Gallatin High School - Green Wave Yearbook (Gallatin, TN)

 - Class of 1942

Page 11 of 58

 

Gallatin High School - Green Wave Yearbook (Gallatin, TN) online yearbook collection, 1942 Edition, Page 11 of 58
Page 11 of 58Gallatin High School - Green Wave Yearbook (Gallatin, TN) online yearbook collection, 1942 Edition, Page 10
Previous Page

Gallatin High School - Green Wave Yearbook (Gallatin, TN) online yearbook collection, 1942 Edition, Page 12
Next Page

Search for Classmates, Friends, and Family in one
of the Largest Collections of Online Yearbooks!Your membership with E-Yearbook.com provides these benefits:
  • Instant Access to Millions of Yearbook Pictures
  • High-Resolution, Full Color Images Available Online
  • Search, Browse, Read, and Print Yearbook Pages
  • View College, High School, and Military Yearbooks
  • Browse our digital annual library spanning centuries
  • Support the Schools in our Program by Subscribing

Page 11 text:

'M 1 fff.. I942 VIRGINIA Slnxx llltzitriuux I Im'1'r1f1 luwlrf lx Ihr' lwqlrluirru 111 ' all krmu'lmIgr'. 5 U lluuu' l 'HYlIOIllllN Club. 'flilz l..uul I Club, '10, 'lli llguul. TW. '-lil. 'll, . rl, GRAM' Dcmxs ll Hr nr1'1'1 gum' up mul ln' m'z'f'I llnl, I r't'r'kur1 Ile' l1z'1'e'r klwii' Imax l I-'. l , ,X,. 'IIEL '40, '-Il. F122 lfootbzill. '. TSR. '30, '40, '4I1 Clgns Iourn:uut'uI. , 1 '40. '4 l, 42: -llllllfll' Fzirni Bureau. 'BSL '40: Stun' F. I . X. Conwntiuu, YW: C:unt'r1l Club. '4I: C Club. '-I2: lx l'. .L liaiskctlulll I cxuu, 4 I. K '42: l.llll'llI'Q Club, '-423 lImsLt'tlmll ul I I K 5 sqm , '-L. X . lux l',1,1.icit X- I'iIx only jrullt lx llml lu' has ru: Sticmt' Club, '-IU: F. F. A. Club. '-IU: N Clams 'lUlIl'Il1lIl1l'lll. '-40: I . I . A. Ilan- . un Il 'S krtbzill 'I't'1 , '- . jrulllsf' S rl 1 , CLI-W5 , - . ' I lIu.1,Y l'R.XNKl.l ' ' Un ilu' jnnllmll lirlii ln' xr '1 w flare: lful, brlirife mr. ln' :mix luxlffr in lu1fId's rare. l i Football Squad. TIS: Football, 'ilfxl '40, '-ll: Bzukcllmll Squad. '42: 'C' ' Club. '4l. '-12. President, 42: l-'. F. ,-X., '39, '-40: XVzittlt Dofr. '-I0. Prcxi- clvnt, '-ll, '-12: Bvln Club. '40: Clziv 'l'uurnaimc'nt. '4l. '42: F. F. A. Bus- ltcthzill, '-ll, '423 F. F. A. Boxing. '4l. '-12: Class Scrgrxint-ut-Anus. '4l. '42: .Iunior Fairin Bureau, 'SEL '40, '4l: Lixcslutk judging Tcxun. '39, '4u. l'. I-'. A. Cunwntirm. '39, '40. '4l2 l'rt'Qitlt'nt of Ciunp Clt'nu'nlw. '-I0: YJ , ' l. iid: 'ld 'k 'fy ' .A N. 9 J :,,y-Y-9' 1 ' .sl , 'Q-.x g . n VOA' psy 1' -'V'-.P ,IICSSIIQ Bickxlcri GARRLLT1' Her rrry .silvnre :mtl hm' jmlirnn xjzmk In the jlfolzlrf' Sticntt' Club. 'flfll I.:uin Club. '40. '-II If Lv I 1' up -lj ,f-'vi ,Q gmt..