Gettysburg College - Spectrum Yearbook (Gettysburg, PA)

 - Class of 1975

Page 1 of 252

 

Gettysburg College - Spectrum Yearbook (Gettysburg, PA) online yearbook collection, 1975 Edition, Cover
CoverPage 6, 1975 Edition, Gettysburg College - Spectrum Yearbook (Gettysburg, PA) online yearbook collectionPage 7, 1975 Edition, Gettysburg College - Spectrum Yearbook (Gettysburg, PA) online yearbook collection
Pages 6 - 7

Page 10, 1975 Edition, Gettysburg College - Spectrum Yearbook (Gettysburg, PA) online yearbook collectionPage 11, 1975 Edition, Gettysburg College - Spectrum Yearbook (Gettysburg, PA) online yearbook collection
Pages 10 - 11

Page 14, 1975 Edition, Gettysburg College - Spectrum Yearbook (Gettysburg, PA) online yearbook collectionPage 15, 1975 Edition, Gettysburg College - Spectrum Yearbook (Gettysburg, PA) online yearbook collection
Pages 14 - 15

Page 8, 1975 Edition, Gettysburg College - Spectrum Yearbook (Gettysburg, PA) online yearbook collectionPage 9, 1975 Edition, Gettysburg College - Spectrum Yearbook (Gettysburg, PA) online yearbook collection
Pages 8 - 9
Page 12, 1975 Edition, Gettysburg College - Spectrum Yearbook (Gettysburg, PA) online yearbook collectionPage 13, 1975 Edition, Gettysburg College - Spectrum Yearbook (Gettysburg, PA) online yearbook collection
Pages 12 - 13
Page 16, 1975 Edition, Gettysburg College - Spectrum Yearbook (Gettysburg, PA) online yearbook collectionPage 17, 1975 Edition, Gettysburg College - Spectrum Yearbook (Gettysburg, PA) online yearbook collection
Pages 16 - 17

Text from Pages 1 - 252 of the 1975 volume:

111101, 11,-gm!.21'111iq111:1'::'11-111.11311:1.11113-1111-11111-1151i1.1155511-1513531-51g1g5J11,g:i.111 Hmm H. ,H I.:!:'4,1!!,!, huh? 5 HW l I - .W V b - t I F , ' ' " " ' 1 '1 1 1 11- -W1 -"1-' 1111-'11"f'f1"f'111111111-'-1-11'-111' '-1111 1'-111111111111-11111111-1-11111111111 111-111111111111 111 11111111111P1-1.1 1 1114111 11 l 9 1 -' - '-11 -11... 1 111,111 ll 1 'LI 'HL I "L ' W ' ' ' " " " '-' " 'f' '1-2 -15731-1 -'1 1",.ar:..l' .a,.!I ,..'-E ..:,1. .1 , A L ! 1::,4Qf"- H W, gli. it lr- M . 1,1361 ,1 W-my mm. 155---Vg,1gmL 5 5 L - 1 . 1 ,, . in" 1 .. . .1.., .. .M ., . ,. .. ....1..::Pf.1111.:11g1311l5.-:.1....,,1r,:11-:ff1-11115,,gg1111g1b,,? lm! 'V Hn. 42.313 U: 1 H IW, . 1,11 l M1-,Ju ,H , L 1 U "' - - - -' :'11 121-1-211.-1-1., M1111-11 -:.::1151'4:11-515--g,,m,,H1.,:,, ,Ll 1,51- ., 1, 5 .ml I 1 111 . , ..,.. H. .1 ,Q 111,!1:1e::1.x.x...1,1. 1w.n MH . , , , L I J I ,: "tr:-1: e1,.:1cg:g!1 .Shri--15 milf!! 1'n-lilig-11-15. 5 -'3.!h5'5 '. xi Eiira'-grail! '-11 1' E' 1.54.1 ky' ' FCE. 1: -1,11-1. ' fi ---'.5:Q!::E:: 51' fig Q.. 111-1.-1121111111111111..11'1.11111f:111 111 1v1.,,11- . .1 1 1.1 1' ' ., ,, . ...' ,. .. 111111-1"1'1111111'11l'!1'1'S,11Q111,1 J 1:51 iifii '1111."'1' 'Wi' 11111 113151111:1511211111'1I1111- 11 1'11-FW 111'1i111111111-1911-,1 1111111511111 ' 111 - 1-111'-11 11 1111"1x1'11f 1 1 11 -11-1 H113 V11 '1" 1' 11.1.-11111111111-'1" K1'.11'1 1- 1 '1111-IW 1 1111- 111,-1-11111'-11111 11.111111'1"1'111"'1"-W1111fm1111'1 111-21 I I ' 1 I X U 'nt 1 6 hh 11' IH! M1111 B kk 17 'Jil xi? !rmI":.aA "1E51l.pli1I'zi1l 1 11:1 iff 112.115-fx' ,Mfg '1Li!lr'fi 1 1"1'1'1.' 'WI N L 'A ' " 1 -QV 11 111 111,J'1"1'111V3' 1.111?'f:1'i1"1l1lV?1l1'1'J1fQ"xi'!.4ir1 flfz' 1'-YH -1 - 1: .fn 11: :1.:1.- -1 -, "U .... L T.. 1'1 . 11,. , , .,, 111"1 1 1' I 'H- I 1 1--1.--'---'.1.,.1 ,I.,,. .. ....., ,711 1 rm .:. 1 , 1---ef.. -.... 'rr 1 l 1 1 111--..'1, 3 :1, ll 1 I ..l1. ,, ,, 1 11 ' I r 11.. I ..z .1 1- '11 1 4 .,l1!.'F1.:'.,. :Q-.j.,,1Q, .E - -H . .. .11 lh '...1.,.1.... ,.,., 1E.1IJ' ' A -1 'm"1:':-1 . -71 1: .. nm H111 11 .125 rz ' 'EL'-Z 1" :'2' 1 'Z.fl1"'. F l I ..11g1'1'H2':.'.111: 1 - -- 1 - if -.fl 1, - 11 'A 1 1 . 1 .-11-11- ,. 5 1,1-:'7 '1 1,1 1 I s 1141 L ll-nl A .1 111.. 1. :..,::-r: '11, 111 ml' ,:e'1'-1-155 ' 1- 1--1 -,.1- U. 'fEf. '52 1: if .111.21f'11 'ff cf' H111 15171534 5f.'e1.513f1L5.f1f 1 1 I I1 1 V, I 1 1: E1 . 1 1 1 L' ' -1 11 1 1 1 '1 1 1 ,dll ll I 1 1 1 1 1 L 1 lvl 1 .1 , , 1 1 11 1, 1 1' ' 111, . 1 1 1 111,-, 1 F' A ' rw 4 1 1. L. -I 1 5 ' 111.161 11111, X1? 1 ,,..,x L 1 1 ""L'n pf, 11. 1 ' .11 11- r 1 1 " x 1., H 1 X . " 1 .1 A 1 1 :1.11m112 ,:! 'r' .... ...1,- .1. 2 is ' X - 1- Lg.. 51-315Li1'4Vi1:15 x1::i,1':.!!s13::1i:aiEg51i55a,11 I 111 'I UI-1'11.f, -1 - -1 .-1 , ,, ..,,....1g- , ,,,, - 1 - 1- - 11 111'12.t5?12f'g-1231-13?a1p11s:as11a1EEFS-.. 'J 5 H 11 1 .1 g,.5g5E1Qi5551u'E'fQ!-11. - .1 , .. . ' ' ' T1i'211szsazf.111-1vm11zaQz:sm1z1--111 "' ' " ' " fi? U- -' f'l-'KE 11119112i.3I:ii,.Z5d1::!:ml1:1'i1g1 1 .L . . 11 1 1.. L ' A ' 1 :z:::2'x"' 3-an ., -7-L-I 1, , F 1, 1 1 '11-I 'mfwffj 71511:111'111-:11s11111s1nz11r-QM: ' 22 --- G - . 1-su'-1pfh ' 21-11'.111J1-.1 ' 1 1 1 1.11 5'--'1-1 -- .1:: 1 .. '.1'1. ..., ...,.. 2, ... . A 1' ' ,. " ' ' ' I 1'1f11'i'12 '11-:-u1!:2 1.:1:u1-,..p1gyg:n.::::1 11,. J 'I "1 SKI 119 "'111 ' " . " " , ,1111'11'1 --..fE5:p1f11-1,11 111.313 ' ' xx 5 rl E Q ., ..,. .,-.. . ,.,,,5 L, I Z 1!l1f'n'2P'! "riff " " 7' ' "' . Z1 F3151 fig: I 35 21' 1411511111 . "' 1 1' ' 1111149311412 I -111' 1 1 111 1 11 11 f ' 4.151112 1-1 - 1111-,,.,1..,ag.j:,,:m:,mrf,,, , ,111-11 'f . 1-1 111 ,. 1- 1 ,gg I i Q -e--1 1-of-I 11,. . ,. .ullxxiu 4 :1.:m..,.,. 1 1 J 1 1 -I I , 1 .1 A V 1 ' 1 111-.af11'-11,21 'F' . -1 5. . I. .. . ' 1 1 ,,, .f'1'fZ 1Iiff1 21i9ii115,,511' 113:13 K 1 1 - 1 ,- 11 1 1 ll Q, 1.1 H1115 .11 115: in l M111 3-3l1T H11 1 111 1 I1 11 11'Ilg 1 1111413 V11 111 1 1 11 111 if 1 lx rr m-Z1 1 .1 mil .Lair 1 I X .1 X 57"'ij1'1 ::'z1:alf"3 -3-11' -1: -::. mmm "1 1 , 1 ' 1 'H-1 ,sf '1:.11511'2111111Z1,1.1,1, 1..w121-Jj2i51"!1 . 1- 111 4 1-'zsszafv-11121 I, " """ H, 155.1 11: .11:.1' 1:-Az, 35- 5-1:1-3, 1, , "'-f1 1 25.11 .-.:r11'11z.m1z151111u1,' 1.. , JI 1. 1 11, 11 ' 1 ,111 T a1QiQ,E,,511Q1l1.z2Ig .1-1.5IE111113211111?11:11..11.1.1.,.-qll..15 1, l,,4,,.'11, .1,I ,.1W, ,W , ,, , ,, . . 7- - 1' if-1',"'lm"'1fff,'54511A'11lQ'I1'i11'ii1iiQ1if'Q'Ii1'3i13":'1x1'l 351113515311i1i'1Z'11f1151'ig'3"51fif11i15 1-1--111-11:-1. 1: 1. .1 - :-2.1 - 1-n mf:-.r:3,f1g!531-. 1111? I' .1 .11 1,11 1,.l,r" ,.i,1, 1111 11 111 11 1 11,111 ,f11,A1111 I 11, 11111111 1,1111-1 11,1111 .111 '11, L 1 l,'1Yf'f1"x Ki' I4 Wil- 'i 5 'I 'Fmil 'Y 1K 1 1 1 1 111 1111111111 '11111L1111151l11 .15 1, 111,111 -1 1 . 1.11111 11 111111. Ur-I -1 - 11-111111-'-11-1--11111 1 11-1111-11- 111-,151 .1 .f 1 V 21 11- 11 " 1 11 1 1 ' "' .1i1if.2hJ21Sk1f11f321-'12ffF7iI"fi'.1m rrnmgfi 1 1 -- 111 -1-11 'S . 1, "E:zn,w1w : 1:1'51E'-Hb ,pE.'EE'5f.1u1 :gl 1 ,A 1 'HU1 '91111?'1Q::-1 S .113111-,1'1'11." '1!111. 1 -1 13 W- J' .1 JL' '1113 ', -11 1 1 mfH11.a.:z-511' '1 . 1, 1 ' .1 '11-1'1" 1' 11' L' fri: 1223 -T ' E: '121 :.::::::,:.:.': .. ... ,..., 3, .1 " d'1F2-111511 new ':123'1:1' 1551- L-11:3 ss?-' L - ' -- -1 -- 1 ul :..:. . .,...1,:1.,, , 1 rx 1 --31'f?E5fT'?'i-if :lu 'r'1135".S . .:. 2-4 ,z ,. M. I ' U4 '-':r::1'E'.n2:'.t:.'.:t !52z'5.L,g1N u,1,Q1yf19-lgffggfgghitgt I 'tail-1'2'f2 -1-15:12 '1,.',:'.,:.., . .. 1 .11-1n:1:":::A"' ..- -- kr, -: :Ti M1-51"'1'--L-11 U 'L 11 1 1 . 1 , 1 11 '!E5I2Exiz.W'1i - 1-: -1.1! 11: 31'13!.:: . 31.1-. hh . ,.,,., 1 1 -1 '.' 1 1 1 11g.1,1?Eg1g1111, 1 1 .. lil! .1'.11: 1- 11111 1 11: 2191" .--:.H1 :Ee "1 - -- -1. -,111-- - -lung. .,,, xmnll-1,r::.. , I1 f5?11E1'fff5f'51.i1 ll - 1 ...1 -- 1 .. . . .- E54 11311-11-+2-5 '51 s1s,L1:z1.gg1s' 1 ,. ., I , .. . 5 11,. :1--:r -1 ag i:-mF1g5iJ11F1el!dg:.15F 23:1 gli,-3l.ig:13!,:., 3 15 ' ' ' .1 " :im 11' 1 :Wim -C-in 1,1 ,....:':4. 1 1 ' ' 11'1-Wf5i.1",I"E,E?-1:12fQ511151'11,5E?ilg1ijQg31:x frtgggnfqg 1 11r I 1 1 ...... ,. , .,14l,,I,,,,,t. JJ, .um I 1' K r- ,.- ! , .,1.4.11,.. ., 1, . . . .111 11n:1 111 'I 111,51311.1--1'1:1'-'Zag -.1 1:1...111--- 11 1-1 H1-L ea 1-.-.:-::g5:'1?15f'2Lf15:::::1.51,3 -.1' 1 I , .... ..,.. A I 1 I 1' "z '11 '11 ' 5--M11-1'-YF-'f-115::11::r:: 'uf ,,.,'.,.. .W ,11 I1 111 x' " "" ' H" "1 2,f'1-V11--11, 1A.1.g1'."1' ,... -. :.... ..--.- - 1 --1 - -- 1 . ' ' -1 -- - 315 1151151 '1fii'Q.i1-11'r'g'.111313 1- 1 1 11. -1 ,11 51111,1',L.i'j -51-11.1 -.15 --12,11 fx, :l11.1.' V11 E11-11"111::.111:x:11'1. . ..,:.a,.,.17 ,EEF TMS-ni gm HE.-L I 5,512.5 :x 1.2-Lima J, 1 1 11, 1, ""'L'1f:i' A1313 111 La? '11 X 11 I 1 P- w 1 1 f 1i1!fg,vf,1Q,f3mf bf,-,jf1,hL1!IIp'lnn1 , ff .z1JF:i,,f1'11gLl 21.111111 1'11ll1 gg' ' 1X115'1"11l1"11?f'41L 141'1-- r1'if11'1151f1---!--1-1- '1 1141111-111111.1111.1 ' " 11111111'1rf-,,1'1'L1f1i1'1'13'1x1'1 'ia' 12 J11F"j,1.-1'1ss""h 5115 X11-"JJ 111 15 111'1l!1l11'U M LJ' 'L'1'l" 11, 1 1 111 1 I 1 1 '1 1 1 T'lx11 1.,.:11..-11'1'1!11'11111.11111 11111 111- P117-1:54 ,k111'311L 1.1 11 1- 11'111'1111"11l1g, 91111, .111 11, -1 1 ' 1' .11 1 JH? 'L ',1ff,hb1 ILM ,i111h111,l"tIl'11l'i1 1' X FH! Y ...1 ' 1- '1' 1'-H1-' -J -1-1114121-1-1-1 1.11111 me -1 1 - .. ,... .- .... ., ..... 1 , . I 1 1- - ' ,.519,.i5,11?1Hi31Qgxmkgsi.1,A15nE11.Elii111 1.55 :1 ph.i1311111,11gs11g11gE,gi117g:g11.1W111.55,i1,41,3471 1 . ' 111 11 "'11'11111- 1" --.1'111'l'U 1"'1-2311 1 1 r L 1- ' 11 11 41 41 1 11 1 1 I 1 1 l 1. ' - ..1. 1' ' 1 111 J, 1 I ,"M'112 1 I 5 ,1 1 1 I 1 1. ?Z:3.EiZlii1X'1,f 1l 1--1 Q-'K-1 - 1 W :if""'II 112111 1.121 EV! f'l"fi?51-F1-EWEFE .f 5'E,':,if:f'3i?i-'75"k' 'E -H hi! ", nf!"T-1 " '31 . -'sis 1' 1-3' w "1.11 1, , ,1 2' 13-1:-""11.l'..: 1: .1 '11.ia"'1 1. -1 151' -' TIE- 5511. --:-:-1 1 11'-113. I 5,P1' ,111.Q.:, V U1 Hi 4111111 1 111. - .. A ,1 A i Hi'-133: 1 1 1 I I 1 I 11 .. 'J 1 " ':1,:,g . 111211 11. 1 121. 1" ,qg1.g:1Ig:' F: Q 1: ,-1 "" ' ' 11 ' " -1151521-f3125?z11E?:m'.:'1:1'1'., 1.11-11.11111.11,:.g,,-1111111 11111111 1 ..... 1, ,,,,,1 -mt., I, :z.qm.: 1 f- .-z.. :1, .... ... b ,.,,1,,,, ,, , I .H X . 11 P " 'W .. gil F2252 Q., 11,55-1 251131-11515: -1- 1 1111---E41 f"'12'E .1. 2521? :1 11"-'11 fl 1-1' 1f,.1!2"?E5L::..:..:'f:11- 2.5231-51"-lj-QT 425-1- - ' """" ---' -----1--W 1 1------'::1:...:r:::.11...-..51g1-fer I ..,...,--icy 1.11.4 LE , Y.. '1,,..n, ' " "' 11 ...,.1g1-11u1.,.,............. 4........... .. ,. IH ' TI. .P " ' ' " " '--'51fa?i1va'f1'1 ih' "s1.1sgf111Q,a:qn ' - 152.52 35: fig IE .1 'W "9 1 2.2 1 '51 ' "' ' 11 15, .-req-z11e.E, 11-11251 " '- ' 1: 1 " -11171ET1fiei111i1'15e:11f1 1E'fffEff:,E. 53zE1f1"i,'Pp1 f' ' ' -1 -1- "Y-'fi' 4:11111-- 'L1.z12 '::a1121'1 . ' 1 "' -:,'1:::..1J --,-: . ..f...3:.1a,-N .. .,.... 11 1".1 1. .. . --,11..,... . .. .,. ....... 1,.g551,.1. ....1 w::..u ,,m.,:: 'V 4 ' ' "" 1' ""' .1!Ii1qn1-r- - 11. 1. .V ,I 1 ' ' " ' 1'F'1':":11"'1"'11511S1 Wi 5115111511l111:,urIfezQ,a2? 1251555521: 1-1-111. 111.1 ,,,,11- rr: mn.,...1 . .. . 11 1m I- - ' 'mm 1-'L am 2411411 is: -sr zzz' Elf' I . 1 11 fi. ' ' L 1 1,'51.'1'1::1- -1 :11111 1.11. -........,... - 1 1 11" ' " 1' 3" 'f'351512'LQ?11 111151111151 sg? 141','h,H. ' K1 ' 1 '--111'1' 1 223' I K' JA "' ' ' hm X- '1?9'315'-'ff-M"":f ? WF::55f"1:3'i5f"f--"1'iF'E:E:.::?'1!:.'ir: 11:::'.':: 1- 1-1 ff- V 1"-.111 1's Ee.11m11.2211.z1 Elin.: 511232.11 1 ., .1 .. 1 , 1.1.1- ., . :4 1- I- : 1' I M- 11' 1- nr- .11vn:::1::1..1,-...J 1...,.:...,. A..:,,,,::,.-,I .- 1 F :':1 .:1z11'1'.g :xr-L11-1'EH"J':.1-:'::::u'.::u: '-'?'1F?E:'?:::m::::2::f:,-1--1 41. ,. .I U , , 1' 1 --- -41 --"::::-.u:,..!.1..-.u.,41,::1,,. 5513:h.!L'.1:,..H'.'QZf?F1L -1:1 .,,,. arising .512-,2:,E145E--1515: ,,:5,. 1 1- 1 15131 . if 5 ':1a1:11z1 11-za.. 111111, .1:a,1z1-11-1:-111-.-11,11 1., 1 1 "1" 1 -1 1 :' 1' P-E1 1 I F-11 11-3111-1,.-:g:.:....I-:j1g,,r513,q,F,.EEi If .-- -1 .,.v,,. ..1. - , ful- '-f' I 11- - A ,. . :IFN5 ?E:EE5f?E5 F '52f:1::E:?5 335 .1:,.: 'p:.::'1'g5g3111 ' - ' " 1- . -1. en' ur- - :JE Jr :L1::wg3:z.x5x gr ,?,:,5,,:-1.1 11 P1 ' ' K' ' 12-,Z-'3T f'1"'iff 9 Z? 1f"!1'1- ..5'f1fP1F1,.-12-rf. H -.3 V.: .:1.: : .,::1::::1-1. 1:1125 55::1.,,,p3:r!r53 21551 1,21 . 11,, -1 1 ,. I . ' """' ' 1' -7--V151'i:::u1..,".:::::e:::::::' :,, .,.......: , ,,, ' I ' W""'! I 1:1 "Il: W5?:'m':":!!5f1'1-'fijlffuiq-Ii' !'!!!ESi1H'E'?7-1:- I " . ' ' ' ' 1171 111-11-f1'1v1a1:11a1:1 111-1: 1.1: 1: 1. 1E'9?11?ila'5-1'5Efff3iWZEZi1iu?'if'-11i2fZ.fg 1351.5-s1I'1f fd'i111- 1111.11 " 1 ' H11 "wif 5'151?11 1111111f111,, 1 r .r 1-1111 1 1111 3121?-351111-5131 t:11.1111!15111x::111::1,'3i!:31, 511211111114 ix 1551131-1n:21::' 1111711 fy. 111131 .,p2,,i,c,,:i,.,.,3,1 1119551111: ms. .e ,u :.,: .... ::.. 1 '.:L.:: 1. J ILA. 1'-1, -,gn -1:1 1:1':'1.fg:g:52g,ZI :1E1:f::1:1:, zz. -rr, ,jj - '1ssw1111111z1s,11ki15s:111QE1151111111-311121511111111r11mii1:11112 Qmigglfgiggigi, .1 .... . .,.. 111 ,,1,., ,. .,.,1...1-5. ,,. ...1E'31-pq 11 -r -:1:,1.1:111:..:1a.,u.l.:i1:1g1.1:15,:ggz1h,,1A,,.bwkggggigjQ5 J rx , . uv . ... ...M . 1. 1 1 ' ' 112 E.:L '-'1511w2- --1 :d:11l:,.::' Z!-Zi:'lE:'21:1 Z:1.J,.- 1. ,- -W, .... fm. . . 1 lg 1 1 1 F5-11:11 15.-51 9?'a'Ef551i.-2-J1-if133373 1'--1-W1-1'1ff11s11'11H1pfQ1,111111'.1,f-:15 1311 u1sz1es' 111Hu155gg. -1s1zs11..,11:.51,.3 "" 2'-3.1--"32:1:11L rum. yngvggv gt-rzggl., - " """f11f :mv 11.1-11: - .. --f:,1.... . If .Q ' 9 ' 4 H 'i:E31'z:4:A::"'::::.'f: :i2:1f33'EQY'2gTr f':",lf3:-':351:.g:5-X135 :g:'l,,.. 1 . 5 5 'I Fi' "'. rr 15-"1 :..:- mv.. i1.. ,, ' "' ' ' ' ""'2L ' 'ig' 131--.1111-1 1'E:f:Z: "-...:f:.:: 1.11, .mn '1 ::.u.:11::5g., " ' 11 11 . at ffm 1111? HN1,1,111l111q1 .1 -fm 1: 11 -Ff"1'i1s1z1"..1E 1. j'E11-':f1::'- .11.1,2u1s.-:L -1-553-,.:,.,,,..,..::. 111 1' '11 1513-11'132115111,11g1111.111-1151111l- 11-11 11 111 1 1 11--1--1-i111'11111U1111-'11-1':1,'1,11 -111 FL 111-111 .,,. ...., , -. . . 1..:1 1--. 1111 ,---im:--.1-1 11,5551-u,, ' 1- 1 1 '5 '1?1112'2'5f?i5 5113 21 .. A - ul. .:.u..1..... L. - . ,.. -.. .1 . .... . -.. , .... -11,:-1'!l.:511:::1L114:r,f::f-1 -- 11119-1 - - -1i- 1r::1 1:"'1:1::::::1 :'-1-1 - 51 M- -:1::-- 111- .:::,, 21'L1'ilf'5!1f11-1 522a'1s21111- 2 111-1 1:11514 1 1s'1r 'z!'s:.1i151i1-151 if 111 .L .11--5111153 X A www , 'x5'!':f""f"'f1?H'f-13-,1F1-1-fS?'-f-151251155551 1:g1Q:35'ff3igE1gEEf5fi1g111g 11 A 111 1 ---1-.1 111211mz1s1g,1,1?'12ie1s"a.fqmssagflm .,.'-az .Jr 7 ,,..1:,:, g H: -1:-5'-ax' ggL,3,,g,1,1-A I ' " E ' B ' 111-1111111111121f11i1111s:m11.111e:11f111111-1-1- .H 13g1,1ep11e1g1e111-I 3:133,111H11-1w,11,,1m1.u11:1z 1z17mW:15i15, 11ge111?L2z13:ss11a1g17m1g-- -,:1.z::::1:'-755.3 .g:1,z,.,.- :L-1. ::'1:::1 ': 111---1-::11g:7'g51:',H511--..:1 fl-" '1 W1 1 ' 2--1-1"? 355113 -15-MQEi'lf!f1'121?'3f7l-1111. 1212?E1'31f1'25saf1s!1w!s7z5gi1 . . . ,M , . ,J ,.11Q,H.1111u,,,,1,1,.111 11.11. - .1111 11.11 1911... 111 1:1'1P1iF11z-ii'112-El51.119411121111Pi515111E-111fare-n1121111125121-a11s1z1sse1 Mhwfzwaaqiasfvamazes:-11 ml l .. W., ,. ,..11111,,.11,...,1,11m 1,,.g,,,,m511515111.f,7, 51553111 1 -1-1 ,. ,:: ..:'i---12115-1--1 1:-' '1...w-..-H---r -17. r H 111- :a': 11511gq,pg-g51e11E1M H111-51 ' 11 1 sf-5 25 .2 'sm 135125 1f2"2E1E12 1? ' 11 i+12E'111ffsf' E'-, ,111 11, . , ,A ,, , .. ..1 1., .1!:11111. 111.. .. S.: 5 11: 1 :-:?F1H:11l2 ,1 .El 555111g2m!p,i1r?:jb551111! 1151515 1Hg1g11Eg.5u3gl541555g 55.2325515131fgwiggzygmmghg ,, -M 1. L1.,...,wr,.-,,u., 1,5 M '- M' 'CW -'Hi-.: 2 ' 1 -.111 ,, . 1- --1--H vw!-.-"1u: 1:1 :,::1::u.'11,,,1- ,Ll Q5-1,13 . Hf1E...113-5-55':51f5.... ....,:::fi? ,1 .cr ggggg gm ..::11..1r.4:: ',.1.111':.' -11:1 :.:.1u. 1.. ,m,,33,:- 3, ,,,1,1,.,,,1::.L,,u-1: .,.14 ., ,.....J,,1,, K: ,TA m,:m::m:2m H -35:g1.:513'5E 15 E11-1311-151111 "1 1- 1 1-1:-1.11: J ""4"' 5'---- - 'FJ-'M-f-1 3' 1--!uZ1!E:!!g11q5g511-.1-1 Llflfg, ,1 ,, .. 1:'1----111-111--1-n:,r:1,...... ..+f-- . ..,. . '1"""'1" -W---'---'-- L- -1-1511 F':5'fi1fEIfi 9511.11 -1.11 11 37-r,:1,q::'.7 1151.11-1 1 ' L ' ' 'H' il'1 1 H11 r..-1-Jl1":TQ'L51-214---1-E5--"'lq' -lk 1.1: A , 3.11,-5..r.1.111111-n11,.,f,:,:11f,1:1-.H.1111131,31ggFx5:E:,i,1i511g151151::'E :g5g53eI3.l111r1911g15?,1,.. flini' 511-11f.1s1s,1.z.11-1-1.111-1-.1 my , ,,,,,11,, 11. ...1.,,,,,, .. .,,,,,,, 1,1,,.., 1,111.1 1.. , .,111,:H --,I,11p1,,,,.,..1...1N11.11!,.711:11,1.,,f3..l.,,.:1Ing1i1111-111531: 3231351ess::1111151113gg15,3,g,1ggT1W,11:1u111g:1 51 -"NN --' "rv" "12.M . .... .... 1. . . 1- 11z'Q!E11?!Z11s:sz1f:11:1-1 -1-,511 1,1 f-11:5-1:12. -:111r..e11-1. 1151? 5m,,,..,,:,,.m1u.11u1,..m,.,, 2-1. H 5 3722 112 142- 11.19134 1f1111211an375121aiffwzfaa111L1.:1I'.Q1,-253111: un1s1z.g51..111111115-551153111155,.1 121212 w-H1521-+2121f -11:1-15:--15111 12 '11111f1s121wr2515a1:1111:.:fn ar1:v::11:i115a '1111:1mz1zf11.1:a:11111f1:111111 .111 --1 1.1 axis'11Lml-M915111511'1faze'si21111-1111514111-111e12:1wn: 111F115111111.1.1Qgg:111111s111a111- 13 115 12 1111115111-'11f"1S12i1115gs EiF21511,IEl!ifgffi'-i'-il!Fiifiiiffggggzfgiii 1- 1-112-21 1 e..11111:, 11111,-111'z1fe1m1:m11111s1z1aa warm-:1--1.21.1 . - ,i 5i2ii1!g11:!gg1aEf1i Qes!z61Qg- 1111512121115 -gzm:11:1A1s1a1f1z1??!H.511:i11q11pg1h1g1g15JQ11H1111 1915541114551 A 5 .:f?Hf"'ff 15' '1211'a 111523 El 1 1' 1 111.11111 1,1111,111zw1-Hives s1i1:111ege111,111c1s.-11a11s1fsJ11!1:111:11E1s1L1f.:g111 11 '--11 1-' -1-111' 11- '--:-111ze1a' --11'1"" ' -'za-.:L....,..., :f15'2?21111g1i, i1?f1E2g'111111z Slgfiilfffgg 1 1 111- 1-1,1 11411 f 5?f:!55?E??S-i- 1131-1-1-1:1 11,11 51- .55. .,. ,. 'iifziifax , 1 iiifwf' ' 11215131 'Nil' Z" If -511,15 I allimzmlfi5121133111121 1:e:1.1f1!5:11.-L-ff'-M--11..-,:.m.,w,,,,2.:1L ,. ..... .... , .... 1 , 4,.,..,,,1,g, --f':-11- ...., , ..., 1 .WI51-1,5-:,,r gf 115-1!::1Lr,.,,.x,. 3. JL, .. 11:3 11:5 1111141111 :FI--1-wz, Q11'-:-11':1::1:1:e':1.,11:. PLT, 1,3 J 11 11, 11 11 1.1.i1Z1L.,,1......-111 491,,Hg,..2.1..1,111111u11.1g.y...1.1I1gg11 111 i"F"' '11' 1,...-. ,. , 1: :1n.'::s, 1 111-1-11111 , ,:.':1:1, n1 !i?5!'5!-1 1:..:,.'1 1:1 - - ---151135513111 .1-1 .-., ,11,-1, .--11112551112121121-1111.111 .11-111111 1 1,1-1111-1 .. 1- -1-1---M ,. . .. 1. 1 , 1. -. ..1 V ...,L L::.r111...11,x...,,..11.....5,.1.1:, 1.,5,m11 :qgq1515Q,g:1:31g1:g qigg1535523353pig:551115?3q551m35i1g13:55.?5:fg5g55,Q1,,53i5125251515 ll 3435! ,11111,:, . v'-"",,, ,..,..m1 ,,,.. xililr 41,5515 3221 PQI 11112515 ER 111115 1 15515 3,52 41 z1'1:.E 11 f11s1.11,:pfTE211121i'514'5'1?'ff2E-15-515152 1z,11i1'3'1 112-'saf 1.1211 521115121 1 11..1m111-11f1,1,1111.,1, . . ,1111 , ,1 11111 11151. 1411111115 1111111115512111g1g1E15E5g11,1,,.,513,111Q1.1111 11,111.1 ',51Q'1f11sq -113.31 111 11.11 1" - 21 11,1-are 13111 - 11.14111 -,. , ,W-W., 1 ' 1-'P-W -1:1-'11'5 .1.a'1.'L " 11-E -- -1 +4 " fi 1-11-:viii-'-11 111221111 1151-.,'1f-1--1 11.51 1 E515 T1'1?11'1f 1.:11Le11ff:fs-1 1 i 111111-5211111!!11k1?g1111-1 : .1111-1 , 11 11 , 1 11-31, 2111 15,1 Xia 52? ' :cn , ,,-wg 1-ga - ':.,:- .::-53 -A-55 g:5,1e.:1:.4:-r':,33j'r":,15' EEF. .5:.::1:::g 1-4111511 33:55 ' WY-1137 -111.12113--1117?-11+ -':nf1'5s3eYH1:1.11111-111 43511-1111-1141.2q'2igg1fz.f11g1535111111 --::::1ggk::u5:4::: um 'r ue.:.-:z 1:1 3-1.i:1f1.:5,153':f1 1 .5E141522313fiEEE5'FfSEEi:Z':'Q':31j'f4215"'Fifi -::1:11:1 'gy-5gr55'r in 11 -A.- ::, -az ..x.1H.... ,r 1111 .5 14131,H511af..,54111551111111:1111211-1151111152155112512511QEin155:1233551151g11gmH1gE1E5E5S11 -1--1 mi gl 1 In 'i' 11 5 11121111111 -I---11111515214 -1,1125 1. -11 1-1:1.1..1..2".-1. , .,.1. 1 'J 'gli-'YZ E535 1- , 1 www 1 Eifiiiliif 5?-wifi13315511-115gggg1r5Qi1g1ggz1Q1F ,E :nina mg .2 .... 11:f1m:::1.1..,.....,..m1111ila.1......'1..xI- V 1.,.-11f.,15f151T11.,151 511151115 rg, 1 , ,MM N , 1 " , ' 5 1' ' 5""Fi!1- '11 1X"'h1' fa '111557131111-i :,:1gf'lg""G'1Z1-1?-11111511-:1 'SML Iiffifiii F .., . -1' 1 ':.,.,.., , , 11 311.15115-11111 2'i3h5EiFii,!.E1iI!511-1-1511 ,1111,,. 1. 1 1. .. , 1 1. - 1.-11 s. 1 "' F1112 2 Q11 Q11 ":?3FEEa!1!S5f 1'11"11P11Z1fE1ak:1ze11'i12a! 141511. 411: EELS 'L 1 -3.3 EL 11- -. 1 1"1'5':. I 2-1 r35fi33g99?! i91111a11'21'H .,.. ,... 1..:.,,.,.,-1 ,WL .., .kmxX"" "V 'USG' 11" 1 --'1 "'1lQj'fK1- --4--- --F-----A 1- --,LEEL1.avr-.l?525b,.3.11a1:1,gt 55:::::1' "l " 1' :,.::.::: 1- .' .: .1 ns 1, r"'..,.. .. ,..... , , 0 HN, , -U IW! M 'H' 4 511 W1 ' ' ?'E111z11u,az4'1f11-s.'r'1' 51.1111-12!'?'5'1i11,1!?l5i1131151511i5F11.!1 1' 'I-.:.:.. '-212-2-9-Ei 15u.:1-.n . 1... .111 -.111,1,1.. . . ...., 12.51.-1' 4'1" 12'E',i1' :?2111111':21z,,s:s1: .- 1-.1 1.11211 1- 1511115 1111,-,11E1'11F1m 15-,,g115i:yqg21.1If,lLP -I--5' 1-r1::1'fm2f?Wf EE- :-.ue-.sez : 1 :'.1g35i1,-'-E ff: -3 ..:s:-1: -:1113.1:-- -11- 5 57"-1 X 11' '1 11511 . 1 1-2 'fi' 15115111.15 's ' 1' 2 4152 1 il 153151Lrs,1s1a1!1g111s:11111, 111151 111 -111 - " -1 , rv. H 1 1 1 I 111111111711 1.1 iiK1i.nH-S3,1- .NL "Vi" "'L11"4' in ' 1103 :"" " W. .. 1-1-1 ., ,' ' ' 1 -'12 :"1-1.1 1- :1 11Ls.1111s1-E.1,.- :M-:',1Hfg'2rf .:1::1n-1212 5-11-41 2- 1' 11-.111 -. . , ' ' " ' " " '1'21'.. :'f-112225111fFhf15111i11a1i1sE1i1 . 111-1152'.211" 1. .... . .. ,. W'wmfa.-:.,.:-11-11:11121-1111':z-1-1141111111 111'i1i3 1115111211 '--:11111r1z1sa'w' 1-1-1111.1---1, -1153111I1111111111:11gs111311e11111i1p1j11l11i11'111f11E111ZmZ11:11111111 11111 - GH 11 17111 -1.12111 -F2-11'1::5 -1'1:f'WiEl--'E l111f1112m 1:31,eL2m11w xv- 41:1 111-11-1111111511111111:1111111111?11112111 151111112111f111-. - 11 111- 1 1 - 1 1 111- 11 111-W 1- -11-1--1-111- -"1111s1111-1-11111111 J K ': .1....L ..1... ,.,... ,.. . : , .1 ...1,.. L-5-11.....1.,.1.1.I--.111-:U-,g4.1..L.,,1., . . A, ,Lag 12715 lie'23555.5:EE12:1fa-I1Hhiu:zhgfiillg!-2:Email:IL'x:-,.f!:fT7A'5LEE'sgdi:E:--1151: :u,u!:::,uyg:F'f -' '-L ' -"H'f'1f1fff -- "11:11u'3-1119' M717-W.--1nH1:1:: un: 1: ::,.,:cf-.111:1-m'1r11!E11,1,:.-.nm-g:q',11,,' f L F' 1 1 11-"""1-Lx nu- -' ---1,1:1Qt1.l.,.j----i1-:':x"::y:1'1,15-' 5 seg 2 1' 511-1 .1'111i'. '1-. -:mu 1- -1 . . , , .,.. -!:H11:aJ: 'apt-'11 1,1 112.1-11,hL!1H1111If u.. 11112111 -1151111111g111!5E1gg3,i15i1111E1E1air51ilig1W5i:1,i,E.,i,1,!iEeiillgiix 11111: 1 1 -11 1 111 1'V'1'1'f 11' 11 15 111111'11'1111fi1111l 1111119111311 15125 1'1 7--".1:"1'u'-' -:......1.., 11,- - 5 1 , ..... 1 , 1 L.l..!,1x... '-111'-- 1 -M111 '1-'1-1 .::'911.1','5, 111--1.11: 1.11 5 ,1 ,1-- ..: n15gg313,,---1111-1 mar- .111 1 1 1 1 , ..... ,,..11,,.,qE51 ., 1. 1,,'1 . x'--- 11 :L 1111225511 5111421251121 Zi 11151511111 1,12 151575 1111.1 111111111119 lin 1- 1. . 1111- MQ, 1, . ,,11,-11111 1 - 1L..1'r1l:F .. .1 .,... 1 .- 1: 111:1:: :.,:',z-1:5 ,411-,1111311111311.g:,:g5g3'L3fI11f?E1:1.-1.:fgg1g155f231f:EE3i1i'ig11Vp .T , 141151 411111111 11 1 P-'1 11 1 1111113111111 elH6151jrf?1Fil!Iif:zizgzlilllldffqzzlffjifii 1:1111'1111.55,Ei, 5,11ii:11:1111M , . 5,5 I '1 1'1l 11 fill? -15 1 111331115 gs "2 11235521 25 1 rv' :u.:' ..,1. ...1...,.. 75251153 11 1 vgfifilqglg 1J""'5?'f:5jE!i? f.'l'.11IXT 1 . ..,.,. ,., wuz: ::'n..s::ug3rb :1?iim11:1:1,111fF 1.. 1 ,,,,1i1,1.1ii:xd: 1:11 55552 0 ' ' ' 3721533-YGPFQ 111 inf 311 ' :mf '75 151315 'ESR 7 :VPS 2 ii:EZ!1hjE35f7,Qfg: YET 1 SF? g'.'. 'ji ' 1.-,, ,. ,VW .,,3,,,! , W . 1 1 1115? . ,. ,... .1:n11,g1g11 LK. -:-11,..-12.1.-111--1-:1:!z. .L.L- 1- .. . .1 ,.,.. ,. . -1z11-111.sW.1-1:f1-M11-1131313 .'.'1E:i 1'1q1'111j:'r1gff1 1ZI'1g1-:11':T.1-'fb-1-' '11 12.-- ...:::1:-- '- 1' - 11... :ffE::'?!:rr-'r1:1':2rf1n-i:1qr5:'j11 kfarzsa '11B"ggQq111:1gg1af was 1-111 if 'EE-QM P11 1 aes 1 11515215 1 11 115-2112-5 11--'11 "i""51x2 E tt"1f"' m'l'iL 1'1F'f'1-11- 'S 11F1115f'f131:':5f WM1 HMMH "F1"1'A'ZlB 11TH -11'f'.Qs1.1:1qg5 1 ,2E111i2El1fq:: ' 'filihlffiifsfllff 1, 1l1m:.....,...111-:,1,.,., .... A. ...1 ,,,,. ,, , , A 11'11'1111'..1 s'1.1:f:11:,'- ga,'Q1ILw1E1:1111:-erfzzsz-511-1ggg1,!:,1--1..1-z11fm15511e2f55-, ,, .-.,. 1. -1 11 ..., ,. -11 .,1115191122::L,iML:1 1 1'1111121z111?1111 F41-11 1 1 1331,1115!11111111111i-1 1111111211 -1-'1111111111511111 .1 .1 15555 L-E515 fyl 1 .,.1:,::.:1g5a35-3:55111 2,4311 1:31 ' "L:.:.'-ui!1'lt1I1- -I f'uE'5--11 11-1l':"':w-1 filEh::f?'fl?1!1E':'n1!, 2111-1, . f1. . ..1.... fn-:+fvi,,,:: .1 r11:i'i'iqrr-'Ly 1 H1 iJ1-1111111Tf.-11f1?2-1-?1311.11i131I , :11 .-.. ,. 1 , .41 1 nn. . .. --1'r1r:':::11-.: ..i.x1- 1.":...1..., .. 1.01 .1 W. :f , -1-141 '.':.1:f.:-if ' '11'J:1r:2?'12'11Mf'r.:5-'51-li-11:Q1ff1f'1112f2g?:512'1fi' 152511141 +11 f f 'f'fZ?ZfTiEI'E 75.1 1?r::r:1:: 1.1: 55f11F'i1:1EEf' I.Eiff5"l1J1a:1q43,11f4' EEZ. -E . mi! uf mg ."'12 J 7-253-1-f 1? , 573 :: :. HEI' E :iiiiiu-':::: ':"'1-U'i11i'EZ2u.Ee11x : .:, ' 1:11555 151 .KF -1111-nn:-11. :,::. 1 1.1: -. 1 uf 111 211.114 11111-.--,:1-:! Q-,g--:1.1m1::..1'-.--.:1."..L,,,51, .f,1:,z.:w 1..1-1-1-1 -..'?:"1'1-4,3 L-f ,11 -:w?w1::1a,.. as Jig.: :gym mmmzf 51: A 35g1F1g:,, i,,,,,1,-111511. - -- -M - -u -- 1 -.....,.. ,.1:,..- ,,,,.EE5.E1 M35231:2::'.::::.:.1"'?.:.-1 -:. 11, . "-- - 1--1 .. ,, 1. nm, , WJ JA "V ':i-' "5 15"-'1'5 9-11--' x -'1 F5 F51 5:1517 se: 'ff 11 1.1121 5-1121 21 15111 ki1?11f!11115eE2?11:' rf . W 11---' -fit? rf:r'1-1-1-- .-:rr-H1.f:111 .. .,.,-- -.,, ., . ,- A,,, ,,,, Q lm www: 1 -:J 5' :Em-r ..e::.11: :mr 1 ,111 '::?l'11+K'1'-iiEH.Ei:1::4 .:-::.:1:m., x::::.:: nu.. .,, .,1,- wg, 1, , 11 ....,.. guy.. L1....-.. JH, .1-1,., -..- ..:E.. 1530: in T 2,1 :E .main it -11l'l 1177?-L-I1-15 '.' 'Ig ..,Z,.:gr ri 9!Zf,. :.: r,'1,.x.3:,53511- - . 'fl : WU' 'ff 7 552311 1".1".,:.::-zz .m , .-- .. -..-w ---0 . 11-1-- fd ---11- .1. ,. 1.1 ..::-1 ..-1..... -L, 111 111- ,121 1.111111 1:11 1315-11,g:1g,5,,31531 1311551 11 41 'L 1... .. -:11:.1-- .. ..... 1 ..N1,. ,Am 11 1., 1 . 111 1 1,.11,m......:.1. 1511u11,1.r.iEJ1w..:111::.:::,,,n,l1,1,1::,EE45X5,3 Lg: 151- K131:,4.,.?,,:5E:: mm. Mn -ml :Mlm min, .mmm My -I- - 1 .J - 1 ... -- 1 ---fm-,.,,,1.,.1 ,. , 11,, 11:11-,.:1,,,: 1g115,.!.15i5--H35 . . ' , 1 ,:- 1' .,. 1:21. .1 nh 432, 1:.:,.. ,.., , .iw ,Q ,...,. H... " ' M: -1 fur. 11"-11--1 -. .- -1: :nz-1: ::-1,1-. :::.,,.:..,--gm 1-v.-1.--:1:1.-1: HHH I11 -: :. .:'x!:.a1'aL-1,'E1E--:1 :r-:z:.:1::1 . G'-if-':5'L-11:1"':':':'2f'wmI51r1'1": I 11. .. . ........E1f-,gi ,,,1,1.1.,,:y,11111113igf fl . - , : 15, '11 ":' A 1,'1g11,. '::..1,.,, , -1- -, -:. 5 '.'..s:. ...,...... ,M , " 1 1 ' " ' 1""'11"'f34f1'-1'-11-"5 '- ffilii .11 .--1 1 li 1 nf ' ' " 1Z12'i' .-fff .352-41fi11aQ1"151' 1Q5..L:..:.'.g-111351: 1 5: Z 1' " f-mi '9':""5 71.5 33'-32352 Z-1if!3'fii'!fifi I si H . 'I.:gj' f1L1::1 112:12 E, . ir E 535-552 :1 11- LH if-'H-11' - 1'r-1.- .12 1 q111.1.:, .1 ' 111' 1111 111--1 41-1 f-12111121 A " -I 1' 1. -1- I 1 ,- 1 ' 1 'Zi -'fin 1a11'!f"1.l:1gf' 1.12555 if 121115 J -zzz' .11 711f'...1.i '-ffg,':- : ,Z,. j11Q"'1 551,11 U1,,..,, K 1 1111. g1'1e111f' 1,Q11,Q,z,11J-11 zflfn..Q!h?1g55'11g1,1,-115:-11 . .. .... . .. ,, , ,E.h,m " J1 . 1 -1 M- 111111114-1--11 11-. ' " 1'- - 113 1-'2'f"41ziE. r::111'f'I.f.'!1 1'Z'f'F,-L1?'?s'?41-'flf 5 1'1 1 '1' ' .Z1-112152 iQ,..F1113 L M-111 wi. 1 1 num 131 E115 1. Ef"Zu1.hn:": Zfifrixii? E'.:::q'1l asm Flag: 5.12115 ,iw 1:3 - - --"H" -- ---'- 'rw 1-11111 -111,1 --11.1 f-.ffm .11 "4 L..- .. . .111 -M2115 :- -11.11-11. '2 11111111 ca- 1111,-1. w....1.1,. 1-.mx . . ... . A ies. -- :1 111- . 1-1-'.11:1:1--,f 111414-1: 212 ':-f: -1:11:21 :1:mSf11.e:1.e:1111m1..1 gg ' "' " " --1 - 1 1- - -1-11:14ff11-111w1.!.. .15-1w:11:a?!e1f212'e-11 11411111 -1214 HW 12::::' .,. ..-.W-........,. 41,,,. .1. . ,.1.. .,...,... , , ......:: . .1.,5,.5:,,,,,,.1Z2az51iu'FEW ' ' 1 ll'P'1'.f" ms:-1,., zzz, ... my ,q1,,g,. ,,,,,,...., .AL W, W, .A 1 1 11 ...... .:,--7-- . H-.,1....1 g-1,--z1.. .. ..i..1,4,1g1 1:1311 '.'5:11:'!: if , -1-Q-l:1.::1'u1 --w,.11y 1: , .. -.,,,. . .4 ,,,, , 1 . . ,, . ,, , , '-5 1 -1- f- 1:11-1111: .fa-1s'r-!':f1111-151221352151"'111?1fz,'1zl!114Ei1-fE1:efa1' 2 .2 FEEL? 5':E-f.'- i::u31?11:1ijj'1g f --1r1----- -1-151 sviwsw f,1-- 111-.11 ' dx 'I ef--dL1:-w2-2M1L23152115217111151555-1511511111 g11geH311Q g1g15gg,e115 1611 lm ii '1x..., L 51 I 7:35251 if 11151521-111 11: 'h1l1:::gi1jq:iQ2 1"Efc,..: 1: :.-:::..:, , 1 - 51119315.51 Q11111L1Z?5Z'-51,111:t:"t,,,, ...W , 1 , , , 111,11 ,11.... ' " 221'-1 1 Y- I---.ar 1.1-zz. ::.1 A 4- :M .'::z :'z':1:1.. .. ', -111 cr -.r gm: 1 .nur --- :,a:. '.,.,.:,:.., :.:...1,m,: . . 1 ..!.. . 1.17, 9!,f,.,.-1-1-1-iirw 5 '-Ernst? 5--1' --i111 W-":'a:n:1'-: 31. T1-1f:.':-111 -1.1 .nn . .4 1: 11.11 ugqfyg 111 I 152 2: 1.11 1131:-1.12-1 :.:::: :ug :5- 4.1144 :.........,...- :,,11..,. .., , ., . .... ,Z L, ,,,,,,,, 4' 5?jE1..:c::1L 211 aux 11u':'z'.3 1.1. mm. ':5?'f'.iZ "1'1:'::1"1I 13.1-:---'T1:55::11111-11,. :. '3 .1:::::.- .' an -- 1:.'-':-11411, 1, . ,.. . . .. .11 , . . -1.. .. . .11-1,1211-1r1, 1.1, W, mu.,H: F5,l:1:,1,Vt wb my :HEEL an I 1.Z'f':1I'E 1352? 5 21: 1-11.g1m1':. 1.1: ::- 1. 4: 111-11-1: 1 11 11.1. ,, , LL 1- Aff f 15'"1-1121-'11.:'13f'11'1f-11'11.1:1112::f1,-11111,-1511.5111151114-:-srw5 16511 I' '11-. ..5,.l.1,.,, ..,.,...1 ...-.. . .....,. . - , , 1 ' ju H..---1 ' l""' """","" 31" ""' ' "i""' 3 - -1-1 1-1:2 :zu.11:z91f:'i1"5i'1,:'::1 H? '--I 'NZ If 1'-'.E:'?5iiE11l' :7-."11 .' "1.1.if-.111 :12,1'11E:. ::.:,:.. .. ...,,-1--: 1... .1 . ., , . , ,... 4 --Hu: ,- 1 1. ,.1..l:::r' 1.1.1 . ' -.-'E ::,1-:..1n....,1 1 .11 ..': 1, ,.-M-m,1- 1- .:,:" : .:1:. . . 1- , , 1 , , 1 .. 1111.1 -111-1.--1111:-111"':11z1s:". -111.-1 ? 1 3 11 21? 1' 211211-1-1.1111 11111.1111,,f111111.1-11.1-51 4' FQ' -5112553 511'1 +53 12155.--:SL 22i173551.'H121Effs ' "U A" 1.2 h 111' 111 JWWWWWWWWWWWWMWHMMMMWW W'55'1ff 'iff-" F 1 5 'f 1il'1f1l'5E1 1f.:ar1Q1.ss1a' 1 11 :ess 1 za "" 111- -1.121-.J .. ..... -,-11 4: 1 ' 1- i " " 'H "1 --1.-J --11:1 ., 1 -1 -111-1n:.:,, 1 .11-1-1.e:13.,1f2f'1f 1- 1. .11 4.111111 ,U ,,,.,,,,!,,h ,,..,,,,,, ,. .. .., 11,2122 '1' "1 ' i11 1 - - . 1 25-1 1. 1 1 "M" 1 214, 51 -5 1:::::,:-1 g.::1::..r,A 11g1,z:L.:1::::1.,,z-fp rw- - .......,, ... ....,.......,.. 1-1-1 - - 1 --11 -- -1 1 - 1- -1- 1 . - rw-1 1111.111 1q:a11111 - 1111 -1:.11':sze5's2sssG 1 Y 11-3 11 ,: -21 111 - H1 -.-.:..., .,....,....,..... . , 1 ' 1 1 ..,.1-f1,',z1e1E1L'i1.115'f :-:11'-':1r11- 21111i'i:s5? Eh-1s:fi',a.1'szaa: 1:11111 1,5 1 ' . " W 1121111 Wi 11131111 11,: ' 1 " 1111 -11 i11"11f'1SiE115 .11 -'1212'EPf211T:-11":raf1a.-.mes 1123.551 "r -11151212-11-2.1 1 1111111111 1.11 . -11, 11-1-11.1 111. 1 11,. M,,,,,,,. 3 .1 ' - -- --M--1 - ,..,3.------"'::::..1-1.-V -1,1-1 M -51:11.21 -53,.:EQ1111,,11 --1,-,1a,,:13'e' 1'-11--gf 13.1-F1 - 1 1, 1.111--1 :: -1 -..- . 1 -1 1, . .. E-fi'1',.g' -"5E,'15:i?:i ff 1, 1 2,5121 'A 5 ,F-H'!f",255,E'1f ,.., 1-1 ."f. F'7"':' 1' 'FE5-6"11 xg ::1-'-:?-- 11 . - - - 1-H111111:11i'iEl11-111111---111 111-11--1.11'1's.l' 1-2523.521--16111 '.l'i5i'I1l'3f11--1'!1511?"i526f 1'-1!lf55'EQ 1?1ii.i,5f. 5 .151 ifrffli' . :.I'111'111l15i'.' 25511111111111111551151111111f!1E511E1?E11 3112111111111 1115111112f11212Q222gq1111i11'1z 5113121 l t ' I 11151111.1-11-1:111111111111:.-1111111-s.'1s111f1a1"1f1l11-11-11111,1121111 111211115111-12'111111151r?111e11f5"i-2151121.1s1?111if11fl 1 1 1 115111 1 1 ., 1 121'-Ti ETS?f351'121151if15251151111111151233liilifgiftiiiiii-iiiiifHH 1,211 ' th, 1' VN: .1"i,1f ' -11122111111-211'2:1,1"1'11 1:.1Q:z111:1:'51111i1".'.1i1fz1,s ,'i51111.11i'':-511.11112111a1:1:,'f:1a111111151151111 1.23,-,1Q1-1111111111511115154123511211?1f,EZ1,1.-,,'e..u11g1.5 1. 11 11 1 -1 .04 -v-44.- 11 -11, :.2K -'1"""' -1':Il ...-,. 40.1. - 1-A v ---. 1-l1"'l. -..1-v-11-vv".""1": t't1,.l.,.1l1..1 In 4-1' ',,1... ,..H f511f1f!.f1!Irg:! J:"'u"l11I-1:-.-:':M1115!1.1141.1, ..'-1I-11-'1-111I:'71:11-1-3,1 1!f'l.11,1-1' ' 311111.-.,1,. 1...,.H1::-!1f-11-f:1f:I1f11111::!.l:l-1F..e,'1 NYT 1 11-11, 'H' 1i1Z:1i1?11?111111511111E11 'milf 111' '11 13, ,, 11,111 J 2111-1:1511111-211121-1-,111'11-1111.f1:.11-111111111'--11-.-1111:-1111151111s11.f12:11f11111f1141,1.11z1aqs111113111151111-'11fg.111-11i11gf1,ig:11:112111,s1s:1e1f11112111:1Q1'Q11,1.g,g1-1-1. 1111,11'qr ,111 11 . 11, 12111111111212111111111112115111-1:1:'11:1.1a1-H11:111:1:lG1111i9111!111111-1111:11-2:111511112-i'2i1ii11H1?1'1af1:1-111-F1i11f'i1H12Z-i---l12411-111-1Jn12111:nys11212111:s:1zI:'g1,1g5p111.eg111511111 1, 1 11 ff 1' .1 111 11111 11-151111111151111112111-11L1'1z1:11111,1 11155111111411-111.i?'1J11s4e1111z1a11f -+f11L1:1111,e1a1-111251111dgss1.1:n1q1.1l1zslf:'111-151111151114,111.s1z111111-'1512:11:11rm-.f'b11111 1111111 11,,,.1,, L 1111 111- :L-211111.,1L1Iff111:11.1.11.13115111,-1-111-11111-115111111-,'I'1'g'!-1I:1:1'-11-1-1:--'11'f'!Z12'l'3E1Z15-IF1E"Zi1e1i1111-.-.1111'-113111515'l7"Z1'11711:-11111111!1f51'1111i1-15511-'lif-i':1':1:51-.i,::1--Java: 1, 1 IG 1 ' 11' 1111 fl f'1111FE1i'-"T f1'5i1E?111 f1:11?1Ei'f'iiE,'i1E111iF'1!1-5111'11:1111'1'1211E111':ff'1-1''1-113112ifli!'1?1eIifiiif"'e:PQ11111-111-1511-:1:1::1g'1152'11a'5211ae- 1545 11-1111Qj11'E'5"'r 1 1' L 1 L 111111111 1511211111 111. 11 hi: 513:51 I 1? 11.11--11111 Z'11"l -'11 E'1i11:': 1-1''f"ii5321111133-1i'i-is --31:51 F1535-1,3113 "iE:FH-5--1211-:i11i'1 '?Z'f11.1i1:1-212111151:Z"21Q,1g115g5i'5.511z1'1-1112 1-1 1 ,, .11 11 11 1 , ,, A.., ., ..,, A , ,,,, .. . ., 1 . -.... ,..!..1..1,.1.11:11.111,,.1.1.11.'..,.11 ,111 .11.l13.,11-1,..!1-.111,15 .... .1,.1.,...,,.,1.-11m,i1111...11,,11,,11 ..1.1k1.f1.1..1 ,11, 111,113 1 1 11-111111'-11E1?!f11 -151911111-111111E111111!.111l1ef1-.1:i111111111?111111113i11.2?21E23-1515225112M11z'M111H-11,111-11115121111:11111111111g11111111Qg'g:115H1211111+1q11:'111g .1 1 ff' 141.1 if ,111 1E.12111..'15if1. f1I.1t111'?21u1111i1?a1s1?111a11121'. 1s111'-11111511111.111112-1111--11-11111:-P1:,1.11:r1e1-z-111111-111zm,11 1111111-111s!1.s1,1111,111111-111115--- la111,11.1. -11212111-3111591 Ji ' 1 1, 11 11,1411 1' 113 all 111 11, s-111-.,11:.-111.1,.11!1f-1,I11a1:z11-111.1-11111111.11!E'111!1:1g1z1-11r,111f111-11:-11111,111I1,f1.i1z!:-111112111151-1111111111'1,1111L11-11151:111-11111,111!111111,'g!:1111-11511,111,1-111111.41115 11 ' :11, 1 1.5a1l1,,1f y 1 uf-151-11-W1111-111-151'1111f11111121e11:111111211111211311111131116-1111111112,1-111a11111121211ia215121111211-.1-11-1,111111111111ia'13111-1111111111111111111211-15iEE1s11fz11s111:11f1' 1111,11111,1L1m,, ,11, 1 -111 111311111-11111111-111-111-11-5511Wifi1311111221318-1.1111-11111-1115112511-1 1211115g1E11g1511g:1agzQ5111-11,3 11211115111111112211?111i2f11E.g511p1!1r35fQigz115,1iki1iEifig91 15 11111,.Gf1L1.1L21f1fLr'11 15 1:1-1'f111I'?11111111!1f11I'12311?!?-IJ!112111ii1111:11111.1.-111111'1111!111E11i11L1fe111111111111-1111115-1121111-11155311,11.1'1n5.111151512151-111111.,5151-g11,11g,g111p112ga1111111191251112115-115,5131131 , F- 31 111 .,111111-111111:1-,1-.11151r151WJ11111411555112g111,11,g111111151?111111,11111311:,5g1?11141511,1I55W,3.-51111:13E11151551155111155111111111113111351111gE,gm?j.,,Eg15:1g!311EE1w1?i1i111: 1,11JH111i, V1 my ri, ,,x 11,11 QWWWWWMWWMMWWMWM QWKQW 2111111lQ'i1L1:11-11:1113111-.1112111131,111-51.1111,11111115111111111111i15?,131i:g1,11g:L53151115,,51,,S121q1511g1q1g-+11111112f1111'1i111,,113gl.11g111l11g1i111E51'i?1Qg11 X11 ,11, , ,g1 1 111,141 15 11 ji1f1j,11111111'1:gg11.1.1111121215111211151-1,1111-1- 111:-1111.1552111511515115152115111iEfi'f21.SIEf-gi"11gU511'E111ki?'5:11i11!1Z3Z11'f!fE1ii1-311'11,-11511111111-1'QE1j1i511f1i1ggI1 '11 W, 11511. 1 L1 11' 1 1 111 12111111:!111.111111111'1111111111i1111111111111111EQ1111111111111111111111111111:11111111I111111121!11111111111111111E1111111z112Z1111111111111,12111111111i11i1111111111.1111111111111'11111111111Z'111111-11 1211-11,111 11,1 1115 11Q1-111-11111111111211211212111'f11111s.s:11- 11,f111211111.1121-1111-11111211.11-1111111211,1111-111111 11111111 215111111111111:1:1:11-11 111f:'11.:,111,-11,111-.1.:1.1-. 1--11 1'1"1 "11'1 115 - lf'-1 111111111111111,g,Q11,1:1g511I111g11-2111I,-:11, , 111 1 d11131,,1,Lg1L1: ,1 .11 5,1 1552151'-F:1:,Ej'112'5' 11'?i'::1:E1'2:1'E1.'ifQ 111','55,1'.1!!1iI1a1'51a1,1.'1215511515-1iif:i'Q1 " :'E?Fie1'i15i1311Q2E111-1125111513 ,E EE--H241 :fi11f1Q,1"L 1 11 1 1 1 1 1111E111-51111111112-111111111151111111111111.11111111-1111111 11111112111s111i11111111: 113111, ,1 11113153-11131 11 111111511211-111521111'1s'1111--1.111111111115?x1Q1E-11.11i,1i111 5?123121111H1f1211.1s111111'21111ff1111f111121111i1i1111E1Z11?:-5 i?111f1l11'.i11-1Z'i111i1ff1111U11'F1231221 1111 PY W 1 -1 111 1'ff-' 1 ri!11:1is::eiqz.:1:1!xzg1112121f1F11212121211551111-11111111111211111ii11:1111121s11:P:1a1a1q!11f1111a1b111:11.g11,4151?31sa1111111112111.151313115111111151E1qL11.11,zsg1g:11111f--111.11a11a2Tf., ,' 111.1 11. ,11 1,0141 1111111 11 1'5:11g111ifi"1s'5f1i1f'1:i-Q111125.1151211-HQA1111211i:E11115a111!1!1111'-212111 ,211'1-21151-111-1M11115122522111111113'i5'1':f155sf1l111 11111 111 11 311- 1 11 11111111111!1111111111-1111111111111111111 Q1 ,F 11,, '11 gg ?i555555f'51f'ii:'i5595-1f!1L3::11i'E5.S11?-91'11561123137525Q?1i?iEf211.1fiii1-fif1?i1z?i5i5525E?f2153f355g3u1i,1F---1-1.1-115'VIE? 2522151S5511:s11s1,:1.1:1a1,gQ1g4gS112 '11r-'1 U1 3 1- Q 11' -"' Q-'M'r11'1'1if-'ff1'---I1 11E11:,-1111111111'1-11"112125121151111111-1-111z151i1l1:111z1:1111.. 12111f1!1EL11:1.iz!-11111141.21111521115fmLGes.1:1z1:1,111111111k1111q1.f1,11115g,,+,111 11 1. 11' ,Q1 -,gl 4,1 -11 "1 - " 11111 -1 H- - - - 11- - 'Z'-1 1.1, .1f.11. .1-'fi-Eff? H+- 1 121mr21s'1'1a'1-2,11-11111-:waz-31 19'-191111172:J-1'.21111 1 L, 2111153111:,11If11,11!11?E1F--11 111 2511 W1 511111.15 I-jg-1, 75.155-'13"1fI11fFi11913555113-:?2'1F221211?.111'?1!111fi11i"111111-g1nz1f111?1'12212215zi1!i1s1'-15:--13152215 111121,i21"1111E1211'1131:1111,5g1g1'1z11ziE':15Hiii11111131151-1-1g1za'z1s.1" 1 11 11, I ',1, 1, ,111 31 111, 1.115'1:!1!','1s11-111-111111.2 1111111.14 I.11!1-1:-as,E.:f11'1.1111f.::s-15111-11:11.141-11151111.1111.1111.-11111111k'11s11'-Qs-.11.f11.'1.lLm-11-Ha' 1 " 1' 1-1,1 ' f 1 111 J 11111,-1-11,Q1i111!,f1 z.1111Qi15iggg1:f1-21111-1:.11'111g-iii.25'IE''1'f1.1.111.111.,-5111111111551311-1,1-11151551:s11g,:1131.1-fg1g12,11111ai 21.,z,-::11111g1f1:.11f1 13221551-3515153iiifififiw.-1311151 1 11, 1 1 1 1. ,11,-3 1 141211-1 11 1..--111--1f111.f111:-111111-111111111111111'1'1f1211'1- 111,111-11.1.19-11111'!11:11:1:1,1:1:.1.11111-11.1,. 11151-1111495111:11.111.111-i"1:r14L3-1.51,11-1-11:,ie11:1.11'-1- -1- 2:1111 ' ' ,11 1'11111 I-4, , , 1 3k1f1:1fI511-:I1-z.L11H11111151'1:1111?:Q.11111211515s:1ii1i'1'11g91!151-21!1111r3'ffj:f1I11!fd1:s1s11.1f'g'1111.1gs.1:1.151-.MEE11elaagif'-:!:111f11si121. -1Ff1sf1L11"1eb2111111"'g'1'1 11 1.11, 11 1 1 1 111. 1 Q11 11.1111-if-112 5111111111:-H11111-111''11s1'111E11-215-511222111111-'111-H3-21111211111-12111-11.2-fi-1---1:11l1s11l511s1521-111111121111--111111151111Wee111e111ea'wU111 -1611-11 1,1 1 1 11, 1 11,1 11'1--31111111f111f'3111:1z11zzh1111s'11111511-51111-1-'1--1111-ls 1"f-11:1'2?112f'21111:1'-211-1'f-111:if.21112?f1:11-11111111111111112111-11211211-11-1111111-Z-1111 11.111 1111 ' 1-'i 1111-1' 11' 1111111 1 J' 111i11111111111111111111s 1'1-111111-111111111-:11.11C1l 11-1-111111 111'-11151 1111, gg1111111iZ5.51i-1 gig-1-11111,l:F.f12'g,1531.1111111132111511111 1111115111 ,Kxsg:1g5g:111111g11 3555 i1,,s5'11gg!1g,:51: 523311336,,w1h15R.11x5.1fF13,1151 1,111 .11 ,Q ,511 V 1 1:11 I 111 M ,QF 1115111111221111-IMail111111.1.!11a1--11l'g.11z'f'1-2211411111:-11131111111111111-11,-13111-gg11111531:111iif1i!1ft1.15f11E'14:11:14-11511515'2151111Eag:11g11al13525213 1"?1 ,1111111 1 ,1"1- ,115 1,1111 1- U15 1i1'1111'1f--'111111111 111111111"'111111-111111111111111-'111.21f-1:11-111111:1'1-:11111 111111-1111111-1111131111 1 1 -1 1 Y .151 1111111:1f'.111,-13111111111111 1 11111 1111111111-11 11111111131111,11111111111111131111111111111111!111111111111111-1115111111111111 11-111111F,,1 111-111111-111' 11 11511111111 13:1 ,,' 1 1.-11-1111-11111-211'21f!111?1i1f111111112511f311211f1'1'11151-11,1111'111111111l51i2111111i111?11111.11111.1.111z1,:111"-.11i1113111111111z 11111 111 111.11 1 111.11111 11,11-11 11,1-11 111is1'1-1-1:-1-1-111111f111111'11,1111-111111111-1111-111111111 .f1111111l1111'11111 -11511112111111112--111111112---1---111-1111 1' 111-H11-1111111111111-1,111-5-111' -1 1f1E',1'1 .11 .11 .1 11, 11 1 -11111-11-1114-12212111215l11'-1'11mi121f'l!,:115 !s!11!111i1221:11111.111111111I1s112111111g1s111,115111111,,1g1:g-111112112121-111'-111111 1,11111'13-111-115111111113:-111111111'1"11 111 111 1.11 "i11'3 3111 11114 .ww . , . 11 ..1,,..,..11, -11-1- ..1 '::w-,,-:-.- .1 -ev, 1 .:- ,. 11, 11 -111 1, ' 111111111-1 !1111:- ,11J11111I11.11-. U1 '-11311 '1'11!11111111's11S1- 2111!-1 A 1 1 1- 11, 1' 1 11,1 P1 11-1 f J 11,1 11 .f1L-1--11- .111 1111- 153-1-11 1-5 .1:1:. 1:1 ---1:-fi 1.1 11,- 1-1,1 1,.11..1 1 11 111 111.11-11:11z1f1z11g15?1Q-I11i11i11f1FI11:111E1111:1I1u!f!1111fi'111111111111111I5111-211111111-,11l1111151I1?115I111111211111lI,11j111u'1i111,1,111-1-1-1111111111111111111511'11W11111111i11..111115111115,11.,f,W111,1 1 111, 11,1111 ,11di1x, , ,G 11 1 -- -- ,,1.,1.1.1m..3,,1,: ,,N,41,1 11L111111111R1.1s111111?:1i1111-1-211-111111111111 1111111-1-11111111-111111121513-1111151211-1121:l11111111-211111i11:1e-111-111111111-11111111!411:1111151111!111111111111-nm 1:12111 ,11 11111417 -,111 1111. 1 1'1111,3'11131 T111 11 11 211211112-1'11'-111111211111P2-11'1'.1-1111111111111-f'1-1-1"-1111111121'1-1.111-1e11I1a121-1111111-1-1"1H11 1'-1I2111l1"111111111-11'-111:1111,'1!'1E1:1'1'iF111111: ,1'f-'1'11" 111111 111, ff 1-1'f11'1' '11 1-V111 1 ,-!:'.:1':' -I1l'11! 1.1'Vl1 lr:-.ill 1111 1111- 1115114 111111-11311111 -1- .-111111111111:11-1','.'1'g,1g!- H rlx1i'1'1: '1 '1,7El1- 1- 11 -I 1!:-4' '1:':'- Nmifi- 1' 1 1 I 1 1 ll 1 11421 1 11' 1 1l11" 111 1,l,r'U 1.11 Q ' -11-111512'1!'I11111i1111123111211q1,.Z!1'.E1!1'1115?-1Pi".-1111111111121111111121111215111211:11e-f11:f11E'1f1111111111111-111:'l1111I.-1111211551111 11111--1111 11111111 '111 11 1-1' 11111-'111' 1Il'1'1'111' 11 '111 11 1511111511111 2111111 113111 111111E111ZE1i1i1!11 11135111Ez!111:E31g11kQ11 111211'11-1,111,111 11' ,".f1111H1 ,hi '-1621 1111 1111? 1,1 'I1 1. :-.1 .1111-,,---ii E ia' . 1 - -512555-1'..En1: 451.1115-,1':1513.1f'.E"-'i5,I15HiQ11: 5515, 5',2E, ,g'i'-511.157 121.1 ' E 21, ff jg-'E !n,.:- 1 , 1 1 ' 1, L QI11-1,1-f13,11'-11--1111f1'11fg 11111131111s21111111:1111111-'1Q1i1111111EE211221111Q5z1111!11g1111f111151'g 1111315151111111111115111-11111111111!g11111I55:,!1Qs111111E1111,1113,1111'i1111 1 "1-111,111 1111 11131. H1521 1,111 5111531 111 1 ,, 21.311 1152111111 11111121 311 11-21--1i'f'1'1 15111 1'-215.1!'E'z1111EEEE1111 1:1Q!,'2111-AQkilfiilfis'51111551151 .51 111112, 1111119 H 15-11111-f!11-11 1 1 11 1 1 1 11 1 I 141131111511-115111511.1':1:?11!1-'111'f11I111111!1if1?11-5111111'1111.111'1111-E11f11'1-11'-if11111121112-'H15-k111111!1111'lf111i1p115f1i11-'1312-::!'11:111-11?1.,111"1'1111111 1.-11l14'111'l11i'1? fl.-1'-11 11' -1 .. 1 1 1 1 11 1 1 . 1 1 1 15111 151311-1-111115111111111i11:11:i1E1-31--1:2111g1111111'111111 115111 1111- 111 1111151 1131121111111 151111111:111:11111f531li1111l1 1,111111111111 11111111 1i11:11i12g1111?1111i1 1-M11--1,15 '1 1111 .1 15- 11,1 -,-' 115 1 ,11 111 JW L' 11,114 11 '11 11'1'2'i"11i?i1111.,f-f1i1'? 