiiiil liqi lswiix Lliiwi: liris. l'i'Il 'L' Iliiwupliiiiq llcliiimy LIl'i'-.IDS iiii iiiiiq. l'iL'll1i" liiilliq ILL-wslui' I-.iilliiilil ilizll wiiiilq, l'iL'Ii1i'L' Ilul.-ii NIR uiilfiig' Ill' .ill Ili- xilliilu, I'iL'llii'u NILIL- Xliixqi' 'willi Lliill Iiiigci iiziilx, I'iL'llii'u liiiiilj. lxillxigli x-.itliiilil lipi' li,-1ILl i3iixLul. l'lL'li1i'L' Ciixigc NlL'II.lll xiilliiiiil ligi' iilgixliig lun, I'iL'liii'c Nlgiif, l'li-IIN ZQMI gigglizig lx-liiiill li.-ii lmig, l'i.'ll1iL' Nl.li'.'.l Sqliglllsi' 'ifilliiiiil lip: Qiiil. li.lii', l'i.'iiii'L' .iiig SL-iiiifi' uiliqii Iii .i 5.lIfll giiiiilxlicll, It ' 1, Willi Xiwliigiw iii I-iiizi flip-.-til.-.ii Xliiillui .lin iii .vil.l I lqii .iii,liEi.1gi+l,l.1zi.iiiiiiiiiiill.i.X 111 11 L N l I N 1 L Q A 1 x Grace H Maurer 1 51.1.1 1.'11 11111,-1111.111 .111'1'111X 111 11111111' 1'11-' 111' 111 1'.11'.'l 111. 11111 11116111171 1'.11111'11-15.1-.1Y, .1'..1 1".'1'1 .1'1 1 1: 1 111'-. 111.1.1.'. XX1"1i 1111111l11'111.'11111:, 11 1I11x.'11. '.1- .1 '1111 X11 111 11-1.1.1.1 f1'1m1' 111' .11j., .'1.1j 1w-1. 11 11111 111.11111111'1. '1111' q11'1N 'X.1, '111k.'.1, 111.'t11': 12.1 4.1-'. 11111 111111l11111g 11x.'1' 11111 1'111.' .1.'11:111 11111-11 111111 1.11 1.11.11 111 11.1w.11X 11112 1511 1'.'11111.1' 511111111 IYRX, 11'.111x111'1' 1-1.11111 111.1 111.-11.1. 111.1 111.11X11111.11111'1X 11111.11-1.11. 1111.1 .'.1'--. 11' 111111 Ll 1.'1111.1.11'1'111 X111'l1.1. 111.1 1.11.' 111111 1111'111111'.1111.- .111.1:'11111111, 11111111 11 1"' ll1'1 1111111.11 11I1I.'. 11111 .111 1:11 1111.'.1 '1111i X. 1.111 11.'11 .-.' 1'. 11111111.11 F-11' 11111-1 111 1111.-11 1111.1 11'.1:1!.1.111y 1111111111 1 1111' 111 '11111.1. XY. X u:11111q111111.'111111 111.1 111111.11111 11l11.11i.' 111 11t.- 1.-11t11111i: 11111.1. X1.11111'11111-'1111 11.1 .'11. .111.1 9111' 111.11'11111k1.11111.1I.1 .11XLlI11'.'.11'1 I1111.1111j., 111111X11111.11111 1. X. 11.1.'11'1 .11111 .111 '1 N11111'111.'11 111111111.'1.1X11'11.'1'1 '1111.'Xu1'.'1. 11111. .'.1 111.11 11.'1. 111'1111.' '1'1.' 111.'1" 111111t'111k'N X11 1.111111 1111' 1111111 1111111 111111 111111 11111. .11.1.1 '11'l1I' 11.1.1 '1111 111111, X.'1:11N 1 1.1.1111 1111, x'1111111'1'111 .1111 "1111 q1111111x 1111 1, .111.1 1115 11-1111"1.11'.1 N11AQ1C11 1.11 .l11Q.l 1-11111 ll 11111111.1 1111 1u111x'.1 111 ll11 .11 1111' 11111, 1111.1 111111111111 1111' 1111111 1'c.1. 1111-11 1'1N1llQ 111 1113 11111 1E1Q111 1111. 1'1'4111111.1.'.1 :111111g 111.1 '1111 111111 11111u1'111, 11.'111'111'11. 11111111.11 "111'11N: 1'111.' 1-11.1 -11 .1 11.-111111 .111'1." i.. 4 DOMPST C SC ENLF DEPARTMENT ,Y w r in .- ,- Valedlctory Essay James Whltcomb Rlley Hts Garden of Poetry 11111 1: 16111111111 L x NL N L I I L N L L L L L 1 1 L11 1 XILNN X IUXX L L N LIILL L L L 1 1111 1 1 L L 1 1111 L X X LL111111 L LX L I L ILL N 11 Ll L N 'lx L 1 L L ll L 111 L 1111 11111ss11111 1 L N ll L lIIL XXXL L I I L I N LIIX L N 1 L 1 LN 1 IXIILX L 111lsL 11 11L1 1 1 L 1 1 111Ls1s11 L L 1 IIL L N L IIN X111 IIII L 1 L L L I I LVL I IN X LI11II6 1116 I L lil 1 N ISL 11 CX1L1lL L L16 11 L I1 s s 1 1 1Ils 11 11ss11 L N Ill x L U ' LLIIIL LL L N N ' L 116 11111Ls 1 ILN s L I L1 L lIl LN 1Ll L 111111s1 1111 dup tm N X111 IL I1 11 IN 1111 LL 1 INN 1111611 s116LLh 1111 f16e WN 1111 songs or 1116 1111s 11 11611 111 tl1L 11111 111 1 K I N L L N11 IIIII1 I11 I X L 1 N Ill 61 I NI IL 1 II I IC I L 1 II I L N11 L 1I111L O I I1 6 X L L I6 CX N W L 111s L L I1 L LL N 11LsQr1b6s' ,R I .'111l1'1 4. V 11 E N211 111:11 11'- li1'c 111 2111 611l1Ql1tc11c11 2lf"C. 2111 11711 111' 1115c111'c1'1, 111111 1'11I1, 11111 f1I'i11l I1111111111111, 11111 11:6 1661 ll g'l111' 'lil 111116 1111' 61'--.1 step which 116 111116 ill 11113 1111111 111. 11-113-"-gy. ICI. 111 1hi. 511 1111- 'Xlflx 1111 1111611 11111 111 1'6111ix6 111211 tllxlq is 11 1111111 111' 16211111 1 1 11611111 111111 111 is 6115161 111 sh111'6 its l111111111lcss S11llAC 1'ith 611611 11116 1111 115. This is thc 1111111 111' thc 1 115. 'I'l11'1111j1'l1 lllllfr 11 '11s 1111. h111'1 16111 1 1111151 IIC ' ch111'111s 111 1lI"I' xN12I1C. lf1lClI lI11f gc11111'1 1311 sl1111'111I l1is t1'c11s111'L1s 1-:ith 1111 thc I'L'S1 111' 11111 Xxvllllld, Lllll 111111lc Sl gl111'i1111s 111111111 1111 11s 111 11111111161 111. 111 11111: C111'11CI' 111' this 11'11111161'l1111l th11'1 is ll ,Qi 11111, 11' '. 1111i11, 1 1 1 .'.' ing. 116111 11116 111 11111' 111111 C111lI11IA1'I11CI1 11115 1112 11611 111111'c1's 1'111'icI 1 I J '1c1. C311 1l1L1 g'Ill'1 -1s1, :1s if 111 lL6L11i11g1' 111111 thc .1111- 11l1" D. 116 scc, 111111611 111 11111 161111: 1111 Q11L1, 1111 '111111L1, Lllllll 1111161111111 'I'l11 11111 'I"l 11 '1111's 11s 111st tl111s6 Q1l1I1l6 111111115 is " 1,". '1'l1'. 'l'h1 'ery 11:11 1 11f 1116 111161 1111113165 f1'i111111i11eQs S1I'l1 11s 11115 lf' 511 '1c11. Witl' 21I'C 111111'11's 1lI11L IICYXI' 111116 H111 116, 1111 l1l11ss111.1 1111, 1 11' 11'S1Il1,'i11f" the s111116 lICIllI1lf1ll 111115 which 1lIClI' 11r14Qi11:1t111' g111'6 1116111 11'l1ClI 11161 S11l'1lI1Q' 1111111 111s 1611116 111'11i11. 151111 1 s 'ts sh:11'1 111 l1I2lliC 1111 thc 11111110 11 1115- 111111161 f SA'III11II1l11'-11' I 1' X1 11116-11111 I 11' 11f l1111111111lLi1111 which 1111 1 11s 11X'L'I' llll. 'I'h1 1 161 1111111111111 1'11:1fhcs 1111116 111 hiy t'11ll1111'1111111 1l11'1111.Ql1 hip 11111 1I111'L11's11fll1111sic1'1'c1's6 1111111 111 11111 111' his Il1tII'C 11161011111 Q I .'.- lllf. 'I'h61 5110 111 116 AQ'iYC1l 111 11i1'L1c1 1'6Q111111sc 111 1116 111111111111 111' thc si11111lc-11111 '1L11l. 1111' '211'1 1-I1I'III 11, 1K'l1t1 .'1l1.'I "LJh. 1611 1116 11 111111 111 1116 11i1'l1' 11115, Of 1 ' 1: 15 tl 1h' 1151 111 1113 "l,illC' f F11'1" 111111 "S 114131 1111's I'l111's" lsz' 31 1 311161 I 1111111 11121111 f11c1:, 111111 I 11111111 11111111 ' 1'1Is, Of 111 31111 111-f1:l' 1111 11-13, ' . 1' '1 ' .3 gp' l'1g-- Wgl. " 11"sf' .1111 11211 fII1Illl 11111 will 11111 1111151111 111 1116 1111151 , " 1i11' l le," 1111.01 f11r 111' c11st11'11 1116.1 111- " 'I .". 111 I .-XIIILN 1111.11 1-411' tl 1 c 11 1111111 -f tl "l12AQ'f'ACl1 .1111 111' 1661 the chills 111111 1111 his l ack 111 1111 A-1' 111111 tf1l1s 111: " ,' 1 111111111 111. 111 "P Will 11111 1116 1111111111051 111111 f1'1'c111cs1 111 111611 2111141 feel the ClI2lIAIII 111 thc 111111's l.2lYt1T11C 1111111115 111 11'111111 111' 1' 111? Will 111 D 11111 see 111 111111 1116 QlII11lx lIC1lI'1 1111116 "111 gi11' P11114-Il1il11," 11'h s- l161'i1f1f1'1 116 thug ,1 xx 11 11l 11. 11' Il UI 111' 111 1111 Ill llf lla' L L L L I LI It I L I N LL L II L II L I IIL LL X L x x x I L I I x N L IL L I X L N LII L L IIII IL L L L I N L L L NN L II L I I L L I L II L I I N I N IILN III L L N IIIIII x x N L X IL I I I I IIIII LIN IIII L I I I X L L LL L I It II L IN Lt I'IIL x x I ' I' L L L LIL N I III X I I6IIII I L IIIXIL II I L L IIIL I I L I ILN ILII IL L C I L L L L I IIIIILI L l L I L L IIIL L L II L L L L IIIL I L L 80 IlXL'I tire IIIIIIIIII j,e.IIN III IIIe LIIIQA II1eII!eIIX.IIILI IIeI:I r -Iqrr 'LI XIII1IeIIIe .IIIIIIIIQ IIII' XQIILIN. It 'IIII III 'II III.It I,lIII IIIIILX 'IIII :I rL'eLI IIIAIIIII IIIL' I'iI'eI'K I'L'LI IIIIII tirxt IIIIILIL' IIIIISIC II:Is IIIQ wwe' IIII: IIIL' LILIIIQIII III IIICII :IIILI QIILII. U, the IIII III tl Ise e:IrI5' LI:IXQ 'ILIILIII IIICII I'I:eI IIII' the In-.IIIIIIIII IIII IIL-Y IIIII III, LIre:IIIIw :Ire XIIIIII-Iix"I, IIII' III' IILIIIIIQ I"i'f I1e: r IIIIIIII tIIeir QIIILIeII IIIIIQ If :I IIIerf:Ij' I III III-LI:I', ilIII .'eeI1I III AIX: "IiIIe Pipe: III- I':III! NII iLIIer IIIIII- ill" tire.. 'I'II:III II'IIeI1 IIIeir eIIIIIIiIIjI I':IfIIiIIIIer Iirst IIeII' 'I'IIe IIIIII III IIIIIfIC IIIIIII tIIeIII: -Iet I-IIIA XIIII XIII IIE' their IIIItes :Ire IIIIIvrII III III:IIIj, :I XIIIX I,lI'I III IIIIII IIIII'IIIIll'IlIj'S I-IIII IIIIII IIILI LIIII. 'I'II:II IALIVCI SI. ILLIII ILIIIIIIIII II..--XX':IIv III 'liIIe IIIIIIIIKS Irere :It II:IIILI." 'IIIe LIre:IIIIer is IIII IIIIIf"Cl' IIISI III r't' QI Iet. 'lilrere is :I IIIIIIIIIIIIIIII :IIII III I.IIv IIIe I1I:IL'I III' IIILI L':stIe4r:IiriIIg spirit tI1:II II:I. IIeLI, IIII' III' IiIies II.IX'e xII'L'eeLI'LI III tIIeIr IIII..kIIIII :IIII IIXI' HIII' II'IiIIj's II'I'L' :It II:IIILI" fC'III III re III'IIILIII IIS tII:III IIIL'-I ever LIILI I'eI' II'LI. IIIII IIIIf g:IrLIeII I1:Is its FIIII ries, IIIII, IIII' 'JtIeLI :I IIIIjI tIIe 4-':IXe.I. .I LIIIIILIIIQ IIIIISFIIIIIS there exists :I LIIILILII' IICIIIAQ II:IrLIIAI like :I IIIIXX'CI', IIIII IIIIII :I 1IIIrIIIIQe III IIS IIIItI.'II:II SIIIIIII-I, :I IIIIIIIIIISL' xI'IIieII It :IIIIIIe III, :III IIIC III IIE IIIIILeIy e:III IIIIIIII. FII: :I ezIII1I I:Iee it IILIQ Irever :I wIIrLI, IIII Iet tIIe Az' test II'1IL'C III' I'Jc t'IIt ZIIIIICLII' III sinister eye III' t'retI'III IIII. :I 1Ier5iqteIII I'ttIe XI'IL'C rifes III IIIIII' ettrs :IIILI XIII1 QLIICII IIIe II'IIrIs: "'I'IIe I:IIII1eLI I':Iee, g':II'I:IIIIeLI IIIIII IIIIIIIII. II IILIIII tI1e ILIII-III'sI SIIIII' IIII L'2II'II'I---- 'l'IIc .II:Irt II' FIX, LIIzIIIIIIIeLI ILIII .II'e:II. II:IIII never IIL-ei II' CII II 'If' YIIII fI:Irt, IIICII Ii5teII I-III' IIIe reIII:IiIILIer III' III: SCIIII III, IIII- IIIere is :III iI1LIe- :erIII:IIIe eII:IrI1I :II IIII III' SIIIIIX IIIIII IIr': 'IIer. IIIIII jIIeILI III IIIJ CILS' 3' IvIII'LIs :IIILI smile I1:IIII1iIy' III IICIII' IIIIII SLIX IIIIII IIII tIIe IIIIIIQIAIIII :IIII e:II I I' LI v'I1ieII Iieg the eIIIIr:Iq'I III- IIIS CI 'II' HIS!- "I,II, 'II'II:IIex'er is .ll I :IIII Is IIIIII IIIC'I IIII' the LIeIII:IIILI: X:It 'I II'IIiIIIe: III"etII I -.I XXI I sl I SC'III II elI:IrIIst. SIII IIIIIII sII:IIIeII sIIIIII'er :IIII .IIII 'IIII tIIe IIeeLI III- every IIIL'i SIII 1' IIIIIIII IIIIII Irirter LIrIzIr, IIIIIIIIILI IIIIIII :IIII IirIIzeII IIN- XII IIIIIII Iztekest :he II:ItII still Ne: ' IIIX IIIIIIIIQ :IIII IIII IIII. YIIILI IICI' IIIII-st I':IiIII : I .II- XXIII eIIIIIXI' Iltee I'IIyIIIIX," l HR STWIAS PLAY-Peasan Ch dren - an -1 rw The Background of Indlan CIVlllZ3tl0H SALUTATORY ESSAY lu i 1 L l L l t N in-mt INI ix lllt It lcv hll t I1 N mt L N N Q lllllllt . . X N 1 1, L w 1 uw 1 Nun 1 1 ll,l tx fix uit 1 Nl nun wilt In t L t in Seth th ,nun X LL N ll mt L int www X Stl HL! 4 X W L Q t n Xll 1 w M ut wn nn iw wud ti in hui wi nine t Chun ant lNmth Ximmt li QQ in 1 ve helitxtd in e tt 1 eu nnqt ivex of nmtu Q11 w it SQ nt ix llx 1 lm intln1n1StQnt tntitt ull hix cnicftl itwunt N inhth ln dttt fro t L t11n 1 c umhtw ll t N X lx nn n L 1 nx Ill g terchd ni x ettn tted ni nt w 1 tt tie it L ie wnndeitnl l-1 t li it t W L N 1 Q int w 1 rned llflllt tie X e neu t Q tln 1ntt1cXQ people l' lull CT tl lgl I L 6 WILL X N cwiiiiiiniem nt L t 1 tt vtnis L L t ll 116 it e tt welt dtten 1 L 4K X N u W x lctlln. 'Mnitd lttc mul Hn tl i 1 1' in vi untu tux LX tritttie in t ,id R l lllL Lll Nl l N l LCN lll 1 ION in Lll llllll ll t lt. U L ll LL W an CI l N t X . X mine LIXI ll mnx lem X l L L L inliiittw Lxixtti ll L YN CNI g C l N IL LlXll! Cx XXL L tux K 1 K x N I ll l LU LXILH L1 Llllt lllt UHLCX HM lll Nplflxt ll t u t L X IXClllll ll Kel L 4 x L t U' 11111 N lCX XXL L. CL LIX l C X l l lllllh X4 0 . 0 0 0 llrhldllllhl' E. X1 1611 llli Inst Lind nzltiw Xiiicriugtii if the lndiztn, wlnwv nzunc is insepztrz lily linkx in win' ininlf with idczts uf tdinztliztwlts, wan'-paint, XX: 1 l ll XX'l 'X hc czlinc tw this Cllllllllw, we lu nut kirw. It rats het 'X thu iXc ghcct tlisglppcqtiul lrnin 1116 ndrtlicrn part df thi: 't ' Xnt, Int li sw lun-" lXctfn'c thi: ptX1'i-nl scientists cxtnn it :A--1'Xc. In Cmiipziristwii ith the lndixtn. the rest nt' ns :irc iicre 1.'llll'1S. Ou' dc:'X t funn the wwf 111' nal ph-iiccrs nl' the ,Nlztxtll vcr, :tlin Qt :1 pzltcnt dl' Ai11X":11i: n, is :iS z ght lie." l X l X lt ng AQ'Cll'l'1lllrvllS nl' thc l-Xincricztn rel main, whim lz: 5 X 4 5: 1dS dl' ycztrs nl' cliztn-fc 2lli'3'l thiq Cu 1 itry. Wl thX red inztn cgnnc twin is cquzllly 1 'Cl'lLllll. l'y'5'l l 116 wztn- der 1 frnin ,Xsizl thi' lnffli 'XlIlSl'i1l, lefnrc there was ll liXrin5' Strait, :lnl the , I1llf"'2lllAQ :+uthw:11'd, dx'ci1'1i'cz1tl the wh lX X t' Xnt. Pcrlzts he Cl'l,,1 "tt 1 1 we un the iiztmiw strip uf hind which Pi ' d halt try l ' ' .L lle may lic unc df the lust trihes of Jael, ., any 'ia 'X 'X , ' h Illilj' hc :1lliXl to tle tl VX M ful t"l 5 X' 'l Xrn Aft. Up tt tl X pi' he dz his tl"f"lll '5 Qt ' X "2 'q lily. Act: 'Qt :AX nf thii tirst' .: it: t 1 X in hX ' 6 if Fil .. c :ini hig sxiilnrs gfzixcd with zitw 'sl nent ip in tl'i St': ifc, uni 4 . Kill l'l d ' 'z xt' 'lu pmlnllily littXl in with l ir 'luis of tl ' " 1:5 id'Xs 'ln' which they hzld leXn .'e:rchin 1 l 'l ich they tlnmuglit thcy had disclwciftl. Since that dzty nmrc :ind innrc hzis liccn lon : i l A--ww rin t, thc lizihits, zlnl th rcliginn df 'S ' X' .ting ln Awwcriiii X t thc lndizlns wcic divided intu trilws, indcpendcnt nl' Xxtch mth , zllth tgl iic'g'lilnn'i1ig' AQ'I'tlllPS Slnnetiin S lizunlcd tdqctlici' fin' pri X'tinn nj,':1in:t :l 1 Xiny. Stn X nzltinns wal' lQCllllC :tnl 1e:1'Xfnl, f l 1X.'crX iiXrcc :lnl wz '-like. Stn VXI' t1'ustwtn'tl1-xg in hXi'S ' 'X X' 'tfulg :twmX h'1l llfznncd :l fweztt dcztl Illllllll f:n'ining" :lnl luillin,q', wh'lX tl Xrs s-X X l' lX "5X'tl: hXz sts tl :tt lind Aefuge' Cztvcst ' lX'l Shes. 'l'h illus 1 X l in i 'Xrizll truth tllllt, in thc Qlllllllll devcldpincnt nf 21 l'1lCC 1 t all x'ill xdvz 'Q C1 Illll. ln Q unc trileg we tind 1 well X trzl"cl Ag' 'ern- 'XiXX t. pc' :ie t :tnl CHllll'Hl'l1llWlC dlvllings, zlnl va 'lcd wwilztti nsg in nth 'S vc ttliiciwe thztt fdllnwiiig thX yfznne zlnl imlilXii1g" their ' X' "lied on Q x' 'X thc 1rtminXnt divXrsi1nis of thXi1' 1 l"' X.'i S Xice. Pcrlzps thX int QI intel' Stnu' ztnl Cl'l2l'lllj' the Inuit lighly X' "l".cd trih 5 'XrX th I6 lainlxxn IIS the Puul lu lnliani, livinf-X in what is n iw AXi'izfn1:t :nl NX ' M X." X . 'l'hX'i' tnjqzlliizzltinii, lntwcvci' " le 1 l l 'cl 1 Xd ' gm 1 '51 with furs, cl ntztined xt strmig' :tnl t':tr-1' Xziching' jw ' ' lC t. fl pm' 'ful priestcrztft. 1vttiXi1tl stztti any, Qtnl etiicicn inilitz 5' ' 'cg 'l'l D' 'X1'X the dtlsli--1-ts nt' that great ,Xxt X X' 'ilizzttidn that l'll d Mexicn v'tl " lef- mwles ILIIIX L L L C L IIC FL, I IIS IIIIIIIIII IIIIISLII I L IU IIIL Illsb N X II L L L X1 X I L II N N N L ILL IIIL I N L N L LII L I Le L IN I I I X Nl L LL LIII L IN L L NL L I L L ll LIL I X N N X I IL I N Ll I III LI I NIL L I I L LNX L L NILILIL IXNII I L LN lllll L L IIILI LIIIIN Ll I Sl X I ll L N IIIII L IL C IIIIIN N N L I IIIL IIL LL II 'Uk I L L N IsIN NLL L L I L I X L LI ' Ill IIIIIL N IIII L N L QNL I N L L I IIL s I IIIII L IIL NLI NI L 'LLIIIIQ XILLII L ILN N I ll NLI NI NL ss NI L I N III XILNN LIILX sII ' L I ll L 'LN I I I L L L L I N Ill L X LL L I L Is s I I LIN , I IIIL LIL II LIL I I IP L LI Xld LLNLINLN L L ss Il LN L L I NLIII IIL II ll X L L L I IIII Ie I 'f, I.":l ln' cities, :IIII IIIIII'erIIIl IIIIIIIICSV :IIII IIImiII:IIe'I III I 'ivn IIA I I:I D Nl ' II :I. The rIIiIIs III their III:IrI' 'II st' 'I .1IreII'- ing' the P:ICiIic C :Ist IrIIm Il:IliIIIr1Ii:I III I"I'II, h:II'e, sine' the LI:IAIs III Ih'ir iIIIf'I th' SI IIIIISII CIIII 1IIer ry, IICCII :Ilike :I ,IIIIl.I', :I III.I'.'IeI'-I', :IIII :I "f"ret. Uri ' IIII QIIIIIIIIII III- :I IIIes:I, lIIIIkiII-" KIIIIVII IIIIIIII the iI'iLIe.ieeIIt rilIlIIIII, Ih' IIIII Cirzlhtie, is the I':Ii:IriIII, :I reQiIIII liIeI':Illj, .III '-,' II with th' I'eIII:iIIs III this :III'i 'III ciI'ilix:IIiIIII :IIII IIe:IriIIg' much the s:IIIIe I'el:ItiIIII III the IILIIIII III the New' WI rlLl Ih:II the l:IIIl III! IIIIIICI' lil-IIIII lIe:Irs III Ihe hift Ir.I III- the IJIII. Uri this I:IIIle-l:IIIl, Ihe IIIIli:IIIs liI"l iII elills, which 'II ere ' lI'll'fhL'LI x'.'iIlI IIietIIg'I':IIIlis, III:III.I' III III'III iii :III exIr:IIIrLliII:Ir5' sI:II' III 1Irej'rI':IIiIIII. 'l'!Iey :Ir' e.QIr'III 'II I I"'stiIrq :IIIII IIII' IIIIIre IIerIlexiIIgI IIIIIII the '.I':Ill II:IiIII- ing: III the IIIIIIII' III- the kiir-"s :II 'AI 'I eg. The pu ' IIII city III IXCIIIIIII, IIIIC III Ihe Iexx' III- Ihese eIIri IIIs IIiIli: "ties still I CCLII 'e l, II1IIIf"5ICl.'I.'CCll l:IIIl :IIII :Is it II' 're, :IIII ig ": 'I ei lv' 5 me III 'h' Iiizzirt tr:Iils ever IIAIILI III' IIIII : IIIIIII. 'l'h' viIl:Ig'e III' I " f' Fists III Ihre II:Ir:Illel lIlIIeks III- I e:I'l IIIIICk three sIIIries high with : .I eer I.I':Ill lIehiIILI :IIIII ll Ierr:Iee III IrIIIII. sII Ih:II it lIIIIks like :I lijfht III- three Itic sII:II.'. 'l'h 're :Ire IIII LlIIIIrs III the Iirst IlIIIIr, Ih' IPIIIVI :Iecefs III :I I s' I 'ing' hy :I I'IIIle l:ILlIler III the Iirst Ierr:Iee. II 5vIIIl :Ire III: king' :I e:Ill IIII ' 'CII- II.IIIIs III the Iirst sIIII'.I','I'IIII Ivri I"A I "le IlIrIIIIgh :I Iiiiy Ir:III LIIIIII' iII the IIIIIJI' I 'the rem I :IIII IiI'I':Ill.I' LIIIIII iii IIIIIIII IIIxIIIi.II3 liIeI':IllI' III:II XIIIII' IIIf,N ,II'IlI' Ieet IICI-UIC they se' -XIIIII. I:ICe. D h III this s:IIIIe LIII the :ILlIIlI' ehIII'L'h, lIIIilI IIIIIre Ih:III IhI'ee hIIIIIlreLI ye:II's .:g'II, is IIIILI III- the IIIIISI reIII:II'k:IIIle Ie:IIIIres III, IIIIli:III eiI'iliz:IIiIIII. If 'ery' flick :IIILI CYCI'-X :ILlIIhe III'iL'k iII it II':Is L':II'I'ieLl Illl the Ilinxgx Ir:Iils IrIIII1 III' III:IiIIs Ihree lIIIIrIh'L'Ll Ieet lIel.III', IIII the hzieks III' 1I:ItieIII IIILli:IIIs. II is :III eII IIAIIIIIIIS sII'IIeIIIre with II':Ills IeII Ieet Ihiek :IIIII sixty Ieet Iii-"II, :IIII eIIv "ing .III " .QIIIIIIIII Ih:III :III5 IIther CIIIIICII hi IXIIIL'rie:I. ,Is :I IIIIIIIIIIIICIII III : .AIII IIIil, iI is II:IrLll.I' lesp xI'IIIIIlerIIIl IIIIIII the IIII: itls. .-XIIIIIh'I' IIIIIIIIL' III the iIILlIIfIr'x :IIII skill III- Ih IIIICI III IIILIILIIIN liee iii III' hijfh IleI'elIIIIIIIeIII III- :Ig'rieIIlIIIre Illll IIIQQ I 'lll. III IIIIIIIIIIAQ' IIIil they lIIIilI the iI'riq':IIiIIII qystem Ih:II Ir:IIIsII I'IIIeIl sIIII-IlrieII III:IiIIs IIIIII ' 'IIIII Iieltis :IIII II:IsIIII'e I: Ils. I'IILIer their e:IreIIIl eIIlIiI':IIiIIII, Llei"I-like .i:Iils I "1 :IIII I"Qh. Thi: iIIIhIstri IIIs IrilIe LleIIeIILleLl IILII' III re IIIIIIII the re: IIJ II ee:Ig'le .s.' IIIINIIIA IIIIIII IIIIIIII the IIIIeerI:IiII IIIIIIIIII III f: lure. III the IIII' III iIilIIsIrie.' x':IriIIIIs Irihes :ILIe g're:It IIIIIII: '.'e 1 'Ihe Xill' :IIILI 5 me IIIICI III lIIli:IIIs IIIILlersIIIIIIl the :III III! Ll, ellie' III v:Ir' IIIS eIlIIrs :IIILI IIILIIC their skin rIIl IIrilli:IIII iii :IlIerII:Ite stripes III- white :IIII '.ellII', rei :IIII l'I:Iek. 'Ihe e:IIIIIe, II-'ll IIelIII'L'Ll III th' white IIIIIII, x':I.' h.IlIIIII'eLl IrIIm :I IIIQ III' :Ile III' hireh lI:Irk IIA-'htly l:Ie'I IIx'er NLIIIIIII-I' 'iIIs. 'Ihe IIIIi:III IIIeIhIILI III, I:IIIIIiII g' ski: J ii still esteemetl Il L' lest. 'Ihe Lle":kiII NIIIIL' III' III Iee:Isi1I, :Is III'ieiII:IllI' IIILIIC, II':Is hetter IIILIII :IIIj. IIIIII'II'e:II' II' I 'CLI I., :III" 'II IIIIIIIe III' IIIeIi:IeI':Il Iflll' pe, :IIIl. :Ie' Irtlihq' III L' I rts, III II' 'l:IgfeLI LIIII rig' the high "e' I 1II'II'IIN III, :IIIII:Irel ever III 'eIIIeLI, :Ilike III II3" I 'ss, LIII :lI'l't.', :IIII lI':IIIIjf." IX ILIII LleseriIIIiIIII III the III:I:Iy :trtieles IIrIILlIIe'LI ly. the re.I Illflll '.I'I'IIIlLI 'ir v ,1- ' llx H. X, 1 1'll A' I' , f 1 ,l X1 1x"1 Qui! ,ffl ff WAS DER WALD ERZAHLT Pr sented by the German Club Hugh School for Girls Thursday May 20 1915 CAST Lneschen Sadle Mrllel Dre Mutter Lottre Kessler FEEN 1 l1maR1egel 2 Alma Frex 3 Alma Fnes 4 JenmeSebast1an bRDzwERGE 1 Jul1aR0the1mel 2 Anna Flatt 3 M11vLe1der 4 L1ll1anSchmehl BLUMENELFEN 1 Dorothy Deppen 2 Katharme Stoner 5 Grate Vlaurer 4 Adelarde Kessler 5 Grace McCall QUELLEMXEN 1 M1ldredRunyeon 2 Al1ceBames 3 Mar1onFehr 4 Mabel Drelbelbls hm Hrslem Nhrram Fehr Schutzengel Anna Grmg 58 1 V O C 9 . . 9 9 9 Die FCCI1l4frl1lgll1 .... .......................................... . . .Mae Moser . . . . Q . . N 1 . . l lhu C lass of 1916 About 1900 1 N W l A ' ' w 1 , ar 3 sl Y, 3 G1 1 fy, 1.1,-fb W . 1, kiq QW? - xix ff ' 'Q A 1 H - N 'N ,Z 1- Mm 105 91 XP ' A "XA X A A 1 ' 1 67? 111 I1 , N 4,911.1 35: 121 4 Q .91 fl fx 'X 105 IO6 V 1 f, 7 lf, . ,,,, IO2 IO3 IO4 SXX RX gm, 'ox ' W If X is I E 1 ,N Q 107 IO8 '09 O lui X x N IOXIIIQ Ludx 11x IX 111 1 11 111111w 1 ,1 WHEN WE WERE SMALL V1 11111 X f M111 N Wh 1 1. wg L , XXL NINI s ' Il 1 111 lllx S 1 X JLIIHIQ 1 'L N 111 111 N 111 1 L11 1. N N 111 t X 1 L L I1 1 lx me rf N LN 111 UNL 1 X WMII1 C W llx L LL X Q, ' 1 li. L 1 11,111.1 11 11xt111L Mx Ima 11.1 X X 1 L one 111 L X ' 1 nun L H L H lb '1 III L 92 1 Gffg 4 Z j ,XJ 1 'K .,5'-- ,Qg A A. W , X VZ !, L,1,w 1'-a'0T,Aa' , j X: Q 5, 1, 1f,M1x1111 'if' -ll ' Xg 0 '4. J L X XNR51 ' -I X. 1 xx - ' L X fbi , W I . 1' i -1 X I 1 , 'S II 'lxhr1 .111 11111dcs1 11111 ill!-11111 likencgscg have l1cc11 111isI:1id, 11111 1 ur " M 111- 3 11 'e eudcx wired 111 "11c1y tl A 'iiim 11. - ,. . I I ' Sr Q ,O I f QQ xx M- 1- V ' . il 1' fx N 111: W1 1 11:15 all 1 ul 111111' j'CIlIA5 11111 11111 Ilij' l11'1wtl1x1' was QxVxll 'X "fled I11c11d: uf Illj' IY:1tl1c1', WI111 lived 1111 ll f1lI'lll czl' S' k' gf Q11 'i11y'. l " K' tl c CUl.I'5x uf 11111 vi5it unc 111' thc hired 1111311 want 111 ll Iicld tu pI1111g"11 1 d 1 Pk llf "tl 111111. Hs 11 1111 l11w11l1c1' .111 1111 luck ut' 1111c uf the mule: tl1:1t V215 hitcl 'I 11 the 11111115-'11 11111 put 1111 1111 thx zmilc. I11 this wav' ' wdc '11'1'1111d the field Quvcrul 11111 wlc 51 'tliugf 111111 - ci tw 111 111' lx-111. 