-- ,.,'-K.. I.,-xu'Ri2xc:ia t.oL'iu.l-x ll1' rum! ll'1'r.x zrlm lliinks mml. Irrlx uuble.sI, urls Hu' bmi. I'.nlt'tt'tl frrun Cootllcttn illt' High School. '40g Ifnntbzill, '41, '42: Bm- kclbaill. '4I. '42, Captain. '42: C Llub, '-Il. '-12: F. F, A.. '4I. '42: If. If. A. Boxing Icaun. '4I. '42: Yiw- !'l't'Ql4lCllI. Stirntt' Club, '-I2. I 5 o - l K' 'VJ .-f N ' Q -4 ' lun' Hi IISKFY rNfX ,,.v., Vw .xrrkx Ihr' IH :ull uf no nur. Sunni' Club. ,ISL ll. l.muliu':u.il Club. In-.mm-r. '42, 9, ' if QQ 4 . C ,JV gina- I ,d-7 . .pl l I L, J,,,I, P S E N I 6 R S'-I - 1, Xl.Xl'RlNlf lbmuis Qr1u'I, llmixulnlizlg. and Ilkrnl bi HH. Iluiut' Fiuntunims Club. '4I: Yziluclu IUFIIIII frulu truth grzult' au llvlllllllkt. 'l0. tg Q ' ,-ki'-Q -Lg!-,il K-fs-. 'Lx .Q .4 'rr , 42 I . 1 J, - Q Llvzlf, ,-',P- l VIRGINIA HARLS Ulfllixlllllu 1.x HIP t'0l11f1If'.xlm1 nt 1'0- luv. Ilmut' Ftmiuiiiins Club, '39, '-l0. '-ll: Sticntt lib. 'IIEI '-lil: Cmuuu'r1iuI 'um Sit! ' uutit lhucl .I l -I2 . ' ' I .un i I 1 I I.il ' C x. ls -2 A . -ll. ' 3 ' ' ir ' ul, ' '- 1 't' 'H' ' Cam. ' .XX , l' ri Il rmzi 0 um: in ilu' ' ' L 1 ,, ' 3 und. '31, '40, '- 4 ' 'ononiiu Club, '4I. ' 1 A zu Q Club, 42: Spzinigb . 1 Home Ruoin 'I'rt'us- '. . . 1' 1 'V , L. ,jr jf I Q 1 , ' ' .1 R. .IN j I I e zer ou .s - is H mirllif' it LI n 0 B ' K ul x ll R 1 I I S ti tux 4' NlXRl'lI.-X Nl.'XRII.l.A Unixlox HI'1Illj', zvzlling, rmrl abit' :mm hr: motto. Stlflllt' Club, 'fI!I. '40, '4l. '42Q lllbllll' lituntunit's Club. 40: C0mnu'rt'i1il Club, 4-ll , '42, C', J. . Q , I is ' , 1' YA ..k!f'.x4,L-dp Nr sm rr ur mm! url 1 ierx Ilklllll rl 1 ll'lLLIAXI Iuos. GOOD.-X ., j . .'l'lI'7I'.'.I' 1,14 ll'e'll, u ' u .Ill f 5l1lll' llruiu lziinr new , I-'irxt III- iixiun. 'ln A. 'A nal Drum Nlzlic '. I, l2: l . . . Bxixltctlxill Clui I '24 , '40: 0 tv Club, 'IISIZ Dru t ub. dent. '-ll: Dm- nuiti tx -4. J' F. r. A.. '39, '40, '-H. 2: u n r in Band Contest, 'll ' 2' 3 lonlcst, '40, '-12: Clzisa ri, - - B '39, '40, '411 Basketball Squad ' . F. A. Comenlion. '39, Sunil 'lap last. 42: G Club, '421 Bu - lub,'l'rc5idcnt. '42. I, I tl.lZAIiIi'IlI R0lSIiR150N H.-XYNIVS riff Vw Lx ii zwunmn, tlirrejmf' max In' 7i'un'11.' Sha' 1.x u zumrum, llwnfyffw nun In' u'un. l,zitiu Club. 'IIHQ llunu' lliumuuiu Club. 'TIEIQ Smicucc Club, 'IIEIZ llrn- uuuit Club. '401 I'ublitiIx Agent ui Nctuur I'l:n. VI2. ' 1 fl MIX' F -' - ,-1 4 'I E 4 Yiiqgtxm Huusox ' lie'll1'I' Ill? frfl .illjn llum Ihr InI1g1n'. Smirutt' Club. 'ilflz Horne Iitunfuuiu. '39, '40g G Club. 259. '40, '-II, 42: Iizukrtlmll. 'IISL '40, '41, '-12: Basket- baill. Cu-iziplgiiu. '42: Firsltl, '40: Firxt in Running High ,luinpz Running Ilruzul lump: Suoutl in IOU-xzml llzxxlig 30-xnrtl llaish: First in Stzuul- iug Iliizb jump: Won Xlrtlulx in Bus- I.t'tbuII lur .Xll-l'0llIllLlIllL'lIl Iurugiril in VII. 'l2.

