George W Wingate High School - Mosaic Yearbook (Brooklyn, NY)

 - Class of 1984

Page 1 of 120

 

George W Wingate High School - Mosaic Yearbook (Brooklyn, NY) online yearbook collection, 1984 Edition, Cover
CoverPage 6, 1984 Edition, George W Wingate High School - Mosaic Yearbook (Brooklyn, NY) online yearbook collectionPage 7, 1984 Edition, George W Wingate High School - Mosaic Yearbook (Brooklyn, NY) online yearbook collection
Pages 6 - 7

Page 10, 1984 Edition, George W Wingate High School - Mosaic Yearbook (Brooklyn, NY) online yearbook collectionPage 11, 1984 Edition, George W Wingate High School - Mosaic Yearbook (Brooklyn, NY) online yearbook collection
Pages 10 - 11

Page 14, 1984 Edition, George W Wingate High School - Mosaic Yearbook (Brooklyn, NY) online yearbook collectionPage 15, 1984 Edition, George W Wingate High School - Mosaic Yearbook (Brooklyn, NY) online yearbook collection
Pages 14 - 15

Page 8, 1984 Edition, George W Wingate High School - Mosaic Yearbook (Brooklyn, NY) online yearbook collectionPage 9, 1984 Edition, George W Wingate High School - Mosaic Yearbook (Brooklyn, NY) online yearbook collection
Pages 8 - 9
Page 12, 1984 Edition, George W Wingate High School - Mosaic Yearbook (Brooklyn, NY) online yearbook collectionPage 13, 1984 Edition, George W Wingate High School - Mosaic Yearbook (Brooklyn, NY) online yearbook collection
Pages 12 - 13
Page 16, 1984 Edition, George W Wingate High School - Mosaic Yearbook (Brooklyn, NY) online yearbook collectionPage 17, 1984 Edition, George W Wingate High School - Mosaic Yearbook (Brooklyn, NY) online yearbook collection
Pages 16 - 17

Text from Pages 1 - 120 of the 1984 volume:

-Yf. ?'9g,5 K 15 .F, ,af "VN 'ww v if slug, + -. pi Mfr f,,41J. 51 H ' jkfjgffi '13 ffl' , kf:'irJL'n F ,af ,5,f',,f,,r,,16i Ri 4 ,X 214 Fttsa .,, S tx Q1 5 1 o H Hg 1,44 4 I U, . .ui nv -. 'K 4, N-v 1. xv 43 , ,im I -12215341 v. 4 af ,222 ,, ,,.:s1ff,. 42 15:5 597' 5255211 ',E'.E:-Iii. y., ., ,.7,,.v ,.s,'ts1ff:'IQ'.s7f7i'.1TWL . ,. . , rliififif:-1, fS.w, "'lk'43"l--S, ,.f-IW.. MQWif-5ff-1,15-VE'..z9f.'G'7k'WVT., W3 ISQIV'-5ri"5?lhT1-lik:-I53'!KKz'f:K-EQ:-Kf-t.1-1513--51551?ESs1fTLQE7Eisv':f'5954iiin53 q.-, KKK-,Kg ,,sw--,gKffqg:Kg,.-,qu-,-Kg,.,gg-TK..--Kf--N-jgN:.f5S 1fsq.f,,-K.fs-vK:a,-,,K,..m:,g5.1,-K2473.5Q-'ivg.ai'g-',ik1-'P' 7gg-LgKgg,.e--Kg.me13g4qg:wif..aiv,-siIL-Q'2L..',i.f.1fYq.5as2a1v5153515-.gifwfmififg ..r,. , ,... .gi-fKK...w:-KK..g.f,.s.Ksw -:3..Q..3K, .ls-mes-W 151, .5-f.3gz,.,, K..,-f7..S,-.1..vfuss: 'ev -if-f:"z:v,... Z-vzifwafiWifi-W:w1f2':..2:1,1,f.fA:Qzff 'fy.5-g,f.w.sq-mfsaQazw:f.1..m . x ,V LKKK..,L,KK-kkgK.,Lk, 1..wWk9.,KK.-,,KKWKy,5Q,KK..qgK..3-Kg?,Eg,Kwgi5K...:vgKKs.K,Kl. sfig,w..w5.:zfzL.S-K.:2-14-igiei1.sz:f..m., L..iff,-Q-Kgmg..wig:--'I'.s::7z'.fw'.mse12::112Q1P21:N.L,iv..w1'.L-fMvwww:ifi?sYQfiLa:-zkm KK: MLK, KK., .,K.,f,,Kg,.,Qg,-K, .5.3,Kg5g33..-Q.,g7,531,hfggw-K4.gf35gi.s33.2.5fK,.51SKgL.s2'K?.2iiL-fvfz-sat:,wivfTPQ.L2ff.1v2isa-We-?i'.:::S:i''fi 'FE'-f'vf3-W'5f5:f79555:E5YifWff5fL3:fl-MQW'99525455:-55532355555likwg7k-Qiwliw ' f1L,fzg,ff.f..:Qs1f,,--''.L.s:f1.-ei':f.2'LL:',1.L:-Simi .L--Qu-fe.ifwvfwf:.w:f'lff 52172112-Wsilm.HYf,fz.wl-ee1:f'.ss:f:.2IYT'-:2'3s11f7giki'..Pi.:-L52af?--wlsav.leiwifgib1-ww fs:fvv2:S:'22X5:f ifiirlfiiifssssffvgiwi'gsmwai5gQs23gasf?gsezgfas19222.31.352-.y,ss2iwW K, ,, ,.,K,,KgKK..f.KKK.., KW .2 flKK..,,5,. ,KKK...LKK,,.,Ki-,,K,.,KK,.5 KK,vK.ip-M-ww-,,.g1,..Qzv .K:1g.mg.-gyK,..g:gg.qg.Q,gg,,-wwwgse:2.:z1fs+2iw'.f :2f1fz:H:.Lff 1WI-,Vw,'ASWmfiwa.Lff.ffL:-W-,pw-..Qff.milf:?lifziTf32fw2iaf li' 5 Q , iimwifmliWEWQMEQWW AK.,K..,KKN,.,K..,LKK,,..,KK..f,K5.,..:Kgv,.QgvW3,KK,7.,kK,.7,KwKV,KLKKKVZKK.,wk,KMKKK..M.kww-,,,,v.g,vfmz,,,Kw..,,KQ,K,..7Kfi,,.ggg..g-K,,g-Kg.,Kg,zKg.:..m...3,...m.,:.Q'iss-,442 L"sv,-KW,K5zf,g,q.5::...QL-wsVwww:.aiwgsz-,4azwzSf. -ff.,-vie-.Sgse2:1:.sm ' -fs-il' Yriifw:if-Vx.lfq..v175.S:1l:si'L:-673.:f'f'.:?I fw7lL:if'95'L.57f1z13i':i" xi?fl::f'fLrS'liYlfE535-ihsfzfiiiiiiilsrif'QWTSE-'I'I':WT:yi1'-fllmz.Nz.QfYiT.Qg1vf2i',-ZTKQEEW 5555,-Qf?.sWi::2'f : 917,Jsnwf'J5ixf'.k541,Zi'--55:5 Wig'.SKfk:s31".m9i!ff.lx1-wfvfiff-:Q55'.55 'i1"fUi?fS: ww-f.w.Q. :ff'iz-:z'.fffg.fe:x:s1,,-.x1...w,..m.5-f,..s-ff.q-:v..w.sa- :-s'ff-ean.W:fe- H-f''wif'"fTk"'k:Yf:1 fu-is-1f.QKL.w:wx-Q.Q,:f.,,-1.11:-I..MSK1.-fzfgg hw,1.-wgS..f-f.,m f:.n,-Kff.gK.f-5.5: , ,:,,Kg,.,v5K Kf..zKK.,ef.K,,,.5..,mm K U.,Lk , ., W ,,., A.k. , ,,k., N.,, . Q k.., .0 KK L,.,, .,,LQ: Q ,.s, .5 ,,.,,., .3 ,,K,, Lkki, .,..,,L ,M ,. f,. v,V, K, X.-,,..,.Q,.,.f,,, ,, , , , ,M ,..Q-MK, wvgww-fg..,f'-m-- ,,.5.-,,KQ..,,w ,KMKK.,K,.,,K,..,,W . 1. . . QMKUK. Kk,VKK7kk,V.m.M,M KK,KKKW5,,KK.-QK,.,QK3E-LM,5.5: ,M-z,..g,5.f,,.ggwgK5.ffKg.2gKg5.-fgKQ.f:gs2gg:vfmv'wi.z:w72,i.w.w1.Qs5zsa,2,l1Hifi.:,-.wkQwzwiiwiliuiisfif'Sfkkssz-3:K.s33.fnii5'f3SW2f'ik5'Kfii5:W5lf3iS5VY44sV-34f'i3f9 , Kfe,.s-5-,,...-Aw.,Km f -f.,y:.f5 35.5K.:..,KKQ.k,,5K3.f,K,,-,KK,,KKEK5..wK,5-53-KK355533.53-ki.. 55- ,Qg:m.eiw2igszi:fY .L4ff'.Q,S2?:.L.Qvfi2'Yr2?:eww-s-JeiYs5k.fQ-wikimigggai.w1wL.:aa1 .3 A.,k, LA.. ,K Lkk.., ,KK U.,kk ,..,,K --,, ...SK,.5.,K.,.,,.,..,K,.,K. KK..,iKK,..,,K,WK.. Km .,-. .,,. .A-,L. .1 . -,,. Q... ,L. ....v,,v,.W,s-- V...,K.,,.,.,,,,-wf.wQ.,fv-g. Y., JKQKSKKUKSLlisyumk, LKKq.V.,KK:.,KKJ.J7KKU. J .f,Kaik,:QKv,V-SKKKMQKSYMILK:kL..LK..,K,.FK,57.mk9.7gK..,KK5:552755:KKKQ5KKV.vb:.f-,iyyksz-Lg.,,..q,:gKag " " g.ss'+jgg1'Q.Qmi:w',u1:z1.sarvtg:,z.qg-wg'j,egg-,1zf,,2z,l1:,,f1,.1s1'?.f'f5g2f1f-5,7m?359 ,. if.:-.,::Q-ki, 1 -sam-:2':a-22'ffw ,fum V.-ws, M.,-f.s','ff.:w.1y..QW .Q-f,1s,.w,.m.f1,f.:h::2,.wf.sf-2v:.f,fmgefmg-:.:vw:w..wf.wIQ.,-f.w-x,.es f 'iv:f-12w.::z.f'.v',.wff,.mfzfww.:-W,-.Q .L.-3.5,-M15 Q22:wx192-,w,2,.L-f,.w,.Qf,ggwrfy-Sk.:e: ,1:Hj'1L:i'KJ. '1f'.:7Qy..-g"f.g,jg.-,3'.Kf,.-:5-lg Q"ls:Vi':.l'K1ffKKgi-KLKim5.k,k:iKVL:!K5Km,KKKHKKKKQKKQQVi,:'?.LK5.k,y?l:5k5yankkkKKKM:lkKm,fKwW?kWQ5,K.35,355.3kK5::KQ5:w,KK5:,KKQ-fl,-7Uhm., ff.::q.535-,zjg:-f2jfkg5iQ:Si12,.gggez.gfi,.5fH1515?gi?'.Q7g75Ts1?QfL1!QlQffT:'sfg-5i'72--Wifi . KMKKZ, Kg., K .K..,, ,.. k.,.L i.,,L ,,M,..K,..,,.,,K,,K. v,., , ,,,,k ,..,, f,,L ..f,:,, ., Q. ,,:: f f..,Kff.w -f,.g:K..:gL :L..f-v,K.,-,K,-,.,-K,KK,-f,,K.,,fK,,f.Q--,Ag-KK .2-K-we, MK,-,,KK,-VM,.,K-my1.-fKK,vz-KW-KK,.-zif-2 M., W1.1-Kl..,K,..qKK,.qK,.q-KKK.-,-Kg -,nw ,.s K..sff.5-1,.5-::,.:-Qzlsz.-wff-:www Limb-fzvw'f:2f.1.-z..JG.:vf'i.w.Q2 -fi-+1-ff -. , . - ' , ff' If-YY1 5111 -T 'Z :vt 1:-2 H V1z1fi.s1i'l 1571 55J-Q21.L1W?.1A-iii15i'.fa577fs19iI 5557233 'wi ff' .V fg: ,T.ifI5'27fL'QiQ!1l:'Rik''15 aff-157 -5? liiifliifiii 55: :S K F - K ,far V ff-gyg.-,K fggfi: ,s.gQg:,K ,lag :gigs-,,.af5:2-ma-.y,.i'Kgggsg 52' sf .gf g,Q:yf.Q-gi .smsasik-f'.fZ.si12'.a22?.saff.5ff.W'-59?W':WslQffff- L ,KK.,K,K.1,..., my ,wr f,,:+.3K,Q ,KK.Q.K,.L,-K,.s, . ,-:..g,.v,.,, 1:-g..:-new .wp.1:+,..,gf3.m.::91.fQisafi-fvi'Q-fm. , N ,, A aw- Q1 ,:T.26'fQ-W ,usfi:'gA:21.:.:wzima.:wmv:,.Qs-miwzig:, ,ff ..-w.f--f5.252.sPzf.4,-SQQQQH1:fiulffii f-iff?W-vf'fYsfW5k--fffi'-Z-Wffff'YMPY :71 -Q:-V Kg. 5K5-5,K.g,.st'M-',t ffl.: IK'1gtu5-KV:-fg'Kp:51g:-QKg.-,jj'.5 .."g, "-',K.5'i..j1'.51H,'L-7.5217.iff.5if55i'.a.i?y"f3Qf'1!?:fA-,, -q if-ffl'-if1.55:I173'52.7-.WV15537-if."-15'7if49'fi1?:VfIP55'55-l9F7l5f7k:i5L'7.SG'5V'fG15: Z, ..Kl..k1fK.7K1K.7eK.?k,, my ,KK,KK:..3EK,KK,51QK,KK5.L,LKK5-LZKQQKKy KK.v,KK.-QK,fKQ.-gg-f,.-,:-KwKg',-qKw,KKQsL.f,qi..1:i.fff-KK.,f..,K..,KK K, ,,,.fl.w11,.f,i'1.w:f1'wif .wi-:skG2.',1'H5fgmc'Egfr521-az1+--f.4wize1Qf'swf ,Kg-,gy '-,,K.g--E- ,.., K.,g5K K,-2.3-K,-15, ff....gzz f.-Q-Kgq.zK.f,,.w.q ,,KK,gff..qif.q-z..w...L-?f.f,,-we-f.1',':ga,Sf'fk.g.ffff,..3-f,.L,si,.114-f,Kgs,.gfiwiLs,fi1..s2i1.smpliff'52-eezlg-:fm ,....:z.f,:m..,-,..f,,Kf..7 Q-g.QsKg.,KK,,,qK.. , ' A H - ,. gs: f' K,-K.. fit -gf-K" wgK5.:a:' V -Q-jK.K Q wK.'g,.-If 47, ' ,Sqft 3. -eiizyw fEQK:z:72g. K figs-fa lg. - Q. S.. -K3agKf,:g,KKg5gQg55 A V- . M Kg-Q, we .Ln rw 1. ...M ,mf .imlf.waf-sew:-i..fswgs ' K f'f,:2S' il .L' 17.3 is: f -SS 'ik VF -' 'gli-5' L".-ii' -H' . 1 ,,. Wy:-ig If-:npez L.55:"Q1'rfl,: Tf'K55:'7KgQg ' it5-Vflg-f'.'-fT'.i"f.LG1fT..f,.i:is ' ,if',i.f-iff """5 0 LY, 55. K,,,..-v,...:-,K.:,fv.1s M- fa , "LeafQ15-1fifffE'fL:SQP2Qii+..Q'I,sfKQ-f:'f.se .,: -f-'3.f,Fi,-'fiiiSfl2?fg:'af1i.w:7e U ' vw- .T f K,. ,7 K .,3 ,..,-f,.K.-,,.,3, V ,Nm ,Kg,, 5-,,K.f-K, ,- ,.g Lv ",.S 'J ff.-U f:-S Gif-z,17 ..h1hf":f61M:Yf"f-fxI fr-V-1 -w 1. fS.1L--,z."-if ik-S ,.f1f,.L,-f..'f "' vf'f'a-Fxw--71? w u. ..,1v.fg-2.:7z'.--1":f.fw,: ..2::m.s,-fz.',fv.',::fffglzeif 'viva , If.-ff--s'.1--fiswfvzwr-swf" .'fffff..- - 12.15-J :c'L:z1a:if-1f,ifWf-m.:-,-, '-4.1,af?'43.L.,-Kg.--Q.:-is ' K.','f:-jf fl- H .gS'7..'j',. lg-Qfi' kff 5,:':?'1'Tf ,,.:.i,., ,, ,:5, -1:15-1T.f'C.'f7ig!f.5. 4-if -fi . 'K ...,f7g5 S-HIM-1'Q--':,:9T:.7,'?5riYl f'.:',fff:?'V.1lt"'.?ilf'S'IfFff7-liifi K..,KK Mk, V.,iL,V.,L.K,KH ..5KKLK.., WK..,KK,K,KK3-K,x..M..35..,1.. K..,KK,-5,KK ,K..,.w Q-f..s::H.'-,Kg K 1,.f5Kg,.-:ff K:,z-,M ,.s5L.fv2,.wf,:,s2f-.wa K .,g K.H1K,, ,K-,K., ..,Ky,Kggf.-gg2,7.,.L :wwqfzg H. .Q:f.1',- kiwi. 7f.- .f,:-K..m.Qg-K5k.L- ,as-gyf:-2':,:5fSz1,if -' ,, Y ,. Q " 2-'L ef ' ,-S? mlb- eff' ' 1553-'fi f '-1.4m-:?'.ff,lii1'-fi'lf515--3,5.L.-q.i'-1w4:f.4 1. E'.f-HW?'MQ-5 z 'Xl' F55 H., rn ,Q 1'zf.15T.1f-z -wi .a:sf2i'. QfWC:9':u-,llf 145: '.!1"' ul 5-S,'f".Y-125,-yi3-I 'HSV'J:QwihfV:5f.L.7:g1'Tf-1x27-15' . f 3.-f A qv, 1,3 .-',jf-'ny-gg .. ,',,K 2. .Kg5Q'f:'v'.w ezine, Kfi4'fKKf,.,,-11.1.0f--,,--'fn..1--2.1,-agfl wwf f'-1.9215-1,f-'1s:f1z5,-is f iv - ' ' ' ' I ,, - ' .' ' f 1 L-'K -T5 ,114 lI'p5HS'L.5S:f Nlfifii-4ai'f-w - . f: .J-6-f ' K-Mlkiaz., ., - my , .-,.- Ks, 1,-K,,K. ,, 1-M55-, . f.ff,5,KQ.1..g1f.1q-f,s2.1-'xgg-Qkiwsi. n f .. K 1- 1, W .w-1' - v.f'vrQ:v , 11 vim., 'K 5-.ma..w'.f1',.fz- -Ffa-1.ff,:i.-swQ-Pviz'.+sv.Q-zkizgff-fsifw . V. K ,I K KK.KK,, K,KK. . , ., KU.: f Memories, like the corners of my mind Misty wofercoior memories Of the woy we were . . . 5' S 4 I Q mwwwwwwmsm Scorrered pictures of the smiles we Iefr behind Smiles we gove to one onorher For the woy we were . . . wma M Con it be thot it wos oll so simple then Or hos time rewritten every line? If we had the chonce to do it oll ogoin Tell me, would we, could we . . .? i e .i s x N- .F .. W y 1 9 xg,-.1 ggi -' - gg if K Sw i.Qx'fi'fi3 ' ' f-ffl Kf"'-5 ww 'L fx , 1 .- - .W any e rf. Q 4.P4FEa.x,K+?ii'+. ' .f 'f1,3vQh-f7,5w X V5 x ww 93 ff A QR -Q .W if. ,nw ww g.. A +41 Q70 Vi 4,4 Y, im id.. Q ,N iii J i 3 SU 353 ix ii ii SQ 22: E !i A 2: S 23' gh E 5 Aa 52 S fi S Mx? Qu QE? fi! ak Q, ,W M A X S? 641 E N fi xl fi Dedrcotron We the groduotlng closs of Wlngote Hugh School hove chosen to dedrcote our yeorbook to the memory of Mortln Luther Kung Jr As we preserve I0 this book our recollections of our hlgh school yeors so too sholl we recoll the legocy of o mon whose dreom lf wos to free the heorts ond mlnds of the Amerrcon people ln 1984 twelve yeors ofter Mortln Luther Kung wos cut down by on ossossln s bullet the United Stores through on oct of Congress declored hrs brrthdoy o notlonol holrdoy Thus IS o truly srgnlfrcont event I0 the hlstory of Amerlco since he IS only the second Amerlcon ofter George Woshlngton to recelve such on honor The theme of our yeorbook ts memories Dr Kung wos o mon who looked not to the post but to the future He wos o mon with o dreom In o sense o dreom IS o memory yet to be While I0 thus book we ottempt to preserve our memories we hope never to lose stght of our dreoms Let us remember Mortrn Luther Kung os o mon who refused to lose forth I0 the ultrmote redemptron of monklnd u o I I , . I I . I . . I I I I I I - xx - II - - xx II , . ggj 4,' , ,5 Aww- '-mg.. -w-. l Dr. Robert L. Schain, Principal TO THE MEMBERS QF THE GRADUAUNG CLASS OF JUNE, 1984 is l s i The "MO5AlC" is a book all at you will treasure for many years to come. in many ways, it recalls and summarizes many years of your lives -- your achievements, your friends, your teachers, your school activities, and the highlights ofthe years you spent at Wingate. in this sense, you have selected an appropriate title for the 1954 MOSAIC -- "Memories" l i I l All of us recognize that ,graduation from high school is o major milestone in your lives lt marks the dividing line between adolescence and adulthood 1 between school and college or entering the world of worlsg and between preparation for living in society and the beginning of active involvement in local, state and national affairs. ln reflecting about what has gone into the years of your high school experience, many memories are recalled '-- hopefully, mostly pleasant and happy memories. This is perfectly understandable since memories play important roles in our lives. However, memories in- volve what has happened, and while the past is extremely important in helping to shape the future, the emphasis must be placed on how we can use the past to make better futures for us. Thus. if your memories of Wingate help you develop successful careers, good family lives, effective citizenship. sound human relationships, and healthy and happyilives, your years at this fine high school will have been well spent. Good luck and best wishes for success. l l Mr. Victor Spetcilnicls Assistant Principol Organization Mrs. Glorio Molden Koplon Assistant Principol Pupil Personnel Services Assistant Principals Mr. Dennis Branscum ,,,, Mr. Phil Loeb Social Studies Department Mr. Noel Louis Foreiqn Lonquoae Department Mr. Steven Leighton Business Education Department Mr. Lou Cooper Mathematics Department Ms. Charlene Walker Physical Education Department Mr. Herb Schacter Industrial Arts Department Mr. Stephen Berman Science Department l Ltpl. Mr. Abramowitz interim College Bound Coord, Mr. Altman Physical Education Department Mr. Arberman Industrial Arts Department Ms. Aharon English Department Ms. Andrewin Special Education Department Mr. Arnofsky Moth Department Mr. Allen Social Studies Department, Grade Advisor Mr. Antonoff Business Education Department Ms. Baratta English Department Grade Advisor Yearbook Advisor Mr. Blasberg Special Education Departmenr --W fs, Sparring. Mr. Beausejour Foreign Language Department Mr. Bedell Science Department Mr. Bien Aime Science Department Mr. Bernstein Mini School "QM Ms. Barbarash Phys, Ed. Dept., Grade Advisor Coach Girls Soccer Team Mr. Becker Social Studies Department Ms. Bielowsky English Deparrment Ms. Broncaccio Social Studies Departrnenr Mr. Droncoto iffwww Department