Gatesville High School - Crescent Yearbook (Gatesville, TX)

 - Class of 1945

Page 1 of 96

 

Gatesville High School - Crescent Yearbook (Gatesville, TX) online yearbook collection, 1945 Edition, Cover
CoverPage 6, 1945 Edition, Gatesville High School - Crescent Yearbook (Gatesville, TX) online yearbook collectionPage 7, 1945 Edition, Gatesville High School - Crescent Yearbook (Gatesville, TX) online yearbook collection
Pages 6 - 7

Page 10, 1945 Edition, Gatesville High School - Crescent Yearbook (Gatesville, TX) online yearbook collectionPage 11, 1945 Edition, Gatesville High School - Crescent Yearbook (Gatesville, TX) online yearbook collection
Pages 10 - 11

Page 14, 1945 Edition, Gatesville High School - Crescent Yearbook (Gatesville, TX) online yearbook collectionPage 15, 1945 Edition, Gatesville High School - Crescent Yearbook (Gatesville, TX) online yearbook collection
Pages 14 - 15

Page 8, 1945 Edition, Gatesville High School - Crescent Yearbook (Gatesville, TX) online yearbook collectionPage 9, 1945 Edition, Gatesville High School - Crescent Yearbook (Gatesville, TX) online yearbook collection
Pages 8 - 9
Page 12, 1945 Edition, Gatesville High School - Crescent Yearbook (Gatesville, TX) online yearbook collectionPage 13, 1945 Edition, Gatesville High School - Crescent Yearbook (Gatesville, TX) online yearbook collection
Pages 12 - 13
Page 16, 1945 Edition, Gatesville High School - Crescent Yearbook (Gatesville, TX) online yearbook collectionPage 17, 1945 Edition, Gatesville High School - Crescent Yearbook (Gatesville, TX) online yearbook collection
Pages 16 - 17

Text from Pages 1 - 96 of the 1945 volume:

V ,, 4 Q 1. ,1 2 4 if 5 E 5 L2 E 5 2 E 2 E i EE Aix I I I ! -uqpg wimr' f I I n 1 fe: A lf! g ' I , e 1' N El, R .. M , i 5 r lX I , 'Q 1 naman , If , 42? gif J A., , , E351 9 X 0 0 if 1 A9312 0 W 0 E ' ' 039 W' 0 fx V. . ' Ez? 9 F rf. J E 0 0 ' ,f QV as I E ,cf G, '- 0 ggi 2 x" fl 'lab ' If H' f f-X-K - -' 5 ,azff 6, 1 L f ' J I ? fn 5 I-WX - ' E H ,X ff-jixx l Z-f ' 2 5 r ff' in I l K 1. P NX WY X X ,f f is 9 I f f' I, .1 5.-Q-f M I' As '1s......,f f" Y '1 , 7 x -. lu X r 1 X fl' C 5-N Q f' 0 'LU 0 Ho Dyk 05" '3' f0 7fzQe, fo 71:0 if f' bfucf fpfofwdea yf 1544 5'f1foQ1n!J as wef 7 fn! 'fAem 417 dup CH'77,00,y 75644, f',7- 5 CqmfAws6Af Jfflif AJ 605 gem ofown 'PQ tlfrafylouff ffm: 7148!-Q An! grille, Aaffaf- hcLS.S X45 come, flaw 'MQ gan- ':'7fiZf.5"""' gf!! nuff 53415003 I9hJQ4I?1Pl7iS R- il efourfose, 4 1,6 'crmfenfl' 3 'fa LWB Anal, fle ,nam-5y1k.r 7?a47,p .7,Z,,f Aera fan! mp 55.1.5-ef A :ia fl e, if wgff 1515 M' ffiziesfz tio,-Q? sr -5' - I" 70wv Are 76' na ' io 1 - r,4 'Z- C. N- :Qunef Finn mooest, GU r Comply C1b0u'f SIQX fool' 'fun LUFJS The mnn who Len our Hornefs ffzru. , zz, K: 3 , 1 , . Dnrlf Amr Hoo eyes, wP7'lp ,S'7Zfojf!O! Sl ae, K . !' 10 fqefs A Uf:J!C'19!.y-UE6f!776f? is Qi' An nflfefo. - it , H15 warns are ew Auf weff ,Se 426760 ,ffm as wfo Maw 'ffm-wc!! rC5!oec7e3fo- ffl? .fame ef-fs Ay, buffy .WU 7?Z.-ape os rcyq eczl nl! The f770l"Ef 9 aw' 40406 Scfoaf .'s!e1f.-liz' X g. Offgv Cs.-fem N gk mf ' 'fi' 'Y 'Tl B N1 75, FSVOKVC l9f'00l7lJ D' AL ' 'V aurfovfgnffwnm. TJf.2'?fe,4r dar' gym?-27: were ex77vn Jqsl, ,Lforfreao Uexonf ef-5 yall wan? Asfifwffxqf jaresence, Seems g7'Z IL-Yffgg 7fc 76407 ,foo Keeps 7Aem :77-zquffay 72 Je Jdffrme, In Oar' fenrwzv 603W Pemafh 14.9 one f-F47"jff"f'c'fMD X007 lqffff' Oar- Jalan! pays ffhal fi 6110 lug cfffvwffg ww offfff 47: 17 fm rff al meofberfwm TMI Eno!! 70 dw? 6019414 JA! fa PAM! f7f0P!6fGM777mf -+ r N, Q?-X N if 1 4- wi Y A IE Q f ff 3 3 ? Q r ' 59899 'wx-f 'eff' UIJJPCHD EJ FT S P P N' PRINCIPKILVZ F!-D.Fosien, U. N- Hix, R. M. Annold, Iln. J. H. Hamilton, Elgin 'Davidsor J.D.'BF2own, Reid powell fs-not in P.lCtLLl'?SJ SINIOI l-no CHODL W. G. S M A lg E J ERCELL W. BROOKS. SUPERINTENDENT me J H NH J J R D F SIDN P D H O G T WMWWWWWM? WLWW AJALAM. ,Mfg Jw? rflrs..BC3eor'j e. E. lfnoer-'son r G .. G Q .4 m xx ,.-.55 ' ,lj ,ff ,j,.,, fa' 1 "Via :J if ff fff"" x ' ,,,f',. '4 ,xv 5' 3,4 144' ,XV EQ! .f.,,A-.,f,.,4.f,f:, pw ' Y- f "a,,f"' 4 Q' ,, 1 ff " Q, :fi , A cnc xl I 4!,bhq,,me X ii?-..,,,," lijixxfxfx - . DFJn1'el'BHKer- Colleye, f-EXTS. Olflnfzo-n-.o.. ZCn'nver5i'Cv Lfbr-nf-fam ,mv MPS. lfnofrs on uv I-26. S0076 El-fwesTrr-n Unzvcrfsffy IJUNIODI' 777 . f r B- SH H 13.2 'Z77.J.J!77J exb -QUSILGGSS f'Ouc'n775f7 J 3 we-f S- I-1.8.7781 Uucn77n1n! ffyf-fl raf- 7Zm: MPS. gl-deff TU. .Eroolls 12.1-7: wJ.J?JC, essvenlbl'-' mrs Cfeo DUGAJLUOI-'Tlp 361. H0bUHf'D Payne ,3aPfwmo f-e A517551 WPS. ZOISS IL-552151-' Edwma 135- !V7'T3.7TC. 5l'0!077- earn- QI-'ITA -1-Ycrfnc Zjmffyf Q3 ,Qc Afogfaak ia. I 227. JJ 5. 9777. Qnffaf- H 772 AZ -gffwyg Xzgalaoy 0755074 - Jan 67277511 Off? e gf' !7dsf'0. X701 G!-'fgdfl 105-'71,3 Ianni: MAY. ,gay NAWEW I EU. fgnjfor 7f0lV6r-.S'ff'? Enfilmlw 2710. ff Af Mncllnn Gd. llyfsglhg gf? e.6rQ7- fllglzf .S '777l-s- Fyfvn leufwfp MJ 37- 4. Fnfyiw Milk ersfgv fr4s75f7 M r 777 Cffskf ,gg, ,fzz U: 7,0m?v 7771-S. MH 777171701-J' Qi. Kajfbf lb!! rr 07?- QQPWI7 c: 77-7 - 71l17af7vfnc I-7 F0061 lf: 713 777,7'c'Lr!l 60. Bn -glor- Qukefffs MP3 l'AAn 0 Um E42 -J .aw Zac' 61770.17 4 f 146078197 Qerbalohc -Pr es7Zn FJ KS- zu. J. df! 77!!f.4. 1494! A4-,oof'n7754 7771-. TDPU177-' 77111. Jexas 7924- RS. 77'7.L..S'.JC 7'r16f-ffbjfan M-. fafffofe C'nPic,r-Ueca,o,a7fdr, 7771- F7l7"vrv. Wan h Nm-Dm -,Sm 1+-vwf 'Emma 771'-.s-. 1f7f',.5' fra ff.: 5.3. 72. JUS. TTC I 710 c.a77a'nn! rVamPmnk',n7 ?er1.,Sc1'ene e 17771-f. HJ. ff' Bs. 7771.93 CAA!-fig France: wlyllbhf Ea- 7770? Mifbfb Rayff gl? ell-J 1- Qflf- 07404 M3731 001-a7f7fw122 om!! ,pffmaf S' Pr-e77u1--7 4. fi: 777is.r Zzfvfbo laid L-Z0 I jg cS72pep7:y 0 OESPIXXG A6?4efx?GZ44 Qfegferf 00.1-' Deefo HXOXOFCGILQAJ0 A 7'-Y-Y 'J""7'e' mfdre jfbf- Jer 'XGA'-Off'-PJQP, s?U"0'9'7Qe Amo 121751-'asf 121 aw' ,Said-ff H010 ff' 7712 .slip .0073 .ow-'My 7!c fam-ff yfvfs- fC 50" R ,L Q. F' 'NWN ,qwwx in ,gk X J , is L N 'QT' l-eq9efelJ,Fga.qms Ilshbajfpaul J. -Plan-lypew 'l+3 ChallTcnmemben, 'Pqes, of Senlori Vlce-pages S.QDILlffllIS.ysf' Class ' 4.5" Officer: Of 'annciufy Foofbnll 7503+ H' N-Blhd,,,'5"yZ 5'-3 'Basketball '1w4v'ff Unch esfnn. 7.3 Dqama.+2t'.S uvb,7'3, yi' 'P IP 1' ss 74. F'oa1'b n ll 15,4-1 47 Qpel, Eolelfe, Flpel, Edwfn, 'Plnfnvsew ' 'f-f kPlnm fneao 'gg F3 FHP1. 'YY PPA. 'Yi' Fumu 'yr' P..n.,.a.l iid' 'anamrbnn +4 br kBnf1ec+nu'Vf"'f-4' if lJelKen,'T"a.tsj Qlfoved JACK Cl1u.QTepq member? ChnnT'eq member! Seo. of Struct! FTPQ. '1l3'fY'Y6' Class WC VIQQHQS. of Homemnblfmi Ulhss 'VY cm., 'vv'w'4a 'nfm+7mClub'1l 'Pness Clu b '97 714' 'Baslfctlvnll 'VV Sec . 0.9 Clnsslffj 'WI N Hor'neT NL-s7"'STnf3f -'fl-V' ckeserri SMH' 'YS' Qlfoml, :lee s fe., Qllfmwnj Chu:-Ten mtmberg ' 'Pa-italic 'Y-L H0mfmnHl.n7 FEW. 'yr' Club '4f3u"l'-V' 'BASHQTIQMI '73 Qrllmh-r1lYelUb'Y3 n 1. r : Lanes , Jo Hun P0.Qe,,Laen0la, Char-T'ere member? 'PN'-S S Club '73 Quai 'Y-1 W' fl, 'YJ' sewygmn 'va sa.r.r'H0fh me Qnnunllhfngi 'VJ' NEST M75- ll.Rn1Rd.,Jero.lJrne, -Hanmf9ol,0'l'l'.t ff1ounJ.'5J3 HPHQTT '43 Chonal Club 'VS' FooTbnll 17,4 Hon-nemaHm7 Ba:NcTbn1I 'YV Club '5f6"4lJ' I-"!E'F1. 'YV 'YJ' al2nolJ,ffa reno c. C olLlz1nTC,OHla, ' fl, 'BqsHgTbnll '-ff' R-Ykhy F077 7 fhm-Tm member? rnaLjoreTT'z '4f3'4f'vr HOMQMFNIA , 7 Club V3 Dr-amn7'lc C'lalv"l3 'W 'R-rs.: Club 'YJ' S 'Bo.sM.m,Sabol 'Qaoman ,Er-nesirhe. Nfsurmilaguf-1, Noh'l2m0Nl'nc! Club 'YJ' Of-f4q0I?,Hom9. Etclvb 'ff Hhnunlffbff' 'yi' Chapifefq mem ben Dr-nmnT'i.c Club 'Y-5 Qlmol-nlmolo f-QasNe7'bnIl 'di' Libr-14:11 Clvb 'Y-1 Tar-0:5 Club 'YQ B!o.oHs'f'ocH,NalHs VBIQSR, El rn nan Q4-neTr 'll-L Cons'ucnnq'4l.f Hom em n Nfn fbramrms Club'-V.IL'419 Ufub 'ff-2, 'JZ wvrm c1..:.'4y,'n- '3anol'4f3,"W4 '43- lllrum Maj uf'V'f,'4'1' -Bun0lSwee7 he'nnT :yy Hnnu nlS'faf-F 'VJ' Cin r5,Cku-P3 C016 , Lois ohm-TH! mvmbek mounl '51-3 Vscchlq-es. Class 'PRC-S -S 0 In b Dram nTPc.s club 3,3 76' iff, 'YJ- Mm P m nfllm Clvlv"f3, ' 92 3'6- L'Pr-ess Club 'ff-4' 'Bug-l!cTloul a!Z"VJ' Hnnunl Sfnf-5 75" .Jr Li 'Bvh0l,mru-4' GIG-Jrls E801-un, lnaklha. NomemaNp'na, Club lyijlfif 'Y-st Char'TeR membea balm aiffog Club Nomzmahlfnq Club "fi 'yy 'H-essflob yfyei Ffnnunl STQH- 'WL "la" Brownmiohael 'RRom5a.lnao,7lul1ng, mound 'YQ Fm bm '5's,'W .yr 'gasl-Zerbm 'Yi lyyl 'yd- HF1n.'ff'l,'V.s' I'lbfhCI'719l'Zl.h? Club 'Mb' Cha.nTrS mtmbzf HamemnAfm7 Cful: V-?,'4fs4 'ff frm Quw,boRoTkj Dum -Dnvfdson, Dram Osaqe "W HPD. 'V-7,73 H0fhemnl'l1n7 !y7VI5!-'5- Czu b 'ug F'.,.,Tbn11'4b 43 'WA 'Vu' easfrerbpff 'Vx '77 'Vs' Ham,e,mnlZn5v7 Cfv ln 'YA' lulolson, H1101 bU.VIdS0h I Nakano Manual '42 FfF5l1l.'4f-7-,'5f3, NPRP.sS my b yd' 97, ZH" Offwlcca PFD, l7'laJoItcTT"z, 'YJ' yy, ly-3- colVm,lUJma.EaRf Cotquovl, 146. ChanTefr mfmbne kPIn'1n vfzug '74 Dramffrbs Cfub W PMA 'W Epressmub 'VV lyd- U . ' , .JUL :Da ws,Berz7'aam Davis! JIMWML' Ulqfsbkj -PURff7Ql0uxff'l., FEB. 'ff.i,'1ff HHH. '74, Wy, lytf- lg. 1VomQmnfJfn7 Name mnffmj Club '44' Cfufo 'fi' fwzfgff- W To sfffrffnal- 316'- '3e'IT'n.l Do rma. m H0us'!'on 'VY 'Rand 'VJ' IJea4E'san,Ev7Qma, gPwlcuA'e '73 Horrwmnllfnql Club 'ifsfw' -pkesx Club 'YJ' syn 45- F'01.ulcR,lAJvlolm Enm blc,Ch.0LRlev1e 0 119.1 'ua Tffllven '74 Ezra. '9'.2,3'f3 Homemalimet 'lb' ' Club '7'-S' Wessflub W 'PMS Club lit- yr- s S Q W 5 :S ff .5 7:5 ri 5 5 , Aa Ealwands, mflclred Ekkmj BU! 1-vton ljunci-10h 03" 8,512 'Sli -Bling? '43 Hofhfmalff' ,yg,ly5' Club 213,791 O-Hiker vj' -Bind 'VJ' 'phtss CIUL lyi- Fqmnnl-ls,FfnniQ,RuTA F'1?nnlx'sJ Ffihnccs Cf1arTP1?mrmkeR Uvmfmnlffnq IDlmm.o'fl2.S Club Cfulv '43 313, QW Qasffdfdnll 'qv ?R6'I.S Cm, 'fy 'fir fy.,- Nom YIMOLRII17 Club 73, 'Vy NBasKe7"bnU 'ily Qflflolj, CPM Sn nTmm-s, ORVII Chr1l'?TYfimtml-:ct Snnpgenffo 'DFdmAT1Ck 'QL Club 'H F'ooTbnH Gyn, Clnss-R-es42:fcn7 V2 "fi, '-iff '56' F2nnunlS1'hPf"f47f4'l4' F'oaTbnH, 4141, 'VA' -Senfon Fmuoraffe N uDrY1oR6,LofS hrlfncsgfanell Leon Qunc'Hon aI?hfTf 70 I-Q10 Clwonnl C1Ul::'y.34 Hvmemnllfng EBoLsHe7'bQll 'V-11 UUE 'qc' Pon' Grwxdfu nTe FFJHHYJ 5-X46 'W' lV1C0C!f,lJdi1'lCS Hllflhdmpfltle -R4nal'5'3, Chakfeff member? 