Georgia State University - Rampway Yearbook (Atlanta, GA)

 - Class of 1972

Page 1 of 468

 

Georgia State University - Rampway Yearbook (Atlanta, GA) online yearbook collection, 1972 Edition, Cover
CoverPage 6, 1972 Edition, Georgia State University - Rampway Yearbook (Atlanta, GA) online yearbook collectionPage 7, 1972 Edition, Georgia State University - Rampway Yearbook (Atlanta, GA) online yearbook collection
Pages 6 - 7

Page 10, 1972 Edition, Georgia State University - Rampway Yearbook (Atlanta, GA) online yearbook collectionPage 11, 1972 Edition, Georgia State University - Rampway Yearbook (Atlanta, GA) online yearbook collection
Pages 10 - 11

Page 14, 1972 Edition, Georgia State University - Rampway Yearbook (Atlanta, GA) online yearbook collectionPage 15, 1972 Edition, Georgia State University - Rampway Yearbook (Atlanta, GA) online yearbook collection
Pages 14 - 15

Page 8, 1972 Edition, Georgia State University - Rampway Yearbook (Atlanta, GA) online yearbook collectionPage 9, 1972 Edition, Georgia State University - Rampway Yearbook (Atlanta, GA) online yearbook collection
Pages 8 - 9
Page 12, 1972 Edition, Georgia State University - Rampway Yearbook (Atlanta, GA) online yearbook collectionPage 13, 1972 Edition, Georgia State University - Rampway Yearbook (Atlanta, GA) online yearbook collection
Pages 12 - 13
Page 16, 1972 Edition, Georgia State University - Rampway Yearbook (Atlanta, GA) online yearbook collectionPage 17, 1972 Edition, Georgia State University - Rampway Yearbook (Atlanta, GA) online yearbook collection
Pages 16 - 17

Text from Pages 1 - 468 of the 1972 volume:

1 A l i 4 4. ,ali X if . S . ff 1'- L. L ' 'fl .G 'N if 4 .1 ' Li' L V.-1 :Je V ,U X, fr. .3 ' R f 1 , . ll 4 ' . I 1 , 3: . ,L , , , I N M , , . 3: I 1' f , - "T F X 11 . if 1 A ' , 11 V , V, . ,Q 1' , ': V X v I' 1: A W J A . .N A 11 ,. X 1 1 x ': ' . , X 1 , ,- . , X - r. 1 1 ix gr Vw , f , ,N . A .. X V 'Z . V I Y -X ' x - V, . 1 .1 , Y , f1 . - W 1 u CZWA fm is CRACDZDU Editor - Gary Senser 19 y Q Assistant Editor - Patti Fenzell Photograph er - Boyce Graham Georgia State University Atlanta, Georgia ,. ..,,,,... . ..wm,..,. . Mawr ww M-f-wr M-.L kf'3!k'KU1ig 'f1E'+fQ 4 , . ,1 ' 1 P ' ,f lf? ,M ,M 1 151:--,PEG 'Qdiafzayifffg PHX 1, r NK Q LL f' 'vm 9' :big Wx --X Q - . X, ' .1 ' . g' N- "1-, f Y-:-5 ' 1 ' 'Mn "uf,-A w 1 ' Y ffufqghh' ' 'ffv-lo - . 1 ' -'Jia-,.f,-5 , 2 f " Y. ' ' . E 1 - . -- .'Q:'44fL:::,f,i . I F -1 .ip ' 'gn . . ' Ayr... A , '4 .,, fl .1 -' - ' 1 . , ' - C... "5 -1.3 ' 1' , -' ff? -T. , 3 I ., . -M, . ,,,, , . ,V -W .- . - ,Q '. " ""3f':-Iiffg- ,- X .QW .IMSAI : JL ' ' . 'win' - p iff L .-. ., 4 i"'5' 1 11, KH K J- ' , - . J fg- 'L 12' - - mf- - . ' ' 2 - --- ' J ,Jn-"' ' ., V I ,2?f'4lE""'f"T-'?:"'F"'f"""If-"!ZT". 5- -. g P-11" "2'fS77'?, -,-m?2'f- -.sl-ff? - 7.-,Y , ,Ps ,lg 3. iw, Inq. -. 1. M. . ,-,. , ,. ,, .. , .- . -+-.4 . - . --Q-J!fX"'F"' 'vi' I- fi' Q .,, F. ,-,,.-- Q-a4..,,gg4f'e"f"'W"' 4 'K-53: " -f -'- ' 'H' - 'yi 3. Y .. - ,. .h El' , . , 1 ,A A . . 4 w l . ' -,, ' ' . ' --M ' 3"- ' ' fr -.a-,,,-.-32-""' , .- "3 1- . -"3 - . - L13 "ni -i gba . . 1 , 'ls . "K - .. M- fa- .1 -J' ff --f ' K ' ' N ' b., K V - N J Q KGB mfr, '- vi- - . .,., . W .. I :Ei 4 .a.,.: 1 'S ' ' ' gffmg- E- 1 -uwaftit Q, :QW If - H fe. - . -. , .,-.,,411?!"'3.'fW""- 1' 'T L, " "1 ' ' - 4-5, " ,, .rL . ,., ' :-1 REXp:'! .f A 1 ,U My X I, , ' + ww 1 4 -.1 .-.'--'-gs 1 ' ..- -I , f -- ,-5-- 31-f , - 5, lm A t .-.-.-L. . .,4- uni- ' ,J 'H A .,.-:,-3-' T" A - Q MM 'C' N : ik-3 -'Qi' . ' Ti eigvm-' ,,. -.Q 5g:..4AJ5' A 4 .-' ,: M, T' 1 Vf- ' N .q""- X . fp, " L . J,.f."'A' ,Q-'I V ' 3 9 ,X- vr- " . ,ft . -.5 . - A - . '. -- ' V, 4 :g , -- . J, ,Q , - .. ..,.1 f . - V 13" . P3 9' . Q?" .41 a P .'.'.'.'.'.'.' ' ' n .' . . . V-'.'.'.'.' 1 '.'-'. 1 ' - . -C'2'.-.'.- . . . . un...--... 4 n 1 : Q 1 - P 1 . . - .g.,... ..:...,.y-SA. .- ..g.g.-. .. 4.1.3.-. ,gg . '.'.'.'. 1 1 . ,.'. 4- --J - na no . U,- "" 4 ".'. -5.5 ..., . , l 1 .... "'. . . .'.. ... . . a'.'- .. ... ... .. ' '.g.:.j2':f:., ll' . .-:T:1:24:1:T:5:i:1 '42-23 :5 ' ...... .- . ...' . f -I .1. . . . .uf I. ' ... . +. .f.,'.' -'-:..- .fx-:-:-2 - .lzitizi 123EI?fE2?53fE1E3i1?21E1E1E1EQi' 'W2'. . . zf?2':'32E2f'f'4Q2gE::121:f:2E25E3f' 's I . ."":1'Z2c 'W ' .'.'.'.'. '.'-'.'-'4 df. '. ...... ..'.'.4... '.-.4.+.'-I ,...... ... 1 ' ,g:f:g: Q1 92g3:3:f:s:s:e . . .. . . ' L I'I-'ff-Zvi - -4.3. 'iiiliiizli' '3f2iftf1"" 'ay V ws, i'2:2:22iE?"'ff?" . .... 'fT?3'7v '-'-:1:3:1:11: ' """ ,11gz, ' ..12g1,222?fA A 'Y43iiE5E2EgE1 . 7T:5:C3Ii1' 71232321 of ' "Ii .,j:-,- ,:,..:... 4. X I .'T:1:l:'. 333' ll A I 1222222231 '. J .:I:C:Qi5.:flfj. l' 2 . .jill 25535235513 - ' 'is 1 5f5ff?23Q3E?21-1 , fefiiiiliglifsigif .. - .' -cf-1151-14:-1' -' '1gL13:21.- N V I " .-:1:?.,Q:l:Q:' iq "-.-.'.3: ., -'1ZQ:Q9l9QZ7"'?tQ:i.3 I ' QLQZT. .3:3:l:i:3:3:3:' A5251 - .'.". . .5 5 .'?'5'?f-T'L .T fel.-il ' ,'.'.','. AQ26-il5CS2i1S152?fCfY?5fE1E1?3EfEfE1:15'S:2:4-:AwI A 4".'1..-.. gi:5i:f:1:f:Q:Q:Q:f:E:Q:2:''1:i:1'1'5:5 I - 1 - nl.-..'.'.'..,K. - .- ....r?.'....- . ' -ICC .- ' zu. Z-zu. ,E :...:.j.:.'.:.- . ...'.-.......- A... . -...-...:.'... .:n'.'.',:.'.:. '.'.'.'.:.:.:.:.'. -:.:.:.:-:Q ' , :2:2:f:-:1:' ' ' .:-:-:-:-:-:-:-. ' 2:Qg:2:2:Q: " -:5:Q:Q:2:Q:2:2:i: ' 1:?:'3:C:2:7: - .-:-:-:-:-:'. . . . :-:-: . :J '-' '.:.'.:.'.'.'.'.:- - :-.-:5:2:E:: ::g:::9E.::g:g:f., . . . . , ' ' I'I'Z'I'.' .g. ,. - o u on..- zeu.:-.. -In -... ..- -- . -.gi a-a-.-.5 '... nu ... ...- -'.'-'. . v u 4. . . . . . . .. -- ' u4'n'nn-.nu f . ...... . . . . .......... . ... . ... -. .. . . . . ., . g...,.,...,,., . . . . .. ' ll 'www . ,'."- 1 :sarqgaa . . . . .-E.. . I '-.-19:-:-: :Vt-:-are-:-1 'kitizi 11:1 ' l:f:1:U:C:1: '.'.'.'V.'. .- - - - - .L.,...Qg.L:L::.' ' ::5'-fr.. .. :1:3:f:5.-:1:' .I , . .... ,. :-:-',,,','Sf2:-20:25.-Sc-:-: ':-1-12:-:T . - --.-- .-.-.- - v-. ' ,- affix-:-.-:-.-.-.:.-.-:-3c:.-:-.: . ,.g!g:g:,, 'r...A.v.f.g.-. .1-..-. '- - ,-,--,-,-,- 'aq.y.v.'. ' fl.-.-.'.-.-.'. ..-. . -.,-.4-,,-, 'Q f.'.' .Qi .r.'.-.'.'.' '.'.' ug. .' ,-,-,-,-,-,n,- 2:-:' '1:C..-rr-22Q315?:1:2:FF-Nil' .-:ff - .-:-:-:-:-:-:-'. . .-'-. --.'-.-. g.g.'.-4.5.-S,y'.3.g.4 . .g.g.g.j.j.g.g-1 " 552:-.-53:53Sir:-5:5:,:-:-:-' - -'f7Y'5-f'7'?'3:?:1 111211:I:f:T:I:Z":':':':Z:Z12:29. 'fftfz . f ' - .-.JV A' .-:-:-:-:-:-.-:-:-:-:-.-: . 52.3.:.g.g.g.:.g.g.g.:.:.- 4. .I A...I.,.,.,.,.,.'.........,. , .-.-.'.-.'.'.'.'.'.'.'.' ' c .'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.:.'.'.:.' rj ,-'-5-1.14-3-:-1-1-:-z .- 1 -:-:-:-:-:-:-:':-:-:-:-:-:-.-:-: ,f1-.-,-.-,-,-,-,-,:.- -, - ..j.' ..:.g.Q.j.:.j.j.g,:.:.:.:.Q.j.j.j .' 1:2:Q:7:2:2:2:2:Y:" V ,QP vf' .5:2:2:2:f:2:2:2:2:Q:2:g:2:f:3:f:2:2: 3: ' :Q:Q:Q:f:Q:Q-'-. 531215 , 'fl . AI.5:Q:2:21Q:2:2:2:2:Q:Q:f:Q:Q:f:f:f:2:E:5' . ,.,A,., ',,. . . '.','.,'.'.'. '.','.'.' ' ' .' . .'.'.'.'.','.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.' - - - - -.-.- - - ,L .- . . ,Q . j.j.:.j.j.:.Q.MgY '.:.:.3...:...j.j.- .Zvi-:.:.:.l.:. U I i.2-:.:-1.1.1-:.:.:.:p:.:-5.2.2.I.:-I-I-.-3 .Y ' ' - - - ,- . .'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'-'u'-'.'.'.'.' .' f . . ,. :'-:-:-:-:-:-:-:-:1:-f-:-:-:-:-:-:-:-:':-: ' .L.L.,.. 4 , -.:...1.'.j.j.j.:.:.:.:.:.:.l.- l.j.j.j.:.:.:.: .- '4'u'u'.'.'... .' .' , r'-'-'n'."n'u'."'.' "'-'-'ff'-'-'-'ff'-'-' 'V -. 4 ' '.-.:.:.'.:.'.j.'.'.L.:.:.:.j.j.:,L.: in - . .Q I-I-2-Z-Z-I-Z-2-Z I- ' n-T3.12-.:!gZg.g.g.-4.3.-.1.g.g.g.1 .3 3, -:-:-:-:-:-:4-:-: . z :.:.:.:.:.:.:.:.:.:- Q - f - f-Z :-1.1-:.:p:.:.:.:.:.:-Z.:-I-:,:.:u:-1-:-:-:fs -if ' -:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-. '- 'sf-C :-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:':-.-1- '.'.:.j.1.:.:.:.j.:.j.' .I.j.:.2.1.2.:.j.:.:.j.g.:.:.g.:.:.:.:.:.:.:. - .gg.g.j.j.:.:.g.g.:.:.j.:.. j.j 51.1.j.j.Q.j.j.j.:.j.:.:.:.:.:.:.:.j.:.j.j , - .g.4.-.-.:.-.-.-.-.-.-.-.-.'.-.:.-.5-.',:.g:, , , I .'.'.'.'.'.'.'.'.:.'.:.'.'. .'.'.',.'.'. .'.'.' .'q'1'a'-'.'.'-'-'.'- .'--.'.:- .I -'. . I gap., -:iz5:1:-:3:5:-:f:-:f:-:7:3:235:7:2:0:?:?fj'-d3:C. ' ' ' " ' ' " . . , . .. . . . .... 'I-1.r:1:2:1E1?5:1 2 1 F2'5'Z- "5'-' .-.4--1'2-N'-Q Q 5:5:g:5:g5:5:5:g:g5:g:g:g:"-'".5:1'1-1' A . .-.-" :-5:-a-:-:-9M-:-:-:-:-:-:-:-:-:- '-: f -K 'Cuz . . . ' I'If.'.'.H?I" - -'5'?C'.'.'I'f'I-If-I-l'f-I-i-5I-I-Iii-I-I-1-I-I-l'Z ' '.'.'. .H.vv'. . . .'.'.'.".'.:.:.'.:.:.:.:.j.j.j.:.j.j.j.j.:.j.:.:.j.:.j.j.1.1.j,j.j.j.:.j.:.:.:.1.'. . . '.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'. . r. . . . . . . . . . . . . . . . . . 1' I. Lf' , -fm M 4. , if Sf 52 X ..., ., iw fmflqur A -- il 1 R ' ' - '- ,,,...4.- ' ,V12'.mu,gg1i:5..:.n:fiE1':aow.1.mzq ' " -1 F? 6' "" , '- zgfrlfs 7 1 JJ ' J, -X, 11 ,u my 1.1 igggfi f .fl "5 lu. bf? 0 1 1 fi 22. W V' War w' fi I --- :5 A. . .ff xx Wx Ya ' ' :J ,Ek : rf-L1 I J., , W x ' X 0 ' . ' Q f if Q F . - ,N V ' Y 'N ' Y L Y ' Q " Ti-f 5 5 if gg if 11 V 1, ,.,,.,,. ,V ,,. ,...J -V .f D I qwfv' A yi f, ' 45" V 1 HQ' . L V M, if I A V I, jg.-5 Q "f H iii! , .ici " 5 FWS , 5571- f. - 54Yfi7Z5iifxig4i1'?vAhe"l 'E 5 f- fx- A .TL my '-nr..-g,L,,u x-Ae1..v- v. J K . ,HQ , ,:?g,,,'K, fsqfgfgwmavyp-fplg 1 21,41 N,-, ,I 7334531555: ,- XJ- V' , W ,' 'fwfr .,. J 'f b- ' s1,w.giA ' + P M u Q L- -' ' fftfbf b ig 43 51.- 1.-.Q- , .. , ,fl ,lwiifs-,L ,, M Gam, ' , Jfk, gf '11 A ,JM V5 SWL- A , M 'K 1 fnlf, , 21 Wxawmeciiliv zz - ,Q -L-gag. , ,, ,,5x 7 1 'Q mg ' ' lfizgfe . ' : H1 f 9' . if5I'55r.QvE j' 32 ia I .f ak X, f K l. v ji x sz" 4 1+ ,,f" nf 'tile . MM 10 A W 1 4:1125 t Q,--'ami' ,M w'?fg3x '4'f'1'LF:Efjf1g-gff.-., i .A 33552-lgi 1 ' V fflwc. si' ,gc ,Sly . 1"2c:f ,. , :5swfi.z+cc'ff:f-:-fp ' 5 ' 1,54-: 'en-:f.gff. 1-rsf.. , . , - , 1 K: . Af . ,W ,.,. Z as X , , , X' X wx' ' f my-'W , J fi f' f . 4 , . - , -1 l vs v ' 11 I N ' 1 13 ev,-AM, Hy ,H bm 4 I I , I . I I if '?I'.':A' .wig-:Q .- . 4 ...Q Q-A-W M-. . h I uh- V ik 1, 5 L , X . - -14 -f' -- 14. 1..- 'Jag gp fe N N 'iw MMMMWHMWNWIX X - -'r, b 17 I 18 ,f-W' ' ,z uw- L-' ifekiiiii ,s...s,' ' 'fev- ,'i-'i'f.'2'A2J.'T-flag. , 451. vklsmffl 'kia 3 ' ,- J. , V.-, i li, w..Q-1-wvghv ,uuxawf-. 1-f""' .' .-Q ."v .V ga N D ff' f'f5gf.5i , X I X X X X ' Q' ' X X X .. X 'X,. X 'Q X 3 :' X XXX XX Y X X Y X V X X X X X NX X X X I X X X X X ' Q X XV X XA- X 'X I 1' xi ,X XX '. 5 , X 'X X, LXX' X N X ,X X 4 X X X ., X X: AX' XX K! X '20 I11' ""-I iw 21 1 22 - 'I' 'Q --1 355551 '- Izilzf: -:-:l':- t 6 Q ..f. 1-V - 4,'.".'.'- I ,F . . . . .522-I-I-I -1-:-252511:-:-:g - -15225:-I 1 Z:I'1'2C-I'1j- 15:12-I ,-.-I:- .j.,J' , ,f.:.d1,I I .,:,:1I5. I I,I.I.g..I -:-:- :-'-' - I--:fc-.-I -Z-Z'f'f'- 3-2-2-C Z-In -i'gj4g'3'1 13154-2-L "-I-252: .-1l:3Z- - Q' l:3:?.5Z 2525354-523 1215152 , ,-,4.-I-.g.g-3-3323265 --:-:-: ..'- '- :-:+'- 51.-Ig2'l'-. 1 141-I-1'-1-C-I-I-'-"1 gi:-1 .g!gI:I:-'- I -1-:-57 :gif-':-qlgfv ' 11511:-:gt ' . .,2gig-:-232311-1-:-1-'W . ' ...Q-1-'-' ' -, -:-1-1gIg5g-:- 16315 , gig-, 2-1325 1-3:-53332:-Z S -I-.-.fig-i - A-3-1-:4Zg1g.:-1-2-Zgip 5 :QI IQI,I,:.: ......, PIII..-,I,:.:IjIgI,I,I,IIII I IQ:--,-, Ii.:-I Il-4:21-I -. .ZI I k1:1:.:.q I , I.1IjIjI,:,I,:II:i:I e 325- - '-Qi'-1-:AZ-I-1'-1-r .-1'Z'C:CC- 1-2-C-D '37i:-:43Z:3:- :-Z-I-1-P .- '--3.-1-1-I-24:-:-:-1 32 2 2- -f' .-.-.---, :-. 3-:-f.-.--3-:-. . . - 3-1-.-.-.--3-1-.-.-.-ag. Q. Zn -'-'-!-2'I'- - -1-:-2-1'-'-:-I-I-2'-' ' "'3'5'3?,S' 5'3" A-C-Z-C'-P f -!:f:323!'!'Z:- - - :-2'I-11115:-I-1-2'I:f !:I'Z'3N.-Z- I-2--:i 12:-252-C-I:-'-I A , 2:-I-14-14 ,I:':?:'t-2-1:i:i:-2- - '- :2:.g-:v:::-Igq.,-2:2325 .g.,:2:1gTg.g-::j4ZgZg.g-5 -'-2:13.54-3 ,-2313.1 .3-3:::2g.g.g55 2:I:::f:,j i I , .jI1I13ZgZg,g-QIZIZ -, e'l'b":'.':'v'l":?-'n'u 'Q' '.'.'-'1-'V' ".'-"-' ' ' '-'-"-"2 -'-' .'-'-'-'FQ .'.'J'-'x'- ,':.'-'-'-'-.'.'- u:l I' -Iglglzgggggigggszgtgtg - - :-:-115-ETS:-Z-"' 2-2-I-Ig' ,Zz-:-:M-Dy: :-:-I-I-I: .-gI:v:-:42-2-1-31-:-:-.- ,- ' , - -,-,-, . 4 -,- - -,-.. . . ..-, ,-:. .I . ---1 - I 4I.I.If,-,-. .I..- , :IfI:5:.:::p::::,:::::::: ' - -2.24. -,:.:. -.:..:,:,:.:.:. .,- .I,I41.I.'I,I,I,:.:..:,- ,:, :Q -2g1's22f-95-2233-" jx-ff: I I ' 123352311315 -5 P -.gZ3331:f:33gZgZ:3:3:3' -1' A -. ' - v'-5' ' I-2-.31 . . .--3-:+I-Z-. -I-2-Z , ' Pf':':'4'AQ'f':':':'-:- . .'-1 -if-Q-..2w:f. .-. ' A -r-2 , . -In -:-. I'.".A.'.',QQv-Mqvf-1'-N'N6"'f"f'? 211:-1-'-Ql-.'.,-4-LILI.4.,- '-'-I-21.1.1-' -1-::..jCj ' I ,4,'I'Ij.j-j-j-I-I:1:-j-:- '- . ' I-4 W'-'Y " '-"""'V' ' . . YW. Q. '3'5i "':T:fL1gf'i':TQfl':' . ZZ-I-1-2:3 ' 'I-Z-Z i' '.i1i'IgZ:3:5I-I-I-3:3 5 3 .- -4-rf-2'r'f1'i'-1f5:':1.g-qi:+1-i:fl15z-L-2-1:1rk-'-fffF'f.-,-f-'- ' Qicvrclf-ff1l'i" --5:11391-I " 1:I:fZ:':':Q:f::::::'- -: I :Z -M451-.'-'4'-7-Fw'-',.4. . , , . Z - : 'MM "" -fs:-:-2-L-.-7-':-f""". . . """' - PT-f :-I-I-I--A Z-- Q - ' 'fwfr'-frfv-.g ' . . ,:1I:3E:I:E, 1.E1'1g11f:I:1ri2g2:2:2S:j 523: :: ' , , , . . - - - ' ' ' j Q . '-T71-j-quQv3-ZjT-Z1qI1-'- , -.j.j.j:,:2:.' Q.I.g.jI1:2-'-.Q.j:j:1:I:. 31: . -:- -- - -"fwwfffff1fIf'ff2f ' --1-1:1 ' .. 5:311:1::1:55:::::r:2:Q1-rza. f-: WI II hoc., .-... . ... . . . . II I I I , - .'m-I,I,:.kk,r-,f.jvj IIIIIIIIII IIIIIIIIIIKI-II-:::::,aI-,: .1 :.. ... -S ' ' 'Z . 1'7gfiAig,gvvxiL:-.-.-.-.-- .ff 512112:-1 :1:1:s:1:' 'za 125-:2 E-:i ' . . . -. . -"' - . '- -MW, "' 4 " ' 1 . ' '- 3-rr-r-'-' iff if Q ..-1 . .. --:-'-if ' 'IgI:-:-:-. - ' -"-'-'-' - " " . . -- - 'Mag-.-www-f-1-ffiriff ' 'A "iii in:-1-I-I-55" 3':!S"f 5' . .. . . . ' ' ' " " , ---- 23732:-ri-1-l"g-1-I-24 ' 1-I-1-231: -', -- -:. .'..'Z-1-I-,. V, . . . I- III I I I.,I,I,I.I.g.g:jIf:T:.g.j.j.jIQ-1.1.2-I-5, ,,,, . I I-TZIQIIIIII.,-,EI I I IIIEI::I5.?:I :zz -::I I. EE: 299 9 2. -gg955,Qfq3q.Q'4i'F24-A. 135.34-:-1-:' , -3-1-55 g.g-3-1-: -2 - - -- ' iff - - - - -- ''Yr-HU:-:g?7f?1?1:4ffEfi"'ff?ff??T' 121231123 2125221312-:-2, 2:':5r-'32'-1555 5 :E . --,-...--...--,-...--. . -- Unltd ., . -,,.. uf.. I. -N, . .5-,-,-. . , - f - vvvws I ,I , ,w,,,.,,..,,m. -- ,, , V I-I, I , -, , . .-QQ 'Ig -,: ,:. . : .I 'Qf!:-?2-K2-fYr-f--:ft-t-?- , V -2'-:rx-1-1, 1-:-.--fm: 5' .- fr: -,-,-,-. .112-,-Chief.:-2-I-.11.1-j-I-'Q-I-.'-'.j-'-"' ' ' '-'-f-,'-,',,',,N' ' . ,-,,... I ,j.j.jIjIjI,I4I,Q.j:.I,:,I,j If - x I I.:.,:AI,I.I .:.:.::,-I vc, n ,c,, I- I . ""W""Q9p5gpo9-,""' .':'.'-:-:-I-1-f'fj:j:'f-'f'f'f: - A+:gfgI51QwF?p:g:g..-g-1- , , M ' V:-:K'g:g1gf'.-.5.1.gIg':-:5P. ,f"f:g1E2:!:.3 .'C .E PQ5'2Q4:'922?-2?E--,-,-.-,-Z-Zgfg-3-5:-132:23-1-:-:-I-I-I-A--:4:-I"- ' ' ,.,,,. fZ0?f!-T??:f'F':-I-,gi:-:-:-:3tgCg'--:-zvtgigf ' i-S, . 3 , A 1' 1-2 .gig ,-:-:gtgI:i:-:-:-:-:-:- - ' lg. '.yg4,i,gg,Q 'KRW 4 , , ,-.-.-.. -C ,-4. -,-I .-n.'-1-' ' ' QM N1-f -Liif-YM . . ,.' -4.,L,-.-.'-g- . 'L ., .. . '-,-I-.-.3-1-I-.-.1.j-3-I-I-.-.3-,'1-.-.-.'.'-'- -. . - -, -,-4, N99.09.,-g-:-.-.1q4-':-.-ij,-,','.4.'.- - S 2 -.-Z'.-I4,-3,Z-1-C'-,-,-I-Z-Z9Q-2-2-,-I-.-.-4.gr- - - - -qgaaiyg 3- ' - ' ' ' ' ' 1:21.j.:-j,.f-I-::.:.:.'.'-'- -,-,-.'..'. - - - 'I - -Mig 'W an .I I I-I ,, II.I.I ' A ' ' ' E 2 NZ' 1 11 W Il .M Ni 'MIN X, winN we HW! mum mxmgv . 1wu1 Q!?"'f! +Mw3 ' ,,13 xg '!'N ,"' ,ww M'Q'X'l,yAx X111 ,NI 1" 1lx11mMl W' + W' ww fw - 'WX ah, M lx w ,v M' 15 v VW .W ' M l'w 5 - H - EDMHW , f2 mwi 1f1 vw 'I'1"'w1"'X"'1'1' 1' ""Y'QY'Y"f"" "1""'i 1 hQ ' A ' ' g 'hH "mv ' WWWWWW115WWHWXXNKXXWWNHWKWXXXWXINXWXMWRMNHXWHWWWXWWWWHXWWXWX1 ' 'W JM WW ' C -,M mwwmwwunnummxxunmw M W"'M'Npgg"W' V ,fs WWWWWW NWNW N!NW5WWFWWWWWWKWM + !. W mi + ... ,, - ,,,,,1,.,...Q.,1H5??WW .., ,, 21' ""' ' T + ' + K .A i . A.1.,A. N .................1...................l.........1 l .ml 'Y+1 f+ '+ .vvm ' ""' 'W' iku ' 'Q1 Miki 1 "WM + N mn Y ' ' .N.M' "'WXrWw. N Sw W W5"nw1s1w" W wllllllim w ?l1 W M M W W H E N M 'Nl M H,,WynnmmN.mulilwl1lWIl"'I'1'N""""'x"' My uQu1mnumnmuunumluHtAlmkmlHIRHXIXXHIHWMNIW Q N21 u Wu , I 1 E ,'1W'U',.NWwwN-NRM: mm, U s N ,X 1 HtlNlilllllllllllitlllllllLl Q 1 M w. YAwowmmwwrmwavmwmvaxwmmuwwfamvfcfamfffwfmxwmxmnxxmummxwxmv W.....m.1..1.1.m1.mmununmmnnnmmmnsmuxmnumkmulmlN15liNNhlHRkRRNNSKNXKW3WNNNH5N3W3WWW X uw W33ffQfm + i1 K IWmmmwWWW 1513111 NWmKH,1l -'xv..WmmW mnlnllllillllklllmmmm W,,,,,., i,,m.1. 1ww9wmmmwm mmmwwwmuxmxwuwmmwkxmwwwwxwwxxwww V v + V' W N MNnI',lW mf w A l Ju M iw Y ,,,..N ,Hy 11 Www y. 3 X wx - mn kl l+ wi num J M lllillr v 25 I3 , I it 4-wr Y ' : grip "sv 0 ww 51? VAIK 5 bl 4 .Q -sf. Z if R i T w,..,. ,Q:xW,g5xi55 H fi. L -P 5 , 1f,5lQ, w W 'x Qi ,QVA ' i 32 eww ga ' r . ! t 'iff Q Q gi I. m . .., I, V3 -jif"JT15f1L,. Q V. 5 , l iz ff M , j 3 - , , as 1 413 gf W if. Q -Q 1 e 'g' ,f Il I ' i ""- 5 "ziggy ff? E' ' Ex 4, "., , I ' su. Q :Q 'I , -f , Q ' v-M f, Q"A 4 " ' fig- -av Q 'G 5 '- ' N f I if ji ri' QE M Q W ' 7' l" E 1 1 2 5+2 l 15 i l P" K f I 5 ' ' - f' 'S :F 'QQ "' M L 1 ' ' y 5 is X ,f nm f 3 Q -A .wi If , MA f, ' 1-N. Y ,Q N, ravi' 5' 5 I , ' f Swv .i"S'..i ' 4 223 I . A IS l 'gg 5 f 2 3-5 51213, 3 W9 . ,SE 1 ' -r' , Q X .,-. 5: ' 2.- 12- ' - 12:5 - MQ. Q, Wifi 'f .ms wmv WL N564 f- L- 1:-155 qw iii X X3 X W . JXV 4' fy, 'M-fi.-. ' my v'fZ3fi2::W4g5 510 vga-- 17,0-if Lime .-igggygk'54:45.q1:':L5.g,Q2-gm:5-ww ' JN :Q iz ,, W : . , . I ,. ' ,A V-,,, . -' - , - ,. ,,,,w,,,i,.g,M5,.,., ,,,-.M ,,x,1..:f...,m.1, f f .f lhlPHNrsvs!9I9FW'XwunAkfyMf41riepaxwA-v,N,.qvnH-rv,f,..a.u,.-- ,,,- V ., W ' ,-J -v 'u ,.- ,1.1,. , . 11 r , W , af 9""1il',,, ,, , ' JL,-I-1ffn'az:f IIN .V I . fm X 1 . 4 MW" - 'MQ -Sv'9lf!'fwi?5Qf -f fsff-.vf :aww-h . ' , , Jffbfflwii k wi.. AHL -'fl-S,'f13!'ik 1-1 f , E 31-2' A x Q Q -f?Zf4fff'4N2-1 6' .Lew fkH+.2s,,,'-2, 31615 k , 9..:,m:,A M II -:a:::mFG?x' - "v ' . , , ' ' ' 1 I. ki m.f N M W 4 Q gsfmafwf 172:'9H3!'-Xggf' 5? irivf, ,L 1g,Qq:1::,1.:-.J:,-'Q' 75..,,,f., ve .,.:LK', 2-N , ffmff-1.Q,7',..,L.f-: ., V II eq: I I . , .,I.v,IiIIjM:f,, NJ. g , if! ,121-gm laser 32:2 AW' W 1 23:32 , QQ. My wx-"F4fffWxr'51EEF.LQQQ'fxdilfffmvliil-t'1'-F1 ' is-SQ -9- .-.gaew .1 ,new -' g?2+N'i'fF':'-'gfKT-fwamifsw,WT 1 - .9 . Q-. -,W mn, wr:-. ,. ,+R-, .K W1 .. -ggq, Q.,-gfmggI.Q1w+,.Q,.mv-gpw . - 3 QW Q- , , ,, "f:?Q. bx,w., fnlzfw .,:11"f .1 ygfssf- : Vp f I' 15"",J '. 'Y 1.. A ff- . --'- 1- -:: 5 ",sAs?,3:f,g1'fwi".-'i. T162 ,sq-g 2 -A - f fs:-ffxgfigfsesfflrrf wan? 1" :M J?"25g"?': " f' HM '4'1'wE?QYiYkiS.EQQi'ri1' ' -21 X' :3f'i?2:E?W 21'-315' 1 " 1 - 1 fx" WR-4 '535+ff ' M F " xv: "?'??CffSSlI -5 W' .- ' 1-'?1"1f'wfE1-fir' 'f 5 ' 1 ' - : H 'W1fa11"i2'v' -11231 " '15 ' F il" 2" ..1Q1f'P'3pvfwFYhyf, 'MFL'-Q-1,3 "He,-.,. ' 'ff I , f ' , ., I.I.,,, -. ' ' 2,1f ".'T'.. ' QQ - 1-'fm 1' .ze-"i..n51J' . 1. 15:1 ' L- W, , gi ma'-' 1 " f'WZf ?i"f' 2' J4"i'q ?"'L'-'VS--' , 121, f-wig 'E-if-M, -- A n..,p-g . 'r3mo 5 'k - I'g I ,Jug ,,,'.31qW,SfF,54Z"1'2 K'- jig, if :gtg - - .. -I 1: A F1-19 ,:,,Pw ' 111 . - Qitigx'.,-,'fffJ'-:f,mQ1:+,'L, 45- "M, Q, I? . I ' ' - ' -' , ---' " - .- f X . ,- -. wa- 5 ,W .. , nf, 1 .,, ir., - 11.5441-W Q, ., X ,- ,. . .1- TH..-f .Av V -fzdx1,,:, V. ,uf-.. H ,,- QW, f ,. , . 1, -- KL6, at , 5x?'M:A!'fGgE' 5 Ifzb fggv In f 'V 'gif ' 3' I '9XEgI.If I H 1. 4, gpg 24413 ., -, 44 f .,. -' iw r-Fiwiga .I vii , - ,:j,f:rg.WqIf5f5. '41, ,iF ,N ,, " 1 I I , I, - . ' ,' Lv Mya In . - I f- -Q M ' .. - : ga . - A -' -1 1: .,..,L,,,-,:r-r-ff-.mnfd- -' 1 f , , ,, seq--1 - ,,,.. W- ,I I ,yi " gin.-' ww . ., is -- V - Y V' , - V L: ' ,mg.1"-5-fs-I 1- .4 I V,--.Iaqfff-m,evff m ggswq If - 3 ' , 1,7 ', gg.-ff ' ar-Q1-fwghw,--f,!, '13-i',q: Q: Lf: '.' ,, , :1,'.1fQ:f'W ', " ' '-1X9994"?s54-WSEQESQLHQXL.wit ' iss. -, , yung,-.'f:f' y ,:.,?vv4w,, , we-n1i,11:i-14 ' .fvgzrw z,aLf5g:5f4f55'M-- " H,f.-Qww. V12 ' ii'-vi-"f ,, +1251 ,II 5 ':-- -iv-,run :NJN " " V, ' . iw .1 51 ' 9,-f 'VW IQSQW--""' 1 X92 ' , X ,.-, K., , ,, ,, , . , , Q , , , .V , ,-f f by ,pf-efcseza-macifi. Ai, -:fi I X ' X ' I M ' X fag '21 wihia fijii , ,I ' X ' ,W-' gm . ,, .gk-1 F111-fm ' ' 5 " III ,I .1.a1 .- ,' J ' ' 1 . L I , " ,WJ-f"" dad' vw mai, f , --'fwwz V' f 5 .Ifwwfl . I J 29 30 31 " 'ldlx 7' - w ' 1 - , 4 -1i.q,.lL usb.-L f i JQ.'5f'g N -.1 A V' ' f , ' nxt- 1 I, Q iii" W I : Q55 L. 32 ll ax. ,,.....- .-. -S-"T" if sq-s X :fu my e . H'-if 255941 , aiu' ' "- " ff 4:35 Swim' 5 S a 5 I Q ii if Z s P! E 37 gf' . ww , fm ggw Q Y 39 N Y I s I 41 I III! Ill! ,N- 'Il -llll r :Fi-4 LW! ,z , W. M" 1. fig Q 2 1 Fi2?3Zf:2":f15,'.1 S 13992511552 1 V 72 5 E ., Q C1 , V' --,. . ,n."?.., 4 .3 ."l43f'kjQ3 f, : rig 5.1: Q .5 A xy IIO SMOKING IIO FOOD PII0 BEVERAGES PERMITTED III THIS 45 rm.. X 5 '. A Q ...Q- In-In 5. xr 1-' ui, ' ' V '. .. ' ' . ' M3412 . -f .Q vi ."f"'f"- , fm Q.. fr" -.-A A- -9565535-1,'f'y.1f., A 4 - . '54-41, -' - :' f f il ' "5" 1 " ' "'f":' " ' Pi " - ' w L- -,i'?wf,."., A :Wu , , ' L..,.1.,:gmg,,377ifa.Js4 ' 2 ?S,,.r-,.- ,",-j 1, .fp-,-5--'E 4 Mf:L ,.'L.1i:..-2, 7 ,A Q Lg-. -If vi 1' ,vw .ftbfsfflb 51'-'T.s'-'ig-.5-wfsfls.-iff f' , it . , ,d 5 X l X N Y ,- ' f - v' Tai,- M in Pg N5 su , 'Ll' xx ffm M -1 H ff QE, Q Ywmm 'Q ,i llsllzl ,Wx IM 1 5 gh I -if., Hll1lEllFl'lElll...'..":".., hm mf, 5 g la MQW W1 -If' QV' iz- W, fa -if .gif 2 ,i-Pilbsl 'Hi 'A XJEW' -Eiga FX rx i' g mf' ,fur 'N In Hr ri" ... "Ig, Y b QS vw- -r-f - -- x V V 4 5? Jqfffg' gf 1 ' ' -2' QL -waz 'N v L -ww -fy, --Y, ,f- fx, -qw: 1.4 : u ' ' K ' ff? -2351 , Q" F 2? ?9 ,K V , X W npz- V, . :. ,Y 2 1, ., . in 1 Q '25 ff 4 -W' 4, 4 Y XWQ45 H: I .:,-,...4 4 3 RQQQQEHSN S- .,Si .A v 'ww ' I Xl. " ' ,- ,Y-.,,,,,., N-f-.' A, -,..f ,.... A 'v Q ' x - U I m , H ' I I 5 'R H ur mam, 3, 1 K W . r 1 L' Rum uk 'Q ,., ,P . -ww r ' A . A . 5? .'x,l . .5 v ' QE mg,, ,..?L .H 1 - swf " -flies? -31 ao , f Q .V-1' X .U ,Q . f ' F. ,j4.,.L, if w -' . -. A, 3.3. 1 1.1.-,,, .- ugg- M ,M-1551 4 r 315 1' f " ..-1 'hifi--v. UL'-11.5 ,- -.- Na., r . 7 9 .. FSI" ' 17. +. 'Q M' Q-yr - fu n, WHL. Fm Wlm..L N431--' Q 1, ,H : .fl In ,rv mm, HH WM- 1 w H y ' m w nz w w M w fs- was 55 5 w w -. m Nu,-" if .KF -Q- 'A "-s. A 33.- 4+ 1 rx - - S ,,,,,3. H A , xc M QC I I 1 I E -51 I -z Y M "'-SE ' +e'f.v, -, Y' -Wu, ,- ffi 51255 I5:'!'5 Nfuf- 4 ,7 1- -ff ,3 fx W. . .:. J :N gl iffy' .nv-.:.: Wlibz' ' !2".:E-. ' ufhffft :Jig ,im fu 1- 1 I I I vw 1 r l ,N , . Ju' ,- . , H ,W f, 'm.WY'W 4,1 Hu-3mm1.1 . mt . . + if 11.15 sn' '-4 wi? f f 5' 'FAM' Am V E ' 4 .dw F' - i... i- xi l ,nf u V Z, 3i , Sify if 1 W .. is . Jig Aki L55 :mi-' W ,s My 5? 6 iii ,mx QW' f 'xi U93 .. x H QR Q 1 Nga 3 an , -ll:-Q-ff 5? 1 if 'W ,N ..Mw 5 M nyh- , Q , ,W wg? ,1 , A ig , K f Q i . 5 , ' fflwiiy ' 4 :gf . 1' 3 gmiinf- fe A 4 . P' 'Ji ' , 5-gagn' :L , wmv asf!"-fu Lg, .gm .,.,,, ,, , :M i iiq-if .' V S- .-5.2.1, - 5-21 Q Q m if J uw w ,W uw uw 5-im QNX: Q. w ..v,, n, N M A I 1, ,wi """Q"' :ea f JF H -Q 3 ' 1 1 W' QW f L? WA --11' wi Hx. M n- nf' Q, X5 i. !.!'..,,,, 5 ull Ham! -l""-u-i9g:.- S X-X414 1 ,,A 'J-1'54 H.. .-M n my f- '33, WW, ?' , , ,,. ,M , , . We-xv ""':- N ' IA V+ -,, W" N? was:-: wg, ues? me' -. , --, I k 'bv' .1f1,r,f,Q5 'mf' 4 . X34-F-1, . M af " A 4-. . . X, . , , 1--,.I-W., V - -07,1 ,-,., , 1 L . W2 ' . Q ,gn ...gg '.-ju'-in '-43, f-j,Trr5E5wA'-: up .f-gy f --..- , A H Wm . ,ii ,A my -fwfun, w,'s.3Vv".L,r'3-w.4?gq,,3 :Q-lmvmqgi :Aix +2345 1 "1 53.11 1 9 nfQ'ru-"11frN'2 1-46 Q34 4' fifw. L A ru .ff -' ., H N . , , A . 34 ff , . ,L fl Q "2 'w A x X , . 4 1 - . .. .- fx , f " A, ..,., .X N. A 4 A 1. f Nz' 0 -M T-5. 'f351.',gf,.'4iff-m',2gQ35'f:ffw"QT1".f'i F' ,, f ggi 1 .15 " " ' " Af' :K -? fZ111Ep52i1sri5?aS5S ,Q s ' , , . , .. n H 0 u -is gig ,N-n4,.u.-Q N1 -- In ,, Q J'-fi .fU,'.z2ivFf K L. ':54,.,., ...,. 1 ,. - '-Va if -f . .W ' A-:Na 'wgisf .fr -:f Q H v W ..-, . . ," in X' "QL , 5 ,' xii.,- Jsnf, 'QT' A1 ., 1 :xiii-3 ww' fy . me-?fL . ' . T-1,-133 F - aria- W 7.3. ,- fl wk L W P1 pi 'M - -L-,l .3-,:,.., 1 . me f 'xgivz -I L 1-A ,QW 'X -M-. ..,...-....- -"' ' - ' -rw. -, -Q - ,' ,-aw ,ls- ...- A-.-..'-....,-.., ....--,-.- , is -. - :'7f25E,:' 3511 ' ' ' ' ' 'fgggsflfy ,.vv. 4' Y ECI V '4 9 1 0 . kip Y I . ff '-Eh , Y A W gf? Ji 1 H 'Avy 4 If ' Mlm, W 5 Nw..-5 C' L l , -n.-H i 1 'Q .4 Afix It 3.227 ' . .-fp " 1' ai.. Ep, ff, mi , . ,nl V ' Ljllf-111 He, 'ff- ' UQEY 15 'Q ,3 ' , :gif . 1 175: . .5 iw 5' 'w Q- gf .,-Ly JIEL' -55,33 fm.. , Ai f .A 'I-Q0 , h . 'r. f-H 4 L , ' ' Av, M35 ' ' J , , A- ,Amir-ffl' 'm' S, ,,.,N E A , ,Q 9 1 ' V 61 l ww ,mf vw., BE, ga l . f. Q I 1 5 r N if L-L 63 I 'J 6? THE CSU GAME .s 5 if I WHATA n WAY TO C BEGIN! We 1 ' 'Y 64 GEORGIA STATE UILLVEBS ITY me ii:-N Xi lf'-eg-ig e if , it , A Perfect Schedule? Go Directly To Infirm C What A way Fr -r 3 . QQ ToMeetNeWd:1e : gy n 5 'I 40 5 Z, " ' ' :H ' ' , " ' ' - Sain V f 2. V . , ,. - - fu, .',,, - W-g2, ,,,Y Y s V '- or tutzt lq tt ,, t , ,- gwmfg r 1-, , . V im w H' J U' -ffl, ' 4 3 a , j fl -. ,Q X ,. :Q u , ' , ' . -1' E , . ' Lose T A U 4 X I' a , , H I A ' ! r Q . :M u w "You Mean, You Don't Have To Go To Class?" . . .. NYOU See Dad! fTFraternity ls A Group Of Guys flaat Get Together In The Library - On Weekends - And StudY '- d iffy Advance 2 Spaces S 5D Behind Dem ster it Go To Mndergrounci For 1 Hour Remain - Stay j Where Y ' You O L Miss 1 U All A ! ' , re g Night N Classes 3, - B M S a O c s f 'S 0 C p O h n i ig W e 6 5 Q Quit Wearing High School Ring! icated! We 've Got Who "What The Hell I5 A Midterm?" i 10 Break - 9 C 1 I ' A Chance To o Meet A Honey!" C k Back 1 Space Mid-terms Back "l Can't Believe 11-ey Take- Off For Spelling!" elll "Dad, I Got A Great Deal On e A ! Eg! Hall Pass - EE Elevator W Pass - , - , . 5.9 :.5'.' J K 1 .L .. om "AH-Right" Goes Qfx XKQUY Berserk! - Raises Prices 68 .Oo we -1- Another- YQ Q Q3 We51CsNAL- - - I: Lose 2 Turns :I Qc Q? X N0 X nl' ' - , , 1 ' ,xg 5411 'r ,,. :LJL5-1, 31:1-i'X,fiVl+ , , V - V- N 23450 ,fa A- - Vx, ii, gi',,. ' Y Z," 'W .' In Q V ii, ,J J'Ywi"557'5fZ55L -MU" ' " M us- a ,,Wi,i , W , : 1- ! Q ' sf- ' ,, 'T 7 -,.:,, - l - V .nw , vi 1 -- M ii ,, ii i , ,i . rrrr ,,- f .-wi A L . , 1 -V T2 ix, if if ' ' V W- Htl , 1 "' ' f iiigfiis- ff i "9 f ,fi':,,: ,i mimi . iii , wi :iw , W S o o tud 'dab' I Qin QD FYI Nighti 3 - Forfeit Turn - Finals - Cramming - No D02 + A Beard The Next , Morning! lfA-B-C Move Up 3 If D-F Halt Play if i Find Later - That Your Name Wa s Lose I n That H The i Turn P For Being A Suspected aper War Criminal! 'I Month Christmas ' Y, B xda Advance 4 Who's A Narc? -3- pl Blind Date Turns Out To Be A Macaroon! X Lose 2 Turns + 515.00 Q ..zi,,i fgqgig-ig! H1 1 gt Sophomore In Less Than 'I Year! YQ?- Stay ln Game 72 :aw as is. .M Girl Are Lavaliered To At Uncle Sams - S With YourSociology 723 aah - Time To er Change SF Partners! Fifa' -Qu . , ,, gh, . f A , " ' . 1 I XT , T r'1'4vL,, ' 3 "I Don't'Care What Anyone Says . . . Waldon Pond ls A Rip-Off .. 1 AA Definite Lose Of 6 Find Your Name On The Bathroom Wall Change Schools . . Fido l?Q5 an g g n uag 9 1Ahead MI ,, Nowl gi Panthers Win Basketball Game! Advance 7 Space l' frwf' .7 H -ew V ': 7 Fail 7 Wild Move Up5 Card! Take Extra Turn Lottery A u Number f T ls 37 i a m 552 t e i C - Also F English 77 Eve yb dy F l Ab 6 7C I C ll g Bad Bluff- Lose Turn + Car! E Y i ,,, i i l ll Now Able To cj 1 Grow Partial ' Beard , X Ta e Extra Turn Well-I ou See Dad- If I had My Own Apt. - l Could Devote More Time To BeingA Student Like You Were!?! NX XE-Xian' ,. ,. 311 ra Turn junior Gam e 1 f2 Ov er, Half Time 75 .J Fall In Love Advance 7 Advance 7 More F dout h lives in Apt. Ad 3 F d ut h d . . . Back-Off Birthday - Now 27 And Nobody Even Wants To n S Advance 7 ee -I, YOUI' Have A Drink LD, Th G RA M P WA Y - R A' l N I ll? , 4 ,Q saw!-iw Penalty., Lose 72 Turns And A Couple Of Good Ideas! Get Your Own Apartment - Wild Card - Advance As Farqs YO fttw Canl 1, -,I T1 1 X U Fall ln Love lRemain Stationaryj For The 39th Time In College Career . . . i l l l any - t - , X - 1 ., I llfegif Ina Quarter - Sell 5 All Furniture 84 Y l ijgn 12 Month ote For Books E l.,g? WITHOUT RECEIPT P t Can't Date Anymore - When You Got Night College! Register For Graduation ' """l . . . Go Ahead l Of Other Players What ls The Deal?? - They Didn't Tell Me I Had To Take 6 Quarters Lose Of P.15.! 6 Spaces And Lose Graduation Money Can You Believe lt?! We're Out!!! And We just Started 7 Years Ago! "With My Education . And My Degree - Dad, It won't Be Any Hassle Getting A job." '-f.. 1 i .2 I My 'lily' X, if ., I, W l Might Be Able To Put You All On . . . The End L , D - .M .J , l . . J . . - x ..1 , ,..', 444' SPRI FESTIVAL S.- L, A . , 'x ri . - R - A iii .T - ,fer L - .l f ,fi mfg - - . -Q 3 " W- 1,. s 1K M NAJ V .59 I -, . ' ' -. , E 'f, K I x ' ' 1 ff X 1 , x s ' ,-A , . I K 24? 81 Commencement End of the Road Georgia State Players 4 r 'X E aa' ,I , 1 ', x f" 'fx f A ,, Q Atlanta Intramurals Championship 2.3 fi!i"'E:"a X ' " ' i E E . LJ. E gif M il I s J Georgia State's Kappa Sigma Wins ,1-- NCEPT '71 Advisor: King Buttermoreg President: Chip Doster. .n ., "Sr ii iii' i 4 1 N I'-'I 3 ,.-3 wi 5-ip' V. is .. in vi I i iii", is ,i if it W5 w ' N N", im- ' ii w 88 '92 H ff? 4' Y ' '- pp, ' ' 'f 5445 gfivi . v,.5,.Y ,V -iff, - V , in 21253 , , wigs, v w , mfr., .Qs .mmf ,,., , A t, 5, X Qc' UW: V ,. 1 -... QL 1 w .awww - rg? ln' y ' a.J 'V .-:'. A " f-1 H :4.-'551g.51s-:5A:g- :.,A: - 1 Mg- W iv qw 4 1 , ' fsinj-'A' L- -Qs' 1' 1 " i""1--1,1 -- . -H 2'--r . - .w14111,g "H 3 , 1 -.1 f . I Z , tn . V A u HT 1 W K 135 V H ,1 Q JV, 11. ,f' T f R K H-M uw 1 ,. Q. wi? 89 A 'L 91 ,- .1 CGNCLAVE :f x l ' . w 5' ' ., I ' wx Y Chairman: Lewis Saffold QUEST 95 L v ' 5 ' B Fw, , , K P V s I 4 L Yi? ap 1 1 Fa 214- .., A .:,.1',:fmsfN Q-1 TZ ,Q . ju. 1 in . H X A 2:i.L,xX'1 ' AA, - .,11Sv'3 - . V , K x ' "1-:gn . .N 592 ii, , .,,., 5:5 " gr ex I " ESEA 43 5 Uv.. , , 1 H ...ga ,ffm F53 .,, Q 'QQQKE-L,l . W ,I af -. ' L' ,V ' 1 Q ,wx , 5, N I 1,- ' r f 735.35 'Iii .X 9 98 JESUS CHRIST SUPERSTAR M uf? S SV TI-I E F0 RU PRESENTS julian Bond 1. B. Stoner 'Hman Forum President'Ernie Lester, Theron Warren, Bill Burson. 100 Carl Sanders Howard Tate Ernest Vandiver k '3 n " , l 1 g -x 1' vi . lily' A , x i f' J Y' 1 4' , ff ' Q1 ' 3 'xi' I i V 1' 5 ft-1 . 1 . ' L l Fff .N-Jw Y- u. WW - VV . :Q 14.4 '---f-V 1 ,I y 1 tl "W - In L . 1 V ,f -1 - 12 I " 7:1 M , " L? ' --' my q'i'fl1'ff , " li '- W E hr ' L' f?-,v.e:iii:,, 'V Y V ,, 4 , I 1 Q ."'--V x zz:-1 xg 1-1 , , VL 1, ffgl ,A f NN J' , 1: X-. mI',1 " 'I . 1 - SMCJKEY ROBINSGN O4 Homecoming i Y MISS HOMECOMING Kathy Carson MRS. HGMECOMING Selene Hendricks X O7 N N MQELANI EM CONCERT GA. sure ,E1Epl l6 8.0 QP M MOST POPULAR PANTHER Buddy Persons MELANIE D , 111 4 G R E E K + W E E f K R, -w- - V,-, NEW H - L2WvE',J1'2:z4s 153,211 ty' .45 is xx . gi 'X NS-.g 1 'mm' "F f Ez. - 65 4 FELICIANO W. . H .A fl .i ,.,n vw.: . xg. 4 , 1 A 1. "'?ks+y,i:f Ak' Fa. ,..,,,a5,+, 55. LT' TQ . 7' vlwkg rf'-5 :Rig . X-' 'iw' 1'-1, GREEK , ig ..,,5-N---sf-2 Q""' . - e --'-A 1g ,-..',..1 . "fl ' 72 ' 'Ll .. - .. Jr-:JH ""I"'5, K, ,, Ez- Q--1-,Q-id ,N-E.. ,. ., ,g...,,...f,,-mar 1' :pf 'F . Q-' ' " - 4- Q-vvli WUPPS -31" ,M -bf m. , . 'Z f. . . A-v rr' ,,' ' ...mg-.lvof -Lu-vt, Tzgnsve , '-f- 15,2 fm' "Qi Ln Ea' MQU assi , if- gk I -ai?-'I . -. W wwe, as - 1'-xiii L. 5 -.R 116 WS!-J ,,,- Q, ,i A4 v . , V, t,,, , vga xhae ,fa I fi! ., ,an gf -v-'VY uwsgw I .I 1? ,mu ,xl .55-9 A- my - ,W - ' Q4 Ng. ' ' '-. N: M L 'ati . - K j ,Y r .- W .gp F4 115.7 - ' - 'f gf g I IT. A 'lfitgi-.Q A M .-. flf, 'aj N, Qhffiit W' 'N , -, V . , ....f.vui,, 53, - .. -gz- - 5 .Va "-ff" "i7f'... fs ' 1-frl'f ,1 4.-rf V :,ixf".l -. , gilt, I .4 -- '-e M. --1 .K . Wg' hC,.. .WJ .Irv -Rl J TI ITIES ,521 -7.51 pr.- L -v-fl lb, X grv .- war' ' Av-V 5 W5 3 ""'s. 6 ,VV 4 3.14 1' 7 Wx U Wfiqu C h M J' 5' -M3501 xH v pi- J A E?iEgEf1,4ET?fii?fiEgiTf?1lIHiifiifiwfl i f lii f i?,?5-WH-F'E LUX ues ww lm rf! r, 4917 iff? El, -f.. ana-- Qjda f' WWW S ,I , IL? nl I X Q ' ' EE: 2 'Q l 1 A BLACK F' 'V ,ff V 4 .Q A gig Eff? A 1- ' M M :E 1 ' ' W X E T1-2 5' , f4"w"'4 gluzrrlvn V 5 EH, 3 Sk 19705 Q " + , - . I ry, PQ I S -N5 ,WH ,iw LE xqg,w,g,,, Agggg wa- v EE VX ' J aff 2 :Iv pm' ,- H 1. fi vig, ' Shirley Chisolm - Presidential Candidate 119 Huey Newton 120 john Cashin Andrew Young "There is no other purgatory but a woman." Beaumont and Fletcher Yes, but what a way to go. FUGUA noun if f' :S g , w n n.,.4,, -- -,1 Nz . 1 f .- ,-,, U . - , .LQZMD-V ,. MM- ' -,1 uf. . W, - , Y :M tv mg if R 213, ww a?"" 11 Z X .1 ,I-v . X 'E +5?'V'f ff'-7 i l -Q -- ' pifff'-L2i1f5fi1 ?4gE7'32"gf,f ALL' 15g..7'.:: - - ni -5 , - g::.f.f. ffm , , ag: qi, ., 4. U AJP, . 1 at wa ,Q y. Km C9 - , Q11-33,ZI:rf . .- , '1 flQ.1sfb , f' -1. ,N 12 . Lx? ' yu M me ' r :.':" .v. N4 - , E4 wry " , 1 -V. X ,KV 5,.i,,,1gw1N,g. -Q- -uiz-,:i1-vg. 1 ' ,wgwm a1 6:1451 ., . .,1.. f ,.,, . :rf 1 QQ. , 5 1 M.: .. f' .. ,...., , . . 51115-"1 16 " -, ' wf iiliri-11f',iE+F5:aif2 1 g,w"i-kia." If '-f"' " I ftfif' ' 25151 9 .- - -1-f1'1:23'wf, ,-'im -b -Q-,rw z -.--ygfr '-Et: rv. . " f.,, ffff,:faf,12g, ,, , . . ,.... ., , ' ' I fiij f E vvU.,WyrQ5.g,,L,, j J 4 gi:2v'Zi!di?? f 154551-, "11,:!kff5? ' Qv ' ,- "" '17-T72 FF' . ,- " SCI1- ' ' Q . ' 4,1131 'kfff 5 A .- -f 'Q fr ifffifzliww 3-J ' WJM9' W' z., J"g,,':P' An Winn W. 1 .. mu :Q .- w- lv: -1-Q,:f.:f ,V . ,fi A. 1, . nfl, -fm-H-xv 'P A was , ' : Y rf 1 . .. . V.,-Yv .ff x. X . I1 f -mf:.f 1 NG: L l- M523 .- :fn f-54, r-.4 .f 4- ' ' tiff: v fm. V L., . . T, .SQ --- -A - Q- -4 1 ,, .r... , 1.-2 1' 57. ,,n,.:, .--. Y. L we ' - 31 ? rf: f A 1351 2 "ir , 1-A 'milf iff: - 1fi'J,21ws4-JLQP1I-P if Ez'-f:39x4F-FQ-1 ff: ' ,-TAm3sv3i:w.ggf,' 1:.'Z'-941-' M125 .1,, IQ- , .,,' X. ff '19 'VR 'rf' '-: .ff1.':w'1 , i15Js5Lfl3? TSS! 'slfgi -' PS1 . , gf -mfr . -1fQT,fx..',m.-, 11,-s .. fi ' .5??m51Jj.ggiLu ggi'- g, ,g:g1sf31gfgwg , k -.-l'.,"'L yy? ,QC .'.'- . -.ff f 1 hw:-,. 1' pfiigf-11? ,fa Pgqggai ' ' EM, ,Sis-Q '.11, .f-Qi 'QHQSU r :Lan 'u' '25 1 -SH 1-'f":::1 ' ':.1Li:J":,i'1'-..1i-2 7' gQ3's:f5's.'wM1q.4-.' 9515-,j1ZF,'f-g'L E7:g2Es,T:1lg :. Q' 1,1 ,pg Afffgg-9.54 -. szfifwf-,gm if 25:4-q-if ,pr-. f -1- if T 1 :r-.,'1,a. '-"rfb 1 g'::,5ggpgg.x ::-g:.'-A-.y-,- g,:g,??.b,,fL-fi-Lifs-Y. M. M-as 2. 4, I 4 - 15-J' , MSM-1 wi tf?" x'f.:'f'1. RE' 'P1'5n3,r:'f , ' ,. .R 'liz 1 -my , 1 . sk ,. ,,. , I' v 1 , 1- ' . 4 xx M .x ,tml Y.. I E Vw? 4 ,Rf H ' ,w 5 'rvfym' I f EU , W, R MW, ,, , , X N Q --wa.-. .Liiil-n :si af 7 8 3 1 , vf ' ':15aLi",i,QL ii X of M 1 x M.-LL-, - -. -Lf: wflf 1, 1 129 L,, , N 130 W I w W 3' it 1 M? Al ,WJ ., Jlvw,-' 1 ' ff ,f ,. 1 a.,w , F' J My-WN . :fx if fi Yifgl'-1 2:52-' s W. , . fl, 'M , K Mtv' Eff , y' Q Q J. 4'5" .-.FU Uv, ' Ein ' , I' - H ' .IW , gf f .5 , .,l 'w' -. A vw ,Hi -4, 1 J V! , E . X y K m'W'56f5'. aug A ,,,,,,, N v i1 ' 'i'm..J,Y,. I N N l x v X X. s 4 I v , wi' sf B w A Q 5 A-16 "" Tgw. X 'XQKAE I 11 Q .Agf V ' 5 "'X W I QS". n -if -- -f---f M is wmw W Y 9 f5Ei'y Aw 'ff -N J' Wx, ,go . W' ' M 12, Q I wi- fi R E137-,igx Q tax, ':T 1f 'Glen , M, M, .1 Mg., , 'J-J 1 A-55-Liirsi Ll.: A-Tn I ,V L Mi N 2, 5.41 my rw www ,vw mum U Nu'MA L Q 1 11 ' 1 ,u , . ig 5 H : Z -.uxig-T " X P' 'W' A. Www 2, A 1, ""' 1 X111 W ' ' H -3 A V w ! , , w H-. L , f E 3 x . v- H l W w - .- x Y E A , ,.fr,vm.. . .www V im WW? "" 'Wg 5 ww W- . nr, . 1- "' ., . N., . A L I, if ., ' w-nz, . V A - " f m , Q ' . ,- M 9 f Y .. ' w , 1 E 5 . U W Ex W H937 '32 ww ,TW , 5.95 1 ai ,db am Q zz f? . W E Z ,YM 'ggi ,, . QS, Wwwii ,I 'YH img? E mf: vv ii L1 sa sniff uffxc ,E I , . 14 , 9 'f Q39 m MXWN gm. HK + Q ' 6U m 1 'AQ 53321.- 'Q X. Q m uw 'Q 1 Y my -V Q- E: V ,E- mm '1s"Zi-Q I Y x fm ,-I 1: -Q Q 'lf E sixfgi 43' Wm ? 'SEL H E in V saw, .. f-2 S 1 5 . ,x -. .. E A . Q Q ., mm xnjzzawzssi, """a'?QY 5 Iv X w -i '.1 W E I H 11 Q Y. H. H , 'E ' E144 gm :E in 'H Ziiikn H u H, ss? H, 'xfik w Xa 53? 1 gf l 'S qmufq., ..g . -Nga ' . .Q 2. M in M 'V ,, T Li ,gf tif :I Q an M M Blu-Lg ,- , vm w x - fr i ,iq :U .. Ulf. 1 - e-A 5-1 f 9.1. .wrmm ,x mv .w 1 wwf ,K ,, W W ,Q . ,E - I W ww' 'W ,U M "?",. ,W X . , I N ,i W 51' Q w , I fx 1 'B .. 15-2-K. Q W .' iq.-fx . Mn 0 . . , 5 P-1 we - K, qw' 3 Jury., 4' v L A Mg Wwifmflm iw ASW' ' ' ' I in 'U' . -Q-. -1. . " 4- f. M, W M. per! . ' x ,C N- - . ,,,,,. ,MW , W . M 6 1 1+ , W M J-PW ' :. Q V 45 ui 1 x HM, ig. WD.: ' I t ,. ,lv W A in , 111-1 9 A x , 'G' W 5 W v X 1 mfwrw K , 1 1 sl" +4 , V. 1, f-xi as pl 'il -"1 ' ' 5'Jg9Q:f',' 'sz ...I- ,wilv I 'sax--,. , ' '-Q' "5-'A ' ' ' .41 'Iii , , Tf, - - Wg: ' L.,. .-.,, ll, -"Q," I , v -- ' V , tt fall lun W5 1 mm M ,,,,,,,, ,,,,,, , ,, ,W MW, 1 ,wg wv , W YW .Q - . :'1'h,v X WP .S . . xl ' . x- ,-S. 1 . f .K .QV , , X 1' , , ,Ln ' 'Y 94 ' 'Q ' I I 1' fs' f,. . P x ,-iii Ivy N A on ix ,www ' 'T' ' 'PMDQP -1- - , , A Z:--. '- x -, ' 1 'gp -.-L -,ww ,554 ,.' -- ' 1--tiff' 73- " ,,9,,Iaug+ ' . -,swf ' '. ,-ff--ff-1--'55-,.A g - -Lv Q,-5Ww..:9"vl A X 'K' t , . - - - . ' ga-'Nfl' X uf - . -- ' 'll - Wh . VIVA V' 2" ' I N - vzff- 1 V ., .,----'-1.-,V sz'-""j-.Q"',"f,ws ,Sh ug L .' " V- ' A , V v ' ,V ,, .wa faiiv- " ' " , ' 4- ' .-'ii-4..,,3,'P ' ,5-,V-, 'f'-1, '. U -V A V Vw - .V V, V V fa.. f-:.fu:m.:1 P 1 x V-.. ,1 - ,--,gf,N Ni? , ..- Va Y. V .,,V V-mr -, V .V ,. , .-,, , ' 'NN' --3x' 'rj ' -1 'V "-.,:- 'i.,.j----ful? 'Q' ." - -:Hn 1--fry' ...V-A , ,- -, .V.1 -W -1 -5 iff, I Ah ,V V' -fi P Vg ,-.-:ge 2-' 's.'i- -, " " V-,L-.1., A7-,lx ' -' " VS ,- J f . . Q,. -"""'- ' 1 '4..p 'W 'T' -'N' "4'f'J f 41' 1:11 Q ' flu F" ' 4 Jai 'A V '.' -. " " 4 nf 'L-I .9 V .-,xp .1 . - ,V 'q n. V- .JV Vg W' . ' ,. 'vs V-' 5-,H -5.x .--I m. ,- Q I-5 J-vt ,W..- sl l-x.'.,,-y ,H-47 W 1. 1 V1 ,gnq W .A1m,'!-- V J U ,J za nr- V , .ms Marg' 5 4, j.,,. J., IA. iv xx .xy 3, Arfxxg. hm ,qyu , - ,u--3-I. -- .AV-.ff,,,n:?,.,g X . ',V iqywir -- - ' Q, , X .-as -I 5 'F ,A 'X - A' L.. -' A' ' .V .- -, " ' a ' ' , W " ' 4 3 - - 2 ,.fl'u?7:'L"i:s - A 'V" ' .. wx -- --U' , .-, .far -z. -1' . V v, Q- . ---, 'A ,r 'z-Af.--H " "' - 'W' .P nf f '13-Vfifff fx Q- L' , Q - h . 7- ' v -' J X I ' - fH..'T. '- ' ' W ' ' o-, -., x . , . n ' ', Q ' K 1. -, . 1:51. 'Q 31 Z -1:51 ' ' r- -5- V , "V. g.L,,,..J -V 4 - aw". A ' - ,. - -'1"1.ff-L, ---' ' ' W . A'vV,:1- Q 'K V-, fx V.. x , 1. V' V, -Q" ' 'g-V. li A V ,. ,ll V, I V -,S-V - - -Q, V VV V -Y-, ' --,Lf .X, -'--'V- ' - - - -,.x ' -,N - ,---I .f z . ' "..'-H , ' ,' -T Yv W",-'X , ,gf f ., .mx Q V' ,. N fr- -- , - . ' -..'f: "W-,n if x ' +A A , '- . I f U 1, "L. V V--,,gf'3f?,A,,,! -VV 1:1-ff .a,- 5 :N . V .,- - .WL -5 cage-if V. yum . , -, , my , 1. x.1,L,. L.,,.1. - -,,,4.. 5:-. 'Q T C: K. . " -'-1--"",.L :-'TIL' fx. Ng ,Y V O X ,V ll - .V ' V:--if U , . ' - , f,, V. , ,Ln 'XV - . .Q . -' I Q- .Vx -- .- gkgfff, ' -H -- -1 X ' NNN '-1,11 A -"x Ylfr, ' ' 3: ' . N yi' 'X Q-.jfff-,i. X ' -g.,q"." t i I., ,V Z.,-.:.x4,'f, V VV -.uw -4 f T5 -X V N, - .Ui 1-Vp Q -V it .A X A ,. Q1 -- V V. .V . , ' ' : 'if -4 gE'V-T ' -.14.f:Vf1.-1355" "ffl"-V'1-if", . if l .V I A 4 ff V i ' - 4 I . I VY X W X , H. r, .1 'NK' iw, , 4 K . .. 1 4' .x X A 1 Xi l I r ii? 2 -'x ..f"k- 'gfsfsilh I - , Q, l,,i, Q.., , s 5 .iff ' 'G' V W f- i ..: 'Ziff M New Mem M WWW? 3 Us K' ' . ., '41 if: .3-Is"n, , I 'V 1 ff f f Y ax 2 --gl..-fx, NW Y 'wax " ""UM'5MNss-M Q 1 5 M W6 vu M 3 4 wx ,WL Mc s, ww A A .,r,. wqv ,av ur M N :Wasil C EAN, wa 9 0. :Z" , 0 1 1 .xx M www wif , . , . , '4 1' U W e :?Wf EW' Q ' ,XX-. 5 Wm. " . X R X ,L ESQ..-4 Ml - 334 W ' H Q kk ,mix .5 "M NK N - M 1 H A -.T '-H, X X Y. g Xfv' 6. ' . ' H X ' V A Xu " N 1 .xalxjxn Y K wa C F g X ' Q W., ly N I xx W. ,fp In lv X 14 gb, I ,r XM. X '. S r .. X XX .Lf N F M, Q ' X f ' Kathy Carson 1 X X X x 3 'I M Q X 'M WLM M X M WMM? W M' Wm ,,,, Q ,,,v ' ' "G " M1 'oolvwff N ., .MM ' 3- MMM' MM1a.Hi,MCf1 .:MMMg ' .MM -M .N ,, Q , ' UMA- HIM. - ' 1-,FHM-"M :,M'M:, jj,-.' ,g4"-',zf'v,,'J 'SV' "' X 'K -.-Q M :Mffjr ,M '..',1. "L: I 'J 'V 1. M-. "if--' - - ' M M- - . 355, " ' , MM M.1fV1,jf' ' "" Z MMS' WM LWMWM M' " V M M MMMMMJMMMW M . M, -Y ,M,-waM.MM'M"'aM':f'1'f-':vzfEI"M"i5fMM"-' - -M.. M -MM -M MMP- -'L'-5 4.5.1. MMMQ' EMMHM3'-.j ,2fM2:1JMM,-'. ff' M 11,5 .MMM .MMA -fi-M , M 7 M TWMQMIMQ M. 's' f M"fQ' .FJl'a'- -22f:?51"1I55f"g 555-MMf'rifML1"'7"'?7' M 'MMM' MHMMM-'f'M,'iMMM"MMZMm,-'NXMM1' W"fi3'MM1.MMt:WMVfWM' ' 'MIMM' M "MM-zz" "L Ffhvw M MMWM w"F1W,mWM1MwW 'WMM M MM M V MX VM MX WI ,- M MMM. MM M Mf 'M ' M M M'fMM4MM'mfMMMMMMMz:'MM?" .M M ' - M- -iw " '..MfMwMm-W M u M 1 wi. MM '7 M .' "MMM M M .M--I , . M-nm, 14 T . 4..- 1 , M.-,.'. . .51-MW mul 'C,f,.'w'Q13MMMuQ'A V M My MM ' UV My M '. :MMA M MX? KMWMQM 'M WMMQM M M MMM N MM N 'Mw M M M if MMMMM WMWMQX, A MN ,,,, 'MHM N" M MVMMMQMHMM M,,,E'.EMWMM'9MMMMM ,,,, MASQVMwM,,,xM,,"'MMgMMMM,,MMMWWMMMMMQMM- A, , , M MM MM ,,,, M M ,,,. ,,,, M MM M MM MM MM M MM 'MM' 'M M "M " ' 'M ' 'MMM " 'WM M-11.4 '- fhwwf ag " .fe M 'Q-V-M 'f-M . M ' 41:25 f MM... T . ,7 M MMMMMWM-Q' ' "M-M M -, L-1MMfr?'1MMf'M- P3 .V M, . MM - M, MPM MM , M . .MM-M -, MMMMMMM i1fMMe 'M-MMIMQMW-MMM!-8 M MM MM M M M- M5 MMM -MM MM HWMMM . MN MYMM M A MMM-MMM MM JW 'A - MEWMYM 'MMM WMM WM N W VM WWMVMMWEMM- 'NW WMM M f MM MM A -M M" -MMWWLWM V -,, ii, M 'MM 'M M M "ffM55:i'iFM3f'M'?QM7""t!'WMM2ifi - 'M ' ' M , ,MsgM25:,ae.isL,g1-:Lg--lf X, M . f ,fr-M ix Lrg.-351: . F ,Ti ..'-"".1"::F1' ' """ ' fig: 42.2 .. i'gi1gi3'g M F-lv4M:'2MM"'f?2--MM .M,-iM5T M ' .M' M M 'M M MM , YF' ' ' -Zi-Mi5'M 'MMML1'F'.1'Y 'E' M NI' -- MM ,,,,, JMMMM"MMM7" M M , MM,M ,M M -. M WMM M ,MM M , .,,. ,,,, ,MMM MMMJM MMM MM. MM MM MM,MX,M,M-M, ,M MM--MMMMM, "' WM ' 'MMM X A ' M M - M - 1"4:1?'M'fMMsiMMMfjMjMMMMMM2' X M M M 1 , -:gMMg,- :Mg ' .,m3'MM,, .' 'Y M' M 'M ' V I H an M M, , M M. M M M . M M , M ., M ' M 'M M - '- M f M , 01 M' M M M, 'M' ' fm" ' M .Wx M M ,fa 'M MMM.-,.M'.,MM, M M f M M' ',-- " M' ' M' M' ,M -- " MM M ,M ' t ,,.1',l I f. L '.M.MM' T- . ' ' ""'M'. M , ,,,1C .r':Ml9 ' l ' 2 ' M-, ' M WMM MfWM.-- MM M MMM'MM,,MMM,,,wM,,MMMMWMMMQMM'M ' X M "M ,M 'M ' M HMM " M V M' 'MRM .M. M M, MM, MM MMMMMM, MMM MY MMM M V M- HMM MMM' ' ML MM' W M ' 'NM M' 'M M' M M M MM MM 0 1-4 .OQTJ-5 C5 Q 3 CON QED! Q Q S5250 0 QQ ,ij C2 MQ .4 l Q 1 S we me if 1 ,W ,, -V ,, ,,f , 'M , M , ,,,. ,,,, MN my A J ? ffwfw W " ' bv XX K , 'i www W -- l r I 1 F I ' H' IQ A' P " ' ' 1 -,LJ 'U my Au? .V- , -J J,- " . A i y I 5 s , 5 1' t " x '. 1 f . I 5 3 A 2 A 5 i Q .. 1 I 1 I J .I, JH' F 1 5 f . rg: " "B , vflei' V i Q KF T H A V, J A.. , SQUQQWQQ CQVLFECCLZQQS Wai ,www nv- ,N 3 rv w-1-J Iwi 1 I A .s x I' x.'0S- 1-!5""" 47 c' wwf 'Q 'vexe- wx 'Fi' 'xw N M gl ww WW -, Fx x xj-f Vw dk! Cfx 4, i 6715 L-5 C-3 H53 , 1 if AA- If mi A lf v ' ZSSQ rn... A fl f ' 'J . -4 ,QLA1 4 ' .J ' X . 4 44 r - .. 1, ' 1-1 - 1 - S. .' 1 ,wr ., .. 'M A, Q , W . I . ., mai , A , if U-vt., bv' A 11. . 1552 q , A fr . . I 14 lg 1 'lg-hee lub.. A , in I Q w f 'A ' - "fu ,f , 5 lj A - h - ' .1 1"-V P2 if f -4 ' ' 1 . , A i' ' ' ' -5 'L A Q . E .. 5 V- . ' Z 5. r' 4, , ' u X X 'f Z . , 's-. I fig.. - N h , ji, - 3, 4 ' . ' 4, A K A 5 '- .V A X . 'VJ' ' ' 'Ax f 1 W A IAN - Laws? 8: W A Y .4 K I F-stir. 3 1 2, ,A ,f rr, 1 ,.- guy: ' - Y K 'Q - 'rl' V 1 I ' " V 5, - ' My MQ! ,.n-N 75 -,S ' :AN Ii . A A7 A 7: ' A-ff' A' - : - 2 . A Ili " ' : gd ., s A , A 4 ' '-1. , 5- ' ' 1: 9,T.4"1, '-,Q,..f.f.l . . . , , .. ., Z M ,, -, , 4- ,. ' ,, t -L ' '-N ' :fs-ly 4. 3,5 3' - 4 A . ' i - fi. Q? ' - ., Zi A -, I .. '- 0 V ' X , : 5. , 3 4 . 58 ' ' i :'F""' : " 1 B ,gg U' 53. 5 rg. 7' Q 4"ev 1. -I -, A Qfi ' A' ALA I , ' , 1 jf A ' ' ,, -- 1 , M ,fx - 1,1 V - 1 ,Z M 'Q R, nn- -' ,. ! A D1 3 Q I- 1 'X vqfgilzsv m Q ii i 4 4- 1 Sf:-. . ,A ,SR . 44:4 Ag! P fb M g , A. . Si Q-:H A 4, 4. ' My A " A ' 'A , -, 'St I 'ill' A .. ig RQ- Z' A ' f' " 1 ST , bs in , 4 . 14.45, M A V , Hfrs -. Q : 1 ,E A - , K , fx , Af 1 111 K , AA . ,f 'A 4 A' ' , . if Qi li -"' 'f 3 Qi Til - rn A QQ A iQ A fi SQA ' A 'AAF -y Aff ' , Al Ig , . fi! if ffl 1 5 fl t , 2 iff A 2 fi, "4 , , . A H5 . fx, f X' fl 1' f f fff'7 'A .L-. - - 12 D A A 1 'Lf X O O Lx O ,qu-AY -., , ,' --ff ' Ee. 'Y ' 4. .uv - , . I 2" U54- '-.f- . I L, . A 1? T , 'Q n - J I I 5 '.g.,' ' gf J . 1 I ,. ,. nh , I 441 H "x .' L fff 24 g, - fhffff , ,. XX F. 3 1 YHEESQ , ,. K2 Wq 35 1 1 4 L 1 I 'x z' 51? 'V '-.12 .' J xl: 11' i- . 3-1-533 Wi' "ll ffl H37 3,5 'WW 5,5,m- KK . if 1:12115 :af , f--. 1' Q I ii 'H' ' U ' 'f FH " ' ' ' if ' ' 1 1' M ,mu u L, , ' :H-. 1.. '-V ."-wfuz' u' if u-,-4 .r , , ' W 4 'V , 'Q .-'Y h ' .fn ,H , Tlfrfi' f'..'.f., if nz ,, .J- , wx .MLM .M wr W. ,V-' ,.1. -V ' . 1q.53'gr:.,'s , ' ' "?i'r'-3310, ' 1, 1' u .. 4- r' -,-v" VA V h " J "' zj.,.j MIL- Q N , lufff fwwww wmwww- ,fWwWw, ,, ,-wlfpift .?:'f 1 i . V, - 1 1, Y -H' , 4 .I ,J . .. .,. . Q, . ' 2 , . ,,.-.f, M .wf::m1fq " ' , ,,Qil'uQbL7Lf'L sr:-'ba-l.'. Vicki Coney '51 ., -, "iii-1-Af fx weethearts , v,.,,I ,nj .V in' 2 " 1 " " ,A-S ,, x, T 'Y pipiwiy fl, I ,w A . .Eg U .,, u J ' .. ' , 1 .- mg' M. 1 K Vi NL? .I ir - ,-4 . , ff' v , 5 ' ., V4 1 . 1' "' f ' ' 1. It W fifi A l i , A M 4-f 9 Xu if "1'7 wi Q K i .... o - ' ' 'ig ,' ' g, ' qm fv ,E EH., 1, f ff I V, Xl.. N, X iv' 'U V K I fr JI X EW 1' . J LL ' r I . I U X , V M :W 1 E' P .dis 2' +2 is . K ' N - ,ps i A-rs ' ' , 'H 'KX 4 2255-5 sill 5, iz X1 X f E- in bi " '37 ff' A SN' . X N V4 : .1 . I? ,'j., -'9" , ,z . W , s 4 1 S- '51 ways ri" x Ehfgeog K fi 4 fri ' ' i. lil' 'SUS S GQ " Jw -- - sf' , 4 i ji! Y! V, si H 7 Nxt! M ,MQ A M: L: Y i W Y ,,,N N WJ, : , 4 M . ' . . .-if-4 4 i -'-.QE is W i i if A K . Q' if ,Fil-J, i uk -S M--was if P K i i 'Q .f 'K ' 1 if P K i g if a ' f5',1-1, ,. Exif' v - 1 i ' ' R57 , A , .. ..x.. . R- ' .1-vg.7L" 1 1 N V sf ' , S 4. 'Zig v ' Q N A 5 ,N ' if . ' ' N . W V 5. V ' " ' ff? '222tf:.":-k- 'J E-1?e'imrh-:,-?':k' 1 '.:kf,. i'.5+ff7g':'1'77f'. ?".2 6 L 'ff evil - 'A - M 2- H .' ' ' V -"- ff is -. 5 . P 2' 'u w' fr 52 , :Q ' , Y ff -Q' ' -. gal H 1 ' fiiagj ig- ,EU 1, - fi Ps 1, -Q':"'i . - N V s 7? Lw. ff :Qs..,.,: , iff ' "ffl lil 'f ,' J1',,,,' H 1 . .74 W , if -. 1 now.-:ug-1. -m-nf-wa rf: .? . 1. . .1 ns- , 1 eff- 25 ,v-g f i. .i ' if 1, ' al, i , 'V l .. fi Terri Rutledge - Sigma Phi Epsilon, Debbie Fanning - Tau Kappa Epsilon, Sharon Dodd - Pi Kappa Phi, p Bits Wilson - Alpha Tau Gmega, Y Cyndi Murray - Kappa Sigma. we 1,57 .,.. 'ips-55 A, Q' 1 5- , I Y , I I v 1 ,. Il, uf, , :gr jj , i W, Yi' Qsiifsg' V532 u p 9 QM f If J , 4355552 A ' 1, 4--W., "?iQff'v Q 4,4 11 K ' 'U' v ww- xr' , N v as f ,v mm xx S QX X an 1 as v - u Q mv -an .fn 1 jfff!:'T. x N' ..,x '::::' ll? ' x5 ls :W X km 34:59 1:g31x'Q3, mx V-zzz. ' H 33" ---,223 fb'-1111 N fi'-I-f'1'-3'-.1 ::1'f"122EE X "-1-1g323.:-1533 .- XX -R X . 'ssifsi--NW -213:-f?5::-:-"' 122E2' . aaa? mln EEEHHW ,R .xml N : naman.: I H- exam f IHXXXXZNX :::::'z" V aaeiiiiili-'5 hr' 1 , IIN, if -' JW I V NTT Z? , 5 as , Y If .I 5 4 , 5' . gs C 'I , ,543 'c Z c C 1 sift .fa 4 c ,gg 4 4 1 f "1 A 5 g:E"l'f 4 - ACA 1 . A 35395555 I ., ,. if' SQ t if YA lngg QCEVQEQ 4 ...mx I 'u ki' . V , , V f -A.-Q , 31 wi L--Q ,, f-4 President- ate Umver Noah Langdale, Ak it 1 , Warew- iu' I V 1. Q, If JM N641 41 I -a S272 William Maurrelle Suttles, Executive Vice-President and Provost 5 . Li T Eli A. Zubay, " Vice-President forAcade-mic Affairs P E 150 Lim L.-. f vafvf i imp-ml fm. Y 155 1 Q if J 'ie N -' awp :gg seg . ,ye ' ' ,sg gg' Fgfeg ef- - e f new 'E -Raw ,2.'i:f-P' :T QE-1:-fi ,iii Fw .L 'ffhwf-1221 . i '13 r' ,. -ij ,sfil 2 w so 1-. fi: -s1-Q- 5235123 ' -' 1' nfs: Yi 5 .. , , ,-:?.ff':f':'? ff -'ff' "tina fi g! , IJWQIA-.W iz ! -! H, iii "Mi 1 'fig M- . Z, ci V . .. 2 'tw Q, t ' ' wuqw mm 1 - A ' WM .ei riff? ,git 11sfai2ies221gv,, 532.32 vi u psf- ti " mei:-se as . ,335 T , Bri:-3,s"1f 1- -5 S, V , . 'J i , i f - i , is i , . X - 'Qi -F17 mi Q ",,'wi Eff fESlfE.a" "WH -ii'iiHvvW"'ii"" arisegfifazziaikihui Q25 J", 2..k'53fi1'," ' Y S', ui H "V" ref Emi Calvin Kiah, Associate Vice President ' Harold Davis Associate Vice President VICE P E M H 1112 " in stigma vw " it Maggie Matthews, Special Assistant to Associate Vice-President "1 'N ways-es-'s-" '- hm-h,.....f ve' -f' ' 5.1-' 1' ' I A L '35 1 , - -.:.':::- . , I A -:- 1 E :VL I ' : ', - K- Ez. " 2 a fvrfpg A-'N X2 wa S N., wx., 151 ".V, we 'Q .V .. ' ' E?gE1ii'iH'g9'm' ' 25' :fa-vm - ,W .. E . I V. V. La vroff, Comptroller 4.4 we f 2 SQ Q Us ..,- ,p-9 jarrot A. Lindsey Director of Public Relations ,. We 41' William S. Patrick, Dean of Admissions and Registrar Richard R. Hodges, Associate Dean ofAdmissions and Associate Registrar 153 4 Dean ofStudenzs Kenneth M. England , .-.QQ ,... w lm, 1 , H X B n if 45 iii -nn--'penn ld!! 1 - LQ ' 1-ifl-ff' xp: :'.'b""' tn n it 1 if I' -1: W ,- 155 I -mm ut 5 wt ww., ,si-QQ 'Q i Wa N l, K . fx L - W e i 1. , " 5 ' Wt EQ V i' T M' twig. 'lg i u ,Q W 1, N t ,. ,. 2 Q H Q- Yi l use it If 1 , - 'f'!U 1 ra-. rf? XY , wife X? v M 't.4.i-Nu u ,m +++++ K, tw 'sviiisvmll"'3.I'g,t ,. ,llwa t ,VZ t if x svf 3 M1 .P 4' james L. Culp, Assistant Dean of Students King Buttermore, Assistant Dean of Students 155 Timothy Moore Singleton, Dean of Men -Ta 4 M 2, af T '52 ii 1 an it 4, W g , 'KV' 'W' if .V - A . our 1 ,ir 5? If - ' ' 'F it it - Q H i mi..-. M tw ff if i. if :W sw' - if , 2. Y '- X ' N N 52 'H ?H Mi ' X' Hi NHHM N Y V H :ge M5 gi f' , i ,at ami i ii"!'E,,V1, 'w.iwQ.- ' , ,,.:,.,- yi rf f, I P i fam km 1 -FW 'xii' wp- My-1-, Ii,i'iM,':-11, tag., Harry Hammond, Assistant Dean of Men 156 Dean Dalton, Assistant Dean of Student. X iff' t it 5 xjfs, F"'.N:xf ' ,. I gt N2 xfffv VCX ff '38 4 v w f wi , 2 " ' W 1 1 Y 'si jean Thomas, Dean of Women Barbara Winship, Assistant Dean of Women Carol Boswell, Director ofStudent Center ,Ti . Heather F. Lamothe, Assistant Dean of Women LW 1' H. ig I i "X m ,yp 'Q ,L , L2 sf J , f E ,, ,K 17 .- Mis www 1 AL- rr A --S 4- :1 40 Ralph A. Beck, Director ofDevelopment W. Sanders Murell, Assistant Director ofDevelopment and Alumni School of Allied Health Sciences 1 U l .l it il 9 ll, 6' ,ii in W , - .gc- john Rhodes Haverty, Dean School ofAllied Health Sciences Medical Technology Walter L. Scott,jr., Chairman john T. Godwin james L. Groff Nancy F. Prigmore lean S. Weed 160 Walter L. Scott, jr. 1- is., , "j1?gE.jg H B5m","1 3 is K! F " Nl." "" dl W 5? 5 M S R , 2:f7fei,,.f + eg' "if: 'Z' :EH n'fg"2- ? E :LMA , ge-- fv- ' ': f ...M '-V- eps is ' ' xjjm f 5, imeigveaa ii. - Nu rs: n g Evangeline B. Lane, Chairman Gail Cowan joyce Dillon Margaret Eidson JoAnn Goldman Marion F. Hale Margaret Hansen Dinah Harmon Dale Herrig Peggyj. Hill Phyllis A. johnson Evangeline B. Lane Physical Therapy Pat Yarbrough, Chairman Ann Anderson jim V. Church Carol Coogler Janice Hall Pat Yarbrough Garold S. Beals john M. Brown M. Kathy Easterling Richard E. Fisher Stephen N, Collier Pearl Pettersen E. George Salter, lr. Lois Statham Patricia C. Swain Doria A. Thomas lo jones Karen jones Fran Larche Greer Levine Barbara Lynds Roberta McCracken Estalla Reynolds Diane E. Roth Susan l. Smith Carol B, Steiner Kathryn M. Suggs Respiratory Therapy Stephen N. Collier, Acting Chairman School of Arts an Sciences ' in wi iz IS? 095, we fsgigum 1. .va ,, si. f 1 Q ,N Ali x, A ' , -TH . K, -'T " 1' 5-' f' V S V is I i f? 2 54 Tc MS' I. Dglsgfj .f 5 ,, ' Q . 4 E b ' J in Clyde W. Faulkner, Assistant Dean School ofArts and Sciences 162 Charles B. Vail, Dean School ofArts and Sciences s ,ywgr V lm ,,,, ,. QE I Y 5 2' w J I! 117' 1 af 9 '.7,s', ' Glenn G. Thomas, Associate Dean School ofArts and Sciences Donald G. Ahearn, Dean ofGraduate Studies School ofArls and Sciences 163 Anthropology Robert L. Blakely Roy S. Dickens, jr. Ronaldj. Duncan Edwardj. Storey George j. Vranas Sociology Eugen Schoenfeld, Chairman William D. Amis jacqueline Boles Donald Bradley Neil Cheek Clyde Faulkner Robert Garren joseph Garza William Helmreich Charles Hopkins William Martin Barbara Payne Martha Roberts Alice Scharrer I. Carroll Simms Eugen Schoenfeld Chairman of Sociology Department Foreign Languages E at Fi e A eg Shubael T. Beasley, Marion D. Kuntz !!!,, W,,M f Chairman Cecilia Lee , I' Christa Ahrens Lynn Porte Janice Benario Mildred C. Roebuck y yy, M Simon Berggrun lane F. Schneider , " lf" 'FB ffxtt 'ff Morton M. Celler james Sharkey ' Harold Dickerson Rayner Sharkey Julio Duarte Elyzabeth Smith Richard A. Firda Elizabeth Stanfield Louis Fraisse Elizabeth Sturrock Mercedes S. Gamoneda Claire Wade H H H N M 11" if David Hempleman " ' , 5, if ll Will' ,H Hi l I U' Hi i N Q '. ,ii 37 it nb' is Shubael T Beasley Exs Y I A 'Digi --J I 0 F s ,u W- 1 1 1 ' V X 4 Chairman. of Foreign Languages Department Art joseph S. Perrin, Head Glynn Acree Mary C. Andretti George A. Beasley Tim j. Bookout Irving L. Finkelstein W. Medford johnston jean Ellen jones james T. Kindley james M. Lenowitz Hanna Lerski Richard G, Lindblom Richard Mafong George W. Mallett Donald C. MCCance james A.McLean john McWilliams Verle L. Mickish Richard A. Moore Richard T. Palmer jon Eric Riis james M. Sitton Carl C. Slaughter Alan F. Tiegreen Andrew M. Tomcik joseph S. Perrin Music Tom Brumby, Chairman Elizabeth Anne Bailey Alan Neil Balter jack A. Bell Betty T. Boone john N. Demos Dan Dowdakin Roy E. Ernst jerry Etheridge Martha Gerschefski Donald S. Gingrich Peter S. Harrower William H. Hill Homer W. Holloway Tom Brumby Chairman ofArt Department William johnson Charles C. Knox Florence Kopleff William Koren Harry Maddox Ruth McDonald Orin Moe Sally Monsour jeannine R. Morrison Mary Ann Mulligan john C. Nelson Donald Neuen joseph Robinson Chairman of Music Department English Paul G. Blount, Chairman William L. Ballard Lawrence Beloof jack l. Biles Lewis Birdseye j. C. H. Burch john Burrison William E. Colburn William A. Evans Richard Gibson Thomas B. Gilmore Mary Lou Grabbe Paula Green George Haich Edna Herren Thomas Hicks Eugene Hollahan Robert ja cobs Mary L. johnson Hugh Keenan Grace Kitchens Victor Kramer Carl Kropf Gayle Lloyd Thalia Luckey William Luttrell Allen D. Martin Leroy Martin Charlotte McClure Thomas McHaney john Middleton Arthur K. Moore Marguerite Murphy Susan Passler William B. Pirkle Charlotte Ray Thomas F. Scheer William A. Sessions Ted R. Spivey Elizabeth Stow R. C. Sutherland Mary Olive Thomas Norman Thurston james Tillman Raymond Utterback A. E. Waterman Paul G. Blount, Chairman of English Department journalism Dozier C. Cade, Chairman George R. Greiff Edward G. Luck A. C. Skaggs Hilda G. Dyches Chairman of Speech and Drama Department Speech and Drama Hilda G. Dyches, Chairman Frank Lower Mary Nell Santa croce J.,- ? sith' Sw " .. 'l .Sa i, Qi X 5 K I1 . ' E . ,1 , joseph O. Baylen Chairman of History Department G eo gra ph y Malcolm A. Murray, Chairman john M. Ball Sanford H. Bederamn Borden D. Dent G. E. Alan Dever Truman A. Hartshorn Gerald L. Holder Donald W. Koberg Richard R. Pillsbury Malcolm A. Murray Chairman of Geography Department History joseph O. Baylen, Chairman john A. Alexander Brian G. Armstrong Gerald H. Davis Melvin W. Ecke Ellen L. Evans joe B. Ezell William H. Ferriss Gary M. Fink Stuart Galishoff Neal C. Gillespie Christine Gilmore Edwin N. Gorsuch C. L. Grant F. L. Harrold Charles F. Hobson Paul W. johnson Sandra H. Keen james R. Kelley David M. Laushey Henry T. Malone Carl S. Matthews john M. Matthews john B. Oliver Linda M. Papageorge Merl E. Reed Donald M. Reid Robert W. Sellen Royce G. Shingleton Norman L. Smith Harvey G. Soff Dale A. Somers Paul G. Spitzer james C. Starbuck David F. Wells G e o I o gy David E. Ogren, Acting Chairman Frederick H. Manley W. Robert Power Albert C. Staheli Charles l. Waag Mathematics jan List Boal, Chairman janice Astin jean H. Bevis Thomas j. Brieske Charles L. Cope Elton A. Eason Ernest Emory Susan Ferguson Charles 5. Frady William W. Leonard johnny Lott Fred A. Massey George L. Pate L. Tim Redeker Billie Ann Rice Dorothy Rutledge William A. Smith Charles C. Stewart Kenneth E. Whipple Roy Worth jan List Boal, Chairman of Mathematics Department Biology Robert j. Reiber, Chairman Anita I. Bolinger judith L. Carter Warren L. Cook Hansell F. Cross William H. Feeser Margaret B. Friend Peter E. Gaffney Blanche M. Griggs Gary j. Haller Adly N. Ibrahim 168 Martha j. johnson Helen B. jordan Paul C. Kolter joan W. Kuehne Fred K. Parrish Donald j. Reinhardt james D. Satterfield Edward A. Tanner Orson L. Treloar Mahadeo P. Verma Charles H. Wharton Marvin D. Whitehead A i V, l, Q, L .3 ,--15, i i Q Fa l William C. Trawick, Chairman of Chemistry Department Col. james D. Clark, Chairman of Military Science Department Chemistry William C. Trawick, Chairman David W. Boykin,jr. H. j. Bronaugh Robert Cherniak Wendell H. Cross H. Fred Henneike Donald C. Hicks Harry P. Hopkins,jr. Ronald G. jones jane H. Mather Frank L. O'Brien A. H. Pendergrast Curtis T. Sears Conrad Stanitski W. David Wilson Military Science Col. james D. Clark, Chairman Maj. Robert K. Dillon, jr. Lt. C. Carl Espy, jr. Capt. Billy W. Fillingame Capt. Robert L. jackson Mas. Sgt. Edward Kitchens Sgt. Robert A. Law Sgt. Maj. Thomas McKinney Capt. Edward R. Thomas Staff Sgt. Robert S. Ward Maj. john C. Williams Sgt. 1st Class Donald E. Withrow Political Science Charles B. P les Chairman lerry D. Perkins Y , Willard M. Berry William P. Collins Donald Fairchild David P. Forsythe Paul Randall Guynes Robert E. Johnston john L. Pierce Bascom O. Quillian, jr. Tim C. Ryles George C. Thielman William R. Thomas William H. Wilken Charles B. Pyles, Chairman of Political Science Department Philosophy Ralf F. Munster, Chairman Robert L. Arrington Linda A. Bell james M. Humber C. Grant Luckhardt Angel de L. Medina Kenneth D. Stephens Kirk D. Wilson 170 2 E . 1' Fsx . ' lv., . , fm .-,x I . , ..,rL eg N . 3.1. ,,,. Ralf F. Munster, Chairman ofPhilosophy Department H.,. , E, Q L. aa is 1 ,El N J J 1 ,Q , , 1? i in L 'I 5 i X x 'v , ,li in W N f .P 3 tt .is sk.- 'x ,sank id frijxfz x If X ' 1 KJ I joseph H. Hadley, jr., Chairman ofPhysics Department Psych o I o g y Duane M. Rumbaugh, Chairman Teodoro Ayllon Earl C. Brown josephine Brown Arthur Martin Cohen Ray A. Craddlck james M. Dabbs Walter Francis Daves Richard Michael Drag Paul Ellen Margaret joen Fagan Orville Henry Harsch Clarence Lee Holland Bernhard Kempler Duane M. Rumbaugh, Luciano L'Abate Mitchel Crawford Morrow Doris Mosby james Lester Pate Walter A. Pieper Richard Thompson Putney W. Kirk Richardson Ernest L. Robinson Irma Lee Shepherd Edward W. L. Smith john R. Stabler George P. Taylor Elizabeth A. Valerius Morgan Worthy Chairman of Psychology Department 3' Q' Physics joseph H. Hadley, jr., Chairman Robert H. Hankla Frank H. Hsu William C. Mallard Steven T. Manson Martin R. Meder H. Richard Miller Carl R. Nave Gus A, Petitt james E. Purcell School Business Administration Kenneth Black, jr., Dean of School of Business Administration Richard E. Neel, Associate Dean of School ofBusiness Administration 172 'W' mf- my-as Fred A. Tillman, Assistant Dean of School of Business Administration M Q W Rogers Hammond, Dean ofGraduate Studies of , .. 'f:wt. :- 4 ly nx- ' H , ,, ,L ffl: :Q ST ,ggsiaaggi - ' if "Biff ,Q 'flags' ' ' ' ' 3- A5 wmv, ' ,535 V:,HwvEgQ.i g V :r, .asgg L , yy, 1 - ,,,..Zwq J -Y . , L, -wi . . s ,, School of Business Administration T 1 J, 4 ,475 .,-,ig ' '12 arf- 5. 1 is ,',eV" KLM 1 est i' EL, A gig ' ,As--W. , n1gj?1:tf H z gsm , Wm is , T i , tmsaf sn mf mw.f,,--1' I ,ii ,mm 1:1 sf, - H .,, vygig w- 'ii . ,Wet 'g2ff:ies,, .ww aff wus W 31 iwg, g 1- E"f'1f -sg JW 1 V 2-:N -1 fears' --?-.k , ,giggle ' ' E555 ' - MA ws Msgs? Wu mswlq. ,sig , .mu A sis-W, m'39'Q-,fgsfu 525 dei Hi XL. - 1 1 it i ' i it N pisses' H N lafjk BllCk5llVEr' Bon H, K00 Accounting Catherine E. Miles, Chairman jeffrey Arpan Yezdi Bhada C. Buckner john W. Cook Kathryn Current Norman X. Dressel A. A. Ewald Frank B. Garner W. Neil Gentry Elbert Creynolds T.P. Hall Hugh Hughes Kermit Natho George S. Minmier Patrick Rayburn Teddy H. Reep Martin Roberts Elliot Slocum Frank Stabler Bill Taylor William j. Turppa Gary Winkle Economics james F. Crawford, Chairman Theodore C. Boyden Miltiades Chacholiades juei M. Cheng Richard Clemmer William E. Conrad Ben Curry Forest Denman Larry L. Dildine Loraine Donaldson Louis H. Ederington Andrew M. Hamer john S. Henderson Yosuhisa Hosomatsu john j. Klein 174 Willys R. Knight Duane Kujawa C. Richard Long E. W. Ogram Allen R. Sanderson Rubin Saposnik Mark Schaefer Arthur F. Schreiber Larry Schroeder David L. Sjoquist Samuel L. Skogstad Paula E. Stephan Paula Stephens Dana Stevens Edwin F. Ulveling 'E' 69 X, 39 Catherine E. Miles, Chairman ofAccounting Department james F. Crawford, Chairman of Economics Department it F P:-Yi-sv 't' . J gl I Bureau of Business and Economic Research Willys R. Knight, Director lan Howard jefe Atchihgon Adele KU5l7I7eI' Mary Bowdoin Gilbert Litton Robert L. Chaffin lames E. Morrow Carolyn Dollard Henry Paris joseph C. Horvath Theodore C. Boyden, Director of Center for Business and Economic Education QLI R.aiA515"'- . gf?-5 7. L gffifggjtiilfgh amy -an ,, ,... : 1 Business Guidance David L. Lewis, Director N Donald A. Fuller 3 William F. Lawrence ' Carol Morris Ernest W. Ogram, lr., Chairman Ieffre S. Ar Y Dan Duane Kujawa jose de Ia Torre Ernest W. Ogram, jr. Chairman of Institute of International Business David L. Lewis Director of Business Guidance Institute of International Business 175 Finance Victor L. Andrews, Chairman john W. Aber William O. Cain, jr. Cary T. Chandler Albert H. Clark john 5. Cochran Dixon C. Cunningham David E. Ewert james M. Kelly Harry R. Kuniansky Robert McEIreath Edward Moses jerome S. Osteryoung Donald Thompson Richard F. Wacht Micheal C. Walker Donald H. Woods Daniel White Victor L. Andrews, Chairman of Finance Department an . WJ' 11-HQ as t tt, 1 tw it ,, i, it 1: 1 Health Administration F . George Wren, Chairman Ted E. Grazman Rolandj. Knobel Beaufort Longest 176 ...g -vs ' 1 ' AQ George Wren, Chairman of Health Administration Department ,,. , 'Ji' ' . Informations Systems William H. Wells, Chairman W. Ray Bagwell james F. Brown Donald R, Chand William W. Cotterman Walter S. Fleming Harold Hale Byron K. Hopkins Gordon C. Howell Robert N. MacDonald jan L. Mize Morris W. Roberts Robert Techo Charles K. Woodruff William H. Wells, Chairman of Information Systems Department Insurance john W. Hall, Chairman MHUFICS E- fVlCD0f13ld john F, Adams Robert A. Marshall Robert W. Batten Bruce A- Palmer Thomas E. Baynes, jr. Robert E. Price Gail M. Beckman Sam A. Reynolds Walter F. Berdal Leslie L. Rood john E. Brown William H. Schmidt Larry D. Gaunt Stuart Schwarzschild George R. Greene Bernard L. Webb Dugald W. Hudson Steven N. Weisbart Laurence H. Longley-Cook john W. Hall, Chairman of Insurance Department ' 177 Michael H. Mescon, Ma na ge m e nt Michael H. Mescon, Chairman Maryann H. Albrecht Costas G, Alexandrides john Athanassiades john P. Bigger Warren S. Blumenfeld CarlA. Bramlette Francis A. Bridges E. Earl Burch Charles A. Burden Lloyd L. Byars james E. Chapman Donald P. Crane jose de la Torre, jr. E, T. Eggers joseph R. Foerst,jr. William Franklin Robert M. Fulmer Ted Grazman William Ray Henry Richard I. Henderson Max G. Holland Michaelj. jedel Donald O. jewell Augustus E. jordan Rolandj. Knobel Beaufort Longest George E. Manners Leon H. Robertson G. Hugh Russell William T. Rutherford Charles E. Storrs Waino Suojanen Clint Terrell Bruce Morris White Ervin Williams George Wren Harding B. Young Chairman of Management Department Marketing john 5. Wright, Chairman Carrol W, Ehlers David H. Furse jac L. Goldstucker Barnett Greenberg james H. Lemly William F. Lyle Davidj. Schwartz Charles Steilen john E. Tully Rafael Valiente jerry Wheat l l john S. Wright, Chairman of Marketing Department Quantitative Methods Dennis Grawoig, Chairman Sandra Beldt Charles Bostwick Geoffrey Churchill john Coffman Wayne Daniel Merwyn Elliott Robert Elrod Kemal El Sheshai Bikram Carcha Edwin Heard Ann Hughes Constantine Konstans jerry LaCava Randy Martin Dan Miller Arthur Nichols Raman Patel Pickett Riggs jim Robinson Howard Schneider Brian Schott Dwight Tabor Bill Thompson George Worm 1 .-,Y 711- .3-7: , 1 , 'As P, ., ' r -n g. r ., - Q . Fi, il YV! + .Vi , ,ee W- .v' VJ". ,fffi N H it 523 414 A i wil, ww 1 i - - w x Wm, V-lf..-vigkt sg an 2, .uw-m pw "Nt 1 fi, it l . R Real Estate and Urban Affairs Carl Tschappat, Chairman Richard M. Forbes lack Friedman Dudley Hinds Elbert W. Hubbard 1. Bruce Lindeman Terrence L. Love George Waterfall Carl Tschappat Chairman of Real Estate and Urban Affairs Department School of Education me ,Q if... fsii3gfi.., fi Roy M. Hall, Dean of School of Education .5 7 T' 'W ' M' U 180 Richard H. Barbe, Associate Dean of School of Education .-H 1 -..-.-..,Y, H- .....:s4...:.. ,,. , -..,..,..., i.wiai H4 M' it t ,Alf Educational Administration john P. Greer, Chairman Everette De Vaughn james M. Frasher Leon M. Lessinger james H. Maxey PaulA. Montello joe A. Richardson jay P. Smith Harry Summerfield john P. Wescott Business Education jean Voyles, Acting Chairman L. P. Bradley Mary Durso Mildred Landrum Harriett Mclntosh Clyde Welter john P. Greer, Chairman of Educational Administration Counseling and Educational Psychology Sherman Day, Chairman Roy Kern Grady Anderson Kenneth Matheny lames Brown Richard Rank William Donaldson Richard Riordan Chester Harris Richard Smith Walmelones Stanley Smits lan Kelley Sherman Day, Chairman of Counseling and Educational Psychology Department Special at Education s Glenn A. Vergason, Chairman Ron Alexander :I 5 , Q Nicholas R. Castricone V Q. if ll" Ron Colarusso v Leonard T. Curtis J gs- Harry L. Darigel E. Eugene Ensminger E. Eugene Hartung Kenneth lens W Melvin Kaufman Leonard I. Lucito Wayne Sengstock Kenneth Wyatt Glenn A. Vergason, Chairman of Special Education Department 182 Richard Wehr, Chairman of Physical Education Department Physical Education Richard Wehr, Chairman Herbert Burgess Gerald Calandra Thomas Gleaton jane Hart Roger McDowell Catherine Shearer Curriculum and Instruction Ashley Morgan, Acting Chairman Wilbur Ames Charles Billiard Theodore Colton Charles Crossthwait Charlye Edwards Lou Gardner Carrie George jack Hassard Alan Hoffman Floreine Hudson Dorothy Huenecke Elizabeth jenkins Rosalie jensen Clifford johnson Hiram johnston Edward Lucy Edward M erryman Terry Northup Arthur Olson Larry Parker Robert Probst Alan Riedesel Mary Scott Sidney Smith George Stansbury Webster Wallace Harold Williford S , Y , ,, .ll Z mm iw' iiiviggsalsg tgggiigiWWM!jia!NN...35,tggN f 'fm east f w w , - K ima , , Wax. , L , ,, j,, ,HL iiwsgw J. H ii "ffMgiiuagiiufiia is it 'W' fa V " 7 Wg Wim! l H W,,"i,"' will it it ig 'S H' it "' S L il H H 'rag :r ff zu" X in Bi School of Urban Life School General Studies l fi s. .-s U ikk 'V-in. X Qty E. Fred Berman Chairman of5pecial Studies Department i"'S'.., W l:t:.