Gainesville High School - Leopard Yearbook (Gainesville, TX)

 - Class of 1945

Page 1 of 88

 

Gainesville High School - Leopard Yearbook (Gainesville, TX) online yearbook collection, 1945 Edition, Cover
CoverPage 6, 1945 Edition, Gainesville High School - Leopard Yearbook (Gainesville, TX) online yearbook collectionPage 7, 1945 Edition, Gainesville High School - Leopard Yearbook (Gainesville, TX) online yearbook collection
Pages 6 - 7

Page 10, 1945 Edition, Gainesville High School - Leopard Yearbook (Gainesville, TX) online yearbook collectionPage 11, 1945 Edition, Gainesville High School - Leopard Yearbook (Gainesville, TX) online yearbook collection
Pages 10 - 11

Page 14, 1945 Edition, Gainesville High School - Leopard Yearbook (Gainesville, TX) online yearbook collectionPage 15, 1945 Edition, Gainesville High School - Leopard Yearbook (Gainesville, TX) online yearbook collection
Pages 14 - 15

Page 8, 1945 Edition, Gainesville High School - Leopard Yearbook (Gainesville, TX) online yearbook collectionPage 9, 1945 Edition, Gainesville High School - Leopard Yearbook (Gainesville, TX) online yearbook collection
Pages 8 - 9
Page 12, 1945 Edition, Gainesville High School - Leopard Yearbook (Gainesville, TX) online yearbook collectionPage 13, 1945 Edition, Gainesville High School - Leopard Yearbook (Gainesville, TX) online yearbook collection
Pages 12 - 13
Page 16, 1945 Edition, Gainesville High School - Leopard Yearbook (Gainesville, TX) online yearbook collectionPage 17, 1945 Edition, Gainesville High School - Leopard Yearbook (Gainesville, TX) online yearbook collection
Pages 16 - 17

Text from Pages 1 - 88 of the 1945 volume:

jf '16 ' ff' - ., J I Lffcfdfkf 12,14 fx A ,f 0 ' 2 1 , 1 . J I 4 ff 1 5 1 W W-A. A rv , ,1 yi! J Asif!! ' V 1 W. J 1 , r f if f .1 Q, 3' -r.-'.,. M U MU f 11 I V ff Z OM? fr , Ay- f V 2 3,1 1 WJ Q if, lj , , V gay fnx .-'N ' I5 J' V 51 NV J ,ff " 2 ,'5N f ff 1 x 6 V' X 1 i V V4 f 1'--'iff V Z ' 1 if fy Y ,," ' ' X, Q f ,W , N , W HU U if I if Q 1 . ljcjaf 1 M M3339 WMM QWMAO CQKOW-dx wh. xilu, I M G 'Y' ws at-a.5,4 at f ' , ' A 1 Q If . 'L Q J If 'V I I 1 x . V F ' 1 , Y A I A If L V 1 QU . ' 3 .I I k fx , Q '. , -1 R., ' f kv f A A J Q f I f xl . , 5 1 y 7'4f7'ff' ifif'-332, fi4'5"7f3?34'92f:'-155-:'?Jf" 1'lift''t7"S'5i7'?7""5if7?-""i:3?:fi'E3E32','3'?.fi2f-izfjil' --il" 3 ' ' :' 7"U'J57 '7 547-?-7lD'T 4M 1 ifff ff fU fff ddf ,ffff 1, 111 gy!!! fx gf? ,p lf! ff" f -eff' f 4,11 liwf 'L4 l4,4J',o3f4,4.f 1441 Llffc r!, Gqjl f E J' LWM ms X 4 IB x Q01 wzyfxb ,.-.4 H9 LM 64 5 '45 X X 0 , 1 W L QA! L lx!-WY V1 C ,gd I f 9t,l u ' L v 7 X A U L ' ,f Lf' vig!! .JM , -A, , .. 73 Q .-if Kvvrlg, ,. 'A'..,,.,-9,,-- 4' Kumi.. MM x 4.,n,,.v,e , - . Y X "wg, f.4fivu 1. j '-'- ' 1 L L .A K . , U ' .f ' 1 . Qrxg f D '- -"':ii.1X' if L V J ' 'gtk rx g ' ev . 1.7 L .1 - -gw F5 ' 9 , , u ' . ' 7 V, ' 4' A A, f ' Ru- is 1 X r . - 1 . K 1 xl , nf Q 5 x A . .-1 , , I K, N V X N ., , , A , ,is "X I, """" wsu, --,kizbiq ' ' ' f 1 ,f J -w k X X Aff X it I fa X ff P7 A . 1' 1 n ' Alf? -, 6, E5.E1,,.Q-A if ' L Vx , xxx, l ' x " ' fl If V, . Q , Wff.-N, X N "fr I A kv , ,I I ' 1 T i I A ,I 411 . .nw ' K L. , ,J i , , j L' V ! X, .I f 1 -fp H .7 , , M V X. ff! I F X K ' YJ", ' 5 V 'I' Q 7 r , , f . . ,gf 1 4 . . A f ,Q A j 1' f f , V. I 1 B x I f' "' . ,v . 'f' A' I 1. . 4, W , I 5, ligfrx K .. f 4 rv-qi li jf A, ' 1 :Q gi ' :-- "1""" A -,Q 1 4 X I I 1 jf' "-.-f 4' I I -111.5 x. V - Q M N. 'I ' L I ' " ' 1 ' . - , v ,,.., 1, L , , L ' I JL f Y!! It nlf' ' 44 . ge? ,. Y L, V -1 I K' 4 M 1 V fi 4 .LQ Q ' I f' , . C" 51vL.!,7 Nf-,ha UM ' . , 1 , . 1 ' 'X ' ff' ff- f . "A 4 ,1f'Q7?" Kit? If ,,,f I J, -V, L ' W " ' ' -- a ,ff xg , 1 ' I ' f L K . - f ff , ,f ., K ff!! X f jf If ff I X f f f K' P A' VV I J X In f Yfif, f A Q f . 4 1 , , ' w ,Xf 1,1 7! A f I J, - , X, , , , , 1 f X, ff 4' ff , fri , If f X , 1 X . 'J ,x- .J Q, I . ' 1' J' 'Qf V f' MM 3700! who up 1,45 my Jdbfifmf XMZWM M ,aww ,,,,?QUA, had M J f 1, f ,N 1' , . ,W , V 2, r , W X if MUO! Gl6W2 Jwxdmcf WMM Ugg Mm! QQ? QQAJAA7 Oijgjmwm VZQJM f ,f2,Qfn x ' gf " jf ' ,X QAM Aman' A01 w . . nw N. K, X k . jk . f XX X f Cd Jwfmff CA X 9550092 in jndvzwgf M ,aw Af X .Lf-ff' f lf fv- "TS" .wr fif-fiyak V 1 I ' ' W ' ' 7 -XX f , f pf , C j ' A Y l I X, 1,1 - I ,, , gif!!-'A A if ,' " ' if H7 ' .Y 9 I J ,ff 1' . if ' ' ' ' - -ffLf'7"L' . , J .f '1' .ff 'gf'J ,K . 611: J, J .PLY 3 , ' Mm- 'N - ,f , ., ,J N V... 6ij,-,.. "L W Q, 'nf' Lk L 1 ' 1' N ' ,f 'fr .4 A L , ' if-' 14' iff," 1 !,',,' ' all X' bs , -,, f 1' 1 qi I 'N vlxai, L, f . ' 'f' ,Fwd - xii? - Y .. ,C 'V f "- ,f1,,,, ' Q L, V ' n A , V '- 4 1 -J 1 A .4.ffJ"' f ,if-' "' - U Mt 2251 PW Wfgf 'ywj 5" ff fp 5 1-'f j W , 1 F M111 Mfg Jamie, dnb 9564 fp ,Z cfyff C5741 'J ' 'M Jffp Way? 923944, W M QQMMQQQM JQQJMQWMDZJZM A?ZAW7'W'M7A?LZw M52 M11 fri f 4 1 Y, N- . ,V 1 ' ff Q x C V A , ,076 J .Q 1 ,O ' A f Jfff! f ,M ,A ' 44 "f: fi' , I ,gs ga + 3' is .aw , A . " ' C ' ,of ' ' f 2 -1 L1.'g iiiizzli l'-N ' mm-- fa Q. , ,' +1 Q 2 ' i V.,, A 211 ,. v S I 1 f' . h A i: Q Q . . V. L '1.. - .' . x . . fx Q 1. Q .Q i ,' f , A M xv kj ji M H I -4 wr, 9 ' 4 60 'vvwx ff W WWW "' q W, K . f' 'V s., 'N ' J W JW 9fQ!792mf7z7, F ff W-90" IQIW4! AMAWMW W5 ZZZ5Zf4" W'7ff"f""'-' W7 MMM MQW final ff! 19,67 AMW! My Wlffflw WMQMMM .Q 4 'Q N' t f L' SV '7 41? ,xv .A K , , f W w ,M K K 7' ' 'V Q I If W ,. lYggq,Q,e KL,. A L' 2 1 7 Cibzafnfzdff , fhyf J. ,C 7 ffm QJZWQ arg! ,XC 1' "ff ' . , ' fr F! ' , V I ! L . 57 'I - .N M , . . 'U , A X 'FN 4 W . '- Ig . 1 Qt Vtibb J r Y I ,Z I 14' Q x'h' ' W , H M. - CT 4 froze in .L.lM4,f , 4 , Y ' . by ' Q 3 5 ' 4 ,3 '4 ' 45 ff' , X 4 3 X ' 1 X an gil! Affffffggdf 41,11 Z f U 4 - , J, , f f!!, K 1, O ,V V ! " if -4446 lj ,1444 4, 'gf . A ffizfr' L ' , V ,f' V n fn K, f I 1 - X . ' f H - is , V j 1" ,. gf , - Q' ' ,QC Iliff ill! , -fflil V, .bfx 'H -Q "" .lAb-I GF: Jie -1- fm: Q" nv? , f , , - 'Ly " 66' 5 1 t, x ' 'wffkf' ' T I f if . . ,fi , Ex U .. , ' f 7 Q I ll VT" ll. i N l, ij VT' N X ' ,, ffm ,Q I U ff in ll W7 Vx Q-5 JMB WM ZW? ff my M jwafffff Qjgffy CZ JM QQ,- Q gain Um lwn 0 ' m 5 E E? i f Q g S 1 S iv W,,. vig : Q? , nfl L , U f ,X Aww 'X' 60 QQ Avy fvzf ,. ' - ,Y fc ,X - ,110 yzfgfz me af 4 f ,. wmv n f I fx., I fa- , ,' I, ff nm, if V ,vffwf V ay' gov g im' ---1 1 1 'HX 'qw' ! 5, Jzzyic' jj f2QML Ci5J Z7Q KWQJQMWM W dqyymyim M M7 Andwdmyyw MQ' f J . f ' -. f 0422 R" - MJ ' ,M fmf,4440jwwn. W f 0 facing w-a xv' ,ww ' Azwam- ' ,af-QA, . 3932! f Q M43 Qyffffjiif CJ M7 JJJCJZM, d Qw 5 4 l ff I fxff F ALJ' Ava, 'N' X V Lzewf. A' f W7 I f J . f , . J,a1f as Y 'N ,0 LM!!-if 969 MM 4UfLyyfJJ5QfMf,f!Aw! wwf W QQVWWAMMZW AOQMZMMQOQQ, U' ,4 wil, H ' ,,,,.-f"'t 'f L v. . ...,f- "'JV K Q A ,h L V I K m gf if KJ QQQMNQWQQQQX 3277557 WZ!!Qz4ZwAm if eww if vfmwmf, My my ,WJ Qzwww wfiiwwfb 5'?MM?, Qimaw 0'?2J0?x"' ' , , ' W Q Q 'I' z ,. . ' - AZ K-Q f f dll" ,mf .1 w ,wwf lf. 2 f Uma Mafia f ' L af. 1" JQQJVL Miwfyf ymf C99 Wiliam!! Qwfbgfzmfjfwf awww QMWMW CJOMVQJ Csfgzmm Q HLLJCQZMUZ UW70?f X f ,077 ' X , M 7 A Z W0 K ' MKNIQZ QLZA' ,QLL 7 Jam Q - ' ' ft 'X fa Ada" x ' K ww QQSWM ' CJAWUJQZ, Md 344,66 MQW Qif2Z7z ff Q-ffffifmww Q 4 ' . ,QLO wif ,av 11 J? QMMM M ,ah-zczf. WZ MMM MAX! g!ffi am Q9MJQfZfMm fi wfffff f ,cw fag, 1" Jef 'Fx WP' v -. 1218-Az. If 55' zdggbiff' if l ! 41T5'4f5jF "t5'f'.'f'-:..'? N 4243. 24: 2 fp'fp4ffff?IS f.f.0i1Q:1 .' , e-V, 'A yn .lt , -mf Y .wi Cifd L?Zg? QQgZiQnfQ fjghigwfiff X fx YM J fffifcfpolf jf fQ6f O ffm!! f 57 JZ Jf U ,Qfff QjlQlD'ZJf7 Cgf ff AW! f W F Affmn, Q?,,WM6 Gfg j ufffgfnng C an 15 Zim M,ff1Q,J 21 CQXZZZUQJ Qjffnce Q K WZ uffmngfjdfwggun ifnffd fy If ,Off 77 ff ,,ff74f2?f,4! Z KJ'Af1ffX jcffzfnfyl ZUQJO 5 dxf? M W, CX, 6 Qgaffmmdff OZ Jj Cgfuwf My 1 fiif ffffw Q5 ,Zami if A, X Q Cfbmfnwf 1 fy J jf f 11.4 L50 ffgqn of Z' rj 7 7!ffUQW 5 ww if 10 fjffb Qff J jf f f ua ff J 9 Rf f X! ,Lf Qs,,,,,Q,,f J jf wfgvy jffjjle, 55,63 cw ff ff W W KL ff ff! 0 fflfdi Jf Q Off f X15 5722 ff? mf fy f 1111122 6fQ!7 Ujwwmvff ff C fifzffu ,545 fy 67 ff Mow fy df ogwfgcf X ffgfff V ,fQf,,f,,,f,,,, A fa ff, LJ iff A7 7 wr' ff fc www ff J O Q5KAfQfJWCXE4fQ.afAf MM f K 2 yfffw ff vfzfjmfu Aff! J! cgffffgpwg 444 f 7 45 K 34211 ZQXM OHM, Eff ff fffzf 1 4 fo? Km! wQZfQfQf 1 ff WJ Mfr! Aff fXA,Zl1ff!6-C5 KMJMUCZJ 0?77fWA 0'bf!!7'72 X K X X , 1 V 1, J Z, K, X ' - ' J- f' f J. A f 347' , f , fN 7 a , N, cf' JZ? ff 4 ., ', , ' , ,Z yff 1 . W K fr v Q if ff ff f , f W ,M K L, , , C K 1 X XC J., ,X ff 7 ' f ff X ff . ff ,, ff 1 f' . f A ff, me 2 , ,,,-fp. f p04 0, , f f f AY X , , fy i -if ff f ,, --V f , - - f A - fqff ff C, ,Af ,. 2, , 1 f , if , , ,' f, f , -' QQ pf f A -ff if t f A J fi I y - f i' , f F Q, f QA!! , xx lf, f 4, ,gl f ' f' A fx , x - gf f A A QQ fl? 47717 if , ff 2 ,f L ,Pax X ff 71 !,,. , A X ,ff X ff riff X w , f' lf,QfV 41, Jg 4 1 ,ffm f ff , 1 1, f A ,c 1 f Q K, , A -ms X , f ,, J ' . I ff 4 1, F' , Zf ' if ,ff ,ff K f f' ' f M - fix f I V 5 ,, Q ,H I I , n ff Q fifffi ,,O,,!7'f7Q,, c , ', , , 1, f f f- f 777 4 ARK? 7 , f f 'X F V , 5 ,f X ,V - f X , 1 ' ,I 0 J jfifw M4 if , 77 ' ,Lf C, 6 ggi 1, if I f - ,pf 7 f ' ' 1 ff K' 'F' H f 1 , if 459 1 ,KT ' fy 'f ly L X ff, 5, e, ,f , ,f Xi Q YH' , 01 , ' . A f I Mfrs I , f ,f- 7 I 1 M11 QQ 13 f, lyff iyzfirf 1, 1 f ,-X K- 7 f " f f , ,ff f ,f f fn' X ' ' J - - 'J 1- ,X Vizlyx X r 'X 7' ff ,, I+, , 6' , ,WK -' if , f . ff' f 1 an f , - K , ., , K. gf f 'X , , K ,,f"' ' ! ffl, X97 ff ' X X ,f f 4 fn J f f ' ' 'M K 7 f' - 4 - V, . Y . , Y, J . , ff if 'f up ,J , ff' ff' , yi ' -, . 1, f VI, If ,, ,1 A V'V', K. Kfx- rf ,Q f V I N ,, , 4, K, , vi ,, K, 1 7 ,VT 1 ,L ' , ,I 4fffzl"7'ifj ffo F - 1 ,Q 0 ., KQV . -,ff 0 M .fu ,f'ifn,f 1 if- L Y,4Qf'721,4, L K fx' , 5 f ' . ,, ,, 5 . Q5 6 ' , 1 ' ,Q X, fin M iQ 1 4, ' J f J f - , Q -Y-X f Aw , K V7 I f ! Y 4 f, f 5 k f . J Y , i ,,fLr " 9 . ff ff! . f' 'X ' 7 Q , 1 1 ' f , , , Cjxxf jf V '7 ,f7f if ff . , M 1 rj' Y, J A X ff Kf-X X fx , , " 617 If X YQ , A Y J KW A. .- Cf J ,C ,f' W JQJ? if If ff f ,, 'f'X , ,f Z ' 4 W .Alf , 1 ,fv df, 1 0 " 'X If' pl Cdf7',Qfif,lf fr f X f - f If? ff? , Q1 'X df' , , , f , , :1 , b ,Q X 'ff ' f' ff' "fl f' ff 1' - . " V . fp uf, A , ' ' 1 , I 'X f' k X fx ,fy lf- , , 0' f - if . , 5 cj, - .,,f V f QQ f M4 ,Z K mf K C, 442 3 :Lf fl ,A ff , ,fa , f If , ,X Q3 J' f ij. K f' 7 V ffm" 'V Af .,,fgL,, J f H 'V' ' f uf . V 5' 5 ,f if ,. . W1 f X " 'Q ,, f ,, , . . 27 " K' f . f' C M U ' , , 1 . -f Alu? N' ' 4 . 1, 5! K ,,, K , fi f JS' I 1 xs.-.-iV vm ,-if ::':6'f.z ' ,A -549, ' .f.-u:::b i-.Mff :iz-,iff uvumf .uk up-' Q.- 114 , '-53" ..,, . -, -f :'.,sf'4 ff :guru-'Q -15 ' . .E:1.35 , -6, , :gr . . . -rad", 4, :'::,aff TT'-.fn , -R tr., fl J ...f, 1.. 