'yr' Pfcss Cfub' YC! Dr-qmni-16's CHL 'YJ' W4 :LE . ages! Coffls Nennpfualhmufvfl "Plnl'nv'1eoU'V.2.. Qu-neTT W-if Numrmnl-Haj F'aoTbn!! 'Sflfyg Cla lo 'Vs' pf? n, 'WL 'YG' 'Rasl-1e7'lm!l 74' Fan. VJ' Hoof eS, manic Hoff, Jamrm ouncl QQ, Ewgng I Q Chpffnlflub 'SW '13oglfeTbnII 'fd' Us m 1 mn lfl'H7 Homtmnllln' Club 'dc' QM '4lL4lJ' '-Pffess Club 'Yi' L-10. C obsonj Leajfgfce LUHGI-l..Sln nal, NH 'T-'ness OHL 'lla' fi 43" do4'nefZ,Vf0la. Comic!! CH lil-L Howellimart lm Nnn Nuolsun ,P 0 Lbj WPST '47 TJRQIYIQTICS Bam! ws' Clue "7's,'4f 'Fwrzss Cfola '44' Home rrna1.l'f1f-147 Nomemo.Nfnj Clvla'7-f 94124 Club 'YA' 'Basl-fe71w1I '41 'Pm-ssclob 'iff Cl-wen Len ale 'wp 'Sf-1' Inqnamllklanola. Llacl-lsun,H0.llu't do Flack '44 DrampTicsCluk '4- 'Pm-S5 C10 Hr majmm W, 2,4 NomemnR.'nQl Club 'YJ' Chonal Qful: 791,01 'F-fs-f Clvb 'fi' Hnnunl S-In-fi' 'd4l,'4f.s' a1?.shaLIl,Edfe hfpafzshalllffnanaes La.wTvn,0Nlm. mound ,Vi '4f4f lbfomemafflng Cham!! club Club '49, 214' VJ' MP1-css Club '46- Nam efn4Af,1h3 club 171' mann ,Tiulfne Clwar-Tn mfmbuz 'Dra.maTlEJC'lub 143 lJomtmnH,11g, Ulub VL? Cf'1alf4fflp6'lf4f Bw- Dnnualffpfff VYIVJ' mal,oreeTFe '47, VJ' F'oa'fbm1lS can-7'l1 cmd' VJ' 'Fi-e.s: C lub 'ff-V ffmnhn P15441 0.9434 'ffl Pima. 74,4 '44 WYSJ Cfub ZW, 'Vs' LoeR,f7UplfQfnc maqee,boRQs m0UnTHJH I4-L2 Uom9mLH1H3 Nom Emp!-Lni Club H7134 Cfuln 'ff3,'5f9' LPIQPSJ Cfufo 'iff' 'ff' 'VJ' "4-Q. .N ,X ' x Q, 1---. if 1 Y C , 4' ' v 'Q makflk '1foc1 manning JVH4- do 'bramaviles Luvlfdkj Club emo 'nfs Zu, sfrfffff 'Bess Cfula '49 Homemahfznfy Hom P n-r1d.hf'mj flak IMI, 4153 Cfuk 'VV ff!! YJ' Gaslfrf Anil WJ. 73, '70, 'VJ' r4san2.,1e,5m-ua wsm.rmm,J. mmm Hill Ffh '43 Ewing ,513 ' 'QQnol"7'f,llfV Bdskzlbnll 1513, 'yy Qfy 'Us' F'.E'n, '77 Peru. C!.,1,'gfJ mu eI1er?, Janice muRRu.j,QnncLloel qglldhvfew 'iff Chvudcwmembefi l30L.vAJe+ mu 'sw Dnamwms CIULNW 'ff Name ma Rin? C'lvb'4'3, 'Lf Fqqfbiy S wez'lk!nrzT PRGSS C I vb ILXJN Cli?CRLx,6!1.0l6Ely'i 'VNU Y"1eRRw++,Fa. 1 "'10fmn,Lfa.cl11e, I 030.5 Q ' I Homemag Affnj, Ciub 'ffg '77, 'vs Mangan, S nm Chu.n'I'ef2 member ."'00Tb0.H Nfl, ill 'ff 3, '4' 'f Ba sl6eT b 'Ll I-mqk. 7-1 '73, V! an-s..s Club 73 Dramaihcs Club 19,11 Hvmenvdunhj Vai' Qnnual -S1-aff -IJ' Nnmil-Hn V2 uomemuxbng Club 'df plies.: Ulu, lo W4 ffl o:9r?a's , Deo, I DQ pr-an .L Vw 3 Qjrcss Club yy! 'qi' Charm! Cfub M4 'vcr w+on,YT1o.e5 Plajnysew '73 Jun'4oRFQvon'TTc ,yy Homemallnnas Qlvb'4l4, 'VJ' Baglfffbn II '77 76- Fkess Club 'yd' mips, wcldan Tu r2neQsvJ!c'41'3 FGOTUAII '45, 'I :safznwnzf 'H lyd- Pann'fU!,Raj Osage 'Lfl Bmslfcfbpll 'VL 'V33 VZ ,716- F'ooTbI4ll .4-1, '43 'sfff, 'SU' Homz mnkfnj Club 'LII p?2cv,Era mae Ewclnq '45 f31sl'ftT'fnll'9f.3 74, 'SM' lJomrmaHa':-141 Cfub 'MY Tleeessar-j,frLfe Ife mon, Zleujlr ,D , llnlflvlfuj 61.7, Pv0lcolJC'4'g Flfpfn, -613 -BasHfiLn9f! ya' 70,014,411 yq-yy dwmemnyfny yy Homemnlfvswcy ily Rqffbhldmamig Per.sl'neI,Jt'nN2v,?Ulk Ca+hfr2lnq Hfnerr '43 Ummm-fc: C-lufo 'W Hamemalfnim Qlulv 'Y-3' 00.0115 'Y-9 Gund Y3, 'YS' lyds Pxfss Club 917 Iqdx I Hvmf rn QHQR Civ lo l5i"Q'3J' If qw: 'RUTK l?oLefT.sah Jenn Snn Axffomu Cl1RRTC'l4 rn embefe CAIIBGJ C105 IrJam0M0LNa'n7 Hamemahfninq Ulub 'VJ Club rfQcs.sC'fub'Q5' DRQQ-na'frZ.S Club UFOS C I I9ouT'f'L1 GMA ws, W 'sir BMA S weffhfaff 73 'off-PS Uv B 'V-?, 'V5',3'fJ' Dr-nrnQ'hc.s c'11,1,'43, 941 I-Jam1vnalfni7 Noi 'yijfif Hass reef? 'VV Gamd OF-j'1cexe9!U 'VJ' Sckvpl 13161 u 'fu' 'flf faaslfnlmff 'vs' Soxwcjek, Wfllltm Klllen 'V-L Nom rmallfnq Cfvb 716' Sfnnforqbnvlo Slfvui, 3 obble, U.k'a'Z'lwer-for-n-yy Waco 'YB "H0.ndL"-14, 'yd' ma-ioqeT7L 'YV 'Dramahcg mu fa '51-'T 'BmsHeTbo.ll 'LM Pxcssflub 'YB' ann vll HHS? 'Ks' Saollere, -JGLAQT C,'HlR'feR Mtmb cm.: club 314 PRESS Club 'ffl Band 'f.?'ffVJ lj Gund SwQe1'- heouff 'yi Ghnutll Sfdf IVJ- 'Bano0H'kcp- S-QoT'T,Cht1Rlt'5 'BQnol'4f3 'Vi 'Va' Nom! Malin club 'lli' 'QW 'uRneR,3f+lw Ldaraol, 738117 Pu Rm? la'4f1 FJQ n. 'vafefj 'YZ '75 FRN. UHIQQIF 'YJCVJ' me4,E0c0l.? me Bqsnmban '70, .713 'MI 'ff Ffa? mn 71,73 WV! ' eff FTEAQ '40 P6655 Club 'Sly Nami ma IKM? Club 'fff Jun :tak Fd YIYZL76 ,yi 'qnnvnl-S fflfj Hvurfom 'YV Fo axflonll 'SLS' 'B'9sf4!C'7ffK7!f- QU ' W EQ van ,fYXayMg Ilmegkam YL Homema I-Hn? f'fvb'5'3, ?ZW1 130151567 ball 'YJ 'VIZ 'fd' SPH pat? FaY0l?aT! 1,1-S. 'PHO WN , wade Char?TvR membefe Fvnxoalz 'y3,'y4g'm' '5'ash'e7bo.H 'YV Alam omq Mah? Cfvlo 'VJ' T'cmbHv,,DRaVg,f H1114 '73 Finn, 'YZ 'Va' F'paTbl0 IJ 'fl-V Y3aSlx'eTbnl1 IVJ.. Nwnfmz RMU 0,06 IVJA 04" I ,Y J! Wfavere Jummb fAJIcHeR,RvomunA. Maison mound 'VR Llvnesbureo'lff Uvmemahlfmi Enn.'-j1,f4.z,v.,j C'lu1,'4q1 V44 'VJ' CHUM! Club Gasyevbpll '43 'qfq,fv.s' 'yy 'VP PRES: C'fub'SAS' klomemalhnal Club 'VS Fo QTLAII 23.2111 Zoanoa 79071. 'mRS70H 'wolf Sfepfmens QM-,e7T y.,:,' Q Lqnnfe rw rn embr r- 'Enom 413 '5f5f'gf.r 01101-nl Uful 4,f3'yr'y.r Mme mnffcr ya 'yy iw 0,883 Sponsors 771:-s. Lfaclfson lwhs. Rnorv-son - ffcno Spar-snr MP3. -Eboafz-5' Thr-s. Bucfifworfl. AM' Nh 'lboflario 01-H1 'pf Ir-ess lj.?'4f7'4fJ' V rnrnn TMJ 74? 'SNK' fp 43, g4,,,,,g cf.. em ywy' Q! N fax!-!e7Znf! ffyzfr' I xff Fleer ltnforr 515' Zu' Class QHl'CCfJ qgafs Zzgnllfef - Sea. qbnuiyaskbj- Vlhcjprfl' spy-nrvcfs flenjel-lf'elD-KpreS gm, L x Mqnw "' i. .- M A., Nw. 01 9-gd M1 Pk 1 J' ' KR f Q , f- YT I w W Wk R054 My Q' WN M Y ax ,Y W- up A K K ' 1 ' lmy wif Q fb KW' Q if a .mf A 'f fy W M? f 5 ? .. KQWA ZQZ' John G. Paxton President Vice President Secretary ' Louise Bales Eugene Anderson Evalee Baize James Bates Dick Baxter Emmel' Lee Blakely 'wiv K Q. Ayres Anderson Johnie Johnson Elizabeth Adams La Verne Ament Geraldine Ballard ilu lBetty Jean Barken Margaret Billy James Blum Blandhard J Jewvla ' ftimev ' fs V S if 52 W ag . , , K 55,5 H' .s 5 ' mx E ,,k N ffl ' gf C ifff? r 'v iii Qin, , .X Jean Brookshire Charlene Brown Helen Burt Christine Buth Virginia Doris Chambers Caroline Chambers ffm Patsy Cummings Betty Kate Dickie Y., Louise Colgin 3 Margie Jones H. Carpenter ' 9 1: fav J w A 3 , q I .X Joe Culp Nina Mae Comer Billy Don Ford Bonnie Fowler X G S 4 ,KA .ggflg Qnk X 11,5 Mi, 7:7 1 Q Sam Ed Franks Billye Freeman IVR Dorothy Gilbreath Ruth Hackney are i .,g. T N ' 5, -.J L .L E Damen Graham Harvie Hamilton Salvador Garcia Sally Jean Gatlin Benton Doris Graham Golda Graham Rith Hartwick V. , David Haskins Gilbreath June Hackney Reb Henson c X M W Q r ty, dh Y. 4 f x - 'NM- Dorothy Hord Jim Jomes Norma Lou Jones Horace Knight Myrtle Koch Delma Jean Lofland Erma Lee ,,, Q . Lengefeld if Talbert Langfried XIQigQk , tv I Wayne McDonald K. 5' ,.,. ,yi I, 7 Q Marian McMurry Donald Mitchell F"'-x N W J Air Ruth McDonald Q -2 ,pmla Q Pauline Moore Ganelle Myers Dorothy Necessary in 2' Sf, Betty Oldham q -1 Rosa Lee Wiley Patterson Patterson fb- Fannie Lane Erma Lee Quicksall 1 nn x 'Pa V K ff Harold Pennington Alta Sanders Rosin Perryman Marteen Sanders Perryman Virginia Powell Q54 so 3 Y Choice Smith Robert Smith Harriet Stamford Henry Straw Wanda Taylor an WFS' Quan . QA' v . wg W 'si Xl X1 A .XX as 'K K., x X X X 'Q X 5 Q ix 5. 'fx' A- ,. I ' , nz i k..,k I M y K x e r i s 5 ig 1 W 3-.fQf5M?fgeHi??tI W gr. W' W K 1 .I X Bill Tomblin Veta Faye Trewitt John Tatum Nora Ruth Thomas Richard Thompson Bertha Urssery Eugene Whitt John Vester Billy Jean Warren Hobert William R.L. Woodson . N',sA, Betty Weaver Willie Mae Webb Jack Wright Carroll Zeigler ,tx Q Flavil Lee Brown CLASS OFFICERS Johnie Johnson--Sec. Ayres Anderson--Vice-Pres, John G. Paxton--Pres, KN Billy Joe Martin J. C. Millsap CLASS SPONSORS Mrs. Milner Mrs. Foster Mrs. Anderson--Head Sponsor Car Drapery Bull session? Party dress, Little Cute Juniors Helen? Henry wr 'ff R v , im Q X 1 XS X1 QQ i 2. V .E - V A 2 , ,L , Yi O l kk D O ffl' PC 5 . ' ' L4 Y Q , 32, K ' N . 1' 5 3' , QQ 1 Q QA . ,. Q. + X, r Q S Wg S 'gi xg is . Q X1 .. ai if N . Q ff . Qs 3. T A A it K I 41 K Sign U' 15 S 5' Q x x EN X s Q W K W- Lj VL .N V -v-. , . k , 5, 'Q 5 5:73 QR 5, 9 , ' . 3 . l K: kg x :,y P RN ug b3 A Q. . Q J, E W N . f' , aw? ymivbwhx - f 5 Q A 1 yi n Z' Martha Eubanks Billy Carroll Donald Flentge Betty Jo Adkins Richard Albright President Vice President ' Bobbie J. Arnold Billy Bob Ashby L.J. Autery Audrey Nell A Alford Howard Anderson Ann Bals Basil Barnard Faynelle Basham E.C. Bauman Johnny Blanchar Q H X ifl ' ii, tag if M E EQ . K i ' ef iff? M.. , K Yvilyr.. R gkikgitfm ,Wo , Q 'K X Q f l W Y in Q.: 5 P F Q X g? ,qi 1 Q QQ ,jf T .F f.Q Q fyfl '5- M5 Q.'x nfilx Don Blanchard Roy Campbell Sagatha Cauthen Frank Coyle Vela Cooper Inez Clemons 15+s ,av Eva Lee Chambers 1490 W" a e , 1 .Y N. Pawnee Curry Andrew Davidson Mary Ann Davis . 