Garth High School - Green and White Yearbook (Georgetown, KY)

 - Class of 1950

Page 1 of 68

 

Garth High School - Green and White Yearbook (Georgetown, KY) online yearbook collection, 1950 Edition, Cover
CoverPage 6, 1950 Edition, Garth High School - Green and White Yearbook (Georgetown, KY) online yearbook collectionPage 7, 1950 Edition, Garth High School - Green and White Yearbook (Georgetown, KY) online yearbook collection
Pages 6 - 7

Page 10, 1950 Edition, Garth High School - Green and White Yearbook (Georgetown, KY) online yearbook collectionPage 11, 1950 Edition, Garth High School - Green and White Yearbook (Georgetown, KY) online yearbook collection
Pages 10 - 11

Page 14, 1950 Edition, Garth High School - Green and White Yearbook (Georgetown, KY) online yearbook collectionPage 15, 1950 Edition, Garth High School - Green and White Yearbook (Georgetown, KY) online yearbook collection
Pages 14 - 15

Page 8, 1950 Edition, Garth High School - Green and White Yearbook (Georgetown, KY) online yearbook collectionPage 9, 1950 Edition, Garth High School - Green and White Yearbook (Georgetown, KY) online yearbook collection
Pages 8 - 9
Page 12, 1950 Edition, Garth High School - Green and White Yearbook (Georgetown, KY) online yearbook collectionPage 13, 1950 Edition, Garth High School - Green and White Yearbook (Georgetown, KY) online yearbook collection
Pages 12 - 13
Page 16, 1950 Edition, Garth High School - Green and White Yearbook (Georgetown, KY) online yearbook collectionPage 17, 1950 Edition, Garth High School - Green and White Yearbook (Georgetown, KY) online yearbook collection
Pages 16 - 17

Text from Pages 1 - 68 of the 1950 volume:

64Vx-p4'hfY Ar If 'X 4 7 '7gfj7u,' .X A , K' 3 . ui- 1 R 'ff , J , 1X H11 IWW! 1 1 FUREWURD X 1 ' 1 1 1 1.1111 1111! 1111111 NTENTS Xl11111N 111111111 111111NIg1N X11Xl11l 11111111 'W 11141 xx '11, 41 x1f1f. 1111 11l'111l11-111-111LA S11111111'1f1z1w, 111511 111 111211114 1111011 111111 1'1'v1'y'111111 111111 11:1N 11111111111 11N 111 11111 1'111111111111g 111- 11111. 1l11' 1157! 1f1'1'1'11 1111111 11'f11'.'1', XXV- 11z1x1- 1111111 111 111'111g' 11111 1111- 1111'X1 11111x1:11111111g l'Xt'Il1F 111 1111K N11111111 '11-1113 111111 111111'1'1'1y 11111111 11 1111-1'1N 111111 5111114 :111111'11x':11 111111 1-1111111111-111, Xg:1111 Illllf' wc' Nllf. H11-1l!l111x fl111.H 1111111 1111' 11111111111 111- 11111' 111'2l1'Ir, 1111' 111:111111g 1111'x1- 11111 1111111 1111-1111111111111 11111115 KI1- 11111' "Vx N111111111x11':1111111 l'1:1W1-X 1111115111111.X1'111'1111'x I AJ L,v:LJf-1. ! -' L , w 'Vw L., , yv, sf Pi IIIUNISIJX, IJIIiIik"I'UIQ HI? IXS'I'IiLfMIiN'I'.,NI IJEIJIIIATIUN H I'IUJIfIiSSOIQ AI,IIIiIQ'I' GUOIBVVIN XIL'SIlf. IX IQIiUJfZNI'I'IUX UI? HIS OUT YIIXNIJINIL ACHII-1X'IiXIIiN'I'S IN HIS FIIiI.IJ .XND CiIiNI'INIi IN'I'IiRIiST IN ALI., XN'Ii IJIiIJIC.-X'I'I-I 'IIHIS .-XNNIYXI. UF 1950. ., ,. 1 Q45 '-41 5119 A 2522? 1 ww f-un-nv K . G. GI LLASPIE Principal J. WH IANCASTER Supvriutvmlvnl ADMINISTRATIUN BUARD nfEUUC1-XTIUN Dr. H, fl. XX L-Ilw. Xlr. -I. XX. 5l1mx'21ltL-r, Xlr. hmml Vcturs. Xlr, IQ. XX'. HL-llumul. Xlr. Ifrcrl Xirlmls 'fin L 19 is "lv" ,,,guanvn- li A Wm? Wi HI! 'Xu AU 'QFD 1' 'WSW-. K , ,ikfniaff M' QE-3-ZF fwxcwzr. FACULTY ffa't g's.f"'FP-5 I-zrzvl rffzv, luf! ln I'l-flllf li. ll. liillzaypiv. Swciul Sk'lL'llk'k'I Miw Mary Yilvy. Nl2illlt'lllilllk'NI M155 Mary .lm-an Hall. ficmwsll SR'lk'lll't', l'l1yficN: Mira liilllltflllk' Hzuniltlm. f'Hl1lIUl'l'Cl' llc- Il2ll'lllll'lll.. .Srmml rnzu-'Nlr5. lzmml Mvv. llwmv ltcmmlmllllug li. 5. Xllmrv. l':llQllSllI Mrx. Duri- llmvurfl, -luniur High lingliwll. SlPCL'K'llI Mn. A. l.. films. lmlguagcwz Misa lillun 'l-lllhlllib. l ilwrzlriall. 'l'l1 im' r'.frcuKllW Llvrzl Suv llllllllllull, -lulliur High Xl2ill1L'IIl2lllL'51 Mr. L-llZ1I'lL'5 K1-Ill Moc. Nlwp. Xlk'l'll2illll'iil lbrzuxingg MVN. Mary Kfrzayvrzaft. Surizal Srin-mum: l'wxu-ll l'ufl4m-tt. lwmtlmznll, 5k'll'lll'K'I 'lluu lirwu. llzukvllmll. l'l15wif:1l lfrllwzmlifm. 6 Thu 1950 Orl'4'11 and ll A K 'Nea-4 fi. ' A as., ffm Qwngmm-... ' any .dbg T11 FACULTY iii lfirsl rum'-A. Ci. Tliuxiisuii, Baud: Miss Peggy Folk, Musicg Mrs. Pauline Kuriger, Secre- taryg Mrs, .AIIIIZ1 Mac Knight, Attendance Ufficer. .Sbvnild mm'-Mrs. Flurelicc Cox, Sixth Grade: Mrs. Norcia Brown, Fifth Grade: Mrs. Emma Armstrong. Fourth Grade: Mrs. Sue Penn. Third and Fourth Grades: Miss Carrie Rogt-rs, Third Grade. 'l'l1ird rum'-f-Mrs. Leetta Cannon, Second Grade, Mrs. Mary Lou Haggard, Second Grade: Mrs. ,lc-an julmfmi. First Grade: Miss Bertie Miillis, First firadc. 4' 1050 firvurl und H'hihJ 7 WI" hr' -15? --MA' ,l.XNl-1 I3.'XlQlil.liX' Iii-QNX l'IlfNXlQ'l"I' -llllf lSlQqXXll.li'l"l' XHIQXIX lllit-XSl'llC.Xl4 Xt liztrtli 2, 3, 4: filee Club iXt liztrtli 1.2. 3, 4: l'ep Club Xt flztrtlx l. 2. 3, 4: lfwutlmztll .Xt iizirllr 3. 4. 3. 4: :X killlilwllil fliuir Z. 3. l. Z. 3. 4: k.2ll'lllX'21l Queen ,Xt- Xlzmiteer 4. Z Trib 4: Selertefl firuiip 2. lk'Illl2illl l: Speerli Club Z: 4: RCQl4Jll2ll Xhcal Llmtest Treasurer 2: Cllee Klub l. 2. 3. 4: .-Xll State Cliurus 3. 4: 3. 4: Selected iiruup 3, 4: .X imual Staff 4: Senior Play Ciappella Cliuir 3, 4: Regiuiiztl :ut 43 fireen jaekete Z: Xlleztl Cuiitwt 4: Trim 4: .ucleiit Cmuieil .23 Utiiee 4. Senior Play Cant 4: Nzttimizil limmllur Suelety 4: ll .X. li. lfL'lll'L'SL'lll2itlX't' -1: .Xll Stutt- llliurus -li lllliu' 4. UF 1950 HICNIC KIXINS 1LliXliL'l.gXRli Xt flztrtli l, 2. 3. 41 llzuketball .Xt liartb l. 2. 3. 4: Llziriiiml l 2. 3: Track 3, 4. King 4: liey Club 3: Basket- ball l, Z. 3, 43 Football l. 2. 3. 4: Captain 4: Hminrable Xleiitibii All State 4: lieft .Xll-Aruuiirl .Xtlilete 4: .Xil- mial Steiff 4: liegitmztl Sliiit lylll Trial i ...' r tx.. Xl :XXI I li U Jl.liXl .XX .Xt liartli l. Z. 3. 4: l'ep Club . Z. 3, 43 President 4: Debate 3, 4: Girl! Basketball 3: Glee Clt ib l. Z. 3. 4: :X Cappella wir 4: Hetet 4: Seleeterl Vrbiip 31 Senior Play Cast 4. 4AH Llulm l. .XX Xlt Ullilllzli .Xt fiartb l. 2, 3, 4: Hlee Club l 7 3 4' Pep Clubl 7 3 4' Xiiee il3rt-gicleut 4: Speetqi Elub 1: lX'r'zus Start 4: ,Ximual Stab' 4: Seiiiur l'lay Cart 4: Girl! llzlsketball 3. ni! ' 12 Dt HY li.-NDS DUN.-Xl.lJ CUYlN1i'I'OX SAM CRUCCLH :Xt fiartll l. 2. 3. -ll Class Yicc Xt f irtb l , 3 -l Xt likiflll l, Z, 3, -l: Fnutball Cl..-Xllilz :XXX f.R.fXXlzS .-Xt tiartli l, 2, 3, -1, Class Sccrctary 2: l'cp Club 1, 2. 5. 4: 'lircasurur 3: filcc Club 1. 2, 3, -1: Sclcctcrl tirnup 2. 3. 4: Octct 4: .-X Cappclla Cbnir 4: Cliccrlcaclcr 3, 41 Spcccli Club 1, 4: .Ytmxr Stat? 4: Girls' Statc 3: Must llupular Girl -li Sc-niur l'lay Cast -ll National Hnnur Sucicty -1: Science Club 1 : tlrccn jackcts 2: 4-H Club 1: l'rt-siclcnt l: Girls' liaskctball 3. 'nga lcctl Xlanagcr 33 llaskctball Klan- -r lg tilcc Club 1: .-Xnnual Staff -lg Track -1: Scniur l'la5' Last -l. lntcrnatiunal CtbllYL'lltl4lll I 4: .-Xnnual Staff 4: liancl l. lit IB KSIQIITFITH W.-Xllli H.-XM PTON :tball 4: llas- it fiartli l. 3. 4. Xt flartli -lj l'uf mall 41 Track 4. W4 in l'rt-simlcnt 2: lst-y Club Z, 3. 4: llll.l.Y R. GAINES At Garth . ball l. 3, 4: Class .fl Yifc l'l'c'siflc'llI Club Z. 3. 4: Student 7 -, 3: Yicc Prcsirlcnt 3: Statc Cmivcntitm 3: Annual Staff 4 S E N I O R S DONALD HOOD At Garth l, Z, 3, 45 Class Yiee President 35 Secretary 45 Key Club Z, 3, 45 National Honor Society 3, 45 Senior Play Cast 4. O F I 9 5 0 ROBERT HCTTON :Xt Garth 1, Z, 3, 45 Basket- ball 3, 45 Football 45 Track 4. DON L1-XIR At Garth 1, 2, 3. 45 Class President 45 Band l, 2, 3. 45 Tuba Solo 2, 3, 45 Brass Sex- tet 2, 35 Garth Radio Orches- tra 45 Central Ky. Youth Orchestra 45 A Cappella Choir 45 Key Club 45 Stu- dent Council 45 Treasurer 45 Senior Play Cast 45 Regional Instrumental Music Contest 2, 3, 45 State Instrumental Contest 2, 3, 45 Student Band Director 4 5 :Xll State Chorus 4. MELYILLE JENKINS :Xt Garth 1, Z, 3, 45 Class President 15 Treasurer 35 Student Council 1, 45 Presi- dent 4, Key Club Z. 4: Car- nival King 35 Basketball 1, Z, 35 Football 1, 2, 3, 45 Annual Editor 45 Boys' State Alter- nate 35 Senior Play Cast 45 Most Popular Boy 4. B ETT Y LO U LOXYERY .-Xt Garth l, Z, 3, 45 All State Chorus Z, 45 A Cappella Choir 3, 45 Glee Club 1. 2, 3. 41 Regional Yoeal Contest 15 Carnival Queen Attendant 25 Student Council l: Pep Club 1. 2. 3, 45 Band 1. Z. 3, 4: Saxophone Trio 45 State Sax- ophone Solo and Quartet l, 2. 3. 45 Speech Club 1. 2. 