-,f,flL"', ' ' bt A F" 'LW 1 X . ..,. ...M ' f 1 " L J " .jj- Williamj. Mathias, Chairman of Criminaljustice Department Special Studies Fred Berman, Chairman William Banick Paul Boles john Bra ggio Abigail Burbridge Ronald Cadora judy Callaway Shirley Cohen Charles Dale john Darnall james Evans Edward Farrow Marjorie Fowlkes W. A. Glazier David Gray Loretta Hamby Patricia Hobson Lucille Hood Rebecca Hudson Sue janson Sara Kanov Karen Kasavana Kathryn Kyle Lillian Lavine Ruth McLain Daniel Mermin Evelyn Monahan Marcelina Munoz Leo Neifer Patricia Nixon Emma Plaster Steven Powell Phillip Rosner David Silverstein Laura Slade Eloise Summers judy Thomas Linda Toson Urban Life Alex B. Lacy, jr., Dean Nack Young An Glenn E. Bennett Estelle Clemmons Robert E. Croom Paul Eubanks john B. Cranfield G. LaMarr Howard james L. Maddex Marvin Marcus Williamj. Mathias H. Coleman McGinnis William W. Nash jenann Olsen Criminal justice William j. Mathias, Chairman Estelle E. Clemmons Robert E. Croom Paulj. Eubanks john P. Cranfield G. LaMarr Howard james L. Maddex, jr. Marvin Marcus Library loanna S. Bolt Audrey M. Bundy Gayle Ann Christian joyce S. Cohrs james Crouch lr. Connie L. Davis David B. Gracy, ll Nancy Hamilton lane G. Hobson Harriett D. Hogue Christina L. Landrum Robert E. Mayer Frances M. Muse Norma Gayle McKinney Annie L. McPheeters Gail Anne McShane Wilson Noyes Patricia I. Nysewander Anne S. Pate Martha Payne Mary Edith Redus Carolyn L. Robinson Mary L. Thaxton Sidney S. Thomas Computer Center 136 W. Ray Bagwell james F. Brown Donald R. Chand William W. Colterman Walter S. Fleming Harold G. Hale, lr. Byron K. Hopkins Gordon C. Howell Robert N. Macdonald lan L. Mize Morris W. Roberts Robert Techo C. Kenneth Woodruff William R. Pullen, Director William H. Wells, Director sig? W Counseling Center Gail Bell Charles Bryson Kathleen Crouch Elizabeth David Richard Drag William Evans Lois Givens Roberta Golden Harold Haddle Gerhard Linz Heather Lynch Kenneth Morin john Newman Yvonne Oslin Shirley Pencheff Eileen Sellars Gerald Tate Morgan Worthy Phillip Wierson, Director W M ' 'v H , H L 'VM I, ' ' nm if A X RX Ni I 4 vi 445' 3 , ,K X 'Z "All right! - Everybody listen! l don't want to be here all night with this cut session. I talked to Rhonda Rushee, and she's definitely coming to our preferential. We've just got to get her - she was Miss Everything in high school, and she's got brains. But remember, I don't want everybody just to hang on to Rhondag it looks bad to all the other rushees and when you talk to these girls look them straight in the eye. We've got to make every girl coming through our door want US! And everybody had better be here to get ready for the theme party! And remember, keep smiling!" 18 --1 w ,w w ww-..-Y L 5.573395 . 15. : W Q X I 'f I J' I .Q in-eg, v ,.-A s. H53 A A jr VW "1 , f .si A , K 5 f svijirfw?-Ff X ywQ',"1,17'V'15f'g-. ' I 'E V-if-Hgh?-:Er ' J Ai-EfiIlTffQf' f ' -Nr q3s,QL.'3'- W M f i Q? "if" 7- :gel-fzi 53,5-' 12" Q f www' -5 go pw S L,,,, 2 M f TSE me l V .f W 4 ' 7, ww.. 1 ge, r 0 Qu' wif fi Q-1, V? L 4'iI1.2,,L' -Q 4 ' ' ' ' 1-Sm . fl ,iz ., " ' .Q 'Q " YF: ' fi , ww! ,Ja V s "r X jg ,FW , ' ' '- w s 'L N 5? AQ- . Q Y X , ' I il' e - ' -: L I lf lair: 3 . .5 . - '7 H 'iisigg LIKE? ' E5 .5 V 4' - , xi 5 15" ,N m x mriiiifii y ' iff' al! L Ef G' ' , e . ,mein ' f if' , . , , .S Q px -Pi ua 'f f. iff : - i iss f ' Nga F" xl gf ig if" Lf ' Q 1 A6 k 'v.1Q W vi ,, if I I: V A , Qf5qf,aL! 'ii iw Xl , Y 'Q I f A' I 5 I' -W Q? if . 'iff rf 1 ' ' x we H- ,, Z, 'i' , fs X is 4, -4 , '.-Lt' "is: ' I fall 'S ' ? f ,Q 1 6 jxvl' -1 nf ' gf- :gi 1-.gr 127 . W? , ar- -' JT' " L , '-vs! ,A 'E 5 3 ' 7 1 iii Sf. 3' - I fx , ,M-g.... f 5 1: 1 iw V A 9 wgjggf-QS? ,z ' ' gg , '1 ur lik., Q 'T F33 ' I if 1 " Lf ,mi f MQW "ZA, y Q , I H lem:- . f.- n v ww " ll 'L ss' 1 , . Em Nr tiff: 1. . K Af KA ,' 1 bf' 89 P! f ' I 'sf-,, 0, ,..., . Q xt,-3 HS' ' . lun- I 11 4 ! W . 9 f 1f.,-.gf'1f. 4. -' . ..:ivg: r' - 1 , .,..1 -5:2-: 'fm -- 'l..:jAggI:'L'. ' x-.-,,.:Em,,:,- M Y QW iw I "" , ' I w v,,::1-as , M, zaffu- , JE N' Q , J - as ,4 if 1 X A 2 ', L1 2' wma 'bg S, 3 9 . ' eijs, , '51 ' ag' ' ' ' 4,1 ' Q1 23143 .. F,2f ' fx 'i '23 E, X-.wlflf ,J-'f Zfw ,',', , s " 9537351 ' - f' N 1 I ff 's 1 A v X N 7 's so x' I!-Um 3211. Ps All Q gym T" V B - sh. If M We 1 1 f 1,5311 S, Vx W' 'WW A .1 1 .1 1 .QA -I v X 'I 1,1 . -'1, A 1 'B yu x lk- - . :,, qw , K: ' I kg 2 , , .a ,IA H ' , 254 if AK . 1 x I QQ ,pw ,ll fs. N1 '1 3 if gn Q -Q . 1,3 Iliff-, W 'Wa .W W f H W 'Wg' WW W WWW? 'WM W' WW SW W. WW ,x W WWW ,S WW . W W, W- 5.1 W., W 53 'NZ 'W . NXH-W WW ' i. Rx X X.. 5x-W. Q 'xxx W. U W SRI-l WW W -- WW W- QLW W -x-xx., W"WW WW W F534 W W! WWH W ' W , W WWW WW WW .W WW-WW, ,W W ,W AW A . W WM 545 W93fg"W5W :W .W v WW ,W 25 X ' ' WSW: WW W W WW W WW WWWWLWWWW WW :gi Y W WWW WWW E 2 WWW W KRW WWQ 4.551 MSW W,WWQ3Wg1L-ew W W -5 V HWW WW W W MW WWWWWWWMN XWWWW WW Di? W.Wms2WWsam W 5W'Wf5'UE'ffV W WWWWWWSWQWQWWWW , W W4 EWWWWEWSW-WW w WW X W W Q-5WW?xfxLW1WW:s ' ' W W W X 553 W "W 'HWWWWWW WW" W' WWW - W "'W"W'W F5353 ,'fg5sgf'WY - 'gin Xlgv ' W Z.-E WWW" W - mice? '1' 5 . . ,WWWWWWWWWWWWW W Win W WW W ,, ,, HW WW WWTYNJ ' E if EQWW5 WW W. W ,W WW - Wx W 5 . ' - Q 1 Zim .Y W WW LQ,- Q'-W353fif5i5?K9Ws.'lW'fW 1WW fl W ' s 'n5'?"1""' 1 ?W'gg:QWWWfgW'QW?' ' ' f- 134--W!--WW "' W1 ' A ' W" ' - 'W - VFW: ,WW 'f W' W W 7,1 :lik .:W,WW' :WW5szWWgf..W,L :WWWWV W - X, .W a H- 9 - , ,Mele W, WW .WWWWWWW W : W sgW ,W 4:-an f'5J!2?5PCgWW WWWW WW WWWWEWW WWW W - WW '-W eggWWig2iW?:g55fWW,i3f!gWWW'WWW WW' , W H ZW' WEWWWS WQ - W, i'WWQQ9WWWj9WW'W" W A , Tum! WW W 'Y' WWQQ 'W ,IWW , X N .W M Y WWW IV ,WK Q. WW W W W,WWfi5W"WWQ'W, af ,,afWW..W-QWWWWW.. !W'WWL'W,iWWWWW fjgfzkpggfx' WWW .W 5 ' ' 11,35 WWE? EW WW WWWWWWQWWWWWWWWWWW WWWWWWWTQQEEQWWWQ W ' ' W-ng-WKQWWWWWN xi WW W W ,, Wy , ,Wat W WW WW 4, WWAWWWWWWWWW W E -Q W! WWW WL viii? aw A N WW . We: W W W I W W. 3 W . WN We, Y! W W ,N W ,A 1 WW WWW ' WWWW ,W fgfiWW W WWWW, W HW' if W WW MW, W1 WW!! M , Ya ,affpf ,Q W . 5 ? ,GEM ,T W, W? "FW 'W W ' WWW! M W ,WWW "W W CREEK LIFE 196 i J F' I f Q 'i 52 F -:fm A 9 , ,Nz inf' "Q-. I f- ' ii Y, ' ' M i 25573 U Q , -,:g??i'm fu xw W' . 5' Cm 1 1jlU'. '-I .3.: TQU'... -W . ISA' ' ' Y ,. gf - T Q qv Q, I, X. i E Lu 3 fav , H wig A4 A K -L , fu -Q. wiv wf 1 Y M X swf' EN SWE EPSTAKES " I1 nn-I I+-, -5 -Q - 5'--A 1 ' Hmm-9. W V'-3, 7 1 f7,g,f if - '. -5 'N'-' ' 'Nm ' . f '- .' ' T 15 if V. 14- , . 'A ,.' .,. -' .',,., Q - Q: 7 M .' .,. T , :V ,V ,xv-'.-g,, .K . ,T "1 v '41 3" . .-, -ve "H '.'-if Qw- -v- , N ..-A .- ,svgl -.H ,. Q ""2-4-.. :,' H Lf 'Ja' - g W vu -I w u R, H , up ,4 'ff F545 .1-,' ,Af .r HKA RACES an uiszbw 200 ,, ,, ,. ma, .K -:WA . ,P , fggefffs 1'-1' F". tp Yaf- nf1f15,cl.,':fA A, , ...gy "'Q'L--'mam-rake' A gimy- ,Qu A ' V ' 1: 'Wx' . ',. - 541 R8 H J .lb 1.155- 'I' X. 1. v Q '?2?'3w a ,V A3354 . ,U 1, -J. .. 1-,, ,mg l 41.0 K . W '.,,.L.g.x4:., .fm K L .5 :': ' 45515. -. 41. M M. ..n LG!-:gg "'l54e?N - - -z 5-we .1-yq.-1 . I 'A -5 K k. I , - A ,, " 3-I .-Q Low- .9-u-.I ' . My ,- V. .IA 1, QA ,, f , M ITN' . V 5 A -I A.. J Sw ,W N 1 ff w an Q A 4 ,, I 4 '17-.,.., -., - , . . V .1 X . ,,., H we .Iv 'ff fl: Q 45. +9 f QM ,y.f.:..,, N V- Vufgm MQ uw.-Q , Wu ,fw-w9'C2ey,gHe5fpv " if , "M ff 'QW-his u gw?Az,.wJ1J::!5,d 1Mym,555:1 7 ggyL.,g4'4,.?,,3 'Q .4.:u.s:,,' wind, . , ma. 5 ww-,f , --f'-Q H . ff-xg Sffnf' ., . . .. 0 ..,.,,,,1 I . .. , , N .ma M ,-,. 'wi3.'- , 'J' 3 ! W Y Y 4 f f T 1 X 5- ' g 2,a-figig ,-gi, A Y' 1 1' 5 ? A' ii -- GREEK WEEK Fa 1. fi 'Ulm 20 -wr' uw vi il :T H ll? il lil' llw uw 1: l ,ilu 5: 5 w warg ew ,J 3 3 W 3 ,E M M, 1,4 ,,x, 4,.L X aaa u gm nu V s na , ,wsu NM .Mu mv H iikn ' 1 , ilufi ' 3 4 il illm mfg Don Banks Mike Cannon Bill Cash Bill Davidson Bob Dycus Rich Fleming Cary Goldberg Larry Hanson Cary Hedrick Kemp Horne Milton jones Clint Rhodes Lewis Saffold Mike Sweeney 45:2 zu wi, f 1 , --s ii .H ,ii was in uw A m ,H ii iw i um 135 -X Qu mxw W f , in , mu wi wi H :isa iw' in iw V Li :vel u il was IFC Tim Holladay, President Tony Maloof, Vice Pres. Gene Gaillard, Secretary joe Faulkner, Treasurer Mary Lynn Marchman, President Lynda Adams, Rush Chairman Paula Beard, Secretary Debrorah Richardson, Treasurer Jana Ferguson Belinda Lee Lynne Merritt Byrd Perkerson Terri Wynne r w Y ,, --..sz1.wz... .fwwwfszx wffszlfszfw .fm 1 N EA , K 5 . W ., ...W Q X H MH ,N Mm skip H wfww- --.fwmew .ww -- ' W 16" .N n - w w v 1 -u..- .- 'Se N- NNE . I ' if , f f . . X y. X M 5? . M 5 3 Q-W3 A vu -N X4 . N M as l W1 f my Nw f H V ' A ' t I' , iz X' X X W- 5 ,. . -4 -n:- ' -5,3-1' . 3' 'iff . N xl xx A 1. ,553 'I ff.: . 'w .g':f Vi "" ' 'Q b . . H ms Nw iw N V? X F -45" ,WA M ' - - an JJ 4 ' ' gy 7" . ' 5 df vw EW . J .A 'fx will ' 1 su 3' T: V W af 1 J L ' . N w-1 f A' ' g' ' ' I ' ' f' K nr. 4 . 1,511 ' Audi- I ...- my ig f life 4,-- s- E- . 1 rg W 5 4 v 1 - Q ' ' ,Milf V Nga H .5 ' 4 F. .,,., K "1 ?3 ..'! I 7 A ,.uu,'v29X w..,.' in W, 'HH - gb. 'n aw .Rf jg xy L 1 - , M I 'al um -'ixgfir ' :E g '.tf'E :am 4, .gi-,Rgg.f U ' 9 y, W - MHKQVF: - ' . ,fg 1 , ' M 5'- X . , 1- ' .. .15-A ,s . f Q 1 ,. ' 'vr-1"Xf'ff1 '.f-. if V f , "E: ww tw ig Tlw Mft 'ww ,W-'2 ?k"21.ef' -fi x. ' ' '-,5V,- '.A ss2yi,'-A En K' x f A 'P 9.92: H H , 'f 2.,'g.f, , if ff V 1 w 54. 'gif' I ' w??51..u.f1wwr?W . , x fy , W M, ,V 9 , . '- ' '41 -9 . v 'f '-1' Jw .T -' I.. . 1 ' V .g . . 1. 9,4 1 Q fw " S' 'f M H i -- lf .," S' ve., ,J , uf i '1 K7 , 5, .n-- ' 'mf' .KW Q ' 4 at 4, ' N' I ,, v W 'N 1- ' , L' ffl-I' f Ei' bw, . if?- V H. " ' -.'-,MWZH , N ,L .I ff' m-if' ' V . - 2 V-.,,jj-gp 76-K LN ' H' ff ! : ' Qi 5531 35 : Qgcgg i x, K vii ,511 ., 1 -' I 3.9 Y . A '-Q15 X Q A Tu-5 1' ,jvf,J!aeZ'. J, ., I ia. , -Q .. ,..,. - . , . :xx ' - L O 'H E -.5531 L-if' rp: Jw l fa a- Jr - 1, ,,, n I L 1 '-ff -x ,- "1 , -kv 7:7 . .,' -4 H X Nye.. .31 Q ,, HY 5 H 5 ,Q 1 'T 2' ' 'SA' E,' K .N gg. Nb ff H -Slli' ,,,. X - 511, fr l ,u " '1 ,V at gli 1, ff ,, . JP 'Qu Q f 11 " gat .A iw 21 x I H is - 35?-. 1 R . fs-f. , .--,r V ,r A Y' .1 . -51 . fn'- 1. 5 9 7 4 1 1, 4 4, z 5 I0 'I 1 IL 13 ,ff Bruce Beck 14 Steven Kuniansky Paul Beckman 8 Todd Lessen Larry Bress ' 9 Steve Lewis Steve Gilmer 2 Stuart Plines Richard Goldblatt 4 Harry Rothstein Gary Goldberg 12 Ronnie Wilkes Allen Green 10 Larry Wolkin 'exQf"':rf 20 . ' Q X A BP Q as 21 2' O8 31 as az 31 3' I I Alpha Omlcron Pl Tari Bardenwerper 2 Pat O'Callahan Elaine Bradley 23 Terri Pass Sally Braswell jean Phillips Melissa Brown Faith Poe Becky Coney Paula Ray Vicky Coney Missy Read Martha Connor Carol Crawford Cherrie Cummins Kathy Davis Carolyn Dupay julie Edwards Pam Ford Sonny Herzog Suzanne Malone Mary Lynn Marchman Patty Martinell Vicki Reeves Paula Roberson Sharon Russell Susan Smith Barbara Snelling Kathy Tyre Debbie Vickery Debbie Webster Terry Wynne Melanie Younger fn bf, '. ,ggi +,. . H PT H - 4 I, lf E 'Q V S. I 7.15 fe.- I if A S B il, , l ' m",,,,,f sk! o s,' s4'. 1- 252, J v 1. fig? "'. Q 1Pl U. fa- ,' qplrff, K ,ms -ii! JR , TQ' YM 'lx' vigi . - 'A '- nl, Q Jr." fit 'N' U: ,' 'sid' '. . I s . ., . ' .. ,L . , '1"A7"2:'vm,' Qi: .gf yg W ff bu-,-, ,JMU X U I fr-,?.g,Q,ACk -a ,l,, ,A 5 -'5-"-P" f f .. U, " -9'L'.".' -S ' ' Q5 N. 631 .4 r,,-f -- u. " If Jgq,-X 1 V- A - L k I Qlvif -4-, -. . . ,v 1-X I.. I .. f ,, I' ,Z ,, r , 1 N . IJ 'J' ' ' , .- -ff 2-w--1 I J' A- W'A111'WffQ , -,,- ., 4. N in , . . I cy' ,. ,, V 'W-xx, . 1 I .5 '-x P 45 xx i - ,EW - , 11, I' ' A A I , Y I 1 , . J . . , U" f J I I' 5 M . ' 0. ' ' , f H ' Q- A' ' I ' 'ff gf ' X .' I ' V -. jig- - , F5531 A f A' - . , -. if-Q.: ' . -.ww ' ' fx . ' " :sf . ' fr 17 A gLf"' ' 'f'l"m I' Q 0 'Z F 1 , lx - if, 'W f V I wks, l qv' l ,ij-gigs 5 ,t 5 I K7 ' -' ' lv -'Y' ff' .- . N'-, I ...A in .,,,,. f' '- 3' 1 H I , vigx -.T 5 1:4 I f '1 -, mi.. i ,-.5 - I W vw , - N ' ' fir ' 7 ' 'I ' i , XX ' ref A My ', .4 N A V,-: N un !'li'l1iif," " , V - Q, T. xi ' l gif . l Lu' , . . -I , 8 9 ? Y! in :MN . 'Y' f - 'rgd,. . ' I A L ' kv! ' . M I.. ,w - 1"?i:.:: 'X f , ' very., I' wgfarf L, 'Y - ' ' . T is 1 vs 3.5 rl ,aura I , i ii - sf . f 11 5 ,W-lx , . A Y ug. 71?- , Rl :I . 7 ll ' flfzfk 1 TIS ' -I ff 53. I! f,, 1 I -lr f M L , I n ' I f 6 ' x -' 17' 5, j lfA2g?6QQ'.. Q- ff, , x ras- ' ' -1 . X " ' 2 "1 V I H if 'W ' mf' Q? " Qif- -uv - A 73 - N' I is - A ' 9 Q P-mu - I, ,, 11. . ., g i, , 25,5 I L IM I 1 ag, I . . , I " , ' j V W , 7- ,"k , , A ' g Wm, N 20' 4" " I - -A . , A -1 VY Y - ' Y VA " sf ' '7' fi .' f -. V Q - ' f , Mvgwsvfz - -f - fir? Y - rf' 1 ' fx Y . . ? , 5 X N "1 fini? Y igijwx- . L I .f. '1 A, 'Q - :., . 4' 13 2552231 fyyfgg' , v!?QJ:,g5y1f L. :Lrg 'ff -Q, 1 ' . Q ' ,. ,iv QLQ-5, 2i,3jq.:g iyifmig . , I' ,- X .J 3. M x Z V Y T . ix , W 1' V L , - ' f : ' "' i " ' "" " . -- , ' M1 if-'l W f A h , ,. A ,, ef-'V -.1 5.4. .- f 31.3, :- " ' r. , . ff. " " - ",t1.1f-Eff? v iw' -- , - ruff lf .- '- .. - V2 ----A -fr - ' ,f ,P A M132 .fm IN K ' "P-4. . U 2 I..-' - 'W 5 'A ' . 102, 5 - ,f . . Y f 2-5-, .,-' - 'f - -, ,, ,5. v H fi U .1 , " fy ' ':.:.'g:5r jg, f - .fffvfis M H555 in gr -.10 .,4 M.. I "W g- 7..g:qf.-.Q wf-5, 3.- 4 4 My T -igqgw gg-13 V. V 1 ' PM J r -, f , 'rg J ,, ' f K ,i'WSff1f 1, - it , , W 5" ' K ff' ai34?"'fL,,a,,.1"1?Tgv'Q' ' ' 1 IPS.. 1' , 1, 5, .A f , . , N 4 ,V W, , . 1 1.7. y M13 . ' 'ik 'a 4' V " M-ff ,wig i ' , "5-ri' ' 14 , W7 'al 35--. w 2--,LQEW . f i le?-11' X f - , iw V. Q ' :fi-Q f I". Q: 5,1 M 5 W ' 'LL- 41. I' ' J 2 F ' r -, QQ-if 'Agfa ' gil!! ' r,' e -1-, . ' " " " 'zrr , 1 5 , ' ,. 1, 1 -, F. ,A ? 'Q 552: fi ' U ,z . .1 1 r , :ani .5 -X fig- LL ' 0 B 'E ' ' Lui:--I-fi '-- Q, xiii Q .. , ,1 fir- .r 1 ' ' 11"-"' Y' F, - 1 . ' Qllezfifg W . -X-2, SA ., "X - hh 4 N .. .... . . .. -., 1 1 ,, srwqwv-wg-:Ng fa, 4 H 1 A 'W J -- . -. Y W ' if 1 f + s - ' . W R 77,2 X e, ' Y , IQ,-' 1 ,,, .f,,5 JL,q.S if 3.3" ' -Q J 1 we ' fig' A " f i in Ef71'k'-?5:'.."" ff' "Wi" " A girl fri 'N 'lf " - N. . ,J ,,,,,,--1.Q,,.ffL1.-W.,-.Y .. .. I V' 5:-.-if f fig, .. f' ' 1 '- N -4 ., i T2 r i if wg -as 'YEL " K , . 'L 1" . EU 5-"Hit his 1 ' YL - M , r Wx' V'-'iw 'FW ff"9'+:f, :iv --1:....+-e ' ' wwui, 'gf ' 1 ' ' ' S x ' 'w 1 -f,- A, 4- ' f- ' . s ,Q Q , I K ,M JL r ws' V i if ' EIA gf ' .1 ,, .1 4 Q A ,V 4 Y q f1:'.x..,g5,,,:: 'wiv ' - . ,U x A5 , fi . 2 1 N . N ,. . ' - : ' , Y W5 'W' JL w 'WF 'F 1: zz.. ,.,. , ,B 53,13 5 X 4 T . fa firffgz' . WH I rm' J 1 -Wig L-F S 'umigil ' -fgi..-1..f '-as , H'--J... A ' ' ' ' - -'ff '-V 2 v 0 -.f "wb -1 5 '- V . A. N 1 3 Y f + - 1, Q i 1' 1 "' , 3 -"" --1 A '2 4' i , W' 7" H -gf' WM. L ,N ,, ., xx ful. "Y ,-,.-g1 S -. 'fu .VV WL - .,..,,. ' 0,7 M H ' ' +1 A573-"TE: .' -, Mis: - 1 M f , ,N ,L'L if "av, ,,1.,, 215: F -:- an 1 1 4: , 5f.ij. -1 1 kr y 33564, ,, wi ' -, fi' 'Z' ,. '.lw5'fv- -4 - 'iii' 1. ,, taagjgw - -',':..Q'i"fgf," - , A it .lqpagff ,J , in v-p.:!5i' I 4. , -f WL ' 'fu ' :-'I 'f ff- f,i!,. 59:5 'J gf. gif . f V 4,.-- ji H X -gg.. -4 ,f - f Q f ', 4,:" V- ig! ggi- M ,N 1 1 ' cb' n Q 1 X R 5- :E in -f K- '15 g.: S 4. I A N is QM, t MV- -.11 Ti,,,H ,ik ,gf 5 . ,qi X5 in .Eh i I I L g , l Sk, ,guts .5 55" ' , ,f" ff 4 2 g - xXX:"-I ......- kg , x 1215, Na' 'i rf-fm-1' ' ' 'r .9- M N " 4 t 3 I ' 1' 'l sv L 1 ll 75 ll. q io I3 H ' nl I7 ll . Alpha Phi Carolyn Alexander Linda Alexander Marilyn Alexander Carolee Allen Carol Arnold Debbie Baldwin Kathy Bowen Margaret Brokaw Debbie Carson Kathy Caskey Shirlynn Chandler Margaret Christensen Dawn Collinge Mary Ann Cooke Verda Cousineau joan Craig loan Cresswell Marsha Crozier Melanie Daniel Aileen Darby Hildred Davidson Nancy Davis Mimi Drago Sally Dryden Terri Feshkins Frances Finch Pat Floyd . Cathy Goodall lan Guza Sandra Huddleston Pat lmig Paula johnson Debbie Jones lane Lovejoy Kathylowe Lynn McDaniel Barbara Monk Carmen Naranjo Marietta Nelson Sandy Nix Byrd Perkerson Cindy Pippen Denise Polley Cathy Praytor Carol Ralston Nancy Ransom Yvonne Renson, Cathy Ridings Debby Smith Elaine Smith Debbie Snipes Marion Studer Kathy Stull Bridgett Taylor Dianna Telford Sara Turpin Nancy Wainwright Melinda Woods 1' , nl: 567 9 4 lpha Phi Alpha Milton jones Carl Manson Edward McCullough Melvin McRey Robert Murray Mitchell Roberson joe Stone Michael Stover Elroy Williams 5 I L . X X , 1 lizarv Wu ,. M 9 H My Q ,fii.,,N ,,gszga.w .iw " ' f gg., 1415. ii mr , , M w w:H:p'c" E 1 H A ig H , .f-1-.1 - :,, ,Q ,..f.b':e:1fw.1,1..v4l--..-n--- X E sv :X 5 3 5411 1,3 11. 11 .1 V Q35 gi, M W - H 1111 W 11, 558536 5, is EV its K3 it E E . E ' 11, 1U gs ' i , , V, 11 M Aw M " U " 1 14 Q is 5,1 F W 'iii EEWEQQEQ-Q rw. ,Q 9 Evzmv., new '1 -fb 1 ea rf 1 1-an M , , 6:5 11,311 1 W. . 4. 5 ' 1 A 1 '. "H X 5:93 'VL xy"-25'-. 1 11 2 12 . 1 eww .. X W V I, it' i 1 15 'dkgg , W, x1 5 , QSQI 3 Q -1' . 2' , ' 1. - ,vc W.. , 5331111 3 -.ifisxii i .' 5' " ' -0?-- 11 i'1'11,.. L Y 511,-' f, " 1 5515- 3 ' .Tp Q", , "g-" J11"' ,- ffl r- , L' , , - -'gn Y' - 'wi ,' j U 1, 2 ' .. 1. .Xu M 11 1 W4 A XZ N vi I N H5 Dim, iq. v 1 "' '211'f F3 ' X We X ' 11" ,r.. 4' 1 1, ' :'5a:'f1""' :ag , 1 1 A ff' 55 1 .-1 ta - J , - ,. ,,, - f X' -. 4- 5 ' 1 f Q1 ii- ., 'PLL , 1 if'7-Y ff' 1 f Q f l 11 31, 131 ' , W 'v.ff'f"'1T.,.ifL1z, gf: -1 M .52 gf WW Q 1' ' Qi X? Q-Q-11" 8.5 is ,V -i-.215 ----L:'X4,F:Nrfi' 5 "' 'Q ' . 5 '. 'f 5 1 1 A HI '1 1 ' ,I --" ' 'K K 1- 1 , 1 1 aww' -W? 1 1 -f.. J ' - "SV ' A "WW 41 34 . .Ll 1 , ,1 11-11 1. 1-, 1' 151 1 ' Q, - - 11 , - N 114 1 , 1 lf " 1- 1 f if 1 1 F .-A..4112V5ww1-1 N -' F1 , 1 I Y Q lx 1' . " 3 1 " ' " 'f ' 5 ' 59 if N Y Q N, xy! 5 W T '- , " ,-: K X 'JI ' X f: Q. Q, 4 I' :X .k W. A N Ci -A mir LN' 231315 , FF? 11 1' K1 1 f we . - ff. 5 :N Ax ,, M .W 411 E 1 5 m1111111 1" 5.5 W 12? A 11 1111? ,I 111 zgf 1 ' ' ii sri 5 ws 553511 ' 11 -1 if 59 ' ' Y 1 1 1' 'S ' 111 W 8 fi 56 5 , 15 11 11222 1 ' 1.5 1 111111111 11 1 1 5 1 5 41 La W 'W 111 if emma X '.L,L. iv. " 11 11 . M- ,. L 11, 1 1 , " ' , " , " : , - A1 11 52211 'A 'V " H ' ' --" . 513' fsffif11'9!vQ:-:i'aE3f :f'5"f2,? ' 3, 3:1 egg? fi' 32 51? Six 243 Z M. V: 1 , 1 1, E .. 111111 f 1 Y ra-ss 5 -111, 1 1 1 ,fwgm 3 54,111 Q 11M 11111 za xmP?,.Qg,g ' 511 11? 2235 Q1 sw' ss fs 1' I!! :fly E. 1 3 4 at 141 1511164 '1 P 11 1 1 H3 .I ' .fb L 5.1-55-rg , X115 Lp 1 iifi K 5 r- 2 1 5 ,,3 1.,F, ffm gn 4 ' 'ugrglg 3 . , ak . Y 1 5317 +1 , V- -f 1 :S . . 311 ', .15 f LH ' '1 323 3. s's-E' , S. ' 353 M gi lm , A V ..., Fr . 1 ' 1 F 1 7 ' 11 ff v, 3' E A gs AJ. MAE :r . ' 2 If-A " ' 11' 'K' 1 ' ' 'R . ' 1551 I "" 1 41 1..,i!Q "' ' 1' 5 L 3 14 'iii HJ, I -N f Q11 Ia S1 'Q -E I 1 if 1 i 1 -. X 1 1 14 111 .1111 I 1 Q' it. H atssifsseiui it it it L is .1 if. ,L ff, ,, 1, , ' W M ,sw im -si, "N " , ,,,,m1f,a: My M, MM W xi, " ii WSH: ' WZ! ., 54521: ue, , , N 21522252 as . in 2 N'- a s:igg,arii. iw . anew ,ga 1 i fs'-g iiissi. wr-t 'mmf A- i , ,pg 5' fe- T ittt L M ,,,,,Wi mil l!! i sw.. , ' 5 " ' ' ' bi ' 1 sie, 'SQ:1,,vv an We a 4' 11 an al 5x X u'-L I5 , Alpha Preston Allen Phil Avery Len Baklini Gene Barger john Beam Norman Bentley Lamar Blalock Arden Bramlett Bill Brownlea Allan Burns Steve Carlisle Don Carter Tommy Clements lim Corona Lee Darraugh Alvin Davis Chuck Davis jeff Davis jack Dornbaus Drunk jim Fickens Lee Friedman Lynn Friedman Clark Hill Tim Holladay Bill Holland Kemp Horne Mike Iliff Alan Ivey Albert jones 19 20 4 6 7 8 12 1 2 W TauOmega Ben jones Bill Kelley Barry King Randy LeCroy Alan Lee Bobby Marks Ray Marsh Ronnie Mills Tony Peebles Wes Phillips Frank Reid! Charles Ricketts Eddie Ruben Buz Sidders jon Simmons Mike Smith Buz Stanley Clark Stevens Stripper Tommy Summerville Mike Sutton Ronnie Thomas john Thompson Larry Wallace Bo Ward Paul Weston Buddy Wilkes Bitsy Wilson Vic Zagarola 2 4 5? I 3 f '1 7 9 P 5 io U F1 M I I1 I ll 'X H I7 . 1 QS p D 3' st Q6 31 I . 1 fn sis' ' 5119'- Alpha Xi Delta Deborah Ariail Marilyn Barge Mary Lynn Blalock Kathy Bradley Ann Brazelle Kathy Brown Andrea Carpenter Martha Collins Carol Cox Pam Cowan Marlene Custer Pam Doss Bob Dyches ' Marsha Elzey Susan Flynt Shellene Griffin Teresa Harper Kim Harris Brenda Hiers Bonnie High Nancy Jacobs Tina Kendrick Kathy McFarland Lynn Merritt Marsha Moore Ginger Nerbonne Debra Nicholas Vicki Olson Connie Partridge Sue Pickleseimer Betty Post Annette Russell Deborah Sherer Rosemarie Spillane Sandy Staley Maureen Stanley Angie Tanner Rene Trarnmel Gwen Ulmer Willa Waddail lan White Susan White Mary Youngblood kg-WJW .' 'gf ' I 5 ' ' 'mf.e-:i,.,f- 1 t Wiiif rC:'E,"' " - H' AHA .- 4 l'a.,g"x. A .1v.- P V fs ..,, . Y-4 ,W . 4 1 -,Jw acmp 1 ,f, -mu ., v' EX. fi md. . 'l - -s ., 5 gl Q .wig -aff - V l l fa, . gf 'f-jg22gis?x"" JA. -M F ,Lvl I' 7'1tP5 '41 9, bdafgf 1 1'--f Y .gl . MQ, Q' 1.11- E221 -i1!'3' 1' ' ' 'at Af 1' pai' 1. ,., ' u .f if-L ' U? " --,LU -1, V , , 1 -3 'H ' 11 .'. .'l,' .'.....,.L.-, . . .' r. f . - 1,5 I ' . - . P - . 1 1 - 1'..:,'.J-1 ' I '.'.'.'. - -Am' ! 4 f'-'.'. . 1'-H . 'fffiiw' .' ' .L f f-nf 1 ... .- A I 'gn -1511, ' 1 vw' '+- , 4 1 vi! I-1-ilhigmie ii .gf'ii"V uf I' "'.w."' - A, . Au 1 4' '51 f' -1'. . 1 3 .' ,,3fv:, if 4. , YY V 1, fix . 11, E' .7 P. v." I A - r .. - , .. -. .vc 52111 'm W fwgm, 'QQT11 ""h111-.,l'T. 1 ffm. :ef 12 ' -. -egg 'X QA Q., 1. 1 1 4 . 3 g N x f' HW' f 7 F f ,-:ff 1 1 ' '.- ' -'en 1- -- ,,' I ,f A, , -va , AI ' ef " - ' Lu 1 7,1 1 1 'Q ff ' I 7 . 4 e, .- 1 1 . L " , ' , ' 1 . fi ' Yi ri-' -1 1, . 3: ' U , - 'mera '. . ,111 ' 12. 151 . ", 1 'arf i 1 ' ,- vw . ' X' " .f ga, n '-4 . 4 Sf ' 315' I' f :gf ' ' X. 1 1 , , 1 If 1 1, X f f I ' ' ' ' gf' gf 1' gf--' 'L H r 1 1 1 Q '11 i: . ' , , 'Q is E . V YFEE ' 1 - S gi N :iq nf ' ' ' I 7 -ff v A ' , - ' . x L1L?fiw11" , , Q x' . '15 :1111 1 1. ., X " V, 4 11?"11,1 11 H ,1- ,iw -7,31 5-qi., 1 V :Ai 1 5. x - , . ,1 . 1 'aw-.Q11 111,-M1111-1. 7 '.,g1.5',.Q,,111g..,1 ,--' ? Wh., -A Wi,- -,. , J , -. , , J L 4 g'Q3,.1,1,q.-125131g.Y,,1111Lg.1I'1,.1"r11:'P .1 11'1111,15g,'1'121"1' 1 , 1 11 1 .N 'Q 1 1, , ' 1 .,-Q.1 3 i1,".1'J"'f3,L,1'wf,'-621:2352 f,-aw. gf i '1 - f .,.7.1?.-My 1 1- .,--,'f1:1:g.r:1g. ,,w,,i4r g ff 5 'K L m 1.11 351271 5.2131-11i'?:1, 11? . ' 19 " ' 'QQF1 'H' 1 ".,5rff,f.i-wifsski-.2,Jx,11:'512g2'f'1Sf5ma'1: " - t 2, . 1 . 1 ,f 1. .. 1, W u 1 W Jag . J LST' we111.1,?a1'i-'11-441-1-:-f'1-11 11 11vfFF1fiQi"' - f viffe' .- N -i-Jfif " 52,1 ' 1-4 .1 5,1"- A Ea-. -b ig, 5565 ,.... gan. . , .,- 15' , H -, - ! J .' --,.,.f, 1--ff 1 1 11 4 '. 2 , 1,-' - ,. .,,...., ' "' .1 - 1 1 f- VL - - -:1 ,,- SPYM? 1'-ff--1:1'L:-1'L,-. - 12:-:gg 1111 wg. Eff - ', w. uf - f 4 .15 1' Hin-1.f.'.,12wfQ ' . 1352 n 11eiw'l"'-.-:Q fixifff-:?awkfL15 :fwff 5',,f.,1g1,w:121:-Q isf-zwiatw 1 1 1. A , f,f'i2.2f"H - ,i ,af1'57!E?z4 211533 . T 'DiE12Q':E1Ef,LfJ'e ' fwv4'5'g 1 if ' ' '- 4' " - 1 ' 1- ' - 1 1 1 ' "" 1.r , ' .12-r ' , , -"'1:T'i-:,.1':,f,,,,, 11.-4 ' 1 - ..:1,:JiJ ,.1:::.wz:g:.1-1' . 1 1 ' " Q ,+A .. ' ' R1 1 ,,.1, 11. 1.111 ' 1 'Ys.Yr1.:.q.:.:,,,111m, x.., . .,H1R,Q,1?h. ..,,. 11 1.11 1 :12mv1L.x,,:-. A"Ziffgstvg-.wfi-1--P..:111 - 1' . :- vi 1111 11" E 1" 41 '35 SW? 11 :qw 1, 1 ,.,. .. W A "Z .11 -,-,1 'L 1 1 V A..,. L gli' 'rw 111461111 .eff R 1-1-1111 af. .- .1 11 J. v ii 1 j Q .PTR V gs? 1 11 .11 1 . B1 . 11-1111 111 1.211311 1 1111.111 f 11 1111225151211 - P- 11 '11" 1 21.395, Q55 ., , , W.. , . ,1.... Q 4 1.. - 1? ,L M,-11. 111,13 1 E +11 1 X515 I ..,, 5 1' 5 :M .if 1 111 r 1. J... "WM 1 -gf? 1111 -- 1 11!1 "1 1,11 1 4 -E.. E - Us .111 1111 11 1 wb A 11 Q 11551113 1 1 12151. -ws' gun. .Y -1 51.111115 Wgw, 11 . f ' 1 1 .MH 1 1 . 1 Afziffw' " . U- 1 k ' ka- is 1. 1.33319 , ..1 ,J 1 1 1 1 15- N 11 1 . . 1 X. H 111 .. 1,1 1 11 1 11. 11.1 ,1 11 1 .y u 1 f gg 132113551111 " 1 1 114' f 1 11 mia: 11-11 ' IU1 Y ,N . 1 .M 51-.1 -Q -1'w... - . 111 1 11. 1 11 2.11111 1 -313. 'Qs 2- "is ' 111'-115-1 YQ,-fe. 1 1 1 ia 11 '.1.1' ' 1 9 11NQF'11 M. - 1 1, I 5 1 Til W1 191 5? 11:55 1 '31 1 :ii 1 . is 7- 112 15551 1 4511! 1 351. gas P ,QL wim- 5 an 1 1 12wx5?'g" ' nik, 65:5 1 - - 111 Nu 1 .fam A I.f,,sf11, nf "11"Zi?'ff11 1 rgng, 1 ,. . 1,1. 11 .1 - 15 ' ..11. E 1 .1 1. ' 1 - ij -1.11i,i2g1f5 3 3 if 5 f 11, I .1 X M 0 4 1 F Ja 1 , :I f l ' f 1 J 1 31-541: - "H fu 1 i f wigig 1Ah 1,M 11 . A r' V 11 ay, ij r 4111g111'v' .gy R ' I V' 11, 1 1 I Q rw J X 11 f 1 3.6 ' UW f -v- 11 51. - . ,Mk 1 1:'1-7.1 1--Q' ' 1 X-was W . 'X-,, T K-,1 . 1 M512 A 1 1 1.5! M XMB, , 'Jain 11:11 1 .. K.. -1 2- 1 Bl 1 'I 7.x -Xxx I ffvf-51 .xl K X -NW-1. age- -.Ni ' x.,- .. 1,-1-Q: 1 Fit 1- - Ei. ' -mP"' ...fa-cg' 'l 5 !'l Phil Bursi jimmy Calhoun Bill Campbell Paul Carrier Bob Carter Tom Corley judy DePasquale Al Ewald john Etchberger joe Faulkner john Guest Mike Harrison Ron Helms , Fred Henderson Mike Henery Larry jenkins 3 1'-l : lb 4 7 q u 5 lp 7 I0 11, lq 7-0 1 93 Chi Phi Fred johnson Tina Kindricks Chris Knott Harry Krumenauer Lane Maftison john Mikolaicik Randy Moody Cherry Moses Bob Morz Steve Palmer Francie Pastori Clint Rhodes , jerome Spitzer George Tabb jay Tolleson Bucky Wright l 3 V a 5 4 8 7 lo ll 11 f '4 n Sue Austinmiller Marilyn Chupp judy DePasquale jan Eisenhardt Margaret Estes Kelli Francisco Lois Greer Carol Hunter Carol Meinert Angie Mochada Gail Moon Delta Gamma Cherry Moses jerre Parker Jeannie Pavoc Susan Weiland Anne Riddle Suzy Robello Kathy Rumps Nona Street Debbie Womack Laura Woolsey n1 .. l l l , 4 l f I l 1 w v , f 5. wx t , 1. . if A '. V x ' M. A, ,X .fgy - 1 X. - ', .s, . , li' 1 .A I xx Fix:-5 , .vi -Aryllyyt . x, ,. X , .. . ' .' 'i ' 'lf' 4. -mb., .T 4 t.y1-' ll: vt-14. M M V -xy!-, NK, 'wg'- I Id. . I., 'VXQL' SQ'-ls'-ge L' .' Y-I N as ,Jn f' ,4 fr T2 -v",i7,"XX.l,':'S.T' ' vit, A Y '.'.' 'T ii' f.fiK4g'Q'N.v ' we , " -W K V. N: ,QHQJ ff, X, Yqxx -4, rg M . wt4,,Q.,t A ,. 71 ,V Ll! . ' ,, Q51 4 A' Q-Xb nit .4 , T 1,J X: My N riffs xyf N -' qllfx ks , 'l .'. A , X tif! J, Mo- tf he ,sf , ,"' E? ' 4' ..,,, AL if 9 If Q, wk-X 5 w I 'kv ' 'av' -ff?" 2. 1, , my ', Q ' A v., ni x 0 ' s: . rl "WP V - -I fgejr- ' PY, , . .Q N 1' was 9-S , 4, ,Va ..3 NY- J' ' ,,g -, '-if :",-is X ' fs V J A " Nh .7 V-,i v '-nr., V " , - wi , 2. -W , A MQj45" . X r X . z FQ. , f , ,u r . ,ff 1 we w 3 :rw vi 4 '- ., . , 2 7? 'wr 1 ' ' " .,1fa15'1 , . . 'mm Y ,..,, Ei , M. ' Nw 'Ji 2,1-f-- J . , n Q,-. . 'I " 15.19 N M N 'EQ' ,freer ,Kai F F f 'fi' . A L3 Ci 'IBA 'f T: 1 -' . V 9 F r H , A :if I f X J.-1?' 9 . , .. -' , - , 1: "" - ' K Jfww-fi-E",I'EZ.f---a, MM , X I -, 5 ,..,,,.. W li , ., ,. ,, . ...... G ' ' W ig, . ,4 ,.. ... ,.. -an ...4 .-.-..i- - 1 K- -.. 'i:az,.1-H . .., , . . fm z.:afi 2 il ' 3533755 ,. ,,, 1 ,Ax K 'iv S, -.y X . az, '- ,. 3 5 l 1 . Q- - fqif r W' ' ' . f ' f ,L 1 ' ' x H , A lr ' -, Iii gm H. 'Q fu, 5,1 1 . 6.1 f 4 v li - J' ,K X '. F :,, V ,K , 4 K 9' ,iff Y X f , jj I1 Q I I .9 , U, 5 ik 3 ' A 4 IIA F5 A 5 e 51 N' g xxnyt N If , f-lf, .154 A ' m 'c - I N. .lwf .M 4 ,ltzzgzurz ' ':!Q1W'w CL Q nmyrf ' iff .1 I 41 k 'f wg QQ' 41, Y 1 R l:'f:f:'I'.'?'-1 'LA . 2f?F'5'TfEiL:' f.. ' " 5, ' ..f,-21 V! 13.1 a Ei, ' v Xl L 1 '! X , L . 1 ,,,. -- JH 23 ,. on-JJ ,. QW, . .V ,v .... u ,V Q 0 ,.,. .,, ,, nm O Q-,-:Qs 00:6 G o .4 . U..- I H -ir, 1' l" ,ll 65 if f i' 1 .v 3 I -Nl! Q - -?- ping f UC f'.4 . 7, I A 5 'l 7 G 7 1 N N lv I9 H 15' ,7 3 H so at 9.2! f F ' K - ri ,s' A av JI 51 93 N 35 '35 7 K A Lynda Adams jean Aldredge Leise Arnold Helen Atwood Lynn Bagwell layne Beam Tina Brown Gina Carder Diane Chambless Bridget Christopher Wendy Clayton Cherrie Colvin Beth Coppedge Diane Da vis Beverly DeVaney Deborah DeVaney Sharon Dodd Sue Donald Teri Duvall Debra Eddings Beverly Elrod Patti Fenzel Becky Gross Kathy Haney Louann l-larkins Deborah Harris Linda Hendricks Pam Humphrey Delta Zeta Marie jones Linda Kane Colleen Lancaster jan Mayo Bonnie Mackenzie Pam Mitchell lennie McKnight Donna Meyers Rayanne Miller janice Moody Martha Nasuti Shelly Nixon Pat Phillips Susan Reed , Carol Robertson Ellen Robertson Sue Saggus Kerry Samford Joanne Scanlan Carla Schlitz Brenda Smith Linda Smith jean Teasley Becky Van Dyck Diane Watkins Joyce White Debbie Williams Missy Wright I ' 2,2 4 'lf gk -, I fi! Lx 4' Delta Sigma Theta Phyllis Axkins Belinda Benton Arleatha Campbell Peggy. .Durran Mary jackson Barbara McCullough Faith Simmons Brenda Venson -lainie, sz B, X -PM D A fi' 'S' .gil w QM' nm ,yi F ,5fe7,', 5:23. wld. Ui V W 5 'AM gg ,gg-V M ,V iff. 1 :mnlfi .1 5 ,fry H gf: eff 5551. Z, .it 11 -4 XX ,X -at Q. Xa . N4 x XX RSX . W V sem E gy ig -A ss Q U w, M M 'm 1 . , - , bb F, . ,N f ! b X'-NN Ng , W- f- A. X . NN , . r. - , -- '- N -V ,N ,W-,X , , gh A M 1 ' 75'-,R MM ,- Y-tb , 'I I o 1 . RX A' 'bw 5 4 . P, 4 Q :iii It Q '73-IFMB' Qs! f O P ' if K 4.4 7-1 I :N H -Q -Hx , l. Q H n---xprl xxx M V U A ,.Vu Y A- .x. 1 Q ...... P--, .' V " X' ' W """"' 'af 'S U - i . .-..Qj-ff-M A-'1"'?' V. jxvxxsv-3 5 1 , .: an .if- dsl. am vm M ww 5:5 33 Z. ..- QF uilmf up-V4 M 1 Q D 1 'GEL Q yu wswrwa f 2 ,w'f-uf' ark' L54 MSL? .favs ,Jar My M 1 mm has 1 X864 if WW 21 mf, Ji-zz w .JJ www gi? MQW -7- gg. 51 -an ' ' H v H Nu 'M 5 N M H H 1 W X, X, , X, 'M H W, 5 H X31 , N v 1 ' 1 ' "1 '- "H" 1 ' 1 'mil,b",",! , J' , "N ".-"wig, H 4 , U.: , if ' , 1 jwfg W' 7 X H N,N","'11fELfgf ' , W, N 11 H, 'Mya 'N W 9 Li w'hEw'wm N igqgu -'Hvmgm N 11,51 . Htwilgj, 5 ,Qu N M, N ' . ' M gf' u ' " " ,X W ' aw 3125" ' N 'L M vw ', , 'f , H W ' lim ' " W UEEL1w',Jm ' " 1 ' LQ ,FHL Q Q , ,H V 1 H M M N -- 1 U 1, N1 , , M inf, ,. H M. ww ,, , ,N , , M. N My W ,Mfg 1, . , H, ,H ,, fi 2- f- X .,1, , . ' 'N"'Hw 'Hw"!,,w"'fy' 'wBa'W' N N" 'mm W"""XIf5iggl- 'QI 1s5Q5.,'1,Hj!--WH.MQX1' ,H,:s5FV,r1:,'f'f:fj55E4f??QQgQ,w,Qf'fvwlxfi 1:5355-fmnwfie mffjii wwf:-f rg. 1 , Q , . ,N W A ,U ,HU W, ,.- lr,-W :Y-14? .b L, A, . N A um ma" N W -'Hwwmw wg W 1 1 'N ' ,Qs wggg,y.w ww,f?3,,". ,. H MP.. MQg5f1g.N...:pL?" , H ,,3,w,.. ,,s",,.3,,,gj,,,y.wig f- iw: 5 WH.. QW - H w "ggjzH1,wu!'!! X' ' W ' w 9153 qw"v":WQQ3 w wr vw : ' " W yeff! , www www mm gggggggggyw v.uu555m.Wwvw qggggggggggg H1.wHw X wgjfgza: N 1,',1vgQ?f'w' ,, El, 3,1 ,Nw 1 U 1' yy! W 5521 M !,1w:k:.,HH1:,! W 1 ,, . V . 1.,,A. ,, W !,!!!!,! W, 4, ,, M V MM' W, M W., N ,, ,, ,, ,, , ' ,, xx WU is-iff.: G 5 , ,, ww, , A M H 1 H ff, . ,,5.n 1' W ,,1ff1is?f1f-W" H kg, ,.'w",,.'j1m Fifi N'fS'M "SW," "w5fE3fH? H f,3L!?i1'W' 'ifyf H "SWF ,Hs',,"w?1"1l,"'w N'1i.1E U , 11 W uw, in M w N X , , 1 H V- , F wg 3 5, ,xi ,N , Y .- 1 , v. 1 Wy W 5 :S Q .. H ' x H 1 1 mu. - sv T . 1 Q, " ' 5 . , H 1, i ,, . 1 ' ' , N H iw www, H nu' 'N , , 'H 1 ,. H Www W W 1 , '5gggif11Nu H1"!':1,, " "Pr ggT3w"v:'x' -"qw '5i53gJEzNN"NNll 'fwgij M ''uf'v,Q'!Jfjg'QjwHgfggggw1,'w',,'1'1v'I,"T,f',,,'1'4.'a,ffQeQ"""N'lwN.fi'.'wN""mmf '11 ""'1'-if fu, Hia! 'W'wfn, ' 'filif 193 Lv! M X W.. , M w Y ggi.. N. 'f' 'fa g, ' ' - ' mer.. , 1: , 1 . , w, ,, ,Q , , , ,,mw1. ,, ,' ,pu , .mm, W, H wszw.. ' , .-ia. W- 333 . ,, ,Y , f ,Y 1 wwf.. ,w may uvwuw " " , ifE322u"N"'u' 45 ,V ' 'w 'N H, 1 '1 my "H" H535 ' "WH " "iff "" H i?53?iE55iI5'w ww mi' 'u 1 ww .2 ww' '- WP' 'I szhifffw V if , Q JL ::'.' w: Y ' ww vw, w g ..W,1x1,h . . fx ,N 1, N, Q u :w 5,1 ,, , Y H , Y ,, ,!,,,. . W gg, .figs I -ggifgmw AE 325 ,, .,,, W ,rw U , H 1 . ,N .gsm 1 H T' 111. iss. . , 3: ' gg ,, V :.M, Y' .V "Y M 4. 1 . ,u N H N N , , 1 N '-1, Om, . w, 'M may X4 :my ww M -sh MW' H ff, - , , .1 'M . ff 1 wx, , ,1, M H , , Y W1 N M W, iiwy W W. , -,fb ww ,,,g,,wM ,w,,,,.,,, J, H ,1.,,.! ,ww ,y , ,, Y ,wmv W. Y K M L N X ,1, , X m,,.,N ,N , R, 5 Mi N N N ..:EfLL,, ,Hx Y N ,A .rm ,Q J . N M, ,www A 5 , 1 -. ,JJ H ,, MW M wg, . YW,w,..m3gg, !w,,M, W ,Mix ,ies H 73: ' N " ' ' ,1 " , 4 ,,, ,, ,, , ,,, X1 Q ,W , ,, , , vw, ,, ,, ,g Vu ,W , ",1Q"l"",.',,"1", ' , .Q ,Af . H HQ ' M ' ,X ' H M 5' H wa , 1 'ww zggifsgw " , ww' -15.1 u Wim ww ww nz: ww 1 ' 'w is mW- M- 1 ', v ' 'Y' Hssiizw v ,X w w W' aan adn 1 . ,. 5 N 1, M N - M ,, , H Y .111 N , , , , 33,7 T Y, Nw wg. M w 215416 ' aw MJQTQX' .QQ 'vw 1 1 1 1 1219-umm" 1 , , M 1 1 '1' 1 1 X ww U umm M UU X, 1 ww w ' wx, M ww A Nm M W mzgx: 1 , 1' M ' M " V ' W , , , ,. 1 ' , ,, 'N ,. ,. Sw in N' , wx ' V '1"""' 'N Q! , 'N H up ' , , ,N 1 W H w Eff!" N: ,,1, ,N 1. ,N X 3 , ,N gn Qgi5Jww:1,.gg.X5Qsm,.. H. , , QW , , QM", W , , , 1 ,Q ,N 1, .H f ,. wfQ,L,.1wQ H, , , ' Q, .q,,T! 'wx Y H , N X, X W, V ,, ,, .1,1 !,5. . . W N ,N W W , , ,,11 Y , 1,.. Q , M ,, ,, , 1.,11 , ,,,,.wZ,,,!,,! H,, w,,jj xl 1.,1..I 1 55, M ,. ,, H ,,, ,,, 11,,,,, X, ,M M V ,,1, W W w 1: , 1 V I " 1 U w . -1 1 1' H ' H H ,N " . ,, H ww H ,, HM 11 ,, ,. ,. H " 'W 1, ' wh 'J 1 J . ,L 1' W W" N , N N ' 'M N -KM "WW"'n1f" gin' ,, , w , A ,N V 11:1 ' , vd,"N',vm-F! ' M 1 W :ii M , . U, Y, 1, ,X H N , S 'H 'uw , ' fm ,M Q, ff! Q ,H ' ' ,. ' H : ' v 'X f ' 4' J , ' U ' ' - x I n - M . ' ' ' , 1 - 5 , A X ' V fl S W yy ll: y , 4 P .N 'H wx 1 . -' m, , " ' . , , ' ' Q, , A N -. 4 1,1 . . ' I. L,-,-'fry 'H MAJ, f 4. . 2 .Iyar 1, ,..!.. .-4 1 4 1 0 '4' ua '. ' 111 ,Lf 1 . L Q sg, is . 14" 5,341 EW 'L If .ft , '14 qi, f,'g?fi?Z1yl4 iff fi? ,lfw 4 I .J '1 f 2-1 fr . - ' , , I , A r, . ta, , . if 1 ,gp 'Q , 4-t :jar ,. 1 ',..1,,. , 11 1, 'f f 14 ,ff , 1, ?gW".1E fx 1-.lyk-L' 1.5 - - 1 1-I g ., ., J.. A ,f-1.. , . 'fs 'J 'fir J '.g"f?,tf"'f'f?',H' ww I -. hx- f . ,wf,'.f -.,L. ,ni ,31.,1jf,,,s-Q 'f?sf,2,,1,A ,ei I ,W fp:-it '.ff'fP' 6,'X'1' X W iff-3 1 , Lie A-1 , asf' 1 ' .U - ., . . V, .44 ,Z ,Y, ..H1,,,y. .1 11s.-lf-,tx 1 4 .,.,,.,f , ,.r .. In ,.,,, Vvy if fluff ,1, T-4ff7.if:'-1 - ,f'f.'is.Li 22:55 fl I1345o7'1q1Dll,15,4ff15"'rfl7 95 Qu' .1 Sonny Adams Dennis Adamson Ronnie Adamson Skip Anderson Tommy Angelich Ben Borden Fred Bozeman David Brogdon Steve Bullard Doug Cagle Bob Campbell Fabio Candella George Carden juan Citarella Gary Claxton Bobby Cooper Greg Cunningham john Cuviello Mike Dalton Terry Davis Steve Dominy Chip Doster john Due Ron Everett Derry Farris Bruce Federer Rich Fleming Steve Freant Kerry Frederick Mike Green V Alan Hall jack Harden jimmy Harris Bruce Henderson Pat Henry Mike Henson Brian Hitt Rikki Hodge Frank Hynes Paul Hynes Randy Hynote Grey jernigan Richard Jernigan Garold jordan gg gb 21 23 Q 30 3l Kappa Sigma Lee Karschner Harry Kennedy Don Killoren 31 David Knox 7 Bob Langgood Chuck Langgood Mike Lederman 23 Stan Lockridge jimmy Lyle Steve Malloy Mike Marchman jack Marrimen 27 Van Medford Sam Miller Tom Meyer 12 Danny Moran 14 jerry Moran 16 Grady Moss Billy Murray Tony Noland 6 Rick O'Brien 17 john Oliver Greg Parrot 13 lon Paschal 18 Billy Paulin Eddie Prevost 30 Wade Rhodes 7 Eddie Rogers 19 George Rossi Neal Saul 10 Randy Schokley Gary Senser Bo Smith A Ray Spoon Steve Stephenson Bill Stogner Ray Teske 25 Tim Teske ' Butch Thompson 71 Noel Turner Rick Wagner MacRae Williams 253 jerry Withers 1 4 I I I, 5 4 5 8 q I0 in ni I3 ,ll '5 is fl 'Q Mu RhoSigma Doris Boye Nora Bullick Linda Bucher Carol Callahan Charlene Culaney Harlene Dickerson Peggy Duke Elaine Eudy Vail Hanna Debbie Harris jill Hayes Beverly Hicks Laura Horne Gloris Hudak Linda Hughes Barbara Massey Paula Merritt Ma Lonna Mikkilson Patty Murphy jan Nichols Melody Queen Carol Quinn Ginger Scherer Sharon Venega Kathy Waddail Tilly Warren jean Young r 1 A 11m111H. ,x 11 111 F iii s Q., -,z I. 11411 . 4111531111 1 411 Q." 4 ' .,, , . 11, - .f' ,-QP f 0- 1 . 'Qs 1 '- uf- 114 .1 if in A v .?1 eu, 1 5 . I 2 1 1 1 ' 11:1- . , 1 X rf 111 111 .u 1,,, g. 1' 1 ,.1Yi.. .M 11.26311 1 M11, 'Q -1. 1115 1 flu,-1 f,,..'r 1'f11 1 3 r r v ... I Y i Q.. E N.. b 5...- L..- Iii, I' 1 l 1 11525 1. 1 5 5 H . -. 1 Egg-1 1 'N W X X Win 1: Y 4 ' 1111141111 1 -f M1211 1, 1Q,X1Q, zx, rf. 11e:sfzf21if 122125111 11511 .. 1 5 1 W 1- EYYYYE1 X11 llvm' U 1,11 11 113111 1115111111115 1, 1 1,11 1 , 1 11 11 111 1 1' 11 X 1 V N ' 1M!111,1 X .. X. 11 1 'iep-Mvwfwrm'-11 4..., 1 ' . -1 Rx M ,X N A.V,A.V,, Y 3 PH ft ff., 1 ,IQ '1 -rd-,,.,-114 gif' '-1313: 1 are-A, n 1rf,fgw4P"f911 1 , H an 5114? , X1 YJ 'V fl u 19313151211 uv ' 4 Q 1 1 1is11fg2:iw1 1 11 g HU " lipid 1452551191 1 11 1 -11111111 1 11 1 111 1111x111 N AT! ,MMU A. sf'-11 1. -aw: 1 1 ?f1f'ff' 11 '1fff11sg2r Q -1- 2? , 1 12-iff - J-:f f' af ,, vf 11" p..ff.- -.-we fv- LQH? L' 1 y , if Jw - -- 1' AA." , 7211: : "ig EQ' ' F211 -A '-' f' 1? T' in 11. " I ' 1 A -1 .1111. ,,1'v,.,. iv . . 1, , ,. . F ., Af, 1?-1u.. .L1 , -,MA , 1 11111 1111111111vs 1 11 rf?-2 111 11 19111311211 1'1l11111W111'LYf.'1 . 11 11 11 131. 11:33-'V Q11 -'11f1.E'?' 114' V TM 1 3 -W1 iw.. 11 .,., ii 15 16111 tif., Nh N !1!111111'gnM1 51 V 1 TLL11111 I M537 1 ,i:1111RW5ag15 ., . 1 rg , 1 ' 1' :Wg P ,. J ' 'yi-1 S 1 :Y .1 , g 5:5 --5-. 14: , 21:1 wif. Q 1 1 Ei 111 11111f1W1 1 ' 11g.1"1 11 fj1g11,1a1111111z1 Q 111 ia--g1m1fifx11!3 11 ' 11 1 11 12 :Q-1 A- ,-1 11 1 1 11 1 11 1 Q7 2 1-1 W, 1- H - . -- V 1. ..,. . 1 213.174 1 1 - 1 1 , ---, '..-,, .V 111- 1A , 1 ' - Ei 1 17 1 - 1 5 ..'q.1-Qty 1 . H ,,f ,Q ef-111,111 ' ,1 V 1 1' 1 . .iii . 11 I 1 -, 1, pi 1 A if ' , ii - 1 ' 1 7'i'f"f 1 11 1 1 12 1111. 1 11111111 11 1 11,W:111,N ,.11 .311 1 1111 111 1 1 W 1W1Hm?,., 11, 1 Q 11 1 - 1. 11, "ik - 11 1 E1 11 1 11 1 1 1 21111 E1 - was 1 -- .1 M15 W, 1-. Y ,,,,2.-.iq . ' 11..-1 - gg- ! 1 --5 11 .1 1.11m-1g I 1 1 .712 -1 "--1f.'fi 11 , 1 55.1 - 1 1 , ii 41,1 11'11' , '1 1 1 "jy 'A 11 111-1 1111 1 1111"111111111Q11111 511,111 H H I 'Qu' l111U1 21 1311115 1 1 , , 1 1 1., 1. , 4 1-Q-5151... 3 ,Q1 if 1 1 -wr . - 9 ' .- " 591' PJ 3 if ' vm ' ff: ' ' ' s 1 5,51 1 1 I ' ' 'f 1 51,15 19 1 55' Q! .1 1' 1 1 1 1:1 . as QM 1?:i, J: b- 1, ,111 V1 1 ma " ."A . 013-1' 1 51 ' 1 111115, ,fr -1 5.1 Q3 E U 1 'V W3 :T f i " '1 1 " 3 'RE I 1 ' 'I Mila. 5' 1 1 " 5 42? 5: .27 , :-' X U - F 3 ' . ., - . N .. .. Hx, , 3' ' ' " " 1' .31 11.:.'- 'i - , 1..... I1 . .1 .-fr 1 if A " 1 -'A' if H I 5 1 W LW ' 1 5 1 7 1 1-lkl X 1 rl' i 111111 "JVM yl W 1 "u1 11 'agar -.1-. I ' ,. . H4 V.. 1 ' 1 11 1.5 1 1 ' 4 gg- 3 .i.1.f1 0,1 1b '1 'E . ,. '1 '-'L f- ' " ,am I' Q 1? :E fb 1, - .,,1.,.- gf. 1 ' - Isp - '1 2 51 -. . 1 . 1 1 .. 111211. f 1 4 112111-11r 1Lf.1,.:1 1-1 'SUT 1 A 12" 11 11 ' 5' .. '1' .1..9.,. .J 11 -1 I 1 if 1 1 61.53 f 2211114121 1 1 1 1 A : .1 5 , 191-3.1441221013-I ,Af ,: 1 15 'Q L -'FIS'-3A '??..21Mf 1-:::1:51'3't?f 1?l.q',1 .111-'11 fa 1 11 .. Eff 1 , "' ' ig Y ' 1. fr: fs- 11 11+-,, ' 1 .1.1.1Y.m, ,, .j:g: 4,,:',11 .4 Him., I K 1- .21 ' X' , .,L -pew! I 11 1. 411 , lf... ,- T 1 , ,- Rasg--N . 1-,,H 11 ,-1 31 1 .gf ' 1. 1111.41 1 .- 11 11. ' I ,N151 1, Q-Qu' 111511311 X'f,g'Ui1cu1sV.. I " 4. 4.3, 1- f . 1111 5 ' ' . 1 -'.:'-1.1 - ' .1 4 I 1 - A 1, -1 1 'Li' A ,ig 1' "W k QX 111, 1 gg 11.11 I 1 131 igfg Q- .11, :.: . 5 H ,u , 1 . A . W , Q 4. 11 'L' w A um 1 "ri ' '42Ti5f' W 1 1 . Aw 3 7 f J: ,fx F 1, me .QT7 L 'K xf' Q0 ,x we N wg? 'fx np. ,, . S 9 L air I 'IQ 2345 Henry Alexander Donald Banks Willie Beeks Russell Crawford james Davis Lucius Gantt Billy Gilbert Anderson Hill Willie Huff 9 Omega Ps 1 9 6 'IO 7 2 5 G I0 Frederick jefferson Herman Lee George Miller Larry Perkins Myron Reynolds joseph Smith Clinton Stanford Harry Thornton 1713. I0 W IL Phi Myrtice Barber Vicki Burton Candy Caine Claire Cooper Diane Denny Pam Dunston Susan Feinstein Rhoda Gerson Pearl Creenbery Miriam Hosch Bonnie Hurwitz Betsy Jensen Beth Ladzinske Rhonda Levine B I4 LP 5' L -7 J' 9 I1 P6 IH ,go ,gma Sigma Renee Levitt janet Light Nancy Lyle Maureen Maher Susan Miller Mindy Muschell Marcy Pitt judy Perry Susan Rothstein' '5 Stephanie Schoenfeld Vicki Stearns Linda Ullman Christine William 5 41- :A:. 'F .- Q ,4.- .K ,,. Ur, .4 .9 1 . ,."V ww, "Wx lxfitll. F 'vv.,L.-1' r ,., -Q 'Ff- AMS? i' 5455.1 niidwg 141-va: QA. A 41"-' 11 -- 11 13 -- ,fir '-f,""'j,:' ' -a .,1'1.,i7:'-Q lr xP':r.J' ., ..,., . 5N"4f' rf" gg.. -naw Nw. N-1 "'Y ' ::a. F A , K ,.-. .r -q,- 5 HVZJ imc'-,, 1 .3 if 1. Q ' f 1 ,A W" .. V? new N V3 1' :W KJ .Cl W Q32 ,A 2 "S fri 11 . . .f 5 . sf fa' X: ,, ,ff 1' A W' 11" FQ! J 5 ' K Hs- --+' 474-M A -3. .V ,.,. A, 1511, ,, 1-5151 A, ,gg V'--1.1,,f '55 '.9:ssg51i5S'111' ' . -P wg-X 'N 1 211-111W ',a-' x . 3322 Y M A . 4 -' ' 1' . , AA 1. ' '1 -1 '-nw x r -' '. '5 1 A i 1 " .- 1 11" 17, A11 A 1 H ' af, " -i ".- " 111 P111 W 1 ' 1' .Q ' , 1 - -1 ,1 + ,' ME? . , 'a?FM, ,V ,. 1 .. V . ,xx 7 mi 1 1 Wil. 11 1 1? : 11 '91111 L lv .alff 12 1 'F 5111 1, 1 W A . 1: ,111 ,s T . 1 1 1 1, -1"111111 . 1 1 -1 ff 11fA111w111 ' 1 I 1 f1113w'j,S1 5122111 11, 554' 1. 1, 11111 1111 W 1. .W1 11,A1 41 1 1111111111' ' '1 3? ? r I 1 1 Q, o 1 11 1 F, I 1 ll X V e If ' '1 11- W 1., 11 11 1 V 1 1 m .gn ,U I A , f fb 11 A 'T lfeY'i X 1 ' - . ' ' ' ga 1 A A-9145215 1 gi 5 fy Afx S I E s , 1 1 . , -.'1'Q1y 111,'1. X- ':'1111"' , W , ,1V:,,.,1W 111. 111' vi A E 5' ,1,, 15 NVHH y F P I E 'ff F X? f ?-I f 5 fi '51 ,! if X f .1 Mez. ' ? .191 - 11 , ,Tw B. 4 - ' 531 fl ,. I L1 Z .ig 5 xi' 1 f 3 Q 5, if ii J ' 115 121 ' 5 . G f' 1 11!1 M 11 If N 1' :E 11 L' ,iw Q X ' 4' 1 1 1 gm., 1 ' 1 . ,"3g,? ,,v in i k 6,13 . ft , , T ,.,.:11. if .',!',5', , V , ffvtv. - ' 1 5m g-.,f2 N 1fw1..., , , ,-:wg ,h 'fZ'!:,, ' "'?-"'+1!'- -11-Qg'LQQ'h".'Ek 7113+ H 11 wpxf., .11 gw 'Hz ' " - 11:51 ?1e1 4 , ,1 ,--1 y Y: n 1. Y is N "Ww1f..1 . "112fw"1.1111 - i 11 -1"-1-:W f 1' 1 -1 - ,. 1 F ,' A" -1,1 11 1 1111- www A 3129 11 1' " 1- "1",y1f21i ' 1 :- f L. 1111 f AW 'iv Hz, :f Uv 1 x x31 I X , .1111 -2... ,T i 5. , . A -.,, .1 'Y , .,f - f "1--'hw . . " ' ---J 1 ,e-A 11W,w ., -1- 1111. 1 f " we P- Y1Lf. ,'1us: .1 4 ,1 , 1 ,1 JN 1-.1 1 .1 1 CC" r - 'ln lla:-1:1-7 J ri 1+ i 1 I A! ,.,. I 4. 1 I J 1 1' i H 1 X srl 'i , 1 i H 'WP- ,,"V 'E Ir 15 I' . : 953 4 5. .ka 5. we , 3241, 2' ik x is tw Vw 'r iii: l .ma . Q ,, ss -Mets we a.,i 7 I W L 6 n p B I5 ' IT i I6 0 ,az S 3 21 QI 5 - ' X W 2: . i s are ..J3' L 5' "- ' -f-- ' QI? 'Tamil-21 f i :sf r- W 1- fi - ,La 5 .n Q, t a E rw by ,-1. 6. ss s f if S 'FS 'H ia 'L 5 , fl , me NE as . gas is , WSW is E? may - 2 Q. -M? E i is 5 1 K ,. . , rink,-M: is ii Wi? 5 john Assad Dave Ayers Gene Azurmendi Peter Bibb Tim Buckley Charlie Byrd Barry Cooper Cody Cox Bill Davidson lohn Davis Steve Day David Donehoo Sim Doughtie Bill Durham Ronnie Dykes Craig Edelen Mark Evans Mal Fagan Mark Fagan Chuck Francis jim Fuller Gene Gaillard Russell Gilliland jerry Gouge George Hanna Larry Hanson David Herman Dale Holmes Pete Kneller Bill Lake Bill Lovvorn Pl Kappa 18 7 10 24 5 2 20 26 9 29 7 3 6 4 74 13 Ipha Mike McClain Dennis McWhorter Steve Mann Clark Miller Steve Mitchell Donnie Nation joe Notheis Don Pardue Brian Perkins Eddie Peters Nicky Pierce Bob Price Mike Price Ed Ray Paul Razzouk Dan Reed Kim Reichling Ken Reid Ned Richards Ed Smith Phil Smith Paul Streeter jack Tatum Mike Thompson Chuck Van Dyck Randy Walton Cary Ward Bill Williams lay Williams Mike Williams Vernon Wright 4 l 2 1 I 5 4 7 4 Y 'D il w as ' Q ' X ar m!! 349' 25 Frank Aliffi jim Barber . Ronnie Bolen Dan Buckely jon Burchfield Mike Conway Dennis Coole Glen Cowart Randy Cowart Mike DeLoe Sharon Dodd Mike Finney Angelo Harris Pi Kappa Phi johnny johnson jack Nicks jim Nicks joe Odom David Rose Ken Rose David Rountree Tim Shoemaker janet Steggart Mike Sweeney Bobby Wadley Richard Wilson H ,Lu ,v H ""if' " - v'2u Y H r- , . f J . ' Q'-I , 1 , , t S Q N, 'A ,,,, , ..,, 'f my W ,H ,N 'W . .L ' w,,.f UN1u 'H' - '-'fam N N H X N H 1 ,w Y , -133 """hfw-w, jrg ',fg1jwffqgff my ,H HW' ,1-1 uw fgigggqw U ,um H W,f'g,"f3Pjgg?,1gmN'g'Lm.'N'j,N.' ,MW M W , w W ,. ,N ,. ,, , X , Z 2311 N wx WH W fzzzgggg M ,A . , M w Huuuuu H um w ww.,u:! -xx .a,,, . - P5 K M.., .Q i M ,. 4. M 'QE H uwffpigx " :1 + . , 'wi 'f .15 "u, 5 H. 1 w .m-.maui ir, e?' G F , gg, -'7"'! ...I I .C ,T--1 1 l 4-N. - . 'J r' a , 'Aw l - X . X '. L ' 1 buf' .V L 15" 1- 1 K . A by. y 44 as li I 0 ' wg. "' .431 1 ,i 5: , 5.1!-53W 335: 3 .Y .- Q, " ' -' tm rj , ,. 1. , 4 'A X L' ' v".l,f5" AEST 'QL' t2i,fEX'f.l 355-- 1 it ' -Qmwtw I .-I-.'l'. I ' Il 1' I ""' '1 1 1 - -is may A xwit ,:.. : vw - 'sf' 3 ,W 'P Ax ae' , .4 1 1, W 1 W , ww f ' lj? V tiff ,L ,, A ' 'l L1 r ,f gl' 4- li 3 as l I' 41 I I 3 ? 1 II I1 I If ' I4 Q an al 13 l at K as so as W sr 9- 1 sz. 1 41 Sl "' L '15 qui yc V7 Louie Abdou Mike Adams Mike Alexander jenny Lynn Andrews jim Attaway Ellis Benson Mitchell Brannen Matt Brown Bill Cash Bill Coffer Frank Cox Mike Cox Lorenzo DaSilva Mims Davis jack Deady joe Gailey Randall Garner Miguel Gatins Randy Gill Norbert Gruener Pat Hamby David Harris jimmy Harris Mark Hassett Gary Hedrick john Hersman Richard Holley Sigma u 37 36 45 38 7 3 47 29 44 12 41 42 79 23 46 10 39 43 35 2 40 25 15 21 Bob Hut Bob Hutchison David jaracz - Dan johnson Dan johnson Chuck Kitchen Bob Lewis Ed Leypoldt Dennis Loy Tony Maloof Blaine Marshall Don Martin john McClure Steve McCullough Steve McQueen john Mobley Al Nash Arnold Roberts Kyle Russell Murray Silver Bill Steele Dent Thompson Greg Tolleson Keithan Tucker Paul Walker Tommy Weeks l 239 I 3 g n I7 I6 I5 If I3 iz ll ? I Il qq Q5 27 Z4 24 iq .il as as , Sigma Phi Epsilon Bruce Anglin Bartow Bevil Larry Blanks Lewel Bradley Bob Chapman Steve Cheek Nelson Curlette Dale Drane Bill Gee Ed jones Bobo Kerr Tom Manning Ron Moore Steve Ogletree Harold Orr Wayne Otterbourg Bob Overton lim Pate Carlton Patterson Ray Peek Tommy Rhodes Davis Roberts Charlie Roquemore Terry Rutledge, Sweetheart Cary Samoluck Cordon Seals Cerb Sigwald Chris Surles Tom Teaver Ray Wtulich xiii qu- 2 L41 if 1 , Ei -f X1 n F i Q J' QV. 1 "f ' I Wifi me . , fi? - 5,11 I' i nil ' 1 :,,5 I ' Z qw, 3 w .. 2-12 " .YgIJg.E5, l N-4: ' :Qi sf 1 me 4 ,R I ,xg ,fn-2 X -ff 992 D I .1111-11,1 .if V . ,E , ..L. X 4 ,L gm V, , ifw -V 1 I gf. Aj ' If' ..,. .NJA 1 1 I 4 ,,,. M..,,, 124' " , 15:'3gEs'fg1iix. mm, I f 9, 5,-,,f 5 1, .. ji- - '1 Q .. . ' V , S ' xy ya-v , ' vl1.' ' T ,L . 5 -..Qarw - r .J . G ' 1, .fp 5 1 . nv - ,, X J , mi' 4' ,:- ' 4 114 E " ' ? l -1 4. 1 ' 0 1 ,. 11 1 X . I .- ' 11 Ki , - . , 2. - . - 1 ' 1 A vw- gm " -f 41 .F -- Q ,,, - 1+ - W1 fc A Q' ' 129' ,1 ,N if I J! ff 111, ' ,, ,AK , , - A - 1 1 "xi " 7: EH, .2 112-1 1 1 mf 1 12 5 -' A I ' 1-,g,1.:'-- -1, 1- , , ,, . A, ' 1 "gr ' nfiafhx '- , lx-1 - ' - ,J 'i ! r -3 H, I ,1 4 A ,lf 1. W - , 3 1 1 V 1 Xu 1 ,, .11 , V L: 1 ' f ar 'E - 1 1 1 . 1. 1 Q ,. . V, ' 1 1- ' ' 11 1, ' 4- I fa 1 . ',,, 4 W ' BRQQ, ' J I , 'L' , R -1 1 1 ' 793' ' . E ' 5 ' , . f 1' B ' 3,11 ,I - ' L 1 gig-, 1 X 1 5:-Q 1 ,i V 1 : gg V. E3-151. -I, t' Mil' 3,1 -. T1 -11' 11. un Q Y . - 1-1fH..11 2 f 5 1 r - - g -.fy-me ww X, ff 1- .1 1 1 , f B , fs. , W, 1 H , X a -Y !,' wg 1 :ig " , . , 1 N " ,auf ' ,L Y 22: V L83 V' f A' X. J v , 1vf1f+1..f,.. N 1 -: 1 -1 11 , .li -A 1E.gfr-,-14-L'-1Nq"f".L, x N Y. ' Q., J. 1 11 -'fZ'9..-1151.ZrTf51,- 1-122 "T- 1 ,, if 1 'fi 11 . 45195 71351 . fi 13? N' 'I X L' 5 'K 1 W " ".-Y 'ps , - Y 1 ,is ,.1-N.:-M af' , Y, "4-1:-- . J, .. 4.4.4 - I T i ,, - 1 in , ' L A Qu ' 1 V Y 1 .1 ,Q 7 1 3,1 3 4 ' if 411. - ' E 1-12 , Haw. E .1 rr , E ' BA X559 . X if ' , 2:11 3 Q .111 4- fi. , 13.1. N. 1 "'1"' - 1, MN., ,VL 1-1 H X ,I , W 5 X Q' 4 X 3 196- 5 w- if E 1 fl .' K : 3 1-if 1 ,, sv ,. gg? agus uf W 1 1:5511 -WWE 55,43 , 57 - ,.. W .- l ' :Si X. XXL , -If 'W ,.. 7 x I Y' , H A 1 Q 1 ii ' ' -rib 6 1 I N Q? v- , f fi M If V La, ' fffr' 0 'fjfgrfgfiiqx 5 ' 'Q' 'I ieihsl Leg!-,: Pr . Tai 0 W V Q.- .Sur- w-',.. -. Q.-J I:-'. f XX :E':q. . .QQ . . :Qi ' ' s , x H M353 -.ne A ' n...,,.. . I. 1 f- -ff 1. v iii? .,l'u15f.g J . G ' , 1, ' .gd 1g .. I V '?5'5?3': . v .,. 'au if gfhw , A , QM ' ' 21+-. H 11" , , -' v ' L? 1' :1,i'-.lgww "" WV " 1 , ,. , my -N .-rg,, -15 V :fs-. fi, '57-'EF 1 ,, my Q-,.,wffgfig?yg,.5 ine 45:--gf, v1.4-f1'.--W Iwi'-15,1 V -P' Sing.-.pfw x, .:?i:111!,W1y'L'lv A5 , 31335-:"' .Cliff A- TQQEV' ' -H"- I rift.: 'f '-',7.-ij' 1. Mic, 3 W' Qfigjn- .sv -H 1123 -I , - 4 :A .:- 55. :rsh 5" ,,.-Y gig 1 ',,T'fg ' n - ' , ,,, , 1 V , f 7' 'I ri' E :"'T'? I Hr . , 5 i If ,.1-14. j-gif. 2,3 ev -1 ' 9" " ' fifa 24. 1 ii1. 'r f ,fgf2 ,,- ,- E, ,Q-.. . 15? ':-12: , Agffifi 'T- ,:..f-Q A . if .,.. H 'LMS x , - iw .N iff--fi! Q32 . ' 4 . 5 .M W .4 A 1 ,gl we N4 I I I .-Al X JI ' ,Q w '- Yfrifg-.. Q-H WPT' 1 - f -L "1 '- 'J-"Q-AJ ,! .f,-- rf 5 ' ffm - ' Q 4 I1 A A , ,V w- f -J -v . - , 55,1-.f-, f b' ,. ,g,, , 1 he f A -iff?-: 1: 1' 1 - f CLE! '-'Ig 3, '-,rt -M, A H . "M '-Q ' " , 5,n'- . , 54 - .V - . .."2 5 ,nf V5 ,-F t - ' Q . -,V -.-H. 'g pm - , --1 ',', -3':i!J2s,f51.- i . 7: ff? t- in A J 1 V -I .. Semi., u pg ,gi-pjge V ' - H-V u ' 1-K , . " -53 L'..',+Z'- . . 1 . - - , T' , -fm. , . ,... X... , ju ga. fm nr- V ,L -2---r-4' - JM TS-'fb' 111-' TH- 1" H fl- H .... .M - - I 'V 'li ,5 'I Il I' I 7- 3 'I 5 4 lo I7 I L 'L also ,Gill 23 Q5 5.15 3 '57 0 I LIL W Q 37 4 L0 In 6 qs 50 sl Tau Kappa Epsilon Dave Allen Tony Arnold Carlos Banda Tommy Barber Pete Barnett jerel Bartlett Gary Burch Mike Cannon Alan Chipman Leroy Choates Tony Christou joseph Couch Steve Crane jerry Crockett john Davis Larry Davis Gary Drake john Drake john Drohan Bob Dycus Winford Edwards Dale Elliott jim Fagan Dick Fant Debbie Fawn ing Conrad Flowers Chris Garner Tom Gilmer Paul Glover Morris Godwin Rick Gossett Stan Graham Paul Greear Walter Greene Mark Gross George Hall William Hallisey Steve Hamlin joel Handley Andrew Holmes Alan Horton Darrell Ingram Ned jacobs johnny jernigan Richard johns Duke jones Wayne Karoly George Ledon Bobby Lunsford jerry Mandich Ben Miller Lee Monroe Mike Monroe Tom McDonald Lee McElhannon Les McGuinn joe Newman Bob Newton jackie Poag julio Ramirez Tom Raynor Robert Regus William Rhodes Bill Rogers Lewis Saffold james Schwitz Michael Sorrells Michael Southern joey Spain john Spivey Ed Steinhower Paul Storey james Strawn Gordon Talias Tom Tinsley jim Tolley joe Twiggs Kenny Vaughn Andy Watry Tom Watry Fred Westberry Frank Wiggins Paul Wilbanks Mark Wingate 24 3 44 I X0 Gilt -1 25 3 au I in ao al H1 as as 30 . .- 23 4 a1 34 H! Zeta Tau Ipha Andrea Adams Dana Azar Anne Berry Dede Billirakis Annette Bohler Vicki Bohler Katherine Branch Kenna Buchanan Diane Bush Rhonda Bush Denise Cassidy Sam Cheek Mary Coats Barbee Coplin Charlene Cruse judy Day Betsy Edwards lane Edwards Deborah Emerson Linda Erquitt Gayle Farrar Anne Fayssoux Jana Ferguson Patsy Ferrell Susie Ferrell janet Gray Candy Greene Coby Grossbart Janis Haddad Cathy Holt Pam Hoppe -. jane Hunt Connie johns Denise jordan Susan Kirksey Belinda Lee ' Grace Melchiore Cathy Moore Suzy Newton JoAnne Parr Marilyn Payne Sharon Phillips Marian Poston Peggy Radford Anita Reeves Debbie Reeves Jeannine Renson Cynthia Roehrig Patsy Ruehl Carla Schubert Barbara Sears Diane Selph lo Shealey Melanie Sherer Yvette St. Denis Wendy Vance Linda Wessinger Frankie Williamson Bitsy Wilson 'I' ' 15 C YI 5 All 'lx fgi'-gl 3' P 'NN 1 . 'sz 1 5 . , .1 3 ,? 4 is-gift , fig 1 . -A 4 K 1 an 1 J, te 'E A Q I Q I l K 3' Q.,- ,.., , :25 :lx Q rw . ,ia r 3 I gy- .W,..- I, ,, o Q' . 'W 532. -: -- ,- an K' 6 .:e... l ..4 . , ,,, :. V .P , .-4 ,, , 7 , 'v W7 v 'l g.,.',-Q - -,VV , ,Ti Efigf .,g- Q 7 is gf I E-QW X , ' .. A-U 3, ax as if 41 . .f 1 f 1 -2- -, " -' .3. k fig 5 "'L ' - ff ' ff ' .... 5- V . f ' " Y: A ' " ' ,' . ' ' -.,f1iQ'- up? : 1 ff . " -, - Q ' ., .gf-fw: I - ' PH '-'. , "2 A' A - N 1 ,. " ff AU , Q. g pf.g 4-'gsm i .' '- H .v- 'Q Vizfwf' P-I' 5 V if i ' 1 'in - Q, fi., , 5 H - A -el i I A : , tv 0-'J 1 ',,gi.- I ,wb is gr 1' xv '4 Q . H N' 5 X ' , H - , . . 4 4 ,I .., Y f 5 , i ,, JP' .!" 3 W lw - J W , 9 ,Inv y . ' ,' ' 1 ' . -K 'W A im' . .192 25'-K. V :Q Q 1 .'.', , -. 5 T V '57 .aj -f":f,,'gr Q gl ,' .. i ' ' 1.5-'A XXI , 1 f I. i qsgg vw , - , -11, V ., f 1 vm fn. 1 A A 1 Q - x ,f 1 gr ,. -3 f 1- K v x. ' ivy 4 -. . 1 .Q J 119, 5 '4 . 5 0,5-" in 'fig 'gf' X .P ,. F A -' V 'W 'E' ' A Y ' X , f- ' Q 11' ,- fit . L j- , :Q tk Y, pin -J .V Q 45.-hx ' - T 'K'-'-Q., T53 ' ' Vwfi wg 'L 1,1 ff L-591: f :ff f i .gffy Yvpek V I . , 1 1 1,-,g,g.,Y' it ' 9 21.13, Q l' , mm: - 44 ., . - - 5 ,iq '94 , "'..'? J' " .J-'-, A .5 2- hd? 'eb 'W V Al' ,N 'W 64,56 . x QE J 1 1 ' :"', , 5' 1. 'iff-1-V 2 ii i"f-LT?'1i.17-,Q 4 3' J- -K' '-1 . 1, , V V A! ' T:fl:Ff5i5.", - W- ' , ' 15.4.5 . df fr -'r.5f'2g , '32-a..,,,.., if I- 0 ,z V-" ff, Ugfril-N, e,...,,,4j L., 4.nQ,.4,, ,aaF1"' 'N' . Wu ,rf v-,,,,L :tri hw- ' 'fag H A if , Zz? ' -..-f-Y-fi, ' I 'gzfzf' A - , 5 ,,4.7"' Y- ' Y f-mg, 4' -I .. . , - uae, 3 , J ?Ig1u-: .:: P 4- 0 Yvfblu LW, ., f 1 gi ag 542 1 I 1 ba fzvf' : 'V-r ' -.?'1 ' ,"g 15 Q , . , -q,. . -.wi H, :TZ Q-D-:Ll-P - -1.3 I, ff "i, 5' ... W . .--:fra Qi, X Af ,xx - " Mai? 2-+1.,. 6:-1, fl: ...I .L !'. N, J' -.-fH- Q - ' -5313 r, in-ur-, .1 ' -' 1 ' ,ada-"-'g . .IM ,Zin ,HELD-1 --4-J 3' -:,, m -Y? HT ' 4 ii r 247 . . ...,.. ' XX .. EX .Q ... 5 H .ASX X . 1 X X X. X . ... X . gy.. ,...X,X . .. X M . K V EZ' . was . Q., , .. .. X -- 4 I . l w s X 3.5, ... X, .ii fly '. 4 .. i W. ...lm- I? . .. . 1 . .sq . ' . H rf ' H . va: ' .... 1 ee.. .fa .... ,X . .X 2 . .. . . .. . s. .Q X. , 1. nw X... .. ' X XX ,Xa 4 , Y, .Q .1 .Y fl XX X XX XX, ,kd , .. W.. .. .XXX .. gg F fr., .. . . Q . .. . . . LV: H Q .- 'La f 12: -2 L 'W fe: " ...ij .. 'ww gg... ,y . . J .. .... ,, L N A w N H W . .. i .. . '5 X X .. . w. .QA I :A was E'-. an w, , , 1: ynrfw Wm W ' I " . 1 Q, ,, 1, ww ww:-' '- : ' mfr? L. ,... 4 iv' 54, M, w Q ,U 4 iwbksn X?Qw:5iHTifR. M Jwgax ,gxh W u w 1, 1 31115252 H 1, W! w 'A 1 W1 W , :L , " 1,1 ,N , ' ' Lag ,I 'W' wo .. ,lv w H w M 521, gg: W M W' H, KT MW , V J' ' Hu' H" " 1 1 '13 "vii 'H 'I W' ' ' W" "H "M w'Ms,,i ff 'HN 'MIN 'N Mi A -. , M H , jv, Iifvw' M" ,rm W E S h Y Y A .. , H! H W," 1 ,MlQiiWg5Qs: 1- W, , Y W N -K w M, fsa','V N ," M 1 X H i--1 X , 4, w 1 V, M mfg wyL,,Q31,,:,-,fa Y my ,iw Xu, H W 5553 , um , W J' ,. , ,Q ' "" , M N sw. M"m. mf H W ,M 19 , ' H' M' , N' , 1 M ,N ' ' im! ""' ,N ,A 1 I we w Q51 " . 3.4 swag I N ,1 gl H: 'wffigw " ' ll W X .:5 1 '-' M S -gg W ,, mf 1 ' w, Ie, X Ja ' YESEHN H1 F -Q :WH , '111 Tsai' W 1. if H ,, M wg - w ww ,W 12522 ,M ,, I, ,, H HN H , , , N w, ,, NU' u !.:1L,'z'Xf1 ff22 ,,,, N' wx W ,ww vw '?:usg5f2igg:4SQvfT1.i,,':1,'Hfff "3 , '-" F1ff"i1'f'9552559fW14ig4"f1'9-'ni wff'-,wk 15,22-Q ,,"E.3,w1,,,QfIs,q, M ' 1' H ,. wg my ' N '-ff2m:LQ,:s:'V'-:ngWim, H, "wsnUw ffR!u fm W M' -'g fWfS1g.:155gig"g:,"g ,N A ' H A Y ' ' ' ' . my H ji 1' NL .xv ' " Jglfzgs, . f" - 'W , xxx , '1 V W, 'Mffi " !,, " ' ',, - lV,q"5'? ,, ,, , as Y , f " w , M, ,11111 , f EEE :A I K nf X V EE: v E pw, -w 4 '- rw" 'Fwji .Q ua ", 1- ' " ,wiimiih w, 1' ,w 'siflQiW'?:e 1 Q 'Mfg '-' f fu . 1' H V Q., W' H H ,N elf -S I? , 1 W - -:L w, 1' " W Nw , TWH: " N , H W ,MTW '-V? W 'NN M M W H . Y w 253: www wif A mu, '1 lm Ml" , Nugmg . n,f1,ffgsw u ,sww H- 1 1'es',f'S"LfLn,',lk22w fi 1:-we-f'2. 'np 1 v .mu mfs: 33 Q .. w ss, ,H A .M 1'W'M!iH-WW lzgfif 'H "W, 5 A usa- if H M, ,-Sp ?f',E??E2'f1?.!-W55f?53'1fglffl',v m -35'1'yfQEyMi'3?2w5wM vnf:"M M N rx 1 ,1 A ng mi , x, fy 4 H 1, M N, W, ww-wfMga,m:-, 1 , , air' -M M12 M, -ras-L,,,-W fm N W N M X4 MM ggggw m , , -L V3 s,fm.W su-1.7 my ,, ,mx W ,,, W ggi, ggfM,Ayw W H lf. Q W mn ,w7efi,3,,N,f M 14 rg .H , w,1g3,,g gg:5v,MM,m,z -ig'-W, V H V mv - -, .L+ gr , V 1 5.5. mg, 11 ' li Q-33?ffQ3fm'wxQ5 , ME 'afiitggs wfff'12fE.f: V, ,, ' , 'ffgkavvli uf ' 5,-' M m "" ' ww 1 W 5"-dim" ff2s5 N,gJ!1 M w 529. 'QQM--ff'-g" ' Y 1,? : :-:- 5 ? gwznykfix ,HU , N . 1 H ,f-N H :tml . H 517225 . " Q " , - E N " " 51" .. Aw ' ga ,, View f 1 -111? ' - ' ' 15 ' 5' 222 v ww N ' ,. .: 'Z . ' .- 2 Y SFU- ' I -. 2,1 1 N U I H H - N W w H--Wu,,1 ss H , M5 g - w 1gggs3ZgvHZs3if,g 'Law v ww 5 12591 1 u F ,. ,mfslf .2-W.. ,, ',,'g,,, M.-',.w.., 1, , L gf 3 um u-wy,fa'mg'fX f1'5gLEv5,,!a,,,g53:Egw1 wx qw yi W 1, ,vu we-ze3ww1kxgag?SfYsrfgggyw Jax- 1, M W U, M w Hip 'Wig xqgimlj L3-fuifw, M u 16 Jwvuuvv uhw , ,, 1f,QjgTg2f:-gg, A , , , L wx. N H ,N .U , .l?5-WEE X! Y IM" ' 10' 1 zz, iT52'?j'WfM iss! " ' 1, A H 1 1 ,, ' 2' H we ' - V fm Y -J . I U " f M H15 ,V I 7 x 5 ,g 1 1 mu, 1:52345-if f - ' M ' 5 mfg ig . 1. ' "Ula M K N.w i'isw'-Mn . ' m H 1.1 "5 wife, M ,J . , , W V -V -WLM, , X. L' 'W' " :f MJ' Y -,If '- W rw, "' mf. I Y ,N ,, W sux Mvkw. : , ,,,v"'l,,,..r ,U N'I---"Lm'?fxRf?iMeifwff goa1:sSHHr.,.....NN.! 51 1 Qs '?f73v"N"f'11""'w. kW,'5.' fwis5i5'7f?Nfg2L'wi" Wi. m'w"5"v'gyw" wfi?if'?5g5f1H"',w5'NN.'9x!'9W'.'55 ,WN 1 - mnfx' . wg'-2'??pfw , H "i 'N W Cv , N H sH""?" , ,, N -ffgf ., Q 2 ',- wigig 1, v :V M ' is N gn A S , "' X . - - W g. N MJ, ,aw M- ,, , W, 1 , ,N 4 111 X, gag! ' ix? , W 'gi , , ,, gl'--gi , , ' '. :iff 11.. ' My , Y X, " -M - iQii9-MQW H " N ., H Q, if W , iggfu H M, . A ,WM41 X 1 V H Q9 M, E ww M , H uw iz, .. ,- 9 W " Wl22E"' " " ' N ww . wi A 1 .. , . . mf 'Q H , ' ' S . H . 'UW' , ' :W-1'1f M,lgu,l1s, '3Q,f,.:u'1,.,ff"' ,, ,!,"??E!?Q1,w''.,L3Qf,Qf2Qg5ifQg5?gf?"'gg?ii!!',"'NM ww. " 15 "Q, iw" 'g,. uf! ' ' 'WSF' ,ffffzm "5" H ml.,'msz.i54H3mhgfXaf-n"f X- ww M QQfW'w"zsM1.RY?,fs:z1v1 new wx W 1- wx ' , ,12g'ff-lawn H ww H H M ww, wwVw,w: U mggf, NEW mu. ,M mm ,H5W31,5,?,G3?5zsVf?fa w w, w, uw am V H453 .QW--ww!! M w, u yu uw UWA? f- w N w ww u w ' ,, , " ' ,, M ' , 1- mx' " 5" 4 K EA 5 S W Q55 - 'W' , , Y mu J: J , ' - 5-1 :I f A , , ,, W N , , Hx ,w,' ,, H 1 M H Us , , H H. , ? Y 'W ,uw M , ,-lg' -N N--M.: W, 'N",A'w' M M ' N N 4 A . Q r Msn f. ,fu-Elves lf' X lf ' wfgsa ,PLM 1 M . . u Jijigxi E 'M 'fern gg? W, , -X-7 'X N51 ww Am N Ev, .. Li vi' 'I 505 Em' "'! N wma: k ww gi, W W 955. kv! 5 H mir" eff' 1 Hi, . , - , " 'Qllq V ,f Vg e,' A i ' fi, 7-asp! ag. If H I, V, - fir . gww M xl' MQ' ,mga H 2' 17 M , 1' H fb 5. "Q L. . ' .5 'S N H -' gig.. H ,WX mg H M. W , L..,, A ,f f ' -ww +91-"54'l'2""f. ' ' ,Yg ,H H wh M, 1 ,W ,. , 11. ,M .- . ,iw 'HW W " ig ,H Egmf, 55 , "' 5 ,ui zzgaes:s,u,wgi Y Ei, wg. Nvzssz, :WL M 1 ag15?Wfgififoo,,N. wrnff' 'Egfgw' fffffmm ik X, .---. 11+ 'V' -Q. . fw 3 . Y 'S-"'F'.'fxm 4' E, i ,, W ... + JQQQF'- Q ' l .,,, " I ' g' fp- 5' 13 Q, . gl. A , .fr ' 'M ,. 'Ai asf? fr 9. W 4 5' , , f Q W4 ?' , x --"r C X 1 S2 Wi I 'Za' If ew 'v , x . , 1 +- mgzfrx. T 1 'Q , E 1 , ,,.f1,L.,, ' f. A j 5 , 1' -41 f .E A, w ,A 1-fr: iffy 'xiii Y ,. Hg.. H xg A K1 ,X . X 35, Jv in vw H 2 .X - ' : e 1 ' .h V 5 ,,, .1-. n ,ia"r' Bid' 1 x 'il A ia .7 ,W r, ,Q nu. Tix Q c.-vf 4 .M :EN ' , J, b . 5 1 f 1- 'fig ,',.,.j.,w .,,U,,1: E':2'.w.'1 :df 41 .J - , J, Ixsvw- 711 1, 1 ,r. . 1 - 95131 AQV1 I '-11 41 :L .' '- 1 ,GM ,535 1 1 1 K , . 11 X 11 ,A 13,11 sf 11 1, 119 ,lf 11 -Q' ff 131, 51 , ,. V 1 Nfymhi, , , "fi A , 1. K wif' 11111515 1 Q. ..l .. 1 fs " . :1-wg, 1.115-'1 1 ,323 gd N 11, 1-152 ' 1 lf! 112- W9 k wi. 11 .. W.. , ,111 1 j,ge5nf .1-.511 ,V1,11f2w:1z ,1 1 " 11 41, 1 .A . , , 1 . 1, as , V11 .4,,f"P. 1 3' f. 1 ' 11- E I ' 1 1:1 .1- - N119 5.11, V! ,, V1.1 111 ,Q AQ, 1 1 N 'ff' gem ' 1'z5aas' A -5 , W . , ' -2 ,Q A: V L .T-L3-'Xp-gn, H ,Q '1 : 122 - iizff' ' 22-1- If :1.-rin. 1 FHM? , .ff5j5E'W 1' rg Q-11, - ,, Q, W 1 ,. 11 ,- " f' ' . 1 9 . -1 mix-f1,, , , -111 ' ' sf:2g,s1 1 ' " - Sas: .f 1 5 11 M . , , -5, fu 5 11 11 , ,mf ,, . 11 ,Z ,. 1352? ,,gsai'559 H 1-1 1 -152-f 'WJ -Q -gf 92' 11 ' 11 " ' 1 ,wr -I ' ff' '. .,,,,1 , 1 11 5,,Q.f 1 5 lm, , . M .7 N , ., Y 4 - 1 V- ,11 Y X ,, P 1 I ' 1, ' 1 1 ' 75' 15' ' 2 4 ,. .1 ,WA 11241 ticks ,1 ...,, ,, ,.f 1, we 1 ' 11111112-325' 1 111-gigs l 111.'Yf' 115 1 11 ' :.- 11" 'H -fexuu' H "1 ' '11 1'f:H1,'I ' KT' 5' N 'iirw 1 J, O Fi' ' , ,15,4111'lg,f, -QW I 1, -1 '55 1' I 145 ' 1 .M , gf 1 T . . M, 1 L 11' 1. , 1 ,,,, - , - l4.Q:'. P511 "1 ' , if ' 'J WF? ' 11 f-55,21 t ' 4 -9- mai Sgfw. ,.:I W, 1 ,, 2' f-1' -'11,':11qg?1zf1 M- - 1 1 '111' " Lie 1 . 1..:' "- ' 11 11 "Y" 11 5:-'Mi :HIP '. .....::-:".E-""" : , ' M. 11..,111IgQ! 15. :g3,:1:1j,'-:'2'- -- 1 Q:11fi?112f 11 ,111 A .. 11 'k W . Q , ni wie ' 1 1 V A N1 V712 , 1 1 ' 1111111 ' ' KX W 1 11529. ' 1112521 1 iy 1 ' 1 fm 311 11 ua -my-M 11 11 V: ,H . , - ..g11gg5H11 1 R' 5,111 " : fr, ' ,w11wi?' X k 11 1 K 141, S 1 1 I Q. . 51 , 1,11 111' V1 1 MW 0' ' 11 1 'awe Y Jw 1' 11 1 "1 1 L ,Af-' 'nh 1 . D 2 1.15 Y , 2 I 15511 'W' 111 1 1 w 1 1 1 11 11 14 , ,: 11.35 , , 5,1121 , Q1 1 H ,N hy? H ?15,?i'1'1 M " 552311 1 IVV Q gi ,, 1, M' V: 1 EM: 111-111 ,N , ' -FY- ,wi , 1.-. 1 wi 39' ,Q . iii ei, Sw wr- 'Qi ,fe , 1 111 H f .4-1 mg 9 ' .. " L- , ' X.. -, 4 if- ,,, . XX "5 6 1 Q , .q 'gd 1 I il. P 11+ if 1 1 ' ' f 1 - if 1 15 y"z.r M.. a . 1 nw- 1.111 21 - .. - 5 'S . 4 551 ' J" ' . . A 1 , , , , 1,1 Y Q 1 . .4 ix ag.. ffm "1 .-X .1 ' ,. a 1, 1 1 - 1.111 .111'1"' wal.-gfff' 1 1 ,, , ,- 1 -- 51111 . , , . V, 1 h r I .. ' nc , ,1 15 A ir, ' - , . , ' I . ' . ' KS 1' 1 '- - ' '35 - , 2 f 1 X111 tv 4- I ' t ' . . Y . . h ' V , Q g . 'ff' 1 1, 1, , f .1 ,. 1 1 .. 1 'J s. Y 1 "" ' , .. . ,Z .,. , -V 6 f L .44 ,, K - ' 1 A . ' vi V 1 .. 1 -.1 .. Q p., -,. I, i 1 1 K ,, . 5a I g, ' I ,' V wr L ' 1 "L I I 5 . 1 n 5 - r .. 1 . , . . r E -X. ...J ,. 1 ' Mx. 1 .li - ,f f 1 , f ' 1' if ' I 4 V' ,. 5 'fl 3 I A - A' " - , - S 1 x " hw,-N. 5 , , Y 1 - - 1, 4 Og ' A I f 1 .. - , l" " L ... . ,IV P1 11 11 11 11.m... H... .. 1, . V- -. psi. ,I . . 1 Igf .. .. 1 - is 1. 1 11 I 1111 . . -11. - , 'E ii fig.. " , 11111-'Vs 1 . , ,V 13.35 ' I :-11.1.1.7 1' 17 1 ' 1 Q1 .Q ,Si 1 1-my ' Q NDN 3 A Q 11 I , f Y Q -A , 1 , xg' 11111 1.1 3 ' ,Q :s,.gg,L,, - 4, 1 1 1 fi 11'-an 1, . , - - 1D,:ff - - U ,:e1'-.d.- . .1 if M Wi., ,A 535: ' ' Q 14 , ir ri.. .lp , .. , - 1 ' ,. . fs. f i t 1 11-1-115. "' -2- ' - - .1 1 1- gi -1 1 'Shiga-1 11214 1 " .1 ., - 11131. . gent.. 1 gg: 5- 1 ' 1' .f QE ' 1 ...W 1... 3.5 1-if "1 11 11 1- 11151, 715129111 1 1 51111 ' , f' I - I fi. "' -. j , ' x' , '.:, .' 'H ff, WQW11 W 311- F 2 wi ,, Q .. 1 . ,,4, ,,,5,,M V ,J V 'E , A ,W s Q l . . 3 ...tv l .Yi - 11: 1 ' 1 - 1 ' 1 1 ,... - 5. 1 1 1 1512 1.115 ... sw Tiff: 5 .1 0. I. Q ...1.?-1 1 M, K , ...1 . . ,y 555' . 1115561 1 ':-gf ! 5 . Z Q H 3 U... , I '- , 3, .' 1 Q . , 1 , 15, ,Q -xg -- 11 1 Wg. .1 - JE Y f L 1 aus, - 1 1" 1 A Q' Z ' . 1 , " ' 1 1., .,.- . ..1u 2 , . , 1 W' X . 11 1 .1 y 1. 'if,.5f, ,- 1 5 5? Y A, ' 2 . ' f 5-' Y : ' Y 1 .-7""Q-I '111f' H. f L. ' ' . 1 .M X '11'1 3 f Q1 ' .5555 1 -, me." - '13--f, ...Q , QQ gm. 59.1 1... -,E mf .. F11 11. .. TP 11 11 1 5 an N. 115 111 asf' .. .111112 . , 1r53,.,. ,..'1:m1 ' , EXE? W., ' Q ffl 1 1- W- V15 9 Q H if 1 91? -Kiwi: , nf, Q , Z , ', 3 , 55,11 -- Rf-1 3 , .,,.. ' J V55 . -ff 3 gg- .5111 111 . .. , X , L ,, ,A Y 1 , f gh- Q H- 1. 1 ' 'V ' .1 is .451 1 1 1.11 - A ,551 i 413351111 3:4 Y mg, ,J 23? 1' I gg X 1 zghfv , .... 9. iw, 5.4, " ' I I 1 was Sk 11 1 1 .mrs :.2rm3.- 11 wh 1 -fm .4155 ,-11- .,., ww -V 1 .au '111 X 1. wfm- 3 X111 111 , 1 5 ' 1 W 1 111 2 '1 12: MT 'f 21.151 , ..: ' . -W. ,. 1 '17 I' - . r, 1 ,- 1111111 111 Y 11 15 "'111 , , - rags .H :- 1 1 1 : -- A, , 11 .1 Y 1 .11 11 . .. M" ,'1111.- ' 1 . 111 1 111 1 . 1 1 11,11 - .11, 31111 xi' 1' Q..-1-1"', mes 111- -.-g1..f',5 i' ,. 1.35 111 ., , .M111,!2,1,,,ugpvf15,:-,11. 1 11 ',1jisze1,1' 11 , 5,5gqm,gg,11, 11 ,1 ',jfy11111. 1111 '11 11115 11' w+?22f1'-""111 -"'1 "111" '1 .H1111 111 1 H5115 --w11m111w, M V: .-11 111 ., 1111535 1 ,fi1111111"1 1,a,w11g,,11ggg111. . 1- A111111 '11 -11.1,11fMf 111' 11111 11 Z! 1,1wSYW1" 115E11'11'1r. 11111-15111 11 1 K X 1 1 1 J11'i11,gg1f,gg. 1g.?ga11'.11:15,w 11135-1515"111 1 1 -LQ 1 1 1 ' Ez? 5111 1 11 1 11 1 .Ed 1- -5 ' ff . 5 , B. hw, A-4-" 1.13 ' 1 Li? f-15 Q1-1 11: 1752 'iii 'LP' E1'UIx"Y' 1 'Lf Q11- ei ' -nu . , 1 x Nxt: 1 fi ' 'P 4.'l1V, M' ,1 3 F213 f 1-, ..1,L1i'11+:,1'54iP:1f1?-U .1 A 11 1, "A f1f1.' ill: 3277. . . ,Sky 'l L. Y r . . ff' . -f'f,ff12f1'Aw LI 4 ',11.3- '55, ' ' rm 1 '1 1 vb t' Rx urfu. A E, 1, . Q11 11 11-iii . 51 - ' ,L 1 . Q fri, j" 1 , '-117 1 f L fm. I ,I W 1 1 1 , " b 4 "" " +55 ' Dv, - .'7:r v - , ' 1 ' 1 1 1. ,. 12, .N ,11 :HA --f 51 -11' .,f 11-4'gf"sa1 'A ' 46,311 ,v 5151 ' 5,'21:31AI'f .1 11" 1-32 1 .Y :file--1 , 1 .1133 1, .f- it W .N 413 is V YT, , 135:-,..,g 1 73,1 t Q . ,,,QIQ'1.a,k1f z 33 " 1 M 'S' 11 ' -1 1 1- 1 , 1 1 " "'5i'?W'fr "111 '45 ' L21 :T ' 'F 19-1f6i41f111-1 f'11f1 11 11 1 1 1 . .. " 11 '1 WW1E'5 i1 fififigx 1' .. 111LH111"1111 -1 -5 . ---- . 1-.W-., .f--W? 'ff 1' '-4-rf '- 1- W f- -4--tif., - ,.-.-fd f P Q, 1 4. W f,-:, ,, M1 , H N za 51234521 Lfgsffzff -1,4 -Y , X w ' M ,W M ww ii: - :Q ,V 4 1 , 1 ,, H H ' 1 ,J .- . ,M 2,5 M ""H,m.' Www-".Vw?' 'M' 'Yiw' "Q My 5 Fiji-5 ag, ' Q -,wp N ,,!,wJ, ,X ,M , f W -,eq ., - V. .N V . n f--W.--.X -- -K. , :V N R ,1ig:,.:,- MA, xiii ., xg 4,5373.??.5,g55A.F.,,j::5,wifffggf., J. ,, Y, V.?A.:,-yi, M Y A V1 ' P Q-g1:f2fw.vf - 1 . N- , , , , Y W 1 sfa."f.mr+. V.-24 .1Fw.-24if3fi'T fx?-rffiiiiifiv f wfw' Aw ww , Wh: A -fa gL"g'v- - ff.. :.- T 'Q' 1 2 .2 . ' 1? ' , 5 ' - ww: KQQSQNQX MQ' 'MSI 'WJL 1 w , Q -. :if ' Q ' f 4 .1 - - A L- ,f A ,ff-V42 XL., ' A . , . Q , ' sg' 5- . - ,-J 5: 2,-x wi- 1. ww-,, ,,,,,,W V, . W QSM: .. gf. Lgggg, ,feel M , , . A- , :ga sg ,Lis 5, 11 NUS -'.f-2333221 - w--LWGSM LW 2, mv. .wfigr ae fi-4, ,E Ag, - s,,f?Qg,' , if , , ,- ,3. X ,z 5, ,fem , J'-L:,.'jsi,?-. L 3 n 1,5 ' ,wi ju? ' ,m ' 2555 N ,gf gf ? M Yigfji2'i -"gn" -,,,gQ.m. HA?--' " 1225? wigx Nwgkgm , ,JA W. ,W J. 1 ,4 . .I -KZXV A ,. - ' : ig - . - M4 N V , I I I .QW ,NJ -. .- -4 -,: ,- my V- , .EM NSLL, ,gp K Y- r -- ,- 1. , , it , , f,, . M ,ff -1. N' A X .. I 5 N QM V A fm, W Y -' , W, . , as-as , -Am, , , - J . ': V - 5- 4-Jn? ffhfkgvzggnwgski N, W , ,, '-. , , , -, Q Q .. WA- N- W., 1 , ,f ff, n sis-gg N321 , .ff'g2?Q,,'f1 A - 533' W'x'ff5?5 -,g9Qfi'5,'1M,62TVf1:'."' Wi 5i82,52,?55X'92'i'i5i?f.f:sg5i,1-zqaiiifQfiigisfw. ,Nw Af. ,f . , 1 , , ,- W f ' , t ' 'W ms' 'Mm A ., -wi 1 H W X win- M ,,- fssewf- fff,5,m -meziislf ,-f:W:,f:f - 5,5 V 5-xi 1.5, . 