Fulton High School - Forum Yearbook (Atlanta, GA)

 - Class of 1948

Page 1 of 164

 

Fulton High School - Forum Yearbook (Atlanta, GA) online yearbook collection, 1948 Edition, Cover
Cover



Page 6, 1948 Edition, Fulton High School - Forum Yearbook (Atlanta, GA) online yearbook collectionPage 7, 1948 Edition, Fulton High School - Forum Yearbook (Atlanta, GA) online yearbook collection
Pages 6 - 7

Page 10, 1948 Edition, Fulton High School - Forum Yearbook (Atlanta, GA) online yearbook collectionPage 11, 1948 Edition, Fulton High School - Forum Yearbook (Atlanta, GA) online yearbook collection
Pages 10 - 11

Page 14, 1948 Edition, Fulton High School - Forum Yearbook (Atlanta, GA) online yearbook collectionPage 15, 1948 Edition, Fulton High School - Forum Yearbook (Atlanta, GA) online yearbook collection
Pages 14 - 15

Page 8, 1948 Edition, Fulton High School - Forum Yearbook (Atlanta, GA) online yearbook collectionPage 9, 1948 Edition, Fulton High School - Forum Yearbook (Atlanta, GA) online yearbook collection
Pages 8 - 9
Page 12, 1948 Edition, Fulton High School - Forum Yearbook (Atlanta, GA) online yearbook collectionPage 13, 1948 Edition, Fulton High School - Forum Yearbook (Atlanta, GA) online yearbook collection
Pages 12 - 13
Page 16, 1948 Edition, Fulton High School - Forum Yearbook (Atlanta, GA) online yearbook collectionPage 17, 1948 Edition, Fulton High School - Forum Yearbook (Atlanta, GA) online yearbook collection
Pages 16 - 17

Text from Pages 1 - 164 of the 1948 volume:

4 , ,.. ,,.,,...,, LA. . :.., ...,...,....., , :-.,,. .. ....- M---L .L A, ..-.1..,.....-F. .W ..,.... pq.: ..............- ,. nfl' preview - ' ' YW.GRAD 'g ?xM0N0 v- isas H 'Fw' Maw? Lliggy ' H , ,eg aj fr' f ill, rr . ng H' .pr HENWY w' G5-DY 1943 'orwmf MEMORIAL CHURCH EMORY IL -hn- 6165 corr 75:5-EW EAST LAKE: HOME CLUB OF BOBBY f MOUNTAIN MEMORIAL If FULTUN S'l'Ul1EN'l'!i PUT I-'IIHTH EFFIIHT . . . -ff Z X In Stud In Prnqress X 0 Xu A 1 ' . Q 4- L, ,i I 'AWA 4 ff 1 n S VH NS: s ,. 177 Vg! 914 ' A 7294 UW A 21154 W -fs-'fa . gif! 1 If ' . 1 1 , . jf! 3 C555 I ,V-14 Q ff- f f nfs! , gig si ' af? ' ff -, f 1, QQ '. , , , , X 9'V'5 O 4 70 nfi O if PREMIERE 19118 0l"lfLl0fL lui S IIC X IOR R HXRD -XRRIII Nxoxxr ORDXX I NIIIISS XIIHIIIUI lfm Illf 1 mfxl 4? giant I f-' O ? IL'-is 'I " QQXKX 0 1 FKJX7 X 111 vftffi 1' Ffa!!! ff 4 tg .I " WAX - I by 9 U2 ' ' 'N :fy X. Y gm QM i' Agogaovoan EW 1' ' Q .X-W '51 -AXE " X X 5-5 5 '- Xw H' - - E' -5 N '35 if ,Pa X Q- Ag ' -- , :mt "7 , ' W-HX L ' 1 av--:sql ' ' .-1:+5?:2x . ug, , ,-, N .,4-.,- .- A-. i . N X -' , lanes' 2-mm -.-va:-'sfirarz Lf , E 2 X 'swf Auzzsin -fs-Swiss?-5' 1 ' Pixma , EX r S X N xxx. Im., ,- AME, I" ff' f I A. si f. is 4 - Xt A 7 1 1 A Tj ,- 11 f v ' , :Ng - ' A. v X. ' X ' LE, ., .' '. f .gy X , f sr x . 'J . i Aw g fi .4 Q x J! ' . g -. A ,W 5- - , l 'Q -L ,r I-I : li QQ E x f 4 ,4 'I XX 5 - N . I.. sl V -a ? f QV' E 1' T if 3' "' C v 2' AQ A ,T -d -L A " '17 ' ' ' 1 In -1 : 1 1 I , "1 -.xy - A W I7 N I ' X - , - ,, 5 r - .- xxx ? , 0 . 4 L' X : L.: , ' A . ' 5 Z ' ,X QQ V 5 ,N , . : - 1 X Q' 4 -A ' Nw, E Q xx N X XX X 15:3 1, 'lo Af ixx X 7 A f ' ,Z . . X N1 5.1 -. X fu Wu! iw-1 U' , ff- is . at 4E 5? . N g- , F- "'i g- ,H x N Iiil-,ga E X XX - , X ' 'iq Ltiauxx 'vias-:N - - 1 1:-S' "' xvitaix- ix p,!l 1 --xg ' '- 3QxQ?QTi'Qgx - n ' - --1 Q! N ',, ig' s f ' ' 5 05 . s A- 3- 6.555 A ' Q S a:' THE 13' LTU FUHUIVI NI I X. -.f"'f'?' f AHF H 5 Prnduntlnn ll 1 nm! hx x X x IK! mlm nr I :Xl Ix RUI XID I slmlrul N LH Jll 1 um S nut 0 X nx nu lm I1 x I ull mu H11 li I nm IIIIXII an C Ixulmm nmlm R I mm 4 I Ill Iii K If tml CL IX 1 x II II IIIIIIII Il IIII ff . - 1 A x .f x ' BX. , dk Pmfl ffm .... IH 'I. ll. XYIN1 'gui Y Ikl'R Ili " tm' ............. li. XX'm'l1- .'I.s.V. rl 111' " lm ....... Pxl LIN!-I Xlualu 1 1 R '. ff: , 1 Ii. ' S111':1I1 Cl. XVI-In lt'l', Iimlnn Pullx, Xu-II X- 'm:m, hlfl 1 O, IYI- IIHgII1lllI,f,Jl'll S. lf' 'us l'fIl lllzluclc Cl. XYilIx, Ilvlc-ll I'. I"I yd, fl. lippingur, .Ia I, XVI 'l'Iml um lf: glllllf' Ik-11 II. Ilulclmin un. Clurm-Iigl lf. Cluopc-r, Q I IXI IJ1' ' tux . . mlmlllmiv, Clurm-Iigl XI lllglblllblf. Xlury I'1'iu- f,IlM'fIlIlII'V ..., Xllll I3uiIc-yy Nlgukic Ilvmlry nllmm' 11413 A 'z' ....,. XII' ' NI. I"11-cllnlll . .... IM I. ' ' Ill .-Inf 'f m . . Ifclilll Xldlqnllin' fI'I15xim1nI I-llucgmliunb, O. S. ,XIII-11, cl -rl I.. ClfmImIlliII,bloI111 If.S11u x, ,XII Ill I,. lllNlIl't' IXliIila1l'y3 .Ilw If mu . . If. II. Xl1ll'nI1z1m-I HIM!-I11'.H l,. W. llolw, Um ll, XIIIIIVII, Iimlim' Nlngxu In-lg .lc-my IJ. 111' 'rims . . XX' am, .Xli -Xwl 'I gllmnrm-1'1i11II, qlzmm- IC. Ifm Ivy Illi- Irilmuliw I".KIlIl1llIUIlj llwwwlnlf . . . IfIIf.uIx'IIl NYI1iIvIlc'111I rI.iIngl1'i1mI -1' 1. Ay .r f ff :af ,-Y S11 H. li I S IlLIQIlls H 1 4 Hill II 1 ul ll ll Ill I I X' ,A ,- ,- i X f iii? Efff, ' AHF! 1 lf S 'l' m. Iwl my IU III: 1 -z IInum.-I II lJlI'l'l.I'TI' Stu I'l1lx in NIL 1Ix .,....,,.. 2 I ' in XX lk .......... II Nm In-mx 11: I'I1u .......... I Nlll Iblllx II! I'luQls'w .,,...... 'I IM If XII. Ilupm- ...,.,....... II MI nillixll.1liu'I.1mlp ........ III I.nuI1x .... T. IQ. III. IB. III. 27. UU. f3I. II! 5IlllI Inu In llmm' R4 IIIN ..,.... II Nllulrmx gn wvu in III:-il nlmwx ,.... I3 Nvl 'mx ............,. IN VII I -ulx in X-I um! X-2 ....... III lu 'mx ' IIl'NIIIlIl'll 5lIIIIIlWIIllH'lI .... 253 Nlililzlrx I'c-ummm-I ......... I3 Nlll I4-nu in IIlt'Il Mlixixiw ,.,... 12 XII lvl:-N .,........,.. TI suuimnx in NI IIIIIII I III- . . , IS. III. II. SILAS XII N 3-I fzwxvu 1Iw nz: .nuwmx H! .I 1, I. in ml-M11 -,I1..,II. mf DEDIII!-XTIIJ H8130 lls s Sllll L 0 my S an Ln wks who Lnlx uc lbs mlm du H' W f-"fl L, Wm P.Xl'l.lNl'i xi.X1QRl'IlIfR, ,4s.w1',il11z1l Plfllfliflfll. 1'11llm1 High Sflllllll. XViLh hcl' work mhc mixes ll Lncinznting span-klc oi' lim. NIR. PM 1, IJ. XVI-si. SI1f7f'J'1iIIl1l'7If, lflllfflll l.'w11z1l3' rlmnlx. llis c'hccrl'ul smile :mal his womh-rlul pc-lsoilzililx llznw chuwn all :il lfullrm to him. NIR. KNOX XY,xl.kl-R, t1.S'S1'.S'fIlIIf SIIINWIIIIiI'lII1I'IIf. l'HlIm1 ffllllllfj' Srllrmlx. llc is l'5lL'l'lIll'il lim' his high stzlmlzlllla. XI A U M I I S T H T I U 14. li. xxvlllllx, ljlllllflifllll, Iflllfllll llfgll Sflmnl. 'l'hc- suidciits of Ifulum High um ways go lu him link hvlp :mal glnimhillccr. 3 I 4 r DR JERE A WELLS N M MUHI!-UVI Born January 25 I892 Dred August 7 I947 To everyone Dr Jere Wells was lrnown as a great and good man an educator of hrgh rant But wrth Fulton Hugh he had a closer relatron for he taught at thrs school from I92I l924 The present burldrng was hrs 'Frrst constructron project after he became Superrntendent Hrs sympathetrc under standrng and srncerrty of purpose won the esteem of hrs students and hrs colleagues and hrs loss rs keenly felt bythe 'faculty and the alumnr Shortly before hrs death he sard Our arm rs to grve our chrldren the best educatron possrble The youngsters who are growrng up now are our most valuable asset To the furtherance of therr educatron he devoted the strength of a magnrfrcent physrque and an able brarn After servrng rn World War l and teachrng rn Fulton County he was elected Superrntendent of Fulton County Schools rn l924 Durrng the twenty four years that he held thrs offrce he led the drrfves for three bond rssues In that perrod the school enrollment grew from 6500 to 30000 and the school propertres rncreased rn value from S200 000 to S6 000 O00 He helped brrng about the pensron and tenure legrslatron for teachers and secured vocatronal educatron rn the hrgh schools At the trme of death he was engaged rn a two and a halt mrllron dollar expansron program and a plan for coordrnatrng the crty and the county currrcula In I947 the Emory Chapter of the natronal honorary educatronal traternrty Kappa Phr Kappa named hrm Educator of the Year rn thrs area and Emory Unrversrty conferred upon hrm the degree of Doctor of Laws Tl-rrs was hrs second doctorate the frrst havrng been conferred upon hrm by the Atlanta Law School rn I94l Thrs partral lrst of achrevements only begrns to tell the story of hrs work Hrs energy and vrtalrty hrs cheerfulness and contrdence hrs Chrrstran rdeals and character rnfused rnto the schools a sprrrt that made them grow and develop rnto a great system Hrs rnfluence contrnues rntangrble yet tremendous . . 1 1 - 1 . 1 ' - 1 . . ,, . . . . . . 1 . . -r , 1 - 1 1 1 1 1 - 1 1 . 1. ,, . . . . . . 1 - 1 - 1 1 . , . Nliss Nlmilgmnerx --one ol lhe hui ul I-Qngliwh leznh- ew. Shcfs good uw clieel'lez1sIci'. eozleli illlil helper with the senior play. lou. Xlrs, .Xlxeirrmniilxie ix an clnirniing Iillle 2IllIJlll'll'IIllIl'L'lI Iinglish tezielier. She helpx keep the lmznkhoxie ul the Sllulenl C'uuneiI xlmxig. XII. IIIIICIIIIISUII ix ll pupnlzn' IYIIQIINII leznher. lie- simlex heing lhe heznl nl the Iinglixh KICIJZIIIIIIUIII, he ix in clnnge ul lfrnum ZIIIXUIIINIIIQ annl the Xallinnzil Ilunm' Smiely. NIH. Ifenlresw. whn leauliex LIIIICIINIIII1 znnl geugmplix. is :nlwuu rczuly ln lenml ll helping hxnnl. Shek il special help lu the eighth glznleix. 'I he hezicl ol the liixmrx ilepznlnienl ix Slim IYelme1'. 'I his lginzl. PZIIICIII. znirl llIIlICI'iI1lIIlIIlIg leznhei' ICZIIIICN wurlml hiwturi zincl .Xnlerimzin liixmri. 'I he IIIIIICINIZIIICIIIIQ. NFIIIIJIIIIICIIL zinml psnient znlxixel' nl lhe I"Ul'lllll eclilnrizll wlzill is Nlisv lmuper. She ICZIKIICN inninr Iinglish ann! IPIINIIICNN Iinglish. Xlwnw joking, allunu Nlllllillg. lllllllx NIL Ilnpe, znnl lhe Klnmlenls all lme hiln. Ile iw heanl ul the unnnlei- mizll lIC'J1ll'IIllL'Ill znnl mlisllihulew Inmlw lu high sclnmls. Hrs. xIllI'l'l'II Leepx up with the NICIIUQIZIIJIIIL grani- nailex annl ziiclw in Securing lube lm' lheln. She ICLILIICN typing, sllorllizllnl. znnl nllice prznlime. LTY Ihe llSSISI2lllI prinmipzll is Nlixs I'1llIIIllL' N She Ieznhew lflblllg I"IIl'llIl1 SlIIJSC'l'IlJIIUIlN, unml docs CYCl'f'IIIIlIg in h lu help the slnxlenls. Nlip Wmmlzixi is than hnviness IIYIIIIIIICIIK, XIV. IYUOIEIII ZIIIIIIIN :ill I ul the high smhoulx. iullx leziehei' ul lmokkee inrrzulu llmilgrrzncrx Nlr-, Gun. W. .Xlwrernnilnu-, hlr. Ilcn II. Huulnnxnn Ori Icnu-uw Izigriuler. znnl slcnogrupln. niunages the Cl' IJUWCI' ping and he lmuks Il ilk xpelling xnn IHIIII lu leznn. UI IIUIIIIIQIIISIIIID in il Xllll IHIIII lo ullei' Hllll lDl'I'NUll1IIIlX. jim see Xlisx Xewnnni. ' NIV. Ilillinghznn ix i'X4l'IIL'IIl zu ll pnlwlic xpezilxing mliremlm' znnl he mloex an line job ol leaching geogrziplix. lun. .llwnl funn' vofrr rmlw. ,llmlrzmr l'm1', NIM, I'i'iee ix mn' lfremli lezlclier xnnl good Ifr.-Sopli. Y-'Ieen Ieznlu Nliss Polls. Rell cllbi ,Mlxiseig lencliex XIIICIILZIII hix larry, eccnnmiics. Zlllll pmhlenis in clelnorniex. Hel' lllll'Qll'IINL' mnni znnl her llmrongli leulnng are well known. l' NIH, ihznlu ll. I-llllllllllg. Elly. hannlleml lhc film Il'IIll Im' lhe IIINI pmt nl lhe xeznp 'I hen 'Klux Ifznniie 5.ir.iIi C. Vfelnler 198 I". limulen llbthlx llIl'l. 'I hey INIIII game IIN euellenl llll'2lIN. my ,-nnunl. c'.,fnf1a.- lf. cww MS" Xi-ll Iile xcw....... 1. xv. n.,,.c Um II. Murlull 1-,ml..w x1.ig...d.-f pa... im. n,lla..,41....., me chin- c . I'nLe i.1m1,nnmg1n,ne Ann llnilcy nc ,l. llunslry II, ll. Xlmlrlylinucr plane lp lulcy' lilimlvuili XX'lnlclw.ul .Xllcnc Nl, lrucmnn Xl.iry l. XX inruulwou-nn J. 1- li-i--nw lion C. Rolunwn Alice M. :hy-iry ig., , ffl xi. 'K LTY NIV. Nlolmlcnluulcl' ll1lNlll1ll'gCUli llicsliops, wooml :incl Nlis. Xyytry. llic L'llIl'lCIll ilvrk ol lflllltill lligli. is drawing, llc takes :ln zuliyc inlcrcsl in zuhlcliis unil zilwuys willing anul rczuly Io liclp anyone who wznns cycrylliing lllul needs lu-lp in IIlC1'll2lllliN or clcclricily. liclp. Nliss lfolvy is 4OUl'lllll2IllYl' oi l,lNl!'llDllllXl' lirluczuion 'I llc' zullnircrl l'02lill ol' llic loollmull ICZIIII zuul ol' lllc mul :ulyiscl ol' lllc Senior--junior Y-'l'ccn. .Xhilily unil lmoys' unil girls' lmuskcllmll luzuns is Hr. XYills, liczul cnlllusiusm :irc llCl' inislrllv IIZIIIIC, ol Scivmc. NIV. Hills is Illc 'lunior Cliyilnn zulyiscr. llc lvaullcs cl1L'1nislx'y, pliysils. inzicliincs unrl clcclricily. Nliss Wliilclucaul. llu- lilnauizin, uni lcll you anything you wunl lo know zllxoul hooks. 'l lic 2lllNlSCl' ol llic Natura illulm is Nlrs. Ifloycl. Nlrs. Ifloyrl lcucllcs biology. Slic wus one ol' thc zulyiscis ol Nlrs. l'il'L'L'lll1lll is za wonclcrlulfzn'l lczullcrz slu-'s swcll llll' Y'll'l'l'n 'Ml lull'- :is aulyisi-1' ol llu'l.'1nrli111ll,loo. ll you yyunl lo ilruw oi' I 1 wriu.. iuxl su. hm.. ' Nlrs. ylzulyson is llllll slzltcly lvaulici'-ol ll-fl wllosc sulrycrl is gvogrnpliy. llcl' cle-ur. KUIHINL' llll'lll0ll ol . .. . . I-QI' 2li','ll'll'll -' " al. Xliss xxlllll'l'll0llUlll mlovs llic slllpvllmlulls lol: ol ill- 1 H Img ml U M N ml I N in-lm wing' 'Pu l'1'i'llllg llu- senior play vycry ycur. Slim' lcuflics zilgclzru .. N Xi llJCSllllL'fllllll. onc. two. llu'cc." Nliss Nlcilullic and trigonoinvlry. unil zllso scrycs us 1lKlYlSCl' ol llic Y- ' SlllKlClll Louncil. will luuli you llow to illlllfl' oi' play' hull. Slick llic pliysicul cml. rli1'cc'lo1'. Mlm- l"l'l'-"ll-lclfll Wlfillll Will' lllllllw- HC -l4'4lllll'Q Xliss liuilcy is llu' limnc economics Iczulu-1' who nun llllSlllCS9 2lllllllllClll' um-l gCUlIlL'l!'y. Ili' ulso :ulyiscs lllc dt, mlyllling flbmn Milling 1, I-U1 HHH. fm- Miss l:0IL.?'S buys llllfmll' flllll-lll-X. skirt lo Illillfilllg' lvxuon llicriligllv pil-. Nlr. Robinson. l4ullon's music IL'aul1cl'. luis llonc Xlrs. llc-nilry. l"ullon's IICNYCNI l1'2llllL'l'. lczulms llllllll' yyonclcrs lK'llll thc lmzuul zuul cliorul clusscs. l'iXllll'llC'L' cc: zuul zulyiscs ilu' l".ll..X. I-'ullon ll0CNll-l sci' how it ol llllS work was tllNlJl2lyCil liy llic flll'lNllll2li I'zzgc:uil. cycl' g ol ulong wnlioul hcl' ll. uiii l K, Wills. Ir. llclcn l'. lloyil wi. yyyim.. '1 ,l..ili...n liluili Nlclfallic ,in 414 ll A4 4 ,ff .ff :IU 9254 f I 1. ,254 'ff , gfja . .Q 5 : a,g . ,I QV: f - ii! V . ,. 'H - ia. iii! f 551 ' H -5 2-5 II 'Ig , fy If . -4 I ' X 5,4 U - 4 , , , , N ,. 7 l 4 E3 A -. is , 1 'Ill 4 F!! IO 1 I X x f 'L-fil "?!U0 j X , 9 1 f QW! U Ba -v 3 4211! B599 3566 f ao? 'Lu idk., X7 f"1Iii , H JF!!! lg, E 9 , 5 1 s'1ff'Lg.L 'J 'I' ' 1' 97 Y 1 ' I W uf.. --X N , af 41 ffl ,J C!6l:5.68:5 I 512 I ., ' I 'gfwil ' yi ' QOLHI. . 'ww 3 , LW fm Q s M QI' ft fl 6 T ' ' 5 19 'f 5 S ' A e SW f Q 4, I' . ' V ' MQ 'f 5' Qi . fr uxf MW fu f T' 4.9 W ff ' DM WV If l ZW f If X iff' 5 'W ' if kg if . po I 7' WS l 1 if f " law ' f 07 'iff I 'I 1 14 i y I y 4 4 i I , A 15' V I I 1 4 7 f X W 4. ' L - r . - f-'fin . I fy I '-ii!" 14 fi 1 fe f! ' W rf! ff f X ui- I Kun x .5 ' ,1 4 ,J ' f -'QM' "'i?"5R5z"f '- ' 'A xx 'V 'A ff 'ff' X '93 ...-1335: - ,V ,f My , X V: N. 1 .41 , ' ' 7 'lf f 1 C - ' ff .3 1. f-aiffaf' MJ, 'H N . V 1 ll 7 N ,L X ,--lb li is. 1 F.-P ,2f',' , X , .' , . f ' L ge! ' I X - f A, 1 pi qv ' 4 I hx' I Q ' fc- ff '. VI' -,in-WL f Ox ' I ., o ' " 4-1 f Qf as Classes at wurk ll . . .ss 111 1 . 11 . . 11v111s 1 11. . 1 s . 1 .us 111I11.1 111 111l11s1I111 .1s111 g,,.1111u P 7 Nl UD I 31 1 . x llllll ll 1111 Q11 11 1 fl 1 1 11111sl11 . 111 11111 SHDILIIIY 1 1111111 IIUIIIIJ ' 1 I IL lhl HN Slllllll IS c111pI1.1s11c1i 111 gcncxal SKILIICC, hx olugx PIIXSILS, 1l111111sl11, and appllcd hC1CIllC Louuu Tap Tap, Tap Hear the rhxthm of the t1p11s11111s as s1111I111ts PICPHIC 101 the b11s1 uns Uillld l"llIlUll aims All alll-41111111111 1I1'11-I11pn11'11l, II1"' 'Ill' l'X'ilIl'PIl'S I111111 f:I'l"IllII. 511' liI11. C111111111 '1'1iz1I, Yo1"1li 11:11. '1111l I 1'111'1'41I ics. I'I1 N' "1l 1'1I111"1li111 11111105 in I11-'1IlI1 I' .'.' cs. i11- 1li ' 'Iz1lI1I1-1i1s.a1 I ' -' ' I' ' f' I-Ill'Ill-Ill! Y11l f,,lI1'N '11 il. I Ill! I-i'Is lI'lIl 11111 sunk 11'1'Il-l1z1I'11111'1l 1111'11l. 1111 il ' 'l'l I In -. "li-1'-1'-L, lI11- IIIIIIKIIIIQ is Ikllllillg ilfl' Oh. 1111, II11' 1I11'111ixl1'x 1'I:1ss just 111ix1'1I C11,II,f0Ilj, 'ill IIN .,. IQZIKII hwy 11111I girl work lng,,'1'lI1c1' in . 1'l1- ' 'A '1s laugh lIlL'f "'- ' 1, Ill lhc g . 1 . ? . if l111Ii1i1l11a1I 11111-11111111 Iwlps Im' il 1.111111 Nl'lll 111 , Ililll -1 sf , , Classes al wnrk Nlznking llglllll'N ul speech l'2lNl. Nlxs. .Kluw- g' -xN' rn- ln IIN l1mN l mu1N nu l Y xml, N LllllNlll x En. uhm Nlm x N nu ff L L N 1 mg, mmh ff NN nus All mu NL A n unc x me Hllltll 15 bllllg Ulltlul lll1N NL-11 nmlll Lillllblb Null bc hclplul Lluoughoul lllr. Nu ll .lllI.ItlIH .IllltllN llu lm In Nll, Nl I 1ll'Hll2llli'l"N wuml Nlml1N 1lalNN 1llNL'l Nlu H flu lllcil' ln'NI wx lk in ilu' Hblillltllllll 'rx "Xl N uml Nlill ur l miglnl Slick 'uuf' lllm' S1'l'- 5 mlzls. llllllS ilu' l'Ulll'5l' in lmm -1 : ' g Ury llclplul. . V , Q - " 5' "Rcmc'z ', mlm' plan' Llll impm-umm pull Y in clrz "l1,,." 'I lm- lllCllllJ'lN ol lln' lllll clu N :irc NIIN, lll'llClll'llJS1iSlllllClll liml what thc' inlcr- Illilx I Plilhll' in lllc ' ' ' ' 1 ' uNl will lac on S6,lI'lli. 't Nj, lm ' 'QUIZ ll 11111 21 1 11" 1 NX '11x 111x 1 111.11111 1 X1 1 11x 11,lLSl11L Senlnr Pnem 11 N Xl llllN I U N 1 lql 1 x 1111x 111 . .1 1 111111 Nl 1 111 . 1 . 111111111,,11 1 N 11111111111, 1 11. x . 1 . 111 111111 1 ll' 11111 10. 1 . x ll 11xx1. lIl1l KN N1 x111111111 1411 Sl ll ll 11. ll . . 1 lL 1111118 11.111 1 1 IL XSL 1 llk 11 111 111111.11 . 11.111 1111 g11111111g 11.1 x111 11111111 111111 1111 IN 1 111 l11ll1C1Nl1l 11111111 11111 KC x 111 1 1 .11 1111 111 1 1 1 ll 11111111 1111 1 IN 11111 1.x 1 5 ll x11 ll 11111 11111111x1 1111111 111x 11111 .1 11.11x 1xx1 111N'N1I'I' 1 S1-1 flf'1'1".1, lwfl lu "alll: 1111.. S111-11' 1Y.-I 1'.'111L'l111, Y x1-1 -111111 .xx 1' ' 1.111'1x1-1 11.1115 181-11'1-111111, R11x11,1 . .' '1111 I 111' lllllfl 11:11 1 , 111111 11:11 1 .1 111' ,1111 11" 11u11i111x 1111-11 1'1- "111c Xx 1111' 1111- V -1 1,111 s11'i1l11 111. 111 g1'z11111'11i1111 :lx 11111' '1Ill. 0111. 111111111-111x i1 111111' - -1-111'-- 11- 11'111'k- :11111 111111-11 1111- 11'l11111- .1-'11' ' 1 'I111x 111111111 1111111'-11-'11' 1111111 s11111111 111'1-:1111. .X 11111111- 11'1- 1111111111-11 1111' 1111- Nl'll1Ul' . 11111. . ' 1 11:1 L 111111111111 1111 1111- I -'11", 1"111'11-1-11.1111 11"1x 1111- x1-11i111' .1-'11'. '- ' 1:11 1211411 211 '1-111 ' '11's. v1,1ll' 1111-111'1'1 111 11'11i111 11'1- :111 1111111 11-z11'. l1111'11c11s 111211 x1-1-111011 11111 I1111'1l 111 1ll'11l' N1111' is 1111- 1i1111- 11'111-11 111- 1111151 1cz111-, X11 1'1l11.'1l'1ZIS 1-z11'11 11111-11111 1 '. .1 '11'1-. 111" 1111111" 11' 111 V "'c1'1-. 1i111i11. 1l111:11ll'lll'l1, 1111111111111, 11111, 1'1111'- 11111111.11 1' 1 11111-s 11'1- 1'1-1-1 S11 1 -'11' W1- 11'1-x1111 F11 1l'l11 21 11111 111 1111. .X1'1- 12l1.'1ll 1-' 1c". 111 " J 1'111'. H1-'- '- 211 -1 - '- ' '1-11- 1111- f'1i1111111 1 -' '. - ' ' '1111 111 111a.' -' 1111- 2ll'1. 1111' ' ' wc 'L '- . 111-11 - 1.' 211 '1111. .X11 1 '- 1'- 1111- 111-xl 1111 1 V1-111: 11'1-'1'- gl' 1 wc 1':1111c-11'1- 11 - go: 111- 11'1ll1' 111' x11111111111111'1-x 11'1- 111-111 111-:11'. 01 ' 111111111x 111 11111x1- 111111 - -1 llx xo. '111ix 11-111' 11'1- 11111111-11 Ili 111-'1-1 -1 111- '11111 111151 x1'1111111 1111-21111 ' 1 11x1 1'1 l. 1111111111-11 1111111-11 1111" ' 1'-. A - - ' " 'l " laxl. SE IIQIIIS RIS I'XI I IXI XII llnurllr In ndumg Suynuhg u Inn Comm: mr N mmm :mor mum nu I cn ,cr r sg In In r I onur I cu 4 Cnr Ima I1 I or In :C gr LC lrcn .mu 7 Home Room ru I r.1rx u xur nr ru n crm Xl 4: my V lrxr Cr 1 C I I ,m frnm c Squu LJ LYS -I RXC HI'I ICJXN XIKIXSCJX NuLJt1on1I lr Resnrxu 46 :cn Rx c cam 46 mme Club 4 quid Lendurw 4 xv 4 Re C run Rcprcxcnuuu 74 mlm eprnenuux-. 4 sm I lernlig 46 su Word Shorzhan Cgrumm 48 Home Room lnudenr 45 Szudcnz -Munn Cuunul 46 XIXRIORII- H XIII BXRITIX I rn1'I1 Comnmerunl Honor 0 auunl Honor cunts -WX un I rarx Q uh I I 'Il on In ertx Ulu I it I Cnc Banu C u :Luna ,nr guru-I lllll Shmrr un C Irnhmu C mmmcrunl unur Rn nu 1. Irmm uh rar Ir cn hum mu C n Irma Rgprcun 4. I n Crum I fu 1 RI wruunnuu lr cscrxu S mr: nm Irum RN N X I 4 HH If ll Ml emu Chun I 11 Cnr C um I nm r nu an nnm Smnux LC lun I 1 I I I I I u nnk Cer I ul cn crx 4K n um SNR 4X ur I ms un I C 48 Othur RCIBIR I II XX Ill III RRI linlzln Xncanonal no Club anu. u r ng uw Re C mu c ruenunxe 41 ur mu Rgprugnmuxc 4 CL u u 4 'Hung Iub I XX OXI X III ISIS OI' IUHII Cummcrcxal rhluu Rcpruuntuuu -if s u A con IlIwr.1rx uh In S on II Ir lm I IX I' I' X III I nllx C nmmcrcnl onur Roll gun.: r RI C ron Rkprcunmuu Iatm C fhur 4 run Im Ier Lu hu .mme 4 L I s an I I nu I nm C ern C nu bl W SI1or!I1md Cnrumxu 4a Best .Sludents Axw BINNLTT, RICHARD JARRIII' k UNCH Xnmxmx Iixxmx HH, Blxxnn lillun Hlsnol B1 xcn D0 I . ' . .' 'I , .XNIS ........... " . -. 4 . . . Sz LI' ' -l '-II: Ilml Roll '45, '44., '47, 424, ' l II 5 g '47, '4R, Us -- rllh '41-, '47, '4x, Y-Te '47, DHI' '48, Gil Rc- -r ' '-te: lil 'L leur Kihh '44, '4', '-ls, ll A hl - '46, '7, T I I S.lI '47, '4x, lidk -' th'-f '48, ll' I'-fr A d - '45, '46, '4 , I' -, '-If-, l b 3 Ll lv. OH' - '47, '45, If n Surf '4H, B. L l.ll '46, '45, '47, '4x, "h 'C Wh '-4.: I' Aid C'- r'ti-.u- '41v: C i 'Ir Club '41 -IK: I-'1 R p. '-U: ' . I l- d- '7, '-44: l.H.A. '-tx. I L 1.4 .' . . , ........ "lur" ' - ' . , . . G'I .- '- ' : Y-T '4-7, l.lI,A. '46, '47, 'II T ' , '47: D. ' . ' 7, S . ' '71 ID E, C,llI 'SL d , ' '-V: IU R ' . ' '7, I'ir ,-XXI f ' 'atc ' , " . d .- ' . , 1 1 . , .... , . . , . -pl , -' , . , R ll '47, N ' .l S 3 ' , Y-T N '47, '-xx, l h V- il '4x, '.H.A, '47, '4x: F4-.f Sh h. A C 'H-. - '47, I:'r Aid Ccr- ffi- I '48, I -- 'I Iv '48, C'.f- -' Sufi '41, VI R- -- '46, w h. d III-1'I"I'Y IIIQXN III-1I.I, . ............. "II, II." '. -' , , . ll ll '4S, '-va., '47, ll.. 4 I lub '44, Y-'I'-an '4s, lr, - -ll ml '46, I,ih. y C.Iub 'MIL I'-I ,- ' I. '- '47, I'.II A. '4K, T. 'I I 4 - - uns- '47, I-'urnnl SLIII '48, 1-mxlx SI1wr:h.1 d C - I Inv '47: I' 'url 'I - - . - '41-, CQ I R - 'Hz lou 'In I. IC f ' .nc. XI X ' .X. '. ' C III-IXNI-1'I"I' .... . .... n "-I ' " .I -.J '-.l . , . Sui' - Cl '41-1 II I Rull '-H, '44, '47, '-zx, N. 1 .ll II , ' - j '47, '48, Ilan-' C IuIv '-H: C If' - . S1 FI' '45, Chrl Ruwr c '41-, Y-'I'-cn '47, '48, slr, I'r'n'I1 CI lu '-46: Sr, I ' 'I1 C'IuIv '47, CIIH' L S1 .LI I. d ' g Cf- - Il I ,' ' 1 I,II.A, '48, UIII-' CSI-c C'Iub '47, WI ' WI- '4N: ,Ir- CLI inn 'lub '4j' ' 0 . ' ' . . . Rnd' Q '-H1 Il ,- CI I1 '47, I 9 -h Cl I '45, d ' - R P. - ,' ' I: C Il I - -' ' '7, C3l-- CI I4 '43, IJ. Ii, CZI b 'Rc . '- ci '-Is. ' .. ' .' . ,ii QH .......... . . " ' ' ' .... f X - " -- . ' f ' , II.: IC- Iv II '47, '48, Y-T '48, ' C'I '48, I.H..-X. '4X, su: ,lq hm C-1" -,uw '-ls, 4 l'.Xl'I.,'1 I-1l,I. If ,XCZK ........... " ' Q ' ' . . . ll '44, C.1f- -' 9 .nf '-ss: -d 4 - ' - '42, '-47: ' 'lub '46, l.H.A. '44, '47, '44, 0 P - 'd- '48, ' f-- ,V -.ull - '7, Y-Tw. '4x, I'crI .1l'u- alll- '44, In 'C'IuIv '4x, RM C' 'ri-. - '4xg I 4 SE IDRS XII XI XI DI BI XC IGNI Iflllllflllf' Nmatmnal nund from Tue Hugh Sghnol Sept I' C 111 atm Lvreunuuu 7 xrst x ern Cate C ur ua I IXNIIS III XNKIXS 1 Audunmu Suumtn. N gc Inndgnr unmr J x 7 Iruuhnz Studnm luunul nur-. u as L IuulI.JII 'v1mlI,Lr -N Sgrgunr Y nu gnu Jwum N IIumL Ruum I run gn: XX n I V. 0 -N xl Dru I umpxnx 6 Xgnr Ihr 7 5emJr Ysmrr 4 Inn: hd Cuuhgue r 1 un qarumumnk 4 I Lrhu rundmnu .n nm R..prLunr.mxg -H ug r U 7 I ru II KX III IIRN lzlrln Xmnumn us un u rl IL I In KNOX I IRON I XI fuk DL I I III nln lilrnzrlf C nmnurun .mu C I lun Ibn I s C -I Xiusn 1 :ur un um ul -N Lg Inlvm I C I x 1 x In lk mu IS IORI XX ISR INS Sllukx ummgrual urpuml -If Irpxnz ul Dru L Curnpmnx Blog Inter uv 0 U ,lu 1.1 -I1 R XII Ill III R I Devils Imm .1 nun.: buh' -U qu.1d .1 Ir uns S mu lu I XI lhllx U UL nmna n and mm ummnnu I 1 Lpl uk u x I Ihumxrxl 13 UR Iilumxmlr linux, BMIN' Ihnlux innuuw g,,,,W, Mm! Izmznle Dorm Xnuxs Bun Buwmxsuu- AN.' 'Q . . ' 'Q ,. I' 'fI,I. ........ ' " K f . ' h A A I 1: , . , ,' , ., '45, I7.H,A. '-M: D. lub . '47, '4x, xllf- R-, - -- '-1, Wx: 1' All C 'fi '-mg HR- D. E. - W Cl I '-OH. , IIII. AY I, . ., .' ' i.'.'HIl' .......... "Ii'll" 6: - ,I cr. w, vw- i - i -' A ws, cm' - 'VI b '-IK, B k-zb.1Il'4S,'-um'-57: w .. '-: " '4 . '46, V, '47, I-iru 1 V1-.nl ws, cg ' wx, - ' fd- wx: 'h '- "h '.: " lsr I ll-J c' .f'4,'-s7:.l-' '4:' I 1, 'N' .' " '4a1,-xII-'-R- H '-'71 thmn lub '47, '-us: IM '- A - -L 'Hz C - J I - - f - ' .g BI -II Icucr Club '-Ng Ilumr R ll 'Mp II.-xx Inllcd N h- m.l '-IS. NIXI ' I-1I,IlXlIli ' 'INS ......... . " .A ' ' .l . . . II. II-I Il '41, luv, '47, Inrn A I fc it".uu '47, I.II.A. '-IX, ,Q-'I Y-'l'c-nx 'MIL III 'L I.vuvr WN. v IMI .' ,C 'i1.II. ., IIN .......... "I " Gunfnl . . . President Hume Room '-mg lhwhlll '4.,, '-W. '-:xg Inuit-Ill '-sf., '45, '-ax: H14 I lfuvr 1 l lb '40, '47, '-xx. xll'N 'Q AIR ............. "I " --.I . . . IJ f- lux '47, '-1815. .J -i-r '47, ws, Glue 'Iub ' 1, . '- VIUI '-Hr: UTI!" '47, C I I S I ' U: Y-'I"'ns '-552 I.II .-X. '-IK: ' rw Klub '47, , '-ax, Rei rm 'ug f,rn-Xxxlrd Sh.-' I. J R.-rm' .uc '47, In - I-I tlub '+L 5 AIXNI 4' III. .I Y QIR. . . . ..,., A 1, -- ...L ',, 5- '47, H- '11-A ' .gz -k ,- ' CI l '-ww, '47, '-tx, Wh '-. Wh ws: B 'l ll ' -, -47. '-xx. SX lf'II'I'li ' "UN . ...... . . . " G- - I ,..c,f-- I ' 15 lud-s'+7,'4xg'1lT-- '-sc, IJ f-4 b'-ss. IiI,ll.XIIl'1'I'II I,0l'ISli CIXI. A, YNY ..,... " ' ' I. 11" V '. l . . . In 1' - I K -"I Ilgl, S- ., "7: Mu" C.l I '-88: Il, Ii, 4 lu! '-ox. E D, W , W , Y -M I . 1 "M ! SE IUH5 N Xl ID ISI Xkl C lmnnx Cnner.lI urpural 44 lhnd 44 funlum Sufi RIHX NIXI lullux -hldmmxo. Suenuhn .ln un O ur u ull :nu Q n 1 1 un mrs gnuuu 1 unur nu Ihnu. C uh u.1 L.: Lr 47 mum n wruanuuu mum C u Hunu urung inruhgalc 48 W In VL xo .xx LK u nur em mr Ink Lguer 4 uIw gg C I Lr Qu uunamg Nuzrmun 4 mrutnau. +4 IS XIR YN KUK II IMIIH -hadgmn Suenutu ,xx ulull 41 xg J 4Y I ml .1 Xhn.nggr 'K ugeanz 4 7 4 um Lux C u rs! I ern L L 4 Sumur swf: 7 e ur run nu sr rn um .am h -A in nu I areununu -U B In gr L Irma ewreunuuu ,nur U Vern! Ihr 41 SX R KHXSI fllllf Communal unur Suuuv 47 .u um I ruunurnv. 45 1 le: C xr uerv. 45 Ln .mme uw .mn onur u Lu N Lr 47 cd C mu .ann 4.Iub ur L.: gr W ur url ,m un un u -X r I hue 'N omg urunb Kunmnu r u I S II X I H lim! K mural 1 or un SLr.,g.un 44 7nd I nuueuuun Bum lin e umpam 45 nur nor: x Ll u I5 UI Inner uh 4 IS IIKNIR KHRISIX 1114 Nuuuonml uh -ax Buwlmg fum 44 In nr mum urlrrml Rgpreunuuu HEX CINI I Rlx lmx General :ral X: Cgrnhk L B tIJr u lnnxpam N RIHX XXX CK S Ilnsxn 4 ommerual Lnugru Sum 4 Ir mn.. 49 een 47 ulrmun ern Lau: 4 Iimm urnn Leru Lau Hunur I 'wiv I Moet Pnjmlm 101 INI Huis Roxuv NILKIS ad--' C un Kun lnnx Lnunuu Cunx MK lawns 4 lu-.rux fmuxlxus Kona D 1111111 1111111 fox IJ1111 D1111111 II11111x I1r1s I111x1' SE IIJII5 K XROIIXI1 IOXK I 101 X Iiallzx SIIIIIFIIII i11111m1r11a om1 I 6 1r es1r11x I1 'Ilan 1 111r11 11111 1 1 IU NIU X!11r1I Shorr .1n C 1rr1h1.111e -1 Senmr 1111 C11mn1111e1- -I 1r1r1 11 1 C 141111114 R1 resen1.11111 l11r11m Suff 1 1 11111 D 1111 I111 NI RI Xi Hank 11111r1 11 1 1 11111 11 111 11111111 XI11r1h1 1 1 11 1 11 11111 1 ROI I X X Ixa lui i11n11111r111 H1111 I111111111, 111111111 tr11n1 IN11r1 11 111n 1 11 1 II11n11r 11 -H1 N.11111n11 H111111r 1111111 n C uh -Ii S1n111r R1n1, 111111 1 1n11 C 1 111111 u 11r 1s11x11 1111 r11111,1111 C 11111111 R iru-11 Il X Il1j1 III Ilk LSI' 4, ILII 1.1 Rf K J ll? lkkf KKII 11111 11111111 1pr11111z1111 1 IIXRXIXI U0 IS 111111111r1 1r1,11111 S111 1n1 1111 11111111 1 1111 11111 I IX lfalu Dull 111111111r1 .1 111111 1 b 1 1r1.1 51 11 1 111 1 IL11111 111.111 11 1r R11 C 11111 1 1 111111111 IIIIII In 1111111 1 inm 411 81111111 11 1 XRI IS IIN llzurk G1n1r.1l ootlull -I 1 7 1 -N' H11m1 Room 081111 K 1 1 e.1m -H 1 .11r.11n S1r1,1.1n1 -H 'nd xcu 1n1111 1 11ur1n1n1 -I 1 C .1pr11n I 111 Bcs1 Ilr1 1 C 11m .1n1 111-1 1 11 1 411 11111111 1111 1 1 413 D11111 C 11 11r 1 m 11 N 1 A .1 1 9 ' 1 1 1 151111111 111111 H111 l1111I.n1g Nlxxlxl Xll'I'IIl II411r1II1 I'I11I1II1r1 1, K 'ia 3 ...... " ' . - -- I . . . H 1 -1. '4 1 F.H.A. '47, '-:xg G'l R - -- '41 Y- - '47, '4s11 1. 11- S1111 '-111 I- I I11k1 '471 1-. " . I1 1I .- '- '71 ' I R' 1 ' '71 111 .31QI11 '411 3 I 1 111 -'4111 '4111 3 Il-d '47: 1 --1 I '4.. N . . , . , . 1 lII'.N I-R X. IIS CIOI'I.I'.Y ........... " ' Ck- -.I , . . I I111 '44, '-Hg M '- iI11I1 '-IS: I'- IW- 1111- I.1- '-Hg . 1 j II' 1XI1I IQ1 '411, '-+71 I 11 111 'Hz M '- '-my Il, I-. 1I11I '-IN. CX . NIKE CZO,' ............ " '. "' --I 1-H '111-1 s-1.5411 RlI', '47, '4x1 Q I 5 '47, '4x: 1111111 'I '47, '., '- ' 1 . - 111111-1- '-171 IJ. - I11l1 '41, '47, -IN: II - l11'. C11 I1 '-H11 LII..-K. '47, '-H11 CHI R- 1- - '411g YYT-1 '47, '-1:14 I'1- I' 1 'I11I1 '41, I S1.11f '4x1 111 ' '47g 1.11111 I I11I1 '411, '-F. lIOI'Ii XIl'RlI-QI, VIS . ........... " 1 1 11.1 -1.1! . . 11111 - 1 51 .1I I-d-1 '4111 I'-1111111 1I11I1 1111' - '4x1 Y-TH '47, '411 I.II..1. '47, '4x1 D. - 1I11I1 '411, '47, '41-I1 I- R- 1- . 1 '41, '41, '47, II111111- I1111111111111 1 I11I1 '-Az., 11111111.1111 111 0111-1-11 111 M1I11.1r-1 WIN. 41I.lX'I' . . lSl.' ........... li." 1 1 -1.11 . . . S- '411 f 11- A1-1 1 1 -'I '41, '4xq II1 -- Club '411, '411 1111111 I'-. '4s. PIIIQXNII-I Iil.IlXlSliI'Il -QIIJSK .' ..... . . " " 1 --1 I . . . II -I1-, tI11I1 '41, '411 I.II..1I. 1,111 '41-, '411g 1.1I'-1- ' nf '45, '41.1 l'1-111.11111 1lI 11rI11-1 '4e1g --1I11l1 '4x: S1 I1 1I-1 '4:11 ' K-1- 11- - . 1- '41.. l"Rl",II IIORAIZIQ IiSIl'liS ....... , . . "ff . flex" C- -.l RcI '-II,' Iix-111'-Ir,'-I7. FH IHQWICY -1 'ING .......... "I ' " -- . . . I- 1 '4, '45, '41, '41, '4xg Ili-Y '41, '47, - '47, '4.'q R'II- T ' , '44, '41, '47, '4sg 1.1 '47, '4xg ,- 1- 1 1 L' - 1- . '-1111111 -. '11 2 Q '471 5.11 '4x1 'Il-11 11 g'411,'471 1lII1'- 'I 11 '41, '41, '47, ' 1 '4Xg M-' In '41, '41, '47, ' q 1- .I b '41, '4r1g UrIi-- '47, '-IX: RMI- 'I'c,1 Ikir11 l'I.1-- .1-1II ni If M-1I.I '-47. R SE IIJIIS I X II I-NI Slnnlx Cummcrcul nurcd trwm Khan m I-Inqh S IIUI rm mu Im huutx num: Inn.: Xu ndmu RIIRXXKIS If I1 -Xmdemm un rom II ur Jr I 1. I mu. C uw Our s R1IIe Tum 4 funn: I rgununu I I Is mg lub 7 A I mr nn un nn r In uw IIIwr.Irx Imb IIXRIIXRX OSI Iiulm had mn ur II r 1 gm wo I :mr I 1 u Inmr I run x Iw u I :mr Ir II mor Somers -I IIS IONIXS IRI! IxS Cmeml I rx LI umm I I XI XR I H X K XROIXX C XRIIXI R lullzf wunmr -IS Sm inn lun Im S nu Ir .un umor Lrom n K my I Sqn: I I ers LL 1 I Xl I X! XI s rm XII Rl II CIIIS I 1 bnmrnl I Xu-.Juuxn Artur In I vnu: rgunrm Iruuxr Mu I I I 1 II 4 p nx -I Um! flfhletzc . . NIARTHIJ CATIIEY, BILL Srlumx I 11 umm Iusuk Guurxnx Gnssnx B funn I runes Gufw Ax Guarnvr ITXII IiI'CQI-'fli 5.1. INCL . ....,.,.. 1 ' . . . 1- I 'I . Il. I1 'L . .xp '1 we. s db .-' ,- c -'I '-If. 'X '- . Q . -- '41-. NIA ' 5 f Zif If . DYIJ . ........... "I 'll" . 'I " . . . Iin ' -d f Ir- I' II H'gh Sxhml '-H: D -- 'I I '-07: ' I' ' - '1,, '47, ws. 14 R-p -- ' - '-wg um chh 'wg II '- 1 '-Ig I.H.I . '-IK: Y-Twn '-H44 .Inn I - III CI I '-Wg Sv: I Ir- ch CI I '-IN: Q ,, 4 I '-IS. . If IiR ........,..... " - . S 4 '- . . . In S Q fun GIrII' IInyI SLI I, Sup ., 'MII Im Ir-:III LI I- '-I7: S' ' ' -I L III VIS: Y-'IM-n 'wg XI sk flulw 'Mg IL: R II '-+75 . .. , X' ju II . ,, A . , ..,,.. ,... - -1. 1. I ,- . . . ls-If IJ ll-I cg , In ur. Iirxz-.XIII c -Iun.,.I- '4... I 1 .. " 1 I ........ :M'.1Jcmic-iI,uuv..xI . . . Girl Rcwrxux '-IX. '-sn: Y-'lk-I-n '47, '-+51 llmnc I-Lk. Lluh '-Is, wo. I.II.A. 47. WX. S1 ' 1 ' J- L. UI 41.1 Irf Ih Llub, 1- '. d j ' , '40, '471 Rui : '-47: Kuala ',IuIw '47, 'ug Ah '- llub '-up I ,J .c.d 'Club 47. '-IRQ Ihn-- Cilmls '-47. '48, IYIIIIII IN IIOIY, ill . . X' XY. .Ik ..... "I-fm. 1.11: '-f:.x"' N cmfml . . . lim' MV. ws: In-rN...I..lm mlm, '-sx, .XN.' -I ' I . 'OX ............ "II Ill " XX'II.I.I XNI I.0WIiI.II fQII.I3I-QR I' . .,.,..... "lI'll" ' ' .I . . . I" - Au- dum- '45, '46, '-57. IJ. I. Klub '47, '-IN: III' Rcp- ' ' . 'xc '-IN: lsfrpuml '+S. S' '44': I I I n' I um '-IK: Ben IIrIII-I nm- .I ' ' rv. I I SE IUH5 IIII DX 1-LOXSKIX X5 0 fgmml 1 etv.r1,1 51.15 45 l 1ml1 C I1 41 uw Nluau 4 1 ECT! -H .Hun Ll I' R If I' 'OI S RNII lfuzlrh i1mr.1l X 1111 11 In lu uh Lr1,41nl 47 Ben 3 Il 1.11 umpun Nhrnuz 1r ru num nu 1 1 war 1 111. Supgrmr Xilllgln 11 un L1r1.unr.xt11g M 1141.1 .1n1Lu onor 1 1 1 IIN IONX IURIT :fu 111 :mn I1 I Emu 411111111 u Inn Ir! 1.11.1111 X X R lrlrln X1nlu11u r1 111 1 11,1 1 1 1 1 I 1111111111 Rl I IX XXI l IIIIIIUII CIn1nnr11m ,1n 1 S1r1,11 1 Ll 1 XX Xl OX ll XR Shmlw nn 1 411 1 1 I 1 1 1 X IIIIRIIT HXRIIR Ixlrlrl M 1dLn1n 4 l,1ss1L.1 C1 u u I mr run 1 Smnmr lung: 1 per mr 1 n C uh Nauuna Ilunur Souety 48 Utlunr 1. 1 1 .1 1 1 ri 1 11 I nu X Kuum mmf Ru Ir ul lu .11 u Il I C mn 1 1 sun Inu vnu 4111111 L ur mnmr Damn C II1 lrrsxden! Lg u 1 url gurus TLLL111 run Lnl 111 1..1 us run 1.111 +R 1.rwn,11xv u lresx ant Ivmrx L lub -I7 ome L u 41 47 Ofhur -W umor Irennh l u 1 Sunur Fnmh Club -P4 Mhlcnk R1pns1.nl.1u1e 47 Lunlnul Repre5en1.m1L 4 .11 ulull NI nmggr -I ur nm K1 -H4 lmnm Su -N Xulrllluu Cernhgnu -U unur1 11 nmr C .1 4 neun 1111r 1 11 0 F. In nu 11 Xu .1r hh ern s. UIINN 0411411111 Cummwx 14114, llululnx liwmx llulnu H4114 Iles! Depemlable 'IIILDRED Hnrnn, IN ALLACL Pom: . 1 V Q 'Iiff ............. "lil " 31' .. , Cf -' . ' : 'r- - 'l11 '4r1, '47: Gl-1 Cl I '-4111. '- 'l1I1'-47: I,II,A. '4x: Y-T ' ., k-IS: ll -- fl I4 '47, '41, Rcd 1 1111 '47. K H0 QQ l I'liRf I-O , ,liY. AIR. ....... " ,W 91 - . . , Hi-' '-411, '47, '-xx, If 1I.Il '40, '47, '4x, IIl1l1 .-wr Cl '47, '4x, 5 S- ' 1 Ir I- ci . A- '41, '41,, '47, . - ' Is, '41, '411, '47, I-i -Aid L c- - '-IS, Whws WI11 '4x, .-x ' d A hl- 1 '41, J - I - - '46, '47, A I- l' -Ry -- " Ii. -I ll NI '-IS: Il .-Xrll-1- '4s. ICYI-l . Q ON ...,........ "In ' " ti, -r.1I . . . H - . 4I11I '4i1 I,II A. '47, '4s: LIN 4l11I1 '4I., I. -- 4I11l1 '4xg In-r ,I' 'cl I4 '4x: 1.1111 .1 51,111 'Hg I'- A1 111- . II- '41, '4'. lf.l5.' l,OI'lSl'1 Ki IIQLQ . ........... " -Q . -. - ' . . . II111.- -.I I11I1.111 fr.. cnlv Ilyl, ,1.111, 17, '47, II.-11.I1 cI11I1 '47, ws: Y-'If-11 '47, '4x1 .-x1II1- 11- R-pw - .1 - '44, Ill' CII. ..'f1Ol,Nll . ll. UN ........ " ' " , 1 l , . , H1-I '4', '4S: I3 c- il11I1 447, '4x: V '-.111 '-IS: l'1.1I1-l1.ll '-IS: Is.1IfI1,1Il '47, '4x. I".XYli ', , .' DIN ........... 1111111111111,1I-s1u11.1,,r1pI111 , , . II1111.1r Roll '41, '4:., '47g N111ri11.111 t'ur11Ii1.11.- '44-, K 11 1.11111 xx. I sI1.f1I1 II L1-11.11.1111 '47, l.lI..X. '44, 1111.1 111.11 '41, 111'-1.1 '41, l1I-r.1r1' iI11I- '4x: 1111 xI1.1r1I.11.I mr11Ii1,11- '41, .I I 'Q . ' 'Q ............. " M " p. - -, -'-I . ,. 'I-1 cl b '41, '4I., ,I 111' l"'l1 C.l1b '41-, '- I . Llul '47, URI- , jun' cn 1.1 QI '47, '4x, .' ' I ' -' 1 ' , Y-Tw: '47, '48, Cunlm I S .111 '48, If-:um S .1 '-IX, Wh1'1 Wh '48, 1.1 7- 111111 '-III: ll1111Ir Rull '-IN. lll'1I,IiX l.0l'lSli ll, YICS ............ "I.u I.Il" A1- I...H II'4Y,'411:l'-f-- .X1-1d1g-'4IgcI11.- '4i,Ii-d K-1- rf- . - '41, II - R 7d'1'- '-111, '47, '41, S1 '44., '47, '4xg - 11 '-H, '41-, ' ' '47, '4x, GI1- LII '41, G Rf- - '44, '46, Y- '47, I' -'d- '-HI: Sq .d l.- d- '47, l'1'd- ' ': I'-, I' I til b, ' fd- '-IX: lfl -' ' ' ,'-IS: H L.lb'1:I-.II,A.' , 'Ig .I ' ' - Il I '-I?:f" -' f " "' ' 'zf - "-'7g ISI1- ..:-'7gfZIIISff",- ,E'.g.' SV - V f ju ' 'I1 '-87: Se' - ut' Su C'l,u '45, Wh' Wh '-IN, l 'lx IQ - Cl I1'47,'4x1.- ' d.- I -'47. , ? If S '- , Vg SE IIJH5 X X lIInIrI Ir IIIrIII I II r III III II I II I .A Imn. SIIIIIIIIII IIIIIIIII IIII II MIIII Ir II I In .IIII II IIIIII SIIIII I Irs 7 RI Imx IIIIIIIIIIII I Inmr III, IIII vIIIIIIIr -bk III IIII I I II IIIIIIII II II IIrIIII I I SXRXH IRXNCI IX NIIII I I-'IIII SIIUIIIIII lm: RIprIIInIIIIII II IIII II IIII I r l1.I I nnur 'punt IIIIIIIII In IIII IIII I I IIIIIIr I III I r RIIIrIII II :III C I I I Cl IOXXX HIRRIX I IInIIr RI 4 r 4IrIII III I I I IIIIIIIIII I .Inu III II III IwrIIInIIrIII I I SIIIII I IIII IIN III-.III II I III III I II II I I XXIOXID Ixl X IUIN I I II R I OX Inhlfx III I I III IIII IIURX IIIIIIIQ I I VIII I I x NuuIrl1I IIIIII I IIUII Orzguzal 1114 ju xx juuuuu, HQIIIII IIQRIIIII IIIIII MII, IIIHII' IIIIIIIIMII HMI- IIIIIIIIIIN III-II MBE IimIxxIII IOI, IYYXI".I.I.Ii II, YIN ..,.......,.. "Six" '- -.I . I .CII II-- - '4rg Y-'I'--II 4'. '-IN: IIII .II-I Il I '-HI. '-II: I'I-IIIIII.IIiII IIIIII '-IH: I.II,.