Page 10 text:

'. r Tl 11.L'2r 4w1f.l-Mfvhwlvli SENIORS lmlmllll' .Xlxzoczk 'Nln' llurlll lllllf' klIIflIll'.N.II'.C zrllirll mm! lrnlw' unllum' or fl1'l1:l'.lr'. linll-l'cd Irmu Bl-lllpzlgu: lluml- lim llulniu Club, '-Il. 712. Nlxlulx t1ll.xkl.lfs lhlgl-,R 'I'lll'n' il lllIl.XlI' in lli.s mul. Bland. '38, '39, '40, ll, VIZ: l lIllIl'l' Cl'1II'I5lll1lll Llllll, '39, '40, '4I, 512: Yin'-l'lkL-sillulll ol' Ifulurc Crzlllxllmn Club, '-l0. X H -j ' f '. ' ' ,, ta K I 1 x .AA ,I J . I J 'f up I I N ' . ' I X J ' .1 . .5 U ,Q I . IA ll.XRUI.ll lKkl41u'l-ilily Nil .llrrnglll in :ll Illr .Nll'l'H,LIllI nl Irn lfwzlllu' lm ll!'lHl is 11ure'. lllllllllilll. VIII: .Kris Club. '39, '40, VIL!! F. I . .-X., '-Il: St'l'Ht'1llll-llIf.xl'lllN ill Xllllllllll XIIN Club, '12, S .J :J ,..Jf,.,J ff .A . I N ' - 4 ,- uf' IJ1 K,,l V,-Egan., ,gf z, YI Akcsxk li'I' lilwwx .'ln1l all lin lmrk Il ftlllll 1li.vr'l0.u U1 l'llrluu'm'e' mul trulll. llhlllf' l .40llflIllllN Club. 'fl9. '-ln. Q N .ll .RUF Wll.l.lAxl .5 bxxkllx 'I'lu' :4'l'.uInnl xfillnly, llle' :vit nj n llfklllllllll Club, '38, 'fl9. '40, '-II: Killa' Clllb. 'fIX, 'fl9: llebzuillg llillll. fbi. I ' I , Ju lwxflf H E tbqw-N55 YV' t 'AA 'l l -NJ .- AX I lll-1l.I- N CR.-XXVI-URI! 'l'll:' XIA'l'f'lt'Al luxe' in ll roxrlrufl gm- 1lf'n nj girls. l'cp Hllllllll. '39, Vll. '-IZ: Nail-ml' Club, 'fI9. '40, '-ll: l.1Illll Club. '40: Spanish Club. '-ll. IZ: f.UIlIIIlC'l'1IiIl Club 'I Q . -c..'1, - -1 Ja!fr1fJA,,,iJ'., . r fr ' . 70-.Jww M,xlu.,xkl-'I l.u'l.uR ll-XRN.XI,l IIunur llm in lmnmt lull. llolul- l'.1Ull0IIlllN Club. 'IlH: l,l'Lllll.IlIt Klub, '-lug Cmnlllcrliall Club. 'lI. ,4...f---'L AQWJ , XM ll'l1l'll1 ll 1 4 Ill! In her lull Banml. II Ill ICSI. ' Ulu '39, 'lll Xl 'll . 'fl Xl Club. I ' Hu .,, . 99. Su l X i I l 'X' r y 1' 1 Q uf I .IXXII s XX Nil ss llrRANll xxl lor l lrull nj luwll Illllllll l-. I-'. X 50 I0 R I'l'csilIull KI cl Xl u llislrilt Rnpollll Dllirx lllKlf.,Illl., In I 'lil l'lIlIIl1lKIllllN I IH I l' Sim C Lzllup I0 lllllllt l lllllil lnlll Dlx llt Coll n l x Dlllllllll Ili I0 ll lul 40. 'll I' ills Ilolm R mm s X 4 l.Cl.ll0ll s R s l In lin nl .X Cust. I' lllmolllx Rlsslll lIRlllNIllNl S I.nlin I I'il'll1 llll lux 1 x 11 flnm null lbralll I 1 Club. cum ll0llOlllIlN Club, s Olllll um X . :ld I9 40 41 4' I l . 40 Bu l x K lst 4 u .zllill Club. 1 Hullu ' l1'lZlI'l' Ilub. lull. Stun' .'1lll0 '-IIC A lll'lll, ' Illllx, ,Xe ' 'N: C NN '1X'um ll llr 11 l n :Q Clm: K lub I9 Sumnll Klub I9 l0 I :Im C lllb I0 ul A II Imp J Ill llll .Cx Club, I' Spull Q.. Q, Ill lnllvl lu lm: r I Ill ? Il ' Ill l lugllll Club Xl x Nqllalll l ls: X Xl ll: NLIII X ll: vu . l'.lllC'I'1ll llum lm lull S4 um nm UIIUIIIHN u'fI'lL llc all l 4Page 12 text:

Q,-21,232.4 .7 :ff K4 A will lofi 317' , I , -lfullis Nlczflokn lIl'N'l'i-ik ' - l l1?lK 1lI1'xl nf mm: ' .-If niixll ljvlmliun nun' mul 1-Jaan. ' Iintcrc'cI frrun BCIIIDLIIZV. '4I: IM-lmutv. '-ll: I-'omlmll Squad, '4l: Class 'l'our' nzunvnl. '4l, '42: Sairnu' Club. '4l: Vim-I'l'L'sicIL'i1t of SLIPIIKF Club. '4l: CIIIIIIIICHIIII Club. IZ: Cla-c Club. '4l. UIQ: If. Ii. X., 'Il: Ilnxing 'Is-ann. '4l. 1 X ,I N , 4 J 'I'IIIiI.NI.-X Rl'Tu AIONICS 'I'lu' mllrlrxl ninnmfrv aml ilu' gn:- llexr Iu'urI. I2lIIl'I'i'CI frruu Irigg Cuuntv High Nlluml. I'Ql'IIIlIl'ILY. '42: .Xnnuul Stull 'l'xpiNt. '-IE: Clzus IHlll'lIlIIIIl'IIl. 'l2. I .7 1 1 7, in , ij ll,u'l11I.Assl'l'1ck Xt il '4l.u:,x', lazy, 1u'n'1 rm numr. lin! ln' gem llwrr fm! ilu' .mnir. 5l'l'gl'lIIII-LII-.'xI'IIIN. fiIllIlIlll'l'tI1Il Club. ,W IIINIPLIC Nlc:Ilox.xl.n '24 .small girl will: 11 lug lir'url. IillIl'I'ClI from Curtllugc Iligh Slhnnl. '42: IIOIIIIIIKTIIZII Club. '-42. IIARRIAZLI, I'RIiS'I'0X NIl'kRifY Ile is rlmrlv ul Ilu' nllininn 'l'l1fll llle' nn 1.x nlxu nlurfs rlnmm- mu. Ilrilnlutic Club. 'flS. 'fl9. '40, '4l1 IDL'- bauing l'c':nn, 'fl8. 'IIEL '40, '4l: Ifum- bull Squgul. '40, Rillv 'Il':un. 'flX. 'CHL PWS, sf . JJ 5 ,f'gvX,' ' ' y , , , ,, 0 A yu XHKXRII ll. Rum I H P ll ' LJ' ' Lymph :Ili Q' lj' 1 Q JJ In Y I n ella Iigl ' ' ' ' nn i 1- I I af Sch ul '4I' ln Clu , '40. '-ll. VIZ: -' , Ir F1 Rim Ll , 42: Slim-nw ri N lf, I . IJ If .J ' .. ' Hxff, A 5 6' J 'fy if iff 'TY' Y , - . . - - J' 'ag , Q- 1, 5 A -. -39 7.' ' - , ' 'AQ' 'J 'ff ' H Rini- Jag, .W ,W fmml llfvlllli unrl gum! nnllrr, qi fr sQ .lull l:l'u uf lzjefs Qrrulml lnlrwrlgw. '14 Ilnnoi' Roll, '39, 740: bln- Club, '30, 9 , ' ' ' Club '4l Nu X94 403 Hmm' IZIUIIUIIIICN . . 1 . - emu Club. 42: flux, luulnzunrnl, 1 '4I '4 N, .uJ ff, 1,.,, , 1 'ni 1 69J,,gfw,Lo-0-uv I942 HIQRSCIII-II. .IOXFN Hr llml l1r:x jullirrlrr' mm rnnljmu urlyllllngf' I-'.nlm-rm-d frmn KQUOQIICIINXIIIQ' lliuh Snhoul. '4l1 I . I , X.. 