Fulton High School - Forum Yearbook (Atlanta, GA)

 - Class of 1947

Page 1 of 152

 

Fulton High School - Forum Yearbook (Atlanta, GA) online yearbook collection, 1947 Edition, Cover
CoverPage 6, 1947 Edition, Fulton High School - Forum Yearbook (Atlanta, GA) online yearbook collectionPage 7, 1947 Edition, Fulton High School - Forum Yearbook (Atlanta, GA) online yearbook collection
Pages 6 - 7

Page 10, 1947 Edition, Fulton High School - Forum Yearbook (Atlanta, GA) online yearbook collectionPage 11, 1947 Edition, Fulton High School - Forum Yearbook (Atlanta, GA) online yearbook collection
Pages 10 - 11

Page 14, 1947 Edition, Fulton High School - Forum Yearbook (Atlanta, GA) online yearbook collectionPage 15, 1947 Edition, Fulton High School - Forum Yearbook (Atlanta, GA) online yearbook collection
Pages 14 - 15

Page 8, 1947 Edition, Fulton High School - Forum Yearbook (Atlanta, GA) online yearbook collectionPage 9, 1947 Edition, Fulton High School - Forum Yearbook (Atlanta, GA) online yearbook collection
Pages 8 - 9
Page 12, 1947 Edition, Fulton High School - Forum Yearbook (Atlanta, GA) online yearbook collectionPage 13, 1947 Edition, Fulton High School - Forum Yearbook (Atlanta, GA) online yearbook collection
Pages 12 - 13
Page 16, 1947 Edition, Fulton High School - Forum Yearbook (Atlanta, GA) online yearbook collectionPage 17, 1947 Edition, Fulton High School - Forum Yearbook (Atlanta, GA) online yearbook collection
Pages 16 - 17

Text from Pages 1 - 152 of the 1947 volume:

ah'-1' Whxmu. C 'UHPBILL ldztof m flue IANA Ixum Bllsllll X ana Vol. 74 Q 1917 Publzfhed by T1-in STLDFNT Bom OF FUI TON HIC H SCHOOL ATLANTA GA mf. T A :'i-"'w?'-f""f- ' ' Q., ' 4 ffm, ,, sn.. A '-""'W' - . U . I ge: , , 1 . .. , - L f V W xkx 1-Z THEME In this the hrst year after the Second VVorld VK 'rr the students ot lulton Hugh Sthool lre CI1dL'lXOI'lI12, to look 1he:1d 1nd by ALCIIIIIQ, t glnnpse of thumbs to come to prepare Iwultons mtstot symbolwes the students ts thex look nnto the crystal b1ll to see a but or the future So on 'tttount of re1l1z1n3,, xx hftt they mll be talled upon to contrxbute to the growth of our cnnlnmtnon they are strnlng, to llldlll a more worthvxhlle edu L'lllOI'l lll order to build a better world for tomorrow ff X - 7 S 8 Q 2 S 3 S 4flI1ILll S aff lfv . ,K ' 1 I themselves for the future. Madhme Redbird 7 k df fl ?o1-eword 1 111 11 111 11 111s 1SSllL 1111111111111 1 111 o XIIILS 111 s Pl s I1 1 SL 1oo1m111s VV1 11111 111 1111111111 to 111111 1111 11111111s11s111 11111 11111111 F111ro11 st11111111s 1111111to111t11rt111111s11x1s 11111 111111 s111oo1 1 s111c1r111 1111111 11111 11111 11111 111111 1111 11111 o IIL 1 1 111111 Con ten ta 1 1 I x111111 1111 Q O O XX", 1 's111 'of I111' 19-17 Foluixl, 1 1 ' 1 ' 'I ' Q 111ck 11111 1' 1111-11511111 1111'111or1cs Io you now 111111 111 11llL'l' y1'111's 1 1111- llC11" ' 1'111sscQ, 111111111113 S111 '15, 111111 c11111sg of fu 111111 1111 P1 1 ' 1" '1'1' " 5 ' " "1 XV1 - - 1 1' 'A Q 's ' f 1 '11's 1 11115 111 1111- sc11oo1's 111sto1'y. 0 I C 11111111 . . . , . 111111111111 . . 1..... . . I'11111.1l11111 . , . . , . . X1111111x11.1I1-111 , , . . . 1.1111'l'. . .,,.., , . . 1'1,1w1X . , . , . . Y1111111 l'11M . 111 N1 111111111111 . . . . . 1131.4 11111 . , , K".1M1x .11 XY1111, . . 11. 1 X'f1 .1l111 X' Y' , . , . . . 111111111511111111111-11V 111X11111111X'11 f11.11111 . N11111.111 ..,......,. . 11141111.1111-111 . , . X11,11I11N . . . . bedlcatwn Ol lm' magnetzc penonalzty OI hz mth ul sauce in the Fnglzsh depaftmenl and m all activities or his good humor and ever fcady .fmzle or hu undentandmg and helpfulncm to the sludenn alu ay! coupled with an encouragmg uord U e the Stag ta c' pude m dcdwatzng the 1947 Forum to Mn Bw H Hnrcnmsow o o o o 0 F..5,,f 4. A . F.: . - .. .I , - 'loflefufufbe Mc. XVIIITI-. .XXII Mlm NlXfiIil'IJlK U 0 I MR. l. lx, XX11111. l'r1m'1f1.l1l ii-1 111 llllll .1x I-1 .1 lI'lt'lltl. Li111n111t'rf1.1l: Cl.1ck. cl.1cl-1. :luck-nu, thih 1511-l thc l.1ttlc Rnd Hen Sucicty-1t'm iumt the typmg class. training tu hc htmncss men .md wt1111cn. Mr. l.. W. Hops. head. Mn. Murrcll .1nd Mm M.1gr11dzr. M11thc111.1t1c5: lJ11n't 11111 cmy thc tl111115.1111l-legged xv-1r1113 lic lLlN unc tl111115.111d legs and 11 hc h.1x .1 lout un muh leg .1n1l hw In1t'5 1111 each lout, than hc hm the th11115.111d tous. VVl'1y, hc could do all hia adding on his. mu 11nd nt hc h.1d 115 111.1111 lingt-rx, um- guutlncss. that Hilllltl 11111-11 llI1lllHlIL'll p1m1l11l1t1t'sl lux! think. 11111'd mwcr h.lXL' to 111l1l or 11111lt1ply un paper .1g.1111. Ah. thu hlzsstul lllll' ul .1 XVUI'Illl Mr. lipp1r1gcr. Mm 'l'l1r.11lk1ll. Mm W111tt-rlw11tt11111. SClL'l'lL't'I If un the luck mdc ul tht' lhllllllllfkl 11111 l11'.1r. A'l'1t' sp1llcd H3504 g1ll mt-r 1111 nt-w xk1rtY"- ur-f-"O11ul1. O11cl1h-4' 11r'f"'l'l11s llttlc germ winkcd at mc. Miss Fluytlfi 11's mt-rely the gcicncc cl.1b5c5 cxpcr1111cnt1ng. 