3, 4 ., pq: .f 35 ' Y V - N - , . , 37 4 - L. AV , ,- gif-wazgwgw' K4 LE,-5 "T GK ,-23'51.'PTW3W1 .Eif:f'11. 7?fW5'1 ': dia . vw , 'Y G . f - ' , ' Amr- 1 A fi" v , , ry V--ji A, -Q i -N I V- my ig V A ,, , ,Q , .W ,u,,:W, - - N , 1 - - 1-afzuf 1 AH -. 'Q fa, Q-gf, 'A i if . -. , ' V 4 ' f' - L F Q., , ' qbsgxwi nv 3352255 yviggiisgg. ,. 'KQV -' Ml if U N' , ' 1 , A " 85 ,QW me ., 1- , .f ' f 'A ' , . ' E5 ASM Affazgw gwagssrh nw A-11 . YA -v W-1 - -V - 3 . 1, gig . H U, - 1 1, K-X? N .. , - ' X4 g XM , sg X, . YW . 12 , ' ,fw,2izf1-- ,- ,f:, . ,f v. ' f ra' ' 1 :' ' V ' ' ' '- f ' ' .rm ' f " waN.'gBx ww 1 YAP iw-fQx2fw2.,Q?2Q2Wiwf . ' Wg: ' Juice- Ap, , r -1 1 zrf ml . M f K ,xg , GW , 4355 ,Yew fwwysg,-,w5?Qfi2f' J I ,QA f- .,'qp1f,,,,MJx2i'gwf-W 'lays ff 1.-, . V mr fig, 1' -f. , V V 1 . 2 H V . 2351 - - I. WV - W. . Jw- . A ,f aw SW-f A " 1' X , 7' V 2 - , , '1 mx - fn' -' ' . w "nc K-H321 Af M, . : , ,T , .. Mg 9 , , . W . V 1 ., .W ,N ,N , . A , K, my p , ,. , K' 1, 15321, wt-A-Y W ' , ,, W .. ,gg Q25 AMN, :ggi ,, W ' T .- , 1 , .' 2.1 ' . 1 Si K. U- H 5535155 mgf252s5f1m-355552 5341 -by-wu'.n.:, 353534 aswni 'fm l 5223? ,QQKG5 ' gh, ' x nf, wk .fb --Iss, V ' -A S, 11 'Hwy """igg J ig, QA "' NJ ' -,wwijp,w',,,Hin"m 1' ,1 M ,qw kv, if? fp. A U w, W 11 ,uw 1, I mgwv V: 353 V 'r' wg K .A 1,:,ph,X,u ,Q , MSI ,V H V A , if 1 ' wr' ,, , 1-1 ' , : N' f W .2121 if L N - Y ' L.. , :zu 11 . gsm 'MSW r W4 .f -,L - -. is -:wig Hg, 5' , ef- A fwggff ' N dim fgmwgfggig ggffggygf.-5 ,ev Us M, M, fi, Mg - XFN waist. i , Z I - is , ' Uh' 'K 'W 5' " 5.,,Qf,,-W my 131. ,, E ' . - 2- , W 2 Y w V V , , ja Z--N 4 ,X W lg ,. A, g A 4 - Egg by , N rf, .J ff vin' fpfgwfx ,www A,,,U,, MH -W - ww , - ' X, X F ' 11 ' wifi? wh 'H--W -51.15 , .. V .. W - M 1 . f - v :bs Maisy. mgfifz, z2glws.fg2,wW 3 5533 V iffy fem .mm . few: WM , 1, I W , W . - V.-.5 , 1- - , he , :wx AJJZA 1315. Gif V ' ' N - ' V '1 -Jw, L ' -L, ,. W 'nb ' U NH wa ,H Qi.. H W, EE, YQ, , ,Wi b .QM 5 wwf? . -- ,Sw 52 34 33 V ' '- ' - 1 ' ' f2F3?fL' 1 W ' 5222, 1273" wk wiiiiss . Y. , ..,, .Y ,V ,LV, ., , 4, V V W , in Q ' ' f .if , .11 was Z ,. . ,. -fm fam, .4 -1- 4, fi 'K 'WS " If' "iff " Qaigffxj wsifghjgw !,11,z.S5i,- Qiwvrfgg f. 'za kr' "N A 1 ,,,. 3 1 iv h ' , , , i 4 W W ,V ,Jim u 1325 Na J we '. X, 1 ' .. ' fi, X H , ' ' f 1355 H SQA ig1Qf'.u" ' lggrw 1,-min m- -Qgizmw' 'HM " " Y ,. , i - I 1 nv, , W .L .,.. ,L,.L M --,, H - -V . , ew - 7 -wif" QM, V ,M .mas ,gm ff 5' w : A ' wx . 5 ' ' f " 'A1 7' uw, . H .M ,. 3, ,M idx.. V .. W, H ,, ,H H U .N wg y,,,, ,M L 5 N , , , A i .- f , -- , W wi, w ,g my , , 13:5 ' ' In 215 4? s X ggi, A h 4, f- ' 1 ,9 37 isp-wk ' H' 4 1 ' fs- Y 34 x-. W- i fs ' i S If 9' 5 vw 5 N -V," yi A A A , I Q, N ' , 3 K l " , 'wwf B j iv aa,-sh' W1 'WN W w ,Q xii- -7 , , , 1 f Z ,U U we ' A f 1 fm Wi", L - ,,a?Z.f . C W H55 123' -2513! -54 g5F'Q"iQ ' nf 'ilu 'S 5 f :kiwi ' ?aZif" 'Yqsgiw' WEE" . War -M-2 , . sf 'Q'-"'w E?25fF' fr-L', f :ih M-'afgi -1-ig .rw 'fQfW"" ' HH-1 -Aw fff ww J' - 1' 'fffs-5-."' uv: .:" S. ':'nf.1-'11 -2 -:rf--dv ' fnqfw J' I be lm . fm- ,. ww -V ' -., 1, M - - Y- - .N 2-.qg,.,.' ,.f -. f - 1, A-,. , - -S-my W ' 51' " " ' , ', ' 1 '57 2, ' X 'f ' ' ' V X .sxff--E. P5 5119 2'2- 1, H ggiggig' gig H lggmqfmwm' H ,LQ M 5 1-QQ -8349 w,f'j, 'tiff " vw ,'f,?I f:." ' nf ggggf sig, H . --wif , H I ,q 3, , , ms. , 'Vgf5f"'zrE WA S was' ,'.- gm -M. : Y if fain , Vg 215- . '. -wx? ' 'y,,i N , - gf- I ' ' 5' '-4g3.- l-17,'v2g'.A:i,,- 427 sum P- I H - 1. , 1? - " ' .' 'W' ' - . f' f . 'V - ' 'elf '3 if V' .' - . ,sw dm.. 195595. :e.:yg+M Y - ,Q ,. qw-X 'f as, : . :J-wwe JVEYSQ fwfzg, ,. ,, 52195-S 'if .Q ig-' pw ,. In fxgslzfz. ,-- , 124 -1 3,1541 -N Jigga. 1, '.-. Q -Hf 255552 ' " , QSEHH, 55155-2,N--,mxf', f 2 , :MM -, 'Masw ' -. ' - ' is we :, ,ww 2? ' sei: ggi ' -' f ' ' , Uv! Qigvj, ,gy N4 - W -:iz ww' 7,3536 L. . - ' ' - -- 4 , , ' .'-1 ii" as 111' Hn! 'Wx M. . -I W , H1 V V .. . ' -53,2 "ll MKII. Q- , img MBL ua - -, way, mas, Q, , W1 -. 1, , . .fry mm ,Em , weft? 'fffffff"5,- - QEuitgi1Q"," sffsssisg..X - F' -:mv 1,v,w':,4f3 4, 1,5 mark- , 'LM'-,, Mi ww few I H " W mf fn! f-gy 4:5355 wb , -X ..M.f. uh f I wp: 4 .r , .1 ,574 V -' , ff gf. A511 Y mf uf' , ' V , , ,. W W? .W . 1 H, NU : -. f , , , ' yn mm M JMX- fm' - my U . : H V ' L, ,. , ' ' I an ww ' :mzfwy ,r-pw 1 asm Qzvgezfk aww wx , . .ggi . , Km 4, - ,337 skkr . -. mm. rw U mm av wan wmzaim ,Q f HQQML sy Qcesdif "V-1 MM, 9' M.. .M 1 M ww .va 4, 112 f. PM N wv, i Kim ,V 'gs sz-11,4 vb. swf, Agia? f X new ,K , 4 - 'M H Aw? M, H1 5 rf - H fy . - pug A - - iw' -5 M. V. Q H., an - W' - 1255 ' J X, Q. . ,I . . ' - ff- 'Rv . IQ: iw!-1 ,, , Q 1 -' " ' ., ,, can , 1 .1 , vtflif was , -ma " M15 mm X. fs ,,,,,.,,A ,gr 3, 'V 1 1" ' , fm ' ',,,5w, 5,f?aw,f 1,11 ul 1 M! r, H,,2?3.g,gwQ, f-:q,f5,,,,., : ,, -111h, ,Ei , ,,f,,. lil, ,U , , , . My V ,x,, 1 , , ., , AU My ,L My , , .. . ww . VM, is ' b .- ' H - -I A -f 'H v Nw. A mis -sg, Q, - w iz- fx 'M sf - :aw ai"'1-7 ww ' F RQ- law, Y - 535121 my W ,1'Pifi?m,M'-,ESQ wmiiikifui w M", M W Wiiffi ,, QW? W "e:5eiifQg1gg , QEZEIKL My-' ' . 5 s 'f' SA f f ,cz v,'H,"' Xgfjsfli 52331 Q3 was 53551: gif: ' H, X -vw 1 . z 'N '. ' , , SSW - W . l ' ' , , X ,, , W ff' 1' Y Y ,V . f wi. ,, . 1 Y mfg-5 -gf: mfg? H, W',v:?1+f:-,.fxmfilm, fm egfgfwfiw' 5. Qmgggag, N ws, :N -, , ,L ,ga L5,,,:, Wg., Wjw 55, wigzfu H wget, w 1 X :wg ,N , 5 ,V . 1, A 1 ggi -if - 4, . I :gi W H LM, L H l H ,ff '-1 . N- 1,.,lar:.m 7-.H wwf' 4 "'H,,,"w25QQ2 ww W ,, mg, , H mig,,,,5, R2 WW! ,W -fwx SEEK? w, .x y mx mmm W ,,?5?gf. U , ' rv-1 ' ixfa 5 . 1 fff' f ,- 1. f 'isis' H M , K?w2?Qm N- I ,gffik 5255-5' 1 4224352 X-ffvsfgfn 1 f-.ww .WM 1 ps, LE' x'-xx WI: 1 wx'-41 Q: me H, W 7 - -mu U J ,W H ie? 13:22 A-5114 :V '34 .Lf . qu! 'K me fm 1 Jammu- ,. ,X Wiggi- me X I ,X -M, 1 ' zagsyw 1 M, , mf NQEQEQELQQESX 5? zsiiw .. Sifktksasff' Q4rzQs2zgfM T axes:-' 1,5 .. ' ,wma K, ., f, ' V ' V warmf . 4 .W M. ,. M fwf- - 4,3 Quszggm f.-1-Ls.. , .wssw 1 mQ?f?fa-1 " , ,fy ,, was H ,V ,, 4,:Q,.g, 1 uw, , we lgsxfsei., u f4fafsw",w' Us w N 1 M 3 w mm, N mm ,:Mw.m , , w.. , ,A V, ,, -mf 1, ff! 521422 m 2295 'X - ,X V " . , ' yeiff: ,, ,,, ,mfs wi? Xu ,SPQ1-rzftsefciigqifidk , 4 "MPX jf' - Lazw- -' nm. msn . kg ' 'f 'aft K' " . bf 2- 222. ' , gymy X A1552 - , EW ," W 1 ' . ., .W N M ,W H535 w1M"u X-'WEE -Mimi lx! N'wgggggef' 5113? ' ww' my V VN' ,. W E a H. N. WQQQQ F1 wlwvgv 2? gg 45255. we 55 w H255 9 E -., 'r x f. X A. . F . "Yi" ,ww N a, .1 . - ,P ' 'S ., , ', , ,ia 231' -: My ,. ,.f,wg..s1 f, 1 ff hkivis ' It 'fg -mv K, ,DISH IT, T j,glm:,, X 5 ,iw J, iw, ' 54:13 ' was . V A wg. ,. . ,.., Af 9. .351 W ,A ,, .. ff , ,M H. ' ,sw f mf N 'L' ,Jzsxixo :miss 4 , ,wzzw .. K 4 Y .xxx zw5Mf? 'ffbfai ?'Lf2 Jima, ,ww ngwg: ww mwsvsf Q2 I ifawsgsi gif? 39171 Y , .mage-Q if ,, wwwf-s mi ,gfgfgwfg y5.w,M R15 an if may H .NN 'W " wi , NM S3553 "H ww 751 ' X mu ?5Li'24,L v , in .gslmf ffsrw N 1 wmsva www, ww X Mizz-5 ' ww ww Qkgzslzw- . .awe-a-1 , ' 'waz Zig QT :jf mf Ei 111 ' W Y 'biz ,five :L .1 - W uw V fs, ,M-Q ms: ,gi UPS my E .sz ff M55 5 H ,,,, If:w5,,,x.' -fiwffz, wf5ng2ge. ww ,N W- ' 'www' ' M few Him 'M122 ' 3532. ' 54 ,, , LX, X , . ' N7 f ' - if L- an f: r.: ' .W A1 A mx wx W, - mggigais , ag.. ,, gg , ,..v24fef14x, wwf Www- Km: 'm:w2iE.,,. L4fw1-W ,, N -31!fzx.',,x 32225 , fgwzgge,-U, . ww? -35324225 fgfilsnsii. - 12212951 fm, ISQYSEEW, wzwzfin 31i?'s5f,,', Qwwsxrll " firifii , 3'v1sez1f2" '1""4?2i4Q5i?1l :si N- 1-2i5Znxxxwx'u1 sn WH img" N any " mgffu zz, N - me -V . fi. 35 ' u j 7' fi H 4 L - X :H f .1 ,.- Y. ,, ,K 1 , ,M V A N my Www su ww. N y ,W I -4 ,zfvwws Ngaw, YH' 'fi JJ! 'N gan .ffiimzf-ssh "iw, , ,aw , ,W 5155355 -,,,,ggwgs,:f znwdagqigga U MQ 'I 'W--'QW' wx yy f vs f W, is . 13 Q, 4 . ,Y al: gr' , , Q 11 if 2 .f ' 14, J. 4 J v H K, Hu k H1 ' ,N ww V, AW N W1 W. ,f - -V .N N ,fm 1 U, N ww 2552535 "ww , ,ymmig N, w, .,,, , ,ww ,H 4, ' ,MJ ,, 2 . lkmm ab.-Fw gm mu. xgwwy .- V , qgfmgg ,, ,w W, , H, ,, , ,Nw :wc , W 75 w K wwf QW- 555522, H 3' ' ff - u ' '- 3721? 263532 '- , f'-.5 4:"5- ' L l qeizwif ,M-, ,fa 'rg fgslsfim , ww-A -L wg, w w, ww - -fm. 24511 w wygfw' f' :qpgzrf 'uxsgyief ' ' -w w , - 39 V ' H " u 'S f ,Wu mv- - ',,w-V , "X 'M 'UW H JH V VQSA' ,,'llWf32wfm- "'wl'HN wg, H mem -1 -W-'mf rw 1 -'eww A- wx V w , , A NEW. . K f HM 1' .1 - miss , 'ax , , I 1 - - . HSLWXP W"'. . , 'J V in iii -5, ' Of' m u Msmisz .Qgw2g,Q, mm, ,Vw . -1 5 , wzfref, 'M 1-f 4'sz"f'2:fri H H, QSQSQIQSQ ,14,m1g X 3 , ?L3?2faii"' 'Nw 535GMf'g"-?"3?egg+3 ' wa? " 7-M" ' - 37-M - - z, V .. eg l 1 - , -y H1 ' uf 1 , ww W. '- ,Juv ..,,m5.'1 H, ifiw, , iidgliigifi 5559 ww EQEQSP wfwiiggk ' 1 :fl W s:'fz1vef MS- - ,AW , f ' K ,Z , ,Kew , , .M--. -'11, -.,1,!, we E - Jw . V www M, ., ,, .1 V Www ww . , -an fn .H M ,Q Qsfwsg m y W WIS iq, fe:,,'1 "',f-'iff Wifigiz PH .N 'f?ffM"" QW 'JM-M Au xv wma-K , az' Qpggfegr- : f . , My J 1, 5 M .. f - vmggszs mfr: my 17 W -A M :fur mfffewy , W, , rf. N , gumemg .GQ '., A-RW., wwe A-vwgf wx- - V, ,y,,Qg,21w WWf5P:gm,w.?bf::.qgVnc' -u1..1a'i5,.5ww 5 Y - , , ,W WW, Y -5, ,L,. .,A.. ,,., wif, ' ' I L ' 1 , 'A,,,,g,- Q ,wffgafm ' I Mtfsl' uw i ,W 1 ' 'N 1:93293 TM' .ssfiw 1 V, A, ,wh , . J' 1 ,I . , . 5221 X' ' ' '- K I I f gms, , X f' . ,V - 1 . .J ' 1 ' , ' ugmf , N , va .ww swf: ff sfis. . rgggzggg aa . ,saggy . - ' 22:5 ,:' i 3 ,Y ,.x ww z., ' -f' M --3,5 fe gggfmmaz 1 ' A- 555212 - N7 V ,mi .2 , . 1, ,:. . s 1 ' 44-28, -...emm-.msx.4.w..a:au.11.m...mfvw-fff,i.w2s 21-. ifxrfwfrwg f. M-cw mf -124.---'v-'wwwfvn - L..csw4.z:.wWez::'-L , Bmw? 132 ,, - 'm5XiiifiY 5- 5' aww-V VV- VVV -V:-V V 'V V VV 4. - .:.Q. - if Q3 V .3-C. V V 'N 1 V+ 5 5-1 . ., V ,5 A ' -kj A ' 4 ' Y y A 4 15' 3' 217531-Ir' ' "1" 'IV M' V, W nm V 5 V . ' 4 L ,3 1- V -V W Xu- lx ' Ag' - f -1 44 gn VV VV A V -af VV V ,- A f V V V1 V , V 'ZZ V ug is x N V Q A .Q .a, Vg, . Q rf V V-V fV :V V-V: 'F j?f'e'.1 - Q- 3:".f,iVf'- V'-' -.-'f'VE' ,:-' mfg.-Lf:-, .V . -f .f, .... - .V . ,. --:V---VV ---,- VVVVVV V VV. .-V. . W.-. ,MV f-5Z.--g-,i'- '-.-'--fp-,V,,-zifi -Vg: Vim.. f:.Vi-'zV-Fe-.5- V-tu. 'V 1 . ff.. V V V -V 5 1 V. 'fi V ' Mf- Vw- 1 --' fl 2 EK' HFPW1--' 'T rf: zz' f --:sry 1 .M , 'LP 5 :. VV. . N-I V -1-A, -- ,- ' . I -V V -V , if . VV- V .VVV --, 2 5-1 -1-P-Q -V -'-H -. -"E-E'---V'--ff-4 --1"?AgLI'-.1 . 'TVEEHEPWH' 254 -QW Ve? 1 im -- V ' -V-'Vf 1 fag- - V '32 ' V '---' -.V-f.V-1115+ . 'A-:WV .- -'I' F5335 -V wg-.---Vg ez V ff- , - -g vs - -V 12 V ' ,V -V " -f - - V. V.1Vf' V-VV,-VVV .S---. '11 ' - 1- -' V-VVVfV Vw--:VVU V V -HV' , - - .Vi '- if ,',,a' .V .. 5 -- . - - V . V. ,. V .'v: -VM-:,.1-. wif wk- ,-- f V V- V- - .V -ix,-, V .VV--.-A VV 'V-gsm -MV,V.-vVV- . . A ,, . , . VV V VV , - 5-1.-V-:Q'?3l?53-V'i""i 5 Fai - , ,, . ,,VVV ,VV:.-VV. V .WV , VV V ,V V. , 1, VV gW,5V5.,5.fV,.-,EVIVVLX A -V:-7513, gt.:.VM:EVVV,,,'--V ,V -TQ. k.VmVv,.. F . l VMT XV: V VV' mV,mV,A1.1Ig,V-VV -MV V, w W .V -J V-.1 .' V- - wx- ' " -- V .-T -gg-.',A ,V -- V' 1 -. , 1' - , ,V X ,VV1 , --.,. - . .- ' V-- V, FW'-'V3'5'i'-Vdblhqgggxki' YRS"-'I V- -N' ."' T 'NJ A Q-if? W ' 2V ' . 35? -. 1--f':W I- -V. 4 ' - ,V 'V ,P , " 'jig 0 I- ' - 1' Q , . -4 --MAFV V' - ':L-.- V' V f--LVL.--.?"l Q- V -3-5, ,5if?'Z':j ' f3' e?gSk','3 'ff' 3I-- .V V V -' V -in-5-'-QVPQ '-I iff- .. L V -' V . - .. 1 VV V. . ,:1 3' . - VV ' V 1-"r -VV'.41-V.,-QV-if-21 , -VV? V 51- 7---1 1-ew 'f "if.'g'i"'-5 ' "2--VV:-"' Vw" V - +-V- 'frutvff VVVQVV' V- V. V V V 3. V .. - V V V! -- ,-Vf -V. -VVV+-595 V- .V , V 4 VV -V gr, V Vu. r .5 VV.-. V 4 Q V. V, . Q V. -Q-' -- .V!'1V.f -- V-'V - .- 1 "V -V V4--:- -VV -G-. - Vw- 'VVTPH-.. V, -:ZVL .Vg V, . ,V. -Vs ' V V V: :V VV 4 . ', ' ,V LV- '- .1 . V V - V V -1ZzVe,!1- H--'.'z'1--'VVV-- W -Q ,V ....VV,- V-V V --V-EV,-A 2- V V :f.w::' V ss-VV- Ia' V. 3125-VCV'-F:-fn 2. V .3 V- ' - - -- - - -1125-51V-V .V V- ""V"'V-4--MfHV MVA?" 'H -'- -'Q-'JV .,f,V VV--:V "'V-ww-VVV--.V.a:s+ H-SV-V-V-V.VV.-.f"'Tff:::i-.:.-.VpV.-V-sV -- V.VVV,V V..V r :M , . Va V :V xii ,V..f: -V. ,: .V -A. ps',fV -,BE-GQ V -1 ' .VV . ..V- V V - -V 1 VV ' Nw- ,J V V',V-V -WV. " 11 :V .-ilu. -1.55 -gi-:V VF -'-- . gi VV.i -2'-2 W1 'V- ,f"HV'Ya'.-V-.V .'-FST?"-" --,!V. , .3g33V-VV -Vi VV V V VVV " gif -5, ,VV V V 'tha- -V Vgffvgg-V.-Vgg-1,231 wg.: VV ,fir--' 1,'a:Q', V '1" ? ' I5,.jjs-,:Lt'3n V,1 V V,,1QL LV -.-ti-:- ff- qs- . we Vf 14 gm. V 5,44 5, .I-,VZ -zz - ' V--4 V -,V :1V,:V r-95 'f " , ' - 'e 3 -:1:-- VV 'lgw V V, ,1, 2-141 V QV , " -: V - VV- -V -- -. V -WEE? VV,--:H w-f. .:.- , .- .-rViVVi?1,.ViV V- . . 5353 A V"3P-fag'-'ew V -FEV V .- ' V ' ' V V - - V V - V -mf-V. VV.VmV.,V VV ,V V.,.-,.V VV, ML gf, .V.-x,.V,V,V,V.,5- ....QV.4. V,V.V-V,V,VV-.-.VVVW V14 V-V. W nm, V, Vg Q. MEL ?.,V,Vff .V V V V V . V -. V ,SE -. 'gag cfm ' V, --Q-113:-Q Y -V-a-VI?"-.fb-'VV 'V' ,ML .-,112 V ilwgbii-E-1V VV gf- I Va-f,FigV.VAigifi-iii 112- -ue. -Ve 3 V VV ,WG -1.15-: -,' -Vp. iff' -V V-4 fi '-:gl-f ' ,V Q f 'V " V ffif' .' VV HF ' P '. - "5 U' W- JV" ' :'3-'HF 'W V ff" 3" VH 'Vai V? ' . ,. l V I I V ,, V 'QM I- Vi: A V' V-Vi! Ihfn zillf.. V 1 .fir ,ag-3 553.g if V v 1 Y I VU VE .ng 'I gg .VV L V - VV, lg, V ,. --' - ,V - V- Va . -.-,Vg-.2 y V-,V-g-.V-- - V., Vi V was-V V - .V ' V-K -W ,,,. V,-: W." -V,,.ff.--.V - Wf. -Q31 M2329 -Vn ' I-15132? gliulmf,-jfigz Y- . .V V- guy- V7 . BV , .L QQQ5. - -4 - V. -J VV.V ,:f:,,,i:f,V+fy-V V Q .V ,V W vVV5iV,.VVVV-f ' QVVVVVV Q :V' xi" ' Ea ' V, Vw -' VV V ,gif '-- -11:11 -.VW ' P' . N 'rf 1-'fl YT.. " f"V F PY' 'fu' -1? " V17 ' 'V ' 4. .V .VV -Y .MS - VVV -Q, V, -,,VV:,. : -+:-- .VV VVV,- 1, V V. : -. P V , .Vp .V -- :V V,,.- .V -- .V V. :VVVV- . ' - V- -V V.. nf -' -VY -Y'-if -:xg ,, V W, V . I - --V V V ' - ' ' -f--- V21 V"N1-V51 YV - A.,-V V' jx' Jer- Vi n Lea-I g l i: Vi fluff- V V 'fQ5V524p,--L-gy -VV Qgigrwg VVVHVVQVVVV was 5, V. rw .gg F - .V ri VE .JW ' 'V- V- - if '-V35 if V Q-1 ami- x Ti ' Y? ' ' " ' ' - -V V .VVVV-2 V-. .VVVVV -VV - Qgzw ' , , 5 .V . ws- --f--ef. .V . V '- V -V V .' 1 ' -- J N V - " '. . , - ' A f- .L-VV' 3- -QV' V-VV V '--" - -- --VV - V ' NV VVVV... VV V-VV -V- f- iw. V V V .. I . .V - V V E . , VV .,V, . I V , .V -V -,V..'.-- 5- - F V552-V: --av ,HBV - -f-V , " , V-1 -' ':'5.' Vw V1 1 V -V - '. V " .f . ' , -'--3 V , Vg-VVKV g.? -- ij ----'Nt' V x ' ' M H - V V, V' :milf-I P 6, , - i V 1 .V H 7 ' , -T :EE 3 Lf 51.-3+ .- z'f:Z' , nf 2u3f3Eiff9' :L wzglg 'gg' f' r W' W N554 'IVVSGSHY' -SS VN! is-'X W NM ' wi 2--'I ' "" .V ' "U ' . J H W VH VH H H W 1 X , VV M ' -. -- -.1 - 21, V.-1- ww nr V V -V 1' -Y-' ' - 114 ww -VV .. V-Q Vw? -V-V V- V- --V -w - VV- 'V--V V-V VV- - V +V V., - V V : VV,,,g:.: V 2- -V f- - V wi- , an -1- - ' .. .VV -----y.- JV-V'w - --' --- V: - - --'sv VVVV . VVVVV . VV ,, . MMV, VVVVV VVQVVVV VVVVV -is:--VVV VVV .. V-VVV:-VV-Eg,V,,-VV533eV.5-3L:V.,,,V.MV A ,V V V,VVV, - K VL H 11 -.MV--.VVVAV ,57.V ..V.V-. VEC ,Vi Q , ,Vg - , V V - V IV J.V,: 'V .V ' V' V ' E' 4-' 2 -wigiwg' -- V- P 6 hZ":' jf -V ':'-ggxak " " gf- Q2 'f" w V g' '--' A q'n'u--- ' Vg-V-V- VV, -Vp Vg, . Q - V ig . V V 1 -V 2 - ' PV- V V',,' '-f- -gs . -- , ,MV V . VV ji V K ' ' VJV.-,-.VVV--.V . V V gg ,V V my 1, 'Er V 'wp' ' - wr- V 'H Sk V, ,VV Vfg V - ,,+'ffYL,, V 43 -- mg JVVV 4, . SV -T EVVVV V+. V mx V ---SV. if 5 -fps f iii - 'ss V, - H.-55m'??WiH'.-.il V Y V , 'ff' V ' - TS V 1 'N ' ' V ' -Q-ffl-,-VA-1-VVM '-V221 .th " 3 V ' .VE SQVVVV ' . V . V. V -V VVVV V. V VV , . . V' " I' ' VV ,, L 'A 5-iw. ' VL V . VVVV 'F V. V . . V ' ' 5. nf . X ' ' 1 "-VVVV l-9-as -'iffy 92,V-VV V Vi- 'VV ,V .V I V " 2 'V2MViV:frf'??f51-5 A .M-1' VV-Vs -- Em, ' -W-VV V V Lai as . M lam, Vwgff ,Vim 3- L M VL V VVVVQQEEVQQVQ VV? VV VV h ,,,, , ,LV , M .' K S M V ---- V. -- " --Q ' - V V VV VV V V-- . 1 V ' FV- QV wi WVVIMQV V -.V , Vi, VVr5'- ' -v 'V ' Vffisf ww' if-1-f -.V V V5-1 v. mf V V V V V . V , . K r I V, VV VVV--4 VVyV -A-,V ,V . lr - JV- V ,V 1 QV- V VVV - V V VV VV VV Vac Vi 5, V . ' 1 - QV - .J 9 , ' 'I- V 1 V f -f -VV . V 1 "' ' Ck - ' -- X .23 - -- Vs N Q -1- V V Ep X V, , i " V- . L I' 5 -P . Vg. L ,-V .1 'X 4 561291 XXQ 1925:-vw ' m1--'-'--r---- X . , X.Xr,-- X ' XXXXX SL X we ,lr A X . X X X XXX X1 ' X X5 XXXXX. XXX. , 9 2 XWEXEKQE' I1 '4'X'mX 'X' L f Q' X X fi -X ld' Xg. X . fl 5 Qs If X W" X. fi 'XXX XXX X rm X-X. X X X XX . F XXX X XX X X' A XX' 'XX QTTXXT is X 5:XXXXi- X -1 -if XXX' , . B X I X hug X315-A X vga Q? 5' XXX ' if E if XX" X -:Z 5 XW jX,XX"v.5 .e X XXX X, X XX' , XX. X .4 Q UQ: L -XX1f5?w ax BX zfgawffff Y X12 ma fa XXX X Xm XX , La: XX ' XX if 'X'l'1J:. LXZX . ,X v.,E1 .K .1 I . X v X -, , X -sa' --" Saw --,J W XX X ,W "f"'7 XX " 135 if ' X XXXXXXXXXXMX X XX XX Plenfgv' QXGAPY5 XX XXXQXAQXWXXXXXXXMX XXEMXX X X, .XL ff kwa- ' Wig X -XXXXXXX X 411' X XX XXXX XX X X . XXX XXXXQ-:XXX USM X ,hw XXXXX XX XXX Q X XXXXFQBX XXX XXX X XX A Ykg.2f?XXXXX E X XX mu X-XXXXX-WX XzgXXwXf2AXXXX XX XXX XXX X 'XX X XXL - X .X XXXXXXX XX X - W-XJXXXXXXXX--X X X--XXSXQXXISXXXXX XXX XX XX X X .MX XXXXX X .Xvff 11 XX XX fm 'X-'XiX?fjXX"' 'P Gsszmg-XXa2jXX,,Xg-XQXXXXX XXXXX XXXggkiaX'X iii? XXXXX' XX 3' XX X X-ggwfd J ' will 'riksfr ' ' 'N Xi?'X.icX,"5'X'X .3 XX -- - JZ igngaq X X,,XX.-g,1:X..:- XX X 15:1 -X1 , 1- V X ' XXX' "XXX XXX M-Lf' .Wx X XX g ZX XX X X ' XX WX -X XX X ' 5: XX' .X H " XX 1' qX,H?"' X X 'X X X ' T32 s.-XXMW. X... XXX ' 5 Q "' F " XXXXXX' X XX X EXnXXMX:X,XXi'X.,1 ' ' XXX-Xfwv ' - -kg, X I XXX XX XX X X any XMXXXX A " 4- ' X, SW - . XRXXXXX -,. X - 'sew , - mr Y -fXii'f'?X XX ,XX X Asn- X ,X BQQXXQX 5, ,XX 'X X" X X' 'XX X""X' iXe,XXXXX X X X ' XX 'XXXXX 22 MXXXXXXX' X XXX XXX XXX -. XX . X215 XX, ..f XXXXXXXXXXXXXXX XXX 4 - X53-gi? ,arg XXXXXXXXXXX'XX X A XXXXQXMXQXM- XX XXX in X X X .X ,X I X X- Xi X AM XX XXX!j.gXnXeXfXXX:XfeX2r'X , X X., W . . . ,...-X .-. X - X X . . X .X A , Xa XX X XX '5 X XX .X X X ' X ' ' Q lap XXX" XXX -XXQQXXXXXXWXXXX VXYMXXH 13551 we X ' X X X X 15:22 1XQ9'13AX"X1XX'X XeX5,f5f::5 ssXSXQfQ?Za...X X ' X X--X XXXX,XXX1:JiQiXXS 'Z ' M XX ff? XXXSQXQEEM XXMX' ' ' ' X 'WX f 5 XXXXX XXX XX 'XXX XXX'1f7Xf51X2X2fgaaf3X'XXXXXXXX ,.X:2Xg.f ,sxgx X555 XXX"' X'..XXXmXXXzXs,fzXX , .X X XXX QW XXX X XXX KX XXXXXX XxgXg53:y,g5igXX.. XXXX'XXXXXfXXs?QXgX?7X3'eqX,XX:'X.'fqX HMXXX,XXA.Q.X??X:,ijXQ5ga.XX-X 3zg,f,gg.XMfg5XX ,EX XX X ag' Xi. X'X 'X 'ii 'X' - 'X'XX5XP2XX?XX'AX'1W' X X XX JXKXPQX-?QFXXXiXf'XX IXXJSXXX? '1iXXXffgt2X, ""XX'XX ' M - X fm., XX X X X.XXw'w:.XX'X '-2'.X.X 'Xeffia XX-XXY?XXXXXXX2XXz21-- X' fer- M XXX haf? X X XX XX el :Q-kin' X. XX " Qi" Xa iw- XX X , g ' X X ' 'W' ' XXXXXXXXXXXXXXXX' " XX' X 4, ' X,-1 . XX X "5gX5XgfX - X 3 'i ' X' , A Xa, 5 xx 4 " ' " XX 'F . X. ' AX ' ...XX1 4 1.-, X2 , X XXXXz:.X4X .X X X .XX v4J,5fgXff'XX XX "' "' X 'XX 'X XMXXW: - 1' XX-'XXXXXXXXX' X X ' 1 XQHQTEQ-i .X XXX ' A X f X , X5 " XXXX 5X XX' X' .XX'g,3-LQXXXQQQAXXX. ' XX "M XXXXXXX XXXXX X XX ' X.- - 5,5 , X 'X x v 'J XXX ' XX XX XX XX XX XEXXXXX .XX njigf X ' X WXXEXXXXXX X X XXX X X X,,-X--.1 XX XXX XXXXX X1 mx XXX XX XXXXX XXXXX XX X X Q24 XX XXX mf .XX,,XX X EMM PM W- 5 c l as W W asv fW... SESS 4 B1- .au QW WW? WW Mn Hem .J like W Elks 'Q Wy 5 Q :fa 523:33 Wim WWW NF Www- WW, Nh 'N -WW W W f W ,4f,,- QMXQ: ,W 4+- ,XL iXX 'E ,': XX X I WWWI I W J W W W I P lil 'W W W - i X ,X W W 56 - WQWWWWXWWWW 4 gg X WWW , , -, ,W Q XXX .X 4- - - JWXWX - W9 - Q Wr.- Q , W WW W " :gif .1 ,, ,ww , ,W -s- Q W Y 'ff5W?i5fg 'W f W NW - . W. ,., A X W 'F' - X. XX X X I -" ' 3- ' L54 WWWW 'WW'7?ff'f-QQQ-72231: 'C?'W'i igfif , ,W ,W . " ' ' W 6 M, W W W- -..- W" M W in " ' WW WW M X - MH X XX X X5 .J AHFC' 5 WW W WWWWTWW M W W X W .. ,WW XX W W W W W X WW, ,ig 'UWA W-XXI' WWM W 3: Q -W W, WW LWWMWW WW " W WX X XX XXXXX fs- XX W WWWWWWWWWW X W WWW WWWW X X X W - . E V M WW fp WQWQIWWWWW WN . : WW. W' W XX W -ff .x W W W WW WX? WW .gf W W WW 1 X X X , W J A 2 W-if E -W W. XX W X X ,W XX W W b WW WW'W W W1 WW WW XX 2 M Wi ,W L SW H - -W W WW WWWW ML' X 5 fW WW,WW Q WW Jw it WW WW WW WW QW wa, rum M fa ,M , W . ., W XXX W. ,M WW WW W3 'XXX WW X X X X 2 Wi, fi W W W X 'X X W "if W W W W - . W - W W W WWWW - W , WW WW Wg WW W W W :gf W .L WWW WW XW SX, 5 .. WW .. " xc" WW: WW WWW"W'W W W WWHALG ' ' Wim W W ssigiiiii.. -,XX W X Y M?f 4 L "fir: xi WW Wm WW WW WWWW? W WWW WW WW WW W mas S22 fa Nw 3' gym W WWWWWW XWWW. WW G in X WW WWW W , X W W X2 X W WWW WW W2 X : -si 0,5 R W , W W WWW W. ,S f' - . QM: HHWW -- 4 xg. 4 WWW 'WWWWWXWW W 'mfg WW 3' " WW 'W WWWWXX "WWWW W ' lf?-x 'iW WW W it WWXZ XX X . XX W X ., WWW X, WW F T, MM WWW WW W?XXWW W '-WWWW Wg?" 'SQ ' WWWW 222 XX ' WWW WW , ,Www Wrl XXXXXXXX 3 W X - W1 XX :E fa W W WV X WW WW W W , X WX WW ' .W W WWWWXXX WW WX 5 ,XE X WXXXXXX X WW XX Wag, W M X X L 4' X XX .WW W j A -S' ' 5' W WW .XX WW WW- WW Wm W W gm, Wg gg 'vii .SWQEWEQ1 WW ' T ' 11 ' "MW - QW W: WX W X , 1 W W WW W"WW'W" 'X iwr MW- f ' XX' ' XXWWX -M Eff WWXXXXXWWXX 'X XXWX Wi-fggsszig: WW --WZWWW W W X A Wg, I XX X 42: WQWEEW WW W WEWWWXXWWWWWWWWWWWWWWWW'W WWW W X W, X X X .WWW WWWWXW My we . WWW QLIFWSXQWXX WWWW X X XX X - 'gi-1.AW. W'-W" . W X W-:Axim W 5: W 'W xii W WWWWIWW WWWW WWW WW W my ,W ' ri, F fm W X WW XX W EW X55-Wm, XX XXWXX X W WWWWWWW XX WWE XXX? X W X X,g5,X,E X W 1 , PM ew -,aff XX , ' F: W X W WW ' WWWXWWX WW W HE? if WW W 'fix' zx il W5 X X - -. XXX, XXX WW ,W A ,X XXXXX ,W WW W , W WW' ' 'WW W W W WW ' WW W WW WWWW WWWW WW WWWW WW :L 5 W. W WWW-H" MW' X, L ' X W W W W fn W W. gr XX XXX 32 K ff'g5,,K 11. 5 ig 1' 311 1 1. , ..,. , v qu, D: I I' f 1 A , - url 'E', . ,. , ae: . U1 w, 1 W lv ' 11 11 'EQ?ff -'ww ' 2 EW 1 'H "lf,-" LB? -'IW A-f. 1. " W. 1,g,l.11'1ll'W.. ' gf "' 'TU fi? 1-,f 111' , 11 ' " 1 ' J' M''1,J'fggas4Q2i4Q2L:si?i'TW5 SH? "f" ' 1155 .,4 ,, - HI'-1 1 ' W ' gf 1 111 k H1114' !'ff 'HW ' Alq','?Wi1 1,1"'I11 HN" ' , 11w"'1".11 1 S 1 Y, . 4 , .. ..... u sp- -- Q-9.1 ,rc 11 11 1 11 M, 22 1 11- 11 W 1 . , , H ' .M " "..: '1 : :IEIEIEG '51 Z11ff"'31IfW" 955551-H. "' "'1 1222s.q25z2H V Y V ' W"W"'mu1H1 ' ' " " 11 1,1 . .. ,UV A "1 N 'I Ig Lggffil "nf """ ' " "'wwY1 9gfSy"g L' 36,,1f1:,Q-Hp"'.1ff,f'7,', if M zm- H ,Q ' " ---1-ww-11 .! , 5- 1,4- WW Y Y, - -H 1-,,, I I - --,- .-H, ' W JH 'Q 1,3 -- A . gp ,fu 11 ' - ..-252552, ff-,rq-, ..'v. 1:11. 14, f 1 wi 1 I11l'W 1 1 YQ: . 1 1 A 2 M' - T5-WE " WV Y fi' 4 I 1 155 2 ,-MN., .' , ' - - ' 1 5-1, 4:C1f!l5"J" ,U - ' fi?" 5 JE 1' f Q L T " ,, 1.'f3'1:,f' - 1 I , r ,Q . ff -1 R . 1 -.Q ,PQ-ff If ' .K 1, 1 '1 ,.-L ,-' F Ii ' - ,T-' .- A Y ,. ' Qiilyf J 1:3 Z ' is .fr Agfa' , I 1 V . M lf' 1755? 1 - 531- 'tflfglu' ff JB- ' 1 1 ff' 'W' 1 ff' W . 524' -M A -, - , 1. . Y, ' - ,sig .g. 5 5,-if gg i a'a?a:afiQ"5E5E5: - - r" ' - Q f G if 11521252 - "gi, -1. qfx. ,V ,V H? up f , V 2 g i, v , ,-. , ., -x ww' .fig W, 4, VJ., ang? ' . QE "ff 1 .- Qi, xi. ":"'g:Q 1 was , sl wg' .. 51. 1 . .A N -. . , 1, ,I m X S ji' 1111.11 raw 11, ' yn it 1 mv- 1. H 1 , ,gl M -4:1 "ia X 6551 ' ' 'fm 11 nk E, "1-1. I 4- A. l ,ng T? . QH,'.,Q" Qu J- M ww 2 rw w w W M, ' Q' , yu w wpwwww A w m-, 5 ' 'www wf.i5,n5' v N . N f' ""':' SEM W, 'wwf' '--1-fn gpm J, 5 if N M Q gggwwwf 15+ W W V . ,LV V , . N - , L wha- ' if ,W. - 'Sf -r if - H ww H HM ,- ' W L MV mmgrru. Eg um... Jus .Q ' , - , Y' w A Rf .1 3" 425 ' 1:1 1 'H ' l , in r' L :H ,, i125ssa.W ' 553' Y, ' " 'lf H NWEQEV W .ww "Rv 4' in Mggggfgfm mm 953,11 ,N Y Q-x,V "' fl -Vx ' P , :QW , :Z ' 'E' ' ' V ' ' ., ri . 5 . ' '- Y ' .zf , 1' -' , .. . ff. H H. igaaau 353 N W J SPYEEYE' I , 1:1 ,1 3445. H. :H QQ? I Hifi?" , Z' Q 1 ' if' , ' Aww,-wgggig uxuuw, H 5 mi? www wemmgu mx Wm Wggiiw 1 1 E SQ . ' Njlv W?" m u432?fM Mm , . mxwggiszzs f af r MS.. sezssszii vu 2:5 sg m m .,1 1:-.3 in f Um .,.,. w, H, , ,, ..- Wx 7 ! Ei: Wg 'wh if ffl ev, A "V", F' 11 1 1:3 11" 1' 1 1 1111 V ,1 " 111 1 , 11 111 - V. s- -1 W . .'-1 in N111 N. R1 EM 5 Y , 4 , 11:1 , .1 11 11 1 11 111m111111115 i 11 1 11' "'1111'111"111,11 111111 11111l 11 , 1,11.11' , Jf'111'111'11g'+ 11 11 ML 5.4111111111 V A13 111 1111 1 .. -- 1-1 1111111111 - 1 '., H , W , , R 111 ...... Q-r,.e:k.--.m 11 11 1 iw hi.. 1.1 f-fa 1251651 ,u::f1,,1, 1115511-1-111-1 . . ,11u 1 1 E lf-f' 'F' 'Q 1, -'61fEt:1.',. - 331 ' ' .T N 'i 1.-rf" 5 fi' 511 YW' ' ,E 1' 1 11111111 1Qi111g511111111"-IQAW 5 ' 11 11 11111'111111"'1'1 A 11111111111111111111Ng V L' 1 1 15 1.211 1111111111 1122222251211 H 1110111 11111 11 4 1' 11,1 , 2 -. y " 1' 1 11 " 1' + f 5 1 I 11 mirV7E'f4-.r .. 11 111111 11111 - -111111 '11 'H1111111 1 1 1 11 11 1 11 11 1111111111111111111111111:1 11111111111111111111g111,g11111111 M1111 1 11 1114 1 X 11111 11 11 KW H M HM 11 1 11 111 11H11 51"11' H H 1 11 ki H11 11 1 11H11 11 - - Y rf 1 1 'V ' 1 X rg' 1 1 1 ,, .1 "1M1111111111 'W?11111Mi111111111 11 11111111151111111111111113 11311111111111-1.111 , 1 I 1 Q1 11,11 ., , ,111 11 11 1111 11111 i1-f' .1111111u111m1111 11 1. 1111111111 11 111 1 111 11 1.1 1 1.5525 11111111 ,, ,1 .. 115 111111111 1 3 ,J4 111 1 1 H ,N 1 1 '11 - 11' 1 ggi: 1 ' 1 -l 2 211 'z51.::1 L11 111311111--,1, 11 1, ,1 .111 a25..,1:1.5:"'1i1, 111 1 ' ' ,. 1 111 - 4L1:m'j,m, " G11 11. '1 11-1 111 .11 , -1 111135+11313 1 1-?w13's1'15 - 1 '1ff1141aLf:W11w1-f,31ff1: ff: , 111 1 -,:x1o-W' --1 Q i., 1 , ' "" 11 , ' 1""-ci'-, 'T 17 - " " - , ' , ' ' ' .111-11x:yw:' 5. 1 -11.-1 ..1 .1 1- . 'Q' '31 :sig-', .11 fy .111 1 1'1'1'1'2 ---f11111f- 1111 1 1 An 1 1 1 1 11 U . H 7,1 ' H 11 11 1 1 111 H M11 11 1 11 1111 11 11 i111 ' 11 11 1 1 11 11 1 11111 1111 11 " ' ' 12: " 1111g11:L :Li '1 ' 11 1 11 11 11 11 "11"1 1 M1 ,1"'111 "11 U11 11111111 11 " 1 . 1, 1 'ef 1 ' " TAF?" ' x ' I, 7 Lew, 1 111-- 1 Bi 1 z 1 . 211117-' V, ff '1 ' '111 1' 1 1111 Y 1 11 11 11 1111 1 11 1.11111 11 1 1 11 11 111111111 1:11 111 111! 111 111111.11111 r N11 11 11111111 511211111 11 111 N1-1 11 1 1.1 311111111111 11 1,11 11 11 11111 Y 111 11 1 111111 1 111! 1 11 4 111111 11 1 1' 111 1 1 " 1 11 11 ' " H 11 1 1 11 711 111 11 111,11 1111111 '11 " "' ae 1 1 H M1 11 V 1 1111!! H fig , "? 'V it . '1 . V, 553: A l 9,-' af. 11 if " .N "'3igyLf4'E . 2 W HFQQEEQ- 1 W I wk-Y ff ...., -V f.-v -- ...-..:.-ig. .1 . W-1. ., 1 ' ,EN 1-'W H M 1 , M :Jr ' . if "" H W f ,fi , 'N :JL , 'L . '- Y , f. ,P . QT-QQ , L " ,M H 17 :fa ,M 7' h 311 - . -.Q wi' 4 1 -3 A S ' W N H K' fm f ffl ' it ..,. Y , 15,1 J 1 A, 7 , . Y- :.:.?c': , K. gg!! i ,PV .ill - ' - ' YZ: in -- . gwfgf -'rw -- W' wg' Q 1: , Af f 1 ff - Y -' .- 'Q ' ' 122 -i.gEQY..I,.., REV. ,f u mg?g?,,17H.?g QM wig SQA, W X K W ag 55 SM WN JJ! H Z h..-ref, -a .. A ff-UL., fi- F EW-3,52 ligxpf' F if 2 ' 5J-9Im-1-A6'miM410-Wx....mn-4.m?f::.,L3i2W-43?-5TW5'4"f5'E- "J" -1 - 3 5? 1 F ,,, K1 LE' 7 1 IT WL A Mau Sk 1 ' T.: 1 A , l guf 1: 1 1 1 7' rn H 1 , Leia. " 1 W-an 11 1111 3311 A11 ,153Sa11g11ff11111111 111111111111111s1Q11111gy1c1111 111111111111 . W 111111111 1 ul" ,H fr ' i' 1 :ie -V U X ,-:gg . 4 . ,mf 1 11,. fn: 7 - 101 -' 2 -J at ,QQ . 111. if 1 1'f""G 9l V' "L "'111 111Ill3Il3jI1l3, 11m 11 "' 11,jQ1!f1jg:1 j':AIIjaQ'W11 .9 ,il , 5- Y , - - --W. . 2 -3 1 .31 ' f f :Ui 5' 1 E Q, 1 , , ,i Vai 5.5 :qi fsi 1 Ein.: , T '-1,2-. "?'i4HT ".ii1,. ffLif'f'14 "' ::5:5:115-1 'iw -mv -111 '1111 pQ111'111 111'11 111"31111113 1 jgfw- ,z ' 1 ' , F QE Q V .1 1. A , 1' -ff ' 35 ' -jififilleiz .i4i5 3"-'1 fc ii-E 3 1 E g: 'Ylff . ,. H5353 1 '5!g fWfgQ1'i11111111j' ' ..,. 3 3,1 ': ' 3 1 I . iii 1 E , 21:1 1 1 1 Unis' 0 354 .1 W111 111 l 'Z' 1U 111 :'1'1"'1'1:'E i i L z'511 5211 1111 111 111fmm1s1Qs1111 111.111 7111: 111,111,,iwQ1g,, 11 .111 111,111 1.1 111 - . 11,111 ,11 -11 ' 11": W '111"'111"111 W H1,1I'1ff: iM 1,1M"711r111 .' QMNH111 111 111 111m1gw111m 111 mfg U11.1111u11r, ' 1' 1 1 15 , 1-4 11 -11 -' -. I 2: X 1: 1 111 111 " '1e'X1, 11J -ggiw 1m N 11115215 'mi 1 1 R 1 1 -1 11 11111111 W 1, ex 111111'111 11 1 r T Wm! r 1 1 11 1 11- 0 111 J 'f 'M ' 'LA 1 E 1 1 11 V H1 TM' V2 ni ,- ' 451 1. 111 1 MA 1 1 , nm '1 Q. : 1 111 1 11-11, 111 1111111 111111111 h v".1'M! M111 "' 11111 11 -tif-: 111 111 111 . -1, 5:5 111 111 111 111 B . . 111m111m111H111 1, Y V W "1" 1 '- all , F- 14 'LI , 53?-L ' wwf' in F 'W 1111? Nlf!J1'l:1N111i1-11112 'WN ,11j,111!Il111':f1?v1 "ff n11,a"111::: 1 5:555:'-' ,J 11' 151 eg? , .11 Q1-el ,-2332i , L . 1-111 111"'111"'111 1 pe 1 ni-B52 H Elgin wx' Ilbw nn . . ,E N I' 71? T Q V ,. B, iv ' V ,sp i v ..v..-it . W rf, W- , we :VI .., 'ii 1 ee N f 'WW wi' MH-3, , . , ew H on fm., KN? ...5,7i-T,- ...-,, .5. .Y. A"' ' " -- 4,-----if-ea- . .. Y V .V W V I .ar-Q . .. ,U - .i ,NL "W " if 'R If LEFT TO RIGHT, BACKROW: Greg Smith, 'jack Moore, David Majors,fBiII Collinsflames Price, Qavid Deviney, Deane Tim Singleton. FRONT ROW: Mark Bolt, Vinnie Doran, Tom Raynor, john Bernard. l 1, :S E. T. . 264 fm? "iii Ea 7453, H1 A ,pn ,. Sin 12,1 V' -53 mmm mx: 1-my S. G-L 8 r x m mv AH, ww :GR W, fl. N 13 Yi aL' Maru M W was ,L fl as my ws Fwy, ', W,,,H', , , V ,sim ,, W, H W SEEN 59' 'KA 1 W M - ffm WG 355' .1 1 A BA N1 XL my J WA M Nm WT' 'Q 18.3 Q W af , Q mu WW w mf, V: My ff n MS 5 QSM w 1 1 1 w w H X w ' ' H ,-2 u s 'ffl W I X E Q, ' Q ' L 7 " , ' L Y. "N, N ,, ' m, w N ,emmizw gg, , egg iw H "ww H 3' ,, 'UEvf5'li25i?'QffE1251-y-LS' QJSQQEH ' -' ' " HP "T 3 M 'W ' iih 3LYf??fL2.. 1 f "H V : issffaafggggsz ' ' 'V Z' - L MW, , Ze . ' , . --1 f , .. -- -. - -fa 1 ' 1 ' -Q Mi.. lb -' ' '- :2"fb " ' ' .." .: .- f- .. H -V ,E .i H- 11" .Lg .- - 2- L 1 " ... ' ,. ,F -:-md. f 1- 1' v.,- ' gp, I' f ,wiggle ,J ' " " in Q .V v ' bfismi, , . xx, ' ' W f f qw-'.11,, -' ,Z W 1- - V 4' ,' EW - w I: ,.E:S5:,f.:. v,. v 5 f A P 1,555 V V I , an : 2:15 iv., V I M fi! I 1 V rm if ' f -, Q' .- 1 f 1 ,L E Wa- A --T-:iss :J-,r 15. ,Qi A t ff 35 . ' -f - '- , ' 2 if ' f , , 2:4 P'fF!"::::l9 1 V "f ' -' 'H V :Emails Y , , , ,- of , , , Q FIIw1'Qf'3 1' ,E 55 " ,. ? 7 if , Q v Q Q-f n A M " ww' ' ,V rw fl ig:'iie,gz2 L L 5' W ' X i f " NH V 'V ' w .L 4 ' ' Eg Lai n , 4 ,. A -1' -' -'f '.f.,.LEw f 91 fits? , p -- 1 E 'v m 1 1 W1 ff f ' , , ,, 1 1 LV : ,L,: 3 ,Q , - -gi' :ir ' , , .-.5 1,15 X - H A r- my -3 . 1 A -- I - E 5, ,r n ., - , - W X -. .4 2 ,. L, - I - - , 1-2-:'--'H 4. 1- ff 2 :L 5 L fl vw Q , If: was ' 1 -L - -.:.g-.:-252 ' ff 1 " MEI' I f 1 ' ,f'f?if ' H L ww wil' lui N .-Q1 g,::,'f,f,M., H WW N ' 4ggi'wwmlln, '-fhgigzffp A J, ,gg ,gh 1 gg-, -1 fm sf. 1 H ' f uw :w wx Q1-gg mm 4 , Q . - u,Q3q,'5AH - +V-1,,e:L:1tw 111 -' M ' ' W ' - A i ' '--- -5, ' ' ' gr'-531 -Y ' 1 -- 1 - , "'1 F . r, J' 5 ' ' ' 1 f f f-Q ' A fig? V V- - - .. 4 , - - ' -. -be 1. "D .jvm W U, -'- 1,5 .- : .Wy 'M Wg? W, , , 1- IA -- 4, ,f 3.4 . 1 p V- - ,L V M, V Q, .Wiz-1 ' ' 33,151 4 , V ,V N H, , , W -' 1 N, ,ygigfiiiwi lg Ay :ull K' : 1 1 .Q-g,,mCf , U 1 Wm Xi' -'iqzgh 11 W ' ' 1g!W4"'?ff "'f.' A"V5l,-MZSZM 'V"Q' VS? f "5i5,y5? vi 5 Wm. ,gg .W ff f' WI' , 1 Mlm-1, I W I - ,L 1 w , I w ff 15, I I b, ming? - . , , X- 1,12 'Y ,, ' ' U r ' i -- ff ,Q , - -V f W '55',s 1 , " Jw, ,Jw- - "fu M, ' 1 , wa 'fgf :M "H ' 1 'N ':3i31:EH-X " EMM-V "' ww? Af 51.715 VSEWE9-w ' ' 52743 5.15, 235555 Y , is , , A 1? - 1 'zu ' wx 1 ,JW , N H 'w N w , " ' '. 9 mp 'V " " ' nh H w M 1H,3S:Q3:g-X 4.1 M "J ,M ,, X.. W. ' 11 W' W ' " " ' M M "M, W., M Mwmf film , .W M ' 'R' w w w ww ' -924353 " fsxwasf - rw w 1 114145 ' w Zi' , W. -,,,,j,F,,, ffl H f , ,, ,, ' v.- 'A A fum ,. K Ls,::,,L , 1 X ' , ' ' l' 4?'?f!lf ,G Jw gg i X M fi- 4 X ,W -s. , ,uf 1' "' . Qpifgw' A+ ff if ,we . sa' H ,ff M ag .X WA? ,r, we ' ,kj V, e F 1 Wy! H Q? ". 1,455 , -, a ,.,:: '-ffm ' ' 1 nw Oeiober Octo r . - ., 'ii ff' September 25 lgl ' Z r NoVem Er 24 November 2 'Q J "fl 3. ,iw , ui. mme. M .mv-H5 f New-:U fl is ff X f. 5 Q .. .A wx VW -4 5 fee 1 ,J - N f , - :lc '-'gikffl .SRI ,-:J ff' GSU e is ,up ' w, 4... 25 31 11:0 Mzgler Ng, :Q 1.52 1, Wi- e- Road Race 1 Race? I Se , 3 1 1, . 1,8 GQ I: fr if Namsnal USTFF Chifhpibnshfp 4 'AQ' v 3 Qeforgia USTFF glha'r5gipicg3Sl1ip ' 5' E' 2'55 I .-L 1 '- " :vi F5 - -- e ,Q:. ..,,e-.e .,,, !.,..,.,,, ,, A .,. . - naw. ky, GS G RF is is 2635 ' , .,.3:,.q: 3. , v .ee ... J, 1 M :Ill -2' , 5 Y ,,.L,:,1?p. I F 2' Q 1'-,.,w - -.L-X1-..g- ,. -, , Wi? figgiigisggqfq M 5iE?52ffwP?19E'.-W5 :ers e my , A f ,, , 1 . 1,,,1,,,v,- yy., 1 .,:w.15,,,31m- -4 - L Z LT: "A: , i- .4 1 'mf f . 9' Wwe N V : we :,fu.,, 1 e " ' , 3 ,. ,. A 7 - f . ' ,. -f - ,Q .2 is. . ." 'e :.f.1:.-nf P ,a ..1 : ' v ' ,- ,.w,. cj? 3 . - f., .VL 31n5,5,,,J,a, 11, V -. afar, Q, M W ,e an .-, " '-'SQ' " , x "- w'j'1f, ., " g 551711217-giif' f. af ' e 1 ' '2 . I ,. - , 6, , ,, ,!-?,M.!.?, L ,sud ..:,3 5 M wwf W' 'A 4 , 3 .f,. . , . , -L ,.'.5f",, . ff: J , :GDR e ' 4-31-.T1U .a '- ' '-Q33 Q, K ,I 'f' - 3, F: . ,L 3 ., .,., .,., f,.,J,. , ', f1"4.,,,:!li::1?.5fjv V7 515 -il' L5 3 -ee ' -1. - .. A A , ma: my: W if if f ' A 6311, my Y ' , ggi KE Opponent 26 21 43 50 ,G , f -, fi ' 2. .X gi 5, :scgEvi1m:x:f-V iiyv' W 3 R A' , 1 q,,,, . .Q , A :.1 ,,,2,:: , F1 f 4 L 'ESS 1 S' - uw m - N N N N N W M N N S N N N H H H A uw ! H1 H1 TI' -1 W M :fiu ,, Q 7 wx "H H uw uw . . mmm . 7 rm m ..,.... - mu HN V , , sz H , ' wwif?W N K' EE?-?:1.' H1 fffii?5!E 21 ifffs ' f' H: ' 1 - 11 '3.::'?-5 4 -r K' IJ' mHJfkki5gig ff-d?Y :1:1!w ui M 1 sassy -2- -- l ,Sk 3 2" .g, :i?H is V V.. .v -., V n ... 4 :Lv-V .4 iig r H ,N H uw ,H zu uw uw Wu uw M w ww H H H mlm H H , V-15 9 Yu uuwrj. ,Q H X , :V m 14 , ' E , 5, M, I It 3 ' ff? Eff"?1'f ' ,' ,. ..... 5 ' ,J f U' " .233 filin g, p I "f ,Ii 4- , .-A .. 'I ' ,. gg' 'A .1 5 -5 E .: 1 iw H Av 4 ' I H - : N1 1" : 14' ,f-ESEJEES. .,1:,E .fs V :V i 1 inf - .K 51,6 ' : . ,, . ...V W M.. .Q ' ...gif if YiiiYU 'Ni N . mf' is be Nw di ..-fi? nz, gg.. .. ,. ,M ,iq-GQ Q. .lf ' 3? 2. Ea 5, .. :HQ . Q. ..1 iff . jf.."gff M N Q. .-if . FF fav .Hs 3.5 'A' A may ... HE" .Q22s5539.z"...... , - 5 'i Y 'WV ,sf ...HH HH1..,g1.,N gy ' - .1 . Q Pa 52 .... .. .. 'H .EE , W ... "'lQa.?gf.i.f.g.. .gui . W.. .. 954. TV' .. . rr' .. ... mr "" is gal' Y FQ N H N .. .H .. .. .fgig am... 22.3 ? MW. .. . .. . W ga .M .P 15... M, mv 11Qss17'?.i.. ...M 'na' fy " ,M U 55E5,.."V"'."'??"AV 12211 Q1 Q' iff? 'E .. .. AE.. .. ... " ' ' "'H4N"' in . .zigzag . fm. ,V Qi , 1, ..Q42QQl.,, i... .. .. . W,... W..." L " ..w?5?fj QW, --v ...- ff .-- - H--' if V -E Z' 1:-Q51 - I ..4'- .- ' ' , , f- 1- .E - Q" ,ig -' 'EF 'l,:u :T W ... " W A "2 Aa: 127 ,fx ,f. ag . -V 11 ""': " ' J mi? 5 f H ..v M .....,.E, 5 ,A . Y-5 ' ... 1 . ' .iiifdl ffiiih 'mm' ay... .. ,.. "' :Q ... , ... .... ge" " Qggfw .W , , . 11, N 9 gh ..Q,,?1.... ,gm .. Q. .... --.4 'H iii' Fin wa, ,M :- 5' 1 iw. 'QM Ew s W Q W E iw Nw Z: ,. ,,. , 'WE E32 ? ' m .sf H .gy E W, H ,1 w M f w w E zzsfu 1. Nw ,x Y u u Qi 5 -F ' 'mg mg-f ' 1. 1- J JE WE x A w 11' K ww' H " ww' W w Wu "' H N ' My ww H f w H B 1 B, S " W, Huw" fi ' H w 'M w mu WEA. f If N ul A 5 , w w 1, pq! Y 111 n. 02 mv 54 - L f, -52' If? iff 29 911 E f f ,www W g ., BJ' H , ' if iv 1-1 .. MMZHMGW 'l.19'f ---' Q: ' ,W w w www w w haw, w wwf ww ,WW wwww! H w w wwwww.ww JH. , w ,. ..f"'z,. . 'c !wAbq.,:" H Ei wwwwwwww i wi 'ww w. 'WW - 1 - ' ig ' f ig .... w 5 , 15.5. ww www w-w ww ww ww ww ww .fx " 'ww 0 - 715 Y -H I- :aww wwwwww ., 5s:s:s:e...a s a... a s... YEA wf- ' ww '9"f w ' A - ,w 4 ff . .www -w , ,M E"- 'ww w ff FY: I 'www' www"www"w 1' w, Ylxgwiiwwwwfw'1wwH!wwNw ' "www www 1 3. ' w ' .-' 'ff - w'w1"ww w" Www iegwgrwwggwgs' wwuwwmw ww m ww I 52: i pw ww www w ww ww ww ww Wimwmswva .1 ww Q ww 5 W w"ww ww ww"'ww 'W 'Www' w Www' w ww Hww' I ww Q :g www'wH wwwsr?M'w-www! X ww ww 5w 5 ' w w w ww ww w w w ww ww , w w w w w ww ww 4-. ff- 5 wi., V35 .va iw. 5 fr.,- if vu, www ww :ii .-,w fb www wwmwpgww ww X ww ww K M if ww ww ww ww jg Ml , ww ' weft. 'z U Hww wwuwwuww Lf.: 2 5 55 w ww ww w x w w M www ww w www w ww ww w wx uw ww w M ww w w ww ww w r w w ' www www? ,, q w, 222' W, wwwww w w w w ww ww w w Qw .UNI ig veg 51552511 W, .111 111 111 111 311 111 111 1.E1M111 111 111m111y111m11 T 1g5,,,,w 111 111 1 f wsu, I 111 "1111'11-1E211111111" "111 -fx -w .,. , 1 Z,-3 ,gr- ' -3 'fi if Q E11111111111111111113W 11 1111 1 H111 "111"g5g1ssfW" "11?L1W11 3 1 111 mg 'e 11 - S 1 1 J 5 , Z 5. -5 1 W 1 45115 1 1 1 'i L 1 1 is 'B 1 " 1 lj 1 651548 .u11x1?1g S J. w. 15- ' uh' 'J 11 X 12. , EES J' 11. A. 1 A WZ' N1 -A 1.931 , C r"3,'1 ,. .1l1' 1- . H 11 4'-C: 9511" ' Q .1111113 1 .11 1 ff g' A11 .1 Ee iff., 1 J 21. 1 if . - 15 ..... :'..'?f?'J1:WJe. 4 .11 .1 1:1 'R 7:5 15 1 .1 - ,MW 42 X F V 1 H1 11.11.3511 X YH 1 Y. ? .J V1 M ' N .V .. P., 'N '- ' X s '1 iw'---'111f1. " , .1 1 . N - lf! T' "' "' 11 1 " .ff " M. . ,II E111 11.1 1 Q E! 1 - 5: Q, . 2, 1 .W 1 ' 21 6 'H l -1 11 , .2 , , , 14, .1 - . -sae. 11 1 -.111 1. s- 1. 1 1 -1 was -,qiii E: A K ,- .1.if.1F' 1 53.11. lilg, A 2 'I 'I 5 11 2111- 15.1 'Y 'T ,. 'H-2.15-1'?" ' if 13. 1 N511 1 :iii-'tux' -f -qb Q21 - 151 . 1 1 ,31-1 93. .914 353 1, 5 "f gif. " 111311. QE?" 1 1111111 55111 . 1 .1 +1111 111 . 9 " 1132 EQ ' . 211-. s., 1593 ,111-. N -L Jiimf 11 11 1 L r 5 ., .X -11,1 1 m i, 1 11 ' ' 11- 1!,! 111 1. 111 wma W 111 W A 111 11 1 1 1 111 .ia 111 5 1 'Nitin 11 gg ?111 11 ,Q .Ex mx , rv: jg Mi, in V5 WL V 5 -:Ei 1 J fl ' 1 ,1J, .11 -my 3 ? .. ,.... Y 55111 ' s 1 -1 71 A 1 i Q AW w w. H KH SS: H uw - ! 1 1 4" is ,,, .I I I J v " H , - 1 ', " . , I 7' '.r 4 - u ,V Q ...V 'T' .HI ., U .J HU .M V . S .. ,r W L r - M.. w - - - 1, -' Y nf? Q3 N ' - . :JV f 1, -, . 1 , M- 41 .. I. , . 4 7. Y' ' 1 I' - . V! s f - L -9,2 2 ,- k ' ' - -- . , 1-5-Vi-.Q-it V ' ,., - Q-.. ...Vg-1,-.,. V- . -L..-V.-1: ' X . . Q-- . 'V fiiihb-2 -7-A Tr . - V 5 - .4-5 .. . li ' 'IQF' '1 QI AWS ?-.4 fi,Q?'2x1 . 11' '.'r-- 'l"-' VV . -' FV-5355" .V.--- - V ,Vz xy. , !.,- -. " , 'Xl . P- --E55 . . - 'V . ' E' . ' -. V ll! VV far. " V! V V 235:-: . V 11K 4V.I.' ' A ,VS.g1Q,71- -fi if K Elly? 1' V , D.. ,H .1 , .. I ,, -1 I !-14,.'1l-4,.- '-. ,.. "-v,.. . r , lguwx . . M-.W- - ' . -.H V'-lift wx-'WJ-' - t. ,Vg sgizy-.v g:V4?,3-6-'ff?3.'H 2344!-"' .-0' -N -,-V-EV " -HV' ---"'-V ---"Haig -AF? V QM- Q11 H 'A 15. M mt, H, wh ,wg-Pitkin-ivxsb Q:9,lAfS', V H. -if-V. V. . V3 mfs., 2. 1.: V i1.:.'.': .. qw'--w.,.mg.. , .4 - M ,. -3 'lf vm N. .yr-.n Vqi-55295 .??3igf55-fV.y'f3i1l11- -- .a..-V?r'x . 1 'V A - Q - --.,. , E if 5: ' V , .. " n,W'g' -. --w uwwu 2 , . -L 5.55 SH-H -H ' E I. . V , Vt -h r.' . " I " , - 55:2 V' w . eg V ' - - -f , - . ' " - V -5 . V A . ,V K, ' 4 , V--Y--Nu, 7 k .V Z 1 t H --vi f sf : ' w :, 'V . - 375. V ' w s: I 5-zfgsg-,V-ggi ' 1 W -i M-V W QV-.H H-...VV ,wjggigi , VV M.. -.-11--U'--15.53 Vu.-H SM---QQ --QkYY --Q vkfu Q V!"-,Q-.1555 V,g.,..-- , ,H --. M-...m....g?E , v-mf? Et -- , , Ext . .. Hx . - .. , . . . A . wx-.-pglgggmyd .n . ,,,:..V .-H .Y H- - A.. ,V"' 3- - , 555 n g 7.1.1, -."'--"--5"Vi5.,.g2??V Q V . ,41 3 -. W . .V W- "' -. A :eg i iv b i V..ZLg:VY ' T5 .L - .ifgff V: , 1 V--3 V..,Q LTL. il . AN .. .- 55 .YZ V -, ., -H .. . .V- ' "'f""'.'?1'!'.-VF.. ,. 4' ' ' . . Vw"-H V " VV.. V ,,.. VZTV - 5 "'I""' - '. i. ' - 'Y' J "' 'W V Q.---V-Q 'I " - V i' --"N -.H Vi 55 W- --N'-"'wVW ' '5 1" - : W ' V---"' "V 'E a nim' NEW I "Nl 111 Yi X vw . 5 gm, , -I-I-2--I , 1 VV,xVV:,,4. , , . ,,, , . 'QS . fm.:V L., 5 , . 'VF ,.. . iV'm- -, . f'E'14 . F , ...miim ' 5. ' V ' Je .a rg - ' -4:-W. Rf 1--"I-V1 5 V " Hu- L ""11"' .'.V"f "N" " " - 9.--'Vilf we H-31'11"--"'---"'---"'? WV'--"' Vf9"" E53',l1"'," WW--1lV"l1"1"Wi "H-"'1l,"' " "f1QTf"fQ'VVV,'f s? V--"Ml ---"' W ' 5- V -V V --,Vg , '--M - --, V. '--0' " " "' fj .if .-HVV -' 'H H' '-H V Y-,w --' --- , . M -' V 5 . , - . Q -- A.- f., - - Q.. . V 55 --1 . . V , I , .gf 55 55 . 55 V 3 5--1. .ga-Q.. Wi, '-'-'- 'V V 1 W L - . 1 .YV .r i ' -' . -f-Q. . .!V..5k4E X ,- A A-5 . 11: 'QV-'in g - fig - : VNV . . ,A V V. VS .N A QV, 5 V g f .V 1-' . ' -iii. ,... , .- 4 V- E , ' V. 'V y -,K .Va . VV V , 5' . ,, - ., 2 , .V V .....51isi5x2i2 :' "' lu ' V. H- V.: WV"--'V' V 'V Vi- 1 V V'-N' . vw- ' V VV 55 W- - . - 5 x . - . M V- - V 5 -. , .. .-., -9- ..- if- .1- '- , V. Q, . VV , VV--. ..-1 V V, -W F, ---N N M -H mm--fllwtggimrz mu My-NZ iw, --,--,L Ml.-5' .Y ,-WW' K,,w-W .w i E. .f H Q... . .V .EQ V 55 -gg. H- Ffa? 1".m,. w,... , ,V 'H' ' V, fu 3 V . 5 ' V AV 5 . , --- ' -QV 5 '. Q . " ' . 4. V ' . - V Q. 5 - .V 5 H WV". ' 'g V 5 V' 5 --:V ' . ' i.JL. -V V QV. V , Q5 7 . Q it V' ' ,, ' . .L 951-1 if Z Y E 1' gm' ,.,. . 1-. . . - N , I 1 'IJ V,"'VVV2l V -. V M ' V ' . W 'mm - 'ALM ,"J"i7I HY' ,fr .V ' ' ' ' W 15513, , K V HN: l': , ' 55 V' ' 5 '- V 'H VC" - .V - EW" "f1'?Vf' 'El i' 4' 5555 5 - .-5iZ?g535?335?'V" " V 'NVE' . 'H "' 1 Q. -V . - . . . 55 m 5-4: H X , K X X 5 5 - V -in- -H V- .Ir v-IW --- Wu., H- imwgg- n j, mm My fvV.'1f5V5 -,' . .- U u. 1---V-V V' I -QV'---"H, ji .-I-a.:. V if A I J-42.2" Y . ' . ' M. .,... . FV VE- -- V Vff f :V . - 2 -.VW I I -V -'. " 7.41" j' Q Q 5 ' 'g 5 f 'T V -lff... V w 1- . . -V " V - 'V :Fig 2 . L Vw '1 5: . if ' :gr TVV 1 fi. "' 1, i., TV- ' Q 2-1 . -.. , i -- ' V' Ei-'Z' X 'ga ' ,EV -ff - 2 - Q 'V -EE.: .- .. ' 'V - V ' - 'V - L ' 'i 5 V . V ' VV 5 FV.-s-:V.'1 "' V- 5 .. kW'W"""', 1 V 'VS . I' .. ":':' f 5 V' Q, ' .5 'I tw- -B , I .V . ..ig -W. ,W--'15 Q QV!-2 .x .EQirf.i:i my-.W-1 V. A V ! law- H- mm 555 Y' 1- -H ---m w1:,m- - -:ji 1 -V in ' ' 5 4 . ' V 7 ""?" E1.'2' ' '1- .F ' E 5 ' ' lififi' W V " "1 Y ' . . A '11 ,V -.-fi' ' V 3. ' . QV V1 :JE 5 ' V ' -, , : '5 V.---LQ I fa 5 - -, Vgfu" -V Q. -I f . +1.71-.VJ -f :V . V H. VX .V 5 -14-. VV V 'Q Wx .'-syn :QVQ- g -H an asf! 1" is 'jf A., nl. r . . mm -, af f . 'i Y fV V- ' ' V Vs' V V' ' ' V -W w. Vg ff- .,.,:,,.,.'-' -. - g,Eg:a:.-' X- ,V, :L-EV.. , , ' fy .-.ng A 12. 1 - V T .ggi gs. . :V- - L -V -,dj ,,,..1E.EE 1 1 V -u g.. . V. -Ami?-fi r - -Y Y .f.- VL N W .-ja5Vf':1sEiQ.:. 3 L .M , Q , '1u'?,?Ql5u. f f V -'W VVVX JWifi?iWgV.'V'-'--V. 5 aww .'E3 W-M. 9V' WlH N WV f'fWV'IY'V . mgf-'Vi . ' 'Q'.Vt.lr. ?"!If z f!Z 1VS 1 ' V . - 4-39---. -V. . V . EQ9l.vVV .- VV ii'-.5 - " -T.. QL' . 35, HV. - Q .-.1 ' J 'JV Q : V .V if "ELL " igvi -'L' i f' .iTVV' V iii 'L '. V 'bmi 2 3 " Y -V Q+'5':"f- 'fu' .V . :V V ' 'L V ' A V 'V V - Vs A' 49 ' "LL: V .V '."-'57 -- J :I bw" V 3- 4' ..'.'.gl?.1 P ' V ' -Z -' .l72V.ff f.-lVVwf" fi Q -,'iQi'Vf "xf f Tail?-V' 1't T- TH, 1 V. P .JT 35. " 5 V 'f- W - .f-fVi-- - -.. -if '1 ' V 'M ,- FEV? V" V3.3 - 5 i- V- 'Y W 5 'HV -.-5-fl xi f " w w ' . "' rj -.- - -5 V- . .. . ..- 'V VV V. .' .1 1-ms .. ' -1 ,V -Q 1-Lain. " YQ g ffwr ,,,!,,, V .WL - ,, X-f1,fg,,!A'Vg ,V 3, V VJ- -'lg --C" .Y V- 1 . .gg -"'-' VV' - -g. S ., V.4 53315. . , V "" ' ,Iwi -N'-1-Lf--, 1" . 'V ' I H ' f" ,VF :W ,QQ ,LVVV- I-M'L.,.'. VH .J .,,--VH, ,fm-1 QC ? IJ," .,., , V' ':.Zg.,4.-.-..:5 m. ' a.. i N .. !'5?1 ,,-. U. H.,-,-ly ,Q L :,. :Q j z f- ,Ej- -- V . nf -- . ,. -. . .. - . . ...gg X 5 . .. - . . . . W... --m.-.gwf. . , .- H f - - EV. ---.Agfsgv 3-V ,- , ... M gr Eiyjtqf L A v 58,22--.Y-N rj.. 5. ,LTJML ir 3 - I V ..v.H- ,.-53-:+I-5 73,13 -A4 '-..-S. -Q .F . 1,-.V -Q 7V 1 f--,,.!:? .rg-. W V - ',.i , V.Qfk,i2g.-VV 4.1 -,F .1 .. ,LVN ! ,-V ,gg 161.7-5'V': .-far. - V- -5 if Vze5.f"L ' ,. .RV.?.','!j5.1?agV- F " 13155 fa ,V V. .fu . - V if V . ' g gg-2-4, -. -V - Vw- VV 'VX'5-JM .- -. ' . V.:..,.f,5Fg - 1.15: -C 'VV if-ff. Fr 3 ' , 1 E V ' 'H E' I? M' A M YA ' Y "J I " V ' ':. W- fr - ' ivw --W' . 'f f"?- :Ulu .'.. V' V , ..:-::::5:--V... -1 .1 2 H ,--. ,V ' . Y -.- - .- my . VQ'.S'1e5125w! 'f ', ' -fs--Q-s: 'pg-V '. :V-:-. s: Y - . -... 'L'-'7' -. '. -L w-if-.L-L V .V VV-'VH H 1-:. ' ,QQ -. He-1 .--,1f-,--- ..yVV V.--W 3' dii:i1:::Tf" ' 1-nw V .VE Y' "1-5' ' -' V "'lff" 1,'. ',-K1-"5-- ik." WV- -'-' 1 JW QV "W -""" gz- -V H- ' f 7. .' V A vm," L? ' 5354- s4':..e4?f. -'f"'4i'.,55 V ' T: a '- 1 fn 'V ': V .uw-V..mf 'f H' ' ' Zi?-Six.. wruwwfwi .Jew , 53-.I VVIVJ K .Ip .A ,- fs, . .--1' lg., - 1... .N . . . ,. WM-. --. , . , , .. , .,, W .. .... : ,. .Qa,,,igzza.s.. V . . 5. Q1 ini-55. f ,Q E v ., ' -V 3, ",,'1L,.' f . - fx' .1 - ' Vi, -. V ' " - . Q ... ' V Fi- V V' Avi- 4' , ' V V gag VV V is -, V V r-: .I xiii' V -:yu kivl'..V-5.pT,.:'V ga. 'Q-:Ho-. . -V .Q if ' 1 is-1'.,-:gf V A-"'f,-'.f"' "Hu Q A -1. .Y ,xl P ul - - V -aw. ' '--- "VLH-i1 2 ?-4 . V ' Q". ' V ' -V V ' . I :VV V' 1 -mf ew V-V V' -ff V. .g ' V . :A Qfsf 'Ei fy, f-f.f"Ij9fE2.+"QJg'wV'.-. , 15" ..-... VQQQ' 4' K- ' ,' V V:Vf..!f J TS-f2Ziib"'fm2a.Vk'. L ' Q, ' ' JV' 2315? 5.2-?g EN. "G ' V 'Q " -'fl' 1 -, 1 -I-N' 'Su Q f. V"'--- 'Q - 1" ff ..... " '--.. 33:51 -QV V 'T' -V L .: EV f V . :a: --5-2--: " "'V 5? 52 -V VV -V , -:V .4 '-,Vg -j -V Q. 1 M.. "Fir - 1'-f.,1ff .,q5 iE?i':1!'1gR 2552?-I Q -.V-f-.E - ',,1--1-F-'V .., 1 'V ww ug 'Uifizw V - Vs- gd-P Y- A p Vw V 1 - . Vfgsw ,-. ,eV 1 .-1.1. .1 - - ' 5-V V -P13 , ?' 5g..5g..V V- ff: 2 ' - .. 'I ., -222 , "" . 'Mi-5. 1 ' gp, f " " V V ,QV . -:VV . V , 'B Va: 1'I-WV--.WV --- - .V is-.ww-3'-ViV Vg - -ff- V "'WlW-s'fV 1 --uw -- VV - - .V ss: i' M ' V - , 'f V F - - ' V -V 1' ,li V. Q fx -' 'f NLALV 'EV , .1 ' :- 1 5.3.5 4 ' " .". .1 ,. "' V J. q.V 'Fl iff - . f5. " '3' - 'V V' ' "V 'Sf f V aigiziifil sis F' K: 'V D 'Vifmmu V. ' 1" .. "' '5:'5r'3 .V - .- ' V ' iii, i . . 2 ' 'V "L . 3 .1 ' : Ji' .- , . R. -.2 , ,.,,::.,- 3 . . ,.. . .. . . . Jw-'We t . mf' sf.. Yum? 4 ' , 'Q- QSAWA my .. Yiw Km mf Va' 3 Eg" than .io rs J I fm- x N V w- J ,Jaap if .. "-:sq 'QA S1 .V -- .1- 9... .Bk .A . -'V-'... ...... .5 , J. ... . jg l . .... -Q . . "MK ...E . . in ag T 33 u .V i ix.-W,--.-W B Q 1 A--,. Q V: 53ggQ5i-9-K -.f?W..!F 9- xl 5, .W gm -fd , ,I in 5 f u . ' ' - A U "2 ' -. ' , . .il gf- V, , , iii? ' ,"' ., I3 ifmf VV.- ng '- . A 1:22 N- ' t 'K . QR ' g N 'V Y ' ' f ' :V - V. ' 'V-7 V. . -V V , f.gg,. Q--14---V , - V., 4- ' . ' . '- .V . Vw' , V91 'Zi' . W' -'W Y:f'5-???WI.--'FU-"'-7:N 'EF ' W9 W,3L'.'- -VVVSIV . -' V- V 'INV-i"!'5V':4 V?-WN V-m - V35 ' V .. I ' ' V W 4, 'sg' 1 JV" 'rg 'VV "1 .' ' 'L ii' '-3'.- '- 'f"'V"' V? -515 . -V-- . .. Q ,,, 1- ' " V-1VKLT'V- H .V . zu- :VS ' -VJVYI .Ji rv 15' """ 3' V", " .- fy: V' ' Q ,l:VVV5-.V.."'f I' VZ SWV V. 'J ' V: 1' 7' . V-'SV " E.-yv "5 Jw.. Vw, - " V-f -' rf- . .GP-'VV-.'1 F'f"' 4 " ' ' . ' -V ' " 2- 'ix 'f ' K- , ,. M' --' V 1,3Vi,"ff' Y' 1332- V :if-'," 'Q '4' k ' ' I A rf' '4 V' 'Y' -"VV'-" "" ' ' Wav: A' ,s v QC' .Wat 15' EXW-LV " ' 11' V' -- 'A"- VV l 1 'V " "'!3QE1A 11'.1QgMi -. n'..Lf.1a:i...4. x . V QR?Gf-x.Vwf'?- V. - ' Cx-FfVJ1'V ki - -1 'X VM? ' P tswy FJ L? P' 1' W Egg. Q fx t I 1-,, E-if f.. ...SL...'k.g,.a.. ,.,,...,. . ,,,,, ' . 1 rm., 1.-mg , 'Na 1,4 'Q ,gf NNN QA-w SSN N? ..- WW? FQ N573 N N Ng .ng -..3,. 1 .- 'NWNN N NNNXXNNNNXXNNNN N QN ' 551:13-eg? Q 'TR L-E., - Nm Nm, Ni? - N ' E 41 1' NN , L ,NL-.N-. ifNN,Nf'NMefff ii 'fs if " - X-f--N-X -?S- ,Y Y, N W 5 , , NN NN NWN - V N N NNXXX 11. NN lg N N N. ' KX J H X Q JNN X ig XXX- JNNNNN? NNN ?NN"'N NNN NNN NNQNNS NN NNN NNNNNNNNNNNENQN 'NNNNNNN NNXQN NN Nm NN NSN g5N?jXN ENN NNN if NNNNNN5NN XQNNNXNNNN NN NN NNN NNNQNNNNXX XNNNNX ,Niki 71? NN kk"Ak ' ' E' ' --W XX N iff' NN NN NNN NN NN 55131255 Z' NN ,Z WN, A 1 Q , NN NNNNNNNN N :lNNHNN 5 NN NN NN NN NNNNNQ ,Ng E N. 'N N NN Nm N N3 N SNNXNN, T N "V ' NN ' NESS? ' , ' N N N NNN NN N " ,gi A . 1 - ' ' , -F , Nfswff WW M ' "' N NN Q M NNW? NSN N ' N N Q' ' HN1 NNN fm ,NN NNNNN ,NN NNN Nag NENN NN :QNNNNNNN NN N ,N NN NNNANN N N NN XN 2:2 XX ,N N N N C L ig N NN NN if N' W NNN N QNX N N in if fi N N N. NN NNN? N ,Q af N M M N N "Y'Na., XXl sage :Nz X' H NN H v,..v, .A E NN NN ,, "' J., 'L 5 Q ' N M , Yi' E? 32 N 'N N NNNNN N ggi NNN Nlgf NN NN Nusa NNN N N N X N N T NN " W - Z? , -. ,N-L A N Q N X EN ANN N N XX X N X XXX N NN N ,Z XX M ' K N NS NNNNNNNNN XX N N NN NN NN NN X XX XX X X - X NN E ' . .M ' .A , rs NN " N N N N NNN QNNENN ,N,N Ng N NN N XX X W X V .I 'EE ' ?fa- N ' N1 N N N ....,, N NN 2 Nw N N N NN NN X N,N. X X X W QQXXNNNNN W XX N . 4 T 4' EY. N N N N' ' ' NN N3 3 NN N N N N NN N N N NNN X Mig! NNN NN N XXNNN N ,p Q N N B EN QNX. N A N N N N N X NN NN ,X X HN . ' 94, "GNN: -NN - ff-N NN NN NNN N NN Nz NNN N NN N N W Neva Nuxz NN Q NN ,N N NNN NNNNQE. NN N5 TNNN :N N NNN NLN N' ' 1 NNN N X S NN N N - bd ggEgNNN ' N ? N' N NNNNQN sur: QNN N N NN in M 'A NN NN NNN A N N YE fa NNW 4 NN N 5. EQ www ww w w imww ww ,f ww w www ww Hww nwwgww V15 N '. b f wjfgsigwiwwwww EH" www ww 'W X ww "www wwiw w ww wwwwwwx .ww w 4 .,w SE -w nw. www gp, W w, V we gh. 'ml ww ww www ww ww ww wwww , . -if ww: .: 5: Z Qwzgiiwswwwk 253513 ww wwwwwiw L . .,.Jw...w rw 5'Sfw'Q'lf1x'w - Y . S45 Q - PE -1 4 'r Q ., .533 ff' 9 w M-. ww ww w 3? ,V 'wwwwu ' w w g E wwwwwwfni ww www ww ww www W ,..!,. w wwwwwwwwww www i355Tl'wW L ww www-w nw--'iw N? A gf ww W W w'wwwwM5sgww ww ww wwfsiiw ' x "" 'www ' ww gs wwww , Q? EE ww wwf Wwwu ww 5555" wwwlfif w ww w " ' w ww 5 wwww M w!!!w1wwww! iilP?iww?wiww!! N ww wwwwuwwwwwwwbww H Y V wwww H N w Nw wwiwwwww ww wwwuwwjwsrwwwwlwwwwgf W ww ww ig'- - H' 'ww Y gi' w ww ww sfiisvu wi ww www ' .w w M ggi Jlwim.. - wwwzfwwiww ww ww M S M . -, Ww L. wif? ' . 7 - .X 5 fm A A Y 1--W - - fu- --- -ww -9' w w A ww xlww wwwllwwxwll' wgwww w 9 wwwwwwwwwwwdsww mf MN H 1-"A rd' I 'fifth ' M ww Z wwwflkqii 4' - I ' wwww w V ., L-2 ,ighu-ww . 2' 5 tx, , ygyl iw , ' 56: 'WSL uk: HEL, TWH I4 IW H' ww uw 5, H f 4 . 1, "QE , ffviasiff LQ, ,, ,aw Wi! wx' nw., rx? . iv, EW, 4- 2 - F aw'-Hif L , ,T Ai? KK ' 5532.- .V wi . -S ' s 1.1'wfH Q iriiamfl, 1 if Q, 'E F156 ,Vi ' ,QEQ .-all 115 my ,' 3 -- V p,a:Y- ' fwfiy, I N 'ff i, . ,:,. .x 10 1' 5-Q :, ' f "' I W. V, A 6' si' 5:8- ? asm X .Kia 2222 ' 'Jw ,ii ' fm f gf' w 'S . 25291. ,f " wif NP F 1 5 X Yi Mk m ,, 1 AL, 5 'Qs F 5 .MJ fill? ' T' jr AL " 's ""f:-57-?f"A M ' A A 1 rg ,.. , 'C' ,ww -n 1' ' F f-V gif? , ws Zh ddv-.,, Q F IR. .r W, P ,"- A x . X," - , Leg? S ' 2 . n 1 'nr 'U 4 , hm- , L M- ,H W, gm - fy , .2 .-A ,-g-M1 ' , , 35.41 554 im: Q w QvQ... . S? Q , HQ 1 . .j.2: 4' N U 5255 3 U Q he .ay gg, AA wMsggs,. .ggi .gl fif 2? fwgfew ww 2 H 'ESE . ,. H ,W."u.. H .Zi :ai-'in' ME, ,qxmmrfgi 75,1 Y :M ..,,A,,, -. '11 Q .H Y, H EH H Www., 5 'H . ui ir A ' :QE Y? 4 K .,... i - hi' , vp , . , . H,HHH,mL4,Jq,..ggg..."'.. H. HH J 1 :f A - 4 M M .19 v Q, MEM - W A 1. M1 ...aww wifi m .VHS ,Z 1 J. mn W, .1.5..' V 4 v 'A mg... V. M. ,. Hwy' gg ,f , Q 6, L ' -EL .. .... T, . w Mi" w V u ww ,vw mum um w Q J.. . MIQQQ.. H HEQQQ w W... N 'Www Q . H , 'iw 55? S H. V Iggy... .ag H H. mu.. H. N W'...M QW H Mg, . ' 15. 523.9 ' was - ff Jw H MN 1 1, 1 A H N M fr-kim H1 J-.- , 453, mi .mia fl S w w L '6 , ' X his . 'M5i'1f"" ,Wk'iiliiN Y W1 1' ' W 'W JL ' 7 ' '7TT,w "' 'W' 'wi NT'IfTW7"'- A 1 ' W2 ?'7w NH' ' ' m U" H4 - ' V 3 2 M 3 2-sg.,-ff V E ,H ,wkfgg , N W H, ,H - JE MW w w 'H . L - if 3 : 1 flfxm gg A -,gif -f ' U- ,, 1 H ' I lgwfig - , ji 5 ' - af 1 , , .. f f - , '-I We ,H 1 - wx.. , , - uw. L- V K . H fi, , Zi, Y 15-1 ,," HY" aw sly Q mg? , rg - g:52+fs1mf':,,f -. lgisaesb-fgfi, , v lggvngmgfgl . H pr' -fwgi , firm. Y Y A Eviwfwizf, , . ssfggxzefmzl-',, H H ,H wwf. env? ,uw ww wzw- ev - w iq if 2,21wLsf ww, e .: ,ww W3 M, - , gg as W,,,1jg,,,gg1f ?g:"MQ mm,,.3g Q ',,,'j1 JM? 'W ' M .3 . Y, 52: 1 nw 6, " , V ' Wil? W ' , V ' ' ' ,H M' " k ' , ww, ,wg '-1j,H,,,-1 , V , a V Jjfwfiz . u 1 V 71 '- 1 .gA1"W' ,U-, WM., 1 - A . - . 1-'Lzfffh V ::: "'.WWSg,gg?f X11 'Ylw-wgigfhskz fgg:gyg'JlL".',fIg3ggg, 1 H1 ww" wx MN, . H., f, 51,....., 4 fri , v,1,,,'r1L-gf," lJ""'afff?f' H' ,,. N, ' .Apu W , yy , if Y ' w .,: " F5fHf2ff" H W' " W"'?y5'f5M2 QW ' Mu: . !M'1,u'w1f,fN'3!5 r' M V , A :E Y, , Meg H. , H - mi- Mum" H' 'L f -HQQQEE w H1 w uw ' if , ' ' mf V -I ,QA S , mm 1 - l- . , , .V ' ,K Zfyi , - , ,. , U A 5 ,- .gums 4 M zasxfefidww 11: gg, . : Y- 1 1 , +R uf' ' N, WM. 1,1. 34 W f5WM,,M, 1., . , M , , 'f',.,'u,55Q,5' , , M W W W gssaeifagggg-",..N1' .1 H' I", 'H - ,S-mg H KW' 1 k3f54ff'1"3"'13""1"'1Y5253f5si4EKQ?k?". ,3ml,'?51f'.ff" M" W- 55" A "H 'W w'V'm'Ef35:Q ' 43515 I N f J ,P ww w m nxfiqgfseiww- . wezaigggggggg ',,1'm5i?6y ' x 7 v ' 6 VfW.51s,f A ' . k , Mfg 'I , -'TL 1 ,I JW, ' , .wa 1 13152 k H 2 55 V, ,ggi 5 21 mfg , -3 , A . ,,fi'5fwfT . 'QWLY - v 552-2 55555 '59 X : ' , lfkilixwqiij ' WEA-gf,3isi,?3ffl " "1 N' . ' 'ui If' A-Fif ff? my - , ,, ge gffgffev-1 , X ' 5 .W 22gaeJ:::fzzfL ,, '- . L 'xffifwwk E53 A 2 , 12 Kiwis " 13359 H gas H1 2759E,s'QE525i1iiPi , mf: WLM, if fm: Hgmwsf ' ' I 'ig - wsgffif Q , Y A If V X , , - ww- W 1 Y wh ,H R 1 M .1 Qu ww V ww , . f, ,, , , 1 , , Wm 1 , J awe, H mgiggm , MM. , -1' , , H5515 M 'M' " M 5 N H1 ,H"'W' M, esmfga W, ,:3,-,ETFM 'jkllgg , H X ufigwgi W W .V ww, rg Y , : ti, I V V K' Y H H ' Aw :I-ff ,u u , , ii 1 'mi' 'f ,. 25 ffl M,?,,h Y, M W . M: - w , gwessw H H gmsxffigz ,, H ,N'15fi7 "' N. H 'W u, -uw w qw ,N 'M sxzsfgfsgrs N W H ' ' 2 ' ,N ?+if53?w' W aim" --253315W'w'Ww"'- K, , A . , ,V N Q ' 1 N N' ' 2 1 1 4 M.. , mw'..NgN.., ,mm H... W W 'H UMW H gf H ,Mm 'li' .N 1' , '1 552377 -1, 'jim wx w . Nw N zfaiygz , ' , ' , ' ,mgiaw-2 'u,,.'ff1," ,1 Xu w ,wmllmlm wx F ww M fm mu f 'N H H W 'H H' " V - V u ,.,1,,A, .S 5 5- - 1 :ff-Q ww 4 V-Q - . ...-x -. t I ,X ' '51 ff ' ' 1 e ' ,,i'!fSf1,, , Q51-9: ' 'Q L, ,, ' MMM ,Q M ,, , -' ,. ,- , ,M 1 Qfsi2QIQH',, , ,ww ,giifmwww N' df:-'Q' , ",wQ??jgg,,E3:ge1g1fQw w :mf-1 fm,x:E?Eg?533?3?QgkQ"H"- mf 1 , -wa: , HHH X. X why , sf ,1 ,H , , , f fgwggma H M ,.m,.,,- ,. " Y' 1' H V , Few- A w . X S 1 1 aw vw ,w ,,1fgwgQ ,wN',,, . 24,1 mum www Wygssgnfafff , xesxgg . EEF' A 'ml - H uv 1 . ' A .,! .,,.. . fx R. , LM ucv: wus' 4 Y V ' Ti N , fl , r -1 , ,WL A 7 -- F .Q AL, mg A ' ' viii. M WZ, 1, ' MQQSBELSEQ ,Z W M W 2 ,U f mt V , w UL. ., , W . . w V H mx., me 5 X N W 'me , asm' ' HW.. W .gm N V H ,1- :V W , 1. 1' .2 will H229 J, ,W Y 5 gym 9, ,..11 Sm 5 ,Lf lx .-. 5 I 'i T K rl Q Q T Q. A f F 3 'E P .,-.-.471 'rf any 'l""'gyf, A 12.10 '.'f,',T.- . - A ' -5- ': P 1-U, ' 3 tsl- .:- 1'f'1-h':"Hr,L' S.--13" mM -.-r- - 'p fx ' . ',m1"',.l ' 'f-- - 'x':,-'..:u - 1-F. ,". .-Lb . I' 111,51-,4 ,1"'g,..5gL1.9' 5 f 211' ja' gnw-.5'n-, -- f.4.f11mQ4-R-97.--,diy-1:,?wj:.'ffS wi ' fx- "I 1 -, ,4-'-fu, an - 1"'xw,',i g m s- Wffs- 4" ga., jw2?5fZ"A'u-f'Wffffif-'Sw-fri' Gm ,J f""' Q 2 is -vez' ' .' fc' 'MIL "r"'J- - S.-L 'JP' -F31 -" " 5522.91-In-'Q-lk,-z?4w.1.f5wWY'15fQ!wfLf5:-1-4'Qfg,fg:',,f6,i. 553igy,,.9, n",". ,',' ' gf: '. H4 f,-1. ',': 1 f. ' .wr 4- f v ,A ' , " 33,7 512-1Tvif1g5-12313544Y1,?4:ff?s'5f3?.'E?'ff'71f-f-F1,ff5'f,'iv?Sfw,5:5ff?5"i??f' "P:ff,'?': " QJQAGA14-.-.g4'fijLy5gYI 1-1'-pi, g,..?gzJg5J,g,.l1X-'-:Q '63-111539 ' ?2"1"Sr ' +xf".v:ii'5':3'r.-f.f-Q-f-ftf, eAsgG'.,gQ1g+'f4ge'3'?f23s,f ?,5J' ii-wi' -. ' ' ' 5-ffgzi,gL.i2+'a1f:?3?i-I'z 5:9 ' Q' I , ,-fQ,,11LC- ,542 " 1.1155 W U - , Mig! L,?45'1,gg3 ,V if - - f, ri' Q f "- '.'iYf'if"fE7!9g'!?' STN J v- ' f1I3EQzw?1 ' iT Q wf,,Mymvfoffwbll 1 fu . - X,-1 X Q5 L H ,, , H M Zffgqwf-ifx W. ,Wi W. W , V , ,yggiiiigggZ5?f1',,.g13..,"' M H ' uf ,Av z W I M 1 f fi? Iii? NH' -liizig f www L g? I f I -1 . ' -' if .ii f? mf? H H H H Q " NM xp .. HW i me Wim' W fl 3 ff 5, A-Z. --mwl ggkp 9 Q nm' Z ,., 'I Q . ,, B! Wxu 1 wbgf-135,21 5 2- , 122 H ' . - zu my H - Yr mei w '::.' 'WV I'-l 'rf' ' , f- . .35 VR H - 45:25 5-ss? - H ga 111533 hfw 'W , , ,M 'lf : .4 H 5 , wig -4, , 'ul H ww' 'H Q5 E mw.1L1Jf MAL mg 231 ,, 522. , u w w , ,. ,, 1, : 3' 5 YT 6- ,X M , q, , -, , fr I H H X X 11, , ' ' X ,. V U? Ji?" 1 .W , -x,f-www? lwiv .-arf! ! X V- 5 g , , , N W , ,. , , lmljxf X 7 4 ,, w M W Y- Y H zzi N ' , " if -sr 1 w , qyiidlww 1 Kyla 'paw i. Y -vo-. 1fQ1,,145W,, :w x ,, Clxfm U Ag.:-' ,Q - " .i 5 ' 'E ., .. R 1 - ,-gwugxm mfg- 51 'mp ' .SA . W !,,',11,f,,'E Y ws - 'N 1U- gs 11 11, A ,r 1 '11111 li? 1 1- ', . 1 , am -4 . ,1i1' ' Q , ,,, K 1 B.. 1 .. 1 H 11131-2' 3'-P 1 11 W , M . 1 -q111"1 1 11 1' 11!f3?5' 1- . ja 01151 7112, ,w.,, V1115 ' , 1,11 ' 1 Im. Um mmm H J A..,, 11 11XN11M11,u!11g H Q 11 EW 1 X ' X ..- 1,- 1 5 X 1 ' ii: 11,1 1, ,, '1 1, 1,1 " 'iw!w1:11N1Nw'11111 H51 111m'!1,11"1,1"J"W11,'"W 'M'111111111'gg1Uf"11f13g1Q11111111 , 1111111111111 H11 W11!"1llg'l'11'f5?j1j 1 1 11 111N111 , 111111, , ,315 311, V 11 V 1 J ' 1' ' ' 1, 11 1 fi 1 1 1 J 1 1 1.,,,.-, .,.. -.. 11 . - mr L U ,A , 111 L21 ai E E 1 F i 1 -5 aL 191 ,1 31 ' 1 1 1, U 'gf-W1 11 ' 1' -1 'Hai ' ' pg! "'w-1111. '35 -X H 1.1:5' .fE1: , ., . 1 Q' '4 1 1. '1 ' 'FQ 1 57 Y 5, Mi Q11 ,1,1:11: J .51 'rl ,Q A .u' 5. Q' '23 , AH- I MTV1 k' '1 1, ,11w1s:111" ' ' 1 1 1'11 1, 1121 111411 Ih. 11112 - 1 ' 1 1:5 , .111. 551 1 11 1, 1 9'1" 11,11"'1111111'V"'11 fi ' 1- W 1 -1 ay - Ur i 1 T J1. 111 1 kg MH 1 11 '1111 11N11H1 11 N 1'N"1'l . Sl ,, F ak W J 1 4 H 11 ' 11 1 H H111 1' 9 ' ' why' " ' ' '1 ' Y I ' Y ff' . 4. V gffgax 4 A . ' , .: ni Y H X V if M55 i 1 T-1 Wg X Ugg: W V Xu M as N-11, 1 , , 1:11, - 1,1, 111-.Q E, 11111 1 '111 ' 1i'11-11' 1"W11i ' 11 111 , ,T Wy, 11 , 111 1:11 Ugg 1 1 1 ,f' 1 1. ,11 . " , miw W 11 U,j1,,,W, E . 111m1N W NN Mifgllix M11N, ,,,N WW H :dm,,11NH M111 1,H1,1, W, ,11?f!W?g1Y111,:11H11Y11,1 !li,W,11H,W,,,wN11:11,, 3 I K, V -. 51,11w1i 111, H ie J 1,1 :iam lv N HL , ' ' ' - RFQ ' , ' ' 111 " .1 ' V 1 111 1: 'I ., - - L -' '- - "" ' 1' - ' i- A 111 , " "1 1 75 ?inr1"?'.4, , 1 1. ' ' - ' 1 ' ' 4 h . ,, 'ml Q , , .1- , A -T1 ii Q , 'a , 1 1 YI A Qin- ZW- ' Ei, :1 ' z, ' ' 5 7' ' "'14'fi4?l 1- 41'..f 1 1,1, 2 Y: .. ' , .- 11: 151.1-9 5, - 1 f -' -1 hw: - 111i 1 1 " - 2 11 'I 1 11 1 11 W' . 11 11 , , 1 V "' ff3.'l.-1 - F ' '-if 1 N' 5' ,, 1 M2111 "nb 1, 11 ? 11 , "F 11 f 'ff 'X' 1 K 1 "am U1 W 1 Z i3Q " 1f"M , Y111m , A H1 11Em'11"111"111f'ug' "111"M11g1g wNQ"1?i5w'1'wMMM M 1' . 4,1 A . 5. Hi -:im :EES W :Kiwi 1 i I ww' 1 uw uw vw 1 'Kg Es I n ,mi . E xx KB? if , a-E .- uw.. ,q' 1 -M31 h W' NN W' .--' L M M W' Um 'WW "'1 H121 i A J V L H V i 5 :Eye 1, ukgamuw was um 2' fi ' ' H' Q msgs, 1 Y "2'gs51ss1f' . :'i:'.,1.9:E5.:w w 5, , Vs. Q 'ffm M Y, , uf egg, v' MW H !sag5 u 1 A "um, awww' Him' ,,, WH ,:G,M X: , N N N hmmm -PEAV X H 'Meng :ig it u H mu V i ' 1 ii . f' u m H H H w v ,E Y , - N M gin W ?xw,m,,'HEgi211 'zwgggifs 3 A, 1 , fi ,V y f -- gummy H in , u.1g,.v - :W-1 j- ww ug!! M i - ig + . 4,2 1 la QM' ,wr 2 ' , ,. 2.-f .. f. fx ' if ,gg K :Avg x 9, , Q' W S W if ,M . W U H , ww v a- I -P3 J" ,E 1 W , . ' --N-'Q - - ' Q52 ' ' 3' 'Q - ' 2 'M W " - 3, in lk -.W I! W Q 12? 'E N 1-Q.-:fs . ' -- ' ' H ' , . I ' ' mo? R I H ' -'U H 2? , 'Hi H ik .n , Q A --E5 QW X.X .X 1 XXX XX X-XXXi. X XXXXXXXXA3 X 'HX X QQSXXIXX XXXXXX X EFXXXXXNXX XIX XXXX X r X, WX i ,, X . X XX XXXXj,X3X 'X-. '4 H XXX X A XXXXXXXXXXEE XXXX XXXXXXXXXXXXXXXEZ, XXX XXX XX XXXXXX XXXXXX XX 1 Xf 'GQ XX XXX XX 555 Xxx: XXX XX X XX XXX XXX" XX iii XXX XfiIf"XXX"'XX XX XXX QXXXXXX XXX . :ik 4, ,XXXX X X XX XX X Q Ik 1 I X ,fo XX -VX XX- X 5 Y XX -65 'XX X XXXXXX? X 1 1 X X N XSZQXXX X XXX X 'I X, , XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXX 3 XXXX ,XXXXXXX,XXXXX XX XX XXXXXXXXXXXX :XXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXX ,-XX XXXXXXXXQEXEXQXXXXXXXXXXXXXT TXXXXXXXXXXXXXXXXX X XXX yea X XXX XXXXXXXXXXXXX XE-.f Y Xa. " ' :1""""" X " . X :XXX XX"' 'X 2- XXXXX XXX E? X I gr. . X Q, X Q X K 5, XR :XXXX X' X Za , 24:1-: X X 21,2 , ' , X' ,, ,,,. - XXX XXX X "" f. :Er"' :il X X :ww X X X X XX . X M X X 'X' '-S 'X , .X XX ' 2 XX"'XXX"XX X X W, ,XX ' :':5E5: ??X'E ' XXX "I XQ E QX ' . XXX , X ' - ' X ' '-in W' 5 'PA 1' ' 5? 1 :T X X XXX. X ,zz X V XX , X X XX- -X X X. XX Q ' X X X :Er XX X ' XQXXX XXX X X XXX . :X , X Xi' XX XXX -'52 X :ei X . 5 J XX XX 5 .X 'XXXXXXXXXX XQXX ,XXXXXX XXX X XXXXXXXfyXXEXXXXXXXXX553XiXfgQQXXXXX XXX XXXXXW XXXXQQXXXXEWXXXXXXXXXXXXX WXXXXXXXX fsXX:"' XXX XXXXXX X XXXX X X 'X X , XX X' A ,, XX Q X, , -f ' X bm' X EW' , Xw-XY . X: .X XX XXX f XX XXX XX X X XXXXXXXX XXX XXX XXXX XX g1XXX X.-wi, . 935221 XX' -X."'5'H'E' XXXX . XXXXX . X X X .X W , X .. . X X . X ' XX XXX g a' ' XXXXX' ' XXX X XXX XXXX X, XXXXXXX XXXQ XXXXX XXX XXX X , , XX-XXXXXX XX if XXXXXXXXXXXX X X '?f3EfXXX X XXX XXXHX XX gm 'QXXXXXXXXXXXXXXXXXXXEQQQSSSXXQWXXX XT XXQXX11XXXXXlllXX1lllXfX"E292,f?gXXl1FXXT'XQQL 35525 "XXXQllXXX Xi'XX XXX"' ' iff - XF XXXXXX XXX XXX - 'gym XXX XXXXXX ' MXX'-XX,XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXna1r5g5Agg3,f3zr"X Xfmrzzcf "XXX X522 X.,X5 , ' XX - XXX XXX XXX Y - - ' XXX XXX ' "" XX X ' X gym ' ,I XXXXXXHX X rg S :W X X ,X , x ig ' . Xi ' Xi Y K L - . f -- XXX XX . L Q X.,,: , X .XX XX XXXXXX-XXXX, V , ,WXXXXXX X XXXH , X X XXXX XXX5XfXigWf5 XXXXXXXX X XXQ, XXXX XXX XXX QXX XX XXXX. X15 X XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXXX XXXXX XXXX X 44 1 ,X X EX XX.X2f.XXXX XXX XXX XXXXXXXXXXXX XEVXY, XXX XXXXXXXXXXQXEXXX XXXXXXXXXXXXXX XXXX XM XX X XXXXXXXX XXQXggX53f???EX5?XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXX ? ' XXXXXX I ' XXX K X 'I - X .Ea TV A Y W' X1 X -7 XX X si XX XX X XX Mg ..X-Xq- X ,. XX lg, ,gn X XX- XX X VKX XX ...XXfefE.. 'Za HZX XXX XXX E? XX XX . ,,.X.X .X X .X XX XXX AXE X523 XX X X . . X: XXX XX X, X X V XXX XXXXXXXX '3 X X2 wwf X gf-Xziiw "EX 11-Q Xp Y aes X 1 J uffiiijyilii ' Sf' V XXX X' 'X ..f'l XXX X XXX XXXXXX'XX XX' XXXXX Xzzssisfisssiges XX mv wg 5245255 X , X -.HX XXJXMXX X my .XXX X XXX XXX, SX R XXXXX-AW X 'S X X- msssagsff XXXXXXXXXHQE E .. Mm. ' mm T55 X55 X X X"f -f- XXXXNXXXH XX "XXX WXXXXXXX XXX XXX XXX XXX' XXX XXX XXX XX X XXXX XXX XX X FH XX XXX XX XXXXXX XX X XX XXXXX XX X XXX f 2 , XXX XX XXXXX XXXX' XXX 5 Q- -i XXXSX XX V XXX XX XX XXX MXXXXXXXXXXXX X Xu 1 XXXXXXXXXXXQXXXXXXXXX XM ' JX , fffii WWW WWW um W an V9 ,W ww, ,W I V , : W: V V V WW WWfg?.WWW W gg? ' 22' Wk WWW TWWWHWWW WWW MWWNWW WWWW W WWWWEWW W WW WW"V WWWWWQWW ZQWWHWW WWSQQWWHWWWW ' gg Q W -W1 W if -,WT W W W WW M.. WWW H5557 2-WWW , W -,T 5 - 54 WW WW WWHWQQW WW W " 'WH WW WW W W WW W WWW WWWWWWQVWWWW 1 WW W WWW :W MWWQWMW W . W, gi , VV V ' YW- W W W YEWWW WWW WWW WW! was M W WW - X H NEW . W X I WW WW! W H M W H H W W ,gl H WHVEQQQX, M M H N -W W W W M-af ' ' 1 " 5 W ix gf W WWW WWWW Q, ,Q QQHWWW WWWW WW WW W W ,,-.4 W1 Q: WW W W 'tfii i' . zz WWWWM WWWWW WW WW WW WW WWF, WW WW W .IWW ', H H X . W WW W 3 il H M N M .. W .... . Y J WW I Wi -,WWE-WWW V E HW.: W W W W 31 ' W 'W WW ' WW W ,N WWW? H WN WW W W WN V 1 -W. ' ' W Wg,-.' W i ' . W WW WW W WW WWWWWW 'WW W WWWWWW W WW W W W WWW , WWWW WW m W WW EWWQW ,W J. Qu fire mi N in 9 W F W WW i 'W WW W N" W W Yi' WE W 5 .W WWWL ' W W W A WWWQ5.WW .!g.,EWQ'f W, -'K'. MWWWWAW' "Q , WWW :W 'V W W W W WW W W W WW WW W? - WW WW W W W W W WW . SWWWWHWW WWJFL-gf WWEWW WWW WWWWWW WW WWWWW WWW WWW W WW W :M W WW 3 5l.i:i5.W. WWWW .gt Y 'Q W W , A W -Wi' 'W f' . .T W - ' W ' " . 'Wg WW WW WW H .W WW W W W E , WW ,WWWWWW V v 5 gud! 5 EHW f , J .W -W W f W FW- IWW, W- 'W , - W ' , , W .W'!eQfWW i 'A J' 'W ' , W . W W W 'W FW WW WW HWY WWW? W WW ,W WWW i' WL :WWW WWWW11 WWQWI 555 -W Q5 WWW YE T WI WWW WWW WWW? W"W, ,HWWWlggWWWWWWWW5g?:WWfWWW Mm!! -.WEW , Y , gg.:J,-mWWH5fiW35 iw ' WW WW WW WWW "WWWWWW if W g 1 W W N, 'WQQCQ W W A, WWWEWWTWW WW 3, f H W., V , . ...,, I I I Am ri V: ,TIE Bi I il? I sk-V . W Y W iii.. Z W ' , Q W ef' 1 'jf " W l , ,W ,, 1- ,W ,W W WW WE W mf WW WW 11.3225 ,Ulf lim' ii, W WW E sv Ur' I 'fgx' 'Z 5 W- 1' -If 54-5 Fi' W" if YW3,'Q'f-WG" .W " " , W ' W, 3 'W WW-- WWWGWJ' W- ,, , g,iWW1j, - W W'-W3 ,W f -W 7 W gg ,W WW WWMWF! 2, WW mx W 5 W W QW, W H W W5 W. E, W ,. ,Q W was WWW W Q LE Y Sf. 4-jr!" WWW ' " in ., - . " V W W W W 11' as WW H WW W W Q: QWW WW WW W- afig hv WWW WWW ,WWW WW Wg-WW WWWW WW WW? WWW W K 'W - W W X WW WWW W W Wi ' yy' W W , 1 1 , - 3-Z, : W W WW Q -1 W L ' .xl ,Y W Q W L rg' . 5- . JW' W -W, - X W W W WWW WW 5' W W: V Q WW :gp W W WW W WWWQWW ,M X W4 WH A W J WW? WW A L WWW Q52 W W WWWWWW WW WWW A f ' H 5 - H " 'SW :Y ' ' 5 4 A 25 A ,..- ,E -4 fm, - in 4111 .4' 1-an ,111 11 111 S125 x .- 1 " J' 11 111 "' A 111112 ,li1195j1-111111' 11' XX XX A X :XXX , Q..." ' , i ,1 ,X 1.1 1' 11 M11' 5311 X 1 X1111! 11, 11- 111111111X 1 -W 11 11 1"11' 41' S"3'f?i,1f11 ,111 . ,. flmrlfl' 'rv 1- ,-- 411' . 11 11114117 11 ' 1 D 1 111m1' X , 11 H111 ' '-KHK11: 11 11 11 12"-F' ' ' .1344 141 r - ' , - 1 X-A,F Q .' ig iw.. 11111 X, .1 ' XXXX11111111X, uk QW111 ' X I XXX111J111 Q 913: XX XXXXQQQQQ X 11 11 11 11 1 211 M 1 vm 1 11 1 11 M 111' 1111111 1111 11 XX11XXX1XX:111XX11XXX1111 111XXX1 11m11r1E1Ei?: N' ' Hu" 1111111 mr 1 111 11111111 11111 111511111111111111111111111111111 x, - 11M11gg1 11XX11 1111111111 1111 XX .pf 1 1 1 111 11 105-Hr.. .J i 11 111 13111 11 , HX., lf' 11 111 111 111 11 11XXX1111X1 11 21111111 11 11111 A 1 X . . . ,,:1:XXX,:-. . X, .1 1 ,J SX 11w11W11" 11 111 111-111111' 1 1111- 1511-19111291 1139 11 11 .1115 M , 1111 1 11151 11 -111 X , 1 1 I ' 11 4 ,' 1, .. 'ITL 1 1. 1 " M' I , 1 1 1 i ' " ' 1111111'11111 ' , 'P4'ef'31a'E11'XXX11XX11 ..., , 11 . 1 11 .1 11 . X 'u- - 1 Y 14939 1 . -, - , -. 1 3 -A f ' ' Lv-if 11' . J: 512--2151 ' iqg - f -'fi j EZQ1' X' 111 XX 1 1111:'?f 1 111 ,. F 115 1313 11'1M4f-44 . jf-X'1?iaT.111f 1 11XX11'11EX1 XX111f1jX111'11111 31111,111wg11XXX11111111 XX11X ,V14X1XXjf'f11XXX1XX1111111" X11w111111i,4 11. 5: 32.11 111XX11XXX1.mXX . -1 -1- 1' ,QA 1 -, gg, if 15,11 111 1' sw 1 111Pf f- 'X 1-1,1111111:1111111111'11x?1 11N 111f11" 111 XG 1. 