Geneva High School - Seneca Saga Yearbook (Geneva, NY)

 - Class of 1945

Page 8 of 56

 

Geneva High School - Seneca Saga Yearbook (Geneva, NY) online yearbook collection, 1945 Edition, Page 8 of 56
Page 8 of 56Geneva High School - Seneca Saga Yearbook (Geneva, NY) online yearbook collection, 1945 Edition, Page 7
Previous Page

Geneva High School - Seneca Saga Yearbook (Geneva, NY) online yearbook collection, 1945 Edition, Page 9
Next Page

Search for Classmates, Friends, and Family in one
of the Largest Collections of Online Yearbooks!Your membership with E-Yearbook.com provides these benefits:
  • Instant Access to Millions of Yearbook Pictures
  • High-Resolution, Full Color Images Available Online
  • Search, Browse, Read, and Print Yearbook Pages
  • View College, High School, and Military Yearbooks
  • Browse our digital annual library spanning centuries
  • Support the Schools in our Program by Subscribing

Page 8 text:

?FW?- 5 ...l vii 'Jw fx 4, x. Af ,..,-f'X.v "" Q-4 'S 16' .flag Ahrl blrnura Xbraham Xl rahnm xhrahzn. rahnm mham ralnm nhrlln l..l...... x...l.....y n.....l Fl....l 0.0.2. 1 l..l... 1 1.. ...l. .. lalll Xt llr X llllaln F x. ....l..... x.....l..... x.....l...0 knlhnnx F Xnrhunx D4.m...lck x.l.... 4 ...... F Kdam brlrdon X -xddnna Xddnna Xdd4 na Ur rk R Xllen x...l...... 1 nhn X rlrr R lrhnd 1 e xl....4 F4.l,.l. R . xllrn Xllrn 4 vlzlh d ul... x al...l... Xllrn l I . Xmlnerman Fil allen Xnder Xndrr Xndrr x..4l4r Uldrr xnlrllurr. x..l.l...... Xnlenuccl Xnlrnucfl xl4...l F.l..... c l..l... L ...... R l...l r x...r...... n.....l-l Laurence Loul Xnlmell KI rcd Xrrher Ha rold Xrchrr Paul x.....ld Fa.....l x.l........ ...l.... Xlkln an Rlrhard Iurlalr Ellloll x.l:.. ..... ..l... x l..l.. .. l4..l.... I hduvln Namutl l .... ll..... ll ll... 1..l... ...PR R..l.. xl..... l..l....... 1..,...l. Hardeen Bardzen xx .ll..... R 1...... 4. Bardm NX lllard F Barnard Barnard Barnard Brucr Hamld H Thomas Barnes amen K J l4....4..lv ll.......l1 ll.......4. l4.......l. Bnroody ls.......ly R.......l. ll.......l. ll.......-l. l-l.......g... Baurllla rl ll....... Xl rahalll .ll.... NI Edward 4 4 ....... M xl..l...l 1 R..l....l 1 Ro... Theodore .... F...-1. . nzr kznne Kaxlrr l nrdnn ll....l x.....l.l II ll...... R.l..l. ll l...l..4.l.l u....l l4..l.ll L.. lz..l.ll R..l....l ll.... Fl..... lllllrd M lllnmg m arllan P Pruafrrrv nay Pl ' xv' J N 'ibn-. rump' fi! LffllI'1'fl Rrncdr-Ill I0 4- h Brnedlcr Nllllalrl L Kennel: Xlhz-rl M Iirllnrll lhurlr ll....... ll.......l ll....... 1.l..1 R ....... Rn... 4 ll ..l ..... H nlIrx Rx4h:u4l I n .......... x...l. ll....... l...F lm... x..l.... ll.. xx .l ..... l-l .l.. ll....l.l 4 l.l..l x.... 4- lsl..4 R.l..l. lll. .lL ...l .... x ... ..... F ...l ...... ...... ....... .....ll xx.ll..... . ... R..l.... 4 .... 4 ...l.l ..l... 4.l.... ...n... 4l...l. .4l..... ..l... ll....... F...l R ...... ..... ll ...... x.. ll... .l... .l...l.. ll....l... Burl lhrlrr n .... n....l.l ll...... ..... ll...... R..l....l ll....l R..l... F ll..... cl..l. 4 ll..... u.....l.l 4 ll.... R...ll.. rx...... lirandow Ullll ll...l. ... ll..l... ll... ....... R... . xx.l... l l-...ll x...l..... x ll..ll 1.. .... ll...... F.l.....l I lirzurr Frrdrrlrl ll...... l..... Hroclvxax Ro? er! lx....l....l. R...... I-l....l 1..l... Hr ul. Rrlert I ll...... F . l ll...... l-.l... l-x. .... .... ll ll....... Ralph lx lin vxn Rlrhanl R ll.......ll R....... ll........ll l..4l. ll........ll R..l... u.......l.. R..l.... ll....... r-.....-l ll...... ....l.... Hrxln I'4Ivxlr4I C ll. ... 4 ..... R ll..... ll.. ...l ll..... l...l-l . ....... R..l.....l R ll..... h... 4' Hurhhnlz I-dxxald R...l R..l... ll ... ll..l 1. l4...l. 1..l... F ll....... 4 Ilrx F.....ll ll.ll... l4....l. ll.....: ll.. l. R....l.l .. 1..l... 4.l.l .. . xl..l...l r.....l.ll F....l l l........ . . l.ll l.l.....l,4 XXlIIl'lln l r rpr I .lnll4lIl ll nnnlf ....... x........l ... xl... .... l.l.....l .... R......d ..l...... F...... ...... .l. ..l... ....... Tl....... 1 ......... l........ .......... xx .ll..... arr ldvxarll an I krllnelh an .hn nrdon F K a x :ence C lhoma L ...la llnward F....x 4 ........l 4' Char F ...l....l T 4 .. l.... rlhllr ......l F 4l. .....l... xx. ..... 4 l. . .. 4 .....l 41. ...... R lhr rnlz lnul 4 l....... xl..l...l 4 l.. ..... x..r...l. 4 ... ...l .l.l.. 4l... . l..l... 1. 1 a 4 r. ... wh...- L len r Xrlhxn H allarr II lanraitllnl Inxlu X 4 .. .... C ar Irlhllr I' K ark Charlrl K ark Franrl C ar Hoxxard F K all Ie lar I- K 4xeIand Donald M 4 ...l....l xx....l. 'Krlhxxr l l...l l ll.... Xrrn n llnvx Frank VV l vx Kolvrn ... Ia x...l...... 4... .l. F....4 fx .....l. ...... ... n......l.. 4 . l....... ... xx.l..... f..l..l F....l 4..l..l xx.ll..... 4.l....... ll..... II ..... Lum lxtl Irllerl 4...ll..... cl...l.. 4 ...x ll..... R . l. 1..l... c...l.. 1..4 x 4...... R..l....l F C......... xl........ 4 ......... ll....... ll 4 04 per Klerle Curruran Franc. G "4 B .Age-0 --..,. wr X yfao c.......... F.l.....l 4.......... 1...... c.......... 1......l. 4.........l... A...l.....y c...... l. l...l ......ll M...... l....l1 . 1..l...T 4... 1 ..... xx....la Q Rnherl 4.. ... 4 ...la C.. ... R..l.... 4...... lJ.....la 4'..... cl.ll....l 4'....40..l xl... D c....f....l ll....l.ll 4 .... l.. n.....l.l 4: .l.. xx.l ..... .l... ..... 4 lh lhl x 4...... n..........k 4... l-l....l.l l Lurr Xlarxln 4............: vl...l.. D.l.ll..g ml. lx x....... Donald F ll ....... 1..l... x ll....... l.......... x ll x....l... x........l n....l R.. ... 4 l..... lx.....l.l ll.... J.. .. lx... ..... 1 D... ug.. -Klan ll.... ........D n...l. D.........ck D. ..l. 14. ...R n.ll4.l. H....ld D.B..l. 1..l..... n.C..... ,l...... E n..l.. 4 ....... x l1..l.. 'xl..l. F lam. xl..l...l ll..l. x.......l ll.F..... ll....... lx.1..l... s....l. DeLand B.......l E n.l..... x..l...l. n.xl.... 4'l.l'l....l R lx.xl.... D.....l.l P D.... .... R..l.... E ll.... .... xx R..4l. ll...........4... Cl...l.. ll... xx. I.. R ll. l.......l. Roh... R lm... R..l... 0.1 Q... k..r....4 ll. .. ll.....l.l II ll...., 4 ....... M mv... Jar... A lv.F...l...... B...1.... n.la....- 1...... 4 D........ l.... G ll...... R..l..4 F n...g...... R..l.... n.x..... P.. . ll.l...l. x..4r...... lx.P.... L....., n.R..4l.l.. Jar... lm.R..l.l.. xl..l..e D....... ln... ll...... 1..l... B D.z.ll.. L4..... D..l.l.... xx.ll..... Dodd Rohcn E Dodd xx ...... Dm.. ll..l.... A 4 JHIMIC Dre .. R......ll. L ll.....ll ..l... lu...ll 4l.ll....l C lm...ll 4 ....... ll...l.. ll........ lx...x.. 4 ....... . .... ... x ll. ...l.... 4l......... ... IJ ... . x . ..l 4... . 9 .... l........ R F..... L.x..... l...... .....l.... .l . 4.......l ll nl . .l x..l....xx l.l.....l ll... ...l L ll..... .. F..... ... R.......l l...... R. ll .... .....l. 4. F...ll x ... F....l..l.l ll..... F....l..l.l n...Ll. F F...l... l4.......l. F......... F...... L F...l ...L ll......a F...... 'x1...l.. ll..l. l.4l.. R...l. r....l. ..l... r.l... x...r...... l F . F...l....l r.l... . .... s l..l... R.l..l. F....... F....... F....... l...... ll F.... R..l....l F.ll...4l..... x..l.... .xll F.ll.....l..... R.l..l.. xx F.ll.....l..... R..l.... F.ll.....l..... xx..ll... F.ll.....l..... xx .ll..... l...l.. ...... F..... Plame F.....1..... F F...... ul. F. l.l......l.. xul... F. l... R..l....l F F...l. cl...l.. xx F...l. ll....... Fllzxlmom Richard E Fl.....4... 1... F Fl......... sa.-....l Fl.-.......4 M..r...l F ll.... 4 ....... R ll.... 1..... R Fl.... R..l.... lx Fl.... l.l.....l Fl,.... L..-....... Fl..... R.. . 1 l.l..... ....l....l1 .. rw... .. l-l....l4 .... .....1..... x .. l..... xx F..... l... lx F....l. 4 ....... Frrdenhxlrll Rlchud ll F.....l. ll....... F... 1..n.. R F..... xx.ll.... F... .... .xll...l1 .xl F........ xx.ll..... F F.... F....l F.... 4 ....... R 4 :Le N...-.... 