'l 11- hir-1 1111111 111111 111 Q11 111 the l'1lI'I1, 1'l1i'l1 was 11111111 ll squurc IlWZlj', fur ll l1.1111111c1' with x1'l1icl1 11+ Iix it. 1-X 111111111111 11111 :1l1111g unc side uf thc 111.1 .1141 whilc he 11115 i11 111' l'1lI'Il, ll lI'1liI1 1111 A1 11 111 tl 1 if: 'c. ,' Ltl A . l'CIlIAiIl.2' the mules 1111-1111 .CllI'C 111 the Ifllill, hcli 1111 cycs 111' the 1111 ,1111 111111 C- 1111111111111 1111 111 1111 the 5111116 to the 11111-1' ne. l wi' 1 '1111 I N l OI PRAQIICAI KINOWIEDC , -, Pl r 'li L '1 , 1' l . .lm . I 'H 'f " ' 1 ' '2 N HL ,' 1' U-Q.'l7l." 7 ' . ' ,Q ' I: ' W . , L X. ,N ' ' w ' ix b I ' 4 , ' 1 - . . . K W ' 1 ' W " , , I ' :1 , 1 . 1 , ' if .4 ' I 1 G: gp, lg--ffte. V, sl xl SJ 'lin AL' '37J'i. .1,. 0 ASSENIBI Y Rooxl 'WW High School for Girls A Century of Comforts and LUXUFICS FACULTY ESSAY N16 T 1111161 1 1 111111111 151 e 1 11 1 we 1111 L 1r5 FCCLN5 111 1111 11111111 to J1hL 1 11 1 1 tx xL1r5 1111 LL11 111 16 11rL 111111 11 Ol1glCNN1l111l 1 C L 11t L 511L1lLL15 of t11e 11LC1511111 115ed t11L 111111111t11111tx 111 L11l'11I116111 1111 C1111L11t111115 11111 Qcore xe1r5 1Q11 1L CC1Lll1 x 5z11d 1L 11 1111 '11 1111111111 L5 1111 111 xx11L L55 xxe had no f1x1nQ nl'lC11l11Lb xxe 111d 1111 L11111Ld I111lNlC 1IC1l1011 t11e xx111rd 111 the SC1C11tlf1C xx 11r1d 111 d1x 111d not xLt 11111e1red We 11111 1111 e1ect11c 1115 xxe 111d no 1111111111 111ct11re5 1111 1X17LXK1l1lll., I11lC111l1LN We l11d 1111 111111111 11055 11111 x1e 11111 1111 tx1111Qht tango 1 111111115 1816 1 1rx 11111 L111 1 e L11 xx 11 15tf1nt t1n1e 1111611 111111111 the 51ectre 11f N111111L111 111 11111 11LL11 l11n151eL an 1:1111111e xx 15 111151 re S1'ld1W1I1Q 1t5e1f 1ttLr t11L 11L111 5 F111111c N1 1r5 xx 1e11 1 1on1e, xxL xxere TLCOVCTIIIQ 1.111111 11e x1r xx1 1 111 1111 1111 Q11l11l1g 1 5trenQth 1nd e1111r1ge from the 1I1SP1f'1tlOl1 of th1t VICIOIXD 1361111115 th1t 7LI'l0d C111 best 11e et forth 111 thL 11r11xLr11 N1111e hqqtl 51111111 X 1119 11101611 xx 1th 1 S1OX111CQq t111t xx 11111d l11"tddCI1 115 Qt1Qe c111c11L5 11111861 111d C1rr11QL5 11111 hor5L5 11o11e xxLre t11e 5o1e 11161115 11t c1111vex111ce Fhe d1t1e1Lnt 1721111 111111 1 16 r1 L 41 1111051 1 l1ll1L 1 1111111116 xx1 1 111 nng 1 111 Nl t1 511 l11c1L 11111151 c11n1f11rt1l11e CLlS11lU115 1nd CULIII1 tl1L te1LL1 11111 11111e5 11 xxe 1 xxe e e LL h1t C 1 h 11111111L FW I ll 11 1 11 Nexx York req111red 11e1r1x 111TCL 1115 1L 1ct11re C11 1 x111111Q 11111 5L lt1'C11C11 1111 1 1111111111 11e111nd 11Lr f1ther 111 11r11tl1er 11r 1OXLT N11l1LCQ 111 15 xerx 111111111 11111 111ct11rL5L111e 11111 t1L 1105111011 could 1111t 111xe 11eL11 t11L 1111151 C11111 fort1111e 1nd 11r11gre55 xx 15 1111t xerx r1111d Set t11e 1111111111 X119 111 1ct1c111x l1er xxf15L5t cho1ce for 5he xx 15 111111111611 1161161 ott th1n 11111.11 LYP0QLd to t11e d15comfort5 of thL S1WTll1Q1L9Q 5t1ge t111t 1o1ted r1xLr c11u11t1x r111d5 th1t xxere 15 full ot roc1L5 111d rut5 If the 11rower11111 ro1d t11 J6TlC110 I11e War of 181' de11111n5trated to thlg 1l1f111t 11111011 1 f1ct XK11lC11 t11e 1112155e5 h1d been 51oxx 111 QT'1S1Wll1g th1t there xx 15 1 21611 11eed of 1111611111 11161115 ot COU1I11ll11lCl11011 Xx'lS111I1QtC1I1 h1d re111zed 1t xe115 1Lf11rL 1nd 111d l1o11Ld t111t the TC1WLl11lC xx11111d 111xe t11e xx15d1111 t11 1n111r11xe 11115 11Le1 11111 lt 101111 1 n11n111Lr 111 16115 111L11 thex t1111oxx Ld thL e151L5t C111lTbC 11111 11 x 1tLr xx1x5 11111 111et t11L 11ue5t1o11 of c11mm11111c1t1on 11x 11111111111 L111115 lhe 1:r1e CTIII1 xx 11 1111Lned xx 1th much ceren111nx 111 12113 XX 1111111 t1ttee11 xe1r5 S 110 I111Lb 11 1111 1L111d of 111L11N11X XKCYL L11115tr11CtLL 111 XLxx 111 11 t1e tour 5t1tL5 to the South 111 1111111 L15e5 1'll1X1CXn,I' ex11en5L5 C1111 110 1e 111et 1nd xx 1terxx 11 5111111 x1e Le 1 1Ce to the1r n111rL Lt11C1L11 5 L1111 r1x115 C1111111 r111d5 1x5 1 11111 er11 xxr er 111L1C1te 1 1r111re551xe x11xer11 111 nt 111d TC13.db 1 deC1dent one 11115 IQ truL 111 t11e 5en5e 1111.1 good r111d 911 O .11 . .1 Q HOU" . 1 .511 th H1115e f Re1r15111t11tix'e5 1 14 11 01111111 411 11111 ' 1 1."111 CE. CQ1111111111, xx'11 f111' t111'tx' 111 hi? egh D' :Q 111- ' t1 f lf' f C 3" 11 211211IAS. 311' ' 111' - I ,Y K lk-.4 "Tl 1 1r,',,' ' 1 1, "1.d z. t We 1 1 1 ""1'.12 ' 1' . ' 115 ' 1 1: 1 5' . ' 'Q , . ' ' 1 - 1 1 . . ' 1 ' '1 J: . K ,' ,. - , , ,,. I ' ,. 1 I V .11-1d- r. , ,' ' . . 77 A111 'L '. ' 1" , 1 f:1' lb' 11" 1111 . T111 '1.t 11f ISIC1, that d'-' ' ' ,z 1 . -1 11 11 nd 1' S 11 2 '31 1. d" '. ' :W 1 1311121 l. " ' 1 ' y ' t -'. "tl E fl. 1 : 1 ' 1ex1' 11' 1 5 ' 1 11 ,Wx -13 1-11':"g C1J1T1l'l1llI11t1CS were isolated to 11 degree :11n1115t i11c1111Ceivf1111e. When xx'e z1re x1'11','1":1 jzttl .11 f.1 . ' , "tl 1t1'1't1 1'11t rg' 2 ' 221' 5 z ' 'z 1 1'1": J, 'A ' Cm, ' 1itt1 r :11i' 1 t . in 181 1 tle 5 ort P' ' 11' f1111 'l'1.1e11l1i:1 t ' ' . V' 1 1:11. T11 11' " 1 1' 1' 1 1511 11 1 " ' 1 . ' '1 :"'5 I ' 'L . -tae ' 1 ' .' A Li I C V . K4 C . VA""' K yt K A. 4 , . A 1 1 1 1' " .. 1 " 1 ' ' 'Q 1 L. 1- - . ' 1 H K X '. . , k.. .. ,A. ,. C I K., ,1 - .f . 3 3,5 '11' f l'Q " 'z' ' 11 L 11' ' Y' 14 . 7 1 . 2111 1 '. -3 S . 1 -' 1.5 3, ' ' '1, I L 13 ld ,tl ,. 'z 'ZVIS ,"11d11. ' 1 1"1t't1: vi . " N 2 5:13 1 d 'it , 1: 2 1 1" lla' jr ' - e 5 1 Q: ,., ' ." L 1' - , . L1 5 indicate urg11nLa.tmn quieknekk .it wminunicitmn Ind Clube union It ii Q Lincoln who in him endefuor tu hind the nation together, insisted nn 1nd tinalx hmught ftlnut, the InilIing nt the Uninn P1citic Rulxmx the tirit trtnbcnntinentil line Our territnritl expaiisinii hu nietnt the me nf Qrett inlmad sxstems and conxerselx Qrettt Nxsteinx hue tended tmmrd tnrthei exp.1n5ion and development n sm1IIer 1reas thu mme cl me unnmn iswlxu itbe in the net xwr nt steftm roads and trnllex sxstemx I Innqer in the tirmhnuke 1 drearx, I It ted unit ' xxertn e ec ric trunk SI me IIIIIJNII e ni in I Inllmin in tmir Comtnrt IIILI luxurx cirrx the ttrmer to hi ne1gI1lmr5 or to the dlSt1nt ei I I9 a king in 119 Im n nm nn xet n It tim in ICCCNI In INIILH IN? ISC ie need ot wcietx lt ix true un ld ttexe mme igencies thlt hind 5 Lied Communitiex Ilw prexent I wiigeextioii nt populttnm nr inn em-wded centru he Numu Int tenet enwe ie nmnew man, tie Iogmpher the bhnp girl the xmrer t I I siq -Q In eurn It niet I mm in tie nw WI the icttml cnuntrx XIIIOINOIWIICB h We dune num th In their bli ue in tlexelnping Umnnnintiw ioining them xx ith the eitiex Ind mtl-ting elsier the return tw the soil It L Sb is nut so threttenins, IK hen I I, It nn In e r N Int ret x Im xi hir N r II e I LW xxnllti Ie. III grub IIIQ ect some stltiitiu .lx tn the nnmlur It tirineix til ITL It x mn thib 1 I IIICIIIN ot Convex tnee nf. Ieutn 1 e Nun IX I I the Uv u X NI I L um e II ll I ru I indeed did the Imphet Spetk when he wid e ti N me L xtreetx tex Sll 5 6 one ' - 5 IC 5 el I Q I If w I6 ne L twrth I er mimelex ut cimnnumtttnin nur telegrwi in e LIIIDIIC n dm mt teal that he tnuld ni 1 I I X ni tout them eewtrx L e tr ri n X e mining .tlmnst 1 Inxt Ir N I 11 'WX Lfll'I'N uni I ie ln ner xx mu I L lt uitlxe L 5 it 'wi cirds mn tlx kt ru It U I I I., I wut them tertnnlx :nuttin NIIILNN wut nv e Ill the Inltit N L mnx ut tn L Iuntrx xx nu t ,, I tie num I nited Stun unult le .Ire tink in in bw xeirx Ninn 1 tel ul ni I ter nn degree nt ciwitwpolittnixni Int 1 e t 1e1I Lt the grim tIeXendence nt nxtmnx upon one innthtr t I thtt reeling that hu ehan et l N N L NL n. xtLI IIN ll Ll' CN Igftixx 'lntie Ind Plutle ind mwre xwinertti ku in mul tie 1 L I U1 NH I IIICNNAQSN LII guxt tglmerx I tn I lk ire equlw L1 ulth mln Q is Imctiullx nnpncxihe .Int unter tn XI I et in 1 6 me gf etc In g either enemieQ or friends 94 . .I 1 .,'. ' .i, Q! Xw, -2- 'l' . ' . .Hu ' I" iw 1'k'tv"' ' .ii 1' H", '- I I . "X: - IX- ' tI'Iz,':"XIf' X Ii X I ,J n, Q' Nt K 'Q 'L Q 2 V Y, 'Slzt '. In' 'I I t' 2.",.'I :I 3 Xqzlgz ' 1 ' I.X' ' 1 ' 1 D' 'z X 'S fy' ' X '- 1 He Q " 3' IQ ' II 1' 5, I ' 2 QQW X ' X ' ls tl 'X 'Q X,t ,tI't I Q X: 'J 1 ' 'cat- tX" "g:3 X' :X fg' ' lnii st " ' X5, t :I 1 I XI '.tXI X.lI tl I J .ig 1 I Ste: f ' X, X X 3 Izl , It wnrk in the city, and at :IQ ht C1 et t rXt 1 'jlt to :I more quiet :1nI airy l I e ' I 5 lurle mr in U' ' ' " X' 3,1 1" X I 5 '. .inX- Iine ' " ' ' Xz X ' ' z yt Id 1 t ' Xzt gt: Is X1 Cl-'t ' 'Ing tc 21 concet r at fCC'PIII'll in :ln lniur In' IXQQ. It ' I I X ' tX X't' K' tu coll -MX, Xt Izt1IX:I,'I - " lex' 2 I ' ' .': ' . Sm X Il :ga t 'IIIX Q tI:s', gn Inwi intu X X un- try, tind 21 heziutif I SIIQIIIL' st t, :tnI th Xn X nnt thX numher f ears th: Ixus. T It ' XX ' X X 5 1 ' ' X X ga' , "'l'hX 'I:iriIit5,TlI11ll rag' in th X 5 tl A' QI 2 II jnjtl X against ztnvther in the lnwizld WZIIQQ tl 5' :hall seem like torches, they shall run like the Iig'Iitning'." I fe that I nceI the tonne of 1 I .il t 4 I qnzttely to sXt 'I the .th i ' , Xjail : tItXlXiI . we zilm 5 ' X 2 'X ' It carry nn :Ill the thi nsz1nI details of Inn' I'x'e5 "tl . So ne' .' :11'X they, sn influential, that I ttX -xv 't'Ig" is h C ' j ' 3 4 IQ 1 t. In that cafe, what di llnele Sznn's Iieztvy mil- Isigj X' U' ask. AnI tl X I s ' 'I II IIX-liills, : I lll'llIf, nn I , Lt: 5 S D. lint the5X th XX 2l."'ll"Cj alll plat' :in imt rtzint part. XVIII X . X 4' D, IX' hu." X.'.X X II It It It 'lt up, I' X'Xnt SWT' I ' I X 'I " 'I II he fair less in syiiipzttliy with une un ther, :ini I 1 I f ' Q- ' I 1 ni X ' X in form th: ' Iirit. The 5 'X 1815 Iztve de 'X wi Xt It nnly' natitnialisin hut nil:-I Ll X ta' Q' XX " 5 'z . We I: 'X Ie.rn tI II - . I' X X A" ' 'ing I 'Vi X1 X.l's:"g1:g"x'i thX nld :ailing ve5sXl into a twin :XrXw 5 Xzmerg Ing lid 'all g 1' the MI- "1 1" 1 . I ' I ' I Q 'lI, lag' if XXI I pzthlwg 4" iii EV' " if 5 I2 I If '-I: 1 I 'I PK " " Xlees. II - I- I ' ,' I ffl tl, sg' h hi A Q ning" 1 ' 1L ll 'NL 11 1 1 1 11.1111 X X x 1 L X 1 1 1 1111 1g-11 N x 1 1 111 NL 1 X11 111111111 S11 L X N L 1 'IIXL1 L L L 1111 L 1 N I 1 N L Lk 11 1 Illx ' 1 llpllg 1 L L L 1 X XL 1 X 1 L L lL N1 M L X N1 ILQ 1 1 1 1 1 1 1L11L 1 L111l NICC 1111 911111111 11 N 11 11 N 11 N f 1 11111111 1 1 1 N 1 LL X 11 N 11 1111 11 111 L l'1 Wtlx N N 11 X LL L X 111 11 N N N 11 1 11 111 1 X 1 N I1 1 ll L 1 1 111 L 1 1 1 N 1 L N 1 L11 N 1111111 N N 1 L 1 1 N '1 L L 1 1 L XXX 1.111 L 11 111 N 1 1 111 1 X 1 1 1 N 1, 1 XILNN L LN X1 1111 LL 1 L L V1 X L 1 PLN 'llNl11L. 111 ll 111 N Lgx 11 1 ' ,L 11 L L 1 N ll LLLI lllll in 1, 11 U 11111 111111 .111 1111' '.1. 11111' '111' .1I'C 1111c11w111q 111L' 111111111 111 111C 111111-111 11111 1111111 li1111' '1111 1l1111fulxcc1c1', 11111 '1111 111 1111.11 11.111 1111111' 111111111'1.1111 111 1S11' 1111111 1111' is 111-1111? S 1111- 1 1110 11 111111 '1111111 111111 1111111 11'1111w11111'1 1111 111111 11C1' 1x11L'11C11, 1X'l'1c 51111 1111 11X11111q, 1llf1 1.1k' 11111 111111' ' '111lf', 1:c111cs 211111 111111 111C l1Qc1 1111 1lCl' ,1111111 .111l111's s111c14111"g .1111111 11'1'111's 11111 111111-C 11'C1i1111Q'S 111111 111 il 111111'C 1111111 11110 1111111 111111 1111101 11-11 111 1111' 111'1f'l111111'1111111. 111 11c1'111111s 11111 C1111 S1111 s11111c 111- l1c1' 111111 1111110 who is 111"1121l'1l1Q 1lCl' 1' llCl'. 111 1 5119 1Q'11cS 11111 111 1116 11'c1l, 111,11 1:1l4c ll 111111 1l1"1l1l11. 11 -1' 1 Ll."- 1111111 1110115115 11111 11'cl1 111s11l111c11. 1111' 11.1 111111i1s 111' 1111 l411'1 ' '.1'llC1. fl ' 11115 1111 15111 5111YL1. lirclcss N111'kLi1-, 1111 f'LlS 111' Qlcc11'11' 11.1111 111 Cilfx' 1l1c 11111'11c11 111' 'll11l1lCl' 116711. Y1111 11111 sal 11-1 11111111 I1 ' 1111 egg 111111 '13 1111 1111111110 11111lc1'. 1111 C1111111' 11Lx1'Lx'11'1111". ,1111C1'11SI111C1l1'11C1 F11'CC11C1'111A XL ' 11111 C1'1l1lC1A, 1111 1-111 11- 1151q1111111 111' 1'111111os 11'1'111ag1'11 '111 SCX11llQ 1l11lC11111C1 1111 11.11l1-1'11-111. 1111 q.1S 111' '1C1'11'1C 111'111s. 11111, 111 ,11111111111 Q1111N1c1'1111111111, 11111 11cq'11111111'1' 1110 1.11111 '1111111 101' '1'S'1 511 111111 11111 C1111 1111111 1111011 111111111'1111'11 11C11-C1111111U11 11111112 11 1-1 ll 1111cs11-111 111111 115, 111' Q11111'sc. 111 111' fllll' q1'c:11-111111.1111111l1c1'Q 11111 1311-11 l111'I1 1'1'c1111c11111 1111'qc 1FLlI11111'N 11-1111 101' 111115 111111 C1111XC1.x ws 1':l1' 11111? 1l111,1g 111611 11111 1111 111'11' C11u1'g11w .111 11111111141-'1111'-1. 11C"I' 1111111c1'111g' 111111111 QC111'111111f1' 11c1' 11111 11111 111111111 1-111'1'11c 111'11'1111'11 ll1lIl1C'S. '111l11'C11'C1'C 1111 '11c11ll1 111: 116'11'f1Il1 '15 111111 1'e11' 1141111i5. '1'l1c1 11111 11111 111111111 111' 111c11111111" 111. flC11 11'o'1. 1s S1l111I'I11"C, 111'11Q4', 11'11111111's .3l1111s, 1111111111 11"1 rw. '1111 ' 1'cl1 161' 1' f 11' 'Zlf 1114011 111 lm- 111C 1111c 111s11'11c111111 1111111 11 1110 11 1108. Fm'11f1C11 111' 1-l1l11'S111YCS 111 11lACCZ1IlQ 11'c11111c1', 11111.11 S111 111111 111011 uccks 611111011 1111' 11111 111' 1111'cc 111111118 111 1111111' 1110 1111111i11'1' 1111111' 11111111 111' X1'1SL1 111 1111111 1115 1111-' 1 ' . full' 1411111 11101 1171111111 111111 11-11111 111 111111311 111011 1111f11111111S, 111 mic 1116 1I111Cl' 11111 11sl'111, 1111' 11111 S61 11 1111s 1-1'c1' 1'c11111' 111111 1113 1115111111 11111111C11r1'1'11111111111111111'11111111 1110 11'11'11s 1'1'lc11, Perl: S 11 1 11911111111x11.11C1 xN1111ll1.Q'11111111 11115 0111111111 '11lCC H111 11LlY 1106 I11111l"' 11111 111108 111, S:1111111111111, ll1'11'1l1C 111111 J111'g'c1'1. 1'11 111 1801 1 111 11.118 1111 011101 111 11c1111c11 11112 1111111 111 1111c1'11111111. 121611 1"11111'1' C11.'C.' 1'11'c 111Cl1'111 '11 111101156 .'1l1h1.C'l'11lQ' 211111 1111' 111 111' iC1.11111i 1'11C.k 1111131 111110 11111111 111111111 11111 rcs. 1111111. 1'c11111'c1.1 111c 1411111'lc11111' 111'11111ifc1111's111c11 111116 1111' 5111111 11'm'lq 11Q'11ll 11Cl'C. 'l'l1c 1111S11l111c 1111111 1111101 111- '1'-11'1111s 111111 14 111111: 111.1- 111' 1111s s111'c11 11111111 111115 11111 11l""1l1C11 11111111 .11,'u:14w, 1111s111111lS. 1 1 F 1A1111'c.', S1lI111Ill'111l11f, 1116 1:-11114. sle1111111u' 11111'cl1cs 1111' ll 111' :111 1l11111lQ' 1111111 111 1111111111111111 1112-01 11111 111111111361 '1.'C11. 11111 111 lglf' 111u1111cf111111 111' 41111111 111111 111111 11101111111 111111151 1111 1111311111111. '1110 clc1111 s11'c'1a 111C sc'1'c1' 511 S, 1110 111111' 11'z11c1' s111111l1', 11111111111 121111111 111 11'c1'c111' 11 111fc11sc, '1'c1'c X1l11111 11CQ'11Q"111C 11111 1'1ics. 11 is il 1111111' Wil-1 111-1111 the 111111, lllllllf, 11l11'1i J11'c'1 111' INI11 111 11511111111111S1111111, 11111111111111'-l1Qj111c11 S11.LxL'1111. 111111, 11'l111'l1 111 ll 11-11 11111-1"'fj11'1 11111 15 c1'c11 1'1c1111c11 111111 I111ll'1"" 1'1 ' 11111 511111-C101 11c1', .-1 11111111611 1111115 11 '1111 1116 111111, 111C11lll4C1l11l1'1 11'c1', 111111 12lI"'1'11. .1111 111' "111'111's1'111'11. 'IN1-11111 11 1s111u111i1111 111111 111 1 ws. 11 1 11 is 11 'S 11111 111211 111l'11llQ1l 111L' 111111 l11111111'c.1 1e111's1111x q1':1111111ll1 1Q11'u11 115 111C 11c1'11 'l 1911 111.15 111111 111111 Llll 111-11 1117 1111 11'1'S. 1111' l1111111'c11 112115 111111 111C 1111111111 1'1c11Q1w 111 111-11111 1.11-111111 l1111'c scc1111-11 "1 'lex 'IQ1111111' we '1111 116111 f' 1111 -4 r X V u-" 1 .XV I ff A f Our May Party One momma durmg the txrst mek of Wu the Fficultx xx 15 qulte buf pmed when ntx membcrx entered thexr rwpectne clfw rooms On meh deak Stood 1 nts 15 et lubt rum ul ut Swrmg mxerx md human mmng them x ab 1 httlc Cui xxlnclm reid ue wlmnm 1 M Du Pu 11 s xxhx we uc beudm thu rhx We xx mt xou to come md cujox xt M u imfth mx 0 clock lb the tame I hun s l'CSlddI1CC NN xonmsmq A texs dub llter lCLCPtlllC6S md onlx 1 fm regrets came irum lll the clcmerb 155 :me mu were he L 1111115 eu x du tor thg Mnmrm xx wcrx bum I me were ukeb tm be baked hx bkllled hm 5 tuigg tu L mule hx others md xx 115 md 11161115 lu be dewube tor the fL5tlVltlCb me r 11115 went ut 111 events dren newer md ne L,mnnmttees ut urlnguneutb luuked tmred but reheved md hippx lzvenxthmg xx lb dulx Ure pared when the xppomted dn mmved but oh" noe lutnde our plrtx' that IHUIIHIIQ run xx lb pnurmg dmxn Ill buckettulb 1116 Semorb w llkcd filvout 6 5 cmlx m m 1 161 lun m 5111 At lbout eleven 11 clock 16 5 m med to mike 1t5 lppeirmcn md our hopes mme lwck All duflll 6 ltteruuon tm bun shone glormumlx md 116 no longer telred thlt the neither mm would dlsippmnt us X 1151 wa 11 duck 611116 lhun 5 21111611 lm and lveautltul xx IS stuuek han md than mth xruupb ot students and teacherb If mu hid helrd 1116111 Illk md h id 56611 tmm fl'UllC mu could not questmn xx hit A QIUFIOU5 tlme 11161 Xl Xt llmut buen 1+ chuck me ht 1rd stmmb of orchestri INUSIC thntmg Ir mm thi wermdl Hmm surprnsed we all were to rand th1t our kmd hust had my plud 11111511 md lmplc mmm tor dlIlLlI12 A bhort tmu lltel the cmtullx pupared 1etre5h1muts wen Bernd I-xerx um enyoxed them md tln 611111 1111166 tdt it L 6 Seve: 11 Q umb were enjmed lu 16 lclnm ind students 'llIkC lhe Songs ut Seven xure read md the dltlerent ages xure rcpresumted H1 txblnlux bx 511116 ut ilu ,ws Ulu fllllllllb trlu mf lgglers Mlldred Runxeun Anm Hitt md Jenme lzsterlx que us 1 wonderful dClTlUIlStI'2ltlOIl ut thenr lrt S tue 1112111 pxsbcd on tum qulcklx for cverx one I kl NX At mm thlrtx tum eull clrs were lmmunced find attcl wg sing nod mght lfmeb xx 1 wud Such 1 Qlormub eunlng, I m sure the C1lS5lIf 1016 neur Spent lmture md I ll he prwunmmg enough tu hope that tln ficultx mu llm In mclude m 11115 st ltement 100 . . - k ' ,A V A K .u K . 12- ' - - '- r 'Q 3 ' P " 13: 1 . . " -1 1 l'tl brk V' ' IV f -.w1' n ' Q1 ' 1 1 j I 11 ' 1 L " 1 2 "We 1' 11 ' g 1 my 1 tyg 'l'1g1'g 1 D' ' 1' ' ' g " -mc. ' ,, . 1 . vi 1 I 1 i , r- i Q- 7, '-.' . 7' ' , k 1 ' ' 1 1 ' 1 1 1 " x' ' 1 ' I t 1 I '. C11 " ' t' jg ' ' 11 11 't 1 , ' 1 ' ' 'ere ' D' "I ' ' '1' '1 1' g' QPJ 1 d', 'gh b' 1 L' 2,1 '1 '1 1 ' "'d' " '. Tl day fu " Q 1 . ' ' 1 1 2lTBI'. N ' 5 ' 2'1 ' ' ' ' 1 1 ' 'K' '1' ,'1 - If ' 1 1' " , Q .. '1 1' 1 ,'.J ' 'K' 1' '1' 'L' ' ' A " Q ' ' '1 " . th halls 'l 1 d "tl I :ds 1 1 ' ' Tow. 1 1 ' ' ' tl 'L ' 2"'1 22 11 Q2 'gth 4 V A ' 1 - ' X v1 V ' Q 1 f v 1 v "1 . ft 1' '1' ' 1 . " " 1 ,..f'I " , '1 ' iii A " jf ' Q Q1 1 I j 1 1 I ,I I - , ' ,-, . ' , I , K. ' - ' h. lzd. .1 1 'f ' ' f 11 ' 1' ' ' 1 " 1' W 1 ' 1 1. " ' 1 ' ' 1 " 1 y 'J -'N 1 . ' 4 1' - 1 ' 1 1 - , .,' . , A t C tu A 4 L . .1 2 - ' - . L- 1 . - , I Z, . , ' . , 2 , - 1' W 1 3115. 1 my - 1 -- . ' '3 ' ' ' ' ' ' YJ 1 r 11 v .l ' , of . ', . ' 11031. ry ' . , K . 1 l akx , h , 1 1.1 i jkl' 'i ' ' Y' '1. fu I g 1" . ' ' F' v '11 '. . ' 1- ' ,' ' 5F 1: 2 S - : K Z' . 1, K- AAG - .K , 411. ,H ,e 5: 1 . x' K . ' . ,, ' ,. 1 S I , 1 ,1 B ,A-4 41 ' j 1 -1 ,' 1.'Z' d' , Q1 , d astra per aspera Over the Rugged Paths to the Stars CLASS ESSAY X U1 s s lelg L st txt t N 4' t X uettss 1 1 emit CIIIHTN L Mrrels lu XL lexe I Ill' W l L x r x Lt lt tit tt were Du t asf ie ui nuts stexens r L ted with 1 terse tmtune lll tie situ it um tr x 1 s 6 t le Cl s r w isliet tt itt me et x lite it e i urine its x tstness 1 t t iscmtritig its seeie ll ptletiis sttn sus llx mes 1 N sg s N W Nl s XC L N lllls HTL lt t lLlfllrll it ms L tt it tt its ut Hess r L1 vert iterrttietu tlnt ug ur it t L s i L l L L t Lll X L X tl x C' l C L uedss lllxl alll I wish g l l L N I L ll Ll L N k x N FX P L Q L Xfllll Nllln R k t s x C 3 L t lptlt Ct llly itdt xx slit e lLlL L lll N L L IN UL Cl' lllvll tr the N tint N lllcl Nli INK ll l 1 XX ltC uttl L llie lille reiiet, 101 Sui: lf. Fi'l4 tlltli thztti ever tt:-tlxty in thi. in-ttleru tvmltl wt' etl'-ivy, zt mzttt mu: w rk, lllll -.uwlg .liligeiitlvx in tlrtlet' tit ruztlize lii. :tmliiti tts zttil ttf atttztitt even xt tztiiit tie.-'rt-c wt s . Hu' great s"' t'sts. luv 'xtl ztutl rs lint 'X not :teh""l tatnte wet' Qltt, lut have ctutquetetl uttt tltl tlitliculties mi their Will ttf victwry. If eve Iwi, men trztvelletl liver l'Llf'g'l plttlis til the stztrs :tl we, l :se me " 1 'll livinjtn :intl ltttl Ht l. Q ' mi. 'lhe ti st 'tm- teltl " :df 'X ' ' ' ' l ilzi It ' ' '1 tllv' A-Xtricxtti servants, lt-'tile nzttives, trtwpicztl tliseats , :ml tl X jeztlnus Cttnmi tt tat hig tellt ws, lwut he :tc- .ifmitlf 'l 'l: l i s wut tu du-tt: ttpen tlentrztl Atriezt ttf the x' i mit, xtl ' 3" ' 5 '1 5 : nl lf 'A ' if ' Q, '1"' ts. The tttlteri ' Q 'ies, esqzvt, wrttte lli fSIlg'C lu the wurltl tigflititig pltygiwtl weatktiesx with :ill the strengtli tit' ll great 3 tul. Fmiti cliiltllmutl Stevetisttn ,ipettt miami' x' :try tl.ty: in led, hut ztlwztys seemed thi cmiqttewt' tit' hi: 'ft' time. lie: l the tlel"z ' tw his vwlume ul tie 3 'ztlletl "lln.l"v1 ds" with ' g 'yi ' .film wt zttit tle tw the tlttctwrs whit trietl tw help him in :tll titizwters tit' the gltllicg 1116 ' . list is at pathetic ctttntitctitatry tm his seztreh tm' heztlth frtun th' Metl' ' 1 'L 'w gfl it Adil' ul:t'l45, tttst the Pztcilic ctmst, tw the liztst Ititlktn seats, whill he wits :tll the tim- writing with i1itlet':tti-mtlile peatl. liutli ni' iwllllfflll itjxttist tremeittlttus tltltls :mtl v ti, lt is mit pttsgilile that ev 'ry tm sl ttultl lt at greztt expltn1'ct'm' at great writet' hut every line, tm' even mtl- eratt' su" it J trztvcrse the paths they liztve trwtl, prttliztlily tztt' lvl intl thi , hut att leztst in their it 5 'ps 'lilmujl we he Clllll'll!QCHllS :ts we muy, xi ' cztttliwt hlitil tvu1'selx'eg In the t4t't tltztt tt'yiug' In curry nut nut' itlcatls is not :tit eztsy tzt3l4. Ye ', vert tften xv- :ire like the laiiiflit in the little put-tit, s 'ttitiy Hut iii seitrcli tit' liltltmtitltl, th - lllllel ttf 1' tise. 