4: Senior Play Cast 4. EVERETT JONES At Garth l. 2, 3, 45 Basketball 1, 2. BETTY il. MISENHEIMER At Garth 1, 2. 3. 45 Glee Club 1.2, 3, 45 Pep Club 1, 2, 3, 45 Green Jackets 2. 151311 W 132 k'lIIQIS'IkIXIf XIIIIQIQIS IfL'I..X XIHSS II.XIQ1Il.IJ l'IfIQIQY IUIIZI-IR'l' I'RL'l'I"I' X1 lLzlr1I1 l. 2. 3. 43 Ik-p Qklulv ,X1 IIZIYIII 1. 2. 5, -I1 lip L'IuIa .Xt Garth 1, 2. 3, 41 lfmnlvall .Xi Ilarlh I, J. 3. -1: Iffmilm I 1.3.41 film- Klub 1.2. 3. -I1 -I. J. 3. -Ig Hlw K'luIw I. 2. 3. 4: 2, 3. 4: Xlzmagwr lg Iizisknt VIII .I:u'I4vt- 21 .XIIIIUMI Stull' 'I.I'2ln'Ix -I. Im:1II .31 IIQUHI 1, 2, 3, -I1 K'I:1r -I incl IIll1lTlk'Hk' 3, -I1 L-Illfillkl IIIVIU IIIIICQ' S E IQIYIHIIX ILXXIQIX DUN SIIXIQI' Nl.-XXIXH SIIII'I.liY X1 MMIII I. I. 3. -I1 IK-yr lIuI1 X1 fiz1rtI1 1.2.3. 41 IIIIINI 1.2. .Xl If:1rtI1 1, -I: Iizmrl 1: Illu' N I J. 3. 41 HIL-r l'IuII 1. J. 5. 43 3. 41 Smiwx' Play Lim 4, L'luII 4: I,l'II KIUII 41 Tri-I 4: I um ,Im-In-IN J: .X IIZIIIIIUIIII .X klapprllzl Dlwir -Ig SUIIIUT III-'IV -I I'I'n' Uni -I4 XII YUM- l'I1I.ru O R S R1 JSE SlNL'l,Alli Xt l'1rtl1l 7 3 4' Ll' . 1. , ... ., , A55 Yiee l'resiflent 13 l'ep Club l 7 3 4 Vltt Cilnbl 7 34 1 .I1" ...,.. 3 1 .i - eetefl tiruup l'resicltnt 4 Nl 7 w 4 -X L npp 4: Str val Q 1 . 'z ella Cliuir 3, imlent fuuneil 1: Carni- neen :Xttenclant 33 :Xu- nual Staff 4: .X'i'-ztxv Statt 4 tilieerleacler 4: Natiunal Hun UT Slllllt ' 'y 43 l'lz1y l'run1pter 43 .-Xll Nt nl aeket . ate Lliurus 43 Green sl. O F I 9 5 0 lil.lZ.Xl3li'l'H SM ITH .Xt fmrtli 1. 2. 3. 43 Vela Llub l, 2, 3. 43 fnlee Llub l. 2. 3, 41 Spa-eeli Club 1. 2. 3, 41 Treas- urer 33 .X Llippella Cliuir 2. 3, 43 Seleetecl firnup 2. 3. 43 Trio 43 liancl 3. 43 Girls' State 33 X. F. l.. 3, 43 liegiuiial Speeeli Contest 3, 4: Debate 3, 43 .-Xnnual Staff 4: Seniur l'l:iy Cast 4: Nzitiunal Honor Sneiety 43 l'uetry .-Xntliulugy 43 Student Lfuuneil 33 State L7l1I1X'ClltllJll 33 :Xll State Chorus 43 Regiunal Vocal Contest 43 Utliee 43 Green ,laekets 2. EM l LY XXQXIQ Xl-Ili .Xt fiartli 1, Z, 3. 4: Class Treasurer l 1 Secretary 33 l'ep Club 1, 2. 3, 43 Glee Club 1, 2. 3, 43 Seleeteml iirunp I " 'I ' I I S Z, 3, 43 .X Cappella Cllrlll' 3. 4 Cliurlaultr l a 4 firl State .-Xlternate 3: Speech Club 43 National Hunur Su- eiety 3. 4: .X'ezv.v Staff 43 Poetry :Xiitliulugy 43 Senior Play Cast 4: Slllfltllt Cuuneil 43 .'Xsst. See. 43 State anrl Suntliern :Xssneizitimi Llniven- turns 43 flreen ,laekets 2. RUIEEIVI' SNYDI-IR Lf-XIQIU Jl.l. Xx Xnl Xtl ,Xt liartli 3, 43 Qlass l'resi- .Xt liartb l 7 v 4 lltt clent 33 lreztsnrer 43 Stnclent Klub 43 .X tzmnpt-lla l li n 4 1 Llmneil .73 Treasurer 3: lfnnt- ball 3. 43 llasketball 33 tilee Club 3, 43 .X Cappella Lllmir 3, 43 .-Xll State Clinrus 3. 4: Male Quartet 3. 43 Bass Sully 43 liegimial ancl State Klusie Festival 3. 43 ltloys' State 31 Natiunal Honor Sueiety 4: Senior l'lay Cast 43 Klust 1 lut- stanfling Student 4: Speevb Club 4: N, F. L. 43 Debate 43 Regional Speech Contest 42 Key Club 3, 4: Asst. See. 33 Pres. 43 Band 3, 43 Track 43 International Key flub X7UIlYl'llllUIl 3, 4. KENNETH XX'.fX'l'SiJX jli.-XX XX'l l I N .-Xt fiartb l, 2. 3, 43 lfuutball .Xt fiartll l, 2. w 4 ltp Manager 2: Basketball l: Club 4. l7uetry jxllfllulugj' 1, 4: V" 'E' SENIOR SNAPS gg: ,.. ,-. ,-. ,- ff ,- .1 A F, ,-. ,-. .-4 k4. f- 4. ,- ,-. ,-. ,4 ,-. ,-. ,.. ,- 4 4 4,- 4 V 4 ,A -4 -. ,..,-. ,-. 4. 1. V 4 ,- 1. 1 ,. , 4,-. 4 , 1 "7I.Z7::1'7ZIi7:tt-7f11- : '3 -7.-"3-r'--1 ' 5625232716:--Zjf' -173 - .- -'lf 1:- 4-Z'Z'f3f': f - I :. 'f T x I T' - 3 -- 'Z - -1 f' 1 -1 4. - 1 2 1- 3 Z ' - : : 2 4 -l - 'I 4 : 3 H::1c:ff'5F5273Q-11'-4' 11 52-::??3 if 5 ,Q 1 4' 3 - 7 1 - 4 - C --.4 ft A A ' :. 4 -4 3 - -A-H:- -l7+ -3:4- 1 '4 -1 - KF ' 'T:1 -lf.-:st -:1-1-3-4-41 1- -,ff-.1-: 'T 1 7 7 I: 1 -- -- 4 A '- -' 4 Z. ' 3 3 4. 1' Q IJ :J -1 C -' -' LJ Z I-' :4 : I 3' 5 -V 'T 'L -1 E 4' F- 1 ' 77' Z- 'T 'T .il 7 Q :4 :Z 3 '4 77- 2 jr Q A. i :' Z' : j -1 '414-.j7:T':':7--gfyft' 1,-:A--:Q - f',1--4'-L-7'1:-7' H-144:1 4:3 4: 44- 44 11 L31-A ur:- Z. : 4. 4. 4 4 -: 4 4... 4 4. - q :A -3- r- -1- 4 Q ',, 3 3 ft -,. ,g pg ft :. -- ' 3 4 :, ,: L 1 1. T A 1 ' :' ' 3 3- 4 '4 f- ' f- "1 .-. 'T 41 41. " d' 4 " I' - -. A - . 4 . .-1 - 4 4- 4 4 . 3 7 3 4 7-1 7 - If H : 2 F4 4f 1 '1 14 'E A --1 - 1 1 1' - 33' .4 4 - V 4 4 4 A 4 .4 4 4 4 31, 4,11-,314 .1 nf- f.,-- ", .-. 4. -'-f, '41-L,-1 , ' 4 -- - - 4 1 - '-' 1 4 -'I -- T - . -4 -- 3 .- "- 4' 1 ' ' I '- 1 ,- 4fN114:14-141444-:44-'H''Y -3:--414. 4 4 - 4. f- 4. 4. , , . -1 C 5 1 3. , 4 4 4 4 4 4 3 - 4 ff ,. :. -' 7' V, 3 3- 4 1 1 4. A,-4---4 :1.:4f an-c:44:1:423f -f-:- 4 4 -4'1"c 7--,-4 271 14:4-L4,- 4 4-1 'F - - 4 2 4 - 't 5 - -- '1 . ' 4 ',' 'T ft ,-- .1 l A .- : 1 fl. A 4 Z' I 713:,-45 :Q fg E5 -f -f 4 :v4,5':'E-faffjrzi 5 :'7-'1ET: :C 2 if V: .-E:'4E'.-23iEf-'N"'- ' -'4'gv 2' 3 : rf I T : 3F4:rgt:m 4 4 7 754, - 1 - -1 - 1 c 14-H4-fc-:n1 - 4 . 3 4 . 1 4 4 . ,4 4, ,-4 - 4 Q : 1 w 4 -1 1 .4 - .4 1 f f. 44 Q-4 4 A - .3 41 . 4 1 4 3 14 H4 3 . 746 4 4 , 3 Q 1 E '- ': "-' A 4 : 7:3 : L 4 : 7 7 1 'V M 1:2 : : f 1 1 - 1 1 p T: ' 41a 1 N 74 ' 4 : 4 4 4, V -2 : ' 3 '-1 1. 3 7 9? L II '12 If I - - 4 c : MT ' I: P3 Y '1 - 4. 1 I PT' ' I 5 Q -2 1 - Q 4 - : ' -.44444.44...4..,..,.4,. ,, -4V" 4. . 4 , . . .3 -4 4- 1 '1 -1 -4 1 -1 1 -1 -1 1 -3 -I 4 4. jj 4 4 - 4 4 - -3 A 3: .4 4 A g:4::::Lcc:::f:333:3315 54 11yxy44r47, 3 I1 Zu'--w45x:4'-M544.,-4A- M 44 ,f"'4' 5 5 F F 5 E '1 fx ' I " 2 : 1 if IC 4 Q 3 E 72 ' 'J '- : : 12 4 72 2' 1: 4 :- 1 A - 4 ' ' Y - -1 - M -- ' A 4 -- P1 A .. . -3 - A -- 't .. 4 c f- , 4 4 1 3 -A 3 M f-' .1 3, 4 4- 3- 1 -- 4 -1 4 - 4 73 -. 4 1 1 4. .. ,. 443 . 3 , 4 4 f- 1 f- 4 'E 'f 4 74 72 4 ft - '4 '- ft I : A A I 2 4 . V . 3 .. , -U Q ,V 1 5 4. .. 2 1 1 .. ,, . ,. I A 7 4 3 5, 4 QI. mr' ff':S -54,244-41 34", 33 'i"'vi4.:'4 -,3y4f- .--2-33-:'f7-4P 1441: :. 441- ,4.--'::.:.-1 -ft-KS.-1414173-.,-. -g:,,..i'?4:..:4. Z 1141-5414 ' 2'-'--:1"--TS-':.-'L 'Z-:1 .- :rf Tl..-4 4. 3 ' 4njz443p4:vQT-3447v4- . ELA- 4n4f 2 7 -3-"1 - 4. 4. 3 -4 3 3, 4 f: . ,. : 4 Q -4 .. C 4 - 4 4. 4 y 4. 3 ,. 1 -- '1 -' -' -. --1 1 ' " rv " 1 f' 4.. -- "'- 4. I4 M 1 4- ' '- 4 2' if :'f:f :F2'f: L A2 1: -ff4 I f 1 j 4 1 3, 4 4 -A Q l: 3 ' -1 . - - 4 r. 4. 1. 1 .1 4 f: I 34 ' -. A 4 4 - 3- - Q 1 7 H 4 "' "" ll A T "' ' 4 ' j : 4 1 4 f - - 'W H q 4.23 4 4 : K 4 . 7 ' :W 3 fc Z : 4 741 C 4i 7 p- 1 2 - nLg - 31 - - 1: 4, ' 3 :1 - .4 G gg 4 A ,: - L1 3 - 1 1 : LK -1 ' E I I4 ' 35:r4ZZ.4TJ:if3,fgj:1yj -3 -1 4-144444 4 - 4 '1 .Z 1. :J A I 7 .. ft Q - - " '---- 7 A 3 -- 1 1- V -1 ..- Z' nd .5 ' f -A - 3 .' Q f 4. 4. I- -- 4.4 - -1 4 'lf 3 4. : f 1 4' -A Q " - - 'T 4 1 4 4 - .- '1 3 Z 3 4 5 4 1 ft 1 -1 -' 4 - A : 1- -J 4 - A 1 - 4 -' - L L 1. T 1 '1 -"' 'L "' 'T 7- f 4 2 1,1e'-:1rf1 z zfzwvzfiw wg 1:5'f: :41: : N Wf: 1:4 1 :74n4f :L': -4 1:44 1 4121 .. 