Galva High School - Galahi Yearbook (Galva, IL)

 - Class of 1928

Page 1 of 136

 

Galva High School - Galahi Yearbook (Galva, IL) online yearbook collection, 1928 Edition, Cover
CoverPage 6, 1928 Edition, Galva High School - Galahi Yearbook (Galva, IL) online yearbook collectionPage 7, 1928 Edition, Galva High School - Galahi Yearbook (Galva, IL) online yearbook collection
Pages 6 - 7

Page 10, 1928 Edition, Galva High School - Galahi Yearbook (Galva, IL) online yearbook collectionPage 11, 1928 Edition, Galva High School - Galahi Yearbook (Galva, IL) online yearbook collection
Pages 10 - 11

Page 14, 1928 Edition, Galva High School - Galahi Yearbook (Galva, IL) online yearbook collectionPage 15, 1928 Edition, Galva High School - Galahi Yearbook (Galva, IL) online yearbook collection
Pages 14 - 15

Page 8, 1928 Edition, Galva High School - Galahi Yearbook (Galva, IL) online yearbook collectionPage 9, 1928 Edition, Galva High School - Galahi Yearbook (Galva, IL) online yearbook collection
Pages 8 - 9
Page 12, 1928 Edition, Galva High School - Galahi Yearbook (Galva, IL) online yearbook collectionPage 13, 1928 Edition, Galva High School - Galahi Yearbook (Galva, IL) online yearbook collection
Pages 12 - 13
Page 16, 1928 Edition, Galva High School - Galahi Yearbook (Galva, IL) online yearbook collectionPage 17, 1928 Edition, Galva High School - Galahi Yearbook (Galva, IL) online yearbook collection
Pages 16 - 17

Text from Pages 1 - 136 of the 1928 volume:

IL I 12 f ielidlfglx EY I.1bY1S fzif 1 xi ' IME W 51211 Ik W 6 xg Z 'X x -fffj A '5 1 I 11 ,MV MM? . O3 GALAHI IQ 2 8 NOLUME uw 'EA4 'W' We li L J Hh EY THE SENIOR CLASS GALVA HIGH SCHOQL GALVA ILLIXIOIS 2 XX llllllllillllliillwgl J , W X! fi if 5 f f sg! 24 VZ fa 4 ff! W f 7 W !fQf f W f Z ZW W W if f f V? ff fi ,Z gk f 1 fw m '!Z mW W D6DlC IUN the ITISITIOFY O MSFIG Cronk whose spmt o SQFOICG, Whose s mpathetlc nendshxp and whose radlant personahty leave an lmprmt o beauty on the school and the commumt , m honor and m reverence, we, the Semors o ICQ28 decllcate tl'us book f ZW W ff X ffff f f? X Zf ZW! f f f X X X Q gf fQ,Zy f MW 1 f iff? ff X ? ,f X7 LQ? QW' fy ffi 6 f W f f X ff gf X f? y 2 Z if ff! fWf ff? f 6 Wy 7 7 X! W ,,,W WWW W W 0,1 fyiff fa ww f f ff fffy ffl O if W W AZZZMZQ f Z' mZQf f ff , W ,,,, W,W,?W ClQW, V.,, , ff WWW ww, f !,m7z4gf,?z? ,,... rfi 1 .,..., M .... if W X f f ',f 'Q Z V rf iff' f 6 ff! Q 70 , f 2 ff J To QLFHU V , J fm We Miss ' f . . . 5 f . . 9 X L 5 X I 2 f W r -y f f 0 WW f f 1 l HW' W 'ff"'-ff w if 01 W za ,,f,z W ff 44' My ' ' 1 fwwfffwwff ww W , , ,, VV,, ,,,, N qiii 4 ...... ,.. ...,.A. .......A,...... 1 .,..... N W ,,w,..M ....... .... 1 Z ,S ..,,, 1: ,..... . A ,, 'wmmfr ffff "W: M v V Wm--M--V-N 1 W ...., ............ . ..,,,,, , ,, .,,,,,.,,, WW I. .. , W X EEEE E Nm? X X X www N 7 f ff Wxw xx N 1 X W4 7 ff! X Z? X f fi f If f 1 l8Q4 MARIE CRGNK 1928 Instructor nn Galx7a Hugh School XQ2S IQ28 TEACHER LEADER FRIEND gram 675' 'WWW W X W W! WfW X my W' W W W ZW Www WW iff y W W! W W M' 1 nf MWMWWW f fIW My W fw f W W2 Q, Zffmfwmmwla MW 'W , mp 5 A v ,, V f 25' , li Q 'QQ 2 2:5 1 2 ' fi? fiiluvfmj 4? WZ Q f 1 . W f fx f 4 yfj , -fyyz .X "fi ? , f ' 3 f Z Z f 23 E fl M 4 7 ,, . , A 4 I Q 4 4 ' ' :' ' ' a W ' Q Wi I mf Q 5, . 2 3. fagf 1 f Q 21 f f 1 , 1 WI fzfgf . . Z5-,V Z ' ' 3 1 ... ... f 3 ' , , WE 4 fm, 5 1 2 4 ' v f ,fm 4: 1 19 1, 1 ' 1 fl e sggmi Li' 2 s,?4ghY,,w A........A ,,...i ,,.,,,, A. ,W .,,. L ,,,, , .,..:.j.1..i,,i .,,, ff, """ , may "" Vjwpg' x H "n":ii?72i,f,,L f Yivrvr 1 "WW 9 f' , V f J ' f ' 1, , f - ',,,h.,,: Em? aff ,zemy J 'L my ,,f, W Le' , ,,,,, ZQ4-mba . wmww ' ,MWQ zefilm,-7 ,,,, fi , ff ..,, N ,, ,,,,, ,fxji XE FOREWORD Tmt tlus me 1 t1 wo ume o the GALAHI ex7er serN7e as the IQ ector o the mapp C1 s and busy hours spent t Gown Hgh School cl mg t e Qesu IO2f 28 IS t e x Sl o tme e111o1s as Ve pass on the Torch to the C asses twat L 1ox0 Z fig g i 1 1 1-11 11 f R' 'H 16 1 9 2337 - 'El ' ur- . h I 1 In 7. h Q11 1 S l 1. wx 1. 1 fill 1. N. z X. 1 N. 1 N. z 1 x x z x "Pg, E.. 22.5 X QTAI F Eflltor Buyme s 1 anwfer Assocnte E31 r As: t Bus Manager ClFCLll3f1OI1 anager Semor Clase Eclltor Atllletrc Eclrtor Feature Edrtor Peru abou Dale Petereon A1119 Holt Vmcent Swanson Vrrgmn Burclnell ulra Lar on Harlan Hampton Wrlma Wlsemarl Calendar and Snap hots Alrce Arntion Art Echtor Adelalde Nrcliolborm Ass t Art E lr 0 Ass t Art E 41 or Qrgarll atron Edrtor Typlst Typlst Typrst Facultx Aclxhsor Maxlne Reer ean Mcclnxmtock ln r 1 B Ver Sundqurst Frances Ameno t Brown M ss Nlxorm ,f-?Qi4sii.2i,!i if 5' 1 Q!! Nl 4 4 f r ee.. ,eee e eeee, r e, M - " S X4 lc: '.r, ., ..,, 1 - 4h lc A 'to ...., H ..,,,. .. iv 1 ' ""'-A'A I zz ' ' M V --VV ' 'L rr K e eeae ff a a rl ' EQ ' wfvwi f --x-Ai ifiii ' - A , at ru ,, , .. ' YQ , ft eeeee J Q 'zz ' ',,, ,,,,, M ec M - eeeee e eeeeeeeeeeeeee e ff A ' ....,,,,,,,,, ,,,,..,,,, , ,,RL1r1 j ' e, ee eeeee .eee e , i ' 4690 -is -" 1""QS CONTENTS BOOK ONP ADMINISTRATION BOOK TW W CLASSES SCHOOL LIFE FOOIx FOUR JOKES ADVERTISING Q-ll' I I QQ 1 S! I I ff Q1 ' 1 hm I xr . g ., ., I Y , TXT" TT MDNT: C V M...-.-null sm: I-.. TTT' in K Xxg 1 I CSN , I? ff C , 'ffff W ' , QJ 3, V' I ' Q , ,L I I I BOOK THREE I I . 3 ' ir 1 I V fl , IE I I an II 'UI ' s, 'J ' MI ' lvl C12-. A ry, 1 I ' X , - - f V q : J ' X, ' ' , ' x ,, 'V ll xv Q ' ' ' Q N43 I 1-, - - MINTRI Xlk SEQ xlfv J,g l"Hlf l H13 KX Q, M X 9 , WWQT ff' 5 li R 1, 2 L 1 5 fA'?i:ft'?fN'?f si-fm I IT11H1StI'8t1OH PCR?-:1f'i4X::-, ,-:S-, .-::-5" ,-::-fT"x"z-::AS"' QQ, KJ QQ 43 Y: ., 1 5 1 N 49 y X4 i5 ff : k J +- P' a 1 X 71-32? W YI 44+ 1 R ' K 41, f 3 x X Yin, k Ex l!f5'35" "ii ,f-iii, "iii , "if:"?Q,.f9FQx, -'Nw ff-'Awe 'sw f"'?f"':,1 Qalaln ,rx 4 '-we Q 4? 4 g, TC THE UNKNOWN TEACHER if-WIC-S 7 C xlll III ll Il IIII I s NI s K4 l x ll Imitu I It I Iu Il I I I lx I 0 N 4 D I N Nl N N Is lllllll 1 I N NIH I NIO xN III N N P l x I l lf, Nl Il III If III I ,ISFf'?f6"x?fE'-fN?f5"'?ff'Ef'-"'??X?fx?4-""?f7??':, T l GALIIA HIGH SCHOOL .H ,-z:-. ,-2:-v ' -TSA, ,-::-v ' - ' ,-::-. ' ,-if-, ' ,-::- ,-::-, . SIX i ilu' III':Iisr of ilu- lllll' I 'I lt'FH'lll'l'. fiI'I:Il gl'll1'l'fllN Will I':IIIIII:Ii,,'IIs. lllll it is tlu' llllli II ' NlIlClll'l' wlum wins tlu- w:II'. lsillll Ill mln' l'fltlIl'S IIl:III IICW si' l'III of ll1'4lJlf,l'lrL'f'. lIIIt it is tlI- IlIIl'IlUXVll tK'J14'llQ'l' wlui rlI'liI'vI's :Incl gg iIlI-s tlu- yllllllg. III- Iiws iII UlINl'l1l'lty illltl ' -uls v'l lI:II'rlslIiII. lflll' lIiIII IIII tl'llIl1lN'lS lIl:II'I'. IIII I-lI:I " Its w:i . IuI gIIlIlI'II lll'4'lIl'fltl0llS Jll'1' mlm-I-I'I'I'Il. III- l'I'vIIs tlu' XVJlll'll tllllllg ilu- lun 'Ili-rs ol' Cl'll'l'lN'NN :III:l III: lws tlI A :Ittuvli lllbibll tlu- ll'I'Ill'llt's ul' lQlI1Il'JllN'l' flllil l' llyl l,!ltl1'llt iII lIis cl:Iily Illlly. lu: striu-s to VUIIKIIIVI' tlu' I-vil Iuiwvii wlIiI-lI :Irv tlu' l'llt'Illl4's of yIIIIllI. Il: IlN'fllil'IIN Nl1'1'lJlllQ spirits. III- flIIiI-lx:'IIs ilu' iII IlI lvnl. I-Iu'IIIII':IgI-s tlu' k':'lgI1'l'. :III1l stI':IIlu's ilu- IIII- st: lIlI-. III: L'0lIlIIlllllll'Jlll' lIis own 'ini' iII lm-:II'IIiIIg1 :nul 'sllill'1'h with l hx' :Iiul girls tlu- lu- t tri-: lll'Q'N of lIis ' l. ll- llgllfs III:IIII' I-:IIIIllI-s wlIiI'lI. III lntrr .vm-:II's. will Nlllllt' lmck to I-lu-vr lim. 'l'lIi is lIis I'I'w:II'cl. KI 'lv lgv Illilf' lu- g:IiIu'Il l'I'uIII l l' . lllll ilu: lniw' of HI I.-lwflyfv is tI':III IIIitlI-Il only by IIUI' IIII:Il I-IIIIt:u't. N4 mu- lI:Is Ilrsi-I'x'vIl lu-lim' III' tlI' l't'lJlllIlll' tlI:III tlu- llIll'll0N'll lt'Jlt'lll'l'. XI Ulla' is IllUl'l' Nliftllf' to lu' I-III'IIllI:cl iII il cl.IIIIu'I':ItiI- fll'ls tUl"Jl1'.Y. 'lxii 5 ul' lIiIII 'lf Qillll sn-I'v:IIIt of III:I laiiulf - III' 'V I' I l,'fA'r'. 1 .. ., ' -. .. .. .. .. .. ' Y U7 f .. Y Y -. f :: IIi'-'B-?ff .xgfI XEl6'?:: 6313111 f""" ' 2' ' ' 1528 li5X:i' :f""?x::fq?X::4?'l: R .gvx V Hlllll s I Nlll- nx x Illlm s Q lUlU, N 1 4 A III U It zxunrf your nr IIIINXIIIII In If n fum I Sllll GALVA HIGH SCHOOL ELEVEN Y I". l'. XYIIl'l'l'1 firxlwx. ' ri' Sl"lc1c1x'rr:.' :NT lvl i wrist-' of ' xi.. Sum' -ur Scluml of L: n,,g 1:1t'm-s. T0 tllv CQIIIN of 19282 "HV gr! out of life' 'vlmf 'cv put ' I if. llwfv tc".'l' ' 24' 'L' ' .' "I ll ' x " tl' . . ,l ,I 11211 n 'fnvx in if." !I?:5""Xi::4'?""x?::5'-"'?:::f5f1f"'?:5'ti:5"?::5"'5:!5'?s?::6""'?s:f7s'?::f"'I2 ..7N-,N ,N-ff-N W N NNW.. 1511111111 lggg ,'7xl'f'?'7x1r' NV? 71,7 ,, 1"11StOI'1C81 S11etc11 11-1 Nl 1 11 ll ltll 1111 1 111 1 1 N 1 1 11 1 11111111t 11 IN 1 L1 ll 1' 1 ll X1 1 Tl N 1 15 N 11' ,1 1 1 t1111 F11 11 11 N 1,1 H1 ll N N 1, 1 11 1 1 111111111111 1t1 t1111 11111 1111 t1 Nl 1111 1 1 1 1 . N ll,,L N1 11111 N llk 111 11111 1111 111111111 1t111 11,1 F11 LS 1111 ll 11,11 SK ll 1 1 t1111 Nt1111 1111 Ll 11 1 Ill ll 1 N11rt11 511111111 111111N1 1111 11111't11 111111111 111 1 111 ll 1' 1 r 1 N ,1 1' 1 1 1 11lll t111 111 in It 11111111111N 1 1 1 111 11111111N 1 LL 11 x Nt1111N N 1111 NN 1 T1 1 KN 111111t ll 111111 1 N11 1 ll N 511 1 11 1Nt ll 11111 1 1 1111 11111 ll N 1111 H111 11 111111 LL 1 1111 1111111 1111 ll 111111 1 9111111 1 ll 1 Sll ll 1'lll 1111 r 1 18811 1 1 12111111 ll 11111 1111111111 1 Lfl 11 11 1 11 ll N N 1 X118 1 1 1 N 11111111111 111 111,1 1 1 ' ll 11N11 IX 11 1 ' 11111 1 11'1N 111 1 1111 1 111 1 11 11 1 1 1t1n 11111 t111 111 111 11 111 111 C111 'I 11N YS 1N 111 t11 111 1111111 111 1 '111111 rmt11111111t 1n11 11111 .f1NN1Ntmt '111111 .1r1 1111 r1111r1N 111 N 11111 11111 t111 1' 111- 11111 11u1111N t111111 111 t111NP N1111111-tN 11 N t 1111 lt 11111 1t111n 111 1 11111 lllLL1l 10111110 1 1 1 Xl 1' ll1 1111111 1111 ll'11 111 1111 1 1 n11 1 1 1 1 N 1 t1lll' 1111 N11t11111N hft1111 11111N t11 , S1111 N 1 1 11r 11111 ll Il t11 llll N ll' 1 N 1 111 011111.11 lllll 1111 111, 111 IX X1 1 1 Pl 111' t 1111 111 N11111111 111.11t1111 1r1 N 111 1111111 111 1 1111 1 ll.l,l Sl ll 'N ll 1 Sl 11t 1111t tlll . 11111111 1111111111111 1 111 IS 11N11.1111 1111 t1 11 lll N11 1111 111111 111t111111t 111 fl S1 11111 11 111 1t111n 1 r111r 11 ll 1 I'lll 11 1tt1n11.11111 11 IS N11111 llt Nl ll' t111 g,l1l11' 11 .1NN11111111 11111111111 t111t Nt1111111t N t111t111n N111111111 111 P111 1 1 It 11r11111111t 1 N111111111 11111 N 11111, 1 111 1 1 ll 11 1 f 11111 1 11 111, 111111111 1 ll 111 t11'1'1t11 111 t111 11111n Ill 111 11.1 N1 1111 11N 1 KSA 1 llllflt N 111rt1111 Nt11111111t111 1tt11111 11111 1r1 1 11 1111111t11 1r1N111t r11111 11111 1111rt1 t11 11111 tm 11 Stll 1 11 IS ru 11t11111111 11n 1 :Ll 1: IQ'Iv' '?bfS 'vx-'xv vvvx -fv -zgfv -1x-fv -zxf?-7' -vxfz' -1?'??x1:-Pl: 1we1v1 GALVA HIGH SCHOOL 111' 1". 1.'. xVl11'I'1-I 111 1853. 1Vi11i:1111 1,. :11111 .1:11111-N 11111-1' 11111-1-1-11 t11 111:111t :1 t11w11 1111 1111- 1 - -111 Nit - 111' 1r:11v:1. if t1l1' 11111'1i112,11111 1111111111 1. tl - 1 '1 1' g. 11111111 1-1'1-1-t : .t:t'1111. T1 ' f1g1'-- - ': Il :1 1- :11111 t111- 1i1'Nt 111111N1- : 111 t111- H Nt st11r1- 11'1-r1- 1111i1t '11 1851. T1 - 1ll'.' -'1-:xr il 11111'- 111111 1'1111111 v: '11 1111. It g1':1'- way t11 1 ' - 11111 N1-1111111 Il 1111- 1111 -11 1-11Nt 111 1111' 1111- 1'llt 11'f1'1 1' -1 1111. T11i, N111111 111-1-:111111 t1111 111:111 :11111 w:1N 1-11- 1:11' 1:-11. 111 18153 t111- 11111 51111111 S1-1111111 w: N 1 1i1t. 111 H117 :111 :11111iti1111 w:1N 111i1t t11 :11-1- : - ' 11111 '-11 : 11 1111111 , - 1:1rN. 111 t11 - 1111-: 11w11i11-. :1 1111'111i1 gf YV'l. 1-1-1-1-t1'11 1111 t1lK' 1111-N1-11t 1 'g'11 -1 1 it1-. T1 '. 11 '1 'g,1':'-1 1: ' "j1'1tg:1'.': 1t1-1'j'1 3-1111. 111l87f1: '- i111- ini- ': N I t ll 1111 1111' 1l1ll't1l Ni111- 11' t111- ".' 1'- ' ' - ' t11- N1-1-111111 Nt11ry. t11,-t1 - 1'it11 :11111t111-1' r1111111 111' il 1:1t1-1' :11111iti1111. w11i1-11 S1'l'Y1'11 :1N .1 1:11111 :11 11'y. 1111111-11 t111- 1111-11 N1-1111111 IIII111 t11K' l!l'l'S1'IIt 1D1l11111IlQ NVIXN 1- 1- 't1'11. T11- 1111 111111 ' QI w:1N N11 1-111N1- 111 t111- W1-Nt Ni111-11':11k t11:1t l1:1NN1-rNf111' 1'1111111 111- 11-1 -1 ' 1111 11 - " It 111-1':1111- :1 V1'I'j' 1'-1111N1-11:11-k11- 1111'-111' 111-f11r1- it XYIIS 1'1-111: --11. T111- wi ':1tt11-11 1-111111 '11 t11 11iNt111'11 1-1-1-it:1ti1111 i11 1vin111' W1-:1t111-r :11111 11-t 111 -1111 t11 1:1: t111- , Pupil' 1111 '-1 in N111-1-1- i111 t1111':1 1 :11111 :1w:11' fr11111 t11- Nt111" :1N 1-111 ' ' 111- 1: -1 . A x ':1'1 111' 111-1-, 111:1111- itN l1111111- 111-t1'--1 t111- Ni11i11, :11111 t111- 1111. t"'Ilgl' 111' 1111- 1:1 ':t11'1'. 11'1 ' 1111- '11'Ilg 11':1.' l'l1t fr11111 1111- 111:1i11 11:11't 1 1 1111 '- :111':1y. il tll1l1'll1 111' 1111111-1' 11':1N 11i1'i111- : 111' t11- 1' '1' - : 1 11 - N1-1-1'1-t:11'1' 111' 1111- 111111111 111' ' ': ti1111. .1 -111' 1111' -: '1". 1 - ' 1- 11-l1tN 11'1' 1- -1: , . ' -:11.' t -' 11 lt'Il. ' 1 1 -1 1111- 1-11111'N1- Jl1'1l'1' 1111- 11111111-1 111' t111- 1-:11'1y :11-:1111-11111-N. t111- p1'1-11:11-:1t111'y N1-111111111 11f t111- 1-1111 -t -N. T111- 1111111iN111-11 1-11111'N1-N 111' 18121 ff-1'-1 111 :11111iti11 t11 1111' 11r11i11:11'1' ,ll1l- '1l'l'1'. l.vl1"'1ty Alg-1r:. A t- G- 1 N11-1 t:1 11'1 111 N11-:1 11111- 11N11 1-vi111-111-1-N 11' Cl '.-ti: ity Q01 t' 1: lj. :1 11' -y1-:1r 1'1l'1'll1'1l 1-1111rN1- :11111 : tw - 1'1-:11' c'1t'l'lll?lll 1-11u1'N1-. t11'11 :11111 ll '-111111' y1--1rN 11f 1.: ' : '1: 11 11-- : ' ' ' -1-11. 'li-1,1 - '.':.'i" - ': -- .'.' ': . ""' " 1' It ':1.' 11111111311 111-1-1-NN:11-1' t11 111'111'i111- 1111it1- 111i1111t1-11' 111' T'll11'S : 1 ' -,, : ' N f111- - t' t'-11-y. A1-- 1' ,1l'. t11-1-- 1'-1'1- 111'-1:111'N with 111111- N1-1-ti1111N for t111- 1-11 : ' 1 ' 1-I1 '?t10l1I"1QC -'11 1--1,111:1ti 111, " 11-itl ' t-- , --' , g " -- St'l't' J 11-11 ' -- 1111' .llI31'l'1lItl'1ll1L'Ylt. tw1-11t1'-t111'1-1- :lllll1y1flg t11 t-:1-1 - N : 1111'- t1-1' 1 1i1.'. N1-1 1.' :111 11f t111-s1- 11111-. :1r1- still 1-ff1-1-tiv1-. 1111 Q 14- - - 11-r- Nt: 1'g1'-'--."11-r- :t1- 1: 1111. T11- - YVl'1'l' 1111 1Hll'I1 r11:111N i11 t111- 1-:11-11' 11:1yN :11111 1111 :111t111111111i11- '. N11 : - try 1-1111 '1'11 11-1111 11'iN111-11 111 :1tt1'1111 11ig11 N1-1111111 11:111 l'111lt'l' t11 rfll t11 N111111- :11-:1111-1111' :11111 'lily 1111: ' . 111' t11 :1tt1-1111 1111' 111-:11'11.' 1'j'1 x -1 1111. L1l'! 'ln' 1111 1-1111.'- t111- : t1-1'. 'ti1111 111111 t11 111- 11-1111 out 11f 1111' ': ' l' --- 11k. v '1-11 w: .- - .' -t A' -: . .' -my '- " 'g.,1 x-1 1-1-1' . " t .?l3.t11- ': 1 - - -- .- -11. 11111? 'Y- -: ' .'.' - 1' " -1 : t111-' - " ,' 1 :'1 111' 1111' 1-111111t1'y N1-1111111 11iNt1-i1-t fl-11111 NV1l1l'1l 111- -: 1111-. 2, : ' : at ff i111-'1-:1N1- 111' :1t11- 1: 111-1-. T11- 1:1w 11':1N N111111 1-11: 1g1-11. lllII1i1Ylg 1111- tuition 112.11111- 1111t 11 t111- Nt:1t1- f111111 :11111111'ti11111-11 t11 t111- - nty. :11111 :1g:1i11. t11 t111- 111-1-N1-nt 1:111'. 11' - 1111' 11' lit' - t 11-' :1 111111-1111111 N1-1111111 11iNt1'i1-t 1111-11111' lg : - ' 1-1' ' - - ty 11111' :1t'1'j'11.-1111't'i1't. T11-,- -1: ' -' ' : - : - : -- '1111 1 - - At I - - f --1' 1 -- 1"11 1' t111- , 111-1t 11111' r:11. 1f'11 ' - 1:1 P- IU. :evxyfvxzif"?3ffL?2Aff4f':: Qgglghi - 1923 I H XRRIS XI ROIEPRISOX Imvu xr I 11Il0l's C 0111 111 L nn 1 rsltx 01 Illmols tm I' 111111 111111 flllll 111111 1111111 1111111 1111111111 1111s 111111111 111111 1111111 1111 1111111111 111111 111z1111111111111 111111 1111 11111 11118 111 11 111 I1 I 1111111111111 IS 11111 1111 111111 Il 1111 1 1 11, 11111 Il ll Ill 111 1 1111 11 1 11111 11111111 Il ::'7 5"7 Y' '7 '7 V7 Til GALVA HIGH SCHOOL 11411112211 5 . 1 1 . . v 1 . . . 1 , - D .' ' 'L 1 1' ' -5-, B. S. To ll' Class of .1281 KK ' c I u I I 1 I 1'111 .- - K 1111. C ' ' '11 ' - 1111 ' ' 111", 11 is 1'f 1 x '1111 11 '1' 11"1 1i'1'4 11111, xr 11 " L1 ll 1" ' '1'1." ?Txg'1'iA::LT': :cs:1???2A::l?TTA::f?Tix'4?'?2A::l??x:zS??x::4?Tg?s:4TT"TxzTe" N I Oli If 'wk I Contnnn ml from I Q t . s 1 11 u 1 4 ns 1 101111108 c ot t 1 All 5 I X I I Q I N 'I ulnc I1 4 ma IX 1' xx I I un Irom tlnrtx hu to n ot tht .1 t IIIIJTINQIIIKIIIS our the xr I 1 xt o scnnu ssollx Inns rx mn sus 1 4. 1 1 x 1 1 msc zoo og 1 mx lu r It rom tht ug Illllllff ll It 1 xrlx uorlt was IIIIIUNI mntlr lx 1 ot won t wx I rc lll nx nu 1 If an rum ntl wort xx xs 1 lI0lIStl'ltIOIl txpn pnrformul In tht tm :char on In t pup Xppxrx s ull mroxn 'I In app xr xtns uns JKKUTCIIIIUII cle slgmrl to 5108! u mon Stfllxlllg., expu me nts gm swm r mp . 4 m 1 t 1., rm nuns 1 ll n nc IN ll 1 If I n mnur nn H 1 c cant ot tlu lKIl10l1Stl ltlon tx pn 1 cn Iron .1 stult oi phos l0Tl s 1 . fr 1 xx IS 1 olu In H nn tm I rm It r mmm 1 t N lllllt mlm nt t s too 1 s I ssl I s 1 montmnul tlu rultatlon Soon 1 ur xusp of smolu Ingan to un utr I ns shox as lt s at tum f It iss .., nn In rnlmlvu It on tht floor md proutc Q ssl 1 tht nu xtlon 'un t It nls 1 0 smolxx Ilns xx IH rmpnatxcl hu or slx UHIKS 1 1 tha phospholns xx us hurl I numh nnnsmnn nt o u c Iss Ilu n n eta cl lllt nt I pl nn I In 1 tlu prxscnt tx ootlnll xx IS pl It I 1 xx IS L :msn sues mc 1 If or gm I I nrt ss s no track lnut with its nunnrous umnts Bust ull was t ll faxorltg guna Intu- IUIISIIK lu 1 on untm sts xurm I N lgrulnnn o two or thru schoos nrusms 1 Sl . nrx s s n . c Iogucs Tl ul cssns of thur own LUIHIDOSIIIUYI or HtILitl0I'lS xncI rnnclmrnd Illll'5lL3I numbers It ss us not unusual to malu tlns tompulsorx on All This mm sum r xther prosy. lint tlwrf' was plmnty of fun. though the school -ltmosphcrc was perhaps somv- W mt morn' scrious than now. 0 s 'I vas for mute- 'n lav' 10' '1 SllCl'l'SSIOII on st-nuling, lII'IIlC'IlJ'lIS -md tm-ac-In-rs. st onfr in c larwctcr as wvll as in tcm' linff. boon -nftvr tht- State Constitution of 12570. it was provirlvrl that '1 township might lu- nmdc '1 high school district. I'Inis was the first dt-parturv from thc common school alia-strict. All high schools lu-forv that lwing a part of tht- common school systcxn or 0 I--ntvrl hy s wci-1 1' 'is a ion. vu' ' : . :' z t - law provif ' for COIIIIIIIIIIIIX high school districts whosn' te-rritory nlifrht lmrwxli on-r district 'ind township linvs. llc lcgis 'ation met a rc-All ne--I. COI'IIIllllI'lItf' Ilifh schools were f0l'llll'd in gn-'xt llllIllIli'l'S. In 1920. 'x community high school district was formed containing '1 of C"1 va township ant portions of VV0 lrr. l.y11n and Burns. ll' nvw district took over thu od lifl sv lool in N- samv Imnilc ing,. -mc witl tn- samm- l'llllpIlll'I1t. lc '1 cnc -mcc soon incrv-xsvc o nm"1r y wo llllll roi Cl-xsscs wvrv I0 cI in t xv I 'xp is CIIIFCI and in 11- Jasc-nu-nt of tw ublic- ,i mr-ary. lc- rlistrict provcrl too Iarlfc to stand against -xcIVersc rulings of the Suprvmc Court. It was dissolu-cl in Inly. 1521-. 'mr tlc Iliffh school came ag-:in unch-r tlw inrisdic' ion ' - " -' 'xrr o' '.cu1'a' . s Ji 1' ' ' ' tl ' vontir 4' 1' s ' lool I1-as In-vm-r mm-n mro 1- 1. N any stnc m-nts mvc goin- from it to usvfnl and vurncs in-s. dum- in no small mcasurv to thc training and tht- idcals of Galvu High 901001. 3 Z3 gs ,ga ,ig g- ,1-5 3-3 gi 5--3 6--3 :: -1x-fly -gAgg15- fqAggL5- -gg?-v -15x:gL5- 15545- 'gxg45- -QA-mv 'cggv 75-'cv -7: ,, .. vs:fLf?N?xfL?N5s:!?awsffL?:: Gglghi - 1523 :rsasffwssfflf-7?Qgf??xff':: III." ' XXI, f 'If' 'VII Q "" 'agc 125. TI1- Ilrs cl-1 s to Ilan' forl 'xl gr: In:tin1 w: ' that of l8"6. - st-I ' Ircv g""I,. 'l'h' nm-yt class hacl one- Imv Ivy. Thx SIIIIIIICSI c-lass sinm was tlu- 'las of 188. ' '- had fun-I nys. U1 I" om' of thmn is now living. Nlr. Ii. XY. IC. II: -'vs ot' Ci: I ':1. At prvsvnt 4-Iassvs 1' ' ' l'- ' '- fifty. O1 ' ' - gIl't"It'S '1 " - . '- - c: I-' school is in that 1: urn' f thc "' '- ' ' '. Ch- ' t ll ' H . CIIIVI "1llm'cI "1:tnr:I Ih'lz lllllyl-I. I ty :nd Iwot: -' wvrv t: gl I' - I -fi ' 4. Im t tl f -: .' ' ' '- ' : - ' 4- K' t'xt- Ilo I' ' 'I' "tl o I' : '--'t:t'mns. Ifxl ' ' - :I ' I' vm-ry Iargvly of th-- dvl .' 1 ' .' ' ' ' - t' - -: ' ' . ' -' a fn-w se-It-c url ils. 1 : ztu' for: pupils was Il4'Yl'l' I " IMI. ' ' : : : . ' . - -' ' 5 u' - .I ' tl - - p T - .. A lar '-. 'Q ai -pu . a fc"1tI11'r and coin tnlw. a Xa 'un f Inn ain. NI: 5-'mlc lurg' I - 'ul I 'rn-s. an vlcctriml li -hinv. G1-"I-' t llws. Inrj' ,vycIvl1j:11's. and similar apparatus pn-v: 'IQ-rl. I rc-nl -1 I - an : using 'n-i- I- ' - I- 4 ': ' K' '. Th- trzxcllcl' cnt a pin- '- ' 1 - . '-' ' , pl vu to show its Ill'0lN'l'tIl'S. A small fragnxvnt IIIIIIIJUIIUKI to chip off and fall to the floor. 'I'h ' l'XlN'l'Illlt:llt was ovvr and thc rx-vitation was in prohrm-ss. whvn a I'ttIm' ".' I of sm " ',g: 1 l'lI'l up f nn tl ' f :t -nt. 'I'h- tl-at-In-r. who happvnc-cl o lu' tlu Sul - ' . pn his ' t on it ta vxtingnirl it. sat flown. 4-row cl li ll-gs zncl ' ' ' ' ' ' . .I Qlllllfl - ' f '- ' ' ' 'I J" thc to- oflfm' I ': " g,tl Xclz ,'.'. Agn' - 'I' ' .: ---Ild "tl - --'t: ' . Aga I ' "pl f .' ' -. ' ' '. ':, - -- - ' '- . ' 1nt'I ' . ' ' wc out 1 - to tln- : ' f tl ' 'I:.:'. 'I ' u - vxl -' - 1-xpa-ri ' vas morn' ctI'1-ctiu' than tht' om- : 1'cI. In t - carly history of tha- school. tIll'l'l' wx-rv no :thll-tics of - fps-. If f : !l."l at all. 't 'Im : I :ll k"k f nl. "h- - 'as ,, .. ,- , Lal, 1. .- '. , ,. 1- sl-I :.' '- 4 --I:1nati -m ' '- ' In-lc ll' :K -' ' t f ' -' . ' lx. "I'Ix- '. " wcr- Ilclcl at rot 'ul'1r int- 'alx at which pupils xpok- pil-cvs. gan- Iia- I. Th 1 lool s tx . 1 1 ll H . of I . Y . . r F, I . . I I, I 1 7 ' I I r . I .I I g I t lt x as not unhl about 1011 th xt In Iul W rs ' 1 ' ' 1 I. . mc g., , 1 I . II 1. I I I TI I I gl I tl I r . I I I . I TI .tt I. . I t . I t I I I htt . I I I I. t t I I tl I I P I I . Tl Z, . . . . . 9- . I I ,, . . Q t ol tht K lt! Ilo. I I I'I tion In I t of tlnst chan ns It nntx JI th ml . I I It 1 I I I. . . I I . . 1 . I rounrsm GALVA HIGH SCHOOL ,T -?,4,- wx 1-1x4-, 6313111 ',1?57'i5'?,f?5?:, .mane-:Ae Board O ECIUCHUOII XI O Hot 1 urox, 1,14 s dent Sim-rn Ihur YI Iouxw N H hxso KN nu Nl-NIXN ew I mr XOKI Z- 5 7x-vv -vx--fv -vx--1-. cv-fv fx-uv fx-fx fxfc- -vx-uv -lv-xv -rv-fv ,Q-1:-:Q GALVA HIGH SCHOOL FIFTEEN -ix:-f"', 3: fe',-aff'-,-:: T722 ' - - , :: , 2:-, --2:-s ,-1: - ' If f. - 1 v ,I sv " i ' ' yi , " f' I ' ' E3 I as . I ., ..,., ,,,.. ,, .fg: .Aiwa H ' ' ' - ' ' I I I -V I Ari: ' ' 5 ' ff i2'N"4.PfA13?'?'ff' ' ' I f .2 V Vx ' i? - V ' rf "'. wK7"5--': D 1 .+ ,-f. ,.Hfwix1Q,'., 'Sw Ii. I,. 1: 1 ' '. . H. III-:ST Ii. I.. I N Ml I' I YV1: 2. I X Mis. Ig , ' "M X ff-1 Galaht 1528 THE FACULTY anal tlwexr greetmgs to t e Semorb VM... .....J :gi grgx grq, gr? II I IDR I' SS C rovsn I Olllt Inzlldni Ilownvrlc burxu Icoxoulu. SOLIOIOCX Ilrulles lolx tevlnnt Instltnh I3 S I IIIYFYSIIY of clllldflll llllllll full! In ora you spank Hun falln fo zfourwlf I Ilill 95 ullslrnrg, Illlnols XIII Iolnlmrl Io I I rs U4 Io Io: and plravun an llnn nufu -r 01l1l0N'IfP arf :iff 'mllrrl Imullul 1 Ill IHIIYNIII umm: hun 'N XIII XliI'l I XNIBI RI X mi Illln QILMNIIIILIAI Xlflllk IIIIIIOIS Stxte Normal l lllXlI'SltX of lolorulo ncrsltx of 111 fu flu nnrlrl lln Ins-I :lou lmzr ilnl flu ,IISf'ZLIH1IlIllI bmi. in :mu ROIIIN IOI H ' I uc-ro IIIIIIUIS olt iollmp b runs: lnlursltx I IllIll'SIIW of Illlnols Il'NS Il IX X IIIIQIKI Ion 1 IIIVIIL QOKKI In 1 sons I I gs Io slh Io o vonfllunlf Iunl: I1 1111 1 mil: flymq I :la wnuflnnfl in -rlwn llmf 111 u 1:1111 ll mind an u hun! Il soul na un :ou N il I X XSSIIIIIPIIUII IIIIIIOIS su nn Oxford lollcg.1 for Vonun Iunss xllllllxlll I IIIXBFSIIX and lon sc rx ntorx LIIIICFSIII of IIIIIIOIS Xppllul Xrt School flllidflll IIIIIIOIS I Lkc lforut lollego We ourllzf lo lzrar at lim! 01111 htflv 1:1111 111111 dau IIIIII a your rm v n uf mia pam: 1 fl: paws-llrlf vprull Il 176 wn YI 1 4 Mn: I SIXTEEN 5' 'rx 'Wx v-'QAKPW-55-""5X??xf' GALVA HIGH SCHOOL iIS?A:z?'N7xzf'q'Zx::4?x'?-::-."' ' - 55'5A:z?N?A::4T-?7?x:4?'s:eA:z 5: ....-.. "N'fTW'W"'1"3'-"7"fJ""""M"""f"""'llZlI'LAff'fQ'.""WMT"li'J3f 'L M ' 'ZMWX , ' H' 5'kr 1 W ' ' ,v .3 I IF f . ji f' f -f ' 'G I I I Q X. N ,A ml.. , ,-,.,. S5',"1'lv 1M : I I dr x I ' ' IIl"I' 'l. If HR DO " ' . ' fl lI.XllI'l'1 . If ' " :.":. 'I' A . I..vr:x. lflxousn I. I ' . .'. Ilcl' ' -f'. II. .L 2 ' ' ' " ', ..'. 'y:'.'- Indiana University. ' A' ' ' -A ff fl' .- I ' A mmm .1. fm-21.1. V Vi '- , 1. .Yr ,:' ' ' . ' 1. M.xNl'.u. " .ux Nu. I'ur.' A 'o lv 1' ', l"nirlis-Ill, wu. , 4. . . , . l'niV1-r. ' n' of wal. .ll IkIi,Xl4,. .T ...on .,,, ' I A .. ., .T. J fm.. . , .. , . ' .. . , ' I'l.'z.sn. C ' fu" V: . ' A. IS., , ' I ' ll-31-. ' . - U QV. . .Z l'niw yi I' mf wa. 'I ' ' H -I ' ' ' . ' . ' 'A "fl I,II,I,I.L' Mu :l'lcn1'l'l41c'.l RK nf lokg' I nf. 'l 'IJ In N- ' , A lXu'r. .1, 1. 1" 'L "of ' 9- " ' I. Is, ' ois. ,- " . S' , ' , ' l'n' " A' Illinois, Ii. S. Im, l QM, - I .' l'HJ. --fy., , 1, , ,. l , U an ,' ,A f,,,,- Qgglghi - 1923 ::'Km5fH:ez?"-w.L6'i6? THE FACULTY :-: :-: :-: ancl tlxeir greetings to tlwe Seniors DRI Xl lOlllX ' X lllllll lllm S ul LIHIXIIX ll x ixn Ijll 51 lllll 121 1111111 llllfll II 111 lllliillllillvlllllll X-111111ll111111 II1111' 1111 lu' 111 11111 1 11 111 111 1 11111 v 1111111111 Y IUNI I Il I l linux uns 111 1, llllflll 111 H111 11 I11 11111 Nl lllllll ll 1111 111 11 1111 flf ml 1 111 1 1 11111114 111 11111 l i S ll I ll lS llllllt! X Xl Ol S nmsl ,.1 Xnolils llllll0lN tx lllllll s sl IH D lNlll IINIIN IIXN nuns ll 1111 ll 1111111 II I v l1111 I I 'H ' ' ' " ' rlm,.t n Inu Nl' I Nil Ol X u 1 X KX 11 1 ix SllX 111 XX 1x1 nnsm 1 ml Imm nursntx t lll1n1 X Xllll'WlKl as lIXKl'NllX 1tL11l11r1 1 ll xsnn lnlls 1 li I1 511 11 1 X Illlllll 1l 1lll11111tl111 111 H11 I111111 111t111111' 11 1 1111111111 Xl NIXUX slh In 1 11 1 1 1 1 llf I1 Il fl11 1 1 1 ll fl1 lm! 1 1 111111 11111 f11l1111 1111 M1 1 11f1 I 111 llllll 1111111 ll 1111 ll 111111 l 'TX GALVA HIGH SCHOOL F1E'1T EIN I r . . -' K I I I , ,111 1 1 1 X' Mll. 'Ill O. l,. 'XX DOI " ' l .Xlhllill Gulvu, ' ris, Gulvu, ' uis, l'fx1:1.ls11, l'l'lH.IL' .'l'lI. '1x1a. Sic' ' 'ro Sl'-:111."l':.' 1-INT. .. Gulvzn ll' l ."l I. ll1-I ing l'11Il'f"1-, IS, U. "Slr"f llli' .111 'I fur rc" 11 l'11iv1'rsilX' nf l'l1i1'11g:11, l'h. ll. 1' ' -- '. 'U . 1 ', "Tl1 I ' '. .'if1' "'1f 11'1f ll-Il '1 I1 1. .ll 1 I11 lf' ll 'nv ,l11l ll .- fi f11lf'l.' 1 I 11" fwzc. i i ,fill .' 1" " ' 111 I I llll -1. "'1f 'f1'l1 I -' . 771' l111 7"l11f1" 11111' 1l1" . ' 1111' lllxl I L- M' 013.1 'ik-UN ' " c:1llX'iI. ' is. .l. 'I .HHN llli '. 'ullc-ffm li. S. llm'-' -'. ' l'lliX'1'rsi L' of ' 1i.'. lli."'111 ' AN lhwlilaxml-:N'l'. l'11 -.xl,. l'1 2. .'1'l1Y. l' Txcs. .XIIQIIISUIIHI l'l1llt'1Il'. ll111'k lslzunl, llli '.', li. .X. "I,1'l ux Il' ll l'1 'x " 1 lv' I111I 11ll .I1111'1'i1'1111 1'ili:1'11. 111'1' ' ll- JVNH IH.: H1 Y 11f ll 1111111111 ll -111111t1'.11, Ill Bu - ,, U v .H- "l I W' -I ' N I cliff :11.u. Sc r:.' '1 .xxn limi. :'. "f f' " f"I"f" W ' ' ' Io 'z X 't'Sl'-'illl l' ll'g1-. li. S. Nl'IX'.X . . .' .' .' l'll"l'l'.'. -' ' . ln1l'1u 11. 'z. U1 ' " " 11' ' mis. .l," l'l"-.'-' 1" :1l1. Sil If ' 'gr-, . .X. A'IIl"'..N' ffl fill' .'f1i 1'. 11f'2S l'lllX'l'I'.' -' uf wa. lV1f'1'1' flll' 11' 11l'.l 'Z'l'l' I' .1 111 "ll If 1 .'11-1 llf lifr ix in l'HI1f JI11. 1' 11. nf 1"1'f1'.11tl1i11.1 Ill' .1 ' H11 4' lf 'Illl.N f ' -"1"' 1' .l111l i111'k H' l ll I flu." 5l5A:zS??? wg? Tex? 3214? ig? is 14? ffxzzi? ?2A:z?LT' ::f??T'-::ff?'?2A::f?i! ,rv if A ff'-A ffwvx 44: Qgulnln gps 40? f xv K -ww :: if X, I :lf II11 I 1 1 1 1 11 1 I ll I 1 Iliff N ll ll II l I II ll I H I llll I N INIXXI 1 II 111 farm! I fl 1:1 1 I If Lf' 1 111 1 1 I XXI U' Ni IU? xl S K 11 It IIN XX 11 x x s I K IX ll I H l Il I U L III XI II fb ggxwk'-P'-WFS-?4'f?fw5ZH-5Gfifwwf?-f'-wfr"7'a6"-wfgg EIGHTEEN GALVA HIGH ScHoo ,-::-, I ,-:Q-A ,-::-, .-f::- 5 - Q ,-::-, ,-::-- ' ,-Z1f-"A ,-::-, ' I 'Y' Y Ariwfr i 1-.ii- Q X J TD S - A . I QA .- 1 '. K . ar ,L " ai in - H, I ., .1 , , , "vs he kxjgi '12 I gf. V XX nf , - -X1 1 , 3 1 IIIXIIIIY K'UII'I'iI.I. I1I'S'I'lllJlXX. lfllfl-IJ25. ".Il14 ' lu -If nf ull lul lu 'lf nl lfl ' IIIIIVI' uf 1l'I ll :mf Ill 'li' fu' 1'I'1r l1r1I'I1'1I.v 41 Nllif. NI.XIiC1Xlil'I'l' I'1l,l.IS L'UXYl'll,l. II1n's1:m:i:l'l:lz. " Yun mr .1 lf' 111.1 .lm nl llll sl: rll1 1' ll 1 i'1l.v1' if -ll ll will lflf ll' Nr'I'Ill uf ffl' rn.-'15 l'rf IIIIX will IIN Mill." NIICS. .Xl'lHlII.X fXIUl'N'l' IIlll'SIIKIIIII'lIR .Ms "I"ulf ix ' -lml 311111 l111z'1f A111 V1 ' '1'I'.N Tl: I .111 -lI"'l'.' IV! far 111 this Irlllh -Ifllll ni' If 'll Tiff -lllll Ifrjllll If li"1'." Urn J, .'1"olz Ifvvry IIIlll'lIIIl:, In' pluck to . -I II. l'11I-- up IIN' Iii" XVIIUII it is 'mlg Ol ' tIn' clmn' :lt 1-igIlt-fnrty-Iix'1-. In s 'url IIN' IiitI IiI'1' Iwi-s In il Ilivv. 'I'1':1c'Ii up Iris Hom' with IIIIIII :lui Iirf. Clara' not il Init Ilow his Iw:1c'Ii mr-' I lrt. Hut IIVVVI' :x word or IICIVI' il CUIIIIJIJIIII Ifnr In- Inns IUIIIIII tI1:1I 'tis nf Ill! gr ing Iiut gvts out Ili Ivrmmi and nvrvpx up IIN- Iimr. Ox ' clumly ulci .Im it r :md wiil- w' 1 I nw, Xf-mix Ui X x f K 3 N WX, rf 5 I 'X 1 ' ly 1 N MA' vm SSIIIOFS KT Aff-355 ffl f7 7 X 1 E fx! i,,.,- wh- ,-5 is, gli gil l QT :"A' "--1 --I1-5' 'Z-:g,v"'S1iY:Yb-Swszfz 3 f. M f X, Et Lg ' ,S 'r 'X 4 2, f YR 5 N f f H Q fu! :: -1'-"f" I -' ' ' fx! f, 'fr ,, - is 11' !Jg ' Wk Y K V ' , ' ff ,, Ax , X fn ,, gf C f N- ' , .X 'xii 4' V! X.. A"-L"" .-a i rz wh 1. an 5: 'wif-"xr f'N??s'-if" 03313111 gf 4' wx K4 Nw f -A 4-f SQHIOTS N 4 I K N I 1 fn X X H N J N Num S UXSUI H Nllwxf x s x lfx gg wx VF? 4-'A-w.ffwa ff-x ff X NI 4 Xl 4 - 1 "-7 6'-"'??g?f1T"" wuwv GALVA HIGH SCHOOL I! f-:cy-, 12:2-, ' '41-, ' Q-::-5 EC in - AH SC' .-::-, K R,-If-, ' ' ,-::-54" ,Az il,XS.' lll7l"ll'lflif'4 I"lll5'l' 5lfNll".S'l'l'1lf l'n-,m1"nl Wlmzx NY1-lt xx lfw l'f'wxi1lwf1f llxm: l'1-3'1'rimvx Sw.-r'wIr11 1f'Tw lflll'l'I' lim, xl: livnxl-:'l' Slfl'UYll 5IiKll'.S'l'l'1Ii 1'f'w.vi1lwr1I XY1l.N1x XYINI' XY flu-l'l'v'xf1l+'ffI , l"l:1zX NI vw W Sf'w1'w!u1'V1f-Tfw1.'uwr' lfx x I"HliX.KNlHilt Si iiUl,.X4'll1 IIUYUHS X'Xl,IilJIk"l'11lClXN lfllvn I UH mn S Xl.l"l' XVIKHICI XY l"1'l'll Nln HI Illifiili XISI Ii NllfN'l'lUf lfvrx l"ul'n:u1cle-I' Nlrxlwlf- l,l11ul4Il1fxt FUI. HS Purpll- :md Whit.- l"l .1 HY If li I.iI4x'-of tll---XMI.-y Nll !'l"l'll "UT fini lu tn In-gin." l'l.XSS IIAXY "NIB .1 -lmdj' lflslxu fl' iQ . ' PI ml. Nli s ID1-1-wr. Nlr. liulu-' nn :cvs fi fin fm fm Qgglghg 1523 .wx ffvfx feroax 4-'54 iff... Il-I KNIT Yllllxlh Yllik Belongs to the I S -Xrmy Quxet m School hm s on the Hayes lnyroll H H th l g h ul I r :lent v 1101111 1111 1111111 11r1' 111' 111 1 1111 1 1111111 1 111 Pl XIII X Q11 KN N Xllv- N0lIlLll01y IL N1 4 -Xln IVR l'xn1.hm1, 1n1l havlm, inn -X Chic lrcnch m.,111l but -lu knows her Nuule P 1111 11- 1111111 to 111 111111 11111 1' vt1111111 1170 V1111 1 1111 111 l 'N I lXIl Irllllll us 1 1 N iss Somebody SC -X 1111, hurt for nmny sh1r1 nt Pnjoys runy mghts -X som, mal 111111: L,1rl Trustworthy A futurg novdnst 1' 111 1 11111111 111 ft 1 f 1 1111111 1111111 1111 ds 1111111 tlzrx 1111 Pl FR UNI I' S XVII' NIUFF Fran nn Llub Z 3 V Pr l1tm Cluh lres Iatm C1114 lJr1mat1L Cl1b3 411 Clhl 2 3 4 Hon Socnefy 4 Secy Tre-as 1 7 'ldrpaulm 2 C 11.4111 St ff 3 4 l'1p Club 4 Sec y Pep Uuh 4 Nautnca knot Her Step Huwhhmcl 3 Nluss Somebody Izlse 4 Hu her ups 11111 1101111.11 lllonrle hrnght and hahhlmg, 'XII 1fli11ent Steno lzach sm1le 11111 word pun her '1 Ifltllll 11 111111 111 1111 rr 11 11111 l111f'11x 111111 f1ro111I tl111t 1111 ZIILY 111111 us TI I IA I XRSUN Illfll ec C h 3 4 l,t'Cl'llll2lfl0 1 lJr'mnt1c u us XI A111 N11 1 oose Hangs I'IILl1 3 Her Sup Husbmcl N16 Somebody E11 4 luxtlpmen prcf1r Illonrlu Hai a lyrm soprano VOILL lntty popular 'md puulmstnc llepenrl-1l'1le Ong 0 the 1 XLXIII Slums 1 1 11116 111 1 1' or f'r11 1 1 1111121 11' 11r1 1 1 111 Nl XR 101111 I DW XIIDS IHISSI1 Nlw, Nlllllllllll y lv. 4 I 1ml1r11 gm flllgs ll 11 shv rot 1111 1 r11n1 y llllLll8llllllLK. like Nunrluy Illght -.hows mrl nutomulnle rule, rlx I1111 111111 bllllll t1111ts 1 111111111 l11'11r11 111111 .1110 IX BL Ii PON I X I RI II Burt l'llllN Illlll 3 IC 0 11 Nlxgllv ll 2 11 r 1 on nhy I1 11h1rs 1.1! 1, 5 ljllllflkfllll. SCIIIOI' -.0 out 1111 XX 111111411 1ys Xtlllctu 1 1 1 7111111111 1111 11111111111 I 1111 I II'?X"?""'?A A-1"'?x4v-5x 'rx 67346-f? v-'QL f"?x4q-Wxlgig -, GALVA HIGH SCHOOL 1wENTv ONE .. .. .. .1 ' ll .1 .. .. .. ll Y .. Y , ,Y - Y ., , Y -, v ll I I , ,Y ', ,',,', ,',,', Y ., , l ,l.. 1' I "'l' """' f, '. 1 . ' ' . , xt-! If , .' 1 . 213 s on I cz 0' :1 l' ssi- ' Ili. 11 ' A 1111- 111,- l1'l ' 1 11111111 111111111 111'1'111'1i, I. 1 1': I 'r1'. 5. . 1 .1 QSU1' Glu- Club 1, 2. 3, 43 "1 .' - l 'ls . r ' I i -- . 1 1',' Sh . ,' 1 ll 1 1f 1 111112 HEI. 31' 11. ' , HYI' "' " ."' l,:1tm l'l l 25 Glen C111 l, 2, 3, 45 ",I4.'i Q El: " -l. H1' .vi 'i1'.r n1111 -f'lI1'lll.V 11r' f'!1' fi, '111, 1111 - 1 1 . 1' f1'i1'11 1 - -- " 111 1'1'1l. 1 Y 3 1: 1 1 :I M ' H Lat' ' , , -lg '.- es. .1 ' 3: ' 1 . ' l l g . " ' 1 , 3 I ee ' u , . , 3 or Q ' . , Q "- , -5 " ' 3 Q. . Q a 1 1 - ' :S ' ' 9"-' ' l ' " 2: fix '111A h 111 Q, Fr 't 11 flux. ' 1 V . 1 .1 V-1 til 'lu l. 2. ., 3 1 ' n Q 1 1 ' Cl' h 3, 45 Pep Club 3: Cl: Pres. 33 G1 . Q .ff 3, -lg "Th' G 1 L -A, 11 Q 11 S , 5. 2 .1 3: 11.1-3 Q sf" . f 1, 1 Q 1 ' Siu' 11.112, 1 Il for 1'z"1' ix '. S1 3 xp 1 3 fr I 1 .v '1f, 1'z"11 11 fl 3' '. lilac C'lnl1 3, 43 ". Q - l E 31" 1 'z 'lf' Sp ' ff, ':., II. S., l. iXt 1 lll--: f'- lli' l- fu ,' 11' ' A ' k'1'Il, No! ' 1' ' 1' ' ' .11'1'11. v 1 v 4: v 41 31 v 1 1. 1 Te ' , 45 Tr: k 1, 2, 3, -lg F11 tl.ll 3, -lg lin: ' ' Il , 3. IH - 1-:B ' ' 11' '- fran 1 ': ' ll "x 1'111'!11'1i l1't11'r.v l-ll 11' 1 'kg ' ll, t . l1'1' b1'111"1-1' l111'r1".v ' If 111rl1111 ' 1' 1111. .- f, , iz, f ', 2: TT , ::4S?Tf :ny T' -: ,' Arif' , zz, f :ff 7 .-:: . , 3:5352 J are 'Pwx gi Lf-1'-X if-11: Qgglghg lggg gg-wx ff-11-X 4-1-vm ,eww fa-gg X I PORN UND 1-' Honor Oug 3 -I N Ile I resu e 3 fre 1s 4 H155 Somebody Plse. -I Xlxx nys 1l1pemlal1lo. 'XII 1111111111 llbrtrlm Nh1 lloe the I1t le th1111.,s that othera le1u l1IlllOllC llueint bothpr H S yr 5 511111111 111 tw 11111111111 1' 1Il71fI1X 111 111 1 1 1111 111k 1111 11 U11 11 11111 X I RN X 100311 X IlllIIIS 1 1 N111111 11113 hlix IX hats 111 El 11111117 lioth brunt 11111 good ll xturcll NI 1ry0r1e s l!INCI1'll"ll3ll knows hu I1111115 111u1I 111111113 110 lu kx 1 1:11 111 111111 1111111 A 111'111i nlxosc 10311111 111111 11111 111K I Db XR X Bl RNFIWI' Dull I 1, l 3 -I Sec Treis 4 Her Step Husbanr N 111111 ul lxnot 2 Xllss Somebody I'l e -I T1 u w ll 111011 as 1 llLlI.,lllSt llai .1 1,001 x01c1 1111 Y 1 C lark s y X handsome feIl0v1 T1111 111u1l1 rtudx 11f'a111's 11111 11 IJ 11111111 11 1111111 111111 1111 N IRCIINI X VI BURC Hl I I X lrg ramatlc Club 3 4 e I 2 Sec Tre w lllll 7 4 I p Club X PreG -I Tarpau 111 aft' 4 the-mr Ieadgr 3 4 Cl li Club 2 N135 omeborly Else 4 me 111 1 II S 'Not the u11prct'1rre1I I1r11n mite Xmry 1lr'1n1atu 111 11111111 Ifllllfl 111111 11110011 11110ut 11'1 111.1 111 1 1 1111 111'1 U1 11111111111 11'1 BI KNCHI RFRVII EN H S Nlanx IIVCS on flrm Cfxme from Ixus MICE Stars 111 Nhortlnnml ulet md dlI.,l'll11LKl Folkv 11r1' 11111 1111'11511r1'1I 111 411111 11111 mt 1'1111 IS 1 1 11111 NN mill xlxes llo111estlL Sumnge Lr hobby IS sewlnp, Num. that s mae lJftu1 quxet often not 'I111y maui .1 1114111 1111111 11111 1611011 1 1 I1 11 11 11 111 .1 11 1' 1 5111 J 1 1 '1 f IIIFN I DLTION 111s1111 hm Ill 1 I 11 II 1 lub 'I 1s 1 4 llono S 1 4 aw is 3 X 1l11l1Ltor1 -. 1or111r on A s I evel l1111lul it m'zg,n mumuus 111 noun 11 I laui to t1 IL 11 ll 11111 111111 1111 11 1111111 1 111' 11111 H111 agx 4-gvqx if-"QA ,gilgilg-'15,'?3 lgvgx g" lgix lgugx fu TWENTY 'rwo GALVA HIGH SCHOOL HV, 'l. l .'1 Y Eli "HV N l,llt'C lilllll lg. 1 S " 'tyq l, 2, , , U' - ' fl III with '. I 131-. ' ' ' At " ' 1 1.1 ' -tl: ' ' 'g11,' .-1111 ' 11' ' 11 .v 1 ' 11 2, is 111t1'11ys 01111 lt. ' C .'1 . 1 'l ' ". ' l,:1ti1 Club 2, 3, 45 files Club l, 2, 3, -Ig "Bl'ss .' '- I lf ', "' 4. E I-, , . D, , 7. I I i Q '1 1 . l '1' M H H ve' 'lub ., , I .- 15. : " .4 5 I" 39 "A .': ": ' " 5 ". Q ' is " . zk-I ':':' 5: .' 1 l lis y . Tv ' ' jo . 1 : '. I .71-1 "fi-. Q ff v . Ly V 1 . 3 .. 1- .. D ' ' , 3 GI e Clum 1, , I .- ai. 35 Pep C .., 3, 3 'c '.- ,. 5 I' 25 "Her Step Husband" 33 "Little XVomen" 45 G,u.,u11 St: 3 ' - - - , 3 T Ill., , 3, -Ig ".I"i S J " . 'I'I "1 -1" rf G., . .'. .' " 1 - S11 1' ' , 1" . 1 'g Th' 1 li'1"1141 's"1 ' ' 1' 1 A. ,. I 'Z ' u . 3 I ' K. . .'. l. H ' Q U: .,Q' 1 S11 ' 1 fri.-111 11m1'11f1'1-1 11-111' 7'-21,1-. IIl'lI.l'l.' .'l'llCl'l Ulm" ' 1l1 -I. I-4' Y 5. '. B' .' . 1 . 4 H 1 ir- 1' fx ,X 5111" " ' '- 1 11'A, II 11' 11" I1 " ri: " A111 1' 1 ':'1'1'y 1111111 vo1'k1'1' for 11 girl 11 IIFI' si:1'. 5 v 1 1 I 1 Xl: lf' , 0 ' , Il. S. l, 23 Lat' Clul 3, 43 .'t'1 ' 'rcz 35 Glen CI1l1 5 r foci -ty 3, 3 CI Q Tru. . g 7: - " ':111. lla: ' - 1 '.'. . -1 1 . , 1 1 1 ' J ' .' zl' y. ' , -1 'l1. H1' "J a K irl 'A 1 ' '. A l111'1', 1-11 I ' ' 1' 1'11i11,r t111'1'1' 1'111 .11 ' 0 ' '. ,-I1 - , ff-, , Elf. , ff , ff - Z' If , If , , ff , , fl , , fi , li :,.'+a-1 fi ,gawk As'-'Q-A Aera: 1551151111 1523 .rwx fm A-1115 frwx lg. IxI'NNFlIl SIIIIIDS Iunnu 11n1t11 I luh 4 II1r Step u-1 '11111 1111 N ns Nomm 1111 5 L ldlll'-I 110 Lrs Joy 111 11 I1111111 Xlr Never 01:-rw11rI1s 111 Chemutry f 111't1 111 111111 11 11111111 l11ok11111 111 111 1 I1 111 1 1 ' I X XI NI KN 1111111 1111! 111 Lhewu Xrtlwlln 11111 n1ux111l Injoyr th1:111r111I IDITNIUCYIOHN Il1.15 111 11'r1 1111111 11111I 1111 1 1 .11 11 1' 11.11 111 .1111111 X I II X NI Sl NDIII Iii 1 1L Ntxff NI1ws N0n11I1o1 y I' 1 111 1 pr11n s t 1 rex pg 11h1 1111I 1r1'1m KOITIIIILYIOII s- 1mhr:r!1111 s Illlflt llljllklllllf, IQIDLXIYIILI' 1111111 1111111 1 1111 1 1 ut 1 11 1 IJ Xl I NX Il KSIRUNI 11tI11II 1 1 1' 1, 11Il1 11111 1 tunes 11011-1 the I11 1.1111 teim 0111 y'.1r I its X Ill 111111IuLt Co111I1111cw 1.1r11cs1111.v. '1111 sport 1 1 111111 111111115 111111 11 111 1 1 11.111 I .1 11 11111111 11111 1 XIIKIRI1 BENSON I 1kctl1aIl 3 1r ur l11I 11111 11111 I hop 1 X 1rr1hIe tene Ill hu 111111 NX 11 -X 1 11: I11111, Ill 1 I0 I Loupe 1 !11.111t kr 11 1111 f 1111 1 11 111 .1 111 11111111111 11 1 I'I I ID X Nl NOIIIJGRI N Iloullt bother '111y011e t1II1111 1 '1 nur, '1111I p e 1111, 11111111cr Swex hu humor tor her I'r11111Is 11 1 1 1 111 11 1111 11 1 1111 l11r 11111 1 XIII DRI D XNIJI RSUN Huw N111111-I1111Iy I'I 1 -I NHIIIIOUN 1 1 1 111 111 LII 1 1 1r KIQDLIII 1 X home 1.1rI 1 11 1 1 1 1 111 Il 11111 11' 1111111 Il? fs-'rx6"'9Af-"'1xLs"?z QAQWA ?K??X4??5"'?4?"' GALVA HIGH SCHOOL Twfmv THREE ' --- --, --- --K ' - ' , :: , : if : : 3:-, : :: , 'S -wvv 11 1 4- v 11-, ,," Ilrq 1 '- ' , 1:11a l'IllI1 2, 3, 1, 1- - .' HI-- b. " 3, F tI1z1Il 33 ".I'.'.' .' -I I' EI,-" 4. IV' . .'l'-:.h- 'I' ' '. I-'11 I 1' .' 'I . .' I 1' ' ,"'.Il1I"'1" L ', b Q, ll " 11 'i'1" I11"11 f11i1' 1111111l1'11.1' j1,1', IAI' ,. '. . . .'I,I'1Y Kiln- Cluh I, 2, 3, -Ig "Nz "zl K " 2. R'I"s Ill Il " 'b "'." .' " 1 ."'. . 'I ' ' .11 . ' 1 1 A' ' '1'k. 1fZ"ll 111" 111" ff 1 11111. I 'I . . . 1' If 'I I file- l'IllIl Z, 3, 45 Ii, Alll fa -I3 ". Q - I Ils '." N-: :111I ' . H115 h- :I " 11' -S 1 ' 1. " ' -5' . Mix: I.: " 1 in ' ' 1 a .-I 'Z' '. ' 11111 .1'11'1'1'l 1'111111!1'y I .-11111 1111' 7'1'1'-1' l1':1' typ" Ill II1' 'l1.1.'. F11 1 3, 4g'Fo1tI:1ll XIJIIIIKC 45 Ilask-tI1z1ll 2, 3, -Ig IIz1sk1-tl111II l':1pta111 35 Pep Club 4. ll-1 'li at :II ' I" I zs'-Izll 1 . .1 l Q. V. i . . I 1 1 X. .1 F. K 1 Il".' fl " 111,v.!"' ,Ht l11"s 11 .l1,1'. ll' 1l1 1' ' '1'1'111 111 1'11r1' 114 '11 11 "f' 5 hy, lf: Il 1 1 . L' ss fr li- H'Il. . 1- ' ..' 'Q ' 1',,11Isa "2:I'1' . H' 1 1' ' 11111 11' 1'.11'. B1t1" k1 11' l11" 111 ' ff ' ' ' f I 1-vi. I " 'N 1 1 " 'gt II1s 1 '--1 . I as- ll " 1'-v1'.1 111" 'IY'U'ii'H 11111 111'1' :11111 1'. "-lllf. If .rl ' '11'1'Il, .1l11' 1' l'h1t1' :1'11l1 ' '.1l1'. ' .' ' '- Is-" . .' ' sz r':a " z 1I 5- Qhl -. Ev' 1 - I1 I1I1-. .-I 1111! 114111 1111 1'1 1111, l11'1'1" lmux' 11111 .1'1', X Pl -' 11' 1111 , 1 1111 11.1 ' I I , zzitgf :z, - ::L, ff 2: ?7 :x::4??' -: T? : ::3? -:: , :-::f, Y :: , , iff: -- xifwfmfif 15313111 lggg .ew LQ-www fm fr.. I l ll Pl' ll li etc 11111114 Cl 1h 3 4 5 1 ee uh 1 l 2 3 C sa u ti 4 u 111 2 K 1 '15 3 lov oost Hangs 11,h 111 1. omen 'N 111t1L1 lxnot 7 Tennm ll s 1 N xv Nunn 1114 y st It of e tum upu 111 ll 1111 41 of 'mutex 44 man res noun ll 1114 rm fl md 1 4 snur e A 1 I o 4 Y or 41 fl 111111' Ill 1 1 ll 4 1 4 lflll XINII IUIINSON eel 1l13 rom 'Nekonn Rxdu the o y exery 113 11, mhed 'N4ver out of humor Dons on slmuny, Flllld 1111111111 11' 111'11Itl1f11l 111111 IIOOII fm H10 11111111 41-111 lm 4:14 1110114 1 'VI Xlll I I l NDQI ISI lll L uh 5 I lee C lub 4 'ltnms l lub 3 4 Hon Rouety 4 lrtust Takee her Mme but doee everythmp, well 11111 ant llildit er xt ur s pa XX mis htr own xx 11 and 1r1,ues nuuh 111t 11141 1'411111'vt V1 1 11 14 4111 Fl' RN M XISON Xunt l mums ee 1 C 3 4 Drama 1 111 4 1r nu ln onn oc1e 3 4 H01 Sonny S11 3 ll4r slkll lll.lNllAlI1l 3 'Nautlcul lxnot Ttl1lllS Club 7 S Lla r 4 luttle XX onnn 4 Nhss Somebody hlae balu tatorlan Has pcorfect X record Elhcxent whether 1n houee keeping., or HCIIH1, m a comedy role llelleves lll Hero WOTSIIIII Ilarlw P11151 umk 111111170111 I11! f1'11i11111 plcntx of flllli' f4r 1111 lil I'll ISROVN IN Brownie Iaun lluh 2 3 4 Dramatlc Club 3 4 Glee Llub I XWUIIC1 not 40056 Hangs Hn, 'I arpaulm 2 1 u A111 Qtall' 3 4 Xlms Somebody l-ke 4 uch ll lou A good :port and symgnthetlc r XX hltcx tloxxn X good typxst I 1111v1l111'z1111s 11111111 111111 l1f111t 141 11411 L111111l1111y 117111 .vt11111111q 11141km up 1141 dm IJORUIIIH C MORSF Ot Ill 1b hlu. llu Runx the 1 1lv1 theater lloxsessea .1 4llAlYl01lll Chlel wtlirtsts are 1n oll XIUSICAI and .artxstlc 'lalvea L00lxll"lQ, 5 A T1t14111 41111 Il f111'11d LOYf,l'lL11lIF Sim 11111 Il 1110.11 f'lr'41.v1111t and Lhtllllllllll stxlr' N IX I XV ll l X 3 11 3lll'lllL lluh 2 1 I nt e XX omtn 4 lulls many wwe cracks l ively lovable laughlng, VN alkb -1 long may for her educatlon l111f4 4r V110 41111-4 VIII' dom l11'1 rs 4 4 141 1411141 411141 :i'?X4'FPq?xf"5xf'F"'?X46"5x1?'if'?4?"Wxf?'