'S A 3, Kirby Crawford Ethel Dean Dyer D? n f-54 'f 7 K, . l 'Sgr 'lbw gas? X1 l Q Dan Clemons r X a KX! if I Charles Creasey Bobby Evans 1'n qm? i Q Joyce Faubin James Featherstone Billy Floyd Q' Loeta Gray Dorothy Gohlke Louise Graham yy y Marie Hackney Billy Hayes Gwendolyn Hayes Lela Beth Glenn Roy Fowler Gartman James Gallegly Helen Grubb Floyd Hodges George Holman 35 as. mis, Q' Howard Hopkins Robert Hord Robert Hopson Ruth Ingram Doris Jackson Opal Jackson Jack Lam .Ag-"i, 1,50 fi .fimx ,aAVf- J figs Wf.,el,Q kkqh K -Af Efikffigfyi 55i, 5 1 aas Barbara Kemp Doyle Johnson .,, , 3 W' F h gr .IQ ...K Ray Kirby N fl Q'-Q Wayland Lam Billie Joan Billy Laxson Roland Lee J. C. Lina Laxson N' 1 l ,. 5 W .R K-,,g M vw: .. - K 'Wy . K QW. Adeline Lipsey Claudie Merle Ira Maitaza E 5915 . Doroth McCorkle Lynch Edward McDonald infix-NWN Q .. fl.- :wgjw.r Y yvgir 'fi of fx Charles Milner Valeta McCork1e Bailey Moore if , fs ni Sophie Mueller a ', H Q s S di s q Earlene Martin Billy Melton jig Harold Pack 'Nw-., qw I ogg gf . , ff A Yr L Patsy Martin Berniece Milsap George Painter . X W , ,z 3 -Q .- -A Egyb ig llingg P' fi f iiir f'?f il j 1 ,ry Qi?!!' XE! .f-r . xx I I I 1 , ' if g x , 7 new fa q u S ? :Q I lilly Hal Pollard Jo Catherine Rhodes 1' t 95 521 , M 4 k t 5 .. rf fx X g X4 ,Q 3 3 X t 5 N E 53 Q i Don Sexton f Bob Potts Jo Ellen Richardson wr f 4 9' C.E. Shirrey . , "!gf ?55?3 'fb' 5 L Johnnie Mae Rauchenburg George Ricketts P 1 A 21-1, 2 ,s 53 w a Q, eh' i? ,,. ,a m N Leslie Smith ,, ,, Doris Nell Ray Joan Reed YU' E 1 , Barbara Scott x I S Mary L. Schoenewolf Sarah Smith Patsy Southerland -PM . 1 A 'K .. . y 5 Doris Melba Squires Carolyn Chambers Martha Summers Marjorie Spoonermore Swindall Aubrey Thompson QE! Verna Walker Wanda Trewitt Doris Walters ' J.C.Ward 'U' Harold Weaver Eulene Wheeler Betty White Evelyn White Jo Merle Williams as e QQQ, Kfgwry ikis fit Qlifk, ?f Q ,, fs my Q7 .- ,gg ,pguifzf K tiifxbgpl s Verna Walker Yvonne Williams Marie Ann Woodson CLASS SPONSORS Miss Halbrook--Head Sponsor Q Mrs. Shults Mrs. Ashby nu -. Q. Q 5 Rose Catherine Chester Zaitseff Yeilding CLASS OFFICERS Donald Flentge--Secretary Martha Eubanks--President Billy Carroll--Vice President Unusual Books Apel My goodness! Air-minded Twins JF 3,1- f L I is J-726 205: A 8 16, AIA, Anya See? ,2,.C'Z9ssraam Jnsnnavas ' I Lffzfs wx-my S .x 11.15217 w41fc fy lfvs7ro Bunfxx JTQMA, Qfklv, .I 6.!?7as7' fi 172719.51 'ljafff Ssfoafes Z 1 ff! ILXS. 9 5!iZEf"f7hA5 sffzne 9f7'?9c, ofa OAK fa. AQUXOSSV21 11.1657 19f7Ze GMS ffm?--007 !.2,- Q-71-'11, 307174 wax-X 31f6af44af 261' fzdilife fwfr: ff 1y.,ffaf7f,aaD ,X 14' 346673 CASS es 'Z 7fo7fwse: 1 fy c'a7c': .. fa! ??? 1'-2 A-mlnfnfseo ,cf,e1ve7 f .1a.fna71Zffzy pref fvssms- .U 0411111 111 sm 6 cwff' .2-QL. fklxzn- ,f Zap!! X47 H07 fflxst 13- f1f4Z'a' 0023 -X yan W 784 If ff if Q64 7'Ae gc!!! eff, .ns Aj X M 5 nr Wiiyfl 412 D 40 1715 f fu i!ika? K' A'- A X W 0 ' I .fmyzrzaa-a? 011- go 5'-:-J up 'Da' -ai-,K ..-up X x gif? WF'-gf' A . I 1 t 'T e. 2 I V, , x M "id figwiun 'i QSNUA ,fx""' X, Num, wb. -Mmwmw Q 1 iv' F3 N 940 w'i1"c,s fy nv, ' 3 ' 5 'Q u f w I' LI Q + f. ' Bryn, 5 f V is I Ad 4, . A S5 W 1 J Q N5 , , A M K 4 ,ww ,dif- X5 .. x xx K my " ,qw ,rw +4 .,,gf.ea-"S-f' N N? 5' ' ,nm 4 K v Jimmie Kemp, Pres., John stinnett, V. Pres., Chester Sadler, Sec., Jack Pruitt, Reporter Mack Anderson, Charlie Ballard, Lowell Bell, Benny Blanchard, G. E. Bond, Roe Deene Boyd H. I. Brrokshire, Robert Carothers, Billy Chamlee, Weldon Chitwood, Alvin Dale Clary, Winfred Clem, James Clemons, Rex Collins, Billy Jo Cosdrey, Ellie Doyle Crew, George Cre cy, Clay Davis, George Dyesinger, Joe Esparza, Joe Farrie, Jerry Fredde, Kenneth George, Belvin Gilmer, Billy Haase, Paul Johnson, Earl Truman Jones, Don Knoll, Belvin Lary, Car Lacy, Eugene Loer, Garland Lee, Eldon Mack, Layton Meyers, Carl McClendon, Curtis Morgan Donald Newton, Ira Phillips, B. T. Patterson, Jimmy Pevete, Homer Perryman, James Foster Powell, A. D. Rainer, Fred Rattan, Bobbie Reeves, Ralph Edwin Robins, Thomas Ross, Georg Sharp, Clarence Smith, Ross Vandiver, R. J. White, Robert Williams, Ray Wilkerson, Wayne Young, Barbara Ashby, Margaret Allen, Talou Balch, Henrietta Barsch, Wilma Jean Blan- chard, Marie Bond, Ollie Ruth Brazzie, Lenelle Brooks, Mary Sue Brown, Peggy Brumbalow, Dorothy Chaney, Mary Elizabeth Craig, Martha Ann Davidson, Myrtle Emma Dawson, Madelynne Dickie, Lula Rerl Duty, Henry Etta Edwards, Virginia Ruth Fellers, Yula Lee Franklin, Mary Ruth Franks, Betsy Ann Gatlin, Reva Haeney, Lola Hancock, Curmolita Hancock, Joyce Hawell, Colleen Higgins, Sue Lam, Wilma Jean Lee, Mildred McBride, Rose E11 McCoy, Joan Mitchell, Greta Paston, Mary Belle Perkins, Nancy Marie Perryman, Ponice Price, Juliette Rattan, Dorothy Reeves, Helen Redwine, Ellen Ann Riley, Alice Rucker, Julie Ann Sheriden Freda Catherine Shirey, Gaynell Truss, Billy Whatley, Alberta Wolf, Dona Williamson, Wanda Wise, Juanita Wright. Gen kgfj-4sxlfQ,,xx.,Q.,,...,, . ,, 'Hi 'MGP-. gf N , , if F1535 " U ' 'Jun . ' " .Q-4.-.X-sl.-' K " 4' -S fs 4- A M mi ....,., ,K ,V . qi- Y, -.A -Q A. ,-4" . 'r 15 4, J S 4.,f.,3.,Y.:. l V QF' g wr, 7MfJ!Q,fvn:sf,:,j-:',.::,-.gafq v H f 1, ' . fa. -1.9 R J f .'. tn r v K ' . . ,f K 3 ' Y X... :K x 'A A i' , K.. 'M it K l. 1545 ,Q N l , 1 Q un t,L,W-My ' ' ' ' Q 3 -' . , - k . ' , ,, , , ' infix M., id!,A,.,,,-xg 1 ya, A, JV ,.q , l1.:..,-'Z l, N M" l ' ..ln.l-ll.1' -' Q, STA RTIN13 LINE-UP YELL LEADERS CClROl A1111 NljRlJ.ll3'lZ Clmj Davis Uonotl-nd Andreas Cl-manic-as Woodwond Jonjce Howell Bill Hollins Helen LIOUCQrl-1l"lOl'TlOS BCLlA,F'I'lOr-1 'Bc-zlvim Gilman Eeonge D1d5lr1cjQR l..OlAIell Bell -Ross VO,lWCllVQl7x, Lloe Daniels Llenfm F'-medals Ima Flqwlllips 'Z 'i V..'v?fdfn'-fL'f. .5 - ,un 'U' yr '-A q jf'-sq, sin n .-vfw' l 5 ,A , f. 'VZ 'Q 'E -4 Hg, A MER 4 X .4 1 lxmgf aw Hi iff'- A ., l ,Era X Q NL 5 w Q ... ' .i M' w" "" sl 3 'V wi il ' af-' F il. W 'A x - .rf ,fa 4' an K 'ey 5 , 1 FW " fy , Q., I' , X 1 4 fi' wg, E531 '-1-,,:,E,-Yig A wg nn ' "'3'7",'l:fn Q Qu iS .-I wx ff" ' 5 :5 W if V 1 iii. , Y' 'fQ"' A , M : Fl Q ,.'.. W , I K1 'i K i 1, A. I M xg . v L .K -ef? K K K -N4 K . 9 Q 5 f i .s. W --4 J . A Q ,fr i ff , . , ,, M'-"' 5,99 . " x 5 V I f.f. N v Lzl N Q Hd A kv it I 5 my ..AV A We f A jig Q m L W f H 'fi' 9 "f 53' ivvkv Q ' I 3 Q-1 A I A .Q -g . .,., .. ,L H Q- f f ' 1 A 'fin fi: QR ww W if Q: '!i Hg X,- 'w"f fv RWD weeikea,-1' a f af' F' 1 gg? a QUE ,, . D 5 Q if ,wzf " 13' 4 J r is W Qi M su il V 7 QA, I , . W, L 'gif - 1 Q g-.. ' VM in yi, 4, as ff 'im y 5. 4275, MMM, ,A fAM,,v 2'?4,p 13,0426 ,IAA-M fsgly WCADN ,Orom fn,i7'af- 777fwvffb D!-7Vf'OS0l7 ?Qn,o 34120 a!Q0f3ef-ar 746 Qfvjdg-Yrfffe fly! gang 000 cf 751 Afnmes fqcvvcaoff Q11-eezaln of 19517 E10 777,-1 767057 Dina 75,-f IS comp oS rp' of 3720802 KRYQ fig of ANZ' 411171121-I Ano ,591 7237 2256 for X474 rJ',C'04'f 716 A-Xwwff 'RAMP g"4'70 ,ol-ff: Arm 07f9f'C'6 Afnnefjnofgw foffgvunff 5240765 400 rio If fb es 602171-I we I7 2 for 0!,q!ocf!Df'a?f'd.f?7S 'Q nf fic 21-3-0- if 3 Sl 54 ,K Q N Y . ff, "" W rx 'fr - 5. I V JI MM: K K .,i.,,.,v ST. . X ' tx Z ' -if' '55 if X t 4 , ' ' is , "' ' N ' "': . fi? . H- K 5 , I' ' ' N u Q 5 A If rl A 'il 1 , I A rr , Sw 3 X S S 5 . K .v AX - 1 A 1 1 W ,M i K W Q , m. if 1' M. s 3' RLS A 3 .L , y - 1' . K. 4. , ..-Q53 W' ' , f, K I ,Vvk V .,M, I . . 1, 'iq .4 A Q n A my V Q9 W-I rv---'-'S' XA , pres. , Sei? firmer' 7F'ca.r. DAM Dawn ,ran Wie Pres- Afmmy Dnvu' 7l99oaff7Fr'. 17,0-fe .v 1700 fry 0, Sec. lfzzcf 17ff2fo ion: uf- 7771-f. Bp7?,f Yfe fcfffzfrc A7f"'77ICl'J' of Hmewfba fs n f7,477an,a! aHffznQv,q77vh X9-yy .s-7Z,o,vm!o gy,-1- ffoffwve, Tie, Qxalssrfffg 0l,a,a7?r', 75ffe7"6ef-I Lazy 715 fiar Al f'fa!, gala: nn ,qfznynf Are .S'7'2cAf .r!au. We fo7.v AA-4 .rfruf fin?-J 41115, fb fir-7 M1172 14110 ffaa.rZ'i,, . fir! year flu 025,907-gr 44,11 14 fcivdrw ,ww ,ln Aozyarf- 7'!f1-c nf- Dfffi-Qf-7' fweeij- Zdwca F'-ral yfmf' 4 K Ki 1 K KK KK Kg K . . qt . KK KK . L Q KK K' , K K . ff 3321 . Q ' fy I K Y , '92 X KK xi .KW 3, K . K K f WKKKK . ,K K , K 'vs .1 , . . xx f ' .. x Q Kg 'PKK -5 K 3, f 4' A Kg 'EI ,Q K K , Q- 5 H N W 8 A ' ' - - Aff . , Sl - K -: K - ,' f - Q1 K g 7 1 K + X fp f ,swik A 5 f ' 1 . a K K K LK 5 K . -Q , Mg K .1 , 5 Q Q N J' m 3 f Viv Li - 'fx X . f if ' 4' My Y 1 ff Q., xy Q .jhtkgxx w 1. gk ' ,V ix n Qi . X. K g f ig XS - 1 M, K. Kg X. . , . KK K .K W . Y 'mx xNf K3f yd H3 .5 X- K f if . Q -. 