'lhcy haw had fun, :1n.l tlu-y'xc lcnrnrd so111ctl11ng- 1t nn murc th.111 the 1n1p11rta11cc 111 SLIICIICL' 1n cvcrytluy lltL'. Mr, XVills, M155 Mdlallw, and Mrs. Floyd. M1-s l'.1l l.IXl NI1r.111'1111t .'lA'5lJ'f.IlIf l'r1111lf'11l Shu lx rrsp1'tt1'1l Iur hcr gutlnwl. ht-lp. .mtl N11111:l.11'1ls, MR. I1.111,. A. XVI-.l.I.S Sllf7F7'f!IIt'l1!ff'l1I of lfnlmn Cunufy Stkflflffli 3111. Kwrvx Wx1.1g1 11 His unlirlng lntrrcat in thc studvnts nf Fultun h.15 won Ll XY.ll'll1 pl.1cr f"m"l'l -1fffff'f1ffff' "f l"'lI"'l f"""II-l Mhm' in tht-lr hcartx. Ht' ix il wclt'11111c .111d twtp-c1111-tl xisitur. 1111111111111 IJ11 1 1x1 1111111 POI WEBSTER I XX H11111 IILI1 111 1111111111-r111 IJ1p1r1m1n Mrs O11 H Murr1,l111111111r111 M111 11111111 'VI.1'ru1l1r l111111111r11.1l Mr I FX IJ xxrllllt n C1111111 11l M11 N1ll 1111 NEXVITHD, Mr 111111 O IJ1lI111gl1.1111 l11111n1h1p Spdllng 1n1l P1n1111n1h1p 'wins H1r1n11 Ihr11lk1ll l'r1n1h 111111 I-n1l1sh M11 1111 '111ts 11111 S111n11 M111 Sdflh C NN11st1r H1111 1 Stlkll 111n11 MISS l11rn111 I 41111111 Ingluh 'vim 1111111 ll MIIIIIQIDIIIKFX l'n 11111 Mrs C1111r'1 XX Ab1r1r11mb11 r lngluh Mr Ikn Hu11 1n11111 H1111 111 lnghsh I31p1r11111n1 Mrs O11 S I-1mr111 lnghxh 81111111 81111111 COOPER M11x1fo111 111 X111 111 RIYNIBII- 1:11 1111 N111b11l1 1111111 111ur1l1r 511111 11n1l so 111 11111 r11111n1, .ll1LLll s 1111 111n1u1111111n1 Hu11h1r1111n MISS LUUPLY, M185 X111ntgo1111r1 1111111 M111 VV1111.h111l l1s11ns p11111n1l1 111 1Il 11111111l11n1s HLXLI' gctg 1ngr1 nl 1111111 118 1 1.51111 b1111l1 111 l'L111ll1II1LI'l1 nr Xl1l11 gh 111 t 1111 1 fl 111 1 rx 1 1 1111 11 1 111 111 func 1.111m1n1115. ll1 .1 . 111.1n. 11.1r1 lh 11r11u 1 111 1111111.11 . .11. 1 .1ll 1h1 lr1sh11111 ,li 1" II11 ' ic. .1 1 lKIll,I . "Il HINS1, N 11,111'111 F1 x'1'111.ss XV0111,1N N111'x11w FACULTY Mr. klxxxxla l . Nlxllx. Ir.. llapxxl -xi Mxxxxxnz MIN. lflxxlx lil'-Nl. llll'll',2ffI Mxw lzxlxxlx N1uif.xllxnz l'lxx xx.xl l,xlm.xxxx1x: Nix N Ann l'.xxlu Nix l xl lxxlrx ll xxxx lx n rxxxx. Mr, l. ll. lxr 1. xl lllll LL I' x Ill! I xl' F L lxl' nf, x xx 4 2 5 xi IFR K I I x ,pr Q? ,au-1 rv' Ks.-Q IZPPINGER x x x xuao xx xxxx I IU' Hfuffh. It nm5 hgxxrc xs slxglxtlx lxlu 5.111 Ucxm l.cM1xslcr'5 wlxilc une: wxxlxu it xvurc xmxrr lxlxc Iicttx Ann Ilxxnts. then unc nu-xlx xxx txxlxc Huxlthl llxc cxcrpiwx. Jlnxxxcs. .xml lx.xllL't xl.xncw will trgxmfxxrxxx um' xntxx Ll prL'ltxcx'. slxxxxxxxyr. .xml hqppivr gxrl. lrx xtf .xmnzl Sfizzzm. "Hg-rc lxxsuxry bxxxxmls tlxn rxxxxxlxlc uf fxlxl w.xrxi" XVlxcn xwxu xxmlcrsmml tlxu pm, plc! prxxlxlcxxxx .xml xluxrcs. xxxu u.xn lxxxt lac xxxtnrutcxl xn llltlll. Tlxcn. um. xxxxx x.xn ln-tlcr xxmlcrxxxxml xxxux xxwxx xl.xx .xml xxx wrxxlvlcxxlx Nixw Iutn. Mxv Xlxxxxnxxlf.. Mr. Vlxllxxxglxaxxx. and XVUMXCK Klux XvclWslcx'. fo fv- NllJf.'xl,LIl. NX xx: I xxx 1-v . xx.x.x .X xxx fv- 4.-1 'Els I I INN ll 'VI XMIIN Wm Xhnurlmll rn N.-man! ut I 0 ll II 4 I ppxnlgu FACULTY XII, lilHll1,Ql1.ll11. MIN N11 XY4n1x.1uk grullcr. Mm f r "4 I O ,, 1f'4f. nb' 44- Alu XHQIWA . If fo 414' '14, .Al L09 , U PC061- M' '-Vf ., In AX'CuflZ:vl:t1lll1mn W ' , M ' A ry ,-' 111119: Flux fl. Lvl! fo rlghl: Mrs. Niurrvll Mrs. Awtry Miss Fnley 1.1 I Io rzghl: Hr. Hun w . . N, cr ru w - 3,1- Miss Mclfglllic l.r'fl Io rlghl: Mr. W1.nt.nn, Mr. Plrklr, Miss XVclvsIcr Miss Pullx, unrry. Mlm 414.-fgm1'. Mlm XYIIIILII WWW I4 IIII.I I .II I III I II II' II II I IIII I IIII III IIII IuIII I II II I III I I s III II I - I III XL xII I I NIIII IIII IL II II IIIIII KK I Is LIN n um IrxIIIII Im, III I I II IIIIIIIIIN IIII IIIrI.1II In IIIIIsII'uI.IIn I IIII LULJI bux I III Il I II N I I I I Il I I II I IIII I II I I I If IIIII 'NIIII I I ' s I I III I I II I II I IIII I II I I I I IIN NI I I IIIrI.InI III.III IIII' IIII IIII I II IIIx v, ll III --"ll, f lhls III ' III' IIIIIIIII ,InII IIIIIII-IIII .III xx' rIL II, IIIII .I I IIT IIIILIIII III , 'Ing IIII IIII' WIIII WIII II . 'I' IIII' KN 'III III ' I". Tw II-1IIrIIIII'n I ' IIIrIIIII' .IIIIIIII I'IIII.IIII III IIII' I I'lI'I'I'I1Q III QIIIIII IIIII. III' IIINI II IIII' I..IIIII1II.I-4I' III-I.IrIIIII'III III IIII 'I I' sIuIIy thc I.IIIgII.IgI- .IIIII IIII III III IIIr ILQII IIIIIIVIIIX. 'IIII' I' III ls IIII SI .I SI II'- IJ-I .Ir I'I . III gn' .I I' . . I I' III- IIIIIIIIIIIII IIII IIII' I' IIII. NLIII ' . II I I ' , ' I - A -' 'II II .IIIII Ill.III III-I III IIIIr IIIIIII VII II IIII. 