4 4..l. ... x......l.... x allillthrr Thomaxx ann4-tl Harrrn anu Ilalrrl C ardncr Arthur ardner ll.......l .Ml . .... xl..... xx . xl... . . x...l...... D . . .l... .4. 1.. ...l. ....... .....l..... . .4. xl... ...... xl..l...l ....l..... r....l D .ll.... Knulu F .ll..... x...l......1 .ll.... 1n...... F ..l...... F.... 1 lun: Hllllam ll.... R..r....l ld ...... ........l lull lnnr H :I llm ... 1. ... R... 4rd n N orrl .. ll. .. .... ll...... ..... 4 ....... F ...... l4.......l. vl ..ll... l......R ..ll... F...l ..ll... 1..l... r .....4... x...l...... ...... R.l..l. fl ........ XI ...l ....l... x...l...... x ..l.... n....l ..l.... 4 l..... ll ulxln x.l .... .... .l.. R..l....l ll..ll.... 4l...l.. ll. n.....l.l Hal lm.....l.l 4 ll.ll H....l.l ll llal 1...... F ll.l xx ....... ll.....l..... 4 ....... Ilannackfr 'rl....... ll....... 1...... xx ll....... Run... F ll...l. ll..... L ll...l. F....l. ll...l. xx.ll..... F ll...... F....xl... ll.... m.ll..... xx ll.... .... F..l R ll......... l..... lx ll.... .... x..l...y ll... x......... Hartman Charlrll H liarlaell llermln R ll.....ll 1..l. llau mann 'Ulredc Ilax Morns Ilaxe 4lhrdM Ilrllluhvxallz Chan YN Iledrlrk I I Ildlunan Rlrhlrd B ll.l..... Ray 4: ll....... . Ruben ll.............. 4 ....... ll....l.. .... R..l....l c ll........g 4 ....l.... M ll....... An4h4m1M . .... 4....... M . .... 4 ...me 5 . .... 1......c . .... 1......l. 1 N Hr new MlcharIC Hzuxler Frzdrrlck A ll.l.l....l c....-ln.. H.ll xx .ll..... F l4.ll....l vx..... ll.... la.....l.l o ll...Ll. nl... ll...l4. ....... ll...l,.. 4 ...l.l ll...n.. x..l.... ll..ll....l 1..... K1 ll..ll..l.. Charles ll..l.4.. R.l..l. T l-l..l.l.. Ea1lX1 l-lopl -.ll.... c l4....f R...l.l..l.. C Hupl... F....l ll....l... 1..l...: ll....... R.l,.l. xv ll....l.... R..l.... ll....l.... xx.ll..... C ll....... c....l. F l-l........ xx.l... R ll...l..... R..l.... ll ll.. l...g xx .l... F Ho P. 1........ ll.... . Roh... ll..... n.....la Fl ll..... o....l.... ll..... l.l...y ll .....l F .. ll.......l Rn-hard L ll......a Ronald Hnvlr xx.ll..... l-l.....ll 1 Cl....... ll.... ell L... F l-l..ll.. ll...... l-l.......l.... Fu... H...ll..... D.....l.l F: lde xx .l... R IIa4-qua c........ L l..lz..... 1..l. l.....l..... .l...l.4...y ....... F...... Nl 1..4..... lx.....l.l 1..l 4... ll....gl.. L ....l.. ll...... 1.l... o....... 1...l.... Fred 1 J........g. Tn....... 1....... F.l.....l c 1........ 1:-.....l.l 1....... cw... 1...,... 1..l... c 1... ... x....... 1..l........ l.l.......l l ..l........ Ll....l 14 1..l........ xxl....... fx 1..l......... 1...... F ...... ll..... .....- Charles L June. Clarzmx .....- D.....l.-1 1...... El.......l R 14..... l-l....y ....... L..-....... ....... M..,..... 1...a....... c...l.4... 1............ Laxerne 1...lz....... Leland lu... 'rl..4..l.... w l4.... H....y c l4..l....... vl.ll..... l4..l.l.. way... F l....l. cl...l.. F l....l. R.lpl. l4.ll.l... M.....e. lx......y Fm... 15" ....- M .N 1 XXX - 5 5 I - .1 . . ' I -L I W.. , -' 1 0 ' - ' Ks: ' I, I .I M . ...I II II I 0 ay nl 'E , .pl . 51.-., H... , I, ' f ' 5. I . -- Mi ,..-.M ff' K ' " - - W . '- - vi- ' 1' 'va I n- S -' :. Q ' ' -. . ,.-.W 5 A 9 4- ., N A' ', ' ...am .. .fwf .III I, I A. .,II.a., III , .-F-' QI. S. , I ...MI IW, . - ' 1 4 -M I - .I.I. I .asf . . ' A K2 J fl f 4 . F. - ' f ' I .- :'. 1 f If L c , , - . 0 , . . r 14. . 5 . . - .p . ,, . rx -4, I. -4 , .. , ' . 4: , . .. ,I - I .3 PS.-S f .- .. ' , ' '. . , . N, ' , ', I1 49 ' - , . If , ag? . . . ' .. , ls F, , , " , 4: , . , ' I " . I-I 2, : , 4 .' . '. .-,.' ' . ,: . 4: ., . '75 IIT' Al. I 4 I 4 ,, I . -, I . I G I . I . I, . I M- ., - - 4 - 4'.........ll, I. 4'.. , ' , 5 .- 4: . , , 1, ' ,, , " IIIIIIW ,g .-xl. . . - - - . .. '. 4' ..... , - :. 4'......4 ' . ll.. . ., 4:, '.-.l 4:..-.,, li. ' .1 -Ml- Q, . I .xl.. .1 .. .., l 4'.......l..ll, ' '. 4'... .I , - .. . , ' 4:.-.. g ,. 4 ., ' '. H' rf .II .xl. . ' . , - . 4'........., 4: .. . -3. 4'....., Q . l l ., .. Id 1. 4:-...,.41. ., : . gl f .