'lilie ltnijltt mtle thu' atnl wile with clieerful Qpirit, lut litmlly gi'-xx' wld xml weak 1111.1-weztt'y in tl ' y1'st. tm laty he met 4 .thgr pil-V , "Sl: l :Il li-, "WI '1 it lie- Thi: lttnl tit liltlmzttltf " -Xml li: telltm' tra 'ill 1 9 Uretl, "Ov - ,lit Ltittj fjf . lull, lit ' the Yztlley til' the Sllztlt 'g li'l,l1 lll 'itl " s it tl' l "lf you seek tht' liltltuttzttltf' 1 11 15 1 a L1 1 1 X L, 11, 1 5 11 1 1111 11 11115 11 15 my 1 1 ll L wb 11 1 1 1 NL 1 1' L 1 C 1 1 11111 1 N 11 N 1-11 111111111115 11 11115 l1111111C1N 111111611 111111611 ll 111 111111 11 1 LC 1 1115 111 1111 NL LIIL 1 1 1111115 111 1111111 11 11,11 111 5 111611 111111 1, 1 11 115 61111111815 1111111 1111: 1111112110 6111 1111 11111 611111 N111 11 111 111. 11l1'1l11X CLl1l1lL5 N1 1 1 11165 55111 1 11111116 5 L L 11111, N X 9 11N L 1 C L 5 5 Lx , 5 1 5 11111 C' QL L L N 1' L ' 5 1 1 lb L ll 111 1 111111 1 L L 56 X1 11 NL 11 1 1 5 1 1111111111 e 1 lie 1 1 N11 5 1111 11111N 1111112 1111 1111111111111 lpl 115 X1 1 1 r 1 IN 1 1 1 11 16115111 1111, 11111111161 5 1111: 1 16 r.'I111111L 111 1111111111 11111 He 11e1L1 1111Q11t 1111 time lffuf 111111 11 11151 111155111 SCLIIIQ the 1111151 111111 1111115 he c1rr1e11 111111 111111 111, 111121 J 1 115 11155 NN1ll 1 5 31111 1111 lb 11 Fl 111111 KJ 11 l11Q1 5 11111 1161 1111 11 1 , WL 1 L L 111 1 1 111 11 e 11161 1111111161 15 11 11 11111111 111111 11 1 1 1 116 111 kl51NNLl 1 111156 11 1111135 111 1 1111111 11 C1111 111 1116 111g 511161 11 1115 1111 11111 1 L 1111 L 1 1 5111121 CI 1 WL 1 5 111 X 1 l111 1 1811. 11 11 1. -1 1 11 Nl11L 1 1 L Q L 11 5 1 1 1 X111 511111c1 lb 1 L11 1 1 1 L 1 11111 1 A1111 1111 1111111 1116 1 C11 1 w15L 1 5 111 115 11111 1116 r1111Q1111L5 111 1111 1 C 1111511 1 1111151 11 1 11121111 U L11 XXLIL '1111 1 11111 1 1 1111 Il 1111 1 , 111.161 11 1 X 111 5 c1315 111e111 L X1l11 N. I 5 5 N1 Q ml 111116 L L 5 N ,M 1111111 dui , 102 1'11f111'11111111c15 1110 511115. 511115 111616, 11111 we c111111111 116111 111111i11g' 1111 1116 k11if"111 15101111111 111 1115 c111e11v111', 11e111c11111c1'i11j ll c1'111i11 wigs .'11j111fk 111111 "i1 i5 1113111- 111111111' cvcu the 5111111111 111 1116 11C.f1. 1111111 111 1'c11111i11 C11 16111 1" the 1' 1'St.H P6111 .1 ' " 1 '11115' 111 111611 1'c111 1111 111 1 1611111 111111 511115 111v1: 6111 1 11 5y111111iz- 11111' '11 1115. 136112111111 1111111 211'C 1111' 111111ve LIS' 1111111 1l1'C 111111 1' 111110. S1213 111110 211111115 511111'c11 ll 91111115 11111111111 111 11l1l11'.' 11111f1'111S. 11 111111111 110 S1I'Z1l1QC 11' 11115 x1'e1'e 11111 11116. '1' 115 1 " 1 " 11c1 1 1 " Q' 111 1 1 'DI' g'1l1112l11' 1101 155 5111 H6 1 11 1111111111 Q 1115. Pict '1 V11111 1c111'111'5 Il 51111-111 11ccc.i5111'i11' 111111111 1 " ge ' 1 '1 1 1 1 D111 115 ' "1151. .-X51 1" 11 ' 5 i1.".' 1 1 ' i 1 1 11 '1111 011' ' ' 912115 1111 1111111'S111'C, 1111: 11. 1.511161 '111 5 1 1' 1 11"1f 11y'1 . W' 51i11 511111 '1'1 I 11551' 11111 ll 1111111 11115 1111111 11111101 Il 111131451 111' ky 311111 N11 1111- C1111 51111111 111' 511115 111111 111ci1' i11111111'11111ce 11111111111 111 ' 'Q .'llf"- 1Q'Cf1i 11 t11c '1'111'1e Wi5Q M011 N'i111 j11111'11c5'c11 111 15 11116116111 111' J111u11, 511 111111111111 i11 11111' 1.I111'i51111115 .'1ll1'5'. '1'11 C11mc 1111111611 11" 11 51111, :cc111'c 111 1 11115111111 1111111 111111 1'111' 111'111 111' 1111 111s S1I'1l.QtQ1C5 11111 11il1i11111ie.' 1' 1111 11115' 1111 1111111 11ei1'1E1'1'1' 1 mc. A111 ' 1 21111111 1111 1311111 Wig M1111, '1 1:1 511 11c111'1' 12111 15,113 '11 '11 ' ' gly 1 115? 111, 21 friend 111 1 11 rcs, 11: 'ct 1 , 1111' 1" 1- Q11 11 " 11 -' 11 'I1. 151' 1".1'1x'1 11C1 l11'll1C1'C1'1l1 ll 111111' 111111111161 11'11ve11e , he V1 Q 11'111i111d 11 11 1 ' 1' '11 ', 1 1 1153, 11'1'1,'11"111 '1'1"tl1. 1' 1"1 3.1. ,. 1. 1. .1 111.1 111 1111"1 .'.'tZ,'.'A11S11 '11111"e, '1111 1' 11 1 1 11 1111 '111 .ik1'," 11 ' 1-', "1'c11 ' 111 Il 1115' 1' r1111'i5c " 111111 ll 1 12111 "115 1111112 115 111' 1111114 111' il S111 ' 111111111111i1 11 1 "1'g"111." fill 1 ' 1 , 1 ' 1 1 '1 11 11 'A 1 1116' 11 111 ' , 11 1':111 111'c1,- 19 1"1 '111 lc 1111 1 14' 11111 Z11W'1lj'S he . '1" 1 11 1", 1 1' 5111. T111 1'Ll1 H' 511v1d Il tiny 111111 111 1116 Q 1 1111 ' 111' the l111111ce1115g 1111 1 x2l1'1 1'e5c11e1 11 l'111't11i1111 gi1'1 1111111 511 '1111 11111 .'x1'1:l111l11 11115 g'1'1111'i11g 1111 1 1 1':1 11 111111. 1112 1111 111115131 11111 1'111c1' 111-115 '- 111' S11'Cl1g111 111 l1'i11g 111 1111 K1111', 111111 111 '111 1111 life ll 1321111116 1111111 i11 Il dying vi5i1,11 11c 11u111'11 116 ' 1115, 1'11111g 1 1' 111111 111151 11111113 i1 1111 111e 1e11.i1 111' tliugc 1111' 11"111l'6l1, 1111 Ll 111151 11111112 it 1 me." 11 1 ."x1'1Il11IlI1 ' 11 1ii11j'. Ev 21g1lW111g'11L1I'1 15' 111 CQ 11111 11 '11 1' T5 ' '111111, 'I'11e1' 1l1'C 11111111 1111111115 11vc1' w11ic11 we 5111111111c 211111 1111l11X' 11111' '1 ich 5 1111 Qt 11'111c11 l1e1' 11'e the 511115 1 ' '11 '11c11. . 111 h "We '1'1 x1'c111'y, 1 1 we 11111" , 11111 11' 111 11111' 111311 F111 111 1111111 k111XVl1 1 1 116 '1 11111 cl 1 11111561 '151'i1l1 the 111111151111 111111 "vic1 'ie1 111111 111' 1.y :1rc ' . . 1111150 111111' 1l1'C 11111111 1111x'i11g' v.'11ic11 0111116 115 I1 1'c51111 111' 111111 Iiylt' '1'11C1'C 15 ll 1111wc1' 111 111u.-1 11'1 1115 111111 1'u1'1'c511e.: llf 211111 I11l11iC.f IS C'21'Cl' 111 1111' 111111' 1' 5.W' 111111- 1111 the 111111115 11111 6I111111.'1ll.fI11 111111 11111116 11113 11 11 11111 ' ' g' .'111lI1 L11 L1 L N 1 11 X 1 111 1 N x NX11N 111 QNX lxx ll L X 1 x L x NIC' N L 1 Lux X1 x x 11 Nllxxkx L 1 x x L LL 1 1 11 1 1 x X 1! Qqgli I E faqs 104 11113 1101 11"-I1C1' 1111 1'.1111111 Vllfflcxi. 111111 11x11111111111 1111' 111 N11-116. N111 11x '11Q.1 1111 11111151 111.11011 11111 .11111 111111111 111411 1111 111'Q 11 111 14111 111 FCX1 111141 111111'1 11:11111i. 1.11 11 '.1'111111c11111 1111110 111' 11111111111111s. 1411 1x 1110 1311101111111 111cs. N11 111 116111111 1L1111N 111111 111111011 1110 111111 1111551 '.'. 1 11. 1111 L1 11 '11 1111.11 :111-S, 11111 1111'X1Q 11c 1101-111'C 115. vI1l1Lx 1111c1'j 111:11 11111111 11 111 1111 1111110 11111 Q'1l11'1lQC 111:11 511111111X 171111111 1111' 11101115 111 1'1'111'1 1 ' QL1' 11.. 1118. -1111 1111c 115 1111 111 z1cc111111111yl11111'111 1111111 s11111c 111 ll 1111511 111111111111 ll 11 1 X. '1'11cs1 1-'IIACCN 111111111 12111 11111141 113 11115111 111L 111111 11-113111 111l111S1'1'11"J1111 11111 1"I, 111101 111011 1111111011511 Q1111111, mc ,11111 111 1110 11111 1111111111114 111115 411 11111 AQ11111 111' 1116 w1111s 11v1'111':111. I 11 , l x , X' - 1 R 1 , - 1 w 'L ' i. Li. -'.V, " LI I Mgzjffj , f f 7 1 J Af 12 ,VA ifflll ,g A fale of Four Classes High School for Girls Freshmen l rassy Sophomores S lssy JUHIOTS Hrassw Seniors 1 lussy 1 iw -, -1 --'A 4 'N 7 N N X .-x f K L ff s E ' if 3 lil: XX ' 'U r I Z' I I X Af s Qf Q? F 7 R K . . ,. '. ,,,. ,.,.. .......,.,,,, A , s. YA E, LLl1rrr uxrrr -.nmr num in nur Anh Ilym mvrr unmhrnua wmv 1 wg uhlnfrtwrh ill tlgv tb 18 if ilinnk auth nprurh rnrrn nuts mm imh mhrn tlpnm rum mrxr nprnrh 1111111 111 thrir mmht .mil lilillll aim-1r gnnplr rushrii min thr -atnrn. imh hnuuht .umm .mil :maui ID' f- v vu Q 11 M CR 'l 'G , Q5 A YLLQA v Qv tnum, K I Cl, ' ' 7. 1, A.. ' , , . A' , K o . n t 1 . I- u 4 - ' - . x , Q 1 . D l A , GU DRY TEACHE ANCI AT 722 VVASHINQTOW STREl:.I Class and Private Instruction Bell Phone PICTURE FRAIVIES CII XIPII I1 111 6111111111113 IIIIX 1111 11 1J1I1c3 Ol D RI I IABI I A SHOP Itlll 11 X I C' III I'lIII Ie. I REINHARD RIEGER Oppoiute Post Omce 50 North Plflh Street dc 1111151 EDWARDS UNLUCKY DAY Q Lx IN XX I 1 NX X l N L N A I XL 1111111111 11I III 111 I I IFLL , ,, . WI1 V' ave 11: 1I'f 'Q .IV -1 1 , 11 , ,Q RT 101 '1 '11lII'111'tI1 I1a '13 1I1c111 FI 1111 Li ' IIIS 11 img. We .1111 '-I1uII1' III OIII' .. . ,. .. , ' IINLKI IIIII- Qlnsww. II '1':1s 111 IIIIS HM le' XMSNM 11111111 I11111u1I1L11 If.I'1111'1I 1112-1111 411111 X I5'VII 111j11I.'1' '1.c111I1xI IIICII' '1111 'I'I1c 11I1I-1g11I111111Q1I. 1111:-1'1111111.'1I "Hf'If11'IIff' lN""IIIII3' will 11111 11111 k.Hmm..' imlml 1l, UN, HI .'CSICl.km,i Ll NEII.lII 11111111 1111x1111 LlII1IL'I' III. L1I'III, is 1'L1I1i-1115 lx-5111111111 11 IIIIIIQ III- II11' 'WIII11 IMIIVII milkl' "IIC I""9 I pmt. QJI1- ,.1' 111,111 ,L-11,,,,1 11,,1,,L., X1lI.I XX'1Is1111 111 Ii1I".11'1I IIII 11111 1111'- 'I'1IS s1111L111'.I 111111111 FLXXLXII IIIIICS III-'VIII '11"l1f ilfl '1'11""I1- I1'ug11Ii11Q. II11- I111Ic 111111' w11111'1111'11 "XM-II, I 4111-W 3 QLIII 111.1 f 1,1111 '1111 I11l1II '1III1 111 I111'Y 11111'g11'1Ii 1I11' 1111' I'lII 1I1111'1 Ix' 11'II111Q 1'11'1j.I1111Ij 1'11q1.I. II11- IIIXI1IL' 111 II11' I'111I1II:1g, I Ix'1'.111X1- I LIIIIUI 111 II11' I'IIXIT1.5F,H 14'- '1I'1- IIIQ IIIIIFILIQ, I.1'f'.'1I 11111111111-:111 1 111.-.IIi1I1I1.' 111' .lI1:. A1111 XUII1111. II11'r1- -.11-1'p I HIYII, I '111:1'1 1,-II 1111111111-.. I111':a1 1111 1'11'1w-11'Ix':QI1w.1111I 111944, 11111- I '11L1'I," 1.1111 XX1I41111. 1111 :.1QI1 111- 111 II11' 11111111. .1 'I'I111X 11 .11 IIZLII .KXXIINNII I1'1.I - j.111111qQ1Q1'1 1'1111I.I 111 1111 CLICII INCIIQII I.IIIIQ1I JI 11-11111. --111111.11 111 1I1.11 11! I1u1111'Q 1I1: 1111Q I1111q ,Isp 11 ILIIQC, Iii- CIIIIIIIIN. 111111111 1511111 .1 Q1-111:1g11k, 11I1I-1'11sI111111q.I 11111: L'IICIlIIII'QI'C1I 1111- '1'.g.:1l, FIIILIII g11111'11j, 11131 I1.1xc CCIIICI' .11fIQ L1Il1I 1111 511111-1' 51.111 111' II11' I1'.11'11c1I 111 111g1I'11 x'111I111Q 1111111 Q JXII I4I1'III '.1'q1'c 111111 '1'1:1,I11",1s. 'I'I1q 111:':1w1.1IA1. Ii1I1I1.' I1.11I 11I'Ig11 ww Nfl lQLlCIIC1"4 Jcsk 1.11 113111 1115 111111: 11I1Ic1' I11'111I1:1'X 111.1311 II1QII1. 1111.1 511.1- .QI1 'II '111 11 1 1111g 'dlii 1.-.,'.1.'11 I1.' 1111 I'Q',llI. '1f.'II! 1:11- DAVID S. AMMON EDWIN KERSHNER Che Hmerican 1111111 IIxllI 11nn11 XNINION K KPRSHINFR RILADIINC PA IQIXIIIISIIIDI I ISTINIAIISKHPIRI-lllX l'l RNISHI-D When Y u FI111nI1 of Good Plumbmg and E.f'Hc1en1 I-Ieatmg TI11nI-:of Edward Scull SL C0 No 10 South Flfth Street, Readmg, Pa COUNTRY AND INSTITUTION WORK 1 11 11 IIL s 11 1111 1 L11 1 s 11111 1 111t1L IIISI 1 1 s 11 11 1 L11 L s IIILLIIIL 1 111 ILIL QL1 11 1 I I 1 N 1 I11 I L 1 N L L L 1 1111111f 111 U IIKIXR IIN 1 11 111s1111L1 1 1 X I 1 ' kk X 1111 I1 L IIIXXXLILX L PX IILNLIIILL L 11 1 1 ' 1 L L I L L 1 I1 1 1 1 L LII 1 LL L IIIILI L IIN I L L 1 LX IL 1 1 L L ' L I K 4 ' s -' sl' I ss' 11. . :I ",. ' " 3 O 1 . . . I . . i.1g 111:11 the 111' 111115 1Z"11C11 11 111: 111111111 I1111I' f 1' IIIIIIQ' A 1111 5c11 1'i111 11111 ' 1 ' 1'11111e11', 111111411 11 s11':1iAQ'111e1' 1111111 ' TIS. 1111111 111' 1I1'.' 111111115 ' 1 "11, "lJ11 1111 CI1IACI-111 111:11 1I011111Q 111- "W1 11111 11111 111sc?'I :1111 1L'1s1111'1111111-1:11,"f11i1 .N11's.111':1111 "WI 111111111 111111?" 111111 III11'1l111AQ' :1s 151111'z11'11 11115 11:11- 'XY' :1i11'1 11'11i11j" 'ver' ' Ag -- i11q' 1-111' s1'1111111. "Y1'1l 14111111' 11:1 14 - 1l',- m ,V 1112-'ff 1 5 '1A1 1 'l'11L1s11:1.' is 111111 1l11111'Iif' 11:11. T1- 151111111111 1111111 1111111 1111 111ci1' 11111 111 11' 11111140 il 5" UV IU "TV dll' f"'111lf-FU sch 1. 11111 :1 c111111'z1s1 1111 t11'11 5 "1111 1121111 II1"111CV1"1 5""'1 111' 111- s 1 11 11s 111 '1 111011 1 j1111111qs1c1' 115. 1111sc1111 111 111s 111 11111111 1II1III.QI 1i111'11'-1111:11L'11 1E1111':11'11. 111111 1 11c 11'C1i'11 111s 1111I- 11111111 111.1191 his 11ctcs1c11 Cl11'1?4, 111111 1:11'cf11111 111111111111 111111. :1111 1111s11111 1111- 111111111 111111'-'S 1111111 1 11111-q '11-II 1S1111'g11'11 1'1'111u11111e1'1111111s 111111 IMIIIIILX1-. Xs l1I1Ll 11 1111'11 411 11111 111is1'111'111111' 1-1' 1'-511 '11-1ks 111'11'i111sf 11111 111' s11'1 , 111s :1111111s1 1'x111'1'11 IIIIIC 13111ss 111111 IICLIII 111111111 111' I:1IIA L1 111111 111 1111 51 '11i11,Q 11111111. 'Xs s11111i H 111s's1121 111111 1111 111111 111111 1111' Wilwll. ill Wil 512111 1111- 51111111 1111111 1111 tcz1:11L11' 111111 11111 111: ',1'111'11 1111 111.11 1111 '1'g1s 111111111 LI4lL'IILx. 111s 11111sI:11 15111111111 11':1s111111'1'11j. 11111-511 IIIAWVRI-'II LWLX5 11111 11111 111113 11111 111is- 111' 1'1:1ss 11111 11:1.1 IILICII 11j.i11q 1511, CIIIXVWILI5 1iq111s 111 11 'III 'i'1I1'11 1511- 11111.11 111 Q11 1I1'x1 111 1I'l11'1'1I1Q 11is '1':11'11's 11111: wigs 111111. 1111 11111 11111 1'1 11111111111111s. 11111 '111111 11111s11'1r1'g1s 11 -111 11 111s llsj 111 41111 111 111111c11 1111 qi1':11 111 1111 11,11 IIQXI 111 1i11x1q11-1 Miss Green ls A School Teacher Her daily work is Very trying on thc xoicc But Miss Green docsu t mind qhe alu lys keeps handy 1 box of Luden s to ease the xocfxl cords She Recommends Luden s to her scholars, lxllOVV1Hg that Luden s Cough Drops are pure and benefrcml LUDEN S Menthol Candy Cou h Drops Give QlllCk Relief At thefirst sum of huskxness the hrst touch of rhro If strfun one ot these ple lsmt Cfi!lLlltS hrmgps qwc relref often prevcntlncr semous colds coughs 'md sore throats Populzr mth smgers l3L1'iII1CSS men 'zctors lecturers 'md outdoor workers Luden s Have A Hundred Uses Sf 4 x lux mu U1 tlnc rn th YVNI H II DFN Nlfg, Fonfect oner Reading Pa B011 1110110 Lon P11o11c LOUIS VLADI Bananas Ripe and Green Rlpennng Ronms Basemeni of B22 Penn S1 Ulf: 237 Penn S1 37 Pear St READING PA GIRLS! 1111 e 1 01111111 S1101 111181111111 AL 011 1 our 11111111111, 1 Iron Rust Soap CARLE 11 SCHULL Agt 206 Wmdsor St Readmg, Pa Bell Phone 1416 5o Per Tube Best Soda Water ln Town Home of Vmol American Me dlcme C30 710 Penn St THE REXAI L sromz WILLIAM S 9111? M3913 1111 South S1x1h Sreet READING 1111 L '5 11L 1L1L 1 I 1 N11 11 L1 1 1x 1 11 11 1 11111 1111111LL 11 111 L 5 1 1 1 1111 111C111 5 1 11 1111 L LL 1 55 1 1 L 5 11 1 1 111 1115 1 L L NLl L 1115 L 1 1 lL 1 1 'N 11 1211111111 N L L 1L 1 N 1 1I'L 1 111111 111 1111N 1C11111111115111111111 '1111 11 111115111 111111151 1'1Ll11'L L1 1111 111L 111L1 1 111 1111 11 1 11 111 111111 1 1 1011 111 1111 111d11v1115 111 011111 111511 15 1115 11 111 51111 11011111 111111 1116 11 1115- 11051 11 111 16 SC11 H15 01111111 1 1 111115 O C T11 1 110 11111 111 E11111 ll 1 H 1LL.L1Xed 11151111C111111 Nl 1 11 1111 11,11 '1 11 111111111111511111 1111 1111 O11 11115 111111011111 1L1SSdF11 501111111 1111 11 1111 1l1d 1 C1155 111 5111111111111 5 111 1211111111 'md 111151111 115111 1101 1111101 11 111011 51 5 11 11 511111 11111101115 Su111111111 Y 1 11 1 11 115 1 11N 1111111 1 11 PLTL11 11d0 11 11 1 1 111 LL 1 1111201 ' ' - ' 111111110 11140 i111 111011111013 11111 :11110 111 511011 11. "11"11, 121111':11'11," J:1i11 1 ' 'z '11C1', W1 1' N11"I'f111'f1511"11111'1'15'1'1 "1 PL :110 1110 12151, C2111 1 '11 Q1 '11 1 l151"? " "111 111' 1 '11 , 1-11-0115-1-0-13" S1 111111 1E1111':11'11, 1 ' '1i:1111' 110 ' 110121111 111111111140 1115 11111 1 11151. 11' ' ' 1 , , 11:15 111111111-1 111111111 111' 1 1: 112 1. W'nrehouse 1111: 11114111011 YC1'-' Q111111l1'1'21S5111Q 1111' - - 1311 '11111 11,1111 11115 11'1'i11g 111 111 1111' - - 11' '11 111 1110 g'1':1"5 111- :1 111ig111 1'1110 M 1111' 111 1l111t11x1' '12l.'S. , I N 1511 11111 11:11 111111 11115 511111 111 1115 lv 'V , V1 , 57 Q? A SME' 1 " 111111 1' :15 11'C11 :15 111:11 111 115- ' g'1'1lCx 1110 '1'111511:11' 111.111, " 5'0- 1111 1l1111'1i-' 1:11. 1.11 ' ' 'z' 11'1lf :1 g'1'0:11 11'111511C1' :1111 :111111111g11 111111 52113 "F11f1CA11'11B"' l111C 1114 1110 1'111111g'051 110 11:15 1111111111 ' :15 11115 111- 11 1 1031. 1511.5 : 1 '011' . , ., .1..!2Q ,xytyi ' -1 . ' 1111-' 111' 111 ' 'Q 1 1 ' 'f 1 T . 1111' C1111 111111. 1-1111 g' 1 111' - -0 1111--5 1110 10:11 111 11'11i511i11g .' ttingj ' 111' 1i11g015 1111 11 111 15 '1110 ' 11'11' 0v1' 1 1 1. 110- ' . 11. 015.' 1, 0 E11 ': ' was 1 'f 11151- ' 101-5 ' 11 1, 1 1111. ' , 1111. 5111, 11115 1'C1'1 :111x' Q 11 1 :1 :11111 ' ' 111 C0111-51 'A 1 1 '1 11 1 110 ' 1:11g'111. 0 ' ' ' 5 111115111 111: 5011 111 1 1 .1 .1111 51 WWmYVW 477 I 1 Wxg' I 1 4 M I 1 -' lt." 11'I1 '1'iti11g'. ' 'z . "Q 5:11 11.'1x11 1 . " rat: ' 11' 1'1i'1 Q1 1 1' 1 Q. Q 1 -' XX'11S1111 5:11 1111 :11111 11110 1u11'111' 11' , 11I1Q'L 111 :1111 11111 111 1'3 11 I '11'1'5, 1 1 , "1 f11rg'01 111111' 111 1111 11, 1 Q1 1 "Oh, -'1 1111111 11111 1110111 111 110111: 1111 1111151 1111 11 11115 1111." 1 11 E11- 11':1111 i11111111i:11111' 11111 1115 ' R' '5 15 -it Umbrellas, Canes, Trunks, . ..,, , , ,W M X If X . x R Bags, Sult Cases, X- . -X Hand Bags and Leather Novelt' s , , .L - ff V4 3, . ICS. Expert Umbrell a and Leather Goods Repanred C. L. Rolland's U b m rella Store 633 PENN STREET Established in This Square 33 Years BEERY F HECK BELL PHONE BI-z D NDF HECK Jr IO Us Choi e Cut Flowers for NN eddinq i-minerals Ete I greens Ete Lhoi e Coll rees Shrubberies Fanex izver eetion ot Htus and B ddin Plants Roses a Speelalty Otiice Always Open and Carnations G reenhouses at Wyomrssmg Pa ore FFHHCIS F Seldel S1 00 Self Ftnmg Fountain Pen .Funrral iiltrrrtnr Equal to any S2 50 Pen cl ma e alll Our personal guarantee with each en Eagle Book St Emhalmrr Eagle Book Store 117 North Fifth street 542 Penn Street th Ph Reading Pa H lllll L lztn e in s t Lk LI L L IL 1 L 1 Xl! Nl l N L In L ILILILI L LL l 5 r L U L XLI 1 in U l L lim 1 n ei in hi C 'F ' M ll Q I 1 x xi ' 'e Q ' 'ks ' 1 'A -, Q' ' - i . i ' 7 O . ' 3 ' Y . . ' W I Bo ones . , . int his uth. Th' Iwi xvzis S11 ii 'xuxi ms- 4 Li ggiii, '-I Liidj' well trzlin'i in this that no siniiis' Thx tezvher xvlni knew Etixvztixi had he put his fingers into his in-iuth nwinlti le-II 11 - truth, Niki, '-,xnti wily than there was zt hiuti, cl tan' wliistle. did jiiu nhistle? " "Ol Slilltltldlkftl Wilson vii Y N Q rvttlx fe'i"i th' it 'l it "nn-.. "lx 'll- 1111-"vw l1lV1U1l, "VU vx.ll1Ct it ., ' Iezirniing Wilson In n'hi'tle and he Q. " . , ' , -'rlie reftehe 'irtiv 'tt nw- 'mi FW 'll Qhlnll l"Il1vIr1'k '5f3Vsl1Ul t t .L t LL 4 i L , . , A ' ' thin! over the 1' int sztiti, "il-in 1' lllcbl ll Wllllf HKU he Tl'1'2"l limi' t" hiight, wlni is the one that whistled Ll" ll ilfhl l Wilf WSI Will! F" Fl E ' iust lion?" L hin in-xi' to put his Ii gfs ' 's Si5Sie5GS5ei-555?G5G55G555G5-Z Age Strength Responsrbzllty One hundred 1nd 1110 year of SOl1I1d bllllxlflg' One hundred a11d 1110 1 ears lCCl1!11l11dtlOll of ba11111ng, experlence Re5pon51b111t1 of 5toC1111o1der5 to depo51tor5 to extent of do11ble the p1r 131118 of 51oC11 Capital, S400 020 Surplus and Undlvlded Proits, S825 00000 Resources, S4 500 000 00 Old 111 years young 111 115 progre5511e5o1r1t '111e111ghe5t p05 1111e 5ecur1t1 for C11CCL11lg or s111ng,5 3CCOUI1tb 111111 3 per cent 111tere51 O11 the latter Che jfarmers I1Fl8tI0l13I JBa11k READING PA E555i55iS5555i4GiE555G?ei'SES 1 uth 11 1 out poppe 141 1 1115 lt 151111 1 5upp115e 11111 1111151 17611 511111t 111 111e 11u111511111e111 1111 511 t11t tef1C11t1 11 ho k11t11 11111 U111L5b 1t p11111511e11 1111111 11111 lt 111111111 5111111 L 111 1ht 11015 thool 11111N11111 h1111rt1 Nllk 11e 1e1t1er 11111 11111 111111 1111111111 tht 11111111112 t11LL t 111t1 111115 X 51111 1 1 5111111 o11 tht 1111111011 11111 C1111111 11111 5tt that 11e tt15 1rou11d t11ree 1111165 Q 15 11115 11U111N11111C11 1 1e1C 161 1111 11 11111 111151111 X115 Ott ht 11111 tor 18 111u11Q51er ftlt 1er1 111uC11 61111111 r155ed 5111111111 up 1111 the 11111111111 hetore 111 t11e C1111dre11 A for E1 XR 1rd he r1111er 611101611 ett111Q out 111 t11e 11r 1111 1 fe11 fl11I1Ll1Lb an 1 11t1t 111111111 the bU11dl11 11111 111 1 111 115 1111 -1 t 1111 1t tC1111 Fue5t111 ep1511de e11t1tt1 111 1110 1er X1 lb 111 to 111 1tr 51111 1 Q1 11 t111e 111111111 111111161X 1 111t 111 bht lb 1111111 111 51uper5t1t1ou5 111d 111111115 11 5o111t1111115 happens 1110 11111t5 115 5501115 to 1121ppe11 three 111e5 d be e 111 5uC1 111l11gS Slld 1:d111rd to 11115011 215 11 t1 XXLTC 61111, to 5C11o111 1211 Octohtr 1110111111 111111 111t1r 11011115 O11 11o111111g 5 gomg to 1111115611 11111115 C1111 111111t troublt 1 t11t1 1511611 111115011 1N11 thert 5 11111 11111Ch domg 111111 111t111 111t1 C111 01111 screeth Pl httlt but 1 gut55 11t tan h11e 5on1e 11111 111111 them lt rece55 Well makt t11e 111t1e fe11o115 111x111u5 111d keep them O11 1 5tr1r1g a 11h11t be t1u5t 111e111 111111 to 1111011 11 here 1 e got these 111111g5 Tht 11o15 enttred the 5C11o111 1101156 11111 put 1he1r 111111115 111 tht1r desk 111e C1155 111 qr1111m1r 1115 reC111110 1111e11 tht bo1 11e51de E11111rt1 51111 e 1116 5ee 11111 11111111 ot X11 E 111111 1CC11rt1111t11 2111 t11e 1111 1115tr11111e111 out 11111 d1511111e11 lt tl 19 11t1 11101 1 51111 5111 the Cf md 11t dre11 11111 1115 11111111 to 511011 -:::bf::: fiQ::::::::::4:g::Q W W 104 104 W 9 9 W W o o 0 104 104 S04 104 111 A 1 - - 111 104 - , 114 W ' ' , . S04 104 , , . W 164 . v V . . A Q .. 104 W . .t'Q-, 3, ' L ' , , , W S54 . Ig I 1 . L 1 ' 94 104 , 104 104 104 104 104 104 1 - 104 W 1 'B 'W Q I I I I I I I I I . I I-I I-I I I I I I I I I I I ' Q fLff17 I We 1 1111 5, I9!IfIIII- is 4- aw,W1, 1 15 'V' f'f . 1 ' 1 1 1 ' I I ' ti '. 1 o11't hev I 1 t ,11 1 1 1- 1 1 . ' JSYH ' ,I , X" . 