'IIII ,I,IIIIIIII.II I III II.Ir IlI'I Irgnn III 'III Il Iv IIII III ur , 'IIII' C IIIIIII-r I.II .IIIII YIII.IIII II.II I3I'II.IrIIIIIIII QIII I .IIIIIII IIQIZ 4 IIII' III-III IIIIIIIIIg IIII III. IN III IIIIIIIxIII.II xx' IIIII. III' I'.l1I,Il.II lJII.IrIIII-III IIIIIIIIN IIII' IIIIIII! I -II I.IIIgII.IgI .IIIII gnu .I IIIIIIIIIIIQI' III QIIIII II . IIII: XVIII ' IIcIcIIIIIIIII-III III III' .II Illl IIIIIIIII IIIIII -II IIIIIQN IIII' IIII IIIII III .III LI' .IIII IIII-IIIIII II. II-III II IIIIII IIII I ' '- " - Ill' l:I'IIII IIIIII lIL'QIJl'IllIL'I1I tr.IIIII IIIIIIIQ Uris IIIr .I I.IIIII' .IN III IIIIII. IIIII' -. III' II llIl.llI. SENIOR CLASS OFFICERS I U 1 I K r11 I1 ILL LNll LH L1 1 IL 1 L rm 1 L 1 lk 1111 11 lxll L 11111110111 Km IS S xxL1x Dun IIN 1 X INDILI LXNIPBILI 1Lr11a1x 61x1m1x114 RX RL 111 C L I111111 H1 1m1x CLXIQILI HLDHIJN I 113 Xxx HLx1 XxxL XX ILSON 1 Sllllllglllfl Prcxna. I HONOR ROLL 7 NIIX Ii 111111 C11x1c1.u111 XIo1c1LxxI1 1141111111 VK xL111m1 LXIUJIXN C14 x un Inxxc Dmux BIIIX Xxx D14 XIx1c11.1 IRLCISIIR 111 1 'fgfli Billl' 141. V'---I'ru'l-1: 14+-111 W1ll 11. S1-11 ..,- fl 1a111'- x..- .111 1 lack Q -' " -. flfn. D-l D-.. 1 .- .H 1- .':x, lu-x.' 11. ': fMP 1' 1 1 . . 1 B1f"" B ,LL I1 -.1, x xxr. S.Kl4'I'.XIN V15 1 . 4. . 7 -. 1 ', I IJ 1 1 Ii1s1"1'x' NV111'1'1-1111.11 Mx ' " l'11141x D-3 'Q " ' 3 Q I. 'Q UX'l-. f. 3-. '. .' XI. ' :,.'ll.5 . 1 S1-J' " 1 .'.' 4 " ' . A1411 RIOITI' Xxx Xnxxf 1111 X Il 11111 N11111l1I1 QIIMILIII IU 1 11 rcxls A 1l'111l' 1 1 1 11 111 1111111 I7 mal 1 111 1rI R1 1r1 L 11111 1mh ll I C lk L Lll1I 1 n 1 1 1 1.x 1 LH I7 1 1 11' rx 41 I 111111111 S111 11' 1 'kmrn mu QS I 1 lfffllll RL 1 x1 1 Xiu: 111111 Fllflt' X1 11 111111 81111111111 01111111111 QUIT I11r11111 R111r1e1n11111 111 r1 1 Cxlldlllzll Rq1r1xLnt1t11c 43 C'1rI R1 xcrux 1 x Ir11111 l 11 tlk1Il'LL IX rc mn 1 1 111 I 111 11r11111 X1 1 Fxz Bu rm IN Cr1111mcr111I CII' Rmcrxu 44 1 S1111 111 1 11111 1111n11 1 X Shf1rtI11n1I Carum 111 I crfut X111 111I 1ncc' 43 46 10111 xr Reprmcnr 11111 ntcrn Staff 4 L Stl N11tr1l111n Karim ln 111111 ur ms, Lrtlm 111 Iunxni IIKI mx x 11r11r1I 1 mt 11' 1' 81111111 LHL 1 O B TT1 Xxx XIIIN x Re llllllllfull 60 80 XX11r1I 9h1rI 11n1 mr lI'IL nu Basket .1 X111 Praxu cnt r Prunh C 111 LL ll li L l LI' M1111 I 11-xxma lhkrk Iam K 111111111r111 urI111I1r 44 1 1n1L u 1 f xr L NC YLN IS k Y 1 P111 XX11rcI SI111rth1n1I icrtlhmtn 1 111 l1ILl1r11 SKI Rui C rugs Gumc 1 Bu mx IN Feorgzr C1n1r1I 1 J 1. 1111t1n1nr 0 uns K u IL Tum 1111 1 OL C Ll' 3 IDA Mu IIARHPR Vane 1 11111111cru.1I Damn K IuI1 1 111111 1111111111115 K 1 I LL N IN 11II 8 XX11r1I Nh11rt11n1 K Lrtlhmlc Cru A .: .' ' .' x .u. I- "Q .... ' .MH 111 E C111111'iI. '411: VI"-I' - I'11t. "IT: II1 R11II. '44. '-IS. '4f. '-IT: Ii.1xIi't- ITZII1 '45. '411. '47: NA 1 .1I II1:11111' E' ' A 1 V.-UV' S '. '-V1. '47: .1 '- fI11I. '411. '4T: " ,1" C.1fct' 4.1 SIJII, '4-I: if Ks' rs. '411g V Q I Y V Y-'I'-1-nx. '-IT: Ifr- 'I CI11I1. '411: Sr. " ' ' 'u ,' ' ,' ' Ifr' 1 CIIIIW. '-IT: R.1I11 QIILIIW. '4T: If, I -L: 'Q' IIN' I-H' I1I11gk I.1-tu-r CILIIY. '4f. '47: I'r-x' I -nr .721 h QI, ,I ' I 1 ', S11 . I.n'.11I-rxCI1II1. '47: II11111- .XII - Id I"""1- 4' NY Il L." A ' 4" IAII' '411: Pr-il t I.'Ir.r.' Staff. '4T: I.II Al I' SIQIII, ' 1: f1' ' 1.'1'f. '-IT: ' I'- fvc .1 - I. '44. '43. '411: II111111' I".c111111111I'. CIUI. '44: If.II..X.. '47s ,'1' '11 '1.. '44, If11x'11-' . - ll' R- '1 ... "7 'H '44 '47: " ' 't"' '44- 1 . 1 1- .12-... .A , h N, j. ' I "1I...LI1" '1 '. .47. Q . 51.1II. 44. f:lI'I5 RIIIUI Icing. .Mi DL N Cl I' 45' .bmi rl RI- 4D. Lapt. 411: R1-1I Lmxs CIIYIIC. 41: lr N ,H -45, Ml ,i. 1-'ul ,H 147, ' .,', " 111.1 ' 5 1 -1 QM" 42' II""n1i,l4'1 ' Q43 1111 - lic. 011111. 'Hz 15- xg 5111. 1 . 1 'L' " L.'t',. 12 1 1-, - - --, , 1 . I1.1 1- CIuI. '411. '47: R.1I4 'I1,"rx. -H' db' D' Y" Lfkih' 41' 1 I '-If: If SIQIII. I47. ' I "....1'I 2 .. '-IS: Y-'I'1cn, '-IT: F,I'I.A.. '4T: I I- r ,A A A .1-11 -' 5 C -'L 'wr 1111111 1111.1 ' -I 2 T" 1 I'-'x 1 ' ' D- '. ...c:1I..'4'1S11.. '44, '45: 1 1 '-'. 'H I 5 '. N . ' .', If- -1 , '46: II I1. '46: 'fI'I3 CHI' - -fi 1 I- 45- "If'Q OI- RIII- '11 . '4-I. '45: F rbnll, '45. hc- .'zFI. '4f: 1' I' cn -. '411: HI 'k Init- Clul. '46, '4T. '44: H 1 N Q41 C1 -. '-If. " . . 1 'If I 1-1 541,471 1' '. . . .C11I.. '4'I: Sgr.. '45: I.I1'u- I If . If h -I 'RIM' 471 rn. l --UH Omk, N C1uh' --1 1: sf 1.1 I I',II..'X.. --If. 'Ill Y-I'--ni, 4411 II. - .Xftniu 1111 1'lI. '41: CINIILIH CIUI1. I kdl' ' Nh: QI' Il. ' lg I 411, 47. -A ' " I 13 O l im Rn lhitx s Fmliy C 0I11lDCl'Llll 1 47 XXII x I A tux Hmm 114117117 Commcrtitl onor R ll 44 lt C 44 60 80 Wort Qhorth and C Lrtiht ttc iii Flux Bell I tommtrcii C llkILl'l.1 Qtitl X 1. Rtrit Bow J "little" Xocationall . . . Clrrliflll Rep.. ' 2l1s'CIl31lll ' 1: 1 cc I . ' ' ' ' -: let' ,, ' 7: . usic I u i. ' 7 .4 . ' uw ' 7. lures WILIIA'-1 HARRON B1 y At ultmit Scientihc 45 Rifle leam 41 Best Drilled Com pam 46 41 Vice President of Sen l nee u I-oothall 4 Whos VVho 47 HiY 4 4 Block letter Club 7 BETTY IM QL EI we BELL K1 Atatleynic Nlational Honor So eietx 46 41 Radio Club 47 Radio Players 47 Ir Civitan 46 Chaplain 47 Red Cross Rep 46 Treas Red ross 4 K irl Reserxes 46 e Pres Y Teens 4 Cardinal Staff 41 FHA 46 Treas 47 French Club 46 Sr French Club 47 Honor 0 44 Cmusrimz BLAIR Chu: -XL it emi lissital Home E Club 44 Girl Reserves 44 Y Teen 4 Ring, K ommittee 46 Dante , u 45 . ee u ' : Music Club. '4 1 Honor o '46: Cardinal Staff 47' French Club ' Sr. French Club ' . 