- ll -, x' .. . ',.- ....,- 4-- , .. - - 4-.. ., - Ii .l.. .... 4:... ., . ,4 I I ,-.' ,. . ,1.. '. 4'. ,, I 4'....4, r ,' .l. 4: .,14 ' 4 .4, K' ?Q A - 4 ' .- Film I1. '4' .3 I'-..1 . ls... I. ' ' 1 I' r. , . ' , ' l4..l... ..l.l 4' -, ' .. , : . , ' 4:. ,, ' , 1 .ig I . . 2 . ll.--, "l 4- ., - 4 - xv. 4: , 4 . . A Bl- '..- . -, ' .. I . 4' , , ' li . ll. . 4: . ,. . . .. . I. I. ,,. .1. 4- . IJ . I '....,, ', ..- II I I M f 1. A -Y - - - L' . - . . .. ' -. - . 4: . . ' 4 . ' 4, - II 'T - ' .V - 'H '-- .J l - 4' - . -' ' . , , l:ll..4 l... ll, 4: .' , , ' ., ., - ' . , . ll.....l4 . ll. F 4- - - I 4-,,,,. ,I - I- - ,I I -, LI I . . II I . Ii, 'f . 4- ,I ll-- I. :.l-. -4 ..ll, - 4-,.... ,Il - ....., ...... 4.... .4 .R . , 4r. .l 4 R, ll.. , x'...... 4' ..l, ' -4'.... .., - ..1 C, l-....4 .- lI. 4p., . I ,- ' I f- - I - ' . ,Ke Il-. 1 x- . 4'. ..ll 1. 1. ' ' ' ' F.. . '. l' l 4- - 1- . 4 - - , ... , .. , 4 . 4 :- .I . , Ll -. F. H-. . ' l.. 4'..4...., 4: . ' , 1. ' - ,. ll. 4:.....l..' , R l . ' . .54 f 5 ' - . -I F- HH' - l '. I '.......,l .- :. ' , . ' ' ' . 4:.....l.. , C. ' , . Ya' " - -WI' Wx' - F for---1-," . ' ' ' .. . , - f . .4 4.. .. , .l ". .-' , ' . V -- QI - - - HU' - " lim- . ' - . ' , ' -4: ..., ..- .l F. - F, . . -SIM I , . -f--M I ll. . . '. . . 4-.... -. 4 . ' , .- . .. .4 ., -Fa. I 4, ,I . ...... . , ll... . ' ,1 '4'...4R.. , - 4 - I ,- I ,I I I II . I I . I I 'I . ....., . . , 11, 4-,.,I - 1 , - I . .I -I I G , I - .I , I: ' I - . ......,1 . .. ,1. -. 4'... F ' . '. ',, - - I - - II- I . I , ,I ,.I I Ig . .....I, - ., .. , ,- l-. 4-.44 ,. . . - ,I 1, JI IMI -, ,IJ II - I ,I I III- , I .I I . .. . , ' f . 4'....,,,I I. -I .II I, G- I II , I - I I . . - ', I . , R..l..... s 4'......, x. . ' , l. la, '.-I.. , '- 1. 4: ' I 1. , I . .xnlenurl-i, funn- ll.-.-4l.... xx'ill..... ll. Ph ....li.., li.lw...l C ll...., 4'l.ll....l r.li.-..1..-.,.l. 1. 4:.....4 sl..l. ll. Howe. Hula.. ' fl , 1 I. -- -, ' - ' , '. '.,L . '. ,1.. ., 4: -, A, -, ,II1 . - gI . I I. . .. ., . - , .I 9 -,IR I - I G . -I I, , . I I I. II--II.. I . - l--f -.J- '...,4: . . . ' 4:" ,. .ll ' , . I I I II . I I I ,I I .I , . . .I .I I I , , I . 5, . I . . I, . ' 4 ' l A . , - -. .. 1. . , . -. 4. 4 , . . . 5 . L. I - , . , ', ' l , 41, , ' 1 .. . 4: - ,.' . , 4 H- ' ' . ' ,. , . '. 'r.'. ., 4' . . ' ' . 2 4: . .4 . ' . . . - ' I X ' I .l...... 4: - .,I p -- I I - - I I - I I 1 I I F - '- ' . .' . .. 'l. .. ...., . , : ' , ' 11, 1 , I .+ f - I - -J , ' 4 '. - 'l.... . .., .- R .. . ' . " ' I, , -'-- - - ' ,. .., 1. l.ll . , - x. 'l . .... - , I4- - ,II I I .I II I . -In I. -- .- P- .J- 4' .Q ',:' l, ,. - , ..."' I1 '- I- .I F- - f . ' 1. 'I L. 1 ' . ' ' . 4 ., l, ' F. . , 4 I. ,lf ,. .. 'l ,' ,: I- ,1 -I, 1 I . II.g.. i 'l - 1 'I . 'l . . 'F . ' , .. . . S .I - -I , -I K , ,. .I . . - I , . I - . I . . , , . . 4 , .lm .34 I I , ' . ' 1, 4'l..... :. '. , ', - - - ' I , II -- - I ...I ' . . - -, 4'l..., ' 2 ' . . ' , . ' , , 4. 5 II . .. ., .. . 4l..., I- xv. . ' . .I . ' , ' . ., - 1, . , " .3 , :. ' - . ..l". 4li... ' .. 1, .. , , " , : . '. ,3 4 I 1, ',,,2 Fw--' .A - - . r - ll. ' . , . , . -- , 4 . 4 . . J . 4- . -gg.L,Q.j f.. Y ..- R- -f ,J. - . 'l.., - - - , I -, I - I .- .. X ,. . I. . I 4 4' .. -41 ..- , , 1 , " ' ' . , , - -- - , . '. 4' l , . F. ' ' - ' ' ' . - , ,-5' .. - 4 - '..l. . ' , ' 7. FQ.. V, . F, .. I .. . J . ,. - , 4' I, ' l' 1. ' , - . 'F.... , --1' '- , ' , - , 1595" I W f- , , . ' . F . . - ' . E. I. I . lh I . , iI - :, I. , , .I . I - 1 , I I .I I.I J I - - I IIII ,I , . 4I.. ..,1 I. I, I III, JI ,I I I I I I ,IIIIII 5 T ' - , I -12 J - '- - -x ' . , ' ' X.. -. ' G, , I - -. - .KH - 4---. F. - l . - . . , . -1 .,., , .I I .I I, ,I. I F I. .I I I I I, II II I I I I - I I I II .- - .f I, ' II - ' ,II ' ,' ' - x I - - I3 I- :' - 9 7 - I , - ' I- . J . -4 . , 4. - . ,4 ' .... If . ' , 1 'W .HF-' . . ' 1 - .. 6. 'f Q 1- , QI ' -,L E, W f . X' , 7 7 ,,,':'.-F

