Gainesville High School - Leopard Yearbook (Gainesville, TX)

 - Class of 1926

Page 1 of 182

 

Gainesville High School - Leopard Yearbook (Gainesville, TX) online yearbook collection, 1926 Edition, Cover
CoverPage 6, 1926 Edition, Gainesville High School - Leopard Yearbook (Gainesville, TX) online yearbook collectionPage 7, 1926 Edition, Gainesville High School - Leopard Yearbook (Gainesville, TX) online yearbook collection
Pages 6 - 7

Page 10, 1926 Edition, Gainesville High School - Leopard Yearbook (Gainesville, TX) online yearbook collectionPage 11, 1926 Edition, Gainesville High School - Leopard Yearbook (Gainesville, TX) online yearbook collection
Pages 10 - 11

Page 14, 1926 Edition, Gainesville High School - Leopard Yearbook (Gainesville, TX) online yearbook collectionPage 15, 1926 Edition, Gainesville High School - Leopard Yearbook (Gainesville, TX) online yearbook collection
Pages 14 - 15

Page 8, 1926 Edition, Gainesville High School - Leopard Yearbook (Gainesville, TX) online yearbook collectionPage 9, 1926 Edition, Gainesville High School - Leopard Yearbook (Gainesville, TX) online yearbook collection
Pages 8 - 9
Page 12, 1926 Edition, Gainesville High School - Leopard Yearbook (Gainesville, TX) online yearbook collectionPage 13, 1926 Edition, Gainesville High School - Leopard Yearbook (Gainesville, TX) online yearbook collection
Pages 12 - 13
Page 16, 1926 Edition, Gainesville High School - Leopard Yearbook (Gainesville, TX) online yearbook collectionPage 17, 1926 Edition, Gainesville High School - Leopard Yearbook (Gainesville, TX) online yearbook collection
Pages 16 - 17

Text from Pages 1 - 182 of the 1926 volume:

The Leopard 1926 DOL XXI? If DI'Ih D BX PHI NI NIOI CI -'mx I-XIINI SX Il LI TI X-Xx NEWSOMIC IJOUGHICRTY MICMOIIIAL HIGH SCHOOL Qorewor 1 F5 111 11111111s11111g 1111s :11111l1z11, 1111 1111111151111 S1:11'1' 11:1s 1111111-211111111 111 11111 111 :1 111'1'1111111l'111 1'111'111 11111111111 1 11's 111' 1111' 1'1z1ss111:111-s. 11-:11'111-1' 11111 1x'1-111s 111:11 11:1x'1- 111f1111' 11111. 11111111 1111.15 S11 112l1111NN. 111l1'1'211'Il1'w1 111 11 1 111z11'1'111'1 1,1C111'.X1i111111111111111 1111 N111' '11, 1'111'11111y11 111111 x1'1s11 111 111111 11 111 1111- 1'1-1111-111111'z1111'11s x11 111-:11' 111 1111 1l1'2l1'1N 111' 1111' 511111111115 111' N. 11 X1 11. N. fl Qrder of Qooks O1 X IIMLIL 1 IL 11111 Q, ,N 1 Sch ml 2. Activities IT. .1 . -11' -Halle L Staff of 26 N Asswtdnt Echtors 1 1 Y 1 Y Xl'I.'li.X IJCXYIS .IINIHII Kl'I-IIIX lf1lil111'-111-1'l1111l' lIllFifll'5S XI:111:1-4 1 ill11I,YIIHl'Sl'I l111ii11'l'lIY 4'Hl.I.INx .XSSi.4l2lIll l:lI5il14'S5 KIz111z1f1'111' Axswiwlillll lf1l1t111 1 Izulys Ulm-V1 ------ S11c'1111x I1i1t111 I1z11'i1i 'l'111'11111' ------f 9111111111 l1I11 1 l1'1-111- i'lz11'lx A ---- J11111111' 4'1llll'11'i' H111 l4lI l11i11-1'1.I11111111' ----- -lll11141,' C'11Il1'g'1' INN! 14111 lz1.1' II1-11111I11lI ----- .l11111111' 4'11ll1'g'1- IP1x1 11111 1111-s ,Xt1'111xf-11 ------ ft: 55 :D 1 . f I as EOFAHU .V I , VL, K. '. , 'y",.. ,V- .tv A W - ws? ,arm D6C11Cdt1OH As 11 token of om l.pp1QC1dt10I1 vs wlsh to dedlcate thls TNI IIOPAI D of 19.26 to Nh made pobxlble the Leepu Stadlum and who has shown us thlllllf h thls lft hls lIltQlLSt m the uelifue of oul school and hw SXITlD"1thX mth the students xx ho make uw that school Q 'A i x .' L x lfrl . X A ' 4 f I A Q 5,5 - 3f 2 K . O C kv 1 Y v I n 2 u .1 - J ye ' ' . ' - 1' T' I H ' 1 . , , . 1 A . y . , 1 . J. IJ. Leeper, whose kindness and j2,'6IlCl'0Sitj' have 1 fy .A , - ' ' . - . . . . , , . v . . ,- ' . UU ' -. ' - , - ' . . , ,, . ,. , , . . v ', - r I Ik iv . C lv v' J---:Sk 'Q 'QPU'-ws, Qixpprcclfltlon 3- 'N 'QQQWZVAV . K 5 if 1 ...S II11 vlzuw ul' 11526 xxifluw 11- umm: Ilan mlm nm 111' Ihvir :11vpl'm'1z1Li1fr1 IH M1 Xl ll lu wplum' Um IM' hm-1' lmfzlilmg ,-.xml m 111 llllllmllg' vi-l'rvl'lx in 1111-il' lu-l1z1lI'. MR H U Md AIN Punupal i S 1s f0ltUIk1t6 haxe f01 lts head such a leade1 as 1 XICCCIIII 1 hls l1111c 1 adxlce ard QlllddI1CL and INS bxmpathetle 1I1tCl9St he has galned the dQVOtl0Il a11d epect of even student mth 11 hom he has come 111 Contact l Pl 1 1 Y 1 x supelmtend'-ni 1 dentx 411 S 11 .111 e dl 1111 1111 111 C 11 ll e11tl1ux1as1c a N lk . cnmtul to t11e11 1n1111uve'11e11t 1 IAN also UIVBII 6VldLIlL8 0 an unusual 1b1l1t1 .1111 pauee 1101 1 he has done 111 the 0 am ll 11111 oi 41111 11111101 Collefw sr MR. , I C ' ,1.l'I' T111 stu - Q il. ll. we to K" ' "'l' 'k Ll 71' d1'11,' gmt- iL11 l- 1111- Ll 1 1 QL" 'nd lli.L1'lll4X' s11ccesst'11l et'1'111'L.' 1 - 11-15 H11-am' ,Q f . ..',- x1'o1'tl1y initiative in the splendid , .l. . A. ' , rg., '- '12 r' ' - . ' - .,'-. v 1 o Q ' at A s ,I G. I. ' ' ' to I A Mx 1 " . lij " llj 3- ' ' ' re- my 1 zu, r -'L :ur Ns' 'Tiff' . ' iii A QW' f 5 :,, 15' ' 1' 9' Aiqqti S Q W F Eg Ui E .5 gist N .- A"x. 1 I f I - 4, v v L 3 X K ' 1 figf I V-,Q.5 Eva., . . K WW M LW Fdcultq I I GICNIIC Al.XIlSH.XI.I. J. G. IGSTICS COIIA .XI.I.I-IN latin and l':l1llf'1ltiOll Sr-ivmw I'1istm'5' I' I3 LINER YONCILI-I I.IIJIDICI.I, MRS. IJII.I,.XIlIP ll. li. HII,I,l.-XIII! rrlilu-A-pill: Spanislm I.ibx'zu'i:u1 l'hysir's and th-rnxwte W. H. l"RICEM.XN IWXY NI.XI-IAN IG. A. HICXNIG Sif'lll'Ll'2llIllj' IfIQ:4!a.:'y f'r'z1t'l1 Facultq 1 l,.XIl.X fI,XN'l'IlICl.l. .XSHLICY H. SII.I,S NlC'I"l'lC .XIl'l'If1liliICIlI X Ilunlf-sliv .XVI Uivivs :uni .Xluvlwzx I'11hlirf SlH'2lkiIlLi NXIIAH NIAHAN 'I'. Il. CH.XI'KI.XN NIAXHY l'.X'I'tTHl'Il,I. I,, ll. I'UWl.lGIJ4 I Cmwll English English Nlzmunl 'l'1'aliui1n NNIIG S'I'.Xl,I.lXGS .XIAIIY HWYN J0NNlICCOl.I5I1lIi'l' H. H. MOSS llmm-sliv Sf'ie-nm- Iinalish History ClwlllisI1'y Glasses S urns Un? L W 1 Cc-1' 2. -Iu11im's 'l. fray! N 'ea' N mlm ol N 1 I lx slum 11 Seniors Q iff! If xr? Q5 ,QW A1151 " W 29 X f L3 1 qi if , 'fb 5 f ' 1' 2 f-111' "V fvpuux , A K if , -Z., .,?f"ft,,:v ',f I, V ' K, 'V Hip- ' C5 l ,JA ix I . Qffai fvf li" 'V 4,1-.V K ,ff W "'1:::::- Q' Y Vw if X . I-J, VXXY-, '-. sv? ' xl SENIOR OFFIVICRS G.-XIlIC'l' Mull.-XNII'Il,, HI..-XIJYS OLVICY, Vice-President Sec1'etzu'x' and 'l'1'easu1'c1 .IUNIOII KUICIIN, I'1'wideut MOTTO "Climb, though the path lm 1'ug'g'cd." F I .U W Ii R Chryszmthemum COI OI S Yellow md NVh1tc u 7 ' A L L . , ' , c J V X . 2-svvrnm-nwx1,nvan-r.-rrlun-a. 1' naesu'.x!u'r.1vvrwA1-4'nf 'f 'fi mxutrzxnrrsuwnnzsuuezuvmuunx-Q-nwvamzsw f:x::.f:w' I . SEN IORSFD IiIl.l,Y llUl'5l'I 1"411l11'1II 4"1 ""1' l'I1-1-l'11111 "'l1' ,...--.I ...., 4 . , .. , . w11::111xI1 111111, 2..g tluss I'1115. 2125 M91 Iiuf, X1-41' "'I'111- 1,1-11g1z11'1l", 'Ing l11:111114g4'lll11."ff1 X 111'1l1l1 11111 111 Hl'll11' w:1ys. M, -. -6- IZIANVLII-I I'I-IHliIfIII'I'0X S11z111is11 f'1u11. '25, '211g Girls' Club .1- --1-. 1-. .- 1 --y- -11, -11, i.111: Iiuskl-I-111111, ..01. W1- :11'1- 1-X111-r'ti11: 1!1z1111'11a- 111 go . ., . .. .1 I-z11'1' :1w11v 111 1111-. X D1 IJCXYIS I. , ., . 1'1'1-s, 11.115 111111 'ng 51111111511 F11111, '!.1, 1.111111 V11111 ""2, '3-1: 111-- 11:11i11: l'l:1sw '13-11111, 1+-11111 1.13 1I1'111-ri Vllllb 'qi' 1'12lX 'jlii S111:11s111' 1-'1:111111111 l':11iI1,l"1ll'if11il'1 "'1'11.- 1,1-4:11:11':l" "Ni: Clus: Sous. '20, XVI' lfufu 1111-1111151 1111-ul "ull-1'11111111" :.1'1 -26- .IA Nl ICS XY1 LK lil! .,- , , . 12111111-N' 011111. 2:13 fn14"'f1111l, 2113 1. I, -.r ' '. -H' -.- CXVEQ s D xv-14-fc' wrluauxnrvnur 1'1,1111.1l1, 2.1, 211, 'l1- IHS. .Z:1. "1!1'ow11 1-yr-S, why 'l1'4' you 11111-'?" ..- -.1 ,,.-- .,-1,---1---1.,..f -,---fq--,,7.-.-.-x-,pf-11-.1-.vvfv-----1-av-11 'I f-zr1--1f-r:-,,-- -,----wfzwa. . SEN IORSKD lxllf Hll DOROIHY l l NNINI ll XXI 1111 S1 sl N ll I1 lu N N ll 1 J I Nl 'HIFI' url nox IIHNIXN ll Illlrl lit 1 I Y HA' I 'SON " ' 1. P11111 11'0i11l Club, '26, .vlililifl l'I11l1, '25, 'llfig lima!-11" k U t'l 11. '23g Girls' Vluh, '13-1, '23, 'll 1111 thv ut' ll Iylw- ,'I - "Mum" 1111111 sl-:141i!y -'L6- -.'26- WA if 'Ili . , IDX ' 1 , j " , N' X pllysivs shark but an :cmd hrrjx q1..,- Cyuh. 'gqgg UH-llwglful 'gig- l11HlIh1lvSS. Hi-Y. '12-1. '23, 'SML Iizxml. 1 5'--z11':1g l'l:1ss l'l11y, 'ivlg Ii' -I+-1's' l'l!ll1, '24 U.-h:1tI11u 'I"z1111, 'ZHQ Vic.--I'1'w-s. 1411111 vllllll J11 ' ' Vluss I'la1y, '25, "Jlll'1 , wh -'el is tl1,' I!c,1111-0'3" SEN IORSFD Y NNN P Inf u s X l N CV I+ IH! Ill X x I x I l NX 1 110 ' 'Il Wililil NIC!! NIA ' i.XI'l+I'I' Llilfl ISI'.XIDI,I'IY X 111 Qiuhl--sl y1v11II1 S1-g11111111'f I,z1ti11l'l11h,'24g fTu111111f'1'f'i:1I t'I11l1 '20, ,.,, Ihllvs bull -1' I1111' I S11 1:11 "-h' S14l11ml is ill P11-1' lPl'4lQl'2lllI z111y1':1yT I.Ul XXX! XYS 1-'-JGT 1 11 1'I11I1, 'ilg Sll2l'lir1l1 l'l11l1. 1 14IIlIIl' I'4'i1Ii Club. '26, I'0I'I'1I"l' lil.Ul'N'I 1:1111 it. I'il. hui' ilf 11112111-r4bz1ll. '21 'QMS lizaff-hzzll '21 'Dig T 1011. 'ZOLQ HifY f'l11b. '21, .X 1111111 'ith "l1i:l1" fdvznls ll 1 Ill11Ilj' Ililll' ints. SENIORSGD .Xl'l5I!I'IY IHXIRIQICII ,ll'I.I.X H4-l..Xl'GlIl.lN' A Cruvl main hx- has shot Illllllj' .X living mmul' than industry gulls! tw vrniuilriiif-mi wiih amid lrtoks. -.96 ,96 .I ICXYICI. YY! X lil N l.Ul'lr1 IEOSLEY Social Clllllllliffvix of COI1llX11'l'f'i2lI Iffwrzl-bz1ll,'25, 'ZZHQ Ikzisv-hull, 00. Fluh, 'ZZbi. "I,uutii-" :ilwuys lvnds 11110111111 One- c-lass 0:1111 have too many Inamd. .Xml lu' C1111 play foutbxll Jvwvls. tim! :Rx zfurmfrnwunm -aumunnunxlan Ni W1 ' ..J .1 . 'G'g- Q., - , mn- 'nu-er-v1"n' -, --- I-A -. , . :Q . . h X k an SEN IORSFD HIM N14 n S nl I 5 no r e llllllS . kl '1 fx! 0 1 7 ININXQ X N Img' C. N IKWIPN KH IIINON Ot C ' mnlsh Club h ltm NlS'wl I 19 lb ' I N 1 lf 111011 . is Q Ufil Cfvbg umm lx-. C01 tu N 'mud lCC0llllll0dlIlll "' "W aunnmnsmannm ,r JB 8 YI 5 L , . ,.,, ..,. ,....-LW fi fil410I'UIfI CK liI'UI,l, l.l'l'Yl.lfI ISICLI. filwl tfllllm, 'IJHQ l"m1nI-lmll, 'Zvi l,l'+','il'IlI I'1mlvl'.' Club, "W: Il'x'ls - Fluh, '25, '24'g Class l'l:1y, '26i. I 4lun'I In-4-ri brains I hzlw' : I I ks. .X Irun ttv ui' .'u'nl tal'z1ivc-- ll in fel I. on 1- stzxrta-1-, no stupnwf ,L6.. ...'L6.. 'Of f'llUI'2!I Club, '2I4g Hp: '.'I Ill, "' " ' ' ' '25, '2I'lii Iwi vrs' lub, X251 fl'1'lS' gl.-1, - ' -24. -351 D92 - muh- 35" -'V F11 , 263 'I"z1ck, 13433 'l':-uni' 'l'1In- . .. ' ,'22v'g lil 1, 4 v -1 Vs, 'l'I14'3' I-all hm' "Sz t 'z J . but hvl' y lm 'Q l S 11111111- do-.'n'I SIWH "T"1l"- . Oni d ','I'f lwsitutv to cull on Ja fur hs- is ulwzj: lx' km: . 2 2 ' J- Jmrza vw a-- SENKDRSFC NKKI NIJ KKK I N I X N tum 0014 Q Q x mm J 7 IN JDIIIK IUI I IN HS 1 1 N I'KIIfI.NOX Ixlfll IIN N Q R xothx ll s M IN csv N 1 CW Q l 1 I ll .luF4li33'lW'!"'W"'M ma 1. nu -M lp- .fe wan vvnnrrl'f.1m'iUn44uvLlIs'p'0'AA1l1bv'll5i ii L . I Zi . '!'l!I1Il.Nl,l lSl!.Klbl.I'IY Y1- shall l'u0w lnim by lui: Ste-Q . Girls Fluln, 'lllig ll ws' Illllll, '23. S11-'s an Swv -nson, 1 -z6- 5 . E -1b- 5 H' " ' ' ,..'rl Q H' 'ls' 'lul, II yt'2ll'.'Q IM-lmtinz IA 3 vi' A' ' I I Ay L Cluln, 'iloig lloot Club, '25g Clans: i l'rum1f-t. 'ZQLJ Class Play: Aww I-I1li- 'tN?llll"S UI' urvut Il1l'I1 all rw-mimi , tm' "Tl1f- l,m:pzu'd". u."' '? L . Do' ,A al: tl1+- sw -It wt lisl resi- li: ll :md luvuhl.-st Clllllf' ww- li. uw. 5 5 5 E 3 a . Q - 1 i I ll ' F B X s R' 2 - xl ,, 3 l 4 . f ll uf Y 5 Q l l ,E - ., , , . ,.. . , .. . ,,-L.,,.,n...-N.. SEN IORSFO IJCYIS VOX EYI'Il.YN' KI IiIiI',K'I'IiI1'Ii Y.-ll I1-:ull-1-,'2lig llczuls-1'sl'l11lr, 'jfg Girls llzlslu-I-lmll, 'flllg Class l'lz1y 'md " Yu-'IIN' Vlvv flllllb "WZ "Ni mmhw- hut not llblillllvll. ..'2 '... H1-rw-'s hoping she- has il l'llll1l'l full of "l'+1c'ks" of fun. 6 s I.l'l'Il,I,.X ISIIUXYN' 1 26- Slmhisln Vluh, il ye-urs: i"l1r:x'ul l'lHNLl'1P1l'0'l"l'l'Ili l'l.El!, 'ily flUlllIll4'I'l'l2ll Flvlh, '1ZIi, Spanish Club, 'ZZHQ I-'rw-I-lyzlll. '25 W1 wish h -1' il lhlllxw- :ns hriuhl us '263 Class Pwsiclelut, '24, ln'-1' h.li1'. He is UI1l1Sl1illh -both LUOll'l00liill I ff 1 . MNPW -5.-vw. 1...muluaane'- Q naw-ram 6, um u1L,l1sI. 1 .unfmse --.:. 22.-1-,e-sz:-ee:e was 1 Jzewnm - -M-'WI ww .ir mmm R - L -new SEN IORSFD l'lill'l'I I'l+lN'l'0N ISYICID DAYIS Ifoot-bull, 'illig Iizlslivvlmll, 'ZR Sin- hvlongs to tlw wrvn sw-vim-s cl Hf- 11.15 Ourly hair. hrrzwu wyvs. and ll mania for zlthlvtics. 9. .. gg.. : .max 'l'Ill'I'I"l' 1- hird family. .436- I"0IiIll'IS'I' ull,l.ll,.xxn IQ' lkzlskvl-lmll, '25, 'ZOBQ Swuvzlllt-xt She- dm-sn't know how to umkv uu Arms Cmmm-rciznl Club, 'QOL l'lli'llIQ'. CVEU Urlwillllllfnw -surv slmt Nuff Saud 'fly ,ix .- J Q-v EQ.. I R 'QL-Q Iil'li0N lil I.I.l'IXY Hll,llllI'IIb IlIll'1SIi.U'H 1'HIlIllll'I'l'i1lI Ululm. 4291, - Un-' in an lllfIllY2lll1i she- has lun A Muir! ll.- xx'w1'ks lmrnl :nr s'Xl'I'jflllIll but ::-- 4'iI!Il l'4'tlll4'l': .336- '-us HOI'l'I N' I+l.X'I'lI IGIKMA N .Il41N'IfII. lil'Il'IYl'I'4 NVhilh1-1' J1-W4-I gum-th, tllvre- yum-Ih Howl also. .lust zumtlu-1' 1-lass 2-'lll. W1 W-14" nn gunman Aa-:nav-namnaalll-w-eva llnvmmm nf-s urmnuu 7 an -2' L. ,. 6 X . , " ,Ns nz- 1 Q, . , f..--..,,,z.,.,M,' QM. 12. Q- . A. 1,-ga - f V..-gang.-.W .Z -- . w , my u new-nu W SENIORSKD ll I IPI ION xblwt hill n x I Ill Bae blll I Io: mon ,, Q-'IIIIIS Z9 not J lll s mols Jes tlueu ' .f. x Ili mf IIIIIS IIIMSSIII I I Nl H ll 5 HJ Ll L mms md toot mall COIIIIIIGICIA L um . us lll IHIGIISNH lu tt C0 s lk lv ve New el 'Q I 1 2 N, 1 --. 5 Xfxzk u wwf--,?'A "W"-"4""-""'-'-f"""H-' 4 . 1. ,.-. ...-.f,-.M-uf:.m,f..,-f , ,..u:4,...I . Y ' ml XYA . A 'III IIIIZNNI-I'l"l' l+I'I' I I . . IES liz " - 1 , '23, '251 Track, '24g l!4'X'lll'v'f Sh 1 has il sww-t SIIIIIUZ Il '1. X- 2 , 3 yelzursg Glw- Club, '2si: aa mlvnt ' ' - l"n"'. T " ig FJ -Iz11l.'25. '2vi. 0 - .-cr 2- I 1.-r, -Q - 1x1- 1h- ' runs :around all the- lima-. -96 -" 6- . . . . -' III II. . I. I lull I-'mot-t'1ll, 'ZIHQ Tv 'LZIL H+- t'1l' 1 - '1' me-nw-st Ill G"l:' Club, 'iibig Glx ' uh, " S i ' -T - 'Bug ,, "'l TI I, '26. If you 1-vm' want m nsult El spwv- 1:1l'.'t in six: s--:I , Q , H . . . . ..- .,. ... -,Q-,,.-1,.w...,...,,....-..-a-v..-sv... tilflllllli IC l.l'lNYIl'l 1'HIiIS'I'INl4I ILXNIIGL lqlnm--Vs' Club, '24, 'BS' llvbutiuu l'1's-sifleult, Spanish Club, 'Zfig Girls , ., - v 1 .5 1 w 'w ' -n ' 1 lull, ,. 5+-urs: lll-X ilub, .- Xi'2ll'S. Llub, f,,llUl'2ll Qlub, ZZ..g X1-ll I,+'1lmlvl'. 'iilg llrmla-1's' Club. '25, Th.-y Q-ull l1i1u HL'll1'iS.'UQ ww lmlw us 1141! l.lllllJlll'LL4'li .Xu unusual lM1l'S0Il slu- rlcwsxfl Qu luiucl "Hills", 426- ,tw 1 - Iz- IH"l'll lil'GON .IUH NIVHULS tlluwrul Ulllb, 22.1. I l H1-Y, 26: Glw- Club, Qhg Spun- il-1 :und SQ'l't'll1', und :1 prmliuv ut ish Club, "li, wiuu, V "Herb, Miss Cox. l fouud that word, Uuwzlus " D mmm. mu :L 4 A. 5 giff ' If Z. K A Q . . "-: Q ,A ., n -':r'4k'iMfAf'!5?-'gl ull1-g'YJYLK,f5s'K3?flTIG:iiTw':l1f!i qh- 4 X-'L 1 " EZ I W A K. X .Snr nf' 1 2 5 3 l 3. ll li 11 F l I Il0ICO'l'HY G.XNIDIl.I.0X IANA KINGS il l C0lIllllPl'f'l2ll Club: '2vig Girls' Fluh, t'1,zx1m-l1'1'i:1l Club, 'ZZOSQ Spzmisll l "Hi Vlull "" ' 1 A 1 S144-lg Iunu lmmirls and gl Ch4't'I'fllI .X Hlllvl :xml I'z1itl1I'11l litlll- wo1'lu-r. 1, E. dispusition f--Il1z1I's Dm'otl15 . l l ....'g6.. -,26- l l YONl'll.l'I Xll'l,l.INIX l LOLA I'l-IAIUIAX , D Cc,1111x1v1'0lz1l Club, 26,3 Girls Club, , Slu- has an V+-ul Slllllt' and wavy 'gm I,,y,min., Club, '26, I lLlllJllI'l1 hair. P ullllllliilll' 'lms ll big lu-art, zu NVldl' , Y arm, and un mr-llnaxtmu to talk lu Q I Q11 .rtlluml 1-lass. 1 l l I l l l '. 'S ' .y 1 I , 1BlZ'7xb'ClS.IM-"VMI-ffsLllF!"Lk'A6Ef"rl'L1h.'5'-:Q I-5' Jr" ".--:-.- ' v.w1.w'. ,111-"1 .'P'..f'L?Li241141-X'fJ31LA.' I ,. A 1 , hi! , v.:', J ' , " J 1" ' Z'! 52 L ,Di -. HA " ,fQ71n1JU'-1,1Xi3'An'YMH7""'-.-Fl 'ZZ "' - " ,c z,,h"idB7'W4'PE'lV.!"3'!'L'?L'5L'lff'l' l 1 , SEN ICDRSFD SPI HIS X X11 1 1 4 7 llulxlu 1 nu 4 IIOIHICS I lillH HIIIIX IN uotvm Club S C' Dvbatlu Club Oh NPPIPIIIW Jumol xss Q9tll'xPSlC0lllSf 1 Xoow , 2 vu '14 .f 4.52 aff, ' a mann-and lu r K ., .1 Y I . 1 , I-.. ..u.' ,..,.,...,..,.........n...1u.m-ununsamvn mx N 1 . I 1 MFI S, .HCV I . , .'lfZII l.l'1'YI.I.l4I Ill'1l'Il'I+2 Ilznslw-1-lmll, "Eli, SX: Club, '2eL. l's l""'.' XY' lump sh- du -su'l Sb l bus big bro ' 1-ye-S zlud 11 lim- Iullwu Illill Y0f'21IiUI1 Gill ll"l' l'il"', plv in lu-1' Pbiu and slw likvs 1-00- ..'j-6.. .-JL6- IMI..-X WHYTIC l,l'N.1 X t'uirlnt'ul sludvut. with zu f'll1'l'I'flll Il1ll". H ,'25gGi1'l.' .lub, '25g Cu.-Y ' ' 'L K ' ,lm z':z "il ",-lg,'." T F H . m...L..,..'.. i ...-f., .. , , , SENlORSfD ULIYE 1'0S'l'l-IX lll,l,l4IEN Ul..XZll'IIC oote-rs' Club, Z1 yv: rsg Girls' Club. Iliuiiuulivl- und Cllllk Shel has R i Q . - . . . . v 'S yearsg lluslult-liull, 2.13 Juumi' Wlllllllly pl-rsmiulity. Class Play, '253 Git'tm'i:ui, '2fig Class Play, '26g Yelll Iwucle-1', '26. ' ' 75.76-1 :wliw has lllildl' ouv ot thv lwst yf-ll " le-zuiews G. H. S. has eval' liud. GIMKIIYS M1'l'0l.l.l'5I Q., 1'-'61 Girls' Club, '24i! llziskl-I-Iizlll 33 yl-urs. y'l'lg1glXlAy yy'A'l'lglN5 Gladys has lelft us uow, but in wish llkll' succc-ss in lllll' uvw "vom Tennis doubles, '2iig Girls' Club, Q1 ll", uid -Ish! nv'-n.4 t Zh, lluslwt hull, 20, 26. Virginia is ai grind spc-rt, 2 sliv knows how to play husk.-t-bull Y I ui, f - lj-W ,. -f-.1-at SEN KDRSFO NIXICY S.XI,S3I.XN l,0l'lSl'I KING Spziuisl11'l11b. '23, 205, 1!ii'ls'K'lub. Latin Vlub, '11Z2, '24, tlirli' Club, ., , . , -.- . ug, U yefarsg l.1mtvi's llub. Jin, tlass I I l'l21'lIl, Zh, Juumi' Class Play, lug Yuu'1w llwiw- wllli tlie- SII11lllSll, Class Play' 'gg' N lll'l'l'IlZ Slw has diuiplf-S and big brown 1-ya-s uufl' said. -326.- L26-. ll. li. l'UIi'I'l'1ll . DORIS UICIUIANY I"ll'l'IJ2lH, Il yn-arsg Has:--ball, 2433 mlm- l'lub, '26, Vivv-l'i'vs. Juu.1:r liaske-I-ball Captain, 'llfig Root- 1 lass, '23, llaucl. '23, '24, Juuim' ers' Club, '25, Gii'ls'C'l11b, '24, Latin 4 liss l'lay, '25, Vlass Play, '26, Club. 135: C1:u1ui+-rf-ial Club, '26 "I'4lI'll'l". is Iliv slufik of tlie- vil- Slufs not only guozl at lmokke-vp' 1 su . i Cv n nw- xv: arm-e-ww sms an limi aucl lu- has a lltllf' l"m'cl ua uml ing, but :I - can play baslu-I-ball 'ls I 1-ml" 'iw ll. 5 - .f P- -.-1-'H-F .-wwf.-.-m..w, .Lf..M. NH... 1-, f- ::,! 4 -fm,-fl-A-. 3 ,, W..-4...,.- n ...vmwnn.fa:.mamu.nnu-nnnneuna M SEN IORSFD XI ll I NINIWIUXN I I N H01 D118 1 1 1111 ll 1I11N11 C11111 1 ix 111 111 1111111 11111 1111 1l1ll1y 11111 J P UI I ll' SHI FH 111111111 L 111 1-11311111 111111 DE s 1 tvs '11 lll stoc 18111 C1 1 CX I1 uf 1, 1 1 4 11,9 I 1 lrgrl I j 3 ' : Q 1 1 1 1 , v, ,..,.1,..-..W l . . '-I .'. . EL . NHC A n A 11 .'11i11g 111'111vt11- 1111-11 ti-1, S112 .' , . 'L31L. z11s! N11 '-1 11 '1 XVI' 1 1l1l1'1 111110 I 1 ' "1y01l. -Q-6... 1 ...QQ- 1 1 lf. ' v A1111t111f1' 111111 111 our f111P 1z1ds 11'0ll1 MILDRED MNEAUUH Xnlle-y N11-W. G11-11 Club, 51 ye-ursg C0 -"iz11 111 , '26g D 2 ' C11111, '26, Latin ' , '24, '25g 111111116 Hub, '24. H1-1' 1215 : . '11 1ib1f1'z11 -' k- ings, 1 'z11y. . 1 1 Kung... SEN IORSFO U V IUN N U 'N IN NN It Hilnl lil IU I N Ull DNN ll ll E, Q4 ss, J' J Qy N V F., Yfuz- I. is -'Q A x we V -..i.Q..,..vW....,.., .., , ..,. .. .....,.,....--.., .,,. .. NA.. L....1. , , , , j Q' ' T 5. - A Q 1 : l 3, - i f : - 1 - 3 -4 ' ,1 - : 1 -. Q - .. - ,, . 2. : C T 1 1 , I : " Z f is 1 V I 4 , , E L r 4 2 , Q I A L: A 1 s, 1 2 A " : H E I I E 5 1 I 2 - y .. - T t 7 Z. : - - .J 1' ' ' . .- . . U ' . E Z, ,C ,. .- A :'1 Y - V 1 4 . - 'Q C: A 1 F- A 2 A ,, :' ? i Z ff 2 " .-1 ' ' -3: A 1 I T 'N 12. .-. . 4 4 7 : L: I : T 'I ,1 7 v ' T , S- fl 4, 1 :' 3- - A t 2. ' f A . -- -- :. 2 : , N, T' : - F , T 32 . 1 ' L T ' I fl 1 C A --- ' :pu ' '-' . , - 5 .ff . : :r 9 r A - 1. 5 1. 1 E if T 5 " no '4 " .T 2 . A I T - -- : : I 1 .- ,.. 2 : . 1' 1 . ,..m.,, ,,,,,..L.K-A4--- MM- U4 ,,,iaL,,,..,,,,,......-,..:. .. AQ, , ,,. ,..,.:,.,. , ., .N --,. , Mm., , :S SEN IGRSFG HAZIGI. SIHISSIA N lll'1'I l.I.I'I ICYA NS .,- ,. Girls' Flllh, 'flag splmisll Vlllh, l'Mr1l11'11'c'i:ll Vlub. '2'i. ln, lin . . ' 4 A x Slu-s lmrlulll ln Q'X'l'l'yIlllll2, but lll Oh, boy, "ilu-ln eyvsul SI4'll4I2l'1lIPllj, shffs ll stall' -'26- -'26- , ICLIDUN l'.U'lfI l'I'I'lllfll. ill-1'0l.l.0l'Hil l:om+-rs' Club, '25, VMSS I'l21y. '2'i. 'I'l,4,ugh H Semin, himsvlfq we D,-i- l'0IlllIllll'lll1lI Huw can :auch zl lit- vzltvly believe hw more illtvlwfstl-rl II" UPI IWW' 511011 ll bi! V0if'1"3 ill SOIUIIOIIICIT-'S. Cvgj 1 4::1z::1:rf-Q--'1nvr.':wz-fl-rr-w - - - - - .- - , , ,,.,, K , , . ,. Y , , ,qw.,1,,,-,..,,,..,m,,-,.,,.,1,, . , ..,,,,...,n, . , .V ., mf, SEN IORSFC In lvnluu Vluh, '35, 'QOLQ Hi-Y, '20L. Latin Vluh, 4 y1'2ll'SQ Flzlsw Histor- .A .,,. 4 I mn, -IL H vx--y, wln-iw IS j'l5llI' v'Xl'l1So- lur In Ill I nr1iy'."' l'u11lim-'s uctim1s In-slwzlk her truv worth: slut- is takin: four yvzlrs of Latin. -'26- -335- NI YIi'!'I,I'I Llfllfl Sl'l11N4'IfIli mw, that twinkle- in h-'1' vyts In In N In-1' 1ll'llIlll'l' lll2llllll'l' 4lf"f5H'fN I' l'0!'ll'1ll Football, '24, '253 Iizlsv--bull, '25, ..,. H . ..,. , . .,,,. -1-3 IUIIIIIS, -hghlt-vC,l11h, -h. The-y Call him "Shilw.'A 1 Q1 ' ' i I , H . 1-' , .. g t --,.-vm:,:s:.1 nz-f,,gs.c.n,vnnmQ.fu',v-A 1. w, - ew- 1 ,, ---fagrfwv,-v-...m..,...v:.nf.,f-w-raw-rw-as-.1. ra-nl 11 ' r n n .auumcu-. using-,i?.. SEN lORSfD HURIPNNI NIUNI' X lHlIiN 1 ll vi cut 1 no lil sclmol N 1101 Glu Hx Q xpem 1llw lu X! ll I I XXI lxlhlxll XXI N Hll 1111 Fe C 17 I' llllil DM11 C' S sul r xx ul 1 W 4, C I lhrx X111Pnrl111e Il no Q 4 e c' 1 N 0 .fig JM' ,NJ Q 54 .1 'H 4 ..,..,. .f.,...m,....,...M...-,,1. 'Z 1 1 z g f Q 1' - A . 1 . ,...w,...-,,.....,.......,.,..,.,..... " if-"7 .'I VH. lb " ' .IAN l.z1ti1 Club, 4 ye-ursg Girls' Cl I1, lim-l1z1ti1uul'lulr, SZ yn-ursg Ulf-1-l7lul1 '25g l'1' :id1 l,z1t'11 Club. 'ZHQ P: I- 4 5.'+1z11's3 lull, C2 ye-ursg Hiuh .' A-VS' Clllb, 'fig .'UlA ' lull ..l. ill pw-ss l'Q'xHH'tQlI', '26, Paz -aut, '2fi. ,, , , , , lt' f'll2lll'S f-lu-v1'l'11l grin and img A ,1ll0ggllVtll?3'.fQlff has M'1'1'F muh t111'l1z1l1ln- uoml llllllllll' Il0ll'I 111111111 yc u 'L ' ' ' N A ' l1i.' I'1'ie-11ml wa-llv we-'cl Call you 1 sk.-ltif-. -3261 ...'g.6.. , . ,. . 1 . . . . '- ', '25, 'ZHQ liz lg fl Q l1l, HIC YIHK .V I'lf1l.l1 'ilfig :tina Tvz1111, 'ZZNQ ,lz1s.'l'Iz1y. I l l I um Glrls liusl' - -lmzlll, 241. H+--'11 H:11'1':'ll, slw 2I'1'l'l'1l flu fuu "Nz ', lm rrzhle- .lmlplf-S, we- lr' mg ,lil Y I-kg lie-va-i11tl1P hild ,z :' , Hut for tlwsrg '-:J ll, ltrh, t. c SEN IORSFD IIII X XXHXII I XX I xx cw X II IX I u x X lsr Nu I Illn 51 we el L CY nb Iml S 'll 3 .sa-awp-on-:fun-zuunnnrfnvu ' 1i"'1'5 nluas'nA,onquu1z1v.. L xnk-74 - f ' ,' . ,.- ,V f. f.-- mfr-.a, -ah-" AA-Afilniska 'V ,XXI ' 'IX' ' . . 'ZX' XXII. .I. .I II.X'l'I'I,II"I' "Xmly" lms llllllll' il puinl of ul- Ilvlulinu 'l'f-um, 'BHQ Cla." l'l:1y, 11-ruling vm-ullolllivs 'lzl.'.' all lvzlst 'ing Hi-' Vlllh, '36, Ixvlw- an ww-lc? I E I ll In- lu-e-ps un lllllll' vlnu, llill vill llllllit' 21 um ml Iunl'ing mb' sum' cizlyl ...QS- -'26-- XX'I . .I.XNI " 'LEI' l4'm,t-lmll, '251 lin."-lmull, '2li. XX'II, .I.XfX " 'I'NI'IIl "Mig Haul I 'll"- - ' ' hull' to Hi-Y Club, 'llfig GI--w Hub, 'Slip lan-klv him in I'wuI-lmllf Ifillld. 4 Xl2ll'.'Q Class l'l:xy. 'Slip K..-A Cl , '2Il3. "ll lm: Surll :ln e-nuzxging 1 "su:- :'l'ty tlml lu- IlllIIllJl'l'S Ili' I':'i1ud' by tll",!'X'5. syn. M..-.,..-.. ,.-H-.-,....-.1....- ....,...n . . .U-....,.-.-V , ,W ....-...- ---f. ,- SEN IORSFO IKUYSE XVI I.l.I.XXlS IIXYID 'l'l'ICNl+Ili lilltvrvd '26, Sturll ut zxtlmlvtic' II1llI11lQUI', '263 4 Illlllll Club, 23 yvursg lluutm-rs' Club, lloysv bus be-vu ll ste-udy, clvpvml- -35: y,.H Imudpl-Y Q53 Huy L'luh' uble studs-ut, uud bus lllfllly fl'l4'lldS '25, 'ggi -Xthlt-lip Mmm- A-Tm. L,.f,l,- " I1-'HA ard", '2li. 4261 David bus worldu ol' pvp, uuml ln'- will -41-t tlu-rv sfuw day. lfun' I-r:.xlu'Y -'25- llaud. 4 ye-arsg Glow Club. '25, '2fig lllD0fPl'S' Clllh, '25, .251 Hi-Y, '24, I,l,lgl,'l'Hx" HIi'KP1 '05 Girlx Club, '25, '26g Choral Club, .lust ll good old scout. -0.3 .95 , ..., - . CW Dmotbx works hfnd md does ,c od x m k on xii. -4 . , V . . . . . .,-X , , . K 4 ,. L .- V ' . I . , 'X .ir "w. 2 '. uni---samsung-x:::.r: - A 'A:n-n.m.n:,-,::ana2nounn-f-aura-e.aun gg -"f'2',1,' xl :.q,,Kv4....A 51111111 L1 155 1-11511111 1 N111L 1 1 I 31139 1 x x x xl 111x K xx 11 lx X14 x 11 11 X 1 l x 11 11 11 1 x 4 x 1 1 N 111 111 N 1 N 1 1 1 l 1 N 1 1 N 1111 11 x1 1 Nlxx xx 1 N ll N I U N1 N01 1 1 1 1 111 1 1 N1 N 1 111111111X 1 1 1 111111 1 N 1 1 1 1 NX 1 1 1 1X x 1 x 1 11111 1 - 1111 111 X11 1 1 tlllll' 1 , 1 2 , N 11111Ilx 111111 x x 1 U1 1 1 1 1 114 L x ,x l 111.1 xx 1N U 1 lx I 1 111 11 fx. 1 11 1x 1 N21 N P. 1111 111 x N , .N ' X A 1 N Y i 7 1 1 'JY'-'AN 'l'1l1-f YIQAI1 121171, 11111'i11g 111- 1'il1'1I1' 112111 111' 1-111- l1l'1', x1-1'1-12:11 1IllIl111'1'l1 s111:11l 1-11111111-11 111-1'1- S1---11 1'1l11g'- ' 3,.,r. q 11131111-11' 1121.1 11111111411 1111-1'211'11111x 1121111 S1-111111l,1111'11111 gi, 1'i1.1'. 11111'i11.u' 111- I'i1's1 1111- 1X1'2l1'.' 1111-1 111'211'1i1'z11l.1' 1112111111 1111111' 11:11 1111'11l1Q'11, 11111 11111-111111-51111121111ls1-11-11111 g'1':1111-s 11'1-1-- 1'1-211-111-11 11l1'Nl' 1'11il111'1-11 1'1-211iz1-11 111211, 21l1111111g'11 1111-1'1- 1121s 51111 .'l111l' 11-15- 1111- il11.21l'111'11 111 S'11l1111 1iI'1-, 1111-1'1- 11'21,- 5111111-1I1i11g' 11111l'1' 1112111 1111-11- 1.1111 211111 I'1'11li1'. W1 -11 1121111 s1'111111l 1121.1's 11'1-1'1- 11X'l'1', 21 1l1lQf1' 11'2l1Il 112 J "111- mg 111 1'211'l'.1' 1111-.'1- 1-111I11l.+i21s1i1- ,1'111111g 111-111111- 111 111111-1' 1'1-21l111s 411' 11-211'11i11g'. .-111'1-- l111z11'11i11g' 1111- 11'21i11, 111 111-21111-11 1111 '2l1'11 111- l.211111 111' 1I1'z111l121i1111. 'l'11ix 1211111 1121: X'1'l'1' 1'211' 1 Y1A', r1i111'1- 1' 111' I1l1'Q'1x 11211-1s 111. 1-11111, 1111- 1'il'1'.'111l1'lIl I'1'111'i111-1-, l,21111l 111- Wim 11'11:11s, .l1111i111' 1.'11111, 211111 S -11i111' i,211111, 11'1-1'1- 111 111- 11':11'1-1:-1-11 111-1'111'1- '--11'11- ing 1111- 1l1'21111lz11i1111 1'1'l1 '1'11l1,' 111 1111- 11-'11' 12122 11111811 111111115 111-Q'-111 1111-i1' 1'211'l11'l' '1s 1'il'1'S1111l1'11. 11111'i 112' 1111s 'Y1'2l1' 111-A1' 2l1W'lj'.' 11121111- .-11, I'111'11is111-11 1-1111-1'1'1i111111-111 1.111' 2111, 'lI1f1 .'l'l11 -1 1 ."1.1', HU. 111- 111111'1 11111i1'1- -'11l1, 1121ll4u'111.1' S1-11i111's, 111-'ll pass -Y41ll 11-1." :XI111 111 11.'111'1- 1111211 g'1'1-111 1111111 1111-1 1 ,'.' 1-5:1-11. 1111'.Y 11111s11'i11111-11 1111- S1'1l111l'S 111 1111111 1-1111- 112111 211111 112151-112111. .-1111-'1211111l'i1111.'11' 111ili11g' 1111'111lQ'11 2l1Q'1'11l2l, 1'f11-g- li.'1, 11131 '1'. 1,z11i11, 'l1l1 s1'i -11 '1-, 1111-1' 11'1-11- 1'1-21111 111 1-1111-1' 1111- S1111 111 111'1- 1.'1l1r1. 111 1111- S1l1111f1111111'l' 1,21:11l, 1l11-.'- XY1.'1- 1'xl1111S 11'1-1'1- 2l1.1'l'C11'l1 11'i1l 1-1-1-1-111'211 -1-112 11515. 'l'11 -1' 211-1-11111111-111-11 1111 1'1- 1111 '1 -1.11- 1111111 1111- 21111'-1111-1-11 5111111115 11111 S1111 .'111111- 1111..1'11l'1'11 111111 1111- 41111 111- 111-l11i11g' f"1t'S'l1' 1'ig'111 '11111 11'i11 111: 1':11's. 111 1111- 1'11'll' 11121, .11l11i1 1' 11-11111 11'-1: 1'1-211-111-11. 11111 just i11- .-i11- 1111- g'z111- 1I11-.'1- 11ig'11i1'i1-11 111111115 1-111-11111111-1'1-11 il l111,:'1- z '11-11 1'211l1-11 11- 11'1.l'1'. S111 - '-1'1- X'1'1'4X' 1-1111111si'1s1i1' 11'i111 111- 1 9111 111- 111'1-1'1-11111i11g' 1111: 'l111111'l1 11111 5111111111-11 the 1'1'lll'1 :11-1' " 1 1111 11i1'1'i1-11111, 11'11i11- 1111101'S, 11-sm 1-1111111.'iz1.41iC. 1'1-111211111-11 111 1-11111111 111 - l1211'11x11i11 1-111' 11111 111-111 'Y1'2ll'. 111 1923 111- 111"11'1-11' 11"11'1-11 11111 112111111-1' 111-'11'i11g' 1111- i11si,'1.iz1 "S1-1 ' 1.'s '211." 1l1'1-211 su '1'1-sq 11"1.' 1111111 111 1-1'1-1j1'1l1i11g' l1l111"1'1'1'I1. '1'111- 111'111'1- .'.' 11111. 2l1'tk'l' 11'1.'si11,' 111'111.Y 1111110111111-s 111 1111- 1'11z111. 11'1.' 1'1-111-111-11 11s 111-.41111'11i111, 111111 111- 111-sc-1-1111 11111 s11-ps g'11i11g' i111112 1-11' 111 '111 111111 111111 1110'l."l1l1 111-111 ri 11 1'1-11111111 us 111. 11111' .--111111 112115 .'l11'Il1 111 111-211' 11111 12 11 S. -A '111' 11 'l'l I112l.', '26, Llllul C lass I mm l lll NN D I Q 4 1 1 l ll If L Nl r x N IUUN N1 1 X fl I Ul INI lx N X . Q N 1 N i D xy K .J x x XI l2lSl Nll-'xv l'4'2lt'llx'4l1llll' llfllilillp' llzllxy Ul'sm'll1lfll lll fl ll S lxlll' slll llfglll lzllls xxltll lm-llllxx' l'2l1X'w flIllll1'wl'llll1li X'lk'I4PXf'lill'ill'NI. lllll l'l"'Ill4'I11rI Ill-zllll I-H1115 zlxullx lil-.xl-llll llll- .xlzlllllllll llljgll. 'lvlll' wlzlw ul' txxl-lsllx-slx Illllwl my vlilll' Qlzllllllt Xxmlllls, 'Tlrnllll-lluxl-,H Klllll I-l'i1'Illl5 Zlllfl ll-zlvlll-lx, Ml: Nlzlv, 0lll'jll'ilTlll1rl1' is lxwlllls, lxlllr :lll lx lllll' l'ill'4' Elllll Sf fllllflllfx NU ' 'll l'llilIlQ1'lk 1,',' ly l'Il4llll'1'r. XXX-'Il ll'.Y Ill llst' illl- Ctlllllllg' XW'1'lxS Sl tIll'.X will lll'lIlQ' Il1lSlQll XX'Il-ll I,fl1llll'1l:l4l'x lll fl. ll. S. XY- fell' lllll' Azul "flfltlKl-illX'l'..v IN-:ll' lW2ll'lll'l'S. xv- xlill Ill'.l'l' I'fll'j4l-I 'l'Ill- In-ffllllx -Xllll llzlxf- lzlllgllll XXX- lill M Illzlt xxl- slvlll lll-'l-l' l'4'Q'l'1'l 'I'lll- XK'lll'lir lxmlll' llzllllls llzlxl- xvlwlllfglll .Xml lllalx' illl-x ll.lll-- lllllvll .lm lu xml, 'I'lll-sw U-zlls tml swift 111211 I'l,x'Z Xlll IllilX Wlll llllllia r4lIlll""1lrl1lfll'llll'M XW1- l-ill .xllll l -xx "1lll1l4l-'IM-.N "ll1lfl4l-lull-f" Alilj' lt Illll lvl- l'2ll'l'XX'l'H - XXX- llulu- Zljlilill In lllm-l-ti tllll' scl ml 1l2l.XS lll'l'4' wl-lv X't'l'IX sllllll. 