'T 7' -4: 4-'f-- Af - i 7444 L -142 4 4 ,. .Y 24 .n 4 4.3 ' ,-1 -' 7-V " I 4 ,- 3 ' 7 4 3 : .4 .: 41: j 4 I- 4 ' f 13 -Q 5 fl, 73 6 ' 'T' xi 'U F-' 7 1: ' -' W1 :-f vm l 1 H W 523 'w : T 2 122 n 7: 71 4 E 1 7 I I - . '.1.... .4...444 .4 44. ., ,4, 4 4-jf-'ifzfif-'::f:-4--L,'Z-44 AA 1-,fA,1 1TT'7'I'1'l.j 1n3C41'E 51S::16:1:c:22 3' MQ-44732534 A :ff:F3:ZTj1cfQ3ME1:4Ek 5: f:13:LScE5- V I 7'-cQ:??j gnv 'r4w7: 14 JT 5: 75531 4 4 4 4 .4 4 .4 44 44 ,- .3 -4 43. 4 ,4-L14M -3 44 3. .3 ,- HT 43 4 :4" ' 4 : 7I'---- : :. - ' :. - ' if : - ' '-1 1 f. : f ,- 4 -:A : ' - : -4 : ' 4 4- 't H rg 'fgn 4 3 4 3 :L 3 Q nd I r 5 Y: 4 ' 1 6 : H 1 ? 4 ' 7 1 ' ' 1 1 - - 1' 1 ' -- A 'b ,' , 4 -L' 4. .4. . 4. ,F , 4, f'f4Q:4'4:::f4f41:',f 4 41 5114 1412:- 4, 4. : 4. 4. :I 1 4 4. 41' 4. 4, L "' 31-1 ' f- 4 1 - ,4 .: : 4. 3 - 4 4- -'7:111:::-2-4Z.1l11-1r4:1' E4 2211 'f 421: r 311.55 3 h44E V: 7 ggi? H4 rwg"4Z?:,? : :L-444 4347444 :14,,,3 44 4-4 :-,4L4 1 4 2 IC 2 L4' 4 F ,Z 't 1- f' 1- -- -. 1' f. ff 4 4. .I ' 3 y 4 3 : 4. 3 J ' T " '4 -1 -1 4 - -"' T 'T : . .: -1 -:I TH ':" 3 - ' 4 -- : " '- - if-41 3:.:-T '- 3-4 -,-npr N 41 :qf:..:'f4:'1"- -. -1-1 --4-1 : 4::14,vp4 f zw, -1 :H 1 ' EYEQF 5 '.q:.::fa 2-f ' :4f41Z- -5 ez I 7' f 1 - - '4 7' 2 4--1 f- 3. 7 7 -' 3 : : I - 1 4 1 -4' JF rx 4 4- , Y. 1 Z -- Q 1 ' '1 Z. 1 2 : ? Ti il 73 E -2 12 .: 1 5 7 4. - 7: 1- ' 3 5 'T '4 5 7' ,-. 4 ,-. 4. 4 4 4 1 W1 4. 4. ,4 4 .4 ,-. 4. 4 V11 ,- ,- ,- ,- A 1 4. 4 4 4 , ,-. f 4 .4 4. 4. 1 -X x X X x ,-. X. 4 A V N4 ,- lfrmzf rnzv. leaf! In rilffllf-T. K. Slinff, Loretta Thomas. Harulcl XYrigl1t, Gwen Crantill, Bessie Castle. Mary Nell Stone Palsy jones, lloliluye .Xnn llrannuek. :Xllwrta Hnlfnian. lflsie -lllllllhwll,,I1iL'lilL'fiil'I'll1Zlll. .sv1'l'17lIlf mm'--liyrnin l'erry, llilly l.ail. Naney llrasliear. Hattie Culenian, lfva l'erry. liettie Hullanrl. Dun lYillung'l1hy joe 'lf Xiekell. Harold Crayeraft. Billy Perry, Mrs. Doris Howarcl. Third rnzv-bl. C. Enlow, Ray Beatty, XYarren Power. Paul liuluinsnn, Lliarles Price, R. S. Nluure. ,l2ilIlC5 Mullikin Stanley Kravetz. David Cfmttrell, liill Rlelfarlancl. Charles l.inn. The Soplimnnre Class of 1949-1950. we feel. is ext1'am'clinary in many ways. Vie liacl pnpils representinf 5 ns in all the SCllHUl'S activities, sneli as the lmancl. pep elnlm, speeeli and cleliate elnlms. ancl all spnrts. XYe tnult nur part in the seliuul carnival ancl we feel it was a success. Klnst uf ns. liaving snryiyecl ten years uf selmul feel certain nf graduating in just twn inure lung years. Offieers l. lx. Slinli Ill. . . . Xiu-fl iesiclent lalretta lhtnnas. . . . Secretary llarnlcl Xliiglit . . . . 'lll'L'Zl5l1l'CI' 'Q I U I I OS 11 111 1 lllfllldll Kli1c11l1ci111rr. ,ln rx 1 1 1 111 1 1 I11111 Nl1H11 11 Ildll Sam t11rc Pmbbx Idrlu l1ll Shuelx crry H111ls1111. 111111 11 urn 0111111 'xllll XYyz1tt, lin-11rg,1 11- HX x1111111 x x xr 11111x Xurlru Lllur 11111111 Bdfhifd XX r1gl1t Qdtlllfllll, Smith. Fl11rc11cc S1111tl1 11d 1 11 NN 1m 5111. Ha111ilt1111, I,2lII'iCiZl Hu' L 1 1111111 11111ru fl 1 Hin 1 1r 11111 XIIIL ll H11 l.1111 Dc urn K1llL'lU2ill, Hurry lir111,lx111111 1.1 111111111 L11x111' 1111 lictty 'I11 XIUXIHIL11 L 1111 Xl ur 1 1 N rx x 1111 1 x AIIILN lun RFUXXII X r Clwrlcs Nlcc. 1 11 ern DIAIIL' D1-Nl11is1-y. ,Imam L 1 1 '11 ll 1r111 1r11 N1111 11 T1 EIGHTH GRADE e l1tl1 lmu L ac-1tcL111lx 5l111ws s11111Ats111.111N ll 1 11111 111 111 111 1e up se 1 1 111 1 1 L 1 1 aan Lame tothe g.1111c We 11.116 l111111cxx'11rk, but we 11 than Illxt tha 1.11111 L11 It 1111111 t1 t L 1111 xx: . 1 and .111d111 1 ee uh ue 1 111 111' l11':11'11, I11 Iut 111 lll 111 1111 lt 111 111111111111 11111 11111 III 1111 l11ll . . . l'1'1-51111-111 Yicc-l'1'w11l1-111 . St'Cl'L'IZl1'f' . 'l'1't'2LwllI't'I It xx I WHO S WHO AT GARTH I XIII X I X X X X I XIM1 I'111111I:11' 4111'I 1'I:111'1' XIlIII1I'fIX1'x XIIINI I'1+1111I:11' II111 XI1'Ix1II1' AI1'11I1111x NIHXI IIIIINIJIIIIIIIIQ .'11 I'11t IQ11I1111'1 SIT. I1'1 I11-N1 .XII X1'f111111l .X1I1Ivt1- H1-11v I I:11'I1 XIMN1 'I'1'111I11'11I If11I:1 XIHNX Iiggwt IZI11II'1-1' -INK' Il1A:1111I1'11 I igg-N1 I 111 I'11 IM11-II I'IIl'IxK'II l1gg1N1 Il1111I111111'111 H11111- I31':11II1-1 I I111f' XX'11111:111 II:11111A I11111 IJIII' II111'1-XIJI11 II:111-1' NI11.i1111SI1111I1-1 I11gg1-N1 I'+1I111v1:111 IQ, S XI11111'1' I IQg1'XIAI.I1II11'1' II1-11,1 I,1-11 I11111-1'1 XI11-1 III!IIII-Il'fI S1-111111 .I:1111' I1:11'I1I1-Vx I11II11fx1 -IIIIIIIIIA XX':1y111- XI11111'11 MII' N1 F1111I1111111+1'1' Ii1'1l11' II11II:111fI 11111-111-X1 I'1I'1'NIlIIIIIIl IIIIZIIAII I'1':1i1If11' I 17I1'-I IIHX II11III1V1 IIIJINX I 1ggI11-x1 fL1ggI1" NI1111111' IIJ111-X I1gg1'x1 N111X:1111'1 -I1 V1 I'I' I IIIII 1: If11:1I1x1 'I11'I ,IIIJ11 'MII NIMN1 X1'g111111111:11111'I'111111I1' M1-1:v :1111I I':11 I 1gg1'x1 IP11-111111-1' 5:1111 I :'1111gI1 I Iggvxl XXHII- IQ11I11'I'I I'1'11IlI I lggbxl XX11Ix1-11111' I3:11AI1:11':1 II:1WI111'I1 Ihggwl II:1II IY:II11A1' IQ1-11:1 I.1111 I11-11111111 I 1ggwI51111g I111'1I I':111A11'1:1 II:11AI1I1'1 f'f'L'NI 5I11I11'1' X1'1111I1I:1 X:111gI111 XIII 11-N1 XIII .I1-M VHXI11 l1111'X14 111111I1- XXz11I1- :1111I . 11x:111 XIM1 I I1:11'111111g I'1':11'I11'1' Nlim XI:11'1 X'fI1'1 lf I If IP II 1111f.1' II',':1!1' 7 M i .Aw LIFE AT " I nspirulion for lhv buys." NX uilin' for scum-thin' In val." "U llurrur. 0 Yliavry!" l'al4-nln-fl looking. . .,.. llI'l'll I lIN'f . l s., f h 51 f S , ,, lg is A fl as p 'fl K 9 , Q ' H . W' '+" :WV wwf NW mi.. Q lu I, Jia 'gy 4 ' 'M' tml- -'.?' s,3 3 ,fi Y Mg, E' . - I W Q T' 5 A ff? fgfpqxfw, sl gl Fila. K.f T Lgsl' f ,, 'ff 1-5 YiL 4, R In 2 H. , 3 ,A ' ' ff' ' A "'AQ 'X I my sz., x uk - ' 5 'Q' qa ' i . P ff MN Q , f ,4 UM " ' Q -. f 2 A ,Qi 'A VW' I f Q - Q 5t"w flffg Q' ,Q ef' I Q ,figs Q 9 fn 'B 53 ...gina 1 M N if V ia. fix fa Q Q ., x 33,4 A - E in f Z 1: A rf I ff .1 B Pl A ky, Q. nb , -. , . L 1 4 ,- y ,A all ' I 3 4 .,,,,,Wf,, . ' Q, i p M f.. , 1 :ff M- W ' 'Mg ' - - E K A are-ge ff gf lg- 5 ,sl Q. , S-gif Wu ful k Nl nf. , , , 51 f f I 1 cs' R. p, . Q-. ly ' -MB ' Af - X gg! ,- LIFE AT "TIN-ir side- must hm- zulu-url." "Ti-al Pnrly 'fn "Now li-le-n. 1'hilclr4-n-- ' ' fr- ou .l'IlfillllB. 1 n I I I 4 Q 2 plus 2 makes 4-" Work! Slavvf Conquer! lla!" Can he really read?" Something is going to smell good!" yr ik ow? C --ax. 41 5 A Y... ,..v-9 if GEN!-3 CI..xl:l ,S'lll'.VCl'ff7fft7I1 Jlamzgur Blmx' Ru' HAIXIES l,l1o!oyr'uf1l1ir lfa'ifm' lxhwxwrll XX vrswx . l.v.v1'.vluu! THE STAFF Miss xl.XkY Xiu-lx' .S'fm1.w1' R11a1.v11.x.r: jrzx lclxs ljdffor' JANE BAR141.m' . lssislunf L HRIFIINI-. Nlmmlf UF 1950 SAM 1141111.11 lf1r.v1m'.v.v .llmlfiglrr Ihmx lixlvs .5f'1JI'fX fzrfltm' .lrf lltflflll' 1 5.5 'l5yfi.st N I xii L1 Rlll ,lmzsfi AF Vu 5 nz: 1 - :- L At 11: 1 'A W7 BEGINNEIFS BAND ,fx 5 , ,, 1111 1r11 IX ll 1111 1-- 11r1 111 11111 1111 X111 11 1 N 111 1 N-. x N 1 111 Qfill 111111111 1 1 1 r 1 I1l1111N 1111 11N lk 1 11111K N L111. 