Page 7 text:

Sw . lab! M M. f Q w fs If rl! jf' ' P-05, Qxvev QW, skieogv , Q9 o4e,QQoxHe6 Qve, sob doe Qoseeb Noi, rx V Qoosdovsoess xeqodweb QGOYQVOO5 MXN, 9e,QofQQkeb woo QW, QSQQQN Qvoie, OX QQQON 'IXQQQZS 095 Qxedoos Qixooqgilxs X vox Zia, 065 coovok XOQ, bzfsxioieb Lx Y Sox NIQOYKXN C YQ? 15,51 X00 MW sais JJ, I' A fn 5,31 gfPage 9 text:

Ya Q ,f'?'-X' . ,rs 1, Im... Rm. c nm. r...4.,..1. L I..u.m I ....... I..II..:m. um... C I. .... uma ll I. ...I n..........1 c nm.: rI.....n +.I...g mm. m...,g wmfn r.I..,.I.f :.1.1 I. I-.Inu rm... Il r....,.r.. c'I....I. C I... gr.. r.I..m.I F r......r.. Iz...Im xx M.. lwn R.fI.1..I r.....I..... Inm... w r....fn..... I...1 r.m.r.....I u.II..m 4 krrullr I. ... . L Innnce .. .ph mf.. .I .gm II .pn llxukf I . une Impr. I-I... II XX Il I m mn.. ...fy xnmj an mg .... Iarluu nv mr lauren I au len Indie. nam. Le: Ru I-fm: 1 sz Lrhlhl L Ls. Irlh lull . lpn. .In Iuher I r nu I r nc I Ir. hd :nl mm .In NMI Inn mm mn.. F e Ihmld IL xrl on N Run. L ff mmf... ff Ham F xI..fg1n 1... x I.. W mhm H Im ... Harold C R ..l en II Im... II........I .. . I. 1 xmgnm umlr. I 1........I R.,,....I.I R. lxnan Jr .rf 1. .re as ff xmn..m Donald mme XV mmf ... mm xhrm I. Funk I f nrh I I I I I I fm Im .N nz ... r I R. nev ur... I- I emu I-.I v rm Run... IJ 4 larrnre In IIICIUII me Il. veur lan I n n Il If Mu I I' R mul .gf rlrn R :uni XII Eli In era Charle I men urdon me. I.. .... l....ng. II., x.. ...... LW. . .pI..... F IU... ...fn nn th lr rk l...n lxon Lnle I hard C lmle lxule R NhC.IIId h 1 Nlflmn 1 '..nI.f.I Rr-fn rhzrd rr! R Nhilr 1 u 'I fc .rm f Fun.. X rl rm c X ck r I Rx hurnl Ulm xml 1 Ra Nh!! 1 R Mmlhlr xmhl Mmlxel I mme XIII! m I mm Ihnma Rnchu I1 IILII. llclnl x If... 'u.xI.II. mI.x..I U... xuu...II,.. xm r.u.I.. xm... 'xlmlncan R..Im mm... . u....nII nm. nf. r .... um.. xI...f.u um. Muff Xlarcmnu x...r...ny Im. .I x ... x x.-.I I1 m....fI u.II..m L xmm... ...:Incl xl.. han Rum 'mmn -...MI xu In x 1 J x J 1 Xlumu Xhr n Xlarlnu Klum. . Wm. Rahul Dum nuk Fun.. I7 Mm. Ih Xhuphrx xmh ... Xlaurlc Xlfrel Nun L.-I. Shlmfl un.. nn Xlean Ninn... H.II.:Im Xlellrn Xlerrhmm lalennne Mem! Xleru Xleuzf Ilzlen HI. I. I. xl n char! A 1: Xhller In! ind Xl :UH Xhxhe Au nrrh F Chnl: F rnlrrurk I nu x In Nluller N r jxne R Rum' Xlnller Xhll. I XIIIII xlmn I-Ifnuvmn I 1. I I nn Ru nw. xr-rn nu Funk I 1 Fzrd F lharlr Xiu hall -. K Wlils 'X M 'Magi' H I if Klnorr Ramon Nimfe Rlfhnrd .ulxlu Xmhonx 'Klurarro Pun Nl rrhou e Har x Nlurn Rmhnrnl Mnnfxh R . X 'xlucklr xhn bd J nl Thmm: 'xl .m I. Kluhahs u..I.-nh. '.I...... If....g xx x ..,I.. I.. NI .... . ... X .fr hu If 'sI..n.1......f ma -..1.1 I Im nf... ff I... . xr . I... x .I . x.wI....I mI....I x..II...I I ...I xv . R I... x ... .I... n.II......I J Illmm ...nan L wr... mm.. uhnl N rmnn U r:Ih1m I e XX :Hum R ..IoreT IX I Jlm vrad F :ren I Fd ward N Illmm mf... L. .xI..II.. n...I...I....I. .. n HI ..I. R.. w...I...I....L Ir....... .x..II mph... P 1...f..... ur... ... cI..I. I ... rr. .... I ... Rum ll . I num... R . II.. ...K ... .... I mf I I I .... Q H... II.. mln... Im... mlm.. II. x...I..... nn. um.. E IMI.. .mf ..f.. I.. Iz..I.m ..........-f R..rm.I . ... xI......I .... Im... ff ull... ... mr. x11 ... r. x..r......I r I I Ir..I 5. ...H I . -...... R IM... ... ...... .I .ff mn. I.. In In ...ck rm f Ion: I. I ...mr PI-Ir. I Km nn. Q-un. M FIV! ffoof 0110? P.....ff. In .ph xI.II.w.. R her! u.II.J... R I-r..I1.,. rr..II.p .... mf. ..I...l P ff mmf... x I :nn F I ..I.. . I II. .mf R .m.I..I1 I r cf Sh nf I I :If f um num. In. . ll Iarur Punk 1 hn Q.. .f IH... . Rum R..I.I.. ... I I u.....1III nr.. . Rumi III me Ranfxlr RMI.. II... Henan in mer R.,..... x. .1.1 mp... I. I. x I In... Rule ...II...... Rec: Joann Reed Ur... x I Nmmn Renmld Rexnzli nud Harm F no .1 . I mn..- n... I. d RI I err L .Lf .mf II .mmf I .fr .. mmm.. un er II Iam R II mm I Q f Jon C Im. I-. Lena mp.. Donald I1 wp.. .. U. Ima Bnrwn R :.... 1 n C rahaln krnnelh I1 Xmcrm I 1. Nxlharn I.....r.I x ...Im fm. .r. .... can ...I...... ...If .. f mm. xx ,... nm. R f If . I R I... 1. f f I mn.. . uma ...ml nfnn.. ...rm mfr... ,...r..I Im... ... R ... ...al 0.1.1. Ru ff mlm... . Rm... .. . In n .mm Lnme L .JI....... La .fm mmf xI..r.JfI mr... Fm.. .L K Ir wld... In ...... .I . . .. In ... I W... r. I. .f ... run... .. N.I....., I... . nm . xx R .I RHI. xx s mv.. II. I... rn... uf... W. RIIII. -ff Run. .Im vm.. -mn.. arm, un. me sh. In I NI .Im f .Impf umm vm. .... I . I J. v..fI.I ... .r..pm .I xml. NI? II FRI hmrle .np um. mn.. .nm -...II .mum f mm .Imam II. I. .... n. ......1. HEMI. x.....I. .mm ...U s....n. HW x Nmm. Im... .mm fm. I ....... I: .... -.mm .mm w...h x .II..f. QI ...mfr R . fl ,.... N In .... umm 1 I Jr v N rf I . Q 1. sum .1 n H lun .mf Nu I I. Ne my N I.. 1 IH n mn x I .I Nunh ...I .1 I r Ihr I. ga mcrne. mer uhard Km. .uc . nur vlhm n Rulrrv .L nun mile I P. Inu. In Im. nv 1. 