Fulton High School - Fultonian Yearbook (Fulton, NY)

 - Class of 1926

Page 1 of 52

 

Fulton High School - Fultonian Yearbook (Fulton, NY) online yearbook collection, 1926 Edition, Cover
CoverPage 6, 1926 Edition, Fulton High School - Fultonian Yearbook (Fulton, NY) online yearbook collectionPage 7, 1926 Edition, Fulton High School - Fultonian Yearbook (Fulton, NY) online yearbook collection
Pages 6 - 7

Page 10, 1926 Edition, Fulton High School - Fultonian Yearbook (Fulton, NY) online yearbook collectionPage 11, 1926 Edition, Fulton High School - Fultonian Yearbook (Fulton, NY) online yearbook collection
Pages 10 - 11

Page 14, 1926 Edition, Fulton High School - Fultonian Yearbook (Fulton, NY) online yearbook collectionPage 15, 1926 Edition, Fulton High School - Fultonian Yearbook (Fulton, NY) online yearbook collection
Pages 14 - 15

Page 8, 1926 Edition, Fulton High School - Fultonian Yearbook (Fulton, NY) online yearbook collectionPage 9, 1926 Edition, Fulton High School - Fultonian Yearbook (Fulton, NY) online yearbook collection
Pages 8 - 9
Page 12, 1926 Edition, Fulton High School - Fultonian Yearbook (Fulton, NY) online yearbook collectionPage 13, 1926 Edition, Fulton High School - Fultonian Yearbook (Fulton, NY) online yearbook collection
Pages 12 - 13
Page 16, 1926 Edition, Fulton High School - Fultonian Yearbook (Fulton, NY) online yearbook collectionPage 17, 1926 Edition, Fulton High School - Fultonian Yearbook (Fulton, NY) online yearbook collection
Pages 16 - 17

Text from Pages 1 - 52 of the 1926 volume:

an EE Tflc' Senior Year Book of Fulton Hlfh Sdmol T X ' 1 f X Fw X 1 up A 3 u Q 5 yf is 1 f Q , YF . 1 ' 1 'Ax U lu 'f 'H"v.'.f!,1z'1f , , , , . . 'III-Q51-1N!HK LLXN5 HI I'l l,'l'UX Hlfvli 5K'l , .Inv-1IH, Ifllh QC, cog C11 QALLIT uf IIIL ifulfuu im 1 -rhuul Shthuziq I A ff Ll tim Hi-fh 'NL If 16 11gI1p111pmL of t 1 tifL11N SUPIVJITLIN r pllf her tLspr111siI11I1tx to thmL who stuLIx within I1L1 L LX ti 1 hL tL1L IL r 1LhiL1 Li11Li1t r ugh 111 itx It L1 1 III 1i1tL1sL1 is 1Ltixit N 1 1 1111! 1 1 fm 1111 rf fllffflll llfxff V mn OHILIS 111 L IL 1 ILI tm111LILrx 111LI siipportus L1 tre 1111 TL IL 16 vs L s eriti 111 L 1 s 111111 111111 LI wx L 1111 SL I without stii1tt11t111'tI1L1l11s, 1L1 positir II erx 11p 111 Lxerx WIII L 1tI1 LtiL fl L INIK I SL If, IN 7 ' l X ' S X S 1 1 "4 -y. W N , 1 1 1 ..q11Qr.. L' 'VCI' I11If I 'L ."I 1cmIg Ii1tI I Q ' ' I'IlII 111Is L'i 3 11sI1c1't4r111i1LIc1's LIIIQI I11 he 1 ' iii the tr:1i11i11g11I'I911It11i1's y'1111i1gIiI'L': I11 N v' ' 3 " 7 ' -' XYIIIIN, Iii tI1-LI- '11 'ui 4111LI zlhility' of -r -4 'I -tsg I11hc 1' 7" 1 , tI1 tm 5 1 I 'I' -'z111LIh1i1'i1I:1y,L1IiIcz I "- 51111 A z1II ' 'I oIzQtiL' 1 1 A " icq. f fz'f'1'L'L' f . , If 1! .V 'I 'jf ."f I 5IIfJIIILI :11'11iI INXSCIIA of the r1pp111't1111ities 111111 p1'ix'iIcgcs shc I sI1c ILI In this, not scI1isI1Iy, Imtwithz11'Lfz1IiZz1tic1i1of-thc htii 1 z111LI trust 11Iz1ccLI in 1110, tI11'r111:5I1 I1L-if, hy I L' I sho ILI ut Q 'z 'I rs 'ith 1r1i1:iLI z 'L z111LI 1111 17I- Im' stuLIL'i1t.' with css: Is I JH -KAI' ' I jI-' fail of Iczid QI' I " U' 1 aw of hcl' z1L'tivity,z IA 'g T4 1' 'I ', il 1LI J 'I Ii Qric. .l.'I'1111111 Rx' I,i-1 L Ili fx, wi ff - YW -- if ff fr Y, f .1 'X 'W I f SS O 1 ' IIA-X S A XS SI I N LO AND bOXI' IH SIA IASIO SPIRI-DBX HIRII-RDI-RSHIP -RIF XA II-IISHFKRBO Srmly hy lhlivs- X I Il T1 N11 I-1'1'Hr:1, Inu AL'S'I'IiX WH IJURINQ' 'I'HI-1 IAST NINI-I ' QI RS II.-XX RI".NIJIf.RIilJ Sl'CH IfAI'I'HIfl'I. .NIJ PR. I.'IiXYOR'I'HY IISQYICI-1 'I'O Ifl'I,"ON HIGH SCHOOI, AND 'VO TIIIE SENIOR cl,As.+is'1'HA'l'HAx'l-1 ' up 5 ' y1 WI-1,'I'III-1I,AS'I'OI"" PQI QCII.-XSS If BI: Ixg 1 ' 1 Ay 1 s ,, f ac- 'I'lO.'. 'l'I-'.I.Y DIQIJICA'l'I1" Q ' .I QOK fainter Mater On the banks of the old Oswego VN here Ind1an camp fires gleam Now stands our -Xlma Mater True guardlan of the stream Tho our strength dwells ever w1th us VX e never stronger seem Than when we are defendlng Fulton s royal Ixed and Green Tho lf be on field or platform That our valor meets the test We are Hghtlng for old Fulton -Xnd she bldS us do our best, Then w1th vlctory as our portlon Our banners may be seen Wavlng h1gh ln glorlous triumph Fulton s royal Red and Green PQ me U SCP JO 1-Gp.: FAC " f V9 xsakx IX IIHL 1 111 1111 I Stmu f as LX LSTU XX11111 X Ilktlll N Qu111Ll11 hu 'XIUI 1 Ix1111l1g1 L 1rr1e Dues Ruth Shy 1 XX 1111lr11l 5trougl1 H wel R1lu Illlf 1 B1ll1r l -Xuncs XX 1ll LL C11rrru1lL ul111sm11 XI1r111111 I3ILIxLISUIl 'XIILL Butts 518111 C 1111111 L I1 I' slr Ik 1 L me XX lllLl'I'l I' sther C11111111 'XLIIII loles Xl 1ffl1t.XX I r mlm X1l1l111l1 H 111l111g 1111: Xustpn XI111111 1 Ii1o1x11 Ilusm Qurnwnll mms I 111111 1 411116111 Lorxwtmlx Ur IA Xl -X111ln1'S 111 hr me I 1o11Q Pe 1rl XI1h ll XIf1r1o11 1101111 111 Xllue XILQ 1l'lLrx Sxruusn Log., L Cl1111g11 -Xllvuw S I1111L1 L Sxruusg Qormll -Xllumx Sxruuse Sxruuse Sxruusc Sxruuse I 11s1L1 S1111tl1 SKI muse Ss ruusu Lorrull Sxr muse Ro1l1m1Q1 Pln11t5l111r1L Osxwgo Usxmgu SXI muse I111111so11 Usxuuu S1 ruuxu Qcmrrmll New ll 11111 X111 111f111 Crouse Irxmg S11pLr111t1111lL11r11t S1l1u11l5 I11111 1 II1stc11 1 81111111 81111111 SLILIILL 1111l XI11I111111r11x Xl 1tl1c111 1t11s XI1thLn11111s Hwtorx Hwtorx H1stor1 1111 I ILIILII r111Ll1 I 11111 IILIIISII IIQIISII Il f 1s1 IIQIISII IH111gl1sl1 Com111L1L11l Lcm1n11r111l Lm1111111111l 11111 1l I r 11111 Ho1111111 1k1111 PLIIJIIL Spa IIUHLZ XILISIL Dr 111111111 I l11s11 I'1lu1 III I l11s11 1l IA1l111 lf 1 S1 howl Phx Slkl 111 SQIIOUI Numa Mhool Sewer 1rs Llerk Xtre111l1111c 'I'Hl-1 SENIOR Ylf.-XR BU K' -lflTI.'l'ON HIGH .' I Il I, 5 5- 'JS3 91 u.., "Anil rf- 1 - ' 1' -' . - -, 25972 1c'4L93i G. R: 1' llcy 1 ' -' " ' ' ' I." l I . .' ' 13h ' ljut- 'V '11 z1l If. XX' -:l 'I'z1y'l1m1' ' "1 P CI1 ' l . z U' .' '- .I1 1 Url' ft. ,z "fu" '1 "-'1l"- 1: - l 1 z 1 1 ' S lf ' ' I'IIOI'CI1CC Scl1111111l4 Syr:1c11sc I,z1t111 1 y 'L ll " St. .1 "1 wc ,z ' " 'DI 3 .' ' If N I 5 1' li glfl .' 1:1 in I z I ' li M C-l'z ll " lg' z ' 5 I 5 ll: 'a v ' 1 " ' "Q I1 3'-V NI: l'I2.IIlg ll: . 3 A I 'z 'I h .la 111 I ' ' .'.'-'ill I 'Q .1111 , - ' 3 " 17 1 " ' 'z I 'z lm . I. . .. mx . "l':: "1 1 egg ARD 'F EDITORS 11 LIN111 s Xlu 111K School I 111 N R 1 loss XXL. Ed1tor 111 Lhxef U Y Assomate Ed1tors llk X111 111 111s Sportmg Ed1tors Busmess Ed1tOl Assomate Ed1tors 1 1111 Q 11s School ACt1V1t1CS Ed1tors Dramatlc 1 I1 XX 1 1 1 1 1x ll jokes ., 'Y ,,l fs 171111111 I1 " Q ll 1N1111 111 XX1Nl1 MUSIC 111111 S1111t11 11111111 1xu11111 1-ssh '1'c1'111:111115 'l'1lla S1",Y14J1i 1171114 1311114 171'1,'1'ON 1111111 Sf11OU1. N . 1 ,. . 1 , I :CQPWI ' rkga 1q1l11" -1L'I1l1111gS 111151111 R ' 111 N11 "I-11x N11 '1111 .1 '1 1,11111 "1:1111 i11X'1I1 1111111 P11111 N1z1cN:1111z11'z1 '1'111111111'11 Lcgg 111-1u11 y "1 1111' 11111-1 1 3:1114 151' 111.K1 U15 I1 lJKl14fJt11y' B111 '-11 1".1'e1 v11 11111-11 .' ' 111111 C' si QRQ112 'Q '11s 1'z ' A V- 111111 C 1311111111 1.11 I Lf . 11 11111s SQ Hi SENIOR CLASS ..- fx w ..- F- .1 V V 'Y' 7 I f -vi L .. .E :ff 5 E50 "L :li Ep SZ- fnf ff-1 if-' gf' .441 -" :I QA' -I.: .... ,J L, ,..1-,,g ALC- ' 115,71 ' , .-JBA! .AVL rz, 'S 555 1--.1 z.,.:,fV.. JZ? ,V :T:::,.' ZFlA:: :S 'EE J 5- - , ,u--L fe,-3 -u--f ., 'cm 5' ,,- 5. J' f... :jiri if ,i' 'En 14'-',-'E '2',x'.:2 "zn'f 'KE --FE ff: 'f 5-4355 r- ,-H-: p..:37 -4-2iSQ fx. ff: cf: ' ,"' ci ff,-54 'E4t-51-5 f-"P .fa ihfx Lv - .. ,...1 ' uf' Cv',,J , :8f'+1'2 .EFEJE1 v-4' 'L-fi .".4dI-'I .I 52? ?'E F-QUE: .. -L :U .f-'Lf -7:24 E4S:7. iii'-Ei Ex J-Z J: r: , 123-551 :f A-- i' --5 'E :J'E: ,Z 55.5115 "rbi:-' 1, .:,-f.. EULLKQ Pg- fi 5 Z sg ji ' bf ze in .:i': If PIL Z .. 72 5 2 I H I L Semor Class R011 N L L X mx XL X l N L I I fl IIL L U I I. L L I 1 1 I N Lp: mf Sm L NNIL I1 x XI NL I Nl xrx L Nx L XM IP ILIT LIIILTI X N LI NI I L IIIIILI cm L Ixu N 111 III X XI1 IIII YINIUR YI'-XR III Dlx I-'I'I.'I'IlY IIICQII SLIIUUI 'I gm: XI IIIIL- XIIIL-mmm Cixuum- ILL-nm-5 IIL-IL-11 .XII-x:1r1IIL-V I':1uIIm' ILL-um-5 Nlzuiuu Xll 'rim LII 'NIL'I- Iiirmm-5 Lum IIQIILL-V I'.IIIq1I1 I,:1ILv I srlu-1' IMI Ixxm 'IIIwIu11'H I1-QL Xlzux-I ISL-L-Im I,L-1m:11'LI I,l1I4r Ilmwmtlmy I3iIIxxLII I'.I'1lI1LL'N Im rm MIL-Im IIILILIQINLIII I':u1I Xlzu-Yz1mg11'41 I4I:1m-I1L- lin, 'I' l71mwrI1y' NIL-I up IL-an-I ISU' L-V IIQIVVIL-rr Xlirulu-II -1'r1'uIIL- I3rg1L'ILL-It Xlzlriwm Xlm-I-In X141-5 lima xn L'I1z11'IL-5 Nly -VL Ixu I1 L'ImIwIx IIilI'f'f YI-lliugm I I1 :1IwLtI1 LIIQIVIL Ifrral IILIIIL-1'ILII-IL Ru I Lum ILIQI IDLIIIIL' NIY 'I -5 LMIIIIIN I-1111-I1IIIl'I11rr LIZII' mm- L' MIL YL-'www RL-zu' X111-mm LMIIL l,11I-IIIL-li-511111.15 IYIIIIQLIH Lllsau-IL I'z1uI Rm -Vx Ru I I7111111 :XLIVIAII Runif me IJfm:rI1y Ilzlxk R1vxL'SIl1111II'w IL'1I1ilI'LI I7uI11m-5' I-'Imx-my .HILL-X IHS- I IPI JL- -IrvIm .' IYII IIL-IL-1111 IDIIIIL-111' NIIIII11-.ISrL11'gIs Huw -II IGILIIIL-H -IL-I "" I1-1'pL-xmmg IuIm C' msy KI 'Il IIUIILI IUIIQ1 fiufs I,I.'I',I1I'IIL' Xlilalcmlt Ci1"mL-s XVII V Yzm XI' V I XL-I3 m U11 -V L-5' I71mwrI1:1 YLIIII -mmf i1um'gL- III In I'I,xL-Iym XY11ILII1m'r1 IJQIULI III kim All -' XYIIIL-1' -I - I I 'Q lflfm-m-Lf XYIIIm-V RUII -'I .lun 'rwgs XIQ ry IYII mx I' '-II -I Ir- I7.rxILI XYIILIL-V L L-IIQ1 Ia 'nf HL-' llI'LI IXIIIXHIW lm IN su I1-Ilfxgg I,iIli1mXN'iIs-In , arinm W1-iglmr R HI SLIIOOI 965-3 If-JQ9 Officers I TCSILICIII Ixtnneth Ixes X me I resldent Pftuhne Ixtnnu Stuttirx HeIen -Xlexmdu I relsurel ohn Cross C het: Ie xden I ml NIz1Xmmr1 Meet the Class of 26 Ihe diss of 76 extends to sou -X he1rtx Lzreetmg with Its LOINPIIIDCIIIS ind xvmts xou to meet m tn mtnn ite xx Her long hst ot Ildlts md 1 1p1IwIe Qtnts I resident Ixenntth Ixts mth QIILZIIIIX presides -Xnd slts on the Ild when OPINION QIIXIL es I here ms Robert Lnmngs, tdltor QIIIICI 'xkIl'l'1I1 RLIIIIOIIS, the mlmster s son XX ho thlnks in utor s Ilfe would be Iots of fun ohnnx Smith our modest XIUIIIIISY XX hom tht Ixtts dtnret will lrtxst to he B141 good n tturtd Bmll Lusuk Ih 1I1 III s pm t Wlth Inthtul Ietti filvmxs In IIIIS side ohn Cross, the Inlghtest munhtr of the QI iss, NN hom ex en I eonftrd D 1 U1 QL lrte surplss Iohx , sthol lr, delmttr, m meager, I uthful vw ltth dog of the Ihftlmn ITLTNIIIC I 1uI NI1tN un trl the tl us xeller, uttr lthlett, 1d round fe Ihere IS QI meme Cook Im1shIuI, UINIQI, shx But hem 'Ire of th tt fVNII1IxIL in hls eu Lelm known is SLISIL of QIUUX Qltx XX on t some xoung nun on her tftkt pltx Helen 1nd Dorothx D so xerx sedfzte, NN ho won t utept d ites except from 1 pI1te Rum Ihnn Ruth Chuhh md I Ilzlheth Clark Cm who III thls vsoxld vs1II m lkt thur m ll ls"Q9a III 'I'I-I If SENIOR YIQ,-X BOOK"-I'IIII.'IION GH Q I . 1 I ff! I3 'N ,I 5 I-'ZQD1' ' J .I Y, - . .. N J . . , x V - . ...,.t.., ....,........ 1 . 1 JH- 1 ' ........4... ,.., ,....... , . , I , I 1 " I ,- 1 . 1. 1 W I. . , 1 , ......,.,............ 1 . 1 . 1 1 1 7 . 1 U' k I g 'I I J ' I 5 . '1 1' .' I 1 I I 1 'ay -' I 1 I 1 '1 1 ' I ,I , I , , 1 ,1 ,I I I . ,.I . " K. .I , ' wk 1 1 ' H XYho Iusses the Iudxes when not writing ll hrief. . It I n I In ,I xx 3 pl ,I KI I Y I 'I II I It 1 'Uh -1 A I I :1",'I1 I1 IIA, A' , 1 . Ii 1 Il ' 3 ' I " 1 1 ' 1 1h 'I1' I '1' 5 I 'I1I1 '. J, - I, . . , v . s. . 1 1 1 1 1 1 1 , I Del: A ,1 ' 111 11II I' I Iler. 'I I1 ' ' I ', 1: I I I J ,', I IK , V I c1I ki IIA - x I , II 'I' 5 - ' 1 1 'A I 'F 1 j . ' "1 1 I ' , 1 NN 1 1 r w 1 I 1 , I ,1 -121 I 1 Q II 'Is ' I f ' 'I 1 'I -I 1 'k. 1 C 11 L11111L, 111l1I 111111 1 11 l111I TIL L111 U1 II1L11 III CrL111L11IL B111 L11 1 l1I ff L 71 111 1 L1111 111111111I1I1I1l11IL 11 1111111 1 e 111111111 I ILL 1111: 111 s1111IL1 1s 1rL IxL1111L1 1111I LX L 1 If 11111 s ssL L s s11 1 11ll f T11 Ll 1L1s L 1 L HLIUL LL LL111L 111 L 111. 11111s1 s111111 11 11. 11L 11I1 fI1LI1I1111L1 11IL1111L1L 111I 1 1rLI1 -XIIL11INlI LI IS r L 1 1 1 IW 1I1L 111 fIlI1f1sflL 1 X T1 I1e1 NI11II1 K 1 L1'111 III 111 R1sL SI1 1111111 IIN 1 T11 1111 L 11 1111L IN B111 L ls 11L 1I1l1Ls1 LIIII 1 111s 111 N1 7111111I11 NIL ISILIIII IIIKI 11I1IL1L: 18 I 1I 111 ID I11111I111II 1II I1L11111r 11lII fl X11 cxpelr If LI1'11l11Q 19 I Lr111111 RL 11 I1 1L1lLc I1 IS 11111ffI11 I11111 1vl1I1 11116 I1111LI 11 s11tLl 1rL11LL 5lILLs 1 IS 1111 1lsL 1111 111L11 L 111111I1I 11111 1I1L111 1II 1 111 LLI1 1 QL X s1111 s11 11111 sLL L 11L1L1 1 L 111 111113 I1111111s JUOIIK LI FILII IX ll L C I X11 l111111LL111 glrl IS PIWIIKI 111 1 er XX11L 111 1I1L I111 11I111sl1s I1Ls1LIf: 1L1 Llc ls 1 1LL111 1111 s 1 I1 1es 1 IL IL1111I 1111 1I11 11s L11111L s111lI1111, 1I1r11111 1 1 1f11 s L 1111 111! s11111 s1L Q11 1111 1111 1I1 IJ1111 L1s 1 1 L1 1 11 111 L L s111Ls1 NN IX IL 1 111111111 1 f s 1I1r111l1fI1 1I1c L111l1se 111 I111111L 111 1ILl11 lLl R11 fL1s 111 1IL1fs I111L III 1I1c 11s11 1I 11 B 1 I11: 11IILs 111 I1ls s11LL11L 111 p1l1cs1 I1111L s 111111111 L11 L1-X I11 XNI111 Ill 1 IIII NI",NI JR YIQXR HOOK Ifl'l,'I'UX IIIIIII SCH NLE 1 - ' 'I 1I1 1 1 'Iic1, Hel-1 1 '1 2 LI ' '1'Ii'. Ijll " , 11'11c :e111I '1 1 11111I 11111 111 :II " Ic, XVI ' "I-'l1l'k1"I'gl11-F ,-XI141- L1 iz 1 " 1 Cnc, 'I'I1 111Iv I11gI I 1 , 14111 1I1c1' .'1l11I1' s11. DI. Rllff -ll I'I111I1I '11 L'111c: I111IL- I111' 3 1LI1', B11 " I S1115 1-111 11111 1111 11I1I 1 1L' I'ff1'. XII' -1, I'I1111, 1111 I NL'II1g1111, E1 11s, 5111 I, 111111 "S '111', I11111 ' I s -' " 111 I'1':11u1'1111I I I1 I I51' SI " I 1 I '11L'. Bc 11 ' 1 " A142 K'2I IILIC XI: ' . 1" U I1-'11111I l,':le'l'11e. I'11"I"1 F118 -I',I1 -1 if " 11c Yil -1 ".II' 1 :LI l,"1I2 XI: f, NI111'1', zI I 1 ,I1 I1 -1' 1 ' 11'11, SI1-'J I'1' ' L" 1111II Il 1'1. I'Il'llI1L'CS I,f'f1I1S :1111I I ' I' . 'IQ111' Rcclrc 111 il 11'I11s11c1' 11'I1L-11 IISIQCKI 1I1c11' s111. XILJI "1 1 1 1 'III-11 1 I,z1ke, IYI ' 5 1 1 ' 'A zkc. 1 X '1 7 'z', "z"' 1.'1 - ' ' 1 1: I"I1- -, SI1- ' - z 111 I1cI' 11's I- . NI: LI' A llf ' Is 5 Iwllf fr Q ' I111c, SI1' -'-'1'1II I111IIiC21I11IlIISI'AI"S 111L'. 1-X11 N 5 I I'111rcs1 :11'c I,1II11111 11111I IJ111, N1 ' I" I I11::11 JI 1' 1 1I1'11 11I111. I ' " j' I ' "I I , 'I'I1-' NII1 " G' 1c.'1'1I L" .'1,1fII11c, 'l'I 1 " I1 1 '1 ' 'S N j gl. I'L-ppn' QIIIKI 11Ic1'1 is AI1lI11 ' 1s:, I,1I4-1 ' ll' N 3 L' :I 'sz I1c1's ISS, ILI1l I'z11'11L' 11111I L' 4' 1111 Slli' 1I1 I1z11'c I4111111LI I1c 1' 1L'1' '11c. 'I'I1' J ' '1 n' 1111 IA: I 1111: lm , , ' ' Q 1 " H. P1 I 511' 1 ' Q ' " ' J 1 'ily ll 1 Q 'V ' 3 '111,'. N1 1 " '11 IIAZI . I1'111 H LILI ' ' his 1Iz11' I111s 11111 11111111 ll '111I. ll 'I'Hl-I SENIOR YEAR BOOKilfl'I,TON HIGH SCHOOL uiet 'md demure is Cora Bwlxer I"w:r lox 11 to her Almi Mater Ihe M lrlone thus Blurphx look 'uni NY Flilhff Bx then x 1I'lLklqlllllflf.S guy L1sdd1s.5l1t WL hwr Cunnan HIXSIJII I1 is 1 newH1x xu sg vs lu nl rm mr I1 18 1 alll the hxy m He xx rltcs hcl notes wlth 1 fount lm pen B'llLiVN1I1 md SUIIEIS, hugh mhool memos X ulllemot md XXIHJLI 1 pm of ahttos Mmm mth S Qoll1ns,rhex stmd 1ngzre1t1xu un ur d , 1l1L 111151 um r Q lu I1 Ll flu L uhm thu ul mu ot m mx 1 X nheld 1 L xx mrs lxmm m du me um whom he L U1 L ill -Xll mme ldx lxn Cruunsex md H lII'lLfI Nlxtn mall 0011 I ultcm Huh xull su tfxrexu t the 214:11 ut t 1611 L mug thcx mur mll xp L WL Num xuumg -Xu L t 1 ral L L 5 Uni W1 s Il 4 L 1lXk 'ff I' W lu INLTIT flu 1u,hrro rhe Loutui sI1u:psk1n sm ISPIILS to me rlt c N 11111 stmds fm x mu xml p 1 I 'wt but not le 1Sf to ummplntc thus ymqlp X e Nu lc-cmmd Ink: 'md oseph Uma L Q Ill CL Pk 1H1l,llX lx ur Q s wx L is L15 to s ll L Q s mt, L um u llwle fJI1A11N I Sth thu Q zsroftlu SLDIUI plfu H1UI'0I'Cl1fOSXIlLLlSL md 'lffil dllilllil it rhg -Xsm, uuowd 1 thu lter putx If the XXILTINQ ll1tL1I'll11l lJll1L1I'lLZXIOI'hLlS xx IS presuwtui lux flu XXIILOX pl uns 1 Nllx L lsr IL n sm Semor N1ght umm une mm Qustom, my umull Scmm mqhr 'MTIXITILS mll tlkg LL 1 uusn x ugm f um Y' f 4 ll mo mum Lag In us 1 LOININIT kk uh pmmlsps to pun IL must usu 11 lm LIITLTYIIIIIIILI WIULZIIIN, um SlSI'lllg ot 1 shunt plu Qflilkd lux Miss me Kustcn, D1 lmfltln Instructol musmzl Selegtmm md wxpml orlgmfll fLlfUlt9 vwhuh uc: 1 dark sgpret lrom all mdm ltlons fh1S SLI1lOl'l1lSI,hT mll lan one of the cluurew md most emm llmlg su fu th lr uuxmw sl lm QL to Qomc gox urs fl mn, I' lsx yu Semor Dance x Q rl bask s Uflnus lmefme thy Clnmstm is holul xx Q thy Semors Qtiszui 1 x LI x suLLwQh1l hop SlILLC9Sfll!fI'Ol'l1 ISOLVIISf"lI1L1P0ll1I'OI1lX mxxexel Iwexxnm hui 1 good mme, L lst, 1 om nf flu most pm t ll1flLCllllSlfLSOf 1SlILLLSSfl1I cl mu: Q - f ' f' Un , 1 . v, it 1 1 -H , . vkx :S 1 I v w ,. To cull on 11 yirl 'ho I' 'S own lmy lc river. Arrl lfi L" in X ' 'J-1 '-ten, 1 'A 1 Q L.: 'H ' 6, , . 1 .. 3 .yi I.. . . , AMW' " f. i '5 1 1" Of tl V ' tcacl 1 :ln zulviscr liva -I1 - XY: sl . GI, , I1 - ral 'xr mcmlv' of - 'l11ss, C11 ' A P 1 '- ' 1 I' 1 lass. Yi ' -lofi '1 J 1 ' 1 ' inc, Sm ' ' '1 X2 , ' ' 1'5 ."l T 1 9 'j " iz j 4. wll. Bu 5 1 l I " 'I 'U " A 'A 'A --adm Till tl1cy"l"1'f11 "I, I' L . 1eri'11 c '1 ch. Sui I Klum-1 Buch- Zlllli I crm ' "lcon: "OL ' work wc have fzlithflllly k1H1L', XXV li '- tried wry hzml the 4, al U vin AIQSQV if I ' I 11.13. YW " S 1 . ' ' "Al" 111 as .' lzinly '1 5 '. 1. "1' 3 N - Y Ii '- . 1 ' , "1 .I . ' glz X 1 .11 y "ff, Pauline 'cnncy am 1 ' l"SS.'I1llLllAi lm, .Ns l " rh ' play it wa A '1 xy icc. N11 'y' Xvlrwx is the pride ofuur 'lz1ss, Sh 11 sw H L1'I'l1 W, 1 iorz lass. ' ' , ' f.V. ' 1" l111'1.i1 X "I 'S rlg ,A 'C 1..:'l 1 1. ' 1' ' f 1' , .-1 . J Plll'A Ol 'Ii izfj 'my ' --d, ,K ff, , A , K , . .TL I in 'Qui' high sch ml Zlllkiifibl'-41111. 0, A 2 -Zldwfh, Us :mi ,thc J' ,ll I ' ,l1'-- 'R if 4 ' Y" NWI ' p'l11 ' in rhe free, "lf:1sv wh X ' 1' ' 'ln ' 21 Q un- C0 , :Z N. .' C' ' 311-llJ1"g1'h'1 Xl- ' , I1 . 5 '1 .1 "H ' ', lfollovinv one of me :Ver lall A . N' .1 ' '11 'P' 1 :. 1 ' A i if l 1-1, 31 1'1 1 . 5 ' .V1 1 , A 3 "1 I I -1 .H ' 5 1', so 1 - Smuldh 5. lrc at I-13 whicl is 1 1 1 - J im- THE SENIOR YI-ZAR BOOK-l"UI,'l'ON HIGH SCHOOL I3 Cast of Semor Play Second Row RUNIKJDS Re lr, one lwrst Row XX lldhorn XI ILNIITI 1r1 Wilson Dingle lerpenmg lxennex Smith Dlvls legg lxlrns Cross The Class Play On the CVCI1lI1gS of une 7d 'llltl gd fourteen members of the 1lf1ss, une 76 presented -X Full House, '1 larcleal comeds, Slqlgfikl bx Miss 'me -Xusten, which enloved in unprecedented sua cess blot onb were the s1tuf1t1ons screfimlngly funnv, but the llnes them selves held '1 fund of humor Ihxs clewerest of 111 f1rces w'1s written bx Pred 'ukson the well known short storx wrlter, 'md buked up bv the prestlge of in lmpresslve New York sutcess Those who were unable to wltness the pl'1s mlssed '1 rqre tre'1t, for 1 Lleverer, tleiner Mme his not been lm 1g1ne, ll sou will 1 reckless lllkl wefdths xouth who wrxtes '1rdent loxe letters to 1 LlC,SlQI1lI'lH chorus glrl Qttornex brother m l1W who ste 1ls the letters lllil then gets hls hilltl b xg mlxed up wlth the Hrlp ol '1llllI'Hl1l' who h1s uust stolen 1 V1lUnI.lJlL nenklue from the mother of the lllLllSkl'CCf vouth, 'md the eflorts ol the erook to recover hls plunder These were lnudents ol the pl IX Ill whleh the swlltness of 'lCflOl1 newer h'1lted lor 'Ill lI1Sf'lI1I -X lull House w11s brlm lull ol liughs The entlre east was 3.Llf'f'llI"1blN sulted to the roles lllkl portraw ed them lb sklllfullw 'ls prolesslonils -X gre'1t de1l of the credit lor the sutcess ol the eomedw YV'lS due to Mlss Austen s 'il3l6 llll'CCflOI1 '1nd SLIPCFVISIUH Ihe c'1st lntluded P'1rks, f1n I' ngllsh serv11nt,Thoburn I egg SLISIC from Sroux CIYV, 1 mald Ceba lX'1I'I1S Ottlls Howell, '1 brlde P'1ul1ne Ixennex Mlss XX mnecker from Yonkers, the '1unt Dorothw Dans Dlplllle Ch'1rters, Ottllv s slster essle 'I erpenmg NlLhOl IS lxmg '1 stranger P'1ul NIMN 1m'1r 1 oseph Dmgle George Howell 1 l'1wx er the brlde groom Iohn Smlth Dougherts , 1 pobte 9CI'gCll1f X ernon Re ll lm Nloonew, 1 polltenmn 'XLll"l'lI1 Rumons Qlinu , '1I1Ofl'lCI'pOllLC n W mheld one Nlrs lflemlng who owns the '1pf1rtment 111111 boss Y ers Y ernon, 1 show glrl l' velx n XY aldhorn Xflrs Pembroke, from Boston Lllllin xxllSOIl .V 1 I , 1 2'1 1 Il 1, 1 1 , 1 1 ' 17, 1', . , 1 3, 1 1 , 1 J, 1 1 1' 11 1 J 1 1 1 1 . . . 1 . , 1 ' Y ' J -' r - v ' ' xx vu - ' 1 1 A - 4 . 1 " V- 1 ' v l . K 7 I 1 A I A , G . 1 n n 4 sh 6 ' 1 - 1' , 1 c 1. , .1 I 1 'Q . ...............-...- C , . 1 . . , 1 Ja ' , ' ' ' 1 , L I H Y .-............... 1' ' ' . 1 . Y ' 1 I . Y, . ' ' . ' ................ J 5 1 11' 1 1 1 1 ' 1 , 1 1 ....... . 1 - A 1 , 1 T, 1 L L L is . . ..........f. K L L A I1 C C seen lor many Z1 day. Ned Pembroke Jr., an only son... 1 1' , 1 ' 1 1 ......... , ,. ..... 1 ' . , . 1 1' 1' 3 1 ' 1 , 1 1 1' , - ' ' 1 1 1 ' 1 , EIN 1 ,. ............, 1 1' 1 1' - -1 ' 1 ' 1 1' 1 ' 1 1 ..... 3 1 1 - 1 1 11 ..............,.... ' 1 ' ' 1 1 11 J 1 1' 1 1 1 ..,.... 1. 1 1 ' 1 1 1 1 1 ' 1 ' ........,....... 1 1 5 1 1 ' ' - 1 . , 1 1 . . 1. 1 . I .1 1 1 " 1 H 1 ' '- 1 ' 1 ' ....,., . 7 K I t n KKA Q I... 1 -......... A 1' i l 1 S 'Y ........... , ...... C I4 THE SENIOR YEAR BOOK-FULTON HIGH SCHOOI. Clubs Orchestra Ihlrd Row I lmphere D lrllng, luke K ulle Vlellwood Plrlter Wslllte Mlss Brown Second Row ICFPCHIHE 'I lslor AIISIIII Chubb Shattuck Hlderm ln Ilrsr Row I'ox Parks lennlngs Storms Iowden Orchestra The orchestra, tho crlppled bw the loss of many of ITS best fT1l1SlCl'1lIS, has been llOIl'1g excellent work thls x ear, 'md NIISS Brown has I'CCClVCQl mam com lT1CUCl8tlOflS upon ItS line work The members of the orchestra h'1ve come to every prslctlce fslthfully and h'1ve elven MISS Brown all co operfltlon pcsslble ln miklllg 1 new orchestra from the remnants of the old I'he orchestra has played at every school ex ent lncludlng the Muslcal Comeclx IJl1XS1C21l Irslnlng Fxhlbltlon and the Ieachers Conference where If recelved The personnel of the orchestra IS 'ls follows I lrst vlolln Mfldge AUSIIFI, Solomon Alderman,RobertJennlngs IohnSmlth Second vlolln Roy VX allace Ken neth Terpenlng, Leonard I uke Ross Darllng Irumpets Charles Ismphere Geo VN ellwood, Ir' llmh I ake, If dw'lrdP1rl4 Saxophone ohn Storms Illute Fdward Ifox Plano I awrence Parker Drums Robert Gulle Cellos Prlscllla I-Iowe, l'sthel Il uch pralse from the vlsltors VN oodburw Glrls Glee Club Shortlv alter the orgslnlzstlon of school for the fall term the Crlee Club of the I-Ilgh School was called together bl the Presldent, P3UlIllC Kennel, for the dlscusslon of pl'lns for the wlnter Much enthuslasm over future plans was shown bv members of the Club At thls meetlnq several new members were bl I0 .5 l l 1 :nl u l " ' . . . ' , " ' . . ' .. ' . 44 ., .1 , . !J , , . , 4 4 , .4 . , .v . . . , 41. ,. . , ,. 4 ,. 4 . . . . . , 1 .,' .,. ., 4 .' , . ' 4 4.4 ' 4 . 4 .C . . ,. . . . v , 4 ' 4 A , v I ' - 4 L . . . , . . , . . " , - 4 4 , ' 4 4 7, 4 4 . . . . ,, , B 4 - 4 Y 44 , . N. . . , -,.. , 1 4 4 . c J I 4 L . f , 'J s 1 v .- I L . 7 r l ' 4 4. v, J . . ,, . . . . . . v ,- . 4 A . ,Q 1 - . . . . . 3 s s . 4 . A i . .. V Y l . . ' 7 1 4 4 4 . 4 4 . Q s w - . , 1 4 - . . 4 r v l- HHH SCHK G1rls Glee Club Fourth Row Chesbro Curtls Nlorrxs Brown H1ll14l4 lulor one lrldon Holllngs worth 'Nleheuln Brxnnm lhlrd Row xXllLll'lOl'Y1 XXIFIYCTS Bulex IDIVIS Conles Cusuk Shtplro HLIHEIHH Nl lrsh mll Y urllemot Chrlsheld Setond Row Holmes Dodge Drver Bllxer Xltbmnls Flrst Row Clrx O Brxen lxennes Stott Mus Brownllnstruttorl Wrlson -Xlder m ln 'Xlex under soted Into the Club Ihe followlnu ofhters were thosen for the C0lTllI1g x e lr PI'69lLlCl1l' lflulme lxennex X ICC President Cremldlne Stott Seeretfzrw Nlwdelme O Brlen I re lsurer Norm 1 Stew ens lhe Cnrls Crlee Club Weis 0I'L1'1l'lllf.tl SIX w eflrs ergo bv Mlss lxI0I'llCFlI Brown, SLIPCFVISOI' of NILISIL It st lrted wlth '1 very few glrls 1nd h IS grown to be one of the l'1rgest of ltS lund ID blew York Stlte Ihe first blg um of the Glee Club wfls the buxmg of the SICIIIWTX Grind Pmno for the H1gh Qchool Thls wfzs aeeompllshed bw the co operfttron of not onlv the students but 1lso the Rotarx Club 'md Boftrd ot lsducqtlon -Xt 1nterv'1ls Llllflng the wmter, wndx s'1les h'1ve been held Thex provided 1 profitftble mcome for the Soelets, 1nd enjoyment for the students ln De tember, 1 pr1Le of S5 00 wfts offered to the student wrltlng the best 1ll 'around sthool song Ihe prue w'1s 'lwftrded to Nllss Dorothv Mflrshall, PVIHISK of the Glee Club In l ebruarw ,the Glee Club w'1s verw fortun'1te IH seturlng Xllle bras I hevlnne, one of the world s best women vlollnxsts, to g1VC 'tn 'dternoon 'md evenlng tontert Ill the I-hgh Qthool 'XLlLlIfOI'lLlI'H Her llternoon tontert COI15lbtCll of telling '1 storx of the x lolm md lllLl5tI'1UI1g her YTILIQIC bx stories Her personfllltw 15 well is her wonderful lppreu ltlon of musw wfas very mspn mg Ihe Belle ol Brlrtelon 1, 1 must 4 xl tomedw rn three ICIS, was presented m the Hrgh Qthool ALlLlll'0l'lLllTl, -Xprll l7th 'md llth rl'llS Wfls the first It tempt ever mftde bw the Glee Club rn thxs held Bet luse of the suttess of thrs one, however, undoubtedlx others will be held IH the future 'lhls sprlng, the Glee Club w1llh'1ve1ts annufzl bin quet it Krebs, Qt Slmnestteles Thls w1ll be the lqrgest banquet ln 1ts hrs tory There w1ll be severftl spe llxers, some of whom wrll be Pr mf l H gtrough P'1ul1ne lxennex , Mr l' W Isulor, 1nd Mrss Brown We h we been werv fortun lte H1 h 1V Ing so lble 'tn lI'ISU'llCf0I' 1nd one who h'1s to operited so well wlth us klllflng her xeflrs here Her words of eneour ugement hflve ended us greitlw Ill e xrrv mg on the work of the Cylee Club It IS wxth regret th'1t we see Xllss Brown le'1ve us this xeftr 'l'H 1 SENIOR YEAR BOOK -el"lll,'l'ON I f ' DOI. I5 , 1 . I -M -f k N52 4 . I 1 f l , E Q v . I ' . T 5 ' n , 4 il ' n 3 -' y '1 l is a "x if nj ' x y --C' ,. . , ' A :.' ' ' .i ' . . . . . 1 4 , v A f, 1 "',. 1 41, "y Q2 Q ', 4 4 7 5 7 .', 1 4 I ,' 2 , ' , ' N' . ' I -v I w a 5 ' v A N 5 w' . . . . ' ' ' Y '. ' , " . 4 . , , I , 4 , .4 4 , , A - 1 ,. J: 7 . , . ,, . A K . x w . . X K ' . ' ' S ,' 2 : . . 1 ' ' . , . , V v N. x . A . W V I lv. . 4 ........,.,. 4 ' v 4 . 1 " . .' ' ' ' 4 . ' . , ' ' - r N ' . - . ..,.... 4 4 4 4 K 4 4 . ' 4 ' ' ' ' r - ' 4 4 4' ..... . ..... l' 4 ' 4 4 if 4 , , Y , . . ' . . . . . , 4 . 4 , 4 f . . 4 ,... ........ 4 4 4 . 4 4 . . 4 . , - r 1 -f 1 4 - - - 4 1 U - n - 4' f 4 .' 4 V. ' . 4 ' 4 4 .' - . . . ' ' . ' 1' 4 ' 4 5 1 ff f '4 A. 'Z ' 1' Z 4' . f ' ' ' '. . 4 C ' . . 4 7 2 2. .. 4 . . 4 4' 2 - . . . . . , V , , . 4 ' . 4 " 4 Z . 4 4 . '1 ' ' 4' 4 ' 4 ' ' 1' . ' . .' . . , .' . 4 4 4 . . 4 7' 4 " 1' - 4 4 4 4 - 4 4 4 4 4 4 . ' 4 ' - . . . . . . 4 1' 4 4 ,. 4 . 4 - I . . . x , . ' Q . . 4 j '. 4 . 2 4 4 . ' 4 C . J. . . ' W. . , , , 4 1' 4 4 , 4 1' . ,. . ' . . - 4 ' 4 ' 4 . ' . ' , - . 4 , , . , 4 Y , , 4 . 4 4 1 4 4 - 4 4 4 4 4 ' 4 5 , , .Y 5 . . . . 4 4 4 4 4 - 4 4' l l 4 4 ' 4 . ' - w ' 1 1 1 ' - - . 4 ' 1 4 4 4 ' 'I - . . ' N . I . '- V - -, : '. 4 ' 4 . L . ' f . , ' . ,N . . l'- A . Q . 4 . . .1 4 4 4 I' 4 . 16 'I'HIi SENIOR Eli.-XR BOOK--Ifl7I.'I'0N HIGH SCHOOL Boys Double Quartette Suomi Row fllll 1: IL den I rccm III ennlngx Suu 1 er Imrst Row I lrlxs Poster -Xllcn I mfrh Ram I ourth Row I hmrd Rim Suomi Rum Ifxrst Row Thalxan Club mms X 1 Iulor Boilex Hollmqswort R X swam -Xldermm NI1rrm Dum Under Irk Xldmms Shltcr Hkes Huuhenb Ixrogmm Ixee Howkmx Short Prlvuil -Xldcrmm boss Xerrlcmn I IIIIIILS Hxwn Xurm Brown Ixenmx Lump Dm mex mu: Blr n I"Il!LIVK00xI Iruc Rc-lr Whltlkgr SITIITII Bcelu 1 Lux AUSTIN XXIII! llhx I crpgnmg I gm, , 1' ' ': ' 'I , I51 I , 'I 1 , A ji, II 5' , ,. n, Y. ' . 1 . 1 ,, . ,. I , , K I' f U! , A 1' A 1. f' I ,' , 'V , 4 I. . If I 1 , A Q I . -1 Q I ,, . X , .. 1 5' A ': I..' J, .I'K11y, ' '1 -' , 1 .', 4 H: ' h, udc, Shapiro, Bryant 7 ': .II14,14, ,H - z., . 1 4 , 11", Ii' ', WAI- .', . , . I I ,, J ,. ' 5, ' ', j 1 , ' 1 ' ': ' 5, . , 1 1,. 1 , JJ, . , 1 J 'Q -Ie: ' bn, , .I ' , ' , ' Q, ' .'1'Ii, M - ' j, njf, -I1 ' , 1 Ii 'r ': ' ,M , 1, 1'-,f , - I' C HIC H SLHI The Boys Ihe Bols Glee Club h I9 1Ll9fp19SLLl through the most sueeesslul semester If hls elllox ell SIIILL lts form ltlon hle xelrs go the hlst IIILLIIIIQ lll September, the Llllll w IS orezlnlfell lol the LOITIIUQ XL ll IIIILILT the SLIPLYNISIOII o Nllss Brown -Xt tllls IIILLTIIILI tle lUlIUWIIlI1llH'ILLIS wele eleetell I llw lltl I lflx preslllent lml 'XIIILKI 'vllkIIlIlLS ILTIIN lml ISLIILI' Ihe hrst Llllll NVIIILII w IS lolnlell Ill IW' lml bolstetl l IIILIIIIWLTSIIIIJ totll Ill! twelltl two IIICITIIILIS w IS the hlst LXINLYIIUCIIT ol lts Ielllkl LX er trletl lll I lll ton slhools, lml Illil' Vllfll Slllll sueeess If t ll IS Il one ol ULII lorenlost Ol'L!lIlI!lfIOIlS Glee Club Ihe lTl6lTlllCI'9l'lIl I tlwrirtl Plrle Allred XIILIIIIILS Robert Clulle Rllseell I ulelen George Buell xxllllllll I'oster Robelt LIIIIIIIUQS lL U Curll l Iylll Xlllhllls lllolll Xxlllfl LI '5l'llllK.X Selllltlel lleslel 'xlltll Cleorlle FIIXSUII Ixenneth Iles 'xllll LIIIIIIILLS The Thallan Club e l o I Lllfilll Ifl ool IS lll 0I'LIllllllI'IOIl the ob eet of lvhleh IS to promote Plllllle Spellelng lml IJl'lIll ltles 'I Ile ClLlllIl'lL'lflUIlb lol f'IlClllllCI'SIlIp lre ol 1 seholflstle ll'ltllre Ihe Llllkll llite Illllgf h1ve hful Ill '1XCI"1QC of rlhere lle now hltl 5114 fletlle menl bers lml slxtl sex en llllflllll members lll the Llllll Ihe presellt Preslllent X lee I reslllent Ire lsllrer Seeretnlrx oflleers ol the elub IIC xxllll lm Lllslele essle Ierpenlnl, I l'lOl1LlI'Il e 'LZ NI lrl Brown 'llllllllll Seeretflrl I Illllllt' Ixennex X1Q.Ll'IIlLfS 'lre helll elerl three weeks lll the Hlqll Sehool Ihe members ple sent l ITIOIIS progrlms I.IOIlE llrflmltle hnes IJLIFIIIH the lerlr l number of one let pl lls lllll llso I'C'lLllI'lL1S were QQIVCII The Noon In Ol tober the stlltlellts ol the I Lllfibll Illelh Sehool w ho ILIII IIIILQI. lll the llllllll mg tlklflllfl the noon ll IN sessloll WVQIK. e l ell to l IllLLl'IllQ,' hx Xlr Sffllll fl I hele lt w 18 ploposeel tll lt the stlltlents shollltl form lLlllll VVIIII regul lr oflleels Ihe n lllle tleelllell upon w IS the Noon ll L lb Ihe IIIIIPUSK. o tlls 1 ll l IS to prolllle reele ltlon lml IITILISCIIILIII' for the IUCIIIIHLIS I he IUIIOWIIIL, otlleers were eleetetl IIUW Glenn Bl lklxlll lll INLINV lrll lxltlllll I Fllllx H llpll Don llel Bl l lnt I erllon Re II lom IS C1 lllett Xtlll lll RUIIIUIIS X lhloll I Ietlll lll lxenneth I5 IIIIIIE., R ellr1lQ IINCI H llll 'Nelhu ln lmes I llln XXIlfB1IIxLl Iwlwlrll Nllllphx XXIIIIILIKI olee 'XINOIILI the most Illlptllflllf LX ents e l fl p ese o Iwe tth Nlght all en bl Xll Helll l I lwrenee qOLlfI1NXILIx Presltlellt ol I1 Ill erson Qollege ol Or ltorx K Iflrefe num ber Qttendeel thls t'IlfCI'f1IIll'llC'Ilf lml CINOX eel If IIILCUIIQS lll whleh the fflrls eompetell NVlfl'l the boss to LlCl'Cl'IlllIlC w hleh QI le Lillllll show the most tfllent Ihe QITIS were xotell the better ol the two On Iuestlll elenlng, XI IX Nth, the SLIIIOI' I' lrewell NV IS heltl Ihe SLIIIUI I ropheel w 18 Ill'lLlL lml the SCIIIUI' IX Ill w 18 re lll 'tml exeelltetl in enlox 'IIIIL TIITIC w IS hltl bl lll Ihe elub llso hlll 1 Qooll lll llll soel ll letlvltles -X H llloween Pflrtl lm Chrlstmls I lrtx VVLI6 heltl X LIUILL s helll 1te Ill x e llllll PILNIL lml IDIIIKILICI wlll be helll lll une Day Club I reslllellt X lee I reslllellt W IN ne B ltem lll Seeret lrl NIIILITLLI Sturlfls Irelslller se l I lter the IOIIOWIIHL LUIIIIIIITILLS were ll metl bl the el lb me IIIJCIS Io Lomllllttee Q 1fllt,IlIlC Iirleleett, eh III Ill lll I1 Ilftl t lllllllellf LOIIIIIIIITLL, M II IOII hlllrphx Lllllfllllll XICIIIINLISIIIP OITIITIIITCC, ll IX ne B ltlm lll e lll Il llll Xtl etle LUIIIIIIIYYLL, rel 'I'H 1 SIQNIOR Ylf.