I R H, Munn- Ms. Bush Business Education Department .M-""Q 0 I Xyj 4 0 Mr. Castognini Math Department Coordinate' of Student Activities Mr. Brennan Business Education Department Ms. Carry Moth Department Mr. Charok Science Department Dean Mr. Brody Math Department Mr. Celestine Math Department Mr. Cohen Science Department it -'SHPE' 5 5 M r. Cohe n Social Studies Department Mr. Crawford Music Department Ms. DuFresne Foreign Language Department Grade Advisor Ms. Cohen Math Department Ms. Davis Physical Education Department Ms. Early Math Department Boosters Advisor X i 1 z E M r. Cole n Social Studies, "Wingate World" Adv. idle Mr. Dunkley Special Ed. Dept. Soccer Coach Mr. Eisenberg Math Department Grade Advisor Co-op Coordinator Mr. Farrar Wingate Prep V Li. r xl m Mr Fields Department SS. .ws i x9 A Q Mr. Feldman Mr. Fein Science Department Mr. Finger Physical Education, Deon Mr. Floyd SPARK Social Studies Department ,Dr Mr. Fontek Science Department rfq . .IV ji . as S Ms. F romer Mr' Fiengo Math Department Social Studies Department Assistant intervention Coordinator L5 b Z, V v NX! if 4, Mr. F uma ri Industrial Arts Department Mr. Gerard Physical Education Dept, Dean Ms. Goldenberg English Department x rm, if' exb Ms. Gorse Physical Education Department Coach Volleyball Team 77,76 Mr. Goldhaber Coordinator, Reading Department Mr. Goldstein Physical Education Department Coordinator of Security Coach Boys Bowling and Tennis Teams Mr. Goldberg industrial Arts Department Ms.4Gordon ,1 Ms. Honiot Physical Education Department l 3 i g Mr. Helfrick Mr. Herr Guidance Counselor Mr. Healy Business Educarion Deparrmenr Ms. Jackson English Deparrmenr ff' ,-f"""' af" " He rzog Guidance Counselor ,Slip Special Education Coordinaror It x K Mr. Joachim Foreign Language Deparrmenl Ms. Hiller Ms. Jacobson Assisfani Librarian Ms. Johnson Special Educafion Deparrmenr Mr. Kompel Moth Deporrmenr Ms. Kcivkewitz Guidance Counselor Mr. Kinsbe rg x Social Studies Deporrmenr Ms. Klempner Home Arr Ms. Kravitz Foreign Longuoge Deporrmenr Mr. Kreuter Sociol Sruclies Deporrmen f Mr. Kohn Guidance Counselor Ms..Komegay Mr. Kupfermon Science Deporrrnenr Ms. Lofozan Mr. Lofazan English Dept., Grade Advisor Fine Arts Department Mr. Lontor Special Education Depart Ms. Lemme Coordinator, Bi-Lingual Program ,X K .S Ms. Lenglef English Departmen 55, Mr. Link Business E ducatlon Department Grade A d visor ... 4.1 gf' ,K Mr. Loroh Foreign Deporfmenr Mr. Moncuso Science De-porrmenr Ms. Moimouni Sociczl Studies Deporrmenr Honor Service Leogue Advisor Mr. MacDonald English Deporrmenr 8 Ms. Mondo Coordinoror, College Bound Program Mr. Marsh Science Deporrmenr Ms. Major English Deporrmenr Mr. Morrero Special Educorion Ms. Matthews Home Arrs Deporrmenr Mr. Moy English Department, Dean Mr. Michaels Science Mr. N. Montalbano Social Studies Department Senior Advisor Coach, Baseball Team Ms. Melot Special Education Department Mr. Murphy Math Department Mr. Miller Physical Education Department Health Coordinator Ms. Meltsner Social Studies Department 'Q Mm Mr. L. Montalbono Social Studies Department, Deon Ms. Morris Foreign Language Department Curriculum Specialist Ms. Nachinoff English Department Ms. Pasquale Physical Education Department Mr. Robinowitz Special Education Department 1 viii? Mr. Newman Special Education Department Ms. Nober Language Department . T C ,K E i L QQ Mr. Puglia , A Y i Foreign Language Department Ms. Pecou Foreign Language Department Mr. Richen Math Department Coach, Boys' Track Team Coach, Boys' Cross Country Team Ms. Remen Foreign Language Department Ms. Rota Fine Arts Department Mr. Rutledge Guidance Counselor Ms. Rosenthal Special Education Department Mr. Schatzer Math Department Ms. Shore English Department Boosters Advisor Most Popular Teacher Ms. Smith Librorion Ms. Saltz English Department Ms. Sherman English Department Mr. Smith English Department Mr. Solomon Wingate Prep Ms. Spetalnick l,,n Ms. Spivey Coordinator, Mini School Ms. Stein Bsuiness Education Department W Mr. Sullivan Social Studies Department Science Department f fm Mr. Strachan Industrial Arts Department Mr. Toscandi Moth Department Mr. Streisand English Department Ms. Taylor Special Education fic. Mr. Troni Special Education Department Mr. Whittington Wingate Prep Mr. Zirofsky Coordinator, Wingate Prep Mr. Tucker Physical Education Department Ms. Yehezkial English Department , Y Ms. Zylberberg English Department Ms. Vega Business Education Department : 5? Ms. Zelenetz Guidance Counselor 153' 'F' .Q-is 'S ,:,-QF' Ms. Zysmon English Department SECRETARIES Ms. Horowitz Ms. Baskind Ms. Esterson Ms. Dym Ms. Seigel Ms. Goldstein Ms. Ncmes Ms. Shock SCHOOL SAFETY OFFICERS Mr. Thompson Mr. Colhoun Ms. Thompson Ms. Borotier Mr. Sylvoh Mr. Chorles Mr. Adams Mr. Moore Ms. English Mr. Stroman i Ms. Tolino Ms. Menkes Ms. Holosy Mr. Potter Ms. Nance Ms. Soge Mr. Orloff Mr. Ross .l.-'L s . 7 i si a Ms. Boker Ms. Foley Ms. Zoremski Ms. Rubin Ms. Gottfried Ms. PierreNoeI Ms. Simmons Ms. Sykes Ms. Miller Ms. Lorenzo Ms. Weiss Ms. Jackson Mr. Sher Mrs. Puleo Ms. Reid Ms. Eady Wingore regrets rhe possing of Mrs. Adeloide Roberrs, on orrendonce office oide who worked or our school for mony yeors. She will be missed. H ,milf 4. . -- ,LM A-'4' ,ffm-dl"' DANCES The Smurf. . . The Stomp, . . The Pop . . . Breokdoncing . . . The Webbo MEMORABILIA Music: Poss The Dutchie . . . Uncoriditionol Love . . . Uptown Girl . . . Sucker M.C.'s. . . All Night Long Tieot lt . . . Billie Jeon . . . MOVIES Floshdonce . . . Troding Ploces. . . Stoyin' Alive . . . Scorfoce . . . Porl-:y's I, ll, Ill . . . Return of the Jedi TV SHOWS Soturdoy Night Live . . . Generol Hospitol . . . Diff'rent Strokes. . . Knightrider. . . Hill Street Blues Beriiiv Hill STYLES Minis. . . Cozols. . . lzod everything . . Sheepslsins . . . Leother Bombers . . . Leother Goose Down Joclsets. . . Leother everything . . . Kongos. . . Adidos SPORTS Orioles win the Series . . . Jets move to Jersey . . . USFL is born . . . 7o'ers tolie the NBA Chompionship. . . Pioiders win the Super Bowl . . . Moses Molone MVP . . . Olympics ot Sorojevo HAPPENINGS Morines die in Beirut . . . Grenodo is invoded . . . Run Jesse Run . . . Vonesso Willioms crowned Miss Americo . . . Anti-Nucleor Movement grows . . . Koreon Airliner shot down by Piussions ENTEPXTAINERS Eddie Murphy . . . Michoel Joclsson . . . Lionel Ritchie. . . Richord Pryor . . . The Police . . . Culture Club. . . Musicol Youth . . . Holi ond Ootes . . . Mr. T he ay "Friendly" wIFUnnYll Proud' ' 'Strong' ' ,Al"""' "Literary" Pk ad .Q X qvk. Y Y 'Qu il QA! x Qs if ,WWW JIM- QQ , 5, In 'f1 QiaAa25f2Bg'A'2aA2w?imsS -5'ff5Qmff92'Aiff2ffWaef-HgfxfNARA-eggggs'Wshag'-A'2aWA9f'w2e5PQamaTW?isifss'f 52'A2aaFa51Q6gwgig1w22ssiyf25xvAfAgw:fg1S5i?J,fA6f-252 vfggefaigi fw?gAz1fwA pxasw-isefAs'wgAgywss'AfAgzA1wfeAsfAA21-ag:wAAsfA1frA5AgQ-f2fef1e1'22Av1 fs A'-nfpqufxiwaiggeee WPA-myAA:A-A AA :A -wgAA:Awa-f AA A AMAA my Af 2315- AA M25 Aw-Ag--AAA, A-AAAAAAAEI-A ZAAAAAAMAQQAAQEQ QQNWQSHAAAAAA g3AgRAf-3AAgAAfs,QgAAA H QAQAAWZWZ 33 QQ A gy A3-QAAAAASQASQA A3223 AAEAASHA gm-A'2fQAgA2gfAA-.A -AA,A52slss5A5..Awj2 .sA-.Q-AAiAAaQEA,ff.AA3A,gaAigAAe- fgwgggj-A5233-A253-SAA,-Aizggiifigiwgg ?EhAsgAAg?AEEQZAQAQSPQAQ-5QAiEiiQggAgag?gg3SgfigA QQ A, 1.--AA.inAg,.zQA AMAAAZA AKA AEA AA. A:-.AAAAVAAAAAA-'AAAAQA-AMAA.Aggp-A, .AHA-AAA-AAA AAA.Ak,AA-AAA Aww .fw A A.-AA A, ,- A A - .- -. A Qeg-MEM-M-A AQAAZQWA A A AAA ,WA A Am-SAA 'AE van?-wfi A .A - A A .AEA A ,A Aw Aww-AQYAA ,fm -,Afif-we-A ,AAA mf A QA, -QAAYAQ AA A Aww sw 1e1f,AwfwAez-ef WBTMQA A. if-,Avsw A'-1' A we Biwsm f1fAAAvyS:A -S A A 1 X .Ass A fi ? A A- Sf ? A- .AQAAMQAAAQAAA'WA'2?A5f7?f?E'3Kg3f?AW5fyf3f?if?'5WQW QESQAHEHEA EZFQZA QEAE-A2A?i?i?3?? A .QA--5-AiAW 2i2gQTE QfA?5'AA,gAAg525 A A A HAM -2 -PW 9 -ws S MXH'-3? Mm HE- HAMA- Affm-AA: m e As- A A -Ama-AAA-AAA-A-SAA AA-,AAA-AQHA-A A-A -,MWA -- KEN Q 54 Q ? AQ A? 5 VRF-A 2 if! Af is Q as wif Q 35 KA Q Q E ? W 5 49' Y? me 3 ASAQAAKQAASL 232225 ARQAAEQAAA .AA-fwsiifg-A "3A3fAA?AQAAfAgA A fl, QfAgAf2iffg2-AA. AQAYAAEQAEA lisgf A A AAAAQAAAAEAAAAQ A A.. AAA- fy AAA A AA A A , ' . A A"L 'A . f Q: A -A' A -. ew AA- A ,A -AAA EF 'UAA A QQ-'!AMw W Ag- my A-A ,SAA A A 5? A -,A .A EA A-A A WN- -. - mm?-Q -M A ---f jg .... - -.... .--.. .,,.. A , A A H ,A A gl -A . 9 A Am 353, -W2 my -as ,A ,A A' A- A -nm XA-M851 -auf.. Har., zA --ANY wf5,.AA,1,. --W Ms. A ,Ass ,Aww Y- AA2- 'SAA Aw.. A- A. - -,Aw A Y , M-AA' Y ,A - .hw f ,A Aw. -Aww f ANAA- A A f- ,, ,A A A AA f . A .A A A -A A f A AA.. ,A A A . AAA m A ,ez-A AM .les-my-AA A ,A AA2 .-A,Asf..A,,1-3, ww wwf QA -ANA M QA,-AA: ,Aw ,A--.A ,A-,AM -ms SQWAI2- ,Aw AAAAA,9S-.A,AA.-Aw -,.A-ws ,A-.Ae-Aawl -AMX ,AA A123-fAAAAAg,AAAwwAp-.. AzAAAQ.A-A ..w-W-.. A,-5--A A AAA AA,-Ay .,,,A,A Aw ,WA . am?-Q. . ,MW ,,,A,AAA,AAA,wAAA,,,5A., -Aw., Ag Ag, A .A A -,AA A, A?-AAA-g!?AgAa?f3AQ91-AAQAAEKQAAAANAAA.As.iwA4-AASAAQQA-swam -3'w'i2A2fA2aA-PF'AYEAAHHWQQAAAAaww-5 fABfgg92w?QA,.f-.Ag AwsAfixwAAmQA AQWAQQQQAQAA5AAWAA,AAmAw-QA-A-AA,AAAAQAA-AAQAAAQAAA, fAgAfsWgAeA'5fAA.9AAA.AAgAAAfgAAAAAAggA?-Q--AAAAQAAAAAAQAAAAAA9-gAAAXA,A.,X ,Sw AAA.Aw.AA,ZAAAAAA,,AWA-AA,AW-AAAAAAAAAXAAAAAQAA-A-MQAAAAA-AIAA. gigl fw-AgAA?,A A - AA -A5 A:gAA:A AA ,AA-A-AQAAQAQAAQAA -Ag A-3-A-AWA-A fA,'iAAsA-AAQAQAAA-AA3-A-is QEAAA-Aygifig - 2-AA-AAA-AAAAAAAfAf-ZAAAAQQAEAEAA-EAAA AAA wg-ZA-A A A 2533 W-WWAQQAQASAQAF Aaww A A . ,SA- H AA?,A-. A e,-A FQAA. .QA A, AA fe: Aww A.. , A Q A A 'A . Y .. . .. ..,-,- M , -- , ..,... ,Aw --.-- .... . A -,,-4--.-,-..------ ---..--A -- :-.-:A--2.35.5 -- --:-a-A---.:-.---- -- A ' -.-5:1---ew: - - A Q2 A A A A -Q A .. as """ 1, M A AA "" A--TA-M ,Aimqw A A1x "A:::1 Agar-- WAT ,,., -M - - "W -1-- MW 5WQQ?iWf?mm2syWWiHWQ2vwWMW ?2gQwrQw fQm?32aWVvEfE2Ag2My55aggQf A A A gv5EaAmAQ5?EQ3mQ'9g2QEQ??g?i?iiA AA A sE? , Afw wma- .. fs. ww A H AM-M -A-A A-A 52,5 -N A M 2-2 A A wa MAA- QA- M ATA A -A A Q A A H 212324 AWN Ser.-AQAAMMHA, . AK. -A2 AAAQQAAAA A2 Aw . Q A we . 232312-Z2 Af if M- ai .ff-Q A A. ff, My .A Fsfiegiwfii A A iA. , AA Aw, .am-A KAMA?-T -A 5 l1'vfAA:A AA1,rA'x?-A 'Auf . ,A AxWA,ffv 'A .A , AA Ag A, .. A A A, A 'A A ,AA a Z A FA A AA A A, gms? 515 535, Az? ,ia A25-FAA iw 3251 ig? ,AAAMSAA -A-1 AAUEQA A if my we -s f? A iff A AA Haw AA gig- Aly, A gm A NAAE .... A 5 ,A ..... A A . . Q w fAAA 52 .... MAQI .AfAgA0:,geA m y ,A-A Sylqg'-'S-AAAAAAA AQ MA..-wg AQ,f5?2AAA 55-gg A gig? Am AQAAQAAAQQSQAAA-AAQAAWAWA-5.AAA-QAQQ?-QYAAQ-MAAWSAQAAAA AQA AAQFEQAQAWAAQA-QAAQAAAQWWQQQQ AAYAAAA AM AQAAAAAQAQM-A - AA I A - f AAA A 1 A A A. A Q-AA A A mpy J A' A 'J AHA wviw AQ-,HA A -A , -,Ag AMAA AAA. AAA YL H A-A H AA' A A A 'A A A-.Y A Aa .. 3,51 A mv! mi 3533- as www Qgksa QA gg AA-.QA Ag- A -A A5551 A AfAfg,Ag -- A-gf Ag 1,516 A27 w w ,XASMAA-AAA?-,A-fAa5KA,, NAA, AAWAAA ,A AA-AQ YQAAQTAMQAAAA-Aeqww A-is 'wp A, AWA.--,AAS A-A AAAAA AA , A2323 A.-.A ,S -A , Egxggy AAA, X mgahmamgga :sf EQXFA fswamwm RNA -AAAAAA-viwww A-as ,A-Aw-A,A-A-QAAHQ A A Aw A: we A Am Am wx 3- A AE-1 A AA- A Ay A, 2 Q A, AA 2:5 QA? A A-. Q AAA. mafwAAAmQAw,:2w,A,,w1-Aw2A,4 aa! Pia A Awww Q 5 wif' E Q Aw Ae-W ww aa QA A A XAAAQ A..y,AQfeA,A AAA-A QQ fav.-AQ--fAyA, AA. A-,A AA .A A . A ,Y . AA ,, AA ,A A . A ...N AA .- AM. ..A.i A.A - 'A . .. A, 2. MLAXA ...- YA. -, AA? MA AA .mg .A si ,EQ RA? amgwfi? AM-A A Aa- AAR, Y AA-A -A Q3 -Q Q as -i s - AAA-Q QA .A .A - A S M ,A sm A .AAA - AA - A2 . XV 5 - MA . AA- -QAAAQAAQA -AA3.A..?-QWAAZQA-NQASANw:-5-AEE-AzKAAg5l?gAfs3?mf?5L?Az35 3ggAi2AA:gg. -A M-W AE film' AA 72 Aw A1 A M51 1 ww My Q xx: A A ,Am AA AA A A , , A A ,A-wig A-WA xx V, ,A-AwAAAs2AA,,A AA., A-Ay A- QA my my A, RA -2 Agqwwo, ,Aww Q may 32,8 -Agar? AYANMAAAA-2 vdefeyn A-my A Hfwwgiqgefm ge-Aw :Sw W-QQ -83 wh A Aw Am X255 33,3353 A 1-A Ama AAA? W QA,-AAS g9SXfAgAA'-QQYJiAfA,QfAffAAAg12?Qk''AUAE-7QfAQiQQffAAF-QQJAQ-,Q ifgAlAQ1ifS?W'A-WLT.'if5-'1fQf11,1 AQ Zi'AA'?aEiQ2Af'fA55f9AAQSPi6 fQ-A ,T'4-iff?:AAQJAALPA ff Ak--vj ,Q-fy? 4-'1.A'AifA-SHAW wffAfffA'v r AMA:-A-iwAvAA,fQ1A A Arr AAA A My g A AA A r-eg-VAEAA, -AA RA A gi 55,15 SANQA MAA, Am - Ag 5 A.-A-QA Y My Q -- mi 5 A-E .A gua-,AAA-AA An -A853531 A -A -Q gm .-.wa ge my-Q --A Aa-A.. Aga AWA AAQAQMAAA-AZ ,A-gg, ,A-,QA -A A32-QQQQQAA 5 . S,,,,,,.,.g-RAJAAAWQAAQ QAAAAAAA AA A ? -siziiiixigggix gijgggdgigtggaii -JEAN -my xg-'SAE'-QW EA A - ,- - - - gy -5 . Aw. -- T, ,AAA . F..,A,,. . . .. - AAAQAASQA,m,AA?fAQAA,AgggAAg53TAAiQ2 s15??fsAe1Q1f1EWwl-- A -"' ' A 1 A A A M A - . A- A A A, . Q AAN' -W' FAAQSWF A- A , .M A -- A . A -A ' . A -2 A- ,AAA r A M ' A " . N ' Q A-A w -A AA??.,3AA,A,AAAAf.Aa -AA AQA , Q A- 9 A255 --,gggfesf AAs?ggigA2g'?AwLQEAA5FAgf?252rg12f5sggASif3f gA.A-A-2511. iywgjaaffiw' A2 if ,A A A ,U A A - Z A 0 A A H AAQ AAH A AA A , A A 3 A A. Ak A f -A i AA A . 