11 EET I w 1 11 1 11111 a1111111 1 1 X X 1 11111 11 1 11 1X 111111 11 1 -W J 1 HV L, 11 X, 'mm 2 ?f'Fi'?Ef , X114 :Sa L j X, XX 252' L L 9 " 1'4l1k-if -' 221, ' ' 11XXX11 111 fif- 11l 1 'sf10'11111l1l11 1 'N 111,, 1 XXX 1 x 11 1 X. 1 1 1 js, 11 1-35.1-5.1111 11 1' 11XX111XX1 1XXX11 1 11 1111 . 1- - , : " , 5,77 ' ,ggmiil 1 1 x g 111 X.1 XV XXXX 1 X E XX i X3 1XXX111l 111XX111 - V 12? 2 XX 11XX Y- 11111XXXXXX XX 1X 11 111111' " W '1111'11111l1l1111 1 111121 11 11 1 11 11111 "11111E,XX1gXl111l1 1111 " V, XX 1 Tim, 11 XX 11 11. .1111 J PQ-1 " 1:1 -15, , - 7, ' WW 11 1 11 1' ' QL 11 1151, 5X 1'11111111.EdQ 111 1113 111'11111111 1111 1 1111 11 111 1 1 11 1 11, 311.11 111111951- 1, 11 11 1 11 1 11X 1 11 LLLEQ1' 11 .inn X 111 111XXX111 XXXXXXXXX11XXXX11L 111 11 XXX11 11 11 11XX11XX 11 11 11XX11XX1 1 1XX11 XX11 ,111 1XXXX 1 X i?511XX111 X 11155 XXX1 11 1 1X1X 1X1111 XX11 1 .151 XXXX11X xg? 11 11 111111 11 Y 111111" .111 1 11,1X1VkSY1XXX1 ,fs .Niki 1111 311 111 111111111 1111 111111 11 1111 1 1 11 n 11 1... 11 XX 11 X 11 XX111,2 11 qs, ? 1 Q- 1 : 1 1 1 11 111 1 11 11 111 11211 1X11XX111,.S 1 7555? - V 11 5-4 1 nd 1. 1 41 x-9 .f 'fm 763 Us I 2 -51:11 1 .1 15 1-1- 5, -.. J H 5 ,ar:jf:g1:.1 - 1 "-'-12-4,3 -E ' 'W 7?- .,.P 415 1111 ' . W - .51 ., :, ' - .11-4, 551:32 L 1--3 11- .f- 1, 11.,.5, 15,.. , 1 ,131 :gg if 'Q-EL -f' " - 3 11,,51:5:5a1g311- 1 21: 1 "5 25 'f , 5- 1 ig' -sf-3, xi," ' :P k 71 :gi ' ..f1: 1' I 'iflifff' 1 75 3' ,f :gf 2121531552 ' 5,1 gr. -, wi: IU' uf! 315: 11 :I-Q... 1:1-111111. .132 11 1 ' 1 V" '2ffEEE,'f1?El',e:' '91 1. - ,I 'fwifqt Q "': 1 "Eg 21.35-?f.:1. H vs-" 31 312.1 - f - 1' f - 5 'l5?:T'- 2,5151 1 .. .J is-1.1-111' is . 1 '4- sf I I :J-EQ? ,LE--.G -A-1-1 3,-. - , l , U., , Q ,-5-E--g-ggqfyf .----fs 1---- .Ty -7- CW, , ., 7-.-..F..,T....- Au np, 11 'Wx ' w 1 s H1 1 1 ' . 4 . +3 , 1 . . Y .. ' 'I if? A'-551.5 'f YW11. 111-2 " ""' ' 43--- f'- 1' . E?:7?1f 1 . ,., ...... , .. ,- , if-1 V V f 'V 1 1 -f ,,g.11.,-'.. , My S f 1-- 1 , V E4 ' 1111 X we - 3 1 . 111 .2711 11 11 11 ,ti 1!111m11,f, ,1 uw 1511-iwq1N11 53" .X E Q' ii 1QQIQ"'N11, 1 .11 1. 1 N 1 I 1 15: 1 Y 1 wif' f I - ,j i1v?"g3 fi? , ., 1- , '- '5 figiw' " Q . -22 if -. "W 1 - ' '1 fi.-, -JQUQ 'sf ' WEE 1 1 . QQQIV4, ,J 1, 34 'V W b ' 'E 4 .QQ iz-'f Y, 15 111 ,V1 WH '1111'ggg E h 5 5' L Q-3.351-.1-.11 -114 N -, Q E- : c " 'I . ..,. 'u-.. LQ T Q2 .I ,511 xg . Ygfs1ff1-1--111 1 ,V 1, 11' .1 ,1 'liglff L .25 1 .JH , 111, 111111 1,1 1-M15 5141 1 , -..1- , EM. -1..-3. B! 5 ,- 1. -if QM 1.1 1 1 1 ikiskw 1' 111 , L-:EE X L yiyfl . ,v -, ' ad: ij, ,gf .5 W X 1 , 1 M 1 'Q , 1 K' '17 ,V 1:1-Lag ' . - Q . .,. 1 -f-'--fy -5.217 '-' ' 1,111-,, - 11 111 .4551 1 Eli? WTWEEQ 33 ......,. : T 22,125 "--' if Z"' "W: "'11" " ' 1"1 ':m?i"'1L"' 'NN' ""':i'v' x :": ' '1'-,'-W :-: ':":' 1 1 1 ' ' " ' W17, 1 41 N-ik M A X 11 . Di I --1 -V-, 1 5. -'f :.3,14k.2cii:1.':'z2, 111 " 1 fY4V 1 1 1 5 1 - ,,,s"1gW . ,gif ' , 17L1151,,g5g5- -11 1.31.5 2,125 - n ,4,.,,1,L-"w-. , P 5 'fs I g'.,,'Q33, " . , ' ' 'ffqf 'F' I ' "'i+'fsa1g fri? 1 " 1 page 1 'Wd 7 J 1 ,af--P1,l11"W 541 .1 1,1 ,,,. ,,..LL -.1 M A M 25- 17 ,. fs: 111 --fp 1 11 1 ' ff? 5' " 116 E 1' 1 11 255311 "i3s111 11 ' ps! ...- 5 H 11 'Q .,L,1,n 11g 11 1 , 1 M fy 11 11 11 111111M 1111 1111 ww., , 111 , 1 1, .1 1, 1 , i 11 - V 4 1111111111 :WW11 35115525 "uf '1111 ,U gy ..111:,- 1.1 - ' ' ' ,Ye . up - 1 ":11. 1 L-V., 1 M ,'1""" s1"i'J21V1g 111 11 1 111.,,,f1 -H 11 11 11 111111 11 11111 4 i '111111111111111111111 11 11 1 ,xg 11111H11M1M1 111 111 . 11 11 111111111 1 1 11 1 11 1 1 1 1 1111 'W 'Ei5i1'5'm 11 11 11111 1 1 W' 1 ,1 11 I X '111' 5' 1 11 111111 1' 111 11 111 111 ...1...f211 111 111 11 ..1111w:11,.111w111w111 11111 11 111 111m111 .U1 1 1 L 1 .ea :,111'f 1 111 1 11111111111 1111, 11111 111111H111gg1111 ' 192141 '1' 1 113111211 111, 11 W1 4 Y11111 e.::1 U fa, 1,-1.4. l , ,mf Www.-1, ", "1 ' '11 1 11111, 111 111j'11" i , 1 ,111'111"111'.L 113 .1 1 11" .1 11111' 115111111- 11 11 11 ,,111g11. 11 111155, 121 11 11 11 11 11 11 11,411-1111 11 111 1.11.11 11 M1111111111111111 11g111g5e1gg:111111,111111 711.11115 111,111111111111 1111 111111111111111,11111 111 11 111 11111111' 11 1 11 1 1111111111 151191111 111 . 111 111' "111" 111"' T' 111"'111"gg " 11 ':F'111.f."'. ' 1' Q W1 N11 11 11 WJ 1. I 111 , 1 '111111' ' ,'f '1 11, 111. fb 1 1 1 ' WE . 1 . 1 2.5 Y.- ,. .I.,.L:,1 ' H., 1 fffi'Qi2ff.' 1-1 , .1 -- 1..-1 , . 111 fy- '1 3 ..... 1 .. 111. ,, .V- . 11111111111 me 1111111111 112, 111,531 -f 1 1111111111"1K1a , 7 .I 1 : 111111111 1111111 1 1113111 11111" 11"'11111?11?E11111111311111111111111111113"?1jfTj1115 1 315111111111gl1l11111j11,1 ,11111111'11111l1l11111111g.111112513 . 1141 'T111 111"'111'1l11111g5l1.1'1 E2i1 is 2- - 1.1- A-1' 1. 1 fre: -251: 4 , W 1 .. 1 - 1 1 f 1. - ig: 12 1' Ji 52 1 iff' 11.12 gf- 7 .- 5. 1 1' S f- '- 1111111J11..1 1111111111f11l11l51111211111.,111111111111 11'11111111111111i11111 1 .:11l1111111 1W1?111fQ, 11111111E11111151111111111?1Si1gQg1311111!!111,11111111111115 1hm1111li11-.11T1.11,111111111 13111, 11111 11111111225 QT1111 11111 11, ,?iM!1milJ111 111 1 '1 111 11111 1 1 ff - 1111 11 111 11 M' A 11 1 ,,1, , 1, 1' - -,L - Q57 1-E' 'wi V' 111 - - ss '11 151. ' , 1 1 1111,114 1 i I 5 111! 1 W A ,11 111 11 1111 1111, 1 111' 1Mgg1NH11g1 M 111111111 f41111111111111 111111 5151ll1,111111!1131111111111111111111111111gjl11g11j155121 111111111111111-11131gg5fg1sggi?15i111111"111.1!111111111111.11,1l1ggllN1gW1U 11111111 11111 1111 111 1 4 7 ixzjf' ' '11 f -, ggi. 1 3-EWU 11 mf- I 11 Hi' X44 1 '111 111,21 W ,11 1m W 111 N 11 1111111 ?E11111g11H H11 11x11 1111111 11 111111 11 21- -11, 1111 1 143211: 1 : '111s.11, 5 2 1. iv . 1 JA. 11M :L 1: aj: vi .Viz M: 1111M11 " 11 -1-- 1 1.11511 11 ' 111 11 1 1 111 1111112231111111Nggf1i11 1jlll11111111111z11111111111131111.12711111 11 ' - 1 1 1 - -1 1 113151 ', --A1-111151, -' 11 , 1 1 Y 1 1111 , 22. X X VM111111!gi1 . W M 4 x' " J... I1 I ' . 452 ,, , ' 1 , , 111111 11 , 111111111, 11 . ,, 11 1 , ,,1.. , 1, W , 1' N "1111 " ' Q . 11 JET, Q 1' -fg 11 - 12 3 ' 1 ' 1111 11 " ,Q-" -1- i Q1 ,si ' ' 1 1 1. . 11 11 1 11 11 ,WW1111111-11.111 A Q. . 11 L' 11 1113 1 ,4,.1g,,,,,, .1 1 1 11 V 111 111,111,111 1 ,Z 111 111111ll,l1l111111111211111 51 '51 Y.m111 11 11! 111m.1.m111 11 ,1z ,11 A111 111 11,211- 1 WH 111.1111 11 . 3 111 V" . VJV111 1 1111- ,113 11 M 1 11 1111111111-1 111 11N 11 11 2 X1 M1w1111gg111 111 1.111 111 11 X11 111 111 if 11211111 11 U 11f11W1115111111111111111 11 , if Y. ,,f11 111 1111 N1 ,, .Wm X., wb, 'Wi 79' ' e 1, ww ww ww mg iw: 2 aiiigw , Y, 11l,, ,,i1. , -w ' "'ww'XffQwsww,,X X. wXw qwXXiXXMw V63 ' w 5" 'wi Q M" 1 wi? ww ff?-1s11'Tf . W -MA w -1.2219 1: Q' . sf'-1'-QT' - 2222 'A ' w ....., is "L ' ' ' V- -1 .w',.. V . Q. ' iE':.'-fr w b Q2 , ww 'Q 5 f ' , 1: fr .3gLZ'33ia6, - i.X XX lT,Ew X M1 1 Ui' :9"1-YE, , :ww .31 1 .?.-1- if w ,fr JE' im wwfwlww X H ,F , fgw' my ww -we ., iw - ww ww w wwXXw-XXX? a www I W' w ' ' www w'1Xw Xw in-2, w w in 'ET w X A, X X ' X Q15 E gi XXw w f dar, ww .25 'w Q35 "NX w ,AEM ig 22- ww ww XX X ww, ww ,, .mi XXX Ss. X was cfm . A ww "gigs W 122 'A H? w ' ming, 5253 af? Z ' 'rf:"7"' ww w X :fi 'Q w EEL . 2 :H "' w Q ,a . -Ni ww W 35 X S2564 rica X w,XX . ,MQ , . .lw 5 .qi 155 1 ,PY F, X '. -ww ww 'wwwmx X XX ffxww X X wi' ' g:5'.I?': w w f. ww, wwXX,,-W NE' X ' 'W 'u '.1A : 4 LH Im 15 ' :R Ei, M 'E wwwww fx-W ww w r w XX ww I JP: wwf: XXX :www w F P fffwww' www ww www 221122 new Mufwxzn, . 4 www ww. E www w w ,XwiwgXXw wqwww w Q0 J, 4 ..iyA.x.u4m,.,. f:wf:.11 IU f- - Q 'ilf I HX? w X A. , X 5 X A u ' . f-X' L I " 55 I ffszsmtww 1 1 ,,, 11.1X 111w11 ' . .-M' ' W 1151- 11 1-Q-,T .X-1, LL. 2. . ,,,.k.-. , --. X. , ,, 1 ,, 11 .'., X XXXXXKJX.: 495' " ff, qw ,. 1 1, 1: . . X,-XT, .XX- X., .43 ig? .:.-,g.Xa:?'-g2f'f:' "- . 1.75 Q f- " -in K!" "' . ..1,,,,.,, 1.,- ' '.5i1-1?21N'Wf::1 -,- -XJ uv. A X .- 1 -f .H- mw gf 1.0 jew' 1 , ,YS . .1'.. uv -we s 1 1.1 1 4' 5- XX.i-,K 'L' --.1 . 4' -- 1 - f'.'g"L' rr X f-- ., , f-jg" '11-f T' 1 ' ' f"ff'-hfjii-A ' '14 1,114 A ' W , 1 ..,.L A-n ,., XV? I .A.g,. X -lg. X 4 X ,J , -.L '.,. ' 11 1 ,W ' L3 if 11'1J'111 11,Q'!11T1 X," ff ' 'ug-:,,Q.f", .. ' 'f..."45-ij. X - 11.14 -1'Xg, 11,11111,t 7 X5 ' XWLJ31 y .Z Q X1 X XnX,wX,X 1- X1 1 AY. X 1 1 -:' " "LQ,-:ak X1 X X3 1 V 5-2 611- RX-, :XM1 1 11 . K ' ,i , XM : V . 1 11111"11"11XX1fgX7ff 11 11 1' 11 11'--X" " 11113 'h 11X 111 11X M, V gg. , --jau- n ' 'A ' A W ' X X 1'11111X111'1X1X 1111 -- 1111 X1 M X1XX 1 --V' ., K av Q . 1111 11 1 " "11 Sw- 1,11-. ' 7- 4 . 14 ,Xa .1 '11 X - F ' 1 ' 1 1 ' Y' 'Z :V 2: ff UVKY1 7 , I ' 111 isa.. Q 1"111 "' "1111'111111111111XXX?f- X 11 111l?"""""""" 'U QQ-Xj""'111XXXXf' " """" !" 1 -'T J F iz I ' l:'i:E:E:f' 3 f -1 H- X 1 1 . 7 ' . 1 4, L 5, , , ., M Y 1 , , X YY Y 1 .1 435' , ,Ml 1 L ?X 11111111511 XF 1 " 1553211 - 11 11 1 1 1 ,.1 155 Q., " "1 X11, 11",1 11 11111X , 1' 1 11 .Q ' ' X X X ' X X "1111111"1i111fg111 " 5211 .M 1, 1 ' M "' - 5 "1111 1 "1 1 ' Z7 ' -U H ' VF Q I 11 . 111 11 11 " 1'1" '11 111 2311. 1111 " , 'EE' M " " N755 11"1111' 11 11' "111 ' 11".1'11 11 11 11 11 1 11 11 11 1111 5 XX XXXXXXXX , 3,-1-53 XXX XXXX . 15 11 . 1 11 X X A1111 A :L-:' Bs' ' ' V 11 ' 1 '11 11 E XX " 1111" E 11 111""""111111 2 "'XX"" "X,1"'111'1si? ,,1111g11g"111 1. 1 11 11 "X 1"" 1 ' 1 "1' 'X' '1 ' 1' ' 1 " 11 111 11 M 1' "Q" 111111 11 XX X511 ' 11XX11XX11H" " ' 1 11'1 1 ' " " 11 EJ '1 1' , 1 ' ' . 1- .fx N51 E 1, X 5, ir A, ,AHL X. Z L X 11 '- " -01-'R ' 1 , 1. -.44 'L' 1 1 ' ., , , , 1 ' 1 -- - ' isa? - ' "1 11 E'1'?IL' -Y al-T 11 115 '14 11gXg'111 1 11 "'111 REB? Q 's "'1111111 "-- I -If : '11 ,XX y 11 X 1 1 X1 ' 11 11 11 X f S955 V N in 55 z M iff ,aa H , A ,mfg I QV -if 2 5 V iii if 2 l M 1 N '1 5 zzz 1 M I I 4 335 f 1 A fl ' iiil A? 5 is i S fyfi ii? if ' if gg ff ff M A H- - ig A Q 2 1 as W W 1 Q l f- l -5 Sw A . f ' 12 1 Q , . , 1 , - -v1sig2M..1 . 11 117g1si1g: ' 11 1 1 1 ..,, , V 5651 23: "Xl Z " " Wi? - 5 , :Sf X ' j ,Egg f Y Q .fxsmxr 'SX , , 1: 1 Q'-111115 1,11 A5111 1 11,1 51 1 1:1-112 1 :zz . 2111.1 :L Qsf21':11-11m Q5 gg! gif',g'?z,,4" jig- L W 51?gE3511gw Hggg3?1ms1'A5f H ' '1""?f211rs5E ??V?VxiEh1 -W N' Miki"-?'fl5E?5Lii I ' V ix' Lfiiviffw wif- W E-5522 'Seb-1. ' hifi '1122 'W ,U .a5?'-53251-ww-L VF' 55:31 1 AiE?7f'77ZA"1 " -1" ff' 2g3:gf::1,S1Y Y " z1:s1fgs3?m1"' " rf:-5 H 11 Q "' dig 5w?5?ki'-Efgvf 11" "11'133E,: "1' 1111 N5 11"11' "' , .1,,1S, A V 1 .1 ,M ., ,, .W fNMa,1 .,,W,., ,WW , ,L 5' 5 111111 " ' 114,25 fa -311, 11:12 Y 2115211 Z . , ' G" ' Y :aa . lwifhfi' QA ,Ja x i' Y W 1, .W 9 Q31 15 gg R . 14225251251 vudifsfrsf wi114Li,g3gw 'f' Hsu M2211 Qfffwf' 11 .11.1g1A: 111 511'Af1ie1111 : 111..-SS ff 11 :H -' 11 1" N,1.lf1fif'L1,1' ws: A11 Lf-1951 W 31111 1,11 1111.11 11 mf? 115x553 P11 1,11 ,,11M'111j3 11 1,4,,1111giC3F1,F 55, 11 W11 11g11,11V5555gF1 wi ' ,, ' mv' -1 ' ,, 1151 .,ff-111:41 ,,Q1,15yf1' gsgfgr-15-:Mini ' 1 ,M 1111: gin , , ' ' yggggzi gy 1 , -' ,, A11 ' as Essex' xxx Q N' S1 MM' 522338521 ' 115255353 ' Y GW: 15132225 1:51153 111. f F Q will ' ' V ,-M' vga I 1- , L f Q 5 Si I ' ,- 15,51 H, ' 'lv - 2535? f 1 iss 15? 1 ' -1 IH - wi, 1522 -, .vssflsx -nsiiilif 'fir ,3-ig, 11 11 - .. '- . - ,, .1 11 .1 'if if . 555131 '- 5F1mgl3,.411ffi1 :gg 1 755' Hiya , , N ,:, .' M 1 V ww 11511 ff 11 ' 1 V --15 W " Af , na ' 1 Q Q .ws wg 11 -M1 ew 1 1, -A z1fi1qg1 , W1 :Qin ' -13 W 'fr' as "MENS: 121121112 1 113122 ."14eq , 'fx 1111111-1 X11,2f,gfg.1,f-1,1 m111J111.,11wwfik ,bn SEQSMM11 'W 11519351551 ,111 1 1,151 f,tf11gg1111'1" 11 gsE111NfE by -1 .. .1 V, 11, I ,W 1,1 M 11.1 H .Mfg 11 , . , 111 1 11 1 1 ,Q we mi .. mfg' ffl-36231555 15:21, .ggizssff ga QW 11, wsiaf' "U 22215115 A N 5 11 1- 11'11 3-E: V: 1.,. , V 1-17, ,,,V,V S , .M ,,,.?f1 M qw. ,SWK 4 A, . i V 67 ,M T: 111 , L 11 W. .1 Y ,A Q. if i E - . Q. fr V 111:12 1? - ' 1' M. , 1 ,, ,. Q , if ,, , Q ,QQ 2 legggg 11 1"11 T X111 1' 5 L' 11 mf ssziil' film 1 ' A r'FQs'?':1s'?, W1 W R , ' 'A' :121f1v1vM'- N if wwf ni . 1 ' ,S ,' -Q fl'-'N fm ' " w., f' "fy" 1 , - 2 sff - s '-1,1 .,.. 11 111 41 4315- by 1 111" WA 4" I - - .ff f W in 'T PYIU1 . fl, ,f . 21 Nh 1 Y ,swf 1 1 ,-wsu 11 .1 HM 1, 1 ,AL We A ggm,,i:1f-- , W , ,N 1 "2--,ai .. fiiafwaa avi. if - 1 1, L1Q1f37?g ,R 'fy 1' N 1 gm 5511 -- ,, 3. Jw wlfil-ff M - ,1 .wk ,af ' mgggga, 1 1 4:1 11 -1 11 111111522115-15211 5'-1 1 , 1 V ,W mg ,Z V ,Q , 17, . ,Z .111. ,, 11, - . Er ' ' ,, 1 - 1 11. , ., 1, 1 --N , 1111: aww 1 .. wg , , , 1211 1 33? . 6 ,. . -'H Q - ,, ' N ' 1 . . fi. " 21161. 2 fem '11 1 Q12-1--gg, 21,1 11 f, 5.-f a. - ,,.- ,114 ,111 fy my -,Ax f 11 Qff+2'- 1.1.1125 1 1' -fi., - xx 111 1,111 11,-1111: 1 1 1 . -Ifziffgi wwuff-1,5 -112112 X- 'afl 1m11"eii 11 01 1 - 'Q - gp' 1 1 1 .1114 ' '4' -if-iiif 1 ' Y-1 elmwslk 1 1 1 5' U ??1 in ' EL W 11" K 11" ' TE' .gl Q, 11"11 1 ' if :.- 'f ' 'A 'R ff W H EFL' A' 'fl 1a111v1s4a111f9111w' 111 ,Y l : 1:1155 1112211 1' if ,af 1' .Exif ' f 1.1. ,, .. X 111111215 .. - Eifmxi , 14 -1 111 11 fm . ,1 5 1 ,, iz-111 W ' get 111 11 Kifgsiglg ws' 222 11 1, 1" S H- nf A , tv: 3' 1--- 211.1 if 1'1K1fggfqvf1e- mg: ,1 11 A 11 msmisg ,, wfaezez' Mgmt 1,11 113,55 ,-5 1 W Q gwfg ie-1. ' Q11 Hi. Yi 1 1 --1 . , ,311 1' 1-2 vzfwnlw 1111. 1-11 ,1 fm 1:1 1 F Q 111.225 5- iz!! - ' 1:.L.1z'::vg2.Lf1M , 5151.1 111 1111? M211 111.2-S':fs,,ff?g ff:-ffamff V 1 f Ml, ,. .. ,lf ,, 1 1. 1, ax1.,W11, 1, 1 .1 -1 1 WH :1K1Q11,-M 1 , f 1 fr 11, .1 1 . 11 ,1 12,311 .w11A1av,-K1,,1f, fm,-1--N. - , 1 1 W 1 -. 11-X111 Q21 - f LW :g ,1 2151115119 M1 1U 111111 ,Y ' f f' 1 .gsqgm ,1.1gw:yf-va ' -,1-:fm 211,-1 S 1 " -4 W M 1145 V' " 1, 11"' 11 wif' 111111, " V ' Hg' 5' ' QQ, -1-.-. 5: ' 5 -,E fn-1p Q f- X-- ,E f. 2,11 YY 1- W, .,- 1. 4:1 ,Q f ' W , ogy ' 'vw-11. mf if ' ,fl egg -,ws ,111 W 1 M 5-12125 ,1 M,-21141 1- .1 .1 . as . , 2 M197 1 ,fisseffisif 52592555 ,, msg, A M , ,,,..,1,,5f ,W 311 ,ML ,, ,. 1 1 ,KK .11 Q ,Q 141 11 ' 1115rMm111 1- www K p , ,.,m1,,, M15 ,um wx 1151 ,1111,., k ,-53133, 1. 3111 1g:1g11.w:1Q3111 y Y 1 ff11.,11111 5 1 23111: Az 11 .,gsz11s,sS-12, 11 1Q1gg11g,e1g1-ny 111 111 -1 W-,wwf 1' , .A k V2 L MA 1 if aailgafiis-P A 1 pf iveviguv ' 122 - if 11 K 'K mmiwf H 39: 'l "ii i'ii4f"" - 'xg if 1.'1i:?gl+,"' M f, ,101 " 11 Q2 11 f J f Q-1-1, - f ' :iw ,, A, i M , 1 Y Y -fum, A Y -Y.: ' 131 1. .V , ,W ,,.. , K YL ' -. . lah N jf" , ,1. 1' M 1-11111 1' wx , , 1-1111111 J 1.51 , .fwf1' 111111211 1 , ' E fi' - Sm H, 4425? ,isfgifis ' " - ' ' " ' 153-121913 ' ' ,11 1 5 H , -Q15 541113312 , ,,-ff,k.1k1' ,-1 :ima . . 1:m,11 1, 11 T km., 1, if - QW giigg- -1- f-4 - 1' 'Ld 1 figekwufg 1 M fiai' 1 1 5,-rp., 111111 1 11" -iaffm, ,115 ,, ,111 U-5 . 1 ,I , , - .1.1.,,,,g. 1 V f M125 -1 11- f1pf5'5g-w:11- 5 1111 1 me ..nf111sf23Q13g 'Bw 1ffY,,gff.-1,513 -'- ,ag?:gff?q1.eg.wz111 1 L' W ,111"112EhE3M1a1 " 11 1 131:51 1 V 1 11 111 ,Z 1 1 , , , 1, W n , 11 11 11311 .M 1 Y VWQQH-9534 1- : 1 5: .. M 11 1, 1, N ' 1 , 55 S fi 111 1. 1 -1 1 1 ' "4"'C- ,. 14 ' , " " ' 3 --, , - ' Uv- "wh N 1, N 1 "L v., . -Lit' 3 , ' -'U 1 . ,A Y- . I' A" ,W-11 l Y h..., , . , , . , A. -1 .-. ,f-up - - . - f ' - 'f 4 ' . ' ,M ' .- , . v 1 if ,f 43.12 1 , -W.. -1- -' ' 1 A -- -1..-1' w :L -"Y-W, f."'1.1 , "' - . W - - ,. A A . , -k.:-.- , ., ,:'-.-q.,v- ' ,', - --1 ' A - 1-" '--- ' ' ' ., A 'ZZ " "' 'f 'Tb '-"1'41-Cv-.firi."w.'?1- -." A'-.1-s 1 . ."', ' 531. '...'-.4-.'.,-. Q: - "' W'ff41-+r'g'f--' , - ff"-', ,.',---xf":p-1-...mf . -. , , ' ' q,L"':' 1' -- 4...-',,' '- ' , . ' rv -Fil.-1 ,.,. -""1-. 1-11--544 . ,,f?i1,,N- 12,-x3g'xg.,?"1 - g - -. 'a--,,..11 .-- --. Q X ,.,. if 1: I 4 f, fg . , 1.v..4 - r ' 1- I ' ,I ,. ' ' ,ll ' T ,:,jg ' , ,gs 1 . -f s 4 , 1"' ' N - ' ' r H, , C K - VM, f . 1 - 'r-' ' ,.. 1 1. V . , Q - 1" +'.-.1 'ss ,-. H.. 1- - 1.-"f,-1. ,w 'Q A , ..l'.a.1r ff- .H -. -Nw -17,s5e,.. . , .-,n1'7T""w." -.. .1-1 '.h":. . "W, - 'Q - - -. Qvlnl.-'Kf ,. 1.-m.-, Q5 fa- . ' A ,. m. 7' vi" ffiixziu 7 'R 1.51 ' Q 1' If ' H5912 111 ,1 ss? X :E H, NH w'I'I"' , , I' "QW" M Y -if g: H ,W - W Y Y W ,H uw..gM..,, ,. ,. W, H Qggwx yj W ' w it v w 1 w X 1, w ' w ,f H H w H 1,1 N K 11 1 w g N M, M K: V 14- N N N Hin Y 3 Y H H EA A H W s , M WH Y - W N, . ,M xl N : , w " ' w if 1 355 Y N Er, , 2 Y M w E! .4 :L-1 -Q iw , ' in , W. Mm.. ,fm Www ,, ,j , , f 1351 H11 Y W N v 1, ' 33N X V Q. rm: Hun 11 H' f way.. W. ' E My H ,, H H, H H 5, ,, Y,,,g2,,,,, ,, W ,, 4, V1 ,xl W5 W Y. Nz! , ,. ww' 2, may ,W w W, . , mx A N vgffsxy w, N ,v wc - y, H 'L f 3.2532 , fl 1 ,N Y V-Q 5 ,guy A - E mm H. 'wail' ,Egg ,, X W Y wig, . H 2 'S 'ylwfllnx ,SEQ w ,,, W' f nga , N Y M. , HQ. Sffwk K, W ,1 ,X ua , 2 M W ef-ff . ,E yy Q iii,-1 N 'iq " sz?" ,. .fam , -Y V- -, ,.':,1'i'1 if ' 1' Mft 47" . A 1.2, . ..':-rEf,,',q,- 4' J 'kv 52 2 . ,. 33,311 . 2.1 7 H , lu: G .. .14 N, N , L , 31, 1' .4 1 G., A V. . Sw, Y , ikltfw me 1 Z t i-'kg l ww! W f ' MMQZS Iv.-...Gi Jerk K H ,. ,w"."N.ll"' 'MH' wf A - , dime" -, 125555 --, 1. 4. F .I 1 ' gf -. N H .uf V X jg as H 'Q ,W ,H wpggq' 11? Ywgxffn H My W Y- f J 1 15, X v '65, 1 1 W: ww W mi w it X W ffl iq ,. f ,- ' Y ,,E,,wu Q ,, WW , Ei f, 11 Mx e4 H X 5 5. ,L ,M sig? :win 4 fm .x X , :,, .,, 1 u-fa N, ' "ua w 'Sf 'cu 1 if 'W -wg ww awe ' if a r.:-..-25' gf -53? 'W' 1 V - Q 1-1 253 x.- .- Q1 wv ,, , 51255 M4 ' Qi 3 ' 4. K H J' W M 3 Vai yn: -aff ,, 1v'- vig.w!.wri,kfnx V ff, L if A X , 3541 f.. may i. , ' Y -, H. :Q mf cuf f.x- -gf: ,swf ea ,, 41-f .- -.Q lu. - , v wa-1. fx-Y 1 X '. T, 5. 5. I ' S 1 K 2- fvvw fmffgwx 1, f ' -. ffvu, xg: , :.. 1 341 12 "-L, ml-i,, 1. ':.1J :,f44 -W ' Fi' n 4- "sw " ' M I ami.--1,,,, . mf Wv ' :Jt:.,zw.e-'ml 2 111: Y ,, ,, -- -5 i , , ., VH., 1, -SF I ' - 2 '.---. -if . gy- , f- ' E ,ra . Q 5 s??"F'1 if gig ... ' 21121. , H N L , Z 3 .2 mmf 1 ,L "TL 2 , W g , 'M if I , I ,, f ,,',, ww -aft f My V 4 Y ,ejww , , M. . . , I Y Y H w w u 1 Q ff . VF! Q A 1 -'. .M n wif' 6 1' in M 1 .xi-, A5 ., I Q 4: M " 1 exif? . ' iff W' fp.. -22-'mg 'V v wif w ,fu W 255. gig.. , if -'F-Jf'.5"- f M . ,, - ,.,u1 w 14 w a 1.2'y.f ff' , H ww 3, , "Wm" w 1 fw if Li: 1 35 W ,em 552 ,f zzff m ,iw ' , f M55 , grim , QSM. .Q YEL ,, . , M . wg as Q ,Um 5, xx!!! , , T , A ' 5 U, , :H ' W 'LLL , 3: - .111 Y , Y ., W gf ' . Y 1... H Y l F AJR, :eg 'W' egg H .D - . A - f ,gear , , L , M'Z3E1J.ggg ,,, 5 H1122-" 252535 K nw 'EI 2 1 if A1515 ' as ' -4 11 1 A M MQ U - - 1' 572523 -Q ,, -M Q'- , , , I E, ,. "QQ N I , , ,, , H , , ze! Q 1 ,V 5 ,ffm N ,. fl ,. H N J: W H.. ,. mg 4 ww 1 w 'Q H ' w H w , W ' ' sim. MN H 5 5 V: H, , , ,, 2 2 U U ' iii E Ei 26, zz . M I 45 - 'H V "fx . '4' 1' 4' :rg ,W , " 2,1 , 13223 ll? 'M w sf? ' M : ,.:, :H , q? H , r . an S:-A , 7 ,. .,.,. , .. ., , gi. A -. -5 'E , lf, -'L'-'J-? ,ffm ,iset F1 V "I-" Qi? 'L --w 4 ' X fs: ' 3321- . qi? -1129 A Eifltff l ii 'f 'rl' 'nib ,' 5. . 9' 9113 if , ' - Lf-::Ffv:"'??L J -2' -rf 'lu .g -4 n 1 5 -,' 1' '1'- -ff".-Q ., 2 -f 5' -5 :gf 1 'I E5 Rig? 5 .gg . ---,As ff-7. J ,-3 - ' I, - i. .Q ' - ' , sv .4 V S' 3 1 'H 2 , ai M , , , 5.1 E Q Q in -'-:W .VF H: V .ww .Q .w Sp yi Y Q . E' K -ilii 'vi 1 :A 2'--LA 1 , +1 N' w. I ' -'FQ ' ' "H iawvigvig ,mgai af' 4, '::. ji .," ' '. Er 1: A W: .Q ggi W k ..... , , iq. wk ,ft K5 i' - L fri f X, , wig, - ,N gygwzg. 2? N47 . 1 Q., .Nl 1 . .. m . ' ,illf H 1 ,gl ., ,L , , 3 H 1 X ' wx 1 XX11 1 1 1 .2 1 1 B 1 1 1 111 1'11"11111Xi ' .. . 11 111 1 1 -f-fm .X X X-:.!1XX11 111. 1 111111X1X 1 X X1X 1 ' X1 1 -ig 1 1 111 11 1 X1 111 , .LXX X X 1 1 1 1 1 1 1 1' 11 1 . 11XX , Pfigfi X - 111' i111n?Z:g11111,11.X.5111XXgXX11X. 11111 111111XXX111XX111XX111X.11X111511 11 11111XX - 11 a 11 11' 11 5P!?5E'51 1'11' 1-711- .1 '1 '1"111f1f 52.5 1 1 1,1 ff 1 5 U -'iii 111 - .1 -. X X, 1, 11XX 11 1 1 fl '1'1 . ,1111 '11111 X 1 SQQW A11, X 'X -1 5 1 . 11"-1l1ff111 11 XX 1X11X X 1 X1X,11 1.11 X:111j1 11' -11 1 1' X1 1 - .1 1.111111,jg111-1,1:11111 1 1 1XX1,11,X111111, 11 11111, 1111 1 1 1XX1X11i1ig111,1x.5:111 1 11 1XX1 11 11X Mg-1 55551 11-1mgX11 ,,y41.111 1 1, .11X'-11X'111Q11'1-111'1111'X1111"111"1111 .. 1',1 1 1 111 111 1114Znqr'1-1z:.1'1'11 1 if 5S1w'is1?2fi112W '11'11"' 115222, mf 11 ff11'f1x11111'111111"1"11-1111'111"111FVf11'111"'111"'111 1 M1 11 X, .1 1, 1 - 111111 1-1.1 1131 -11 . .--- 11 111111-111 111 - 11 111 .11 11111- -1 11 111 111193 11 - 1 '5G111'w-'S ' 1 11' 1'-5 ' 11----G 11 1' -15 1 111 111111111.11111111. 11111 111 1 M1 X . 11 11111 1 111 1 X1 1.1 mfg1,,.1 1 111 1111111 T., - ' 5 i3Q5.i.1,.w?g?3 f f-1f Qi.Sl?2- 11 ' ' 1 1- 1 ,QQ -.1.., -.1 111-.1 1 1 1 1-ff-11 f- X, 125 X,. ,--7:15 11- ' - 1 .1' 5 - ' NUM L ix T 'AT' -'11:'v-.1- 1 ,L 1 ,' E1 5 1 ' k 11 :M 1 V3 X '..r-11.1 :.. . T .1 ' 51 121 SSH 1 --E. F .eff -- .1 - - 1- 11-1- 1 112- 14 1- V- 141-is '1 .- '. ' 1 1 1- 1141.1-?w1 1 - ww .11 -1- 1 111..-2, :L - ' 1- Qs' . bm- A.-1 1 11.1 --11111111 - 111,111 S ..-'- ' -1-We -: 1. i w 1 . 15.11221 1 ,,f1X,11.., ,111 . 92 1. . X 1 , X 15.11, ,gm 11 111 1 . T1. -H - 111 ' 11111 111 1 1 1 1 X XX -1,1.-1,- 22 11 f 1 1 1 11X 11 1-Q1 111' 11111111111-111 111-111 1 11111111111111 E521 .1 111111X11111X11 11'1111X11111111111111'1z1Q1,s1fir111Q1 . EW11-11.1111111111111-111111111111111111111111111111111111111111111111111i1 'S 11 1 r111111'11111111111 211111111111111111111-1111111 11. 1 ..... 1 1 X 11111 111 111X 11 Mm-QX11 XXX X. 1 XXXX111 1. 1X 111XX111XXX111111 ,.,1411,,11 1 111111XXX111XX ..1W1g,1g,1 X1' ., 11 11 1X1111XXX111XX11.XXX 111111111111111111111, X . .X111 111 11,111 '11 11 111111 11 XX11 11 11 11111 111111 11 QXE .1 : 211- 111XXX111XXX111XXX111XXS11 11111111'1Q11111w9- 111 1111111 Q1-f1115gg3Eg12,,11w - 111XXX111XX11i11 111 .1 X- 1111111111XX1111XX111X,X . '1 2: D" gwgggkz. : .11111111,11--- 1' 2 -. 1 1 - , , 1- 11111, 1 1. ,1,5y?b5X 1,X,X 11 KE 55 ,1.q:11' 1 1w3-21.11-Qu V-- ,1 ,. ..,1 fz- 11 1 - ,-1 1- -'A-:g1.. f'-I -, .. ...,, 1 C. . .1 11.11553-f .1-11-1 .1 1 151-X , 1 .-. 1 1 11 '11 - 'i ' .-1 1- ' 11 111111 1 XX X 5 1111XX111 11111 XX111XXX1111111111XX111 1 111311111111 -111 '1'11111111111,X1T.' 5 11521 X X' 'X M11H11f1H,X1il1111 1 ' ' 1'111'1 11 11- 5fi5Y11T"111 1111 "111 11111! "11'f 11411111111111L1g1f5,g1'111 11'1X11111111111111"'11-1 "111 1111111.1'113X11"1l1fiS5!'5'111L1111 ..11ff-1X1X"g9lXXgXE51111 '1111 W1111'1111'lX11111'11'11' ' 111111111 1121151111-111111111 111 11 1 1A1111111111111112g11111111111111111.1'11111'111Q111gggg XX 1111 11111 11--5251236111111X111111f1afS1:11111gk X1 11 111XX11111111111111 1 -, 5 1 1 1 11111111 S1 H 1111111111111 '11 111' 1- '-:fs 2 111, 311112-Hx1g1'w1"' '11 '1111 11: '-q1-, XX, 2,51--1 I 11111111 ' X- .fe-:f 1 1 Qi?-1-1111151111111 ggi' - -1 .1 .. 1 1111- - M 1 . 1 1 1 1 H -- 1 . -5.1 - 1 .1 . r., 111 11 11-5, 11 .1 .. 1 XX . 1 3 - 1 11: .1f- zu- 1 , 1- 1, 2-'1-11: 1,1 ..,X X A X, .XX . X X 1 ,XX ,. 1. 11X-1.11 '-'z . ' . ' 1 " 5 Q- . -wul 1. X 1111 XXXX11111, 5 3. X 11V3f,1,,1X11' . 11111 111111 151111111111 1 11111111 11 11 '1E,'?,. :J-.2 . .. . 1111 - 111111., 1 '1 , '1 :'1fi X1 1 1 "1 1'q - . 11 .A ,1f1-1? 1,9 1 X X 11 155155, .V ,X :- -Gm. '1X.5,gHflX 111- "1 41. ." 12215-X ,1- 1 ' 111. X1e1l1q 1 MSX , " '1 1 ' XX IQ' 1, 1 X' 1 X1,X 1. ,X L -1XXXX, X, 11,111 .111 1 1,112 X-L17-X X 1. -X1X 5111-11. 111XXX111 111 111 ,gf 1 -- .1 11-1 - 11 . 9 1 . 1 1, 1 1, .4 1 1' X1 X1 1 Z -11 1- X: ,- 1.1--1': 2--11 ' . 1 - :.- 111 J' 35.4 , .,1,- X M-11111 1 ,111 3: X X 11 1X1 ,1111X11g11 1 111 11 11, X111, 1 X XX X X 1 111X 111.11XXXX11111 1X 11111111,11111iX111XX11111 '-1111111 K 11 11 1X11 X 11:1-Q111111111111111111111111111111XX11f1111111111111111111 1 3- 5- 1 1 11111 11 " . 1 1 11:11 11 11 1. 1-r-. . 1 E, ' .' 123' ' 1 111 X .11 1. 1111.111 111- 1 1161153 H. ' 1 . . 1 11 - M . ,1111 '- ff' 1 1 111 1 it if Q "' ' X 1" ':""' ' H' ' M ' -- X '1111 1' 1 11 11 11111 111111 11111111111 1111111111111 1111 1111112 11 1' " -1 1 1 1 X1X11XX11111,1X11XX1111X1X1 X111,.rX. X 1 1X X111111111X11111111111X111111111. 11X11111X111111111 1 11 1 1 1 ' 1 X1 11X1 X 1 1 1 1 1 11 .1 1' 1 11 11 -.1 'XX1111111111 j1XX1j1111'X11X1X111X 1111 11111 11 1 1:gj151XX111X1g51M :XX 111XXX 1 1133 11" 111 1111111111XX11'111 1112" "' 1. '11 1 3545411211111 gf' 11111 11 11 11 111 11 11XXX11 1 11111 111 551111 ' 11 X ,X 1 11. X 111X 1111 ,,!v 1 11 XX 111111 V ,i 1 '111 111 11 '11' 11 111 , 1 X X 11111 1 11111XX1111X11f11111.XX111111111XX111X111X 111111111 111111 11 111111111135 .,E1111111XXX'1''151!11111i5ig'?Qe11511111111111111111111111111111111ff111111-11111111111111111111 mars! .1 11111 gig? 11 11 1 11111 "1111 K-B1 Y V -K-1 . . 'XX 11 11 XX3.11XX11 X .5111 11XX .11 1 11X11 X 1-X,u1'1f1.1-1 XX11 121,-11X0e11fr11,111 - 1 1X 11 If' 11X'1'X'111'X11111'11'. -111" 1 ' 11"1-'f1X'9ggg1121"a-11 -'Xu X. '11 1' ' -- XX 52111 1XX11X1"11X'1"1 11 Y ' X' ' I-13" -:X ' . X f ' f Fig. 4 . ' 'ii' 1- 1f1 ' X 313 1 '111 1' 1 "'-I-- -1'--'H'-2. 1,:1:'i"i-':i!ge ,,.3g1 1' 1 ' -. X X' 11X111 ' 1 11 11 11 X. -X E- ,- 5 2 ' ' X 11 X 1 XX1.XX:11 -X., XX Haj? .., X . . 1335 - . 1 1. X, :X 117.11111 11 11XX1 X11?55gX X. X MX X ,EX ..,. 1 3.1711311171 ,..1. -..TF 1 1 ' 11 1 gg 1X1X X111 W'j?q1"1-'1f'11'1 X11-1 ' 1 1 .1511 .1111 . .,.XXXX , 1 .1-111XXX..5 XX 1 :'1 1- - 1 X" 15.1, 11 X 1 1 1- 1 XX 11 11 - 1 1 1 1 11 1 .1 1 1' 11'11"11 11111 1 1 1111 'Q '11111 1' 1 1" 1111-111111'--111 1 11111" . 1 1 11 1 1 11' 11 11.11111 1 11 11 XjgQQ-11ig9g11- 1 11 1 1. .11 11 1. 11 X1 1 X 1 111 1 XX XX XXX X X 1XX11 11 X11 1 1 11 11 1 XXX111XXXXX 1 1 1 111 1 . 1 11 1111. 1 - fr 111- 1X 1. 1 - 11 . X1 1 E?'7'?fJ7"'i-'.T'T'f7 7 X X1 :XX ,XX 521511q1,:11X1.11,X,1X 111T111'11JX'11l11X 1111 111 11 X. 111 X1111111f111,. ' "11 11 11 f --'11 11 1.XX X .11 11 11 X11,,-'-11'1X '1'111111 --1 11115611155 111' 11 X 1 -111111111-1 111 XX 11XX11XXX1111111X1-.1-531111 1XX1 1X X XX 1 ,Y 1111511911111 1111 111 11X 11 11111 1 . 11 -11 M11 X11 111 XXX . X X111 11 1 1 1 111211 X 11 11X11111 11 1 111 11 , ..1:- "11f"11111111'g11-1111 11XX 4 1'1Xlf111'11111T1111111111111 11111 1 ' 111 111111 XXXX1 111 11X ' 111 X111 111 11XX 11XX 1111 11 ' "111111 Qi. "' " 23521 . -11 111 1111 11111411 ,1 LT ? 1 I :1 uw ' ' 31,5-fg,'?5 Q15 ' 111 . .1 X 11 11 11 1 Z . 1 XXXX111 XX111 K,1XX11XXX11.-'15 113, X 1, 11.1.-5...-1-1541" 1. .. .....1 1 11 1 '11111111'111es1Ji1?-153225 1 . "1'1l'l11l1111"'111' - Al fi ' fj A.i-'Cr-f"JJX -. , L if '- " "'1- 1 ' ye-:T .' 1.1 . 1 Z- ,.. ,,..,,, .,...1 ,. X ,X .. A 11 1., ,-., ,-. 1,1 .1 1 X 1..,,11g.1.,13,,1Xf1 551,91 1 -11- '11"f111 1 1 -' -ZF?-111 15.11 1.7,-:X.-4 -.Ti X1 X -H 'e'1:, 1 1 'fliivi Ei- 'L " ,J ,X 11 1 . 1 1 gi "E ,1 1111 11 11 1 1 11 1 ii 1 1 1111111111111 11 1, 11 ' 1' 1 1 1 1 vl- 1 1' ',' vz 11 . ' X ' 1 W, 1 X 11 1' 1 . la 4 4x 5 X5 X Ii --,,X,XX.. 1,-...nf .XX ..'. - 111' 312-.W- 11' w--nH1'J',1z1'1 X X 11.XX X 571 l , X1 1 1 1 111111 1 111' 11 1 X " X 1 1 1 Q 1 'Q 111 X " 11 11 11 111XX f "X111 11"11 15 .1 11 1 111521 111 11111111 '111111111111111 1 ..1. 1,., 1 1 1,111 1111 -Q -- .1 X 1 11" M . j 111 1- .1 X"'L' 11 "' 1, -'12, X-1 11 11 111"1" X 1'1'1f 1- 11 "1111 ,' 1 1, 11 , 1X E115 ' 1' 1- X 1 XX1 X 1' 311 z 1 11 1 11 -1 X1 -X111 1 XX1 X X--'M X 11 111111. 1 111111115111 1 1111 11111111 11 11111 1 11 1XX.,L111 11 1111 1 X 11 1 521111 11-gag 11 '1111 X 11'11 XXX1 HM --5 Aim X ' 11 '52 Xxufi: 9 X"Z, X ,111 WX 'fe . 111' 191-4 111- 1 - ' 'ff X -.11 . 112: .,,, 11 11 " X -1 mf 1 1111 11 1 1 W 11111111 X X XX 11X111111113X1X1XX11XX 11 111111111511-X1111111111XX1X1 X1111111111 11 1 .111 X XX- ' ,111-1'1X "11111, '-111.11111 1 11 , -.11 4 ZAM1- 1 X '1 KINGS ' V 11' . 11 . X . ""'-f.,1.X, . .1 'ER 11 '1f1'H,111,.-, X 1 111 'Ll' f 111 111 -1 '1 iz1w1z1 1' 111 ' ' 1 111 XX111 5-111111 1 X11X111X X111 1X 11 -3,1 11 X X 1 '11X11 11.4111111111111111'111111'-X11fi3.1f.z.11.1. -1 1111111111111 11 ,. 1..11. f?'?1J11"1' '111'1-j11'X1'11'11111111j1X311'XX11'1XX -'111111111 If 111111"'11""' 11XXX11X111X-XXXX1,11 XX XX .X X XX 11 1 111 11 1 111 1 " 1 11 Q 1 1 ww If 952 I rg.. .L Sq ,J as mm 11. Ffa P814 ,ggsf HA... ,Jw-1 ffm M-sq: nw .mx W gr, ,.i.'2.'I'12k :rag , was .N iid? if .Emi 55 :ESF x Tp .aim wir HG W:- :W Ka ii:- Nm-1 wp 'Kbai Ns: :.,a... am sim 1 3 Q i.. , " ,ER an Jv K sf WMM- Q WE Q-Wim .gn J 93:2 www Q.,-1: SMH Mk' by nm J, 14 up E fu. Mass. Mg? 'Q 21612 xx 5 sims?- as 4 K K aw 4 sigma SA ,521 Nm- f 1 LM: fa 1 :aka was Q 3121 .nu afgsu E- M. K.. "Em- dw, QT? WL mum QQ... .f his 1.. M-uf. ...mp x x Mfg.. ,Jw was is Ms: vm 532' ,gi Jw E ,E wa- v Us M Wg W' E? W mlm-,5 .aa 4:3555 D. . v ' ll-" 1 pn- .U 114-. H' Q 'kk ,IA JI 3 V' T ma. -.J n. wmv-:L Q wr xi x 4 ss , Q11 me M51 fx . X - W , . -. . ,M . . ,,,. ...Ml , ,, 'A Eg, ' tw- W M H' " 1 " 1. W mf... 1.61. .1 ,E-5 W : 5 F j 1' :?.11..11 .iff Q11 ,.. ..j1..2..11.. ..H ,.H....1..I. .. MU . J....!..11 f 1 - V .5111 1"11" "11 1 p 'ww-?"'i1 - -C 13: ww' if- :1 xg -' 22: M- Q .X H :.: L , :V T, cw 5 , Q 2? gp ... 3 . , Nw , m 2 'E 1 M - 5 :H Y , E . M .. .1 1 1 1 .. .iz ...ff..x 5 2, 11.3111 ..!fi5...- .. 11. .. Q. ' 1 1 11 .....1'?M.. ... .ggi Q 1 1 1 ' . : g:1,,1..11 .155 . W 4 M ,. .. . QQ: 1 IEE' ' ,mi Y ,L ax ' " ' 5: gf " gf' My " g,,Mf"' iii' MQ: x-Q-WE' cgmff Q ' gf-f 1: .. . , EF if JM ' SJ' 1. :Ev E :s2fssvfL,A.W,:fsss M W, fe, ., , W 2 ,532 Qi gi 32.: M "WH 1' 11' : 1 ET gem, gtg 5 2 Q21 ,,,.. :iz .. ,,.. . 2 i , -A' ' . V,,.. .... , . S? QE" 12 11 11 -F -? 11' 11 1 W.. . .wwe 1 1. . .. .11ig?Tj 11fjM..M .:i.'2,..35 mdk, ,T :. 1 Q E fm ' E , :E I fa 5 . X ,, A.,, L W ? W .,,, V My M .. , A..,, . ..,, ,WMF N A..,, KN M: .Wifi MS' .N YY? W V. - ss .A Hifi I TY 555 'Z 1.tgfN ,....A:A 2 .. 35" eeszsszzeg .. W ri 5-63.1 E E 5335 N A 55: 11.4 EY - eff: M rr eeszzsszr' V Q ui 2' ' 'WN if ' H mesa!" "1 V 1, 5. 'J Z M? 51. 5 ...wi if: Q. ,,,.. N Nw , 2 'JV 5 1 1 X NT' gr 5 2 - M ' EN ' V . 2 ' 5" .nga .. -.iw -YV V,,, 1... uisifssi ,,.. V, iff E ,SQ Y . ,, ix 'T-fig 3-N51 111 1 11 ,:"""'5"T' ' -g , 11. ,:,,11 xi? mfg? E , ' TE .. W ,W .. .Vg .. ?3.. . fqy ig. 3 in W ..,,, E , . 1 ' E iii E 5' '11 7.5 Yi g. 2 ' 115 , HE' g4g,,,,,,7, fffi- M31 -... .... 'g 44. Ez' ,.....'.- ..i--.l:f'- Z-1,5 35 '-, : 1 , 5 . .. .11 .QQ T T111 f' V . . ., 5iZ.,, a1. 1 -- ..... 1 N . 1 L"' AL" ' "..EJFrf K V.., ..V1'i1f11.. 'A W' Wx' 'Ez "ff -gp 1 " 5 'J'-1455? ' .... l , VV 1,41 11.?,L5 ..,1-1 W" KZ? QE gi ' "4.'::f:.: ' W : 3 .:,-Qjj:':,.- . - 1 11 Wnfr 212. YA Q A 11 -1" h' ,, A.,,A. , A.,,, W in 13 S :f ' L Y ' " . 'E '. :xii V '--".f"'i'f. 5 ' .51 1 ,ay ','?5' Q iff "gf E'-1: I 1, W S .wif 51 , -Q- ' ' f 1 , :S : get gf. 53.15 V xx 531' nl , 1 , 7Q1'Z,1-':l... 1s'5L 1' - 'SQA "1 . 15. if-: . K.. 1 -f . . . W' I :: ::2:::1 ' ' 1 5 g.q-3,-fp. . P, ' "ies M 'A-J" l"'z 1' ' 1 '11 :.:- m ,Y, -3. .1'.-.:, - 1 , ws -V1 - M ,M 1 -i'?"- ff: 41I'f?"" . ' Wg? A .. if -' 43. 3 . ' ' 7 7 ,M ., ' 3 f A Q 25.1 957 in 1 :if 1 3125? 2551255 51553 ,"' k " WH11 ga x Nikki wg " iff' Y m nf 5 : gf- " E 5 1 Q1 wp: ' .IFF " '--,rg 'P --.vw 111.41 , Q ' 1 - 1 A-, , 1? . -'MQ-. 1- 11 i '!1-,' " '- , 1 ' ' ,W . I-gy 2- i,'1311f25:1f-??-7'1'1, 1' si 1? ' " 5 , 1.1153-fv.':'-1? F' i JJ- V -Y' Az, 1 W- 31142: .1 1 'j if 1711? 'Jig N. L, 1 F1 , 1 ,g v1 I 21' "1 1 ' ' ' : ' 5'51 ,15Z:' ? 2, . H -l .. ,. YL I ,.,, .1 5 . , W 1 1 1 7:7 1 1. ,I I ,- 1 A 1 1- I- - .mg - 3 rf 5 A 1 :M 1 1 21?i2?11fis11- - 11 1 111:11 1 1111.11 Aff 1 ,W 1-W , N, 1 11 1 .mm 21 1 1 - :Q 1111111 1 1 1 2221111 ' 1 '111 51 61" ' 1 :rg-1' xir- ,,1 Ll- 11 1.1 11111 as '1 1511 -"Hes 1 1 S523 gE111?f1f1?"'g1i:1'fg' 1!311m 1a"1. 11- 11,1111 1111 1 ' 3 ' f: f- 5 Q' ' Ig V """15i2fi5Q' " ' Y" 1 1 ,L If' 1111 1 . 2 T 1 1 -1 ,11 1 , 1 Z ff- 1' -. if .1- 11 . 1 - , , , 1 - 1 12155, 1 1 1 ,QW1 S1 . 11,gwp-:.- f -1 wg? 1 - 1 A 111 .- 4? if 1:3 1 4 1 ' ,wfsfrfqzf 9 Q Li'12521'11121151.2Q?1 11,111 113231 1 .111 . 1 1,13 1 .1 ra' r 11 1, -B11 S 1-,a 1 11351 11, 1 111.1131 ,J1111,,1111,,-- 4 -1 1111Mgg5 ,1,g.11111,, 111 mf, . . ' 12111111135 1 111 1,11 111 1 11 -1 .1111 1 11- 11111 ,f , 1113151111151 .11 , -1:21 1 1 W 1 .1 1K1 A -1 11,.,. N11 1 f-- ,, 11111 M1111 11.1z11,-1 1- 1 5511511112111 51- 11 f M M :Z 14132-111, 1. 14 11 1 153235 :1 ' 1 35.213 4' sf . -. , 251 , msfimi-xinf' ' 1 I inwW:1M,W fs. 1 111. 5,1 1 11 Z 12:2 ' 11 'II . 1, .4 - 1, 15-1 25651152 - 1 11 wages 111111551 11 11 Y, 111111111111 11 1111 j' ' , 1 , . 1 ' 'G fi: 1 ',111,, . 1, K '1N.1 -11 11, 1 ' P' "W ' 'Sill "ELL f f-,- 1' . ' . 1' ? 1 ' - - 1 Y 3 : 1 H ,QE-Y' 11 'xx 1 'L"1f..A:.t - ' 1, ' 15.529 1 .1151 1 . , .111 1 ' , 1 ' 1' 2 ga. '. 1 Q1 4 1 , iw 1111153 152 f g33u?fE'5g! ' .,1 1 H111"'111 ' f fgflggifiigi - 332515 ' 'V ' '. ,7 .i. Wmggw LN. H ay YSL 51 4, gr 1 1-'1 111 , 1 . '111 - ' shi-Q, -1'm.?14 at 1, 1 Q 5121341111111 .. '111 Ez, ' I' 1 1 ' " -1 L- yf ' 11 .' 111L11Z1'1g 111 ' FF1111' 11 .. Q1111 ,1 -1-" ':1 - 14 14111 - -all 115 '1413' 11-1 1. A 11: R1 1' 11 1 ,- ,1,1 .- 1 1 . 1 111-11, 1 ,1 -- : 1 . 1 11 -1 1 11A-'Mr 11 +1-,511 11. -14 1 , 1 ,1 11H11..Y Y. , - I . . 1 , gr., W V, .1 V 15 T 11.,,,Y.-N 4. 1 1 1 Y, 15 1 1 1 - 5 .51 1- 1-1"i'f'111GE2g1 1 1 1 1 11 '11 as Q ' if-5 " . . 1 1 5 F 1 1 111 11 11 . 1, 1 115111111 ,- 1. -, 1 -we 1 1 5 , 111 W1 .:. 51 f Z , 14 .131 511 111 , - . - , W 1 ,, A 1 ,A 1 A' S "111 5 531 1 1 E 111115923 ,G -"'1ti',LgY 11 11,5132 1 111 - 1 11 i - 1111 . 1 Eg ft '1 sg 1,1 1 511.11 gg 1111 E51 1312- H1111 1111 Lf . hw: 25 1' 1 , 711' ff, 1 13, 1 Q15 4 1 1 fiuffslf Y 1 121 21 ,111 ,, -. ' 1- - Z . fm- . V 1 f'?15Yf31,111111 I 5 9111i59::1" 11 111 'im ' 111 A 11 , , , , , ,, ,,,111 11 SM 11 1 Y- '11' 11 xsgxfizp QKWQ1 Afeigifgf 1111 :gr :gf 1115 1 11 1 111 1:5 I 11 ' ' 1...- 1 Y Y 4 133m 1 . -,M 1? ,- , 2 . -'SL ,111 Y .1 - Y . 1 1 111 11241151 L1 1 "111 7 , X' l.-, 1 f11 17,311 1 gu,.-33255: X11 Y ,, V 111111 X X s "' ' 11 . 1 1 - 1111 11- 215 ,1 1 1 11 , fi? 1251111 , 1 -15 - 4 1 11115116 '11 354131-1,1, :g2i1f1,111N111Y ,1 W . .mm .W 1 111 , 11 1 ,, ' "WHS 1 Si f A 1 " fgw' 111 11 11 11 ' Y L, 11 , 11 , 11 M H 51 ,f , T11 111 1 1 -Q1 1 , , f 1 " . 111 'ia , , . . - - 1 1 1 , 1 1, Y - 11 K ,115 if -, W T f 1151:-:15 ,gi :Yr .,f im: 11 f W 115u11Eg-5 1,1 V1 111 111 1 2 !m,,,11M 11 V W WH M i Lsggw N111 f X Wi hm mg N 5- ' 1 ,1 " f Q M ' 1 1' 4' 11 111111111111 1111,Zg3g3g51,1m11 V1 1111" "1g21iEQ,,i?1u1fjQ111"'1111511 1 X K 1 1 35.551 , , 111 11-3531133 115' T T " 1, 1, ..- E , Z .4 Z 1 , lm- .,1iif-1-4-' :-, , I 12, 1-15 1 1 1' Z 1 Y' f 111 . Y l 1 W ak. 1 : i?N1,1"' 111 11 5155111 fa' . -g l., 1 is .inmizf-S Q .11 srxmsfiwl : 1I " 'EES' " 1 1 1 1 111111 1 . I W 3111" gsm " ' 1 -1' -.1111 '11 , 41111115-,Q 1 1 '11 , ,1, .0 1 V 1111" ' . 1 ' 1 A 1. , 'i sg. iff, , ' 51? rn. ' ' -- 312 1 '11 . " 'W issiiew 5 ' ,xg fgggbw 1! 53 11"1 J ,ji 11 4 1 111 11 -111 .fi W 11 311 ,L "1111 Q. .. 1 1. 1 , . 1, . 1 seg?" A 1 f , i -1 1,1. f 1 . 1:5 A, , 1 , 11? . 1. 111.114 ' , --Z' W" '1--4 ga 111. n?f.jQ5 '11 j 3,1 9Y,"5'Fg1' 1 , A ,1:1g',.g5?fjgi11Qg,' ,V 1' 11 A V X f ' " 11 1 'Qi' .1 1 1 fwzii ,1 gm 6' 1 "7 ..,ar1" 1 51 TWH: 11 M 11 -N 2. ' ' ' QF 1 C-I"11 L New -Qs T 1 'I ' 35-341.1233 11" . v 1 .1. ' , -111-.1 -4 1 ,W . 31 -111 1 1? FHS "" ' flifggti 1 91. 1111 ,J r-grjgjg ff .,-LD' " L 1 1.-l1'2Q111iii111Z 1" 31711 :EAM 1191 ,. ': ' I , . W, .lu ,, , 9 7 '12 -11-2, H17 g '1 1 -ij' 4 1 ' 551' '11-'1 11. '1' 1 -5 750- 551 Y L, . ' f'--' 111 ' -,1 .V .1 , cf .111 11 1 ax, 11, 13:4-" gl- . ."' 1, 5 111 Q51 Ts 11Ei7Q'1.L q u- , f4.11.,g:,:. 1-29.11.1511 1,1 fQ1.F. 1-J 511 ' 15 11-.'.-1 ' 1, - -1 11 . :1m1:g1111131f""':-:-' Lg 1 F- '- ':5v1,1-4.-111 , 1 ,1-11 1': . ' 'E -1' 1 V11 ' H2 in . 'WN me 7 1 ."" :' ' 1 1 ' ' 111111, asf 1 ,13- ,5- 1-15 , 1,:11g111?11:,2 11' . ,1111 1 1 1 '35 Illini .1 1 . 5 11 1111 5 11 111 - ss ii W ' 1 E 1 --1-:E1 1 . EF "E 1 fin 1 1 1. 1 1 1 Q? 1111." 1 1 11 11 N 1 1 1 i , 1 111Y11m11Y1Y111 gif 1 11 11 , 11 1 0 H11 11 1111 Q 3,5 V ,,11,iiY' 111 V1 ' 1ggiQ?5?f11j11! M 1 1 1 ,1 255111 A 11 1111111111111 . 1 11 1 11 1 11' 11 11 - . 11 1 1 W is 1,,,.,, H Q ?? , ig 1 1 MSR cbs 1 x 'li 1 'rw c a ,1 1 W K g if- . 111' 1 ,V ' 1 '1 ' ??' 1 1' 1, ' 2 ' "'111' K ,K min , S, -11' 1'-'Er 1' I 0 1-. 16125 V ' 11 111 f-LM 111 1 H H ME: A W' . '- em 1 1 11 H w H ww H an , m- www- my . we Q xl 55 iii? X 3, H 1 , X ,,i,,...w .my fi H Wk H M 2 ,X W uw wx W WH ,H w 1 'H ' ' 1 uf' ' -V " A 1 X ' X ' ' W1 , nf Wx, XX 3 vice XX wfggis XX M, -X XX X X XX M, XX X X XX X XX X f 5, X XX XX X X XX XX M ,N K, an K 1, XX M Vygg XXX XX XXX XX H, ,iw 11.15 , W, ,Nm- " X " " " ' "' M u'HwfN " A Q! Y XX My XXX f NH XX fx!" Y is X wg? ' 'M' " fssi?4,,1""v"'uMi 'Qifgg' mi XX X hu Q Nu X " fff wx H Y W ' Jia, , N, Ii, V . "H H os. P ' ' ""' "MXH" ww w ,. ' ' H ww.. ,Q N N A X X Hr W X XXX ww W H J nu" S S. 1 Nw ,- XX 1- ,S 1 , X XX . 'N Xian? XX XX W WWW, Q Q! M X 6 E X W X K ' J H H, M uw ,. , 1-gy , Y ,. V' .R f . ' M H ' " 7 SEQ P ' mf" 554' ' 5-f5f'!f': X ifgggf . ,Q Qu. wzgidffug' 1 Q1 , ' 1 W , , ' :fm ' ,- Q -gg ,, ' X X X X 1 Nm X X , , , , XX My in 115 ' 1 w H fist, XX 1 X XXX XX X XX , mm ww XX W XX XXX , mu XXX X A ,M X 1 4 S ' ' H' XX H35 ' Q' 4: Xu. , ' X .N X ' 1 Y A5525 ,,.. ,win N ' 1 an 4 im fi V n M vim X X X ff ' 11 X H 5 .rasasfsu 152, 4' 1" X was 912 11 ifgif X , il, H Q, Jw X :Sz H X XXX QB X XXX .f, M Q , V ,, X 4 .' M E ' ' 5 ,, X XX ww ,ww u 111535. ' , Q nw 5: 52:35 ,uw - ' . www 'H.'.,. ,wif A - Jw mx ' g ' ,- - 1: X X 2 XXX 5,522 1 ix. ,M 5, ,.wf.gfgQg,, X X -,mg M, ,V XX XX Q-,Q XXX. XX gfxuri L A-:aw , . H my W .. W E 1 N H 11 1. ff ,gg X Y 3 :mb ,mmm XXX XXX M, gh me an A X 5, mf km W 4- V is ,um w HH, N., . ,W XX N Qqmw F X ng .55 , 5 A 73,56 , - . sz , ff - L , ' ' - ' 41, ff "T: '-A - :X , 1 Wg v 1 - X - f . f , V gf XX f X A , :.- 1 f . . - , - ' 21- v 1' r f - 1 - sv ,, .1 Y fe fi., mu 1 - -W ,, I 'Am w ww az, mv, M2-1. Mn g.., XXXX qw X .-,- ,V L ,. -- , , , ' mil -raw . ,, fb- -, 1 'aw X ,. -.4 ,qw X fy- wks X ng. X 3,3251 Wm! XXX XXX ww' E 5, V ,-.Tyv .1-23,1 1 X N iigfhxgw H M. XX. Ek? gg, Y? LR,?p.5 i my-QJ1 ,wvGM., .8535 wig? , w. Y 5- , .' X gg' wg - 11. 451 H . '- ' ' I? I " my 'Vgg 452 A ' - W Y, Q l 31 , XX gg : ,N ' e' 47, ,Q - , A f .W V XX , -J H M, - , X X X , 7 -v we mm u S, Q , Y Y . - S - - 1, -vm M " ," Mm lst ww JL, - M, ,.w,,, Zig." Sag fa gi ww ' fm, mm mx. 1 .V - s , . X - - ' 1, L , 5 ,. , Za 1, M sag? 'H MW' M Wk, 'Eg 1 I mg? V imihui gin ,WH XX w. ?,3U?g,gwuV L. ummm PM mug XX. 5951? L4 MH, A is K .wg I W ,. , , V 34, : 1 . YA ,, , I I X , 2 Hin' "' "' - EW 'WIQFQQN Nff5iZm"' W ' mmm uiefgiggii XX XX ' F iw A543 -T M 14- L XX fn' lf, " - fw . ., , 39,7 .r , V . i f ' W' "iw 'V T WK- -- .- wa-ji ' 'V Vgf- ,Sp ' -I 'EZ X Y ' ?Y-Y 3' 7' "' M7f?4A 3' ,rm ' '.-i' ' 'HY' 2 'V I In 'Ei YT, Q5 f M M XXX XXX gigxix spa w: H 1 . 1 mm? X 'nf V- an SWK V , X X af W F' H' Q .. -- . . ., A .,, Y M . X X gf ' qi Q . yy, XX ww, W wig. - m .. wwl W. X Nm 7.5 ,1 gg Q. g5,mvu, my . ,N ,H ll , 5.72, YJ N A 222 , M' X3 'i . ri - W' ' WET' X sigh! 31' fusfkfx ..Y1..ll3L fg""".iV??? 1 m ' - w Kggfssil .5 M gl - E, N. ,,, -, " " " XXX xaggu , qgwzm XXX 1, . WA.. M anijr H N'T--fi Wiz' -H ' 1 -1 -rj' A L " ' 7 'sw ' ' W' ' X X XXX 5 M, "wi 'Vw mm 1' Nw H Wim.. W.."' "Em XX X XX M wg? was m,,., XX ff XXX A X M XX X XXX XXX XXX XX 'W "XX XX XX X an H XX " M1 " M X X XX ww XX xv ' X M W X X XX XX L td'R babkxf6W:'3cottUiEiseQnberg, Sebastian PbreyQ'Anff 1Dii3.ilen,:gMftE71eIV Brannen, and Richard Causey. L tg R fqont row: George, lngols, Ffgter ' h Feininger, Bob Baxter, Steve Lawrence, and Coach Francis Bridges. NOT ' PF bm. 7 PICTURED: Wendell Troy. X , 4 - ' ' . XXXX , , 35333: f .l I Vik -131, - ' ,7 - n2"V',,1i ii'-. F-!.?':"r ,i"1'-13:1 K-fy ff - TE- - . ' v 'Nasa ' 1 iz Biihfv f ,iff ,N , , , , .. ,. ,Ein ,. 'M H , H H " if H W "N H H w' 'M ,y'5f,?2f H " ml, N X H , QI, .! Y N ,gm w,!,!,- ,, N M M ,X Y N W X H Y Y Y Y Y gg - 1 -vgxg-.:jii,,E-t.i :, ' ' ,,,.lL',g5gf 2 ' ' zu- ,Eiga LW 92 H, 4. W in? W Wil? H' , , , , , , W 1 W 1 H V " Q 1 " lwf ,wigfff " :flea 1 .za Mpc f 1 3' 11 11 ff: 11 111 WEST 'M"iY 111 .1 11 3 11 ,:, 1 XX f as E1 mfg: 11 UL. 1551 if-951 1 ,JEXXX 1gf11v?,ii5d5fm gi .am 1 Qi ik Q1 111 1 1 152 U XXX11 M11 Af A ' Mm 15' M 'ii' . 1 X E. 15 gsm 11 111151111 M- X, VJ, , 1111,,, X . 1, .LQ,. W 1 Y 1 W , A Ji 5 am ,, , 1111 111 sf 'sg M3 wir ,W 5592291 1 ' 5' '11 11 1 ik 11 1 11 " 1 L Q11 ex 1 1111? wg 12 1, 1 ' 111 num 1. ms 1, 11 11 - Y 1 ' 1111111 rg Z, 4311" '31 "" PM 1" 111 11 11 'F ' 1' X wra Mwwqm 1 ,,,iQg11X111XX"1 W if rf, '11 'W 111 1 Q11 111 XX A " an ,X1X .1 1 1 10711 .ad -5 1 L.. 'm1s111 Q9 11 223-12' 11 17: 11 1 'ME' - ' 1 1 1 1 f. Y .1 .Za 1 M 11 1 11 11 11' ' x X1XX111XX1' 111"11"'1m 111 1' 'bii1'E.11111,g.1g5..Q ML.. X Q' 1:15555 1' . 1 1X'X11L, . , 11 "1" 111 1 -' ,E x ' K 395'-11111--6 12- X ' E - 1 - 1 :Qi 1 1 1 11 ' f - , 11 1 I 1 1 1 1 1 1 1 1 11 A M1111 1 'V' 'ffl 11 ' '1"'lVWl53S "X"111 1 X1! 115' .RW 1121 1 111XHX silk- 3:6 ',,X'11" 11:5 1-w"'H.,1a 'WX' '1""!.:11,f'ZL11" ' 'X11'1'X16,X11,11 11 11 11 11 1111111""J1I '.f5?5ll1 111"1''1111'11f1112111f?3i?I1"111'111111'1"1111'1l111111Uiiff1f'Q41T1'11111112311515I"1l'1'111'L531M 1u!111'1111111". 55111!! '11:1'1"'!1111W111"11111i111i22?11'11" 1111111111111I1111l'1111l11"P12111!12l1'11'1111-111 1 11 111 21535211 . 11 11 222211 11? 11 . 11 111 3 11 1111 11 ofzflfw 1.1 "1-1 53 11 111 11 11 115531125121 11 11 1 11XX111 11XX 11 11 13:5 XX11XX11 11 111 XX- 11 XX XX1XX11 ,Q ,XX1 1 1111 "' 11" M.JGN1g X,1XX11X 1-1 11 11311 XXX11XXX 111XX XX XX , 11X X N7' X ::SF'g-55,:XX -, 11 11111 11 1X11X1X X 1111 XX1XX111XXXX' X11' XXX XX1111111? 11X XX11XX 11XX 1' X1 XX11 11 1XXX1 XXX 1-11111 11XX j1IQ1111f13X11 11, XX i., "Li1,.1..f S 51 11 11 1111 ,Q QM, 111111 11XX XX1X1gEgs11 1'111X 11 11 11X 11 11'X11 X 111111 ,1,,XX11111 11 1 11 11 X-M .1X X 1 X111X111 1511? .1xZX11 11 11XX X M 11g-X 11 11 11 C1111-11 "wif " 1' ' ' 1 1 1 W' 'VW ' 1111' 1' "'11'1111111"W'111'1" '111'11111111N1!fiffi1'11Xj11"11'"1 1111'1l"111l1X31,111-'f"1111V"1X1' "'111111"'fT11135?1 1 1' '1lfA11E1I1'1111'-1111 V 111111. Y 4 1 11112 ' '1111 1 11 1111XX111 1111"11' 11X 11 125,91 " ,11"11 11111 1'1 1111 1111" 11X11'1'X 11 X111 X 1 1111 111 1 1 ' 1 11" sy 1 ' "1X 1 I 'fx' " iw 1 " "- 11 - 1 1 1 1 1 1 1 1 11111 1 1 1111 11 1 1 1111111 111 1111 1 111111 11311211 1111111.11111 111 W 11111111111111111111111111 ..-111 X XXX1 . XX XX 1111 1 1 XXX: 11X:1XX1XX1 1XX 1X X 11XX 11111 11 X 1 1131, 1 11 ,N 1111 '1' 11 11 W 1 1 W X X 11 ' 111111 X 111111 111 11 1 1 1- 1 11111 1 1 11 ' 1111 4' 1 1 11 X 1 1XX X ZQXX11 XX 1 11 11XX11XX11 1 XX1111 1 X 11X Hggqmg 1 1 11111111 15 '1XX XX1 1111Xgg1seQ X 1 11 X11 1 M 11 1 1 1 :H 11 11 1 if '1 1 1 ' 1 X ' X 1 ' 2 11 X ' 1 1111 1 1 11.31115 "11 11XXQ 1X X 'XX1 "11X 51 1 1 11 1 111 1 11' 1 ' 1' '11 1 1 11 1 1' 1111 1 1 1 11 1 111 11"11"11111XZ31ff11131X 111111111311 5555151133111-111"1'l11111 11112?5g3QiiX1111'1 l"""1111111'1'11Xl'112111111'11111l11''VX33111'111j1"111Q1111511112111111111111111 1115511111X"1XXI1fXXX111X1"" Q. XX 11 X XX1"11 1 1 11 111 X XX 11 1111 X XX 1X X X X 1 X X1 1 .X,111e11 11 1 1 X11111X 1 XX 11 X1 1 11 1111 11 X XX1 1 1 A-:1X11X1 X111 1. 1X1 X 11 XX 1 11 1 11111 M 1 X1X1111111X1111111 1X X 1, 1 111111X1gX X1X1X111X11111111111XX 11 X11111111XX1111XX11111X111XXXXX1X111XX1X11X1j11XXg11X'gXXg1XXQ111X11,11X 1 1 . 1 11 11 X 11 X111 11 X 1111 11 1111 V ' " 11 111XX111 n n N 11 X XX ' ' XM? 1 11 1X11 11 " 11 ' "11 ' " 11 1111 ' ' 1111 1 1 "11"1111 ' gis111X 11" X1 ' 11 11 11" X 11 1 1 1 297 XX X 1 1XjX1,1XX "11' ' '1111' 555 441, 444 444.452 4 ii is fa 4 4 11 5- v3fi1413S'w"1'2i-'-sz:4-i'Wnu2iu3.Ef11W?'1:xsa-12211-.zxwvf-21:aliihu-2m32A.sc11,.gu5i2LiQagg?-54g34.E..-4and 4. "1:,L'1:-:yrsakliw , 4 4 4I ,REI viii 444, In Q4 , mx 4 4 4 I W 4 is J 444 44 4 4444 4 44212, 44 445444 444 44444 EW 44: 444455644444 4 4 44 ,WI 4I4II.4II fi Q4 44 43444444 45352244 444435454444 455 was f :E Q'-'fig ', :iii :A 4 ,M - 144244 .44 4 4 - - 4 - , , A H4244 445424444 445454444 H- ww 4444 4 4,444,444 . 4 VI .44 1 4 4 T ,.,., . ,,,,,,,, I, III, I A I ,,., M I . I ,...!I,, www Q L M544 4 ":' I 4 4 4 4 Q 4 44 . mv 4 , ,4444 'Q Y!! 44 44 444 I 44' I444 gg 4 4' 4444 4 4 4 4 4 M I I II I II 44 4444 4 , 4,,4.4,, 4.4,, 4 , I 4 I E548 444 44942344 4442344 .gggzr 443544 554444 III , 4 4 ,IM 7 4 - N5-Ji H-93? 44 " ' . " ' rf-1 ff 'U Egg 49744 444444 55245555 4351134 W,,.. 4 4,44. 4 444, 4444 ,,44 444 4 444 4'4444 444444 Igzmzz 44 444 4 4 4 4 4 W ,I II I 2 ,III , , 1, W 444 , WW x 44443244 44434144 4454444 ff Q 1 ' 4' 44 '32 4 m gm 5 4 L fi 44455 414-F44 4444444 42:1 5451, 4 Sf 544-q,,gw444 44444 4444? 444 4 - 4.4 W Eg "-f- 4 444 HH 44.444 ::4-4 W 44.22, W' 4444 444II44443::4gg4444 44 444444 ,III,,44I444I4,I4 I, III , M I if "4'44 445444 444-44 4,,44 4 443544 44 7 f 4,414 . 4 54 fd 4 4 2, 4224, aw' - 4 -4-Q 44444'344444'4444 444444344 N W II 4 M - EI 44 4 I - , I, Egg ' 1 'W , . al 444II444 :Zi Q I 4 4 W 44.524 .44 M ',,, A gf 4... 4- 45:95, 44444: 'Vlmf' ,gil '44I'I 2532 Q35 fig: M444 444 IQQWK4444 in 44,4444 ft 1351: - Q I I IIIII4 ' " I I ' ' ' Usa if H- 4 A 1 5-W g? 1514: "five , ,4.. W .4I, , II, 4.4 44454 44 444444 gig 2,44444I44'1,,,,II II444IIIIIIIIIg44I444 4II44I H, IW, I ' 5 4 ' 5 4, 3, ' S I4 'ls , 1' -4! wg , 5 4 4444433 4 44 g ' Y 4: 5 :5:... zzgglizz 445544444 555' ' K si-ix MNH! 4 24 -- - L-2-- W... Y, A-.1-lA,,...,.A.,....1-5 1 -...1,,,11...11:nmQB.1u::L..::za1uE::-:fM' ,,.....1:: :s-'U-r-frail:-'-'-fgga, .......1..,,,MQ.A,.V,i X, .lm .E-A X W.: 3- 1911 Q . 'yd' EM? 'E 1 3 1'-1' 13' 2 1 X1 X 11X11XX11X H E' W as 1 3 111 .11 1 'H .' 71' 59113931551 ' 1' 1, 11 X ' 77 ,X X w1113g1:,5. ,5 '31 1 M E ' ,,A.. ' ffiiirz Y YY ' 111 XX 11 wa Q 1 111 11 . 1 , ' ' ' ' 'H' J Q " ' 1' i' f'9 ,JXX1 1. fag: 11 111 X 111 1 , 111 111XX Golf gi! V Y 7 1 if-212 121 M134 V Wit 1- N1111111111 1 .. 1 1 11511 21, 5 1 Q? Q X .- 5 ,Y I 11" 1 X 225 21 X .J - - M2211 bggiisif ,E ' :5:5:52: 1 1 1 .X - 1 J i z" 11: ,,Q"',11"" ,- XY I 1' .f V 1' 1 X " 11 1 . 1 'QQ -. L' - 11 "'11' 1 1 11 1 '1111 1 ' 1 1' '11 X '1"'1f2? 115111115 1' 1X1 1 " 11' ' .,,1 X1XXX XX XM 1 X gX1X'gL" " ' , l " - W -- ' 1 1 1 im?" ' f 1 .. .sw -' -1 1. -1 1. - : 15 ' 1' 1 T' 522 V ' X- X35-1112352 Y X Z X X 2.1 V. X X 117. X :gr 1.1 ..,., .lf 13: - 11.11 ' - ' YV , 1 1. 1 " 1 fl:,1fi"' 1' " f f 1 X ' X - ,, 51 - 11 1,-V21 ,, . W, .. X 1 ' 1, X A '1 ' - gW?13g2g5Xfgg"111"111XXX FF "' "'111 111XX"21ggggX31g11"'11''1' 112131553 "11X11X .' ' 1X 11 X ' K 11" mQ"111 '111X111 11196-'g,'f5g3 1 jf,gg1g1:fiE1XX XXAS11 1 W 11 Q "11" "11"11fK ' 1' ' '1X ' ivggga, N .f,.1.,.1mN 1 4 1 p:m. W 1 ,. 1, 1 0 17 11111 'N ' W111 hi fi' E 'T' " 11 X XX XXXXX - 'Z - 135: 1:1 'TQ-Q: - 11 f 11- ,,,i13,,1 111111 11 11 '11ssa.5f'11 Lwvgggigg 1' isa.. YV ' f": " H ",. X W' '1T222fW.,'1'.,l Hgidgm-1"M"' W1111M111H N22iik311f19i- Hi:!!"'1.1"' "H 1 2 X ' M"H'! "HW ' " 11.511 if-QQ? - Mfxagazsszzee 1 E Sami? 2 X 75212551 Q 1, .. N, W ,Egg .. 1111, 1 11 ,X 1131111111111 11111-..1,1..X1,11111 W 1 1111 ..11...11111 .s.1,,,,,.1fX5g1 QM11 1XX 11 11 11 1111 11 1,M,,1111111. 11 11 11 1 "' 11 11'f?fs?11 11 "11 " '11 X ' 1 '11 X '11".. 21 11" 1 ' ' N X 55: M 1 1 XX XX 'Q--'a'-lg, M. X 1 11XX1X 11 111111XXXXXX XXXXX Q X1 1 H ' 1 1 11 XX 11 W 11 LM 1 XX 3 1 1M 1,11 5. ' ' 5' 11 ' M .1-1 1 ' 1 W 9 200 il:--, .Wm 1 A M A. u mmm I 1-3.7.5-'. ' A . ft, my - , .. W -V X' --I , , R we 't'ags,gge5gu.5 l A .J X , t . eq 1 -f--.w . .....-.-. . K ..,,?.., '41, "T?f2Qi"TZ',T'I .-TJ' P ':' Y'..1 .. A .,,. , -su: I ,.., V-Fug B Bai 'I EW -f.' "rl ,Q - ,.v:ngd v , -2 , , 1 . . ", 'fu Ln 2511.-ij-.T-: bg-if ' .9 5? - 'V 1 ., , , a . . H. . 4. tm l...-f f .' viii? :'E'?F?' .,, WJ''1x..a1-A-f1,..-,tw ,hgvifh rl' Varsity Rifle Teaml Sonny Adams Bob Bowen Allen Bryant - Team Captain Steve Curlee Daryl Harris nn, U. . 4 . 3 0 aw as X I I 1 . . K N V v,,,,g,f N 44. 5 N 1 an ww we-gr 3?j??iQguJ'- , - , Q X . ' al 54 w ef L 1'f.'f": Hifi Z9, . II L 1- 1 s E1 ,. 9-0. I J fl Jil-'N 1 .X yi A-f. 4: H F . :fu N , .ny m .mln , , . ' Nfl-ff ,L-.1 r -I , 4, 1 , f T. rv ' 'lk 'W' I i Joi? ' ffl' H - . , 7. Egg E 'ump- V1 4 -1. Wfii 1 Qtr' v w - as-1,1 ' fggg . Q., .215 " , 7 'ess N, we W Q 'R . R . V-ff l , K M Ep' sa , one v :, in ,f 41 .d qu . - " ' f5's'5YS A 53. X ,fy-.P , ' ' r Q. wifi' 1. 4 - fin, .wg ' . 52' 11 .1', ' 'f' ' 0,1 '- . ' 1 . if ,,. J -,L lg,.,,..g,I " A " A"' , , -. f ,, u.- M Y , VM.--9 HH.. - ,, sggf, ,M gfid gffs -e M james Henry Philia Sanderson Barney Tucker Wanda Westbrook lww -e,..a....a..., 'ans QW! Fm ww 3, m ' ii? QW '-QW' , W? ' .Q Qu, Y Y in i. E 5 .. 3, H m 11 gawk: Efgakhvgs sa: w ww w H ' .,... -wf "'3mt?QEi'F i-gg 2 1Z?fg2,f',',w1T?' -EM f xi '?' A E f 'F iw' 5 i?"'i1i"Q-iiis , lf? fffgli ' . N3-:W - " ? f7- 5 5 - J 1 " W - 'viz-rim'-' -' aff-:diva-f -,g. fr-'4:+:.'f,k :rv-V' V ' . H ' f,L,iWi-'i3t'f '5f::5.fj',zg.1, v,'j,-,WM AQ' ' liifw- ' , 54 '21555"iflif. "E . - '51-.-glzjfw "':15ff--2f-'r'- V.,'vf-HF: 'I N ' i't:'L4e?'1-' "' .FU '-' ev' Y ' WTI' :-Cflgf' :-':'l'- M7 1" V ' x ','f.."" ix A- illlf 21 " V iff - . ,silt-fj'f"' ' Z P 195 1 K --Hnfl-gp 3 "P -, ,W , I .ig?-sff'1,- - ' f- ' b -' .- ' FZ' -rfwri.-'.1p. 'ff' 2141"-N , fl if V eE5Ag'v1972i5g Q 'J-V14 ----1 aff' ', V- - 1 -J .... -f Y' 1 gm "--I.'v"'1H! 'diaiiisiiiilifh va 'A ' .' ""' " ' 5- "1 J f J' M f f' '., L.. ,AFL-.1 I 31- A f tx say . X . -. -' g ' nf - .A . w 1-1' -:- - - mu ' Ju m '-"' 9 1 " 51 .... in ,Z 4, , ,1 -,pw J, 1 1.i',:i,.c , A ..,, A , Q ,f - ,E-5 , V 5---,Y F - A 521' f ,,, mf ' - : ' " ,i. ::,1w',.1- mir- ' , gif - .w W . 'Q 'L 1 r 1 ' . Lv ., .. : 'Lf' ' ?rl5ws2f'4 l8i5'L 335'--u.2xTf'-'E?'fff f5"+afmiV1nzn'i.f.w:--f'eaa.'..- W ,. . A - "+S'J-'L vig' '-1C4,1'.Q,'-Qian, ,:f6.qx,::,1,f,.g4.-gaf-Am-iwly If fu jf, X gg ,Y gg yfigwfgyrm-5 Y1f'4,' 353gQf',g,,qf355124ugffffjilwy-xsh -farm ,P kiivfcxf, A Q1-Win- ' 4.. 72' . : " :nl I-431-71, ".,51.:."5.'1 j,.g-53-'Fifa 'I , 1 H ilk . , . A+.- . semwfk.-Kami'iI1iiQ.4z4,-f-,ggQg,g,fg+,,E-54v?,,gimZ.' 'K' 'Q' 7 ' M ' ,, gf' , W- my Z w L: ga' 'LW .gi xr. S X , M W u J. ' .YF 1: . wg? , m '. mlksg W H uf 'e A ii , 5 -Q 1 wmuggl Y? Y- ,W .5 T mwu",ff'l1 J 'Q 3r,1r':a : 3,5 L 14,51 ' : like 47,31-' .. .9.. 51. :1l ,EY , 0'- 303 Q R C A N I Z A T I CD N S W 3 ! Ag ,..., 11 wx w I 'fm' - .71 .Jw fi.-EYE- , 7. Wi HQ ff, K1 Baptist Student Union aw, E. aw me President ..........,...............,. ..,., M :ke jones Vice President . . . . . . Kathi Langston Secretary .............. . . . Nita Hendricks Treasurer ................ ....... A .j. Silva Baptist Campus Minister . , . . . ..... Larry R. Grass Nora Akins Susan Fowler Ira Pittman Deborah Babb Karen Barrett Becky Boyd juli Britt Alexa Brown Linda Brownlee Bruce Burton Ann Carter Ken Chambers Sherrill Chambers Rodney Chatham Debbie Cloer Barbara Conley Marsha Coplen Tom Cox David Crow Carol Da vis Kathy Davis jerry Duncan Miriam Echols Brenda Fletcher Mike Fletcher Kathy Fowler Pat Gaines Martha Gardner Kenny Cillon Holly Gordon Candi Graham Robert Graves Pam Greenoe Dave Hall Dave Hamrick Steve Hamrick Beverly Haywood Clark Hill Kirby Husbands Elaine Kelley Cheryl Lemming Susan Lithicum Malcom McGahee jim MCPhail Darlene Minter jennifer Moore Cary Parker Beverly Patrick Mike Perkins Marsha Poss Flavia Ramcharan Dorinda Rausin Berti Lu Reimers Barbara Reynolds Pam Robertson Patti Robertson joan Smith Donna Steele Angela Stevenson Marilynn Strate john Tatum janet Thigpen Cathy Tumlin Dave Venable Tom Waggoner Penny Williams Mary jane Willett Ken White Linda Wood Diane Yarbrough Bob Yeager Alpha Kappa Delta President ...,... Vice Presidents .........., Corresponding Secretaries . . . Membership Secretary .... Treasurers ....... Faculty Advisor . . jerry Anchors Phyllis Atkins Brenda Banta janet Culpepper Karen Dean Bonnie Dunn Glenda Frost Judith Giles Rodney Grantham Brenda Hamrick Phyllis Hankins Stephanie Haverstock Carol Hayes Martha Henson Roberta Hicks Ines Hoster jennifer Hudson Mary Huffaker Connie johnson Mary jane jones Barbara Kaiser William Kelley Donna Lee Patricia Lovett Carol Lucas Linda Main Shelia Margolis Cathy McCaslin Lorraine Mell Richard Mouzon Penelope Newton Patricia Parks Charles Pendley Dolores Perrin , . . . . Patricia Clancy . . . . Robert Astin Arline Blocker . . . Dana Nethery jean Linder ..,. Irene Barry .. , . . Alice Allen Ronda Hurd . Martha Roberts Jennie Perryman Gay Price Greg Price Iris Runyan Paula Schwartz Margaret Smith Betsy Soto Rose Tanenbaum William Travis Ben Waas james Webb Nancy Weisman Paul Weston Xenia Wiggins Susan Williams james Wolak fl .5f'v" fift- i 1 i tw Belle Corps President ..........A.... ,. ,lo Anne Parr Vice President . . , . Barbara Sears Secretary .....,... Mary Lynn Marchman Treasurer ..... ......... Melissa Brown Diane Bush Denise Cassidy Mary Coates Cherrie Colvin Sharon Dodd Betsy Edwards Anne Faysoux Marcia Goldberg Louann Harkins Brenda Hiers Pam Humphrey Nancy Jacobs Denise jordan Tina Kendrick Susan Kirksey Linda Latimer Marsha Moore judy Morris Ginger Nerbonne Shelly Nixon Connie Partridge Marilyn Payne Ellen Robertson joann Scanlan Deborah Shearer Sandy Staley Deborah Stoudem Rene Trammel Linda Wessinger ayer Charlene Cruse 309 O di-. an XX Beta Alpha Psi President ....................... Vice President ......,..,.. .....,...BobMobley . . . . Mike Braumann Correspondence Secretary . . , ...... Steve Thomason Recording Secretary ...... , , Treasurer .........,,.,..... Leon Anglin Margaret Baker Wesley Batten john Belflower Robert Buchanan Ronald Crim Robert Crump john Dahin james Davis Terry Dewberry George Fiebelkorn Robert Flurry William Fowler Linda Frederick Larry Garner Rick Gossett Shelia Grothe Anne Hall Charles Harrison Lorine jen Bobby joe johnson Robert johnson Dean Kinsey Glenn Kirbo , Harriette Masterson ,.....,. David Harris Peter Kneller james Laney john Lightner Michael Lowe Grant Mahan john McKee Pat McKuen Michael Mitchell john Moore Robert Patterson Da vid Pickern jacob Remeta j. C. Schelander Pat Smith Robert Sproule Samuel Stacy Mel Starr Paul Storey john Swiderski Scott Thompson josephine Willis Charles Wimberly jillayn Wolleat Phung Yung Blue Key President ..,.,... Vice Presidents ..... Secretary-Treasurer jack Cammack David Carmichael Lorenzo DaSilva jeffrey Diefenderfer Henry Dolive Francis Faulkner Leland Grant Robert Hampton Philip johnson William Lackey Marshall Leary Robert Lipop Christopher Love Thomas Maddox Raymond Phelps Richard Reddy Eugene Smith james Tolleson Alexis Wapensky jerry Ward Robert Wright i , W9 T5 Lx., ,grim ,N 'wi x Chi Epsilon Mu President .... . . George Siffri Secretary .... . . . joseph Horne Treasurer ,.........,... joyce Wilkins Alverne Albuquerque Scott Caines Aileen Darby Doug Davis Peggy Duke Terry Eaton Robert Hampton john Hendrix Paul Mask Debbie Melton Mary Beth Miller Thomas Pettigrew Eric Richter Emily Sheard Allen Vaughan Debra Worley Buck Wright 312 Debate Team Captain . . . Advisors .... Kip Becker Cathy Malicki Scott Outman Gary Peller Berti Lu Reimers George Wea ver Credo Editor ,....,.,.....,...,., Beverfy Bateman Advisor .... .... I ames E. Sligh joe Faulkner Stephanie Forbes Maxine Freedman Boyce Graham Heather 314 Lamothe Tom Nerney 8 ', U n' v 50 f 'O 4 I . : a H' . . ,-"li . .. v . D f g 4 n , Oo , A X ' U 1' 'Q f 4 J , ' 0 4 9 S 'k U e -1 I . fy' - , Q ,R . , ,xl 1 , - 4 ,f ' I, ' 1 1 v . x . ' ,f 4 0 ,- , R f Q !LY1:' f fo 4 " 5 f ' -i l ' W I' ' f 0' 5 Q' s.C Q .x 1 ' 9 Nj . YI' 2 ' if Wi ' l Q 2 Q oc : 'Q " "X, x 'Q H ', 5 ' 2 : 0 ' 'W f A I 4 f" ' f fx , Q Q 3 m C. X O5 I -' 7 - ' 3 If -' 0 0 ,4 ' 5: ' - 5- Q MN '. ff' :ff " ' " vu 50.33 4' Q xx- ' - W 'Q ' s , ' Af - 3 ' I x . 2 . -EN ' 9' t -'lf' 43 I X 1 ft' I' U Q , O 5 A H, Q 5 X ,f vi' I f 0 Q .. X '-X X. 1 Q. ' F . , 1 Q O -X S lg . --1'-,.. ' ff ffffflflr . ' , ,t . . Q I, . f ...Q ,N HIAQ -. R . O . D . f - . , ' ' 9 ...S Q : ill ff., 1 'A .. ' B. .A . n....... 9. :i .. god . ".s' 0 Q ' Own: .f A - Q' ,... .. Q..'-. e. . o 0000 D.. '00 ' 'Q', . , f Q 'Xi Q '.'l ' - A ' M 14- ' ' 2 X . 'Q L. 1. .Q M Q z , . .Q ' Q, ..'- . i' Q X a'1Q 4' ' i 2 9 00000 fo ' .I.Qf47N1-V, Q. , 'H 'MQAQQ' ' "-- : 0" 11 'o 5 4 I' Ib. ., , , .A ' x . 0 ' Q I ' f D H Q n,.,0.'. 0. I " of : H ' , x-lx hu 1 ,n , 0 1 U. ' . X-s,,49F 5--.Q , ' Q . . ol? -2 a5q'::' ' .a'4 H- 0 9 . - 4 4 - gg wx X .Ax ,oo if ' S . Z 5. khuq X .oa, 0 -,,f ,, ' O. .. 0. -1 I I bv . . , , ,U ' . .5 M 0 I , . S Q' . Q. " 4" -., - 5 . - ' , V- .Q ' 4 Q4- :X W - 5 z' -' Q ' 0 4 f.: fff .Db ' ft O ' O A , 1 G 4 ff 4 0 x, 5 'A 'Q 0 I Q ' 4. xt . " Xu' x . ,.. Q ' 0 f " '5 ' dv' ' 'M -, '. " . 0 E . I . 4 . .0, 5 LX - N, 8 sn ' 3 00 1 -- . .' 5 ff 4 P' ' 2 X w.. 5 K . S 'Q l X41 -if " O n 4 ' '. 8 Q 9 ' , X, ', ' 4 V 4 6' ' ' 0 .fi .X yi?-x,x X'-X' . Q .5 S 00 5 ' 1 ' 4, 065 5 ff '- ' -X wk' 934' 0 g' '44 fi . ! -ff , R-A XXX. ' I XXX 0 " ' - 1- V - ' i -A ' 5 1-. an '- , 'V " jf- f f E H 5- xg is xx' ,.'t nn' 'U 0 .ff-' -' ' I ,f ,fl -- 5 .Q ' 1' O' ' I 3. . 3, 4 xii . Q I - E ' X' 0' 'O O Q' , I . X ,' " 2 lf ' 5 0 . , c I ,-. 5 Q -, .s 0, D 0 .0 5 ,- g f.: 9 j, . ' 'f' f 5 c s ' lx: . "' Q 0 Q, 0. C 0 ' : fs 'A 315 6 Delta Sigma Pi President ...,....... ....,..... B ob Allen Vice President ........ , . , . Chuck Edmiston Second Vice President . . . ..... Deke Daneke Secretary , ....,....... ....... R ick Foley Treasurer .... ...... M ike Lowe Advisor .........,,, . . Randy Martin Denny Berne Ken Blankenship Robert Calhoun Gerald Cascio Ron Conner Charlie Cox Billy Daniels john Delves john Dick Richard Eldridge Charles Harrison john Hobbs jim Ingram Pete laynes Kevin Kidd Bob Lipop Bruce Maney Bill McCabe Neal Norrison Dennie Nester Ken Payne Angus Perkerson jim Petrides Ray Pinkerton lim Robinson Larry Sellers Bill Tygart Bill Weaver ' 1 lu as Qu- f 3 1-,J mf 'ef , W ,Vx . 9 ., D As 5. V 1 'iff ,J NT: J A A xg ,gf N f ff 5 Y 'L r- Afiv , xg. If 'tif iz: u ' f Q M Wsf Q , K5 2 4 f A IJ ' NNN -1 3.14 . - 4 ff 1, .ff . A -Q js J el iiI?'1.P M -1 EY 151 5 mug M. ,I , :qu E. ' -5 1 Q! 1 Y ' E! u :,,:,Q.4".fgI :ra -I4 , - . -.X .:: wg.-. 'rf ga. , .IH gr it, J Lv X. N, f x'- P .J d wg '41, x -1 ? fs.:,e14:.5..,Q., V K 1 in Ig f QE- Q 1 V v Q 454' -rf- ' Qz, P' l,'RZ2,', ' " kv W4 .7' X l ,as E Em xg Ei 1 ff 1. 1 4 1' m 'g-LTPQI L W 'I .lim i E' ii he N V an , 'J' if -V' Eg, ,V-,U N., -. NN A4.- ,, A N. 318 W i. , we all ga- -a Mimi , ,H W i Ze v f :fe 1 w525"ll, Zed" M' v r .., fa, Ecumenical Student Center Episcopalian Chaplain Father Dawson Teague Catholic Chaplain .,...,.....,......... Fatherjoseph Geniesse Greek Orthodox Chaplain ..,...,...,. Father Homer Gouminis Advisor .....,,..,,....... Pickett Riggs Elaine Beal Bunny Belsky joe Ferguson Ray Flanagan Ana Gerst Bill Cissy Dimitri Hadjisimis Mehboob Hajee Betty Hamilton Judy Hawkins jess Jimenez Carl Lacy Debbie Miller Charles Moody lane Paris Pat Peck Larry Perkins Sebastian Perey Clyde Price Ginger Scherer Karen Silhavy Michael Tracy joani Walker Connie Williams Rory Willingham john Windsor john Yocom W Q :gif H i. N 7 -.5 me--, 'waz-. S .gg 3' 54. mi li??a'. H mfigalll S211 ,H H T? :ef A. International Student Club President ........ Vice President . . . Secretary 4,,... Treasurer .... Advisor ,.,,. Rene Alarcon jose Albuquerque Fernando Burgos Lorenzo DaSilva Nurit Golan Demetrios Hadjisimos Hans Hoffman Ted Katsorchis Marcia Linares Giorgio Mambretti Ramzi Mansoor Helena Ohana Anthony Osei Iqbal Paroo Rahman Ramzanali Peter Soublis Mercy Suarez Uri Yahel Panayiotis Zotos . ltzhak Barnoon . Gabrielle Bigby . , . Peter Makaya Heather Lamothe 319 O X Q .W 1 L l -l ni.-. . ,.... - 'Y m,.,.li2t , itil' :ii-. mutallti-i CSU Drill Team Advisors ..... ..A.. P ickett Ri885 Ltc Carl L. Egloy Helen Atwood Howard Beers Katherine Branch Steve Conner Hal Craig Charlotte Curtis Sol Greear Wayne Heard Steve Hebert Edward Holloway Debra lvers Dorothy Kelly Susan Kirksey Westly Knight Bob Kupecky Linda Latimer Bill Marcum Steve Meyer Marsha Moore Graham Perdue Minnie Powell Steve Reynolds Heinz Skulud Nick Stanislo Rene Trammel jackie Williams l 3 Captain ....... Co-captain ....... Lieutenant ....... Secretary-Treasurer Advisor ....,..... Helen Atwood Charlotte Curtis Debra lvers Linda Latimer Marsha Moore Rene Trammell jackie Williams . . Minnie Powell . Dorothy Kelley . . . Susan Kirksey Katherine Branch , . . Pickett Riggs Panth erettes Cheerleaders Susie Ferrell Marion Studer Dianna Telford Charlotte Underwood Ma jorettes Captain ..........,... Pat Hart Co-Captain ..... Lynda Adams Ellen Gardner Kathy Smith '1 s , - 'f f KL 'E ll ' f N! it it if ,. , Y 1 1 2. MQ, Omicron Delta Kappa President .......,. ......... P aul Weston Vice President .... ..... I ames Chamblee Treasurer ....... .......,.. B en jones Advisors ...... . . . Kenneth England Charles Hopkins Henry Malone Tim Singleton james Acree Richard Belcher jack Cammack Lorenzo da Silva Lee Friedman Lynn Friedman Quinn Hudson Bill Kelley Ernest Lester Iqbal Paroo Larry Perkins Ray Phelps Lewis Saffold Hoyt Tuggle Alex Wapensky Keith Wood Walton Young 3 4,5 .. fig? xt f' 'W Kappa Delta Epsilon 1-"Hi "'w"W'n 324 I V-,J , President ........ . Vice-President Secretary , ..... . . . Treasurer ...,. . . . Advisor .... ,J ii- it in lu M X . . . Cheryl Keck . . . . . .Sybil Parr . . Nora Bullock Barbara Fretwell Floreine Hudson ., ,i N , Martha Adams Gayle Armstrong lo Ann Bethel Suellen Bicknell Anne Bishop janice Blaine Sonia Bulluck Barbara Burnett Annette Carden Ann Carter Charlene Cruse Melanie Daniel Marilyn Darden Rebecca Deadwifer Harlene Dickerson April Diskin ' A732135 55523 Babette Dixon Barbara Fox Debra Gershon Lynda Goodwin Ann Hall Linda Hay Nancy Hayes Elaine Jeter Marie jones Alice Kesler Rhonda Levin Barbara Massey Marsha McDaniel! Peggy Milam Carol Sue Nelson Karen Paolucci Perri Pass y -. it Rosemary Peck Cherie Phillips Deborah Phillips Melody Queen Cynthia Quinter Bonnie Reaves Linda Schachter Dianne Spencer Elaine Tippens janet Tolley Perla Tuchman Gretchen Vallette Nancy Weaver Suzanne Wiseman lean Young if X. X '--vw" ,,.,.--'W 4-ff:-fi' ,., 5 wwf ., ,. tn: N MM.. .vmjgyxy g...,:f: ...A g,,,,..,a,,,t. th :N F , ,g..,g,WM-.A V ,' l fwwwsaau . .77-1ewg"'LL..-- Pershing Rifles Commanding Officer ...... Personnel Officer .,...,... Expansion Officer . . . , . . . Operations and PIO ....... Supply Officer ,........... Finance Officer ... ...,. Advisor ,........ .... Steve Conner Wayne Heard Wesley Knight Mike Malone Steve Meyer Steve Reynolds Heinz Skolud .... PKR CPT Nick Stanislo . . . . PXR WO7 Bill Marcum FXR CWO Graham Perdue . . . . PXR 2LT Howard Beers ... PKR 'ILT Knox Herndon PfR WO7 Edward Holloway ...........,LTCCarlEspy 325 President .... Vice President Secretary .... Treasurer .... Advisor .... Phi Chi Theta . . . Debbie Webber .......SueLambert . . . . Kay Thompson .. . .Gwynne Letts ... . . .. Pickett Riggs Kathy Bryant Susie Cain Millie Carlson Linda Frederick Judy Gill Sheila Grothe Beth Ladzinske Nancy Lang Sharon Long lo Ann McElreath Harriette Masterson Ginger Nerbonne Connie Payne Frankie Ragsdale Yvonne Renson Mildred Terrell mmf: 1 ., .f--if -1 1 - to ,..r C -.Will 4? zz g 1 'X I I PJ t Bi I ii WQ ffl? ij 4? f'f . 1...rL r .V M if'f'f"f:. 31: wsqlitq' -1""t'. ,J vi- 1.J"'i,:f, in xff'j1J '- me f"4-51.351 'fd "-if 1.1 v: :JI '. ,,,gar'r' lb- , znaafri 74,-,m.ulr: Y. F: 1,-2." rmrzmfvn ,.-,guns ,.-.,,.'.uL.x .., ::L,n , ,V-1l.urm,i Jewl- rzgls- I :v.:::z: -.i:,f+:f,,1.c! ,,,xw11.:v , , an-gli 3:12 : ?iaI'I L: t A fx i.,.":.- ,, . Z 3 y ill: s . M . - Z lf' 326 -.., . , X v,': P- sm 'ww , ii .. :,'i.,. ya , V -i. - -W.. 1 .W , , , iiivxssz ii 'L ge A Psychology Club President ....... Vice President .... Secretary ...... Treasurer .....,.. Faculty Advisor . . . Richard Adrian George Aiken Gail Belba William Biondi james Bridges Diane Cannaly Lee Cash Ruthann Chastain Carol Chronister Emily Davis Patricia Dyer Mimi Feulon Nancy Fussell Dennis Garcia Howard Cowen Ken Haskins Dorian Hayes Linda Hughes Patrick Jardine Suzanne Kelley Tony Knox Cora Lamphear Mania Linons Ora Mims Linus Otto Danny Paulk Beverly Perrins Deborah Rachwal Mary Rappold Chancy Reinholt . Hugh Twiggs . Nancy Lynah Deborah Price David Hellwig . . john Stabler Sam Royall james Sammons Lynn Sammons Susan Simet jan Spector Artis Spencer Cliff Spruill Lonnie Stewart Frank Tiller Franklin Twan Barbara White Bonnie White Mark Wilson Gardner Wiseheart Z , , 8 -W., 'H w-ff...,t,,...--- H b- ff' ff-,.,...e-' f-ef-V ,,, , vos..- Herts,-Q...--M-ff' zg -fm -t 1i,i,ii4,-c: f,. '-V Y --X, -Wifi --fl-..,,, ff, -.32-4 .-v-" f -,..a--, ' ff" -:li Q L, T' ---'rf' M 75' t 1 3' ' ' ' ' ' Phi Eta Sigma .H gt. ' H' ",.l"' . it it ,i "ww . V in .I ,W-fa" illwkwy-' ,,w .-I'-F President ........ Vice President . . . Secretary ....,.. Treasurer ......... Public Relations .... Senior Advisor , . . Advisors ....... ' -. 