-XR HUUKfI'lIe'I.'I' JN i Q ' FOI, IT 9 1 1 1 , 1. 1. . . .1 1 1 . 1 , 1 . . 1 111 1 1. 1. . , 1. 1 1 1 1 ' 11 1 , 11 1 .' 1'1 .' 111 . :Xt 11 ' 1 ' 1 '. .12 - 1- .- . 1 1 1 ' '1 .1 11 1 1 1 ' . J, . 1 -11 s 11 1',: -1 A x 1- - v 1l , 1 1 v 12 1 I' L 1 . . 11 ' 1 I 1 11 1 . . 'fl 1. -1 '1 1, 515' -1 1 . 1-1 1 l1.1, A. fl., 'I ' -2 . ll sec'11"1 tl'e1.1 Jak ,. fl" lll ' ' . I 1 . '. , . ' . 1 ' 1 il -Y ' ' 3 ' ,I 111 I 21, ,li , 11 C5111 ' "1k1' I'Ii 1 ,, 1.1 , , ,.1.1 ,11. , 1 11 1 1 1' 1 .11 11 .' "1 -' .-. '. ' .1 - 1 1l1 11 Ill th1 l was repeute l'CilI'If' 11ml ow' ' 1 1 1 1 1 . ' 1' 'Ilh' 'I'h1 Ililll Club f 1' H'l:I . 1 .1 ' ' 1 1 11 .1 Sch 1 11 ' , 1l 1 of th 1 year vzls I e l' 1nt1ltl ll of 1 '. 1 ' ,1 1 11. " 1 1, I L - ' ' .1 ' 1 I 1 .11 - 1 A 1 , 1 1 .1 1 1. ' ' 11 '- 1 1 .1 1' 1 1 . 1 1 1 1 1 .1 ' 1' 11 ' . 855g ln Ural English the previous term. A stunt night YVZIS helel lll one of the 1 .......,.... I' .1 I .11 " M .1111 A1 1 11'-f 1 "1-D " 1 ...,.,. 'J '1 1 1.1 . M ' " if ,....,.,.,. j. H I,1l11 ' 1 11 Q ' " .' 1 . 11 ........,..... 1 1 1' if 11 1 ' . . 1' 1 . ' 1' 1 1 1' ..... JI ' ' ' 21' 1 111 . 1 1.1. "-' .' " 1 1.1 1 11 1 1'1 ' 1 '1 1 11- . 1' 1 1 111 l .1 11' .' 11 .11 1 1 1.1 I '1 1. 91 1' 1' 1 . 1 1 11 ' ' 1 1 111. 1 1 ' 1- XVIII 1 I1 ' Nlrlj. 'llh 1 lzll 11 11"1 1.1 1.1.1 11 11' . 1 1' 1 A I 1. ' 1 1 .1 I 5 ' 1 ....... ,..,..... I 'llljzlh I,1llie -'1 1 '1 1' 1 ' 1 ' - U11-I 1 ..... .. 1 1 1 1 ' 1 ' 1 1 - 111 .1 11 11 .,,..,...,..' ' 1 1' :'.' '1Il1 1 11' 1 1' 1 . .' ssl. M 1' '1 ,... ...,..,..,.., I ,l.1l1'I"ue H 1'1' 11 .1 ' .1 1 1.1 1 5 .1 1 1 ' 1' 1 ' ' 1 11 1 .1 ' 1 1 ' 11 1 , ' ' It r 1 11 1 'l 1l ' hue 'I . 1 1 .-' I 1211 ,Av 1 I ' .A1 Ii .-' is-. -1'4- I7111 'll . 'I 1 ' f I 'I I 1 g I 1' 1' 1 ' ' 11 1'- 1 1 11'1 1 1 1 1 11, 1 1 1 3 1 ' 1 1 1 C ' '1 1' 1 1 1 1 , 1h1"- H 1' 1' 1' '1: 1 : lllilg 1 l, Il'.' ' ' 11 C'1'- le H CH SLHC ULlLl6 Brflekett eh.1lrm1n Ihe dutx of the Pollee LOf'I1I1lltfCL IS to t'1ke eharge of the gxm whlle the elub 19 uslneg lf Ihe Irntertarnment Lom mlttee furnlshes "lIT1llSLlULl1l' for the elub members bx plesentlng proe5r.1ms ll'l T16 'xlltllffbfllllh lhe Xlembersul lmmlttee llsts tle members Ihe Hthletle COIHIDIYUSC arranges the athletle programs The 'Noon Dar Club boasts Z1 mem bershlp totlllng seventx four thlrtx boxs md fortx four eflrls tlls IS '1 new orezarlllltrorl e members look folxx 1rd to Ill ll1LlLlSlI1U sueeess of the ployeet next 1 e ll Block F Club e Bloek Llub 18 .ln OIQZUHIJ tlon whleh eonslsts of 111 men who have won letters through '1etlxe Pllfltlpl tlon 111 ithletle sports ln lulton Hluh Qe lool Ihe llm of thls 0IQ'1l'lIldl'lOIl 18 to elev 1te 1tlllCl'lL eOlNI,TLflflOl1 .lnd lrousr f s 1 of' se1ool rouul tle e ur 1 s o beell letlxe 11 short l'll'Ilt', the rmproxe ments whleh lf h1s mlde lll 1tl1 etle e0l1kllfl0IlS 1re xerx notleelble lfletleallx ll of the letter men the sehool '1re members of the elub and vre.1r IIS ll1SlgI1lJ. 1 green s1xe1ter wlth 11 red 1nd green bloek l Ihe fflpltl strldes whleh hue alreadl been IIl'lLlC auger well for the Lilllflllllekl sueeess of the OT'U'1Nll'lflUl1 eers of the Bloek l Llub 1 e l resldent P.1ul lxraus N lee Presldent VN eslex -Xllen Seeretflrx Paul lNI.1eN IINHTH I leflsurer Harold Sfmt Ihe roll of members follows -Xllen, VN eslex Bee re, l'red Hue , heorue L 1rxer lilLl1 1rd Cuszrek xxlllltllll lllllglt osep Dugan l.1mes Hiff, Harold I.1rvls, Lharles lxnlqht, Iohn IXIHUQ, ohn lx 1us,l ll 1ke ls l l eau, I ho wurn XIIKIIHTCS Xlfred 'Nl.1eN.1nr.1rr1, l 1ul Xlott oseph Nlullen, Harold Nlurphx lsdward Plrk l'dw1rd Sant, H 1rolel qhlffllllx cJllV6I' td -X 1 XX ltts, l I"ll1LlS Glrls SCTVICC League pu r IL fLIllLl'l0l'lS, elghth e.1rrr mes slges, Illllfll, serxe lunehes for xlsltlne teams In eh 1et s lk glle speelhed number of eounts to the doer IJUTIIIQQ thls semester 1 new soeletx h1s been organlfed rn the hlgh sehool unt Ll the r1.1nle of the Czlrls Servlee lefluue There 1re thlrtx slx mem bers rxlth the f0ll0VVlllS.l ofl1eers Presldent Ruth Sehafer Y lee PI'C9lKlCI'lf Nl'1IX Brown Seeretarx 'NI1rx Grlfflrl 'I le lsurer H llCl Holhngswor th 1 l 1 lklXlQOIS lle Nllss om stoek llltl Nllss Hrlrdlng lere lre se1el.1l llUlllf'lklflOl1S TL members I lel ull n st 1 xe lelst eleghteen sehool eounts 1nd fllillll t.1ln U1 .11 erleze of elefhtx per eerlt Her eharaeter, morflls, and sehool SPITIT are llso LOH5ILlCI'CLl SIHLC lf IS newlx olq11nlfe1l,ltrn.1x be of lnterest to know some of the llms of t e elub lflrst, help new Hlllg to re eome aequalnted seeond, promote sehool Splflf thlrd, promote lrlter el'1ss sp III, fourth, eourtesx tow 1lds exerx one sehool sehool, sexenth, to usher lf sehool and eo oper lte wlth f1eult1 .IIN dLlNlbOlS, slxth, sell tlekets or After the debate xxlth SZITITOQT Sprlngs 1 luneh w1s se-rr ed to the de lYlfCI'9, bx members of the QCIVILC I elgue, wuth the help of Nllss Hflrdlng Some weeks ago 1 soel.1l p1rtx wfls held bx the members of the elub III the LZXlTll11SlUl11 frames were pl ned, .lnd 1 lleht luneh wls served S111 1ll sllx er plns h lxe been tdopted e 1 sr 1 IHSIQ' sehool eolors 1nd the lnltl.1ls of the elub I he litter wlll be 111 'uded to the twelve alrls h ulng the hluhest number of ser 1 lee counts rt the erld of thls semester ln the future l1OVVLNLI',II19lgHll xxlll be .lwarded to those glrls e.1r IIIIIU' 5llCI'BLllfS Ihe elub hopes to beeome a sueeess e an llel, .ls we 1 eredlt to se lool l the futule other SCINIL s 1' we uneertlken but OVVIINL to l s newness, If hls been llNPOSSIl5lC t l more thls semester I8 TH 2 SENIOR Yl'l:XR HOOK --l'lL7l.'llON l 2 .' l DUI, A xy , 8 l . K a 1 ri 1' eg ri A .Q 1 . 1 . 1 1 - 1 1 1 11 . 1 1 . 1 11 111 1 . 11 ' 1 My 1' f ' 1 ' 1 " 5 .els l" l. ' 's 1' ' , th' l . . ' '. A -'sly 1 ' "1' 1 ' 3 , C1 ' 1 s 5 I - names of the 3 " ' - ' 1' " 1' -1 '. 66 as Th " " lf" ' ' '1 ".'- UFH ' 1 ' " ' 1r : ' 1 ' 1 . ' . -1 , , J ' , ' . .1-I . " 1' ' -. 'Q 1'- .. ' l.,.. - A to :rid in 1 pl no the :1 lrlt the . ' 3 l,1 ", llljllll : 'l . .-Xltl 1l I - 'l l l11.' nly --l - 1 ' ' l ' ., 1. . ,1 ll -, .1, 11. 1.11 ., ,. . .,1 1 1 1, ..1 . 1 111 Pu ' ' 1' a A - 2' Ill -, 11 U h l J v J 1 " tt ly ,y , Q . 1 4 .1 1 s il r J: .V 15 .1 11 1 111 1" ' ' A ' .11 lol ,.l'rn I 5. . 'ra 3 Jil l '1 S 5 1 ' Q . , . ' 1 1 ,.l 1, 11 ll: .' '1 1 .. . 1 1, 1 l" ' ' A A 4' " " .' " - .. YV 1 ' of' Jervf 'e 'Hs 21 ix- e. ....,..... K L 1 v K s 7 e - k Q ' x lts f'1e'1lt1' 1 1'- . C - 1' 1 1 g A. ' ' 2 . "1 l . ' 1. 11' 1: . ' '- A 11' ' 'l'I11 1"'1 for 1 '11' ' . tl A 1 ' iz 'l 1' 'l lu. l ll 1 - at .' 1 '- 3 1 '- A - 1 - If 1 ' ' J 1 - by th elub, '1lso .'7l'lll .'1IllZl of U . . '1 1' . l ' U, fu '1' '1 "1 he ' . 3 A ' 1 A l - ' ' Q 1 , ' ' 1 ' . . ' .1 g ' ' - ' 1 an l 1 'J 'Ill IIS 1 ' ' the 5 l' ' ' '1' 3 " '1'- fl . n 1 '- 1 Q ' " 'eg 'gf1fth,1' - ' ' 111 1" l llll l' 1 l' 1' , ' 1 'YQ Q ' ' ' ' Q .' Q f 1 if -- o to THF SENIOR YI-1.-XR BfJOK!l'lllI.'l'ON HIGH SCHOOL 19 I Debalinq Club M :zen I 1:03 Debatmg Teams Second Row Hrxson Wxlher Whrttker XXllllrllTlS Ives Plnnm Morln one Iflrst Row Mr Strough Goss MlCIxllmlfl ferpenlng Alexmder Legg Mr Bodlex Fulton Saratoga Sprlngs Onelda Fulton Debate Debate at Fulton Ihe delmtmg te'1m ol lulton Hlbh Qthool won 1 deuslwe vmtorx over the S'1r'1tog 1 Qprmgs I-Ilgh St hool when thex were 1w'11ded 1 LlI'l'1Illfl1OLl9 LlCLl9lOIl ol the ludges on the questnon Resolvtd, Ih If the L 9 Government should own llitl opemte the to'1l mmes Isulton held the neg1t1ve slde ol the LILIGQYIOFI whlle the VISIIOTS took the lH:lI'lT1'1l'lVC 'Ihe delmte 1115 held 111 the AllClltOl'llIfI1 ofthe Hlgh qthool 'md was lttended bx se1er'1l hundred people 'I he ltulton te 1m w'1s represented lux Paul Xl1CN1m 1r'1, essle Ierpemng, Helen 'xl6XlI1tl6I', 1nd lholwurn lege Fl hls delmte mis LlT1USl1'll IH the lut thf1t lf w'1s the hrst tm1e th'1t lrulton Hrgh Mhool h1d been represented ln delnte hx gurls lb well '1s hoxs at Onelda On M11 70 1976, 1 most lmportmt engigement wlth the enemw took pl ue Czener ll Bodlex followed ln hl lOllI trusts swordsmen, '1dv mced on the enemles encunpment ln 1 'N1sl1 mr Ihroughout the long rlde the honorfdmle Q'1pt'11n l"1nn1ng w1s trxlng ln 'dl fI1S'1Yl9 IH hls power, to drown out the vouferous outbursts ol Qommodore NIOYIH Por Morin w Ib tontendlng ln 1 loud VOILC that the gentlemen ol the '1fI'Irm 1t1ve were '1 hunth ol hound dogs Qtrrbe one expressed hrs oprnron th'1t the gentlemen ol the '1Hirm1t1ve were mdeed hound dogs ind, tonsequentlx , not ht to flssotute wxth good pollee does c,OLlx9W'1IIl Ives XV'1S KllI't.LfII1L, Crenerll Bodlex through the mule ol the South Qhore road Ihus, we 1rr1ved wrthm the L map of . . , , 1 1. 11, , 1 , , . 1 . 1 - - 1 ,, . . , . 1 1 . 1 1- 1 4 7 11 -, ... 1 1 1 1' Z '1' ' ' ' 1 Z . ' ' ' ' ' , ' 1 '1 ' . 11 1 21 1 7 1 1 1, 1 5 . ' ." 1 1 . 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ' ' U ' ' . ' I. ., 1 1 2 1 1 1 11 1 . 1- 1 T 1 11 1 1 .1. 1 1 ' 'I ' ' ' ' ,. 1' 1 2 1 1 . 1 1 1 1 1 , 1 1 1 ' 1 1 Y 1 1 1 2 1 . 1 1 1 . 1 B 1 . -I 1 1 2 ' ' 1 1 2 1 1 1'. 1 1, J - 1. 1 1 11 ' 1 Z v - 11 - ' - , 1 - s 1 1 1 1 1 1 1 1 11 B L1 1 1 1 " ' .1 1' ' '1 . 1 1 ,BJ 11. 1 1 ' ' 1 ' '.. ' 11 f ' 1 . ' ,1' 1 '11 1 1 1 51. 1 1 1 11 J . . . - 1 1 .1 . 1 11' 1 1 1 1 . 1' L 1 1, . , ,, . . . . 1 I 11N 11 . 1 1 1. IHIA QFNIOR Il--XR BOO Is FILTON HIGH SCHOOL the enemx 'md erept ste1drlx to rts verx heart We burst suddenlv rnto the gox ernment burldrng 1nd left our eo1ts rn the ofheers quarters We were then marched 1eross a h1ll where we serLed 1 room 1nd made ourselves at home Iwo mrnutes I1ter 1 loud volee w1s he1rd rt the door LILITTIIILIIIIQ entr mee Vhth dr1wn swords we w1rted whrle the generfrl opened the door Before us stood the drrll m ister for the oppos rng ll nx b releed bx two power ul perspnrng FllI1'llOI'l5 We IITIIIICLIITYCIX put up our swords, for of what use rs 1 Dxm lseus lxl1de 1g11nst the two edged sxxord of 1 womxns tongue X rt1 drooprng he1ds vxe he rrd the drrll ITYISTCI' rn 1 vorce ot 1uthorrtx tell us th1t xxe were rn the IFILIICS rest room Wrth drooprng he xds rndeed, 1nd Ilg grng feet, vxe dep1rted henee to the ofheers qu lrters Ihe xxfrrtrng vx1s slowlx wefrrrng our nerx es 1w1x ormrng rn me 1t 1 order from the gener xl we UIVFUILCLI to the upper lex els of the gre1t govern ment burldrng I o the x erx top Hoor xxe eh xrged lmrd the 'ldmrrrng glernees of the l1dres rnd the scowls of the men -Xt the xerx edge of the b1ttle held we hrlted LX xn order from the Cxenerrl we turned 1srde into 1 sm1ll room We xvere rn the xrsenfrl of the enemx On everx lrttle t1bIe, 1nd there were mxnx f them, s1t rn rnfernrl IIVIKIIIIIL whreh elreleed xx hen rt xv1s touehed Here the Gener1I left us whrle he studred the x t e held 1nd m rpped or t e L'lI'l1p'llglI L1ptxrn I4 rnnrng w1ndered to the b1eIe of the room where he he rped 'abuse on the uneonserous he1ds of our worthx foes Ives drseovered the trmrng eloele for the rnfern1I m rehrnes Drreetlx, we st1ged 1 three cornered game ofc1teh, usrng the elocle for a b1ll A number of our foes grthered wrthout the door to xx xteh our g1me wrth hated bre1th We drscontrnued the g1me 1fter Morro ne rrlx mrssed hrs e1teh I'xen the eloels bee1me 1l1rmed 1nd IJCLFIII to rrng Geneml Bodlex burst rnto the room wrth 'UIXIOUS mren Then we were marehed through m rnx prssrgew1xs to the place of b1ttle There one of the gre1test forensrc struggles rn the hrstorx of Itulton Hrgh Qehool took place Wrth mx fleet ot aeroplanes, I plotted the posrtron of the enemx I hen I 9lgII'1ICd to Commodore Morrn who eommanded the rrtrllerx He s1t rn patrent srlenee whrle the enemx trred to te1r our POSITION down But rn sudden furx the Lommodore wheeled sex er1I Ing guns rnto posrtron 1nd lrterallx blew the enemx out of therr fort -X few mrnutes l1ter the enemx st1ged 1 eounter 1tt1cle wrth therr brggest guns Ihex e1refullx C9f'lI5I1bI'ICLI the posrtron of sever1l I1rge shrps C'1pt'1III I4 rnnrng rn 1 righteous Wr1th m lneux red 1 xvhole fleet of sub m rrrnes rnto -Xrgument H rrbor I here the shrps ot the enemx lrx rn 111 therr splendor Ihen the fun beg1n -Xfter thrs grind drspl1x Coelesxxfrrn Ixes rn eomm1nd of the rnf1ntrx lx grn generrl att1ele all 1long our opponents lrne of1rgument Ihe enemx 1ttempted to return the 1ttrele but mxde 1 poor sueeess of rt Onlx the 'IFIIIISYIQC s wed them from utter rout Wrth f1st lxeatrng he1rts 1nd xxrth of the IX 1r I ords NI 1rs God of I rr, 1dvaneed to the eenter of the b1ttle field Ihe gre1t guns vxere strll now 1nd the 'zero xxords no longer so1red Ihree letters, wrth the stamp of the 1r Iord, 1x on the t1b e 'N 1rs opened them one bx one 1nd s11d The XX1r Iords deerde rn f1xor of Ifulton Hrgh Reroree then xe true sons of I'ulton Hrgh Ifor onee 1g11n we have won on the pI'lfIOI'lI1 of delvrte VIrxr1FrDIo1CF 76 One1da Fulton Debate at Fulton It w1s 8 o eloele I was CIILIC'lY0I'lI1U to beeome rnterested rn a Q1turd1x Fvenmg Post, whrle mx worthx eol le rgues p reed the floor rn long, nerx ous strrdes Suddenlx the door opened and our emrnent eoach, 'Xlr Qtrough rn formed us that our hour of doom w1s 'it I'l'lI1lI Ido not thrnk th1t '1III'U'l gorne to hrs de 1th eould haxe felt mueh worse th1n I Iror mx COITITTLICS I am un1ble to spe1Ie, 1lthough from therr 'xetrons I w1s 1ble to deduee th rt thex at Ie'1st, were rnelrned to feel mueh the s1me xxax Wrth qufrlsrng lrmbs, I xx1IIeed to the stage 1nd se1ted mx self1t 20 ,. , , ,, , , , , , f, . ' .'. 7 C I L Yu L C ' . s , 1 I u . u 1 ' Y w V w .'3 ' ' . x I L L e Y L s ,, . . : . e L K. C CL L Y ' . z A . 5 z '. B 3 ' s 1 x - a w 1 v s Y . . f- . ' . ,, - Y . r , z f r . . 1 rss l 5 1 v l . .. . .J . . . . - . , VI . . ,. I v 1 5 l g I - v 1 v. D v . . . ,, 1 - . . , ' . - - . . ,. . . H . ' . z . A . zf- . . e . .1 . Q sv ' , M . z . 1 . . 'I Y ' ' , - , Y Y ' . sf . , - H z 1 '. I' g I - . ar 3 " . ' . 3 ' J: . . . . ,I ' . . , . . . 7 L 9.1 " L K K l I . quakrng knees we awzrrted the decrsron f ' z A z . , . z Q, In . n L 'A Y Q T I L I L . A . - 1 -. It . . X ' a Q : . . . . , . .. .. . . . ' VN. , I.' . I . .It. 1 - v A 7 v I . ' . , I . . . ' H ' .1 .' ' ', ' . . . o . . . . - - - '- s . rv . . . , . , . I N L Y 1 T IBC Intl 2 1 r th . . . I K s I IL L g K lx A ,A 4, L 1 z . C T LNT L . . L xv ' is . Y ' 1 c t. - -' 1 ' , . l . ' . D . L. K N Li ki C 7 2- . T I . 1 w fs .1 ' v ' ' ' - m . 1 L fz ' . ' , V ' ' I I . e , - I K I K K 1 v s u s 73 ' V I 1 1 . . 1 . , , , , , , B J . sy . , ' ' i Y v ' 4 , 4 . ' I L e c ' K K Y K L' L L Y Y It Y L g I C ve C I' I ION HIGH SCI-If 1 lflrge tible One ol these 'untuque or sho11ld I mx unuque w1ter putehers wus plieed ln the eenter, whule surroundung ut were 1uQles of College bulletuuus, I reneh grumnu 1rs et ee-ter1 un ordeu to lend eolor to the seene e t o x r I mug un who untrodueed the spe 1Ieers 1n1lIx nuune ww e 1IIe1l I I urose 1 xee the ussue Meeh 1nue ullx I nu IL e mx xx IX to the pedest1l W hx wf1s mx urolt so p1relue1l, xvhx wus e -Xudutoruum so hot, 1nd whx h 1d I ever plieed mxsell un sueh 1 predue tmentp Wuth unx he1rt pluung God 'Yue the Ixung on mx rubs, I begfuu to 5pe1I1 I ortun'1telx the lughts 1ll went out for t e tuune IHCIIILI hex soon e1me lL,lII'l IS brught IS exer onlx to go out onee nuore In 1 I7 x long ten nuumutesl w1Q through 1nd soleelullx nu ude nux xvlx to the tuble Ihe hrst Qpe 1leer lor the IJIICILII te um wus untrodueed 11nd from there on untll the end of the LICIBIYC nothung unuouftl oeeurred Nlx worthx eolle uzuee, -Xlbert Wulber C1 1xloreI W hut uleer 1nd Dftnlel Wullufuns, were 1 shqrp eontrwt be tween the LOILIIIIIQ we hid h1d ind th'1t ol the cJI1t.ILI'1 fellows Xlueh eredut us due Mr Strough und Mr Bollex tor theur p1rts un thus deb ute Without them We would h we been u Songs and Thexr Smgers Nobodx Ixnows W hit 1 Red He'1ded P'1p'1 Lin Do' NI1dge 'xllbflll Pflddlun XI'1kIIWY1 Home 'lllx W Qugh tnd Stinlex Qeudder I Wonder W here mx BTIUX s Ionught Helen Ottm un 1nd Uluve Brennfm I llmun NI 1nuue essue Ierpenlng W h 1t' No W ununuun ' I uldeuu 1ndUC1rudx Sweet Q huld Ix 1therune W unters I he qpmush Sh uwl I' velx n W 1ldhorn Prettx Iuttle B'1bx Oluver Qhqttuele Remember The Qemore I xe Got Qome Iovun to Do IIeres 1 blehegin 1nd joseph Dungle I '1 B'1rc'1role ohn Smuth Chwrlue, Mx Box 'me W lllgh Pop' Goee the W e'1sel I r'1nl1 Hrnrper Sweet Min C R'1x Bot ex Ih'1nI1s for the Buggx Rude .I ll C 1rrett Iiulure, wuth them xve xvere 1ble to wun -Xt the Hnush of the elebite the judgeS h'1nded un thelr Inllots 'md ut w'1s wuth In 1tedbre'1th th If I "lW'II.Il'CCI the deemuon I un 1llx the Quspense xv IS ended 1nd Xlr I IIIILI 1n nu 1de the unnouneement th If we h 1d won un munuouslx 1 ouu u- IXNON Elrmra Fulton Debate at E1m1ra NI IX 'I st, the delmte te um representung I'uIton Hugh '1eeomp'1n1ed Nlr 1ne I rs H Strou fl 1ournex ed to I'lmur1 to meet the South Slde Hugh Sehool -Xfter beung enter tuned If the Ile luxe Inn, thex went to the 'XLILIIIUIIILIFII of the Hugh Sehool wheue thex were IW 1rded 1 un IIIIINUIIS deemuon over the I'IfT1lI'l te 1m Ihus I' ulton elosed 1 deb lflllg' se 1son wuthout hwung lost the xote of 1 eungle ILIKISDC 'I he Iulton te1m eoneusted ot Pfmul NI'1eN'1m'1r'1 egsue Ilerpenung, Helen -Xlexmnder 1nd Ihoburn Ieqg Ihe summlrx of the deb 1te Qe1son follows l'uIton Fulton I ulton Qurfmtoet 1 'Qprungs 0 a Oneudft Oneud 1 Iot1Ie I ulton I Opponents Il Horses W urt B 1rI1er QI'1'lI'lCSfOI1 NI 1delune O Bruen If We LID t e the STHIC Old Qxveethefwte Robert ennuneze lx 1thleen Hftrold S unt Oh Hoxv I Mugs Xou Ionught iele Qolenu III I m Quttung on lop of the World 'Ihe Pu Phu I TITCIIIIYN In Mx Sweet Iuttle -Xluee Blue Gown IILIIIILL Bodlex W hen gh ldows ure I ullunu Ix'1te Howe In Mx C1ondoI1 Ired Reuehel Cmumme 1 Iuttle Ixuss Wull Y'1 HL HP Clftrenee Look 1nd Lusle Irue Whopfppp Inez Ixent Ihe Prusoner Q Song I+ H S Chorus He Puelee Lp -XII the P1pers Prof R'1nd 1ll Shel C 1n ge Y u mght' Qhurles IFVIS Roll em Crurls Roll em Stmue Qpomoe 'IIH I SENIOR YI'I1-IR BOOK-I'I lI.II .I I 1' I FUI, 21 c c c 1 11 , c ' I 4 . nf -Y , C I K A C e S I I I I eI B K C L K nI I I V x 5 I pw I R x I N 1 a I 5 1. I 1 1 1 y 1 1 1 1 1 1 1 . ' ' M 1 1 3, ' ' 1, ' ' 1 U' ' 1 1' 1' 11' 1 ' 1 x 1 1 1- y x 1 I 1 1 x 5 1 wx A 1 . 1 1 ,1 51 1 1 Ih- even was tened by NI . 1 , - 1 1 1' ,1 51 '- '1' 11 ' ' flue Q1 H .', '26, I' 1 U' - 1 1 IZ - ant 1 1" tc -1 w Ifw 1 v 1 I v. r 1 x . In 1. . 1 1 , 1 I ,, tl 1 1' L ' ' " 1 ' th 1 1 ' " 1 Un 1 1,' -IJ ' 1 '1 1 ' 1' ' 1 I1 1 1' B j 1 " 1 1' 1 1" B " I 1I1 " by I . 1 I XI I,. . 1 sol L I' 1' H1 ' 1 '. U 1 1 ' -1 ' 1 ,', y 1' 1 ' 1I - S 1I ' . 1 ' S - - - B. Y 1 1 on 1 1 1 I 1,12 11' sf 11' ' " H ' 1 5 -1 1' 2 v1.1 if I ,S 1-1 1 1 1: Z 1 Z I I C '11 1 1 f ' " 1 " ' I1 1 '1 . 'I 1' rv' 1 . I ' 1' 1 1 1' 11' ' 1' 1 1 " 1 1 1 ' y ' - ' 1 1 V f . K I C II C I I C A 1 I 1 WI Y I I I 1 , 1 1 1 1 1 1 1, ,I 1 w 11 " . 1 ' ' ' ' 1 1 1 1 111 1 1 . v- - Y' v'1 - ' - rw - " X , 1' 1 1 1 1 1' 1 1 11 1 1 1 ' 11 - ': ' 1 ' ' 1 1 1 3 .......... 1 1 1 gz 1 51' 1 ' 1 1 ' I 1I. ......1.1 ' 1 Il ' 1 1' ' 1 1I 1 1 'I 3. ......... 1 Il 1 ' 1 1' 1' 1 lfulton 3 .,,...11.. Itlmura Il ' 1 ' 1 I 1 ': ' I-g 1' . . . 11 av 1' 7 1' ' 1 ..1...1...... . 1 1. - 11 , - 1 -A .1 1 , 1 , - h 1 ...... 1 1 1 - 1 - 1 1 i Us c 1 I 11 2 B X I 1 1 1 . .. 1 ' 1 ' 11 - 11 - 1 1, 1 1 1 ,.. I 1 K L 6 I ..11 . . . lg ' YY I W L H i 1 - . 1 , ..1111 1 ..... 1 11 .Ia c H I 1 c 'I 1 I an ' ' ff ' vu 11 , K Y I , 1 it i 1 1. - 1. ' ' ..,1 .........1..,. J 1 1 1 1 1 ' - 1 . . Q., v . Y 11 1 - 1 - 1. 1 1- - .... . ,...1. 1 sn ' ' 1' ' fu B 1 I 1 1 I 1 . 1 . .1.1..1.. . - .1 1 -H V N I 1 1 . . 1..1.... A I -1 1'11 1 Q 11 - .1 . 1 . 11 1 - 1. ' 1 1 1 '1 1... 1 ..... 1 1' - - Cl" 'N 1 YI .... 4--...... 1.-.1.. L I. 1 1 1 1 ....,.,. , .. 1. v 1 1 11 4- -x - 1 1 ..,... 1 , 1 1 1 . . 1 . 1 . . . 1 A I L ll Y' I ' "Nw V' 11 Y - Y., -' K V 1 1 11, 1 , . 1 . 1 1 1 11 il I !l v ' n .....1.........1.. 1 . 1 . . . 1 . 1 1 . . . x I ' 7 ' 7' ll Y v ' V YY . 1 . ' K I 1 5 ' 1 1 . 1 1 H 1 . ,, r 1 2, I t mi .., ........ , It yy I s u u L .1 1 1 . .1....... J - '- 15 ' ' 1 r YI? V A. 'w v I li N I 'V VY 4' Y C 1 l K 4 , K K .1...,1........1.. . "1 ' ', " ,,,,,,,, Q, 1 ' ll ' "Uh, 1 1, 1 I 1 e o Io- 4 L ' . , - 4 D . 111. ...,..1 L 4 1 1 1 - 1 1, 1 . . ..,.,,........1 . .. ul 1 ll " I I 1', .1 1 1 f' I' ION HIGH SLHC 1-Cp.: Slucleni Orqamzahon Stu1ILnt111g111111t11111 111 I 11It1111 H1gI1 SLI1o11I IS 1 11111111 1r'111x elx nexx experl 111L11t, I111t th11s 11111 I1 ISPYUX L1I s1111Lss ful Xxlfll 1I1L 1ss1st111LL 111 Nlr Str1111uI1 1 111111n11tteL11f SILILILIITS 1I1Lxx 1111 1 11I111 111 st111Ie11t gox er11111e11t x1h1Lh x11s tI1L11 suI11111tte1I 111 the s1hooI lor 111pr11x '1I fl 1I1L 111111111111 of 1I1L s1I111 XLII t L 1111g1111f1t11111 1111111 t 11111111 ll I' 11I1 home r1111111 LILLILQI 11H1LLrs, 11tLs1 1Ie11t 11111 sLL11t1r1 x1I1o re111esL11te1I e 1 T1 Ill tI1e S1h1111l C1111QrL Ih1s 111111111 11111 1111l 111L111rL1I 11111111111 t1o11s 1111 the s1I11111I 11fI11Lrs is 11Ls11I1 111 the u,L11Lr1I eI1Lt1o11 tI1e IUIIOVIIIIL, s1h1111l 11fI1Lers were eIL1te1I I1es11lL11t JTLTI IIIIIIQS I 1s11e 11111 11s11I1 1111 IIN 1 XXIISOII II1e Student CJILZIIIII 1111111 11111111111I s 11LssI11II1 tI1e 1111111L11l 11l111 111 e 4 1 Lt1L D 11 IFYITILIII of tI1L Sk 11111I 1LI11xL1I1 1111 L111ts xx IS L11IlLLtL1I 1111111 L 11I1 SYIILILIII 1111 tI1L su1111111 t 111 1tI1ILt1Ls ll 11111111 IrLe t1LI1Lts xxL1L 1ss11e1l 111 I L Q 0 T118 111211111111 If lf tI1L 1081. 111 tI1L I1111tl11ll SL 1s1 , e L11t11e LI11111 1 11 IIUIIKIISKI per1e11t II11s IQIIILNCIIICIII xx FIS 11111 1tL1I1t tI1L 1I11sL 111I11sl1L1 I 1II L LILIIT LIXILLS 11111111 1 II111I1Ltt is SLQYLIIIN ol -Xtl1I1t1Ls 1111I I Ill II x1e1L 1 111111 I1LI11 Ill tI11s s11L1ess -X 1111111111ttLL of tI1L SIIIKILIII IIISIIIII 11111 L LLtL1I pl 18 WL 1 L 111111111111 1111111 t11 tI1L CISVILQU fo11tI11II 1111111 -X1111tI1Lr 11h1Lx 11111111 xx lb the LI1r1h1at1on of thL ruILs 1111 tI1L 111 IILI s1I11111I 111s111111 1 1111l 1I1L 11 1111111 Il 11111111ILtL sxstLn1 111 s111I1 1xx IIKIS The School Oflicers and Members of Congress are as follows I1Ls11IL11t R11I1Lr1 L111111111s X ILC Ires11I111t XXIII! 1111 Cus11I1 SLCFEYFIFX IJor11tI1x H11Ix1eII SCLYLIQYN 111 3.thIet11s C1Lrt1111le B1r11I1Ltt 511111 1rx 111 I1111111e I1II1111 W1 son S1-Lretlrx of fX1ts essle ILr11L1111111 -Xss1st111t SLLTCIWFX 111 -XtI1Iet1Ls Nl1rx QolL111 111 'XSSISFIIII S11r11111Ls111 I111111L1 I OUISI I3Io1IgLtt 1111I Rose Ir1111I1I IX Members of Congress 1111111 I I 111I NI ILX 1111 1r1, IxL1111L 1 xes, Russell I 11I1Ie11 HLIL11 LX 1111ILr 1111111 I lx , 11x C111 I1 I 1Ix1 111I NI111111, C1111rs11 IILII 1111111 11 LN Ll I I1111111s x LFS, elL 1 1 1 1 RLx IIOIKIS R1111111 I0 11h11 S1111 ms, I-I1rr1Lt SLhoI1 111111 I I 1 I1 111 1 New 11111 111111 I 1 LS NX ITIILF, NI11 re1 I1 lx 1111111 IJ NI IS QTITILIC NICYIIIIQ' 1111111 I6 11 11 XUIIIL1111 I'tt1 f,U1ILIlxlIIs 111111 I 1 IL I71II1ux11 R IN 11111111 111111 I I 1 SL IIT 1 H111111r L11h111 111111 I0 'XIIILLI III L , H1 FIUIIIIIQSXKOTTII 1111111 I II L II 1 111 f IJ 111 L111111111s R1111111 L ll x LT 1 1111fe SUI I 1 1 1111I1IH11t Ie1 HL tI71 fl llllx II WL 11111 Ix1 11s 11I11 L 11Io11 1eL111111 I111 Room Iii 111111 Room Room BI11I1 Constltutlon and By Laws of Student Orgamzauon Fulton Hxgh School ICI 1 II1e111111111s1 of tI11s Student Om. lllll 1111111 111 I11Ir1111 H11,h SLIIOOI IS II1 111 11rIer1111p11rtu111 t1Ls for 1I11sLr 111 1111Lr111o11 I1etxx1e11 11cuItx lllll stu1L11ts I 1 1 11 1 111rt11111tx 11r 111111 LIFCLYIIH1 111 st11 1 1 22 'IIH I SENIOR Ylfrx R IIOf,K7I'ILII.'I .I V' .I I FOI. 5- "-432-'I o o :zebra WQQSY1 i .' 1 'z .11 '- ' 'I 'U . '. 1 v' Q 1 ' .Me 'I y IY1 I - - ' k I - 11I U' -1 ', R . 'z . 1 I 'z z 1 7 -tl I1 ' 'ya IZ. ' I 11 11 ' '11 . I ' ' 'Ii , ' ' .-XI af- 1 .fu 2 j, ' ' ' R 2. Pau '1':111s NI: 'Hi , th 1' 1111 f' ' 5 Ass. 'I I1 ' .' " ' 1 x I I3 - . 3 E' ' 1 'A 1 1 1- R 3. RXTTIIUI' XY I - ' -', N if Q ' ,Ja Nljh 3 H -1 C11'tls, XY'll'z1111 R1'I.f -Ie1 vfg XICC- Jr? I nt, R1 . .lol hIus1':1I11111, I1 IYIIIQ C Sz "g S1-'H 1 j, I.III-llll .' ' . Q . . ' R1 f. I.--:ter 'z ' 1 'Il I ' ' Ll 'va 1 .1 5 ' 5 I1 '. 311 ' ' 1' 2 'z. 1 th R '. 1 :11'l1111 C1 Qey, . . I ,tII- ' ez J -s-IA . 1 " 5. Ifz' 1- '1 Q 1:1 - ' R . I3 1' tI111 ' ' 11 t, I 1 I '- ', 'A RJ M. I'Ir" I ' V' , rj I rhe students xvI111were11n11I 1111 t11 1lz1te. IJI11111. It IS to IIC II' ILIII' Q I I-.' 'sl 'fl 11111 lag C, jj ' 'llfg 1IIg11', 1 1 th: 1 I ' 'I 1" ' 1 Q Az J 111 ' -1 1 , tI1 A ' s' , I was 11111 I 1111 11e R, - U A 1. Mad 1,8 ZZCI v s .3 pr 1 1 1 ' -5 A 1 1 ' x 31 E -. . . ,," J, ' , ' ' ' R 2.M1'111r1-H:-I 1. I lhl eI'I1" 111 IV" I' I, ' ' J 'l " - I ' 2zf1'- -, HA- 1-11- I.1II1:111 XXIISUII as SCCl'L'f2lI'f' 111 1 1 111- -, . ,A L ' lx l ' I lu l I -f -A'. . E ll 'I - 4 - 2.1. H1 ' 1 ' ,I' 'I 11' zx'1s. lat' P ,l.t',, , lu A, fm. thc ,I -1 25. I.e1 I :1'I'1t1'I1, I'1'z "Iii '1 -1'. .1 1 ' .' . , K. ,, ' 1 211. AI I '11 3, -I 1 lark. 1 1.5, 1 1- -I -1- 27. Nlzl If' A 1 , f'11I1 of S ' ' ilk nz 1. ' z11I 1 h I-11 - ,4,,A ,A.,,,. - -1- ' V, .1111 ' .1-1 1 U' -J - ,.,4,4, I' .1 I kg 1' I'1'111'1s1i W ..,... Z... ..... I' '. . I -. ki. K.. I 1-, In, Ilnwiic Il I ' 'f if - J' ' 2 ,' ' 2 ' .1.. 1 1 st1 IA I4 " ' 5 IICIII :tI'11rsg III! 111 I- O SLIM I ustu' xxwrthx sghool tixitigs -I tn Iwrm Iur tht tlisa us ion UILIllLN'flUI1S ntintyrg t tm t in s UL ent honlx, 1 to iiisI ire L ith stmleiit xx tnsn s UIISI vi tw s L tc! I' mul to L s s I i ILI u x A i I Lilisl ntl rn I f is s umniIms I I sunt t LN rm X ll tx s s lat. s I U mm L uh thirtx stun uits rguul Irlx rtuistn-ru wresuit itixcs 1 L Lk I rinu the hrst ixulx UI st mm 111 1 su ti thc L L 111 I 1 mul lr: rum LL or rmsiun in l,lLI1UI xx 1 1 ses tie. x ic u me Ii L imn I If spam ll du tum L 1 Lsui 1 us s i 4 n tiitglx LF L f mi Lkk un in urgiiiifg Q1 ii w I I sp rtt I L Lk LL C. III VVLNS Nll I LII S :Mau to 0 LL s Q w ws L L urn irriiwg I tht glut I 'L IIIIH, 1 I s -0 mum' Q L :It 0 L St im, Lsitlnnt shi Irwin rs it 1 marinus u nwius or in his ilmscmn the wing prpsiluit 1 Iwresiic L 1 esitlv, in t g IITSCIIQC' UI hot prpsiluit mt uct president I I L hrst susingss II Lumgres s 1 1 w 1 ti s pst s u L 1 c rr x ir Im-fi s Q, sf 1' 1 I IH l Y 1 tm S4 ti w ti its ii ll LL XLLLIII C XLLUIINL 1 s s i Q I ight III! I LII!!! s 1 msl I1 firm Lim uIIiIgs csitlpnt, I IL wrcsit uit I I L ic lt' ss I xslt LII N UM TLL 11 IVUIIIT Kc' 0 pus KILIIIW mime sum :rx it gtils tml surctirx of 1 L 1 ti 1 wmin L IL -msn en im 11 -rm Lil In the Lmiurgss L t pst su I unnmprtii stut ei LI Q guisl lI'LIl'L L w vrpss N IIIDNL I INL USN IIII I S vm L Q s Ili Q tltl olutllms m IN wc Isp r If 4 spur ll mcctirw more liuml 1 u ct , tu sn LIIIUH st t c stintliriu uunimttru Ior mics fl I II -rm tl Mtcr tht umlmmttpe s rg wrt r so uticm in lX he put to nntp I uh reprcspiit xp 1 UI t in 1 csc-nt xuvw mums irx ur il ri wti m -Xttu hu Ivtul s f I L L 1ncIt nr L Li nmittnn tu surgtxri Jllurgss. IHI IW lssu Ill L I L l W Hrux 1 I I IL r t wut umzrgss ws st e up ict IYTIHLIII il lmlorp lmwininu Lrlcttiwc 1 ,g r mu tlulws incl org mil ltlllns in thc Hivh S1 on 4 X X I U N unstnt L ig 5 Lk I YLLUIINL HIL DWLI' mul tty I iumiinip um tc lit Qmiuigss s thy Imx I' IL K L 1L hu ru fs K7 Ccmurtss I rl? HIL! lllkll I Il In r mms wlmh rhex rqvrespiit II thu til lx I mpl nuts irc ILINII L ILI IA ixiisiiv-iii I IIIOI 5 N IIILHI L in 1 spits s lllllllg lllx iss V ' A I L I Sk II Il I wrnscnt ll'lXft. w ho I ti rim: tg tim I r his in il' IFIIILIP II I I' IOTI' IIK. UIIIVFCNS I I L home. room ini s nh lis Il ilihg its Lk 5m Lk lk hu kL hu 5m -XttQml1nu:0I rpprqsuitltixps lf msc ings tm mwrgss I we ummpu surx I he I-rgsuit ltirm hx irnprcscnt lfllt, UI exuisg sigmtl mx tn WFIIILII 1 si the tml L -tion ti s r rg wrpscnt itixg ho s 1 in tp L Hs:-nt w tr Nllk LXLllNk s I om my kt III IL Q is x X 1 s 1 Lsliln cr Us I L, Lss lllk Q ilsmnt IL I resitlmit to pusitlm in In UI s I L it s IL scum lllx Iss 1 ms ll'ISLS ryslt CHI s L NI LLYLT l1X WI Ls Uliifuss I ' I'!1LLIII"s L I I lttp I In aUITL'sI Hag! N I I k LL L mi s 1 I I up ruurtls the.rQoI 1 t utils tcm MII- mum s ruuxci Iium t ic ummm rooms ot it ptin t ii s ll the Mtrgtlrx ut r s tm Lap rcunl s iriu ll IIILIIL s tm wi ILFII' mmi ms IFTIHLIIIIQ rhtst IIIIIIN K pruit nuts to itprpsuit TIL intrruts I I Illnlr rgspullwg Ll lssgs IH '. SENIOR YI-KAR ISO Ii- lfI'I.'I'UN IIIGII .' ' DOI. lu - ' Q' , Q 1icI'I QI I 'inle C Q All lzut' mu: lv 1 pro' l lay the xt I Q ISQ Q ' if -1' 5 'Qith Ihr 'lihc Congrcxi may grunt charters tu II S- .- ot rcJIw 5 IQII Q to serve If il 11 I'Ii,h -'- gg QI ' 1 'F I'-h I, hcl th- lvcft of hi: zhlity. ICI It mu' ilcvlurc 1mQ' fI111rturuIA1mQ clulx null ill! l Vnitl II' - I I I f 7 . . . . 'AI II I 'I' ' I. lr mlm-s not lim- III! In its Crmstitiitirmli. Ui QA. ix, i' ws 2. Ir slwultl intcrtcrc with thc lc t S931 ll. 'Q I I .I int 'th- ll'Q'h frliiml. Qlul The S-howl CuiiI,rc,.' .hull Inc ' .cl 1 I I I- '- UI tum rcpru. - ll iv-. I-rum czluh lmmc mi . IIII IIIC I-III I 'I SIIIIII IIIIIW' IIIU III " II' hu 'ii1Q rhir ,Iivc ur les: .ti I-nt , lllll I' ur IIII I ' IIIIIIIF IIII IIIU WIIIIIII IIIII 'IIII Ir: I1 ' rmmi linving mnrc than ' Q-Iivc II ' Q 'I ' . QII TIIIIII IIIIVC ' VU' I 1- Q- -Q I I . .Il tn cnfo '- alll zu' I I Q It shall hzivc Il,I The FCI 'I ' - Q 511111 IW ,1.-It I I -rissl Q llcmlml II rc-I-lcc'tiiQwi1uI -ulwrs nfl III, ' Q ' Q -I ,II II S1311 Q-.