-I. '41 '-IN: NII-'IIIIII IIIIII' ,III- '4I. XXI' '.X III I I-.RYIQ XYS .........., "SlII"l" .XI II- 3 - . . . N1 IIIIIIIIr HI -II 'MI ISIIII II-Irer IIIIII '4xg l. - IIIIII '47, '-Isp I'-I-I .XI-J I-- '4II I-'I--II '47, '4x1 III PIIIII '42, '4w, 'I .I II-.II- '4,, '4x. -I1 if PIII -- . I- '4II QIII-I-I-I-.IIII-I '4II. '41 1.IIII.IIII '-ox: s- ' Ri K- IIIIIII II-I '4vI s, 1sIIIII-1.lI II. .I-I '4II III1-II III-I -I .I- I I- '-III: tIIII.III cIIIlI '-In III III- N I II-I-IIIIIIII 'wg l', I. I-II-I '-II. -I I-QS Ili RID ...........' I " .I.,II-. J - I . . . SI II- .III III III III '-III, '4Tg 1,II'II-II.I sI,III '4sI c',III . ,I A -I I '4I.. IIIII I s.I,II '4II III IIIIIIII IIIIII '41 - -.III 'III N.I III .Ir XIII- '-ug Ir- 'I KIIII 'MII S- I I- II KIIII '4": CIII -- - '4II. Y-Tv-I '-P, '4II In -- 'IIIII '4Ig SIIIII1 IIIII-I ' I IIIII '4s. IUY If .' ' 'l ffl' ON ....,.,... "lu" ',-IIIIIIIIIIIAL-.IIIIIII I.,, xIII.III,I1 IIIIIIII IIIIIIII '4I-I IIII-II' IIIIII TIIIII '4I, '4I., '41 '-Hg H III 'IL CIII Re- - '4I. '4II: Y-'I'--I '4', '-IX: Hnm- III IIIII '-xi. I.H..IX, '-III, '4', '4II IJ -- IIIIII '4', '4x: Sq ,II I-III-II' LIIIII '4', 'ug .IIII- I. Ii-I -- , - '4I. '4I-I IIr I-.XIII 1IrIIIIII.II- '4I-I I-III ,XIII III LIIII I '4II: I.IIIII IIIIII '4I-, '41 I IIUNI XS ICXRI. I .'I".S III-IIuI,II . . . SI I- III' III IIIIIIIII '4I-, '4'I IIIIIIII- Ii -III l'rI-III II '4II: IIIIIIII I4 II '4II III' 1IIIlIIIII..II,I,III '41 R I . . I-R XX' Ilf I .SUN ....... "Hu I: " I..-III-I,II . . , ISI I 4'. 'ug IS,I -II.IIl '4', XI QTIIII '41 '-H. ROI -1 ' YI'.Rl.XN IlOl,C. .IIIIQ , "I I I III. IIIIIIIII , . . lu.IIIII- IIIIII '44, '4I,g II. II '44, '-up R.IIIII IIIII '44g III-IIIII IIIIII '4I. IIIIN '4-I. '41 lm. I. I .IIII '4xI PIIIIIII xl -,II -IIIIII 4I. III'.l'IY I.HI' ,NIH ......,.,.. " I' " I. -II II . , . IIIIAI-'II sIIII I.III II-IIIoII,III- '4I. lr. II I- IIIIII '41 I'I-II..II.IIIII , IIIIII '4I1 IIIIII- II-.III '-II, NI I- I IIIII,II IIIIIIIIII '4II. Vw Hxxrcxxnxxxxxx Ixx.xxxxx jxxxxxxxxxxx Ixxxkx rr .Innxs lxxxx x kloxxxnw lxxxxxxxx SE IUH5 XX IINORI- Hllklllllk Cxxmnxxruxl Sunographxx nured from Cxxxnrnxrxxal Hxgh Sep! Teen 48 Xkxx x S xxrxhand lxrxxhxaxx 5 xxrrxxnd ixrxxhxxrx INK R lhun Kxxnxnxxrxxx x xxx xx xnx X xxx r nx xx r xx xxx x x x Xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxrxxxxx x xx x xx x xrlxxxx xlxx xx x rx xnxx K rl ll xx yxxuz lllu Cxxnxm xxnxx C nb x x xrxxx xxx lx uxxr v 1 x xrx x x x x xxxx xx xxxx Rxprxxxnuxxxx X xxx-xxxxxxx x x. rx xxxxxxxxr xxxx H RD IXR l,IIl x mx Sxxxxxxx x xrxxxxxx xt! xx,.,xxxxx xxxx hu xxxxx x xrxx xxxrx xxxr x xx xxxxxxr xxxxx xxxr xxxxr x xsxxrxr xxxxxxxr xx xx xxxxx xxxl r xxx XX xx Sxxxx xnl x x xx x xxx xx lox K xxnxnxxrxul xxnxxr R xxr xxxrxxx xxrx 1 x .mx - x xnxxx spxxfxx Rxpxxxxxxxxxxx. 4 nn.. 1 x xxxn.x xlx K x xxr S xxxrxlxxn C xruhxxu Spxxxxxxxr x x x xx n xr xxxxx Sx rlxx x xlxx.xn JXI S Slxnl mx xrgxnxl 4 xxx lrx xx xmxxxxxx RC XRI XXOX IURIDXX ltrlllllf Xxx xmxx Sxxxnlxhx lxxvuru .x xi r mu Rxpruxn arxxe C xlrlxual bu r uxrxes x X un yer -GK xx xxnxur -Sh Nauorxx Hxxnxrr S xxxemx I nxx gm x r.xrx 4. u -N lrxxx gm qxxxxi xxx cr, xxxr rxxxx x xx xxr 5 nxxxr rnnx 1 xx xx xxx' Ixrteu -Xrxxndxxnxx 4- 4 lrxxhxnnx 'xixxhxmnxxs -xxxud -H Sxxphxxnxxxrx. xlhxnxxxxxs Xxurd Xl xxx xxmx xxrxxxxx, xrtxhxxre -N ixnxxr xx x xmxx Rxxxxnx Uthxxr 4 T x xxxxrxr xx mor 1 RX H IORII lerlru xxnxrx xx xrxd trxxm Rxxx rd xxxx xxxx x xxxxnxxxr x x x x xxrxxxxxn xr xxx x lhnxx x xx x wg,- Dunliml and lies! GI'lIUllll'If .. IBARIJARA A. Sl'l.l.lN.-SS, j. lf. llkxxxxs SE IUHS R BI Rl IDN XRD I1llX 151112111 Genenl 1r1'1111I 1 1111n11111 E 1111 111m 1111 Llnwn unmr H1 I. enxxuud C 11 11 1. 11m 1n1 1 1 C11 1 1 ll Rl X H liulzlu Ill' i 11 .1 LD ll l S X Il!.H1 C 11er.1l 111111 11n1 1, 1 111 1111111111 1 1111 HH l I ON 1:11 X11111111111 11 111 111111111 11111 1 1 1111111111111 111 1 ed C Othur -M Xl XR I1 111 S1111 1 1 1 1 1,111 l11.u11111n1 Rf XIX 'NIXSUX X 1 11111 811111 11 11l,1 11111111 B 11 D11 1. 11 1r11 nmr 41111 111 1 111 1 1 1r 11 1 C1 mr1l 1111 1111 1 D XX lfllflll 1n11111.1I 1 111111 1 u 1n1 X 111111 11u111 B111d lr N 1111111 111 1 1 e111 1111 111 n1 C111 R111r111 S llil' 0 JH L K. Y' .1 Lf nmr S1111 4 1 14 1.11 Le 1,1 N1 111 1r 1 11l11 B 111 1 1 111 I 11111 111111 17111111 4 1 11 11 1 1 C11l1'sf ............... Yxoxxn JORDAN, G1-1x11 Sxmu Klux KHL11' 111111 IQ11111 Mxlulx Niunx ?1l11ll1lN Nl1l311Nl11 I ,- Q 'ai wary X11 I111111 X11lx1:1 XI111111- NI1111111 -1 "i. Q! SE IIJII5 R X Ilrlxl 1 lIlInIlrll IUUI' KIUIII Ullllr UKILKX LL n 1 111 I1 Lrx V1 in S111 III Ll' I L 0 C If IK LI' I It L LI' Il IIYIIIUII fl III LFII Ik IIXIUX XII X9 11111 A111I111111 9111n11h1 1111 11 111 1 11111 7 R ff fl 111 11111111 -U R11r111 1 1 1 n 1 1 1 11 11 11 1 111 1 111111 111111 1 1 1 I XRD I X I Ilx XX Humx flnlrl X111I111111 S111n11h1 111 11 111111 01 11111 111 1111 1 Ii 1 11 1 11111.11 11n11 1111111 5 111 411 1 111.11111 4 ' 11 1 11 1111 111 11 11 1 1111111111 1 111 111111 111 I I NSUX XIII l1lI1 I 1 1 X111I111111 8111111111 111 1 1 Klll fllllf KLUYI LI' KJIII I DORIS lOl ISI XIOOIIX MI 1 1 1mc I1 1111 C 11 1111111111 1111111 111 111 1n1 4 I I1 Xl III NIO! 1111111111111 11 11I1 -N S111 111 11 11u111 11111111 -U 111 Ihr 11 111 111n .1n11 41 1111 r1 rd 111111111111 11 DON XI IJ XXIJRI IX NIOORI 111111 X11111111111 I'n11r11l fr11n1 Sou1I1v11 1 1 C 11 II11v1I1111., Team 41 11 Q 1 ,121 f W1 -. A , 1 1 , NI1 1111x NI111111,1w NIU11111 M1111kI, jolliest . ..... SARAH IXIl'I,KI-QY, CI-'CII. NIII.I.I,R SE IUIIS XI X O I X rm Il K-wnmwcnn umm L wrwuxr mu Im Ir Lu X um un I HI' YI ILKI' U I in nm u mg , Ur. mr: In I I I XII I Ilunlm unmnru n I rr un ll 1, U rmnl 1 I L I N I llll .umm r u X uunmu Lu Ilru wmv X XI I7 I I X XX XI I lmmm M nhnun iknnum Lrgunl -I xx um I llmu Iv u Inn un I-uma 4 U H C U ur ruugnr -Oh m n -I Supnrmr In 4 onur t In I u n wx ' 1 w Bnknt wx 1 ramurll xr I Lulu um 1 II 1 znxggr 4 I mm mu Unur -I In Lu Ilurm ku-rm Inn Ln: nmr l ,zu Nh In 1.- N X X I IIIIX Cnnmnrkul nn-ur U I mor mum ur uuor I nr Lsgrxu -H un C kcr Slumnnl Aguuu -num: ur 47 mum ru I mn 46 Hnnn Ruum Ofhur Lr ur lun mu Y U r n gr I 4 494 ipunsur nm C Iub R XR l hm Il Mulcmu Sunnuhg sz rm A ummm funn 1 LL u XIII lOl OIXI iummuuul Inu r llmu IW Sullx Comnuruwl mu I I xlrxlnn L 1 In Mu 4 R1 inns Rqarcxmmuu x Home EC Class entertains. Left to riglzl: B. S1.l1.H, MR. IIIWILIIIXSON MRS. Ljxcgkscw. II. FFNTRLSS . UILI I XXII Nunn Nlvvnn UxxLxsIn ,615 ML 1 mv Nuns U'I uuu I L I'.ux +R IH x Lx P111 l'4nrux Rxlxxx L11 n Rn l'mr In IUH5 S X lfunr C, mn xl urLLi Ll 1 w mm Lv :mr nLh C Lr I L :LL - L .Lf L. l' 1 uxmLrLnn Lm LLp1 nLr :L 1 L mu Mp! W., Rum, .L mm L .LLL LL L mu.. L L I S IIIIIIIIX XL1dLrmL I I 1 LuLLmnL S uLnlmL SLrLLm L 1 x 1 un L H lou L lu l v 14 w N L UNL I4 L nn L :mu un 1 ILL: 1L LuLu v Ll uv rL Inu r Alulu 3,11 fn L L mmap XX :L RHXRX XC IUSI 10111111 un vmL IL nmr un ummm w L mx LwrLsLnmuL :Lum mx mn LI L r nn Lru 1L L I L uLmxL N L I n L rum :nun x S um S :Lum Lnmr LL 1LLrx I L L Ln um u L L L n ll R Nr nun! CJ mr: Lrll r Lr Lum 1LuLn11 Q fhLcrf w L rl L Cnr-num unLL n X Cc-rum L N LL Lu fn LprLsLnuuxL 4 L L Ixhmrx Lv Inl LvmmLnLn 1LLnz Lx L, LL 'N L rx mn rx mm - nu Lu LuL L-rLLLnumL mn L . ur LmL rx L rl L mu Xhsx XIOIllgUlHClX hgllls IJLIIIIL of of ohjcus LilKlI1UI11llhlIlXls SE IUHS XXIIQS ISUXXFR RORI-'RIS ..,....,... "I. ll." x1...1111-11.11 . . . In-11111 H1114 1l1.111.1f1 '41, 11,111.1 cI11I1 '41 s111.111 H1112 4.11m1111111 '-V1 ll. I,4II1lw '4N: Xiuxn ilnlw '4X, l"RYl".S'l VR XXR SXNIPIII-15 . . . ,.,.. UI'klIl7Iffi!'U Y1u.u11m1I . . . IJ, I. Club '-V. 'Mx Nvlguuml '-If. -111. llmuu Klulv 'Jw Hu: Iiullul Q1-1111-.xnxx '-H12 Smudunn K1-um-II '411 Maru II.11 '41-. lIl".I'IY Xl-,l.l, 9HliI.I.Xl'lI'l "li1'I" K-vnum-mul-II fvwv kkvcpumg . . . Chrl Ru1zx1w VU. Uh- Y-l'uuu '4'. -H: H1-nw lc. Huh '-H: l.II.X. '4i: Irum-I1 CI1IIw '-411, XII1411 KIIII- 'Mp I'. I, II11111-r Su11h-111 '4'g 4.1f1-11-r1.1 SUII '-II. '411. l".l'l1l".XIi IIUXYKIII. SXII I H , .,.. . .,., "II1',V1r" M.11I1-11111-mlfvmnm . . . In-mh 1Iulw '411, '4': IIIWL Inman ilulw '4i: I'1'rI1-11 Xx- 11-111I.11111- '4v. 2111, R111 L11-X4 R1-pm.v111111w 'ug I...11lw1Il '-Q1., '41 44: Bm-I-,III 51.111- .Igvu '47: Scum' Rmg k111n1n1u1v '41 II111m- R1111111 l'11411I1-nr '-In, '41 XXh1I'- Who '-wg IS1-11 lIr1lIe1I 11.111,-11m '-47: N111-11 II.1r '41, '41 Imz-X111 l1'1-11I11.u1- 41.1 IIMIL-1I1.1II 4c, VV: Surxgcnu '41., '-F: III-Y '4'. ' ' ' " I1'1l ' IXl.k OXXLX SNIIIII . .,,,....... H1111 X111.u11vn1l . . . lSvn1I '44g C ,upunn UU, Slrgmm '-411, II. I, Clulw '-V, '-IN: Irumh 1I11I1 '-1111 Ibwmv flulw '-up N,1111ru Klub '4x: IH, In II-ulmg 'I1-.1111 '4w: Umm' lv. I. KIIIII '-Wg Ur'1,1-r Xuuru K lub NH. IICRRIC D XX Il? SNII l ll .......,... "I.i'lIJ1ufi1l' x1.11Ium11- . . . N11I11.1ry '-H-7I'. Sum-.1111 '41, 41 ls111.I '4i1 I'm1.r Xu1-1I1I.m11- 4,1 II--11111 Rull '4-. l'X'ISY SNII I II ..,..,.,........ Hllllfu 611111-x.1I . . . l1vr1111i Iwm Rmwll IIIQII NII11111I, N13-', '-l'1 l.II.X, ilulw '-N: I-Iuvn 'ay I'111w111I111 KIIIIN '4n IS,1Ik11lw1Il '41 '4x, IIIICUIIORI1' IIUX Xl,II SPI". XRS ....... "I'1'1l' X1-..1111111,1I . . . II, I. IIIIII '41 '4x: mg1.1111 41. lim l111II.'.I 4.-111,-.1111 '4K. '41. Rui lm-4 Rkprcwuxrxuxu 4411. "' 1 C. Coffey explains how she gc-lx ads Rwnlwx Nxxv lllxnll xxuxxl Sxlllll Mull run Smvs In ST4x111111 Sr11'111Ss 91011 STRAVX STR11x11x1I SL11111x Stlluxx Txxxla SE IIJH5 IX X B1 X11dcm11 9111n11h1 cr 111 A11cnd1n11 41 I 1 I d c 1 4 Ben D11 1-1 Comp1111 441 cr1.c.1n1 4 11nor 1 Iiunor 1111111 XRIIXRX III n1r1 11111 C lub 111 u11n1 1111 11un11 1 1'1 C I11I1 UII111r 1 r 111r11x 1 U 11r Home Room 1n r1111 111 1111r 11r1s1vr 4 unrrr X1 1 1 11I11II r 11 ur X mum 1wr11111111111 C 111111111 4 1 11111 Il111r ' 1 1.1111 .111 1 111. 1 X RX I1 X111I111111 81111111111 mls 1 I 1 1 1 11 111 1 1 111 I111r S nur 14 XX 111 10 N OtI111r II111111 Room 4 11 4 11 11111 S1r 11n 1 11111111111 II 11 IIr1 11 11n1p1m 11111 11 X 1111 1 41111 RIIXRX XXXI SI IIX 111 G1n1r1I 1 1 Tum 41 1 1 IW 41 1111111 Staff XI11s11 b 111 C 1 111 -IH yr 111111 O 111' 4 Ihd Lrms R1pr14n111111 1 1 1 r.1r1 u I7.1n11 1b Irnm R1pr11111111111 I111111 Xursmg C 1111111111 RX IXX I IX jormn X111I1m11 S111n11h1 1 11 u 4 Dann I uw mr 1n1 1 nmr n1 1 S1 11.1 ca cr 1 11111111111 11 1 1 I 1r11 11 1 er 4:11 1n 11111 r 1 1 1 111111 1 111 , A 11r 1 II S XI I I XXX JUIIIIIII X111'I1m11 i111n11h1 und m1 1 1 1r 1 1 1111 S 1 4? S1-rge.1n1 111111n n 111111 14-rs 1 45- S1111I1n1 X1111111 Coun11 u ru111n1 v ss1411r1r B141 IDr1II11I Lompanx 4 X11 IIIIIIIIQIIEIIII Ic.11I1cS 1lgIllllIllII1lI Iults IIII, ,' I,IiXX'IS SI. XI"IIiI.IJ ........... " 'll" .-. '- . . . I' I'-' . -- ' -g -Ir1-Xi C, r111i'.111- ' 114 'II I . V ' :S 4 '71 II Rzll '-17,4111 S '-xx. I. I3 , . ,IO S'I'Ii ' FXS .........,.. "ju" Gu - .I . . . II. -- '41, '46, Uni - '47, 411 S1 I- .-X11 1 1, -'I '4s1f'I- '- 'ul Cal Rf- - '41, '44: I.II,.X, '4r. '412 na- '41-1 1I'i1- 'ng I - 'I1tI11I1 '4l1, '471 Sq.1I I-.I- '474 Sp '71 II 1 hl-11 '-If: In k- . '47, '4xq IiI1.1,- 91.111 '47, om - '4 , I- R-1 -- . -- '4Kg 2 -I I ' S1:II '4Ng N11r'1 1 icr11II1'.111- '-Hg X'vI'ccn '47, II' 1 '-IN, XX'II,I.I XXI CIIRIYI UI IIICR SIOI IL -Ik ...,.... "lI'll" - G"'.I.,,Ir"I1 I11I-'41-1111114 'llnl '4'. I XX'II.I.I XXI IIRXNI SI' . XXX, .Ik .....,.... "I 'll" I -. - '- . . . III - I.-111-r UNI- '-11, '41., '47, '-Is: I11I1b.ll '41, 111712.111- 1.1i1 '41, '47, '4xq All-1111 I111I1.1ll '4X: li. -I.1lI '4Sg Ili-Y '41, '41, 447, '4Ilg 111-1.111 CII I '-36. '-47. '-IF: 01" fer CI.1 '4K1 I '1 WI '4J: ' ' ' 'I'-. , '4R1 l5.1.I '4Sq It S-g-. '44, 1 '41, '41, It 1 - -.1 '4'1 e ll-I I . '41-, '47, 'Wh J IIIf.'I'I'X' cixkol. s'11111111l..1x11 '-111-I-11,117-" G- -.1l . . . Gln iI11I- '41-g 111 -K I11I '4'. '4N. I'u1 .1I111 KI11I1'4K, Y-'I'c111 '4X. N , ' II,X . C .' 'I., '.XX .....,.... "l"l" ...RII-- ' ,'46,'4T,'-W1f111l .'S11ff',qII ' '-ISZ. U11 '47: t'l-- ,lub '4u Y-'I'-111 '4', Uni - CII RN - '41, '41-1 LH..-X. 'Sz - - - .' - 447: 111111-S111 '47: Ijh , QI I1 '-ax: '- KI1 '-111, '471 If - -- I 1 '-114: I -.' ' S- - '41, NI.X ' .ll . .' SI'I,, IXX .......,... " .- '. - - K' . . . fl" CI Iv '4f. '411: Y-'I'cun '47, '-IX: I.II..-X. 'Nz ' I I '46, '47, '4x1 ,lun lr- -h cI1b '471 S1 111 I club '-IH: '1 A I 11 '47, '4s1 4111.1n ilub '-N: N ' C--1'f1'.11c '41-1 I1rs -,-X11I C- 'I1-.1- '4X: P f' IX1- 1- d. '- '-IS, '47: G1 I' RHI- T-.1111 '4A: Clrl .I S1.II '4Kg I', I-1. In ' '47- II-C' I I5r'II '47, UIXN KIiXfi'I' I 'f .'.'IiR ......... " I I .- '. - '-. ' ' k' . . . IT11 ' - fn I1ru 1 I'. I1 H'gI1 S'I1 I. 'Cp , ' 1 '41-1 11111 -1 1 '-17. C11 -I '4s: 0111- '1'I1h '47, ' ', - 1- -' ' 5 -'I '4': 11111111 cl b '4'. I' -'I- '4x: 11111111 .X ' . '47: - ' - ' 5 '7, I I SE IUH5 OR X II XX IIIONIPS 11171 f11n1r1I 1 11 11-1 C11 11111' 4 unlor 1r11I1 4 1111 c11cr 4h r1r1 4111111 R11r1:c1111111c 1 111 1 1 4 1 11 N 11111 1 11111111111 41111111111 111144 1111111111 4 I1-rt'1-11 At 11'n 1n1c 46 C PORK I HI RNI XX IRIISIII I' R Srl1l11n1znf' Gen1raI ext Drlllcd C11n1p1n1 4V 46 S1r1,c1nt 47 RHIC Tclm -I7 football 11 1-1I11Il 4 .nc 1 X1n.1g1r 4 Xs11r A1 e111 I 46 Supe1'1or X 0111 4 11n11r X1 1111 111 11111 1 I11r1r1d 1111111 C11111m1r111I 111 11111111 1 11 111 11m 11 I11 .11rn1111 D u RRI 111n111 H 1 1 rc111I1 1 1 1 1111 11 1 11m 1 I SIRI XIXORIIXD 1111111111 Q KI' Snr 1 111 111 I 1 11 1 B111 11111nt 111 1r 1111 11n11 R11 1n1 r 11 1 n111r 1-n111r 1111r1 I1rs1 11 1r111 1 1111 1pr1 11111111 1r1 RIX I JXCXII Leneral 1d m1 11n1n11r111 H 1,1 1 1r111nq 111 Lluh X4rIS1rl1n 111111111 I3 XRIS XR I II XI' IN II SOX Cc111r1 11l1r11I mm ,111 1 1 1 11 11n f U 4 I Tun 1111111 4 1 11 11 1 r11n111111 1 1 I1 11 X11111d1ncc XX II O II nnl C cncr1I 1 11I 1 1 11 4 1111 II111111 Xursmg r11I11111 4. 1+ V89 XI111 X111111.111 11.1Ip1 8111111111 l111I1l114 I1111x11Sox XX '111111' Xl 11111 NX 11 Sox I'1111-11111 XX '11-111 XX14111 V1 11111111 191, 1. A -1. Q " . fox . . . . . . . . . . '11- " '- -. . . . Gil R1 11- '41, '41, Y-Tc '47, '4xg D. - 1.l11I1 '45, 'xg J ' Ir-' l1.11'41.1s1.111..1 '-11111 ,111.11'411:ct'111 -,- . '1 ws: CT11'1lz1z S1.1tI 'Miz I.H.A. Club '-W: Girl ' RHI- 'I'c.1n1 '46, ' R: Glu 1.l11 '-U2 .I " 11111 -471 A i1 - 'ug R111 R-14 .111 '4', '11 ' - - d. - ' , I . . 4, A. , , 4 .- 1 ,, '4s1 B k . '-155411, 'xg B I1.II.I. - '71 .1 1. d I1l'-'4.' : ' .1I1l '- '7: H 1 hl '- '-48: Hi-Y '47, '-18: Bl -I1 loner Qlub '47, '-111, .IIN lf 1I'YXY.XI,I,.XK.l-1.111 ........... " ' X'1'. 111.1l , . . - - ' ' . . N , '-811: If I . S .1tI' '-472 IJ, Ii, 'lub '411 D, If. B11-I g T-. '-wa I' I1 111- Lh' . . I.. tl b '4x, v II X ' I.l'K'II'S WXRIJ. -lk. .,........ "Il, l.." 11.11 -'1 1-111111 . , . l tI11I '41, '-17: M1111 1I11l1 '-rg l111,,111 51.11 '-:xg S- - 111. '-11: I5-1 D1-ill-11 1 11.111 '-11-, '4', '41. UPI 4. ' , .' '. RI . . . ..,..... "rl1"' 1911111.11 . . . P11111-I1 I1-111r 111111 '44, '41, '411, '47, '-wg 111111111 .-x1I1l111 '411, '47, '41e1 11111111111 R1-11r- -111.11111 '41, 411: I 11l-1.1lI 41, '47, '-ax: 5.1 k- l1.ll '41, '4xg . -l1.1ll '44, I '41, '41 '-wg H171 '40, '4', '411 I'r-'i- H1-Y '-1411 B. d '-141 S-1-. 1 '41, '471 II - 1 I' c '11-n1 '47, '4w: NI.1 I11111l1.1Il '41-1 S ' I- ' '-411: -.Yi C- 1'1.111 '-111: .X1ll- " R- -1- , u'411:Uf111'- 'S1.11I '47, CQLO . 'K,'1',CIYIII'I"I' ........... " ll " 1 ..,1-11111- ff. 1 --.1 1,-I. 51,-. '-I7: I-- 1' 5 -1, '. -- '-112 111-X11 'h1 h. d L- '4s. - - f--- 1. 1,1 Q - .I . . . It -' f C" I ' II1gI S-I111I, 81111, '4f1: YfT-- '4'. '4R:. I7,H..X. '-Ng I5.1 I-v1I.Il '47, 1:11111 Rep -4- . - '-483 I7.1n'c l'I1I1 '-IN: "rf"1 1- ' . '47, l3Ii'l'I'Y -Ili .' ' OI.I.IiY ........... " ' " 1 . . . , B11 11- 1.1lI '-U: XI1111 CI11I1 '4f: RHI- AI'c.11 44Y: I.11i11 KI11I1 '-411: Y-'I'-un R '4r1. '47, '-W: I.II..K. '47, UM: IM " C,I11l1 '4r1, '47, '-QS: C.1fc1cr1.1 '41, - f ' - y 11 -'41, ' E if -461 .1 , 51 4 .-I I 'fa 1 1 I -1-1 Nw, V1111111 Vvsx X111x1 RBXRX 101 11 1 HRK Iiohlrn C nmmerual S1cn11g1'.1p1111 111111 P1 11 u 1 r 11r1u 6 c1n 1 1 1 1 R 1' 1c1m -17 S1 11 1.1 u 11111 11 1111 1111 11r11111 1r11 1 1 11111111 111 11111111 41 1 11111 111 4 111111 11 1 mm 111111r 11111 1 11111111 R1pru1n111111 -I 1 C 1111 1pr1 1111111 1m1 11: 111' S111rt111nd C1-r11h1111 -1 11 101181 111 H111 Commcrcml 011' R111r1c1 -1 11 u1r11111n11r11h1111 1n1C 45 1 c 11n1 110 u 1111 qu1 c111r1 11 11 XI XRION 111118 X01 X1 Ilulrh X11111111n1l 1111 1 11 111 111 N EEE 1101111111 S 811111111 11 11m 1 . .111 ll 1111 11111 1111.0 NCIIIOIS P0 .11 , DX IC n111t11 1111111111 1 ll Nl 111 ll 1 1 11111111411 Q,.11111 l1lL 1llNl 111111 11111 1111 SlllC1CIll 11111 11sp11n11S IllCC1N 1111111111 11321111 11.11 fnn 11111 of 11111111 Nllll1lLN 11111 811111-111111-1 10 JL Img l0IlIlNl 111 ll 111 1 111 1 l11c 111111 1111 1111: a 11.11111 IN 1 1 111 111111111111s 11111110 1111 ILNI 111g111s 51111109 21 1 l1gl1lN 111111ls 1111111 1111 .s 1111111 11111 LS s 111111 11 1 1g1111s 1-1 1111101 111 11111-11111111 11 Nl 11111ls 111 s 1111 1 1 111 1 111111111 111111111 x1111111ls 1.11101 1 11111 Spe1l1ng1111 ll 1111 811111111-.1N111n 11011115 11lll 1-1101111111 41 11111 C 111 0.111111 1 ILN llll 1111 111 111.11 s the f.111 Pnlton g1ts 1 11011 1111 t11c1111n11 Nl 1 1111 1 1 1 11 t111111s 1111 111 11 111111111 1.111111 11111 dogs 11111 11c c1e 1111111 111l111ng 11 I1 . llllllf 11 1l 1 IN 1 . 1 11 111111 1111-11 11101 ct 111 1111111 11.11 I1 1 1 Q111 . I 1111111111111 un 111l prlzfrf S , il 14.1 . . . 'C .I,. ' QH1 ........ " 7 -' - '-.. .11 - 1-,1111 '11-1 1.11..1. 1il 11 '47, '-1114 Cil R1- - - '4 I Y-T - '47, '-QR: Q'.1f-1-rim 91.111 '-U: Glc-11111 '-47: 111 H . ' : X1 md 11.111-1'1'1tw4rg 11. 1- 11111. '1111 11., 11' 1S11 1, 111'- '12-11-. .111 - 511111 17.1 1 S.1'7,'-1115111 R II '-11-. '-11: N.1' IH S-'-1-411 I' - -- .' - "3 R11 r R- 11- . 11 wx: 111 -1'I. 0111- '41g11111 Y 1 . , 1 ' 11. CEL. . ' .' C "NX . . ......... , " 1 ' ... 'I --- '1. A1111 121'--.1 '11 411 N - 1 -111 ill" ' 11111 T-. 41: 1'l1 111 11 '111 111 --1'l1111'-1754115 .11 l,.1- 'C111 '47, '4 g F.H.A. ws. ' -.' . . N1 1 11.11 '1111 1, 1.11 '111 11.1 1'-111. S1-1 -' -." r r! '1111l' 1.1111 111-1.411111 1'4l'C'S11IlICl1 -f'111- i11 ' 'c 1 - " -. 3 ' 111111 are z1l11'z11s willing 111 101111 ll 11111111 111 s111111- 1111111 1111111-1'1'l11ssn111n. Things start 111ll3PCIl1Ilg 1"xt'l"11 ' ,' 'gzfllvl-ll-zz' ' I' - 11" ' .--S1 -1' ' 1i1 Nll1l1CI l2l1iL'S lD2ll'l. 11'il1' gli' ' 1111. " ' '1 -1' 11-1' -' ' - 1"1 111' 11'111'1ls, UIJCIIS 1111-111 1111 1' 1 -1' - ' -' ' - -' -' ' ', 5 ' ., 1111 11 c ' ' ' I 1 1 1"1'1. 1111- W1I1I1Cl'S 111' 1111- 11111111- ' 1 ' t-31: 1 -1- 1 1' ft '1111 ' - ' ' -11 -1 1 -:1 'I -I-1'. ,1'11'V11ll -' 111 all 1' Z I .' ' ' .' p'11't S1 -'2'-' Z11'!l" 1,'f,X1"111'l"'f ' Y-'. 1'1a1' '- 4-7111 il 2111 g1. '1111-A' '1 11' - '1- -, '1 ' " 1 1 ' ' am ' ' - '. " 1111 ' 1111' 111i1111"11. list- ' gl tl -1111111-' 111' 1"l1'111Ilgl1 ' "-1 N. " A' g 1 I - "'1V 1' 1-111111 111111 I '--11.11111 1111111 1111-1 11'111- 1lll1? flrsf rum lr I fn 111111 Ioan Atkmson Dons 111110111 Bern lou Ca111w:1v Barbara 1o11un Anmc 'Maude Blagkwcll S I amos C11r11r1111 Ruben Hmlusmbc 111r11111 Todd X1rg11 Tmncr Hnnr1 C.o1c1 I511n1,111 M1Ar111ur 'lflul run 0 ert Bern amcs Wallace B Rohn 111 G11bcr1 Bnhlx lrmn fur!! r Irank S1mpI1 agk Sm11111 1111111111 151115 Dontld X111011 51111 111 1J1S1RI1sl 1111 113111 XIION CI SS L DL 11 ss 1 ll J 1111 1 1ss 10111311 I111 5llll1C1l s 0 111s 1 1ss 1.1 l111111s111cs 1110 D1 stu11c111s 1lLC1lllSL D1 111c.111s 1llSl1l1Jllll1C 1.11111 lllO11, lllll SIIIIC UIUC 1110 SllIt1ClllS 111111 11130111 1111s111Lss opL1.1t1o11s .11111 .11so 1L.llIl 111111 to QXIJICSS llltll 1116.-IS 111 spcuh 11111111011 to put 1110111 11110 .11t1o11 1111.11 1111 SlllC1L1llS 11.1111 111 D 1 also helps 1111111 111 111111 011161 subjuts The 51111101115 Ill 1111s 1l.1ss 11 ll 11 1llJ0llI 1114 1111s111css 1101111 bu lllSC 11101 11110 1 job 111 1111 4111611100115 111111 s11111e1cta11 Ls111J11s11111C11t SE IUH HU U11 HULL DORIS A11111s cms 51 1111 KX Assn B1s1s1 ll DA1111 QXIIIH XI1L11R111 1'1AR11R C -KROI 1 s K ox XNITA H X1 s B XRBAR 1 XVRII HT SARAH H1 XRD Cxkkxl 111s1 Isc1u.11 XXONNI IORIJAN 111 1 Ascm X11 Is1L111 BILLX S1 1s1 II 111 Lols P1 AR11 1 f..111: J 3 '1 ., 1- , . , " ' . , - 5 gp -. A .. '1 .- 11 1, ,J " , J. . -11, V1 . .- 1, , ., 11: A 1 .I ' ' , 1. . 1' , . . -. , ' - Icy. ' ' "' " 'Q Q 1. " .' 1 T11 1 ' . F. 'z1.'.' is :1 'l 1 1 1 '11 ' 1 'lCl1. ' ' - t' 1 1 '11 " 11 1Jist1'il1uti1'C lQ11111':11io11 111011115 102111111114 so111et11i11g 111111 putting it 11110 use at thc ' 1 ' ' I ' 4 J ' ' 7 I 1 : nm: I 1111 0 uns I 111 11 XRIIX S4111 mx RRX NI1xs111 fum: RI R1x11111 Immf U IUH UFFIEEH5 IRI R1x11,111 I'1fs1rlf11f Doxxuu R1s11x 1rf11es1zf11l R01 XI1R11x 8611111111 I1RR1 XIAXSIII TIIIISIIIFI UNIUH HU UH HULL 1 IOISI lnxxsox 111 H1 x1111R1 111 5XIl IJOM1111 R1s11x U1 alll I71x1l31Rx1 ll lR11fx11 1 D1 ll In l5AR111R1C RXIIXNI Rom Ill lxcR XMR1 B01 11 X1 II sox IR1xR IJ111 1R11 XIXRCII ouxsox XI1R1 IRAxc1s BR1AN1 IJXRIS-XRS S11c1-1 11x XIKXVIIIIXXIS 1 I Rx1 . 1111 1x1 S1R111Co11 x XIIRIXXI C 1R1s1 I1 111 L111s1x11 111 XXOR D111111 Ii1R111R1 NI1111s Xm11,1B1R11 P1411 XIKNXIR O1 Xl NIoRc xx l,1R1s1R1 PIICRIXI 1 1111 R Xl Xl 1 011 SIXII sox 1 S111 u Xxx X11s1 111 ' 1 fl fl "1' . ', rf r right: lDox,11.11 RVSIIN, l'i1'f'-I'n'.111If nl R1 J1 - . .1 - 1,. '11-4 ,- wg A11 f 1 1, -1 41 1 , . ........... . . . . . . I 4- iv 4- - 1 7 . , 5 1 , B147 ' '. ' -11' 5 . ." , 1- ,R , . 1 . 13 R1"' '1'11 . . 1 -1 ml .' 1 '. ' 41. R1'ss1-11.1, R111' L1411.,-1x11 D,1v1s 1i1'1:141N141AjAc:RsoN ' . '." ..- 11415 ' " 41113 1'. P1-1 1 L ' I ' 1141 ", , . .' , 1 ', .. Q, .' .R ' .' 41'1"1' ul .1 . : ..1 , 5 '. 1 , .1 , K1-1"41 " 1 1". : Il-'R 13.1 ' 51' .' -1'l'l' 1514. '1-:R111' l' -1, '141 s qlrx 41 'l-.R f'R. ' Y-',l'l'll . 1 .1 . .' , Q -Im' r-1 -' RR1411' .vll .41 ' L 'AQ 131-1 lvl' ' .' 41.115 ' 41 . 4' 41 5: .111 K1' ' I I "r E-1 .IUNIIIBS 11 mu uulgrx rank r nur.: u L x mn L x I 1 ur un ll 'IIwm.xx urrn I uruun u f u -I I ur 1 nn uw Lx In x Ju X .urs Ihrmu X nrpnng Hu .un :umm nr: vu mu In I In nu x un rx Xrrmr Ixmrznu Nu Ihunus I I un I. -,Nm umm I 1.11 u n ml .n Xim XR Inurlwumu Rurh Smnh If nm um nu um Lvsmn Ywrn Lum L n uruu u Lrwn x umurn mx 11 I n I II 2 .IU IUIIS .1 rx n n Nlxrmn Nlklluuv. Dunn I 9 null Shnrlu Lughran Lnnx Shupf. Ba w Lan Dubbmns Ixuhurxne tru and .Imh rum gs ur urn I mfr If mn unur .xrl J JL .zu I um Gurdon Rgna Uvunxbx :rx :ummm Uuwzln Xlmn mm. e m- n un U uv. rw Lrrx VI.1nsLI Ixnnrut In pmrrnk Rm ,II I .nrd n In lr Lr eq r un I n I lm x mln u Im U nuhell our 1 mn ue Bron s Xlbut Bur e Ilmd Imtum Vmllum 1 lun url xr mv I un Jr n Ju om von urw muh 1 Ir n n u ms Dun Dvubhz Szrnlxlmnd Inxl run, III! tw 'gfvli ll A ' S. ' . I I1 lsllucr, II. I. D Iv, YI I I"ujluhn. II'Id. 'I' 3' , j. . A . XI I - ', U lf. -Ayn: lil-I V Gull -rx. Iiuu' G. dwr, -X R II-I, Sh'-Ie I' Icy, .I A' - . ' ' ' g . Ix,xI- ' I'. Jin, 'll .I :Hui Il- .III K rin. IIIII II.lII, 'I'r s 5 AlIc', Iinll K" I , . I ' ' '. ,'-'II H , lS..I-II twin, XI-I H I ' I, llmw IJ ln, lhlly- Xl' Il n 1 , Rl -Il R A, . ' ' . ' , ,I h ' II nl. Il lvl N' . I-' R-' lds. jkk Sh-Il nu, II - X d- , Bull II 'I Rulj II hJ. Xl! fu jmlnr.-.' ISI-mu lun 4Qr,n', Ilumlvrwn Rnnwnur. - fX x. ,H 1 Y 1 ,X ' Q , I . ' . ,W V, ,W vm NS - I If I In, iff! In lxgf'!.' . . ' . - . -I. hj hell . I -I - , jl V f ', 'ug jf ' , ' V N 'Ill . S L I--, IS. I . GII- . SIL ml I'I-. Lee. NI h NI - P , il' I , - '- XI, 'S -- , ,gl '-HI ,Bell S.l-V. '1'l'l Inj- 'I, '- -I1 'I j I - I, . I'I'IJ'I ox 1, xl.. I- V NI,n . JN ci lev, .lx 'lm is -, N-l M' . P If f .1 L, .- f 1, A , ' C. I.I .C. H.: - .XIII NI li , I7 'J Th p , I" V' S , Xr! 1 p In ': Il' '. II- .IU IUH5 mu fu ng! Id.: Xian: Spu lmglf. om Lee Dann Burnett 'Xnme B Lou an Bern Hawknns Nhrx Frances Xurrn ankle Hundnrsun Bern ones Larolxn Skmmr 5 lvm Peggw Bunn. Bern Gndm Duns nkkson Eulxn lunstord -Xnnn luarl Valwn Carulxn Harrn lzmxlx Storm Halal Whuldnn Tlunl run .lmes Nlmshburn Lune -Xustm .urn Lulmrd Chulw Puurwn nmes lhmnng Levus Sham nmmx Burton Hugh llnnu Unrlv 1 n u Sullnan v x Hu ow burgn :tts Rus Xlarrm Ru an XX an Hum Hm ms C .xr Ls X .nr Iuggne Dnuun Nlr Woman X ff an nt 1 1uRuL Luleman II 11 JUNIUH5 'N Q' Bk u un Nh gr L u 1 nm .mr .um nun nu xrrk L u rung r Cu.: ng nu l U su K x L .xughan fr gm m nmn x Jugun n x r rg Ran J .1 ph gn mr ummx In or Bn Xiuuun Jn U .nn un n linlms C Jr Lnuss e s u 1 Am L X 1 11 r n nm mm r m I mmf Xnnn Vmvnn I u Iur xm lungr in M if ' I-:ml , Iufi gat: A ' r y", j . . , . ' , ' ' , I' ' ' , , j - .I ', J " ' - , jj , g V ' N , 'mum 'r I V' "', A' " , ' " , . Y A .i M ,, v rv .l . x A ,A Y J A ' xi A .l I I' K ' ,i ' ' ,J -' , " ', I' , A' -, I' fm:-Ie " . linlbl' dl ', 'c P , 1' . ' , b' Wh' ', . ld . 'k' , Qh lv gd , 1 ' , . , " . ,Q p'- urn' .. - . - . N , ,Q , , I I - .f K D x. V .- ge.- 3 , X ' fx, ' ' ,- ' ' .z 9 - 1 lux! rfur, Inf: lu right: Gloria Lupin. Kuhluun Burdun, K-msz.unuc Ilychu. .Xlnm H.nrrn, Ylrnr Niclhnrxmczl. j-use Burwn. 'L -' . 'll- , B-1 A' Plg V , S-UMIJ wnf B h M. , M- Nha G. '11, Kazan IS-ll, Km ' I . he , Q' ld'x' I.: ", 'JL J hn n, lfd- Y . Tfl J mul G' ' Nhllx. H.lrrx Gus, T x Y 'I . ldd c Gil I Ap, lu ' J H. R l J g w, T , " 51 , 'Il - . Iunrlfr V-HH: juli Nl rg , cmlfx l'l......,H.,n, XX.1l:Qr liukk cr, . lj ll k, l'rA ' li ld', P1 l Yan Vfyck, kd Kuml 111, H Id Pls, Nfl lu fi tn wi ll-rm Inld-, 13.1 Th y , lf.: In - , '- , . ' ' f . Xu! if lmll V: Q I' f , ' . IISJUNIUHS nd mn I I I vzgll Ii.1rh.nm Bond Ieona Inns llunb zh 'lurpnn Nhrhn Bmd Bern Suddurh Bun Henderxun Bum Jndall Hum mu n I .mr Exe xn Iiuhpns -Xnng Xhv. urn Ink JL sun sux Iurur Xhrmha Smmmuns luneru nur xu grx 1 gm L lfvn ru Ngrnun Hug Lbgrrx Bu x Unuun L .xr mn unur C har s Dx he Charlu In n u rx msn :L Jr um .m rm J r 14 ro nan km I x orrn Iivrau Ximwn Dona Hx n rl ur X! hun :mu Vue .mv Ju eux 1 llunm mn unhn lhn hen an u f 1 un 1 BIFHESHME llrxl ru I I lo rzqlwl Duruthx Harms Nhrw lr.xm4.s Brown Nhrn. Gallnmore lone Iuaku Bern Lampbell Margaret lurnll um NIn.Damgl lranus Slrukland Dumrhx Harheld S mum mn Ima Crov ex Bun Hu ov Lam wn luxur J Xlmnw Rosle lee Ingmm mm Hur I 1 .nkxun He Ln Jr yum 7 n mu lzlunur Ham Srella Harpnr lwmue Bla J Xian .1 nzherqh Inn Burton Imogknr Brxan 'shss Bm es fnrlv mn Connu C Lark Xhrgqrez Xuwlgr Buurq Grlhnm Xlurnl Harrnon Xhru Thumpmn H 1 I , .f u 1 .' , , , i' a ' ' , , I , 1' Q , - I' , - A' R , S" f : Klux 'I , lj "A , . N . ' 'b , K J 'lx , H U ' ' . . ' . , ' ' Sl. '. Ill b'l K1-wr-. ' uf ' u: 'E -kl- ' j. bbl' ' , l G ' , K lc -'C . L ' 4 'h-lg , Rm ' I I '. R' J Il 'g . In If fr HJ Sull' . Billv K' , N1 , ' . V , ld Jr , A h ' ' ,1. 1 " Nr, H in Xl h V. xf,1mp.1w.N.' ,I ,l , ' h . U ,luuurll uf rlnluglflx In .1 fir?-nur wlwl, ff 1 ' n rm Sffpfmrzmr. .IJ X lfm Mn, - : V IVV Vf K 5 V, ' ' A I, - ., , ' A '. ' ' v W : .,4,, I, i Y A s - , .1 A - -- X , 4 ' . I .- 9 .V1 - 5 dl V, ' 14 -, Il 1 V 4 , ' , 4' , x ' I , :lx ' , 1' T I' . 'fv 'J I ' . ' , ' ' sul,. hr- 1.- , - , 1'.1ff '- .A , l I EFHESH Irs! ww ' 1 111 - .1n1icn u 111 1111.1 '11 111 11111111 nw " ce cnc 11 mn " C111 51.111111 11111 1111 111 11 ,1r I ox 1r1 1111 1 mn 111 1111 H1 11 B .11 5.11.1 H1ld1rl1r.1n D1 11111 lim 11111 1lt1 .1111 11 11111 1 1 11 ul 1r r 1 111111 1111111 11 11 11 1111111 1111n11111 11 111111r K11r11 11111 11111 .11 1s 1 1 111 .1n 1 11111 11 1 11 111111 r 1 11111111111 11 l7,111d 8111111 .1rr111 XVL1ll1 11 11111 Xl 11 B3PHE5HME nl 11111 rl .11 .1111 uw 1r 1111 .11 111111 J 1 11' 1 1 11n1s X1.1r1.1r1l N .1u1, n hdnn larl 111111 11 H111 1 111 .1 1111111 1r 11n1,1 .111n11 .1rn11 11111 11 11 Nhrg 111111 B.1rl11r.1 Bom 1n B111 11 :rl 11111 r.111 1 .1r 1n .1r111 111n11 ,1111 .1 111 111111 111111 11111 1 1 I u 1111 111n1.1n R11l11r1 lSr11H11 51111111 .1111 1 .1n111 11111 11 111 111 11111, .11 111111 1 nr R1111r1 H111l1111k f l1.1rl1s S11l11.1k1r .111111 lx1ndr11 ,1.f11f .-I-1, 11 11 11 11, IJ ld 11 11, El 11 . 1..1 111111 , G 11 J , J. 11. . r 51--111 11: R'h 11 -1 A-11, 11. 5 11, - w"1 , .111 - '11 1.-1, -1, 1 -1, ' ' - 11, -1 - .1' 1. 11- ,-J -.1 uk ,11'l1g s dd 11. '111 .I 111: 11 1- li ,nl 11 .1 -11.1. '- Rl , N-'l cs -, 11111 1 1.11, 1.1 I 1 111 -1- 11111-1 11, l'r 11 s1.11 ll 113 K1 -, 1111.1 15111, 11, Rl . .1111 111 111.1 1-1-1 3 '1, 11' - " '11 1.1. 1- "111 1 11 ,11-1111, 11-1: 11 11 1 -I-, 1-. T 1- .5111 11.11, 11-11g 1 -.. Q- - ' -11, ' 2 J -. 9.--WJ .1 1111 dl ll - 1.-nv 11 ,1 -151114 '111-1 . 1 .1 ,, 111.111 1 , 11- , 1 1---1. ll1'1 1 1 1 Illl 11, 1111- 51 1' 15111 5 111111, Ted 11 gc 11 111 nge, s -1 ,4 11- V. 1 tl 11.11 ,1- w-- , - 1 A- 11 ', Billy' 1111,-, .1 - c gl-ll, 11- 1 11, 11 ,-1 s,- x.1 111 llu' 11,11 1-1 u l x e X mrma XX alhams Xnm Sued l:'11ab:lh L am .u k Nh B-4 FHESHME ral mn u 11 vl 1 ag e x Ln ans n lu e ax gram. m wr. E na mu laxc Lnkms un Beauehamp 5 rmnl r L nmmx C00 Laruxn onu lranus Hopkxm ann Hedley Helen Xiauldnn Bun 0 NhDann. rx Lnmm le ran .ur ur ra HLnrx Jan Harrx Stapp lhffur Puller Leland Dau- Luzene Veamn fur: lar er n arm 1 .a Hum Dannx Barns- Reuben Sn ens an Inner nun ones Coruu B 5 FHESHME nt U4 Ijt tu ngbl hz e Slrulxlan L nsrmax Lund' run Xian lranges Brxa unnn Barnu oan Rubmson flrl ra m ar Xhmn Tommx BurmuL,h I nr ,- J- raee Langlu mu NN lson can Turner knn Sghcll nt Don Nhblbunu Bun Lampknn XX H Cunard I X llgdgg anxard hmmm: hmm nnmw Xkoollu Bun H Lrn Lan Shner Barba Danse Ba x Brow Donald Ball Lhrn 1 mu Dan Xems Lavxnnu Irun Ilan Neuman Harx ee Hubb Baron Van. 11 11 1 Jun- ax N F1 , Irff 1 -'gl : Ed'zh Bl -k, B uv- j- k' , ,lm M' -h ll, C h- - Y. W,--k, d S , Q' j- ' , j- --ll - , 1 Un: j' j 1 k, ' IV- j -, -- " -,j '-. . '. 'f .1 A ' 'll M . Ab- b' , I- k Bl '. Tl .I fn: - , I d. j , ' A ' . '. A . - Rd- ' L- , B'lly P uk. I-Um!! run: j ck , g . ' -ph , B 'l I , H " I , . l' um. IS lm li I--.. Mr H1 p,.r,m.- '. " ' . .- - 1 , .' . l ny ,z if . ,- ' 2 1 - e ' I-1 r1,L-' ' .' 'hl ' d,G- --gj - .j .f - , -,-j- '- , Th' , Sv . I' 5 , . -x' - j , . ' , 'f 'l, 'Hg 'n IJ - -,J ' . Tva fn'.'.11-3-li . k - R ,Al 1' " -j,j " .' , ' x ' ax, i- l , -, I- 5- -, f, If 5 'J .'-I . ' - -- . .' ' . cy Nick . 1, B, g -. .Xml I p -nn-.' I ' Nl '. BJSFHESH rl! rl rl 1 .lx urmll .1 lan gnlrua ug L mlur ll lr Susan -Km Bu .lm .arhanl r u.lr.l Slxlh -l ml mll L nu .ur mr u x unmxr n .l Bun Huuhlns, Barbara Xhasun X .lrx nur lm RX! l l.lms erre nr u l nm cn ersun ll rl r.l x urmr ur .mn rm ln l an v. lll llt.: lmmx rlslln Rn u nsun ewan ur nulrl l vull Rllhald Hurd H.1rold lzmnln Thunlas nphuxs Bl x U Bfun Russ G.llImm Xllxs Xuxnlln ISBFHESH lm.m uw s Smllh l rlsll lu lul nuvllu mlm ,.lrmull X .lurgln Ralnvullr Im Xluv..n r l n .lrll llr url l url ll 1 .lrlm u nx ll rua ll ln Brl gm C lfhr U mlm mb XX 11 mp nmll NN .ll r ul 1 .1 x ull lung .lx Q rn l LL .lrrlx -mmm lmur l g l Iilwur X t lu pll lnr Ihr ln nm wll n lm.l ll 1 l ll llrk MHA Xilmn 1, Ml, Illt I., xlz: ID. ls - , All Nl- l-- - , julw' l.-.ll- -, lm, Ilnll. J, , . wry, ll ll , lsll J V . lm lull, 5 J m Q ll -. B bb c. . ill.. 1' lf, - U f - . l , ll 3 s -.,l- xl' "'ll' ,P ll IE 1-5, NX ll. H .l . 'lil -.1 ,llq G dj 'l' -, ml. P. J ll ,l ll' ll ll. lm NX'-l' , ,Inc 1' rd. il' ' B j . ' ,I h . l. " Bl d. I-' f ' ' ', V 4 . - l llvlf full. Iv!! In rlgfltf Chnrlcx Hurt, Ihlld Grltiilh. ,lo.lnn Oglesby, :Xnnc Nulmx, lhlxy Sawyur, i..1rulyn Osteen, Shirley K ' , H lb' . Blllq' Ch' Jn, Slllllhf llf S ' ' K ' ' , M I. C' l . .1 " ' ' ', 1 .' ' I, fl. al. .-l l. lll. ,ll V- cpllf- ,An l.ll, xl nl ll . lf, -ll .lf Il l .l -, Ikd J ll , ' lf " .l , lxl- rl xl, lll 'lull ,nl luzlf1!lrlll.' of ll lv l. IJ b-l llc l - .l Il , 'l' 5 L ,-, Ji'k .- ,- 'll lf ' I C l l , R ld U1Hln.Al-s ' '. ur, . -. QEIHFHESH rt fu J rl v nu Ru: Q unuu B.xrur.n xl us n um xx r mu .1 Lx un Xe Hmnr Xgnu wha I1 mn mms B ls o nnwn umne .mn .1 ,xg x .nu nn an ru L nur Lx Ln ms wr r 1 1s ngun un xg Jr was .nn rn K Lulu 1 Rn gn wur un un lfznl mm num .ln u u ur umqn x xx xn n ux n Rulnrt x rx L an nn -A n r U K n SBFHESHME Q., ns! ou H I1 High! Ruth Lnus unnn Runho Ieggx Nfn.N,ur Exelxn Dznturth bhnrlu -Xnn Stokes Opal Xlurg..xn X .nrlha Bradshaw Barbara Inlgrnm 5 IJ mu K ,xr es Ear rough Bong Nhrun B N Inlxeu Xlxxn Xxx uhanng Var Xnna Burel Bobbx ones nk Lubgxn B ll Unk VL nllmm C row flurl mn lglmnd fhumpxon furrur Us Xiuxs 0 nm u pupper uber: Nhrhevss fdvun luxur .nun .lmb ugnn: .1 s n X Av oan Damerun Rnhlrd Harms A4SBPHESHME -.. 3' an-Q il run 11 1x rum ex me R at Hmm BL Lrlx Duke fwxcndolsn Smith olurn Cnbbw Bunr x Lmurw mann I ro K nm xn f L x Q xum an 4: mu nu. nn lllcn C ur wry, :rx mu mx urn vs umm L mn C v r runnn 1 r Mg N xrun ur rn x 4 um mp Hun nur run K L L nk nx um xl nr Lx Rum w Rn lx ASSBFHESH :rx 'H . f ff rf," J ul c' . 'c cy .f wurv, . xwruv ' en. K .1 vx Qimvmn. Mike Ru in. Vhlter N1cBrnyer, NY'cSmn Xndcrxun. I5--Nw Kuckmn, liulwlwy Hodgman, Smwfnl run .' Rnymond frumhlcy, Mary Hqrrxmn. I',nn Qoulhnrd, ,Iovcc lognn, Mr. Ilillinglunx. Ninth.: Ilulwlwinx. Slwirlcy Ruxh. Tfvrnf rffuk' Donald 'Iur4I.m. Kxymond N1.xr1in, Ihud l'1um.1n, Mnrgiu Uvwmlu. Ann Rugurs, luv Ixnlglu. liuxcrly holds, Ihr!-.urn Head, Sylxid Ihfxlrr, .loc .Xnn Vfusr. Bcux Shun, Louise Trxbblc. A-B S B-FHESHME ,wk -an Oi lwki rffn. IJ! tw rl.f'!.' Keith MfN1.1hJn, Iilllx luurh. Glenn B.111u'u. Nxdncx I'wpm'. Iiulwivx Sxrnplcu Xnwflnl vwnf H.nrx' Xrkvn-un. Buux' 'lun iwldrrx. Hnrmcrrc irmbx. -Imran Bcnnuu. iI.1ud1.u Rumcdx. Thulnm Kh L-xm - u +r!-. i . lffrnl rffnf Illmlwrh l.mcc. Glenda Niclcmim. Smndrn Nlmur. Nhrx Ingram. Shxrlux Slalur. fffmlf" 'ff14.' Summx lunkmx. l-mmm Ilwllux. iam furnur. Nhrlhn Xhlhuuld. Isuzu Bmnlvn. Nhldrcd Holnmn. iharlm Hlrrw. VV, 1. l. lpplrwgv. .XMI ru fmlnv.: Niclxin l5l.uk, lxcd PM-V. PvuiXXlgg1wx. Mr .IRW-M A ' X 1 -... , I Y Q 5 1.