'l'lll- flil-YS flf' lwllltll 'll't' llc-l-L. fl "f'lllllllUl1lllQll tlll- lrltll lu- l'Llg'f4n-ll. f7Lll'21llll ls1l'lll-zlllcl lllglli '1'l1l- L-lil,-,Q ul' lux-llllx'-.'ix qt ull' 'l'llm- ll'll'Llllg' Y ldv, 'flllllll-ilyl-." Il an C .Iss 1 1 I I Il x N XII x I I x I xx xx I N X , K I XIII ' ' N 1 . C I - , . W! L I K x .XIzI. IN IWZIL III' 'I' XII' III" 'II-1X -XY I"I:I IHIIIIIII :R II' IQ.'II:1--x III- XX-', II'-' .XI'IIII1I'I'IIIXx III' II,I- YI-',X,xIIIIIv IIIIIIQII--III, .XII-IIIIIIIQII I ,XI"IIII'I. in III- 'JI-:IV III' -IIII' I.I-III IIIII' IIIIIIIXQIII-I IIII."I1IIII1II'I'I' I.-.I-:II-.f--Ix, I-I-my IIII1.'---II' I--W III ,NIIIIIIII IIIIIIII QIIIII IIIIIQIIII-III. 1, Iw-III. IlIIlIx1'Z1IIII IIIIIIIIXII IIIIx.IIIII'IzIft '.X1II:mII I--xI:1.--I-I-I.. FIII"I'IIIX I IIIIIIIINIXIIIIIII'I"Jl1'lIIIf. IA XXI' III- XIIII-IIIIIIX uiw- :IIIII III-IIIII-:IIII IIIIIIII'XlII'+'l'II1II'II4I' ,III'IIII'III:II. SIIIII -IIII1-I' IIII'IIlIJl'IN III' IIII' II-IIIIII':1I-Iv I'2ll'IIIII., H112 IIIIIIIIII' Im' XII IXIIIIIIIX II--QIIIIIQ XXIII. IIIII' In-II-II':1zIr-V :IIIII I11IfIII-- IXII1I'. 2 'I'rI IIII' lI'lIsII-I-.X I-I' III1' NVIIIIIII km- XIIIMIIIIIUX 1II'1'-'MII -I'lI' IIlII1IX.r I'1II'IIII- mzmlx III-Iirlfpxx xv- Iw-I-I-IXI-II III1I'IIIg IIII' XI-2lI'. IL XXX- VI-IIIII I' IIIII' II12IIIIxr III .X-IIS- thx. XXIIII Im- IIII--I ff, :HI III IIIXIIII IIIIII IIIII II-'JIIIX :I IIIIII' IXIIIIXXI1'IIQ'm' -1I'+I',lI' IIIIIIIIVI III--III-. I. XX'-.II1I- I'1IIIIIf'SI -:IIIII.u I'Iil.'wI'X,1I4IIlI'I'Nl'III 11111 IIIZIIIIXN I ,XIIXN ,XII--ri 1'I'I'X, XVIII- I IQIIII-IIIIg III--II II- milk. M1111-1'X -IIII III' XIIIIII- Xt - g:I'.-- :III IIII- IIl:III1-IIIIIII: gum-Ii-II-. SI-fI"I'IlIX II Iklrilllwlw III III1'-IlIIII1II'I'I11.Xw I XXX- III-11114-QIIII. IW-IIIr'I:II'III. III III1- l'Iil.N III' '27 1III- --MII- IIII- III IIII- fII:11iI'iI-II :ami :nw I-IIIrIIIIIIlQ 11111111-III'SI-Imlfwlx. 2, XX'- :II.w IIOIIIII:-III III III1- -IIIIIIHI' I'I:1f.4 wlll' N-:Alf III IIZIIIVIwII1IIII1lt'IIII.X' IIVIISIIIIIII IIX'1'l' IIX' .XIIff I' wx, .Xlig VI-III1-I'1, QIIIII ., I.i-Ich-II. II. XX'-In-.'IIIxx'I1pI-I1II1I-.IImiII1'sII1I-pI'ix'III-gm-sIII'rIIwi11g'zI.' IIl1'X' IlIl'2I.'t'.UI"lK'IIIIQ'Zl.4II'IIIl'XUX-IIl'II IIIt'5l'Il1l'II.2IIllI4lI'IiIl4IX" Q .11-IIIIIIQ. 1 x x x NN 1 ' x11 ll 111 111 1 11111111 ll 1 x 1 111 1 Nl N x 1 11111111 X Mx NH Nl 11 1 N 1111 N tlllltx N xx N 1 1 1 x 11 1111 1 1 1 1 1 xx 1 1 11111 +1 1 1 11111 11 1x 1 1 1 11111 1- 1 1 1 1- 1111x111111x x11lpk11 1- 1 1 1 1 1 11111 11 x 11 1 1 111111 1 1111111 x1111 1 1111111x 11111 x1111111 11 x J 1 1 K 1 N 111 rx Ng N N gx KN x 1 111111 1 1 1 115 1 111111 1111r111xx11111 1111111 N11 N111x lx 11 11111 11 01111111 111 1111- 1 1 xx 1 1111x11111x 111 1111 11111111111 fl 111 5111 1 111 111111111111Cx 11 x 1 111 11 UL 1 U 1x1111 11 11101 111" 1lI1f 113711111 1111 12111111 111115, 11111 111! l L ANN N 01111111111 11111 1111111111 1 11111 11111111x 111111 1 1111 111111 1 11111 11x 111 111111 11x 1111 1111111 1 x 11111111111 1 1 xxx '11.N1l flll 1111 1l1lf 111111 1111111111 111111 1111 1 X'1l1Il1xx1x 111- 11111 11 O NICC11111 -X 11 S111x 1-111 11 N X x 101 1 -XSS 1 I 11.511 Ir -11'-, 1111- 1111-1'.'i1-Q 1'121S.' 111' '26, 1111 1111151 S1111-1111111, 112l1'l1- 1-.'11j, 1-1131-1'1j1', '11111 11'111111g11' 11111- :11111 111-11111-11111 111 111-X1 1112l1".' '1'1ss 111' I1 1-s, 1112! 11 -11s, 1-X1 ', 1-x1 -:1111-111.', '11111 1-x111111 1111111 I12l111'1'S. i11 1111' 11111111 111:11 1111--1' 11'111 '1111 1111- 1111111' I111l1'1.1'1'S 111 1111- 1-:111:- :11111 111:11 1111- :11111 .I1111i111',- 11111 111-1111i1'- 1111- 1111 '1-1g- 111' 1111js' 111 11'11i1-11 111- 11:11'1- 1':1i11-11. S1'I1"l'11JN 111. 1'1-1'.'1111111 11- -pts 1.--1,.I11111111'11111-1111,111-i11g'1111-1'1'1-:1111-1111111111-S1-11i111'1'1z1q. 111' 2241, 1111 111'1'1'1J.1' 111-51 11' 11111111 11111 1,1'K'5111l'111 111' 111-X1 11-:11"s 1'1z1.4s :111 Ill-1' 1111111-11' '11111 111'i1'i11-.41-s, 111111 s111'1'1-11111-1' 1111' .'1g'111s 111 111111 111 1-1111 1'1:1ss 1111-1-1i11gs 11'111-111-1'1-1' 111- x11 111-si1'1-s. 211111 111 1'1111- 1111-1' 1111 1U1'1,.' 211111 111111l1- .'1- ' 11's, 13.-VVO, 111111' 11111l.'1', 191111 1,l'1l1'Cj', '11111 111111111 1,'1Cl', 1111 1 1-1'1-- 111' 111-:111 ' 1111 11-11111 '1'll1'I1 -1', 1111 1111 X1'lI11.'.', '1111 11. 11. . ' fa 1'1-1' 111 - 1'ig111 111 11111-1'1111- 1111- '111' 111111111 '11111 111111' 111111 1111- 111." s 1111-1' i11.111'111111-11 q 111111- M11 111111-11'11 S11 1--11'111-s111', 111' '111-1', :11111 11111- 51-1 11,' 11'i1-s 111 1'1-1'1-111 111 1111-111 1111- l1'1I'1'1i11,', 113. ,' -'l'- 1Il..,', '11111 111101111111 '1'il1J11 1'llIl11'1I - 1'1.' 1' 1111- "1z111' 11' g' 'z " -111111," '11111 -'.'1- '1 " .' ' 1 5 ij' 1-111. ZZ.-W1-, 1111111-1'1 1'11l1lIl1 111111 V1'1111'lI11 '1'11l'I11'1' 1111 1-'i1'1- 111 '1111' Y P1 1 1111- 111 111-x1 11-'11"s class 11'1111 S11 1'1l'.'1l'l'S 1111- 111'i1'111-g1- 411' 11'ij 1-' 111 111111' 1111' 11111.'i1'-11 11l,'11'llI111'Il1.' f1ll1'1I1g' 1'11l111c S111-'11'i11g' 1'1'1.'.1. 1.41, S1-111111111' 11'11g'11111-1'. 1111 11111'1'1Jj' 111'.'111l11IlU'1.1' s 1 111-1' 111 1'I1iz-1111-111 A1'lf1f111X 1111- 1'1j.1'111 111 1:1111 11111 1111111 '11111 -11 .'11'1-1' 1111 11111 -' ' ' -1 '. 5 '1' 't '1'1.'.' 111- ' -" ' 11 I1 111111' 1 1' ' 'I' ' 5.'XrXvf', 01' '11 i,'fP,'t,f'11 -11111 1. '1111' 111-11. 1111 '-1 -1'111111' ,'i1'1- 111 11'1-111- B1'll'.'11' 11 '1111 111111 M 11111- 1111- 1111111111-11 111'11'111-g1- ' 1 1-11- '..'- 1If11' 11 1 111 -' fi 1111 111 11-: ' j '1 -'1-111' 111- 1 1 s-1 ' - Q - pub- 1is1 1 1 1-' 11115 11111- '1' .'1 '11 ' -st' 11-111, ' -1115- 1-111'- 111' 1111- 1111111-.'.'1-.' 1111111', 11i.' 11 - 111'- 11'11' 111' 31211. 1 -11 1 s- 1 ' - 1'-1' '111-'-.'1.'. 1Si,,' - 1 '1'1111I.'1-IN 11' 1. '21'. 111' 1'1-1 ' '- 1'. 1,1-11'i1-, '26. 1 - , Cl' " uniors ow me 105' jj Nfs if . 73 - FM 410 fpx .. ?'.'Q'Y-N, Q ' ff ' ' 639 R, 4 P' sic X- ,Wk I L wo! wan Q Q .Wm 1' 12 V -. . ,V ,A J , uf Q Q Vrfxffiy j .IUNIOR UFFICIIQRS QU.-XXAII LICWIS, ZICIAIA .-XIl3lS'I'llONG, Vice-President S9CI'0t2lA'Y and 'l'1'vus1 BI.-XIIYIN II.-XI.I,, P1'esicIe11t MO'l"l'O S1-XIl'5 well that ends well" FI,OWI'IIi Violet LOI OI S I wnndel md W1 L 1 , 1 A LA .2 1 ' 2 I 1t ' . ., -',-' fm-.4,,..-,., . JU IORS llmv l--lllizalmetll Maddox, llolmert Myers, Christine 'l'1'imme1', AICIYIII Tlmnmpson, Maggle Jewel llowles. llmv2-Vi1'g1'inia Collier, Arley llaurity, llelen lloyd, Samuel lllake, Fay lides. llmx' fl lfllizalveth Wilkinson, XN'eldon Hemphill, Marie lloberson, ' Joe Clallc, Mary lllltll Keith. liuw -1-Gladys Welch. Marvin Whaley, lidna Dosier, llarold Maniss, Louise Peitzcker. Q 1 f , 5f zi- .- v,mw1-w-uv4.c1o1mu:uanne mn - QQ"-' '. uunmrwsu'uww1maunewrweA-Jmmw-nwr ' w 52 P 1-nw n-if gb: Row llnxx llmx Row ,q JU IORS 1--Mildred llogan, ll. li. AlCCEl1'tX, Onita Hickel, Fredericl Cooper, Marie Sykes. Vzllcla llollunrl, Arley l,2ll'li0l', Nlzn'g'zn'et Links, lloy llris Coe, Mary Jane Hailey. ' fl--May Sllepparrl. Walker lilliins, .lnsephine lilliins, Gran ville Beasley, lluth SXV2lff0l'Cl. Maple Cox, Guilford Atkins, Hazel Osborne, Judson Jack son. ,IU IORS limi' l--livnnic li2ll'l'Cll, M. C. Czuiiimi, Glvmizi Fox, Ilovtv Goslin 3.lz1i'gz11'vt Cusliinff. limi' 'P-Mzxlmlv Clmpniuii, llzllpli Wing'ci't, Iris lloslin, Wm-lclmi llholfolli, Vera Ilosivr. limi' 'Z-lloso 'l'1'uitt, F. ll. lmzicli, lfuiiiiic Iligsliy, Chzirles I'i0l'l'- limi niamn, Wzllfline lizitos. lluth Phillips, Hay Stice, 'lbyleet McClintoii, Cecil Stev- vns, Gertrude Wzittzlm. I How how l-Catherine Moore, Gene Sides, Quunah Lewis, lfluline jU I ORS A my Lee Turner. 2--Elsie Gardner, Newton Phillips, Nadine liosley, Raymond Clay, Gladys Iloneycutt. How I3--lCliZabeth Brooks, John Gillis, Nina Hoover, Lloyd Smith, I how Ruth Spoon. el-Delmar Estes. linima Dean Gregory, Clyde Ward, Mary Sunris, Johnny Ussery. , .1 h ..i, .. n.csnuuunu.:u-Anwwnuan-1uunawu:.u,w.u.v.-.n.-new, L--I 'ff ,' gf.,wnmu,uv.u...m-1-Q., .ww Shaw, Class Hzstory 1-'-1 111115 ,N 1 all SG, N 1 1 1 5 N N 1 1 X 1111 1 1 1 15 1 1 5 55 111 5 5 1 5 5 111 X 1 H 4 1 N N 1 N N 1 H N NN 1 1. 11 111 1 1 1 JI 11 X111 N 11111 11111X 1111111 JI I 1 . J, 1 Jff'1!N'1'111-I 1111.-X111 1111- -111111111' 112155 111 121271111111-111' - 1 '11 11111-1111211S11111111,1111-1-11111111-115121111-11111,11-11111111111111 Yi., 11151 u1'21111- :11111 111115111-11 111 1111' 1114211 Sl'114l111 111 1111 f- 1'11'X1'11111 Q-111111-. 11115 .11111i111' 1'12155 11215 1111 1-11-1-11111111 111 11111 Q1'111x1211 1'111'. N111i11g 111. 111111111'121111'1-, 1111111-1'1-1', 112111111-111-11 l111'111jJ 1111- 1121111 S1'1111l11 1121.1 5. '1.11l' 1.1111 11l'Q'f111 11111-11 1111- 1'1115.' l'1111'1'1111 111g'11 51'1111111 111 1111 111111111 g'1':1111-. '1'111.' .X'1'2l1' 1111-1 111-1'1- c'21111-11 "1-'1.'11" 111 111- 11111111- f1lSS1111'11. '1x111'1114!'I111.1' 211111 ilSSl11'21I11'1'1l1- 1111- .111111111'-1'121.:5-111'-1212? 111-1111 5111-1'1'1'1'11 il 51-1'1-1'1- 1111lXY 11115 11151 191111. 1f1'1-1'41 1111- 1115 1 2111151 1111-111 1111 Q'1'111'1'2l1 111'i111'i1111-5. W1 - 1111-1 11111 2111.1 11111g X11'11I1Q', 1110.1 11'1-1'1- Q1-1121111 1111J1' 1-111111f11l111.21.11f1 51'1 111 -11 111' 111111'.'111-11 1Y1'1'1'14X'. 5211 11.'12111', 11121111 111'111l'111 11111 11111 1121 .',- 1111 1111111- -X1 1'21111-. 11111'111g' 1111- S111111111111111- lX1'211' 1111- 011155 111-Q2111 111 1'1-g:1i11 .2111111 111 11: 51-11-1'1-5111-Q1 111' 1111.'1.1"211111Q' 1111- 111-11' c'1z15.' 111- 1"i.'11. 1 11 "ng 11115 .X'1'il1' 11111-11 112111 111111111111XX'112l11'1'1'1'1111111111111 1111- 111111--1' 1'121551-.- 1111-1 11'1-1'1- 11-11 51-1'1-1'1-11 2111111' 211111 211111111111 111 113111 111 111k'1l' 111 11 1-1. '1'111- 111-x1 11-211', 1111-11' .11111i111' 1'1"11'-. 111- 1'1215.' c-z11111- 111111 115 11111.'1'11ll?l1'111111'511112111111111111.1C1'1.11ll111111111 L'111111111'11111111111'111. Y1Q11l 11111111124 11'1-1'1- 11111111'11111.'1.1' 111 - 1111151 111111111-Q11-1111111 l'121S.' 111 51-111111 1111-1' 1l1'Y1'1' 51111111111 1-x1'1-111 11111-11 1'111'l'1'11 1111111.11 111 1z11'11 111g1'11111-5 111 1.1l1'C1' 111 112l1'1'111S. 111' 1 1111. 1'11J1' 1111- 1i1'.'1 1i1111- 1111- 01:1 .'.' 1111 12127 111g'2111 111 11-1-I 5111111-1111211 111111111 1111111-11151-1 '1-5. 1111-41' 111-32111 1111 '111 1111111-5 111' 21 113111 112111'11i11g' 111 1111- 1 11111-. 1:l'1.111'1' 11111111 1111-1 ' 11111 11111111 111S1'1'1'11 1111- 211211. g'1':11111z1 1111, 111XY211'11 111111'11 1111-1 11'l11 111-1-11 'king' 1111111111 1171' 11-11 X1'211'S. X1-.' j --1' 111111 111111111 111- .'1- ' 1'5. 11111 1111-11 1111- 11'111'111 1h111'111l'111. llrllcwr CQI lbs I?cuc111 LIIIICJI' I. IIIQI ill all 1 N I I X I K K I N I 1 I f an p LK I Y NLNIIS IIIIINIO - N f i ' X C x . I L IIIII vvvl' .Hull QU In -Illrliul' I,2lll4I'.' 'IIIlt'I'1"S IIIZIII-X' zz Ivump in LIII' 1'-WI, II1a1t If-ads tw Llw plum- cullml -IIIIIIHI' I.zu14I, IIUL HIX, wI1zItz1sig'I1t In IWIIIIIIII In .Ilmiur I.zu11I, LIN-11-'s lIll'11IIt'lII'k'SI fIisI1, .-XIII I 's vzlllvfi III-m1wL1'5' I'i. I ut In-ro's an wm'mI Lu tlw Supll and Ifisln Yr can IIIZINIUI' il ii' -VHII try. NIA my I'uIIi.' Iivv in Julmim' Auld, Imng' and sIm1't zlml UIII. I ut LIIII wumIv1'I'l1I I'c-zmtllw ul' his Ittll Inu cl Is, tlwy zum- on 1 ami IIIIIIUKI, alll. yn that think ynu can Iwup thv palm-, We' VIII II-L you try .xwmr Imml. -XIII s W Imw dm-Iig'I1tI'uI .Wm I'i11fI IIN- In ' 1, Th - ulacv cz1IIvrI .Iunior I,amI. ---BI.-XII I. If 'IH - 'I ICI' I YII 'I Q I xi IV MI' H' ...Q Xf Sophomores 1 -1 'Q - . , .. 7 'L Wh, sci lg a wus: fe? -nf' Q h XX Qziff 2 - ' X'-fm fx S 7 xx ,"-. x J, X ' X' ' X-, 1 'X N I X :N ., m 1 -W A L- Y 'Hf 1 ... TK . J Q , . , ': SOPHOMORH OFFICERS IRICNIC MARSHALL IJOIIOTIIY MOORE. SECl'Qt21l'X and 'I'1'e:1sL11'e1' Vice-I'1'osidcnt IIOIZICIVI' WILLIAMS, President MO'l"l'O Full of pep-Let's go! FLOWER Blue Bonnet COLOPS Plue and Fold w NA D I ll SC JPHOMOR1 1 IHLQ lx 441s l 1 s 1 1 1111 I1 1 11110 1 11111111 X 1. 1111 11 11 1 L 1 I 11111--. 1 1 11 X111 11 1 Il I 1111 1 u 11111 1 -1 SH11 l1 111 1 1111 r-1 l X lllx 11 1 I 11 N Nt 111111 Stools 1 1 'I'111N1 X 1 1111111 111st1 1110 101111 V1 1 0111 H11 O11 H 11N 1111 lwlmon 11111115011 1 110 1 111111 1111 a -1-:Ju 1' ' 1 u u -van. pe-navuxunvm-aqvsvuavxn '92 'X llunanawan.-swmvomur 1:un nuuxumsxuww-sums:-mamwofvwumnasrvszzuzff zxxlu . 1 ll 1 4W 1 K 1 I 1 111'111'1- ,X1lI11' T011 11'1'111' N121'.'111111 1:11111 .X1l1",'U1l l.i1111i1- Alkll' N1211'1111 X11111l'i111- 1111111 .X!I11'S N1111'1i11 11'111'if'1i111' 1111111- 1112ll1j'S A1f'1i1I111'X' N121l1!1' 11211121111 N12lI'j I-'1'11111'1-Q 3111111111 111-1111 111'1'W1'1' ll1'1'11'111111 N11'C11i11 1!1-1'11i1'1- 11' V 111- I1111110111- 11 111111111 111111111 11111111 1111-11111y . '- N1y1'111 1:11111 111 'is 11111 .11' '11i11 151' '11l ll ,'11111 1,11is M' 11s 1.1 1is1- 11111k1- A1211' I1Il11'11 K1-:-1 11111111-1111 T11-1111'111s 111111 311111 Q1-115' K11I1'j' 11411121 i4'l111l'11j' 11111 111- 11211 115 ,XIII -111- '1 11 l'11lIy 11'11-1111o1' 1111111ys 051111111 1.1-lisv 11'l11 11112 C1011-1' 1'1'i1'1- 1111-111111 1-'ox ,Kam-5 1'111111111'11111 1511111111411 G11 'llll S21 '11 L 11is1- 1"'l1,' 11111 '11 Griggs 11l?Y1I2l 1111111 f11'21 111'i .'11'y A11 21 1,1:11ls11 S1'11'i1-111 1:11111 H1111-1-11 1,11r'il11- Sl 'XV2l1'l 1'2lj' 11111111 XVi1 '1- .'11-'111s 111111, 2 'IU' . 1 Q ', N11 11111 LQ Yi 312 ' .'1'y 1'1s111l111 312121111121 Vy1111 C211 11" -.1 ', 1 I "S 2 ' G i - , ' XVi1 ' '13 11' O1 111 1,1111 -1- 11'111'1'1'11 XX'11t'1'1l'1' Vi '11111 .g ns 1'o '1 111 'H11 -1 7 .1, .Q 5 SOPHONIOBP POS S lx 1 11 X 111 Xt1111s 1111 ll 1 1 KS l 11111 11111111 Pl 1 X111 IJ 1 111811101111 D11Jw1 1 111,11 1 1111111111 '1111 111- s H llly lldS1lQ 11 ll 11111111 X4 11111 Ill H1 11111111111 HO11S1 11 1 H 111111 Xl11l11S H 11111111111 KN 1111011 J01111So11 1x 111 fl 1 1 1 X lsU11 1 4 111 s ll 1 1 1 1 N 11 11 N 1 1111111 S 111 111111 N 1115 1110111118 111 111110 1 11 X 11111 lx! 1111111 VN S1 1111811 John 111111111111 ueqmax-nvmn In Qmnfwnu. .ax 1. , +1.11-1 sr 11.1. enema-fuzw..n.:arx.1..arrawsn-um-umuvr -woman-f 2 -M- 51111 1111111111 Q 1ss 1'11s11111 1 N 1 1 N I Nl . ' x 1 1 ' ' - v K J K n 1 1 A 111111 11'.11,1. 1111' 15117, 11111 1111'111111'1'5 111- 11115 1'1I1N 1111111 J 1111'11' 111111111 21.4 1111111':1111111:11 f'11111171'1'S. '11111' 1'11'f1 111 I1 1 ,111:1.s 11'1'1'1'r111'I11 111 1'11I1l11111jJ 1111' 1111111111:1111w111 11 111 1 1 . . . . 1l12.111'1111l!.1l1w1111'.1,1l1'11111111'111'.4!'1'11Ql'il1111.1,111'11 I1 111 111111114ll. .11 1111-111111111'11111f11X1-111111'11:11'+.11.111 111' 1-1' 1 11 1111 1111 1111111':11'11S1'1111111 111111111:1111 11:111:11. 11 1111' I111g11111111g 111. 1111111' 1'11'1'S111112111 .1l'Zl1A. 111111. 111 '111 11 11111111 X11111111 I11g11S1'1111111. '11111iZ111111111211Il1S S1K1'1'1l1'1'1'1111X1l1"11 1 11 111i1'X 1111111' 11'211'4 :11 :111 z1',111':1111 111' 1.111l1'1'1'1'1111s '1 11 11 11 11111111 11 111111111 1111111' 141111'N11111f111 '1'Il.' 11216 1111111-11 1111111 111 11 111 1111- 211 11'f1X1 21 11111111111 111.1111 1121-1 11112 11111 5111111- 111111 111111 1111111 11111 111111-1's11z1111111111111-1111111 1"11111l1l111'1-1. 11ll1'1IlQ' 1111111' Sf1111111111111'1x l111:11' :1 1.1111 11211'1'111'1111111'11 1111111111 111111 1111 :1111'1111111 1111 si11111111.'s :11111 111111-1's 11111' 1:11111 111' s11111,1'. 111111 111111 21 1'1'11' 1-X1'11111i1111s. 1111111111111 1111151 111. 1111 111N 11111 111 11 1111151 11:111'11'11j1' 1111211 11111 1111f1i1111111Q'111411111i1'.111111111 11 ll 11111 11111 111'f.f'11111fl'1111 1111'11'11111'11 121111111 11 11111 1114211 S1'111:111 f 11A1'111 11'1Sl-In 'ZX up WOIIIUIL C Iass Ijmm I I I I r I I N X III L :Ll X Ixl X IX I 1 XX lk N rf Ixl XX' 'N I - X , . , X I M A 'IIII1' IIIQ IIIIQII X11-XX, "ll1+"g 'I'Is'I IIIIII- IIHHIII ,auf "Sl:.x"1 .XIuI, IIIIT II! IIIUZINLIIII Isww :II Iwrm-, Ilut I mud ww zmzu. IIIIII' big F1'lIII+l', IIIXI' IIll', NYU IIII sm-wIx :IIIII IIII'II :HMI Im Iwg :XIII I'fI1'tII I IIllIsI.I'lI1'iII'II IIII- LIIIIIQQ 'IIIIII III! 'hull xxIII XII M' .-XIII go, I IIIIISIQ IIIHI1' L'IIf'l'I'4, :XIII Imlrm-lx xxIIII1- I umlx. 'I'I11vLl:'I1 In-:UI In' wx- I'1rI'III4- IIIIII- Ilwuxx 'I'I1z1t Imrl III' wml Intl "flux 'I'III- .lmlimx IIIIQIII gixw-1111: 'I'IIw I"IwII Illilj' vxwl' Ntzllvi 'I'I1I- S1 II CIILIIII Ill'X1'I'lI4PIIJl Iris wal-x, I' L must Iw mu QIIIII 11. my. BIz1.x'Iw, rw HLIIL-1' wan' 'I'II1- NIIIII f'1'l1I4I t'X'L'I' i ww YI K' LI1,- IIIIIQ- IU, Im xwulnl I1zmwI1im FLQII' 'I -II LI11-IIIQGIIQII .'z15'f,"I'1". - ' 'ICTII II.XI.I, Freshmen ffm Ri f , J ma' fl sw Q if r x X 1 X'!'!5lwIW xx ' r1'iN'l "-,I x XB E Vx., , X FHICSHLXIAN OFFIVICHS N CLARK, Presidvnt IJOHOTIIY IIHISCOI X Plul ent CUIHSTINI-I IIICLL, S63C1'6t2ll'Y and Treagall lie SLll'6 you M OTTO are right then FLOWER Czlrnation POLOI S Whlte md lose -fo ahead , w .J Lx . , I . P x . ' 1-, -1 ,,M,f'-'- -1- ,-,, nl N-,,' 1- ' - 'V ., .4-A-:. --:wsrnw-on I ISHX AW I I I ll IN II N x ll 41 X 1 PIII Vw IX I 1 4 I N N 4101 N lm slll x fllt x X mix KN X In x x Ill 1 ' 1 Il C550 , , . 'I-I . Ig . IZIHLS Xlll IIIIIII' .XII1-11 lllurlys II11111-514111: lbw S11 'll-5 l11'5l Xllslill I,:Hmt,,,,h Jm.kHm Zlllll SIIIFIIIIIII 1 l'11l55 I:2lI'I vw lmrif Siu 1111 ns 1 111.115 11.11111-fx H'l""' 'I' l'I""' 1-311.-11 sl -11121111111 Xl ll'j Ii--llv IHZIIIII IIIIIIIIV I1II'5"'Il"l' I,lll42l SI2lIl.'IllII'j' Xl111'li1- Il1'if-1- I'ISlllZl Vin: XIz1l'ivSI1':1lt IH l'llIIl5 lirisvlll- V1-1-ili11 Xla-1 I Vs V1-Ima. 'IIIIVIIZIQ4' 11lyfl'l111'l1 N1-ll NI1'I'II1'11lI1 VViIli1-l'l:1i1'1-T111'11-1 II-ll-11 l'l11.'k Iillll-I NIf'xvIlIl'll'l' IIIITIIIX 'I'l14 11s lllr-'4'1'a1 Vmrlwv-ll I'flizz1IwlI1 Nllxrmlw- XYIIIIQ- ,luv XVz1II:1 lXi11i1'1'1-:I Vllllllllll Ilan Kluy NZIIIVH' lillluy I,1'1- XvIIIi"' 1 Ill'ISIIll" l'1'z1wI'u1'fl llutll I,2lf'+' NI2lI'j 'i0k lx1Ill1-1'i1l1- In 'is I,u's l':11'1'is Gladys XY1-:1II1:-l'111z111 Xllllllw-ll Ilir-lc-11'.'1111 .lllilllllil I,1'2lI'1'j' NIZIIIHIUIIW' I ' :ks 1111-In Il1111f':111 XI2lI'j' Ii. I'1-11 fll I,illi1111 Iflvlwwly sa I"1'y .lvxw-I I'1'1'I 1 .Il'X'4'I .lusk I 1 miss- 4I1'11111Iy I,v11ll'ic-11 Ilolll 1- '.'lJIl l,o1'1':1i111- GI: :sow Xl ll'!2lI'4'I II:1y.' lin-lyll Ile-iii IIIIIU' Ilvllw- J tj IIIIIII I'Iz1l1'l11'l' Ii2lIIl4'l'Illi' Iligxlay HI1-In lJ:1 'ily X l111:1 HlII:1I1tI I'.11I:1 Im- Ilullv Nl:11'i--11:1 Il"ds11lI Freshmen Boys IXX Il ' N 1 Il l Il N X I 4 I fill H111 w 0 It I 1 SI- ':11'1 llzxilvy Nwill MilC'lhIl yy, V H2l,-k,.,- I-Islam' XI'l4'l11-ll , ,4 b N XY:1I'1i N111 .ll l,1111. l,1111r,11 wimp Ntmlml lie- Ill'IIl li1'adl11y Jw. I-.,U,l.S .I:11111-S Briggs Vlrvis l'l'i1-1- l!ir'l1111'1i Guin .I111-I1 I'1nw1-1' 4'11lx'i11 l'fll'lDi4'l' lKz1y1111:111l IU-111 H111 l'1'11I1'y li:11'111-sl Ii5:111 .X 'l'. I-Il1'f'c1 .l1'. .l11f'li liz1I1'li1'l' 4I1'r'1'1-1' 4.f1'1'--11 XYi iI'1'+-ci Ito: !l11h1'1'1 Harp H1-x S1114-s V--11111411 Hvillll f':11'l S11-w:11't l"1'1111k II4 w 1111 N1-IQ111 Smith .XI'1"lli1' rs! lim' .' ith 'l'111'1':11-1- Hv1'1'111111111 1,1-sli-f .'111iI!1 Wm. H1 -l:ki11s1111 l"1'1111k 'l'11yl111' Hill II111111-1' 1,1111 'l'1'11iIt l'l4'l'lJf'I'I ll11ll 'l'11111 51-011 H, IK I,uuz111 'I'1'r1y XV11llz1r'w f,I'l'll I. 115: Vw-il xYXl'il'k XI:11'Ii11 l,11ci1-1111111 l4Iz11'l XVI 11'1'y NX':5'111- Nli.I--1' I-'lalxil YY z1l1l: 1 HI1 I-IIICHIHC PADI BOX S V1 IL -NII1 ll 01 I lol 111 1 1 I -X 011 llu EX llllltl llubllt Ilowl Hunt mall NI III xx P111 H1111 N101 N xld I 111 N -Xlbut Schuh IIRIS t1 lt ell 1 Lncll Ilucl xlk w 111 I lmw 51111111111 NICQ 1111 11 lldlllt 8111111 I llf'1bk'tll X1l11t1 I 11111 V1 llxflll N111 XX llll lev lx1t1L11111 I 111 1111511111111 5'-'1'52L. L1 15s 1-115111131 Xxl xx 1 C 114 1 1 1111111 1 x x 1 1 lx 1 1 1 ' 1 ,xxx 1 1 1 x x 1 1 xx1 x 1 1 1 1 l 1L11 x x 1 Ixx x 1 I x 1 1 1 111 1 N 11 1 1 1 X N o . , 1 , , 1 1 1 L 1 1 A1111 UIASS 1 1' 'ZE1 111-g'2111 11s111111z11y1-211'1111111-X1-x'y11111- I 11111Q'11K'1'1'Y!1l'111111'11111112111Sf'11f1f111111111111l'X1vl'1111l111111115 -41 111111 S1.1'ilI1Ql' s111'1' 1111s. 11 11211 111- 1211'g1-s1 '121 .',' "ff K' l'111'11111'11 111 111- s1'11 1111, .X1 1111- 1-11-1'1111l1 111. 111'1'11'l'1'S. 111-11-11 f112l1'1i was 1'11'C1t'f1 111'11S1f1l1111., 1'111'1s11111- 111-11. 111' '-111'1'S1111'111. 211111 11111111111 11.151-111-, .'1'C1'1'1i11'j' 111111 11'1-2 .'111'1-1'. '1'111- 1'121ss 111-11-1'1111111-11 111 111'1111- 11111-1 us Q111111 21 1'1-1-111'11 2114 1111- I11'l'f'l'11111Q' 1-1-1 .'.' 1-Q 112111 11111111-K. -1111 112lL'11 111111v11111211 211111111-11 1l1111,41'11' 1'111'11l'511l1' 111 11i.' s 11 111'S, XY111 1111- 1111111 211111 1121111-111 111-111 411' 11111- 11-2 -1 -rs, 111- S111111 111-c-11111- -11'1-11s1111111-11 111 11111' s111'1'11111111111,gs 411111 111-- H2111 111 Q1-1 1111 El 111111'1- 1'2l1111112l1' 1'111111g' 11111 1111: 111-xx' 111121s1- 111' x1'1111111 1111-. .X11 11ll1'1I1Q' 111- '11-211' 1111- 11111.'1 111' 11111' s111-1' -,'.' 11' -1'1- 11l1' 111 1111- 1111111'111g' 1-1'1'111'1s 111. 1111.' 11-111-111-1's 111 Q111111' 11: 211fl1lfQ 111 11-111 'ily' 111' 1iI111XY11'f1LL'l'. W111 1111- 1'X2lI11111l'S 111. 111111114 1-1: .'.' 1-q 111 1111111 118, 1111- 1111111 411' f11l1' 11-211-111-rs, '1l111 11111' 111.111 2111115 11l'1'111'1' 11x W11 111-g"111 111 111'11g - -ss. W- 1111111- 111 111- z11111- 111 c1111111111- 111 11111141111 11111' 1'1-1-11111 111'1111g1111111 1111- 1'1-11121111111-1' 111' 1ll11' 111g11 S1-1111111 c11111'.+1-. xx1"IlAN1' IIOXYI-I'1'11A '29 1 C 1 s 1111111 I N N 111 I N N X1 11 1 1 x 1 s N XXIN11 X11 1 1 1 1 , . . X ,1 15. 11XX2lw 11111 .11111 111' 11118, X11 1-11 1111- 11-z11'11s 1112211111 111 11111 111:11 111- 111111111111 11111' 1'z111f :11111 211111111 AX1111 1111-111111111111 111f1'111111111z11111 11111 011. 1111-1-z1g111-111155111A111111 1111121111X11'11111'1'1111111111111111111111 112111. 1111 115 5111111 111Q'1'1111' 1111111- 1' 111 131.41111 111111111111 11 11111 1111112111 11111 1111111 11:15 1Il11.l'f1 1111111-.11'11'11.1 S11 '111 .Yl'2l1'r 131111 1'11111's1-,Q 1' I1 -X111 111- Q15 1'1s11 411.1211 l1111'111111- 111l' s11111'1'11111'111111'.1' 11111 4111 11111 1111111 211 11g 111111 fz11'cz1st11' 111111 -111111111'5 5111-:111 4I111'l' 111 :1 1111111 XN'1111'b111111'1111111'1F1111111X 11 21 111.'1'11111 11 11117 1111111 :11 ll.' 211111 s111111-1 11111' 11111 21f121fl'1' 11'z11'11s 115 11111211 1111 :111 5112111 1111111 11111' 11 1-'1'11111 1-1411. 111.'111111w.:11111 -11111111115 11111111 S1'111111's 01111111 11111' "111 ' 1' 7121111 1'1.111'1 JN '1 I X x lIlllX n A F--ll 4 ' lvl -ll--A L5 llll.lllN .1 lklllll l .'.:1'1' lf' l'.1'llw:. lll"ll, lx Il,-,'I .lil l.I,l W 'rw-1 lim! fl '.21li!:1'l Il ill? 1-1' ll,ll.l 'L' NYM" fl !J,l'l ':.rll 'l lf " fil- l ll Tfll -- fl-::l'l,l'lj Null lfvlrll www ll Wllrlf lllllll lllll ll txzll l:1lx.-- :l IMI lm' N111-l lxzv 'lW- :ll "1- 'l:.,'.'.lw1' l":1:l'f ll. :l!.:1xlw' .Xra-l gm.r.l El yllvllxllv lm- ll lint l ill ll-gn, 'll' 11.5. llif. L"'l'll'Xlli'1:Y lxxzml lfzlrXXll1l lzllm .Xrwl l'zllw'ffl:I1'- llluw zlllvl Lwvfv. lllll xxfflllfl fllvl, ww. 4'll'llllllu'X llwr' tm- :lr l"':lw'j lmlrllt'f1wl.zl1l11zllv1'. XX'l f-lf I 1'-lr. :lll flzl' .Xml 'xNilll'll lllf' l.llI!Il'x 1ll'l'll4 ll, l.ix l'lll,I 1 lflzl, l xxznzul Ill Hull gl11:l1'1wml:lll4- .Xml lzllw il lfrlm. lfllzl' I'll"l1l. fit! llll'll NUf'lxrlz1l1f'f'I'f1Llf Vicllvlw Xllllllfl vin :Ill gmlwrllf l'!'l' ll, l -'illll lflllllil lfvi 1'l'1l:l11Lw. .Xml 'vnu ll tlliuu nl' lxw. ll-lx f'll'Nllf'll Ellullzlc'lllllx1le1ll-zllf lllll il llllll' l4ll'l'Nllll' +lLl1".' - 'I . If 4'l,.Xl'lx "F F' ...- -, WEN NSU! -4 Ur' xy A . I , . ' x ' -. ,- ' , ' M XA, ' A, K4 V 5 I V ', ' . .--A'-cf-A:'r"'f -. S I X 4 .' K , ' . V1 i if I .. 1 'KB 4 K , , 4 X .- ,' V 5' " 1 I L ' 1 1 ' 'N N . s - . V f ' F, , fy ' . 1 ' 4 1 , . 3 . y -Q, C i . Q 6, . V f i , "M .5 Yf A 'F ,,,:,-- 1 , I X., xi I' q H 'T wi 25 2 ,FZ K - W. 'if a . v ar 5b 45. w fmvfe' 'WQN ,wp 3, 4 , X' A3 , if W-una i swim' Society :G 1 K A-R12 , all 'A f' 1 fix I A ' f I X Kai WH, Y :if "' "HU vf " fl VCC NX Of ' ' f !.ll X X Q , It W IPM if ff' X", YV J jj? X x WWQ "JI ST 0l"!' OF FULL " 'f MII. zwll HI-N Nvllo Xl'll'l'IN'l'l'N 1 x 'l'lli'I 'KST 'lx' ,Ig-I II I IXAI I U, , 1 .I ,I I1 XII I I I I IIIIIF XY: -I.I I .I'I I I1III,III I. .III.II. I I III I I XW' IIFIII II FII II'II I I II' XIIII .III III II IIIII VIII: I II 'I I I .. ' I7' ' I I XI II NI IIIIIIIIIII II' I I'IIIj. III': II I IIIII I' 5 I'- - I. I'I I I II. ,. ' ,IIIIZI ,I I I I2 QI X I III I II II'1'II..II., I.-.II -'I'I I I I ,IQ.L, I'I:II I',I'III'I XY:-ILIIIf .:I" II 4I'A'II' I lIII.L-'- I, Ir' I,I, I I 'II I I V+' 'L , IIQII' I':I:.I,:II. III In I' IIIII II II I -"HI, IIIXE Q II I'.1 I I-""I'I I " II II I,IlI'I XI"I'Ix'II NIIIIWXX XYIIIII--X , , ., 'MII I,'III'I'X III 'I II,I,I :IQ ' II"5 XYIIIIVI' I '3II IW-IIIIIIIIIII1 'MII Iv.. X :II:I I -ww IVIIII IIIII' IViIIi:IIIIx I IIIIII II::II'IIIZ I , llIIgIIII,I ,IIIIII I IxIII , . IIIII-IIIIIHI II1IIIIIII:qIIIIII viz., f4"IIIIIIII1II IfI"III' IIVIIW IIIIIIIII ,I1?II'IIII'. I'IIzIII'IIIIIII A 4 ,L 'I ,,!,,,,. I"':II"Ij. IIIIIIIIIIIII- II,gI IW I In III" IQIII- IIQI IIgII'I'I-II XYIIIIIII. 'IIIIIII1.I-- IIIII'-I IHIIII I I1EIlI II I':If'I SCDCF Q S1 NIUR il X1-A 1 X 1 N 1 1 X11 X 2 Il N101 Il 111 N 1 I1 ll J l 1 1 xx 1 T f K QKNN 31 1 11 1 I X X 1 N 1 1 x 1 1111 xx SUPHONIORI il XNH xc ' 111 1111 wx N Cl PRPNHNI XX ll XSS I 11. 1 Nc ' ' CT' L..1 . 1111 1111' 1'Y1'I11IlQ' -11' 111'I111:111' 111, 131211. 1111' 51 l11l1'S Y'l:lXl 111111 11181 I12l1'1-1.211 11111111111111111 .111111111' 1 l11'111l, 111111'111f. 111'L'51111'111 '11111 1111112 11111 111111112111 S11l12l11, 1 H F3131 W1 :X 11 -xx 1'11111111'11 111 s111-1-1.1 1.111y 111,111-1.11-11 1141 111111111 1111111 ,M ,1 11x 111 11111f11111111'1'111sf1111 gX!11'11 171, 151213, .11X2 1112 111 11111 111111 1 1111'111X'l'l'411111111'111111'X'1'111V!L1, 1,Qg1' 1 1111 f11:11'1'11 S3111 11111 s1r111111"s 111. 'ZIS 111'11s-1111111 "1111 1 1111 1111111.11 :1 11111l'f' :11'1 11111111111 1112111111 L"1X1'I1 111' 1115s 1111111111 1 11 111' 1H'11lx1-11 111' 'U11111' 1,111111111'11." fffli-1 1 . I ' .XSS l131l1AX' 1111l'1'l151111Q, gr 1113 :11111 1'1111111f+1s '111:'11 1'1'1'141l1 111 11111l' 111' .I111- 1'l:11'l1 1311 N11x'11 11 -1' 211111. 1111111'11111.x 1'1'11"l '1 1 X1'11' s11.'x'1-11 111 11111111111-rs 111' 11111 1':11'111l.1' 211111 111111111 1'1111j1' 1111 1 11 111 11111 J11111111'C111ss. --'21iw1 ffV 1111 S:11111'11z1x' :11'1111'11111111. 1-'11111'11:11'x' 1g111 1111' ,11111i.1 1' 1111 111111 1111' :1 1i 1i1211x1Ilg' 112 111' 111 11111 Sc'11111 f12l1J111. 11,2131 111 '1'1111 -1llI11111' cj12l.'.' x1':1Q l'111l'1'1:111111f1 :11 11111 111111111 411' 41 X1 1' 111 312l1'C1 IV111. c121II11'S 211111 12lIl'111Q' W1-1'11 111111111111 11j' 11111 11 11 1 1111111111111's111'11111 11-159 1f-'iiirn ff O11 . I11'11 151111. 151242 11111 .111111111's1 111111 11111 11111 B111111 1111'1,lX' 111 1111' 11111111 411. 111K'11' 1'1r1sf 1l111','1111'11t 11:11'x111 111111. '1111 1111' XY'1.' 1111411111111 1111'1111g1111111 1111 11x'1111111i:'. '1'1111 S111 l1l1'4 111 1 11 l'1111.'1111I1f11'1l1l111.Y 111 11x111'11ss 1111 11' !l11I1i'UC1il1l1l11 111111101111 1111 1 111' 1111 11111 111111 111111111-111114 'C12l.'.1. -W '26--'Y 1. 11113' 111111 111 1111111911 1!1'111g11. 2. 11111 1 111' 111 ' 1 V1'1s11AC1: ,'1J'2l1. 1 121311 1 M. , '1j' 111111 111 11111115-15' 111'i11g11. l ATIN C LUI' OI' 1111 FRS N S 11s11111 'X 11x111 1 1 11 XII' VIISFRS 111 -X S1111 1 111 1 1111 XX 111111111 51111111111 11t1 D IX 1111 1111111 l 111 1111111 I1c1 11111 1111111121 P11111 Je1111 Pllldlll 1161 1 1111 61 11- 1t111e 110111191 1111 XX 11111111 1111s XX 11111 C1 1111 1111 111 1X XX Xl 1 1111 X11C 1111 1111 11111 1111111 X 11 -X11111t'11 'N111t1111 C1111 61 P1101 C 1111111 XX 6Nt111xl 1 1 If XI11111ed F11111 1111111 1 11111 C 1111911116 X111o1e -X1111 lee TLIIIIQI D IX 111 '1 11111111 P11111111 T11111111s XX 11111011 F1111111 ls 11111te11s1- gt0I11 I ' 1 J 'J 1101l'1'1'IN.'1C ."'1'ON 112---1' ' 1- 1 XX'1-I1,1JO.' '1'11OMAS-'X'i1'1- 1' ' 1 '111 DAX' 1J'1'l'1lN1-1112 S111"j-'1'1'1-2 .'l11'l'1' 1 I. ' 1 .' Cv' . 