1- Qfg vf . WW a i? Um Wi A .. . .. .QA . 5-Afgm-su. mg N -A J .. - ., , .. . ,, ' A I 95 E195 , A ' 35 W5-Ae A A . . QAAQAAWY AAQLQSASEAQAAQ-AA ,A-A ... . -- YH - ' A .. A AAA: .1 A-+ Av AA- 2 Wwe 31 A A. AAQ Aw A A2 A-AQAAA-.ms A A-ex A, .QA A, A .. g Sn sm-A - A A ,- A A a:--- :::: .A-- - A - A A wi 1 QA -A -' A , - ' - - . Aj ,- VA - -- ,-- A - -A-. . Q A AAA' ivfifff p a '52 - S Q fi' 12' A -E. .AA A A AAA sA..A.AA A .A AA M3 A lg EEN' yu A S' fi are A 'V A 5 " psf W , AQ A kg fs' -Q Q ee' ,Q sf- Jef PM QA If 5 mg vii Q35 ' W A , X I 5 A A A W A was me 5 . SA AAA A - A M Ag' A' A Q Aw, A A --Ea A mf A- W' 'G Rl' ,, A Q18-we As Safe QA? 2' Anim AAA-A AA A .-A sl Q .5-A gp Q A- Q, A AA ,A -Maggig-W A ks.. .. A A WK p aw 3 Sfwm' 1 I. 'zAlV-lfgilw-1. 7 U56 :: 2 ....' AQ! ' - . ':: ...Y: 1 J n :: - N Af - ' -YI 3 A ': ..f:-- :n ' ' -- - n . W. -4' : Blk -- --' A .QA - V . 4 Aiwa-'iiyevlgia-Y! QAM-2ggg5i'?? .. A A Q- , . - ,A , ,MAEAAAQQE MA FR was Q35 322 Am Em' gf 1,535 ' " -- Q? A f AA A, -Qi-AQQAA-'GRA-Aglw-AAvgAfGQY5AA Yisgigfldwigl SQ? 'Sjg-QHQ. fi A-gsgAQfQi5HQQw:gkS5isAAgA-AEE-AASSQAQAHAKQ E 5AAg5 3??5i?Q5z3,Egf55Afsj - A A 1f? '?'WA AQfS5' F:xsesH k!AW E A -g'+3AGf54s2sAA3?5ggs A189559 A BAA . 2 ,5 ,Am ,w g A A 9-A N22 1fff5?'fsgPg,.1Qp.Q -- A i:"ifi?ifGF5 AQAAAQA-fA5AAiAe1'4ffAe?ALAAfA-55355. 2 , A5?zA- "W Ae Ae Aim .A Aaeg,Hd5AggAAA .. . -. ..A A. . A, A -A' A- ' 'A -WA Az,--A : A - A... . . .. ..,.. - - .... - . A-, A .A -. -A A A A. . A Q ,A Eng ,.. mg . . M A . . . A .. A .. .. . .. .A ,A . .- H a n .,, - .. A ,. .A MA , -- A A WA ,ig , ..--. ::, -2, tA '?aASiQiw,gigA2SEg5 A3575 : 'f1'?:-: L i.":: H ' ::f,ig,' - : : , : ' , E : F: ' 2 --' - M .A -: j:.5'-.- ,sw ' A - : ' "g g AA -:- , f, - . A :A AAA M A A :AAM,AA .AA A A .1 .- :-.- A ,- A . -1 A, A A A ww' 9535 A .5-K . A K .v - ,A A A255 -A 'Gi 1 Rf-AA ASQ .A A .Af AA N511 R: Tei QA AAA AW -.2-5-AA--AAA K- .ggi , ,AEST me - A,-Q A Ag -AAAAQAAA A..KA-Egg A-A-3551A AA, M525 AAA?-A525 AA- AWAAAAAQQQQHAY QAgggfy5EA,AAA1QggA,5A,f Q 51 AKA -AA .1A ANA A 'AA A AA A AA A . AQAAA- AA , A ,, . . A A A A, . . . A sz 9321 Liga?-A A493455 Y .- J ' A. A A A Awgwfg A' BFA 1 W A f 'A av W -iw f-R51 f S1 A Wai? A' M 'Rl A ffsswiffffefm A A R557 MA-wr-AQA f A MAA. A ,Me-:g.Aw Aswffeffya--:,AA A XY- - A Aww-yA Am ,A,AAA9g ww ,AQ A ,A A-A333555 AA . 'MA W 6. . A A .JAM , J. , . .. SQA 5 A Eggs A gsrgmw EES- W Q Y . BA AL 1 AA, E AA- A 1 A Awaaissg ,AA wg A 9,AQQ2mAAE,Aisy?A ,il ggiiiwigil A 1 53 , wi Rg,,.AZ .QA ,A AA:-A ,Ai Aggxaagmeggwggggmde ,A EiniAg,Aw i5f.Qw'A- ?5gAAA.WA55H2 s 'EAA' -WA. A - , ZA - 1. ,AQ A ,H-agggs-5, ASHA QAQ ZALEQAIQQJAQ AA is jfffsgrib ai m ,eAZ",A5A2 . A- ,A- J, A ,AAAAA Aw, H 13-,H -A A .5 as A A ' AM AWAAAAAAA ALA-,SMA .- . . -- - .- A S 'QE 'Q AMN AA 1 12 H whgfw Q az 5 fe A X Af 9' A- 3 Al A Q s r ,An QA Q Q A- fax AA M Q K ,ASQ Am QA AE -A -B -AAA xwax E Aggfgggisfea f, AA- 46-K1 M ma - ,wg A Ag -A l.-2? A, - er Ai: . AA AFA H- A MAAQQEA H E ' ff sz Ae fa Q '4 As, ' m A W W As- P' QA fe 5 f sag Q As A ii EA MA A . AA -,. . -A ga. . 5 QEAQm gY5ZQ Tig-?'f1'?gAA,,S5 ,AAQif.ZQAig ls,AQgZif'AA- Zdifggglgaggsfi 5LAEA?sA55AAiQfAF?'3AgAsZAQA.AA QA QA? 52-Z2wfiAAAAAA.?AA .A-gwf A if is Af 5 58 AQAYEZQ AA A f Aw 1 5gWEi wQQQZ A w w w at- -: A+ i ii? A gig? mAiAsQggg 5?...gg233533-A5253gi-Q3PAQAAMAEMQAAAAAQEQAQEQZQQAAAQQSEQ AMEAAQSAQQAEAQEEA as Q' M M A A W Qlliiirmsiwi igii Q RWM A K Q 2138 Q5 Q Q Mag Q Ad 1? Q QA W gig Aw ww W QP' PMA wma P24 is MwS1f?i ' A '- Q -- . .- A -. - . - A AA . A A AA A A .-A5315-.QA ,Agifw-A-..e-A5A'f?Az1, . A -,Q-A .. AA A A. . A A..-A A - A AA M.-1 92. 59 Aw e AAA S A AA AA H - A- : AA,A?5 g,AA ' AA A '-A A AQMAA AAQ sw AAAAAQ- Agg .fAA,QAwA..AA,1a2g,Sg5A?g5A-ggA2g7v5AAA SAA .fs M ft. ,A ,A , .A A. A e'i5ffW5 A- . AA f5fAMf?fa'5QA Remy' -AA?-3- 539552 AW?ia5'x?1?5Af'i QW- A - . A!?3W?."5 A-QEJYR95 ffgw S?fA?5S2'A-A9 3533 7??A'fi?f5' 1A '55'5 H352-i5y195K' Saiw w y i Af?2g5f5Af?k5'?iw?QA5A- .Aj A1f?A ' a ,'f55fz-A? fA.,A' -w r w vfygg-RQAQAAQAAAAAggffy2Ag'?fgfwQAAA fm ASE' - ' aVA' ,A Aw A -,AAA .A . A A -Aw?2faf21 SQA? -Af J A A A-few ? W - M 5 N L w f , i w w . A ,K TW - Q -- .z:. A- . .A-W. M A. -Q AAAQW ZQM A Q A . AAQAAAAA-AAAAAA AAAQ-AAAA A. E M AQ AA-A- ,AAA A2-. ff MAA.-Q . A- A Q AAA- Q- A A- A A AAA QA A A A2 - A "" 'A QQ - EQSQKEAEAQESA ,AW AM A AQ 53 A -A AQ A A A -A fAAA-xii-LAM-A AA- ggixman fe fbi iw if 5 A -- ' aa.. - A ,Ales -A A n i . A A A ,Q .. ,A-A AA A ,AA A 7 -A AA? , -M.. Am- - A A-AAA Af A AW A AA WWAWAAA SQ -W HAS'-QQAQQ QAAQFSEQAAAQAQAA Aw-if A-,AA?3'fAwAAHffQAAAAa.QA52 Aw'--Awfaw? m f-A-A.. . We fi?-A-AQQEAAQQHAQAQA,Amiga-W Ain? A321221 .SEZWSAA REQA 5 " fQ '-fviifm - :Aw . :AJ-AA A- W: JAAQAAMA -121 WA xA--,wer-AA fy-1 v HAAAAW A. -'wr J funk- AY 1 r 'Q2sqAz5iAQAg,Aa-Afggg-A?41i2f .QAMQfvAseAf- king -A.aA55gr-Apex..AQAAQQAAQAQQQQAQ-..Aa-geeAf.,AAQnQgAAsgAAA,AWAAAAA Af ,AAgg..Ae,f5x.A -,555-A,,AAAAgsk3AAAAQAA,A,5A AYAiA...sAsAAA,AQ-mA.AzgA,353AAQ3A1AAQA- SAQQAANLMAAARAAAAAASMA. AAHAAAQAWASAAQAA A ww Af-AAQAHQA HAAWA AA -f2wAWM --27-wAQA-rffwfwrzf. Aavm.-AWAWA. AAQAAs-Awfywwwi 1 ASAA--AAAAASAQWSQQQ Affgim--GSA 1:eff?57:Mf55Af'AfzSw?AwfivwfwffA -AA. .ASf'A-1202 W if L Qi, AA it w -EE A2 AAA ws AAAZAFAAK.. . E . . A A Agfa? rj. ' wa S' wk RAW 11253 ififfg g3Q'595i ::..': .: ' f: rf Q52 'KH .. iHw?m gQs'323?Qg!gQ-ffif wg , Q 55-gk gAH 2QfA .g 5 AQaAA - -f v w fiv A., feel A ' 1353sgif5" aEFi .-n z--A ' SQ ee 11- 1? W .. . - QQ .. 9 . .2 - A. . AA-A.. -A . A25 A A-Ae ,AA A . Av. A AAser? j A , AA " A A ? ,. A. 'Af fQAA we 9 A fii w x- AA A - A Y A AA- A - - YA-- 'Y f f A 8855 AWE? fyf?-AAAS? A2545 55s ---:':-"::A'i?'- :mi :'?:- 5555 : Ji: ZF:--':- ':: "J" -.:':.i:' -"::' :e:' - 5 :I53-ak:g"i:E- ."':',-:gi 5"A5vf??::Q,-'Q-:55 :ina '::-::"QE ,f::: vgTf::.5' a"-': :'?.Q' s2f'i:..: .'::: :a' 5.223 ..., AH .l".':5.-'f'Z5F'.":'1:. 5:1 :' .j-:' :5 :,,i::'--: A ii. '- 2a.j:5,'- , , .,::,5 ,':-5 ,5 H Q e ' glwfi A1 "" WX A - Q ,Agag .. . w e A Him . A AAwA.. ..A5A E ,gAggs AEi ., .A . .. . A A ,2 . - - -.Am--AA ---- .A - . A , - .. . . A ...--.A . - .,,.A- - A A -. . .. ,A , -A Y AAQAAA A' ,A Y. ww A .MSS -QA-Wwe A ,..g'9a-wingef QE N QQ el A AAQZWE r Q 6 KWH HQ A A i x52-VAAAYEEXAAQ WAN is Bs?mi,A8Aw-NN-,AAA AQ- 3 -A ., A 2 A A -A, - A ,A - A A .-A-A-A .. . . A. .. .. AA . .. 7 AA. AQ . A E A AA Q1 , A2 -AA A QA 3-Age Q l c rf gs A . A A .:.A . A . QAAA. :A ,A A A ,A.AQ.u..,AA.A-.SQAFQ5 A?isgvAA,53M3Sg AA ,Ag?g3Q,A.,,ggq5AAAAAg-gil, A-AMAA. ZAAA A-A-QA Mag 2-EWQAE Rvws- as 2 " A " -A " 'Q A A HA -A A ,EA Q M, QQAQ--Ang A2 A sw HA Q A N-A-'fmAAAmAKs?ZM5Afw5 ,A-Ag5sfi5A3n4g2+.5AAAg2?w'iQm-AHA HRQAWAAQSE-YS Q Q AQ, ss Qffsggx-Q53 awww Q 'Q BA Q fe A Wa IW W? 1 R? SEE AANHSQQQ 2 ,Mgr 1A ifgwiiga A ,gig gm QE SAMAQAA ,Q HTS Q' Qgwx AA 518-55,3255 N, 157' QESEQQQAQQASAA as 2 Q 'Q' 'WS N MUN A -AWQQAAAQ Mm-A 3 QA-Am ,AAA-Aka ww- Am A: Aww' -A-S4 21-AAQQAAA A www AVA, QAAAQAHAA AA, A 'S Ewa 1-,A AA, Ewgwqfgwxwmw A A. A -'., '1 'X EW ', '5, ' H 5 ' H , ':', ' A- .A , . '.E1 - . AAA I.,:, ".: Z" A XA ':. .: 'I.. . .. AA "5: .: ,A 7 . . A A ,A wi f I- - , :: - A A 7 ,iw l -ny - , , AAA-,A A-,AgAw. AA V- A-A... ,A ,AW A , ,A . AAA. -A A -A 7 . AA A ' 'L f " ' -W' A- A A .. AAA AAA A A -A FSE A A EH Aw -A AN A wifi -A 2 A A Airw Ama AWA ww A-if AAQWAA iw-AB'AgA -LEAAAAAQQEA--AQAQAA Y SAA W AAMZAEQA A ' -- A ' A " ' A 2 my KA Sw .,aA,,.A5A-AAAQAAA,-AAA .AAA A. .A AQ ,Magis-A ,.-.A .7 7 . M. . .7 A . . Y- A -Y A A 71 AA -A AAQAQQAAMI, WA --Q A235 H Ape-AQAAA-Aaf.-AA Jef-.A SAA- 95-AWA. ,Asx AAQAAAAAQ-SMA f .ww -A.-wr -A A,A A n Am .A -A ww N,-.A WA.. AAAAQ-AAA A -WA -AWA ,, 71 1... A A ex.-A - A AA- 1.--AA-f if AAA v A A A A W1 fl AAA A ff IA Vf2wM1Lf '1 AAQAA 7 'if f-Asfvf-A-miA.f AA ' : A-vril-A1 A 12-2 W' -'Wf-QA. ff :AJ 'A 1-.A ff mu Sf. A If-if-Q: KA ' A: A A7 Jfii'M".,AA1sA .LAM KA QA f - A mf? gi -55 WA5 A EW QW? WWW W Q9 QM' wfA'e23WfW fQMP5Fiff5'?wA'W'92A M22 2e'WfQ?22f5i5wig?2AfF'A5g?A'2 .ggw-Ag AQAAQAEZ-mg,-.Qg, A-3'g,AgA-AA-,.g,-AA-AAAmgiwfzgg- gAgA,.A-Aggjgygia-AAA-ARA.-AA,M--QAQ-,AAAEAAQAAA-A.AA -AAAAAAA,-QAQAMAAA--A4-avg-AAAQA-AAA-AAA-A--A.AQ.AAQAAA4AAAAAAAAQAAAAAAAEQAAQ-'2g1gA,,AEs-AAAAAAQQSA.-AAAAAAAEAAAAAAQAAW,AAA-Ag,A-QQAA-QQAAQQQAQAzA?w5,-Akgwm.Ay--AgsAAggAA.AAAAQAfeAA21AAAwA,. ' N 55 fiyi lf Ai 'xf'.'vA7".-Alb -1-A A EFUVSV Wi Zi! Af-M1 AAN In vi P 'AA I-'4"T-'VJ SLA-fs. M-.FY '- if?-14.-A"f74 -V UA-wi YAA-His.-A: A A TAAJ-5 ,AMAA 5, V' Aww AA- A Q A. A AA A AAMAA, .A A .Aim A . . ...AA ,A A A AW., M- A -A.-, .A . , . .A , AA A AA HW-Affvwkzrazfl:--:v:A5as'9wf5:f35Lw5w5sA2A-:wA.AAw-.QSAn,f.rew8Q:!AQQAw:?AA--am- RAAEWAMSAM-Isl-Q,AssA3fPyAf2- -SAAISAVIQA.-AAMAQAA-XA... -am.aAA.W,....- Ai. 7.2, A AA... Rx-A. Az... ns.. K- ..., ,AL A A A My ,. mais-sf zef--A-1-2A-A 'Av-AMYQAMAAWAS my Aw2A5,mfsA-AmAfWw-AHQAWAQ 1 AX1--Sig-YHQAWASA sw? -QAQWA-Aw -neu -awe AAQ-A--ANAL -AAQA AA-A555-5-A-g5AA1sg3gg2Q51 AN .-,.QA-mwlxf--Ass-12 -,KfAQKA-AWQQAQA-sAAfA ,AWAQA .AA-f+eAw-5 --.55 wimw f--f ms-Af2,,A.s-MAA- As. ff-- Q -QAWAASA A2-:vw ff-AJ.m.,Af A -AIEAQ-AQ ,A Aw fAA??E2w2Qi?w1S'HA -Awe-ffiags-g?AA-Aizffaffsgi AWAQAWWQAAQAAA AW ga- Bggw A- AEQA-Asggm-mga .f SiAAwf32s?1e2f'2aAAfw-Q?iAA:Av3sLBgAdQ-AAQA Agpiisgfag-ASQAAWAAAff?5?-eg5gAf9sAAwA'?iQ 2,45AAQAgsgf-AAQAggi?QKAAWAAAAQAAAAAAAAAAAQQQQAQAQAAQEAQ AAA'fg5iQ-Q39fuQASis,pg5AAsgA..g1AASAHiz2fAisffif-wiwA.AA,A3A3AAl,AAAA3AA3AAA5gAAfAAQ1fg,,AA f5fwAfiAsfSQA?2?mAfs wwwiAf'f22AAAAfQf 4226 fiiawam'Sw-EEAJAAAQAASWAAW Ass-M225-1.-A-A-ev AeA:-Am-A,AQ-wf AA,:,:-AAA? ,AAA AA: aw- LA.,-,M A- AA.. .AA.AA.-A.-A A AAA -.AA AA AAA .. . . A. .. , , ,. A A .,. ,AA .-5-AAQAAAAIA-my-AA EAA AA-AA,A.-Alma. AA.-A. A 5-A,,Aa5.ESA,AQAAwAA,AAAAQA,AA ,AAA-. AAAAQJAAARQ-AAAAAQAAA-AAA.sQ, wwvgg- wi-A .AQA2-A52-Ai QAAAAQE-Aye.,g9WQA6AAAAAgAiAsAAfgi-JAAQAAQHAQ Af A-ww be 52-AAAAAQAAQ-AAAAABIQA -AM. ---AAAAA-..A,AA.AS?i -A A -.A..,.-A- AAA. A A. .. A .. ,A Ag. ., ,A 5: :AA A, A ,AA A .. A. A Ag A-A , AAAQAA .. .. A A A Aww. A--ASA-fAisa1.AwA--WEA-1. A52 A -'aw . -ff- AA A A A. 1 MA AA A , W .M AX-AA M A2-. A - AA AA - A - 5 - . .. A -- A . Aw-A-gy .. A .AA,A2Q-A -A 55 AAA+-A. ,A..,z-A -WAAf2AAAv2AA- AAA., .-A A, .fm .A,f,M.,Amaay,,,AAA,sa-AAA AAAAMSAA A ,QA ,few . A Aww A QAKAAW-3185 fs,,A,.-WA--,,-.iwfgmm-A, gf - Ann, ::-, -.,w. A,- . u A . ..-.-fe fe , A ---. :A -....w: .. A 822- A A . - .- --.W -55,4-,,g.XYAA ,AA Am .AAA-27.A-AAA,,,,,AAA.W,AmA2,JAAA,,,w.fz5AAAQxAQAAzM 5EmW,EW.Amw.AAAg,.A imwf-me. AAVAAAXAVAAAQAA ISIQAAAMQFHEQ-ffAwff??fWFQAAYAEQ -A K 95 we . A25 J -- we-AsfAsf'gs?Av4Af3sAlsgziiwfWfvA252QAA2AA2QAAAA2AiQ?AQv1fA2wz1M1AeAg-mf-AAQAAAA--fwie?AwfgAwAAAAeaQAgAQgsw.35-MAA? m3AAS5x3Q2fh,..SAj . A A. QQRAM Q iw ASQ? l Q51 as as Eff A .QA QAAAAY-Q, Q gy A ARA, A I A,1.m,5w M ay EE A Q A-A 3 sw AAA A. Q WWA?-Aw? - - .- KW Agggg Q ff L- -fir? 1'-gialf if- Ay'--I Lf, mf' 35? 'Q2W i'e?:Af5?A2fQw'5g5yA?A?i??5f.A-A -- - A TVAAWS-52?55fgA7fS AW39iQ Wd,-cs.4L. .... .UL ,. -.-YPA, .. . .. .... . , .. A JA .... .. .. E W Q ?f5ffSA Ma .... A, ... -.-. .. - ,A ,, .. MA mxwi gln 4 EXEQQQQ-Q-QE E 2. 451: - 2.-is FW ' f Agp' - wiki Ya. M X33 A QW ' A? if ' r A 5 as ,' -IAN 'S 'ALR .AA "., ,A 'A may " AAA fy!! A ,+A-:E',A' rr! 3 an 9. 3 ,A hz A A ag Lf, K Ar Q J ai: ky: A-'g if E WA? 58 as 2 9' ,iw QFQH A 52, TEX 19,2 W fgB5ApA5f2A 5 A gg Ei ,Egg -.WA +ve. ----- Qvsz -wig-.K A ABA AA as MAA, A A.. .AAA AA.-.YM A f . -- .A AAAA1.. ..w.AgAafA- :QQAAAQAAAQAAW Q AQEAAAQSA-law . -Af ff- 21295 AQA- Q A? , . . Aa is QA AH' AZ Mfg Q ' . Mig ov? " A 15 :1 APL ad r, .A - "E::EE: n n'-E An A mm, A - .A .. .. A A A A -SAA-Q ' A - 111251 Asa A . , .. , A .A A A l figs AA ' Aw QA: A1 AzAAAQgAAs-AAQHQLA-A ff AAA- ,A-.gms we .A .fn-A-AA .AAA Aw -, -AsAA.,f Aff.,- AWQAAQQQQ-fP?QS2P55?a.QA??A5fezg?A fmgffs' SA-5 Q 5 9- -,. AA AAA gfmzf A wF.f'Ag1sg,af1wA1Q1Q5 A. A ASEEAQQQQQAQAQ-eww .AAA . A A A 33351 Nmfffgiw QA-Qgji Hgifvife-f5AA'2-wx2'A,cf-A39-QQAAAH W wr? EQ ww mg vxfiieyfsvSiwseal.-f5,.fQ1f-v?AfssfQfAg1ssSf--wfslv-A-Aavw1fQggAQ11?ffff5r'. fam Nafakif---was.sw'fTA.Agiws-f-vsm A-Ayalsfgf-:QAskAf.-MIA zA-fAnwA- 'WQQAQW--A-Qsisii. 25 .. , ,.., AW. AQ- ,Q .Aw-:AA AAAAQA-AW-A. Aw-..Ag,..AgA A.. A-g.A2AAA:A?2AA-fiYAyA.A .QA-,AWA .,..A-g AMA-AaAAg,AAA.,AA AAAS-Ay AMAAAQA, my AA-AAAQAAS Age.AAAAAAAAAAA-,S-,AAAAAAAAAAQ-,AFA-,gA. ASQAAAAAAAAAAS-5,A5AAAAfQ,AA A-AAQAAAMAAAAAAA.AAQAAAWQAA-..AAAAQAAAS-fwA?AEgAAi, ' -- af A -Aw Af-:A . .-A- AA , 1 ls' Q-QA wg if -A X Q, A ,ww 4 QAAAAQA-EAA AWA- 11 WSE .A Aa -A1 A 1 -A as 5 ' N AAA- . EA A - -1 ' 3 A , rf .. C2 -L 4 H is is 5,5 M wmv? Ay? My Laz y . K AX 5 HM? sv? QA WAS' Q QX QSAAA. A M 'L . Q-.A ---. Q-A -la-is-5 il.L.'o'12'i!