'Ili flaw IllIll'lI1IllIl'IlI. '42, . , - -fs '- - -, ..,. .a -uae . 2 Q J S.XR.Ul I'iI.IZ.-XISI- I II I .X XC.YJ'I I-'R ll'1Il: llzr' .smilw lllul :mn rlnlzlllka' unrl l1lu1ul. C Club, 'IISL '40, '4I. '42, Yiw- l'i'uimI4'nl. '42: HOIII1' I'il0lI0lllliN Club. 'Il5l: I'rcsidvnt uf Glu' Club. '42: Iiziskcllmll, 'IlEl. '40, '-42: Cu-4.uplnin. '-122 Ifirld Xlccl. '402 Running lligh lump, ' 'L ., , I V ',u.Nx .N h , 9 L -L - 1. 955 k-, .x , fp. . r- 4- - , s,,,-s 1 Rl'Tn S11 NIt:II1iAkxI,xN'N .N1lrrne' i.x rlwlx fu rlrrrlily: .sfzrnli ix slmllon' ax time, f' BQIIILI. '59, '40, '4l. '42Z Ilctu Clube '40 '41 '4 ' I'1lin Club UI '40' SIILIIKL' Clulihflili '42, I'II'1IllI1lI'IL 'Clubi '40: -IOIIITIIIIIQIII Club, '-ll: Cunnmlrf :inl Club, '42. J-f ' jfxxn-is Moss ll'1tl1 juxl rrmugli nl' learning. If. I . A. Club, '30, '40, '-Il, '42: 511110 Ifzirmcr Ibcgrcu, '4l: S0011-l:1i'y. I-'. I-'. A. Club, '42: Sl'I'HQL'LIIII-QIIA .xI'lI19, I7. F. ,-X.. '4l1 CIIIIIICITI Club '4I: Sficlulf Club. '4lZ Pep Squzul '40. '4l. '-12. T51 5 ll.'l.IA limxxral-1I.lNl-I Nok'l'lnx'.xY X . R I .xzwrrlrr liglnl llmu 1':'rr mwzl I-'mm AIIH' nf lirriwrl or rw' ul nmizlf' D I.1mn Club. 39: I,nbrznw Club. 405 f , Manu Klub 40 I , l I 1 I IQATHIQKINIQ XIAXINIC I'II,KlN'I'UX .-I Ilflllll uj lmukx uml Inn' ul lun. J ' 1 Ilonu- Iiumnolniu Club, '39, '-40, '4Ig Y'IflILL' Club, '30, '40g Culnlmwmigll -4. ,.. '.-, ,. Club. '42, S4-Ll'cI1ii'y?I11-:islll'cl', Span- ish Klub I' ilu Club I' Imp 1 I Squzul, '31, '40, '4I. '4L3 Claw Iuur- ngunsnt. '30, '40, '-Il. 42: S1-nun l'ln 'I yt-:Af M L '36 ,file O . Huy: fi-J 5 ,n ,,.Jx',4l1bg, li' A, 4'f'fJ' I.l'c:u.1.i: RIQIJIIICK ,' , fl Thx rlimlmlfl n unullr In Iln mrri!. Iintrrcd fron: Bclhpugc. '402 SL-nrl.ux nf Ssivnu' Club. '42: Hmm- Iimnmn- iu Club. '4l: Ilunnr Roll. '30, '40g Cla-0 Club TW. '40, Girl-' Quzutvl, 'II9. '-I0: Clans I'Ulll'I'I1lIlIL'III, '-1I, '42.