1 11 I' I -'S 11' '1 U' I1f'I ' 11 IA ' I A 11flV3 1 1 , 111 75 1 I g 'I 'I 'I I . I I1 'z QTI1 1 111 , II 1' ' 1 7 I 1I, Car 15, .L , I 1 1 ' I L- 1-11 ,'.?11 K , Ir' . , 1111155 1 ' I'11e. 111-, , 'IOL " ' , -" I K' 'I I 111 k'i1'I11E1' II I5 1 t1Ie I I 'I 1 .I II ' z 1 ' e ' . I' 'z Q - I ' 1 I 1 ting 1 1 ' '51 end 111 it, I 1115 ' 1 1 ' - - '1 - 1 . L 1 A - I . A S . L.. 1 M I i 5' X kr v 'xl K . . 'Q , Stl. r A je Q. 'Z 1. 'It 11'1t1 1 1I Ight. 1 111 1 5 tl 1 "1. t I 1 'I I I "ur5." 1 11' zu L 1. li. dy , f I 1' - 1 tl 'z' I 111 '. ' 5 1 , - ' I, '1Mo11 I .QI ,111 111 1 ' Cure 11I- fgl , V111 ,Q I' fl V 111:11 1 I : 1: 11 - -dag.: 1 - ' '- -' ' 1 8 BE MODERN Electric fans for these hot days and nights. Electric chafing dishes for dainty luncheons and suppers. Electric appliances for all home worlc. When in need of assistance in the home, Phone for EI ECTRICAL Assistance Metropolitan E ectrlc Co I6 SOUTH FIFTH STREET CON PHONE 92 F BELL 2025 J ll FR KHAUSER g y Z5 South Third Street, Reading Pa L J lx X 4 NHL sxiLiL ni X Ll k x x iiitiit L LL L LL L N L t lLL lL L l Llc L L LI L l N P NLllL A 1 L t Lu L ll lll A ll L lLlL llllll lllL L P Ll' L L L L L i I The Reading Labor Advocate lll-B BBSl lfllllllllllllllill PUlllIOEllI0ll in Pennsylvania High School Students Will Profit by Reading lt L l l L I LL L L L lL L L 1 L L L I L L L ll Nl i F l L I O C o I O O . . . tlizit lic also lizil ine, l "l'l1tilml,s grim 11141 ltit1.11'L' not "thin you plug -vii it? " all i.pL'i'c.l l to liriiiq stil tl ings .Ill sgliliill, liLlx'zii'tl's iiciglili fr. litl'.i'.ti'tl, Q,--it wt.1iitl iii tli.tt glli'iit'i', 1111. "'t Ll liLl'.i'1l1'tl. ..ii,l Xlilsoii, :.11llFl1lIlLl izillic-+tlic:'." M ' X 'ilsoii H.vgii1tcLl to slit-xi' lll.ll , lic kiicxi' at tliiiig' .lr tw-1 giiitl lic' vrtl- Xll m"l'lml3 lb" l"'Q'f 'll 'V' Gum' itilqlx' lrcxi' liig limi' liver the lllfllll- vfllet-l l" Xmml 'll lltfllt liwlllvllw ,X blllllll sci"cL'lij. noise 'luis 5."VllUl'5'4 'Xl ,ll""ll' 'mill .ll ."l'l" mn 1, :mi im,HM,l5 lm UAWY W ,VC tiiii- tor the cli1l.lii,'ii to lic tlisiiiisstlml .UH ,i HH til, .ulpml MNH Uh tlic tc. lici bllll. tiliiltli xii, we will tli' twlcli " li.lLl li 'cn l tit i. lit' iii ticcl ll."l'l4 llc llll""l-fl Mtll 5 'mi 'mmf' troin wliicli tlircctioii the Ji ':1'j. l3'l'll-lllill lml lll.l5"lll Q-"U milf itll Muni hid , ms t-li'w1tietl llllLl Llisplnly -,- ur iiistrii- Hwilw u did wu all L, mtl! iiieiitslto gill. Xt tlic Tun' tim - 5,-vii N iscp -- ' lll.lfl gt so uit" tis gt litt L' ttif'L'." "Yes," tliltcrcl tlic goiiiiqstcix llic lwjls lull gill iltli.-i' xixtg. lint Hllriiiu' 1'.'li:tIcvci' you little ug' to stgiiill iii tiwliit ot' .ill tlicii' coni- l co 1 lctl tli: tt-gtsliL'i'. lgtiiil-:is .iii.l "5lli"'. oil" gts liLl1.',4lz'.l "lin llwl the only inc tli.lt ligis .ltL'i"n'.l:4l put it. llic rc-st lit tliq uric," s4ii,l Wilsoii. qlilltlrp-ii. esgwci.tllQ tlie girls. Q-will "lt liiiyoiic L-lst' ll.l5 one lit tlicst- score.-lj. :'ct'r4tlxi ll'tiIll oiqglizigl thi' lic Illllf. Qilsli ' ni- I'-ii".i.:t:'.l." Allie the lvgs gircsciit.-tl gt tiiiiiiz gil.'t.11'L' roiitigml tlic I"Ll'llL'l'. .is tliq. stlml lmtklic the sell-lol lftlxi'gii'Ll iiiw-iiititlg gliwm' giii,l xixitli iilgt-uiiiq --ii tl.: Scif,-clij, little liis violin iii:ii"liLxl til to tlim ttxlglir iiistrtiniciits. -Xzitl tliiis lf.l '.'. .li'.l CINS desk. xr- rkctl out the rule ot tl ret Both 111101185 1100111 Exprm-55 H. W. WB1l1110111'S 118118181 21 North Second St Readmg Pa NICKEL PLATERS and FIDISIXSTS ADAMS MFG GU, Inc 746 48 Cherry St Olrgutal Qwziauranut Erahmg Latnzxg Flats 111 llrahzug .141 14? 111111111 Qtrvrt THE REWARD OF LABOR 111111 1-111 111111111 1 111511111 1611 5 111111 J11111111 1111151111 111 1 Nl 1 5 1111111111111111 5 111 1 11 111 retllltek 111111111 1 L 1111 11 1111111 111' 111 111115 5 N 1.111 1111 1. 5 1111 I ll 1 1 N 1111112 l 1111111 1111-55 1 11 1 tl 1 1111111 ll 1 1 5 t 1 1111111 11111111116 1 1111115 11111 111 er 11111111 1111 111115 1 111 51111111 1 111111111111 1 111 11 1 1 1 1 11111161 11111 11 '11 116 1 1115 BELL PHONE 2760 E. C. DONNINI izzirns Qnxlnr 60 S Slxth Street, Readmg Pa R11o111 11111111111 r1c11111111111 'NI1 s 1111111111 5111 lL 1111 Dr155111 11111 17 MAXWELL Photo 845 Penn St FOR P11111 Po11g5 Photo N1111015 Po1t1a1t P1151 CI11115 and 5111111 P11ot05 101 Eve11 PLIIDOSC S1tt111g5 made Day 1nd Nlght Q111111 De11ver1 1 11 1 5 Ll LL 41 1 5 1 NIN 111' 1 1 11 1 1 1 1 5111 111 11111111.41 1 111 11 1 MXLMLI ML 51 Lk 1 11111111111 '1111 1 1 1 1 1 Il 111115 tl 115 11511 51 lI1 111 1 1 1 1 1 111 1 11N T1 I '111 11115 N11 11 1 1111 5111111111111 5 1. 1 F 111 11 1111111111 Ll 1 If C1111 111111111 111 1 X1 1 1 11 111 55 5 1 11. L N H1111 111 115 1 1 Q 111111111 11 1111 111 1111 5 L11111CL 11 1111 ., I , . W " -x r "' - 1 1 .4iT? 1 . , . I I I I I 5 -I' - '11 ig '5 'z 1' - c'1 '111 E ' ' ' ' 1' ', Z, I ' I 1 111111 511 1151 11i511c1g 11 11:15 11111111 111 1 -A I 1 11115: 111 il perfectly 111l1llI'1l1 11111. ' ' - Y11 511, 1111' 111 11111 112lf 4 .filer no , 'Pd A -, 2 , ui, ,, livi 1' 11v11' 111111, 11111 I11 1 'C 111111 111 Oh . ' . ' 1, -1 ,m HEL 1 ll 1111111111 11111 11111 111115 ll"At1 11111 I' t wh JH! I I. , hi, 11:1 1 111111111 11 - 11'1t11 d2lC1l ,I '51, 1 I ' L ' 1 M 1 111 11151111 1 1111, 1111 'A 111C1' ' .. A V. 1 N .TVX 11Zl'J 311111 1111 1 1 . 1 Um Mtg df Wmk IU du .. ' '1111 111 1111 :1111 11 111' 5111 15 11151 -1 N H11 . U f l A . ,hed :111x Q t 111111 111c Pllj' 11c1 21 1111' 1111 I ' -A, t Am, ha , SQ Ot' 11111191 1 1 1 1111111111111 Al .X ,l.'1'x.n1'L 1' ' '5 U l1eC:1115e, 215 11111 111111113 I 111111 110111 lNj,iYx1i A mix . k I mo 1 1101 11111111 f11 111 11111111 11111' 1111111 :1 2 HI' In 'vel I Y 1m' 11 txli 1 161' 11,3 :1t :1 time :1111 t1': 1itt11- 11 U func' - '7 .lt , 1'. ,ug .. 1 L 1 C111111t ' 1"1111'1 1 1: 3111 1'1111C1' 1 5 A', 1 1 . 1 . I 1 ' ' ,if- "'1i11Il1y' 1111 11111 111 111115" ex- L' , LT .. .H 1 9 rm . fl V "XN111, 1 11111 1111111 ct 'tu IU' CU, ' ' ' " .' "111 C11'1:1i1111' 1 c 1 - 'I ' , r 5 ' , I .. , ff Att zt' g' t' 115 1111f1- A 1111., - um' I H h M 1 111 1 Q 11 1-'z 111: N" '1 101.111 U- 711-1 I"- ..I-m Avwing. tt, 'Wk--1 'il 14111111' 11'1'1'1 111111 1111.3 111 ' "Y111 are 1'11:11?" z511c1 1 ll 1 1 11 1111 ffl uf'.'Uld mix IQ' 150 A1111 '1 '. 1 C1111111 111111111 111' 1'1 11: fm H57 1 , 1116 I 11 l '1 Q 1111 111111 11111111 :f-1111. ' -U "1 :1111 1'-1i11g 111 New Y11111 1J1111'1 1 M111 IQ 5.1111 :111 C11l"5'1I12' -11 '51-11 111 l lllngu 1' ill. High ll l H f'x1'fl1ilvrl ilcnhiug, lla, Q Q THE BU TO We Alm to Sell Dependable MILLINERY only the ments of wh1ch w1ll appeal to the people who reallze that no artlcle IS cheap unless Its actual worth IS m keepmg wlth th prlce paud for It llur alm IS not to sell the most eap Muhnery hut to sell Good Mlllmery the cheapest to the most people THE, BUN YU L l 1 e ' ' '. Ch , . 1 ' f 7 r" ill the gil., l.ll.ll tl11 5:1111 tl1i11k l Lllll 1l1is 11111:1ll1. 11111 l1.1x,'11'1 lLlk'll 414:14 l11.l11 " el11111l-'. .lst-.l l11111111t'. lllllfll 111tu1't's1 1:1 111qtl1t'111t' sims 51111 1111l wt "l11m- l.lQ.' .lll ll1,- 111,'1'1'1111Q111 41'.l.l11.1It'tl l1'+1111 ullluqq Ll j,Q.ll' xtvq-1 ll.l.l L'1'llQ. lm-.lllj. l 1l1i:1g 1,1-11'll ll.lX'U K-11f111ql1 . 111 .ll-, t1".i114 111 lll.lli' .1 s11"e'ss 11 "l7e'.ll' llll, '.1l111l ll 1111011-1117 Ntlil , W , 1 1, , .. K Lu l , c t ,11t11 .1111tesw11-11, Kllllzl Il1.l1 'wllll' :'.'.1.'l1 Q1111' '11ll s-ww f A ix' 111 lla llllllle' .llltl 'llll 11.-,xl glli llfll- ll-ll-Q ll lll- llle tlL"ll" g111z' L11te:1Il11:1. Lllltl !.11ll '1'ill lllllft' -ll"'llTll llill' A-lfl' ll"' llfillllf' - l :1,, UIUQ In -Nlklj IQIVIE5 pls 1,111 t.l1Il llllrie' lllqlll Qll Xlfi, Ql'llll- this .1r'tei'111111:z. llwltics lying .1 l'lJ-l llllllllllf- fJ.lCl1 grvfx 51111 .lf'C Slll'll1SQ.l 111 "1 lit. exgzz " iz,-ri tlztj. .111 QJI sick iw .l .l1+Qt11:',.1ltl111t1Xl1 l .l1111't lx'liQ'.'q .l'1.lg,1Ilj.1111111'.j.1111'z'.-21111t11l1--111s ,-111 ll.l'.t' .tlliiltlctl 111 lCll g1.11iu1:'s lwlll'-Q q1111.1 fishing l'ltllIlQ' 111' Saylor's Camera Shop 712 Penn St. Ifodaks, Films, Developing and Printing J B BOTH PHONES WHOLESALE Ann RETAIL a 81 H N SNYDER M""u"f?-Ilia' lee Cream and Genfeetmnery Home,I'rade a Specialty Z1 1 9 11 lllili SUS READING PA w FOR YOUR OWN SATISFACTION TRY US POR C GAL ARI: STILL DOING Nl ln Ollice and Xa d NINFH AND :ARION Bran Offlcs and n NlN'lH AIND I AURI I Try Uur Servrce, Aj We Try in Please 137 39 Cedar St ELMERE 111111111 11 111111 Inc N 1 11 L 11 L 1 1L111L11 111111 L N411 X11111 1 1 1111 L X111 1111 N L L 1 L Ll 1 111 X111 11L 1111111 1 LL XV' 1111 1111 L N L 1 1 L L L X L 1 1111. 1 1111 L 111 X 11 L 11 1 LL 1 ll 11 1 LIL 111 L 1 L 1 l I I D O U l '1 1 H - 1 I 1 ,L - 1 f 1 S . 1 x,. " 1, 1, .5 X x 1 n' V ' r . AT :Q -4 , 1' rd , .A , u. . , , ., ,1-,-'-Q L A " - . O I- A I, I 51,u.l.l? 111:1j,i11g 1L1111ig 1" 11 111 1111 ' 111111 1'1'c 111111 11111 1115 11c11's I "XN"1," 112 ' 1 111', "-'1 21111 jj' ' 11121111 11'111'k, 11'111'k, 1111111 1111 ' I 11111 11'i11i11g' 111 5c1111 1111 ' 11 1 gc- 1 1cz11'c 111 :1 11'c'k 111111 1'1'c 1111111111111111L11115L'111111 1121I'1'7 g111 11115 Ill 1111." "lJ1111'1 11111 Lillllc 111'111111su 111 1111 "1111 gcc, thc 111111'1111l1AQ 11111 11111111 :1g:1i11 Y11 'vc 1cc11 1111i11g' 11 11 1111 11115 ' 1'14,,. 1 11'1. 1111cc ll week 1111' 1l1c past 1c111' 111111 11 "J:1111c5 1111111151111 11' 1-1111 1111111 111 I 11'111111111'1 l1c g1li11g 1l11'1lj, I ' 11111 11111 1111' :11111"11'1 1'1111'1'Q g111 111 11111.12 III C1111Sl11t, VILIQI 111 kury 11111 y get 111 1111111 111111 111111 1l11'1' 11111sg 11-11111 1111'111'111111g 111' 11111 111:11 1111- "1 '111 sf' 111s1i11q 'XX' '1 11111 11111111 111'? ' " '21 11'111111i1,11111,sQQifl111.111'1" "S1:1,' 1111111L' 111L'11, 111' 1111 111111s. 1 lic 5 1111c1111 21I11111111"11 111111 ll 1111114 1111 111 '1 111111 110 111111?" 1 11155 111 111s 11c1111 :1111 ll 11' 11' 11111 "1'11 1111 1111111111q 111 11111 1i1I11, 111111 1 11111k 111 1115 '1cs. "G111111-11.11-, 'I'1'11 'J Use Raser S Hall' Cleanser For beaut11y1ngt11e 11a1r and promo tlng 11S growth Removes Dandruff and prevents the 11a1r from 1a111ng out Sold Eve1ywhe1e 1n 1Uo and 251: Boxes MnnuflLtured by WM H RASER Slxth and Walnut L L Ll1L 1 1 X N L N 1111 L x1 L LL L L 1 X K L x IN , 1 L111 1 M11 L I 0 1 1 L 1 0 1111111 K 11 N111 1 1 1 LN K L1111 111NL 1 1 1511 Does a Big Wash F 1,5 , in a Jiffy. I '-r XLX 1 of 1111 Q V IIIOYL 1 1 111 1111111111c1111 t 1111 11 lk 1111 111'1111111L X011 1 11111 T11L- Q1'Ii1iN 111141115 far 1WE' 131' X 1 11 L 111nrr111Q1111 a 1111 In frrllf 11 xlx 11111111 s 1 lt dfvt' 1 1471611 111 1 Q at 1 t 51 r 1 l1IIlt 1111rk 'ind 111111111 or 111111 1111111 GL a Queen 111i'1'.'11 Hand, Water, E1ec1r1c or 01her Power A 20 Year Made 1n Readmg Succeos Bath Phongs Repaurmg Done Knoll Mfg Co 124 134 Maple St Readmg, Pa L LL 1 L L N L ,L L L L Ll 111. L N L 111 Y L111 L1 lx L 1 L L L N L x 111 L1 N1L L111 1 1L LN L 1111 I 1 1111 1 L L x11 L 1 11LI'L1 xl L L , , 1--Y - -:M ,'1 11 ,har 1111y ':1'1I -"',' 11z1'1-111' 1c11. ff Lg: -ff' VN K. I -- 1 . a A 111 f111' 1 ."A ' ' USN-- H 1,1 11111 511 L-119' ' SH' lin- u--- 7' '1 ' 1 , 11118 11-L-11 15111111 1s11L' 11111 for over .211 - - - '-11s,-s111'11g ' '. ' 1 fff ' 11111, 1 011, '11 ' I O O Q O , ' 'Q ' 1'11 500 51111 51111113 111111 11x11llI'Q 11111 s0111'11 I11'IA' 111 1110 11111151 111- 11 1111 111 111111 111111 111111 110 11111101 0111111 0111 11111 1110 1131,-Li 111111 11-. 1111'11j. 11'11's11111g1', 111111 111 11111111s 111 111113011 111--1111111 11111 '11111'1"1 0111111s 1115 p1101L01s 11111 111s 1110101 11111101 1111 111111 2111 111110115 1111211 111, f"l1f1 l'l - 1 L111si0s. 11111 1111011 1110 11111' 1:1114 '1111' 110114 111111 1'11111111'011 11111 ll 11011 '111L1 '11 0 01'-'1111111Q 11'.1f 111lf" 11110 11111. '1'1101111111'11, 111- 1011 111- 10:1,11' 111111 1111 1011 111111 111 1111 111 J 511'- 5111 11'11s 01111011. S110 110111 L1YL'1.:1l111.l 011.111-1113 111 1lL'1' 11111'1111s 11'111 1-1'1L'11k15. 111 I1 511116 111 1X'111I11'111. 11111 1'1I11- 11 1111s 11131 111 11111 1111'0'1.1'011 1-1 1111 11111""111111L'1'211111 111111101' 1111111 C111-1111114 11111 '1' 11111 X1'11'11 5110 '111110 111 1110 1111' 11'I'. 11111 11111 I11llN1 1-'11-Q111' 11'1'. 1'111'11101' 1110 1011 11151 1110 101111 1111 111- 14111 11118 1111s 111-1' 11111 0'11101'1011L'0 11' 01111011 111 0111. 11111 N110 X'L1112lI111', 11'111'1'1i11Q 111111 11l11lI1'Il11'. Q110 11115 11141 111111111 1111011 1110 101111 1111" '111-111'q11L',1 I1 11011 1111 I1111'1'1011. 110111111111 11119 111 111 1101's011, N110 1111111'l 111110 111 1110 1110 11111111it C11111,11N11111: 11111101111 111'11'1'- 11 1'Ll11f. 111' 11011011 0111 11 Q1 - C171 WU11' H1011 111111 g1111Lx 111 1111-11' ".111111111'1 N00 111-' 11111. 111111t111. C1 1111 S 11'01'0 1111011 1111 1110 11011. 111 1105 1110 s111111'111j1 S1111 1' 1111L' 11' 1111111-Q 51111111 111 11110 C111'I1C1' 111' 511'-11111Q' 111 1110 S111111111 1111111111111. 1111 1111111 111111 11 11'11S 1"'111Q 1111111 N111 14111. 111111115 111111111 S110 011' 111 11 111111. 13111 111 1111 f0'.1'111q'-1111 111 1111111 111 .' 111113. 11-1311 110 l1I'1'1VCL1 1'11n 31'01Q'r1011i A '1111C. 5115, 111'I1, S110 11111 111111111011 1111 1111111 111111 1111s I111lf1' 11111 1l11'11 111'0ss0s, 111' 11111118 1114 tL111f. 111114111g' 111 5 1110 girls 1111-1 11111 11'1iS0S 1 i11r111111 S11,'.', "."'1AC S11'0".'z1 011110 11- 500 1101 1-11. H0 01 1 11101 01111115 11111105 111111 5:".'111Q- 1110 Clll' 111111 1l11'.11Q 1110 11011111 S3111 I11I1'1' 0 ' :11'11 111101 111i111'1101' 111111 1 11011110 111-1' 110 s11111. -me 111111 01 1111-1' 1110 1111111112 1 HXY111. 11'I'C 1 11111. 1 1'01111j.' 13 ?Z3czm Ol d 6 Kem Drugs of Qualify 400 Penn Street, and IZ4 North F lftn Street READING PA ATTENTION I A BHIIIIIIUIE I.lI6 IIISUIEIIIGB PUIIGY UUARAYIEESC111exentofx1xur de1tl1j Prox mon for lox ed one Securltx fur trlends ndmg, xou to seture un edut IIIOII or CIIIID you In l1us1ness fill 1r1ntees xx l11le you l1xe 1 re ttly IN et 111 tlllle of need INSURE NOW DON I DEI A1 ' W wle l1fe I 11111teLl Pxxment Entluxx ment I 1 I1er1lC0ntraLts flea: IIIIIIIIOIIFYSF Il1llll6xII21ICI3 l1e11eHL1f1ljw fn!! fam aim N0 restr1Lt1onS- ts to revdence tr 1vel or ocL11p1t11xn L1be1 1l Llsh 111 11 IU V III es Allnllll Dlx 1 en B1lt1n10re I 1fe POIILICS me bite lsf10xLI'I1mc'I1IBOI1I bet U F IVIOI-IN READING OFFICES 619 PC1111 Sheet 818 PENN STREET NINTH ANU ELM GOUGLER 6? LUFT Dealers In Meals, Provzslons and "PoulIry Hotels and l11st1tul1o11s Supplled Wholesale and Retall C udnt fmt 1ere 111x sooner xe C1 se l xx IS lvusx but l 111f1nz1Qed tx x 1 tex IIIIIIUISS to Lum doxx II l1ere r ed 1t 11111 111 tstnn 1 ment tnst IIIIIC L I L I IL 1 1 fl IS1 we 111e1Llx sul n 14 wet to set 1ere ll 1 lt xxoud x1xe been 1 d1s1ppo111t111L11t 1f xou ll nu come X 11e 'IH1 1xx1x s1re 1 t me son 1 nexxsx letters l1ke the unes xou sent L xx l1en xnu xxere Ill to ge L 'IFHIIII L L lllt L tex more L IIIIIIIHIIPIICL rem L 16 NL f' 1 Q, O : : , . t' Oz: QQ" ' VD. :'A .' N 1 J' 1 ' ' I : dll 1 :I : 'til Ads. " I: ' In ' .' fl . '- 1 :J " 'I Ls. " 1 - L fult ol ' be I z g' 3 1 l - ff' l 1 zll. ' l. . u- 'I 1 A' 1 l: ' 1 EI I ' j get f1x'z1x'. x' ' ' e lad st 1. Xll I . . ' ." be ll tt xx'1'ie Q IC long, Ted lmk 1 l' ' ze isl- - ' ' ' ,' ' . 'l'l1:1t was tl1e "5 ' he 111- ' " ' ' lldj. l1:1d exer lefn tuu lusx' tw du IIIIX- llx 1 1 'sed tu xx'r1t' 1 l :1fte:' tl1i1." le xx'z111tel t dw. 1t Sl' Il ex' ' 1 W 1 1 ' :URS Ent, "I 11111 glad xuu 1z111- l1e tuuk his le:1x'l, but 1111 tl Fill Conoco x XJ s VXA Q35 GG 9 J I f , Q, A 1 q Good Jewelry Only at I A DEISHERS 4I4 Penn St lx lf L n LP l IININIL N Ln. lh I X U L n kgrdllpf In L K N IL von 'UTINIIIQ lll ux My NM S nd x N Ihr 0 Cfmduuhd lnr tm luxuru X lmwmlm 4 N LH L L L I Liullu L Q wcfwlltu 1k lxlf UI L x L l x L 5 BU x 4 ul ILT L X IH H k L L NHL LL 'lm L X k 1D Wg x S. L W QL W x x L '1XC. L L n C WL XKLL 1 I +11 Vim. ll 1 1.1 INUTL L L LOOILT How About Your Mother' Your success IS her joy your tnumph ls her triumph your gncf IS her gnef Through Endowment insurance you can partially repay the debt you owe her Is she worth 1t3 For pamculars of Pohcles comult ., Lanuesf mme: N. PRUDENHAL Superintendent y"L snvrncm or 1 nllnnun Colomal l GX Trust Bulldmg 'wriallnsvw Readmg, Pa Th6PfUd8n1I8l IIISUIZIICB UUIHDBIIY OF AIVIERICA FORREST F DRYDEN President HOME OFFICE uNconPonATEo UNDER THE Lnws oF THE s1AT: or NEW JERSEY N J x N ' X L LX LX N gxkx Q XL L I 1lNIl 4 L W N N 1 Lvux Dl9blIlQ xc. up L In gud ut xml ll hour: tux tur U 41 1 IX x LX llh town fm L 1 lklll lfll X g L HILL tk LSL +1 INIHN HL L g K Lmx Yllllllk K L Ll lN L. L NLL HLLLNN N k L L Il l ublllfml 1th XL x r N rs Lrnur k X vu tum 111 X L L x u 'the 10 L N L W K L tx rf L xx n 1 x T N L L X Z . Lv, a 1 1 3 . I . . . 3 I I - 0 .5 -f, .VX : D ' I Z ' Z1 , - 75' 'ix x ,3 ' l ' .1 o f 56? ' - -Q, f .., .., f gb l . ' :N P , 3. X vu 4 - S? " A I f '4.. ' ...... 5 f w 2 E' AA Q-'ff H 'E u -T 2 1 5'9f ': -1 LEEE 1 ' ' -i n i. , , 07 m - . f 1 . A 5'Xi,,V" 9 l U 9 I l . hc had just vzlczltcd Izly Il n1zy':',il1' Q .-X111 qu thc lilnuusilmc xw llcd nn :ml Il lwx ut' clww I1 ics. "'l'lml'S tlmvuf-'11 thc city streets :md wut intw just liku J' flllilxi Tcd, Il I th- Ctlllllllf. 'l'h Nw' pzlqt fzlrm witl fl llzlppy llcglrt Shu v: 'cd hw' lmnf :md villujcs :md xvcrc Ury hxmiw ' her f-I'i'lli.' :ls tl - -fftwx I'+rl11m'cd fur ll slmr QSLIICC trzliu pulled wut uf thc stzltiwn. 1 by Jugs whusx lusincs: it wal: tu U1 1 j' N" 'rk fl- ' lmrl-4 xt X K' '1l"lH .-Xl wzlk I x ly' l1CI'IlL1llf, NXVJ. ' llllllfl, l f X ' I u'1 Wh ' ' ' 1 :l J i uf int Il lwmzd dr' 'cv: : 1 s 11 xd I' .' 'J Ted Szlnk iutm the mf' lwf " thx dmwr of 1 -1 t" I Sum- vplwlstcred SCIIT with :1 siqh of am! 1 mer homo. Txw girls czlmc run- t' t. Th' iHlll'Il'j' had lm-Xu rs Ihcr' ninf wer thx lzlwn to 1-t I xlll. tirk x in spits uf thc s-wlncc thx A"I'l1 arc ymlr C lf' xl'n 'l 1 :ll 1 m:g': ,inc had 11111 Elsicg girls, this is 'I'cd 151 It :HT 'dxi har, :mi sh' was ,Qlzd ,IV sc' I ' b' tw intrwducc suxh ncaa" Wil' ' Ilczu' hcl' kidftillllfilll. H rclxltivcs but ywu l1:lv'11't seen unch her aunt had Il surp1'iSc in sh-rc 1'-wr wth" fm' j'CZlI'S and fur that rc: .mu I' - , thx i11tn'nd1l'tim1 ."'n1cd " 1.'L' am. "Wx ZIVC Iwi ,twill-" tw stqu' ' Ncw Take Teddy tw 1101 rmun, Hirls, :mi Y1 'k. 'fcdiqx'd':1r'."sl11i:'1. "Yum l sv that slv is udp ' ' 'zllwlcf' SH, tl X 'it ' is rather hut IIII1 1 1 1 Wit! cf vw di M IV I: 't ii:- Sivx un tlvsc In t Q 'ptfml cr JLU1' iw lNi.'.'1i I X : d Il Girl un ':1'l1 side wx h. 'f 1c'i1 d to stzu' fur ll few 1-f her, Ted V213 lcd i t1 I usx m1 ' 'nks in wur owl c- lm", UI' thc lv'-md 5tZ1iI'VZlY. :mi int- I1 I YU Will cui -Y New Ywrk 1r't 'uirlish rf vm. 'l4lVI1.mr 'ns mU'l ' WIVII UIQ wwltllcr gms mvclvd with lzttinup all the xwm- ' X ." 1 'vm k wut xvhitx :md tlv wall ms 15 Karcher gl Moyer '51 111 11 lc! I All the Last Designs ln WALL PAPER Be an Optimist' N1OORE Fifth and Penn FOR GIQHPS Buy an OPTIMIST George P Lelnlngef fH1ll111rr1t iiarlum 25 South Frfth Street Readrng Pa For Your Cookmg and Bakmg Use BUTTERINE 22c Lb 5 Lbs S100 PENN MEAT UU 9L11'S13i'LNPfT PHONE: L L I L N 1 Lk From thL L N L IL 51111 L 11111 1 N L XLIL 11 1111111 5 lL IILIe11 I11 1 1 L L1LI11111LLI rt L 511 L Q L L L LII L I 1 1111111 IIIWICC1 11 III th ets I'111f hed SIL U1 1 t11 LI11 tI1L 5111 t 1 1 1tI115 '15 1 1L011111111 tI1e ITG L1e 111 11 1L11 111111 terms 111 the 11eeIL5 tI11t f11II1111ed XXCTC 11111111 111L5 T L1 11I11Ld te111115 1e1 L 1 I1L1 1 QILSL IILIIILN L TIL 1 t 1 I11eL III L 1 L1111t1 1111 1111111 11Lre 1116 1117 1 11111 t 1 51L t1 e L LL1111e 1 L 1 them L NL LMI 11111 5 LTL 1 L 111 1 Iiut 1tL1 three X1 LLL. 11 t 5 11 1 N115 Be1111 111111LLL IIII 1 111 1L IIII L11 111 L 1 lN I6 IL 11 L I11 1116 N VSAKSQQ WW L111'-red 11'1tI1 II2lII'I' tirtetl III I1ll'. 1 'I1I1ef11r11i1111'e11115white11'1tI1t1111 I I11e II-111'e1'5 1n1111t'i 1111 11. 1 1 ' , 11'i11LI1111' 'I'eI c:111g'I1t Il g'I111115e 111' the II11.I51111 111111111 Ixiltlliflll I11' the setting i . , i , Ted 11115 IeI1g'l1ted 111111 "1 ILIV' S 2 l I l llff 5111LI 511. "QI 11111 g'Iz1LI 1'1111.I1ILe 1-1. 1 Q XX 1 1'1'1 11111111111 1 ' II11't,1' '21 I :1 1 I 1-1 L111111 11 11e11 I111t 1'1Le 1131 'r-11 1 . 'IXYL1' t1II I get Q 111' 19 is X Xb 1 ' , I , 1-f 1111, 51,1111 1111-1 11111 1111' mem 1tIlI L llc l 1 A th' I'II g'11" C:1CI 1111e Ilf 1' Ill .1 f great big I1e:11' IIIIQ'--1.11111 15, if 11111 , 1 , - .YY 'X t' eI :..t," 1 14' EIi'1. ' ' "I I1 g1'1111g' 1 1 IC 0,'t1ll,U 1 XY'tI I ..: I 15' ' Q tl e ,LH L . 11'1' 5,311 I1 g 5 . LI I 11. I1e-1 ', tl A' le hi 1'11de, they I1:11I 1111111115 111 z f1z1'I11' 1 g1'11'e. T11 tI 1" "5 'Ill 1 11tI1e1' 1',11111g 411IIq5 11'I11 " 1 ' tI11 ' 1" 1 rj '1 11111 I1 '5 he-' .1 1111 1g tI11r. Ted 11111 1 f:11'11r1t1 :1111111g :1111 H ,, . . If ' partie: 11'1 1 g11'e11 III ' ' II11'1 II'11'. :f1' ' 511e1 111 I115 1z1111er, . '. 'I:11't ' ' ' L'IIII '11 I1 the1 1' 1Id '111' ' ' t11X1'Y 111. 'I'eI we 1 111111111 ' , 2 ' , . 111 Iztst SIIG 11' 11ILI C11-'. 1 x f S . . ., . " U 5 I ' L' " I 16 Stichter Hardware Compan H A R D W A R E Bunldmg Maternal, Too of All Iunds Sportmg Goode gg-4.-. 