1. mm xx I H.. fu I . R :Ill . 1 Iuwpr. I. In... I fn x . II.. I mr dale an.-I. I rf. I: L .ml I Ilmr Mn: fr 1... J.. Xlnnard Pxenmxh 1 .mn I . J ....... I.. 1 e J.. I. IJ f .pn I. X n J . I. .I nn. fn IJMIUI. fu I...Im. f xx... II x f I . R xi. .. .. ...I X n ten I .J N I , I -..I. Q . .. Rm mIr.I lun: . ....... I.. wr. ....... K ex k.......I .... I 1. I Lu. If Xluuan Pu sk u en Ilr HONOR ROI l I I .I IMI In n N .lim In 4 .... In f. II huh ff .uv w. Ju . . I nl Im. Im . rv . uw.-I I Q . x .uf urmv I I . m I .nr r Il rn hu 1 1 I uk I r. Mlnmn I Im I X .1 If f m Im..-4 nu 0. e f f ... . I. I .... v Q ... .1 MJ 1 R f vc n num nm Q 1 X I ...lm ...n lar: I .L ...I .In x.. CONIINIITTEE mm ... I rn ... 1 rv 5 MQ M... ww .wx '-1 , -V r l E Q gg,? 1 ,I ... , , . Qin, 4 - K he f fx X A w MW. . " 0 u is D Y x I 12" 'f' 'V "' Q ,1 . if - - 2 .I , - gf . , -.. .V 5, h M.. A bfif' I , - f 125' I 21ig.L...t5 ..-. ... 5 2 -QVQ la A na .... I . , I I ' ' ""'1 13-531:-L A, - f . 15 v .4 5, Q, ,X . I .. , . A N' . 5' 2 , V Q5 Q . 1. -J x f T f Y f - f ff lf I 3 'L 1- , f I - . - 0 f xii f. ' ff? 3' . -, . -i ' -, . , , . ' .-, . A , 1 . , ' 3 .. . -. . . v .1 x'...,IznI. 2 I- 'f , ' ' . ,. - .mn . . , II. ' ' . .., S.. ,xv . . v..fI.....I. I..I. I.. ' - 31 3, " , I ,. ,cz xl. . ,. P. Ifr..II.,... .. g 4 . S.. I, Im.. I I. v .. .1.- .x . .Q " .. . .,Iz. . . . . -. ' ' . a.I..I....., .. .I..f. fn' I, w . B, xv K. , . - , .W '. , . . . f , .. . , I mf., F I . , .. . 'I' V ... . xv... . I' . . x 4 .,f ' '. . . :1.- ' , . ' - . J . m...... F. .I P 'I..I.......-, F I.. ...Iv WI... ,II......f Q ' f f " ,' . . J, . 1 P1 J. . . , ' .... . 1 1 , , M..,.,.. . x . ' '13 . , IIN... r xv , .....I . 03 ' - Q ' . ,In . :.I.....-f., .A . I-.... I. .V . .Ie......, I ....... 1....... Im. I xv .w vm... , ,L . ' , ' , ., In . V , .j. W -f ... I. V. '. wma... R . RH., I.. .l.I u.,....I, 1.....- ,. .f 5 ' . ' . ,kr . . - , 2 .. I 1, I- -, .- . 9. fn. Iv.. IA 'rf . Im.. 5 ...WI I....I. w . I In... Q I' ' , . . .1 ,Ri 1. . . ff Q , ' . s.- . V I..I v I. I.... x....... I, w..r.I-....., x..I.....I X Y .' ' 'V , . , . ..I. , . , I -1'f........ w.I...f. , . .. R..- .I 'I'...I..., I.I........I J. w. ...,... I... . 1 'f N ' a , . . . ' I..I.. :IW fa L.. . . ' I-f.....', .Q .afl J. mn.. , '.II..... I. v..., .z....I.... u-....... Im..-.I f K1 .' ' V , . '. . ' ., ...W I.: ,I. . ,+'. .. f.I l'........i, I... ,.v. .. I . ...I II I,..I..f. .5 ' xx'.v....., u.II...... 4 ' Z S ff ' ... . ' .I-I ... .. E . -.. I.I .x, rm.. .xf.r....1 mms... I. ' I...I..., xI....... II w........I, w.1I.,.... I Q, Q :: - .. , ' . . , . .' ll f..I. II .... I. .1 .,I.. 2 In. ..., ' . mf., .p....I.... I' I...I..f, ki.I.....I xv w..... I..I... ffl ,W 1 ' . ' .I '. 1 I, . I. ' , z.. .I In .... w.II I... 5...:....f F..-1.-I. I'...I..f, R..I.... II .xn w.-... I:..I..f. 'ff ,S ' . ' ' ' I '.. J I.,j . ....., I... s . .., ' ' ...... W. .... I1..I..I, w.II.... 5 w.l.r., nz.-...gr '?'3-.W gf' ' , ' .I '.. ...... '. xfI...... ' .I vg.....J..., I.. ...-.... Rm... v I.I,....-... x.....I.. xv.-1.1. II........ -- '.. .,1. . - . ....,. . x.I....., I.. .L . .I N.-..1.1 I.. R II......,.., II......... x uvn I........-r x fx ' ., . .... I.I. npr. .r..- .......I, 2 ... q...vIf., Im..-.I M- . I ... II......,....... xx, -....... u.II...g..... Inu... .qua 9 I. . , . , . .... I.I, ..I..n ...I II. .III ..... 1. .., .....I Is mm.. n.,........- Ir......,......, u..I.... In w...r.I., II...... .I I . , ' In A. - , I ' , ' . , .ww Ii Qu..-... II....I.I If. II......,....... xx.II...... K. m...., II.-...I. fa, f I. , '. . - r, ' . w. ' . ,jI.-..1.1 I4..I..-1, cn I E. . I-I. . Ir... .+, RIvlr.'I1N I' ff. I'.I..... 'gl ' 2 Lam, I .' .14 ' .I L. xin...I....., ' 4 ' .1 . R - .... ..I I.I...II., wi.I...I... wv....I.., II.. 5 H A IIIIV, v. . . .1., , .. I N.fI..I...... ... I. . ,nam v R . V r., R....... I........I., IMI... xv... , R.. ...I... , . 5 ' I ,II .1.1 II IPI . -, .., w. , Irv. ,xv .. - .IH . . ...Mgr '1'...........I, IIIf..I.I F .Iv I I. ,I4..I.... Ii, 75 , ' it I. v , ' W . .. ,I '. R. N. I , ' ' . . , f . : ...., Im... I. 'I........-..I, ..r. . .. ' '. rn, xx' Im... ,ji I 5 -' la.-.I ,j....-pn . - ,, N. , I I ,. .g . 1 . .r, .. I'r...I... ... x'.II...4 I-' Q. yi Q , . ' , "I I ., ' x. , . ' .. .x r.. 1, . ... I 'rf .i., .xr xv I ...., I.. Y fi 3 I,......, . . . , . ,'.. , ,. . , J. . . - , , x guhmj 'rf ..., nm. I: I.. w. I. ...., I I....Iq. ' , , ' 3 I- lawn.. J. '. r , . n'I...I , " 'V , . I ' ' . , ' 'I' . , . fn... W. l.1..... J S-ff 1,.f...., lsi . I. V, I... . I. .I.IfII,'I'r... I ., ,E . 