-VC th- cm ' UIQUII complaint UI thgQs it -ntsQ ol un Il - -lus- of thc year unlcss tht-3' 1Q wlis- III' II V I' ' Q .' Q Q' Q I II' Illiliq' .1 - -'1ll'l, 'Sig ,I 'L' 'IICI I ' 'II I V1 ', -I I'I'I- 5:15 Z- I - '1'1lI1'Q'SII1llll 'll-sl' ic Iii :fly Ivy QXRQQQ Q Q QQ I Isl The rQ-I.r-,'- t1 ti .'h1ll HlC'I im- NI 3 -3 I- lull -Q :lIt- Q th- gc -'11I -l-'tim il I I IIIIIIIIIU ' IQ -I -'I II IIII' IIII III, ICIII- IIIII -I 'Ii ' IIII Izll I"I.1lCIl rcIrcscntz1tivc fhzill lm ll - lu-r SIII II IIC 'I I 'I I .I II' QI Ir - I 1II Q II' UI' th - r um hc r -pre: -I J, must lic C1 Q' his II H I Q IIIIIIIIIIIIIIIIII .III III' SIIIIIIIII IIII I 'I'-F wc " ut il I11,-:ing i,r1l lc :1mlQlic LTJAKUIXCIAIIIIVC in -IIIII, II UIIIIIIIIIICC III III" IIIIKIIII 'II II III' IIIRIIIIYIIIIIIIIE th- tlisciplinc ut hc .-'I ml. :X Lh1 I am prim tcm slmllg :Q ,Qc or - - -' nm WI I ' ,, , 'RIIIS m IIUIIIIIK, M um, -mc am l have CI1llI'I,'OI t1ilvul1 Q'thclv1Ilmt:. IIU ' II . VI ,I ICM QIIHII 'II fcir IEW Itli I' ll 7 th- -I 'i n th- ."l l 'III " .- f .I. ' I ' I .,, ' , 2- , v , . I . s.1llcI tim I-Q 5 ...nl Pr-3 - 3 all u I 1 1ll - I the III, , , .,U. Ink I, 'Im Cc ' 3 '- "--- g,. ww , ,A , I ,Q sh: ll Qf'l . 'I'h- chzlirn ZIII pro tcm sh11ll I - 3 QQ. I' C QQ SIIII II It , I IQ1 IQ pr: -A h-1: - h al- 1 I -f Q- 11, Q. II' ,' . , 1 1 -I-' I- "I1l.'l1ll Ie hQ- J I I QQ IS ghf1Il I6 VEIYCKII I' :III li: Iuls. I.-X the XIIIIIUIIIIIHCIII UI its committees. Alhcsc ,I I " ,, W sh: II I I., II, Sllill Iwi1IIiwiiiIQtllwy I Q I i' -xi lc-nt,Q:11lQ1c't t 1 III Q. ,IIII ur Q. .II Q., III: II IIIIII IIIIII IIIII III II 'W'--'II'fII-II"I'ffI I I 'ICI' alut 1 Iwilly cause him tu Iurticit his 1- IlI1xlI1,fl mmittt-cssiu wctic rr xsng: I,H1,1 I I , , ,I,: Q.IIII I , I ,IIQ .-Xtll- 's, ,' 1- gil, Ilrzxmaltics, Nlusiu, Ilcl ll mr, II I Imw L MIIIIII III IL I IIIIVQ, I'fQ1 IVU3 :XR'I'l 'I,I", 5 .-1- vc. 1 QQ Q QQ Ill 'I'l1 Q' -' "- IIHNCIT' qh11ll lw vcstvl in Q LII I I'-I OIIII Q Th. :WSI I, MII ,IW Cl I ' KL 'l'II- 'I 'wr . I lr sIQ1tll lm thc tluty t1IQrIiQl'ru i lent ru :hz ll lw umm 1 qc l oI' lc l -Q s 'li I i ' -rf, III' ' IIVQ IIII IIIUUIIII:-' III IIIC L III' IQ'r .I - Ii ' --I 'I I- , :tn I Sc 'I' -tairy, rl .'I' I I I ' - Im flux: Ir-J' l- tr 1 l th -- 1 1 ' i' 2' It shall I- thc Lluty UI the Yin-A se"-1 Q' UI' 1 ' , -t1 Q IIII I - -' I -Ivlzlcc 'thu 1 hl- 1 Q 1 Q 1rts. 'l'liIl1sr I rc: Pi-cgi l-1 in L'1l.'C ol' rl - I' l ', sh1ll Ive 11II t-il hy rl - I -. I t 1 I zilwx '- 1 l tu 1s:ift lim :ls ucuyiuii 1II '- Q' I Q it I-11st two ut 1 II -'I 1II II' I ' I II- I III- S-13 'lr slmll he thu Ilutius of th- .I 'html AR-I'I ' QIQ QI S-' - 1 to "ite minut-s of :ill I, QQ C ,'-. :ml C1llwi.1ct -- '1-g In Q Q IIIIIIIII IiLI'I 1 list ul mcmlm-s 11ml 1 -til tu 503 I Q'QI1', I '- alll I - ' ' -. -iw l-wc. III' Ihj QI II: 'U -IIIIIII IIIIIC IIIC IIIIIWI' III .' -I lr :hull lm thc tluty ut' the SL'k'I'CI1ll'l ut' IQwrcI 5 -, I J ' 1 I1iIvI-rqxclnllsm-sr-huImlQl1Qwy I,-II Huw W CUIICLT IIII ml II ,I I .FIV .II IIII IIN 2' I 'IIIIII IIII III 'II IIIII IIII I IIC5' I-11 various Jclimml zlrtivitics 1 nl ti RcsQ S Q AQ' I 1311015 up -ilQ11t :my Cbllllll' lr I4 .. ., Q. 1 . 'Q 'I QII . F' II 'Q . I I III III I- Il S - '. 5--It sl11II lic thc tluty UI' the Scurctzirv III' rc, I mu. lm suhmittctl tu one ot h -X IQII . QQ QQ Q IQ Q I J 1 I Q ' I I I ' fI'Il:,1IlUH AIIII 'I I I Q - I -Q QQQ QQ Q A . Q Q . Q QQ Q Qhf - , 1 hl- I Qs. CQ. I ' I . , ,Q QI, I - Y U In-lt.'h1 llvc the llutB' ul' Q Q -- -1 QQ i 1lti'- sh1ll have one vote, il majority ' I use -'I If I If 4 I. fI5 III IIIU II IIS Ir Q. I .' QQ Q' I' I I I 'I Q Q ' .. no -11 I -Q - 1lL'I1VlIlr.- RIIIII I Q 'mrla In lxei Q zulu - it sh11ll Im ,igncl Ivy th- 'h1lirA C'I'IIl 'QI IIIII WIIIIQ III1' VII II " III m1 mi h- ul-s 'll I --:mil I -Q1 Qwif I I . . I Cm Q 1 I -I th- prcsi I-nt Im' his .' 7 -It shall lm the tluty nl' thc fum' -lass :II '1l. .-I lwill u-tual Ivy I -I1 csi lcntQm1ty l- 3 '- I -I - , mi he I into chvcut Ivy two-thirils vntu of thu -A -' ' '- But IS 111111 11s gre1t 1s the I '1tl1er ,119 1, H H SLHC K CK NLL SLK hee KL Nu III I A XS llll 1 r1t1 rt memlrers I5 s Il e mnstrtute rquorum for the tr 111s ILUIIL or husrness Ill the School Congress Seven IIILITIIICFS 111 IX eonstrtute eluorum 111 tl1e Q IIIIIILT -I IILI RCHLIIII' meetrnus of the Sehool Con Lress sh 1ll he held o11 the hrst XIOIHI IN fre eh NC N11ee11l nreerrnus 1 esrdent If Il 'XRTIQI I he order IWIINIIILNN sh 1ll I L I e rdrne of 11111111tesoI 1st meetr I Report of I'res11le11t 1 Report ol Ire rsurer e Reports ol strndrne eommrtrees Reports ol spee11l LUIIIITIIIILLN 1, I nhnrsheal Ivusrness New l1us111ess 'IHIICILITIIIIILIIT RoI1ert s R11le ot Order slr rll he used deerde questrons or order IIC WFLNLIIIITIXLS eleered to the se 11 ees or the LIIIIIILI II 11st resrun represent IIIILN IILI 11st1tllIlo11 oes111t IFUNI Ie ulhelellt IXKCI' lor I L LOIIEFLSS IU IKI K IPI I X IIT endments 11111 I 1dl I I11 fl Iourths xote ol the Longress lllll eon 11ed I11 L lllll proxrdrnxg sueh 1111e11d111e11t I1e proposed 1 Wet N reezullr meetrnsz or the Congress IIILI en WI 1 1e1t1 111 rll home rooms prror to I1111l re tron hx the Congress 1nd the L 1I11net Rules for the Award of Fulton Hrgh School Insrgma BOX S I'ootI1a I11slee ll I11se ll 1 11 trlels 1 ree11 1oele I I C11 -X eheer le 1der who h1s served e 11ll 1e11r S11 I1e LIILIIIVL for TULIX tbl I or eaeh letter earned, a strrpe shall I1e grven green M wrele worn o11 the left sleere el Qross eountrx sl11lI elassed vxrth tmels Io earn tl1e letter, '1 man must place among the first hve I tmele a man must earn .1 pornt to w111 the letter 7 Qeeond tef1n1 111 Ioothall green -I ll 1els I o11 red oval I3ZlLIx!I,l'OLllllI 1 Seeond team Ill basket hall green 1 ocls on reel erreu ar l1.1Cle ground 1ss teams Il l1.1se 1111 I11s e I1all tootI11lI or tr1ele el.1ss nurnerals lll green 4 rn herght 5 Interseholastre 1lel11te and 111111111 S5LIIxlllLI 1 green serrpt I' heruht I Boxs serxree ward red LIIJIIIUIIKI In -I 111th green s' CIQIS 1 s eI1 IINPIOII 1nte1el11ss te1r111n 1111 sport 1red hloele Cnr s ex 1 e1 ee rels 1etXNeeI'1 1' ll 1 '1lso Ill red C1 eliss te 1111s -I IILIITICTIIQ ln re1 IL 11een 111 lllt 1111 1ls1 ll red on 1 erreular I1lLIxQ'l'OllIleI ot green -I Ill Lllllllt. er BC S IND C IRIS Hrgh SLIIOIIISIIIIW 1 I'11gl1sh on '1 pm, e1tl1er hronle, srlrer 1r go 1 Stu1er1t ll1SlgIlld 1111111 1111 u1er1t red I-I S o11 ox I freen l:1.1elsground Il11s rs the onI1 rnsrgne etter th1t e111 78 11 .1111 stu1 ent -XII others Ldll Ire worn onlx I11 SFLILICIII' to v1l1o111 thex I1111e 1een awarded FF 'I he I11rds 1nd I1e1sts of tl1e forest Respond to the v11lI of froel But man Ill l11s IJIIIILIIICSS 111d tollx Ihrnles that he alone rules the sod XI ho makes the sunset glow Q Ill mere human power and wrsdorn 'Nhlee mrghtx se'1s storm and l1low RF 111 ik Iyflkltl IX hit dld I onglellow mean when he wrote 'I ell r11e r1ot lll r11o111n ful numbers -Xrthur I-Ie r1111st l1.11e l1ee11 rrdrng ll 1 t. 1 2-I 'I'HI-1 SENIOR Ylf.-XR BOOK-I-'I'I,'IlON IG Q ' JOI1 I- 11 I 1 ' ' - 1 H AR" '11-2 I 34 -- " f" 1- 5 , Se '. lf.-X Il 11,111 ' -' of A s A '1'I'lbl :I.1ll 1 1 ' Y 1 1 1 ' A 1- A ' " ,pf -1" II Y -' -s 1 I f- .I ' ' ' 1' 2" ' .I I I il 5 - s ' I " -I. Clam' Q .1 111 , :Slvt 111"'11-12 , 2 1"Z " 1' S 2 If L 1 '55 l ' - I S H I 'H . Ir1" 11111r1rl1111' I 1 s' ooll U' A11r1 in i ' ' -. X I I l 'I I X i .I IHII1.. I . I f - '. I-I -V lllll-' he 1'11lle-1II1y the 'I .' - ' ' - I In Pr 1 Zllll' lme. A e ' x J' .N.' 1 .'.,: ,L : .A ', ' I 'E 'I ll , 17 ,' 1 .l If' ' ' ol' 5 1 he: 6 - - 111, 1111 Rmll '11ll. , 1 vl11 Q-1 'jll 'I 'l1: '-4115, I I 1- 'lr' ' - 1. 1111.-' - 1 ' ' 1 ' I I ' if ' . tn '11 1 1, , J 1 r , . - 1 ,' S : 1 ' ' I' 6" I1y1lZ" ff, 1 5. ' k. 1 X. ' 1 1'-I by ,I -tn' IIN ' 'I f 'I ' ""' 2. " I." 1'oIl l1z II t "1111: fr" 1' 1 I 1 - ' ' 1. -11 s 11 -1, s 1 ,- lily ' r ' I1Ie " I' I ' .' I Z1eI.H 'B, .1 ' '. 2- If ' I ' 1' 1 ' .' ' to ' 'I 1 ' G ' r . 3. 'rrls' 1 1 1 '1 3: " 1 1 1-Xu" 'I.I-1'I I V I- Rq 1 - -- - - .1-I roi -I. Grrls servree- :1w11r'd: red "If" oH'I": I ' I1 I ' 1 . :ls I if " 1 HSM 2 I ' uI.,H 1 Si .I ' Are' :HF H' .1 lt . h 5 .I - '1 I - lt' the KICLYISIIIII 1le'111z111d rt, or If rlre v i v 1 i Co I I 1 A rl 1 1 "1 's . 1 1 I 1. IH ' h' I B '.',' 1' '1 all", ' M , U ' . 1 - 1 1 ' .' 1,' TC 1 1 CL .' lrces .1 fsf, - Y .L ' ' I . ' - . S Y . , R Q - 1, K . . ,I , 1 K ntl I 4 j ll 11111-lorrty of the '1 A1e-t, P I :111I 1111111 ,fl I1l-' II lllilblflfllf' vote 11st il 6' ' I U I ,, I 1 by I -I .5 1 .11 ' - 1 st I : 1 l'. . 1. '21 1: giv- 11l If 1' 1 g ' ' ' 'g . I I 1' Y' I 'l 1 , 1 1 ' .' ' J 4 ' or I 1 '. I worn I j ' " .1 R. 1 1', . 1 1 I . . 1 L I lk .bk I. ' ll, 1:'tI1II,1:-I1II:1I K ' ' ' ..1 I' , 1": ig 1 llr"'If"8"1y4" V . , 1 1' 11' IM". 1 I - I ' 1 5-I - ' 1 ' C 'I 1 . A 'lf X o11 ' I' " ' 1-Izll ' VV' I ' l the ' ' 1 3 1 P ll N V UF'-1 ,I Y. ' - ,U l 1 1 M ' 1 1 4 . L A g , 5 X gk .1 . K' l ' ' 1' 5 1 he ' ' 'D 1 H I . ' 1 M 3 ' ' ' 1 ' '. l 1 ' ' MJ' ' - 1 . ll 1' f - 1 1. '1 1 'IX..U 5 IHI' XIUR Q BU CH SQHC C651 QYQ A." ' Y J-I-L gf I he 'Semor LI lss of 1976 I1 IS spent 1 xerx suuesslul sur III kIl'IIT11flL work the of tourst to the Int th If we 1lXL spent the entnn xexr 111 the new Hmh S1 1ooI md have hld the Ldvlntlge I tha. mw 'XLIQIITIJYILIIN Ihe hrst reutll w ts held H1 Nounl mel II'l the Hugh Sthool -Xudntoru n lhe PIOQIAUII W lS IS follows I 1 es ol 1 XX usxde Inn -Xlhext Wdlmen XI mon Murphx NI uel Beelxe Ixenneth Ives heorsze I e Iolnte Harold PI ur Be1n'1rd XX1Ison AIVIII Iodd Iylkld Hopluns IIIYIINILILIIOII Re ider I indlord Student Poet QILIII U1 Sp lI'llSIl ew Iheologmn XILISILVU1 -I LI'lI'ISl'l11'lS Lwrol In D11 ens nlghts Iwelole v IL ltlon Suooge George I e I olnte NI ulu H trold Nloon Bo m Robert Crude I ret I eon 1rd I uke Lhrxstmls I 1st NI1rg1ret I ulor LIWFISIITI is Iuture I III I lIIx43I1IHLII'2' I+ uth nr I1IIl'1I1 XXIISOII ox oseph H1IInI1 Non wood II erpenlnq I lsle Irue NIrs Qrotehett essme Merrltls XI 1rth1 Funlee Bodlex Peter Ihnxel Wxllmms Behndfl I uulle Rex nolds ox Plul NIQQN mmm nr I' thel Blulsmfm I mx n Q 1rI B 1tter'1I ox Ied Prlwdi Xt.IIl9','1I1 Crusoe -XI1 Bllua Ihe second reutd wls LIIVCII 1ust before Q hrxstm IS Ixeepmg LITFISYIYIIS I fm lhlt -Xrthur I 1n -Xlstxne Chrlstmls Du IH the Iwemng M Idsf: 'xllbflll I he I hree W ho Stole Iwdlth Cnlnson e 1vct Inklfll w s 7 L NTL I guessed In the IUKIILIILL I he eh lr lk ters were represented In essle ILIPLHIIILI, om Snuth 1nd -Xnnl Xltfnnms e rth 1t1I x s 1111 honor I XILIUOIIII INIemor11I IJ xx 110011111 ll zftrm ohn boss Bmllx Br ld md the Iorluldden Irult Dorothx NIL lx IN Bolemn Prlde -X PI Xlrs Prlde Isfz us rs Grlswold Xllss C troll Xlrs Brewster N rs Crreiforx Xrs IVIoIIx H lrmon lhe hlth ILL Xlrs IN une Xlls Qools Gr ue Ixennex Rose Shf1p1ro Gertrude Br ulxett I' tt 1 c,LlLIt,I'IxlI'Ix I Ioreme Sllses I' sthel B lldwxn M ux xxIILOX 1t1I I H1 L NI ulon IX rlght Nl lrlon Qools 'Vins XXIISUIT I I1 I u I llwr 1r11n Ruth I,1I1I1 Reiders I e'1rI Box er, Bl IIILIIL Box er r lmes x ms, I IL er Cz enn Blulxmftn Ruth Coe, Ruth Lhululm Idnxd XXIILICI' Shlrlex Lolllns Irhmbeth Cllrk I eon1rd Ing 1meIIs Robert Rex nolds Xllnert Ix es, QCII1 lx lrns Lhmrles Xlxers ind Idllmh I 1Ise Belle of Barcelona -Xtter sev er ll months rehe lrs ll In the students ol Iulton Hlgh Sthool the Belle of B 1r1eIon1 w IS presented ln the ILIKIIKOTILIIN ol the Iulton Hugh Sthool on the nn.,hts of Xprll I9th md 70th Ihls wls 1 three ut Nluslt 1I Lomedx uh won prfuse In all those w o W1 nessed If I ook u ttn In 5 prlse lf w I9 not relhled th tt Iulton possessed nh grelt tllent ln H I SI'f.' YIQAI OK -I'II'I,'IION III I .I I DUI. lf F.. I'4fQ2-1 .--f-,- O .I ,' 5 1IQ'gL,.!!f1 . ffm' 4 rv Q I 1 . If I.. I, EZQ91 ' FQQSEI II' A- I ' I I -, , I ,I ,, 1, ,I 'III1 I '. 1 vu: In the form of I . 1 1 . . . I I I I - I I , - :l lllly, th ' I - of wlueh was o he 1"I 1 4 -'g '1 1 1 -If - I tI'I I -I 'I I . I 'A , 1, , ' A ,, I ,I I -' ' 1 . lan. "' I I " I ' 'I -I 'I - U - 'I'h fou ree' 1 vu: given May' 1 ' II 1 if 1: jxtl -1, I . -1 Day H, 1 - 1 - vu H ' 1 '1 , 1" f . ,1.. f' 1 Il I. I 1 .I .... IW I, . . 1 . 1 1 . . . . ,A I xl 4 tl ' Y I :I I 4x w I 4x ' LYLV .1 ......,,....... L'1' """' " 1 .......,....... I J I I 'IL 1 ' 1" I ay . .. """A"""" I 1 'I 1 1. ' .......,.... I 1 " I ' 1, f """"""" ' .I,. 1111: .......... , : 1'1- Zf 'I """"' ' . NI.: " ..... '- 1" I. .- ' """"""" '. I. I : 1 .....,.,... I 1 1 " ' 1 .,..4,...,.. 1' I H - '. . ' " 1 Mk 1 1I:. ' , ' ....,, I ' 1 '- - - ' - ' 1 , -v 1 1 B ' . 1 1 WM presented to the PUNK about three Surah Gregory , ..,... NIIIKIYCKI Sl'IIlI'gIS 1 .1 , ., 1 ' 1 ...,,.... 1 " ' X I- ......,...., '- I' H ,I " 1" 1 was meld' Il me. . 1 ......,....,,,.. 1 1 . 'I . , I .- ' - I I I """""""""' I 1 '1'. Q I '. ..,......... I 2 I IL ' 4 1 1 1 Y 1, 1 'I I II : ....,........, Ll '1I'ne 1 - 1 1 1 ' 1 u 1 .....,,.,..... . 4. 5 1' ' 1 .... 1 1 ' I 1 ,.....,..,..,....,.... . I1 1 1. 1 I I1 I , C" I .....,..4,........ ,' '1 I : I' 1 1 I,I'or. Ii. I I1 , I BIZ ......,...,.. I .... I1I" , I 'I I II , I 1' ,.... .. .,.. 1 ' I I B , L II -I, A '14 1 1 , .......,,,,., . .. ,. 1 ', , 1 I1 :, 1 1 .,.,,... II I ' ' ' I I' :, 1 1 1 1 S, .'1 1 ...... , ....,... , ' I' 1 .I1 ,1'. . -............,. C L I B .,..,......... 1 1" 1 H I1 1 1 I CI I ,...... . ......... I 1 " 1 - -I '. Q 'Q 51 .' " I' I,n .. .,..,......, 1 1 ' 1 9 I- ' , - ' I1 ' BI' ..,..........,,..... 'I 1'1 'I I1'I 1 'I ' . . . - M 5 ' 1 1: I' I' : '1 I- 'I ' - . 3 15- H 1: 1 1 -1 ' 1 '1 I .' " I A ' I ' ...... ' I"1' wh" ' I' 1 I1 1 '1 . J ' Vt " ' . t t ' If I 1 I' -ur- At N ' u 1 w 4 f . ,x I V . II 1 .' Q " K' -' ' 4' 1 1. .I . I I 1, 1 . 1 I I . ..,.. ....... .,... 1 I ', ' . su ' I 1 1 1 IFS e of Barce ona Cast Be w + I rr ZR rr Z I V :U -4 fr uf 72' x 71 V 71 F fi Z I T I fi .. H I ., I A 7 O SLHI SL 1ooI t xv1s s11L to I1L tI1L g1L 1tLs 1 LxLr 11oLIuLLLI I11 IL1L1l fl L If 1 s111LxL1x 1 111toxL1 to fI1L1ll1 l1ke111oILss1o111Is L r tL 1LhL1s who 111st111LtLLI thL stuLIL11rs 1L1 s11L11t sL1L1 1I 111o11ths111111L1 111 t1L111 L11 tI1L I11g LVL If IXl1ss Rus L11 111struLtLLI thL LI1 11111t1Ls XI1ss Broxx II IHSYYLILTLLI tI1L 11111s1L 111LI Xl1ss QL111 s oLk IHSTILILYLKI tI1L LI 111L111g LSL tL 1LI1L1s I 1rLLI to 111 tI1e shoxx thL I111gL suLLLss 11111 lf xx lS I I1e stL1LIe11ts,too LILsLrx L thL11 sh 1rL L1I L1t for r L1r 111tL1est Xllff 111 ox er 111LI IL1r tI1L1r gooLI 1ffC'l1kI1I1LL If 1ehe11s1Is I' 1LI1 of thesL te 1LI1ers 15Y'OLILlLLLI u ts h1LI1 L1IIeLI the e11t11L L18 IWCIOYL the Ioothghts 111 1111 t1111es LILITIHE the LX L11111g s11LrIor111111LL I he S11f1111sh 111L1s1L1I IIUINIHCTQ 1111LIe 1 LILL1LIeLI h1t 1 the 1I1L 'Ll 011 Flhose 11rese11t thought themselxes 111 S111111 IXCTTIIIQ' the songs 1nLI sLe1ng the LI 111LLs oI thL SCIIOIIITS 111LI SLIXUYQ R'1tI1Lr strong suggLst1o11s were 1n1LIe th If thL Lon1111111 go on tI1L rL11LI, but that LI1LI meet xxlth the f11111ro1 1I oI IIISTYLILITCSSLS e11 I Io fleg Lk xx 111tLLI to S1211 tI1L he ILIUCS 1111 Ior I11s suI11LLt IL11 1xxh1IL xxethoL1gI1t1tI1Lst to L tr 1 Lf S 1 ll LIXLK ou1 LIIIIIIIII s L sL11t1 1I 111111 tI1osL xx I1L1 15 11t1L111 1tL I X L L 111 QIXL 111111 1L11LL1, II 111 L ILIIL ISLII 1 LxL 1 L111L t1IL11 111111111 Iss L L11 1 L Y xx Lngs 1Lt 11 -X 1LI 1LI11111s It 111 1 ILK 11g 111 L ht 1tLs LustL1111 111s11LLtL11, L 111sLLI 111 1111 I1L'1rts tL1I'IuttLr xx I1L11 tI1L xouth LI 1sI1LLI fl 111 h1s LL1stu111L IS I 1eL1tL11111t 1Lt1111f L 111sLLI 11111Lh 11IL1s111g LL1111111L11t Ro 1e1t C1L11IL 111111erso11 1tLLI I 1111L1sLo 1 LH , 111s11LL or o tI1L L11sto111 I1L1usL, 1nLlxxo11IL1r h1111sLII thL 11111rL11 1I 1 L o L eLI LI1to11u111, 1 s Xl 'unous 1Iott111g XXIII L L o1Le 1Imost L'1useLI thL IIOLISL to Lo111e LIL1x111 LILC' to thL 11111tI1 th1t I1L L ILIQCLI 1e 1uLI1e11Le xxlth h1s LOIUILWI ILYIDQ H took the 15 1rtoI P 1tr1Lk XI1Io11L, 1 Ir1e11LI oI I1eute11111t XX r1ghts Ruhx Lrox1LII 1rLLI IS Xl1rtI11 XI 1tIIXIl -X1rLs, TIOWLI I11gl1sI1 CIUXLYIILSN 1 11 xv s t1kL11 vLrx 111oILss1L1111IIx 1nLI s L too L 111sLLI 1 grL If 11114111111 oI I1ug 1tL1 x P k 1 L1rLLI L11 'X1o11tL1o the 1L1 X ug xv11 L xlFQ,'lllI1Hlll1ILVftlC1Ix rI1L1111t I IL 111othLr K Ior11LL o11tL1L or 1 1t1L1 111LI L1L LxLLL 111 xx 111 t1L1r WI s 11111 IL1stLr to L 1 111 oI H1110 the LI 1r111g tL11L 1L IL oro 1X 11811 s I111 IXLKI 13 r L1 X LILLL 1111 NCTLLLILS 111LI I'1111I1o rLLL1xLLI 111111x LIILOILS SYIIIILX SLULILILI 111111L1so11 1rLLI L1L1 1111n1gLr oI thL DL XlL111tLro 1te, 111 1 xe 1 1L 15 11111111L1 1L rt t1k XI1LIeI111e U I5r1L11 xxho took hLr 1111t verx WLII 1111 11t1 1 V LILx er S111111sh LI IIIL6 xxh1Lh e1111LLI Io11LI 11111I'1usL PVCIXI1 foe XX 1ILIhorn took thL11 1rt of Don 1 Xl 11LLl1 she too LI1LI '1 S111n1sh LIIIILC, IJ 111 ose s 1111t XVI? frlIxLIl I1x C 1xIL1rLI XX h1t1kL1 xvh1Ie Don Ll 1n xv 19 t1kL11 I11 I3 1111eI XX 1II1 1111s R1Lh 1rLI Cirxer 11111e 1rLLI '1s L111t1111 QoItL1n II1e IL1IIoxv1ng xvLrL 111LIuLILLI 1n1o11L the Q111111sh SILILILIITS, xx I1o Ior111eLI tI1e L orus '1nLI gre Ltlx IS 1steLI 111 e LI111LLrs 111LI1111r111Ls 1II oI xx I1o111 111 1LIL 1 IL tro11g L 1o111s L 1 tI INLIS 11u111I1L1s 1 IIIISIW s llk L11ts L I orsx 1111111 LI LL ll t IX IIL 1 11L tI1 1 fl t L111111 11 It 1Ix1SL11ILs, L 111111s 1 -X 1LL Lxx11t 1 1L on X IIILIIL 1 111f11L s L H 1t11Lt SLIIOITI ll o11 '1LL111 111, 111 B x 111t USL 1 ISCX 11111 ll 1111 QUIIIOIIS XX LsILx 'XIILI1 I Lixx 1111 on s IIL IXLIXIIK Ihr 111g I1111k H ll 1L1 11LL1s XIx1tIL XILL IITIIX R11ssLI IL L LII, 1 LIrLL 11s1L 1Lo1 UL L L IL BULII L1I 1 L er111 I1 IL r 1L 1 1 s lo 1Lr. CIIIIIINLS 1r1nes GIL1111 BIlLIxI'I11I1, C1Lo1ve HIXKJII 1111es I1 11111111 H1rr1 NLIIW111 XX1rt B1rker, I'LIxv1rLI Xlu111I1x 'I'HI'I SENIOR 111,111 BU K -Ifl'l,'l'ON HIGH f I DUI, 27 3 1I . I 1. :1'I 1 1 5 '11 1:t 111111e1 1 if 1 1 1 . 1 ' 1 . U' Z1 11I11" "' 1' " 1' '1 :I11 1 11LI 1' 1 1' 'I 1 ' " He ' 111't w11: I 1' x'11y 1 '1' - 1 I he 11: 1 '1 1 1' ' 1 1' 1 .'h1 A' ' 1 ': 1 11 1 ' 1 I :XII LIL1 1 L'1'eLI1t was given to the I",LI11111'LI LIT' 11111 11 1 ns' S -1 11' ljllIS 11 ' ' ' 5 ' 1 1 1 .1 1 Llc 1 1' , I11tI 1' L1I 1 la 'g111'1t:1,1 'I'I 1 3 '111 '1- I'I1 " M' '1 1 ' 1 1' 11 I ' 1 'B 1 11 . . Qt' tl 1 1 , i '1 I1 Nl 1' 1. I3 I : ' 1 1 'z 1 "Q, 1 ' 1111 I 1' 1 LI11LI I' I ' 1 1LI1 1:,Iy LII 5 ' 1 1 1 . ' 1 - ' I 1' 11rt.'. XX'1II1 5 3 1 ok ft " ' J ' ' 1 1 1 1' 1. All oI fhili ' If 'I' , 1 1 ' P '11 Iorg th 11 ' 11I11 1 I1111'LI QIIQC III I I7 tl " NI:-'JI 1II, h1.' 1 1L'L1, J ' 1 R 1 3 ' ' 1 ' '1 1111 "1 tI1 L1Ie I . 11' ' 1 Ies. B I c1'eI' I1 1' ' 1' f 111 1 11: It 1 ' ' .' 1 ." 1" 1 1 ' 1 1 M 1 1 '1 1 Pe I ' , 1 1 M 1 1 ' . ' ' 1 .. est. 1 ' rl' 1 I11t 1 'I'I 1 fi - ' 1 - -- 1111 oI Dona .'XlIII'2l was 1 'en I11' res I Q xx' '1 '1 1 111-1 I 1 ' 1 1 1 1 1 1' ' - ' 'P , 1 ,' ' 3 ' H I' 1 . IDL 1 rX1 1 LI1LI 1 ery with 11L1l '1 ot' I' It . ' 5 A ' 1 2- ' 271 1"'2: I L 5 .11 1 1 1 L 1 Q 11 . Q 1.' it S 5, V1.2 M 2 1,3 :B 6 -1 '1 ,211 1-13. -Q 'rpg L, 1 1 A 11. U' 1 1 1 11ot I I " 1 '1 I the " ' ' u 1 1 ' 1 - 1 B1 S ' Hx' 1' gt -I I 1 1 g - L 1 ' '2 ' I , A ' '1 1 Lf S 'h 3 1 A 5 1 1' ' tI1 CIWYUS1 .INT HTQYCI' mC1I1f11f1I1g 011 YIIC success ot the CIITCVYQIIIIIIIFIXT, 11Iso the stI 1 If 1ItL1-11 High .'eh11oI 1 tII we 111 fl -A s B 1I 'IQ I'1' 1e .'1L'11I 1'ec1 '11 ' 111s. It If' 'ff' .2 fhlf " fi 'Z I't , . . ,ll I Klum SS , . -,- S II' ,I ,Il 511 J .11 I 1 Q -.I11111t -' :"tl1L1, not ' ,, kyim' ', gl , X1 ,V .im M1 'I X'1111 BllT"l,XvCl11Zl I3111Ie1', I.L1I11 th1 1 1 hefx- ', toc 111uL'h L'1'ea1t 1111' MI I I I,-If H1"I H"IImgSW'."rII' her L'I1 "1' 11ct111L, she Is 1 1 1 tL1LI DI -I 1IIU'IICm' rf. Mfnihl '49 LI I Irs' , XII. .m1'W,1 --1 V .1 1111111 .1111 NI1 I1 "1 Q11 ' X11'g111111 H1II1L'k, .'XI1lI2l her so ,.', LI1111L'es 1111LI 1 ' 111.:. 5. II"-1 Q1 G 1:.'l.,5lI I"IImCSIfv,C'ISf, Q NI: ' IS, the 1111 I1 IL'11LI xx-ho '111e1'- Zlf vl' 1 ' X111-"ll -II Cl 1. 1' ' ls". I f-'V',.",'iI'Uf'-Hfl"','I1' IYj.'h.tI II IRI :II mf, 11111 I VIII? QI' 1121 1111 , L, ' , I, , , , I , , ,' 1"'1 , 'I :11h Cz: ", X'e'1 1 Re1 ', - I 7 - - ' I' - .-XLI1"1 I ' 5 1 ' , 1 9 IIII.XI I1'I I2 .HS . ,. ' ,- '.' ,Up ,, ,, , H 5 , , IS ML '1, I I1 1 11: f111"'tt, 1 'th 1'. 1 ' ,' K, 2 ,' 2 I 5, "1 ' 1'1 116 '2 X111 ' -1 "F fl ' ' 1' 1111 -. 11- -1 . I I :W . If II, If: II- XII' 'I C .'1'Ii, C'1 'g- fTHf.'1f if WI . 9111 ,1 1 I I11' Ijf 1311- - , NI 15 .111 il , 11 TL 1 - 1 -- 1111 .I o'L1 1 15, I.1ll11111 1111,-1111, 1 1 - L c .I In .I U ' .I ' I I I ' :- 1 U 1 ' 1 1 11 . tl ' ' L . , K. . Z. B1 6 M: ' .N 1 , 1,1 I 1, .: - '. 1 V1- 1 111 ,DI1 .11 , 1 1 :1 , 'NIOR A ION HHH SCHO Mueh can be sald about the elfeetlve costumes and seenerx Wl'llLl'l alded the suuess of the show and whlth lneluded m 1nx lanex Lostumes ol bfllll 1nt polors depletlng the Spanlsh stx les and fashlons Ihe storx of the operttta xx as IQ follows NI 1rg1rlt1 de Xlontero, the d lllgI'll'LI ol a we 1lthx pl'Ulf1fl0I1OWI1LV, h IS lust leturned home from 1 hnlshlng sehool ln 'XI 1drld It IS hestl tlme 111 ar 10111 ll the d x ol the se 1so hrst lllg bull hght 'NI1rg1rlta meets her ITICIMIS Ill the Pla! 1 where thu are Slllgllig and Ql'lI1LlI'lQ 1nd l'1L1Llll1Q the great toreador I1 mlllo Ihree xe1rs before, whlle ftlllflllg the I nlted States wlth her parents, NI irg 1 Ilfl met I leut H 1rold XX rlght It xx as love at hrst Slghf but thelr tourt shlp was soon IIITCTFUPICLI llx hel un expetted return to Spaln IS 1ustom ll1SpCLl'0I', 1nd 1rrlx es If the tlme of the lnnual hesta Un the d IW ol Margarltl s return from Xlitlflll, 18 he I9 xvalklng ln the Pla7a, he hnds a m1ntlll1 on VVl'llLl1 IS 1tt11hed 1 Sl xer Wlse Saylngs of the Senlor Class A sx nonx m lb 1 Wold xou use when xou Lan t spell the other one I lght travels lnconcelvablx fast untll lf emounters a human YTNHLI These are the good old daxs we xvlll be longlng for a few xelrs from now VI hat eould be more sid, sud the SLITOOIITIISUYSS, than a man wlthout 1 countrx -X eountrx WIIIIOLII' a nl U1 Don t get dlsaoulaged Ihere s lwaxs 1 plue lor the nut Un ue bolt, for lnstanee Don t plane xour automoblle ln front of the englne It 19 neater to p lrlx lf at the slde Don t trx to make a whole me ll out of '1 doughnut even lf the hole IS extr1 large 1,1 Is Glenn Blackman lazx ' Ialxl Sax, that fellow rldes H1 a l'ord Lar to save hlmself the eflort of Ixlliltlilflg the ashes off l'llS clgar pln He I'6LOgl1llCS If as one he had glven her lI'l II ashlngton Ihex meet when lNI1rgarlt1 returns lOOIxlI1g for her Iniflflllil, 1nd the old romance 19 resumed llCLlfCl13.I1F XX rlght learns she has beeome engaged lx her parents to 1 sehemlng QPUIIQII nobleman, lT1LlLl'l lg'lIl1Sf her Wlll H se ures the ald ol hls lrlends IH hls effects to bre1l1 thls engagement but IS opposed bx the SCl1ClTlll1g nobleman and Margarlta s 'U11l3lI'1OLli parents I lC'lIl't.I1 1nt NX rlghtsuspet ts the noble nl1n who ls thlet lnspentor lor he Spanlsh government IS bfilllg responsl ble for eertaln alleged LOITLIIUOHQ CXIQY lng at the eustom house He IUCLZIHS an ll'lVC9I'IS.11fl0I1 th1t leuls up to some SLIIPTISIINCI LIISLOXLFICS Ihe stenes th 1t lolloxx le 1d up to 1 tllmax 111 the thlrd ut reveallng the true Lharanter ol the nobleman H pleads for meru through Nlarglrlta s PFOINISC to rele 1se ll l from the old engagement All ends xxell as xxeddlng bells pro tlalnl N1argarlt1 s englgement to I leuten 1nt NX T'lS1l1f Urnversal Favorltes I-X snreen rex ICVSJ Hls Qenret 1rx lvI'1I'lOIl D Gorman Ihe I lI1lSl'llIlg 'XITICYIL U1 Harold Platt I'asx Qome, Pasx C o lullus Crandall I et s Get 'NI IFTICQI Blll Burdlnlx and I'lleda Hulsett I he Blg Par 1de Ihe SCHIOFS Slaxe ol Ifashlon Ieresa O Brlen I lttle A111116 ROOIIIC ICSSIC Iierpenlng FI he Thlef of Bagdad Paul 'XlacN 1mara Pxeuse Mx Dust I ee Pdgarton Ihe lox ered IX agon Iaugene Hanlex The Freshman -Xrthur Volever Plax Ball I' x elx n VS aldhorn Sk Ihex were CIISLUSSIHQ the lbsent mlndedness of all acqualntance xvho had lust passed That l'l3.l7lt nearlv Lost Dolbear l1lSlll-C when he was on hls V'lt'lflOl1, remarked one How was that? He fell overboard 1nd forgot he knew how to swlm 28 'l'HI'l Slif Ylf. R BOOK-I"L'I." .I Q 1' Ol, K N K 1 Q . . 1 i Ip. I K i L m C x il V K C vin 1 .1 I ' - ' 1 " ' .5 1. I 1 U' A f1 1 1 1 5 U U, U . U . . , U U , ' 1 ' ' ' 1 v . . ' ' 1 1 1 U 1 . , C L1 an K ls i J U 1 1. 1. lU 1 1 5 S 1 1 . 3: 1 ' 1 1 Q ' . e 1 1 1 1 1 1 " 5 e .1 1 J 1 ' 3 1 11 U' 1 1 A 1' 1, 1' 51g , 5 - 1 3 H ' 1 1 l'2 . 1 1 Z Bc - 4 1 c L ,1 1 1 1 1. all 1 , 11l 1 A aU' J if n s , 1 1 S Q ' 1' '- Q f . l 1 1 1 3 1 , ' 5 ' - 3 1' t - A 31 ' 1 1 3 B ,1: 5 1' - 1 1 1 ' 5 1 1 B ' 1 1 1 - K K - 1 , , . H 1 1 1 . 5 . 1 ' 1 v 1 w 3. . J I 2 - ' 1 ' 1 1 - w ' U' ,S U , Us A 1 2- U1 . U, U1 1 11 :U ' 1 1 . 1 g . 3 1 ' AZ 1 1 1 , - ' 1 c 1 x x . s 1 w v ' ,- ' 1 1 . 1 1 U 5 1 1 51 1 . I,leutenant XI rlght goes to Bzlrcelona parents, whlch IS granted alter il l1"f 3 ' 1 1 ' 3 1: e' - 1 1 J 1. 1U' . . 7. . - E . U 1 , ' 1 1 1 M 1 .1 . 1 1 1 1 N1 1 1 E15 1 1 ' 3 1 1 ' 1 1 pl ' , 1 . . A - ,L 2 7' 1 -- 1, , ., . , 1 1 1 ' ..... '1 . 1 - ', , ' , 11 1 - .' . , - 1 - , , . , H ' ' 1 ' 1 111 ' 1 ' 1 .. 1 1 ,B 1 1 1 U 1. ,- N ,- 1 ' - 1 ' 1 1'1 ..,,......... . K ' , ' 11 - 11 1 - ' 1 . 1 1 1 ....,.,,. . 1 3 4 , ' ' - 1 - 11 , - At V - 1 1 ' x L Y Ks 1 ..1. . s 4 K 1 .... , . 1 13" U . Y ' c ............ . . 1 1 " ....,. ...... . .. 1 1' 1 1 2 1 1 1 - 1 1 Ll ' 'ww 1 V Q ,- 4 N A I I 1 1 ..1... I A 4 K 'V ' - f 1 1 ' 1 1 21 U1 U 1 - 1 U U tl Q 1 , g U U . s K ......1 1 K ' s v .L , w v . I I Y K 1 1 . 1.....1 1 7 V C - - :lf :lf 1 ' 1 1. ' . 1 ' s C A ' 1 1 - - 1, . ak ,lg ' an ' lc U-xr N ' L ' I- -' ll r V I I ' ' 1 ' YV v ti 1 4 V1 xl K n K C C K 1 1 H ' 1 ' YY ll .1 1 . 1 S NIOR X11 R Oh ON HIGH SCHC el 1' R451 X X A Test of Sportsmansh1p What It Means to be a Good Spor DXNIFI 1-1 s Nt1te Superusor ot Phx s1e 1l l1duL lflllll reeentlx lPPUlI1I'Ctl Seeret 1r1 of the lr1tern1t1on1l Sportsm lliilllp Brotherhood lc he 1 good sport IS the worth1 ehe11p sport t111l1o1n s1ort 1m 11t1on ol everx one ot us lor 11 l ox to lme erowned hx h1s fellows w1th tl11s t1tle 11181118 more th'111 1111 th111g else 111 t e world to h1n1, 'lllll If s1ould l1 1e1e the Pr1nee ol NX 1les wo11ld rftther glxe up h1s 11gl1ts to tl1e Br1t1sl1 thro11e tl1 111 h1s el 11n1 O11 the 1rleet1ons 1 l11s people due to l11s L1L1lllfl6S ol good spo1 ts111111sh1p Qt does 1t HICIII to le goot sport' C e11er1ll1 follss 11se th1s te1111 whe11 the1 Wlllf 1ou to do so111eth111g th 1t 1s h1r1 lor xou to do OI so111etl1111g t1e1 I1fNUll to lo 1 1 1 1 1 -Xm l fl 1 e 1 1llI1lIfL 1 IX th1s1s 1p1o 111g to 1 o 1 ste u LlIH'lL t 11gs to 1elp out others llltl e 1 l'l'lll1LfS ple 1s111t H 1s 11ot 1 QlULlLll IH other words, 111d IS 11ot PIL! l1e 1tlCLl But the re'1l good sport need 11ot 'dw 11s g11e 111 to tl1e op1n1o11 ol others He IS 1 true sport onlx when he re11111115 true to hls ow ll se11se of wh lf I5 r1ght SllI'ClX everx Hood sport IS l1r111e 1nd Wl 111g to t1lee '1 1 11neeP les hut he lb not loolhirdx He does 11ot fl e 11 eh111te 1t domg so IDXU xes dinger to l1ves or propert1 h1s ow I1 or other people s He does 11ot trx to l1e If the tr 1111 1t the erossmg or the trollex If the eor11e1 to show h1s l1r IX erx 9te1 e Brod1e IS 11ot 1 hero 1lthougl1 he w IS w mg to ILIITIP of-l the Broo 111 Brulge He shows h1seour1ge when he1e fuses to do th111gs l1e lenows to lme wrong or 1g 11nst tl1e rules, ex en w he11 h1s g111g IS llfLflI1Q,' h1111 to eome on, he 1 spo1t -X goot s 1ort 18 dltlerent from 1 lhe llffhl sl1ows h1s lxlllll ol spots 111 lI19l1lp lu 1lw11s orlermg to l5lLlx l11s lLltlLIITlCI1f lux l1ett111g He tl'IlI'IlxS lltlllb lox 1l to h1n1sell to h1s op1111o11, to h1s te 1111, Ol h15 sehool IS exers good sort l11uld le 1 15 to put 1 monex 0111 the 111hor11 or 1 sport thmles th1s neeess1111 The 1e'1l sport l11elss h1s te 1111 111 exerx honest w11 l11 worlunso lor lf o11 tl1e seet1on ln wo1le111g for lf o11 tl1e seeond UI tl11rd te1111 11111l1e, or perl11ps on tl1e s1de es Il tl1e 1l1ee1 1g seet1o11 l e eour 121112 then etlorts, l5OOSflll2.f 1ll the t1rne llltl WOIlxlI1LL' to 111 1lse good 111t 11ot l11 llfflllg Some lornms ol l1ett1111., IT IX 11ot VL Lfllll 1l111g 1ut 1111 1111111 ere men t1ougl1tlessl1 e lllLl1flN set 1 l11d ex1111ple 111 l'l'llS w 1 Sportsm 1nsl11p IS l1est le lT'l1LLl o11 the pl IX ground 111d 1thlet1e held 111 wouth s 1 1l1e1t1o11 s e11 ex lL 111t1 ol lt '1 1 lil Xle1e 11X 1 111 1 g1111e, l1ow 1 , does not 1 wus I'l1C'lI1 le 111111151 to pl111 1e g1111e 1 re 1 eountrx ITTLFUIS l1e.ng 1 good Llflltll ot th1t eountrx Football fozzflz aim 1 111111111111 st 11111 1 l ree111 111 s 1rth 1e1r 1thlet es lfulton Hlgh Sehool Durmg t ese 1e11s Lfilth l ree111111 h IS I'llSt.tl e 11d11d 1 et1es lllkl dese11es thxnlss from tl1e ent1re student lNltlN for l11s LIIIUYIIIQ etlorts to turn Ullf good te1111s t he w IS eonhon LL w1tl1 tl1e t1sls ol tu1n111g out 1 XVIHINNL, TH li flff ' 1.-X BO Y -l'll'l.'l' .' ' .' DUI. 29 5565-1 .2 U? 1 ' 4 , . H .nf ' ' ' , . ' 1 ' X 9 , fi ETQP'-I 1:1493 or ' CC t7, By l .1 .' .. C AXE ' 11 1 U .1 H 1 ' U' H ' 1. .1 H or 21 H ' ' U 1 .H 1 l U' .. 1' 1 1 U' ' l 1 11 . .1 .1 ' .1 r .2 ' 1 1 .1 1 1 1 U' ' U . ' U' U U' ' U. ' h ' 1 .1l . l 1 I U'1 g . ' el1' 1 1 '1 .1 ' 11 1 1 U'U 1 1 '1 .1 1 .1 , sg s 1 1 fnezu 1 111 B ' ' v ' ' tl ' 7' CL ' VV 1 .1 11 1 1 . 1 U' 1 t T1 lse Wh. 1 Bl 21 'KU l 1U'g U' ' f , .., - 4 - U - 1 1 U', A .1 1 1 ' 11 1 U' 1 1 1 .1 1 - 1 U' .1 U 1 .1 llll 1 1 1 '11 U .1 1 , 11' n- . U , . U U 1 U U U . . U . VVZI U' 1 tl11t1'ou donlt V1 nt to 1 1 ' " U 1 " U , l lc. . ght? ' 1 ' . .' 1 ' .1 ' 1 ' f W-11,11 1 ' ' 1d V2 U' 1 1 per 11 U' l 1 U1 l h U, l 1 U' - 1 of use 1111111 "good s 1ort" IS 11gree11l1le illhl l1ett111g IS cl1e111 s 1o1'ts111:111sl11 1. L ol' U 1. e U U e U U - l l U Wlll U l l1st11.1 xl l or 1ult l1e.1 1 l U U', 11ll too tr 'A h1 U: l 1: 1 li 'et 1 1 U', 1 1 1 .1 '11U'. U U.1 1:1 . Ue .1 U 1 U ' 1 ,UU . .1 1 .1 .1 U11 U1 1 .1 1 .1 U- 11 . 