1155115111f11F11'1:11E.1?1i11112L11"1ZQ-afM1131'- 1111111112-21111511111511-211 11.111 :ew 111,111ig.515111111-g1f11.1g1,-11111 1111 11 , 1, 11111 1 111,111 11 1 11 1111 1,, '-E1-EIIIWE'Mai'-il1191"lill-F':!f!!I1'1'f!:-fl,7'111'1'""-111"f'-F "5 1111f11'1'-1115,1115!-1-E1-1511:-: l111q1:11:1.f1!1'!,115153V'QW:L-',i1:.1,'--11151-11111111171?:1 11-1111 111 '111111,'1 '1 1l'1" ' 1 1 1111 -1 1 11 1111- 1311.3 1: ,11, ,,g5'1,,,111,3,1 1!fq1-ply w,1If111 1l1!:f11g I11gf111i:mI!l1g 3 111-1111151511311 1!1g:3:,5l1I1! 1I::p:':g:" gi1111--1-1-111131311113-1 1,:.:?:1U: 1". 1 , 1. li IU!" I Ml 'z 111 1.1 -I 11 5 ,E 1 lk J l 11:1-111-1!1:::1:11:1-:35171115-.--1-1.1!-1111I1-111.1111,1-1111,-1,1L1,i1111,1.11l,+1511,I11:11':1ig.1,11U-,,3h11.,f 11.11141,15g11g3111515.1!l!1111:1--1113111311-,J,g51:..gp,.1'gJ11 111511, ,Y , 1, r" -1,1 11, ,J X 1.,11 1,f, 1 1 21 111-112114111121 'af' 111211 s1131n1'ai1,-1-111111 1116111521:21111-11111-11115-211'12-1951'1112ss2111:.z11f-1.2-1121.111-.1511151g.11111:ff'::.11e11.z1w1!111111111111393111 1111 , 1 11 U1 11115111 .3 V111 5-11 11 11,1111 11 11 . 1111! 11, 215131 1-111'112:11-:1,lJ::1'!1f15f11?-2-1's1"L:-.,z'-11111:1!12!1-1111.'1.5-1-111-111112-1f1'1fffi11511-111:-21111122:11411116325124211-1111-1111111111211:111:a.1'1-111111111111.111111111111 151 111 111111 1 r "11 114' 111 -lk11'11',11'1 111131 1.11 'V 11 11 ., .. .... ,, .... ..,. . .,, . .,,, ,, . . , . 1, f:----- -1,-1'?::, 111ii1,,1.,11 111,-1-' 'zi 1,1.1,1-11l"l3!l1, .!,:1311':11111-1114: -Hel--4, 1,1111 .1 .1 -1-'111 :.-.1,11,1.1 --,'g11!-1':.'p111111 11 411, 11 11 1 rx ,131 , 111 L I ,I 1, 1 , A ,1 I111' 1, 1 11111511151-11'11:!'111fs1H,.1g,1111111111111:1111'1'21ff1,'1jtg1g11"1bi1fl!i'11,1g113111-11135113111-:U111z' 11112112115t111l,i,'11111!5sg11111111121111111511e:1g1ggg1,15111g1.11. 313.1 1,11111,1fH . 111 'fa L1 11, .1- l1l'11'?ii 1.1111'f11111'1'1f1 , I ' 1,31 31111111111121181151111l5-1511-i1:1is1n,111.11111.1:1.11'l1g:-111U.-11511111111111f111e1pi111'i111,111-:1,l1111f15-!H111i1f1ii1f'ii11E111121111125:1211:flier11f1."'11:11g1111-111111 111 12' Q1 ,i 1, 2111111 1 1313111111 1,41 J1 '1'11I1 W1 11131. l'1,f'fm V1 " 'r'11J1 1:1 11,1 11'i11!?1'111-'1'1151i'1'?11-21I'5"'21i'1:-21?-111 1'11'.I1I1--111111111111111115111111211+112P1-16211111!!111:1'z1if2:1-.if-11-1111:e21z1!L1is:1:1E1L1:FQP'-211111 YF 1113 1- -151' 'U' 1 51 U11 1 It I " "1 1 ' ff' ' j 1 111111151-1151 !1...11,.111111 1115111-'1-1'1'1111,-11z1,1.1-111 511211111-111111111111111111171'-11111-r11-1-11111111111-:fs-!11e11'111' --1.-11--1Q1111:.. :1:.s11:1s11 'Q "1 .H-111 1 11111 P1-1 ,1 'L 11'1 1 111.111 1 1111 111' H1 214,111 " , 1 1 ' 12f1215111-T1111111f!i?1113:f11a!111111'1111?1'f111'1111'11'1511U'111111111!11111.11-1"112-1121'51151115121111111111111-251111511111-92.131115111111211:11-as-111111g1111M111 1-111 '1 1' 11-1. 111' .1 1 1 111111111 F111 ..1 71,1 111 1111 E 1-112, T1 1- H111-1' .1 ...L ' '1"1'1'1 --1:75 e1'::1e:::1111-1.:1'!':.::':x1!112zg 11,11-,ggi-,lf-:-glp1,,:,1:,,,,1l,1m::-:um-q..,!1,-115-111111-11111. .,.,I,111h!-11,11-111. 111. 1111 1151 51 rl 111113 -', 1 J 3 11:1 j rl' 11 1'111r1f11:l' 11 1 1- 1 151, , 1 ,L .1.,.. 213111221321114-1111:-35211:-11-11111111'11111:1'1'111k1-11'f1511fG1-1211111111111211-'1' Q1121-H141-1fgi52E12121Hr1'15151 21111152-11:171ES152wi1-1-iL111f11:s11112f11111111 11111 1 L1 i 1 ' 11 11 'Lf' il 1. 1? 11113 1.11 L11 1 5"'P'P11 1 ' 511111' .1 1 :1-1121,.'s111--1I.-Q11i'I12:i1:'1'1-.1:1l11f!,1111!111",R11111f1111f1111111111-111111155:1111'sa21111F1z11es11qp2.:11111513T111-11-51111111141a1:1:1".I1a11r?v21gs'11 11 11' 1.1! 11 ,1 111' 1,1111 11r31,.1"g 1, 11 .1111 11,111 1111 11111,,1,,.111.1 U- 1 1 V, 1 1 -:Ii11:g15lg111111!IQg1,11,,,1:,,-,111'11:1.1111,:!1tl5112-:11i-E-1,1g.g1-15111!f:1131g.:1:111Tl11g.1131111115135135515131131111212111-132.115-151-,J-!111Eg1:ir1n1i,,1,5gfg,1f1'1L1'-ii1ll,I'fp jx' ff-rr, nd- 1!l'.1 1 11, 1,1111 'Q ,Q ,-121' 111 '1 ,H 1,1 5"' 1 1. 1 1 1 ' ' 1'1i11,.'11''Qi2"111131l1111'19.ILa1!11,E1111111115YI'11-11111115111-'1f'11"55i1i1g2:111!15511112-555-1121.1!1I1'1-1Efuiiiii.s11:gel1:1:5521g1g55.15511:-gggL1,111111111i11115111, 9.111-111+11111, 14 E 1 1,1 ..-, 1.7, 11 1, 1 1, 111,114 I M1-I - .111 1. !11'-- -1 115: 11: 1--1 '-1-1. t'Il1'1i1!1:-...:1-1--11"-'121111.11151-1.-'nzfrmzr'1'11'11'12f1f--!1!::111E111-11111:!w 1: .u1J.-,1 H1 11,? 11111 1-1 141-I 1.1 hh-1 ' 1 1111- 11 H' ' 1:12141 15'1 1 1 ' 1 I X' 11 1 gl 111'- 1? 1-111---1-1-1131111-'1911-111211111-111:-11111411111-11511-111-11.111111-11-11111-5151111111:11.1.11,.1.n511uw111',1l1!1:1111111f111l'1111111111:Q-11::1s11111za1sf11, ,11i111, .1 ' 1 11 1- 1 L'-I-Y f.1J-1 ',11,1, ,, Q1 111 11 'lffh 1 ,1 11' 11.1 11 1 11 14, ' 1 ,1 1 , 1 if I' 1 llhtfilki-1151-111.fil1'i15111E11111111111l111111gi15-Ep11511f1'1'ss111a11f,13iii111?ii?i1k1:111111:11E1511131111.12-gm1521?1!11..nni1:1aea11,1Ei1512151113122f"'11e21Fs41E1i1111,1111 -511-11,1155 Hb F11 I gg, JA 1 E 11-11111 11,! 3111111 1 1, 11 ' 111 1 1 f'r,Jr51 ,1 1 ,,.11 1 -1,11-1-1-'-Fi1'117x1:'5:1":1'151?1-'TQ11'ff111111!1a1.z1:,1QI?111I112111152j.::1-.15E1ire111s1s11211111-12511115131111:hi71'1ea'111s-111-1155ni. 111111111-1!11!!351!i1,1d Mq 1, I1I111..1 .11i111 1,111 , 1 1-,H 1, , L 111 1151 ,, 1, 1-1111 1 11 15111 1155 1111 , -1 ,,1 1 111.1211 11114111,I,,.11111!11-1a11l11111.1 -'111g11111n31,.4.1.1g1111,.111,121f1.11115g-131.1H1,,l,1E1,.1!l1151e1,s1 111I11g1.,9M1E:5VE11'1q1f11f111115pg1:.1-151-11,,.1+1z1:51 Jngfi , 11,11 111. 5,1 1 1 , 1.' 41. 11 H1 11,1 .151-gl X1 .11 1, 1511-,g11J,1 ,'9 111,11 ,11 114 1.1311 1,111 1111--11111111111s1111:111:11s11152if1-11E111?f1111f'-11111r1 1111:11'f1'1-11111111111121111111111ii11S11i11i?1?ElF11111111211-11111-11111:f11112Q11if1if111:51e111-li-11a1:211111.,11111.111111 1211-215' H111 Y11 -1 -111 111 1-,131 '1-1 .1 11, 111 1 1 1 F1 1- 1 1 E1f1'x1'1I' V11111111I111,111'1'111:-'-111111ly11151--'-111'1f1111111:1l111r1m11111111115155115111511:1lg1g1111g111Fg11zfq5,1512111,11.,11g1,1113,111gL11,1:11g:l111,1g11f:g!1f.1:1gg31111 1'1111111' 11 1,.1111'r,L1 QPF rid, 111 Wir! N11 ' 1 ,111 11 111. 111114 , 111 1,1 2:1-1 r,11,1 J 11 1 11 1,1 1,11, 1 111,-1111. f"1111.11111:-111:l111.11.11:1I1111111111211.:1'i111-'1111:1111111111'1.1s11111111:-1-11111111111111111211-11111114-s111'1i111-'1-111-1111111-1111:-11.11-r11'1'1 ff"1--1111111 '11 ,1 r11'141'fi'i1'11lL1'1' 1111-1 111 11 1 1 . 1 1 1, 11' 1 wg' "-' -11. 11 ' 1 1 11,11,1,l.,u1g.-111111-,11115115111115g1,,1,-,gi-12111.11,1111, ,-.1,111,,1111,1-111331,1-5,111,11a.-55511.1,11111511k,3111111511,1:,11,115,,1..,1111 11135151,:11.,g,,11.1r 1 1, YI ,1, g.,f1M 11.11 1 111 1 1 IH,11 1L111,p,., 11,111 1 1, lb 131211-X11 , X, ig 11 1 1,1,I11, 11- 1.1.1 M 'V L' 1'1"i"w"'!'VI'7I3m1l-X 1"'1'f-5-WE!!13'1!1!1'i1l11151'-V':I5'23f'EfL'1:1:::1i':lHf::'!':'11:11523111122Z-1:11-1111 M1111--111.512 15.,,1 1 11,11 h, 1 151 EU L 'i 1 I '31 1 'I11 1 M 1 ,lpn 1 1 "I 15 " 1' 1 Q 1 F 11 11 1 1 .1 1' 1 111131'1111kN1,:11l1s1gl11151!i11i1511111g1l1I1111:11:11515g11111I1,Mf11111111111111'g1i1,1g,11113,3.g1g5y,211-11-111113.1gg115f!1gg1,k111:1i,1111,1ig,1g5131,11H- 111' ,I I 11, HH 1,111 1x L! 11 1111 1 1, 11,14 Ntfun, 1 ,, .1311 11 1 r r,11n111,l,i xl 1 M111 11 113- 1-111,11'11,1?11Q1i111iiiQ11511-1211131112111Ei:111i??'13111111E1'1111iL11'12?11i5911?1Q!1111 gg11115111j!x1'Li,j1j,,1!'11l'1:,,t',fi1m'1l'11111MT:-1 bg, 1 1g,'l,h1,A 11111. x'1j11,i'1'7I li115',1l111l,,111:i11r11111U151 Miki!-33,1-11111L11 113- 1125311 1 11.,111, H 11 1,255-11 115,g13,'11L1 35115 1111.51 5 HI E11-az.-Egg 2Q1g111:is1j5i1!.311 3i.z11g5gSg1:1:111 1-,z,,g11i11ie52ugj11111EiH1m 11 11 ,11I111,,,ix4 41,1 1 .1 J m1 I M11 nIm,,1,1 11,1 11 ,1 , X1 ,11 l A 1 W 1 I A 1 1 11,, 1 ,J ,I 1- I1M1 Hr! D 1111 1 ,1111..,11.E.1,.111.11!,i11s111i115i1111111111111Is1111111111111111111111.11 1 11111-111111111 1111151111111111,11113111111--,g1'11 1,1111 1 will J51,f1f1F1,111,. -1111, 11,11 11111111,L1g1l,11g11Lj1111311' ,11,5,:x111'1.,11 ,1,r111-113-1l11- S1g1,1,11,3-i11g,::,1,1., 1.111 1-1, WM 111111, 1'12-13112,1'1!ill1121s.,1:131111,I1,11111i,11g1i-z,11,1.'1a.t12111111-1s111111111gs1.g,:1,11.5g,g111113:i1fa11.,1115,1g,1112211,11Jif3E?1111,11 111111 1,11 1 111111 111-1111, ,1,1 11 1. -11 1111111141 1 3 1' 1,1 '111' '11 11 131' M111 , rx 1 , ,1 11111111 1' 111- 'UI1 '-l-f- 1' 1 EEZ 1' l."'- 11111-1: !'i'flZ47-?1i11Z'i' f1'1-1'1f1"f-51"'E-f!E'2:'1"15:-11fL1"' G"1"1-. Iii: 111 HIV 11 1x!'i111IL1"5 'X 11" r 11111111 11,115 1 1' 1 111 ' '1 1 ri 1 A7619 ' 1111 -11'1l"11 U11 jl 1 11,1 1.1 WT ll-M1 111 111l1111h15-,1'1111111111131 .lg11q:lk7l1l21 .II1I1l1511,11I11f'!11111111.1111-111114111151151-1113111-'111111,1E111g51':1.1,1111!1111,1i11f:111l,.?-1'fn1 --111 111111 1111 1 ,1' ,Hui ,L , 1111 1 151 ,mf 11,1-1' 11' 1-1,15 HU Qi 11,11!111'1111 11' ,11, 11 1'11 1511 1' 1 115' ,rf 1 ,511 ,11, 1!,11,'11lL1111-1 :11s,111k11f!!1.1.1i11?H1,111,1I,'111Q1: A-1111!1111:pS,I, 1.1,,.1111',,, 'Q ,I,n'g'Q 111, 1513 117 '11j111jQ1'E ,W-1 '111 11111 'J 11' 1'11'j1l1l11111Q11'1'J11i 11,11 11111 1 216111111 11l'11'1"'3 1' 1'1'1'11 Nh 1' 3 ' 1 '1 2111141 1 1 'i11'111, l'1111"' 1' '4 ,114 111 1 1 JF' 1' ' 1 111 11' 11"'2'f1-'f'1'!11'-: :.1 1 'lv1:11I1111-E 1- 1'-'-'U-"5'1'J .1-lai-1.1 115 :-SLM'.L1.gj31,1111t13..1f111'-111 ,11 311111111 1511! 11111 ' z: 'Un 1 1 1 1,1 1, 11 11 11111, L1,111L 11 1'1" 1,11 ll 1 11 111 41 1- 111 ' TQ " 11r 1 1 '11 1 M11 'Q 1- "" """'I"'J"'fhl'11'.1"11'4 'ul 11l"1'1lf'i11:a1I1-Q-1!L'1'l't111!1-1911 '1zi!1::' l11.:!.lQ:1.1511f11.'-1p1111,1:i11-1111151111111 11111 1 1 L 14 2 1r1 S 11151 '1"i'4 Q"'1'if'1z 'H 1151111 1 YH I! 1' l1'1f1 I1l"I!1f!11l Pl 'H X 114111 thu 11 J ll WI 11.11 1l' " I 1f1'11N' '111' 11111' 1" 1111"- ff-1111 "111-M1111-if1111111-111.11111-'1a1"'1-5111-1111115111111f21111'1'1f1L1111.1.11111-11111111-1 131'1-1-1111111911 '1-1-,11 '11 11- '111'- 1-"H 11111 '51 111111111 111111111111-111111' 111111111 1J'T'1" 11414 12 5111111 11 -411'11'11' 111 1- 111' '1' 111'1' 11111. 1. .111-'1'f11..11111-11'11:.1z111:1111111-111--1.1:-111111-11111111111111111111111111'1111111111111-11111111111-111111r1'11'-11 .11-11 '1'1 1. 1,11 H11 1111 "1 1141 1 -11111 1 11 1111111111511 1-1 1 1- 115111 1111 '11 1 1-1-11 1112111111111 -""'1 ' 1111 1111-11-'111-1111E11111J1111111il1s11!1111121:11-31,115111111111.1111-1Tf111':11111g11'1111111111f1'211l:.1111s'-1111111111.1-121f1:111:'1111111111 1.111 1111111111111 11111111 ,W ,111 1 111 11111 .1-11,','1,, ,11-.-,,g11'1,1,1q111,I- 111 111 1111 11111 -5 .Eng 111 ,11,,, '1'111111Q1'!111111'1E!11311"11f1IP1'?1Ff1111-'11:11111'1.1111I111'1f21451111111551121-1-1-1-f11?'f11'1111iE1S14511Ms1':"1:1:'z:essf11-5.11:e111:1:11f.l--1,11 1.1 1111 11111 'H 15'11g11h111 '1 1 11 "i1M1,,111,11 11,111-',11 1,1 111 1111, Lf .Fw 1, 11111 1' ,,, L1 HI111! 1, 1 1 11 ' " 1' -3111!--11113-11.-1-,11A:11:1F1:. 11111.1111-111511,--1--511519413 1,14 11111 'Pu-1:H11'111111 111111---11-1111-..1 11 11 1111 1 E1 111,11 1 .1,1 1 01,1 1 11 1,11 111 1 n111,. 11 1 1 1 1 1, ,11 1 1' 1 I 1 U11 17" 15111 11-1'1'1-111 IH1 I '1 11 l',I,""'U' 111 11 .1,I1:::, "ii !'-Z!15,1i:.:I--1.1-NHL' H111-'11- !-1111111 " 111511111 h1'1L 111 1,,11J' 1" 1,, H I Lf" 1 L Y .Q 1 I 1 51' 111 , F I 1 T 1 11 1,11 x,,1--1 1211 1 11 ,IH1 1 11' 'gl 11 1 1111112 "1'1'1",1""'1111i11..1..,1i1'111 .1 'h1'1'111221':1:1.z,1L11111:1Hz1?:1111iH-9115112. 5Ez1,r..,1H12w11A""1 113 151' 1'l1 1111411 f, 1 ,, 1 1.1 115 11 1 , hm," 1 ,ff 1111 1 '11 ,11,',111,111 111 " '1,11,'1 , 1,1,l1111.1111i11 ,1 1,1 111 11,11 1.1511 "1'1!1"'111H'11 113141111-1-11'1111111111.1r-111-111-5-1113121211111"111:1111?1129f1PF11f1E1:11z11111:1..1:1:2- 111.1111 111 111- 111 11111 .6'1"- .111 111 1-1-11", if I11""1' 11 1 '1w1H'1-1191 'ENN' 111151211111 11' "'1111'11 1 111 1.11111 '1 F',j31115f5!1I.l 111'11,11151111111-11:31-f:111:,:p:g:gq:g1115 :1-I13,111I.!.!1q1b:1AJ'1 111 1' 14 '1 1, 1, 151.41 f'111,1 1,1 1,1 1 'Pr l 1- 111 11, 1-1 ,HL1 -11 1 1 11 11,., 41,1 1 fx r 11 1 ,gy 11 4,11 r, r 1' , 11' 1 ."111 '15111'.'1111"H11:15-'1's1111111I'-1'1'1l'11'-111-'?11:1111'11'11111111-1---11111111 111 .1111 1111-11, 1--1 '11 1 1 111 -1 -11' 111 1 -1,11 1-1 P1 1 11 1 1141 11. 11 1. 1 - 11 ' 1r1 11 1111 191' 1 M , , ,, , 1,. ' wggui -,.1 -.1- -..,n,-3.1. ,44f1.11I:11:gi1Q'gvM1Ef!if!!1111:--1-2511-::11' ", 11,11 111' 1,11 11'1' ,-,I K! 1 1 1 5' :1"' 11 'I , H' 1.1"fIxl" 1 L1 L21 5, 1 111' 11. qrj, 1 L. I-1 , ,1 , 1,1 121' f' "1,11' 1311 ,I I1 1111.i11r1J11111121153.13lf1111.!4f1:1-1211,-1111z1m:u1111111n--11-:411-114112111,11,,:1' 1, 1 ,11, 11111'L 1f'1,1 144111 .1 11 if-1 1 1 111-1 1-11111 11,: 1 1 111 1. 1 11 1 A 1 11 1 1 ' IG , 1111 11115,,L1 111l1'p11111' 1: 111115 .111'-11114111221111331-g11-:Q-:1:1:11a11:11111111111g-iJ1 ' 111 UM11' LW 11 .-1-1 " 11 111 1 1 11 wg 111 -1 ,1,1 1 1 11 11 M1' 111,11 'f 5 1111 1-1 111 11L ,,1 ,11,11 1, ' 1 11111, nl 111113111 131111'Q1-1141311311.31,.Lq.!.I,1il1:M111gfg-3111-.,a..-My-5.11 , ,11 11111, 1111 111 1-111 1111 1- K1 111 .11 x 1 .1 1111, 1 111111 1 11 1 111 L 11 11' , 1- 11111-1,1111 '1.1,A1.1..3I1iLlE1I1.1:ii! 1511! ,Img it E11 QW, l11H:Q5f1xT ,iw WLg113I,i i1mL1l!,L3, 1 1111d,1,1gML, I1 .ggi 11,113 il 11g331111i11?1,1 11.1r.1,L ,in 11,31 111' 1? X 2,1 1, 315,11 11 1111111-1111 1' 111 1 1 .1 11 1 1'111'?111'11'-1'-1-1-1111-11,111-11.111 1111 .111 111 1- 1 11111. -1 11,11 '1"l11a 1 H11 '1-7 - 1 11 '11 1 -11:1 .1111 11 -1 1 , '1- 11 1111.1 11-' 1,11 111111 111: .11.,1.i1ez1f11111i11-11-1:111111-11211111111111212131111-11111-11.11, 111 '41 f'11'l , 1 1 1' 1 11- 1141 -1 1- ,11 1 ',11,1 -1 111 1 1' 1 1 '11 .1 1, 1.1.1-111,11,11,1,1.11,11,111-5-15111111-1-1.1:1s1a111:11sf-19131111z1A1a51111sa31:ssziyzfzruaggag-113131111X111111111 121,11 ,M 11 ff' 11' 1 41 1 , 1 1 ,11, 11 Mm, ,1,-11-iw 11111, L 1 , 1 1, 1 1 11 1. 1-111 11 1 11111112 1 .1111 1 1'-' '11111111111-f:12111:1'11f:-111-1111111:111311.111111.1:1111111111.1 11 11211-111 - 1 1 1 1 1 11 1 1111 111-1 1, 1. .1 1 1 1 11 1 1 1111 1- . J 1 1, 1 11 1, ,I 1 I,, , 111 11'11l1 ,.11:,.:f::111,1:-15I,i31.dl1-11:,i1:-311111331312,lfnffi-in:.sEEEgg1l'-221133, 1 1 1 4 I ,, f'1 111 L I X I pl fx 11,1 11 1-1F J 111 11 L, 1- V1 1 111 1 ,, -1 , X I 1 F1 2 1Hf1N Rl' 15111112111 f'i1Hu?:1lL1 xiii Eg, A'1lg'51, ,U xucjikw, Xb P 'ff 111. 1 ,1':gx,L1irrlS1A jx I! 1, iv 3,1-lil 'ijt' 51, aw' Jfgml , H I 111 ,gg :Gil 5 i ,Jig 1 1 1' 11 ' 11. ."" 1111f11111511SEf5f.51172-5?:'-'11i5E'521-1Sf1'11i111::-11:1 111 1 1 1 1 1 , X 1 1 11 ffl 11 1 1 1 111 1 1 ,I L 1.1 1 1.1 1.1 1111-111151511111-11'1y1-5111111'1'1111111'1f?-1'-F111'11111111111111111'1111-111111f1111"1l1i-111115:?1111.11'11-1111 52.-5111 151- 11' 'Q-1-EFI' 1 -11 1 1-1:11211 11 '11, 5?11'111w1f1f17f' '31 '1 F---111 " fl H111-1'1" " N11 1111111 'F5515322125111315i1Ei11g5EE?'f,'ff1fQ1 11K 1111, ,'1l in I ur ,'1,Lf,1', ,1 151 H ' Ll'1"1 H" , 1" 1 1 111-if 1.15 11111 'HL ' 'mc-1 513 " 'i bf 9 'r LQ1 F12 HP . -.33 -:,1::,::.1,uE -11 1 11 ,1 11 1h I 11 1. .,- 1 hx' 1 1 , ,1,1 -i111 .1 1 lf- A x wr 11 1 1 I 1 111115131 11 E! 1 1 11, 111111 I 1111 h 1 11 1:11 H f1,nS.l1'1i, 11 11-'1,1 Tl 1 11:1 1.21114 1L!!LIH11A X X 5 xy! -xi: gl hui! Ji, 31KllxL.1HxwI'1lIj1 LLL IH? i u .. E-5"?f'?-EQ 5!'55':Ei1 z.11133S3Qj " iii 1- 95121 1 .f1:az1:f11.11,m 11,51aa,11.135"i+51f-,. -, -.1112 z::ez:.'11,119 2-1 4- 'Q ' .111 -1 ..,.... 2 1 1 : . WLAxL'3AmL'J'TM' 'M I' "hu 11 L- . -- A - 1- - 1. .... '11212 11-- -55.21 .rf-15-'1---51 251:11 1:-1:1 . -111 n :-1:a1m...Q , 1.1.2-.-,1.11s'21P:--1 11.11111 ... .. ., . ,L .,'?55?5??i3?:2?1g1g5,2',iQ? -'151-fl-'-M --1---1 ::::1d4:... -.1-1:--' ..1:5.1 :-'--1'-::1 ,::::-1.11. :,r:::1.L-!... .....-,......1,,,.:.1,,,, ::v::::1::: :.qg,,2125E1F?':5E. :mm 221 12221 zifilf.-rar: jg,-51451212-E ' -1. .::::1::3gj3' 5171511151: -1:5355-13555 '2."r4fe?'s12F112mm5..11r,::11.Fi-fi1-1112511 ..ea1f11111e111.g11 ,A , - ----M --1- .. .,..4:r1'f121C1-- nz: u:::gg31,51.::::a:p,,g,E:.E:P:u.:.11-1: :h','." I S 'rf ' 51 '11 f- 'ft " shit' 'g 7', 1,1i' ' -1151, 1 -gy 1- -,::, , . -1-1.-:.:,11 .Y . ,. . . , , ,,, 1 1 '- 1 1 '?-1"1 111 31-1' -L-11-11 111-21 ig " ' e'11'1-1--1.. 1- ,,g Ei 135321 Eg, 5 1 1i1E51f'11!1.11g1111111 A 1flJL1 12 k E,E31E:14:LI:2:,1:, 751Z!:fff.'1:f1zEfJ . .L :Q 3, E131 111119 111352-F 1 '.21..J.: uggmdi Egfr. '- -11 '11 11.151 1-.'i.?"T , ,,,,,,,,. . Nm r I ..- ., ..,, M. :1i'EIA T !1--"11:'1111g- Wf' :51f.'!E'Ei.."E'31i-l,' , 1 ,. .fl 'X P 1 '1A.5:'- ff' '1 521: ..., "Z:ir2E ':E'1fEu..gg'5:,.,51,-31:fy .:FEE::':1:1:-1'1:-..,....,,...A,..,-i, ., , -11:-1 11:ai-?1151f2.'1Ie.1i111f111, 11311 -7 .11-11 11 11g1 1111.1.1--1-111-111 .1 ' 'z1g-'sggg:g1s'2 1-asia- 211 1-1 . -- -1.- .,...:.1-::-1-15 1 - -11111: 'V'E"'f '1?:. 1-- zz- . :. 1eE ia. ':. -1:12.u:1-1'51E2E1.T:1--: 1:-...z :fg,'?1E'1.2f11fq .-1113 1.111 .i:.5E..Q. :.1:n..1,4,,,,,535 "'2.11,:1-553551: gr 1,11.:515:55,q,1:, 1113 Jggugf55:55,1,:,,3:,11111315-.1555g,,E1-5,115 :1,5,:5'5.3 5,1 J - 11 1 11 1 -iff 2 211'-1"11111-"1--1111111111111 '1'-1111-31 11 11- 111111'1 111 1 1511211111111 11111-.-1'1f1 1- -1111111 -2111-1F'15'1111f1- ' - 'W111111 131: 1121111-W1 111111111if111f1-f111'i if:.1-1:11-'E1ff'1f'11-11 132 1111 152.-11.11 41 1-215111115 I!.QZ3:1iZ,3E 1.1--11 11121 1 1,15 1 11111111111111-1111-s1:1:1.sss -11 11 1 :1111-11 11111111111511111111115 11111-115111112111-:11'111111s11f1S111H1'1111:11111-'11111111111 1.1 .111 -1111,1111111151111:i1111114111111f:11:111111,i111,111-,-,11,111.1,1,,111,,!1.11 F1111-1 1:!f111-1111f1-z11111s111- 1111-1S'11:s-11r1ke11!111. 111141111-,.,1111:1+11:x1:11-15-1-'12'11111,1g11gqu1-11111111n11f.1M1n,1-111.11111111111111 111,111-11.111 f11m1111.1,g1115, M 11.-122111sa211,11,:,,:,1m143:,.E,,,gi19,,,,1,,L,,,.,,.1,,1M,2:,E, vf M' 1 :1- - 1.1--1:-:: '---A 1:5 ' - 1- -ara: 111 if 11 1- 21-1f.I'3"? , -z :rv 15' 2' 1 1.1 -' 1-91211311111 !i1:1:'L.1u -W:1-1?--1111141112-11111112115l-::151l1h1-M11 L1nI:,311g11fgg5g,1,11'111:1!1I!11:1:3g111g1 11.131111:11q1g:551I,5,4,111.111I!11!1lE11:153L5 -11-151. 1-.-111lg521g,5g11:g.1,,, 11-11-1111p1':1:.,1m..:,,-1-nf11u1n1!1:1gg11.5'1:.!. -I--F11111Fl5!1hl11iC!'l--1- 5-!,:.l1Hl11'1f111y 111-WI:-1-I LL' 1' 1. 42121 41 11-511-P : --If-1:e::u .:,1'..- 514141111--QINS.-.1 919111-Z!! Q1 1 'WU-1 .11151111-.Q!f-11-1'-1 13 ' 1123 1u111.111::fi-1111111121119 ',,11u1iNfr112:gr:.- ,,,-11-,,,L1-11515:nz,1:11211'11,11E--fl-111:11!11-- II-11i:1,.4l.-14,. 15,-1,-1!1:.q1-mzlliez-1:?1.I:f!:.Q 1-1151121 :1'!:1I'.1:1-111,51-11 -1 -4-1111.2 ':w1x:::::,,:1, 11-1151- 111 -1-1111 11.--121 11-11r,11.11111:1z11'111 .1 -1,11 111111111111-11111111-1g1l,I11:-z"1'11f11G-,1'n1'g11g '1'11s.,-fu 1.111.111-f 1- 11:1gq.111111.,11. 1111h1111111z:11gf,1,-1 --1-211111-1111511111-11511111 5113.1-g1Q111.1,,11111111111ig11:,g,15a1111:1n5111e:1-111113111.!4"1z1-1112111151M1:::1-111:1111111111-1113-11,,g,q.1.,gj1,1 ,1q115,,'111152-11 1 111115111111511121-1-1111111 ,111 111-11'-1111-7:-:,111l,?!11l-Hb1I'1i1' 1',-E1 1111- H11 '31 115111-111.1 1,-1!i11:Jsui---1.1-1I11f:!1Zn!1!::''5u1.1,11l1:h11:-:I:1'i11'!2'1f 1111 E115-.'.:1r1l:1'1.l1:1.1.,-4,q1-uf1-u.?-IIl,l::,',:1111-11!r1::lH2l'r.,1:111h.'x -1- 151,32-::'::1f':1I::1g,l.:11 -1-ggguap ,-1-.:1q?.1!'1.y!..H1.,lI1--1fgL11:- .,.... --.511 2-,mf-111513.-1111,,m 71151113 :1 1,11, x1g11Z1l15-I ...In.11.- 1.1 u111Q.,,,,,,ll, 1151, 111111111-111111-1-1--.1-.111 1-11:11-1 .1.111,.1.11 119241 1111111 II-111111s1111112'.11-111 1.111111451111111 11111 -1111-11--1111-' 1111--.1.:11-1111.1 111-11:11 -11-1311,11111-111511111515411125112 111311-11ask.:111u.4..114gf1111111-111zz'1s1EG'1---311111151111511q,1,q411,J12111111n111151i1g1'g111111111121111411111.1111115g:Q1E:1111-11:- 11111111,,i,111111.11111.11m1..,:g.,m1, M11-1111-1-111111,111,1111-1111111111111111111 1111111,111,,11!1111l:111s1.,1..1.1.Q.11111111111l111,1111111i,,5111 13153151 11-1.111sw15.1i.115,:l1'11f,1a111,111111.1:13111.gi1111.111:1111,1,g11gg11Ewgai11n4mQ,5115gb,5,:51111111114211Lggggyagh,.11111g111,1135,g,?1,g,g1I1111151E,1:51,1,,,1,51i21.1,g1g.15,111,g115111.11,,Q1m1151511p.E,5,EI1,m11,,3w,,i3MJ5i:,,1i.5i,, 1 P-1J1f51i1" 1115-I---111 f.'2'lI?!1i'i 11 f'1"'-ERP'11131131551 1111111-11111 'VEC' 11'112f5'2f2"i!1'111'f 111 1111211111319 -151 1 'Eifnf 5 4-5"'Si111i111112 2U511?5'h'5'1511i1E R+ 9151215 1222?-Fi 1ef:1:1:11i11f1'PE sE'3i1aw519S19-52151-'fi '151e2fq1:111I131'1151a: Q11d1s1i11!11E1Z1?1s11:1a1e111112'f113 11151 15111125111151115F1PIi1!?sss1m1ia151?1 1111 11111-213112: 11.11-11--k ' 1z:1s,1f1.-111111111111'1111-111 ,151 -111111 111- 111z11.1.111s?1111r1 111-111111-111 lf 111 .1 ,1111-1.1-111 111s111511.1,-111 111111111 111.11,.1a1f11- 41.111-11111511111-11-11111111 1g',1-11:111.1111ugf11lx41g5:g1111115111111,11111111f:.11111-1.1111111511 1-1113 11111111111113,11111111111z1siIf111115.111111111.11 may 153151,-11111.11111:111-11.11.-Wzg. '1a311,1+,5i,1E11 1'-V111-1211 73f'1"r'In"1111-1-311511:1111111211111"f111!'1f-11111,-'1211-1-'111":1b11711. if-1' ll 2IA111il'1 F1411 1 311211 1--1511221-1' 1111111 11-11 1111QEZ4-:--1 visits L!111l51!111.155313111113121.5i1i1:1111m11h:!:1.-5f11151.11.1i'1' 11-11 .1.111111gp151f15lS2211-11r11,1!:l:111tw:,-11-1151151 11:5.i:1:uu11:1E23.mimi: 11:1x11'1'1111--1 E-,:.111i11!-1-111:-1111131111111111111'-1l11'11'.,-:W12511 ,111lF?111111.f1.111'11n1..1I 55111111111 11, 11 11111011111 1111111111-,1111.1111111111 ,, 1111, 111,11-11: 11113115 111g1111,:11:1.11 11111111-11111h11111,1 1 1111-1111,l,.11' 11111111,z11n11,mm?511115-g1q111111g1111g11,gg11aai1g1g1111F11!l1g11g1,a1,11f3,q11113-.,11.F1111i,.ggqp1111.,,5.-111,1111111311115m11111111.1g1,1g5 51g.,,1p1i,,,3g.H1i1,l11111111111,113,1413151111,115,11,1,g1111ig1p,.51 111111111111 112 11111111-11111-1-1111!-11 11111'1f'1"13 51 -P11 1-111 11' 1 1111"'111-'1f- 1111 H5111 11111 11 11 111-111 11 31111 11111-11 11 1-1' 11111 111 211111-1111 1111 1 11111 13151514115 1- if -1441-1111'f111f1E11111111'11111111:1111111h.111111S -s11a1.1111111111 111111 1.1.111111.,11111 1 111.1111-111111111111:111111-11111-111112112sf11111s11?111. 111.1 2111111121 .11-1111-211-111111111111-111111111 W5W5'1 11 f:31'41W'5"5'11" '1"1""'4 -W 11111 '11 '11 111 ' 111115 11115111151 1111 1311 11--1 ff-'11 2"f11f'1'!'1U1111 15451 ' 2111111111911 if 3111-2111 'If 11- 515 - 1 ' :11P1111"' f 31 SSW' '1a11111111Qezi1.111:1111.1f111x11!- 11' 111.11m1111z1-1111.11:1m1s 11 111121-11 1111 fz113111,111, 1111121H11J11111- 11- 1-111 1121-f21211!1-11111111411-1 1111111112111 5114515 11sf:11.111- n11111aa1z111111P1121:1!111.-'1411' 11111111111111'1..111,11 11.-11111-1-1'a1v-1-1.-:1-1:1111i1::1.111G'Q111s11-111 11.1111 11!F1:1i1:111-111-1-.11:1f1:1.1S1l .zzz1:.l3T.1.,111,f11ll11111511111-211 ,1fs111s1!111ne1a1,11an1.111-11111-11H1:3,11,11 :111-.15111153113111111,,-11,1111,11511153111,.,,4:,1,,5W55,E.-1111F1.,A,Fm11,1h1E.1i,i1z1,,l1:gHI,mgM1Hi,,fmiafgmgEm? 11-n11111E111 1,111 1.111e.1.g11 -111-11111 gg - 1, 1111 1111+ -11111111311111111111112111191:1113-11-1 411 1 15111 sffl -1111135111-z-11.12f'11111 .1H11z'111111w111 1211- 11111 l1'5!5?i1 355253 51-1,2--1111!5gI!q 1df-111-1151121-512,:1:1:1F9-11-1113111111111-111 1UWM111:g::11:11111111111f 15151211 1,11 nn11-1121111212511111111111111421 11 :11:1wasse!-ga151-zu111:1f1-155111saa1:11i1:1k2.-Q11151251 '1f1fi1i1'-11111 111121-n'a1'-1111 -'2111111i-1-1111 .'111g'g1f.1f 111111111:f11e!l1s11111'1i11111fP11E11f1c1111111Q11H1 1"Es1111-1'i1l1l111l111 1111111111 -1113211111911 filf' 21511111153 .E11fsf1im11nw'qvH1E5511H'?12111225311!Q:2:112.fSi114i2z1sa111.'2-1412111121421 1Q11.113:,1:-11111511F1a11s111P111a:,.5511-11111s-'12-151121111112511151m153111113219515g5g1gg.3115ig1fg1111.1rg111u13111:111, ,1111.,-11,11171,111111111q11:11111.,11111.1111311111111-211111551:.1111111111111111111111511 11,.'u,1.1.1:111gl1- , 11111.1111111111511-1.1 !,1,11,i1.,d 11,1115311115111,.1.:,311,,1,,g1111M,1111,11.,,m,,1,,3i1,I11.i,31,,1,,,,g1111.H3.,g11:f11E,,.f.1,,E1,,,,,,1m.:.3115r,m'r,ELu1,QWM,mF,,1n 3QI1,:M,q,2,.,:4.:1Em5.51,n'mE,A,E.I,,,:,V,.mI,IAWW,:AWim.13!:,i:13mE15x,,d.i.1, -15.1151111221311:1'1l1n-1:u!,1'1111111.11111-.11 111 11.1111-111 1-111 .1-1 1111-.--:wh -:-111:15 21:11:21-' -11 ,-11-r I11113 11.215 1:--.3-11151 1,1 If!K!Eu Q11:'E:111l1-311"1132121i51E212'E1iJ1'11-1:11p1111111l:Qa 7E7lf?fI 'Ff5G?i-?!51':1f1rr1l:.:g:11:f55Q1,Q,jQ11Q1tU1 3-f::':':2'11afMF.:.-553111:--1:2-114111fl-551-1-1-1E1,51J,g:1. ,gwlrlf nzgng:-1i:li5.1E1!..114,1Ifk:1:11,:.g,3g1:,k1,13f21,,11,-511.1111-,i1gg+1 -111. :EV -.11 1.11 11111'1:11:l1l1.-.fl!:1'1l1H' 111-'11 111l111.11111,l-11-111:11.!':11,:1,-11:1---1159 11:1J1 111.1311-1:1!"15 ,W 1111! 1111-1---111.1-"a11!1fe'1'-1411:1-:1111111--11125114111t1E:1'1:111Ef.':'-1 1 112213115111-:1f1-1-1 '24-11'1S3:f11:I1:.1E11!1121.1?i1'11111-1.5.'111:111.:11-'111'32n:1f111-5111111111151:111111111i111nl!q11'1:..1,'Li111:!1J11i!-1-- :-4 .rq,1,131-.L,,11,111m1:11r-111-fm.15 11,, '11-1?-'1l1'1--312' IPI.1111,!11:111'-1,:1.111'11111 11. !!:1:1.!11 11 1.111 11:1 -1-1f11,1s111!1111-1111.1111z1'11:1 111115. 11111..,1111115f 1?1a11nl1!!1-11111111,111 111111181 11111111111-M1512 1-11511111 11151711 51115111 11113q.1111115y1a515E111-1 --11:12113a1's1a.11a2111111 111111151 11951-11111 M -1:ez1.121g1111mf111E111g,111:g ,,,1.,1J,11155,15151,13, 11-,H:H,1,,,,H1511,Fgg9g15:,.3,1,1,,m1 -.1:111:k11I1511,11 1,11 -111111 21.115111311111119 111-111111111 5 131-1155 ,lf 11111111 1-f212'!111E:-111 :11111T411. sag 5111511 2151111-fee 3511142 ,111Igggg111'11312 :11':s111 1 25.151111-1111!-1: 1.1, 11111 1 5212 gg-,,5315111z111111.42531521tiffafvssmiki15111132321fd111211112131-1111E15111431411Z1E9'11-1:--1-312121 521211 511511 '1g'1: 1 1 --I 11 ' .1. .:"Pf', - 1111111 11'1"'1I!11l1.11:.1111I11'1:1:1'1I' ff! 1111- 111111q!111:2112-29'-91.1.-14 91111112 1-11-211151-Ml:!::1.1'11'1--311' 11""1?::::.11--'1'-fu-511141211--:11'115f'--'-1:1- 1E"E1:L-31-11: f-111E:h,n.:11:'-1'-'-1,1--1g11.l11'u11:-:111..l,,-l151m:::1:.:""'iH1-1-1.1:1!1:1..::1:1:1..,...Wal-11111-1111:::1 1,-1-'11 ,1!11151l1TflI1!31Ili --H! gglll'b1.11f1f'I.l,1!!11l !H11!1E1'1. ,,11!.-1, --1, i11.1!!,i1!,1r:-1:1-1-- -11-E1-11LH,11 J-gu1,!'.1w1,:111.1-1-'--'?11-11,111112..:1!11:111lI11'1111i11SE:-m- 1ufrQ.!:1L-1: nHu"?11ME1:::1121-3i'1F522:-1:f::1.1k:15Im9'ff5E:11,ffl1:32 -1-:lux...1Pip!.:11u:1:u11e1:11:.faL1-if1:11:1:1r1'i1fbL-ff-f:1'r::::::1:1r5Z51L1I'53-'-:ig11--If:1111-:::u1111115531E::1.1.'1j:1:'1'G1frf21? 1.1-2. 1 111f11:111e1'111 1 -1-f..1-1-11-1-1:-,1,:11.f'm1111111911111111-1-H1-1 1,111111111111f11g1!1111l1111i11:1111,111'I1111111151111111111211111111351-1111'-4112111116 11::1:1p11f,mM1111-lgs1111i1g11E11 5Ha11111121221513311f11a111111-551-11: 1:1-11111111111-11111111111-12111211111151111111:mega111111111i11:111s1,1gQ2gg1g1111511111I1115:11e411p.11911f1.,.1,14:1zszae1111 -1151 211151111-11 11if-11111111-'-11'fI'f'1111-11 'HH' -'-1-!1'f-11.'11l:1!1'-1111-11-!E11"1Jf11111!11121r2'11v-11111 i4Hvm1-1111111111 111:1111Lu111u11:?1--1.1: 11611211111:u-1:111311-1?-1111-E11-nw-5215112-321511 1111H11:,1h52?s.-1!s1w111:111:11111:11jw11:1-12131-igkfkwazzha1111111111.,1q1ause12e11sm,.-1111:,g1111g,1f,1-1111.-1-31111119112112--111411111 1,111 3.1.1:11:1.:51 11-1-1- ' 1'f'11-f 5-T111 ' ifE?f51f':::!'z.l. zdflf-Z 1915 !l',f,1l:1!.: I-E 1-1 151' tE1"fi5f':g1?:1119:'1' 51165221 ZIP: 1521- 5151113-1 "9 QEE 3415111111 111112131 14362455541 '1Hl1'!""11 KIWQVEE 19 MEF E 51' 2Zi7'ff3E1',::'E::n'-I: 551377 1r11511l21fi1-'fE'.'E1' 1'TT1:1155!1 1'E51'f?17 EEHF2:':1:r1:fnr1r5"iEf3Ei5?Ef:E5::ff zefr.:-11131192151511-1:::r-:a!J1:'::'1 1153 215-511,-I!:1.Q1g,1115 1,511 15.21 411.-m --:Hg '1 V15-El ' ff' E- 1!1'1-1'- IV111-1 1":1-'11'1.l1:1:-.':::'f:?I:"!'11'1---1!l11!:'u11::.,.1s91-11'-:i:111 :EMI I'f'1- Wm -Lf 1-311' 114-11'---5.1:1.:'::J4!?5-11.1115-1111?Z?.:1f1z-1115:-l,:::1-11-1111giEF1.:1?arff-15111-':"5-'31:-:::'m:!:1-11:115-nu...1,:j!J115,n4-13-5'.::f:,g,,,m1:11-11-1E:'-1::i1':....,,.g,,,11,.w w.1-11EJJW51fats:1'!1::n1-1Q1gQ1I,m ity' ,..1,:.1!,,, vm ,,:UTmmH:1pnE.. muh I,':x'H11:1"r1:...!!111:11.-ll-11-11-1 E-L .15-1:'i"1'l'1111--11','1::11r11',1'f 351111-,1. 11 11 1k1!,E11:! 1111111131111nI.::1"z,11':11-E:-1111.1f?1':11111l1H,1 mg ,111-qrr:51:1H1'-1--grdzfu:::'111i?I21'1J111:-4:-i'::r!i-1132f:4Eil"i1'1:-n1n!::!:JxIrl4--1 11:-:aw 51:11-1:4-1: 11.111-F'-1w1.!m2,'5-Qlxhq151-1.13:-.::!::::n:5 1.n1..,f: 1':.'-':'J1'qi25!H!1J11.1 k:5Ja:::1:::1,:1IQ--11, 1111-1-.11!i,,1.11.l. ,.11,.-,-11---1111, .11-1311'151-111-1.- 11131.11 1.111111111.1111-111111-1-1.1111111-11-1115:11 111,-111111212.11-12111111Q11-111111111111111111,-111111..11l11I11:1112111115 1211.pLfr111:1::11A1m1g1:11514,-.1e11111111i1,171,.1,-111.1-1111511111i,:111,'-11.1111.,'.111.,h1si1111f,,1,11u1u4m 4.1,,,,,,f1q1.1w411-Wg,1-,,p1.1111?11s1f11,1.:,,,.2,,,,,,,,.,i,:.,,,L1i,,g.1.,1, 351513912 it-,-111-11 11-11.1711111515 fllfiffilhic' 1211111111111 1115111:.11i1-11 111:2111-QE!1:11i21!4!111111i21? 11111341 11151111 1!z111f11f11:1!1sg11uu151ze111-1211f-1!1521?f1W5?3 f E -57115151511 A25515Y-2i1E1E:5i5lg1M,hi4FJf?EE1i1EEEii 49211-252111915111111P:211212i12f1f1ffE15i :EE12311151-2122221111k13aaa11ais1s1s1a1z51gg.g5,1115g 1- 'f:5-gi!111?l11!11 1-111151141-11 1-111R11111.e11gsa11F1111-111 1:5-1111111 5511111151191 121i'11!:111:111f1'11111h2 11Sf?1f1-11111111211 '11:-h.1:1i- -1111151E211131.1:x1S1E1a11f:113111li1i125'S -.V+ 11211135 Q-Har:1m1:111m11111151111111115.111s.1s1111Q11QQ,,111111a1111p1s11:eg5g15,5 5115525 1111111:1111111ggeswgq15111111311my551g:m1:'5agg1gg1g511gm-51 515135,,1i513i,m1,fmE51111155,M,51W 1515,-11 :1 1- 1 .: .g.:11111" -112 11-.1112 11 :1 -1 H1111 -1.1. 1-1 1111'1--1, -1 "'1i'E'1f-'f1f"'?1"'-11'.'EI'fF?I'ff3?-I159'"9ifF""f"'M'1l'1'!!""LiUW1-'Fl11Z51!:1:I:'1!fr!r'x:s1111-122411---1:1 Qf1Sx1::!:'::::-1-,QA-1w.::1'r me 5lE':::1 1:2-:f:rE1::-:!:V:'111-E::'N.nE1f::1f2T?1'2:f--rm'-1:."25-P'i'j:::n:1::uL!: ::m1:1::i,-:fl:11::-1'1v1:'n:E'TiI'i-5'-:'u:1'1s1ul!4lfM i1ir-1111.11-fg11i5H1 12121ji!!!Iilfigfli-5-51111-1! 113:11 H?'5l!'1:1Hf1!'1lE1111l 11'11"1HLn'5'1'l'5'1uf11s!11lf5I!!5-?Z'Iji'11lf""U1f2 ?ff':1!i:? -bl' 5i1f!i'lf 1111niiiiiiE:1::'1.ar!:!:u1::r1i1 RTE :I zzhw msn: t:Q12Q121-11i51?Z-h'UE::c5:L 'kwzlrf1f1'.EEE::.1i!1g1v:11Qg1-il-E-!2ii:...-al:nf:I11sgul'11Q1I!151P1ii-':::f15:u':-15q1:151.Lu, ::Q1::157!1'1b!5E-::1:sq::::1::::u.:1:q52El':i::l:!r,:2::lL11121Q1111-iii 1211215111-'1:::1-1:12 If :1n111.1-111. 1-11---1-1111-1:1111-11211511111.1111--115111'1'11ft-11.11-'11-11'11--1 1-11-111:111'1::.1111-r1-1111-111211211112f'14aas1L1-s155-s1f11-11.11 1--11'f1:1:ea:1m1n::111111111f:11--152111:a1s1s11E11s1a1f1111m1111. s1a?'wf111w::-gacawM1111-11.111---,-11525. 544131111+1i'1:11f'1a1am:111--1112121211111.'-ww11z3zs1au111za:ms11k11ml-::za:1zs11a1:v1e-new 111pL1,31m4hp,1f11 --I-12115: -"ff'1-113'121ll"-IT-1-1-1:11.11-.1-. 1111 1-Fl--1--1-11.-.11:1H11113111-114111111111q111w11::1--.Mr-1111 N111-114-11.1'11s'11:.1dl--::F,1:J111.-11-1-r,1!1y::1:1': 1: Ezrltlk-1-1-11:11-11rm:-11111115111 1:34-1F:::?1:-'-:-1:11,,:1:1:gx,fii,l1-1!r1::111::5E!iIl,5,1-1111111135151:-Eu!,:..1:s4.5.,H,1-.-11,-1111111,Lm....,l7,1.22-1-1,1211,1...,.,1!1.,.,.,1-3En'-fxh13.,.L..L,:.i,51,3,,,Fr11,',H!:5,115,,-,,,1,1i 11111.1511111111211-311111111121111111g:- -f':i:'.5 sw-111 111111 1 11-11411111111111114111121 .q11,-1111+ 111111 11: sa11h,1 Egg 121-11111a1g-11ge11e,-1111-11116-11311y :11111q1?,1g11.5.11g1Lf -111s.11eq 11511514 ggp1w1g1:1131131131311551111211151111?1jg1B1:1151g:1-11g111 11111,g11a11!111:111111511111111-1?111111'.111 1m1.1Znf11m111f1ua111g141, imma11152--5e555y'1111111f:11e1s111gf1111 2,1111111d1s2111 1211111111111 11ss3L11!q111111 1111111111 111111-11: 1: 1 :1I,:1'1:,z11f111 f PTY? 111111.11 Picggzir' :rl-IEE 1,111 , 1,111 11 111151 111 13115517111,1111111511-111111111r1m1111f114111-115114211111 1:1.j111- -1 1 vzize hh .21 seems, .11g1.1111f1gfse'E1::u1m1 515153122 11g11111ans1111f16g15.g11111 111111111-q11mg1g1:.gE WE 9151511115 -111,11,11m,111311g.,51, ,1,,,,1,,4?:.-,111.1 -1-1: T11 1-1111.1-12, .W . 11 11.111 :1!1f 1111 1-111.11m1.-..1:11-1:11.,-11111-111111-111 1111111111 11:-.111?1E1:1111l1:ea:1E n-:i141111111'1'1!1: mace- wiqfuw-.Q-21:-1 ,11z11JE:-- w,M131.1,E111 gfWg1g1,,,,,,i1q115m11,11,:p11n,,E,111F-151,41..A ,,1,,.m mMm,q,1:hm in MF, 1: 151533 ,m,.,u,,1,,,1,1-11111r11.1afH11h1,.'. 1-11:115:1.312111.-1:1-.f.g2f11.111111z1?11:I.111-111131 -11,-111: 1-11 1i1:I11u1J1.11 111.21-151 1 Mgr1,'111111111!1'.111.11a121s15s11:11111,-11q11f1:v1:515111111admL111-11-111111111-11115119111.. 'rmmm..112-1P111-H11.1:-1:1w14u5l111a:1:111-- 11-11111-J.11E1:121511114151.11nm11151115,m:1z1z911.2131155551115g11:11111p1:5g.g11.g,n1g,1,14,1,1,,gqg51fg , 11111111-1111.ezs11a1a:1p51a:-11:!:111:1z111e1gf211.511111 1 1 11111511 Iii: 1.51.1511 .5"i111111- 12-1?'f1l:,2z1e1:15i., iimii! 111 1 123u"1?11f'111i111: 11111111 1111511111 1111,1:,:11s11z111112i1115EE1eU-!E.111sds11'135HiiiE11iufg251:11111111512111E11215miaH11111152552111111Eigifwiiifiils1f51z!x1FiH11E21E:1i1: 11111112121 1-F135 121111:-'f-12-1112-vw-1121!11'111h:: 11 111-1111 1: 11111111.1111-1111 H1215 1111!1'1'1111-E1 1111 1 11111-1'1111:l"n11:11115-3'1'1!11:1w 115-1 1!T'Yi8ii5'f : .1w:111sr11111111i1 111511:':1E1i1n11:'11m1231:11H15s11:: 1 za1a1,s,m11s:1:1 :1ai1a1s111herm1mf15111412111111151151511-111-155311111 Q11-11?-11111!-1-211:11111smQ11f111Qz1 sa1zfm1155111111555111,,qg51e1g1E11v,,1151111gg3g,,51gg.11 --D ---1:11 -111e1a11e1111114111 1111111-: :1111g11111111 111 11- 11111111-11111111111 ld '11,1li1,,1. 1-Z1111,l:a1:1--1111 MIS'-11-1119 111.11-11111-11111111111 1. 1212 ,- Q 111111. ..11.5H.u11-1-1 11111 1g11df111111:-gn5f1mg1m11m: 1 :a-wssi1ta11s1a?-- 415115141qgram1-1g111111,11:.,11?1.n15,4 , -1MH1111511QQ13-11151111511,g111u,,.,111,,w,i gm,,E,,3,,1,.qE1,,m,,, ,E,E,,,,1,,f,,.,1,1,1.a., Km, : 11: :1 1111- -f 11' 1' 11 13, .- , 1 1 , 1: ,:1 1:. 1 , 1-1111 ii' -a'.'.":1'111"1' 'Fi .:. d5'.1:: ::311:!:':-1-1'1131151111 15kI1 41 wi 55111-.1Q1 1-l1:!:!gg131Zf'-l'l2f7f'11.Km1:- f1L.:!:1h1.1u:31liE:f':7'::::--1K:1g113'3f:-1:29-I:1'i'u: 116122 5'1:!H:',:1-zu 15312111-111z.:':':::. ::,.!1:x5A..,,,5,,51.1, :airzgz ,-mf2a11.:g1:1-135131-1:53,,,:1g.,,-.,1-'!Ezm.513g:5qJu5,m155,5511 1151-f:1,'!':191l5f'f "1f!1f!g!'1f1T? 1151! IH '11-51l11m1f1!21' --1 '1u'11111'111' --1fE:':1!1'l4f'T1 1351 111 1111 11 1:'1r21151511i:1::-111: 1:1:q1 1-1 1111-1 11111111.1!'1:'1:1:1-1-','!11E1fl!1 11-1'-1 :f1'1wi1Ql1?f--: :Algae-n7i111 -11k4lI'1i:1:E?::-211':w 1-'SL-1111 1-5111 1:1m:ffr-5H1:r::5::--41-.:: 13111231-1if-:1:u1-1-Quik:'mm nmmzfziier'-5:-:::1"!:1i::m...:.1-,141-11 A1:111.'f'1-4. 1-11-..1.1,-1111-ri -1,11-115115111111 1,1111-1.-11.11111111114L51'1f111i-11111111s111:11111D,1.11111-111-3, ,,111:511z.,111111,1.1,1.l11E31u11,111 111111,1-:fig-1111111111111111151111511E11g,1gg,,i1 am..mafia.1,1,4.,,.,,1q,m1W,,1 ,,1,u1qg-,15j,fyp11:1 11511521521-rw 1r11ze1+snea1m,1:. 3,36,?,EEg,?.FE11f1-1,Z,.,EE,i5.5,3w., -5.141-1 11251:1::1.1u,,155H1Qg14:11:1-1-1111, qu! 1.1111311111111j,11 111155 A113151 :13Li111..111:g1.13,1,1,1gg 4515131 F,gg.:15111,g1g,q1g,3 11,11.-!111.,-11315515g,1Q1!151111111-gq4q1QQ15ugwag 55135gfgri-55211:11311g355,fEf11fy:1:1+1id-qghzgggg ,W 11.fp15.1'1:15g15g351,,1i11. 1:511555gg11111,2111.i-55555!g5,51lwW51!Q1g11 bmQQ1z11.111,1!1:1?.:::1,5l5s11-111112---:M 2112111f1111:s11E111a:1u-1111111111-Eva' T111 1-1 1111111111111 111 7111111111 1111 1111111111111511111-1:1111-1.2 1111 11111I1111ii1111.1l. 111s-f--11111121111!1'1- 1111 111s1111.eJf1111 --:1i13i11c 111'111-1'-1--1,:1-1-1-.:.-1-Q1.!.l'1'-MX-11.-1'111! 11.1:1-411111112 1 !1.1:1.5. 151-'11' 31f11-:Z:::1z-:11-.11111.,11f5lr 11 11:-11:- -111-1111.-1,1 ,-11,1.1-11:11-1fF111g111-.-11--1111111'Qf15l1,15,,1-1--1-QE1:12P!1..51 11-1fE1'1?:::Egg Q-1:351:..f1L,,1.,'114f-r!:q91a1:L.N mgqgg-11f::11m:,,5,,,,,,,.1,,gnUH511,11313511Lji1,11,11q9g1r!-,,,1,:1.,,1s1d,l,,1111uL1,3.-Jymz,,1,,,,,,,:kZ5,nr,31,31 11L111s1'1E--11-.'11: 11-11.1111p1:11-11-11:.11111111111111 1.111111 11.111 I111-1:11111-f'1u 111-1111111--1111111111111 111111.111111-lf1111111'1:1s1111:11111q,:--111111111'111.-1:1111111sw11l4.g-,fmu2.1n11111115551.11y11,.3:1 myL11g11,1,1q111,1fn111f.311-1n1g:1.5,- 11111111m1Q11. rm1,S,,J,ilfig.1,zm,,,1,Q17.31,115m1451:51V111511.11,1,11,-1lgqqlEg1ug1,1,1111-11,11514 'f'1fi'1'5"l'T'lf"If1'1f!11f'1'.?Vx :5'2l-'1F"W z 155l171"f'11llIU!'ffi ""'-E31-1!EZ1" ':':1':fI: 51111-F35 5115. 11411: 1 uarlflgfq.-1 .--1ICL'r'1f'111i?i21F1" 3 Wi? 1'::f1lp'111r1.: 'UE?iliE3'15:Q?L':!1!:u5:::u1':g'15'115 F'11:::-E?-.:.'1:-111122 'Gf'E:u'Lzl"".-:' :1'qg11,5ZE?E555!?--RFE! iiflw' lgfE:ii1EE'i5':::-El! .G -1-1-1,!11'Ki 11:E11!b15:gg51f31511.:11f1--11111525-EiliF1:--141.1n'1z'a1:-E3E2q5R111i:15.-'n11.'g!g153Q,1 -fit: 1,11.1f111111.1f1- -13-11111111.11 .11.1,11,,1g 11-1 111 111.1111-1-111111 11' 11.l1111.1111f11 1111.1 - 1x51 1113111111 qwa 1111-11i1111 -111111.11.11g1,,.1- 1 1-,,11,111111- -111111111111 1111.11 1-1111g111:11-M11 1511,11:1111111--11511:11111:1111151wk1--,m1111:1111111111.1 1-1111.111 :.!:,fgggz:5iii1 111311111111-111ggg1,111m11:1Q,11. 222122 51-1 -1111fzf.q11,111115111,.,mw,.m5:i15,11,,,,, 111111. H111-1?1221111715'1-11111111-1111111-21521-1-211 iii' -1-111'-1-h1111111'1 1-11 1:11111-1,:1 1:111:1:1: :1,f11f11--- 1-11: 1 11 1 11111111-1-T1 11- 5 a111'1aaz1a,111111s111p 111:1g1111,111.111 111,111p1111, -11 1111111q111p:f1i1 11h1:1s11n11111amz,,5,11.1Nf111m15Tg.11111 541,111151:1,111111pg1mi g11ai35551115qg,::.q.1 1,,E11113111,,1,i1.1ig5!5111,.,15 L13,151111,115113:31,1E1,1,,,i,511,1I,l111,1,:,11,,i,1,-.1,,5,111,1.1,,1, TTS-?:'4ii13Ei 111ai-1:f111-1L:.:- 1.11-1-E151 121511111 N1-1111:1!'f21:,1ii1!1:1i3"!1:V:a 111511 - 111. 'U -H1 :-1 11 15121 -1' 1 11E":1i'ij5EE1ib'21-?fi1:1f?1'123111Zf 'ik 12? H11 11111 sf 15-111 1131511111131 1 11155551111'21S'!h:'1z53?1:g7z'12111-3121 151111 '1'F'1:1 6121151111: 1 aku 1'm!1.1"i'11-151 iii: ?'a:1'a11'3111 3 g '1?f1:1g1s1LQe!41E 1 -11'1"F5"f?sw:'11'szzsrg-1225111111-'.,11 11-3111 .,1' 1f'3'5-11511-E-, 1 1 1 11 1 ,1 1, 11. 1.1. 11,,1,,.1:,,.,11,..1.fi. 1.':1v:1.11,1.f1H1U11..111111g11L.e1.i..1. 12,1,1111111,1.f1-11111 ',1-1!54f1!-11111gf1:3:1-1111111S11i1111111111g1gfl1 ww, , .n ' , LH-"' if 'I gs 'wI1,fq, 'yuqkgzg af" ' . I-Wit-fi-,:i':,i'.w5'uCQ': H fl, A Vi n'f,f,yf,LK.-- nw,-L., .. .,-, pu. - 'wma--,w, H,- ,- Y. -. r l1J,v.'-.., , -:!--...-- ' 4 " nj - P-, -'X--u r 'swf ,- -M, 'I. 1 "5 -ffl bi' ff' . VL' . if 1- qi. - Wm,-.f,Y N . 1,21 ' 1 , Y, yr..L.mn,4i!l41m.:' V V V . . . ,igimzlullf KIMEBQ , ,- . W -' W- 77' " ' 4 f .-W, jjqlgzy, . , f 3, 1 K . 1 , ' ' -1: . .lfT3YF-'.- ..-4"""- '- " - -1-521 X: , k...i A. M Q '.,. ' ,-1' V-s , - . . v' I ' ' 1- ,, . . v3L,l .,- 1 .V -2 - , .I '-1. ' VL- W. V' , ' H1 1 N, ' ' 5" x X-.-E, 'fl ' 5 ' ' A -X 4. . f-S 1 ., if ' , f"Vf wr A V V Y N K ,xx 1 -,-lx:1.f xii- 3'-WI,-,Z v,:xv.3.,,,Lj1k--.,fd, ,L . . -Liv , If -. x QF?--1 . '-Lg,-r H1-3. Wg. 2-nf-' ' '.,'?."- -,Nz I-.-V -H ' 131 ' " vii! f-.4':'fmtrl.'1f N3 L 5'-wwf' .--11.-.fZf',.' . V+! .. . . F , ul . My 5 A . w uv",-. v mn. A- 11.11,-,x,,5.w.,,w I . N, . .V AH- N. .w-. 4 , ,X M , - ,Un pl, .wi . ,- -. ., ,. v V' ,f,,"T"--Y , 'L ' .' "' .4 ' - - , ":'51'Q'Ake'-I ' 2 'H "2 V -x - ,K -X , , ,fx - q,.f -, .,, A., I, . ,l D 1 W , H- R ,,,x,,.J,M ,, A.,-N, , x . 'IFC J - ,j 31:5 ,M 1 --Q 3,7 ., .1 ,QW--. 1- ,, .w TQ. -' . F 'f"'N qw, .wi-' ' .V ', x-N X.. -L"mfX':'-.,w,, , V . ,Q - , 4, H I .af 'P 5 , mg ' V-f' A: r-,mn ,-j -v 1 vi. , -'f nr '!.,,' rw- 9 Ur, -' 4.,,:., - vm-"4,,-4y- '--'Wu-H , m 1 if v",,. , M, , . v- f Ft. ,IZ v, .sx"K':5 I- A if 'wh H SYN ,xr I ,V E 511 . V VI :. 'Q ' i ' .. , . ' - 'wi " I X, .4 NT 1 f , ' . " M ' ,uf 1 ' '. fm v ' - . 1- qu- 5 .. X R-I A V '.'2, q' ' L 4 . v X, J: 7' .ilk ',,. ' .. ' ' l .5 .5 .' -. ' ' Nw X -55" -' x ' fffw' 1 t v'Y 1 ' ' - f 'n n 'ia ,...-?-1, 1 I Liga'-' '- , L A L' 15 'n ' , ' . ' , - ' " 1" .VW 131- ' ','." sw L -L-Y V , . . 9, . It ,. A, X' .' ,W ff- .. ,.-..,--. .H 4 -w 'W-' .y ' W' "y ., , . f , L - f - , A ,Y 'x v. J ,1,3....Y--X--Li, 'L '- W"-Q ' 4Z-,' ,JV- ' 1 - --- T""' 'J .- -:- - - V -1--. -L 95-fd'i+.f. . , "' ""' - 'iv'---Q-1., - khvg,-,M ,,.,m--,V , A . - --v-:tis , -,TF ,WE X .1 A 1' SA' 5 .,.... ,. -M-4 vw , ..' mfg' J ,K .4' I. . ,rv .WV , 4.,-ii by V -cv 5 X. wx UL I 1' . M4-is 1 1 1. Ab' 1 f. A ': ng -' Lf.-1 -It ?-sun-ii, :Q W ,,.x "'.y 1' 1 L VC':f.q,i- 'ffnffa f rwffifii. I ' ' 'gfflf' ' J L-59545 '51, . 1 ,J-p ,avr ., " f'V' .'I- I ' '5 J 1.15 " -I '- '- I O1 .- e.c2"39.a Activities Fall Winter Spring Classes Freshmen Sophomores Iuniors Seniors Faculty Sports Fall Winter Spring Contents Gettysburg College Gettysburg, PA We are all hurrying, somewhere . . . ! 4, with people to meet P . ...ab Enix? Ns . ,U 6 .. 'X 1952 'f NJ ,nv WT, rd W ' S ' """' , -f""' " ' i . r 8 - . JA. 5 344 f-'J ,""'f-ag,-J' plcwestogo... ., A ,. vii., 77 F, Y.