21.5 at . -...K 1 . X ,, NK. K . X, if ' 'ig A Q? ,. K QK .S .- KKKK.f?"K ' A 3 T535 ' K f. .- x, ,xx Y K , , KKK! K. , K K L 'I I 9 o V' Brit JK, if 1- K or P fx. Q, P www' f E ' s vb!! if 19 him? ,, Ss. I Ki 'K i KK W. A NFL' 'KVA KK Kaf'a-,K .'V K .K K ,,,V K -:f m KK K K, Q-c' , W K, K X' , '14 ' 4 . . 'NK .K . ' N 'rv ,. fi ,K . V' V., wig' ' W 'Q Q' f W er 5 'F 'az ww A .. K K M K K? K K A f . . ,, A f ' K KKK.. .. J K f 1, . K ww KKKKKK. WRH KK :KK KKK KK K .,fK - QK.. t .Ky K - K--. K , , KK r -W K. , KAK , 57-na, K ,- 2345? ' 5 f y f fx M N1 My qi ' N in ., '54 x KK . J 524 1--: My .--.- F i ly 4 - . Ki ' '4' ,ja 'K L I' " "LV w K, f . lg, KK ' Q- "' ' 'Y 1 K KK ,K K .4KJ,..3 K .W if , K , , f ' "1 A Q K ff. KKKKK.-f X ,. KK-1 L if 3.51-fs" 5 . ,, 5' . K ' . L Y Ka , A . K Ki f ' if 3' . K KK K,KKKKK K gf JQK 3 ,- K . KE,,gKKKi.gK5,KKK .. K K K ,J ,MK I Q- -,r NK, , K K K K we 3 K KKKKK K K K ,K K K . 1 K 'Nz- ' 'V . .MK KKK K , , X . x KKK K Q Kp . KK - ,Lx .1-,:5QfKK f wr KK KJKK f , ,. K KSKKK KK ,K K K . J f E f . K ff' C "' . . ' if - . ,- K 4 f is - Q.: f L -SP1 . - -.14 'sf11"' '." fe? ' V . ' K. , ' . A . ,f"'. Af M 452 , -.5 -K ,s M Izf ' , 5- ' .W 4 ' , f , KK 3361331 a 'tr l ' .K si A K .ff b . , ff H .. 'ml ?f""Ti f' Q fy X A 4? 7 ' K- , A ."'. jf ' - m -- if 3 ' 1. W ' - 1 W Y' QF - .SL . ' , I ,K ,. ' K f K . .. K K. .K V K K 4 . Nh - wg K ,hwy M V , K.v'KK t K, KK K KK KK K KK KKK K KKK .K - K - K L 311' ' 'li' 'ful - he " IK . 5 - ' , 'ff , .. fx 'b K4 T Q- S - -. gil. Nkyf if - . 151-5 - s ff' Y A V J 4.121 x , "1'wf,m sw if 5 . . Q S . K K,,- w- K,. ,. 11 at K.-Ki KK- K. K KK Kg: K KK KK KK K R r , V K K,,., u :KK ' ' ' - -' . - - ,. ' - 1 ' ' . . ' . , v . . . wwf KN KK KK KK K Kg .. - -K: .- . - gnKKi.5K KK KK K,f" K K K K KK f . KK .LKQ , .K KA: K 3515 QQ? y -- : 45 K J" K , K " s . - M I' ff? W ' -lgtk 1 ffm' ii HDRHL ll' U Dif?4'C?Br- W7nm1e ,foe f9fofffau!K Wkkfflvfn 7705. iff-417 ,lm fro . ENN QQ 1-E? G5 -5-'ig--v Q 1900 M f A ff Z :pf :- LQ - - " ' X 1 G N, V W X f ' QL A , ff K6 . K'-Q 6 4 Cl Q I D Y -A 0 F U K 0 o r Q I c3."'L""4-"L di ,, Zzfbtf- 9 O .VV U 5.hi't'-A 0 tsagtlfx v3.,L.Ml.y , vbgkv. 2 Q: k VJ. 5 0 till VL . D 0 Vw 0 U 0 TAL: Ffafwvf Ffa! wifbf 15 caffffodsc 7F.3fQ7Z-eo 7!2'AN fyfgeef fires fwfr 6' 400614 7755 D112-'KC75-'f", 777flr.r f4ff0f,5f-aafQ !7f70 00? fffkliflrfj 77!"J. APHIFV-9, Akvf, Dane ,QA exC'e!!ew7"-flu! fb ,of-'es Qhflgj Wang fjfpexr ay! fffafwfamr. lid ef' fic' 07fJ'7" ,D-yovffnl-'fox-aff-ocrfm H777A17,1e goes f1700C"'f7,3 WA: for-my en7'P.o many 77565, 1760 Par! K!f'fL!'7Lf77AJj za pfvf,-fam 13' ff: .SPf17?o. 721: jfvnv- 746 055 .Many fifsffbffxl "777ew-fflvif' 7-Z6 CA! f,v.r jan? far many 0f'70-f7LjA770Q7J'2-YUCJ H-Tj ZL30., pomp Pfooollnin 5706, ann TA: '77ve7A0pf3t amp Bnp7'flff Clara-If i f xl' Vi 3 .,, Vifg'fi?2 - 7- V - + L, M Q S sg 0 g5, a.f? Q-.Q o fs , g 1 Q u ' 'r' fl- V 3?i."a0f 1- ah Q 3 9 fa. A V+. . f 4 . " gb ' rg. f Y i .Q1 'tl h V 4f.,,'?:Ql ' 1 - K , , Q gg h i ' A It :Eli ni .' , ky 1: iw-ff, . h , 1 x i.-Ai h YbAL:g w ' V7 - fi, Q,..,,,s .gr Y QQ" 1 f - ' ' ,,,' A ' . 'Y ' - v - , .' I bq L 'Q , iff as at 4 M- W, I 1 QA V -19s. . . , , ,A We QHESVIVKQ fL27ff1-fe fZm,efm4,VeffJ L'.l'!"-J' fl! fs HWZJEO M1172 lie, fCZ7Zwef Mme- Pres. WWI- !l4w75h mnlef-ar 5,651 of 7-5x.7.r. Jace 7ief'e fi lM5e.F-for fn-ff-17 MP7 Hffcmffoe mem.4eff.rA0Q:, 7Je un,-fAf li rxfwva.-756. 73757 Z0,a!A'4'ff f'A'ffl-'Ido 00 lb jfs GAVSQ-es, Cac! Ffrrr Wfpdffnf- A410510 fhlflllfp 7fEf2" dfffdefs, A1-IIQDQ, fjvon-1 71-4, 0,Q'fcmL.r of fda f,9A7e of-ffaffkoi-a?7Q,, p! Exp!!! 7X6 GA!! fwvlrvlrfs- Jfflff ,dean V. dxf-:K T ' ' 4 I9 O wall: Urs yffvf' fn :war work, Jar: fix K' L y! 6 7 fy 74K!Pf7!o4w7" lb 71: Scrnf DFIILC, 4019s 76 X' l ' f .rv ZIQHZJ of-fye, 1400 fave ,oong Svwfayfvw fig' Pm fx , O 0-foxy. ' 4 C 601 525 o r 534354 0 6 . C Q? 1 fin' "' UL O iii! ll' ,-,-1- w " H Spa nson MRS. Ireomae Andeflson ECIILDR-Hallie do Jackson ASSE. EJ-7:02- Hanuig Harnullon T91-'qi r-:H na Ed?-Lens 'Bobhhe Sboui bar-:elle NBRo0Ks Spoklrs Ednkon - Som Fnar-:KS Club Eciihnn- Jonek SOLCUP-R -13x-.sh-xe ss Vlancngek Coral Erar-:dn Joi-nie. John-1so .3,ni -3'1- Q fa F - ,,-ji , -1, - -""1"'2....-V T " --:-if ZTT"",,,, L+- A .1-------,T4L..,-A'-" Tai,-'DT '-V -. 421: .-M Q A Q 'T . -f -gg'-:Y-ln. A - 1 S T z v1 4W" ' 7 ff 1 N z... i..IE?ET2 Q, 7 -g..:2- ,A v,,f:,1..--,,.,.-:44 i, ! Y J" - - 4-------M ' H -I 1, ', 'Y-4 "' , -l R 3 Q 1 'Fhataait Editon A Eleanon Plane Fc-:oiune Ed!-bon Sedbil Basham lcxpslwot Bdntons Pau.ln'r1e 'V-l0.F'ltl4f'l lla Ann .Baifea 'RE Editon 7antl'm, Clone 'Bnown TUPIS S Maniqn IVR-.lvlunn Yaesu Walken Asst- Anbnsts R l Lniheramng Edlkon Chenmu Clanu Asst- Lihenancd Edilzoa Billaje Bene. Fneernan Ounils MORBQD G-E Shlneu -4-i1,,.. . , ., ?'-1.-Y-Y ,, -J ,Y -- -,, ' A , gh, - ' Y- -kr--,mv-A "' Q-i1 . ... 7, i.. "1 Yx -A ':f-- -' ,jig ,iw i., ,, ,..,,-- , --1 ,mw-...3.,.. A7 i Y, K ,, Agg---,M W, ,x I 'mv -T---v 1...--...,.,..4:'- -- ,, ' " ,gtu ,- L. if-Fl., i - V-,, A - A - I , , w . , 'w1 W M ' ED, Lenofn 51155 fb. Baglle 4-gsof HS. ED. Afhfic I0 .lfn-14-on 7jf,of:rf'- pf97iy Yffavfffff-f. ?r!!1is.f'7'ba7 .5'0:,W7ff1 A46 wlfo 77rlZ72'f'. flhlbzwv gf flfflll 5-Yfafzgi PA- C-Yam F'f44fK,r M014 fp. 2,741 Arfby- D074 1-Afnxaff f CYIGIC7? f0.-fA-:oar Khffv 7ffy:af-721-.sg fir,-1-71 fb:-7, Hnnpifh fy, X '777urr.y7, fflfff fdff 971205 ff-'mah QE .fxvfoafrspf 7770,-f7'ifa ,fa!Au,Af,3 fqfyyj Zdkyw-fp, f 770-r ffm- ffm-7Fw Mwfwe Wan AfA'mf'!79h, .NJ pdwffbaf fyffj Hff? A4facZH'!f:7'Q" If fvfffffa FICA W, Q, llfeeff gy 726 f-CJ: aff' 7601-.rl UA! li' ff: cy 1,vf7fJ7' fn 7271-wfy ywar-J 10175 mn-g ffivn 3217? 0,-rmJa,-J. f fgf ey ffflwce x1z:gff'wZff lfuaiafc y'!Jaf'ff.olf'fz 715 dd! Ai' fwrrn 71x fnrfvffefa gf' fa! A417 '7Zc 5r7 rl Kiwzff W1-'A 1 V ,QQ aunb la QM , ggi? sr f an Q? M .Q Q. fy .. M' Z,Jj'?0'5 Jig3jXy'A6Cl7,f flef enhv'-9 Vfjfe, .sen L7 tlfhsf Who ln, XQXHS SCfA0fl'7l-'shygj I 14cfiv1'1f2e.s' l9V'!lf zf Qobfephflahj f4nJ 'foufzu-'J x5"lde.'!2h'6N5 Jcfwof were' ,Sefecvdfz are PJCZJPCS uf J'Aoale'7'AS'j' gpaufnp 115' 00'-U ge-L-67 Dhnnnm 69f"W'?'f Y MWA!! UM uvfenfs o Eif95S of QQQJ- Aera aa! weve, alw- fvcuff or M019 lstjvlaofxf. Lxfffy c,aur'feufAn-I Vi H f"'1 fr? J arf-Y M1761-fb! J TCHCAQI-'JJ son' l0fS.SlJel-CQ! 1.0 74019 V4v.7Ze4e smzee. of ae, Zupfeen -M fffbhef P1 'lla !fV4 V7. 9 xsxyfff gosflnnv Lcfwfv 5191.2 e, Tl' A00 g4f'l'7 Cyew-7 U60 '5 0 QAAJ7 xbolfrflgy Chow d9ncZ" Q5-,HOIAP Mi QA Cf0QAJo0 FQQHAQS M"!f"' ,fx ig 1 ,f 3 . , SY, S, , ,Q :Q af K' .-. . F " ix' q..g tiifnwf g Q. lf? fl sm 35555 X, 5, X K Y' Q l fp. My A Q fa 0 MM:-n ,KWQ Xi?- 1, f 5 K M 14 I .W , v., -e 1. x. 25 W Lg, .3 4- .. Y K . - if Vgbfwfs ,A ' ff? ' ' ' h yi A 1. If - .- gy fLg4., ,3.g,.y f K y fx jf, A W 2. t .h , Mn ,5w ,mg,g,1gb,S. 4. ww, ya 4 my , , V. , M' fV,j,U 1 Y law," N W? gvfllw J My . n YL Q A ff"vaN L l :'1,, A ' TA 'S' V' V Az K I 4,3 i.'1.u,Q 'WMA k 45 . , fr v A W . ,QAA i . Z? V 'N fix, ff ,wi ngs 5179 rx SQ S4138 A 4', ,ff ,.' f ,.. J- - Q gf f' , p fl ,ii - .f. , g.-- -V rf. 5-X X -W-' " 5 1 , 1 4 ' w ni 1' A fwuygef 2701-' ff EZ ZUBXXQFQZ 5341! Afvncaculf ,gf , - ..., , N ,,.,, ' .. -' - QV- F 'mlm' QQ -ss s.,.u ,.- A v A . ., ,QI-...wif L" - :le P' . as L H .5 ' , ' Q M." 1929 ' , ff' f - .. J4'd. -if ,lr , ,J K-:H Q J' r - , S -Q ' ' .. Wg, 35 .,,x 4. .' Zzavewne mmf IIIISI Ellll I' I Y fa fi 'gn 'Q wang Qi Q 2 ,- JFQJ W '75 -GQ EEK 'fi .f Q 3 fi, f 251 :fs 529 m xg: iw ww 'qfwisilg M ' -ff' qw, N f A g. K I , A " 5' f"f" I-'Q'fgbL3vf,f+'Z'fQL-gsm azfcsvfffc, eY,ZLCSY1'ffQ, aZ'c?sw'ffc afcsvfffe ifffswffe, cizLCSYf'ffC at fesvfyfci Hfcswffe afcsvfffg cifeswlffgj afckvfffc 0 32, W 37 3-3 -39 53 33 .af X? ..0... 217 15.22 een 4 Dublfh Q Lgzesxl' 7 I fan Befyiow Z9 lfC1SC'H 1, La VC ac 0 Hdmfjfan 0 772C'Qre?of L, MCXIQ If jafjffh ii, 7.5 um, ..x.4.... ., ' W-w-mm-1-.... qi:-.: ,.. 4. X.:--V5 - ,V ify. iv , . ..-. .- - YV- YQ 9 ,- ....-.. v-' '.rg,., pu W N A fx Q...-3: .if3a5'd,5 g5.1..,.tsf"51'-i'f..'f"55,.,. A ig.. 9' ...if ...K V, , . .....,,..,.Jul,',,- Y . , wk. if -2- ,Q-".,11Qf. .44-.:'f.', 41: A .L . . g . -5. ' ' ' Wu - f gig ff . :M 3 . . .