1 ll 1 1 11111 STUDENT COUNCIL 111111111 1111111111 N 11111511161 my 115 111.1 111 2 111 1 111111 2 Q. V. Vi 'lfllil is 2111 111'521111z211i1111 111 help the 511111111 11ll1Ct11Jl1 1111111 11111111c1'21111'. 1' 21111 2101111211111 1h1 5111111111 1111111 with the policies 11 11111. sc 11111. The L'111111ci 's 1'11111p11s1-11 111 three ll1t'11111CI'S 1111111 121111 012155, 1111 presi111-111 1'e11res1111211ix'1, 211111 2111 '111c1'1121t1-. S111111- 111 1111 111115121111 1114' '1c1iv11i11s 111 111' 1111111C1 111s yllll' 112l.Yt 111c11 the 1' 11- ' 1' 111 1'1'1 JL 11' g1'1"1111s 21111 .1111 ing 1'c11'cse11 ll iv1s 111 1111 S1111 211111 N1111111' L'1111ve11111111s. Offhers r-s111'111: . 'vi 1- -1-111' 5 acc- 1'1-511 - 1: ' fy .- 11151 F'1'1'111'11'1'2 , as 'ITS ,' 1 as1s'111 S1'111'1' '11'y: 1111111 XYZII' c' "'1-21s1"': 1 30 'l'l11' 1050 1l1'1'1'11 111111 1i'h1I1' M.. wif x ,S'ruli'zl, li'-fl In I'fjl1lf"fLil2llI'C :Xnn Graves. Kose Sinclair, liinily llarner. lflizabeth Smith. ,Sft1lIiflIlfj7QiCllC' Bradley. li. fi. fiillaspie, Barbara Hassluch. Rena Bennett. Hubert Snyder. Don Hond NATIONAL HONOR SOCIETY The lnirlmse uf the Xatiunal llllllfbl' Sueiety is tu pmiiwte gmicl seliularsliip, tu Create a desire tn render service. tu L'IlC1Illl'Zlg2,'C xx'm'tln' leadership. and tu stimulate the development of character. The lineal chapter was urganized in Nlareh, l935. and since that time l3t'm stn- dents have been elected into it by a nite ul the faculty. Candidates eligible fur electiun intn this chapter are required tn have an average uf B in sehnlarsliip fur the time spent in high seliunl, The eleetinn uf nut mnre than tive per cent uf the 'lnnim' Class may take place during the sixth semester. .Xll seniors having the required selinlarshilm are eligible In eleetinn the last semester be- fore gradnatinn, lfligibility shall he cnnsidererl un service. leadership, and character. 'l'ln' 1050 firwrvz mn! ll'l1ilt' 21 NA'l'l1 PNAXI, Fl DRENSIC l,EAGl'E SPEECH CLl'B GIRLS' GLEE CLI ' li A CAPPELLA CHOIR GIRLS' PHYSICAL EDUCATION .56 PEP CLUB Qmumk Q SENI1 DR HIGH llIHEl'1Rl,li.-KDEHS I 1 X X-lwmlwl. lxm. F1!llIl!I', l'.1mlx' xX2lT'lEl'l'. lunmll XI1 l nrlzmfl. 1 lml Xml 1 mu if-L X Jglw, fax - -' ,gm HM, I' -.1 g- Wi lx, .S i ll M 1, R ff? gan Z It Xl Q ,IINIUR HIGH CHEERLEAIJERS I ,l M., llmly -l-lNlll1'r1NA Xlzlry -lam Iwlll-l -lu Xml Xhzm. .Xm .lllwu N llvl. l'1m'1m 1:1 llILlAlxlx'j'.,l1lllLl llzlyiwxl. liuulx l r lll Q . 1 X lux XXxll1:m1 ffl, IHSH 4 ll fllhl lllfrflm 7 Right Guard Tommy Shuif Quark-rhavk lla plain Hari Right Tackle Robert Pruitt Fullbzwk MM-rnalr Captain G1-nw Clark ,,.-,,.,, CUAEH it A Pow:-ll Puck:-II IA fx llalfinu k Wvaynv Moon- Ilight H alfh u k Harold W right Quarlc rbark ,lack Wlltvhm ll Right End Robert Hutton ,231 ' , i QL ., 'if W- , . . 1 , my . f , J ,,,. Bib: ,J xdfl 'af , 'fm A4 C in f re 'A ' ii E F' seg 1 V 7, i. sl f V ge 517. 1 ' - 'Qi A A A NN ff' l x If r ir "ff if I gr , V A QS f b N I .4 ' I i , Q Y 1 Mx A 1. an wi ve lfirxf may -Harulcl Perry, Harulrl Xlriglit. Hem- Clark, Robert Hutton, Xlliyiu- Nluure. .Sirwrzal wiv- Rfnum xl: 1 Dnicl Cuttrell, llilly Gaim-s, jack Mitchell. Tlzfrd rim' Alanager Billy Perry, J. Li. ,lm-tt, limb liriftitll. Dzwifl Xl'l1i Unacli Ilulalwy llzirlmxx BASKETBALL A TEAM lloarh Tom Green f My M' 'Q nw' 2"""f a"'?" fain f' A V 1 1 Jxfurcl lireat Crossing Xiclmlasvillc Cylltlllilllil Versailles '49-'50 Schedule 1 Jxfwrcl l'nii'ersity lligli Paris Shelbyville Marlisim Carlisle H enry Clay Carlisle Great Crossing Cylllflllllllil l'iI'2lIll-ifllfl Shelbyville Versailles Nicholasvillc- Frankfort BASK ETBALL B TEAM lzfgv! wav, Nr!! iff rayffzl XXz1r1'cn Nznxh. -Izunw Izzulu, Hn-ruzml Lurrull,-l111'111y Imflgw. lnlly Nlltclwll. .Nmwnl fm' Kay Huzitty. 'llmuny Shuif lJzu'i4l XX'hitln-y. jinuny lfmtcr. Tlzirfl run'-l311hIwy fiumm. KlHll2iQL'I'. Uavir uttrvll. liilly Parry. Xlzumgcr. . Q v k ATHLETHISNAPS ,O 'x 'Shu . but V' Ag: 4 -' f X ! ,pi . , FQ 5 . 4 R, W2 il! ' P M 'Y Q we- yum Boys' State ROBERT SNYDER Girls' Stale CLAIRE ANN GRAVES ELIZABETH SMITH .Host Outstanding Student ROBERT SNYDER Hes! All 'Round Athlete II. A. R. Representative GENE CLARK RENA BENNETT Football Sponsor BUBBIE ,IO MITCHELL Atlenilanls BETSY BRAMLETT JOYCE HUMPHREY 3 Q f ,f 1 if ., M Y ff W Y x ff, .. 9' , M Mi' Q , , V7 Q Q ffff Y , xM"'-W ,I I-fa ',f'f. ,f . W-W., , wg J Aj!! . nay, M MW' V WLM, W., M f N I MWN2 'kv' 2 A 4 , ,M If 4 ' ,ff 6-.MW Q. . X. A Q f' ff? .W f"""'--Y-fwlw gf ff f,1'i' f ,W M'-m.M,e M ffzii L ff' M 1 W1 .. ,rf ""'-:MM ' A , ffgjl ,,i"?""i""rM ,122 i ff' "'?"'L"W:M--Xi, j ' x, M Q, .1A. mx WV, ,ff - f z W' jyjj ' "ww , 2 wfff 1 A , l WM! f ff Rfk '71 I ' ' fi Q . ..., , . I , A 1 A , 631 X fl 6 W f ,.,. , gk 5 L Q . , ...A. ff W f f" --'. - n ' -4 , - W1 whii, 3,-,, , Iii" ,, H Q L gv " .' ,wi ,ww I ,.,. ' . . W ' W Q, '?..?', M A ., P M f H' .- . ' W W - ,..- ' , . Q 9' P 'f Q 3 3 Eff? . mf-, 1 ' M W 3,3 " 5' W 4 w 5 ig Q 3 J' ff' gf 1 31Jv-f:E2if' 5 . , mf 1 1- Ja ' ' i .. N f--gI.,Q,i 3 -'35 .. tw XE ' rw" EWS. m W ff'Q3-j11.3,f -gig' ,Sv-' . NN vvkv ' x ' gif , 2' 4' :,t,'.fvf.l'J" nfi -fn QQ A .gif ' - , rv ' .Nz ' icky -f -A K' . 1' J , 1 . V , M xvkf -' st L - .Q ,,.,. rf I S Z Q1 ig +5 ' ' .M f ""?'- V ' Q' 'A ' QA 3 A if ..,r L ,vm wg, '4-m ifufi , 51 fD , fab .E 5 , . fy 1?-' if Ji gf-rw x JJ' 3' - E .JW . AJ? , .N ,Xb fe ,Ar f 2 x c 4, Q I 4 Y s,A'.x" X. . , RQ, " ' .5 ,Q ,Qy 'M ,wp ,-4 .' 3' ' ' if 2 1' ' Mk. Q- X f, 4 A 3, mga, v-if X f g.-V ' f ff L, 1 r,QN- f ff. - 5.'-QMJ, A 1 ,3ifgNg,5,g,4,j, Y . Y ,k .1 , Q , ,N , 1, , 5 X, ,f , X N, , ,- ., f 5' .1 ' , 741 X 1 vi f X 1 - ,' i , fx 4 J, ,. fl 1 ,K f eww - , E- 54. Wi Xi H-,f,,..I, 5 ' 1, , A. L , 5 3 , . W , gpg'.,, 4 S QV' 'f1yfXI'f, , . f 7 ,' i. 'I' , w. gh ,' ff' M' A 'f x- , 4 R W , 2 ' ' " A 1 I . hi 'fy 'l x , . ,QW 5 , I ,V ff. lf 4' 1,2 V , F4 A-. , Y 4 5 we ,N . , Most Popular Girl CLAIRE ANN CRAVES Most Popular Boy MELVILLE JENKINS SNAPSHUTS SNAPSHOTS BOOSTERS Ill-s lXlIIl1I'lll1 Hdmllton Ill-1. 