-1 A 5 Z lf, , .Lf .. -. .1- ' f- .-:rf fg,:'!1,-,- . L Ls.. -1 5- 4,-f , 1, I. "'N5f" :f,"7' . 5 'NY 1 V... vu ""4- 'rye-ze ze' .. 1' W . 1, Y! ggfljil-5 7 4 .ty .--A .1 L 1 4: 4.4.4- if diffs! -225 'ffl' A N., . 'glial ' .w.' N .FQWW 'Z' ,GE 'I , ah 11 '1 'lin 4 .1 sf - L . wg, W. 2' 1g?'gif 4 .-1155711-T ,QL N bf, P ' 1 , . 'Q .sa ' 43 ' 1- ,- 1 xi' , ' A , ,, E . ,' . ' I X ' 5 M ' ,U 4 , ' K+ 5254! .7 1 ' 'Hifi' t , ' A . , ui! B Q, ' 1 f things to do 'L .1,- '36 -f J 1 nh, 1 V, -In .. 'nn' ,M -ur u mn, ' w fx -.. .' yy 1" ' A ,1 1 -J f W!-3, m'1Iau': 1-L,,, I-.. r-v. ",' ,H u, w 1 l. '1 ,nv ' n w 1 V w v W, N u w X! L w ww w X., H X H wx' w H' 'I' 'x V: VW' 11" WWHQN i1',V"" 1,1 fm q,,j'x1,,3':, : ww, 'lux 'mul M W 1 r ' " U mn W -N1 uw ., H, X , W, , H M H , Nm., M U Wy W H w u I n u . Mn L J., W-.A X w H AVI.. u W ,, , :I u. 'ww -H U4 .gff W 'rt -x ,yn 1 ,4.. I , ,, ,,x W U, - : .,'. , f ' 1 If K .Jig ' 15 a .4 w n M MF. iw? Am elif KW: ffl :ill . iif.y -,pf , fiwfvfi' .?f 'i ifj V Ay,-'.',vfv. . ,.' nu, .L W if: 1: . fn f ffvig J ,Q 2 4 Y W , 5 kg It Vi ' V K 1 p 1 ' " i f In 3.2 l . by, ' 1 1 -, 1 A . l 1 1 LL . I x , , ea., , X 1-FLQZ1, ' x V , - 1- f ' -'ff:f-- ' J,-.. - ,-,, had .. z . In I .1 .452-2efa2f'2f Q ' e Q fgfQ 1?2fgg:,--gre. A ' ? ' ' f " : P , 'Q' f"11 "' 177 1 , 1? D. '- I' ' f 7:49 ' , -2 "QW, 47 .4A 'L-31 3 13- , u 1- Q bg, 1 1 . f,4.+v,,,j . , : 1' A, 'ig b j Q L . Y Y' b . J- - 1 fd -N: i a'SAg4l Q -, J .41 B. r , 'gg' g :- 2 ,iz - if ' X 'XM f ,325 y ' x J' 4 fig,-: nf 'J5' , - wif ' 5 Lif- 1 . 5- ' NJ ,- ' -1 'ffl-f.'5:' ' V, Q 1' 4 ' 1 ' 'Q-. ' , ' :f ., ' ,uf 1" ' 1 W up .1 -. ,b- , -' , QQ.: if-2.11,-,..,.,g -, ' .4 1- -uf . .- ., - '- P . f .,z-glffjji M f -' if, fpj yf' ',7l'f',.'?'. ' .-5. L I 1, A pzxgv, HJJ1- - .ij ':g..3'n-IQ, ..J:?73Jfff . X., , 1 ' 1' - , 'ff 'MVS' 35.1 Sf ', ' A . 3' D " Q 'Q' 1' i' A ?fF'ZJ.,'L" -Kv2.fF.4:,f?,- '55 .vfafff full-MI-'-Ci, f Q f . f - ' A - 1 .,-'H--j:'- ' K -I-,:. - V- f. .5 .-., wg- jx. , -, '44 W if 7:2 a1v'I'f.f-Q2i3:fj..ff. ,Q,,?'Ii,"'d'f"1,' . f .gh ' i". 3, -1 G' -' -'lf'-f411i,','5' . ' '4:f,:mw'1'k2W'9?'7'45:7 " P 'a'rff'i'f-'E' ff,,u,k b w S' A . A12,C+xQL:.45F3.'-cy-'-L,-Ag1'g,.r,zf-,y.a "ng-L' r ' fx I ' ":7Y'7-Ulf """'f""'4-'-Y'75f 'f-Z' 51311 ,I N14 ' iff., n W Z , ,',I,,A::r,Jf:g'.i'5. 1. Q, Z , ,,,.:f.j.'-rzgslu J? H. wt- 5. C , . 1 s . '.,1.f-.- rv'-' -- ' 21' . -H . ,' .V 1 ' -- ,. , r ,. ,-, - , ,f fm.-.wp ,.-- - . - , .fr--ff. A . .-+',i1 A V' -" .- V -, -,gf 4 q .wff:,g,w-e?fe,',1,, . , ' Y " Q '.f5,r',':-jf-fQ9'1,xl7-u,1 ?'4 -swf l" UQ' Q' f.1 ' 1 -, ' - r' f' X Nur- ,.y ws 1 -1. ff-'f ,..'3,',3jy2"f - F' :I lx K i1,fJ51f:E'1j,P-,iwfcfil If, if 1 5.23-, ,ff::y?4-SEQ: 1, '21 1 1,J'4,f. . , X , ,ilu 1. FA.-'-v -.f.. -.-A-3,,.,+, -.A-,, 4 H - N fl , 1 -,v " . R -1 S93-7""3J'.J1Y-:Z1ff.",Si 19- L 3- wfy I , ., .,A .e ,,. , ,,!,3' . Ln .F It 1 1. I Y LF E, F. 1 -,L '. W, .IJ N 1' 1 "'.-,f"y,:j.Q,g Q3-'fig-.'-1,'4 -If., '11 ...yr -1 7' . af:-'14, me '1 1 ,n' iff 11 'Q 19,1 g:5,.'-f'w- ,' ' N'1"a.gl'bz1LK"y19',Ff JM' 3'2- f A 4: 'ff 4 . .1 .,- ,H . .4 ,va-f '.-V f - J . -Y J ij ., qv V.. ,.-K, gqwx I w - ijt,-gfgi C31-3,..i1 isdn .. ff ,, A, f--',p, 1 , .D-pl - - I ',4:giQKj'f" fq!1C'1,f I 'ifffxf ,. Biff 5225 J , A.f,px,,1 I .1 ffg-, ' .' ',f 1 ,-V944 , .-1, HL J ,, N,-p ., -f, 5. ,Q ., , A - ,, - l 17- A 'T' ffg",aIf "5"' - ,--'-',J",f-'55 ,WW 'w".:, m V-.,-ge-gif. 7' 'L ' . F Vis f.-.:'2-"f4.,u1- .n A 1. v Q ,fi . ., --, , - ',, ' 1' J-. . - , -, K.,-Cl, :f. -if , 5 r ,,rf.gg',1 ii , -V H ..- 11- . bf .2 fl P I .- - , IV, X gawk, . , 4 is, , L5 ,U xl h . . M A-1-:1'.'f,a F7 " 1' i '.,f ' xc'-r r ' ' 1, ,. ' - Q, H f 7. . Ira' -'uf-" "',- ,' . "H" f' f g . n ' ,, X V1 ' , .' .-1- - , 1,53 .,,, ' slr, 4 E . - - ,. . 1 1 i I ' ,, gf ' 1, 1 : u s ' .i 'M'-f P ' X A . A 'fy A f . gg- kia! 's X -. 'V X .. L y- 1 . - ' 2' V X V , H 1 ' I Hg ' .13 , -- X fl 1 , s , ,-.,1.,, H -., . 4. w xy- - f f 'ffl A AL SL -of r , T974 is W ILM 'luis SQ' 1-fsf-'F'F"5'0"---.IZ,,,. E110 , 1 " 4 ff 50105 '59 JSQ fi I. 'IT if 375 3 iifl NO! V-it 2,4 ,, . ,,, . Q I 'C '-fl-P mf, ziwfj' . 1 fmf-,513-"',E2fii' I 3 1 ."- ng gvr-'fin' M. 4--1 '-"' w ' 1 ' E Ijigu... .gx.., HQ liigili-iw? ,f Orientation was designed to acquaint freshmen with facilities, identify faculty and administration, enable the freshmen to form friendships quickly, and to get a chance to meet upperclass leaders. The main objective, however, was to make various programs in the college commimity available to the freshmen. A liberal arts college should make every effort to offer a wide range of developmental opportunities in many areas and not limit itself to the mass production of a single type of individual. Through pro- grams like the Huma.n Values Seminar, students were made aware of a variety of values and life styles available at Gettysburg. Activities Night in the CUB introduced the freshmen to the recreational facilities and organizations within the College Union. An Oldies Dance offered stu- dents the opportunity to relax amidst a hectic week. The traditional Sandbox rounded out a well received program, organized to stay away from the basic "speeches and campus toursv routine and instead encouraged the fresh- men to become involved in a new experience called Gettysburg. Dave Fickel Director of Orientatum Freshman Orientation K 2 9- -I -ZN- Q 'Nr' n 'xl Q QNQF5' 4 1' gm, '-. we W .. K All - . 4 N Ak, f v .. Ft-Y ,, , , Q R? sr' freshman orientation . . . a time to begin a new part of your life, to be on your own more fully than ever before a time of new beginnings and a chance to really see youself as a complete individual . .. dinks, orientation groups, registration classes, parties, meeting new people . . . a time to become part of a new class, not those with whom you've spent four familiar years, but a new class, with new goals and new faces . . . 'V ' 1 ul 'if' 25' i li' jf llllt . fill, 13,5 .a"v,e'j aiu. . 1 . z ag. .:-e.Sazf?fI.fi-2. Henry j. Albert Patricia L. Bannon IeErey M. Bikle A. fiisiwl lFrederick E. lBotterbusch III joseph L. Burke Beth L. Camahan Philip E. Claussen tik i' A if 1 cv ,' Laura A. Decorso :Zyl "3 ' .. ll 3- N l ' 5 I., Jglm vi N pm!! Carol B. Mark C. Ashman Atherholt will, 3 'lf V Q I . A All jonathan B. Barbara A. Batdorf Beadling J' NW l 5, 1 ' 4 L' Sandra L. Iudy Blakelock Bley 1 Q' Ann M. Michael W. Eunice L. Samuel I. Ambrovich Anderson Andrews Arsht lf... K .L - : T Q lilly- -. 'IFF All f . N ' . ,K 4. .1 X 5 -Q J ,J 4- ff' fl " .F 3 , , Iohn A. Pamela A. Sabra E. Peter I. Banta Bare Barnes Barnes III .' I pie- 2 .1124 I fl ll lin., ll rl lg fi ..'. -i ni A1 :lg A. . Q' ig? ., A. .V i 97,3 r A ' 2 5-L I ' ff. -'u "U, ' A A 'L - l Robert W. William L. George D. David W. Bilheimer Bixler Black Blaha F - .. . I l . 1 1 b George M. Kurt M. L -, Boyer II Brock . n l aw 1 I ' . Timothy P. William M. Burke Butkug 3 if ' :ll l ,HL A .Tlx Howard L. Anita A. Carpenter Carter . fix .X .v V if ln-? '?li.3 Lai... Edward L. Caryn E. Conwell Crim Sandra C. Demuth Melissa L. DeShong . - in inf o' A ,Q A,.. 1,, , 1 If 'i f - Q fa Susan M. David W. Crouch Crudden Thomas L. Detweiler William E. Doliber Louis I. Alan E. Danielson Q M. Sidney Denis Duerr Dwyer Lennis C. Aue . A.. 1 W ' ' -al l J , I ,. M . l - 1 f lv ' fit K 1 .. fr ,N P n r -.. janice L. Beechwood . wc., . y ' E.. 5 . . -. ---v 9 jr f .Q .5 1 L ,fl V eff!-1' K frll l . Iv. 1-'lf 11 4 ' Celine L. Azizkhan jonathan D. Bell Marcia L. Baker Dawn M. Benson Catherine M. Betsy D. Andrew P. Blubaugh Bortner Bosetti l V 1. --ki 54 Q, 1 It .sm t:1I.,.,.,-1 x , ' . Ely l: V 1 . 7 ' Carolyn N. Robert D. Stephen W Broll Brundage Buehler ll 11. i it I 1 1 Marc A. Carol A. Francis I. Cacciarelli Campbell Cannon ' . .2 . .K V, - -l. .N . A-' 'g l n ,V ' .i , 6 .ma F wh 5- xiii H V . . f gl.-Z ,V 1- ,fl 'll lg -'f i 4- ii. .. up V. Alice L. Lynne P. Mark A. Cave Clark Clark I f X IL- . I 4 i . 1 . .ll ., i V .J 1. ' M L ' ' A Y, 1.3 4, .L . I X l i f A Nancy Alison V.B. Nancy L. Davis Day DiBlasi y p 5 1 ,i,.ii'ei v ', Alison D. Debbie A, Paul E. Echard Egan Eklof F- C ' i ff Vi '7..,f1??5 FFF - 19 af. A p- . - 11 .fy ., . A, I I 'I I .If -v 'I I :J 'xlj ' . I I 3 I 'Ima ' 5 I ...' ,-.I-J. .I 1 Q II I II ... A I , i . I II ,III II I.. r 'U --el .1-A 1 . ' V- -. M , Erica L, Kathleen A, Samuel Chris A. Robert M. Fischer Fitzgerald Fitzpatrick III Flinchbaugh Florian :-if--'jr -. ei " t - , ,ar -f -F:--. I. ,I iv ,?"'fff5T:f Il f-fgvbyqfi' ' ' H' " A - " ' ' "Y-fs '. ' ?-'ls ' 'Za' .- '.f'.l' ,Q fl A . A, 'A -Q4 Y I , ,Ji ,g..- - If I , Big ' ' I - ,f I 1 3. - ay-I v Ig 1 .- l A t I .- fr . d ,- , I . .M - if . - K - . 3, ' Na. I . I jeffrey A. Alan j. Robert M. George R. Holly E. Frey Fuerstman Fuoss Gabriel Gabriel If II nl 'Zlh Kirt ' Q in' I. if .1 Q ' 'Q'-.Pl W7 A 'il T" Ii, I ff: . Ml 4... I AIP II.III i I I . IIVM I vp I' -Il 1I , II I , ,I If I' ' j Elizabeth Kathleen M. Laura George Greg L. Garr Gauthier Giambalvo Giannoni Gilmore ri r " -frrzrfvlffi I A 1 - 'a . -' 'Y f, i , .'Q" -, IP II-In II s WI ,ll in V 'I I -S Q - , lil .S n ' 'YJ1 if I. :J -wII .- . 5 1. 1 .1 I! . V' an-ei: .: .4 ,nr '- I Nancy A. Lourdes M. Dirstan G. Anne C. Glenn S, Going Gonzalez Goodell Gordon Gorman 5 W Y Q, Ar, '.,,,x and 1 M 1, I -. .tfi - .1 ' ' -J 'F'- - . 'f V- -I El l :Elm .1 .. - V .I yy' x ry my 1 I II .1 II IIIIIII II I f .III ,. I7 QI-I l A .ll A'-F Anne L. Diana G. Debra A. Christian C. Keith A. Culdin Habicht Hart Hager Hallowell l ' ' - W- ' rt..-aYj"CJ" . ' W fi ll'l 'If L-3:77 'MN 'll N xt I 'T ill 3 -ff f iq- 'I ti .-.1 4 . l. A- .- I 5 I I. I r 4 y - i' 't "' - Iiiviglf eo ge A. Scott D. Susan C. Holly A. Robert W. Hay Heberling I-Ieidt Heintzelman Hem'y ZZ, .IV . 1 13, l- 5- . 'JT ' 15 ,. f . ' H 'Q XY W . I? A 'Hi l -i I, IJQ2 pl' ' . .- f, lf A - - lg . .- . . A - I l Y, 2 Mark S. Kim Shaun Charles A. Elizabeth S. Erts Eschbach Eynng Faella F aron . ' . Y f 'Y'-' "H f ".5IF'i "i . .Is IL, Img' Qvlb I It- 1' III -. IiI7" KI Q33 ' "'5 ' l V' 7.1! j L- - , ' 1'-15" p-' " 'iv '4 .I I I , I,f,, . .- I 'U 5' ji. X. II II It IN WEWIF1 f f. -Q H- . -. Q- V- is -. - - I ', ,. lf- ay W1 7 U I I ' ' -' ' 'Z 5 1 f- -' - ' 1. W' ' '- II -QF' I ' ' nt I II . ll ,'tg5 1Ez,iI . Robin L. Kristin M. Dianne Georgina S. Carolyn W. Fegely Fellows Ferguson Ferran Finger I? I .III 1 I, I w . I - - , -W Q1 Q S. wg. it p :1 . L J ni ' it-+2 ' - it ' QQ- FLY I. Charles Richard R. Robert R. Nancy I. Mindy S. F omey Forster Forster Franklin Freeman ' 1 .-I ah- ' HIII II I , -I I if- ."'y' A 1 -' 1 , A. X I Keith I. Patricia A. Gallaher Gardner IIIIIF. I I I IC :-LIII -Ifpf 'II.I. I -I ' tl? A 'fb FI -I t fo .1 qiixggsi' fx gg .4 K If ' . Kathy A. Kenneth Goddard Goddu . i.1.i, ' -I . -:,5.,. 1-.,I -51 -- I I- II -- 1 jr 5 j" -lj I. I-27 1 1. I l' 'Il-' ji ling -5 IIII5 I 1. IQI N L IIIV- 1- LII II ' I, Ji 5 '.I I. . . ,AI II v ' 1 Lf r ' ', 1: . l vl " U - " "E I if -- 1' 'fi F . l' .Il SS' 'y,, l I' 'f LI -Q I - II: I . " Q , --1 1- ., - - -1, . J. - I -, 5 .f ,I I ' X g 1, ., rr , ,-o. ':.i .. . A " f - '5 .. EQ. :a. ... ll . 'ffl-. .dwzgil Mark R. Susan N. Nancy E. Ion D. Scott H. Gould Graber Grasin Gra Greenber S Y E 1 , ati-1 -1' i. a -ffl -! 1- - I 9 -.P A f-.fly I .r It I, I I I r i. If ' E 1.1 II - . .. II 1 I 1-:I .4 :III Ia, I III jonathan C. Laurie E. Scott R. Lisa I- N eil E. Hanna Harker Hamer Hawkins Hawkins .I II.. -. . l Li- . -E r ' iff' -a -F ll l .' 1 r . it 't' A-3 3 1 f to X L. " Craig L. Michael I. Barbara A. Estelle E. Helmuth Heneghan Henrich Hess Hickey Robert T. Hincke jane W. Monica C. Hickman Hilding 1 ri, ,M i . 'ly M L 2, . If ,J I Iohn L. Mary Ann Hudock Hulme , lf' A T ,I V L . Leslie Sharon A. Keating Keech Robin L. Hurd jeffrey D. Kemmerer s ' Peter G- Linda M. Ligon Lobdell ' .I ., QV! , ,, .1 5 'ls J' '1. '- ' :gal 1' ' . 'I ru- V fl .. ll T'xi45,,:" V- . fl '7-1Wi1 - f P Qkkk f -.-'f Barbara 1. Thomas A. Matheson Mazzuchi Mark W. McKendry McNamara v , rr" 3 I +A v ll I' A? Debra L. Lush lf SK! ,r 1, P 52. :f. L I - L A' 11 xl, y Shawn C. McBride Patricia A. McVey Pamela Hinton ll so , P, ' fi ' ,F ' ,r -. r Lynn G. Hyde ly V 'wt 1. y f F ski, 35 Kim L. Kiec . I Qty Yr f i' 5 "IK I s y 6 L lj Alain G. Koch .5 :ELF .:.,v., l '. A.. Itaea. 1 4' X . . , , 'ik . tr' A 'inf' . H, il , Susan M. Large . V.. 3: 'J .. r I , , 5' n . K .. 'J .L X if l Dale R. Luy .V-1. ,I 1. .xr-, ' ' 'V - :A A. fav, f H- P 1' 11 ,1 -Q. Wendy L. McCu11oh Andrea L. Mellinger jeffrey L. Hoachlander . ll 1' L . 4, , Y t n I N . Pamela M. Iovino .-,, r rzrayf . 'V it 1 ll l l- f. L B 6' 7 l Q 'JI Q5 Patricia A. Kendig ' gr F' fa. Joyce L. Koury " Jfiilfi ,. ,,. Q, i L " '71 J S Marc E. LaRocque LW ' . 'A A V.. li ' . ' J, 1,1 ,,f 'ffr . CSI' J Donald C. Luy "Frye lx 54' f Norice A.I. McGrath Lisa A. Melmeck Leslie F. Hogg Linda 1. Ivester -sf A I' ',,,Q .zT3g.fLLi i Gibb' ZZJIQZ jay P. Kile William M. Kramer A-:lr 15? 1 'V X A -w g 1 Christopher Lee 1151 1 l' I ' k. A William M. Lyons . fins 2 1 A -. 1 V fi K1 I, Y I Y 1 Q , i ' f - I , f Brad M. Gretchen A. john L. Cliff A. Hollabaugh Hook Homer Houghton I 2 l , A- f : T Diane P. Arthur F. Andrew W. Stephen jackson Iacobus johnson Kasay 3 -l' - 1.1 J! H .Y ,- ll FA " 5,1 -V -'Aan AA ,Z . Y 'x 1 A ' ' 9 .fly w f 'il kv? I F- ,Li , rf I ",' 7.1 "' ' fi' Susan A. Michael D. Meredean B. Maximilian H.R. Kilgore Kirby Kluth Knoecklein, jr. Q' rr' A .lgglyf Q 5'-M . rf Jjy. . ' el, 1 A 5 ,fi . Barbara A. Kathy Lawrence D. Barbara j. Kretzing Kruse Kuch Kupfer . - Q? l r ff 5 Q 'l -Y . 55' 'va ' '- N - 4 'V "j iw! ' .e l l 4. 11 " +1 i 1 f' ff : Lisa A. Sara 1. Claudia C. Karan L. Lewenstein Levandoski Libis Lindsten .4 , fiilf ' K Zi 'iff 33-T 1- L . L 'it A A 3' 3 'is Kiwi, 1 Al '-I 1 'M 11 3 ,v.,i,,, -1 r WL: Ti Il .Q fi. Av :I nl ir ,Q Y .-LV 1 0 , If, :ip -, if!! rlfgfgy s Holly L. Linda H. Scott D. james P. MacEwen Malewicki Martin Martino ' W ff '-'-'tru' 1 af .El josie G. Dwight I. Merriken Michael I , Robert W. Cynthia A. Morin Mosser I :1 f '.'.: i 1 il tj? ,i ' .,, gf I l n-l ,L -QC. A , L' Elizabeth A. Susan M. Nolan Notto J' 7,7 life' ,LW all y - Sandra 1. Cary W. Owen Patrick l7"?"fi+-Ql'9t3. . . "- v' L1 .LQ 'li Ioan L. Deborah A. Rader Rammel Betsy Douglas T, Roach Roberts Paul F- Michael D. Ruths Nancy L. Sandra D. Schroeder Scull 24 VN , U' vm. 1 gl it uv- qi. I -.ar his A Patricia A. Janice E. Mary E.. Laurie B. james A. Miller Mitchell Moon Moore Moreno ,"t'r. X, - if ,j" X 1 Qui J 'i- QZ JIJQQQ-. " ', ly ,,' ffl' - 1 ff' if-ff? , Qg.f"ie 4 X , . ll. - V: L. - ,V 1 W lg Ill.. ' . . W it Q. qi. fig ' gg N .i ' X "i ' . - ff. lj l X V M . X P A 1 - li. Ll. 5' J ' V ' 1 - E ' ' , ' ' H, V .um W '- ' A A 2.4 mt ' . .J-'ffl e 'r n ig? 'QNU . - " ' it . .,E'Ef.L3r '14.f..-,-gif Elizabeth A. Barbara E. john E. Paul O. Earl V. Murcott Murray Muscalus Neu Newsome , ig it if if - L .3 -A if :Z ' QT JEJQQE. ' f 'ti . lt f El- , V f . r, Eff? .1 Li v ll' . .il VF WJ x l .i . 3 1 f .'-, . 1' 'X L '2. I ', --Q, . I " 'V ' 5' 'X '- i' . .4 Y H 1 .4-Aw. ,' P1 t4 1-fl Peter I. Terence C. Susan M. Iohn M- Rebecca A. Oliver O'Neill O'Reilly Ortenzio Otte 'af A. " ln' Y if tif ' A gl, il l '5 Elizabeth A. Gregg W. Thomas D. William Linda C. Pense Peters Petrillo Pfister Pohl tl ' ' '--SE-".'f',.j -1,"l W ff 1 is Twelii li' A .. C .lib if ey in .ul tip., - H -, . ,. ,Q I I-7 l ze j -rr Lloyd G. Lawrence I- Chris M. Carolyn L. Krista G. Ramming Rappoldt Re Reed Reichard lla, Q: iii I 'gg - a -- 1 I. . . J W J li A fr- I H-rf will I - 'Q J I . 'Q H bib.:-4 is 1 ll, Kathryn I. Vance E. Potter Powers y.-.H Q' ' ...Q-f-. qt. 1' .ii f M.-J" .fd Bob P. Tim S. Rementer Rexon ff, ,. -'lifiiki A N 14 1 fr' .11 ' 5 'F,J. VIS, 1 ' W' M y ali ... J. .jf2P?2fa.'l Stephen G. William J. Stephanie A. Roche R h tte R ss . ,f "'l A' N. - -. ' 22.15 f - in Q . 15. .1 Q at 4 ' ' as ' if-1 '1 .1 ' l Thomas C Selma N. Rebecca N. Savoth Sayin Scherer . 1. i W .- P .3 iw if at A5 1 uf A ' NW I I ",,, -.1.f..g 'x ' 'xr' li N ,-Tl' 'L H' -' "T-'ft . . -. 4 1' . .12 I if li 'V' A ' A we "l 'Gi' 1 A A fair! ai' MarkA. Ann K. jean M. Seiffert Settle Shaw Anne M. Pulliam Robert E. Riesenberger . . 'Alla' s QR. . ur . ...cn . , vw- 1. f 1 ,,. f X H w i Paul A. Rudzinski Katherine A Schirmer Craig A. Showvaker .4 H . if Jr ,' ,iq ' - l H" '- . V.- , N . . i A 1 T if L' iT-F fliypii will " G-1 'il' l' -L -sv we . .S y , l Steven W. Simpkin David T. Speier Karen L. Steinour Margaret A. Sombar Cynthia L. Spell 1: I. .nL,.,.,i:' ' lj-"v"j F - Y ' 12 ' 'win I. Scott Stevenson G 7 i- it f A ,gl ffiir- rift ...T L f""' I I ' V I-gli, 4- -tv, ,. 5 L. -. A 45.22 ' i I. Matthew David A. Kenneth G. Rebecca S. Skinner Sleppy Small Snook i A . .LV A A :V I 1 xx .L A vxdl, is - X .4Ei,uLl?- :M -'Q T A ,gs Vx, in IEA re . gi ' .- vw :i ii james W. Sandy B. Paul M. Richard D. Sperry St. George Steckel Steele , t QYR7-Q 31-- fr 1' if .5 A , in -,Q 5 X,-. W v. H at ll . Glenn T. Dawn L. Randall C. Stephanie A Stl1l'giS Suckling Sutter Sykes April C. Roberta R. john C. Elise A. F. Kevin Donald C. Tanio Tarullo Townsend Triano Tylus Unger 7"f"?f 575 F' Q 'fl-T'7'75 M ui' 7 '-,f Y ' Q ' '- lil: , 'A Y l L j L- Teresa M. Thomas C. 16211 E. Virginia L. Mary E. Grace A. Van Winkle Volpicelli Wagner Waldkoenig Walsh Warman bf A ' 5'5" 1 L Wffx L iw , La' A ly V V 'gg 3 v , .- ' . I 'I-' 1 ' ell' ' if .QI "fp Mary A. Edward A. Gayle L. Robert G. William R. Carolyn L. Wasilewski Wassmer Watkins Weinstein Weisberg Wentzel r , fifffx 1 . in ' if- "1 ,z f , L 5' 2 4 if , l l ' E- Q . .rr ..5i"AlV 1 U. A lr is . ' ,. f l ii., ' "E-1' .L re. , 1 A f i . 41, ,r 4 -A ll .455 Q. V- V J .Nl ,5' - f ' if if A f +2 gwlefh w ie' ,Eric I. Scott W. Keith F. Scott E. Nancy M. I Henry V. Nancy A. Steven R. Douglas X. Werner West Whitaker Wilde Wilkinson Willard Wirsul Witman Womer V ' " Q ' 1 ff , Hu' " 1' - . 1, ff if , E if ," .""'1 'f': Q' 'fi' 11' i-iff H "Di 4 i 'A I , , . A A M :Lf i"' fi: A l .1 A ll, W' ' fi-ff" David A. Lisa M. Dee A. Carol A. joseph A. Lynn B. Ewald Xander Yeo Young Yuch Zajac Ir- Zimmerman Zittlau l 5 Paul A. Smeraski 5, l1..7 ': 1, 'JY ennifer . Stegall 1. I X-.1 -A I, lr if x I? -h .ri X- W6 .J , K r al' L We. .P 3. I I If I, .v , L' ul f :rf " l H w S! 'X Carol L. Talley Barry B. Wright 25 -1 1-,. at .-.va-.K 1-fi' t vw , , Many upperclassmen retumed early to school in order to prepare for the start of the year and the arrival of the new freshmen. The first group to get started in training was the football team who arrived on August 26 to play in the summer heat. Next, the members of the marching band came to get ready for the football games also. As the first of September drew near, so did the date that the freshmen were to arrive at school for the beginning of orientation. But, before they got here, the dorm counsellors had a workshop waiting for them. The dorm cousellors and head residents began work on the first of September and by then the campus began to show signs of the life that it is accustomed to. Finally, the rest of the upperclassmen got to school for registration on the seventh of September . . . 27 55351151 'Tig '-121: '. '..-,.,7 W- nf., xx. 1- . ,,LuA.,..,,-QI1, Q ' 1 ,. W.: -,.,41:5.-. px-5 LQ. . Y ' -." 1 ,311 'TA ,A A, -, , .. . . um, ,.- -f.- : X 1 1 5.11: ' wgg' ,P 1. ., up A , 1 ,,. :iii p................. gf- 4 -,JM .' s J., x A ,LJ l 1 'ga'- -'41 L Q -' -,q.,3., f- - ,,..- 5. fy-, .wtf f :v,r.14:- .-, Y' .i.,AL .- H.- 1, -JV J.. . 1 1 1 .i.4....4.. ..4 V , w .-. ,hu-.Q .q,i : - - J, 'E , . - 1 ,4' :L . 14. A. -. ' n. wi., lfffqf-Q. :jj ,- -z':.f' 1 , ffxxrpy: ' - .. ,- 1 .JI,,x ' . -wav Q .'v.' 'ai x -5 f :, s - 4 '-. Q . A, ,I f- V 2 i'r'ff v i -' df I f 3 Qf' D - N, -- .9 R T Af '14 ' x N W Ki . 55.521 q 41'-1 Mft '.'e?u"Q', ' 11' "' '- , A ,. - ff Ill l Q 'I :W nn r,"" , ' HQ.. , . vain.,-.Q .-PII, "ffl ,vw Mn' 'v 1 Q , rf' Q G - i 5 IS13 355 ' f- 1 1 G I I' gl, ' '13 Li fl. . .V We 4" qi v, lg' my C4 I ,V 1 "'1Fui- is Bill Moyers, award-winning journalist and top aide to the late President Lyndon Iohnson, keynoted the con- vocation opening the academic year of Gettysburg on September 9,. Moyers was publisher of the Long Island newspaper, Newsday, one of the country's largest afternoon dailiesg Deputy Director of the Peace Corpsg and wrote the best-selling book, Listening to America. Terming his address a "personal statement on impera- tives of a post Watergate Society," Moyers commented that in this world "convulsive change is normal." He enumerated a string of world leaders who have passed into history and recalled the "unending How of events known as Watergate." These convulsive events supported his con- clusion that the world,s condition is such that "if anything is the same tomorrow, something is wrong." ' JF . r -IL V f 31 x r w 1 - I fax..- 'H , rr . yin, ' " C" . LV4' Imml Jr.-Il . :f3r.1r. 1 YQ: . mimi. V afif-115: V 33 ff. Var- Q in Tw 1""Lk I 7, "Fw ui' 17' .2-1 A 'fu '- '. .'7V"Lff.' , V bf 'V' Jr' E' -V A,,A A,Q. 1 V.g4f-- , tp' 'Ju 1 s'.,fV',.F 45.3, "-'irnl-.1 as 3 EY 1 E,ga-gl! Ai' 1, H3171 X A15 . .--X . , V ,-1 , V 3. V I 1 4 ' Y 4 . 1 I 'V If ."' . .-57. .cliff f. -r.-..-r7J'1'3f!Q,f '.' , Zh V, ,N If ' "f"lH?fr' -- 'l --Ui' Ju' . LII -,..ff,e,L 1-., 1 2 'fu . J vm-, ., 1. : ifrfff Al ,V -5"V"' W: -I- '."'1:l - .A 'u 1. ' .ff-,TV gg ' pk' ' F11 Jian . . .'-:. .,'g7"V-.'J'f'- . NV - Mm r .',v:V..1,ru 1- JY' ' ' . zr..rV V 1 .V 1 I Y,,V i .1 Lmglf zu , W , E H. AM . -inn . N, K v..-1.' J. 1- .V M nf m13?V'l'-U. LV I-.QL-.1 H 4.7 f15"'JJr fu'-.--Vw V-if "YV- g.1.,,Q:' !. I Lngli -- .-':,1.'-Q K - - V 'ff- "1.-5 5 Ef f"fuYlp 'V Q V . I -2 V . 1 .. H V ,V -5 ,. "'1.- "Z"' ' -: il'-15'L559i4 VV-F:-wir-vi... .v 'Tv-' +-" V "N il ' 'gf'-5? .' ., 1 Z "' 1' Qflf' - E :,,:'FV,. .5 - - r:,Q rf' C 23 "i'1,gi, V' fri if-F1443 -:..VV:3.1 51 , ' 1 1 :' "7 5-' I E- , r, ,V 'fv1V,:'1VJ- 5 is .-.hp X- .f . . c V jf-,EL-5 , .9 ,A 32 Wg .-, l l K .. uri ,Lf Lx , , 2V1-- I- J r L 3 Q . W '+. SEA.-. .. ,tw :aff-1 ,.' - in V. V 5 JL- 'as-' . .1.fw:f.i:w:vn,,l!QT1' V .SEE , ,-.fm ...-1 bf gg, 'jlafuiff'-is 251.1-sly, ' .Qi ...H-5,-31,1 ay LA, 14 ,513 'ff X l:g.b1m3:2V'g.Lwg Q-X:-'-hr'---:1'g'Z -,gn Q, 1 V Vw, , 1' 1 w 'Ln J' .:- 'x:l " 1 x 1 3 sl 3 r n I -A V, ,, I VA: . 'J' " ' 5 .LV.,gqf-f-v.-- Ulfzz-QQQQJ' Q I j ' -L-'-jga,-....,.'ZL.Qje:.' ri ,.. YH- 1 -' , 0,..3..f.7.-gzfzrlf , ' - ' . , ,, -' -4 1 4, V.. ..g..f.-4.4 v W "1",lN Q, UV' "," Nrufsv' 'A ' "'vi'fw- gi.,r:Nl!. YA Hur' .. V 1-.f.4:ff.,g -1' If " ,, ' H i"' 5.715 -. , . .., f' y g,3,gfouf ing.-Q... I. . . .li .',,A2, ,fi Y -. ----1:61, -5. . - 2, V raw, . p . 12:4 R J"fx""4"3-1--" 3-LLSr'Q:,?5-2557 V "Jiri ',-fi--'jifiggi uf 1 A ilfr, qv . ' V gr?-'Q 5?1-EBM . .ji.1f2.1f"f'.f:E'. "We il E' ,"i'ff3FW?4'f1"l"1'- - ,., ,, , ,, --,4 f ..: I 4 My :A-ibn' Qilffjgf? 71 1:1 ' A Q .2332 f"?3e-.l'??f?1fi1fE .V .TQ r . . 5, 4 034761. , I F J As Gettysburg students we take our studies seriously . . . during the day . . . but when it's time to party . . . we do it in style of-P' 'li 'll 'fi 11-". ...V - 'A ,. I , Hg ,N g -11: ,'.5,'xr,',1 -V,-I-,nw vi- t... if LLa-- 'i lxx 2 ma X 4 s 'sl -1 - fini if: N' if A 10, uf., : Hg, s , V f Niy H -gf" 1, QM- 'D Vgfglf .M Q - F, jx s , . f ' Q , x " ' 'Q Q' rl ,ff ? . f," "if, H 'ff EF if? W 'v' q"' ' "' YM ,YW L 'T ,N N W V i, . ' ' ' if ' lv: 'I Y , X -, fi! XQER Theater at Gettysburg entered new areas of exploration with the production of Seven Meditations on Political Sado-Masochism, by the Living Theater Group. Students joined with the visiting artists in the performance of this highly radical political drama. Among the visiting per- formers were Iulian Beck, and Judith Melina, the founders of The Living Theater Group and two of the most famous names in avant-garde theater. A political consciousness could also be seen in the fall production by the Owl and Nightingale Players, The Lower Depths by Maxim Gorki. This play dealt with the lives of the very lowest of the low in pre-revolutionary Russia. january saw a production of Shakespeare's Much Ado About Nothing by the Oxford and Cambridge Shakespeare Company, and an improvisational student directed children's show which toured local ele- mentary schools. This left the spring productions, including a student-directed version of Rosenorantz and Guildstem are Dead, to round out a busied and varied season. 37 ' 'Yi '45 f 7 iff . r ,, ""f " I i .rt '7i..- f .fytuff A Brornberg and Dixon .1 K The concert committee of the CUB this year sponsored David Bromberg and Willie Dixon in concert. Appearing with national recording artist Bromberg on October 4, 1974 was singer-guitarist, Terry Beard. Beard, preceding Bromberg, displayed his excellent rock repetoire, the high point of which was a satirical rendition of "I am Woman". Bromberg a.nd his band played a variety of new material in Bromberg's own distinct country and rock combination. On November 2, blues were brought to Gettysburg, adding a new dimension to live music here. Willie Dixon and his Blue Band, who have appeared at many colleges and night clubs, gave a great show of blues at its best. Both concerts were successes, drawing people from not only Gettysburg but surrounding areas. They served as delinite encouragements for future concerts. 39 Homecoming The traditional Homecoming weekend at Gettysburg has now completed a full cycle of change. After many years of excluding the traditional activities of the weekend, these activities have once again become part of the festivities. This fall the celebration included bonfire, pep rally, foot- ball game, and homecoming queens. The culmination of the day came as a formal dance at the Sheraton Inn Saturday night, giving students and alumni the chance to celebrate homecoming, to renew friendships, and to dance the night away. vg " w ..-V ..t. -1- . " I 1' 1 l Ji ' t7 LL 'I :Q ,3.F:ivQ?fL 'IL 4 f, - Y - r f , V 'L - 4, X . na ,- " ia' - QL X 'tag' 5 1 -1 4 'wi K ,I 0' 'I , f Q "1 If .RW ' al, ,Q ,.. , - ,. . 'H ii Q A Il I 'fiirfw , , A., Q 1 aa, ..- A is rw 59 i U 1. A H 5? : V O 's AM, , A Q , if 7 fx f-L I 1 ig., V ff -2 I .' -.if cfs- , Aff A ,N 5.-4, .I f .1 7 . A - 1 . f 4 A x ' x wx. s Y X I 1 . . - I was . X ii',Ff'Q' 7 ESL.-L, , ' i'I?re..:. . ,1..:-Q-Etkjtx g -3 , k 1' , 'UW' "QfaiT,'P9-vc"-J, . Y' .-I .F v ,, 41 .gf 4'-! iv 1 .r' F -1. H - if--1 1 ,N 1 , . Y Q V3 3' 1 + s, wi 1' - f H 4:52 - 9- WELEEME This year Parent's Weekend got underway with dis- cussions for the parents by various faculty members on Saturday morning. Saturday everyone was entertained by the football and soccer games, and later by Phi Mu Alpha, the men's musical fraternity, which produced a show for the parents. Whether it be seeing the folks, getting to eat out, having spending money or just escaping the academics of the campus, everyone seems to enjoy Parent's Weekend. wh ' W ' -3,1fi".. a?N1YZ:,P' 'T Q ,fgie-'ry-w'.v1h?i':' 'I' ,X-S5434 j' ' -'gl' 5S5ff.m"'- ' ' .' f u ' . uI,yQ-, , A . dlp' 'L-ka: i .- M .A if .!:'-7.-,,1.., V ' -f"1I:if-f' -' 'fx '. Q,-f'-f'.:',- -, hx " A . :gr - A . ,fl I, J W Unfit L. E-I ,V 1 .1 1L?rl 3-w'-P . .. fi-jf, - A, ,gs furi.1,.aQ.',74.'.1':3q,1:.V f '- 1- g,f4,.A-4111. f.,.Ji, 1, -. ,I--Q 55,-rl rj .niwiigx A fl.: XJ .Q I M , ,,-vnu-Y":-N ', ga", o .' --fi .injijky,Tig--,7.',r1,1.c,:'.D ff' - 5 ..4,.f:.. -, g.,gU:, my -3 5: in U ff-fre' . fm: wal A QV 1 ..i.,. ,...l, 5. . , f?'4'i'.31f ,..ig6Ygi,x4ff'-,g1xiw:g?1'f1:Cl Q .Hn 1.1 in . '- ' ' ' ,A 5, 1 ul 1. .1".' get , 14. 'PF ffi- ' .gl .-..:-: ' ual'-Q. ,gi . '1 ,.,. 1 -- ':s,' V ' Q iv if . k i n., ' . fk .' ,X I ,il H 'ET A if '51 -4:, . ' 1 x ' V7 X I ' 3 wr 1' s 1 .' ,L b . A A -I fn. 'kiln ii r , X , ,A,., x n 1 , A , '51 ff., X Q,-17:37 'ir-. . ux .5 .-15.912 N ,R Q 1 wp -- y L. ,Q Tr K. M' P' f 'n 1 'VI ic.: Each fall, Saturday afternoons are usually dominated by the football game. At Gettysburg though, one Saturday each fall is designated as Band Day. There is a home football game, of course, but the highlight of the day is the halftime entertainment. Bands from neighboring school districts converge on the campus to march with our own band, giving the audience an extravanganza not soon forgotten. This year the morning was spent in various sessions, at which the bands, who had practiced their own parts, worked with the entire group in putting the show together. Also, this year provided an added attractiong the band presented a plaque of appreciation to Mamie Eisen- hower. This was her second visit to the campus this year, as she always attends exercises for Ike's birthday. 46 'Tl rv r- 'f' 5 q l pd, ,. ff ,.f fl x . 5-'wr n.- W- on-. ev- a .1-1 I vi.,-.-Q --v udfl. . ,,. . I X X' t Af, -lx -. ' .r1 .Q my .- I I R '-ii ' L1 -"ln 1 4 , ws . , '11 ai ,A U? I, F., ,II. . '- fi--w ff 3 -1 - ' ,z ,i .'.'. ' 21 ' . 1,41-Ii. a , -Q, nu ' 9. vw, , ft .3 I IN- .: 'I' ',,' , xrliy 5.1 3, ' . I, Kr V . -. -. .. -f"-ix' .1 I Ig,u.I,.I?I,IQ'- . . . M 1 - .gn II 1 1 G74 ' A' v Q"-LIIHII .'s'N- ZR wi I 4 - ' r W., I . :fir . . ' '51 ' ATX - - 'Q' ,r . f 5155" NH. -."?5i- 'P-Yu ' I x 115' ,V ' XIII- I. A h - I s Q' X4 I V 1, W.. ., .41 - lf" ' K A N , ' 1 ' 'iz - ' X .LII I A . . 4 . . II . II I I ' v A I 5--. - , . V., ', 9 IIIII I pm, - .- A "'-' ...J-QQ... - . far. " Fx. .. .Q--k -:-- . .5 I SWF ' ' . ,1.+- 5--, "'---,EK -. ,--5' N.. I J -I I .IA -'B I QI I I III, III, JAM, . IMI, ,- - . , 1 - Q 1 YI .,. EC' " L, .Q wi- N ., Q - - - A ., . , , .IIB AN . I I. .4-I , NNI Q.. I I - .I I. 1 ' . ...A 1 F - NI ,, , ' 1- 1 IM- , f f , I 'BI --,X '- u. I IK I has " 1 . - I - A - :, ., . - . ' - :I 'G 1 I,-5 J I ' -I ,-,, - ' Iqaxbfj, A 22-QT' fa. . - - wg: ff 'Eb . 51- , f. , I 'H y RL -1 'A L ' 1Ti'w's. ' . ' . ' ' W 'f'- " - V . . ' ---1 , 'GQ rw, - . .II I I II IIIII I I I. I . II I I fx. II , YQ ' ' '- ,, , Q. , . 4: . Q , , . . -. ' . 1 I I -.A IITII II I... IIIIF- I IIII 1 I 3. ' ff 'Y '55 J 'ff --4'-fm- f K' M". ffl. '?"i'f 1- 1 .QM .-,I I I- . 95,5 ..-.-,.I I , "fx I . Sf., a 4 ' . 'f ,V '-. -Nr-., -F .V I I -II --Q, '-1 7?- -' 4 -A 4 , H ' 1, '-.QT .'-,. H" " Q 3 . --Q" H , I wil' ' . K i-15+ ., W. . -,.'---.h -kf.. -NV 159' -M4 , ,II II, :I ,I-AI.-..5I .5 I. 5 ,lA, II ,1 I I ,If , ,XI . ' --.-I II. . I-KAIII , .I II , HI. .I , f 4 --,I. Iii .hi . .I gf-I - I I - II 41- ' 'g . I' " I Q-,L :I .II I 5III'I, Ia.: 'G - I- ""I . . I '-1 -5 , .u I II . ' -LI . f'5SI - .IF II -if II I lk I. -:II - I III II ,I Q II, f.. -,III rII .4 I III IIII.II . I II II I IIIII , . I FII . f-,. I I fHg?."4F.III if : . - 'Av ' ' - V: A I ' - .I " W Rl,--I-gg ' I I' L , N- 5, L "" ' .'- - I I ' f .. af .I ' ' ii L' . . . . - 'WI 1 -- M -X . -K ' - . . g .. Qwxwxfkxk . Q-V I .I II A ., I .,-,I I I -'I .-I- '. " , ' II .I, I-:III 1' II "f 'M "fk.,4,I , .I ' . W"'.Xs--W"le:1, 2'v,.'-'.-Q '-f. My - a.5'1Qi - - V N-,,-. 'fi I' 43. 1 . f ' I. '. "W 7 " ' 'fa I :gg . . . xf.5"'a .4 7?-,. , . ix . - ' - -. . - M. ,I I... aw H- . an - 2 -+ - " . ' 1 'R' 1- --9.5 -1 E' 'xg-.. f' '- Q , - - .I 'ri "-1-H Hz - W x N . N... gxx II I I , I. I III IZI - 1 wg I' ' I I. ' ' I . 1, -Q, A I. IQI 4 I gg my, "5" QLg.III I . I I. .. . - . . . A , . .- N. A -'X - - . w: . - , - I.III I I II ' III . -I ':., I 'I ,I I II..-V I II NI A I I -- I I II IIIII I .I II I III g -., III II -, 5 I tx r-. I I' -u:I , ','.I- I' " I ' ang, ' 1 . ' -1, '--f'-P N- , . 5 . Q'--N iwi . N ,M 4- N 5, " f f' - 1. 5 " ' - ., . - I -., ' - Q4 "-IN I I N ' ' - .. , . -- 'I II I3- " ,- 1 . ' ' ., -tr- 'W ,- '- 1 311.3 - -' ' ' Y ' 7 " 7" . A " ""'N. . -V fl - 1 , 'Q E , xr 'ff nf. I z' . ' .II I WI-u, - V ' I II I f f e , .Q -N gs A 'f . wg ' . x. Q, 1. - I J. , ., P: II " ,Q I, N, I " . ,-.. 1' ,, I, 3,1735-,R ...rf '+ I .ALI - 'III III I , , Is I II I II I I I II I I II I I 4 Y I I I it-MINI I . -.1 IIs ,.- Ir I..,:II W. S- x -,! fn- wrt! IQ A ,....,. Q.-1, -V . ,J 'Ili From August 25th until November 16t.h, the football team was out on the fields, knocking heads with opponents, blocking dummies, sleds, and each other. Their dedica- tion and hard work became evident when they impressively beat Kings Point, Bucknell, Western Connecticut and Georgetown. Until the Westminster game late in the season, Gettysburg came close in every contest. Quarterback injuries, inconsistency on offense, and the inability to execute many strategic plays, were the major reasons for the sub .500 season. The highlights of the season were delinitely the victories over Kings Point and Bucknell. Underdogs in both games, the Bullet defense successfully stopped potential winning drives by their opponents. Mike Ayers and Stan Gray were the most consistent performers on offense. Ayers led all rushes with a net gain of 437 yards for a 3.6 yards per carry average, while Gray caught 28 passes for a total of 276 yards. On defense, Bryant Meckley led the team with 49 tackles and 26 assists. Mark Nobile had a line year in the secondary, nabbing 5 interceptions and contributing 43 tackles. Many thanks are in order for the 7 seniors who have contributed 3 years of service to the team. They are Dave Brennan, joe Duffey, Mike Ayers, Mark Bergdale, Herb Clinton, Steve Grieco and Rich Hetrick. In looking ahead to next season, the Bullets have the potential to improve greatly. The return of the entire defensive backiield, a majority of the offensive and defensive linemen should spark the team as well as the return of junior quarterback Bob Crawford and sophomore quarterback Mike Hackett. Kirby Scott should provide excitement to the Bullet attack with his rushing and kicking 'return ability. Hopefully, Gettysburg football will be strong in the future with the return of many lettermen and a better rapport with or adjustment to the coaching staff. Varsity Football -r- 14"".Qs.f-1 il, C: .I.,u5'M -.4 ff. ..,.z.n,. .- 1. -.1 QQEQQ A F? .- QA ,V JAY . 1 , I ., Y .V - -- ' I , , , A N 1 R - J .I 4. Y X 3 x A ,- - ' . , ,, . 'v M i, f. -' , 5 , F , 1. - ' , A , , A V A L ' wig, '-.I I - '- , ' " 1 ' , 1 ', .- .Al I " Wl,,g. 1, A1 ' -.Aw -f-.":.w,f,-'M-, -- -" . X .lg'?21..'iE1s'e?zfjff-- , 1 r .-41 Hp, V--.R -'wean' ,gj,,.' ,, . ad- q5"'YE.g'-qhf... "' ' ,, f. ',.,1':w'- , fr- 3- - ' '- f ' . +4 Mixww' JF'-:fi f1'is,4.f-'TQ -ffm E7's"'q . w fbi-Q '1fT?.T if Q i-gg 'uf-f' 'H 4 ' T-4 , V' .. , wg.: -,ygggf -rp Sl f1Q1l5:'v1?-'x'f?",P'2' 'gn-+7 hi gt- J .js ' f-17.5 ,' ' 11 , ' 1, w n .iv-fgtfil-:..:Ef?Ef"'!YY' ,1.' ,.,19i,, J A aff... 1 af. -434' -A41 n MQ. www 5-1. "" ..-S, .3 fe 5 1 fi - wsrfr , . "1-'1 ' Q-. 3 -:K " f -mr Y ."" v e'I V' H-VF'-.1--iz.-w. , , :F - 1 fffvftsff- 6.1-wa,-4 5. - . T41 gy 1. ., , 13, 'f W- ' f f M' -' ,fa '- Q, -1 bf .. v V-,. 5 ? ., - ' A I - ' , 3 , , ' u. . 'fl 1 nz ,' "1 ff 2,4 ' 3 ' -., ,'. . - "-- 1- N Q. X 2-I7-axv.Hix,Q,i W 'Q 'S ' nf H -- - ff Q 4 ' , 'E' "'E 'f,.Jfg'g.S,, M, G , I ' T -,Aa F' -' 'f ff-1--fix js. 1-i",..? ,q . P, Q.: '?g!g-'.- Q5 yyjvvgikj '- 'I - ' -- Q., P' ' - 7. fgyvf ,uw-,-I IN w,,,v:. l,,3Kg,.f,'..y..3l',!1'2, 7, it-, 'x H - 4, xo zf, nr, '- 1.3, -Qty, j ,.'7 447' V ig ,Rf .-- L V - W E - '- , r .Q L- 'A Y.-L ll- ,- ,W W.. L+- A 61911 -, -- -,fn 1--M , --- f-- -f fr: qui! M P'l!P 15 Q 1 f w 3'1" .gan Inf? 'N . it M , T, . ' ". f 'Ein Q ,lie-'., ' h , QW , -A ,I N, - 1 ,. .- w- - ' 32.3 .. . I 'fy M il-':?iH3A'i3'-'-5 ,M-1, T 2 ef ., 4.3 A '43 . , ' 1. :,, LV. -, -, , 'L-ggi',Q-i?"?1gJ75h. ' V' . 3 -71g','F:2. 'f?m'f.' .nik I. A' V ' . 2' '-5 w. -.,.,.,,'f .W 4. ,M-, - A. . -,, J, S- . .44 . . . Ja ff Qfzipz'-V' .' f X :J-'F fx - . "'- - Q1 fi, :KX ' F' ff: 'Q -i . ' ':. ' Q Q s. c u .f X ' ' Uv- v l I' 1. 'ilffiq 511- -1 7 , I '1 V ., W W ' A x. F , A I .1 T- 'r' 5 It Q L Ie . , , 1 , 1 1 I N ' . LQ fA f , 1 f .- 11 -V 4 4 A - 1 " 'm'J.rI'f", A .Q 'fm t , 1 ' . 'f'1dE ' V M ' " ' A I . I L,'H.,l.i. ' v "C," "5- . "' H1 W - l A 'fs ' - L . "L, 'fm' - I -ug, 3 K' . . 4, . .. ' f . .i-4' V 1. , ,. -, Y Q: V I V . -lpn U ' 'nap A 1.19120-:Sf - b. .. +1 ' ' , 112.-r , - . -f' .: 'v'4a-"wig 9 1' -.Iv .' f ,f,:fi'A w"1: V 'A '. + -r . v ,,1 A. . i , ,Aw ' , , - I fy - fnwfl-,.1.fvV., 0 if E Hung, ,-gi lg 1 A1 5 Q , Q w I., 4' . P 'S .f L' " . -' 4- ' . . -. f - V 'Z .15 Mir Q ., .i- . '. f ' 'H1f"- 1 M 1f'ab1f ,E A 5.A'..L: A I My -I ,A ' ' ' :Q J ,,..,,.z A: r . 'Q-34' I k" 'Q fi . V Qf-, '14 1 . 4+ 4 ". wr 5+ 4- qi af 1" .v'.-V 1 1 v f 1, ,bg- A year of disappointment and frustration could explain the fall soccer campaign as the Bullets compiled a 2-8-3 record. First year coach Bill Rost looks on this season as having been experimental, for it was a time of adjustment for both coach and team. Under the able leadership of captains Tom Peter and Charlie Krula the team had many strong points. However, they were overshadowed by the team's lack of ability to score. The Bullets took 245 shots and scored only 19 goals. One of the high points of the season, beside the two tough victories, was containing nationally ranked Philadelphia Tex- tile to one goal in the Hrst half before succumbing to their power in the second. Seniors Bill Wiseman, Craig Godley, and jay Lacy will be missed next year as well as captains Krula and Peter. Wise- man lead the team scoring with 5 goals and 3 assists, while Lacy and Godley contributed much of the defensive power. Halfback Alex Desdunes and goalie Chuck Rundlet will also be difficult to replace. Rundlet has tended goal for Gettysburg since his freshman year, capping, his final season with 114 saves, an average of 8.77 per game. Looking forward to next year, Coach Rost feels it will be a winning season, and is anticipating leadership from fullback Tom Trotter and half- back Scott Schaeffer and Bob Brockway. v . fp. ,W :L. '- 'ev ,. .,r ,l 1' .1 ' r rf V '1 ,. 'F . I 4 - - U .V 5 ' - , I ,, Y ' f....-fa " ,- 'L J' '..-'91, -,.,.:K'. i W l 5.55 ,vu N b Siz.'Ft-,- .. , 'Hifi' JY' ' ' " "I"' Q, ,Tw k ff, - , 44 ' W IW, ' . L . in-,I l 'Q A "?,. , -f, " 1 ' faq 'Gr . l -4,5 . .YG .. x l ' i ' . ' ' F 'J' "'d'2"i'97wf' . Nt! " 1:1 4 , Y . HY , A31 ..-.. r Vs! ,Q. . A Q . 1 ' ug '- . ' , X K 'N Q' 4' , ". , - . ' fi ' . ' '-' .jay ' ,-Qiwf . - - ' , , -,.-,. ,.sm,nu , I -L HL ., ,W ,U l NJ1- :lb an. , ' '. 1 zz-I W "'-n'.'1'.i,"L'LA--.,'-, ' . . ,A -'J' .U Y -'L'-SI: ' +1-'R "i, , L: ' Q 1 . xz.-.,-H fl- 'ad- ' 'ffl -,: "-.A - 'Am ,-,k-A-" "' ,," . W. " 11, 5 QP 1risizi.wefiflf--fr'Z+.'f11kR5' , Hu- ' 5 4. 1 49' QQ if 4' n , . . fn 'E . P fr. ' ,. . . I 1 1' '5 ' L J ,fr rr' 1' I 0 , in 'ii' ,va A ' N :SQ 1 ga. M 1 !f ' 1 L -111 4' "Rf J 4 H ,Q A ' "V s .1 . is ' 14.4 T' P, J n ' D rw-1" 7J3f1"'f1." " 5' an :'f+.wu-AQ - Q ur sl H, .A Af, . " a'.1 I .IA Q H1 1 V 44. "'1x'.- . ' '. 1 'v'r5 as :HG ' v 1 'L The highpoint of fall athletics was the Cross Country victory in the Middle Atlantic Conference in which Craig Vandergrift paced the Gettysburg finishers with a time of 27:38 for the 5.2 mile course. After compiling an impres- sive record of 12-2, the team entered and won their first MAC college division championship. Fifth year coach Bob Lehr attributes the teamis success to an excellent attitude and a great degree of dedication to their sport. The ability to run 60 to 70 miles a week for the two and one half month season is not easily accom- plished without much sacrifice. Coach Lehr's team is young and did not graduate any seniors. Lcd by junior Shane Gerber and sophomores Mark Roddy and Craig Vandergrift, the competition was always fierce at the finish line. The remaining six lettermen, Phil Cheevers, Tom Cherchuck, Tom Joiner, jim Morro, Ed Riggs, and lossy Swain were always pressing the team to better times. Coach Lehr is looking ahead to next season and anticipating a repeat performance of the fine display shown this year. 1 w N 1 Field Hockey I'-. B-. W i .USM The 1974 Field Hockey team, led by co-captains Sue King and Anne O'Dunne had a productive winning season. Competing for the first time in the infant year of the Perm- Mar Conference, Gettysburg finished 6-3-1 to win the conference trophy. The team fell to Ursinus, East Strouds- burg and West Chester, perhaps three of the best field- hockey teams on the east coast. Coach Grace Kenney accompanied the varsity team to the Central Penn Tourna-I ment where Sue King, Bev Davis, Anne O'Dunne, Lynng jewel, Sue Dunton and Kim Eschback were named to th A Central Penn Team which Ms. Kenney coached. At th 1 3- , , tariff!! , r., . Y . .IV ,V I 3 " -' M- - .' ' ,l,'l'-'ri' 'T'1"": ' Q' 1 ' " A' ' - r '-- - .J i . ,5-',.,1,-4.4 "-zrw. 2',,':, v 1 , - ' .ru X A-.,M1:a.'s nit"-li' 2 wr'-' -.' ffm -1 V 19111 V , Y N. 1.4 .' . ., ,, In f,-,,1?,,,qyF,5Fp,5,,, ' x I' 1 , . ,. mtl, -3.5-' , -, in-' i .