?xA6"'i'xf6P'9x f6".! 'rwenrv roun GALVA HIGH SCH001.. in un bl ll :e O - l if v Y tiff fig: if i i ll DA 1 'I . 1' 'Q SUN "P Dr. 1 " 1 , 5 D. C, l'rc:, 43 il Cl , 2, 35 Latin C' uh , 5 lar l'r 2: Y.-Pr 1. 1, 3 Tar- pa l' 5 lA.AlIl St. , 45 f wtluall 3, 43 "G 1.- ll" " 35 "lj l- NY " 43 "fa "1I ' " -3 I l'l1l 3, 45 ll11,k-tlmll Z, 35 "1l'.'.' ,' 'I l' lil?" 4. U1 - th " " . 1.2" ls 1l 'ays ll 1 14- lin- ., ' ll: 5 . y QI .Al Al' Va--fa , lfo l, 1 l'ttl' : , 1 . Th GAL. ll I at. iff 71 11111411 j'UHl1i '1II ' 1 41115 If t'.v 1141111 11'0'k 1 ' 111i5'I11'4'fl-114' 4'4'1't11'111y -4111. 'lil A 'lx , 4. -1F .' - 1. ' - "lm nf" - 1 11 v. 11' f- .Slh '1 4' 141.1 ' f1'i4'11i 111 ll IO 1'1" ' k'11d: A l.fiK' 'l , 45 I ' g '- ' , 3 or , 1 ,-',- .5 4 L ' 1 k ' 1 1 A f I.: ' - h . H f1 l - 1l. '1 i ' ' I Q1,'1 ' .,.l4'-141-.l'1"z',', ll'1'll1 111'1'1'1' 11 11'11.yt4'1I l14114r 1.11 114'1' day. 411 Cllllg 1, 2, 3, 1: 1.3414 lub 2, , 1 li: lil g :ll 1: l' 25 'll r S ' ty 1, 2,' ,I g Y mr bg f lx 1 ' .., 3, 439 llAl.All.l Itaff 3,' 45A I' ss.V.-I' es. X 3, in A4 . I ,Y 2 .4A K. - , 4, 45 1 F 2 I '4 ' H ' , D' ' 1' f . 1 vf 1 v 44 , - -1 ' 2: 3, 45 ".'. ly' -.ll " 2g " Q . - 1' l '-fh". 35 '1 ' '. . 1 .V 5' 1 ' . M . ' ' ' l. '1 "ll " Lat' fll 43 ' 1- ' b 4. ' A V 1 1 11- '. -I 1. Q' :I h. .4 H ' ' , . . 1. Ml UP' t" vllr - " ' , 3, 43 Iilee Clul I, 2, 43 " .' l , . , 4. 1 , 1, 4- , 1 ,K Y , - ,- IV '1" . 5, 4 . ' I1 t, .'l11 I 1.1 lll'iL'llj'I r1' 141y I I1 jrxf. .-fl v . fl v , If-. .-ff , . ff- 'f . -If . - ff , - ff , , ff-, , 25-, I :sex fqm ffvfl fi fs: Qgglghi 1523 ,. 'wx fws ffm frm fm. UDORI W Q11 I tt 44 1111s l uI1 2 I0 1 3 Nl 111 1p.,er Il lslset ll 111 11,4 00 'X 1ss 801114 104 y se 11 1ys 'llIl.,I'lll'lp, Sm 1Il 1111 n111.,hty s '1 str14l4 X Lhemlst Oll tht st11,e 1 X I I X I 4414141 1141 14r441 4 1 k4 I I 4 I li HXINI Dutch 111114 1 11ot Honor Roll 4 1t4r1ry 1s 11114 rests 111 IDOIII XX 001 ll 111 Ilofnn 1111411111 Ntry clevotul to hir cousnn 4 t14kl4v I4 4 141 1144 1 4 It IY 4 4117 NX ll NI X XX ISI WI XX B1ll11 1 4 Tres Iiltlll Club 3 IIl"ll'lll 1. lluly 1 uh 3 113 u Z Cl1ss s 1 nose 11115 11., I lttle XX Omen 1 1111 l 1 111111 Staff 4 Nhss Somehomy E se X cwpahle md popular presulent Everyhodys fnenrl l'ulyl1ke 1n1l qtnct but 1 peppy booster 11141 LVIIPPIU 1 true 111114 Il 1141141 1114l44i I' 410 H14 bcst 44114111 I5 l14'r lll'Ld FR XNR IRXII lelw mmatu Club 3 4 D L rm 4.1. 3 T1rp'1ul111 'P Cl1ss X1ce Pres 2 The Koosf. H1llL 11.h 3 41n1s ub 2 T xc 4 Nhss Some hody Else 4 X1ut14.al lxnot 2 Her Step Husbanml 3 I '1 ketlnll Nl 111 lgfl' 4 lOOtb'lII 4 ll1sLetb1Il 3 4 only rexson not 111 Honor Souety l1I.es to texse tu- 1,1rls Qpemullzes 111 I,l"'llTl'lIlL5 1141 11 l1411z4Ix41m4' 411141 l1411mlc.v.v 11 I'r4111k A114 114 s IIIKIIXJ WI44111141 41 114114411111 pfllllk 1 XC I lxl Sknunx 11 tn l1 1111111011 t14.I44t 1l4 slll 111 v ns rg ll y r 1 3,41 t11114 114141 sport I 4141s 4141 4 I 41 141 1' 1 11414 1 4 1 I' 14 4 9 111 1xC1s 4 Nl XL Xl sox Nl 414,444 1111 lfll ll 1 11 IL l11e 11111411 4 my 1mp1o11 lo 1f4r 41 0 11on1v.n X ou 4l 1 ur g.11v.ss 11 ill! IC NN 1s one 41 e I lttlg xxflllltfll 1 4 I 11141 4141414 111 t k I 4411 ll Xlil KNIT H XNIPIUN Ihlllllllt 1111 1114 C llI'7 3 41 11 41 le 1 Hs res mr Step ll 1sl11111l 3 1 4 'Ir1C 1s e 1 lep Llu Xluss So111v.l101Iy I'l e 1 lfilllllf 11 1le-tc XX ell l1l14e1 'IIIII doesnt 4 1111 v.l1 l 111 11441 1115 wunlfm 1t tal 1 1. 141 4 t14 411 1 4 I4 4.1 41 414 4 n Y' Y'?4Sq'? ?XfS' ?Y'?N4viv? GALVA HIGH SCHOOL 1wE14Tv Flvs I ll ll ll If Q - ll ll ll ll li I , ,, , ,'.," , ,, , v 3, , l Y ,, Y -7-3 v Y .f Y Y Y. Y TIIIC 'I '. 4 ' CAT I "T ' I" 'I' 11 'l , 3, 43 F1 tl 11II 43 . 1 1" IS " I1lI 33 Xl: z 1-r If tI1:1Il 43 ".l':: .' 'I I lilg " 4. Al '1 I. ' -A '. .' 1 , I 'I . H115 Il l.zy H": not 114211 14'1'4i4' 4111i l14": not 1'4'r,1' tzll. 4'I .1 I ' 'I 411' --1c'4'll Ii '4 13' 111. l'I'l'IIl'I 4 . . 4' 4INI'I " ' " I.11ti11 Club .23 lllec Cluh I, 2, 3, 43 "N: ":I K " 13 4 II -1 3 II1. ' - .' ' - ' lh ll 1 4l I - 511' " '4 tl 1 "I1- 11'i4'4v" 'fill tl 4I41 " with .1l4.'4',' A1 I I 4412411115 41.1 Illlij' 41.1 .vl14' ' 1 bv. . V v 11 Y ,, . . X., Latin Clnl 2, 3, 3 ' . ' ' 3 4 fti' ' 3, 43 ll. C. Sec. 43 lllee CIuI1 l, 2, 3, 43 I'ep Club 2, 3, 43 Pres. Peg Cl 4, 43 Tcm " CI I1 , 3, 43 Prcb. l, 2. 43 UI H1 1. H' 'h" 33 " 4' ' " 43 T11r- llllll 3 I, .' . 3 "4 .' l I:-" 4. ' ' '4 ' '3 f ' "4 . 41 - 14 ---, -- 1 , A Av - , 4411 D 1 T , 3 4. f. 'I' 1. s. 43 lil-3 Cluh l, 2. Hu I' 15 'l"1H".vCIj ,'33 3, 31 "4 fl we "Special Delivery." The other twin 11pc. Four 4-Vs -1: ' 4' " . 4' ' .1 -1 5 I I ' 1' 3' Q 3 , j . CR. ' 'I ' 'lI4l.Y 'H' ' llran Zl " Club 3, L C 1 ' s: -, 1 4 AI1 ': I fo : f ml ' -. .X g 4' 11114l :1 loyal li. Il. S. I .'t4'r. U41 11 4f141'4'4 I1' t'1'14v.1 ' "rl fill ' f1'1' '114I.'l11 with lf '14'4', 11'4"lI ll 'z'4'r .4'1'4'1'. ' 4 4' 4' '. 4 4 I4' 4' "4 1 I1r: : Cl1I 3. 43 lfuftlzll 43 'l'r1'k 3, 43 " ft I NY - " 3 IIZISIUJIIIZAII 3, 4. XY' '. Ch: ' 1 - , If 114l f ' ' . ' ' 14' '- 1 ' l I ':, f th " 4' - ' ." lt'.v 4114'f:1llw' 141114',141111' 14" 3 3 I, IJ4 ' H1111 l14"4l try il if 14' ' lf4I.H Av 1 4 v 4. ' I-- IIT! 1 " 'I , 43 ll ll r S c' ty 33 'lass I' 33 "II- .' lf 1 " 3 I'f11tI111ll 3, c'Zll7Ulll1 3 ' 1 k l, 2, 3, 43 llzxk tlull 3, 43 liA1.41111 Staff 43 '- ' h 33 14A B' , is -14 gxll :ll 1 I 1 I . ' ' ' I . ' hat - I h' s- '. '1 -1 1 ' ' ' 1 k'n f. 4-I ll PIIYI' f4'Il41:" 14'1'tl1 11 4'I41:1'111.1l1 'll.f, ! 51.7132 4'1'4:,v 5011411 41111 ITN' 'b1!4'. " , :zT':?EszT? 4-2: T? iA:z?,i-::-,' -cgi? 441451 fs: T", ::4TT 4-:zS?T?x:4S?l! :rx aerial fi ffm few: Qgglghg 1523 :seam fax fam A053 fs: XI Il I ARN ISON IS rnaulm 1 2 1 a IC b 3 C u: ts 4 3 4 Ten n 2 l-ltr Step lius and little XX omen 4 Xauucal lxnut 2 Guam Staff 4 Hope: to be a second lertrude Ederlv. Dates on be mg on communes Hai lots of pep S11 dnmz-,r vhv .wmv ru' :mrs prritx rlnnq: Shi' ffuutv 5111 1111117 but 111 mort IIIHIIIS .rlw 'urns' CH ARI l 5 H PRPPD Chuck Dramatic Club 3 4 flee Club 1 2 3 Tarpaulm 2 ack 1 2 4 Bas ball 2 4 foo l 'lCl'llllS Club 3 4 'Never dxsagrees UD Hai a reserved seat m the office lxnoww how to shove m baskets m a game Has a pretty margel A :food span a aood damn' too Nrzfcr moss and num blue 'rwENTv slx GALVA HIGH SCHOOL , If , , ff , , ff , , if-. . - , if , Y Z1 , If-, ff , I w C Lv' v w Av us- ,ws Ta 1 ' , , 33 Dr. m t' Clu , 43 D. '. Vi' - I'r 5 Latin Club 2, 3, -lg lilee Club l, 2, , 1 nis cf1trv,3, -lg," - ' hi " sg " .A - ' " 1 - ' I 1. t ' ' A I ci . i J I tn Y iv 'rr v , ,s, 4' 'ket ,3, ,tbal 2, 3, 45 UHIOFS 5 X N'?,ff:"?K-75? f f .f.?i.,Zi-..2ix.,2i...'!i I Qlvixiff 'ifrz-Sfiv xi?" ,-:c-, ,-:L-. XY-::-Y' F 5. 6 E QQ L W ' .4 :t N A f f :jx WN , EX 4 ' l Vw :ff ' ff K ' I is X Y ' I 9' , ' ' f J Q4 I 'ff f f fp 1? ' 'Tw ' 1 I. M x ,J L5 9' ' Q, 4. 2: '-2:-A 1,5-Z:-' Kg-2:-' '-2:-' ',5'2Z'LNf,5'2Zii, H55 1555 N553 032118111 11123 -Ns fa-'Aww 'vw ff-'fk-A 4 gg T Q UIUOI' O I' 1 u mrs l IIN X 1 M I I N lv NY Y l Ntbll lm N l l lil Nl NN N N H4 N N I ll 1 N l UN m 1 ll 4 N I N iw lulmwl x lll x ur X nl 1 N l I s N I K l LN N N IN l l ,f,N?f5?f"?f'x?ff'L??"?fg'?ff'X?If-'f"x??"??N?f6'f': mu l HT GALVA HIGH SCHOOL 55 -- ' X- ' -- A -- ' . - - 5. ,Azz-, ,-::-, ' --:z-, ft:-, ' li J - lu, 9 cl ill" 'l'lll'1 I, X'I'lfS'I' l"ll,NlP-l XXI! Sl' XILS 'l'l1:unln for ilu- llllglgf liimlv lfrlills XII l " 4111 Girl Sly Xlxin l':ellm-V. lqlv linlui UII iivl Your Klum . NI- rtll I.iml lllllillllvll l.:uly xlJIl'Ll'ilI'l'l l'n-14" on llllu' Slvlvlg lllllwrlll Xlt lllll 'l'lu' l'J!IIIllllx l"lil'l Nlulwl l'1rivnn ,XII xlllflll' ui' lllm' l'l1lllll'N l crlx Williix. llumlal ll1'lHll'ls'li4l1 lY1m:1l1ln:nmll4-4l lumix l3vl'g'l:m4l lil-fl Iluil' 31:11 lf. Nvl, Iilwinsnlillg' Ytllllll Xlivs- 'I' rpm' l.mw 'lim :mal Imran- 'lim Yiwu-nl !'lu:u1,nu llllllEll1'lll' lirmlvllm' Nlilmlrq-ll Hull. Xml -luillm' Ni 'l l, Ill 'l'Im-1' lisul Nlvu lin 1-ll .lnlnl till. l.1-mix Fm-. l'll7ll'll'N ,lulm mu Sm' rrllzl ,, l.ul, SXYJHI Nz llgllty lull N' 's' , liJllllJl!'lllt' Ui 'li nu X flll'1'lIs Iimllxif- , lvzm .l rm"- l":air Vu 1-al ,, Xlyln-llv .xllllt'I'xUlI 'l'm':: fm' lllllI'l'l' Nlllmlrml l"urw. liurl lllllltlll. Hrplm Nlllle-r 'l'lu' llig N ' ' .luv INN 'ln 'l'lw llmly l,llllK'll livlllvllx li: 'lm l'm11r:ul1w Xumni .lulm ml. l'llt7I'1'Ill't' l,llll1lKl li.l l'u11llll'y I,:, :N llvlvll fllli'l'Nll'4lIll. Ilvla-I1 , I lllllf' l"l1l1llll'l' Xlilflllk' l'l'l1'l'.1 Alflll l,l'l5l'l' , llm-lnml I'1-lvrr 1 Vupiclk Kxmwlmlll Xv1'l'llilI'll l,:lr,m . Sl:-R :n Sllivlx liullxrjn llur UI linvingg limm-u , , l'lI'Ill'Nl i':n'l,1m xY1llllt'llI l'l4llll' ilirlx ,, . l.t'UllJII'Il lv:-r on 'l'Iu- .Ivy Girl , D1 mm Nlunll-y 'l'lu- Drop Iii'lx flggirp I,iml l':1p:1 Slnlllx l"lurm-m'4- lll'lllIlJIll X lllumle- will: llminx l'l1:nrlullv li nl lll'l'iilil.IlNl :ll .lllllI'l 4- Xu .' llulf lllvl ll4'1'lN lflllvl l'1'z1i1n NiIllli'll'N5 Huw Xl: rgzsrn-l 'l'Vum1m-ll l .. ' -- -- ' .- .. .. ' .f .. Y -QA ' Y .fr Y -. Y ' "'?x-Ze-"''-7,--41"-"'-?A--le' is-46-' " ,. "'-7A--4?-yQ-Tx-Z?-7:-7A--if-'S' -4v ll ,-,, ,-,, ,.,, --,,Il ll ,,,, ,,,- ,,,, li U11 low netu Xmlrr 1111 I-I1r11I1I XIOIIIII 1 1I 1 11111 ff v1 x1111 1 1 I lxe11111t1 1 rI011. X 1111u1t N11111 1111 111 ug 1111 1 es l11r1s XX1 1 '11r1I H011 1 ll yr t c r 1 1 111IL 11h11Is1111 11ru11.g 1111 111114 I 1r1,1r1t I cu 1'-1111 11n11 I11h11-.1111 N 151111 I 1tcrs1111 clan Uttv.rN1r11111 11r1111e 11 111111 1 111 1rw. rt c 1 Q1.L0111I Ix1111 IIFLII II1II 11 1 111 er-1111 1 LII 11 1111111 11 fl 1 II nw XII 11! 1 1rI01t1 Ilcxt 1111 rn. on 11 1 lflllx IL x1111 rl ll 1111 ITL lfkt I'lllIllLII 1 -. N1 111 Illlllll 1 XI IIIIC 1 lrwt 11111 1 mr 1 Nu 11 11111111 1rn1 e111 1'11 011 111 ' Il 1 11111x1111 11111s1111 - N1 11 1 I 1 1s11lt xr I leszdf nt 11411 I IfSldlIII SP1 retal y Tre asunl ITIPYIIIFIII 1111 I If Szdvnt S'f'11ei11111 .lI'1'!IS'llIfl CI UIIIOTS XSS OI I IC If RS Imsr 1111211 S1 1 oN111 I1-1111 QS I1,11n1-.x11- I1x11Q1 ISI NI1LD11111 B111 Iloms II ILLI rs X111L11111 N11 1111LN11x I1o111x11 I1x11Q11s1' NIA1111 I' X1-INUNI ,pqg Q ::. Z?'P- 'ff' tiff? 1'15I'T' '7X'T' ?LLY Ivffs IY' S15 4- '4v ?4? GALVA HIGH SCHOOL TwENTv NINE 'I I ': Xly - J 5 , z . , V1-r1:1r I.:1r.'o11, I.- ll I I -1'. , I,c1'i: '111-, ' P11 '. " 1 ' f '1 s . L0 G II - JI: I, Ivan ,Im 5, I MII'ts. 'IQ' I 'Z Urll: Hill' , If I1 I l' 11111, .X I -Ia' ' NA' ' .' , FI - " If I ' , .Ia jz ' ' ' Nil ' v J , .IK ' ' '1 J , H ' 3 , FI ' ' I'I-I 1 , XIiII 'I I"1 I -, My I , -1 ' ': Mil - 1 , I'II'tI .X I .' , II-I- 'I h J , .-XIi'- 'I'h111, K:tI1ry I.: 'Qc 11, .1 ly II CI: A 3 , NI:I - If '-4 , K: I: ' - Il"I1: , Ilil Il tl , KI: -1 - 'I' - , I.1i,' ,' 11' , 1' 7: A 11111111311 1--1-1011, 1111 -II J 1 .1 , II: lI 11 I'-ks , .11v' lnlmfr, 11111-1 .1 1 f . IMI' Q , If1'111wt KIZIYI 1:11, -I11, -1I Ii- N111'1r, l'I::ir1- ,'111I. AI 1 XI: y Ii. N1-I:1111. ,' 11 ff " " ' I 1' f -V ' I 1 7 - ' . 3 . v 1 . v . .H "- - 7 - 1 . ' 1 . ' . . ' ' . ".,-7-1' 1' ---1 v . . V ' , ., . , ' ' . 1 , :, v ,-1 5? ,-:,-Ten,-::-f?Ti-::-it - :: Te 1-,:-5' , ,:-, 1: ,, gi.: - :Hi fy? xg? gf? faq- 6313111 --Na 16""?- 4? ff? gfgg SGIIIOI' Class pI'Op1'19Cy as oretold 19ytl1e uniors 1 1 Ill 1111 s I' 11 111 11 rr111 1 3, 1 1 1 1 1 1 S1 111 1 1 N I I AL N r Tl 1111 ll 1 11 1111111 1 1 ll 1 11 1 1 1' N11111l1-xx 11111 Nl1l'll1 s S1111 11 11 111 1 T1 1 - 1 P11111 ,llll 1111 1 1 111111 1 1111 g11111s1 1 1 1 r 111111 1 1 1 s F 111 1 1 1 1 I' 1 1 111 1111 1 1111 1r111 111 111 11111 1 11111 1 l 111111 SU r 1, 1 r11 111s l1r1 lll111ll 1 I1111.1 1 1 11 11111 1 1 1 1 flll s1r111 1 II 1 111r11 1 s 1 111111111 I 1111111 N111 1 1 lll ll1 r'- 1 1 fl 111111 1 1 1 1 1 111111 S1 If 1 X1111 1,. 11 1111 l N1 11r1 l N s llll 1 1 ll 11111 11 11 1 111111 r 1 , I rl 11x11l1r111 , R K ,N Q ::71.-,J ,1.,v vxdv ,Xb 71,v ,XA 71-,Sw .Amr 714v vx-,v ,14v 11111111 GALVA HIGH SCHOOL in I .-1:-, ,-::A. fz: , , 2:-, 11 . .1 1- v-:: , ,--::-v Y-::-, ' ,-:: , 1 1 I ' 'l'l1is l'1'l1lll'1 w:1, 1:i1'1-11 111 115 111' 11 1.2111111115 l"1's1:1l 11: '.1-' :is 111 1111- ' 11r1- 411' 1111- C1111 111' .128 .Xll -1-1 111-11 11 will 111- 1-:1'.i11gr 1111 , i11 f1l111'11l11'.l111r11. Ill. lJ:1l1- l'1-11-rx1111 will I11- 1r:1i11i11 1' for :1 1riz1- igl 11-r. "'l'l1- l1111li11g .' 1'1-111-." A1111 - I111111l1111is1 1'ill 111- ll 1111111111-1111i11 in M:111:11111- 171- l,11I1l1N s111:1r1 5111111 i11 l'1ri1, l"1-1'11 51111, 1 I1 will 111- 1-1li111r 111. 1111- l'11lz-11 Ci1'111'1- K1-111' will 111- 11 lllll1l'1lll i11 :111 11 1111111 lll1'. l'l1':1 I"11r1: 11111-r will 111- ill .X1'111 'lllil lukiiigr l'1ll'1' uf 1111- 11r1-l1i11s '1111 l1111'1- 1111- 1115. ll4'1Il'l S11'1111s1111 will 111- 111-11111 ing' llll11l'l' i11 111- 11111111 1'r1-111 1-1-11 Dul- 11'i1'ks1r11111 will 111- 11'1111f:11' 11ri11,. ".' '. - .. - 3 ' gf. 11'il11111 1Vi. - 1111 will 111- 11-wing: 11-111115 llll 111'1-1'11lls 111 1111- 111'1-1'11ll f111- 11'1' i11 l12lll'Nl1lIY'Q.l'. .Xli'- .1l'Il1. ll 1'iIl 111- 11 1-1111 1, girl 1111 l1r11:11l1':11'. 1" - 'is 3111" is will 111- 111111111f:11'1111-i11g.' X11-11111-11' '1':111-11111 '111-r. 111111 lim ' will 111- 1111- 11r 1 '. 11 111- 0111111 'l'l11-1 11-1-. 1" 11111-1-Q .11111-111111' will lrillll 111-r 11'1-:111 a111kl1- s11 1111- 1-:111 111- :1 1111- 1 '1-r. 1,'1lI1El 31111111-1' will 111- :1 1111111 1li1,5g:1-1' i11 11 1'1111l ll i111-. 1111 '11111 1'1Y1'I'1'11 will 111-11 111-url 1li1'1-r i11 .X11.'11':1li:1. 111:11-11-s 1'1l'1't'1l will 111- r111111i11gr 1'11 1'r1-1i1l1-111 i11 1111- 1'r-.'11-11 i:1l 1':111 1 :111111 111' .HTL Yi1'i1111 1.2llIlll will 111- 1ri111111i11g1' 11-1-1-5 i11 1111- Silllilfll 1,1'Sl'I'1. .l11l'z1 l.:1rs1111 will 111- E1 1-11: 1111-r111:' i11 1111- llmk- 11-I. Mill - .1 1 l-rm " 111- 10H1'll1lljI 11 S111111-11' S1-l l Flash i1 1111- ifllil ' try." l,111'1':1i111- 111111l1. ll will 111- 1'1ll1fl1lI'1Il1g :1 1111111-i11g1' 11-1111111 i11 1111- 1-1-111' uf 3111111111 s111r1- i11 N1-I11111111. Yir-'i11i11 I111r1-I1-ll will 111- 1111- "1111 1111110 i11 Iflllpflillgf 13 ll " -115, 111- - S1111-111s will 111- :111 1111i1111 I'i1Tll1l'1' i11 AllI.l'1l1lllt'. 'l'l1-111l11r- S1'-111 will 111- il 11111-1111 i11 1 11-1. 111-1 'll 'l'11ll111 will 1lri11k M1 1llll1'll 1'1-k11111- 1111- 1'ill l1111'1- - . - 1:11 11f 11-11 11-11. Blur" '- 1'I111'lll'1l. 1'ill 111- li1'i11g1' 11211111111 111 '- "1 -1-. l 11' A' . 1's1- will 111- 1111- wi1'1- 111' il N'1'JIl1lly 11il IIl0l'l'l 11111. 1'1I'1llli 1'1':111 will 111- il s1-1-1 11 1,1111 1- ,gl1. 1111111-l 11111111110 will 111- 11'1"1i11 ' '-ls 1'11r 1111- 111-11 11- 1111 .1J1l'S. Y1-1-11:1 l.1111111-1' will 111- 1111- 1-l1111'11l1111- 1li111-r 111 1111- F1 I' .'l11p. 1'Ill' 1: 1' '1Ql'l'l'll 11'ill 111- i11 1111- Zi -11111-111 I" lli1-s. 1511 -111- lQt'l'1ll'l'1l will awim 1111- I'l11g1li.l 1I11ill1ll1'l. 1.1-1:11111 11'i1'l11-1' will 111-:1 llll1ljl'1'1 i11 1111- -' '1IS. 1'I1lgr:11' l1l1l'll -11 will I11- 1111- lll11l1ll1'Z11'1llI'l'l' 111. 11111111 11li1'1- .111111. 111-11-11 N1-11-0 will 111- Pl 11-11111, 1-111 111111. .X s1-1'11111l 111-11-11 111115. V1-'1 S ll -rg: will 111-11 'r-111 '-list. 1'ill1-11 1111111111 will 111- ll 11-111-116 i11 CHlC'll1l'l 111li11. 1111 111111 1111111111011 11'ill 111- :1 z,' - IN1, 31. li., '29. 5-,,-T T-,: TTT :: , 5:5 7' ::-77-:S-ff-,:-f ' ,-:TT :: - ,--5-f? fir: T?" Sophomores E F3 L R6 g f S S 72 if l X ff YQ . 6' Y f gl fi x HMX W' Q ia M 3 ,nv 4165 ff'-we 1+ 4 5, 115313111 :rv fs-Aw 41 Ha fb? gg: The Sop11omore5 ll I 11 N ll 1 llll K Il 1 Wil Il 1 x 1 N' 1ll l l s 1 I1 N x xx 51 ll l l NS 1 I 1 1 11111 1111 N 1 111 1 1 1 1 1 4 N Y 111111 111 1 1 1 1ss 11 1 N 1x1111 L 0 ,Ill ,, U s 1 I 11s 111111 x ll I 1 1111 UNK I I U llll ,Q 1 lll '-. x 1 H11 S 1 III 11 I 111 1 1 r11 1 1 1 111 S 1 1 1 1x1111 111 It x Il I IN 1 11111 1111 11 1 t1 It 1 s 1 1111 1 tl S 55 ,7 -A 5 2:3 fv 'rxfx -vxi-?'1x-fv Aixfv ix ff- vxfx ?xfv 'zxfv vx?-5 fx v- :Q WHIPTV 11-.0 GALVA HIGH SCHOOL 'I'I11-1'1-R il 1:1-1't:1111 1-law 111 11, II. S, A'I1iII:1k" 11111' 111111-1111-1. 11111111111 :1 111 1111. 111 i1-I1 S1-1-1111 111 1111- 1111- I - t. H1111 E" 111- Nl1Ilg,fN1l'1'SN 111' 11111' 11:11'ty. 511 - :11'1-11't 111' tI11- Nllli1l't'N1. I 1-11 1'-ww. 111-t '--11 I.:1w1'1-111-1- :11111 Sl1l'lll'l'1' tI11-r1-F Y1-t tI11-1 1-1111111 w1-Il N1:lll1I il twat. r1Iw:11w il I 1111: .XII1 111111-I 11111 IiI'1- NI:11"1'X I:1lI,.LIl. 1 131 '1 11111111 111:11 I 1111-:111 Ill I1-ss1111s 111111.11 'wart-I-7 Xt- '-':II" tI:t.' , ,, , HI .mlufll A m. H 501 H. YY- 1111111111 1'l1l'1,fK't 11111' 'TI - 11' 11-111. 111 Ill 11111. I1:1l1111111--1 :11111 111111. - - I4-HH of IH-it 'md Viv' .nv I11- I1111I' s11 111':11'1- :11111 I 1111: A ' 1'Il'1lll1 XI:11'i1- :11111 Xvl'1'Jl 11111 will Il'ill'Il '1'I1:1t 1l'lI1' 1'1'i1'111IsI1111 lll'Vl'l' grows 1- 1111. IJ1 -1'1111 w:111t 111 I1111111' 11111' 1-I:1 ? I-'I' 51111 .1""I'H HIT H' 1' Int- N111-.1111-i1k 11111' 1'1-111111111-11 1I:1111-1-1'. 11. S11 III 11'-1' 111 :11-1111:1i11t you 1'i1I1 1':11-I1 wh wt, :HT I . ud- IMI f"IfI 1111 H 1111 -1- i-1 1111- " "tt-'H Sw '11RI gal." I11 1111- h1II.' 511111 1-I:1s 11111. ,-Xl' 11 IIl'I' 1111-1'1-R 111't1-11 il 1" w11: f11':11-1- is NI:1xi111- Www 11:11. 'I'I11-r1-'s Il11r:1. IJ11111:1 :11111 .I1':111. D Al., HH.-Y lH,lmlm.g 11:11. I gn. wj .XII -' Sl'l'Il1's N11 fllll -1 :11111 w1-1-1. NI: - 111-1-11 is 11111' I1l'l'NI111'lI1 IiL'1'll. 15111 Uh! NIV' 1"'l'1' .I IIY3 l XVI' - 111 1111111 f111' 11111111-1 w1- 511. -M f' af-1-11 I""t- 1 ' 11111 IIIIWI I" 111-:11Z . , 111' 11 tl '1'K-':.--' t'll'f 'I'I11'1'1-s .I1111-. 171' 1111 :11111 .I -11I1111- I I In mu ls U 1 H 'IQ H . U I .1111 ll is 1111- 11191111111 : 111111' us: II1-1' 1'1- w1'.: '11 :1t 111111Iw. 111-1' -1' 11-:11'. H . M ' , ,- . , . 1 : ls 111:1I1 :11111 1:11Ix. 111 - I'1'11L51's s11 I:1114I1111g :11111 ww. 1 . n - - X 1 U -I f . 1, - 1 1 - OI :1 IN 11- 1-r I11-:1 Ill il flss. ' H ' t' N Nl Him Ot UM' .XII1 11111-N 11:11 SW1-:1t 111:1Ix1- 1Il1' 111: rk7 'III11-1'1-'rs II1-111111. I'I1':111s :1111 H171-:1I1." 51:1-' - N1-'H ix 111't1'11 1-:1II1-11 ANI- 11 - tl'!ll'Ill'I'S if tI11-y'r1- 1:1111 A1111 '. IiI1:1I1I1-. t1'111- it ix. 1.11.':1I is Ii1tI1- :11111 --Ii. 1.11 ':1 111 S1-wi11g11ft1-11 t:II1s vi1'1-. I7:I- 11ft 111:1I'1-. tI11- t1-:11-I1 -1-N " 211.11 :XIII 11' v1-rv 1111111' 11111-t is-f - I'.11:1.1N14: NI111'x'1', 'CHL ::?x:g??Af:4??x:??vsfifiz Qiglghi - 1523 5'-I'i5:t4?'?fE!f"'?.4""?4'?l-1 up I rn I 1 I N snnxun I on mx er n 11 1 I an reun Xppe Nmnur 0 n cron Nlelvm XX xlker, l'fIn1r1I llcynrs mirth ion X urn I'ru.son Umm Ixpulnug., U :vu nhnson Ru 1 I ton I mlmg Nlount NI xrjorl I zrsnn NI Nun R ul N umm Nuns I3 urls mtl NI xry 5IllcIlIs Roxmwnrl Qui L :nl ion runnp -r xu N mv quut en muon I gr I 4 mg X lttwon gnnrn L runmms mu FILNOII Q an Nlnl Imtmk I IIHILH I' muon, Xml Ilifflur unoml Row Ii rr: lrnp, um, Snow ldmx hc-or5.,L Dunn L NILIFLIIIINUII 0StllI1lllL Xlmr4I NI vamp XX uk nm Urxllx llc Ilnr I Ho m N In Lmm rx NI xrg, Int I'y NL urs! on . mom xx In ns 'ur 1m L ug Q Lrxon M L X c-. I If wdenf qerrrtaly Tlfflilllfl I ll s dent ll resident .Sw l'f'fllI If 7lfIlKIlIlI Sop omores CI-XSS OIIIKI' IS I nur T1-nm Sr c oNn 'I 1-RM XIAXINI' R141 ll Klux Hu-1 Nl-R ll- Av N11 1 LIN rm h XIKCIINIO NIAHNH- Rn-lm Aux Hxnxl-n uw Xlmx GALVA HIGH SCHOOL THIRTV THREE 'I' Rav: Il4':lI'I":nlk, I'1i'IlIlf -I I 5 , I"yt IJ-xt , .loh Till: zu , .: ' '- J Il, fl - If ' I 71 .11 . fh, In J f , rl HAI , n ' -. let-J ,.z.A - s',.Iz,'A m I.' ,.z .', J: zyI-. Th' ': Ruth 'I' I -II, I' 1 " Q2 IA , V : li , I' :IIA - .Ii , In 1 'A A E v J.: I I , .' 4' Q . lr :, 2 K . ' I - Q f-- 'I'lZ-1',J x. ',.': Q", z. ,j.'- -A ,.z str , 1 Ml r, otly I vi, A 2 ' j, . 2 'z ' . r.". IT' 5 R 'Z Luyzul Vcrzxrsl, Ray I S '-1 t, llr '. I Cf , V-r - I'-t- , , I QI- Y ,tIin. ' ,. .'.' " " ' 1I.' ,, ,,,,,,,,, ,,,,,,A,,,,,...,,,,,,,,,,, ,.,,,,,,..,, A .,,.,...,,A,. . ' .': :fr l'im'-l'1'r.vidm1l ..,., ....,,..A,...,,,......A ,,.,,,, ..,,.,,,,,...... .,,.. I ' A I 'LINE BIUVN1' A "' ' A,AY,,.,A,,, ..,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,,, , , ,,,,,,,,,, ,,.,,,, I ' g 'ffl 71 w - ' 1 "nf .....,...,,,..,,,,...,...........,.A,,,,,,,,,,,,,...,...,,,,.. ...IRAN . 'H VK Vi"-P ....,,.....,,...,,A.7,,..,..,,,,, 7,,,,,,,.A,,,,,,,,....,,.I,,,, . 1 :I '-, 1. -,. A Av: A -Avfr iliz?':2A::l?"?A:zS?5xz?'?xzS??Ex:4??q?szS?'?:z??i:L?'?A::fv fvvv w::fif14Pvsff'Xw:f:: fgglahi - 1525 ::S53ffL?'2Sf?g5A:ff?2A:g? Nalin? F! QI 1? LA! H HT! H139 n ,nd , vi H4fSfH7Ij L amvz of I mm Uvsho T15 QW no E' Sh? f Tlf Pro T TY F GALVA HIGH Scnoo 3 f ' Q ' , :A,A I ., 3 XG: r l ' W i " 5 L, Q W I ' 5 , 6 Q n - 'Q I N, P x 'U 1. 1f- 1 V" if .. ,AA , D H Q I7 H V 4 'Q M 5 . I ,. . Q ,, ,W A HIH R Q h il? ' Q A, Z' A M 4 A 7 H K! . V ' , A J ' K . 1 " - I I M . Q Q fs 'uf' ' in M UCF' x 8 7 1- 3 AA I - K. " pe" 'I 5 ' ! 11 , fe f. I ,Y OUR- IZ? :-?3' 7324, , f?S' 7Sf45' Y-f!5' , f?3' Y 24 ?,f4Y' '?3,?5' Pres HIGH E-f5f"'x5xf"x?ff5 wif lx I F hm Sify 1 Q? fii1.l4-x2i-x..1-ii-x ili f'-Y 'V V'-rf, frsfr Y'-:'Y ff-,-, nf, f QQ 6 H 'J gl i kwfQ , V A X' JF? Wi W ff- 3 ? M :xl E1V11'X T, 7 1 ' 6 r .i 1 ,GSK , J QP Q ' il X :jx lk MQ' A Q Q Q , ! XJ' X xi X 2 Wg 3 I U Gr' 'V 5 2 f QW: ' 'MN V X s gf ,vg 2: 7325- -fa--,ggr -1,-f WEATHER epfn FRE HMA GAZETTE I U N I 5 11111 It I 9 IH 1 11 IX 1 1 111111 1 'N I l N lll U S1 11111I 1r1 1 111 1 I11 11 1I1I1 It n11111 If 1' 111111 1 It I 1' 1 1 QIII 111 ll lk llb ll 1 1 f 1 t11 IIIX 111 1 1 1 11111 r 1 Il 1 hrst Ir1sI1111111 1 ns 11111t111g 11 IN I11 Ill '1111t1 111 111' 0? 0H111rs 1111'1 1 11t11 It tI11s lllt 1 U It 11111111, NK 1'111 tI11 rs Q1 1111 st1 1' I r1-5i1I1-11t. F1111111-tt 11- 11-r 1" V'1-1--I 'll . . '1r- -'11ri1- XIISQIIIIPIII' I1-1-12 '1111 I'1'1--1s.. . -1xi111- cII'llISl'I'l. - I Ill 1111-111 Il' .. -1- ' 1 Il 51111. IV1-111I1-II IJIIIV 11111. Qi-1111-1 N:11'I1i. II11- s1-1-11111I s1-1111-st1-1' Nl -11-- j11ri1- IYis1-111-111 11"1s 1-I1-1- 011 Ir1-si1I1-11t :1111I II1111111-tt lm- -rwr V'1-1--I r1-si11- . 1- . --11111 1-I-ws 1111-1- i 1-- '-11 1- - - . 1'-1s 1I1-1-i1I1-1I tI1-1t tI11-1' NI1111 I1 '1'1- - 1-1 II11' 1111 1-1' 1-I'1ss1111-11 11'-1nt1-1I -1 11-11't1' tI11- S'11111- night -1111I tI11-r1-f11r1- tI11- I 1-sI1i1-s - tI11-ir ' 9 -rty ' ' -1 mix- . 111 1 1 , 1 1 111 r 1 1111 111 1 1 II II t 111 It r 1 Nl 1 1 lllll II 1 1 1 Ix 1 111111 0 1 s111 11t 11 IN 1 H III 1 Tl sI11111 nts 11 1 It S1 TX 11 11111 t1nt11r1 S11r1I N11 111111111 11' 11 1 1 F1 s Illll I1 1 4' x I t1111 gn' s 1111111 ll 1 1 1 1111111111 Il 11r1t11 1 111 t 1'111 r 11 rt ttllll 1st11111 III 1-1111 1 tlll 1 1 1 ll 1 11s1111 gl 11s 1r1 1111' t1111 1111 s 1 11.1 1111111 111111g1 r yt llIllT -1 ' 11111 I1 n. ' 11- r1--151111 11'I11' t1-:11-I11-rs 1- 111'-1 y. , '11'11'1r1I C' 'kill - 1ri1 1- ' 11- I r1-sl1111:111 ' his f111t1-1I s ' :t 1-1'1-ry fr-1 -. LF -XD IN DFC'I.AM. 11'11 fr1-SI11111-11. 1 11-- :1 -1111 II1-nj'1n1i11 Y111111g1-1' 1'1-111'1-S1-11t1-1I G-1I1':1 I if1 91-I11111I i11 t1-11 C1111 ty: 1I1-CI:1111'1ti11n 1-1111t1-sts 1111 Xl-11' 11- ' 1- - I fi st i .- girls' I1111116 1-11nt1-st :1n1I II1-11- .':11i11 A -- n1I ' - 11 I1111111- 1-1111t1-st. I Sl 5 11111 1111t I111 I1111t1 11 11t II Ill 1 1 F18 11111 Il 1r11 111 11111 1- 1I11 1 ll 111 II It 1 1 SIII 1 -.t 1 1 ll 1 us 1'11 1 Illl I I11 '11111I11111111r1s 1 XIII t 1 11111 IIIN K I r1sI1111111 S1111I111 Iri N YN Q ll 1 SIIIII1 ll t 1 XII SIIK SC II X ll F1 s lllll Il 11111st11 51111111 11r1111r1 I111111111t' 1 111s 1 1 11tI11Il 1111s llll It Honor S11111t1 1 1 1' s Ill s 1 1111 1 1111n1I1 rf11I I11111I I 1 1' 1I1'11I1 s 1 rcs of tI11- s1-I11111I is -11--1 1 1 11-1--msc 11- gil' s 1-t t11 1-: S11 Ill'lDy g11111Ii1-s. .- 91 I -I . '11 ' 1- 1-5 11111111 - as 1-11 S1-v1-11 111-1's11ns i11 tI11- II11n11r Q111-i1-ty. tI11- -Il' I111's-1 i11 11nor 9111i1-ty 11111' - - 1111 tI1- l'Il'l'5IIlIl'lH 1- us. 11- 11 111vi111r - - 1- I'r1-sI1111'1n H1111111' st111I1-nts: 'XFIIOICI cIt'CIK'l'IJCI'g. H1-r- I11-rtD11tt11n. I11I111 -X1'11t51111. I2t'Il.i3IllII'l XIOIIIIQILIF. Xvt'I'7l :1n'1w'1It. I-11l's K1-11" . N -1xi111- C'I:111s1- 1. ?? f fff- Z7-, I-2 4? f71 45' YAESI? 3543- -vp!-r vs-3 -3x--45- -435147 Wiggg- -vgg4 11111111.5111 GALVA HIGH SCHOOL .:-xffffwa-f12114f?12Qf':: Qalghi - 1523 ::?fE114-?1wf:46-xfffz. III1I'I r.: J. II. :1111l Xl. lf ISILT-28 G:1I1'11 IIIIi11I1 .'1'l I I'1'i1'1-: I.1-M l'IIII.IDIII'IN IIII- ' IIIIIQI tI1i1'1I 1-law 1- -t'11g A'l'lII.l-I"l1'S 11'1 1,111.1 If 1-111 11-11 I11-I1I .l:11111f11-1- 13. IJLT. - . It was 1I1-1" I -1I t11 I1:11'1- :1 AI1. tI111. - I'Il'l' I11111-11I I"i1'1- S1-1 . 11. 1-1L7 Jfh' 1,11 11:1 th' :1111I tllis ti1111- tI11- "I '14 nf tl- - ' ' ' I:1II. 1-.':1s :1 I1i,g 1-1'1-11t i11 tI11- I' '1-N III, I I - I I I II ' III' II: I' - I:II? YV: -I tI1- 01- 1-1-ty 1. g 1,1l1111l.1.n. IIN III- Qt V W I. 'WV I'. - I -I 1 II11-1' I1:11I :1 Int 'I'I11-11- t11t 1'1-1'- Ill t - t1-r- I .,I1MI I IIA ' f ' ' 'II I I 'I 'IIQ 'IIIII ' -III III G 1 . I l I. .l-h. It 11:11 gn' 'II :1t 1111. 1.1111-I On. wry- 1 X.. 1115 tl -ir hrst 11-:11- 111 Iligll tI1- Y. II. I1:1II. 'I'I1- '115' pt- ,,. 14:11 .i -I 'I - 'IIIIIT W ' A I 'I' wa ' I II III: -Ii III 5: IM' 'I'I1- I'I1" Il 'll . 11111I 1'1-II - " -' -1I :lt II11- I - 1II It I I ', IH' I HI i11 tI1- '1t1'1"I:.. t : -I' -1-t. of l1'Ji1'Il1'I'N :1111I tI11- 11-1'- III I ' I I-I' I' II 'I I' ' ' - Ii ' I ' 1111, tin -1 tI11- 111zz1-1' :11g. 1' IIII I' IIIIII 'II"',I', I llll Illllli :1s .4 11I :1s tI1- , , 11'1-r1- 1I1111'11st:11r1 11':11t1111f I111'I 4- A I . . 1 1 N lIll'j' 11'1-1'- 1'1-1'1' - I1:1r- th. 14. 1 1 In B t tl I' lint 1 - IIII - r:1 -:I I11- -: 11111- tl 1 1 11 . - hu 11.1.0 hmcn' ,MIL k ilu, ' 1111 - '-- - Y I'11111'tI1- :1111I tI11- 1-I:1 hlIll'l I:1111,I1 -1I at I -111. .I . ' . 1I'r- ' WV FI' I IW - YW . V I' ml W1 lost K' I. I -. H 11 -:111 :1-1- I11'1 1 ' ' - - ' ' 1' tI:t 1-'-1'I'11g1 1 ,, III' 0 I tw' Vi- 1-:11 - 1111 :1II '5I1t. ' UO' ' A' I I' 504' 'TTI' 1 111- 1 - 11.1 :11111-1I .1 I11II:m, .II AF. .Il .Iii W ' 11111 -. ' ' tlll' first ,.g- -1':1If I ' , ' , , ' 'I 11-11, - 1. .- .. 1 .1, .Iwi 11, ' , : - . YI -II. 1 rt 11 Ii ..- . .11 . 1' , . 1. " Wi U - .tI1- 1911 : I : I tl ' 21. l.L7. " ' A11. 11. I .mt 1..tI -I -1 -- -1. --11.1.. -1-1 - M., 1. My . . I '1-11- gl 1.1 - 1111. -1.11. f11II " r . - '-I ' I1-'11 , . :Iv ' - ' ' . TI1- - : I 11. 'i - Y . - 1, 1111I.' 1I 111' . -' if tI1:1t tI1- I 1 Il 1 1, l.1I Ir "111I11 IN I 'III" I 1, . 1 '11 s11I1 t Nl. tl , 15 f I 1 tl I SI It 1 I , h . I - , 1 ' . Nl. . 1111, fl 1 1 r, 11,1 11 II' ' UI x IN III' I A. ' I Ill 'I' NOT I I Xh'l' Axr t I bl 1 11 I 11I ' A 1 ' 11.11 In 1 I. I lllt Tl, 191- I 41,11 I, , , 1 1,1 llll I 1 . t ' 1 .1 I T A A I I I Of I11 1 ILI11' III FN I I I III I II 1' Il 1 s . I . II ' I f 'II' 'I'I1 'all I . t 1 51 , , ,fn I ' IM 11. I1 I1I fjltilllll' 17 It I 1,I 1 ' Il I 'III I II 1- 'III III 1. . 1 I . , ' ' I1.1 .1 1.1't1 " 15 I8 , 1 f . . . Jlll 111.1 lf 1' n tI1 . 1 I' r tllI'Il11I hrst Ill S110 111 tI11 I 11 1 II - 1 GI. I1 1sI1 11.1 111t.1 . 11' I. 1 a?fLfflf'5x:g?'wxflf'i14f-':: Qgalahi - 1523 ::wNf4""wxf4-?'fa1xf4f'16":: up iam un V ttewon NtInIe xI0!'Q'lll I-lgnn Ilumer Hou'1r1I llunhnr l'Ilr0I1I 'XILI xup.,hI1n Stan my Conley Iohn Ukgrxtrom Lh lflts NI It on Suonsl Rim Rohgrt huylv. R03 Nldp rkurth Edu Irrl Ivrux Xruold ful:-rhery, John Xrmwon XX cn1I1II I1t1rwn Ruwcll Nglm UI XI mncc XIUTI RTIIV, X mcult Ntr mil X lvmn Ilurl lurt IhmI Ron Xlbm nnler-on ul hnsnn I nu Ixuush Hahn Smith Nlxrxou IIlI1I1Imr'm1I Nhrjorlp INCH! m N uma N lrhl N 1 A ru u mr N urjurle I-rmqulst N vunv. Iauun Illml I I!llI4ll st 1 uurth Ron hmlngtt lmhnrg l'1In 1 I lulidtgr, XI nrjoru I IININITUIII ldl I I IIIIILT, Irn x I funny Uurothx r n u rmnu 0 nxun um NX'HlN0ll 11 1 son, unc rnu rmges u L , ern Ill nut mu ll I-om Iotmm Kun xxx ln on rIur liultnn XI1ynIrrI Cnrlull Iienj 1mm Xoungnr IIxrl'1n Huw N Ilxrohl Nelmm Nlmnu. I muh RoIn1rt llmk XX emhll Fngluml Ffeshfnen CI ass 0111 I1Fus If IRST Sr Xu sT1.R Prrfwdent I' Nun TT Iwmx- nf. Tue I If'SIdf'Ilf NI naman- II ISLNIAN 911111111111 IIIIILSIIH XISXINFCIAI sl-N S1-coxu Sl- NIEBTI-R I If.s1dPnf NI ua romp V lsFN1AN 1111 I lvszdent I' Nun- TT INIB1-lu, SFlIfflllIj1lfIlSllIlI XIXXINE CLxlsLN SIIUIIYUIS' Nhss Lapan Nllss Nlxon Hr Imdcll lg Q-X gwx ,7 Q 1,1 'Z..Iv' fwfr- fr- ?1v vzwfx -gkfv -vx fv 'vxllv 1A1v- ifv fxfv- u GALVA HIGH SCHOOL wmv SEVEN 'I' I ': If . 1 . .' :Q ff . . . ' ' 'A . '1 1 , 1 . ' .1 f ' , Q I- '- x Q , , ' 1 , . 1 . 1 , - - : , 1 I . H A ': 1 A A J , All' I - J , lI1I,',' '- , " 1 ,A ' , . 1 ' ' - . , . . ' " XYAJ 1 , fi: 1 .': ', .I'lI 'I ll I - , .I. ' ' A 1 , .I1. ' ' K' , I ' 1 ,' xii. "' ': ' - ' , I 1 I1 " ' . 1 ' 7 .' J , '.' 1 '1 - 1 1 . 1 ', j If :a sv . I-'I - .I h .' , R Iy S '. .' , .XIi" N 'IJ ,I IIa -J, F1 ' .' IJ Ivy Y 1 H1 zu' '1I , II' I1I ' ' . : 1: .xlf..- 'f-ll .lgvl 1 . H1 -I , 1 ' -' , '1 ' ' 1 . . " .,- 1. ,' t , ' ., , A -1, 1. -, 1, . .,,. -'YYYUYYY-'vrvvrrrrrkkVYAAAAAA,---77777-YA--'YYY-YA A A. A1 A ' 4. vs :Av A' 1 4, 1 - '11 I. e,q --"-'A-YYYYYYYA--A--,"AA-VYYVAVA--A-F--vvvrrrrrb. . -v Lv I : vl.:Av fx:-T' 1-1- Yes:-f' , iff, TT-,:-f??' 'If'1-qiffi-fe-'rt--1-T1-Qfl 'TT' 41: fe p.--1'6" E, ,VE ,Q--5 53 ,T ' v ll Q- v I Q- - ll 4-:cs gp? Af- 437747 eszv, '7,SZ'1F' 1- Qsalghl - 5: -,Sky fqsgy -qxg? N55-,fr 1 Tlvyammxlh HQT' Da-gg? So IHLSQ1-Ohlhltik en Q o PS ' ova, ou.c doww 1 a Mce fufufc 'deal IK 5' 1 F1 159 wr "W 1 - pm 7A1BeIl B1 Bo 2,5 ?fi"'? K-'W-13 Yi Aer TH TY E GALVA HIGH SCHOOL S ' X "XX fl' yd 'L X f' mr" A . . .7 Y . Rn A L .1-,dsc K , f N , X 5 wi H C Cf Ox 7 ,H 7 3 A gk Jef, ll ', I X., Al , 'ff X 'Q n 4 'I 4' If W MF? I N Knee DWTN Door Q? T , 1,, ,-::-.' ,-::--"--:z?'- ::4?'i2A::f:??x::L??xz?"?T ,:lS??xzS?'?A::L?'?s: -' IR - IGHT Hvffxmf- xxrfsvxffg ll 1111 11 I X N IIINU S1 I Ilx 1511111111 15123 ' A WWE W fffak fg' Class o 11327 111 111 II1 111 1 11 1 II1 1 II1 11 ll II1 11 ll III1 1 11111 1111 N 1 'x 11 111 111 N ll lllll lIl1 1 III 11111 lIl1 1 1 1111 1 H1 l11I1 1111 I 1111 N 1 Il 1 1 1 I1 I1 ll N ll 1 1 1 II1 1 IIN 1 II1 II1 1 1x111 1 11 1111 I4 lIIl 1 1IIl 1 ll 1 11111 ll S 111111 111 11 1 ll 1 ll H I1 II1 IIIN IN 11 1111 Il I ll IIN 1 N?f'Xfxi?fF"'T5"?f-'X4-"-7f"'?f?-'54-'Ff"?K GALVA HIGH SCHOOL 1 1 N 1 1,illl1 .X1' 1 1 S11 1'111 111111-111111'g,5. 1111 111 N1l'I'X1II 11:111 111-V11 11:111':1. 1111 111 111111:1111 15' 1 S11 1'11 1 111ll1111'I'. 1'11111l':11111 1,1ll'11 151111 1-1'11 .Xt ll 111- 111111':1. llli 111 111-11111-111 111111 111- '11:11'11 11 11:11 1" 11:111:1. 111111111 1'11'11A1'11 1':1111 1'11-1-11 1'111 1-:1 110.1111 111 11'1-111-1'111'1111-111-11 ,V Q11 11111 11:111'1111 Q. 1111 111 X1- '11 1'1111- ,, , , S11 11111 , 111111-1111 111' 11 11 1-11 l'1L1lI1' 1'1':1111 ,, 91- QI'!lI11l1'I', , 1'1l11'ilQ11. Ill' 11 11:11'11111 1'1I'11' 1111 , H ,1S11t-111-1- , 1'11 ': 1-1-. 1111 111 X1:11'-1' 11:11'1'1g1:111,, . ,'t 111'111 ,, ,N1 ' :11. 111' 11 1I111'11111-1' Il: Il ,, ,X1 111111111 X'11'1111'i:1. 1111 111 1.11111 - 111-111111111 , , St' g1':11111111' , 11:11v:1. 111' 11 X1-1111' x1i1ll11 1111-111 ,X1 1111 111' 11:111':1. Ill' 11 1'111z:1111'111 111111111'g , '11 1'1 , , 1.178 .X11L51'11-1. 1':1111'. 11ll11-X' 1111111111111 ,, it- 1QI'ill11l1'I' 11:111':1. 111111111 K1 llI1'11l .11111 1111 , 1'11'1'11 11:111':1. 111' 11 111111 il1l1'1' 111- 11:111g11 , 1'11-1'11 111111':1. 1111111111 X1:1111:1 111-111 '1'y1 111 11:l1X'il. 1111 111 X1:11'111 1,111:11 11-1' 1i 1'11'1'11 111111':1. 1111 111 1,111 1.111111 1'1-11 XX':1111'111 '- ':11 11-1-. 1111111111. 11 1':1 Il X11111-1' ,1":11'1 111-1 ' 11.-111':1. 111111111 1,111'1'11 X1111'11'A1' ,511 11111 .X11 . 11111111 1111111 X1111'11- 111111111 11'1' 11:1I1':1, 111' 11 n 1'1:11'1 N111 1111 , l":11' 1111' 1' 11:111:1. 111' 11 11'111:1 1':111111'1' ,, , S11 11'111 ,, . .1111-1-1 '1111'. 11111 111 111 -11:11'11 1,1'11" 1111 , H , ,,,,' 11 1' , , ,,,1'1'11:111:1. Illi 111 1'1l'Ill?l 11111111 1111 , . X1 II III' . ,X'11'1111'1:1. Ill' 1111 N111 f'1111j'11'1' , ,, ,XX'il111'1', ,,11:111':1. 11111 111 XX':1.1'111- .'11 '11 , , .'11 11' , K: : 1'11y. 3111, 11:11'11111 S11'Il1I1' 1111 , ,, ,1,.'l11U1'1'1' X1 1' 1. 11111111 XI:111-11-1- S11'fII11 . 11111112-111 1-11 1'1111':1g11. 1111111111 11'1'1111 H1I'l1I1g' , S 1-11 1'1 11 1111 11111'11 1'11. 1 1I11'!l1I11. 11111111- X1:11'11- S11 1111-rg , X1 11 Illl' 11.-111:1. 111' 11 X'1-1'111111 511.1111 PII 1411-V11 111-11111. 1111111111 '5'?s:4?7'?A::f?T?A::f1?"'?x::4S?Il Qsalilhi - !P?:z5" x?::4'??:? ' LA ya RIIC Ixus of Xrmur lnuntor of I mlng,r lphx Bllllli xl rmmc Sister s rl lllLfllt8I' lI'SlJlI'l lon lll rlnws on 1 farm HORIIONI X color ussltx 1 1 1 S ltrlltlll cl gram ot our Co urn su amp grxss -Xn mln xtlon Prf clplt xtm Lllllll s tm C :slut Hull C0 omparxtnn dsg,ru of Xllllllll c ur U or Bob Xl lute C mclx If xr all 'T '?l 49 TS? Y' FOFTY GALVA HIGH SCHOOL 5' 7' Y ' , L . l l Ar I1 I la" f4 F 3 f l l Y A L ' X 2 al . Aa NX' Q 117 l T!! . "'- e , ' I ' Q I S A Qi 125 .,,f 1 Vl'l M 'AL 6. N1"'..' I' 0' l'f'. 1. l3'..... 'L 7..'ul- 1'f'- 'g l. Q. -. "'.,,-: v 8. ': 3 l . ' 9. . f -1 ' . .L , A 10. J " ' : -. 12' Rods on H camel. ll. Slang for mental dciicicncy. H. P- f wt' . 13- ' us. lx '1 ' ,.- J : . 15- '- - 17. C :ww ,,-. 18. lv. S. Ally l ing ' ld XY:xr. 7 f"fUf 19. ' ' . 5. I ' . 20. ': A' M: . "?A:z?'?A,zfpfA:z?'NT 24? , zzf' - :':??7N?x' '?"ix:L?'?s:LT' ,-tcifvcxrz O01 I K Xj X ' 9 z 'fl , i x ll Q A rx , I 1 1 I a 1 L, Lx, X Lg my A Atlwletlcs Vgk Sl "?x:4?'N?A:z?N?L:5? 53:1 Y ZH! - if gl Q: K Na Q31 ill ia x X1 . W: ::53:iR533QxJ?5:Q.i53 ::wfgf'vAffLf'1w:lfPvxy?:: fgglghi - 1523 ::1m:6'f'Hxff1xffv?1wffG':: Coz-1c11 1.inc1e11 cl1i'1llQ'flS 13. 1,in111'11 1':11111' to G:111':1 from . 1'1 i:1p111is. 1111'-1 11' 11-rc - - '11'11- 1- lIllIJl0llS1lllJ 11111t11111 squ 111 11111 111111111011 1 1 1 111 1 11 t111 50111111 1st1 rn 11111 1 111nf1111111 X1t1111111 11 1111r11mff v1lt11 1111111 111114 111s lt 11 RS 111111 11111 to 1nst111 mto fra 1 1t111 t1s t111 splrlt 11111 f1g,11t tlllt VIH gums 101111 11n11111 1118 1111111 for 111ms11f an 1111111111 ltlllttll r1111r11 1111t11 ln Hlgll S111o111 m11 111111 U11 H1 1nt1r111 lHt11llSllStlL111X lHt0 1 1st1111g, 111s111111 1n1 111s111t11 1n11 11m 11111 or 11n1s111 IH 1111t11111 11111 r 1x X1 lt 1111 1 Il 1111' 1111 1 11111 ll0llS1llll t1 1111s 1ns 1 1 1 ls ll 1 1111rs1t1 f 1 1 111111111 111 s11111111 t1llt 1 1111111111 hrst 1111r1ls During t111 11st 1 1 11' 11111 '1 1118 11 on mon football ganus t111n ln s1'11r11 s1 1s1111s 1n11 111-1111t11111 1115 1omp11t11'1 t111 hrst prfusc 1111rt111 11111111111 Hnmff 11111 no 111111t1on11 1q111p11111lt t111 su111ss must be 1'1rg1:11 '111r1111t111 t11 t111 1t1111t11 1111-11-t111' A1t1l0llgI1l 111111111 111 1 1 1r11r 111 -1t1111t11 1111r111rs 1111111 11n11111 0111s 1118 s11111ss 1 11s p1rs1111111t1 1n11 1111l1t1 ln 11 1I'S1llll 1 11111 1111 p1rs111r1nr 111 11on t111 r1s1111t 111 111r1 11111111111' of 1118 t1.1111s 1n11 1118 811161111111 1n rusmg t111 st1n111r11s of t111 s1111rtsm111 md sp111'tsn1111s111p 111 C 111 1 QITCT9 Football Sclneclule, 11928 QQ S1 pt 1t 1 Oct 1t N111 N01 N01 N01 I .igxfvx ?-'ix Br 111f11r11 V1 1 OIHIIIU 11111111 1111 0111 Il C11 Ht sro f am11r111ff Op1n Open 111111011 l It Br111f11r11 It X1 1011111111 C 1 1 1 C1111 4 G 111 .1 It 1 01111111 'TX f 'T S?NTi'? '?XY"7' ?' FORTY TWO GALVA HIGH SCHOOL NI 1 1 . . 1 111 111. 1 11 tll 1'1l: ' ' ' ' : , 2 z ' : I ' - s11i1 11: 3,511 Ill. t xt f ' .' -: .' 1 ': 1 1 - 1 1 1. A :I v -I :H 1' I lv 11: 1": 51' :x -- : - ' ' '1'a 1 ff 1' 1 x : f z ' ': 1'r', ' 1', : ': : 1 1:-11111: '1 f: ' f 1 ' 1 ' ' ' f : : t :11' '. '1l'1- ill High Sell 1 11' was :1 111111 ' of t ' -1 : I ' J ' -: At 1':1rs1 .' C1111 'go 111- 'l11l.'1'l 1111 :1 1-11:1111pi111x1'1 1-11-11-n :11111 :1t t111' 1.'1 u' 11 1111':1 111' was : ' cr ' t111' V .v t- , 5 1. : .' ri : : ' ' I , ' , , I ., ,..- .1 I lv t1l' :'.': : 1':11'.". Qlli11Z.1':l:11': 1 '. '-" '1,,, -has . 1 z c ' f f - : ,' .' : x 1: ': . . 28- : ,.,.1.,,.,,,.,1.,,,,,.......,,,,,,..1.,1,,.1.,.,.,.,..,,,, 1 : ' 0' . 5-A ' ,g ....,,,,,,,.,,,...,,.......,,.,,,,.,,,,.,,,,.........,,.,, : ' 11 't. 12+ V .' " ' ..,.,Y,,,.......,,,...,,,,,,,,,,.....,..,,,,.......,......,,,,,. :lt 1: 1 ': ' . 19- 2 . 0 ' . 26- ' ' 1 .....,....,.,......... ...,..,1,.,..1,,,.,1.,,.......,....,,,..... : xt '1 " A' vi 2, ' ' B. AVv---YVv'-Y'--,YV--,--YYVYVVYYViv-',AYA--VV---'--VVAA-,v'--AV at ': 1. .Y '. 9+ x . -Y '. 16+ . .v '. 2.3-V' ,11,,,,,11,,.,,,,,,,.,,..,,,.,,Y,AA,,,,,,'A,A,1,,,A,.,,,,A,,1,,,,, : " ' , :S , T :zv , ::4?'iA::f3??ixz?'TxzT? ,Azzfemf::43?Ti-:zfT"iB:zfT ,-::f?T ::Sx2a??Ayf-Pf2sffffzx!?:: 153131111 - 1523 F O O T B A L L W, , Y , ,F lop R011 Couh I 111dell l glanrl I etcrxon X :rn 1rd I 1r 1111 L'111r:-nce Xpppll N IIILLIII N11 111-.011, Speuur 011111011 I I1 arlu reed 1ur1o11 IL1 prctt I r111l1 1 tt Lnond R011 111111 Nl111111so11 I 1111 rs. 1111 e L 111 r llll lI1m11o11 re 1111 c X010 I1 1 Jule I etprbon 1rxt 1111 1111 1 mter-on lllflxr' on 1rty ll l"I'lINOIl em 1 111. llllk lyll 1r1 Kor 1 Tlle SSHSOI1 Thr sc lS0ll opemd 11I1111 0.111 1 met 111.11111 1111 Octobcr l IIIIIS 11 IS 11.1 1.1 s hrst gxmc .md Ixxwdnu s sncond II1L fulrl 11.1s XQYX Hllldlll xml tln l1on11 tmam 111116-d 1g.11nst I1c111 odds as lx111 mu L,rLatl1 o11t1111gI1ul C:.1l1.1 xltlltlllgl tl1 t1.1m 11 .1s cl1 fL.1tz d b1 1 large numlnr of p0lIltS tllc sp1r1t of tI11 121.1111 11 IS not daunt Q I 'flu tm 1111 c llllf I1 uk stronrr ln tllbll' nuit t11o gxmms XVlltIl tl1e1 tlul Xl 10n1111rr Cll.lIllIll0IlS to t11n t0111l1d01111s m thr 111 xt gann C1.1l1.1 1111p1'o1ccl durmg tln course of tllc 5115011 md tlltll' progress 11 15 not1u.1l1l1 111 tllill' pl11111g., lI111 1111116 out 11ctor1o11s lll tlu lnlllldl II1111lxs1r111ng, lJ.11 lmttlm 111tIl I0lll0Il Illx s11s0n gmac 111th tlu lmnn tc 1n1 l1.11111g thru Wllt0I'ltS one tn .md four duh 1ts 'II11 tour dm In It 111 rc I11 SHI 1ll scores " 1 tc 1111 sxt .1 rncorc DX not lnlnv' scoru .1f1111st on tl I1111111 fuld fmlu lr.1tt 'Q 1 '1 mrson lllt l'rud llllr W11I1str11111 xggu IHNISUII, .111d 1111 111 .1n1 1 on 1111 ltll' .1s 1.11111 1' 1 1g.,l1 111 tln II1 111ksg111ng 51.11110 I'?x1v E' 4?-' fxfx '7x-vv -1-x4?' zvgy- E.-'x4Y ?wZx f -,-v -vx4v- ?L4v ,, GALVA HIGH SCHOOI FORTY THREE " .. 1 . . ' , 1 , ', . . S v t A, , v " ., Q .Z k. nf .. J l J , ' 1 -, If I , ll ' '- I , " 2 ' I"z1 . S 1' ': Ifr. , 2 1 i , .0 Ile 'l. I, Ilal XYI 'kstro . l'lz1 lz l . 1 , flui lf l, Joe IJ .' ' , 'zu .lu11c5, I 1 '- ' ' . F , R -1 11- l-ll 1'f .- , Al. '- Nl '. V, Joh A f , 11' I-ll 1-2 11 1, xl: ' 1 1 ' 1511. I 1 , , , V , v, , ,I - 1 , I I 1 I 1 v. - v 1 v v . 1 1 1 : ' Q " .' ': " .' V' 'J 'W F ' ' - ' I' 1 I if -1 . - -: -: 1 : -' .' 1, ' -' -. ' : - " ' ,, in a l1:1rd-fuugllt ganu: and dvfcatccl YVoodI111ll. Tlmy held fll'IlCSl'0, the county 1 .-.:l- 1 .' 11- 1:5 '1-4 1 ' 1' : 1' ,-- " .f -. Y' 1 1 14 1 v' 1 1 rl 1 0 1 - ' 1 1 D l I 11 ' i 1 . L ' 11 11 1 ' Q 4 1 A . 1 3 H 1 D' .' : II1- -: ' -- llu' -' I., -l-51' 9 In-ir ' '- . ' ' "I -t I -t- x , "Cl 'ku ' -- . : - . "Bl: Kl:g f ' "II: 1 I'I- It pl:."l tl " l-nt gg ' fn U:l1':1 Il' r ' 1 ' ' : .' ' " ' . 1 , .:-T? was , Ti -1-T?'f-.,-ff-:: - ST-3 'T 1-:: 7: ,-,, T?Ti1.:-T':?T-:: T1 , :: fe" .1 5-P? 5? 6? 4:5 Qglght :avg Nafsfxu F? AFP.: Game b Game Revlew SUI Ix VII II xx N g.i mug.: l 1 t 1 u x 1 13,1 I em x It dur xl u nm ONIIXK 4 in ici s 1 vm 1 N mm g, x I1 1 s I mrL 1 lllt ll N N mi I ll 1 N III I l I0 I 1 u 1 N n Q mum 1 nl 4 1 I s 1 4 s u n 1 ,I l 4 In III in s nm 1 1 I3 I xc: wi slr 1 Ixu 1 P N 1 IKSN ll X g,.omI crmul u ls prism it I I in ,. s 4 ui 1 l in M ll ,. ll 1 I s t,, is It xm in Imu lik u nn 1 I Nl Illl HX li HXX I I Il 1 l I 1i.g.I1 1 N 4 N ui s Ill ,.n 1 4 xx 1 TK 0 N ll x Q yg r ll or 4 x lllT'4 l IH tl ll K Q HIS ll Ull Ski .5 'YN 'IPX ff-'f fs- FFRTV FOUR GALVA HIGH SCHOOL 2' , :: , ,-:: , I-ref, ,-5:-, ' - ,-:: , ' ,-uf, i , ::'- ,-3:-, " li.Xl.Y.X O Iil'IW.XNIiI'I I3 Od. I, 'l'hm- llzilvn squml pluym-cl thvir Iirst Qfilllll' nf thc sou. 1 all lim-waim-4-. 