1U'U 1 .U 'U 1 1 U U' , 1 U .1 1 11 l1ut 1t.1 1p1 11 1.1 se1 111 1 'ery U'1 1 111' U' ll1.t1ll1Ues.. 111l1U'- 1 . U' 1 1 1 1111, 1 U1 1 e 'er 1 ' .1 1 ' 1 1 U . 1 l '. 1 AZ ' U " 1U' tl .' U' 1'1 U' U, . '. 1 ' 1 U1 " 1111U' 111o 1 than l11'1111: 111 ll -1 'H' ., ,l. . 11 1 ,,1 . , , . 1 . J 2, 1 U .U . 1 . .. U 1 . U . U , "1k.'.1"" "U. l 'r V . 'H 1 ,. 1 1 -7 I en e S 4 - k 1' 1 1 U 1 U'1 La: l'11ll 1 rke l Mr. 5 1 1 ' 1' .1 1 ' "e 1' " lot U' 1 11s couch of 1 1 11: ill' 1 .1 1 1 U '13 l U .'1 . U h1.1 1ll U U klU' U'1. l 1 1 1' 1 1 if 1 tl11 U . .1 .1 1 1 U 1 1 11 - stu 1 1 ol 1thl1 1 1' ' ZUU-U, ,, ,, -,UUU 1 1- U,- U, . U ' .1 U U " 1 1 11 .1 ' 11 l,11s tall 1 '1 .1 1 1 t1l . "U l .11 " .1 1 1 ' 1 13' ' 1 ' U 1 ' 'J 11 TON HICH SLHO te 1m 11pon 1 fexx 1eter IDS However, Lo 11h 1' reen1 Ill undertook 111s work lll 111s USLI11 Splllf, 11111, llthough he h'1d to IBKJFLFIHIIC his squ 111, uslng 1111111 nexv men, turned out one of the best elevens tl11t 111s ex L1 represented tl1e Red 1nd teen on 1e Yllk non We 11ope 1 leel111n1x111 be x11tl1 1181011111111 1 e The Team l5I'llll 11111111 111ge1 I 1ke p1'1x us IST SL'lSOll for the Red 1n11Cneen, ned ste 1r e l1ge put or 1 111s best on the defenslx e 11111, lkeillilllli., to tl1e opposmg te 1111s, WIQ llW'1XS 1xl1ere he should not h11e been Il1e l'C1lll 11111 mlss I1ge s sp1r1t next 1e'1r ohn K ohnmel IXIWIQIIN' 11ex e1ope11 mto one of the best fu1lb1eks t111t TL 111 Sehool 111s exer 11111 He n111e eons1stent 2111118 thro11gh tl1e lllle ll 1 11 IS one ofthe l11gf1eto1sn1 tl1e success of tl1e te 1m lxnlght 11 '15 1 terror on defenslxe p111 111 the Oswego g'1me, stoppmg 1111111 of tl1e Blue 1nd W hlte b1ll Qlfll rs IINLS u11n11eJ LQIH 111s H etest 1111 e 1rr1er f the Red 1nd Crreen te1m lmmle p111ed 1 gre'1t g'1n1e f1t 11'11fb1ek 11111 1xe 1re gl ld l1e 11111 f'1ght for the eolors ignun next f111 oseph oe 'Xlott 11111611 hls first xe 1r on tl1e v 1rs1tx 11st 1111 lllll fulfilled 111 expeet'1t1ons Nlott developed Into 1 gte If kleker 1n11 vxon 1 few gfunes 111 t111s met11od 'Xlotts 1bsenee 11111 be sorelx felt next tzll Ir1u1 lqkmj NI'lL,X'1lT1 1r'1 pl'lXlIlLf hls hrst 1e1r 1s 1 regu11r, 11 IS xeeogmzed bx footb 111 men 'md ne11sp1pe1s IS one of tl1e best s1gn1l e 1llers 111 thus seetlon o tl1e stite We LILIIYC 1g1ee 1v1t1 these men Hirold CI-1111 Sfmt 11'1s the llllll of tl1e hour -Xt the strut of tl1e se 19011 Sfmt wls put on tl1e llne but Loweh lLLl7l'1ll bemg 111 need of 11111 e llllLlS bee 1use of IIHLITILS, shlfted H11 to tl1e bqekheld He pl 11 ed 1 111ngup 5111116111 111s new posltlon 'md fLllllCLl 1111111 supposed defe'1ts Into xletorles hn 1 ohnmej IXTIUQ 111s 11111111 e 1 ed 11st 1111 111 1 xve 1k 1nk1e 1 opponents 1oul1l see no V1Ll1xllLSS however, for l1e upped through then lmes for son1e mee g1ms seve1'1l tunes I'LlW'll'1l 1311111 I'1rksp1111ed '1 stell xr Qnlllll. durnw 111s hrst se1son It QL1'1I'Ll We expeet n1'1n1 t111ngs of 151111 next xe'1r I-l1ro1d Chloon Ylullen shoxxed 1 brand of 11111 th'1t 1s 1 ered1t to 1111 gufardsmin N e ue p1ef1sed to six 1t Nloon 11111 be 111th us next xe r 1e1s N ts o 1 1111 llllelll 111 pl1x ed 1 g1e1t g1n1e lf tlekle 1ne1 111s 1 terror to tl1e opponents b 111 L1l'I'lL1S O11ver COIJ Shittuek 11 19 rught there on ex LVN pl 11 'No LIIIIIS 1xeren111e1n hls terr1to11 ,'Il1L1lllS te 1111 m lfCSI1lOllL,l'1l' lllell IS p 11n1g t111t he 11 un 1111111011811 eleeted to le 1d them for tl1e e 11111311211 of 1971 N111 sueeess be xours, OI P1111 CPete1 lxrius 11 I9 the buslest 111111 on tl1e te llll He p11xe11 een Cl lete eertunlx knoxxs hoxx to p11x hls posltlon We ue tl11nktu1 t11 If 11e w111 st 1rt tl1e p11xs for us IQ un next xear George 1I11eJ Buell 11tern1ted at guqrd 111111 p1'1xed 1 good grune We 'lre sure Tlle xx11l hold 1 l'LQ,LlI'll' posltlon next 1e1r, for 1011 1 111 t keep 111111 11own Y 11to 1 g re 1 1 V1 doubt eirn 1 regu11r berth 1' red wlll be wlth us lLI'1lll next xe11 Edwfird 611119 Nlurphx developed lnto '1 gre1t llnem 111 11st SL1QOll belng responslble for sexel 11xvu1s ofthe 1oe'11s lrd 11111 be 111th 11s 121111 when the next footbftll se IQOII 1o11s 1l'OllllLl Account of the Season September 24th Eastwood vs Fulton 1 ton stirred Its 1975 foot 51 e lllipllgll 12 unstl' 1st1xoodH11Qh9el1oo1 If Reere1t1on Iflrk Ifulton seored e1111 Ill tl1e Q"lI1lC 1nd xx IS leldmg lI1 tl1e tlnrd qu1rter 1 O xxhen in lwtst xxood nun e'1rr1ed the ball over the g 11 llllC Referee 1NI'1rt1n dec1'1red th It the b 111 L'1lI'lCl rran Ollf of bounds it e T01 not eou , xxhereupqn tl1e 11 IQIWOOKI te1m left the he 1 lhe seore of tl1e game at thxs p nt was F11ton 1 I1'1stwoo11 O Ijllgill Ixmght 1nd Nlott st'1rred Oct 1st Most Holy Rosary vs Fulton Nlost Holx Rosfux of SNYILLISL 1115 out next o1ponent e1 hui experxeneed team aeknoxxledged as one of the best footlnll '1ggreg1t1ons Ill thls p'1rt of the st1te Ihex m'1n'10ed to 30 TH1 SENIOR Yl-ZAR BOOK-I71'I, I .I I Q ' Ol, '1 1 I ' ' 1 1 ' 1, - , " ' Hg 1' , I x , I , . 7 . 'ul ' If 1 - "I 1 5 E c I K. D L ' . 'J 2 . vc ',4 '. 2 - K-. M c -Y L A c 1 'K K - A 1 ', I ik. , , , 1 1 thi 1 x , ,' K. ., 'Ha- OU' tl ' e"1" . " - M '. lfrzu Cljonzij 1 1211 3, 111s 1 e ' 1 " " 5 ' ' 1 "j11rs. ' 1 , 1,' 1 Hua V1 -1 1" . '11 1 ' 1 . Clif .' ff. fhf ,1 ' , .jing I -I 1 " '1- I, . 1'.'11.' -' ' 1 . Lx' Q ff' ill brc 'L 11 5 1111 -nd. fp 1 f' 'rl 9 ' -' 1? 1 J 1 1 '- -11 1 1 - - ' f so ll ' of hh' 11 H 1 ' 'as 1 1 -5 ,11 11, ll :Q ' -1. . ' , ' ' 1e,l, 1 tl 1 K U. .1 . 1 iv., .1 t Hel 1 1" 1 . 1 11" 1 ' .' if .' ' ' 51' J y ' ' - 1 ll 3 - 2 1 ' . 1 ' fl K1 1 , 'L 'Z 1 .S ' L. ,SS K' 1 i 1 ' L' 151 1 I' l l 1 . ' ' '. 1 I , ' ' 2 1 .1-1 I ,, I V ' x I C , L L L .'1 Z Nd C l I g -1 'lg Q. '. " I I' 'Z I ' ' l . ji Q-I' '1 D ,J 1, 5- the Frederick 1l"re111 Reiehel is develop- e- x 1. - 11 '1 o ' 1 1 Q ine, '1 1 ood 11111111111 .nl 'ill no 1 ,, ,Q . ' C ', I K L 2 ,Y 2 , 1 ' ' J . .'11',. ' 1 H1 l -ig' -' I "fa 1 I' .. -1 1 ' 1 ff A Q ' '2 U 5 V - 1 '11 " ' ' 1 ' 1 I . ' 1 xl- ' - 1 - 's 1 , . - 1. Q 9. 1 " 1 . 1 ., . L '. - . 5 fi - ' "2-"Ie 1711 1 '. -. 1111 , 1 , ' 1' , '1 1 1g1 3 ,1. ' f 1' 1 3 Q 5 1 -S1 1 .1 Q U 1 ,. ,I ' JL .n 1 . I 1' J' ' Z-" 1 -5. . '1 1' ' A 1 . X A 1 ' K , 'e 5 , 1 it . - , ' A 5 ' ', ' 1 Moz ' . ' . ' . 1: 1 ' - . -, I, 1 2 2 -,K . ' . K ' 5 1' ' U ' 1 , f l- , "M 1 ' '1 " ' '91 11nd th. t11 A 1: 11 did ' nt 'I - . 5 A 1 I ' ' 1 11. ' 1. 1" . j.1"11 1 v yz '.l1' " , ' y 's ' 3 , f . 'I 5 .' ol S 1 -, 1. . xg L Y I AI' L 7 l L A I n .Io ' I 1 . '1. . '- I B 'ut p 13 41 j 1 11 ' 1 ' '. Ol r - ' - 1 s. . L. 'si 1 ,L-S, A N. .1 :K .', ' x". I 1 , ,s . ' - E " .' t 1' ' ' 1 . 'I'h j . 1111 . . E. . . . .. . Q . I 1 1 1 " 1 . A 1 ' 1 .gL H1 ' . ' ' H. ' I .C l 1 1 1 B 1 . . I 1 . H I' . 1: 1 of to O SLHC ILQISILI cnc tcmugluluwn mthour llll U1 mu uosmw rhur mul HIL 11 1 sump w IS Xlost I-Iolx Roslrx I uItm1 October 8th Lowvxlle vs Fulton xml L 'u tI1e1r telm Iwumg gm 1tIx outxumglud mu put up 1pIuQIxx 2'1lTlt.,I3llfllCNt.I' IIILLKI thu Im1I mm Iu on 1 x t ltr must ut 11 1 L t1II1uI rm , Lhn1Isum.Iwum1IuItm 1 :vm 121 wt Ixr uns 1mINlott xuu L Sflls October 15th Sherrxll vs Fulton LIIINL it SIWUHII flIxlIlLI thc SIICTIIIIITLS mm klflip I S1ur1II hcl thy IL1 untll rhe hn1l1u1rm X In 1 gen x Nlott Und thy more md 1 tom mi p ss xml the xx tm the tounlu own 1 e X ct Nlurpu, IJLIQWII IL X 1ITllI"l ind Wmt plu ed Urelt wfxlncs October 22d Or1e1da vs Fulton cJI1C'lCI'1 Hlgh Sghool Umm to I ulton 1 Llein vue Osxuuo HIQI1 Qghool Howuu, thu wuz amen puttmg forth 1 mst In 1111 toot L mul um TL hu 1I Iws mmutu 1 I p IX Om LL 1 :mg gun ut xx lS rulu o mmuse one mf thnx mum wx IS cuffs C QJIICIKII xefuscd to uacpt rhc LILLISIOII lm dt the heII lhp UH1LllIS x e1, mul tu sung mu msc onlx n wLreIeIt I Ike Duslm md Wort wuz the Imemw of rhe Iv1rtIe 'md INLI exam dnfelted Qt LVL 1oIr wlun IuItcm October 29th Canastota vs Fulton -Xfter defy ltmw the strong CJIILMI1 Lluen the PFCXIOLIS xunk, Iulton ax pasted Ilrtlc c1ppus1t1on from L U1 wwf 1 It glmq w 15 p wud umm untum 11 c mmlutmns rhg held Immg Isp It mm n s UTI Q 1 LK 1 rmulu cm 1 L lf ng I Lffm, rus IH lxmgwr v um up u November 5th Oswego vs Fulton Ox nr 1 tI1ous1mI pumplg rm md out tc x mms thy mnu 1I umHur Imtxvun CJSNNLUU 1111 u c 1 sxxufo IIIL tcm L mrs QI In c L func: onfu tI1fllIIN L I'1ll1Ix c turnout vw IS better rh 111 Osxvuqo x L I1 ILI W is L 1 1 , hxmlelul our Hnct Imukhdd 111 sggttlrw s lrted www sunu twin m L st I1 mlt II om IL, 1 m rlm tm 1 Q u lI'fLI ton x pus t more sexu 1I Umm IL w xx v x sllppux md w IS umm om I11S1UINlN1l'l'LLI m mx um 1 LN L wht, ugm X utr mal XX zrtspl um gm lf LIIINLH Football Letter Men X mu I nslfl xx L I1 Sgmur lLX1lY1lI'l Nkm 1 L In Smmn lx nghr rlulmnl I HY IL Ill IIUIT1 Ck ltr 1 c Ix ILIS I ohnup I xrks flhull Nlullgn INIUONJ X ltts I 'omni Sh lIfLlLIx IUI P lx N I 'cr I LI I 1 R ILIWLI lIruII ggf um ull xl H nltlwuk H1111 Ix H1III1 uk Ill lfx fvkl ln I ul-JL I lpklc Cpntpr Cru 1r1I 1lllI'L H114 Summary XX hug unmr unumr Soplwnmrg I ruhm ln SOPIIOIHOFL Noplummrc umor Soplmomme umm' unmr LIIHUI' umur N-:nmr L L lN 1 pp L wt '4 I1 lstwu 11 u nr lux ll if ONYX Rl pr lwh NIILFFIII SIILFIIII nr n 1 ll at "ith Q H1 umrx rx umr N4 x rh Umm u Basket Ball LL 1!'1ll1 Couh Irgpmm 111 mo LI 1 term out ot IIICXPCIICIILLLI m 1 tml 1 In the hut slim: of the scmm uItcm drew 18 its opponent Nlexxum IU1 IIIL Im 1I 1tI1ILtLs won thy QIINL w 1 L lm mal gnu tu l,I,1Pt.lI' mm of 1 L 1UHplUHSI'lll rg lm ur IIILX mu me 1 nvuu, s an smxvul md t LX 1 1 ms mstruus sg ls I Imu4.51 fu! do won If tlu uugmt to flu mul lm xuu gmmquuu x If 11111 stxusgf XXL I VK I.rlI ff? ll SUKLLN5 U SL INUH nut xp 1r,I1u1us:.nmstuftlu bm s xx1II 'I'III'I SIQNIUR Ylf..-XR BU K -Alfl'I.'l'ON IIIUH .' ' DOI, ,ll ' -V 1' I 1 ' " 1 ' Iful stud -r 5 p11r111Ic -I' arc th - 1 I I ' " D -A N 1 I' '. 'III 1 5:2 . C Q I' .1 ", W' I ' mm' fins I 5' " '1 3 . J 1' fi .' f, '1 5 ' .1 5 'B lf 0. Th ' we '1 3 il s X21 4 I mu I ILIILI. If . - j X :r1 . Us '-S s' 'fi " - - I' rhy- I.o " llx was no match for I Iron, H,-5 I ' 1 R1 ,C 2 mir ' - lirl M 1 ' , QW .' " ' - 1 1 I"uI vas in il :I ion ru ll 1 f'.'J V' Q " Q' 3 ' -3, Imr rl - ILIII '11s 1 W - 1 111 mf. qlf 4 1 .- I 11111. 11 I I111I TIIAC I111II 111 I,m'v1llc s err wry tea L- - ' . I - f Il Lak 1' rl 'fm I"L'1Itfm 1 -1 'fc KN: lj J 'A 1 2' 'L A. 14-1 tI1' 1 " ' 5 ' JI I4, In "1IIc -,1 1 U. Iin',I MI. "1 Q1 . ""tIlf I ' I I I I .Ia ' ' 'rm CI1l.'.' i -4 1 ' l I.z1Ia-r fgcr Ifml ' lwnlrfm playa I lrs hrst out- - wn M1 1 'I 1 1 If -A 1 Q1 nr -r zuk ' - 1 -1 .' , 1" --' ' 'ng . 'Q If 111111 J ' ' 'Z f ll. X- ' KI - -3 K1 S11 1II11Ir II1lIIAIw:1cI+I'ImI J ' l 41 11 . '-I1 ZIIU' D151 '.I' II -I ' A ' , , . 1 1 1 ' . YM H M1 .I WI 1 I ilk' ' 'I 1 Im ' NVQ " A ' ' I . 'IQ .rf 'I J I Il YI 1 I I.1Ii, .l1r, 1 I-' 51 , 5111 Ll Q I A J - A 2 2 L 1 -,K Zu' :, 2 bf ". Yi K. I "A .Y , L' . . 1' 1 H I I "1 H J ' h l ' i . Yfllllf I C 'I ' ,I I . 1- V - ' ' 'L ' ' Bu-I 'lvlcl ' 1 -I I Iookmg for Zlll easy vlctory. They had Murphy 6141111 Guzml junior 1 1 . SI. '1 1 " "1 C' 1 Va I I ' 5- v- ' K - I ww- 5- I.cjj1'I' Iicl Nl: 1gcr .' I x 1 . 7 1 L xx' g 1 ' 1 x lx .1 Q ' E ' 'ts I '11 of ' ImII , of the ,zu-.' Uni. A tl I. hack I. U' I711t ' 'l"11m pl: -'ml 7 . I'I.II.5. In rl 1 1 ' ' m I1 ', IIQILI . . , - I it 4 I 1 - I . I' Q' bi S 'I , - r Ita: 'r I I' Iron Il inf j - -2 ' ? 'Y .. uf 01. 151 Hulyl .my If 111,11 1, II I 1, ' A I I . I is jxlfl ' U1 Hrh I, Mille I" Iron II I4 I-. ln, UR- 1 A, I. B, A U 2 I I1 L. " - '1 how cz-. 22 110 ci 11. 1-' lm 4+ 1 cv ' 11IIf " I '. " to st11mI 7 U, U-. - '1 ll 1 Lill lf ll fm II I A '1 S 4 " ll few minutcs of lllly 1' 1 1 5 f "S" I" Irfm ,Q 'A . ' ', 52 2 1 I ' ' 'I'ur11Is 35 .I- A' 12 ' - K. fl Onwzhf I1' "Hi 1 Izlm ,,- fn . ,,,v fp ,,- I 1 1 'I A' 'I " 1, - ' - ' '- 'I in in A A1I. E1 ' A 31: , TI - T2 1 '1 ' I. 'D I" -1 1' -, If ' ' if 5 - 1 ' 1ll ' ' ' ' ' 'A '1 Q '1 II' H.:I- ' '1 1 ' ' 'J . ' I. C21 11.'t 1 s 'f r' I 1 ' I wn VIVI '1 U J " I ' H fi Q " f cn il Hukh 1m1I won the :ill - I U. 'Ii C I li ' 'hx I '71 " ' IJ1:,1 K11:1 LI ' 'NI 1I1 -I '-II UN' . If- SIM JI 1 I1 Im' If Itcm. Im I 1 I 31 3 5 5-1.'cm. x I 1 ' 11rI1I' ' but rhrcc :ZllIlCS, I - - I' I - A 1 I "" ' -' - I " 1 fl - 1 1 - I fmI af cr 1 I1 'I 5 ' vglc. 7 I fuk vi ' 1 1 ' " 1 H for '1 ll mst 3 " I 5-13 S '13 1 I lf lr wx. U3 H.: 1 I .' '1 "1 J' J I - " K ION HICH SLHC 1g1111 he pl'111ng for the RFID 1nd C RILI N Durxng the se'1so11 Lspt 1111 ohnnv Ixraus pl'11ed h1s ususl f'1st brsnd of lull '1t forwsrd IIITIINN Dugsn put up '1 flfnshx gsme it Center -Xldermsn 'md Deerure were the s11r PIISCS of the xe 1r pl'1x mg l1ke 1 eter111s e I 1ke ind Pete lxrsus were ss ususl tl1e st'1r defense men, lmoth hung hsrd to shake ln the lsstest lor w IILIS 111 tl1e le IQQUL Ihe onlx TLQLIIITS to he lost to the squ1d next 1e1r through gI1LlLl'1IlOI'l 11eI '1ke ind Y '111 I '1ulkenl1erg 'I h1s I9 1 tough loss, lwut tl1ere Ile 1 IILIIUIJCI ot LUINCIS wl1om1gI1t poss1l1lN he LIIOUl11LLl to hll thelr shoes -Xmong those re portmg for next 1e1r s tefim w1ll he Ixr'111s, Dugfzn, Dee 111e, Xldermsn HLIIILI, H 1rt 1nd Colem 111 We 111sh tl1e111 the lmest ol sueeess lo1 the 19" SL ISOII le T1 XILXILO 3 Sl1e1r1ll I ernon Osweeo O11e1d1 IDNLICII L 111 1stot1 Rome L I1 nstot 1 Rome Hols Ros IFN North H S I oe 1t1o11 1l Holx Ros IIX S1 1 IN So 1 IX Xo1th H S Oswego Summary I l e Op 1o11e11ts ulton UIIOI1 ulton ulto11 ulton O11e1d1 I 11111111 L1111stot Rome I ulton I11 o11 If 1e11se xr xeuse l ulton I ll 1 Mr IQIISL l ulto11 So 1 IN I UIIOI1 Oswego 7 7 W S Baseball Iwo xeterfms, P Ixmus ind I 1ke IL left from l1st XLIFQ 11111e lllll to1 tl1e tl11rd spo1t LIVIQII I'It,ClN 111 h 1d to p1ek 1 te 1111 from lIICXPLI'It.IICCtl me11 I he mheld I9 ent1rel1 new, eomposed of Sh 1ttuek I re, Herner 1nd Holt wl11le 111 the outheld the vete1 111 I ftke IS IS s1sted hx lxrsus -Xrnold 1nd Qulkm Dugan '1nd Deesure do the h11rl111g w1tl1 P Ixr'111s reee1x1ng Iod'1te I 11l ton l1'1s lost one gsme, tl1 1t to Nottmg hfnm Howe1e1 thex dele1te1 t11s tesm e1rl1er 111 tl1e sefison We look forwsrd to o11e of our best sessons next west IS all of these men w1ll 'lg'1lI1 choose SUITS Summary I e 1 T1 VX here I l ned Opp I ulton SXFILIISC I 11lto11 I11 on I1 1 NIex1eo Nott1ngh1m XOfIlllL,Il'1I1l Y oe ITIUI1 1l Illon Track Ir1ek1s st1Il1 xoung spo1 t IH I' 11lto11 l1ut IS ste ltlllN QIIIIIIIL, the 111terest of o11r 'lSPlI'lI1Q,' 1tl1letes It IS 1 spo1t wl11eh e 1eh 111 III l1 IS to depend o11 l11m sell he his no te1m m IICS to help lIlI'l1 durmg 1 eontest or 011 wl1om to pl'1Ce l1l1meforI11s dele lf Ih s w1s not 1 IIIIIIILI xe1r for e tr 1ek te'1m III 11etor1es won l111t1t w as 1 huge sueeess III gwmg CXPCYICIILQ to the X0lIl1LIl11CI11lTCl'SOl the squful Ihe1e 11e 1 numlmer of t1esl1men lllkl sophomores who l1 me shown VNUIILICI ful f1l11l1t1 LILIIIIIE tl1e p 1st se 18011 lllel If 19 hoped tlmt w1th111 '1 xe1r or two thes xf 11 LIOSSIIILI the l111e, WIIIITLFS or I'llIfOI1 -Xs 1 prep1r1t1o11 lor the lug meets, two 111te1el1ss meets we1e run oil I he H1st wss won ln the semors, wh1le the sopl1on1o1es e 1pt111ed tl1e seeond I he 0llfSfIlILlII1Q,' pe1lormers 111 tl1ese meets WCIL Hfut, DeBruxn Yogelgssng, l'lLlS, -Xllen I ske, Iodd, XIu en, Bltem 111 Sfmt, P1rks, Cusflek, NI IL 'N 1m lfl 111d los er I11 the Worth Lentr1l leigue meet tl1e Oswego Oneldi, Qherrlll 1nd I 11lton te'1ms eompeted Oswego w1s the wmner I hex h 1d 1well I1 1l1needte1m 1nd KICSLIVL KTLLIIT Io1nt XVIIIIILFS for 4 to11 WLIL e the shot 1 DeBrux 11 IIT the lllqll IUINP Iodd III tl1e h1ltm1le X0gClQ9'1l1g III tl1e m1le, lxr 1us III tl1e 1011 1 1rd d 1sh 1ndNIulle11 III the 440 At tl1e seet1o11f1l meet wlth te1ms from Oswego Qentrsl, I'ulton, Yoefl t1o11f1l '1nd lxI6XlLO eon1pet111g Oswego lg 1111 WIS tl1e w11111er then 1111 etes e nmg the 1111or1tx h1st p lL Pomt getters lor I IIlfOI1 were DeB1 ux n III tl1e h1gh 1ump I ske 111 the shot put Iodd1ntl1eh1ll m1le, 1nd NI 1eN 1111 II '1 e YI 1 11 l1ro'1 1111 32 'I'HI-1 Sl-QNIOR YEAR BO JK-l"I'I," .I I .' I IOL 1 ',.'. Q 1 1 1 .' 1. . .' , . . . J U ' 1U' .' 1 1 1 U' 1 , 1 1 1 1 1 1 L lc . UU UIH , C K Ls rv K K Q A . - - '- X , P - "-11 ' - - '15 . 1f.11.s. 1. N11 ld xl ' 11' 'V 2, I, I I " A 'I 4 lf? U8 41 1 U - - ' A N A 72 14 .- 111 I4 1 S 1 A' ' U1 , I 111 3 ' 1 1' ' A U' 1. A - I '1 A 1 5 It 4 N 'g ' Q -gh -, l l'o1 5 8 . 1 . U Y '1 U1U' U K . Al Y K C C ' u L x- r Q K " 'N' U' . K ' ' A X U I . A f ul ' 3 '1 ' ' 1' ' f I ' 1 J: ' I - . e .' Q I 1: ' ' L 1 1 1 ' 111 U . .. U 5 U , - U1 ,U 4 U UU. , U - 1 1 5. U 1 . U 1 , U U 1 .U 1 U " 1' 1 ,1 1 1 . 1 I fi U ' - 9 ' ' -f ' 1 13 11' 1 1 2' U"1 ' th . 1. . U -- ,U 1 - U- 1 U 1 U4 1 . " .. 5 1 'I H1111 'nc 1 - .' lf.H..'. e 'I U 1 ' - . If III .11 "1 ' L C. 1 . A. If 411 5 - U U il ' 1 ' r ' ' U' U .' If Z5 lo 1 U' ' L 1. S 15 1 . ' If ,11 I4 , V ' . v-1 1 1 -' UL' l' U 34 -ll ull l 1 " K ' ' " 1 J 1' ' 1 ' 1 .12 lfl ' Sherrill Sherrill I4 ll , , ' ' , ' l X.: J 3-Q ,A ' I ,--1 I K , - 11- N I " N1 :S 1 I1 :J QI I8 IU U 'A U ' . I ZZ -U 1 1 I U 1 1 U U '11 1.1 1 f 4 I4 - 'I . " ff ' - ' 5 lt 1- ll 5 I ., " -I - 'J 5 U' Q2 U' SU' 1 1 Il lf: 'AZ 1 ' ' U' , B S1 U- A sy-1 ll 111 111 A 4, " A ll '1 1 'UU :L 1 1 , .1 1 '. 31" 1 1'- C114 ' 'Ol 4' IX " "' t' . . . . .U 1' 1 , ', , , .ol 5 21 I9 I A U- A - U1 .I l '1 U' 1' l 'z U' S3 .ll U ' 4 I I .V ' 'l I5 I3 .L ,, ' ' I' U.,. U.,,, I2 H ' . 'U QUE ?2ZU' 'IU U U.,. , 1 , U J , U. I'ul fe: I.21li1 111 ' 1ut, I 1 ' ' :I v 5' ' 4 , . ' ' ' 1 . . .U . U1 ,1 ' , U1 - U , H.. wee ' 11' U' '1 . 1 so 1 3 - -U'1 1: ,1 L '- ' Q ' 1 ' " 1 1 . 1 '1 1: J A 1 . 1 . 1' 1 , 1 1 . A 1 U' ' 1 , e '4- 1 1 , U . ,U U1 1 . U U , U 'U ' A '1 ,1"U.'1U.'- 11U if U U , U 1' 1 l' 1. - U' Ul. 1 .,, 1 ' . fill g ' 1 1U U' ol l1 'es. 1 ' 1 , 3 f : ' U' . s Ax I . r 4 - U , A I J , 1. . 1 1 . - ' 1 - 1 1 1 '. 1 1 '1 1 . ", Q' 1 Al l . 111 tl1 1 l1l!:,l U1111111 1 1d 1d U 11p. THI-1 SENIOR YH.-XR BOOK-IfUI.'I'ON HIGH SCHOOI, 33 Glrls Basket Ball Team Setond Row Nldnnnls Nlenter lNI1ssQomstotk XXllLOY Ixrogmln Ilrst Row -Xllen Hunter Crormm Golf Team I hls IS the hrst xear m whlth golf h'1s ex er been ittempted bx l'ulton Hush Qthool Ihe sport h'1s nex er been ton srdered serlouslx , and the ide 1 of h1x mg 1 te 1m to represent the sthool IS an en tlrelx new Pl'1ll None of the box s h 1ve ex er had '1n opportumtx to spend muth tlme on the sport ind, 'ls 1 result, team hrld to be seletted from green men ful, Lonsxdermg the h 1nd1t'1p OIIIHCXPCFI ence under NVl'llLI'1 the te'1m has plftx ed Ihe first tournament was held at Sherrill on the s'1me dftx that the tr'1tlt team 1ournexed there Irxouts were held the d'1x before to selett the team, and from the sex eml C'1I1LllLI'lfCS whlth entered, Rexnolds '1nd SFIIIIDQS turned ID the best stores 'Ihese txvo men represented Fulton '1t Qherrlll and, though thex were defeated bx the stronger and more experlented te U11 of Sherrlll '1nd IUIICILI1, thex were able to dele1t Oswego bx 1 I1'lI'I'0XV m1rg1n Rexnolds pl1xed fan excellent LIIITIC, turmng ln 1 -I3 1nd whlle Iennlngs ITIILIC 1 qs, stlll he delelted his oppo nent bx two strokes Iqhe second tournament xxr1s plax ed xxlth xOL'lfIOI1ll Hlgh Sthool on tht I"I'l1CI'ILlx tourse It I'ulton and though the boxs were defeated, thex gave I o L'lflOII'll 1 real battle In thls m1ttl1 l'ulton was defended bx -Xlbert Rex nolds, Robert ennmgs -Xrthur Net tleton, W 1ll1'1m I-Iolt 1nd lsdvx 1rd XX fzlth -X11 ol these men extept Cllfllllgb xxlll be ftble to plix 1g11n nest xe1r, and xxe expeet to have 1 tormldable team GITIS Athletxcs The glrls basket ball season thls x e 1r xx '1s carrled out on 1 much larger scale than last, due to the fact that txxo tesms represented e'11.h f.l1ss Instead of one, as was the ease l1st xear The gxrls haxe tftlxen much mterest ln the game, ind under the toachmg of Nllss Lomstotlt thex h'1xe shoxvn re tl '1pt1 tude for b'1slxet b 1ll -Xt the l3CglI1I1lTl2 ol the season, mp IIIIIS were eletted from euh tliss I reshmen Berthl Stemwttx Qophomore I'l11'1beth Qonlex unlor I II'glI1l1 Hunter SCIIIOI' Mllatent Crrlmes I 1, s N , If I I I V1 . ' f , 5 - , , ' : I 'v ,. , . N ", ' ., j 1 4 ' I I , , Z , - 1' 4 I 4 ' '.. 1 . . 1 . . , . , B , 6 , Y . Y v rw 1 6 SC ' 5 N ' ' C I - - w ' 4 1 .N 1 - . u 2 4 I ' ' , , 1 ' . ' n 1 I - 1 2 . I s - , I, ' , ' ' . I vs 1 ' 5, A A - 1 a A . K " . 1 I ,' ' . ' K C 4 4 I C I I L1 I v , 1 ' L 1 1 sf Z 21 ' , ,x J ' , ,' 4 4 I B - 1 . ,' s Y vs 'I he first season has been lalrlx' success- , , , . ' ' - . . . '- 1 K L K- u I Z In - O 4 L 1 I . ' 7 ' r1 ' ' A , 1 v 5 . v 1 c c I c c 'V - " ' . L 1 ' ' K I L I L . 1 I K ' L '- . . ' 'z . Y ' s 1 ' 7 3 - V ' i i Q , K V . 1 A . . . . -5 - - - - - L V .Q U, 1' . ' 3 z . - L i 2 L . -C I 4 1 A " K 'I E . . . - 2 J ' 1 . z . f 1 ' -- ' . 1 ' . ' ya ' ...... ..... 2 . . ' 5 1 g z t Q t . ..... , .. , i' . . -. . . . - .....,.. .... . .. . , I' ' ' . V' ' . I' H KH NLHC NX p11mgr1m 111 11111 1m11r11 1.11m1s vw IS 11r1n11e11 mth the ruult IS 1111111115 S mor 71 8 Sop11on111r1 lst, 7 lOl lst, 1 nor 1 U 1416811111611 let -1 1 IC'S11I11SI1 lst 19 SUp111m1or1 kt 1ILS11lNt'l1 15t 11111 lst S 11111 1st 1 1xrt11111xx1mt111 111 111 1111s111p 111mg 1xx 1r11111 11111111 11trc15 11111 Wi 1 1r1Q11men lst, l-1 umor let -H W 11111 lst, S11p111m11nL lst Ni 1111 s , NIOR X111111111 Humax Ruth -Xllen 1111111111: 1XIOLZIN1I1 Nl1r1eC11nm 111 -X11111 X11C1mn1s M1111-NX11111x N 11x XILI1 LI 1 LL 1 ll Uslmol 1 111111 N 111 11111nxu xx IIT 1 ILL 111 11111111111 uc 1111111 u 1s N 1111111 N1111p11x q11111s 1111 111111 h1,11t11s 11111111 111x ll s 1111 t 11111m 1111111 21 1111! the 115111ss11m 111 1111 Ll 1 p11s1t11m of ethel 111111 81111111 1 t 1111x1111 exp11ss11m 1 XN11111 1 t 1111 111111 11111111111 11xp1mt11 P1' wo 1 t JT1LIQ, one 1111 11111 111 1 1 Q x m 1111 stint S 1 111: to , 111 m1 p11Q1nt 21111 tux 1 11111111 x WILA1 x1 1LU1I11X 11 714 Ixumeth lxes, Vw1111L rcwntlx motm mg t11rou1.5h tha snmll tovsn of Plmemx xx QQ 1111111311 up for emebslxc speul 311 11 t xou see t111t 111111113 1 611 S mx 1s11111 1111 11f1111r c1m111s1 1 s 111 611 , 111 1 1111111211111 11111111 xuur nm I1 PF 1: 111111 1 amz tr C1 to sre'1 111sQ 'md If 1111111611 on her 111111 1 Qus 1011 H1111 11111 she yu 11111 murn HL IX L11 Q 1111116 wwe fm 1r11111 1llllT1Cl"l1S 11:1 11111111 19 Sll1JSflI'LlfL9 lhe other teims were llso 1111111111 numemls 14 R1 sHx11 x B1rth1 Stelnberg 1'1s11: Dmgle 1 11111116 14111111 1611 1 P11111 H 1rr11t 811111111 ll s S111 Houcmkrx 111111111 1K llS11Ll 1 L 1t111:11m 11s1 51 N 11111111 1-1 l11 Ollxc B1 11111111 1 11111113111 Lonlcx XUIIIII Steunb H1 Cllffc l1L1X 1net111rsxt111 Sl-XIORN N111 11er1t 111111165 111111 XN1111c1 X 1111111 Q11 1x QL111 1x1r11s 11 C 111111 S Rom 5111131111 1 IN Xlllllbll 111121111 N wx 11111 1 1:11 1111 111 1111 111111 611111111 1111111 mrh Nllss 11111111111 eu 11111 1 M x Ll N xx 11116.11 1111111111 1x111s1 1r11 NN11 1 1 111 11 1111 1111 or 1111111 xx1 rof V001 XX 1X Helen -X B L1Ll9L 111611 IS 1111L1 under' the xx 1rcr rs SIUXN I1 s 1 18 111 I 11 111111111111 IX X s 6 s X1 IFN 111s st11111111 both -Xluulam IIIL1 1111111 x C1001 Nlormn Y to 6 1111x 111 -Xlgelu 1 N rx 1111, t 1 spe 1 IS now. 1 mx 11111 111 sp11 11111 spewk M1111 H1111 111011111 1 1116 xn111111 11111 1 XX1m111 141111 Xlolly 'No S1r snr, 1s1tH1tt 111 'X 1 sn 11 v1111 IS x h 118 Host 111111111 Q 1X If 5 1ro1111L11 1 1 1 LlLl11C XXOl11L11 rank 111e1or xou LSSIC 1 on t now 11 wus 111 1116 111111 91111 3-1 TH 1 SENIOR YH.-XR BOOK-15l'1f1'UN 1 1 .' ' DOI. Qc' -1, .lu1' '-1,I M ' 1 Q ' 1. 1'1" 1' I 3 - jun ' 5 15 1 '. N' 1' 1 , 1 , J A .1 i ' ,S i 1- K- , ,N t 1 1 , - 1 Q W. ,. 1 -1. - , Il SCI - - 22 1 - . - 1 1,1111 .11 '11- SC1. ' Q ,19 1' 'I 3 ,1 - , . 1 ,.- AILIN 1.1 10 Q IJ 1 1.32 ll 2 . 3.11 II1 1-111111111' 3 11 1 1 ' 1 1111- A 11 -' -' . Z ' - -1 I U 2 A , 1 '1 ' " Q '1 '11 f " 1 ' ' 1 .' 'L ' .I1'.' ls'1' '1 fl ,' .11 ' ,' ' 5 'J ' M. 1 1 1 ' 1 , '21 Q1 " - 1 1- ' S 1' .11' '11' V1 V1 Q All 1 ' F" S111'11 1 1 nf 1' 1 ' C1111 1'u11111 1111 1 C11 rc 5 'nc 11111 91 jnc . 1 " "Q 1111 ": " V1 ' '11 '1 'J 4 " Y1 .' ' j '11' ' 51:1- .115 . ' 1 -' 1 1 "1'1v nik 1 111111'r :1111 11, 511C Lf "S, '1 1 'ZH '1 1 1 " ' 1 J Pk P11 P11 911 311 L'c1'1 '1 'l1.': '1111 1 ' ' 1,115.11 J 11. 1 111: "H '1' , is 1 orc :rc 41 :11 11 1 ' ' 'Z ter? H 1 - - - Helen A.: uN10I'C12'tI1L1.n Du' 11' 1 'm- , - - .1 1 H- - - - g 1 . 1 : 1' . .I 1' ' : "1s1' 111111 il p111'11- A New ' X U 2 N113 1 1: "XY-ll, 1 111111' ' ow tk 11 X 11111 11 ' 11 ' 1' '11 U' 1 -tic." N1 1 ' ' w11.' 111151 so 1 her ,11 . 11 1 B "YU", fcff' S11 :11111, 'IV u14'2H1' 111 1" - 5 I 't 15" A-H,,'1 . 1 , M' "N 11 H - . 521' 1 1 1, 111 p111 1 ' 1 x 11111 11111 ', et the v- '. Y 1, - X .U ' ' ' ' 1 . 1 L 1, 1 Ill v. .1111 -1 P11111 " .2 A 2 1 it X my K ' .'1m11." ".-X11 1' wha lilff 111 Q e '11 .- "N1 1 ' "1111," 1'c1 17 1,Zlll1, "1 QA?" " Ir 151 't 1 U' 1 J Heh. 1111 '-111 - I' wnf' ' ' 1 ' ' j ' ." PF Pk wk 714 FF V f J 1 ' A ' 1' '- " s ' ' ' 111 F" N111 ' 1 N is 1 bf J, 1: If v. is ,lk . 7 rx ix Y I. 5 I A -x ky . x - x17 "1 1 j S 1 1 ' 5 1 1 "111: C117 5 1 111 F .'1 - "Of 1' 1 11K1,H 51 1 K . "1 t H11 rl 1 1 '11 lSll,l' 1'u111111 111111 .'11't y -1 j ' ." 11111, V 11 1' lr?" pg pk H1 1' A A 11" ,f 1 v ' .H Th 1 ' - H: "1 1 1 J .1 ll X 1' ' . ' Y' .' . H ' 5 1 ' ' , :" B'll 1 Q2 ': H ' 1 ' ' 11 'fn 12 1' : "1 1 ' 1i 'S e 1.1 1 ' - L . 11 U 'J x 1 Y vs ' l' Y - ' x 7 1- ' R U HIH SQHC UC-Q9 Lderarq 1.Cbru1 1 Rc-:gg1es Dress Su1t RLg11111ld xx IS Lursed xx1tl1 1 s1ss1 11L 111 s 1Lt 1olLLs His I1 1n1L DILLIPIT ll'C1l 111 111x hst ts, 111d VL s 1 1l11t1c111 of om. L tt ms RLgg1L s lUl'xII1Q,' l11ougl1t was he exe o 1 e e11 o 1111g l1fe is IQT 111LL jk IL moment, he sat 111x1ouslx 11xx 11t111g tl1e 1rr1x11l of l11s first dress s111t I3etxxLL11 1un1ps at thL sound of LX LTX 111to at thL Lurb l1e 1lI'C"lI'T'lLLl of P1tr1L111 hls f11r 11111111orat11 -X xision of her d 11k L11r x he11d1111drosx LheLlLs111osL befo1L l11sex LS and, like Sh1l1espL11re s Xflllfhllll lox L1, he sighed like 11 f11r11aLL IDIIIX t1n1es 1st tl1e s111t 11r1xL1 1111 egg L FLIS ed to his roo111 to 11dm11L it f 11tLd oxLr it fo so 111on1L11ts l111t f1n11llx tore l11111sLlf 1xx IN stL1l 1 111Ltlx 111to his f1ther s roo LrL hL L 1hsL IYLLI l11s lOl 1111 sh 1x111g so IP 11 tl1e b.1th1oon1 RLgg1e g1vL 11s L 1 n111111 e e1c11n11111t1o11 llhl to 1L11t delight fo11111l one spL II of I11rs11tL 1111111L11t 111 thL Lrx IL L1111 1 L1t Ls f1t1L1 s s 1x111g SHIP xxLre 11pl1ed Ullfll 11s f11LL resembled tl1e top of 1 wl11ppL1l LrL 1111 Cake -Xtl11st,tl1LotIL11d111g h 11r V518 remox ed 11nd RGLLLIIL felt th1t he was indeed '1 ma11 Back 111 his 1oom, hL su1xexed thL nexx suit vxith dismax 1011111111116 h 1d happened Ihe gleaming shirt fro11t h 1d beLon1e an 11t1st s Lanx as 111d now bore p'1lp1t11t1ng he11rts p1LrLed l Cupid s d 1rts, and '1 f111e La11L 1t11re of t e ovelx Patr1L111 Horrors I IL trousers l1ad Lompletelx d1s11ppe1red His Loflt and vest were so deLor11tLd with buttons L1f'1llLolors and kinds that thex would haxe IBCCII n1o1e '1ppropr11te for the LIFLLIS Till! than 11 g11l1 1fI11r l1l1L this vLrx LxLl11s1xL Llllltt It ICQUITLKI e 1 xers rf 1 rteption of 9hLrloLlL HCJIITILS to f1thon1 who xx IS the Worker of 1 th1s dLstr11Lt1o11 RL1fg1L ILHILITIIULILKI xx1tl1 son1L ILLIILY L 11ght tl11t 11 L f1llLn l11s l11otl1L1 If IQLLILIIL s oxx I1 h 111 I N1 xx it did not sLL111 q111tL so l1lLL lIUlsL 1f1t to do tl1o11gl1t RLgg1L, lllt ll s fert1lL br11111 hL f11111d 111 11181 L ot1L1 s UVVII Qlllf L pured IhL thought h1d sL111LLlx LOINL xvhL11 Reggie xx IS 1r1 ning him 1o1rox l'If1L is dL11rt111L X118 n1f1dL bx 1 L11L111to IS 1 ite Illkl 11ot If 1ll 11o1s Xxlfh xvildlx beating he 1rt, l1L llfted t1L ls11oLlLer 1t PIYTIQIIQ l1o111e xv.1s greeted bx l1e1 mother xx l1o 11shL1Ld 1111 into tl1e l1x111g 1111 1 l+o1 so 16 JITICIIYS he t oLs LlNl31I'I' 1ss111e11t under tne of P1t11L11 s f1ther s rL11111lxs t1Lr 1 llllfx s111t xou l11xL t1L e RLg111 1ld s e xr 111 H1615 tl1111 s t L 111 5I01ll3lX ff 1xx o , PILSUINC Lgg1L s f1LL fI11shLd l111g1tL1 Sk lIlLf, if Sllkll xxL1L possi L, fo1 thLsL shots struLls xLrx IILII ho111L I11lor got l11LlSLlILI11t.l'lYS INIXLLI, l1L 11111n1blLd X radi 111t vision l1111st 11po11 I11111 lllkl tl1Lre stood P1t11L11 QOYNIILAI 111 p1lLst 1111 1 flutlx IUHICS of 11 LIC55 is hL11rt rose IIITO his throat llltl fLlIIl6Ll sexersd handsprmgs l111t he l1ad pies e11Le of mind enough to grasp the Llo1lL xvh1Lh she thrust 111to his I1 lllklb H held lf bottom side up, s1dLxx 1x s, too l11gh and too loxv before tl1L IDHCIIKIIIIQ' g11me11txxf1sh1111llx 1rr1111gLd I 181 t of dre 1111 Reggie propelled I'1tr1L11 to the SLCIIC of fest1x1t1es Ihe hrst Ll1ll1LC xx IS 1 1111,l1t11111L o RLgg1e His lLgs felt 11s though thu xvLre entirelx IIHSCIII 11nd his feet xxL1e sones, xh1Lh sto11es l111dLd on TYIIQYS tiles 11thL1 too ftL11 Lniox 1l1lL e 11111 1 xx lLtter, tl1e third still l1ettLr, 111d t L fourth, pure 11pt111L L11 111 te1 x L11Ld TH!-1 SIQNIO YF.-X R BO K---Ifl'I.'I'ON I Q .4 4 JUI. 115 556511 15 0 I' Ewa: . , . 11111 1 1111d ll pr 1en.1itx' for prz 1 i1'11l rl11 1'k 1 21 si111il111' fate l'1d I11- U' ' 1 1 '1" ' 1 1 Q -1 1 ' 1' 1 'N' ' 1 1. figh 11 1 x 1 :hall see xx'h1t the 1l1 " ' 1' 11 ' ' '11 gi ret'l'1 i ' 1 of th 1 x'i1 i 11 of " IYI 1 5 'ml' 1 l'1 ly' hi " y ' v . his i i 1 1' 1 '1 1 1 1' x'11'. It '1 t 11 fi lla x' t fi his " Br l 1 ' ffnoxx' 11i1elx' re- xo N H, h'1 fi: I1111. . t tl 1 1' H 1 5 1 1 l " A 1 .'.' 1' i . self' in his l ' ved i 11'x'. H' ,A X 5 4 , v s, rv: I , ,Ii A 5 vt ks L 1 'v 2 sv - 1 ' Lks ' , 1 1 A 1 ' , " 41' 1' ll 1 1 1 ifily. ' . .U A 1 1.1 1 p 1' ' ', . ' B I 1 " . . . ' ., 1, - .. 