-.-- -ggi-.c,' .: --A5555 g' -- :--1:.- 'a fem A Agfa: ea- . ---- A-: ,,,f,1g,,gf ..A . f .. We n- QQ QQ +A N PM-4 di Awvimw A... .. .. AA ' 1 - 4 " Wvflfy X194 w g? Ld' ' fi TAA ' l' 'gi K . . .. ..,, -.. .. . .. . m mm-.-W .A . . .... iE::.::'4:::'::..' E:.,? if' f 2 : 1551 K :' I ,, in : :TAS-A:::'52.-E ' 15:5 FN:-'T .-S N - -El'fi'-5.--2532555..'34Ea?L:::.:---.Q5:2f4s12i.'::ff5:352 5-i're'IIf53.? :-F5 .. ...... -. .. . . , ., -,,: .5- --A- 1-3 - ,, :-,,-ai?-:3Q5,-----:E-Ein?-Mgr. --Q--A. ..,. --A--A-.--A ..., -9. ,..,, - .,, ,, 5 , QM H -1 Sf A . A A. .A ta in A A 1 A A, Agn-fn xx fi: EE .Y :A .-K : a'I."A',g .,j'-'-.--."-a":i,,- sf,.:,,,g-.AA--,A --.. Se Q35 A E . 55 gg V51 'Sk .ZF , ---- .... ' -5- 1.1.---g:: ,,---.,f aah,-QA. :: : - -- ':: '---- - AA -,.. -gm -,-:- . .. A -.. .E- 2-gf.- :' :5,lb's '-s-- A."-,, j,,':6:..:' .2125 55 Q fa Qu' .. .. .. gii- ...-..V .--. wg !FA A-r A in K J' TQAFYSZQ-AAQ?ii5g5fAAgfw g A -Q AQ aw 1, Assn I A -Q A A F F A-:A 239251 as K mg ig H B933-QESZAQAEA Sig Asks? 268955 N z A E A 93 A S 'ig sg? EQ 1 wa AA Fish s A es -AQHA as 5, wffm my 1 A wk Egg, A Qmfgggg :Q-AQQAQASQHAA-Q wg 253, Q5 W :,g,.A?f'A 538355335 A Qiwfgi-A mg ZQEMQWAQAAAPAEQQQ WEQQSEXK 5 A25 EA: - - A M fa 5 Ani-A X if Ag 2 iigm QQ ' A AAA M im. Mem A Ag Av AAAAAHQA-.A -A , QA-.AWS-AAA:-QA MA WA mg-A -A AAA W-Riga'--AAQAAAQA--Aa-AAQAAQIQQ-,AAA-ww-A195-,AANASEAALPEAAf'iwA2mA4AfA -eAw'AAAfQ-2-A-AAAQAAAA Aww A we-QAM AA-Q-m-Sgy. Aw aww?-QSFSQAAQAVAQAAA --A-2 -Aw WA -AAx:AQA2--AQHA--QQASAAAQQSAAQ- Agwedmh-AQASA-H .AAA -AAA-A M-vA,A -A Asgvg.-.MA -A AAQQ-A-A---AMA-AA,MAAW-A,A-AAA-AAQ .A-A-QAAQAAAQAAAAWA-AA,AAf5A---AA NAWQA.-A ,Aw AAAAA-age ASAQAA QAAAAA----AAA.,-WAAW AM- .,.-.AA A- EAAASWQAAAAA fn QZAAAQAAA.-A-AA-.A,Ax,-AW Aw A-m55S2AfEsAaA,AQ.QA.,.ARAAAf,9?Q2M5fsAfiS!gH49f2a3.2QA:QAA-AfzArAAA:,,.feA,AgQgQASgefS'QAAQAQQ.gA,AAv2Q. -Aege3-AAQ2AQA?MAASAAAQASWASQQ-AA-AQAA-A-A,AA-A--A AAA -AAA-Awsgf?-A-AAAQQQAA-AAAAQ A--AAAAAAAAAS-JAMES ya5fQ1i3g4g31fF9EQx!25A,AgA,fgr!5,g?5fw A AA MA,-A-.AAAAQEA . , ...AA A . . .. . .A .,.. ...V A -A . A A. A. .- A --APQAAJWQRA-AAg5iQAA?' -.?i2A7'Qe, ,A i,fiw9wA-QZQA ,JZSAAW-is -351953-five ew was YAQEAAAQQAAA. wafiswggimgsgx A.A5g,1m?i5.ggAA,A . img-A.. sary wszim-sg?--AEA ?2fRA?i-?fQAsA9gAAQ?w1Q AAsg19fwA2AA?5A.5 EgYQ:mAA'SAA.gQgg,AA-QEEAQAQQQWs,Ag.AAg sh. YWAAYAQAA, .A-Ass--Awww-gwwi-A.Www-AAfQA3?5Q-Afffsa-AsfAPff2A.EA-Aff-WA fAAg2QAwAMw--m-wi AAfQ3,P2r3-Aw--A-VAAQAAA-QWEAAWA-,QA-AQ--A A152-6AAvfAfzf2-QAAQZAVAAAAQA-A.-nw-WA-6.-Afw we A-fvwfm-AAA,-W AA-ALASAEQAQAQAA-,-5-AA AAA-A,AfAA,..1fwsAA-As -A ps -MA-As A--QAAAA-As AwA?5Es2-was Aff' W WZRSAW'-35 MX AAAwA9fws?5APf1gi-Af .AAQAAAAAAA--we AMAA AWAAQAAA AAAQRPQ A. Mm A.-QAAQQAAQA QQAA,AmA.ig-A.AA3A,fz, ,adm-AAmAfQ Egg. AA AAAWAAAQ. .was Kiwg AQ Q ANAAAQQAAQA ASA Eggs? -AAMAAW-Aw E553 , AQQHLAAQQ-ASA-A.-AAAQA Qu QAQTMAQAQ A- ,.A,A:A AwfamKAAQAASQMH-AYAHAASMWAAA A -wa-AQVAEAQA H we we-AAWAF A 1faAfA.A-5514A-QQAAA-ASAE.-AA Rea-wAFAAA,AA-A-AAAAA A Aw.-AAAA?AAA1vAAA.,,.-.AQA5a5A,,AgQA,,-,.ggmag AAA.AQigQAA,Q -Q,A,Ay5-QAM -AQAAAAAA-QAsAA,.,.aAAs5AA--Q AWAWAQ ,AQAQAAQAAAAAAAAAAAA-AAAQAAA-A-WA.,Ag MWA .AQHA A me .A A-IHS H2 -Aw yew A-Ai AAAAQMQFEAAS? ga- se , AQEWAQZQEAA A21 Am? Aw? ,Ay Am -AAAS: HA QA AAQ,-41-MAE-Axsg QA 5 ,AWA-3,A,A,AAA.A A , AAAA.AAymAA,.,5,.WA A,A,ApM,A ,A .AQZAAAAAQ A, QWAAAA, AAAQ ,Mg ,AAA Agmzg if A3AAA55qAQA,,Asg5 IAAABAAQQA, WWA AA , ,A Aw-f255Af?eAwA3AAA,-AAQAAA-Qgfg,AgAAAssff2 QYQWAQ SAAA AIQAWASAAEQ ,A-AA Aguegggsw-A.AAAma1A,A'?Ag.QM'sQmAmA,Aw-QMAQAAAEQQ AAAQAA,-AwAf?5A,ssA1gqAA-rg- AQANAKAEQEQQA ,A..W.fq,A,,gAAfaA5,w.,,g?:a-AQEAAM 1, -Q .-AA, AQAQAAAAA Re52AAA5.Q,g5ag .AAA wma -,AAAYAAMAHAA w-,AAAQASAAAAA ,AFQAA ww AQAAAQAQAAHAAMAPQHE. .A-Q wfg feixifw WQWW 1f?M?A?IY1sArAw3L-AesAAsz A. -WAAWQQ fi? awk AQAEWZ-KW? wwwk wfdw Q AW WEAQAA Aww any A -A? AAAASQPEEAQQQAXYVQAAQASAQ-wgg.. sz A A A-Q3- ,A,,,--A f.AAgAfAA?Aw 5 AA AAA Q-A255 gfmx-QQEAAQQAA. AQ vb wav-Q A , 5 A Af?-Aw ,-AAAS- ,ASA A A ,jam A F22 AS Q? .Simi Y g3AAA1Ag,AQEEAEAA,A A SQAGQAE A A ag, .. gm iv :Q F EF' EQ' fi. .Amgen-QQQJWQS -fwgkwg-9' g5SA2 EQgAA Agniwg gxees ' E5 A Q 4 ei' Wm MAE A M,-A 'AQAASQ ASEAQAQAQQ AAQQQQ AWEWA QQAE. v i . A f A z - Ar 1fffiAAfAg2gw5212?E?q5f?QA3fgAfAx-Q.-ZMQQffg55521-Q321QH2A2Q-1FQAAAAAASASEQSQQAQASQ-AQAAAAQQQQAAQAA,A-,Aggsa-AseggA57gAA2giQ3Afggz-A-AAQKAAAAAAAA-AAsAiAA,AAeAAQAQAQAQSAAAQQQEEAQQQQLQAAQEAQAAfgggiApqggfs-Aww-..AgqgAgs3AAggA,,fAAgQgAgs?fAmv,5Af3AAf?sEgAS2gAA55gggyAggggWggAf5AAAgA15Ag5AgggfpgAgAA,aA-AAfgsgAA f5EA,',g?i-AHAAA ,-WEA Afg fw elg-A 33512 , A A A- AALA-.AA 2 SAA MAE-asia? k?wSg'Ef.s-waESE2sQQ2'?3W- AHEQAAQAY wZ??if5?QAgeaM?Y2aQ2aSfs??sfggAw??2wAQSAQQGAQASEAS-A332 Maxi -AH:-E95 AY AxAS5mf?52zsP5'S2me AEYEQQEWSA - fi -A E P' gy,-QAAQ-.AAAQAQQSQYAEAQQQAQQAQQQAAAQQAAAQSQQAAAGIQFQ,giiwsgs M253-QAQA sg-gag, ,AmAaisA.AAsAAAA.fAA2AAAAs-s-'lsrA-HQAQAQATQQAA AF-AAAAEQWQA 'Af-QEAAWWQAA ,AAA A--is A as 55? '3kA957IFEQQQAAAEQAZQEEQQQQEHQE7igkfiwqssliggz.gWLa5'5f5?A'i3?iSgiQ33?5!13231595 AQAgMQ-AAAA-AAQgg?Hwwe-HQAQ-AAAAAA252AAAQQiisfQ-AA2:AiwQ25,2532AAAAAQQAAAQEQQESQAQAQQQSA-ewa 5 .a?g3QwA Av AAASA--wwf ,g ifgwg Q , ' H A AV A HA A-AAQM WAA a E A A .. , . ...... .A A . L . Ax QA ,Am A --.. ...M--A. A mg QA 0 , .QA ,A EA -A A . - A-A - -A 5s.vA f Aw Qgw,A3k Q' M AE Awg A. Ai?2 ?Qw. Av s-QAAQE A Ag-AA AEQAAA A MIR QRQQSQQRTQYAA AA Q ,Ae A Hr W 2 ff AAA A B25 A2 H ' MK Q2f93iiAAAg:':4wAAff:A'?2WAAsAf3iAbA2A 5feAg .A 15?5RAz 'ma-Aw ,AQAAWAA-,AQAAAAgfPiA?Ag'Asi'-wA?A 2wifAAssfAAf1AAiiw5AfSgAAQgffssA1-- -QQALAAAQABSQ-QQEAAAQEAA iA-Awgz,.af.fAA2AAgAS QAAAQAXW AYQAQQA-QAQAQWQQAFEHQER,-AAQAWA w igs' 332 m my R iagg- V MA fe .AA as I ' A A A A- A. A A ' ' .-. A:-ar e .5',.-L.: :aat.::-.,.' ::.H.'-: A " .. um... -. -5,5-,. --NAA, 5 A : -- ,155-4--:,5:',5.:-s ,.: --5 -FE -a A- --: -' i -A ' .Qi W 2325555 iii? W : V :rg .AQS W Q A AHS QA ' Qzwiusff '- A -A ' ' y' V A - A IL A Aw . . . -7 A ' Y A A A - . ',A.HW'f'QH, - A. 'SAW A ,AAU A AASEQA wk AWA: AQAAifA25'es192A? A HQ AA .Avg f,.ifG5,AA '- lies? A22 5? .... ..... . . .... . A ' MWWQAA ' ':'-::1c:Ef'- 51. -55.5-.,--w -A-aaaw. ff- f:-AA.-5: . s:a'.:.:: ,AA.-- AAgw,..,.-..- A---,AEAEF :K--EA A 7, . .. .. . .. . .,.. A A ff' ' gg N AQWAA Q EAQSAEEAPM S An A Y' 'L my ' A QA ' " " " " 5'W!wEir'3gw'gffi ,APE E AA! E S g a wigs - S :ET I ' . A -A-1 As . A . W AQ, -.- :' .--- A---f:- 1- I A A .. .... .. A. .. . . .. .. . ... . . A ,A A W' 'M Af 5' . Q 53 . .. . A A img E sw-fi W Q QA ,AA QQAAA-Am J AWA Q32 - AA?iA2 -353 -- .. .-. ,... .- , - A .... . - AA- HA . 3 "' -- :AAA E215 I . . . .Af ,. .. -A--m 2 in QEQSQ-Q A A 2. awp , 2m .. A QR ,Q Q , ...,.. , . .. A- Q EWR? Aemi gra i gl .. - A gmijgii, E 325593 was -: --in - AA 3 ...... A... A A .. .. A A if 34 ' 1 . A A sig n A A Q? 3 , :F 5 AA- -'A , m- Y' A A , A-A, A- AAA A, A 5 1 iw A 4' -I - ' Q' ESE A " -A ' A em - N, : ak-w 5353 H MAA: vig? S A .. . .... w e H -A A In , A- +A-.3 1 'E-,A fat ,AJ A ' .Jn sf, na Ab ff Hg K xx rg? ' A -:A A gag 5 A 1 QA W vb Q5 ? Q ' EBSQ A Q QA A Q gf 9' 355523 A A SHSQQN A 2 A-Ju-1 1 ,iq-15A A-gig-N Ami 4- -AAAA wing A- A . . A- W ---- U --.. .- ..... .. .. .... .. A A A -- - . X 1 is AN AA Q 55? ,Ask 5 Si Q MHA iQ 9 NWA 5 QAAEAQAAQAAA A555555 L vii? M As? A s g W A AA 13355 , , A Aw AAHAAA WA-VV ' Y' V ' ' MQW . ...... .. Q . .iii-igE.,? g. ikwsgi gf? Q Ag A SP A Am 5' ge AQ-.?APww -,AA-was Ag .A Q---vA.,g.-A A A A-M 7 . A AA A A A ,A Egg? SF.-Q-AAAQRQAAAQQW A A-,A-,Ap EW lr .A 723-W X AA-. sf ,Aigzg QA A - A .ggi-EQAAQ W5 SzQgrg5 AQbgmeiggggswsiefifw ...A . "A"' We A AW- ,ww A. .... ,Aa QQAAQQAAHEQSAQ.-QAZAQ A3 Aw?-.i5'?igiagaF?gA ig, AifAgf5aAA2f'af?AA .... A- A-3?-Q W A .' -A-ZA-NAPA:- AAA - if f12WAsgAvsA-A . AJ EQESAEQAQAHAAJQQQEQQE A A , Q5 A A '6 2 EAA -A .rep ..... ' Ax f - :QA ASM Mr A Q A-wwf?- X Y 1Si31?9a7f-ASW. 5137? Ei 2aagigHEw5g,A.. sl Q QA A 4- 'X 1 7' . Y A : .- .. ...:f1:.,3E-:lH"::1:: A 1 3 ...,. A .A .... J.. .. .. ... .. .. .. .. .. A -- - A M. We-mv AX -- --H f Ei A WA w w if-f E 55235 Zig - A2 2 2 was 36 I held 10k I remembered the ku. ,iw 235 MQW. so clearly ,T so hrsf f ,mer of rpbocco yourh :iw rf, M 5, , my Wx H, a fi gm was 'Wit Q Q5 mis awww A"' Wig Q' Wingate honors A.B.C. .. ....X .X . V www, K Vsma Q- oo W --M .. N F N udll'SIi C.B.S. honors Wingate. . K' January Graduation Eden Rochford David Lowe Patricia Inniss Robert Dralseford Best Dressed Female Best Dressed Male Best Female Athlete Best Male Athlete Shellay Slseen 40 Ms. Wingate Derrick Gaillaird and Walter Teosley Evelyn White Most Popular Pair of Guys Marc Brown Mr. Wingate vate! Girl Most Likely To Succeed 4 Vw ,, Cheryl Broolss Dave Walcott Ms. Personality Mr. Personality Ce John Wolo Cheryl Hunr Som McCullough Tyrone Thomos ' ' Most Tolenred Senior Most Populor Guy Hondsomesr Guy Prerriesr Girl 95 Denise Beckford Most Populor Girl Koy Bloke ond Koren Brisrol Most Populor Poir of Girls June Edwords Tommy Broddy Most Versorile Senior Cufesr Senior Trevor Dowes Guy Most Likely To Succeed Noomi Shore Most Populor Teocher 41 9 5 -'J' if ,4,2?c'2 K V 1 5 -5 K 'K gr xfgrl fx fg 2 0 f "" f s"n'?! 1 V' 'Q 2 if s' I oi' F "' . '4 Q 5'-SW Q Q5 is I , 'ix K .Q pf 01" L , will "' ' if. .J fi' un uwixgx . 5-5 f' Either you frost thot coke, or l'II breok both your orms. I Ten yeors ond I hoven't mode the cheerleading squod yer. I suppose you wont to heor the whole story? How do I know whot it is? I'm foiling this doss. 44 Next term I'II toke o closs insteod of lunch. Repeot after mey "Wingote is the greotest school in HI universe," How did I end up in o closs with no boys? The next one who tolks will find out whot I con do with this ruler, Not us, we're the honor closs. . figs, X yiyigs., icouid have sworn there were o hundred brushes here o minute ogo ,W was 4 Don't knock it. At Ieost I hove o sect. Our! O-u-T, Now! 45 E I 2 1 5 5 5 5 . -wg mnnamwauiu. wiu1vsm wi .. Qu, I O O I Wil1lRemember "All the fly girls I met at Wingate." - Fred Billips "The international atmosphere of the school" -- Mr. Kreuter "I-Iow bad I wanted to get out of Wingate" Tamarisia Braddy CC Walking around in circles" - Mr. Ladman "Singing through the halls with a big radio, at the end ofthe term" -- Tonya Kelly "The book rooml' - Mr. Charak "How I couldnlt wait to leave when I entered and how mature I became" - Jacqueline Ewers "Musical chairs" -- Mrs. Joyce "The pleasures and pains of learning and how fast three years can go by" -' Sherman Cox "Mobile to base" --- Mr. Gerard "All the fun and the serious problems . . . I will miss Wingate High School" - Jorge De Silva "Many years of pleasure" - Mr. Finger "The games, the coaches, and the females" - Marc Brown "Students who ask teachers, ,What will you remember? 'I - Mr. Kinsberg "The red staircase" -- Mr. Goldstein "The school lunch . . . It seems the lunch brings a bunch" -- Willie Hacker "Idon't think in those terms. I don't plan to ever leave" - Mr. Smith "It's where I met -- Mr. Lafazan "Giving up the'YearboQk" f-- Mr. Brancato ulnheriting the Mrs. Baratta ai?- 7 5 ng-mn ' VM,,..,e r 4. i Lf,r gnsg - 33fZ'fl2lW 5' ,wa yq vw L I5 +a44v'2i ., . f ., f - Vw my 1,5322 zmfjkf-, ,-iq - ' R--, is Jlrxzvf '51 ur- .iq X xxx, W if MW' I 22 E 5-H sf' 'QWRH -QF F 5 9 Q-Q -Q? if ' ' I ,,,- g V, F AAj 3 K 4 ' Q 'S Vi Ji., HE' 2 W H Graduates 4 v .X Q ,Q , A 5 -f 1 ,, I do it with class! n Q, fy, .MXN ffl W M,-,A f W, f R ff wtf .5W?fI,:f1-57' W,w,,, VF? .ini .Ii mqww VME' aw, 3 flex f 53 g . 0 'Q- C -1 ,Vw f- ' awww A. V ., .. X., kim bn, , ,l, , , X T i-. in 56 y lx 34 P. s Q5 ,eii7s5f? ge 93515.- vfk:'!'. Qixlffvf' 1 A. f 1 ,vb V if: QQ . dmv f 2 Marg. ..AgX,,ig. .IL af f . M., A wi , . . ., W. 'i'b'j,.3 Qg,sJ + 5 L ' ir' if. - 5i--,,- gm.: if .i . .' A I my nl 05 , x.k4,, ,M ,, ,,n,. . , .. . Q' 'P' 5 f 3' 4 . "f I' ii, i 5 5.55, , Mr sf E ',.i,L JL: 1 R r I ul..Yhl....--x A A f 4. . Mix' ' , QS , -5 s , -'x ' .1 .:,x A if 8 K x si" ifg mx is . Y 7 A X ,Q s ifigl Ns... 'Y' ohm ' "mf" 'Q 115 L Q 3 'Q-Q-...,,w K H Lg 'Q' 4' Y inure Uwmilfilffw y 'Q 5 S A JIlI'l I" Ni nw 1 , . , ,. 4 . -. 'T' , ' if Rik' 1 I ',......,,. '---...,... ..,,,,,,,?fk'K Kiwi' ' QWW. ,B , t ,,.:- 3' . ,x X1 ,Q Agni... fn W .Run ll 'Q 'Q S183 -'g,, A 7 W 'S' . X 3 A Q 5 4 ' i Q. --vw wi .ff-5,1 , sv H! -. ,V , '17 Q is-1... X-...J W-.MA Y, l B Q WW, , ' I 'lin V' 1 rim vi A aff' QWHKKM ,i 1: If QL!-,, Lrg Rik ii gg fi, 5' 2 E iv x 1- ' If X is l .mx 50 z Mi? if 'H' f W E1nm5E'n"fHnm 31 H1 gl!! 1sisi,,,5 755, Q Q' 5 wi 'VA V, ,Z V, A ,, ,M M wr N4 m4-wf - 'ef U 1231, 2725 W' Q ! f -- , 7 2,5 I f, 2, gf: ,wx Q ff -- ,, .. ,: ,. 