- gmdxmn rf, W,,Alf1,-,j,,1j,,,,,- Nlurlmzlx mfzpjrrzlfIf:ir1q1'f'f4'n':1rr'nwfrl: 5 ' , . ' ' H1 ku xx lkllsmr-. liuuzuu XYklc,u'1. B1lxx'51xx1lx f""1'-'1Qf"'13' ! 13" af' 'AHA W IO 1 ' - I 14 15, 'IW ,aff U73 in ' 5115 'i :fi f fi-f 2 5" "uf ', . rj: '25 ' I 221 'Z' J 'I f 2-41 za' I 1 56 . . , g 1 f x N, aiu-S'w,9-5 4 -V1 7, I 6' Q DIC' '-, xi-- 938 N - Exif AA -AA . A -AA - A 99,5 OO S , - -2-6: 5 ,- M- o Y' x 5' 'km 1 - X - A fx Q. , .r""" Q 4:-1 .V E fffb XX' vga ' -.- . --"ug - XLS ', ' , ,Tai-5.x xl QQX x ,L ,, ' X Q- X Q,-'39 - ir: - ' ,z7n.,,,wQ,j , 11. . x X ' csxi-i.,3,gf6, -' '. ANI ", 5 TL 1251 ,.-EXSXEES' X GEMS 1, 25253-,mu ies-' am ' i13E'.:52'2li X -' 'aww 4 Kina X 8 - ' X 'I'-11:1 egwu f .I 'V I . . s N 14 i . e , ' ' - , -. , ' r . N. f . ff ' xg" ' X5 1, 4 ,a ,Q Q ' MAA A .. i I xi, I 1 I ' x N A L f . . .X u Z, - fgw Z' , ,f ' X 'xx 5, N : ? 3 i 1 if x . V ' 5 -I 1' ' ' , .L , . lg! " A -gh ENR- f X S Y 35. 'r -' 'M ' '21 , ,J-, . . .I 1 'I -s M quguii. I IH! 2 3 , Q51 v X s , sul s. , NN' 2 I-X A Q Srx ,Q-f.x . fi ' ' 1 I . - F E ' Aft' M . Q Z N . 5- 1. V . Nl K! V . X xi 22111 iinli , " nl el A , -X 4 Rf K x h i -- u.-..-T - F4 -, 5 i N I s Q ' A X Q,.- x i xxxbxrfqq,-1 ,s xi U' 3.1, ""'MvE4x ' N ' XY XP-X iQ::?r :5 -mx " DESK f ,,,, M22 , ' iii? . ,- X 1 S A i d - A A segxsxt.-2 M gr -wy -nf -X - xgs- IL, 4' X 5' 1 If 9 ll ll Q Q55 I .43-xzix -,a' gl 4,1 f 1 E 2.152 1-fkl I 5 1674-52 ""f V iq I, " All' qi, 4? 6,1 Q16 Ill f I l ffl' ne, - 4 ,,1 fwmf ,- ,f' , 1 W afar ...rv LT. Cot.. .lol-IN F. LAt'mc: Nl,t1.O.S. ALLIQN ' i S is 'I'..1"Il1tor1 County Scllools P.iW.S. is T.. l"11lz'rm High School '2Xttention!" You hear this command out on the drill field and when you look you see one of the best-looking military units in the county. .Xll in uniform with their shoes and their brass shined. Boy! They look good. Fulton has one of the best military records in the county. Take a look at the regimental flag and you will see that there is an almost unbroken record of honor school. Federal Inspection Day comes in April. .Xrmy officers from XVashington, D. C., come to look the unit over, and if they think it is good enough they give it an honor rating. The officers get to show off their pretty sponsors on this day, also-it's something not to dread, but to look forward to. Every year there is the County Competition, in which Fulton competes with the other county schools. Fulton always makes a good showing, whether she walks ofl with top hon- ors or not. The boys at Fulton have what it takes to make a good military unit and they are proud of it. Now is the time when .Xmeriea needs to train for protection for the future, and Fulton is doing a grand job. The boys learn not only about different weapons and how to use them but also discipline and teamwork and many other things that help them in everyday life. BOYS' RIFLE 'l'li.XNI ..f .1 ...M if ti lrfl Io righi: Ewing, Sgt. Clolclnitt. in-irc-heir ..... s frozzd SXSW. ROBERT L. C0lAQl'l'l'T Sfrgfclrll Iflsirllflw ma Pitker, jordan. NI. Hobgood. Beard. Turner .... Third row: Y H 4 links Burroughs. Woolley, Stapp. xlilflilll .... 1'4UllVf1I mzr: Brad- Hfhfil- TUHN I'- 5lfV1Y -S57'g6'U71f 171-Yflllfffll x w y, Davis. Dobbs. Britt, Davis .... Fifilz rmv: Gray, 1 W Q , , williams, MCKCC, 1.3, Hobgood. T f5cz1. ALT ox L. ji stic:i-, . Amzmer if Supply H. IJ. T. II STAFF ll m xn' 'llxxx ma liIlARl.lxS liwlxfp .Ima BROOKS . . BIl.l.s' la1.rxNKl'iN5l'lII' Ruzuman -I.-XRRI-.'l'l' Nlfli.1.'l'llux1,x5 . WAl.l..xc:1c l'ui'1-3 . llllix' Ki-Nl' . ini had ..v..v-----u.,-W'-v f H4 -1 Od' i ,.. L'-. .ff Colon Cl l-ir'11lf'1m11t Cfolmzcl . . . Caplrzfn . Cajrlafn . Cllflflllill . . . Caplnirz 2x11 1,11clr'1'1aNAx'1' . Sffglfllllt Aflljfll mu" 1 'xpl lcrc R111 Fifi! mar. lvl! In riglll: lit. Cul. K'l111l'l0S liwing. xlllti. Clccil Miller. l.I. Col. kIiHlI11f Tinnel Suonr '. . dull. Qml l.l. Harold Hawkinx. Lupl. Billv Blankenship, Capt I D Thom x 2nd'I.i. liiuil Ruiliwuli-1'. Tlzinl rozr: Clnpl. jon- Bmoks, Cuipt. Richard jarrctt sl t Xu Xll Cawlhfm, 21111 I.I. Billy juz- Nlurrin. Ifourtlz rmr: hi Lt. Ruwcll RQ15, Capt Null Thom is ' an Lml Lt. Ullllziml' P11 1 o . W. ax . H ia: A 131911 .1 iv .33 1 x 3 '1 3: L Q '5 3X w I Q N g aaa" 4,a -I im Ln MW, if- 3' 1, c 7 1, ug Q i A 1 . . 3 Q , 5 ' A 1.1 A I Q Q, ke E Q IIFFIEEHS AND SPU SUH5 -xx . ....... 'I imwz ll Dx ..,. H1 'I 'lIl!'H I .' . . , . ' x 'A ' rn rx xxx 'I xxxl Q. Q xx-IXRR ex 1 kl Iixx '. . , . , . . . ,'1' 'Hz X OI x V .f.,A .l, ........ . . . . fl. - .l. lil xx ' Ns ur ........ .-xx I. ,,,,,, OI BROIJKN .......... . . , mu ' mllx Hill " PIIHI' .ll IPHI' jllljfll' Cnjflnirz fill 'Iain '.X. tl xx Q xrxl X - RXXIIKII gKKI4kRX XII xx x . . 'l'lmx . x Q Il .Turmx x X 1.x Hxxx .x1. ,. . 1 ' Yxoxxl jokuxx . . . . Lrlfluin ,11 :Iain . . . , ,nllnin . . . . .YIIHIIUI .S 'mmf 1.1-f'1lfl"!IlIlIl '-. I -444 4 f 1. 'C ll O JI fn" 1' If ff "iff f ' gif : X 4.1 . , A ,1 ' 1 F 'IU 'fl 5591 A 'I sig 'i-- 2 'l. .., , ,,, 1,1 . .f '.I ' 'sg V 'JE J: ' -'Z ' ' 2' f gg! .Z f ry . gi sf . I 1 96. , f' ' AQ , ,, X ' ,Aviv f ' 0 43? 'V 'Lfil : X X f 41 ICO Ns fi I ll 9 p VA fr JAX 9 U' Z ?, YI' ,linen r ja N 5 ,wg-5 5,3 z, Jgcfwifiw Q h Qfoflr. jf. . ff' I 9 JW I , ," fo ' 5 W fl 1' f. ' H ' ' I P H ' i ' x ' ' 1 S y I G If QM 44 ' If 9 W . ,I n ' vs aj f if g vf, A ' 55 ' v W' ,N f W ' if fu- 1, 1 I I if 1 D X ' 4 ' f ' W ' 1 11" f A 'Af ff I I! ' f Q 1 A , f 'I f ' Il 2' I ' r 1 A , ' I - 0 'g 1 I v QW? Y ff 1 , , jf ', ni. f I x .L ' 44 ' ' 6111" f -45: rj' . I c 71' ' ,., "4 i'E:!-q2-- . M 'X I X 1 'V W 6 ,415 fag e .12-,rg-' ' - ' ,, : , - . A . :5?ffa:gi.f3 A- " f -' 3' ' 'Y ' 2 12- - ,ng 4' "' " ' , W' 1. - :af We Q OW J 6' :ffl fir, 24 A V 1 " A '41, A ii" ' - ,55 3 'TL , V , , I Left io right, lmginning 111 ilu' lop: Anne Bennett, -lovce Herrington, Anita Hays, Lois Pearce, XYallace Pope, Billy Stanlield, .lean johns. Reba Chastain, Barbara Foster, Sarah Heard, Maxine Nipper, Barbara lVright, Carolyn Cox. lileanor Blclielxey, Marjorie Barden, Geraldine Ingram, Hilda Turpin, Russell Rai, Ruth Smith. Bobby Dawson, l-Qloise Eavenson. Kate lfratischer, Dana Burnett. NATIONAL HONOR SOCIETY The most coveted honor in high school is membership in the National Honor Societv. An Honor Society is of value to any school in that its members endeavor to keep all the phases ol' the school's interests at a high level. As a club project, the members ushered at the basketball games, they also gave out programs at the senior play. The member of the society are leaders in every sense of the word. The members are chosen bv the high standards ol' scholarship, character, leadership, and service. NIR. lit-ix H. Ht"1'c:H1xsoN . . Adviser Yvoxxl-, lloanrxx .... . . Pl'f?Slf16IIf TDORIS Anxxts . . I"ifff-I'r'esir1m1t blll.lJRl-ID I'lARl'l-.R . . . Secretary lllflll,-XRD J.-xkkr1'1"r ......... . ........ Tr1'a.s'11r1'r SE IUII PI. Y Q11-Q1 jlmmef III 111111 111111111 Ill 1 I lu 111 H 1 11111 ullllf 111111 Inkrx Ill 1,1 1111 In U U, CXSF l'111111l:1 hwunff 011111111 111111111 ROlll1lllll1 l11gl1 x1111111l, 1111 111 111111111111Q, 11111 1 NS LII Rl1sx1lI 311111 IS 11111 111111 1111 1 1 1 811111111 llllllll 1 ll I1 1 NN 11111111111 1 X11 '11hl1111 Il nm Ll 81111111 1 1111111 .1 1111 lllll I1 1 s U 1 Ill. ill 11 JL 11 XIIKK 1 I 1 I I I ll' SSX L X U0 N 1 111111111 1 1111111 B111 1 Q11111s ldlgl s111111111 ll1lllNLlxU.lJLl LS 1 1 1 11I11 111111 1111 N11 1, 1111 1 111 Nllllll 111 ' - ' ' -' ' 1 - . Rlll 1 1 .'gl'll, ' . ' ' 'lb l ' " ' . . 7 '-'11 1 . 11 'A ' 1 - 1 Ill I lllll '- 'IYHI 1 . 1 ' ' n , , 1 ' 11' ' '11i1 111111 '. , '11 111 'W ' -- ,111-ff - ' , .' , .. AFA' ! ,I 1' ju in l1i.1' Il IIS-ffflI'7'fU looks . N 'sw Ci111'111-111 M11 IgUlllt'l'f S 11' FUHUM ST PI' "hc yur: Nllll' lllill llitlllli' ix Illll lrcrc? I llislili I llllllll' lm lllc lJlillll'i'. xl'lH'Il llw loft is follml. Ilic 5 , llll'llllJL'l'N l'L'NllIllC work. Rlfll um juuu- 1 I' Ymxxr 'Imuux L I'CIllL'lIlllL'l' llllllillg il lmllx in llll' lllcxf' .X lrzllllil sl-alrcll IN llll XYill1 llll' lrvlp ul' ili lllflllll' zulxiscrs, lhe Fllflllll Sllll IJlllJllNllL'S ax in-urlmok cuclr year. 'lille trciuemlous laxk begins Wlll'Il lllc llllllll't'i girl- lZlliCll, .xl'l6l' llie PlC'llll'CS ll l mulls. wrilc-ups :irc wrillcn amd rcwritlcn, pages are sn . . , . , . lu Illl' L'llQl'1lXCl' llllil lu llli' prilllcr, zlcls are lrpcll. iclclllill lvrlllmvlrz-l,l11rf lnmllwn .llmmgwl . f . ,. - ' lillllhllx Illllllf, :xml spelling ll7l'liL'1IL'll. Milli the largcsl pg liurlsl-. H irrs IiiIf'lYlI'4Y Iirlilrn' BARR.-XR x SI'I.l,lY W l.'ir1'11l11Iion illflllllgfq' and .-lriisl jo W Sl'liI.1i'.-xx .-lrlzwrlimirlg .llIl!lllQt'I' ,Xvcl lil xxiflul' .-lixirlmll Ii11.sim'u .llllllllgll NI KXIXI. Nll'l'l'R fl.r.fi.slr1r1l ljlffrury lfzlilm' xY.KI.l.'HIl-' l'0l'li A-l.ivi.s't1111I l,llf'I'!ll'Vl' lfrlilrn' Bi 'iii' Bru. A.S.Sl.XfIlI1f I.ilwr1lrErIilr1r Xllljlkl ll H.vxkl'l:R A S.Yl.SlllHf f.'l7Y'll11lflIJIl AIIIIIIIQFI' fiXROl,I-'Nl- Klol-'rm' Firxf A-Isxixlant i4rIwrti.si11g Alllllflgfl' f'XRUl.X X Cox Swrnlzl Av.si.xl1n1l .4111 'rllixinlq .llllllllgff ll. Ii, xlikll 'lillirzl A.rsi.iln11l flllxwlisilzg .llunr1gf'r Horus .llmxls l3z'f11n'lr'r ,low Nlc D.-xxll 1, 'I'rj1f.sl ol llic wu1'k lmllplvlul llrc' Ifurum Staff llwalllcs vm Zlglllll. lllis XL'2ll' lllc 5l'llllll'N llllllll' :I llllqi' Nlll'l'l'S4 ol' llll' lil ulmpuigil will: ll llllxll ul N256-l in zlllsl 'llic SCIll0l' 1 l in :llmns lllllll'l'l1llLCi this lllslx ul i1'lllllglllCHllYl'l'llSlllg spa in llll' llilllllllbli. llrl- llllllli'-YUOII! ll'lJl'l'Nl'lll1lllll'N llicl il Qlllllll lull ul g ling 323 slllbNllllJll0llS llmn llll' Nlll1ll'lllSl l,UlilN.xll1llllN.l'll'Cll'll hi llH'l'i1lIllIll Slllll :lx Llll 1lllt'lll1llL llill ll il-rx gmail inlm Ull lSl'lll'-IIIPN. lf.Xl1l'l.'l'Y AXDVISICRS lf!! In righl: Nlism XX'Ixilcl1c:ul, I'llUl0gl'llllhK'lI Xliss l'rmpm', lfllilfllilll .Xmlxism-r: Miss NI1lgl'llllL'l' l'om'mlil1a1lm': Nh: Hulnhinson, ,Xmlxcliixillg ,Ml iwn: Miss XN'inlcx'hullmn. Imliximlual lliillllklxl Xliss Ifulm. l'INllUgl'1lIlIll'lk. FUHUM ST FF XSSlS'l'.XN'I'S FROM CIMXSSI-IS ,XND S'l'.XI7I-' Xl' XVORK if-9 lbmis Mlg nnul N. l'n-ggx lhxiu-, Shirlm-3 C.: nxx' au1,lJny Blll'llt'll mmm Il crl'r l'm lin n lrvx', If rzull Sullixz llm. Xumm- Nh lllll, Hilda Vlullfllill. FOR l ' NI RliPR1-1SliN'I1X'I'lVES I ,g .' zl'lm:lr1l SlClllll'llN, Xnm- Rngvrs lllltl Hilmn ,unc XX'ilsml. Blllilllfil Nlxlius. .Smmnl mn' ' , ' 3 IllIllhlllS. lznlllhlllll SIIIHXZIII. XILIIW If lflmcl. l-Qlczmm' I.cL'. llzuicl lniilill, 'I'l1irrl muh' Ham 1.iHllNllf, Dzmm' Ikrnncs. I71'unk Stallings. Patsy HllI'lOl1 Inc Rmcllll I IIIN lulxncl Bill Drzlkv. lfnurllz mu' llillx xIUl'l'iN, Bill C-illx-ll. Nlllrlux I-'lmc-mc. limhlx lluxix Cizrcbrzaf sr Sl K XX R PURI nl r rx uwnns 1. x-wr t .mn -ru 1 nun mx.. ,ur urnun ,uubnr i mnmwwn unnux nuggr x nxgn L 1 A :rr Li sw H 4: ed .mn ur x :L .un ww n .xxuuxun nuu L . w ,nur R In mn nu ml n n nu 4 gm K K Xl rx 1 x X nn, .m .nm wus I x nu M4 mn N r 1 In nu 11 lun 4 nr nw Q nm K Q 14 1 u um rr n num 1 u N an xm mnln ummm f n In ml K n um XI Nnppu I HI nk s x Nh nx s 1 mm bn lllN thc lmfzr gigs tu plus Iomhu L 1 lcdlx fll1lNllLN ull. .ni nm s 1 0 mx mpullx C1 mme thi x ill muh thc 111.11 Ili 1 I 1 s nn . 4 1 s . p Ulm L . . x lrnrlznul N 1 ul um Cm: x I It um x . . L I 1 1 1 J 1 ll m s. . llul um N 1 Uv lx Xlom -llll u n HDI Xlkx X -Il DIR' J-xl-STIR Sl',Xll . 13 I, IRS If fm, lift r., ,mx j. 5 -,IA . kluk- 1.11 : ,IA X113 -I1 xg VI. ZH. cmul . xx, ,gm 1, Bl 3 .xA - Q M H4 Q, 'I'l , , ls I xi. gg ls. Snll' , .ul mu N1.nl.'-ul 1.i wr: 1,. ul, ul. Jr. I ,im sf ,HJ 11.1. .- lr. H 61 ,lg U f rl, li. Su'-Ll A, B. ,l, lhlhi M 1-. l - . ls. shull , S. H-.n-.I, ,xrf ,mi mn-U, I.in-11-1 xi. S V4 ALL1 ,. .xx , 4 11111 In . xi, pf: 1, ml, L-, lx lung, l.m.,r1 ls, ' gn, .x 11,1 Un. l.1..,f1 '11 L gh 1 lm. .xd , 5, lnlwr: c. lnllcrg 1. 11, -, S. I llm..f1 Iv, Il 1, -11. lm... -In-lhl'I1 xx, ln, -, ,uv .U - ml l-I Ur: B, ll .-rg ,x41s.- -u,1-..1..f!1,ul.rg M. H.r, -f, N- I-.ll-U.. H' .I 11.1 1,-x1,1s, xx I ..1.1, H. I -, X141-,Mu . .-x, .IA ls ,1, H- 1- R, cm.. x14 s , . .X'.rmp1.n ,-.- c., xi. -1, 1.11 1, x 1111 1 .1.1 1 cu-...1,.1 .1111 M. .yn lr, MJ' . IJ1 fu-lu-1 lmj. SH 1111. I xl Ulm, ll 1 Xu uI"lll"v! You muft liniwh that nrl'cIc ' 'cz fc ' I 'Vml 11' ' '.'.' 'lklx' N'0'l'iL'll l'Cp0l'lC!' hurx"' 1' ' '. his ZITI" ' 'I 1 hz l' 'l I 11 lypisl who typus thc stcxf " ' Juv " -'iz' 1 -'lli -. 'l'h ' Czlwlirlrl , lfllltonk wchnol pzlpcr, is puhlishval by tht buys and girl: ' thu jullruzllisnl c'l'1ss. lin Il new slzlii tries lo inlprmc il, 'I hix xx-an' thc' flurzlinll lm' workccl Ulll wmnc Iin:mc'i'1I I I'ms. 'l'o ma-runnc the 'lllN'lIllk' in um ul puhli Ising llu- I A lun- sm- an :ww lCsl, "'ll1c King mul Que-un ui' lh-urls 1 lc-Nl." .X Im' gms! ll girl were l'lll7NL'll fflllll calrh hmm' IKOOIII to ln- l1lll4lilllll'S in ll ' KONI. Xll the K1lIHlili'llL'S wurkcml ll'n'd lo mukc xmmcy im' th' Cllfllflllll. XVI and C-l sulnl dlbllghllllli. I1-l wpomorcd ll lamb, :ml ll-2 haul zu llblllttb l'I Palm-. 'Hu' lolul runounl nrulc In llli: un - 'A '.'1ll,TI5. 'lkIll'HKiIlf,,1lIlCI f?'llL't'll of Hczn'lw," llf . ly ' l slum- f,Ill'iNlIll1lS, funn Y-l. wma- ll'UN'llL'll in dupe-I, , ,.l.1xxl Nl.I'kl1x1.xx,, dl' NLM! M,9I'858lLtll il U85 nl! ml rl l mm Lx l I I mln lll lwllwlll fum m XX.l I L .l ull umwlru l I u Ll L rI ll In u ur lrl m.l l all ll l l r I l' lmpwll r Irulll.ln ll 4, YU lLpolulN IILIPCK hx Sl.Kl1llIlg X'll1f N lNN l1ullN ILPIL l N llN llnlpm lll ilu lclxellmlgm N I N Illl N N ll l ln Nullla :IIN xml pl NN Xl It ciI.f.,f52 W L ll! rlgft Wright Hun Xdlms Thompuln Hlrpgr Baum!! I' II, .nfl I., gil: I.. 4' J. II-Ill-NN, N. NIH-f, s. .Ill I, S. 'l'.v.Uf, I. la I' . I ll: IN. " .I-, IN. ll-II, ll. xl IIN I , ll, II ,I xl, ls, wIN.,... cl c,.fl-V, xl, I'--lil. 'lfIIl.l WI: Il, bl.. l,l, ll. lllw, ci. I Ill, QI. II Nz N, B. Bllllk' Nh'l, R, H.lrIIlll.lll, Nl, Hl'.lJNl .lw, llfllllff lflllu' l'. I I.lk. I, l.llllplwIl. K, Xlillv , ll. NX 'Nl, I. ' hl I , X1 N. l' . IQIIL' ffllfllflllll l'L'lH'L'5CHl1lliXl'5 ls'lll'lNc1l llzllll UI gcl SllllSl'I'ipliUIlS for lhK' IRIJCII 'Ill' llolllc-lf Ill " ' ' I I' " . " lui llc " A A rlklll' " '-Nclllalli Cf 1 'cl ' ld ' 'L lllll- Plligll wllimll lllc !f1ll1l'ill11l IH ll 'ol'cIl. xlllllf' ' Ili' 'I llL'IlIS wL'l'c' :lllc S I I I Sc -'zll lilIll'S llli' ffllrtffllllf ll:lN wml zlll llmlllcll' lzllillg All thc' tllllIl'l'l'lll't' ill I 'IlN. 8 af fy' 11 jl.' "V , . ., , ', ' ', UNIUH III IT!-1111 III. B C 1 v1 1 111' 1rr1 11 1:1111 1 .1 1r11 111111 111111 11111111 111 11 s 111 Jr 1 nr 111 1111 1' 1 S1rJ1 111r1 1 1 1. 1 IJ 11 11 1 11 1111 11 1111111 1111 1111 1 1 1 r11,1 11 1111.1 1 11 1 1111111 1111 I 1 151.11111 11 11 1 1 ll 111s 1111111111 C 111111141111 1 111111 1011111 JI 1 s 1111 1 1 1 5111118 1 1 1111 111s1111h.111 Sl mm J 11111 x11 1 1 sums Ll 111 NL 1 1 ho 1 U 1 11 U . s X l L ' ll 11 1 1114 S 11r1111n ,1r11111r re,1xurer .1111 1m ear 11r111r1 un 1 un plans r 11l1n 1 1m .11 an 111111111 l'.111n1 nudenr d V11 .111 1111 11 r111 ent 111 1,111 11 11 -Xnn H1nn111 1 11 11 3111. 1. If W1111.kI11., 1f1.l 1.1-r 111.111 11.11, IJ! In ,QNX R11 11 j, '11, R11 N1 , NX Il .u 1'11pu. Il.1rr1 61.11, 111.11111 G, 111-r, 11111 S , '11, - 11- 1 , 11.. IJ N111, 11.11 -J 11 1111, 11.....1 gl J. , 1.....1,1. 1..., 11..1.1.. 1111.1...., 11 l'..11-1. 11.1.1.. l'1rp111, . 1 11- 1.11111 s.. .1, 11.....1.1 11..1..... 1.1 ..,...-1111 xy... xr 1. Nlr. xx Ilx. 111-. 11. ,.1.-.. 1. 1.. .., .1.. 11.11, 111- 11,...1,.11. 11. 1 11-,... l,111'1. 11....1 11, 1.1, 11...1.. 1. 1......, 11...... 11. . , 1...... 1..11......, 11....1 ,1J, 1, 1.11 1-..J..,., 11111111 x1.....1. 11.11. 11. 11 1-qll 11.., Th ' 111 '1 I 1111- 1-l1'1'1' ' 111112111 1211111 1111' 11'1l11L'l'51l1IJ, 1'i1il1'11shil1 111111 .111 1111- 11111111111-5 111:11 gn along 1vi1h lhcac lhingn. l'1111s1111l1y high s1'11111:11'nl1i11 is 1 'l'h' ' has 1' 1" ' 11 'l11'.'1'1lD hx' 1'111'11isl1i11g, ll M'1lCl1ll1l' 111' 1111: 1111 ing 1 ' .1l'.gl11C,"1ll1,A -,1'1l-l'ml1'-16111 1:1111 hirl 115 6111111-11 01621111 11111111 . The 1111151 1-x1'i1i115 1-1'1-111 1111: 1111- 11111111111-1 111 . 1:1111 'l'h ' 1'1lI1l was 1111111111011 hy 1111-S11111hsi111'1111111111 1111111111 .1111 1111. 11 .1-.1. 11'. .1, 11., .1.1..... 51 111- 1 vc , 15.1.11 11.11 - f., 11-111'p 1 ,. 1... .1 1 '- ' -1, vw ,1.. '11--1-,-,w.1-1-AJ , 1.11 1 ' ' , ,1111.1111.11ic lex. ST IIE T ACTIVITY IIIJUNIIIL r1I 1111 11 S 1r 11 1111-1.1n B:1rb1r1 9 11, X11r1 Ingram I31111 Burns!! nan R0I1I11111n C11r1Id1nc Ingr 1m I 11 1r1,111 C 1r1 111 1r11r1 0111 11 V 11 1111111 I1 1111 0n11 Ru111n IN 15,11 11 num I3 11 II111 1 11 111 11r1n 1 111 1mm1 1n 1n1 111 r 1r1 11110 111n 1111 m1 1 1.1ns1 II1r11r1 111I r I11 1 11 11 11 1 11r 111111 1 gr 1111 1 r1 1r1r0n1 11 1n1r111 ur10n 11 0r1I11n I'11II1 HI1nI11n I111 1 1n Inu 1n r11 111 111 1n11r 011111n 1r 1r1 W Q1 lr If r Bob 1 Ihv110n u 1n 11 :1 um 11 11111 nur 111 1 ra 1 1-111 01 1 111 gc 11 xr Arn IM 11 I111I'1 11n11 1n1m1 V100 11 111011 1111p011.1111 'I I11s IOIIIJ KOIIIIJOSILI 01 11111 1c1111s1111.11111s 1111111 1 11I1 1101110 1110111, 11111 111 11111111111 1I11 s1I1110I s 111111111111 QJIIC 11l LI11 1111111161 1I11s 11.11 I1.1s l1cc11 1I11 1I11111111 1l1111 ID011gI11111t 1.1111 I1111 l11e11 11111 10 111.11 111 11111I1I sc111I IL 11111111 111111 111 S1111 6011111111 .1111 111 .11 1111111011 s11 10111 1 IS I111 11111 111 01111 JN 1111111 I1 ll 01111 11111111111 111 1I1111I1111g 11111 111.11111 11 XI1111 0 1 1111111 B11111111111111 111 ST DINT Xl FIXIIX OIIILIRS 11 1 .111 111111 111.1 Burncrt 11 1 1111 1111 NL111111 N1pp1r Icr cr! U IN11 IMII1 BI1nI1cn1I11p 11 1,111n1, 11 11 r 0 111 111 n1 II11r11111 1x1n1 Nlppgr In II1r11'r 11 N11I 1 11 1111n1, 111 1,111 1hc1r11r 1-1 1 ,1.-11 1 111111: 511' 1-,V V . ..,1w11,.., , .. ,1 , ' . , 1,.1 11. 1. . 11. 111 1I1:y,I1. 1. . I5 1. 1.1.1111 11 .1 1' 1 5 1-111. 1. l'. ,I1-11. .11 .11 ' , 1. A1 11 . 11 4 111 -. All. 9. I 11. .I. I. I"11 .1u, 5. KI' I1' . 'lf J 111111 P11 I1. . I' 11, C1 -d1I,' S '1I1. Iflniw I: 111, . I. . II'. . 11.11 . 11.111 1.11.--, 1111 - 111.-1. 1111.1 Il.-1, 11. 1 x.,p-, 1. -11 111.1 11 , -11-1 - 11-, 1' g 11 , 1115111 G . - . 1- 1 11-1- 1 Id' . 011' 11.4-1. 11 11" -1. ,11-1-- LAN .1. 11, 1.1: 11- - . 11.11 1'. 11, -1, I'r 111 5 pl-, 1-1.1 f 11, -. 11.111, 1-111-1, G .1 11 ' 1. 41 - Ii 11- '11, R'-11. 11 xl -11, C. 11, hl . II .I nj Q " Ili'- Ol'11ll 1I11' 111gz111i1z11i11111 111 11'I100I. II11' 5111111-111 .X1'1i1'i11' 11011111-il is 1111c 01' 1I11' A. ' .. . ' v . K., ' . . X., , '.,l. '. ,Z . , . ,1 .' . 1' . ,., 1 , , , ., H. . , , . U. "1 1 ' .'z - 1 " ' I XV' ,I' I . II1' , I ' gg 't I1z.' '1111I- --Ifgl' I"I1'z"g'Iz1 I"' "'j1 ' ing. N11 . XX'1x111111 111111. HR . G . XY. .X 1 -IR., 1I1l1 -11 .L. L. I L, ..x. 11,11 11, 1111, .,1..1.-.1,- 11.11, Bl 1- 1,-, 11 . 1.1-11 1.1 111, 111 -,111 'V A ' ' 1'-wh' 11'Ic I r 1I 1gI1n 1 111 17.1 . ' , NIM' - 1" ' . 11 'I 1 rc '. ' ' 1' - ' der. ATHLETIE HEPHESE TATI ES W R lf 111 x111 1 ll11 1tl1let11 11p11sc11t.1t11Ls kup 11011115 1311111 lol l1.1sl1etl1all 1111 tl11011s, t1.11l1 holseshoes Ll Xll Il ls 11l1o 11111 800 110111ts vs 111Ll1 9 111 1 Ja ll , 11111 11 thc 11111 61111111111 1 I 11 1 c 1 n11 1 Rec 1 .1 an m 111 11 11 'I rr r 11111111111 run rm 11 111 1n1 1111111 ECRUSS 111 l li 11 1111 111 111111 S r1111'1 11111 cms lr1.1111l 111 1111 1 3 SS R X 11 1111 R 11 1111 11111 11 11111111 11 0 cs C1n1 H11 1111 1r1l11 N .1 511111 Thelma C l1o1c1111 BQ111 1 1111 r1 1 Shu 11 111111 11 cm '1l1XX1I1 11 Xn1t1 111 1r1 X 111 1 111 111 1 111,l11 1 r 1 11 1 1 11 S111 111 1 11 11 1 1 1 X 1111 111 H1111 1n1 r I1111111 n111 111 r 1 11 r 11 1-11 1 II11111 or n1 1 1 1 111111 R11 S1cp11n 111d r111 .1111 1111111 ll1r 111l11n1 R11111l1l N1ln1 111 R1b1r1 Xl.11l11v1 RED EHUSS Dont lol-111 to llllll some 111111111 Lo0tl1l1111sl11s md 10.11 0 llll 1111 tl11 Rui C 1088 box lo1 10111 ll0IllLl0Oll1 'I l11 I-11lt011 Red c1085 l1 IS lCCClXf,1l IIIILIQSIIIIQ lcttus 111 11151161 lo tl11 boxes sent 11l 1111ls11111117 llll 1 A1 I 5-.xi 1 . . 1 Q ' -V l J ' -A X ' ' . , , ' . .D 1 , l 1 r - 1 1 f 1 1 :1111l boi: " l,f.00 la l 1 l'lll- ' Q Klll' NIQ11' l-1 Q '-11 l ' - At- ' i 1 W lz 1 I .' ' lion. '- N ' '1 , . .1 . , . 5 lm-,N-...-1T' .,,1-.arvs . . M., 4 .Ah 1' X A A. k i .,. , Nl . . ll. NI1 .11 UK, A11 11.-1 . 1.1.1, 1.11 1.1 11.1.1 11. 111...1. 1-. 1..1,.,... 1. 111...11. .1. 11, 111..1..11. 11. 9 '.1.. 1-., 0.11. 1. 11. 511111.l r1111'.' K. Mil l1 ,G. Nl1ll1, l'. C. licl1l1, ik, S1 1111111. B. l'icl1cl1. K. Ri1l 11, T, D. 11, .X. Udo . 'fv 11 11111: Nl. Nl1ll' l. Nl. N11 . H, G11 l' , ll. ll. 'l1' , lf. kIo111w. 'lf S1upl1c111. XY. ll. 1 .rl. , Nil. V .' I 111, :Mi 111-1 .hw .I ,hi .,It 2l..,.',, ' ,,?A.'l. , ,.A.' Zi., . , ' to l':lll'0lJC last 10:11. This yczu' tl11-1' sent lllOl'C boxes 111111 C011- ' I lribul' LoLl11' lull: 5 " 3' "1'cs. . Klil ll'RS IJ! In gfvl: GI1 '. kl'.1 'l'l pxon. .cc '. Vg 11.. .1 Nl , '--1-. 1 ,1..' 1.5-1, Yicc-l'r-1i1lc111. Rll KRU ' I'l'KlSl."I'.Xl'lYl9 l'11'1l 11111, l1f! I11 XM: KA j 11l II1-1 111. 1. 11 1. , GIr1.1 1. ..1 1. .- - .11 . 11. . .1.1. .11. ' 1...1. g klu1l1, . C.1 1l111 011-1111. . l-' K '.1. 8111111 1.11. .1 1. . - " l.111. . '. 11. . 1. .11-.1 ,1.....1. 11.. .1 11. 1... 1.-1... 11. .1 1. lS.1l1.1r.1 XX 1 , lic 1 I1' l71l11-. ,Imcc Burron. B11 ll1'11- 1lcr11111, 'll11.l 111112 lS'1 Il-.11. lic l'.11r. Y111.111 l'v11111l111, Xl r 'l ll.11r11on, Xl.rl'11' .l.1 , 1.1.1.1 .-1111 1.1.1, - 1 1. -1, 11.11.111 '. 1. . l.11'l1ic llc l-won. I11 II1 11111.' ll.111l1l 'l4111l1l. R1111-ll R. ', ll.1 old l'11l1 , l.1Y'r11 . 'l. 1.1 ... Th.. .1 ..1.. ML- R 1 , .1 ' I- 1. ll V' Ii' . l1f1l1 111111 ll Id K1 l- '1, . old 11 1 ' . . 1. 1. 11, 11.11.111 1.-1.1 11..- Uffuze Staff e 4' if gl YW I' 'nt r tri mum 1 tr ld: Vlxrlt Spurlo lt loin Mtlhnic L X t clti cniun Dont UIC, loo is 1 tht . tc ntl to tht cli tllu C GIRLS RIFLE TEA nu ki xi HX IN Htl! LK X YI l'1 Il kt n suiin Um W. it fm if . i , 1 im, is... T hc hlllS 1lllC ttinn inccts exon neck Tllcx pmcticc lol the connng iimtclies ich t tu . .th.nnstg,,11ls ol otlici scllo n I ' ' "5 if-1,,, V ' 1 it A i Q . 3 waa R W-Mil' t A ,i 1 " N , k A i pf l f . fat . A . ' ' vw, it 1 C ' if fi way! ' , .. 1. 'S r Y K U 'vw ' 15511 . - V ' 1 g , j : 1 Y ve Lf 6 f .5 ' wk A 1 3 B- 's ' 31 JL- 1 i . 'Z , 4 is lg A 0 Y 1 , ,, . is.. iw.. xvfagln, My -xg.,--, , ,Q-. Q, . - 'I 'l'l1- olliu' stall' :assists Nlrs. . wtrv in typing, :unsn'ci'ing, thc 'pliont-, :incl doing :ill sorts ol' jobs nccclccl in lic ' "k's cl: 1' . ' 'f ku 'l 'y 'irc ll 1 ' ' 1 1 ig P I Snr. Rt I. it omni, luifinilm In I I ii lf!! lu ilgfiff M. I liznmuw lloyd. M.rA' ull 'Li , IS- tv G 'lli . l5.irlw.ir.i Null' .in, Ioyu- Herrington. Snufril rffnf jo.: um. juan Tlx p . K. he u l' Lin, Nw! 111 jvlrlzin: Yi i.in l'cuy'oin, "Hy ',s.c. ' . U' . ' .' ,. . -. , ., . ,I , ., . '. ' . ' . , . , wli' l will lrtwc ' 1-' ' 5 1' ' 5 ' 'Q' ol5. NA HE III. In-r 1...., I1-H 1.. ...lm R, ll...-11. I, N1....g..... II. N1...1h1..., R. S..i.l.I.....1, x....11.l 11... J K, K.I, p.111'1u1.. 15,111.1 IS.1r11u11. Xin. lI1.1.1. 17. I1..11.1p...... B, X1..rr11, T, 91...-11.-1. I. Sm1111. l".'1.l .1111 J -I. 11cn11n1g,11. .X11.1c1N.111. lx 11.11uc111r. X, I'.-1111..1111. .f..-1... .1 1 IC...1.l.-. -.- 11 Mmuxls. Pm-11.111113 IMNA B1'11N1'rr, VI..- Nlu. I1 11.1111- 1. . E. III. XX1.1I.- 11. .I..N. 1I..' I1, 1. -11.1111 1.1 . 1l..-1. I..1...1.N 1.1.1 ..I..-.. 1I..-. I... 1.I .'. .. 1 . 11. .-Q , ....-'. . .- 1.1.-11.1.1-1. 1-ui... 3.11111 1.. N.11.1....11 1111 111 1 .1 1- 1- . .. I.....- .1 u.....1 1.1.1.-. IP. P.. f1..1I.11.1- I..-l..-..- 11.1.1 .....'L 1.11.1 11... ..-..k.- .1 1.1-11.-1 N1...I.-1.1. 1. I..-11.-r M111-111-1111, x. I..11.. 1.l11...1 Klux, II1-1,1-N l'. 15111.11 .Irl.'1.11'1 ,XI 1111-111-gi1111i11g11l 1111-101111111 111-11011 1110 Xllllllkl' 1211111 1110015 1111 l1l1l'lX' lll1lllllL'5 c1'c1'v 171'1L1llX'. . 1 1 'I'111'i1' 11111111 lilll-IXMC is 111 kccp il s1'1'1111 l1ook111'1l11- i11l1'1'cmli11g 11111- Ill2l1N 111111 p111111s 1111-1 s11111y. ,....1 .. I..-11.-1 I-.1-1...-N, I.-...I.'r, I-rr f.. 1.g!.1: I. S....:I.. S..gi1I C1.....'.......g It I. 11...-r., V1.1- 1'11w1.1u111: A. M- B1111.1.w11. 51-crc1.1r1-'1'r.-.1..1rc1'g B, 1'.1x11.11. 11c1111u111. 111.1 I. NX .111.11'1'. 1'u11l1.111 i11.11rm.111, Thaw Arc 111.-ud 11- 11. ..111..r. 1.1-.q,1.1w .111 1111- 11.1.11-1.1. 1.--..pur.11u 11111. I1 .1.l.'111g Ynmw I'1r1111.1m, Sw. 1.1.11-.5 HA111111. N1111111x..,71.11.1111-r x...1.'.l. I1-jr rf. 11.1.15 1..Il......., XI..1.111. s.......l1-.. I5I.1.k..1'II, 1.1.11-11, IH.-1..1., 111.111-1.11, 0.11.1-11, N11- X1-1I...1. Sl.1u.l1u,q, l.fl lf. mqlflf Mi.. l..Iq1'. 'I'1..1.1, 'TF t..pIu1 , T.1n11c1, 1 111 111111.1., Iicrrv, Rulwrlw. X'111.1rc. V .111.1.v.'. 131111. 1l111.11l1111c. Sl111l11. 111-1111111113 :hc 111111 1111.11-11.11.u., II FETEHIA STAFF N s IANNII I lwmxn NI 1111111111 out ll 1 Hu ll 1 pt 111 t IN ll lllll Qll 11 s L 1l1tc111 IS ILSIJOIISI 1 1 l11111l1 v rv! 11 1 111 1 me 1111 urns nmnmn rown .ln 11 lens B Pnlgr NI Witflunmld 'xlrs Gramblmg S 11111011 B S 111.r NI Ingram Turner X Tanner S Hnldcrbrzn B 1 u 1 :rut 1n 111 r1111 Sort E Lum or B Woo ex D Newman xmplun 11111 t 11 n 0 lv I llnm1 11111 11111 m1ll1 uans n Helms Ulirnn R twhtns C I luburx. I. Bcard Ii llnsu IUIVRL HOXII Xl XKIRS Ol XXII RIC X Il1e 1l11l1 111t111l1t1s .111 1111 e11tl111s1.1st1c llllllll ltlllllllllg 1l1111111 tc1111o1111cs cl 1ss 111 Icllllmllly Il111s l1.11e been 111 tale ton 1111 IIIS pmltct 11111111 111ll extend 111to thc next scl11111l xe.11 Des ntt the tl11t1ts ol Oltl Xldll XVIIILLI the club lllLIlllJLlS CII-lOXLll 1 uunu 1o.1st ll Ntlllll lllll0Il Pllls 1 Nl B1 11111111111 11111 H1RR1x1111s. 1111211811 1111 XXONINI ORIJAN 8111111118 Xluuux Kms 0111111 11151111 l Sl H NS Doks XIJAXIS flIIl11IIlIl11 XROIXX C.xR11x1R hm I1 XXII l 1111111111111 B xkuxkx 5l 1 1 IN xx C 11111111111 126111111 1111111 1 111x 'I I RVIN 1 IOSR 8111111111 A111 lly I 111111111 ,,- P...- s Xlucn ls 111 1 r r 1 we lurk M111 L or m asrann m1 tc ons C1111-ns Jrdmr lx Btmrtltn 1111 1 ltd uc -X Bcnnc I. Hawes 11 nn .15 1 ass X an V xt C dtn t c n lvl r 1s 0 ox trrm t n urpm .mu o m1r uolu 1 m orc an rx 1 Rec l1111rf11 ron Nqptr u 1 uns um non 111.1n Uucnsb ardln Nl rrcu 0 cv u xan ls Sanur B Sulln an I1 1111s 1 B S Duke W Hayes C Wynn Zll' fllni YS Cn YY IH IL t .IYIS XX 1l1 m S 1 It an D Harsh B l:1 Son .lk.. 5 4. i. ' '1:. If ll '1rry! rry! l,llI 'l is Rl '1' cl l1:1t t'1'e','111 - loves 1 - yx. 'l'l1' C2 'r We ."l l' lltll' the quick service :tt rf. 1111, 1.-1 1 1,11 .- My 11 D. H 31,11 - , 11.11 -,c. v wp-11, A. 11. . 11, . ' M. . welwl. 11. 11 1,-. K. 5 '-11. 11. T11' 1 .- 111. 11 .1 , . .1 11, . " ll . , B. 1 1. ' , 1. cz ll7'll, T, Cl n , 111. .-1. 1: 11, 1. If 111 1: 11. s ' , 11. sv 0, 1, , "-,.51',',T.il-1 , ' " -' ' 1 'iz 2 .. fn.. ,A li Q. .. 2, ,V ln. R Q ' 4 1 ' KI 4 1 ' A 471 I h. 1 u l'l I 'x' x"'.'l Av ' I 2"- l'.x1' .l.'-1 ,.x1:k. ..... . . . . .... ' ,Ii 4 .' ........... 1"'f- ",.f."' ....... "1 1.11 'ly 41 A If . . , I " Cl, '. , . .' 'Q '1-'.'.'-TMI' . . I ' .- . . . . .... I" "" AW' H1. .. " .3 11111111 1' ."1f.1' . . . .' ' ' '11' I ' Fl HI I 111 . . . H .11 , .111 ,111 I1 11 11113 1111 111 r1g11f.' I'. Strlcl-alznd. fl. D"'l1c, f cy, ' 'lx- -11, Y. 1 11. , R. Ch 311. s 111, 1. s ph ,1a. ,C G -. '. f -, Swf J 1111-.' xl, .- be r, .. tr, . ,- 11. 1, 1111+ 1. 1. Bl .1-1, 1. w111.m, 11. 11 , K. ' 11. 11.11 - , 11. 11111. 11. Nvll sh ll 1.1. T11 . 1. 11' 11 P, CQ 1. 1. ll' 11. T qu. Ad .11 A. ebb, J. my 11 xv 1. 1-111 1, G. Nl 1 a, 11, w' gh, 1.. 11. 1 . x1.",1,11.11111'.u.1.Th , ,11.c.0- ,,1.1.. 1 y,I' II '...11.c11 ,c.cf1,.,1.s1111,1. 'V , . V 1111 1 M. 1-. 110.111, P. Black. . . , . - , ., Q ' ' 11. P' , 11. 12. 11 g .11 .H cl N111 1 -1111-1 H. 11 1 . 1" ' 11. H11 X. 11. .nr'c-I 11. . 'cld, . "d . Y! , - w I Q . IIE III. n r xg nr r rw 1 4 x xx un ru x un In muh xx XIII Xrx u r Jr u um lnmmx mghm I 1 - x vr I nsm mm ALL I I 1 n 5 url 1 us xrr I Bun r ,I I mm 1 1 urn mm Ln u :num xr I mrynrn Jr gn U nu mu I x L u In x Ruh Sm: u x Yuri 1l1IuIx wsu n I n 0 s L4 u v Q m xx mnnr I L xu mn xx In 1 L I xnn 11 g 1 x umm um IS nr xml u u null I rx u n 1 L x 1 pn ,nn n :Q n rn s ur urn x 1 I7urL lmllmn If xmum 0 pun mu I IL Lx In rx n I r I 1 U 1 L hum u lx nx I mm rn xr nm hnmu QI uv mu. rrm um lx L Inu x x um rn n fu f rx 14 urm lr ux mln wr I ur 1 u x wr x on 1 I mmm u wins mu nm r I L Llllil 1 u L Jjut 1 , 1 t 1 I S nu C J N 1 M OIIILHKS u lcpxcni rcaxurcn axc nur vmmx Nau21 Lrczux zrc Ivu Ircuc I I ug. v lnwl r.fn.l1fI in XXI: U '. G.1rdnc,I3.uuIC, Nix. H-nr' Il. id. fQnlI- W 'ghr. BIII-' W vm, D1 'I. , . . I1. Ch I- I ' g, H ' . my . . ml-Ulm Sm,-..., mmf. J ,hh . , K' 'mh xx' I-. BIII thru mn. g.I.,f,Il WL- 1-Img cs rg, IJ I .mn , Hi.. ,Ioan 1. Ira. - 1-Um-f. on.. c .F-IQ, ll... - lmmx 1.3. xr. '- Sp I -L, xl., mph- Q. lnuw li.Au-. KI I- V lx Un, new Bcll. xi. . - B d- , I-I ,Vx cz -ns. 1,. - I1-lm.. lux lu-AB H n, Yu mn mm-,.,hn. I ' nl, Tfv .1 M..-5 RW c by-, 1-lC.m..f nf. FI . -I x-I , . I-I bl hn , c..f.,l..w -n- . llimkwllx Iiulg-r-. Xlj -Ilu II. mx. FI: N1-K-I ' . ,Im iuII . . Snr. II'.urd. Cxlin XY. , Iuiw II'.rc', Ihbb' I? 1 . Iffnvrf- run: I ' I. . lm. I I il -11 . is-I an fh R.. .1.ll. my ,Inav xmlcf. H.. - mm ., III, C xx' 1 ., . mf, rs.. m,la1u.w1I.m.m. is. rw. . wr gh . ,1..,m iw, 'I H, ' , m I I-,,,I: RJ 1 H dw , ls' I l'-ck. Rn I Bull. Img- Is. If. nm, QQ na . llI,.n-I-fs. Turpin. Ruku ch., mn, MJ th. x1..- I'.nN, by .., X1-I. -I. Hum lnli . lm 5 H. Ik ns, W . my -If. xl Iv mn: .x -1- - ,XIIILIVI II.u'1cr, .1 Hf ' ,4 , In-I l-.m I7 II n. nm I'iI- , Q.uruIxn GA I cr, Ixclyn G rdun. i.lruIxn lux, X111 In Ian, I7.un1 I3 '11, Nufulfv mmf ,Xn .x Ha" . NI. . lu.m Q. I1-x. Ix, v Il utr. ln 'I' Su cv . GI '.x jenn 'l'Iwmpwn, I'.nuIxnc I'-I.1.k. Inc H,rIxn. ,In V In U - Iw, Inv -' S. Iu w, Ilnru lnkmn. 'l'I1- I ' " Cllulm lllCL'lb cvvry 'l'1IcscIz1y. Iivlorc ll big clamu' il Inca-ls nmrc Itcll. 'l'I1- ol ' -' is Inn :md learning loclzl 1c'c5fmc'c-I'1IIy. XVI I Im Qquzul 1.c:ulc'rs, thc Ill! " llul valve an len 2-Your CIZIIICL' . I: rch ISI. U . M1 Im1uMcl u1u,AIlv1wr ,y s I .T f1.,.Nr1,Q.1--I1..I. 1. V ' LII... be .' zih. I R Q"ng. Yue-' I I nl. Immc Hum rruw In 1.1 In Ilnwrnx Y.muh.m Imu lu Iurcrluxu sxhulv CIu.1rIw Iuung .xml InSufI1um cmuur, '- Iim. SUUAD LE IJEBS 111 1 11 11 1n 11 11m1 1 1r r1 111111 r11111 R Sm11 1 1 11111 111 1 1 1r11r r 1111 11 11r1 111 1 11' 11111 11r111 11r1 S R111 111111 1 11 511111 11 1 1 11 1 1 1 1111r 11 11111r 111 1111 1 r1111 111 11 11 1 1 1r1 Run 11 11111111 1111111111 S1111 1If 1 1 11m1 11111111 1 r 11 11 11r1 1111n 1111 1 X11 11 111 111111 S1111 11 1 11 1 r 1 1 1 11 1 111 1-1 111 1 111111 11111 Xllss A1 lx 1 1 1111 11111 su ll . 111 1.111 Sq11.111 11.11 L11 ' Ll 11111111 1111 11 111111114 11 1 1111 1 1 r1111 1111111 11111 1'1 11 111 11 1 11111 1 c l11'1f 11. iff! 111 1.qf1f: 1'. I'-11, 11.631111 . 1. 111 'k. Ci. R 'dy .X. 15yc11c. M. 11.r 111111, H. 11.1111 ,.,, S' 1l 11111: 17. 11, Hu , . '11 1 1111111 11. 11.1 11, 1. 111311. 11. 11 .1, 11.1-. M. 1. 11111-11. 11. P1 -. 11. 11, 11.111 ..,, 1111 .1 1 1 s. 11.1-1, .1. 1- , ll. 1.- 11-11-. 1 ' ', 17. 11 '11, .X. 15 -1, 1, XY.1r1.1. . 11. . . . 111111111 11111: 1'. 1,.11", N1. 1111 1111. R. 1111. . 1, K 131 . I. 0111-113 O. M, -141-11. N1 D1111' ,s. 11.1.1111-.,1. NX-1.1. ' '11 . . . 1.1 1 ..,. 11. 1. 111 11. ,1.'1'.I1c1.1l. s. 11111, .1. 11 1-1. 11, 111-11.1...1. 11. s. - -. 1. -' 11111 .11.11.,,1.11-.-1. ,1,1.---1 ,.., 1, 11-1.11,1.111111. -511111-.111.11,1'l111.11,s1111.1.1.11.,s,c .111. 111.311 11 11 1.11'11. 11. i1't1 11. 11. '1-. 1 ,... S1'1111ff1 run' 1.. 111 111' . 13. H.11'. 1', NPN. . S, S1111-. N1. T11111111 11. I. T 111111. S, 17 1'r, j. 1'm1r 11. .111 11. .1 . 1'lllI'1'l1 N11.C1.11.1.11-. f2"I'.Sl'l' " 'C fl 1 ' - .' 'z 'g111" l11llY 110 11C'11'11 11111-11 1111 1111' I: '1. .' ' lcrs .1111 1'1111s- 1111111 1-11111 claus 111 11-1111 g'l'OllIJS. 411112111111 11-111111, 111111 11-'11 ' s 101' 'z ' 11 i JI1. 111111 IRS 1111 111 qfvlj 1111111 1J.1111.Sc11-1.111: 15- 11.11 511111. '1' nw 11-1. 1- . -1. 1 1.11 3 111 11 1.111 , V111-1'rc111111. .xl mir, ld! In Iigfllf li. Kilgnre. H. .xllllCl'SUIl. Nlrs. lrirv. lx l':1rluin. Set.: Y. Peltyjolm, l'res,: K. l'il'2illSCl1Cl', 'I'rt-sis. Y . . . SUIYIIIII Huw: .XV:U. ll. Btll'nL'tl. Y.-P. FHETEH EL B MRS- Nw PR" ' - 'l'li'l3"'i R. Smith, Xlrs. Price ..... Y :Tomi roar: l. Bllite, XV. lupe, Sullixzin, llirsl mfr. lrfl lu Hgh!! Nlfllzmiel, Y. hllbllllill. B. Ifmlw. I I 'Ille lfremli Linh reiulw ai l'il'l'lllkll llCYK'Nll1llll'l'. 'llicy NIJUII- wretl ll liizmlllelault- lmzill All Cllirixlnizis. I"Rl'.XI1ll ll l.l.l'l1 OPI-'ILICRS Iffl In righl. xlrmrling: Sllllllllll. l,l'0gl'2llll fill2lll'll11lllI R. Smith. 'lil'C2l5lll'l'l'I IB. lfustel. Sl'l'I'1.'lH!'yI Y. -lurclzm. Yir'r--l'y-mi- tll'lIl. Nmlnl.' XY, Pope. l,l'CNlll1'lll. g EHUH L CLASS 1 First mu, Irfl In ngqliti D. Harm. B. Black, E. Hams, H. Mauldin, M. Bradshaw, B, Graham, j. Dyer, M. Thompson. C. Gardner. S. Duster, B. Head. :X. R. Hanes. 5. Stokes, J. Vdrd, I.. Smith, D. Attmway, Surwlil vnu: j. Medley. 5. Xfnldrop, lx. lillcnlaurg, A. Ayers, D. Slater, B. Fields, A. liurel. A. Nelmx, A. Lott, M. Owcnwlwa. O, M. jefferys, K. Strickland, G. Nlclendon, Nl, McKinsey. Mr. Robinson. Tfvzni wuz' l. Bridges, j. lcnlrew, M. Dobbins, T. Chmcwuud, Ll, Barden. Sl. Owensby, P. Sawvrr, O, Morgan, -I, Reinhold, I4 Vliite, Nl, lngram, S. Moser, Nl. Bradshaw. Y. Mann, A, Rogers, S. Turner. l. Knight. B, C.l'1rifIm:n. ffmrrfv rnu'.' kl. A. Win, S. Rush, l'. Buullurd, Oglrswlwv, B, Oliver. gl. Talley, B. Oliver, S, Cowan, B. N. Howard. B. Rnbinxon. Nl, Harrison. B. Pilgrim, B, Strickland. .X. Dvchc, C, Rumedy, Bennett. H4 Crmbv, B. Golden. The Girls' Chorubes brought home zi rating of "One-superior" lrom the Xlusic Festival in Decatur, Gu. Big plans and ti bigger chorus are expected for next year. -X H ,img f um, . ,nn frmmx ur., .H Rmald x m u in i umm w i L until Sir: ntl n ui nm m n Sun UN Y SON IV ulton s ln.intI nus bancl h ul its lllllbiilllllg lJCCLllllJQl If in 1 ilnistnms concut lol the students 'Ihc hind lexei has nms hun c iught hx mu loitx niusicmns and ill nc hoping thit it c ltinuc is nc cl On Xl nah 9 tht hand xefelxecl 1 1 it xctlltnt ll c s I0 rho lux L t xx ns 5lNLll in tht spl 1 HIY L is lots olesonit rl mu unc ctinvs at ol ll lnllmxu In h lskcth ill '1 L innninv huilc in .1 onnnx X onu intl H nulcl ll nxkins Lctp thu gs nn x L wus c inns nmx lunu ll X OHIC S qrry xx u tht nmmu of tht naw mtmvr Ronald uni itll! s The olhgr nld mem r 1 left to right Tmmmx Xaughan Il rm.m Tribble .Ind Bohln Ward nv! You lf! I HU! B lu Cxmpbell Bul Sun Kharlt lll nhurp, ll ri.: Copl x ld kxmlmll Danntn lludwn S mf rm luuit Smith Lnundmlxn Smith 'vlarxln linnl Xlilli lxilrnr Itddw Inn lr.ink Snllnngs ld Gilxtrap Xlr Rob inson Barbara Duke Shirlex Rush lliril ri Hillx lun lt Rnmwnd ll dun Bills Hall lduard Bgardtn Rn Croabx Blllx hen! Not m pntnrf Charles Harris Harriett -Xnderson Donald Ward Nlarx lramrs Briant joan Slalnalxcr Barbara Graham Anne Tanner jcwell Bcuchamp I - Mx. ml. CQ. lfi-I-ixnia, i A Th' :inn nl thc lli-Y y ol' wh 5 ' lun. 