2 2 15.1K ' Ht, 1 " ' ' 11" 1 I' ' hi ' ' 1' B ' 1n. ' ' 1' I1 1-Xt l11' 1' i 1 ' i "I, 1 I R ::i1 1111 1' sa in the tl11' of 11h ' ' . He 1 1 " i 1 " 13111 1 '1 ' i11 ecstacx' 4 1' 1 me '1 '1' 1 1 ' 111 '1j 1' tlRfll' 1 " 1'1 I11' to 1' 11 1 -1 " i -1 111 15' 1 . I.ook11 111or like "1 ' wh 1 1 1 1111 '1 1 I'Zl'. ' 1 l brt l 1 your: o 111 1. Yc 'll 1 1 " L 1 . 1' I1 1' :rc ' i11t it i11 time I I ' ' , 155' M1 1 l ' R QM' 41 '1 1' 1 il f411c1 1 ' t 1.' ' 1 ' 1 his "il 1' 1' 11 ' 1 'I 9 ' '1'1 .':'l1l1 11d1 ' 1 i 1 x'1 1' n1id1l1 of' his '1' p '11' '1 1 1' 1 I' 11' . C'1'11 q111111titi of .1 l 1 1 . 11h1 'i V 1' 1 '1 II in l 1 '1 A ' V ' 1 1 1 1 1 1 K 1 1 ' 11 '. 1 '1 1 41 'N 1' 1' li'Z ' 1' l' l"1. H' 11 1 1 1' 1' 1 ' 1 . 1 1 1 , 1- 1 . . - X H 'V X X . M 5 3 i L Y 1 1 ' 1 ' ' '1 1 1 'N , , ' 1 ' A M E C U 1 ' E 1 ps . 5 s ,yv Ez - vt s Q , 'vi 1 B 4 . l S ,I- I i 'J 1 1 1 4 1 'i '1 i i 1 5 .1 1 "'1 11 1 1 4' 1 I ' ' 1 ' 11 ' 1 '11' 1 'j 1'1 t l ss 4K s Lx '. L 1 D 'I 2 5 4 I s - , vh- ,' ' ' 1 '1 St 1 v " 1' 1' 1 1 his i " 1 1 I M ' 5' 1 1 '1i 1121 'S '1 1' ll. 1 to be 1 U' 1 '1 1 ' ' 1 1 I "1 1. 'l'h se' 1 I d111L'e 'SIS not th 1ox' 1' 1' 1e 1 ' i ll 11 I i 1 1 I1 1 1 1 1' .1 '1 1' i 1 '1 ' 1. 'I'l11 Iflllfti 'IHI- SENIOR II--XR BOO Is FIITON HIGH SCH OI -X servant srlentlx beekoned Reggre 1nd whrspered th1t there w1s 1 gentle m in to see hrm rn the llI5T'1l'X Reggre lTI'lLlC 1 masterlx le1vet lkrng of I'atrrer1 1nd m1rched eonfrdentlw to the lrbr try Ihe lrbr1rx door elosed on Reggre 1nd hrs wrsrtor I'rxe mrnutes passed Reggre s brother emerged from the lrbr1rx c1rrxrng oxer hrs arm 1 Co1t, vest 1nd trousers of 1 dress surt whreh looked more lrke hrs own th1n Reggre s He IYILIQCLI 1 moment t the door t whrsper rnstruetrons to r serv rnt .and left, werrrng 1 e1t th1t sw1llowed the VIII rrx expressron Y enge rnee w rs sweet 1nd bx no me ins eomplete Ihe serx 1nt 1ppro1ehed I'1trrer1 wrth the mess1ge th1t she w1s vmnted rn the lrbr1rx She 1ppro1ehed the lIl3l'U'X "lI1LlL'1LIflOllSlX opened the door Ihe srght th rt met her eses e1used them to open xerx vsrde Ihere sit 1 drseonsol1te Reggre robed rn 1 resplend ent whrte shrrt md knee trousers of m1tehrng shade Bl1ek soeks and danerng pumps completed hrs torlette Xt the srght of her, he spr1ng up 1nd despar1telx sought to hrde hrmself P1trrer1 grggled 1nd pursued Reggre rushed through the open doorw1x rnto the 1rms of 1 spoonrng eouple P1tr1er1 pursued strll -X srmrlrr eneounter rn the next room -Xt l1st he found shelter He r1n pell mell rnto 1 large room 1nd sl1mmed the door shut 1fter Vengeance -Xs twrlrght 'lpPI'O'lLl'lCCI, drrftrng sh rdows softlw stole upon the secluded x lllex where flowed 1 mxstre rrver I uxurr1nt folr1ge grew on erther bank is f1r baek 19 the exe mrght penetrate 1nd over the rrver rtself drooped h1ng rng br1nches festooned wrth trarlrnv vrnes of fe1thers moss whrch met the sur 1ee of the w1ter Over thrs tr1nqurl seene rested 1 pe leeful srlenee unbroken s1ve for the l1pprng of the w1ter 1nd a frequent ers of some brrd rn the forest Quddenlx wrthout warnrng a boomlng ro1r shook the rungle and 1 suseeptrble vrbr1tron mrght have been drscerned rn the w1vrng of the tr1rlrng mosses Crrshrng through the underbrush un heedful of 1ll obst1eles e1me 1 huge hrm He leaned agarnst rt and bre1thed 1 srgh of relref But hrs relref w1s short lrved, for there before hrs ewes were 1ll the 1ssembled guests, who st1red rn amazement 1t hrs 1ttrre Wrth 1 frrghtened g1sp he rushed through the onlx xrsrble door of esc1pe 1nd found hrmself rn the krtehen On a ch11r lard 1n apron belongrng to the took He e1gerlx ser7ed rt 1nd wrapped rt 'IITULII hrs SL"Il1fllN Cl'lel hgure H eontrnued hrs Hrght rnto the weleome drrkness of the g1rden Ihere h pulsed to LOI1l'Cf'I1pl'1fC the rurn of hrs evenrng s ple1sure LX p1le moon shone on the g1rden Soon Patrrerl s lrltrng l1ugh floated to hrs e1rs, and wrth rt a IITISCUIIIIC voree I he vorte e1me ne1rer 1nd the spe1kers se1ted themselves on 1 bench before hrs very exes Hrs bmtlzu rn the f1teful dress surt wrs YTI'llxlI12 g1ll1nt rem1rks to the lovelx P1trrer1 Ihen the moon looked red to Reggre 1nd the rest of the l'lHLlSL'lpC took on 1 eorrespondrng hue He arose rn hrs wr1th and smote hrs brother on hrs noble ehrn rn no brotherlx fashron, and 1pron LIIWIPCFX 1nd all 1ssumed the pl1ce besrde hrs farr ladx Oh Reggre, xou re so strong, she eooed -X p1le moon 1g1rn shone on the gfrrden 1nd on two d1rk heads close together Ihe lxlill rn The Ildoon wrnked solemnlx 1nd 111 was well wrth Reggre BX 'Xlsrerox IXIIRPI-IX 76 of the Ages engrne of destructron embodred rn the e1rre1ture of 1 bulkx form twrce the srfe but befrrrng srmrl1r TCSCHWIUIQUCC to the modern eleph1nt Lonneeted to the colossal bodx stretched an angul1r trunk 1nd over the bodx brrstled a Coat of threk shag X harr Bellowrng loudls the ere1ture rambled on towards the rrver, sn1pprng off xoung trees and bushes rn rts tlumsx strrdes Behold 'tLlV'1l1LlFlLZ rrprdlx to the water s edge tomes one of 'Nrtures most terrrble LI'C'1t1OI1S, the IVITQTOLIOII of the Qui ternfrrx age But the attentron of the huge be1st rs not eentered on the rrver, but on the Heerng Frgure of a m1n Punx , drmrnu trve m1n elothed onls rn 1 spotted 'IIIIITIRI skrn wrth a stone 1xe 1nd a 4 4 . 4 4 4 44 4 - 4 . 44 1 4 . ' I K K C y L S tis 4 4 ' I . 4 4 4 4 4 . K 4 K C I4 4 4. ' 4- 4 5 , ,V . 4 . 7 4 se a Y V I . , - . ' . . i 4 4 . K V L Y I I C C L I s K 4 L K 4 4 4 L I4 4 K . . Y 4 , . . ' 4 . 4 4 . 44 4 4 4 4. 4 4 4 4 4 . C 4 4 4 ' 21 O ' 4 ' I 4 4 1 4 1 1 ' H4 . 1 e 4 . ,, . . 4 4 . . 4 -4 . 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 44 - 4 - 4 4 . 4 4 4 4, 4 4 4 4 4 44 . 4 44 4 4 . 4 4. 4 . 4 4 4 4 . 4 4 4 4 . ,, . . , . . , . . V '4 4 4 4 4 4 Z4 4 get K 4 is VI- K 4 L N- . . , x ,, . 4 . 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 , 4 . , 4 4 4 4 . 4 4 4 4 4 4 ,, -. 4 . , , 4 4 4 4 4 4 4. . ,. 4 4 4 4 4 . 4 4 4 y'1 '. . 4 4 - 4 4 4 4. ,. 4 . - . 4 4 4 44 4 8- 4 4 4 4 Q 4 4 4 4 - ' 4. '24 ' 4 2 4 ' 4. 4 ' . 4 4 4 '4 ' 4 ' 4 . 4 . I el 4 C B C N X v e K Y - K I. v K Y I IC C L n K-4 L In ' ll ' V 7, . 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 . 4 4 ' . 4 4 4 4 4 4 4 4 I 6 K l - 44 - 4 4 - 4 4 4 44 . 4 ex n L ' L YC I I vr v 4 v , 6 L L 4 L . 4 , A- . 4 4 K it Y A 4 4' 4 44 1 4 4 4 2 I2 4 4 . , 4 4 4 4 4 Y S C V L 4 R , .4 4 , 44 4 44 B 4 4 4 4 4 4 - 4 4 4, 4 4 u' Q ' D :w. ' . C Y s I L 4 4 2' 4 4' 4 S ' 4 ' 4 4. , 4 i. . 7 ' , 4 4 g 4 4 H 4 A i V . . N 4 ,i , . 4 4 4 4 4 - ' 4 44 Z- e K I 4 K l R Ce L 4 C B L u 4 L L n V ' 44 M ' - 4 ' ' 4 ,, 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 I- IOX HIGH SLI-IC maruln of eniht feet between Inmself 1nd xawnlng death th 1 s superhuman effort the 1712111 reaehed the hleh l11nle l30I'Ql6I'Il1g the strean1 'IIILI Iauneheel hnmselt 1t 1 I"IZll1Q,lI1E hraneh wh1eh w1th h1s we1Qht swung o11t ox er the stream 1nd dropped h1m 111 the w 1ter near the other lv llllx We 1r1I1 he drew hnnself up on the shore 1nd LI Ued .1e1oss the deep SNNITIIIIQ eurrent lf the 1 eated monster, nl o, 1 f hunurx 1I1Q,'llISII lf tlns unexpeeted Ylll n of 1ff11rs TLIVIILLI n1d e11tered tI1e Iunezle Ill sea1eh of other prospeetlve food SC'Ift'kl there III utter LXITILIQYIUII the ere II'L1I'6, whose future LfCI'lCI'dfIOI1S we1e destlned to rule the e1rth presented 1 strrlemg appearanee Huge h 1nds, straggllntz h11r 111eI rollmg museles of erushxng strength mmgled w1th VATIOUQ Ins of e eet 1et111 ed features, served to set h1m 1part from tI1e other e1e 1tures VN hen I1e I1ad rested to hls s1t1sf1e t1on he 1rose 1nd unslung the we from ofl Ins l11eIe 111d holdmq It 111 readlness ste1lth1l1 wlth measured tre1d and If was hut Z1 short t1me before he reaehed 1 sn1aIl clearnni III the n11ddle of whleh w1s 1 pond fed hw 1 rlppllnsz ereele K LIILIIN Iappnng the wafer were two four footed ammals resemlvlnng deer hut ITILILII sm 1ller Ihe man e ITLIIIIIX 11sed tl1e stone we I3lelx cf Ins 1e IIILI w1th 1 nnghtx swnm se11t lt hurtlnn, n1to the head of the ne 1rest .nnm 1l w I1o dropped o11 1ts s1de w h1Ie 1ts eon1p nnon Hed wxth 1 startled snort I he m1n walked to the n11ddle of the elearlng and swung the I1ttle an1n1al to hls shoulder after assurmg h1mself th If 1t was deaeI XX 1th hls lmurden of food he w alleed on onee more 1nd presentlx IIOISCS eoulel me he 1rd whleh were of 1 hu1nan eh ll 1eter -Xs he approaehed nearer hus LICQUII 1t1o11 the sounds tr1nsfo1med themselx es lnto 1 erude form of speeeh He V18 home If last, for FULIIILIIIILI bend 111 the tr 11l he appeared suddenlx before a group of s1m1lar hum1n luenngs elothed lllee hnnself who were englged ln peaeeful dunes III front of then respeetne eaves IAYIICTIIIQ, h1s own eaxe he eIepos1ted h1s freshlx Iellled meat on the sh mgx rug whleh onee adorned the enormous noe 1 of 1 'X 1stoe on X fema e, CVILILIIIIX hms mate, entered from U1 IHIICI' reeess of the eave and voleed her 1pproval 1t the luele of her hunter Banto, Nou have h1d todax ln XOUI hunts, h1ve querled she Ame, 'Ioorl.1, for he1e IS flesh me If fo1 us and our so11 Youls 1, wherexe1 he max me e snt s1e, a ped1t1on w1th some otI1ers of our people 1e or LI slee of the mount. wI1e1e dwells ou1 hated IICIQQIIIDUIIIIQ trl we lhex ITC gone 111 1ttempts to free our people who were e 1pt1w ated lsut 1 few suns ago I1 vers one expects them lmaele soon pe1haps thls verx nnght Iogether thex ate the1r hll of IAXV me1t III med1t1t1ve SIICIILL 1fter w h1el1 Banto, tlred from the dax s CXLITIUIIS eurled Llp on the floor of the eave 1nd went to sleep mgnornng the LOIIIIIILI d I.TlxI1LSS w1th1ts nn r11d of sounds ftom e II mal 1fe III the surrount IL, forest good luels wou not Shllilllg softlw o11 the lunetle hene 1th wlth Its pre hlstorlc e1rn1vora B 1nto slept 1 peaeeful sleep unt1I the hour pteeednnz d1wn w hen he 1waleenedw1th 1 st 1rt, hearmng erles of exeltement nnong h1s fellow men outslde Rtsrne softlx he plelxed up h1s 1xe and left the eaxe, etonnl to where 111 1111 ot h1s eom p nnons we1e grouped together YIIIUIIU wlth 1 Io11e 111 111 whose ehest rose 111d fell IS e p111ted from Ins evertlons of 111111111111 B1nto pereeoed hnn to he one of then own people who h 1d gone on the exped1t1on He hstened lb the IIIJII narrated the adxentures of tI1e I1ttle band I es thex h 1d reaehed the settlement e el .11 h1d lured 1lnt111ts out 1 a e o lmattle whlle others released then nn pnsoned people Ihex had then fled, lwut n1eetnn.g one of I ll s hu11t1ngpart1es 1etur1nng, thex h1d lueen lwesiezed III 1 narrow e1non th1s slde of I11 s vlllage Xoulua, S011 o B lnto, was 1t the head of e l1es1egeeI people who were now eon tendlng aeynnst a double foree Bmto ant 1 ood 1 of hls LOINI IL es hurr1ed to where the hrue lmttle hand 'IIH I SENIOR YEAR BOOK-I"l'I." .v ' f ' DOI, .IT H' ' 'B ' ' l If ' 1 .Iz. I . . 'I1 1 B . XY1 1 Iabt 1 -1 '1 1 1 . Y K Y ' e G K I x ' A H n w . 1 . a S it v 1 , - . . 1 5 H , 1 . L I s I D v I - 1 I v . , , 1 5" . L , , 5 l : ' . 1 1 . 1 K ,yr l y 1 Y v 1 - ' x 'L vyx Q. 1 - s . w .- s yr Ief'1' .1 1 V1 roari 12: In 'II-I 1," .11 ' I :I 1 "is off o11 '11 ex- 'z 3, 1 1 1 1 1 y 1 to tl 1 y 1d 1' I I 1 '1In Q1 1 1 'l1. V ' 1 .1 .1 ' ' 1 , . 1 1 . ' . ' S . I j 1 1. 1 ks Y , 1. - l I Nd 2 S- , - - L. 1 . S 1, :H i" sis: J ' Intvll 1 I '. " 1 In his ' ' ' ' I 1 ' . I I-I . .. ' 'IHA' .I 5. I . Q ' , 1 3 11 3 P 1. 1 I th 1 1 n I' -1 'I 3 In j he entered the jungle. He walked Night passed slowly with 11 full 1noo11 K S L Q si 1 i . ' :2 ' , .1 ' L 1. 1 2 X. Z , ' H s A K. - A -I , , - ' . .1 1 1 . '- .1 . .1 I r1'.'1 .1 111 1 11' 1' 111111 1' '1' v ' y ' 1 j ' ' A 1 " 1 A ', ' .11 ' ' f 1 ' Q ' '1 1 1 1 " - 1 c I L Y 2 - ' 1 A - x Z Y x - K . x iv - -5 w 1 . Ygxs, .v 1' i . H y x x l 1 1 ' 1 ' of th cru1 I aj ' 1d 1 the 1 1 'a 1 . . S ' ' ' 1' mhz 1 3 of the '1ll'g t do '. 5 1 1 'Q ' ' b 21 ' ' - 1 - ' 1 i fv D 1 Y 1 ' si- .lx ' - 'eq hi A 1 1 ' 7 ' 1 1 ' 5 ' ' . ' ' ' ' f 1 1 5 . ' th '. ' ,U j " ' .1 zu U' ' I . g' Hftj A ' ' '1 I : lHl- Sl:NlOR XPAR BOO lx PULIOW HIGH QLHOOI were slowly but surely rellnqulshlng the mouth of the canon to the over whelmmg forces headed by 'I ay Ihe rellef party dashed ID on the scene and soon a bloody fight was staged w1th crles and shrleks that startled ey ery anlmal great and small yylthln a half a mlle Stone axes swung upon skulls, spelrs plerced yxeldnng flesh, men rolled together on the ground m mortll combat reachmg curved thumbs Ill attempts to gouge eyes, whxle others l5CLOITllng dlsarmed of their weapons sought thelr op ponents throat wlth strong whlte teeth VN ounded men lay gasplng out thelr hves on the turf whlle more ylctorlous fighters, daubed wlth the blood of theur latest conquest, aided sore and wounded comrades Qlowly but surely the followers of lay were being wlped out of existence by Banto s people But at a terr1ble forfeit Men of each slde were laylng dead yn carmme pools of thelrown blood Banto, fn the thlck of the ghr mowed down all enemles that con fronted hlm Quddenly he felt a hand on hls shoulder and turned to find h1s son Youba, addressmg h1m laather, let us make haste after la1 for he IS escaping over yonder -Xye, my son, vye must kxll the brute by all means Settlng off at 1 brlsk run they followed the trall of lal untll they came to the swxft movmg rlver at whlch polnt they dlscovered a huge log that lay athwart the stream H6FCl9 where they crossed, shouted the father as he rin mmbly across Nature s improvised brxdge follow me, my son But Youba ney er followed -X Banto reached the opposxte slde the ground gave away and the log tumbled Into the rlver wlth a huge splash lyather and son stood alone, each on an opposlte bank wlth no place to cross Vlhlle they gazed at the swxrlmg current aghast at the sudden catas trophe, Tay and three of hms followers appeared behmd Banto and with crles of trxumph semed hlm and bound hlm wlth rawhide thongs Youba, standlng on the opposite bank, gazed ln helpless despair reallnng the trap that hls father had fallen lnto Tay laughed at h1s dlscomforture and taunted hlm Your father w1Il soon be meat for the rlver reptiles, young upstart of a degraded famlly Devll' Flendl W retch' lallthy murderer y ou dare not perpetrate such an outrlgeous act agalnst a helpless man, my vengeance would follow you forever' shouted Youba W ltch and see, replied lap as hc turned to ISSUE orders to hls men Plck hlm up and hold hlm on the edge of the bank lhls they dxd and Banto bound as he was wlth death staring hlm ID the face, Hmched not Stralght looked he across the stream at Xouba and spoke Son, l bxd you farewell for never shall l see you more l go to my death with no emot1on except that of deep regret that there IS to be such a vlle creature, so base as 'lay llvmg on thls earth hollow hlm to hxs death and wreak on hum a mighty vengeance, not only for my sake but for the sake of the many others who haye met an abomlna lo your death lndeed howled lay enraged at the Insults tendered hum by a helpless man IH has power Vhth 1 yell of trlumph he hurled Banto unto the rlvers depth where he arose but once and then sank out of smght forever Tears came to Youbas eves as he volced hls wrath at Ta1 Gradually his voice grew calmer wlth a deadly gravlty to lts tone , l shall klll you ln the enc lVly vengeance shall follow you to Vour death lf not there quenched, then lf wlll follow your descendants down through the ages Youba never revenged hlmself on lay ne1ther dld hls sons or grandsons 'Ia1 had a four davs start on Youba Before Youba could prepare to ford the stream wlth h1s followers he would have to fell a tree across the turbulent stream, or travel many long mlles to a crossmg He chose the latter and when he came to find Tal s trall It lead dlrectly to the ocean for some unaccountable reason Xoubi nor lay, hlmself, ever knew that after Ia1 had crossed a narrow strip of l md mto what lb now l' ngland an earthquake had destroy ed the ancient land brldge that connected 38 M 1 f ' 2 'e l H . c ' . ' H ' ' 1 K. 1 - C n L ,, . Y ' . l . ,, ' ' sl I n v ' 1. n I Y n u 1 Y l N c l 'V s c l x c . . 4 g c ' 4 l v 1 w 1 A W Y. I 3' I ' lk V Y! ' V' ' . H z ' 5 .b . L 1 ' . ' g ' . m K x i C V 1 . N . . in , . . . ' . . . w , . . . u 'Y gf i a K I u N . . . . , Y . . y . t , . , a 'l -Y u D 4 I K W i C 5 C K , x' n , . ' 1 'V K u I K Q . I s C x k K 'Y 5 V 'Y C 5 - 'Y I' I Y nf ' ' fi I , . j . ' . . . - wielded his axe with VICYOTIUUS cry' and ble death at hls hands." 1 x 'V L L I. x 'Y C s 4 , . . z l' u 1 V fa ' ' 1 ll v V V I I V' Y I A ' ' ,, . . . . ' . ' . . z ' v. f Y W S K 'V 1 ' y' . ' . "Taj . ' i' l. -7 K C I Q 'Y 1 i si C Y ' u - Y N ay ' ' ' . y . , V v - 'N ' ' sa ' i n . . , . . V H . . ' 3 x Y . . S cn, c . C 'v x i C I n n K Y 1 ' ., . . . Y , - . 1 ' z .h ' as S I . C x K c '4 .X 4 il S u C W x i C HIGH SLHK Northern Irante 1nd Southern Irng land The 1brupt drop of the n1rrow rrdge of l1nd rnto the Pnglrsh C.fl'1'U1I1Cl m1x strll be seen todaw 1s one g1Les 1t the tlrffs of Dover YIOLIIVI nex er relrnqurshed hrs thoughts of vengemte 1nd T11 never forgot X oubl FI he storx shrfts tc the mot trn trvrlrzatron of New York Crts We wrll follow 1 xoung m1n of 1thletr1 hurld as he llrghts from 1n auto whr1h dr1ws slowlr up to the turb rn front of 1 huge offlte burldrng I-Ie enters the burldrng 1nd m1kes hrs w IW to 1n oFr1e, on the door of whrgh rs lettered 1mes Peer, Prrv1te Detettrve I-Ie t1kes ofl hrs toat, se1ts himself rn 1 swrvel 1h11r 'Ind turns to hrs m1rl Before he h1s 1 thance to open the Lorrespondente 1 bell rrngs and shortlx 1n ofhte box enters followed bw an exerted gentle m1n of mrddle 1ge -Xre xou Mr Peer, the detettrve 1sked the gentleman the desk Ihen sou 1re the verx person th1t I want to see, st1ted the gentleman W hat rs wour busrness asked the detettrxe Perhaps wou remember the arrest of Wrllre Garm last 1e1r for the brutal murder of a defenteless man whrle he slept Wrllre tlarmed th1t the m1n was hrs enemw who h1d thre1tened to krll rm Wrllre harm w'1s examrned bs dottors and was found to be 1ns1ne I read of the aff1rr rn the p1pers, 1nswered the detectrxe W rllre C 1rm had the rllusron th1t he h1d lrved two lrves He belreved th1t he h1d llved durrng the u1tern1r1 1ge of our antrent 1n1estors b11k rn pre hrstorrt trmes -Xfter hrs tondrtron w1s found out he w1s removed from the prlson to the Benton Insane -Xsvlum Before I go 1m farther I wrsh to rnform xou th1t I 1m L Q Dunstan m1n1ger of rhrs rnsane 'ISYILIITI But to go on wrth ms storx Wrllre Cnrm estaped just 1 week ago 1nd he h1s been trated to 1 1ert1rn drstrrtt rn thrs trtx He h1s kept well under tover but hrs destrrptron has been grven to the polrce who now have 1 definrte rdea of where he hangs out If xou know where he rs, then whx tome to me questroned xoung Peer Whx don t the polrte get hrm Ihat s just rt, replred the gentle m 1n, he rs too tunnmg 1nd elusrve for 1 mere handful of tommon polue oI:I'lu.rs to t1pture Ihe polrte Qhlefof thrs drstrrtt rs org.1nr1rng 1 prtked forte of men to tr uk hrm down 1nd he sent me here 1fter you I-Ie w1nts sour 1rd rn the se1r1h partw C h 'xnswered the enlrghtened detettrve, th1t s drfferent, I Il be ghd to help the Chref Come, let us go to the st1tron 1t onee 1nd see wh it hrs pl1ns 1re Ihex arrrved 1t the statron 1nd were soon tloseted rn tonferente wrth the Lhref 'I he Lhrefrssued hrs rnstruetrons VI hat we w1nt to do rs to have the pl1ce surrounded wrth suffitrent men to prevent hrs slrpprng 1w1v, then the three of us wrll quretls enter 1nd make the 'lrrest By the w1v rm, thrs p1rtr1ul1r pl11e rs a drsreputfrble board ever, we 1re fullw proteeted bw drs gursed polrte on the surroundrng prem rses so th1t 1lI trouble wrth 1nv of Wrllres p1ls wrll be promptly t1ken tare of Thrs lrttle surprrse partw rs to be pulled off tomorrow mornrng -Xt 8 l0sharp IW1Y'ltVOLl'1I'l1l Mr Dunst1n here 1nd tome well heeled We are t1krng no 1h1n1es wrth 1 lun 1tr1 mf C11rm s k!.lII1CI' If rt rs l'I6LC99lI'N to shoot, then shoot to krll -Xbout ten o tlock next mornrng 1 1 lr drew up before a l1rge drrtw lookrng squ1re faced burldrng of three storres srtu1ted rn one of New Yorks slum sectrons Iwo or three hoboes were loungrng out rn front Three men stepped out of the tar 1nd entered the burldrng whrle 1 fourth m1n rem uned rn the t1r R1prdlx the three men 1sLended the steps md entered long torrrdor Dunstan, wou sear1h the hrst floor, I wrll seareh the second floor vshrle m wrll se1rch the thrrd Hoot, drretted the Qhref If erther of sou drstover our m n grve 1 well 1nd rt wrll brrng 1 dozen 1rmed men 1 runnrng All rrght, let s go Better plate rour g1ts where you c1n re1Lh them qurtk James Peer 'ISCCFILICQI quretlx to the thrrd floor bearrng rn hrs mrnd the descrrptron of Gifnl Room 1fter room THF. SENIOR YH.-XR BOOK-I"l'I.'I' JN ' .' ' DOI, 39 .' 9 ' . f - ' F" ' ' . ' Cl I V I 'N ' ' :YY . . . , . 1 KU: , . . ,, . 5 . , . - 1 . 1 1 1 1 ,, . X . . . .1 1 . . Q. . . . 5 . . T I . 1 7 1 ' ' I' . M : g 1 ' 'J 1. . ' ' 'f 3 1' J . 1 I' ' z ' ' 1 ' 5 A Y '1 V T I. 1 K L' V . - ' . . . ,, ' . 1' 5 1 z ' . . ' 2 . . ' " I ," . . ' ' ' ' 11 1 ' v K I 'Y I 5 K L I G L I -s L N 1 T L 1 1 ' ' 1' 2 ' 1 I 1 1 ' 1 1 I. 1' . . . ' H ' S : ja . . . 1 . L I 1 K V L 'Q 'V L L 1 1. LN I L K L' I K L - C L' T Q I A 1 1 . 1. 1 1 " . I T ' ' 1. x 8 N ll Y ' . . 'V ' L I C I - K 6 1 , .Y G V I1 ' 1 I T 6 C I C ' "I am, answered the young man at mg house rn the' slum drstrrct. How- '. z ' ' ' .- HL1 1 . . ' - ' K I I1 Q ' ' an ' - - ' T 1 . 1 1 1 H , . . :,, 1. . , . ' 7 'I 1 L K 'Y L at . ' ' I' ' . 1' . 1. , 2 1 . . . . . . 1 1 . 2 Y T 1 I I 1 f 1 1 '1 1 . 'l . f ..i ' h. ' x rv y, ' H. ,. . , . , ' . .. ' . - 1 'z 1 . . . , 1- , . . . - . . . . 1, , C L I V 1 K A V I LN N ,. . , . . ' 11 i 1 I1 L s ' - L in I I . ' .C lx I .. . If ' I I 1. If - 1 1' I 1. ' 1' 1 I. 21 L' 1 T ' 1 v 4 1 1' it Y K t 1 1 ' . . ' 1 ' 1 C 'V 1 I- i N , ' L ' - . 1 ' 1 1 1 . . ' . ' . 21 2 1' 1 H - CL I G I I i f 1 C ' A N . . , s v w ' ', C ' ' . 1 1 . 1 ' 1 1 1 5 ' i , yy N ' , ' 1 1 . K C . Y ,, . . . . '. H . 1 - ' . Y . . ll LIION HHH SCHO he entered ln one room a poker game progressed and he lmmedlatelx begged the pardon of lfS lnmates fol mlstaklng thelr room for hls own Slmllar scenes greeted hlm H1 eaeh room, some of the roomers stlll asleep ln thelr hunks CLTYJIII rooms he QJINC to were un Ueellpltkl but preselltlx when near the e 1 of the LOlI'lkl0I he elme to .1 ec r th If w1s loeked He quletlx unloeked If vxlth hls skeletoll kexs lnd enteled SOlNCflllllLI vx l'llllLLl p 1st hls head alld Sflllkls llllll 1 glillelllg h ow on e shoulder lurnlng qlllelxlk he galed lllto the leellng eountenanee of Xxllllt' harm xxlfll that one ulanee ames Peel h lted h 1rm vxlth all lNl1HIfC lone, lllg to lclll l1llT1 Wl'llLl1 puzzled hls eon SLICIIL6 B t th s xxas no tlme or reasonlng lhe deteetlxe dove for ICS esxs lust 1 lL dr xv wleked long lxI1lfC So xou h lxe eome If last hax e x ou lu wlll nexer take lne lllxe for lth to ners xx 11 e l spoke harm flool and xounu leer re lehed for the arm th1t held the d leger Both men fought llke demons for IWOSSLSQIOH of the keen blade harm s superhuman fanatleal strength strlxlng lgdll1Sl' the xlxlt and sklll of the rough and readx xx restler whleh lm Peer possessed Both men stralned muscle and Sl!16W for the lxlllf-C, Garm slowlx Celglllg the blades polnt towards the detectlxes heart Quddenlv wlth a qlllCls twlst Peer turned the polnt and sank lf lllto X 1 IC s heart The deteetlxe ex pCI'lCULCCl 1 grlm satlsfaetlon thlt he eould not aeeount for and th lf he l lter ILL 1llCLl wlth a l'.6Clll1Q,' of horror h lrm s expresslon tullled Lfxpf llke as he sgued ox Cl leer s shoulder at an app lI'lflOl1 that floated IH 1 darkened eorller lf leer eould hlve tllrllec around 1nd looked too he would haxe pereelxed the naked flszure of 1 llldll xxlth stragglx hall whose h Ilhlb alld feet were hound Death be XOUI portloll, oh last of 1 brutal trlbe these xxords eame lll S151 mt xx l1lSPClS as the bonds from ofl the app1rlt1o1l, xx ho SI11lllIl2' stood wlth outspre 1d hands to x lI11Sl'l lln 11s TL for me mutteren 1 IC halm IS he uushet blood IOII1 the slapplnu xxound from out of the p1st Vxl'IllL lames leer heard Y'lOl'l1ll1LI but the fl lYTlplll'lg of manx feet IS hls eomrades eame lull NINE dowll the LOI'llLlOI' xXllllC harm dled '1nd wlth llllll ended the Yenete anee of the -Xqes N111 R It Tr1a1s and Troubles of a GCOlOg1St lrofessor Xxlllldlil Al1LlCISUl1 geolo glst, waxed enthuslastle as he llxx lxs 1 ll when dlseourslnu xxlth mxone upon l1lSl-'IVOIITC subleet s r lmnx he deelaled, vaeontoloux 19 1 great studx wonderful studx' XX hx, mx h x, Il t th nk of lf Speelmens whleh have :een xtlnet for untold xears 1116 brought before the exes of l1lOLlCll1 people to show them xx hat llfe used to be before man exlsted lake, for lnstance the Nlegatherlum CLIVICTI, a mammoth quadruped allled to the ant eaters and sloths Wl11Ll'l llx ed not less than three thousand xears ago Ihlnk o t11t, lnl nx Uxer l thousant xears before the tlme of cl1IlSf, and onlx now rexealed to human ex es' g0lU6tl'llD2 of the professors en fl1USIflSI11 entered x OLIUQ ames Hlakelx s belnu t IS ILIUII' able he sale so t x 1nd now ,vw we 1re at ast on our w IX o South 'XINLIIL 1, to the gleltest fossll nelds Ill the xxorld l'll1lSl1LLl Professor -Xnderson, and 1 ILINIIIIQCQSIWI' look eame lnto hls ex es IIINITNC, he COI1flI1LlCLl slowlx xou eannot fullx reallze what lf means to me to return to mx xnork It lb mx verx llfe Do xo11 remember when the lLf'I1'1H1Q of the lehthxosaurus were found, 1 earnlvorus reptlle f enormous SIIG VVl'llLl1 was found lll the l 11s or speeles of llH1C9fOl1C formfltlon and lTCll6VC'll to have beeome extlnet If tle elose of the eh 1lk pCIlUtl It xx as l11 lrd llke both 111 shape ?lI1lll1Zll1lfS xvlth xertebrae whleh resembled those of 1 hs 40 THQ Sl'1NlUR YI-.AR BOOK-If ' 1" .l S N OL I xx 1 1 L . '1 1 , 1 ' 1 v , 1 1 . . K ' , 1 71 1' N 7 - ' 1 ' ' ' . Vll' ' . 1 ' ' .- 1 ' . 1' 1 - 1 1 . 1 1 n l n ' ' ' ' 1 '1 1 ' l no '1 '1 ' 1 ' L ' . - 1 - - - D 1 v - V '. ' 1 V 1' 1 , , Y - ' Y 1 f ' 9 ' 1. ' ' 1 1 ' ' ' ' 1 '1 5 ' 1 ' 1 1 ' l th- 1 1 . J 1 1 1 l '. . " . H ' '1 Al Q 7 .1 I' " S 1 1 ' ' 1 '1 V ' ' ' ' f- 1 1 . . . . .Q rdrd .K x - H Uv . . I . G 1 . u If ' f . ,H 3 ' Q 1 5 . ' ' 1 ' l li ' J ' 3 1 , fell YV1ll ' l 5: h IIS ll ll 1 e a 1 ' v " 1 ' ' 11 1 5 , ' ' " f ln rl ' alr. Ya '1 1 '1 1 1 '1 If IS "He l1.' con 1 I1 1," 1 l de: all col Q ll l 1 l llxe," XY ll' " ' if 1 5 J 1l f' Both went down in a heap on the Xflllie clilflll had heard the message . 1 L. , . , ' . ' ' . . , ' , . . J 5 7 I N. y I I' V' lf wg 1' N: - 4 1 , 1 15 1- " . 1 , . . ' ' ' 4' ' - L. V 3 Y i - H 5 1 H 1 ' 1 . H . l . 1 tl . fBx' .lz . . . 1NEs,'28. . . l .. I .Q . , .. . t ' ' M 5. 1 . B.: 1. Q 1 1.1 1 1 '1 1 Q. ' l 5 '1 k , .' l, l l .1 V ' 1 j 1 .1 fl", "1 W. .1 .' ' . "Nfl 11 ' ls 'z-'t "Ye, Sl , tl 15" 1 1- '1 .' . 1' 11 ' 1 . 11 ' - 1 an - 1 ' VI W, x L L , x. A .1 x. , , , , 1 '. ' ' o' IS . . ' . '1 . ' ' i V 1 1 ' V1 ' ' 1- ' ', 1 1 Y w .L 1 1 ,Y 1 le 1 'Qi V ' -A -1- g ' N 'Y i , 1 1 ' 1 1 1 ' , o K ' ' 5 LN '1 i x f li .I 1 f 1 l l ' ' 1 ' ' F " ' vk 1 X gkv ,, vlz - .w xx 1 X - 1 ' l A I L 1 Q n e I . 5 ' - .h." Ir HICH SCH Yes, rephed 1mm1e, w1th 1 SIIIIIC of retollett1on, md bel1eve me, I got some sc1re when I looked 1t one of the utzlx IIIIIIQQ III 1 New fork museum Ihe professor l'1LlgI'lCLI It w1s rlther 1 gruesome spect1tlt, Ilmmle Ihus thex eomersed comp 1n1on zblw wh1le the shlp on whlth thu were emb1rked w1rds Its -Xmer1t1 IIITIITIIS 1nd Professor -Xnderson were s IOLITIICX from I II111 when 1 terrlht glle nose sweepmu, the se1 1nto 1 seethlng L luldron 'IIILI str1k1ng terror to the Verx he zrts of everx p1ssenger on the Shlp The wmd blew w1th relent less furs, 1nd the heretofore C'1lI'II bosom of the ote1n was l1shed 1nto an 1ndes11r1b1hle whlrlpool of de1th I multuous YVvlN es, g1g1nt1c 1n sue, thre1t ened destruttlon to the vessel 1nd 1lI on IXVIFLI, but hke a warr1or of old, the s11led ste1d1lx 0INV'1I'Ll to dest1n1t1on of I1m1 Qouth X11 the tempest, rolhng reehng plunglng drunkenls onw1rd, 1nd hnallx, 1fter 1 long b1ttle, the w1nd g1ve up sullenls Crr1du1lls the sea talmed, and the trustx old shlp l1ttle the worse for we lr, forged steadllv onward Iwo flclhb l1ter, for the storm h1d shghtlx IIICYLLI the sh1p stourse, 1mm1e 1nd the professor 'IITIVCLI 1t I1m1, where thex drsembarked, 1nd securmg n1t1ve guldes, strutk IUIO the ITlOUIlf3II'l flstnesses wlth the1r geologmal I1 struments t se lrth for rehts of hs gone 'me -Xm thes found them len 111s 1fter the shlp h1d docked 1mm1e 1nd Professor -Xnderson were standlng m a gre1t c1ve III the mountams, gamng III dehght If the g1g1nt1c skeleton whlch, although not NVIIIIOUT 1 tremendous lmount of l1bor, thex ITILI eihumed perfectlw It gre1tls resembled a elephant, but w 1s much larger and had tuberculate teeth Professor -Xnderson looked 1t 1mm1e, 1nd h1s xolee trembled as e sa1d IlLl5lxIIN 1mm1e, It s 1 perfect speu men of a Mastodon Glganteus W hat 1 find, mx box, what a fmd' It w1ll m1ke us famous The thr1lIofach1evementalso entered 1mm1e s blood, 1nd he gazed 1n awe at the l'Tl'lgIIlI'lLCI1t speelmen Closmg hls ex es, he w1s borne sw1ftlw batk to 1n lge when m1n LIIKI not e'c1st He slw huge turtles lug 1s oxen, w1th tessel Huted teeth H grelt IBIFLIS, larger th1n 1eropl1nes W1th nnghtx txlons In h1s ITIIIICI he pletured 1ll sorts of LIFIIIVOTLIS reptlles 1nd shuddered shghtlx It IS wonderful, professor h QTICLI, softls , 1nd to th1nk th1t I h we 11ded II1 the t1sk cf hrnngmg th1s monster to the hght' Well 1mm1e, we must return to Lamp and get the nltlves to help us LYTIC thls speumen I ll het when HIS VOILC h1lted, FUILI he 5flI'I'CI16LI tenselx fhere w1s a rush, 1 ro1r, 1nd 11 mlghts hurr1e1ne of rotk 1nd sI1te had closed the entr1nce to the tive 1mm1e ind the professor were prlsoners fimong the dexd of three thouslnd years 1go' For 1 moment nelther spoke 'Ihen l1ted scales 1nd ment1llw VIQIOIISLI dmament smote them 'I e c1ve IQ tlosed, whlspered 1mm1e Yes sald Professor Anderson, t IS closed, and We 1re IHLIFICLI ahve 1mong the 'UICICIII CIC'1LII I'l1sh on your torch, 1mm1e I et us see 1f there I9 no me1ns of est lpe 1mm1e LIIQI so, 1nd sud hopefullx we h1vn t thoroughls explored these tunnels Perh1ps there s another out e Perhaps, lgreed the professor 1lthough not verx hopefullx 1nd thex st1rted up one of the underground pass1ges It w is three dns l1ter th1t IUUTIIG 1nd the professor, hagg1rd 1nd worn from hunger 1nd loss of sleep, time staggermg up to the pl1te where. thex h1d left the1r n 1t1xe gLIlLItS ln elmp Here 1 new shock w1s reteued NVl'IIkh caused them to trx out III kIlbIT1'1S Tents, food, lnstruments, 1nd the nat1ves were gone' Thex glmted mbout despondentls XIh1t hld hlppened was elelr Ihe n1t1wes hzd WIUILSQLLI the bur111l of the c1ve, md IDCIILVIIIL, 1mm1e and the professor to be de ld had broken camp and st1rted for CIVIIIZHIIOD Professor -Xnderson pl1ted 1n 1rm 1bo1.1t the bow s shoulders Don t QQIVC up, 1I1mm1e, he sud trung to keep the hopeless note. from TH I SI-INIOR YI-Q.