'ff W' -ff ,gw ,, ,. .df f ww ,H ..,. V ' . Q, . ,W , I aw 5 , :iid if cf f X ":" ,, "VIV f -, ,, H - , WTEUA 6 5C1ENCF 'HWPROGRAM Zig ronrw Rq!vW,,Lefz, ,,A., ,pg Anthony Dspsmgh, Costenedo, Second Row: AVL 4 ,,,1. . fh 1 4:,5 h , , Wm" -' ff 2 .2 ,. i ,,, ,J , --1 'f'- .71 ,f,e,,, ' ,,.., W , H -- ,,,,,,,.:,,, -uv B!!! we ,m.,,',,, 'J ,,,,,.. Sf ,, A.,, W , , 9? 4 ,,,,,,. ,,ua,,,, ffff ,, , al 2 ,,,. , ,, . I ' CoIfSert,,,,Koy Bloke, Vuctoruo ' V- . . X ,,,, , 4 ,,-DEW , , f' iWJOseph E, -'Rowf tol Allmon, i L"' rg, Trevor Ai ' , ' , Fof' 4 , HQUQht0m5, ,, A -III ,, Octavio , lf : 'VV -7-Vfmw ' I HW k T' :V H .I 457ZEQmfiSI9 Bmddv, , f " :,, '.,,,. ' . '-1, WL f V .www f,VV f-gk" I ff L ' , E "L' A if ?,:fffi?"IV A W W I ' , " ' ""'h' """ ' ""' 'f--' ,' ,f ,z 'V' , W A',,,. - ,,,, , ,, - - f . ', L W 'T' 'i ""- V """ ' "" H ff w,,, W' ' 7435" y 5 ' H H M - V' Q, ' , ,""L, , ,,,, X , L f K , A ,L , ,, , f,,' , ,,,, .. ,, Z, E I ,. A ,,,, - f ,M W W, 2 gf? ,ww i A,,, ' , 4,7 ywgyq V. Q :,- v ffff f .-mga, - f L. ,,, VM N I, 2? 5 . fs ,fi-W W rife: . www 4 , ,V H , G , -1-ff' was 1 if 22' '1 Z " .. ,,.. W, , ,or V w tx. '- 'L , ,'-fs, or f S, R m ndci - Cuffy, Annetie Chrisrine Aff ond, Dqvidw' W leon, YQIOVJQ d Row, Kirk k m Ryan . ack ,z ' 5 W TQH, I-,,1..-,:5,-,ffUgg-,,, , f,,2,,,,WH,k A ja ::" 6 , . -1: A. : ,mn :ff ,,,,.Y', ggywi 1 QV- .ezzpfbv-f,,: M. 1 fm- .' X ,, 'V 3,1 W fig K2 MZ ? 4 wg , if if f, fa gg ,5 A 3 5, 1 , f 4 N 1 il ,FE G Q W J 9 1 if f 4 'ff K :W Z2 E ,E f 1 . X A ,, gf M Q4 V X 5 if Q M W ,W A Wm f .. E5 W 0 f ' Ag X ,, Q, f L L V 41 ,Wi ff 42 W Q X ,Q f W2 fi 5 auf Mg I f ,gf 2 Q 2:3 1 f W fs H 5, 5 fl f gf, A fm ,Q A . I, f f 11. 1 , , V f M, 5 fi' ff , 1 4 ..,, , iw J W ' Q L , W, f ii gifs M I I J 1? f Q 2 4 J ge if f K 'K H ff T f ,, f 2' " f J? Z f 4 w 4 Se fs' l x A F' 4 Mg f M Lo , f ,, 2 ,, ...,, , H4 , +2 54 J ' , . 9 f 4 f M , fy - , -J if ' 16? , Y f M ,ff Q Q 9 7 K fi 3, 45 W, gif 4 as 4 f I W f K ax L 'Q gi 1 1 Q rg ff 1? f 2 , X 3 V ff Q2 'fx f , X 1 f f f f W 3: gg ff 9 f -14 ff ng! N a B Q 4 F V V fm? s 2 2 Q ff' , B Q2 A ff f , bf A Q, f 53' Q R gg Ag A Mgt? iff V 4 X X f, is ,V X, .Q .ef Q Q ggi!! 3 mg! 7,2 fn Z X wx ,W Q 5 wr as L W ,Y M, K fi' X 74,2 ff A Q 692 f X 2 41,4 i lv, X 5 2 4 f H 2 , , 1 Q gg M? 4 ' -fag, f " A 1 +432 A, M ,K yy, we 'L 1 4 as v X, , ' "" J - 67 5 , J if 'A m .. A P 'L 555 A is ,U .E .fgad kg COMMUNITY ACTION CLUB Focuiry Advisor - Mr. Loeb President - Fred Allman Vice President - Trevor Dowes Secretory - Ano Plozo Treosurer - Poul McKenzie INF D! I jf LIBRARY SQUAD Hom R-aw kefr rnompson Adamm Lewis ffecond Row Ms Smsrh CoEer Hanson Coroline Wood Andriorxna Riley lr mo Gibson Barham Webb Shown Befhune Mrs .lace-bson Third Row Joanne Gieynn Nixthofm Lovell Earl Srondord . ' eeei I 69 W W4 X mf nf' 9 v - g 1: K s E J, -Ng Q 1 -1 K' x ' f mwfe,vWnw in 2 wr , ,Q if 5, ze T u K5 'X F ig? 2 A7 3 '2 N , mir: fx ,, N.... , U 1 SEN R 355 'P 'Hn -P5555 K X ii g, ,, V, Q-as L rs X. .,, A H KJ, . .... , . W, K , X fx f. Q1 ' fm L1Ng..,, A X... ,, . , sw fi- 2. . - . . A Qu 7 1 ,fi - 1- M Sv V, Y- f QS!! ,J K ,, iw- AND Fro Y, i Q 'NW W 'I gl W if vin NJ ' I ' 5 ,,,,,Q 1 9 S1 -fw -3' .S , 3 Q----V N,,,f X an vb, V '? L, 5 mf C 4 we as 131 as -1 'O .-of We 5 O' S X f 'N Q! X E X :X 1. L X , -.,1 Q ,Z f: fi p: 'um ' 'f wwf.. V 2 Y 4 W, rj-uv-P jr ugh," 'TW 9 an -.K . Q Q 9361 W wif www? W6 X ar 1-F ,gn 7- RM wg, -5' K K 5. J -J' '55 : Q Q fs , M' K 3 ' b' -W, f ' TRACK TEAM - From Row, Lefr ro Right: Consrontine Dovidson, Cop- foin Govin Henry, Miguel Lezomo, Gory Toylor. Second Row: Moro: U , , .,f , . , , "5 v, ,... 'wfvhwy Q' ff5?52Vl,ii:M",y'5fW:5:i? W Wfy. ,ffii l w ? WLlfE"AW'W , E' ..'zi '?: H i A ,As ,, V ,Y , M Fi , X I 56 '.,f gg 54 VW aj, , , V ,,,f .,,V - mwgrz. - ,V , HL, ,x N,5,va:.,Viwg,1f5 -- new : H z fax ff ff' 'Zi if 44 5 fx GirI's Soccer Front Row, De-Igodo, Erico Hutchison. Bock Row, borosh, Jocinfo Michele D. Nicholson. c ,, fc 111 1L.1 IZL S Sir K 143, Q QW SE Q - ..-wv 5:-'E'Q::f5.'..EE M 1 525, 5. .. ' ,... S 1. wir E 75 X W i HE., S- -+5 -in ' S 3 2 5 , X W.- X QMA, -v ,gw V, K . w fa ,gg x f' M 175 631 CA- 'j?1f, R n in -nv w '19 wma f"N. -7.4, W4 ' f - . 8 , A , , , i 1 .. K 4 iv ' , ' T? L 2 e it Was, oh e of mnoce e of confzd g ago, rt mas ve a photogr . I, M, :V yi ,V ,V 41 ai. Q ta time it was long ago KWWMMW E Y? Victorio Adoms Fred Allmon Evelio Anderson Morie-Lourdes Andre 80 Darrel Andrews Poul Anglin Christine Antoine Willie Arnold Gertrude Arthur Jocqueline Arthur Morie Arthur 5 ,Q Pomelo Attico Arlene Boird Annette Boker Chirrom Bolkoron Ernonde Augustin Keren Ault Felix Backer Firmin Bocker if Nodine Bornes Fntz Borreou Gerdo Bostien Morleonge Beoubrun Beorrice Beouvil 81 Q 4,,M MW, ,,,. 5 ,,,,, - Qd wr ege Bound, Student X ,,,,,, B ,, ,V 'if' "i' - ii, I ,B A , A M a i eer rrree B B gg rrr iii ffyfi V "" i"ff'y"3Zf me ii- , , . W:,1LL -if. '1 E "L' ' ' ' "'g i" Marie Bellonv nn 'if 3-5 r 'VVV 5,. C015999 ff .ww . in ffm fzgrase B iiif it rrr . H 3 ' ,,, E K ' Sroferio Bent ', i ' "" , EE E .J I I , , , ,:Lm,,, , X f Stanford Bent Bowiing tile-om A"F0'f'i rree rFfOHClSlB2HfieY rC0'fe9 er n-df 5 USO Bellefond r H f ' "::I it ,,, iw, ,gl 'izff " , LCONQQE' 11 B MOYIS BGIIOHY 1 ' ' 'irf - Fre::i.Biilups Caiiege , ,, ' rf ' Ofk-md mmuniry dicine i W T Colgscie c pfogromf Chess Ciubl HO 59" SCIUOC. PhYSfCS l-Gb - ,,,L ""' - etrrr rrr 1 wdenrUf1'0 f f ,,, f--: 5, by hwfzvfftzf aw. V ' ,...,, , f wi . fmi. ,.,r,t V, tim if tttii Woshingwn Deni '- Yap Wm --'----- Bennett L' W H , Staferia Bent A! ia' H r rrrirrer rri " Q 5 E ,,,,.,, M we ,,,,, W,,,, M M.M-,,,M Y,,, M K -wrg,,,.M,,,,z , Stanford Bent Frances Bentley Fred Billups Orland Bishop Kay Blake Verona Blake Denise Bond Denise Beckford 82 Loscelles Bond Angelo Boorhe Keren Bosron Telmo Bouyer Tomrisio Broddy Umon Doctor Coop Acnon Club Squod, Tl Medrco - Low College - Medicol Arr Force Michele Broirhwoire Mlchele Brondford Donno Brofhwoife em Unron Karen Bristol Brenda Brooks Cheryl Brooks Borry Brown Boskerboll Teom Coproxn C mmihee, Peer Tutor Michelle Codlefr Perer Cojigos Audrey Coidwell Jeonfroncois Comille 1 , ,,,- - M , , X 11' A 7 ' T f,. -, --ff W ,yyf W 'Karen Ch?man'ief59oCollege is Basketball Team , "hir LL'f, V ' :V 'ff. fr wx - Orlando Casigpwc Comnnunlry Actlgn glub,6Srudenlil.l n Medigal S ence Program, Red Crosi Volunteer College - Me icine .V A E 2 l of m e l l Pfo 6 99 Bound A g l' TGOIYY I f I lfrll re K ,V I VVVV Q ':" , , 3 , , ' el Cove ,,,, ck Team, Cross Counfry qw" gl ' Evelyn Chapran ' 'Hairian Club il 'WHL ""' 1, ll f ji College--Nursing ,H ,,,, . I , . 3 Ronald Charles College Bound Program, C ll' ' - ' College -- Engineer r , ,f . - l,, r lrnl l or Slfleffe COUSQG Bound ' ,, ' ' fr '.' l"' I A College 'WBUSIUESS l l Richard Carter College L Rommel Cave Pierreremy Cesar Karen Chapman N, .+., , R X Evelyne Chapron Michelle Charles Ronald Charles Suzerre Chen Phang Richard Carter Madeleine Cassagnol Orlando Casraneda Mario Carul Dexrer Campbell il 1 Morgorer Ciego Cedric Clorke Dove Clorke Koren Clarke 86 Christopher Clennon Myriom Coismoin Kiesho Colbert Elizabeth Collins Montynol Collings Suson Collymore Cloudio Coombs Nw Morcus Coombs il- Jorge Deleon Lrso Dovrs Trevor A, Dowes Grllron Degole Ricky De Gole Stephen Cyrus Dove Docon Constonrln Dovldson Lolo Couslns Llsrro Cox Sherman Cox Rondy Cumberbotch iii? RK Drokeford College - Professlonol Bosketboll Donno Dunbor Medlcol Science College - Mommy Roderick Ebonks Swlmmmgl Air Force College Robert Drokeford Donno Dunbor Roderick Ebonks June Edwards 88 - Denis College Elecrncollingmeer College Edwords Honor Servlce Moxicene Edwords Co-op Science, Red Joseph Esnonor Alegnlo Enenne Webster Etienne Rodney Evons -- Medicine Sharon Forrell College AccountCiQ A Wnlhom Fneids Co-op Program Jocquellne Ewers Keffelyne Exomo Nondo Fonfolr Ewers Student Union . a -cs- i s Shoron Forrell Wllchord Fousrln Chonrol Felix Wllliom Fields 89 Peter Forde Cloyton Forrest Theresa Foster Derrrck Froncrs Lorno Froncis was Morcio Froncis Moig Froncols Debro Fronk Ronold Frozier Esric Freckleton Hollice Fredericks Keith Gobriel Steve Gorbutt V Lowyer r Flight Wy, , , W of School sw College Annette Gibson Corline Gilot Ann Gittens Christopher Gobhow Sroff, lmprovement Morie Aline Germoin Rhondo Gibbons Allen Gibson Assistont, Legol wg Devono Gorbutt , Lolo Gory riff wg, 23,3 Eric Gentry Steve George Derrick Golllord Ocrovio Golden Jocqueline Gordon Gory Gronr Dorlene Green 92 Glodsrone Green Keith Green Norhelio Green Corl Gregory Corol Grifflrh Erica Griffith Shown Griswould Morcelle Gritfen Donno Holder Dlone Hedgepeth John Hewltt Rodney Hodges Roosevelt Hodges Dorryl Horvln Sandro Haynes Yvette Hoywood Jo Wlille Hacker Collet Honson Jodeo Horlnondon Koslo Hon XXQXQSR g g s s - 2 X o.,. Xt- A' X -' X X - " - - X t hey Q f - we ru ,. - - X- XXX .w rr. H ' Q " ' vgriix W' N X' ' fs X x f:LfVE?im rc Sr? ,X SX Wx Xt- --, Xie 2 ew xsk f , R' x N Q.. x n Qeuege M1 , f" N K ,, 5, X N5 56 3:53 : 5 S f ee.: sea X, at i f 2 sw X X X 5 i -ix 5 Xx x E z a ' 5533 5: .2 X . s i m. .X is X Qs SRS X X f 7 QV X r it-Xr ,,Xf't , ' " - ' X Sv: X wt X X S' . rr 5, X KA K .SX i j ? My z Colle X ... 'YN FS! A 5 Q X aw . .X 122155 Xwff 'WA i fr X X N W M ss or ,. N X N' X .. X Ngo SL rXi 5, ., , gi 2 s 3 fs X off? g i X X ,. ,. .X X X rg xg , 5' 3 k' f E X is ' "kLh X A five .. H , X df X X A.XM X rr r i N i if ,fs 2 E i is Q Qs. ' o E fil X C Navy heerleoders. om, Basket om Coptoinf Honor Service League, boil Team, Volleyboli Team, rm- r , 'ihf i 4 3 etricol Nurse It' World, Community Action Club fig S ,.X,rXrX,,g 2 5 5 x ' :Egg S XX Q r 2 5 if 2 i n I ri s ,X HX 4 5 'ss X X iii E ,I gl iw X X , SV. S f X? Q 5 E I K I 2 5 is H Nui ? xg X gy : S ' XX QS? X Y 1 'E Q X iw M Don Q2 F M W it .. ,Sw ' l to ,a Q -,., , rg, 3, .... L rx, W ..,,,, , H, Sl fb ro QQ QD CD Q O 1 Q Q 5. Q .- C U1 2, 0 VD , ,,,, - "M W if -W gtg MW 1 Q X ,r,,r 1M, Z , wif J wvwff f ff? W M f W- aa? W .1 M W ,-ea 52 few ef -XXXA SXXX ' ......, :X ...X ,..XX.. ,C,,,X,... . . EXW ' 4 93 Anthony Howord Cheryl Hunt Andreo Horon Chormoine Hutchinson Jennifer lfill Fobiolo Innocent Mildred Irizorry Lovone Jockson Nigel Jockson 5 Lindo lfill Eorl Inniss Potricio Inniss Iselonde Jeon Jude Jeon Morne Jeonborr Edehne Jeonlouls Robert Jeonslmon Erllne Jerome Colvln Johnson Thereso Johnson Curtis Jones Grady Jones Soroh Jones Heorher Joseph Jeon Cormel Joseph .9 Univ! Soccer Mory Joseph Shoron Joseph Shelly Kenrh Tonyo Kelly Jocques Lomour Jomes Lee Andy Lelgerfwood 'DH Addonno Lewis Cossondro Lezomo Ruel Lindsoy Lorroine London Y fl' Q X . Q Xgxr-'x5R QE Q R.. , fm..-.rf Q . A in if-. N - rl ... rr. . . .. E? " ' N35 ..,:5 - Q L. . L -' ' .. . .W ,ii-rj . 57 5 YW ii' 551K ll' 'Q-5:1 ' ' l , 1. 5 N - w. 1345. 1 ..., IH If sm ' 4rSla...f5igi .. 7 " 1 ' . ' E .. ..,, - . . ,,-i m.. K. .. .-:sas-, 5--rr. g5s:g,,,g .rr - . X . . -... r vgf we xjeom - Lm,,, . Q . 99 . L. I - ---- VRVH LL.,A oflcwroffrg : .. ....,, . .... . ,ef ... ... xl . . ,K .L .QA X ...rrxua .Q .rs..., .... - warg . ge . l, HS e , .. . ' i 'ffziQgj5gii3 2w G. f:- '51.3 - Sari '-iff 2 WS we -e il 552 Xl l : S5528 'Z' 1 X ' 5 5 , gi . 5 1 .-1 r -f rr ii. -ws :xi wg. eff' Sa for . f Q2 2 , 355 if . sir' l 4 1 . . Yaoi sis rx X3 K I r - . si ' .. ... ...., ...... . ... . is S ... .. N. J X X l X' A A x sr g .. ... gs s .1 gigs Alford Mc Richord McCurchin Dovid McGi HE.. e Eigggre wr is ss 91--... .rr Y 4. Ar x awe ,, .... f. we Dovid Lowe Morgorer Lowe Gail Modison Ano Morch Nicholo Lovell Beverly Morsholl Judith Moson "U- Jomes Mossey Deon bbon Deborah Mcl mosh Morc McKenniss Poul McKenzie Michele McKnight Sophio McNoughron .K .... Q-13,-wzeewi-, ew X1 .: -- Ny,-i f - - , :- :-.' .5::xs'S-ss - .L Veronico Mdween Mourice Melhodo Jeon Michoud Xi W 4 RN X :Te'??7S-'T' f ..'f::ar'-.:. , .,... i .,... i ,... vS,q,f:f,.,,., ei., , .ffwefgf-ff, .ee-2 43 , , Wigs g i mvpilmx "VW i- Adrion Moo . V Houghton i oooo oooooo o 1 ' Mmgon MP' 5 oooo ooo o M iiiwf einiengei z bfafsii ' . -of lor ei --... --h. -Q 1 ew. .. . ...."" fi' eooo 5 ' 5 e eeee A ,fi i'Q 1iennisS'ii'ii e ' efhnlcvon - 1 oseiey BootingEiBoSkEfboII, Fishing i Q - 1 ' -... ooie eff- Bvslnessotwwgemenr ge innnoi f , W ' . d' eiie OIQ0M0ff'SOf1 iii Marion Moseley 'Li"" 7'- " 'x "i" Adf10f1pf4Q5 BSWHHQ g 32 iieeeei - e iggilggg-AirFoyce. i 5 -'i--- e - . 5 h- MCN - OP 'ff' Wghfofie 5F"? i i 2 'fix v,i. C0u':f59e" Compmef 5 iii e Michel:-Q MCKnig1fQT Sfuden Ssmefyffi'e . .,.. COWQQS-POW 1 i 5 he , : W P I e M ou I ' enzie Y " X ---' T ' o n. omgeer U0 fri:- qcbirege-eogcfoff 1 n A 1 ii' - . 