'l'iioxtAs XXESTLY BOZEMAN R. Hollywood Academic-Scientific . . . S t. 3: Lieutenant '44 '45 '46: Officers Club ' '45 '46' Rifle Team ' ' as- '- mall ' 5. " ' '4f' ntra- mural All Star Basketball Team 46: Sumerior Athlete. '-46: Football '4': Basevall '-lf '47: Pres. lunior Class '-lf: Senior Escort '46g Dance Club '4t', '47: Red Cross Club, 47' Senior Ring, Committee 46: Block Letter Club '46: Secretary '47. Hmmm NUITON IRRKDIORD 1 K Kmrxl L xt utnnxnr 45 1 1 5 ill? 4 IN K 3 Hu K 1 nk Icllcr Klub Lxrmr I KR r1n41 turn ruulnnt I 41 nom 45 ruulnnt nnux Rapruln xc B111 lmmr lhwxx X UKIIIUH ll mn K uh 1 FU XX urd Qhurthancl K mm lu IJ I- an u IIIKXI un Kaur Cnmrxl 1 K 1 mcntal Sp, Mawr 4 ll 'Imm lst l'llLKl ummm 4f IIIKK u Dox KI n Hou K XRTER Hop K cncml 5 Manor K rs K uh 1 e um v 4 Senior Escort 46 X nu Xxx I4Ru1r:1RI1 U1 r IIHIHKFK Mme F ul1 ll mt UNIX nun 1 4 ral Shurt INK K Krum lu K All ll Iccns ug Q Kr U3 Sponsor Hur Dru X1 H A Bl Rnou fllll' X 41K munll Rod K rms Rgpruqn IIIIXL umt l'Kun0mlLs 411 S mul K hnrmxn I- .xmc K uw 4 Mum u 1 4 R11 111 C u 1 4 Home Nursmg KLrr1hu'e 4 om r K r K AXIPBPII H rndy Sglcnllhu rmul' Ru 1 I rc murnr Spnmr lremh K ul1 1 nur nut m 1 In s llfil' UL ll' U T ' un ant Hmm xx me l ruulmnt unmr K lass 461 Natuxnal unur Suuctx 4 Plllltll' IH Lhm 0 Rl NI use 51 1 K 1 4 nl Lprunntmu 45 t 1 rut lr 4f XX 141 1 Sr Rm K ummxttu 1 Mural Xthlmtm x xrrxr. Kluxm haclnnm Qucnum 44 tam lurx K u 1 'Rst IJFIHLKI Nun L11n1rn1sxu1nul Ofincr 46 SENIORS M11 1111 Mu K11rs11-R K11m111Krt11l 6 Ml Hun Smrl 11 KI 1 K K Qvmr Gu Cox K cnLr1l 1 uma Im: F K'1ux1 Hamm K cmr11 'X 0 Vkortl Shorth1n1l K Lrt1f1L1tL 47 larlc t Xt tam Inu Inns Mxumx l,1NlI'I Iolur Bm: KJcncr1l L1cutcn1nt 46 lnntlmll 46 K 0 C 1pt11n 47 lhslmt HI 1sc 1 Block lcttcr Clulm 44 45 46 cs H Y 41 XVIOQ X 111 41 Ofhncrs Cluh 46 Athletlc Rep 46 Honor Athlete 46 4 O 'lnoxtxe XIII Cm111rw Frei: S1lLl'llll'lL 44 L Int Lrll r 1 tm K lu 1 Bu IJr1 lu Ku111p111x 1s K 31 45 Sqmor 1n 111111111 at 4 xIlllKIlL Rtp KC. 'I 111141 Rmmf Cruxr Sqrmrrl Ktntral tru D F C 1 Ru Krms R111 CAROIXX XIRKXINI-K KROXK1 Ku111111f.rLlJl Stutlmnt IXLIIXIIX 0lll'lLll C ttgrn Stxff 1x1t1n K lub 46 41 N mon 1l Honor Suuctx 4 60 X0 Vwunl Short 111ml crt1ht1tL 4 Honor Roll Mun Hum LS IJARI D11111115 K r1111111c'rK11l Nltmnll Hunur KIL 1 Y Tum rtntl1 1 1 K 1 1 Ill Xl! XK11rtl Sl'l4lfll'Ill"lKl K crtlnt nc fvnur Roll 'in tnt Mtn K f1unt1l X LI B011 L X111 lllfr l Ilia ru fl 11111 111r1,11 S VL 111r 45 f1ll'lRLNLl'XLS 11 1 11 C -11 Cr ul tum 11111 1 111 fl 0 UI' ilkll -Xxx ll1111xE fi C 111111111r111l 11 111 Xin Il 1 1 Ill ll LF 1 gllll' 1 I11111 11 4 11cxLntlt11L 7 11 1 LL N 11r1l 1111 1 lllkl nrt 11 L 11 XLIFNIFIL, lcrt1l111t1 4 l l Xlhl L 111111L1111l S11n111,1'11 D1 1 l ll7 46 f11nl11111lR111r1x1nt1t111 lk 1111 X IIXIIX 1111n11 1111111 1 ll XX11r1 111rtl11n1l 11111111111 LL 1 91111119111 4 46 1111 PS 9T1x1F1 l,XPR ll 111111 K us nun 1 1 LYS L13 S11111nl 1111t1 11 n11 11111 11111 XI R1 1r1s111t1t111 1x11 L 17 1111n1 1n11r 1 1 1 1 r1n11 ll 1 11 11 O x H1 ki x D11 ll 1 S11Ll1 1111 1 1 1 x R1 1 1 1 1111 1 VII 41 IKLIILFI Xl lxlfx l Y INL lXl 1 XxxlxIll1l 1 1111x111 Ill URI X1 ll Y lhxc Rn!! 1 111111 n1 4 47 D1 10 rm1l 1 1 Ll 1 nt 111 x I 1111111111 nr Runrux 111 111111 Stltl' I Pill XX11r1 S 1111 11 lrtl k l L I f11s Xxx l'rxT11riQ IIB 111 lntmru 11111 VL Q 1 811111111 ur I I U 3 C1111111x X'l.IIlll 'x l'Zl,I7 1 'I'll l11x1 111 lJ11'1x " " X1. l'11111'-."" H111 . . . l7.1 '1 Cl11l1 '11l11111' ' ' ' n1l ' l "l4. "li '41, '47: Rul Cr 1x 'lf' 11111 H1.111 High Srl l. ll11'11111. hl':fl"'Q"1t 4.414 'lllqll xl' 'L' ""t"'l ' ' ' " ' 111 ' 1141" 'Ji' "1" 1 '11111 X'llll1' '11, 'IT' Qi' ' -'.""'.g!"- "'L"' lr. C' 1.111 ifl11l1. '4I1, '47: O1l"- K1l11l1 . ' Q . .'- ' - ' . " , ' r' "?f1: R.1l11 Xjlllll. '4T: H1 1' Cl11l1. '46' l'r'1 l C,l11l1, 41: ll. lt. K.l11l1 4,l1.111- PV MAH Pl hr .,-- . ,KI- l.11 1 '4T: ll fl 5 "'t1'. '47. 4 "", 'SLU 'ul ful-:"I:' Y ' ,4L lg!-l'IX' . " ' "B " .-X1.1 111' XVIl.I.I Tux Y 1 . . . I'-1'-' 1- '1l.11'c. " "4" '11 11: 11 1 1 R1-11. '1-1. '12 mf- - 11.1 1 . . 