Suggestions in the Gallatin High School - Green Wave Yearbook (Gallatin, TN) collection:

Gallatin High School - Green Wave Yearbook (Gallatin, TN) online yearbook collection, 1940 Edition, Page 1

1940

Gallatin High School - Green Wave Yearbook (Gallatin, TN) online yearbook collection, 1952 Edition, Page 1

1952

Gallatin High School - Green Wave Yearbook (Gallatin, TN) online yearbook collection, 1953 Edition, Page 1

1953

Gallatin High School - Green Wave Yearbook (Gallatin, TN) online yearbook collection, 1954 Edition, Page 1

1954

Gallatin High School - Green Wave Yearbook (Gallatin, TN) online yearbook collection, 1955 Edition, Page 1

1955

Gallatin High School - Green Wave Yearbook (Gallatin, TN) online yearbook collection, 1987 Edition, Page 1

1987

1985 Edition, online yearbooks, online annuals 1970 Edition, online yearbooks, online annuals 1972 Edition, online yearbooks, online annuals 1965 Edition, online yearbooks, online annuals 1983 Edition, online yearbooks, online annuals 1983 Edition, online yearbooks, online annuals
FIND FRIENDS AND CLASMATES GENEALOGY ARCHIVE REUNION PLANNING
Are you trying to find old school friends, old classmates, fellow servicemen or shipmates? Do you want to see past girlfriends or boyfriends? Relive homecoming, prom, graduation, and other moments on campus captured in yearbook pictures. Revisit your fraternity or sorority and see familiar places. See members of old school clubs and relive old times. Start your search today! Looking for old family members and relatives? Do you want to find pictures of parents or grandparents when they were in school? Want to find out what hairstyle was popular in the 1920s? E-Yearbook.com has a wealth of genealogy information spanning over a century for many schools with full text search. Use our online Genealogy Resource to uncover history quickly! Are you planning a reunion and need assistance? E-Yearbook.com can help you with scanning and providing access to yearbook images for promotional materials and activities. We can provide you with an electronic version of your yearbook that can assist you with reunion planning. E-Yearbook.com will also publish the yearbook images online for people to share and enjoy.