-,ci r '- ,idle gigs :+ti:PvffLu-12 5l,6",.k X J 6? I 6 4 , 1 I -r. mr' fbfff I x .0 F , 5 -. a . 'iw -'Q' . ., in ,h ,:' Y JY, Y ,-'ksfr . ,- -- Ml' , . A K . qc, ff., W-g . -. K--gr Viv ..' " '5f' . 1I1g 6 ,. .TV 'L . . x . ll .Q . ,- ,- .. ,--. ' Q ' fall. . . .V ' - ml . """v'-vw 1 .. 2' ,-A" '.l'7" ' -'f' -J... -5151 - - V ' ' nw. . V :-I C, y- 1-2:-f --75 '-' -' Xi' -' ff' fi - Jie! ,. . R. Jr: ,T ibryxvl ' r Y . 4- -:-. 'Cop' it -p Q gfljfxll-'K' 5 5. 1 gap ,-L. MT'-1 i' lT.f"?T! -f - ' ' 3 V. 'Y-'..,- -.1657 . ..r'-.!:'Y7-"l"F'..' - .-. ,.w,.-H.. 1"'3-'..g:Qf.-.- T25 5fR,'f'i1li7fE-I-' N l H Q I qu .G rfijhg, xi ..A1.eu:'.,,,5.':, cg,-its -- ...1. w 1, '-'--+---'Y 14414.12 1.1.-,sal Mid-East Tournament, Sue King, Anne O'Dunne and Sue Dunton were named to the third team and participated in the National Tournament in DeKalb, Illinois. The 1975 team looks forward to the return of O'Dunne and jewel as co-captains along with starters Sandy Scull, Dunton, Himebaugh, Beth Homsby, Karen Lindsten and several talented returning IV players. '-lv .1 Y-'1 J'-Aim sllllf?-ii ':?f,",f', 59 Intramurals l The fall season of men's intramurals was characterized by few surprises, as SAE, TKE, AXA and the Indie maintained their respective crowns in football, soccer, the bike and cross country races. In football, the lions of SAE continued their dominance, as their defense, led by senior Ion Arcomano, proved to be the backbone of their success. Although TKE displayed much desire and hitting in the championship game, it was not enough to top the lions. Competition next year should continue to be keen, as Phi Sig and Sigma Chi, who finished third and fourth, proved they have the ability to take the football crown. TKE control of soccer was witnessed for the sixth straight year. Claude Beudert, who allowed only two goals all season, led TKE to the crown. Lambda Chi provided the toughest match, as they drove TKE into overtime in the championship game, to eventually lost 1-0 in the extra period. Lambda Chi took revenge against the big red machine in tennis as the boys from Broadway took the net cham- pionship. TKE was second, with 'P and Crow a close third and fourth. The bike race had AXA taking another first place. Iohn Buly and Eric Feldman, both from Lambda Chi, notched the top spot together, with record times of 26:30 over the 10 mile course. The indies, led by Keith Kretzmer, who set a new record of 12:28, came away with the cross country crown. AXA and SAE followed closely to take second and third. Sharon Barbano, not to be outdone by the boys, finished 49th out of the 60 numers. ,4"" 'T .T 2 fi A L U I1 in!! . .. BTI. .ga-. ':,T:,.r- ' ',- 1 -' i. if '- 1' ,,. -,L Mag 'k,- 1-wwyf -- 4 0 ,fg,'.,5,AA.g, ' ik, wi- . ' f "H - . A . .anim ' 1: V-. i. .If-'f Lv Under the coaching of lim Sauve, the Gettysburg Fresh- men Football team finished the year with a 2-2 record. The Little Bullets defeated Lehigh and Stevens Trade while defeat came at the hands of Juniata and Bucknell. Reno Busillo, a halfback, emerged as the top rusher for Gettysburg. He carried the ball 43 times for 113 yards. His other talents enabled him to catch 6 passes for 125 yards and return 5 kickoffs for 86 yards, Fullback Steve Mana- leone and tight end Keith Whitaker were team leaders in scoring with three touchdowns each. Mike Ryan and Mike Sharrett divided the quarter- backing assignment in the 4 games, Together they com- bined with receivers for 7 touchdowns. Their favorite targets were Bill Bowe, 11 grabs, and Frank Ritter, 10 catches. Kurt Brock averaged 36.7 yards a punt while john Banta was called to return 7. The season was short but gave the coaching staff an opportimity to evaluate the athletes who might play on the Varsity next year. Freshmen Football 65 I .f vw Cheerleaders MSIE! .-U n 2-'ggi' 'mi J ' 4 ' ' .. , ',,: ,H-M xL7 ', gm. , ,f --.r"f" , .MQ Yr. 54.9" 5 F7 1 S51 1194 T5- A ,,A 8 A ,ff . 1 ff' Vwx- ,J ,- 1 'A' "' 4' ? " x. 'ni"":"T"" 523 J , W , ' 3 on 1 Q. 9 as - - 11' H 53... 'E Q Varsity .Football Wagner Kings Point Lafayette Bucknell Western Connecticut State Albright Lehigh Westminster Georgetown Varsity Soccer Bucknell Muhlenberg Mt. St-. Mary's Elizabethtown Lafayette Susquehanna --Delaware V Lehigh Philadelphia Textile 'johns Hopkins F. and M. Washington and Lee Dickinson Cross Country 4 GC I OPP l 21 Mt. St. Mary's 45 16 johns Hopkins . 47 OPP - 15 Salisbury State 50 20 16 ' Drexel 47 3. 19 y Dickinson 42 14 15 F. and M. 48 14 46 Bucknell 16 14 ' 43 ' Lehigh ' 17 17 V 15 Rider 49 14 15 Albright 50 29 15 ' ,. Susquehanna 1 50 0 25 Iuniata 30' . 17 York 44 15 Western Maryland y 50 g Varsity Hockey OPP 1 GC' y ' ' , OPP 4 1 ' 5 Westem. Maryland 1 3 4 Alumni 2 1 0 West Chester 5 2 0 - P East Stroudsburg 4 2 D 0 Millersville 0 1 5 I Ursinus t 4 3 '7 y Lebanon Valley . 5 4 1 . 4 Dickinson 2 6 ' 3' Wilson V 1 2 I 4 Elizabethtown 2 4 . 1 4 , Q4 EV f if , , x 'V 1 f,g,f'f+-1 ,fg W , 6511, .xy IM, - QE, rf, ff f Q 4 Y -I ffn fy 'rf 1 A l ' xxx ,1- The Model United Nations Club is one of many such organizations throughout the United States in colleges and universities. Each club represents a delegation of a United Nations member at simulated U.N. conferences held by various host clubs. The different delegations give speeches, debate, and vote, all in accordance with their assigned nation's policies. This year, Gettysburg represent- ed China and has attended conferences held by George- town University, University of Pennsylvania, Harvard and the National Model United Nations Organization. The Club also held their own conference for interested high school students. 1 ,f I ,I 4 1 midi' llii ,gl l l P I i Phi Mu Alpha, the music fraternity of the college, presented the fall edition of traditional musicale November 21 in Brua Hall. The twenty-one member group sang "Shenandoah," "God Bless America" and "Swing Low Sweet Chariot" in addition to presenting vocal and instrumental perform- ances by specialized segments of the brotherhood, such as the barbershop quartet, woodwind quartet, and brass quin- tet. Vice President Stan Schoonover stated that the presen- tation helped "stress the importance of brotherhood and the promotion of American music in all levels of educa- tion. Ixtsi r A.,-J The Horseback Riding Club brought a unique experience to the Gettysburg College Commtmity. The weekly rides and meetings offered a break into the new surroundings and relaxing experience of horsemanship. The club members rode out of the Charnita Riding Stables and rode trails in the Catoctin Mormtain. Weekly meetings provided members with a chance to discuss horsemanship, riding techniques, horse care and problems with riding. Riding was not restricted to just club members. Once every other month the club sponsored a ride through the battlefields, and event which was greatly enjoyed by the students. Although the winter weather prohibited .much riding, fall and spring brought many enthusiasts to enjoy this notable sport. :H si'-. i -1:2 - p : 1 V il x Vg A 'A "EV - ' ' ' 1 1' .-' , ' ' ' . 'ii --gig-N fl- 9 ,.w - K K Yr H i 1 .XX xg'-t --1 1 ' -ff-1 Lx 2-yi'-1 L, :Q-,Q ia' 5- rv, . 4 K I v i . - f 'ml , 4 f' .5gL:7'E f'.-I, - A figgtf. , i fl , -K ,, . D Ii' r ww I, Ly , .. g ::q.ZLJ--thai uf, ' ,K -Y L I A 1' 4 . ,F gm 'L .':M74-E in gy, V H E p - , , -.f'7,-"'Q:.- at-. f "' -. -', 17'fT" ,, , 'P 3' ' " 4 , '-.Y ga LGIL 5: .A V" Y, ' ' + , ,4,,,-A ,. ,.f, 1. I -- .- ,.1t-57-..-l-P-Q , r 'Qs 'I - -i ""' '-"-'-'t-,'.7f- F " 21- f , '. 1 -'Lx -1,-, 1735-,--f',g-huge: . H . -A '- -- f --- 155-igfii fix' Mi 'I y '23 '- W F f'51-' I ,,r,.fEY,'-3g,e,6:1i-,,- Qi- -4' f-'53, ,tj --fs-eff. if "5,4.J'P-?F1?f" :uv -'w-iz' . , an W W sf .:- 'I ' ' f-, t-,,-,-. A , v ,,. i- ,Jn-. -.-,.,-f 45,1 1 r 1 1 4 in.,-.ur 1. . v .- ' '--.ff 'Q - 151.--ilfist'-'U752-.'1'5-'1' vifgf lf' - ' 'X-'K'-25" 'U HL '- -5, - BW- 1' f' I xr-gg -1 141 ' 3,1 2:-Z r -1 g . v fig:-, V.,-1 . 5 Y. 1' V- ' 4, gg-3 F 211'-f :' T' '1,Q " ,fz - 'f . '90, .' 1 s 14- ', F 5 H. -2 gf - fe,-if r 'f ' V.-..n,:-, 535'--:':,l,5v,rf,1-g7:"L':"wff, " . f.flil7f"" 'ff , Y. jf' "3" , .-...,, N L E' .' I-3 2 'fi-.L W, -rf 4 ...ne '- - A -- -117 , ' 'lk-hx ' -" ' -ef '- ,..?1:iHE?:q I fi iillfzgm 1 1,-Mala Ja,-,LV J , 1- ,uf-kip? E - V, F, 5' ,-p - . i XX gift' ' l V -Q, '5.1'4q.,, -me - ' f--1, - , ff- ..-. .F S" ' 5' .,---'4----H-2: - i ' S' - - - ff? - ' ,V ' ? fl 1 -- 9 ?' , ,f- iff,ygH'f'f ' .,t. - I A lr be 5: 1-": . ' 7 gig? : qt., " lf : w 1 - ' 1 - I- il ' H f-,,1fiT?i33139 , , I X V: I V W, gli - -ri 1:7 , s ., , - If , K.:-Q 5 f - . f-if 'B f -Q, rw 1 ' -' -- We-T, ' 9 - L , V- ,J-.Pr-'ALT' ".,-F' f , , gr .-Em - -' ' l 11 - " fi Q ll' ' - .- Y I-15 ' fi . -'i1':"f"'747 f , Y' ?"" - '- .4 Q 7.-' W" . 2-lf' - Vi' -71 1517 IIIOTBS J, 11. .K v Class of 1977 1, il :arf gi . ii7'iif"'.- 1 1 - 1. -ily Q Q 1 1' A I al l l ' V : F 1 Y A ' A 1. A hiv' .-NT1 A 4: . ,. P1 , X ' ,. . rc" 1 j ' ' .. ' 1 1 'L 'il , jf" L' 1 M KVA. ki l :JY '21 p W V '7-. xr ' i l, 'vip is 'fa 'I 1 ,ii . , .p 1 Vi ' , '21, rf , 'Q 1 -. A I5 1 g, QA 1 QQ ,af 'U 2" if A' f 11 191. .l 1 11" f l .- . if "kia ll". aa f' M - . Y .ng J' V 'f. gpm, -'i . . 1 git Q .-f- Y ,V x .Vx W-. ,K W1 f 15 " ' 1321 - 4. " 11535 -' "v ii ' . Susan Andree M. judy A. Keith B. Karen B. james R. David P. Dan W. Dexter E. Susan E. Abercrombie Adams Adams Adams Addison Aleo Alldian Alleman Allen Allen 11 A if' ' ' 'iT , ' Pip 1. Ei I, , r :wr --.iw . t zfsl I i' -'1f2.fP 'Q . L' . T '-2.1 1 . l 1 ,' lu, 1 - 'I if gf- ji' C N- 'lf2'1.J. :' "" 'I fl of iii 1 A i ' In fl ii' - ' li "5 - , if 175 gil ,f- I ' R Q, l'- Y - IQ lv ff- 1' 1.. 1 1. '.-L' . :vii i ' Y L, 3 - . 1 1 N. I X11 1 . 1 1 - 11 1 ' M X 2 I1 M X . Win. if i nga.. Gina R. jackson L. Jayne Y. J. Chris john L. David L. jill M. Andrea Iamgg R, Robert 1, Amatucci Anderson, jr. Anderson Arndt Askew Ashworth Askey Auld Baker Banco Y 'ass -ea. . A i 1.-.uf 1 . 1 is l"AT 'l'?i"i'li.l' E Lum, ' L 1' gf Af., . CA-El I I 5 m y , j- R! , X4 I 11: A . , . L My N if V. 3,1 l W I1 1 I . 1 . 1 1 '1 - " .1 ' z 3.. ' .:-1. M' ' - . .Jil F' X Vi- - R-.1 i f if ' Uv JL 1 ' 1153 ' 'lj ' A - ll f ' cj 4 I 4 -Al I we ,figif l . "h"ii,.ff1. 1 1 - fl .1121 .rU? i . iff.. A .1 li'-A . :CJ 1 -IL' 1 ' 3 lt, I A Richard D. Paul T. Paul Kim A, Robert L. Bruce Y. Elizabeth A. Bruce Clifton T. William S. Banta Barbadoro Bardwell Barley Barth Bassett Bates Bayne, Ir. , Beck Belinski '-f 2' , 1 ' '11 I f .5511 V." . VI ?- A Y. 11 , 1 ' , .1 ,X 1. Q 4' I ,Y A 1 4 W l Q f 'Aw 1 ie , -1 ...- 13 .1 z.: Q 1-5:1 . , 'A4 1' f-:fy YF.. 1 1. ' I i 7 1 .. 1 ..f..:5i at A . 1 1-A 111: Y '1 LL ' X , iii A L A '1'f" i Donna K. Robert A. Ann L. Carol A. Robert W. Paul R- Cynthia Lynn Stephen I. Betty Kent E- Berner Bernstorf Berringer Bertolet Bew Bibeau Bitely Bixler Blomeley Boyer iff ' E3 .K if U' V R" ia' ' a, ' .Q A 1. : 1'J:4 i 1 1. ii ,E7 i Y .A .1 .xn ghxz-V L up X Ann M. james P. Loyal C. Mark P. Walter C. Patricia M. Ieffrey C. Kathy A. Nancy L. Stephen R. Bowie Brennan Bricker Brigham Brogan Bryan Bryant Bryson Buckwalter Bull . 1 A --1' - 1 53, 1' ' I I' Q51-'A - - .1 ' H f i" -if-7 Q 1 ' ' .. . . ' 1 1 lt k I N H ig! 1 P, In 15 1 1.-1' , 4, 1' -- . , .5 11 H . 1 - 11 .1 111' .A ' s 6, ' 1. ' 3 ' . ' lfsl 19 K? ' . 'ff L - ' . 'Ei . rr 1 ll W Q7 L I l l. gil.: ." N 'Q .llv .. . L V ,L 1 A Z' .-'Q - 1111 f .4 I ' -.IV L 1. . 1 .41-1 - A -. 'J 3 .. v 1- fi -15' Timothy R, Lori A, Williagn Paula A. Beth A. jennifer L. john R. M. Genien Kenneth E. Robert C. Burniston Burns Butzner Campbell Canfield Carr Capitanelli Cal'lS0n Carpenter Carty 1 L' 7- 5 15 H X 1 ,I . gy 5 1 if Y il in il' i 4. '11-.Xi 'Fil A1 :M v 1 1734 M "5 ,I 'C . 'l 1" 4 In .. ,115 1 C... r V. -.5 ,f .1 Virginia B. john R. Dona L. Richard W. Christy Steven C. Cynthia L. Daniel Craig M. Walter F. Cates Chapman Chilcoat Claar Clark Clipman Cluss Cohen Cole Colgan . ll ,l AI ...J .127 1 ,HAQQ an A 11 W ', EU W 'MY I-. 4' 2 I1' A iii Ei' T1 '1 Q! l r i ' 1 'i JF. A' L1 3 f " 1 'ffifg A Q- I gf A- 1 '-1, 1 Penny Carol L- Janice L. Scott P. Richard E. Kevin R. Steven D. Heather I. David W. Richard S. Comp Conner Connell Cooper Copeland Cornwall Costomins Craig Cross Cross w K bl WW 'i . Q- '-'n .- - .1 J f i ... I . f QI . x"k- XII' 7. II xj' .gr I ' I, I. I lIiIIII IIII I I II fig J " . I ' I' f ,- J, L, '. - ' N Ia. . .S li A l' 'Aa QQ' Delena M. Susan F. john C. David David F. Cuffee Curry Curtis Czuba Dalessio .II-:.:.5i LfTL" ' fi' F . Iii 5giIII '+:1x .-.III II I 'fy A A . 1.5 434 V,'.v if .I a A 3 .. - 'I A 3,5 5 IMII ll III w 'na JT .J H lla 1 SX N j Q : -1 " 'Q I ' " l I V2-I 4 " ml L' I , A . Min Loren A. Virginia L. john D. David A. Cary V. D3Ilg610 Davis Deignan Deschler DeSousa -Fiif: if- ' C A. . A 'L - .CNA F F 7' r .bi 7 J L ' I l- .F , 'X TT W I I ' IA ,II QI: I. I I- IIIIII I.I 1 I Ig. w, QI I'IP -II I r r f- .r ,L ii L - - el.. 1 1. 1 L .r a Christopher Diane M. Patricia A. Elaine W. Edward T. Dicorpo Disapio Donnelly Downs Drury TWT ' V, ' ' K." C'. l " 7' - T'-' "'4' ' I -III II IIII 1 'l,II!III IIIIgI-I I II I I! RI - IIIIIIII ,.. I .1, I l ri 3" f . I ' , .- '. vl1'1fifi" I Ll".-f' Susan K. Karen A. Karen L. Thomas E. Brian S. Dunton Dworski Eaken Ehrhart Ellis I . Uhr. L Y IIIIII V14 I J Il liiE.f Q Bruce T. Greg R. H. Peter Cary W. Patricia A. Evans Fegley Feigley Fielding Finley 4 'If' .'f1-.ir .qi.i.gef'f F . ,iie -Q af it . f sl-f ' . leaf . 1,' lien Ni: R.-lil fl fx r i 15 ll M If New 4. L". . ji L- ' I I ' , .t im- II I V viii? at .I-..i ...li, ,3 . 5 l- ' ri 'QA David R. Robyn E. Stephen C. Roland Nancy Francis Frey Frey Friedrich Fuchella I .IIIIIIII I I TSI I ..IIIII1:e ' .. I , if -ig ' ,gf 1.1 III, , , I , .- V' . ' ' i :LW r -' ' ' :eil L., . '. . 'T li lu f N ,, IIIII IQ : II R 155 , I II.:g:j I III . Mark G- Nancy L. jeffrey H. john R. William A. Gerelus Gibbs Glisson Gonos Gooch r+f1,4 ff" Nfi1f"iaj iiir rrrr .III II.IIf'. I -f .III II 'I II I1' li: ,, , ai- I . 15 I If IIC I 'IJII I ,. . I II, I .IIT L . ll. j Fl A Michael Kristen A. Bruce R. Paul I. Bethany Hackett Hagen Hager Haire Haldeman ,xiii .-': 'Sk I I .I I, William P. Damato Kenn Devine 3 I.I.-x sg 1 .A 1 I Robert N. Duelks l .9 ic. ' :Fi g . 'S' L A 'Q l 1 wx L A . Elizabeth M. Emile ' . I Qaleifif1ii?il3fiFfpaT'?? .. r r rwW?i'f'mh'gxWfVf 1..afwi aI f' I I I IQI II if' V' " 4 '.Y.I ' Ji., 'T' r TL . "I I . I I r Q L f i,t,i W 1 1 Q if I ' 1 ,f . YI sf' L' ' . ,354 A Kristine I. Michael D. Stephen R. joy K. Kenneth Fitzpatrick Fleischman Flynn Foehl Foster ,MIg3'..1'11 1ii i :'e'f'III ' . ..: .I.5 f,,...,II '31-'-fi I 'li Agl ...Sf ' ' ff!72j7" il ' ,-"' ' if A I I 1: :ff 55. I " ' -' ' ' f .iI , '.'.x' V Iv MI. IIII II l L .r Ii- fII .I IIA I I I I H1 i J 'rf 7 7? lui . I ' " 1 ,. I a I '.-is-:I A 5 jd ,. , - 5IIII" IQ. fv A' Q y 5 f 'Q I 3 I ' 1 I Kevin M. Thomas N. Wilton jeffrey C. Samuel W-F- Gaffney Gates Cates III Gauer Cayman ' .A If ' " ' ' i .f,I.:5I..:f1,! I "rfi."?" If I.: I I II II . . sfl 1. . . f - . i - f 1 : . . qw I fer . ..,I I I . ,- ,mx "' II i . ' 1 ' L.. 4 . - :P I. 1 i '- A i ' VII II ' 'f ,,. m5 ,.I I II V - I A 1 -f A 1' I f K -Q A - 1 5351. ,-is 1 1 ' '- -. julie L. Bradford C. James S. Janette L. Walt E. Coos Gordon Gray CUaI'iSCO Gutowski ii?iFFf5" r,s. .l FE F5533 :nl ' 1 l fill , wifi H .- 1-53i, 'f ' . ll. I' 'I Q-I gt I INI ' - 'as I'I -. , " 515-gi f' QQ. I l I gn . 'A U F' . Leslie Stephanie L. Mitch E. Steve Sarah A. Hall Hall Haller Hamm Hardesty 1-i'v-"P 'Q -1 r, -.3 J f 1' I' ll ll 4 .1 f V .J Kathy A. Brian D. Hargreaves Hartsell 47 ,gy lf- N.: il rl R P JE. l F r Cali ,ll ig, 1 if . l ' Lai d 1 ' r Keith A. Marc L. Hassler Held Elizabeth Hely . 3, 1 up K Donald P. Frank C oanne Hilbinger Hilton Jr Hines Beth W. Marcia A Mary M Gregory M. Katie E Peter Imperiale Jackson Jensen June E. Bruce K Deardra A Keating Keim Keller Christopher N. Lynn E. Betsy Richard G. Herko Herrin Hershe Hess n A' . lx qi J U K X . Ls' 33 I Cecilia A. Marilyn M. Hoff Hoover Homsby ,' K lte' i - H 'Ax' 1 415.2 J J J ' ff or ,::.1?f We 2, J Q2 'V ,L ,K I 1'-J. Q . J V 3 . i abr f, Jay P. Marcia Susan R. Kim A. Mark B. Howell Hudson Hug Hughes Hutchinson , . .. f"573f3"iiQil K ,X S. ,A 3- K! - i N rr: ,f p H255 H . Il 6' x-'YL Lf.. A a " Karen E. Richard B. Thomas B. J. Scott Sandra L. Victor R. Eric F. Jeppesen Johnson Joiner Jones Jones Kalman Kauzmann JJ' wir- 5: V 1 ' 1 Tiff . .-V ' 41 l r 1 1 ..- ' .x 5 Qu n U 4 ' L ty QM 4 vi .,? .-g 4 . - .. ,ff -Q . . 1: 1 E.. J :J L- .tr "gi f ' 1' Ig .fhll f' - J i Michael S. Bob E. Peter B. Martha L. Stephen R. Bryan W. Kennedy Kerr Kewitt Keyes Kies Kluck r A A 15-.,-.ggi - 'F' . . A -Q 1 X l is I Karen S. John C. Richard J. Amy L. Frederick W. William C- Kneussl Knob Koch Kormanski Kruger, r Kwpp il' . A Y Via. A 'l 1 Q JE' li-w.f 'Z' 'ff lil Q 1 . .W ,Q ' ., .- F, I , " p , , 'I ' " be U 'l f . ' Robert E. Dale D. Joseph A. Jay G. Jeff D. Gregory J. Craig A. Kruse Kuhlman Lafauci Lagomarsino Lamb Landrey Latshaw 76 3, 1 S.-'i'2lJi:if- f A QV? 'iii my lf. A ' Theodore W. George E. Bebo Lee IIIIIII:IIIIIIIj,. I rw' . 1. I1 ., 'D . lflfs 11,4 I'-V C .532 Charles M. Terriann Longemran Luhrs 1' TSI? 'fl j , 2- J ' li A " I' S, r , ' ' 'Vr. -- ' :I . iff " .' li .ri--+,f I Nancy L. john W. Mariani Marsili john L. Richard E. Mayer Mayo Scott D. Mary B. McMorris McNamara 3 5 WW. Ig: 1 " .I I Donald L. Keith B. Lehr Lehr llfflifel Scott W. Laurene G. Luschenat Lyden it ,fr +1 L J' ' fx Q Maria L. Ianet L. Marsili Martin 1 . af iiii ei r r J". ri.:-Jy+'::1 ' .-1' , :T-IeIIIII:III II I , WI., XI I II . I, Q 3 J' Robert A. Laurene McClenathan McDonough IWW 1 .LII .ff H Katherine L. Cheryl F. Mertz Meinschein Pamela G. Mihalov Roger T. Mills Mostensky ,II ,:,V :'Ii'..Q1.' 1 L15-f 1, 1-L, l'I, I" ! '.'r I .-1 . ' -' ' fl' lg "i f . pr lei lf' i .-:ful . . ' z ,, Y - 1 - 1 A .Q r .1 Thomas C. Leitzel . '-rtiia 1: r 1 x .. Ig: :' ,,. . ,, v . 1 7 i i u I 9 '-. 4 Cyndy M. Lyle LI, ,L II v , fem . .I I I If I Michelle S. Martin 1 ' l ri If 1 , ..f J - Wir' "F" " A ny 2 ' 6' r A 2' li ' , lx .-. II 'Er-. . Sherry E. McGrew N Susan M. Merriam .-. . Q' 'F . rg' f 1 Pg 1 .L Chris R. Mihok Brian T. Minnette Mountenay ,r rr E Ii 'RAR 'Q 'r FI 4 l "N f 1 r . . Ara., Bruce W. Iohn W. Lesko Leslie . 1' T i . -,, A ' ' :yr 1 rf.. 5 a fi 5 . I. I V ' e. I I . 'I I 4 Y' W, lkf f , , lk . T' . Q T 'flnagi Ierry Sheri A. Lynott MacDougal . II I'-If"fS 4jj:-ar-:.I..iI rm... I II .IX Ii I I W A . V , T. .,l. if, ' V. fi T. . .I 4f.l rl " Q I ' . in I '. l f' N44 A ' ' il X I ' Sandra William H. Maruchi Matlack 9? A '-. 'ffrlg ' 'I Tr. .- I ., I I 'faci e 1 I-I II -,I .IA 4 Raymond F. jackie A. McHugh McLohne I I I a... N Y. if Q ,Ar - I . "".'l 4:5 e e Iohn M. Mary H. Meyer Meyer li II. I I A r 5" Lain e. . pr Karen I. Roger P. Miller Miller Christopher P. Iangt L, Morelli Morgan Moyer . 1.1-A il . . . .,, .. , I 'U fill! I -I.-, -' i' . " iipifal I. A Marc A. Theodore G. Sharon I. Levin Lieb Longenecker I II III . III,,.' N . f I- - H I I T eil is I ia : M sr-.. Charles E. Katharine S. Melinda I. Maclay Mahon Mangold bv ' "r . I . y i? will Infi ll lI.I " , I.IIlF:llI1' f T w I . "'i '. K, le 1 we 'eff-f ..-f . ,fy I '-'ga i f in .R 1-ll n f. ' ff. Susan B. james A. Scott N. Morris Morro Morschauser lil AJ ':. ' rf. .I I 'I .I Ari Pamela A. Murray Musson 77 .. rr' ,. I'-.,. If fr i A .frQS,'l6I Nl'-C '67 ,Ts-gQ..Zfff'Cl 'vt S- l..ff..1'W ' A ' if tl: l 1 -,. I A lghlll gn 'A' U V3-, 1 I rv as I 7. g A ,T 1 A -Q - . in L! I 5 ,,, A .' l I V' 'Aj' -ml X Q 3... .W -..gg , .J b. j QW, , f y. Nancy A. Robert A. Frank john A. Kathleen M. jeffrey C. Dale B. Leda M. N856 Natale Navas Needham Neufang Newman Nickon Noecker "AE, ' "W .1 N -r' rar lj 4- ' "Fr" 2 X-Jr ' .J .' ,V , ,I In If , 1 I W.. I It . ,tl . it . lf . a if .af gl - ' , 1:1 , 'lv 1 -, P gl ff W '.-if I-1 . , , . M' ' -.N lv 0 ,fl , - 1. la -1 2 1' . '- -' 'v , , , , . , , -4:1 AA dm fiiaacl L, Ilf , . wi William E. Peter S. Leonard R. Thomas A. Valdis I. Cynthia M. David F. Stephanie E. Nystrom Osborne Oszustowicz Patterson Paupe Pennise Petrie Phillips ' R QQL7 R127 will P A lil?" 54 - ., , 7 4. " In .- ff? 'A "' - w" .t A A . f . s. . . av in f A . Z1 - wy l T- ' . if . A-is j JS I - V A Y I ,L 1 1 i V 'E U 1 ' Y ' 1 ' H l 3 ' ' 'ill Q' fl 4 "N, , 1:55 2 4 L L l r l Ann M. Barbara Kathy E. Leslie C. Stephen R- Edward C. Stephanie R. Steven V. PicciHll0 Pichert Pillote Posdon Post Powell Powell Pozerycki ff V I-,, -1 Te:-1 -f 1 - f A 1 + ' rw 1 '-:g..- nf?" if nr' ' " C- ...l -- . j J xv . Y. i -s Y Y - l--H ' , 517: .E E X, . ul lr l .1 Q4 ,gr W If N3 5 'igg ',l 'gf . A CREW , ' l ' .- ' :T .- .F V - ,A Q' l g . . , . W . :A H A 0- j if ., i f ga. 1 - ,Y t A .1 i -3' A j eff- A -af A +. l ' it A W In , ff .- . r 7 af " 'l '- .-'- . . 'fm 'j ' " . ' K ASK- L h K'-i g-r. :QM .Q ' 4.5 lllfik. . .1 .. Thomas M. Jeffrey R- Martha L- Harold W.'l'. Anne D. Henry A. George T. Kathleen E. , Price Priester Purdy Purnell II Quillen Radulski Ragno Ragot li ..H5 1 ' ' Q5 1 5 L fa QQ, 6 xi It 'W ' - ' , -1' p 11- 13,71 , A., Q, , I , ,fx . Gregory j. john jay janet L. joanne L. Stuart H. jacqueline joy E. Maureen I. Bruce j. Barbara A. Rafalski lalldall IV Rebuck Reed Reese Reilly Reinecke Relle Reynolds Rezner 1.-ff' -1-rf' D Q 7415? ' T-"f2'F.ai'f'fif"fi -WM .1- F2 'r a P f - 'l . "ff . 2 A' ,F pt 'F fl 1 ' "' R A u'-Y! A: 1 , :lyk A-A f' J 'L H V . X YN, 5, , .LA A . 1 4. Rl 1. wi 5 Aki- All -iz! i . F --. john W. Peggy A. Todd B. j. Edward Robert Marianne Sheryl j. Rick james j. Cary L. Rheiner III Richards Richtarek Riggs, jr. Risk III Robbins Rockel Rogers Rohrbach Romich 'fi V 1 l l57Q?i'?giw '1 .J gfy 1 . A L .f 5 l - jf' - ,W f ' - ' .f Y Pei- , 'Ly' vi 'A . l' ,ll-3 " ' l 'I :fl 1 '- I 'm PM lf A I ""' fl' 'D ll, fl' . .l are ' . . A 5 l gr all I-Q jg ,g , , j , ' A P A L W I ii -f . . -xx 1 if V .-2 A A- ' ,J A Ng -, " Nancy Kenneth A. Patrick Debra M. john M. Douglas E. Carol E. Edward B. Pauline E. jeffrey C. Rosenberger Rosenberg Rudewicz Rumfield Ruppert Rutan Ryan Ryder IV Sahlaney Sanders I, Aff APT . fx ' , jg I A., i :V TQ' K la A! 'Q' Z' . . fi wi . l . H A A P' aa fi 'A f We , l l vt 4- . . . ' ' . l-15 i- '- .r we 1 1 . ft., gl - ff , . lea . l I , -, if . S., ll' . .fnvvl . V Q' ' v ,- - v X..-' ' 1 " , ' j 1 ,Cgi A Q , ll A - , gf.. A ' .13 rl p A YR. . 1 A .1 ' ' 1 '- -. .Irfl 4 Ta.. .- .Ely X Mary Ann E. Carolyn F. jeffrey E. Kevin M. Richard L. Marjorie A. Paul E. Stanley R. Stephen Irvin G. Saur Saxon Schaller Schatz Scheff Scherch Schlotthauer Schoonover Shorrock Schorsch III 78 we s . 'T j"5fT . i""T5i'?Ti3Z'?'?fT ' V " 7'Ad""" ' W 'W' ff 1,fr-M-f-"WL 'M ' -'q . ty fy I -- In ,fly F i I WR! E K., ii ' -- i i V' ' C 1 . , 1 1 -1 I gi " 3 In fi' X , V! .I.4 A ' he 3 fi . , 1 J 9' J. A i Lore M. Daniel Henry William Kirby D. Kenneth C. Margaret M. Robert E. Schroeder Schwartz i Schweiter Sciambi Scott Scupp, Ir. Seleski Selsor ff . .viii f Si V' M: M ' ' M ' Mf . J i: , V K 'L " fr l -- . I V... H ,l 5 .RH . .D . ui A 1 tp.-.ii,f.-...,1A Mike C. George W. Matthew D Edward V. Ernest C. Peggy A. Sam E. Thomas W. Sensenig Settle Shannon Shatzer Shea Sheely Shepard Sheriff i W K 7 fMi?',1, ' " '." lTf'T':v-"'51. L' , S a+- - ir A-. Mf' Y MT . . If ii' . . ..., ff' - M y M is l 'ilu' T i ri? ' 'l -11-' - l,fiL .A Lorelee I. Beth L. Elaine C. Thomas 1. Robin A. Han'y S. Susan M. Timothy S. Sherman Sherrard Shisler Shusted Sichelstiel Sink IV Sirianni Smeltz 1 1. 7 1 A 1' .-- E ,Alf H -w e 'U Q ,F l ' ' f: 1. 'J . . H ' 4 I l 4 A -4, ' MM ,. fix A M' M :fy " y u .se Mf mai l . ffl 1. A . life-1 l ,ffhpfg-..d: Pifirwufu. .swab y Brian C. Charles S. Craig L. Donald A. Smith Smith Smith Smith fi f Ti 1 2:3 W T3 i 'Q fo C Mr 1. Timothy W. Douglas R. Lois I. Debbie L. Cynthia Renee E, Smith Snavely Solberg Sorozan Sgult Sprole M i ,M j QM- A . 5'-fi' I 'IJ l 61 " -M 1 nf M - 3 it A . lv- H ,I gl, - . I . Y , . in . ' ix, 4, ,V , 1-,M , . a vi . A, . LJ! ia! A MV . lm Victor E. Richard A. Louis E. john A. Gary L. Iames W. Stambaugh t Statesir Steinitz Stelma Stevenson Stewart it , . ..K 1 V : .ii T. - 1- if .+A T 1 i M. . Q ' A- ,..! ,x, 'L T ku. ef ia, 'M A ,swf i A M 4: . 5 M ,Q-'if' Susan Janice A. Edward E. Mary Lee Iohn C. Brian A. Stickle Stowe Straub, Ir. Strome Stull Sullivan ' , , , 1-.. jx' M". ' rfil .rfff:: g""Lg1 e ? ie -Iii . ' ,fir pin 1 -'H I A "1 f i f A Yr, , , -' ir W - Ql , , C I 'Wir Lisa A. jossy P., jack I. Kathy 1 Charles L.. Sutton Swain Sweeney Sylvester Taracka Thomas William W. Thomassy Susan F. Vancisin Walter P. Wagner Karen R. Weldy I' 'P 3, WN I ' rj i l.,,.f' W. - ,Q ll W. Wynne Wister M ,l 7 -523' A ,I-gl ?, 1 5 George Mack Yocum III 80 . f - ..., if '55f95'Q'f1'e-3 Q Q" -'E ': si? 'P 5 'A I A '- y Agzf-iigwg., - 1 Q , ' As. B 1 J . -.g- in L V ' 5, , V ' , . . Mark W. Ann A. Alice L. Ieanne S. Richard P. Cyrus B. john L. Patricia A. Sara G. Thompson Thomburg Thurau Treacy Topalian Tribue Truax Truax Uibel .Z T . - I, P- r-ff , i'r.' ug? 4.-,,..xLi": - L., Vx' -H., I . 5 r ' ,Tfs V r . W v . X V 1 2 'Ln' :k lx "Gi Li - .im-. '4 V iv- Fi ' 'j ' 4'-. 1 3 19'-' ", . "- " ft- 'ffL',.-,. 4 Ig:-'if l 1 L 1 l 2 lf: .- .. will .W 5, I 3.-: V ,," X , ' Y B M ,r I En., .rl .Erma r -'Y nm. A A il 1 .'..- . I :Q e 'A Craig L. james C. Stephen A. Walt Peter N. Beth Jacqueline john N. Sally Vandergrift Vander Waal Vidal Viola Virzi Volk Voss Tannebring Wagner -, . ,, 'I A 'H ' '9 l, 1 'D 'V' l 'Q Rx' :E ' I uw f . I ae 1 -1 ' ' - - " 1 "P leg QU' A f rj." 4.2 , 5- . L, 5 I A, It if N- ' i 's ig .W ' 1 I l ,, ET l e ' A.. gl ' 1:2 f 'EXE' N ':i1 Y "fs?l",.,, J 1 '- "ll ' , - . Pi 7 ttf' L, W . . . james 1. William A. Karen S. Thomas I. Michael L. David B. Vickie C. Craig D. Roger G. Walsh Walsleben Wanamaker Waxman Warner Watters Weagly Weaver Weger . A A l 3: 4 'Z V X 5 uf, fl ' '1 ' in " ' 'll-ji is , 'A il it .M . ,L W 1 f-5 .f 4, gg 5i, 'J24f-2 1 fi ! ln ' 1' xi 'l'-' ' :Q H ' ' A. 1 ,W ls . lg.- I m y 14. ' -' Y . -'L I A :Kill-Qi! Q I' 'Q ' fa fr y 9.7 ' - V '-A A, 3 .V .,-' ,r mfg.-'-1 -f' . Robert P. Legene L. jeffrey R. Bruce K. Richard A. Charles Brad E. William 1. james B. Weisbecker Wert VVhite Whiting Whiting Wilensky Willette Williams Wills I if , A A- ll. '6 l a Z.. - 'fm ll . 11 : f, - ,M ,Ji Patricia Patty A. Witkowski Woods i 1 , 'Kyl- X Gcziba XXX X ' .1 ' . I X X ' L X WX X .4 X ' XX X X V V' ' 5 . X ' X X I I 1 1 , X ' 1 g 'N I I' ' 'X X 1 X X 1 II X X X XX ? ' X X , N X XXX X' X X' N YJ 7' X X X X X X X -X ' X , I Xi X X . X XXX X XX 6' X, . X X' 'X X . ,X , X X X X A. ' N Il f Q4 X-.f'X X I' 'N 'XX X I' X. Xl' X' X X X I X I, , X -," X' -XXX X X .V X XTX. ' 2' X X' X I X, XX. X. X X X XXgXX.X, XX X, X: I W , X XX 'I X 'X ' X ' X X" Xl . XX ' X- X X 'XX I 1 X. X V ' X 'fy Xl fix, I XXX X XX '1 'I qw XAY i MX . X ' XX XX X. lu X XXX lg -XX X. X 'Xu ' , X' ' :X wx! XX-:IN , , NX XX X ,XXX 1, X wif X XX X X X XX X I XX X ' X I X' X? XX: - XXI ,V XIX. . X I V! X , . X X-, , I X X ',X X X X 9 XX 'X X X A 1' 9 V, X IL' " X X ' ' ' ' ' XX :X 1 ' I Y ' X XX 'M X X ' I X 59' ' Xi 'X f YX X, X .X V 1 X W ' X ' X W X X , X l X X X ' W infer X. - XX-M X -Xa X January Term is a unique program offered here. During the month a student can concentrate on one course rather than four. In addition to classroom courses, intemships and trips both abroad and in the United States are offered. Exchange programs with other schools are also becoming increasingly popular. This year there were study tours offered to Europe, New York, the South and Bermuda. These trips provide opportunities to learn on the spot, rather than in the classroom. Term WAX .-If .V 82 Registration 5 Q- Si ' .email College Choir The College Choir is a long standing source of pride at Gettysburg College. Directed by Dr. Parker Wagnild, the choir presents many concerts both on campus and off during the school year. This year the choir made its annual tour with stops in Pennsylvania, New York, New jersey, Maryland and Washington, D.C. The College Choir also joined the Chapel Choir, Concert Band and Orchest1'a in a concert for the Eastern Division convention of the Music Educators National Conference in Philadelphia April 18. Synthesizer and Light Show Hatter Planetarium was the site for an unusual synthesizer and light show. David Moulton, an electronic music artist, developed the synthesizer portion while Laurence Marschall, a professor in the Physics Department, created the lighting effects. l i 86 W L .5 -Y . :k"gf!J 'I M'- Modem Dance if S1 , 1 E i ,S ai E E .JE if H. 1 X l J .. . Q-.Q Qu l N F af' L,1'i'f"' , - if U , t ' Q , Almost Heaven if ' v rv M 1 eg! PM 89 f P i 1 ii Lab Theatre XII The Owl Sc Nightingale Players presented Lab Theatre XII in the Glatfelter Hall Theatre Studio Dec. 3-8. The plays, under the direction of students in Theatre Arts 301, were the final scene from "Mary of Scotland," directed by Holly Mackenzieg "Shooting Gallery," directed by Don Henryg "Comings and Goingsf' directed by Isabel Radsmag "Play for Germs," directed by john Tschopg a scene from "Company,,' directed by Charles Liebeknechtg and "Los Fantochesf' directed by john Minier. ,, fi ., u 1, f f i - H4 ,C ' '1f"f,5-Q f .-P W.U.S. Bazaar awe, 5' I 3 Haasibf ciaas-14" L a ivQJr45ff-41A ff' ' Jaw '52 J' egg fm" Va Once again Chapel Council, Inter-fraternity Council and the Panhellanic Council sponsored the W.U.S. Bazaar. This year the event netted 31,126.00 for the World University Service. The money will be used to improve educational facilities in under-privileged areas. This year the events included, in addition to the Greek booths, an auction, raffle, magic show and cartoons. lil Ill lil Ill UI Ill 7 xx X A I , . 3 Y H .ff VV L V , , ' Af, tif 'ii-F1 ' '. .-.sd , V .. ,A ' ' gs 'atL4lA! g-A, F.--fi m'1:'i-L',Q- V IQ. X r v ' W , ' V" . . . -gf :Tv " F 'X Q - A 15 M RH ,gf A , gn ,- X 1114 I ' -if K ie. N " 4 y". l 'Q ,ff . . - , -' x4:' 1 , f ' ,. - '. , . ,M "ff IFJ- ' A ' f3W'z' P. Q . ,gf 1 X N- - . ' f ' , 2 K' ' V ' X Z T xi-.. if- NEA' Nix -, .f 4 1 fff- - - Egiqfi' I , LM A , X- 1 ,ff AP 4 R 1 .4 I .- I, , p "Off-,Any 'ln W vw .I fv- ik". 'JW' A g.'Lu44u.1-g- 'r grijg, -:A w P1252 H ' E.L':',':-' Hi. V qv at. .,... , f' ,T 5 - X .1-w . . ' xi ' x ' ,,g..' T: f ff' ,..f. 'f,4f.i44 1,4 ,- KR. - cj f --- I7 . ,, f ., ., ,f - - - .LSI I fi-x f ,ff if A ,,- . -- . 4, 1' J - 1 ' . ws. "wx M ., ' '- . .5 ML- N. V"'f QQ"T"ATx v ' -.""' 'TT'Nx""x 15 ' 'Q' t ' 1- I1 ' " 1 ,- -- - - - . . ' 4:--."" I , f - "' . - f, . a v f' -N, q --4 N- -f'- f A -A 5 ' f- - ' . -- t b., F, ,V I , ft 5, ,-,,.,,.f,v?? if-V rv in . .-. X4 -:,4l,v,X Q .A ,- .iZ'4'X p , ...- ' -- fy... " , fi -- ' X n 1 ' - ' ni' , 'e, x '5 4 - E ff'-4'J1'qQ.Lb,f Q ,' 37- 1' ,I , I-I "' -2: 1 33 - I' I aff A- r,,,. , - -w -- if: ,HP "-S" ' " 1 1.-'-nf -H -f .fi K '- eg Ein? -- N 1. 'Sung ,.s, ,i f wiifvfifl. f P. ,,., X, ' ,h,ci'Qs-y . ' - . ""f,-..- -'.'. ,. ' ' -H f-," "N " '-'51 .r ' .n ' A fffifgff- 4'-5'7'.r-.-.' 5 " li T. Mm til f-I-4g1:+4f.+s'R ' A 'EQ . --401: 70 "1 ' - "'H49g5 Y ' "::7'iQ':i"i'. -Y-I"",.,!h on -2- ...I 5 '-:,. 1,5-S1",, -Q E--,EA-in 4' .- 1 'r g'.2,pg:.,'-.1-'. ' Tiff' A,.,' ,.: ,F ,.-.W--T--,w':u-q,5'f'1m 1,-2211: A .5- Y H 1, 1. -I I- ,..0- v x-, 'N'.".l,q-Q - - - wx ' HH rv 2,ry-,'1'B- V- gf"-f'- : .u - " ' 3, f.. vvfu, ... . -.ff f,xw.M--sg. . -xv -1 f4,w?,i2'tfx'l' 342 L-':"E'w N," "ably 'UU '- "".' ' f::,x.1 ' , nfs!!-'-f ,,.:,tr.5, 2. . ' 'S -X . V rj: in ga,-N...g .-.QQ -',:,Q,.,. gp- ' '- D. ,Q "M In rf' - -' if 'lil' lg: 5 '-Tk':.,,1. ,f545"fz.4L.'fj ,' '-L. " gliiaizqiv ekF'53iQ.'4 Piil.-fji' -' '. f. . 4 1 ff ' .H-6 2- fri. 4592+ f bf'w-fM- ' fsA1ju'..4Q1,y,.,- ,1 T '-.5 .-PZ' - Q- 'QHHEAA SJ- -F' f'v.i2 'gf A- J 4 , ,V 4, 41? -,21,l.,. ,vL.6.4gxx -1,-'97, in 'xi - , r , V N., . Q -LW - xzfdgs. f51ff,fe?'fg?sV4,fm,5. if -.,, .f W ' ly . 9- r .fm 4 Z - I , u- L4, , A , V F, - , f -ig ,L-. ' A . , 96 Fil" ,- xg, ,R J. 39-'I .rv - . - ". SY' - 1 I QL, 'N' -2' . .' ,,, x 'x. , x L ...A " "vm" ., ,., if A 1 ,vw 4.-.hnqi l5'!:l'l 99' ff' My Winter Sports VJ rf' Men's Basketball In a season that was filled with little enthusiam and few victories, only jeff Clark's standout performance high- lighted the '74-'75 basketball season. The team started the year with high hopes, based on returning starters Dan Thompson, Bob Groves and Clark. john Shrom, who underservingly saw little action this year, rounded out the list of lettermen. Coach Hulton was forced to prws freshman forward Cordie Summers and guard Kevin Tylus into starting roles where they performed quite adaquately considering the pressure that was on them. But this inexperience, plus costly mistakes and inconsistent shooting, was the main downfall of this year's team which ended with a 9-15 record. Although this was a disappointing year, two games were standout performances by the Gettysbury Hoopsters. On December 10, the Bullets played nationally ranked Univer- sity of Pennsylvania. Although out-sized in every catagory, the Bullets played equal with Penn until the final few minutes of the game. A fine effort was also recorded 98 against Bucknell in the final game of the season. After losing two earlier games to the Bisons, the Bullets rallied and won the third match by a score of 71 to 59. Ieff Clark's line 480-point season moved him into second place on Gettysburg's all time scoring list. His three-year career total of 1,250 points left him behind only Ron Wamer, whose 1,880-point total will be difficult for any- one to top. jeff was also placed on the All-American Division III team, and earned a second team position on Permsylvaniafs all-state selections. It is difficult to look forward to next year's season, with the loss of Clark's scoring punch, plus the rebounding of Dan Thompson who was Gettysburg's center for three seasonsg Coach Hulton will have a test of his coaching ability. Although Summers and Groves had fine seasons, each Brushing with a 10.5 scoring average, it will be difficult to replace Clark and Thompson. Much help will be needed from junior Kevin Creener, sophomore Bill Horstmann, plus outside shooting from Kevin Tylus and Mark Thompson. b , F .".-,Q W1 1 ' a. K . , 'V X . awww, if H 4 iimiwlw afxgaw Menis Wresthng The dedication required for the sport of wrestling is imbelievable. The ability to participate in an exhausting sport at approximately 20 pounds less than normal weight is phenomenal. The hard-working men who wrestled for C- biu'g this past year represented their school well and brought attention to little old Gettysburg. Leading the hard work of this year, captains Bryant Meckley, Bob Sorger and Tim Gesner got the team on its winning ways early by helping to defeat Towson 27-10. Fifth year Coach jim Suave would have to describe his '74-'75 team as a very successful one. C-burg is beginning to compete against big-name wrestling schools. Com- pleting a 12-6 season, the Bullets had live members place in the MAC Championship. G-burg placed 3rd as a team with Seniors Dave Nes and Richie Hetrick both placing 4th. At 134 lbs., Brian Smith copped the bronze and Tim Gesner, 158 lbs., also placed third. Freshman standout Craig Helmuth, 126 lbs., placed 2nd in the MAC's. Smith and Helmuth both continued successful wrestling in the NCAA Division III championships. Smith took 5th and Helmuth wrestled to the number one position in his class. With just these two men wrestling, C-burg placed 10th out of seventy-seven teams. At the season end, G-burg was ranked 10th in,the College Division for next year. Coach Suave looks for leadership next year from jeff Moretzsohn, Brian Smith and Tim Cesner, his captains for ,75-76. To continue their winning ways the team will have to push as hard as the past year. Cood luckl '535 if,'5.','-J, fc- - " U 'Q 2.-'fkerlff' - . :- - ' 51, ' I v lll 102 103 I L ' --,Z-ei A- .1..-..-.n--n-...f.- f 'Q , J -. ,A -g.--,v. ,L-f , -- ' -4 .V -.-1 LJ! ., T- 'vw-N., ' , - Q .ja-,lf '- ,Vs '11, " v r. - - 4- - W ' ' in .l, . ,..- J.. I . S5 A' ,TY .V sf.!'I,,. . . . '?,i,.AF,!,!Y, PL ' . H 3' fa aiesnffiit 574, - an 1 up , . .i.-jx ,U . .- .,,,,,,j,,t A ,fs-N f1fa'f'afl..- ..ai:..1f"'..if1-fel- . ' Q- -3-fa- 1 Menis Swimming Team The swimming team, led by senior captain Doug "Flash" Gordon, ended with a .500 season, with six victories, six defeats and one tie. The season was capped by a com- manding Gettysburg victory in the Little Three meet against arch rivals, Dickinson and Franklin and Marshall. The team was paced by great individual efforts not only from "Flash" Gordon, but also divers Scott Musselman and Bill Groves, plus freshman medley man Dave Speier. Gordon, who set a new Gettysburg season scoring record with 147.25 points which included 23 first place finishes, was "Mr. Versatility." He excelled in breast stroke, but- terfly, and long distance free style events or whatever event he was needed in. Musselman notched 18 first places off the 1 and 3 meter boards during the regular season, also showed his superior- ity in post season action. He grabbed first place in the MAC's, then took eleventh in the NCAA's which automati- cally qualified him as a Division III All-American. Bill Groves, a stalwart in diving for four years, will be hard to replace next year. His seven first and eighteen second place finishes were valuable points for the swim team. Coach William Rost does have reason to look forward to next years season. Freshman Dave Speier, who always finished near the top in the medley events, plus the return of Musselman, will be the nucleus for next year's squad. junior' Glenn Gulick and Rich Vanderlin and sophomore john Ashew will provide the added help that will improve next year's record. wr- .5 V-23:11. 'i .q.fi,p- -3 . iff: ,- Eb H ,QI-llxf hi A , 5 13: ?' 1' 5-1 i 55,1 V '-fri.. J 'Jia . Jx.,-:H 1-. ,L I. Eengvxl -.x.,-" . r, ..f3-ei-: if ' 'it' :. .M ti -.- I 'T F? ' i R ' x ll it -v., , 1 1 I . y Women,s Swimming ,., Y- feg-fgll F E:-3 . W- 'Q 'is 106 The women's swim team finished its second year of intercollegiate competition with an outstanding 6-2 record. All members of the team turned in strong performances throughout the season, but perhaps the most outstanding accomplishment of any individual on the team was fresh- man jean Shaw's two first place victories at the MAC's in the 50 and 100 meters butterfly events, and a school record in the 100 butterfiy. The team loses only one senior, Nancy Pruitt, a con- sistent and talented diver. juniors Carol Golden and Dory Bond provided strength as Colden set a new school record in the 100 meter breast stroke, first place in the event at the MAC's and was a dependable member of the medley relay team, and Bond in her first year on the team came through with victories in key situations. Sophomores Liz Bates and Carol Connors continued impressive perform- ances from last year and contributed two new school records. Bates set a new record for the 50 meter freestyle and Connors mark is in the 50 meter backstroke. Freshmen Ian Beechwood, Carolyn Latshaw, Monica Hilding, and Anne Cuilden round out a team that has potential to achieve an even better record next year. 107 108 l In Coach Coco Hirstel's second year, the 1974-1975 women's basketball team opened the season with a re- soimding victory over York College, 88-40. Hopes of bet- tering last yea.r's 5-5 record were momentarily dashed when the Bullets lost three games in the next week to Penn State, West Chester, and Lock Haven, three of the strong- est women's basketball teams in the East. Gettysburg fought back from these setbacks to defeat nearby rival Western Maryland and Bucknell. After losing close games to Millersville, 48-46, and Juniata, 54-52, the Bullets came back strong to finish the season with a burst of high scoring and strong defense, defeating Wilson College, 77-41, Eliza- bethtown, 53-45, and Franklin and Marshall, 61-45. Varsity Standouts were jane Buckingham, Chris Cockill, and Carol Yuch, a freshman who lead the team in scoring. The highlight of the season came when Gettysburg was awarded the Pen-Mar Conference trophy. It is Gettys- burg's first year in the conference and the basketball team went undefeated in conference competition. The Bullets will miss outstanding senior guard lane Buckingham and star I.V. benchwarmer Kathy Iones. De- spite a very depressing j.V. season, several Freshmen wait to fill out the varsity squad for next year. Aggressive guard Krista Reichard was the outstanding I.V. player who finish- ed the season with 39 points against FISIM. The 6-6 record of this year sets a mark for the '75-76 team to work toward. With experienced ret1u'ning players like Chris Cockill, Ienny Stone, Sandy Maraichi, and Carol Yuch, and depth provided by talented freshmen Krista Reichard, Debbie Lush, Lisa Yeo, and Mary Moon the varsity squad ought to well surpass that record. Women's Basketball Men's Basketball Q l Women s Basketball GC Opp ' 73 Albright 55 cc OPP 77 W. Maryland 74 54 Lafayette 76 7 38 p York 40 80 penn 99 49 West Chester 75 91 Messiah 72 42 Lock Haven 88 61 Roandke 83 52 Western MD 48 52 Bucknell 83 66 Bucknell 41 76 Juniata 56 46 Millersville 48 67 American U. '72 1 52 5 Ivniafd 54 84 1. Hopkins 78 43 Shippensbufg 55 55 . Drexel 60 7 77 777 Wilson 41 88 F 51 M . 