111 1. - 1. - 1' ll - 4 -."H-.':l71 "lf- "lf ' .E Xtlllli, '-li: lf 1' 'l illllh '4f: Ill-Y R-1 1 J, -l 1- I7111'c Llul. 41: -N. -,ft yi..,I1rC:l1l. 13' 15' jlll lf.lI.,11.. '-lf: Y-'I Hn. '-17: fill-ill -47. XX' Sh lg CA' :l1'1t': H1111 I1'1x1 .1 Rl"I'Il ll1' 1111. ", " " l'11.1.1' l,111'1 1-' lJ1'1 111 f11 ' 1' 11l11c . . . 1.1111 "FK" Il lf I 1' ' ' 1 '. '451 C1 "i.1l , . . C'l " '46 SIL l- .1 1' " Y' C "l, '4-lc Il !f1'l' .I ,'4T: 10-' ' l.'l t- R1ll, '4-l: l".l'l..'X., '4T: t'1ll-P1 ' l hall C1 'H-Q1-. '47, Sl 1 I- ': Y-'l'-'n. '47: . , , ' 5. ' . C11 ., 'Q .Xu l- ilz ical . . . Ist Lia' ' - ' ' lk 1111. '4T: Ollca Cl l. '-lf: .' l' ' ' .-X'I 'C U 'l.'44.'4:1:H11 R-1ll. .X1.1l'111c , . . 1 ' 'l fr ll.11 '- '4-l, '4T: l" I '1 ' ' 1 ' '. '45: 11ll1- lll-ul1. ll.111c1illc. UQ.. ' l ' NIL ' Illl. '4T: N21 .l H1 81- '-Eh: l".ll.,X.. '47: R11l11 Cl l. '47 '1 1 , '-lT: lf ' 'l Clll. "lf: Sr. l"r1'1 l1 X'-'l'L'L'n.. '-47. Chl. '4T. 1- O Ru Hoax C I AX lost R Ray M ulunu Stntntlhe 45 Musxe Club Mun I,I'l one Cnnnxek Dee 'XClCll.IlllC Sutntlht ru of Hone r Restrxes 4 YTttns 47 'Ireas 4 Home C 'Ireas lu. lres 4 Ret Crow Club National Honor iouety 46 41 Ratllo 1 Honor oll 41 Qtudent 4ctn1ts cflllflgll 44 Ilbrxrx Staff 45 Frenth C uh Sr Ircnth Club 47 Suxtu lJnxALD Can B uc C emral 9 4C l leutenmt 46 Oflutrs Club 46 Semor lscort 4 tudtnt -Xetnm tllll'lLll otk letter Club 46 41 I-out a Baseball Fxrxu I'R4NC ES Hui C encral I nternd from lxmmons Xl e Hugh SL100 llI1lIT1Ol"lSNl t 'South Carolma Ilnulrx 44 C tc u 4 L me u 1 IJ mtt u w ctnx tt roas X Y 18 MARY Io Gnmluft 1 Iosephme Aeademlc Scxentxfle Glee Club 44 Cardmal Rep 44 Basketball 45 46 47 Student Actxvxty Coun tl 46 Semor Rmg Committee 46 C lr Reserwe 4 Y Teens A Ir Cnxtan Clu 4 Squad Leaders 47 Block Letter u French ub S French Club 47 BETH Inn GILLELAIND um: Commerclal 60 80 Word Qhort hand Certificate 47 Who s Who 47 Cardmal Staff 41 Honor Roll 44 Dance Club 44 45 46 47 F H A 41 Y 'Ieens 47 NUYYICIOH Ccrtxh cate 47 MARY RUTH GUFFIN 'lflzc -hademxe Suentlhe Red Cross Honor Roll 45 46 47 Gtr s 1 e Team 45 Clllllu 44 FHA 41 Fonnxt Rep 45 Frenth Club 45 46 Cateterxa staff 44 Ir Cnltan Club 46 47 Ratho C ub Dance C ub 47 Y Teen Cardinal staff 47 Bun -kv: Hfnnsx Phllro C'ommerclal Entered from C rle High Qthool Atlanta C7 Sept 45 60 80 Word Shorthand Certlheate Dame Club 45 46 41 Basketball 46 41 X Teens 41 Cafdmal Qtaff 1 .4 6 . . . Sgr., '44, 1' F . f . ' 1 ' 7 N47- fl ', '61 - , '47g l4'.H. ., '47g . ' " b, '46, ' 7: , ' 1 ' Cl b, '47: Cl , '46g r. U1 lx wv Av- ' v Clam, '441 tail 6 , '44, ' S, '46, : ' . . . - . - '44, 45: F.H..4., '46, '4Tz ' '46: :- ' , ' 'Q , ' 4 V'--' .,'7g xl .. ' ,'47: , ,' ,' ,' ,' 1 ..-., Clllll. 447: K R l, 44. '46, '46, 4 1 4 . "1. . ,451 -',6.'4.'1'6:i,'461 .ku It H , 644: ,va .V .vu 5 ,A In 1 , , RH , ' 1 ' '- ' , '45q 1' " . . . tgt., vi , 2 , l l U 'fl ,A U ' Q . . -415 S 4 1 6 475 1 , .1 g -. 5, Q Bl U ' ln: ' ' 3 lyllf '47: fl . ' 1 - , '47g '46, V411 , '46, '47. - , - - fn- "I ' A el 1. A1134 4 ' - - 4 24 T x 1 'Y Q 4'-' ' : 31.4 , '1 C' , , 1a.,. -.Q' 2 Clh. '-lf: M1f'Cll, '47g 4 " ' .- l -N 4 3 Cl 1. '45, '461 Y-T - '471 R-l l '-3 . , . : A. . C ., '41 11.14.-., '47. 4 - - ' N 1 '- .-": ' - 4 ' VM 1 -47. W T-C.. I 'Q x N11 lluux C cncrtl ec lub 46 N uxlc rw K url Rucrx cs ccns tncc w o wx c H11 4 St 1 l t u u w mn 'XIBI-RT XblXYRl'D HND lflmffi Scuntxhc utan L lub F 1 4 1 Red Crow 4 Cn 1 11111 Staff 44 4 4 xNNlK.lJll c :tor orporal 5 I nnx 46 'lrtiuntcst 44 Ratio u Hr 1 rx Ioc HILL Pele c,0ll1I'l1Cl'Lldl Fonut Reprcsenta tnc 1 .1 eterxa ta cc Club 46 H A lr on H Ht DSON xkdIltlUlk Classical Honor Roll Cafeterla Staff 44 lr scrxcs 44 46 Y 'Icens 4 ec Crow C lub 44 Presldent 4 French Clul' 46 Scmor Frcnch Club 4 Dancc Club 46 4 Squad Icac ers u w 4 u XX o 5 W 0 4 Xhttu Zoe Hue f rzmo Xocmonal Clrl Rcserxes 44 45 46 Y 'le-en: 47 Home Ee Club 45 46 Dance Club 45 46 Sponsor 46 Haslxetball 44 45 Glce Club 44 60 R0 Word Shorthand Certthcatc ctcrra St ll 44 D F Cardinal Staff 45 Ionx xx E ms ARD HEMBRFF Demon fllllfll Band 44 Rlflc 'leam 46 C lee Club 46 Dance Club 45 Lumen Oux rx Hcnsow Academic Glee Club 43 Gxrl Rcserw cs 44 46 Y Teen 41 Dance Club 46 Honor Roll 4 French Club 46 Sr French Club 47 Brrrx -Xxx Hcxr Academic-Classtcal Foncu Repre vc-ntatne 44 Home Ec Club 44 F H A C ub 4 4 Per ect -Xttcndance 44 43 Honor Roll 44 45 46 41 Student Actnm Coun cll 45 National Honor Socletx 46 41 Olhce Staff 46 41 French Club 46 Sr French Club 47 Prex 4 FORLN1 Staff 41 Squad Leaders Club 4 Y Teen Club 4 Radio Club 41 Dance Club 46 4 VS ho 5 W ho SENIORS rt- 'vm .' ul 1 ... 9' , .' , s--r...c:I-ct.':.1P " Clll, '47: F.H..-X., '-47: S' .. - , , , -V -' , 4 ' '44: Y-T" ,, '471 Img -- Clul. '40, - Q Q 1 ' L ' ' 4-1 I -47: S mill! Ty.. 