5U5 to 509 PENN STREET RLADING PA The Reward of Labor Cllunlmuedl X L IlL W 1 L 1 x N L l NL 'll L l ll x L L L1 X 1 L11 L ' N l L L X L L lllLL 1 ll L X lLL I lIlL lll 1 L I Seeds! Seeds l Seeds I landreths' Seeds ARE Seeds Which Succeed I 1n1lrLtl1s SQLLIIN 1rL Solcl hx Stlch tLr II mln 1rL Lo No 309 Penn t 11l111L l 1 IN well ISIIILTC 111te111 llL'1I'lX Lxcrx tmxn in thel mon I icy ITL rLl11l1lL 5LLfl lmLL mee thu IFC oc ln 1 rel11l1lL hon L 1 houee xx mo x L11 1 L ss 7 XE: N house xx ho is f11'111111g more ground of its on Il th Ill mx otl1Lr Seed Home in tie I nitccl Stttes md one who twtx or x1tf1l1tx 11111 puritx before Meds are sent out D Landreth Seed Company Bristol, Pennsylvama Bloomsdale Seed Farms rounded l784 L Il I L w L L 1 L llllll L L ll L l L 111 l1L lllLllL 1L L I11111 1111L 1 L N I11111 L IN LIN N XKLX LIL N L LIL N N Lx 4 L N Il It N 1 N LN L I L L N ' N ' l L X N L XXLTL L NN L l x xL 1 L 1 N 1 fl L i11LerlLtL N W N11 lx - : 'z - I .. .' ' S ., IRQ: ' f, 'z..:' " :J ' hz ' Q all ja V: - N-.z. 'I ' ha, lie- in l11.i11e5f 13- -' ar.. a ' 0 . ls l ,':'.,z ' 0 Y -Jai I 9 ' X --- ' 11111 l1c1' t'1'iL'111ls 111111, she ft lIlLl rut 'I-hc him lwuw wth Nimllcd UH to l1c1' ,111'11'1sc, 511- 11'1111tcLI t- ,ee liitli X1 '1111L', lt 'il'LlS Ll lllAl4QIll "L'11t L' NIV 'VIII 5 UU! NVN SIN Nxt lllLlllNl11ll llll tm' w111L- 1'L'11s-111 llli 111 tl1L' wciztl t'1111cti1 s s - 1 ' lcd -ftltci' 'lctl liked tl1L- si1111ilL'1' L'111111t1',x west :1ll wry 11iL'L' lllll tl1c5 wc1'L'11't l11111L' ltL'tt'1'. 'lliiw 1llL' 1111: l-L'4111- :tt :1ll like .' nic. .lim " 1115-- t1t11l, li' :1tl11ittL'1l to l1L'11'lt', l t 11"ll, 11161 ' 11i'. tltu xL'1'j1 QI'Lllltl'llIi fL'L'111L'.l tit wt'tlL' 'I'l11fL' lL'tt".' ot' liij, 1111 '-'L-r, l1L'1'. llL-1' Lll 151115 '1l'L'l'L' 1lL'tL'1'111i11Lxl KX "" 11111 :tt 11ll s:1tiJt':1cto1'5'. 'lliw 111 Nliiiii lI'IA :1ll tl1L'1A' 110:14 to sL'L' i11 l.l""'lI'l il l11tlilLctl11ifQl1e l1:1Ll 11'1'1t- iliq qi'L'.1t 111ct1'--iwlif. 'I'l1 111-ik 1L'11 to l1L'1' 11'l1c11 hc 11115 111 colly-'L'. l1L-1' 11111 1'Il fiqlit-NL-eiiiq trips 111 tl1L- 'liliwc l1:11l c-111t11i11uLl :111 11i1' 111 entitl- 111111'11i11g, 11111 i1'c111 Xi11+111i11q witli lL'll1x1'sl1i11 wliicli wats ciitirclx l11'l4- lucid 111 tliu 11t'tL'1'11111111. t.1ki11q l1L'1' to i11-f i lcsc. 'lil111JL' told alll :1l':11t l1111L'I1 111 .1 ' xy Lllltl w111'tI111w ex- l1i.' qtitid llllllf 1111,l Ili' troullcs l11' 1'1:11sixL' 11' t1L111'.111t. 'I'l1L' L'xL'1i11gs l1:11l "L1tti11j- 11111 tit' .'c1':11 LH, llll li 'st' cit' .luxiitctl to tlic tl1'41t1'L-, 1m11'tiL-Q. -'l'Lxl Q-111l1l11't ti111l out x1'l1:1t 1113 111' X1-111L' 11tl1L'r ll-1'111 1-I' L'11t'1't11i117 1l1L' 11111ttLi1'. 'l'l1'y " ' 11S1111llx' 111L'111, 'I'1'11ly Nlic 1111s xL'L-11111 tli- flioit :111l l'11si11L '.'.' lik- with :111 :1i1' Liti 'I-Yllll .1 1"11QL'1 Xt tirst lllL' 41lw111t llldlll tl1:1t they were Xl'l'.llL'll 111-xulty 1-t' it :1ll 'wtf intixt 11lLi.1wi11q 1'11tl1c1' 1111111 Ll Jeni' --t' duty l1:111 111 l1e1'. liut 1lflCl' 1-111 Ill tiitlxs -it' it t'-11' thc plL':1:111'c lic Llcrived fr- 111 it. slip S tllciily Llisc-wq1'L'Ll tl1q11 she nts llc gtlwgtys cxp1'cs3cd the regret that itist Ll lit I11- wick. She lxc 11'g1s1111z1l1lc to 1' 'tx I1 f' 1 txri 'tx tcdtwsct-l1c1'1111tl1c1'1111ltltlici' 1 liut really lic was l4e1t : 11155 by 17 South Fifth Street Schofer CHOFER1 ualizfy 3011111 Somh Street B K Sheet 108 bouth mfth st READ1Nc1, PA ' 31113 111 111 609 PENN STREET Interest PHIC1 on DCQOSIIS as fo11o1ss 7 per cent per annum on Deposlts sub1ect to Check 3 per cent on Savmgs Accounts OPEN SATURDAY EVENING PROM 7 TO 9 0 CLOCR 1 1 L 1LX L 1 x L L 1 L L L 1X 1 1 L L X L Lx L11 N1kh1 N 1 1 L L L1 L 1 l11111L L L1 X 'L 11 L 1 111. 1 x x 11 1 15 151 E of W -- w . I C f N1 X 1 , x 1 x 11113 411111111111 121:11 111151: 1,1 11:111y UI" 'L ING. ' 5 1115 1'.111C1l1F 111111 111111 151 1111 1111 1'111' 111111111 q1'1' w111111g 111111111 11'1'. 1XL1N 11Q1'111111111. 1111111111 11111 Q1111111 w1:11111 11 1111 11111Qc1' N-11' 11115 111115 1111 111111.11111 w11111' 111' .11111 111111 111111 1'1111s111s S111 1111s g11111Q .111'1111's, 1111111111' 11.111 111'11'1' 111111111' 11111111-, 'I'1111-11 11 1111 g1'1'1111-1 11111111- 11111111S1111111'111111'111111111sc111111111111-1 11111111 '11 111111 IVXQQLIL1 11111' 111 S1111 11111 11.1. 11111. 111'x111L'N. '11'11C1'Lx 11111 111' gui 911' 111111, 'N1111 11111111 1111111' 11111, 11511 1111111 2111? 11 111' 511111, 11111 1'11111.111' 111'1'1' 111111 11111111111111' 111111 111'1'c1' 111'- 111:1s 111111S1111111' 111'.111111'111 11111 1111' w11'11- 111111' 1111111 1 111111 1l1'11 11 Q111111 111111' 111 ','.' 111 111111 111111' 111111311 11'11s 111'11'1 11111 111111111 L15 11 11111-1 s11c111 1 111111' 11 1,1j1'11111. 11111 11'111'. 111' , 11114 111' 541 11'1'1 11.111 11111lC1i 111, 1111111C.E.'1' 111111." 1'1lfX? 11111 L'111111111'1 111111111':1:11111 11 X11 1'11 1111'1 111111 11111x1111s11111 '1'11s 111' 11411611 1211110 L1 1Q11L'l' 11411111 111'11 11111111111 :111 11w1', 11 cg f1111111111c11 11,1111 L1 Q111111 111111 Q1111Q1111'111111 11c1' 11 1111. 11 41'111'1' 111111 1's1'111'11'11 11111' 111 S1111c 111 11111111 111111 .111111111u 111111 41.1111111111 11111 .111111-111. '1'1'11, 5111-311 :11111111 1111 1111111113 1111111111111 215 LL 1111ci-111 111' 11111 11111111 1111 11111 1111111c11'111'11 111111'11c1, 111111 1111111111111 111111 111' 11111 1211111 111 1111111111111 L1 s1g11 1117 11211. ws. "111' f11'1 ll 1'11s1111111 111 111c 111111311 111-11 1'11j, 1s s111Q1111111 111111 11111 C1l11'1119I11'1' 11111111111 1111111 111'1q1111111'111q' 11111'11S M1111 .1111111111111 Q11'1X." 11111 5111111 1111f1'11 "11111 1111' 111111 111111 111115 1111111 111s 111116 111111 1 11111 S1111' 1 11k1' 11111 1'1111r111'-11 1111111111 11Qc1,111'11. 11111 1'1'11 Ll 1.111111 111 1111- 1111' '115 1111111111 111.111 1'1' 111'.111111'11' 1111111111111 s11'1'11111 11111111111 111'1'. "11.' 1111 11l11' Q1111111:'11111111, 1'11111l1111111, 11111 11111111 11'111'k 1111111' 1111, 114 111' 11'11'11," 1i1111X-1 11115 11111111 111'1111111111L' F11 '1' T111L' 11111113111 11'1111 PA1x1Lx. "1!111 1 11111 1111' 1511.1 511 1111111'csj11'1' 111 111' 111'1:11j.f I'11c11' 111111 1111 11." w1111 .111111111. 1'11111111'j. 111111 11PL' 1111111111 111'1'11'1 11' X1 1f111'111111111 1111111 11L'L11' 111g 11c- 1111111 1111 11".'1,111 11111'1'j.. 111'f1111,1S 11111111 12111111 1'1'S111':S. 11111 1111f11'11 111 Q11 E 111111, -1113 111111111111 111111 1111 if 111 1113 5?-cD67eL9676?0C?i967"i9G7Ni9 Q Dives, Pomeroy Sr Stewart 000000 0000 00 Photo ,Studlo A Spec al for Grad ates as oo so oo P 83 00 Per Doz S2 OO to S-3 OO Solid Mounted Photos SPECIAL FOR GRADUATES 5125 Per Doz 2 Dives, Pomeroy S: Stewart Idhntn Svtuhtn F f n F1 000000000000 v hc hotographs in This ook Were Made y Us i u 4. or . hotographs Either Sepia or Platinum, Buff nr White Stock Paper Q Q 0 C C o o azsgzsazzggaz zsggazaiozi :maze : "0:9:0:s: 5.0 O i t oor Take Shoe Department Elevator ro LORD 6: GAGE SCYVICC wlll not talce the place of goods and goods wlll not take the place of SCYVICC The successful store must have both You wlll hnd what you are loolcmg lor here both 1n personal attentlon and goods LORD 8: PENN SQUARF 'IL L 1 L I L 1 L I1 L LI L sLL11l1LL1t1 s11L1LL 1L1 L LIIIIIX L L 1llgl1LL HL1L L11111Ls J11111111L L LX LI11111LLI 1 11111111L11t 11tL11111L L next II 111tL 1L 1 1 I11 Easy to Move If You Use the Sectional Bookcase Oxmg Book e-I onL1r kept 111 1 Xxlflllklxt Sm 11.111 Il oI.L1 tI1 1 I1ft Jlll e1 Q Il f 1 e 1 III 1 rIa111aLL II WP XX1r111cIL1 II1 11L1 se I 11111 s 1 1 1 NBYIUII 1 1 hfferen L111 1 IX I L lobe ttlernlcke H c SHAABER N W Corner Fifth and Phi Washxngton Streets 20 L! W V 1 . , . Cllllllllhf-N 1 I1z111LIs 11'itI1 I1c1'. "Oh 11111II1L'1', 11 is g11111I 111 I11' "I 11115 s111'1'y I c1111I1I11'1 ' IIlCl1l5l I1 5:1111 'ILLI II1' III 1I'IIIIIg llll '1' I1'j'lIl,H I1c .:11I. "I111 I I1:11I ll 111 11 1111 lICI' "turn, 11'I111 11'1IL'1I z1II lllj lllllllllllll. I "I 11115 111111111 yllll 11'1111I1I111 1111111 I11pQ 1 111 ,I1111'1 111111I. 111 CI IIII I1 1111, :1It" 11111 llill 11111711 "IMI 411 :1II," :I 1 1IIlf I 1 " .',"2111Q ""II " 111111111111 'llllfl lI'l 11'C II':1S111'C: 1111, IW "'I'l11 co is g'1111Ic111111gI1f111' II1- XYQIAX, I I1e111'd some very Q11111I 1111" I: j' 11 Ted. I'CPlII'l.' z1I1111t Z1 Cc1't:1111 11 1111.3 1111111 " ' 1' ' 5111 -,'- 11'I1 I1:1s recently t11ILc11 llllll 11rI1Is '1"2 1 I I-"'1'l. 11 'I'I11 J III 1 I 1 vis 5 :king "Y's? " IIc spoke 1' tI 1'LI L , ILLLLLLL , C 'I' II IC 1 1 . M " f 's 11111 I11- .1 n11is:1111'11 1111 lil-J, 1 NU. PA. ll ". ' ' Il EIoI11-- '- L 110 ' o 'Use 1-Y' ' 1 :s1Iy, sI11fIfl11' .I '-I, illlll ar- pr s1'rv1-I fro 1I11'1 v11I 1 ' yi. CII A 'A ' 'A 1 "af s are 11: 'ful QI 1111111-11s of1111-L'11I1i11L'tvl11rk,a!11I -1111111111 . ' ' S stflw- tn Ill 1' t Llc" A.t,'L' , scI11-11-s, O 0 K O I 1 1 Bell mn! l ' ' G A G E READING PA L11 lx N L I l L LLL L I 1 l 1 NIL NXXLIL 1 s111Lss L 1 1L s L s 1 1 11 T II 11111 L X I I lNNIlII L Stanley R Kaufman Magazlne Man .277 PENN STREET X 1l 6Beara' Consiz ucizon Co ANDREW J FINK V350 Contractors and Bullclers READING PA he Reading Abattoir Company MSLAUGHTERERS2 NDS ZIB 218 220 222 224 226 228 230 232 PINE STREET READING PA RAC0 Ham and Bacon 1 N111 rn 1 Lf 1 ts 111 1111l111I1113, 1111r o 1 L11 Ix111I1 I ll lllg sm 1 lew at Poopio S Laundry Ifor Good Work U I I NI NIIEKI II1 1vI 1. 1 1 I K L kxx L 11 1 I11111 1 ll NIL 111 1 1 11111 1 1 IIIILI I1 d 1 N x k L I THERES ALWAYS A WAY LLI QI ILNI x 21 III XHIEIII P AIIIIEISOII SDHIZ 133 North Elghth Street DPNIISI 1111s Axxu XLJI N11 G R OC E R Second and Washxngton Sis f' lull 1111 IIILIIIII Ll N N L N 1 Ill11lIII 1 II I1 L11 L x II11x1w 1 1. L, 1 1111 1 II111 1 11 X1 1 1 1 I N III111 X L L N L. x l I 1 1 11 1 LI 1 IIII I 1 V ITCII1 11 I 11 L L I I I II ' I 1 1 1 1 1 1 4 , . XI". ' F 'NI1flIltISIIl1Ii'I AI11 CIIIIILNQ Pr 'iximlx ' - ' f Wu 1 11- '- - ,1'1I. I':XII'1l If' wgox. 4 I I 9 . ' ' w r 1 W1 r 1 . J . R " 711 1" :'It't'f'l'I-K1 111 l1'1iql1l l'r1'1e11" l 7 4: A- L I' IIS AIX' , 'li'l't,DY 1': A-I 1.', iuxx I 1:11i1111. S11 1I' g IIIILI 111 be IJIIC, "Y-1, LIIII IQIII 111'1111I 111' 1-1111, 1I1111 11':1f .111". Ii111111i11." I "'I'I1u I111151I1111'1s1'u111 111 I1111Ig LII "II:l1'1' I 11' 111 111111' g11I111i1'gl1I1111 411 III 11111 ZIIIAX' 1111 I'1'," I11' '1C1I, "L1l1I Lust?" 'I'I11- '111'-I- .'II'?4S I1111I II111I LIS Ii11I' 11111 q"Is - SIIl'I14S, wh- I IMIWIIII his 1' 111-. I1111Ig 111 1I11111, 11II I 11111 gcc is 1hci1' "Y1111 c1'1'1:1i11I1' h:11'1, .' 11i'." Sf-11111 IIICj.l'I up i11 IIII 11i1'. "Uh, I1 1 JI icks, 1l1III"LIII11II is11'1 N1 use 111' 1QIIi11g 1I1' II 111' IIIX I11'1'," Q'1'11111'1I.I' 11i1'. 111111111 ' ' S11 111 111I1's 11I111u1 1h' "N, IIIII 11111 s1 -1'1111'S ffl IllI IIIII 1. I- 'I1 ," I1c -x'I11i111c1, his 111 Iz1111I," s11i1I 'I'1'1I. 1-yu: hiig 1 IIIf", "I'II 11111I1c 1h11sc "I1111I1111 I111I1Is 1:1s1'?" 1111111 11'11cf I'II 1111 ll IICIIU, 1I11l1'5 "I I11-Ii1-11' 1h1-1' 1111" v1'i1I1 ll I1I11iI1. 1 11'I1111 I'II I1 1. 'I-II'II 11'h1111 IIIII 111- 'U11 Iil.'I," I11' f11i1I, 111111 11'i1I1 .1 . IIIIIII2 1h1'-1'II I1' .qI111I 111 ask 11111 1':11Ii:1111 t'11'- h1-I1I 11111 his Ll '111s. I 1':111111's 11g1z1i11." F111' ll I1:1I1 LIII IIIIIII4 I1c Sill i11 1I1: 11I1I I1111'11, i11I1iIg1111Ij.' IIILIIIIIIIILQ' I111' ' I 111' C4IlII1I 11'i11 his 11111 hack i11111 111111- klllscpllim, IJCUIVX 1111111111 .'I'I1111x I11' s11IIi'1I 1I11"11 1.11 - 1 III' 1111'1, 1I 1 I Q .1 IIIIIIIC III his I'11A'I111I 1111 thc 11111 VLIII1 III- thc ' h11111I. I111I1I1'11 111 the I'LII'II 'I' IIIIIIIQ 1Iif:1111- "'I'h11 11I1I 1111116 1111115 1 j' 11111111-I1 I'CIICIII'5CgI his IIIIQ 1-sc11- l III' 111iss111'j1, 1111111 ting, 111'11111isi11g I 11g11I11, ,IiI.I'IfI it LIS Iic '.1'1111I1I, 1I1e1'1' 1 lII'LlII,H I11- :111'1'1'Q1111I I1i111S1I1', "1III1I 1.11 II11 qI11sfi11q IIYCID II111 IALICI 1I1111 I ihisf' lIII'1.1'I'LlIIIIIIQ hif I1111IIs ll .I i1 IILI1I 1111111f1'i41IIj. 1I1111111ge1I his 11111114 I 1I111gqi11q 1'111'tI1 Ll 11111, "1111g'I1t 111 tix f KODAKS 111 LL 15011 1 LN lls 1111 0111 111 01111111111 111L1111L 1Ll1 1111111111 f NWS 1: 111111 N111L 1111 L1 L Zlutographic Kodak f 1 1 1 1 1111 l1f1L 1111L111 11111 C111 1 1 4, 11111 Nll111LLt 1111 1 0111 11LL 1111L Prices, S6 00 to S27 50 We Do Developmg and Prmtmg ln 24 Hours JOHN G NUEBLING 849 PENN ST READING PA Lord s Restaurant W LORD Prop F 44 46 South Sixth Street 111 S li 11 51111414 1 RILADING PA 111411 IX 1111? 11115111655 L 1 1 21 111111 1L WL 1, 1 s 1 L1Cx5t 1 1LL L Lls 1L 1 L L 11 115 N11 11 1 11111 11 I1 L L L L 111 KI 11111L N1111L LX L111 11 1LL1 1111 1 L IILL 1 111NL 1 1111 NL NLINIU 3 11 11L 1111111111111 1111 11L11L111L111 111311 L N1 1x L 1. 1 1111111111 111111111 1lC1Ll11 111L1 111 1 1 L 111 1L1 ll 1111 k11 11 l111LN L NNPIL L11 CL 11111 l Xl L WL L I11111L 1 N 19 11 11'1F111lx1 11 NL NCl1'Cd 1311 16 L 111 111 C1111 111 11111 L L 111 OU L 11N LLLIQ x 1 1 1 1 111118 L 1 1 11 X 1 1 111 L 11 1 LN 1 N 11111 L 11 1 LX1l L1 L L L LN L Il11L N N L 1 l L L LL 11 L C I 1 L 1 L NILN L L L 111 1 1L 11111 L N ll L 1 111111111 L1L11L1111 1 11l1x 1 L S x 1 1 111 N L 11 1 L 111 '111 L N 111 1 Lklllx 11, 11 11,1 LX 1 1 Z1 f L-'-- ,V w A EQ f A1 ' My I ure ' , 1: .' :111 ,'L'z11'. '1'11 111111 110 .1-11 1111 X L7 1152, 1 ' ' " XVI 1 j j:1 X, ff .111111 K011: ' '11 115- 111- 1 fx U14 . 1 gx-'fe 1. ' XX 11 N: :'1 1 Y' '1 111:11'k llc 1111L 1 1 1" 91111111751 1 1 7' ' -1: ' ' '. 1 111,111 ,f1 ' ' l-..,,,, ,,,..,..,... ., .Ql'..lL,-1! I 1 . L . O 847- . , , D L. . , . L,,f , L Q, 11 . ' 13 1.111 1'L' 1 13" 1 i, . F, I .'4i. IDX. ..-.7-'A Lf -Lf 441 L4 45447 iuugunfuf , L " P! 1'11 11z11'1 111' 1111c 11z11'i11g" :11'1i1'c11 111 11 1x1'.il111, 11111 :111 1 111 11111' 111111' 111c 110 1'0f"1U1 11' 1' '111 11111 21 11111 11111 Vkbl. S ll: fm mx Skull.: gn 111111 11111'C1'.1' ' 'J11-11 111s ,11111 1'11C11 11c thaw nm th, icl is L W: ,L 5, lick .'l1 ' ll 11111u 11511110 C11111' 1111l11i11g the-. , IW he hmkmg. fm, ,l M61 11111: 111' 11111. 1111x1111 11c 1c111':11 Th, Six! of th, hm, wt Him 1 111-11111 11 Q 1111511 11C2lI' 1111' l11llLl, 1111 ,V H .l in J 1 x Htl . HU c:11'L'111111' 11c 111'z1gjQc11 111s 111111111 11111 g':111gc11 11 11'i111 11is5:111s1ic11 c1'c5 :11111 la, .li H ll m my 1Y'l.lfU'l lm' 1111 1111Ll1V' c1111c1111' 1: 116.1 111l1'C 111 FN' i ' Q Af 1' Tm lf1'1fx'1 th' ik, . ll -UW' S . . 1 1111 '111111 1 111 '1-11 '1f"11, 11111 inf I nf, 1 UH W1 IV llfff 11.17111 :cc :1111111111g' 11111 111' 111-111 -1 YU 1 - 11-1 . .11 1111111 11111" '1x11'11 11s sc11111 1.111- W '1 Q X X, 11 1-112 sL'11 111 111111. 111 11'1l1C11c11 111C '111111 116.1 ju: stic' 11111 11111'SS 11c 1cc f11l'1 1111 11111. 115 she 11cz11'1f1 111' 1 . 1 1- 51 .111 1-1 16 11ll.'1 1111js"11111 111. 1111 c:111111111, 11- :11111 C11111111- up 11 11--1 1 111' VifgxljA1111-"U,ll1ZiuUI' tflllwf' A ,t H I '11 111 "I :1C1 11'111111 116 Q1 '1'11' V1-f f15U..-'N H. -"I If 1 V k 1 1 1' 1 I L.1l Q 111 ' N11, 111:11 11'111111111'1 Lili, 111 1111. 110 ,11-Q M-Hin.. t., 11111 11, it- :ml -tw! 11c"1 1 1 '1 1'1l11L1 11111' 111 1 - 1L11111'i1? A 1 .'111's 11111112 11151 '1 111 1:11g1 Q 5--11 '111 1110 pc1g1111 11 ,11111 F110 "ll.Q'11Y 1"fV1l X f"1' 110111 lifc. rigl 511, 1:11 C11 11g11 111 1' 11 Q 'f 111613 11 "MY 11921 -1011116 L , Th 1 .1 hx ,lu C ml. 1111111111 111 111111CQ 111111' 11011115 Im gn- ' 5' . wk 'I .1 111Q t1.1 IlC1l11'111 1'11 111111 1111: kid? gmt 1 1111111 11111 111 111111 1-1114 m1 L11 ,N hm ,H,lm,. I A t. 111 111 11ce11 I1 .'11111C!'y . . ORTH C0. MANUFACTURERS OF X . 138613 i 1 l l PRIGHI and GRAND chi Iwlir Plum IM o Wareroums I5 N Fifth St READING PA I L J M MOUNTZ COAL flour Iced l ood ui blrau Isle Y N W Cor Second and Franklin S 634 Spruce Street ts The Graduates ' - i , . , . i.i ll 4 , Nili i i. 1111- xv-1-ii ,i.i:: we awry ir .mx .uv :iriifi:i,g iiiir' iiiiiq xy.--viiil grud- 1.11:-N. -XX :tr my qix tx-, K-ix 1' wti:ii.lp.l iii :i vziglr yr ir, XXX- iiiix will-I' gr-filly' i:iiP"iw. ui wiirw-N. llll' ,i1Af'.'lNlli5l,Ql.lx'iilX.JllI.i,,flX"i1lNiiIil1,ilXl,il1Lli ittriitimi. XXX- iiiifirguivi,-il iigiiwtiiiii- Iir'Nl'ii1..1'i1i"' iii 1 iiiiig wi' liigli gi' i.li- iirliu: .iiirliz I1-ilflslii-1-gi'ii4. NEiiiilii.iii.l ,iii,l lypc- e School of Quahtv C lL S Inter a e S COIIIIIICFLIAI College 439 PILNLN 5QLAR1+, SUSAN R DETTRA E 1 clzzszce Jllllznery 37 SOUTH SIXTH STRILILI' Nlk l 'tiig N .i Ii, i lliil X iii lixil S iiiei i'-.i:iiiii.i'iiiix. XXV' ll iiiit liixi- iiii:--tliinl 1 viiiiiigli Lg:.i.lii mtv- Ill Niiiiiilx Ili" ii"lll.llleiN liar I , ' N iiiliw livlii. N-'xv-ii Mille iii lim' .l.ix'. liiglili-un S I K X5 l'l.'mxl ii: iiiii- will in Kiiiixxii iw .ill .ix . . Th . - i , J MD llif- tix il'illl1Li!llifNXinflilC wlimil, lil' .livi- Vlim-.tlie-liigii Nl.ii1.lml.tliviiiimilgitiiiiixgil 'rc ' , ef 4 .4 - ' .iii.l tin- Xiiui-xx iii ite ggxieliiitvx .illitigi llic ' 1 iwi ilwxzw. .lllei gill. lwliiiigIiftl1,iL.l1v. l lliziiliitiixw-1 1ll,i .ixli '-fi' iilvfiliiru. I . ., 9 :Sl I nm i'i.....i-.. vliunillg Hon - hy ltxpl-rl . X , - V , K , - cr in 1 I a ' 1 V, vv 1' 2 . . I Y I v V v Q , . ni-pximixci. lax. " I C' ' " X4 lic li.-.iiyl ilis ic'e1'iliQ.l iii' p:i'Xi'ii1ili-iii xiiiiiil Hll liis Illic- pi'ii'i,' liiiiilpr, lip kiiw' ili.iI lip 'mix Q1fi,l, llc iaixliuil ili.iI lic li.iJ 'lCX'i'l' 1-ii iliq 'mf iii'.i:4lX lik wil, Zig ie-li l:,:ii.l iliu ".ii:.l "livin" llc iii.li1't liililwii lilii-wiiiiiig iiiiii .i v.-iii qixxiiiiix ii--'i lil ligixu lil' ii'- :ili'u.i.l.'. lliii .iiilifllifipx :ii--1 tip. lilly' iii ills lX.llK'l'.l1lii1l gi-1.l iiiu.l.il- Xi-iii.'.l lliQIi!X.'lk.'X iii liliii lihll fx' .mil .ill ili.ii.. XXl-x lip .li.lii'l l1.i.l:i'i iii-iiiglti iii .-: high li iii .ill .il'iiiii iliiiiqw iii ili.ii wrt ig- lmgg3f 1i,'.ii,i3gi'i ,ix-jg, Xll iii- '..i11i.xl Hiliiinu, Iii: .'liEIxl 'wiiilxi ly N.. yfuif,-jp limi Fnql fiiiiiiqf' iie' Ni1.l.iqi1lf. liifiilqlli Xlis Q-illieillil lwlil i i ii' i1..l,lj:wyQ ,ii iiie iixiiiiiq lviiig "lm iii' liiaf' 0' Ed M Bran! Jenme G Bran! Readings Bee Hlye We malce our bow to our young fnends and Wl5ll them much success 1n 111611 llfe s worlc, and 1nc1 dentally s11p your feet 1nto Brant s Shoes and walk through 1116 1n comfort Nl I 10 Brant s ShneSh11n 629 Penn Street e 111 1111 11 greed N111 the 1 hut 111111 for11 1111 Bftck 11111 f11r1h hwclt 211111 f1rtl1 To1111111e p1r1ded before 1115 f1d11111111Q f111d1e11ct O11 1115 chest 1115 1 gold 111edf11 1111 the 111e1:111 X115 l11N I11l11L Fo 11115 11111111116 proud11 1111111111 1 5 1L 11111 S 1'1Llb1I1Q 1 1 me 1 11111111 1 15 QCTC11 1 t 11 te NL 1101111111 11111111 111111 111 he '111111 11 l11e11 11YUPP1I12 1115 c111'1l-1 111 lllxllllll ELLIS MILLS ww 'I' ' wr, W, 'Q U ,mvrrlfm THE BEE 1-uvl-: f ew fff ll8311llll8f1B1S 101 Boys 11101111112 1 Llflfl 11211 1 1 thrte e l11YLSfUI'8lIl0S1 111 11111 111111112 1111e11 -.11e1t1ns, K 1zf'11u f111 o11r11o1s D p11t111111t W 1111 10111 1101 r111111r1s111 11exto11t11t 1111 ct1111 CS5t'Il1.ld1 s111111111 111 f111'e11111 t 111 111111 Illlll Whether 11111 ll 111111' 1,101 to or 11r 111m Y01ll'St1f L1 1 1 rt wsu 1 fdCt1011 111 1 ht 1 01 om IJ 1131113 ence 111 c1c111111cd cI1l11llNll 1111 1 c 1111 I1 1111c t 111t SLL e1cC11111c11 s 1S1I1LN'N 111 11 e 1 S1111 on I'011l11ll.11i. 111 1111111 I1 111 1111 111 Chcc11 1 111111 1111 l11Ll11, 118 cr 1 1111 111111.11111 1 X11e 1111111 1111 1 I1 11111 Ethel Knaut '- . g . - 1 ' I , h Y . I , 1 I v . . , . 1 v V 'fl Q . . I 1' lf b 1 V 9 1' ,I . . I A , ' F X 7 NJ-4 ,V 'VI , . 6 6 L Slrff, Un 1' l'rf 1' ar- 1 f 11- 1 flZ 1f ' I" 111' A . '11 1 ,1 'f A 1 1' It ' 11. -' sex 11' 1' us ing , ' I' , 111 '111 -at rt-101 satis- 1 ' ' . V'C2lI ' z111,'b-' fr Z 1 18 H hz 1 'z"5:y1 1" 1 lem, 1 1 , 1 2 11' 1 1 S "1 11,', 4. Q' : '111 1161211151 He gritted his teeth and Sl1l1'lCL1 mb' X'1'CCI1l111C11Sf C1ee,fe1l1111's, 111- ,L I 1. 1: ', "1111: 111.1 l1ll14Q :1 111111 's 1111' y"':1t!" 15: tg: :gc 13: 13: 1 ' 1. " '. ..' 13 ' ' 1" 1111-1131 e:11 1, 1 'i 1 1. ' " " ' ' ' 11, H111' X" I 1 S' Q' jf 1" 1'x: "Y2I1',U 11 11 'l J, 11 " X1 il 'I' "t 1' g :1111 si11y'1t-1' 1111111 e:11'1-1 his ll '1 1 1 ent, "I 1'1'117t 1 ' , e I1 1 hi. 11'1zt's h ur? 1 F11 1111 11'11111l11' 1 11C11I' thee :11 11 24 AFTER I LFAVF HIFH SCHOOL Aglfzxafn- 1 Mildred Runyeon COOK VVITH GAS' It G lzcononncal It 5 Best THE GAS WAX IS THE RIGHT WAY Ccmsumers' Gas CQ. . . . J .1r.-.1111 1.-11111.-, L11'Q'L1I'.'1111!. 1111-1111'.11'- 11 111pq 1111111., 1.1121 '11111111 1111- 11 1.I1fIl1l. '1Q111i1 A , . , . 11Ixl11X, X111 111, :X 111 ll 11111 111: 111, .1111 :11 1111 1115 1111.3 511' ix "111.':' 1 1.1111.111-' - H1811 12 .'.'N1.1.' .1 13 Q'11,Q-'.1 llf1.1." 1111' .':1.11.--1 11.1 41111.-1 '.1'11' 1' '1 1111'1111.-- 111.11 .31111 11 111111.1 I..- 1 11' 111111 1'1" "111" L A. . . .11:.11. 11.11 11111.- 11 1111'111, 111'-11 11 111.' 111.' 1111V'1 .1.'111111.' . ' V I .11.' .lL'l1l1. 1112.1 1111.1 111111 .11.- 111 .1 1.11. I1111. 11111.1111111 1 ': I , ' 1'111' l111Q11'11111f., 111A X11'1'11111x1f,, .'..11l- '1111 ll 1:15:11 1111l1111'I' 1 I1 K 41:11 - 1 1 1' 'mx 111! 111 11.11 11111 1'111111- 11n"'11. .1111l11l1'111.11111111111111111111QI111,f. 11111 1','1'-1111,111.-L NIF..1'11l1'1'111'QCX111.11"11 - . , y X 1.-' Q 111.1 111.1 :.11111'1 111111: 1,1111.11,. 1 V f , ., WT2. 1-1111.- 111.111 111111.-. 111111 111 111.1111 -2' Q 1111'11111 .'1111.1:.'11 111 121 gnu- .1"1 'I' -111.11 N111:1.'11111.'- 1' Q1 111 .1 1.11 .1 .. . 