'I'f...1...., " .... . w.II......, II II........ ,fi fg hr-rn. ' IPI - ,. ' I. 1 . . .. 1 .I Jr. .. II ..I.I -I'..I.I.., w w.II....M, II...... I wg! 1 'g I,.m.., I.fl.n.I xm.I..I..... Paws.. uI......au. F...I.f.fL Rnd. xf.....n. R. w..........I, owl.. 'I'..rf.fi, J....pI. u.1..... czmwff my . '- L -.... ' . . .. . I -. V, . c, x.'.I, '. S. I ., 'II -. r.. ..,I,.. . u-.I....., wII..... X I. M., . . . . ' ,. L1 - , " -, 2 f J ' M., x..-I. 'I'.. .-., R I. -xx'....I...., I 3,453 f V , , 1 K. . , 1 I , I..I. . .., un.. w. , . .. . Ii 'I....... Im. w ...r.i,.. R... ff! I f , 4 . . . ...,II '. . . c...I ... , nm Y, Rf. I ., Z . . . I . V... ,. . xn w...,, II I-.I.......I wi ' f " . v, . . ' , ' . I . R.. I ., II....1fI U. sm... R..I..f.. I' . .. I' I um..-I. I,...... " I -5 wJ .... . ., I 1' ,Q , Rf. II., I... . ci F. ....., I . lv.. I, ' x '..r. m, F I 5 1 . . , , . .-. " ' . 1 . .I F Rem.: , .. , I , .,,,,, R .I v .I R.-I. ..I W... f,1..I... 5 , -f , . . . , J sm... , ' xx. R - . , . I J. - .f, ' V I- ... I' fl.-. xv.....I, F .k f W fu , - . - , .. I ur... .3 .. . x' Ia. - ... f...I NI.. ...... ' f. Im, Y I fi.. N . WI.ml.J1vhXl i f ' , , . . 4 .. Y R .., ' I. C . . .1 I ...., 5. , w.....I.-...I, A' .. - vu I . . -. , . I. I'....I., w'II. ... B Im... w'I -' . ,,x..I... 'J MI mm, II.f..I.I w.....IIf.. I' I... . . .I .. . '- ...LI . , .:.. W I I I , . I' .. c...... m. w.....I......1., '.... H.. x 5 . ,y.r. .I .. , -'. om .. gr. I: px ., Au. ,I u. . r.I.....I ' I ..1.. I.....,1 xv....I..., rw... ' ,E 5 A u .. . .... ' K I I. - ,, - . I ,I L . . ,c:. " ....f, Is... - r w...... 1, R..-r..f.I -'eff 3 11.1, ' . . . .. g If ... 5 K ., I ' . ' . v I' .... ,, V um... f. km... X 52 , . f . ... . I. I-nl.. . I up K . ' V , . 'Jn II...f.., ph.. xv YI. 11.-I ,' If fu -I-rn . ff- -.. 'f . 1 R. .. .x . . J..h.. 'nn I,- Im... ..I..n xx .. VI. , II....I if .. . . . I., , ...HI R..r.I...... s. .., P .II III.. If . F w I. xv .lry 1 x V ff I . I ,. 5 - ' . Im... . . J Iz..I.I....., .. . ..' 3 II.... ,II....I.I Wm., I ... 4- K5 - , . . H ' . . - Im.. ...... 1 'Pm J . R.....II '... x....m..I r'I..I. w...., Ic..I.f.. Q 'F ' f' In., .. ,J . , , , . I' ,I . Rib' ...., ' . .. w.II.... c ' .. .. 1 . R... n' I .I..I, Iv.. I 2 ,-. In.. . L.. '. , - ' J I- , , . Rub, ,uhh - ., Y . , E, v I. I , .. nn .. ..I-f I 2 -' ' I, I ,. ' , ..I., I..r... If , ' R. . , I.... .I L. s......I. If .....-I v,.fI mn.. Iz.I....I x.... .4 c'I..I. , , , I II.. .. , Iam... In... R ., - . , ...... I.- . . , . x..fI,1w.. .1.1 'f . L. r. ..., ..I . , I- .. . . II . . . , ...I , I-' v.-....., c'J.....I.. x......g4 ' .-. if , '5 I....I.1.,j 1 M . .. I NI I' , . R.. ,ca ... .V ..I ' v ', . x......g, I..I... .xn , ' ' 1. .... 5 . 1. xI..I.II.I...... ,. N I-1 ., ' 'r R... I , Q.. -.... ' I. . x...... Q ... ,u ...gr -. I ...I..., I . ... w v. ., r .. .I L I'....I.f.I..1. A.. ...I R.. ., r . ... I., I...... .I v............. I... ',.I....., .I..-I. ,I . 4 5 I-11-NMI.. E , , Iv.. .I I' ,. ...'- x..K. -, II ..I.I .x, -,....-, I-:.I.....I I Y.. , ' . Z.: .... I,.I mga.: ,L "'4'1'. I Nl-llfv ' Im. .' ' R..-f .. ... ,Rn f, I-If... ..I I.-.... II. Z..-Jr., 1..r... ii? -' I vs-n..-n, ' .1.1 ll . . I: Im...-I. II nn... R..I........ .xII. . I 5... , cl ,.... If UM- V I "' f" '- WH' .5133 ly 1. ..,..I....u, If. Ix , . . If , ,.-I, 1 , g,,.,,,, , Im, , F ,,.,,,,,, 4, uw. ..-. I...f,.r. A... . R..I..-.I , if I...,.... ...L ' . 1.11. IN... r I-...... . Iz.....f . ' .. .I plz... . '.I . I I.-K.. Iv....,I.I I z.. ...r., .p...I1 . ig, Q. I. .I. ff, .nm Mm.. .I xI I- I ... RW . , II....I.I nw. I'I...,, F x....I. . . I Iv... .If j W' I. I. . f - I M . . R...-... ma I-...... Q . nu.. . ' r. ff I . I.-K., n.....I.I 5' I..I.ffI. ir. I... . . Am.. . I: I'f.I..II1, I.. .I RH.. , .I I .... R..I-fu '- rf K 'wh-Iv-I-I 1 . - ' I-nl. IMI... Im R... , II, aI,.,......., II... .I ' "' ' LS?" -fl' 'fy , I..I.......1, In... I.I I. . . v I. rf ., I... .I.I Rm., uf.. f I ,.. f I- .1 'N - If 1..r.. w.....I...... AI..II .. I- H4 , .. R..u...1-, ..I .I swf.. ., 1 13 ,, 1 l-"ML 'I-1 V-' - I I I-fm, .. . ' I R. - f., ' . . ....... IN.. """""' '4"""' f W" ' IM -r I M.. --. ' ., I... pr. I, ... , "I ,I .. .., un... ""f " F"'-'- """"' "'I"' "" My , r- I.. , :.... Ia, xI.... .... I . rm., . '. Ku.. II. .. .I .......-Q. Im... I... II. ...II l.....l IPIII-. WI um... II. ,, - - m y I.. v, xI...,.,. . I-....-.., : Iz....., I... . . ... I , n.,,..I. p,,.,.., r.,.I,. rf..l..,x,.,II -A .. I.......... ..I. 1 xI....,,, . ... 4. I.. P I. '. ' . NUI... xx I f ...n n...I,...- 1,..I,f.I Ir. ...,I ....... ig ff 'ii Q f ,.. '. 5 ...-Mk ,, Q. if a 5 -. ...M 1