'izlbi-fl Ax ltr Caf' ' 4' 3 ,I ' z . -. Club. '47: 'f...c:a'+ 3 ,'4,, '471 " " HA-Y, ' 6. '4": , ' 7: ,l 'd'- 3. .1 O l I . U ' 3 A 4 , 5 -5, 3 ,-1 lil' , '47: C ' , '4 1 Sg.. Color Guard, '47: lic-at Drilled Com- g. 4','45.' 1: I '.,' 1 'll' Cl b. '47. "-, '4-l: lift 545, '44,F '451 1 , '41 , , - , '71, Cl" S , ' 5 F. . ., '46, '47. , ' 3 , - , ' . , 445: .....l,'6,.,'7g 'f' 445471, ' :cl i-Y H Re."','.'1-' .'7:Rl nv., - ' fr' -1. V- ,', ..'7: Cl l. ' T: F.H.A.. Cl b, '4T: 'h ' X - I , I t , 'hrl 111' .,' ' mt ' Y 19 VS n 1 IAXI Rt Qerl L IOIINIEOWI Ixnrty Xt llllll1lL QLILFIIIHL Curpnrnl 45 Hut Drlllul Company R 1 lross Club 41 IJIFILL C ub Rlflc 'ham 47 Cmnt E Hovnx REEN Le fy X fkfltlllfl xl Fntercd from Fast Cluton H15.,h School Fllcnwood G 45 Pres Home Room 47 DF Club 4 4 Color Guard 45 46 ev to Qtate Comentlon 46 French Club 45 46 Fard1nalRep 46 47 IACK Hmm NN RELLX Smit Communal lhncl 42 Cmdzmll tm Ho or oll Canilmzl Stuff 4 Student Attnltx Counul 44 47 Footblll M1Hlf.,Cf 41 H1 Y Klub 41 Dante Club 47 Block Letter Club 47 Hum Dr AN Kwo tunmrmrtlal 60 90 VVord Short hand Certlhcate 47 SENIO Crux Ioxrs Cnmn1eru1' Booltltnqnng, 9 4 ut fl u 0 lhnte Club 4 Donmm FMF krnn Doodle' Y otatmml Cafeteria gllff 44 Student -Xetnxtx Counul 45 Cheer ter 4 46 41 Dfnme Club Rifle 'l e'1m 45 Y Tten C u 1 41 Mum. Club 4 'inonmr lNF7 RFNJT S' ret Central Honor o 44 ce Cluv 45 46 Mmm C uw 4 1rl Rucrxes 45 Y Tun 41 Homt Tc I7 44 F H 4 Club 41 qtut tnt Attnltx Council 45 Crndrnal Qtlff 4 Dxme Club 46 41 Red Cross Rap 44 Rul Cmes Home Nurelng CL rtlhe ite 44 41 I rrst And Ccrtlfl C1 e 44 MARY Fern I F KINC Vary X onnonal Cafeteria 9t..1H 44 45 Dance Club 45 46 Red Cross Rep 46 Qtudent Acm nts Counul T u L D Club 47 4,'44, , V4 - -I ' , , 1 ,. '45, -,Nz , '..- Y....41.. . C, 3 3 --I A .. 1, '45, '461 ls-. n '11-1 c ., '45, '46g "1" gy 4,1 ,,2l., 'K'. " ".z.': '6j'7l:.4 Z' l"UgR1.: lcnl ,'A5,' f'5': ,l l'45. . X ' ' ' : , , '46, '47: ' 'L , ' vt - ' ','g.' .,",'. ,ll.": .'-,.'7:t .. 46: D. F. club. 47: HLA. Club. '47, ,, , , Rll,':Gl- R,Iu..42, ,Hz n R , .41 ,M .Y .1 1 ,,l-l, 71-64 1' , :Z ', ff' , only 1 . . pw. 1- '47:qD.C: .K CI b, '47: sb-.I . El gfl ROBERT H 1111 FH luxe Bolvlq L 11111111trt11 Ol xttrs L ul1 .HILL C ul: 41' l'URl XI S .1 l I Alfdllldl RLprcsf,nt.1t1x1. 4 1 1 111d1na1StaH 46 l1l1tor 1n l hut 14 ulnll X 111 X 1 ut L cr 1111 1 can I l nuttmnt 4 Sup1r111r Xt 1 L L sCl1.1ll 4 tb rn ul 11111 1.101 41 Sllll L 11 111111 c0Ul'lLll 4 43 Sun 1r1 41 Xthlum RcprLsr.nt.1t11r. 46 Nu DMN IFMKSIFR Nannze C Lneral 5 qtlull 4t'1 4 1r Rugrxu Q n Is usn 15 4 my C S 1 44 R Ll K rosi llunur 11 Kthlntlt Rnprntntltnt 4K L ll XXIIIIXXI N1411 St1L11t1hL I 1111 RLp1u1.nt1t11L -lf It1tl1trLL ll11 130111411 R41 NRI Exnox Doc M.11lt1111t Qtnnnhg 1111t1.1 15 ct1.1 44 1 ISL ull B 11 lutcr C X U11 4 fl 'Lt 1 R 4 C fuss 1 IDLL u 1 XXI 1r1 I atc 43 Supgrxur Xt :tc O Iollx YDOLFI 15 Lum 1 EX Doug 81111111111 Fntercml tmm P1112 r li11,l1 Sthnul Atlanta Stvlkllllill' 4 tr1ur1l 45 81,1 46 81,11 51,1 IN ttlnll MlDJ.gLf 4 1 Want ar 41 li11n11r lv. L 46 Blogk Lcttnr Club 4 NPIIII' GFRRIDIXE lxxx erry C Lf'lkl'll Dame Llulw 4 Spun sn C1 LL u 1 Musk Llass 4 CIHRIES R4LP11 N1x1111s Clem bamrll 1 4 1 ug Qgt But lll'lllLll Cumpanx 43 46 Dlmn u Rlfle Team Huuu-RT huxc Nfmsux In Ftmml 91, 44 lcr ut Xtttml tt 4:1 Ofhtus u 1 1 1111r Guan 4 St n111r 5 I I "lil . . . ll". il . '471 ID- -- Il .'1: ' 1 .'t'tf.'4f1, .' ' nj: 4' ' . . , . - 5' -45: ,, ,, f'A ,' 1'-f"','471 an A l libk- 1 , '-111, '471 V11 11.1. '471 j - - - 4 Q L lil 'k l.-tt' Club. '47: Ir. T' 'tgm N ' V v -- Ai ' "- 'Q ' y ' 1 Q 2 1:1111, '4f1, '471 11- 1. .'lf12 sg., '45, :Qi 4- 1' ig '4f11 -1 371: -' .'ll'I'. U-ff: 1: -, 5 '411: lin' I , '4 , '45, '40, '471 11-1 'WM +5 4 ' B 1 li x 'Aflh' IJ'll- C 1' '45, 'lz I l-1 'V' 9 U ' ' - f' .411 : '4, "1 -11 . A, uv- 1 . 1 -'n, ' I I- ...Bak-1,' .'T:G'l 'llul '451 Y-'14 . '471 1 1 Clll. '4f: F.H.... '-47: Cl" flub. Q- -A U U , - - ' x ' 7: 5 . '44, '-l6: C11rrI'imzl Staff, '4T: Cufctcriu Q- ry 117: 1I,H.A.y '-17: 'l-- QI ly 45,3 .'tgff,' 1 '45: e I '4T: 'A , ' 7, RIl,'45:. 1 1"-,' 1. C1..4'11 'rw " ' N' U"H' . . . Sgt.. '44, '45: 5 rn 4 Q Lv.,-N su. ..1l',cr5, '- u4...C1l.,'4gCul'.j..'411 '47. '- ' 'Iv'-1' 2 1" Cl lv, '4Tg ' ' , '47. A l-lI,'45, '45. '4fZ lyk l'll. ' , '45, '-lf: . , i 1'.'J. 1 . Iigml- .. '44, '451 11-11 .- 211111, N H ,I . U , fn. W H D '411. '471 sm.. '44. '45, '4f1. '471 11-' 1' W . "J: l 5 ,-j 14.11. 4111 14111 IJ 'l.-I 1:11, '45, '4r1 I' ff, fl 46' "P", . rj .I ' 111-1' 111111, '45, '46, '471 141 : ' R, .WE 56, D F CJ, b 54: Cllll, '471 111 --1:11. '471 . 