'l l' " inc-' H' 1 soho :intl z thc "Y"' "l ' 1 .nl sw 5 :tt thc' X l gp llairry C' ms, 'I' I' " ' 1 1' 2 'igz' l' 'I'h' lllClll Ill" Jtly svn ' 1 :incl ' ' mrs. lim mr, lm I., Km: Mr. my c , tlurlm lf V' V, n-fr Trilwlwlu. '. 3 ' vh. , . .ml X, llnhlv Vlard, HA' I' Crum, Nt-'ll Tl- .x, llill Hall, Iluirg- Pius, ll ' rl ' 'cltl.nnl. Sunuil mini Pmlwlwy lxuvn, Llurlur-l lullcr, llm'.iu' Gurnxlcv, lhmltl lhwlxina, jimmy CQ.u,Aw.uy, Ccuil Nlillrr. I. IT, lilmlniw, lh 'l llanulmn, lh lx ll ,Ray U d lluilgwn, Rm Marlin, lhll ' ' 'n. Mx, IJ C. Runs IJ rrlnr , , . . . ,, . l' J " f" 1 ' 'A " 1 t willful' 'tf.l"z1. .:" L ' ' ' " 1 '1 ing ol' Q. '- t 1 the lfilth District Nlusic l"c.'tix'ul. A ' int ' rus -is f' tm: , , , - V ,-, n vcsrruk- - - --V -in .inclh.u1c nc 1 .. ff . ins. M M X d, cr. I bex .ir', ' , m U' ' , c ' ' ,rt .,,.-cgi '1fs,,-520 nitric.. ,,"- .M ' , ,M U.: gt .,,,j- --,.gi In Silvul KRW, Nik, Dux K. Ronlxiux, Dniilwr' 'I'he initial meeting ol slmrlening ol' the school tiny sllurtenetl the life ul the vluh. limi mn, 1.711 in riwglwl. XI, XIell.inirI. Bun I, Uhxt-r, tl, Nlcdley. 17, IIJIII, I. Iiiidlex. II. III.itIx. .X, Iiiirul. Annie R. I It-un. XI, Iir.iJwIi.m, lk. Gilstmp, Irundcmg I, Ihixu, Yiut'-I'rtwitIui1t: Ii. Smith. Sc.lui.irx: Ii, I, iilhmiy. Ilreaaurrrz R. II.intw, Is, I'.xrt.nn. I. NIuuIdin. ,I, T,iIIcx. Ii. 5, UIiu'r. II. Nlmultiin. Minn! vffnj Ii. iiilheri, Ii, Gillvcrl, I, Kilgure, II. KI.iuIdm. I. Ilinfurih, II. Smxirvuii. NI.xry I. i.i.mrr. Ix. Slr1tIxI.mtI. U, ,IIIIt-ru, I7, ISr.iJt-ard, IS, Guldt-n, II. Iuulds. K. Rmnedx. ,I. Xl'.lrtI. Helly I. KuI'unsun. Wuxi, XI, Ihrrlwn. S. I7-nur, R, lliilw. S. Si.-km, II, Ihrrn. II, I'Ic.lJ, XI. Nhmn, II, I, NI.mn. G, Iludsun, I. rliclmun. B. IIMIJ. II, Illlritk, lfwvif run: III, Iic.lrt.Icn. IS. C hriwlmax. I', Hugginx, Ii. E L SudIIulh. I. IIIunIvurg, NI, Nlthcnlic. I. Ham. IS. Inner. 'lt-.ln Rltlurtlx, IS, Pilgrim. II, K'npIrv. Ilcluuhamp. NI. I..lmh, 9, Iiuxh. I5. Ikcnl, NI, Ilnhhinw. II. IIAXIN. Rcinhuld, R. Iludgxun, NI. l7ucluIu, ,l, IS. Rwlverlx. NI, Ciarhutt. II. VvxIIi.1mi, NI. Lmemlvx. Ii, Iiurrx. Iii-uv N, Ilimird. Y. Tanner. ll. Iiurnuit. X, Mtn, N, XI.inn, I, Kult-IIN, IS, Iitkmn, B, Gr,ih.lm, I Ili r XI Ihi In XI lhn ii IJ R Inn n K, e, , Impw , . .I N.. . , -iw I-I . LIBH HY EL The I.iln-airy Clluh is unnpxm-il UI the Ifultmi students who ut interestetl in hooks. .Xt IIICII' meeting they halve cluilles on hooks :mtl IIIIIIIUIS. Host ol' them help hy SlllIlllIIIIg hunky, receivillg Iihrziry xlilzs, liL'IJIlli'IlIg Imokx. FII I R9 I IIIRARY K I L'I5 li H In rlgfvlf mms Iain . . . . . , Inimnii xnxx.: ,Inminx Ilmuw. Aiuxix X, , XIII-l'f.I,.l,m , . Iviihliul I . Siivilmi Int! m1i,I.j1lffvigf"1: NI, NI. I'JM. I, ISI.x:Ix. I, I, ,I-fiiw, N. II.irper. I. II.nvs. XXI, I'I,lxu. R.Ch1Ni.un Il, II.1ifigIJ, xl, Ludbcuer. I, Iinhiip. S.im1.l win: II, Miirniii. ll. Rexnuldx. Il, Sht-Iluur. Ni. Iuhnson XI. Ihrdt-n. II, BuII. I. kliirdm. ID. Mhmx, llwf.l ifii- ,It-in Iiur. QI. X1.XXiIIi,nm, Xhu Xkhizt-Iwnd. XI. I IIIIIJ. G. NIifrcI.md. NI. Sa-yur. I, Lu-zsunx. IS, III-uluu-, I. I5I.iir. II, I-ity Ifimlfi wii. B, XI:-.mm 1, XX.iII.it'c. I. Nt-vsrtfn. I. I,u. I, H,.rJin. ii, I'h.iwpN.in. XI. Ihtfmpwn. I. Giirdim. L, Illwnbiirg I Xft1r1lv:it:i'.: l,w,iixw:'. XY, lrIwx,,I.HKL'pI1en1.LI. Iiliir. X. IS. Ciiwin. X. I'uiixl.fhn. the ISIII-I8 Music' Lluh Imozutetl almost ll IlllIllII'6lI enlliusiznstic members. .X group ol' this quickly out- grew romn No. 209 :mtl hzul their weekly song meet- ings on Ifritlziy during :ie- tixity periocl: Imwever, the JH. C . Gardner, XY. l'l,1ycs, 1-algnm, M. Wright, Nl. 1-Um, 11, J. Blick, I. H FHUSH.-SUPH. Y-TEE 'lihe Y-'leen in 0l'g2lllllCll through the Y.XV.C1..X. Mum ztctivitien ure enjoyed by IIICIIIIJCIS at school :mtl in the city-witle lJl'Og'I'lllllS. A city-wicle revognitioii service is helcl ezuh year :tt one ol the large c-l1urc'l1es where the icleuls :mtl purposes ol' the Y-Teen :ire expressed beau- tifully. The -lunior Zlllll Senior :ul has our purpose and song. These teens help llllllllll' their progrzuii with their potzilo chip sale. Then comes the lun with week-encl trips to Lamp Highlzmml Zlllll swiiniiiiiig, tlzuiciug and Nl, Mt'lJ.1n1cl. .-X, B -5P1.Y-TEE lnwl mu, lift lu rlyhlf ll. llvsnderson, ll, llurncu, C, Low j, Shape. S. Heard, AI. Blair, I., Ilqycx, M. Harper M. Garrett, K, Bell, E, Gordon, B, Slrieklmd, H lhvis, l., Bixhop, S. Cochran, B, Gilbcrr, Ii, ,I, llubbini, B -Iurdin, j, Slner, j. Burton, K. Strickland, B I neu, M. lhrdcn, s.1rf,f1J mr: E. ki. j.1rr.1rd, V. Icizviohn, it Smith, IS. Wooley, Nl. Cobb, B, Bond, I'. Smith, I. iruplwm lS.C1.1rdncr, G. K oplcv,I',.Gi1enx,.'X.Ciow.1n,C,llycIlc. G. Ingram unncu, Y, jord.m, B. Miller, l'. ,Iohnxon Nl. Slreulnian, B. loner, rl. hlcrringron. Iluril mn! K. Ihr 11.11, 1. Ixilgore, 1, iiutstlfiwt-fry, c. xx'y.m, 11. l'.1ir, is mlm. xi. mpptf. 1, isryim, 11. ,trim-1, fx. MW. Mann, L. Blauldin, Thompson, j, Uwensby, l'. .1rd1n. C., Harris, lb, Story, lx. Irnzwhcr. S,1n- th-rx, 11. Ruynoldx, E. xfwwn, xl, 11.,,u. l'umtl1 7.1.1 5 J. Wilxon, ll. Shcllnult, j. Nlclhnicl, IS, Sunlcy, G, Mort-l.1nd, C, ioflcr, li, Humphrey, j, johnx, I'. Iluicu, I. Ilclmx, I3. 111.1-wi., 1-, cafsgg, .x. Him, xi. 4 .111-ty, ll, '1'..rp..., 1. ca.,f.1.,.., 1, im,-..1, R. owt..,1.,, xx. lun, 111, lloyd, 1. s..i1.,...., 1, 1.-C. .x'.,1 ,H p,.f1H..- 11. s..ll.1...., 11. mm. .1 H lb 1 , , , ,ILNIOR-SENIOR 1'.T1i1eN oi-1'1c.ER5 lC'lllll51I-USO llt the IMAX- I.1'f! tu rlgfri: Doris Adamx, Yvonne jordan M,1rrh,i Carhcy. louise Hnyux, Iiarbarl Sullinin md jr, Qrtphtm. IPRESHNLXN-SUI'lIUNIORIE Y-Tl-l:X Inwlrf1u,I1fIturlgfiff B, Nlslius P S- thtrn I5 X Ili ll S C ,I . . 111 - . , . . .wt , ,. www. L, Hlitlt. B, 1, R.1b.m..n, K, 4.1-f.1n1.r X, llxuhc, 1. Romcdp. Swmzil run: I', 5.1u1cr, ll. liurncir, A, Iicntrcwx, S. Turner, xl, Rihuhold, lx. Ym Xl ith, l, st--11. A. loir. If1n1lm11,' A, X51-rw, li. lhrix1m.u, l'. Peel, l. I. jones. ,l. Iudlwiicr. B, Shgh, 5, Xwirx. ll, I',nrhJm. lffnrlf' r1111.' I. Uudlcx, ll, Hayes. l. Irulvhla, S Nl r S ll ir X1 ll Xl I I N1 I' '. . ow , .. os c . . . xxoi. , rs. rncv. .Not 111 piilnrri .X. llinmr. IS. Cirihmx, I. T.1rlu1on. I. jenkins. lhxlllcx llt nsox . . . I'1'r'.s'1'rlf'nI lYlYl.-XX l'r3'1"1rllo11x . . . I'ffl'-IJI'I'.S'l'l1f'IIf IJURIS Rm Nouns . Swretary-'1'n'ra.s'111'f'i' The Public Speaking C1lub's object is to learn to talk better in public. Some nienibers ol' the club wrote speeches on the Constitution which they niztcle in the Orzttoricul Contest sponsored by the .Xniericun Legion. The first prize wus lilty tlollzirs, won by Xllztllztce Pope. :intl the sec-ontl prize, twellty-five clollzlrs, was won by Doris Reynolds. PEHSUNALITY EL B Miss N111 Nisuux. .-lifxrnr XVoulcl you like to be popular and SllCl'CSSlilll? Then join the Per- sonality Club. This organization began with questions of etiquette and PUBLIC SPE lil li EL B Xin, Lloliv 0, Dtiiixtiuxf. ultlifwr Flrsl mu, lrfl ni rlgfvff Damien Hudson, Annie Mmudf: Blnckwell, Mr. Dillingham, Snr: llilderlnrnnd, john .-Marv. Suinfltl mu: Doris Revnulds, Mary Butte Wilwn, Yixian Pcltyyohn. Anne Tanner, blimmv Peel, XX'.tll.xt'e Pope, Robert llulcontlt. Publfe Sl76'YI1fI.lIg Club went on to study personality traits and how to develop an att1'z1c'tix'e Ofmhns HHH, Fad, Jersonalitv. ' , .V J I f Ollzers .Speerlzes !, N '4 .. Fin! mir. iff! In rlgfrlf j. Bennett. G. Smith. Srmrfil' mum' S, Cochran. B. J. Dobbins. B. Pilgrim, H, Anderson, J. Icdbetter. B. Sligh. Day' Burnett, P, Peel, j. lientrcss, S, Nlulkey, I., Hayes. j. johns, XY. Hayes, G. Ingram, Sl. Nl. Pass, M. Cathep, F., Jmrrard. Tbrril vnu: G.uJw.u, R. Joyner, MeV'illi.1ms, J. Pair, B. Slflilil-mul. l- Recd, kl. Sharpe, B. Randall, B, Peek, L. Pearce. H, Unis, H, Miller. B. Henderson, C, V'hitt. F., Gordon. P. johnson, .-X. B. towan, I, Sanders, G. Langley, P, Story, -I. Helms, M. Streetmnn, M. Barnett, U. Keishun. B, Sunlev. Xu! ru pntnrr: Dan Thompson, Berry Eidson, Barbars Parham, Susan Awtry, Patsy Smith, Berry Lou Hornsby. aw.-v 1 at . -. PYRSON.-XLITY CLUB OFFICFRS lift in ngfvlj Louise Hxyes, President: Hope lhxis. Cartlzritzl Represenutive: lrhn Thompsnn. Vice-President: Bain' lfitlmn, Secretary-'l'reasurer, 141 WJ ' ff' ' -1, X 0 6 I QW I 7 nf' ll 'F Q agp: ' M11 Q9 Ill! X 1 f,, l. ,7 ,fi X I I ,ffi 'fig A . :gg ' , ., :gl ,. .Q .57 f gf! ai 1: . ,., I 7 4 f 'fl fu 4 f 'Z.f4.'L K Fla S' Wm F r " -. ,Va 5 if X 1 mf' NV H12-" 404'r.Zf.1' I' 'f if i"'N"fve-l mf 1, 0 l,I.2'.o3 O ' ,Z 4 .V f'u 5 N1 9 gfj' " inf X Z S 14-Aff ny 1:- 'N O r 'gif' I' Il ,F 'ff ff 8 L66 ff! 1 M" 3 'I W. 1 p: I ' I 1' . Q Q H 9 ' .xv ' U 5 S x :M ' slxmv V E J ff ' Wu f 19 2 I 5 f 0 'xx ,J K I tv 0' J M1 Wf X! 'pw ff , M - lid ' f M' ',1 I? ff, j pi 2' 'Z I . W if I gl I , 4 ' 1 0 7 ffff f A hy, A , ,, X M6 I ff 1 I Q j. I ,f 1, If ' I if 5 1 7 ' ', X ff f , , NRM- ' ' ' .f 7' f 15151 'E-11122Ea .f , " 9 f f iff b Q f 1 1 ff hw ,122 "-:iid M ' X 1 'f . 'f K ,ff 23,1 0 f 5415, ,K , f ff 'X , '- ' - 'ex xiii hx-'V f' -' 7' , 5 'X' 'X -..L -S --' 'f Ju ,irfzfff-9' 12-E'-' ' .Q ya ' , A , f 'f""7 . I ,1:153::2!:' nf. - X- Y 1- Ah. A, K. M YEL' 1 .74 'A,,g:,L,f5gl LQ A 'ut neil' " nggggfg-I-iii .A ff? -'illlf 32:- xwx- ,fi vii'-33 ' if f' , K LL ' FIQIUTB LI. fzf ,ev ,-Yr' RoxunXl1xn Bill Suu xx IN Nll xx XIKIN X I X xx Hx llox Nfllllk x I luox s Hmm bow N lionm XS uw 1 Y Hokul our HARIIID Husmxs D1 ch Slklflxl xxu ?: 4. -tt N . rjvs. 1 ' ...., 1 f x .-.-'- - K ' wa'-sf-W 16.4.-:Y X"", 'vw ft f M ss- "N 2, ' X A' " Q ' -N" V ii " ' .t f4 cw.-.tg .,,. Lac .'-,,,- 1 V . V,y M ,augw D ,, I, iz aw. I. .W ts, Av-at . wwf..-,,-. 'NT' R I R, 1 af , - . 'L " " . Q-waist. IX! Q M . y , ' V H , , Yugv- , V, ' 5, .. W- --.,. .-, .-, llril mn. lrft In rrgfvlf Mills, C.ill.ih.in, ionard, Strickland, Yan W'ytk, Thomas, Goss, Nlilliknn. Vaughan. Nelms, kl'Ne.1l, wleleh. Sirulltf run .' johnson. llunt. ilierris, lvlorrls, llawltins, Word, Strawn, lloblws, lvltller, Smith, Vase, R.uitl.ill. Tlvml muf lllankcnvhip, Mathews. Stephens, Pitlard, Tribble, Gormley, Nleasun, Ewing, Stallings, Cooley, Grey, Thompson, Mr, Wills, Cmwtlirou. Nui In Iuilnnx' Trcller, Stephens, Thomas. FIQIIQITB LL Signals! Hup, two, three, four! Football-games of games! Redbirds-team of teams. Football means a lot of hard work, bumps and bruises, but it means something else, too: it's the glory of running down the field with the ball and the crowd cheering you on. lt's teamwork, passing, blocking, tackling, running-eleven men working together. lt's the disappointment of fumbling on the two and losing by a few points. .Xnd it's more fun than a threesring circus. Fulton is handicapped by a small campus-this means no football field-so the only place for practice is old "Rocky Stadium." But it's not the place that wins the game: it's the people. the varsity subs, coach and even the water boy. lfulton has them all, good ones, and plenty of school spirit to go with them. Fulton's best game was with Hapeville. The Hornets had one of the best teams in the league but the Redbirds won honors by downing them, I3-7, in a rough and tumble game. Our boys were chosen as "Team of the XVeek" because of this mighty victory, and Mr. lVills became "Coach of the XVeek." He was interviewed by Dan Nlagill on XVSli's Sports Review. Two of our players received special honors: Ronald Nelms was chosen for all-N.CL.l.Cl. and Bill Strawn got honorable mention. Nelms was also chosen as "Player of the XVeek" when he started in the North l-'ulton game, Everybody worked hard this year, Coach XVills included, and although we can't boast of too many victories, we can say lfulton High's football team played clean, hard ball. V18 players wound up the season with a big banquet in the school cafeteria. This is the season record: Fulton-Ilecatur QU--155. Ifulton's backs, Strawn and XVard, and end Xelms were a constant menace to the strong Decatur team. I-'ulton-Lee Ui-209. I-'uller's passing and Xelms running' were the outstanding features in the Redbirds' second fray. Llqnfiv " V Fulton-YVest Fulton Q18-Oj. Fulton led an ezisv victory over XVest Fulton with Strawn, Nliller, Goss, Nehns, und Vziughzui doing some lzuicy lmzill-lizrritlliiw ie crowd went wild us lfulton continued to gain vzird alter vaird, giving them t first win in the V18 season. Fulton-College Park U8-195. Both tezuns played hzird to the finish. In the v ning nioinents ol the gznne Nehns broke through on :ui end-:rround and d is yards, hut in vain: the gzune ended with the Rzuns lending one point Fulton-Canton 40-95. Xelnis played un excellent gzune, snztgging passes, iunninw punting-doing everything that can he done with ai lootlmll. Tonnnv X iughtn und Hurry Goss also did some fine plan ing. Fulton-Nlzutiettzi Q13-385. The passing coinhinzition, XVzu'd to Nehns, set up both Fulton scores. Vziuglurn was zi standout in the Fulton line. lfulton-North lfulton ill-2155. Both teznus battled through the rain, tm the J ol an few loyal spectators. Xehns czune out on top :is laest in gzune. Fulton-Hulieville U3-75. Strawn wus the niziin ollensive gun for the Ru n eleven. He :ind Clillord Fuller plowed 2lllC2lll to give l"ulton's at well destix victory. Fulton-Russell Q6-Iflj. Mud hzunlzered Fulton's tricky '1' ollense so th it t didn't get started until lute in the second quarter when Strawn sparked z of x drive to the three. Fulton 0 . lfulton ti lfulton I8 Ifultou I8 . , lfulton ll . lfultou lfl ll lfl . 1-'ulton lfulton Fulton ti . . .Kc . Decatur-15 Lee 20 XVest lfulton ll College lillfli I9 . . Clanton 9 . Nlguit-tlzi ISS zrth lfulton 26 . Hzipeville 7 . Russell lfl mg IlllIIIJll'SLlllllS 111' 1'z11'l1vl1c'1'ls. llllllk 4.-af 9- AQ '15 "2-.4 1 , ,M 3 '. EL B BLUEK.LETTEH llllll l1z11c 11'o1'k1'1l outs 2' ol wlnml IIHIIIN in w kiml ul slmrlx 111111 111111 1 .. , ,gh W - 1 E25 2 if ' , .4 . . 1 , Q ,Q ,QU Q . .. Q... - f N 'Z 2.3-f 1' - 1 Ye. . 4 mi ,, 111 .bei-f 1 ' Tl I-nfl mn, lwfl hu rzgfvlf l'l111-c lz1.1n11.n. M.1r1l1,1 'IL-.111 4.11l1cy. S11 1111.1 r'f.11.' Dorn .Xd.1n1S. Burn Vurlcr. run-.' ll.uf1l.l 5111111 .1v1, j. I, I3rx.1nw. Iurfrlfv 1'f111.' lI1tY11r1I I 11111-r. I ugcnc imuh. l.1ck i.1ll1h1n. Bull Srr llflfv vnu I Il, 'I'l111x11,1x. Run.1l1l Nu-Inu, l511l1l11 V1',1r1i, 'Im' Sullxx 111, Yrxlfv 1'fv14.' XY. H. l11n.1rd. iccul N11 511'1ulf1 11114 I Harold ll.1x1k1111, H.1rr1 fi 4:wN. l1QfvIf1 111112 lSiIl1 X11x1m11, Bud l11.1t111n. lcon Nl1H1k.111, I, li, H 21111 R111 M.11'l111. Ylrllfv 11111 I l'.1111 Y.111 XX 1111. 15111114111 Sl1'11kl,1111l, Millun X1.1rl1n. T1vn1n1v Y,111x1h.111. Htl 1'..1.1.1.-. 11...-.... 1.........1.. xw.f ... ,...f.....- x.-.1 11.......... 1..-1... 1..w.1....... 11......... 11.-..1....1, 1.....1 s...11...F1, 1..1...1.1.., 111111 1s1,...11.-..11..... EHEEH LEADERS X111111-11x1111 M.1x11.11x11111, ,1.l1f1.1 "ll'lmI IIA' gui. 11.1 'gnllu lol. lfs' gnllrz lmnz llmlfx' rn! lull." lfznrly in thc' llltlfllillg, il' vnu 11211313011 IIOIIIIIIQ ul 11. ll 5 only lllt' lllL'i'l'lL'1lCli'l'S lJl'1lK'li1'illglhC lll0YL'llli'lllS 1011 1 "l. Xlml ul 1I1c111 112111-111 IIHNSCCI Zl loollmll 01' 11 r.l .111-n. Ih 'r. 111.1 11 .1 1.111 R11 Icllcr. lmskcllmll , gmmx' U you llc T"""l"'Q"'2 1...1 ...... uf. f.. .-.,,'...- 11l.....1 1u....1, lm.. 1s.....-. l..,... x1111....1-1. R.-1... 11...1...... 11.11. 1....... Wh" 'hi' lllllf' Um' 'Y 1112115 51lmlY- UW xx..11..1-1 ln..- x.......! .....- 11...1. s....11.. 1.1. 11....- s,....1...L, .1...... 1.1. 1...... 11.11 IIILINTUI. "S,1n1I1k' 1.111-. n11w1..1 .11 1111- 1I1v11'lc,11i1-11. XI11 Willx lmz1111lz1gm-N Bulmlmy XX'a111l as Harold 5111111112115 looks ou. IIRQT STRING ll XSKI THAI I Vim! wiv, Inf! lu riifvh' IS. Puricr. D. Adams, X1. tl. lnhcx, Xi. Y. Bri mi, X1. 151-id, i. Lncmnn, GIRLS lhc ical' oi lmskcllmll hm iJt'L'll an hig Niiucw, XYIWI1 ll gzmu' was Iusl or mm lhv Spirit of l'illilHll wiill shone lilfflllgil. lc-1mlwm'L :mil gum! Nlllilililllllllqlill. thc IIIUNI impmlzml iizutrnx in :im ICZIHI. wwe lllllllllillllbli in mn ggumw. 'ilhiiiix xiinlml ntl lhv NUZINUII I , ...,, - uilh za xlmlmx mm Hnpiwillc' MN-,sy XI. Lzilhcx um high Nunn mil Il Xilailm mn xi ilmi- wiiiml, lullon ljllilllll, lhn luhfm svxli-1 um'kL'cl hziril tu hixaillx ilmp ihc gains nil-I6-lp. Kiznlicy again mppcml, I-'uIicmfNmrh l'uhon: lfuhun ilmppc-il thc sicimimikixn. iemxigilsxii ganna- il I-2Ii, illDl'li'l' plum-il an hm- iii-In-min' lfhf wi fi, WM, 1-. Nmxth, 1, im,-,.., ia Uvmvwfiw, xi, is xnlwi. xi, luv, 1. sri-vim. x, gmlwl M-hilt. Mlmn, again UML ,cming lmlwlx imm. Is, Isliik, i,. l.wU',X1. lIi..'1ww-i, l. limi,-p N il -if 'wfmi X. limi uilh il poinlx. lfllllim-KZnmphcllz Cizlmphcll mmm' up wilh lhcii wlrmlgcsl ri-uni in ww.'rzil ycmx In heal thc liullmi giilw 417-2135. .Xclzims ll pninls. lilliltlll-f1liiC,QL' l'ux'k: lfllillbll mmm- Ulll cm Ihr' w1'ru1gc'lld ui thc smnrc :again ifiti-315. Ruth lhl' guzuwls ami thc Imuurils wmiki-il hanll in win. llinllmi-llriiiml Ilillx: 'l'hi' l'ilhcm giilx haul il can :ill lhc- nan 126-lfib. Bowl, l'ulll'I'. :mil lhwzim climl ai hm' juh of gilzircling. l'illilf7ll-ii2llJl'XiiiC'I ifllilllll signin upset Hzipr- xillc' ffili-Dilip, Xlurgic lloyd wax vxccptimlulh guml in hm' mlviciixixc spot: Mluim :md liiucmcm Nuncil lhi' mimi puinls. i'llilClll'IN'l1IlllII lim' thi' wunul time 111 lhi' wzmni thi- Iiillum girlx Ivll hi-hui' Ihwzilill .Iii-3945, I-illlmi-lliuul Ihllnz Ihr' lvzul Nhllthvti wxvlul rimw ihlll l'uhml hnailx Itlllix il 123-Zia. .Xdzunx um lhc' lYlllNl2lllliil1g oficmiu' plzni-1 in thc' :ii- Imk. while- l.ihh3 Brxails wsu lhc- main liCiL'llYiNl' whccl. lfullim-Ruxwllz Ihi' Rmlhirilx Nunn! :in L-Lux Xitl4ll'X U50-Qin. W .,,,....M--' A , - ,L 1 1 .. 'l -. Ifw.l,flliiv1g'.' C IIXK1 1s,,ff,,f,,, .un in wmv .xmii mu ,x1..,...gi-fi. im is..mm. im..f.i R.m..mQ, ximmi x ...LH Kun Shi-II. Ihr!-.ir.i Singh. f UI livin Xiillmwl vXi.il1,igvii. In Mm XX.uv-I. Ih-iii Iliiluii, ,lmir li-.ilu-irur, Nunn Xurrx. lhrinara Kyrihun Kilim Ili-Nu-u. Ilivm- lllcnlm , .JHETB LL l'lliIUll-f1liil'Ql' Punk: XII mvrrmiiuiclil l'lIill7ll ll'Qllll signin Iwi In Rl ilzirruw lllllfgill. .Xriainw xcurvml I2 points. f'ml'i"'V Mini' l"'N'l'1- l"li'im' l'Ilf"'I'l"?3' l"llilf!ll'NflI'Iil lulion: ljllilflll ciroppcci thc' lam N-hilt. DUNN NIMH, :md LAIUN. ltxmwm HH, gllllll' ul thc wuwii. llulh thc' gll2ll'1iN :ami llic V Q luiunclx plzuul gum! hull Llgzlilwl liil' ll!igillN 2lQ,l'liN wuliliinyh thi- imll. xillllilil 'Ivan cJlli1LX Ninth hllhm' WMM' ' iNuI'lcl'Ii1clmzill. Cvznm' with IM-iziiiiu' ill lflliltill. Srmrx: I-ullmi-Ilupmillv . 38-28 illilUIl'l,L'l2lill! 2l-IH IllillDllARll9Ni'ii , 3.3-I9 I iillmi-Nnrlh lfullmi . . I 1-2I l'lIilHll-f zuliplivil . 215-I7 I llilllll-f ullvgi' Viik . , IH-fili i'llii1llI-lillliti Hillx . . 25-lfi lullu 1-llgzlrmillv , fili-fit? liiliuii-lim-4:11111 . IH-IGH lllilllll-lillliii Hills 27-22 IllilUll'RllNNi'ii . . S52-211 lullim-C nllvgm' I Ilix . . 21-23 I'llilUII-Nflflil lultmi . . 32- ll BUYS' ISXSKITISXII Y.XIiiI'l'Y StjL',Xll Int! rfizi. li!! Ii, vigfvl: Hurlwrr MYXQ-.il. Rm' Xiirxin, Hurt' Ci.-M. I'IeviJui'wi1 R.1inix,i1ur, Kuil Miih-r, ,Lthnny Hunt, Si.-tu,I wrt' R--n.tIti Nclnix. 154-Nw Nxarti, Ihiman Izthhh. lltxight Nizitkhntl. 'I-mimi X.i..4h.in, ,Xfff .u jmfrni: Xhht-n Ntirtm, karl H.ittniwx. BOYS' H XSKICVI IS Xl ,l. ilu It- Cul , ttttmyxx llztxkutluill opt-in-tl up nt l-'tiltmt with at hung. M it ix ll lnimitc Nlwtt ui tht' hmm IIIZIIIX tiiim-tl B H Y 5 lllll tm' tht' tvznn. Only um' ul lust xvntk xanxilx um hulk thix xczu, hiit hmx ut :ull Nill'N trim! lil1'iliiJl'Sl to inzikc this xvziik xznsitx. Cuzuli Hillx, with hiQ tixttztl ll2llil'll4t'. taught thc in-it' Imp thc gziinc. .Xftci twu :incl at hztlt hottix ut ptzitticv vu-iw zillciimtm tht' lion wctc iixuiilx .uh tn go liunw. On l5t'lCllIiDL'l' fi thu opcm-tl thcii watwii hi In ' ' ' ' tlixuvttlztgc- thvm. lhci enum' up this wziwxt ' 1 ic' Ning thii hut IQQIIIIHK lhc Rctlhiitlx, whu won' tux high Nllll'lll'li. shml lltlt Ict this lem ixilh 't ivumi ul tout' QQIIIIUN won :tml 1-Icivll gztimw lml. lhis xczirk tczim had mutt- iviuiitlcitttl lmskctlmll plzixcix tiith at xr-rx high imlixitltinl wining in HlllNl.lHliill' tthlctc ix ntimlui mit tm tht lixt of high xrutrrx im iutml. Rmtzihl Ncltm. 1 ' 3, 1 ' '. - - - 1 I-ultmi. Rmmltl lvaulx ntl with it tulatl nt LZIS pnitits hut tht' NVHNOII. llciulmwii Rziixiixatlm. Aitmthvl' otitxtttmling uthlctv. uhm viitutvti Inuit Ilnpc-xillc lligh :it thx' hvgiuning nl Imxkt-tlmll NCZINOII. mmm- up with gi total ul lfvfu puiiitx. "IH"Ti,XN1B.'iSKl7TB.-XII :Wi W.. tiff ff, ffqlvi: lt-limi 'i'h.,mp...n. Gcnc mit, R.,,..t iiminmi. hiiian Xiurgin. Riymond Niirrin. S.utrr.f rffzi .' kI.i.k Hunt. Clifivwrd lulicr. Biilx Murru. L ,tri Hirtnv-, Kenneth ISiip.itrt:im, Q- ns -4 "1" I'I XXI II.XNIxI I'IIXII 11111 1'f111', I1-fl 111 11gf1!.' Ix111I1 X11XI.11I1111. I1'111 I1-111111, R,1111111111I XI.1:1l11. N111111.l 11111,' XI1k1- R111I111. l.11k II11111. I1I,1 '1111.11111..-11. 11111111.11111111,1..111.1.A11111111 11.111111 111111111 111.111, SHETB LL ' 11-1. -- V l ll111111111s. I-'11I11111-Rllwcll: I"11I11111 111-1I with Ruxwll IJIII Iml 11111- l'I'IIllIl' p1'1'i111l 1-I8-II1, Ilc111I1'1'w1111 Rz111111z111'1' Iczuls I411I- 11111 bmw with El S11111- 111 IH Iminlx. I'11l11111-KIa1111pI1clI: l'11l11111 111111 the-ir I11'xl 11111111 111 thu 111II1 1x11111 ol I1 W II1111I11x1111 R111111 1111 NKUIKII ISUII " A ' ' ' 1111i11ls. l'11Il1111-C'11lIc'gL' l'111k: l.11II1'g1' l'111'k Iwnlx I411I11111 111 Ll 1I11'illc-1. 311-IH. R111 XI111'li11 x1:11's 111111 II p11i11ls, l411I11111-X111'1I1 l'11I11111: I'11ll1111 111111 w141111I 11111111 In 11 III' of 284211, I-11I11111-Host I'11I11111: l'11Il1111 111111111111-1I 111111111115 In 11111- YIIIIK Wvsl If11Il1111 IR-SVI. R1111:1I1I NVIIIIN I1'1I ilu' Rul- IIIIIIN 111 11111111 In w1111i11Q 22111111111 I Xllfk I. XXIICS I"11ll1111 I2 .... I-11I11111 21 l'11I11111 2411 l11l11111 IIS , I'11I11111 SH , I-'11l1c'111 47 , X. 11, I. C. IOYRN XNIIQN I I'IIIl1llI 111111 IIINI 11111111I 111 IIIC N. 11. I. I. I1111111.1111c111 N. ' . .1 . NS. In llllllllllg .1 IlIllLIl I1x111L1I Rll all Illlll In 1 Nlllll 111 IH-IW. R1111z1I1I Xclxm NlHI'C'lI IH points for the R1'1II1i1'1Ix. I11l11111-IIz1111'11ll1': I'11ll1111 1111111111 w'1x1111 111111114111 Il'1111'- 11II1 111 'U Dusk Sllllkllllll lu! 1I11 R11lI1111Ix N11 ng . Ila1111'11II1' . . . R11w1'II 2511 111111-go I'111L .WU 111'II1 I-'11Il1111 .37 YYN1 I-11111111 29 - ' ' , 111 ' 'II . IJ1-1111111 '17 I'11I11111 Iml il 114-z11'1I11'1'11L1'1 111 No1'lI1 FIIIIOII III 1I1cw111111I 14111111 111 N. 41. I. KZ. I11 'II-3925. 'I111111111 x'2lIIgIIllll. 11111N111111I- x1.11.111..11 11.1.1.-1.1.1114 11.1111 1:1.... 11.11.1111 x.-1111- .11111 11.111111111x 11 Illg 1JIz11L'1'uf IIIL' g:11111', x11111-1I Ill point s f111' Rc'1II111'1Is. .1111 111.1II1 1111rki11: 1111 111.,..- 1111. 1...1111-, BASISBALI, SQUAD l'rrtl ron, left' to nxlvlj B. Wfird. H. Goss, R. Nelms. -I, Sullinin, Mr. Mnldcnhnuur. Serum! milf Nl, Nlmrtin. ll. Sullixan, j, l, Bryans, R. Martin, D, Strickland, Xu! lu fvn'lnn'.' j. Cf.lll.ih.xn, ll. Morris, N, Thomas, ll. U'Nc.il. l'. Nloorc, C. Sulnakcr, C. Gunter, j. Hunt. T. Davis B. jones, D. lhmilton, B. Dixis, ii. Simpson. Fulton students ez1n't sziy what kind of lxisebull tezim they will have this year because they z1ren't prophets, but they can say it will be go0d-Ful- ton's teams always are. The 'AIT team made an excellent record, win- ning ten out of sixteen games and tying lor see- ond plzu-e in the N. G. I. C. This Certainly shows how good they were. Three of lust yezir's ehznnps grziduzitetl, and although Fulton surely will miss them, their absence won't have any alleet on win- ning hecziuse the other boys will work liurtl, przie- ticing each afternoon with their Coach, Nlr. Nlol- tlenhauer, to develop good players. They will learn to hit, to run, slide, and Catch, and then they will go out to play determined to win every gznne und obtain za first plure rating this year. li. H. Mol D115 HAH R. Cum li Rossi n Nil sis, ,Hilfnlgi r lioiut L Goiuil I i , .Xlurmgrr Hskoi D Poss, Milrnlyqi-v' XY'ii.LiAxt CAI i Aww, Milrnlgrr Slamlmg, Irfl to ngbif I. Sullivan, II. Sullivan, R. Martin, M. Martin D. Strickland, Mr. Moldcnl-uuer. R1 Nil N blllllll Yclmm am UIIINILIIILH ...,,, , .4 . 'S li 4.4 -Q 1 2 VLH' IPUSSI ll ffl! ,"v rf , W" 5,1 ' ,fv 1 Chi I of an 11111111-ml vu- ilu' QLIHIC im' l'llllUll. in-Q., o ' , Am. 4 ,.. - Mex- ' , ' +' ,A-ff ' I, lf. lilxnm ix Inuk again on lx Imam- nml just Qu guard an mm. 'ilu xlbl lun il you wc is ll lrimk lluxlk quill uly. H10 mam llllllllil lII1'1ll'llClN Hulmln xxdlll. fill uuulllll llllllll lllllK'tl Ililtllvl' and Mun 11 s MI 'UH SPUHTS NllwxlwnlllNI4C.xlll1.Nlk.lz.ll,Nlo I :mal Ii X'Ul,l.l',X lSXl,l. rl.11'Is uml IIH NIIXI nk, Ifll mu Hin knmk llml lmll UXCIK llll' nm quick! 'Ihis xvau lmlll lu I L1lIINQ'IlllINi'll IIIIN Hum mul l'ull1m had Us , r- l HONOR K-l RIS 'U !J!K'lIX F01 Ill N IIIIN IN ilu' Iuxl Xuan Icllms haw Iwcn gin-ll lm llmc Inu 1llI1ll'lllNIlllllltlllilllllglllIllllltll Npmlx l'hw1c.ll Ia4l.lIunu1 1 nlx lofi lu nighl: HL-llx SRIVIIIIIIH. 'lmu' lkmlcm. Xllihl Ilns llmu laukvnx, Xllw XILIQIIHIUI, lull-:mm Xhkvlu-x ' XX. I.. L-llhcxl Im yks zu I-KIIIIXYINC II hc uvulml llhl sim up than ill mln alocsxfl In-P Hx- um mlmin T33 Iilllvx. .. 1m.l1 'mn' mml lum Sldllxm lfCIltIl'lNUll RZlilHS2lIL'l ix Incllx gum! ul high illlllbl li--'I OITIH P001 Nu. lzukling is nut in llmc lllll'N ul llliN ganna- lull ll IN 1 Im x ul lun lm' thc bow. IS Xl.I, ,Q--. 3 ... Q f-,an ' W- :I I '-'R I ,. Q ,. 1 4 K 4 11252351 ' A, , Q 4+ ,Lg I4- NIXIUH h'I'l YIL 1It.nlI.n.l II. N.-,.I1.-us: SIIHUIJL LIFE I-III-'SIIXIKX Nll XI Ilun .umm xhml Jnpl-'m.w.. III. fu-wlvm-H ,uf A .:I.1Lm. 'II ...HL .I ...mu .1,.4.....,,.I. ,-..M,..I.4 In n.. I..N1,,, 1. I. K. I Hum nu In nh. Munn. Xk,ml.u Iuuu nw mug?" l'I1.u wh .IU xr.-plum! mum- In lhu S.-nn-r Sum: um xI,I..1..,n. XX.uII.n'-- I'up4- prvwnl- hr-1 min' In inlllxn-In.aI slum In IIulIl Fmilh. XII.-n ..f""'I ,M .N .sy ,..,. num ll uunw H1 'lf-mlm I.mgI1.1n. Imlla-I fI.mf:-I in iuniur xluul Fhnrlnlg. .mul ISNIIIH l.I.nk. .Lv I'IIIfI'I WVIXXVIIN NllI'II FII YI' Ii-n. lim! i- .1 I fw'. mliful I1-nn: Imp .ml Il lu:-.ml nur Iilunvlt. quiz kill. inlay:-1'-w1u.xh-N XIi-- IUIII-. Ilarlnivll IIHII-un. qui! lam-If-1. I- --u I'Hp:-. md-If-r ut 4'-xv-luwlli:-'-. prvwlxlw il II- li.uIu.xr.x II'-IMI pl: 1IwuI IMI. I"l.1nk Smiling-, III-H5 1I.unpIn-ll. Gxxnlx 'I'ux'uvr In llxv- Iluwkumuml. Iwfl In figlu. nf lln- I"rv--Immlx fl.l-- on Stun! Night. 111 ll 11111111 11111 hc N111 Hills 111-flj 111111 N11 1111l111i11x1111! 15.11-11 N111t1ll'l11 w1111111 1'1l1l 11115 1111101 11115 il 111- saw lhcm. 11111 :11'c11'l they 1-1111111 1111-11,4-111-x 111 1111- X111xq111-1':11l1- Hall? SIIHIIUL LIFE S111111' nl 1111- 1J11xx 111-1'c 11'1'la1i11lx bun 01111112 11111111 ill lL'lL'SN. R1n111I11 X1-1111s 111111 1111111111 l111'111l1'x w1'1'c lllllglll 111 1111- lllil. 151111111 W:11'11 111rlic'c11 1111- L1lI1lL'1'l1 juxl zu 1111- l1i1I111'1' um N1121lJlll'11. I-11111111111 jz1c'k1-ls M'l'l'L' p1'1-w11lc1l 111 111:1pc1. N11 Wills 11111 1111- 1111111-I 1111 vIlll11l1lX Yllllgllilll. 1111111 llill S11'11w11, 111-1:1I1lz1i11. I1111Lx 1111, 1. 11101 2l1'K' 11111 1111 170111111 ll lD1l'111CN1IiIl i11 91111- 1.11111. S1111111. 111' lgxpl, 1111-1 2111- l111' IJl'llL' 18111- 111-lx 211 1111- x1llS1IlIt'lLl41l' 111111 111 1111- l'I't'lll11 111111, 13.111 11111111pw11, 11-11, 111111 111111 l'.l11Nllll min lnxl 111111-3 11111111 'li11UIl1l!NU11 111111 l'1-ggx 1111111-. x1-1111111. 111111 1 11111110 'llPIl11lll. 1111111. i.IllCliRl.li XIJIQR I' XR IY llnulw zu ii lhix is guilxglnlwc-11 Ilugulx, Xu,m1Ix cI1c'L'1'- Iralcic-lx wailing lu gn on ilu-il' W1-im-r nrul lu!! In ugh! Xllllil lluu, lilllx IH2Illlxt'llNlIlIl. lain Xlauu- Spullmk Xnlxn Lam llmn. ,.xw'. -an V N if If Q, mdk Wx SEHUUI. LIFE 1 X I ,,,,,. ma.. Plcllliss Ific-hlx :ami llmmlll Rlhlill :nv wullx wmking VF if xg Z lr, I ' 9 X If fy I W 'L ' if 69 ' I," I , .ak .,,f' : XV? r 5024? . ' M' Ii llmcy cI4m'l Nlllll L-:sling lIIK'l'l' wmfl ln' illlflllillg lvfl Im ilu- Iill, X. NL'illL'I' l'H21Nl. I-'ini mn-5 Inav. Imihlmlc, Xlillc-I, llalxc-N, Nclmx. Munn lmr: Iilzuk. Xlls. Ilumiu, livnm-ll. Illini mar: HINRIIIN XKIXIIIIN, Un :r1r1r11'n!Qlffmf1f.' Nh: Robillwll. II11- lllgllllglll ul llwirmllmll NUQINOII lilll1'IJZlllllllCI. XII WI ilu cm In su I ' 1 - '-11 ill lllc In-:ul ul llla' luhlc on HIL' right :uni lunch Willx nun lllc- Nlll'L'll. lhc whnlc lL'1llll ll x -'J-'-'ze 5 King rmrl f3llt'!'ll ffolllrtyl "Mill you I'-l,-li-.X-S-li giyc- llll' so IIN you-N?" Hxllblllll you lllyi' mlollllls, Nlxill ing lilkl-ly, or lilllllyln wlly lli'1lI'll :ull owl ylllool llllllllg Illu flllllllllll lon ll'Nl, lllvllllflh' IRIIIICN K Illisllllllx, King holly Xlolllly, lZlIC'L'll1 Ill-lly .1 Ile-llllm-lxoll R2lllllSllll'll, Nllllky l'.lll2llll'lll llI'X1lllN. f'1'lll Nllllvl, llopc Dzlyis. Iiolllly xyillll. lklllllllll llglyiy, Illlli' ljYl'l, lllllfllllvflll t.olllryl: xllllllillt' IH xlllll' llllllll'l. Dolly Rvyllollly illlt Ill-lly llllll' 5lIlXl'IN nu- :lllxillllyly 'A ing lllm-il llllll ill llll' fllillyblltlll Ulll lalllllally 20, Xyklllzlcu look llfllllt' llllitlll. lilly llflllllfi. zlllcl llorix yyzl lllllll1'l' llll. ll you 4liflll'l know Yo-Yo Nlllllg' I Xl'1ll' you Llll' lolllplctcly oll lllc lla-'llll flllllll Xlbll "rock lllt' l72llly,H "N'Lllly lllt dog," Zlllll "llc-silzlll-?" ll. livll. lf. lllll lll'll. Il, l'Qk'lNl1llll, R. flzlyll, N. ylcllkilly, X. -lc-llkills. SEHIIIJI. LIFE .sfilllll lmnrr: Xllly I llilXi'llllNll1lllU.'? Xu. 'I lliy is lllx- iClllUl' llllllfl' Zlllllll' lllk' l,K'lllllll' QLIIIIC. R. Nl'llllS zlllml l.. ll1lNL'N ll 1l"'l'i'l'f I :llc-lcligl lJlIl lllC'y llo alll ill lllcil Ilowvl www. ,stump it 5' . .ln ,. oysl,X lL Xllla Nyoollolk, Xl.ll1lg llllllllllllll. 1- 1 ii , Wanna- W ,. I 1, u 55 jr fb, 4 '53 Ill , :sg A V. gg Q li I " 914 I 4 F! ' 4 4 vg i- , ' ff. lg il if 425 fn If . pq , NRL ., , I M Gb 5 f I ,f . ,fi 15' 4 I If ,411 :VA 2.55 fn 5471, I . , 52 , f fs ' . X 4, I I , . g,X ,gnu-93,35 , My 5' O ' ' 0 Wiz 5 n 5 mfil 5 1 j QLGP .sz-xxx 0 11" 'il"l1 "I ll! 1,5 ii:-if! ' .4 fr fs 4- Q9? U Fm., WWII' I l' 1 P z.w.w.w 1 H1 H o f f f gm ZVVLOLX PARENT T xlx I 1lIlI1fI!llIIlIIfSUf flu FULTIIN HIGH EACIIER ASSOCIATION rm N X NN l 1 ,II I- Hb Xl I PII 1 XD 3, u ll Iulmn I1 ls urflclly I ll! mu IK III tu Tu lllv Claw- ul' 101-E1 ":Mla1lnl'l'lnyfn-llvlulhn'l'SlulvXUuivll i-'Huy Il4Il'lil1ll.-A All 'r-liuf. - Nlnp. '. ll. Sxuwu. Jn.. I' Nlny. N. lf. HUNlXN.5e'1'. Shes. H. 'l'. Junxsux. lx1l'.l'r'f's. Xlns. XX. lg.SPlliI.1l1Ilx.TITIIS. Xllff l',x l,1xr1Nlx1.m mu. L fl V. Pres. Xl1ssIfl.1xxl::'l'H XX Hl'l'E 3 1. ' L'.Xl.li.' .XR . 5411-lfirv I'1'cn-l1ri1 XV-ck, During thix time :xml durin f tha' Q' -: ' 7 1 ' lllllllit' drill- than 1" "1 N COMPLIMENTS 0F D l x 1xx1x1x- ' xn lxxx lJu111x Anxxxx xx X11 lJxx Xlx111o1111 l3x11111x xxx1 B1 xx1 ll xxoxlx Blxnmw x1 I1 1 1 11111 xm PRxx11- l1ox11 I x11o111x C,x1111xhR J1x1x1x bxfxxxxx , N Il 1111111 H x111 11 'xx 1x lxxx 511.111 H1- x1111 B1 1 IX Vx UOLLFN B1 x I P II 111x-ox 7evu 1 xnlenl Ice r xl en! Iffllfy I axun xx 111 N Xlxm jommxx Nxuxx1 Jummxx It I x XININ N xx x N ll 1 lk mx X111 1.-x1 Rox x111 NL1 wx x11 s 1 B111x 5TRll Ixl xx11 jr xx 5l 1 1 IN x HX IONN 1 1 1 N xx II .1 dr1x1 fm fundx ther JYQN e oxrrxx I H111 B '3, 51111 ..................................1............ I' 1 jm 1 1311 . .............................................. I V I' v."11'1 .4 1 . 1 .4 .........-.......................................... .SPV "' V ju , A 1 -1111. ........,.......................,..,.....,....... Tw. 'ff l31:'1"1'x H1311 J11 J 1x. I. Q , 5 Nl,x1'1s ,- M11 ,I1 3 3.,x11' ll . ,luox Xl x1c'1'111x Jaxx xI1xT111:1 l311.1.x Nluxsox N11'1,xxlI " mx U30 I 1, 'xx Nl P 1 1 ', ' lI11x111,11s U'l-' -111111 lflllblli l'1c11,14 lQ11,1gx11 ,'x11'1'11 l . 3 V '31 1411. .x S'1'.-xx1f11:1.11 f 1"- I. Q .' xp -' ' I- 1. Lx, Mn. 1: 1. l1"': ' 'lwr N '. l-15-Red C" Dr'v 1. 1911111111 is very active ill Rei Crux x ark, liuvh yn-ar ' ha- ' "1 ' ., 1 fillx Imr. - 111 x nd ' 1 fax, A-l wishes HAI'I'INI4ISS AND SUCCESS for the Patrollizv RIIGEBS, CUT-RATE DRUG STORE 4BaCk of KPSSI IIT HllllIf'T St.. el-'sl W. II xlml.ll 'l'0llll SIGN IUIIS OF I 947-'48 C0111 Illl'IIll'IIfS jullzs Illl lclsl' Ifluxli 5-KNIPI U f MA5 Ju lx Sxllrll BIIL GIIBPRI' SECKINGER SONS C0 , INC IINIISIV AND III YI CONT I1ALIOIiS f S LAN'Ik ,lull ON lllarte ex Kam C Lfllllj, to uorrx I1 out l xml Ilaxe wen nl., zlII IIIIJHCI' cel l tenln H1 c 1 'lm CI'lIlIl 1 Iltllc on the side tim 1rf-ll t Imd I hes llax XCII KOH a rec io ll 'l x no CN c-rx io w IO breath untll they re over '- . I I',fl fl .li C. 'INCL - 1 , -M . mo lull-Sylll sl,--.-I, xv. AT ,Q 3 , Va :lam N 13-7-First 1 r .'illllS. Ii. s ar SOIll'I. V' ' D' I1 'f " ' I Iorlfi f ' ,Ilut if you have Il- 1 I's ' g' Ins . I . ' g . ' - I -' 4 ' ' . " -' l -' c' give -' f I I'I.y. But Sllldi' or - ' -'I df' I Ids his 4 ll ll: I TILE CoNTitu:'r0Rs lh:s1mgN1't,xt, l,tt:n'rlixtp - -Ifxltllzlisllvrl 1909 Queen Mantel 8: Tile Co. 221 Nlitvhvll Strvvt. 