1 .1 - 1 1 . 1 11 MMU Wlllllxm lmx Num ...,M.lH..k, 11.1. 1k 1.11 111.1.1 1.1. N111..1x .1111 1, .. 1I11"11 1111- '1 '1"111. 1 '11 111.11 11111 11111. 1.1111 111 ll 1'.'111'1 :1.1111.1 I H X T1 1 T ' l E 11'.111.1 .1 111.'111.111'.111 I1."11.'1A1111'Q 11'1 LIN 12111 111'1' 111.111. 11 1'1'.1.111111 111 . 1111-1111111 111s '1111'1.1 1 11111 11111111.11 1111'1Il 111' 1.-111:11g 11111E.w 1:1 111l1.'z'- AIX A NIM' 1111'1.' .11,' 11:11 .1 I." 111 111.'1.' 1f111.- 1 ' C , 1 D . I P 6, 1 ,7 99 The Bug Store, the Mercantlle Centre of Readmg HE StOfC l'lCCClS UO lfltfOdUCtlOIl to tl'lC Read mg school glrl or boy lt IS the favored shopping centre for the majorrty ol them who have wlsely followed ln the footsteps of their elders They long ago formed the good hahrt of coming here to supply their many needs The satlsfylng service and the equrtable charges for merchandise have kept the store 1n the forefront from the very laegrnnrng of the busrness forty years ago Nothlng short of pleasmg our customers wlll please us DIVES POMEROY 85 STEWART MCCANN SCHCDGL I-hgh Grade Secretarlal and ClVll SCYVICC Trammg OUR SPECIALTY 1111 1' S!! X f L C MCCANN President Z6 1 . . . , - Y 9 Imp!! D .fr U .if fit .S1l'1"l,'1AlAl' . . , Henr Schofer' Son 1Ea1zers an aterers if. 227 241 NORIH EIGHFH STREET KAWNEER S I QRE I RQX1 j S We lurn a House lntoa Home J M Kase 81 Co IGLASSI E.1g11111 and Court S15 Readlng P1 A LEGEND OF FLOWERS CON PHONE 51 A BELL PHONE 2564 l N surnnure Pugs and Clolhmg You May Charge- xt lf You Wash Berks Supply Company 1131 PENN smffr Branch S1019 613 Cumberland S1 Lebanon k S IL I 7 W f 1 In . , . .. ,. ss Y " on 1111111 1':11 Xvf1111l1P.111'r11l171' 1k XV1 1111 ill M1111 111 15.1151111113 1Il1111I',11.l1l'1'. o o 0 1 Q . . 1 , 1 N . . ., , I K, L. I 'I 1.111111 11111111111 1111 11111 111111114. Q1 1 .111111-11 1.111'11.1 11'111'k 111- q1'.1j11X11 1111111 11111'1X1111x' 81111111 , V , '.1!11'.1 '1 .11 Nl111I'1'. 11111.1.1, 111111 .1 111111- N1.111w, !11'11f ,Cillx-H1' l111'1'1'111v11 1.111 111 I11.111'11. 111 .1 1111' 11 111 111 1'11111x.1x11:11g1 L1 . . . 1 'K 1 1 1 111-1111'111.1:11'.1 1111111111N111111'I111R1- 111.11 111' 1.1.1- 1111 11111.1 1.1.1. 11'111.1 . . , . - 1 X - N 1 11111 '111 111 1111.1 '111111 1111 111111.111 11111 .'11.1111.1111.1 1111111111111 1111111 11. 1111' . ' I 1 1 K 1. 1111 1.1111131111 11.11 1111.2 f111I11'1'111l111 1- 1.11 111.-rw .111 111.1 111111 111111 . . ' 1 mx X' K 1-1 111.1 .1111111'.111.'11 111 1'.11'11 1111 '11'11N 11111 11111 1111511 11111.11 111111111111 111.1 . ' 1 1 ' X .111111..1.1 111 l11.11'1'.'. 11.11 L11 111111 Xxvllx 111111.11 111.1 1111111111 1'111'11'1'1.1.1 111.' . . .l 111'11111.111.1.1 11: 111N 11'111.1. 11111, 1 " 11. 121 1111111111113 11 1111. , , H ' 1 1 ' ' X1 11.1 x.1111.1 11111.' 11111111 '.1.'.1N 2111 1..1.11k11,1L,.-111. 11'1111'11.1111111'11111:1111 1 . . . ' 111.111i' k11'1 21.1111 1112.111 111111 1111.1 X11lN l'1.' 1 1 11.1 '1.'11111.1 1111.1 11611 1111111-1 , , , N ' 1' X 111 .1 1. .11f. 1121111111 .11X1111x1111111. 1111.111- 1111' 11.111 '1111 '1..1' 1111111 111.1 111111 ,, , K 1 Q M H H .11.'.11' 11.1 1.11 11111 111 X'1Nl1 111.1 1111111 111111-1. 111'1'1.1CJ '1..1x 111.1 .111 1114.11 ' i 1 , U . . .. , . , 1x111111.-1' 11.11. 11111-1111.1 111111 1111.1 1.1111 111 N21.1.':111E1g 111 1.1 1111 .111,1 11.11 1 111111' '.1.'.lN .1x q111.11111 .11 11111 +111111.1.1111Q 1.111.'11.1.1 .111 111: 1'1'11CCC111l11S 1116 Readlng L 1 L ljamt - 811 lass Cla gfy' Wholesale and Retanl Dealers ln GLASS AR l HE 238 Penn St N L L g N L N N L 1 x 1 NL L 1 1 11 1 Lx 1 1 L 1 X L 1 l 111 L X 1 L 1 L L111 NRL xy x 1 L 11 N 111111111 11115K 1111111-1' 111111 C1111N1-11 1111i 111.11111-11 111 1-1- 111i NII11'5 11111-, 111111 N11 ' r111- ".'111'11'11 111111 'X'L'1'i. 11:11 1'-11' 11-.11 111- 111111111 X1-1'1'1-111 1111111-1 1111- Q111111-1' 111111. 0 11111- 11111 111-1' 111141 111-111g 111'1111N1'11 111111111-1q111. N111-1'11111111'1-11111- 1111111111 1-1-1 1lll1l 11N 111- 11'11s 1'11111'1-11111q 111111 1111- 1x,ll1lkA'l' 111111 111111-11 1111-111 1-1-111 d 11111 111-11 111-11.1 11111-11 111 111-1' 111110. 13111111 111-11' S1-1111 1111 !Q11x'1-11111111-111 111 111' Q1111-N 1111- Q'1111R w1111'111-11 1111' 111-1-11 11111 --1 1'11'-1- 111111 1'111111111sx11111,-11111 . 111 1'11g41- 1111' 111- lllkl11ll1 3111 111111 11111 111- c11111p11w11111 l1ll. 1111- 1111111111 1111-1 -11117141-I -VM :1111 111. 11111-11 lllL'. 'Q 111 1111-11' 111g1- 1111--1 111111151-11 111- 11111'1111 11111111c11 111111 ll 11-111 11111s1111111s 1111111-s11 11 11111 111-11111' 111- S1-Q 11111111 111 111 -g1- y 1'111'111g' 111 1111- 11'111111s, 1111 K ' 111- 1111111111 11111' 1111-1 cl11111g1-11 111111 21 V ' 111' 111'1g111-gl'-1-11 11111111 l1kx11l'lllQ 11 1-11119 111111-1'. Ilxllf 111111- Q111111-1 111111 111cy c111111qc11 ll1111 ll 11111c l1lllL , 111 '-1' l1I1'111yQ ll 11-111111' Qc1111'1- 11111 I1 1' -1'-1' S11-111-1 51- . S11 111-11111 '11'1- 1'11Cll q1'1111'111g 111-111' 1-11c11 111111-1 T 111.-111111111 1111111-5 111C 1111111111 1111 111-6- P I :1111 1111- 1k11I1114C1' 1.1 11:5 D 1 'xx 0 O 25 XVINI. F. ENl.TCN'Eli Jlewellerr' .S'14.1'M amz' fm'1'11.g1z11zf111 .S'ln'1'l.v nlmonns wnrcnfs Ann CLUCKS F1119 IBWBIW Hllll Gut GIHSS Dietrich Motor Company , faq, ,7VA. 1 , if-1 T-GEO. A. RAVEL 6: CO. Ladies' and Gents' Furnishings 113 N Nmth St Reading Pa DRY GOODS NOTIONS ons. Ml-Nlv S Home Made X D j X cnnnlfs .111 and ce llg 640 PENN STRFET Nut Candles a Specialty Exec tor 'I' ustee The Reading Trust Gompany Flfth and Court Sts Reading Pa f APITAI ANU SLRPI l 5 Sl 000 000 00 LET THIS COMPANY CARE FOR YOUR SAVINGS p 1 2 Pel C8111 Illlelesl 011 cllecklllg ACIIUIIIIIS 3 PIII' C8111 IIIIETBSI Illl SBV111gS AGCOUIIIS Xdmm sl at r G ardlan HOW A TADPOLE CREATED A FRIENDSHIP A Romance ln Which a fadpolc Strongly Figures L 1 1 1 n . og Q 0 . 1 ' 1' 2'11'.' S. x . 'S 1 1 1 1 I 5 I Cl' N . 211 U I' 0 . 'V ' U 0 , v - y v x A I 4 K9 9 9 ' .m1l .11 Yflll 11111-rn-N111 1111-141111111 3111-1 rf-1111 1IlI1k'I'fl1lll1111l. L4-11111-11111111111s.-1111.1111111.1111. An ,111-1.11111 in 11111' 511111125 IM-11.11'1n11-111 will 111- 111111 111 111111 Qrf-.111-X1.1111s111111r1t1 I1 111.1141-s yousy-1--11111111'.g1x-N111111'--111111--1111-,.1111l11r11xi111-sy--111111111111111-1-111111-111N111-11111111-1. q I I l I I .- ' i r o 'U ' 1111111 111".111111 11111 l'C111I .1:1.1 .'x'c1'1 . -1111' .1s .1-111' .11 1115 1111111 -1.1111-11 . . , 1:11+'1 1111' lllll .1'11.11l111Q 11s.11'1'11.11- ' .11 11'.1s1, 1-1q1'j1-11.1 lxlll 1'.111j., .l111l " X111' '1.1s N1i11'1'g 111 111: 11.111111111ck li11-.111-11' 1. l1'q1111111q,-11 .I1'C.lI1l111k- l1K'1'j.1'1111j. 11.1.111csc1'1c11 I 11111 11111. s:1i1c1t1.'111 -111 11111 11111 llllnl t 11 'lllx 1+11t:1'. 1111116 1Illl1IllQ 111' s11.1d1' I1 '1.1s 511111.11 111111111114 11111 X-11.-X11-111, xytj' 1. 1111. Q.. lyjgl, .il'll1'1'.lCl1l1lk 11.1111 '..1b wlgllllllf., 11111 11 Hlvgxig Ilsl' Xlijlqly 1,1 111111, 111' Angle Brand Coffee 'Q' Silver Brand Coffee Two Coffees with a National Reputation for Purity ancl Strength GRAND UNION TEA CO 406 PPNN STREPT 'X f Sv 1' f ffwffy M I 1ffyf 1111117 if wiylflfly W7 fffffff If cftwdfzy fa X -HLzeHotel Penngg At Penn and Sixth Streets READING PA The Wholesome I-Iomelrlce Hotel 78111119 C f I1 Hr! tlell L L t I L L l llie LX l Ill 0 I fa Q , In 'X r'l""5Ql' ' ' ' 55 Fifa 'f3i'liI1lgl'iI J ' ' ' 1' ' f' ,ei-Vt nzihw t fp ' ' two, . I I -v1s..'1',."f Q., - I I f . , N I 'Uni 'y-,If gif' it I A, -6.1 ,: Y l .fl ,N . . 1 i ' i' I 1111 A , ,, f f.,,,.ff., , ' " ' N. - - Q . Y ffl f 1' ' . 'f Q 191,111 - fbvjv'-M' thc t-ips .rf the trees xvvrc Si,l'2lftllllQ' 'l gr'-rtcfqtt' little peak xi rmtrlk. lllvlllllyly. "l vi- trltl l 'tYClAC1ll'llitI,U "I'lll gtwlully lon 'win she Blglltftl, me was lurrnmrnq nlrrrf-Nt tumor P "l vsislr tliatt little l'irtl nw-trltl onlie Nfltlllilff. "'l'lrou I Q-rultl Ily tw tlit- here Ltntl tztlk to ine." wry top -it tligtt lriqlitwt true, :inn "I-io--T" Horn lwlmiti the linin- lrurltl my llhl lllllrllly thirst- lucy in-'ck iurnpt-tl Nliv llelm :mtl .Nlisw lugtvci :limi cl-:ry the l't1tt.'rllit-1 In li-wrrej.. Nliss llclrn :mtl Nliss For- zrry not to grrlrlilt' them tl-'wir Will-l zxoj, '.x'Qr'Q tw-.'-I lttlu xiriscliwilrirs rue Quilt llioj. long for-tl Qrwtrqli llLll'SCS wlro vccrc on it tour weclts' to tztt :t'1fv'.'1lj-.U loztvc ot gllwcnct' :intl "ch-1 lwrc tht- Siretvr'r:sti1ti'otrrltl :tim rm-t-intl into ' lt "Nlif5' l'CCLltl4C rli were Q.. the tiring little rvliitc lt'l1tS rvitli I tlt?fc1'x'i11q'ol it. 'lilitjx rt-atllx' lint! 0 SCHUYLKILL VALLEY BA K 308 Penn Street, Reading, Pa. Capital S100 U00 00 Surplus S230 UUU 00 l l Sale Depout Boxes for Rent, SZ 50 to SIO 00 ! ill Ill? ll :HM Made to Order Jewelry a Specialty '1 27 lYOl'tl'1 INIFIU1 St., READING, PA lCOR1NI:R col RTJ Sl INC DOIWQBI , L L L L N L OVCltICb For lwcrw Occasion L 1 N Slli S SCHWERINERS ISI R Rlrl mm lf SUMMUN SENSE 428 30 32 Penn Square 1 I ' 1 S XV1- ply ipvrlflrl.im:-rwlfvllNz1xil1gx:lc'm'u1!11s. ll'-pf'-lt ywur -Jlxlllilx will llx.lllfl r11,mlQf-yfvllrrllfvtlly XWll'lCf'll'f'llll, jI,lI4I1qw11- an .ulfm::t. IV!! ,!.l.ll fl. If !f!1X', l'1'n.'k!w.f llr '. L' V. 'l!!.!.lliS', ll xl' x f x L L81 lqp llslxlxltlnz K 1 Xl , N l lrx 3 l 11 - I 11 U I - 2 C Ill. " ' . v "l'lYI41 hw 111--lu llllll 1.1 lm' L'g1llL'.l ".XllN lh.lh lilll: Ill-hlw luhux haul iw lu Lxlllcll "Nh, ,l.1l1LF." 'l'hcf. hghl lwch ' ih lhg Lxllhp llhlj. tux-f Slay null they khsw L'xL-rj, .hc All sight guhl czlllul lllllf tml-tl1i1.lw lvl' Ihlm hx lh'i1 lim h.l111LN. liwlh wel" xL'1'Ax hull' ' 5 ,xml Um' Wm light .lml ll1L'1-Illwwxgls L I Ll.l1'lL. Nllsf li-1'11Lj'e. hghl ll lwzllllillll' lll.l4N wt' uxl hzlh' .nhl fhu LllXK'LlXX 'mill' ll Nhlilc-11'-I umlclljl ll Xmih' ' fl '- g -- l'lIl Ll Qlllll. lLlhfl11.1li'11ll5 xpugllmlq ,, Shu QI'lllllL'Ll llw-111 L'LlI' In cur. Xlk "'Al"' llL'llll wax .lglrl Lv-111hlL'xi1I11L'Ll .hhl liglkl il 'mt 'II' lllLlllllQ with 'wllll 7 ' Qlhllll-llmx Ihglt ,Mill Llill llwl hllllkl ' ' h:ll1L'1'Nhc 'x'.utc.1Qi11q Q1-11 1-V lllll Shu Wlli thu ul". imp wt' hlifglliul Q ' .1 l I I I hhhxcll'-ll' rhgll g'.l1'liL'hl.11' hug' mn 111.l+L'11li11.'. 'lrlllglm l wlllulilzh-X Llwlllll "lT'-,cllw llx V'-iz' llllL'l'l'llllllllQ '.-Ill l'fII'." L'1'lc.l Slim llchh, "lint 'w Q Xllllllli Illllvl lxug' j.-lu. XXQ"1'L' lll 5' v-fine .lwii I+' lM1w1Il1'.K tcm tl 111.1 Q Lmlxml Ill' .1 xillliiu flwlh - - -11: hr' Ili: IQZNB .nhl 1.1-u must plxj wr ue." .lllllllllllllllllllIlllllllllIlIIIllIIIIIllllllllIIIlllllllllllllllllllllllIIIIIlIllIllIIllllIlllIlllllllllllllllllll-I THE READING NEWS AGP NCY Inc SIXTH STREET AT COL RT KODAKS CAMERAS PQENIOS DEW ELOPING AND FINISHING 24 HOURS 'lllllllllllllllllIIIlllllIlllIIIlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllIllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll' Farr s Hardy Plant Speclaltles FOR THE HARDY GARDEN 1e11c111e11o111 1161171 1111 ,,, 1 e 111 111 1 5 11111'n r1 1 5 c'X1'1l1111111111 111111 1 1111 11 11 1 11 1 1 1 11111111 111 n 1111111 11113111 1,1011 1111.1 111110111 O 1 1 1111 ere1 11 5 111111110 1 1131 11l11XC311l11lX gn' BERTRAND H FARR Wyom1ss1ngNurser1esGo Wyom1ss1ng,Pa L 11 1 11111 111 11 LL1 61 11 1 1 1 L 1 111116 B 81 J SAYLOR Try our own made, rlch, dellclous confectxons, fresh dally at prnces far below any others of slmllar or equal quahts Ile N L NXXLILL NL 1111111111 L NI N L 1 N L L L 1 1 11 L X 1 L LL 1 11LNN 1 111111 1 L NL L1 N 1 L 1 L L 4 N L X X 11" L N L L 11x 11 1 11 1111 1:1119 U18 8181111111111 011 31811011811 WHILE YOU WAIT L 1 W N 11111 1 11 L 111 r 1111 1111115 Wr111ng Paper or Correspondence Gards .1 GEO 111NIZ Soc1a1S1a11oner 756 Penn St 1 1 1 L 111 N1 L L 111lN L 5 11 11k 5 L 1 L XL 1111 N11 11 1 1 111 1 1 1 1 X1 lL L L I IL L L Ll 1 N L 1LL111 X l I E - E E J 1 - E E ' E .. - : : E , E T' T , O I 1-151' 1 : 1 I'1: '551I1" 1J1111f11lS14I1'11N 1'c. 1111'. I 111 11111111 111:11115. 511 115Jl111111'1'135f1'11111 W ' lII15511lf.f 11411e 1111116 11111 111 111111, 1111115 111 11:11'111' gg: ' 5111 c1'1' I'5111'.:11111111111111111115.111'19,51111- 5111. A1 I' IJ ' gg VVI' 1 5511111 31111111 111111115111 1'1l111'jLJ11'111'1I111.f11t11L'1'Q 111 11111111'. 111'I :111' 11111 S6111 51 11112 2 1111:11'11g '11gr1:c5111 111S5L'S 11 11L111511,111:1t111ig111 1'u 11111111111 111' 111111111111 ' 211 ' .' 55 ' ': 1 11 1 . 111115 1f11151d 111 1' 111111e' 111105111'er1111111i511c11. :11111 111' free 1111 :111 "4 ' 11 111111 1111 5 1'11 : ' :' I' 1 11:11. . , ., - I P. S.-'111' C' 15' H1111 S11 1 '11 11111""11t 't if 1' LI 111'1111111 the YeL11' 1311111 11'11-11 I'1111 E I I lin V U T 0 9 , . , . XX ' 1111411111111111111 1111:-5111111111: 1111 .111- 1i11111'1'1'. 111 11111111151111:111yg111111111111111111I 110- ' 1l1'.1111. 111 111111 1'1111r 11'11 511'1'1 1111-. 111 :1111' 'o. '. ' ' ' B1'1Il1lL111,Lf1'11111'111'1lt'1'KY11l1 115 111111 :111' IIN' 511111111111111111111111-1111-ry. N11 11111111111 111' 111- ' ' 11115. 9 71,111 51111k1'11111111'15e5.111111s '1' 1' 1' 111 ,Y' 0 1 "1111 "I-"111," 511' 11111' ""1 115 :111c 11:111I' 5111'1'111111C1l 11'1'3 111 111c 1 ll'f VV'-'fI 'X fi 111'-I I I 1111 111' 11111 11'11c1" 111c l'1llC :51c1' . lm H ll KHILI MMC' llllllglkl 111111111 111 1115 51cu!, 11 '11c11 1115 '1c5 11111 1110 511'cc1 C11111' 11111'5 111 111' I II II IIIIII III I II III ,IIIII I., 1111111 '1111 11 z11'11 :111111Iq' 1111' Q11111 MI. I IFIK II I I ,..L'IIII -I II IIIII - - 1 - ' 5 ' ' 1 . 1 ' 111jfl1l-1111' 11111 11011 '11'a11'1 11111 1111 1 111C ml IMIII I UI In I1 III, .1 I. I X 11 I 11I 1 - 1, 1 1I 1 1 1111111 111'1111IQ11 1119 1111c11 1' 1111' ' u1I Il: ' I'IiI.i . FII K t1 in 1111111 - - ' ' ' . '5 5 1 ' 111 111c llwllll 111 111' ll1'll.kx 111 111g Od I III II 11 X 1 . '1'1 1 1 5 ' I 1111111111' 11'11'A1' 1116 f11'CCl 11 L111Q' 111:11- I l ' ' ' L 101 11115 1'1'1"111.1j' 1111111113 I-111' :111 II "1I1'11'11111i11 111 ice Ill' "I11'i"'111 11111: 1i"'1 111 111' 1:11'I-'Q C111 '5, 11111 1"c11I11- '1111 51111 11115 5111111113 111'if'11111, 1111' 11111 11 ' 1'1111111'1'1111 1'c:1111iu5 '1"1 1111115 11' '11' 111111115 C1 '111 ll., 11111 32 For the Good of the HIGH SCHOOL R G R mix ll prep are them for the beet there IS m llfe F O I L S and cf I w .Q ff !!1fll7!,Yl,' !f,4I,'!.!:' EI EJ 'Il T0 . BE SURE of safety stabxllty and prompt adjustments N SURE CHARLES R WERNER Real Ls1111e Insurance 1 eans 518 Washlngton Sl NOTARY PUBLIC OQQQDHQQ L L 11 LN Ll lC Ck l 1 1 1 1 1 1 sl1 11 111161 1111111 L N 11 1 111 1 IL 1ees 11111 111111 1111 111 X1 1111 1111 1 1 L KYLI 11111 X 1 llLllL5 111 1 1111111 1 1111111111111 s 1111r 1111 1 X 1111 111 HL 11 IL l1L 1 N l NlL Q 12-11 111 1 1 1111 111 1651 1 11111 1111111111 11 1 1X 11 IN L L ILXL 61111111111 111 1 r 1111 111 11 1 1 11111 1l1e 111 111 1111 111 11111111 1111111 1111 11 lILl 1111s 1 1 1 s 11 1111 1 1 1111111111 1 11 111 X1 ll 111 1 1 1111 1111 s Ill s ll ll 11 11111111 11111 1 LL 11 11 1 11111111 11 1111 1111 1 ll 11 1 11 lL Ntlf. L 11 1 11 L ll Love of Perfume IQ mborn Good perfume 15 the hmshxng touch to a lady 9 tollet Th1s1s the perfume lover s mart We stoclc a greater va rlety of lorelgn and domes t1c perfumes and tollet waters than vou wlll Ofdl narlly hncl We wlll help you select your favorlte P 111 ZIEGLER C0 Drugs and Chemlcals 526 Penn Square N 1 1 N 1 1111111 1111 1 1 1111 N 111 LL N L K L L 'WN 1 L l 111 111 1 41 1 111 1 1 11111 11 l 16611 N111 111 1 N ll 1 1 11 111111 1111 111 1111 L 11 1 1 1 1 l 11 llll 16111111 N1 1 11 11 1 11 11 1 1111111111 111 111d11 1 1 1111 lll 11111115 1 1 1 1 1111 11111 1 L l Pl L 111 l X L Q1l1 1 1 1 1 11 L J L NL Y . 1: N' ' - ' Il 1: l U ' ,. I! K . . .1 ' 7 3 V -1 1 ""-"' '-"""' 3 EI an i' I 5 , 1 0 0 0 1111 12111011 11: "1 lil 1 11111" 11:15 21 11e1'1'cc1 Sll'1lllAQ'Cl' 111 P11111 :11111 Pz111,"s 'cc as 3 c 'r ' 1 1 ' 111- sl11 1':1s 1111111111 s111'1111sc11 111 llCl' g1111- .il1z11-' 111111 111 1111: Q1 11141. '1'l 1 11c1 1 1 1: 'Q 1. 1' ' . S ' 15 "1 '11 " 1' ' "1 1111'1 '1111-." sl1c 1111511'c1'1'11 111 :1111 15 5111 1111011 1110 1'1'l1 j"l11j" ll 111111 ' 111. "l'l11z15c 1111111 1111-1 11'f1 1 1' 11255 1-1 . ' '. " Llill SC111'll11I it is." fllf, 'a lx 11111111 l11I'. V11 il 1 .115 1111 girl 11' 5.11 1111 11l11111s C211 1 1 11 1 1"'l1li11A-1' g11'ez111. fl 1 11'l1'1l ere 11111 :1c1' ss tllx 1111 11111 si11K'l 1 lt 1 little 11111 1 1 '1el1 111 serv 115 ll 11111111-. P1111 1 'C11 l 'da' 1' '. T111 111: 1: P 111:11 516 11113 11'11:11'i11g ge 3 1115 Il 11111141-l11l'1 '1 r f"j'1'z ' '11 ll :11111 11 X11 111, 11'l1icl1 X115 5c111'c 111- shelf 1111 1111e side Zllld l111le5 11111011 1111' 1l1e s11'z111g'c1'. N11111'e111'e1', 5114 mea 1 111111111111 111 let 1- 'LUCY' 11115 11111, 1:3 1 Q11, 1 11.1 11111 tllllllllgbll. Tle-' ilk 115-:111 111' 11111111 is G11 ufl 111 es- 1:'l 1 1 l 1 1' ' 1' 1 1 'z 1:1l1l'sl 1111 11cc11i 111111e 10511111 .ll lllC mel Q 11' Clllllillllllci 1" . m1111151 l1e:1' 111 11111' Iris. 11111. cl: 1.. 1 11'11111e1 161-Q1 11 111 Cu' ' j 51 1 1111111 le lid 1 ' 1111 1111 ' ' 1lc11'z11c1'zg':' 5 l 1 11 ICT. l'l1l.v 111111 1110 llll 5111116 111 llel. l'lAQ'llI As she 11 1 lldl' llillld 11111111 '1 1l1c 11:11 1, 1111. 111C1'11Sl11l11 1' 111111: 11115 111 1lrz111' 11111 ll 111511 111 -' le S111 111. 11' ez '1' ,l '. 1'1' 1 'l111se, :1 111111-Q l '111 1111 11111 Q l11'lz 11111' l1cz111. 1 1 3 1111111 1111111111 ' 1 ' Ck. 1111 X-vllllds l'1lllAQ' 11'l1l lldl' l111Ql1l11'. HXYZL' it :1 5 uke? " 2151i 11 1 '1iCc "Y1 s'llV' 'l11l11," sl1c ,z'1. 1111111 11c1'11ss 11 1 5 '1:1111. "1111 Illllllf 111111 :1 l1:1'111le5s 1.11- 9111 11111111111 11 :1111 F1111' Ll Qirl Alll S1111 1l1lQ 1-1 111111 1111 11 l1lQ itll Q. She 1:1111 1'e:1r1'11llj. 1l'lll' 111 11111' 1113 34 ,gk Class Pms Rings EIlGl'8ViI1G CBYOB HNHOIINCCUICNIB P Ily SchIechter Co NI Jewelers 636 COURT SI READING hstdbhsh L1 1873 L mtl urL Lmmu 1 iLiL xx ot wus lun LrL1 urL lCflll i mg L LIL L LSNL I lLILIIlIl 4rLlIlL lllL NT iuirth L uhlt L lL ll LT N L L ed it ut L K LILLI X N L lomeiutl hLi 1 L 1RemovaI tlqotlce or about IIIIIL 15th will Iocited at 24 North Fifth Street oun OI D LOCATION X contmuancL of xour Pltl'0Il1f.,C will be appreciated NOLAN Iieai ESIIIB ann Insllfanne Agency ED c noun Pres cuts r nfiunsfn sec, ff Affl M1 nlfbzun' ine EDUCATE YOURSELF TO THE LSE UF CLEAN IVI L Sign al Il costs the same as dirty The faw milk Qugft Clean Milk 7114171 FR Third Street at Washington fii I I I IUIN Doing one thing better 14 years mtl 0 IL ii tl l L X XXII II L. LL L L N xxlle IIIL. N ILL Ilu t N L ILL LL IL LIIL L N ll L L ILIIIIL Lll A F IVIERTZ Bread Cake and Pretzel Baker 263 and 629 Chestnut Street . N i i rw' f ' ' SEO' 9 X J Su erior Work. Lowes! Prices. - Deiifns and Estimates Cheerfu Furnished K 0 , , 0.0 I G. A. , gc O Il ' ll ' W X1 J L J A Nw v PA' ISO' "iI.I'1' KES , . 1. ' ' .. va 4. ' C Y -- CLIg': 5 ' ' gl tl 'z1sth'lt I Llrvi he went int tl ' water' to li 5 l-Ling' ' Ht ' 1 :ll-' I swii zuvzty iht s:t"t.'-Llrij 'itll tak' j at hath iii her may "nutty I th- ltig' er-ik wlier' the mouth ul at 'li' Jr, 1: ' :tr I : I Qilzish- liiiiigig' lish was :1lr'zlLI,' "L 1 'ri ing' ztlwut with its tzlil fur :ill it wats WSIIIIIIXQ' tm' him. ' . "I think he wrt: per Utly rriI,', "Se' ' 1 it hzlrmlcss little fllltiii' wztitl Patty. "I hL-ver Jim' such :ui he is." tl X strzl .Qt :stil :ls sh- ztlmiiiimthlc cwatture iii my litr hc- lwigk 5 ' I ht- thc tip ,if his mil flirt-, LIHIIIU, ii'c'lI halve lu 'xl this :ml vzitrl ' him wi'i4Q'2'Ic :mtl tvist chhst- In tl - 'l"lvnQ. Yu 'rc it hi! little lmtly gmiiiiitl tri get fi-QQ, sti'zliiA-gen' l l1'li'vc, :lt lczlst, I Llrm't Sh- 3 X X- litld 11111 gplglglqf l'Cll ' vi' liztving sc' yuu lwfrlrc, .lqli-V N Y ir Arirrirmi if fill : v - we " Iwc 1 g I 'A I ' "ai,jfff'ggv' . - , . . - , I 35 What ofthe Future3 Are you llvmg day after day wlthout a definlte alm or are you am bltlous to accomplxsh sometlnng worth whlle 3 17 fzlmzzln 1ff71ll'1IlllI0fh111 I 1 nz v f an :mf In 414 ff Begun now and deposlt some amount regularly ln our Savmgs Depart ment so that you will be IH a posltlon to tal-te advantage of them tu V! , A Bank Book 4 at' stands for In dependence th s bst W' a u an and Protection tla balance f an 1 Ng ln old age lllll val E, 276 per annum pald on Check Accounts 375 per annum pald on Savings Accounts 47 pald on Mortgage Trust Fund Certlflcates The Berks Bounty Trust Company 35 37 North Sixth Street H RLHI H Mllll CHAS I' IILIPPIL Y W B Dll KINSON A S D BALSHFR S W RICK T I Hi RESOURCES OVER SZ 000 000 00 30 Y' W O Y - ppf- 'Af 0 -wi 1 fm. -rm " 4 lil' xf: ' ffm. at '-4 ,. V ,1 ,' . , , ill p w fw ,. Al u , - '1 1 l f: 'Q-f rlg l l ' L f. 7 - .' in :' : 7 ' 1 '--3' 5A,l lj p n, gl , I N-l l. I ...Em 11.1 ,. . glkl l lik! ' l ' ' : : : fy me-l 5 , if ' ff1Lzf,f ,, i w :.5 :1gj:g:i ':' ming- I "." o . . . C. . ' .. Pres'd J. . . . ., Secretary nnd Treasurer . 1. -' ' ' -P 'd t '- . I . , ss'l Sec'y andTrengurc . . Y . , ond Vice-?residenl 'BL I', it e 0 car 9 9 ' N E J If 1151 E MARK REG. TRAD PATEN1-:fn Llmgerre Brald S1114 Oxford Tles R1Lk RaLk Brdld St1Lkere1 Tr1rr1111111g Boot Laws Corset LaLes Sk1rt 13ra1ds E1ast1Ls AT ALL GOOD DEPARTMENT STORES N 1Ns 1111 1111 X L 1 N L L L 111L 1 1 NL L x L x 1 X xx L x lNNLL l11L L- L N L P 1 X x 1111 L L 1 L ls s 11 1 s X 11 L L 1 1111 N 1LL1111 L N 11111 X 1 L L NL 1 L L N1l1L 1 W 11N L1 L 111 L 1 1L1L 1 L 1 L N L1 s 1 1X N 1 L L N 1 1 LL 1s1 L 1111 1 X 1 1 1 L 1 L 1L1x L 1 s px 1, 1 1 1 L I 1 L LLL L 111.1 1x xx 1 N L 1 111 xx xx 7 x L 1 1 1 N L 1 O 1 X X X 3 1"111'11'1'D"! '1'1- 1111 1111 f 11 I 1f1 111 V1-lc-J 1 x 1ih1sIX 7, IDQX1 .1 '.'