Suggestions in the Geneva High School - Seneca Saga Yearbook (Geneva, NY) collection:

Geneva High School - Seneca Saga Yearbook (Geneva, NY) online yearbook collection, 1924 Edition, Page 1

1924

Geneva High School - Seneca Saga Yearbook (Geneva, NY) online yearbook collection, 1929 Edition, Page 1

1929

Geneva High School - Seneca Saga Yearbook (Geneva, NY) online yearbook collection, 1942 Edition, Page 1

1942

Geneva High School - Seneca Saga Yearbook (Geneva, NY) online yearbook collection, 1943 Edition, Page 1

1943

Geneva High School - Seneca Saga Yearbook (Geneva, NY) online yearbook collection, 1944 Edition, Page 1

1944

Geneva High School - Seneca Saga Yearbook (Geneva, NY) online yearbook collection, 1948 Edition, Page 1

1948

1985 Edition, online yearbooks, online annuals 1970 Edition, online yearbooks, online annuals 1972 Edition, online yearbooks, online annuals 1965 Edition, online yearbooks, online annuals 1983 Edition, online yearbooks, online annuals 1983 Edition, online yearbooks, online annuals
FIND FRIENDS AND CLASMATES GENEALOGY ARCHIVE REUNION PLANNING
Are you trying to find old school friends, old classmates, fellow servicemen or shipmates? Do you want to see past girlfriends or boyfriends? Relive homecoming, prom, graduation, and other moments on campus captured in yearbook pictures. Revisit your fraternity or sorority and see familiar places. See members of old school clubs and relive old times. Start your search today! Looking for old family members and relatives? Do you want to find pictures of parents or grandparents when they were in school? Want to find out what hairstyle was popular in the 1920s? E-Yearbook.com has a wealth of genealogy information spanning over a century for many schools with full text search. Use our online Genealogy Resource to uncover history quickly! Are you planning a reunion and need assistance? E-Yearbook.com can help you with scanning and providing access to yearbook images for promotional materials and activities. We can provide you with an electronic version of your yearbook that can assist you with reunion planning. E-Yearbook.com will also publish the yearbook images online for people to share and enjoy.