5. Wi. Atlanta. Georgia Xxlfxllllll 6563 J. PHONE LA. 2386 M. EBERIIARDT Pazirtling mul Decorating 202 Camp Mclflroy ATLANTA, CA. Complintvnts of ECONOMY ELECTRIC SUPPLY C0. P 0 Box 1368 a nut ll 1 Atlanta P. Coniplilnenls of T. COGGIN DAIRY lymtlv Pustcurizetl Milk L L 9 f 077111117711 nts EAST POINT LODGE N0 1617 lit Nl xouxi Mn l ROIFQIIISI ORDER or Puts X t fltwtlmfl Aunuf P KST POINT GEORGIA J fomplzmfnfs W SIMMUNS It Suptrm lou uiult Clool umm utotnt tf Iltlll vrixer un In ie 1 2lflLt 11 ound XS I OHL Illlll ' ' A 'A. tai W l 13,4 " , Ga, Of , . 1 V , x Of O O U . Q , Clt-r' ul' .' -' r I rl lH1Yvs i "2 " ' Nov. ll-.Xrmixtive clay. Fulton nlwwrve. it in n simple lvut striking wily. .Xt eleven u't'lm'k tht- l ' s l lu 'I l' g l " -a as still ns a tumh as C'Yl'I'j'lJllC lwo 'a his ht-:tl for ' ' utt- m sl ' I ..' . 'lil ' ,i Il Ella! '-,"'I'.p"s S. ADAMSON PRINTING CIIMPAN Y Nmrzmg lln Sfnzllicusl I e NI Xin Z? 61 71 I dl int 1 PILGREEN JB. DINER I lllfllillll nl I 0111 fowl llIxN1lXlI uni UI A f 011111111111 111 s CARTERSVILLL CIIENILLE CIIMPANY Sanders Service Station and Garage Inns 6. lin :mn s TH N W YI XX Xlnut 0016 nu ffl-OR What's ln a Name" ll II on WUI I Illl durt ll or um 4 xc IIN t'llNld I iuf half 1 Len IXHIIPIILI Nll IIIIC9 1111 L I I It 1 lilmli-hment J P STILVENS LNGRAVING COMPANY If-aft mc lllll I S III? SI ITIUX XS Nm 7 A' x e I 711 um on KN Q I X l'l I Hll I mx I nm N I in ilu ho p 1 on to do soimtliiin, for 0 ini A ' . .' , , K ' , .. for elf! 'urs ' - ' ' , . ' . 3 - Q117' ff "1-fllc-us zlilf- I'ri4'cs Lf yiilI'I'I'Il I'l- '0 Alla ai. lla. QI' N Hill VE" N' wi' . . , l Q 0 , . x U! 0 1 1 ' - ,. Y, . .. ff'- Vlim I 'ul'mI A S. lf. ' fl A' 7 .-X'1'i,. . ' 1 um ' . . We il lfilllf I k lm' lln- niuIwr's nannn- un an IIIilIIllI.ili'lIII'i'll airlii-Iv lu llI'lI'l'IllIIII' its ' All . 'I'In- RIYPIYIQQ' pvrsini is iiiiprvssf-ml In an apps-alluin-v ul' quality. ur llie- lun-IQ ul' it. lint In- vc-rilivs his appraisal Ivy Ulm-rx-ing thi- lrucle- inurk or iinprinl nl' ilu- aka-r. I"inv pro 's urn- iclvntilieil Ivy tln- name of lln- I I I -er. Ili- MSN 'f 3" imprinl on 4-iiffravc-d slulium-rx has i'ilI'Ilt'fI nn ble rf- mutation lll'1 .zlmul a z ' turfs r . I K . YI VII - vw s'I ring tlw pur-law ul' 1-ngraxcl sta1t'4nn-ry. coisll lliis isa 'Q . Y 81 Y I O Ifslaililislin-rl HIT I- IIII I 'Il rw Sli' ' il Alla z. l,'1'urgiu .'Ul,' Y i' . 'l:'l'.' f 1 .' '. .7--9-'IR n dnb of r atfnl tIi:1nksg'x'ing. Un the -ftl at I-nts In-:ive sch I for ll f- days uf f':ist'ng, sim-piiig :incl gi 'ing tlmnks fm' :ill they I.x'c. Un rlic dur' In-f '- In-5 lx 'Q-, ex 'ry stud- brings .wine fruit which ix put into mln-mintul Iwziskcts :incl tnkcn In sul Iicrs ' - s itala. In zulnlitiun to I1 'ing thankful, Full Iligli tries . ' ' f tl 'X A-5 Is Glad 'GT0 Help the Seniors 0ut"' Hes! 1418116 8,01 your fuiurf' wears lfoorllzull Senmrs NIA n9L 14 l0lll the CHEER LEADERS Sulllvan Electrlca Company IX N B x I ax I IIXNI an li R lou Xllllxxlrl XII 1 Us lrgjll flu Way FNI RAI ION I IIAI IOR APPI IANI PS IIINVI 1' llalwwmrl Mr' S F At mix II IND X N if sl If 15,11 x I I ffl Sz nmrl an JUNl0R CIVITAN CLUB X jmxn Txxxm Ill In 2 sl I mm hw Bmw Il llomx ADMIN BII I I BL-XNRILNSIIII I nu BLI4 L lMxIB1RwTll RIIIKJ x I XIIOI xx ox Iimsm Duuox mm lwxwvox Ilxmn boss Nlumzhu Hmmm Mn I Hn hs Bum HLNIIHRFX Rn n um Jxmu rl XNONNI- lommw I KIXIN NIM rx I Xlu: lmxun Nunn Iirrn Pomu. Adi zwr Pre YIIIPIH ,ILP ln mlm! 7ltI19lll'l"l lmgram Clllllllllllll hum RANDAL1 I INNEI n Donn REXNOIDN lloxun Rl STIN lil III QMVIII IIIII Nmmx lun 5I1IIX x llum fuzmx Pu 1, X u VI Wm: lm- IQURUXI num to thank Ilwlcxon lIouQe K ardcn Cm New Xorlx for permnssmn to punt lej ku ll s ue from 10000 okes foafts ind Storle edited In Copeland I . .'. ,, ' - . . . Q' I O I INV ll-up l'+31Qm' I'llZI-1 6. H ' , N lox .ma lim- I ,."'-In ' 1 ' ' .' lm XIII IG Sm 1.04114 lil" rm ,, . , ,, ,, . IIll.lH Tl mx , - , 1 ,, 1. " " A A A ' ' ' ' U . .nina I' WE I, 3 .V J IJ,x'1: If ll 1 7 ' A' ' -- -- A- li i- G3- lf.- 1 v." ' I Il II. II. X'u.1.s ......... ......................................... . .... 1 XX' 2: Pm 1-1 ......................... . ........ ............ ' '- ' 1 Bunn llgum ............ . ....................................... Sm-rerary llxm ,YN Il ,ICIR ...................... . ........................ . A I-ILE' 1 ' 1' y 5 'iz 3 , .A , ip m XIII " I 14:1 N IIfI'l'lIliY ' .' 1, . .. ' f'..'Cj 40' .V .- Ho , 'I'lN , f ' .. 'Af " Il .Il ' In xi: iw " , .I ' 5, ' . . .I ' S," ' .' ' . Corn plim 01115 C nm p lim 0 II L 5 of f'f Mr. and Mrs. DOBIS and CECIL Clarence Nelms Phono VPIrnon 2537 V - - Peachtree Furniture ,, . Company , Russell Ray Cnmplznzents of Clara Moon and lln Illlh 5-trvvt. N. lu. JXIIRIIIIII. lm. f,vUIII1IlfIlIPlIfX 0 f.'umpl1'rnr'r1ls uf A FRIEND Fuller"s Barber Shop ff n Ill ll I I nl 1' II l ,Q U I' II L Ward and "' I Harold Pritchett C omplznu nts 0 E Il HARPER SERVICE STATION 339 Fenhwood U1 LY 2191 Complete Auto .Service 21 Ire e n cn em e r1n n 0 mt fn 2H1Xlit-lxllft.. S. VC. C C . . . X 1 I I . . V V 1 , .. 1, Q V Y in u I 'Y O . "How did your father know we went out in the Cnr yesterday?" "f 1' fimpl F Rcxnenxlwrthnr strrltg' tl an xx' . 'mt ? Tl. una . her." Cf11111111'1'1111:11ls of C,'0111pI1'111e11lS 11.1- MR- AND MRS- HUBERT CLARK EDGEWOOD POULTRY COMPANY AND MR' AND MRS' H. C- BOLING 805 XIHYIPIIH SIUYWV. C 1, 1 C.'11111pli111e11ls of 1111111 111111115 of DAN and BETTY Ronald Nelms and I I Louise Hayes RALPH CANNON AUTO SERVICE UIFCTF 35 Y1'11rs, l311.i1'k S11r1'i1'1' in 11111111111 NRVI ICJC1 XTICJN 7JI 'I'1'1Im11111I Illne- N XX CI1 ICICI STODlDARD'S C11111l1l1l1 Dfw C IPIIIIIIIQL 111111 lllllllllfl S111 111 nl S I I4 C1C1CII Vs ATC III S C I CJC IxS I X QIIXIRXX 1' xl111I I!1111l1 111111 11111113 f1ept1l1l115 InRVAY'S J EVVELRY I C1116 II 11 Charge 1011111111 CIICIIRAN LFE FURNITURE C0 xI1am'1 Qt C1111111I1t1 Home fllfIIlS1IIlI 1111 l1l11fr11l C1e111l 7611119 1 D III D l I CIII I III C ll S E' 1 C I 1 C' CHI 16 I CHC' C11 U t Ient 1 rec MA. 'II WA. Z", I 1' I , I I .V . I 4 ' A V , . . l I , C. . . . - 1 I'1x'1- C.CllIYC'IlIC' . Iorvs ,. W I I, I 7 ' I 'ff ' JI-QNX' fI,IIY C' , . IC H.-XIIIC ' J JV. I , I I I a n . 2 " ' ', A f W 215 .AX z ' 1 . . IVA Ig ITIS I.. IC1-wf 111I Aw.. S. If. .' ft ' ' . 1511: 6-,Xg.i F I CI II'gI 's stud' s I1c'Ip11I1ersg this time it! Iv: gI day. Ifx'1'1'yIw111I5' Ivuya II red Iw: xglc CII' 1I11uImIc' I1a1'r1'1I Crum-the price, X'IlZlI vc-1' I11- Cfll give. 'Iihc nmncy c11lI1--ted goes tu Ivlp curc' at CI IIFQYCIII IIIIHETCIIICISIS. liven the SZIITI stud 5 Ive: Ii from it for I1 y -. - V5 s IIC I'1CIC'IVC"NZlI: -vhcst X-ray. IAIJY IQNII5.-X I ,NI ICR 1-UII5L'I,pX NCE SHRX' ICE AUSTIN IlILLON C0 I'IiXI J I1IC I IN IIN 1680 NWI S lux 1 mf I1111111 Srm S x 10111 11 XXIILIXN1 XI1111111N I1111 CRUQB1 JIANLTTE 91111111 I L YY 1LLs 1 B111 1111 B11111I X r 10 imql ond I 1 11111 l1I11tI1 Iivltx HPIIIIPI 1111 I 11111 II t B6-ttx I01l0r X IC NI11sI11111 COMPLIWIEN TS Iweltx Ra11cI1II X 1lI11 511111114 II 1111110 5IlIf H1111 5lIfIfIPIII 0lI1 1 111 11Ie IJ11 I 1111 If slr 1111 1 ff sul: 111 Sf r r0mr1 T ff mzner Tear Iwr Il Hllf If If lIlIfI H1 1 ll Ix1I1P 1 1 1 tII I1I XI 111 1 up XIIII XMII11111 Nlorrls II110I1I quII11 111 J'1111P WPI X1tI1111 Whltl J . , I"l'NI Q , I I I 'I IHUIIS It - 1 ,I. :xI?."I'IN IJ1111,11x, ' A will 'nl 772 ' ' QET., W. 1X'1'1.,1 "1'A. fi: 1 I I OF C - 5 IIIAXSS UI'II"IfII'IRS I31c'1"1'1' I'1111'1'1c11 ....................................... l"'."l' If , A. . .' .,............................... IIN' 2 'U' ' 1 , 1 , ',, . I. ' JI. ....................................... ' ' 'I,. '1 '1 t' 2 Y011111 'Ii 'I 'rry II11 g' I .' .Ia' 1 f' 1 s IM 1 -'fI111 If ' 'I 'ans Je-1 1 2 11' III11 'Ir-s N Ivy I'IYf'If'II II11g1g1i11.' 1 t' .I I71111 IX1"'SI1IillI I"11y0 J111-IQS1111 IfIiz11I1 'I'111'pi11 Iiillw' Ii- I II4 il 101111 j111'1Iz111 II11. II1'11fI1y IIz11'11 . 2 Ivws IIIi'.z A IiIIg111'11 NI1'Ilill'CI IJu11f1gz111 II11'1 ' . ' 11111 D' 's l511II II1111s1111 li . , oz ' 1111 III11 ' S . 'I1f' '1 ' 1 ' '. 7' I ' , fIilI'II4Jll I If-1' 1 S I 5 q1111.-'V 'I' I'XIIlOXIfI'. KIIIR XI'3XI'RIISI'IlS fmnplznzuzfv 0 PAUL D WEST fl A pme 0461 NIA 1691 XIX 92 T 8: W MUSIC C0 Upunlurs nl all lxpes llIlllStIlllI1f and Gaines brw N I 1 L luomww Edgewood Bullders Supply Co NJISI RT S IXCHRX U 1 Ill N b THF TOGGEBY llllli M 1 HOT x x 1 IQ 5 ,,,,.,,1f1f 11,11 of 11111 Q f1,f,m1,,,,gq IIN X COMFORT FURNITURE COMPANY III BIIWIIIPSS' for l our I omfort mnplvlc HouQc-lwld lurm hel 1 1 h or Tmm lm0Xlh1leI11IlStrut X X 1l 1 C Jo Stephens and Mlt Bradford UlIlpIlllI6'IIfS 0 A FRIEND Conzplznzuzls of Celia Wynn and Jlmmy Johns l 011111111116 111s of Marlon Young Paul Flemlng Imp! Pl 1 ZAKAS BAKERY '1 1 Inc e 1 lr11n1 X Ju 1 ng, l',", A ,f", A.-.11' , ' . f . . . o ' V ' , , Clws of '21, 'X , 'X ':.': Yl.SON . 'Ulf Q ' J ' H -uf ' 'I f. I v IDR.-Xljlf-C 'f lvl f , HHS SH lfdgmx ml AN '. FUR lol G 'Nix Ph., -AL, 2001 I'Jl Xlin -I -ll .lll't'1'l ,fX'1'l,x, '11-x. lriomzu If ' f ,' f f ' '. ' '. ' 4. XI l'1Rli'I .ln l. .- . Zmx ff u In p 1 1' 111 1' ll I S .. - - - N - ,, ff li f ' . 5 'S 'S fzs ' s Plmm' NU lm 'THU ' l're'sc-1111-fl Ivy Allulllmllf-u1'1 i'1 X , - C J j . 0 f 'J ,-' C1 im zts . , f Q In - UlmlI,z1dy fm tr. mpbz 'WVU Cl0I1'ffUlI work? I. 'l work n ver k'llc-ci any nc." ' ' . wi " '4 'rc w 'rr Y, lady. I lost both of my wives that way." SUNLITE BAKE SIIGDP lXIxIS Xwllx I1 5I f ll 11111 for lflf fa11Le111H11r1 111 our flzslmzzfls S IXIII fn 1 IJUIIIUS lllSlllt s llllll Sllllllllllllf s L C COFFEY I 'XI GBIICERY Inu Cummin- llll II XII N XeN lxf SIIAIVIRIICK GRILL u 5lHlIl ul Hlulx lililll' 0111111111111 1 FRESIIMAN AND SOPIIOMORF Y TEENS Dams Hun Inu hui Joxn NIRN PPIKI- I rc sulf llf 5tlIt'fIll'y lreasuur l'llClllfI Iflusuz CI UB CASINO ' SKATING RINK I Alxl WOOD P Xlilx CECIL BRO0KS CAFE .rm 5 xtuzdaw md 5lllNldX mee 2 U to 1 0 5 XNDXI Il HN 1mlIJIxIXIxw fum ll1 9 Pwxs N1 ht In J 1110 xml I alxusoofl 'ue me Nvedm das md D3IUlddX UI IXIRUXI! X IRIIS If - - I'.- ' 'HCS Ihfil' f'Yf'IC5 1lf'f'ilFIUII Cy. 7-21 III NlAm1a'l"11x ."1':r:E'r Sl" 'c SI . . l1Y'1:r1ss IT' I . I ' 1 II If z I OI A . TY . f:YI'.' - , . , 1. , L 1Z0I'. ' QI btw- 5. W. N7 I- Billlkllfiltl : Y . Q. Viv. IIIim.m: ,212 :x'I'I..-KN'l'A. IL: 1 Q. Ii. I. XXIII-:'1's'1'ox1:, 41' C ' ' 1 I 5 ff J I IMI' I'm:l, ...................................................... ' ' IDM I5l'nxr:'l"1'r: ....,,........................................ lvl-l't' l'res1'flf'111 11: Li. ....... , ........................................ V' .' "V I 1: ....................................,........... ' A v 1 J I.UIIIll1Ill1f'IfS 0 .In . . ,, , I SL: ' g Ifwry Ifvvrlillg T lu IU I'. NI T E. . I 1 . P' . , -A - E 1 ' 1 - Hat' ':I'3 T: 0 Pl NI. I I SIi.'g1zsSsl".'.'g :fe Jullvsl 1' I Ia 'f' .- 'r ' xs "2 I ". I0t I P.XI. ' .' I". Ul'R IN' IQRS M. S. Nix Machine Shop Nlfxlll 1116-17 A11-11 11'111' 111111 lf11-1'11'i1' V1'1'l11111g llt'Ilt'l'ill Nl111'11i111- HQ'Illl1I'S 5111111111 N11-1'11z111i1's. N1111111111 l'1tlll1l1ll1l'1ll 11135. l'110xE Nl,-11xJ31129 Our lluly to Serve 1-011 at ,111-1' 7.1.1116 121-123 1"11rsyt11 St.. S. WV. txlldlllil. Ga. VARSITY BARBER SlIOP Serznive 11111.11 1.1'l.'1' 11lf111l111'11 92111 11 XNKIIUC' XILANT 1 LA 6101711111711 enis KITCHENS FEED MILLING, INC. 8 N11-D11111111g11 Blvd. 1111111111 MA. -1300-4-301 Z E P H Y R X 61111111611 51111111 5 Georgla Ventilated Awning C0 DIL 054 CONLEY LUMBER AND SUPPLY C0 ILNIBILR no B11LD1N1 S11 1 LILS 1 y l 1111111 L1111 1 1 I UlI1lIl1III6'IIf.5 of EVELYN, GLORIA JUNE and LIBBY KELLEY 8: 0GLESBY Groceries CAS 8. OIL C 4-U111 f r 111 11 1 .1 ll e 11 f re 1 1 :1n1 N1111a 1- 11 oo 11.1 1 I3 ee P11 11111 11:11 10:1 1 I1 to enter 111 1r1e ll 1111.1 lf 1 IL 11-1:11 11e11 lc en Cl u 1ea1111 ll C 11r1 111121 gage-:1111 and a Lhr1 11113 concert and 1111- .1rt C111 11111111-11 the Be1111e11e111 Scene 33 X111 1 1' " . X. W. . . i A ' . gq . Q C 4 1 S . ' f 1' I 1 1 1 5.1 . . . . - -3 - 1111111 "',f1il.'g' 1 1 1 lfy 111 0 , , llc . 9--11111. 11 i'111'ia1 as 111'1l'p. 111 'l'Zllll l':Yl'I'yl1Ullj' 11'1111g s 1IIC'l'1'1lj' 1111111c re. ly 01' st, 101 1 Q. . B f rc sC11 1 "5 11s1111sse11 for 1111- 1 ppp' two w ks 1 1 1 11' fo 1- 1 C'h"s 's spirf Our 1111 s" 1 1 '11 1 p' s 1 1 1 'f 1 ' E s 1 ' 's s ' as 1 ' " Q .1' Save Up To 3070 Of YOUR INSURANCE DOLLAR Automobile, Fire Workmen's Comp. and Allied L' WA 1 CHARLES M. SEWARD. REP. . 1274 or RA. 6769 F. O. Box 493 ATLANTA I, GEORGIA Ii IC S 'I' XX' I S Il If S MARTHA ANN AND RALPH 6.0111 p l 1' 111 e' II I s 0 BETTY SHELLNUT AND PAULINE BLACK ffm 111 ll I 1' 111 4' Il I s nj JEAN AND BARBARA JA OL!! CK SMITH BOBBY LOWRY DON MOORE Il, Ill C' THOMAS STEPHENS U Ill! ANN WILKINS AND TOMMY TAYLOR I BETTY ELOYS AND BETTY LOU 0 II p I 1 111 lfllll Ifllll III TIIE DANCE CLUB Cumrrs lmxc, 1 lruzzlfnf x Ixi II N 5111111111 II lrf11s1111r I XIRUXIII UI R XIJXIRIIS C II 1 I..IIl 13 ll I S lf 11111 ll ' Il I S OI U C "ll '.'1f"ff-5 C11111pl1'111e zts 0 j 0 f C1111 1 1111111115 C 1 ' 1' II I .s Of of J E W H I T E Lousi: HAYES . . .... . . . . Presizlenz O O . .13 C ' .... ITN J J." f " -' Ili' his Lx. .............. ' jo S11-11' ms ...... .... ' ' 1 Q 'f ' J -1 ' - '14 RS 1 1 I fompllmenn I or I romp! mzz1C0urte0us .Service to the I A LR -XDL HXTINIC ll ASS YANCEY BRUS C0 C A B Opu neil law XSSOQIXIID CAB CO Spun lllll f UIIIPIIIIIKIIIA C E1 II NlILl LR ff'S1llf'l1f fHARLLN l Mlm 1116 Prffslflerzl 11111111 lnxm bei and Yreae NATIIDNAL ll0NOR Blllx Bldlllxtnll hip lgllll 5 SOCIETY Fl LTON CH AFTER N 1 ox N 13 JORDAN .............. reszklerzl DORIS lD,UlS ........... Uv l'f'Sl.!lf'I1I Nl11.1m1:11 HA111 131: li14:nAR11 JARR15T'1' . ........... Svffrelzlriy' 1l'PllSllff'l' Xllllll 1 1wt1o111 lillll 11d Lnrett Ju: Ru1d.1ll J D 'll10n1aG Neil lllioniag ll'11'old Pritchett Bill ,lu Martin xYl'lll'iCf. Pope l'i'lI'l llainwatf-1' :gall Wli i " MA.111110. S. ALLFN " reamed la,t night tl ut l ' ' a new ty ' ' '-z":1. il , 1 1 ' 'en .. w ne.. go On- " ' ' p 1 unc: - 1 lI1II',, gnc." . . 1 1 Call 11 . 3666 'ill 1Qi..fQ O Q . 15.1 5 f g si.. N. W. A111 of 11 -:mg ,..i. .... jun' ' ulii li V1 1 " z ' Ji ' . . u 4 X 5 I S 1' 5 f ln I' llusv Raw A 1 l,1-1111 . lluin l d N 1 had 111m-11ted pg ut lun 1M Nl food ml um Nl ll uh " Xex x -, " lxxnln-11 anlfo l1u1rncr nf 1lr11 t 1--N in ' Bullock Manufacturing Company Xx1'l1l?1ll11 511911 N XX ul x V1 11111111 1999 fr11111l11rf Sfm R ll CBANF AND SON Lakewood Laundr and Dry Cleaning 7 11 1 W 1 4 I6 IUII1 Lakewood Mercantile Company P I 111115,r11l11fat11111s101111 5 111111 flags In Ill D LD 1111 1111x 1J1xx1 1111111811115 1111111111 1 l111J1N IX 111111: 1 11111111311 Bllflfly IJINI T111 13111 E. 111 1 Wll J ll I1 1x 1 11111111 111 H I1 11 B ll 10111 Lu111 It N11s111111 ,11111111 1KfIlC1l1L1x 1111 XY 11 If 511 1111 I1-'SI1 1111 S1111l11r1 1 111 u 11 511111111 'X116Il 51111111 1,1lll1P N1Ql1Ill1x1I 1 1 11 1111 1111111 1 I 71 X 11111 1 111 1L 11111 151111111111 1 111 11 IXIR JXU1 Ol R Xl Xl 1 181 5' f,1IlILIllIlI1'llf.i V I 1 of 317 K ' 1 .f ' 1 :X'I'I.. , 53. C1-311111111 ' ' J 1, .. , S.. y ' 0 fu 152l.-11117 1111 1s11111'11 1111.. 5. 1f. 1,11 -353 '1 11' 1t'11L j111111s1,1111'11 11111111 I , , , , 111. 111131 111 1 1J1s1'1111111 1111' 1.11s11 LIII11 11111111 1.1 1111 - 3 P1111 I'131:1, .,. .,.............,.................................... l"1x'l' '11 'I IS ...... ...,.. .,......... ...................... . . I I'f'f' I" fl' S1113 .. :..1:1 .........,........,.. . ....... .......... . .,..,.. . -- 111111111111 B1111111-iN ............................................,... TI'l'1l.Ylll'1'f 111' '111Y' 15111 '111 '1-' ' 11 lu D0g1sf11 1 s li 1 1 Q 1 1 ' g 1 LCS 11's:11'1' 1 1 "s 1511 11 lll'il 131111111-11 111111 't 'i11g11 '1111 1 1 f SI111' 1 1- 1 -1 1'1ilIIIl11' B. 11Lll' 1111' 1'1I'Lll1 ' 11111111 1 1'1S11l1'l' 1111111111 T1 7' 1'11'l'l'1S N1il'Q11' 111111151111 11111 1'l 1 '111'11 1"11.' ,1 'S 1- , 1 jf-1111 '1'111'111l1111 , 1' 111 1 N121 351111111 xAklllgl1lIl 1'-, 71 ,11111s 'ug 11' "gf ,1il1"' 1 Yill'11 B11 '11 'Ll F11 1111' 19111111 12. 1 11115 ' 1 ,' '1 1 1 1 lil 1.115 CVOIII Iinzents 0 ' P J. Milton Nelms llc-puly Slwriff. Fulton County LVUIIIPHIIICIIIS of GEIDBGE PIERCE xn-Ns DlCl'AR'I'NlFN'I' STORIQ Cwnplimenls of Mrs. Sanders and Mrs. Fowlkes Compliments of Reba Chastain and James Johnson BEST WISHES TO CLASS OF '-L8 Mrs Alma Field mother of former student Best Wfsllesf SGT FRANK E PIORKOWSKI A B qnudy FOSTER Fulton Counlw bhellfl C 0llI1lIllIILlIlS oj THE FABRIC SHUP 141 Allbaml Qt S VN SOUTII BEND GROCERY .2386 June hum Hold S T The John Wilmer C0 , Inc Xl IONIOTIXI Plhlb Rhlil II lJl lm f 511111301151 W X NIA 537.3 XII xxTx irom IX Complzments aj PERSONALITY CLUB I OL lbL Hu ES I Il mlent Du THON1PsO'N l Ice llfSllI6Ilf Bl-'LTX ILIDSOIN Secretary and Yleasurer HOPE DMIS CIIHIIIIGI Iuporler ll 3 t' t xx rks hard too hevau e the e glad mean .1 lot thex max determine las mg ll falling., Q , U O V Y V N V. - . K I v, Q 1 ., ., . . 0 - a I Q U v. 4. , .5 , Y 4. , A, . 4 A, J A ,. Q . Q . s z , . L. 53 m5 Q" s Q.,1 .V. lj f' . . 4 Q , 4 Y I",.-A .-.J. 1: I -7 y J., ' 4 , . .................................................. . . , W . , " J., ' I . . , . ........................................ . . . . - . , 1" ' f ' . . ' 1, -Ian. 4-2 -Iixams again and since they are sem stef eats they are douhly hard. Iivcryluody 'U , , s s ' es ' - Y' -' ' ISS. 1' N f. s Wx JU H Nla 1 0 ATLANTA ELECTRIC MACHINE C0 IUllPIl7l fIEI Tlxlf UOTOR Sl'lxl III S NXXI S JOHNSON f mx x from omplzmnn M 8: S GROCERY COMPANY XY HOLPS XI P IIUTLI Ixl Sl 1U1x H7 UN Bllxllw 5Ll'I'I1lS a VHS1 xvlllll-IIHI S 0RCHARD KNOB COMMUNITY CLUB CJPORQIL x Jmxbow JR Presulent CLEANERS lHFXlPI-IILI ur N va I XRLHIF Ilxusl-ix Holum r Vx ORTIIXNI MODEL MATTRESS MFG C0 We bell New md Hep lll Old Om BOX 5PRlWC .5 U ITTRI' SDFS llllll'lxCLNlllONb ll1LClxl0If115 All Gufirauteed He 1232 THE MUSIC Sll0P Z 1 Nlm IILIL SFRI-.1-T Q X Auto and House Rad no Sales and Servuce w Alnut 3.211 BROWN'S DRUG STORE lhl' SCRII TION WORK 0L1x bl? CIALII I HXKEW OOD HElGHTb onzpllmrl MUTUAL CLOTHING COMPANY IZA XX HIFI-HALL SIRLFT 9 Vs l'XlROXlll Ol R XIDXI RIISI RS Bu .: 'Lt' IH- es.: A '. 9.'-l C ' f ts I , .,. , ,,, ' jj: 41 , , J , , , A v - I - I - -rv' ,VI ly v II3-IIT lfulsytll Sl.. S. W. 1 I . N w A ' v pw v ' ' v YH. Z: zu 53? 'f' " "3 , ,. S'l'lil'Il-1'I', XY. C0l1Ip!IfIllCI1lS Of Q!!! ' ' no ., 4 1 .., . . Ye. I'-1434 o 0 H "3,-.Y. I ' 1' 'z 1" 'S . fl' - ,m ISIS I C . ,,,., .. ,.,-Nr. ,.,, A I 1 1 4 4, 1 ' 1 4 A 1 Q ', " C ' ?1ls Of ,, .w ,, , , Y, A . ,. , .. ' O " 'I. S" I I I Central Ave. Shoe Shop PAH. W. Hunmnn Tha' livxt in hilme Repair SPr1'1'f'z' l:UlII1J1iHIl'IIlS Of Carolene Coffey Com plim ents of Rogers Samples and Family C'UlII1IliIIl8llfS of Marjean Patterson C. B. DOBBS GBOCEBY III6Nl1lJ1mou I1 ilxcl f,'0lII1lIiIIlUllfS of B. B., Margie, Faye, MeKelvey and Curly Clllllfllllllf nla 0 MARTHA MAE PASS ELAINE GORDON II l 6039 JENNY SHOPE Louise REED l umplzmenls o Joan Mellanlel J o Stephens fonzplznmnts 0 Mary Sasser Betty Ilutehlns REPOSSESSION OUTLET N C,-and I S1111 fars Barbara Graham XX lute I1 III St Bobby MeLendon N , Com plzmenls of Complmzents of Southeastern Metal Fab 8: Erectors I-ORPQT Punt G-x Osc an W CARDXER Ouner Plume MA 1018 bpwlall mg ln -hr c,0I1dltl0IllI'lg Metal W ollx 1 lflll n .nu exe me ngxat a 1 ua XI '1rI 1 mg hee tr the e . ' g l ' . ' ' f I 7 - 0 . , Q 7 ' ' . I C C303 'I ' - 1 Q ..S.W. C1 N I-'. . lill. ...l1gr. . 0 1 '1','g' '- 1. .fl X . f "I painted Nllllkilllllg for last yeark Zll'3llClllj'.u "VV.s' 1 ng?" "YQ-s,nenrtl1e e Il"l 'e wh ' everylmdy vuulcl s 1 it." "Cu ' ' ul tions. XVl1.t ' a it?" IU, g 5.5" , ' Y p 1 l fI.l,' lb IIA ll llf I NN I I f If ll IIN!! Il I XII ll 4 N mll ll NN U 0 ' ffm I XIRHXIII OI Ix Xl3XIIxIINI -2 ' "wxx..I ,.................................... If-.w'l'11 1 um: 11s IC lv. ................................... I M'-l'w'flv1f IHI ISI IIKYIQS . . . ........................ Sf'r"'lr 'hx' Illllf Trl' J I'!'l' I Ilan I'IIIlllIll'III Ilryurux IIi1'I1alr1I ,I2II'I'l'II Ill' Ifllv IIIIIIIPII llnlllvy IXl'l'Il I ,l4u'Ix IIa1II:rIu1r1 I,m1is4- xI1IllIlIIIl IIe'Iwu ffIm-tain ll-r'iI IIIIIQ-r .IQ1 nfs lllmilmxn llI'm'r- xIIII'l'IilIllI XILIVIIHI -Km tml-II NIA 'lv XIIIPII' Ilurulyn flux ,Iimmiv I.4lll Uxwuflvy Iivlly Ifinlwn IX a1IIa1f'r- I'1vp4- II11mf-1- If-I4-N IIal1'wI4I I'l'il1'Iu-It I1IIill'I!'5 I-Ming Ifurl II11imsul4'1' II:1I'Irz1l'41 I"rvxIvr' III-lip N4'II SIIVIIIIIIII lflnp Hin-nw Ihlxirl SIIIIIII II1v1'mAe' Ilurnmlf-5 I'a1lsy ,IIIIIIII Ifuyv II1mIin ,lu SIVIIIIPIIS Imllisn- Iluyw Ilill SIIKZIXXII I WIN ' 1' IIAIIPN III'I'Illilll 'I'l'iIrIvIv ,Iuyw II:-Hillgtwrl II, I.. XXz'1I I.1'11m'1' IIlIl'IxIl'Il4'lI'f I:ill'IDllI'il Ixriglll I XII .'.' tl lcx1cr,u Ii. tl UIIGII. -hwr ' ' ' RN 1 I1I Bei! If zshes' Lomplzments of Joan McDaniel 0gletree Grocery Herman Trihhle 1,111 11111.md111 111111 IA 9122 NIRS 1:1111-X 111011 GHLX IUIIIPIIIIIEIUS of CH1LDREN'S SPECIALTY SHOP CONVENIENT ICE CREAM 101 3 Peac11ir0P St Atlanta 1 C901 gli l105Jm1e.b0r0 Rd THE KRUEGER MANUFACTURING C0 s11N111s xx S QU111 FX S x IH l51f11A1xFu0o11 xXF X1I'1N1X 111011111 f1p1e 6691 INIFIII 1110111 I'-'KPCIUPIII 111 1110 Umfvrn ullllllllfl' B051 Ifmhcs C omplznzelzls to the C I hx 71 E L SPRINGER Mr and Mrs GB0CERY F L McDaniel 161011111191 11110 N XY 1690 110111211 11111 Rd LAKEWO0D YOUTII CLUB SIT J Spun 111:11 ln 1 1111 1111011 Llxltdll C11111 11111 Fulton fountx 11111161 1 Depaltmf-nt N1 ll ttnl 11,11 ec-ny . D111 iff .' f1U1'1v.11311,1.011.1 .1 1 1 1,'T1111141.' lfffll, f.'1Y1f11Y 1 Y ' ss ,U ' . ' . Of 1 ,r ff f 5 '-13 U U O I 0 0 . QJIDUII 1'1111'11 '1'11111's11a1y Evflnillg for High 51-11001 51111101115 Y 1 .1 - 0 1 N 5 " v' .z" 1 I " ,1"'Atio1 111l'C1l 5-U. li, .-X. lmlidny-11 1 ighty we-16111116 rest. .111 thc- students rest while thc- tcnclwrs 3 Q 1 mfg inrg, Xll cvwyon 'nys his jo11. H. Operutillg Silva-r's. l" S YV Grand, anal liillillgc-r's L. GREEN C0., Inc. f,'0lII1lIilll6ll,fS Of Hall Construction Co. CICNFRAI, CONTRACTOR I, 0 nz plzm 1' nfs Of A FRIEND The Hanover Shoe Store If Peachtree Strvf-t - TL-KXTA t'r3om'1nx AN ITA HAYS Il I Harper Hat Mfg Co I I Harold Hawkins J D Thomas H151 IIISHIS 100111 H'll0lf Cl ISSUIIPS Mlldred Harper and Horace Estes The Unlverslty System of Georgia Center THE ATLANTA DIVISION 0F THE UNIVERSITY 0F GE0llGIA 1 ntl llc tlle l918g1uluann 4 fl nl Fulton H1 ll N 110 X , . I,'UlIlllillll'IlfS CUNI1 il1lClfS of of 6 0 0 f,'Ul1IlIiIIIt'11S " V . 1 . I I 1 . . 4 . 4-01 gn lla 's - 'z a ' g 'l' ss ' 'g Q "lf l. Plan mm' to continue your education at our new 352,500,000 Ccntvr, 24l"'.' 'J Q.. 'l las ' 0 0s ents '-re 1'n1'ollm'cl ' Wing, all ' . or f'YClllIlg classes. Ibn. L-1 :Q i . .' 1- ':. ' A-1 I' x I Roxlfl-1 ul'R xml-.R 1 Isl-iks xx Stuet S l' num 1lwd16u8 tual Nt lll lllflll Glllilllll I IURII Nl 51 nuts llzref or I 1111111111111 nts of Atlanta Federal Savings 8: Loan Association XI 11111 111111S11 N11 1 1,1111 1 XY II 1 11111 11111 1 1 1 1111111111 SDRIVE IN 111111 Xl 1x1I511 1111 I11 1 JCI ' I'HONL VI-X C1105 RF RA 2021 COTTON STATES ELECTRIC C0 ION FII XI 'I URS Lslznmlc 1 funn 1101i 1111 Iflflllg I'11tur11 NIXIIJX I XNIIN I IIlIl I1 1I N N I ITI-.I1 XlI'111t.1 Auto Alngnmont Co S1101 11111 111 Hear 51 1112111 111 1111I XXI1 NIIII I1t1f11e1I I II111111 I111131N 111 I IBIII 1 II0111xs11x f11111pf1l11111IS 1 PITTSBURGH PLATE GLASS COMPANY 2 111111111I IJIIXQ N I' P1111xEI 111111 In I Choncyk Expcctorant U1 131111,11s 1111 1111 115 1211 811111 11f Illl11l111IlI111gg1111 l UIIIIIIIIIICIIIS 111 BELL LOAN 0FFICE 201 NI1t1I1eII Nt 5 NX AT1.1'1T1 I 1 1 tI11 1 ne of tl 1 C11 '1 111 ICII1 '1r X1etI11 1 1 ' 1 I ' ."'..-7 ."- O 1 Q Q C II11. 1-3 I" :1N1p Iws 41 1N1,s 22 NI111Ai1'lla1.ft1"'t I A, I - L- NI11'11 I"I11111' CY. III22 . I C 6 9 9 I'I'I' 1111111113111 IC I ' 11,1 ,Al L" A '111 2112 I I A ' 1 l.'1.. 01 11 'til I2 I . NI. J. A. '-3 "sox .1 . '. G11 IMI. f1f1I-11 23212 IYI1iI1'I1alII Sl., S. III. , , , . ' 111 I I A I v I II ll Ifru esz 1 3 'S Q 'a 'g' 8, 4 M I ,i 4. in . ,-1'l" 'S W -U . 41' , Q 1 if Y. I. .. J f . I I f 1 ,I I 1 I ".X11I 3,1 a11pp1se,i111 11116 I1'1I1-1111s Ca ' ll 6. U' 111 C. II 111 ' 1 t." ",'11 1 , .t'sj11sta111i1'r1r." :plz P 1 II ur mutt: 1 rx 1: I nu X N Ill 1 S I U II I II I IIII1 I I I II III II P PIIIUI I H I 6 ml LI xr In SIIIIIII INN N14 IXIIIIXNI Inf lruumzt IIHONINS 5FI mwv Srfrfmrx Treasurer I'X I RHXIXI UI R XIIXIR I ISI RS If 0 n 'nz v ll I 5 0 B - I lla .-Xlfwnsu St II1 1 pm' Im - - Iilufmlvll II1m'ulI1y IIz1rris NIH'-' If. Iir vu XII 'WI IIzxrrison Palsy IIIIIIUII IIUIWIIIII IIulIIvIrI IIvlt.' Iiumplu-II Iivlll' II II mx IIullwlul14'v IIIzl1'Ix Iimif- IM' IIIILYIIII Imif Iirmxlvy I'IIva1 ,Izn'Ixs ll ,Illl - Ihr-r ,-Im I.1mi4-r Ilan-llm I"iIzg4-rnI4I .Imam III-IIau1i4'I juyvv Ihwkq-I IIu1'ga1x'1-I Nr-iflvr lIau'uIyl1 Ifm-Ivr I'.I'iIII1'1'r Fir' 'I'iIlIII4I XIiI'If' Call' ure' HMI Iam! Bu-la 'u Crullzml Hol- 'Iva 'I lun I'II,a ' IIIIIII Nlu-iv 'I'Imn1ps ll Miss IIz1'I'y Y ff 0 nz p I i Ill 1' Il I s 0 6 Fm 4: .Ii iI,I-III ...................................... I I ,, - . ,z S ..................... .......... - "vi ftlllllllllllf nfs x II In N In I.xx .I III: x I Of Ix I , III . x H m III Im INIJHNUNIXX SXILI II.IIx 'xx NNI-I I Im xx IIN xIxl M I N Imx N I3 .IIXN5IN1l'N II IHox N IIXNIN xx IIII IxIrIIIauIrIIx lm I I III UI' C-I IIxIII:IIcI"I' .IX I 1: 2 wx III 'l'II .'xII'III XI I' IIxIIxI-g'I"I' IIII.IM ,IAI'IlI'IN III Izx IfxI,I,III xx I"' 1,KIIOl,I,IIzII IMI' :mx III Ixli I! I2 I II,L lfI,IIIfI-i IixII,xfIIx XII I'I'xx I'I, II,xI Ii III-1'I"l'3 ILxI'IvxI-QI: IIII.I, III-1 'IIN III-,'I'I-x ,III IQII.I:IiIIT IiII,I.x II.-xI,I, XII:I,IxIx Ilwmx XII-3I.xIx IIIIIII, Im III'I'Ik'I'N III'xII IIIIIQN ,luIIxxx' III xr IfI,I!xI:I1'I'II NI-1II'I'IIx XI:'I'III I: IxI Ii'I"I NI-lli Iv." IcIIIxI1 I' 'tux II: 1:5 ' IxI" ' FII '.3 I, xI.I:x III ,'.5 :.I,I'u XIxI.xx I'I2'I'I'I.l IIN Iln .IIII III x'I'IN IJIIII. lim xrmI,IIs .I MIX SIIIiI,I.xI 'I"l' Xx ' I:I,Icx YI1IIXXlr SxII3I.I,I1x ,IUXl.IQ.1 NI IQII. .I. IJ. 'I' II' I5I3'I"'I 43. .' fox Xl-II , . " II, lSIII.x XXII.. .ox 'XII .'.' XI ' XY " 4, . H f wlzvr I I'I'II 22-21--'I'IIc VIII III- IIII- IIIIIII fIII:II'rI'I' :Incl :II.::IiII cxrunx I'1lII 11I'l IIII. Herman Buddy Trlbble Gormley Compliments A II Slms, Jr Grocery 8: Feed Co GORDAN Rom 0111 Pl Mary Streetman and Frances Strickland omplzmenl etty Gardner Betty Stanley Carolyn Gardner Capt W L Duncan U 1 PUBLIC SPEAKING CLUB Ill RRY IO HLSSLl S fltmf' HARD 10 IIND mms IlUSSEY'S Hu Brzoxn Wham S VS Since The Year 19?U flffllllllg ffalzlzev Tha! Wwe 1,1111 Swiss American Watch Co u NlITlHl-Il 5FRLET S Vi BLATS G OTWFLI THE VARSITY OCR 811411 IAIJLTI INSLAFS PRLSHNESS CUhB SFRN ILE IXIR Xlll RIIS CUlI111ll.IIIf'IIlS ' of - C Of Q O . . . . 1' 5 I C lIIil71,lfS C ' s of Of d B 1 0 Q C rr nz p Ii m rf II I 5 of 6,0111I'fLIlllfIfl.0II.' If Tllli CLASS UI" '13 Cf n lIllTlIlf'llfS Of U . . Fulton lfmlnty Police Departnlent 4. . D Y rv A vw - -,ww lx," I I I " mr' I S A, T K I A A 4. , , ,.- . . In . 1 . . lfl. :1..f' ' ,Q '. V ,,-. S, , Y - U ',' OA f'1Ol'R XUYF V' 4l'1RS LIFETIME VENTILATED ME A AWNINGS f S! fi! .E N llll ll 2 Dellulx NGIXIIP NELMS TIRE 8: AUTO SUPPLY CAMPBELI S T111 lnmn of llzem 111 N nu nm I C E C R E A M uc lluu I lcftlxc' Xpplmnro XXlwoI All nmenl Brake SPFXIFP 1 1 Mc- 'III I Prun N lml jowsraolco Row ATI MTI Ln EVELYN LEE9S BEAUTY SALONS culltlu qt 7 1 ilv Nlcllonou h Blxcl 9 F N 3 6 NIFRII NORNI KN COQNIF TIL N fnnlpllmflzts Ol IUIIIPIIHICIUS of ESTES SERVICE STATION Sunsh1ne's Department Store Urellu C 9 9 97Xla11ett1NI N VI all L lt 'I VI 'I C I lf f L: 5 f Q S IE ,f E f 4: 5 5 5 :J lf 5 f'v ,fi ff Q: - 3 'lg 7 9 1 5 I l . If If I-9' -31 " "" . , 4. P A. 9 J S. I.. 'k:1,Ms. ' ' H21 If-S9-1 I- -' ,I 1 I - .W i Y V L. I. A r- - Q , E l,n'.G..z'.c1 U' 96-I P 1 ' . .. N. F. HIC. L.U2f 1 rl g V.. ,. .. ,1,x. 715 1 0 . H387 ,l m sm -u H acl ,Y. TT T f. " . .9 9. April 23-26-Limoll old spring lmliclayf. Iiverylmrly pullx out n lixhing pulc, . guml lmok nr n lmaxxlllwck, and vcr . inly SONIC cmnfcwtzllxlc- wld rlntlxex. .nal se-ttl 5 down fur Il well vzirned, wh lewc1'vvclx'nL'z ion. rupl George Stovall xxx 1-,R X L Q If bum Rd I llxPXNOUl J I Mr and Mrs Jlmmle Stephens 11111111 C B Dobbs and J F Bryans zmplznzents Ted Spears and Dorls May 1 p I1 Il Eloys and Davld Gene and Perry Best U lslzea I0 lhe Betty and Blllx Nelll Thonlas Conzplznzents 0 Peggy Bluee and Davld Thompson onzplwrzenls Betty Palr and Blll Strawn llllpll Thompson's Floraland 4 FLAT SHOxLs Avi-:NLE 5 I Ia 361 11 W C Tumlln 0 nplzment Betty Davls Ullpllllfl Horace, Allee, and Llttle Horace llembree 0mplLn1ent Mr and Mrs J E Ilennessey Fmnzplzments T D Thompson I XIROXIII R XIJXIRIIS Cf' '."1""f5 Uf Cfnzllimc-rzts nf 0 Q xlvtupf A, s l"mc10. ' ' ' ,lnxso .. ,V ' I P f:UI 'r ents of C1 ' of I . 1 . I C Con 'I enfs ljlllllll-lVIt'lI1S Of Of . , ' Q N ' N . Isa,-f .-.f LI.A5b OP :La 68 'WS Q . v If , ' - , if C ' of 0 0 0 0 Cz TIllt'lllS.' Q w Q Com, iments ull 623 . I 5 S. Q. , . ' ,.1ff F, . Sof C1 'I its of O O Q C ' A s of .1 T of U I f I ' 0 I ' N .' Q2 Ol' . "Q ,'lfRS H1 1 1 I 111. 11761 2251 NlEll'lCttkl 51. The I- V- Slltllllill C0- Atlanla -1916-1947 Charles R. Campbell . 11311131.1311 xx110PT011L'1'111s'1' WASTE PAPER FINE v1'A,n3H HEPMRINC 'LTf1Nl11rivtluSl.. N. W. A '11 .fx N TA HWIIICII Inspector Phone CY. 3361 Phone NIA. 3382 N' L' 8 bl' L' HWY" Atlanta' Ga' Prompt Service Prompt PUy'IIl6Ill Rifle with us and ride safely' ATLANTA VETERANS CAB COMPANY, INC NIXKI Ill Ol IUXXN ll J l66b1111ettNt S W l ATLANTA FURNITURE COMPANY BP NT XXISHFS T0 THI: ll A55 OI- 1913 IM11 fH0w1P ox Preszdent 152 Xumehdu st S xx V1Al11u1 92913 Il ul C All Xl luv Preszdent 111111 B111 befrfmry 111111111 DTI ll lxl nu Freaaurer lim N1. I- L11x1s111x1 s APPI uv 1- NTUXILN HXDION Run I' rc r1l cn If xu 1 ll 1 Nl Q U fl rx CY Ill XY If lllllllfil C X l Ol C 111ght one Illllt aftex .111r1hs1 1 Ill e 1 Ill 1111111 e egtor 1 XY 1111:-rl 111 111 andthe Ld 1 ua excellent Q IA. T951 WR . .1 '-31 "ms z ' .1 .. f. I . . ., , . N . . . I C I C 2 . 'I V . S .' ..-.......... l ' I A L .9 LA. I 7. - - W1 I, mx ...... ' AI. 1 ' .""1.1: ........... .' - I I' 0 ' Q ' T K I' .. .V ......... , ' ' . .. , 'g. J 1. .-Xp ' 8,9--S il Plllyill Iut of hzlrd '11'k. The wok he-g'1s witl ll'v'lLlI5. 'l'h- vast i. ch sen '11111 the heat who 1 'l'h D' hcg' '1 k ' l'utA-lr, 1 'ng each aft:-1'111m11 ani lllilllf ' 5 ' " 1 '. 'I'hAs ye 'th play was Q 115 1rr. 'l'h dir ' was Mka U IU 1, "5 's . BALEIGII DBFNNUN Spzuzg and Shogi Ibsorbez 5f'lLllf I xr HTI I I 5T nut I WAINL r ull GAY CLOTllING C0 I I INN lm nu Sewell Nllll Hulmlnrd Pint 29,451.4 KHIIII I I SIIIIJS X XIHI Ns I1UNll Nl Xl UN mm lll'lIISI I I I U1 4 FRANK GRAHAM COMPANY IIVULN wuz uffeflm II m1101,11fs Vhsl I LIIIIONI IL xo if NIX lUIx onzplzmenl Barbara, Grace, Maxine I 0 Betty Bandall, Betty Porter, Jenny Shope t Jeanne Sartaln Malconn dc Betty lllll Splnks NTI N1NH IIFONH Knox lValker IXIRUXIII X IRIIS J S357 NX MT 'uf 3 :QL REIAIT WAI 13211 A-X'I'I.f YII.-X - .I ' C ,' - I , C ' .II " ." li IJSU w'IIl'l'EIlAI.l, ST. Il,-XI,'I'0N - n I . ll ' fy 'Jf 1' AX 'lu' 'f'r .YU I 'urs umm: cz. 2 M. ' , ,wwf DRESS WELL .JT CJYS I, . , ,. 000 I'1cAc:1l'1'm:rL ST.. XI. W. Ta if 11: Y 'ne N VIII A'I'I,A1"'.- 3, Il C 'GIA C ' as of Ccnzplinzents f L Blst If'1's11vs.' li'f'.stlI'I1'sl1es In 0 THE Q 'IDE I 9 I" I f . IGII fj Q 1 OIR I mt inks I EH lfzmzplinzellls of Jean Pair and WEBSTER C0MPANY llllrell llallliltoll GARAGE LA. 3431 CY. 3445 Tl Ivy Strvcll, E. W"'Jl'k5 Relmm l.'m1zpl1'n1erzls of llotor Repair s'ro11,1cEAc:Asaa4111, A FRIEND C 0llIl1llIIlt'IlfS ol L0UlsE and nonls HAYES C Y P B E s s CLEANERS l onzplznzents 0 Ihe H1 101 luml flI0llfcIUJbIIlU1HS Ella Jean Jarrard and Joan Sullivan XX 1-111111 ton St N W X UH OIIIIUIITTIPIL I P MUSIC CLUB 19471948 P11 C ILNIRAI reszzlenl IH AND Unis u rcszclent BL rx lOl l AI 1 11 xx lreusurer DON L ROBINSON Dzrutor M., nr :he N 'S - 1 ' ' .v " .' . - - 1 - L 5121: 1, ,Q . . . Y-X. ff , T C ' 1 is of h . Q I A ' ..................................................... P ' . U . ...............,............................... Viffl' " lil1'l'H SMITH ..................................................... Secretary' "I" 1 , I, V. ' ................. ............ . ........ M . 'y I7-21-Lust exuxns uf tha- year-tl1v 0111-'N th. ull tale. Y TEENS s K 1 x 4 4 4 N lllNl4 N 4 N4 N 4. 4 4 4111111 11144 B 11 1 4 N 41 4 4 T11411 1411 4- 111 4 4 1llN 4 11 1 4 11 Il l14l1 4N 1 4N 4 Pll ll 1 14 1 l 1 11 l I N l 1 I1 J 1 11 X 14 1411111041 . 1 1 14- 4 ll! K 4 4 l1l N 1l11'N 11 1116111 ll1 1 -414 41111141 llll 111 4 N 141 I 1 ll X1 Nl Uf111k C N4 1 ll" 11114 4 1-1.1114 1 14 14111 N4 4 1114111 111' ll 11 X 4 .1111 4 4 4 6 4 1141 1 4111 Ulll U14 1'X l R1JNllI 11114 11111111 ls 1 Q - J I'l l1I'11S1'I ,1111 11111141 Rl 1-4-114114511111 111. 14411114-11 -11141 girls 111'N1l11'1l 111 1111' 11:14 111- 1'4-1111111111 111 41111' 4411111114111 1114-11141-v14141-115411114-1'f4111111 111111 s414-1111 11111111 t1l 111l1l'll 144- 'll'1' 4-41111111111441 111 41111' 1711111 11, 111 ",1.1lIlS. Ill 1111: 4-11414-'14'411' 144- S1'1'1i 141 llIl11t'l1'1'll111 ,I4-sus. 111 11.111 111s 141141 1111' 1111 114-411114- 111111 141 gr4111 1Il 1114- 1411411414-41gv 'III11 111N1' lllh 1' 41. Q S 11 1 V 1L 11' 144- --111 51111 11s s111111l1' 415 4- 14111 I1' 1'41 4-1111 14-'11'11 11,1 '-411141 11- 1-s 411 grass. 1114- 411141 1 11 1 143 1111' 11'411'l41. 411 1411 llll 1 s11'111g111 11: 11'4-4-s 1' 1 -I 151 '1 113111 1111 L1411' 141111-1144 114-'ig -111' 1 - 1441 '11 1 11' 11 1111 111. 141 l,11'4- j11f111' 111111 1" 11 Ill1'l"f. 14114114 111111 11I1111'IA51il1111 1111111 11111111111 4-1 4111 41111' 11 '.'1'1Y1'Silll11 11111 111- 11111 11'111l W4-:1'1ls11'-4 1 ll 11g111 111111 111141 114. 114- '-11 'll F, 11111. 11' 1N1'1'Llll 11141115 lll 1111 111112115 11' 114- 1'Llll .'1'l1l11 1'411' 1'I'1'1' 141111 11' 1' 1 '15 1111 1114- 1'ill'l1l. 114112111 111141111 4-14-111' 1-4-4111. 111114 1 115115 411 11411114- l'Il1'll'Q11'1 1' 144 '141 114-114-4114-1's,114-1111 9 f41141s141 11111' 111-11: '1 111411 41111 111' 1111141 411'4-411115. 