. 111 "1.1111s, N11111-'1111-1 1,111s," 511- 1111- s1.1' -rL-11 11s s11- 111 "L-11 :ll 1111- s1111L- 11 n1'11s IlAQ1l111 511111111 L-'-111111-', 11111 511- 11'11. C1111-111g. "1 5-11L r,'. 1 111111 111- 1111111 111111 11111AQ g111cc 111 .',' -1 1 1 11c11-1' 1.111.111 11115 2lWll'X. 1111 11111 111- g1-111111s 111111 1111- 11111c s111111111 1411 111, 1 11115 I'2ll11L'I' 111s1111111 ' IL-11 111- 111111 1111 111s11 -1'sL-11 111111 -11L11 g1111c 11C1I' -'111gQ 11 1X'1l.f11.1 ll s 111Lc. Yes, 1 11111 1111511 1,1'111', 1111 1111111 11115 st111 111 111s .1 S1.1'1lI1l"'CIA 1 -r-, N111 1111r11- is 111 11g111111111g1g 111'-1 ing. .11l1,1' 1' .1 11111'11, 11111 1 11111 1'1511111g' 1111! 1 1. 11111-L 111'11I'Q s11 1- 1l11P11Q I11' s111u tlf "Wall, 1 11111 11-1'-1 111c115-11 141 11111- 1111- 11111, 111-1 11111, 1.111 J My 1111111L- 1s "1':1111', 151111 11L-111," '1 '1',111-1-1. 1,Ll1I'1C1L1 12111 1lL'1'x. XY- c1111c 1 "HL-s, 1'L-Ag," .11- 11115-1-1'c11 11s 511L' L-1' -'-1 .'L1I1111L'1', 111111 111 s1111L- 111 111: Sill Ll1'. "1111 11-11, 1 111-111-11-111111'c 1111-1111-ss, 1 1111.1 11 vc 11115 1111'-, L'1'j11111q." .111 5 1111 111- girls 11C1'C 1111 s11 IC1 1 1111- 11f'L1I'C 1ll1tQ 11sc11 111 t11L- 1111111- 1111c' 1111111 1 11111 1 1111 gel 161111115 1111 311111 111111 11s 11-1111 1111 15111115 111 111Q51Q' 1111' 111'y'11'1S111 1111111-. 1111' 1 s111 11111L-1' 11111 51I1111L'L1 Alf 11 111-1' 111-1111 11111q 1111 1.1111 1111-1111 111 s111j1?" 1111111111 1111-1114. "1 111111'1 141 1111--111c 111-s1 1'Ll1'1 111 "1,1s11-11, 1'L-Q, I1'j. 111 11-11 1111-." 111'SL1l11l11L'1', 1 s11111111sL-." "'I411L-rc 11115 1111 11511.-111, 1111.1 11- ks 1 11111111 1111 111s 11111 N11ss '1.1'11s 111111 111111, 1111 1'1111j., we 1111151 Q11 11,-1111 111111 S1155 F11-'111-1 1111sscL1 11. 1'1'111f111.u '1111-Q. s1111: 311' Q1L111C'AS 111 1311113 1111.1 "XX'111 1.1.'11s 1111r1 1111.1 '11'11c1'c 11s1 1111: s1'1'1111gL-rg 111111 S1155 11L-1111 Q111.-.1 '.-.' J g11? " 11511-L1 111115 s-11111, 11s ,11- "1'11.111111L-s" 11111 111111 1111. s1r1sL-11 111L- r111i:. 1-111111 I1 1111111 -X111 1111s 11115 111: 11cq'11111111q 111- 11 111.11111-1' 111111 111111 1l11L1 WL- 1111151 g11 11111 111111 111111 1111-1111s11111. 1 111111s." BEESESSSESESSEEPSG259559659559 P RI NCESS- 19 Penn Street gb ldifmfff 4 The Paramount trade mark means to the pubhc quahty and eleanlmess 1111 111111111111 H111 11111 lfnfzm 1 Easy Chau- fffflffmflfff 1 1ourneys every Monday Tuesday and Wednesdays show marvels and beauttes of our own and forergn 1ands E Nfl PI R E-739 Penn Street Home of the Famous TRIANGLE PROGRAM Consrstmg of D Il l llfflfk Fme Arts Features 1001 ll fllfe Kay Bee Features lflll bfflfliff Keystone Comedres Also the Home of METRO Features 155'eeei.'ifii5iiiiSii5iiiGi5S 11ur t1111e1 cre P1111 1e11e1111e 1s b11e 11bh1e11e1 her ,flb1 eee1 1lll11l11g L1 s 11 11ever 1111 Ll 111st 111 1 e 1111111 1 C she 1111 1 3111111 V1lY1111 1 N M 1 W1ll1X 1111111e11 1 11 11111 11 ne11111s 1 1I1N tl L11 1111 11111 111e 111 1L111 111 1 1111 e sunt 1: se C1111 1ve 1e1e11111ne11 1111 111 11111111111e 11111 111 11r 1111 he here 111' e1u11e 1 111111e 1 11111 11 1 thrngs le 1111 Lb 1 1 e he e te 1111 1s1111XK 1e11 1 11 11 1e telegrtm e1e lI1 111 1111111 111L Nl e C' 1 X 1 e11111e 1 1X 11e111re 111 1 111111 111 c11111e 1111111e11111e11 O1 c1111rse P1111 11e111 111111 111e111 XX 1111 111111111 f11rs'111e sueh 1 tr1en11 ter 11111r 11 11 1Nel111e1' 11 111e111 11111 ever forget 11111 eventful 1111111 t11e1r 111111111g11t r111e through 111e C1e11Se 111, 11 here t11e 11111151 111111 11115 111111111 e111 111e1r tees 111e 11111 1e 1r1s11111e r111e 1111 t11e 111111, the 111s 111111111ness 111 the ltrge 1111 1 st tl t11e 11111e1 s 11e1 1 1' r111e1t Pegg1 15 s11e e Lk 111e 1111 1 11111 111rett1 r11o11 111CTe NN ere 11111 1111e 1 111 c1111C1es X111 111e 1 green 111s 1 trge Cen er 11e 1111 1 en 1 C111er gree1 1 s reen 11e11I1l111b ereen ever111 1ere 1 11 Q11 1 P1111 Y1N1XXt1111111 11 111 1 111 LNNX 1 111111111 111St1l1C Ot Course 11111 Ne guessed 111 1111s 111116 11111 11N 1 e e e 1111111 111 e1en 111114 11111 1s11l1N1 ther I 1 Q in . . ' 'ui - 1 ' A , 'Q . 1 1 ' . ' " 1--' .4 G ' . -1,:. ' 's f 0 O o o 0 Q . Y. I' llhq l -1 -"' - -'--' .-... . .-..- . . . , . . 3. . , . 33. 3. . . ,,,,,, , , , , , , , , , HY' ez .yn d Z -,, dis- W A . .2 Y:- 11' "11':g' 1 '11 11 ' 1111. ' Q1 z ' ' " . 1-12 1.-11'-Y1' 1 1' K1 11, "this '111 ' ' 1 ' ' ' 1 ' 'X . Y11 11 3 11 11 :111 in 1 1 1 eed? 1 1 z 1 i ." 1 " 1 ' 1 1' "1 :1n'1," Q 1 'z '1e 1. "Ask 'g - 1' ' 'A ' 1 11' , 1: 1 'J " 1.1: ' 1.t321"111f" 1'ey'51'1 s111' 51' 111 the "1 ' 1 1 F' ' 2' 2' 'g 1 g 11:11 ", ,111.' 11111 111'er 111 Aunt vez " A ' ' 1 z' ' ' N111 1 2111 111111111 her 1111 111:11 ' 1 useg s.1rt' 11' 111 '1 11' g 1 1 '11 g 11111 11'11r' 1 :111- 'z "' 111. 11 1 ' 1 ' 11 ' ' ill . , "Please, Pzttricia, 11111111 s:11' 1-1111 W 1 ' gn. ' 1 1 1 ' 1 "M:1'1." .1 1 1' 1 X11- :1111 ' 1 :1 . '- 1 11g11. 11 113111 ' ' 111--2 1 1 D' 1 11'1- ' ' '1 ' 1 ' ' 1 yet, it 11'11s 11111. " ' ' ' 1 A 11111 D' ' 11:11'e time 111 get 1 few 11111' 1 ' '11 "tt" ' 'ez 511161 Q, 1 1: 1' te 1:11 '11 1 1111111 ,N1:1rt11:1, 1'11 111' 11111 UCL 1921 1161 ' 1 Q U1 'UK-1 g11 111111 11111 it 1 C:111, 11111 111: 1111 H 1 1 '-ff ' u' '1 . 11 11111 it." 1 15111 1'1" 11111? Wit- ' 1 I' an "We ' ' 1'111e. ez 1 11 ' 1 1 'gl ' 1 11' 1 11 1 11 1'fg'1y'.' 111e 1 '1 ," T 111' 1 'z ' 5' ts? ' , ' 1 " . . e The 1' 'ern 151.11 1 1Q'1I11' Q ' "A ye ,' 1 2 11 S 111:11 P ggy 112111 11111 her. 11 V115 is 1 11111 ' 1 z 11 1 11 . lk'11 1111 1 11' ' 'z 111s14e11 1 1 1 1 1111101111 111111 51111, -' ' ' e'S as 100 Per Cent. Safety 3 Per Cent. Interest To express our appreciation ofthe Reading Schools and to wish them Confinued Quceess and to extend all Good wishes to the Class 01 6 11111 spaee 15 c1r1natec1 131 the 13121111 11111111111 11111111 1.111 1111111 51111111 A 1 BRUXIB XQH P1 wlL1t1l1 HLREVIIAH Q1 MOHN Mu: Prfsdfm NELSUN B KEYSER Qashm EDNILND W 1H01V1 AS Asswtant Caehler K 1 1 L L XL 1 39 . , . . . . D 1 191 , 6 '7 1 L 1 - .. .f , 1-:- 1 1 ', 1, "1- 1,- . . . . , . . 1 411411 Q1f1r 111 1'11 R 1111 1111' 1i11'11' F 1'et'11v. -,111111.1e1'1111, :111.1. 1':111j1, 111 -U11 111111-f'Q11'111i1"11"11e1f1 111111114 11161 11111114 111.11 t"1'.- 111 111' 111.- 111111114 111 111e111111.' 1.111111 1 11,,11..13 111111, 1 1111-1 111.,1k- 11,,,,,1 "1111, ily," 111.1 q11111111.1111e11, "1 .1-1111111111-11 1'.'Q.li1x' 1.111 i111'.111 t11e-1'11 11111 .1ew11iw '111g.11'111.11'1tw-111.'.11'11- 1 1t'.lm' 1111' 1111- 11111 111 1111-111." 1.11'1t'N 111 1111111, .11t'.11'111g11'1t'X 111 11,-12 1 "111 1x'1'1'ut'11j. 1111't'1Q,, 1't'q. 111111 1 111.111, x'11Q.11'111.11'E.'f 111 1'1e11'1 411111 ' K1111"1 j.1111"1111111x X '.'.' 111 111 111111-." ,11q111111.111w 111 1i11g11f1!." "1'g111j 1," XL1111 1114 M1111-1. H1141 --1111 11.11111-1-j" 1111.-1,1111-11 11111, -.1111 11-1111-11111,-11 111: 81111111161 x1 Q 11181 -111111 1111. 111,,,A, A1-111.1-1 1',,,,3 111 11,11 111.-1 111 '111-111Q N1111l111e'1' 1 11111 111-1 11.1111 -11 5.11111 .11!11xlQ11C1'N 1 11.11.:. f-"UT 1111111 "-'W1111 1 UW1' 1111 ' 116151 ,,11L. 11-Um 113 11,,11111,11 ,111'1.' 1.111111111311111 1'111s111'.-1'1111111.1 11,11 11',11,11-.,,1,,'- . 11.115 111.'.1 1111111111 Q111nt- 111'.e .11111 'MH' xml IM. bmw 1,1 ,M wk, 1 .111eg1111::. .1i'..1:1 111111. .1 111111 11111 . ' . . ,' 1 .1.1.1.1 .11 11111111 1.11, '113 11111 111.1 '1f1t1,I'l"x "M 111' 'Mm' 12.11.1114 .1 1111'111,'1. 111 11111 ,11111111.111.1 "1 '-1- 111 IMI' 1111111 111 111-15-11 111'1w'1 1111.1 v-"11.l 121.-fe 1111g111, 11"11.11N 1::.- 1111111 11111 1151111 11111, S11 11.'1C 111.11 A111114 111 11111 N1.11'4.11'.'1 11111, 1. H11 i'.x1.1 f1 1114.'111q:'." 1'111 11iqiq1 .1 1111111.'1' .l1f11 L1 1,.1111C1 .1 IM N Y! glllI,1v..-- L.i1x,k1 My M-IU .111t1 .1 :1.'.1:'X1s1el1' 111.11.5 .111 11111 mb 1jAiiSINi. UI ming Ilh .N 111.1111 1 11i ,-14 111411 .111 111111-1-111'11, 11111 "1"'1 11"11 "1' X 'l111 1 111111k 1 llIllLA1I.l.Uf111l1fq . . z . ' 11-X1 1 1 1 :X1111 1l1.L. 111.. 1.111111.11R1111X 111 M111 71171-' 1-P11-11514 1-1111 11 Q'.'1 1 311.11 111.-tu 4-1111g 111 1.-.111 J. R. Anderson 229 North Nmth Street i"1r111ff11" DRAYAGE srormcr: THE AGE OF INNOCENCE Mlldred l: Rllllhtldll 311115 tre enertllx r1,1r1e1 llle Llcflfebl SNK Celwl ltlVLllL5l Chl t1 e5 till the Llflll except lw con hrmed old m11d5 md othex hum111 he111s,5 who prefer poodle do 5 1nd tl1e hke not knowm w h1t chqrm llll, lnts ot hun1 thex ire Cllldlllg tro111 tl1e1r lllCCll0Il5 And the verx mcest p1rt lb th1t thex the l llWlc2S 1re e1ch tondled llldlSCTllll1 1elx Nkltllllllt lltdlllltlll lb to 5 e ot n1outl1 or color ot exes those he Ptlllltb onlx con51dered w1e11 o1ne llldlVldl.l'll feel5 thtt the e5pe C111 chnld 111 questnon deserves 5ome 5erved tt 1ll for blue exes 111d tmx mouth5 1re unque5t1on1hlx lwhx l1ood POSQCSSIODS 5cf1ttered hroid C115t l51t whllt the world lb CUCSSIIIKQ two lIldlVldLl2llS to whom the new est lwlw I5 held hx L1Ill3I'C'll4'll7lC bonds 1re lllXlOLlSlW ?lW'lll1lll2 the t1rSt Slgllb w h1ch slmll hreak the h1ppx lllL1Sl0ll of 111 1,e of mnocence In the ease of 1 cert1111 l1t of ll0llClllltX w h XIIOSL lllllllltd c'1reer l 1n1 well Qc qufunted hem, mx5elt the product of 1tS development as soon as those hlue exes opened to the world two fond pfmrents knew tl11t there w '15 QL ll to he tro1 ble And trouble I We are winning the coni- dence of the community By Sellmg STONE LINED Refrigerators Blackstone Tires and Tubes Hardware N IHVIN RENNINGER 620 North Front n : lNM. an 66 llllldt lfulllli 1 to Il WTH TOMATO MJCE 'Q 5 011115 1111111111 lil GRAND RAPIDS MICH J, 'hgh '7"T7I'iI'Wl'Ul 1 11:11 11212,,,pCJ THE BEST BAKED BEANS Packed Where Grown if 1 ., Q 4 ff 1 A 1, ,H , 1 ? V ,L , J K nun' 1 7 ,I ' I I -,1,o,, ,us -AAA ..,.,.f- O l I Q 4 vl l:l'1:1 xg' '1 h' xffl l'l115 1 1 1 - v v 1 1: ' 1 ' 1 - 11 - iAA I 1r ' 11 , . ' Q - ' 1' ' 1 ' 1 ' 1 1' rx- 1 Q 1 ' , " g ' 1 1 -1 ' 0' ' ' 12 nity g' 1 ex ' ,V I I I. 1 ,'1 A ifif 7: . S, l I . A . . . .- Ili t A' f' 1 ' 1 ' 'iz 1 ,, ee , - - , , fs 1 fe -e 5 . . '. v I - "T wr. 5 Q vfidlul ' ' ' ' ' 1 . J -111.11111-.1 . og'-13 il .' mg . . . - l""'M?"''U"'!"""iff?4213212f252ifi'I"U"'.Ul2f','.'13.f 'tw 1, 4 1 I - , 1 . .' - '-.:.....,- 'f ' ' 'e - - ---' ,512 '.Zij"1:1j", "'g3 - ' A ' 1 1 151215151 ff ff-32 words ot pr1115e, w'h1ch 11re 11ot de- 1 1 g 221722 ,fff 12 f11xzg1,1ft,fi2 :,'..,A'1,1 ' I I , j I ,' l ff if G'-.Ziff ai.: f 51.75.12 11.13211 j ' i 2 i . 2 -Y A tv- 5" .11111 1tl'.111:11-no "W Q ' A - 5. 'I' ' 4 4f-. 1. l ' . . . ' ll fl tt l 1- 1 . - 2 -v I W tw 1 1 ' , 1 ' '- ll Utl, ID ft, 1 ' .' Q .' ' ' 1 a ' S I 1 1 Q 1 Q ' ' - I 1 A 12112. I . ' . . , 1, D, ,, ' . ' - ' il 'l l'1 1 9 I ' , , 1 :ff 1 . I , ll W 1 XX 0 W 1 1' 1' ' ' 'it my ' J -1 1 J- I , . , . ' ',,. 11 - 1 1 A ' X ' --'T A R ,.4' 1 y ' , Q . v . ' ' 1 f. 5 ll g' 1 1. 1 1 40 Kilne, Epplhlmer gt Co White Silk White Washable Chamolsette and White Kid Gloves. IU All Lengths Dainty LaLe Neckwear Pretty Hosiery tiowns for Graduation Coats, Suits and Wraps For All OCCBSIODS Shlrtxxalsts and Lltlgerle Kilne, Epplhlmer Bt Co Ll L l L L lLll L LLLll NL L L LX L V W L NLL L lLlNL l lLIl l'lLlLLll L L lllLIll Ll L ll L L NLIL l N L S Ltlll N 'L XlLLll llt lLl L LL N l lLl lfLL l L P L L l L W eLll L N N N L L D L ltllll W llll LL L L L l L L N LL L XL lll I LNLL lL Ll L L ll N L l 1 N 1 l t LLI t L llltt tltlr L L llll Llxl L INL L ' L L X N L llll N Ll L lL 1 L L N4 L s llll N 41 EifffiiiTE:5555532525E3?i?3?5f3?3?iE3E?E523232?E333252355E3?5E3i5E3E5E3E3E3?35333i5E525? 'ffiiiiiii E5E3Ei?iEiE3i33 th, t'l4' Mil "N M O O 0 llwltl ,rl tlllxl H1141 tltii: ilili' . iliiil Ill "th iitlt 'ilfi ftlfl af ' H ' f' - :til "' ltl iii' ' :liljl ik . . . 1i1:l: 4, ' ' till ltr! , ,:," til '- ,',',' 't'ln ' I - , ' Qi" ' ' Wt Ni' :i:tit X l lltftx ,',',' ltl . . M' IW -- ll' Ni' -- W' tw itil: Witt ' ',' tlifi' - ,I 1, iii' :th wi . Y . N Q . . UH, ,l It ll It 'lil :Nl 'iii tiilti ll ' ' ' 5:41 tw M' W lui tw C :mil 'll t, iii' iiilii i l L A - ..L. , ,.... - LL- -,.,.,..,.,-,f,.,f, Y... .,,, ff... - - - ,..... - - - L , ,4 Ggigiggig232g:ge3:3f:3l3:E13:3:31?:3:E:3:e:2:f1e:ezezefffefereif:23:515:I:e:2:3:3:3:2:3:3:3:3:3f3:2:E:2:E:Z313:34 tll"e wits, 'iiilL' lAllCl tllzlt er- itlllg' l tit this lllvslj. Llzltlgllter Wiltl ith., lSi.N' tll 'il' ll1ll'j-'s hezltltittll erlltl lllltek illlll' ' Llll1ttel'etl itll ill r 'ttll'll. Wl ' lill- All l l' lj. tlllrlr-ltetl itj 'lI, leitvillg tll' Ildllllll' ezlllle tll 'V lett tll 'il' l :tl y twill ttt' the illt'lllt hexll i'1llL lit "j"L'- Qlll til t:llL.' ettr' ttf l 'lt, l.'l i' tzltitlll. l.i'Lls llllif ' " l ' tzll. 'lille she tllmrllgltlj' lil. iltlli re ' ll"illj .tile ttx'er'tl.t-t't-l'ille trltit wits tllltt the lzer xvztrvsllfek slle ltlit' J ltle ll" r.exi' :ltltlititlll tri the txllllilt e-rllltl etlt illttl the llixllllllll tzlllle-' ver- llrlt tiiftill-gtlisll l 't "' Lilly 1 l l stltlllll tit l " 'l i 'rQ. F: tl " Q: '. 'i li.Qili., it lllttst tllltlllttlilqlt' stxlte 'rl 'lt Nl' ther, Mrrth 'l' zlt Fzttll 'l', lltttl qxlzlirs. lt 'tits well tllltt l .litl llllt ill tltllllll lestllir. litlt xtwllllzllls - ltlagltl 'll tri lle Il'lll,, till' tllell the itl' 'tlllle til the :li l. Nlt th 'r ' tetl 1'lHlr tzltller 'Willl lliglltll' tr: l'L'tl tal' with Il slllile, llrlt ilL' ' lilly thltll 'r's filttlli lllillifilllltl tw tll' shl"ll 'st 'ul cllllllllltlltl til "let tll' lgitl ft1l'zll," txxll'-slll'ieks, lx"-tlltl tlrltllltless llllre lttltl ilr Ll llllllllellt there wats the Li '- tllrrtlgllt NIllllL' "rg tllltlz e 'illg ilQilll'tli stltilltl 'rf Wllltl' tl lille tillrtlqllts ztlll tilt his tlvltlllles-lille illtli the kit 'l Cll sillla. 'l'll' ll:ll'B'. 'l 'ltl. lti.l Q-llll ever jee sllell llllf lltltwitt 'tl llj- tl e lll lst tllltlgtl1tl tc- l'e1tsell'll'l.' I'L'lllQN :ls lllaJllF 'lllere L'lll'l'L' lL'L'N lll its sllwrt exis ellce, l wits -levellltlille tlerte' lllllrs, zllltl Qtt -llillq it etrllltl llltt 'Q l lm, llelltlltlf tll' tkllllily .tlli 'ets. gazes ill its tlireetitrll ill t' lei liillttllr lille till-M their tlitlieltlties . sur? 'ii '. 'l'llel'e xt" will leltve it sulxltllltlllj. Cltlllt' tl- alll 'lltl, till' l l'e- , vvltll llalltl lleiltl atlltl ',l'ltiC gr-ell eh ef, ezlllle tlvite .lwile ltlltl ellglrlllilltg, r lltlt :lllyl-lle is xvelellllle t-I this lit t'R'L'll thilllell lllj. llztllg-ej.es "ere 1 9LllllILll'.X t-t l'1tl'j: l'1l'il'l'S wlliell illlj' lillti tellillq til llll'll greell. Xlltl l lll 'ther will tlllel llllll re. lLll'C 'ttll, 'ildll they it-.ll-ll,'lj. llettei fli'.i t'llAe.l i I 1 Sure. Our Hart Schaffner Marx and Alco System Young Men's Suits are specially pleasing this spring CZROLL. 61 KECZK 418 120 PENN STREET READING PA SUMMER S EVE NUI111 L L L 1 1 L L L N N 1 1 111 'S LL 1LLfL 1 LN 1 11 L LX 1 L IL LX1 lllllan Schmehl 1 O A X 1 'N L K L L 1 L 1 S I1 1 L 1 S 11 L L NN 11 1L Ll L LL 1 1 L 1 11111 1 NLL L L N LLIN L 1 1 L Ll111L 1 1LL1 L 11 1 f L1xL 11 L 1 1,1 1 9 I fill ll C111111 5 1111"S 111, l 111111 111 S11"11q A111 11S1111 111. 11111 c1'1'11115, NY1111 S1 i'i' L'L'11N 1111QQ A111 1111111 11111 1111111111S 11-X 11111111q11 11111 111Q111, M1141 Q' g11111111g 111 114111 1111111 11111111 1x11x11LlN X11 !111q111. 1110 1111111 111131, 111111 1111111.'S 1111'1111l"'11 11111 11'L'LlS, .V12l1i 11 111111 1.111111 511111L1, 111111 11111 111l111l1l1l1Q 111 1111Sg '1'11c S111'1111 111111111 111- 111 S11111111S, 11111 11111 111111111S X11 111111, .N11111a1S 11 1 1111S 111- ll 5111111110115 c1111 51111111.11 111 151 111111. -.1 1 11111111111 1111111 1111'1111'11S 1111 11111 11111111 Gmcx IA IMHXI. '11-1 111111111 '1.'11S'1111111111q 111.111 11111, 11111 'xc 111111 S111111111g 111111111 11111 11l"11' 1.'711'i- 1111112 11211 L11 111111 111111 1111 1111'11111S. XX" 11.'111'11 11111q1'11SS111 1111 011311111511 1N'11LA11 :111j1111111g 1 11111 1111111115 111lX'111Q 1111SS1111 XS! 11- 1111 1111111111 1l11L1 11111111111q 111111111111 111- 11111112 1 1111' 11. 111111 S11 1111111 111' C111 I1 1-01.115111 111 1111 11111 q.1 11111 111 1 1'.' 1' 1111. 1111 111111111111 111 11111 1115 1-1111, 11 11111c 1l1CA1'11 11Q'11111111. 1 111111, I 111111 '1.'. '11111 11 '1.'11S, 111111 111.11 C1111 111111c11111c1 11111 111111111 11111 1111c 11S111111 11. 1 '1:11S 1111111111111 1111.11 111c11 111, c1111 11 111S1111c11 111 11111 111112 11111111 1111111-11 111:11.1S1111111111111 11111111111 -111111-, CJ? 11111111 ll 11111111111 1 1 11'11S ll 1111111 S111111111. 111111111111 1111- 11'11c11 1111: 111111111 511111111 1111q11111 11111111 .11'111'1111 111 11111 11'S 11111 1111 1111111 11511111 111 1111111 11111111 11111111 1111 ' 1:11111 11111 S11 1'Ll111111L11'. S1111 111111111111 111' S11111111111q'1, 1 1111S S111'1114 11 11111. 11111111 111111111111 111 .1 1111111111-1 11111 1111 11111 1111111' 1111111 ll huge, 1111'1.1' 11l1111'Q 11S1411-.1 1111' 111 11111111 11. 11 11Vl1N1' 1111 1111 11111. 11111 1111111111 '111S Llb- 1.1111111111 111111, 1111121111111 1111' .1 1111111111 1- 11111 11.111111 1111.,111 111111 1 11-1-111311 1 111111111111111111. 111111 1111S1111'1111. S1111 111 1111111 1 111 11111 '11 111' 111 .1111111- 14' lHl'111Ql'H I fb. 5111111111511 Umm' ,NIC NUR 'MN Mm Ml. HMM. 1111111411111 .1S1111111111111. .S1111"' 111 .11 1111. . 111:11S 111 1.111g11111s 11111111 111111111111 111 '41C11'1S "WK 111111511 1111111 1-'VW 111- 111111 111.1111 111111 11111 11111 1,111S,1 11 1111S 1111 l11Lx S11111 111 1111- 11.1g11 1111.1 111g1111. 11111.S1 hitablnhed 1895 Cohen2Bros Jewelers .5 Optlelans V' 028 IDCIIII Equal? 1ReaD111a D1 felephonel MY DREAM 1 111L1 1 NI L L11 INL NIILL L LILII L LLIL N LL II IIIL NL L L L I'T1 111 X I N L llII NIILI L L II I1LL11111111N LL L NL IIIL 1111 11 L II X 1 III 1L LILII Q N11 L11 1 IL IIIL lI5ILI LL I L I L 1I LIL N L L 1 L N L N11L IN II III IIIN NHL L I IIIIL II L IIIIIX L N I I IIL Y Ll 11 I IIIII XS L U IIIN L N 1111 N I LILN 11111L 1 IL11 LIL 11L III L IIL L X NL 1 L IL N IIL I LIL ITIII L 111 L L1111I L L 1 II X TC IL L L I l L I L I L L LNN I1 N L IL LL N LI X L L I1 Please Patromze Advertlsers When buymg, kmdly mentxon The Year Book L L: L 11L1r 1 1 L L LI' IIIX 1 1 N111111 111 1LL1 11LL 11e F111 1111 111 11111 bl L 5 Le1111 1L 1111 1111 L xr ll 1 I N L ILLI I1 L ILIN IL LL1 11 ILIL II 1L 11L 1 L N I L I 111 L I L IILIN KL L I1 Ill I1 111L1t1 L CII lI 1 N N L11 11L1 N11 1 NILL1 -1 LII Lll LN XXLIL L X I L I IIL IIIN L1 111L1 L11 LI I IIIL LL L LLLIIIX N 11L L 1 1r1 L II NL NL L L L IIL IIL LL III NL III ILTIIIL III L 11 L111N 1 L II LN L III N II L LI I IL I L L III NL N Il YIINL LITLLII L LXLIIIIIL LLfL N N L 1 N N III 1 1L III N L 11111 1 K . I . Q. 11 O "' . . UI' O 'T':,?'i 1 I I :1111 uct. All 111 1111111 I 1: LI 111 ,. , 1' is' 'x"11 the I'LI5IlI1I"' 1' 11111 1:1111 I1 , . I-1'1' U. L In N U . ' L1:11 D' 11119 :111L1 11c 3 L1 111611 '1111 lIIlIlIII SIIIIIIC s111'1I1' 111 II IIIC 1'11"15 I'1 I ' g' L' ' ' -' "Iver H111 ry, 1,-1.1,h. '1'h1 inf 111111 S11L1I r' 111 I 11-' 11Lc 1,,1,..A, ,.h311.1 1C 1CM.L,S: 1 1-.1 th, 1111111 1111111 1111 LIz111ci11g' 111 I1 :111L IIIISI I111sI1cs 11-s11':11111g IQ"lIIlj'. ' 1111 II-1I5I'I ' I" II 'IS' I 9II- SI ' 11111 '1 IIIC l"'I'C2lI 11111gc 'Q c J 11L1N IIIISII' 5 I' Iv 1 'IIII5 'II 'IIIU I' "IF, ,,1' 211111.11 21,11 lh-th. .- ' ., 1'lIIli 14 me IIIII IIICII I .'ZlI1' il I'111c th.,1 1,1 th, Q-1,11 ' 1 I5 1 l'21lI'1' '11'1L1. SIP 1 :111 Ill' l'11l' 511' II'L1 1111 111c U-1':1rL1c11 111 c11111.' Il1C III' II VII" I' 1111 IWC I ICI' hm 1. H1111 , ,1, ih .1 1 5: 1-hh 111 L11I1cr11 1' sc ILIQIICS 111 gee if 1111111 ll rustic I -11c11 1 1 " 1111 IIII' CIIII-IIFII 51 UIQ 5 MIIIIS- 1vi1l 11I1z1s11'1 111 1110 c11i1'11i11g 1 ' the 1111' 111' ' IIIIIIIQ 111 'xllsc U-1-.313 1lh1 th, hh, hhhh- 1,1 1h. ::g":111, III1' 1'1111r1.1:L1 111 IIICII' I'1'I'1'- I'1'11gN III SIIIIIK: L115111111 NII"1lIII. Q 1- IIIIII4 F"- f1II"IIIC KIZIIICC IIIIIQ 1161 1, 1 hclhh A hh 1 . 511- U. Q lh1 17L11I'l 111:1L1Q 111 IIIC I1 IIIC1' I 1 1111' Icl' I 1 Q ZIIII, 1111 ' 1111' IICLII, 1 "I IIII 'INS' J:11' 1 1111 1c1'1 s'g111. 1111111 111Q SUII' j XIII A 11111 6111011 ' IIII 1111' 1I1lIII '111' 111' Ill' 111 1111's 111' I1 1151. :111Ii11:' 111' f"f"I '1111 11c11 J c:1111- Ll 111'11Qcsg11111 111' 'Q' ici. , I1"IC5 -"il 1 ' I 1 III' III I III' F111'1Q5..-I C1111111 11111-1111 lwligyg 1111' 11141 I, 11'lIl11llI ll IIIUIIIIIIII 11f IIICII' . ,1111 1111 1 1111111-5 141- ' 111112 NlC'1I' Vg 3111111 III 111L' 11L-411'1N 1lI"' "rc 1'a"1cs, I lllll 1111' 111' 1I1L- 1' SLN I 11'111c11L'L1 III' 11151 1111111-1111 1111':11I1' g1111L1 CII ILIAIII 1 'IL1- 111111 -' .11 '1 1'11Nc 1c1z11 q1111'11111 1 lI'1I :1111 111 gcc l'III. l1LII 11c1'c hey :11'11NL'11-1'L'111r1111111111 1191. 