1 51.1,- ..-.-rz A , ,. 5:3-V Y -- ng,- 5:21-Q fiilikj "iii -- , 1 A L , .swf-Q-Fi' -"Rf-SFi'5f. ENB..-V . -- ,....-. . -4 " 'LA 1.... 'gli . w.1.,.t -'H - ' N S . ,LH--. M! 'll I ai ,a 1 0 ,Zl1".1.1-nkzii, 'v z uf f 'why M, xg, I 1 L , ..f" IT--' N '+I 11 . gnu fb.: f ' " R F7 rj f 2: . A , 7 7 , T f ir, ,I f iezg-:.1....f...:-............ , ,, f H2141 I! 1-,N s' 'f -EEHWT-I ,V , ' 4. g A xii HQ! S, , ffT X.-P if 'l.I1, ', F I 1 " -A 'Q ' i 'H' I Q3 ' R 1 . f"f.' ,. -..-. - ' A '- - ' ' J-av' Aw- ff Q fl . A. Q' P sea A fi 5 1 W.. uf Y f bg V ,rw H 25 :?riii?!:.'., .... --ia. Eg -ii V h xxillifi - f ' LI-Q HR M ' -1-'ffiff-556i'5TI':?5m5-11.-... 7 . x - A , 2 ... '- azixazxlzl- .. T -3 ' ' -- . fl """?' ' -gf, 4,J,...,. ff:-1:5-11'-" v V , 3: "" fl ,, , --"F"' ,M N . ff. H --V1-,-r. ,:-':'A xx wi' xx X X N ni . . X 3 X If X7 if f jf l Wu IW 7If if ,ff fl! J . "f I 'I wi' , 1 59+ N 0 ml! I . V' yi N x S 'xx 4 l .S I X ' :EWU 3 , f Sf! . - ,fi ,V ' f. 1 ' ' K I I ,i , In 5 g? lx 'I li , P i, I 4 If ff 'ff ff: f w ff X 1157 gk! 53' 1. I .I J 1 K ff f-if ,,f'f'Z'f,ff ' 'ff' ,yy ,cf fa-'!Qf?Qf fffzf , ,. ' Zfifffff lf! 4- Q J .fs-fT:l..l. Z Qfmww, Q MM away an Jig' 'A' -- Fw - f , W ,E . f CMCQ N 31 Cf' W ff! ,Qi mc ' QZJMW QM, fifjfmffgjfi iZWVfff?mg?M 150409 CM Qgmiffy ZW 4 2-44.,,9,m,, QBZMVCQQMWA4 CW MQ? MW CYQWAM Z XM! J? fgjzgf JW! 6f1ZV2iZ?i,Z5?jMM fyfwgfmfyfhlsf ZHHMQMRZ ZZ M MM if 92M biggfgmgwfyg jk?WiM? Wa SQMN aw! Mgffy V? ' Q m 'vw ws ,vp X S R M W2 'S 'S Q W I4 f kl4 in J jf y ff7f fW?A ,ff aww!!! ffjfbfclf ff fffjffiffzf Klffffggff ff!! K!!'jQf ff? Jaya JW! JZf?idCQ9Ei32gy 4765 X ffaf?L,4f 53x fQ,f f707f fifffld K fun 07309 7 f fl 1 Ff of f f f f KX zwfnwxfwf fzf If 7 f fx, 7 U07 Wh XA! My fx f Z 072 D KV K XWZJ7 Yfffvf Yqy fx nfl,Qfjv ff! X AL! ff I 1 61111 Xff A fx fffi! jf j X 7 C ff fx 971 J ff I JA! 2 K ff xx if ff f Q Vw! 21 mfr? X f4fQf A 1 f!fQ?L fi f uf ff ffxMw 7' fffzfzxvff J Affffff 7 ji! If f f4 Affyf ff f J' ,f I ff 'R K ff jaw! 7 ff 1 ri! jf KW ff fi!! ,MAQOKX jjfzfql ff 1 X 7 J! f ,M ff jmdf Of Q4 A! NN ,V k , r AJ , eff f 'd' f ff 'yf ff ,A .LWJ W , fffff lf 273 N! , ,Of f f-f riff H , 'W g , Q , ,fx- M if f . . if . 5 j .y v ff Q 9' w 'if KL, X - I 1 J, ii fb , J 4 M, . L 7 A H ,ff K '7 Q7 flgi ,ff f 4vw f xv f wp , ,fl ' ff Y 1 7 ff fx! "1f,'f,' 4 ,Lf I 'J U , .X fff, ,. f , ff- K al , p fm ,A f f A 0 - O1 if ff , "4 "f vifyx T f if f ' f D i f 7V U 4 Q V W V 'I fc Q ,W .4 K V Y J V!! f ,f I fs! X! . J I I .KN K ,f ff ,fy I f f Y, , , I A :X 2 X J .rv A .- ,A , f ff 4 A I,-N ff , . ,f f ,, f , ,Q V! , fx , , 1 7,1 Q V1 . I ff, 7 11,1 V, ff, frf x . - - f - f ,f f j 'V' ' 'V 14. I ,J A: .Wf,"- , ,, Z ,fr if J , . . -0 A W ' ,ir C jj F 579 , , Qi , f , Z if 'f'L ' ' ,ffl , Y fi ,f K' I X4 of Al X ,J f, y ,, , ,f J I7 mf' r X, ,ff 'I' i . .X A' '7 ,r , ZX? ,,,,,ffL 1' Q fx.'Xf,wf ,fi V jf 7 1 V . 1 If x fm F f f ! f X -" V " 7 fvbf .z f , ' lx ff . fi ff yf x , if 'J ,478 yffzvw f ,V " , ff "X" . " M ' '- fi' O , K' , if if 'X 1 A f - f 'Il A .Av W ' A f . ffx , R .,7 Dr qyjoj? ?Ll fx ff . Yi f f f f , , Uv 6' i ,,' Cv iff ,ff , f f' -A A , L' ff I r j K '- , , ff J, nur 2' f'21"fff?14fff ffl' .fin N 1 W' 1' J 7 ' X ,I " f 4 . - I r' , f . jf " . . XM A X! " , 2171? H 7 ,!. ff .ff f tiff . . ff If I fx , 711- ' f f f W ,ff V 1 ' ' 7' 2 '- 2 N. ' f -f F f - I -15 X: ff, '10 12 f N ,LV Cf, ,ffl f X Ck . ,X , ,, 4 Q fQ f 4 f tf . , "V K - -Q fmtf. Li f ff ' ff' f,r'gXf wfx, ,T ,Q ,,. i rf, X, K, r' I 5" f,-V ' If f V Y - .fy 5 f9f1!,Jy A ,JKJW,, fy ff J L , ,Af ffgif yi K , , 1,r -' 5 I , - x ,, ,,,,, K ...gh M ahh H! YM Af 4 If 715 ig ' 4 -ggzxxf A 9:4 ff , K - .f f ff , , f f .Q f,v Y . , -' gpm .n ,A. I If ,v X: f I, W' ., ff f xfflgff' "1 , ,f K 1' . v 'Iwi vznv 14, ,ff 5' 1644" ,nu N .m fri!!! ,,n,,g' . M ' f Q, K, ff K' .', A 'f I' 'V R ' V572 'ff ffl W x i7f'Y ?fJ , f I ' f 77 y ., 7. f f , ,Iff fp f A X f,zf'76f?""' , if Q ,I fb' ' ff'- ,7 4 lf' ,1 2 '- ' x ww ff'-av fx 1" - .f ff X' 00 ' . 1 A -I ,- K , " .J N . If f 2. X! C fx , X , , A Q , 1,1 2 , '7'Xff.-ff 'M' f A . fjf ' f' XY ,Xf , . L f yr A. wff f 2 . A ff ,ff f ff lu ","7,!5l ,gf flvf , , ' f 2 Q i , XJ 7 Qfeffff Mfwxo ofgn Q A 007 JA A ,zfffb 2A77Zfi!QA JfN7if ffQfZ! fffvff2m7,46f2.C ffgf ff jf 1 jr !Z6"7!4V K71 KJ! ,ff fz1Jf0!ff!!!f'? X X26 0 ffff, f fi U ,pf ,foffuf 14 XM f ff fmiw M f Af wVfmu,df0Z! 1701! ina J J F jzglyjbf -J Graf 7' AO XV Af, 1 P2 fff flffj jfilf foilf -W fi f f 07 2 X fy f'lj74 'Q 7 QA' Q if . ,Q ' ?A"'V 47- ? ff ff., f ', ,' ,, ,, ., ,f j fy K7 ,, , . H , fr , ff 1 , . K 1 , " Q J , , ,, , . . 9, I Q I ,S j . N . ' ' ' 4' C ff -3 1 ,., ., XX j,,,x,L,A f X 7 T K " fi. ,, I I-XJ , f . XV- . Yf ffgf. A4 -f, -, ,flff V, ' J' . ' ff ,f ,f .,, , f ' gf '- . nf j 1 j ' T, fl K," , f ff' M f m , , K - Xfw bk N X - . Y A , X . J , J ff 'Hx 4 K 7, - ' 1. X fj i ff 'W f , f ,ff V - , ,. 4' , , f , 1 , ' 1 ,, - 1 fx? 'X' ,jj ' J, , , 4 A fl- f f -Q, J! - ff- f . ,fx 71 ,gf A 1 1 , I Qf, 'Aff' 10 'K l ' ,fr Q Q' fj ,I - , ff f ff ' Yb f, ff - f ,J sz , Av ,H 11,5 , ,, , c ff, 1 A -M' 'VF fp? f JOV ,-54, K j' - , X r , f X Q, q' f' KT 6 ' ' f ' A .4 , Q1 fi' fn' A' ' CK ffxv Vw C gf fjff ff' 'Z ', Q . " 7. ,V " f ' f 1 K 1 Yjuf' 7 ffff' W, ff lf. ,ixf If Www M , gf" fif X , ' 5 J J! A ,, Q J' , ff ' , f V ' ' . ' , - f A Q ax . - .,. J I' ' S -r f .I I 5 S ' K7 F ' f,X.f'. " ' 1' ' F pf f-- " ,' ' - 5 - ' Q17 " "TY 1 ff? fn-j6O'2'f2f' 67,2 7 gg' 5-9 4 H' f "fA?Aj 6 ZX!! 5 K 5 ' j , Z" f f f V. f" .7 ' , . K ' , ' ,gi if x' 'Z ff ,,,ff' cf' 'Q 'ff Qflil 15 4 I "' 1 f X I X X KEJXX I 1,5 ff V fqyyllj ,. . W -pf . I I Xxx f X f"' x K7 4 gfxxx ,f ,f ,ff 1" X f,.- f , X f ,fMffyf'f,yWV pf ,ffaV Q.f'if'fT,, 1 , , 1, . ,J - X 4 K V, ,f f , ,f . V X, If - fry V Y W fy , K, of K . it ,, ,f, fi fav ,J fiaffvg ,,,f 5 ffv ff f ,', ,f 4,67 ,,, - ff,-z-fnfffm- m 1 1 Q5 . I ' - A f" 'N f ff J- f 1 9 , f . ,pdf . K If M 1 f "fx x ' X f f' - V ' 'X' .L f,Lf' 1 Af ,ri if Z5 I 'If X! tj I M ,Ld k, fi - i ,W f U K Ixu ' wa if M , If A fp K L., V, A uf ' .- . A . , ' . f ,J fff 471, lg K f I NN,,r4-5:13 rr' 0 ,4 'W ,-fm f . W, 5 ,, W 4 f , -ff f Q f , ,, , , . .V - f .- , f ,f - ,- I A A-,uk EN I 1 ma , , 1, Y ., ,. , . , . l3 " "'1, N .F ' J 5' I ' ' K, - V V f 4 ' K V Y f 1 f . 5 ' 'LN ' . , 1 Q Q, V ,Q 3 ,, . -5, , . . t X 'VJ Y -, Xxx f fx' A 0 A V J , X , I1 , -. X! xw, ' f , V A mx fi 411, X0 ff 1 f ,Jaw jj! Jf f J! K fffff ff hz X f220 Kwff I 1 ! X XZ yjxllfzf 654411092 F JL Ziffpz, J my ffafn WAHM fan !',fff7fR J W .ffnfify if 113.2451 EAA nf Ky JX fffl-iQJ!x402 2670 Adzlififwfp ff Q 42fu5YZgig7g?57 Z?94fy4QQ2QffZ?! 3206 Mf QM! , Af fijfbwmfjff QS? KX fl f f If f-9 P' M,LyZ Qgwm W 4215-fJN W fm! 81 A" Cklygcfjnf 7N fvfvg 72 df!! Aff gtfff wr! fawmmf? M41 wana? M Q QM 637 QQA44 ZUJJXAZ f Af Ygf ffm 4 f GWZLQKAQJ fav Jada fam? IAZEIAJ QSM Z1 CZMJ 1 fjfnmzcx jaw A ,wx I WWJQLAFJIZW Z4 77605 CPQMLAWJZZZZ haw! f!wZ wmdilaiw W 6 Jmffz .Aff Cff2wfQ5 MQ fig? GZ 4 ff Mfg! KXJUJJ 2 ZZf K5 Q05 Z! ff 44 lfffjf 2 fff nz Aff? vffbfqg myjfyfzwo Q ,W ,fddf , K X V , .-1 , If , , 1 Q ,3 1 N 1. A29 ' 1 , lj , fx 0, Z R., . K A, fy 1 V f , - X' I , f J V4 , . I 1 , , -. , 1 , , .W .1 1? I - ' r ' .jf 1 ,J ,z ,, 7, , . LJ ' 5 1' ,fy f f f v f J ' - ' J U71 ' J " . , A , X ,f J, J' , ' . J . 5 , J . J , rf 1 ,f v- 72 , fy V 7 ff' 141' x7'ff2OCL 1277 Y f"X' If K , "4 . V M , 15431 ff J -442 .ff X,f7P V2 '9 X41 221 ,L gf W v fa f f f V jmif-Yilvfzfff f, 5 4Qf14?'6C3g ful!! ' Jw .AA K ' f X - Q . f I kf X, ,Q , ,f f,f9ff7,ff7wffZfQ F' f ' g, X iff ff 1 i ff f f' 4 f , f J f ,f7 7mi4f91y9! .fp 4f J '1,.fQf7 f Vx , " 5 f 1, r W W ,, f.f' f X f ,f . u 'J . 'QI' X JDO! .5 5 fx' . f .f 4 J ' f H V fp " f' Y by , mzfco. C557 aff K JW ww UQ? Jaffe!! fafmd fun? JL W Jcfof 5464 ,Mama K fi NWN I JA' 0 J! JMOWMM Jff fx, AZ Maw WM Wflny 7! 11246 JA44 Jmafqff CL an Jff ff! W!! fff7f ! QU F277 ff!-20 rj ff K X f f Jfmjf QM? Aff Jw ff ff Jdwfjf 72 f Q X? QW? .45 JQX1, Zwfuw Jdffaffjfwff JJ f C-jffjfffzx X ff! 1 ff Q42 ffm WJQQJWJ 7-Iffvf Aff Jfff Wyfjf Aff! 4 flff f y 6 Wzf f C Jylf A ?f IP!! f JY' If? ff f K' 4 QQJWJ Qgww Q1 XQE fygfxfifyul dOQ,z,0'? af 6 JL4 wnmffggy J7f W Z C74'02v f J ,Lg J gf Q 27 Mc 2 2 f?1!Afw2j fl Z fff ffzg cane! gow! Zfym W QfDZJ f J JZ ZMJ gf wwf 0040 am! 4-515 49 if All 47 ,,,...! fr' 'MW 'R "TX it . I 'J I If ff? V, -r L b 4 J f ' . X f X " l I J J gi- - N. Q 1 Q I x I V 1 A ff C 17 I h -ff - 2" - . I , ' 'M f ax , by M J , , . ft j D ff! XJ i f , Y C J, P f K, ' ' ,Jig .JJf ,3 ' ,G fy , M A 'K f if - ll Q. - A' f 7 1 . 4 ,L J ,ff ,Q ' f .J 711 Q, XE. N 1 , K' ya f K K u XXV! 7 Av' Nki u ' J J ' fy A f ff fy f l , A P 7 , , 4 ,AJ ' ' ff . - - J 1, . J. J V, .' J 'J f" L- JJ' 7 A2 5 -- N I - H 4 4 ff f - 'L ' J T J, J , Q, , Jf , ,fr J J A. W ,555-. - "' J ff - I 1' ' " ,ff X 7 ,J W A 1 ,. K --xyx X X Y f J "' " K, 'f X - 'gf -f 5 If " J f , ' ' v A! f X 1 ff K 4 1' v f ' v V ' b . 