1or1 Sue Hamllton A Fru ml 1 ilu: Ulm 5lll..1 r-1 ,Inna R 'II1 fforcl mr I m r NN I J0Illl'41lll 5 all IIFIX 1lul1 Dr lul Purim' l'I'Nlll Our 1II Hr Ill1INll ,I L Lair ,Luk Bmlx Buch.an1m Wlr ill1Ixll"i 1Il8I'If's S Smith Sr III' .1mlMr lx 11 1lII1lspu Mus Ilan Jean Hall 'IIr Dondlql Scullw frm Ru--11 ll IIIII I rlu :ml 1 Xllp n Mr J muh L Lum is lN1lcl.1 Ru-sq ll Urs -KII1 n 1 ollm r X I' Smut 1 Hrs ,I 1 V1 an Wlr I'1l,u Sh p Ylr I 1 "t1,vrQ r ,llll1Nl"1lllI' I IW or X l'ru ml ,Im Iloffm an 1 un I' n I rs 5l1lIlll 1 dno hul 1 1 xrrlm r lmnrw i 1amlw Shop R R Mlnna II .nc v XX oolumi 1 1 Ihr ev R ,I V1 arrmg., Ilor l11 1 llusoocl K I'ru ml r lll1IxIl' ll Y ,l1lIlll"u1lll l mu-u B 1-xlon mtl 'Urs J XX I nm I4 Iusln 1 rot erw Wlr .aml Ilrw 1h11rI11b NY Bdrklu Mrs ,I B 51111111 Wldttle ,Io Armstrong John Le dch Paul 1 nl: man Kuhn ll 1 ook ll I'ru tl Sara W Pruitt Wlr IININII' Bulls IIIOIIIID'-lllll J 1 M1 IXIIIBIII Wlr ,hm Johnson Lawn me WI Stamp: r Nllsa Pe-Dgw Folk JIIIIIIIW Ilclhlllan V1 orlllm ton s 1,ar.ag.,e lx lIlf'1I0'31'1lll1 1 Iuh ,Lu It I'u1 lu r R111-sm Il IN Inu Ilmul Burke Hush I lL7l1 I llc 1 R I r mil 'Ulu 1I.1uu mkm I Ii 1 ' 1 ' ' I 1 Q1 1 1 l I u u f Y. 1 L. L. I1 ' rl I' 'I 1 1 .I 'v- . 1. Q. ' kl I 1 1s . 1 . . I1 ' 1 I'Ill 1 .11 'zxstvr 1 -1 Q1 1 ' ll . I. .. . 1 I '- .I1 1 I ll . 1 . s. . I. .' I " '1 1 Mr. 1 1 . I1 '1.l1-r 1 . 1 . 's. . . ' ' . -' L - " ..-f- .." .. A.. A Q. 1. . . . . 1 . 1. I '1I. .I ' . .I . '. . . .I ' 1 . ' S. I. I. Q' ' .5 ' 1 1 ' ' I I':kv l 4 1 1 1 ?u IC. S. NI1lII1lr1l Mrs. Kurigvr ' ' ' '1 J. . i Ilr. 1 NI 's. .1 hi 1 ' s. 1 1' . '15 1 .1 I S. ' . I- ' .'.' 1 . I. ' I 'U 1 . 1 I ' s 1 . ' ' M s.f. 'I "" ..1I 1 . . I. I . ' ' U .' ' 1 . I U1 ' .I ar ' I' I 1 ' ' 1 I..I'0 . 'I 'g ' I '11 III S. ll I. I1 l ill Yi ' ., 1 II Dr. IC. I.. ' '1"I - 1 ' ' - ' 1 1 1 o '. 1 K1 s- - Ii 'Ivy 1 ' ' I' 1 " Q- 1I.1 I' I1 1 " 10 flu' IVF!! U1 71 mu' H1111 I I IIUUILL HILLS 'llml lluul flour VIH Nll'UIl FRN I I' il IND Nl x Pham A8 Inn damn Inn u I4 llllllllll nl X K I SPURI' sll I' I 'III IND IRIN I Rlfs U l 0lll'Nl IS UI R lil Sl ll ls FUR 'llll Sl NIURS flililllllllll I ,IIINFS IIRUS I XXI I hon: 936 IUMPKNX l nmplmu ul 0 I IIUNIPSUVN S QHRUI SHIRP VND PURTFR N Ik INNlIIi FINI ll- N KPPI IANI I- IND lfll-I FRII SIIUI' 1 N I5 uw I 929 :url I 7 Plmm I9 1 ,flown ktlltlll S 1 Ill 4 I Nh p II1 undo f omplmwnt.s Kentucky Utllltles I-I LI IRII NILRN II I- Uw IM . ln IIIIIIIIPIIIN of J, ' l, I. I ' A kr' of U . I. . . Q . .. 5 v , V , NIR '- l" III .' U5 'IAN Ii. . SIIG. ,. f .V ."1I'fII,' I"IIl'I.' NII'1A'I'5. W ICU 1' LES .' 5. .g. ,- '.h.ky Q 3.3 ,A- I V b , f ' 'lv s of il,ll'fl y ' 'Alllfs ' " " ' I I Q 'f. .' , I f ' ' s f THE G. II. Nl'NNI'ILLEY ,Y J CIC, li if I. ,' ,NIIIC I ll , . rn: I up 'Il' . ' A f Sa- - If all Ilu- IIA Nl P lvS IIO'I"I'A Ii If '0I"' ' . I ' 'IQU' I'Il I lv 'IG ..h' . '- , of Ill lfH1V"nzrrf!lV!z1'lx pl NLILX HASSLOLH AINIJ SOINS 1 -1 1 Plorlvls P I C E S Radios Tc If x lhlllll Applmm 4 RJIIIO and Appliance R4 pan' PI UW FRS IH NN IIII 1 I IIAIN IILORI FIOWN RI I IIONF 398 Phone Z un clown lf nnl I1 m un I XURA SNII1 III' R Illlllll r ' HIUIII TON DRUI fllllllillllll nls 0 Jones Department Store RED SHOPS ILOIIIIV IIUUSLHUI D I'l RNISIIIW S GOOSE Suoes nom 440 IIO I' 1 I Minn Nlrut 1 plu un I n 1 I I'0'HII'II Ixl- III'I'R IIRINS SHUI' Rl III S III' AI IX sl OP TO THE CRADUATEQ Ulf CARTH HIFH gl HUOL IN 19.30 It -s been mu to call sou frumlg YN e Ml I1 wou bum P959 m your Ines :In rut Surreas IS not meusurerl In lhe llvlghte xou fllflllll but IW the nbslfu 106 you nufrf onw UI Ihr' nllummpnl N III IIFNI VISIIIN Arnold s Drug Store , I ' ' ' ' ' i ' ' IL1'IN'l"1lI I'IIv'lri1' 'IH vlan . I I L L L, L I -I R g w I ' ' . : - - : '. 'fs 1 . 1 . I I . ,, w .. , - W T.. 170 C. 1' ST. Q' Q V v. Y ' ' ' 'QI ' ' .. V, ' ' I Co ' z ,I . I I H ' .- . . P Y Hrs! II' slws In llw Lluss of .10 . I . Lv I I Iiilhl Main Sin-1-I Gm-org:-luwll. K1'I1Illl'kf' 5 ' ,.-f A0 3 I . 1 . . , I W - . . Q. . - A , . . . I AL I Q 0 A I I L A I A . ,L E III 2 ' I: s . ' . -2 H ... LIIIII ' I ' ls :UI 1 I.llIl'l l.' of of I .fvf -- - .,., I 1. 1 'ff-1 . . - I. . .. . . . I. . I - 1 - -f 1 . I, . 1 I A I I. I I ' ' ' ' ' '. 7 'OS ' ' ' ,CL I " ' ' Q 1 -ml-I N x v .u u 1 'F p ' . . . D . A , VI' ' I .' I 52 71,11 10511 Lf11'.'11 mul I1-,If I OIIIIIIIIIIPIUS 0 Jenkms Dry Cleaners SLRXNI1 Wllll K SWIII I' Phone 1 84 JOHNSON S FUNERAL IIOWIP I lf White l J0hllSOI 4llIbllllIllCP 201 Qouth Brodflvm bzor ehmn lx fo rpllnunl TRLSSLAR 5 J AND 10 l FNT S FORE PARIXERS FKRM SAUSLU In Svamned the Wa lou like Il I RILILW S ILFAWILRS R run I' m H irc I ll II lun! nl IOII THE Nl SL NI NI XRIXIL I Fr I1 Uvnla Vvgf table I roufrw Q1 Y LE SHOP Bourlr Strut I wn lxullu l ompllmenls 0 THE GEORGETOWN CLEARING HOUSE ASSOCIATION FARMERS BANK 8. TRUST C0 GFORGLTUWIN N XTIUN H FIRST N XTION Xl ll: IMI? hmm mm' ll lull 33 . N.. v,. . .--. x A A I A . A A . ,.. 1 I 1 V . . C 1 . 1 .n ' .' .. ,, . .. .. , s . I s 1 .s . f of 1 . . . , , - ., LV , .ay vi g , . 'y. ,C . L 1 . A 4. L . - . ,. . . . ' ' ' Y ' ' 1 l . 4 4, I E . . A . L. m . 1 ITP llll'lIll?WVl' clear: f f . , . 3' , 0. . G H ' 0 . Q -on l'l 4- ITG fa 1 1 ' ' s of V X Y V1 vs , ' : 1 s : Q ' s , V .. on .' " U1-orgv u ' , V ' 1-ky A f q v - E E . 1 7 v 1 f v J I X I A . C : 1 1 Drlve In Theater RI'lIII'IIRILR IIIONI' NI! III! XYAIIIIINI IHI NIIOXW' 1 28111 RILLL W ITHIIRS RPAI PSIAII' NIORIIAIF l ROUGH 8 MOORE I I NIOM l I HOI STERINQ NEW Pl RNIII RF Rl IIT 'IO IOI R ORDER I tl Ix l It 8 I' ard 'vtrul Ixxm ton Ix In nun In lu I IOKNS Pl'lI'RN1ARMlA I I' Hll I' H' Il HI III up 1 Tl Ill NYM Is SH M Ix Tract rr l'lPvtru'fl sllll nl 0 1 Inur Home Drury PXSIILI Rlllfll I RADI' X PRODII IS HOIIO ROI XL HONIOI IKNIIIAIJ WIIIR ROI XL lfh IRFAII HOME ICE fr DAIRY CO D4 llz I Mfr 1111111111 . . . - ,N ,.-H ., H... A 4. . 1 . 1 . . I . v 'I . . l'I una- ' :ff 1 Y N I 4 K . . ,. . H . , ,, A A An A n u u . I I A A K I I R v A . 'I fl Easy Tvrnls . . . . V I' 'Z i. ' ' I0 .. . . -- g . y. ' LVOIIIIIIIIIIPHIS of :ml ,I In A Q I lfn: linvnts If 'ef yll' g fo II .-I H ll I 'lla Truvk f I or 1 I ' 1 .' -'i 1' L' A. I' l,IlOlI 9: .M - I V 1 . . - .. . . f A A A 1 I A . A L f N V , v 1 T Y . 1 1 - .- . 1 I A , . A V . 1 . A, A A 4. . . .. .. iw Us I.-Kumi I I Nl TAX LOR SEED FO FEED no sum " """"' Phone ll 1 eorgetown kv LOG XIX H KCGIN 8 l OOPER I IIN M-I: FlNl'RAI HONII' ' Jack luvk r Mdrmln I lIll'l ur JM OBS AND SONS STANDARD OIL PRODULTS ldfl n Plllllnwr I' 11411 Vllfffoll l rown I 08011111 ILAX TON AN ENUE I ROQ ER! uni W llll Ill I r lhnn J 9 .J Ill H I Y LIL SHOP Fnln the late I 'WIO l LENN THEATER I Nl lrlh 1 J 1 I I lll I Ulmagvr l OINIIIIHIPIIIS 0 I 4 nwnl lr ntrru t rr 1 1 I' I l nmpll Ill ll BI UE IRASS PRODIW F Q0 1 Z lx nllu k BRADLEY 8 BRADLE1 illornms LARROLL INQURANCE AGENCY sl Sl Ofhcc 7 W .ard Bldg PHONE ll6a 'IIIONI-A81 ARROII ll: I H11 znzl Ulu! Y Y Y In T . A . . . . . fr 'r vnls of Y Y Y Y 4, AL v 4 Q I ' . Y '. Cum llinwnts of Y X 1 A i v Y Q H l.n lllI'lHlI'llf8 of A A . A A 4 1 A . I E . ' .1 . 1 ' V E .5 1 .1 4: R S x , Y A L L K Y Y Y 1 Y . Y Y Y V A . , , I A l,l1 v Q: ilu-s v . . . , ja -s z ns, up. lfrmv I v I .flinv lass: I 1' Al 1 ' ' 1 , . ' 0 Tl 'Ol lzylun Avv. 4 I , Compliments DI, A, of ,, , Y , , , . - . n - 4 l'l om- lT2 Slf 'nun aiu Avcnua- . . I 'r fl s 0 , A y .' 