-XR BOOKfI7UI.'I'ON I 1' I GOI, -Il U , ,.... . , . ' ' ' 1 g g 1, 1. ' - ' 1 1 ' ' 1 1 1 - . e 'fl " - 44 1 ' Y - ' 1 . 11 1 1 1 , B 1' 1 . 1 1 B 1 1 ' 1 1 . - ' 1 5 1' 1 1' ' ' 1 ' 1 - '1 : -' 1 5 - 1 1 1 1 1 1 - 3 , e '1 1 1 ' 1 .1 1 , 1 ' 1' 1 ' 1 1 1 '1 . 1 1 1 ' J B 1' onl1'1 l11y'.'1 u' 1 1 1 H ' ' , ' 1' ' '51 1' E '1 ' ' j' ' 1 ' 3 1' 1 1 1' 1 E ' 1 1 ' . - 1 1 1 1 P .P K I l 'Y if P - 1 P I. " 1 1 . u- J 1 1' ' 1' 1 1 f ' 1 ' 1 - 1 1 S1 I c c I c . c , I 4 ' . 1 staunch shlp fought vlgorously agalnst the full portent of thelr terrlble pre- ' ' ' - - 1. . . ' 1, . S 1 1 J . s 1 N 11 rs - N1 u' 1 1 1 , 1 1 1 1 11 . 1 1 . ' . , . . ' , H H s 11 1 1 1 1 J 1 1 1 . 1 : 1 ' 1 ,' 1 I - f '1 .3 . , u 1 1 Y Y C g 5, 1 . Q . . . 77 1: ' 1- I f- . 5 . .1 ll 7' 1 'hit 1' 1 o 1 ' 1 a - f 4 1 Iv lg a 4 .Y - .II Z ,Y . I 1' . ' ' In - f ' " 1 . A . . 2 21,8 t J 1 1 . . 1. . 1 H 1 1 . 1 H. 1 . 1 1 . 1 1 11 ,1 , I ' I " . . L .I . I -I 1 1 1' 1 1 - 1 ' 'f '1 1 - 1 1' n f ' ' f ' 1 ' 1 ' In I 1 1 P .I I ' .V' , 1 l A 5 V C . I I .Y 2 I Z 1 HJ' ' " 1 G, ' 1. " 1"' 1 ' , I . . . ' . ' ' - 1 ' J 1 ' ' . . J 2 J . . 11 1 . I . 1 u o 1 K 1 . , . 11 1 .. 1 1. . . ,, , . . . ,, . 1 . 5 ' S2 , I- ION HIGH SLHI hrs owr1 roree e re strll g hghtrng eh lnee for hfe, r11r hor rr11n1re sr11rled wurlr 1 ro grvrng up professor We ll mrlse Sure we will Wrth determrnrtron, l1e st lrted for rr'1rd, ind Professor -Xnderson followed Iwo d1r s l lter, two n1en who stsggered drunleenlr or1w 1rd, mumlrhng rneoher er1 r rrere trelsed up hr 1 huntrnr., rtr res to IC nltrre rrll1ge where tl1er vrere fed ind e zred for untrl their strengtl1 rne ressonrng power returned lhen 1 mre told the ehref of their rdventure M1111ona1re Io the world, Stephen Nlorrrs wrs 1 srrewd, lr rrd husrness I1 ln, httle f1n1rlr of tl1ree, the lerndest hest herrted f'1tl1er tl1er eould rrrsh for W hen Morris returr1ed to hrs hor11e 111 the most plesssnt drstrret rr1 tl1'1t grefrt ertr of' New Xorls l11s eoldness, l11s shirpness, vrhreh had gfuned for o s swsllowed 1 l th su rrdmnee Benerth Nlorrrs hrrrd ex t rror, 1 lernt r heirt rr1s heztr f Often drd he l1elp poo depraved wretehes whom l1e ehineed to eome upon rn the streets n1 1nr hungrr rllelad ehrldrer1 he fed 1nd elothed vrrth absolute 'rlnndon of tl1e eost But rr1 tl1e business rrorld 'Xlorrrs ar '1 1rd msn r s r t lo e r11or1er tl11r1111de l1rr11 so No indeed t1e m 111 wss r1ot 1 r11rser He erret r1ot rr1g for horrdrng l11s we 1ltl1 s e 1 reess 1111 rnf IUOIICX thftt l1e reeerr ed l1rs thrrll VN hen Morris refiehed home tl1rs night he was III tl1e best of sprrrts A Ing deal 1 deal tlmt had trxed er en hrs super hum'1n rngenurtr l1e hsd put zeross rhftt dir -Ks he Vs xlleed up to tl1e door through hefrutrful, seented frther l1 dges, 1 lrttl l I golden hfured girl eame running to meet hrn1 Ir1 tl1e open doorvr sr stood hrs Wife, '1 besutrful roung womfrn who smiled hfrpprlr it hrm Ihe bor 1nd grrl elung gleefullr to eseh of Nlorrrs firms, ehfltterrng rneessfintlr -Xt the door, l1e lsrssed hrs wrfe wl1o evrneed evident l1'1Ppll1C99 If hrs homeeomrng He rmmedmtelr 0FQ','ll1llCll 1 sr1 rll psrtr of nrxtrres 'and told tl1er11 to guide Professor -Xnderson 1nd rr mre to I r 111 Qeveral dirs liter, lfter vovrrng th rt tl1er would some dir return 'ind seeure the XIQSYOLIOII Cfrgfinteus, rmmre and the professor en1h'1rlsed 1 1 sh p hound for the Lnrted Qtates, sorrr to le ue lrehrnd the wonderful speerr1rer1 of rnerent trr11es, hut gl'1d tl11t ther hld lreen lueler enough to get out of tl1err predresment rrrth r1o worse results tl1'1n frre drrs of hunger, thrrst 1nd wefnrrness Y Fkmow RFAR --26 and Th1ef Put Qerosssthrgde 1lfOLl1N , I our n 1, IX orrrs lddressed hrs rrr e rs t er sefzted tl1er11selr es lt tl1e supper tlhle Ilrere rms enthusrftsm ind flllllhpll rr1 hrs voree A eurrous shidorr dsrlsened Mrs lVlorrrs fue for '1n rr1st rnt, then with fin effort, she bllllleel hrrghtlr I es her tones ure tl1rr1g It t rle lsr lour 1 , 1nd pitrenee It me rns more perhaps tl1 rn rou efrn guess Oh' hut drd rt Hrs wrfe wls thrnle rr1g of the poor r retrms of l1er husband s eunnrng W ere ther hfrppr norr Qhe dared r1ot trust herself to spesle Sk Something some sound l1'1d 1rr'1ls ened qtephen Nlorrrs from 1 profound 1nd drefrmless sleep He drd r1ot trr to 1n1lr1e rt, ret l1e knew w1tl1 perfeet el 1r1tr that something hfid prereed hrs uneonscrousness hlee 1 dart He lar strll hstenrng rnter1tlr for 1 repetition o the sound It mme, a ste1t1r erutrous footstep rn the rdrornr g room, so fsunt is to he ilmost rmper ee rtrlrle I t the mrlhonrrre 1 e he1rd Qomeone rr 19 rr1 tl1e house' He eould hsre hut one purpose rolrherr Resehrng under hrs pillow, Nlorrrs pulled forth 1 blue lmrreled automfrtre revolver He rose quretlr, LIOIIHCLI lrlthrobe 'ind slippers, ar1d stepped softlr to the door Opening rt, he stepped rr1to the other room wrtl1out 1 sound 42 TH I SENIOR Ylf.-XR BOOK-I"l'I." 1' I 1' I JOI, .1 ' " . "IV l' 1" Lot Il ' '1 -' N1 1 1' 12 7 1 i 1 "I'r1 1 t i 1 ' 1 .lin 3 J ' , . 3' 1'- it. fr 1. I ' ' yy v f V- r ' l 1 1 ' 1 1M ' 1 ' Jn 1 ' i 1 .1 2 ' L ' s - ' ' ' L 1 X. 1 tlj, ' 1' 1 ' " 1 ' sf -1 ' ' 1 -1 ' 1' " i ' p11 " of natir 1' and taken tl 1 5 ' 1' Q 1 1 j 1 1 ' , 1' 1 1 I .1 , - 4, 1 ,, 1 L.. , E B ' '. I1 A ' ' 1' H 1 I "1 'A 1 '1 1' 1 ' g 1 1 ' ' .lir1- 1 ' f i H ' 1' 1 . . . . i 1 ' 1' 1 11' 1 H 1 " S31 'B 11 if 1 ' 1 'I Ql 1 1 11 ' to his 4 1 ffl, 1: h .' x'1v zY1cv Y 1 .w x ij . 'I' -'K1 -1 1 ' Nia A .1. 'I 1 ' 1 I , 1 1, 11 .1 1 .1 , him so many enemies, was dispersed as she queried, striving to put interest ir1to f g 11 3 1 L17 rr' e 1' n's - 1. '1 .1 '. 1 1 ' 1 ' - "S ' -I oe ' s"ll, 1 'r ll e" 1 'i Ill' 1 '11' 1 info. 1 1 ' 1 1' ' I 1 S A ' r, 1 1 " '1 B Q." 1 1g 1 .' ,', H ' 1 1 1 . -i x . A . 1 i H . Q , 'V K 'Y Y? V. C C L V - X L o L A x L L I, '- ic . 1 hz 1 . It rf'1r: 10 v of' ik Dk j 1 1 I ' 1 . 1' ,' 1- , 1' ' pf. 31' 1 1 '1 '- la 1 11 1 '1 ll - A 1 A 1 ' 1 ' ' h' B 1' ' M -1 . It 1 1 1' . ' j wa1 in tl1 rr1 ' 11 of' " uk' 5" 1 1 ' j A ' ' 1 ' 'v 6 s A V .ks - . sz . 'v K ks . B I il s hx . I V 'Is I x A .I N L I L LL . Y C s 'V . , A ' ' S. 1 1 , H 1' s , 1 1 1 ' ' '1 f . '1 1 1l I", 3 - 1 ' ' j, 1 '1 ' 1 ' 1 ' 1 L' ' 'r1h ' ' 11 A 1 'J ' 'r ' . gll L ' ' 1' l Z1 I he. e 1 1 ' e roy am Z1 11 . 1 '11 ' ' . Q I 1 vc -v - 1' s . B -A I A -K Q. W S-4 l xv C I I - A . . , I YL - L L 1 1. 1 . 1 1 ' . I' H SLHO nan k11elt Isefore 1 s1fe 111 opposlte eorner of the roon1 He l1eld 1 fIashl11,ht 111 one I1 IIILI wI11le he WOIIxLLI t e eo111l11n 1114111 w1th tl1e otl1e1 slde I11 1 re1o 1 mome 11111 er hls deft I1nge1s tl1e s1fe toor swung WVILIC Ihe11 Stephen IXIUTIIS fI'1shed o11 the eleetr1e hghts' e th1ef wl11rled o11I1 eo11f1o the 111e111e1n1g muffle of NIor11s 111to matle e lon 111e s er SL e1 LX es Wele hke eh1IIed steel e 11 1 sue Sllkil Ll 1 wh'1tsthe11e1 Ihe IDIYLILICI' 11ttered an o1th the11 was sllent Nothm he mutteret I1n'1II1 H1s NOILL was sullen ou do11 t s.11 Nlorrls 1o1ee w as 1r1 .1111 SLOIII 1 'Not 111111 eh o11 WCICDT 11111115 11ot 111111 e well see wl11t the pohee th111k 1I1out 1t YIIX n1111 e1es 1r 1 allowed to roam at large III New X ork Sudden anger flamed lI1f0 the prls oners e1es ou e he snar ee Your 11oth111 I t 1 th1ef 1ourslf Partmg Adv1ce of the Semors L tes1 IS etooe W tow 1r1 others Ireat others as 1o11 XOLIYSCII wo11Id llke to l1e treated I Promptness 'Lt asse111I1I1 a11d re e1t.1t1ons IS a s11111 that 1ou 1re ahve 'XYICITUOH Ill a elass roo111 to e p1rt1euIar suI11eet III hand 1s the o11l1 NN lX to get p1oht from If Otl1e1w1se 1o11 1re .1 Illlls 1nee -I grand e1eet 111d s1t Llp st1 1111t I ook people frankI1 111 the faee Don t slump 'md ?Ll.f11SIIW0L1 were l1o111t1red 5 Impertmenee Ib one of the worst offenses agamst good 111 IIIIILIS I 11111 show ltself III s1de rem 1rks 111d LUITIITICIIIS upon others, I11 t1k111e5 e proof QLIIIEIIIN or I11 IJILITIIHQ o11t so111e thmg III elass wl1e11e1er 1ou happen to feel l1ke 1t f Chewlnu gum IS well enough o11 the '1thIet1e held when en1.:.1szed 111 11oIe11t CYCFLISC, hut has 1 eheap look under 0I'CIlI1flI'X e1re11r11sta11ees 1 Lommume 1t1on durmg stud1 ho11rs or III ree1t1t1o11s IS seIdo111 neees s.1r1 t ge1er1ll1 n 111s tl11t NULII IUIIILI IS wool LI 1ther111q XX 11,11 1o11 ha1e to sa1 w1ll keep UIIIII 1nter1111ss1on I the meantlme he 1ndepe11de11t and Xie I 111 III angel eompared w1th 1o11 I dont hother the poor hut 1ou 1ou w1th 1ou1 Ins.: IUUSIIILSS wh If do 1 o11 do Xou rolm the111, 1o11 t1ke the1r ho111es, t e11 l111d, and Ie11e tl1e poor de11 s s arve -X TIC, w 1 If 1 o o IT need of food and elothes so I steal fro111 1o11 r1eh E.,L1NS th 1t do11 t even 1111ss lt hee 1use X011 1e got so mueh ll1e 111.111 s words struek NIorr1s I1ke 1 1 111o111e11t, he s1w VVI KIIHLILIIT e1es the LNlkleI'If trutl1 I11ek of them -X sudden IILLISIUII SLIILKI I11111 He spoke sIowl1 1v1tl1 111 LlI1Y11ISflIs 1I1Ie SILIIIIIIIL 1nee 111 l11s 1o1ee 1 TISIHI, XOLI re r1erht I e tl1 If DUNN 'I here s o11I1 two thousand 1 o ars 111 that safe I 111 gcnnzz to 1ut town 1111 gun a11d fllfll 1111 I1.1ek do11 t 1 1re wh lf X011 do d1d e s Iwo IIIll1llfeS I.1te1 when he looked uound, the tl11ef NVIS gone SIOWIX Stephen NIo1r1s 1ve11t forward and looked IHIO the s1fe He ga1e 1 LTX of '1111.11ement I he two thous 111d doll 1rs st1ll I 1X 1111 touehed NVIKITINI R Xl 1 1-1 Q01 lox I self rel1.111t a11d settle dow11 to wo1k Self st 1rters do11 t 11eed to he LI 111ked 9 Nloxe QLIICIIY 1I1out tl1e I1u1ld1ns, Ihe 11 IX IH NVIIILII 1ou walk I5 111 III dle ITIOII of self eontrol and po1se Ihe Ilttle maehlne ge11er21ll1 makes the 111ost eI1tter Io11d t lllxlllg or I ILILCIIICI 11111 do for the wood lots, hut H1101 s the1 me Ill I1edI1n1 X Ull detest the lc ud IUOLITIWLLI perso11 WINJ exh1l11ts IIIIIISLII 111 111 1 IL I1 t1111t1te 11111 111 Il 1 w 9 Be ho11or1I1Ie, TILIIIIIILII, 111d t111st 1vorth1 IH ever1th1ng 'I he laek of these qualltles IS de111orf1I1L1ng Xou heeome known 18 1 ehelt 1 har ll d 1 fr 1ud, and people lose 1II eonhdenee 111 1ou It IS hard to reg 1111 lost eonhdenee Be te1 ne1 er to 11ol lte lf Ient Qoohdee sud group of I1o1s wI1o ealled upo11 h1111 If the XNh1te House a11d requested some .1d11ee from h1n1 Work hard, and he 1.11 e 1ourself Ih1s I9 1 our1oI11n a 1111tshelI Sehool IS 1o11r workshop fox the t1111e IJCIIILI the pI1ee where 1ou I1 11111 o11t 1o11r s1ez11 111dgo111to IDLISIIILSS fo1 1o11rseIf You are not workmg fo1 the te 1eher, 1ou IFC workmg for 1o111 self Behawe 1o11rseIfI1ke a man Work donIt sh1rk IIIH I SENIOR YI11.-XR IIUUIQ--I'IIII.IIION HIG .I I OI, 43 A 1 ' -I 2 5: I1 I :111 1 1, I 1 I . U ' 'I U' I 1 in I 1 I AI 1 . I , 'I 5 s , 1 Z , , 2 . - , 2 . . ' .' , U , 2 . U U U U U U U . .. , U U . h ' 1 1 .-Xt 1 U' 1 '1 h1s.' 1 U' z 1' Iver. I11 2 'llf, I11' 1 1 1: '1 1 1'Il.' to I' 1 U 11, iz 1 I Qt' 1. . 11I1 I 1 I Id F II 1111 ... 1.1 T 1, U. .111 IIIh I I 1 I 1 U' to 1 I' 11t I I 1 I' 1 Q .1 1' 1 '1- 1 1 z 1 U 1 . 1 v 11 Ilow. I11 1 1 1 '2 ' 'th ' '. IIIh1 ITIIII z ' wld, Ur I 1 1'A 1 1 1' I II'IY1II, my 1 211 ,II he I, J: 'I 111A 1: '1.' ' U' I 2 2 ': 1 '2IIU', I' 1 . 1 I :FII g'U 11I ' I I 2 , 1 " INIU' f I U' I U . se .U , 1 I, 1 U'. U. U' 'U 2 . ' '1 " ' . I Il' .' 2 . I U U 1 "I I . ' ' 1 I U' U U' ' 1 '. I 111 1' 1 .1--111. 1 U, -1 '11- 1 U1 1" I 1 I I U U I U? WI -ll, He I as h 1 .1211d. I I th: , U' 1 I II'h1 1 e 1ot 2.1 U . .I ' U' .I . ' I U' IHY I1 III .1 1 I I. It I' IQ 1 5 ' QU' - " I 111 1 U' .e I ' 1 I I .1 .1 .1 I -',I2'. I. Co1r U I ill 'z I I-C 2 S U I ' ' U' - 3. . ' I' 1 1 'I 11- th1 S Il U . A 1 U 2U U ' 1 I1 g -1 I - U' LU' ' - .1 I 111' 11 1 r - ' I ' . -- 12 1 . I 1 .' 1 1 - I , L - 1 1 g -fel , 1 Il'1. Do I I1 I 2 1lI I 21U' 'z11'. . U1I :UUU 'U 2 t U ' ' ' 221 1 1,1 IU ,21 U1 . I U. U- Uv U -I U r,- U2 U IU. .U:I U. 1 ' , .,U . I. 'II 'I ' II - It II I I . I I I. I . U ' ' 11 ' U' ' 1 III. I'res1e j 1 .11 to il ,I . I , Q I I I 1 1 A U .U- U, 1 -U: 1, , I U 1 1 U' 1e2 .1 2 U' ' I ' I. I ' 'I I ' I- R IF-XR BOOR ILIFON HILJH SCI-IO ug' The Melilnq Poi Can You Imagme Russell IVIIILILII Sfl1klXII1g I'dvx 1rd P1rk on txme C1r1ee Ixennex FUILI Ruth Coe II1 elghth bell Ilorothx Bldwell wlth bobbed h III Q l'1ICI'lLC Qook steppmg out I ll XXIISOII l'l'lXlIIg 1 dlte XITQILIIIIC OBr1en vslth eurlx 1 in 'Xllss lumber gettlng 'IINLFX Mlss IJ1LIxCI'9OI1 on stllts Mlss Grah1m on roller sk ztes Nllss NN 'iugh 1nd 'Nlr R 1nd1ll kI0lI1g the C h1rIeston 'XI1ss -Xusten Ql16WlI1g gum Mlss Balllrd wlthout Mlss IDILlxCI'SOIl Mlss Iohnson wlthout her smlle C o Ieh I reem in Ieadlng the Crlee Clubs Mr Strough FUIIIIIIIE 1 x leuum ele mer Mlss C1orm1n IIUFIWIIIQQ Mlss L'lgWIl1 not t1lk1net' Nlr W ood 1nd Mr I1x lor SITOOTIIIL, I 6 e11ps 'XI1ssOt1s plulnq le1p frog Mlss I'Idr1dge vuth shlngled h11r Mlss I-I1rd1ng gIVlI1S.Z h1nd outs IH the sexenth bell Mlss SLIIIINPI performlneg the 1pP-XI I lI1gLIUfY of' WISIIIINL LIISIICS Nllss Ilrees workmu III the Cwenerll Ifleetrle Room I wlthout Nllss VI 1II1ee Mlss She1 1nd NI1ss Rxlex is prn lte tutors Miss Qornw1ll tvlflllg e lndx III sehool Mlss Rlee IH the CITLLIS Mlss Qomstoek not tiklnex her d ulx exerelse Mlss Brown wlthout her VOILC Mr I r1wIex kIOCIglI1g 1 rolllng pm Ik omn IDILI sou he1r t ose I11Cvl5IX roosters LI'0VvlI1g thls morning e lr 1 ul11 C Yes, brother ohn I I wonder wh1t on e1rth thes w1nt to do that for ILlll'l C W hs, don t wou remem ber, xou got up e1rIs one mornxng, 1nd Sou erowed about lf for a week 4104 Books and The1r Authors FI he Reel Book Ihoburn I em. 'I he I 1st of the XIOI11L'1I'l5 Ieres1 NIeheg1n -Xdx entures of Qherloek Holmes I H Strough I ox e Bound lhl'lTN Wllcox 1nd Iohn Slhlfll Contrxrx Nlirx lNI1rs Brown PTIIQICITIIJHIUIII I ulton Hlgh Sehool Burnt Cjl'I'CI'II1bS Home M1k1ng Classes II e Flown of Crooked VN us I ulton rl e Ixeeper of the Door Prof R1nel1Il e I ong Roll 'I he Iwghth Bell Her I lther s Diughter Qel11 Ivlrns Pls C1l1d to see xou Qettlng to sehool on time these IIIKJTIIIIIQS L1sex, s11d Prof Strough Yes, slr, I ve got 1 p1rrot novx -X parrot IIh1t for I ldvlsed sou I dld, slr but tfter 1 few mornings I got used to If 1nd If f11Ied to w1ke me go I got 1p'1I'I'OT Ind now when I retlre I h ing the 1l1rm eloek over hls C1ge Ir w lkes the p lrrot 1nd wh If that blrd s1xs would lrouse 'lI1Xl3OLIN lk x sister IS wvfullw luekx s114 ohnnx Cross to 1 fr1t brother IX hx 7 She xx ent to IIYITIN l1st nlght where thu pl u ed 1 eume IH whmeh the men elther had to klss 1 gurl or pu a forfeit of 1 box of' ehoeoI1tes IX ell how w I9 xour sister lucky Qhe e1me home wlth thlrteen boxes of ehoeol1tes lk Pleased to Mxss You Iohnnx went to the dentist, -X plcture of despfur But he c1me out Smllllig broadlx , lor the dentlst w1sn t there ik Hmm olee would be 1 Wllllllllg 1reher but he needs more lnstruetlons from eupld 44 TH, SI'.fNIO .4 -4 . I 4 OL lf I bu na I O umm no lb I . 4 4 ' 4 4 4' I ' , " 44 4 4 . .... ,BJ ' 44 4 ' 3 ' '4 4 . 4 4 . ,44 4 4 ...... . 4 4 . h 447 4 4 .... .......,.... 4 I 4 I 4 ' 44 4 ' 4 ' .'.I 4 . ......... ,........ 4 . 4 ' . 4 ' V 4 , ' I 4 4 4 4 . - .................,. 4 4 ' 4 Z I 4 ' '2 4 2' I ' 4' 4 ' Y 4 . 4 I 4 4 4 4 I 4 4 ....,... 4 I 4 4 M '. 4 ' x '4 '4- ' 4? ' ' 4 -' 44 4 4. Y4. ' C - 4 4h 4 4 4 4 44 4 2 . Z 4... ' I '4' 4 4 I 4 I 4 II . 4 4 4 4 : Ih , 1 , 4 ' : J '4 . ' ' ' I 44 I . 4 4 L 4 4 ,' 4 , ' 4 '44 '4- 4 3 44 4 44 4 . 44 44 ' 4 f -I - A , ' , 1 K 1 - N 1 : K 4 ' H B 2 ' 2 4. ' ,A - - ,H - 4 - 4 4 Q , 4 1 4 4 .4 ga 'z 1 . - - . 4 4 4 .4 E . jf 1 ' , 44 ' N - vvg 1 xr . 4 . ' r 4 4 5- 4 4 '. 4'4' 4 4 4 H 3 ' ' g , ' , , ,-r . , . 4 . 4 1 I . 4 I . 4 ' 4' Y I ,kv 4 ' - to LICI HH ZlZ1I'I'l1 LOL . W-t : U . 4 i . . 4 . 4 . - 4 4 , 4 4 I' 4' 4 Z' 4 . , ' ' " , - 4 . ' f . - . 4 4 4 4 4 . s 1 Y ' g . 44 I 4 4 . , . . . . . 4 5 4 4 ,4 44 I l ' 4x , , s -7 . 4 ' L t C G 4 s 7 V V , L ' 'Z ' 2 4 2 ' 1 A l - I n 44 4 4 . . X , , , A , , . . w 4 44 4 4 4 . 14' V 4' - V- - 4 in 414 I 44 4 ' ' 4 H V ' N H ll v I Is 4 v- v -rv . 4 . .4 M .. 4 . . , . 1 . . ' ' I 44 G 1 4 n 4 LK K K ' . . . . -4 ' , rr 44 4 4 I 44 44 4 . . s ' " ' . 4 4 ' 4 7 L I K ' 4 4 IZ ' I n . '. ' 4' . . '4 , 4 4: A A '81, 5 , ' 1 4. . I 1 X x H 4 " 1' z ' f f - . - 4 e ' H ' ,. , 4 ,,:" 44, 4 4. y .4 ' , 4 4 4 4 U , ' ' , 4 4 4 4 4 4 kk 4 4 4 l - 4 1 4 , ,, , ' 4 K 4 K f 4 4. ' wk ak ik af , I C- " ' ' h ' I 1.. 4 4 - ' .' 4 4 I K4 4 4 , N' 4 , A . . M Ivy, I 4.1, 4 . V ' ' w It U7 C I 4 I.: 4 . - - 1 . 4 4 4 44 A 44 . I 1.. 4 4 .nv I, ak gk 4 . - s H 44 v v n v 44 " V11 'i ' ' 4 I.. - I 4 3 v v . 1 I sl 4 1 8- 4 4 4 - . ,, . , 4 1 4 1 SLC I ro XMJOII I ou scum urx s mpx WML xcmuourI1tLI1sr mghr H1r1x Ngllumn rlu Im1Ivx roi s How UIII w IS tI1L Im 1 wx Hem x smnmtlmw mmm, I dgntlst u su rhls tooth Ima me LH xx HIXLII cm m 0 L, sm1II1'I1IxesoIgoIIIon mx mstrumpnr 1 Ik 1 hun strunk n m up If wuttcm mowed N uc I 1gI1tI1x the e ll th mm L I1 1rI1Q s dust, Ns LIIlLIxLI1 In ut so TLHLICI ut 1111 Qtlp on s Q I s x wx w lr umlu ro IX mum x rhmlx xou I m run rhw gI.1ssImettLr rh In I L 1 6 ll H LS su 1 lx vor not to Ist XUL1 rx len Lb, sn LI iss LIISINISSCI Pk Pro Iaxlor I Iwclxevc xou I'IllbNQkI my LIMS westerdav zu O Grub In 10 IIII not III the Imam H4 S ittugk -Xml 1 Ilttlm uk IHIITIIC No, sou IC a Ing tu 1 'F ohm SUIIIII I m not gomg toI11mI ln such .1 neat p lper to Mr Woml fitter t IS an I llkcnluuuf I 0111 SITIIIIW c wrotg UH nc xtness on mx last om I Pk Km HUOLIS I TLSIIITLIII Ito I.1uI Xl u N.1m.1r.1J How LIIII xou Imcumn sugh 1 womlnrful urxtm au me fm mx uh ressnw L I elopes 1 Iax or H our leur mon IHIIILIS me of Uudmex Harold Xloon I-IOW S tI'l'1t Prof faxlor Bullt on 1 u And xx I1 1fkIOXOLlI'I1lIlIxUI'x umm 1sLuI Nlr Strouuh umm: Xemu: sm N IS I x IQ-HILH1 I WL stop my lem. Y I vas so wc' n t In an thm sr m LS u 5 III ws ukusrnm S1 xuu xxx u I1 t umm: tm 511111111 xx 5111 1 I ntx mm 5 If xmu I x 1 x I L Img tc1sLI1ocnI W 1 t lm 1 LI mx Imgue xouh n t 5 mx 11 lnsxxuga n L mmm wr x to pm 1 I If cm cn 1 p ISUJT II poem 4 I mr 1 LL cm u L5 tm lf ss plmtuI tlnr sgrru onlx 11115 mormn Han LX mt 5 u LII 5111.11 I gurl ' on One who L m m xkg mel mmplvucm tasty .15 good ls If looks PK eormrd L mu er 1 hclrtnd rgutatmnp Somqtlilmg IS prumg on mx mmd Ilot Wood lwgwmmg gx.1spQr.1tuIJ :INC II K. srux IUOII mf Strough Iaulme, whx were xou Lure thls nmrnmg me who v 115 1 w IQ Imlrxlng rhls mmmng Iwut xxlun I Nm. J wel 511 the 5 f mol -XIIL III Cm S cm Xllss Ilmkgrscm Nou L wlmr IS tln upposltg of 1111511 gg L Hdppxmss N lss IJlLIxC.I'sOI1 km ut su mms she iskel my I 1 e 1 .u ngss, Nllw Ilnkusmm Xml tht upposltc of woe me e 1 I I 11 shouru I Qc, CYIIIIIISIHSYILLIIIX 'l'IlIf. SHNIUR YI5..-XR HOOK fI'Il'I,'I'ON HIGH .' 'll IUI. -I5 J f. ' 1-I ' K, , ,Z v. ' . ". I . 'X Q. z LI IIzuI to sIt up MY- " F I 'T V' I . Ifs 5aII:1rII. with ' z ", sI1'.'I HUI1, "cs, I " - I cr' " J I 'II I' '.: "Ol1,I Sec. ' '13 ' rl ", Inu rI1c'c w 21 1'IoucI on 3 I' 1 I "F" IIIII ' -1 '- 'Q 1 Rm." TIC ik TIC 5 ' ' .S 1 I' sz1II rlw Ik Ik ' 5 , NYU ff .' Q 'U .VCV "NY -:I I NIJ: I7' ' ' , "I Iwcx 'r - I1 I it rf .Imt I fmII Wm Y. .j M ' . . , ,ith -I ti if 5 - .' 5 A ' Q II - I" U' I' IQ. IWW: ' II "1 Ll I TI H ' Yffl 4 " 3 " U' Iilfk Sufi! 'z - Itl III1' z I'nk I II? I I 1 -I11'l- z1II 0x"' -' I LT?" 96 is X ,HI x' I ' "tII1g,"z Z' ' i I ' I 'ty I ' I I-', III IIC In IIIIC. If la ' : - 'g I 1 I 'III 1 1. ' l l -1 , I :Ia II "ll ' , . -I II ,. N I M Us U H I UI I',11.I: "I um our Imerc to ,ct I cz1I ' ik ig wl ' fur: if 1 ' .H . ,, v Iizirn- I5 V: "I I'-'Ii n vc 'I'- 'I' v I. I:-'Im': "-I c' , LIU "nu vcr' ' ' ' xlffsy I 1' , 1 'nr FH' I ' I ' R z.': " ' -5, D :ac X I Pre I. 'I'z flora " I'vc :1 5 :II um N V ' I . - f V." Ii. ' If: NWI ' 5 "1 ' MICH UI ll I z': HY '. ' I." -' " ri - .-X. I III: " 'z z " I ' , . , I f. , :H ' ak 'I' J .Ik I I ' HIV .3 I I I IINIYI I, ' IJ'Iz Iliff ll Inlf- I as ' Pk 2, I I I , ' Z." L I ' I :ht xt HA 2 . !?,, H J. '. I' Q ,, ' K. , I' ' I "A ' Y '. ' I Le' '- If ala I e and If w1Il II1- of h':'." V V K ' Paul' Iv is ?1Ix I: teh: "I W' 1 '- 'hz "Why" 1 fix - N - ' J V - I -Y 1 MH ' 2 INF can f tc the cor: ' I sz V Qizsn, 'I j ' '- 'SCI . -1 ' fl Ik jk ik 54 ik A 1' ' L. 5 . 2. A 2 ,- U I U , 3 I, . .. - V V lx W . .z Q. ' IL-II m- : X -4 I JH . K , , 5. , 3 . 'k.,.y?" ' ' ' - II'-I.'1Iv"' ' ' ---" P I: I I z I' 1 - '- 'T L- ' .. - ,. Y N H 5 - I - H . I "f z . I Ja I . r 1 . . I, M- ,z Ii : "CI I " sand IiI1-1z1I1. Prc I. "I, : 'L ' ' ' 1 rc- . "' z "I f A L X : " U I. . ?" IIE I.2lIi : "Vi I Ia I ,H 5 A I . ' U' : " z Bl ff." ,IP 3 1 40 SL1 'XI1 Wood t1I1111q th1 r0II 111 II11s11s 1I1ss 1 1IIeI CSQIC Ie1 1561111117 Q I1 11111 1ss11 XXI11r 11 IS fI1t'11Ll1Qf111ll Nhss D11I11rs011 11t ILS 11 e1r1g1 101.1I111I IIN 111111 uss I11i1ie11 X 11st IS 1 r H INN 111 1111 111111 111 1 f11sI1111e11 1I1ss IBUIW Re1110I1Is -XI1011t I1Ite111 IS 1 1 11 Ls, 111tt11l1st 111 L, 111 1 11111t111II1 Nllss -X11st111 W I1 1t s the 1I1fJr1r11111 111111 1 1 111111 1 1111I0 ll 01111 111e11I1 tI11011s tI11 XIII1 10 11 1 111e Uk 1.1111.1, SI11 tI1r011s I11111 0111 rhe 1I1fI Nllss Butts 11s 11111st1011 LI 1111 1ss 1 1 11111111e X 11 1t 1 I111 .1111 11 1111e5t1011 IN 11erfe1tI1 1 e 1 111s1111 th1t s111111I11111 11e X I 1tI11r s1111tI101I0f110rI1111u1110I1I1111s III 1 g1I1rf1 -XsI1 10111 1110t1er Lan t NOLI see I 111 IHLISX PK LVN 1101I1r11 1111I 5I1011I1I I 1 1 1 WCIOII s11s 1 11r1t1r 111 .1 1110r11 111, 11.11 er CI.111111e L00I1 11011I1I 20 I'LII'fI1Cl 11111 1110n11111111I three 1hz111er011s 1110111 1111111111qI1tI10111 shlft 56 utress 111 l111d1I:1111I D 1 DLI order th1s Qundae, Q1r IOI 11 I1I1S6I1f 11111111111 1 1001I111ss H XL I t 011g Pk 'Xllss Ixlmher XY1II1a111, 1011 have .1 f111111.1I 111v1t11t1011 to 10111e to 1111 1011111 1 11s.11I1 1st I s1111I formal 1egret Inst lwosh Is1e111g 1111 WTIFIIISI, for I'lIQI t1111eJ 00I1 CIN 11 .1 fllf 111 11111111 1 IS 10111 YIIT t1111 w1r1I1ss 1.111LII1t f1r1, I I1011111I W1 LX s 1 1 1. 1f11I111t0111I10tI111 s LX LS, 11I1.1t t11111 . 1 ll 1 11I111h 11.1s s1t I11f0r1 I11111 1 1111 111 . 1 I1I11 1t Nlother s.111 there 1116 011I1 t110 11111 I 1 111 111.1 1 110 WL 1111t1t11 I 1 11I1 f 1111e1I, 1 0 , 1111 1v1111 1 I 11x us Q 11111111 11h1t IS S111t1e1 IIIKI f1111011s row 1 S111ss 1 111s1 1ss L .1g11111 1 s01111tI1111u gr 111 1I11 111016 111111r1ss1ve rosh I 1mI111r11e1 W' II111 s1t og1th11 XN0rI111I t0111tI1e1 -XII se111est11 Iomg I I1111I t0111tI1er St10II11I ftlgkfhkl , H 111111 .1s 1 som.: I he11 Lra11111111I together, I'I1111I1e1I together XX0111I1111I wI1.1r was W111111, I111 f7lflfIflIl mn! H! Prof I11I0r11t.1111I111g111 the l11Il111sr 11f0re the t111I1 I11II r111g1 N 1011 111 1011111t11I, X 11g1111 X1rg1111.1 HLIIIYLF IN 10 l'I1ll1Ix 1111: LOIILCIYLLI, Nlr T11I0r' Prof Ta1Ior You thmk 11111 IooI1 S0 111111h I1I1e 1 91111or, th1t 11111 1ome 111 rh1 8611101 Ll1fl.1l1LL Ir11f SYIOUQIT I111 1sse111I1I1J 1115 th1t 10u1I he 1 I1ttIe QUIC r I111 rher1 I 1111 I1111II1 h11r m1seIf s11e1I1 I rosh C111 1111I111111j D111 t 1110111 P10fes50r, 1011 21111 t 1111ss111g 111111h -If 'l'Hli SIINIUR YlaAR If J K -IfI'I.'IIUN HIGH .I III POI. . ' 1 ' J ,"., '. 1 ,,' .3 " ' 'z 'z 1 'I ' ' DI. 1 ' 1 "I, 1,5 FII'-j, 'I1't is U I 'f I z '13 1 ' I1 I'III 'II' 1 .INDI U'I'I1:1t S e of I I: I1 IA' 'A 1' 1 I 1 'll I1e 1 "U S : "XY-I1 1I 11' the ' ,F .. ,K R "1 1 Th :at Zlt il t:1I1Ic, he :1111I she, 111I 1:-4, 11- 1-'S .-,S 1 . 1 If he 1111'1'I1z11111"1II1' '1 1s11111c1I thc I-1111I I.'.'I 1 'I' uc: H 1 ' 1 ' A ' tI1 ' I I ,I,' 'I 'If I I ' 1, ., ' "AI , .z I NI: j, "I :1111 gI'11I "011 1,51-1 'Ils 11.11 1113" th' '1 'I' I'1jJ'IP' 1 B IV .1131 1 1 , ,-11 ,N ,ul sz1Iz11 z1111I 1111111111 I: ' nrt. I I ' "I I' "sz11I.I I111 "1 I I 'I s I1ct 1 In 1 :1111I 1 ' 1I1'z 11:1?" N1 fe fu: AI""' ' 1 - 1 ' 7 " Bc1'1111r1I: XYQII, 111 il 1I1'z1111:1 the I4 N 9 Q 1 H her 1 '- U' ' - ' 111 ver. I' g'I Q ' ,' MII ' L' . 1 1 1 1.. . I. 1 ' NI 'L ' : UI 5 1 H S z - 1 I 4.,, x.: . 1 . Asixi n V' 11 1 I' J : ' , 5 '. . 3: UI71 I111' ' PV " 11 '11Iz "1 "111 M KI : "fc . :II, 1" . 'l'I - ' fl t A "1 1 Q ' " 'I z11'g 1t'.' the ' I , I '- z 3 'J' 1 1 A " ,- I' I t 1, 1 11: ' bg A' -I , 5 1 ,- ' zlki : ' Iv. ' ' - I , , v, 1. 1: ,Y V 5 --" ' ' 5 mx "I'.1'- 1' 1 ' V ' ' 1:11'e L1 .111 . ,H ,' , ' . ik, 1 1 1 a 5 I H 1 'J 1 i ' vi G - - ri I . ' Y I ' ,' I - If 1 av: "111,-v' ' ' 1 '1 ' 'Q ' ' :1." 11 1 11 U p' 7 1 : "XVI j 1I0 v' ll NVQ' Q ' I. v' : " , ILI "1 4. u' : H ' I u' ' P' '. T: .'I01' 1 i - ' II"J: ' 1 .I ' ' 1 " I HC' 21 H I IHCCI1 1e1'c I1:1t 1 1" 1 1 1 5 Pk 111 9 '. ' ' 1 ' : "I - . 'J Y' : " N ' I' ' 'VI1 . ' z ' ' te- . , , , ', . I li ,' .1 I . ', ,L ', ilf .11.111." S 1 "BII" C "1 "NIL: 1111' 5 3 1 1 U: 'I 1 ' "f, Ulx iss -Xustui Im ippiiw hh mis lui x grits r aliiu ii Huw iix us mist I In cm ic tualx 1 L hll Stiouvi ipxuiiig om mio ff ru stuxluitsh t 1 miriutp, X L stun, I xx mr to spa lk to tim: wo pm mfr X LII SIL 'urs mm LLY x I iss non lt Ill g X i luinm fs in 1 mmriiiii mini of 3 ii t Im so ummm Lk M on XX It is xplrmltx JL C lr L cmutx x I cu cts U1 ff 1 lice xx wr B11 up S mL mmm mis of L I th my w uma in sg mg in UL lflcms 1 I mu ii L s ru xuclx Lmls tllfllln NS NFLIIOUI IW X mnrlgnmn is UJINIIIU tu win cut night lm inte igcnr steiiogiiwiei Xml dill thu lrls reaph Im thur mmm woo s J ex Vela ik I x min 1 ues 1 mem I LI cnimx XIXQ s Q Iom it x Lin Irmniiix s, si xp gi x so mmm I nu Il Lt fur on I'lls p11 gi X iss XX ILIUI1 L rut 1 lvurriirs L NLSI I x NS ll K K ISN imim xx is I ip , 1 I iemh wiirus Ihrnlrul Wilson L -Xmeiimn xxriur ss ii muigan xxriru mist ikui Bei ri ml uniral 1 Xl ss 3 11 1 -X x ii imlp N L so x it Lxmii lfllm ILSYIUII III ISLIIILI sums XXI uiuiirul r IL um mm 1 N isp ot PILII ll x me x up for rhg puma L nlil 1 ph 1 B Lausg of the plurilirx of ip 111 Ilren mcmrher m uhmc was hirell Uuutimi e nn .ilihi or use llihi in 1 sentemn Misxwis rh mmm se t eil ci IWCIIOKIS iul U HLIL TSOI1 W hist I lf scmliiufi f w Il li ip xii Nl U11 U HLlNlI1LSs it umiw in I w mss ili ii I x x I IN U4 fl 1 w is L t rliiu urrh xcii iif ii, LI 1 I 1121111 hy Lllmw R IL in is usul to Lum Iamus s perscmml is not whit it uspl t L ueilcnr cf 1 x wan Ilrusul in white r x If ui x 11518 .umm It has KLM ix L rhrouuh IIIL rc L it iii iles L IL nu mm up I Swim ips I gmt time LII X lml wnutin tc 'I'III', SICNIUR Ylf.-XR BO I IfI'I,'l'UN IIIUII SCIIIHJI, 4' NI' .'.' . Q - 1 1 ' , i gy? Im II' Nli .'.' I511Il1 'II lin Ifi'cn'Ii 'l1.'.'I: ru srunl' 3 s 1111 'i H ir hzlllbz " ' "For 7 - cnc of rl 1 grcz fcst of mn 4' tin I 5 I tcll ycu to ' mc ' int rl s .' rom iii, ZIIILI nut stziml iii ' 1 V' .' 1 MII- was also 1111 rhx 1l?" . " '. " - I'i'uI'..' ' :I I1 I-1 'i g Iii' 1 ii, NIi,': I511II11i'1l: "I"unr11i Q, llll I ' .' ' 5 : "jus 1 ' ' . Iiss .-X " ' ' I 11m ill-I'2lIkI yuu 1111' A lf ' '1 S 11 ' I 'DI ysf' 1 ' ' , ' 1 H -' 1 : "Nc , . I zillziixl, If uiil :I mir pun is 1111. mcricuii v"fcr." "Is I,ilIi1m XYilsmi xx-i'y "try I " I"' yf Sai", wh- :I ' 5- J ll . str'-' Im- rim mlwrri.-ing is il mm! Di VII 1ll1fW'Vf ri H" rw - I 111 ns: I is I Q1 ' . fscplilrailityi z 'ima Ijruf. XY I: uxyhi :irc you link- -'XIV L' '-'- ' ' I 'I ' 7 'I I 4 II17UI.,.l'. - ' LQ?" -'C' 'I Iff- .A HB 1 I "ffl ' lg' l ,-I A 'I'h-' V215 11 plurailiry ul ice "'11m Pr '.: "I 11 ' ' "'t'l." ' ' '- h A . Th - 1 n zm Ilicnl ot ir: Iity. CH ' 'tl.xI'I, NIi'.X'i I: " 'h1 " " . A 4, .N I i'k '1 x"i': 4'Yel 'A 1' is 'vhar Il X - D II " V -' 1 'ella 'I 3:1 lil 'ithf' 1 5 . 1' I-Xu zililvi is c 1 mt 'K .' rl ii ll pe S to lic ialill in ID . 'I '-Il: "fo ' ' I A HQ I1 llll 11Iihi of cutiii, hi: '1lv rlm ' fm :ill tczim h1ivc I Hn II1 5 so , PU 'lj' flifff rhcy' HFC ,wi L F b'f I-In zllilwi is ll surmisc hz Q - ling vzicz '1 4 I 1 , Ifffli "Yu '1 ' ns? 'l'Iws1- ixpr lw A-XIII' is gi lffk kq r lay I I ' " " ' cor 1' ' 3 ini mrrniit facts :ilu ur Iusi4 'I I-Xri 1 'I' is 21 story yc u tcll vhcn "ml Cl1I'f thin' of Zl g mil nc. NAVY' I . Clll .'.' IH I ' :Cl I IL! .-Xlils' '2.'UI1'UI. thc Im' 5' "'cs. A 5' 1 1 ' i D 1714 I il I "5 1 I ' 'lliy .' y'ziI lilo Y' 1' If glishz Iljhx- ziil - ,g- K. ,. 1. ,- .- l'vl,- if- I ks? Nr , rh 1' 1 'h 'I for heir 1, 4 I ' in U S 1 ' 1 i iw is he. Q-V , .. ,I ,.k U, 'I' I . I .,,.k.: Th, pr-' h 1 Ai' thc hriilzil p1 rrl' "XVII, " my, wh1 Ilu you NVIIIII' rn 'A I I ' hu", X1 dy?" ' 1 A H I .': "Ye: fr, Iuur I' " 51 tru I hip' C ill'-U NIV. IYG zull' IilH:l'f'l1 "Yo ' Ililai- 1' 'F turf I1l'r.' ' U' mc. I '- ii 1' rulh 5 ali-1 1" :Ii '1lI'If' Yu' R -ur: " I iIcm'r think I 11ml lure." shi I g- 'nw If 'p"." 'liz "Su - 'i I i -,I711l. .' -- '1 3 : "XY-II, I Ilun' -i lcv, tin j' I '1'I" 1 3 " ics I1 rh - Im' I cc1L1Ilgivc.'mi." I11