71, 53 Elizabethtown 45 56 E-town 52 61 F 51 M 45 73 Rider 88 A A 5- -A f A ' 68 Delaware 80 62 Lehigh 72 67 Rutgers 97 58 Bucknell 66 68 Lafayette 103 60 Dickinson 64 63 Delaware 74 7 . . - - 66 Lehigh 63 W omen s Swimming 62 , Rider 66 7 A fst ss 0 " 71 Bucknell 59 GC V A Opp TOTALS WON 9. LOST 15 p p 37 p Lafayette A 40 46 Elizabethtown 31 l 153 Wilsfm 15 7 48 Shippensbivrg 28 I 5 A 7 49 Dickinson 28 . , - . ' 46 F asf My ' 31 Men s Wresthng - Scores 69 We me 35: 31 CC Opp 27 Towson 10 L, 1 L, L , ll Rider 29 30 Shippensburg 15 LL 31 Kings Point 12 , 34 Fairleigh Dickinson p 6 ' 7 ' ' 15 7 Pemylvm 7 24 Men s Svvlmmmg Results I 18 Old Dominion 15 GC Opp 1-1 Temple 30 7 L 13 Bucknell 22 36 A johns Hopkins 0 77 27 Elizabethtown 13 54 Lafayette 59 43 Juniata V 3 58 Swarthmore, 46 39 Lafayette 6 80 W. Maryland 23 33 American U. 9 46 Rider 67 A 8 Virginia 25 I 54 7 elaware 59 40 Westem Maryland 3 7 44 Drexel V 68 30 Delaware 9 62 OE-town 42 11 F Br M 20 , 51 Wasliiiigtdn Lee uii - 62 36 Susquehanna 15 69 ' Lycoming 28 WON 12, LOST 6 45 Lehigh - 67 , 5 - L 4 is 56 Dickinson 48 45 American Univ. 64 52 F ESI M 52 7 7 Little Three Meet G-burg - 79 F sf M - 54 Dickmsonc- 51 TOTALS WON 6,'LOST 6, TIED 1 110 p 1 ..L-,L-1f QLQLL 7 ,Lf 1 CQ' . ., K' 1 ., :si 'J 1 1 ':+v .. 1 . ' v, gpailj.-. " 1: EQ L ,v1, f, r Wendy j. Adams 5"'1.1H': .L w,:5,f'P'ia fmxxr. . "J . Y' , If '-.,.. l " " U2 i. ' ' f . ' . A l- . ..gf 5 'Q' jean D. Alexander Susan E. Bailey Robert E. Bassler B. Bemferdeler Bemstein Sherry L. Borden Roxanne L. Brown john W. Burkhart r .., j.. J -"1-41. -K W ,lr ,-- r. ':-1 " ' .Q If ,:s:'1fg'1.'i':-'j.: W X ..A. lr-.ir -is viii- l tj, , , ' ' " , 1. ' ii., , mil' W1 1 -' n.. .ni . ng . ' .a ,I l . f . 'Q ,+ sf- 1 lj - ' lr' ' Af, Aw. k -L' AZ! 5 jg A -, 4. ' bV li, Q if Leslie E. Peter j. George A. William j. David W. Addis Adelmann Albany III Albright Aldridge r a3fE31E ' , 1. 444915 ml 'V 1- , L. Q -1 V ' .Ci-.R ' , . V. inf? W v. .! X54 - . Eli E lf' Q "El V J r 'fu H' "Vi H ' - , . Carl E. A. Wallace joseph K. jeff A. Claudia j. Alexis Anderson Anderson Ashbrook Auer .'1A.E?3-Z? " M. ET F11 -535 iQ.'.l.f Y ' Fi!! Mt :K I' Aff. 'slim' XC,-' Q. H' ,621 -J,g ,A,. irq' 'L I it PM 'W it f e r er . , .w 4- fl V .fi H vihx 'J 431, . 1 ' . ' E D-J Jw Kurt R. joseph W. jill A. jeffrey C. Patricia A. Bair Baker Batholomew Bartlett Bartlow 14- X. -Q . 5' ' V' jr. I ' A3573 -al YJ 'MHQQM V 'W '11 1 "7f'Qf. if 'JN if K Edward W. Laurie A. Timothy L. Bruce Douglas C. Battisfore Baty Baum Bayne, jr. Beaver . W , David A. Kevin C. Cynthia L. Loretta M. jeffrey D. Bernstein Best Beynon Bianco Bivans L sy ,ji i'r' Q .3 ' Robert W. Skip jeffrey W. james C. Thomas L. Boyd Boynton Brader Braselman Brenneman .ij f Pi . 'f" 3:1 .. ,,,-' ' ' H V , :J eg , " 1 1 -2 -s-..kf'k" V' L fl: V X ! W N 1 'T VI 1- j W. AV Eli! 1, .. w '-rf? 5 ' it W. ' F ,I-51.1 ,, , - Y..A 1 F I 13.21 ' '-A'- ' Nancy D. Robert S. Bruce D. Robert W. Vincent j. Bnnm Buddenbolm Bucher Bucher, jr. Buchinsky B B af.f..uv""CD'5'i-1 1 if A 'nf :cgi if jg. Teri ' .I L if V ' Q qi 11 B. Scott Susan M. Leslie A. Glenn T. David B. Bumer Butcher Cameron Carberry Carr we ii 'i an and l 7' x ' . " lj M 'Hr 'A '-sf.-1:11 A Wg' V -."' 13. TQ '?'-.'L e-fane imp-efffex J F . A 'L"'. F .V 4... i 4 1 ' .,3"- j . Ylflt' l rj' '.d?Q,5,'. g' i if 5 x-'N ..A Q91 -is ...T K, ,gr ' 5154 r 'B v A t Th0Il'laS D. fi Duncan R. Steven E, john A, j Beavel Becker Belinski Bergandino f lr -. - 1 X " li""'.iff1? Y "2'1'f: J wwf' Aly 1.5. 'fl iy L, , +P L . VI if X. is 2. -its 1 , V . . '.-, Q w... " .- V . "2 f A A L4 ,Q T 'Tn Robert C. Dorrece L. Sue C. Myra T, Blomberg Bond Bonenfant Boneta .A ' 55. igfi.aE, jr., Y Eg d ts LEX' iv wil l ly W ,...A V ,gr V ,i r Q, xl R X A' a" .. :vs ' 'J .ii j V 9 i 'I L " 'VVW IP 1.1 Robert L. Damon P. Brian W. Franklin E, Brockway Broughler Brokate Brown David M. Buckingham Sue L. Carrington I l J s 511 4. I .fy P, f I 'A ...P . ' E- - ':...' . l .JZ rr' Lois E. Preston L. Michael C. Burkins Burlew Burke .:, I L 'Y ,ag jf.. .ff r - L 1 1 nj! .1 Il , HM Kevin j. , Margy T. Ioseph Carson V Cassard CSl'1f21I1Hi isis is ibm - fs" Jw I. , 'J ,m ,fx 'QP' .-' 'fs- . .P gn N ,M 32 2 if xi 'F x 'Si 49 gil f. KY, ,P -, l 6. X y . ni 'B 1 045. du, ,"f,"""' "?1qL ,Q- . 4'- , ,L fs fa . B A '51 'Q' ' 1 1 , -AIQ ' 321 . E Q un .5 . 14. V, I vi, E -5,1 1 1 Q .sn is .,"- 4.1 . HJ J fa, - 2 'H ...A EB L2 Q1 i j'gw! wi ,- wffu, 3 1 1 ,4, X43 Q A, ., ,. ,H ,..q.A ifig-mf l ,r Q .,,. 1 H , -1' . 1 Q' i. j.. l: . .4 gl- -' " 'f.' , l. Vj. .fi , . .. l . 4 ." LuAnn Deborah L. D. Noel Simone Smith Snyder -mf: --" I, .. fnf. :aft f ' ' .3'QM,. lilj' , '11 s '1 . 1- - fr- is ry .N 1 .N ' v f-1 c Q aa joyce H. Steven A. Sherylee Bi Stepniewski Sternfeld Stewart "Margaret A Leonard F. Allan K. Strub Suprise Terhune Linda M. jon R. Sowter Stabler 'L' 'ij 1 'dir hll X . ,, 1 john S. Allen E. Stidman Stiles ri i if f X . '14 - V .N AA- ff' 1: e f. janet W. Douglas C. Thompson Tifft Robert M. ' George T .Q Valinoti Vallone Bruce W. Vosburg F157 - Scott D. - Y Walck ,Karen D. Nancy A. White White lg 2, , ...A 'xl I. lla AQ, V2 , ll L 1 l 'T 1-4 a2,.'.1'X'i ff T will 5 eilalill Charles C. Mark E- Wgoley Workinger Scott C. VanArsdalen .f -E . ' if? 1 y Charles W. Richard A. Vanasdalan Vanderlin Larry 'julia A. john A. Walker Walsh Wareham 1 -N lil l -ll a ll R W 'V W' H lg E' ' - F lj LA. .. 'Pb iq - ' .W 'will I l 2 ' if . 7 .1 l S . ' 'Z 'i 'K A David B. Donald L. David C. Whitehead Whittaker Whittle Sharon M. Workman john A. Steven B. Wright Yeo ifiife s m .-' '7"'1. . .H .-.. k fy'7'!iwfe--I u , J ,gin .4 'L 111-ZH 1: 'Wir U5 ,. Richard F. Stauss 5 5 S r U. it A i X. .r .. Ronald C. Stokes E. Janice Tomlin 1 -1 i l bg rt? ,, ' F l X 1 'zyj B -5, Nltf - William .P. Van Order L. Q N by ,f .I Q F it .sf . AK! l' -1. . ' 51", . tif' Debbie-Lynne Susan L. Stean Steele ., li , . ij, Q .jennifer A. Peggy L. Stone Stork Patricia Ann Thomas S. Trimmer Trotter 'Mark S. Robert K. Uehlinz Vierick, jr. jelfrey W. Howard M. 'john A. Wamer Weintraub Weiss -rig! wad MI s. gf. ,, " K1., tr -' 1.4. . Il I, Q31 tip.: H 1 ffl , - , ' ..1f 4 "V . . ' ' ' l ' l 1 l 1 3.3, 1 ' A john T. john D. Mark D. Whittle Wiswall Wolf ' '-'.. 4 l 'gk il '- .: ..,. 'U 3, ,Fa f V fra i. 'l l' , lf I? 'TSE l 1 Sill . r ,. , ix? , EEF-. s. Stacey H. William j. Gary I- Yeoman Yohe Zallgerle r Y I 2-gf -U H , l lm A- 6 ll .Q iw. ' gif 'X 41 ' Charles L. Stelianic Gregg M. Strott L 5: lr . lil. ,Q '. i in 'T N3-' X Ralph D. Tuomala : M 1 pl ll ' l rl . 5 i ' fi.-a M Karen l Vieser 'f Gregg! j. Weitzenkom Michael C. Wolfe Robert B. Stengel B. Katharine Stroup Katie Ulden Dale S. Voltz Brian K. Weller Karen D. Wood 117 ,.--, I-fm ,'n uint V333 'A fy .ai 'L- Creeks Rush . . . "Pig Book" pictures . . . msh files . . . meetings . . . Dates . . . meals, stags, "The Block," Georgetown, concerts, hockey and basketball games, skiing, roller skat- ing, beer pong, casino night, "Ten Chow" . . . shaking hands - forgetting names . . . Bid meeting - 4 AM, 5 AM, 6 AM Tie and jacket Bids Have acigar 1 PM . . . on the roof with pots and pans . . . a case of beer 7845 pledge . .. Pledge Pin .. . Hi Dad, it's me, I've joined a fraternity . . . 1974-1975 Social Service, Events, Programs and Awards - Phi Delt Centennial Celebration . . . Lambda Chi Heart Fund Drive .. . FIII's "Run for Cancer" ATO's Spa- ghetti Dinner . .. Phi Psi Vegas .. . SAE sponsorship of Boy Scout Troop 232 . . . Rho Beta's "All-Campus" Parties . . . Sigma Nu Christmas Faculty Party . . . Sigma Chi "Derby Day" . . . Theta Chi "Walk for Mankind" . . . Crow's contribution to the Library . .. ATO's Halloween party for orphans . . . FIII wins IFC Cooperation Cup . . . Phi Psi Sweethearts Weekend . . . Rho Beta's Founder's and Homecoming Banquets . . . Theta Chi - Highest Fraternity GPA . . . Sigma Nu National Scholarship Award . . . Crow's Red Cross Blood Bank Program and Filipino child . . . TKE wins the Intramural All Sports and Major Sports trophies -- another busy year. -o 119 tr g 'Pi My . .3 H -afevi :- e-f-liwewvfagvfiggjf' ZX -,gi 'YU 1 in A a ,L '1 . I' Au' f ,Ii ,.-.n 4, A-tg' fhhwr 21 fi, filigr- - Lmu Jr 'F 0.4g1If ' 'IJ '- - 1 13-Jian 'Xin-A ', .A-Encaiig 'f-Ex -I 35' A.. L,- .., ,,, af 'L x . x ,125 ,i-R P..-in - W v vw, Q - 9 f .W , , gy '-1 f'7F" ' 1 i,, 'Q "'l W E Rush . . . Serenades . . . Informal Rotationals . . . Formal Rotationals .. . Theme Parties Teas BIDS Pledging Philanthropy projects, Olympic Day, WUS, parties, for- mals . . . Pan-hel Winter Formal at Sheraton Inn . . . Sigma Kappa's Centennial Nov. 9, 1974 . . . Alpha Xi Deltafs First All-Campus Party . . . Gamma Phi Beta's Room Redecora- tion Project . .. Banners for the Lutheran Home Chapel . . . Alpha Delta Pi's Formal at Holiday Inn . . . Delta Gamma's Ist Annual Anchor Splash . . . Alpha Tau Omega, Alpha Xi Delta, and Delta Gamma Halloween Party for the Hoffman Home . . . Theta Chi and Alpha Xi Delta Halloween Party for the Sheltered Workshop . . . Chi Omega sponsors an orphan, Iunior, from the Midwest Gamma Phi Beta and Lambda Chi Alpha together at WUS Bazaar . . . Sigma Kappa's community sing at the Lutheran Home Alpha Delta Pi's Frmd raising stationery and rummage sales . . . Alpha Xi Delta's philanthropy Pittman Hall and Gamma Phi Beta's philanthropy Gamma Phi Beta Camps . . . Delta Gamma's work at Pennsylvania Assoc. For Blind . . . Sigma Kappa's traditional tea for new faculty members . . . Delta Gamma and Alpha Xi Delta's UNICEF collection and the list goes on . . . ,vw- ,'x""-i . S3-X. .rj '---.4 :::"Q-3 L, . x 'S .un Q ,,..-. V. x.,. . 2.4 . R: 124 1" Sy. .J W' 'J Y if Q- 'L A is E? .15 f "' F -'ji W , , ,...-ew ,I ly F f-.1 Es? ,r flhxrfi . , .L M Q52 .1 ,ri AQ. -Q-- .sf Pin, A U1 Q.,-Q 1'f'T-aq... MY, N in 1 ' 1 'V-1 ,.,...,T rms: r--- Alpha Chi Rho jim Kyle Marlin Quick Steve Simpkin Tim Burniston Gary Patrick Mark Clark Andy johnson George Hay Steve Brubaker Steve Beer Scott Lange Paul Neu jack Day Lloyd Ramming Shawn McBride jim Sperry Keith Gallaher jim Dunlop Mark Domincovich Walt Wagner Phil Moore Art johnson Harry Busch Rich Claar Greg Silverberg Bill Belinski Dave Evans George Gabriel Bob F ilenbaum Roger Weger Bill Vogel Kate Moser Qcookj Rich Schute A1 Miller Kurt Kramer Damon Braughler Tim Ligget Hank Willard Bob Banco jim Stewart Mark Prentice Ed Drury Keith Lehr Eric Wemer Bill Monheimer Ted Powell Willie Wiseman john Curtis Steve Kies Not Pictured: Dave jost Brian Minnette john Truax joe Rowe Rob Riesenberger Charley Liebeknecht jim Selwood Dave Carr , v" 1 l" - -- V 'T -ay 'A V, . ff"-,. f-'1:,,,." . ' .f.if'A Z. , 11,1-.r 4 1 . I A. ., .."" Ginny Davis jeanne Horner Nancy Rosenberger Kris Fitzpatrick Linda Pelleu Becky Otte Elaine Downs Lynne Herring Laurie Lyden Mary Ann Saur Ann Settle Sue Abercrombie Michele Kmetz Debfaweld lpha Delta Pi Nancy Gibbs 127 t 'II ,-..f..r.lL .Q rm. . - --1. if J 4 lpha Tau Omega 128 335 Randy Snyder Cliff Beck Mark Dombrowski Lou Steinitz Ralph Tuomala Bob Kerr Gary Romich Rich Slemmer Paul Haire Steve Clipman Charlie Wilensky Steve Craybill Norm Baumgardner Larry Coppock Scott Martinet joe Crobarz Rob Mooney Bill Gates " Chris Hager Vince Rudisill Jeff Weinstein Ken Galterio , M, .. --Q--.,s john Ortenzio Pete Adelmann Phil Selinger Randy Sutter jim Aleo jeff Howell Greg Albright Alain Koch Bob Kreitz Kent Stivers Lenny Mayer Ken Rosenberg , ev-.,.,, Rob Stark Rob Donnelly Hal Kingsland Todd Knapp Gary Greene Steve Witman Scott Nunnamaker Steve Uhland Not Pictured: Sam DeRenzis Ken Washburn 1 . 12' Q C S!! K 4 rt, Lynne Clark Teri Luhrs Wendy McCulloh Becky Scherer Patty Kendig Carol Talley Janice Beechwood Sue 0'Reilly Carolyn Finger Holly Lovelace Cil Kloeber judy Mumford Sidney Duerr April Tanio Lynn Hyde Kathy Sylvester Shaun Eyring Michelle Martin Barbara Kretzing Carolyn Broll Susan Kilgore Nancy Grasing Nancy Wilkinson Karen Jeppesen Cindy Soult Kate Hely Ann Picciallo Kathy N eufang Penny Comp Nancy Fuchella Sue Morris Diane DiSapio Carolyn Wentzel Renee Sprole Colleen McCloskey Melissa Chase Pati Eaton Andi Timko julie Coos Trisha Bartlow Susan Allen Kathy Pillote Diane jackson Kathy Haas Andi Mellinger Liz Eure Leda Noecker Marianne Robb Michelle Malyk m S Martha Keyes Debra Stean Polly Sahlaney Ilene Freeman Sally Wagner Patti DiSipio Pat Finley Not Pictured: Michelle Luhrs Lisa Orlando Cindy Pennise Shawn Hofford Ann Ambrovich Mimi DeShong jill Askey Alpha Xi Delta 129 r r:'-1-fig, , , , -' -. 3-'Q ,su A --., .x,':,-jf "5 4- .. ' . , A ,, .. 4 ' ,fi-1,i:'5 , 'iQ'f"r 12iC1'i ' ki' m -- -- 1 Q..-.,. -1 .. '1 fgfn-3-"U re ?""f1: ppl.. - . 1 ,Ft j,?i:' rwijf- f 4 ,A-I I b , A,,,.:l,,.Vgr.- .4 - , Hi.. ' ,Ll ,!,,,,-,W A LV' . , ,,,, ... ,....... H :fl H .,d'!4.- ',-QQ , ,. ,EAW - .3-fa' 1 .Lx L-. - -- - was! Z Ch1 Cmega Josie Merriken joan Fischer Anne Pulliam Laurie Moyer Ioan Weinheimer jane Hyland Debbie Davis Beth Sherrard Deb Rising Ianet Morgan Elise Triano Sue Heidt Carol Dickol Nancy White Deb Myers jennifer Carr Heather Craig Pam Hinton jamie Moffat Alison Echard Beth Haldeman Carroll Conner Mindy Freeman Cinny Cates Lisa Yeo Sandi Owen jane Hickman Wendy Adams Carol Saunders Kathy Hargreaves Vicky Weggly Nancy Going Ianice Tomlin Susie Daly Krista Reichard Ann Carter Barb Comwell Pam Iovino Karen Paul Sue Fee Laura Ciambalvo Karen Miller Leslie Addis Mary Mohr Anne Cordon Vickie Decker janice Stowe Celia Kuhlmann Katie Iackson Robin Hurd Karen Eaken Jen Stegall Not Pictured: Cwili Vey Melinda Reese Iudy Adams Maureen Relle Lisa Sutton Mary Sue Killian Cheryl Miller Leslie Keating B' za J .L-:r-:z 'Y f -f.- ' B r ' Fi.. ' gfiiff' -1 .,g,.-u-1-I I. Legene Wert Ian Knauff Dawn Benson Cindy Beynon Libby Pense Carol Brown Barb Murray Deb Myers Irene Kenny jill Lodgek Sue Hug Sue Croutch Dianne Dehnenkamp Pam Peck jean Shaw Erica Fischer PT Pattie Bannon Barb Kupfer Sabra Barnes Debbie Egan Sandy Berlin Caryn Crim Karen Wanamaker Pam Eacho Dale Nickon Patty Woods Lisa Melmack Joy Reinecke Darcy Shoemaker Patti Horton Patty McVey Ginny Waldkoenig jan Mitchell Gwen King Daria LoPresti Donna Curson Jeannie Treacy Nancy Pruitt Barb Matheson Deb Rammel Kathy Goddard Thersa Van Winkle Karen Lindsten Karen Weldy Dezi Gonzales Anne Rutters Cheryl Hendrickson Not Pictured: Lynne Koppenhaver Margy Cassard Robin Strosnider Kathy Carey Karen Michelle Ellen Mclntosh Diane Habicht Leslie Hall Iayne Anderson Sue Matts Kathy Mahon LuAnn F etterman Betsy Hely Delta Gamma Sal Q42 Ji.-3 I -b Wil Ltzza. ---7-" 'lid ':,V '., ,i, N x V' . n Y . ,x,..,f4.,,-1 . , r .. ,i . , 5 a :.-5-':sf.,'Nr4,' wi.-I e 'ij-1, Y-.1-hi ' ' A v 7' 1 .4 ' V - . A ' ' . I A 7 3'-A 'e llgf-. -:.,'iL.':Y'iT:- F:-,'rr,.!'. D: KH- C ' Q .- f ,f"'-641' I'-9' - . 1' ,L - . . , .- - 7' -'F --. ' 4 . , '-- - . V - ' tiff?-3345 'V - ' fr- .TI V ' ' " 2 V -f,a"' 4- ' " ' ' A j'V - , ..4....4r.L-.f-Q.-.'.L.'iM ' , 1 Gamma Phi Beta 132 Cathy Kaericher Kim Ziegler Linda Pohl Caludia Auer Janet Martin Carol Ashman Nancy Franklin Alice Cave Judy Bley Grace Worman Sally Hardesty Carol Erickson 1'--N-A -v.: ---' A lr' I 2 Sue Kelly Sharon Longenacker Ann Berringer Alison Day Molly Strome Sue Musson Sharon Workman Iacky Reilly Pat Witkowski Betsy Hershey Debbie Smith Dori Bond . .,.. - .,.,., V. , 5 H , 1 I , , L...,-. ad- ...K .Y . .,a,.. ,. Kathy Schirmer Stephanie Hall Marji Scherch Karen Hewitt Mary Wasilewslci Sherry McGrew Kathy Knise Debbie Lary Stef Philips Leslie Posdon Ioy Foehl Deb Nardi M ., an .My in ..- ,. ,Wa K., Not Pictured: Nancy Bruun Ian Reichard Cindy Shindledecker janice Connell Sheri MacDougal jackie McLohne Beth McNamara Sue Merriam janet Rebuck Carol Ryan jackie Voss Betsy Roach ,lj Mi' inq- Thomas Brenneman Robert Bullard David Blaha james Martino Robert Blomberg joseph N eidinger Kevin Carson Robert Stengal Francis Cannon Gary Hatton Gregory Gilmore Steve Stemfeld Mark Brigham jeif Bryant Thomas Beaver Chris Arndt Robert Baker Peter Kewitt Douglas Beaver Robert Hincke james Morro Shane Gerber Q so james Rohrbach Gary Smethers john Buly David Sleppy Rick Steele Sam Fitzpatrick Barry Wetherbee james Brennan Edward Wassmer Gregory Landrey Duncan Becker Sam Shepard Thomas Mazzuchi Robert Florian john Koehler Artie jacobus john Stidman Peter Rothenhefer Ted Hill Scot Hill jossy Swain Thomas joiner jeffrey Bivans Timothy Stauning Steven Shorrock Timothy Textor David Alldian Scot Wilde Patrick Fairchild Robert Green Robert Koch Herbert Mills Robert Carty jeffrey Hess Donald Lehr Eric Feldman john Hartzel Mark McKendry Frederick Rogers Robert Morin David Dunn David Stevenson Thomas Varian Oysters Not Pictured: Robert Miller Robert Koethe james Herb Paul Gibbons Dennis Fisher Loren Sweet john Wright jack Maples Timothy Baum Frank Nauas Lermy Ozustowicz Thomas Ehrhart Edward Ryder Bruce Bills Thomas Patterson james Swinson jon Batdorf Drew Myers Paul Smeraski Lambda Chi Alpha v ' Luk William Dippel Charles Dockon William Black Timothy Smeltz Thomas Dooling Gregory lmperiale Daniel C-ans Charles Paul Charles Wooley Gregg Weitzenkom Thomas Shusted William Thomasw Michael Burke Michael Kelly Edward Crowe Steven Slike Mark Nobile James Purdy jeffrey Mang james Hitchens David Aldridge Gary Shovlin Leonard Machesic Craig Sabatino Craig Drimal Richard Cucco Richard Hopper Edward Gotwals Samuel Arsht Joel Baron Douglas Saladik Michael Korba Hazen Master Michael Madden Jeffrey Moretzsohn William Crim William Nystrom Cary Karkuff Victor Kalman Thomas Trotter Christopher Re Bryant Meckley Laurence Grotheer Michael Malewicki james Burke Robert Isaacson Kenneth Steere Bradley Marsteller Kevin Greener Laurence Prisco Stephen Flynn Douglas Beck Douglas Merrihew Steven Montelcone Steven Yunk Craig Helmuth Paul Seale joseph Burke Bruce Whisonant George Boyer Dan Alleman Thomas Petrillo Cary DeSousa Scott St. Clair Robert Snee joseph Centannj john Locke Samuel Mychak Not Pictured joseph Duffey Thomas Oglesby Richard Hall David Kirk john Shrom Keith Schmidt Craig Rineman William White Kevin Keenoy Donald Henry Robert Morgan Charles Thomas Iohn Chapman joseph LaFauci Brian Smith Steven Blassingame Richard Maiocco Dean Yurica Steven Roche Paul Kreiger Paul Rein Robert Leiss Christopher Doran ,ff B' fi Bob Weinstein Rob Forster Dave Buckingham Tom Joyce Barry Coofer Scott Musselman George Lee Al Daneilson Greg Hoynak Tom Savoth Primo Schilling john Cook john Santulli Bill Walsleben Mike Deenihan Gary Williams Doug Corbin jim Wills Steve Marsh Chris Lee Bill Rochette Bucky Newsome ,..,-,, X "rs, B 1. ,, A55 -25,-'--:T f-T2 HB1 Y. ,5, . .qi sms ' mms 'II If "fs, Mike Line Glenn Gulick Bill Groves Bill Kramer Tom Detweiler Tim Burke Scott Cooper Frank Hilton Howie Weintraub Craig Vandergrift Pete Lyon Rich Merker Roger Mitterling Keith Tamlyn Mike Haas Cary Englehart Chad Hough Ed Straub Chuck Smith Ed Riggs Bill Williams 6.5.11 K.u1'F:..,f. 4 'K --i ge' M. ' . ,,.i.,.. .H.i.ug-f.g.g,,,,'f- ,1 ,, .. ., N: ..,,. Tim Smith Pete N akashian Ed Falkenstein Mike Anderson Rich Cross Brad Cordon Doug Collison Dave Fickel Iese Ross Steve Detweiler Paul Pitts Tom King Pete Kuritz Bill Lyons Rich Scheff Less Hogg Todd Smith Rick Forster Bill Sciambi Phil Dolson jeff VVhite ,gfw Pete Dewald Vt .,...f -- ' 1 -:W I ,sg gmklw- .filpw Ill.: T, 4-in L 1. .-1 Q .' ' 5 ...N .H .1 if-' r . ' . , F- K .-'-M,-.1 - ..3 .,- - r- -,V 4 .-ft . 1 .-,-..,...a: U ', ,,.,I U 4 z. . ,. . ,A. t-. - . V . Li-.. . if... ..:. Geofgecmm Phi Gamma Delta Bob james Bob Ignatuk Mark Uehling Carl Uehling Not Pictured: jeff Ashbrook Randy Kozel Paul Barbadoro Bob Bew Bob Brockway jim Bumett Chris DiCorpo Al Heller Bruce Lesko jim Luddy Dave Reese Bob Rutt jim Schweiter 135 . I' , 4 , . f-,argl - . V' . ya - If K-' um JP.. .- .- . if se -V .iai 4, ,,,,,f++i1i'r, P Y., 1. V 'Iris "' fi: ' ,, ,,-.,..., shrr.. -L. r U 1 I' 1 . .X n ,.--TM! AX ,-1 Q n 1 ,gf ' Xing ' 33,1 -rt ,y 7.-i 4. , -,Mx -'Yu . i, R .. lv - A- ., - a, Q.. .' ,4" - . .. 'J 9- N ,,,,- ,. 4' Phi Kappa Psi 136 AU, it -,Vff.f.:.. S , 7.1 lilly' k .f., ..g- ---r W w- 4- -5 . Q...-,J .-. J A VM- ,Y 'Q A3925 J s Tad Lieb Ralph Michetti jim Braselman Chuck Brady Ed Shatzer Rick Edwards Steve DeVaux Dave Crudden Bill Albright Bob Kruse Rodger Mills Landy Askew Mark Seiffert john Wareham Chris Mihok Dave Whitehead Steve Grieco Bob Gills John Scibilia Bob Barth Chuck Vanasdalan Walt Gutowski Brian Ellis jeff Drummond Bob Bucher Ace Kunar Bill Weisberg Steve Vidal Iim Baker Dave Czuba Jay Gates Bruce Vosburg Pete Chapman Not Pictured: Steve Shrader Pete D'Atili jon Hanna Greg Famo Rob Cleveland Lou Cummings Marc LaRoque Mitch Haller john Knob Greg Natello Duke Essl F, , 1, , mm- ,, Q, - .var-1.-ev. . .f'.--- .V , -l ,qu f, A, '.,,. , , H... ,-1 ,Q 4. -Q, .t -, I. . -, - ,A ,147 --1, gl-, il ,. .,,. My, , Y- 1T"f.,f'.',I -.a if-Q 1, ,. -,, A -. A - -' -'Q Q., hm J 41 .za .ff 1 ,.,-1 Q ., T' ,. - .- tw. ,,,- f. - , 'ff 'j:., fill. u 1 asv V , V .. . - -, .. '. ' 1- ' .',"f-lla. J, ' P 'L 4 -4- 1 A.-ffv,,,.6g1g5"' I, fr- ,T Q gn N- --.-,9 - J nat' ,-, V +"i-.ray-,N-.' .Ji :g'.'1N-f:"1Eu:-. .I 1 "ff:'Q'.-f-- ,- 'l'-FQ .,1V- ..,,..., -- Manx . -. - Y Dennis Devlin Pete Jensen Vic Stambaugh Craig Weaver Mike Fleischman Pete Feigley Dave Watters Brian Hartsell Walt Colgan Michael Patterson Sammy Cayman Bill Horstmann Glenn Sturgis Allen Stiles Tom Santilli Paul Rudzinski Scott Van Arsdalen Doug Snavely Ken Scupp Chip Biyce Mike Shaeffer Steve Gmver Bill Matlack john Banta john Capitanelli Ray McHugh Paul Servo Rick Hockensmith Kevin Comwall Chip Fomey Emie Shea Dave Stratton Richie West Dave Kamsler Dave McMillan Bruce Gottschall Dennis Connolly Steve Geiger Kevin Gaffney Not Pictured: Eric Schweizer Charles Krula Gene Kotz john Hitchings David Stahl Frank Caine George Vallone Chris Herko John Deignan Bill Krupp Scott Martin jim Boland Bob Cole Carmalita jones Phi Sigma Kappa 137 . .4 ' - " ...mg a 3-, ' 1-1QQ"..7g...-J, , , rw- V -,Q E 3 I l l E.-. nun- Carl Alexis Mike Kennedy Walt Palmer Not Pictured: I z I jerry Owen Robert Ullstrom Dexter Allen George Albany Tony Napolitano Eric Kauzmann Ron Schmitter Kevin Parris 188 Tom Locke Pete St. Angelo Steve Shelly Chris Negrel Kevin Reidy Lenny Eisenbeis Rich Hetrick jim Brown Dave Malpezzi jon Arcomano Cam Melchiorre Bob Sorger Scott Wamer Ken Fackler Bob Linsky Greg Rafalsld jack Sweeney Dean Glicksman Dave Brennan jim Bucher Glenn Behr Tom Yingling Bob Buddenbohn Don Keebler Bob Duelks Scott Vojesik Bill Bowe jim Armel Bob Bilheimer Mark Gould Pete Oliver Craig Battisfore jack Muscalus Percy Pan Ioe Hedash Hank Radulski Anthony Pantoeloni jerry Lynott Bill Butzner lim Vander Waal Bob Risk jay Howell Craig Latshaw Rich Koch Mark Cerelus Walt Viola lack Anderson Keith Adams Tom Price Dave Ashworth Ieff Newman Tim Gesner Mark Wolf Ed Battisfore Mike Hackett Mark McGinnis Gregg Steott Bob Crawford Chuck Stefanie Brian Weller Craig Ryno john Bergandino Not Pictured: Mark Bergdale Wayne Hasenbalg Bob Boyd Erwin Dill Sigma Alpha Epsilon Sigma Chi jay Lacy Scott Schaffer Scott Higgins john Kraegel Ted Keating Mark Atherholt Phil Claussen Joe Baker Bnice Hager Pete Herring joe Anderson Mitch Davis Steve Buehler Steve Ikeler Mike Kirby Bob Selsor John "Oscar" Myers Ted Lebo Tom Gorecki Bruce Reyolds Rich Mayo Iay Lagomarsino john Meyer Dann Leibig Steve Frey Denis Dwyer Pete Barnes Bruce Keim Ion Randall George Heller Doug Womer Rich Whiting Bob Giner Bruce Evans Matt Skinner Tom Peter Paul Steckel Bob Canter Scott Luschenat Dave Shultz jack Rheiner Dave Petrie john Eiche john Coll jeff Hoachlender Fred Trayser Dani Capozzi Dave Heneghan jeff Frey Not Pictured: Dave Wes Craig Godley john Manikowski Dave Speur Mike Ryan Ken Coddu jay Miller Scott Hamer Mike Wamer A1 F uerstman Skip Boynton IeH Bartlett Bill Lundahl Keith Loudy Charlie Rundlet Andy Mays Bret Altemose Doug Gordon Barry Dean jim Selsor Pete Lutz Dave Van Hise fi Shirley Suchocki jane Gesell Lisa Lewenstein Sandy jones Pam Roth Becky Snook Barb Hess jean Savina Martha Schroeder Mary Harris Beth Volk Norice McGrath Cindy Bitely Nancy Nase Ioan Sibigtroth Deb Dahlberg Becky Royer Kris Hagen Robin Sichelstiel Sue Heiges Karen McMorris ,.z FJ.:- Not Pictured Carol Pilling Nancy Mariani jane Kalomatis Katie Uldin Kate Herrigel Peggy Sheely joan Vanasdalan 5..-G.. f,. . rv f.. I 1 -Y QA -,, W.. .. . 1 , Q :fi--nf -1 ' .Q .'i"",, Sigma u Mack Yocum I-larry Sink Peter Murphy Robert Kaiser Ron Mosebrook Don Whittaker Mark Workinger jim Hinman Richard Wentworth Dave Sheriff Bruce Beyer 'ics N Y. X ny, - 'Qs -Ls 4 X, X. , C. 5.5--i N....,ijj--Q., '5wZ.,lf.' X-L' Q- .,,-'-- ., - 1 ': -, e ..,. , T, -- X . fx - . . .,N are--M s..5,,gL"' -...lik ' Qingq 11-4- Q Chip Evans jeff Priester Ieffrey Wamer Dale Miller Tom Warman Tom Leitzel jim NValsh Chuck Brogan Don Smith Pete Holloran Glenn Gorman Walt Caskey Don Unger Robin Mountenay Walter Everett Dave Xander Glenn Earley Bob Dutton Ralph Jones Rick Kruger Al Bemstorf Brian Gish Larry Morse Tom Lang Rich Copeland Not Pictured: joe Biemat Mike Henrich Earl Hurrey Bill Ivie jeif Kemmerer Rob Sheaffer Stan Schoonover Alan Dubbs I .mini Garey Cooper Jeff Poet Ed Short Steve I-Ieumm jim Fardelmann Bruce Bucher Pete Ligon Scott Greenberg Doug Roberts Mike Bames Brian Sullivan Mark Thomson Tom Patterson Kevin Tylus Hartley Connett Neil Hawkins Bill Purnell ,..A. v ,. - ,. V. "".f .. Craig Showvaker Bob Valirotti Gordon Summers joe Sabadish Barry Wright john Beriant john Edinger Bill Hale Phil Bernstein Stan Gray Al Terhune Ray Hayes Craig Cole Wayne Wister jake Gonos Dave Francis Allen Gray Chuck Hardin Tom Blankenbiller Randy Johnson Dave Bemstein Adam Garth Terry O'Neill Scott Stevenson Courtney Palmer john Whittle Bob Weisbecker Dave NVhittle Dick Stauss Kirby Scott jay Wink jeff Meredith Bruce Bassett 4' n . .h.,,.u . ...- an ,. M-, - Not Pictured: jeff Clark Craig Stem Geoff Hendricks Bob Williams Roland Friedrich Doug Reda Robert Keating Charlie Mansfield Micky Brunswick Jon Wink jeff Pflzenmaies jeff jackson Gary Klein Claude Beiidert Lance Grove Frank Ritter 'x .,, .. H . f '1. "ja N Tau Kappa Epsilon 143 AR' Theta Chi -g. H-154.1 U' , ' , ,.., , - .,Vw,fgq-".f' Paul Bardwell john Weiss Ed Yalisove jerry Krone john Stelma Paul Reynold Preston Burlew Tommy Eisenhart Bob McClenathon Brian Kluck Rich Hurt Doug Dickel 'Xt H, rx AJP. ."., .- '..a' -.-, Y - ',.--in-4-N'v.u,-4 F ',5r9r' , . , ,-. e to 'A o"A f S7 f ' ' fs 1 f -. J- f 35 if ,e " " .' . . L ".Q-Pk'l-Js..4gQ:5iQi.,.." 53.195 " "5ff'Ei4.'.gfQiW.5 Vance Powers Larry Walker Rick Banta Scott Burner Steve Post Mike Henry Don Hilbinger Pat Reilly Paul Eklof Dave Iourdan Dennis Demetris Iordy Kaufman Bill Warren Dan Conlon Frank Barr Vince Buchinsky Butch Vierick . jeE Glisson John Meixel Not Pictured: Rick Holler Tom Patton Clem Cgrberry Ed Zittlau Randy Seeger Don Dallas Ion Becker Pete Paulis Stfwe Fueoved Peter Virzi Dave Hunsecker Dick Laverty Rick Paul Scott Heberling Scott Morschauser jeff Davis jim Jaques Thomas Volpicelli ' ' 211 " 1' I1 HQ 6 :Ik My 'A' ,Le - f- ' 1 ' , 5 z Q' J A' J .,. T1 .,, - i x ' . ' ' 1 ' n H H1 My f Im 'ILE ' 1? B bm lpi JM- 1,- ,Av-' I.-"'4I -, , If : 'f ' I W , v M 1- . L 1 ' -- , ," '- fE'- f , . 'Q '75, X". 5 ? L i I' x J! . ' , g . . 5 . . V f . 9,4 -sw-.L it J 'HQ 5 z gy . . W . --15133. mix I For the past fourteen years, Dr. C. A. Hanson has held the position of President of Gettysburg College. Since the time he accepted this huge responsibility, President Han- son has concemed himself with making Gettysburg College a school where intellectual activity, individual growth and emotional awareness can be realized by the students. This past fall, Dr. Hanson was unable to return to the job of presidency due to personal health problems. Now, having recuperated to his normal state of daily activity, Dr. Hanson has once again undertaken his role in its fullest capacity. We, the students of Gettysburg College, recog- nize and admire President Hanson's strength, courage and determination this past year and appreciate his limitless energy in furthering the ideals of this institution. 146 - f..-,--.z- . ,aff c-.-,,..?n7,T,,.a .......,..,.-,Wfiwx V t -. -,,Jff1,i...-1 :1,r..,,..tfi,',-xi-1?j.,,,. , .. .. , , N. . -.- -f ,N ' . at ,--, -, -.' .f .-i'a,.--, 1' W .1 ,v-- v if- - t. .1-.,,. ,afrf-iw-' R fg, - ' , .. . -- f.',.s4,t,.f' N -1 A- af- ,. ,V . ., ,t V if-.,.Q , g... V V , V, '-,,..,','r1 1 A ., t, - wh -.'r..f1'H:.:f -i"' '. M110-ff L. . , - .14-,sf F- ' lf., gg.. 'W '- .i . 1 Q. V, . -, ,, W H: . K. ,V -L ,,1' - ...I . ,,,,. ,, , .lu W. Ramsay jones Ir. Assockzte Dean of Students .MTA Nancy L. Locher Associate Dean of Students Karen Haskell Asst. Dean of Students David F. Thomson Asst. Dean of Students 'l x--.. . 'i y ,l Lf s"UE" Q-fi ' 1 Frank B. Williams Dean of Students james D. Pickering Dean of the College ' 5-,, ' 'Sli ' V' ' 1' 5'5" KA-at lk A . ii X 1 V- 'itil 1 Y .V - -I Jil! lf?-l Paul G. Peterson F. Stanley Hoffman Robert E Butler Assistant to the President Business Manager Director of Devehrpment Gary L.. Anderson Bookstore Manager M ary Burel Acquisitions' Librarian Roland E. Hansen Assistant to the Business Manager William H. jones Coordinator of Counseling Rosea B. Amxor Assistant, Alumni Salvatore Ciolino Director of Financial And David T. Hedrick Circulation Librarian if smiv bl A . 'ly Lf, V 'J xiii' ""-:iff ,. ':::GJ, . l ' ""'- .ics ai. , 4, 4 -4,13 .53 , - N .X .c.. .L Ruth Kane Head Nurse William R. Beckman Willard G. Books Physician Director of Publications Daniel A. Dundon Admissions Counselor C. Ronald Couchman Registrar ,vw 2. s .,?5.'I5'.4F'7"' ...i 't M324 Margaret A. Heffner New Bureau Director Dwight Huseman Senals ! Documents Librarian Doris M. Kemler Audio-Visual and Reserve Librarian Robert B. Kenworthy Sports Information Officer Jay P. Brown Bursar Delwin K. Gustafson Director of Admisstkms V . lr ! " f.: , i l 31' lu 1 3354 . kr " ' Q il 1 ' 5 P' , U, . Y , 1,1 Ulllff lb 1 i . fi ' 1 X Q l ' u-1 ' 7- s W V ' J' 1 1 fi. X rlwefi alibi Mildred D. Iohi Assistant, Deoelopn Rex Superintendent Buildings and .ww 4 N , K fr L 1 x D I , fl gf I lx, 5 ii N Edward F. McManness College Union Director D. L. Radsma Physician lean T. Meston Counseling Psychologist james H. Richards jr. Librarian Robert D. Smith James Treas Director of Alumni Affairs Security Qfiicer Anna jane Moyer Readers' Service Librankzn Nicholaas P. Schindeler Superintendent of Engineering john W. Vannorsdall Chaplain - l -1, 121:43 . H' ' , A ,5 . . V 1 13" gg, Robert C. Nordvgxll Assistant Business Manager Nancy C. Scott Technical Services' Librarian Richard E. Walker Estate Planning Director -5 h , If .. hrtcomb Steven B. Wiley Preston H. Winkler Homer A. Wood joseph E. Zamborsky Intern Admissions Counsebr Assistant Dean of the College Director of Admissions Counselor Career Counseling 149 R. Henry Ackley Music QQ Richard B. Bavier Reltgam , 244 K J !! l X ' M . xv . a M.-6 I 41: 7 H r . ' F. Eugene Belt Music Paul R. Baird Economics U Business Administration Neil W. Beach Chairman - Biology f EP B . x wx ff' ?ff,'-:gl "'A 91 :gan vBB Gareth V. Biser Health ir Physical Education 'x-lv NJ -:si Betty Barnes Guillermo Barriga Edward I. Baskerville Bgblggy Romance Languages English hs. 'I l ?l . A .TK b l 1 I l I1 Robert L, Bloom A. Bmce Boenau Norma-n A111155 History 150 Political Science Art Harry F. Bolich Donald M. Borock Speech Political Science Lois I. Bowers Health is Physical Education Robert D. Barnes Biology 1 l l 1 + L I l N ,FQ .F-x :sy W Bruce W. Bugbee A. Ralph Cavaliere History Biology vi Shirlee Cavaliere John F. Clarke Bwlogy English Charles F. Collier john W. Colunio Economics vb Health ml: Physical Education Business A dministmtion Iames D. Cook Betty R. Coon Robert I. Cotter Chan L. Coulter David I. Cowan Aerospace Science Efiglish Chemistry Philosophy Chairman - Physics 151 Basil L. Crapster History Theodore C. Daniels Physics ls '-. l . 'rl' "4gQ,.':.: '. , --' -' ir" ,- ' . Cl" 1 ' ' 1 '. .4 'f '. - - 1 , 4 ' I. 1. . ' ' ' 1 gl L' C V li A L - 55. Bib I. . 'YT' -' 4 zz ,. V- ... , , , . , ... .N ...NA l .112- zfa,-.ea-2 'fsfiz "'4.n'gC1' ' -.ff 'Q-'fi' ' 4 A' N, I 1 J .1 42-.1"f.-1 4 -- 1111.22 'In'-'nn ' 2'-'P 1 11171 joseph Donolli Health dr Physical Education ll' Charles F. Emmons Sociology 152 l N .li va.: In Six tlif'?A'9. , an David L. Crowner Richard G. Cullison Roland A. Culver Paul R. D'Agostino Gemian 0 Russian Military Science Military Sfrfefwe Phychalogy Languages rx? Helen H, Darrah Biology .hw .a..-v-s- Harold A. Dunkelberger Cfwffmfm ' Heligkm Glendon F. Collier German fb Russian Languages n'q,!,3-...L-p--Q ,. ,, gm:.,,'.5.1?- sm - 141 'LP ., , -f'i,- '-: A gl' 153- . ' . '- 4 f .,..n L. .y- ,, ...irq .Q7 N '- ' A7125 I., D V. ' ., .Ar ' If - .I lic k.. .tl -"Y Q N . ' N 5 l w yn., fl , . , . F George H. Fick Kermit H. Finstad David Flesner Norman O. Fomess H1Zst0T!l Music Mathematics History Donald H. Fortnum Chemistry ,f,- Robert H. Fryling Mathematics .In ,UQ -ns, '5":3'fN. ':"'2.'-'A'-,. . M ' 5-.j, '..?.'.'.f5f'-41. r . x 1 , ,fp f. fi ,," ' ffhfu' f '4V. .llrszl N ,X , , , Ugirivq 'fix -, !Z,5yjW,,f .'z3f,fWfW Robert M. Gemmill Gertrude C Gobbel Economics dr Business Psychakzgy Administration I, . vykw. Eugene M, Haas Louis I Hammann Chairman - Health at Hellgwn Robert S. Fredrickson English Physical Education F. Haskell 1. Richard Haskins C. Robert Held John T. Held Thomasl Hendnckson Physics Classics Education Phy-HCS in l fn. -1 '11, if -.Q-I--. A Q . , I A .' .1 'A x'i,f .,k ?,, iw if 1 . e ' W I ,S . nlaxjfi '5' X' ff'rI. s: :" -, '-'Tv' y . fl J yy y ,, 4-F , ff' fn Q Sherman S. Hendrix Edmund R. Hill D0I1ald W- HiI11'iChS Biology Economics if Business Svvwlvgy 0 Anfhfvpvlvgy Administration Richard B. Geyer Chairman - English Chester E. Jarvis Elaine jones john M. Kellett Chaimian - Political English Mathematics Science 154 Coco I. Hirstel Health dr Physical Education Wade F. Hook Chairman - Sociology ir Anthropology 'jggj L.. I- ily, X l I 'M fg' ' 'E r --l l ' l - 'l 5524. A " X A 1 W V 'X x X R. Eugene Hummel Health dr Physical Education john D. Kelly Music l Leonard I. Holder Chairman - Mathematics Lqlii ' , ? .-621. -LI HM' V. 'ff-H.. .:--lit. ,. ., , f. -4-I 9.22 'n v, ,. ' -4. 1 HN. l lfiiii 5452- if 1 'Q lfvgg n Robert T. Hulton Health if Physical Education Lillian jackson Chemistry 'ggi 'JS Y l A if C i, U N Grace C. Kenney Health if Physical Educatio , ff- ff- -H-Y -- M j 'vqmswfivl-:'3f'f1'wN ""' 'I 4. R . .Q P 1 .,.1q,,r,. W. W, ..,., 'N ' Q , V. 4. 'r Lu . ,ul G i Charles H. Glatfelter Chairman - History ,nv wr Branko A. Lenski Ralph D. Lindeman Romance Languages English 44 Franklin O. Loveland Arthur McCardle if Anthropology German vb Russian Languages fu'-L jack S. Locher English John McComb English X yi. fe Arthur L. Kurth joseph B. Landis Rwfwfwe Languages Socxblogy 0 Anthropology . '.lC!W Robert Lehr L. Carl Leinbach Health fb- Physical Mathematics Education ' IF EX ' .,,4 xx sl Rowland E. Logan Biology john H. Loose Religion Carol Malmi Richard T. Mara English Physigs 155 Laurence Marschall Physics Nonnan Nunamaker Ian Mikes'-in Music Biology Lawrence L, Miller Carey A. Moore M. Scott Moorhead Kenneth F. Mott Chalmmn - A3103-page Religion Mathematics Political SCi611C8 Science james P. Myers jr. Wylie H. Newton Katsuyuki Niiro Bruce Packard English Military Scwnce E00f10fl1iCS if BU-511688 Education Education 156 Fredric Michelman Romance Languages Iohn C. Miller Chairman - Romance Languages Samuel A. Mudd Chairman - Psychology William E. Parker Chemistry ' lil N. Howard C. Parks Classics jeffrey Patterson Economics wb Business Administration lngolf QU2-HY Charles Pineno Chairman - Art Economics 6 Business Administration L Barbara L. Platt Charles E. Platt Jennifer M. Railing William F. Railing Psychology Psychology Economics lr Business Chairman - Economics if Administration Business Administration Kenneth C. Partchey Music ' 'l "TR -f 4, 'i 2 7 'f 'YW-.E'f' 'M'-I EMF? ., uf- 7 I-N ,". ' ,f'Q7 ,gggLg. f if ' '- W fc- 'S-f?l'1+:.!' -3.35 '-"MFT, . ' v Q ' an 'Nl mg,f1',2i:'f5A -'iw ' H.. it , ,, . '::..?2,-.Yi .. yr Ruth Pavlantos Chairman - Classics Thane S. Pittman Psychology Ray Reider Health vi: Physical Education 157 Richard F. Reidy jr. Military Science William Host Health ri: Physical Education Henry Schneider III Chairman - German if Russian Languages john D. Shand Psychology 158 N onnan Richardson Michael Ritterson Harold Robinson Russell S. Rosenberger Chairman - Philosophy German ir Russian Languages Aerospace Science Chairman - Education Alex T. Rowland james W. Sauve jr. Calvin E, Schildknecht Emile 0, Schmidt Chairman-Chemistry Health ir Physical Chemistry English 0 Director of EdUCl1ii0fl Dramatics I' -s . 15,...A m 1 , A 1 . .sl i -4' f a. " Y ILA: Y 'am' l W iff l ' VE ' ,, I i Li f is Allen C, Schroeder W. Richard Schubart Iudy Schwartz Walter J. Scott Biology Philosophy English Physics Howard C- Shoemaker Blaine Shroyer james F. Slaybaugh Chester R. Smith Health ir Physical Aerospace Science Educgiiqm Chairman - Military Education Science 1. Roger Stemen Histofy Robert H. Trone Religion Dexter N. Weikel Music Richard K. Wood Dir. of Compuwr Facilities if Mathematics Mary Margaret Stewart English Robert M. Viti Romance Languages Richard T. Wescott Health if Physical Education Robert F. Zellner Music Ronald L. Stollar Amie G. Tannenbaum Donald G. Tannenbaum Military Science Romance Languages Political Science E , , Parker B. Wagrild Sherman Watson Ianis H. Weaner Chairman - Music Military Science Romance Languages Conway S. Williams Barbara Willoughby - 101111 R- Winkelma-ml Economics iT Business MacDonald Bwlvgy Administration Romance Languages 159 WE WA T JIM WARD james E. H. Ward Health vb Physical Education 160 L ..J I 1 of G ,- '- -I ,. .c92"L.a . .gg ,. Y, 7 ,1--.. .Qi Y, I' 'Z n, ff 'T' I fl X J H 5, 4' ,,, Q . U .4 -, ,- 1,-st X if-Lg-3-., . r-T T' 'W L- ' iii, .L K X Rx ' 5 r z I . YJ 4-1 - 1 fb , A A ' m we-M s-F" I L .iv 1' . Q. '.- '- -' in f' xl RH . .mi 'f fu . M M"5 'X T L !'-Pr : ' '1 I Don Redlich Dance Group The Performing Arts Committee presented the Don Redlich Dance Company on February 26. Don Redlich and his company performed several modern dance pieces. The company is very well known and has toured both the United States and Europe. 165 Q, . 1. Y J x Q- . , I- , ,Q 1' 0 . 1 - -. , 1 -lx' -L' 'A -1 ' f K. ,4- D ...V .v 1 11 h, Ax ' 172 EL '- - -4 -.1 1 I 9.1 5.1 2 BS. , Q56 " Y I 1 5 . fr 7Nf?'r, 'J , . '- 5' X ,, 1 , I K 'Az' 4 I: 51 4 55335 - XJ, G' V37 5 'N , '. .V ,' f ., ,wx gr -4- 25.1 34: fffigcql fa + its NL I ' 1 1,m55hT 'rf K4 Lx -1-:ff R, - X ' . ... P VY . Z if ju . Q, ,fir Concert Band if S5128 " e.f"i With colorful costumes and outstanding acting, the Owl 61 Nightingale Players presented Tom Stoppard's "Rose- ncrantz and Guildenstern Are Dead" March 13-15 in place of the annual Spring Musical. Cast in the lead roles were Iohn Tschop and Brad Dickler. Always a hit with students and the general public is the annual Band Concert. Under the clirection of Robert Zel- lner, the Band completed a three-day concert tour of Pennsylvania, New York and Connecticut and appeared in a home concert April 19. Featured soloists this year were Sam DeRenzis, alto saxg Earl Hurrey, tubag and Lisa Orlando and Liz Conn, French hom. 167 -aq- qf' ' ,. f -' K fi 1721 f ,gina -up " P -f ' A ,5r,IgQk . ." ' '. Tzyilv'-"'. '-'1"i'v ' , ' " 'Q' '-ezkf-?