5 . vw: I -at- , I A QQ I, f, . . Y I A A MES , a z :lv . 'as J 9 Phu lv 6' Cvorgvlown. 1' ' y' Y Y . A N I "lN.,' 'RE TO IIE ,' 'REU 1 Y v , , ' ' I.. " . .Y ' ' A If ,..JR. ' 'ff 1"L'1'l 1 1 V 'U JAMES PAINT STORE Com plinwnls Of REST IN PAINT AND GLASS STORE Roy MPPIIIFIRIIII Phone 849 ,I or 980 Hom, Uwm ,I l UIIIIIIIIIIPIILW l OIIIPIIHIPIIIS The ANDERSON S RI' STAI RANT PROLILN FOOD LOI BER Blue Grass Realty Co The Farm fenter o the Bluegrass BROKERS PRIX ATE SAI ES AULTIONS Past Ham Street Phono 7 5 1 Q org: town Ixenhu kv l ouplu Puls 0 ION INI TON I ROIIERX 103 J 616 Iovu l Strut lnmplmw ns o STOLL SERY II E STATION ill 40 North Bro ulwu Stop and Shop 'lhe Be t Ill Exe-r thmg RERNEN S IORNFR OF MAIN AND HAWIII TON I EORGETOW N IxENTl KK! HRSI' Ol AIIIW WIFATS K SII-lIAl'I1 Phnng 148 R I Plum... 94 and 94 """ x I.-1 S r Oil and fa Healing a6 I ' I ' of 'ff 1 S Q 1 1 w T ' ' ', Y ' ' I 1' ' ' ,I G ' ' ' . I ' I' I I ' n f I ' I f I I I rl I I .I I I I ., . I I'hom- I' I- , s .' H I'h4 4- 4 I z ' y R. II. A. - Victor Radios Magic Chef Runge-s 1 l V I yy 4 7 ,K , I ' 1 s ' Pyrofu ' Q' s fe vivo ' ' 1' s ' ' 'l'l1p 10511 Cjwulz and llIl11f l OIIIPIUIIPIIIC The Sweet Shop lc mplu Pnl J C PENINEY LO Shop .md Sue S pl: mn BENNETT 81 HOCKEIN QMITH AGENCY l'V5l RANQ E Phone 1.34 I Q 2 I eoreetown St unplug 1 round In ntuckw lu nhu kv Phone 228 RUBFY 5 FARNI QTORE MCFARLAND GROCFRY ,hmm White ERFSHWIFAIS l'RlllS WPIFIKBIFS DFAIPRN IN l0Al I-ILFD HARDWARE Phonl 404 I- ROZLN If OUDS lhonc Z6 dlld 21 I I,lllWQl' 406 N Hamilton Nt feor,1-town kv l ompllmenls Georgetown Boptlst Church ll: Ifflir 1111 Ulu! 37 . . of f I ' ll . Com 'n is of 'Pf 1 'r 1 Y 1 TL 9 . . . A . . ' . .' V I' x ' L 2 , 2 " P l0ll ' ' 242 v 1 . . V 1 U , . 2 I 9 'l'lll-I llE."l' FOR LESS 'Q v '. . V x . . A J . y ,Y . 9 ' 1 J A' R 1 v V1 1 1 1 V1 1 ' 1 1 wr 1 1 A 1 . . -- ' . -- . n . f A 1. , . , . - 1 , .. , . . . . ,., . . . . , . , , ' -9 ' ' ' " - "ra-0 1 ' '- v l Q Y i 1 1 v ' 1 . ' . ., I U ' Q ' . vf . 45 IFN? 171 I 'A' ' . 1umpIlnunh u II1 MII I KN IW I IQI Ls Mr and IIr Jlllllllll VIPIIIIIIII 100 N Broadvv n 1 eorgllnwn Is 1umpllm 1 nh II I4 L1 H I'II I IN1 S'I A I'I1IN hmm lrmlurls Ilwdw 1Ilv 1RXI1 81 HALI Inwuranvv IeI1pI10nP N0 I 1 Porgf-hmn Ix 10llllI1IlHIll1'l 0 III RTONS 1 R01 ILRX IIUR1 KN K 1RILNSH XXX l1l' n u 4 nnnf I1IIlitl'IlIlllllll II nannun 8 TIII' rI1II SII1IP II4 North IIrnuIwl 'IIOURI' S 1LI:.MNEIIS Tim H znrrrf u unluv Drs 111 fxru mg 1 ull nnxc I Dqlnf-rw Serum- Iehpl nmrnn 1- 641 539 Bourl rmnnx Stru N14-PARLAND S IAXI Z4 Hour 1 1nl1 ru w Smrwlve -Xnvwherm AIIWIIIIFQ Phom Zll 1 Ulilllllllllllf llllf KI 1 APE. I hom ZII V 4 I 1IlIlIllll Sire cor down 1umplum nts 0 HANIII IUN IIOTOR 111 1 UIIIIIIIHIIIIIS u RI' I' D S T01 RIST 11lURT AND NIODILRN 1 0'I I'A1 ILS 1 nmpllnmnhs 0 PIRESTUWI4 STORE AND sk RY I1 I' S'l XTIUIN 1 ILORI ILTUXX N NILII S S1011 luunh s Hum: NIIUSIIIIPPF 2 8 I I 1urrgc town 1 In lln 1r.uIu:hn 1 lmuplumuts u SLI 'IIOI R S Il: n s II omml s 1hll1lrfn s 1 lotlung mul Slums II1 I' n I 'I fun I'hmu 96 sUBLh'l I K s0N umhulg and H4-'ating I'hum 2281 18 1 ' 1 .' f f ' ' . uf , 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 f 1 . ' A 4: b . 1 I 4 A 1 4 I 1 . , . ' 1 S. ' '- I . ' z , ' 3 T .'. 'a j Q ' ' . ry. S. - " ,' :lt Zz jlnn I I L ' . 1 I - , A I rw v n 1 ' I - ' . . . 1 ' . 3. ' ' ' ' 1 1 V 1 1X1 1 -- . If . I A A A' 1 1 , 1 1 Ill-a I - s in II. I'. S. ' ' I':li lla. Fu- ' I. Sa- -fl. z ' - I I - -nh f z 'A y ' - I5 1. 1 1 1 1 1 1 -. 1 , 1 1 1 .1 I 1 A 1 , . L 4 I: z ' " .' S " ' . ,' ' '- " z I 1 ,J 3. Q .., . - A. . I e of FRANK R1'IHI'IY'S 1lARA1QI'I , h ,U - .. 1 1 1 1 'AI ' " XY -1 I' ,' -rl 12 - g- ' . Ky , - f 1 1 . 1 1 1 1 1 1 . 1 . , . , 1 . . W f 1 1 K 1 . . 1 . . , . 1 ,- 1 - 1, 1 1 1 . A A A , A Q - 1 f 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I 1 I . 1 1 1 1 1 1 Y 1 N l ' . V . . . 1 . . . L - A - . I 1 ,- 1 1 1 1 1 1 1 1 i l u , - 1 1 1 L -' I Inns .Iam I ' ' ' 1 ky Ile-sl Wusln-F - Q ' 2 ' g 1IIz Ss 1 1 1, 1 V 1 1 .' ' '1 T 'Q Pl ' ' w 1 A . - I ,as LI' ' ' I' 'lhln' IU,-ill 1f?'zTII mul H1111 1 fllllllllllllllf lxl' IIPI' RH IIIL X I murrmw 1 till XXVI 1 Uualll Ilrul 9 nr flllllllllllllllf n N Hlll- SlXlI1Rlll 1 mlpllnnnt IIIUNI ts lx Slll I'I4 tti rn: ott I 4 I flilllllllllllllf 0 HI1 H135 1 -XXIII K HDBA110 10 Iona 9 H12 N Iron vs DIXIE DRIY E IIN HOTEL real Burlc llnmv 1 oulurl Ilvuls LAIR 8 ULDH ANI 1 IIPN NII1 lNllNs1l1llI 11llP,1I1lWll lx Il ALL XRD PILINLIL 1,0 IIN1 U1 r lffluml Icu Hu fulm I RA THER BRUTHERS 1hurolct I'II1INI'N fn J IND 9105 HARLUURI 81 10 LUUINXIII1 IXW I cr of XRIIII Ill1Il sl'1NlMRlJ RIN1 rink alt Raprr llllllflll 'w'l ANU XRD 1JIL I RUDU1 TS l XI H1 mpel IIIWIFIIIHIUI' 1R1NNN I4 IIIII 11S1DI 'Nl' l'NN1lI l Ill' Il1ll1lII 1bll 1R1lVN 11-XNUIINI' llz 11' If hmm. mm' ll INN . ' I s nf . LA I L. A , 1 I . , S I K. Il. I' n - :ml Hs' I 'glt ,, , , , ww ' Y . . .f 1 . , - 'y' ' IIIIIHN' 3 91 fa ' ' s nf ,. . 1 1 1 1 1 I ' s f .K n -y-all-Lam. 51' 111. Atty. ' ' " ' I A ' ' ' l'l - T0 '.'.I :Ian l'h v n- l1I2 F - -nm 1Il, YI' I PICS. 1'mlvr Nvu' Iluuugvnwnt , , , . NNI . , , IIN1. 5 -1 , .- 11- 1. 'y. I 1 1 1 1 . Y I , Q -V V. 'Q U '- 1 - 1 1 1 1 A ' ' "' " Hz It ' s ' the' 1Q.' I Q .' .A .'Q If 1 gm .g . .5 . -. . 1 1 1 - , - 1 1 .. ",- 0 . - I Q I mu L , I . 1 4 . 11 . I I I ' .. . . . , I I 1 . L, ' I A I I" V, .lfi HEADQUARTERS FOR BUILDING YUI NLSTOWN lABlNEl S SHI' RWIN Wil l IAMS PAINI' I UMBFR QUAI Rl Il DIN! MAT ERIAI S Oldham Lumber Co Phone 127 l IIIHIIIIIIIPIIIS U S 21 RI'S'lAllRA1NT MARIKW LLL 8 JONES Indus Ven s mul lhllllren s Rr-adv to Wear 1 Ulllllllltll-'llfli o ROBllN50N St SON Furniture and Hardware Phono 140 North Broadvms I ALW ERT Sr DUNK AN l umral House Wlrlrag Phone 136 If dlll Ill I x4 GEORGETOWN COLLEGE I lLORl PTOW N RILNTUI KY l-Ol NDED 1829 leorgetovn, through its long his torv, has mamtamed IIS purpose to he d fullw accredited Chrlstlan Col lege, offering a well rounded cur rlculum ln the arts and sclences, and trammg voung men and women ln the atmosphere, which affords ewerv opportumtv and en aourdgement for the dewelopment ot the splrltual wdlues nn ln mg Sam S Hlll Presulenl X Ixu u o my 1 x. My LLO-ww 1 W MZ fgicvi 51, 7Jf4 Z6 J H lj mf Y WJWTZW rf' L 7 I V J,1Q,x,Qy gh,-,-.M1-. jars, tv .b I JA A EA, V X V V szkr vi L fy 4- 7 L L 'n M 1 -' ax'-X Cu- C 9' W 3 A - K7 4 n ' JV Jai VNRS' lf .lglvvvkll kv-ff! Y L 'W ,gfu Q 2 bf Q Q Qu x 5 fp 44 Af it 'cl qi At Jwtl ZH lL,J'.f A ,- 'T f VCU' Q V :.. Qu' -fm-j f Q , 0 dw V. , vf,L! VL.1,.!x 7 UA , 5 f f .5 UMMM T ,.,A ggi s5.,.,3vj.L'