'l'In- 'Q' ': mw- Il'Jllll was muvli Iwm'ie'r than ihn- Gulvu lim'-up :mil 1'llll5t'lIlll'IllIy haul ihv zulu IIIIQIV. lt '11, u vulll. :lump mluy :mil min fn-Il tliwllgflmlnl the "Ellll'. .XIII -'I Iulvu put up an grrwi Ala-ul of Iigfh . Ihcy ri-c'c-iw-cl thc sm: II uml uf tl - -IZLII .4'1rc. ISL-'Falla 1-4-vviva-cl :in injury In his ku" :incl hi. zilm-iivv was Iit'l'lIlf' fm- ing! tha- rc. I' thv gr: '. C7.Xl.Y.X Un WY . fi I UCI. H. Uulvzl plznyvcl NYyonling: on ilu-ir hm - iivlrl. wh"I was wc-I :uml .I.ill'I'f'. 'l'Iv Clulvu 4-In-ion slmws-il vulisirlcrzllila- fuuilmll thc firl quurh-r wh:-n Ihvj' lwlun-cl thc hull ,ni NYy 'ii "'. um- funi Ii 1 -. 'I'In'y Iuvkm-ml ilu- puncli. Imwcx' fr. in put il uw-r for ai .cure-. I- If- Iuncl :mil lin-i'4-Ii we-rv uni of thv gum- mlm- to injurics. 'l'Iu- gn - 4-n I-Ll in El .worm-In-.s fir "l'I1u1'Ii" l'r1-I-ml xlruwm-al up wvll :nl Ilia' vml in Ihis gy: in U.XI.YiX T' WUOIJII 'I.I. U Uvi. 15. Gulvn pluyvcl NI'uucIIi11II on Hu-ir own I' -III. 'l'h- lim-Ill was rlry :mil Ihr wi-:lllwr Ulm-ur. 'l'Iw twain pluyul W4-II in thi. QIJIIII1' ultl Ilffl thcr- wx-rv iimny fumlnlm mzulx- hy I II In-ann. "V rlf' I'et'r in pivklcl up om- of ilww fllllllilkx :incl ur , -I thc gmail for thu Yrs! poi uf lhv f't'3ll'. 'l'h' gain- 1-ml -ml with Galvin ul thx- Iimul uf an T-II .m'm'v. Cl.XI,Y,X 2 ilI'INI'iSl'IU 13 U'l. 21, Uulvn jmirm-ym-ll in Um-in-M-u In IIICCI :ui liiiiln-I'i-:nl4'4I Ivuln. 'I'h- Qluy wa. 1 - uf ih uw iili-:il rluys for :i fmullmll "'2lll4'. 'I'h1- Iuvnl squufl clixhfl show up mm'h in thi- frsl half. :mal ilviivwu ulutuiiivrl an I3-ll I4-ml. 'l'h- Imyx mum- hawk Iipzf' 5: :ul ilu- I:1.I half Q I playa-xl ei muvli In-Iicr gr: in -. 'l'hr grzum- omlm-ml wiih llulvn mi ilu- small 1-ml uf thc- '-Z. . 'Iran C4 if Ifring ihui Gi-iimvu was thi- Iii-nry County C'Ii:ul1pinn. :incl that ilu-y cli-tl-:ltvcl ' - vs nm- I3-l', it lwrnvvcl ihut Ilan- Iuczll lvum wa. pl'1g"',,ii1g'. G.Xl,Y.X II f--- C',XNIBIiIlXiIi I4 Ort. 28.- -iizllvu pluycrl QIHIIIIIVIIIQIP on tho l'u1nIn'icIgv I' Alcl. . " ' ' ':. -.'-I . runny Gulwi runh-rs lmving: fulluwm-ml tlu- twain. 'I'h- tm-:um we-rv alluul 1-vvnly limtvln-QI. I I nfl:-r :I Imiwl Ii-"hi unll an fc-va' luck Ian-zulu. Cssllilvriclgm' wnn with u II-II .v Irv. U.XI.Y.X 33 lSIi.Xl7l"UIiIJ U N '. I. "I5r:uIt'or1l vs. Uulvzz. I4-vin Stmlium, Uniin- vullc-cl :ii 3:00 I', NI." "I mv ww- thi- bI"'ll5 M-vu urouml Ihm- I wn. 'l'h fy pluym-cl um- of thx-ir lent "'lllll'. uf thc yi-ur. 'l'I -5 Cillllt' llmlligfli with an 33-II vivtnry uvvl' thc " 't' gr "IVI"'A' NI: 'I :ich-xl an vmcli ilu 'ing thc uh, - -- nf 1'um'I1 l,inmh-II. G.Xl,V,X7 IiNOXYII,l.I'12l N '. II. 'l'h4- lumix- fmun .illlIl'Ill'f'l'1l tu Iinnxvillv wl -rc ihvy llll'l ilu- Ku 'iII- tczun. This was lhvir only IIJIIIIL' in thc I,itlh- III fUllf0I't'lll'K'. so ihuy wvrz- uni for vid wry. .X '-ry Imrcl TJIIIINIUVIII Villlll' up sumlmlwxly. IIIJIIQIIIQI an Iivlcl rlitlivult to play. 'I'h- guim- wsu an In rml f-Ir lf" - :mil liulvn Inst nfl:-r l'n-vvivillgl niauiy mln-'i-inns whivh wvri- hurcl in izllu-. 'l'lu- .unr- wzi. 21-T. il,Xl.X'.X fi 'I'Ul'I.ON H N '. 25. 'l'Imnk, iriv' QI 'fa in -. 'l'hz- umiuul iurlwy Iuy gfzuin- wsu play:-rl with 'l'ouImi, 'he wc - :mxi li. in wi ugain thi. limi-, In-vziilsv Gallia: still rmm'n1Iwr4-ll their ch-f-:ll thi- I'-za I II' 'nz lin-ry lm-lnlu-r of Ihr tl'2lIll pluyvcl his lmrmlc-st as an ra-suit of which Gulm rm-vii 'owl lhc I: 'Im 'l'h- Hzuhy work nf ilu- llulwi Imvks, mul thc wo I-'f I he-Ip uf thc lin- 'z 'c-LI To I lo Iuln- Io fulu- thc- small vml of thx- wrc. ln .Vg-qx.,,175 .vgyx ,vgfagyxn 5'-3 N -?, U 1?-.X ff-.-X gs? fr'-A lf., ---V-v Y -ff -V-Y .--I-Y . .45 ia,-Y 4T5,,l5' '7Cl!!Y' 'zxffs css, Wzxzf' -. ifvgwxffaffgg fgalahl H7 645-'lax Q-qx 141: Football Letter Men ll l 111t 111 111 t 1 ' llllbl 1 1 111 lS K lll 7081 lt N l N N N NIN ,av l 1 1 11111 th1 I'l,.llt 111111, 1111s1t s 111 NN l N llll I ll T1 s 1 1ss11111111 s 1 11 1l1s1111s1 mg 'E 11 111111 s 111 1 ll, 1 IS 1 s 1sl 1 111 1 lltll 1 r11111.h 111111 1'11 l1 r Il 1 ll 1111 IC 1 1111l1l r 1 1 11r mxt Sl is l l ,., 1 tll S U ,. 1 1 1111111 11 ll 111 xx 1 lll 1,.r11l1st Sl 1 11 QS 1 su , l 111 Nl 1 111 T ll 11 ll '-mln. 1 s s11r s t11l1 1 1111 1 s 1 11111 ll 1 1 Hlll IIN 11r11 IN ll l1s 11111 1 s l I N S NK llik C lsllltl 1' 1 gy '7 '7 Q 7' '7 GALVA HIGH SCHOOL wmv Five ll .. .. - .. .1 ' ---Xv.,::' .. ff ..," ox., I' 4-77, -' .7 V v -Y - -'-Y f 1 " -7-Y v -7-f v --'- Y if f ll.Xlil..XNl3 ll.X5ll"I'0N l" llll21'li QV: 11i11j "ll1 1 1-1111 11i11-1l lh1- 1511.7-28 ' l11ll - 11-11111, ll1- 11l11y-1l i11 thc l1111-kli1-l1l, shift' gr 111 '1 li111-. lil 11111' 1111- uf H11- li 'lx 1 ft' 1113. ll- ,' ' 1'1111l1l illNVJlyh l11- 1l1-111-111l1-1l 11111111 lu 1l11 his I11-st. X lli: 1-1111 1'i1-11li1111s 11tlit111l1- was ll hig l'111-l11r i11 'K 1 hiking! th1- t1-11111 llll'UllgIll il s111-1-1-ssful .1-1 .1111. 1- I Y -X Q 7 ' 1.1-11..xx11 1-111'1'11:11s11x1 1111111 1111111 ' it QU1111 11i11- -l -1-tj 1 ' '1'111'l1"' 11l1 - 'ff " 1' ,' i1111, .l 11'- ing: 111 11ll time-s that l11- was 11lw11ys '1h1-1-1- 'll'll 1:1 1 tl11- 11l11y w11.' tl11'1111gxl1 111' 111'1111111l his 1-111l 11f llll' D " 1 l' -. lt is 1-111 ll 1-111l11l1l1- 11f l1i111 to my lh11l 1 ll11-t1-111111-1111l1l 11lw11ys 1'1-ly 11111111 hi111. ll1- 111-V1-1' 1 ' l11111s -1l 111' his 11l1ilily hut 2llYVily.' 1'111111- lh -111115h, K 1 z.. ' g' l1i. s11111- 1111i- .'.llllll. 'W 1 1 X Tw 1 'v -1. X- K., ' l1Ul'lS l5l'iliGl,.XNl7- -1,1-ft ll11lt'l1111'l1 T "l, 11i1-." El 1l1111i111-, 111111l1- il 1111111l11-1' 11f 1l1l1- 1 - 1'1111.'. 1'hi1-f 11111111111 th1- lc-i -1' the 1111- 111111l1r 6 . 11g:11i11st 'l'1111l1111 1l11ri11g: lh1- 'l'l11111ks15i1'i11g 11111111-. ll1- w1. lh1- shil'ti1-st illll fu 1-. 1111111 1111 llll' B l1'illll. ll1- Vl ll lg- th -' ll - us 1 ' 1' K l2ll'li -rs f11r l-5-y11 1l '111s, lllilllt' 11f llll'lll -11114 ing' fr1 11ff't1 'l1l1-. ll- sh h1- il QI 1-sl 1 l11-I1 f li. ll. S. .'-1.'1111. f ' 'V izesl Yi --, 11 -' 1 1 1111. 1 .IUS 'I 'll DMNUYU- lii'-'hl G1 111'1l 1 H ,- "J -," il .l1111i111', YVGL' tlll' ligrhh-si 11l1111-1' ll ' ' lh1- 11-11111. 'l'l11111U'l1 h1- W1-i,L,l11-1l hut 127 11ls, T wl - I11- hil il 11l11y1-1' H11-1' sl11y1-1l "1 t." I11 i A X' ll11- lill01"lll' gilllli' l11-111:11l1- l - 1' -1 .'l111'- Q ' 11f tl11- tl 'kl lt 1'11s not 11111'111111111111 l11 . -- Vf Il 1 1' "liU'h J flzll tlll'Ull'l lh1- lim- llilll' 1' 11 Q 1- 5- .1 Q K 11l1.'1-r to his -1 -ks. l ,515 1 ' 'X 1 " lJ1Xl.l'1 l'l'l'l'l'1liSUN l11-l't'l'111-kl1- 5: l l711l -. El S1-11i111', wus 11111- 11f lhr . 1-.l 1 "l -rs ,l L 1111 tlll' l' -. l11 th- Vllllllllbll Zlllll Ql!'Ilt'. 1-1 111 -s tl - 111111.' 11 t1-11111 111'11i1l1-1l l'.' t-' 't1ry. ll'.' "llyi t111'k '- - 1111- 11f tl11- '16-11111'.' h1-111l- liglt.. Ili. 11l1.'- '- 111-xt S1-11s1111 will l11- f-lt , L 1-111 ' -'111l-'. Wit' ls Y "fA::4? ?x::4?7 'iszf SXS1? val? 'f?s 'f?"?s:f1?' TEAM?a?x::47i?x::Lf??Tx:L??5I ---fx 7 7 ff 1511111111 1523 ---Aff 5 -- XNLIS NIXCNISON 1 111 1 lL1lX 11 1111 1 S118 1111111' sk N- 1 11111 s ll 111 Y' I I s ll 1 11111 Il ' S M1 N 1 1 1111111 xg, 1 1 Ill 11111 s S115 1 llll I1 1 IS s111 111 111s1 1 11s1 11111 111111 f 1 s 1111 1 U1 ll 1-11s1 111 11 1 X1 r 1111111 1r s 1 IX 11111 11 N1 11' 11' I1 1 s s 1111 I1 1 Ill f 1 1 1 fig. 1 1 ll 11 11 1 s Ill r11111,r11 r11 Il 1 11111 11111111 1 an 111115 l 111111 1 r tlll s 1 Yll' sl11r111111. 1 111111 1 1 s ll 11 11111 Ill 11s ll 111 1 111101111118 s 1r 11 11111 11r F1 11 s 1 11 1 ll ll s 11 SN 'W X 1X ll 11 111 1 r11 11 1 1118 1111111111111 s 1111111- 111111 11111 1 1 1 11131 111 1 1, g,r111111111. 1111- 11lg.s lll 111 1 r1111 IC r 1 11111S1S11 11l111r 2: it QA 45- -7 7 Fomv SIX GALVA HIGH SCHOOL ""T-:z?TTA:z?'?Tx:AT'23x:z?!5 ' .. -'-Nf,35 v 'vxggf-'Ex5,1?713A:2'?" 4 . 'NX 1 -1 1 ' FI1, .' ' 1' . , if .7 1,1-'1 "1 'kl- 5 , "Bly-A 111s 1111111-11 I1is 1i1'st ' 11111111 lur- '- r 11111 this . -1.'1111. 111 . 111- was s11 . 'i1l1'111 E- 'W - il 171IlyL'F 111111 11111- 1'1111111 11111 11-11 111111 111- ms f Y lf, i111-.' -'11-111-1-11. 111- W11. il 1111r1l figrl 1 -r. 1 1'111's . ' ,!l'1Ylllp, 111 111- 11111. '1'l11- l11s1 1111't 111' 1111- .1-uf X 1 W 1 I Q Yi 1 ' s1111 111- s1-1- 1-11 :111 11111 1'1-11-ram. 1-s111-1111111 in 1111- ' 1 'X' E' :' lust QIJIIIN' 111,1'11i11s1 " 111 . . Vkhy Vi . 1- 1 ' ' I : l QTY Yl'Il1.'.Xl 11 IMXIISONV-1111111 1 ' 111'k - 'A V: ' "111 ss.'." il .l 1i11r. 1111111-11 his first ' 1111111 A , Y ' 1111: .'-1.'111. 1111" 1: 11 - XVIII' 111- 1'1.' J 'f11-11 L 1 '1 N' 5 11121 11 -k1 .'1i1111. 111- 11'11s1 '1. 1 ' 11-r- -' ', 111. 1111111-r W1 - 111- s11ir11-11 illl -1111. 1 11 - ,A .1 111-1' - is ll 111-111111' 11 '1111-r. N1-it 1'-11 111- ' . S11 11111111- il 11ri11i11111 r1-1-11r11 1111- 11l1.' 11-1 r's 1. I 1 -I .ll 1 1' 1 2 J 1f11.1.'1' 1-11.1'1-12111111 1- 111 -11 1'l11.'i111: 11i,' first 11-11r 111 f 1111111, , , ' 11r111'1-11 111 I11- 11 11111111 111-111 1:1-111-r111. .X1 1111 111111-s f- 1, I X 111- sim-11 llll 1111' si111111i1111s, 11 1wi11g. just 1111- ' ,wi ' Y ' T'l1l'1! 111111 111 1'11l1. 111- 111'111'1-11 111 11- 1 '111-r X N, 111111 llll 1111- 111-1'1-11s1- 1 111 tl - 1f'lIS6'. llix 1111- Q lx 'K xi s1-1 '-, 111 Q2 1 1 11' , will 111- '--11111-. Q "1 11, 1-11. 1111111111 PE1111 -- M ' 11 ' 1 "Cl 11111 1116- 111-st s11i i1 111 1111 ' 11-5, W ' -- " - 1 11-'- .' ' " -' 1 ' ll1'. 111- was 11 1'11s1 21111 21 .'1 'f 1' - . M1 y flll -. 1 - 111111111 11l1111gI1- l1111'k 'Q 1, 111 1111- 11111' 111111 11111k1- Pl 111-r1'1-1'1 1111'kl1- -f1r1- 1' ' 1 1111- 11 - Q .11 1-1. XVI' 1111- - '11. . 3 xg 1lIly1l1ll ' 111 111- 1 1 - "c'1llll'1i" 11':1.' 1111-1'1- 111 11 11 : , it. ll1- will 111- 1:r1-11111' lll1.'.l'11 111-xt 11-11r. 1 R 5 ,jj-11" , 11111111 N116 I 5111031--11111111 X Q. 1'l1."1g' his l11s1 11-11r 111' 111111111111 1111' G. H. ,K ' ', 1 S.. "VN"-11" 11l1.'-11 ll 15111111 111111111 111' 11111. In f ' 1111' l3r111l1'11 15111116 111- llli 1- 'Q -1: 51 ' 11'1 - ' 1 1 lit 111-111. 111- 1'11s -1 11111- " 111 1121 l1'11" 1111- 111111, -'1 ' 1' 'fyk' 111 ' ' 11111' 1 gl- f1 11 11i. I'I1'1-r 1 ' -nt 252237 ?x:zi?', :z?Nf :zii?"5A::f:?T-Zxr 'TT-2214? iv? 7214? ixzz? vista? 2' .5 fi Aff? ff-Fw 41: 15813111 4 7 ff- Lg- ,,, N INLI Nl s11xNs11N l111t1r X 11111 11111 I11 r llll 11r 1111 TL 1111' r t I lr lrll Sl ISUII S 1 lN 95 llll 1 ns r ll 11111 1. 1 1r 1 111111111111 ss1s 1 1111111111111 1 xt Nt IN llgl' 11111 1 1 rx 1 X 111111.l1 l111tl11 r11l 1 Sllltl 11111r 1111s1 1 1 1 1r l lllt 1111 111 ,.1 Ill 11 t 11111 l 1 N1 1 f 1 11111 1,.llll1 xt Xl r ,L t s 11111 1 11's tl xXl ' 1 1 1 l1 11111 1111111r1 XY s 11111 11t the s 1 N lf ll S S lT'UllS 1 r It 11 Fl 1 1 1'-' 1 1 ste ll 1r 111 rt11r111 ll ff 'Ki ll 11111 ,. ,. r Nl 11 llll 111 l s1 IS 1 1 IIN 1 1 s1l 1 llll 1111111' 1 51111l11111111r1 1 111 llll' his 1 1s1111 t 1 1 11111, 1111 11111 Tlx. X x N N x 1 ll 11 1111 1 111l1l 111 11 Xl av-4 :I 'zxfcff ? z If? 7 QS' -7 ?' 4' fc- W? g GALVA HIGH SCHOOL 101111 SEVEN 11 " ,-2:-, , iff, .-:: , ,-::-, ' - !!?s:-, 7s:f?7"?x:-??A:: 75" l '- I asv? l .. T1 g i 11 - " v' H," 1 t ' J i , 17li."l - .11 A v' fl 11-1t- tl ugh llll' .'-1.' . Ilix 11.5 .- l1111-la . Y ' ffl th- 11i1'11t 1111siti1111 1'1111l1l 2llYV1". l11- 1-li1-1l . ' 1.51 15 1 . Ili: 11l1ilitl' 11f l 1-1ki11gr 1111 -115' - X41 V 1111.5 1'11s also - - l1lDl1'. N1-,' .-131111 Q' ' V7 is :" will l1ri l' 1-1' '11 l1i1:l11-r i11 tl11- f111tl111ll his- ' it 41 -hx 111 A' 11' Ci. ll. S. ,511 i 112, 1 'iii -1 7 1 11113 .111N1f1s 1111111111111-11 A. ' ' I 4344 ,Xltl 1' - - 'llll.'- -'11l1ly l11' i .A i1-S. 1 ' ,-r " "J . 11111-1l il l11 1- ' ting l11'1 l 11f fr l- f A Q. ul l111ll N'lll'll 11l1l1- t11 'f't ' l l11' 111 -. l- .l111'- a, 1-1l g1111l li111--11l11111:i111: ill tl11- 'l'111l f1 -. f S, N1-.' I'-11 1111'l1 to :how I' 115 11111 11f tl11- i l11-111l li11-. i11 fi2llV2llS '2llll. f I Iilg 5. - Hi t 5. l..Xl'l'l'l.' 'li .XPI l'1I.l,- ltigrlt 'I'111'kl- 1 ju ".X11l -," ll S 1 -, '11.' - ' pt 1111-- 7 ' 1 1 w11ll.' uf tl11- li111-. XVI - l1i. i1'1- NYPL' 1 Q1-1l 1 1 x X 1 1 il was just "t111 l1111l" t'11 tl11- lllilll with tl ' w 1 ' 1 l111ll. 'l'w 11111 - y1'11rs 11f 1-x111-1'i1-111'1- 111:l1t t11 - i 1 lllllli' l1i111 El 11l11y1-1' 1f 5 - 1 - ' 1 11-1-. . 1 1 ' 1" - '1 W" 1 J' 1 L'l..XIltl'l LINIJ--ii ill'll ' 1'l11ir1-, 11ltl gh 1111t 11l11yi11--' I'l""lllil ly. .l11w- ' D -1 1-1l tl11- 1l1-l1'r111i1111ti ll t11 l111v1- tl11- t1-1 ' lllt' ' lllI'1llljIl1 wit1 ll s111'1'1-ssflll .-:.'1111. Vhtl tl L ' y1-111"s 1-x111-1-i1-111'1- I11- will lltl 1l111lt I11- 1111 A " v nv- 111 111'xt yl'ilI'.5 lt'2lIl1. 2 1 1, My l 1 4 A A -, '11 SPICN 'lilt .HIIINSTUN li 1rl gl S111 ' .1 .' -. '111111- It ' '. fret 5" I x1-1. 11' f111tl11ll. 'l'l 1"l1 t 1lli". QI -1111- l11rl" hc 1111 11lw:11'. villiligr t11 1l11 hi. 1l2ll't ' t11 tl11- l11-st 11fl1is 1 l 'lit1'. N tl' :LI l111l i11'i11 'i1-s SI11 k1-1-11 l1i111 11lT the t1-11111 1l111'i111: tl11- -xt tw t"ilY'S. '51 ,T'?Q ,T L fT 4-T . 3, 1- T-'L 1 1 'ifxfgf' 'fxfffv 3xfZY 'fifgf' 5: Salah! - 55 'ex-gs-' QA--K?"-EA-Z?-'iz?'i 71 771: The FrsTSc..are. ECW 0 rz. ffawffy H faff Ffgf-Lf! "' Ex -2 if ?-P E. WEN if f'Qx fi f?'l FORTY EIGHT GALVA HIGH SCHOOL --... . . .. -I 0 A 1 Ill -- L , 5 5 A 4 A I, Y ,' ,LT ' ,I I 3, A , E ' H . ll - bi 4 Vw Q l' M f f Q' Ea' - N ' Q V q f 0 K . IL Ji, , ::LE"'fxzi""?x:z?' ,A:z, Wan? , 2f4f? ,-:z??9zx:Lf ,f::f , :f , - :s-, 5 ASKETB LL lop Row leyton Dexter Tranus Nlagnuson lxenueth Parlon Charles lreed Setonal Row Loach luulell How ml L nn Roy Nlajtrkurth Raymond Sweat ll nnpton Xlisnnl Wendell Englunsl Dale XX L tlin The Season 1111. Basketball hoys should be iriven credit for this season s results. It is ll' rd to realire the numerous handicaps they have had in order for thern to develop into -1 sinootl1-performinfr team. With but about two hours practile each week they had to play against teams with all the frymnasium advantages. But durinfr the last part o tie season they not only won games that were ereditahle to C. H. 9. hut shower that the teanl had the right spirit and the determination to develop into '1 winning team. G-xlva High School is but in its infancy in Basketball' this season being but its third year of basketball competition. 'Ihe good work of the boys in winning from Altona I afayettc, and 'loulon and thr overtime game with YV1-tlncrsfield at the District Tournamant in C1-zlnsburg has rated ff H. S. as havinv' had the greatest improvement in its history. ' ext year should be even a greater year for tie Maive and Blue. Ihr Joys that have had some basketball experience and are expt cted to report back next year arc: Ieland Peterson. Yineent hnanson lose ph De Novo Dale Yvestlin Kenneth Barlow YV1-ndell Pngflund Raymond Sweat and Peyton D1 xter. 'iq5x, ?"q?x, 5- "f?- -, -ff "Te ,,-?' 115, if "i1L??' ,ffe?3.4??3., f?"?l,, -fp YK, xg? GALVA HIGH Scnool. F0,111.N,NE :: Cgglghi - 1223 ::r:Ng4-?wB4f4v?'5xt4f'wex41ff:: . ' : ' 1' , 'z iz' , ' . 1 ' f ' , ' I 1 . Front Row: llale hXlCliSIl'0l'T1. Lelonrl Peterson, Prank Pratt, Joseph lleNovo, Vincent Swanson, Harland . 5 - : ' - - f , ' -s ' . 1 ' ' ' 1 2, 11 I I x 1 1 E 1 1 rs I I I . I K Y 1 1 1 1 P, 1 1 1 K 2, 1 1 f l 1 . 1 1 1 , l 1 1 1 7' 1 1 ' 1 1 1 , 1 1 1 , 1 1 1 1 1 .., 1 1 ', 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 D 1 ' N 1 1 1 l , 1 1 " ' l K 1 4 . I l X . X l 1 1 v ' 1 1 1 1 1 , 1 , , 1 1 1 1 ,, 1 1 1 1 ' -Z --4" X--f QV --L 1 .VT 11 11, 11,, R 1 .I 'TX fi' vx? 'vx fv '?XfX ,, -vx-1'v-3 'mix-fv '-1'x 11' ,xfx ,, Game G8m6 RGVIEW fm: s . f l l N 1 U N Ull l N 'V 11 l 1-. r ,A Q xx 1 1 in g, nu on: un: lun gamma s ra bl lll 0 :nr as 1 s s h nn m 4 4 func ms .um , . x 1 1 Open 1 0llNl floor n un xx is ff 4 1 1 ficlanu on 1 1 c s a Q uunn , . nr ff xx mum un was lu 1 nm ll me lugnnning. 1 f 1 1 I lil 9 su 1 xun x nu rum .1 xx N 1 N Ili l l If ki xx ing. is s ur 4 lln N X slim in 1 u rx in 1 four uni nm 'nm'-. 1 'mul nm in su 1 xl 1 ff n U nu u u on ns em curin f mn in .1 Xl1tllll'Nll 1 i n ln P0 8 1 1 f 1 nfl 5 1 r Uni guns s 1 1 . N n Q 1 . me llnx plduml gmail lnslxnt 1 un xu rm bc :tin sum 4 nl x ,. A ll nn 1' une i N 1' lu lou on Iolln I . x 1.111 n ' tgnnm, mm 1.1 1 1 mi lun u ual . X mins 1 nn ni Nl u s 1' sunn alu n re, X. 1 1 Ill nu I 0 1 1 s nos uni ull dllll 1 1 s itc 4 c i li ar ulnn . Y. pun ll x X 1 x 1 fast per smmnx n points 4 lk 1 1 1 Xltnnd sgconm s nrfru llk'll incl sum ll urn ut l 1 s . I ur' c 1 f nr snlts l 0 ld 4 ng s in 1 nm 1 5,1 ' L Y ISIN lib lOl ICN VNU 1 s s 1 msn: rL xnxx lllmtlur 1 1 ond g. 011111.11111 mm cl tc its frm lm 1 sl m 14 1 rnnnu 1 . Qeison 4 s or u nm mc K as I ins nmclm Inns-.f fan: nu . ul er ,.1 1 . X . g, g.: 4 u 1 Ill 4 sr sm n rs ti .is nm . .lgnniwn 4 s min 1, -1x-vv '7K'fx rvf? 'vxfi' -7x-fv -731s xifv- EB-vc' 'vxfs vwfx vzlfx ,,, ww GALVA HIGH ScHoo 'VT-::-'Nf-2:-, NTf::-T75-2:-fi! ' - "f-,a ' - --5' --::': WT-::-T?" On Jain. 13. Cianlvu nn-t NYe-llic-lwfim-lrl on ilu-ir lmnw l r. 'l'lli. wus ilu- first pxnw for Uulul. lim ll 1ir,l unml M-vnml 11-:uns play:-xl. tlw sK'i'lllil tn-:un losing ilu-ir struggle lmy nn H-5 .0 'l'l1- lirsl is-uni gznm- was si lu-1-nly fongllll lmlllv lilll llu' flzrln' ,TNI :lnml wllila- icznn ws .' hm lllllC'll for tlll'lll in lln-ir li st 1"' nic. :incl ut ilu- L-ncl nl' ilu- ,!'illIlt' ilu- worn' 'us 22-8. in favor of llic nppuaing lcznn. 'l'll- full winr '-Ak Uulvu jmlrlwym-tl lo .Xlt : lo nn-4-l ilu- .Xli : lin-. " ' " '. W0 - 1 aye-ml and Galvin lust lmlll. flu- sm-voxnl t1-:nn losing' ln' il IIIHFQI' f fa lx: , k 'L, :intl tlu- fir.l -1 lay il savor' nf IJ-9. 'l'l1' nvxi Q' ' N" Q Ill'."1l on 'l'nc-scluy .l'1n. 31, vll-n Czllvu llll't illlillllill on ilu' 'z ll . - . To l 'z, wry vonliflcnt of winnin,.. but sum found out tlmt Gulvu lml 'nn- A H. l . 'l'lv s-vnn l tc-uni. in flu' lirfl gli Ill' uf ilu' ' gr C'llllt' tl uu,.l1 with an 'in. l - to il lm-ml ol' 1 ' lz.k0ls. 'l' - frsl foal climl not slluw lluf' nsnul psp :il ll 1 -1" ' I' of llw jl'lIllIl', lmi llivy lllIl!l'0Yl'll zu ilu- gain- wi-nl on :incl afim-r :1 vvry lust ganna- Gulval cz nn' nut :nl ilu- un: ll 4-nil of: , , -irc. .Xt ilu- vminiy lUlll'li2lIllm'lll G: lvu nwl l'v 'zln'1'. l'cwn '- fo ppl zilnwul 'n mal 'un uni lry za ,1-vrr nl' I3-H. 'l'lii. was tln- worst slmwing: lln- In-:un llzul Illilllt' so fair. wl"l was lm- lo "M" rl' pr:u'li1'1-. Fnlln " f tl ' lnnrnnnwnt Gzllvn hl1ll'll'll nn ilu- wcmnl runnml of ilu-ir .vl hlnl-. " nn-t X1-ilu-r. '-lcl un ll 'YY -ll - .l' -l l l pl: gg l 'Dpi '1'11- 51-vnlul in-uni playa-ml ai gg . pau '. lmnt "rv clvfczltml lmy an H-T . 'ure-. 'l'li- iirsl tc-:un rlixl not .' mw unch li,.lit : nl -'cry Ill1'Illll1'l'Ufllll' is-:nn sum 'l lfz l lf f 'l l ' g. tlu- ' l' - gr' nic. '- 2 xl' -ll vu I' 2... - . Th- nc-xl g"nm- wus 'it 'l'onlun :anal thc ti-:nn wub in l'g.'l 'li its. - z ' wan all fll'lt v.'1. play-ml. 'l'li' tv: nl plain-ll lmrll 2 l fast. " ' 2 " be ll l t " - bi ' mlnring: tlw larsl 4lllill'lt'I' wllcn Tonlnn l'cc'1-ivwl an lim- point lm-ml. Tlw grsnnc cmlml with zz 23-IS 'l'll- -.1 "'1llll' was plnyml ul ilu- nin5 Tunrn: 'nb G: l 'al :gain ct " l . 5 l1'ilIlhl7liiyC'Kl lmrcl 'lnrl fast. Il vans il c'lm-un, l' ' l-f ugh 1 1' :xml Gzllvzi il' -'ml an fail' lf: lIll'. 'l'll- gfillll' 'ull-rl 19-Il in favor nf " l n. Tn -. ny. l"cln'n'irj' 28. llulvu invt . llonn nn ilu-ir l ' ll mr. lim- - l -'ingr ilu' cle-fcui girl-n tlivnl on ilu- pri-vi n, llll'l'tlllg . - wc-2 l -fn - Gul "1 wax fgrltl gr I 1 l. S il lJ'2llll5 pluyvcl. 'l'l1- sm-cnml lczun vus :cal nut in lln' tliirml qllzlrtvr. wlwn .Xlt 1 t" -ml ilu- lvucl NVllll'll tlll'y lu-pt nnlil ilu- cncl of tllv QISIIIU. 'l'll- iilxt tm-:uns wx-rv wx-ll-nl: 'ln-ml. Tlx- grain' M-1--ssmx-cl lmck nniil ilu- l1i'l-qn:1rt- , ' - ,Xllnnw gglins-cl ax L- 'it lvzul. B l Gul '11. ill'li'I'lllllll'Il tu win, cznm- lmcl' in ilu- linail lllill'tCI' villl 1 fnrxlizlllvv . ' " gr " ' ,. 'l'l1- gfun - vnclc-cl 16-I8 in favor af G: lva. Tl: ' , ' . f l. f l. 'l al z l 2 ' thc" ' ln 5-12. Un 'l'lnr.cl:1y. 3lllY'l'll I. Gsilvl lilYllI'll0yl'Il lu l.: l':-' He: I'il"llllj,l' lnncli lcthlr ll 'i' ilu' rv. . n' ilu' grannv with .Xli l'. lli-5' wi-rv in l"l1 ,1 "ils. 'l'li' M-cmnl lm-ann plziyvcl iliv svn' l in-:nn of l,zlf:iym-llc, winning lln- fliillll' ln' u l:urg'c- llill' 'in, 1.7-8. Tlx' first twnn wah as a-easily YY1ll Ivy llzllwl willl u wurm- of IH-L LJ-lXl,i.' ' "' ' . 'INT 'l'll- l:1.l gfllllll' of llw ss-:morn wa, pluym-tl at Us l -.l rg. llc f Ca l 'z IIN' " - sli-lrl in tlm s.-1' fznnic of llw l ' A -ni. Bef '- lllis. Uulvu lmrl rl-vcivl-cl two fzlir 9'-1 Q nn ilu- Y "tll'I'. i-lml l nys. llvt- ' 'I not to lu- lu-'lim-ii, ills- lmys pl'1ycrl tlicir lu-st glillll' of tlvf . 4. . 'l'll- ffilllll' 1-ml:-mlwitll an iii-1' v 18-IH. .Xn 0'-rt' - peril l Va. 'l ' ' "-.Airy . l it N". Il fwst 1 -'iocl. Aft- 'Witil gr :1 lnslw-t ll-:ul YYc'1l1vl'sfi1-lcl plwyvml an stallin I' fain-. Tl - nvl' 'nu' pcriml 1-nclml in lY0tlwr's1ir'lcl'h favor 2249. 'l'll' folluwint . - in . plays-rl lvir l' xt ge f: l'r'lil. li. lf.: l:l'1'1'll. l,. lf.: Nl' ' ' . lf: XVi 'ki ' . li. U.: and llunlptun. I.. G. 'rrf-,,Af?Tff Lf, ' Tf-1-, 'rf-Z!-feifl-f:-rf .Z-7?--f 25 -f7--,-,,ff7L-T-21-T?-5-,S-f,? 2-fa" :"?,4??i'f? fem: csamm was uw N eve Basketball Letter Men l I 1 uptl Ol N IS r I 11' llll 1 x r SxQ X S I f N1SltlUll s 11 mf of 'll X tl S lll un ll ul S 1 U ,PT ,, gg ,,, -7Av45' gAv45' lil ' snf ang ll I l in 4 1 r u l Q N S ,. X in Sllll U' Q I Y l S xx X A K I or . U 's " " la- ' "0 ' "'llll'li . e- , s l'l : - . .. A . - .' ' . . -' I I 1 , , ,. N . 'U. ',N.4 U. ,. K U ', . . . I. 4 5, , g '. 2ff?X:!4f5'? g'?'?S Zi? i'?H"f1 ??x- ?x--ff? ZQ7? -5" -, - ,- W-v vine, Y-EZ-, ,-EI'-, ll GALVA HIGH SCHOOL FIFTY-ONE ll ax? x?Nfv 7A xv 1v'N?1v 'uvx "U X I N N X ,sh 111111 x 11111111 , ll 1 1111 IX ,ll s Nl INUI 1111 ll 1111111111 1 1 N -5 S l N 1 1 X1 Xl 1 1 1.1 lx 1 1 111 1 1, N1 I1 1 s 111 Nl 1 11 llll x Xl N11111 1 X 11111 1 1 S1 11 N 1 111 s 1 1 131 N 11 1 111111 IIFX l r 1 111 11111 1 1111111 Y 1 1 S 1 ll 1 1 S .5 'vx 'rxfv -rxfv fi- 7 fv -7A wwf' xfrffifs-56? 4-7:5 FIFTY Two GALVA HIGH SCHOOL ' -riff' T-::-7? ::f1??"?A::f?"'!I . - 25352:-f"'5A::-7 .4275 :gy 11- 1 1 17.11.111 11'11'1's'1'111111 c1ll2l1'11 1 111 1111- 1'1's1 111111, 111. 1111- .1-11. 1111 'WY11-11" 11111-'1-11 . K ' l'1'j,Ill1Jll' ' "11111, 11111 W11. 5111111-11 111 ' '11'-' W" H g1'111 '11. V1 111- 1111.1-11 "1'1-H' 1Ill'u 1111- 1'1-.1 1111 I. N 1111- . -1. 1. 111- 1111111-11 ll p'111111 11l'illll1 111 111111 1 wh" lll11.l'1l1 l1111'1- 111-11 -11 11. 11. S. 111 51111-1 1111 1 ll " ' gr 0111111 311111. 11 W11. il 1r1-111 111 .1-1- - f 111. 1111111 11r1-11-11 1111115 1.11111 1111'1111g11 1111- 11-1. Y: 'fu Y1.' '1'1."' SWXNSUN l'1-1111-1' "Yin JI .1111i111'. 1111111-11 1'1-g,1'111111' l't'll1l'I' 1111'1111 " 111111 1111- x1-1 1111. 111. 111111111 111- '1' 11-11 11lll'1Il' 1111- 51-11. 1 11111 111- was 11111- 111' 1111- .11l1's 111 1111- 35111 - 111111 111 I1111'11.'-111-. 111 1111s Qfillll' 1 111- was 1111111 11111111 " 11-r. N1-.1 .'-111' . 1111 1111-1111 :1 1P1gQIl'l' y1-111' 11111' " " '-." 111111 c12l1X'2l l1'g-1 .' -1 1111. 1 1 1 L -1 1 -1. F' 1 ' rg fi, l'II.X111.1-IS 1'111'1l'11J 1'w0I'X'ill'11 , ' 1 "1'l11--" w11.' 1111- 1111111 111 1-1'-ry 111111. 11- 1' jj , 1 1 1111-'-11 111 r111111111g g1111r11 1111.111 ll 11111 '1'- '111- 1 ly 5111111-11 111 1' V2 r11. Ill 1111- 1l1s11'i1'1 '1'1111I'l14l- if 1111-111 111 111111-s1111rg1 111- 111111 l1111111r1111I1- 1111-111i111- ' 1'11 1111-. 1511111 1111."11g:. '1'11 ,1I111111'111g:11111 1111- " 111-111. 111- 1'111111l 1111 11111r1- 111 11-ss 11l1lL' 1111111 1 s1 1 illlf' 1w11 1111111-1-5 1111 1111- 11-11111. 11 1'i1l 111- 1 115. 1 111 1111- 11-11111 V111-11 "l'1 wk" 1111. 111 11-111'1- 1'1111 ' 111. 111pl1111111. 1 4 ' R-::l?TTT-::-T15-5:-f"?A::-itTTA:-TTT :1f?' ,-::-. at.-::-.' Y-::-, ,-::-. .A::-1 1? QW? ff? ?'??,: 1521121111 1528 1 Mxnor Letter Me X1 11 1 1111111 1 N 'll lr S110 llt 11111 ltll 1 r- X X1 1111111 1 lllll11l 1 1 1 111 11 ll ll Y l LUIH 1 1 11111 1111 11 x 1 s11 1 111 1 1 11111111 H UN Ull 1 1 0 1 1 1 It 1111 WNIUNID H111 1 11111111 11111 1 1 1 Sl 1 11111 1 111 111111 1 1 ll x 111 :I'?,f'-"'N?ff if ff-2 GALVA HIGH SCHOOL ff?-f fs- fs4""?4d-f"?f"'? 1:-"g?ff: F1Fr111111 1 ,-zz, ,-1: , ,-::- ,--1-Y ' ' - if-g?A::l?"?x::f???s:1?'Nxx-Af' ' n 1 1-'1111 'ls 11.111x1's11x '-111-1' , 1S1-- 'l'1-:1111 "Bl111r1!1"' 11':1.' r1-1. 11 1-1-1111-1' 1111 1111' 1111 K 11-:1111 lIllf11 1111- 'l'11111'11:11 -111 Qfilllll' 111 U: -,lurgr 111 - 111- 11':1, xI1if11-11 111 Iirst string 1'1'lI11'I'. .Xl 111:11 jlillllt' 111- 11111 1111-'11 11111111 11111111-r 111111 1-11111 lVHI'1'11 t':11'11r111111 11'ilI1 1111' 111111-r slur v1ilf'l'l'. 1 11 ? . 1 L K1'1.'.' '1'l'11 1S.X11l.U1Y f11lJll'l1 5 31: 1 151- ' 'l'1-11115 K1- - 1-11111 11111 111- 11111 1 'ing 1111 11- 51-:1s11 . 11111 11111-11111 t1 - Q.l'l'1'2l1l'l' park of it. 1':1s il l'l'gll12ll' 1111111 g11:11'11 1111 111- S1-' 1 11':1111. Y 1l1111111i11g 1111' 111111 fl'1lIll '1111- 1lEll'1i 111111111 111- 111 g 1 ' r'. N1-.t 11-111' 511111111 1l1ll as 1 il 1'1'1-11itz11111- 111-1'f111'1111-1' f1'11111 t111- 11111-11'-111. IJ X ,li 1Yl'1S'l'1,1N l'111l'N'Eil'l1 QS - ' 'l'1-:1111j 111111121 S 1111111111111-, 1x:11l11l1l 1111- 111 .t 111' 111- 111151111111-1'iz11 flYl' 11111111 111 1111' 11111 11'1-, 111- 11111- 1-11 1'1-g11'111' 1.lll'NY1ll'11 1111 1111- S1-1' 1111 1'1llll. 131-- ing in 1'Yt'I'P' 111111. 111- I't'i111y 1i1ll 111' 1111: 1.k1-1- 111111 i111'11I1'1-1 111111 111-xt y1'2ll'-N 11'ilIll 51l17ll1l1 112lV1' il 111111'1- f111- 1l1lll. 1 XX 11.1 '. .' f 1 '1.X'l' 1'10I'N'2ll'l1 LS -' 'l'1-111111 .1 f 'l'111111g'11 NIIIJI11 111 -1il1lll'1' "li:11"' Il1Ely1'11 gg' 1 11111111-1111111 U'1ll'll 111- 112111 il 1'11:1111'1- 1111 1111- 51'- 1111l tl'2l!Il. 111- 1111111-11 11111111-1111111 s1-11. - 111 1111- f gn llt' 11'1' ' 1':1x 111111 111 1,:1f:. -H1-. H1- . 1111 f 111- :1 1111111 11-111 1111 1111' 11-:1111 11f 1111- 1-.'t 11' 111-ure. - EE -wx ffwwf'-wwf-we Q3g1l51h1 X7xA-fwx4f'-wfN-w4--- XUII K IX X! I 1,f' xx' 1HBCk IQ27 1 N s l 1 ," 'Nx' T16 e IIIN1 IX N IN 5XIlHNOH 'N N X 1 1 1 1 If l1111xt1111 Mus 1 llv s III1 S x l UK S1 xnwun I 1 tt lI111111t1111 ls 1111114111111 III H Nu1 IUHHSUH 1 t11 l31rI1111 gfewxyfef'Caxff42?qEvx.fef YsxJ,4F?NErx.,4FPfsNQf4F?YsNX,ASPQEAQ,46PfeAQf4FPWeNe,4FPYsxQ,4FP3 FWTWF up GALVA HIGH SCHOOL IIU.' .XIIII1 NIlfN'l'IUX IN IS,XSKl'I'l'l3.XI.I. II'-111l1lI lillglllllll Ilt.' NI:1j111'l1111'tl1 l'11A1't1111 l11rt'1- IIIlX'!ll'1l i':1i11 7 'l'1':11-l1111'1-I 1l:1.1' was il 1-Ir':11'. l11'igl1t 1l:1-Y. 'l'l11' 1111'1't w:1 l11'I1l :1t i':1111l11'i1lg11 IJ111'i11g ll11' 111111'11i11g 1'11'11ts C1:1l1':1 1Ii1l l':1i1'IA1' w1'Il. lllll it 11:1 i11 ll11- :1tl1l1'li1- 1-11-1111 11l1-1'1- ll111-1 sl11111'1'1l 1111. Nl:11141' lilwt 11l:11-111 XVl'I'l' g:1i111'1I I1-1' l1:1l1.-1 I11-xx. :1lw11 il 1111111 l11-1' Ill- N11'11111l 11l:11'1-N. l':1111l11'i1Ig1- 111111 tl11' 1111-1-t I11' il lvl'N' 1111i11tx. C1:1l1':1 11111111111 Nl'l'11IllI. Nl.'111.1' S1-11i111'N l'1lIlllll'll'fI lllll' ll11- lux! li1111- 111 tl11- 1-11-111x Jlllfl ll11'.1' will lv- L1'I'4'Jlll-X' 1111w1-1l lll ll11- QN11111111. 33 Q51 I Q , TV1 I1 TIIX1Ii Y. Sw: 111 lf1'1-1'1-it NI. Sl1.'t1'1' Il:111111t1111 IS1-1'g'l:1111I K. .llbllll 1111 In PUh"UH l1'H11'I'lS,Xl.l. Il:111111t1111 1' 'z I.:11' 1111 I.. l'1-t1'1' 1111 I,l'Illl IJ1- .I11111 I1'1-1-1111 I51-'gI:111l III 'lc I' 1111 .1l Hug 1111 .X1111-Il I.: ' 111 Il. l'1t1-1' 1111 QII 'N ISXQIWCIISXIJ. 11,1111 Hu" IJ1- X '11 fv: J.:-1 : I.. I'111" 1111 ' I'II'l'1'lI NI' 1 ' NCQ" Ii. .' '-:lt Mfg IY'sl'1 : ' rgan1zat1on5 ctivities T X 412412645 'Lgf-?'i-gldq li 4?A:::S"'k'i.:1'5"ii:5"x"i:14f"x'E.:15" x':b::'5" Y Q, Y zu fr I , if' x , 40 r 2, f 'Q G-V R- 1 K X , F X N XX ,JN xf 'X X XX 'V 'W ir, ' SH X Aj if , N X X4 ,ff X , 'Fw nf 3 X U Zi . f YV ' gk, 4 ff X? , ,Q f V .6 i ' K X -D ' ? 1 Y 5 pu. L. . 19 55,931 ,,.i'IIi X5-:w x,,p-:sg H .:-' I5-:ci I I ::'w??"wxfff'ig?fzAy?:: Qgglghi - 1523 ::'f5xgf-"'wxgf-"i:14fP"-wg?-f':: lop Rovl Arnold fC'fl'll'lTLI'L lladys lxemnh Xera HAIIINXHII Ilonnce I'lc4lma11 Ruth Hllton XIHXIII L lausgn lions XX llllis Herbert Dutton uonsl Row ons 511111 Ilrlf Dutton gm XILKIIIIIOC PII:-11 Dutton lhnlotu Best XIHXIIIL Rau IYSI Ron rlru II1 I l0I"t.lltC mc 1 lust Holm 15 o llln -Xmy Holt lfdllkt -Xmgnoff I grn at so 1 In 1 lollmllrlmr Honor Society Organlzed 19211 'lllc olmywt of thus orgamz 1t1o11 IS to furtlur scl1ol.arsl11p Prrszdmxt AMY HOL'r Ymretary XIAXINI' R1-1-.D I' KCI I T3 KDN ISORS Nllss Idp 1n Ur Rolnrtson, Nllss Spr1gue 'VII 'VIBI RS POR XI XR OI' 10201927 Fw 1 I ornandc r IilLlI 1rd Pct: rson H1rIand H-1mpton Iou1se Hcdman Ronald But C onst mu lu lmaugll Irml Robinson 'Nu 1 C ole FIILII Dutton Nllldrmd B111 I lornncc Hcdmfm I lorence I lIldqlllSt Q llarlotte lst Qt Amx Holt NI num Rud Ruth Hllton Ican Nlcflmtock Iaulms Nlount fern Nlatson Dorotln HolmcQ Doris II llllts NI'1r-jorxc P1 tcrson IJ1rl Dutton .5433 vfvx 5' wx qx 15x -13 T- wx r1rTv slx GALVA HIGH SCHOOL . ' 1 -f . " ' ,. , . F-" ': l. .' , 'z , 'l , ,l'z . ' lc, . , z - 5, , ' 1 'l. I' Q ': M11 -I zll, ' - ' I. Il 3, - I' Ill N.. ' , 7' - , -- XI'- .' I, 'Z ' 1 ' . . . ff' 1 " .... ....,Y,,,, ...,......... ,. ,,,, ...... ....... ...,... ,.,, . . . . . .' 1: 2' 1 , Y , . 'kw 1 1 .1 Y . . . 1' 4 , . . ' . , .. 5 I ,, , '11 'I Q ' ' if ' .' '- . , : ' ' . ' : . . 1 , , . , . , , . 1 , v I . : .' Y . V. ' 1 , ' . I , . , . , 1 1 ' ' ' 1. Y 1 v 1 . A . : " , :af 'f zz 2 Tire? ' 1224? :fX:z?'-?A::4?',-:zi?'T zz?-'?s:L?' "?szT"T-uf?"-I! 6313111 ' 1528 ::"axf6f'wf:f'wxf4-'wx1f':: up 1111 1 111 ll Xr 1 1111 811111111 111111 1x111L Q 1 r11 111111 r 1 1 1 11111 1 111,l11111l 1 111111 111 11rL 1 1 lfy 1111 11 11.111 Inlrc 1 1111 Pep Club Illc purposn of tllls club IS to lllStlll sclloul splrlt ln tht stu cent bod1 tovmrd 111 school dit1XltlfS O IICI S 1111111111 XXII 111 XXINI-NIXN 1111 111111111111 11 INIA 31141 Sfnflruy und 111111111111 1111x111 X111-N111-1 :: r 4v -vxfv' vxvv- -?A4v 'vx4v '7x1T' 'zxfv -1x-'fx fvvv 'rx-vv '7x4':5':I GALVA HIGH SCHOOL FlF1y SEVEN 'I' R ': llzxlv XYiuk-1r1111. l'1-1-14111 I11-Xu-r, X'i1'1'1-111 S111 mn, -lnh . lts . Q " 1 ' 'Z Nlzf - R-1-11, Hrillal Xlillrr, .Xml-Mille Xicllnl-1111, I" : ICC5 :XII ' ff, Xl . R1l1A1't-1 11, NY' 1-ll I'i1xt4R1w: .lin A l I - 41, ll111111:1 XI 1r1'hiN111, Xl: ' li. N1-IQ1111, XYil 1 XYi-'11z111, x'i'."I'1l ' 'luil, Si: z1Xz11'l11. 1 1 . . . . . . . . 1. .. 1. P xv- . . '1' '.A,. F 1' ' '1R.' 1"'." ' ,,..1,... ., ,..1..,, .,.,,,.,..,,,,1., ,.,,,,,,.. ' . .. ""- ' ,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,.,.,,,......,,,, Y 'll if . I '1 '11:1.1. A',.s, 4 "Q, I. .I-VYvY'- YY lv-AY - vi 4' i hy ,If I D :Av -1 ,N-r4J1?N4JwXAd'vmf--Qbalnlgl wv4-s1wf-mfef-w4f-- Dramauc CI Io Tryouts I ll NC I UI III mx S nu Nmm I II I I N I N I I II IIINI I N I x x luxe I X xv 1 N I Ilmm 1 I rx 3 x x I 4 NXIx X In Il IN!! I N INI I x x IK wif-'N-if-:-' '?X?'??'i?f'-'s'F4fk'?4'-'x'?f'x?fx'?4"'?f6'-': rf HG GALVA HIGH SCHOOL . ,-::f- ,--::f-, ,-2:-, ,-zz-5"-I. - H. '55 ,-:s-, A ,-::-, ' ,-2:-, 'I' .-::-, .. ' u NIU' 'IIII.II.I.S Nlurj Vrnig I.uix Su: 1' III-III Iluglu-N Z1-Imu liwlp- Iilnllys IIUZIIII' Henry SI1im'I4Ix H1111-Inf-cliuy I'1I'ilIIl't'N Xlllv11ufI'. NIIIIIH-II IIAII. I"I1vrvnn- llwlmfm,1'I1:nrlI-- I:I'I'!'II. -In, -'III IIUX nn. 'I'IIO5I", IIISIIINIDS OI" 'IIS Hrs. .Imam-N NI:n1'p:lr4-I Ifyrv' Nlrx, Su' Il XII:n I'IIIIl'I'I' Nlrx. II' I'lI Ihnrix IAimI Hrs. flu: ' .Iunv f XIVN. IYIIII' ,IHxl'lIIIIIIl' XIINIVII' NIM, III'4'1'lI NIU :I Iivunznugglu NI 'N III:u'k IIIYNEIIIIUIIII IQIUIIII' lkms-III-II III .IIIIIJI I.:Irwl1. NI:aIn'I Ifrim' un. NI. IIVIII' XIIIIUINIIII. 3IJII'IlilI'I'I I'm-I4-V I I . Kr IIUIII SIIII-Imls, I"r:lm'is KIJIILI . un. I I IC Ii IJIQIX I" IQX II .XI ignil Urillu NIIIII-V9 III-I4-n WI-NI IIJIIIIIIIQ' XI-aunt' III-pilmlcl Illuil' YI-rn I'1'Im-1' nn' .IHVII Ilnj' II:IIn' YY- IIIH' I'mx:u'Iu-II Ivy II'iIm:n IIUINVIIIJIII. XIII-Iuialv Xiwluulxaxmu, Yamini .luImx:m. XIIYIZIII IJIIIIII. YIIIITIII SIYJIIINIIII. I'Iuin- I,IluI, 'I'III", I5I'CiI,.vXII XIQIIIII- Iln I-r Ilrplm NIIIII-ri' I"I't'lI1l I '. lll 51:13 I'IIIL?IIIl'III fn-I 111' Y:1Im'ri4' .X 'ln Ivy .Ia-un Nl'i'Iir1Im'IU IH-ggry Iiurion , , :I NI11'4'I1i-mf Iimliiln II:-'nt Xu' II:1II'm-1' I'u:u'I1m'II II-I' XYIVLIIIIIJI IIIII'I'III'II. IIIIIII IIruwn. I'I1:lv'IulIv I'v I. KJIIII1'I'IIIl' Ilivlx, nu. Ilzll'-IIII XII mmf. Ilflrlzuul II:nmpI un. 'I'IlIi I'If.Xl'If .If 'ICII Iflixzlln-III I,IlIl'IIIIt'I' NIH im- IIl'I'lI+ .Iuym-v IIiII'I'llI'II Ihrru Vruig: IIm'Im' IIIIFIIIII Im HJIVII Ixvlwurm' Iiivllznnl IIurIur4I Ixun .II IIN, I'u', IIN V IIHII1 IIIIIUII I'n:u'In-II Ivy .XIi'm' ,XrnI,un, I"4-Vu NI: I. m. XIIII IIUII. Ibrix XIHIIIIN. IMI1' I'm'I4-I' un. II:1r'uIcI IIm'n1Iri4'I4 IIII. I' NI- IlI4'IIIIIl'I'N uf IIN- IImn::u!iI' Vinh. 1 'Y rw . ::'ZX144?': 'fxzsiv -exe?-S ?z5-I II fgalahl - S! wzszy 'vbazs' 'zs:l?'q'E:l? ll 1111 1 I1 1r111 1 N -11 1 1 s 1rs1111 1 11s111 IJ X11111 1 1 IILIIIIFIQ -11 N1111111I C1111 11111 X 11111 s 11 1 111 1 11 1 11r11 1111 1 X1 1 1rw1111 1r r1t 1111-1111 11111 1 1 1r1- 1 s 11r1111 l11I1s 1-I 11 1 N N 1110 1 1 1 1111 1s r 1r111111 g 1 1 r1 11 11 1 nu Dramatlc CIUI3 '1h1 p11rl111s1 of tIIlH club IS t11 I11st1r llltt I'lSt 1n tI11 Ilrfxma IIIIS C IllIJ h.1s Ilttll 111 1x1st1n11 111 th1 C 1I11 Illgh S1h1111l for QI ht 11 11'-. md I11'-1 I111n 11r1 s11111ss ll 1 11. 1h1 1111111I11rs of th1 S11pI111n111r1 1n1I I1m111r lI3SStS 111111 111sI1 t11 1n fl 1'.1r11,1tl1 Club 1111 1111' 1' outs 1.111 11 1r lhus tI11 llllI1lIlKl'S 1r1 1I111s 1 for IIIIQII' dr111111t11 1I11I1t1 II11 m11t1n1rs 111 IQIIIS 11rg11n111t1on 1r1 I1 Id tI11 s1111nd 111d111sd11 111 111r1 1111111tI1 1 1 1 IX I1tt1 I 11m1n V515 H1111 1 th1 LIIIII tIllS 11. PIISIIIIIII 1111 I reszdent Ser rein: If T1 6'llSIlI II Superzwwr 1, -vxv v '1-'X-Z fx 4:- OIIHI '18 Dau PPTPIKSON xllll' 'XRXTSUN XI 1L111 XX1sF111x PRAN11 PRATI Nllss I11P1x , 1-gg' .f-,T ,v,v -,Q-,v ,xfv ,X-,v --,v ,X--T., GALVA HIGH SCHOOL FIFTY NINE I I I 'I' R111': I"r:111' I'r:1tt. II: II XI11111 1. I7r:1111'i. XIIILIIIII, Il, Yin: 'III S 1':111f1111, IMI1' l'1-t- ,' , Claire I.'Il4I, I . 1 h c .' ' , K1-1111-th Shi -I1Is, II:1r11I1I - "I1. 11. I ': XVI : X'i:- 1111, Mis: l.:11111, A11-Iz' I- Xi1'I11 l,111, NI'Il -I II:1II, My xt' . 1I' J , M: - 1:11 - I'- , N:111111i ,I11I111q , I'II11r-111'1- II1' I111:111, IH XY'lIil.', K:1tI: ' - I " 91111. I-'i' R 1v: Yi 'i:111 I.z1111I1, xI11Ii:1 I,:1r:1111, I'It'TIl NI:11,1111, I-'r: 1' .XllI'Il1IT, A1111' II11I1, K'I1z1 'I1 - I'1-.'t, II :11'1- 51-Ily, Ruth I' ' , Yirgix 1:1 I'll 'I -II, Ali'- ,Xr11151111, XI:1l1-I If '1'1111. 1 X x .' i .H . V i . L V . L 4 1 1 -I 1 ' - X i ' ' '-' 1 I: 'z " ' Vg J: :f -- 'E u' x I CIICI l' "lr, I I ' ' ' .' l ' 1' ' I 1 D ' '-'. ' 'If ' t' ' thi. 1 1 ' . ' 1 1 1' t y V- 1. .I iv .: I ' ' t-' 1 1 1 A- : . . V-cl ' ' x I 1 ' - . . 1 1 -v 1 . 1 1 in 1 1 I n v L 1 - 1 Y I i ' I Y , h, ,. . . , . I . . "I1- 1I:.' " ,' I- 'V - " F,"-1 Iy - ' Q'--11'. 4- .1 . 'II L. " 1 1- I .' , 1 - 1 1 v . ,,.,...,..,,,,,,.., ,,.,,...,,,,,,1,,,,,,,,,,,,,,,,,.,. 1..,,, 1 , , 1 , , A '.l .--.--------Y--Y---...,A.VYV......YY.,,...,,,, ,,,,. ...............-Y,,,.,, A 1 vm' 4. 2 Av rr'-wif? ,--, 3?M"- TC f7'- -15755!-fT'?fA,1-fT?fA-,-f1'?f-I! -7?-.: -- "LT?S f'TTf-,ff QBEIIEIIU - 1523 ::3x:4,f"fvzf"mgf-"1axfLf":: 'lop ion 11 -111I1 1h11Ix011 r1 0 1 nu Ifglftf IIYIIII XI1lI1r Doro 1 II111111- 111 ora 1 ru ITL nl 1 Lrs :um 1 1 IT oru I'111r-o X IIICLII Su Anson Iouxth x orolln 1 N1 1 11111 1 11 1r oru IM111 11 1 N 111 on 111 1 xon 'kmy II:1fI'111r Jnnu: I 1IIlllll 111 1 n11rso11 ru N N ax 1 IJ1rI lflll ou 'lurd ion iXll1t Q sen 1 ton 1 11 1 I4 lXlllk 1111, I1 111 XI1Ll111to1k I1 Hrmx I1 I lllIll'lL XIUIIIII CIIOFI FIIHIHIIIN N 1111111 Iohnxon X 1r1 H 111 uw 11 Nnnoml Ron XXIIITII Whcmau Ilonnce I1n:'Iqu1sI Illlma I lnriqulst I,0lll'I'l xIl1l'ChlS0l'l, Ioicphme Alford, lrmus XIIICIIUII' Inrn Vat on lh1rI0t11 Inst -Xmy Holt I'IlLn Dutton Zelma hnorge Tune Ihrnu lrmcu 1 11 N 1r111 I noun II11Iys Ixmwlwl ITNI um Imunl I111I11 rp, H1115 1111111 X 0llll1,LI' nk -Xrntson XX e111IqII I FIINIIIIIII H 1rI1n II m ks XIAQIITFII 1rIx1II xxLIl4ImII 't1rs011, x -. Q111 1 u ll 111 1 Iqto ID1x1 M1111 M111 Xrulsou I..at1n Cl IJ lI11s C IuI1 xx 1s org1n1l11I under tI11 SIIINTXISIOII of 'Nllss K ronk 111 1021 I'I11 oblcct of tI11s C lub IS to fostzr tI11 mt1 r1 st of the stud: nts ln tI11 Lltlll I1ngu:1g1 and Customs TIITIDIIQII tlns organization tha stud: nts xrc ahh to Imrlnfr 41 1Ios1 contrast Ixtvsun tI11 customs of tIIC Romms .md tIl0Sl of tUlI'lY I Tl 5-1111111 l11n11s 'XNIPXOI-I' I11'1' I 1141111111 ADPI um- N11 IIOISOIN Sc"l'7'I'fl1TIf NIARIORII' P11 'rr mom Tr,f1,111rf, R1 T11 IIII TON qP0l1S'll 'Ihsx inoxh, I zrst 1801111 s11r 'IIN-, Sl'RA1.l1, 511111111 S1m1st11 gp ,-p ,pn :"?g1?P'? '?xvlv 1' '7x1?K1fP?X1v- ?-fs 1y q'?xZy '?X-vx ,, SIXTY GALVA HIGH SCHOOL I ': A I 1I.' ' Xi' , , Iflo -ucv I Illlillll. -III! li 'ry. XI: 1: - Iiyrw. I 5 - A ' . II y . I '. , .-XI' '- 'I'I1 1. Ilorz l' : '14, RI: 1:1 ' I' -1' .on, NI: ' - R11-I, NI: j '- - - J 11, " - t " f I Korg II D' I'.I'1llf'I , Si: 1 N: rI '. NI: j '- IVF- 1. , Rul y .'w: S , AI' " N -I: , Q ' ' 1 , Iflz - '- lc 1 , My -tt- A I- .' , Mild -I II:1lI, Ilorip XYiIIitg, Mix: Crm nk, : 1 . '. A I ': 3I:.' 1 -IZIIL' , Rutl IIiI , XI:1ri:11 IIiII'Ir:11I. Hz," - D -: . 'M ", iith ', ': ' -. ,L :l" ' '- , , V: : 1'2I, :z :I A 'S. .ix A h v . 22, .'. Y. ,I 5 : -, Il 1k " : . 2. ' - "QI . ' IV. I' ': 'I - -'z ' ' ",I:". 5 . ' - C' , :: 1 C1 ' , ' A - I c ' , If ':111: -Iolm: 1, II:1I - IV -:II 1 , Alv' IIJIIIII -r, ' - ' ll -.'l -r. Alu- : .'-A1 .' . U "'.' . . .V ' ' ' fy' ' 5 I, U. 'A '1. ' . h. 1 'Y I 1 ZA . . A-1 .'1 3 1' ' , VYYVV -H U -YVYVYYY U- Yriivr-,-'YiiiYYAVVA-,'V--VVV,, lbrrrr, 1 I g A' 1 If A A jk' ', " -'-1-' 1 ,A,,,-,,,A,A,,,,V, ,,,,,,,,,,,,Y,Y,,,,Y,,,,,,,,,,,,,, 3 .A :,' ' ,J ' A IIIIIII IIIIIIII :: :: :::::::: ::: :: IIII 1 A I j 1 A I L 4 K l ' I 9,45 Y if-Y W Y ft :A T75 i 71759 if :iff Y li - Y W Y Y :vi- Gglghi - 1923 ::'wQ6"Q311Lfw14?'1iN!f-':-. Il ll up 011 1111111 1 11 1 1111 11 1 1 1 1 ot 1 1111 1x11 1111111 1111111 I 11111 11111 1 1 1r1nl1y llolmu 1 1111111 111111 SIXIII R011 1r1.,1r11 I I r-1111 I II' 11- 1 1 11111111 1 11 Q1111 r1 K 11 X 1r 1 1l111r1111 Ixcllllkll S111 1 N1111111r 1111111111 113 011 11 rmn 1 YI 1111 11rg 111 1111111111 1111r1h R011 1 11 01111 0111111 11111 1 111 1111111 L AH' lllflll 1 1F41 1 1101111 so 1 Nl1rJor11 I'1l11 1r1ls I'h1r1l R01v -Xllne Xrntbon Jean Nl1Ll111t111l1, Hf1rl111 H 11111 111-1111 rt 1311111111 13111 11 1s1l111 Dorothy Ir 111s1r1 1 11111 r vctnr X 1111 Ills 11 XX 11111 NIHIIII Nuonrl R011 l'th1l L r 11111 Nlwrg 1:1 kfl 1 1111 L1I1th X1111ers1111, 'Y101111 1o1'111s011 lfit R011 'NI'1Y1111 111111111 I 11111 1111111-1 Yly111tt1 X11111rs1111 xIlyl1 1 r111ll l 1 521111111 1111111 I 1rs111 1 1-1 r11w011 If 0r11 1s1111111 11 1 1 Ilwtllf XI1111111r- 1 m1 XN1we111111 Icr11 N 11 1 r lfll 111111 e Glee Club T111 purposn of tlns 111111 ls to crc 1t1 Ill 111t11'1 st 1n HHISIC 111110110 tllg studnnts and to 11111 tl11111 tmlnlng to f11rtl11r tl1111' musu 11 lbl1ItI Dzrer tm 111 111.1 11x C 1 1 lh Imnzst INIIIXI- Nlmxr ,Swv CA ,v -fv To-1. zs 7Lvy '?vvv f 'Lv U GALVA HIGH SCHOOL SIX V ONE 'I' R ': IJ : Nlznl- ', l'I1h'l 11:4 li1-. 1111-1 'I': 111 , Alt: li -ry, ': I 1 ' - I.: J , 'l - tn , IJ1 '.', I'l1'1H1Cl',' .X - xff, Amy : U 11-r. ': 111: ': ' 'vs 1- , , l:1rl H11111111, NI: 11:1r1:t Ev'-', Dori. I.'111I, 1fl11r1'111'1- jul , , Zcllz I': 1' . I"'f1 I ': 110: 'r:11, .I: im 11' 1:1 : 1, '- -I .'1 ' 'lls. .' 1 '- .I l , , '-'t ll-1 -, .- ll' Anl- , , Y-: S1 11 - -, 31:1 -l . 1 ist, 1" ':' Ii-ull. r ' , 131 - '- II-1 111, -1111 A11 , , :4lk'! 1 -11, 1: 11 . I. Ev: J -1 h11- ,' 1, . : - . ': " :.Q" .1 ' , ."' " .1 z"s, '- , 2' 'A 11' ' , Q ' i A ': .I F- liz' f, . . ' Shl lls, 11- 211' - Blz1tt1-5011, Miss Clark, I'z111li11c xlfllllll, S1:1111:1 Xarhi, I-'A 5 ':A . ff' 1 ': F: -1 : ,', , - ' 1 - f , . : ' :1r1l '11 ' , Loyal 1: 1 , 'f 1 ll 12:11 , ': .1 J 1 , Nl: ld If ' , NI: j '- XVJ' : , .Xli ' - N -15111, .X . ' ' 5: 11"l : 1 , f .I: 501. E P-1 'K' I .N u 1: I . x xi' I --. 