11 A ' " "' 'U' " .1hl--,'-14, ":.' -' .'hl-', , '46. .H N O IANE LEE Mommy Iohnnu Academic Scientific FORUM Home Room Rep 45 French Club 46 Cardxnal Rep of French Club 46 Sr French Club 47 Girl Reserve 46 Pres YTeen 47 Ir Civxtan Club 46 47 Sec 47 Sponsor 46 Cardinal Rep 47 FORUM Staff 47 Dance Club 45 HONIER CARLTON MooN Moonshzne General Iosravrt Mooma lim my General Basketball 42 Entered from Murphv High Mobile Alabama 43 United States Navy 44 45 R entered Fulton September 46. CHARLOTTE MCKAY MQRELAND Commercial . . . Honor Society, '46, '47g Honor Roll, '44, '45, '46, '47, Music Club, '47, Library Staff, '45, '46, '47, Library Club, '47, 60-80 Word Shorthand Certificate. CAROLYN IOAN MONROE Lena Commercial Basketball 44 45 46 41 Block Letter Club 44 45 46 47 Dance Club 45 6 Whos Who 47 French Club FORLM Rep 46 60 80 Word Short hand Ccrtnhcate 47 Honor Athlete 46 Nutrition Certificate 44 AGNES GERALDINE Moorua Gerry Commercial Entered from Winder High School Winder G Ianuary 4 F H A 7 MARGARET CAROLYN Mooma 'vlargu' General Basketball 45 46 Cheerleader 45 46 Dance Club 47 X Teen 47 FORUM Rep 45 Nu trition Cert. 44 Home Nursing Cert. 47 ' Honor Athlete 46. RONALD COLEMAN NELMS "Ronnie" Academic-Scientihc . . . Sgt., '44, '45, '46g Dance Club, '45, '46, '47g Stu- dent Activity Council, '44g Red Cross Club, '47, Football, '44, '45, '46, All City, '47, Basketball, '44, '45, '46, '47g Baseball, '44, '45, '46, '47, Intramural All Star Basketball Team, '45, '46, '47g Pres. Home Room '45, '46g Block Let- ter Club, '44, '45, '46, '47, Hi-Y '45, Sec., '46, Treas., '47, Superior Ath- lete, '44g Honor Athlete, '45, '46. XX ILIIE FLIZAIILTH VORUNN Bzllfr L Olllllltftldl Slenugraphxu C Irl Re sc ws 44 46 Surrtarx Senmr Rmg LuIIIIIIItIee l'URl xr Staff 41 Trus Sgnmr C lan P S I 60 MJ Word Sllllflhdflll CLrIIhL.ItL Damn L lub 4 Home Numng Cnr lun 4 Nutrltmn CnrtIhI.Iu 44 Huun III P-YIKIFK PIIIIIIA C amml L, I 44 l ILUILDJDI .Ind 46 Stucent -XIIIIIII Counul 43 OFhu.rs C ub 4 5 II HLGIHI PxI'IFIu0N II Per H rr heneral B n 44 45 lremh Cuv 4 Mem li.Ir 4 GEN EVA MARIE PHILLIPS Germ, General . . . Cafeteria Staff '44 ' ' Glee Club '46, II f,IlXI-X Ours fflll' -Imrmr U. Im I AIIFR I I M IIIIIIIIL SI.ILntIhL Banc 44 4 umnmr 7 C.Imt 46 Ofhurs u I 41 Qemor Psmrt lmu XI RIpruQnt.1tIu 4 Frm! .Ill S se .I B we L Inf I I HIIII Rhx l'LIIx xLlllLIl1lL Surenuhr Umm K ulv Stuunt XLIIIIII C nunu lulm Rumn Pru 44 I nc ROB!-R'I' EUGENE PITNIQR Bobby' Ccnnrncrcial . . . . ' 1 ls .V - c ant. '4': Merit ar '4' I. ' " -st llrillccl Cu.. '4 '46' Senior Qs- mrt. '4f: Officers Clu '4'- Forwxr SII. '4': First Aicl Cerriflcate ' : :Inca Club '45. '46 '-l'g Cnr frm Cl. . SENIORS I LC 1 xi OLEFNI Qllfflllt' Ixk IKILITIIL gLlLl'llll'lL 4 1Lur 1 OIIILL rs K luI1 Lst IDr1IILLI Conpmx SLnu1r Lort onor o 47 Stuc cnt IXIIX C ounL1 XIXIIIH L IIIHLL Q IUI1 41 VXI1o 5 X IU on: onor SHLIL 1 om Xl St xH' I our xx ssl cr I1 4xl1x Flu 'Xml I'lLI'lI iou IILILFII om xi L 1 nrst ll Lrt 1 LX .1 X ERA I IIIABETH ROBINSOV rr C UINIIICFLIZII XX 10 s 141 4 LL u 1 X L n 60 80 XVorcI Shorthlnml CLrI 4 Icr .cn AmmI,1nLL 45 46 XJICILFII Sta 44 Ilokmln Rnu Inxxr Suux x leannc Q,0ll1H1Ll'LI3I K rl RLSLFXKS L 41 1 1fLtLr11 .1 1 N xtlonl Honor SULILIX -If D1 LL C LII! KIIIK Wursm CLrt RLLI Crow Nu mmm ftfl 44 XX nos XX ho RLL Cross RLp -I-I OIIILL SMH Imrlzmzl RLp 4 I-mum Sm 4 110 X0 XXorLI Slmrlhansl Cu Honor Roll 47 SENIO M1 nur I mm R1-L lsrrn Ilyl Con1n1crL11 l 1fLtLr1.1 9t1f'I' -I-I Ilnnor Ro I 45 'I ILrl'CL! Attcm LL Ruuwvi -I un -X L 1 r s 1 L Lam LL 4 IX um lu 1 -If IIIDLL C 13 4 I udmul Stuff 41 Slut en L nm C ounL1 fill X0 Won 1orrI11mI lnrt s omL umn Lr u lon out XI S I I IS C RH 1 IW Rom- .S lm Con1n1crLl1I II0lbIxIxLkIYII1 I ll'I U 141 Ist 1 lLll Lnln fJIIlLC.l' s K u 1 X L L 41 -XII C ountx L 1 ILrlLL XltLnL lnLL 1 rlmurl 1or s Io HPIKIIIKF RL II orc' C Lncml 44 43 L1Lut ll 115 -If Ol'I1Lcr 5 L, u 1 C4111 lm: t.1fI ul 1 LLI C 1 fun nm RL 1 SLHIOI' LsLort 4 Sruuxuv BRLLL SCHELL XLJQILITIIL. 44 45 Lr s C lub 4 1L1rI11l 4 s LIIWIII -I5 Ii.15LI1.1II 1LIL Lr Llu 1 I r LlLnt of HomL Room 4 Honor Roll 1 -I SLn1r1r SLUTI 1X1 .l 1 1 Hut IJr1lILLI Companx 43 46 I-rLsI1 111 IH 'vi 1tI1Lmat1Ls -X11 .ml XX h 1 s XX ho 4 X11 ml 4thIctL -I5 Supcnor Xth ILIL 4I1 RLLI Lmss RLprLsLnt.amL 44 1 : Q " l.','7:'-' I- "2 ' "- ' ' 1 - SML- 51 'IQ1 am'-. '45, '4I1: Girl -. ., ' 6: Y- If -- ',4f- 42: 346. 431 'r-- . '474 14.14. ., '46, '47: sl--. I+- 1 ' ff 1 'I'f1,- 'Q 111- l'.II..-X., '471 L14 4. R'fI' '1'-f , '4r11 ' - 4611-I, RH- A1 - I s--..'r111.'-L:1,"1 .--1144, Act' " 1' I 'I, '45: Ir. i "1 1IuI1, '40, - 7. -L. ' x-2 , 1 -5 1 t 14Q,'473 .1 '- I ,' -:Q 'I " XII-. A-t' H V, j fl' 217: . I 'III N143 SI. II Q - ' 'th .'I'1 SI 1 I- .. '-IT: I'ir.t Aiml Curt.. I- '. .1 , 41: ' 1 A.. ., 411. 47: li . N Q' g C.L' zgjz N . rrir' CL-rr., '-I4: If x frulf, '47. Wl...' I I-. LRTS, IR. Aura R. H" " 1111- ff I tal. I V F '44, '45, '46: C rp ml, '45: . Sgt.. GL' 'A I rsc . . . Ca " 4 Stull, --H: L1 I-1 1, '471 '. II I. if 454 40- '451 FY1 Rl- Q45 '471 IILII 1114114-1 ct 1,,' 1: . -: g I' . ,-X I L' ., 45: XLII-1' IS'II, 43. I4nnLI, '44: RIHQ 'I'L'nn1, '47: Curdimzl R1., "I7: " "'t .