1: , 1, . ' mis Mu 12 .n. gh- 125 1111' Q' .vl 11111 , X ' G121111's Osl1111'11 i1'12 2-'tO11 1 , , ,- , 1'11'2 1 '1t11 Q '2 7 K1 2 -1 'I '22 1 .2 if 3121 'Q'211'11t 111-'P 11'2 11111 . , A . 2 1 5 ' ' 2 " . ' . 2 " 'X ' 's . ' , ' -' " '., 1 ,. , I' 1 . . L - 1 C ' 2'1" '11' 2 " 2: A121 'icl' '1 ' 2,- 2 . ' 12' ' 5 1 .' 1 GIRLS' FINE ARTS FLUIS 0l+'l"li'lCRS Zl'INlJ.-X I,llWlS5l'i'vsicli-lit l.l'Cll,l'f STlCWAli'I'sYicv-I'rvsicli-ht MAIIG.-Xlil'I'l' AICD.-XNllil,-SOC1'E"L2ll'j' and 'l'i'L-zisiin-i' Thu Girls' lfiiio Arts Cluh was riigqziiiizccl in 19211 uiicivr the spoiismsliip of Miss Gu.'yii, who has uctccl as sponsor in 1925 and 1926 with Miss Fax' Mzihzui, It has zlttvniptcfi to iiicrm-use thv low ol' tlw memhcrs for all forms of higrhor art, C21l'l'j'lIlQ' out this icloai iii the IJ1'OtS.Z'1'3.I1l5 as far as possible. The IllCIlllJ0l'Slllll has iii- creascd to 96 at the close of this year, and its prestige is assured fm' thc coming year, during which still g'l'021lL?l' activities arc cx- pvctwl of il. LONE STAR IILBATINC CLUP N101 10 e sC11oo1101 11 d t1 NC100 111 lL 1 SPOXSOI N I1 N ow tl I 1 II -X S Vvllll 1111 Ix111111 1111 V111111e1 of NC11011.lS1'11D to -Xustm Lollu Q V111111111 I ltcllff Ile ldeut XX e1d011 TI10111 is -1111111 Iloxuls 5GCl6t1lX I 111311 X10019 Qu 111 111 Iuus 11 171v1s Lo lC11 ot ltl111N llld 1116816 Q11 11mm -Xtc111so11 X ICQ Plfxldfllt 1111111111 1111111711111 StCl6t11X I 111611. Pe IX m 111 I 1111 1n1e11t 111 111 1Jo10tI11 Collms V106 P1u1d111t C eltlude XX 1tt 1m 116011111191 Pumette NIcb11de O1at011c'11 COI1t99t W 1 1 1 W . 4 1 . I T11 J ' '11 2111 2111 for 10 .' 1 1 '11 I 111 G. 11. S. win 0VL'1'.Yt11111lLl'. . . , , . L 4 L LA 11. ..l Net 1 Z. .-X1't1.'Iw1'1'y IJICII.-X'1'1NG " C. MU ' 'Z " .Y 2 F- 1' . x. 2 .S ' A L, ' 1 ,J 1s best 111d1v1duz1I debater 111 District Meet at S1161'I'l12I11. 1" 'z la ' '- 3' s' . ' I 2 A ' l 4' . X -5.16-A' , 2 . . I - . - L A 2 z .1 ' Q Iizj 1 Q--'1 sz 'Q 11 t. .2 x' 1 -1" 1- - . c -1 1 A . 'I ' z --'z'z 1 z'z . ' ' 1 ' .'-- ' - 1 . I ' ' 'z z - Q '. . - 7 .A - 1' 4 T' C ' K p HI X CIUI 11 11111 1 11111111 111 1111 QX 1111 1 1111111111111 1111 sC11111 . 111111111111 111 1 N 1111 1 N1 111s Illl 1 1.11111 X11111111 I'I11II111x P11N1111111 111 II N1 N N111111s111 III N11 11 111x111 11111111 11 11111 111111 111111f1x 51111 L 1 1111 1111 -X1111s11 11111 1111 111 llefuu 1 111 II 1111114 'xdX1Nl . 1 110111111 11 A1 -11111x11 N I lt 111 111' 1 N Ill 11 1111 1111 Ho 11 '111 1 I4 H 11 11 III ll X IX1 IIIN 7 ' J ' .A J "'I' f 1 1. " 121 2 I 111' 1. 11 1' ,,' 1 .' I I '11111 1'111 .',I gl .'1z 121I'1.' 11' CI ".'1'z 'I' " 'U'1'." ' ' AsIIy' ."II.', .' .' ' J11I 3101111111 , Y' '1-- 1 ' 1 1111 IJ1'. C. Ii. '1111 .' . A 1 ' W1-I 'I'I 1' f:'11'11'j 11111 II. BI . 1' J111' ' I' AI , 1' 11' 111111 1' , 'I' ' 1', . 11' .I111- C'I'11'I', S1',,'1' -z -- '111s 1.1111 NI. Ii1111I111. . 1' NI. 1', 1':111111111 Il. I-'. N11'f'z11'11' 1611111111 .'I:111' I,111I11-1' 111151111 XK'iIIiz1111 Ki1'kI1:1111 .Xrlwy 1121111111 Ilz11'i1I 'I1l1I'Ill'l' 311111111 H2111 I1a11'11I11 Alanis 1I111'I1 1,111 I':2lI'I XVI J1'l'Y 1111111111 M11-1's .Il'IIll Gillis J11I , Ii.'1111 I-'1'z111I1li11 H1 I.. 11. 111 'ris .I:11111-S SIIIIIII H1-' -VI H1111 XYIIIIQIIII 'I'111'111-1' Si11' 1'11 1:01 'I'I It 1Il1 .l11'1 Ni'I 'Is .l. 13. 1 'kv HMI -ill I!z111'I111 Ifullill' '.Z111'111-ll 111-111':11- I.111'i11 Hn"-1' K1-111 .I11l111 1,111-I1--11 Nfill NI111'1111 H1' I"1'11sI111 '- I' OY Sf L11 In I LUI resin " N ' . 4"1- lwficl , 'I - 1- "1sL' ' . lr I v I I 1 . Q . .' ,, fl 91 no V: 'ja '. .' -1 , fr 2 Jh'1.' l'lf ' .' Lus."u -X'l'lI' I I ' I " I ' '. 'NN fm II ZIIIIIII. ' I 1 , as 2 ' ' " ' , 2 1 ' I eaLI1u's' :XS.'UCI'lIIOI1 and Stunt Bmw. irffil AI ' 'ly on worms non'-'L Lzu'1'o l'1'uIfIin QUOIILI' illy Ilm me mal' if III l'l'I1ldI1Il l"1nkIin IIo me XX'iIIi LTU Kilklmm ,ucx ax num X .uh ,Im NIPIIUIS j El ' . Im' ' Cn ne Ricks Chad Ihurman , .mms VXIQI Qu' XX I-Idmm lhonrls .znci X im. IX'iIIi.1m luzml I Po Ll XX lllau by matt j y 7 w W 1 W y J I J I CIIIINIISIIJIB I' I If-111 XX IfI.IIO ' 'I IIOM-X5 X lc- I' -N I -nt XX II,I,I -XM TL IIINICII SHCI 1.11 x Tw. um Th- lIm'N Gln-Q Fluh of the XUXXSUIIIU Ilou hmtx .XII-11011 ll IIIQI . 'I I I x .IN mg lIlllt'fI tha- New and XI mlm lu S1-ptv11In-1 lhn cIuI . N I . I .1 Nu '-1 NI I I. und I1 th ' fI11c'ct1m1 ui XI1 C' II 'Ih 1 Vlw Cluh I11 m ldv .umm-.x1.111u-N 111 Ch III II, I'.u 'IV ' f N . , .' 'I X' ,, hed - I ml L p 1 Flux IH- xcx i ' I h Qvx bl 1 I:iX1 ' xI,Ll II 1N1 I. ll . CI I - - ' ' " . I" . uv I I X' I 1" If L- v C. 1. It -- X'--'f-.l'." 'z '-x I H11 N I 111121111121 NILIIIIIIIX VOIICll9 IOMMLRL IAL ILUP 01+11c1Rs011H1111111w, 1 P11 slr LII XIII J XICL IILNIILII I IJIJII JOWI S I QCOICIIII Seuntux Ilfllll 111 I IJ I 111111 INI I I LINIIICSS S11o11so I II-XX Noclll N11o11xo Nllf VIBI' RR Ill I Illl 1111 llc 111d X 1d1 nu NI1 I 11111 1 N 1r111e Huff 1l1e1 Iobut ld.ll'xGl -XLIIJIEX II 011 I4 1 Peltfcl 61 I Ulllxc 1 I 11 1111111 IdClxSOI1 Jud on S 1x1 I llllllt' 11x 1 I 111 lex D21 'll II 80101111111 I d111 llkl I IDNCOIIII NI ll tlI'I S1 hex NI111e s I XIICII I msle IN 11111 111 Jusel I 111d1llo11 IDOIOIIIIX Lxons XI 111e VI elch Clulxs CIIIIIIIX Dons NIcCl111to11 Tmlect VIIINOII IlltlIt'l S 111 NIcI21u I1 NI1ld1ed II ut I 1 Y 1 W 1 I J IZ' .LT-Zi .-XIIIIICY PAIIIQICII- I1 t JIM. 'I III-Xlllf " 1-"1."I1t +I 'I . I ' ' 11' I 2 l"Olilil'IS'l' Gll.l,lIANIJY-f'r11'1'0s ling' S1-C " 2ll'X BIAYYIN Il.-XI,l, Chl ii 'tm' 'l'. ll, l,.'1l1M3 s 1' W. ll. Ifllli G. . "2 .' 1' - I. I ' Atl! 5. I 'f 'I Dlli , Yil 2 N21 'r, I ififlll I Zll'IllI2ll'I, Hugh lloovelg Ni1121 0SlJlIl'Il, lI21zel L, xq.,A'2 'Z, .YI ,. 1... .'A l1'11w11, 1,1-ll21 Ilug' , 'Alix Q ', , LIE!-', lzj fl 1' , as Illll ', C ' IJ21 ".', Iljrd 12 Q' , 'I1 2. .' , 'I 2 llux'-', Vera ,' Q 1, . 2 ' 2 . 2 " Ilv2111.', lllil Lee .j , .'2 '2 , 1 ' I2 ' , ' j j ', . 2 " " , 12 1, 2 I., .'k, A ' ' 1. , "L, ' A . Guxl' , Iris . 1' g' , 1 ' ' VVI EFI' , lzlpll - - - .1 ..- IN ooliollx VX eldon an f 1 S1 ANISH C LUI 110 O1111111 1111101 1 1 01 N 1111 1 01' 1111 1' Rs IISPINI X11 N 1111x111 1 -X1 1 l 11011-X1N11 ,-SeL11t.11x 111111 1'1e11s11111 -XNF111 1 Se1111.111t 11 'XIHIN ll 1 11 1111 N11 1 111 1 X 1 1101111 X11 11151111 11111 Nl ll 1 1 1 1 1111 1 ' 1 111 11111111111 Llllllllll 11s11111 11111111 111 D11 s X 11W 11 N 1 11111 TJos111 111 111 111111 1 11 ll 1 w X11 1x111111 ll 11 11151111 11111 1111111111 XX1l11111S 11111 111111 J ' 7 J MOH" : ' ' .1 1 111111 CO1, lf: 111111 ' fi 11 1 1 1: K. C111 .' 'I 11.-Xf. -II,.'- ,' 1'111, M.-X1l1-1-I"1 , '11 1111- .' , 'I 11-IM1I1'I1l'1'ONw-I1','1' -z -. ' .' ,V 1 l111l11j'S XY1111111 311 'y I1'1'11111"s A1'11il11 Nui' . 110,-1.1, 11I111111111111:111 111'l'2 111111111 .I 111'- On. nl Incl, Al ' 11IsI1-1111 Hz N11 1':i11 .'z1111'1 ' ' u X XY--1111111 1111111p11i1l 1iz1111111'i111- 1'1ll'1il'l' 11111111 LUX 1'11111111'i111- Jz1cks1a11 1111l1lC111' 1'1-111111-1111111 ' ,' ' ' 51121111 31211 1'111l'I1 K11 -1 I,1111is11 P1--' '.11'1-1' C11 ' 1 1 ' ls 1,11-11 1.:1y 1111 1'11i11ps Hy' 1 'is A211115 111l1111l'1'l12l1f' 1,1111y11- 1111111111 .la 1 ass J111'11 N11-1.a111gg 1'1 N1z1'y .'11lw111:111 C 1 - 1' 111111155 . -y A11 21 I.o11is11 S1-111"1 .X11 1 1", w111's C1 11 'VV' 11111' 11111'11'111111 NV111lz1111 1f1y111- T1 ns 111 'zz 1 " " 31111 XVz,' 1 ' I: it. , Q 1' I 1' ORC HES'l RA NN IL 1111 xx 111 111.11 11 11 111111111 111111 .111111 .1 It . 1 1111 lklw v1111.1 11111 C11 11111111 111 1 1 N1 311 l 1111s 111 N 111111 1111111 C11111111 1 1 111 11111111 1111111 1.11111J1t 111111e1, C11111et ll 1 111111 1111111 11 1 'M11111111 1111x101 , 1111111 N111 CIAL11111111 11111111111 V1111111 1111111111 '11111m11x V10llI1 111s Lee Clri lx V1OllI1 N11ss 11am111 VIOIIII Y 4 W '1'111- 111'1f111'st1'z1 t'I1,1U,X'l'1l El s111'c11 .'.' 1-111 s1-:1s1111 1111111-1' t1 1 ' 111 di 1'1-0111111 111' B11 .'.' 11: 1111. '1'111--1' ' 11- 1,1 1 f 11 " 9 z e' " ces: 1'11'1 '1 1'1'11n'."1111, 1"11'1'11t-'1' -' '1 11" A .'.' 1' , ' 2 1' ' C1111- 111111'1'11 111111111111 312111 111, Stunt S1111w, Sz111g'e1' C11z111tz1111g11z1, 31215 111111, 11111 511151011 :x1I1"C12l11111 F 1'.'11. 1,11vit21 11111111 1"' 1111 .'i1 j ' , 2 " t 1'z11W'.g't.T'1t ' ' 11z1'111B11r11: 11111. ' ' Q j "1' 11111111 Clzwkl 1111 U ' ' " , . 'n ' - - 1 . 1' ', 1 .. , JUNIOR VOLLEGE GIRL'S GLEE CLUB IRICNIC CI..-Xl!lie-l're,aident Jl'IWl'll,l, I,lilylS-SCCl'6t2ll'X-'lll'62lSLll'Cl' LOVIT.-X lllil-ills Pianist Under the direction of Miss Corinne llamill, the College Glee Club completed its first season with the following' appearances: Stunt Show COld Fashioned Girlsb, Chapel Programs, Parent- Teacliers' Association, and the Sanger Chautauqua Program. Lois Lone' licliia, linn Mabel Almon Maeona Cox Lois Jones Irene Clark Mary Martin 'Ewell Lewis Lillie Solomon LIHHIG AIRS' Ina Baylgvy 11- i 37 mm1rumm pnmc':nmmmm:w.n'muwm-m:w,1,,'3l' Q ' 7: -c--.w.:m:,u.un-nausea:-m--:ffafnre 1 1-fn + - WH Literature MW' NX nh' fi If .. Vg: Avy, J ' 5 f Lf f ' 0 Q ,l 'V .j f -In ,Q Y A Qx 4 f4f'!' f 'xt A N ,xr Yf FV! HJX ,Q ,, .ax 4 I 7 A if ANllNIP1II11lhIDNlLl'lINl 1 1 N N ll 11 I1111 1 1 1 11 1 1 xx 1 I 1 N 1 IIIAIIN 1 1 XII 1111 1 1 1 1 111 N1 1 lxll 11 1 1 1 1111 .1 , , 1 1 11 1 LX N1 1 1 1 1 N N11 1 1 C1 0 1 N 11 1 Nl Nlllllllt 111 IL I11 1 1 111111 1111111111111 1 111 -1 1 ll 1 1111111111 1 1 1 1 .11111 1 1 IIC 1 1 11111. 1 x1111e111l 1I111111111 111 If ll 1 bl 11 111 111 1 -- 111 CIIIINQ 1 1 Nll L1 111111 1 0 1 1 1 1 1 1- ll Xl 11-1 1 1 11 1111 11 1 1 fl g 1 1 1 1 11 1 I 1 1 I1I1 NX 11111 flxxcllf I1111111 1 . 111 J 1 1 N U K 1 PKI N 1, N N IQ1 1 1 Ncllf I1 1 1 1 - Il I1 II 1 1 I11 1 IX 11- 1 1 1 1111111111 1 111111111 111111 1 1111 1111 1 1 1 1 1 r1111 Cl 1 11111111 1 1 1 1111111 1111111 1 ,1 1 1 1 11 111 1 111 11 11111l -X1111 1 IIIIINLII LI 111 X11 111 1I11 11l1I 1111111 11111I11x111111I 1 1- 1 111 1 1 111 If 1 1111 il N1 1 1 1- 11 1 1 Il 1 1 CLIIIX l1e111I 1 ll 1 1 1111 11 wx 1 I1 AN A1 I ONIIVIOIJATINC ROOM MATH, x 1111111 ' 111111 X 1 NC 1 ,11 1 1 1 1 11 111 1"'i"l"" 1"L" I I31' YI-IIAIA lI1II.I,. NIJ OII' 111' 1I111.-1- 1-1111I IlIl'2lS2llI1 1I11.'I1s 111' I1111- -IIII - II'lI s I 1-1-1-111 111'1-1' llll' I11-z1111I1'11I li11I1- 11111'11 111' I11-1'1-1'I41' I11 1I11- I11-11-11I Q'l'l'1'II 1'-1Il 111' 1I11- S-101'-11111-11111 Iii1'1-1', S111-1-111111111-1I I11' I1111', gm .'.' C111' -1-1-1I I1'II::. clll 1111 - 111' 1I11-.'1- I1ills s111111l 1I11- L1'l"lll1I 11'I1i11- 111111-I1l1- - .-11111 111' 1I11- s1i11g.1' 11I1l C'11I11111-I .-l1Ill1'.4. II11l'fIt'l'IllQ' 1I11- 11'i1I1-, 111-II I11-111 I-11' 1'- .' 21 I11-1Ig'1- 111' 111-i1'1-1. A 3111 Q' 111' 111115 ll'I1I g'111l11-1-1-11 111 1I11- I'l'1llll -1'-11'1I 111' il l'11I1 11'I1' - I11111.' - II1-'ll' I11. 'I'II1'-X' 11'1-1-1- tilllilllg' 1-X1-111-1II1 11l111111 1-11I1I11-1-s "I ' 11 s-1il II1111'-11'1I J- "l.1-1's 111-11' IJlIl'Q'I'll'." "'I'I1111'lI I11- I'IIII," 1l11-Q' s-1i1I 211 1I11- .'-11111- 1'1111-. 'I'I1 .'-11 'lllfl 1'-1cI'1-1I 1l11-i1- IJl"llII.' 11'1'111g' 111 1I1i11I1 111' u 111 11l-1- - 1 1'11I1. I"i11-1ll.1' 1I11-ir l'.Y1'S l'1-ll 1111 1I11- I11111.'1- 111' 1I11- 11I1I 1'11I11Il1'I 11'I1 ll'lfI 1I1-' -1'11-1l i1 1'111' 1I11- .' 1-1'. "'I'l1- 's 1I - 1'1-1-1 I-11-1-." .4-1i1l I-'.'1-I I - 11111. All .'-- I ---I I111 - 111 51-1 tlll' 111-1-1-ss-11-1' 1I1' Lis. I11 I'i1'1 lllll I 11'1-11- 1-1--11I1' 111 S1-11'1 1111 1I11- I1'II :1111-. S11-- l,I 'lj 1II1'lX 1-1-1-11 -11-1111 I 111 llll' I111cI', '1111l, 2lI'1l'l' 11--1'i11g' 1'VL'l'j' " 'l1111', 1I11-, 1I1.'- ' -- - -' 1I -s II 11111'l111' 1'1 1I1l 111-11. N1 '1 1I',,'ll- 1111- ' ' 5 - '1s 111 11'I111 11'1111I1l 5511 i11. "l'111 1I11- 11I1I1-st," s11i1l I-'.'1-11. "I 1111g'I11 111 1111' UN1 'I Y11 ' ' h'11," s-1iI Ii -11j, 1I11- 1111I-1' j2,'Il'I I11-1' -1,,'1- I11 1I - "II1,'-. "I 11-111 1i111111- I11- I -st." "XVI - ' -1' I11--11-11 111' I'l1I.1' I 11- 'I'll'N'."' 2ll'Q'IIL'1I I-'1-1-1I. "XY -II. I 11'llC.'S 1I11-1' isfl Q-1il I-11,1 "I ' 11 'I II '- -I .- "I'IlI 1I11- II2Ifl1'l'. 111111 I11-111' I-'.'1-1I, 11'11l 1 - 11'iII go 111 " "N1, I 11'-11111-1 go, 11111." .-I1 Ll1'1l li11l- I' -1111. "lf 11111 1I1111't .'I111 1111, I'II .'I111111 11111, 'cz111.'1- 111-1111I1- 11'iIl I --11 1.3" 'I . -1cI'. I11 1I1 -1' 1fIi111I11-1I -1s l'111'1i1'1l,1' as 111-1-. WI - 1l1-1' - 1-1-1-1I 1I1 - I' '11 ,' 1-11 1111. 1I11-1' I11-z11'1l -1 1111is1-, -1111I I11 tIl1'Il' -' - -I11 III1'-X' I ll ' 1 -11 . I1-11-' st '11 -I1 1 '1'l . 'I'I1-1' ' I ll'l1 '1 " 5 - - . 'I'I1 - Iig'I11 111-111 1111 'lllfl 1I11- li.'c111'1-1- -I 1I -1 '1 '-15 1' I - . I ' '. I11 Illll -I c1111f11.-' 111 1llL'j' 11'i1-1I 111 1'.'I I'lllI, I 1 - .' -'.' . I11-11-' I11','2lll 11 Cry. "N1 '. I c-111'1 ll'lX'1' il I ' '1I I-11' 1-1't'1'." "'l'l1--1-, 1I11-1-1-, I 11'ill z1.'I' 111111- 111111I11-1' 111 11111- 11 I11-1-1- 'lllfl 111- 1'i1- 1-1' 11' 1-I1iI1I i11 1I11- 1 1111." s'1iI 1I - 1-11111111-I, -1s I11- 11-1111-1I I11-1 'l'I1 - 111I -1-5 11'1-1'1- cz1Il1-1I III. 'lllfl 11'i1I1 1I11- I11111111' 1-I1iI1I1'1-11 ' 1111I I1i1 . 1I11- 1-1-1 11I1I 1f11I1 111-I s111iI1-1I 11111-1- 1111-1-. I V Y Y 1 X I 1 A 1 Y I11' III-fI,l-If. ,'.'UN, 251 J11I ,' 1 ':1II11-1' :1111I Iiill NII11-I11-II :1111-111I1-1I El I111-11'1lI11g' ,--I1111I 111 V11-g'i11i:1. It 11'-1: :11 11I1l s-I11111I -1111I I1-11I 51-1-11 I11-111-V I-11s, I 1 I N 1 Ixrx I ll N c HU XcNcI 1 N . N ll . N 1 .lln ' 1 I N Q N Lf UN 1 N lf! N Q I 1 Ill N N 1 X I mm mx Inlu x. N mmm 1 xx 1.1 It mat xx I Il I 1 1 N N . 1. NXXIHI . IQ 1 L 11 II 1 N 1 I X N 1 ll x U I llxkf I 1 mx p . I com . ex funur 1 . . I 1 IX N lm I 1 I 1 Kill QUI 4 A I 1 1 fr III Clams: H If CIINTAIICL N x 1 c I I I 1110 I . s Q Iulu I XMI 1 L Nt N mx x N II ll mc f . xx 141.111 I H . . c mc I .mr Nc mul .un ll X11 N111 xx 4 4 I ' N N HIM IU N J I' 4 QN Nc I f N 1 4 l u Ilmu notlullx Of xml, xwmdu x om on me mmm fluxu 1 1 xx nu 1 .164 " NIJ ny 1 1 NAI IIN NU I IONKK flllll CHUM' 1101 III fllld H111 xi c IIU 4 N 1 c M H, -,xgf 11 N fl U I IIN INK X N 1 I 1 N 1 JN N - x . X . r IIII mc N nu un nc I ' IIN Nllllhwt XL 4 c z cl 4 I 1.1 mn up mx 1.1 me It rm IIN xmt xwu In .xx Nuccev N 1 If IN 1 g I 4 O U 1 I V115 :IX 4 xt K Nun mmf U ,NU N . x xou mem x III xr 1IJIe' In Cu N 47 1 Llw In lx. xu-Ir p1'4vLui ul ltr IIIQII IH'-X'1'l'r and Iznrgv, lwz1ul1I'uI gm'- flvns I1iII :xml .IuI1m1.x' xwn- ilu- In-Qt ni' ITIUIII-lN'lUIS, zmri mmf "ip M-I Iwm sw-11 willmmll lI1w ULIII-V. Iiill was tl 'snpt ui' Imp' wlm I1t'Yl'l' Iv-wtI1v1'wIz1lm111 zu1ytI1ing',11ml,:ns Iuiy I.2lIIIl'1'Q"lY1' him ull llw 1 11- Igx III- WZIIIIWI. Iw IlI2l1l2lg'1'iI In Imw il WMI timm-. ,lwlmxmy vm: 'U 2lI.IIIl'Il'. I ul wap nut 41: Imppy-gf:-I clyx' -1: Iiill. Ilc ImtI1v1w'I - lui things, tI1'1 , in l3iII's I-Qtinlzltiulm, xxx-111 not In-I1 wortll CUII.'IfItI1'Il1QI. I'Ix'4-I',x'm1v IiIwrI thv two Immxt, zlml, :Ls sc'I III wax zxlmnst mul, III gx' Iml -I I ,jvc tlwm I1-'lu-. I1 VHS il IH'iL'I1t I'1'icI'1y 2lI.ll'I'IlflliIl in Mau' that 'IHIIIIIII' ' shui mln Ili: IWIHIII, t'lu.'I1wI with I-Joi ck -nt. "XII . my," ."1irI his ' -Natal, " 'I 't's LI - ' te-1' 'ith -uw ul' Yu Iuok as tIurug'I1 you I1'1fI Iw'u'cI thc' woryt IIUXK1' imag- Inz1lnIv" "'I'I1'1t I I 'u'v." amp "HI .InI11111.x', I1'u1cIi 11' Ilill 2 Iltu-1: "I'1 iutu it uw. My 2llIIII xx'-1111.5 mv to visit Iwi' thi: wwlx- Xml. VI'I1j, Iiill, I'x'v111-xx-1'sI-vlx In-1: I c:u1't gn. I toll jou. I just c-111't do it." .-XII-' sun-1'z1I minuuls ui' Imxrl lIIII1I'IIlf.f' .I I1 IIIAY' luI'1I up with il g'Im-um in his vyv. "I Imw it," In- criwl, 'Tull must gm in A' Iwo." l'uL, ,lulnmlxg I c'nuIrln't think ui' I ' gf tI1'1t." HCI" -I li'lI. "I'II flu 'IIIXIIIIIIL1' vlsv for AYHII, old p'1I, lul tI1'xt. VYI itf' ' pus- I+iI I f " 1.211 11' Ilill L'flIlSk'IlU'fI. but why Iw did no wmv was -1I1lv tn fiml L. At ' lx' 12110, In- wws cm Vw six ffcl mck tr-lin that on-gmillfc' grail QQ to .IoImny's aunt, wh liwd ' " 'I'.'Ill1'..,'. 'l'I 1 ' I wal: zllmut i'm'ty-fiv-1 milvs. 'md :lt tIw I-ml of 'lll Imur Iiill zI'grI tori 11.1 thc glz I' rm. "A1'gx'oL1 M151 -1' . 1115"f" 'ISI' I z voic I Clos I to Ili: 11211: "WI jvsf 'xtzm I 'I' -I IIIII. 'IAnIff111rI 'I ' 'Ij'1m1l'f" 'I'I1v 11c,'!'o I1l'lIl g"1vv 21 low 'I 'IQI I, ' I raid. "Y ' :I L7 sa-111 mv fr:.- I' IL. Fm -slang." In Iv .'.' tI1'u1twv1115' IIIIIIIIUHA IIIII mx' 21 Izwgu, giwy' xt - I ll.'t'. It was Slll'l'1UIll'IQCI by Iwi, trvvs. und. '15 Ile .'t'u'tccI up thc If 1151. Inriclx siclvwulli, Iw ww 21 pm-all fount-lin Imiddon th Irv "mfmg5 tlw Inig'I1tcuIo1'vfI ' Wrs. A1 -j'I1I".,' ' ' mt I tI 1 "I I"a'wIzIl'x1 'I' '. Sh- m- II 21 wry' lmwtty picture, IIIII IIl0lI..,'IlI, Q -mdittrr IIN-1'u with thc IJ2lCIi,'l'1llINI of g.'c-y. "My Iv-ug" 'd I Q II :II ' t. 'gli ' - -I'-I vmlrzwli' -1L mc-, Iiill was lcd into il lung, Il'1I'1'0NV I1-1II with il rod CZIYDUI on thv I'Ium'. As I - I,'1.'."I tl I cIif1'o1'e-nt l'OUIN.', he C' uglt gl' If -s of -x'n'IIm', l'o.'1', -and grlcl. III- W'ls slmwll to Ili: l'uum. 'lIIfI. Ili: Lum xxx-ut clown .'t'1i1'.' tu Ill'l'IVll'U I' wr, I :ta ' ld I2 'I'inI:' AII x'-nt wx-II tI1'It t'i.'.et cI'1.x'. -md 's he pu-U-11'-fl fm' IMI tI't 'gl t,l JI 1-ld tl-ttI ' '-st I'I'.' ' Id Q xs- I'uI as the first diy I -ld wn. It xx'-1: vurly S-mturd-xy m rning tI1'1t IVII '-Q ' v'1I"111fI IIS' I ' 'lsr "WI :ist - ', I'm su glad to sw juu. As j I' ', jmn' ssm L4 In-wg but wlu-11 I wrolm- you ulmut hip cumi11,,', I m-wr dwg mm! ' '11111' In-ing' 2 mv." ,NN N N I N N N 1111 1 N 11 A N N N 1 1 XX 1 1 N N KN K 11 1 1 1 1111111 1 fN1 111 N 1 1 1 1 N 11 1 11 N N 1 11,1 . 1 11111 x X1 1111111 1 1 U C 4 K 1 X 1 1 1x1 1 c C 11 1111N 11111111 1 N WH MIRROR AN 1 fl 1 1 1 x N 111 N N 1 11.111 1 4 Ur f c XXX J 11111 ' 1 11 N IU cl ff ll ' IN 111 N N 1 1 11 1 N N N 11 N 111111 il 1111111 11111 1'f11111' 11- 111N -1-11411. 1.111111 1121.1 111 111111, 111-w'1.- .'l1111111,'l'11 111 111- -111111111-Xl, 111111 1113 111111111-1- xx-11g 1111-1-1-, A1 111'1'fl1i1L1151. 111- 1111s 1-11111-11 111 XVII :11111 11111. 11.1111-.-1111-1' 21 11 11-11111g' 111.- 211111I, 111111 N1111111 11111s1111- 111' 111:1 11111111 111211 111- 11115 11111 111111211-. 51111 11-1-111 111lXX1141:111'5 111111 511111, "111'211', 11111 1111-11111 .111111111-' 1N111. 1 1111111111-1111111111 111-111-1- -111 1111 111111 .1-1- 111111.' 5111 ' 1111- 111-11 Y11 141 1111- 11111-11 N111- was 111 111,-1111111-111 1111 '1111' 111111 11111111-11 11g:'1111,x'. '.c141111l'111,H1111521111,1111111i1.1I,'111:11 11 1111x1111-x1-1-111111 111'1I1fl1I1fJ' 11111- .-111111- 1I1'l'2l1i1'21.'1. '1'1l111.' Sl11'11l'1S11'1I111111NI1liL,X', 11-1111 5111111111 51211111 111 1111-1111111-11-111 11111 31.-N. XY2l11i1'l",, S11 - '11s -1 11-1-1 111-1-115' 11-1 1111111 111111 11111111 1 1-1-1'j1' 111-111 111-1-,:,-1-11 111 111 21 1'l'1'.'111.X' 1111111111-1'-11 5,-'111p1111111 11111-1111. 111-v 1-11-.-111111 11211' 1'1-1! 111 11111-1-111-ls 211' 111111 111-1 1.111'l'111x:1f1. 111111 111-1' 1111111111 1-111-1-1-11 1111211 1-111-11 1-111-111-1-. "1 111-Q .1'11111' 11111-1111:1." N11- SZ1111. "11111 1111 411111 11111111 XX11ll1'l' 111.111 51111 is? :XI11 -1 11111 1-X11111111 111 1111' 11111' 41-1111 -11'1- 111-1-1-'."' 11 1111 112lI11ll'111'f1 N11 S1111111-1111' 111111 11111. 11111-11 111- 1-1-111111-11 XX'112l1 111- xx'-1p 111111g'. 1.1111 1 111111 111- 1111: 11'111I1jl,' .X11's. XY11111-' 1111 211111111 1111111 111111 111111111-111-11. 511- s -111 El 11'11'Q'l"1ll1 111 11111' ,-1111 111 1-111111- 1111'1'11 11111111-1111111-1x'. .A1'11'21 11'-111 w111c11 S1'1'11l1'11 111 111- 111ll1l'S, 12111 111-1-ix-1-11. "V.'1.' 11111 11111 1111 1111,-"' 111-1111111111-11 111. 111111111-1 111-1'111'1- 1111 11-111 1-1-111-111-11 1111- 11111-1-11. "'1'1-11 1111-. 11-111 11111 5-1111 1111 i1'."' 11 '- .4 1111 1-X111-11111-11, 111111 Nlrs. xY2l11i1'1', 11-1111 xx'-1s 21 v1-1-3' 1 1111-- 1111.4 1- 11 - '11111 w1111 1111-1-11 111'1'11111A' 1-111111 111-111-11. 1Jl11'S 1111 11111 1-11- 1Il,' '11111 -1ss11.'1-11 1111- 111-11 l1111's 111-11 S111' xx-1111111 111-11'1- 11 1111 1'1jf'11L 11111 11 -1- -,551-1'. S11 1111' 111'-11-111--11 .111111- 1-Ill1l'11 11211111111 11111' 111 -111. '1111 21,8 1111- 1-111 .- 1 11-1 111111 111-11 111-11 11i11'111. -l1l111111Av W111.-111-1-1-11 111 11111, ".-Nllk X11-11 111211 1-11114 111-11" A . 11111'1.' 121-IIKIANY 'ilfi 315' 11111'1'f11' 1-1-1-1-111s -- 11'1'1'11111' si '111 .-X111 11111111 111111 i1 iN 1111- 1,111 S1111 1 111111- 11--'11111 1-111-11 l11f'111 -111.41 s1-1- 11-11111 1 1-1111 .-1-1- 1 .'1-1- 21 g1'i1111111g, 1'l'1'1'1i11'f1 1111-1-. A111 ' 111'l1'N 11-1111w1,:11-.'1-11. 1 su- 21 1111s1- 111'1t's 11111 111. 1-101-. All 1511 sol'-111-111' 111-1-11 1111 21 111-1111. 311' 11111-1-111 S1111 1.11-11 1-11-1-s 111' 11111-. XY1 - 'l11,K'1'l'l'11, C1l2l11Q't' 111 g'1'11j1'. 1 sm- 21 1111111111 -11111 1111'g'1- "11'.f. 11 T11-1 Q1-1111' 1'2ll'Q'k'l' 1-ve-1-1' 1-1.1: My I1 '1-1-111- 41ll,l'111 111 111- 1.-111 11-11 '1'11 5111111 1111- 1'2lC'1' 1 51-1- 1,111 N1111 1111- 11111'1"11' 11:111':, 111- 11111111-11. '1-1:-111.-1- 11 ,1ll.'1 p11 XY.'fI1111. X Il 11 N 1 gif' 1 UN11 1 I l N I X ' . . 111 1 1 1 . IX Illl 1.1 . 1 N ' 111 1- . 1 11111.1 1 1 Nl 11 . 1 . 1 1 , 1 1 1 -- 11111 ll 1 11 N , I 11 1.111 Nllzll l11N.ll W1 B1 1 If Uilllf IIIIN fi 1 1 1 1,5 . 'Q 1 . 111 I1 1 N 1 I 1 XA f lk llilll KI lll 'I KNK I 13 1 N IN I II 1 Q 1 J NN 1 U lll 1 I1 1 . 1 . 1 1 I' L 1 . 1 1. IC 1 1 U J IQN N fl lt N11 1 1 . .1111 1111 1 1 . 1 III 1.1111 X IIII ll 111.1 . 1 1 . 1 111 1 , NN 1 NN 1.1 1 1I1 ll 1 X11 NN N 1. XIILX . 1 I 111 111 NN 11111111 1 1.1 111 1 11 llNt 1 1 I 1 N 1 1111111l 1 111 111 11111111 11 .111 1 1 1 fl I 1 1 1.1 111 11111111-11 111 .11111 11 11111 11e 11.11111-1 11 111 11.111111 , , . 111 IIN 1 1 1 111 111 fl 11 Q . 1 UCLN 111 111 11I1 1 -1 1111 11 1 111 1 11 1 1' "ll V. F." I.OI'!SIfl'IN11,'Z1S 1.-X fill" -1 111-1-1 AVI' I, S-CICNI-I I. SI'I'I"I'lN1I' 'I'i1111-' 'IlIIlII'.'1l'1X' I'l1'1-11111--. l'l:11'1-: .I11lI1' Six C'I11I1 I' .1111 VII.-XIlAf"I'l'lI'S: I1':1 C'z1.'r, lI1-ll1- 'I' 1'-rx, BI'll',N' 'I',1'1111-.1, 1111151 IE1-1111s, 11111' BBVIIIUIIN, ,-11111 BI: Illl I'I'I11- 11111111 is 2Il'I'2Illj.Z'1'II 11s JIIIB' 11I'1lIII'Il'.X' girls' 1-x1'I11.'i1'1- 1'l11I1 r111111 111ig'I11 I11-. SIX girls 'll'1' 1111111111-1l -1I111111 1I11- 1'1111111 11:1 A 'Il1111's. I1'-1 fl2lI'I'. 1I11- I1l'1'SI1I1'IIl 111' III1' 1-I11I1. is 111 1I11- 1-I1-1ir.J I1':1: IIIII1' 1-I11I1 will 1111111 1-111111- 111 111' I1-r. BI'1 11l'1 'lll'Li'- Q'1'z111I1 I11111l1 1I'111'11g 11'1111'1'1- s1-1-11 I1 1111-1111' 111111-Q. fIirls,1I11g'1-1 1i1-1 for 11'1-'II 111-1'1-r ,1-1 -111,1'1l1i11g 21l'l'ill1g'Ofl. IJOIK' 'lIj. I 1'1- -I 511111-- 11'I1z Sll'Ili.' 'lI'11lIIlfl 1I1- I1111-1-.' 2lI111lI1 1I11- 11'I111l1- ill-I.'lIl'. Illll I 1111 1I1i11I1 11 11'1111l1I I11- 11111 ILIIIIIIB' il' 111- 1'1111l1l C2ll'l'B' i1 lIII'11lIg'Il. IZ1-II1-: I'111 11'I1111 11' 11'1- 11'1-r1- 111 L,'L't Cilllglll 1111 11'i1I1'.' W1-'1I z1ll 91-1 -II1-1lI Bla '12 BB' -ll, 111' 1' lII.'l', ii' 11111 Zlll 11-1111 111 I11- silly '1111I ,,'1-1 .4C2ll'1'1I 211 1I11- I -' ' 5 ' I11111- l1'z1: WI 'fl '-1' -1'1- 2 1' '-1i1l'? WI11. I ' Il11'1 I1i11f' 1I1i.' 1'11r -111.1'1'1i111-' 1111 1"ll'tlII I,1111z1, 11-1 .'111111- 1111111-1' 'IIIKI - 1-ilu? 1I,111111 I1-1111-s 111111 5111111 .'l'1lII'IIS 11'11I1 IJEIIMII' 'IIIII 111-111-ils, 11'I1icI1 sI1 - 1l1s11'1I11111-s -11111111g' 1I11- 1-i11I1 IlIl1IIlI11'I'S.l I " : :XIII '-1 - I 11'I1- .X'11lI,I'C 11'ri1i11.,,' 1I1 -, 1I111 '1 I1-1 1I11-111 1111111-111' 111 11lfl7l'1'IlI1'IIlIl -r B'1llIIl'1' .-111111 1:1-cl 11 I11- s 1-1II 'I1iI- 1Ir1-11 1111' 1l11 I 11X'l'l'I'2ltl' 11111 V1 1'I'11'1-1111' 1111111111-s 1-I-111s1- Il1'I'Ul'1' 1I11- I 11si111- .'.- 1-111111-5 1 z -111I. X1 1I - 1'l11s1- 11' 1l1'11 1i1111-1 pix I1-111-rs 'lflflI'1lS.'1'fl I11' six li '11-3 'III I1:1111Is, 11'ri111-11 i11 .'1-1'-111'I.1'. 1-I1iI1I-IiI11- 'I'l1'2 -11-rs. 111 1I11- "1'I1-1111- i1-I -'s C'I1il1lr1-11s' Cl11I1" 111' "'I'I11- l1:1lI1' fllll' 11i1'l1-" sl1111' 11s El '-.'11l1 1-1' 1I.f-ii I2IIJ11I','.l I1'11: .-11I-. I 111111111111 11111 IIS Il 1-11111111i11-- 111' 11111- 111 .' -- tll'1t 1I11-s1- I-111-rs I'0'ICII 1I11- 1111s1 11f1'i1'1- Sill-1' ' I Q lllfl. II' 111- I1111'1 1-'J 1' -s11I1s-- .11'1-'II IJI'lIIlt1 .'1111. CC' I ACT II, SVICNI-I I .'1-1 ' gt 'I'i11 -' S1 -'-' 'I 1l'11's l2l10I'. IIlz1'1-: O1'1'iC1- 111' Ili"iI1 S1'I11111l. 11'l11-r1- 1-'11'l11-Qs' 1111-1- i111-' is I11-i1 mg I 1-lfl, C'II.-XIlA1"I'l'II'S: Bling I'I11z1 I,-1111111, Blix: I11- Q' '1 11111-. Blr. QI. II11 '- 1'1'11.'.'. Blr. I. U. IIQIIIIQS. Bliss BIi1111i1- BBIIIl.'I1l'l'S. Blr. I'-1j I"-11' -1-, "1 '1I11'. Blr. C' '1.'s: Blix: Ii- . 1'I '1 I 11111 2111 'is - as 1I11- 1" Q11-11 i11 1'i111li11g 11'l111 is 111 1I11- I111111111 1I' 1I1i.".' IJ11 11111 1I1i11I' 11 is il BI'.'.' I,- 1 BI'.'1' I -I I11 11111 1I1i11I' 1ll'lt if it 11'1-r1- - 11is- 1.I1-1I'1. ",' 1" -"' 'I-.' "I I - .' 111' 1I1i: s1'I11111I 11'1111l1I l1'11'1- 2lI1I11'll'l'1l 1 1l 1215117 1I'1'i11,'.' ' r1I1 P1 C lj 111' A"I'l1 - I111111' CI1r1111i1-I1-" -11111 11r11l I - "CI1.'1111i1-l1- Cliil- 1I1'1- FI " 1111 -. 1111 'I1i1'I 2lII Iill' c11111riI,111i 11.: 11'i1I1 1I11- :iig- 4 4 1 x x , l x x 1 x 4 x l K x x 1 m x Hx , 1 1 , X 4 lxx xxlfb mx Q l l 14 xx I N Q x 4 x N K N L f UNH XX,Nk NX Il x H 4 l x D N N 4 1 Y Tl X xx 1 X ttlmv ur dnl lIll1'1'iX w lllw' lvmln-lf. .'llK':I Hmlggf :mf xxlm-ml ul' -1 Ikfimxg 1111+ ill vlrilml-lliw lm1gm:x5.- lay .xlI'. 11. ii11xx+41'1'uf.X. 1jw1'iI1r'igw:llb:1:nc1 1 r1:11wl.x mx "-Lam-5 :nw lima" will Kiln l.k'lllll4I.5 rmlmf wij."Ilk'4l 11 mlm' My Nlwsi wi' Lili' Iulgjnyl lil: i12lIll'.SI l'i'i'!l2lIl- zuugmu- 1'n--ullmf llll' zxrtivlv with rn' lmn- Qilgm-rl xxill Iirinh 11151 lillhh imp. xxwlw il IIJXY, iI'1i-1-plalmlu 1144 fully think 111:11 wL1.'m'l1ilcli'4-Q1 xx"'1v1vll11-,Nu iznwlvzul- .Wi ,'.' c'I'illHl!illl1': X.XflI'll .' N111 liz1Q1w: lim! if. .'1'. i Hlfilzl 111:11linkxxIwlv1l11:1j1'lN ws z1'!wUll'zl'-4' ILQ1' iw-X' l'2lX".'l'I Fimmilwln-.'s. I ir1.if-L limi uw slmulm Ill L511'Wl1f'lw11111111-lwlrlll. I! lin-wxxw 1 lllSi!ljl'21H Ihi. misvlm-l vl!lclI'fmll1mK muchUi+lll1'lm11c'm1ilu-5'sm'.zm,"11g'rwlllinlgxw1liU Nvzlsv I1-vm IEIHHM 'I1!i'x1't4ll'l'. 4 lnm'v1I1:1! ilu' wlmlv llxixlg Alwlllfl in 41 lil 7' 1 iii LX1 thi. xmlm. il Swain' will vlllvls ilu- 1-mvln. but in il IVNX mmm hu . ab AVI' 44 .TICINII-L 44 'l'i1-nv: 'l'l1l1l's1lzl,x vu-zxir1g',r::1www-Ii 1111111 ilu- 1'i1'ft Avi VI:u'w:.lf1il,x .'ix1'lulml1f4mm. l'.'z1' 'Nw :mm-tinjl will :mm 1-mm' lu 'mlm-rf qxxilil. will .Null In ll Ilw fliils xx'l1zzt,44,:1 5m1:'znxif'-l" 11121: XX!-El lf 1: hav: lrzxgwgwnmi siucw-m11'I:lst lI1k'k'1i!"f m 3 wl Wmivh .mum lmwv. 4 mzxilul LM :sv lvlt 'rs c':':xl:1i:1i:1g ' ilu' K'f'lxi1 iIll'Il,S zlrticlv lust 'H1Ul'w4liT.'x laig ht :1I't1-1' um' nlwlizlg. l .allpgv-. mXt'l'.X mm-min-i'41I' ll1vc'hxlwl'm'::1l lll1'2l2'lit'l4' in 1Ill'Q4llI1If1.'-A4 3121111-X fm LI11- "l'l11'wuivlv i1llilllH'Il'rL l'l1!!m" pzljjv. 4.Xw mltlwllrst H1'l2ll1i.,llU'g' 1-u::11us.1 lmtlzx: 4 CC'l't2liIWl.X' wflulcl lilw Lf: lmwl si-mx M' .'.' IAWYIIIIIVS wx H v .'.' I Il WIN-11 shi- rvzui that "IU .ws zu' Vwl zu'-11 ',i1 lvts sm- lnluw Lu"i' lin-llw Uv 'I -Hu R: ,xx falu- !H'2l"lAX' 11:1 .'.- ml 1ut'.' 11111 wlwn xllx llzx :wp l":1.x',w mx-:ul llih .Xclsm Nun 1' Illil7fI---Villfl unit UN vm lwzxl' tha- 11-.al ffl' rw MPV. I lmvk il sklrlwisv t'm' lvml. 4 rlwlft i'llHXX' wh Xtlwx ivwl' ' f,wf11"!fvL lent' ii 2.-1U:e'c'uf1i4-M YYl1!'F!2!i'!'il4l rw-lids i'1 Ill'UYl1.'i lnutifm inf,P14'f'l1!'f1'1iL'1:- 411 l'4'V,2l!'lI hip v1'I'm't.1 with il WV- IN'2U'i'1' llw U'i',l2l21fi l' 'l'f11-1wg1"Hwl'.xxx-En'!wIffi"-'11c'1ri1i'v!'1't:c'e-mu fllf' Il:1'x"."x 41:ulzw'Iu 1lu,'m'.'i"" ilu- I1il'r :'fwix1-fl in the- wz1:1I1 'm slwi twfw- ww-'zxjufl ii: il Xml vw-!'lz1ir zmlwul Liu- vvlwlu .1I'l':li1'. 