1-5: A ti -ws A -3e1Sv'fTYL'sf:J 'I :- -4:E""w H Y Y ,Y . Robert Hampton . . . . . Lee Darragh . . . john Stickland . . Larry Hendricks ....... Dale Elliot . Lorenzo DaSilva . King Buttermore Kenneth England Timothy Singleton Richard Belcher Roger Blaker jesse Brennan William Brownlee Douglas Coffee Robert Dickson john Edgar Sidney Elliot Lee Friedman Lynn Friedman Derek Hardison David Huston William jackson William Kelley David King Marshall Leary Stephen Leckar Christopher Love Thomas Luckett Ronald McCranie Gregory Marshall Kent Mattison William Maxwell Robert Maynard William Monn Iqbal Paroo johnathan Harold Saffold Larry Silbaugh Roger Sloan Cass Smith Alan Sorrells Robert Sway David Teasley William Travis Christopher Vail james Ching- jen Wang Thomas Weatherly Walton Young Captain . . . .....,,.,.. jim Collins Secretary .......,. ......... P atrick Kane, Sgt. Treasurer .....,..... . . . Knox Herndon, 2nd Lt. Executive Officer .... ...... T ommy Loo, 7st Lt. Raymond Biscoglia jack Shields i32:3i:752EQ'f"d Scabbard 84 Blade 329 w H wmv ww u an uw H ,Vg I 4 X' A Z I H H 'HN m QQ al., 1 F , FL 0. E W ' ' ' , 'H m H ww H -Hmm 7"j3': gi aiggyfgr-,?f, 15431-Q- E..f, , , ,. , H ,, , N ,. N M Q W V gg ing, 1 E H gf G , 'fm .' 2 E H 1 5 rv'-V E-Z W-1 N ':- a.aagL'gs4: hiigjfal q A Y AA Q 4 V E m wi Q B i E' L' , ,3,,.,l g,,x.,Ugg- QF-QQ " X "ww 1 H N 'U -W' ,WE W mum -M, WA-W-Tmg " ,:-5:-5-3 ' ' K W3 5. . H. H. ,,, , gQ.ey5sSg5g ggT?Tv X ' " A K W wm'1wf'1swf"' ww , ,, 'X'-'V .-Y i:.5:.J,v:-1.g.i::ii91- ' 1 N ,W W ,H N 3 , wx' Em: ,1mq,,Q,"Qwi m Y w ww N H W wgw,,,f L ,,,, 'wg 51j.3j.T1,,'ij,,fg."jg 12' -L 'wi' .- gig -f N22 E X fi 2 2 if E- E HM Q 21- wmv sg ,I s-5 iifgfsjs 2 Us 2 in -m 5 L ff: 1 ., Em .. E - I -X Z E i , Q1 ' ' -.gg , .1,fE,3,, W W W W -"""'uD"f1 ' H mmm mr m w y- w 4 mi 9 -w ww - ww X , V H, ,, H, -, ' ', fu, , -Q f V . 1 . A N 1 , K E 5 52?N5-55:,:3,i,.,H 3 W m W "- M: ww w Wu wi H ww u vw -3 ,, N- W w, mu ,Nga 5 ,,,,,f2, , ,,, 7 5 f W 8,313.32 ,V 3-P-E35 . E C "Wi if W' If ' E "' " w' 'li H, H, M ifffi-Q 45:5 NE! :E H , H, NL mwxgm H, N A H, W, ,W - H E ml E :IH Z .- - Q lb S V M Y I M M 1 - HL-5Y,"'J" mm m m uw HL 55 H H 5 M, u H, mu mum -, Y U i 'fm X: Q K ' " W 11 WY W Nw-1 2 w W Q' " rw ' H w .,, ,,,,N',,,,,,w7 uw fm H .vw fm, H, Q ,H ,I 1 , j- K X Z ' M gm W Z In A Q ' S' H 4 'M m 4 ' . - ' 'H Y rg-I qi I, E E 65: 1 , ip Us m..w4"!n.A , H, H ,H m - W1 QU Z H, H Y ww , W, L A Q -. :WE rg --W ,W 5 A K ,, 3, W ,H H H, V ' :vi Eze, 'W ' "' . 2 ' KN' - V "M "1 ' H W H1 .HW-QM' 'ww W H W ,H N 3 H ,,,, ,, H, ,gf .5 f ,Zu ee ' ,ww I W fx: A , YI ww m . S , V Y 5 Miwm W -ij. S V F N i U V 2 SEN 2 'I I V N Vw .V V' ' uf? H1 H1 H 'H H "as 3 1- z -YE' fm J, 1 r E 2 r f Sv' UF IH 'WH V Q 1 H if C E' H' H H22 H 'fl 1 -' A ,wG,a,,L .1 ag E E57 B f B f- ' H ww ji WL gi, I H A H W E I ,Hr H N :mx NH H , , f Y u ' hw :Q ' ' V ' , E Q H H M ,, H H. - W 2 W 5: W W. M, H ,H 'N 1 i " '5-1 wr ,H -,E ., M, ,, Q, M, H , M H N N N N rm N E Y E ww--2 H' . 9-"'w"' MN' H H, H, fm N N HW m N Wu , Q ,,.. H, H, ,ma ,gg H H 4 FAH, ,, 5 ww 51211 'H .fm N ,H N. 5 2 if E f ' H Q , , V ,SEQ-gf 5 H A ,, ,, 1 'M NW as-' lm E E H we fi , , Q' 4 J N fa' ,N 2 gy. Q:-,M,wYw N N H H Y I 1.1 my mm H WYQ ,lf , L ,M ,Q uw N I 1 J I ,. ,. X N WHWHNWHWQ WH' ,J N Ed,,'-Nj ,, l Q mfm 'uw w ,W 1 H w V L Y ,S-Z ,-,E X EE :M - :'1A,-3--K ' ,N ,Q 5 , Q1 , ml, My A .N H, H, if W N N i 9, , M , ,, ,, , V i M. l , 1-H ,. 'H' ' -. Q - W.. 1... M , N m .W ,H , ,, ,. N H j H1 "K Y--W." W W 11 M '.,,,,w-w ' am V, gg 2 L 5 L Eg V, , I ,. v ' ' W M r " H 'J ' ww 11 1 2,111,112 5 , 3 M ww ummm m y N ' J gf -Eng,-A ,sw H X 'N 1 ,, H H H H ,, ,, . M , . HM H f v M m wvgju yu ,N w w uw " ' u u , uw A H as uw wwuww-N M QM, 5:5 E H W X M un uw ww 2 5 xx 'an ,M ' ,, , M W H H X " GH -5 Q ' 'H H u H 11 ww H H " N W H X X ' H ' M 1 H N Xu , 1 W W W W N M M W H M W W H H Y W M M " u 1, ww w V W W H W H W H ,,, , ,, H M 3 H v w H r W Mm. H , ,, X H Y X b wk N M - w w H H M W W H W , I ' 11:1--1 " w awjiik W ' ' H '1 'ELEM 2 I QQ- " H W H H, , w Y' 1 W X W H H ' " " M H M w ! H 1 H W H Y, M , ,, I ml' W M W A N, , H, W ,, , W Y M W H H H W , 1. . Y, , 1 , E X gf w N W H H H ,, Q ,, A H H V mg- an ' f'l'iEi!Q.?:w- , 3 :-:gg X H H , X , , , H ww 1 M ww W J.. X 512 55-?'5 H N H vi ' ' 55 .T V , , I I . M W I 1 H . '12, 1 H w 1 f' ' ' l f yl-RATUJE OFF H : , 1:-99 '. 7 mf.. --5 15, 3 W X W H V I U .1 W H H 4, , ,W W W Q , 1,2 ., H' L?-C" W 1915? NI - gm.:-T551 mm- if . - .-,.., ' v V ' 38 9' ' ' X m - pin -"6 ."5,,, , ' 3555-2' ' L - .' T1 R 1 'WM ff F' fl W 4 -' f . P' 'W vt 51-1 - ,-,i .M H 1 fS ,Q 3, F has - 2- . 1 w .. 1 .-9"'4'1-7 X ,. -' H V ,. 'HKS Q- lar-f-Lg ' ' 1" ' Q' ' fl ' H . ,gi 5415, E,:,,2'5g.g-E-3. z: A if-' . 1 ii ,I T, 'f'lg4j3.'.f-..1y.,x r ,, ' , 9: " fm "' ' 54 " ww-'swf -- ' V N -' 1 l 151 , y,,w'1v1f, --11 :fmvmnpw .m.,g,.,,,M,. W. W1 up j 5. J, 1 ,X Tung 5 V4gf,..: ag. f F, 1- , A , ,qi , g,5vy'1' jr W 1 , my-,.. aw Q Wg X , , V151 1152, ,mm mf., L af , pm eff wif. ' A- W1 5 ggi gi? X ' " 1 , W 1, 'w 3 Y Eg ' .?,ilf.iw5wfs:HQf' ' E355 '-" aw? 3 , as ' fi Q ,555 H :X af, gfimffi ' W .42 ff my E HSA- ., : ,g. , - " W .ima -,N V ififnfa 2 W .,.X,,,Q.,x3Mi,,A:,,,:,-M31 W E wSW?f,,.'. ,,,E32Qju31'A4 5 K, , L, 5 QW q jvf,j..'tL7Qg,m7gS,-15 . .T V i I A - 5.1! - ' W fiiiiieiiig-H021 ' QL ffjffim W ,lf angill U. w , pegggxz-?g,.,i,Hgwg5,f4 . E , Kw ,- '43 A- Q 5 .lx Xu Q . , W-.,., gd QU.,3.N,'g x , , .3 54 y ,E 5 12 A - Z J..,.4 v .gt -v . ...nw m , Q: A " 'CF 'V 5 hxQ74,w,,.,,...,,.Tg,g f .Wg f X A V -L .J -..ning -NEG Rumi gm W J'. ' , . ,,'Lf , . 3' -i Y , ,.L-41.10-.. 4.1L ..,, , , Y, H , Y - - -. x R 74 ,H-Disgw ALA v if f ff ' J 1 K, ' 1 ri 5 N. . N - 41 f 1 'L . Q X -+- ..1f , Y YH- ,Q lQ33QH"7:w' 'E I R W W "K H2153 Z " W ' K :Luv ":1 V15 , , W AV - .. . , QW iii-H , f , . ' J ,Nm ,Q 5 m u w V p ' wg V1 ' " gg IE' '. Y , , 2 1 Q , '. 4,., 9-iifji 5 si? V Q 11'ZZW5fSf""!i2'f ' Y" V, 'W' "H "1 xN5,?'vF'5" 23 E " 9' wJ"m"' ..L: f N, 'if ' H: w w 1' ' fi! .. -H .- ..,, gm! W g1,,!'13,,,11iiLg?iE'iffQf?1f... MH"Hf'jjf????91,QfQg5ii?r3f BP ,px w'W"'H lg L u i 5311 mx' Y Hifi M A ?Wi?f?lPEfQ"113""" Nl" ' M V W 1:32 . - V t I , H ih: 1-ug ' ,'E, ,,'- Linda Calloway, Glasses 81 Qrgamzatrons , 1 XSSQJQQ Q A 5, ' + " -'-'A' f i:2. . ' . f . . ' ' P' " .4 H N .' 5 'f Wu :I ww H W k,,, IW W Y I ' T 55" W H W' ,, f l,. , ,. 4 ggi 'W' -' v 1 ' LL,, sl" ', 4 ' W ' kb, 2 ,.,. Inj: ' 55 D I -"-- A N x i J- ""' 1 nl 'F' 'E f., 1 4.1 - ' ' k 3 ' " ' -cum I -ann 'WV' ' i i " k jg Q 14 , - -, mx! ' 1 AFM K , X My uh? Xu Y H vi iimfgiiii, . wx K Fe 'el N A l Editor QQ' VL .1-if' 'F"1 Tommy Raynor, 331 :Li fr ffmmkx ,5 w . 1. . 1: VJ' , ,fx - I , l , gf 1 W K Q , I f ' ,I 1' W 1 , 4 W ' ,,,. 'Mlm , W 1 ' ,VH K' 'Mfrs W' ' A sw 332 u, uw v' W 11- :ff ,al XYK r 25' QBNE5-2 M kiwi? E. N -gt T'-f.-.2 5: . FDB DEBGRGUNB HTIHH 333 334 Sigma Delta Chi President ......., .... A llan Lipsett Vice President . . . ...... Gene Ray Secretary ...... . . . Karen Duncan Treasurer ...., . . ...... Kathy Tyre Advisor ...... ..,...... . , . George Greiff lack Affleck Judy Guy Tim Nicholas Richard Akin Donald Hatcher Steve Parish Bill Allgood Paula Haught Celine Payne Richard jill Hayes Lynda Fay Peek Atkinson Tom Hayes Elaine Peeler Ed Baker lohn Head Keith Pitman Tom Barber Ronald Pat Pulaski Faye Bell Henderson Edwina Roland Stephen Black Susan Holton William Ronay Eliot Brenner Mary Hubbard Harold jim Brewer jeta Huling Schroeder Noelle Conrady Philip johnson Charles Randy Cox Barrie jones Seagraves Beryl Diamond William Key Scott Seiden Gene Dyson Issac Lang Cathy Shattles E. C. Edge Linda Lanier Chad Skaggs Gail Edwards Tom Edwards Bonita Ellis john Ellis Betsy Fox Christopher Frazier Nancy Frizzelle Frank Gair Marcia Goldberg Daniel Grady Bill Griswold Francia Leser Lyndon Mayes Ronald Mayhew Tony Mclntyre Tucker McQueen Ralph Merck Alexandria Mettler Linda Morrison Randolph Murray Sharon Smith jean Stanley Robbie Stogher George Stuart Margaret Tucker Charles Walker Donna Waltz Carol Wingfield Walton Young Ron Zukowski Blf' Gil 'G Student Association Gf Educators President ......,..... Vice President , . . Secretary ....... Treasurer ..... Advisor ....... Gayle Armstrong Jena Brumbelow William Cabe Elizabeth Carter Martha Chastain Melanie Daniel Marilyn Darden Rebecca Deadwyler Kathy Garcia Carol Green Barbara Fretwell . . . . . Nora Bullock ..., . Vicki Stearns ........CherylKeck Ann Hall Alice Kesler Mariette LaFleur Maxine Lederman Marsha McDaniell Ira Pacheco Melody Queen Marilyn Scheiwe Perla Tuchman Gretchen Vallette Floreine Hudson 33 Signal QE: Af.- Q, .411 41. Yi. 'N x 7 'WWF' if R 'M-.1 lu. ., Wm., -. 1. i It :fu , , - I A X15 , Editor ............. ............. Assistant Editor ...... News Editor ............ Assistant News Editor ,... Features Editor ......,.. Assistant Features Editor . . . . . . . . Sports Editor .......... Copy Editor ...... Photo Editor .,........,... . . . Business Manager ........ Assistant Business Manager ...... Circulation Manager ..... Bill Cash Terry Frazier Bill Gissy Mark Hassett Debra Keefer Dan Kohn janet Murdock Robert Penny jim Robinson Walton Young wi nigga it i 1 1 :S - wi - ii 5 fu -It W.. wal ll Q" jg? i FL? ,R it mm ,-sv, w :ei ,il wi K H 1: vi xi. , tl . S 'Q 1 it .air F vga by J. ff .,,k .V tQi?, 5 . . . . Neil Monroe .... Kathy Tyre . . . Steve Parish ..t. Bill Allgood ,..., Tom Hayes janet Harrington . . . Dave Murray ..... john Head . Craig Holloway ,.... Lou Majors Marvin Diamond . Linda Morrison 337 Student Government Executive Officers President .....,. Vice President .. Secretary ....... Treasurer ...... Class Presidents Graduate ,..... Senior ..... junior . ........ Association Maftgmflh . . . . . . Paul Weston . . . . . Nina Newman . . . . . Carlos Banda . , . . . . Rod Thomas ...... john Spivey ........ Tim Holladay Sophomore .,........................,.... Morris Godwin Freshman ......... . .................,.. , .... julio Ramirez 338 rf ,af 5 'Cabinet Marcia Auton Vicki Biser Lamar Blaylock Marcia Briscoe George Carden Russ Childers Teresa Decker Deborah DeVaney Harvelyn Duncan Bob Dycus Betsy Edwards jane Edwards Patti Fenzel Richard Foley john Gilchrist Russell Gilliland Larry Green Mike Green Teresa Harper janet Henderson Nancy High Steve Hollander Paula johnson Tony Maloof Marsha Moore Donna Myers joe Odom Iqbal Paroo Steve Peace Larry Perkins Ray Phelps Paula Ray Tom Raynor Yvonne Renson Deborah Richardson Ellen Robertson Mike Roper Lewis Saffold Carla Schlitz Deborah Sherer Lenn Steed Mike Strawn Ronnie Tate Hugh Twiggs Cathy Tyre Cary Ward Damion Whitaker 33 Z WRAS Y KQ I! J! x xr.: xc, . " l ':4?'f ff' A V BRLQSQTHERI ikMN4umWMRY X xx xp x f - "' l v 3, , . R, A r N ., ,', N'-' .si'q. 'af 5 'V' ff? ' ii- l' ,J+.,,S' 41:02 , """"'--41. 151- " 1 V' A at -'A,f,f fi: ' 1 ' '4"vu.. 1 .11 Tuff :gl-V, nn I 340 4. uf l 4.,V. if 'SX - -.HJ R w a! . ,EE 3 .a ss--::z::: , li get it it i mtg "safe 1- tg W i "l2 ,,-,VW ' ' ' '?":"v1'u 1 ,. Q W MLJ' , Wt, I 'xi General Manager ............................. Robert Campbell Program Director .... .,.. R ick Edwards News Director ...,. .... B uzz Weiss Music Director .....,... ..... L arry Green Sports Director ........... .... C huck Dowdle Assistant Sports Director . . . .... Bill Phipps Tommy Barber Wendall Brown Wayne Bryant Willette Burton Stuart Culpepper Maura Goss Boyce Graham john Halliburton Larry Hand Thomas Hayes Dennis Kelly Gail Kempler Robert Langgood Robert Lustig Harvey Morris Fred Murphy Cindy Raiford Harry Rothstein Scott Selden jimmy Smith Deborah Walsh Tom West Clifton Windham 341 s 8 if gf s. 6 iff if - , ., FLM! gf 1, l 1 if-'Jwkj , + W, :L 5.-Q ,A - ,if 'R 1 I' , 9' 1- X L' WE ' ifwf' v. . 'uw' J .. si 'gg Q, lf! 1 4 fi M' . 1 ik if s . 7 7 - , 1 '53 cmiig Ha 1 ws 1 ,. 41 H TN f s. v If: 1' r' . :ll 3 , f V I If ' l A wi Q 2 xg' -. . -Q..-xp.-. W 11 . l 1 l 1 f JH . , I 'S'-DL . ' sz' fig: uf , I m kg H - 2 , I . V , M4 K. Y - Q" , F55 L 52 , 1- lx: , Q' X Y , . I f H 'Q gh 1465 ' wx ' Q.. . A + F H f A . 'x ff ' W - ,T - 7, H ak , J" G, 21, 1 'Q '3' f I 11, I: .ff z sv 'H .wa , -f . L: .. 5-I. + w MWF' Fi "f , - Qfifai-,-xi' AI .X 1' J ,jf 5 ' 59, W 'N 4 I . . P g f H - -, R- 5, , Af f L w v k If 3.1 ' :T71:m.fn1?gx if -lf 5 J . ' ' I. 5 A . +9 S I, W .: y i f A ' C 1 jf K, H I -ji 1 ' v vw-2 l ' , 4 fZf'wmp ' ? ? "f' -' f 45-55257 A 1--L.. V YS Q, . 1 . I 2-xiii' a?'P:' ,, A-A L W , wa 4 a ug! 4 -iw 5:5 . pq 3 , ' , Xl? ' .N aw L, x ml .i 2 5 . ' 3 - ' HK lu , ya - Y 'f mx H f ? I .fl .' ' - 1 1 ' '- ' W , nfl Nfl' ' ' if ,V vw, :H 5 .... H nf. - ' . 4 ' 3, M 'ii' Nu: E .lineal Vw I g :1 Q Ng? .T 'SFX ' : ! I Q k ,A 1 'F xxx! bt 5, m . , . Y .-. ul 1 - 5 www i , 1 gh- xl. .-45.1 5i?f?g1g"J '32 ' t . - n f - nv Q rig. , Y' I 'M Nf . . N, E as ' ij' I S , V .- I .a X 5 Eli! . 5 ' , .l fb' H 2 1-rx ,E Alpha Psi Omega Floyd Adams Georgia Bedford Hilda Dyches Glenn Gray Cail Hall Richard jones Heather Lamothe Frank Lower Nancy Noblin Harriet Nunn Dan Reeves Rosamond Robinson james E. Sligh 34 125' ' IA la-:Q i ' flaw W , 2 M: . , ' ' ' ' , E' M EEE f ' . F 1 :-.. "' ' , "'7 '2 -6 ei 5w3'?ff fi .ifgifl-:'5 gf' V fiflgiffiia 'ff i ,- , ' " i!'f7L--"5 , mfg Q mg.,-gfE,fwf...YdfLW "V ,,,jjNg, ' M I H '55 wg! 'K W A h 5 W Q Q 21 v few 'ww ' , . R ,U ' N. 'H v X xg 5 lr V 5 V4 E w 1, w gi' gi 'Vu Qi K n A . u 15 i X :A U , ' NN if I X5 5 .I 'ig H Ng i a N' ' i "Q S ' 3 3- ' -,xq ' 5 H' 'ff Y, :, M, , K Www- " "' ' V V ' - Q my .'3:-- 27 N"'g"'5"-rs , "W - - A - ' Q , d "fy 1 . 'Q-sy- MN k V .. Fm xi' ""'- -W ..,..- . .-V. ,ma-my-4,5 -V-., - "'+'--5.-,., v-w...,.,.,,x,,,- ' " 'Ness'-v ---.. - rw--...,.,,. -F-..., W' T - - -nn-rv, ,.,,,,,, , ,..-..,4 .-Tv. f. Lb-- F113 i-unix .. i WY - ...,,,, -i 1 V 'DH' 'f' 'fwQk,.v,,,A ' '4"dw"'-1-ff. . "" , ,.- ---N. , ,:....,.. 'Q mr- .,.- . ' A ... ' ww- f.f41g--,.....,,,.,x,,,N,,,,,,mB1 www-, NEWM- -'--... ' "-"1-if-,Spf-.... W-......, x--Q... .....,, ff-- ---....-,.,,, I m--1.,.,..-..,,,i-I 'ff -gy-- 91325 img? , 'Lg A- 1' " 1?1 U ' 1 V ?5?Sf.2V - mi , -. ' K' N L,,,w?,,u...,.....,L. .. -J----+-4 W3 T ' W "V ' , ' If' gfff3'g5e.i H H xp 1' N "WV 7 ' W 'wf'1'1abLIi1J.-' I H , 5 ,A.gM5gQ1'B92Q5,zLs?g?Q3',,??211""' ' "'1W'1 :fgr: '11, "M !,w'1s2gg5gg 'wr ' , ' Ulm ' 5? Aga: H . 1 Q V M' 1 ' wx x: gy ' fl ,W , V Y 5 y 1 WW! .5 -.VWQN-mf 1 ,+ 1 -1 5-, in wigs L 5,.igaV' . -,,,,.f.. , . . if u 1 1 5 l I I I I llisiffaggfgwe' ii gimp -wr W Li: may . :AL i u 3 :Q ' 'KY g ' 22 ,A ., ,, me ,f www ,' mx v 12 is-X ii ii: . is . , Q53 if - xg mg' -ii ,,,, QT ., ws 1, . QF-if fig ii Eg, viii ui if ,iq n -fm i in - sw, lllilll ii 1 .,-. , qi, ., , HJ' ,V v P: iy,.r' ' ? ':-1.,- .,,.,,..-1,m-:,,. ,::"w,,ix, ',:'.'El' AWE 7, ig? .1 1: - rn? jf. 1.1" ia' use 1. .,f1n,T A , ew ,,,,, ., ., my ,. N ,EE Y ,A N. W, 7 Q ' M V w if ,af ,ii vw ii 01' 9 wp, , . . Patricia Clancy . . Robert Astin Arline plpcker Jean Linder , , Qana'Nethery . . . . . Irene Barry ...... - ....... . A Alice Allen ..... . Martha Roberts Linda Main Sllfeliajlylargglisf Cathy MbCa3lin Lqrraine Mel! , Rikhard Mqdzon lll ww '1 Perrin if izoiiaa if J, M i .. ,, J, av ,X me :Y W 1 xm- , ,Q 45, m"'.f!? .Eff .7 Vi: ll H :ffm W as . ,M , .mf , , , ,W wwf- if w in ii H, k ,V U in ,nigga .nr 1:4 'mi' , - . '1l.weEe'i . J " - Ke? ,JH ul ss V, will am. Leah 1, ,- if X e , E7 five an W , if wx aa. 4 4? W , .i 5, . . W gay ew , 1 wi ,gas 'ii EL vga - gee H sf W - E 1 lk. ,W , , "' if eww 'X W ar. -,A as KA -, gm, nf , 45 1 gg, , Q ,w :sw , , ,Ig 4emm..w H, "F+?"r:??3 ,Si r , .-N ,L x aff' ft fsafu we iwszs-f' V ,w ff2w,,.-fy X 'zsifzx M X , 2. 1 i "v li 3? ig-if if wx 'f 11 N, gf: M B, - . .M '12-5 M, :rf . 75.5 2 ww 1- zf. H Y S51 , , '1 w Fm, ,xsQE':y Q ,fs " .xy E' lm rms? A . ax 23' 1. gg sign Q, ,k gf Y Q X, Ni gig- --,1Q,,. wxafi 'J ' - - my, mm, x Q 11 q,:mQf'a1v Q ' ff? rflwgz at X A 5,1 35,ps,,W QHVS5 .sf , if Fllziiqifw-2 br 3 ,. i., N IZ' :Q 'Q 1.51am ul ' ' Egg ., 'ifvg wi? w. f Tl ,N Lf!" " ,522 . 'V Q: fm .L - -' " ,V w M rg: ,Q ,Wifi 'sum , N ,X at 8 fir. H. M ,.-4.6.9 ' L, xl21f2N3ia'? ' Q- " 'K ik 1' W sm: ' 1 ,- vw- wvzgg ' w . " , 7:11 .:5?:i5?i4? 1 , 1-1 1ff2f"ff' 5 H -7 :fx .1541 f me -gig. .7. -V if AP ia' Q 1 Agp, Q34 ...ing W1 2 'Q Miggjyu H w MQ be 4 IV, W . :x mf? i .f,xa"'7f'.1 ' '. ' A 7' -3 7 ,, iiiiif' ,. 5. ! Mm: Q.: 1 . - 1 " L ,Xa u! .,.x,..giiQ My , - ww 1-'J -xx: - . 5 2" A' ' , ' -..,.' - ' :Wx 4- . qu ' 1- ..: 1 ' :- - -rx ff ' I I A T75 ' 1 M ' 9 - , K ' 1121122 . gf gf ww Q ,, W W ' 1 1 gpg ' . ' R ' W- Q 'Pi i 'eg 3 ,V ' ' H' 1 ff N wff 'vxszwi'w . f N H W , ,A 2, , 4 V Q M was Q X H VI :ia , 1, f ' fp, mf I in ,. , , " 'A "Lv ff X' 41 I + - 'E - Q -'?',4:.if V V: lj Q M , MM" ,, my N Wi: jf -'H ' I fum H ! V. gm V, - P5555 , -P A? fi? xl' "'f"FFx2f1Y'Fl ,. ' ,A-14' ' ' A ff 'ff ' :ti t 'F g iff A '+-Q 15-1 'l 1 -9 5 V A -, -'A'Q 1 ' ?E'f:"" L- 'f fn HA, m"x- 'R , ff 255: K Am V v EJ' W '- ,, 'N l 'aff ' - KP" ' ' TRW, 3 ' ff, , m 5 'wg ' ' fi 'ff-V ll . , ' ' Ref- L- , . .1 5: :11 x ' - ' iifai , Wi ,M 1, ' , ga if :HI Ar 2 .1 X 513 4- mum w 1-V gft- ,' V K - J ', ng: ff - my ,, ,T - ,ff ,. , fm :QQ . ' H.: X Q, "ng, E: ' '43 Q, I .I I A ' E I f , Mig fab. f 3 fr:1v f:36igg.al'Q fri' f - f 2 'W ': ' 1iE7k"1iiff'4?2W,p .' 7 ' 'E ,. " ' '1 .-aff "fr 2 fi e 5 GQ,-Kofi: 1 4 ' :Q 'frf Nz- .-if ,- W, 'Vi-p - f f 433-19? P f ,- jzgifeii M iii . : V .L ' A . 'Q - hi 'f ,G 1 " x ' 1- ' 7 'ff ,- 7-TQ . . I -755 -PW 'il ,A W,kk N - J 2.-t -e ' . ,,..- ... .. ' 331. ... .2,,.1'5354-. :L -- AE ' 'EEK' . Q' J 2'f..i1f:2"- .11 .,. X., ff I , I1,,'11 EE 1-1" 1.11.1 .Lg 1:5111 2 . ...X-X X X .XXX ...ma i J..1- . .1' 1 "'.!' ffiw' hiv 'fSl.1x.".'1!f'If" "J I 'f'z'.3E.QQ:11."!"5f1 - -51: X. .L-""1's2' 13 -111. 532453 ff"'W1'. -' 41111 A-1 .,..1,..g+ ... 1 -fs. XXX 1. . XX , 1 M. 1 11 XX 11 531.111 X- 1 XX XX XXX.1 111 1 - Lyttoh Acree 1 jack cammack ., 1 11 ... X . Qi? XX11 5511 . 1,,.1 1. 2 1 W lgsggu Q 11 VY? WJ ff Q 1.1412 . .. my 2 -A 11 L.Jf111'h1 .wi 3:1 Q211g.1 . Q.. 111, X , 1 . .. 1 .raw-V 1 . ' 41-JL ,1.:...Xf,X -. . TL Y X . XX 11 - .5 X .. 1..XXXQ 1 ... .. ...111 ..XXX.. XX 1. X X .,...:X X 1' 1 '11?1fS5f.111 11112 '1 " 1 iz 1 111 11 QXX XX- . .. . A . 1. IX:1hX. .11 ' .5 +5 1 , -- ,. ,, . . 1 11:m.aXe11,1. . 1 - 1 fm" ' 'W' 11. .1 '. 53125161 1 .. .. 1 X .111...11 11.111 ,1pXgg111f...1X1..111...111XX11111.11 11"1.1XXXX'11X111 X , ' '-E-1:41.51-1' XX XXN ' 'i11X Xxzw XX ' 1 " igg4,5..f,1 '1. '1.. - , fit' 11 X H 11111. . 11 ' ... 1, 1 11 111 .11 ... ... 1 1 1 , . ,WXX ...X X.. 1. X X XFX. .1 11. ... X X.1QX -1... . X51 X.. .. . ... .11111 5... .gsm-13XX1XX...11.111..1 1X 11W1...1..g....XXX1.. "111111 X X T XX XX X .. ...XXX 1.1 QXXXXX 1 .1 .1 Hg f X...1.L11 .1 1 14 5' V'if?1'11 11 11 11 '-.1."11.'111f.1. 1 . 11 -X35 . ' - X . X 111 11 1 .. ... 11 .111 1.1 X11 1.112211 11.X. .....111XXX1.1113'g...1 fffj'1..31X111XX111X. 1'111T11.XXg1X .111... 1 1 1 11 1 X XX. Y .X1 9 XXXXXi f my .i -- X XX1 X 113.XXX.X1X3?Xf5Xy X XX 3. 1 XX 11 X 1. 315111 1 .. A 1. - -11: 1 , 1 - , . Xi 5551 X X .51 X 1. X X X X .. -X XXX XXXX..XXgXXXXiXiX?sX.-.. XX X. , .. 1 X XX1 1 XX 1 X .1 X11 X.1X, 11XX-XQEXXXXX111 XX1. . .. XX ..11,X11 11. .XX.. 1. .... 1 ..X.. X1 1 . XX.. EXXX 1,.XX. Xggf. -X.. 1.. ff..11m.X . ... .. . X .. .X X 1. ZXXXETXAXXS1 .. .. ..... .. . W r s . , 1 X. 1 3. 1 X . . v .. 7 X I 1 XXX XXXL X 1 11X X 1 11 1 11 1 1-5 A iv 11 1 1 111 X111 11 11 N1 111!! ,,XX X ,Qi . . .. Qffi, . - ,FQ 'sig f X XX QXXXX IQQXXX XXXXXXXX11 111 ... .1X.1XXX..1 11XX11 XXX.. 1 1 1, X111 -pw. -611511. V X .1 1.17.31-5.5.11 XX 11 1 5 XX11 XXX11.X?X11XXXXXX X .XXX11111.XXX111 1 111XX1X XXQXXXXXXXXXZXXX1 XXX XXX11. . XX X XX?-ii 11.11X X 11 -X X. X ' ' Xgfiigf' ' 1 SEI: . " . 211.gif ' ' --i?'2af.'1 ' ...'X 'Qi gg 1 XX1 11. 111 5 Wa. ... ...11fY'.212s1, .." X'.. X.. 111? " 1 11 A-' 1.1.1 1 - -1 1 ..f:.11 ' 11 ... J. 11 - gf 1 . 1 . . Wm: L X . Peak'-99' YF filnsnihl lm is " L K-- .Q sul.. ,N v - ww' 1,5-is 1 ps 4-.. H. . 11, .... ff" !L,f he MER myiimi s President . . . 4 . ,... P . . . QherylN5'KeClg Vice President . . . i . .' . l f . . . Syl:iil Pair ,Secretary .... .mK. . . Nora Bullock , Treasurer . . Barbara Fretwell jdvisor ,. X WN . ...N ,!. . , . .lzg . . . lilgrezne I-lydsoin X Martha Adams gklice Kesler N Gayle Armstrong 'Rhonda Levin ' ' Jo Ann Bethel 3NBarbara Massey Suellen Bicknell Marsha MCDanliell lfgnne Bishop Peggy Milam X Janice Blaine Carol Sue Sonia Bulluck Sandra Barbara Burnett 9- .na df' nm - is if-Q I fr --1 ' ' i Q, an - e A , PFW' 1 Ye' i u , ,. sf iv H XXX 1:81 sl 4- gn 'K on 'Br B "Nw Y as ws' . se, , iam. " ' 4 .ju .,,v V -, , i 1 '-:MTL 'Y9"',v--1' W l W X l 3 sy?-sw B y iv , 'RX qLm,..l,.,A5'.i'. i.. ' N., fllnrl' ' ' .ui . A KRW M .,,.. ' ff- we gf ' -4, -. gg ., Q, ,sg , . L - if . : x. as B use - 'ffm-ff s W- H 'iw B' i A ' B M- Q - sis. -we - , . , I3 ' .fb , ,f V-5. M' V V 1 "x 'Vg V. 3 gg 4 3 is n ,rf 'ffi,-,kt ., . as-f 'f 1-T B f-.,ip' 1 we-,guy ll' - Hs. w5,54,-. X ik-, ".. '25 'I A 1 1 l 5. we abil 5 -.av gg-f vgfz. .,. ' .weft Fi -" ' eh- -I -"'4v1I."A'1'l'i-' " Y 3 "' 1 7 f , '57 l-5. 1'1V:?', , ' WX E f.'i5,ii:3Y'?f 15' L - .i '-'Hee ff?-22 -2:.+,:f..s x -. k'1k-w '.', "W:-., sa? ' -,Tir i 5. , Q N 3- V is I .:fg'3vv.Z 1 ' ' '- 4-iii, f , ' I 'L-5 A , 3, .,.,.V vu- . ' -'1 iii 'V fs . f'-r- , efQ'YH -, :mul- .,,,1'b.1.Tg7',-,5- 1-'X M. 'fL..?7L. ff-11 , L.,f"'rm:,fF.g -,, 1- .A f.. -3 .. , . is ziww-'..V-, w, w, --. f':,,,.,. -.Q ., -3- we. -5 -.. ""--. f . '- V N.'A.QN-.""NJ.Z,i' .t ' , 'es Q , i",el3'ff,'1'N'T'-75QgL4.Q'fW- , ' '-lwf ""-'-r-.14 :ffm 9'3-":g?77T'i?Qy4-- - h X A J -XR -4'-A , w H in I 7 '-'lf Q' -z, l - 1 Aix .. " 7 1-1-' W X 'A' vi 1 - ' " c lv 1 M, U, my, H Q -4 E, L 552W mf QQ! ,i l, ' I, ri Y .V G,.CM , VN fypfe' r ' . . ,Lu ' 1 ' , gm ,Q ,, 33? ' M: W., H ,, ,H ,2,,, li' f , Y ,w , w H , JE , 43, , -fm.-Fw., fn 1---,g3iQsgms5,,,,,,... ,U I ' W' "Q2Qi5d"I:""u .,,, ,f C Hg k 1 NM ? 5 Qu' I B, wk-,gg ,. 0 f ,X Q W' , ,Qs,ffs,., "',,v",1,"',,',E w ' fuk, H. lv iZ54i?7Q.'M W,,ffE..f5w - , 'f?:m ,151 m , 5,1 7- "" ,W :' ,f., -5- ,,,mfgkM'4, -, .l"'w5gfs5a,:,J-,w- H -' uw u"',w,1",4w5Vi5WrdQI,Fs-'mmf-"' ,,u - L5xNQ? uw uw w www,,,www,hw5,EggQg1.!Ju, uw mn ,!,,wo!?,:,,' 9 H2 if V335 W N Q X , fl -5 Q fn wr Z W, 5igfU ' lZZ ' i2bH nf vi: was Yf Wm. + 153:32 1-L U I, H, M I W m lu., 4,73 w M ,w ,Q C ' Q ml!! H H Y Y A V M , E w- wu, M: -V . mm ,,,,lUg? 2- ,H , V, , 1 1 if . 51 ,, "H u my , ,., W k:x,, H ,,1YW,,,,,,1 m,,,M ,,,,,, - H MH: A H iw ,U ffm 11, f A M , ., .,.. ' -'L awww ggw ,,,,,,, M if Nw... H' f,,A3g:?Qf1,L,., ,, M at W2 awmW?MMWWm wfWm-,M, M ,mu ',,iW's1i,a",s,Fi':?'w,,1'!,,wwrMf',,.'wv4.,f-,imNw" ,, 32'?iW'IxH'.. .Fx 1--segs'j3gEiQ', M Hx w 155, H 1 ,H - ,- ., 1,75 - , ,, ,,, nu ., ww W0 U HSM' N , , fQ'i3,,,w,.E',21J.,,, ' H ww 'mmf' f' ww, H. H, wwf? 7: H' ' ww , A en 17-1 4: , ' f ff, , W ' ' fY,,',,",,iwQ.l.' f1f3i!5iiw6'ivDWW'4f,fF:1?-,,53jgi4m"',ww""",,H,wW11"'::'5 5flU59?,11-H V , 'f ",f?aa.,Q Z W.,-. ,Vw '-" :gijn , ,,,",,j':j:kQ , ,E lf - , f Q T A A, -, me W , N15 ,,,,wQ 9K?iE1.,.'... , , Q 5 ,. v- E Lu , .5 ,,,, .- i X V x. 5:46 H! 'fm HJ- 'H Fig? -' 'AJ - wg? .IM-1 A , L wil: vw w ' E' -za. ZW , g,.,....,,. .,,..g, ,E.,-,...., ...W I ,..,...M. ,,W.,....,.,..v .,-.,.,- I T., .,,,,, wg 5+ 1 , -., H+, , p '- - " , '4 :I Y , ,,... u vi-N ' Q r i - - , '- 3 25 ' , I H! ' 5 V 3 . '. 2731 W 1 f 1.5, ff 1,7 .f ,- - . I - 1, .' .- 'P Eg A , .- 'g ful-Q, , x v,1:4"Lv:y ',' - 'Y Q' .f--Q".4-gi'-Hz?-.,:,f ggi' '-,f ,A 4,.:IQ.'-nfl' Lf:-1' ,., . .-Ili' .iff-, if-1755, SQL",',r.r-aww,w.ff'1-pvi""1.1-z,:,of .-1J'f::-fy, lr: Ei. ,5'f5,Tf5 , 3giiu,,qa:jHfv"'fv . :T X-SQ,-wv,?rf?T 5.19 w.,f-.,m,.!M,r5,gZ5?41'w'w" -'W , V- ," ,W W,-35332. vw ' 'zu Q my Q 5, 15 11 -,Q ,A Q Q -,,,:,7,Q,m5iq,A-13,f,4,12 ,,..L ,K A., V V , -iff gas-'V fl M:- ' .ss Ek - ' ff :XZ ,ra 3? aJ.':?.2?:2.- ,vs I 44: 52 gf Y ',. ,- , . A W V . VV f-:ff :fd 1-1fPSfk5fQ"U"1V"f A ZH' f -ffffvafi , 1? K " ' gfigg?-5" 532 g gi? QF 39 if if 391 f 5 E 2: 2 gf' 'qw 52 I ' M ' V K ? ' A f . 5, ,ga , -1- ' if- - :- , X, HH. A , ,. , A . -1,g:V41: 1, .,:,, 4, 'gy' x,,- - gf , iw , x ,, MQW 1 J ig-:.. , ,ff-1 :j VT V, Aw.: :: ' . , , VV -V , V V g1 V , V A ' N V- -w. , :rw f is 355 -EY :V my M We-Q mf? 'f' :ik X' 2,3 --L " 3552 '-HA, ,, , lg ,- ' ' 5121? :I-Q3 59352 km" Sims 2 Uv W, Kim., ,dw M. . . 15, V 3' if , ' is QQ V, i , V Q- E, S , MQW, ,V ,V V-:wr V dk S 2-ig H .551 ,:.. ' ,. ,N ww ,D ww, ,X J w ' ' ,- " KVSSEPSQQ S :vw V? :W ' Tj?-' 'ki-QQ? 54 Mfg My Mi: mfzgu W Si S is V SSE5'-f'i M2 "'Si'5nf,J' .-3. HW' iii S My Y J W1 Him- V ggi. L, , W 1: . E V - Y V -- If ' ' ' ' W I ' M ,,.. 25: ,, L :gy 'ig ' ass' f , , S Y iw H IEQVN. ,mf'w,. mv gms Tiff! ' XV Kim W S fs V , .Y ,.. V5 we E! . gag 4 . E V VS ,M V Q H 2 7.532 M5 V rib A' 2335 QW WEEK ' by H :W W My Q , , E 4 Eg. E5 ...ur Hifi, ,Z .. U fi ' 5 ff W V ' ' 7 ,X N, WV S wigs , ff 4 fs '25, ' A Y , ' V 7' H WJ 133 wr: mga 11' 32 X' new f H 6 S W Vw ,Hugh ' 'ulgffff' , 2, M' 'V ..iggVVM- ,, 5 V tv ,ET Y: f Y: . ,, V M -A if Q V , - N 3, 15 ,, , 6 , Meigs gag? 'V ' ,, V' ' K , J fs W. ,,, ,Q M H51 A as , ,HV -.W - ,,5fsf,-K swf, Aw, W-7 H551 M ' -N. ' A Q I my . . r 15 'V qfrf, Q H5 ug? K . A, Sw A kk he , , f QQQVH nylffv, . - 11 Y': Q2 Age? ww 2. ,V mx 2 5 pd if - 1' - M X . V. V Qt: f. ,. . ,mcg - W fi ' . . . . , . . . . . . . . . . . . ., .. . . . . 1LyormeVRen5on . "f95'de"t ' 1 ' V 5 WSH 'A Wah X 'I di, w5,f'3CE63EEil3yfw1T4'i,. F P ' M152 1 - ,. f " W: ', af 'A K f 5' . Treasurer, . . . . . . ., . , . . , , , . . . . . . . .,4.,.,.3,ifW5a?g15igSfl3Q,4?UChrpan W EW S HE., - W ' ' -m r . M,-' H Q ,, V V Q. , -rc 4 ' 1 Q" T 2 ' 2' 1 -- Carolyn Alexandgfs . Y si , 1 A jg. V .i E var W ,V .sa , A .. 1 , g ,,. -'im' in ' - A WE' fig.: -gm 2 V ,XQEQH B ,EQIP ,assi M 'v' .QV img, 1 412 Mhrllyn lexan er-. jk mwmlw-ywv A gh -M52 Pwr ' K 19. ff ,, , , .,,. ,, L KA , TH , , ,, if ' . ' ' , " - Carolee Allen . , , . . 5 1 Z2 M .V , ga Ei? V V- ' - m sw' . wax: . w 9 V ..,,,, V . - W -Q VV V 'A M A fu x,wsEf1, MV, S S I 2 X Lf' , NLS 3 M lDeb0rah Afp3lIkf:g?ygf5jg2'v mfg? .-u ,VW A sf' WSE Wig! L' MS 'L 1 ' M 5" "W"' 'LKYIEQM . wish, V '-2 A ' ' . ' . L1 - . ME 'X' 'km Qs we ' as V35 ' - X wg ' , Annette Bohler 1,7 , Wi , , -5 337 2 Y , 2 -in S Z . ' , V- xiii? f uv 536' SV-SSW, 1 S S S S - M ,, i-if K , W Q mfg ff as 5 gigwi QQNOFB BUHOC f SQ: - ,jg J- www M EP A , V Tnsha Clark ,af , -1 W' QM ,kg ,eff .. . - - WgQ'5g,r . ' - sz 1 -'W' f , wig V-,J ,.,sgV1,V.,Q , ,af NV .. 1' :s EM -Qffxf :iss VV 45111 Mffffw ,mag Di 3 - V V LE -ew , H-,,. J Y, "Mi12"' :mf we V11 , F mv Vw 'jf " ,qi S "H my M525 : LH ' ' - 'Aw ' aff W -fgzzk K, V, J 3 i .. 1. K - V' Dzane Daws , Q Y, b H V if . ,V ,, 3 Y 4 Vs V 8 ug, - a A A A -,, mr- ,- -an f1:-- 1 Jr ESV Ng ' 'H f 2 05, , , 1 B 2 M1mE?g !fQSQ is . ' "wwf 3 gif Wy- -, 3 f 2 my .. wg, H -- , in , ka. .WV V 'wi , , 7 Barbara Fretwelli - , , . is V V f :N , ' V1 V' Hag . , , 1 , M 5 , ' V ww' ' H 5,-5.4: ,wwf V VA Q V w Vt A-mf'-lv' . - ,V :- L57 pi - ll ' ' Q9 Q M ff V S Marie jones A .s V V S mf S ' ' :W ' M rn ' ' "U -' ' M .V Q, ' A , . ,. OOFQ. 'Af 511' Y f fp' 1' T , 1 ww : V-YV. V :NV V-saw! 6 ia .M 'f-Q ,M ,J ,QE 1:32 V :fig fl V ' . '-Zqxigiifigf T V :Wi wif M Jfrdywroms V , ' V Mff 'Li g V - 2-JH , :1 ' ri" '-1' . , L Elaine Norgon .V -V 'V if .f , 5 -' .fc W. W . QW, , .,w ,X V A Q VVM1 5 QW , V , m vw 14 Vw J ff W?-L 512, ,SJ :wa f 5 XA get QW- W1 3 wi QV erri P223 251 ' . 'mr ' '3i?15"" ' ., Q-if ' -- . .. A,i,,, ,, ,V W I W Y, N , YU. I' V Y -, , .5 V. M ll,, ,, faith?Snmmon5A,fg , , 5 wig H ,L E- K ,ZA S 3930 A JL. gs :C 5 ,. Rigs it N 2222551 V ing zsagifigijg 0530! ,wggfgb :.KgA.:f,-?ggFgELQY?Q gg ,H S V . jf' ,QW WV my 4, , Y if Q52 , ,, X, 35: : 1 1, Vw Ve 1 " ' - - V ., Z- xr G, N A , , ., ., JL, ,F S2 V ., M W wi :ga . Y Y 2 VV 4- . -V sm. ., if .hw X , .A ., V A 1 -,,-Vu 0 me Z 1. . f , - if fa 1- M X , ' . ' ff 5? N9 Y fzfw V- rg, -- 4, :HV gm -wr,-, was V 'f Eff: ,iff gg-V1 V V V , -' : -,:' MV S , V mf sriggfmf. elf' V -' aV K - , . , Y - , V E it :QW 'Q QL, ' .. . QV-5 . - V ' 1 ,H ,V i WW ,, M k W H. :' ' 'WMV ' ""W" .fx -,J ' fggf' fx ,W fish :ii-gwymggmi xg? ,lg igggggggigipi .Shan mg, M. 225: if xiii ,A,,: W if Ti 1, " W ' ' ggi -, V1 Y 1 2 ,I !" 4 . 5 A ' . - ' . ' ' X ' ,I -1' "f 'A ' -:' 'QAM , ' :zzz Lf '. ,, V V if: V Mm , -' w dig 'iz ' if? vi ' I V - 'Ui 1 '5 ? X - 2 N-Q ,Q zz , -1 'N N' f' ,VV -' Q- 'M X " Y ,V ,gn , V - V W 1 - .T nf? A WI V V .V V I ,, X5.. 55 1V V! V R H 5 W N-grass V. A lm-fm 5 W r' ,, w W. ' V , M , sw H J-. . . Vg V f V , ' K mf ms- u f-,ffff " ' LV ' i we , 'Vt ' see 2 . . 1 V - -. Q 1, ff, V, . V b - , -- f 'C ,, H ' ' Y 4 V A W Q, . , -Vx. V- V , ww V iw Q Vw .V f- . we , www . -xy -- . A mf: . is r, -V 5. V fi' cf' 5 kv. S S 1 V V . , V . N , , Z- . , W z . , 5 V it . if - 5 K W 1 . H , 1 1 . . .. Ash M my J :Ha 1 VV. A M - if V1 .-2? V -E , -V W w VV ,QV ,, , MA, Vu 5 VM: aff ff V-:,,.,,,,.QywsQQ f-wb. V vim- ,nw-1: WV ,,, 1' ff mm V 5222559 23 H 'f '- VM - WX ' 1-in x A- 'exif'-QV V, ,3 Q wily P' ,EV M 'ff--Jw - 4' -A ' -VL gm? Q V' ni me .. ,Q VN if ..,,. 1 V N I all Y 7 F Z , - -'V , A Jw V, 1312: ,. -if ' . A N N A V ' , if ,, V ' V V1 ' Nga' '-wif W- if - ' V , H5 - W' - ' -1. H 5 V - 4,g3j,5,H Jw V1 Tx, - , .U . Y ix ,A 3 A , Q V Y - - , ,, ,Q 2 FV. V , . V , Y , - .fi SQ ' JJ w . H LY ,, , w A Q w M ,,, ,fn jgmg .difggi P M . . 4 . ', - iw, ' , Wife 3-' 'H 1 :rx Z V 5 1' ,. Mm .. A ,. A B., 1 M f - 1 ww W. ,fu sg V X ,, , -M512 - ,f, 1,5 Q -V2 2, N: ww Wh L, ..f'2,eg,, A fx HM 'til' 'fi . ,gk wi' fs P "WL iff-gif k f'f:ffsM--ffkffik , ' Y "iv V M R 1' 251 , fi' ' A 1, , M 1' L -. g V ' , M ' Y V xg! VN , V A V E V ' J ,. 5 V . zz 5 - Y, V A . 5 2' . V V UN ' "' , V was W .. ME: :av MMS " K, X551 ,WT -SFU -11 ,. ,. f ., -f ea NM V H X . V -fer 'i:'55f23,,: ' v-x'f91'S, 'Wi V ,V If W: is -- ,W Wggw. M 311, . ' Q , ,gs'f.1fV , ,Vw vs ,wg 5 A V 2525! ag M- ...VVs.2,7, , .W " gig? -1, W , Gwyn my V ,, Jigga! Q, H N ,wezwmfx Kem fx ml ,N TUB Q Q, M M w .x E ig ,gn : ' M A av Q.. ' :V wi 15' . ' 'V ma! , V- V- , ,Q V , 1 , H if 32" -2 xy E . - g- ' ' - ' . ' ,M - , . . , .Er '- .,:,, ,X . V , , .l NW, ,-A V4-wg , QD lf Q55 5 fa. few- - , f .M V95 ,, ' wwfwfzg 214 If Q . 95? Sifgsx VV.,V112zVV-my ZWQE: A4 my-HV 1 f5f7a?g3Q5 56252 3523 I Y VV N N WA V' SAE ' 1,5 wav' 'A 1 ' M V N .J Z , ' E Y ,, " L mag 'P 5:7 N' ' ' V ' V 221 ly fix: - 4" 323 f w Q W ., 1-fig W A, Aw sg V V V fa 2 Q- V' M- g -V Y V' V 1 ,111 Q 1 8,23 ,, V-A Am- D vw ,Q VL Q V M.: 4VfgW,.,Qf,fmff aww W, ,V , L. ,,mq,eE, WV-EM V, mi wssins A Q , Q25 ww SQ ' P'1kafr' " H if :ggi "fi '-22-'M' "if ' 'swf' Q " ' P5 VV! W 255 ' WEEE 'xi' w 2 Ein' 7 15? ' A fbi , Y " ' - , 'ZZ " -A ' , Vg, ,Y - . V V .V , ,, 5, . - 'A ' 22 V ' . f .. , 1- V1 5 . Y' 2 V -Y , -92. ,e H5 . ., RSV , A Si A N V effigy ig? Mi VK L? up Vp X F5-:Vg -, V 1 I 'J W , ,W V . i Q2 ,, xf SEG 5 Ls i A- 9 1 ,133 , kg 1 ., -4 X M I V wg: ggi ' ,X :wV?f'. VV-VV , V if IE?--'vlmf-5" Vi,-P"'SE V-HSV 2fVQfV,20 use imma V- Q wa W miiffx IV 2i?52?3fP 3955? V ' -32551 f 'F if' V 6.339 , Emi' T194 -514' MPV 'W f ' up .gmt Nw: . QV M-My Ni- , - QQ- am: -W '- f- - . - - V .., ' w V Q ga Q 5 , - -V ,, -H, A 7-5 ,, -3 - 21 N-1 1 , A , QV W A wi V W1 , nf . wi. .'-"EV -5555, M Wal ' X A WV A 1 ff? --mu.: , ,. aug-:Vi . , ., H-244, va . V. X W V , , E ES. 1 ,fi , ,rw ,sm ,V S Lu L ' ijf'g gi? fi Q ' M NV H 7 f - W' , 1-Q V sf H fp- V V. ., 5, . V ,. . .- :V - , , - 5, V iff M SH if , J -, ,- K - - V :1 V . V Q X , 5- V V 1 - L' , ip, -si. 'V V, 1 - V V , .. ,Q W ,, VV ' ,. W if ' :S ' 41" V ' .' f, -,fx 'ms-G 5?--V. ,xwi fl -, 'F ' -N: Q . F25-Fw Wg E ,,?gg5?,mSt:,1. , Ewfislvn,-.im 5 my' 1 5 YV P W A MQ- 2- Q . H Y 55 , H2 : V' My 1. V -V V ,KL ' -1 V 5 f V 2 731- 1 .Ea - ' V V ' ' V , 1 .ff .fx . . , . 1 V , ,, , V' V P" A ff ff' ,L Q, ' -in . V V, B 1 V ' - .,, 1 , s WV' lv ' " ' W B L, V Q2 V 334- 5. M' V af? V -me . W -7? M ' K M5 4552595 mez'nQ25w Jing DVR' 'Z' 55? 'W 4 ' ' ' iw ' g'?f"'u 1254 Qu E "Li" ' ffff4fiSQ HKS' QV EW ' fm - 15312 ii-A - V -, ,- 'f V' Q, 4 V ,X 'K me Aw , w .Y w 1 4 si! H 1 1. 1 ' ,. , - ' 5 ' Y 1 ssh ., , jg. N5 .WV . .. 1 ' i , fag .U Q . -ew L, - . ---- gen K f ,. .. ww- iw: -wav gf, T122 .414 ,elf ,X 1 ,f f M ' Q gf 'Vx HV fl f55?'3iE,fVV fem . VV 1 , QW - Q ' X, ,fzvmazz 1 'mf M1135 ,S ' ia" ss' Z :V i Q33 1 V V: ' A V ,V -5 V K' V V ,K 1 Mm, ,, Vs' V , ' V' V -fri - n'5?s1r , -- Wi ff' My V 1 4 X S , V V 'A . V- V ws- QQ:fV.VVV1:VU: M95 -V-f V nw t gy V ' - N, . 'gi' his - ag? P V W A : gr 3, , ,b A ,W N P ,Af H E Q V Z V Q 1 3 -W , H Y-Q' ,Lg 11, x ' H V- T 5 ' fi ,L , - - .ya A. ,V- -- P15 , w A -sv , -V . ,F .. A :A ff, . K, f 1' ,,,4xV1 V M' ,N ' 1 ,, wi S2232 Wg. ., was V E, .wi ..f Emir? ,w I il 'f'iS??5?Rf . Mk,H'1f K Q 'SS 11 Hifi 555293 any ,snffiisf 'Fila W: gg A AM 555 'Wm jig! ' ff' 1 3" WM? PT T-if . 33: ggi ' T5 A M .M ,Q L. , ,M ,,V, .. Z Y N E Y W, ,i , in .,.: V ir , ,h , b A N if - V A ' 1- Y: ' ' 'Q 1: - ,: . . , , V 9 2- J 1- I5 ,,.. H? V Zxg' 1 '- v V- wg :, .' A ' 'X wg vi: Y , I 5 f HV ,, ,H f -- V- ag, 4, fisivg - ,Vi -Asp: xx , :g my-, H is ,,-f.,-, 4 V ,. VVM Q M im, -. ,V , E, V! ,gh fi 3. ' SK wiiggk 5352383 " mf' Vfw W5 ' 15? M215 . ' V N ,.- W' 3' ig' iI1 Q5E', V Q, WJ555:?' ' msgif. i I .M :ww V wmv V ww M .J ,Y , 1 JH fn Y MB . -V V A ,- . , fu ,I , 1, V - , M Y- 91 , . w :ff , X25 nw: wan my V - my .. ,, , N.. ,L J , Eg , , gf J, , , V 5, I V f , - V Y W' 1-, , :- ,,. , 1: - V!-,V -u ,Y , ' . X - ' ,Y -- V ' ,T V i Y 2? " - '-L , . 1,1 1-' Q :Q?'f.2:Q 5 ' aj ,, Q, .7 f 'f iii. w ' 5 V M .1 ' ,w, V H' 1 V9 :sae M , QM- .if-L, . XVI,-Q VW zwg,VfA VV, in -. V -Y f 2 1: Ad , Z 1. uv ,mr , ig, Vx: V fk":5'S'z is Qlsiiffg X -A iii' ff WY 'SEM ,fgyi , 01-1 .351 , . V mail,-. V is m ' f- ' if my , M Q , V, .,.v. rl . L I 6, . I4 f Y B i V Y 1 ' - Q . A . W Y gr' E-Q :U I: ' ,YZ ,- if 5' Y '- ff' , ff . f -Q.: 4- MQ JM , 1 . L2 ,A ' 'LIU ' V ' . Q- f VV .. V V '- M 1, ww, 1-fn-ua: V, ., -. mm HV, V ., 1. 'SW' swim .. V -'X Sis V1 QV ,mix ,Lg Y Vw- ,V - ff. ,M wil 2 my ,Saw Q ,iz , -V -5355 R .W mm. .QM -S eg mi WSW ,WX ,f if ww, A gg, f AV 'ws :M Q V, Q Q V, A -V ff-eg, 1 er ax , , J V V S 5.1 ,gm Q W B3 ,I 7 , 5 ki 4 V 5 FQ ,, M ., mg SP5 L- V .Aw .5225 ,, ,L-. J' N, N - 12 vi QQSW y' an any mx ' ' I 4. L, F12 Wy, QU , , EA, Q VV A, , Z. f ..,. 5 , V. U ,. , V V, k v E, W,-, 5.5 C,-... k Ty, ,.m,,, H A , , y A , y H ,, , ,gg wg 75, MN EW, ,M H . ,.,,, J. in x W W .V Q , ,, .V fx Q M U , is B34 , V Q 5 ,., I 5 -- 45515 Qi. -A aff QL 4.2.3 ' , W S .Vw r V V My mv: - V -1 5 xjwf V3 ll 1 rink . .,- ,1 ,C x A15S??s5?! " N Presrdent ........, Vice President Treasurer . . Advisors J' Q S james Acree Richard Belcher Lee Friedman udson X Wood Young is rf-nr V x 4- ' A . Debn ey ack Pam ' n ita Sin ' ' mf H Vdc nd ,,, .M.. , . , 1 N Q 2 i - L4 Charlie al L -. ,f 4 , 5 w 5595: .,-if . 5 2 9- mm ., rx -S3 ,rg-2,g1 ',? 53,32 """N:?, " "M se" " ZE1!:5,w., f1jxfEQQff,fl1 71g,?i'.",vgE5g mv 155, A n 13?ff"Tq " .-25.2. fi: :- ig, , We A it , ' L1 Q N, H 1 in ' ' nf . .gf President! Vice Secretary . Treasurer . Public L enior 5 i - H H ww 4- i , 1... ,nn . PU-U 9 ,ia iijbfr, W N 2' K 5 . f H '1 - , 'S 'f , TL um H WQ5'?"' 5 i n r NWVS V E , i i 'vi 72.-1 MH' .. 'N W H in H1 'sigma ES ,5- m 111 Iii Mi" H 4 PJ "ui.1'. 5 Maxlwell ,Q Mifiirdwa Monni' . eaaslf 'W' Vail A' ng, , in as 4 X 'NM UNH Hmm H New :.: ..:.:.. A .. ' "H ,yu i ,Q 'N H M Miffe, 3iJ5y',,,:4,, e ,A ,, Lf-eg, 5f.5?,f1if?1ii', ' ' f f ' 'A if ' ' , 'W' J' "W" ' hw, ,,: ..,. , .. ,J -- .,. f . .... f, .,:1-w- 55 P: 2 TM-, . :I-1 2" " " ' , ' mtg ' ' ':illf'L"3f3-lg . "I X Vsrrw' 4 - 5511-w-Ig-Hm?f?gQ4lifg4xQ!,!-WG ,M hm -2- .EkA'Lis3aEi'a'glw-m5- -"' - 1 5' X," -' ' Ms- 1- S 11 A Ni,-,L ivi- N N H Qi"--1 M' " f" f---" JL 2 , --I ' sea -:,':: :FuEf.2F E2 :.: fa -2 vu , v ff 1 ., ,f . are fm, 413-,'ts..f1-'f " :"":s,i'f'- 4 ,. nu X -3. 'WA' V.-'i 'H ' - - A - ' WSW: Q4-. """"w' ..-- - "Ti "Tai 'fiii-I 52.25" .1-LXMEQ'-LB? vw' P Wi . ii, ,,,.,J . - , . my mm . -.R . 'E .,.-11 LE:.::,s,.,,., ,,.1n I .,.fL,5 fg.:,: .,, .Fl .:.,,.,,,,f -f KgY:,,,:,::,E1,:,:!,f:,f 4 1 - 1 ---- 4- - X ' 1- f ' ' i . ' ' ' ,F V'-'l . Q:f:E:E:5 '-20 ' " -5:i:i: 5:'1:eg.Z . 'f I1 I:::5se1:'11s,E.':::cZeiiimi-Sir?-' ' -' ' ' 2a w H ' X i wir' wQ,,...'Q.wm. H H H Hi . H H ,M i Nw .f i 1 . w-4f.w,mLSQm! ,,. ,, f 'QQ X H HH! , . , i H H it Z ' , jr W: --i,,x,!y- 3 -fi Y! f www! 4 k - f Y W,n'm"iWf if 'WW' "V 'Hi Ffmfw,'!ff,'T-N, .was , - . i , 1, 4 1 I n L: . ii' " "'WC Wli51ilM5iwf, AJ" ww V-f " f 7-mzf " :' ' M "wQ,.-V.-4w..ww4:" ' ' "' " Hu ,awztwra Wi W! ff 1 ffffff WW 5 ff , 5 f. MQW! ff i 'ff "" fl - vw- f ,:- iii nf H ' V - , 'V Sai.. N 'I if 1' if f ' ,QQ :1- "" 55:1 -2? ' uf", Qi f 5 "Vi 1 f , Q 555' H? " ' M Nm E H 5 Eff?-if iq -vw, :4. :ww 'sig feff, Q31 5131: W, ,W ? Tiflf JH., X . J 'EK'vfay'wG?e"1.f UN ' ' ,. .,11,k,,.NqLuA. H A g51,gf:f,-.331 rgxzjzfs . gf- wv ,V ,N - , V, ,M 1-1 ,1 gr., .Q-.EJ Wfiii fp3f??FHf:: zf,-gg 1, ff. i f ww Q2 2 T iifigfggfff X gi, . 1z'..-'-rxqfmgffk-:W . 4v.-,a,,,. ,,,.,, , r ,, K rw.-V1 LTA -gg-,dv-gg - 1 nkQ.,'.2'23,f4ffl 1' 1237 5 Q,'1'f,E qw. 1 , w. ',,.-47 L.3,..y :aff Q-T655 ZJMUQE -, S n -g::.g2.fa,a-f",1f.'.:,.5,1,:,a, rf w- ,., 1,4 ., ,. Az. W.if'Y' 'ii-1' C,'H'n'7'g-3' 55,-, : 47,1 ' ' U1 .lglfnn ,Q Q. .. ,L ,.,4 +Li,,,.,.a,,!f1 ?J,Q: ,mf L3 M.-Am-.v. -.'2:x-2.'v'Lf9 1 'vw -A' 1-ff X ff! Wlllram T Alkm Allen W Austin D. Chandler Baker, jr. Walt R. Beach Donald S. Bennett Bilbre ,sms-be aw G E Manners, j james W Martin james F. Mashburn Larry P. McPherson M. H. Mescon Frederic I. Minsk Blanz B. G. Moore Avis R. Mundy San dy Murell lPresidentj Alfred R. Myers 1 ' LarrytA. Oates Patrick I. O'DonogHfl5le Robertf Osborne ' BruceS Parks 889 sr 'N' auf' r: S, Alwii .:'., 2:2311 , 1 1 SM N,,'mL'fme M1 .. ,a H ty. U ma .W l' 1 at tq!g..., H ia WNLJWJ S 1 HN I 'M e "- :? ,Q's- tt Y. .4 .1 iii ' H - 'AL 5 SY? ' ' WH. luxllmtfq. , v,-.Q . . W N lf... W .l , .. .. llw ww.,-f 1ftlit ga"'w'1.., Wl..1"ll has "ll" w"'t,,U wf,,.:a.ff:a ' "'wu..m as 1fg.:.?t11:lnw , Kgu TX' . www A I jf, L PM. v4,4'H,wi' H MQ..-1 .f ,En ,, -- 2 A-3 5: .it -I - Hkgblgul .. .iz 'gm tw. - ,Y +11 ww u- f.m,,.., . 1 .1 u 4 ., f A 4,...x.a: we ,.,,,1 33 M.. , . W,-V . ..,,,. . 2 4 U ...-.-. - .. t .keg :lf-1 v-1, J- :. :far . 'ia 11' - E . . , . tflrfw-5 ' " '-' . .A ,. ,."1 - 'H " w H 4I:..- tv Y Q -: QUE ' - ...fg- fz-.I -'TQ 4: Elsie - ff , t..Q.. ,357 N ,5wf Tls3'gn 'mj1g...1QQ My Qmjtu -- .W RH W. M w ww ww H Mapa ' M' w .. ww. tw H M, at W 'wry M Ht H 2595 .Www X VW, Ht Qui gas . N ' :Reagan t it . li' l A ww ' H L' Fl' aw N lim U. H. aaa Bresident ..... Vice President . . Qgcretaryi M . ., Faculty Advisors . . . Bobbelise Brake M Suian. Ffant 10545-ph Faulkn .. . ..- . f-15,32 - . gg., ' urge, . ,... .... ... .. ... .. .... I , 5 r H X . .. .. H ..U...."... ff: , , ,, , 154-uf ' , A N.. K V. . X .... o,,.:'ff . V -V f ' fu' , 5 f. H f' ' 1 T, , Q' M 2 f' 'fi .. '- ,iffy .wh -H-ki" 1.12.35 .. -1 .- 5' ' ' " 44, T741-' fi QQ, , ' , V, . -Q. -1- - 33.1 A Zi. ik . . , .. J b H! 5 -511 -agp: '. 'A - -rg ' N T eg, .5 , e:,..,.z1'z:' . 12 Qu. 2 T, m., ev, 5. i'1'5X::.,,,,5- ,-Q.. 5, ' Jn:-1 f web -. L 'f'.'i:, "vW. 1 A -fi.: "1 1 H , ug. if Q.-.GJ-N 'M' we 'VZ' ' " 123? fWf1.1'fXW?l- QQJIIJFIQ f 55i1f " , 2.'-Qiifafi. Q 1 ff', "u ,,, "qu ' , ,L ' ' M ig, -12.15 -2?-Qin . 'N 'f'Q'Z.-.....2fW -we L' we - 1 .. :air - ' . rw '. "J: 1 ' -' ., ,' ' 11.5" -3 V, """J' H' 'A '1 '-iii. 1, fd Mi' 5 .-wif A F AE E 1 , ' Af p....- ' il 1. '- if Lg , 'R .fi A-P Agqvg ' xg, 3 ' X "' P fr 635iffri " Georg . . joseph,H0rne . . . Joyce Wilkins .V f. 'rn M, Au J - 1 is , fig ',,i. Q uw w L N H H Q -1 LW had 4 Ai a Ek? ' 11651 N 1 1 -R 1, 1311 11 1 1 L X M PE. U1 ii 111"511 11 " Kei? 1 51 .1 A JX1' . . 1 X 131 , Q "f Z ' "J" "' --v-15 L ,: 1,11 X- , - A :..:??.--J -53:23, V , -11 . -1- 1, ,X , 1 W., , Z-Z 1 f ' fffif!.Jf?fX.1 ef 1. -11-:1'41.,3'i?'.Q1-g,gif'-FJQTXE-1 '- 1551 11 'L ' Y 11 11 11 111 , 'M ' ' 15 1' i - ' ' '.f"11 154 :E il 'fi if '-V115-.-K" v'F""w1"55' " 11 11 - 1135 X 111111 , 111 111 111111 Mg- S 1 1 11111111 . 1. ,,a'fl5' 1 '!4 F1 --11 : 1 :J , ."1 M 1 M A1515 "' 11 511159 111 "'111"' "' X""f12'1'f1i"'31 1111111M"1111l1"1"'111 W J- ""1W'9""' -55 ffiwgfy' 1 Er" 'TJEHI f ' , 1" '72 22 4-" :fs A -17 L' '11"27 'LV ' - -4 '1.50'X'-2 2.35 -Q11 ,:, Ya ' - 1 Y L. 1 Ei' 15 Y -- ' .23 w:v-'1.-:- 2 " 2. 2JpQ.i:'- .17 , X f,.,2j- 1' i- X W 15, 51+ 'X,- 'Xf aj- Li: .A '1"' "-1111 1 gr-.' '- 155--Q .,',1gy", 1, we - - Y H11 11 11 1 11111X XXX 11 15511 111XXXig1X11i,XXRXX?XX11 XX , Z11XX111X A 1 L- 1 , :mf 11. .:. . , f , -. . wr.-..--4 -A .f'- Y ' .- Y i 4 -'A ' EI .1 I XL - ff :'3l' 43426 ' ' ' ' ' "'11"11'11"11'1'11 111 R 1' 11111111 -1111111111111 11 11 11 111"'1111"'1'11 11 11 11 1111 1 T '111 ' 'J F Z '1 " '17 ' 1175 - '-" ia Wi- " 1' L' '- 1--'ff 11 11 11 X 1 ,1111511111111111 1 11111111XX11111111 1 11 1 ,111 111521111 111 11, 11 BX? 2354, 31015335 , X: X1XX,XXX1i X-X X :X --'1f:1Xg5E5q ng., 11g 121311 X X ' , 'X' '.:-::':1'2:11 , -V, 1 A' , X' ' 1 T :,-5 11--: 1 ' 7 'F ' --,J ,, 1 " i Ji '- -' ' ,-Q -1 1 w-'111-3 -1 , 7 f 1 'f ' ' 11 -,4'g g?,, - 1. if' -- gg 11 11111"111'1X1111 111' 11X1" 1 ,g 11 1 111X 112151 XK11 M ' ,X 11111111 X, 1- " h Q, -5 1 1, -1' .. -1 1 1'1 2111 11 1 1 1 1 '1Xj 1 1'1X1XXX11 Q 1 M RX 11111XX-1.Hf4"i 1 Q. 2 " 41 - 1 .' ' 1 fi " EW 1' , 1115, W 11111 11 11 11 4555 , Y - 111 wi' 151 ' 1- 'X 1','-'Sf' ' , A - , J. 1111 121151, 111111111XX X 11X XX 11XXX1111XX11XX X11 X 1 A X13 11 X V 1113? X 11 XX11 XXXX JXQXXX .XEX?gi5XXXX.XXX 13.2 XX Xu , ' 1 F i 1- , - Q .--f-.-- '- -1 1 1 1 -: , 1- 1- - i 1 ,1 - 1 , E ? ,. XX , 3.1. X X - 1 1 X, 8 1 2 1 11111 1 ,X 21 ' 3 -, .1 gg, ' TQ 1 1 1' ' '1 1112 1 1 1'111 1111111 ' 11111 X T ' H 'R XX"' 1' SMX' H H 111151 Q ' 1 11XXX111XXX . , 1 5. f I' " 1 ' X ,13,,.. X.X1 X , -111 X 1 ,X ,XXL X XXX R ' f 11 11, - 111111111 1 ed1Ballafd 1 1 111 11 11 'Gwen Bale X 1 " ' ' ' 5, "11 Gal,1BEH'1f1i- 111 1 5: .1 1 11 11 1 . X X X gf 111 Don Broughton 11-FS?-'Q' Qgfkoberr DEI' haflef 'BVYSQU :SUZQflf'IE"C8f'T imggarrgg X PtleEhe Gash 11P2fr1Qia11Qle11vCy mzamy cobwe Helen' Daniel 11 11 11 11111 Hansen Maxin e 551 Kilgore n ph ear EV . 1 ,I X 1' 1 X " 11 "11 1 M 1 11 1 11 '11 11 .1111 1' -121-' 'UQ 11"?WJ'111 Xn1XX 111"'111!'111M11 W1XXy111111 X ! 1 111 122.11 1 511 1151111111 1 me 11111 14511 1. 111 .- X 2' 1 11 1155 -Q 11 1 211211 1 1 ,111 11 1, 1 ' 1'11fXh1'111 X11 11XXX 1 X.1 23' 1-1XX1111 1 315, 1 111 111 11 - Z we N1 1 11 , 1 1 .11. 1 1 11 1111111. M11 111 1 1 -- 111 Q1 2 Xa if 1- 1 1'11 111 11 - X' ,11-,re 112 lg 111 . 2i,5:iE11f . Q51 ,, Y A' 'SW Y 111"111 111 11 1 111 11 ' X111',:--5.11 " 'l' X. 'X X 11.162 311 .125 ' , 7,525 . 'rm 1155 Y 1 111"1 111 j 42511 ,111 1 ' L25 . gn- wi: f 2:7 , 1 Q--E:35L3:1i4Q. 2-, L ,-5 I 5. T39 ia, fx naw.. "' , . ... ,. ,- - ,-.. ,,,:.., -A 1-S , Im., .,i.v-..'r .Emi Q 'Y E 'L -. 4-1 fs rx. ' A v,w ai-gi f "4 ,1g,tg..s 1 Himfe' F.-tv'-':f':lY'gEfk?AQQ . 'if L1 ., Q " Wk' 'PU' ' Z1 - gm , - ff f J fQ5flg,5?T",v. id gixf.. . Q, u ' ' 3, 'fly' , 'N " - 'I 55 -xg 31,34 ,hmm gf LMS 'wr Mx , ,fg,."f:i. L A - sv 1-wfzzffsifff -. 1113 -i:ai?""f'417f1391'?IJ'ff'5'Qurs X2 A ::AT.,3, jt"'iw,.,!'aL rf, PIE- hw , AEG A' ,. Y- , - r pai-F' "5 4-fu' ' . -1523: 1"-'V' J ,iq 4721,---.'1 .T-9-"v is , . I ,.f - ,, 3-1--Q, . ,IQ . Q.-My + p R - .f L , 2 . A W , ,AP .,..9:w.' y . ,.f:f'fs--.-- -L-2.295 ,Y I I- . ,U vw,-V MM , , f X -55215 1. 1 ,,., ' ' ,4 -f. .Q h , K' -- Q.,-1:hf' 1 , , ., , Q 4- 5. 3, 7FQ' 1m' 'b.J'5+"'ff ' rug. As 1 , ' -1 ' .S we.'-:-5-1',i.+.'.:1"',fl'-' gif, X L"5ff-.' . 7, 3f. .5l?2'F7 .Q,',,,A ,QQ ug . .Ax I-'L 5 A u Y V .15 '1 J" -'Ti t 'ii Av , , 1 1, ' ,YII ""'g- 'O' ,j,.,,'3: i"i'j:fL3-133 - ,,-h-.3 31.5, - - " A ,-g, 1- , '-:ff--M.-'-.'i1ff. - A. -ff-galil. -...gm 1- gy. ., - ,wif :fm '.,:-, w, ,a ,wg ,--'12,-H -.- 35-igga . -1 A -mi.:w5:'zai54p . , fx: , fix" Q' ' 9. W -,. --ti-.: I '-2:35315 459' -'Lila'-. ' ' ' E ' ': ' -' 5. ."fPwfgfg!ffi"F,q. -. ,f . veryf ' ' ,-. 1. . ' A l K Q A 5 q i., + Mn' 1+ 59 ' 'X ' '- W ' v,1,,a A, 71,2 ,, fi f xg, ,ikflg-Sf'-' t ff, 4-' s .,A:, 1.2,- M .45 Q- " ' F fyfpfr' 'HQ a it 1 5 Ng ,?3255g39g?'5,j-2-5 K ,y X ' ,f'ffg.q',a4,? 552- f?"'11'p 3-12.1 ,anal J.:-W fSWrLf1",'fg'Zgx:fIf' -:.1Q:,wi "1,frf1,C. " :':-"f':--y-Q.--.-.....-N.-.....,.,... ,i?01fl1'l- 2 sf ff'-"QW NNJBH 'A '-2 'g,,jAgg'j-M5-L 2553 g-gm-,..f J'QT1'Y'Z"fT'TfZ'I"' , 4 J -.gk , 1SV,115,,xl 5 431- ,.,, T -hvll. ,VJ '35-5,122+ Hyip: 'f f ?4'1"3'.5.?T' f ,EQJWEF V 5 ,H 3-pf: fz'2E'g5g:5C:51gg, e-we virilgfi-zwifufzfaf A' vi 1'-1 ,.,,.,.,,,:,'l1 '. "1 - Q I2 "" r - 1, " ' air' H' ' xi-' "V 1-QRS" ' a .i1"tci:'?' 5 f. . 2 .. A -' L " .ff 'Ffa 1 fri, kv, -...M .vrz .. .. ., .. W, .... .. un. ., , Y , 122. A L ,J x 51535154 13Q:fX.323f A v2 ,Q-,gl -' '..'-., n.. I 1. , . I .f,, I , J:-1. -5.2,-1, 1. LJ . Isa., -31, 13-f' 1 71' ' 1 . W 1 . 51321 l I, ,if X1 A K A YA. I ggi 'K.:f'- win, I 5 L- w . if wifi ,315 " gg v -,. 5 X -H M ? ,2- ,fnlv " A -' ,F 2 1 HR? ,lf 1 -.'.f:..Lu::. 4.:.x:r sg... Al' a . iii. ' 'vii' , .J H , .sc Vik :Qi 4.153 ' 7,2 3 . ,S N " ' bf s .,- , eg? , ,..- ....M.,..,. 5 w- - ' 1 :'- ' , in ........MQ.....Az.. 'WM .AIZYXGHLQA 14. 4 H x'Gimiv,v5HfSf... TIPI4- QQ." ' 'Zhi'334.4254-1-fu.EI.'b?Pit'WP?nV5iF4Ti:.fl'ElLl!127ru'5'l Ii , - -LQ., Who'5 Who in American Colleges 3 - ii :Fl '11 '25 ::-. :- -mf I .:'E".'E2?v" ' in -, L1fm..- .. W., 'vm 'f ,iqjyzxs ' nvi-,mpg " " N3 -.,E1.s'.:'.. 1. Universities e e'e 'iii i ,A if K 1 " 25 my 5 L V HL-EE' :, : ,ifi,,v, c , -r"""'z iv kvfzifili - i ' W f, I ' L x' K , " 1 Y 1 if f!! " ,i - ui! 2 . 1 iv . . X ie Vik . .X M i H Km, ' ui, in Film" K X XHM N ' 1 ' L., if 'ig' i i ,,.iQ V W . . rv f--:f:'5:. ui ":.'1':. i .--,. 3' ..., z H E : ig :5- '-', .- :' 2Q .Ef. ' .., :-:f- 4 , . 'Y 3 -in gi K if 44 N I its L in N qlfmf N M ,, , , . ' ..... S ' ': "5f:'5Li "E-E1 W gi g , .f R ' ii Q 1 a 1' Ni it in ,S X my X xr li I , .J J lima.. .... i , ..... i ,, ,,,. ii 1 w ii 4 : if ..,.,, in Q .Eli - .W W ' ' A , n' 1' . 42 'F : "-iisf' f 14 arg" - , ug A 'W 1 . ,, ' Wg ", Afeefef L' ,yiikizlx 1 I ,--M-.111 N g , fa g A 1221 wi'ff,f:1?' 'Wm '1LgM',. 2 ' " 'wx H -' H :A 'N ,mu-gh 4,.-Q m i ..js,. ,. ' ,. . 'Hx . ' 'rf-151' ji! E W H R 'LL- , . 'H K' k :Q 3 ' Wai N Aw ' W' diy, " L , , ' ' fl 'gli ig .-,mn ' 72: 2 ' . . . 'i E .y 2 WEL . .V V .' ' .f 4 I :flu ' ' ' :A . Q . M , i' T K 555. . fig? ' " .::- ,, ' JF 551 - I , J W' 4" ,lg , :AJ T3 .- ,,1 1 , f dw ,W ww Qr, 1 'ri 4' U! .mf 'R ,W ,, ,my ,f 'W 1511 f. 4' , A Q :N W Q x L' ' wry ' ., . XA M wi ,, ,A , My ,, gf. 'ggi :- if: " -its in V N ,H I ',,AmggXQf 5322. W Wk. 'WSE 1519 WEL' , 15,-15 N M' 31 V 5 :ii ,ff . s 1-fl 'Q' Y Q 1 Z J:.2ii " 'L f , Wy, ,j-. ' A. FEf?3114fg?i 'H "'-:2 -5534 1345 N735 41- , ii-,EQ 5 if ' X , g,i3'ri'Nk73 Q f i' fwgu-2: :V : V, , ff if ' 2 LJ' 'Ffi'ff:'- 1, J , Jw 35 , fx' 4 w 'K ' u 1 ' f W ,Mft ' is X' ..., 3' f K' ' : '3s'- ' fx .73 EW 1 , ,ww A by N 11, 3" W' .11 .WV 5 iw: s " 5 1 1 ' : fu . ni rt fall 2 ' is ,IQ 'W , fx I A 4.5 l ' n N ,4 R 1 A i if 'N I . ff W. 3 f ' X Q 4 fy . ff ,I . EX. 3221 1-f, Ziff? if? nz- U 11 3 'U .A 4. "Ke r :S fl 1 A x p 1, 1 4 P lr' ,., Q V , ii : Russ Childers ,- ii - '-- 4 Q5-,-.I m - , Y 9153? .iff ' p fd: gl ' . 4 A Lfii' ' .4 1, . - XF , , lil' ':,,f?i . 4' .- 4+ 2 f ' 2 1 is as E , - , , w Wav! W yum., 1 V259 w t :gig Sz: ,l- l ,' fs- :W 3 Lorenzo da Silva ff If K mul f'9w.f?... f ag?- , .r ff , v if .-ln, ' '4' 74' .ff ,ljffif-Q 3' - ' .A 2 -f A 55 f i f 'anv il ' 'gigs' . 2' mfr ,ex- ' -iiif' 25 3 A? -1 .f"" hw ,.... wf ,,g:1'.,5r , ' . 1 A llw-V - I hug if QU, CENTER jenny Lynn Andrews Matt Smith if M '-ww' ii W-1-i-seg? w Panayiotis Zotos ' Debbie Carson "".1'-'lfuffzg' A2"E?':'iF-,f'1YQi'i'ir9"ff W-A r --nw' A ,,, ,, Y- -V, , wi. ,-by V In I 'E " -'w .Je Hgzw M, W mNY!Hw!,!,hY-'HV 1 V: Q V X 'ivy V V. E .Mi Qi' any A Y - L.,5?,.. ,I .avi ni , .. :L 1" lv -vt A, U ,ima - ., H ,,, f ' f 1 --- A 4, ,,s,'..' 'g4,R.T - Y: .Er V, H , e ,f A pil,- Y- V .wil ,Q mfg.. I- f-il ' 1 - H H i , " f , ff vi jj 5 ",.iffsi-E,,61P'i-,-'J , ' "' ' "QI ' ' , ' ' I- "z ,.' -7 f-'f. .' " Z , I iii if' - ' 1- 'igfflg .J 'ff Q ,, , ,gpg . . U - , 1: W ' , X H I Arjf, SQ ' "9 'Ugg . ' 4' 'tiff Y ,,,fT,j'fff A' - 'f i 'QVCQQLL -fy: ' , -- ' 1 'wr-5, E' ' . ' 1 A S"Qi'i J Qi. 5 .6 il ' sf JY . 22'-1-vi," Ewgi 1353-if'gV.'.f.yi ' 5 - ,Q ,ji A v ' 5 ,sf rf .--nf-F111 E 9 i:.'2v45Fff-,. F151 .' 1 "f'i52N. 'sw fag? S F ,,-..1,y-a.l,f'g55Q-3 .: " :".sz'1ei-.'.,.v r ,Y S' mvqff Zi 9' . -,Z-,, ,k..,, - i 5' f I ,J f' A 31. H55-5 C. X i V 3 if '. ia'-ffifli '-f . f H " ' 1: -ff" K K -. - ,if W- if 0 ! wil i .i b V n ma -fw"ff11 f ,, I 1 r- .f W ,, 5, V fffmg, Ql " "W f - ?'31','5f6iQ i - f i : .Q-L52 . ,,. ,L Faith Simmons Aileen Darby 'i Q7 Q. -L21 W iw, ww. wwf, A X X il, , W N'.,:w.i at 14205 1 3:33 Maureen Stanley Darrell Ingram 11:9 us. s.-nn.. Q . -e I l ss, N , , if 1 ' Y. , :iii M new ' u al. ,,Jf""' . 1 ' 'fa .-nf' A . N u Yvonne Renson Carlos Banrla Lenn Steed Hal Greer jo Anne Parr ,,, f . X so I n . , vw... E' ,L F, !,.,!.!, H W ,C , Y- 0, w'nig24L11 ,uhh ix ww , -QM, ' 'u '45 xr -of Fwy 551313 'M - 1-2:1 .. gf: f , 2'-V. Milam., . ' X Q w v-o-F Hoyt Tuggle Chuck Dowdle 3' , If H M-W ,aw - - Cheryl Keck Beth Ladzinski 4.361 'ag if: " , if ' , W Q IM' ' is ' S ' f 1 'W , . ,g 2 .n ,l j 4. 'H ,- N 'iz?'f?'I !:' L: 'I 4 3-u.-.1 f. - ..---1 fm-.S -199 N A W A I x 4' 1:-A ' J Jeannie Tyson AML 1 - . 14 Ja I1 3.-I Q Iqbal Paroo f L . f x mm f w x -"rw w w .Ln M w w 1 ,M 11 v TK,-1 ' 1.1. X Awww 1 :uw 1 2 1 ,U . e 5,5 Q .1 555 11, . W -2 Rav wi M ,. 44-z H2155 as 1 N wq..f.y.sg S a if, - M 1.w-..,,.. .A wg , . H . M H . M . .H , . OWN xx '15 1 .R ' -'f' T-A .WW ...Q G-..,H,'-- 11, v'.y,Lw Q.. T! , U., ' "3'3ff+q,m. ww""x 14... . . rn ---.w-Q. I... .. U . H . .. ,U wv-'N L... ,, . . J.-,M X , 11. ., -. 1.1, 1. -1, 1 -..1-.3--f Av - r -5 .f 3 ff-'Q I -'T , , W .,.. ifF'?i?i1?.:.fzf4f-fc -5'-1'-IP?-"f"-"fl ' -Q,-.z.,.Q. . . ,: E-. Y gL,:gT-,-'1- :5,,aLfa,f.1I,-,-,y- '- . A .'-V. - 'fy , I.T ""' ,---J .14 Q A fi rf: I. 3 N Q'-V ,.,,,f , . A If v .. ,,,,f mng3'w IBF 'E' , I ' 2 it A s I we , , ,,,,, .,,,.,,,. . 1...--...,,, . .- - f,. , ,-. , ....-.....V... -11:4 n-m 5 f! V ' VV Q ,F - M. 'P ' " 'T V' Q ji 'V ' j, , Q' ff f. . , .-,iz ,... Q., -'Q wi' V- gb :'-E -' i V VV Vff U? -V VV ,fy lil' y 4 , A f W 'f QV' 'VVqV" , wg. 2 . -VSV , ...., , , 1. ,yr 'Q 'L . v f ' V V-j,,VV.,V,, - -:' hs f.,! . ,..f,3?b3,.i:,. ,.,V,.V. . 5, V VM ' - " I' Q , I ' jf . T1 "Hy .1..V s ,If ' -V' Q' JS? , ff' my M MQ' 4 V, ' ,V 3? V ?f'V,'-1 V, ,V .4.,:f- ,f n J 555 :V':g5 ?l! J - V H , ,, ,, ., .,. a V, :..:, H f. K, ,V ky BQVWV HV VVVVH' ,,zvfC',,9',,V V' ,, I VV 2,-'VJ' " x 'V " W ::i,, 1 ,.,, ..,., 1 . ,,..,.:... 9, by . ...... 5, It Z1 V. I 5, ,- 5 , 5 .,.,'- - Jai' if ,, 'Y,VV'?QV,fVV- VVVV, , V,VVVVVfVV,f2'V" ,JV VV X V", QV" g.Qi?:1VVF"'N V ,, 'V ,XM "VgzVVV'VVV' V 'QV V ' , , FTE., ' ' r , Q5 V Q VL ' 1: 4 I V' FX-: ' .-.... .Elly V- M " x.. ' . "I-:"? 4 3' " if? , Q ' ,,,?ifg:V.V,fV1"' :VNV !VVNVVQggg3j 4-'1::s:s: VV Vw- V K ' A Q.: 4 5, if Y' JJ ' V 'HJ-' - 5 - V V V VV V J , ff WVQVV, M331 - . J , 34:7 0 V me V ' ,, , , 2 V ' xg! F ' V H IJ, g, H' , , 1 Vy J . ' V VVV,-' ,151 V i.-ffl." QVLMV V, 'VV VV b g? VLVWV'-, V VVV ,VV X MVV ,V, , ,,.1..- if V VV, . V 1, , f:,,5E,,,gi,6V5w5,Q,l V ,Q ,V ' g, ' - V .,..-fi-1 -V V- W 511.1 :Vw y ' . V , V . ,, V Vw: .1 QV 1' F. 'uqer 5.5, awk, nw.-gi., V -' ' ' ,Q ' . i'?-13Z.gV-fic - i'2ff1'f'V L!19 f , 3, - if V rv V V- V , ' .... fi V V.VV Vw HVWQ pl V 'gp H X VV 1 V - i, 1, 1: 11-' V .V .- V-.,., .. . , 1 . r - if ,. '.'fQ .1f, pw, V 4 'f ' VV ' ' " - 'V -V Ziff? V ' . " W' ' V' ,fl ..:a- qxyal., ' V' - -frE,f,r ..V,V M AQL .-W-V .- V . ' .::T1ggV--.g:,mVV r 02.1535 ' fi-', , 'V ' 'iV'2:J'i3f-5 .V Fi H ,V X , , J V ' " . - ..?g5.wz, 14- ' , ' N" la - A "V . ff' 'V .'5... 755:5':5'wY,VfS,f': K N V H vip " 'MDV ig, V 415555 1 VQ4iV,gE5'2 ' ' iw V V' ,t5gV:V:V - :VV V35-i, Y My f V V VV VV V VVV .V V , V'iVWVaViV ' F , ' Q V agua V W ,Vx H W" VV r-V,, ia! -',VV VM WV , .V Y V VV V54 ,,VVVV VV ,VV VV ' V 'iii -VW V . MV,-,V,VV 3 VV ,V,,,,VVV V!V,,, V W V V ' X V ,, ,X 'VV VV 1 VV Q V V W V V I V V V l . fl. A . U 1 . ...r ' less- - ' ' "aw, V l '- r' J . " ad' '- L-3 ,QQ ,N . -if 1 K. . V ' i s 3 '- ' K - 111' l 4 '99 - V VV Mir 3 , V V - A ' 5 .. - ,, ,, , . . 15' "... 1 2 nf' .4-f ,,- A ., 554121. . . 31 N-,J N, .ggglgjw 3 K v -fig, ,X-fx K X wk,- wx w 1, he, -Q- 'FP gg? fa 5- 44 il H x .Y V I ,-2 r.,. '- Ar - nf . Q- "' W as V an Q 5 '-ff . f i , . 'I .Ju ---.....,,. - , ' 4-. 1 L, W -2' ,.--.i....., ,-i.- TN'-....,..A n,4,,- ' ' Q., 1.-1, rf 1f-f,'.'J' ,1 1-',,5f . ,.,,...--n -.-uqamu-n -.. M. ..-. ...- W... ..-. ..... -pq. Z4-. .ou -ma our -W., ,- - gr. 5-nv-w --wp wi- u -.Q 1 mi.- t' Ei YQ T 1 ' ' . ' gg- xp.-1...a -1 . ,. ,, ., . . g 1:1 -, ,,.wee,a.,.,,QA ' N 45,5 gf j L' 9, w . ...W ,QM mv ' , - . -ww-I M L, , t. , , M , ' -,. 1 :QD Eg' 71 Z f- me 2 Au if E A P K N - 'Sngg.x x.... ,. -v-. r . as . GAL-, , - 377 8 ,,,.--Q ,M . 1 M-uh-an -.ual 'KL 1 .,' w 1 5 ir. Ii , . 1 4 ' 1' ' ,- . ri' -ag : . ' " ' E FI 1- Ugg, W Fx' gffmgg V, A . N '- 1:' 1 1" ,1X 1. 11 . XX 1 1 1 vm, '1 ,M 1 l I 1 11 l I ? Q 1 7 'Y , 111 G1 E an fl O 1 ' 3 hiv L ' 5 X 1 f E ? r E 1 1 11 1 Y: 2 1 Sf 11 lsr. 'gr Em 1 :KEN X X 1 :E UBI , " 1 ,S . in 11 iw: 1s ' ' 1 1 15- ,1 1 ' T D ' . ' -1 5 1 r XX I 4 LD fi ' 1 . ' ' 1 I 1 1 1 . 1 1 L1 Q, X 1 1 , ,.......-- 1 e 1 ' ' ' X , ' . if 111, 414 1ki11., .-N 111 Q 41 2553175 5 Q?" " :a.StfEVfff!':53E1I?'fiE - -- '-111.5-1.11 -- 1 X X ,,-1 JXN- Q " 1 -fJ"" "fQf:'.5'1f ' 1111, X 1 1 11 -.msg . 2. rv .L,-- 1 - 1,1,: 1- 1 ' ,,, ., u :1 1, , 1 ,E XX 11 . 1 n . 0 9 ' ' V.gu,'g5-1' ' S i 1 ' -x ' , XX 15 I : Y 1 X ' v V E 1 v KL . 1 4-51 . .. il' zu. X 1' "M K 43310 4 EKRK' 41 14 1 1 1.1-1- ff 11154 X e, , 'X X 4. 1, .iv 1 ,X :Beith :' .13- 1 3 ,K,, ,4A X .XX f i . fia"'! 'HEEL 1 . - X . 11, fiat .- A rv' L.- , Y-1: Y xx, -X 24 -- - I 1' -X Q-311 11.1125 . XX111L:?- K HW11 1' 1.56 11 111511 f, -- 5 11 E 1 -11 73 11' 1,111 gg Q, E 5 - 1 15 . 11 ' c 14 1, msg. 1: 11 2 Qi, X Q 1 X X .- 11 1XXX11.X llTYE""' ' . XXI .X 5 X H 5 1 3111, X Ez 1 '1 1 H rg 5.11 X 1 11 1 1 Qin, 1 14 X- A-if , I A 11 Q, 11 X11 1 H X M 1 1 I .. ,.,. . ,11 2 '1' 1 1 .9 a- ' ff 5' ' Q1 1, ' 1 Xx XX 11 . 1F5?'1S'1-if' Z 113 ,, . ' '31 1 P' 'QL x 2 i f ' 5 11 gm F if Y Mg" Q N 1 W 11' . 1 a .f 1 ' 1 1 4.113255 ' L V 11 1 W' 1' 1 X wm 1 1 1 1 11 '21 We 11' 11, 11 X 1, 5.1, 32. 11. 11 xl' X 5.5 11 1 1110 W L 11 11 1 1 11 111111 1 1 -- 1 V 1' Mu ff 'Siam 3PM Xu 1.1 Jar. qv rg .fl V. , .. . T "'. 'C' -I' ..' - N 'r My ,. W 'I -A1 H-lf'-'J 'fJ""' '-f ',-I 1- ..-.'v , 1 r- ,. ,1 b 'V Q M K ,'...x .jf .7 .,-. -5' ,L , .. L. 1 Qi- Y '- A Q fx -Q-'j,Ef'Lf '- " BWV. L J' , . J- ,- r- ' ?'1f Q .4 MN .' 5y'A'Ef,fK N v-l, 1 If vi ' 'f' -4 " a L fr' ' v ' - V7 ifkfi f-ii fff -f .f,-if S' ,HW Jw 21-5 X E?" v,. vkgfiii U' ww Q51 , 1 asf A X. 1 4 viii we Q wr Y W.. ' H ,WJ , Yu f ' 'K -1253 N 4 5 w ,, W Mia? w :fl ' 4- mr . SP5 ku 41 ?i ii' 6 w w A, ' N .u. N yi. 'i . J. ' X wp . , - 4 TW- I ,FM J'-pr! 7-Z ,v .ably gm ,H f- , mv' iff-A7 ' .1fgT- ..:q:w,.1 ' 1 "'-11 11125, , 4,1 V,--,j.- nv-ea f I .. ., f,7f 1 f, . n". rf: , ttf , ,I , ,1 ,fr r- ' . 1 1' X ..: gi , I .,f ::f1' ', 1, Z 1 1 ' 1 fl f , ', fi 'l. 1 7 . , I 1 it 1 '111 ' ma pg .,.. 1. 1' 7' 1 1, f .11 1 . , , , Q35 111 4 1 ,gig 11.,1, X 1 11 iwv 1 1 M-11 . 1, 1 -X51 11 J' Ji 11 Efei?v'f1F-55 11 gi'-P 11 ' . 1 1 111, 'fin ' -K 1 ,JP11 1 T Wiuif 111111 3 '1 ' 1 as 11 1 h -, 1 1111115 111-1yswgN.,1 1, A 11 X 1 W 11111315 11' . -. iid ' - , 1 5-4 1 . 1 . I 'gl 42131, 11 5 41 ' K1 AW, -.x 1 .. .111 'jg' xg' gs 31351211121-1 1 -1 r " r.,'f'1 1 1, 5' .'.1" A V ,s fi' 1 1 ! , Q 1 ,HY .-f 5 JA 1, - 1' 1 1, , VV ,111 4:11 1i r.1Ql11 1 1 , 1 1, my 7. 2 1 5' 1,1 1, L, -- if .11-1.1'f' - '111 - ,, ..1:5: 1 11 ,T i-1- 11' I effigy "- e , . 1 ,. 1 1 '. 1 1 .V - , fx -' ,- 111,117 i , 1,5 4 1. ,- I, z 1 11- 1 11-: . 1 za ,1.1 f. . Q- i-yi, 1.2, 1?E?I ' 1-11" ' C 1-11 'E -1' -' V51 A ' "1",1'- , f' ' 1 1111155 V11 111 1 ,yi 1 11X 2.11 495 M 1 1 1 1 ff' 1 1 !'1 11 1 , 11Q1.1fi' 1 W 1121511 1 1 1 1 15,11 1 1 1211111 . - 11' "l1s,f, ,,, af 1-La f 1 1 1 W ' Q 11 H111 i?1s1rt1-11,!11 1 N! N 1 M.-Aix"-B' if X 1 753:85 1 1 T ' 1 11111111,TI!11.1 1 , 11 -5552215211 1,1 11511 PX 11 1 1 1 "gig-' ' '1 ' 1,111 1,1gSg,,?,j"'?"1 1.1 Meiiifiiff " 1,Jg5,,, fwf L 11 ' , - 3 g m" 11 1, -11 . - r, 1111, ,, 1 ,ff 1. 1 111g111i5515 111'1 f J ' fee'- 1 W 11 , -, .X 2141 1 .5 1 ,K , 1 1 .1531 11 if safari 1 'W-fb! 1 A if W H nigga M, , " - -, -. -Um 4 E' fi mf-:WH PM D,fLq,, N Liga mms-ffm N .M M E5:E'.i-Liiffssifss Qiiesiiezif ' - ,is,2fW -mmf UW:- fw ,5 - Lmifg ff? , , wx, ' , ' k, fs. ' 11? ' N' 'HN'i- -'Wg' g ., H X lr' f. 5- 'fn x .am ' me X ,Gm dawg.. X ' fem' s . A Xfyt ' W N ,Qu ENNH X EBSQ' Ju 'V , N ,. Wu 51 Ms. , X535 mf? 'M New 'H www, H X X w K w H w B' L!l!iT'M-1 .J- .4 ml- 385 1. it -v w. 4' ,., .9 v ww w ww 215. 1 :'-- . J f - .' .5155-pg :hm .-2. ' nf-if x .. 351:51 ' wr N 'Y ' -, ' w e ,V R, , vi ' .-Y. ,W 2? A Q. , 'I H' ' ww .I um 'N- am ,5 , .HQUL , , . 1,,, w .-W .L .-gg -LC' .-gan an MK 5 . W An 'A ek 'KE w w v X-saw ..Q X xr 25 is -s g 3 r E s N E 5' ui :Is sl? -5 wg GE u A -,E gg 2. - S are 33555335 xi i i if 23-- 1 -i w gi 3 2 :ggi M- V . rm' -if we 5-.h -fe- agga I 2 2 1 Eg ? 2 n- ? , 5 S 5- " 5 S 1 gg, Z- SE 5 'ug B' 2,3 'Em - 5252 Q f', QT' , 'Y -52' gg EG gi - el .. . ' l fi ,A ,lhglg A i f 'far -V W g: '-3? 6 . 1-125 2 5 252 ' Q , .. . M sg A ., f,' , :27 .,-, . , .- " 25 X 9 , af 545 122 K ' 25 .J Q ,.M gif: .. 4- 'T' A . - : A - - 7 2' 1-5, 5 - A ir. 2 , . , W2 2 ff' ai tgu li E W Q 'E ggi mv .5 W 52 egg? 4-52- - - - '-'zu W5 32323 2 L Q S Ib- if M39 4 E SEE: fi ,f A .. .. Q .. .. ,, 35 . i M .- , . . . ,, -.: -- 3 we :- -- .E . :': lvl: -."-gf ,, 5? M S fa ill, ai wi, J Wg? 5 nm? E 1 2 S - - ,H 2 2 w f f gg f. ,N I I ,El E h,-5 -f g, 5 -,,,, an E g w 2 1355 551 -- -- -. ,., f f Q,-:' ' . , - Q v . i . git - --:Ha w . f sg . 2 ,, 4 A . ffl 3 A '55 l . .. . .,., . gig, 2 - 2 ,,- K A - . . A , sg . f 5 ,5 3 -gi is ' T 4 ,5 ::.: .- .. E ,E , Y- A .K ' E1 - Q, - 5 1 1 .-- is - J ,fi 1 7 QW- inf?-A f six X-is - ig? an 'E i ni: 3 gxgs 6, 3 f IK img: SE 3? I ' ai I- gvpiigggm is E5 Yugi? 'Q' - J -ff KD if W . .... rg, H Q M aa M ag . I ?i Q -g gi f , . , 5. -E - 4- 1., ii Kel! if 2-Q ffiiggi - - .,,,.:L A 4 A zif 3? if iw ? 3 e ,H , -I Q Mlgigsiig i f in W- 'f f-. MM 52 2 - fi' is 5 2 ax 11 1 x 3-5 1 ' i K QEQQEE' gg W gif 4. ii H' X Ji- -gig F-55 43 egg -E 5 ,E L F25 2 S2 "-he -U v--Q-, A . 3 2 33255-5 Q 632555 gg? F f f -gag f-- is 55 3 E5 -is ,N '55 E38 , 521 ' - - fxi sgigfsg is Ez E X W ? E ag? .. iw, , N m -'M if i 3 1, wig 1 2 w 'X T' ' 3 5 il '3 ,E -as sl i W5 323: llnvnl f- v'f'1Qi LEE: gf ., 4 , 5?-QR - . i g WE yi ff A' -QE? iag?5g-g v? ,- :'1: X' :'I li, --3S2g g-,, QQ All 1 f-QQ--fE--- if-if we ,L ff . ,Q 25 , 3 f 51 N. ga it? iii Eb Q55 Ei -s ,Ep 2-- lui SE- gm x Q Wi g g 5 2. 52.5 if 5- 2 ' if 3' Z5 if s 5 12: 3 rg 3 in i2 Q' 3535552 5' fi-:SES A K 553 X b E " 2 ' l 2, 5 555 1 2 gi 31515 ig? wg? ' ---1- M-rw ,- kr 'im 1 2 Em E V i -, au -7? 255 El 1 5 4R51 W E Ein, A E52 fifziigj igi , ESE w if? t 1 hi? 25225135 E QQ V T? -,Z-:gg i ig I -11 Eg + - LR M H1 by W' kggw-Hr ,, 1 1- x. 5 95? J 'L-ig 55 V iaE P 1. , fy -f E332 E532 -in 5 ffm,--M W - Zfqwwi-,Fra gg? 5 9--WSQSQ' 'AA3ESEaW'55?2' , Q53-f1a?'wu gf v - saw V, bm - S., 1, nf- iv- , N .:.--:: , ..,. E . , ,A .--- X X H -'ll ' ,- , ---4-WH , ag 'H L v - L M .1 v 1 " ,X ,, if vi ev silt? A51 3 Abdou, Louie Adams, Gail Adams, Vernon Adkins, Tony Alhadeff, Sol Allen, David Allen, Roberta Almond, Mickie Alvarez, Peter Anderson, Connie Appelbaum, Gary Arledge, Virginia Armand, Albert Arnold, Leise Arnold, Nella Ashby, Anderlyn Atwood, Helen August, Cathy Austin, Marilyn Auton, Marcie 388 4 , xx , ...fi lx ,E 5 iii 1 ,nu 59 V. wr vw, jjj y 'r l l 'Q ,..l I vl l I T 'xx ' Q it fx l ' A A x, il'-ml. QA 5-xt l wir ,il ,s,, ' +,,v- or V er, A V . -:K .'.. L lltfhr 1: ' A V' , EE .,., V , V ' . gif 1- I fl! j , F Q .?:E:E:' v , rr- i. ,li 2 , , Nikki .. ,ri I A 5 Y i St , 'ws fi, ll EIT 1' UA ' w 'x r , Q I n K st? gvis Vg? MQ' '-. :s vga we, 'Evo ,v W'-s wi, ww u -1 w fu- by ,mb E B i Y F "fnm+f 1 f37'if" ' " a.. L .,.,h.,:..g,g,3:.: ,t , he ,N f.. --,ga Y. - . was iv ' 131 ll FEE-gg C ','f-Qljf fefzf- 1 A i 'I EE' ,1 H. 1 i JSE .5 l fiit igUl1fiilli 1' ,.4v'.a we L as s .:12:.4j-Es:5:Q:g - .4 1 J' .Ai V -. EMU, . f - 'Q' Q. Elly 'M 'Y ., 5 ff ui 1. lil. il- ri 1"'W it i 'S in .5 ., fgg.,,:: ,, , fa L, - 5 .. if-mn . , .: an . .. , ww ,,,, i . 1 x ,B , i i , 1 will 5 i 6 ' Q 3 I 1 ,it 1 t S .4:, R I . Eb w , W .. Z i s i, ' 'T-I-in i r , l l B ,Q , ,,, , A ,. V 5 ' X QT. 'gg' .4 is ti 5 i ' 'EJ ' l A ..., 1 ., 2 it L F. . l . ..,i . Q I 1 " 2:1221 ttu, ' at .isl wtititl l Y li T ,i 4. i, wi'- AK i ,. i it W ,mx V N A 1, L, , 5 ' I - 'P it is - j if 'ki' i w l l asf... ' l' QEEL-. 1 , .L ,vu IV ,air , : . WH., yt H7 i , R. N, ,. P' i . , ' J as J J F i E! if , F V Baggett, Nancy Bailey, Felecia Bailey, Suzanne Bailey, Warner Baker, Beverly Baker, Paul Ballew, William Balyo, james Barber, Myrtice Barnum, Chris Barry, Thomas Bassett, Mark Bathgate, Cathy Beall, Frank Bearden, Patricia Bearden, Samuel Belle Isle, Sherri Bennett, Peggy Bennett, Susan Bentley, Helena 389 O 'EM Bentley, Tim Berg, Laura Berry, Mike Bibbs, Gloria Bibiloni, Silvia Bieder, Candy Binion, Brenda Bishop, Linda Black, Kathleen Black, Kathleen Blackwell, john Bligh, Da vid Bohler, Vicki Bolden, Ernest jr. Bolt, Mark Booker, Juanita Booth, Michael Bottoms, Sam Bowens, Henry Bowker, Ruth Boyd, George III Brannon, Bonnie Brannon, jorene Brennan, Elf Bridges, Cheryl Bridges, Terrie Brien, james Brisette, Robert Britton, Barbara Bronson, Josephine Brooks, lr. Edward Brooks, Hilda 1 i A, ,- Z 1 tu R ' " . ,...f- ,G l.t,:'x,.,xr B Q- . ' '.,,. B t E It ei fl L+ HM W ,. 1 ? . Y ,.s, q ... Uv V ,Q Ally ,.,. l, , ip, E e x. M ag ff it ii B is ' l it B Q' . w g , M. ,n M ,,,, J. J I fit ' -v 'E . '..Y- H ,,, " ' Ti rl .. if v , w . A 53 Q 4. -. E' ' za l - 65" - ' rf-fi K - 'gmt 5 M . I A! " , , 1 I f -, M 2, ' 4 K ,.,: it zu. XE :,: , 5. 1 v V X 1 X ny if -a-il B E453 Q T T - in ing, A Y :': V iff? J, Y 1' N -,--- ,.' H- X ,aw I, .,-' H' - i -Q Q, ,, it l , B . Li , - I 'FF' ,fi ' K y ,,V G ,. tg , I t ' B i 4 t w ft B t to r , rs, R 1 1 I mf' f . - ing EWU, I L E . - . l ? ,Y a .'S N: , .H R . X, X ,N X K x 1 ' ,W I N xr :L 1. 1, ' , I . Nl ljl lt f 1' A 'l f 1 X Q G' 'Ev ? . 5 YS' 'eq e Af? 1 ff rr ts f M 5 . Q. . ,r .. V 4-fr , il in A , B Hifi 'Wax 'Q Y w K t r 1 4' , A .M 1 Q 1 ax t . f ai xl ll ,te . ia l +' V N Brown, Brown, Christina David Brown, jennifer Brown, Brown, Brown Brown Brown, Brown 1 Kathy Keith Melissa Mike Nell Wendell Buie, Joyce Burch, Beth Burdette, Donna Burgamy, Herman Burger, Martha Burke, George Bursi, Phillip Burton, julia Burton, Pamela Butler, Martha Byrne, Da vid Cagle, Robert Caines, Bonnie Calhoun, janice Campbell, William Carr, Sandra Carter, Mike Cash, Stephen Cash, Catherine Castleberry, Margaret Castillo, Jorge 391 Cato, Fred Catrett, Linda Chambers, Michael Chambless, Diane Chandler, Beverly Chappell, Floyd Cheek, Cynthia Childs, Robert Clayton, Wendy Cloer, Debra Clough, Debbie Coats, Mary Coffee, james Cohen, Eric Coleman, Karen Collins, David Collins, Larry Conley, Audrey Conway, Michael Cook, Richard Cook, Roger Cooley, Lewis Cooper, Anita Cooper, Clare Cordes, Forrest Corley, Frank Costner, james Couch, Debbie Couch, joseph Cowart, Linda Cown, Pamela Cox, Carol Cox, Cody Cox, jim Cox, William Crochet, Carolyn Curtis, Tony Cronin, Maureen Crook, Virginia Cross, Linda Crowder, Delores Crowe, Dennis Crumbley, john Curtis, Charlotte Cutchins, Carol Dark, Robert Darsey, jim Davis, Carolyn 1 1 ag ,,, ,,,,,, 'aan +P 02 Y' ' "ilk, . ff fff ,Cf s, fax ' WY W f lf A662 vi. li IVE 1. ff' , .C :,: 1... .,....-1 N N a it -I i -" ,. x A,c. W ln .1 l 3 -. f-J . 4 W -P . ,, .yt , , ,,,, ,H SL f "try, V :i-- . 'E '-'- e , f , ,, - ws- ,' N-1 wi ' X ' Ml E 5. , 37 -' I - l VV . 5-7 5: 1 5' W gm' 1 W' ,RZ l " 'af ' -1 X V it 5 ,., . .,.. M y Ni, l ,, " , . .. Y" , , , h I. ' " '35 'ff '-V ill., . , f 5 'ke ' 2 'l f' Q u V E X 2 i xt.