1 rw 1 -' H ' .13 i . X X. ...V R .. Y. ' ' ' ..,....,,,.,.,....,,1.....,,..,,,. ,,,,.....,.......,,,1 ...... N I , '..1' J' '.. N D. 1 4 A-I A QAH un un,Zf: Yu,IF?' -'T'?' -17" Q fe A- Y'F I 473 H Yi? YA ,Ai gi: fl' ::?X1ff?12swf??xg?25:fl?:: Cgglghi - 1923 Dramatic Cub Pla 1101 1 llll 1 It X1 s 1 llN 1 111 1r1 r 10118 11 r1 F1 1 ll 1 1 551 1 1 181 ll 1 1 1 11111 1r1 Ill 18 1 1r1 N1 1 1111 ll 1 N X 1 1 1 1 1 111111 ll 1r1s 11 1111 1111 1 11111111ss11 11 lr 1 s 1 111 1rr1 1111 14 1111 1, 1 xt 1 1111111 111 t ll 11 1 ll st11r1 11111111111 s1111111111,g C 11 1 t1111r11111111 111111 1111 1rff11111 1'111r1 ll 1 1 1 11ttl1 tr 11111111 x1l1l FQ 11 B111 IIIX ll 10111111 11 11111 ll 11 N ll 11111111111 N 11, 1111 1111111 w1r1 'x1lC1 Xr11ts1111 llln 111 1ll11ltt 1F18 1 X 111:11 N1 1ts1111 s 1 N ll' 1 Ill 11111111 11181111111 Ill 1 111 r11111s N1 1711118311 111 s 111 T1 ll I1 1111 111 11 s 11 II 1111111 111 1111r11 11s1111 1 111 1111111111 X llll 111111 11 1r11l11 111111111 1111 ss111 1311 r ll tl 1,11 P1 tl 1's11n 1 11t N1 1r111 X1r11-1s 1111 Xl 1 1 ll ll ll X 1111r11 tl 1 Y 1111111t S11 1ns1111 U? ff' c 'ex 5 3 -1. v 5 5111111 Two GALVA HIGH SCHOOL ' 9 "I,1'1"1'1.1'1 ' .11CX" T11' Dr: :t'- 1111111 111:11 is :1111':11's :111 1-1'1'11t i11 t111- sf-1111111 y1-:1r. 1lllt this 1'1-:11- it ':1.' :111ti1'i11:1t1'11 with 11111r1- 111: 11 11:1 ' 1' -st. 1111 1 1 -. 1" 1 11111 - t11:111 r1-: 1.'A'!1 1111 1"1'i11:1y 1-1'1' l1lIQ. t11l' s1'1'1-11111 111' 111-1'1-111111-r. 11'111'11 1111- 1-1111. 11'it11 Mix. 1,:111:111 :1s 1-11:1'11. 11' t'11 "1,'tt1' 11' 1111." :1 111:11 11'1'itt1-11 111' NI: ': 1311 1"111'r'.t 1.l'llll 1111' Stl 1' 1 111' 1,1111i 1' XI. 1 1'11tt. '1'11- 1-.11 ry t:1k 's 11l:11-1- in l'11111-111'11. Mass.. i11 1111' 11-:1r 111' 18112. lt 1-1'11t -rs : ' 1111 .111. 11'1111 wars Y1'l'y 11111-1 int' -:t11 in 11111111 14 1111- 51:1 -1 f:111 ily. 11'11' -1 ' .'i:t'1 111' 1' 1 g'1'1. . Mvg. t11' 111111'st 111' t111- sistvrs. 11is:1111111int1'11 .111 111' : ': ,Q -. .111 :gain 1111-- .' il wr -: 11is:1111111i1t ' 1' 1 -111':1t11 1' li 1111. Tl 'J 1' w " 't111- 11111' i11 11'11i1-11 s111- 111'1'r1'111111-H :111 11is:1111111i11f1111-1115 1111ti1. :1t t111' last. t111- 1':1111i1y is 11:11111y. 'I' H 1'1 'AS 'I' .1 . 1 5 1 1 '.,,,.,,, .,,,,,..,,,,,,,,,,,.,, ,,,..,, . ,,,. 1 Y ' rf 'z '1 'll 15-11. T111 ' - 1 'litj ',,,,,,,,.1, ,,,, , ,, ,,,,,1, ,,,,, ..,,,.. ' 1 1 : A '1'1 ' 1' gwt girl ,,,,, ,,,.,,..,,...,,,,,, ,,,, ,,,.,,,,,1 ' ' : '1 1 ,"- , .1'1'."- 1-.' rf ...,1,,,..,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,.,,,,.,,,,,,.,..,,,, . '-1 .- 11: : X - . :XII 'xl 11:1i11 .,,, ,..,,.,,., ,,,,,,,,..,,,,,,,,,, ' ' ' 1 : .' N111 . N1?ll'1'1l. '1'111- 11111t11 '1' 111' t111' 11: 1-11 ': 1i1y. ,,,,, " : : Mr. X1: ' -11. 'l'11- s1'1111l:11'11' ': 111-r ,,,,,,,,,,,,,, ,, ,,,1" : -' . :g .1 .1ill -. 1,: ' 'n1'1'. A C" tl- : 1' 1111' 11111 .1'1 1111 .111 ' -. .- 1111 '-1111'i11g : ,H .,, ,,, ,,,,, , , : . Pr ' '.'. ' :11' . '11111' lllilll 11'i111 1111- t1l'l'1llIlll : "'Ilt ,.,, :11 ' ' .' XII , : - . 1 - .',' : 1 t ,,,. .,,,.,, , ,, ,,,,, ,. ,.,,, ,,,,,, , .,Vi":11 .: 1111 1.: lr' '. 1' ':1s ',,,, .,,,, ,..,,,,,, , , ,, ,,,,,,. ,,., Y ' " .1 ': .' "' ,-:gf q?A::4?"fx:4??T 2? ,::4???x:4? ,-:z?"mw:ff?"?a:4f'?A:z?"'Tf:z. il avg-f4"qixzff"ws::4F"wx6-":: fgalahi - 1923 ::q-hff4G""n6f"'ixfA.f?w fs: UIIIOI' Class IHI XXHOII' IOXXNS IAIKINU 1 zru ll YY 1ol1 Ionns -llklnv' w1s prcsmntcd nt tht Oparx House Iqbruxrx twuntx suond nndnr tht dlI'tItIOYl ot Nllss I ruson Qyxox s1s ll sorx 11s 1141 lt tht SIIIIIIIOYIS 1o1n1 m xmlusln ,IIIO I' It 1 IIIlI?.l'IlttI' ot NI1' 1nd NIrs SIIIIIHOIIS rt turns from C1111 no WIIII 1 10111111 Ir1n1l1m.f1n XII' Shulds Nlr 5lIllIl'l0I1S 111 xkcs ll'l'lIl0lIllQIlt for IIIS p1rtn1r Ilut Blnnu t m1rrs h1s IIIIIQIIUP hu lllSt In sushts the busxntss to re m11n m the i1m1l1 Ks thv plot dutlops 111 hnd the plm of Nlr SIIIIIHOIIS lItIl0ll0'Il It Inns m 1111 IIII'IlCllItltS ning ICIOIIIIJIISIIQII I 1 1111 tnds ultl r mm hnppx Inc IIISK of tlu txcrtcd If fort ot Ur Snnmons 111 L 11'rx1ng out Ins ldc IS THIL LAHI Hnnrx SIYIIIHUIIS 1 1111nufa1t11r1r H1rr1ct Slmmons IIIS xuft Ittts Ixthm 1 motlon puturc star Donald Ssuft 4 lT10t10Il puture d1rtLtor Rogtr Shulds 1 xounfr cIll03.g0 IJ o ld Ill! W 1Ison tru nd of Ifthtl H1111 Otls frund of Ithtl I IXI Urxur Chtstu' Bmmx 5Il11Tll0llS lmrtmr Xnnu thf m 11d Is 111 Ior s X41 llIIl Nuholson XIIIIITLII B111 IXIIKI Thorp con 1rd Iurson Hxrold Nlount Ilorlnu Hsdman NIdrg1rgt Pctf, rson nrt I1 1rold Hnndrlckson Dorxs W 1ll1ts uc' vvx y 7 QL -7 GALVA HIGH SCHOOL 51X1y THREE i A 1 A L n 4 1 Th, fs MTI l .I K ,. v Tl -. hs. H : I E : 1, 1: .f 'I'l 1 st h' t:k-- 111-1: - x I 1' S: I '. Itl I I ' I . .I 1 1'. nu -'. ' .' I I I 'Z 'I I -I 2, 'I ' 1 . 1 ' "1 1 . 1 -' I ' " I I ' ' .' I I Q ' : .V -.1 I 1 1 I: 5- 1 1 1.,' 1,1 1 --I 1.-.1 1 :I . 1 I: I A'- 1.- 1 .. . I Uh. Hx . I. .-1 CW yt . , .V .., ' . 1 , 1 .' I 'I 'I If I 'Q .'. . , .H . ' j 2 1 ' ' .V.Y.,1,.....,..V ,Y1Y,,V,,,,,,V.,,V,VY. ' : . 10' Ethel Simmons. their daughter .7..1 ....,V.,,.., ..,,,, ..,,.....,,..... . ' ' : 1. 8. .J . ,i UHVW rrrr KVYV lun- Q - --w- - - .. - f " : I' rs ' ' ' I 1 1A,1,,,,,,., ,,,,,,,,,, z A l v I' - I ' x ' 1 1' 1 11 1 , . . 1 .,.1.., ,............,,V..,,..,,V . '1 . Q 1 Y L: .. , .A . viq -wA7 - 7YA-V ----qw'q v V qrrll A . : . . , I, ' ': ..' ' . , I-upHnuin----U-WHA-H--UWnnnnnrd-I-UH-vvruuu--H-'c'l: ' I Jllil ' - ' ,' ' - ,,,,.,,,, 111.1,.,. I I: - ' A x :. 'YYVV AWYVAA 'AVV .5 ,. . .1 " 4s:4Te'T zzf? , ::4?"2'isgSf:TT zzi? qvixsfli-3 +:A::4S?L'Txz? "'i5::f??EA: f 'E ,rw few? 4-Www ff? faq, Salah! ,rm ff? 40-R ffww 44, Semorclass Play ss NONII S0111 ll N 1 N llll 1 N 1 QS 1 1 1 llll 1111 I1 N 1 N Nlllllf N N t N 1 1 1111 N 111 1111111 S N IN ' l sll I N Nt Illl I' N IIINII I ll N HHH IIN 111 lx HH I1 I I 1 1 1111 N 1N 1 N 111 XVII N1111 11x11 Ill 1 S 1 lllll S 1 111 D1 S 111 u 1 111N N 1111 QZYXQ Tarpau lfl 11 llll " H X ll 111 1 1111 11 1 111 NI 1111 1 II IIX 1 II I ll NN I N lllfll 11111111 111 N I N 1l1l1111111111 111 ll 111111 111 1 1 N 1111 1 1 1 N 111111 1 N lx1 SIIIIIISIII 1NN 1N11x 1 N ,, ff- vxfq- -fxfv -,xfv X 4v 1-A5-P zxfq- -,Nff-7-,xfv wx X5 511111 FOUR GALV11 HIGH SCHOOL 1 7.17 Y., 'UA A., I ' - I Y..A A07 ..Y Y., I -,,, ,,,, ,,,, 5 ,-,, ,,,, "Kll.'.' .4 . il ' lfl.Sl'l" A 1-11111111l1' lll f11111' :11'tN I11' Nl: 'lilll .1lI4ll't. 'l'l11- Nt111'-1' t:1k1-N 11l:11-1- ill :1 t1':1 r1111111 ill tllx' 'l'11x1'1l11l11'1111l' cllllll H1111 1- lll .I 1-. 'I'l11' 11l1t 1'11111-1-r11 tl11- :11l1' -11t11r- of C1111-1t:1111'1' IJ:r1-lv. :1 11111lti-111illi1111:1i1'19N ylllll 1,5 1l:111gl1t1-1'. Sl11 iN t1':1ili11g,1' :1 ytlllllgf 111:111 11'l111 l1:11l Nt11l1'11 il l:11'g1' Nlllll of 1111'1 f1'1 l11-1' f:1tl11-1'. WI 'll :1ll t1':11-1-N :11'1- N111l1l1'11ly l11 t. Nl1-1111-1'tN Stlllll' 11l1l l'1'i1-111lN 11'l111 :11'1' 111 1i11:1111'i:1l 1lifli1-11lti11N :1111l t11 l11'l11 tl11-111 l11- :1N ' tl11- 111-1'N1111:1lit1' 111' :111 lri I1 11:11 1'1-NN :1111l llllt 1111l1' 5lll'l'K' Nf11ll1' l11-l11N tl11' l':1111ilj'. llllt lll11lN 1'11111:111'1'. :1111l :lN11 1':111l111'1-N lll1' 'l -' nk" :11111 1'1-1-111'111'N tl11' tl l -1 111. 1'.X."l' M11 l71'l1-11111 .l11li:1 I.:1'1111 NIV. ll1'l:11'1111 'l'l11-111l111'1- .'NVt'Jll NIill1-111l l,l'lJlXJlll I'11'11 l"111'11:1111l1'1' Sll 1 1 l"1'1'11 51:1 11ll C1111. 11111'1- l3:11'1'1' .. l"1':1111'1'N .XII - llfll f1l'l1'hll'. l11- I"1'1'111'l1 111:1i1l l'1-:11'l S11 ll .I 11111, il 1'I111 lT1'111' l'lll'Ll'ill' lsllI'lll'll Mr. l5l:1i ' 111l Y11'gi11i:1 l5lIl'4'll1'll 1l1'11g'1-1' l5I11i 1 11l llJIl1' l'1-11-21111 F111 lllu' 1' llll NI:1'j111'i1- I'l1lw:1'1lN li:1l11l1 ll11NliI11:s. il 111'1111I1 l"1'11I1li l'1':1H .Xli '11 Sl1111l1-1' , li11l1 li' 1'11 l"1'1'1l:1 .l:,1111 . . YYil 11:1 lYis1'111:111 M1-. , Il1-1'1'i1'k . . Xl' '- . t, 5111- '1' Qvl'JIIl1' , . . . , . ll:11'l:1111l ll11 111111 llI'l'l flu 1111' . .. . K1' -ll1 .'l1i -l1ls S119 -lj' Girls X'l'l'llZI I.11111'1', ll1'l1'11 'l'11ll111l. x'l'l'iI .qll ll -rgr. NIill1-1-1l .XII l- '.1111 f'11:11'l11'1l l11' NIiN NI'l l ' '1l I.:111:111. C 1'I'l11- 11111111 High IJHI -rl 'l'l11- 1111r1111N1- of tl1iN 1111111-r. 115 it-. n:11111- ' l11-:1t1'N. iN t11 111111-1' 1-1'1'1'1'tl1i11g 111-1'- f:1I11iI1g1 111 tlll' s1'l 111l. ST. l"l" lg'1l'111'-111-r'l1i1-11' I71 1 1'1'111' ll11I .11:s .Iss 'llfl' If I' 11' , .. , .l11,'11'111x11 xl.l'llKll S1 "111 Ifl'l11r . . l'11'11x1: N11 ,l11l1'f Ia' l'f11r... , .. U11 1.1..1 M1 . .1211 C'1. 15: R12 11111'1'1:11s .'1' ' ' . . Il1:11:x 'l'11.1111'1 .I ' ' .. D1 1: XVII, VIN .'1 " , D1 .1 1'11.111: 1 .. .. Il1:11111:11'1' ljlul' 'IIN l1'1'11l1' .'1'l1 ll1"l111-1111-1 . M Ns .I1 I .1N1 Xllsx ,I1' ' N11 1' .' ' , ., . ....... , ..,,,,,.. ,,.. NI O .' l'11l1liNl11-1l W1-1'l1l1' lll H111 1-11l1111111N 11f tl11- U:1l1':1 N -11' . UN35:-T77-::-T0NT-::-f?'5-1:-f?'gcx:: fs? :' T-:: -715-:za HT-2:-75-rfl? ,-::f??5l ,ffif-F-fx? ffxv 416544, Qgalahi x fax- 4' x fffxwff-?:: Semor De ates I IX II N II IIIN xx x I I I I I I NN IIII I l I I xx INN I I s III I4 IIII x N IINI x xx xl I I lll I ll ll N I x x I I NI III X x ::W'?fE'-'?f?"x?f'7Xf'x1Ff'k'?5"'?Xf"?ffX? X??"??-'I GALVA HIGH SCHOOL III FI -I . . ' ,-::-, ' .-::-, .'::-- ,-2:-, ' - , - L IEW .-:if--- ' Tgixrf- I'--,.L ' ,-::.. ' In IYI'1I7Nl'lSII.XY. XIIYICNIISIQII TIH III'sIII I-II: 'I'II:II IIII- I'IIiII-II 5I:III-N sIIIlIlIII :IIIIIIII il QNII-III III- I'I'xlIIIIIxiIIII- I':IIIiIII'I gw l'I'II' IIIIIIII. XIII'II:IIiII-: ICIIIIII IIIIIIIIII. ICIII1:II' IIlII'III'II. III-II-II 'I'zIIIIIII. NI-IUIIIII-: XIIIIIIIII XIIIII-I' IIII. KI' III-III SIIII-IIIx. I,III':IiIII- .IIII IIII. .IIIIIIJI-X: XII: XYIIIII-. Nlr. SI: 1-m' Il. XII I.:IIIIIII-I'IIIII. I3 I-c' isiIIlI: XII"III:IIIXI'. I"IIIII XY, III".I'I'INII5I'1II 2 III- IIIII-Il: 'I'II:II IIII- III-IIIN I I' I'1III'IIIIe':III I'IIIIIIII'iI-N :IVINIIILI I'I'IIIII IIII- II' Irlml xx-III' xII IIIIII II- I':IIII'I'II-II. XIIi'III:IliII-1 I"I':III I'I- N XIIII-IIIIII'. 'I'II I-II IIIIVI- Sw-:II. IiI':II'I- KI-III. NIQIIIIII-: I':KII I'vlII'II7IIIIIl'I'. I.I-!:IIIIl IYi'III--I. I3f:IIII'III- KI-I'IIII'I-II. .IIIrIg'Iw: XII: IYIIIII-. NIV, I.. .IIIIII-N. XII II1'I'I'f. III-I'IxiIIII: XI-::IIiII'. IYI'lIJNI'1SIJ XY. I7I'Il'I'1NII5I'1Ii T IIINIIIII-II: vI.II?lI IIII' :III' NI'I'II I'I- III' IIII' I'IIiII'II SIzIII-N NIIIIIIIII III' il NI'1IzII':III' III-II:II'IIIII-III III' IIIII' II:IIiIIII:II III'I'I'IINI-. XIII' :IIiII': IIIIIII IIVIWII. III-II'II NI1'I'I'. I3III'IIIy XIIII'-I'. NI-g:IIiII-. NI: I'.IIII'II' I'IIIIIJlI'IIN. NI: IIII- I,IIIIIIIIIIIxI. YI-I'II:I I.IIIIIII-I. .IIIIIIII-N. NIIN. IY:III-I'I IIN, XII IPI" I-r. NI ', IIIIIIIHI IIII. III-I'iNiIIII: XII, ' IIIIIIII. IYICIINICSIJ XY. III'lI'I'1BIIIIClI II- IIINIIIII-II: 'I'II:II IIII- xvIlI5Il'ilII .XVI NIIIIIIIII III- :IIIII-IIIII-II III III'IIIII- IIIIIIxiI'IIIIIIQ' IIIllIlII'N :lx II ISI' I'IIIII:IIIIiIIg: 2.75 III'I'I'I-III III' IIIIII'I' III' :III'IIIIIII. XII" I:IIiII': II:II'I:IIIII IIIIIIIIIIIIII, .XIIII'I'I I5I'II IIII. I"I'zIIIIQ I'I':III. NI-gutiu-: IIIIIIJI I.:II' IIII. I'1IIiII:I NIII'IIg'I'I'II. X'K'I'Jl SIIIIIIIN'I'Q.f. I'I-:II'I SWII III. .IIIIIIII-s: XII"-. IIIIIMIIIIIII. Nlis c1I'IIIIIi. XII. I.:IIIIIII-FIIIII. IlI'I'IxIIIII: NI'L1':IIIII'. VIIIIJXY.IJIiI'I'1NIIII1Ii Ili III' IIII-Il: 'l'II:II I'IIIIg'I'-W NII IIIIII paw :III :IIIIIIIIIIIIII-III III IIIII' I'IIIImI'I IIIIII gI':IIIIiIIg:' I'I II- lg'-W IIIIWI-I' III I'x:II'I IIIIiI'III'III III:II'I'i:Ig'I- :IIIII IIiIIII'I'I' I:III'N. ,XII,'IIlJlIIXl'2 I'.I'I'II Nl:II IIII, I'1I'ilIII'Ix NIzgIIIIxIIII. YiI'i:III I.:IIIIII. NI'Il'ElIII'l'Z XIiI'I- .XVIII IIII. IJIIIII WiI'InII'IIIII, XYiIIII:I NYINI-IIIIIII. .IIIIIgI : XII: I.iIIIII-II. NIIN. II. .X. NI 'I'IiIIIIII'I4. NI ', .I. XY. Nfl III, III-I'isIIIII: NI-IIIIIIII-. I"IiIII XY. .I XXI' XIIY Ii l:l'NIIIY1'IIZ 'I'II:II I"I'III-I':II VIIIIIgI-N NIIIIIIIII III- l'IQ'I'Il'II III IIIIIIIIIIII' X4lIl'. .xII.'IIiIIIII'. II:III- I'I-II-I' IIII. I'II:II'II'x I"I' I-I- II. IIIIVIIIII I':It'l'l'II. NI-g':IIixI-: X'iI'giIII:I IIlII'I'III'II. I':IIIl:I NI:IIIII-I, I'1IIII-I II:IiIIliIII'. .IIIIlgIw: NIIW UINIIII. XIIN. X. I". I,I'lIII. XII: IIIIIII'I'I IIII. IlI'I'IxiIIII: NI'g:IIIII'. ,-::-- 'k , ::-, --:s-,"'NNY-:f- A Y,-:av ' .-:Q-vs 'X-:Z-. 4' -:S-, -::1?' , :L-, 'I .-22-, 'I '-wif? eww fd-we Salah! was 4? ff-P'-wif - T HE GALA1-11 lltx 1xx x lxx 1 1111 1 1 1 xx 1 I x x 1 XX N Q55 N 1 1 x ' 11 11 S 1 1 111 1 N 118 1 11101111 I U1 1 x 1 1111 U N l ll 5 11 Fan Xi M in x J 1 11" f X539 1 W 4. QA' if-.x The Staff S1111 xx 1111111 1 11 1 1 1 111 x 1' 1 1 11 1 1 x 1 11 1 H 111 1 1 t 111 x1x 111 l11tlll 1 1 1 1X11lt QC x x 11 1 11 11 11 x x 1111 ll 1 Sl Nlllt xx 1 111tx1111 1 1 xI11t 1 U1 1 1 1 1 "???Z6'4'?f""?E-'f'?K'f5if6"'?4f??'?I45-?Q'?f1?'x'?? IXTY 1 GALVA HIGH ScHoo 111 15121 t111' tirxt ci.X1..11I1, with '1'11ix111- 15.111111 :1x 1'111it11r 111111 Y1'1lt'0111l1't' 1111 :xx 1111-xi11' N1:111:1g1'1'. 11:1 ' 11 111. '1'1ll' 11111 'ing 1'1':11' :1111111'1' 11.11.1111 wit11 :1 11-w i111111'111'1-1111-111x i11 th' :11'1':111g111111-111 111 t111' 11i11'1'1'1-11t t1l'l7i11'11111'111N 11':1x i 111-:1 1'it11 11:1t1 V111 11'ix1111:111 :ux 1'i11it111' :11111 1'1it1'111'11 S11'1':1t :1x 1111 i111'x N1:111:1g1'1'. 111 t111' 11-:11' 111 151213. N1l1'11' 1,t't'1l1 w:1x 1f11it111' with 1111 ':11'11 11i1t1111 :1x 1411 i112 N1:111:1g1'1'. 1.:1 t -11':1l' 1i1111:1111 111'xt :11111 11i'1 :11'11 1,l'11'1'N011 11111111111 t111- t:1t1'. '1'111- 1511.8 1 11111. thix 11111- ti11 . w:1 ixx111'11 with 1"1'1'11 N1:11x1111 :11111 1,il1L' 1,t'11'I"il11l :lx t111- 1111111 of :1 1'1'1'1' 1':1l1:11111' xt: 11. 111 l111111ix11i11g :1 .1'1-:11' 11111111. thi 1!ll'QIl'5t l11'01I11'l1l ix 1111- 11ll:1ll1'1llQ. '1'111- 1 1111x :11'1- 11111 :lt x111'11 :1 11111' 1'11 t 111:11 t111' 11111111'1' 1'11x1'1'1'1'11 f1'11111 x:111'x 11111-x 11111 1-111'11' t111- 1-x- 111- 1-x. '1'11ix 11-:11' 1111- Ci:11:111i 1l1'1l1 :1 1':11'11i1':11 t'111' 1111t:1i1i11g '1'111' ll 1t'f' 1:1111-11 i11 :xt th1- 1i:111:1-.X1t1111:1 11:1xl11-t11:111 tlfllll' 11:1 :11x11 t111'111-11 111' -1' 111 th1' Ci.11..1111. '1'111- .11111i111' 111111 S1'11' ' 1-1:1xx1'x 111111:1t1-11 t111- 1'111-1-iptx 1141111 l'il1ll1y x:111-x :1t t111'i1' Il1Jlf'N 111 1111- 1bl1ll11. 145111111 x:111'x :it t'1111t11:111 :11111 11:1x111't11:111 g.5:11111-x :11111 :1ft111' x1-1111111 111-1" :11x x111111x111'1-11 11.1 t111' .t:111'. 'l'11ix ix 11111 fifth x111-1'1'xxt'111 1-11iti1111 111, 1111- ciA1,.1Ill :11111 it 11:1x 111-1-11111- 2111 1-xt:111- Iixl 11 :11Ati1'ity 111' t1ll' G:111':1 High .'1'1 1111. In 'gif f 1 VH iF1Vl 5 jg 11, f "A", 11.1 1 .,1f V i lf 11 xx- 'Q 'ii 'ir " . 11111 x -1 . bn.. . ' . f 1 ., ,-, - ff- "'QLf.714?4'.,f' 1 xfqxk ' 41 w if. . JL, 53 1 1 .,,- 1 , wr, '1'11l1 111111: 1"1'1'11 N1:1tx1111. 1'111i1111': 13:111- 1'1-11'1'x1111. 1111 ' ' N1:111:1g1'1'. 51" 11111-: N1i11'1-11 15:111. 111'g:111iz:1ti1111 1'111't111': .X11-1:1i111- Ni-I 1 1111. .XR 1-11't111-1 .1111i:1 1.:1rx1111. 511111 1' l'1:1xx 11111111 1"1':1111'1A .XIII '1111t1'. "fl ixt. '1'11ir11 111111: Xvl'l'fl .'11 1111-rg. '1'-'I ix : .1t'?l1l N1111' t111-11. Ax ' t: t .Xrt Ii ' ': 1111t1 111'11w11. '1'.'l ixt. 1"11111't11 111111: 51: - 111' ' 1. Ax. i. t:1 t A 't 1'l1't111-:A11-' 11 1t. Axi 1:1111 1i1't 1': Virginia 1111'-111'11.1'i1'1'111:1ti1111 N1:111:1g11r. 1911111 111111: Yi11'1-11t P1w:111x1111. .Xx 'xt:111t 1111- ' N1:111:1g1'1': .X1i'1- A' . S11:1 .'1 :11111 c1Jl1t'1ll1fll' 1f11it111': XY 1111:1 Wix1-111:111. 1"1-:11111'1- 1-I1it111'g 11:11'1:11111 11:1111l1- t 1. Atl l-ti1- 1'i 1411112 Gglahi - 1523 I GALVA HIGH SCHOOI SIXTY SEVEN W H?x:45?'i::f '5b:Z5"'5B:K?"?5 ?S!!l?:"i?x5"'?xK5"'i:Kf'H ::LAffffS1fff'1xffNi:1ff:: Qglghi - 1523 ::151ffff'?xf??1:fff?HA14?:: SOCIAL EVENTS I X 1 1 11111I NK ll 1 II 1 1 1 gl lXl 111141 1 V SUIIUN S 1 JI! Nt 11 1 111 llt 111 F1 It 1I11111 11t 1111111111tt11 NN K 1 1 1 11111111 1tt1111 1 ,, XS XII l 'H It N X1 1111 1 1 lltl rt 11111111 1111111111tI11 X 11111 Q1 1 NN lNl ll 1 NIIXI Ii 1 1 1 I tl 1 11r NNKN 1 II IS 111111'1 11111111 Xftu 11'1n1111 1 111'111I 1 1t1 Nl 1 1 IX 11r I111 ISIN! 1 I 1 - 1,1 1 11111 I1111 11 1' 111 11t11 IN I11 11t111 11t1 1' 11f tI11 L11 Illllg., 111t1'111 1111 1,1 1111 1111 11111 lllt 1 1 .1111 1111 1 ll I 11t1 rt.11111111n 11r111 111 1 Ill lt 1111 111 Fl X1 IS f111'1111I11-1 I11 It S1111111' 1111- 1 1I11r1111 tI11 Nl r11 11 It 1.1111 lltt 1 1' 111 ll 111 lllI'l.J,' It 1111 111 1 ll 1 HI C Il 11111 11 IS I111111 1 IJ X 1 1 It Ix 11rt1111 1111 1 X1 1 11 1 11r1 Sl 1 L: I111 1 111'1 1 1111 1 1 111 111111 SN I r11I1111111 11111 1 ,., 1I 1 XNIXIIC LII I X 1 ll 11 1 I111 1 111 N 1 .1 1 11 IX 11, 1 11'1111 111111 1ft1 11 Ft 1I11tr1I111 KI ll 1 111I11r 1ft1r 11I111I1 11Ir11I1111 1 1 1 1' 11r1 NNI S Ill lr-17 xvl X'S IQVY Ixff' Ixlx '7Xfv' zxfv -7Afv- iv- -vxfv '7x1x vxffr ,, SIXTY EIGHT GALVA HIGH SCHOOL I,.-X'I'IX C'I,I'I5 'f II'I'Y IIIIIQ' 1111-11I1-1-1 11I' tI11- I,:1ti11 c'IlII1 1-11j111'1-1I tI11-ir C'I11'i1t111:11 IIIIYIP' i11 tI11- IIigI1 SVI :1111'111I1Ij' II1i1 11-:11'. cIllIltlNIN 11I' 1':11'i11111 I1i111I1 11'1-1'1- Il1'I1I :1111I 111'iz1-1 '1-1'1- :111': '1I1-1I 111 tI11- 1" Ill -1' 'I'I1- r1-111:1i11i11k- 11:11't 11I' tI11- 1-1'1-11i11g 11':11 1111-111 i11 11I:-"ng 5511111-1 :1111I ' ging I,:ti1 I ,g , Gift, 11'1-1'1- gin-11 t11 :III II11- llIt'lllIl -1-1 1 '- 'llt. II1-I"- I11 - 1 '- -11-1'1'1-1I I11' tI11- 1111111I11-1-1 11ftI11- ' -fr1- - - ' Mi '1'1111I' 11-:1tI1- . ,111': - I'11gr. i'I,1 Sf IK- I"II'IS 'I'I1- fI1',t If '- Illllilll 11:11'I1' 11':11 I11-I1I :1t tI11- K. I'. I1:1II. .I:11111:11'1' ll. IIIII1' 11:11't1' IDUQJIII :1t 1-ight 11'1-I111-I1 :1111I 1-1111ti11111-1I 1111tiI l'It'X'l'lI. IIIII1' 1-11-11i11g '111 XII' I1-1' 11I:1.'i11g,f g:11111-1 11'I1i1-I1 11'1'1'1- :11'1':111g1-1I I11' tI11- - - :' -nt ' ' . I I I1-11 11'1-I111-I1 1'1-I'1'1-1I11111-11I1 11'1-1'1- 11-1'1'1-1I I11' II11- 111111111111 - 111 l'IIiII'gt'. 'I'I11- :11I1'i1111'1 111'1-11-11t 1'1-1'1-: XII :1111I NIIN I,:111:111. 'I'I1- 111'-1i1I1-11t1 11I' tI11- 1':11'i111l1 1-I:1111-1 I1:11I il 1111--t'11g :1111I 1I - -11I -1I tI1:1t il li tj' 11I' :1II tI11- 1-I:1 , - 11'1111I1I I111 1IiII'1-1'1-11t :1111I 111--I:1p - , flII. .- ' -' I ' ,,g'1g it I11-f111'1- tI11- 1-I:1111-1. it 11':11 1I1-1-i1I11I tI1:1t tI1i1 11I:111 1I11111I1I I11- 1-1 ' '- 111t. IIIIIK' 1-1'1-ning 11-111 Nllvllt i11 1I:1111-ing to tI11- 111111i1- f11r11i1I11-1I I11' XI11r1-I1i11111'1 11r 1-I11-, ':1. 'I'I111, - 11'I11 KIIII 1111t 1I:1111-1- l'Il.iUyl'KI tI11-111s1-I1'1- I11' llIIt'Illg -1 1I1. V01 ' 'I 1- I,I, 1- 1' ,2L'I'I'I' O1 "ri1I:11' 1-1'1-1.i11g1'. IP1-1-1-111I11-r ZZ. tI11- :1111111:1I f1111tI1:1II I1:111q111-t 11-:11 I11-I1I :1t tI11- II'g1'I S-I I 'I I'lIg,f. NI.I,'1I1-II:- -I :s :s :J - - ' 1'.' I -'nj HS c -:1I' Mr. II'I1it1-. NI1'. Ii11I11-rt, . : I C':1t-' II: 1t11 . 'I - -' - t. i11 II11-f ': 1-I1 '-I-,t:.-1 ' ' I ,g'I.' 'gg "ng ftI -I- 1 -. I,:t1- ' II- ' 1 tl- vt 11ar1'1-I1-1-ti11111':11I -II 11I " ' rI1"' I,l't1'Y'.' ': 1' 1- 1 - :1w 1-:111t:1i11 111' tIl1' 111-xt 1'1-:1r'1 f1111tI1:1II t1-:1111 :1111I .I111- 1-.'111'11 :11 I1-:11I1-1' I'111' III1' I1:1'I1-tI1:1II tt'iIIll. "NIV-" BI : I ".I:1-Ii" V11 --II '-r1- - -nt :1s 111-1-i:1I QIIUNIN 111' II11- 1-1'1-ning I11-1-:11111- of tI11-ir :11'tI111 as :111i1t:111t 1-11:11' - I '1111 II1- :1I111-111-1- 11f 011:11-I1 I.' I1-II. IIIIIK' 111'1-11:1r-1ti1111 11I' II11- f11111I 11:11 11111I1-1' tI11- ,111 1'i.' 11f M111 IITK' 1'1'. 11'itI1 tI11- :1i1I 11I' tI11- " : - k'1111' -:11 . DIL- . 1- " ' VI. ' '1 IITY 'I'I1- ID1':11 :1ti1- c'IlIIl C'I11'i1t111:11 11:1rt1' tI1i1 1'--1r 11:11 I11-I1I :xt tI1- 111- ' III 1 I,:111:111. II1- 1-1'1-111119 11':11 1111-11t 11I:"i 11- ': ' IS gg: Ci' ', '1- - '. ' t-I t 1-:1 -I1 1111- - : ' - ' '- -, 1'It,' 1'1- 1- , - '1-1I. Mix. ,:111:111 11':11 IIIL' 1111111-111' :xt tI11- :rt1'. f-3:-iT?-W-Te?-::-TTff-::-T?'fT-::-7"f'-::Af'?T 1: f?",- 2:-f"?T ::-fgf-::-f"'TA::-fu" ,,, -nf? ,xfv 2 ff-P7 ,fv ,. 61113111 1.1: wx-4' 45 -fxxr?-,xfqg XRX 1 1 1 11 11 1 1 w111111 1111 1 1 1 1111111 1 1 1 1110 S 1 4 K N HN 1 111111 1 S Cl 1 NN ll 1 1 L 1 s 1 s11111 1 1111 1 1 lt 1 1 lf l K 10 N011 H 1111 1 llll 1 1 111 111 1 ll 1 N II 1 1111 s 11 U N U K 151 Xl 1 1 11111 1 11, 1 111 591 111111 s 111 1 1 ll S111111111111111 1 N 111111 R 111 lXl 111 ll lll1 1 1llIlt 111 1 1 11 1 w1 lN 1 1 S llls N11 1 1 1 11 111 11 1r111 1 1 1 1 s 111111 1 111 N111 11 IX 111 1 U 11 1 lllX 11 1 1 111111 1 1111 1 11 - Ill 11 KI 1 1 1 ll ::x??"??"?f"N?i7"?5qCf3??'?-?""??k'?f ?f"??:: GALVA H1611 SCHOOL 11 1111 "'l'111'1 G1X1..X1'11 CX 1'1Y1X1." '1'1l1' tl1i1-11 :1111111:11 f1.XI,.1IlI C':11'11i1':11 wax 111-111 N111'1'Il11l1'l' 3. :1t 1111- 0111-1':1 111 ll 1-. v1'1l1' St:111' 11 -1-1111-11 11111 111111111 111- :1 9111111 11':1j' to 141-t 11111111-1' :11111 111 1lilYl' il 1'tt11- fllll :M 1't'11 :1N - - rk. 1'1:1l'1I 1-1:1w 111-1111-11 111 111:1111- :1 1'1'il1 1-:11'11i1':11 111' giving :1t 11-:ut 11111- 1l1Sll'1' 11' -11t1-1'- 1:1i11111-11t. '1'1l1' 51- ' ' 111-1-:11111- i11t-1'1- 11-11 111 l11111t11g1':1l11y :11111 C1111 1111'1l' 11:11't 111 1111-1111-1' 1111- f11XI..XIll. 'l'111- .Ill A rw 111-1-i111-11 111 gin- il 111111 tl'1'1. 111' :1 1-:11'11i1':11 1-1111111 ll 11 111- :1 1-:11'11i1':11 11111111111 it. 'l'111-1' :11s11 111'1'illll' i11t1-1'1- t1'11 111 :1 11s11i11g,5 I 11. '1'111- 51 11 1111-1-1 g:11'1- 1111- 13111111-N 11'11i1-11 111'111'1-11 111 111- :111 :1tt1':11-111111. 'l'111- 171'-s111111-11 11'1-1'1- 11i11i11g 111 1111 11l1'1l' 11:111 111 111-11111113 111 111:1111- 1111- 1-:11'1111':11 il 111---ws. .Xft -1' 1111- 1-:11'11i1':11 11-:1t111'1-1. :1 11:1111-1- 11':1s 1,5111-11 1111 1111- 11:1 i 111' 11'll 1--111 111-1- 11:1111-1-. C'1111l'1'11i :11111 x1-1'I11'111i111- :111111-11 tn t111- g:1i1'ly 1111 1111- 1-1'1-11i11g. .ll'X1Ol -SICNIUR 13.XNQl'1'1'l' '1'111- .l1111i111' 1-1:1ws 1-11t1-1'1:1i111-11 1111- S1-11i111' 1-1:1ss :1t t111- 1"ill'IIlt'1'S. 11:111k 11ll1111.ll -' 1111 t111-1-11-11i11g11f .X111'11 Iii. IJQS. '1'1!1' 11:111 11':1 111-1-111':1t1-11 111 11111'l111- :11111 11'11it1- 1-1'1-111' 11:1111-1'. '1'111- 1-1-11t1':11 i111-:1 11f11l1' 11:111 111-1-111':11i1111 l'1'l1l'1'N1'Il11'l1 t11- .X111'i1 Vl'l'N. 'l'111- 1:11111-N 11'1-1'1- 111-:111tif11111' 111-1-111':111-11 11'i 11 1111' l1111'1111- 11:1l11-1' :11111 11'11it1- 1-: 111-N V111 11111'1111- 1'i11111111 111-11 1111 11 'lll. .X t111'1-1- 1-11111w1- 1111llll'l' 11:11 N1-1'1'1-11 111111 1111- :1111 111' 1111- 1:11111-s 111' t111- i'1111g.i1'1-g:1- 1i111:11 cv1lllI'1'11. 'l'111- .1111i111' 1-1:1xs 111'1-411-111. .X11-1:1i111- Ni-1 1 . g:11'1- t111- N111-1-1-11 111' 11'1-11-111111- 111 t111- .'1- '11'x. 111 : 11111-111:111. t11- S1-11i111' 1-1:1s 111'1-si111-111. 1'1-1111111111-11 111 1111- "1- 111-. NI: 1'i1- 1'1-t1-1's1111 1111- l'lltL'l1 il S11:111is11 13: 11-1-. .X t11:1nt 111' Nl '. 111' - 11':1 Q1Y1'll. .X1't-- 1111- 111-1151-:1111 t1111 1- w11 1-11.1111 t11-11 -1--S 11ilI1k'1Ilg 5111-111 1111- l'1'IlJ11Il1!1gf 11:111 01-1111' 1-1'1-11i11g 1: '.l1g. T11- 11111si1- 111-i fr' f111'1is111-11 111' 131 ,'-1 ' 111'1-111-st1':1. Otl -N xl1l'l1t 1111' 1-1-st 111' t111- 1-1 'llillgf 1l1:lf'1llg -: '11s. T111- 11':1it1'1-www :11111 11':1it1-rs f1'11111 t111- 1' '- 1-1:1s5 1'1-1'1-Z ,l:." - 1-- . NI:q'111- XY11'1iN11'11lll.c1l'111Jl 511111-1'. .11-:111 x1K'c11. t 1-11. 1': 111' N11 . 111 ':1'11 ciilill. 1'1-111111 1,1'Xtl'l'. S11-11--1' 1111111 111. 1J:111- 117 11111. 1'1 'r Il .1111 4111. S1-lf U1 -.ll'N1lJ1i 15.XXQl'1'1'l' '1'1ll' S1-11i111'-.l1111i 11' 15:1111l11 -1 11':1s 111-111 '1'11111' 11:11 -1- .Ilg. T1l:A' 10. :1t 1111- 19: - l'1'N. 151111-. T11- 1111-:1 111' Nlily 17-11' 11:1 1-:11'1'i1-11 1111t 111 :111 t111- 1-- ': t' 111. .X : 1 N1:.'111 - 1v:1s 1-1'1-1-t1-11 ill 1111' l'L'llt -1' 111' 1-:11-11 t:11111- with wt1'1-:11111-rs 1'111111i11,,g 1111'11 111 1-:11-11 ll1?iL'l' 1-:1'11, .X t' -' 111111 11':1w 111:11-1-11 :1t 1-:11-11 111:11-v 118 :1 f: '111'. 'l'11- 1'1- - 11- 111' XVI : 141811 :111 :11111 1111- Iii' 111111s1- 111' .-X111-1:1i111- N11-11111-1111 with :111111-11 11-:1t111-1-s :1111- 1111 1111' l11'11g1':1111. .-X11 -' :1 11111-11' l11lllI1'l' 1111- 1'1-11: 11111 -1' of t1ll' 1'Yl'lI1llg,f was N111-11t 111 11:1111-1111.: :11111 l11:11'i11g 1-: '11s. ::wf:1ff-xfif?Yzgfffxzxlfwa Ugglglln - 1523 ::fcff4fLx:f4-"Ni:fAvx:fv?:: , Per ect Atterlclance X NH N Il N U N xl J Null IS N xnx I 1 x Mm -. r X me m IN in is xxlm mm 1 N 1 Nu X Ylll K IN 3 l ui i ins n mlm ll H ,, X 1 ll u 1 ml n m mx Nx ms Nl H01 l l I-Q ::??"'?fx?f'f"?f''?fX?f?-'f"?f"'?4"N?4'-"'?fE-""i?f?'f,' ivirwv GALVA HIGH SCHOOL i lin' tliw tirt tliru- 4lu:11'h-rw ul, H127 ISUZH. Sl'i.'lUll5 Kr' Vlll Sllivlilx fil':11'c' Kvllj' l.ui':nim' .lulm on Yi-run l.1 nn-y .ll'.'I llfl .lu -pl: l vxmu l'.lHl't'lI1'4' ll:-mlm.-in llrilwulrl llvmlrivlx K:1llivl'illr- l,:1' llll l'l.-iirv l.iml Kl.x'1'tln' l.iml Yiilw-lit fw: mi lllilllil Nl:xnlm'.x' lfclitll .Xlll1'l' un Nl:1i'g':il'vt l,l'll'l' fl l'llUXlUlll'lS llUXK'fll'll l':1i1i lluris l.iml l,l'4YlUll lla-xlvl' l':111limf .lmmt Sy ' 'vi' .lnln tim lJUlIllfl Nlurm-l ' till Yl'l'll l'n'lz-' un Nl:," ' llvvcl lmmnrri fri lllx Nl: rj' flfvlclx .Xltn l'llllt'l'.V .lunv .' uw Hmm libllllllllglll l"lll'l5ll.llfN .llll .Xin lv ' un ll: l'Utll-Y l"r:l1smn .XVI lflf'l'tl1'l'lN'I'Q' Ywrn ll:ui:m':xll lli ln-rt lluwliw l"lur1'm'n' .lvl un fll'llll llt'llllt'l' llilmn l.i I ist lli t' Xl:nf1'vi'l'l1'tli lrx :1 l. u lL'f St: qv Nli 'grin Z:-ll:1 l,I1llllt'l' llolvrt cQlIilyli' liulnl f v: on l'e-i'l'i'i-t illl1'llllflll1'l' imwms il r--4-in-il with m'itlu'i' :ilu fiicw ' lJll'lllIlt'NN tllll'lllg' tllm' l'lIlll't' In-r'ml. Sli All :1 ri-4-m'rl is L'0lllllil'llllJllilL' :xml Nlllllllfl ln' tlu- gcml ul' vu-rf' ll'y'li Sulmul pupil. Rf' W f X 44 Xf' Gfmluln NH I N ln 1 4 N lun X XX I"'IO11or ROII o a N721 m Lump :te re-LL H1gh ScI1oo IQ2f 28 O I IT tIT17 5 -ff-if 4-'X N 5 4 A GALVA HIGH SCHOOL Y ,-::,-, "K sb:-S'4k'4-:1-, 'Yi-t:-, 'H Q' . ' If A Z!"4-:aff A -22-S"x' ,-:Lf A ,-:L-, fC I ' ' I, I 1 II N' IX 'MTI I Ile 12 I ers I'f'I'- ww' ' If ' If '- I II III IX I II III IX I II III IX I II III IX SI",,'I IIS I Vsxmwx ,Xll:m'ImII' X X X I-,Ill Il IIIIIIIUII X X X X X X X Iwrn XIIIINHII X X X X X X X X X X X X X X X I".x:1 I.llI'llflII1Il'I' X X X X X X Nl,-:In-I I,lIII1IIlllINI X .IIIXI IRS 'XIiI1I1'1':I I5,-1II X X X X X X X ,X K'I1.-n'Iuttv li'-xt X X X X X X X X X X I"Imw'm-m- III-:Im-nn X X X X X X X X X X fm:-x Ilult X X X X X X X X X X I'XIIlI'1IlQ'1' Ifxlmfqlzi-.I X X X X X X X X X X Inix fw: X X Ilurix W'lIitN X X X X X X X X X X X I3:1l'I Uuthm X X X X .Xlxivl I':1Iu:wl' X X X SUl'IIl1NlUlil'.S IJUIWIIIIIY IInImrw X X X X X X X IIIIIII Ililiml X X X X .Im-:ull NI 'f4IIl1IU1'Ix X X X X X X XIJIXIII1' lim-:I X X X X X X .Illll1' fl ' X X X .IHv'llIlIlIl' .XIIIUWI X X X l'liI".SlIXII'1X .XVIIHIII I1-4Iv1'In'l'g X X X XI:1 im' c.I'lllNl'Il X X X II:-1'Iu-rt Illlttwn X X X vm ll-1l1:1w:1II X X flI:14IAXx KIA BI: X .Irxwk Xrntwu X Igt'Il'I.'lIlIIll YUIIIIQ ' X Qiglghi - 113123 ::Hiff46'HA:ffHwf6fxxf1f':: X Seen on UweSl'o,cie. 5 . CAW4 7314 Blau, Q...-tmdy 'FYWWMLN 7aJi'L" Bfwai 'mp Pzzmmafy jxuuui :fu eawffw fm? 'ru' Sdasuwm 'R'?'Ls2"u' 7n.Q.,,......-,W HKU-Awfgxma OW "??'? ff'-"ST 4-71? 5 ? GALVA HIGH ScHoo , ll If N . N ? Il ll U ,, ,, CID .-. Q 0 ' M Q . I .. I' Il ' ' 7111? - " " - - Yah: - f A - ' '1 , N: , , 1 . A , . u L if , , I 1 ' g ,, P ' ! A . -L . in ' ' " ll f ll . I V A I ' A X N - 1 , V A J' , x K I f . f Ia. i Q " , H '- I ' - , . " u 55 -!1-- --311 V-if - ,-!!f'?'?X:ff?"?1:z.S-: :'7iS!f? .-:z?H?x::l?'?x:-, 55:57 SEVENTY-TWO Llterary u TU -Q I Q 51? il 5531 4 my ,YS-71-5 3262! 15 3:41 57 fl C ' -- ! "4 I fl V KG' ' if 4 2 . 1 9 Y . .rryjzi QQ-35,5 ::1x:f'-wig'-"N-h1f'N?S14-7:: 621121111 - IQEH ::Ni:6-'4'Hkf6f1iff:f'fS-A146-?:: . PS S 1 111 11 1 1 0 1111 ll ll 11 1 1111s 1 1 1 11111 1 111 1 11111 1 IX IX 1111 11 1111 1 llS 1111111 111 111 1 is lt 1 1111111x 11 is K KI Ill x I H i 5 X1 ISIIIN 1111111111 1 1 Xllllt 1111 1 lltt ll 11 H1111 1-111 111 t11 1 -1 111 11' 1 1 111 1 Il llff 11 11111 lt s -1 111 11 1 1 is 11 ri 1 11 11111 111 1 1 N 5 5-1 11 1111 1 xx if 1111sl11s 11 111111t 1 1r1 1 111t for Sttl 1111 mg 11 1 ll 1 K 5 f SIU 111 11x1N11x K Q ,? f 5:6-,v 7x-,v -,X ,v -,X 4?-vx 4? fe? TX ,v -,X 4 -,X ,681 ff- -,X fi- 5: 'QENENTY row GALVA HIGH SCHOOL GY .'ll'1.' lfirst l"iz1- '11- ry .Xt 11i,,'lt l11-si1l1- tl11- t'JlIllIJl'1l't'-N 1'111l1l1' glow. YY- sing :11111 11111811 ilrlil talk 11r idly ' -:1111. llvl -1'1- sw - -1 :11111 1-11111 t1ll' lllrillt Vi 111111. .xllll 1111 11111' lii1l't' 1111- fi1'1-1ig,5l1t's 3111-:1111. '1'l1- sl1:11l11ws H11-l'1-1' 1111 : 1 1'11. 'I'l1- 5111 '- L'llI'15 lrowsily 1 v:4'. '1'l11- 11ll' -11 logs. 1-l1:11'1'f.11 : 1 l 111' ' '11. H11 l -' :1111l 1lll'll 111 : 111' gray. Tl - 111-- - l11w '1'l11- 1-1111 -' 1111-. XV- s111'1-:11l 11111' 'll1l'll. 151- -:1tl1 tl11- xl'j'. .l11sf31-111x111 .1111-' 1111, '3l1. ':11l' . - i 1 1 11511 1 w1-r1- :1 ' 11- 1'I'1l A s:1ili11' tlll'11lI:,Qll tl11- :1ir. A 1l11i11' 1111tl1i11' :11l llily long lint " ll 1111 l-1'-. Rip-It -: tl1 1s- 1- 1111s my 1111 11 l',,l1 A fl : ' 'y11111l1-1' in tl - lay. l'11 wing Illy way 11'1-1' i r1-i,g11 1:1111 l'll'0ll l'11i11:1 t11 tl11- lslt' 111' NI:111. 'Till fi11:1lly wl11-11 day 11111- 1'11 l111r A' 11:11-1' wl11-n-- 1 : - 1111-. lJl'l'l :1 IS l'11 r:1tl11-1' 111- :1 l1i11 .X 11l111'i11' tl1r1111t '11 1111- 11-11. My sails il 1111l,4i11' with t111- w' 1 T1:1t . v' 'tlj' ' - 1111-. 1 '111 ' -: - : ' rm. 1'11 s:1il 1111. 11:11 : l '1'l1t. 1'11t' s11111- 111'igl1t x1111sl1i11.v ll l'll '1'l1- 111 t:111t 1:11111 1'l "r,Qllt. 11 A 1 "-.- ':s1. Q 0, -Lx ,, "'vX.,.14P?x--ff-??x ff 1-vfgzg Qgalahl .-Qvvv 7x,,,.ff ZT ,Q.,, '- What s in a Name s in Nh r . I 44 msc 1 n om IIII I, s 1 I Q , S - , x um t npln .1 ri - N f . ' ihqrn no ,Q 4 . N unisc. S, , . 1 , mu it Il fll, IS . . i x mg .ur num shulcl . r , i t am m X 4 rlu 1 If Ilmi. ix s - hu s mrt wut I . x .1 1 vu Ixl I is f mut ' umln r xi h nt ' .1 mils hlq l Q 1 Illll Nll"f,IfN u Ilmmri it s wrt lllu . x lfl xi. t x It mu tmsul 'mm x -litll tor bl 1 is s 1 " um In Ill on s rcun N rllllltllllitli ns in 1l..,tlllt I lllkflll tor th 0 in tclo in cxphumcl Nl 1 mm NKFIUIISIHSN on novx It rc- .uri more telhms than grin S 7' 4 q UI' N 1 N, I 4 lf Ill, 1 N clmpm-ron nntlemr-n, roflrul Howard, Vlmutr 11-.1rmI of 1 Q.lIltIfIllzl.Il Ildlllll IIIIKI 1 I Q- 1, . fc cncu 1'll s s . nu . n' .u s IKIII f mic .unune fllln' 4 I is in ner lt IS t ff . 0 1 vrrlcs in the Illu or . . Im ur: I ' I 1 r. I, sugg.astecI Xu-it lllltl li fu IUII 0 is sworn s r uI u xstfurs s s 0 m med sm cle-nh 1.1 sun 1 . .is ww 1 n f n ffm I 1111.111 tmnurrmx umrnmff mt hx s , QIIISXII. I NI cl s in sms Niunt I . t f I . l x cllfl l Yr N Q 1111 WI I . m ru cc 1 mf-Q ns. . s s mu in X . . . . X , 0 tn LII' um 1 It 1 I IIIII S mn, Iumu , I . . . I ru 1 .I rn u 1 r 1 . . neural I 4 su in I . u th ss. I , Q . If .xx . I 1 I am, 1 - 1 i s . . .ummm uyut . . . ,, I if 4.1 vi is tlrnpm irc I8 . in sn xi in . sn Il . f .1 sh 1 4 s . . it H on kim' 0 I nu .1 . 1' 1 . X . i t mx 4 rs ans, . 1 , I urs 4 1.14 in . . . in . 1 ,Ll I su r -- rm I I . in I I an gn out s u . .mu vm tm' 1 arm 1 s 1 . sa it wx fl I I - - 4 . vu! fun would mu in ti 0 h r H1 In 1 on . . x ll . , r. t 4, xx .1 l gf NI.1l s s 0 lla . , ni I X 4 mlm ul , . run mr-.in -f .ar I .ut ldlll, Luigi url Hmnnr , in .im . 4 url s X I - . f f 1 ll m i Q ,K W 0 X 5 Q w 0, 0 0 Q: ,X--,T ,K-we-7 -,X-747'-wx--,v '-,X-we-' nv? ,X-4 -,X--,T ,X-,T wwf? tv-,v ,: GALVA HIGH SCHOOI szvswv Five " Y,-:,-, ,-,,-, ,-if-," f.: f, . - il .--Y-. --.-2 - -V 77 'V----' " i a . -2 QI"ir.t I'r".- .' vyj "C"m't mwlu- it 'til W -I Iuy. Nh- -t 'I'im-y ut 2:17 Nl Inj' NI'l"..'." tha- tm-I-1-'rzun .ta tn-1I. "Isl ' th'1I ju.-t Iiki- hm-r tu sa-url an tn-Is-grain thx- Inst lllilllltl' -and hluw thc vlluh- ' 'I's?" vm 1 im-II FI' irc-. "IIv - thu 4'uxuIy's mauh- 'xml tha- Imusx- is .pick 'xml spun 4-vm-n MzuuI's hut is x' - - it I -I n 's. XY -'II m-vm-r In- uhh- In km-vp it tlrnt way 'till Y -I -. hy." "YL-.' 'md shm- would Ing: hs-r lllk'll'lII4'l'Il' witl ha-r" I t-I ,X g.'- "I only Impn- it '.n't za clog. I can stznml :I cut if it's ch-:nn 'mil IIJISIIII wwtm-ry l"'l'S, hut zu :log I." 1 - 1 I . - I'niI Irii :III nu-r I von' - lure." "III ' :Io you I'nuw it is 11 in-I?" int- ' It-I "lriI. "WIl' uf vmirsv it'.' il pn-t. you 1Iun't suppnsc- 5inixy'4I mum- :III this wfny In il urn- I' y witl soma- kiml of 'minril dn -vu?" sn' II -I "ttyl ".XnI hcsial- shm- ways wx-'rv to " I'l' :lt Z.:I5." "XY - ' : it isf" musn-ml CI' ire-. "Sm .' "- sn -I -1 I1 t," x ,Q -qt -I " I. "lla-t it's only om- of thosc silly Iittln- clogs of I -r. "MI - an Nt'XX'I'llIllliII'lIllI vith tl -t 'um-.N "ISI-t i 'S il vh' Q- use." -' I.'. "Ile-' '- ' IRI!" "limi - it'. ax girl." put in Kt'llIIl'tII -md promptly ri-41-in-QI il sofa cushion from .Xn,.ic- to wh - I'tI Il' tl." '-II'.' - g'j"- -nt. "Uh. I -' t ' Q- th-' '-I Wsf' I - " - "tl -k . - ' .' "Y k ' tI - - - - '- 4 "Is," "I'K'l'Ilill1. it is il f.k'lItIt'lll'lIl I-I'It'IllI of BI'1izy's" sllgrgcxtc-II Mrs. I"1rk: who vis 2 't' 1" -1 NC- " ' - ' " ' I' a -'- -' ' 'IH' "IV -I h ln"-'ht hu" l-f- I-I M-I. I. Mrs. I'z1rk.5 wus Mal I's idea nt' -in Il iivl ' NI .hc- cu1I 't lu-'11-to I' '- ' -' I' ,.h at In-r. "YY -I 'III-' ' If-t's 'ur,.ct it 'uid xlr Wu llll' wi ' z '- f Irllf 'ln ur In-f - we- Irnvo to go tr tI6 t '1ii" J - A gg'-. Sift' Q' tl - ' 't' t tI - ' I .Ilk- stu t- 15" .. Iut .t Il J I -' I'If ul. "9'.', 'spy 't is 't coming, 'till tu- i,.I tn- -' ' ' ,,." "IM ' - .iIIy" ' 5 '-rec . un , '.I - . Ii y 'xml i' shi- Illtulllt ,X. M. it's too I: te-, :intl if shi- me-'nit I'. M. wt-'ve got two Imurs .1-t." BI- Luk-. thi- Iittlm- puml Ni'l.' christ:-n-II. lrlrtly In-4-'unsc it wus :I shrill Imdy "tI url ' Il li - 'til gr I' 'incl IVIVIII' for tht- lnistrn-ss of tha- Imusc who in. i.t1-II on ' "t' gr lu-r gm-sts we-4-ks :ilu-:HI uf time- :mil lu-vm-r arriving: In-rsn-If until thc lust grin-st was sm-ttls-II. Ye-t Ihc-L' :III 'uluri-II hm-r 'xml in spitq- nt' their h'll'l'2lSIIi' rc-m'lrI's the- must timid f I - f' Is ' 1IrI h'l'- sh'1rn-II hi-r room with Tim-y I-von if it privml to lu- il whitm- u.m-. N1 '-'I-r is not 1-x'u'tIy il fzlvorulili- tilm- tu swim 'tml it w-is -1 sunhurm-II gr III th't 11'-I up to tha- :Ira-ssinp mulls : Irilf hour lute-r -tml from In-himl vlusi-II doors would Iu- I -' : "UI I IUIIII ruh . Ia NI." "Ge--. th-it fm-Is WUI." "Uu' , my km--. wr- hurm-QI I't's ull wi-'lr nur sIm'kin,s rolls-cl." "Ili-' 'Q-ns mu. wi-'II slwvk thc- lrltiu-s out of u yi-:lr of In-ir I'f-." "Cl-' - yn1'vn- gmt yuur In-ft stu'king,r tvita-:I IrmIt' wwy ' ' I." .Xt IllIll'Il tha- sul l' -' of 'I'im-y wrusa- ilgfilill 'mil HtY"lIl"'l'Iy 1-nmgli the pn-I ' I-' 'z .' lm-II 1-nt' 'md t' r . mc- im-.'1IiL-:II- rm-'I' n tI - Imys insists-Il tlrlt SIIIC must hc zu Iitth- Init uf :1 thing, ur an writ' I - -Ie-plrmt whih- thi- girls iusi. tx-cl th'nt II4- must ha- zu fat lIl'lIl or an '-ry ,xr I Inu" ,. om- t att ' 't M' izy. lint Imth '1,4r-I-II thwt to I-xpi-vt tha- lllll'XlN'K'Il'lI V-is thi- unll' szlfl- I' II tr du. ll I" I' whose Int it was tn plum- thi- gun-sts In-it he-r wurrin-s to I - sm-If. Sh- I' I oft- 4-Ilupm-mm-II this Iittll- grruup 'mil Intl c-stuhlislu-II ha-rsz-If in thc- hm-'lrts uf I-va-ry mu- of thx- Ivy 6H'I"lllgQIllfI just tha- ri 'It pa-r. n in just the i,5ht un. Hut w'h-rv to put 'I'im-yi MW".-' I:lI nut writt' an wnrd to he-r of this um-xpc-1-Is-ml ' c-st. Sh II .I - pre-pwrc ' the-r rm ' 4 lmy? 'l'h- - w'l.' 'in t'Yt'll m1mIwr ut' Imys 'mil they wa-rc all , -tth-II. If ' 'cre- am gjr th- only place for hm-r wus with Blwizy hc-rsm-If 'incl if shi- Iixcd up 5I'1izy's room fur il I I' Nl' ' I' '- to rum with vo t 1- ,g'rIs. At t - st: ti all wus 4-oufusioll 'uni l','l'IIl'llll' t grrm-W -is tilm- wi-nt on tu iml '1 in-ilu-. "Gen 'Irt il funny I'ttI1- station." gi 'g.Ic-II . 'll1. "Ihr wlmh- work. i run hy nn- rin." "Yu alll hx- Iivcs in the Incl' lrirt of it," z mir- Paul who h'uI I -- 5, ' uumI :1 I it. 'WY' 'till yuu srl- thc- t"' " ' I - " cl wh Ir I In-1-n 4-Im-Ctn-II nruil 'a 'it-r. "It" il trb'-wi-1-klyg It--ive-s tha- first p'1rt of tha- week 'uid trim-s to gg-t h-wk hy tht- la ttcr If rt. -'cr Y Y f , f , . - . - . N, I I E U ,1-R ,f-A ,?Qx gl, ,,,, -rx ff- -wx-xv fx-uv vw-,Iv ,, ,pa 4-'f-A 4?-5 ww 45, Qglghl 1 fl Qll llllt l lll l 4 fl 1 'lt N41 l U 1 mt ls wmi Sloth . tm cnc . . 1 mint 1 Nl N ll 1 Ntltlll lt It llltlllllt It N u X It 1 lt . us lf t I st 1 4 1 ' 1 al xl tit ll X 1 ts ltl II' . Us ll un s 1 I ,I s ' 4 it . 5ll 4 t s. vl0t1X " I V 1 Illll itll ll"ll tu n ost s ' 1. s nn N .1 tl H P . ut . H 1 X . tn: ng rl zulu . X s 1. w N .1 s la .tri nnxmnturtn Ill u 3 1 t s X u xun s ix 1 1 . gi t 0 . t . . N tl tl U N 1 t 1 t 1 .1 tm s l. 1 1 . us . 1 . . nllx s 4 .s un X t x lfl i x un s 1 1 t 4 1 N l 1 . .uul 1 . mu 1 . . 4 1 is 1 1 . int Q , , N L tl 4 t Y 1 ll 1 lt! r "tl 1 I .1 . f llvs N . . H s .twtl 4 till 1 x NU I 1 1 UI . 1 N 1 1 1 l N t 1 1 Yll tl C 1 nting. . . ,.,. nt I Y' t t lnnn ,1 . x u s 1 mss . clut pnsst llflll YQUOIS IS ' 1 X - 1 S AKTUSS 1 ul . ulxt l Z5 1,-3 ,H -3 3 x ,QE ga -1 -7 -VT ,X-VT -,X-4,7 -,Xv,v- 0 ::"'aN'1v' rvv rx-vs' .rx-vv IX-vv -rxfx -vxfv ssviuiv six GALVA HIGH SCHOOL I YY::7v vixi illi 704 I . - -I 7 Y V I V - iv i i A i vunu-s wlu-n it's 4-xiu-vtt-tl 'ntl wlx- it mltu-s it! at titty-tit'ti :tl':" un- 4'-tr's at pansst-11311-r 'nfl - is an tll't'l:Illt.u "It's ziftm-1' fnnr o"l ck." t'Hlltlll2tlllL'tl Xn,.i- iniirntit-ntly gl:nu'ing:' ilt lu-r vit -li. "XYl' '. " ttf, ." 'isk -l n - nt' tlu- girls 'ts lu- i't-:appz-:111-tl :utter ' ' 3: tl - .tet- tiun Jltl't'llt cluwn fur iit' ' ztim. "'l'lu- train liit :1 mm ' :intl is stnllt-it tm' :1 vl 'lt-. Slifll lu- in pvc-tty . lint 'wrt-tty siubn p'n'1-Ll tu lu- tl:i't't--qllzlrtt-rs ut' illl lunlr lntt-V. Wt -n it tinully czinu- only mu- girl :trrivt-cl. "l"r:nu't-s l't-1-nf" t-vt-ryluuly sluunit-tl. "wt- tluruglit you wt-rt-n't ruining." "llc-vt-. gin- nu- Yunr lv-iff." "ll: -. N 'lizy know inn t'lYilllQ't'll your Illtlltllu "WI -rt-X tnni' trunk -l -vk ?" "NY: it il llllllllllhu I-tugrl -I tlu- girl, "I vli-ln,gt-cl nn' lnintl 'nut I l'iu-w Nlwizy wt-ll - w 'li to sur ni. - tlmt slu- clitln't t-vt-n l'1'Illt'lIlllt'l' Ill rt-fuss-rl su I tli1ln't wirt- lu-r." 'l'li- fIl'lltlIl l'lllp'lltlltl' 'nut vluitting' nu- 'ily. tri -cl lv-acl' along tlu- clu ty 1' rut tm ,l- im- l.- l' -. Sn l l- lA' Nl-uul st-rt-unu-rl. "Kit I" slu- punt:-cl. "XVI -1-X 'l" .t-y?" 'l'lu- smile-s lt-ft tlu-ir t':u't-s :nut Iuurritit-rl gl-nt-'. wt-rv 1-x 'I :un,u't-ml. "Nl'l '. 'l'iiu-y?" tllttIll'l'tl l"r:nu't-Q. "Ol sunu-tliinf Nluizyk wislu-ti on n wuilt-ml Kitty. "mul wt- t'tn-gut liiin t-un lt-tt-ly." NNY- wt-'- tu nu-1-t lu-r :it tlrnt train." fnrtlu-1' t-xpizliiu-tl .': uly. "NY -ll. why worry :iluuit it?" sli' ,-iiillt-ml. "Nil 'A' ,mt UH' lult nu-." "UI I kno ' it w-is at tlngf' wl' I -'-tl .X ,."-. , "D yn 'sp it'. gnu- yt t?" inq "1-ml .l- ntl. "N . it', prulmllly :lt tlu- .tutiun." c-uinftwtt-cl I uw- l vt-ry ' ' slsly. "l'll gn l:u'k 'tn l sz-1-.N Yl -n lu- l't'tlIl'Ilt'll. :inf n xuirvs gr:-t-tt-tl liiln t'i-uni tlu- lavn. Init lu- sluuuli lii lu-aut. "Nt p-ts on tluit tminl' lu- .uitl. "Sli-'ll lurulmlwly w- it 'inl ctnu- with Nlwifi nw." 'litu- llIJlttl'I' wws Ill'UIIllllly fm' 'utt -n. 'l'w rluys liltl'l' 'is Mrs. l'url's w-is li-niging .l' ncl's lint up 'ntl putting an tl-w utlu-r lu-- lUll,'lllg1'. in tlu-ir pr vpn-1' plzivt-s. tlu- tt-lt-plmiic rc ng. Blunt 'inswt-rt-tl :incl lu-r snr'1n'ist-tl ' iw- tlo' t -l out to tlu- rt-.t un tlu- Iurrvli. "lint B wixy. wt- tlitl gn to tlu- tr'1in lun - t. Fr-n kit- w-is tlu- only unc- tli-it ,. t oft'---I'ni -swf l' .nrry wlu-rv luis slu- lu-4-n tor tlu- I-1 t two clalys? XVI tcuwl- wnrt- ot' lu-r? Oli alt-nr. W -'ll lu- rigrllt tluwn to nu vt jun. Wt ' t? Ol. vm-ry vt-ll. XVI - ,lu- :uppt-:nrt-tl lu-1' lips qiliu-1-t-tl :i l'ttlt-. "Ut lifts!" stu- w-tilt-tl. "'l'ilu-5' rlitl unu- on tlrit truin 'nut slu-'. lu-1-n ut tli- station 1-vt-r sinm- 'tnl Nlwixfs t'ni'iuns. -nul stu- tt-,n't ox' -n w'int us to 4-mnnc tu tlu- stutiun uftt-r lu-1'. "Fc g:'ic-fl" t'.i2lt'lllJIt1'll Vlziirt-. 