Suggestions in the Garth High School - Green and White Yearbook (Georgetown, KY) collection:

Garth High School - Green and White Yearbook (Georgetown, KY) online yearbook collection, 1944 Edition, Page 1

1944

Garth High School - Green and White Yearbook (Georgetown, KY) online yearbook collection, 1949 Edition, Page 1

1949

Garth High School - Green and White Yearbook (Georgetown, KY) online yearbook collection, 1951 Edition, Page 1

1951

Garth High School - Green and White Yearbook (Georgetown, KY) online yearbook collection, 1952 Edition, Page 1

1952

Garth High School - Green and White Yearbook (Georgetown, KY) online yearbook collection, 1953 Edition, Page 1

1953

Garth High School - Green and White Yearbook (Georgetown, KY) online yearbook collection, 1954 Edition, Page 1

1954

1985 Edition, online yearbooks, online annuals 1970 Edition, online yearbooks, online annuals 1972 Edition, online yearbooks, online annuals 1965 Edition, online yearbooks, online annuals 1983 Edition, online yearbooks, online annuals 1983 Edition, online yearbooks, online annuals
FIND FRIENDS AND CLASMATES GENEALOGY ARCHIVE REUNION PLANNING
Are you trying to find old school friends, old classmates, fellow servicemen or shipmates? Do you want to see past girlfriends or boyfriends? Relive homecoming, prom, graduation, and other moments on campus captured in yearbook pictures. Revisit your fraternity or sorority and see familiar places. See members of old school clubs and relive old times. Start your search today! Looking for old family members and relatives? Do you want to find pictures of parents or grandparents when they were in school? Want to find out what hairstyle was popular in the 1920s? E-Yearbook.com has a wealth of genealogy information spanning over a century for many schools with full text search. Use our online Genealogy Resource to uncover history quickly! Are you planning a reunion and need assistance? E-Yearbook.com can help you with scanning and providing access to yearbook images for promotional materials and activities. We can provide you with an electronic version of your yearbook that can assist you with reunion planning. E-Yearbook.com will also publish the yearbook images online for people to share and enjoy.