111-Q 1 X1 4-'11 114- 11141 11111111 4-4 1111 '111' 1111 111141 ll' 1 111112 411' 11111K - 14'1141'4'4- 14-1 ' 1111111 1111' 41411111114 11111114-1114141 1'-1111 1111' B11 F 11 111 -1141s1 II1- 4- 4-11' 1111 114-. 1114-1 1 1111ll11. 141. 11- -' C1 1 Q1'llt'I'1l11lJll. '11'4- slri 115114114 141 11111141 11 111'11t'l' XS1ll'111. P4-114-41 '1ll11 lllllly. 11' 414141111 -11141 11I'1111l1"1 4141 '1'11'S4' 144- 11- '- 501141110 'F 1111. ' - ' 1 f 1- 144 I f om plinl ents of Nathan's Auto Parts 830 IVIarieIla Street Best Wishes to the Class of '48 MR. AND MRS. E. .I. COFFEY Former Stuflenis IIOIIIIIIIIIIIHIIIS of MONYA AND GAYLE LEFTWICH C0lI1IIlilIl6'IIfS of HERBERT AND CATHEY fI0IlI1IlI.lIIt'IllS of BILLIE NORMAN AND TOMMY VAUGHN COMPLIMENTS OF KATHERINE PARTAIN AND VIVIAN PETTYJOHN GULF PRODUCTS mos mlm JR SFHWI smnox lomplelc SPIUIIIIIA Ill 1 md glfllll At mln I X5NXlAT Bettv Woolley CLYDE 0WEN USED CAR C0 6I7VI PISNIIIIPQ Street N I A1 LAN 1 A I1-om IA fOOD L51 D CAIN BOUI HT AND S01 D ax ZX Sch I r ua 1 e arm penn g, 1 t r sw 0 mon 1 In ec am e ac a ne n 47 48 and reaIIx exerx ne 1 rx 0 t e xear en ut time oe n an 1 xseII Inglxls lease nm to Lome Iaek next xear or well adlx graduate nexer tm come lack Hes WiS11PSl!7 ' Ifl. .fa If: 'I f MY CI.: DQ, . HS ,I . A' W ' " f No'I Ava 1 a " g Ia 1. Cal. 'f I V. I f ' ff 'x , . Q. . ' , Q 1 1. . fa T , 1 . Y . I I A ,A. L Y I A A n J ooI is over for uno he r. VVe put up our Inokx our tahl ts II 1 "Is and To joyfully home to speld I1 ee 'h Ie tIs ' st VV h I wonderful til I ' -' I' ' .'o 's sor I' t See h U' LI. I1 ' d S 't stop for YIIIIIL-I so ' ' 1 mfg "'- H " , H' ' ' 5 i' ' 1 1 3 J 11111 Amerlean Hat Mfg Co I uxnx Best lfzalzes to the CL 155 OI 48 Dorothv Worthey C W Dyer Grocery Store JUNIH SBURO ROAD 1 The Atlanta Marble 1021 JONl'bI50Ii0 Rom S I lllpIlIlIPll Joan Atkinson and Therrell Crawford I Asia Bug Cleaning Co W e Speclalzze 111 Cleaning Rugs IIIII l,11,IOISft'ly Stull P lI0th P1 1 fm md Repmm znpl Butler Street Cut Rate Store 11 BLTLER ST 5 E znplznez Betty Black and Betty Campbell Complzments Tonuny Burroughs and Kenneth Pope Tlllplllllellf 1 NUIIIN!-lI.I.Y 8 McEllEA IIUMPANY PKIRONIII Ol R UNI R I ISI RS all iments of 0 U 0 0 Q ,S I60 "I . " AVE.. S. II. 1 " ' Cy. 10:53 Co. w u f,n111pI1111e'11ls 3 I . C. Phone-: ANI. 3,147 "I C0 ' , ts of ' ' " I f"'zg.A 'ufga z"'f C11 '11 IIS of fill l.IIlt'IlfS of , Of C1 ' .Q 1f IL II II ICTI IY ILS rlmf II ICST VII I S II ICS . . . ...... ,.,.... ,.......... . .......................... l ' 1'w.w1'1lf'11l II1r'1'x III uk f llh XI XX Id X Iv Bl x Nlll ln me ur: MH Truzszmr NI' I B IS x lLSlll1I1f x In PM slrf IN C ll XIII l I l XXI xx1II xulx tIx1 Xkll It ul Iwm., X Ilxxlugn II Jux ........ ., ...................,............... I iw I".'.f'llf 41'I' wil: ...........,. .... ,,....... ....,...,...,.,.......... , S f - - -' Xlx' Ho 'HL XXI mx , ,..,......... .............,......, , ......... f .' o I Ihr II. IIUHINQ IN. "ev wlwr CO. I I.IM I". NTS . . . O If . . . - 4 Im'l'H 1. 1.14 ........,....I..............,.,,,.................. I'--y' 1 I IIA IJ Iluls. ...,.,..,..... . ............,.................. I"-1 1.-'Iwi II1 l.lCN NIM Lmx . .... ................. ,..... . ..... ...... , 9 1 '4'l'f'lllI'j'-Tl4t'Il.YllI'l'l NIL' 3IflII'1llIlIIlII1lIl'III' Ivig clay fm' Nt'IIIllI'!. Of M1111-4' rluis I- mln, lIllf :III Ntuduntx Imwk IUIXXLIILI In :HMI II141 p1'rp:11'v fm' it 1'u11NI11ntIy. Stl IA' gg IIllI'kI :lx llIlkI'I'k'Il1NNIIIl'Il ZIIIKI thru In Il mnllinm nays th- wx im' yrur, VI'IIL'f Na-Irv! :md Iwuy m':1uI- LIIIKI IIIXIIIIIIHIIN IIIILI III-VIIIQ' Int IIIKAI ': ', 17 'L ' ' LN I whim' nIrww- and ll1'n'nIm. VI-IIR' nw:m1l1vm'rmunl nan Iuc:luIifl1I Mr dc Mrs E Flelds P III 1711111 Mary Frances Flovd and Jlmmy Peel Gate Cnty Furniture C0 I I I Garrow Candy Kitchen X IIFLHXII N 811118 111 11111111 111111 IL 11111111 11 I1111111rr1111 IINII 'HTRPI I1 1111 BNI NINI DHISSFS 111 l1ll ll FULLl:.BTON Sll0PS Inc 711 If 11111 11s11111g, 111111 11111111111 1 11r1 1 1111 QS 111p111l111111l 111s1st 1111 1P 111111111 11111 11111111 111111111115 11 CABLA GAY X ANS AWS If YI 1111111111 1111 Georgla Beauty 8: Barber Supply C0 1011111 DLNN flllll XIIIIHLII 5TPlII S Wright? Barber Sh 162 Joxr 11111111 R11111 1 111 1111111 111 111111 1 11 Ill p 1 Bllly Joe Martin IXIRHXIII X RIISIRS C11 111 1211771 1' II IS 11 if C1 3.111115 of . ' DAY" A C, .1 If' 1 1 I 1 V' 11 ' Y' L , 41 1 W Cv 'S 7 ' 20 C11 Ill lIll'1ll 1' ll I .1 11 f 1 Y ff f '111 11111 f' '1 1 S 1 f GOL 'cn-x1:111'1:11111: ST1111:11:'1', N. E. 1238 V1 ' ' 1 1, ST.. Q. W. 0. , 1 ', ' .1 . lII,1XSSOl"'11.I1 U' ll.. , A l . I -11' I ' Q. ing J ' , . 1. V' . ' 1' H. XY. f . 1 ' '1' 2201 "I ' ,. .' vii". 11. Viv. 111' .-XTI.: XTX M ' 1 0 Xlill! by -4, H K p .1 . ,S 1 .-X'I'l,fX NTI1 1' .1 Shin in I 1 fW'Hv fur - N"-14W'l'1+-' C -l'IlIPII1S of - 1 '. ,V UI R llX'Ia ' C0171 PIIIIICIIIS nj J 0 HENDERSON Conzplinzenls of D Hotel and Restaurant Supply C0 Nl I-X1 I IIN IND INIRII Il 0 1 I I 00D5I-l1NIfI- I'QI IPNIIX1 XIAIII 7400 I610 ,Io11eCIJor11 Rd 1 J 12 I PQI If IKIIITPP Nl N I 1 XIIIIIII IOIIIIIIIIIII nts 0 F ll A B11 I IxIxI'N 1 xoxx1 ,IUIIIIXN IxlIII 1- 0.x nun xmuzl xx1 H1xx1Tr Ix1.o1xx fII1IINII1 II lrrwlznl ll slrlf It Surf nn llllxlllll flllllllllfll lllflllllllll 1 11111 THE NATURE CLUB 1 Nunn 11x I1r1x,1o x IIx11oL11 NIXTIIIWN I:,I11'1I1etI1 I 1111 IxatI1f-11110 NIIII I1I.1111I I Il 1111111 XIIIPI 1 1.1x1x S1110 mx IXPIIIIPIII Ix1Ip 1t111I1 II1x1cI TIIOIIIPNUII Ix 110 I lcltl'-I I1P1 1111105 I IPIIIIIIIIIQ' 1 1111 N101 xv XII Huggm ,Ifu IX 'NIHIII Il szrlfnl N11 rfmrw Trmwrfr ICon11n11ecIfm1nI"1ge33I IOR XR I l IOR I I li 1111 011111 11 X xt I1 C 1111 C IIIUUIIN 1111I IIIUIIIS 1111 She 1 multi 1111! walk IXIIIIOIII 1I1x41p11c fI1111e1x Ll xox 11 I ' ' XII ' :'1'1 11: 3 I II 11" wp UI' L' is tori ' 1' 'A ' 'I 332' Y. 11' f..f.II. . ,,- 9 I ' WA. 7151 1 1 1 II. G11 O O l I'x11.1x13 , 1:14 .................................................. ' ' ,lm 113 II1'1" '1,'1'11x .......................................... I 1' 'v 1'1" 11 Y 4: ' ........................ .......................... . ,- Nlx .fXxx1-1 110111: ....... . ..,.................................. I", .' I.111'1s1f: Iln II I'If A . 5 ................ ................. . ' -' I " 1 A-X 3 Q 3' ........ ..... . ............... I '1'..' C11 im vnix Of 811.15 I I'I.' ................................................... l"f." 1 llxx.-1 131 11x1:'1"1' .................... ............... , .......... I 'iw l'1-vshiwzl X1x.j '3"' II, .............................................., U' IIi1'I urfl Ifl UI 1 .' 5 ' II1 q I sm .I1I'z . 'gan 'I"' Q ll-D' If' If ' S SICN I'l1 XY LII XC' 'IRS SIQX ' XY LII XRXC I I' RS fI2ll'lIIl'. 1I1c IIILIIKI, ix I11'iIIi:111t 1' CII. Yxl - -lu1'1Iz111 plays II11' pz 'l ID1' 1'11o11gI1 In I'llIC Zl ' 1111-1 OI IILIIII Ylbllllg. emi :11 I11'z11'1. SI1' ' :lx 201111 as II11' dug 1111111-11 111: SII I 1 2 , ' CIUIW Imx, j 1, - H -' l'1 , And I1 V ci' 111111 s -no my. 1947 48 IXIR X lnrrlpfllrlvrll of y BUYS' RIFLE TEANI of A llla lk XI Ylmkll I'R C0171 plim 01115 of GEQIRGE W. KIRK C0., INC. xX'Ho1,Esfxl,E l'l'i0Dl'ClC -XISBMQIC lLlil'Il'IN HILXNS CLRICICN CORN A SPlCiIlAl.lH Georgia State Market SHICIJ 3, S'l':Xl.l.S l-T -G' Puml-Q lla. Qiilii--1 A'I'1,,xN'rA.121-301: I THE LIBRARY CLUB lx oxxl mmm Pr: sn f 11 SIPPHI NS 1111 Prem DORIS Amuq Smrfrarw lm ISI FFPIISIIIII' XIURI ll IOR HX l Q I Ill Ilu mlm as nmlfl 1 1 nmln x llgglm lf 0 nz p 1 1.171 01115 lf ' 4: ,I "fl-r ,Io f"1 2, 4' 'flvrzl - Y , j . Bm l' las. ' .- 'f SI' ' 'I XYKHXRXK 'RS SIQN l'l,XYCl RXC'll'RS lwui-L' :mel .Xnku Hans l':llic-nl Ilvlvn ix ulwau tru:-. llu null in xxllnl Ulllll pxrmllaxv- Xllllvlc' XCIZIIHN. Ilml ix In Nllll. On' gm Lllllltlll. lrig zmnl il'frllf,1, XYi Irlixlvrcal lmrk zmfl xlmltn-wcl lwnll. 1 V Q- ' gtg gf - ons. Stl' 'a -N Ilmrougll In play llm I72il'l. Leftwieh Feed 8: Cffmplimffnfs Grocery Co. FANCY WESTERN ,UEATS NIAIN 221116-7 1659 JONESBORO Rn. LAKEWOOD HTS. Of THE PERKEBSIIN P. T. A Compliments 0 f Lyons Pharmacy, Inc TIIE NI-LATE C0. Complete Stock of SANITARY SUPPLIES 66-68 CENTRAL AVENUE, S. W. Phone Wa 194-9 Complzmen A FRIEND Be.szW1,shes ot CLASS OF 4-8 Pauline Magruder Complzmen RED CBOSS Connplzlnents Mary Jordan IXIROXIIII OIR XDXLRTISFRS ' ts G t he of , ' ts - of of JUNIMI Eddie G1-igg 8: I I I' FIIIIIICIIIIIII 'llll' .ll4Ll ICU LOAL LOMPlN1 Inc' I I N IXIIIJXIXIUII XIIXIRIINIIN 1.11 III ll I 1' 171 1' ll I .s nf Y T W W Y Y 1 A J 1 I Q ZIT Im I'1:1111: 5'I'III-II'1'I' II111111m, I11111111x1-i: XIX IIINI X'I'I,XN'I'.-X 2. 411111111 ' 4 4 4 If 11 111 ll I 1 Ill 1' ll I N 11 f Nlajor 0. S. Allen C11 111 ll l It 111 1' ll I .w Il f Ray, June and Grady 4 J L Franklln ll J lx 1 11x1u1xxAm 111w1lA W E Bill Dorothy and Ed Olllllll M!Sgt Stacy 1111111 Mr 8: Mrs M P Black Carolyn Cot, Anno Ben nett, Wynelle llayos AIRLINE AUTO SERVICE IUWPIIII Il IU SIAIH 651 11 llff 1111' 111 tl11 C"'l1'17n..77a'a4 1 1 111Jlll11111 1 1111 111 f111lz11111e1l 13111011 111 KLRB Nl' HUC E. Sl A I-UOIJS IXIRONIII Ol R XIHIRIINI lf 11 111 11 ffm 1' Il I 5 If Q If 11 111 ll 1 1' III 1' ll I 5 11 f 0 I .lla ugivl' Sports U1-I 111111111111 0 0 I 'IND 1 'I I . l NY fill 11I:llll'llfS of C -IIIFIIIS 11-1' . 7 .1 , , . C II lI.llI6IlfS 1' C1111 1e11ts11j I I , A ' Q . . . 1 5 11, , Ai. B'7"'A Q- E ,-151 3 x H: X if? l" . y ,. ,., -l. ls.-Q. ,NSQIE 1 1 1 1 1 1" 1 1 1 1 1 141233-,:' 4 0 1111 -11g1 I II 27.' Q 'lump S'1'm-:1f:'1', S. W. l.. . 3255 l T Q I' ' 1 ' ,' l 1 3 -1 ' -ks Complzments GENUINE PARTS COMPANY THE LARGEST PARTS WAREHOLSE IN THE SOI TH -Xtlanta Owned and Opexdted Look Lo HENDERSON For Value Leadershzp' IIENDERSGN FURNITURE C0 COMPI ETE HOVIE FL RNISHING Corner Vi1111hH4LL AN D M1 FLHLLL Q Complzments 0 Mona Garrett, Ellz Turpin, Barbara Mar tln, Sara Crowley r 8cMrs ll G Green Complznzents of Jmuny Gazaway omplzmcrzl Dr Samuel Green Complzments 0 Harry Goss omplwnents Bryant's Garage Ly 3917 Burnette's CLEAZNING AND ALTERING 644 TVICDONOUGH BLVD S E Ma o072 Compliments of Joyce, Susan, Jean, Barbara, Day lk IRONIIL OLR XDX P R USERS . w of ' U H . 1 NLT 9 - yww w y as V' ,I ' f . 0 Conzplimenls of ' 0 0 - M 0 0 0 0 . , ', ' C ' P s of . . 1 I C ' of ,f Lakewood Theatre and Forest Park Theatre Home Owned Colne md Peel at Homf Your Iatrmmge Apprumtgd PHONE WALNLP 6866 1 LANIER PIANO C0 HAI DW M and IPSTI I1 Il HNOS I wluszzf T L LANIBR Proprzetor E B IANIFR leneral Manager folrzpllnlenta LUCKY STRIKE BIIWLING ALLEY 9 0'SlIIELD'S PLUMBING ,Ll MBIZW, an1lHF4T1NG REPAIRS 12 BECE STREET N W HFml0ck 5315 M ATLANTA brolcmx 671 Pl-ACHIREL STREET N L F C OSHIELDS Proprzetor IXIRONIII OLR XDXIRIISIRS I , ' ' J 2 1 . f ' . Ji . A .,t'c , 9 . . ,. T' . , I ' A H. T. BUTLER, Manager 64 PRYOR STREET, N. E. Of I L ' L T ,, . v , 7 , . , . . - rw 1 Q 1 , 'N ' .. , . . . . , I llrst Year Students 1111111111 11111 1111 NX XII 1 I I K 11l I 111111 Q 11111 1111 ll 1 Nl 1 111 J X111 111 U1 K 111 XI1111111 xx 1IhIN 1 l P X 1 It 11161 H1 N111 111111.11 1111 Lu X11 XHT111 11 01 111 1 1 IIIX 111 11 I ll11IX 1 C 1 I 1111 1 11 1 11 1 N ll 11 111 111111 ll 1 11 111111 1 1111111 1 1111 xxwh 1 1 11111 S 111 1 111111111 5 ll 1 1111 l 1 THE DISTRIBUTIVE MISS JANE F0II1Y, IXIRUXIII lil R XIJXIRIIHI 1. 1 . Q 1' s J, IS 1.1.1111 11a1xis1111-1'11x1 ll 1111111111111 S1-111's. 111l'11llI'1x 111111 U111111111111 qX111' 1,1'Iiill'1Illt'll1 111111 fJl'11l'l' 11l'11L1l'1lllQ'Il1 l111s11 111-111-11111 111lt'l'1x1'l' S1l-1 ' QI 1111111 J. li. ' :1g11'1's H-11 . 'I' 11111 1111 'E1111-P1'x1111 111 IIJLIII1' 17. XX. 11111111 1111 11 Xlllilllf 1111511 H1-gifl1l1'l111111'1x1'1' 51 '11 C111-11 1111 s 1111 1- 1 sux 131111:-111-1'11x111 1111111111111 11111151111-1'11x1 ll 11111111111111 111'1lXf .'xl11b11LlII4't' NX111'1-111111s1- St'l'X1l'Q' 11l'11LlI'1IIl1'll1 1111111-1'111 U11111- M111 N11-"111111111w 1 11.1-1' -1, ' I 1 ll Q , 1.1 ' '11i11r1 1 Hi '1X'iil'1' 111111131 n 141116 111 ,ll 'u 11111 1'1'1111111-1' Sil1'sI1l2lIl 5211 -s Ililll 1111 111' 11211111 R111 11111 H11 ,1: 11111-3 1l11xis1111-1,11x1 Il 11111111111111 .1l'l S. 111 '11 '11 111111 QI111111111111 511' " 1l111111't1111111t 1111 cJl'l1'I' 131' 2il'1llll'Il1 1 N111 1 1' A 111111 111-1' 511.1 ' g 111-111 X' LII. 'I' 1 1' Xlil111"s 51 ' .'11 '- N1111 l,f'1JLl' ' .'1'11' 1.5 111111 1 J J 1 - ' 1 111s H S1-conal Yom' Students N11 11 1 N 1 1 111 N11 11 11111 51111 LN Y U UH U11 I 111111111 11111 U 1111111111 1 N 111111-r111111111 Ili 1ll1INlN N J lx 5111111 I l U 11111 11111 1 1 xlblllf 1 1 Jlllhx 121511111-101 1 5 ll It 1111 11111 1 1 J ll Ili l 1 1.111111 P051 N 1 XII 11 1 1 lll 111 1 N 1 11 FIIUCATIIIW CLUB Coordinator IXIRUXIII Ol R XDXIRIIN N 1 'l'1:11 S1'1:111s D11 .11 Nl 111'1s 1111111-11111111 1f11l1111i111 .'1111'11 1111111-11s X Sllll111l'l'I1 N11li1111111 111 11114111-1' K 51111-f1111111 ll1'11111'l11111111 111' 1ll1l'l'111l' illll 111111 IJ1-l1111'11111111l Ax, 1 , 11115 111.11 11131.1. lf: ' Q 11, lh1'if1111-P111 Il 1111111111 n lT111'1s1111-1'11x1111 11 lllillly C1'1'1li1 711- 1 ' 1111 51" " " 1111 ' 1 1 File 1111111 Yu -1 JXN 11 15111: 111' " lxilg 11111'1111111'1' 1:11111l111111 51113. 11111-1111111 111111 lf IIIIILZII1 S11 "ng 1' 11, 111-111. XlLl'1 1,l411t'l' 111-1111111111-111 5111-F1111111 ,'11'1 1.1 Xi 111-111 1'1ll,. 1' ,:'P'r B111 ' 11: . 1'1'1 fee 's. 111 11 '14 LIII11 C 111111 11ilI'1l1"g1t' 1.il.11'111'y 'I'-11111 1 -, H111 f,I'111'l' CI-1-11 171-:k .'XSS1S1illl1 li 1' f ' ."'11f l51:"'1'1 1,111 11, .. 1111 1f111'111111'f 1'1lII'Il11llI't' 1101111111111 1l111'is111-151111 ll 1111111111 y C1- 'l'Ll1 1111111 1"l1l' .'111'11,1- J . 1 . ' ' . 15,118 STOP DRINKING Are You a Potentlal Alcoholle Answ er Your self the FOllOWlIlg l1CbtlOIlN Do you drlnk because you can t leave lt alonef' Do you try to stop but only so far? Do you make promises and try to keep them but canno Doe alcohol relleye you when extremely nervous? Do you resent your famlly and friends trylng to help? Do you feel that there ls somethlng wrong but cant explam why you keep on dr1nk1nU9 Does the nwht before leaye you very nervous next day 9 Do you find lt harder to stop drmkmg eath tlme you qult and start a am? ls drlnklnv affecting your home and buslness but you wont admlt lt? Does one drmk call for another untll you humlllate your famlly and frlends by belnfr 1rrespons1ble'7 Do you experlenct mental hazmess and lack of eomentratlon after a de l1dUCll9 Do you 1160111 to get neryous and Irritable when you haye one a Lertaln lennth of tlme wlthout drmkmg but Det rellef oon after you haye had sey eral drmks9 Do you ltnoyy ln your own mlnd that you are sl1pp1nD7 If any seyen of the fourteen que-tlons aboye apply to you personally you are .1 potentlal alcohollc lt 1s tune to stop now for good as LOIlllIlU6d u e of alcohol can only lead to mcreased suffermv ln from eyen to ten days treatment at the Whlte floss Hospltal eyery one of the 'iboye symptoms IS tompletely remoyed wlth no further deslre or Llaylll for tltohol ln any form The Whlte Lross treatment has alned the lnterest Respect and Good Wlll of leadln buslness and professional men and women ln Atlanta and throuffhout the South Wrlte or phone VNAlnut 1042 for confldentlal mformatlon or personal IIIICIWICM er folder sent upon request WHITE CROSS SPITP' SAI EM VA ATLANTA CA Frye Mlles West of Roanoke 301 Bouleyard IN E Robert F Lee H1 hway No ll f'l1oneWAlnut 1042 Phone Salem Va 287 DR H N ALFORD Dzrector Copyrlght 1943 H N Alford Atlanta I XFRONIII' OLR XDYIRT ISI-RS A Q I .I . I? l. 1' ' ' y' ' ' . 2. ' ' . 3. Q ' 5 t? -14. .s ' ' ' ' ' . . 5' V . 7 . L V. - 6' v C - . ' , - , , , . D. 7' ln Y .l ' fl' 3. .7 . . . 2 . . M g . ' 9- . . C -. 'V . y , . . I 10' V . 1 . . . 'W . 1, . H , D u 12. 5 C' Q Q - ' ' , V f V g - ' li. Has drinking passed the playful stage with you? .Y ' ' D C' V Y C Av J . i - . 4 v l Y. . V v. 'V 'v. g L T . 'v .l . it . L g K .Vs 5 L I g , - . ' . ' C I- r l g l C at 90 1' Ui 2 an ,. Q 40 V . ' , Fl. . J. 'g . . . . , ea er peec o you who each day T1lx6 on anew your tasks Along the l1nes that speech wlll go Through elty streets O1 far out Upon some mountamslde Where you have blazed a t1a1l And kept lt cleat To xou there comes from all Who use the wlres A tuhute for a Joh well done For these are not just stlll And ldle strands That stretch aero s a country Vast and W1dC But bearers Of llfe s fr1endly words To people everywhere Not spectacular your usual day Not ln the headlmes Except they be of fue, O1 storm or flood Then a grateful natlon Knows the full measure Of your skxll and wortl1 And the fme sp1r1t of SCFVICC Wh1Ch puts truth and purpose In th1S honored creed The message must go through SOUTHERN TELEGRAPH COMPA INCORPORATED IHXIRONIIIL OLR XDXIRIISILRS T , 1 's . .S . , . And messages of high import T 7 . 7 .. . , . gg 97 BELL TELEPHONE AND NY ' 1 I I C 11 111 11 1 1' Ill 1' ll t x 11 if Mr. Ilutehinsonis 1:NG1,15H 1 A 2 111.155 C 11 III ll 1 1 III 11 II 1 5 0'1- Joyce Herrington Carolyn Cox C 11 111 Il 1 1' III 1' I1 1 s 11 Virginia Hogan Dorothy Shellnut f,1111111l11111'111s 11.1 Betty Griffin Betty Humphrey Il p11 I1 Fave 8: Doris Jackson II I1 l John F Jordan 0111p11111ents J P Jordan and Gene Bradford 1111111111111 Yx onne and Brenda Jordan 1 111 p I 1 111 J ohnn1e's Place 11 III p 1 1 Charlotte Adams Bettv Jones JllIpIlIll6Il1S T!S5t Alton L Justlee Jlll 1111111 Library Department IIITON mum 111111115 'X 1 llllll l fHlI INN llllllflllli XXII Bobby Bay Barnes IIIIPIIIIIFHI E L Low ern 0111 11111111211 Buddy 8: Nancy Gosg IXIROXII I X1 l RIIS S C 11 1 '1 1' ll I S 0.1. C 11 1 1 'Ill 1- Il 1 .1 11 f 7 . 1 1 If ,A . C ' Of C1 ' '11s of I O Y C 1 ' 11 Il 1 s 0 .1 C . 'H P H I S U f Q 5-1 Cl Ct V . of . C1 ' 1'111s of S Q O . 4- 1 ' ' v - ' 1 w ' 1 CY- 3152 H- 5145 C 1 ' f ll 1 s 11 f l,1XlxlfVVU0D P.'XlN'I' S. BODY SHUI' wln H Jr O I O .AI11111 l'1 ' 'ng 111111 .U111111 1111111 Av A 9 3 I.iv1-11111116 SII'!'l'l 1.1141-w11111l llvigllm 1 XY. S. L .111-3115 li. 51. A ,CH C 1 ' , s of C ' 1 s 11 1 , v Y. 1 l O .1 5 ' V f l' 1 l'R l X". lik' . I . J Y I . Lols Pearce and Barbara Poston 111117 llumphrles P T A A jon xxxl XX mn lr1s11l111l l11s11 Mod lcal Arts Soda Fountain x111l111yl1111s11r'1 s 'I l11111111 Sgt G P Loftls x ff 11 John W 8: Sfsgt R L Cfllflllltt Wm ll Carlson lStI 111 S Ollll II 71z11f IIIIIZ furffzlnff lla vafors N A1LAxrx C x 10 If Now ada Adams xIHlV l ISIVI If WHEEL and AXLE ALIGNMENT C0 NI l 1 111c 1 D F llil' XIJXX Ixle 1111 11 frame 511111 ilftalllllf, If 111161 luprzzrzn fl lllllllf 1 1 N1 N xx 1 x I om lx I XIROXIII UI R XIHII IS Cllllllllllltllfh nj C1 ll lll1.IIlf'IZfS 11 f C 1 I 1' 111 0 II I .9 0 j' . L' I Q I K 3 Aw -M M . , " A , .' , lf Il III ll 1 1' III 1' ll I S 11 f l'i0IiliI'IS'I' UIC Nusa ....... l'l.l'l' 'A '.'.ll'IIl A 'Q . liuuaxnx l'll11,1:1xl .... Q1 "" .' r ' Xlnx. l 111114: ......,............ ' 'A f.vUIllflIl'lIl8IlIS of If UNI 1111.111 PII I s In tl: 1' SICXIURKIIHPSS f r 1 , . . O I . . 7 f,'1.'l ' tv. Tr ff11111'1'y01's, I' lff Y ' N AN I ' 'J ' .' f1""f1"'."1f"'f-S I0 NORTH Aw.. XY. 2 " . lr. "f Pl 1 AS: At. :ww A-xx. 7782: "Cl'l H . V I limlyvf .'fTf,,'1.'xTf 1' , 4 f 3' 1.5710 1 .-X. H. . lf il'EI.I. 1 . . H 1 "ELL - ' 4 2 M' ' '0' I l r - ' 7 1 ' ' ff - ' 1- , D 'IR-1 I 1 H.-. 2111 T18 Smal. Q S'1'1:mL'l'. P '. W. ATI., . ll 1: Q, ' V 1 v '. Q I PIQRS A Jon BPNNET1 Preszdent Suwsy POPE Vzce Presuienz C LEX BARNET1 .Secretary NIL LX 1 N Bunk Treasurer Joxce Barden ,loan Bennett TllClIl11 Qhosexsoocl Hwrrwtle fro In Belts Join Golden Nhldrecl Holnmn Nlarx ln ram hllzabeth Lflnce Xlarthd Nlcllonald Glenda 'NIJ enclon Qanrlm NIO CI Lldllill 1 R'lIl1CflY blllI'l6W Slater Harrw AlklHQOH Glenn Bflrnett xlClVVl1 Bl uk Blllw Couch fllarle Halrls Tommy Holley lxc1th Nldlahan qamnn Jenkms gldI1CX Pope lxcfl Pts Or liulmln bunplel llerl W1 gms 511 ah FUIIICI' L L IIAD IT HER Ex ery thmg ln ATHLETIC "III SPORTIIVF I OOD9! KING HARDWARE COMPANY 0 53 PEACHTREE AND NEIGHBORHOOD STORES IHYI RONIZIC Ol'R .-XDYIQRTISIQRS Compliments Of -6 Q L A ........ ...................... .... I .T A., L nuonnu u-n.n.-usaa-.u uluuuwnnuauuun n . , C A 'v gf 7' A :A 1 'l .' f L ii .Z K 'V YO W L ' I E! . d 'I I L 0 III fl - 111111111 11.111 1 NN lnsuf NN IN N frflfnx lnasznrz 1I1 Ix If ll il II I Ill! I X X N nm lun II 1 tc 1 Ilf IIN I I I III I1 II I I XIROXIII HI R XIHXIRIIS I," IIIIIVIIIS 0 C 4 IUNINIX X'11'1.11x ......W.............. . ................. "'."fl' I ' 1 4 ' ' I 053 ,............. ...,.,.....,............ I 111' "'.' 1711 l111.X X 1:11 ....... ...................... . Q'-' Ixull -1-11 I3ViII'4Il'II .XII iv XXHUIQ-11 ilI.' II1'II WLI X' I3111'Ix -1' ,lwyvv IIII 'I PII HMI I n lflurk tllwiu 111111111 I"1'e'11li+s Ifivlflf Ifu11fl11111'1- II1vI1v Ifflmlir' IIIIFIIIIII I'.I1v1'11 I'.11I1If IIa1IIrI1 vI11111v1' Ixute- I'4I'2lIZSl'IIl'I' I'f1I Ixi111Iu1II NI1 Ill ll:11'1'1'll Jlll-illl xI"I'51ilIl :XII 21 II111'1'is H11 '-.lcl IMFQ I'zt1'i1'i11 .IOIIIISUII 101- lla I:1II Il1'1'11I1Ii11e- I,11111'v Q1IIilI'It'N 'I'I11,11l151111 I'IilI4IIIIl' I.z111iv-1' I'1llQ'1'Il4' Xlillf II2II'IHll'il II111'Ii11 'I'1w111111y 'I'a11I11r Xirliv XIVII 'mill Billy XXm1l1'11 IH-11. Ivan XIiIIf'1' II4Ivrt I,ilI'IU'I' Iivttw' IDIIQIAIIII D11 'IAIIHIIIIJSIJII XI1S: IC I I'1v'1"1's. 'IIPI' ' ,' ' ' FRS COII1f?1iI7lf'I1fS 0 Andrews Pharmaev PHQNI-1 A1V1. 1670 MeMichael's Drive-In Q 1111, Siwlxllff f1llA7l.5l llurf 1011111 1111111 7111115111: 0 16 6 f nl and 12111111 1009 11015111 lllIL Rom 4 w 1'1T11 ST S XIIANTK CALLAWAY,S SERVICE STATIQIN 1 1 Juv 110110 111 , 'I JAXQAIIXY X Lakewood llelghts Self Servlce Laundry 1 11Jux1QBoR0 1111111 H 11 mfvnm e XX A111111 91 713 M 5aw1111 Axcnue cOl1XPl11LI11lN 511111 n m p I Eve Lyn9s Beautv Salon II III p 1 Charles Ewlng Jack Callahan GOLD SHIELD LAUNDBIES 1 1 llf 1 11111161 1 ll A111-H11 XX PIILDNIONI XPITAI l1T1 1110 bl IHNI XX 111-1 XTI 11 NI U N 11101 11 Xi 11 S1011 016 167 16 1 6110 11011 Z 1-6 1 1X1RU'X1lI U1 R XDXIRIIS iff," - - Y "'f," 'J' ' A1. I1 . 317 A 1 A C A.. . .1 Of' 3 :as .' .. W. .- ", J 1. Cx. 1 111 is ' mm Nlx. 'EIT C0111 ,FTE 11.17111 S ffR1'lf.'L' "11 l,11'i1FVS lk To 11z1x'1- l'14'zlS4'11 11111-- 1 1'1. ' Q , 1 'Xl 1'1111, ll 1.1..'Xll'yX1 T 1 '3. . . lf. D J . " - 1 X Vx ii Y n X .1 170' me-1' 114111 a f'P111ll1'f' C 1111 l.Uf'illf'f1 NPQIIA r1l1l6111'01'1'1'y 511i1'111's SPl'X11'P to AllHl11il 111u1111'f A- ws l'1'Il1'f'H'111S ll s1v1ir1 11ill'ligI1'Ulll141 111' 1-111-W111. S211151i1I'1ll'y li 1 Qing 1 YY- Y E Y i111Ll '11-1 11llQ pP1'1111'111z1111'1. I . A I If ....,........., NIA. 1 C f"1f""S "1 ' A 1" ............... vm. ' T1 - U C1 . I 1-"1 .... .. 111. 1111 K' . 1 ....,...... ..,. X YN. I' 11 E 'W K I 1: 1 ' ...........,...,. 1311. 1 , .- ' ... ...,..,,.. HH. ff C 1'1f1f'Hf-S " .11 If llf ......,.. ..... W fl. ' f ' .' f ' , '1 FRS 'Q Ihr' HPS! 0 lurk I0 th: 'NIURS U CERCLE FRANCAIS 1,I11111o1 md Senior OHIIIIII IIIY Hmmm XY um Roxun NPI us Hmm C 1 Hmmm 1111111111 um N x 4 1 Ne 1gr IIII IIYWIIIIIII fn 91111 III It 1 l1ens1111r lat IIIIIS DUNMORE'S lnle r C Olllllllllllf 011011 1' 11111111114 nl ul2 Nlxr111TTx NTP111 N XX Phone- fx 6016 Ill I1 III ll 1 Il Automobile Drlver Training School I Hrru XR un INLT 7 mnplo 1 I fflik Bankhead Servlee Station I u Bxxmirxn XXIHXII' I H I I ll0ME ll00M A I XIROXIII UI R XDX IS E , H . " ' If .IIIf'llfS Q 1' 211: of - V 7' a.v....-..--.... I 1 . 7 O . A I.. .' ,......... 111-11 ' 1. ' 1 If ss ................. Sw' - 'I lI'Y I '4 -Y . To, LLIKN ...... ' .-' 5 "l,1'11' 1 l "rw III If-11" K 0 0 LYON NIHTAI.PIi0l1l'i1'I'S ' ' ' f "' I I ' ' 220 "Eu: '.:3.- 1: 3 - U W 1 , ,W Wx A 7:1511 t A U 4 L A-- A . I f.ir'011-'P Issued lVllUll li l'0ll ' ufTlA2liIIi11gI S11 "'f.ss lu Ifl 1 ,'!1..- nhl' v l f,fll,llIIf'lIf.Y I 'D XL fi I 1! - 2 JT . .A ':' 1 ' .V '. I 'PRI 'KRS Ifll I 0 B N mc mx Io-um H1 14:01 Im FICXNIILN linux Donnie' I um IIIIIX Broun I Iyllllf' nmxll I ml c H I PIII? X y arf- I mv PX IIHINX W or Ilex lrmulfrll I Ice Irvslrifmt Secrftarx l'rPf1Q11rfr Don NImb1ImnPx II1rwu XICIXQI Tuul Ns 2 Nusn mms xllll whell II? X If U1 Shu Iran Turner anei NX 1IQ1 n Iixron Wwe I I X I ROXIII UI R XIIXIRII sl QN C1 1liIlIf,l1fS f - 5 ICTIHQI. ."1' I N11 .................................... ' .' P ' ' 'I uns .... ............................ I ' XI, " I 'IIT .....,.................. .' " . P I ' If -5 , U' I5arISaru CIITISIIIIQIF Ifarl Iluhore Iiill IIIIYISIIIIIIF I 2 " , 'Imp W. I. C11nz1r1I Ilan , ' ' um I.a XPIAIN' I A Is juan IIII' yon If! ' fisun 1 ,I - Nlill gf HIIFIIITI tin' fa f "'r ,I. B. II1.lfIns , I I,aI'r ' Il' 'in J ,I fr .z FI u A' .I' n ' I H' 1 I , ACL RADIO SLRVICL I CUULY S GRILL r N XX flllf III CHICK BARRQIN Nl0TORS, Inc 'I x fx470 W nl Come ln' See and rude ll U ,H f 1 1 the new 1948 Indlan A TRULY POSTWAR MOTOR CYCLE TLD I4 DW ARDS INIIJHN NIOIOHCALII SAI EN Wllollx 7 Vlctorw Motors, Inc N 1 1 x PXIRUXIII Olll XIIXIRIISIRS If I J US lfn111,,11fill1e'l!.s 1 1 1 U 0 ' 9 ITIO 1011435150140 Hour. S. lf. WA 9121 2253 Xl,xul3'1"rs S'1'm:u'1'. . XX. 1 I.:IAI.X:'l'HIliA,uA Sxlilllllt VHS fvl'l'.V!llll'.YN nf fum! I lllllfl't'Il Cz ll I !illlI'!I1.N of 1 W . IZI CI'lYl'li.'XI. .-Xx'1cxl'1a 11111111 ,l2'T1f .All TUHU T11 lf Slfl'l4lCl:'5 8' 'A. fg'2f f 0, I 0 O "Tha . 'null 'x Hr vs!" '-.. p5.P1,rl1Lf1'11 ff as 1 w , , Ntrflll JXXPIILII' Us-l SQ't'Il the' l'c'1u'hlrn'n J 021 SPRING L A I HH . 3' T351 nzzlrvr SOUTH SIDE ClVI'l AN CLUB O II!hN5H The D E Bowling Team Loulse, Llbby 8: Betty Beba Chastain Ulllpllllle Carolyn Cox and Beba Chastaln 2 II pl Lavonla Bishop and Hope Davls 2 rn p I 1 n e 1 1 lrls' Basketball Team 0 I1 pl Girls, Blfle Team omplzmez Bobby, Blll, Jack and James lXll U X IRIIS N Cr H1 in Its of x X , 6 "Bl,'Il,DER5 UF U UIJ1II" V. 'ff IP" I Conxplinzelzts of ,IFA 7.0 ya, B.w1W1'.s11es Franz C nts of Cir. l'lIl.8lIfS of Cl .I its If . G' C 1 inzenls of C .IIS of ' KlUNlll". l'R , DY 1 'I-.R' I MARCUS CLOTllING CDMPANY ' FL If Lb 111 lmo 11111 LIIVABLE BRASSIERE C0 1111 S1 IN 1 on 1 LAKEWO0D TAXI I AYIAIQ 6656 Owned Opmltecl Hx Hill VIHRIDCF BOBBX STIIH Davld Smith 1111! I11 561111111 ol 8 Mr and Mrs J C Hayes Jack Smith Clty Tlre Companv H 1 Jouxsox I Ill 1111 II Rev 8cMrs Lawrence V Bradley, Jr 11 ll 11 Mary Jordan Dorls Moody and Eugene Moody Ronald, Buddy and Charles I III ll I l f Jlmmle Lou 8: Deny or f 0115, r11t111at11111 Q Senzom 111111 Wllllam Stott, Jr IXIROXII l RIIN C 11 III 1 li Ill e 1115 f C111 1'1111'1zts II ll 62 l1:x1:11n'1K: ' 'lull 0 '11 " ' An ' , . C 1 II f 1' III 1' II I .S V 21.111 -- 111- new 1.1111 11111 -1 I "f . . 4 Y ii -Y 1 Q ' f,-I Y ii ' ' , " N 0 o c 0 C11 Ill p 1 1' Ill 1' 1113 C 11 III ll I 1' 111 1' ll I s ll f U o o . Q C1 '1 ents of . . . A ' C 11 1111111113 of . . I 0 C 11 111 II I i III 1' I1 I S 11 j C ll 111 ll l 1' 111 11 II I s 11 f . 1 C1 .IIICIIIS 1f 4 A 'A Q . Y fl Q 0 Q Y ' .'l f UICI Xlll'lf MICRS Cfonlplinlents of FULTON PHARMACY lm Vs ILLI-X51 lm lkooh u . l OIIIPIIIILCIUS of Bobby and Myrtle Register 1 Ulllllllllll 1119 4 I Sehoen Brothers, Inc 15 AIIANT-1 bmw IA Squad Leaderg Club Nr I l!SllltI1f Dom Ju it ox 114 In vu en! Pr N Inu urn XNITA Hu Sf ual IIIHIIIIIIIII I XIRUNI I X RIISI l ' , . Us . f 's . ,H 1 7 . ll ' ' l,0Ll,': inks ....,.......... PQI.-' , .,l'S., ......... l"'?".'l . . JEXN N1Il.l.l-Ili ,.... ......,.,.. . S1'l'l't'fllf:Y H0 jll.-x IS ........... . .... " wx '- P.U. ox IKIST F A 5 ....'.'..l' .jf 4' U ,, ': .A ' .' I: 0l'R DXIQ ."'.RN Cum plinlerzfs nf CASTLEWO0D DRIVE-INN ST1:CxKs Cmczixsx S11 11110115 Higliwuy 112 l.fX111111' 0106 VH' Print "'l'hf- Ca1'1li11z1l'i - lm! I 5 llamlle Your Other Prirzlirzg M11-fls Harper 8: Karwisch 1f111x1'1:11s ISO XX. Pea1'l1t1'ee Pl.. N. W. ATI un Cx 7 111111 In J oan Louise Martha Ann Martha Jean Anita HAROLD'S BARBECUE 1 Nh 111111111011 wc B11 111 1 1 1. xN11B111v11111x S11-'wx P11 C ooked Ll RB sk RN ICI' CAPITAL ELECTRIC STUDIOS, INC Li 1 1r11r1x1 1xr111N0lu1PN0 11 111311.-0 11111111 111-011 s 619 P1 11 htiee St X l' FIIUII 'xrch 345 L .Ir .111 cu 11141 ince INIL C 641 C tlll L 6' ere le Ol I0 1 Ill L 1 14x11 tlllll 1 1 I 1 IN In ll of t1a1111 LX. 'lllti , 7' Yaf Q I O . FIN' 91' 1N1'1'1 111-1 I. L ' QLF 1:63 J F I-'TS Ax" Eg lf' 11' ,A Q1fx..lS,' IEQ 1 1 I -1 , Bl 1 1. . :4::..V, --L..:,L'v-A. 'T -L' ' f. V1 ll2l M. - - -Held at l7e':1t11r High thiw ye' ' d V ' i ed. .X llll.i' festival is hm-li a1'l year 111111 :ill the wl11111l5 i11 th fifi i's1ri'1 tak part. 'l'h n' ch 'al g' 11115, ful 1:-, 1:11 if, 11111ai':1l '11str111IIe11ts :md Slllll li f uve-ry dCN".lI-III. This ye: 1' our choral group 1111- :1 Ni. 1 rating which if excellent and our hand vas Z1 Nm. 2 which iN vc'-', very good for the first ' A ' '11g. mv X XNIIBI 1 In :IN X1IxN 111 NX NX I ND lo s 1 lk I 1 I I l x Im 1 1 PII 1 I1 1 x 1 1 5 111111111 111811 1 I1 IIII 1111811 1If11lIII11 In ,111 81111111111 l11111111 111 1111211 111111111 11111 11111111 1 11 1 1 Nfllllf 111111111111 11111111111 l11 l Nun li y N13 PII X S III4 N 1 IXIRUXIXI 11111 XIHXIRI lx 1 ' II 1 1f11n1pl1'1111'111,1 of C 'I I QQ I-3 'rx ......................,,. ........... I 'lil' Im NIx1:11c S111 1:1,111.11 . . .......................... I'1'1A1f " w'1'111 II11g11 I , 113s ......................,.......... .S1,1"'1 Q .- rvr I1111 .'.I' l'.'l1N' ..,...,...,................. If ' '1 IAIiIH1I . 11:11 ............................. V A 'f A 'lluxn IIIIIHIUN I .......................... Sflll' y11'I1'l'111' ,I '11 IM II1'1:x1c'1"1' 1 A UIKHII ll Il' li "UN I ,.............. . ...... 111'1 .I 41l.'.Y 111' 11'1'.' ' 1 1'1'1's IIx1a111.11II1-xmglx' I U1-.1111 Q15 I'1'1"1's ............................. f ' ' 'f ' '- II11a111.11 II,1w141xs .,....................,.... 1111111111 R1'p1'1'.w1'1111111'11f Q ,xILlI'Il'Il1' I511.-1111111 1II1111'I1-5 .Mluir I,1'gl!lkf Iiuiw- 1I1'Il1' .-Xuxlin ,XII 111- Ii. 111111111 I.41 Rllf' 1111I1-1111111 I'1-111 I1I'.IIIIl Ifugnw Ihlufurl 1f111'11I111 II111'1'if ,Izum-s I'II1'IIlIIlg1 BPH" I A Ifllr II11I1I11 1 ns I31-lt' I1 1-- If1I1si11 I.11g1111 ,I111111 I.l'l' H15 NI111'li11 I'IX1'IfIl I.lIIlFI'lll'lI 1fI1111'Ivf I'11ll-1'N1111 IIz1'.1I xIilllIlIIIl I.1-xsif .'I1 NI11 1 Ifra 111-vs Xlwrif ,Imf .ILIIIINLIII FII- .Ik'L, Ii11I '1 YI1i1.- 1f11r11I111 .'Ixi11111-1' All 7 I,l'2lI'I XX11I11111 I'I111iIx flnry .I. II. NX111.l1111. J11. 7Il'l1'1I1'I' ' V' I' RN lp! D'o am XX um I!SllfII1 im IISI 1 I x Surfturw llllSllltl f B x Q ll 1 Inu N x l I Xlu I 1 f rfll x lI S nu N xmum lt Wil 1 ev X x jfs 1 em Nlom X lllll N 1 Um H 'Xllnmll femzer IXIRUXIII Ol R XIDXIRIINI If n II im ff Il t .s of 3 lim ' ....... ................................. I "Isl ' K1-3l,l,l-Lx .....,............................. I if-ff-I'-1.-'fl 'II lu'L1x1ali1.1:f4 ....... .............................., . 1 I F. Iilcmxs ...................,...................... Tv 9 Ki1ll'U1tAllt' llwffvy Luis l'vu1'1':- Hup' lluxis vtl- P-elk .xlilfillll X LIIIQ lmllisv Kewl Ifxvlyn Cm' lun Bala '11 .iulli 'an Hvlty Inu HIPFIISIPF Nurmld Blake- flush Cl'I4LlIlliIlt' lngramx if. H. Halrlmf lfllu jenn ,Iill'I'Lll'lI Paul I"lt'IlliIlQl S1111 . Ike-5 .l. T. l"'ir'kf l'1lt'LlIlHI' Nl 'lK'lwy llu ' Humiltml Be-lt' Pail' lfurl ll'w.' Gln "2 Nhill Rau' I Ii4l1IQIrllIl jul ' "sun l,u'lin J nes livliu Xfllll Bill. n xlllflill Ulnriu 'Hlmlpsml Hug' - , ly UIQ-nn . Q-lms VS'ill'a flnll XlLl'ilPIl N Hung A . l ' 1 , ,. ' Al ' V ' 'RS 11 1 ' 11 ' I .'111' .' U.I'l'0 f' fmfr llr11111 l11r111x 1111 'lllln STUDENT AC'l IVITY CIDUNCIL IYllLI'lARY l94J '48 l11s11 H111 DBPARTMENT x1x1 NIIII 1 x x lil RN1 1 Surfmrx IJLHBLRI 0 N1 AL lre11s11r11 IXIRUXIII ill R XIHIRIISI f1N1lIIIIt'IIls 11 I ' 7 I 'HJJE5 1 s.14g , :gf:JL? pf f 122 WHlTfH1All ff 11 111 fl I i 111 1' ll I .s , . 111' I,lJIIIll11lllf'Ill.i ' Y i 1 11 f . , 1 if Y l411.1.Y HIANKIAINSIIII' ..... "fl W L MA ' 5 f Hal: ........ 1111- l,ff'.'. IJAL- ' 'i"'l' ......... ff' ' -' ' A ' was 1 4NTll0NY S PRINI' SH0l' N N N lXx N XIION C INXII Xfl UXNH Plxlllli NIS N If I A T B'1hb8L Company BAMINSS INC Illrl lull X NUS lllllhll Ill IN KHIII lhlll mm nut 1 lllUN0ll1ll'lI lxffllfxlh XL L G BALFIDUR C0 ufflrlll flfrflfm T0 H ITON IIIOH 8111001 x Curr III lxcprz Nlllllllllf Lol N Il ll1fIl!fIfIUIIS If Um n rmrf lfu U 4 xr x fPOR I'XlROXI!l Ol R XIIXIRIINIRN lfslulmlislwrl WIT Phmw I.,Xnmr H00 9 Y 1lfXl,I,INll and Bl fl IIS If I'IJS I3l'SlNICS.' SIU- " , HHN' XXI-IIJIJIXL ' ONS .- If ' 1 .X .' 301: Povl1,,u: ST. N. W. fXTl.x Tx. C ionmx XX 1- Panini and l.l'U4'lA Tr wks o 0 I V J . H117 'N nf H'11" fmffrw my HI-mul sumti I' ' WA. 3770 llistrilulllmws Vol' Y V V Y Q V VV V V H 1 RH .. ' If "l,l- f.'hS lxlX , , IXII lzRS ll, ' ,LIES A I WAI 'ITM y ' I ' ' Q f ' .' IOUIA Joy 'slzolm HD. S. lf. pX'I'l.xN'rx. Cx. .-.., ,,,,.--,, I 6. lf 0 111 p I i Ill ef ll I s of R. 'l'. I',xND.xI.1.. V y f 1 "' 01 Hr3w:R1,Y limulm. N. IC. gX'1'I,.xx'l',x, G 4: :nu lff lg' ' .' 1 S Il W ' 1, ,x I4 H xx' 0 cm IJ fl 1' 1: I . SP I yh 1 I x S N 0' L i lfmlf Jmvslmru Nmlcl. 5. lx. A C,.mlU3u., 431355 '23 I'Ho A 3 Nh. 2130 .-X'r1. xj'1'x. Li cu A N I llffwfflll X1 XX w I XIII II 111 ll IIUSIIIII x N1Ix11111 1 Il 1 ll x N 11 N 111 IIP x111l1 N IX IIIID II I P X 1 441 11 1111 lfmlnz I'XlR ISI iN - 4 lII,X5f UFITIIIHIIS Xlx 1.01.11 F1x11Kc1x , .,,,,.,....................................... " .' 1 1:11111 Hr: 1-112 .........................................., IVIVVI' l,'V,"f'IIl 011111 W1 '1'1i .......................................... S1""fl"1-TA' x II11 111'Ix Il1'11x1'1s II11111I1I I1II14INil1 I,illlI l1Ikll'Ix .Mlvl NI111'1i11 .IIIIIIIII lf11l111-11111-1' I. II. I' ' 1" H111 IIl'llll1I1I1'1 NI:11'1I111 'Im-11-lux' 1 H1- 1-111 llulw .Ii111111x I5-1-I1 I l1I1111'If1s IQII1' I1llI'Q 11111111115 IIi1Ii11gN IfIz111i11f' IfII1'1 I1111'g NI:1I1'11I111 5i111ps1111 IIQ '1 I"1'11111'n'- IILIIIII IQx1'111I11Iy11.41111lI1 I NUI 'I-Ill fl1I1I1f I,1111ixf- .'111i1I1 W1 I '1' C11l1I1'11 IIIII SIf'IDIlf'lIr Jxlll' I, II11111's I1I1111'I1'f full' illl ki illllwb 'Imlrly Tyre' .I4'1'l' I Illlr J111111 XIIIII Ifllgjlxllf' II11l1g1 1I UIII11-1'1 XYTIQLIII Nl f.if. lQ.I'1::11xN."' ' 11 llXIfI' UI Il XIIXIRI I fgm, E . Way 41,945 1 9 4 3 0rlM'V'f EAST LAKE: HOME CLUB OF BOBB MEMORIAL CHURCI-L EMORY IL 0165 corlhi' "4-E5 ,LQ a C IIE. 35' llf?-.3 - I'r,5.'?IK'r f, IYVYQ 1 1 sm 111' V 155553 'FFF V' MEMOREAL