- . ,,4 , V V' k -- ,gn Q5"E.du, 3, -5 f 3 In V w , rf. , 43. .. 4 A-, A' ' , A . Nj 'I fi ?S1j'if J . ,- 3 ' I .. ' git' K . quxwaf in ., A ,- I . - . : . , K ' AQ. ge-iff 1- ,Z 5 pn . A Q .. . k .V ff' is lv-if ,, H 5 25: Q, ., .V f , ' ' E vjiwlf. iz Q H571 .www . ' 'Q-3 f--if 'fkfigfgl g, . A ' gu i. x-Ji-Q5-.',. 'A' . ,V L. . U. ,xv M ..- '. .1 ' 1 -. :. , . ,gp .,wH4yg. 3 ,zu-,-fl,i,1.:' .ni M 1 nn mmf: K ' ' .M.5+.:?ffW,N' ,, f.f.. :5Ef'vlL KVKLL ,Kkr ' --A F gfff-ff ' 2-3113? LX' .. ' ' f -. ' Ji-ff-":2fQQ?1:.3:x3 r .. .. . -. . .. " - ,.ff"' - M 'N fix '5ffKQff, xE? 5A .. A . V. . , .,L.,i ,.. N M 3 K -3-I his 4. .Tv fy- VV ,M 1 ,ia Ria, 5,1 7 25 53. 1 K f wewfff -. - V w .. - .Zi ff wi-.-. fgfjifl 'W 4i'w:fifT3Qi'i5,L-f,4Pf- ' W E f, 1 X ,..,...,.,,,. hm Q H Nw., --,....,, ,ROM .4 -.U.f....,,,,kM B a N9 YE 5- Y gfffd-ffl ZGKAQ,-iflfffffz fro 735 fflfffzcls- Yff-fag! Zgfff saaoessfyfsfasan .as 7imWe fwofaffdm-If Af: was lic leaf ine eff M 736 a0l.g,:'l0f fvfn.: fall we!! Je remember-eo 1,7 7945 777r' fr 90011 foam e, was 758 Ars-7L PPIFPYC runner- an Me. ,ffofamo ,ww also 4 70:0 1045: fro ffvef-. Amo Pfga e, yfCM'l"'- 750600400 fb fig Afdllfffdn 2445 10,45 ,ea jzf-:Wir-'. 7Zcjf21.s72's2" .547 an 7546 7240? 609: 64'-f QAM? Aft mane mare f 1 ofwnfno jfw-as ffnn Jfjfdffff nr fofsyfef. Zizgfofazun fb 756 'Damn fame was ai: af' Jie, mgwjfggfres fe mzoe. XOJIJZZJPJ foam-ff-fo f-cow-D XFN. 776 .SFAS-vb MAJ Jecf fb 716 ,bfall-'f'c7". IMS f.a.s-se.: Ao 725 f44rnv7fr 75 775 33"-aJ.r7LffQc'7' Wife. Wef 400: inc yf' lffe Jraf ,lf-4-,Ven Fvhncr: on 7fJ5 yuan. ave! Pnffa P40147 on ffm 7? mmf: 745 e177-fa fa,-0. Gafwyfelo was A uw unf-73'-' Ziff 1514.0 Sinn! JQJQE7. V fe gfwys Aff we CJ.27s,. 9, Wien 711 ...S'Gll-'95 were IVKILYI7 VJ. f7.9!!71 dc, ,off pf.:-ff-'ref C6a7efJ fbfafeo fb is jffmgf ff'l.S'c'n44f A fo' fine 72,0 754,-f Wm: ape, ?f' do mas? cfefo emo ,alfa fdyef-: N7 We 7F.e1n A100 4 M'fPhJllQf S726 Dhrlbsan was He ZZ!! Zfafk 7747" fnmoe A Zaefpvwo ffl 711 WEXIA 9941176 - dwg! 50053 lslfsc Caon7'an Dnwosan Ara 70:10 bcy'ef7Jwe Poo. 5 Zbfif-10, 07,-917,-vj'er' af' 4.5-7l7ear.f Znm, Aewofae A 32511 Zgdfiffs an 7?'en-wire ffse. mfr.:-.rea ldgf one y'424r-Q. apr Due, 75 fkykflff. In 60196 A vb aafi aura an Defense. 60 Aff? 7770!-' 90 4104: in Jeff O? rift f' X' 3721- d07ZQ 75407. AEM cuff: ,o Jn,-A Adcmgzzy a!Q'en.r1re. 70:1-As. Qc nuff 0141911 brorfznlnw ff.: Z-vcfoawq fh 71: ,Fawn fave. QFDLUH 40,05 do Ae.:-7" yffenrfrc A560700 an 126 yano. !644019S 0 ref-7 S Apr-0 UAW-f1Q7f H40 genre, ayofflfff H!l07!,?!7" fi: H!! 775-c yi-91275 5 wer' e 0022- mdblfy, Q sfo rc'fAvf9 lf, Jie 777f6'fe74f-'ffvnve Worr!-f fjfnlff-I was A7400 fear: I-frcwrfny Pao. fafffllh dvdfo Hfvwj-1 fef 716 ,fnff If 6019-I' gfauzh fb Aj Affrczab, 1174 was Af-So A your Defrnsgrc f4446f.5f9c'ff!l4no Pfzo. '-Eff Zbwfq Ar oewcom fl' 72 ?fv7'?.s wYfe. kr I A D!O Lveff nf Axis 761-sf 7891" of .Y ,Q A T A71-SCXQ4 fjaoffnff HJ' C'Cnff1-I . K L fxx - ' M . ,xx -5" .-an 5121? 1 ii' A 'F' i ..... - x f A ' k xx T ,, film S ik R? Q f ,E is ww M A A K . '- Q ",j2+i12f!?ff., " , ww,-,Q .- , - 3? Q U :W Q,-'Sgp gykdghz-,..:lg"::-r ... , Y Ulm 4 .. . " 'Sy . ff. F K v ' .f 3 'P X ., . J?" - 4 1 ' mg F3555 Z 3-3, w i' "' ,, f .muhf . " - .4 Ma: , X , '! lf' fic, flrneff-. ff: wns as Dcfenonlle mph fb- eoncf. lCdQnfAe1-'.s-fgf,-c. fofsvfca ZGL-sf 7ef-vw of Fbaflaff oz- QHS. ffe. aan.: I4 Dgoenbfqlfg, pfnfew- Qe fare A0MQ7farwnfQ 75 ffl: Wrxfyraw Wil' Zdexarff' was Aj'-ua yffensfre Hoo' Defens2re eng. gs' axon .s-.r Pea Grier' 727' lvpn 96 fig .J-ga,-Q IQ? 7vnsu7y?f9f27cJ. Mex 1.7 Lag.: A113 dalrfzfrorfkffaffzc af' 125 faer- lfvcffgwe. was A 1-ffwdv-f .Sffvl-fgr AZ! Eno ,ana favffk.. 1643 Dcffrna-freafoff-vffbf was 007'- .S"7zn.ofQvf X37 7x5 pfjfl-nfhzzre, He was xii: Jes-Izzo,-rss r-fcefref-' R71 Zoeafi 14141-'aio Z0enPer' was A 14,-,o ,gAt'fKn7 70HPD'0h Wensn F7170 Nh 007:-VZFAHDIL1 fnfsftw an De- 7 fb emre. A4 6017! Ae. an 2X5 Mfhlf if . 1175-90 nexf year. 50Ayff2C'f 270 Donnfo, A A41-o Qgvfy- nefensf've yfofw-'o wfff fe Pfmemleweo aff7!c 7774 Q,-finer Ame, Zbnjffzc cor!! Afro ,fe ,gfocxy 97417 yea'-4 7 I I ' V 0-ff' 6. 3 1 U A' -5 N 4 'Q f' ,AJ f ,l,.14 ,f 4' f' L .0 nm Franks' Fll7H7El' LAAHLC, I-AAHQSJD Mnnhyef f 6 .L ,5 , , as " QETLX. ty. I a gif 0 o 1 , Q 4 v, l 1 xl 7 s 1 SNMM .v 9 N xx f 6 'wa W s f X ' U 5 5 'Rsxx-xxx-.-WJ 5 I lr ,I :A- Q96' 00.0 We f7f9fCl'.5 'N MCL 711 H ll nufln e, 77'2n1-f77n K oofbnff tSw9P7"fzPnr7"j VHTA. Qnn, fgnno DI:-fec7'51-' , vilk Q f .W Ya' " 1 gi ws . l K X, 8 'Qi is 4-1- rf 3' ? 4' . 2 1 was F ' 11 ,j ES 'Nh is nal! Q A, ,W 1. Z rf 311 Q nf? f ff' 'wwe' A 4- rn.: , f H ,. 'nj H4 I A Y X 9' f Y.. Q ' " 'ff- "' 'J f .' X I i-if? l ' -7 N ' 3. 'wc f f" PQ'l'ffl .f F - gnnlfs--7lDosg , 13014, 7qAurvz:r5 - Gnamnn- Joenv-ek- '77'n':.s 72?-es ibn .. Pfar- 275 Qsfoflbrzn- Q'zPaAHm .. ZOAl'fe-Qxkninfrv.. Qntflh . Zf'n?ef'e!o-Qzasc:Aefz.6vrf?- huelfew- 797,-ann, "fx, .. 5: "",,,f"A" fy C9007 Fl' AVKOFD f'Y ' ' J' R? Wai' if' ' ,g.1 J 1, Q, '4" 41' , f- . ,F ghd! - 777A-J M6350 - A ' P' if f- 4 4,2 Q 3 5 gs R 2 7 luo T507 X K J x fi K 'ft-QQQ1 J 15 - h l oflffngdfl .251 27 .v gg gf- ,f KL N W A 'g xg., a- , ly li. Q ,JP x wwg 7'L,,n ellryixk 2 Y J, 9 J , ego ef-no are 29 IJ' ' mw 73 - 751-ntf'.sr1'f!C .2 Y 34 " It E 9 f I mn 1' a 9 IY V 5 f Q llon PI Aan' 0 fl' 513 v U X01-'pe I-'Syl ffg yi 33 'Avg h N , lnnvfznrns ffl I 539' - Y Q h Ernersrlffe -3? lf ' QQ-...Q ex f lhmefn YJ' -ly N 'D xfnefmfron- Jvc-aZ"c"- p0I"l"7 7 7 --pol-If-7 nvnn- Janes 201-Ji' m9!79?6l".. I' 8111+ Ze, TK 7 LU- 61 C., 35- 15' pf-wwfu-fo 39 -77' peak! az 2, IL flfbn M 6fA'7 e, 43 15' Drnersvlffc 31 .11 fu: er L4 1- , 86 YI' 144907, 05 17 we 5 V4 ly 777, ff.: yy 1 7 pzffifv 442 61107-2 JL 1 7 7:1-'n ef-srfffr 37 35' E , I . , qv 5 .' 1' xiii 2ps:r,11i.i M I 1, A .t'. .XE -'S :iw -, ga ' - 5' 'X ' aww, :if ,MK k V 2: M0X1Z4 MH ue!-I .SAV 1-f fun wo' lug- f co' wha tile 414421-fnezflesfo 4-yon L1Afef2f 661'-SR 7215- CNP 'Nam 0 was GH!dZ91h JAC, iewnp l9ecI905l- 75 Aer 0 5,1 efffefnesffgw KA-, fum? .cancer-r Norms Adu Johei fAe. A7!A, ball Ausffer' V2-nf! fy QQ' 761-I Mraelgff' QI.: ,earn xwze fine! 1546 ale fe:-'mlb nflivn Hfld Agile? JO ,edgf MQ. OP- f Fnhenzfr cores aw, H6036 gfnnfff cerrfef' vwnfuf 7511 -Lua ygpf-5 ,I5 one 4 fire, 5-Sf:-ff 706 mike, ienm. :qw C05 Cflfglab Ana' 7541! .xfbvirnnnfr Hiiuafc A004 04100 meal -la fe? 'fAo fdnm 'Mir fear. 5'hcS'6376- gvvmog Maile.. 5c,,,.5,j 21,zzZ"z:w2' zf1fi,zf39'JZ,- ZZi2'ZfE1ZZf7.,Zf0i,Z'FLfLk Zia cauwjev' eller.: -fo ff17 Leda. Ermn Lee Zen ejgfoj Me 547 of-:uni-oifvns marked lvnm' -par If 4 Jvcccss of flu: ffnflv fmaf ue awe, cxfaeclffy yfeqfef- H7075 14-am Aer Nerf scnsan. Clyae, MVC ffff wlw ,ls weff ffm-vn M Me A.,A,f4.ff 400.1 7a 46, dl?-4-'Arif-:af 5401! AAS X9 af will Mc ALPl1C7,!CJ'. 3611 fag XSZHJIWJ' uae' ll! o9Jmf1-'eo' ,gr lar 2400! xS7xf-fsmwshf, , , IV iv p K6 -N 1" 4 I W - .- ',!,,,rQy -pi' , 1,11 "H ,fl ff nv H ' 4 yy in nf. all iw 'ff " ,Q J, v -',"','? -3w"f1 ' ---www Q 4 'Mf5i'f9ir9:a. W A f ' 3 , D Q Q., 9. W 1, .- ,,. ,,U.4V , A my " ,fr v . ,W ,' K, ' 0 J 'lf' lv - -Jw, X , - . . 'W . 4' ,. 1 ,WJ ., W I f ,, fur, ,V 'ff ,-. -4 Kg ,f - f 7 - J' vu,-w' , fy H ,, 1- ,V i , A F .W A' , 4' 'T .na ' ,,?'.'-.ff L19fma"fm 'Q-win V 13- I4 ufvfofpffg, 'YJJZIQIJ in tie. ffnm be,- CW52- :Ae fa bafA pr' lUHf'J gn-rr' 705fQ7.Q4sLAbnf, M025 mare, 6190 Le ex'- fecifff ffm L-er nenf 7ef9H. 'Qi fl, asa Suhyflfufe HHN! 1- x has 7f9fwf9f-S ao5feHa'leq? WIU, -664 fenm, My W wan! A0 fiffsfbfoffbn fo Aer 7QfA:w ffnfefs. AH, M,,,,,,,Q, 1,0 4 1 Q1 fr o MQ Mis 0:i,C,:7Qflef A8-if AU-Y Jkp-f fAc, Muna fir.: -lu ye Anue. eva' Jie can be, JZ emfeqf yon 'go 041 her Lg-i aa- Um 'L2nm. Affine X760 alma? sufsfrzalfe, J 1' exx ecrlfcf 'fo for ftPl4lHI" S more jane! Lffef negfyezk fir wfflhyhess was gffpfeqt ni nf! flmes, fl, Mm me el,wf,,jw,z,'- fufe. yuh:-of' urn.: Hfwayxs 71 'K ole- A61-I 0Pf. H007 ynyef 135 fnlfev-asf KACPQ., LU: f7 0 Aqsi my dl, ffm, My fu f 01' ZZ fegm was lypkecfozleoi 4dfM'.'Z2 Mm LANG,-.S'ZlL6!l'!IJfQ mm! LAN, off! he fe Laflo fozlupfocifk Q7 nncf ,af Heian! yomes. L5Ae, X An,s'7ff9fvg,fjef-I 6 I7 fa I9 P 0 GJ- f f UI Qf4f-'li?'17fvf1- ynfvffv-' A4CQU4f7 fmnafran, hgbfcf-1 Zilffn, Lef7Cj6X!Gf -A !'7fQAJ GTfApC,,f!L fp! 22fa,.m XZHW f'2f4,.j MMQ, Elf DISTRK CT CHAMPS ,A HL We 7,l1e7 LL U67 Quia 11174, -2.-2, DUJAQL H5 G?