'incl tlu- rt-.t jniiu-tl in on tlu- 4-luvrns. that is all lint llm " rl -intl lu- s-it vm-ry sit -nt for at t'nu-. t -I kiclsf' lu- swirl t' -tlly, "Q-itll-1' this faml. 'llllllj' isn't :1 lnnn'ln lu-ing tn' slu-'. ' "Ally mln nts, it isn't rt-usun-ilxlc tli-it st girl will stwy :nt :i stuti tm' two clnys. stu-'cl lIl'll'l' . nu- t-ll' 't to 5:4-t lu-rv. 'nut lu-simlt-, Nlwixy isn't tlu- kinct to s'til into unyluuly lilu- tli-it un 1-ss .lu-'s in fun. l nunw- wt- ull gm sm- wlvit slufs up tu." 'l'li- rt-st itf,l'l'l'l'tl 'nul tlu-5 sturtt-tl up tlu- liill, ll: lt' wwy up tlu-5' lu-'trtl an I tling: 'ntl slu ' ' " us ut' :nn -niirry lrull. tlu-n u siultlt-n lrnw' -nut tlu- svrt-:nn nt' l '-uks. er llurryingf to tlu- to' of tlu- llill tlu-y wt-rv 'inst in tinu- tn sux- at grrt-ut linnlu- ing r-lit 5 ut' at lluirk slitting! clown tlu- hill lu--tring' witli it Bl: ivy. It li:ul ll0ltllt'l' ft-iult-rs nur ' ini' It' 'l. N1 l nu sts-4-ring: wlu-4-I. only tvn st' -k. '- Ht-tl. In fat-t. illltlllt :ill it ' '. -ss was :in vnggint- suits nlinns cushions. 'incl vlu-t-ls. lint nuvst l'Ull5lili'lltltlS of ull tn tlu- zxtnn- isli- grrmip :it tlu- top nt' tlu- liill wt-rc tlu- tlznningr Ulnlllgt' lt-tt-r 'l'. l. N. Y. ' - tli- rz l'z t n'. lli:l.i1x 'l'xi l.tl'I'. 128. -Nw wmv 4 wx f-FRN 44: 055113111 122,51 -xi-.,-.YJ if -auf' 'af 1 11111 x x sq lt 1 1 1 X1 Y H 511 llll 11111 .4 N4 x x N s s 111 x x l N I 1 1 ' ::'x??s'?f?"'?f""?f"L?f4-"x?f'k'?f?-"x'?f" vifix fi'-fS??f"' 1' I GALVA VIGH SCHOOL 5. ,-::-, ,-:L-, 1-:if-, ,-:if-, i -. IC -'f -' -' -' S! 1X N11fN111111.XN1 N1.X1111f ' NR .X 11111111 NYJIN 111111111-11 1111111 11111' 111i11x1 11111:1j. .1l1N1 XV11f11 was 11111 1'1-:1x1111 111- 1'i1llllI11 Nily. 111- 11.'11'111'Y 1':111 N11-11-1-. 11111 111- 1111111 111'1' 111 s1:11. 111-'11 miss 1I1'1'..1'l'N 11l1NN 1l1'1'.11I1'11llQ11J111 1111-11:11x. 11111 11111' 1111-111111111 1111111 111111 111 1' M11-1-1 w:1A1w. 11-C 5111- ix Ll'11I11'11'1 5111- is Ntill 111'1'1'f X111.11111-211 1"1111N1, 'LSL 4. 4. .X11f 11111111111 :11'1' 1111!' 111-:11'1-f 11111111111 11111. 1111-11:11. W1-1111 g1'i1111- 14i1l'111'1' 111111 11 111111 11:1w 11:1 '11 :111:11. 111111' 111- Ill1xN 11t'1'1 11ll1' 1'1'i1'1111 N11 tim- :11111 1111111. .XIII 1l1'l' 11-:11'11111 11ll11l' 1111- 11l'1' 117 N11.-111 111'1'111' 1.1l11. .X1 'nys l'l'1'1l1y 111 111-111 1':1N N1 '. .X111:1-1s 11:11111A1' :1w 1-1111111 111: '1'111-x1111gN N111-w:111g 11111-11 x1'1111111 xv,-1x 11'11'. 151'1111g111 1'1111v 11111-111113 111 1111- 11111111 .'1 -X g11111- :111':1y 1111111 11111 11111' 1f11l11. XYI11? 111117 Xvl't 11'11xt 111- 1x1 U51 - 11:11 111--11 1'11111-1w1f11111." NI 1:1-11. 1".1111x1x, 'LSL 1 1 111-:11'1A1' 111-1111111 11-:11'111-1' 111- 11111 t my 14f11'l'X1'1'11. .Xx tllll' x1'1111111 11111'1 111- 1111 t'I11'1'hX' 1111, 15111 1111. 111111 1l.'11'11 1111 11111' 11:111 11-11. v1xl1 x:11'. '. N1 1 1' ' 111i 1x 11l111l'.l- XY- 11111111 111 l1l1'l'1 11111 llll .-1111111-. ljlll' 1'11111. 11111' 1'1:1N . 11111' N1-1111111 11111111111-11: 1"l1l' W1-I1 W1' 1111111 111:11 b-t1I1I1 ix 11111211 .xl11t111111'N1'111l 111111 11'i11 111- N11 11111. ,X1111 1'1x11.111, 'Zi11. -T2-. ' --::-v K ,-:1-, 'A ,-:cf-, --::-, ,-rt ' --:Q-, ' ,-:Q-, "',A:1-, ' T-:Q-, ,zz- ,W 6? A'-Pia ff? K-Pl' fgalilhl 21.4-PQ --,G wx-vff'-2,-,T ,, HGFOISUI II1111111'1I1I1 IIEIIIIUII 1 1 1 1 1111 1. 1111g.111 1 1 1111 1 11 1 1 11 I1 1 1 1 11s '111 1 1 V1I'11N 1 111I r1111111 111111 17 F1 1' 1 1 1I11I1 r lllljl' 111s1111II1 llll ll s II 1 1 s11111111111I11 s 1 1 1 s 1 re 11 111 1 1 11111 1 ll ren 1 1 111 s CTX 1111 1 s r11 1 1 1 1 1 Il 1 r 1 1 I1r1111' 1 111s 11 1 1r 1 r s 11r11 1 1111 1111111 11. 11111 3. 1 1 1 QII Dllll 11 ll' 1 1 s I1 1 1 1 1 1 1 11111 PIII 1 1I1111r. 111111 111 1111s1r111 11r 1r 1 11111 1 1 1111r11 1111111r1 1 1 111r1111111 11111 1 s IIN 1 1 1 s 1 1 Nl Iflllll Nlllll s 1 ll 1 1 1 1 IU l 1 UN 1 QUII S 1 1 r ll 1 r 1 It rs 1s 1 I1 1111 r 1 11r1 1 llls ll r 1 1 TIN 1 1 N N I D 1r 1 1 s 1 1 , r s111 1111 1 s 1 Ill 1 1- S3 IT1 11,11 If 111 1 IFIII 1 s 1111 Fl Il s 11111 1 11 s 11TH 1 1 , 1 IIII 11111111 1 1' s 111'111 lI 1 1111 1 1 s1 111 1 1 llll f 11 1111 1 1111s 11s 111111 sl 1 1I11l1Ir 11h1s 1. 1 1 1 11 111 111 11111 111ss1ss11 ll 1111 1111 11 Tll 1 11111 1111 ll 11 1llIl 1 111s 1 1 1 1 1.111 1 1 1 111 lll 1 1 Illlksl If HINSI I1 11 S 1 1 ,, 1 1 1 11 1I 1 1 1 1 13 111111 ll 1 ll 1 1s Ill 111 1 1 I1 1 1 1 1 . 1 11111 I111 1 11 1 1r1 Ill 1 11111 1 st 11.1.1 r11 I x rl K 1 11 1 1 1 1 s 1 Il 1 1 1 1l N I1 1 1 Il 10111 1 l 11 1 F ll I1 1 ,JI 1 I l IN If l HIS 11111 H116 ll IE' lllllllllllll l I' 1 1 l lIl"l C' Y s s 1 1 1 s 1 1. Xlill N I1 I ,, Lix-Z?-: v'v-5 z'v: :ix-vv :Ev-,cv -1x-1?-7 -7x-4v "' '1 vu -7x6-V -1x-vv ,, SEVENTY EIGHT GALVA HIGH SCHOOL 5' 1-::-. ,1:f- ,-2:-, fr:-. - i - 'QC ,-,,-, :-1,-. ' 1-W-5 '11 ,:r?"' 1 P ' A ' I I1 11"1s 11111' 111' 1h11s1' 11"1r111 1I:11's i11 .I'11111'1r1' WI11-11 11'i1111'r s1'11111s 111 f 1.'1'1 its " ""111'1'. 'I'h1' N1"ll'Ill Sllll II'I1I 'I11'1I 1h1' s111111' '1111I I1'1'1 1I11' g1'1111111I s111'1. 11'hiI1' 1'1'1-1'1'1I1i11g1 11"1s 1'h'11"1 '11-12 is1" 111' S11'i11,15. 'I'h' 'lil' 1"1. .' 11':11'111 1I1'1I 1'I1iI1Ir1'11 11I111'1'1I 11111-11f-1I1111rs 11'i1h11111 '1111' ' '11, 'l'I1' s1'h1 " I 11's 11'1' ' 1I1111,' 11p1'11 '1111I r1111's 111' s1-'11s 11'111'1- 111'1'1111i1'1I I11' 1Ir1'111111' ' ' I 1'l1. 121'Jl'.' ' l' 1 '1111 1h1- .l1"llQI-I'Ii' , " '1gr.. 'l'I1-1'1- 11"1s 111111 '1l1i1111111- 11I1j1'1'1 111 11'I111111 these IHIIIIIF' 1I111'. 11'1'1'11 llllitl' : Iivf, 'l'h'1 "1s till' Ii11I1- I11'1111'11 1'11rI1'-I1'1ir1'1I 1111111g.r1'I 111111 11'h11 r11111p1'1I 11'i1I1 1h1' s1'I I 'I'I1I 'IIII "1 1-1' 1 -'I I." f '-111I. II1' I1'11I 111 s111-1'i:1I h111111', IIIII 11"1s 1"1r1'1I f11r I11' -I 'II 1'll 1'I11 gght Ii111 s1'r: J 1' 1111-111 '1111I I 1-'11I1' lI.IS 111' sI1' 'I 1I11'ir I11111'h1's 11'i1h I1i111. .11 11ig1I1 1I11' ki111I js '1111' :1II '- I1i111 111 1'111'I 1111 I11-hi111I 1I11- 5511-111 1'111' '11'1'. D1 " gr 1h11 11'i1111'r 1h1' 1ir1- 11'1111I1I "11 1111 ul IIIQIIII I1-11111111 1h1' I111s1'1111'111 1'17I1I 'lll1I I2ll'Ii. Ofi' 1h1' 1'hiI1I1'1-11 Il1'gl'I1'I'Il'1I 111 I " gr 1' 111I. Il 1 I11' 11"1s 1h'111k1'11I for 1I11' ,I 'I11'1' 'lll1I 1'1 111111111i llISIIIIV"'IIIi1IlI'flII I11' 11"1s 11111 1'11111111'lI1'1I 111 1" I1'1' 1'1'1 1I11111' 11 '1 11-1l 111' '. " 11111. fIIl this I2 1i1'11l1 1I:1.' 21 s1'i' " 1"'1ss 11"1s I111s1' ill 1I11- I:I 6III'y. II1' "I ' 111' 1I11' Ivs- s111 i111'I111I1-1I 'X ' ' - 1s i11 11'I " gm. I1111'111'rs 11'1'r1' .1'1I. 'l'I1-ir 1I'11111' 11"1.' 11r'11'1i1"1II1' i11- 1i.'I1I11 I11 IIII' I ' 'It , I'g1'I11. 11 .Iig:h1 I1r'1".' IIIFIIIQQII Illl 11l11'11 11'i111I1111' 12111111-1l 11111- 11111 'I 1s1' I11 il sIl1'Ii' 111' :11'i1I I 11I1's. 'IIII'l'1' 11"1s 11 Nll1I1Il'll 1'x11I .i1111. ll l'l'Jl5II. s1'1'1-'1111s. ' f11.i1111! III :111111I11-r i11s1:1111 II'lIlll'S 1'1' 1' 1I' 'I1' ing s11'1111111I s1r'11' 11111 1 . I11111I'. 'llllI 11II i111I1111111111I1I11 11I1.' -1'1s 11'i1I' 1"l1'Il. I31-1' ' 1I1' 1'x1i11g ' I ' 1'1111I1I I11- 1'1-111111'1-1I I'l'1IIll II11' 11':1II. I11111'1'1'1-1' 1111i1'kI1'. 1h1' 1i1'1- I1'11I s111'1"11I 111'1'r 1h1' 11111i1'1- llll. 'l'h1' ?lIiII'lll 11"1s gi1'1'11 '1111I 1h1' 111111iI,. .11'i1'i1gr 111 1111 1h1-' I1111gr-11r'11'1i1'111I 1IriIIs i1111 1'I'I'1'1'1 I11 1h1' i1111'11.1' 1-x1'it1'1111'111 111' il l't"lI 1'r1' ll.'I 'I I --111- I1's,'I-' 11111' thc stairs 111111 11111-111'-1I11111's '1s 1h1' si1'1'11 1'.111111I1'1I 1I 1 'I1 1I 1 1 V11. 'l'h- 1I1'- 1'111 ' gr 1I'11111's .111' 1' I El '1II1'. 1'I11111I.' 111' s11111kr- 1iII1'1l III1' I111iI1Ii11gx 11111I r11II1'1I 11111 11f 1I11' s11I' '1'1'1I 11'i111I1111's 11'hil1' 1i1'1' 1-11gri111's 1'I'llIgl'1I 1111 1h1' .Il'1'1'I. I11 I1'ss 1i1111' IIIZIII i1 1:1k1's 111 11'II. g1'1':11 s11'1':1111s 111' 111111-r :11111 1'I11'111i1'11Is 11'11r1' 1Iir1'1'11'1I 11111111 1h1' I1I11z1'. l"ir1'1111'11 1'Iz1111I11'1'1'1I 1111 IJI1I I'. i11111 s11111k1-'1iII1'1I 1'1111111s 111 l'1'hC'II1' '1111' 11'I.11 111i'1'h1 h'11'1' I1l'1'll 1':111'1I. .11111 " If :III 1'1' 1' .'111'1-. S11 II IQ' 1 l'11I' I1r11 ' 1'11r111 r'11'1'1I Inst 1111l1111k1'r. '1111I fi1'1'1111'11 i11111 1h1' 'I 111I- 1-1I I1'1II11"1y1 1111 thc IIIII' '11. s1'i1'1".' '1111I I .1 f' .',uh1. Ill 1"1i11 1h1' ' ' 1-11 ' '.1I1-1l "11I 1'11'1x'1I their 11111 Ill 1'111111' I'11'k. XVI '1 1 1' 1 'I II 1 ' i1 'I 1 sl I -' II gr '1111 1'1'1'1z1i11 I'1lIIl? .1 f" 1 I1'1rk 1", I11-'1r1I '1111I TI11- C'IIIIlII'1'll 11I11i111i1'1'I1' I11'g:gg1'1I tII'lt their 1I1':11' Ii11I1- 11I:11'f1'II1111' I11' A '111I. BIII 1111 11111- 1"1r1'1I 111 1'isI' his li1'1- ftll' II11' s'1k1' 111' I1 I gr. 'l'h' :1 Iil'1'ilIIlI1'hh 1Iis11"11'11'1I Ill'IIl 1'11sh1'1I 111111 IIIl'II' 111i1Is1. 1'1111g1'I1I1' IHIISIIIIIQ' I1is 11111' 111 1h1' 1i1'1' 1'I1i1'1'. l"1':111li1':1II1' I11' 1'1'11111'11'1I I1is 1'I1iI1I '.,"ll,.. 'I'II1' 1111I1' 1 .'I1I1- ll'11'1' -. 'l'h'-' g,r1'11s111'1I I1i Illl'iIIlIIIjI 'lll1I IllIl'l'I1'1I i11111 1h1- 1"1s1 1Ii111i11isI1i11g: SIFlll'Illl'1', "'11i1I1'1I I11 f'1i111 Il'll'IiS '1111I 11'hi1111 '1's. IIIII' 1h1'y 1i11'1II1' I111"111'1I 1I11' 11111111 i11 whi1'I1 the 1111111' li11I1' 1'1'1"11111" I: .' 'I' ing 1'1'f II-'. II1' 11"1.' 111111111-1I I11' 11 fall' g I "llll. I51' his si1I1' 11"1s 1h1- 11111'1111s1'i1111s 1'111'111 uf 11 li1tI1- 1'I1iI1I 1'I Ylll I11- Il'l1I 11111'1111111'1l 111 1Il"15I 111 S11fl'If' '1111I 1"1iIi11g1 I1'11I 1'111'1'r1'1I i1 11'i1h I1is q "bring li11I1' 1I1'. 4I'1l IIIUHK' 11"1i1i11g,5 11111si1I1' it s1'1'1111'1I 1111l11'11r:1I1I1' I1111g1 I11'f r' 1I11's1' I -11'1' 1 '1 1' 'III' . 1 1' f- 'I IIll'11ll1.'Il 1h1' 1'h11I'i1111'. I1Ii111Ii11g: s11111I11' I11':11'i11g: 1h1' 11hj1'1'1s 111' 1h1' s1" 1' 'I1. 'I'h1' 1'I1iI1I 11"1s r1-1'i1'1'1I, I1111 1111111' Ill' 11'11i1' 1f11r 1I1'11 11':1s his ll'llll1'J, l1r1-'11h1'1I his I'1s1 Ill 1h1' !Il'lll5 111' 11111' 111' his 11'1'1'11i11,1r :11I111i1'1'1's. Ili. s111'1 I11'1111'11 1-11's 11'1'1'11 1111111-111 '1111I I11' l1111'1' III1' 1111i 111' il 1'r11sh1'1I I1'11'k 111111 s1'111'1'I11-1I 1hr11'11 Iiks' il s11l1Ii1'r' ll l11'r11 111 1h1- -111I. Yv' 1', I'11'1- II'l551"1I 'IIIII il 1i111' 1'11' s1'I ' I111iI1Ii11g s1:1111Is 1111 II11' sit' 11f H111 11I1I 1111' 1h'1 I1'11I IlIll'lll'1I I1 1'11111I "1 '1i1'. I1 is I'11'f"" :111I C1 III! il. 111111I1'1'11 1'llllII!lll1'III' 'thc '1111' 11f 1h1 1-.11 I' A ' I 1 " I f tl ' I11. III II11' 1'1-'111' 111' 1h1' l'IlIl"lIIL'1' I1'1II is 1 I s111I 1111 1'hi1'I1 l'1'.I1 ll I11'1111z1- i111z1g1- 111' il 5lll'lII 1'11rI1'-I1:1i1'1'1I 1I11g' 11'i1h '111 i11s1'1'i11Ii1111 h1'111'z11h 1I1's1'1'iI1i11g' hif- Ill'l'1 i.111 'III :11'1 11111 lik1'I1' 111 I11' 1'111"'11111'11 I11' 1h11s1' 11'h11 11'i1111'ss1-1I 11. - NI, .11 I.l'.'l1l'IS'l','28. U :V , Y W: W , if.,-TT ' ,--,fTTf -11 'rf-,S fe'- f 37,31 f??':xf"f 'TT ,'6" LEX-Vfvx fs-P EN-,fr?vN ff-' gg Qgglahl -rw 651 fgffv ff? faq: A Trxp to tI1e Moon N I I I HII I N 1 S III IK 11111 N N 1 4' 1 1 IU 1 ll I1 1 1 1 N 1 I11 1 1 I l 1 1 I1NN11l1 11 1 N NN U N1 1 11 11111 N 1 N 1 1. N N N 1 Xl N 11 11 N II N N X 1 1 1 N N 1 1 11 1N X N 1 1 1 1 N X 5 N I l N1 I1 1 "U 1 II 1 1 N NII 1 1 .N N 1 KN 1 1 IJ1111111 1 N NN 1 I 1 1 .N 1 1 1 1 1 1 111 N 1 1 ' II 4 NX IIX H11 ll 111111 II 11111 ll N 1 111 1 1 N 1 --1 III 1 Il ll 1- N 1 1 1 N 1 1 1 N 'NN 1NN11 111111-f N 1 Nll 1 1 LII 1 1 11 1 1 I1N I1 1 1 .1NN 1 X11 1 IIIL1 1 N 1 1 ll 1 It 1111 1 1 1 I111 1 X 1 1 NU II K Ill 1 1111N 1 111 1 IX ll 1 U 1 1 1 1 1 1 I N 1, 1 1 ll 1 1 1 N 1 N 1 11 1 1 1 NN N INN, 1 1 1 lt N N1 QQ?f"?ff-""'?ffN?f"?!?"S?f"'?5?i'-"x?-if??x?ff"',, GALVA HIGH S H001 SCVLNTV 1, NE ' ,-VA, ,-1:-. " ,LAL '.-::-, ' ' - -.1 ,-::-, - rs- fr:-, ,-::-, I I I11-:111-1I :1 NI1.'I1 11I' 1'1-II1-I. :IN I NI1-11111-1I i11I11 II11- IIlIII1'I'IIll 1 11'Ii-I1 I'llIIN 11111'1- :1 1I:11' I'1' FIII .XII :1 I11 II11- 11111111. I I1111I 'I11 I NI'i11111-1I N1-I11111I for II11- QIJII' 11111I f1-It Yt'l'f' I1:11111y. 'l'I11- IIII1 YY1' 1111'-I1I1' II11'1111g'I1 II11- 'tllll iNI1" 111i.I 1 11'I1i1'I1 :11'1- 1'1-ry II1I1-I1 :1n1I 1111Iy 11111-1- I11 il 1'I1II1- 1II1I I ,.'1-I ll gIIi11111N1- 11f II11- "'I'wI11I'I1- SI'lI'S,'. WI 111'1- I'111111'11 :IN II11- g:11NNi11N 11I' II11- 1'I11111IN. 1111 1 1 .I11111-111-1' 111111111-1I. .XI 11111- 11'1-I111-I1 I I:1111I1-1I :1I il I11w11 11:11111-1I "l'I11-1-N1-I1111'g'." 'I'I11-1-1- 11':1N IIIDIIIIIIQ 1I11i111g' ill'lIlIIIZI II11- 11I:11'1-, N11 I NI111'I1-1I I11 I'11II1111' JI 11'i111Ii11g l'lIII. I II'IlI XY'lII'1'4I 1111I1 Il t'1-11' 111iI1-N, wl11-11 I .:111' l':11-N:11-111:11'1-I1i11g::1I "I'11II-g1'11II1111" I1111'-11'1IN 1111-. I51-I1i111I I1i111 11'1-1'1- Nix I1-g" IIN. NI1' I11-:11'I IlII'll1'lI 111111-. IIlIII1'I'l'II 111-1111111I -1111I II11-11 NI'll'I1'1I I11-:1Ii11g' II1- I1111-1 "II:11'1- 1111 I'1-:11-." 1':11-N-11- 11-II1-1I II11'1111g'I1 I1iN 1111N1- N1-11-1':1I Ii1111-N :1111I :1NI'1-1I 1111- it' I I1:11I lllf' . I NI11II1-1'1-1I 111-1111111I I1-ying I11 111:1I11- illl 1-x1-11N1-1 IIIII 11'111-1IN I':1II1-1l llll'. My Ill'2ll'I 1-I1:111g1-1I IIN I11111-. f 1' I Ill'ilI'lI I1i111 1111-11II1111 II1- "'Iz1iI." IIIII II11-1-1- 1111111-111-1-1I I11 II11- I1111-iz1111. .Ii I III XY1"l'IIlj1' JI 11:1i1' 111' 1111r11I1- I I.. SI1- II1-11' I'1'11111 1111111l1I:1i11 III l11111111I11i11 :1111I 'IIINI :1N f'211' Ill' 11'-1N :1I1111lI I11 g'1':1I1 IlI1'. 11'1- II1-11' JINVEIP' I1Y51'III1'l'. I 11:1 II1:111I1i11g lllf I111-I11' NI:11'N. 11'I11-11 NIIN UI llll NI111111-1I III :1 1':1II1-1. ".XI1--1 111I1-1- II11- U11-11II' Ill I11-1I 1111 '111I g1-:1I1I11-1I lllf I1-ft 1-iw, lint I 1111Ii1'1-1I NIIN I 1111 11:1 I1'1'i11g I11 1-111111 .'1-1'11. I,1IlIlll1'I. K'I1-1111'1I1'11 :1111I N1-1'1-1':1l 11II11-1-N. SI1- YY'l.' 11111 N111-1-1-1-1Ii11g: Yl'I'I' W1-Il, f111- I11- IIlII'l'Ik'II l1Y'I' :1111I 1:1111 1111- I11-1' 11111-plc I11111tN, 11'I1i1-I1 NI11- N-1i1I II'l'l'l' II '1gi1-:1l. II 11'11111l1-1'1-1II. IIIII 'I11NI -1. ,'1-1-11 I11-1':11111- 11-V1 :111g'r1'. I1111k Jl .I1-11. :1111I I11 IIII' All '111-IN1-, H111 111-1I 111'1-1- N1-1'1-1':1I 1111111111: i11N. I 11'-1 I:1I'I11g Illf Ii1111- 111'1-1' :1 t'1-11' I1iIIN. 11'I11-11 I Il1'2ll'KI XIINN NiN1111' 111I1-1-. I11111ki11g :11'1111111I I 1111' Il1'I' 1-x1I:i11i11g- N1-11-1'::I III1'lDI'L'IIlS I11 .11111- "g'1-1-1-11 1-I -1-N1- 'I'1'i:111g'I1-N -1111I I'1lIf'9 IIN." I 1111Ii1'1-1I II1:1I N1-1'-1'11I IIIII1- "I.111'11N 111' I' i11IN" 11'1-1'1- 1'1'1I11gI. :1111I I I11-:11'1I I11-1' N111 II1:1I II11- 'I-1N 11:1 'I lI11- "I.:11Ii1-N' ,Xi1I." I 111'11I1- ll I11-1--Ii111- f111' II11- 111-xt 111111111I'1I11. I 11'-1 1-1-.Ii11g: I11 il N111-1II "IIllIIl'I"' fm'-.I. 11'I11-11 I I11-'11'1I II11- 11111111-11I'11l NI1'-1I11N 111' " - I' ID1-1-11-1-." .Xwsiy 1111 IIIIIII 1111 il 111111111I:1i11 111-nk 11'11N I,illlIIII1' 11I111i11g' il 11i:11111, IIII 111111II11-1' A'Ilt'IIIi" 11'-1 Mi., l'I:11'I1 I1-:11Ii11g: II11- III1-1- C'I11I1. .IN II11-1' 1II1I11'I NI1111 I SI'll'Il'lI 1111 1111' 'Il?llI'Il'I' :1g'11Il1. III il "f1-I 'IIIIIQI' 1'-1II1-1. 1111 11111- Ni1I1- 111' :1 1-i1'1-1- 1:1 QI'l'l'lI 11111-1. 11'-1 ".X I" -111l .I1--111 1'11111I111-II11g:111 ".X1-I 1-I:1NN." .I1-:111 N1-1-1111-1I t11 I11- N1-11I1Ii11g II11- IIIIIIIIN I'lll' I1II'i11g'. 'I'I11-i1- ilI'I "1. Il'l'I 1111111-1 I'Ill N111'1'1' I11 N1111 1'111- II11- 111111IIN 1Ii1I 11111 11:11 GIIII' :1II1-11Ii1111. Illl II11- 11tI11-1' Ni1I- 11' III1' 1-i1'1-1- NIINN II1-1-1-1' 11':1N 1-11111l111'Ii11g I.1-r "ISI I11,1'1' l'I:1, NI: I'IIiv11I11-II1 I11111111-111-1I I11 II1-:- I1-. :1111I IIIl'1'II' 1111- il "1-11II:1g1- 1-I11-1-Nv IN1-." 1 11'I1' 'I1 I11- I1'11I 11111-1':1I1-II. II "1N Y1'l'f' III' II"ll'III'l'. IIIII I II11-1-11' it I1:11-I1. fur I'1-'11' NII5 IIt'I'l'I' 11'1111I1l 1111Ii1-1- II 1':1N 91 -. I 1-1111I1I I11-:11- NI:1xi111- IVi'I1NIr 1 I11Iki11,'. I111t 111111'I11-1'1- 1-1111I1I I II111I I11-r. -Ill I -1N I 11'-1N I1-'11Il1g', I .uw III'l' 1'1-1I 1Il'1-NN 1111 1111 II11- I1111 11T' Il l1i111- I1'1-1-. 'IIIII IIl1'I'1' 1':1N ,II I71'- -' I111I1II11g' I11-1' 51- " , 1'Iz1N,. I11 :1 I:1I11- 111-s11'I11' 11"1N II11- 1'1111I"1g:1'I:1NN,1111 :1 1"1fI. I'IVl'I'y Iil111- III'II' ' 11I'- Eng 1111-111-1I 4llI 1111 1-1 IIll'j' g'-11'1- ii I11 II11- 1'I111I1-N. 1I'11111- ' I11. 'I'I11- ".'11-1'1-iII11g' 1'I1 , 11'-1-. I111-:111-1I 1111 il IIIIII 11I' 1'1'1-11111, :1111I w1-r1- Iy111-11'1'iti11g' II11- 1' 1-1IN "111'1-11111'1- ylllll' I1-NN1111 I'1-NI." I I1-ft II1:1I 111-Ig1'I1I1111'I111111I V1'I'f' II '-I11. I I11-111'1I 11-IIi111f I11 il 1'-1II1-1. N11 I I111.II1-1I 111'1-1- IIIK'I'1'. .XIII IIlI'I't' 11'-1N Yi1'g1'i11i11 I1-:1 I'llQ N1- '1-1'11I "l'I -1-N1-" NI1 I-IIN I11 EI 11-II. 'I'I11-1' IIIEIIIK' N11 llIlll'II II 1iN1-. II1:1I II N1111111I1-1I III'1- II1- 'III1- 1:f "IS11II IIlIIl." IIIII' IS-1NI'1-II1:1II I1--1111 11'-1N 11I11yi11g . 1111- "wl'I- 1-I --N1-." I II1i11I1 III-1I 1-11I111' 1I111- I11 "N1-11-1-1" WI ' 'I1 11'-1N BWP I11 T III 1111r fs '111'. XVI 'I1- W:1II i11g:1I1111g11 1'11:11I l'111' :1 911111I "1'I1-1-N1-" l11II1-, I 11"1N I111111'I 1-1I 1I1111'11 :1111I I111l1111I 1'iII1 NI1'i11g'. Xfl -1- I11-ing' 1I1-11g'g1-1I N1-11-1'11I T'1-1-I. I 11'-1N 11I11111I I11 I11- NI:1I1I11-1l, 11'I11-11 I IIl'ElI'1I .IIN I1:111:111 Nun' "'I'Ill'l'1'. II1 'I'l' II7IIlIIIIIl'Q'1'l'. y11111' 1I1'1111111Ii1- 11l1iIiI1' IN IIlIl'. I 11'iII g'i1'1- fllll II11- I1-'11I- i11g5 11:11'I III "I1IIII1- CI -1-N1- l51lIN." ,XfI-1- 1111' 11-11-1-1111' 1-N1-:1111- 11'i1I1 NIIN. I.1111-1111 I 11'11111I1-1-1-1I 11'I11-1'1- NIINN I'I1'i1' N1111 1':1N. N N111111-1' IIIIII I II1111111'I1I tI1'1I II11111gI1I. III'lll I I11-111-11 XII I'I1'I1-NN1111 .:11', "S11"., I11 '1-11't I I11I1I yllll I:1111' I11 I11-111111111111 "II11:1111-1-" 1lIl'I "g'111'1-1-1111 'IIIF' 'I'I1:1I 11':1N il f11111iIi111- I11111-. 17 I ,I-11-I1-1I .-2:-, ,-::-, ,-3:-. ,-1: , ,-:C-, .-2:-, ,-it 1, , ::-- ,-,,-, ,---1 ---Y 1' Sw 40-A A-Pix fav ffl: 63151111 Nw ff'-x ff'-A fax 41: 1 1 NN 1 SN Nl 1 1 10 F 1 xllll x X I ill 1 1 Il 1 1 1 11 11111111 111 11111111' 1111 If s1111111 11111 s s11111 Il X 1 I 111111 1 11 U 01 1 1.11 111 1111 1111 11111 111 111 1111 1111111 111 1111111111 1.111 IIIIN 111 111 l111S 1111111 112111 11111 1111114 111 IX 111 1111 111.1116 111154111 l'1Il 1X'1'1 H IIUI 1101111111 N11 DOONI' 1,1111 1,IIl4lX, Pl! 25?--1?',i?-fffr? '-7'x-i"'?x-5'-fN?x--XE'-f"Tx 4-':?x-ir'-"xi 5"'?if?-'K-? 4? 1111111 GALVA HIGH SCHOOL ' A --1 fri- ,-:S-, ,-:S-, ::-- 111 111-l1:11'1. 11lI1 :lx 1 11:11 11-:11i11g'. 1 1it'1ll'l1 B111 NYIII11- 1il11i1Il1l' 111111111 1111- L'1I11l1'S 111' 1'1l1'1'Sl', 1 1'111111111'1 11g111'1- 11111 11'11:11 1'1111l11-1'1i11l1 111111 11:111 111111 N1-1111111 11110, 11111 lllf' 11111-x1i1111 1111x 111111-11. 1111' 1 1':11111- 11111111 111111 111l'1il11Ilpl' il 11-111-1' 111 1111' l':11'1-111 'I'1-:11-111-1-C .XM 111' iz11i1111. 111111111 1111- 111-:111'1 111' 1111' 111 1'1- s1- 1'11i1111'1-11. N1-: 1-111 11:15 Mr. 111111-1'1x1111 1l'f'1IlQl' :111 1-X111-1'i1111-111 111111 1111- 1111-11111111 l'12ISN- 1111 I111 ' 111 111 111 x12lI'N. N1-1 1' 1111- Bus N12l111lIl wan Sli. U1 111. SI1- 1111111-11 111-1' 1111:1lx 111 111-111 1-:11111 1 111, ll 1'11 11:111':1. 1111l1' 11115 1111s 1-'1-11i11Q' l't'ill1f' 1.l1l' 1111- 1-1-1111-11 '111l11'111-1' '1llN1 sm 1 111-11111-11 III. . ' 11111-11 1111- 111'i1'111' N14'1llll'11 1111 1111- gsm. Nlisx I,:1111l11-1-11111 111111111-11 1111 1 111: 11-11. xx-1lt'1l 111- 111111 111-1-11 1Il 11l1'iI1I'iIlI 1I4lIIl'. 1 1-1111111 .till 111-111' 1111- 111 1-1- 1q1!l11 5111111112 "1J:111111 17 1-1' V1-1 '." Nliu 1,:1111l11-1'11111 NJl1l1. 1111-1' 111111 l11':11'1i1-1-111111 11:11 1111 11. 111 111'111-1' 111 111-111 1111- "1111A:11 11I'111'I' 111' 1'1l'1l'l1 1'1ll'l'5t'-1 111 :1 N1l1l'1llQ1'1 1-xl. ' 1111.1..1 N11l,l1:11. "HL . 5: S I Q A ',l'IIl-I VONINION l1'.X'l'I-1 .1111 1-:11'1-1'. 1':1s1 :11111 111-:1 '1-1' 17111 1 -:111111' - 1111-. A1111 1 - s' 1111, ' 111-1-1 1. 171-11111 1111111-1'111-:1111 111i 5l'ill'11'1 ' ll11. 1x 111-:11'11 1111' 11111111 1l1'f1l'11N 111-:11i11g 1111. 11 l1:111i1- N1l'1l'1'L'll 11ll1f1'l'1 1-X111 11:1i1111' :11111 1 '- 111111111 gxlll -:uw 111111' 1111'1111:.g11 1111- gl PII . :--wf A www f wx ff, 09313111 X N' -2..6"'w.,6" I I I I I il I II N U I I I N X I I N I III -QNX N lsv w Nwlll INN llf INNI IH U tm I I x XIX I "?f""?':"?f"??V?ff?-"-? Xf"?f""?f'1f?"T GALVA HIGH SCHOOL I ,-2:-, 'V ,-:L-. I ,-::-F' ,-22-,745 . - L A If 1.--:L:?""XX1, UI.Il XIf.l"I'I'XI".'S X'l",XCQI"..XNI'If 'IVIII' littlI XX'!lX'4'Il'IN I:II1gIIIIcI III plum .X III'I1'IlIII-X' XIIII NI: llll' :I-Iwn IIII III. .Xa I wvnt NII'IIIIfIIg 'lung um- xlmrv .X IiNt'IIiIIg1 In UIII XI-IIIIIIIII I'II:II'. 'I'III- IIII rv III- Im-I1'I'fI :IIIII I:I-In-II :IIII III VIVIII' IIII 'I' In' III:IIIm' III' XX.IX1I'IN -Imllt. II I in mu- night :I NII' ng' XXIIIII i.,III-III .XIUIIQI um- -Imrm' Im- Im-.-IIIIAI' l'I'II'lI1 NI-In IIIII-A I'I':II' XYIIN :I NIIIII-II IIIVI-:III 'I'IlI' IIIIII' w:IxI'II-tx we-pt :IIIII WI-pt. XXI l'Il lumix' fI'lXXII I':III'e- III Illll' Inv .XII my wmv mlling -I-:I In-III I. .XIIII Ill'l'I- 4II:I Xr'I.IlllII"x Xt'lIU,'l'IIIIL'I' .X NIlIlllIll'l'IllQ' in um' NIIIIIN Iinwt I':Iy. .X piIIIw4I IIIIIII-II NIII-II III'HIll XII't'.'lII.N III-II Inxy Il 'xt :I IINII vuitln I-AI-' III! I'I-II: 'I'III- sm-:I we-I:I turn I:I.I IIIt:'1'1wIIII-:I .XIIII :I III:Ixt wil iIl'l'IIItX' IIIIIIIL IIIII XX'fIX'l'Il'IN QI-IIIII' I:IppI-II tI1I- SIIIIVI- XXIIIIIA XVIYIIIIII' I' :I-I-II III NIIIIVII I'u:II'. C'llIIII,II'I"l'Ii I5I:wI', 'L QMK I "I ,Iv 'I'IIIf 'I'I"..XI'III".II XXIIII I':II'Ix Ilt'l' IlI'fIIII XXIIII Il'.'lI'IIl'N I-I: - . .XIII xIJIIIlIx IIII- sII':IiII. I w In I-N. Nu' IIIIIN I'nIIIl1I:IIII? .X I I-III1I':III-N IIII' I: w? 'I'Iln' IK'7IL'III'I'. IIYIII' II':II'Ilm'l'. XXIII wurlv. :III II:Iy XXI Npringw Imig tub. IIII IittII- Ili!-X. Qui - UI'I'Il ' I-. XXIIIIIIIII IIllI'II IIIJIX? .XIIKI NI-IIIIIIII rvwtx? 'I'III' Il'.'lI'Ilt'l'. 'I'Ilr' Il'.'It'Ill'l'. NI I If. NIQIAIIX, NWI :FQ-::'-v "I ,-:ff I ,-2:-9"x --zzfff' ,-::-fn ,-:1f?'N1:-::-f"x ,-:L-f' ,-::A:-"V fr:- ' zvfxzzi-S 2'-Fxzi-5 iv?-5 :'iA::4iv' H fgalflhl - !F'?A::4?-' 352235 :-fixsirz i Hash FFu2 S f warn eacfzes ,Q S! Q ' Rnd si' couple o lvruwes f va., EIGHTY Two GALVA HIGH Scuoo . F X7 , V. , , 5: 1 W ' N gg? 1 A A C0955 , Q' ' f . W ' .- 6 f 5 X , x - 5 X K--N Y 'Q . J: QQ' N , I 1 , 1 Tfsz? '5A::4?'fixzS??szS??x:2? ?szS??X::4i??x:Lf??x:LS??A:z? :"'-54"-if-54f'-+43 Qgalulu --iff-'LwfJ?4f+4g CALE DAR N I UN I XIIIII I N I 1 In XI JI Ill IIIXK f X I III I N IxI X :vs ' N III NI I III I x I N I U I IX X Ie: LV! ::"?f?'k'?Xsf"?4"x?f?""?4:"W???f-'5"'?f"?f""? F-fb Xl: GALVA HIGH SCHOOL - ,-::A. ' ,-2:-, A ,-::, ,-5:-,-"I h .. I .CI ,-:Lv ' .-2:-, A , :L-, I ,-::-, 'I . SI",I"l'I'INII!I'1Ii 'I'II4-sII:Iy, li: fIt'III'I'JII IIIIXIIII. NI- ' Il'JIl'IIl'I'NI XII I'lI "I'r II," W'4IIIl'NlI:Ij. T. III IIII' QIIIIII IIIII NIIIIIIIII'I'IiIIII-I I'IXI'I'I1lIIt' II:Ix il "I:IIIN IIIIll' III' II. IIIIII'I'IlIIlIllI'II'I' IIN III'Ql'I'I'l'S. I'I'iIl:Iy. Il: Sv' ning' IIIIIVII IIIIIVI- IIIIIIIIIJII' III:III fIIIIII:III, I'II'JIIlI'l'N III-- fx' Vx gin III-I' "Huw-IIxiII:" I':II'I'I-I' III IIII' XY -Nl VIIIIIII. IIMI ,, . , . . . . . , fg : IIII-xII.Ij. Iii: 5 Illt' :II'IIxI1I' 5l'lIl4lI' lmuxx IIIIIII Iv IIIII'Ii III um IIII' XXIII! .XVI I-xI,iI1iI :II I':IIIIlIIifILI-. L , I"I'iII:Iy. Ili: SI: 'I In-:'iIIIlx llI'l' IIiI'I- IIIII I ,IIIIIIII il IIIl'l' NIIVIIII 1IllI r,- III I.1'WilI'N III'III? 481 X XII IIII:Iy. III: If IYIIIII-I' I-.IIIIINI II II:I4. A Q! 4' A I"I'iIl'Iy'. 23: III-:II IIIIIII-NI-In-g'IIIIII 'M I'IIIIIII:III wa-:IIIII'I'f Ifu-I-II III' NXIIFII X IIIII ilI'Il'l' :I WI-I-I4 III' xII'I'IIIIIIIIx XYIIVIQ. , Nj f' X 'l'III'sII:II. BT: I"iI'sI I-xIII41xiIIII III I'III'IIIi Iry I.:III, Y' IIIIIL' IMI- -inborxpr . IIIIIIIIIIIN will III- Il'Il. 25 If' , U, , . . . I ,. . I . ,fx III-IIIII-vI:I.I. -hz I1lIl'I III'I-:Iln Ills now III IIIuIII:I.I, IIlI'I'I' qlll IN il IIIIII- f 'II I .L Iwi! II'I'I. I'I'iIl:Iy, SSH: IIXIXIII Nt:III' :IIIIIIIIIIIU-II. .X "VIII-I'II:II'iIIg" III-II IIII-IIIIII, G I for IIII' IIVNI IIIIIIIIIIII g':II1II', LC? HI"I'IJISI'1II H:IIIlrII:Iy. I: 'l'I1i I 'III' IIIIVIAN. :IIIII III:II IxIIl'I' III, l,IIIIiI'R, X lI:III III:- girminu :I QIIIIII I-IIIIiIIg'. 'I'IIIwII:Iy. I. I.:IIiII IIIIIIP"p1l'IfIID-Q4'IIII'I'u IIJIFII IIIIII IIII- IIxI1:II IIIIIIDIIIII III' KE' Ill iw. LEAK IYI-IIIIIwII:II, 5: SI-IIIIIIN XVIII IIII' Iivlu-I NI-Ilingf Il: I-sf, aw I' I'iII:1y.T: XI:IIIy IIIIIIUN II:IIIlII'II. I II'I'IlI'IIt'I'N. III IIIIIII-. 2 NI NVIIIIIII. L - 'I'lIIwIl:II. Il: l'lII-IIII IVI I'I:Iw xIIIII'I II-W IIIII' IIN, XI'-IIIII-xII:II. IZ: I"iI'xI III-IIIIVI I':II'IIN. X YI-W I-:IxIIzIIIiIx. C3 I"I'IIl:Ip', II: "l'III'Iy" IIII' IIl'I'Il III' IIII' yI':II' IIII: IIVNI IIIIII'IIIII XII. 5 1 'I'lIIwII:II. IH: 'l"r:IIIIxiI"' Qvl- IIIN III-vlg IIIII III' VIIIIIII III wI'IIIIIII:IgI' xxiII: Ii Ja XIIIIIIIIII is l"I'iII:II. El: I,IIxI-lx III-:IIIII'I'f IRIIIII g:IIIII- WIIII LSI-III-NI-II! IIIQII wI-Im? Kiwi 'IIIIIXVVI :IIIII l'I':IIII'Iw IN il I'I'IIIlIII: :Iu:IIII. If I C5 ,, 4, V , . , . Q' 13 2 IIII-NII:II, LII! IIIIIIIIII NlIlIIIIII'I' IIIIIII1I'Iw :IIIII lII1II'.I NIIIIIIXII III IIII' :IIIIII'x. 1' 2 ,.,. . . . . I'.I'IIIJIj, 25: I':IwI IIII' 'I.IIIII' II IlIII'lI :IlI1IIIll1II'I'II. IIilINlI'I :IIIIIII'III11I' ,XI g:IlIII'. ,-::-, --::-- I --::-, " .-:if-, " ,-:z-, ,-:Lt A :zz-, ' --::-, ' Y-::-, ,-:zf-, xgfti-SY. pi fm-2 fbi fgffwv if Qsalaht -:HX1 4' Xi ff'-w fe-'Ni 4'-1' g X II KN x 11111 1 31N 113 N 1 4 1 1 1 ,. 11141 1 X41 114 11 ,,41 N U 1 ll U N 411 111 4 14 IL 181111 1111 N1 s 1 4 1 N11 L1 X 1114111 II 4 1 O 1 4 1 11111 1 1 3131 3131 1011 U1 5 11114111 411 X 11111411 ll 1 1 73" 11411111 1 X YN 1 1 11 111114 111 1 111111 1114111 144114 N 111114 1 4 11 11 1-'N 1 18 141 NWN 1 4 1 111 1 4 111 5: 'ax 'v 4? -1 4? ff- ff-'fi 4-7"-5 4?-fx? K-7? 5-E-7':' E1 HTV FO GALVA HIGH SCHOOL N13 '1'IN1111'I11 '1'1I1'S111If. 1: 1J1Jl'1l'1' 1' 111 311. 1.111414-11 111111 31151 131'l', 11-1 1111111 114-11. W1-1 511111. 2: '1'11l' 5I1I' 11 1'1111 411' 111-4-11, l1211'1i f'?ll'l11YJI1 11-4-1-11. 1'i111111 Q J 111 11114-1111111' 111 1114- 111 1111 1Iil1Il'S. '1'1111r111115. 3: 1'4-11 lll1'l'11llfJ' 111 1:15, 111.2 1111 1111114 111 13114-111 1 11.4-. F J 1"1'111ily. 1: 1313111131111 Q11111- 111111 1g1'21111'I 1-41. YJ S111 ll'l1llf. 5: 111l.XIll 1'111-1111111! 1'11111'1-111 4111 1111 1114- 11111111- -11111, 314 Elf. T: N12 1.111411-11 4'111114-1 1lZ11'1i 111111 JI 414-1-1111-41 1111111. .' 1 1111- 1-114-4'11 111' 1114- 1-111'11i1:11. 1111 '-14-11 HX 33"1l11'N11lI1. 51: 13l'!llIlJl111' 1'1lI11 x14'1'11Il1l' 1141111141114-41. rj X 'l'1Illl'M1ilf. 111: 1":14'1111j' 111111 IIll'l'11Il1.l' il 'VI331 1'l'1'l' 1:111g11. 'Af 1"I'111JIf'. 11: "1.1-1 YY1' 1"lll'Q1'1" 1911411111111 g':11114- 111 1111 111114-. 1111111 S X X 14-1111411 g'114-111 111 .X1'111111i1'4- 13211 4-x1'1"114-1 111 131 -1-11 ll 11 1-. 1 "4 1 1 1" 1 W-111-111111. 141: '1'4-110114-11 g'11 141 14'I111411 1'111 :1 4-11:111Q'4-. X 1 'l'11 -141111. 17: 1"1'112l3'. IH: '1'4-1 -1 -11' i1.1'1 1- 111 1'11111111111ig'11, 1 K N11 1ily, 211: 1'114-1'-'1111- Q131' 1111 1'il11llQ' 1111111 '1'11111'141111. 'l'1llIl'. 11:11. 21: 511'-1-1 114-1'1-11g4-Y 'l'4111l1111 111141 '1'lll'1il'f. . 11'--E vm .11 :Ax 25: 111-:11 11'i11l4-1 11'4-111111-r. "Sh: 'Il'1l 1111 111111 111114-1" O O '1'114-, 41111. 251: F1111 f1.1I..1Ill S11111' 1114- '1'll1I. 11' -1 -11111.3l1: V11-gil 11-11 111141 1114- 411111111 111411111111 Q1 141111114-1. '1'1111-1- 1'1l1'l'I'5 1'l1l' 15i1Ii4- 111141 511. I31'11'1CNI111i11 QNX '1'1llll'h11iIf'. I: 131111 111'4-1111'-1111 411111 '1il 1'I11i11111111, '1'i1114- 141 s1JIl'1 111 114- 111 1. --.N 1"1'i11:11. 2: 1"41111111111 11111111114-1 :11 Srl 1. f'l3llQ'l'J111l1Jl1111118 111 1'111'11 111141 N .1 -. 1114- lll'X' 4-11111:1i111. N1 1". 3: 1'1-11 lllt'l'11llQI 1' "l,11114- Y - ,XXVI -41. 1114-. 1'l111'11 141:- il 11' - ' ' ing. I 'l'111-141111. li: 31111-' 1H1A'. JIIW' 11l11'Il 4-111114-1 1 -11. 1'1llIl'1i 111111111111 JI 1111111111. 'l'11111-1111111, S: 311111114-c 1' 1 "1.i1114- W -11." 114-gg' 111' Nl1'111 l'4114- 11'4-111111-r'. X 1"l'1111lf'. 53: "1.i1114- XY -11." 311 1.1 12: 131. - '-14-411 '1'11.11 1,i1114- Y 'Il 111111 1114-11 111 11. 11111. ,X '1'114-.41111'. 13: 1.111111 1111111 f'111'1S11Ililh 131ll'1f. S11-11 4-1 1111' 1'11r 11 - ",' 11111112 14" . ,A . LF: Q W- lll'N11J1f', 11: 13l'Jl1llJI111' 011111 1'l11-111111111 IlJ11'1f'. 1 '1'11111'.41:1j. 15: ".X1'- fllll 11411113 1l1l1Il1'? XY1:11'1 141111 11414 --ss?" l"l'1l1Jlf. 111: 511"l'5 1'111'is1111:11Y 51" 54111 -11 j'l'i1I'. s - UR I:"?f"x?f"'?f gf A frf 09313111 :pw 4-f Nw 4' Sw ff -ax fn 1111 131 A X1 11 M l 11 NND 1 11 1lI 3 sg? ff' 111 ff X Ixdwb f'i-.A 5 pglg 11 1-..--.-.-.1 Y . 1 1 gy I 1 ::R?f"s?f""7 11 Xlx 1 X N 1111 x xNl1 X 1 N 1 X 11 11 1 1 I 1 lk 1 1 X N N 5f"'?f"'?4"'?ff'x?ff?f-'N'??'? Q-"?f' GALVA H1611 SCHOO k 1111711 ,-:r-, ,-::-, ' --::-, K --::-, ' 55 Q ' - ----, " ,-25-, Y' ,--'-, ' 1 .1 Xf 4 XHY X11 1:11. 2: X 11111111:11 1-111' 1'11'1'1'11111- 11111 11111111 111g11 S1'1111111. f ' 'NX '1'111-111111. Ii: 11111 1111111 xiugx 111 XX' 111:111's 1.1ll11. ' .x 1,81 111 '1'1llII'Nl1i1X. 3: 1'I111:11 :11111 15111 11'1 1111- 11lIl'll11l1.L' 1-11'1-1'1 111, N1l1'i1' :11'111, K J ' O X XX'-11111-s11:11. 11: 111':1111:1111' 1.11111 1111-1-111115. 1'111'1'111111 111' 111111'1'1'x. 5:1 1 111111'1'1N 1'11'1'11'11. Q 1'1'111:11, 135: 11111111-1111111 QQ11111- 111111 XX -1111-1'x111-111. 1'111111'111 for 1121111 'xg '1'111'-11:11. 11: .11111i111' I'1Ilf 11111 1'1:11x1'11. I XX"11111w11:11'. 15: 51' 1111' 1':11'11s 11:111' :11'1'11'1'11. ' 1"1'111:11. ffl. l'1'11 1111-1'1111g. X 1'11111111- 111' ,'11'- x.1ll111l1'1' 1121N1l1 11'111:.11111'? F ? ? L ? ? N1 111111. 235: 1' 111111111 f111w. "1"1'11111 111l'Q'1'1'Jl1 111-1-11 1111111-g1'1':11 111111 1 x1 ' :111-N," 11: ij lj., 1 rx X11 11:11. 311: .111111111' 1:11111 lIll'1'11Il1l 1'111' 111N1'l1 V111 111' I'11lQN. 1"11'1'1'1111 N 4, 111 l.1111. -1 7 1 . AL ,lf '1'1Il'N11Jl1, 31: 11:1s141'111::11 111111 '1'11Il11lIl. 'I'111- 111'N1 11'!1lll 111'111'11' XX'1ll 0 1 1 111 1 ' 1f111111:1' 11:1' -34 ff I -1 XX'1-11111-x11:11. 1: 1111'1111-11'1 1'1:1x gm-x 111 1i1'XX'Illl1'1'. 17 1 1 'l'11111w11:11. 2: 11111111111 1111211115 111111 1111- Nllll 51111112 1 1 , 1 1"1'111:11. Ii: 13111111-111:111 '1'11111'11:11111-:11 111 111'1I1'N1'1Y. lb N111 11:11, 11: 11111 1111 11111 1111. N111 S111'z1g111-. XX'-11'111111: 111 1.211111 111 L 11:11'11111-111. Y 111-11111w11:11. N: XX':1x 111:11 2111111111 11113 11111-111113: , 0 1"1'111:11. 111: 1111x111-1111111 p:11111' 111 XX '1111'1'-111-111. '1111-111111. II: 11:1x111'111:111 g:11111- :11 '1'1I1l11lIl. N11 IIX 111-:11'1x :11111111'1'. 1'1111111 1:111-1111111N.11111f f 13:3 111111'-11111. 111: XX'k11111111g' 11i1N1x1'111JI11 '1'1lllI'Il1'f. 1. V, ini jx W Xl,1111111. 211: N x1'1111111 111 111111'11111g'. 111'll1i1'll 11111-N. -XIXLT1 'Fixx Y hx 1111-s11:11. 21: .111111111' 1'1:1w 111.11 :11111 11'1 -1'1- 11'11x 111' 11ilj,1? 0 XX' -11111w11:11. 22: 'l'I11-11111"11111111-11111-11'1-N111-111111" 111 111'1lQl'illl1 11111111111 X Q 11111111. N N1'1111111 :11'11'1' 2:15. 1 gk X v1.l1l'N11JI.X, EN: 11111111-1111111 Qllllll' 111111 .X11111:1 :11111 N1'1l1'1'1l1 1i:111:1R 111111 XX4 -11111w11:11. 211: X 1'11:1111'1' 111 JI 1111- 111110. X111 111l'3 11-1 11 lilx . :rm ew 6-5 ff-PH-5 FQ: 6313111 :pw f-'Sw 4-Aw ff? fag: X 1:::::' X IMI S lllll !N NN I 2 1'- IIII1 1 1 1 1 1111 KN! I 1 11 X Ill 1 N 1 11111 1 1 N 1 ll 'll 11111 X11 LNl llll N NN NIDII UU IIOI Nix rs1I 1 s 1 lllll X lll1IlX r1 111111 N 1 Xl N 111181 11 It 11 IH 1 IIN IIUF N 1111111 s I1 w Ill 1' . ll turns S ll 111 11111 1 1 1 llll 1 1111 Nt 11111 1 X 11 111111.11 ll 1 1' 11111r 1 11 1 I 1 IIIIFNKIIX 11111111111x 1 11 lllllillllllll S 1.11 1 IN 1 IX .r111 11 1 1 11111 1 x 1 0 Q I' 11111 I1 111111s 1 1 s s 11x1 1111 1111 FK IX 1111r ss 5111111111111 1 11111 11 IX s 111111 1' 1 NII C11111111r1111 It 1111s IHS I1 N Il 1 111 Il 1 llxlll Ll lllNll IL 1 1 s 11111 lIlllN r11 1 111111 I1 s-.1 lll 1 1 1 Q ,-. gg -,X,Q- -uf? -,x4v -pxfv Hafqf' -,X ,T ,x,v -,xfv 'wifv ,X-,F ,XL-r 22 5151-11'y 5111 GALVA HIGH SCHOOL MX ' I 'I'l1111',1l:11. I: NI 1.1 XII, lllilyltll' 1'l'11llI Illi111is W11111:111R l-4llll'gt' 1:1Ik. 111 S1-III111' "'1rIx M N11 ily. 5: I111-11.i1'1- 1-1-I11-:1r.i11,1' 1'11r I,1'ZIlll1l1Il' l'I11I1 111 115. 'I'11'. lay. li: N1 l111sk1-1l111lI Afjilllll' 11'i1I1 I.111'-1y1-111- I11-1'1111x1- 11f S1-1 'lt'1 l"1- '1-r, 1 I '1'l1 w 1:11. H: IS:1 k-1l1:1ll 'I'11111'111-1 111 1111 -.I lrg. Y-, 1'll'IllJlf'. 9: If 1ll'l'1' 111111 I11-1-11 1111 1i1- 1111 l 11111111 l1:11l w1111 1111- g5:11111- 111.1 1 In l1iu'l11. Til' 11111111 w11l1I1l 1I:11' :1p':1il1 11111i11- 1 I .' 11 ., . I . K j N11 I11. I2: I31':1111111i1- 1.11111 111' lllh. ' IIIII -. 1:11. I3: NI1 11. Mi UI. , 1 . S1-1' ' 1.11155 lllily 1':1m1 1 11-11. 9 'l'l111 . ily. I-3: I'IXl'I'1'lYlIl' 10111, 111 i11 1111' 1':1111ily I5iI1I1- 111 wc if I11- lIi1N l1111l Ill 11x. .X111l 11111111 wl1i1-I1 xi1l1- 111111 !'lIl'll. .ml M1 19: IE11 l1:1s 1111- 1111-- 111111 wl11-r1- ix Y-rn? 'I'l1i1'1I 1111111-A 11-r 1-. 1 IIIN. 'l'111-. 116lfA. 241: Mr. xrilll 1'I1-1'1- 1'1-11111 51:11-1111111 5111-ulu 111 .xNNt'lIlI1Iy 111111 ull 1. - wI1 1'X171'K'1 111 I11- 11-:11-I -rx. W-l -5 1:11. 2l: S1-1 l:1l! S1-1' grirlx walk Illlllll' 111111 '1ll.1 111-1 i11 X' , ' i11 1i1111- 1-HI' 1-l 1111. I 'l'l1111'.1l:1y. 22: Ill 1111- s111" g' :1 11111119 lll'llI.h fs 11-12 Q1-1-r111i11ly 1'r11111 1I11111gI11N 111' s1111l1'j. 01111-1111 11111-111111: 111' NI11rI1I1- 51-11s1111. Fl'IK1ilf. 23. I'lll1l 111 1l1ir1l 111l2ll'1t'l'. I11'11'i1111i1111' 111 111313111 ve -1 111111. .XI1l1II. X M1 :1-'. 2: 13:11-I1 111 51-I11111l 2111 i11. 'I'1-111-I11-rs I11-111-1' ll2lllll'1'1l. x -I 'l'111-511111. 3: S11-' g I"1-'1-r -"111 ll1-'- g11I11sl11-s JllllI ' 1-ns." 1'-I -. 't', 1: N11 -I 1Iis1'11ssi1111 :11111111,.' -Ill ' 5 al JII1 "'I'l1- ,1r1y." 1 T . 211 5: S1111 -I1-' 'I ' ' .'1:1f1'. 1 Fri I' li: UI 1.1.1 XY -1-ki XVI-' -1 - '1 y ll 11111' -11111 W1- 1'1111l1l 11I:1y, K N11 :1.'. 11: I'lh.llf' 1111111111-A lllli. ' I"1'i1I:11. 13: l'11l111-I11' 1l:1y? N I 'I'l1- .I1111i111- I' 11111. N11 I11: S1- ' -. :1ll w111'ki111,r I1-1r1l 1111 IIs.:1y. 111111 lllily. --,, at 'lllll 1111. I11: NI1 -' hlI1D1lI't'Shl'K1 1-X1-i11-1111-111 111111 lll1Il'1l rry. 1 I I X --uk I" il: 211: S1-1 ' I'l:1y, "Min Q1 - 1' Iils-," I 11- M1 aj. 23: I51-I Fl Aly '11'1111111I i11 11-111-Ii .' 11s. ' ' zll- 1l -11- 'I' '1'l11.', 211: .I11.1 YVIIJI1 1111 1I111s.1- girls 1111 1l11w11 I11 1111- .xIlI'X i11 111- I' 1l' - S11-1 " Q' l'l:1ss? XY-I -. I11, 25: BI1 -I :11-1i1111 1111 1111- 11-1 ni. - r1s. "I':1i1l y1111r 1-11111 1 -, l F 'I:1y. 214: I"ril:11' MNVF. - ms" 111 i'i1'i1-s l1:11'1- l11-1-111111- so 1-11111- llll YVK' 11'1111l1I11'1 I1111111' N'lI'l1 1111 1111 wi1I111111 Il'IIl. 3:15 fs-'Aw ff'-rx 42? fsfgr, Qguluhl 'Q fff:-5 f-FM-A fi-Aa 4 :, XXX IX 44 N 11 1 1 1 1 l Q Ill' FI 1 Il K I 111 If N xml 1 N f , .I C KIND xl 1 1 QQ Il 11 f I ll 1 1 its. any Q I xl' "Il 11111 1 u ul 1 1 ::S"?.-ffx?ff"?ff-"k'-5--ff?-' 'if-'Eh iff-X? ffffxf ff"'Ff'W?x-4-'S-?-ff" H GALVA HIGH SCHOOL F1 H11 vs ,--'-, ' ,--'-, A,.::-, --1--' . " li ,-:Q-, --::-, ,721-,K Y-::-- " .I ' 1 Z 'l'111-x1l:11. I: HNIQ. I1:ulx1-IA' only 11111' 1111111111 lvff 111' x1'l1mvl. XY-l111-N1I:1.1. 2: 'l'i11111gl1f 111' xui111111i11g 11-1111ix. 111'1'1:1l1-111. f '11 1' l X I"1'11l:11. I-: lliglh 51-11111 l,L'l'lilIlHl'ill!l K'11Ilt'St. ,N ,, vl'llt'N1lfIf, N: l'111lri1-x fur llt'Ill'f Kltlllllff 'l'1':11'l1 N11--I IRM-1l. 1 1:1 1 1 Y' 'N 'CY XX' 'llllQ'NlIiIf. U: 'l-luv 51' '1 IN N1-1'l11 In ln' I lxy. 11 1 l N 'l'l1111w1l:1j. IU: lining' lu :1 IPfll'tf? XY- iII'l'! .llllIilYl' 51:1 'ur l:l'K'l'IlfiUll, 1, ff l"1'i1l:1j. ll: X111l1:1l 5011 xl lfxl11l1if. gy fl, -11 NI1 ny. ll: lllf -11 111- Ulm- K'l11l1 1-1':1n'ti1'1-. L1,,' xxx nh A Q 'l'l1111x1l:11, IT: 'l'11111111'1'm1'X Hn- clay! IH-11 1111'n'fi11g1. oo o 1 l"I'iKlilf. IN: 'l'1':11'l1 111001 111 QQUIIU -11. W NI4:114Iz1j', 21: 'l'l1n- lll'QiIllliIlf,l' 111' ilu' mul. f E. f 'i'l1111'Ml:1j'. Zl: 511-111111 lmukxf l"ilI"NKl'l'N! 'l'r:11'xf I 0 .rx 1,111 Nl I, I , . ,, 'Q' J 111 .11. -1 l 11- ,111 tm ilu- bm- 1 11. M1 ap! Q A , , , QQ J I Nll 11:11, 21: lw11'1'z1l:1111'1'z1i1' 51:'114'1w. Il x N11 ay., -PM l111.1! 1xf1111x I11gl11. "7" XY- Ilk'g1lIlf, 341: H1-11:11'i:1I 1l:11, ' fx? 'l'l1111w1l:11. ZH: 'I'111- I:1xl Illilkl 1'l J1. f 175 Q .ll'Xl'1 A l"1'icl:11. I: KAlDIIlllIt'Il1'l'llll'I1t. 'V-Illllt' Hug? l1i1'll11l:11. X':11':11i1111 111111 ' again! 2i"?::4?"'x?:5'?"?:5"s?::K5'f5! cgalahi - !Ii'?:!F'xi::i'?ii:!Ffs'E:5r?:i 5 rmnn Hcpe +CM,ruT11 Lea F 09 He Men! 4-nun 'Il' Cav- I The E4 I-Lore nee P Special Muslcavm 'LLFN I bunk here Y-,MI Dm ','f"ia Mu: has M Three qv-ee-n Chrms MW Mm fr Mm? be fan? M10 Q if '7 417 -7 ff' '74 EIGHTV EIGHT GALVA HIGH SCHOOL -. -g' Q" V rl b x b x - . x z P 'Nr V QT 5 . D F Y, r, ' K X 'g ,Y , , k , ,X l . is Q , A I . l V i I ' Al, 1 l X' , R fl, .. ' 'zz . . ' f w :Fm ' Loaf! . - x . . 5 . - . , - 1 . . X I ' 5 I I - " Q W ' A fn , 1 .. ' ' .1 B' ,I Q 1 Q . 'N 1 7 . . ,fy , V 7 7 , . . 5 -, T x . ,E . -. df I Q 3 2 N 441. ' . rrwkii-5 " 115 "ZH 1333. '., ' ' .Ag n kr R1 ' f , 1 ' 7235-, S-iS!9i-253525 f?.'iNZlf'7x5bZ!f'-"'3b!14?-P521 , N?A!C4f?x?X??,?5!!ff?T35151: JOINLX AND ADVER FISINCJ Llp 5 E9 f if? ' 7' "" 'Y s, , I ' v xx-xxxx ' f,"fA'f347' " N1 . X xx xl 1 fsl' J x e N if X X' Ns f" X ? Pl yy , N 1 ' 1 I K X 1 l 5 1 x XA!! QW S iimiixixixfi ::f'x'i::f5'Ni:ef'i?::f'R?:1?'2Q 67 .A ,. TE :V "y 'E Y X ' J: 4, I i, Y 4' W i R' Y s .xx lx: K 1 I ,. 1 X QPT- X ex: lk 4 ' W if si W lg A 3 if m 33Q1.,5?3Q-,,,f-933QVf973Q1.,f?:Q1.:I '-wav www eww K Qalaln Na far-A 4'-vw AP? fc? XII x I 1110111111111 Ir I D1 nlzsl I X9 X, I I C X IO 111 mr rl Usfz 01111111 ISD S7 I I X 1 Ihnlzsl IIIILUPII If IOI? ga gn IIHN J If I Q X llxlflls rxn X, I 4 lt It 2 N 1 nk I ntrx 4- ' -I. if I NE GALVA HIGH SCHOOL -I---- --'- -1- ---- ---- M- -1- -I-I--I----'I-M -'-I v -'-I -I1-----'H ---I - -'-- -1- ---I - '-l- - '-Il -I-I-I- -I-I---I I I I I v1.1 1' Am' I I lm. 11. II. i11111s I I . I ' ' I I ' 1' I 'I Uv '1' IIigIlI:1111II-1"-. I I I I I. I I I I I I I I I I'I1 mv ITIS U:1Ix':1 I,Illllli' 1.2-2 Ci:1Ix':1 I.,..,..-I..- .I.I -1- ...I - ,,I, - ...I - ..,I ..,,I- I.I. - .I.I ...,,- .,I. -.Ii.,- .II. - .I,I -.,,I-.-,I..I.- I- I I I I M-I-III-I-I-II UR. I. II. II. IIT 'I IIIJ I 1, I, I I 1111. II. w. w,x'1'11:1m1's 3 I I ' I I I I I I I I Oifim- ISINI Iiuil Iilluf fi,XI,Y.X. II,I. .'UIS 'I'-Al1I1I1mI1- XI, 32535 I I I I.1-.,.- .I.I -..- .I.I -..- ..I. - .,.. -1-,,I-.I.-II-I.-1,,.- ..I, 1.1-1- .III - .I,I - .I.I - .III -,I- ,III - ...I -..,-,,I-.I-,,,,-,,,I-,I I I ci CIIRlS'l'l+1NSlf1N 1111. ct 12 sc'11w,x1s I 11. ct. 1111. ct I . I I I I v J :AI vr v I I I I I I fo 2 I'Il'Ullt :mul I'Ix1-I1:111L51- SIN, 5 Nm' ' -:1I1m1I't1-1' S:'1'x'in-I' I'I1o111- 22072 fjnlyu II-.- .,.I - ...I -...- .... - ,.I. -...- .,.I - .,.I -..I- ...I -,.-1- .,,, lu.- .,,, - ,.,I -,,... ,,,4 ,. ,I,, -,,- ,,,I - ,,,, - ,,I, - ,,II 1914--I-Nl-Alf Hill I 1:11111 :1,1xN1m .Q L'l'li'l'lS I wr w w v r 1 I I I 1111. 1 . 11. 5111, 1 Alu I 111: I I 2 I I , I I I I I I I I I I'I1u 11- .Il I I I I':11'1 1 'rx Vu-IIIII-1':1ti H Stutm- I3:111Ia 3 If Main .qII'l'K't Ci:1Iv:1 III Ig.-V I5:1 ' 'I :nvv I 2 I I 'I I KENNEDY S SHOES I IXQS ssl Ll 11-'in LS LII III ltllt M LaFayette I-Iatchery, Inc IIN r I I I I UK! H ISMI 1 Uk TI-IE FAMOUS STORE I O I XC N Xoflung buf I muff Sllflf s slmzuz lun nf I 011111111 1,1111 5 if 5"-"7XE"" ? 57 i 'F GALVA HIGH SCHOOL MNH, ONE .5 -:ct ,-2:-, , ::-S ' xc-::-, " II ' - A :P?A::-, ?b:: - 'Esc , HEAV? I -Z-I.---I-.II-..,- ..,. -.I.- .,., -.,,- ,.E, -...-...-..,-..-.,.- I...,.,- I-.- .,,, -,,.-I.,-,,.-....-..,,.........,.....I-.,.-....-.-5- QIH I,I'I'Y ICXI 'IIVI' I-'I'l"'INfi I I I I I 9 I I I I I I I I I 1' JIIIIICVI' S'I'YI.I'15 SAV .' if 'IIICIJ II- ,.E, - .... - ..EE -.I- .E.E - ...E - .EE. - EE,E - ..EE -.,. .....-...- . I ----I I I IIHCAI, BABY ' IIX I .I -.f i , . . . 