Suggestions in the Fulton High School - Fultonian Yearbook (Fulton, NY) collection:

Fulton High School - Fultonian Yearbook (Fulton, NY) online yearbook collection, 1918 Edition, Page 1

1918

Fulton High School - Fultonian Yearbook (Fulton, NY) online yearbook collection, 1927 Edition, Page 1

1927

Fulton High School - Fultonian Yearbook (Fulton, NY) online yearbook collection, 1930 Edition, Page 1

1930

Fulton High School - Fultonian Yearbook (Fulton, NY) online yearbook collection, 1932 Edition, Page 1

1932

Fulton High School - Fultonian Yearbook (Fulton, NY) online yearbook collection, 1936 Edition, Page 1

1936

Fulton High School - Fultonian Yearbook (Fulton, NY) online yearbook collection, 1938 Edition, Page 1

1938

1985 Edition, online yearbooks, online annuals 1970 Edition, online yearbooks, online annuals 1972 Edition, online yearbooks, online annuals 1965 Edition, online yearbooks, online annuals 1983 Edition, online yearbooks, online annuals 1983 Edition, online yearbooks, online annuals
FIND FRIENDS AND CLASMATES GENEALOGY ARCHIVE REUNION PLANNING
Are you trying to find old school friends, old classmates, fellow servicemen or shipmates? Do you want to see past girlfriends or boyfriends? Relive homecoming, prom, graduation, and other moments on campus captured in yearbook pictures. Revisit your fraternity or sorority and see familiar places. See members of old school clubs and relive old times. Start your search today! Looking for old family members and relatives? Do you want to find pictures of parents or grandparents when they were in school? Want to find out what hairstyle was popular in the 1920s? E-Yearbook.com has a wealth of genealogy information spanning over a century for many schools with full text search. Use our online Genealogy Resource to uncover history quickly! Are you planning a reunion and need assistance? E-Yearbook.com can help you with scanning and providing access to yearbook images for promotional materials and activities. We can provide you with an electronic version of your yearbook that can assist you with reunion planning. E-Yearbook.com will also publish the yearbook images online for people to share and enjoy.