-v!Uu,'M If MP! ,211 gnlcsuifc -215 Graff mins gN!esuff4, ,17 fifpni J! SRKCSVIVKXO 5.2! Mao Opflnnf 67,qz!fs.aff2 N33 T-2141-1 , JJ gn lfsuix, N35 7-fincsuffffg, Qgcrfffn, if M15 31 gvffsvfl '15 Micdrf ff! 6,!c.f-yJf4, jf fffaefowf 3.2, Zpzf-WML 3? We rr-MQ 6',f,.4,-,WMD ,ff M, If 10 gn M25 url, .JL ff Ala fa. 6 6,1-'zffesuf if C MAA -lp Qvff, wk LL 3 0 .u fl uf., aa' GL Af, WK, jf A4,,,,'!4,., .iff 304: wk J-3' in :Jw gf' Lf.-.5 WZ, jj' GI aes fee 16 -U' SL gf-Sdf-'ZZ ' -1 flivfff GLX.-.1 .WA 13 Gi an Jac A 7 DfJ'!ff'C I! pf77P!4l7J QQ: ' ' """- 6,fv'z4f.su1!4, ji- AZXQ, -20 f erveb T.He 'H1r'ou76 EX glhjgf! Hn dafsffvnofn-9 or wgro Avro A74 abvf W-van 1,7 many ynfgjesl Wflff Zueff AG Wfmefngerco 119 Q. ,5,9sff4"7'5nff mf Zaeglfflj CU-'0aJl?e.0 fab? of A04-A497'lf7ff, 003- 9000 7E'H!7'l Law-'Af Ann 7'Al"l7Ah,7 lable .S'!q7fr. D00 Dnrfbsan, fig, JZ!! 0003.51-' 1441074512 ...?C'df-'rs 15 001-'ffkwrorf 121 77761721 yfsvner A46 00:72,-1 .VJJZJ wer' e auf- Jfffvnofnjf. 77e0essi7, 7Az, Sfoeeoy far- -r an LONPD! 907' par' S6076 726 78-fo. .6-nlfest fill'-v7" JAoZr r-an-. 7504 -rice were ns ff-ffink as Amy Loewe. 'seen 7213 884800. Zopnoe 7Z'!Zm, 755 .syanf-JJAA7 on:-fo an 715 7013.5-7" ,kv Zefaeo Ffa? Qofofienfs SPIWCSAAU- M1008 40,9-1' 451 ver-7 yang on 0117x4113- Pfhkwfen efeda cons A 7 A'J9OPn,Q,a,ffejf:l"40i9-:oo lr' IMHO! Z- Paff an. ffff gf-I f-rlwvjfc Kfof it F f,J AIS M Ms 'N 1 'if Aibwfh Qfoef A 7005-71 Ana JAIV jfkfwafo, auf!! lf. .5-Qc nail? US '-nexf year. ff aaa.: Alf 16'-ee 96475 U,-97" Jnrro fke ,O-921 6212112 Gw,af-.77-'van wus n DE?0ff7.0Z6f8 man for-f 90,74-A T C'f9ff0l7- g0fj7!374D far-'av-PD ?'1a.O 122 A18 ffwsfjegr 000 WG 2Xf00t'7 2115-1 .4-4:0ff!'7:fx7'j!0a11 70,77 '2?o775fs-up H fm78fw!- iarfn Ass-147ZAV!Ofo,n!P1" wi!! Ae !a90fWf7PXT7l'0l'C 0,011 ll? Qayoeef-ak' ffvenf 7Z1ny.r ff-ur, 615. X610 fWf7?Ae!f fu-'ovfo 7? Qkfrsrfic Ally 00100411117 1U61Z6! ,iv Axis' Iris?" XLAFHC7 75-vm Zmyfafnf meeT A6141 afffnfip A6 war-os fo . express 2113 f WI 1,3 x S!-'nf ,,f w4 fu gg if J u 9461 J.gll'J ll e LJ,dffo On Ero:l:esviIle's icxin honizoryneaned against the gkwpnaudlgd Stands o ffff 14-fffia Q uw lf' ff 2' ma. lvlaien as theueaas 30 bug Onwaaci, LLpwand, even 47owuJo.Rd,No.4:eI Q . f4',4'LJ-ff fI.fff'f'H:rf'1 794 and neven 3641, Had! 'lac tl-,ee,ou.n Aima Maten, Batesville, aiu hail ! l . ,...f1-y--2:nl 'lg , WL 1,, -im . Kb m ,W.., :...T...-.v.i. "K 5 K. I .ll I I WU, -- amm1mmm?inmm.- UV -':Sl3 fl.36 ff,.g.,:.A..,, f, 1w , A X. 45, - ww., ..4..:.,., f- -Mg 5.--vm. Q.-Q.-. -+-r fs- M X " 'M 'I K "M ""' ' vi- ' '- ' ' 'W ' ' f' -. 1: F ' m mp g li '. slfk g ' ad- 4 1 L L,,, ,, , . R W? , C H10 -qs--5 - x1 K fx A gag - f h . , .ff ' 5 1 -1QQfj,f. ly ' N '5 K Ima. lylaien as the ujeans 30 bug Onwand, Upwand, even Yanwomd , Watc ffffs-fffflfffffvffffl ff and neven -fafd, Hoff! to H-1ee,0u-n Alma lVla.ten,,Eo:LesuNle, all Hein E 'fJf"z' I-UJJ l'LfJfW -S! JU J 1 fro:Ec.sv31le's 405.9 honzzbn Q.a.n,a 6394.-.,t Lhesmjg Pqoudzu sewdb. JJ..fJi'L,M'.fLff'J'q Glwool Eau Z .-?fboen73' J. !fq,0,o!V 7DnVn- 3. GIPIJ, qsfrfr .I 51- 7TJnmf'c. JT LUYBFJI Qunr-fr-ef 5:TT3ny WTML girls 'Z Gfnmaw Us A".vfnc'of1'y n7"c'Af'el?-'rfia ?- pfams lo.C'l-remu-71-7 7-Fd' Il. 1.2TBfpsf:f!,a!f Looffvcs IJ. 'Banu Lf-end' ffl. 79?e,,.f 14? mek 1110 ,l fl. PD I2 0076 ? 0.73:-enf s c m-f 19, IQ VZXIOFPFS -10 'LJAO .7 -21 777140716 .24 ,' 'pea " -13. ffe wfno 251, lewd A075 .247 7774,-efwfs .?6,'B7ff Riffs, C' A wk 'fi vc.. a1,, dawg se! 5' "" A--Fw fan sa sn U11-:nf n .vm fqvfnoslyo Llf- 73wr1 8,7-CDDIICS bhoon A171-'O 72mm 7 JMAFPJZH. AFF- 7 R?-700D 'VOS WNV! 60 lQg Gigli fy Curr a " Epoch ?U7AlI'l? A 9,111,751 LNQ 323' V 43' lxyenfbfs 75' 314' 5. ylvn ffive, -I.,-jzvcwgv 7 7 Qawyif' 12,-7Zc ,qc-z' -1 agen: 2 fLZ75r-c Snffaw f. Vffh .r - 00 0 ff 979 A4 fgrep H. -son Qrfns b ,,L, ll Earle I-2.7?se.f 13. Q24 If ,Br-ry 147-,.Sop77"y 's Pen-up 72,-I! 16. Quan foniff IZ Gwlnmo fun na 232715 17. F7 H5731-' U A435 K ki.l 907:-S K: ffglro can of gf 8400 Zj'lM7Z1nCA Lsyrghca C5,,,,A,57,,,f:f PA, ,, 8 P 17 ,mx Q nfsrzyk go Fhhf Znpngf 'U-' I-'Ll 726 Mqibafgamfyf QHESV 1 ffm mf fflaf ,idg 000 foxy AJ ga 7-bro 'jog an GAF S rims, mas Dan Al' Qfgyes - Fiaffmpfp - X606 Afjffferj 79-er. Jawa-0 n 3? el-'I 89-SAlyf'f' Wore w lgnor-4wK Mm-qpf .v M153 Mlkofe fm f1lA77"- Aksf Uesl- 2-vm Wpfvwy-Hfibs! 2?a,A'7 Z1-ff-17 amz dug- 148 Ag m,,f,,4,,, ,437 gag 4' Un femfc wf7A 0.2 x71-fm!! Wrs.-Env! -fQ?r:wn,J'r TA, n e 1.4 7.0-T? Nix Weslefn Hufa ffssocfafe vs .13 Afk lnf , ,,-. V A Qzfv ' . ri - hff i,i1e5r' P ACF yfjfligy far' lit f407ZmaZf7g U Liu. 77 1943: - 0 wne r' Gnfisrlffc 777: G1-afar I Carry.-.-AQ27en73' . - D. 1041 7 A en Orm-.con I 9500 AZ P40 H fa J 7720 c A 0 0 fc cz L Z ,ohne ,Dim 8 G1 MEIE Geoceky Mnxffr 34 f .3 0 1 Ewa!! fa. Qfffghfnfi 7y'ff0ff0f'ff7"fff'7"'5 LC-fffm, 72 ,Qld cfzeff Haro wm- e Hvf 77117 gzrsmw, '72-ZW jeff gnffs - Mpnnfef CZf2v!oA2wef7Zfs IZAIVHGQ, Jg 0f'7 Qmffefe jl7S0f"A7nt'e, 2, ,Jann ARP:-frfce, I Wife, .Qa ' Q-Xnzlesvfllc ,S7-EXHI K ffm fanny 7129122 5 Qyafldesgfff-L f-f2'!avfr af' gesll LJSAQJ Ji! FWXVW X if 5 ,QC LC, CSS A 65 - JWDKI' if f '1Gi'lTJ-355 1 wp Nfgfrfc e V A aan oob ,Plume I-1.6" Quo X406-6 lgcyolry m fffxzffls ,cfm P-cSS1ler-' D H443 17650161 7-775 QPXHIC Sfo fe A c,QzemQ,ffe, TEM qjffpps 90Df"f75! yua nic Fr-edm 75: iF'Tf"l"iir1lfilfi' f 'R"Il0f7 9170 Apr-5- Giwa-Pf-7 Ama 777101-q442" Plume. YL 776 fazfsvlk Afessenfverf 6700 fjfnr-forum porfellfzungllv !6nD1'n7 h fwwsjo aloe,-' 7H2fMff-fmz x,'BLz..1W LW, 1l gf!-af:-1 aa Z0,0f1K'l' 7-Je 071031-'ra QAHDPWS 7?f'Pl3QI'l7,'PffDHiI"ih7, Hnf Pfpeld R UAGI7 gll?707jh7J- fVl9r: Zmffmehfs of lake Clbnffef Wen! EQTATE Over Offlbeg 7-3A"'c fu !M47flnnf 7QnnM 'E'u1fnin7 C2195 rifle, 7 um' QM f""' 2' Gu fm- Ufamlef of Emma-fee. 57 gfnpfefa 20170167 ,iv-rlec QAUH7 fyfefi 7-QQZAC 446321 Znzgresfi' of Kmpzgn was affle 73nfnce 7ZenZ7'e Q,-QZ'Z-:rifle H170 -y1Qr'r'aunDQny 7:3-rf7'ar-7 NJ-32706 f7-10 Fee:-fwfnlxflt. QCLIQZI77 W 152004- FPSCN 150008 -Peo 8, Jaap C?A:fc'sr'1ffe,7?x. 0 I ,sffznub am!oA0ven?fs' af '77.,QN,,L,7 3, Q,.,,f,-, K' QPNQI7- FFPO - 3999 ' fiusfynq Q1-vhngny 2 xrrn 7 'Doo7A2l7 -Pf00l0 G'p2'?.n51!lf,F1n.f Plum vo 115' Pos. 'Phone Dfw? Qacklnv-'nn .ffm-e ZOIYIIQQJ ,Lfnfl Quhlffy 0'-vqs Qi l0Ul 7Dl':CC6 Has. ANC-7 WR Dffen un, I3 m ,ppqau Off Zio:-70s 7!ane, OF? gnpfeslfffe, 7-1'XNS' 79141 Mlullef, Dfsf -iffy -U'if-r-vr'1- -r'1r'w-f E072 JQEH5 yfx Www? '.S' of fd, 8 JJ' Ceof JZ'-c Cf! ,5nJ1er- '7r7ff 40,4 IA-an fo. Ziff ffmf, - ww, mfoopify QMS 6JCS77fQf faasc ffiof flswces ,C!X'c7j-fbof ffyqofbfea Qseksriic 753m g7Z!1fn: -211 jkyff C M542 Amo glovrfvl XMI? gfgjfxawbtr Mdgffyvs ,ww Mflf iff C?,47lESr2f!c 17073 Jfgrc Hg fi:-cslne .fifw-e, Lynne ,flvolvfx amnn-J Gyms Nffc, I Zxas ?!me 477 570!77!0A1Q7 60 Z? Of 6545? ZJM5 fl XJ! ,.S'751-6 fee osfgr' .Svlovfiryofoffs ogy Diva yfore or 3? ygpfswfl wwf ra, KAI!!! 717-vesfn? - Ownew IMNICYPGCD 7E!9aApArC fun. 56 , I pfllfd Emfmnn KZ!?7!OAn-:en ZLJ' of E005 MEETS ,PAIN aw, QW JWIIFRIZL A!fW0fP!CK LMA lqfoxof-lccfn77Qn nS70UfACP!A7hO El"'0S- 511115 - Q47lPlV6-TP, Po 7Zc Dcpcndnlfe ffore Q,-ua er? 9: Trmv-Afet glue Jeffver 7997 Soul!-,er-Jfnno T344-7 Soufh er- Inn 0 76-XH60 Eff-ofcom 720110 Mille! Qhron er- 00IlJI.7 he Q Sify gnsabgg Ere elflcf QASJAAQ ffnvobke 0173 721. neo 777of2r'aQ Lf .PAQHG 860 cts ZCAIQOU Oefaf' ffard .PQI-'vfn7 QA fra-vLffg hon C51-'ifell Gan? fir fl 7 yen:-'.r fl-715Jf1'a!eo - ff?f' on 140 Zi ap-Qnff Fino 7-I: Stl 0 0 D SCD 8 Qmloe Hwe O mf 'pserf s7'E DHD Uwe Feoer- 1 Dep lc ns WH ce, 0 O lcers Fino EIPECT-0 C7 SQD e res' Def SID rp QU PM 0 ner VH of M U, ,U P ,JJ Rm., veg u HM :JF-611.-,N C0"rv-pl 17 "3q-,,-.S- ,j, on fl Tbnlcl e LUIH4 H Wh RTLg Sf nnq Lhnfhle .SHMJ On Len Q, '17 73 Tn ann '7g,!! C7Q7n5 dfhfbjlndelv s nf where. rf emo: 2 'Th s 7311 nm? 'f DPT0 rw CoTl' HND Son U,-,erfn n-fee.Tor-is LYw.17Lt73L0ne lol QFIZESVIIIC 7-:QXF7-Y' tbsl. ID F' 155070 nr' I e. uunskxl' Tk nl-J 'bose who Ave Mnoe This 0r'esCCni Fossflle gg f' VT if , U m .ffMn7 - 5 Zi - .P ,V tm I' of ICJ? er' v e va ry, n 031 4? o n 0 0 . 1 L? 1 ,, 12' M A ' 0, 9,-J., 'Lg ' ES. . . , Law 97 N fbres. . . Oh qgefe 7Dn'lTer-'son - Cznsfrfer' . Lynn rpvwe 0 ees .5 Sv' - X on or-Q I Tn gfrforn C1277 LPonnWOL ,' 5 Z' ' r M., F f I' meet' qges I' es VW- H -' f' . . A W S' L ' 0 A 11 In F I D i 7778 gqrmunl Sfnfif F Q 1 F S Q 1, 'a 5 3 S E 2 3 5 5 ..-