11 ' ' " ' "f' 1' -" -- f V n - f rf fl' X., 5 ff af , . ' - 1 f 1 . Y, , Zfj , ' f v , , , ,f"A, s ff, I-w ' .A , iv' A K f D fi f fmt ia Af ' ff nf V J ' - Aff. fxf' yi f 15 ui ukf - ' X I U", ' J 142' ' fi 'g A ff' f 7 J , . ax ffffufw Jaffa? L M ff J I 4 . ,g ' . ff" 'X ffff ff ff I D jf fl? 5 J by L I .il f, X, If I f jf -,. NJ! L . I fr, ix f , s' lf' ' . 'P J 'J ' ff' ' f ff, wg, f' K U x If " 4 - f e J. ff ,045 4 'X f 1 5 if X . Y J 17 J Q Cf 1 A 'vi-f J if 1 4 M X jf, 'N' K2 J X l tx , K 7 , , J JJ f f 4. , 1? z 1 J f . aff, , J ,ff 2 L I 1, Q J 1- A .Jfaf ,f ,A ' .. , ,N W N ' -'J A ' ' f K . In f f f "', Q, f 4 f N Ama f fy ,yum Y X,-Wy 1 1,Lxx,4,X 1. x K. , f x K ' , K1 , , , , - J 3 ' , Jo , - , . '- , . . f, J J ,ff J Z , , -ay, , If J - 1 ' . ,J , X 1 ff X , z ' C fi AJ -V Y L ,4 . . . fyj A I JA , gf f , cXJ 4, LJ' , , J XJ 1 J f , X47 ' ,f 1 V! I 'wg K ,fi A f 1, J4 J , JJ . ,- N- C 24' N KX mf n Q if A 4 - J nf ,L ff . J. , J V01 ,f f ff , 1 , ,I J' J 7 f- . , Y' ' -an f"'1u A529 fxmix 38 Q1 Zz! Jgmffm WMVOTZUW YM ,ff 1640 mfgfmjff Wwvo J QMXM C5015 QW? Aw 10064515 faffnvcwf ffl ff A WM M fflwnfmf AQ? Af J 1 in ww my CQ if X40 I XZM f 0F av ,affffgfvyff fxafn f JA X7 Mg frfffianf 4 f MMM MMM ifmg ,W ,dfaflzdff A w0f2f2Zf XVX7' M MA Cgfkfalf X556 nz 0'l X fav! my an fry L KCZV ffff Aff jwggg f fam J f 'X I f' ZQZM Zfbnnm K Afeff LJ ,ff ffy ?af ,gf fwgy 440 A Qfgffff MMM mf f ff Tff ff fzf fdflj FXZZZQZX Qiwxf, QAM, 14 fm Afff X202 f XM Q ffgy ff A24 J Q! WXQK XZQ X Zag f 4, LKQJ XZZZQMFQWQW, f QM Mfg MQW Q1 MW K f f f f V N J, f A . AQ V K ' W L7 1 ' H - ' , -,V Q , I N 7 1 ,Xi f ff " V x 1 4' 7QV2f if af Vf 1 Z' V V ,, I f N - x k k 5 ff Q! ' A -5 L3 W 'J a,f'! Q 'B t V H , , , , ' ...nw V5 If v ff my , K I M, ,-Z - D ff f , X A, I I, X A I S n 4 V ' ' ' W ,V ,, 'K ' ' v Ei Q I 2 va , Jwi! X W X - I X M f F Cf iff' K . L 05' V ,Vfffn ,V, ff? , 'V ,f A7 z " V V X , h-ill' J -I, Y , f if G ff ,f Q Vi ji-1 A , f5'Cgf7 J' , 'Zfff JT V226 , ,, .f , 2 .VV V 4 ,. A Vu K V. . H ' ,fjf I --. W H L ,A ,, L, 12" I ' -, K 6901 VW fka . 4 V - , ,Q ,ff f 1 i , PA f V f "" V V ' ' X-f - M. , x' X J VV 'A X 4 . V 7 Q-dv Y 4 Y - V A K K V f A 2 V , V V 749 Z V' ,f V i aff! Q' 5 Q 1 Zz ., K V X 1 V X , ' . fl H- 7 I X if A K, f A fx V . ' V . -' ff , K V V 'N' KY W , 1 ', ,CV1fxrf2,f77f df fr 6? H , K in ' g'Qf' X ff' !!A01Vf7Tgf ,gif 175K JQ,f7?lff, ,fm 7 rf ,XZ . S45 f 1 A lf' I Lk ff , ' V . ,V V. , V ffm fv- . Af VV f- fy f ...nur Af, K I . , XQ A A AA,H A . A T i - f ,V if V .V I, if O VV V A 'L gig, w - V' 14 y N Q ff -Y f ' X A A M ., 1 V ! ,, ,gif ,AL fif7Zf "2f6",.fW I 7 Qi 'V ci Z' 5 1 ' J V' VV , . - at 1 Z .Tl A A K , W 1... .V ,, . . V. ,. fx , X47 fx V ff 2 . V f ,ff N ,V f A V fyaf W ' . N V V, 257 V, 7 i , ",,.,, ,Q jj 'Y ,ffffff Lf J V,-V I . , 9? M cf . 5 0 L A 'Q KYXX ' ff! ff ' , , 47 f,g'4 121 f X AJ xi M , f f A K ff? ,V V 3 -ff V X f V ,rw gf AQ F Aufgf 'L Y, ,J 1 V41 V, ,fA Af Q V' Vff'fV, ' , , f' . ' 4 x I 7 V Y- I V ff V fx ' I7 f , K . I Yirr V X l .f g , - MN ,f-f,, , Vf . f cy 1 ,V . J XQQXK , f ' f , J 1' Q J "lj, , ,J ff V 1 V1 "1 ' V V - C K fd, , 7 . V f ff , z Q . . N ff i fx., :X In A J ' ' K X ,A K . - . V VJ 'A' A ,V A X f7f2LK.J Munn M J 1420! J Q!! 11150244 Azwzfflanf In Af x2 122 J QV fffff!27f,Z,f'6'A!97fff Q f Aww f ff Jiffy! gif f lfyyfy f 0170 ,!ff!f' 42724 ff0f fl C Af WX' K ff! ff 4 f M! fd? fffflfa X, ff 1 Ju f77x ffl! xv f fniif 0 f ffff iff! nf ff? iw, if ff G! f Q 'ff 75, 1 Aa !9fM fff f ff bf X f fffv fvfffgff' I jfffz J ,nf Jffff J fnvff 4!ff6Zf fmf v M ny 1 11 wwf? A X " fflf Jfff WWW! 1,f2f4f if Of? 7f0fw'2 1 ff f I f W A fif' Laika 1476 'ik v' 4 ff " ,J IL ffw fyf fLff my fl fn jffwf Afhf 14 f fffn IQ ga fn wp WV? Q A 1 U!! f xg 7 4 KK Wx fm, W f LXUU F f if Aff f mmf J Aff fa A lfffdx ,Af 4r7ff ff HK if zz f XWFQJ fr L? .1154 T 4 05 Q .1 I ,-54 7 . KM K, I 1 L M", f .J ' X 1 ,V X, ,f rf W - 7 f ff f ff' 4 ' fi Af' Y , ,, 1 ,ff 4 ' ,f'j! H ' , ' ' A, f ,' Y 51 , f K . f I ff , . 4 X ,Lf w .- A I, ,X , Q Rf K .4 , f ii -fix. I "S 6f K' ' Q , ' f ' . dj , K , 3 f' ' L I . K FM Q , A Z . . , , ,, , 7 , X , ' , A K P . cf f . fi I 7 f 7 X1 -V I I 7 Y , ff' 1 ff' f, 5, J 7 I' 67 f' A - 5 f . -Y., Y, Of ,. 4 1 , U X 5 , , Y 1 A x A 4, 1, I Xi. X4 K ff f .4 , fu ff 7 ' ,f',?,f7 Lf M Q ,, K Jr ,, lf ,QQ - ,fffff 4' f 1" , .ff ,fy ,L 4 YM f , ,X V f r ,V fl A , ,X L' iff f A ' Q ' " ' V X 'f X Fx. , h fi? ff , ,y 7 - ' AJ 4 . x V If ' ff my ffl, V i ,,-if , BQQ, 'X Ja ' , f" A' 'Q-V if' ,, k f 'A f A-7 if A K' - X , 5 A A i f Lf ,Lf I f y ,'f'L ' - , f jf ff W nf f' A --., X , A , , 1 - - LRE- LZ J ,Lf ,f , ,,f-,.C,flz, GA! 1 ',':l..,1f' , .Hi N, L f' Y ' . . ' Q , ,f F . , 1 , , A , ,Q Q, 1 , fi, . ' , .rv ' , ' l .v ' I vw ,fn I "' , I: V, A A - 0, n f, I, ,V A i Y I , ff, 'VV KW I jf W. 'J' , , 5 , ," an ' ff , K ,fc f ig! 155, fyf- jf ' l f 1 L 5' X J K' If ' ' ,, ,f , f A I f , I . X1 N .I 1 A, r,f,,y, bg ,N Q fax, , 1, 7 if 'ZX 44 , I ' f X ,J 1 , 1' If jf, , ,f , f X T f ,,, ff T iffy K, ,f , 2112 ,I f 1 , - JN 5 ' f ' f YA iff, X X ff' fif , 2 ,X fi f ' . If 7 ff! . "' . ,A ' f 'Q' ,, 0 ff, fl f 'X K f' , , , , I 'f X Q , L A pq 7 K Z! A A qi , X x 'sk f' f .4 , , ff ,J , 1 Q fgx W 7 f ' f ' S L 1 f ,, If f ,f 2 , , , Wffff f , I!! ff' X71 ff 6 ffj ff X f -Q 4 ,f f Y ,QQ f ,,,0,7 X' -u ' ff , 1 3 7 . ,f .i ' f K , . f 7 f f 'A 1 . A. p ,' , f f ff . X7 f 1 - 1' ,fb , 4 nz, R ,rf , , , ',f ,774 X 'A Q ' lf' A f f' ff X' QE K f . , A , - Q gf' 1 , , J. , 1-'C f f X 1 ,' X 1 4, 2 f . ,V ,Of W' , !Q7?""7 . f ' 7 Af ,if fx 1 N A A f ffx y " . , ff f A - ' ' '17 ff X . , ,f . "' f 1 4, 51 :V . f X ,- , ! - f 5: 0 ff f J 4 y " '31 in f 7 If ,ff ! 4 , A ,,, 7 , ,,,f,? 'M O .X ,A u , 'l K 4 ' , X. f 7 , ' :gif lflgff' -CGW 'Y Wx Ri -Q "TIS ,fff Z4 'OU MK! f 01 lff' f' ,Q X 1 if if M, ff F7 WX, !Mw!f1f'i6VfCf4f' 'lla' fl C70 YZ! K f ! fdfznya K f 1 fa ffwfgf 79,1 fvfmffnj IJ Uf f fxf 4 f0 1501 ff F A IJ!!! ff Xf172g7! ff ffff JL 4 Abzfn, 12117240 wffvjf K JJQUWJLA ff J Jfjffff J ,411 771K ,ga-Q7 7, flffA!.Z7'fQ Gum f0 f V 42 'fjgfyfgkifljf ,J Xfffxd if J ffrff ff fy, ff J zf,4Af ff X1 A0 K lp Qwf X A221 pf!! f 7 fan ffvf ffzfffid f' f"ffZf 6JA,Q X10 X J ,L f f ,P7 ,gf I ,ff 71 ,X ff 1 ff! X Llgfiffk fd 4!WLfOVU Q gjf jf J lf YZF!!! fxwf ffayv 1 ,f ffz f ff yxf 214 Q W fjfmf Xawf ,fffmfff F5172 1 A vfjf ,ff ,, f ,- K X ,W J, J ,f H J' gf Y , .I ff 1' V- If ff? 114,174 " U! V, X.f " " X 4 f 7 , , ' V , I, , f , ' K f' f. QQ ., g,"Lff'J,f-J" ,L, ,Cf ,I ,f fx, f, 'Q - , va' 1' f ,' ,., fn 4 if n ' 'Q J A X If . , 5 -V 4, "N . L" 5 ,T ,f ' f f if 'fix f' ' " 'X' " 74 f' ,wa ff1,f, , ,X f V., - I. 1 A ' ,, 4 ' X , Cz ' L 1 ' " f'0'?. ft - N 60 1 fx ,V f ,fi f A ,X ,f , , K f 4' ' ,X X , M -V f F . MX' 10,3 , X 7445: f zrvcff fy V ki I ,1i!f, ' I if f, , If A ' 1 ,' f X, - 1 ,ufu . , 'f 7071 , H bf, ,654 f7'f4,-f ,f , 1, 1 . f 4' ,f X , - A I VV Y, ,if J f Q l v f -rv: ,Q Wx I .I A 'V ff! 713 ,f ff ' I ' .. ' . V J' , ff' X f A ' J- , Q W , I , W. A ,,, 1 ,,, I . , F ' V ,421 X lfxxy f 1 4 , X , W ,ff ,ff f Y, -2: ,fl lf' f XTX ' ,.-fT W. .g f , X - K J .X K rr. f 4 P . f K ' X7 V, , , . If f ,N f E f k V' ,yy 0. f -X f , , F V ,L JP' ,, I, ,f pl? , A f "if A , V, 124,44 fvff' Z Q ' ' . 6-' ,V J 1 ' W. g Xf - 1 -x 1 ,J , d tk X, IV, A 'V ff f f. Y - " ? Y K , , , 'K' ' ,iff fi, J fy , , ,fy 'U 1 ff , -f ,I , ' Y . , gf Af , J -'ff fx ,WJ A fx, ,X If f 1 ' I Q X, f f y f ,. f , ff, 114 if , , L ,AX65 ,, 7,7712 X sf 3 f 7 Xa ' it V ff , - '-X A , I f 1 ' if ,, 1 f f + J, ,N KA ,,,,,, ' ' 2 , ' , J, . A ,,,1,,,f ?,1f,,1. 4 ,, ,, , ., ,of -f 11 .lf 1 V ,f X , ,' - - - A A ff Zn f X A i X l f WH V 4, if Y fy xl! fx I 4' fx' X rf' kr I, , Y , I f, .K . ff, jj I M k- f Qfli, . a K N ' 1J 'J - . 5 K 4 I V 7 1, 1 -.., 5, N, f fx , 134 Lfwyf X ,, ,,4- Q , V, j , 4 ff- I X, 15,1 4 I" 1 ,V E , nf , U vu' I r ,Af Qfbz. ,I fifffv ' 57 72 J? , f" ,f ', ff' . f f V, If If X, ,- ,f f tw!! ,. A 4,,Q,,.4fiuCfMff'3Lz4!, ,gf ffgff K I f ax 771 . f 4 Q x .N . 'Q ' f 7 7' f f 1" ,, ,Z X - f fx- lf f f 4 , ' I A' I ,. F I , it I X A If ,fi Y , gf f ,Q N17 ., r 171, , My-V X. N 'Wx fa. V X , "' . 'S . A, - ,, .lj 4,4 ,, .nv 1 'Xxx . f " f ' 7 gl , ,,'0.'v" T, XM A1 7 I, , , ,A , 1411! 641' ' ' f ' M, 71 I ' ,f X . I , fy W7 Qzfif .f?.,f, ' ,ffv F 1 K Di" , f A f? fffi KX' . , ,it R J ,, 4 ' 2 ff X143 .14 , ' 'AL ,X il .J0ZQAf fz922Q!CZ'7fQJ Af,,,J+ ,V GMM Mp M M603 fmfgf? df 4 Md aff WQMZM ff 1 ff ma! LQ 5 X! ff! Z ya Zzrryf Z X Jvf ffvff rf K 1' A1 ,iirfffzl ,Lf X A nfrf' 71 Q!!! Xff CKXQ ,J f 552555, CEKWA 7527? ,0' 2Z44ff FFZUZO WZ SZ wif, ,ff-VA ,gf EAM! QQOM 1 ffl ,J .0 fav! W Qin 6 f A JZ gg aff f6f'f??6!5ffAfQ2 f.iZ?2iif,fQZ,f,f24 M61 MZMJJJQ if yd 72.2 561 Auf ,fnzdd ,JMQ aff! ,635 Zf3?Q25f,f:f , M M J if of 27' '17 tlfx, N x ,YJ ,J 'V Q 1 K, N N V ,Q W 'K Q , ,f J k V " . -1 , +2 5- , K 'Vg xii. '5 " , 1 N ff!7.f fd ff- F A I ,X ,7 ' f V. f , I X, ., . XQ. ,A , , I J 7 . ' x . Lf' , , ,fp 4 k x ' X 'J f-Af ff f' ., ,. . If i ,- - ' P ' , f f X ,A A, f .1 f f ffz 7. 