-' Q. .Ku 1 All Indoor . . . ""?':wj '41 1 ' 44, ,L ,. k xv x f. J' ' . . ,lf ,Y 6 I-. -4f4.,' Q 4. if fl V :-. - 5- 31. .-,, La -' ' . 4' 7372- .:f,-5 ,f'1 f 1 1 J,a...,::,,4 Lie-r.f1'11TLf. - -1 - --4 1, f -1 4, V U, q,,f.,- -,,,. W V Jr-- "-"' - fliff.. f 3 R, , P A ' Pr --ff "1- gf A ,h 1.4! .-,.Jb-1-wr Outdoor .aa-'J -Sl-'K-'VIP X1 ay Pic D lm 0 nzffxu 3 + n l ,fi . 1 i-'wr v ,VJ ,X A - f., A it If -., .Ah J Derb Da -,r,- -pr- lg' Arg . 1- , -.:- 1 A Muff..." in ,qi y 4. .. -W. '333 47 ..f' - T' , .A Nga" ,W L 4 'W' .... Q-1. 1-'Y " -1 ET ' kr E X W! 1. - N 1 .. v, , 1 'wld-" ., 'Q . A . K , ,r .L V 4 Z y f-k:'lLT': 'W' ' x N.. 'VI 4 .ii mf 11.1. wifi, v', J'-117 ",i2f..-'- fn-"-"f -"-56' ..-4. , 1 if . ... . . , . ., - ni- . H,-, ' .fr yi.. , ,- va, - - J' : ,, . L ' 'L .Q 1 1 V l x . - , H 5 u x2LH..4,,' Ut.: 9.1 ' .wk Vail.: -:P .-,A s .NJ . . --.:....v,r- .R A-4 ., , .. , .1-A .,.-.k-...Q . .X ni: -P Bullet Hole 174 i, , Fl? i The old barren Bullet Hole this year was transformed with the help of the Parents Committee. New tables, chairs and booths were installed along with carpeting and light fixtures. Modemistic artwork decorates each booth. All this adds up to a pleasant atmosphere in which the student can relax. The redecorated Bullet Hole was officially dedicated Spring Parents' Weekend with a ribbon-cutting by Presi- dent Hanson and Mr. and Mrs. Robert King, co-chairmen of the Parents' Committee. 175 Hi, llfrill Je' 4 -. 1 , , girl V 1 q -, , f 1 v'1L,,'. -swf .f 5142, ' ' W . N wwe? -ff " ffwf' ' ,J . if ff -. 9.4 A H F r" , if qfanw-,N , v"1"'J ', 1.1" X L .2 ,af 4' 1....,'. ., .3'q.jf.f5, 1' , V, L. - . .,, , 'Y f , f-fgf'11 'v "-' q153:?i"?f, - '11 22,14 A f, 'g2, '-lf"-2 -, 1 - v fear-pw--+',f . -755715 -tv f".'. 'aw 1' . 1. f -J.-,Jr " - f"M - ' ' " . -anflu 4 Q. .17 ff- 9'-H, - '1 n 1 lv ' s 5 JWSJJ,-. -, r I A . 4 .L F4 -4 .1 2, f 4 9. xi A fm- . I 1 . I . EW 1 11: . .' 2' ., . ., 'I Y 4. "F,-54' . I xv 3, Y,43I.i3c.'-Y' in A D 1 e' 1- "1A'.f 'U' ,-. , l Track Team r i Q7 The track team, under fine leadership of Coach Lehr, finished with an impressive 4-2 record, including the dual and tri-meets. Sophomore Paul Barbadoro, who was the shot put and discus man, led the team with 5 firsts and 5 seconds. In the running events, Mark Nobile, Tom Gorecki and Mark Roddy set the pace. Nobile had five firsts and two seconds in the 120-yard high hurdles and the 440-yard relay. Gorecki was the sprint man, and he nabbed three firsts and three seconds in the 100 and 220 relays. Roddy was the distance runner, completing in the 2 and 3-mile races, he took six firsts. There were also a few school and track records that were set this year. john Mukoy tied a track record by rrmning the 880 in 1:57.1. Barbadoro set a school record by throwing the discus 152 feet, 3 inches. Roddy broke track records in the 3 and 2 mile runs, with times of 14:27.5 and 9:22.9 respectively. junior George Vallone and freshman George Heller also had fine seasons, breaking G-burg track marks, but they were not official events. Vallone pole vaulted over 14 feet 1 inch, while Heller high jumped over 6 feet 5 inches. Since there were no seniors on this year's squad, things can only look bright for future track teams. 178 Qian A ,. Q A 4+ -1 Q . In PSF! 94:- Q . , l,.'f Tv?-. I1f?V'?'Q I in-ij -'J Yr. ' Lacrosse ., A ,. ,. The lacrosse team, which exhibited streaks of brilliance, and at other times numerous mental lapses, managed five wins against six losses. Despite the sub-.500 season, the team provided many thrills for the fans, especially the back-to-back wins against Lebanon Valley and F SIM. For the fourth straight year, Doug Master tended goal and had another fine season. He averaged close to 17 saves a game. Fortunately, freshman Craig Sabatino, who showed great promise as a backup goalie this year, will step in next year for the graduating Master. The goal-scoring honors went to Iay Howell, who not- ched 20 goals this season. Freshman Alan Danielson showed he will be a great help in future years as he scored 15 goals. Mick Korba led the team in assists with 19, while also tallying 12 goals. Paul Seale and john "Oscar" Myers, who captained the team along with Doug Master, had fine season despite being plagued by injuries. They, along with other seniors Mitch Davis, Burke, and "Ace', Kunar, will be tough to replace next season. Coach Donolli can have optimistic thoughts about next season. As long as there are not many injuries, the team should certainly improve on this year's record. Men's Baseball Lack of pitching depth and untimely errors character- ized this year's baseball season. Although there were some fine individual efforts, the team could not put together the hitting and pitching and consequently lost many close games. jim Selsor, who was the team captain and a senior, had the highest batting average of 333. Stan Gray and joe La Fauri were close behind with averages of .323 and .315 respectively. LaFauci also was the RBI leader with 13. The only other senior who started was Glenn Behr, who had an off season for him, but still hit a respectable .264. Senior jim Brown, although he did not finish the season, was again the stalwart on the mound. He had a good ERA but only finished with a 2-3 record. junior Rob Blomberg, y 4 sophomore Dan Alleman, and freshman Bob Henry were , li :- . 5. . -Q, '-i the other pitchers. These three will have more hitting next year if the team hopes to improve on this year's dismal I record. " . Nev .-'f1'f'n.1w.,-L "'-TQL' 'vit' ' i f - .- -,,gsv'-lah Q'tR'f"hQf4?J'e4'15!i llhff .SH 55112. 'i if A ' if-' -71, iz t3H-'?'!,.- K, Q 'Kitt i' V .-I, .IA lf I , .51 ,I IIIIII, AI 5 ,I,igALI I,III5,I It if I. ,PM -I 55,2 ' ' L ,V Aj a -14 Witf, 1"-" . ',' : r .. ll- qg'f,' ' ' -1 -.4 1 ' Cv 2 sf. ,.e if. Jwkfaffiffazf -a iff an , f it , . I. -B ' ', LC-4 5 '1 . f f ' . 1... 5 '-Eff" "Pg -"A'w4':f', ' Liga '3-, . z . , , f . ': .-J' , , A In a.f,v..-akgzish4EI3li'5,as9"?I.,4 .135 ,,4 -- -1 -Q Q.. -, . 'witzia'-.3 . P.. gg .4-.M ,mfg 5-.1 vs.V.ffstaffspiwH,,f5:.-15,,.'. fm 3' '-- .favs -.'ffla, QM 'xsigl-.5-,. I 'wg Qu., 4 "gi " " 2.2-,A .1-Zf5'lf,!p-3 .z :f",f'J!f'j,f..1g! 1. " -- --wfffiwi i-5 E.4"i1l!fTY:. fab1w'!1h.7'r'fifi'-V' - Hi? Q 1 a5':'f a"'3'f'X"'f'-- i '-'f '1'fEf"" if 'ff' - - ,-..r ., . ,-- - .s-,vw , 1 - ' ...H .-,,'. '-.2 -.,I'-'mil' 1. -'7 4T'.-:trim g' PP ' 'cma-fwafmrii-aaa:'4'!i'a"m--. K.-vw' f ,, 5, ,I ,II - ..-.r sI,, .Mow ,fs,3.,Z W, ff, -, '- .av '-'Jw , - 25, armani ,Ig Y,-,nf-9,f L ' .: mg -- gt, '4nfijf1 'Hs--' M?"-+" ' v " , - - 4' ,N ,M ,-f,.4-,.'- ..4,'.'--fe-is's.4,.- ,. T454 -.- . - w L- . ., ' .V ,- , '- '.i""f 'r'I-2' -F T- -ef,-.. 1 1 -'I "Z ffl 'B 2-. i' B-ts V v: ?4'Q105W: is . . . ,. - , 1 -N ...-- .-- -. AI npqgff .--' ,-.: :Z -,H ...f,,, -..L' - ,-0' E - 4 . ' -- fic- . : af ..p..f-fsf-arsxasgas 1,-.:r.,:f?H-12.11 "I':'L...si gr: ' .5 . f ' ..-'- - - L . - .5275-.I -Q ' 4, ',,' ,. :,1,.'.+ 5:2 -,Q f'4,0v.S-7-',,,,a ob . ' . ',, -- ' . , ..- .A :K -- .7 -' .' . "4 ,.-,g1',.f,,3 ---'4?,,. .:, " if--:-L-ffl ' J., 3 Ji' 'fill - .4 "ff Pfrlff-:Biff 'A -f .sv,"'m:?f.- - jt:':g,,,3-11 -A .. -'IK T"f""1217'-1e3:'v:55'g1 Q -'fr ,?'tf':l-ig-1.:"'g-gs3n,f.'.2 ,, -'-L.. -.I--, ...E-.f A N .sw-rg. Y,-' , . J tj - .57-ig,-' ,gf -9 ,,1--1-S1 '1,,,k'n'3--J'A.- "'-A . .. , '- " '-"' -1-"H-5:+'-' -1. .i1'f': 1.11m 'f fm- 1:-i-'H-" 'i.:"x1-.?.,i.1-'lf' N. :I-F". f -' 2 .- 2 -av'-1'.s."q:.'1f -s,""gL. -I-a.':.f -1 . ' i--'vi'-f'ff.v r- .II A I N 'I 5 IVAN A..-KL - f .I,i,- g.i3,gI!'iVII,7,gIl..iI.-5?I1.3-'4 5:-.dit-.iss I -. ,,I Iv,?I.I. .Z-ISPSN C. af... It I:-I. - .r , ,pgs I5-31445 If , I, ., , .., 'f I " -ner' .. ' + 'L -A -wav lm ., " " 1fn'l L ',,.I,I. QI A .,,-- . 1 ,NI uzgi.,,., I II I I ,-f--?'x-- -..,,..I ,,,. ,Ma I-'.-.EI II 4 182 ra " .m f . pry 1+.::.ii 5-A4-I-.Wg its-' H - 1- J V- fir: ' V 1-qs ,f a .V fI 4- -,V Q I .X-519'-' 3""?5'f , W " A Fifi:-J' ' ' ' laws .1 1. 'Yiwirw ,IJ ,I . IIIc,fiq+gSk'fffi 1-2 .,f: I'g5g3ffm,5f,5, 5-a.f iI kIII.ag.al55157i1tjjgggi'564fE,'?3g,,, . A A f magiif , ,. .. J-1 ,, 'Mari "H v":f ' - aa:...i.4i1f.'.a5'ftf: ......4s. if ,ll -Q f.' -gr, -Af, 'N' if .L Ki' Xf W" H'Qi:J.Pv:1vflw3d!'4:v'-mx 11" ,hM4y., 4 5 1.1l5, .A 1-55- - "'-m. , ras N ,. 5 ff" ' . 1: -, I 2 H: A Y V H uw. , A V f W " . , ., W, , WI, ,bd X . , ,.I, .-,-' . .-V.r I' . Xw, u rg 1. V,-,!:.....vl l--MJ, V4 - 3 W ' ir' 'lx ,x , M 1-,Q , 1, . V , , A -1 5 3, , ..,4... . MQ . 1: 3' , 555,-lf? 'Hg 'll' ,A ', ,A , ' uv I W '3-Pg, r . , I .v , 'SQL' X . ,Q uma 1 . I ' h -. A 1 Mgt-,, 1-iff", ff -S. g,I'T--FR'-,Ig "' lc v 92 M " . .. t +1 M-1 ww. V V 1 Lg ,I ' ,Qi L if-1 X Starting off in a strong fashion, the tennis team quickly faded, losing five of the last six matches and ending with a 4-7 season. Sophomore Paul Krieger, who played number one singles and doubles, has the best record, winning eleven and losing ten. Senior Dave Evans, who played second singles and doubles, ran into some tough competition and only won four out of twenty one. Dave has been a veteran of the team for four years, and although he had a shaky season this year, will be tough to replace. juniors jack Maples and Duncan Becker, sophomore Tom Cosinicke and freshman Doug Overman made up the nucleus of the team. All four players had excellant streaks of play, but inconsistency kept them from having better seasons. More help will also be needed from junior Allen Stiles and freshman Dean Yurica if next year's team is to im- prove. 184 Men's Tennis if Q ' ..f' .v .., -1s.,,. , ,,. Y n U-no-A .p-. 1. . .,.. , - .f,. - . . w ., ,. Y. , , ., . . . yi . 1 Jrall lhhfygg.. :agp 4, 1 , tit-Blqv lil !5T+6QL J w L... tt ri 4 :4A"'Q V at -+r++- . .4 e ,ga-N ., r1:+- . h . yy, fm,-:ws faQ,i1'l -13.1.2 I. E x w PAW. f-kznaq . H 1 .4 S. H1 Golf Led by Junior jeff Poet, the golf team had a strong spring campaign with eight wins and five losses. The team took an impressive second place in the MAC championship while Poet took top honors by finishing Hrst out of a Held of 88 golfers, with a 36 hole total of 150. Poet, who played out of the number one position all year and shot 79.0 for a season's average, had plenty of help from his teammates. Claude Beudert, who is a four year veteran of the golf team and the only senior on the team, played from the number two spot for the year. Freshmen Bob Rementer, Ed Short, and Mike Ryan made up the nucleus of the team. Their averages were 80.1, 79.4, and 80.7 respectively, and will definitely be a great help to next year's team. jim Luddy, Bruce Straub and Geoff Hendricks rounded out the team. These guys are all underclassmen, plus with the return of the Freshmen and Poet, Coach Ward can look for great things from next year's squad. 86 A, ,rp -I1 ' . i? FF' -1 ,,. i 7 y vi, .. ,, lb - . -H r . --2 in-'g - nl. M- ull., e. - ,., J, SZ, , gf - MJ ,., rf s, fri' ' A P. l 7 f -A ,ffm--v 5 Sw . p ,Inj .'e-'rf' 47 ' f lv' f'Y-""7"" 1 .4 'KV v.. l .""!1W ?" M' QE:-if?3'?'fff1Q1"lff gi ..- agij-5rif"u'5': f VI? 'T " va' Bowling and Rifle Team The bowling and rifle teams, two very obscure sports at Gettysburg, had very successful seasons. The rifle team finished with a 8-2 mark and won the Tri-State Marks- manship Conference Championship for the second year in a row. Sergeant Ronald Stollar, who is the coach, can look forward to next season, as only Mike Wilson, Mike Henry and Tim Liggett will graduate from this year's seven man team. Both the men's and women's bowling teams had Hne seasons. The men finished in third place in the D.C. Intercollegiate Bowling Conference and posted a season record of seven victories and three losses. Although Bill Vogel, who has the high average of 183, will graduate, Dave Whitehead, Kurt Brock and Keith Gallaher will help next year's team. The women's team did even better, by taking first place in the D.C. Conference and winning eight of nine matches. Val Tarleton is the only senior, so with Wendy Adams and Marsha Emore returning, the team should be tops again next year. Since bowling is an unofficial sport at Gettysburg, much of the team's success must go to their director, Frank Auchter, who organizes and rims the teams by himself. -.RN-, 5 1 2 ' f 13' ,.,...-. u- L.,.., Women,s Lacrosse ll E pus"av-'WW 'hr vjjffg , 1 b Y. w The 1975 women's varsity and junior varsity lacrosse teams ended their seasons with an undefeated schedule, a first for the lacrosse players. This is quite an accom- plishment since the team is still young, with only five years of experience. The aggressive Bullette attack bombarded their opposition with a total of 87 goals. The attack consisted of freshman Nancy Davis, juniors Lynn Jewell and Annie O'Dunne and seniors Sharon Barbano, Bev Davis and Nancy Rickardo. The dynamic defense allowed only 25 goals to break through goalie Dale "Stonewall" Voltz. Freshman Krista Richard, sophomore Sue Dunton and Joanne Reed, juniors Karen Hewitt and "Stonewall," and senior Sue King composed the defensive squad. 189 iing Q 0 omen s Tennis The women's tennis team finished the season with a dissapointing 2-6 record, which in no way reflects the talent or potential of the team. Enthusiastic over new freshman talent, several returning varsity players, and a new coach, Mrs. Bowers, the team entered the season with high hopes of improving on last year's mediocre record. Following a devastating loss in the season opener against Lock Haven K9-OJ, the team fought back gamely in the next two matches. Although nearly every varsity match went to three sets, only Maureen Belle was able to win in the team's loss to Elizabethtown Q6-11, and only Kathy jones was victorious in the team's loss to Dickinson Q6-lj. After another loss to Ursinus Q5-22, the team rallied against Wilson for their best performance of the year, winning the match Q7-OJ. The team finished the year with a victory over Western Maryland. 190 ' 'ev'-'J x II I I I I I .I I II I 3-1257 -- II I I 's I Il I I I I M I I I -. .wwf-,,g'1.v"'I' ' 'I J- I I 1 .I I , 1 I IW:-'I -' .-,-'.-4..1!: -.. If"'?51fifII?I 'HI?"lI5wi"Q'f"T 'ITE -If I- ETH' ' j-.,:gI '- L5 '.- " "3 I 1 'ffgl Dum-.AI .jwfzx 531 I ,'-'- :,,jI.r.!:.I. .-.a,I5- II: I 77? ' ' REIIIIQIIII 1. " I I kg, I-II, I I 5 V I., A fi 5 ,IQU .- I , .1:1II. A. I,,II' Ig III ,I I-I , III- A I. I . ,I 3, I ' , I , I ff' -, If II ' 'T -V . W., III" , ' ' I I I FII, -I I I M c . - ,V X VK f V ': Iyz ' L I- I I : I I :,v I ,II -..,-I- ..-fx. 29'- -f ' 1' I :.x1s1s..I,- : '?i ' A: .I .. ,N I ,V "' J II I " I'.II'Hez3fI .I I ' 1 srfwgl' U 1'-Y 'OI XY? , , ,I' 'If' v- .JI-' I I I I I I ,,..I4 4w,,I- I " 191 1 1 - I 1 Baseball 1 ij 5 OPP 4 9 john7 s Hopkins 8 10 F and M 5 55 American U. ll 10 Lebanon Valley 4 10 Delaware 14 16 Penn State 13 5 Muhlenberg 3 7 Catholic U. 5 Bucknell 8 Juniata 3 Lafayette 12 Pittsburgh 6 Dickinson 3 Moravian ' 9 Albright 7 Albright 7 GC 106.5 1 1 100 68 Tennis ggi OPP 99 john's Hopkins 8 Albright 0 Lafayette 2V Elizabethtown 7 Western MD 4 Dickinson 5 Delaware 8 Iuniata 2 Bucknell 9 Rider 6 1 F and M 6 Golf OPP Bucknell 381 GC Lehigh 400 Lafayette 407 14 Elizabethtown 411 7 Delaware 391 19 Temple 393 p 12 Dickinson y 411 1 13 F and M' 414 Q f Iohn's Hopkins A 414 y . 1 Juniata 419 Western MD 400 l Wash. and Lee 395 Susquehanna 390 Lacrosse A OPP Georgetown 4 Dickinson 10 U Bucknell 11 Lehigh 10 Lafayette 4 Drexel 15 Lebanon Valley 9 F and M 8 Mr. st. Mary's 11 Delaware 16 Western MD 10 9 Track Women s Tennis Opp GC Opp John's Hopkins 61.5 0 Lock Haven 9 Juniata 45 1 Dickinson 6 Delaware 77 1 Elizabethtown 6 Dickinson 43 2 Ursinus 5 Mt. St. Mary's 76 7 Wilson 0 Susquehanna 46 2 Millersville 5 Albright 13 2 F and M 5 F and M 25 4 Western MD 3 Q , W ornen s Lacrosse Opp Dickinson 1 Millersville 7 V Wilson 5 Catonsville ' 6 ,Western MD . 4 WON 53 LOST 0, TIE 1 ' ---. - f . --f--W ..s-Wg' 'I ' ' , 1 ' 5 S 1' '1"A ' , ffl if JI-.5 5 - Q 4 -.-bA Q ' .1 sk.. it l nk' , 5 J 4 s . u . L ' , Q' Q I 1 -,, 1 4' 3 ..-was 5' . " Q' GMAT . ' U ' 'inf 4 PEB 4 I- , - A f xi, . f- , Q ' Q. -3 na' bf 'Q ' Q l, ' ' "" W 52" 's ' pg W - w I It b 't' '9 ' ' -'S 5 - 1,- -Q. W s 0 -- .1 3. 'll' t 'I ". .RJ 4 .' -1 .tif ' - - v 4 l I i . 1 I 1 il lx T' .f .E if s X 1 al i 'F 4 E V. A - - -f' ' ' ' ..? Y X he ' ls - A ' x X A ,H It -o, N --Q0 H V r ' : ,IW ,f ' A. . ' ' ' u K: s Y ' B I 'ff' 'S' 93,1 .. . f' 1 f - - 4 . -. X . L- 1. ga. In Q' ' T. I Q 5 --..F,i'L1 A - ' Y 4, ., VZ. . H-.EH Q 3 M' 1 'i , ,' 1 1 It JSR" , wl x . Y 1. .6 3, ' " ' , V I 5 i . P 'u W ' ' H : A xg, I P 'nu ' A E Q., . X 1. 'N - 3 . 15 H nys I r .-'53 B,'..w' . .,- 4 - pf, 1' tr ir h X-Z " 'I , -'ve-7' 'R-"' 3 L Q - . nv ,a b, la fu N.: R . will ' ' , fi if 1 l 4- P' 'J 1- ,L 'PX f f . I E 4 i'1,4W.Q"'-'li :L , .1gxefm:5gwr .- Seniors ' 194 S S1x ., -., A L 1 -., - , . 5 K ' -lx ' . I 1 - up- , v Thomas P. Abrassart Orlando, FL SoclAnthro Bret H. Altemose Louise A. Acker Wind Gap, PA Indianapolis, IN Soc!Anthro English if-fr - , . I Iv.: J' , Y -. A v , , w 5 1. Ion P. Arcomano 'ffw Long Branch, NI ' W' Biology . 4 ,vb ll' H Cynthia J. Bailey Nancy 1. Augustyn Orchard Park, NY Stamford, CT Psychology Soc!Anthro V john K. Akers Madison, NI Political Science 1 David D. Archibald Media, PA Political Science .ai Michael C. Ayers Penne Grove, NI Business Administration Robert C. Baker Plantsoille, CT ,History Warren R. Baker Hingham, MA English Iudith E. Ballis Sharon A. Barbano Brick Town, NI Sea Cliff NY Bus Adm! Psych Soc!Anthro LaWanna M. Bard joel H. Baron Mohnton, PA Akron, PA French! German Business Administration lf' j, Mark A. Barath Leechburg, PA Biology Norman R. Baumgardner Wayne, PA Biology f . 1 A JH V, .Zig :ji "AK 1.3 . A - wf'f, . I., , w ,, Frank F. Barr Douglas B. Beck Stephen R. Beer Glenn C. Behr Closter, NI Swarthmore, PA Penn Wynne, PA . Tamaqua, PA Soc!Anthro Soc!Anthro Business Administration Political Science 'Tflttl will Mark A. Bergdale Gettysburg PA ' English Patricia M. Bennett Michael E. Bennett John D. Beriont Shrewsbury, NJ Belmar, NI Linden, NI Soc!Anthro English History i r Philip E. Bemstein Claude D. Beudert Bruce K. Beyer joseph A. Biemat 196 Wayne, PA Cold Spring Harbor, NY Middletown, NI Avon, CT Psychology History Biology Biology Tl' .' I -V I, I ,...i.j. . 3 .QA Kermit A. Binger William M. Black Diane E. Blackmore Thomas R. Blankenbiller Loysville, PA Scotch Plains, NI Rockville, MD Sinking Spring PA Music Education Political Science Biology Political Science F?:n7:,.' if" .33 Stanley W. Blazejewski Beverly R. Blood Mark T. Boastiield Marsha Border Newton Square, PA McLean, VA Allison Park, PA West Lawn, PA Biology Spanish English Music fi 'f I1 j all Donald C. Bohn joan L. Bossmann Haddonfield, NI Green Brook, NI 197 Soc!Anth1o English 4 Orley R. Bourland Walkersoille, MD English Janis M. Bozowski Highstown, NI Spanish!HPE William I. Brorein Whippany, NI Biology Donald B. Bowie Emmaus, PA History Stephen D. Brown Silver Spring, MD Mathermatics E11gliSh james R. Brovsm Clifton Heights, PA james D. Bucher Jane R. Buckingham Robert F. Bullard Philadelphia, PA Rockville, MD Wilmington, DE History Biology Math! Bus Admin David A. Bower Berwick, PA Political Science David R. Brennan Norristown, PA Business Aclministratibn Stephen L. Brubaker Mohrsoille, PA English john S. Buly Wilton, CT Business Administration . FF, . r WL. . .:, . X - w .-- ,i ,I "'n 'T' 'v 4 Scott D. Burge Iames A. Burke Harry S. Bush Somers, CT Garden City, NY Philadelphia, PA Biology Biology Psychology 'A-I . W P 4 Frank M. Caine John B. Hitchings Stephen C. Geiger Bruce D. Gottschall Richard West Long Beach, NI East Aurora, NY Somerville, NI Temple, PA Huntingdon Valley, PA Business Administration Biology Biology History Economics I W - Y -"T """h'?ff" X . lll,-Y , .-l f "'fr'l . ' "r '11-g .:' , if Y - if Iifgl 1 ,i-.ff 1 r Y.,-gg X , . A x ' A in . , 1:5 V .1 . ,U ' Y 'crm x , A .XX 4 Y. Gordan R. Callaghan Philadelphia, PA French 1 I l Kathleen A. Carey Weston, CT Psychology y A Walter M. Caskey Ocean City, Nl History 101111 I. Clark David M, Clarke Herbert I. Clinton Steven E. Clues Huntington, NY Devon, PA Baltimore, MD Uniontown, PA Business Administration Music Education Soc!Anthro Business Administration Robert I. Cochrane Teaneck, NI History jane A. Coppolo St. Marys, PA Business Administration Connie M. Cumming Upper Darby, PA Math!Econ Donald A. Davis Millersville, PA 200 Psychology Ellen I. Collins Park Ridge, NI Biology janet M. Corigliano Boonton, NJ Soc!Anthro Donna E. Curson East Setauket, NY Health if Physibal Education Mitchell S. Davis Oceanside, NY Biology , 1 ,. .V Dennis C. Connolly Iohn R. Cook Fort Lee, NI Wilmington, DE Psychology Psychology Constantin G. Cotzias William I. Crim Bellport, NY Lower Burrell, PA Psychology Biology Andrea F. Davis Beverly Davis New Providence, PA Springfield, PA Biology Soc!Anthro Y V: Lfitg l is 1-ig ,V Barry D- Dean Michael K. Deenihan Trenton, NI Rockville, MD Chemistry English Samuel T. DeRenzis Miyford, PA Music Education Alex Desdunes Miami, FL French Francis P. DeBlasi Bethesda, MD P. Doherty Beach, NI Ann R. Dewees Abington, PA Biology Douglas Dickel Detron, NI Mathematics john M. Donecker Robert R. Linsky Norwood, NI Psychology Carol A. Dickol Ft. Washington, PA Psychology David W. Dunn Glenside, PA Heading, PA Biology History Mark G. Desautels Chevy Chase, MD English Steven R. Detweiler Nazareth, PA Mathematics Patricia S. DiSipio Wayne, PA German Merrill D. Dunn Farmington, CT Biology 'T ' gf X' Q-bm-, -z 5: P .55 s . x , -G A-, ,: Robert E. Dutton Potomac, MD Econormbs john R. Edinger Delmar, NY Business Admimstration joseph E. Duffy Ioan R. Echtenkamp , Concord, MA Weston, CT L Political Science English Pamela B. Eacho Washington, DC Business Administration Elizabeth I. Ebel Carl L. Silver Spring, MD Pittsburgh, Latin Health dr Physical Anthony Elar Freeport, NY Political Science james W. Evans . Harrisburg, PA History Patrick G. Fairchild Roselle, NI Biology S. Fedoryshyn NY Administration - i ,Cv N, 'il I Paula F. Emery Robert K. Essl David C. Evans Delanco, NI Cream Ridge, NI R0y9TSf01'Cl, PA Health ir Physical Education History Business Administration ER . W 1' ' 4 S' , .f " 2 f"'H.f Y Q ,, -i sl: f. wtf A , - L iv-1 Y ,Mirllqyl 'A,ffVJ'?fE:sI' 33 ,SN iiz'9"lff' """3i?f1f-wifi' ' ' W'-92455366 W. Kenneth S. Fackler Harrisburg, PA Psychology Charles I. Fausold Seneca Falls, NY Biology , 4 Eric G. Feldman New York, NY Political Science IVE., s r i , Robert Ferrara Luanne I. Fetterman David 1. Fickel New Providence, NI Sunbury, PA Carlisle, PA Business Administration Math! Econ Psychology Susan M. Gerberich Mt. Ioy, PA Psychology Mary E. Conn Metuchen, NI Music Education Dennis Fisher Nancy Fister Greencastle, PA Maple Shade, NI Music Education Music Education , . " I lv., ' rv. ,lr 1 Janis Frazer Grant Forsythe Steve Freihofner Dowingtown, PA Muskegon, MI New York, NY Music Education History Soc!Anthro l . Q 'U 1 l Paul Gibbons Maplewood, NI Biology Kenneth L. Brian R. Gish Hershey, PA Port Chester, History S0c!Anthro 1 4 Richard H. Hall Hudson, OH English Keith R. Hardy Ph' Tl' Charles K. Hardin Ocean, NI Psychology Gerry S. Hartman Morton, PA Mechambsburg, PA English Business Administration ,,jif"wQ!l V .IL ' i . li 'A l 'I 'vyz j-'X 'f, A Robert G. Miller Kathleen A. Haas Haddonjield, NI Rockville, MD Biology Biology 23 Bettina L. Hanlon Springfield, OH English Gregory R. Hartman Mechanicsburg, PA Business Adminstration Gary R. Hatton Springjielcl, PA Math! Economics 1 + Bruce Hermann Glen Rock, NI Political Scikance Earl T. Hurrey Port Republic, MD Music Education l 4 1 3 William R. Huss Baltimore, MD Ma th ! Psychology I 1 g. l miawffw -- Barbara E. Horsey Jeffrey I. Howell Columbia, MD West Reading, PA Chemistry History N l,, N x Dorothy A. Hoyler Holly C. Hurlburt Mountainside, NI Southport, CT Psychology Soc!Anthro Leslie R. Hummel Beth Sykes land Hancej York, PA Gwynned Valley, PA English Spanish 209 B K Robert E. Isaacson William G. Ivie Carolyn E. jefferson Herbert W. Jensen Valley Stream, NY Harrington, Pk., NI Warren, NI Fanwood, NI Biology Music Education Math Biology 'f "W r 1-z'A':'xl' - , ,g ,, 2 J fi.. It I fjrvldya -1 W 1 ' -iztilli, in I "iii, Q "Tl-'Lf G. Khari Philadelphia, PA Soc !Anth1'o Y fi. .151 iff! fl-213.5-wr -N Max R. Ientsch A11h1u' S. Johnson Robert W. Iames Cherry Hill, NI Acton, MA Mattoon, IL 210 History Biology Business Administration ff qt M U 2 53?-92323425 u gr -"- 1 G -asf . -,4 l ig . , .Li M I 15 - ,,' "" -,A 5 ,,,1'f in ' 44.-M L. 1 Q :Irvs- in 'Has-af., ,A , , 1 Robert 1. Kaiser Monticello, NY Political Science 3 I lean L. Kaminski Smithsburg, MD Soc! A nthro 3- X Jane L. Kirker Harrisburg, PA Biology t v , w--. a.f,- 212 :F-aikg Janet S, Keyser Michael C. Kilmer Trenton, NI TOLUKUICIII, PA History! Span, ECOTl0'miCS '- ' 'juz' 1' f' ' 'T i X - .15 X' ,- 4 X ' - ,..'f"" ' ,.-f" Jl' S ' Q - ' ' ,gi '., 1 .- " ' v .. ' . - ' 1 - .-re ' ' , - , ui -' ' . . - ,I M! fs . . ' , , V' lf' ' ' F v i Lf: V. 2, , ' ' E - v ,, , ' ' " ' I .v- 3 E." . il. .. -- w i J. Kevin Keenoy Lincroft, NI Biology Gwendolyn S. King David F. Kamsler Charles L. Krula David W. McMillan David C. Stahl David B- Stratton Philadelphia, PA Sunbury, PA Kennett Squire, PA Wilmington, DE Southampton, PA Elkton, MD Bio fH6l Biology Psychology Economics Soc!Anthro History BQ 3115811 P- King Thomas C. King Drexel Hill, PA Millersburg, PA German Business Administration rg - LE A . lu ' e-.. F," x I' . 1: .5 Q 6, ills, J ,F ,ff S l f t rl 4 - '5:.,,,, 11" Q.. 1' Todd T. Knapp Arthur T. Koines Iohn E, Koehler Upper Saddle River, NI Bethesda, MD West Hempstead, NY Religion Economibs Political Science Robert W. Koethe Lansdowne, PA Biology Eugene S. Kotz Lansdale, PA Biology Iohn I-I. Kraegle Wheaton, MD Biology 5: , Andrea D. Kraft Silver Spring, MD Mathematics x Lf Lynne A. Koppenhaver Pennsauken, NI Psychology .15 :GV Randy B. Kozel Stowe, PA Psychology Celia Kuhhnann Linwood, N1 Business Admimlvtmtion gd w J iv vefhvgw ','Q,vJN,, ": ?ig'a 'af QM,-F1 , 'I j, a 'Wu , .' .1 , . -45.1 J , I . ., , -f, ,,,,,,.- , I ' "Vu n..--Iii .-.gm ,si Steven I. Krupinski Kenilworth, Nl Soc !Anthro ? - A Robert H. Kreitz David I. Kunar Shillington, PA Valley Cottage, NY y History Psychology Nancy M. Lorenson y Nllugllflwk, CT Peter D. Kuritz James E. Kyle + Psychology Rochester, NY Danbury, CT Religion Business Administration Q r 1 Y Y ' Y jay M. Lacy Richard C. Lake Barrington, IL Metuchen, NI g Ecorwmic-S' Music Education ff -1 i ' f : 113: Y "ju Iwi- 4 . '. ' V . U ' f'-'f r ' . 4 l' '. .- 'i' 3 T - ' 4 -X - 1 , ' w . 4 VWeg,1w,. L ,N V, -, --J., ,- ,-Q, 1- '. ' V ' .LJ vi Richard G. Laverty jane R. Leatherman Leslie W. Lickstein Harrisburg, PA Frederick, MD Reading, PA 915 Business Administration Biology History ' ' l john T. Ligget Haveiford, PA Biology C. Michelle Luhrs George P. Lutz Shippensburg, PA Springfield, VA Psyclwlogy History '7 l l l I Ellen E. McIntosh Ocean City, NI Soc!Anthro Pamela A. McFa.ll Karen S. McMorris Harrisburg, PA Williamsport, PA 216 Soc !Anthr0 Biology Keith A. Loudy Woodbury, NI Biology Peter L. Lyon Ridgewood, Nl Physics Robert A. McLeod Mountainside, NI Business Administration Kerry MacCartney Mt. Holly, NJ English james H. MacDonald Westmont, Nj Biology David L. Malpezzi Carlisle, :PA Business Administration Charles A. Martin Radnor, PA Business Administration T. Melchiorre Michael S. Madden Gibbsboro, NI Psychology Charles R. Mansfield Dresher, PA Business Administration 1 Hazen D. Master Lake Forest, IL Biology Paul W. Metz Cheshire, CT Music Michael S. Malewicki Port Washington, NY Health fb- Physical Education Christopher H. Marraro Norwood, NI Biology Andrew G. Mays Glen Rock, PA History Karen Michell Radnor, PA English Michelle A. Malyk Newfield, NI Psychology l Bryant S. Meckley McSherrystown, PA Health dy Physical Education Carleen C. McCullough Virginia Beach, VA History Alan Miller Manlmsset, NY Political Science wazwfflz : ., - 'A 1 -in-'-IT' '14 f 1' '..'f-ir'q.- 'gd Z - .l"3l':L-fi' .V , N , ff'--'11 3. .923 'T ' L 5 .5 L7 ' f' 1 ' '-r': - . 5. ' f 1? x A 3 ' ii: fi ' A 'U vm J Ellsworth L. Morse Putman, CT History f V T I' f Y :All - -- .-a . V 1 L '..'u:." U I ' A'l 1 .. V qi' X ., ' M 917: gm' t ff' t '. Scott F. Nunnamaker jennifer L. Ogden Thomas D. Oglesby JoAnn C. O'Hara Philadelphia, PA Convent Station, NI Wilmington, DE Cheshire, CT Business Administration Psych!Math Biology Psychology -1- 1 . r Louis F. Ortenzio Courtney S..Palmer Hyattsoille, MD Laurel, MD Biology Biology .V V L -A 11.31 '. W LY." V - 1 ' ' '.--- MD.. i l I, .. - - yr. l . E, i y A y john A. Orphanidys Karen L. Paul i Pamela A. Peck Newport News, VA St. James, NY Ft. Washington, PA Psychology Biology Business Administration i Linda Pelleu Thomas B. Peter Paul M. Pitts David F. Post Silver Spring, MD Allentown, PA Moylan, PA Portland, CT Biology Biology Biology Business Administratwn Nancy L. Pruitt Huntingdon Valley, PA Biology ' '- wg . . Kent D. Peterman land wifej George F. Putnam LdflC4lSf6T, PA Wilmington, DE Pl1ilfPSyCll Economics 1 F . Isabella A.E. Radsma Gettysburg, PA English David A, Reese Susan K. Purnell Reading, PA Salisbury, MD Biglggy Music HQ'- .1 JH. J' . ly! ,.l:m.-1,.V:- .I, 1x'.l'l. 'Q' ' .1 lv , . . ,I ., . Rebecca 1. Royer Charles E. Rundlet Lebanon, PA Berkeley Heights, NI Psychology Biology W VFQKLLQE-, - , Y":Z-',wvs3'gfv- 5 ul 'M IL , , ..a!,',, V - l'fi 1' -1. FL. .1 JI!-.HL..'I QQ' gp . wx I' lk M Robin A. Ross Flourtown, PA Public Relations will 75 I David 1. Ross West Chester, PA History 'M WJ! , 'ug Q . Scott C, Russell Stephen A. Rutkowski N Brunswick, NI H0-H0'KUS, NJ Biology Mathematics .J A I .J X. X ,,v- - . l ,F ' joseph S. Sabadish l Douglas T. Saladjk Carol D. Saunders lean A. Savina Mechanibsburg, PA Haddonfield, NI Westfeld, NI Stamford, Ct 223 Economics Biology Bio! Psych Bio! Math .6h,, Keith F. Schmidt john E. Schmied A Wyckoff NI Somers Point, NI by Political Science History Kathleen A. Scalzone Ronald W. Schmitter Martha L. Schroeder Somerville, NI E. Hanover, NI Greenwich, CT English Physics Biology N, Paul E. Seale Garden City, NY 4 Biology Q Wins. A - - I, . - - Q ef . . -- - N - -fu-. l if V. Y 'rg A r ' B' F l ' v Allen R. Seeger jacob P. Schilling Wilmin on DE Durham, CT gf , Big! Chem Business Administration 31 . .H n .1... 'x 1 I K . Deidre A. Sepp Mahwah, NI Psychology Erna D. Singhofen Marlboro, NI Psychology Richard W. Slemmer Stephen M. Slike Haddonfield, Nj Camp Hill, PA Biology Political Science David D. Seem Philip R. Selinger Huntington, NY Menon Station, PA Economibs Soc!Anthro DS N Iames R. Selsor Sue E. Short Oreland, PA Newville, PA Business Administration Business Administration Iohn A. Shrom Akron, PA Mathematics 225 Herbert C, Stem David F. Stevenson Mibfgrd, Nj New Providence, NI Business Administration H1lS'l01'y Robin C. Strosnider Shirley A. Suchocki Silver Spring, MD Carlisle, PA Psychology Biology If ig 4. 1 . A" if J? EZ rr' P -., , . -1-.-no-v-"""' , , .aimfi E L. Terr Y Timothy D. Textor Montville, NI Biology Loren H. Sweet Valerie Tarlton West Chester, PA Springfeld, OH Political Science Business Administration Andrea A, Timko David R. Kirk Raleigh, NC Broomall, PA Pol. Sci.!Freneh Political Sviefwe I 1 r 1 i i Debra L. Thissell Daniel A. Thompson jane Prescott Baltimore, MD Vienna, VA Psychology English W Y - 1' LY -i Carl T. Uehling Douglas Corbin Lorraine E. Traverso Philadelphia, PA Johnstown, PA Belmar, NI English English French Maurice F. Tyson Bethlehem, PA Biology Robert A. Ullstrom Auburn, MA English Mary K. Valiant Doylestown, PA Soc!Anthro Stephen L. Uhland Merchantoille, NI Economics Sandra E. Ulsh Gardners, PA Math! Econ -9- .ffv--6 Q Carleen M. Tortello Pomona, NI Biology l Ioan L. Vanasdalan David W. Van Hise Gwili S. Vey Mt. Holly Springs, PA Hightstown, NI Sparta, NI Music Education Political Science Biology William A. Vogel Cheryl A. Walker Gregg L. Warner Scott E., Warner Hempstead, NY Brooklyn, NY Coming, NY Media, PA Psychology History Pol. Sci. and Soc!Anthro BUSMGSS Administration ------ ,F"-D 5 f.'.3'f'f,I:5I:f".'.,- Yu W William M. White Charles G. Williams Blacksburg, VA Ridgewood, NI "iff Music Economics Joyce E. Wessel Robert H. Williams john D. Wink Hampstead, MD Pottstown, PA Singapore History Psychology Business Administration 2 ., f, F E , ,.., F I William A. Wiseman Phyllis K. Wocklish Pennington, NI Douglassville, PA Biology Biology x-- " KA. ttyl: - . A 'WW ,jr Iames C. S. Wood Thomas H. Yingling Lida I. Wright Gettysburg, PA Clearfield, PA Cheverly, MD Physics Biology English 231 As seniors looking back through our four years here, we remember many things vividly. It seems so easy to once again picture ourselves in situations, though even now we tend to see ourselves as we are presently rather than as we were then. Somehow when we look back upon our fresh- man year we forget how we looked to the upperclassmen then, and, more importantly how we looked to each other. But the memories remain fresh though the images may become more hazy as the years go by. We now have come to the very unique vantage point: that of seeing both ways. We have experienced it all, the parties, the exams, the uboatsl' the victories, the defeats -for four years and we can speak with experience and understanding. And yet, we are no longer involved in the college. The groups which were once govemed by us are planning events for next year - a year without us. At this point we are both in and out. Yet just one day is left to separate us from "remember when we were freshmen? seniors?" to "remember when we were in college?" . . . l 232 5 I 1 r , T-, 'if V, :mg . ' J : ' 'I' .v The Last Weekend I V-"iw .r x-, -:swf I 1 L l 7 236 5174 Congratulations to Mr. and Mrs. john K. Akers Sr. Mr. and Mrs. David W. Archibald Dr. and Mrs. Mr. and Mrs. Mr. and Mrs. Mr. and Mrs. Mr. and Mrs. Mr. and Mrs. N. Arcomano Alexander W. Augustyn Ernst C. Bailey Horace R. Baker jr. Rudy Barbano john E. Baumgardner Mrs. Emily W. Beck Mr. and Mrs. Mr. and Mrs. Mr. and Mrs. Mr. and Mrs. Mr. and Mrs. Mr. and Mrs. Mr. and Mrs. Mr. and Mrs. Earl R. Behr Earl Bennett Kermit B. Binger Bill Black Maurice Blizzard Ralph H. Bossmann Orley R. Bourland jr. Donald S. Bowie Capt. and Mrs. j. H. Brown III Dr. and Mrs. Mr. and Mrs. Mr. and Mrs. Mr. and Mrs. Mr. and Mrs. Mr. and Mrs. Mrs. Herbert Mr. and Mrs. Mr. and Mrs. Mr. and Mrs. Mr. and Mrs. Mr. and Mrs. Mr. and Mrs. Richard G. Buckingham john Buly Ramon D. Bnrge Lawrence Caine Leo Castonguay Donald F. Clarke j. Clinton james Cochrane David R. Cumming Albert Curson A. H. Davis jr. Albert E. DeRenzis Claude j. Desautels Mr. Pierre DesDunes Mr. and Mrs. joseph DeVito Mr. and Mrs. Edward H. Dickol Capt. and Mrs. R. P. Dinsmore Dr. and Mrs. Dr. and Mrs. Mr. and Mrs. Mr. and Mrs. Mr. and Mrs. Daniel Doherty Morris L. Dunn William C. Eacho jr. Harlan M. Echtenkamp William A. Emery Mrs. Cora Eurich Mr. and Mrs. james W. Evans Mr. Frances W. Fausold Mr. and Mrs. Michael Fedoryshyn Mr. and Mrs. john N. Ferrara Mr. and Mrs. Arthur Fisher Mrs. Hattie Fisher Mr. and Mrs. Mr. and Mrs. Mr. and Mrs Dr. and Mrs. Mr. and Mrs. 238 john T. Frazer Charles Geiger Paul Gibbons Donald L. Gordon Albert C. Crassle Mr. and Mrs. Our Sons james G. Greene Mr. and Mrs. Clyde F. Grimm jr. Mr. and MrS, Charles Hall Mr. and Mrs. Donald L. Hanlon Mr. and Mrs. Mr. and Mrs. Dr. and Mrs. Mr. and Mrs. Clyde D. Hardin R. F. HasBrouck Harry K. Heiges Richard C. Hendershot Mr. and Mrs. james H. Herb jr. Mr. and Mrs. Mr. and Mrs. Mr. Walter Mr. and Mrs. Mr. and Mrs. Mr. and Mrs. Mr. and Mrs. Mr. and Mrs. Mr. and Mrs. Mr. and Mrs. Mr. and Mrs. Mr. and Mrs. Richard Hetrick Sr. Stanley j. Hitchings Holloran Clarence S. Howell William B. Hurlburt Max R. jentsch jr. C. Donald jess Horace johnson Sr. Rueben D. johnson Roland W. johnson Walter E. johnson james A. jones Mrs. Morjorie S. jones Dr. and Mrs. Mr. and Mrs. Mr. and Mrs. Mr. and Mrs. Mr. and Mrs. Robert j. Kaiser Charles H. Keenoy William F. Keyser Raymond A. G. King Robert S. King Dr. Immanuel Klette Mr. and Mrs. Mr. and Mrs. Wemer E. Koethe Stanley L. Koppenhaver Mrs. Ibolya Korody Mr. and Mrs. Mr. and Mrs. Mr. and Mrs. Mr. and Mrs. Mr. and Mrs. Mr. and Mrs. Mr. and Mrs. Mr. and Mrs. Mr. Stacey A Mr. and Mrs. Mr. and Mrs. Richard G. Kreitz Christian Krula Henry Knipinski George H. Kunar Paul B. Kuritz Edward T. Kyle jack T. Lacy Richard Lake . Leach Sr. Raymond Linsky Fred Lorenson Col. and Mrs. George W. Lutz Mr. and Mrs. Mr. and Mrs. Mr. and Mrs. Mr. and Mrs. Mr. and Mrs. Mr. and Mrs, Mr. and Mrs. E. Taylor Lyon William MacCa.rtney Stanley Malewicki Angelo Malpezzi Walter Malyk H. P. Master Camillo Melchiorre Comdr. and Mrs. Carlos D. McCullough Mr. and Mrs. Dr. and Mrs. R. G. McLeod David McM orris and Daughters Dr. and Mrs. Charles E. Miller Mr. Lewis Miller Mrs. C. j. Moncavage Mrs. Ward Morin Mr. and Mrs. Gilbert E. Morse Mr. and Mrs. Frank Murphy Mr. and Mrs. john Nigrel Mr. and Mrs. Edward O. Norell Mr. and Mrs. Walter S. Nunnamaker Mr. and Mrs. Mr. and Mrs. Mrs. Louis F. Mr. and Mrs. Robert F. Odgen jr. Warren P. Opp Ortenzio Sr. Donald G. Peter Rev. and Mrs. C. Wayne Peterman Mr. and Mrs Mr. and Mrs. Mr. and Mrs Mr. and Mrs. Mr. and Mrs Mr. and Mrs. M. W. Piehl Robert G. Rose David E. Ross L. G. Rosskam Charles Russell Walter Saladik Mr. and Mrs. Fred Schmidt Mr. and Mrs. Richard Schmied Mr. and Mrs. Ralph Schmit ter Mr. and Mrs. james R. Selsor Mr. and Mrs. Charles P. Sorger Mr. and Mrs. Fred j. St. Angelo Mr. and Mrs. Mr. and Mrs. Charles Stahl Philip Stauderman Mr. and Mrs. john E. Stem Mr. and Mrs. William H. B. Stevens Mr. and Mrs. Walter G. Strosnider Mr. and Mrs. Dr. and Mrs. Mr. and Mrs. Mr. and Mrs. Mr. and Mrs. Mr. and Mrs. Mr. and Mrs. Mr. and Mrs. Mr. and Mrs. Mr. and Mrs. Mr. and Mrs. Mr. and Mrs. Dr. and Mrs. Dr. and Mrs. Mr. and Mrs. Mr. and Mrs. Mr. and Mrs. Mr. and Mrs. Mr. and Mrs. Mr. and Mrs. George H. Sykes john M. Talbot William Y. Terry jr. B. Textor john W. Thissell William B. Thomton Maurice S. Tyson Robert A. Ullstrom Sr. Charles W. Vanasdalan Leonard L. Van Hise james H. Vey Nicholas C. Vogel Ronald E. Wamer Edwin F. Weaver William V. Webster jr. Edward M. Weinheimer Sidney D. Weiss Herbert Wessel jr. C. F. Wetherbee j. D. Wink Col. and Mrs. Emest C. Wood jr Our Patrons Bum's Rush Botique Coffman Iewelers F Br M Superior Distributors The Gettysburg National Bank jim Hartzell Lamp Post Tea Room Royal jewel Box Peoples Drug Store The Village Shop Westinghouse Electric Corp. Wolfe's Restaurant Robert H.'Scholl Boyd F. Schenk 1 1 -S NL:f"l'Z A . ' -. "- s ' v. Q 1' 'Nl r Q Y :L-Q - .J-' v '-n r Q N fi ,YI-' 4 A -F -'Q-if tvlunh' Y ff r , " ar. 4 f 'Q x- 1 I' . TL: . ' 9 -I X. V., , . . A 3 V, ,.-:e,..,,.,f,t4I uv.. . 5.1114 1 'abit 155'-:'n,"V , 'f'4f','2"f,,.i'2 ' Q fs!-.-: wf ILL 31'-V ,Qj., 3-1: ,,- wc-, ins .A ml ,v" ' l.. -luxv ..: N' , . 1 .' '.,,' 4 , ' sf ..A,l , ,gin H H X V.: .L , 1 A ' , Q, , ,., I ,., .Min 3 , ..,g,j If . -,',,-,1- :J-1, , u 1, ,I l.', N' .'.g5".zf,.. . 5' ' ' ., 'KL L .1 - fh.f'n'2"Q',,I'1,'l1 7? T293 f:g2LA1.wraLg,4,'r . If , - . - . . ,T 'V iv'.f'q2f"1' 1? IEE Giisu U Fi-QTY! Ns 3. 1' ir-f I 25 423 , ,,r, l I s -.ff 92 r V 'Q , Li v K . Spectrum Gettysburg Editor-in-Chief Assistant Editor Layout Sports Classes Activities Faculty Greeks Photography Typists Artwork College Cheryl Staudermen Sue Reith Sue Beith, Editor Gary Patrick Carolyn Saxon Sidney Duerr Dave Van Hise Betsey Koehler Bill Himmelreich, Editor Kathy Iones, Editor Paul Seale Laurie Moyer Nancy jess, Editor Darby Pieper Marcia Horting, Editor Daria LoPresti Bob Norell, Editor Michelle Malyk, Editor Mark Dombrowski, Editor Bob Stark Skip jentsch Dave Ross jimmy Burke john Ruppert Bill McBride Andi Timko, Editor Nancy Lorenson Roxanne Mucklow janet Keyser Paula Emery Patti Auguste Cover design and art work for season dividers by Patricia Auguste '75. -4. '. f. 4 K' .11 -H. f, WL. ,., 1 -. QF! Eflzj: 1 ,- -,Q 'I f 5 J, 37' A A , l , A3 L ff qi 15" .5 M FF 5' P4 Q I r V h J ' L J, V Y. V 1 1 1 fl Q ,E M? I Q 1 V R, w X ?x gi 1 '1 2 F1 lx I l M 'v a M 1, ' N A Q H 1 I J Aw Q I F1 1 11 ii T .434 4. x W N i z N N . 1 W N k x , , 1 , . ' w ,