55:i5iiT'i 1:12 S In -is if Q E i Ashmeod Mullings i ieee iiii 1 98 " --" Thecklo Olllvuerr Mrchette Ookm Apr: xgwvtgwrf ..... ,jig Angela Powell Deborah Rawlins Carl Raymond Patricia Reid 100 Ana Plaza Arentho Poe Marjorie Pompee Ansel Parkinson Erick Pierre Lorna Pinnock Sharon Pinnock Eric Owes Lorroine Rhoden Junior Rickett S Andrionno Riley ii Glendon Rule Chormolne Robertson Y lfiiim 5 L.. is -if ,rimef---C --as: .... , X 5, 1 ,, zzii ,:'- Q ,X zii .1.,xy,1,,M-Wise - . .... , fa fn- llg N 5 ' in P' e'ee Q tw' Akkk :fwf:1ssf.5,-21 -xv'-if-C 1, -fs-gn. 'nhl R T 5 ,ge fiwisxi in -x C X --fm 1 .N Sn: H X X ff... N . -r H75 We 1 -.-- we .. .. S? K . H -- C . 'f'- iffikfe--Knf 5 - ' A - f 1 , - 12-' I 'k'f V l' '-"k E: 5:3ii?Egg::yf.f17--C - ' n Lorraine 3 I . ,--- I ee" n - -"'.- f 4 if-1 '-',, I e e 2 . eee e 1 Junior. Ricketts' ' - V Vee- n . it ' ..'e y,.. ---- " "---- Q V in K 5qUOd CAC f.h' E55 "" i I K Riley Trock Cross Country Teorn 145 ,'.. , -, 1 it fipnnpur fence S ffk- . MW- r i S f yyee e ye --'-- Eden Rnfnfnfd Sfndenf Union R we-ge yyyye . . ' 1 .e,,ee , , Montzo Rodriguez Yearbook y,,, 4 College - ExecutiveSeiiretdryffi, Q' K K V ii' kly' . fx' Collin Rose Boys Soccer-Team College Eden Rochford Moritzo Rodriguez Colin Rose Delbert Rose Ted Rose Jeromine Roseme Andre Rouse . mg is C - E er . if 101 Morlelo Russell 4 Chorles Rutledge -Q Somuel Ryon le Morie Soget Edith Sointlouis Thorne I Co op Co op E n ,,.gm College r Force gs X 3 N V 1 X- 'V . . X mama . tt f . Myriom Sojous Morio Sonchez Morie Sondoire Mozoline Sondoire Beverly Scott-Thorne Roy Seoly Anthony Seaton V 6.3 453, , , r Kerry Seward f J x Hmterfi, if 5 z t Z C H i ,,rrr , 2 O e e 'rrr rrrrr 5 , he .A ,,,,, my t E321 ff :af ff,, 'T f 5' COII -'VY L " , We rrrr ff' rr on , rrrf Zrrrr f ,Bfendo'Smlth Student Union, Institution College r Andre Shaw . Kenel Sinous Pom Small sruoemunaon l EE y , College 5 I fI,Q. " - f " H ttrr1 Qr?'Q"1l5f'?S'?nflrSOllS152e"'fl5 fl- 1 l , ' -'-' if 'L'LN Skeen I Mgmt' rrrr Collegepy utef rrrrrr r Egg! f"' A' ,V V, Z . ' A KKVM S "'fV 1 ,W , . Sr l e t ' J ' t l rrrrr 2 l rrrr w'r' , t -l Mlchelleskeen ,,,w"i 'J J' Z:'7f5f'ZLZ:?5H '7"'A i'7 ,, V EM Gerard Skeete at Alexander Solomon Cormella Solomon Kimberly Stacy Jeffrey St. Clair Porn Small Anthony Smith Brenda Smith Russell St. John Sondro Stephens Orville Sudlow Eloine Sutton Robert Toylor Steven Toylor Wolter Teosley Joseph Thomos Tyrone Thomos Veronico Thomos Dionne Thompson 1044 Erwin Thompson Brierre Vilfort Koren Thompson Morcio Thompson Donovon Tomlinson Dolores Toribio Nonerre Torres Senolio Unelus www.. . Jacqueline Urley Dino Volcin Argelis Vener Lindo Venrour lngemor Victor - "TNR XX'--?l!'P?5fT?-'ff 555-Ew5s3UWx?f5S5:Uf' iiffjiiiii .... fXS5Eff T A -X-A N X, - X X T Y -Q1 --wwf----iSQQXKXXNW---S-2S1252-weizzp---X-ff---- ----..-.A ---wg,,zX--:W -5-QTWXWQXX-QQQEXQQX-.xzgme X zf.. . -W--X-XX KX-sIfSKbxX--Qs-Q ---X.-fl:---- ---- ------44-X--X1-,X553 -sgl,,g.Q-q XM XR X, X.: X Xxx ,,, X X .... X .... TX.. we ..,, .X J .... k.lll T. N X. Q, . X , .H-fisfwirw2sXfW2ffif??flif111SSffiS1As2-?S:?lfzskfwfif- kkkk X N-X 'X' r ew , weflQ,Se-:X.Xm,g,w-emo, --2-al , T 2 A---1-we -QT,-My-1.-2 1-:we ---7-if - -.- '-iff-2-- 121.- . Q 22:-'1f gXf: .- 3 lf ' i X A .. QKXM, X. X--fl, ----. f , Xi. ...S -XM, X---igQ,..--Q Q,Q--,mfsziwf-A---,gm 1 A T X -- , - we 1 Lhk, " - E . -- X- K K f .. .T .A-M,,LXQf .. ...J , X x . X V XX Xwz ix, . X . . ole, .. 'f P N lm . :-5 MQ k Q, .. wg f k ZF' A X X 1 , ' T " -5 l I-wslveevenfour nCoIlH9H' sound Neeel . BU. ---k,' Management-h. I -Xl .., --.. K X K .---.Q . X we eww --1 .. 22. . ig- X5 X .za ---Xu M- , 105 Herold Vincent Dove Wolcott Violet Wolcott Xiovono Wolcott Tomlin Wolker ie, - li A i if 2 'Z fl - k,:'r ,, - ,1-: 5. Tab ,'1L e M 5 o ,L . V E 12 ' ., A- I A K ,,, i ,,, , I I Evelyn White Student Uniomng iirlg, ,,,., COHSQG - NUfSif19 ' D e . . 5 Ove White E V 2, :h,, f A , COHGQS ninn - Aww? 5-, f,-, 2524 M : , l , l Come" . nn E 5'fU Jnn Pfeside-QLQ HE "f:" i .V h," . . I-5' 5 my A-ffm l F0 Jnn l Lff ' , 'le W'-7"e'5 5252 f "-: CO"e9e nnnn nnn Q nnn 2 I figs 2 git? ll Tfmlm 1 fs ' College Iyiy f 'f ' 1 to K gi Xiovono f E mm Z . W N My krrrhrr A Dove Wolcott V "e, glkw :Que L L 3 College ' elllleel lll 51112 ntl 's l f l Eh- a s , .W College - , K , Morie Wolters Simone Word Ronford Washington Cordell Watson Dove White Evelyn White Yvette White 5 J Q l- lill A 5:5255 -1: X, i ,C ALLL K 'N -f-we 54442. 2-it f ,, h X ' Annr'norgorerWlEliQfns ,lf-College Colvin Willioms Ggillege K K Y' e i 5 . Peter illioms mon, M College - Ag" A i f 1 Shernerre Willioms A Medicol Scie S 3 ,, '- , ,..' S g 'LC C l, L College Qiislysicollheropyfgg gggg -2 l..' X i ' y--, iiiffiimfenlwllson College-M Bus: ig i . - i S o W eell f Llsgiwlnborne College C llll C C C Eclyvin Worrell Trock Teorn College . C C Coy Wnghr College 1 J C. - K, viii C 1 7. A -- i Koren Wilson Llso Winborne Joseph Woodley Edwin Worrell Coy Wright Melvin Young Carol Borry Annmorgorer Willioms Colvin Willioms Perer Willloms Shernerte Williorns loner Whirrle l Michel Srl-lilaire ' 5 Q n , zrgfafgg I ' iff, i' 'L gg i 5 .' 2 i 5 5 2 , , 'Ti'72r'f' - , ii E75 film? .acviww r r , , iii, I , ,72,,,gw,syg. fr ,, E ' i l f iii , if f i rg if i I 5: , i- iw' ,N 9- ' ' i, ' Z ,-', A 2' , , if f "-' ' fr , VKVL ' "" ,',, "LG" W 22 'l il 'W H C rc .lean Nicholson Camille -if-iaitian Club Michel Sr. Hilaire - l-laifian Club Richard Chambers - Soccer Team , 2: , ff ' 2,41 r V ,. W ,,v0 frm 9 A ML , , W 'rl 'C , ., MW, V, ,Q V K, 'ez ' 'L 'QT 1 , A ' f ,rrr r, ,, , ,-, l i l 108 ,J -M036 ei: Forres Ege-ry Marie Bastien Jean Nicholson Camille Edwidge Damas Basil Sinclair Richard Chambers 4, THE D A MESSAGE FOP: YCDU . . . eggy Major: "A special congratulations to Erwin Thompson. You made it!" inonymous: "You've gotten your act together, now take it on the road," oul Decker: "At last you finally made it! Congratulations to the class of 1984" laine Brancaccio: "Best wishes to the class of 1984" 'aula Yehezkial: "To the class of '84: Stay 'GoId.' Good luck and keep your standards high." Gloria Malden Kaplan: "What a great class!" Ael Goldstein: "Shoot above the hoops . . ihelley Lander: . . but get it in the basket!" oyce Matthews: "Loads of luck." rlob MacDonald: "Best of luck to '84 The future is yours." Mark Streisand: "Best wishes to the class of Arthur Colen: "To the class of 84: Beat it!" Gloria Lemme: "Congratulations, Konpliman, Felicltatlon, Felicitacionesf' Norma Dym: "Best wishes to the graduates." Gloria Klempner: "To all the graduates: keep cookin'!" Kevin Murphy: "Congratulations to the class of '84 and especially the members of class 31" Don Altman: "Best wishes to Edwin Worrell." Frank Brancato: "To the class of '84z Chillout, soup up, bug, max out, house, word and good luck!" Jeff Ladman: "Congratulations Seniors - no more walking in circles." Steve Abramowitz: "Good luck to the graduates from the College Bound program." Leo Rutledge and Family: "lt's better to look where you are going than where you have been." Linda Harriot: "Luck, success and happiness to the class of 1984" Lou Montalbano: "Good luck to all my former suspendees!" Anonymous: 'iA.W., I knew you could do it. Congratulations!" Annette Zelenetz: "Best wishes for a super future to all of Wingate's Graduates." Stu Feldman: "What can I say? Good luck!" Steve Smith: "Life should be a collection of happy memories so I hope you have collected some at Wingate." Bob Hellrick: "No comment." Csmileb Donna Frledkin-Saltz: "May all your dreams come true." Izzy Cohen: "Best wishes." Joan Gordon: "Get rid ofthe gum!" Sue Zysman: "Watch out world!" Paul Puglia: "Buena suerte a todos." Lorraine Barbarash: "Congratulations soccer STOYS, Jacinto and Michele!" Steve Leighton: "I don't know what to say, Baratta. You figure it out." 1Mr. Leighton wishes you all good luckb King Tuck: "May your life belong and smooth as spaghetti." Mitch Newman: "Good luck to the graduates." Anonymous: "Ten. five. three. Best wishes." Susan Cohen: "To the class of '84 good luck and success in the future." Fred Kohn and Fay Kavkewitz: "Best wishes to the class of 1984" Joel Fields: "May your future be as bright as the sun." Charlene Walker: "Best wishes to the class of Arthur Floyd: "Drugs won't get it: People will! Congratulations from SPARK." Phil Loeb: "Of course you have to take history!" Gall Tuch: "Read, read, read." Dolores Early: "Homework assignment 01984 - Do the best you can in all your future endeavors!" Ralph Link: Congratulations to all: a special 'Good Luck' to the graduates of classes 20, 33, 37, and 59. Elisabeth Goldenberg: "Best Wishes to the class of '84." Macque Arberman: ERIC OWES - You are deserving of all that is good. Stan Finger: "Glad you're not going to summer schooll" Naomi Shore: . . and Iet's be real careful out there." Alice Joyce: "Decide what you want and go for it!" Fred Goldhaber: "Best Wishes. For a richer life, keep readingl" Ron Gerard: "Best of luck to my favorite student!" Rory Baratta: "My best wishes to all, especially my 5th period English 8's, a class with class!" It Pays to Be a Marine U.S. MARINE CORPS RECRUITING SERVICE 260 Utico Avenue Brooklyn, N.Y. Rofoel Henry GYSGT. U.S.M.C. Loronoye A. Allen SGT. U.S.M.C. Danilo Bryon SGT. U.S.M.C. ,f ir Force A Great ay of Life U.S. AIR FORCE RECRUITING OFFICE 260 Urico Avenue Brooklyn, N.Y. Sgt. Corfogeno E wr ,W K IASS qs ,Q QS -Q Sm I uxibu- THIS IS YOUR PROUDEST HOUR .. . . . . Culminating a period in your life you vsill alvsays want to remember. A9 your official photographer, we feel elated to have been able to document this cherished era with photographs pulsating the very life you lived - the very thoughts you spread - the very feeling you so warmly and sincerely shared. This reality ough captured in a split second will he an everlasting record for posterity. The future holds many events for you that you vsill vspmt to remember - Please feel free to call upon us for all of your photographic needs. ' i . l l Lllll 'll l 'I'H0lll' 'lllllll' FOREMOST SCHOOL l'llO'I'OGR.-XI'lll-QRS IN 'l'Illi I-l.XS'I' Bock Row, Left to Right: Mrs. Borotto, Simone Word, Keisha Colbert, Arlene Boird, Eric Owes. Front Row: Dorlene Green, Devonno Gorbutt, Trevor Dowes, Koren Boston, Fred Allmon. Not Pictured: Lindo lfill, Ann Morie Gittens, Cheryl Hunt, Moritzo Rodriguez, Michele Brondford. I would like to thonk the Mosoic stoff for oll their help ond their potience with me. Especiolly Eric ond his comero . . . Koren of Lorston . . . Arlene for her olphobetizing . . . Moritzo ond Lorno for helping with those envelopes . . . Michele ond Debro for typing . . . Michele Brondford for escorting George oround the building . . . ond Tom Kehoe of Toylor for everything. A super Thonls You to Fronls who promised to finish the book if l hod o nervous breolsdown . . . ond most of oll Peggy, without whom I could never hove done it. It wos on immense job, but you mode it fun. Rory Borotto 112 -w 4 f 5 1 W ' 1 -r , r I 3 1 Y! A x ,? I 11 ll lk . , f W: if , ff' ' 21, . ff if .f ',f 1-if U2 , an gf 2? , fl, 4-55 ., , , Q ' Dv 5 K'- ,I . N , , . f ' 'K -4 "Q LW- . 1 if, xg It W I Fmt. '. X' 5, Q -f' ? , Q. i . 7 C , ,I use L gf. . ts fs' , - rw ,ns I , A av' x 1 J 1 W .Qf " , 4' 4 ' in W 5' ' ' a' . fl ff L' V Y 2 i ' "" A I , f lQ?n Lf: 14.5 if fd' J - f pf ,M 3 ,' It ' , li ,N f Y im! X-My 5 Q If S ll Q gf! P5 -f .lw" x ff H." ,, gf , L..-"I - wig ' l + . gg , 1 3.2 h 'A , ws A 4, g ' F ,ff .. H . ,. , ' f + gif. .f , 1 g- I, a- , ,X 4 g 4 3 P 2' - , I I " A - - 447 X I vb gf - Asif - af A Q'-A . dw, ' Q gf ' I 1,41 f , it V H1 4, 3 ,my 1 E by y Z 3?,i,A:',, ' 5 9 5 -? - "', I "' V 4' M. i, V. V .4 K V , 5 Q ,Ji V W -Q .. " 4 Rf. " J " g , MA? f fi K . F Y' 7, , "2 1 'X , 'Sf "" iv L 'Qidiaf' , , X za, , ,,-f' , 4 4' 5 f 4- 1 Rf, af 'ftp-r, ' I ' fwfgh " , ' 4, .1 gy- N .Q , E I aifq, ' 4 .8 1 'E ri ,Wiatr ' 11, .fl xv, Q 12 K 'V , f + mt., -1 Jfmw J-X . A jx, f A f "A '35, f 1. . 'W fe 'f vw ff - ,- . wi- 1 ' wa . ,gy 1'i,fKf'g,. T.'-A' + , df ' 3. g,, 2 A 3 , 11, ks -IQNQ 1 ,ll ' Af . 1 0 3' 2 ' fri wi, if -Rf X 1457 .- - f if fx A Q W' ,frf V ' N V ' 1 R " Iv fi 4 ' ',4ff3Vr'1' 'ff ' ,ML ' , . . 3 Ay Lg N , V , 'S 'E ' 'P f. . A N JT 5 fl " 1' 'f',', ' ' Q H X an :45W:.y4 x, 6 .V ,jg fi. v A 1 . in 5 . jf ,QW fitjyfgif-i'?g5g '?1f?4 gg, " ' I R E' A J ff 'V " 5? 43l'iqi'EZV':w?i'gii 3 v If 7,1 ' QQ? 'QM' k Q 1 M AW 'Y Y I . - f i E, f X- ,haf yi, ,.. 115 fl , 19:33 A Y 1? H V , ,rl V AY Fr, M4457 Y X ,G . 11'Wf 'fr WA' 1 L!! I ,QQ Y 5.3! K: , 1 ,ffqi ' ' 1 M ' ,, e i.,g: la1 - ,, L -, Qv- My -ff:1:.gL.1 'A ' , nuff ,g S ,z ' N my l A 2 2 -' gf' wk Q - 'ff , , ,mf 1, ,,g,L1,S? iiibigz, 4 v-