4 ilmn-fi itil ?1!fT' i'l'iu' Ln 1-'vt INV IC:-u:1m.1ic's lumk jus' in lilllt' tw Mug 1514- 11151 Ui' tlwir f:'m'ex'ff1 sQ1lin1. 5.1 'rw Hlwzxt 1.V'I!1V-f-2!L'Uf1 fvH'ic4- lmlx: 4 S"I1lllPt1U3 112111 ll11'1m'11 my lwfmk in thc' '-1:'1- lm.'l'vt wi wlws. 9 "f :win-cl wwf In NM it mu I sam' lhwsv iuq. Ilm-11 rlwj- :Wu 'fil'lQf 'IVV' Q- is Nw' i"1l' vzwlw f-2' 115 4X'zu i us "Ulm OMR." "ll -xx' nw:-If" M125 41:1-'t A1'1f"1, 1'w-jx rl:11'li11g',' Hn-.. !'m Q'f!iI..L" tu km-gm mimi :xl xx I-:sf Nlzxrvz Yun mwzm ymx lww tu lu-vw it Wlvut xml gmnwullwl 'wrfl lawn Ilw pin ill' U ur' plum- in Ihix ,'c'l1f-nl. if tlw tvwvlts-1' 14- -Wall m-zu'i11g' llmt pinf Yfitali 'Vinrrm ilk 1111 in 11:1 In lux-U tllvm Llmlf-1' l'f'X'Ul' Y il wl I I .' uma ilxtzlml tw kwlr I. im-, znlx Elf us Zl SHllY4'Ilil'4lf'fi?'l'Hi,111' '.:"1r1 .'-t'sl1 -'-' if 1 1 x11 X lh3'1L1I" x 1 I !,l.'1ll'Il'l1'11QS 111111 '1 YN1N.1 .1 111' 111s 1111111111111 1111x1111 '1'-11111111-1111111111111 i'11111111I.11'1511111: 11.111111 X111-111111111 1"11I'Xx 1 111111 111111111 -1 1.111X:111' 111111 111:11 x111'11f1'1X1111111l1 !1I111'1 1113111 .X1X1C1lX1i11f'I' 11111113 1v111'11" 11.1f "11"1'1l 1111I14L' 11-111111 .11.1111-111'111'111 X1.11"1111l1'1f1 111 1111111 X1-11 Il 111-111 1.1111111112 ..11,f1 10.111 11.111-1'111f111111X1111 11211 111'1"l1111111 11111'111111111111 f1l11l1'11'1 11111. .1i,1Y111'i1S11N 1 -11. .1L1. X1 1. 1:1111111111'11111. X111.1111111'1j111L1.1111..111111111111 11'11111X11'211'1111 '1111,:11.1-.111111X111111:19 V1'111' 1'z11'1'11111 1111.11.11 11111111111111111,111111-1111 1111111:111111'1'11, 111111 111 1.1.:..- '11.1 :1 .1 11 111111. 11111111 .11l:11'11. 41" 1111 111111111:1f1.-1.1.1 '111l1 1111111 -1 11.111-11f'N111.i11A1'11XN V1.!'11' 1111111ff -111111111121 11'-1. 11111111111111f111111 1111111111111 1111-11. fl.-1.111 S.X1,S'1,1N 1'11111'11-11111-11.1-1:11'f1I 111.11'11 211111 xx'111111. 1:11 111111111111111. 1' 1111 111 111111111 11511111111 111 ' '11 11 f:1?11 ,X111X1111xX11111 11f1I1l1 f1x. 1.11 X11111f 1.111'111' 2111"11X'111'11f'111. 11111211'i'1111'411,1.1'x 111111-11 1111 1'."'- I1 111. 121I1j1141f'112141 1111 111111111111 111 1111 1111121 1'l1111' 1151111 111X1111111:11'11111:1111111111 A1141 111111 111111 :1 511111111 1111111311 11111 -11111111 111111 11111 11I41YS11 X'.'11.1.1.XN1 11A -1 DM fl. 1.1 if 1111111-1'1'l-1X 'QM 11 1 .'11X'1"11 1':1111' '11l1111f1l' '-.1 1111 111-1' -1' 1X1 11-' 1 1l'1111 11 111X 11-11 11 1417'1V21,-151.11141 1111111-11 411- 1-111111111 1114'1 11111111 11111 1111111111 2111 11111111 1'1.1 -111 1111 ,1:':11111s 1'1111I11x1'. 11111 V111':111111111111111:111. fx 1111 11 1111111 111111 11:'111.11' 1f 1.111111111111111 1f111J1.'5111ll1f'111f1f1 Sll X x xx!! 11111 IIII 1 xl QXNJ I 1 111 Q11 INIUR 1 I XSS SON! 1 1 1 4 1 1 Ill NxN 1 N 1 XX 11 11 1 N 1 111 111 1 1 I INN JCCX 4 X11 N VA," ' ,ICS If THE AII1 AI.-Xll1l.'Xlll'I'I' 1111-Ill-XNIICI., '211 I 11111 I'1-x'1'1'1'1I 111111 1111 I11.. 115, I 11111 l'1'1-11111 111111 111.1 1111111111 I W1 I I'E11I11'I' Q11 11-1'i1li11pt' 01' si111111.x' S11 111111 1II'1'f1II1. .115 L'21I' is i11 11111 1II'IY1'XY21-X, A1111 i11 s11i1'i1, I 11111 1II1'I'l', I'I11I' I 1111111 111 Q11 11-1'i1Ii11Q, XVI ' - III1' 11'1x' ix 111'ifh'I11 111111 1.21111 I IIILIJ li11g'1-.' 111111 IIIAX' I- .'.- 111, XYi1I IIIWX' s11i1i11111 111111 111.1 1I11'IIIl', I'1l1 I 1111111 111 Q11 El-I'I1III1Ll'. Ui' SIIII-Il' xii 211111 1IIi1'21III. W Y 1 N1 N 1 k J JAE L1 K I I11' XICNIJA 1.111115 I '1l1111-11I"'I.1'1 N111 1'21ll 11111 SXY1'1'1IIl'21I1I 1 l1'1x'11 111111111111 11115 111' 11111', Y1'111' 115' ,X'l'21I'I I1111lii11g' 11x'111' I'1lI'XI21I'1I 111 'I'I111 11-1-1 S11 II1'2lI', XXI 11 11111' 1111-11s11111 121.'I'.' 21I'1' 1111111-, I:f1I,II 11111' 11111111 111111 11111' 1.11111 I11 11111' l111'11'1.' .x'1111'll 11lw115's 111- I4'41IId '1111I 111-11.'. 1 will 11x'111' Q'I'2111'I'11I 111- IIIl'2lCI1l'I'S 'is1', I 111' -x'11111' 11111111111 5111111211112 'II1'I1fI111' 11154. I 111' .x'11111' 11111I111's1111111i11g' L'I1'2lI' 111' 11111' 1-x'1'1'y' xx'111- 111111 I'1'2lI'. X fl will 21IXX"l1.' 1111111 11s 111' I11 11111' 11,11-s. 1'Ilf1l11'S N1 ' 21 W1- '1I'1' I1-11x'i11g' I1t1'1I' 11111 11. II. S. All 'PIII' l111111'1s 21I'1' g'.'i1-x'i11g'. I"ilI1-11 xx'i1i1 Il'I1fI1'I' -N2 I 1'i1f111IsI1i11s 111111111 xx'i1l1 -1111111 will 1'11lI 113 l"1'l' 11 11111. I11 11111 112111131 1111-111111'i1-s '-'II 111- 11Ixx'11.x's 1I'1Il'. .vm . - ,pn-,,.,-impair'-fm-I.:-.pm .Mx . it.-,, ,,,. -r. win.-'ww-,,..-.. 1,.g, v . ,. .- . .1 ....,.,,.,. . . . 1 ,,.,,..1v'r.-fy -vw-q-.,.,v1-vu 1 uwgsnnm-.wmv . -1 . ..,. V . 1 ,-.- . . , V4 Aznm ,,-r.,-4-nun n-,v . Kun- .6 ,.V,-'-- - -----f.f..l..,.-,n,,..,,,,,.... V V ' . 1- -,-- ..,, ,W .,. .W ,,,,,,,,z,,,,-,',, 4.-Q Lv' f"3 vm' L ff f - -.4-1 r'1:..anu9,A 1- :M wafseua.. '-1-.v-. zu '-M ' -on 1-vu-u-,,,,,,. nz-41-.,,,,,-, QHi?s?Qi,1Q 15 j X Lt0PAnns Econ X ' 01.i1Qi Q05 rs ELA55 or '25 R.E.HnEARf Y KPFTHE K fmxsavf 2 '7 !1 ii ,A RI' N IILXK Ol' 'I H11 FOOTBALL SI' ASON . . 11111 11 11,131 xl u111xx 1 lk 1 1 111 N llx 1 1' . l1 ll . 1 . l l.1lll fl! 1 K1 U Hlllfti 1 11Ll . N . 1111 1.1 11. 111111 11t 1.11 11111 1 . 1111 1.11 IX 1.1 11 1 . I1 1 t, 4 1 f Ill 1 l . If 1d ll .1 1 Il . l11 . ed 1111 1 1111 lL 11111 1 111 lL 111111.11 s l1111l1ed 111111 1111 tl1e11 11111 .11111e.11.1111:e 111111 tl1111151l1 tl11 1111.11 111111 4 N J lt x11c1111d .11111 11.11 1.111 1 111 l11111.11 1l1111111 111 1 1111111111eme11t 11111-1 the Nl.11111tt.1 51.11111 l .1 11111 1.111 lL 111511 JL 1111 1111 11 .1 11111 11111 11 111 111 t11 1 lllllllt 51.111111 l11 1111111 111 tl11- 11ClV61N6 1111.1tl1e1 c1111d1t111111 d.lJOLll 1 tlllbllwdlld 110111 111ese11t '1111 tl11- 51.111111 11l111'l1 1l1d1c.1t1'd 1111111111 St Ulllllll I11 the fust l1.1lf the 51.111111 1111: 8.111661 111tl1 fllst one s1d1 .111d then the 11tl1e1 l1.1w11151 1111115111111 111 the l1.1ll 1.111111 d9f8IlNlVf 11111l1 1111 l111tl1 s1d1s 111.11111 Illllltlllff 111C1xs.111 ll11' lust l1.1lf e11d11l 'I11 111 1 lt 112111.11 s 1.111111 16 .111.111 .1g1 ll11 second 1.1 11.11 .1 11-11et1t11111 of the 11111 Lllltll T111 llllIlllt0N llkllllt the 51.11111 11.11 111111 VK 1th a Clel1u11111 111111 pl.1111111 11111 he 11c11111fd f1 11.111 .111d 1.111 11 X3ldS 1111 1 t11111l11l111111 I xt1.1 1111111t 11.1s mused Tl11 111p.111lN 1111e1111d up 1 1141111111 51.111111 tl1.1t t1111l1 the Cl1l111111e t1.1111 4 1 Y ' W T Y W 1 V A J A A4 k IZI1' l1AYll1'l'l'llNl'Ili 'l'l11f ll. ll. S. 1'1111Ll1'1ll 5111: 1' 19271 111111 tl11- l F' 1 f' lll tl 1 s 'l1 l'.' l 'mt ll'j'. M12 lltllllllh' st-1111111 11111 11'itl1 il 1111' 'ttlll' 11111 21s El 11111'l1111s to 1l1-1'1-11111 '1 .1111-11 1'111111111s111l 11111stl1' 11' g'111-1-11 ll'll 1 "1 l. ll'1'l 111"11't' ' 1, 111,11-1l1111' 11'itl1 Q'i'l'2lt 111:11-l1i11g', 1' 1 l1l tl11 s 111l 111111 -1 .'lll'll'1 l' tl - ll --1111, 'l'l1 " ffl l ' 'l ga - 111' the .'11'1s 1 " .' plz t'1'll Elf fl' 1" 11111. 'l'l1f l.111111111'1ls cl1'z11'l1' 11111111-11'111l tl111i1' 11111111111-111 Cllll'lIlfl tl111 'A1's1 11'11- 11' tl111 1'1'-11, lblll tl11- l1-111' 111111111 with 21 sc111'11 111' 1tl1i1151' 111 1111tl111151'. ll111'i1151' tl111 scc11111l llillf, ll. ll. S. stz11't111l El 1l1'i1'11 1l1111'11 tl11 t'i1-lf '11 l Ill2l.C'l tl 1 l1- ll witli tl111 t1111 1"11'1l li111-, lt tl11-51' f'1il 1 -111'-'1' tl11- l1:1ll 111'111' , tl 1 I' 1 'tl l 1111. 'l'l 1 .1 1- 'ds 11'-1: ti tf 11, L l h Tl 51" 1 '- .' 11- ,Wd at St. J11. 'l'l 1 - 'ds ,' '-l gnfzt' ' 1' ' 1 ' " 1. 'llIl'lS' '1,5'Tt11U. l"1' tll 'ltl-1' '- ad ' ' dljt"1lli" l1Cl-- 1 11, "tl tl 11 1- 1111- 1' :tl -11-1 " 1-11' . 1 lf F ' 0 l'f""MM l II tl1811 I et lI1e Ieo1111d s d111e was h1lted wl1e11 1 QIGDUIIIL l wvwww 'vnu-uuvlmcsl m 1ng 1-51 -r :ma-:fun-sasfzuwnmw-'xzvawam s-arc-ax mvvzllliivusw I11I1 111te1c111ted 1 111ss 111d 1 111 60 1 11ds fo1 anothe1 toucI1dow11 Ihe extl 1 IJOIII1 w IS n11de 1nd the 1 1n1e ended w1tl1 tI1e SCOIQ LIIIIL C IIIIQ sv II H Ihe 1 IIIIQSNIIIQ team 11111 ed tI1e 11 st 1 b1Il1xe1 11 1 11d11on Xxltll tI1e next 1 1n1 tl1e XICIXIIIHQX H1 I1 Llons 1nw1ded the 1111 ot the Ieopnds to 1enew 111 old feud Tl1e Mckmnex te 1111 1ut11l usd the I1o1111ds IIltl1t:'1'llS1.l1llI the sco1e end111 NICIXID 1 lhc I 1o11s l11cIed off to st 11t the seco11d ll lllfl I ed Iold 1ece1xed tI1e ball on I11s own fue 1a1d llllt' VN1tI1 1ou1 H1811 11111 11e1fect II1t6lf8l6I1CL l1e 1 1n 91 xald down the lt Ol 1 ouc1 ow11 1111 esu s on Il s Drs Lountx te 1n1 su11111sed tI1e loc 1ls bx IIOICIIIN them to U to 0 I the second I1 1lf 51111 l1o1d Penton md Ioslex ca111ed tl1 l11ll fo1 1epe 1ted 1 1.1118 I111 1l SCOIQ G II S 21 X1h1tesbo1o I1 'Ihe tleld w 1s 1 1111 muddx f0l tl1e ame w1th POIXteCl1lllC w I11cI1 was 11111 ed o11 1 vacant lot west of the H1 h School Ihe ame ended 111 1 scoleless t1e The next Oame was nlax ed at Denton SBVGIAI hund1ed fans made the t11r1 to Denton T1e Ieopa1ds Clllled tI1e ball ove1 fO1 tI1e fust touch dow I1 and tl1e t11al fo1 the e11t1 1 D01I1t falled The I els made two to11chdow ns Tl1e SCOIQ f0l tl1e half C H S 6 Denton 12 In the second half Denton made anothe1 touchdown and a fleld Goal In the dame w1th A1l1ngton Helvhts the I eODd1dS plax ed splen dld football The f11St half ended Ieop'11ds 13 Alllngton Helghts 0 In the second half the 1e111esentat1ves of Panthe1 C1tx alded bs a 11 xald penaltx made a touchdown and a place lacked Goal Tl1e game ended Calnesvllle 13 A1l1n1 ton II6l0l"ItS 7 PIIIHI frame of t1e season was plax ed Tl'13IllxQ0IVlIl0' Dax w 1th the Oklahoma IILIYTIYTIIQQ The fmal wh1stle of th1s Game 1an0 dow11 the Cllltdlll o11 tI1e 1111d11on season C' H Q 1? Ol lahoma Dummlcs 6 .1" " 'ea " .1 '25 2 1 '1 2 ' -1 2 " 12 2:52 '2 ' " ' '. " 1 12 ' '2.' 2 1 2 1 ,12 1 2 " .' ": flltxli ' 1 13, 12' 1 e . " 1 12' " ' 2.2 I I'o1 t 2 1'-'s 1 'll on 21 IOCZI 11" " . " if ,12 e 1 " A' 'gg' ' J ' '2 1 2" ' -1 ,J 2 ' 5 '1 '2 ' . " 12 1 '1? 2 ', Q ' 1 ' 11:1 " - 11C.'6,G. ll. S. II. " 1 1 5 ' if ' .' 2 ' 51 Izlf, 2 1, J . . , ,', . 2 ' , . ' . 1' ' . gf ,' A . , ' . . x, .2 K A-2 1 S - J I -ld 1 ' 2 t Id ' . F 2l 1' .' lts: I.e 12 'dp 6, I.1c1,' 6. l11 the first I121lf of the g.1'21n1e with Whitesboro, the G1'21yso11 ' j 22 Q ' ' .' 2 2 .' j ' 41' . Il 1 1 1 2 .v S, I . , 2 1 , lv . .' Q 2 . ' 12 ,52 1' 2 s ' : . . ' T, ' . ' . 1 x " 1 ,Z K. Epi ' -. . A g., 2' .. A ' , . ' ., , , 2 1 . . 1 . '0. ' V' , n it I K x C., K u Q. 2 K. . .. U gi. .. L A I. . . Ll " ' ' c ' - 1 . I A 4 I w 2 u u- Q 1 u u v , 1 u u ' 1 I ' S ' . I. . . , . 1 . , . . 5 i i 6. . A ,Y J . .- .l, , ,U - . ' I 1 c ' , ' 2 r 2 . , . , . 2 2' 2 . . ' . . ' P' ' 2 7 J c- ' rs I 1 v v f 2' ' 4 Y v' - 1 ' . 'b r- . ' . ' y ' I , - 14 1 y U 1 .. . . ,, ,, I . lg' ' :..' : 1. .e. -, 1' ' " . , 1, K1 . .am 'gain-anal'-as FOOTBALL IOUIS BOSI FY fEndD loslex vm the llttle man of the team but he seldom falled to vet hls man We le let that ROBERT BLOUNT fTackleD lhls was lobs fnst xeal at football but he was the mam stax of the llne and alvnaxs opened the hole He could al waws be depended on to do hl best 'IW RFD FORD CHalfbaLlQ lhl ls led s second 1nd lust xc 1 Ile plu ed end h 1lf xc and full back and played them ljllllldllt plax 1n0 xs full b xck Ills hm plun mv was consplcuous R O PORTER Undl Po1te1 IS ou1 vetelan plax 61 thls bem h1S foulth xeal He had hand luck bl ealxln r hls ankle m the opemnff frame but he came back ln the last of the sex son and plax ed an unusual ame xt end , . , " A W-:fc 5 I 3 5 i l li l 1. ----1 I " ' n vv ' ' . , ll A n n A A - U L 1 1' ' 1-3 ws -' - ' B: 2 as 1 - , S ' f' jxz 1: aj , 2 '-ba 'k, 's . - 0-- . . 4 - C vx W 'C . , ' D . 7 . 1 thls IS Bosley s last y621l'NVltll us. all well. He flashed the most l ' ' ,gas - 2 '. ' .' l ' X of H s . ' 1 , ,, . . . 1 Y 1 1 lx n 'T J V' ' . H 7 ' . Y - 1 - . ' - .1 v - ' l - . . r , y g I - .Ax . gv Q 1 -v 1 -- w .Y l . 'I L'k1 - 1 1 I gv, v 1 '. ga . 1 ' ' I" I o 1-at 1 ,. t, 5 . , , 1- . . U . L., 2 . O4 FOOTBALL VS Xl RPR FI hIlNS Vlacklej C II l s w 1s ls lllst xeu but he show speed and f1 ht and sl1ould be X111 w1 1 The leopu s mxt xeu Blll TYl FR Q'l1ckleJ W1 16 was a f1fl1te1 f1on1 st 11t to flI1lSl1 and h1s opponents lnew thex VSQIQ up affamst 1 lell man when thex met h1m lhe team loses hlm tlll0L1l1 1 lduatlon PHIL F Pl' NTOIN 1HalfJ P1108 came to us hom ld1lou Fexas and soon show ed that he had football ab1l1t1 He was a fme sportsmanllke plax el and wae 1espected bx f11e11d 1nd foe allke I' DYVHN SIMS fQUdlt9l, Ldd1e was OUI qualte back and safetx man He fllled both po51t1ons well Ile w as fast and a su1e tackle1 In l0Qlflf h1m the Leopauds lose a 1eal st Il yllhmnqvv-ww mwmwur wz.m' ' m 31r ..1. k . 7 1 Y V . . s . f , ' . ' ' I 1 A A A A L is A JL '- U Y ' 1. - ,' " ' . 1. . ' Y -' . '. hed .11 1ge. l 11. .. lullx- - . 2 , . , -D 11 v 0 1 ' V 1 y v - 11. . A 2 . ed . ., K . ' . 1 '0- . 1 1 ' ' v .. - . . 4, . - , , .' . .' -I . .H ' ' V . . . plat gg tl 11 2 d. , , ' 1-r sv 1' vi N g -v u' 2 1. W Y 1 1 ' . . J I J 1 1 C J L L T' -- 'll' 'v .. . . ',. . . -- 1 ' H ,. , . . . A. , . 4 A, A. ,. .h. K, 2 , , . .k,,. . . . , . . . . . , c , . x . . K C, 'Q 1 1 . 1 fr 45 w ,V 4 I 4 1 4 I . 1 3 L x C 1 QI 'z ' ' . Xl 1 ' if ' '.. XRLPY I'ARIxl'R if ufud and 'ldckleb -X1lex c1me to ll t1o111 fx 111141 school lle xxds 111expe11e11ced but soon l9dlIlQfl the xx IX of the e Xl 1 1111 I1 XX Xll KCI' BPNNI- ll Qbufudj W 1llx c1n1e to us xx 1th I 1ll lxle1 and the txxo 111 1de .1 ood comblnatlon Vlcl x xxas al xxaxs f10l1t111 and xxe hate to lose l11n1 tlllflllf h 1f1d11f1t1o11 NIfXXT0YlHIllIlsCf1pl1n flfull Imclxh 'Nexxt 1 xtd s 11s Sl 11d1e me x s fl 1 xx IS I1 o s ll xc ll1S t1Clxl1Il s 1 111 ex e1x 1 1 VX e xx elcomn llll Xlllllfll tienel X111 1l stepped lI1t0 the hol1 bx A dx 111e11t111e lllf 11x 11lled It x 1 s pf1sse1 and 41 ood t1clxle1 XN1 e SOIIN tl11t he xx1ll Il t 11 lm 1clx 111 1 Cxvxg . - 1 V x , , ,, , . 4 . A . 4 . A A 1 . L. I . . . 1. .Y 1 l- . .- 1 ' j 1 5 " ' ' " ' " ylajl his :ual J . ' " Q ' .' ' Q 1 ' ' ga -z1lxx'z1j.' 'gl ting. Q - ' 'aj ' 1 lle 'as 21 11t.'tz1 dmg' play -1' gum . Ile x' ll 1'1t1 ' 1 '2.T. and Q 1 ' g' xx'z1.' z '12 t111'1- of 1 ' ga me. 1' ' 1 him hack as Cillltillll-t'lk'Cl. next j'l'2ll'. '1 .11 'I I .'Z"" YR! .11 1, I - ' I 'J ' l 7"'g" S A A ' .1 " Q 2 5 " 'I' left A' . fl j liz "1 ' ' 1 l - - , ' 2 - g zllj " ' . lle vas z .'Lll'U ' t ' . as 7, Hxgv ,A S , - . . , . . 1 Z ' -. .' .1 ' 14 ' ' ' ' 211' 2 2 ' 0 l ' L. ' . J 42. .. . ' . E V ' Hg". C Nfcvvt vm CLEMEN'l' POTTER 1End, Tacklej FE LDON CRAIN-C Guard! "Fat" played his second year for the "Leopards" and showed a lot of experience. In the fu- ture he should make a fine play- er good all-round game. "Shine" stepped out of the substitute ranks into a regular position this year. He played 21 DAVID TURNER Student Manager A great deal of success of the football season may be attribut- ed to David. Ile was always full of pep and enthusiasm and helped to Cl eate a peppy spiiit in the student body CW . . . v . . 5 . . iv-no ,. V ' I ASKILT I ALL I RH I' I I4 IVION PIILE was one ot the outxtand nw I xel of 6 na en on xx mo was alvsax s ln the hf ht e was an outstandlnv Stull IOI me I LOIMIICIN III the dlstl mt meet BOB Ill Ol N I NIIUVLX plax ed 1 tme Dame Ion u Ito man N as cen 61 1 uae ln uux game a 1 a XX IX pl utr t1Il the last xxhlxth ounofd We ost hlm thls xe' Ind X 1th nm one ot UAIIIPSVIIIQ s best lthletu. Xl BRI' Y PARRI' R 1 e alkel xm 1 ue matched llllllllllg' mate to1 Pen ton and betxx een the tu o manx Uoals xx ele accounted If I alkel x .w one o I8 o en 1 + Ill s oi the Ieopalds Newt nlaxed Ins ame good frame, alxnaw tlghtlnfv fol Inx team 'Ihe wx hole Qchool lex ctx Nevxt ton lux clean xpmtsman shlp, and SIlp1J01tS, Inm tI'lIOLli.,I1 thlck and thin Max Newt al wax N succeed as he dld ln I what Ja 11- Pal GI p ax ed a vc mc frame nhlle he vsax III tmele hlle onlx a xub thls xeal P ku hae a bught Illtult' ax a bas het blll plax tl fox tne Leopfnds I W D 1 - 1 I 'I , :L I Av A ,LVN ,na 7 "z' Itx"eP - ul.,-i"1.-'-.- it -fn? t 'lc wg. ' -- A-td-1-1,11 zjll I1 ., N. . K. . ' Q K--. - ' - ' ' I S v 'k. X 'ky L , tl .-' ff . Isl ' T, I' Ijttli P' 'r ' vu: Q 'all- v:1.' . I' tl ff SVU 'ghtf NEVYTON PHILLIPS Qlfaptainl ARLEY PARKER J - 11- - ng --k 1-g - ,-,ti hm . -' - rs. . h., A , - aj ' I ,.,. ' - I ' ' - 'f-'WH -' W ' s c j ' ', ar- ' ' - ' . I ' -- of '27, I I I-l'l.L L L I I ASKLT LAI L ROYSP VI Il IIXVIS I ox se C 11111 to us 110111 oul old ns etb1ll11v1l Nlxld xx ll llllh Cfllldltlflll xx hen 1 lnolen c s pp cl SCI 1 x 1 ll N'IOllxLI llll deselvul PLIINI' SH-UN xx is I ulme s fust x 1 oo ch mce to shoxx up but he should 111 ll e 1 stfu fol the leopfuds 111 tht futuu IIM FORD ltd lllxe lox se had 1 st1e1l ol hind luclx and huxt l11s dnlxle but came 111 ht blclx md plaxed 61 xx hdle ot A Game fox tl1e Leop dl IS flool vxoll end lllb bllll xxue S9IlQdtIOIlll FORFST C ILLILAND 'Ianlac Dlaved lllS second xml fol the Leopd ds and plax ed tl1e sxme steadx fame He pldx ed lIOt as an mdlxldual but as 1 cof m A fme LJ lslxet ball machme JOHN GILLIS llrlldlll ht llke Qhavx pldxed hls fust xeal fo1 G H S ln 26 and hovxed .1 bland ot basket ball hfnd to fmd 111 mx I'll0'Il scl1ool man Next X981 he should be a pelmanent flxtuxe on the tum 1 1 p I ' J CI ',,-1.' I',l'I.'.' V xx . , . '. . rw ' 1 ' 7 ' x .- 1 .4 - ll11.4 'ap u .' jear ' 2 'U .2 , A .' HK' 'HS and l1e did not lave 21 g' d illllill :to e lllS Iliggl. .' .l ocl -Zi 2 K. . . . I . . D. - lmzlsliet-ball C2lI'l'0l'. Ile ws az ' . -.' l1z 'fl ' z I ' ' H- iwt- ter luck. Y ll , " I , ' 2 J iz Q . . . .I . K. . Y ,y . L .'r:v 2 f 2 I -v . v . ' I . 6. . I ' , "ds, ll: "'c-: f' - ' 2. vxux 51 ki . 2 . AL I k If 1 . l 'xx s lv J. - ' 'g' , ' 4 K a v' . tv . 4 -,- 4 y ' x ' -1 v s 1 A' ' I lyk - . ,v ,lu A 1 tv Y - S v - - ' K ' - .I , ' 2 . . . 2 lv A CI ' . ' 2 - - - ' K. I A' .i 1 A2 . 1,51- wmv-ann: - BASKI l'l XI I Sl HI lil Ll, llllk llllk I filllt 1 I flll lllllt x I x x 1 N Q x X l I I 'ff p x I lx lllxffl ll NK 1 x Q C' if , I .' 3 lllIll','X'lllx' 333 Ifnwir'-I li' Im' ll IM 21lllt'5X'llll' IRT I-lwu I2 2llIlc'sXlll' IIT l.X'1vvv4llwlI1v lu zlimlfxillv QS l1+1lix:l1'23 QA lsvillv 33" llzux 23 z1i11v.'x'ill1- tif! Valli. lblllfi' I 4 zlimmvilll- IN Xlzxrivltzx 'I 2' lsvill' 21? Nlvm ZH illlllk villl LU ll1wllN'zll' lf? :Lixu-svillv 243 llusf l'11iI1l 'Z zli lvfville' llf' llwss l'fviI1I 'I i1IIl1'sX'lll4' 21 .ll1r1im'l'wll1 1 IN 7 lsvillv lil--'51, .lu El. :in 'svillw QT l.4-ulmzml ZS! "1v.'x'illv 313 l'l:m+13l. -' 's'llxI3Tw f3lillm1 211. 2lllIl'SYlll' 23 lll'Il4.'Hll Zh lOTAl, rllz1irwsx'ill4' SIT---filppmulltx HH yi." FZ 'III ll:I,.,.-1:1 I 'I HINNII Irma N NIIbS SMI KH NI AH -KN ll NIR POW LLIH I Ipuslmw Nlamlgrer I it in DAN III Tl RNI R Student hIdI1d,2'0l x x l I N X 4 ll X iiaxtxiii XII NNN I , , . v , . . Nil . ul . I 'h lhiriiig' thi, l'ii's1 whml xwii' iii xx'hic'h wil haul thi- AL-iiiiil hull iii lizixw Nlit llviiiiig' :is wizirli. 1-xi-ijx' l'iii'iii ill' hui' zitlililirs hi lmwii siivh iiizirlu-cl iiiipi'ux'iii1i-ill. :if zi iw-suliiil'liil1g'i1irlz:iiw il ii xxi :iw ilxiiwliiig iiiwxwllvil iw-siills iiiicliii' his l.lllIll'4' iliiwwliiizi A1 j ' A 4 L A 4 A A Nlisw Nlzihziii hzif iizifliilililmlllx hiziilv gi s c'cu5siil'4i1ii' limi ,Q 1 ill plixxsiczil i-iliiczitimi lm' girls, hy hi-q wxvi-llilm li'zirlv1'sliip, wl' hii cwzivliiiig has iwisiilli-il iii iiri1wi's-will-iitwl fi1r'c'i-fs iii lliil' 31:1 lil I-lizill, ' ' ' ' I .' . . . . ' I U- - . K., . ' Blix l'fixx'li-clgi' hub c'iii1ti'il1i1twl in ll. ll. S. :iii wthwi' fx1'2ll' ii ihi l'l'l.Ill, i-llicieiit si'i'x'icv 21.4 hiisim-ss iiizii1zlQ'v1'rnl' its 2 l' 'lim lli Xlirliiig xuwtli :mil l'i'ivi:fllji hvlp heir i-iirlvziivil him til ini iii lviil. ' 7 A ,I I I . .. . 'l'hi5 was lJz1x'icl's l'i1'.'t yi-zi.' :is .4lllfl'i1l iiiziiizigw. :ml hi' hi ii xi-:ili-il such Czipzivity lm' xviwtliy' si'i'x'ir'i1 :mtl pl 'vwfli iii thi hii'l'1vi'iiizim'i- nl' hi: ilutiv: than hi- will iwiwwv :1 vziluzihli' assi-I tw nn .4 1 i 2 . i i 2 21 3 I I k X 13 EI 2' 4 j?L.Y' , 5 9-if .ag . 'wh 1 P m , r.7.- I '-in V .. A ' i , ill 1 'XX 11111. lxllilx ll x inn 1 NIISPR l'0lNXdld 1 lxx N1 NHNI -11. X XIRINN 111111111 111 1111 +111 111 ff U x N 1.11 5103115-1'1-1111-1' l'l'INl1il'Ili'l'UN-QW tm-1' X111-111-11 11111.11-11 il -2411141 Qilllll' 11111111-111 XXZLN :1 5111111111-1. 111:14111 1111 11X 113JI11111L1. Zl1NNi1.X'w 1.21111 111111 :1 1lil1'41 11541111-1'. li1'IlUl.X.' '--I" ' 'xrd v1'111x 11:15 1111119 N1-1111111 411-111' 11.- 4'z1111z1i11. S11 - 11115 :1 2111111 1111111-1' 211111 212111111 W11111, ' 'l'.X'l'R 'l'-- '- t-1' . II - ' "4- 1x11'11" Ililw 1141 1-1111111 215 :1 1'Ll1l- ,I1-11-11X jg11:11-5111111111171 W: 5 5 11111 1-1-1111-1'. 111-1-11, .'11- 'naw ll 11111111 111:1,111 21111111111-11I'111w111,-5141. 11. S. 11 lx 1-x1-1' 112111. l'l'.'l .' 2-4' 'll'd Y. " ' " 1 1g11L11i11g' 0211111111 111- 1-11111112151-11 xY11'Q11112l 1111151-11 il g111111 ,Q11111 - ' 14 2 '1i11,'. 1111111 1111- 1'11','1 w111.'111- 111 1111- 12ls1 X llJ1llI1 I RI JIM N X 1 HI RRNI XXX N 1 NI1INIOwII 1 N 1 N H01 IxI R N N x 1 X N I1 xH XIX 111 N 1 N1 1 I. 1 KNNOX N 11111 N 1 11111 1.11. '11I,I'IY-C: 1" 1 1121121 l'?l111" 111 llr 1111111 X'1'1'Il1l1l2l1111 s111111s111111'1'11 1115111111111 1 11I11I'11111I'1'. 111' 1'2I11 :1 111-1111111111 1':11'1- 211 S11l'I'111fI11 111111 .NIIIIIIIII IP 111 1115121112 D l ' , 121s 1'1'11X 1'11's1 11 1111.1 111' 11111 11111 IUIZICI' 111 11111 l11S1.1'1fI 111111 11111 111- 5111 111-11 111-111111 11111s11111'111111:11411z1g'111111 111111111 1 111l'1i1' 1121i Il 11111111 s11111'1 :11111 :1 11i1'1- 1111011 111z111. 1111 511411111 1111 11111 11l'XI .11':ll'. IIIIIIIIIAY was 11111 s:111111 1111111-11112111111 1'1'121j' 111-111 1111 way 1'1.'1 -YK' lI 111 11 1x :1 11i1'11 s11'i111- 111111 1111-1111 111' S1I1'1'11 2lII11 5111111111 IIIIIIQ1' 21 1.1111 111111 1111' 1111- 1,1-1111:11'11.+ 111-X1 .X'l'2l1'. 111l.' 11:15 11111111111"s I'1I'.'I X1'2l1', 11111 11l' 51111111111 1111 11-1-11. '1'I11 1111 1x 111: 1'z11'1-. 111111 il s11'11z111 111' 11:11'11 11101 1111111 111111 1111111 XIII .'1 'I'III2lIl. 'E .111-111111 11'21I'S1I11XY1'11 11111011 1111111'11v1-11111111 111 11'z'1'1i. .' X1 II 111 s111111111111111111'11 IIIXXVIIVII IIIIIIQIIIQ' 11. 11. S. il 11z11111' III 1"1111 NI If 11'z1.' 11111. 1111111 41 111-1'. 111-111111 9110111111 21 S11" 1'111. 111 11 lx 11111111111' 111:11 :11111 8111111111 III2l1i1' 21 s1z11'. 1 X 1N1NIl'R00Ix N x 1 1 1 1111 CN 1 1 1X1 X xl IX x xk x , 41 N x NNIINUN X 11N 1 1 N L 4 N llxl Q 1111 1 UlN 1111 1 1 1x 1111111111 11.11 11111111-111 --1.11 1 1 " 1 ' ,111111-,1 1111, 11111' 111. 11111' 1flX1'1111 I1111-11-1-5. 111- 51111X1 11 1 11111 1111-1111111f:111'111:11111 N11f1111f1 1121N1' :1 11-11 5111-1-1-sf1'111 S1--1f1111 .1 ', Nll'l'1'lll-Il.l. '111-11 11115 111111- 1111 111' 11-111 1111x1111 111-11. E11-1-1-E11111111 111 1111 1-2114 1111-111111-, '1'1-11111" 1 'Cl .' 1121111 1111s il Ill1'1' 111-1g111 1112111 :11111 f111111111 1111111111-111111 111111 -11' 111-X1 1'1'I11' STI 'I-I 112111 :11111 1'111'111-1' 2111121-Nr N1 -1'1- 1411, -111 1111' 111111211 111 111' 11111 111'1-. X1- 1'1-111' S111'1' 5111711111 11111118 1112l1'1- 111- 11'11111111Q. "U ' '11111' 1s 1'11lX'5 1:1.' .X'1'211'. 111' 1111. 21 211111171 111-111 1'1-11111 11 111 11 1l1l1S11. 31111 111' 2111111.13 1111215 Q-111111 Il N11 l'121.'111-1121, 11111111 111 1x 1111111- 1'-1. 2111111111111.1'111l'1"l1111111N111111111111511'1W'1'1111111111 1.- 111 111111' 1-11111111i1111, 211XX'2l1'.. XY- 1111111- 111- 111-1111-s 21 1-'111111 5 1111- S1:111- 1111-1-1. IFXI ' -Il -f12lDt2l1l1-l'11l'C1 1'111'111-1- 1. il 111111' 111111-1-111111 1-1111-11-11 1111' N1ll1,'11111 111111 111.11 11 -1 4' 111-1111'i1-s. N1-X1 1'1'211' 111- 511111111 11'111 1111 111.1115 1'2li'l lil, I1111111'11s1l. ll. 5511111-1' 111111-11-111-1-1111111. 11l'11l11.11'l1111l 1 X1 1111 111111 11--111 11111' XY- 11.1- 2111 1-X1-1-111-111 1111111-11- 1111111 111 111 1 4.4 1' -- ' " lg 9 -- 11121.1l1I. f A 1,.x..:anssnsran z-mv' -un- W w ' 1 .. ' ' u4.-.ah.u.-u-a1.s:..:,f:.:1-1anpw:::n.'f.,- .- .' - '.' f,:.v.1:vn-:n.nscx,.aau.e--:Jug-.w.x. , ,,,3 . - . . A .l - .. Mr- k Z. U1 U I 2 Q 1 S . 1 Z E 2 r 1 5 E i i E i . X I1 1 1' ' , 5 i . wi i , r: - 1 ww - , 11 , 1 lx. v - h ' x'6'W'4'- 221 f..--... ,f.p.v. ....-ww-g,...v,..,4,,Y,,,,,,.,,,.,,. ,,.,.,,, .V ' - ,-w-- ,145-.2-.4-.,,,.f.x., ,- ..,,f. 11 .V4.A1.12.-,:.u.1....w'-s.:,xk,...Qn:n.'-.feQ:o..gp-'vw .ucv- TENNIS HAROLD MCDANIEL, Coach DOROTHY MOORE Girls' Singles 'Dorothy should make a cham- pion in her future years in G. H Q Yok- VIRGINIA COLLIER and VIRGINIA WATKINS Girls' Doubles "The Virginiasn did splendid team-work, showing a systemat- ic training as well as personal ability. JAMES AND JOHN ATCHISON Boy: Q' Doubles The Atchison Brothers made a well-matched and perfectly balanced pair. MARVIN HALL Boys' Singles Marvin went to the finals in the Dist1'ict Meet, and was only defeated in a close match by Bonham. He should go to Aus- tin next year. 5 WfiiiigiEggf,ef1f?f, ' 1 + -wig if -iffv' ..f.-were .s?ii'ar,fzf. . ' ' KY3..:b...QQ,' , ,L .K figf xv Jigga.. , 1. . ' fr, 4 'Ho -. . V' H' I' 'IQ "' Ml? 'gif' "ln --we? f2'7i2rF14 s 25fr iff 35, 'P a!dl'i,:if!'v .1' .jen J' -1- , 4, . 1 rv ' w ,Iv ,. " 'JQQ' ' V' J52+- a?Qf'5if! ' ' ll n ll ...1 fm' i . , Q , I 3 .ia A 'fxf E 1 1 Qgiifiiaf ,Q 'f 4555, " I .. ' A VI.. 'IAF . ,. 5" 41 av. f. - - -A . 1 . ' 1-. . lg ., .. .4 ,K 4 -rx I fa: 12,13 " ' v ,ur . o,bKEfESB3g :i ' Ja' W T N 'iH5?e '.+ .1 - A . ..,f., .1 ,N -.,.- .W ,, 1. ,. . .A . , M1 . s:fff!""" 'si'-,f'1'H"Ng-, tulle'-' 2 'fiei fsfsgifi L. J,-., -2 -t f Q I .. .-. - .. 'WN ' f " ' ' ' ' 'f E ft Q Ei f 1 Ji yiif BQ ii' mv! nl.al ii,,'. 5 .x,, iam, w. NM S.....! " ,J J.. SECOND YEAR CLASS OFFICERS I -XX IIICMPIIILI,-P1'esiclcI1t Bl.-XEON.-X COX--SCCl'l'l2ll'.X 'ELL I,EVYIS-Vice-P1'es. NOIAN .IUIJY-'I'1'cz1s. COLORS-01,17 ILOSIC ANI! GOLD FLOXVEH-WILIJ ROSE SECOND YEAR JUNIOR COLLEGE IREN E LOUISE CLARK f"Rene"J Orchestra '26, Glee Club '26, Oratorical Contest '26, Tennis '26, Pres. Girls' Glee Club '26, Junior College Division of "The Leopard" Staff '26. Being engaged is her inspira- tion in English class. She's an all-round sport and helps us get there. NOLAN JUDY f"H00ch"J Class Treasurer '26, Basket- ball 'PJ 26 Dulcx 26 TldCk 25 K K Klub 20 Just a flovxei fiom an old bouquet Plettw boy will et to the top if ha d laboi and willingness ale am assistance MABEL ALMON C"Meh"J "Dulcy" '26, Treasurer of K. K. Klub '25. Glee Club '26, Stunt Show '26. She has a friendly way you can't resist, all the boys are on her list. FAY HEMPHILL C"Red"D Class P1'es. '26, K. K. Klub '25, P1 es Q-tudent Association 26 Capt basketball 26 26 Plue -Xiiovw Staff Du cy l'hou0h known as Hemp he s ieally not that tuff piesident to be proud of 1 1- v as ,H 7 ,I , I 1 H' ' 1 .' a ' N 9 a 1 5- 1-1 y y 1 in - , . . . . - - , J , , ,U 7 7' cc ,H v H - J 2-1, l 26. V . . .. .. lv as , , 1 ,sv ' r , , 1 in rn - . . 1-, K - ., , y , an ry g L ' . A 7 ' V ' V l ' .. , .,--, .4 ,-,H-L. . - ff-Wxiffflw: -m'f.n.f-w.f-,wwmssuvff-Am-fa '-'uw ' i -i1-11.-mx!!-5.-.1 'f.:if.Q.: --vm:-ff:,f,'.?-.-1:2 2 V: r-.v-my r' wwnu SLC 01N IJ X IuAR IUNIOR I OLLEC In INNII4 WXI4 SPII' C linda 4 lu Club 96 Stunt Slum 96 llulcx C IC lx lx u 1 Q 1 9 ue hams see lmoxu RXY DXVIS Q Ml Davis Q llucx 96 Stunt Slum 6 Colch of Deb lteb 96 Cjlee Club Pm 76 lx lx lxlub 91 Ples De bxtm Club 7m -X D10f who IS 1 shock b S0llJ9l but he max tuln out to be 1 C'11llS0 becauw he llwx us hlts bww IIWNPI IPVSIS fLlttl6 ewl C lee Club 76 Stunt Show C lxl J ,IL C llue -Xuou St iff 6 mund blfmn exe 1 u Q cltll htfullx D8 ed l AI DRIDI C lhloune x x xlub 7m Ducx l lsltetball 2m T1 ick 9 ClllO1lH6 blt n t 0 deldlx IS othels we know He 5 lxmd heuted 'md IH fdVOl of the Xlomoe llOCtllIl9 l 41 1 Y 7 T W Y W x 0 I l,.'