-,Y . A ' is - A Y X 1 ll 1 ll M 2 l H ix l ,Q-Wa" ' VAEE F ll ' 1- fl E' Q Q ' 33' is N g l at 2 ,, f , .dm Q 'l ,ZS .A 1' ' . K il , , v Q l R 4 Ml ull ,i El l , i is ,504 'FL' ',"'::' Z Da vis, Deborah Davis, lames Davis, john Davis, Patricia Day, ludy DeLoach, Susan Deady, jack Dennis, janice DeStefano, Ronald Deutschberger, Tina De Vaney, Beverly Dimsdale, Ted Dixon, Angela Dobbs, Linda Dodd, Steve Domineck, Vanessa Donaldson, George Donald, Sue Donahoo, David Doran, Vincent Dosh, Suzanne Doss, Pamela Dowman, Virginia Draper, Edwin Du Bose, Dale Duff, Karl Duke, David Dunston, Pam Duvall, Teri Ealy, Edelina Eastin, Rick Eddings, Debra Edens, Victor Edge, Bonnie Edwards, Betsy 5 1.4 Y' i ABM "'E 393 Edwards, Lauren Eidson, Charles Elkins, janet Ellenburg, Ramona Ely, Diane Ensley, Elmerjr. Eppley, Susan Erickson, Cathy Eskew, Thomas Eudy, Elaine Fagan, Mark Farquharson, Catherine Ferrell, Patricia Ferrell, Susan Ferrell, Thelma Ferry, Shannen Fisk, Gail Fitts, Sherry Ford, Eugene Ford, Paul Fowler, Katherine Fox, Cheryl Frederickson, Cheryl Freeman, Melinda Galindo, Herman Gamble, Kenneth Gannon, john Garcia, Sherrie Gardner, Ellen Garey, William Gary, Cynthia Geller, Michael Geller, Ron Giannotti, janet Gilchrist, john Gillon, Kenny Gillespie, Ginnylin Gilman, Steve Gilmer, Steve Gladden, Merri Gladstein, Barbara Godsall, Samuel Godwin, Robert Gomez, jose Goodwin, Steve Gordon, jane Goss, Maura Gottberg, Gail Gouge, jerry Grass, Kevin Grear, Melody Green, Allen Gregory, jeff Grier, Kay Grier, Paula Gross, Becky Rl 2 I , h l K ll V li ar. , - ., 53 .,. gg 5 I ll lil y Y as i t ' ' if - 4 X' kg. t fe. A in l -9, A . S 'iw K' ' X: ' -. E . ga .L-.3 ' L -lg 4 ' Y 'J ' Y It ' l! I . X I l I l V wg .ttvt E 'I . . - ,, .. I - ' ' ,, 1 - S ' . , 4 V' ' - M it-S311 :J tw? 'f ' :.t , 'wif V . Z., ' G not -V so .. sf: of Hd: ' ,' i F - it .Agn at it - if " ip, 1 is-al .,"' ll ' M , 'T ' l f ,f 1, K? R F-as Q C it K we rfi is, 7 2- , X i xv 1, t ' 3414- H, ' f 1' f 'fre-gag., ,C .N ,X ., VP- X 35 ' Qkn- HJ-w h at ll N 'Ls 3' N -, -Q -x X aa this" wi ll t Q1 M X! X N ,P :li . 141' E - Q , i , vfy, H 5 s gf, ,rim y K ' ' 'ft Q 'lll 5 is with Y 1 E., 1 ip 1 ' IQ- ': 3:0 if 4 t tsesaa, at Q, 'lil' f - 2, ,-iii? H2 :ina it W I N if i 1 ill l x I Q z ' cf' . li ' ui, ,ts 3 c. K . in uzxuv ,Q 5 I 2 1 W A K Z 5 V 1 . fx t i KHP' ' vi ---, . ' w wil' ' pi ' ,Y Y' 'S -' A I '- . ' G' ' 1 4 - f it l It i , A Vltt Q9 ki' E 1 ' 1 r f . 1 .a"' . gtfw . Qt H 14 3 iq. t tt EH l l ,Q ' ' ie use. - , I i t ,S - at '1 'fs-B , , X ,,,, , f, X , A 45? ' I' , ' .E ' 1' f' fs QQ' jfs ,MH 1 , 'gsm t , :ef ff i ' Q, W , wfa ' Fil. X., 5 YC 'bi Q 1" , .- -544 , ,Y 1"-Q52 N sv 7' .mf Y,, ,. .-. -if.,-S .5- - v ,Him-,Q-,Q , .se - ,Sf .,,t,-.. 'i-,a.,g3:,. V H A A YQ 5511. -a ..,fv 1. , Q H, . ., s,l-.Hi gi ,,5-.': . 'mi -'ar 2' fa" r S . , t ,am ,, tt if? V ' I 514s ' , 1 f' -" '-ve' -' ' "" '--i'l3:4'ls"'3:.'f sift-'S :",,"- .-,- - :Cx , A ifx . 4 A455 556 EJ' get H ' -ng! Q 'N i l Qt. 4 gm 1 N 1 :Li he x Q -N . J H i i li L ' ae Q- A is N I 'Tram K' l i i ,ii in it ,x.4 f iw? 'lat' i 1 .-113 1531, ., ' ,ijid ,i , ! ii i ll A it . 4 , W' -.4 .gi . in f l. i NV 'ff fl. f 'X ' N I, - A ,I ,. " i n Pi me X A ,C,,,,-: X .. Y ,, '- t C - , rs , up 2 M 5 H HQ .X -. 'HQ X Ts' 'i ll V -.. 4 I - -' N " J. l V s ' 'Y' , . If Aa' ff . - , 1 , , C, i . ' d et, ,JH it 4522-?fW "L' 'S' iii "Wi ll'l..t,a ' 4, - '.. - , .: , '11 - ' ' nz , w'2"t vi, f" g55'f -wa Sr: -.. n " , V F ' ., . izzz' . '! , ' il' ' Ji Y 5? . 1' A 1 , Gross, Mark Crossbart, Coby Cuay, Kathryn Hairston, Steve Hall, Leotrice Hall, Sherry Hall, William Hallisey, William Halstead, Rex Hamilton, David Hamilton, Suzanne Hammontree, Gary Hamrick, Stephen Handley, joey Hardin, Sonya Hardman, Donna Hardy, Cathy Hargrove, Douglas Harkins, Louann Harper, Teresa Harrell, Freda Harrell, Reginald Harris, Da vid Harris, Deborah Harris, Deborah Harris, George Harris, Kim Harris, Susan Harrison, Betty Hartness, Carl 395 "s1f?5? W za , ,If !A.M,.,.,,j:A, tl V it T , ,-34 ft -41 i 1 .4 i 4' 1 if 'gift i 'ii l- 1 96 Hassett, jeffrey Hatfield, Dana Hayes, Florence Hayllar, Robert Hayles, Edna Haynes, Gayle Haynes, Kathy Haywood, Beverly Hedges, Bill Hendricks, Linda Henderson, Barbara Henry, Florence Henson, Trudy Hermann, Beverly Herzog, Patricia Hester, Wes Higbie, Gary Highsmith, William Hiland, Cynthia Hill, Carolyn Hinton, Maricia Hixon, Paulette Hodges, Mike Hodges, Arlin Holley, Richard Holtz, Louis Hope, Libby Hoppe, Pam Horne, Carl Hosch, Miriam Hosse, Anne Hudson, jr. William Huey, Raymond Hufh Patricia Huff, Robin Huggins, jeri Huggins, Terri Hughes, Gloria Hulsey, David Humphrey, Pamela Hunt, Brenda Hunt, Rebecca Hunter, Gayle Hunter, Steve Hurtado, Rosa Hyland, Larry Ingram, Carl Irvin, Valencia jackson, Dorothy jacobs, Hazel james, Vicki janas, Stephen jarel, David jensen, Betsy johns, Connie johnson, Angelynn F' me EE, f fi , t , , W. V N 1 , wi ' ' i I W, ' it 2.1 ' ' :Hit . 13 , , , .-,H . . Q---i -X' ,,.. ' .i . ..i1',f,.-I ..,,, .g,iu. Xa ,-:Vw .Q 6.2: ' ' ,.. ,L , het: xi- J .gf gf .MJ- L ' X 4 ti." ' 5 if 29 ll gp' N 'ii Hs: my 2 lt If lx A I4,4 H f at f - , 'f ie, 55 X ,2' L C 1. 1157 47. it-I. - ' B l .," '5 'i'f, lv L 1 1 ,..,.. fl X -P :Ga , P L4 y l 9 :2- K ' L -, ' ,Tv ' 'QI ,xl R V V lm ,NL 1 I Lf , 1, f , 'y . L ,gs LTI L ' 1 'k'lli"'i"'l ff: Ssf ll, 'l ' lui 1 gjg W , 1 F A Q ..:. 1 1 . ' 1:1 L L 4 i f Q 'A his ' . - ' Q Qs. r t L ff Q 4 ' " 1 ,,,. - J " l nnvl Q f N g Q. i Q Ng r f s Q it - Y 2 ,ga 4 iisss L ,i 'ph , t pl si' L .L , 1 r S i - il ' 3 X r in Z., lime: gl, jn srwtr -itn -METVHH - V - i':. i-1-1:-:-:fa I . ",. fx. -5 lu, V: X1 ., if 1 ,lki-"i' jf Lf" ' 'xii - i, , is C- t E' it i- L s l H f 'B 1 ' 1 . 3. , , ,.,, Y ' as .,V:, 1 V g ' 1' 3 W- -- N.:-ff . ' 43 L F ' C 3' 1 , f .Q ' T1 A if 3 tif if L HM . L lsztfoffif izi M L I l johnson jr., Daniel johnson, Robert johnson, Robin johnson, Susan jones, Arthur jones, Carole jones, Da vid jones, Dinah jones, Ronald jones, Tim justice, Margaret Kalan, Susan Kaplan, Marci Karschner, Lee Kaufman, Marilyn Keefe, Lawrence Kelly, Christine Kempler, Gail Kerr, Lester Kiel, Debbie King, Nancy King, Sheila Kinser, Kristen Kitchens, Curt Knight, Hubert Knight, William Knott, Chris Kobres, Donna Koeves, Connie Kovitz, Paula Krauss, Linda Kraut, Carolyn Kronenberg, judi La Fleur, Irene Lang, Richard Latimer, Linda Lawrence, Charles Layton, William Le Cette, Diane Le Pine, Francis Leavell, Mark Lederman, Michael Lee, Linda Lee, Richard Ledbetterjr., Sam Lewis, jodi Linton, Addie Linthicum, Mary Lipson, Lucienne Lisenby, William Lockridge, Harold Love, Robert Lovett, La Brian Lovvorn, William Lowe, Michael Luiz, Michael :L Lumley, Robin Luttrell, Cordon Lynch, Daniel Machado, Angie Maddox, jeffrey Mager, Stephen Maher, Maureen Majors, David Malone, Alan Maloof, Fred Maness, Carol Manget, Thomas Mangiafico, Ed jr. Manning, Cindy Marchman, Michael Mark, Dara Mark, Sallie Marsh, Billy Marshall, Blaine Marty, Karen Mathews, Rebecca Maynard, Rex McCarver, Marsha Mc Cullough, loyce Mc Daniel, Annie McGahee, Karen McGillis, Kathy McKnight, ,lennie Mc Laughlin, Anclrevx Mc Nair, William Mc Nease, Carolyn McQueen, john McWilliams, Albert Meinert, Carol Menendez, Aida Mentz, Stephen Merz, Timothy Metcalf, joy Meyer, Stephen Milam, Larry Miller, Donna 'L A 1- 1.9 i f N - . .I -.-if ,fd t t tl. Q '- ,ii lllll Q t V 1 llr il I xl W -zz.. M ,N -2 ' x 1 Q Y - i . '.,:.4' sys AX" A A V it l l t , , an . N , 'ka -r- ' A HK-, , V Nav ' Q "ilu :," ll , A 'W N 9 1 Y Et, L l ,, y K f l 'Q W' ' , :' ' 5 X 11.2 iiil V F 3 ttttt 1 A ff Q A i fl i -. tt Y f""'-f-E? - it l'r'r . V i :l il rl'll' lil ' V , L 1 t ' I D L A :WM L M , sa in ,,,, 2 A ' riff ' r f pl tl of Q QM' 'V " E M 'll J L lf 8 , Ve X35 4 ', 4 aff' ,r HI Y 7 , ,mtg W! .-X if X N. " -Y... N V. , xi NN 5. If c 'L nf, 'Q ,..-V r -, M- f-',.,n,4,.,1rHg.',, "fu rf ,,i'f,,f, - " , Jifizffnf gwjfytx ,1,A.j.Ii..','f'xI- ' ' "KJ 'fil!,,jl1Ji3,i,'.,v1:. I I -1 if ,Uv ,auf f1H"f.., ,A 'frplvzf'fflfl,4,1',,'.'.,. f ,fffvw !f'a 4 if pr-, - . ff? 1 iff Lfffcoffwi I f,ff?7,4ff.f757' fs 'fftf 4 - A f ' 7 1 9 A- , - ,,'.2,aff,f: 42:2244-,zffg4tf412e1effr:fr' c X X X X- . , X -, X 'V ,fu un 1 lr 1.4 If " , ff l,.'f:Yfnlf"vAi:',',f,'.,.,- . ww H wt ll.5,,a:g1:.gtfVt,l tu N I iv - ,N't!wfl " jgjz tw -. f- :G wx wi J' mx N: -. - -11" s '5- . A d ef' ,ll 'L a -4 ff" l A -I ' in 'l 1 H tw A fa, 1 xl . vb 7 1 ,f sf- L 93 Q, f Miller, Elizabeth Miller, Sam Mitchell, Eleanor Mitchell, Michael Mize, Glenda Mobley, Mary Molina, Miguel Moon, Regina Moore, john Moore, Phyllis Moore, Thelma Moore, Winnie Moreland, john, jr Morgan, Janice Morris, Mike Motz, Robert Mullinax, Van Mundy, Avis Murray, Bob Myers, Donna Nash, Charles Nelson, Marietta New, john Newby, Karen Newman, Patti Nichols, Lynn Nielsen, Lynda Norma n, Alan Norman, Andrea O'Brien, Kathleen O'Callaghan, Pat O'Farrell, Carol Oliver, Phyllis Osborne, james Outman, Scott ll l " 1 a t 'fu lmlw ll' H N 12.41-I l H' ' If ":"f'.7'l4"S2af 6 ii-X I 9 s! , ,t ' r' , it ..,, , , , e N1 fa YW ,Q 1 1 :45 , , ZI V' V, 1 A-tfizf , ., me . " : ' ' lm l y 1-' . MI-Zigffiggltitgaqgaggg , n V ,l ,xc I, DE? 'Ee 'N . 1 s-t P N - l t -r eh: he .il fl " I Q' . - l , X X ' J ,, A . x l ., :5 Overton, Bryan .,,... 399 Owens, Mike Pace, Stanley l Palmer, Deborah Palmour, Steve Pang, Yee Mui Parks, Larry Parodi, Pam Patterson, Lindsay Paulk, Willis Payne, jane Payne, Marilyn Payne, Thomas Peek, Ray Perry, Richard Peters, Barry Pfeffer, Scott Phillips, Lydia Phillips, Michael Pittman, Ira Poole, George Poole, Mel Pope, Gary Pope, Richard Porter, Marilyn Powell, james Price, Clyde lr. Price, Gayle Price, james Price, Lucy Pritchard, joan Pritchard, Mike Putnam, Robert Quesada, Ana Rachwal, Deborah Rainwater, Gloria Ramirez, julio Rawlins, Charles Ray, Paula Razzouk, Paul Redd, joe Redlinger, Holly Reed, james Reid, Frank Renson,jeannine Rewis, Vicky Reynolds, Steven Rhodes, Michael Rhodes, William Richardson, Robbie Riley, Willie 400 V4 E A QE ,wg C L L A xi 1? vu m w 1' mfr- A -t.-,H 8 l l Q tttt tg, . k i P lt l l Q ? ,W yi". l t L ll 'L ' fx fi EVP NQQMQ 1 ltl fi in 45Tly, l f ag'5 fi , 4 g A-x . .. ' , . Xt 'Q H 2 P' so rf' L' at . . W .VZ 5 9 i L I :Fw l so 1 'fit' E 'Wt nu?- 'al x . 1- ,V l L .3 L.- ef 5 ' iii ,sf lf? " 1. A Eiga , qs ' kit lmyqif t'T f,. L .fl ,,, l ,"', , , -,,,- 4: l in fi AE it if SP, se, L M ., kV 1 V" At, 1 U, N '. r , ,Jag .. -- 51 - A Y ,-K 'nfs , FV t t l A lf, K J Q! J 3 llkxxy w I! 1 V to 1- '3 r 'U K' i' " l W 4 5. Ldv i t E 5 m 4. r L P' if , .J V.,,',... I ,L Misha, ai E . v , ,, .....' .:- , '.., L12 ?A'7fkw f lf! 'k x x 5 ..,l 1 1 uw l w 1 Q. .. S W 1 v 1 x gf. 'rr 6 .,. E 7' 5 N l .ig 6 ,wk I r Iigig J Q . . X J W N if 1 , ff it 'L L -5 ' 4 rt 4 -rs- ,nm-4 i , ll -:Eli--5: gl . fe VY V-1,51 113553 . 'M NSE , .5 1 1 ' i .. a , l L1 X Q5 X . X, e ,y g 1 fi' Q S V' l ata fa ,Q Hs, ,AX ,T as s o s , Q K , X -w ll, YA. V -R V 'fi-X . - ni 3 :S Q . . . ,f S, ' - ,At A 1 R X '6" ' N i l ll -4 "'l4i?"fzvi.eXsf5 N' , 'il A . V' l it K, 1 a. -. it +'Q if 5: K I: ' Eh Q i Ex.. 7 ' ' V 1 ll lpn VGA., 'ir i . '-' t ,F A - P -if . -' PA .1-ts ' f M: -- ., ' . ' li W: 0 ' ' ' " xt , ' 8. v V ' ' 2, ' i f :fs , . 1 it ga- , ' , :iii , 519545 . , , Y I A - '- I 1 X it K if ft K K i P at it we-, Q t , 4 . - V . - -,. ' f- -1 - YQ I gs., , ' 1 ' 'E - at ug ,z2Q2,s ,3,i h K l 91, I l l V , , lul , A V xt ,,,, A ,V , , ,P Y '5 . hy 'J iq V Q 'A' S1 - , 5 Q, ' x Q . -5' 2 . 5 'Y i ' '-5.gg'f I V .. -X' A ' - .- ' 1 1 - -'- 'ff , ll lux t TW D .M is , 'ffl i s 'Tk 1 - I .331 M Vx W ., .'V:, 'fr w. i f - 5- V 4 ."' 1 '. q 1 ' , X, ,. - L' AM... ,.. . ,Q 1 .4 1- , 5' 'A I ' -il ' ' t -ml N V .gi J". x Xl: 1 K i . J, l' .NN Jrl ? tfN " ,Leia :ffff ,Zi ' ' ...X... i ,, , " Nasa-3 .-1.. all 1 .1 i it , A l if l I X -,lm , l levy ii 1' 5 , - . X s f --.sy ,f g J 5 ' ly' f Ripley, Debbie Ritchie, Mark Rivette, Chris Roberts, lacklene Robertson, Pamela Rodgers, Andrew Rogers, Catherine Rogers, Richard Rogers, Terry Rose, judy Rosier, Nancy Ross, Antoinette Rothstein, Harry Rountree, Richard Rowell, Patricia Rudell, Charles Rumps, Kathy Rupp, Victoria Russell, Barbara Ryall, Dolores Saari, Gregory Saparow, Harriet Sauls, Susan Scanlan, Joanne Schmid, jack Schmieding, Patricia Schoenfeld, Stephanie Scott, Donna Scruggs, Kay Secrest, Lee Seidman, Ricki Seller, Thomas Serra, Michael Shannon, Dolores Sheldon, Paul Sheppard, Stephanie Silverberg, Mark Simmons, Sheila Sims, jan Singleton, jimmy Skogen, Gary Sloan, Sheila Smith, Cecilia Smith, Ed Smith, james Smith, lanie Smith, Karen Smith, Kathy Smith, Lorie Smith, Sharon Smith, Terri Snelling, Barbara Spillane Rosemarie Spivey Cecelia Staley Bill Stanfield Steven F l I l , 3 M -e f I N fm Staples, Steven Stearns, Vicki ' i' .:-:- N WM Y : ' ' Q f" 434' Steele, Donna yt! Q. IU .fir as ,N ' , K ml X Steed, Diane l, 'N y' , - A Stemme, Egils MM - ' I' 'Y' Stewart, David , ef- , Q' " Yg S t , 5 S Strawrulames ' 1' V t L, 1 Strong, Tilson V 'V I , ,' H ,fs X Stuart, Leamondlll f , l , . ,Av S . X I Sullivan, Kevin I I 1 " l Summerville, Tom ' X Q ' r Surls, Brian 1 1 I Pl Sweeney, Mary ' '." f T -i ' , V 1 tl Tabaka, Mary uygl XAIN X , I t Tabb, George . h - f Tampa, Lynn ' A ' Tanner, Angie --ffl - . Taylor, ldella -- x l Taylor, judy 1 lf Taylor, Karen .ff v I I Teasley,lean Q w. ' gi N ' N x l Teaver, Thomas if ' A " Thompson, Mary 2 l 4 qjl X B f rhOmhiii,catheffne . vt E5-Dx-i ..,.., Thornton, joseph w A ' , c y tif' ' Thrasher, Marilyn ll ' , A V 'X W ,fa l x Tinsley, Linda ' M R V f- Tipton,jean 7 ,W " si.-G Todd, Sylvia 'igi .' , ' Todd, Charles II K " ,Q ' ., . . Treadaway, julian Z ' ff? ' Tremor, Rick 'Elk . Trenova, Diana , :Q S ll E L, Tribble, Laure yy X , ' 4,5 'r - 1 .T FA Triest, Patricia 1 'Q f -' -' N Triplett, Linda T '- r f- T. Q 5 Triplett, Richard " " V- lj 5 ' Tritt,Allan ' I i ,- Turner, Deborah - ,Q t A Tyson, Patricia fir J Vickery, Debbie Vise, Wayne jr. Vismor, Maria Wade, Dorothy Waggoner, George Walden, Claude J Waldon, Regina N .vga 'Fa . vb V , D, ,.,., , V : ,K Kang? Tit, " l , i A -s' 7 v 1 T, A Walker, Carol Walker, Marshall Walker, Paul X X n Q 1 i s it 5573 f 4-:Q wi Eafwr. "Sv 1 . F as-1.151 21 'Z-LX.:i?'1 ny.. ., .. 5 111, i '1?i'2 5 1 - 5u2A,,. :. 'vifl' 'fl-. 1:--1,7 V .1 wg HK X, ,i ! , - ,Qi- Xn, ., 1.4. Nm- 4? 1 wg' L ' 4 dv' ' D, iw f " .':f2:r11: A 1 2-..f:'N'--1? A., A ' , M wi-YW QQ- ' 'N :Bb V - if 7750 5 . H 'P--. mm 3 I "' ' v "if, V Abdi, Aman Adams, Beverly Allen, David Allen, Kenneth jr. Anderson, Karen Anderson, Kelly Armes, Keith Arthur, Pamela Aseff, Tony Ashley, Kenneth Baker, Vanessa Barrett, Karen Beers, Howard jr. Bell, Bonnie Bergstein, Stephen Bittner, Lindsay Black, Henry Boggs, Michael Bolson, lane Bolton, Amelia Boss, Phyllis Bousman, Mike Boyd, Rebecca Braddy, Reginald Brannen, Mitchell Brass, Linda Brecht, Paula Brewer, Brenda 406 -1-I 3. gg .W N51 -me eg, me l "wt 12" W' fp W. g 5 li .,:. , .I ,,-,-,,. T -. it 9 3 ,- X P 'Y , if J p ?4 ' tb 1 H . xlh. td l 'li ll S . VJ: l x 23 I X 5 L IN l V. 5 X fm if ' i' fig 1 Q A - g if' ' 1 'fiffi ---., 5 haf, fi W ':" Q ' .,,. ' - i ' t rrii xt. Mig f 1 " tx- 5 S X Q , J A M , , if ' f ' are vt.. . 3, ,B - :ifzgssx ,fy Briscoe, Sherrie Brokaw, Margaret Brown, Eddie Brown, Linda Brownlee, Linda Bruin, Cathy Bryan, Wayne Buchanan, Kenna Buffington, William Burdette, Donna Burdeshaw, Errol Burge, Tony Burnett, Barbara Burson, Forrest Butler, Sharon Calhoun, Sally Candela, Fabio Carson, Katherine Carter, Lynda Cash, William Chalker, Marsha Chapma, Newell Chupp, Merilyn Citarella, Lou 407 Clark, Vivian Cleveland, Diane Cole, jacquelyn Cole, james Colvin, Cherrie Connell, Earle Cook, Donald Cook, Sylvia Cooper, Gail Cooper, Robert Cooper, Victoria Cotton, Donald Crocker, Debbie Crocker, Gregory Culpepper, Maurice Cunningham, Steven Dalton, Mike Davidow, Richard Davis, john Davis, Susan De Albuquerque, Angela De Rieux, Danise De Setta, Linda De Von, Gwen Wm! H',Wir11y1,31,,,mX1.4,X,'w,,HMgr1'ir54:Qv:r:g,ii?,i,Y yr 5 lil 408 Q' , . ' 'uf 'U r 2 5-1'3" .jg AV 1 5 W t ,,,. an . , V -r me 'ai I I 3 4. . - 1 gf fff ae , 1 if ' C, E? 8 J ' gui? C ,Q 1 ww V 1 -ze - l -- f !bPy? w.r."1l , l G I FEL rr V nj, 'S ?'iz, :il-, r K l l l 'L NS r k 5: 5 rf, Ma.-, 5 gs 1 l ig F m E r 1 45 xx if ,.- Q1 .ix ' H X 4' Y ' 2? Y ' 47 'fe H V -rm rw Sm Q1 , aim fi W M ,Q fl A l I , , ' 332. 2 ,. 5 ' a 1, ' ea 1 '59 is lil L- A L' N. lv W lv N., l, , A 4 .X wa 'LF xx ea F .U aff: . Q, 1 A'! l , i ref ,L ' , Q at Tm f RPR' ffm i :sei rp 4: Qui Y X i ir , 5 -, ,V A .Q .1 A iff ' X , . .., , :.: IQ. , X . Q! l r 3. hWr":'f i 'l wifi fl , . .gl J., p E-.W ,, :sg , L 5. 'lim , ii .pig-an 1 r i 5? l 4, aaa i ll l x Y . F5 gli, ti C++ 1 Q W, tw 9 . r It I at . 'Nita , 'EW kk. ew. , X wi- .' , .Y '1l"wf"a' o f k I 1 X vi "F t, VV its 's nnieff 3. E .. gr, ..,,, QI. 2. 'tk' L F W , Q ew I ij De Vane, Darrell Deloe, Michael Denham, Linda Dobson, Susan Dodd, Sharon Donehew, Marie Doris, james Dotson, Freda Dowis, Walter Drake, David Drane, Dale Duke, Deborah Dulaney, Charlene Eaton, Terry Eberhardt, Sandra Edwards, Mitzi Eidson, Sandra Emerson, Deborah Erickson, Tees Esteyez, Lourdes Evans, Donald Fabe, Ronald Farrell, Donald Fletcher, Alicia Forbes, Stephanie Fowler, Dennis Francisco, Robert Freedman, Maxine Fuller, Carmen Futch, Ronnie 409 Galloway, Linda Gay, Edwardjr. Geiger, Emoryjr. Gely, Rhea Gentry, Donald Gerlach, Nancy Giansanti, Gina Gittings, Diane Goldberg, Martin Gooden, Shirley Gossett, Daniel Greenberg, Pearl Greene, Cynthia Greeson, Glenda Grist, Dana Hammond, Katherine Hamrick, Carla Hancock, Terry Hand, Larry Hanken, jill Harrell, janet Harris, Cherie Harrison, Howard Harrison, Robert Heard, Patricia Hellemalm, jarl Hiers, Brenda Hirsch, Anne Holcombe, Sherri Holloway, Edward Holmes, Andrew Holmes, Vicki Hood, Bonita Hope, Hugh Hornston, Betty Hosley, Patricia Hutchison, Robert jackson, Mary jacobs, Martha james, Barbara jensen, Shyrle johnson, Beverly johnson, Dale johnson, David jordan, Connie jordan, Denise jorgenson, Emily Karro, janet Kitchens, Douglas Kolkana, Bernadette 410 R ,tt it li l- i :lll 1 r . " , ,, , Xt 44 it l ll it H Z it tt ,, g tg' V- it l L 'k 1 l tw is , t X I tl :P ,l lx ,tt Af . "-, I A Q 1 1 , K . t i 1 't X v f X i i ao- 7-5 s, ui it X V ,:s:s::: -f , X Af , 'Q' tba 4 at Y i i i i A t f ,eu X-gm, r -,gt 1 l 1 1. ' v l- -.ut'.l.,: ll - - 1 1 Q l ' ' .. Q . " " - -Hx M 'Bidi t' t ,tt . fi X ,i .t . , ztl E y W , i. fl? if, 9,132.11 -QE?" - Y Lie, , fr IL' al l D -at gt it A' t, V. IW 1 -t- , M lf' Q Z T , -:" I Y l - . , t , t- M, , , ., ,wi 'A i I 1 .' ' 5. V ' J N J--. 4' 57' ,ee i , 'arf ' I t 1 W 1.,,,r ,,, , rtt me QL t , . x.: "V Y -xg - fl ' 25 "ill-N -Ts, I ,. .t t W W YQ X A ,, Rxttlw ' . l 4 . f-a - inf' .Q f tt- t -J t t i:s"'t W' ll 'J ' ' :E?'E?5"' t ll J' -j 1 7: l x, b-',",4Z.,. ' 3,4 7 .,.,., in .,,. it tt ' H ii t ' 5 1 F " 5 Q. A, ,, l V Q 2 l , " 'Yi :': 1 l 5 +1 lkot ' 1 l 4 1' -Q 'N- t' yt l L f ii avr 4. 144. ' MS'-1 qv. , we X '1 . F,-,x .,1 strait' xxx V Xl ' X A, ,K 's l .r2"fc1! , 'lf .".5 'L Y 'Zi f 1 'Ffa Q E tj l 3 l f L NH ,, N ' 1 c. :J ' P V 'if-f 12.14, ' l f i ' 'ef . . 'EV -. Ja . . ,E..-i q. gf ' W R KY I ,jg i 1 .gif My V-'. . .l fir' N" ""A""' A :': 5 .. M n tj W ' . .wtf ' . "'5f:AV .. so - A Ii a ll - - it La- 1 :L K Ax ' "'- D W . , N at 4. ' A 4, . .L,., 5. . SR.. y L - + 1 fl P el l' X. Q 1 gg. N ..,,. . 'U ,fi ,,...: i -L f - . - ww ' L ZE' ' "J i . . :Q .... 3 x '5 . , -,a , A. ea., , it V ' 'je' F. v 1' U k -.J .L ll 'y N Vx A sv- -,L E L in 'Lxf 1 V .. 1 .If A 1 xl P5 Av 3 ll 1 4 ,N ,. -. 1 Konicki, Mary Kupecky, Robert Lancaster, Rebecca Langley, joseph Langston, Kathi Lasserre, Da vid Ledford, Debbie Lee, Belinda Lemon, Marcia Lewit, Michael Lips, Marcia MacKenzie, Sharon Mahaffey, Sandra Makaya, Peter Mazur, Mike Mc Clendon, Marsha Mc Clure, john Mc Cullough, Edward Mc Donald, jerry Mc Guinn, james Mc Millan, Patricia Mc Phail, james Meyers, Eugene Miller, Earl Mitchell, Laura Montejo, Otelia Moody, janice Moon, Vicki Moore, Lewistene Moore, Nancy Moran, Gerald Morris, Deelanier Morrisette, Nancy Mullinax, Clarence Murray, David Nations, jim Neal, Earnest Neel, Carole Nelloms, Chinaetta Newborn, jane Newton, Melanie Nguyen, Bichdao Thi Orr, Guy Otterbourg, Robert Parks, Robert Pastore, Frances Perrin, jane Peters, Edward Pinhas, Eli Pitt, Marcy 411 4 Popel, judith Poss, Marsha Powell, Ellen Price, james Pruitt, Michael Quick, Linda Ralston, Carolyn Ransom, Ronald Rector, Michael Reed, Cindy Reed, Rosemary Reeves, Deborah Reid, Betty Reimers, Berti Reynolds, Martha Rhodes, Tommy Richmond, Robert jr. Ridgway, David Ripley, Richard Ritzmann, Keith Roberts, William Robinson, Benny Rogers, Teresa Russell, Sharon Samoluk, Gary Schillinger, Carl Schonmeyer, Beth Schobel, Charles Ill Secrist, Barbara See, Pat Shanks, Yarraga Sharpton, Carol Shaver, john Sherman, Stanley Simmons, Edwardj Simmons, Lewis Sims, Charles Sims, Daniel Sims, jonette Smith, Alba l'. ." ,, up , t 1 V, 5 - R- -qi? . 4, -. s l fl H' V f af - .5 ' I Wi ffietff '46 5 lj- "2f I ll W , .,, ,a . ex I U . s ffl ,V ' 'ul if 'T , v sw N mwci " ' ,g:'i:. X X ,asian egg! 11 -l 'TP' , t 1 'L-1 W, Mp? 'Ms t 'I ac ra ,L , t H ti . BF . V J if l l Rl, n ,IA .,,, 9 f Q :ro O 'Ee S? so , .1 wi ,E ll N W H l n rt it 5 if 4 v l 1 t. f f n"'t!Nf. ' fi' V t lt' ,1 ' Smith, Llflda if M f-'- ' Soublis, Panagiotis Southard, Steve Southern, Michael Speir, Vicki Spence, Thomas Stack, james Stanley, Vanessa Steely, Debbie Stephens, Vicki ,, .- t- ' ,fff-efvszfff-e :,1::f:Z:t " 11' ' 1 tif Y- 1 I! X 51'v ,l,11gllgg.t. as E' 'JL' K ' i I I I t v i N, ,,t, ti ,.,.f ,. , . We ' 12 MK 1- , We. Aff? 'UL W - 1 r . .., Y, ,.:,?:,-qi , 1-2 if 'cw t ,H ' 'eq , , 1 1 .' - ,L ,i ti Xa. VN H tt mu? It E x I I xv? ., U' a w. 1 A K sas: r gil ' F11 - 'W Q1 -j g . ' wt ff" W ' x . rl ' ' ...ta - . 3 H 5- J . 5 VJ fi? ., a g me N I. AEN 1-J if Q' a "t'. 15 u ., 1, t-1 - .. r- 1, -4' t at X - is , t th , , L ll , U 0 2 E , V , tt , ' ji!! w ft V if 7 n I vw tm iw' , S. Y' x ' mm Wi L9 if "EW B ' l t tt ,gf , J 1 tt y "' .' V gl , ' in 1 l XS' l A 'l 'law X1 v-rm-me Nl" it x in rs Q-V , - tram ju ., ., , tu tu tu ,tx ., 46 or- , T ga? '. 7 ,L - f - igfx- qt. H ,f 1 . ,wl tu YV , , ... ,ae, 4 V f L',Q 'ff t 1 1 W YY ,t ee H 2 , ,,q tttss, l iv 1 N. QW' l . f ait T ' 3 A" t t Q, . 1 gg as A ' " T' E4 2 557 'EES T . , b 4, Q: , ' " ,.-Q, Q. V -Q -fa , -ff,"-T '1 x s i T . - Y -' I li in rlt "' I 'V . -l .- Nfl ia 1 : wi l I h as ' ll ' Sb "El il? 'li friikfiwtg ' Y I ,... i C , A R Q i fl.. V As H W. Q 3 if 7 fa a i I 1 7 rms lv. .g i. , v Y N. , Y an Q 2 lil L: - , . -.V 1-if -lik" i i? . V. """'-, . ' ft " " N " ' ,isa H t V " .,.,, 3 Fiml .- A ' iff ' ' 'f - n .J ut, - , V ' S' it , 5: f, S . 1 . , . , . ' H , I f- ,-'tx H Y., Q.-7.1 ua- ' v :f f Q- w .Y , -,N . ,,,, ,, e r v . 1 P A bf 1 i t fs, F j ra t if:-as Y -MN 5' . 1 ,nt , . i - tk ' 4 t V il 21-1 .izg 1 ,gif 1 1 4 f' 2 4 l r 2 . ll x97 v w .lt i. E Y 1 t lf Stoenner, Sharon Straus, Larry Strickland, Linda Sullivan, john Summers, julie Surlinga, Gregory Taylor, james Teasley, David Terrell, Dianne Thomas, Alina Thomas, Cynthia Thomas, Susan Thompson, Bernard Thompson, Cynthia Thompson, Howard Thompson, joy Todd, Sha ron Treadway, joseph Truelove, Debbie Tucker, Keithen Turner, Barbara Turpin, Sara Ulman, Linda Underwood, Sharon Verlander, Gene Vinson, Doris Voelker, Kathy Waits, Norman Warbington, Raymond Weeks, Dan Whatley, William White, Alfred White, Lemuel White, Roy Whittington, Thomas Willett, Mary Williams, N. B. Williams, Nelle Windham, Clifton Witt, Angela Wood, Linda Wright, Dale Wright, Ronald Yancey, Kathy Yearwood, William Youmans, Robert Young, Olive Young, Paulette Zamoscmski Anna ,J 413 ..- ,3 mf gm W vr 'W if .4 U N 5 7- NH, U 45525251 X, ,., G 11 ,A 11 1 I1!1.w 11' 1 aw, .11 1 1 111 11 'W 1 11 .1 S 111 1 X 15111 "' 11 'W ,1 .' 1 V . ' ' "H 111 ' ' Y 11. 11 R - 11. Y -- - 1 11, NN : 1 1 -1 1 g- , egg? . Gift. -1 iff :if iff Lf 2' gmfi ,' 1 : a 1 11 41 A i i if , YQ ii 3 4 lf . 1 ,5 X X 2 " i i 1 -i' I1 1 ' 413 912 A 51 l 1: 235112 XX. X1 1 ' ii 1 , E H wig: ,. I' 7 'Q X 1 1 Ea 1 1 I .W , 11 if Tp 1 'fi 5 QX11 If 2 Q X 1 X lil lp r 6 1 1. 11 1 5 1 11,1 ,Z S? ' 3 X5 11 ,Li 1 ' F X 312 ef '11-F1 1r 1, ,1 .111 1 X iffy 1 11 ff' , 5. ii 3 f 1 K r 51 1? , f 1 px I? ,an ' iff: I 23'- . wr L F f 1X9 1 1 NW- . 1 A 5 1 X 1 'X if 5 "1" 5 L1- Q -,,,g , I i :jgrq-1 1 l . Shaw 15' QE, mi 1 1 1 ' 11 1 1 1 2 V 1 1' Pt X 1 X v 1 11 J 1 1 ' ,. 1, ' 1 1 11 , ' X 1, 11 XX 11 XX XX XX 1 XXX X " 111111 XXX 1 11 X "1 1XX XXX 11X'1"W X11 X XX X' 11 X4 L 1 XXX 1 A 1 11 f w '17 .BSWQXEA-L', . 1 ' 'vi-, Q-1: 14 3391 , X. 5, ,L-,,., .1 , - .- ,, 14- ,-.ff-,,,f . 1 " 1211 fl ' '.--9'--.1 35931- 1 '71 12 ' 'Q ' , A -i14f:,'1'f1sf'1 'ffiiff . 1 5,g.::'-1'9f'?4g45r -'7 3' ' ,f 7.5L 2 f 4' H5552-.,.., -1 .. ,X -if Xi,-gk. q-,',.-5:1-5,1431 z,g.g,R ,avi-: -1' 5519431-'Hs',13g'fu:?-L" . I ' ' ,MM 9 ' f 'E' ' 514. wav fv- lw 'Ein 11 nga i .ff , .f fl-'uzs:.g, -1 '41, v'-L-. ,,-r ,LJ 1. Mu, . we V, - .1 5--,., -. ' ' , Eff? -:2i'4W-- a - 1-'1:.5g:.fc -. " ff 115'-4 '- i:55-1arq'sf-rf:-ef '-1' gl- .., , ff: :'fl!.f 25195-3 .YJ ,. A 1 'T' " '4 A -. V1.1 :.,jX, abfl -5f'1'f Eflf fgh-, ' .1 5 , 1 - f 3f,,3',4:5,1-.+q43..4, .A , X ' A " - ,L '2'tw'N"i:5031xF? gl, ,. , 1 1' 1- . 11143Yf:'5"i5E:'Z':'i-:fi 1 . '. lg- ?gg"Qf:v'r:ff:+h '. 2. -Y. . -2 ig. n 11 v .g fe ,f-Msg. :Aki S' ' 1 , 1' 3' ax, ,, Ea. ,. val X, H M s , , W 1. I V , ,I fd ' ,, ,f '. F' ' Y I rg .. ,ga . , H H Lf-' Q V94 ,fger 1 - i Mix ,. 1' 'I 5?-"3f'fX' Age , gl-e T ' Q , Q? I r L A A, ft . 11 'ww-Qs.-'5-, af- UH? . H '1'n"r1.'.,- , pf.: -wf . .:.,,gv3a,4G6A:L5. ,- . A 1 . -1- 1iv.l'.Pf ',,. . I :,.1:- :mm Q1- ww K ,?,w'L Q . "'L.255 3-w, , ':. . "is , K ' E mf W wfWQvw ,Awi X ,H -fi,-4., ,1 3 , . - ,. A H. , , ww , f , . my -A ' Mjqw. -1 up H33 U fffzzi-' .Le ' ' ' . A ? ' -Q5 w w 3' ax. EQ, N H :QQ V ,.,A x LEQQQEZM- w rr H it k A L1 v w FU V' 1. M -Wfaav . . I ' QM, . if 'ff 1-A-I Q: :ff--1' :gal ' .4,,'tf1 ,, E ' W M H: , , V' W - 1 f' ' , -lx N a - ,,g,,f, w ' 'f K 1 ' 3 TQ5x' ,ga , :- 5 ' 7- uf ,Qlx ay A 1 . 'f " ' fum, Zag 2 FQ ' vs? if -n r.. I u SQ' A L, Jgwif., vig.. -" -, ,,e:,1fim",1 W ' 'HV , 2, . 5, hw H. H m -',,:g!rggQmI'-1 f 3 411 uf- 'J M M zi V' v ' C-. ,.,. ,,.,.,,Y ,- ' 7 " l f 3.1 'fs - ,P 1 ' , ' f H ,lf 1 J r ' tix? w V nf, ' I Y jk- 1 by ' " 'gy' 'K ,M Trl F A' ,- r at i we T T ' S K-T Q y as . ii lr! ivgiiitil. ' Y J it A C A : T, - Q ,fwgi i1a.l ,K ' ' " f.rf2xi52ffa V L f i I 3 W 6 Q e 1 1 1 T l ' ll ., wwf L 5 if I i l ' ,fr W K . x A 1 lfau S , . J N A-' -f 1 i . , X . is ' 5' f V . I sv J . V w,- . .. ,, y. -7 X ,ximcgfhti 1 I M 4 , ' , ,. 5 , , U... N -G I W' 1' " 'rliiif ' 4 i u ,- ll " 4 , ang -g ,- is 3 on it A ' K l WJ XQ4.wL , 1 ', . elm e l!"' I . - Q ' v , - ' f 11-4 - y f , Q Lf ,, P- , . ' i 15 5 " if -0 5 - 1 I if ' , ,. N "'-I f 1 , Y fp -. 5 '- -.:- f l . 4 1 - -., w , 'gli' K I' 5, . ,N T 'iii Ulf 1 1 ,J yi ! X ' Ns' lg ,+ lthy 0 xx 'Q I r. 735'-' Bs- I -.-,: i igry Blackburn, Thomas Blankenship, Peter Bradley, Ansel Brady, Richard Braschler, Elizabeth Breedlove, Nancy Britt, juli Brokaw, Kathryn Brooks, Teresa Bucher, Linda Budd, Robert Bugg, David Burton, Nancy Campbell, Glenda Cartledge, Pamela Cates, Chip Caudle, Frank Chamblee, Randall Chancey, Kathryn Chasor, Wendelljr. Chase, Kenneth Childree, Charles Christianson, jay Cinar, Alp Cone, Martha Cone, Ned Conely, Barbara Connelly, Terry Cooper, Ben Cooper, Gloria le, Cooper, Stephen ' ' , . lxl M N Corley, Steve tw ' "i '- l Cosper, Patricia ' : 7 ,. A' Craig, Pat K ' A ' Crysler, Roger ' :"' , X' i -' " Culberson, Leon 329 ' . , Culpepper, Sally :yi 35.53, Dalton, Elizabeth 1f"4"f, fm? x x Daniels, Billy Davis, Charles Davis, Frances Davis, Harold Da vis, Michiel Davis, Theron jr. Davis, Tommy De Bra, Tom De Neergaard, john Delves, john Dennis, David Dennis, Fred Donaldson, Linda Dover, julia Duke, Peggy Earl, Nancy Eastling, joy Echols, Miriam Edwards, Marcia Elkins, Charles Engesser, Johnnie English, Greg Evarts, Denise Faith, Richard Fender, David Fowler, Frank Fenzel, Patti Ferguson, jana Fetner, Wes Fhema, Abdulhadi Fitzpatrick, Paul Fletcher, Mary Florence, janet Forrester, ludy Foston, William Frix, David Fry, Kenneth Gamel,jack Gandy, Gerald Gant, Richard Gardner, Martha Garner, Larry Garrett, Myra Gaston, Faye Gibbs, Willie Gillespie, Richard Gilmer, Thomas Gleason, Edward Goldberg, Karen Goodwin, Lynda Goolsby, john Gore, Stephen Gossett, Rick Graham, Camillus jr. Graham, Gloria Graves, Karon Griffis, Linda Gruener, Norbert Gunn, Ernestine Hadjisimos, Demetrios 418 W 15,5 LF A . 4- A 3 'i 11 " 'swf " . ' -lzt 5.3, I fr? ,E H t zt- 1 , , , . N r ,,,- " .ilu at ,Q F an If - ' 3 V- 3 :2 Q! if ' - V N y - t t tf'zi-' w gs if ,K W ' :J ' V Nm'- . " X 'fav "f' E Q itll r 'E T 4 f , , . V ,f:,i: -Wag . I yt , .lla ,' . 4 if fa? i 1 if ,, ,fy R ' . it 4 Q Q s 4 2 1 IXN V li' - Q wks bl ., 3 ' ' E ,Jef ty, 4, E -tt, , ' ' ' ', f 1, mf ft 1 it ,fav To s F. . , 1 'A ' t Q' , H ., 2 .. B ' xl 9' ,' ' . " YA, lr , 1. Q-Q at tm t ft , -. ,- kv, .... , ew ' Vt, ,.t s 'A ,-1 W as I ae 4 ,yr f'w'f,- " , 1 t V X 1 ' V ', 4 It ' 4- Kg Hu ts' winks ,f SPE? -15: Ms assi rf F f K X X ti h 5 + Q3 '7 t- 'W ' 45 ai ,.L"f'! fi.- 1 ll l if lll tnit rr ii L i i H. .1 I, ' HV ' , N 1 it W l ' Y A Xidd Nd xp V i . ,f N ff' 5 if xc ii I' Q -'fa T Y A ':.'1 L' ' 14 A ,X kd ' 1 D l ,,A,, V , . AA 9? ' , is ' Yi li L A 'I J' 12,1 . ' Q ir ,Mfg ii! i A 1 I' - A "ill Q ' I Hammonds, Lynn Hampton, Robert Hanna, Dennis Hanson, Larry Hanson, Michael Harden, Warren Harris, Angelo Harris, Darryl Harris, Gayle Harrison, james Hart, Barbara Hatcher, Donald Hayes, julie Hayes, William Heard, Wanda Heath, joe Hendrix, Catherine Hernandez, Tere Hester, Richard High, Bonnie Hill, Anderson Hill, Myles Hinkle, Charles Hoffman, judith Hogg, William Holcombe, Richard Holley, Alton Holladay, Tim Horne, joseph Horrell, jock Howard, Donald Howell, janice Huff, Carol Huff, Robert Hughey, Carol Hurtado, Francisco Iliff, Wanda Ivers, Debra jackson, joseph jefferson, jacquelyn B P6353 Hai' 'L .W if jefferson, jacqueline jeffries, Hubert johnson, jacqueline johnson, Mary johnson, Richard johnson, Wanda johnston, Lewis jones, judith f'4 4e""'f E 49 loyner, Robert Keasler, George King, jimmy King, Ralph La Fleur, Mariette Laubach, Garrett Leathers, William Leduc, Sharon Lee, Donna Lee, Herman Lessen, Todd Levin, William Lewis, jimmy Light, janet Linder, Marion Lord, Garnett Loukhart, Vera Manning, Thomas Marchman, Mary Markell, jim Marks, Nancy Marshall, Beverly Mask, Paul Mc Alpin, Gail Mc Arthur, William Mc Cannon, Kathy Mc Clain, Stephen MC Culley, john Mc Gehee, Teresa Mc Ginnis, Mary Meadows, Garry Meek, Charles Melson, Chris Merlo, Calixto Mims, Ora Minor, Mattie Minors, Susan Minter, Darlene Minter, William Moneygin, Melton Moore, Camille Moore, Janice Moore, Marsha Moore, Steven Morgan, Cathy Morgan, Larita Moriarty, Katherine Morris, Viola Morris, Wayne Moulthrop, Renee 420 W we ,, 4 It xi ki ' 1 wi A " ij i' 4 ,f 'kv un' 3 -vw' ,,:. , E Ak W Q .A- :5.. fl' , -nf ,,i I W . gl scra p, ' at r T ie- wig l nfs' 1, Us 3 , , H f ju. , ' . fy wa ":,, - V ' if V, .:..:. ' 3, 3.7, l a, A If it L C L .ii I 'W M l .e N .tx y-Ifzi'-je! W W 3 lg LA U yt L . it .. , 1' , H , 4 Q7 ' i -V nv-Qgzrv--T, -Y 1 31 I R xi ' A li x f ,. Y I ll i - -ff E I l I X 3 1 T ,U ' I i qt' W 4 A k S V ti W L, V-I I W I L, 1 ,, K9 " " 'ff 'r' A" it 1 xl! '. s- J' fl ?- K ' 'N ' ' 1' ' I' .f 'xv mi' v I : XM 1 " , J , 1af..i,- , A , V wits., Q -- tg.-ir' kr" ' T , T :ng-,R 4- ' ,l , A X 1 - ww. , N is-wtf , , ,, I Iv nik, ' . i , ,aff v N X fit- . ff T L L V' wir' "" .1 J ' ' 'v I ,uni A ,"r1W2bf5ae A 1 ,L lr! lk W it ,T WEEE E,.. L ,,,,,... ,. z t trr T 15' 1 tv? Q .,'f -1-' Ai in , 1 , i,a."f', 1 4. T l l as, 'lm ,J , , :ni X. Y R Y . J . r ' I ..,. . ., ,,, . . z ,F ,., .1 K r , , . ,n V s wi ? ' .T all 'J v. -A-f ,., -. 4351 .fe-,-1- 1 . Q t - 1 ' ,, - f-i , -. ti :- 1 if ss-f' T 1 5- ,1 Q , A li X ffm? -1 ., SEK, XX .-:E T 1 Y 'll 95 ' K"-' M mx! ix. 3 , , , if' Q5 it mi .. A-. 'Will ' K . 1 i as T al Q' t in , I sl 2- I I rs T 5 ' it " ' t s , 4. ., .. 1 W gt '5 'nam ,jim vnu Z I 5 x 1 L 1 'Flu 11' 111' 1' ' ' 7 S3 , 'fl V H Y -1 5' A 1 13559, 111125, t ,N Q 11 1 fe 1 i l 1- .zl 1 1 1 1 - 11 1113 I ,- N1 1. as ' - 1 21 fe if 1 ' ,f 1 1 i , - ' S .11.-i ' 1 1 l ' f- 1 M1 Q I I ll 15s5f.'.::.'ZF'1L'E2i? "', ., ,, ' 'i.1,1 , 511 n' '41-'C "" Mfg- X 1 D ui , , ,1,1 P ll 7 .. Q X74 1, ,rl l 1 K ' X 1 I Q Y - N' - , 7 111 11 1-tiff Q1 1 1 - 5' . . if 1 1 lv N1 l 1 i l I 11 1 Q 1 as , if F15 lt ta" 4' l it J Es :t er 1 , , 1? 1 J J' 3 91 5 bg ll F3 1 sf 1 1 11 '+L K 4 l W? if '1 link WW 130 Q eff 1 tiki I 1 Hx" 11 ,ivy - 4 ' 5' F ll Q15 i nf- l ' L 13 " 1 V 5 1 ' 3 1 f 1 1 ,111 1 1.1 'M11,1 11111qu ' -W -5 'V :' V ' A Y V I 1 c 25" 1 V X 1 - 3 ,gl "" i X ,X lf 19, Q 11, ,t. 1 1 1, 1 - 541 1 , - . -B111 -l 'N A -Q ei-5 7 , tj 1 1 11 SM 'U111? '1' b 'L-lt 11,1Hlk 1 X I Ji' A 1 1 I k 1. 1 X .2 " Mulkey, Lynn Murdock, janet Murff, Dwayne Myers, Edith Neal, Henryjr. Nesbit, Lillie O'Neal, Faye Oxford, Minnie Patrick, Charles Patton, julian Paul, Robert Pavloff, Catherine Payne, joyce Peck, james Periz, Sebastian Perkerson, Marie Perryman, jennie Peryam, Trudy Pickering, Charles Pierce, Sharon Pierson, Isaac Pierson, Melvin Pitts, Wallace Plunkett, Shirley Pochynok, Ellen Pomerance, Richard Pratt, john Preston, Marilyn Preston, Richard Pryor, john Puckett, Michael Quinones, lleanna Rawlins, Dianne Reagan, Michael Rearden, Richard Reed, George Rice, Paul Richardson, Keith Roberson, Mitchell Robinson, Inell Rogers, Robert Roper, William Rose, Da vid Rothstein, Susan Rowell, james Rowland, Betsy Rowlett, Roy Rudasill, Bobby Russell, Crawford Sandhagen, Mignon 421 422 Sa va ge, Terrel Schunck, Veronica ,I "1 Scott, Ronald T , f T Z X , Seals, Gordon ' ' , Sellers, Elizabeth TX ' X -3- X f -- ' ' Shanneham, Donald ' .tf:'E 'gg Sharpton, Christine i Shenk, Harold ' "-i - v -1:f -- 'll l.XX X. h'liT J Sherer, Deborah if Q Shinn, Peter F Shiver, Avis all T Shook, Linda Lx X' 1 X blvv Silhavy, Karen Q Sims, john LX X Sims, Sarah ' - T I T, J T K FW X Q ., 4 Smith, calvin s', 1 Q l X XX i I i I if f .:1: fi ,, ,SXT :.. ' tg-,.-:Si -F: -'ir . -, - ' E., :XZ-.ijt-21 'ii 1' -4252 i. Q' lil 1 . " , r, fs 'x 1, . ' ii . T ' '-' gg, smsmgsfgafat .., I ...Q ,-Ee' 'fufll' ,Q ' , X, ' -.W 1' e-,, , ,' Smith, Gregory E , W ,K F Smlfhflane , - 5:51 5 ' Smith, Kathy VT' 5' I I H ' 3 " ' 'if ' l Snyder, David if ' H XJ! 'Y A 5 ' Southern, Douglas Z ' ,X ,V Spence, Henry X ' Qt, A X f Stanford, Carol N T X i Stanislo, Nick 4 '. I1:fr4",' wg " ' A X I ' 'T V" ' Stansell, Ronnie 5 E XX ,gffj " 5 lx- . '... To l ,XX X 'H , lg X Q Stapleton, Ellen ,. 1 '-N ' l Q ,T Q. X t.. . , Steadman, Ruth ,V S Q- 'X XEXXXX , - , l 1 X ' Strickland, 10516 Xu - -' 56, - -E 'f ,X t Styles, Curtis A ' ' 1 :'E ,ff ' 'y Q - We Tar le ,jo ce ,' YJ .ei 21, I J, I ix .N ' ,,5fffiXi' , Q T3Y?Of,yBfllZ,da l -.v-.,t 13' R11 A fl 1 ' ' L QS, L Taylor, Claudia ,,,,,,,,,.., ire T X2 ' T 3 eff .7 7 "fi X T ,-g3et P Taylor, john 'f l"' if z 'T "5 "': 5 " 'PW E15 'R X':'5?fff ,-"'. ' ' , " liyirg , Taylor, Mitchum ' fra "' w ' - Xl T 4 ' Temples, Rodney T A. - "1 " 'fe 'T",5-gp " X X- Thafp' Ka 'B' X XXL :X-':gXXX5X.EJXX .. H :'2' i XX ,wig-5?.t X I X l 1 , XA l Wmwwm ,,f w, yi fwteiwaya t-a- ,saw Thompkins,loyce f 2 'T l 'l "'1 E ":'1 1 i l ZI- T :S Thompson, Barbara 5 'El E! . A f 'S li Iszibfls-,. . -S Q. Thompson, Chat 1 Cwru ,- ,aww H -, ,. 'Z ,Q sf ' iii '1f'. r ' l 4 M!-eg' iii? X., ,-74, , wi ,M QE - rv 163 T! -'25 fr' -ws' 'gi - fi .- V if-3 Salt -, 1 I . X- +V 1 5 .L W , ,,,- sc 2 'R ' Y ' 'QW 'l T Q? I 1 4 A ? 1 li in Ai It fx l 5024 x . . V .:. I Y V A V - i -- fx we ..g,, H at Qu. .4-z., , . e L I in il ,- P Y H V- U x v, , 915 .. 4 ,fa I . . A ii ii ij l: r. lwiu! j U ' . ' ic.. W-as " vm 'X' an in mfg., QF Q ,UL-,.,.. ' .. we . Q ,Q N A 1 .s W, . .1.v:'- 115: PS" . I '1 1 'ur Fl? ' is 4 'v J . 25:25 ' . 55 , "" W gl" lg, Fx' ml' 'n i -- .V Alf X ll f ii 7' f ' Y ?QiEE:Egii".+ ' .M "7" WSE? Q W, xi ,i gl i v 01- I I. T as - -in X , ar. E Fi I, 5 sc .Q 4 l it 3 ' Q il f 1 T fa-F-rr-1-5 7: rr ab 1 v F I - :Q as Q ,M X gg V l:l . X! Thornton, Herschell Thrasher, Terry Tsitsilianos, Emmanuel Tucker, Terry Turner, Cassandra Turner, Michael Twiggs, Hugh Tyler, Cynthia Tyner, Wiley Vaughan, Sally Vaughn, Marshall Venson, Brenda Waldrop, William Walker, lamie Webber, Debbie Wedding, Pamela Weems, Barbara Weiner, Adina Weiss, Aloysius Wells, Nick West, jimmy Westberry, Fred White, Barbara White, Ken White, William Widney, Carole Wilkerson, David Williams, Connie Wilson, Ben Winfrey, Vicki Wingard, Dovie Wise, Beverly Wood, Bennie Wright, Elise Wyrick, Alexa Yarbrough, john Yates, Charles 423 W 3 ' ,XM ggi Q 1 1 1 1 11 1. W 1111 X11 X 11 X 1 XXX XX 1 XX 11 1 X 1XX 11 XXX.1f1XK3g111?1g?1 X X 1 11 X X 1151? 1 11 hs 1 1 11 XX X 1 1 ,MQ ' WE1, R .W 6 1.4 F 1 1 1 1 1 r' ..,-. gf, ' 4.,-, qv' -v. I 'I ,r', 3. ,, 1 , 1XX 41 ,O ' 1L ' 4 f 11 ' 11 .4 ' 0 1 :- ,.- 'Pt 71.5 .1 X L11 1 is P , 1 - Q V -mf' 211 17 31 X-sk Y.. i ' . -. ,vfnw hav li-fr' x. . 1,3 p', .Kr ur dc ge . -5 4 1,-' 1, "FDA,-, 'N' Y Ft-vu g 1111 1 1 1 .maj Q N xN"i"Q fra Q' , ' 1.4 . ,M-xg pi' K o'.a A 426 Abadzi, Helen Abbott, Larry Acker, Daniel Adams, jimmy Adams, Martha Adams, Ronnie Aldredge, O. A, Alexander, Carolyn Alexander, Donald Alexander, Marilyn Alexander, Mary Allgood, William Almering, Hans Anderson, Dennis Ariail, Deborah Armistead, joel Askew, Rickey Atkinson, Mary Bailey, Richard Baker, David Baker, joe Bales, joyce Barber, james Barnes, Bobbie Barnett, Clifford Barrett, james Bearden, james Bedford, Georgia Bell, Davetta Bell, Naomi Bennett, Don Berg, Michael Beuttel, Brooks Bigby, Gabrielle Biggers, Benjamin Bishop, Anne Black, Steven Balckburn, Ronald Blackmon, William Blackwood, Charles Blaine, janice Blocker, Arline TU ini" Ag.. ...ifny x " tw 2 F ah J sf-f F M ,F 4 Bounds, Stephen Bowden, Forrest Bowman, Floyd Bramblett, Roderick Briscoe, Marcia Bromberg, Helen Brooks, james Broussard, Da vid Brown, Donald Brown, Larry Brown, Lynda Brumbelow, Jena Bryant, Karen Bryant, Mary Bullard, Roy Bullock, Nora Bulluck, Sonia Burchfield, Jonathon Burkes, Billy Burrell, Deloye Cadora, Ronald Cain, Susie Calhoun, Robert Carden, Andy Carden, Peggy Cargal, los Carter, Elizabeth Carver, Robert Chadwick, james 428 H ,J A xi l JA 7 1 gi? ifvvgjnmfl' X J" 1 ' F - Y E1 5 5222252-11+ Q X 1 f' Lx, f x I 1 Mn ii! -. TJ ,H -i ' ,lv Hi H I , E 1 mil ' W - .H 5 A , , M 3 -, Yi in ., W W 3 .L - ig H "Sr", '- t,.,. Chapman, Robert Chapman, Scott Cheek, Stephen Cheshire, Marsha Clark, Dorothy Clark, Katherine Clark, William Clayman, Audrey Cline, Bobby Cohen, Patricia Cole, ,Linda Collier, Fernanga Compton, james Connor, Herbert Conner, Ronald Cook, Deborah Cook, james Coole, Dennis Cooper, jerome Cox, Randy Crook, Robin Cross, Thomas Daniel, Donna Daniel, Melanie Danneman, Dale Darby, Roseanna Davis, john Denham, Frank Denman, Edward Dickerson, Harlene Diefenderfer, jeffrey Dillon, john Dobson, Myron 429 .f....f-Q'-.45 'kts wwf. 1 'Wi , 'YW -Vw w M w H Y 4 mv' Eg' m 4 . E fe is M H m M H .. HN 1. H W , H 1 mx . 35 I Wgiggg x , .'? .51ft4:,- .. .lvl-' - Y 'Sgr-'51 Q 1-Vx, 5-.L-'r if ,A '1 ' , Q .. " fills' ' E,'Q1-:-EdEgg:Qg,53gf. f 515551 " .f51'1ffHQ.'YZ2- Q. . la. 'wa?f..'jwQ.J"f 1 H w " ' if "i fr-QF: , ,H wx 'f-15f9': -v- 112: "L f . " Q: '- wifi . -m f ' 1 j mf "' ' Wa. kg W .' N N X 'Hmuvggg 5 , jazim mk M e L' ,. - A 2'1"-n'-,,f 1354: ? W ' X W" , 2?m.-:r5i,wH!L1 14:13 f-R a: ,, I 1 Q X. 191 - gf -,'1:'?' -.'i,t,3S'Af5j':gpg, ' ,g .,' v 7 fe 5 'f , J 1 3- 5 "Liu Er.-Hi-452331325few'-f'::5F5iz''25-J 1' 2-X an ,wo 1 Q ww .or .au f" ff. i' , 1 , 14 1 wx ww 1gH,5vfffEf2g3V, " --'mm ,Af uzssff " bln .Q ,aaa aa, , ,,,,, ,. A aa W . eggs :ya ,' -1159 ' av ' Ii .ar 657, I' 3 Si 4 xi if gi, .. ' . t X ., ' 4, : wif' 1' 'T i t w 5-,gp r C., , ' 'N 5.--f X 5 17N 1 . , wifi' '53, F ' 4 t izwlfll ss W, as 5 f 'FB' it-. ,M tm iii if as l , if... 'EE .. 5' ,,,, .. F ll f .4 wt , .,.,,-.G ia, .F N l . 3- 1 M st 93 ei A it aa in Mimi! I 'I i lu 3 was I LA ,ff-s, ' 'I' L' me ' " 1 an :fig 11' Dolive, Henry lr. Drew, Sue Dunagan, Charles Dunlap, Marianne Dunn, Mary Eady, james Eason, Patricia Edmiston, Charles Edwards, Ethel Edwards, Uldrick Ehrhart, Charles Ellerbee, Gloria Elsey, Frederick Elzey, Marsha Erquitt, Linda Evans, Annie Evans, Virginia Farr, james Fenlon, Mimi Fields, Anson Floyd, Ronald Ford, Everett Foreman, Suzanne Foster, Joanna Fournier, Maureen Fowler, jerry Freeman, Richard Freidank,jean Fretwell, Barbara Frost, Larry Fussell, Nancy Gaither, Gloria Garcia, Richard Garrett, john Gay, Elaine Gaylor, Robert George, Nancy German, Dennis Gilbert, Steve Giles, Michael Girod, Don Givens, Lois Givens, Louis Gonsalves, Leonard Grantham, Kenneth Grantham, Susan Graves, janet Greene, Ronald Gresham, Alan 431 Griffin, Shellene Guess,,George Hammock, Steven Hardage, Susan Hardwick, Barbara Harrell, james Harris, john Harrison, Benjamin Harrison, Delmar Hasenfus, Walter Hawkins, Daniel Head, Stephen Hellwig, David Hendricks, Nita Henderson, Mary Herring, Thomas Hicks, David Higgins, Kenneth Hill, Brenda Hitchcock, jo Hobbs,john 432 .:-:a 'C .M H. . I ., :. .e 1 a -11 ei . .g -49 "" ' sr ,, J - r, Cs -. an I' l 4 7 ' I X X I Z I N432 4 7 va. 1 2 'sau'- . A asf. 1.911111 - 1 x .-,p H.-,J :::i,.5I,xgg,:g:E J A 4 1 'H J E if X J us Si' Ld' -0-'lf 7 Qin H ' f i i . 1, A ' ' f, 4 V i V 4 l 'WSF i i i - '- iii i 'Ng' if r ' i M f" Shay F . uwu i ,,.,.. - L, 1'-AH' , ! ii . 4' 'r , , -3 ,.-, f :.. - w 1, 'TEL .. ll N., - iii war' , C F 'R ' K Hodge, Dorothy Holcomb, Melodee Holliman, Henry Holmes, Richard Hopkins, Patricia Hubbard, joel Hubbs, jean Hudak, Gloria Huff, Willie Hughes, Connie Hughes, Versey Iliff, Michael Ingram, Phillip lnsinna, Nancy jackson, john james, Christine james, Harvey jencks, Lawrence johns, Robert johnson, Philip jones, Harold jones, Mike jones, Nicholas jones, Oliver jones, Phillip Karoly, Wayne Kearhley, Craig Keck, Cheryl Keech, Anne Kelly, Viviane Kennelly, Shannon Kidd, Andrea Kidd, Kevin 433 Kneller, Peter Kpor, Esther Kromenauer, Harry Lambert, jamie Laminack, Hoyt Laney, james Lang, Nancy Lanphear, Cora Leary, Marshalljr Lecount, Tori Lee, joe Ann Leggett, Robert Lester, Richardjr. Lett, Maura Levine, Rhonda Levy, Anita Lewis, Polly Lipham, Ralph Lipop, Robert Lipsett, Allen Long, Sharon Long, Susan Loo, Tommy Lowe, Michael Lucas, james Lyon, Harvey MacDonald, john Maddox, Thomas 434 Maney, Bruce Manning, Glenn Marshall, Connie Martin, Mary Martinez, Carmelo Masaschi, james Massey, Barbara Masterson, Harriette Mathis, Lynda Maund, Ansell McBrayer,james Mc Clain, William Mc Cullough, Barbara McDaniel, Hunter Mc Guffey, james Mc Millan, Dennis Mc Millan, Wendall Mc Naughton, Alec Meeks, Pamela Meeler, Mary Melton, Debbie Meyer, Thomas Miller, Susan Mitchell, Benny Mitchell, Paul Mitchell, Roy Mobley, Clinton Monroe, Michael Moran, Daniel Morris, Newt Morris, Paula Mosteller, William Mullinax, Eddy Murphy, Therrell Muse, Norris Needom, Malcolm Nepote, Vicki Newman, Michael Newton, Penelope Nieschalk, Dorothy Norton, Da vid Olson, Nona Osterholt, Waymon Palmer, Calvin Palmer, Lula Paolucci, Karen Parish, Stephen Parr, jo Anne Pass, Terri Perkins, Larry Petrides, james Pinera, Mauro Pinson, Edward Pittman, Melvin Plunkett, Rebecca Plunkett, Susan Pollack, Michael Pond, Mia Powers, William Price, Deborah Price, joel Pruett, William Pulaski, Frank 436 J' ff v Pulaski, Patricia Pulley, Delores Pulliam, james Queen, Melody Radford, Joyce Raines, lack Reed, Linda Webs: I .4 Reid, Cheryl Reynolds, Barbara Rhoden, Marian Rhodes, Earl Richardson, lack Ricks, Claudia Ridley, Shirley P. Sensi'-5' Rowan, Ralph Rowell, Camilla Sanders, Marilyn Saperstein, joy Sauer, Larry Scanlan, Judith Schaede, Terry Schaffer, joel Schell, Mary Scheren, Alice Schultz, George Schuppert, Roger Scott, Frederick Sermos, Gus 437 Shannonhouse, Donald Shephard, Mary Sherby, Martin Siffri, George Sigwald, Herbert Silverstein, Betty Simerly, Emily Simmons, Faith Sinnen, Roger Smith, Diane Smith, Eugene Smith, Larry Snee, Robert Snipes, Walter Spector, Marsha Spivey, George Spivey, john Stanley, Maureen Steed, Ellan Steen, Kathleen Stephens, Tom Stevenson, Robert Stone, joe Storey, Steve Strickland, Wayne Stull, Laura Suppenyou, Keomanee Taffs, Richard Tatum, Fred Tenenbaum, David Thomas, Sally Thomason, Patricia Thomason, Walter Thompson, David Tolleson, james 438 Fu. i as ., ,H W WW as 4 ,Q l fywif Ji ala ? uugxil l l x J " He I .A .E W , l W , if ' j ' 1 ' W, hd 'ng " 'f t it ' ,qw ,,,! H: F iz! I' lf? ' ri V ' it., z T ,K H " -1 . 2144 'r isa.. -.:,-- . Q Ei H 4 F' 4 e fr it il 1, 'lla ls Z gy? 1 ll l L--v.. 111H X ,. , . 11 ' ak Q V 1 l A i u , .1 4 ,111 A 26' l - ew X w. 'M- 1 X A: g if 1 ' 'E A Tolley, janet Took'es, Amos Travis, Larry Tucker, june Tuggle, Hoyt Tuggle, William Turner, joe Velasco, Rudy Vines, Terry Voyles, Lee Walker, Debra Ward, jerry Warden, Helen Warren, Michael Waters, Roger 439 lfg, 55? -'-ffiwi i H 12254 7: :. jpg V 'Q .Q -' J f Y 137515 ' 1 I: '1 1 -f??T1731F? 13' EMF- 425- ' 1 'iiiagm inf - , g::1:gf2j,: 1 f 411 1 11' 'Era-2 Q 1 fx ,i .135-. H -1:1 "1 45" '11 , l' 1111111 QM sq 9,1 , 5 A .RE 11 ' " J" 'U-gi . s 1 n 1 53 l C if ax N. .gr-X x 'A N i 5 3 L xL3O ,AN .Al -LPI' ,1- A 1,1 w 3 ,. lj td" I v 'M' 1--' 1 " ,me ' 9, 1 ---51-. -1, 4 '11 -W3 Xf T5i.,:g3'4i,.4 . ' - 1-5,51 1 . , W: .I I I 1 J 1 1Nf-1 C Vs" .Q 5 :2-"V,-'J : - . jig' i Young, Aaron jr. Young, David , 1 g, . ir V Q A 'S Q Q 1 kg ,Ya ,. , 4. W ' N A in - Young, Walton I W I Zagarola, Stephen Vg 1' H Riff' ,,-1 :1 .v ' Zalvis, Sharon -i ii 5 i H 4 s TR Zarousky, Gyll Zimmerman, Keith Zotos, Panayiotis XZYH' ' L' if-f -ri-ik 441 g ,- X J , x 'fiffm A ,eww , , 4 .fi 'gf 1, .-" ,F ' iii , gww., U, E w 4 X, I I 1 ,V I: I 4 s if : . .- W, W ,. , iiiz, , .N b ,,,.,,F.,,,,f.4 ,f,: ,K -5,4 ...,., W ,-. , N My H H H H 4 3,1 Z, H , M , , V -t . RHQQQZQQHV, r.. , -fn L Q , ,,r1Lf?El 'd1?QMf Q Z i 1 Y , x1Q,, '!'fQ'11"H, 1 W" w UW H ff f V ,401 :.. , , -. f .. , xy.-.xsafx , f ' - ff Nh 1 r -1 ,Jil ".',' ' : '1 -gy ifgkl.-ffl N M ' ' ' ' gig M ., , - -.-'. V 4 1 'V " '.,, ag'-. : f: 4 , "' . ur" 'ff ' 2252i , ' .f ' 'sp -.-f3.,.n:"' -' - 1 as 1 7 . . Kg' ' 1 , ' M 1 V 1f,f:gf122?1?f i ' Q , 14, 51+ s: -Y 1 . , ."fT3Lf--':-guxxzgff--ff' W 'ff ew if- ,fH1:'1wfv.s1 ' . - ufgf -?"af12' H" ' '. .. . Y - . 1 -L 5.5.4.7 figs- .4,.:.i.5.lY IXQEE-frriji wwxkzw M W H gm : A N ' N - , -5" - 1 , :fag-E4 if ,,mij4gaa:L W ,5 511 ,N W "SX-3. -.' Q , ig - fig f ,,"H"1l4511Mff 1 : iL WH ww , 'xfzffu :g11A',,y, 7 wc" . 51 'H' " H 1' ' ' I! -Q f::..,Gfrf' q1gvs":f4,g,g.7'F :fi 1" if f A lf k 5 ' ' 4 fegwffze-'.'y.jH T4 Q '- - -, L .f21?'f.Pff2-f+ai.1' ,g.r:A.g2,,f . ' ' -. ' l'571'?'kTFTffEf5f'f4-"L'2?f".1f'Si' 21' Lf ., ' ' .f , 4 '-1251 . 1 : f '-f".-fzff?-1iaia.'3 ,'4ri5-ikiiffiiff'-" 41 '., , - - ,. . -,.-f-,Q Hr..--lg rd, Q, -4n.',:.-Q-.4.,.f ,: ' - f' 4.1 a , . .. f. fre-.lig ,.,1Ge+'i-,f1a-1 -'-'f ' ' , ' , 'L-I', 1" - 'f""'- "'.'.j Jr J' 7,""?-L 4 ' ' fr' 'Zf"7LE:-fa'7'f"' f. . 1 f Q .L.,,5z'v.A,L - A 3 , , x -,, -E '- ' ,1 Q 1: ,.::F.-.v ,,-fi , 'J' ."1 1'1'V'i-31.1 7 ' . 1: . -, rw L- " -.g:'..'1'K'pg'- -'L 1'.'."T,L?x'4:iCq1 E '?g!'Ql'?f'rQ'EEi'.s-, '-L 1. - ' ' ,. Y '1' 1 . . . Lk ,. . 1 1..lJ:--1 'fig-154-'IH rig-,Yi.+'Fi: 5 cgi 471 aC1t'-'q-'f- .Q ,315 "'-w 1" -' f? Q- --':L'f'-'X'Miki?f3i.Qi22:r?':7,gf-227,ifiijgff .ffl?3i'?fk,4ai5537?-f',fii"1f2 if t "H M .-121351Q5lrwmigi-'-:g:+Y3:91-.'-- ?z'lk.'L'1Q'g:11W -lElim,i?f 4, 1 . A -. -:,'+w'v.'f- a:,"lfJ:'fP:5f1 fJ'!?Z4""W? -+ 'S5Qff:.fV,2'g5i-'r w . Q 6 I ,, :.:-- .,.,35.-3 -555: ,j ' ,n:::. Mimi -f:E,.gf,tJu'C S3221 ' A ' MQ W 4. 'fa,f2.QfeE1,?1? 1 " WH' 'L ,Law -:ig - , V, - - "" "" i ' "" P P "1 Ez'-7, ,: ,,.. " ' ""v:'Eiff":3'f 'B" K Ayn ,ii w ggi:-.g, ' - .g.- " ,,, pw f i+f"tfi.f,i:Lg?qF,:1I'.uZ. - acmgbi 4'-'QE' ,. -A .-,5-i.3f,Jie"f 'ug1.Ei'.'1 J , M .-5, . .- - -r.,-uf ,,--y. L. 4. fl ,,. N Rigger' , . V . 44 ., N f .-., , M-ng, -VA'-fn' ,-L:1e1'1?fiff2i-52 1 '41 Cx?-f3Z':fi?:sf?1f" m' ily ,-4,-..1zff135,f!fz:Ff5, 'Gif j:,q3t5:'1:2',3w":l3v?1zigsvP'4ZfE5"S'fv1i'-',-Q1'- W- '- ,I '- ' Tl"-"'g-Q'-:':,'i-.,-I A S.--F-af' 17: A-ip ':f. F-:WE--' '1-f'i-'r2'f.L.f:fi-"i ' 1 A W: " . .. '-1,,1-14.-4 ' 3 Qi-yi- .K A1.,,r 5" xt , , . -. rg- '--"i:1'g5cQ-:J '- ' -'QT - aww-u.-.971 1ff.g,-gfisiiifcevf!3G55:,..-gk--si.5'-ff:-z.:1iw:-i'5?'15fk f - ' , -'Af ZF" 'Q f "'.'ur-?- :L ." 1-3 fr :Huff 9-g 111: f .,?imT,'s f-':-:--f'i1f":rfn-5 .f A ' i.gfvm.,? - 0 2 .34-5-N , ', .5 -g 4: -'- -,,ff'2..,,:f,H'f!z,n gggtym-.-,,,q,5,,,,3-7 ,J ,L-I1J .. . , V. -1 -'img ,, f.af,i55f4iQ4x,.H54y,?: 5zGgf1gffa..1- .f 11 f -. 2 '4 '- -7+ ' .v.T' ' ' 11.Y,J'f""'..',1L'9:'5"e, '-:if ,tlij-"iff,,-Q-L,,f.':.-'L ef K. 3? ' w ,fj,5-5 iv Q A f J - ' gigiif v.-V I .w 'Ji .' '- 'ff 'H ,- -"f'8.1iNG"EgP'93? ' ' - "W-'N H ,H H, , , Q: .V ' ?5?i fH:V H W b W rf' f A5 , i f -5' J 1-1 -Q V 1 , .:.5.:.,.::5::" fd '- 'I p, , .-'!" -" -45.353 zgj- 'J -, "' WM' f fix ,W-215a'ki5fTi?4':1:'f?q ft1 VI.. 'N fu.-,f,f,,s-pr 43:1-5-,i' ' - ' 1 ,3 nh-fri? .'C:w-f- wi---,cf ' P1411 .f 151129-2.-1 vfgiiyi Ziff 'av' r,w ' .,': f1-ef.':'f pf-",1',': Y .' ' L rg: 'fm Qrgff 7-fffc".y L f gkiga.--,., J' .. fg , :g1Qf:,7f2,. , N fx, QM, 'yy .' u .1 - I. : K Q: E . 1 .Essay J' . W . J . 1 QQ I.. fx H iflufrgldl Wg .. mf r, sf f 5 af O . -J .. V- x LQ H. ,I w , it 8 . ma Q Q 3:9 , if fi , . 1 Q15 A f , I5 :L- + , X V A Lgif 1 Q A rg' ,L Q, ,iq SW-K L If ' fqpkk ' . PX r Jeff 1 5 J .A rl ci, ,. R '21 A 'f f 6 if , . .ml "3!gQ.f E55 ff: 'IV' Ci' vw '1 wx ' " 11:11, vt 1 ' 1. , A3 '- r EL ' ' 2 ' ' X :QE ' 55' L :gigs 6.4. , ,u -f 1. K wi ?'-" 385 W K uf wg' H HH qg W W H M. :1A,53f?':,' ,ww M u , , 'L GQ... , si Bi! va pm . . W f Z 1 Y , 2 W A Vu? if WH Blx 1 W Hwzig 1 M SX . , ,I , , 'N N I , S , ft, -e--.-..-..- mimi:-new-I nqwuuanwnm hamxgagn 1 Adornetto, Roger Agrin, Marcia Allen, Claire Allen, joseph Anderson, Charles Andrews, Lorraine Ansley, Claire Ash, Linda Ashcraft, james Askew, Deloris Aub, joseph lr. Ayres, Carol Badertscher, David Baggerly, Earl jr. Baird, William Baker, Paul Ball, Alfred Banks, Paula Barber, Martha Barker, john jr. Barnum, Barbara Barrett, Thomas Bartels, Helen Beach, Royce Beasley, Daniel Benton, Rebecca Berry, Larry Bethel, jo Anne 444 l 'r ll An :S 1 mum ,ii vu ww . 'mi ,MTW H . , i , .-. an x. 1 l , l Niiioig, B ickers Susan W il I ' ,yi l 5 I ' '5 '1 , 1:3 1 N R I , Q , , , A hx j .,,, '1 In G . . , :V'A2 aaa . , ,w,., Booker, Fredia l M -1.6 l"1"'l? 1 seam . 5, r W ig an i Q ' V A 1 , , hi, K A Q llff , ll in E if f .,k, ,:.,. nx - i - "' ,. .ai il il ,Y I ll ki nw' A N W 4 3 as Q , . so iuf w Ali Y ,Q x yy ' N N , K, w i- R U A l H -L . -1:2541 W C K: .QVVA ww l , Ya- ' " law C , Y. i Q .1 V, s ,f W l 5 j., Q3 flax ri l nm h Boone, Helen Boone, Howard Borek, john jr. Bostwick, Sylvia Boyd, Ernie Bradley, Stephen Bradley, William jr. Braswell, Kay Brobston, Henry Broder, Fred Broome, Donald Broussard, Ellen Brown, jesse Brown, john Brown, Mannie Brown, Sue Broyles, Carroll Buck, Lillian Bynum, james jr. Carney, Larry Carpenter, james Carr, Geraldine Carroll, Charles jr. Carol, Mary Carson, Betty Cartledge, Carl Chancellor, Harry Chase, Theodore Cheairs, Eleanor Childers, Richard Cinman, Andrew Clancy, Patricia Clark, Gayle Cleveland, Thomas Cofey, Barbara 445 Collins, Earnestine Collins, Cary Colwell, Betty Cook, james Cook, Leslie Cook, Linda Cox, jerry Crawley, Nora Crenshaw, Edna Crosby, Elaine Crosby, Thorne IV Cross, Delores Daniel, Helen Daniels, Patricia Davidson, William jr. Davis, james Davis, john Day, Claudia Dayoub, Iris De Santis, john Dockery, Wilbur jr. Dodd, David Delob, Melvin Dreiser, john Duncan, judith Dupont, Diana Durden, john Durotoye, Yomi Dyer, Benny Dyer, Lucy Eason, Melvin Elias, Syed Elwell, Richey Evans, james jr. 446 , 'E' y W F vi . wi! llkiiffliiw N 'X ,ie Ewing, Donna Fagot, john Farouq, Ghulam Farrow, William Ferry, joseph Few, Harriet Fortescue, Margaret Fraser, Lowrie Frazier, james jr. Freedman, Charles Friedman, Barbara Friedman, Lynn Gambrell, Lucenda Garrett, john Garrett, Ruby Gibson, Gary Gilbert, Ethel Goodwin, janet Gornto, james Graham, William Grayson, jo Ann Griffin, Charles jr. Griffin, Melvina Griggs, Blancle Grimes, Richard Griner, Michael Grissom, Donald Guyton, Marian Hall, Bruce Hall, jane Hallem, jeanie Hamby, Sharlene Hanley, Marianna 447 Haralson, Howard Harden, Percy Hardy, joseph Harper, Richard Harris, Thomas Harvey, Russell Ill Hayes, jerry Haywood, Charles Herndon, james Hess, john Hewitt, Richard Ill Heyward, Clinch Hicks, james jr. Hicks, juanita Higdon, jane Hodges, Richard Hoffman, Karen Holmes, Robert Horner, Karen Horner, Linda Hoskinson, Carol House, Sarah Huff, Bill jr. Humphries, William jr. Hunt, Charles Hurd, Ronda Hyde, Cynthia Irvin, Norma 448 ,.- 1.1-v-J ,351 1 if y 1. ...L -:-an 1-. , l 5:-if' N. i f l X - 5 K... H h X f1'Lt .L 'QQ ' -.,.. "f1?ig'gh ., I 'ww . 9. W , Pm fi ,Eg 11' EV ,,, I . -fa, we welll m ll QP "2i ,X 1 1, w IR f is . F . fn 153 W ,, ig lm .., . I . tx, . , Q .ffesgf -Z -ur' " 1 - l 1 E '1 'K 1 R51 75 ei ra vm Q .qw-Swv WVWWNY T' 'N W vw-wa . 3WCf3,tN+Mfs-YZQ N X S K W WL ww f 1 "PRE -- ' 5 .152452 if ' " jfiii- 'flaw 1' 2 2 If -.i , , - - 14 3 YY. ' 4 25 L' , za 112, 47. T 4' 1 L K ' 4- . 1' ' V 1. Q MM .W W i N?t Qt l gii 111E5s,iffg 111-111 ' 1. 11,11"I11Q Q l 3255? .A,V,, N , O Q --1 t Q ,J Q 1,11111t5taa +m"'l "1atE5 1 E 11 1 "11j1 1 "' 1 1 'H11gylll' ' 11 I 5 ev 'H-Vw f l I l w rigid E Vx! l , K 1 ,,1 11 uf i ' gl -a in 1 1 1 5 4 1a'l:5:'xs ' 1N".,.. 0 ig, J 1 f x jacobus, jeff jacobs, George jr, james, jan james, Walter jimenez, Vicente johnson, Betty johnson, john johnson, Nathan jr johnson, Susan jones, Ben jones, Newell jones, Robert jones, Thomas jordan, Marian jordan, Susan joyner, judith Keller, Richard Keller, Wade Kersey, Gerald Kildebeck, Thomas Koppel, Uri Krigline, Alan Krinsky, Lynn La Fleur, Marie Lamothe, Heather Lane, james jr. Lange, Ralph Le Count, William Lesley, Susan Lewis, jeanne Leyva, joshua Long, Kay Lott, johnny Love, Thelma Lynk, Marguerite Mac Kenzie, Stephen Macris, Tina Manderson, Diane Manley, Ollie Martin, Nancy Massey, Michael Maynard, Howard - -i-,ii li ,lt- ,, i , , . 'e ' :HQ H xxx, ,, xxl, , E ,g',,rggij I H l ll' ss ' i5'gvg,W Mc Ewen, Cynthia Mc Ewen, Patricia Mc Farland, Thomas Mc Kenzie, Reid Mc Leod, Frank Mc Neely, Elmina Meece, Honor Messina, Anna Minter, Christine Mitchell, Ruby Mobley, Nelle Moister, Peter Moncus, Willie Moon, john Moore, jack Moore, Michael Moore, Pamela Morris, Carol Morris, Ruth Mullis, Faye Mullis, james Murphree, Ronald Nassar, Kamal Nation, Herbert 450 ?gL N.. '571'., li!- f- -Qi 1 H T? 1 Q4 4 4101- X wwf , pe. r it .- X , Eiaii KIQWMTT ' ' Nr 4 ,A QW? 11' jim: v l tx L. -5 f 'rl , E N, it gf a l ' 'V tj-57 S '31 3. ., M . ' Tl it ' A Y -nm. 5- X 'E . A 1, fu W -:- . ke j fe, , A. 7 -:- I- U .V ll ' :Fi S, - f, i A - fi Q - v .Q A it L? W H , ii ' f' - 7' Am. few. , F ,Z r ,e . ,J inlf-1.1 Nemeth, Paul Newton, Robert jr. Nunnally, Laura Owen, Roy Patt, Rima Penland, janie Perez, Hernan Peters, Edward Phelps, Cathryn Phelps, Raymond II Pierce, Herschel Presson, Sharon Puckett, Nancy Purcell, Melvyn Ragin, Queen Ramsey, john Reed, Omer Reeves, Carl Roberts, Marie Robles, Fernando Rogers, joy Sanchez, Medardo Sanders, Richard jr. Schell, Lamar Schurke, Robert Sexton, Michael Sheard, Emily Shiyanbola, Samson Sholar, Sylvia Simmons, Annie Simmons, Robert Simonet, jacobo Simpson, Ondrea Slater, Martha Smith, james Smith, Rena Stacy, Dahlia 451 7, '-- 5.131 1 . 5 "' '5""" ' , H-f1'?"Lfv?'-if-if ' 'v ' ffm. I . X '- lx ,, V -1 ' wigs " 'N .Hen x ww W 5 W K' - W 'M Wi' Wei- X S I' " -1 an A fwxw ,, 4 P' ' ' ' X ,N ,, My , W .f - ' fi ??2,'s-?"r .wi " N ' ' i - , i ,s f V ' -. 'R . f 'S ':?f?if.'.1-fk?fi."' sew ' ' , ..f4.efg..,gyQL .ff Qffagtib fi:2',, h K , ,L al My 4 X ' we . A1fX'i,'. 'f H : T31 ' I . - " X ffaliixlif ? Rl' -- an ' Nl., fi? 55.'4:By'lf'Yif I .522 1 V : L 1 , ' fm -"'fK"?""f"'Ni'1 A A . - 33+ nf. ' '-,x :Q f ,iii . s 'f' ., f'L,F' u " T"ff3'I' 1 ,QQ ,Lx -fu w T' 'Tl' "' ' E. -,ffm 'S ,il :J ., ,.,, A . 35" NX 54. . fa T 9' wr If ., sv, T101 fini!" fill, . rx-,." A ' -'Y-f I 4 rw ' - .,,. , , . T33 .V il- LW .1 .y 1 L R 5 'W- X If jf- , . g 1 1 1 ' A I JV, x' f f:C-2- -VL: 'if-' 'W .2 4m ,N yn ra .. s-'WE' . ,. 'Q Sana n if t, Vs' x f ni? 1 1 , 5' ' ' was ir gl va'-4' . 'Tip 1 N . Wilkins, joyce Williams, Helen Willingham, Stephen Wills, Phyllis Wilson, julian jr. Wilson, Wm Winfrey, lo Ann Wise, Ina Womack, Larry Wood, Elizabeth , 1s:1l A: :J 1 ,Q L ,G , EW xii X J J as 'SK lx am , i 1 l r 5 i f f ff 'K' ' f 3 v Woodson, Shirley Worley, Linda Wray, Lawrence Wren, Douglas Wright, Vernon 3' Yung, Phung Zonoun, M. R. r Zubaski, Peter Zubay, jonathan X11 lx, Jinaesb - li Zublich, Alfonso 453 SCHOOL OF ARTS AND SCIENCES MASTER OF ARTS BATTLE, BARBARA S. BIRD, ALLAN DAVID BISHOP, RALPH T. BUCHANAN, IAMES D. BYARS, LINDA CLANCY, PATRICIA CLIFTON, KAREN COLLINS, G.B.,III CROOK, BERNARD CROSBY, ELAINE W. DAVIDOV, IANE W. GREINER, RUBY A. HASSELL, FRANCES I. HUFF, REID S. PETZELT,1OHN A. PRYOR, MARY R. RASHEED, JEAN A. SCHOENEELD, MARTHA SHILLING, WM. DINSMOR SOPER, PATRICIA H. THACKER, PHILIP G. MASTER OF ARTS FOR TEACHERS ALLEN, PATRICIA W. CARTER, FAYE W. FOLSOM, ANNE R. HUDDLESTON, LINDA K. LOWDER, PAULA C. FARMER, IOSEPHINE O. MAGNON, LOUIS A. MANSOUR, THOMAS I. OTTE, MARY LANE STOKES, MIRIAM M. TRUSSELL, DELORES P. WISE, EMILY B. MASTER OF SCIENCE BRAGG, SNADRA L. COLWELL, BETTY R. CULVER, BEITE D. DENNINGTON, DIANE HACKNEY, DAVID LEE, LINDA MACHIDA, SHIGENOBU MARTIN, ELIZ M. MISSAVAGE, DENNIS W. WOOD, CHARLES R., IR. DOCTOR OF PHILOSOPHY BROUGHTON, DONALD N. MARKLE, ALLAN I. SCHOOL OF BUSINESS ADMINISTRATION GRADUATES BISKEY, DEAN E. BLANZ, DOUGLAS W. BOWEN, STERLING G. BURNS, ROBERT N. CARLETON, WM. D., IR. CLAY, BILLY I. GOODSON, DAVID S., IR COURTNEY, IOHN W. CRIM, RONALD S. DENNINGTON, FRANK EASTERLY, MICHAEL FRYE, IOHN S. GARDNER, FRANK T., IR. GROSS, ROBERT HOGAN, LARRY C. HOLMES, RICHARD H. IACOBSEN ROBERT G. IOHNS, LONNIE M.,IR. JONES, IOHN H. KAMATH, NARAYANDAS KENNY, DOUGLAS W. KLEIN, RONALD D. KNAPP, ELLEN C. LANGE, RALPH M. LAWSON, BARRY W. LUNSEORD, C.D., IR. MALE, CLINTON E. MARTIN, GLENN A. MCCARTY, PERRY H. MCLENDON, MARIANNE MCCORMICK, WILLIAM MICHELSEN, WALTER I. MONK, IOHN H. MYERS, ALFRED R. NESBIT, FRANK N. NORRIS, WARWICK, III PATILLO, WILLIAM PITTS, ROBERT E., IR. REDMOND, IAMES W. REINEHR, CHARLES M. ROBERTS, IOHNNY I. SAWYER, IERRY D. SIMPSON, DAVID C. SMITH,CECIL B. SMITH, LAWRENCE B. SPROULE, ROBERT G. STEVENS, IAMES I. STUDDARD, WALTER C. SUTTER, EDWARD H. TANNER, ROBERT E. TIMPE, KENNETH A. TOPPER, ERWIN TSIN NENG MA TONY WAID, IOE W., IR. MASTER OF ACTUARIAL SCIENCE WILLIAMS' STEPHEN B' BISCOGLIA, RAYMOND MORGAN, MICHAEL W. MASTER OF HEALTH ADMINISTRATION SANCHEZ, NESTO E. IOHNSON, JIM HICKMAN MCDANIEL,THOMAS L. MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION WHITEHEAD, DANIEL G. BAKER, D. CHANDLER BAKER, WILLIAM B., IR. MASTER OFINSURANCE BASS, CHARLES W. 454 WADE, ONNIEL. MASTER OF PROFESSIONAL ACCOUNTANCY DEWBERRY, IAMES DOCTOR OF BUSINESS ADMINISTRATION ADAMS, IAMES W. TULLY, IOHN E. DOCTOR OF PHILOSOPHY BUSINESS ADMINISTRATION' BAGWELL, WILLARD R. MCCARTY, MARILO H. MORROW, IAMES E. TUCKER, BERNARD M. ZELL, ROYALD A. SCHOOL OF EDUCATION ANDREWS, SUZANNE B. DRUMMOND, WARDLYN HAZELIP, LINDA F. MASTER OF EDUCATION ACKER, ADRIA ANN ADAMS, RICHARD M. ALLEN, CLAIRE R. ANDREWS, IAMES R. ARMBRECHT, BRENDA G. BELSKY, BEATRICE BENTON, MARGARET BETHEL, IOANNE BLAKELY, SHERRY 1. BLOHM, MARY L. BOGGS, IOHN A. BOYCE, DONNA SUE BOYD, RUTHANNA P. BRETNALL, VIRGINIA I. BREWER, CHERYL D. BRODER, FREDERICK BROWN, ANNIE S. BROWN, MARY S. BROWNING, ROBERT W. BUTLER, MARY ANNE CAMP, DELORES W. CARDONE, SANDRA M. CARTER, CHERYL I. CARTWRIGHT, RONALD CHITTY, RICHARD L. COBB, DONNA L. COLE, PATH 1.D. COLLINS, IAMES A. CORSER, MARGARET COUCH, ROBERT M. CRIDER, JOYCE A. CROSS, DELORES H. CRUMBLEY, LINDA I. CURTAIN, CALRE C. DANIEL, NINA DAVIS, IOANN DAY, KAREN L. DEVINE, PATRICK A. DIXON, WILLIAM K. DOBBS, MARGARET P. DRIGGERS, CYNTHIA C. DUNCAN, JUDITH L. DUNCAN, THELMA B. EDELMAN, LISA C. EMERSON, IUDITH D. EALK, LESLIE A. EELDMAN, IEAN R. EIERRO, s.v. FITZGERALD, SHERRY L. EOSSETT, INA R. ERASHER, RAMONA S. ERITIS, ANN P. FRITZ, IUDITH ANN ERYE, EEDORA S. FULLER, ROBIN DALE GAINES, BONNIE R. GARRETT, ELIZABETH A. GILMER, CAROL A. GINGLES, MARTHA KAY GLANTON, MAUDESTINE GLASS, MALVIN E. GOTT, MARCIA GOTTLIEB, INA R. GRAHAM, KAY GRIFFETH, ROGER W. GRUBER, ELLEN I. HAMMOND, IEAN DURDEN HARBIN, LUCY M. HARRISON, DANIEL L. HAY, LINDA P. HENDRICKSON, DEVIN J. HENSON, CHARLES A. HERRINCI, JIMMY F. HILL, BARBARA JOAN HOGUE, JOHN F. HOFSESS, DONNA J. HUFF, BETTY W. JACKS, DELBERT L. JAVETZ, JUDY E. JOHNSON, CAROLE J. JONES, HENRY A. KASAVANA, KAREN KEARNS, PHILIP E. KENDRICK, MICHAEL C. KELLEY, NANCY H. KIMREY, ELIZABETH L. KRUGMAN, LAURA R. LATHAM, KINARD L. LEE, BILLY CI. LEVIN, ELAINE . LEWIS, CAROLJ. MACINTYRE, MARILYN R. MANN, SARA S. MARSH, DIANE NULF MAYS MAMIE O. MAYSHARK, GAIL MCCORKLE, NANCY MCCRAY, BETTY J. MCGARITY, JAIN R. MCINTOSH, SHARON MCLAIN, JOANNE MCNEELY, PENELOPE L. MIMS, ANNA A. MITCHELL, CAROLYN D. MITCHELL, MARY ANN MITCHO, JOSEPH C. MORGAREIDCIE, MARY A. MORRIS ALAN H. MORRIS, RUTH MYERCHIN, THOMAS S. NAGY, IOANN C. NASH, EDITH D. NORRIS, GLORIA I. OBRIEN, DAVID M. OKELLEY MARIANA W. OWENS, ANNIE H. PAIR, VIRGINIA E. PEEPLES, LILLA K. PETERZELL, BECKY H. PETZELT, JANET T. PHELAN, ELIZABETH POPE, GALE D. PORTER, WM I, JR, RABB, PEGGY M. REESE, PEGGY I. ROBERTS, MARIA G. ROHALD, MARILYN R. ROYAL, JOYCE B. RUDD, JOHNNY R. SELL, LINDA E. SHAW, JUDITH R. SIEGEL, RHONA B. SINCLAIR, DAVID Q. SINGLETON, YVONNE C. SONNHEIM, RUTH SORALUMP, CHAKRI STALLINGS, BILLIE I. STATHAS, JOHN JAMES STEPHENS, ANNE R. STEPHENS, CHARLES E. STOVALL, SYLVIA R. STRAETOR, SUE M. SUGGS, REBECCA SWEETLAND, ELAINE E. SYLVESTER, LILLIAN M. TEAL, LARRY E. TERRELL, EVELYN D. THOMAS, ARNALL R. TILLMAN, MARIORIE M. TOAL, CHARLES B. TOWERS, NANCY B. TUCKER, RUBY A. TURLEY, SARA S. UPRIGHT, SANDRA G. VANCE, ROBERT B. WADSWORTHY, JULIA R. WAGNER, DORIS E. WALKER, ANNABELLE WALTERS, JANE C. WARDEN, JAMES R. WEAVER, MARI JEAN WEAVER, NANCY WEINER, MEYER W. WESTBROOK, JANE M. WESTON, MARION C. WHITE, CAROLYN A. WHITE, EDDIE JAMES WHITE, IEWEL G. WHITMAN, FRANCES C. WILLIAMS, MATTIE I. WILLIAMS, RETHA WISE, INA B. WOODS, SUE D. WOODSON, SHIRLEY W. WRIGHT, EDGAR S., III WYCHERLEY, DIANE M. YOUNKER, CORINNET. YOUNG, CORRINE O. YOUNG, MARIORIE H. ALBRECHT, HEATHER G. CLARK, ELIZABETH W. CRAWFORD, ANNE L. IAMES, L. JAMES LEONARD, SUSAN PRICE, HAROLD I. SPECHT, MIRIAM C. TERRY,-FREDERICK D. WING, ARLENE WRIGHT, ANN M. DOCTOR OF PHILOSOPHY BABB, ELIZABETH ANN GRAY, FAY BETH SCHOOL OF URBAN LIFE MASTER OF SCIENCE BELL, IOHN A. BERRYHILL, JAMES I. CARLSON, STEPHEN CARTER, RONALD H. CARUSO, WILLIAM C. CLEVELAND, ROBERT COWN, EMORY S. DOSS, CLAxTON B. DOSS, ROBERT L. EEAGINS, JACK E. GARCIA, ALBERTO, JR. GOLDMAN, MARK H. GRANT, IUDITH T. GREENE, SHERALD A. HAGAR, BRUCE HAISTEN, ROBERT W. HARDON, BERDIE R. HENRY, EDWIN A. III IMES, JAMES D. LONGENECKER, R.E. MCCLOUD, LUCINDA B. MCDANIEL, DOROTHY S. MCNEIL, RENARD L. OPENSHAW, HOWARD PRINCE, EDWARD L. RAY, BARBARA M. RITTER, SONDRA HICKS ROBERTS, A. ROBINSON WEBB, MARGARET T. 455 4 During times such as these when anything of value must be classified as "relevant", it is difficult to categorize and evaluate a work which has no immediate cause or idealistic goal. Critics have said that the RAMPWAY at Georgia State University is now obsolete, fulfilling no specific purpose and providing no tangible benefit to the student body. Yet it is my belief that we have accomplished something this year that will grow in meaning as the years pass. ln this edition, we have attempted to record the spirit and diversity of Georgia State University capturing in these pages mo- ments that will now live forever. An insignificant achievement? Perhaps - but must everything be serious? Can't wejust enjoy .. .'? Enough defense. I would like to extend special thanks to Dr. Kenneth England, Dean of Studentsg Ed Jones, our representative? Mr. James E. Sligh, our advisor: my staff: Patti Fenzel, Alan Barge, Susan Saggus, Andrea Adams, Linda Galloway, Russ Childers, Jan Metcalf, Mark Has- sett, Tom Raynor, and Boyce Graham: Mrs. Helen Wachter and Mr. Steve Maxwell at the plant in Topeka. l would also like to thank Dr. King Buttermore, Assistant Dean of Students, for his much needed moral sup- port during times ofmuch tribulation-. I 52,44 weav- U --17 , W ' V . ' -1. UAA' D-U X 4 .,, 1 1--.-1 , ,- . , ,H . , -. . A , .-., H .. .. .. J. ,. ,, 1' 1 - - - - f . - -- 1.-rf I - , -Y.---Y--1-Q4 , , V-U-Amr, T: ,,1.Y ., 1 g.,4-,.,,1-,:,, -. Y-AH, f A,-A,,,L,l A-,Qm:1mmAu.L:,4-.1 .....L........-,, .. .-. Hfw... Y wwe 1 A L 1. 9 Y i z I 1 r l I . 1 1 1 1, 1, 1 1 r 3 1.1 , 1 1 4 1 I 1 1 i i?