1 A C k " if CJ favzu, xfmz f ,Ln Q Q3 X7 ,oo 'iff gf' . Q24 , ,mf iff! , - X V x A6171 J Hifi' 7 if , ,Z I f Oil . Iv ,aj , ff, V4 VL FX Q fx ,v A 1' 2,,fnL ff ,677 f N- fx , f A - ,wif ' 4 . L 1 wffyff ,Q fff0,vQ, .lf A ffii ,Q f, 7, N -gifzf K, ,gf 2,5 , f "1g 'N n - ' ' fr f V' 4, -gf If Q K av. ff , . , , fr X1 , X f Q WZ 'xffmqy Zfxf Q, Sh 'iq i wr' X l 5' 2 'C WS X V r l A ffx, If ' A-v . . , X "'7 La flfk? ,075 'N' F 4 ,4-ly,-'Q gf ,- f ,f .ff 'I ,v .L ,w ,ML -I . Y gy , J ,Aff ,Qfny ,f 1 , ' f A " f f - ,f f - , f , ,Qfn ,ff?71?AJ1' 1 Aff V f , ' I 'ia 'H' ,- f f , F fl , - x A f W f, f 7 "' X 1, , ' 4 L Y 7 ,I i , f ,, 7 , ' , Q i -3 2 "' CX J KA f 'f A , 'ff , f U, Q I , , V I lf. , J ' ' 71 , 4 Y . , , "4 . W 4 ,. IQ. DA , . X ,wf f' K f ' . ffl? T f X f F-1 fiifw ,Q lgysffyu 1 oy' K X ff X' I AVVV 7 X' V K, J .- 4 f -6 n ,. If X 1 -, , f f ff V! ' , .t ,7'7Lg'f 1 , Q ,f I fi ,R Q ,f Q 0 W-f A3 A ' LL 1771 '7 f Y! "Aff A , . ' , f' f X , X Q ' , ' 4 i F9 fe 'V' .64 I Gi A-7 YU' vv- XJ yi Q 'N gd' fvzxxff Wfwi fig XMMMMZ AW XQZW ffyffff jf ang ZfAJ,c,6X f 15 fjfg 221 JZZGXQ fa 372 ff4JJfWfZ.MJf4fWff! 7220225 Zf4L Kay!!-!1nQfLfZ!'0! 7j0fL0f ZZM f2f1fLfnf2ff4?,f!Q75ffKf2J! A f 1,54 ,464 XWIAXMOA 4 0 QM? Aff OZ f 0 fff fffn JA 75 f ff X X XZXACIXL7 ,ZLQJ fum Auf 1 ofa A fff JJJM? XJ ff jf iff Zijffmz fgfyfy ff, J X 4fPf2 f f AXAQQQQC AVMXUQZ 64 xxx fx! jgwv M L iffy 4 72 KTQMOQ ,011 7f,Q441LJff f"s7,,'2Q1j!f,eW4 fm flfl ,Ziff fx ff!! 4 243 Xiu JKQ IAA ,W fl wuz ,Cf Jlfnffmzd 07 LM Qlmly QZAAMXZJW 175,55 M Xi H? 04I,0Qf AJZZZ, -77 , X- ' , K ,6' , f 2 ' - Z fl ' nv- ga I -4 'KV Q V 7 X X' QE, L fnca ff L f M -1 , Ly KK Q4 A , A. 7 LL H I f A W 4 K ' J, 5 f" ff ,f .Ju X A ,ff ,f4 4 1 f' ff! W L' I f vxj I K I ff,'! k,,, 180. ,f X X A 1 , K, A, fi ,f U . M A V 1 1 C , ,,, i y 1 if Q , r " K X, J J J ,f V K I , f . X 4 I fa , ,QW ,K 54 f ' , ' m , ,f 777, V' Y ,IN 7 f ,f X 7 X ' f . ,f 4 X, - L jf nf gjjp 71 K, L ff' ,Q X X ' !V J, f T 2 fx' -M yd Q .f . 1 M ff ,i , V A 7 ff I, 4 1,41 C!! . M, " . 1, ., ,f 1 ,ffg -A 7 ' , ' , ,v K ,ri X a I Y 2 T' ' fi A , . , Q , In F ' . ' 'WI 4' x ' M pf, 'I , -f . " N. ,1 1 - 3- 1 A , 1 ..f , j , N,J ,4 K ,X f K W ,V .I , ,f A A WQQQA 1 'Qfvzf X 6 4 j, fgf ,afnf ,urn M 1 J 1" X L , 1 V N f f X A ,ff I It . Q f, if X FX. , 1 f J 1 X , ,f ,. '- if 5 V 4 ' 06 cf I I m 5? QW' Q" 0 C -ff A, 4v 'N' f 4, , ,Lf 1, ,, - ,f 77 ff" f, f f 4 f f N, 4241 ail- 'Y Eff! , ' A A ,Ka 'I U X-v X ' lf 1- -" ' fflrf Y, A , 1 'X , li 1 '. J" " ' J y . , , , I 'A m , J X, 5 X Q V, Qfyf C l 1 L VU fx fm ff - . ,V ' f ' if I IL P X X. 5 ,nf f , I W . ff A v ff ,Zi gf . I X ' ff ff ,X 'V V ,fizffv if fd I J' ' af' K . fr fi xJ . l AX., vi, V, " ff C I I , f ff ' J ? 'kg 4 X "" sa 5 're' , 'J W A . JLQQ x 'S M ' X, V' ig , y K W . Vojvf' nf, X , t l QQQQZLMQWW MJZQZMZQWWM Qwww My ff! QMMMWWAA fl Q5 Lf 32225262 ff ff ff QMQQJ QM 6 25056 f af N MJ X WW JN WJQM ff fc? ZZQQZZL wwf 7 fi My My JiZ:,7fO4,Mf7 454, OQQQMMM gyw M57 MQMMW fmigigw f M4 ? WM f Agi My-'f W7 Q! lf CW! TW Q mm few ffwfmf j,W AAA ! M9225 ,da Milf ,J AQ rd Aj! H Qymyf Qiwafygb Zia! fn, fgfm QJW24,w,f2,44Wj1m7v4aJmM Q EMEA! QZZXMX X 74-fix!! ffm J Jffffff Wafxywaif iiizjfffff M, Ogfhifwifg Elggyff Zgfh M Qnizjiifylfziifiw Aix ff , ,A Aww , LL J . 1,272 X A X 'fwc , N W T, . f '-U ...Q . I X 6 K A JQJJ .Mya f JAM! N , K I , - R55 J ' T L M . - X r. K V K J0' M J -I x 5 ' E v M2 676 W 1 . .Y M V R W1 J! f ' f -202 Zeffv y K f0"cif-' E 'M my ' A Vx V A 1 -f F xx . '- -' i 1 Mya! 204.41 ,AJ . . JC 4121! i' WW M Q Ar 5 ' fwQ!,fQO2K6fL,f'N' 1 ,ff ,A 1 , 1zffLz,fWZQL f2!f7M . f .f ' , 4 K 5, I K 3 , My rl . 5 X! , : - ,, - -av . K ix 1 1 ffff 1 af za-f Y E kj 1 4 ' l ff JMJKQQ M fzf ,Qv,f lu v.. 'fx X' f n Lf!! f K 00 f M A f . ' Q A ,, "' ' H H ff Q , f. 1 A' 'X f g 1 ,MA ,. F' f ffh aj veg A , , ,f-X of I f ' . 1' , ,v xlf X M70 W ,J X01 J ' ' , 2 jf wwf A 4, P, ,E ,P AQ! , fu! ff A i V ff 1 'fx K A .. .b If I . 9 K f' ' , , 1 A f ,ffyfif 00 ,dv . , . ' ff ff '4Jn7 , f I I 2 JTO? ff X ,XJ ' X ,f af Q., ' f Lf JK' 'ff A 0-WWA. , g , I .4 X Z7 p I ' AJ I , P qw Q' N, ,f ,f'ZfC4fV2l f Y I ,X A001 J ,, , Eh 'N fl' -411,fL5fyzfwfu7?. fk " ',. MJQK Ji F, I W Mfg if gf QWQQiwM0 M0WJ rw JQLZQ ,M ' f514!!ff new L4 givin Aff!! MAYA OJ! W SQ XAXMQD aff 1 77 C ZW AMO! fmfQ6J 21? IAM! 0714 will A1f!f242wf4!?fV RIMA!! Z JJ 0 ffl! buff ZfJ!6'60'7OfJ,0 f fijzf 1 fgfiyfp? 67,424 XZ 07 YM! wwf M J X 54,4 fQ7f65W,!M ag fi ,av fwlf wwf M502 Mffiug, Wh ,AZJMWLMXMZ7 ZZ! Muffin! I ad J if J-QLQJLQQQ ffm, A Jug, MMM 34 6250562554 WTQZZWQ fg fn, X N 'UPN L f cf N Q D J fy K D F L ' ,, I 'M ,f ,zz 7 , , . . . I 3: RN Y 5 A U x -I , .., , Q . f . "M" , gz W--N " fy f N 01 , , , R .Lf 4 xf iff X f ' , 1 ff f , 'G M , J U V . x 'I i r I , I C. , , f 'fff . 4 ,O f A ' 'X' f 1 ff ,, - , 4 1 g 7 f' If 4 I V! , 1 M 1 ' 'Z ,I , , ' Dba 'N' , V' f- K, lp ," 4 If x . I 1 r 1, 4 rzyfifxgi If X, 4 4 ff f M 'W . - , ,Q , 'J K A7 Q f ., If X,.z X i , fr If , i V , . I A -Afv QQ ., V , fz X ,V "" ff I A A ' f 3133231 .V K . .ff , xv ,1 7, ,. 7 . 3.11.1 7 :ni-1'-z. l I' . 3375.111 .f C-X . V I-XJ . ' Q , h K M ,, L' ,, X 1, Mix. my h . - ,f Jil' , X A 41 ff LA 'fs JMX. if . M, 2 . -9 V .f ph x ' KW ' sw ' ' , , x -M f f "fs: - x, , Z jf Qf f J XV, . - . - I -fa , N , ,z , 2 05 .ff -,f2f2. f , XL " 1 ' , Q j ff! , . . , Y LZ, If V N ' A ' , 7 4,9 A1 f' ,QQ w Q 5 ,- ' , - w f .V ff' , ' 3 4 . ,ff f f f ' z- '13 ft 'f?351, JCT' X K x !,V4,lj' Q R-. ' ., A M, Q"' - X , X7 7 f, V- . 0 - f- , ff i n I l A X, J ., , ' X70 X, I 1' f ' , f f L ' A Q N 1 f -' , X , ij, i A f L I -f X , . X . 1 I ' v I' fx VC . Q X X t V43 K' , X ff A 1.77 ! k' , WZ .f,'2 Y 1 'V Q 'X . ' J ,K , .1 Q 5,1 fn , X! 1 P i A as .3 F W 1' x I ' A V , 'rn ZA f A' X M K, f,,. , 1 f M44 ,f , ff f . nf N 4, A, E8 F S W ,,,fjWfM eff WW! 2335 Wfwgffwf s7?i0'w 65V ,X A! QQjQ 655455 Wi f dwg cjaf fl QA jfQ?f QQXZLWMOMZZ ,aziwf Qgwz, C557 34, mmf 547252 ffww QiiiZ,,Q,Z'?5Z in ,MA jim! M?iMQffMJZ , WMM 2 N ,1 l , . AA ' LN A-nik . x , 4 EQ- - . PM X , 'Q if N If A! . Amar M ' 7 .V I X xv , UV A ,Q, JJ! ,mf ,f Z X fufn74!N , X I ' 3 ' 7 . - , K JQ f ,J f flaw ,JQ1 - Cf xi . ' K ,Q Qynff2 N M' 4, 'A ,cv V J , Q V 4 PM J ,V - - A ' ' .JJ M, 'MQWQM ,Of "' A K N ' I C F Gag' M4 ,Q ZH ?fw Aw W gfcJA ,!If ,, My OQJZZJ A49 Mfg? Eu. - 3 ' A A C72 A ffm Ll ,ffjezfffnf ,UV fb jffg ,fm QU! WMV? mlfyafy ""'? Offff YJ f jfdlfafafy M2 Jiffy! if fwyj ffofwfiwf CQQMZ wg! J fgggfyf M614 ffzwf Awff5f,Z, ,,g f in 94054 95 Vffwmll Q72 Lf!!! MZ!! 74 www fwiwfff jf W M wmfgji f "' ,H 4 A U 4- Q ' ,449 ax J Qdf J lm 5 ! -,gf X 1' X01 A N f Q ,100 Q! , JL . f ' VJ , , gi -kk ,Wff ! W ide' -' ia ef , V f f L ,XM , an f . . M , Cf? W . I: if" 4 v "' r . 1 ! W X7 .p I ' 1.4 f?! "' X Q ,ai ffbffb J Aw, ff , ,Off A , . ' znfz f K A N K 1 , f ' W - JMU. fag- ff' ff! , V, f V A UQ .Lf if I, P 21 fy CV ,fs ' if V1 f fd f 5 A 7 ' WJ ' AAI . .f .LK J. if "'k J I . . ' Q 'V JL ' ff f 'V fa ,Q 1,0 W ' ' f A ,JZ , J momf x my J A . A X 0 4 f A - , f'!Q7f2 Aaf1.QAfJVnb fcf' 0 , ffm: dad' I , 1 . ' 4 A, , N f f I, ,1 ff ,C - L ,M 0 1 , 04652 ,Q M, ff ' ' ,L , Q,,,f I M. X ' . fax .5 f' , , ,, -5 fl X ' Wil ' N ,.ZQ7'ZifZK J 'wpf K K L' M711 ,abd f I X z,Q,Q124f1f2ff. x f . 'Q ff ff I b ,f fx-f x ' K ,flf Jw ' ' 5 ,aw fwQ1QcAfv2f,c4f . f - -3 ' 'A 1 , C3 - I , N . .fO , I f .A M .- ' hd J " 6 '-'J AE - 'f' . n f in L ii . XL 1, ,Ir .,f5?'Qxi . 'ur - AJ I9 'Vlj f Ag' ' fi' . S ' I , , I .1--A . Y' vw.. 'JKT fy!!! Z M740 J J? f7f0 A Jxffflxff fy, Jf1ff'!A'!ff .4 ,471 ffl' Qccjy Goff "" ffff as ffgyf f f Af fffff' Qf fzf ffff 0 fifffpf IT'- ffffg Z4 7 ffffff! fffif 4' ff! Af ff QF ft F If Qwwmfwf OWN! I! K B cj Q .-I , "V -Q ,, 1, 'fy N1 lf- I "f'Ak - --, 1. 1 a v W, W, Nm M 1 , ,J ,. ,ff 1 "L Y r b ?1jT.1 y if V , , if ,TV irii rig Q ' A 3 5 ' 1 I I If g Ti ,lf A I K4 i 5 X 'W' f DJ, , , . J ,gg ' 3 N 1 Q' "' 4?Q5'7 TJ ..,f"' n I Ci5gwM5gEmzf!2 Q v Q 5 5 V 'V 1 .......... A , ff' fr via! s""'KN Jw Smvkarpnwwgwv V ., 'ew " L , . 4 . v It . :ESM R,- '9 A nw? ., 3 ' iivfffiil: .,K,.g f . 1 2 f f A . W 8,5 , ' ', n fa -,HEL fi-gm -, . , . A ' ' ' ' f ff! ' li' If In . V iff! 1 ' -' d ! ' 1 ff -f-4" ' ,f ' 3' J- I, ,-f xx. 1 V ZZ I 541' 1 if ' y"'1' 'Iv 3. 'L 1 V. AN--M . -' '56 1 ,: ' f Lg ... J .I '- - ' ' v 1 N f , if'ffQ,' 1 "7 fiivl' 'A J, ,XJ - X ' 2 NQAfgix. kXI 'PP Q -'- isiag-'f g ' 1 1: -. VC JCFNAJ Aff W M affgwqfiig, WW vfwvgz Maw? mfg agp . " ,. ! fn 1f 1 'fj 1 'X 1 2 fzwzf Q 'X' , 2, MJ 165 Aw. N w fzee ,Q N ' 6 Afmwv iff WW ' X fv Q X 1 ,ff ff dfffi f I Alffffnrgfpfb If iff! J Jngfi jff J iff Jw! uf? QQZYM --v I Aff!! 1:1 f 11 ff! ff X g!LM'?ff1Z??f4,1f7flZ'1? fQfQff iff 1,2111 ff' QL f J K-K fi X7 1 f K? lagxrlff f jfff if ff? flu 11? f K 1 do fffx ff f 714 ff ffj ff X '7' ff, P 14 ,AN ff? KA on!! KMLO7 Ka! T 441 fn 155 fff C 5M,WnC797mf 24 54,5 24,2 - 3 f Q A h f .. ' ' -2 1 1 " I ' W rx -,,. .. f K K fl. A? 1 f . , I- 1 AH - ff-I ' iffy' , f, . rj , K ff' fi X ,' f ' rn! ,fi VP, V X fw?, xv 1 ' 7- ,: .f 4 ,' f 5' I "' "' S ' S 4 3 'fr 'I , A - 'L A - W -- - ' f 'S 5 ' :sr l - ' X . v e ti I X X , F ' , ' X I S i H si f vw' ei I ' fr 'V - Q1 77 f f ,A J' . ' f X w ' f' Aj f 1!.'P1ff'Q, VJ ff' 44 V ' A mf ff f V2 Awww ff f,, ff-fk H , 'i f' ,X 1 of If X7 fxxf A ,' 'V I ,Iv fi' ' ruff? K" . ll I A!l.Y!w4v ,,, ,, , 7,1 ,H,,4 ,YZU 4 , Y' ,! l, V KX K V FZ' 33 x ' h k Q7 k K as . 