Suggestions in the Gatesville High School - Crescent Yearbook (Gatesville, TX) collection:

Gatesville High School - Crescent Yearbook (Gatesville, TX) online yearbook collection, 1940 Edition, Page 1

1940

Gatesville High School - Crescent Yearbook (Gatesville, TX) online yearbook collection, 1944 Edition, Page 1

1944

Gatesville High School - Crescent Yearbook (Gatesville, TX) online yearbook collection, 1947 Edition, Page 1

1947

Gatesville High School - Crescent Yearbook (Gatesville, TX) online yearbook collection, 1950 Edition, Page 1

1950

Gatesville High School - Crescent Yearbook (Gatesville, TX) online yearbook collection, 1953 Edition, Page 1

1953

Gatesville High School - Crescent Yearbook (Gatesville, TX) online yearbook collection, 1955 Edition, Page 1

1955

1985 Edition, online yearbooks, online annuals 1970 Edition, online yearbooks, online annuals 1972 Edition, online yearbooks, online annuals 1965 Edition, online yearbooks, online annuals 1983 Edition, online yearbooks, online annuals 1983 Edition, online yearbooks, online annuals
FIND FRIENDS AND CLASMATES GENEALOGY ARCHIVE REUNION PLANNING
Are you trying to find old school friends, old classmates, fellow servicemen or shipmates? Do you want to see past girlfriends or boyfriends? Relive homecoming, prom, graduation, and other moments on campus captured in yearbook pictures. Revisit your fraternity or sorority and see familiar places. See members of old school clubs and relive old times. Start your search today! Looking for old family members and relatives? Do you want to find pictures of parents or grandparents when they were in school? Want to find out what hairstyle was popular in the 1920s? E-Yearbook.com has a wealth of genealogy information spanning over a century for many schools with full text search. Use our online Genealogy Resource to uncover history quickly! Are you planning a reunion and need assistance? E-Yearbook.com can help you with scanning and providing access to yearbook images for promotional materials and activities. We can provide you with an electronic version of your yearbook that can assist you with reunion planning. E-Yearbook.com will also publish the yearbook images online for people to share and enjoy.