Suggestions in the George W Wingate High School - Mosaic Yearbook (Brooklyn, NY) collection:

George W Wingate High School - Mosaic Yearbook (Brooklyn, NY) online yearbook collection, 1972 Edition, Page 1

1972

George W Wingate High School - Mosaic Yearbook (Brooklyn, NY) online yearbook collection, 1977 Edition, Page 1

1977

George W Wingate High School - Mosaic Yearbook (Brooklyn, NY) online yearbook collection, 1980 Edition, Page 1

1980

George W Wingate High School - Mosaic Yearbook (Brooklyn, NY) online yearbook collection, 1982 Edition, Page 1

1982

George W Wingate High School - Mosaic Yearbook (Brooklyn, NY) online yearbook collection, 1983 Edition, Page 1

1983

George W Wingate High School - Mosaic Yearbook (Brooklyn, NY) online yearbook collection, 1986 Edition, Page 1

1986

1985 Edition, online yearbooks, online annuals 1970 Edition, online yearbooks, online annuals 1972 Edition, online yearbooks, online annuals 1965 Edition, online yearbooks, online annuals 1983 Edition, online yearbooks, online annuals 1983 Edition, online yearbooks, online annuals
FIND FRIENDS AND CLASMATES GENEALOGY ARCHIVE REUNION PLANNING
Are you trying to find old school friends, old classmates, fellow servicemen or shipmates? Do you want to see past girlfriends or boyfriends? Relive homecoming, prom, graduation, and other moments on campus captured in yearbook pictures. Revisit your fraternity or sorority and see familiar places. See members of old school clubs and relive old times. Start your search today! Looking for old family members and relatives? Do you want to find pictures of parents or grandparents when they were in school? Want to find out what hairstyle was popular in the 1920s? E-Yearbook.com has a wealth of genealogy information spanning over a century for many schools with full text search. Use our online Genealogy Resource to uncover history quickly! Are you planning a reunion and need assistance? E-Yearbook.com can help you with scanning and providing access to yearbook images for promotional materials and activities. We can provide you with an electronic version of your yearbook that can assist you with reunion planning. E-Yearbook.com will also publish the yearbook images online for people to share and enjoy.