10.3 5 F 3 A an M , .xl 1 I , " - av QL , , , --' N i 525, y ' i - K . ' ,K ,, X :Ib ff 1 Xi -"V 1 f. .. x M 1-1. .xwfm .SIB L'r1' ff ,, yy' 4," KJ K" 7 I ' ' 15: ff? TAF ff 'T J' ' ' ff "XV f 3 ff' ' ff' ,ff 1 13772121115 . kv . ' X 33" ff3f2'f' A4714 , X, K ivy 4 I f.,,,,L if 17 P A A A 4: 4"aA ' 1-. 1 Q 0 ' v "" .D 4 bo X3 1 N7 J 'T i '7 A: my 1 ' 2 5 Q -YN' ".k V f f fi fi 5 ff UV fr X 4 f' U if XA , Lfg"lRfMf jj! 1,04 1, k W 4 , 45 L, 7 f2Q0 ,jf J ff 7.6, . Chl 6' fr IV, X- Af F J, P X X 5- ,,,v Z, KN 52 X, 5 'aw AL if X 12-ff I" 1 , X' K 1 K , x X rlllilzl ,f f 'Y Q lyf- ,yy ffjg, 1 1 Q s .. X .2 , ' , g 1 .2- .. . , I ' 1 X QW? . 5 , f A ' .L ' - 247 CX 7 5 C ff Kp l'lf'Lff f M ff QXILZZQJ Kffgifnl 1 2421161 fx nfl ffufud ,l1f2'207,4f2f Af Zffxffx 0! A .49 -5 N.. 7,3 x., Q2 ffffw Uff !J AZ .yffffdfaagw Mzlzlf C 00 W M fwfff Mff Wffzl fH JQJ 6Zf7i0'2f li fv A x I0 2,0 M016 5 .jfif fW,.?Qx X X K Kgjfwfb K LJAWQ Q5 K 2112 Q! A Yi!! Offkw ,f,4fr2ffAwff2 Kyfffnd 5 111 CA, ,f 1 If 1 -v- 1-.Ji jffzfu ,QU fzfgjvvfe Af 7f7f750 JQHQOYZ fifffkmogjmff ffiiofw CIM Mgffffn I fgff Qiwfgnw fwfwf ff? W2 W 'S 7 5 Cm Q6WmQQ6MM 9540-JDM ' 1 4' fl, . fy ' . ' Q of ' 'K' ff , f A .4 , C' ' - ,?L Q... Q ,L 5, 1' V1 - 9 . tm 9 ,L b X . Z ' V ,Q ,.'.' , I ' , w . .1 I' f V 4 F165 1 'V ir v- ' : .vi 'Ulu f f ' tj' ' Q, rl ' " , ff ' 7 ff ' ., 4 ff 9 ' f ' 1 f , . ff C ,J ,X X f ff ,, f V J ,fj 17 f K' if f , 'ff J W FX y f f f ' f' f f if v N ff" ' . ff! fyfr 'alll' fi X 5 6 -C" Q., AR ., ,X 1- -,- ' . V I Qyf-'vnu 1 X L. A A a .4 V I i X 5 ix KY ,Q 'QA 4' 2 ' 4- . CS f v , I ' A ,: - ns. . d I , , I -7 1 .f ' .4 -4 , Y xx J- 75 ' ' . X 1 K xxx , k Q K 5 1 Z XX H T'-l. ' ' 1' Q ,X A 1- , - ' -. 4 1,1 ,X , W ff ,ff f in f f , Q ' Q, - N -, K y 4 K, , - , ,Q C ,QfLf"f11i' c -' X 1.f2f?L'14fk4'L , ff 'Aff , ,157 ff VJ .ff ff? f 'Z' 1 f 9 rd , O ff .fUf'fM4f 1 ' , I WA I C . .1 , 4 4 A , f , ,., 7 3 1 M A I. A . Av . " ' .-3 .Y A 7: A V '9 , I f Q ' ' V X my ,' . f C, Q ' ' ga , I f N 1 fx ffm ff , k 'ff , 4, - f? ,' wwf 6, -ff Q' f f 7 , X f qf ff ,ff 1 f f 1, I yn . v na x . A Y-A. 1 'Q .gg ' . f V .45 1: -in f As -' K I lx. ,1 -, Q If ' ' I 61 f A Af - A qr'Mn7ff fx ,jd 1,7 if C,,.f Y ,, Y 4 Y , 1 W . 11, 'I ff4fff',,' , KY ff 4 . X , 1 . , J . 77 f . ,' fl . f. M! K7 if ,, 4 " 1., ., V I C ' .K Q Q K Llff 5' 7 L ,ff J x , , , ,f X if ff 1 fgff f , , J . ,gf I 4' n -f nn' .A A A ui, , ... I 7 f -'1 W ., V N f3 g - '- 'T ' f x LA ii QU! 01 0 ff gf 1 4 4 , Q X Qui W Oo!! Qi! X fs .N 7 fs 4 Qmm dw, wwf W f Qffff gf ff ,Ax f J nf X fyfzayfwf 9216! K KMA? X 12 fflffz f0n 5 fffffzw, K A416 ffilifff ffo fx ffff bf X f if j fx 7 X fd ffm QZM Q! ,f 95271 QWQMQ JVYMZSW fffiw K A Q J l ,Q . F f' f .I , '-I L .3 J u ' 4 'K fi - v 1' ' X 1 . 3 . , , f L fx.,-2 W I! f ,f Q A , 6 ff KCI' C- 4, , V J f Q i P J 30227 f Qf fl, K , 7 ,, 'Ev' 'fa 4' ,,,f f fl' zffp J,vLyxJ Q , A , 5 m 3 " n I 1 'Wh Q ' -TF QW fi D W-'lx 'z it , 7 - f b kv, K r . , Yf : l , I V A . J AX V . . 5 ,X f X X ma, X I , f ,QQ 47 AV, ff .116 gr 1' , f , . O7 I2 I . . , Y A I ff VL Z' 4 fri 'X Vfv ,ffph 14 f tj7A'fzff11,, , ff,,,, jf? :ff ,.,.! 7 my 1 ., 7 ' +2 - Q- 5 Q va A .A Mi ? -if . -4 N 'J f ' Q . X f X ' l . I- .V , A I . A X. tif 7 ," ' j "' 2694 e igamf cgfzgfg, f552Tffzr4, Omg 2 f ' ' P ,, 1 ff A ' QV, f iff gf . ff' 771.1 Z0 f C, ff 1 1,111 . Q' 1 1 if gf 1 ' f t 1 i ' 4- U " ""'k 9 1 sq m 9.1 - f!! , -x 'f - F! ,I7 V ' VY 7 MEX' , ' f ' , " 1,1 , 2 fJ'f'jf,77 ,JA f 11,f ffQ ?f fzffi Q , , Y 5' I . If W X . I, V l J, yr, fx, -X' 1 1 fx! . ' C X 7 fx' , ,fx if , PYAI .'.f XZ! f ' "K JJ - K K ff"C, 14 ' f 'fiiv .5 f J " 0 'V ..hh .4 fn' 'T 'x - 5, lwki ,a L 'I -Q .7 , 4 , ,, m A ,s , . 1,1 KtAl f - ' ,' X, Ax? C L ' ff. ' :iw . 4 I I 7 Rl 21 ' Y '77 f 2, Q, f f 'T f,4 ff ,if W 1 4 J . , 1 1 L ff LL , I , , Z X a1w.vQ2ff IQZMQZ' wMmmQQiZZaJ T? QW aAf9f wa QZfQQ qwfmf MMMWMMMmf9yW MDL QSZQQQMJJ all QQZQML7 My wav Qmmwwa 71 5 X QQJQJQZW f Z QQZLQ C29 240 422, ide! Agway ffdifzwdw Hifi gmggigfyg Ziff! Y M A Q A ,,. ,r fi 0 , f ' . as ' ,A,..' 5 5 ' A ' 'f'?. ,N XX . ' X if f QX . K V H fa K cwfnf . . 9 I . 5 ' 5 , ,. 2 "' y .J 4 9 ? 5 ' . " , 1 A -A . A , ' A ' -A ' - Q + sf 1 1' -1 up fx f I 1' Nr X , ' - W ,Rf f 4 L M Y Afzdyifmfnvw , ,,f1!f' f Fi if '11 no ' 2. "X N ' 5'- f - ,, ,X ,, , ff LIP, JUAUL " n . ' ' W 'fjkfb JLQUCZX 1 W K ,, 3 7 " .1 ' I , .A ' . h " Q 1 J f A! K A - f' A Q 4, y '- lf ' , K' A .n x , . - l e Q. 4 A A H LX J 1' - fx! ' - K - Q ,mv A A0 -, J' fwf! , . Q . fw" 1 ' ff ganna Jaw!! ' ,cz frmffrz, . ia fi! : ' 'Q I .A .--Q M . ' - ,a V 0 K " ff A K H , ' , J .A -u - 'O ' "'g K 17 M ' 9 Q A3 ' . Q 1 9 Q 1 A ff A X ' T A 5 r A xt I .1 - . Xl - , J ' K Y. K k 'f07"a' X fz',4072f ftffLA07Qf M L' auf? , : 6,4 2 2 b ,A . 0 V5 '4 ,A ' 'V . . R , L Q Qdaacdlwidjcdafgff I3 fjgafl xi JA ff if ff f2 45.0 iz! Z nw,f2 wf2f,4 QM f5'14f77Il 13 4hQbhWfQM9ZmZQM,2MQQ3 QM Qffjlff? ganna! effifff fjffd f M1411 fww XQ0QwJQy41MM!f fQzQy QZMX j4,fZf mf Q! f ffm tl .arf fdfjwwyifzf X X 2? I .-'Nl Q K: . . i ,L -,. , ,Q , . .pf , A W an 2 ,. -f' "+L ,., L gy ,7 A Arkk x 1 F , E Q A fx ,K . Z 7 ' 1 j 0 - f , , 12 'J A J 71 'TMI f J A Z Q Q Q , .. - .2 ,gy 6 4k Q 6 4 . I - ,A x , Java ' 7 - f-5, i V JJ -i i I Q . - f J ff i ' - 1 f ,YQ , -- L X 1" Lf ' X . - . -.. :f'f5J.a' . K! I :"l .4 ' I 2 P ,f f r77 ' ,f ff' fi lfff W CQ!! 41022 f 71 L0 qw Z k 12, A , 'K x ff ' I' Effiff 2 4,4 L ' f K rf' X, f , I -' VW ,f f' ' 1 Y- ,. f L Q Ajff,fff"?ff x, QQf1fvv ,Ag 'f"' 2-nmvclff 'fd K mf-ww, C" m4,fni,f9f Q 'V ff ' J! E, E ,L ' L W ff J. , 'Q A Q l ,R ,41 N , 1. YZJ V X I X v f,,.k -of if g L 7 n ':fP fi ' - i 4 4 mv, nf Nm A L f'N ' f ,V '1 Y '7 U f fi- X - ' I - j , X , f 1 Q, an X . , 1 X , X J 71 M , A , , f f R' ff , .421 Ni. F V7 f f Q ff All f 1 fi 1, , ,J ,l , ,, ' A4 4, 'riff 1 J ',, Q ' QQ , f raw? . ss K K 'Q ' . A If K K 1 RK 'Q h - ,J A 'wk A A k A 3 i K- 4. l ' 'Q I "' 'W ff -4 1 -, n "7 '37 i " a S J ,A wil ..,,,s xx Y B .13 1--Q. ' t . , f ' 1 ' N R 5- -H f X- 'r X 4 N Q If Ky XO 1, X, K7 x I I, ,. f2'I20fQ .fax ,ffl ,X ,Q ' ,X ffl Q ' fx 1 ' W,,2fff'f ' 1241, ,J K, f 1 x -- 1 -- ,ff f 4 f f . f ' ' ' ' f -X f J f -, C ig 1 f , f f -' 3 , X. ff J fa K! , '21 l ' j ,av 4 1 3 0 ,.,. l . ,, Q K 5 me nw 1' f r 'f' . , :X f-Fra., rf f . , .. , , ,070 ' ,Lf , ' ' "' JZ ' A A ff '4 I U C W i w Q' H Af", Ig, bl., Z , q lf'?,f2,,'.f',y17 " Viv?" ff ,, wflflfv ,JW ' A ' A f' 1 .1 f: A px!! L! - A 'i x7 f ' ' W Li: 0 .f7?Af!5u,'J xp 41 A V f U ,N ' 14 I. ! , "4 XX . xii x Q0 V A 60 ff IQLLDE PS ' ww , V find, , X . J ,J .C f I,-x, .nf 012020 M15 ff Q L vu.. .5-, ,..-. -5-fx --P 5k y "x ,mga -- .N K N N . X F X I. X f -, fLCCfZAJ EZ QW Aff KVJQQJQQWQQ QW Q55 GMZAQQQZVWK Www Q55 EMU? X f 0 '- 1 -5 fx fx Q , . 11 ' X Y 7 I Y F - 'H 1 t fy Q JZEZSII N' ff L' , lee J2eA.N' fa M F 'V fn' -zczfc ff X L X f K riff F QW 424 X Zffjofmgff 4 1525? 1 MMM J, QQ!! f4zMOiM fgw jg-My Ari. 5 QWCAWQOWQOLQQJ JM QW! Gam J ff 25 MM Z, Lin, 'Emi Qzffiljffiagffff .pk IXA gl QQ!! A fifbdd Zu CQ5Q'Z?f C64 In ss .A 1 f: A J , Lvx 'G r.'f r "fv.z3x' x EK- 1'y X K K O 'Q ff f ff X , , I7 yy K ,,, 7 .f,0f, . , Aon vfz. afffw' wng j jf 4 ""' " 'V h 7 V v. . fvf' 44 I 5 71 g ' . P . v , A V A-D , -9 X , Q, ' . A X .- N YI: if A 1 L , A ' 1' K fg Q . . f , . x , V1 W ,zzz zaf , . A .C Qf f frm' fan f xr-fbz - ff f J 4. FJ f f 5 KA f, A 1w0 f on f ,K J , 1 ' 5 A 4. .V 2 -f 3 , . 1' 3 3 ,Q .4 '4 vo . .6 .4 li ' A K - X ' Q X 7 J ff ff ' 1 110 7iYpf?Q,' 0' 1' ffwi' ,QL F'-2 X . fx ' 7 'X Q . K I Ag 'Q r 1 ' " ns, 5' -F ,Q r '3 .. ' Na. + Y -1 K 'Q ' 'A ' " T '-1 . 7' f ' Q1 1. . i V7 . qv: -1-5" 1 ' ' ' ,- L' 12111 Eff' .w'.i':A-35 - 1 , . , ' J A-" "':Z3ff"-iff' 21317 - f 3 - M .1 .. E'ff 1:'-f5::.'.ix:E'.4 Q4 i . 1 1 c Y f K ' J 4 ' ,odffzf ,of 1 Jmf ,dna 71113 LA? iffy K Kfvf ,4 I, I K 7 A , fx 1 7 gi 4j7 uwfz WK rn H .J f A ff 7 If ffz KJCVZI L 192 . A. i ' di 3 Y " fx 1 r' 2 ,gh ' N K '97 Qx 1 . CX j fit L f UWM f Q JW Q2fPWQQfQ?flQ f ZjJ dm! 5 Y KKQZQ 5 7355 Cdl! Kjwzfffji f 026225753326 ,rf 1 x nl fpQ03f'E2 ff,f2CQ5f,4QQf fffofjwpf "',-'XJ fi f'- KLMM X Z Ogmffv AM OfamwfWgOf1'5f 33222 Ofijff Q! fi Vivid IT fy X J 3 I , Q 1 , ,Q K. wk J . . A0 4. 1 I' ' f N ' ' .. A f '1 . f- Q K K . in K Z K kWh,, 1 E K , . df ' A 'Y' , X fx I A " I ' ii , .,.4 X qw ' i 'X 5 Y . . 'f2'VYLO, 4, ff" LQLO X ,fPf' 1 'X ,OQAJ ' 7 I, f A M ,fume fyz' , f, V ,Q X QM iw c'. aw' 7 K K f- Y Q 4 KA, .K V K K A eh fs' ' - .3 fur X ky f K ' Nl is-4 5 ,QQF2 f I fi- ,--. if --Y' K ' KL NA ww . A fry? f ' Y Z K! C, X mg , ,0 f F2021 1,6621 , ' fnm Aj fb J' - egg k VL y rj ix, A he L . 2, 'A - 5 . 