.'l..'l.'l,"',' "'J .1'I.,I'.' . ., N N " ' L "WJ 1 ?'?H,' ...Y ,IC y l 7 ' ... , ' A " I' Zb, 1'lt lx. . l l , 1 , I.. , . - ' 21, "l!lu- Al'l'UXV,' Sta ff 25. lx. li. ' ul Vice-I flass . '26 " I . " "' .' ' '2 '. Putl X '.'-Q .4 all, 'x C C :ull Cm' ut least, she tlunks .soy The m'oud uossessm' of two ' L ' ' S. and z os' w gg ' v' vu I I A 4 . tb l "' 'L S I ' '25 - - . - .- - 1 - I' in, ,x ' C. . ,E ' 'D 1 c .4 , 'LTC-'L , '. '. ' LT, ' - l'. If I' LT, " l j" '26, z'g 'Li Saw- '7, 'z "..5. . ' . ' 2 .' ' ax - " - 1 0 s 2 Q , . 2 ,ff ' Q, . 2 2' C ' ' ' Q' . bl . 5 A . EDN A LINN f"Bee"D Coach of Girls' Basketball '253 K. K. Klub 'ZBQ Glee Club '263 Stunt Show '263 "Blue Arrow" Staff '23. Once imagjined ai wild co-ed, now she's the Angel Child. She's capable of associating' with ev- eryone feven Angelsfl. HAROLD McDANIEL C"Mac"J Class Pres. '25g Director of High School Band '26g Basket- ball '25-,263 Orchestra '26g "Dul- cy" '26g Stunt Show '26g "Blue Arrow" Staff '25g Pres. K. K. Klub '25, "-Xnlfel Child"-where ffoeth t ou? Vie are sure hell Oet there for he s even bodx s friend and possesses 1 vside ianve ol abilitx MARY MARTIN C"Ridicul0us Responsibilitynj "lJulcy" '26g Stunt Show '251 Glee Club '26g V.-Pres. K. li Klub '251 Sec. Class '25: "Blue Arrow" Staff '25. Snappy brown eyes and curly hair, boys, boys, take cure, take cure. She longs to be-a be- liever but, whatever her choice, we hope she-'ll succeed. MAEONA COX C"Coxy"J Sec. Class '26g Stunt Show K. K. Klub '25g Glee Club '26. She's fond of cookery, wonder whv" Never can tell bv he twinkle in hel exe A Good student and a true lilend xutilnlw' A 4-, C, I . . K ll h 7 . . . . v . ,- - , v ' ' ' ' ' , 'N . ' o v - 7 - - f v7 - I ' ,' 9 . h . I , - . L- 1 fy C F' , Y l l n .uxram-zvvumnsuvralnzaucvfrrr1w4v:ar1'm1u:nnm4raasnls-rwrra.-1.'1 V X' 5. .:'---wrnzzms-tens-.Gmrw-:awe-hmxa..'-za,1vm-nu f- :ww f- .- '-.f-if f -. 91. + FIRST YEAR CLASS OFFICERS CHARLES JOIINSON-President I'II,llICR'l' PICKRYMAN-Sec1'etz11'y and 'l'xvz1sLm1 TRICSSA NALI.---'Vice Presidmmt. FLOWER-PANSY COT .ORS-SPURPI .IC AN D GOLD FIRST YEAR JUNIOR COLLEGE Row 1-lleonzucl KZlIllIll6l'dl6ll9l'Q Lois lmiigg Lolita lloslvyg Nvl- lic Williamsg William llmoks. Row 2-Lois Jonesg William llempliillg Naomi Lewisg llobcrt Joiner, llow Z3-Polly Anflressg Edwzird llicliardsg Audrey lllacklaurng Lillie Solomon. 1 4155 13111111116 11 ,-, 111 X 1 11 x 14.35.-HTML 1 X 1 111 N1 14 1 1 1 xx1 xx x x 1 X I11 1 1 L 1 x 1 1 x 4 l xx ,x N N 1 x 1 x 1 111 1 lxxn 1 1 x CWI W W W . 1 5 . ,' '. 1 -'1"'111 '1'!11'I Q 1,11 11JI1111'1'14l11 1 '11,x I4111' 14111. 1111 111-511' A-1 I 11111 1'1'1111'11111l'1. X111 1'11111':111, 111:11 11,.11'1111:11111I1'x1 111111 .1 11I'11111I41'11 1111'111111- 11111111 1111' 1'11:1111-1 x111111- 11:11 111-11 1' K A 'f'QL1.iQ,1 111-1'z11111- 1111A 111111'11111.U. 11- 11'1-1'1- 1111 All 1-11111-11. 111 11-11-:111-11 11111' x1111111'1-x51-11 11l'F11'l'5: 1 111-11-1'111-:1111 1111-111'--. S11 1 1X1'1'1' 1111' .x11111'11 111.11 1111-111111-. X11-11, 1'11 11161111 111111 11-11 A1111 1111 i111l1l1111. x"1v1'11111111' 1521-1 111-11111111112111'111'1111-1'11's1 11111-1'111-11' '1':111. '11l'.F 1l11.'1'121rr 111'1-x11I1-111. 11111 111 111'. AX1111 11'11:11 1111411111 1111111 111- r2111" ".111', 111-1111111111,,1'1111111-f11'1-11111:11'1-:1111111-1':1111111111 1111- 51111 111 x111111-1111111111:11111:11'z111l'111'111:1:111111111-1111-1'1- 1111111151 211'J1ll'.u 111:11 5111111f1l'11 '111'1'11111' s11':111g'1- 111 11.4 111 1'11's1. 11111 1111-11 11 141111111 -1ll.xl N1'l' 111'11111 N4l111l' 111ll1'11111Q 1'2l1'14X. 111111'11111j4 1111- 51111 1'1s1- 111111 s111Q111g' "Y1111111-1' 1'111111-x 111111 1111.1 -ll." 1 Q111-p, 111-'11 1':11x1- S1'1l111l'.I4 1':11.'111s, 11z11'1- 21 111-1111111111 XY11114' 111 1's1- 111 1'1'1l'. 111111 111-111-11111111s111111-1111111-111111115111-f 111- S1'I11 .11211'41Il2i 111-X1. 111- 111111111-1'1111 1111211 111-'11 5211 111 1l1'1'--W P-11l'.N 511111111-1 1111f111111111l,1 11111 xI11-R 111'1-1'11111s 11111-11 411111 .'1-.1111 11 111 11l'1'. 11- 111111l'1 11'111- 111112-111 111111. 1111111!'11. 111-1':111,x1- 1X1'1l r1l1'11 il x1111-11111. 51'1'111115 1'a11'1- 1111 111'111.111111111-11 1111'N1' V1'l1'11S 1111- 1111.1 11119'xX 111 11'g1x 111111111 111 1'1 1'1-11' x111111- 1ll11111' il,-111171111111 411. 1' 11.E1: "Y1111 1111111 1'1-1'jv11111c1111111-11111111111111-1-11111'1:11111-1'R1111 11,CZ1. 111 1l1'111'1' 111111 11111 111-11 1'211'1'.1' 111111' 1.1'14'11115 111111111111 XXV11.1I11111 111111.1 111111-111-11111-1111 .'11111' 411' 1111-111 141 11.'11'1-." 1'11111' M111-1111-1 11111141-11 11l1lI1f11'1'r11'll1'11 Xx11l'11 111- 1-11l151I1'f1. 1'1l1 1 f,'1ll'.,.' 11 11"1. 1111- 11'11111. "1'11':1.' 111111111 ,1'11111114'111 11111':111:1.1'. .1'fl1lFV 11111 11111111 111- 211'1' 11111'-11. 1111s11111g 1' 111' 1-1111111 111'111- 1l1'1' 1-211' 11111-11 111- 1111111 111 1111 111 lflxx-11 111 l11s1'111'1'11111F, XY11l'I1 N111z111.11111.1'11':1, 111111-11 11 - 1'1'1'1'1X1'l1E1r111I1'11. '1i11ll1 1111111 111111 111 C111 "Y1111 11'lR1' 11 "1j1x 11111Q'1'11 111 111' il 11Q111-1'11111- 11'-11111-1' 111 1111 111113111131 111111111-1'+ c11'1'11s, 111 11111 1111 :1 5111-1'1'11'111:11' 111-1'1'111'111z1111'1-.' '1'111. fl1111111111C1'111l'111 11218 fJ'1'1'l'1l'11 111111 1u':1s11x 411. z1s111:11x111111-111 .11lX1 111121'.1111l' "1'1'1,-111' 11I1.1n 1111111-fl 5111111 1111111121 11 N will Ml N 1 Xl 1 x 1 1 f 1Ix Ill . Ill 1 1 1 1 11 Ng 1 1x11 .1 1I110tII1 1 1. 11 1 . N11 . 1- 1 1 NI11 I1 tl IL xc 100 . N 1 IC Illl 11111 I111 xx 11 LLXIN Xhlx Ill x x x X N um Nt 111111 I 111 ll 1 1 Im 0 It l 11 X UNI WK f lXl c Q gg N 1 lX 111 1 Ji III 4 4 ILLOINIMIIIN 1111' l Llfl I IQcl IOIIN U Nflll C I ll lL ll U4 N U l 1 I 4 U 4 N 1 IX LI11 1 1 1 1 11 1 'II 1111 QII 4 I 4 1 I c c N U X ILC N xg 1 1 NN 1 N 1111 mu mx Ill X. Ill I1 IIC 11. 1 11111 L1 NL 111 111 Nll 1 mx IL I11 0111.1 Itll 1 N mu 111 1 une N NN ll wmv 111.111 .1111 1 lluct 1 1.11 dld In 1111.111 ax 1f1 1 , . ell 1 1 0111.16 1c11 NAI xx 1.1 11111 of Illlxllllxx 111.111 111 N111nmx1 Il 1 fu 11 Nant Iuxell Luxlx than 1 s 11111 I1111 , . I11 utext U11 1 11 .1 S 11111111 o c 111 N11 11.111 1 . . . X11 1 1 1 .1 m 1 5 1.11 1 11 1 . 'L 1 WC Wilt U IIIU cIIXIUlIN 0 4 4 Nlldflf It l JC NX N I X111 us I IIIII XOLI ltxlle 0 UJIIIIIILIO 111f1I1111H nge N oo .1 11 X 4 ' N N X0 ICR I c XXIII .1 . Il N 1 111110 1 IIN stmn. 11 I1111m, 111 N I"11IImx'ix1,' N11I:111 was IV11111- CI2ll'Ii, 111 wI111111 M11 C'1n11'z11I sz1i1I: "Y1 'I'11111I11sLwisI1 istuI11'i11g'II11'111411l11t21iI1l41KIuI1z1l11I111'1I1 in ntl 1' w1n'cI.'. Il'l'1 .I11I111 ill 11111' .'irI1 11'ilI1 1111 II'lX'IIlQ' 111 visit 1111111 .' 111 VI'icI111z1 Falls. Yr cI1111't 11'-1111 111 11-z1CI1 sn-I11111I -xt 1'11'11', '11111 111z13'I111 you xx'1111'L I1'1x'11 111 1111 so." XYI1 did .QI111 ."15".' Xrthiug, ' -pt: "U, II1' tk 11111111 IIIl' W 1 tf'1s1I '1111I L11-1: 1I livxw -1I11111l il, L11IIi11,' I11-1' W1- Iarww 11111' wht' Q - 1121 t'I II 1 .' 'I I 211 Imx'-1 I'z11'Ii j11.'t il Ik-X' 111iI11s I'1'1n11 XXNIAL,-' '111 Wvll. I"15' IIA " .' 1x1. 'I'z1II1 z1l11111t .'I111ck:, I1i.' 1I1-si1'1- my ' 1 I ' I ' L. I'1'1-pa '11 y1111's11II', my dealt, fm' wI1'1t I 21111 21 Ill t '1Iz1t1. I"1j, wI1 '1 I1z1I - '11' IIIL'IllI'Ul'I as -1 I1111'11-1'i111m1-cI I'I1. II., '1'11z11'11s In I11- il I'uII-I'I1-1I 'MI .I1-Ily Ii11:111 ffIi.'1 Iz gf f,XI.Ul'fI Img. 'md I V gz1111-xpe1't pe-1't'o1'n1111'11I'tI111- C'I1z11'I11.4I1111, 'md 'III LI11- 11tI1111' 2" ' 5' 1 -If"-1' s I' 'I -I: 'z't1'f IIQ '-111t.' L I-zu-I1 111 il pI-11-v wI111"1- 11111111 of' H111 Llulllg 'lI'l'. so his wld I1z1I1it: 'md rup- 11tz1ti1n1 will 11111 be I11111w11. Wu si11111I,x' gz1sp111I fm' 1111' 1111 II1z11. WI j - idv-1 uf' SL CI1 z tIi11,'I IILII tI11 1I1111't you '1 111111I11'1' WI11 Il'1j QIIIIIIIHI at Am-11'iII11 Iw s-1iI I11- cIicI11't w-1111 'IIIAX' 111' IIS to 911 LI11-1'1-'F Il11'ix'c, 1I1'1.'1', 'l'2lIl." IIIII only I1-1II' tIIl'Ullg1'Il. I, 1t'.' pee-0 jeff M- " .' -ft. To I11-1' M12 'Cr111'z I .--1i1I: "Y1 1 -s' '- to Inv il 11-z1I V111-I :111-V." NY1' '1'1'iI1I5' .' 11'p1'isccI at IIIZII, I I 'I I II Q1-ci I 1 ' 11-111 M11 K' '-d II - Iisci NI CY I. AIcI"Ig'1's rl '- to Ima- il .'llC- c'1-.'.'t' I Ixus' ' ' I 21 s11mm11'L1-1' of II111 31111111111 - 1'i11'. WI ' ' 1 1' I" tI ' t'? Why, you I'11ow -md I'm not goillg' to t1 jou. BI '. C " I d'I 't 'Ift - ' , but '1 .' 1 1 5 1 I VII In- 2 I- Vj'l'l'. VI' , 1 ' 1 " - . SI1-'A I.ittI1' Lewin, j ' pw '11111 t -C Q 'I il Ill' CI- Mr. C' " I I II I -' :I 1 " t11I to Iw El 11-121 Il'lIl.X', -1 .' ci 115' I11 tt -1'I'Ivv, - 11CI -s1111ffI1t-z1I't111' I' 1c'111'. I tl i1I' ,I11w1-II would fit tI1'1t 111111 I111'111tiI'11lIy, dun' 1'0LI? As ' ,getf ,g '1 s t IIO'l1' 211111111 I':fIII'l I,i11n, W1- per: ' I -I I H' tr I 1 1 wt. We- wz1it11fI IJl'U21tIIIL'S.'Ij' wI1iI11 I 11 I 1 '-111. "M'.'.' I' t ' ' ' 'A ,4 A ' I'.' I" I C' I' -, in x'I1if'I1 you II'lY6 evcvllermt 1'0.'uIt.', for I' ll '.'1IiZe thc way to " - m'1 'c I11-nrt 's tl ' 1,'I If' .' 'lCII.,' Yo ' ' ICI Zl',' X U 4 N I X I NJQ N II! H4111 I x 1 N K x 1 N 4 x 1 X , , :mlb N 1 U gp 111 ll all mum 1 . 4 I 1 4 lv LIN ll L 1 HN 1 I I r f I II QI x N . I ho QCHIIUNI IN x I I 1 bl I . . X ll 0 Img mhp C N N xmmu I N . N N 1.11 111 rl 1 111 ms . exw. 1 . I Jehu 1 It xx . Q xx 1. x . LIN .um 1 c Ama X .1 . I mmm II 1 1 II N If IU c 4 1 1. 4 c III NU I I, N Nu e N u 0 I N mn I II.1mI t N IIII X ra Il .mf Uhlixli 61 1.1 xml 1 11N unix N 11 4 1 imc ll I mo I ma xlll me 1 xx I I I Uflx N c N We 1 u tu xll N About mwah c I L un . mm I um x. u max an xln or .1xI11omcI but x . thn 14 II - ISI L . I . U 1 1 lux cfluxe hx Htcu xwu mxe xtoo on Itl 1.11 had ue 1 . N Nr K U1 NN nun I ue emu mel cumu 1.1 o vnu xu 1 nm 11 xnxx UOIIIU u vu .nhout HIL I XII -XX cwmlxillg' is V IllIl'I'I'LlI. .xIII It'.' il gwurl hing, ICZIIISL' 4-xx-I1 .-XIIQUIS c'zm't suh.'i.:1 MII am' :md mmm' -ks. W4-II. Ii1yx'w Ifullwm was -xl. BI1'.i'm11'zuILuIfI him hm- " tml In hm- 21 I21XX'1X'l'l'flH wm ITIIIIXYII tIII'uL1g'ImL1t thv CHIIIIII'-X' with hi: UI'2lIlIl'j 'md hip Iw 'II mimi. IH-ck IuuI'1-fl xx-ry much IIIn"l.'UCI, fn' gnu Immxx' hw I'1'2lII-Y is an guml sxw'1I'c-1', 'md xx'h4, cum to-II wI1z1t hm- xx'iII :nw 1Ii.'h I' .AIII hvk gfmrl ImvIii11,',1m1, II 11'1 you I VIIIQIJ U, I'm almul tu I'4lI'jl'l'I Blzdwl AI um. 2.111 Ckmrzul Iwgzumz "YI hung to Iw :111 EICCHIIIITIISIIUKI I 5 xwii' -ml 211' 1-' 21 pu if I Iucl, "hut must nI'z1II you dcsilmr to find :I mmh-I 'Tha 'I gx' fI1'2lI'.H YI' -II. that vxplzaim-II 21 Iwi wi' Ihinhp' tu mc, 0111 Iving' BI 1II's su I I 1 mt ' 1-st in thv "XYII.v'-H 'md who1'a- 'm'vs" UI' mv 1' - XYhj, xvIwn shvk :xt my Iwusv, shv -llw-nys IIillI,l'S am md mm- in thv I'ItCIIUII 'md wry: thc- sl 'Ctcst zlttvntifm I e-x'v1'5'tIA 14 I cuuk, asking' mv 21 IIIIIIIHII amd fmv QIUUSIIOIIS zlhnut it ull, And 11-- me- I-1:1 Cl I' how tiCI'IvcI :he XV'l.' XYIICII :ho I" ' - Iuw In II 2 Ii - coI'I'w, t -ut -md El I' fx' 5-1I'1fIs. Sh I mid th -11 sfw I Vxfecl in wc m'11'ocI11e.'.' tI1-11 .vuu m-wr fuuld MII 'I 'xt x'-Is ni xt - ' md Ihv C'0I'IIOI'. IIa 'UII MCD' '-I CZHIIU HIIICI' fl' hcl. 311: Coin'-ul stuciiui I im an I t I1' SI IIw. "Yr INN- zllwwys XK"lI1I0iI to h'1x'c il CIl"ll11'1IIC part ' Q HIL' glut 1I'1y. I czm nm- ynu m 5 III! such pl' rlucti II qs .'I ' I' -- S1V2lI'U'S " ' Q ,lust tl' I' I'1Izt,- I ' XI 'tI't1 'Mzclzqal "-'.'I'1fI Ihv p'11'1 of swim- silly, sv! I' I MI I I 'I' gf I 1 '1 to I.is " 'ml- ch-1' MMI," unt'I 'L 1 I' hitch I'm'Iip 'md YLIIDIDOI' I wuts to '-idk thru gh I 1 "1.'h. . "7 VY II, I 'uuld Iwzxrdly ' lt'lIIl -'.'vIi'f3Ir. fIUllI'2 cl " Q ."n5'ing': "YU - 'I I2 'I II-t'- y ' X , .Till-u'1IlfI X lwll '-mg' Im' I-I gI'.'I 'I-xss. 'I'h-1'v XVISIIII 21 thing to do hut tv-11' fm' Im' .' MF.-I2 'IIII ' IdI" Q d ' ' Im-1 Izxtv. I nvwl' XVII' CII,"lIlIIUIlIt0d m all my Iii' 1. I ,'l0.'.' I'II Iz' ' mtl I' I- XYI't d H' J II NI' .4 9 t U. 1 . A? WL Nf C M. ' SI'fI,lf. L1 155 13111111 1 l I 1 x 1 1 4 11 1 111 1 1 fl? 4 1 11111 x fl 2 N 11111 2 s 1 11' Q N X 11 1llN11lN 1 1 1 1 A N N 111. l 1 X 1 1 1 1 11111 N 4l M1111 541 N 1x11 2 2 1111 C 1 x 11 4 W1 1 1 4 11 11 1 1 1 x ft 1 H XI111 4 N 1 1 11 11 1 1 1 11111 1 4 1 4 114 I1 X I 11 X 21 4 1111 1 1 1 N, 2 11111 N 1 111 111 U11 1 c 1 1 ' x x N 1 fl N 1 121x 1 11 1x 11 11 N , 1 1 , 1 1111111111 qX1il1114L1'11'r 111 1111: 111'1x1'1 1112111 111211 51-1 tl'111111'l' NY1111 111. S1ll1l1l'1'S S1111- 11l1' S11111-1' l11'11Q'1111' 1121111 111-1-1-1-11 111 111l' 1'1l1l'. X111 11-111 -11 1'Y1'1'X 1'1-1'111- 111 sw11'11 111-1111-, 01' XY1l11,'1l 1-1-1-111 1'I111'1'I1111'1'1'11 is 1111- 1'1 1l11'1 N11 211 1111-5' 1111111111 21s 11' 2111111111-1' s111'111g'1- '111 ' 1111-, 211111 111'111111-s 21111- g'2111 111 S1I1g'1'. N 1-1 111 1111- 211138 21 s1112111- 111111 111. 121111-, R111 -'ry' .1-1111--111-115 14,1 1'1111111'1-11 1'21111-. N 111-1111-111 111111 11-11111'1- 111 1111- 1-111'21g1-.-1 A111 1 2-1-11 211 111 g111111 1111 1111pl'1'111121Q'1'S 111s1111111'1' S1-1111-s21111-111 S1'111'I1 11111111'11-11g1- 111 Y'll'11ll1,' 1-11111's1-s 211 111i111' 1'1l1lS1'11 1'11111-g'1-3 -X111 s 1-'121115' 1'1'11 0X'1'l'X S11'1'1'11'.4 1-11111- 01' 11211I11-sX'1111- 111 115 -111111111 f'11111-g'1- V1-111 1-, 11111 111-31 111' 1-11111'21111111,4 111l1' 111 s1-111- 11 :111- 211111 211 1x',"111-211111111-. 11111-1 111411 111 1'11- .'V11.'1111 111211 1 I'11l1'. Xs 1 1111111 111211, Ll'.'1'11' s1-1111- 1-2 1111- 111-1.' 111 NY1'1lf111Il 1111 111.1 I111Q'1.111111Q'1' 111 111111111-11g'1-. 111111 Zl 1.111 111-111111 1'111'21g1-, 1 S2111 xvls 1'111111- 111111 111-11 s1-1111-.'1'1- -X 1113- 111111-12' 111 - - I'AX'1111 UI' .'11I1111'X 111111, 111' 2111x'1-111111'1- 1'-152l111' 111 1'1-121ws111111- XY1lj'11' 1iI11lXx'1l'11QA4' S1'1i1'1'S 21111-. 311- 1,111111il'111 11 211-1-1111121111 111 1' 11111 11111'111' 11111 111' 1111- 1'11I11111'1111l11 111' 11C11 111' 111-111 111-11 111 111'l1 111211'1- 11111 111- 1- X111 il 11111. 1111-51111-111 1112111 11111 1 111-Q' 1111-. 17111 111-1 111-111x'1-11 '1:111 1111111111-11 111111'11 "1s 111 I-1' 2111 111'11 1-211111- 111111 111211 f'f1111I11l11.Ylx: N11- 'y 111- 11'-1s 11111-1111-1' 211 XY1'1'11 111' 1111-11-. 111- 11'11x's11111,' 11-15 111' s111,'111,: 211 11111 11-11-1 1 5111111 -51 1111- 1111 11--111-1' 1'1'1'1'l!11 111- 1' 111- 1111' 1-1-111-11111. 111- 11'-1: 11 11fflfYf11' I'1-121111-. .-X 11111Xf1l' 1111-1'1- was. 111111111111 1-'ll' -11111 111' 1 11-1 -1' S11 1'1 111 211 1111- CUI111'1'1'-.'j'111'. '-1 -11 - s111- 1111-ye 1111- Y11l1111 211111 1-V1-1' 111 111-111- 1111' 11-111-s S11'1'11i'111 s111-'11 1-I 11-'11'111'. XI111 911 -1'11'. s111- 1121: 111. Q'1'1'1'1 114811 1'11-. X111l 1'111 1111'.'21l1111 'II11 211111-11111- 211. 1-11-, A 1-11111 1111-1' 1--11111- 111111 "1,111'1'S 1'1l1' 11111 11f111lN 111 11111111- 1111- 1-1111'111,-.' 'lI1f1 1111- 111'11'.1'- 112' X11- C1111111- ' S11-. .41-11 -.-11111 111111111-. 211111 1'1'4X'1'. X12l1" 111f11'l1'1'1luX. '11lf1 111-1 1'1ll111l' 1121111- 21 1111-: 12111 111211 11'-1,4 1111 1111- 111111 12111-1111-. A 11'1l1' 21111 1111211 1'.'1-1-.111 1121: 1'X'1'1' :111-, '1'111-1'1- XVEL' El 11111111 X1 11111, El w111'111y 1111. 1111' 1'1'11 1111- 111111- 111 ,1-1111- 111- 1-11'S1 111-pr-111. 111- W2 s 1111"!'1'1 1- 2: 2 '1- 1112112 1 1 N 11 1 11 1 4 N 1 N x N NN I l K I 1 clllll 1 lf ll X 11 N 11lN N 1 N N N 1111 111111 1 1 11 N X I fxx 11 1 N ll 1 1 Jcl N 1 X N N X If I X N l N 1 N X l 1 1 4 AIN H1111 ll 1 1 N 1 1 N U11 1 N x 1 1 1x1 N L 1 11 11 c 1 N 1 1 4 1111lX f N 1 1 X 1 1 . fl C X U N Ill II1 1 11 11 C 1 N 1 :UN 4 N H1111 1 1 tk Cx Ill 111111 11111 1' C NN IN XX AN Hlf lUf1 x 4 1 N t 1111 1110 1 , x 111 XNQ XXLIN , IN 11141111 41 NIOX P1 111' 11vx1-1' -X't'1 1111 x1111-i11j11- 11v N111111- 11ll'1XX1' 1111 hi: 1.x'l'v, l'Xl'l'Il1 s1'111'1'z1s111 wi,'111s 111' 111'11x'1 El X'i'1'l'2l'X' 11111111 11111115-KIl1Q'1l1'. A111 1l1'l' 11121-1111 11l4'l'l' 11111111 11lil1 1'1 111111 si11,Q'1- 1 111 wvl 141 L'111ll'11l 2111 ZIIIQU1 111' El 1xlIlgL'l', l'111' .x'v1111i11g's :hv 1111: lllU'l'1.X' I1lt' I1i'.X',4j N11 - 11:15 215 1.2111 11, thv 1111111-111--l,1's: 111 111111111111' S1lH1'1L'.' uns hir l'1l1'1'1' 111-1111-, Y111 11 1.'.' 1111115 1'111' 1.1111 xhv 11111 1111 421111. A111 with 1111-111 C'lI1l1' ' 111'1' 11l1111111' 121110, XY1 1 x1-11111111 sv1'i1111s 1l1'l'XX' 111' vx'v1' sz 11112 11v'11 111115. .:111.x'1v XV1l2!Il :11 thv 1'vst1-11111 vvpv, 1111 521112 111 1.1fl11lK'5 111 :111 11111 1111 uvt, W1-1 11111-11 wzvs hv 1'11l' 111 hi' 1'11111'l1- ly w11.x's. '1,11l'1'l' was with H11l1'1'S 111 111211 C'12l.' '11 s1'11lv X lil11'z1.'iz111 with 111111111-11 I1111111-s 1'1'111lv1 llis 1-.11-11 xx'v1'v 111'1111v 211111 11z11111c'i11g' 111 thv 111'-Yi' II11' 1111111111 was .1111 111111 1'1'1-11 111111 s111.x'1i11g' Q'2l4X'1'. 111111 1'2l11' 11:111 Il1Ul'4X': 1'111111v 111115 l1111111'v, 1141l' 1111 I1i.- 111111115 C1111 Qhv 111.1911 A 11111. .-X11 11' 11111111 11l1'l'l1 11111111 111'l1 f1t'j' with 211111. 1111 111111 111211 class 111' l"1'vsl1111v11 111 111-11 1.211112 XY1 1 1l111C1i1.Y with hip 11111111 1111111111111111' 11 1111l' 1111l' 1.1'1't'IlI1S1l1TV1t' 111' 11l2I1 C111 .'.' v 1-x'v1'1v1 111v. X111 vx'v1' l'1'f1.Y wa. 111111 1lk'1111Ilg' 12111111 l'11 -1111 lhv Illlifl' 1111I'111'11111-1111 111' 11111' l'1111v. :Xl11U11Qf111U1N C'2lI1l1' 21 1112lXf1i'. El 1111i111s1111111'v. 1111 111 11111' 111'1'10S 2l111il' V1'2l.' shv "I1f1l'2ll'l'I N1 N'11l'1' p11 I1i,'y il 111111 :1s :hv 111l'l'l' l'lS. A111 'vt sh 1 .'l'C1N'f1 11i.'iv1' 1112111 shv ms: N111 xx'-1,1 1-111 S11-1111 '13 guy. - 1 5 :lg 1111 111lXY 111' hi1'. 1 11111s1 1111 111I1,.'1'l' 11111-. .-X111 111111 thvrv Cilllll' 111111511 gre 111-.' wvrv vvvl' g'1 1111 xt1111iv11 111111,yv1 11111511 115 wvl hv '- 11111, 11' 11 011111111 11v 1'v11v El 1US.'ll1111 111' .'1l1'1l', 11111 2l1f1l:1'11l'S1. 11v s-111115 :111 111'1'v.'1111'iv. 11L'112l1t'S hv 111"C1 111' wax Zl 1'l'00I1f1 111 101111, 1'1111 g'1'111ly w11l hv 1l'ill'1l 111111 srl-1111 'c11v. A 1111511111 I11'l.X'f1l' wh11 11-15 '1 .lvwvll i1111vv111-. l'111', l1211'11i1.x'. shv wus il s111'11v '.'f1l'. -X111 111'1-1'i1111f '11111 111x'v11 11111011 115' 111111, N11 - x'z1s 111111 f1'11'11l1Q' -11111 11111' 1J'l11j' 11l1v: 111111 I'11l1 hir v1'v11 11111 8111110 '11111 1wi111'1v 111'ig'111v. 31.4 1111 ll 1111- Qtvrrvs 111 1l1v 1.l'1l.'1.X' 'Q'111v. A 5'f1ll11j1- .-X11111111 02111111 ' 11 1 ' 1-1.'v. 1111111 wus. 111 truth. '111 :1lhlv1v 5t1'f111QAU ' 1 1"l.'1l'1 -X 1'11t11'11 was hv 111' Qrvtv 111111 XX'.YI1t' " llllli. N1 11 't -1' 111111 W-1: Lhvrv A 2 - '11v: 11111 111't this 510111.11 l1111,' 1'iv1'-1' s11vv'1 211111. 11111' 11v 1111 111'z11111'v '- Q ' 11 11. '1'hv.'v twvlvv. '1Il1 I1lX.'l'11'. thvrv z11'- '11111. 111 svkvn 111111xv1v11Qv C1111 1 if thu' Q11 1'111'1111"'11 12-1i11v.'x'i11v ,11111i111' Follvgv 1 '11s '1 '1 1111 N111' z11'1v1' 1XYl1 XL"l1'S 1'i1111 11111' '111lll'l1l'X"S v 11-11. K I 1 , K N1 1 1 155 1 11 111 111111111 ll X IUHXN N 1 X Y G. J. 1 . li.-X1' ET- SAI I I lIiI'Il'I' I'I'IIlIl'1'NlXN H 115111.11 XI1-IDXNII-ll. IIUY1 I-1 l1'lI."1 1 11:15 111111115 1111-11 1111111111 111151111 1111 111111 1-'11 11111 111-1115 "1'111 11111 1111 1111:1111115111 111111111 111111155 111-1111111 111. 11-4111111111 111-111 1111- 1-1151111111 111, 1111111 1 1 111 11-11111111 111i1f11' 111111 1,1 '1 111111- 1111 111 11 1111111111: :11:11'11, 1115 11111: 51111111111 111111 111111 XY1- :1111 1111111111: 51-1 1'1. 1115 51111115111:111S!1111 ll1'1111r"l1 1111- 11111111111111111 111 111 11111111111111-11 11'1"11l111111111 1-1-11111 111 1-11-1111-11 111 1111 11111, 11151111111-1112111'ri111111111 111 1 111 1 111 1141.1 X'.11' 1111111'1 11 r,.- 1,11111:1111115, 111111 11111115 I-'XY HI1TXll'IllI.I, 1211 5111111111 1111- 2111111 111 11:'1111115 5 .115 11' 11.111.111. .11111 11115 111111115 111111114111 1-111111111111 .11111 11111 11111. 1'1r X111 111:1 111111'15. 111111111, 11111151-11 11 1111111 1:41.11-1 .11111 I1 1'11-1111 11111511 AX .Il IH' XXII.l.l.XNlIll-1N1l'lIII,l. 1'll,XIlI,I'IF . ffU,' X1'1l11 11111--11 1111- 111-51111111 '41,11111 11--11111" 1x 111111. "111:111" 11111111 11111111 111 11.111111: :11:11'11 111-11115 11111 111111 111 11:15 111111115 1'.111111' 111111 111'111'1111. :11111 111111 1 111f :11111 1-111151511-111. 11111" 111111 :1 1'11z11'111'11-1'15111- 11S11i111j 11111'111'111111-11111111111111 111111 111 1111 1111- -111111 5111-1'- S11111 X1111l'1l 1151111111 1111111-11 111 N11 11-1' 11 111l11'111111XX1 11111111 111415'1'V- ml' WAS HI' 511111'1s.'1'1I, 111- 11:111 1111- 51111 11111111 111 1111- 121111-'. N- X111 11111 1111:111111, 11' .111 11111 111111-13 :-1111 11' - :11'1 11111-. '. "111-1111" 111'11'11'11"1 1-1111-111111: 11111. 111 111:1k1- 1111- U111111'1'1,1111f 111 1115 11111' F11 11111'1111'11N1'1j 11'X 11-z 1 5 S 'r' ' L 1 jDC3C1lC,c111OU 1 Hx N N N x 1 C I W fx Q11 L' '1'11 lA111l' 111111 11:15 1-x111' 111111 11111' 1111K1lN1 11 1l12l1'1, 1111111 11215 1'11111-1'1111 115 111111 1411111 1111111 111 11111-11111'z1g111111-111, 1,11 1.11 Q'11111:11, 111112111111 '11-s :11'11 1.1l1' 1111 :11i1111, 1111, 11111 1L11'S1 11111 11111g' 1'121.'S111' 1111- 111111111.'x'i1111.11111111.' 1'111l1 11 11111i1':1111 1111: s11111i1111 111. '1'111'I 1,1-I1J1'A1l17 111 111. 1,1111 1112l1'1i, 11111' 1'1'11s11111111, 111 :111111'111'i11111111 111 1111 1111 11215 1111111111 111 1l.'. if 11- 1 Adverusmg X 1,7 11111 x N 1 1 Ox 1171 111 c N l1'1 1111 1 1 111 111xxl11 x X 111 N L 111 I9 '11 cl111lN 1 111 N111 11 1 111 N 1 1 I111 1,1 NN 1 11 111 11 X X lx 111xxLxxlX1 xx xx ff 1 1 1'11 1111 1 1 Il 1 ' I 1,3 x 1 N x 1 4 1l1N f 1 N C 1 1 111 1 1 1 N 1 11111111111 1,7 1 11 N1 1 11 1111111111111 1111 1 11111113 11,1111 1111111111 111- 1'1'1111111.11:111 if 111111 11 l'1lil111l'T- 11. 111 1111 11f'1'1'1'L'11AX 1111111111 111111 11111'11 111111111 l.111'1l111: Y115, 111111111 11111111' 11111111l11. -l.1.1i--- 111111111 11l1Xvf' 1 j 1111111 1111 111111' 1'1s11111g' 11'111'.' 1.1111-Y: Y11.. 1'1111Il11I1Q' 11111.11 111111 42111 2111211 111111 111 151' 111 1111'l'XY 1111111 1111 111111 31 g'111 s1111111. --l. Li- -I111 ' 11': 1,111 111'1'-1111 11115 s1111'1 11111 S1l11l'1x 14111. 114111111112 11 11111 11' 1 l11111111'1 111111.11 11. il. Li- 1'111'1s111111 111 '111s: 1'11 111111 111 1111111' 11111 l'11Q421g'1'111lx111 1'111g' 111 111'I1'l141y'. 11'11'. 1.2111 11111 g'111 11 111 11111111' 12111 'l'111'11111': 11111 1 1, 112l1'111lQ. '1111l' 1111111l111' .2115 I 11.'1 112141 '11s11 1 1111. 11111111 S11111s: 11111 11111 2111 111111111 121.41 111g'111 11L'1l111'1' 11111 s1111'111'.' .11 11v211"'I .'1'11 11 11'11 is I11'X'1'1' 21111 s111'111 111 1111 1 11:11 11111-1 1 1111 1111 11111. -l. 1.6- M1 .'.' 111131: 'l"11' 1 1111- s1-1 1111'11, 1"l'l111 1.2l1'1111x1' 811111 11111 1l111l'.H Of 1 1111,','1',','1I1,' 111111. 1'11111'111.' 11111': N1' 2 11111 111f1' 11111s '1 111111111g' 111 1111' 11x 111 111. 11 111111111415 1.I11Q11l' 1'2ll'111'l'1 -I. L6- NI1'.'. 1'1111111': ftf .11111 11Cg'11.'s 111'1' 11111111 1'11 111111111 1111111 111 1111 s11111'.111' 1.' 111 141251 t'111,'f .111'11: 1111. 111111 11 1s11'1 11111. 11 M1-S. I'1111111-5 N1, 1 1iIl1lXY 11 1.'11'1 17111. l11lQ'. 1,111 11's 11111 I2 1'1 ' . -il. Ji- 31111 11 111' 1: 1 11111111 I 11111 111111 21 11211 11111. 111111 ,111 21112111'-CU1. . 1 1 ' '111 1111111 21 11'11 111 1'111 11 Smut-an , I 3 f 4 54+ , Q' w A Q , r 1 . f' L PJ-1-Y WNQAHQZ vel? Hu fn, EAT IT! Du ' Of, .- A L 'A ' "mf 1 P Wg 1? J 1, 5,4 if A L ix . .', ' 1 ' 'Q ,: W Q g N A , .A , I' . ' v f sf. r' , 'f - -. - f :' y ' -itlfr-'Fig-'V.',L A f N vw- A f ' 'W' r- 3 ' 5 ft' I 'r 4 "' A ' l 1 ll ' lx ' f"'e X , . 5' , x I gli in I Burns or A Fr 4 .9 - A-- l"-"Q, Y' 9-F'-L:-mf , an Q 4 1: Tumor So --. 1 M PALS - 1 kv Q as if QW Szfon 4'-1-A Lionru. ug - .1- il' 3 Li I sb: . .fr qs A li., 'Ia Q ' N xx xx ' tl. wx' X .,1 .- -reg - 1 mfr' j ' 5 ', .. 1: A U. - - 9' uni i Q1. '. .W Y ' :fi Nv'A'1-an Duff- , MUTT! RF? q ' 'I l'l':'l u P F' .fy --f lf' , Lpv ' .. f 'X " 'ffl 1 43 - Q I i MOST Ev:Au'r'irur.. H rv ' r I U Prepare and G t RLCZLEJ7 and Maylvg Scum Day My Change Wzll Come I AHMI IINU DILDIC ATILIJ T0 NEAWSOMI' Dill 4 Hl RTX NIE NIORI -XL HIC H SC HOOL Outfztters to the Whole Tamzly OMCHI AGO ST 0 R GAINESYIIELES LEADING DEPARTMENT STGRE H 3 J J ' ' D J 9 P v 3 v 3.9! AIN. .L , H ' DIN 'TT W SNIFYICEDYIQ CEI 93 L 1 -141 141A E. ,, f1,fl-1.,XX E X 'Q A ff E Qf D W 1 Y 1 1 ' Y J fx! 2 L JL 4 L Y H' ' ' 9,9 Q I Az U' K 'V 1 K I l I - I I E .go O 114- 'pi' - 5 . Q we , W- -1 . -- r X4 -1,7 'i 2 y ,.k,Q5e--- T 1, , ki 4 - HW - , 3: iv M ' -4 V .6 . As- '+V'-L.-, - n . W." Tn: :ul wg. , 4, -as 4- 3,5--W, wr -11 . .W-f. .A.. fx .M , , af Zz' fy Lf ' 6 ff as ,ga f W ff'4fi'3'f+- Lazzps 9. f' J WHO 'E Bu . xr K A v , n ' ' 'WN-1H!2W9!' . gk-H ' 1, ff, Q1 . f. 155 'T-114 27 MAT-GFA . 4' Gov ? i . r uf X QV? ,E 35.1 J V -Kita 'U' :Asia Q' A' I W ! g3 APAER or Queens' 1 I I I- 4' S'1"rFHG on 1-:gg . "'l"1AdiNA'1'aor1 T lr Q? N, ' fs' ' 'Z hai, , 14 ' e . ,. 'P x. Tn: MAMMQTH Cavs Mfnf-ring., Fon vlfl-ION E' 52 x AVI' 5 Q ' 9, P in ' o 2 4 x -'Q ' ' :flex ' , X IL' Q -'n Gwf HPSR NEED An' Help ' MARY JM: A 'S II If PIUNI I Il ISIIUI I SKI I IIO SI 1 IS I TY LII H Sc SINIPQUN 10 W HUI PS SLI GRULI RS W XIII IIUI SPS Xl lI8lIlPSW llle fn vc as Ardmum Uklnllunm Pnlllix Y alla N Ukl llllllllil Nunn Ill 1,kI3lhlllIIlI .- I - v 4. 4. v Q. . 1. , .- A A 4 A A Ak L A 4 L Q Hn nhlislli-d '75 Illl'Ill'lNll'I'lll"lI U02 7 Y I -1 , Y W IA 1 4 rx L J 0 Y Y in 4Y Y W 'W Y l 4K A I I K v 4- v 1 - w r 1 I 4 x 4x I i 0 vo v . 4 I. ll 1 L I. Y Y I V . '. q 1 A I q NrxfHA'r'? oo'r Gfnsan' MAD? f we :W Ly 'IRY'QBB APPY WsLL f 'J V P Lx. . 5 1',.3'.:4"-'f' N f - X .j5QuZn:',,4. ,.i,,4v 1, 'Y-. , 1 . ' "5 , 'Two Bu: New kr Ll7.SURE HQLL4-hgugnclswv WHAI PRI! I INSUII XXI I+ ' Qome I OII S mcthod of m 11 111 IJLIILII was IH to sul Il Q lou est mum XX Q SLM fm the bmi Imam mu bu luxe E -if-I HAY In XUI THI' I EST INSURAINC I+ ED M THOMP ON I N S U R 0 R I mst St me B mk Bulldm V 1 N 41 V f w , 1 7 1 Ts I I A J I x f I A J. ,i QJLQ, pg..Q L 9 is f ' z 4' g' " aux' S 1 Q Y K' 'u l XL'. I K' JY 1 lk' X' 'Q 0 .lv ' 1 02 41 our clients know that with IIISIIIYIIICQ, as in ull thingxs tho IBICST is always thc- VHIC.-XI'l'IS'I'. I fy X Y v W 3 N 1 v 1 , J D J . A J O 7. H L, Z x E r . . Q HELEN -1- mmf Elle!! ow-... . .Y v 'A A l fi 1 Y, ,. . s , A-M 'Q,N. ' "3 '. ,, , 2:41 TQ ,A ,fl ' -if Q .Ui ilu 'WB N o C 91 ".l"'l R o O su TAD - vfdsfna? X WR - reason Her . W a T l W Xloouncxsns , F " Two "4:Q0L1' rl'-,LDWQ . l v , - iei?3Q5--ivix -v HETTC AND Han ,,,.,Q,Ii Q'-H516 . Lfvvnc NN'-C5 A 7 I ' . fi .l . , 3 L I x M' .ma p .W ., f Y H , X I A, , 5. t-Atal! E ! ' A ., 2 L1 i G , :uw EAST SIDE THU5! IF ITS TIRI' S BATTI' RIILS AI I lubSORII' Q VI LL ANILINI Let I eorge Oo It Stephenson Tlre 81 Battery Co SNIARI' HATb ron SMARFI IRI Q IIXI IRI IRXDI XI'I+s W L Woods Hll H il ss SHOP RBI AIRINC IHONI' H I IURI IOI If DISON BRI VSV! Il lx I HONOI R XI H IIA Cl Imno and I Ano Headqufutel fo Radio A d Radio 5lllJlJIl9 I' XXX 'I I' RHS H XRD!! ARI' STOX I' N AND QI I' I' NSW XRI' sold at Kennerly Hardware Co The Xhnche ten Stone that I OOD PILI' I OWILR Gasolme Doctor Pure Kerosene Olls and Greases Republzc O11 Co IJ-XY IS BROTHPRS Q I N11 f X W " 1 X1 7 1 X k I JL! A 1 W 1 1 Y 1 IN hI'lu .I . ' Club IO y 1 1 I . . A. 1 I l I I ID I urfivlle. L.11m1e1a I 1 Y WN Y Ak ' l Izrl 'SIIUIJ , v , . , v . v . 1 I C H 1 H I 1 1 . .ASH N1 W 1 , Y ' we A J 1 N - ' .' I IIT 100 N. Vommerce PHONE 431 West Side Square W r 1 f W ' ' 4 In I. IIA II,l.In 5 , 1 W , N --- ,,- I , ISI' 1,, - ' ' 1 , ' S ' ,,y , V. S. li. S 1 1 v .S I- 1 I 1 n ' ' .' 'S 1 1 Y Y 1 1 ' ' I Q I . , C I ' 0 5 I 1 A I 1 I .- v,. 44' IBN. F . . . W 5 , N' ' ,Jr 3 . V' os af by , mm 'ra The 'R' 1,1-. 