11'-A '11i11q Ll1Il L11 Clllf 1' '1 , 'I'11L1 111-11111 5I11111c 5111111 111111 111: 111- NIlY1I' 1:11. ,Ks Ich' 91161 11IL1 51: I1 . '1111 1" I 111- fill 1111,1, 111c1 11i11L1L1 111111L1s :1111 111121 1'11511eL1 111s Iczlvcl :1111 Net IIIC 11'11111cL1:11111111i11 LI IIICI'I'f I't1Ic 1:11cc. msc lII'l1C.' 11-s11':11'i11g' gc 11. I I 11'z11c11c1 IIICII1 III I11"111I1115Q '1ICI'- IIIIII 'LI 1 A. uc: :111L1 sig11L'1 111 1' R L- 1, 1111 111111 I11111LL1,1 1111,I 1 '111 IIIQI 1 YlI1lI 1 N111111L1 1111111111111 11L-1'L-1' NL-c 111L' L11,1' In' 11N I k11e'.1: I-LIIII -1 11'11111L1 11 1k , fairies g1Q:1i11. 43 THE' PRUDEN 7 YOUNG MAN HAS MONEY IN OUR BANK FIRST i s fl- 2, X W7 X f f ftww g f ' 1 I ff ww' In I? Q 6 fj X X f Q mf' Comfort ease and elegance rs hrs reward He drdnt get ln one day a week or a year He didnt stnke rt rrch He drdnt have a rrch relative dre and leave rt to him He BANKED hrs money The amounts were small at first but he KEPT AT IT then the amounts grew large opportunrtres came and the lrttle sum he started wrth became a great bug FORTUNE You can do rt too rf you TRY Put YOUR money rn OUR bank We pay 3 per cent mterest on Savrngs 4 per cent on Mortgage Certrhcates The Pennsylvanla Trust Co 536 Penn Street Resources Over S7,000,000.00 READINGS LARGEST BANK . ll 5 -L. x ,, 1 f XB ,M 5. I :aw 1 F V Q, a - 1 W t " 4 tt K Q X If V4-Ag gul f, 1' XSS ff m ' - - 1 Q f ty' fi W "re , 1 " 42951-W r Nw V 1 D 'ff 1 I V fyrx KM5 ' Q 'I 1 I X - A to fj 'X W If 'K J Wi vf"f Aff -M, fl m y y N Q iw! l,,,, 'lyl rn of ' , E 1' t " ... ' I A "' A ' - " 1 . ng' ff! ffrf, jpfxflr ' Ii - . Y ff ff Wax-?' X wt 1 fr N xt al. so f RA Nap I . . I . , . , or U Q res to Restaurant 5 7 PENN STREET Pure Food Excellent Service Cleanest Restaurant In Readmg TO THE MOON L 1 11 1 X 1 11Lk 1k11 1 1 'll L 111 X xLL LL ' L L 1 Mary Wolfe 1 . O 1 sl .L-g.g - ' 1 U s111111j1 111111111, 1111111 11111-1-11 111 111- 11iq111. XX111 11-11111-X1 111 N1111- 11111' 11'1-1' 111- N1L11'1':, 1-1111- k111111C. Y11- '- 1111111-111 1111 1111-11-1' 111 1111- 11-1 1111- 11q111. X11 - x111A1Q11LxNS -111111111 411.11111 '1.1. ' 11111' 11-f'1'1-1111411 11-11111-1 1111s1 Qll111CA 1111- s1111111-111115 111411 411-11111 11111111111 1111- 11.13. M 111s 11111i11c11s 111 11111 111 1111' 1111111-X1 S1 Q111 1111- q1QL111i11gs 111 1111-411 111111 11-11 1--. 111- "1Llf.Z U 111111111, 1111111 11 111-111' X55 1111 1-1-.1111x X111111- 1111' 1.111111-NI' X1111 11131 c1111111.111111114 111 :111111, 1111' 1-111111 11111K 1111w1- Q11-.1111X 111-111 1111-1- 111 1-1'1q1111-11 11111 -1111111 -111111- '11- X11-1-1-, XY11- 1'1- 1111111-111 1111-11' 1iq111' P X11- 1111-j. 1111 1-111 X11111-1-.1111f 111' 1111 1111131-1. 1111111 1111'1'111-f .11111 11.11111 11'1-1' 115 I -'11? 11--p 111-0 1111. 1111f1c1'11-f, f1-.111-11 11111111111 1111- .111-Ng X1 211- 111j. 51-51'-1s '111 1111-1'1'1-, 11411 111.1111 11111 51141-X, '13 Ibn an' :Hoff f01'a'1Qzff1' 1411:'z'fm' fn fzzsfreff vin' enffzzjgrn' f.11m'b Rmwz 501 PBIIII SIIBBI, HIIII 5 I 9 North Flllh SIIBBI xslt rwur .lcl15.,l1tfuI rupulwu lx L ean DAIRY LUNCH ROOMS xx ItI'I therr bug comfortable Lh urs and select p xtronage Y ou Il tlnd our dlshes rn lppetmnf., ch1n5,e from the usxnl hght Iumh N um-ness We Bake All Cakes, Pres and Pastries THAT WE SERVE Come round t rd IK and get icqu xmted xx nth this plwce tlmt Qerx es out of the ordlnary thmgs good to eat Special Attention to Ladies IIUSTIIJ DAIRY LUNCH 5 T 9 North Fnfth Street 501 Penn Street 607 Penn Street ff17f7fI"U1IJff4 ff H! g1'raf!1 mf l'f'v7fr"YIf"117 flfn,x1u'f 0 xxrll he assured of :ettmg gxod rn tru ment of mu 1 llbmanos Utctrolas h WITTIIIH S READING I LARGEST DISTRIBUTOR Ol' PIANOS PLAYER PIANOS V CTIOLAS AND IECORDI IIB II8 S0llIh Slxlh SIIBBI DREAMING lx g L I ll IIN L L Xml I xx 1tLhLd ind I stuxlud IIL lm 1 d N I Her Lxw she thLu ruwd lx Ix tu xxtre hx Xnx sll lm Lk mt llen sm1L en 1 UNL md Lm C xxx I L And mx hurt lllliwid 1 belt I xx is qulte uxerfolm Sf XOICE xx ls so sxxCL H L Nuke In tum ximsux L Ilxl lllx um xxx su el hu tw .rum url s tfur sur THE RAINBOW IX wlmed I-11rx I1 Q X Lunmg r1 NL, NITCIL lex C L exxx s mgled Lmer1ld En 1 Xml the unlLmxxxn IIIIQIX Helm A I1 I wt IINTCIIIIIL hem wus dm L ILLII TUIII I IHIINIII llg 46 Hilda Lachman lxxLL1l 1 x N X mg Frances Kase Y ll ' . . fi ' I 9 I ' I VL' A' . ri I' as 'If r u 4 I I E .L kj: Z I . -. Y I 1 Y , As 11-' fill' fell umm her, I fury' ml all .' 'zxrfg .V l 'z N 1 . Q 'I Mx' t '11 n ai gr fair. tl hzhl y'mxxx'n l rx is llcj .L I: Q I lvl: l l 3 'lxl And mx' love for her Qrexx: Th slc r 3' 1 'z 1 l x'z1rl m' H I" '15 Jug' lit. Qlv QI ' 1 d I A '. 'QI xl, I szlxx' h-r xreg .Nlx drx: If 1ts:'l I wk I I 1: lz If gl vc. Nlzu ' D' "I ing, ,X pls: ' ll 'dy' Q 'l I It Ihr d '-'-gp: j' 2 2 'z 'tl I ' ' '. ,' zl . I xztl I ' g 'Q ' js 1 It Q '2IIIf,. 'llhl sl 1' f 2 tl gz d A gfelg' N' gt. F111 Men 1 W 1 A1 111 I L1 11011111111 5121113115 81 Co 5111111 and 1 11111 S1 becorwd F10 r DRI' ANI, J! 3 Y HTF 111112111 Hx 113111111111 JEWELRY SWURE ? 1 I 1 I OU! XX C NIGHT 11 11. N 11 I'11, I ' ' L L LLN L Mild ed E Runycon 110i WHILN NUSIE WEN! TO THE. PICNIC X V 1 1 1 X 11 ' immd NUUI I lxhlm X I 1 11 111 1 11 1111111 11. 111 R61 k .- M-VV HH, 1111: 11i11I1g11112.11N1111'1111'111'X111 1110 li' 111'111Q1A 1111111111 11:11 1':111Q 11111 '1'. 1K', Y , .ii 111111 11 1111211-, '11-11 1'.11'111'11 111- 111111111 -11 1'1'w1, 1111'31111'11"y 1111.1 111"'F"1N11N1111j. p 111'N1 11111111 111 1111-111q111, 1111111-11111, - X111111' 1,1 , cj H 1111111 11111 1111-.1 X11L'11'g.' 111411 1-3111111 1'1ii11 1.1 'xl' -1.1 1 111' 11111111 11-11111 111 511111111L'1' 1'11.'X11 , X11 .'1'1'1'1 11111 1111' 1'111111, 11111'111111'11 , -111'1111, A' A ' J 1 S 111111 1111111:-.1'11"1111'11'.1X11'1'1j. ' 11111111 1111111 1111' 1.111 11-11111 111111111 11.1'11'X11 x H 11111 114111. 1 C7 171111111 11 11Q1Y1QX11 111111 111 111111-11 1. 1 , .. A -1111111 .4 I H 1 1 1""h1 WH 11.1111 1'111'X .111 11.111111 1111 1111' I11Q111 .X 11111: ,I, ll IQ. -1.11 1 1'.' 3 1'11'v1.1X11-111 111111 1111'11' ' '1 111:11 I 11.1 1 11. - ' r . . 14 ' ' 1111 V " 1 1 'Cal '- In O by X, 'J 1111111 11 1x11111' .1 f' , "N1!1" X1141' 11 112.11 ,"11 :O 0: 111 Q 111111111121 1.1 11':'1'1111'1'1111114 O O 111 1. 1'X11.11111111'1N11 " , - 3 , 11.11 , 1' 1 111 N111i F E'111i' f11 11'1111 511111 1111- 111 1211.111 11111- 111 1 "1 -1 -1 11111111 1 11:11 '111 1 1 X111-11' -1111' 11:11 1" 11 Q 1i"111:I11X 1'1'1 ,1111 11111111 111 " "1'1E1 11111 1"'i11N11tiq 1x11yNki'.. -'XX11.11lX 111,11 'A 1J1'r1e'1111111111141L1111's1 1111-1111111g 11 "NX fi 1-1X.Q1f11111111i11f1 111' 1111- 41111 11111114 411111-, ' 3 11f11 1? 5 1, xX11.11 1 11 1111 X111 11111111111 111111. +141111111 1111 1i11l'11 11 '.'. .- X A 111 ' 'at 11111111 1f'XY1'11'f' S111111. "X , iQ-1,1 -1 1' A1 511 - 311 1- Llll HXX 1 ll L ll LILIH N 1 1L1 111111 111t11L1 wut L 11 1 L1 N1 t11xo 1 1L H l ll U51 X M 5 01 S' H5N Fltth St Readlng P Pmnos 8 Plager Pnanoe EdlSOn Dl3mOnd Dlsc Phonographs Complete llne of Records M SICBI Merchandme Century Edl t1on MUSIC Easv Weekly Paymen s Open Evemngs Auh1tnr1u1n Largest and BeQt Plame for All Emertammentfs M H SIIHNAUEH Manager I NI FRIEb Manufacturmg Qlnnfntxnnvr Ice Cream a Speclalty 1 estlxu pln 1tS 1t'N 1017 1019 Chestnut St Readmg Pa 1n1 d C. 1 x 1 X l 1 11 111151. 1 N 11 Will s L lx 1 111 1L thnx 111l1.1f.b X l L 41 X blll xlk, NK x IX A IX Xuntx X 11h Ll Ll X blll tl N N IX I L 11LL.lNl I Ili L 41111 ULNK ugh 1 QLILSUUII 11 t UU Lflll W LLXLN X 4 N XX 111111111 NL xu L 11 L Illn, LL L W 1 L um 1 IL Mm 1 W N 1 I k L. N L 1 11111 111 H1 ' L M1 mx X 1 111 X LQ Aunt FITIIQN1 1 1110 m Q11 H u Q LL NX l1N N m 111111 1111111 IL 1 L 1113 QIISIL Ml Il lu M L 1 1 1 11W 1 ug N1 XX L11 Quxn X L L41 L L L lg N W l L N LIL SIN 1 INK! x NM L N L LL Sglkll f 0 N ' lxm X-.xcck 111111 is ill 11c1'1'cQl 1' ning x I ' 111'Jc1'. TX ' ssc hem, 51 UIIAQ lllrif, 1 il's Lllwlb I lilllx 51111 5 1 fpci ' mug Ill 1111 these parties amd 41101111 z1I1:1i1':. , Ndtl V' '11 X' 11111' I .'f'Cl' X , X 11111 'vcd 111 lllxld Q 1cl1 ilt ' X fl 41111 l 1111111 wzmt 11111 t. Xthcr. I 1111111 51111 l1'1ugl1l up 1' ght. All du- 11113-' 1111 sit 11111 rczi l I l111X1X1d 111,111 11 1 ak: 11151-1 1 111' 1 L Q3 'cud' S1111.X 111 Q' ' "" UNI' lm 1ks 1111 pl11111s11pl15 and p5yc1111l11g5 wc hnvc ill tl1X 1ilWI'2lI'5'. And 1 ok - - 111 nl ' 1'X5s. IH111 lllj' '111'1, girl, I 1, g al 'YIIUSC itil, "WI V' M11 's, f Ylz ll1:11111ttX'x1'itl1 it? Yu k11m1' P1111 - Y - 11-1 .1 IICVCI' buy mc ll party Wwqk. ' . 511 I iujt had tu l1111'1'11x1' M111 'S 1111' I U ' 11' 'Xz:'111." H . "WI: 's tl1X 111:1l1c1' with it? My ' H U- AQ 1 girl, C1111 you dill? tw zlsk ' ' '- S X 1 E llid ' M2ll'j'l1llYC - - ' Q11 gh lllflti 'L in 1111 SIXX 111? ' '1X'l1 . 51111 lmk billfi likv our 11811 I - 1 . Her il :11'X zlvzlys ' ' wvllxi up :md her cwllzu' XkXi 111 XXX ff X X f1'1 f tl1X N11 nf 161' d1'Xss. But 111111 1115' , , -f.w11'd, girl, you d+111't even lmvc llllj' SIQX 111' Collzl' tw tl Xk 111. ' ll1X lcji illiyg' 1111 C1111 du is tw ,Ql- right tu bod 21111 xx' X'll tzdk thi: thing 11vX1' l11111111'1'm1',q111i 1 '1 10' 1 1, f l9iL'. - fhc wry .1ext ti111X 5:1111 Im1'1'w-x ll . ' drew, I 1'1' ' Il drcss 11111 1111 :111 . imii' 'NWI of func." il ', .' . 1: XYiH 1'.'111'dS, 911fX WX 1 111 lm' 1'1 vm. N111 fXc1i11Q' 1lXX1 1 .i mi, Xhc inf dw-.'11 :md started 1'c:1di11g . 1 1 gnlwfwk. I11:1fc'1' 11 Misa ' ck WXW-XX X 121:15 1 X:11'1 at tl1X 1 11: , , l - 11.1 X1 cd it Swftlx' :1 ki 1X1 Xld- hX1' C Ill- ' ' ' X ' r111 I:l11'1'C11C6 l111k111Q' 111111 11w11'1'i1X1l ' 11111 l1:1If 1:11133 H: 111'1kc Hu' :-1101 'X li1'S1 111' 5: xi11Q'. H 'X . . ."X. ' Sid .1111 fc? 111511-'F IWC init X 111 X. Ywu L4111111' I t-wk HX1'11 I1111' X Grit." A "Ny I d'd11't get ill s:1t'X," :111- s1'X'XJ Q lfiC. 1 "N1l!w111 11111111411 XICJF H111 Pz1rt'rv111.lF 'zlx Sup "J: QI111' ffvticc 5116 ggllgh nu?" . 1 "Yes, Jl X did. 'l1l1'I'C 11113 Ll gust ' -1 S - 111, 1111111 0:11110 111-1115 :ls I Clwnui thc Per 1.1111 l-uwlid.1Ied'I'clep!11111cx. dum' 11111 111z11X it slum. Ql1X X: 11 48 1VIOTHlLK'S BREAD un" of 9,101 H0115 M405 GHOCOLATES READING PA 1 L N L 1 1 l 1 1L1L ' L11LL bllxk 11111 L lllx 111 L 1 L N11 L L 1L L L 1 LXR, N 1 L1 L X 1 L L L 111 111111u1L11 811111 XXL XLINIL L l 11 L L L 1 1X 11 L 1 L 111L 1 1 11 1L 11111 LL X 111 1 11 1X N 1 K 1 L Xl L L l11x 1 L L L LLLL N 1 XXL Q 'U 16. L L L 1 11 1111 X N111 NV NN 11 LN L Ll L LX1 L V1 lk 1l1"WL1 X x 1 L 1 L K1L L XUN1 L L L L K X N 111 11 L L 1 N 1111111 11 1L .QQ I o J we 1 Q I 11 11111 111' L'11111wL1 L11 1111111114 11111. 1111 111 1111 11111 g'11111LL11 111'c1' 111c 1115111111 1111. 11111 C2111 11g 1.11111 11111 11111111 1 111111115 1111 1.ZlXX'1A' 11 N1.'xdl 111111 1gc1 11 1-1'111." .1 1111111 1:1114 111111 1115 11111111c1' 11 1111 "XX'11, 111111 w1111'j. 1111'1,1111, Q 1311. 1111 11-'111'. X1 1c11j11 111 11111 --11l1I fllf, 51111 1i111'11' 51. 1'11111'w iw 111'11LL-11L111 111 1l1L1 11111'111'j1' 11111 1111 C11- g'111111-' 111 l1111'c ll 11'111' 1111 211111. 1L11'111q 11111111111 ".',' ll 1 ' 1.'1' 1 Q 1111113 11c1.1 '1L11L. XX1111 X'1'111111wXl11l S111 51111, "111111'1'c cc 1111s 111 Q41 11l4'11AQ 11111 1 111'111111NL111 111 111- 111' 111111 X1111'1' XX'11115X111l111xQ111111I112 1'111 11L1 11 '11f'b 1111' 11111. 111 -1111111 1111 11 511111111 5C11l141l 111C " 11111 1111111 11-111 111411E" 1 1.111L1 Q 11 1 J 11't 111'c1' 1111111 111111, " X11 Y" l'1'c L1QCi1cL1 111 1L11 11111 AQ11. 11 1 "XX'1 111511 11111fL1," 1.1'1.1'1'Q11CC 11111f1 AQ11 1111111.Q 11111 Ll111 H1111 1111111111q, 1 Q11 111 111L1 11411111. .'L'1 111- 111X1111c111L111cL1 1111 j-v"Ll1- 111111 11111 11111 11111 111111 111111L11 Q41 111 111111 111111 1111 1111111111111 1'c11111'1c11111111L11111111111' 1L111 11111 111111111 11 1111111111'11'1. 111' 1111111 1'L11111'11." f111111111L1-11111115111111-, c,.11111-111--111," "1111. 11Il111L 1.1111 511 111llW11. - 11111. H511-11111q'," 1111f'-1.'Q11L1L1 1.11'1'1' '11 'L1 1 111'111111Q11111l1c:1s q'11111.111s11111 1-1c1," 1:1111 1111111111111 111-1111111111 111 11111 1.111111 fthix :11111.'11'c11 g'11111C1111' 111 1.1 11-11101 11111 ' 1'11 111 111 111111. 511513. 1'L111'11q 1 111111101 11111 11- 5 11 Q L1.' 1's 111151111 1111111111 111:11 1111113 111511 111111211 1-111' 1118 1 111 1ll11Q11 111111111111 111 1131 Sc1'111 5 11s- 111Q111, 1 111s1111111. '1'11L1 111' 11111, 1116 1111- 111L1 111111111- 1 35111111112 "f 11111 1'11111'c 11.1 11111 1.111 1111'L1111L11' .14 11114 111,111 51111111 l11L' 1611 111' 111c '1.X'L'Ck 111111 LW11111111115 111111 1111111111g111-1'L111..1f 1.1111 .111-1111 111L1 111: 11111111,-.'1x111 51111111 L11 111s1. T 1.11. 111Q111 111'L11'11111f. Xs 11f11.11, f fc 111'-.1'1'1111Q'1 11111 1119111 11111111 .111r1' 561 11111 11 1113111111111 111-161' 111L1 111 1'11111Q' 1'-11111 111110111-11' 1111 11 Q ftl ' '1 11c ues X FOR CHILDREN COMFORT HOE TORI: 632 634 Penn St LXLIIIQIHH LIIIHXX ll s. LL L L W L X ILH x Lll II INN' L L N LX Il L Lxl L x x L X lk LLx X XXL L L Llllk 1 L ln I' cul'I.1mlx ls Ilmllmq Lllhi uc cami L 1. L lllxvglu L X N L x L NLX m xxL IL LL lx x L IL X X Rin K L L L W L + X 1 L I lil L C ly MXN l x 1 g1Q Illl XXXL IH I Hx K V L N xXL NNL L Qfrm K L ILX LI 1 K ILI L N 1 1 L L Qln ll mu lxbx X X L ml I1 XCI Q, limi -vl1l'lu11'l1 Qlll-XKYQKUX, Nl wl1.1l's the ' Jil1L"'llLC? U f ff.. , lslll NXLl1'y' luicklj, 4 . '1" 1, "Nm , v I think thx lwcst thing' wk-C4111 dw is tu T hfllllli Il IIWIHCAX-Kill' rm' thc Slllliflll. 4-.. HR qlILlI'1CI' 1-I' ,L-wal www :mi 111' Ullill lcnvcf :lt - 'cuf' "K JI1, Cf mc -lu," i11Ji. l'd lynx'- 'xl1", The trgliu XVIPHII Iczlw 1 "" Ili ' Q Un thc minute :mi wc can h11YC nn- wthvl' uwui ridc 141 rclnklnlwcr mln-11 'fc Vcczlll nm' trip 1 'I'C.H The f3i1'lS Qzlvc in lu thc pc1'i1l:l.'i.111 4-nd had :1 im--us ride 1111 thc 1 'ur :mi lllcn lmrricd Im' thc C2ll'. 'ii HUI1, l'lCI" uuncs thc can' ww," , fzlii l.:l"':'XnQc. I 111 pc it 'w1fi1't mzlk ' IIIZHIAY st' ps, :ls it's ci-flat nin- 1vl'f:4vlNcx'f311 ww." . 0 'l'I1c-x' I'H1lI'dCd the car: d fqlt iilfx' tm' lllt i1'lllI'IlCX when thc Can' almc fu ll widen siwp. 'LN ', whztk the 1" train was tw lczlvc im' W""'N?H 7331 ku 'ic' A116 4 , rn- pm-x dx-i.1.:k1 upnn 4 IH Tl mi 10 H102 'wwe QW-im by th' licui' cwlllllliltuc 111 lllc Sun- ilfiilill. "f7l1.if Wili HIITX H10 i1"1HCK- dnl' sclnml XXI ' thc-x AQHI I-m thc WIC HIT' Nw Will" INV "IVA WW' Slzilinn, l.:lxx'1'u11cc illsilcd in l11lYiIlQ' I'CI1Ul' Ifmk' QA Ill IHS Wiffll. "N T his slums sllimxi. Xstllisu-s11lILu1 in HF UW lllilllliw Hf- l1"W.y' th 1 '.'.' il.!Q Ill' uvlllii-,11 lmilm, HNWV- H1112l"'fwwwvi11fM-P" 113'-' WL-111 UP U11 11 llgxlllal- 11-:ling Film UJIIW CXCHCLHXQ f-HI' HIC CHI' hlld ,X1'1'ix'i11g :ll ,NHC IHRYII Il1'y pm- C' mx t" 5m"HWV Wm- cvifd tw CCIIIIHI Park 'xlmm 111' HWS ?1'fi ll lAllilI'UIl.1." :1x1:'vfz'L-J rcft wt' thc picmickcn' xx' ww. 'l'l1uy f '. "'l'l1CiV:li11 will slum IW A q had an dcliqlllful timc, Ilhlllgll mill- :mi Umm wc'Il 9fZlI't.,, iw' 'vt' i1111w1'1zm' lmpp xm Xi .111 day. XL"LliH thc tlwlllcu-cm' wxnt .fn its It -'rcxx' 11u1l1' 1.1 Nix Nclfmk ami XX4113 i11111'm'x' 1111.1 L1Q:1i11 fl ' xwp .L1jyq'sIc.i ruling wllplwx' gulxi Il1'll xtnlw -,L "llpIl1.," 5g1i.l l,jlV,"xlQC Qwillg IKHI' ilk' Illlill. 'IU Ifldil' MS- Imukillgj llllt ui' ilu' '.x'i11,14m', "thx Qgqr :nag wlucn thug 4-'I 11' lllc lgllwlc. Im YAI'uIIli 1+t'11SiS.1li thu fmck. 90 ,x'Q'l1 ILIIVII mu IIICIC. w-'rmwmu llLlXjllQ hzlvc In be dClll'.Ud hcrc 1l!QLliH.,' :-lwlcu il QM' Ll imc U11 lhq ixlllff.. "Ol, Jen' m xx':li11d x 1ii'x 'l'l1cy wgllknki LlI'HlIlh1 the qw is "XVI z t time ii it, I.:1w'- cc? " tw' '1 FIIUYI ,img hun I.gu1'.':1guw:1i.i, "I wish ywwu 'x'-'L1Idn't 110 1if'i11H' "Sag, lllk -gl '111 llml IU: 1-1' again. m' th: timx 941 lch. I' 1 Cf 'Toi 60 -H-I4- -EER' 5:::fl'l2?7 438 to 4- 4 4 Penn Square .Qeadzr-rg Penne Use Whltner Ice Cream for School Afialrs School and Club, for Indlvldual Use WHITNER Ice Cream wlll always be found to be pure and dellclous no matter ln what quantrtles It IS bought Extra care IS used m IIS preparatlon no mnllc bemg used but onlw cream ol the most fittlng quallty The purest and best ol flavors II'lClUdlI'lg berrles and frults ln season are used for flavormg no expense bemg spared to make It ol most dellcrous flavor Delrverles will be made to any part of the cny and to the suburbs Wltlllfl reach A wide varlely of flavors on hand at all times C K WHITNER 81 CO Penn Square Reading, Pa L KL I l llsLL LL I IIL Lll S KI II L M IX LX NN L I l L X L IL I l IL L Lx 11 II I I X x x x L Ll NLXLII N I Ile L LII II IILX l XL I LN s L LL LII I NN L IXLQ I , U Xt ., N L utrLl LL L I L I rl ' ' for I O A , ' Q 0 0 . . so :ts it is gtul tlrztt lIIlll'iCS me '.s'ol'st', to tgl' I tllcm to Itt-zttlilrg lu Ilnllluhx, ll'5llll'L-L1lllllllllcgllfl Nl,-l :ll-C 'l,,ll so tllc-rg they sul in the station like Nl-l.ll,l' Olly W,-I., Ml-In A s- me strzullctl 1IlICI'lI Clllllllilllfr try .llwxl Smllulll lm thx.. lllllllmlx IIIVQQIII Llccitlc wllxlt to do I A ' . L ' ,utlI: lx Nlgtrx tlrouglmt ot at Irs, ztgzun 1u.I Slltlcltlllf' tllscovclctl tl1z1I mm Nlllllllc ul. 'lm' Inullwfs 1. ,mg Ill llllll IW "-l fl HIL' Sliltlull- rlxllff III one Ill' the sulturlrs :lnl III'-x tlc- ztlifflltctl trout tlt- can' at the next Clllcll I., Q., lllcl-L. l,,l l .lll 'sl tl-. Illock Itlltl tl-un.l tlmt tI1 I . tl 'gltlcn wats null cnougll rn- may left to lily two Illocks llllxl the station, :mtl I-I :Ile A-'irlg' I'g1l'uy, Jo I.:1w1'c11c" stole II1-'1' tlISIIILlf. it wats noxx 'X 'l Inf :my on the luck of thc C1lI'. ,Xt .felt C1 Inst :1-:1'I1i11g tI1"' LlCSl'11ltIl1Il I -l-llcl l-llll l,, Ill. Slllllull l.lll ll, ltllll thuutl .NlLl1'lx's rulgttivcs j"'ttinlq 'cull' no alxxliltl-11' IIIL' trgtin lllltl Iclt. I.gtxl'- It' IIIUW Illf ew -llllk -W' Illifr' ilu l-.ll-I llll ll-ull ills, lll llll. lcullllll- Il4r,I to sIL-ull on Il mztttrc o'.' on the trztins, lllltl lvwlllltl tlml titers XI'llSII'l Tl""IY 'HIL' 'ICN JIU mf? I1"U 'l lllly .lll llll- ellllinll lgll lllk- ,lx-l rn-Inq IrvLIRQllIL'lIIlI1+IIIL'1IIItl I mt ,ll 'l-lllllol Xll l.,QQlllL-l- llly, llllkl tlI.t1'iss1L IIL'X'L'l' LIQLIIII l'lII Qual-' 1 I" l'l.t'CIItj 'ents -,r'l1i'll ants rl-It cntuglt the SUI SI'I'IFI"II of IIGI' Utlliill. F lllLfi1 fw QN 3 3 1 1 I x 3 3' WK 3 K 3 ,Qq f lfLT,i'IT,'l J V I If I 3 il V 'I Advertlsements I 'Ii 0 h c I',1.w H F Ix N " IZMI- f . ,.XX,1Iw XI. II iq... 44" Y Lf 'I ' IL, H, XXIII, 3 " ,I- 4' I'f'I'1 T K IX! I .x ,I NI 17 Ix 9: ' pm. FI.mIm-I. IQ "' Ix -Immw XIIIXII' Ilwrw 13 IX4 ,IQ X 'XIII-xvI' III Iv' It If, . , ll' :X ' . IZQIIIII :mu-I .X RM I' Iv- ,XI Q K-11 I5 Iiwm 'I ML Ii II. JJ IX- I"x IIf'Iu'AX , I" L If Iyrwh-.I' NMI IM If I,v'4-:g1'.--Num I' I" I Xtuvux IZ, 111 I ' IAIIII: XX, I, ' .X Ifxgn J' IQII ,, XXIII II Z M M -I :fm Sv' H-' , J1- ,I 1 I'. IH .Iv-V. X I-'. . 3,1 .IIN ufirw' IQII-vlzw' KW In I '. IX I' If J: D K' I. ,,.! X JL ' Iwiw- If II . ' . IMI If- , '- .N L' .. I" I H3 " AI x X XI N Y " K7 zj ' fi' I Il' ' II I' vu- I N 'i I lf I fIfr".VI"'m IH. gp 597571 're?r:'eree,b 1 THI4 E X 5 suxgxsgu 41544114441 lelmgrunl Prmtlni In Sixth and Walnut Nts P fl FZ! ' .K 4 ' L .. X .X ' ii W. , X! -' V . 1 I' In I -ss -' L' , U -V x Q R - T ' KF 4' up 'X 'J xx' -1 y . M fm , 1: is W In vi XX ,X Al N -Nw Sr" Q - 1 M UQ S Q V X W . Y W 1 R' ' -9- ' , V, xx gk g' V Q U , Z lr' I lx , . I ' - X, 5' w .0Li"iii1:1C'-, fb 'G Ill K N Ms J 40 'N . f N. ,..... . .--- XS ,,..,,,..' 43


Suggestions in the Girls High School - Yearbook (Reading, PA) collection:

Girls High School - Yearbook (Reading, PA) online yearbook collection, 1913 Edition, Page 1

1913

Girls High School - Yearbook (Reading, PA) online yearbook collection, 1914 Edition, Page 1

1914

Girls High School - Yearbook (Reading, PA) online yearbook collection, 1915 Edition, Page 1

1915

Girls High School - Yearbook (Reading, PA) online yearbook collection, 1917 Edition, Page 1

1917

Girls High School - Yearbook (Reading, PA) online yearbook collection, 1918 Edition, Page 1

1918

Girls High School - Yearbook (Reading, PA) online yearbook collection, 1919 Edition, Page 1

1919

1985 Edition, online yearbooks, online annuals 1970 Edition, online yearbooks, online annuals 1972 Edition, online yearbooks, online annuals 1965 Edition, online yearbooks, online annuals 1983 Edition, online yearbooks, online annuals 1983 Edition, online yearbooks, online annuals
FIND FRIENDS AND CLASMATES GENEALOGY ARCHIVE REUNION PLANNING
Are you trying to find old school friends, old classmates, fellow servicemen or shipmates? Do you want to see past girlfriends or boyfriends? Relive homecoming, prom, graduation, and other moments on campus captured in yearbook pictures. Revisit your fraternity or sorority and see familiar places. See members of old school clubs and relive old times. Start your search today! Looking for old family members and relatives? Do you want to find pictures of parents or grandparents when they were in school? Want to find out what hairstyle was popular in the 1920s? E-Yearbook.com has a wealth of genealogy information spanning over a century for many schools with full text search. Use our online Genealogy Resource to uncover history quickly! Are you planning a reunion and need assistance? E-Yearbook.com can help you with scanning and providing access to yearbook images for promotional materials and activities. We can provide you with an electronic version of your yearbook that can assist you with reunion planning. E-Yearbook.com will also publish the yearbook images online for people to share and enjoy.