'dl ' , -F 'A ' 5,311 , JI' A-S , -11 -4 x l .J 3 ,v l i W! M J A ,, , A U A X Xl, Q .2 'fin K is x LZ! ,, ,029 J C Ji . J J afbzaffiz J Q WJ ' 1 ff- ..,. ,. ., 'i 1 "i f' s Lrzh l fx' 1 A W .Z I I 1 kk,VQ A t x 2 V ,I 5 I Xa. , K ff X ' V f ' OZ, x af? ZVLZJX K 4 - f . , ,7 W 1121 f 5 f f J k J Q f A ,waz 4, A 1 i L5 ' h L' -.. gf K v-I ' 72, - 'S' ' . ' ' mA x mh l fgl '.W' I A 1 5' X, ' A 3 44 N Q 5 'J Aww QF ' f Zn Ljfm Ml C-VZXZH JLQXJL f mf 761 nl ff! KA!!! ffgfigzfj if nr H 'S :NM xi C33 X M XM f KQQVZXX5 Lu QQZXH f7 f Ky? f f 'Y J' f ff f X90 O' AL xl ,X JMU!! fgfpxgfyj nf 12107 'HZQXL fi fix fvwffem Qgfvfij M2202 L 6,6140 KEY uf? ff 10107 f v fffQ Jwffizfa Owl, Lu V ff! Uaf Un Q1 j ' ,J I MMI4 A 1 ggi-rw ff ff Qm if 159' Zan fj ffifjeff 7!!fU Qownwd Awww Qfff 9516! 1' f 0 1 aff 'Y Qi M fQffa KN I A fwf WSW 21,441 Q57 222, .. ' 'L ' 3 in X. 5 ag . , A v k' v 2 -f SL. 4 wg. " - '7 '7 I l T , his ' fr X f ,f 1 ,, f f' 4 ' f Yf f X , 21' 1 k ff 'fy LJ v ,Xp ,jg 1 J f Qyff 441, ff , K V, 4, 1 EU, 5 'X K W Q . Z' 'T' 'A 3' ,. - 7 K 4 0 A -4' , if . .Q A .1 . ' .-.Q 'O "'n 21' 4 -1' -3 , X, y 3 , M , -I Z x X 'fl k Sv . A, M ? . J, ' f fx ny 'X N Y If , I, gf I ' Q 6' V Vf' jf? l f' , 2 V' if ' 1' i V44f72!7,J' I gf ,Q r x,..lr-A f I f .af .g, ff 1" N f 4 ' C5 J XX if ,, , 0 f Q f, 6 gf , 12, ' I . x is .. , I Q I 1 , Q r AA K 'M ,K L 4 J. P I A 'Q J' Q , n- ' ., F t X ' ' .4 -.rj Q " Q W --7? - s w f' , , ' 'I ' i v r 4, ' s - , Q 1 1 , K A ff x7 , fa' f 77 f ,I f J X 1 fi k, fi 'pf 7 'Q , ' ' L f gf 'injfv f?,4if?7,f f V , X f LU ,ff A ., 'I , , ,- 4, ,ff f' X , ", -5 J f, , ,0?'g, K Vi, 6' , 1 0 4 VV 5 .a ' "' -f , 'tr' ' gi ' '7 -0 ,, I ' . X X A' -.1 L r ' f xx "'f if r X V , gy J f , , L6 A ' In . l I X9 Ai X4 f'Tf'y , f X .fkfffp f 17, f ffnf Lv , 1 T ' 0" 711 ffiiif K ' f Ai f lfizi' 5 K 0 7 LZ! - f f' . 1 c , A -' r ,ffff f ,uf , Y K v7 K, ,,, YK ff W 1,!2,'ff' ,Qt C f Mfffzg 1 0 Q z 2 -, K 4' 4 .., 4, 4 Q , ,, ' N A X S . . ' e f 1 Jn. , , B . X 47 X. 1 ' . ,ff ,l ff ,if f fa f A ' 1 f K' s ., Www. 4 fm K, X-ff f UZMJJQZ fn, lf? X f74y77f.ffZ UWMM UWM f7Qf20!0Jff2fhf Z Vx 27 'V ji Q F92 M f L4 ,J jiyfyno Owl KM A CSWMK xffff of CEM QSM! CQNM QM aff, f i M 4? 1 fy My 1 ELA! mea fxnzw fre!! ,O C0 H-Zffwwf QAZMQ Zfzgwf ZZ! gif? figffwwf 1X -n J .f . is MX A 3 MMM? CMM Q!! Zim, f Zi!! , . -I". K ' V ' 'ff Qs. 2, H6 2. ' +3232 A f f 1 H. it fi . , A f-'X ' . A V , . Qfzwufwf f J 7 P01217 ' 22,4412 CJ , V dj y?1fw,f,Qf mm' f ,J ff' ,ff W x ,L J ,yfff J , A! fm' K Ju 7 , K K 5 7 A , , V W Ely . ,a f 9 rl A " K 4' 1 " 1 L , .A , it J 4-' v 3 Q av "f N., 5 4' w 1 a ' 5 K' x . Y 4 I k r- If 'X k ,y Qf 4 4 , I yy ' , gif, f2' , , V f Q4 . 1, ' 0 , fffzd f 4 M' . 7 1,067 . f , f" -5 7, f! JA im,fff7zzf,ffv?, C7 X720 AJ fq gfffig . J C540 Af 4 1 i m A ... ' -6 A J' v, A 4 . ' 4, 'Q 4- ' " -5 '- 9 - fy- -4 f I A X. x A f' Q ,f M 5 . ff 1 C U D361 I ' Q A " X716 ,QA if f X 6'u.'fZ'?,f' .0 f D 44 f J ' ffxx , 'A " ff f ' , ,JA 'A' , Z fffzffu J, M Y ,fy " A, ,nf I A Vfgk we-4 k ' . N, , Q 5 .lg 3 5, - 0 V' .- ,, - f ws ,. V 1 .J L L A rv 17 ' 1 4' , ' u- 1 xx Y. ' Y IX , f- , ' , Y K, I I I s , If - WY 1 - J G1 -. an . W K Q X' Q f 1 C , 172177 , ,,' 1 7' If? X - . . . I A 'T , Y K 'N ff i up f 1 527740 ' K 1 fl ,lj ' h Aff Q , J' f ff ,iff .g1 A" '. bl H ,, i 4 -A T3 f 'f , h' "P A if 4 ka k nv .V .V P ' 'L ' , ff' ' 1' L W . I g "f f N A if 'ff . ' ' - QPIL :- ZEJJWOVQ ,O Q0 Kwfffi MK D50 if fgj ,f-fo 20,,1,j.f M A " 1 A CYQZQAKZ of Qffyw 75,0 144 Z ff! KM f 'Ja 2 ,afzffaf jfnf fm lf 2 1a QQ QQ6 ,ff Z gf! 4? JAM Qamfffad GQWWA 4.9 NWN gf ffffbaffj My KXZQOXJ ZW J f Q!! aff! 21 Ziff!! A9 u .4 , .I L I Alf f pq, f M500 ,Q Jfffdff !ifaL7.L!!1Z fig LX CQ.f50fhf! fCJLfwfgz40?vCQ50.45n CCM WQZ Wnfyfrglm 611162217 any K gfwwj MW, MQWQMM QM fy 44,1 'lsr ,124- ' 2 a ' A -of I - 3 , ' 1 -1 - f ,- X k ' s k 5' 1 .iv .. - , 'x N Q, -v X X i f X ,. , K W ai . J , 7 , ' J 1 , , JL, ,ff 011,-u ff.wcff rg 5 N fx A f 7 5- ffrf X , - . Jff f 1 , , JA , ,012 Q, LAM ,, 2. fff if 'nf , , - ' ' ' N, ' A . f' m A Z .J E 'Aj 1 .ns Ak - , , V 1? . .. er , , R L V , -M" ,Q A' ,X 9 X F ,V KL I f ,X 7? 5'-A f VN , K fr -X , K Jw . , ,Y m uf ff ff df ', A ' F fi ff X f A 1 2771, , 45764 - ff' A0 . A . . X D 6 I 'ff-X V Y X , "X X1 L4 Q 0 , 1 , Z! ,zff Y J J , 4 LZLAL Zffffnf J ffffvf' i 'L K 6 , ri ., . 5 Q N P 'sw N 4. ,f RA 1,3 u 1 , B 1 F J I -3 . '17 4 Q ,, 55. "f, ' A, J X QS' x NT X m , x. . f xx I xi 5 ' ' I 0 .r -4 un! 5 Q7 ,ff . - . ' -A Qf Q! f7'Lf J ff- , , f, 7' ,,' Y,,,zf 5. If . , . Qf 'L f gf ' - A 7 f-j f W gf K I K ,, K , f r Z L. f f- M04 1' , Qt , , ,HZ of f Z X I f Ly 0 4 514' , ' 6 r ' K I , 3 , f .. ' U 7' I J., 'i K "' 4- fn Nr K 1 - ,,. 5 U ,3 Q ' - ' ' " '21 A V 2 ' , - !A 'A 'I' F7 X . E . Uwff f , ,f- ' f .1 ,z . f , A 1 U npr' ' fn 1' f ff 4, - f + 7 ,H A ffbi , ff- f , xv. QQ, 1 f , 7 1' 5 Q0 , f J 2 ' W -91 1 X J , , Q ' -I L '5 A V A- ' ,, ff- ' A - L , f , A K K Q H H f'g , m -- f Y K ' g . - rx- -1 Z ' CX K , , J V , C ff, N , ' -0 2 V 0 x A 17fz0f26 f6!fZ!UfQ2 1?A aww ff 0 J, , ff' ' x , f Sf . N 1 f f I fl ' n NWVL J N f ' Vx L y ,X ry , VW A ' 9 , I X! , WNS . ff 'LLV it iff, J Ai I T' X , X - ,T-X x!f5 f-1 1 T ? ff ? ffl 5 r 5'iXX7k!-Iqx m Q-f , i ,f M rig- Bi S A mi' "" ' 'S' W ea-ff-Q, Uwf W QFJZXMQJ MJ if C ad fgzzjffz ,X if 925 QVQMLWQZMWAJ J J 5 lg f .9 ,J 1, 3, L. .Q I , X' . QQ x i XP , E fp + A f X, ,ilk Jfffwvzf f Ovznfffovflw '20'Zf , ,070 ,LAME MMM 'BQQQQ ,Ja pa .Q Pr .cd In 1' '-V 'ff-4 ypr' X OW mommy l""l1 552 1 6 6- ff' T 7161 lj M M 'S KM f' if MW my AK W cMW 1' r I jf VUX ho L -if WQ I A N gl 1,- F-Q' .ff- -if A56 " 29,5 L! QV ,Mm 714'-af fgmfivj Rs WOQAM A+ N' ,J-1 pf' U5 , CQ' 'QQ -K 1: 'N FXKKQZQX 3 '46 J I 94 I sf '-'I -Q. ' will 1 r A We X! Q x 'E ' Q ,'f'X1M,.N Q 'x . ' . ion , ' ' ' -fjepjjd gcgf X J' '7 ' 1 S' U X-,V 1' K X. fi KN 5 U , jx ' ,1 'Q 6 ' r M - ff -, , 'D f s , X " .,- If ' 'W K, if ' 3 X 'fr v , x 1 X, I .' ve 1 MX X '15 7 s Q xxffdj vu? A ' 'Qu - , Y f Q? 'R .. Q iii . " X ll 1 - ff " ' A . 2? w JZ C1921 ' Q3 -' Q J X57 - I i A ' ,h 612 x Nvfk - M . . . 9 1 06 7 - f5 is 1 V N X 'Ky . wa' - "Y f f, , 52 , 'gd 7 , 4 Fx V, , yn -13336 WZ V N' f V71 Lrg, f . Q 5 fw -wfccf ' , QM e Jwwfuf xx , Q 'is 1' gx .i 49. 1' 5, ss Rf S-20 'WY fa . . Q J, X 5 W. 3' if mi A3633 ly ?vfxgq x-H15 QXXI-1 syyxkr if iw if UT 4 , Q, E2 ' 'I F35 ' ywmf Q6 'QQ 'f5!l!5?3Q1fffff'W fU QQW7 wwf, QQ 4ZJw01!6 'pl' QQ! dxf r7j7y,,,,,7 7242? QM, WWW, CQ fi2i:2'gQfffifZQfQJ 3 Jigga, si' 'N N U ,. V 1 X720 V ' x.xQ! Jrozoie Jaffa ' , A11 Q X , , X . ,Q Ava,-wif L JOCJXZJ Nz, 6,45 QQAQQQQWQ MMM ZW Cgbwiww ,Jmf ffm! M Wm Y , ff . wx N - l 5 xx Lv fu .MQW ' . . ' ' ' - l - 2 2 I I R 4 'Ex 'L Q t A gg., , 1 - ' ' Q F , ,,,,' Eff' -, .. will ...V in -6 - .LAK Y ,liqax I fem H51 My 5 ' Q ,ff vff ff? Wx X I ff! ' I X , 1 ,Vw f N , 3 X r 7 V' ! 1 , I Iv. 'i' 1 Q "f 1, ' A I X- I X. X . X , , ff . Q . f ,,,f4.f 1, frkfi !! y, K A 1 I I 1 ' .rn , M -7, W f f'- X' I ",! 11" f HA. X f ? V' I A A Aff' 1 f , f ' , . ,A ' ,K f ' 'V' I I f , vf f .1 va V I 'V 1 . f f .4 , " f xl! M- 1' I X l 1 . . -'rf A 4! I 'rf ' 1 " 'R , I , , , ' 'r'!,' , I f X A ' - -1 f A , ', .,,u ' f ,Ar . . - X , Y V , A , . X! X! ,, ff " ," 7' ,V A ' A X X , Nr f If Lf? ' I A 1,1 'f If ' Q' 1 - 7 ,fm ff ' v" 1 ,lv I . V I 1 'A f " .711 ,v I , . -i P x ' f-2,660 Wd, 23,50 526- X AA v l A 1 3 Cllr' , Y ' ' H I lwQ'f:E.'--Li1bzQP- E 6 544ML.ffZ,f2,f' A ,X fo! E. H' ' 5 , 'jf f- , I fy m I X J ' F ' s --C 111111, JI If - X A yfo' QD NN , ,FQRK -x X 'W' 'V f' ' if . X N' N 7 .1 gnmiq f' 1' ff' ms., ,, .,mf:,:.4,4g .- .3 'K , S ..,-w.,.1.:',1ls,:. , i Q Nyftpgg L I JA f - ul E' "T "Qty 1 .N ' 1 " . ll ik K Y 1 S v VX. X 2 'W ' x a. X ' ' 1 N 't rl-Q.: X 1 D, 01" 176, , MEIN ? f W XJ ,, ,, x r ', . .1 rx L l! ,1v,X llif lil?-fl: qf',fj" ILpy I f xi? Jv I KJ K7 N-nf' 4 f' A- U X xvyrj rL,gk. ' 'A f VIJAVML' A V nm, . ,f"'iI,'f -.' fdzxycfuvwiqij? I - , r I x VAQL I My ff Li, ,,f ,fjwokif , f29""WL4 DW 3154 Mfr-' 3 4 . ZW N6 ,zfgggffrf fx f rf, fi! W EXC If mars! kbgfacc 41151.02 UWM, jg MQW? C'QJJ2Ff f l X ' MW XA -AAHXU 1 :Q ' Neff? i .RQ X . I N' n Ll , is xxx , W .-Sfgjy 11 Kr, X XXX iff Af, XX j,.,EX-rxsilfqrpr A 8 V HDS! , K' if . X ' I T Q lg i ' ! ' , ' - Fx Q Q W S J Mfffiiaf 53 ' u xl Six X , , V X Y - I df ,mf MX 522273 3 000 X aww X ,cyan J! x ' ' ,axe JQXYX7 X ' ,mf ' , ' any ,070 , . y ' ' .aw Jflfefaff ' - Q -r- '---f -- - 1' ' ' "' 'R""" .. f ' -Q'-.Lf ,, , - .f.f . -4 '," " " " .--. - "" ' - 4 4- ' 41 f .-.. :-1-Q, . 'Y " ' ..". . .- " A 'W "' - ' . " ' - n.,A , Y. . 1- -Y -'ff--Y 'fu ' ' 53Yu--v-'--vgL11,1nQ:,f:,1+-a:...1,.-...-..,.-.- -L-...W -...r L Y 1..-f,,..L-'-- W f.L,,u.4,f.ig..-,,....,.. .. ,f,A,...,-... , , ,....: - -,,.L-,q,, , ,:. ez. ., ,.,. . ., X, 1. C , 5- L- c 9. -fi rl 4 5 N v 2 'Y 4 -1 E 1 2 w xl 1 Q: Q Q . r, , Lv' Q1 F. f. X n , A ' I 3, , J- . Y , N . 'L G 1 ' . EI '.?I? 'v7II:?.-"2 -. . L -1 "1T7'3fi'T"ES3f2:iI53Z':f":'2Tf1fZ?f-, 1-?5"f7'fiT' if- Q55 7-kx?-ii':'?Z'fQ1-J'4'f'if' -PS'-'f ' fi'