7 A1L.,HA:L,'THeGAng,f ALL 1 1 HER: -f W-.I -IX ?owNtD B Q- 1. 2- I I 1' .Donn SLCPHE .. 'W' H flfl Zcow-moss if A D ,3 K ' " , NAILS! :Gs 0 -' A ooo I pumps ' MAN-v IN H153 71 , I T' OWN O :mow '15 '7 L v r 4 ' 5 Q 579 YL y , lf. K 4,7552 - 5 V Wh - I . f 'TAD . Szlcnccg ! SNL '5 THINKING- A 'f .3 cHARt.c:,1-ore , Q' 's-, I 1 Ziff. ' Al. I ' 1 it , Huwr Mm-.1-4J . 5'- ' -w h J. 4 A GMD P BY - PL D :A s VV," '. A 33 " ' - ilk? MVP in 'N SOME vvAYS ,, f . , 1 , ! 'PI .. , A 4 rw ,. 'Q .QL A ' 1 - 'Q 'Al , 4 A - 'uf SBD Tru: Mn nav? ' D I N' HQT STUFF Holp IW' OT . GRIFFON CLOTHES 2 Qin digg 4 WA K GTX mica, I W V1 fa rj .,! 4' 'WN aa M..- sul' 1 '74, Q W4 "W 55,4 ' "' Uounq Men s Clothes TH XT Nhhll N0 APOLUC ILS Vx e le lustlx ptoud ot the tatt 'mat xxe don t need much mace to tell xou hoxx wood out cloths tealtx atc 'the Ielloxx that xx can them xx 111 Lett x ou -Mk tum 1 ct IK Shoxx You Out l uubual belecttons ot C lotltm and I Ulltlmhlltffw Cfhe manhattan Clothtc-:rs LEO M KUILHN Q- .. x iw f A? V I , I, xt-f 'x X .vl A' ,Q , ig? I R, 314 . E ffux- t ff' 1. f ' J-,e., ,, tzf: fa!" -fxx P, X ' - Q ' .fa 'I' . ' , , 1 3 -1 8 2' 9, ' A ' ,E ' ' ' -A Lf?" , J 4- ,ff ,QV .0 L41 5 ' all Y' if Q f .' rw' -- 1 .- A ,f.. ,.- 2 ff ,V N . ff- ' J' . lx ,IQ , ' h " I ' '5 :ah ' UL '. , . 5 4 ' ix 'gf' , - . ' ' N .151 -- f"' 'A W ' ' ' fni-rv ,-x , 7! , . , pag- a 9. t af , 7- .4 -,J ',, x-gtg! ' ,',s4,.g.q5- A5114 ,I ' , 'Z V- ,- , ' ' -'F H'j?:E,.f". P ' n-xX-. '14 ,Q 194: , , " Zfvgggglifi f' ,f "' -4-f'54"3Ii'1' -"" . , A - :J -4' ' yi'-9 . , . --.J.af V Y . - . -,.,E:,A ..-,..,, h, .-a'.-w-ww' ,, 'ff -' 1 1 w x 1 , 4 L , I V , 1 ' 1 ' y n I Y .4 4 . s v '1 , L . .f " ' ' ' I 5 Y L 1 I 1: 7 - ' . b x - ., I. W v 5 v if 1 vu Y v 1 . K -1 1 I A lx . x -1 K' v . Y 1 4 V' 3 . J f. A, , x 1 xo fx. I J . ' X - 'Vw lu, . 4 gn - . i 0 -15 s'P'f MV 15,7 715 Ckuzz. -- -1.21-'ik QUAHAH, 4, Lemon-va 'V 'F' 5 3 ROSA 1 As-ru n -pifv ' Q xx : . -X 4 X, 4. 'fiuan L- gon:'n6 BUHkH y f-'ggi . 49 N A' if 'Qqisai ' l JAM ., Roe Kg, . . xx: ,N E W 4 , , I J no f -Q X7llf!,'l4 if 1 "'f"U:3 a 'ex-1 'la'-g -...A S 'Vf . '?f'fr,7ffff 'w r 'f-fw :f4Q.whf5P2',f'fQ2iQ4f , V M Sy Bans -'W' WHASSA l'1A1-'reR,FAv? fi , wHAT.CHA Loom:-aa J, . 'igjfix , A-ff '-' . Q f, " ' ' 'Q . Quin ., 0-- Live' ' ' A v , A ' THE 'T'uncr: Hosqua-rpg ' i IH 'rm woven 'P4.Ac:! is X iw- M g fflg? if .Q i 5 K -.f.,x.,. V-3-5 K 'A ug .,', ', K' ggi! A I A244 . X We feliebe In True Serbzce TREW BROS MOTOR CO True Service Dodge Bros Motor Cars Hows Xlrout Pant-' Are thew glllglllll' o Plur ll bmgular lt the top md plur ll It the bottom HRX I OUIDQ RILXDX T0 W ILXR SHOh5 I' llI'lllShlllg'S for hw ers bods hen u me good about Lommg. mound to get the under an 9d m ke u ee t eep u IH func e e tor o 7 Nl ll! It o nue rg vu the dme 0 nz J. O PATTERSON O .B.w.,. QE-fgg' ggi if, ' af O O V 0 , A , , A K . , j 'K' f 2 " r " z "7 65 W' ,. . ' . . U . 9' . if 1 1 c L . "Howl 5I4'l'1'IIllIllliF1' Il'lllIlflIHN ,-X4lH'l'liae'4l ' 1 W ' ' 1 1 O1 W W I L - ' ' A K x , . . , Y Y ' W yo ' ' so ' ' ' 1' ' " z d "overs" of our "w ' rs" you za ' s I' l that we also ferm- und you wan to k s ' H' ' svill . Yes fir. we ar ' ' y u . . N. I . . . H. S. z d ' 's 5 '- we can ha . ll ' hats on s' t w ack. o Qfifigik-Zlv I 'Y Ji, e-A HUW I "fo-Qty Evra En rl- 50 .M 'N-, 175 U N " I 0 R ng, A I-OYA Lvtru' SAFE - 1 'algo-s-rn-R Q I , . ' .l' V H' N ' -NL . ' L.-..1 'L FN - gf' ' Q A ' X , - ., fu , N x Q. 5, 5, ' 41, 45.2, - vb If 'ak ff 'rf , A Q 3- ' ' . 1 ' 'S-"'f"4 rr' 'fg---f1'z, , L A m ' A A' P 'i x ' -A w--V ' X xt fm I , in mv,-A b SQ 5S'fS Clfool. SpoR1.s X7 iiliyl N l W? R Sorlool- TQ'-'GH UUKIN I RAIII ATIOIN TIME Iloncluiul NBIGLIIOII of IIIIIIIOIICIN md other 1 1 1 gllfliltll the g.,naduate In ut Lee M Moody IPIXII IR XXII OI IOI' IRIS! I Rs IND VND PORDSUN IRUII-. lXRls New Highway Garage PHONF I' If HPNSIIW Cozy uzck Lunch IRX OIR HOI' IiI1I'I1 SXNIJXIIIHIWI X FXSTI' IH XI' I XNIS SPIIPRNA IxIIIIORI' C R Anthony Co I OPI. I XR DI' I' XRIVII4 'N I SIORI1 LIXIIIIII 11 mlm xc e ue tmnlx PIII Iollu oos e 1111 Ng e 1 N1 KNOW OIR WIORI' BY THF QHPIRPRPD FRONT Pugh 81 Mornson DRI C Q JEWBLRX and MAC AIINEQ Hensleq 81 Lqnch REAL INTATE md INSURAlNll4 A good IIIVCSIITICIII for cl young man IQ an old IIIIC hfe IIIQUFZIIICC pollcy se 1 Y 1 '97 I A ' -" .' " ' 'z .' 2 'gifts llut sill va - 1' " ' s Ka ' . O 1.x L1 L A ' V 1 1 V , ,A Av , v , ,V vw 1 C Y . Q v y v .I , 49 I. . .. , . . U IW 7 ' Y W 1 Y 1 V ' 1 1 1 A A I A A Ax J I L A I A. L A L A A A A A A 1 I A I 0 I 0 "GAINESVII,I,E'S MOST D ' V ' 7 1 1 ' 1 H 1 U. ,H .N 1 U ,I A I A AA n A V IA A k .. IC1' 1 ' KL1' in 1' lam 1. for tl x I nt"1'z YI 'f rg' .' . . 1 farth -1' lwrv. Qual j . I XVCIIZIII- L - . Y Y Y dis at g'1'e-at sz YIIIQS. 2 , f . ' . . V ' ' '1 1 1 1 PJ A L A A 0 I ' 1 1 1 V Y 1 Y ' A A A A L ' .5 FA P .X , J Tw DF'T'nose 'Taz 'Fma-earns Sona PM AG-"'MfA1'ro 'N 'x f 1 A 'f 1' ' P Y: gel? f " 'Pun-3 M Y Q I 0 EMI v Q E? Tmmi ' R. AV-0 'QI . 1.5 fl' A i f I Love My BABY i.,.' ,sl V Af -" :fu , ' ing "'-'Q . I 3 Sllow V T0 Ar41,b' SUCCESS- '1Hl I ROSPE ROI S 'll IUIHNAIION OI' ANN ENTPRI RISI peclally do we make this msh to those xx ho h we stayed to the last and t RADUATI' D 1' Watts Bros. Wh ALWAYS AI I REC I-STB X Ol R IJUSINILSS ' C ' t I 7. ' C 4 ' ' ' 1 ' 1 ' W T , li J J 4 This is our wish for every student in our schools, and es- . ' u r . 1 'I w , 2 1 1 ' Q - 1 , I . 1' J' W I J , W W 1 ' T YK Wifi, inf?-7,-f Q GPI' I "UL: , N 1 ' D , Q iv: '- A A . , D E: "L 1' "' M' 1 -' 1 A I .... 0 A' I "X ,' 11 J. ,J ..,l'f gli- I 1 R - uiunnuui I S I, 1 L 'AQ' A X - "FA 9 Ho Q, l , ,. M . -, 1- ..f- Ci. - . 1-:fi-' :fy ff g K ,. Q J., ,. V A ' , I 'L ' A, Ho-r 'DQ 5Y. , V Co .,1-A,, .,.,,-.A..,,,, If. --.n..,ix,.lsf, .. A p. -qty . .f..:1,'L ' , dvfwrgb 1' Q M:4 4. 3 E W ' A cz, x'Af :tra Q. IRM 12 fmww R f ..,+ My is-gf R ww, wg -M' - 5 fr. , I " K nfl L ,-ef ,"W" s S J -".:'fA. f 9 155,15 gi, lf, 34 1 U,-..-fd ,,, X 5 -A In V, , ,,. . . oy! D :Di 'P ll Nl' H Nil' Xl RESP LISSI XLISSI I SKI XBI ISHPD 1901 I lll IOII LOIIM X L X xxue I u 1 mum IX o s 1 us ss ut PR IIPII YOUR lIl'l4 X XIII' IHROIIH IHI4 RISSPII SPRXICIH XQIVNCY ml umm on .41 C SERVICE FIRST Mam Street Super SCFVICC ROYI- IOXINI A.lOXlI'YD COIHRXN I ET UQ VVASH AND GRI' A915 X OUR CAR WE KNOW HOW STEAM CLEANINC INDIA TIRES AND TULES E. Main St. PHONE 41 Ol.l ,If I LIFE IN.'l'R.X.' 'I AGl'INC'Y--l,EGg . If IRYI-I 'll.llE1IlAIAL 1IH1a11'11 Witl g'1'z1d at' ' ls clutj, wsyvulmsilmility' to ym11'seI1', j'f.ll.' -it, state :md COLlIItl'j'. Your store oi' knowleclg'e is XOLII' assets, your liikl 'zl -. Th X X' xziltl ofzl11.x' ' tj' is n t its t 11'ritm'iz1l ll .'se.'.'ious, nm' its gold, lx TIIIG LIFE VAl.L'l'I Ol" ITS I'I'IOI'l.l'I. l"I"' Ti "I Q - - v , 1 , I -1 5 7 1 T' ilflll f. 'fit' .I1IflS'lil lI"'1 ,Ifl VV fx U. 1 W J I I :Q I v A v 2 'v A -Y A I 4 V ' L 4 ' W W W f Y J L 4 J L J W Y 1 I T lj 1 A FITLL LINE OF SPORTING GOODS RADIOS AND PARTS WALL PAPER, PAINT. STAIN AND VARNISHES WINDONV FLASS IN ALL SIZES H F SMITH IHONI' 1 SOI IH SIDI- sill XRI' Bu In ORIHOI HONII Bros VlCtl'OIa DI II MODERN I ROI ERY d 101 LI AR III Au un and MLA'1 MARKIJI RED Nl- Xl RI1IORDs R M FIELD North :iIIIIT?ITEI'C:i33 Street FIRST NAI'ION Xl BANK I' VII I IIXYI I II III-I I I III IIINI I L I O ' '19 3 .' "' .' If Q I V X ,. , A- , I O The- instru vm clwsm-11 by tht glwfzltt-,at 2 'tists ui' tht- wurlrl I1 I't'IH'O um- thvi: wricw-s. W Y Y 1 I 1 1 ' 1 'L' ' -A A' . N 'I 1 II W 1 X ' ' , 1 o 0 1 1 1 v V v v L A 4 r A A ILIIN ISYlI.I,I'I. 'l'l'IX.IS 1'.II'I'I'.KI., Sl'III'I.l'5. l'NllII'IIH'III I'ICOI"I'I'S .f'K"5,000.00 II'.INI7I'I I L ."l'l ICN "I'lI .'l'II YI 'I-I " I'l 'I'I".'Y yyl. .V I., I... ll t .. -. sl. ' I . . I-'-I I I '. I"' 'I ' -1- "llI'I 1 I' '- I' ' . III-' ' .I, ,II I I I'1'I,I'I'I-I .IN .I 'I' l'N'I' FI .I Y l'. Every Good Wislz flaw the Unbounded Success of Each Member ofthe Class Q I Twenty Six Insurance Speclallst 0 P fc li st 1 OI'lI'1S I Vol ll 2 12' 'ai'0rnia .' ra-L' l I N N111 11 1 N 1 N11 X x 1 111 111711 11 1X1 1 11111 1 9 '1 X 1 Q7 1 11 rg N N 1 1 1111111N 1111 111111 11 ng Uxx N 1 I bxx f1l1w .1111-112 11-:11'f:1j411. 1111-111-111111-11111 11111 11z111- 51111 111111111 111 1111'11'111l1.-112 11 11:15 s1111111.1 11111S1'. 1:11111'1'1 F1111-1'st 1 111111111 11:11'1- 111-1-11 21 ,!'1'1'2l1 11111S1l'12lIl 111 1111 1 11 141m -Dji- Xliss 1121112111 11-1111-.'111Q 1'121S.' V11111111: f114111'1'. 1111-2151-. 111111111 Q 1111: llgju' r2l1111XX'11'11. --1. L11- Nlis, 11111111 .11-111-1 XY111l KX'21w 111- 1.1111-1-11 111- .'1 '11111' 111-111-1 12111.'l'111.'11111111l'111fv12 1'11g' S11 11111111 11121 121011112 as 11'21L'11l'1' 11111'111g' .N11ss :X111'I1.S 2111.lK'11f'l 1 11 1 A1 A1 11111-1' 1111' -1 1111 111'21111'., 1l2l1l1 1"i1-111s' 111- 11i1111'1 1111-1-1 11 11 111'1-11111111 111111. --1. Li- XY11111- 11111' Yz111s: 111111- 11111 il s11'1-1-1111-z11'1'.' 1111-1:1 1111111111: 1 111111'1 1111 1111 1 111-1'1-1' 1z1s11-11 11. --1. Ji- N11: 1'fs11-s' N141 lb 1121s 1111- 11121011 1'1'i111'1-'.' 111- -111 111-z1111t 1111z1s1-. sir. 1 11111111 111- XY21r 111l' 51111 111 11111 1i11g 111110. -1. Li-- .Xlisx N1211','111l11I 1 111111 21 11z111- 111111 21 11111111 1'1-11111-1 111111 N1-'1 31111-11112 111111' 11111 111- l'1141'15' 1111-1':11'z1111111'.' --1. L51- M11 Nl .'.' 1 112l11111, g11 111 11111 111121111 :11111 1111- "1 21111 1 111111 -1 4 112111111 XYi11g'1-1'1: 111"i1111g 1111 1111' 1111211111 311' B115 1 A xxx, Qfd uatc-:s of IQ26 In the uturc-: 1 qou thmk of blllldlflq C1 home thmk of J C lDoolc:1r1dqc: Lumber Co f-If-' . l"l'l X fi Z7 xx!! -' CJ, one 76 MY GRADUATION FROCK THIL 111+ ARILST LVLR 1c11t11 111w1t111 111 1411311 1 11110111111 111sl1 th xt 11111 11111 1t11111 1111011 111 11r 11 1111 flutt 1 Nt 1111111 01111111 t 111 C1111 111 t111 most 111111111111 but th1 xecwt 11 th it L1C11 111 C111 f11111 1111 moxt b1c11111111 111101 11111 T111111111 11111 1111111 1181 1111111ewt From 1516 95 Upward GIFTS That Make Graduatlon A Perfect Day -X 11111 1111 111111111 11111 r11oSt 11lLl 1111 N 111 1101 ue 161 llducl 11111 11ts 516 11111 C116llS11 t111111 111 1111 111111111 111111111111s V11 have hsted 11e11 S111111- 1fts 11111011 11111 dell ht 1161 111111111111 1a11c1 1 0111118 111 Pens 51211 fs 1 1011115 1 .loves HOb1Q1y Hcmdbav S Vf1111t1Q-Q 1 OlT1D3CtS 511 eatel S N eckletq Bacelets Step 111s X73.111t16 Setq 'So OC bo 00 1110 01 4 51 9 O4 114 95 S19 ol 1 1 1159 0 31295 19 O P 1111 111111 111 114111111 to uslst N011 111 N618CtlI1f othex 01ftb f0l 1 1 1du1t11111 -11-1EA1G11U 1E 01111 wmv 177777 '11 1 1 II- I ' I . I . I1 gr - Q 2 , z1111'-"zz - gift: :1 15' ' '- lives 111i g"z 't' Q1 11'i11 g' 1 ' 1 ' ' , .A . of 7. . ' 9 .' . . . Q". 1 'W 'I' ' l . .... I ' 1 Y N " '1 . . . f . . . . . .'1 o L, It , S N, 1 ' ' .......... S-. Q1 1 7 ,. ' 1 3-, ........ LL .1 ' ' ' ' .1 ........ L.'Q1 1 1 Y 'I "H ' ........ 3 .Q 'J 1 1 , . . 1 1 1 ......... 1 . U 131 J . ' ' N 1 91111111635 ........ 5152.00 CC 77 va W W W T 1 . ......... 35 ol 5 J N1 'ts V SJ " ,' ' SI ' g'l1'1's heart s 11111 K 1' '---"' - 1 '- 1 1 ' ., ..... 311.75 11111 1111 :111 17111111 that. - '1' 111111 up til 1'11c -i '1 :1 C111 21. Of 1, 1 L' 2 ' 2111 1 1 7' me ' 7 1 7' 'I 'A' 2 '7 7- Z 1 1 7- z7.S'7, Lv 11 21" 2 ' 1' .' 1 1 . . . :'e ' ' ' 3 fl F' , I1 z ' . 9 0 Q 'K mf f .CE hm CIIEAM gl UI XXVIHPIII SXXIVI EI W 67117 If ' HNIS19 1 CAINISVILLI 'IIXAQ V MARATHON Service Station me MARATHON .md KINNL Q FILATURI' D SIN" LAII? Oll I RADUATION SPBC IALS WRIST WATC HEP DIAMOND RINI Q CUHff1717f12f 635' nun PRS Hur rr is If I+ 4 RILAM and C ANDX LUNC HILQ XX Xpl ec ate Y lat 0 ag Palace of Sweets r I fy Z ' il 1 ,MQ f' I , "I 'I f' 'VN ' :KIM . I ,IDI IEW, f ui 51 lilly: X 1.ul'!'I1lIl" BETTER Qeclwss l'rs Punzn . 4, ,, .',,,-..,N,4., A X 41 L 41 41 C X, AALXI V- I Y L. 0! er 1-rauye .r 'ww' Y 4' 4 gl . IH! D , .ee .J 92 1 4' w 4' X 4' I AL J, A L .fpvlf kg x. o -v H 1 H X "SI'IllYll'l'I WITEI .X SQNlIl,.l'I" 19 1 1 N . 1 ' N Lg J ' K - S: Q ' Corner liroadway and Dixon Sis. 'l'l'Il,l'Il'HONl'I 326 WE ' I 'I' I I EST-- I Y 1 Y W Y 1 ' 1 ' K, J i Dun't l"0rg'et Our Delicious Inv , , ' f' L! 'e f Jr i our " 1' n' 'e 9 J . , . . . l 1 J A A I x 1111 1 2 1 11 1 Q I N N 1111 1 1 QP df X f 1 1 N Ill on 1111 1 1111 N 11 111 1 1 --11 12 l9'h 11-1 11.1 N1111 1 1 111111 111111 2 11 1111111111 19 Ph 11151 211 211 11111111 1111.11 11111 l1lXl Ill 11 ll11 1 I1 1-11 ,1 111 51111 X11 211111 11111 1 1I1X1 QP INN 111 1 1 1 1 1 N 1111 11111 1996 dl 1111 AIUKN 1 1 111-11111 1 2 1111 1 111.11111 1 . 1 11 lx 1111111111 1 112lI'11'X1 1,111 511111.-X 1 1111s.11-11 111111 111111111'1111111.1 111 111. s 11111. Z1- 2 1 O' 11111111 1'1-1-1 11-111 :11111111 11-1111 -1'1- 11111 111- 1111-11-1 --l. L6-- H1112 .'111st '11111' 1121111 11215 1111- A11 211-11211-111-. 3112 Sills 11-x1-11-11111: 112111 1111- S1--1-1-1211-1 111' 1111- 111t1'1'111111 --l.1.6-i- --l?126-- 111' 1l's: 111111. 111111' 1'-11-1- is 1111'1- 11" 1111-11. 111111: S15 111' 1-211-1- 111- 11st .-X111 f'11111' - 1111-4 2l1'1' 111-1 1111-11 11 . 11111: S19 111'111111'1 -'11'1-. 11'1-111- B1211's112111: 11l111l'Q1', 1111 .YK111 111-111-11- 111 11111g' 0111141-Q -1111-t11s'.' 111- "gc 1'211'1'1111: .' '-1 '11111' 11111g'1-1- X111 2ll'1' C11.l21f!'l'K1. 1111- .- '1e1' A '11111 11'lY1' 1 111- ' M- '4"'11'1'1 31- -11- 111-1: XY -' ' - 1' -11 1s'? 11111 ' '11111 111 111111 -' 211 1123111 2 111 1111 1121- 's '1 ,g 11111 11 '21 .'1-11 -11: Y1 11-15 ', -'11 ' 1-11-11 ' "11'l1..' --l. L6-- Mfu- All- 1 1-111111'1 1--11'- 11111' 111111 111 1.2101 1.Yl' ::21111 "XV 111 +1-11-.-211 111' 111 1111 H112 .'111s1 XY1' 11111' F1'111l1Q".' Mr. 31' -1 XY1 is J' W2 11'1-1".' - ' ',.'1- Gill' '11111 11' 1111- 101- is 215 11111-11 -1s 111- 11 '11's '1 is. 111-'11 Q " ' 1121111111-11'.' 15111111218 1 11111111 11 is.1 - .' ' 1111. L L SEGRAVES 8L SON 11101 LRIES IHI SIORI' PRONI HHH H I OOD lHlNlxCO1I me Sqn 7 enney 0 OUI' Motto HLLI' THOSE WHO P1110 HPLI THI' MSPIVPS If Its In thc Iul HIAEUI Q lme XX e Have It Prade ww 1th u md save money 0,1 ygur Tanner Furniture Co Grocerles PHONB 8 W T Muller ELEC TRI! QHOE SHOP THIz BLS! IOMIIPII' LINI' Ol VIH HINI RX UI WORK fl XRXNTPPIJ IHONP Nl NN I lllfoxn 1 5tlU. O I 1 Y W I .. I. A . . E ,, , 3,2 S. W. Cn' 1' .' are E'TEom- 21 IN! ION-lwbf INSYITUYICN' IHC. . .I P sur svonss U I , . 7 v' v 'Y . N . I Ll?lllt bvrucczu1d W 9 '1 1 X . A 1 L, 1 V, 1 1 Y J J J J J , 1 - , O, , . .,, L . Y X ' .N ' ' " S.: sz O I . Y ' W I I O 1 N1 Y I L K I A A I .' I A A A ' .'12.' IOS '. '2 " 'i. .' 'H WAPLES PAINTER LUMBER C0 LIMIPR COML AND blah LS ABOUT THAT HONIL YOU YVAlNT I hone 48 W I allfornl 1 lll TEILTMCPSV1 an KINQJ' In L dllf0I'lll2l Street Du kerm.1n Q Nl SX ll ll Wlll bc llfglftl TAII UR QUITS MAIDI' T0 ORDBR - O I T' ' I 4 W W T1 W W T T , T Y 1 ff J TT. '. ' '2 St I I U1 1' 'l N ' ' I 6 f PY 1 lgE1'ITllIlll'4t , , K 1 M The Prescription Drug Store C l T I"I"51,lfI'l .lgI'I'iHi x--4 Corner f'2llif0l'l1i2l and Rusk Stx XD GAIQ ' ,Ll-I. " CX.-XS ,CN ,, , I - 1 i 3 1 1 f - , J 1 . , . j 1 J I T W K 1 A X jf Q , 1 1. ' ' 1 :SLC-:ts f1I'1c1UC'3 Getter Jlthlehcs IU 1927 N D M H 9 Should C0 Out Next member WE ARL WITH YOU We Are Here to Serve Xou ln Anything, That Youll Need lll the SPORTINI I OOIN LINIL and Don t Heeltate to Call on Us cfs CROSS BRQTHERS 1 O O FED XX CJ n U o 9 L Q 2 Year to Win Everythingg and Re- , n , . . r . , ' Q 2 t ',' 9 ' w, 1 ts 10 s X 1111N L 111111, 11I11N l I N X 7 N N1 1 111111 1,7 1 ss ls oss 1 1 11111 111 1111 1 1 11111 1 Nl 11 1 ' 1 U N U 1 N 111111 s 1 111 1 1111 X1 s 1s s P 111 N 19'h 1 N 1 1 c N 1. 11 1 1 11 1 MIN 1111 11111161 QI 11 f'1s s llllgx 11111111 s111111 1111g 1111 1 1 1 1 Q7 111111 11111s 11111 1111 11 1111111 N1.11s11,1 ll 11 1111N 1-'Sl-11,1185 'l'1l1N1LS 1-'Oli '1'l11-I 1l11A111'A'1'1'I NOT 'l'lJ 111-1 N11-H1131-111W 5111 Sills 11215 21.411-11 E1,.1E111j1111Sl: 1111 -31' IIS 11115 1Y1'211' 111:11 1111 111111' 1-2111 ' .'11'1-1'Mi11 '1 1' 11' 1 ' .'t'11'. -i1.L13-- 11. 11. 1'111'11-1' is 111111' ll11t,1111111Lf' 11i.' 11-ft 1'111' il 111'1111111g'1-11 S1'g'111111 11 "111111' 111 111-1 1111- A1U.'1 11111111 11111 111' 21 '1,'111-11' 111' 'Still' ."11'.1'.' 111- is 1-11112111111'z1ti11g 111111 V1'z111'11'1- 11- -11. --1. Ji- A 1'1.'q 11111- .1112 --it g'111-s 11-11111 111411111 111 11111. 1-1. L.6-- W1 - 11111 11-11 311: 51-11-. 11111 :11'1- sicl' 211111 are 111-1 1111? 11 11.' '11111' 1-X1'11s1- 111 Q11 111 1111- sI111112-11 is il 1'2111'1j' 15111711 1111-21 11111 111 11-1 1111 s1-1- 11111 11-'11'i11g 11'i111 '1 c1'1111'11 111' I1 191. g'ig'g1'1i11,' 1'i11,' 1'i1'1 1111 1211 -1: --1. Ji- 411-111'.1'1- l':11'1'1111's 12111-st 11111111 - 1'l101'1. H1111 ' 1 111-1-11 311' 11111141 1.11111i."' 11'1.' 1111.41 gl111f' 111 1 "sf, 11'1-111- B1'11'.'11'l11 211111 1l1'1111's 0111-1' 11'11'1- 1111.1 2111111111111-1-11 11:11 111 111111' 1'1-z111z1- 1111211 "1'1111s" 1111-1' 11'11'1- 1 -1-11. 1.-X 1'1-1't'1i11 1 -'Q1111 11 '- ' -J. ' --1. 1.6- A 1 '11 -.-s111' is 1'1'1-11111-11111 21 1112111 XY1111 11-115 11111- 21 1111 111' 11'1'1111' 11' -1 : --11' ' 1 - 's 1111 1111U1"S1"11 111. --1. JL- Z- 2 1- 11111 1' 12 '-21 21t11'.' '- 1 ' '11: N . 1s 11 -1'1-11111- '.'si11g".' II'IlII4 IIS NATURAL GAS ISI OOD FOR HI -XTINI CUUKINI I Il H IINI Gas Company Prompt and Efficient Ambulance Service K FI NTPRAL DII1.IC IGI! George J CarroIl 1 In mum L S11 THE . "' . I IIIRII TIC I JA' YUI' WUI-I AMI3IILANC'I'I IS NICVICI-Q WITIIUI' I' A LVN I-KIIYIYYIII o If-II N01 KY 1' CI 'GGL H P WARE 81 CO I I WPRAL IINSI RAINC I' I mlf South Ihxon Strut I hone No 3 SCFVICC and Satlsfactlon Is the Pound ltlon on Which We Are I lllIdII'l Our Bus mesa Let I s qerw e X ou IX e YI 1II I u-wr mtee Q ltlqfdCtl0ll SCHAD 8: PULTE Slddall s ROI I+ RTQOIN S The Pest lll Tow n Beot III Tow n BCCZI In the He nrt of the I lty 1nd the xlllldgs of a e Nloot People 1 1.11 is PI-IONP 43 0 0 Q w iw 1 7 Y v 1 1 I 41 4 J u f N ' V , n- .I I A x x L - I I I , . . . , . . Y .I C I A D gg I ' ' . . Y . , ' ' Y' n 9 fn L 77 4 1 I 6 . I ' I I. C k C n CI I I I IC.X'I' AT- . 1 I ' Y6 D 1 sk II 1 S ' 66 ' . 99 We Ar'eI.21l'g'e Iinouggll to Ae- UOIl1lI10lI2ltt' You. Hut Not 'I'oo l.zu':.re to .Xppreciate You. u I. ' C no A L C f 2 A LI . . -- - . ' 7' u. 2 IOI'lIIl .treet A A Q 1 1 1 K 11111 1 1 1 11111111111111 X 11 18111111 N 1 1111 11111 Il 11 111111 C11 1111 L1 111 1 1 1 111111 151 ll 1111 11111 P111111 111 31511111111 11 1 111111111113 111111111 C 1 11 Make OUR Drug Store YOUR Drug Store WUUDRDI1 I1 81 VARNER I1N 'IHF HI' ARI' OI' CndS Kgmcj Motor Co NASH and W1 AR DEALER 011111111 PHONE' 19' SH II' PHONI' G XINESX ILLE G XINESX ILLIC, TEX XS "1'111- "I'1-LL N1'1'1'1l 111 f11':"nm '1 1111- 111 111- 1"'ll11j' 1111-111 j1lPl11'1l1v1IU1" 11111il, 1'111111-sf' 1J1.+1'111'1i. 1'1 CON!L1lA'1'1'1..-X'1'1C 1111- s11111 1111s 111' 11. 11. S 1111 111- S111 -1111111 111'1111111'z11i1111,+ 111 11 11111 1111111111g' 1111 11111- ' g 111 'il' 11111 s1l1'1' ' 111115. . 12, mlggg' z il Q1 12111111 g'1'llN'- gg 11211111 1 " ll 1 11111111 1 su 'ss 1 511 11111 'I 11z1s11-1' 111. 11111111 11111 . VV'1I1'11'1112l12 5' 11111 7' ' 'l"! X '11 ' , 'if"l 'if"l . l"l1 Ll 1' . V 'V +11'111S1S1fX A 11.1 . 1 , X ,1 A . 111. - ..I 11. A . X 1lA1N1'ISV11,1,1'I, " CXAS "1'f1'111'Y Grad 2 " ' H ,' 1' ' u 2 TW Yvil1'S 111 11' 15 " . ' 1111111 111 . 1 L1 1 T r 1 ' 1 1 W . . . 1 . 1 1 . A A A n an .' I 1' I 582 V Y W Y 1 A A- Those xx ho -.and then tg, lI'IllLlllS 1Lg.,ul1lly to us num hive to sly I HAY lf 1N0'lHINi I0 W PAR x l i N RDROIH Rl XDX i0R N l il 590 gan , me Q I MQ 0 Mister A D fi X1 me Du IS 84 1 h dllf rw 1 sons Cmortuar THF HOUSI OF SI I X14 I PHONI 400 GAINIQSVILLIQ, TEXAS ' ' " fa X .' 'lfa ' .' ' U , 66 ' W 1 W w ri 7 W 99 I n C q 4 A I , J c l'l'Il'l ' Y0l'l NX 'I C. ' " .YNY 0l'l'.'A.'I0f. BY "I 'IQl'l'IN'l' i'l,IC.XNlNG, PRICSSING .XND DYICIKQL 46 ff2jh55X I ' WQY A QJ' Q h 'p"" 'N X hi ' I , ,L H! QR , jg X651 hhhh 4 KSA on 'fy' W 4 I x ' n 1 - T u x ' L , xx J M ' 1 ' ' 4' 4 ' 4' -7 ' ' 4' 4 JL 4 n 4 X 4 Those xx ho -.and then tg, lI'IllLlllS 1Lg.,ul1lly to us num hive to sly I HAY lf 1N0'lHINi I0 W PAR x l i N RDROIH Rl XDX i0R N l il 590 gan , me Q I MQ 0 Mister A D fi X1 me Du IS 84 1 h dllf rw 1 sons Cmortuar THF HOUSI OF SI I X14 I PHONI 400 GAINIQSVILLIQ, TEXAS ' ' " fa X .' 'lfa ' .' ' U , 66 ' W 1 W w ri 7 W 99 I n C q 4 A I , J c l'l'Il'l ' Y0l'l NX 'I C. ' " .YNY 0l'l'.'A.'I0f. BY "I 'IQl'l'IN'l' i'l,IC.XNlNG, PRICSSING .XND DYICIKQL 46 ff2jh55X I ' WQY A QJ' Q h 'p"" 'N X hi ' I , ,L H! QR , jg X651 hhhh 4 KSA on 'fy' W 4 I x ' n 1 - T u x ' L , xx J M ' 1 ' ' 4' 4 ' 4' -7 ' ' 4' 4 JL 4 n 4 X 4 MAJESTIC S R 1-11: cn was ET owns eo X K une ulle In tltll n -43g-fsv:.Q 1 UOLI DI X TWO I IANT BLILZARIJS 52119143 X WADI1 l1op11et01 Xflll KN mt the Re t Xalue POI Y0111 Wlonev N 1 1 1 11 HUDSON ILSSLX STUDLBAKILR PIRI' SIONI' TIRPS 0118 L1-is North Texas Garage The Ladies Shop VAN RAALTB QILK HOQB AND UNDI4 RWILAR Vllwslf S If R XSHI' R lele-phone 117 1 111 xille md N01 0 ll I1 1 xppuclated bx zfX1 1' F ! I XQQ DWI T iii: 5 1 ,,,,,,,1 -H ,,,,,,,,, ,-A " 'z s ' L 1 ,. 1 . W , , l 5 . L., . . A Q" s" s' tio , ,, ' l'Hlu. 1 1 ' HE W 1 N 119-9 'bl 9 W 1 W 1 1 y 7 D 1 , f . .a .. I ' In A A Ji , 1 ,K 'U' IQ Rf ,4 1 48 A. '. . 1, " " ' o Q 11111111 11loct1'iC service i.'vss1'11- tial to evv1'y lm' z d girl of ii21iIl9S'- 2 j 11' C0-D0l'Z1t- Q 0 . Cf 4, 2 L R rf, 1 K W W J if 121 Sz A A. K 4 . X 1 1 X 1 Y Y '1 A xx AL I L A "V 1 , 1 iiiwiili-' gffoo HALEY MILL 81 ELEVATUR COMPANY Hulaffwnng UIIIULE, w ,,..,,.,.a4 'The Home of Oriole Flour' Offlclal I h0t0g,r.1pher For The Leopard The Leadm Photo 1 aphel Jas fm If n Camesvllle Texas Beattie Brown Motor Co OLDSMOBILE, C HRX QI 14 R and i ADUILAC KINL XXIII XRD NI' RX It I' 1 d XTX! VIPR I PN1 R XDIO Sl' Tw S Tnlvnsley Batter v 6 Electrzc C0 IHUNI' ll ILT Mmdki . 1 Q gt.,,4reA1,5,, 4 5 A A - 1 ix "LA , f Yxx f nk L A 4 " T rx Je, , . Q 1 : -. K, ' ' I - K 5 ,. 1 A - ' 5 F5 uno 5 "'- - .Q ogg, 5 ' 9 ... Y l - . - , l I' ' 1 l I 1 an , ir. 9 jf-1-ff-4-,Q -QR w 7 W l U X L J J U w 1 ' 0, F011 ICQ' TlNl'1- rs , y . v 1 1 I I ll L I I I U" f ,I vi 'I-il." FN v 1 v 4' L I I f .Y H V, I TI N I I k O . ,Jo ,V v 0 n 7 v -1 ' .' I 5 .X11ss 1,'11x: 11.11111 is il 111'1z1e1'? Bliss C'11x: 11111211 is :1 Il1'1'1Zl'1'., -1926 oss 1 111111111 111111 GX s 1 s 111111 19'f1 N ss 1 1 111 J1 11 111 11111 s 111 111 1ss1 11L11L1 1111111 xx xx N 1 1 1976 111111 11 1 1 1 11 s1111 s 1 1 11 s 1 1x1 111111 s1111 19'h 1 1 1 x1111 s11111 1 1 11 1111111111 lt 1111 Ls 11x11ess11111 10111111 s1xx 1 1 11111 X111 11111 l ll 11S 1 11 I x ' 11111111 f Aj ,511 11979 if fl ,D- vvfl' gf f' J 7 I uh!-1,-f""' , Y 141 1, Q x XXXXN j1 111-11 X' 1 Q X 1 Ar HMM 9? XQMW 1' M 1 vimkf 'R l W M11 Q11 f.21l2l112l11. 1111111 is 1 1 111117 Quz 2 111x'is: 11's 111111 111. 1111s11 Q'1z1ss 111111-11' 111211 1'111u'1i.'11- 1 P' 1 - xx'1-111' 111 1111111 11x'11s. 111: 1'z1'l11111: W11 is 11111 1 1l1'2 ' 11.'11'.' 11112111111 111'1'1' 111111: 51' ' 1. MQ" 'a ' -1 : C . X11 ', '11111 is 111e11111'z1 1' .' 115117 1'11z11'1i1-2 .'1i1'-. 111" 1 3111: 111111, xx'111' 1 11111 11x'1-1' 111116111111 f111' 51'11i11g' 1111 1'z1s1'.' 11111' 11 11:1-1 N1, 11111 "1 11 sz 11011. 2111: 1111'1i121I1. 1111-x' 11111 1111' 11111 x'11u1' s1111 sings xx'i111 j1"'211 2' Us." ." 311. 1" " 21 1 '1'1 1 g"-'11.'1 fl ' I' 1 sz '. W1 1.Y'11'z 's 11 ' 11 1 1 11' 1':111'1 '1c11g1'11iz1 1 is f:11f11 xx'111111 1111 is S1I1'1L'111,l'. -112111 f nvtizx A ly .Nl I . XV 1111 1 '11-'111 1 W p-, . 1' 'V 11' ..1 , ffl 1 1121.111 if :I ' 7 11 14 M g'1 :V '11 41 1E1111'1. 11,111 1 L 1 ' 15 ' 1 1 91,4111 ,M 1 ' " 11:11 1 11 1' -- ,Eff m" ,. -1 5 ,3 '11111 '- 1.1 , f , 1 '1111111"1'11 .... 121 . - 1 s fn- ,ff ' 1, lx 1 Wh- ,f ,V,1!f,1' ,ff , 11 " K 1 1 'xl '1111'1'1"',,.J " 1.1 4' Y 1 Y - 451 1 ' L15 'V 1-gf' A:-,Z - :ff 4 1 If K 5-jig, L I 'rx N 4:vj'4fV 4 ' fri' 1 ql?w.AL 1 ,ff if N I I if X Q 0 H4 , .1 Y U .. A! I , l : A I . 1 ,M 6 Jw. 1 , , . I' .1 Z ,,A1 -111 1 ., 11.111 M 5, - l , , ' ,fl XX,-xx 'v'..1X.M X 1 ' 1 so 11 1 X - 1 eff. ,. '31 I, , , X X ,F X ygfbfl ' lx ' . 1. 1 11 ng,l!,.p1 ,. I ,E ly' .Al lil! gf - K E X- -In 1!i'1'1gf' K, X X AM , , 1 11 .Xa Y . A X6 6,41-lj" -V x X 4 VL l ',l: A : , Ui ,E , V ,- Q x I UNI ULN QAID SAX lf The Llnclsau Ildl1OI1c1I Bank A I OOD I ANK T0 I I+ VI ITH NIPNIIRFR l+l4DlrRXl Rl'Nl'RXl' IlX'Nlx 0l4l'lIl'RS IIN UNI! We Think That- when we go some place aw ay from home we are aw ay but that lS not the L lse The TILI EPHONP solves 1ll dlQt2ll1t problems for you When you enter college remember those at home hV lettlng them hear your volce once and dwhlle anyw ay The cost IS small by USIIU., our station to Qtdtl0ll servlce after 8 30 p m AQK THE I oNc IJIQTANI 1+ oPnRAToR Fon RATEQ Southwestern Bell Telephone Lompany 55 v 1 7 199 J L A Q I 66 1 D J W 7 79 I I D J SlfI1PI,l'S - v S2IlH,4HIU,4Nl CAPl'l'.-Xl, - e .QLoo,1mo,oo S. M. KING, P1-esidem ROY 'l'. l'O'l"l'l-Ili, Vice-IH-esifiexmt 0. li. POW 'I if, Vic-e-l'u-sidexmt ILAYM Q l'. KING, Cnshn-r O l I C V Y 4 5 Vg ' 9 I . ll Y N I C n o J J nr n C i L K F I k 'I ' Z' . . 1 Y W W k .J I L , J k N , v I, J J I I Sf PMN PNP., SHMIzXNHI'1Iil', NIS NULI IHOIUC R 9 Q U BREEDINU IHEIUC I MH Ymth Ummm Qtleet I xmesxllle lexas XX'Af".' ' fi ' " I AI H L GIIUUNID 1914001-I STUDIO 1. . ' 1" 1-i. ' ICR Ioull ee the Ihffelelue ll mu send Y0lIl 2,,dlI1l0lItN to lls to he DRI xl If XNPD Oul Pine Pqulpment mth IIOCIPIII and Ixxnelt Ihnlxnun Iuxt NdtllldIIN Nlefmx Bettel ilednmg, and Iles mg., xox If IT XOI RI XTRON xc r IxNOVIINl xxr 1 xx III' wr XOI LADIES WORK A SI hx IALTX IIIIS Bros Urs I If .u1lnff5- Du me Plant 00 I' fdIIIOlIlId Nt X NPNX II l I' IP lelt'Dh0l10 AUTO IDLLIN If RX I H ll Ill I I1 h IP I ulu 4 Ib x 4 IIII 1 In I n 1 ! I I II PIII! 1 PIII I I Heuetfuml Cenel fl IIIINIIIOSN Npeual Banlxmg Boolxlxeeplng whunthand xomhlned Boolxkeep mg and Sho: thfmd Cotton Class ng BIINIIIQNN -XdIIlll1lStldtl0l1 XVL FIT THE und I'1n mee Ienmanxhlp and CIXII SQIWICQ Il II S III I I X ,s-4 S S I-XERY Awww ffwfwfb f' Dallas lexus J 7 9 1 ' ' 'x A. . I!- , v Y x V . ' A' ' ' I" ' A' ,' 4 AL . A . - w- 1 ' .' . 1 I ' - ' - ' x A , , A. . .1 . '. .. -" . 1 - ' ' ' r ' I ' 1'- WEL' I ' f ' 14. 11, 'fi 'I '.Ie..'I ' ' 1 , 1 w 7 L Q. I . ' . I w 1 'xr ' I ' A L 1 - lu ' . 'C . 1 ,, v . . - . v v 1 v f 1 v w -Q .3 I. ' ' ' . . he I. I. , , I. " IXA5 .--I5 1 y 1 Y J Ill-I big wlmul xith il-1 x I-I - I lvl Ill --nt Ibn-pul'IllleluI Iln-omgln xxh' ' ii - lam-es eu-rp Q1 at -. 'l'Ilm- wlmnl that won IIUIII' xm'I4I's , 0 l'1'l'lll'lI' in th' IllZlN'I'I'I rn Shm'lImn'l I 1 I , In " 2 th - Ia st eizrlh-en mo tl s. xv fa 4: , S' 'I'Ix:- -vllupqnl tl at um' sin- -sh X I I .. X! aux: 'ds l'l'.':n Irlllll' lxyur-xxriur 1- :nv- I2 iw fm' -gr:-f-'V mul v2L1'1'llI'1l'Q in tu' LL :luring th gm-I llnrm- mu mths. '!'Il4' wImuI Im! :'fx s lx-n tllurnilull ' 1' V' ' huwinew l'4fll"Nl'Y. V. I . . . I 'Z, X .'.'. A - M A I i 1 - . , r l ' 1 ' 4 I ' p A . y ' I a I 1 1 I Y 1 1 L g n n ' i - .' . . ' ' . .. ' gg W T 99 z " 1 '. " ' .' ' ' I 1 A' 1 - . ISIS. "l'II'l'I.I.Y II.I.I'S'I'lL "Eli ' !'.X'I'.II,O1il'lf1 .I. ,lil HX IlI4IJl'I'IS'I' ,, I ., xx 0 , . M Xl . 4 f' , , ,f ' ' F- H -' 5' 'Y I HE SCHOOL ANNUAL IS AMONG MERICA S MOST PRECIOUS INSTI UTIONS 6 ON ITS PAGES LIE HE ARTISTIC EXPRESSION OF OUNG AMERICA QD BUILDED IN O IT IS THE LIFE OF OUR YOUTH Q IT IS A MIRROR THAT REFLECTS HE INSPIRATIONS OF YOUNG MANHOOD AND ASPIRING WOMAN HOOD Q5 FITTING INDEED THAT SO MANY OF THE YEAR BOOKS SHOULD SEEK THE FAITHFULNESS OF REPRODUCTION AND THE FINE EXPERT TOUCH OF THE CRAFTS- MANSHIP CHERISHED BY THE SOUTHWESTERN ENGRAVING COMPANY Fort Worth :z Dallas :: Houston :: Tulsa :: Wichita Falls QW K W Wlhllkmm 9" :- Qld, N A ' -5