3 If I' +I- I IIIII Im .II-I - - I I II I 2 21' I 'III ""' QQ? : I I - I ' I I I 1 -I , I I I I G.XI.Y.X. II,, .'OIS I I I I I I-I -I-H'-'M'-' I I "WI III NIIIIII WI- I-nt?" I NIIIII Ivrulw. IIvI'I-R :I I.iIII-My s:IIIcIwiI'II. I IIIII-xx I'II tzxlu- Inu-." sz I M . III IIl'l'INOIl "WI :II IIIIIIIII IIJIIIIUVII it' Ilwrn- wx-rv III! xuvh Iam :mx N1-IIIIIB Iuw i Inf g'I':II'iI:IIinII?" i II:II'4uIII NI. "I CIUIIII Iill '. IIIII I u'HIllIt'I' Im ' IIII-I gui IIIIIIIII IIUI-lYl't' IIII' I:Iw wux - Iv: - I." I as sz I I NIV, I.iIIrII-Il "Fur II'lI:II fIl't' III- II:IwzIii:III IsI:lIIIIx :wh-II?" I .I - -"Fur l'Ul'UJIlllIIs :Iml IIIIIII girlxf' I I iw---u 1 I-II 111-1111 U- -III -II--I,--II...-.. I.II 1 I.-- Him- .1 .... -..,,-...1 .,,, im- .... 1,,.-,,....,.,.1,.,-..,...........1..,,1, I I I I I I ' I I I FOI PR PICK XVICARING .XI'I'.XIiI'II, "OK YUIQ' Q .IICN I I l A 1 ' ..,.A" . .., I . ...S I I 4,---I.-I -----I--I -I -.I--I -I. -...I-.II-...--I..-,N-II.-....-,...-...-,..-,,,.....,-I,-....-....,..-.,..-.,,,,,,,,-,+ -T?A::4?'5x::-, "'?xzf?S5X::-. Tx: S Tx:-, 52:-, Tx: S E?A:: , 5254? "z.::4g?' wffffSi:IffSz:1ffiz:5f:: 05a1aI1i - 15123 ::Si:14fSi:14fSwff4fSiffff , +I-----I----I- 1+ + - -1-+ - - - ' - - 1 - '- - - L' 1 -I-H---I- --L - L-- - 1 --I-------I- 4A A --I- -- - -II- A- A - --- -I-II---I--I-I-I+ I I CLASS RINGS CLASS PINS I I Sw I I ICQSS an ust I X 1 p 1 Makers ofthe 1929 Class Rings Wg? ll H' -1- -1- ??'?X-5-?"T?'x?4?x?4'f'x'-?x?N?f""2 A'r'f'x??W?f"'?4-7 GALVA HIGH SCHOOL I I I I I I I I I I I I I I I I I . I J 1 I I I I I V4 I I. llil HIUI I Sf.. I I clllcxxcm I I I I I . I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I MIA ALS 'rm IIIICS 1 I I ,Hw4f-wwf-wfJN-w,4: 66313111 lgllh wX4'H-wa-'N-mf'-wx! 1 S Ll I JI ,., Slllllll KZJXGI IX I I 'N I COMPLIMENTS OF A D anufacturmg X l U II IX III X I N III ff IJIXU xvcfu IIII IIS I IIUII H118 1 IIIIII Iulsn Ify 11 "??N?4f'??'N?f"?f"W?f'N?,4y'f'??'N?f6-fX?k'-""?f"' GALVA UIGH SCHOOL Tv I " -3:-- ' ,-:1-, --:z-, ' ' ,Arr-, ' I ' - 1 I5 '-:Azz-, ' I ,-::-, A ,- ::.. ,-::-, I5 ..,, .,,, - ,.,. -.,- ,,,, - ,,,, ,,,, ,T ,,,, - .,,, - ,,,. ,-,,,- ,.,, I I I I I I . I , - I l 17.11 A' LING I .II. I'.I I IC .IIIII I IIIIIII llj' I I I 1'1" H' 1 Ifllli IIIIIIII sIcIII'II'I-1 2 I I I I I . I I I .XI.I. Z -I 3 Z I , . , v I IHXIIS I. K IIUIIAL IICX f I I I I I'IIIIIII- 2257 CI:III"I I'II PIII' 21-.33 NI:IIII .'Il'l' 'I II- I... - I.I. - I... - .III -...- .I., -I- ,II, -I-II-,I- III. - I... -QL III. .....-I,.-I.I-..-...-I.- I,I. .. ,... -I..-,I.....,I.-I.,.-I.,.-.,I I I I I I I I I I I I I I - I I . . Co. I I I I I I.- III. - IIII - IIII - I.I, -I..-I.- I.II - IIII - ,.II -.,,-I.I-I,,- IIII - I.II - III, -I.-I.- II,. -I,,I-I,I-I..-I -I -I.I-I -.I-II-I..-.I I I I lSIi'l'WI'II'1N TWU ICXIII lf. I ICS 2 IJIIIWI -"I III! I fm-x'I IIII-:III IIIIIIII' I ' 2 I I7:IIIA XY -NIIIII "YIIIII YIIII'I'I' lllll' IIII'zIII urn mIII'IIIvII:II." I I I I 3 , . . I I H' If FE 3 I I NIIH IIIIIII-I'IxIIII "Sn IIIII II:IvI'II'I IIIIII' II-NNIIII IIIII:II? IIIIIIIQL' III III- IIIINI I1I'xI IIUIII'?u 4 Q I7:III- XY. IgI:IIII'IIIQ :II I - IIIIIIIIIIQ IIII' I't'III'IIllJII!lI IIIIIVIQII gI':INIIiIII1' NIIIIIIIIIIIII I "XVII I-I' II-N I':IIIII-I' III I':II'I IIIIIIK' I9 I 25 ': f HIM l'I:II'Ii IIIIII'IIIg' il YI' IIII1'IIIIlIl'4II'k'IIIll'lNI "II1 IIIIA I-IIII uf IIII' IIIIIII' ,II will IIII' I SII 'JIIIIIN ,Ilw sr IIIIQI' IIII' sIiI'?i' I.-..I,- I.,. -I,...I- II,. - III. - I... -I..- II,. - II.. -I,-I,..I,,-,..- I.,. -I.-I... I,I. - III. -I-I.-,I.-.I.-I.I.-.,I....,-I.,.-I.-.II I I 5 , , ,. . . I V Y 2 I Hy- I -I' IIII' :xml NIIIIQ I,Im:II A. 1. X U I I I 'I'III'I-I- I.0!lI'I'N for 251' I., , I I I NIJIKIQ' Ivy 'V I I , 'I ' I , , , I : ' ' 4 cu I i I I- ,H II. I .--III-I I T I I'uI' h:III- III' :III I,l'I'IIl'I'N " C " I fI:III:I. III. IIIIIIIII' 22III I,I""I" -I'I"I' 1 I +- II-- III- - -III -I-I--I--I-N II-- I -- NI"Ii IIR'L W fi?ifsvifIi?ff Qgalahg wwf-'nv 7,.xR??fx? f GALVA BFA UTX SHOPPE SIMM N IIHIJUIIIII I Ull I muu I nn Illl 1 I N ll III r 11 Q N PIN I ll Illtl IZ S2 I IUIIXSUX 1111111 1,1111 HAI L 85 IGHNSOX GARAGE Lmuyggmrf I 131111111 111111 H1 H11 X N N553 YI 7210451 um I RIN '-W -P if -, -, Nmuv roun GALVA HIGH SCHOOL -5--1-------1- 1..1 -.1- ..-..1- .- .1,. - ,... -,..- .,., -.,- ..-I.,-......- ..., -I-I- .-.,....,- .-...,-....-...-..-...-.-3. I I I 7 I 1 I I Il- t lil 1-I4 'I'1-I1-pllmlv L358 l":1c'iz1Is :xml Bl2ll'C'L'llIll:Q' our .' "'z1IIy I I f flu: ' uf. H1t I 'lll't'JltIIlt'IIIN. 51-:I I ,Ill'L'!IIIllt'llIN. NI: '- ring I I . . ' , I NI: In- I our .Xppe I nt l'.ill'lj' II' l':lI'I'.Y CI'I't :xml Nun-lIi1's :xlw :1 vcmlllplvtm- lim- ol' 'l'IIiI1-I .XII 'l1's. 1'I1'. I lf. IIIIIIXIIANI. fIl':11Ill:1I1- XIX ,lf NIAIKIXVSON. l,I1'm'llN1'1l Ulu' :II 2' I'----- '1" - -111 -1---1--1-- -111 --1-1--1- 1--1 -1- -1-1 - -111 --1--I1-11-1- 1111 -1- -111 - -111 -1----1- -111 --I-I-I-I--I-I------II I I I I '1'I1- lip- tick :ulrlx :I IIVW Ilnvm' to :In 11111 I: I-NIC. :xml l'Ill?Il'L'0 Nlutm' Oil i ? I :ulcls 1-w HIJUIIH In youx' Inr. I I " ac ' I I lll'lli'l' V. . , ' '17' PIIUIIK' I- I IIII Il I N. lf. Ist. SI' II.-.1-1,I-1 ,- 1,11 -,1- 1111 - 1111 -1- I,11 - -1-, - IIII -I1,-111M1-.11-I,1- 1,,I -I- 1111 -II.-I.1-.I.1- -.I.I- I I I 1 ' I I a AQ 1 1 g L L A L A 5 I I I - I 1 I ' , ,I ., , 2 I -.qilawl I I I ' ' I I--------m-wM-MMMWMM--I-IM-MM4 111- 11-1 1.11 1111 11.1 IIII 1111 1.I1 111. 1111 I I I ,IIPIIX II. IIIQSI I .WINS I I 5 I I " I I I I I I I M: uI':11'Iul'vrs I I I FUR "l.UUll QUVIC .TIS I I ,!...-.1..-.---.1.- - -1 - ...- ...I-.,.-,..-...!. A31 G51 4-'owl 5-F1 411: fgalaht 5, -fx 1, 'Wx 'fx A BOOSI 1011 G XI I X AND GAI I A PRODI L IS for fort1 Xl xrs C llY'l h IS hun our home XI e 1re proud of C 1l1 1 lts sehools mel Illlllllillldl 1el1 1nt xges the stCad1 growth md pro gress Illl H'11es Ce1n1p1n1 I1 IN grown from 1 sm 111 f1ctor1 to its present sue hu msc Its goods se r1ul he st tl11 needs of lts cus tome rs Our products e IFTX tlu n 1n1c ot C1111 1 our honu through ou the QOIIIIIZTI so rouw we 1 1 1 1 1 1 c 1n lul 1 pullmg togethcr 111 c1n mere xse s'1les of Iour wheel 'mel T110 11l1ul Corn llmta rs Iillllllg., md II xlkmff Cultn 1tors H1rro11s Czrun Drills l 111er md llxncl Spr111rs md Well Pumps ls zu gum C alla pm 111 mst ut Our Nlonm ls S111 nt xt I 11 QZBCXQ XXIS lIN1l 61 PI AN ll R LONII' NI1111 Ufhu md I ll OTX 011111 Illmms I I 4.. .. .. ..g. :: v?-P -v4'wfI' l1v 7-uv Qxzx ' -fv 73-fv q?wvv- ?xzf, f1??':ix1,-s GALVA HIGH Scuool. WEN WE ' - ::f- ::f- , :: , I as-, ' 1. 'TT-1:4T?"?A::'?? .4145 zwffff me--uu1 1 1 1 1 11 11111111111111111 1 1 1 1111111110 I I I Yr 1 1 1 Y V 1 Y V 17 1 1 I i I 4 1 1 I . 1 ' I i I . I 1 ' '-: .' Iv: 1 :J 'E '. "I 1 I: 'z. 2 ' .' .' : ' " ' : ': : ' .' D' ' 2 - I " ' ' : -' as ' : A : : g' I l , ., .I -. , : . - 11 ,, ' ., - . I I t 2 - ln . I ' rg ' ' In-I1 G:l ':1. G:l ': ': ' 1 us-1 I ' . . 1 . .. ' . 1. 1. I 1- J - . 1 - - I . . .. ,. . E . 1 J: , E.. . . Y : ,: Y. F , . ,Z A., I .Sy E I : ' '1 " : : .' sf' A I " I I I I T 2 1 ,,. . MMM ,,.1. ,. , I 1-. I I I I I I I I V I I I I I I I I I ' I 5 ,' f I I I - I I I I I I I I I . . I I I I I I . I I Me. ' . x .' - : I nu' I I I I I I I I I I Y 1 1 , v , Yr 1 1 1 1 Y I I III 441 I A . 41 I ixx X I 2 : I . :' ' ' ' 2 ": 't i' I ! 'I 1. ' l 1 Si:14FfNmfffff-wf:ffxw115f:: 0521lZ1l1i - 1523 ::SifffNi:6fxw:6fNwf:46f: .?----w1u.-- .,!. gi- ..,. 1 1.,. 1.,.- ..., 1 ,.,, 1 ..., .. ..,, .,,, .- ..,, 1 ,,,. - ,1 Hin, ,,,, ,- ,,,, im-,Hi ,,,, 1 ,,,, - ,,,, -,.,1,,.,1,,,,,-1. Sundquist 85 Son FURNITURE an FUNERAI SERV ICF Experlenced and Efflclent Seruce NIUIJI RN Q Illm s N53-ML? X?:"'?f?-""'?X6'f5fN?Z"'?1?""54'-"'??"'?f"'? ff GA HIC SCHOOL I I I I I I I I I I I I I ' d I I I I ' Y I I I I I I I Y . . . 7. I ' I I I I I I I I I Q 3 I I I I I I I.A'l'l'lS'l' . 'I .' ICQI'll'NII'IN'l' I I I I I I I I Q Q I I I I I I I'l1mlc- ISM I I I IIQIIYQI. ' mix I I -i-l-"H-'-'-"-- "'- - IIII - 1-'- - "" -"'-'I'- Ivf- - "" - "" - "" -I"- I"' - - "" - "" - "'- - -'I' -"- "" - 'I'I 1"""L"'i""1"'f' I ,-::-S' 73:1-- ,-3:-I , ::.. X2-::-S' ,-::.v-f Y-if , "1-2:-, I-:f-, ,f:'Qff"' ,-:sf 'w'NEIV5'1X LVA xH Haffwaf'-wffgwff Qgalaht A QM 4'-5 5-'wwf' nh: IIIIINIIIIIU Stl 1 I SO L Xlil S I 111 Gnarls Ilnnszaan s mr 1 ll S1 lx mf . X llll Ii " ' XUI IX llt l 4 N 4 x II fgi X IIS X INI N Hathaway Hardware Company HDV KHP N mu IX :'x?4f'?,f"k?f't? 6fx?,ffN"?f"?f-fs'-?fsf""-5 fq4""-F 4'-"'?4f' GALVA HIGH SCHOOL NINIT In u?.1u.IiII-III- ..., -..I1,.- I1 ..,, -Wlw- .,,. ... .... 1,,,1.,,T ,.,. .........,,... ,,,. 1 .... 1 ,,,. ini 1 ,.,. 1 ,.,. -,III-.I,.-.I -.III-.nga I I I I , ,. . . , . z 2 I. I 111 ' -' ""1'm' z I BI Ax 1 1 x 5 I - ' ' I J, , A I 1:1-,I max .x. . Aux I Q I I I : I: It ,: ': ': I 5 . L, , . 5: ': 5: : I - f- a- 1 1 I 1 I I I hflm Is UI' Known Y: Inv" "XVI -rv f: t' i':u'ti.1u Iivigllsu I 2 I Q IT IiIIl w4'l T l1'I i llll vlfvtw'-1 WINV ?llIA1vI1 vlvv 1- IIIN l 4441 i -l-4 vIIw1lvvvv1I4v1 wrwx sv l'll 1 LIIN vllnillvllg I 5 : I D1 'I 'lI'c Q II: 'vs If yuu :Irv il Wim- rIriu-V. you rIxm'I Izllw l'IlElIll'l'N :II Inml 4'lII'Y1's :Incl K'lPl'l 'rx I ul' 1'ullg'n-NIHI si I' ' 'IX -wll 'I'1'Xt'I' 4':ll'vf11I 2 ' ' I Ilviving will IH'l'Nt'llI zu'n'isI-nt. 5 I I I I I E I It you :nw za Wm' I v -r, you mluut 3 , , , I Isllw tllzlllm-N wln-rvR'n'x' IIlNlII'JlIll'4' will IlI'K" IIN I l x'L'!lI u Inxx. XXV wrila' KIt'Ilx'lllIfIII'l' .X11Iu- I lmmlnilv IIlxlll'ilIll'l'. In offs 'I K'Xl'l'y Inu Ni- IN 2 IIIIIIK' uf I I N E : 1 . ' I 2 I 5 r 1 v I 2 I l lf, I 2 I i I 2 I Q Us 'I v I I I cum .x I 2 : I I V,.- Y I I II..I.NIII,I,l'1li ' ' ' I I IUI N. Ifxm'I1:ll1g'v Sire-I-I I I:1'IiI'I'NQ'IlIIIIQ' tln- I I'lIII.XI7I'II,I'IlIX I"IlH'I . NIJ E f . I I I NI.XI'I."1 IN5l'Ii.XNl'l'1 k'lI.ll'.XNY 5 2 I - ..-. , I I I I I l I I I I II. Il. Il.X'I'II.XXY.XY, I'rn m. I I I , I I IIA 'A 1. I'l,I'NIBlNG. IIl'lA'l'INCQ. SIIIf1l'l'l' HI'I'I'Al, YVURK ANU INll'I.l'1NII'I."l'S I E I ,, . , , . I In-IvI I mf- II-SI f1.XI,X.X. II.I. . UIE .i.,.-I,..- I.,. -II-I.- III. - I.,I -...-I...I.,-.I.-.I.-I-I.-I.-.I-I,.-,.-,I- III. -,...,.,.-I.I-,,,,-,.,.-.I.,-,I.....,.-,I,..I,.i. f I SEI S?ifx'? t'?f-A"'s'?f? 6313111 Xwffxwffw K-M54 2 I Z ,- ,- V I O z 1' U Ia :: b :II U E Ia :II m 0 9 2 O PCFPQ N XLIIIX I UI IOH Ill 1 ll! N III N Il IQ-I Ill 1 Ol III N OOIOM C5 P I 1 A M :Z -I IE :su -E 52 i2 C U1 4 III l I Ill Ill Ill HU Ill 0 S ll UI ll Ill x 5Qnq6 I CXXII SS "?5??"?ff"'?K"'f"?f'?5"'??'???f""'??x?i-? NINI I G GALVA HIGH SCHO0 I I II: , . - - - 1. II: : Y, ,!....,,-.,,,-,.,..,..-,.,.-.I-...I-.......-.IfI.I.-...--,...-II.-II--III-.II-. -II.-II.-III.--I-I.-I ---II--II-II- I---I- -- -- --I--I- -f-N -I-I--I-I--I-I-I-III-I-I --I XI . I 1 C C I Z 2 1 A I, P 3- 7. I Q A Z' AI I, -7- -- X ,g 'A 3 I I : IQ . V , . A Q - R I I 7 E I I I I S I I, I I5 -- I I I I I I 'I -II I I Q I I I g . L I 5 F 1 I : . I 1 r I I II III A I w I I II: 4 A 'A I -. I. -. ... -. -. ... ... -, -. .4 4. ... ... -. 'T' f II I I II II E 1 1 J 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 J P 3 :-' 2 4I 5 'I . . -I . . . . :I . :S -: --.. L I 1 i 5 " I I . 'II -AA--, .q--- M,-hw 2 I 1 2 I H I I 7 I I 2l2Sf:I 5455 5:-35'aw -1 I I I I If I ff? an -2.2 5251: f I 5 , I I I - I Q77 EE 555i 7Q35E : I S T 9 I 5 '71 74 1 if E ' Q , 'Q 2 5 g 3 .. E J 4 nj' ,.. : ' 1 I I , 2. - I , I-I - 'f : 4 4 : 1 - - 7 f I I f "' ' E I Q - .. I 4 ' ..' - : 1 - 4 : - A , A Y , 1 " , I ' I1 I I W .... I - 1 : .4 ' e : 1 : 4 , ' L C -- I 1 y I , 2 ' 1' QW 2 7 1 ' 1 3- Z - f 2' I' 1 1, :. E J.. 1 2 3 '-' I 1 ' I 00 T "' I ff I 5 E 5 I 3 3 ' I T 5 , S- : 1 ' -4- I 3-:' 71' I I -L f 1 " -1 ' -I -' ' .I A A - ' 2 -1 A I 4. E V 5 : j , 5 ..' Ig E Q 2 5 Q' l 7 ,f QI 'I 2 ffi Q 5 'E : 3- C 72 7 1 5 E. f Q -Q '- I. - -. -' ,4 A 1 - -' F, 1 - - I I - , I- I ' -. I I f - f :' -' -I .- I 'E 'T .. - I' 4- . I 3 Q -: ,T "' A. - 4: 'Z 4 5- -D T T. L I- ,,,, 2 'E , 2 I 5 : I Li'E1? :iff ?iE'5II ' I II , I 1 I Efaire 4:5 zffif v I I 2 ' 1 6 :' :' 1 ' ? L '4 -: C 4 " 2 ' 2 I I I M V I ' -ef? fi: f:E2? Y I III I H 'I , W A f J' .' ' .2 w ' .L ,Q ' - -I 3 '1' 1 ,I 2 I-I A ' 1 ' ' ' " ' Z' 1 - :' :' ' - 1 I 4 QII I F isfFi I 2 ,f I I I 4 Ii I I ' T- I 'f I I I 2 L, X 'I 5 V Z- 2 1 I Y I2 -1 If ? I - I I I 2 z Wy I . P I I I I 4 IX 'J f 2 : I I fi 3 I - I A I I I I 5 . 5 I' 5 -A I I V I2 I If If ' I F I EE : I Ie I I 1 .M rv 5 E , 1 I I1 I I' 'I I 5: 9.m,W.m.m.m,W-W-M-M-W.4-M-I-M-W-I-I-W-I-m-M-WPM-.aw-M-I-I-I-I-w-I-w-I-I-I-W-m-W-I-I-W-W-+ I I' II I ll CROIDII CAFE sis Ill lan 1 XI In IIU S I SUN qoomau s STUDIO JXIx IIXISII I KATHRUI1 BEAIITIE SHOPPE I llll nm SI IU IN II HOEQREII 81 SIDAIISOII Ii 1 1 I 1 NH 4' -x- wffgv ffxvfafs-if'-wk'-5455 Cfxfkaffg-wffsfqf GALVA HIGH SCHOOI ' 5-. QS!!-S"'?A!:4f'? .-:!4f"'I5 ' - 2: ,ggAY ,gg Y I fggrv ,::AY vgw- '-41 - --1- - '--f - --1- -'-- -xlx - H- xxxx - ..,. - ..!, .,,, .. ,,., ...H-W-- ,,,. ,... ... ..,, ... ,.,. - ,.,, - ,,,, I I I I I I I . , . I Tlnv r I ' ll " zulzrrr youll full: nw mfr! I , I N cz' llli' 'I'III'1 "IIIfl."I' l'I,AQ'I'1 TU I'lA'I"' I I A. II. AI.lJI'IIINl,XN. Prop. l-- I- --H-- -,- - .i- M- , -II- 1 4 -.I- . . -.I-I.- . . -- . . -I.- . - ... -I.- . .. -I.- .,. -I.,-,..-I,I.-I.-,I.-I.,.-I,I I I "I'UII'I'I .KITS 'I'IIA'I' III'II"I.I'Il"I' YUVII I I'I'III.' .'.Xl,I'I'Y" I I I ' I E E , I I I Ilmw 30.D I I . , , , I Ixill . " . . I X G 2 I I'I om' IST I I I : XIX' qu-vi: lim- in SI1: INHJIIII.l'. NI2lI'l'l'IIIIIQ'. I'IIIIg,L't'I' IV:1x'ing' E J I NI'I."'I.I'f C'IIIC'l'I,IXI'I I'I'IIiNI.XNIfX'I' If 'INCL If-'l'iNlI.UlwI1 li.XI,Y.X. lI,I, .'UIS I-I-I-I - - I- - I-III-IIII- - I-III-III-I-II- I- I- I-II-III- -II'- I- I- I- I- I U1 ' Quality :xml Sm'l'vi4-I' 'IR-IIN :md tln- IJl'Il'I' Svlls I I I I .II's'1' ca uc' alas If my cami 'lm 1-nf w.- fum- It I71 III'l'I'f' 5i'I"Il'1' l'Imm-N 1:0 :ml 21215 i Suutll Iv- NI:nrIn'I Sth-vt Y-li-. ,-:z-v Y-z:-, ,-I2-Sf ' ,-ras" .Azz-, , :eff 5-2:-sf , ::f, ,-Z1-, ig-, : ' HINEIY NINF S1467 fS?ff.-ifgf Qgalalu N54-N54-Pwwfvf JOHNSON S x um 1 nn m n mn tl: Iolmwn FREEBURG I XIISIII U N Il N nth 'NIII THE BUNGALOW INN IPIIXC NIIX H OLI X NDN IJIXXI IIIN III I a nstrom Il ilu 11 ISI -1- N7 ? ? IE:'5?' K'7"7?QE? ONEHUNDRED GALVA HIGH SCHOOL +,.1....1 .... 1 .III ,.1,,1.,1 ,.,. 1 .,,, 1 ..., 1 .,.. 1 ,... 1..,,1,.,.. .,1....1.,,1 ,.,, 1.0.1 ..1..I1...1 II1.-.1I-I1---I-1--II1-1? I I I I I ' I I I I'I NI'.II.XI. IJIIiI'.L 10115 ARD Imlli, ,. xlib I '1'l..- ls.-I1 .If s.-.-I-iw II ou- .r I I I Uwur Jul N ll Km- - IV. . I..-...-I.- .,.. - .... -.,- -..- .-..- I- I- - .-I..- - I-- ..- .- .... -,..-I,.- .I.I -.I... ...I -...,-....-I.......,-..I I I I I I I I I I I I II II ulllu GOOD LOI'l'I'.I'. I cu. 4' ml I 3I. NI:11'Iu'l .'Il"'f .10 1' I I I I-IH-M-"'I-W""-m'-III-M-"-"'I-WII-M'-"I-M "'I'-"'- I- I- -'mn-""-"'I-"H-'WI I I I I I I I 'rm " 3 1 I 111' 'rm' 'z mn- .XT .XI,I. 'I'I.II'IS Slf' . ' C'IIIl'KI'IN .'."fII5 .Ill I CHI' I"l'llIlt Stl' ' -t till Nlnin QIAINA. 1 . , Jens i......-.W1 ,I., 1.11 .I.. 1 .I,. 1 III. 1 .... 1 -,.4 1,I.1I.1 .I.. 1I.I1,I..1 Iv.. 1 .I.. 1 I.-. 1 ..,, 1 II., 1 .... 1 .I.. 1 II.. 1...1 .... 1.1 ,I.. 1.,.,1.I..1.1 I - - - I i if IIJIIIIIUI ts ul T I I I F I1 fs? S I I on I I I . I 'l'zulm's and 2 Ar :ul cvs I I ...I.....I-..... ,,.. - .... 1- ,I.. - .I., -.- I... -I.-II.- ,... -.I-.I-.I-.,I.. I,I, .. ,,.. .. II.. -...- .... -...-I,,.-..,-I.-,,,-,,,-..,,. 'ww 6131 fe-P? 4'-'Aw 41' Qgglaht H5 ffwa ff? 6'-w ff I -1- Haw 9, CUODRILII SIIXPRIUNXX l il 5 'D' Nt 111 1 If ny t1"III1 14 111 K 'I KF III H Q -cal 1 1r11s 111 1 K 11 111 1 IRLI U Ill 111 Ill 1311111111 1111! 1 I LZSCFXJ HUDSON BARBER SHOP 1 11111 1111 1 11111 1111 tlll 1 11s1 H11 t1l1pI111111 1 11111111s1 s s111 1 II1111 111111l1 111111 ' s I11s 1111 1 Illt The Galva Telephone Company . -1. ni. X 63 ,, N 01. 0 7 ..,,v -,,.,q. EXW? -,Q.,v X-,v.4-vffvx Zqr-3,.,?HX7v.,v -N7X.,.47fqX.4fQv.4-P GALVA HIGH SCHOOL ONE HUNDRED ONK qgmninn-1-11111111111111-wi..-U1 ,,,, i ,,,, .. ,,,, 1 ,,,, .. ,,,, T ,,,, ,,,,,,,. ,,,, ,,,,,,,,,,,-,,,,,,,,,, ,.,, 1 ,,,, ,- ,,,, -. ,,,, ..,,,,,,,,,,T,,1,,,,T,,n!a I I ' E7?L.I3I .l.,1 I HB1-w ' the L111111' Rlll " 5 ash ISR I" " Ii-'l'L'I I Y XY U PI" ,XY WI' I If I II 1.1111 I1 In I 1 I I I A A ' I I 1 gil ug 11 11 11 1 11 1 ' 1 1 fs: .ff -gg, - ' I g , If li: tt' " R1-11: "ing :1111I S '1'1'i1'1- I fi II I ,f1' I I O. 8: M. Auto Parts Company '12 12. JI-r 1111.1 - 111 11. 11. 111111111 1 ,vit-g5.i. ' 1. l..-...-..-...-.,.- .... - -. ,-1..- ..,. - ,.,. .. -..-..- -... ...1 - I.....- 1... - - -. -...- .... ......-....-. I I IIA ' 'TS 'l'IIA'l' 1+'I'l' Y IVR IIICAIY I I 1: -1'- - -"1 11 I 1 I I 1 1 I I I I I I I I Im-""I'-' " "- -' A "M 'I -' -' - ' ' ' -H' -H' - -1' ' -H'-' I I I I I I I I Q Ui 1 .' "1' tI1i11I' I '111z u' ' les 1'111 ' - - - 'z11'l1 llilyf I I GQ II1 ' il 1-' nt 'pn it cz '1s.'1111f I I 1 GL I - ' -. 1 I I CL It is y11111' wt 11'l1z111i -al 'llKI. I I I I I I I I I I I I W HW WR HK 4' 1521151111 IEEE K 1 111 111 111 LS S 1' IS 801115 1 111 I 1 lux 5 ll 1 1111 1x11 1111 1 ll 1 ls 11 L 111 C fl? 1 r1111 11 1 IX I IX fellllllflf fflllllf The Candy Sho Penn Mutual Llfe Insurance 1111111115 GXJ s 11 11111111111 I1 111 11 1 t 1 r11 111 11111 1111 1118 11111t1'11ts 11111111 1 C L 1111 s111111t1 ht 111 539 1111111111 11 11111111 rls s 111 1 511 he GX? N 111 111 1111111 111 L11 L UU 11 1 1118 1xN1C 11 1l'1'1 1xN1C H1 1101011 1HLC1xS 1111i 1 111 ' 11 S SODERBERG BROS ?f'7"N? A71 xi -1 41'-Wi ET ?-P? -r f6' ONE Hunnnso Two GALVA HIGH SCHOOL -g----1-1-1-1-Mm -1-- - --1- -1- ..1. - ..-. - ..11 - ...1 - .1.1 - .... - .,.1 - .... 7 ,..1 -....-,,1-...-,..- ..,. -,..,-....- ,.,. -...-,..-....-1..-..,-.-5 ,l X ll i 7 W 11l"Q1lt1'11 .' 11r g:1r11' with lil: 1'111i. 'UH H' 5 ' U' 5015 ' 11111, 111' 11't llS 1-ll 11..1l you with 1111- .1111 " K1-111 11:11' :11111 .'l1I!I1111'w "'t'N"N' ". "":'N""fl1"11"" 3 1111 ' Sl1'1'1i11 '-: ms. Lmlstomh 1"""'D'l'1"'f' 'dx 117 sp ' -i:11iz1' in 1-1111111 1'J11'1't1t'S. 17' 1' LY '1': -111- I , , . . ,. , 2 1 lm' K 111- 1'1'a111'111 1 111w in '1'11S 1 Q T 11- '1 11. 1,1 1111 I 1 CU N H .mg i 11,x1,x'.1. 11, . 3111s Q 5 I ' 5 11- ...1 - .1.1 - ..., -.1-M.- .... - .,1, - ..,, -...- ..., - ..,. -,.,- .-...L,,,-,,,- ,.. ,,,, - ,,,, -u,,- ,,,, -,,,-,,,- ,,,, -,,,,,.,,,- I I 1 1 1 1 1 P 1 1 1 - - . . . I 1 1'1111111- 11 Cmlvrn. Q 1 1 ' 1 1 1 1 1"111."1' ' .Ass 111' Phila 1 '1 1f111'N'1'.x1x s1+:11V11'1f: 1 1 . , 1 1 I 1111151 1'. -1 111 18117. U1 A 111 11ll' 11-W 111111015 101' Cl'1':llll 11111-N 111' .1I11' '-: 1' li ivs. .111 - - fm' of 11111111-1'11 ' : ' , ' ' 111I"' I I1 '1 ' 'z 1 ' 'z 1 I 1' I lg 'I U L ILS 111: ' ' -' 111-111' ' s :11111 1111111- 111- 5 1' ' 'ff11:1- -11111 "- : - 'uk . 1 I ' ' 1 I 1 , . , ,, . 1 1 T 111 -'1' 11 1 N1'v1'r 1'11l'g1'l 10 . :.' S 1 ? "'1'11:11111 You" 11. 1.111111.SI1".2l1x14"1l1 I Y U:11x':1. ' his 11: '11 ' Y 11 I,,'1l1'1'. 1'-1115. 1 1 1 I1-- -111 - 11-- - ---- --.1- 1--1 - 111- 1 11-- -111- 1-1-1 1- .... - ..-wi .1.- 1 .- .- .1.. .. .-.. - 111-- -- 1-.........1-....-.....-....-.i 1 1 1'1, , 11" 11'11 '1'1' 1 1 I 1,Jl11'N1 ' 111-C'111'111i1'11 111"l'1llQ '1'1': 't nw : 1 1 I 1iNCi1N1'11'I1i1NG 1,lC.X111'I1iS1111' 1X 1'l1'1'111Y 1111111 ' AS' 1 1 1 1 ' 1 1 1 11111111 vnnl 1 Lu 11 T in iiii n L1 11. L1 111111- 11111111 -111 2 1-1 1 uv -- 111 151.114 '-5 4-'ha 4-'fzx 4-wwf' Qgalaht vxxfww fam ff-N-iff in mr Ou rSomQ Do MQ vcd H WEL? HF QM qmm Iwpyr Fan' Fresh E ffrennuadCw e K Eco IMI- L,,Lg,,, jyound M155 Cram r Juhef How Nhm' 9 bu-www Inn who are we or '-' ? if 6':'S'7Xi-"'5??X?I1?""'? .fs'7"?i? GALVA HIGH SCHOOL K. Huvnmn THREE A L, A S 52 ,.-Q 1 F A u !'Q X 7' X 7 +V . - Q 'f 2, lr? ' Z' 'O' xl J 1 , F ' ' f i M 1. f, 'A i -if - W Q i A Q QQ? W Hs Y W M7 T rf' ... Du ' ' -, .fi . L i a.A H l 1-5x1-. Ex:-, x?x:f?'5A:z?'5x::-, x,::-, ,-::-. ,-1:- ,-2: - ,-2:-v ' ,-:: - if if 1615 6312611 15133 wvfxwffww 4-we KERNES MEAT CO I IIIN I ' BNI GALVA THEATRE 1'lllIlfllIS for llx I lIUflllllflljS OPI I III Y UH 1111111114: Ir III It I It III1 Q I5 II I I5 r IIIIIII II on mr t Ion Im -. III s HUGH HOVER M D I Slllflllll 1111 11111 H, Lfqfxs I lllflllll mul Ifzcfrzl Ulu 1-.I s I IIIIHOIN I IIN W?5T?4-Tfaii'-f'N?iT-fx?f""'? ,6'-fx-?4f"iffHYff"'x5f"'Ff' ON, HUNDRU ,OUR GALVA HIGH SCHOOL +I... ..- .- ,... - I- I- ,- .- .,.. I I I I I I I I l'UI QI .I1,1'II I114,.IIs 411- ,Il.1, Ins 3 l'III'II'ISI'I. I"ISII .XXII UTWI' 'IIIS I I I I 'WIC IJI'II,IYI'IIi I III f C 1.39 I I I I I I I . - , I I I .X fi.XI.Y.X INS'I'I'I'I"I'ION IFIQIIICQ-X'I'I'IIl 'IIU mi'1"1'l411I I'IIO'I' ,.II's I I I I Y ,. . Y I A. II. u . I ,1 " I I- .,.. -..- -..I-.- .II. -..-..I- ,..I -I-,.-.I- .... -.,.- ..I. -...I- ..I, - .I.I - .,.. - .... -I.-I.-..-,I.-...,.-..-..-.I.-,I I I i'Ivm I.imII-II is U:III':I's I'Ir:u'II th II:I ll'I' nI"I-r is IIlII'I4'lII 2 A QIIIII I'ImtIm:III Illlflll Ilis '-st Prm- JIIIIIH Ilim to II - ' rIcI. II- :II-.Ir ' ur 3IJlIlllJlI Prof. I ,-XIII I-:III I3 III ' :xx 'I-II But Irix :Il on wo " "II I I NTI: IIII'am-tII tIIi:. pray II-II? IEE.- IIII - - I-I- IIII -,I- IIII -II-I-,I.. IIII - I-,I-II,-I-I-I- II,I -.I- I- -I- ,,II - I- I 5 I I I I lc. 1,. s'1'1I1+1I+1I1 T I - - I I . , I i H" 'I - . Spl-':IIinI III I ' ' I I cm -I.. ' ' IDIIIIII- :um I ca,I1,I',I II. . fols I I I I 4..- ..,. -- -. - -. ..., - .... - .- ..,,.-...-. -..-.II-I... .I.. - .,-. - ---I - - - -I -I------I-I----I-I--I----+ N54-""i?ffx?f'3f6-" Qgalaht Z'F'h'? 4545? ff ? vfxf i 'T ff? ff? Aff? ffdfx? ff?-f' 5001 1 1 ll Fl 01111 111111 1111 ypognap C1111 P 1 111K111 "?ff"'x?x Qfxk K-fx? K-'rfii cf? X U S 1017 HHH I' DIS IH ISHIBIIIS 'HP 1' Ill 0 X' I I Y X111 TUIHTDE Ill N11 I1 QSOX XI Xl 1X1 F1 01 Lllll 1111.0 l nl mm 8111111161 Q W1 p 1 11 1111611 111111 11 Prznters of Hzgh Cla.s.s School Annuals C XI13l5LRC,1 ILL INOIS ii-gl 4-M15 61.3 43:2 ix? R N?f""?f""?ff""'??s?i'x?Z'?f"x?,??f"'?f"?4-f GALVA HIGH SCHOOL Ox, L, LQ F fl fx Soil' 0 O1 1 T1 'lil al 1 sf X1 H , ' , 1 f: , 1 I 1 fi 1 i1f1W111 1 gl ' :.f'T'?-:3Iz3"" ,Sis-, ' ,-:Hz-, ,Atlif-, ' ,-325:-, V ,-:Half x --:1C:4?"l3'. ? '1 1? 'L .4 we In-l1l'v1' J 'lx 1161 VP P1'0d'lll'l'll fl ffl 1 'llfll YE I nf Ill 1 vl 1' ' 3 ' , 1 I Il if E: lilly! f1P5l' ' 'FS Y P . ' ' X l In . f Yi 6' 19151 Q ""111x g1v 1 I 111 rlrlzxlls. r-nf" ff - Kg: l11s, HDI! H11 1 ' h I'7l'l Fe. Wy 11 A M, 1 1 1 1 Y1fWwfW 1 1 in A 1 1 C 'S X , . 1 A A A A g 0 0 Q 111 "-, Q'f1QY ", 17, f1 QQ" if 1 1 :: '1::f f -ur" 13:13 1' '2::1' '12::2J 12::fL,,l4f::2f5.:: cf Qggllghi - 1523 f-F or Progress -For Attainment Planned Def1n1te1y to be a Real Cornmumty Bank 1 ll 11111 l11lpf11l Ill 1 111 FARMERS COOPERATIVE STATE BANK 1 If 1111 If 1 1 G H S St'l'I'ilI1j you A :till .v1'1'z'i' 1 fx ' V' ll l'.s' lIl'l'1.,' A-T111 1 .-1,f1'1 '1'1'1q1"' 111111.1111111111411111111111nr11111111111111111111111111111111111111111111111114111111111111W1111111111s11s11MT111114111111111MM111111111111111111M1111.11111111111111111 H54-'fc-m4Pvw4"wf6'f Qalahl weve aff-fwwfff' R SMI Ch Nwl Nl X III NS l NIIIIN HOTEL BEST IN Taylors TOUSOTIHI Parlor Il I N lu 'W?x6'-"'N??"?f"'?44fX7R"?f4'E?f"'?4"W?XcTf'?ff?fE-4f GALVA HIGH Scnool I-UNL .,.. - .,-. -H.- ,,.. - .,.. - .,,. -.,,-,,,-,..-,.-..- ,.,, - ,,.. -,.-,.-,.,... .,.. -,,.- ,,.. -,..- ,.,. .. ,.,, ... Ih-xicI'11c-v IIIIIIIII' EI OII' '- I'h vm- 1333 C . . T H IIUIIIVI' in I I I'I'IiI'I'Y .XXII t'l,UYl'1lil.I'1Al" CTLXI. I I .XIMIYJ 'VIII' ' 'ING 'I'It.X.'.' 'IIII I,INIf II- IIII - IIII - III. -I,- .,II - I.II -I.- -,II..-I,- -I.- -.It- ,,I. - IIII - .III -I,I-t-I,-M- ,.II -,,,..t-,,.,-I-M-,,-,,I I I I I I cu. 1'1,ml4.. lb I mf 1 I J. cm. S'l'l'1l' cjpux I I- IIII - -I-.I-III-II-I,-.I-I - -I -I-, -M- IIII -.,I-I-I- -I-M-M-M-M-,t-,-.M-t-I,I I I 2 .Xrtt-w':u1 II':nt4-I' III with Hath SZAIII ll I I I , ' I I Ssnnplv Iimmu Iirntt-N 341.00 up I I I I IV. .I. 'I'IIIlIllflN. I'1'up. :xml Nlzxnugvr I u.x1,x'.x. Il,I. Jens I I I I' DIIIVI' Sharp Ulu-n Iluy :mtl Night I I IITM-I-I-huh-II-I -M-I -I -I -I -II'-IMI-NI-I-It-I -M-I-M--AI'-I -M-W-'I-I -II-W-I I I'l' PAYS T0 LUUK IVl+lI,l, Su v:lII :lt I I O IfX4'I :ulgw Str: vt wIn'rm- th.-Ax MIIIIIIIAI' IIIIII' 4'u111ln'ts'llt :xml t'XIlt'l'It'lll't'fI xvm'Im14-11. li. I-1 'I'.XYI.IJIi. In-..,,, fit-u1'g'r I5IJlIu'I-I"s fllinw I':1v'I1vr in k'IllllIt't't. ll. 4 -'-- -- I-I- I-I---I-- IIII - ---4- I-- '-""""""""'1"'"1'tim-""1""'""""""""'-'Wi' UNL IRES BE-riV KKK Haw HK fd: Malahx 1928 - 7 More Than a Bank lt IS H11 constmt mnda nor of tlln ofhurs of tllls 1nst1t11t1on to m 1ke lt Sllmitlllng' Ill0I't' than lT'llY 11 ll1r11111r1 11111rt1o11s s1 run 111 1111111111 111 oper1t11m up trx to 1111111 It 1 Fl .11 111s1 11111111 U 1 1111 111 111111 111 1111111 1111 11111111111 111 111111 111111 L M Yocum 8a Company li XNIx1 RQ 1 A II I INK 1111 H111111 1111111 I 1111 l'll1 111 II111111 ll'7 7 '7 K ONE HUNDRED EIGHT GALVA H1131-4 SCHOOL il ,-5:-, , ::-, -:f-, ,-2:-, 1 - :'iS!!4g?AE!4?N5tx??7?x!f? Q..-.... .- -. -..,- .,-.......- .- ,- 1- .. - .-, .. ,... .., - ,- ..- ....,.....-.... ..- - - -n......5. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 -- 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I , . I 2 . ,i 1 , ,. V. I I, H. I Y : . ,',V . ' i 111: :1 1:llk. ' 2,1 ' - ' 1- :1.l i . . . , , : . . Y : , . , .. 1 ,. , : nvss llJ.ll'tlIl'l' of tlmsv who. 111:1k1- it t1ll'1I' llllllkillg 1 1 1 1 I , I . N. , X i i . , I 5 ' ' f 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 . ' ' 11 . 1 1 1 Q 1-1 1 -1 -1-r 1 1 1 1 Gr'Xl1xY1. ,. J JIS i 1 i V Y I 1 7 I , 7 Y , , , N 1 1 .fins i---i - - -1 - 1111 1. Ln 1 11.11. - -.1 L11 1-L1 1 1 -1111-11 1 -u..1y+ "'Tixztli??x::l??Txz??TTxz?tX::L? 'ZSL739??x:4?'N?A::f?q?x:ff?q'?x::f? ' 1? ,f'f?x isxffY17 ff? fgalghg Igjkl N7 ff Xxf1Ti7 fffwv ff? XI Benson s Book 61 C3111 Shoppe IOUI ISIN x XXI! IUUI I DXIx Sl O CO1 N S IX IJIXQ X NIJ ISINK X Read these ads and boost those xx ho support the GA L A HI I? s-' f:ffx?f"i?ff'L?xfF'?f""'7 ,?""'?I5"'x7 I 5X6'-""-Yf?-'? GA VA IGH SCHOOL I 5:1-Sf fag? I-1:-, I IE:-, li I - A 1 I! Iizz-S'I"2A::-. 5:1-- I 52:-, ,,,, - .,,, - ,.,, .. ,,,, ..V,,- ,,,, - ,,., -M- ,,,, -,,,,,,. ,,,, -,,,- ,,., ,. ,,,, - ,,., -,,,,. ,,,, - ,,,, - .,,, -.,,.- ,,,, - ,,,, ., ,.., ., .,., S'I'.X'I'IUNIiIIY liIiI'1ll'I'INCL C. IDS I I I I ' ' I I .. I I I I sm . ws I I I I A 7 I i I I srl , sI'l'1'1,1lcs 1 I I I I"0I'N'I'.XIN 1'-INS ROI . I .' 'I'I'I.II'IS I'.'XIi'I'Y U ODS .X'I'III.I'f'I'Il' I HX' I I I 25.343 I"l'ullI .'II'ccI 'IICIUIIIIIDIII' IIST I'-'m""- I'II -""'MI-"I'-I-I'II-I''-'I' 'II' -'I'I-'I'-"I-" 'I'I-I-I I-'I-IM-"'-I'I'M-"II-"'I" I I I 1 XVII 'If YUVH C'I,U'I'III'IS GI'I'I' I I I I U 9 ' I I I SIL' 'I'III'13I 'l'U I I I I I I I A ' I I I II" I"I "I""- "I' ' 'II' ' I'II "I-I' I'I"'I"I"I'I'I'I'II' "I' 'I-I' I'II 'I' ""'-II'I"'I""I'-I'I I I I I I I I . . I I I I , I I I I I I I I I +,- ,,.. .,., - ,.,. - ,,.. - .-,,-,....,.......-. -, -M-..-,.-.,.-...-.,,- ,,.. .-:ff ,-::-, .-::- ,-5:-v .-::-, ,-5:-, 3:1-, ,-:: , 5:5 y7'I'z-:Lv ,-1:2 5 L H ONE Hu'.PR5o-.wi 'mf'-w 49? 4-rv? 6818111 ways? QW fda? GALNA CEREAL AND FEED MILLS I SIONI C KIND Il K I 1 It IIIIIIUN XII .IOHNSUN BROS GROCERY Sflljll! llllll If 11111 11 frlflftllt s I m Str xurx 'nrx u nat N l mu 'III NI1r r Ivrof Stilllld NIIICII I s lrst Sturln as In n I In 11 x It x GALVA CREAM ERY CO IIS XX I HON Proms ll uf xml r I N 'P 64-P66 ff 4? 4-'f fs-P rifgr-3 53 6 ow HUNDRED TEN GALVA HIGH ScHooL .... - ..,. -W-..,-...-..,-n..- .... -.,,.-..I.. .,.. - .... - .... -,.,-.-u,... .... -M.-..,.. ..,, -.,,.-.,.-...,-,,.-.,-..-.-!- I I I f I , I I I I N. .-X. CIJIYISUII. ' ' 'I I I c' . 4 Q lxu Q I I XVI -at. Iiyv :md cII'flIlillll I"l nur Grain. Form NIv:nI :md I"m'rI I I I I I1 n - 125 Cirxlm. ' i. I I - H- I-...- I- .-...-.,-n..- .... - -...-..,-.,....-.,.-,..-,..-...-..,- .-..-..- ,.....-...-, I 'l'III-I IIO. 'I OI" 'I'III'I I"l'IIIXIJ.XI.I'I I,INI'I I I I I ' I A v , v . 1 , I , ,- , . I ' I I"I IISII I"IiI'I'I'S .XNIJ VI'IUI'I'I'.XIII.I'IS A SI'I'X'IAI,'I'Y I'Ilo - I7 221- S. ICXCIIIIIIQK' .' :wt Il1-l"- -' ." 'i " i.-I..-.m- -..- ---I--..I--I-,H- ...1 1 -....-...-I.,-MI-...- I... -..,-.,-..-...- - .- ,-H.--I. -..1.-..1..- --..-. E If' ' .'t11I1- -"Kr ' 1- . : nn- ,In-r-.FN -- .' '--"NI . Vllo :Irv tllqfu I I"' . I' ' -HHH: and 1 1-'-nt." ! fc fs fs ! I I I It "XVI il 'xvr I my gr -, I SI ' "'I'Ilm'n I:1II4 tu y1llll'N1'If :x vIliI1'." I I I luvnlluv llll vIlI1III1 lllKN1llVIl Iull 1 IIII 1' KIII ll!! 1- IIII -- IIII 1lllYil1fli IIII -H III' l IIII lll1l1llI1l1ll1 llll 1lII1lAlll-1 1 It Hlitlnvh Q I I I ' I I cp Ax. v11:'1'l-1 :ox .31 Q ,W I , I I T NI: 1 ':u'Il1l'm-rw uf llllu IQXIIIUI S 'lillblu IIIIAXD III I I lull St: :ard for 'I'I1i tl' Yvnr . 2..- .... .. ,.I. -.,,- - ,-,,- ,,,, -, - ,,,, - ,,,, - ,,,, - ,,,, - ,,,, - ,,,, ., ,,,, - ,,,, -, ,,,, - ,,,, -,,,-.,-,,,-,, - ,- ,-,, -,-,,n-nj, Qgglghi - 1523 ffwff I -I' III1no1s Power and LzzIgIIzt Corporatmn I , ,XII JR X I XXII IIIUNI OXI I XXI XXPSIIXC IIUI S14 Ii XNCPS IPL IRIL RPI RIC I RXI X SXI ' IXXL IJISUX XIXIIJX I XX II XDIUI XS I III I UI IIII III ILLIN S X POWER AND LIGHT SER "FKA 5,fsff"?f?"g?f?"?,5f17 FW-?,f"W?f6-?"?Z7?,fq4"x?f' GALVA HIGH Sc ooL -1--I -'-1 - -5- I I I O Q I I o I I I o I I I : cms ILXNGICS Inn mm " ms 'rm wi sum as I Q Q ms no 'cl c1.lm :ms Q JL A L I A A IL 1f:,1"' ' if 141 I-"ION VXI '1f1u.', . ,xl 111, I J 'IGS IC Q Q . , ,I .ws E A ll L I HW1: f'.1N'1' .s'1c1,1, " Im ,11,1,, so 'c SIa'I,1, " c c.s'1"' I I i I I - I I I " I I I Qglghi - 1923 I ..., - .- - -,.- - ,- ,,- ,- ,- .,- ,,,, ,- ,- ,,,, I I BUILT TO LAST' 1 t 1 11 s 1 11111 H118 IIIIIII 1 111 s ll 11 lt 111I 1I1I1 1 1 Ill 11 1 Tl s 1 s s1111111I 1111 1 st1111 nt s lllt 111111' 11 1 111'11111I1 1' 111 111111' I111 11 1 1r1 1Is 111 1 1 1 1 1111111 1 1111111s 1r 1 111 1 1' 1111 1 1 llll 1 s1 1 It 111 CK E W Houghton Lumber Co X li N 1 XXI ISIIXDIOIIIJ X XX OI X K? 0111 HUNDRED TWELVE GALVA HIGH SCHOOL I I I I I I I I I I 9'-' I i I : I I 1 Q .z 1 I I I . 'N I I I I I I I I I I I I I I I I ff I I I I I I I I I I I I I I I I ' I II11'I to I:1stI 'l'I1:1t is wI1:t 11- 1I1- .nv :I I I I . I I111 ' ' 1'itI1 II1111gI1t1 I11111I hr. :1111I tI11' tI11'1' I I 1I1- - : - Illl'I I' SI 1 :1t' '?lI.' 11" .'1'II. : I ' I I A ' '- - I 'I'I1:1t is 11'I1:1t yllll will any I z1I11 h' 1 -1' I1111111- 1-:11'I1 y1':11' :1n1I for tI11- 1'1-v I 1' ' ' Q' "---'if 11111 I111iI1I 1111 ' witl tI11- I n1:1t' ': 9 '- I1:1'1- to 11II'-r -'1111. XV- I1:11'1f : t' I pI:111w for tI11- I111iI1Ii11g 11f 1I1'p1'111I:1I1I1- :1111I :1tt1':11-- 1 I tiv- I O1 I: s1'1"i1'1- is f11 1'11111' uw. : 'I , I . , I 11'iII I11' 11fgr-:xt I11'I 1 i1 I 'lIi11g. Lv: ' it. :1111I I1't IIS i I ' 1 I I11'I11 11111 gvt st:11't '1I 11'itI1 111111 111-11' I1111111' : 1". I I I I I ' I I 0 0 0 ' , , I . I I GALVA 1 L' ' LU XI X 1 . 'fl' i ,- 1' .' I If I.,-X BIOII.I,I'1 .g,.-,..-.1-...-..-....-...-,..-..,-.-.- -. -,..-.. -.......,- -1-,..- -.1-.I-..,-.,...,..-..I- ...-..,: '?az?'Ritz?x?A:zi?"?A::4?'??A:zf'S?x:4f??x::., N?x::f?'?x:4?'?x::f?g?x::f?" GARRIGAN 6: STIERS 1 N xl N ul I l l 1 KZ-Yi Galva Co operatlve Gram 81 Supply Co MINS? N S W r I LING-X7 I IX "?ff"'?f-'x?f"X-fic-"N"??fk"?f'? v's'??"?4'-fX??f'1-5 GALVA HIGH SCHOOL H N E ,- ::--, ,-::-, ' v-:Q-. ' ,V ::-, 2: ' - WN' f""i::- ' Lf' " ' +A- - - - ' ' - - -1 - - ' - - " - - ' ' - - - --1 --1 --- - -1 L - 11 - - -L-'- ' - -- ----H - 1 -H--L - -' 4- '--A----2' ! l ! l l l 1' Hlubll .XXII BALI BlluAl5 PI mu' 23 Q Q Q l'0l'I.'l'liY I"l.'Il HY." 'l".liS l l I Iligln Nt l,l'il't' for lilltvlum' ,'t4 -X 5- , , - - , - , , - - ,,, - , - . , ,,, , - ,,, ,, ,,1, - ,,, -, - - ,,,, - , ,, - , -, , , , -H,-1 4 A -,,-, ,,, ,,- , ,- ,g I l I Iftllvl "Wl:1t did .vnu flu nftv' l'Illll'l'lI?H P.-u1I:1 "Nutl1ing tu NIM-:nk ut. litln-I." l Q f: I ,C Q l ! 'l'Il.X'l"S .KN lNS'I'I'l'l"'lOXf Him I,flIHlll f"XYl1:1t gn-:xt l7l'0ft'NNiUlI :lid Slum-llq' vlltm-1'?" NI: ggiv HxIJll'l'iflg!'.H - - 4 - I l ! ! I l'fI,lfY.X'l'OIiS .X'l' Ci.Xl,Y.X. NICKONIX .XXII BISHOP HlI.I, I Q f- -n 71 F l l - ' l ' - I QlIll'U!'Il0l'ilU'IlP Q U 9 W l Q j GILXIAH COAL. SICICIJH. NllI.l, 14'l'll'1IJS. 'llilfl I I l"l'1Nl'l'1 ANI HVIIJIJINKQ NlAX'l'l'1 il.Xl, Q l ! Q l l l ! l c:,x1.V.x. Il. . jols g l I 'f"- "" "" - "" "' "" - "" - "" - "" Y-::-, ,-2:-, , fi - ,-::-f ' , zz-, ,-:LAD-fx ,-:iff :zz-. ' -:sf-, --::-, A::4?' Qkqf U,DRL71H'RVkEN :xb::ffxxffPX5:zf'fiIf':: Qgglghi - 1523 F zrst National Bank IIN I stililisllul l 8' fxwrxm ii ii ui L ful unix pm extend tliun SIIIL SS 'S l 1 I II I LZYY9 NINII RLI S U INC S BONDS I Il will 00001 Fzrst Natzonal Bank N?ffk?f"'?K-'f?ffS'TZ"??"X? faiffxffjxifxiff GALVA HIGH SCHOO +- - -1- I I I I I I I I I ' - I I I I I G,XI,Y,X. II. , f0lS I I 'lu I - 8 L I I 1 I Q' 'I 2 I . I . , . . I 2 I 1 cam I'l'l'Hlllllll'lll vmii' rig-in s In ns 2 I I I A I I I II I lin Iq willi :iss 'zinc' that they will Inc uc- 001' I I - ' - cuiiidrcsy XVIIIIIII our vcr to I I Bu." ' ,'I' L'IlIl'll.'Il'lI to us will ru- -ivc pr: mp I In-I Iiun. I I I J I I I I I I I I I I I I ALI.lJlul',XIi'lNIluN'l'S01" BANKING j I I I I I I L U. . n Al, i I 1 - In I I I I I ' ' I I I I I I I I c1xl'I'1'Al.. ZIIIIHIIIJ SL I 1I,l'S. 5.30.0041 I RICH 'Iiblis UYI-ZR Si. . boo I - - I I I I I I I i--:-n-iIn-uu- IIII 1 UTI T Ii.. III. .. IIII gill, i,ii - .III T ii.. T .i.-,.tIi...- i.., .1 ,.I. twill .1 IIII Tv Ti..T...Tii.i....T, imlugig ,-if-I -zz-S' , :z-, ,-::A. ' ,::-sf --uf, --15' :::-, ,-:: s-' --::-I ' ,-rc-, OKI HUNIIPID VOIIRIIIN IHakes i I KX IIUN J' Olof EFICSOH X llll I IJ SII NI XS S J N MNITX BFALTX SHOP X F H House xxn s XINRSXIIII gn H X RINL H gn 'Sf if-"W?5"?ff5 '? c"""?? fX?,f'x?Zd'? q-fx? GALVA HIGH SCHOOL ,-::-5" --:sf ,-::AS""'z-::, 55 . - 55 Q-If-Q lx? 31 FV v gm- ,,,, - ,,,. -,,,- ,,,, ,,, ,,,, -, ,,,. -,,,,,.,,,,,,-,,,-M,-,,,-,,,,- ,.,, T ,.., .. ,,.. -.,,..,.-...- ,,., - ,.., ..,..,.....,,..,.,.-N,-.. Q Q Q Q Q no 'ru E l'Imm- :assi Q Q Q I , 2 ' 7 ' r 1 f f Q K Q Q Q Q 1 f Q Q J FUI .Xl,l. YUVR Q Q Q Q .wi las 5 Q Q l'l'QRNl.XNl".X'l' XVAYIC Q Q Q ' Q Q Q lflflix Nl.X'l"l'll'KS i l' IIC .10 Q Q SYl.'KQl'l' Bldg. Q Q-------m-m-M--S-MM-----MMM QQQQ QQQQ QQQQ QQQQ QQQQ QQQQ QQQ QQQQ QQQQ QQQQ QQQQ QQQQ QQQQ QQQQ QQQQ QQQQ Q Q Q Q Q Q Q .1 lf1wlf:1,mz E 1 x A A v Q Q , Y , , ,. Q, . Q 'Il' I l'lI lu BON lublul llnli Q 2 Q Q ' Q Q Q 'A I, . . . SAXKIIU 5 Q Q . . . Q Q ' " Q Q' 7 Q Q Q fw , Q Q i lfll l-Lf QQXCQIIIIIQI' St. 5 f , 1, . . .f , I l'Qmnv 3HEP fi:1Qx:1. Qllinuix I ' I 4- ,,,, -,,,-,,,-,,- ,.-,,-..-qw .,.,. .. ,,,. -,,...,,-.,-,,,.. .,,, -,4,..,,,-,,.-,,,,,-,,-.,,-....,,-,.- ir:-, ,-If-544 ,-:S-, N?-Iii' ,-:gf --uf. 'xixzs-5" ,Ass-rv' ,-::-Y' - wwf'-7 KN-, Kxwf Qgglalu --mf--, fm? fwfr' I 'IW 'II If? IQDVX XXIJS l 'Xl Ii J XSPIRI S I X! Nvx-ff'N'? "?'iA'f'x?ffX?'i'h'?f"x?'i"'?ff5'?Z5"'1'F S5'i"f: om HUNDRED srxwurv GALVA HIGH S'HOOL ggu-nn:w---I-:-- I- ---1 -H4 .111 1 .1-- -.I 1 ..,, - .,,, .- NVN, 1 .,1, 1 1,,, -..,-.,,L..I- fxi, - y4,, 1 .1,. - .,,. -wiwiuiH.-..-I-w1..u!a I I I I I I I I I If?3QQIII'f,f I HI ..,I1,,I M., I I I I I I I I I 'l'III'l ,XBIICIIIQHXN IJCGIUN I I ST. .I .I "UH I I 'l'Il.X'l' l'llJI'L'A'l'IUN XYIIICII l3l'ZS'l' I,IiI'II . HCS I I UNIC FUR IMXICGICII SIC VICIC I I .XXI Iff 'If I, IVE I I I Ulf' I I Q'UI'N'l'IfY ANI? lJl'1VU'l'IUN 'I'U ITS IlJl+l,Xl,S I I I I I I I I I I I E I I I I iw, I I I fa I I I I I I I I I I I .i. --I - I--- - ---------I----I--I-I -I- '--- -1----I- -I---I - -w-I------- -I----- ------I---I-I I--I+ Ka 4-'fa Zs7 ff? ff 05313111 ka ff? ffkw 4'-Q 4' SEELY HAT SHOP H S N Ixl INI I mI X ANDERSON S SHOE STORE l IS I IOSL Iliff I mn 1 ERICSON BROTHERS I H N 1?fFf'?f"'?f'R?f"??f'?4-'K??'??5f ffvfff' GALVA HIGH SCHOOL U iv- 'AE' - "EE - "E' -'I- "" - "" - "" - "E' - "E' - "'E -"--'-- "E' - E"' - "E- -"I-"'- "E' - E'E' - "" - "" '- "" - "" -'-"'-'I-"-I"""I' I I I I I I I I I I II.X'l'S. IJIIICSSICS. l,INClI'1IIII'1 I I I4O."I'I'NII'I .II'III'I'II,IIY .XXII .Xi'C'I"..'SUIIII'IS II.X,'IJ'-1lii'IlIIil1'S,XXIIXIII' I. .v 'INS I I : : : I I ull-1 xox l4,1,11m I fiIIIfIf'I'INCi IQXIIIIS 'I"II.XNII'IIl NIU'I"I'UI".S. I".'I'I'. I I I I I . . , . , , . Y I NIA Ulu OLSON 5IuI'.I.X i XII' wr U. II. 5. . Iumlli I I I "I" I-'III"II""I"'I'I'"I"""""""I'I'I""I""I""'-"I""I-M" I'I'I""I"'I'"""I"'I""""'I"' I I I N Y Yyk N I I I". U. Nwyd. Prop, I I I i J J J 3 I I Sc' 1 Im' your Cmllnnc-llwlln-III slippvrs :ml I '- I I II- -II-ERIE-HIRE-ERIE-'I-III-I-IEEE-II - -I -HI-IIII-III- I-II-IEEE- I- -I-II -I+II-II-H-II I fell!! ' I ' 'I 'xy .S'f'l'I'ir'z' I I I ' I I I I I . I IIIfIII'II.II'1I' FOOD PIIUIDI CTS IQXCU l+'l, DVR C'II.XSI'I .XXII ,'.XNI3OIIN'.' l'Ol"l-'I-IE l'Imm- EI ll .iI-I-I-- IIII - -II- - I.I- m -I- III. -I--I.--I- III- - IIII - I.I- Q I.I- - I-I- QI- IIII -I-I-I-I-.I--I--I--III-II-II-I--.- -i. ,-::-- I ,-::-, ,-:: , ' --::-, A ,-ts- I ,-zzz, " --I1-Y " ,-zz- 'IW ::,f""'E::-, N' ..::-, 5 NE II NIIRFD bL'+k'1Iii'1 Hx ff? fa Nw 4 Nw ff 633151111 Sv fav fav fs-MAA-f PETERSON S PHARMACY The QACQQQ Jfore I XI 1811 8 S ANDREW ARNTSON Ill, flfllll lII11 1111 II I 1 I l I I 'S U I 141 sN1l 11 1 II I III INSI li XXII Il "?5?x?f 554'-f'?f""'??"??"?5g?Kf"??"?4?T5 ow 11 EL 515141 GALVA HIGH SCHOOL ?g111n.11 IWI, 1.11i.1.T1141111-.,,,,, T ,,,, --.Mi ,,,, T,,T,,,,,,,i. i,,,i,,,T,,1,,,T,,,.- ,,., L,,,,,,,,,T ,,...,,,,,,,,1,,,,,,,,,T,,.!g I I I I I I I I I I". II. I'1-I1-1'1111. I'1'1111. I I I I I I 1 1:,x1,12x. II,I. Q 11s I I I II1 .' I1'1' l'1'1'z1111 S1'1'1'1'1I 1 1-1-1-1-1-11-1-1-1-11-11-111-1-1,1-111-11-A A-I -11-11-A -A-1111-111-I I I I I I I "IlIII'1S.' IYI'II,I, .XXII SI'L'l'I'II'IIY' I I I I I I I I I I II ' , S1' nf 1" 1111 1 1 21' ' lfuxw I I I1-1,- .1,, -.,,-.,1-,.-.,- 11,, -1- .,,1 -1, -.1,-,,1- ,11,. -,,,-M- ,,,1 -,1,,.,1,-,,,-,I-1.,-,W-M-,1,-,,,1-,,,1-,,,1,.., I I 1 1 SVIICNVIQ 'INSI XIV. II1I111't-1111 11-xl1I:1i11i11g II1' II11-wry of i1111i'.:1ti11111 "II" I1:1v1' 1':11'1"1'1I I II1i I1I1':1 11I' I1:1111II111I1Ii11gf to If-11'. W1-11111wt sI111:1I 111111 :1111I 1'1111sI1I1'1' 11111rc w1'i'11 I , . I I I I III11' 1111'tI 1Iw.' I Mix fy ':1g,g111' "Ur - 11II tI11' I'1'1wI11111'11 111:11I1' il I111'1-I1' w11111I1'11 I1111w1' IIII uf x11:1l1." I I Qui, lyly lui 11v1 l 1l11 ll11T1.1i1.+1T,1111l1T 1111 1. miql I111 -11411111 II11 +1111l111yv11l1111111111111111v1ll111v-11" I 2 I I I,IC'I' 'I'IIIi i I IIA IIUI'N'I'.X INSI'IfANl'I'I SI'1RVIl'I'I I 1 .MI 'kv Xvllll 1111 Y1111' I11s11r:1111-11 I,I'l I I 'IIIN I 1 V - I I I .1 I I I I I I III :1II its IS1':1111-I11w I I'I IIII' IZZI I I ,i,.- ,,., -,1-,..-..,- .,,, - ,,,. -,,,- ,,,, -,,,-.,-,.-,.......- .,.. .. ,,.. -.,,-.,,-.,,..1,--,,-1-,.-1.,-11-...-...-,.-..,-...,. ' .LJNDR I ' EEN ::f5x:L?'-m14f'vsf4??xf46':: Qgalnhi ' 1923 :-:wffffnixff-xffff'?ff:: Y Y "' T " in-I JJ-f 1 VFR seeking In scrwe 'md S1ll5fy has been 'and sh all contlnm m he the guldlng splrll of the organization to uhnm you entrusted the 'rw cngmung of this mnu1l Peorla Engravmg Co Puonnr Enlraven ol Central lllmou Armu l- ng: an r Hncrrnn pus ulobm nu 1 L l r lllu IN aka IO! 'NI un Srrecr Pawn uw f 1 .L I "-Z'J H-7'xf"q-F E-fxfc' -vvfv -vxf?-' -7 fc- zwfv -vvf-fig-V1-b,f.?-"'1-yff-Pfli GALVA HIGH SCHOOL ON HU-JDRED N1N:75gN . I 5, 1 .gf I x f, X':,-7.,,' ., -rrqil , , . xi . . 1 ' - ' ' ' ' n DM V - I y ' ,qrlhfgl 2 I 1 , , . Cm Y -.-. MU '. -1'rs . . ' 4,I.l:: as -1 .4 I..-' PR' V" P - g L, W1 .- R., X ,, .ul rr' I I , , .,. , W A ,, 1 'frm N- K ". , -PQ. f 'T x 'T' 2 r IJ! H! " "H - -V W , Al H , 'rf- A " ' .L ' -fi Qi f 1--an if 33+ , -f R V - --2 ----V T ,V - - ig-R 1 , - 'H ff '-'el - L f - , Y , , 4. I za., -- 1:-. ,-::-1 : TT--1-1 : ?T-::Aj'TTS::-1 ' fi--1-i : 5 '-, " --A "N --' , ---- . CII To the Cyraduatlng Class of 1978 COHQ'f3IUl3IlOHS QII To the Freshmen, Sophomores and Jumors COI1gl'3IUl3IlOIlS for the1r work of the past year CII Qongratulatlons to the Faeultv who are teaehmg what vse at Klme s practlee Courtesy, Honests, Loyalty and Servlee CII Let thls he your motto durmg school days and after Trade at Klme s, get quallty and pay less for rt YOU PAY LESS AT A xoNAL. c N DBPAKTMENT .s"roR.E.-9 4, ....,,.-.1.. ...,. .- .,.. -M1-.1 III. -.,1,,.-In- III. ...,..-, -H-I -H.-W-.. -I -.I-.-my-II.. + N? fe' xi45"""'?!5-'x'iE:5"'Si::K"xi7'.5-fsitiffkiiiiffxittfnxi fm? 5' swf?-Psvffeh:6'xwff':: Qgglghi - 1923 fgxfgf l W ' - ' i-I I s . y 7 I 7 ' -s . Y 7 7 . W I . , . Q 1 9 ,NTY GALVA HIGH SCHOO