Suggestions in the Fulton High School - Forum Yearbook (Atlanta, GA) collection:

Fulton High School - Forum Yearbook (Atlanta, GA) online yearbook collection, 1936 Edition, Page 1

1936

Fulton High School - Forum Yearbook (Atlanta, GA) online yearbook collection, 1946 Edition, Page 1

1946

Fulton High School - Forum Yearbook (Atlanta, GA) online yearbook collection, 1947 Edition, Page 1

1947

Fulton High School - Forum Yearbook (Atlanta, GA) online yearbook collection, 1949 Edition, Page 1

1949

Fulton High School - Forum Yearbook (Atlanta, GA) online yearbook collection, 1956 Edition, Page 1

1956

Fulton High School - Forum Yearbook (Atlanta, GA) online yearbook collection, 1957 Edition, Page 1

1957

1985 Edition, online yearbooks, online annuals 1970 Edition, online yearbooks, online annuals 1972 Edition, online yearbooks, online annuals 1965 Edition, online yearbooks, online annuals 1983 Edition, online yearbooks, online annuals 1983 Edition, online yearbooks, online annuals
FIND FRIENDS AND CLASMATES GENEALOGY ARCHIVE REUNION PLANNING
Are you trying to find old school friends, old classmates, fellow servicemen or shipmates? Do you want to see past girlfriends or boyfriends? Relive homecoming, prom, graduation, and other moments on campus captured in yearbook pictures. Revisit your fraternity or sorority and see familiar places. See members of old school clubs and relive old times. Start your search today! Looking for old family members and relatives? Do you want to find pictures of parents or grandparents when they were in school? Want to find out what hairstyle was popular in the 1920s? E-Yearbook.com has a wealth of genealogy information spanning over a century for many schools with full text search. Use our online Genealogy Resource to uncover history quickly! Are you planning a reunion and need assistance? E-Yearbook.com can help you with scanning and providing access to yearbook images for promotional materials and activities. We can provide you with an electronic version of your yearbook that can assist you with reunion planning. E-Yearbook.com will also publish the yearbook images online for people to share and enjoy.