Suggestions in the Gainesville High School - Leopard Yearbook (Gainesville, TX) collection:

Gainesville High School - Leopard Yearbook (Gainesville, TX) online yearbook collection, 1939 Edition, Page 1

1939

Gainesville High School - Leopard Yearbook (Gainesville, TX) online yearbook collection, 1940 Edition, Page 1

1940

Gainesville High School - Leopard Yearbook (Gainesville, TX) online yearbook collection, 1942 Edition, Page 1

1942

Gainesville High School - Leopard Yearbook (Gainesville, TX) online yearbook collection, 1946 Edition, Page 1

1946

Gainesville High School - Leopard Yearbook (Gainesville, TX) online yearbook collection, 1947 Edition, Page 1

1947

Gainesville High School - Leopard Yearbook (Gainesville, TX) online yearbook collection, 1948 Edition, Page 1

1948

1985 Edition, online yearbooks, online annuals 1970 Edition, online yearbooks, online annuals 1972 Edition, online yearbooks, online annuals 1965 Edition, online yearbooks, online annuals 1983 Edition, online yearbooks, online annuals 1983 Edition, online yearbooks, online annuals
FIND FRIENDS AND CLASMATES GENEALOGY ARCHIVE REUNION PLANNING
Are you trying to find old school friends, old classmates, fellow servicemen or shipmates? Do you want to see past girlfriends or boyfriends? Relive homecoming, prom, graduation, and other moments on campus captured in yearbook pictures. Revisit your fraternity or sorority and see familiar places. See members of old school clubs and relive old times. Start your search today! Looking for old family members and relatives? Do you want to find pictures of parents or grandparents when they were in school? Want to find out what hairstyle was popular in the 1920s? E-Yearbook.com has a wealth of genealogy information spanning over a century for many schools with full text search. Use our online Genealogy Resource to uncover history quickly! Are you planning a reunion and need assistance? E-Yearbook.com can help you with scanning and providing access to yearbook images for promotional materials and activities. We can provide you with an electronic version of your yearbook that can assist you with reunion planning. E-Yearbook.com will also publish the yearbook images online for people to share and enjoy.