Suggestions in the Gainesville High School - Leopard Yearbook (Gainesville, TX) collection:

Gainesville High School - Leopard Yearbook (Gainesville, TX) online yearbook collection, 1919 Edition, Page 1

1919

Gainesville High School - Leopard Yearbook (Gainesville, TX) online yearbook collection, 1924 Edition, Page 1

1924

Gainesville High School - Leopard Yearbook (Gainesville, TX) online yearbook collection, 1925 Edition, Page 1

1925

Gainesville High School - Leopard Yearbook (Gainesville, TX) online yearbook collection, 1927 Edition, Page 1

1927

Gainesville High School - Leopard Yearbook (Gainesville, TX) online yearbook collection, 1928 Edition, Page 1

1928

Gainesville High School - Leopard Yearbook (Gainesville, TX) online yearbook collection, 1929 Edition, Page 1

1929

1985 Edition, online yearbooks, online annuals 1970 Edition, online yearbooks, online annuals 1972 Edition, online yearbooks, online annuals 1965 Edition, online yearbooks, online annuals 1983 Edition, online yearbooks, online annuals 1983 Edition, online yearbooks, online annuals
FIND FRIENDS AND CLASMATES GENEALOGY ARCHIVE REUNION PLANNING
Are you trying to find old school friends, old classmates, fellow servicemen or shipmates? Do you want to see past girlfriends or boyfriends? Relive homecoming, prom, graduation, and other moments on campus captured in yearbook pictures. Revisit your fraternity or sorority and see familiar places. See members of old school clubs and relive old times. Start your search today! Looking for old family members and relatives? Do you want to find pictures of parents or grandparents when they were in school? Want to find out what hairstyle was popular in the 1920s? E-Yearbook.com has a wealth of genealogy information spanning over a century for many schools with full text search. Use our online Genealogy Resource to uncover history quickly! Are you planning a reunion and need assistance? E-Yearbook.com can help you with scanning and providing access to yearbook images for promotional materials and activities. We can provide you with an electronic version of your yearbook that can assist you with reunion planning. E-Yearbook.com will also publish the yearbook images online for people to share and enjoy.