Suggestions in the Georgia State University - Rampway Yearbook (Atlanta, GA) collection:

Georgia State University - Rampway Yearbook (Atlanta, GA) online yearbook collection, 1967 Edition, Page 1

1967

Georgia State University - Rampway Yearbook (Atlanta, GA) online yearbook collection, 1969 Edition, Page 1

1969

Georgia State University - Rampway Yearbook (Atlanta, GA) online yearbook collection, 1971 Edition, Page 1

1971

Georgia State University - Rampway Yearbook (Atlanta, GA) online yearbook collection, 1984 Edition, Page 1

1984

Georgia State University - Rampway Yearbook (Atlanta, GA) online yearbook collection, 1985 Edition, Page 1

1985

Georgia State University - Rampway Yearbook (Atlanta, GA) online yearbook collection, 1986 Edition, Page 1

1986

1985 Edition, online yearbooks, online annuals 1970 Edition, online yearbooks, online annuals 1972 Edition, online yearbooks, online annuals 1965 Edition, online yearbooks, online annuals 1983 Edition, online yearbooks, online annuals 1983 Edition, online yearbooks, online annuals
FIND FRIENDS AND CLASMATES GENEALOGY ARCHIVE REUNION PLANNING
Are you trying to find old school friends, old classmates, fellow servicemen or shipmates? Do you want to see past girlfriends or boyfriends? Relive homecoming, prom, graduation, and other moments on campus captured in yearbook pictures. Revisit your fraternity or sorority and see familiar places. See members of old school clubs and relive old times. Start your search today! Looking for old family members and relatives? Do you want to find pictures of parents or grandparents when they were in school? Want to find out what hairstyle was popular in the 1920s? E-Yearbook.com has a wealth of genealogy information spanning over a century for many schools with full text search. Use our online Genealogy Resource to uncover history quickly! Are you planning a reunion and need assistance? E-Yearbook.com can help you with scanning and providing access to yearbook images for promotional materials and activities. We can provide you with an electronic version of your yearbook that can assist you with reunion planning. E-Yearbook.com will also publish the yearbook images online for people to share and enjoy.