Suggestions in the Gettysburg College - Spectrum Yearbook (Gettysburg, PA) collection:

Gettysburg College - Spectrum Yearbook (Gettysburg, PA) online yearbook collection, 1951 Edition, Page 1

1951

Gettysburg College - Spectrum Yearbook (Gettysburg, PA) online yearbook collection, 1954 Edition, Page 1

1954

Gettysburg College - Spectrum Yearbook (Gettysburg, PA) online yearbook collection, 1958 Edition, Page 1

1958

Gettysburg College - Spectrum Yearbook (Gettysburg, PA) online yearbook collection, 1960 Edition, Page 1

1960

Gettysburg College - Spectrum Yearbook (Gettysburg, PA) online yearbook collection, 1962 Edition, Page 1

1962

Gettysburg College - Spectrum Yearbook (Gettysburg, PA) online yearbook collection, 1974 Edition, Page 1

1974

1985 Edition, online yearbooks, online annuals 1970 Edition, online yearbooks, online annuals 1972 Edition, online yearbooks, online annuals 1965 Edition, online yearbooks, online annuals 1983 Edition, online yearbooks, online annuals 1983 Edition, online yearbooks, online annuals
FIND FRIENDS AND CLASMATES GENEALOGY ARCHIVE REUNION PLANNING
Are you trying to find old school friends, old classmates, fellow servicemen or shipmates? Do you want to see past girlfriends or boyfriends? Relive homecoming, prom, graduation, and other moments on campus captured in yearbook pictures. Revisit your fraternity or sorority and see familiar places. See members of old school clubs and relive old times. Start your search today! Looking for old family members and relatives? Do you want to find pictures of parents or grandparents when they were in school? Want to find out what hairstyle was popular in the 1920s? E-Yearbook.com has a wealth of genealogy information spanning over a century for many schools with full text search. Use our online Genealogy Resource to uncover history quickly! Are you planning a reunion and need assistance? E-Yearbook.com can help you with scanning and providing access to yearbook images for promotional materials and activities. We can provide you with an electronic version of your yearbook that can assist you with reunion planning. E-Yearbook.com will also publish the yearbook images online for people to share and enjoy.