Suggestions in the Galva High School - Galahi Yearbook (Galva, IL) collection:

Galva High School - Galahi Yearbook (Galva, IL) online yearbook collection, 1930 Edition, Page 1

1930

Galva High School - Galahi Yearbook (Galva, IL) online yearbook collection, 1936 Edition, Page 1

1936

Galva High School - Galahi Yearbook (Galva, IL) online yearbook collection, 1953 Edition, Page 1

1953

Galva High School - Galahi Yearbook (Galva, IL) online yearbook collection, 1954 Edition, Page 1

1954

Galva High School - Galahi Yearbook (Galva, IL) online yearbook collection, 1955 Edition, Page 1

1955

Galva High School - Galahi Yearbook (Galva, IL) online yearbook collection, 1956 Edition, Page 1

1956

1985 Edition, online yearbooks, online annuals 1970 Edition, online yearbooks, online annuals 1972 Edition, online yearbooks, online annuals 1965 Edition, online yearbooks, online annuals 1983 Edition, online yearbooks, online annuals 1983 Edition, online yearbooks, online annuals
FIND FRIENDS AND CLASMATES GENEALOGY ARCHIVE REUNION PLANNING
Are you trying to find old school friends, old classmates, fellow servicemen or shipmates? Do you want to see past girlfriends or boyfriends? Relive homecoming, prom, graduation, and other moments on campus captured in yearbook pictures. Revisit your fraternity or sorority and see familiar places. See members of old school clubs and relive old times. Start your search today! Looking for old family members and relatives? Do you want to find pictures of parents or grandparents when they were in school? Want to find out what hairstyle was popular in the 1920s? E-Yearbook.com has a wealth of genealogy information spanning over a century for many schools with full text search. Use our online Genealogy Resource to uncover history quickly! Are you planning a reunion and need assistance? E-Yearbook.com can help you with scanning and providing access to yearbook images for promotional materials and activities. We can provide you with an electronic version of your yearbook that can assist you with reunion planning. E-Yearbook.com will also publish the yearbook images online for people to share and enjoy.