- ' I: '44, '45, '-II: Ima al S1 I.. '44, '45, '4I1. ' . . 1-. 1 44. ' 'L ..V'., .7 .. 2 -' . . . F.14.A., '471 'l 1- I , , . Sgr., ' ,' 'L '- ., '4o1 XVI , ' 7:61--CI I, '-I5: '-'l"c '-I7g C I., '-IT: I'- ", ' 13 '- '- 'I I, D - I 4 I' ., ' 73 Ll- '46, '-IT: ,' 'I' I S' , '45, '46g lin ' ' ' ' ' . ' 5 3' ' - IJr'II- IL., '-I6: I 'I' I -I., '45, '54 ' - '46, ' , '5, '46. I " " 1" - "...Sgt.,' .' .'46:Of- - 'A' ii -,HV Hc".Y ,'T:Fr 1I,'5,'46.'-IT: '45, '4l1: Y-'I' 'cl1, ' -2 fa ' ' 'L St'iI. 'kkk' ' ' ' -'Q' ' ,' ' I ,"j', 46' .-H' .452 Fiutxn 346, .-H.: Ax - LI 41: B14 " I.CtI' I., H41, 41: I tsl- ' ."'1',": z'- Il ,'47: ' ,' ' " - A' II . A 3. I '27, . ,. . '44, 451 H-Y, '45, '46, '71 A, to ,L 11, Z . , 47, laf . '4o1 C"'t'n Clul, '4f, '47: -IZ. -.,': "-.'4,'4T: 'L "4 :f -.,'7r1. 'ff,'T: ,L--' . V Q' . 3. tn 1475 I: 'L 1 Y ', 2.x ' -V r. - 24 ll 11 ITL ht IN 9 INIKI Il Mrulmm I nuun nt 1 Ufngrs I uv rmtbl IQIPI s crlwxll :I Lltnri nnur I1 LIL :mor R I I lu nsulgnr n ur K nc I msn Int I rg lsurpr Il c.nt X mm num w LN Lant mln Int Lmnr Iss lux Y 1 Nur' sulrl 1 sw.1II -I-I IH X If S H RI Value M ulamn I Imuql I 11111111111 Rqw UIUC 7 YL IS U IL In 'r r gs r Runrxu nkc ll V D r INIIJTI Clulv I rg xx r mll IT I ram 1 C TK un UI' 59 un.1l onur mn I cr ut tuml mu I mm nw c I0 I,I.1XLI" mnwr D uacl IL.14Inr5 -I Ioan xr Rqm v xurarx w Lp Hlurtx s I-ssax Lonlcst IILRBLRT Inns 'ILRPIN 711rp XL.1LIun1L SLILDIIHL s nuunmt w Ol :ur s v not Ml s QIIHII a sc 31 L u v v Honor :nu S r Inrr1Nurn IS ul l 1 UIIIL Rurmnl nmclnnr -ID 1 -I fan 1111 L VFLNLHIIIIXL XII nm grun L vrnmntnxxl 1 Snn wr If wrmr Xl 1 Qu SENIORS Ju s N1 xxl UI r 111 1 ' III 1gr4,11ScI'1ul'l' Il K N R wru Illl ua Ir S crtlu L 1 r 1 rr 1 I L IX X IX M1111x IXXI N urs ll I1 4 Lml IILII WIN H!! MSN '65 fn.. MU' norm H Wrnrxr Dom! mmol Hmor Roll 44 H nc 4 46 Ptrtttt -Xtttnt 1 tt u SENIORS Brrrx lou Xhuox Inns lutx ounell 4 45 Honor o Basket .1 45 6 4 Natrona Honor Soenetx ante u 1 mtxr Stuff 4 See lunlor Law 46 iarthnal Surf 43 C 1rl Ruerus r Yrleen W 09 Y o I-rtneh Club 4F Sr Prenth Llub .14 no u v Scnxor xns, KUIHIHIIILL 46 Bloelx I Ltter C lub D Set 4 Lmtan Klub 46 Jres Squat euers Llub 4 Honor IIQIL 47 4t' Xmerxean leg1on Imax Medal 44 Soph Math Xuard 4v Lbeerltader 46 I'1r5t Md Lcrt 45 Ierleet Xttnndantc 43 Ifxma XVALDRUP "Freddie" Commercial . . . Red Cross Rep., '44g F.II.A., '46, '47: Y-Teen, '47g Pres., Home Room. '47: FORKS! Staff '-475 Dance Club, '-lf: Sec., Senior Class, '47: 60-80 VVord Shorthand Cert.g Honor Roll, '47Z National Honor So- ciety, '47, B11.Llr-1 Fxaxcks W,ALTERS Cnpw c fKlI1IINLl'gldl Red Cross Rep can 41 60 80 Wor S orthand Lert 4 Iloxat u Ft 1 rug VK Arrow Beelwmzrz Central Cmriznal Staff 47 IIX ur Pee li rc' Feneml L.1fetLr1.1 Staff 44 Ilanee C lub 43 46 He 'Ieam 46 Muaxe Q lub 4 fazdmul Staff 41 C 4 I uhhemtx flldlflllilfl x EI x x YVEH Kitten General Student -Xetxuty Coun ul 45 Dame Llub 41 YTeen 41 .a no Llub 4 FH A 4 Muna Club 4 Home Wurslng Lert 4 Bum Ixxxr VVHVIIIFLD Boo!! Lommerexal Cafeteria Staff etrleader 46 6'?w0 Word Shorthand lert 1rl Rennes 46 Y'ILc.n 41 ec MUSIL Club 41 W.1t1onalHonorSoe1etx 41 Honor Roll 4 Ixere Lux me ZLKER lar :on 'xk.3ClLfl'llt. Selentxhe M gt 4 Color Guard 46 47 46 'N 4, 1 x, H ek H 5' 1 4 . . . ' .. '-14: I Y-TH , '471 F.H.A., ' 1 - ' t1 f 'X 1 .h ' I .. ' 7. " 5 BEN" ' I. 5 1 XVATTS "i,'T:." .',": D. li. Ilub, ' 7: ' I' 1 " , '4T. 12' -A eg R"dA " , '71 .,l, '71 "3 I . ' 7: . f ' ., ' 7. 'Y A 4 , ,,,t , I 1 ' ' ,'44g Ch ' ' , ' , '47: F.H.A,. '-47: 4--' ' . f .Z G' 1 72. 1: -'--,"1s. 4 ,W 3 , I. Au.ulen1ic-Scientihe . . . Student Ac- t' " 1' C tl, ' 4, ' -Z R ll, '44. '45, '46. '41'g b'll, '44. A'.'4.":."' l Q Do " 'l".l.lZAHI-fl' ' mrs -45, 157: 113. .. Cl lv '46, qj: " ' 11 1:1 -A X-A y - 7: ' -lon' 11 k .1 f 1 tn'-'-ll. E394 'wi wi vhtl 4492 '1s' S751 ' ' SKY' '-464 czlhfr. '- 4 ' 471 R-l Cl r. 471 R' ,f I ' --,' g -' -- 2 I .'4'. '4!'m: fi, ' 7: " I ,' :I '47: f 'll-tl-, ' , '71 All--, ",'1: . -V TIN Ituxtts Bum H0711 Scptcmbu Vu 1972 Und 06101711 6 1946 lx X ' trttm thmt uh hum tx N x mu nt t LFIIIXQ 1 x m nt 1 ph ISL to work ulth har Shu showed hu lomltx to tht s hool mlm ttmcs throu In strut N sht rtltdtrnd to xt Xs 1 umor bhp udtd tht Snmors tn gtttlng thclr tds IN xx ts xml Q rc L cr 111 who ptssul htr tx tt t o tux t t tmtr xx mttitr mltls sht xxlshtd to tmtr tml to tom L t r uns t x 1 torgtt Btttx Q 131, 3.13, Vx . ', , ,. t r Hut 1' vas .1 scnior. and durint hcr past ycnrs att lfullon shc had gttinccl thy V lxhip :tml wntitlt-nt-Q ul all . ' ' 0 ' 'x' her. lit-t 1' xxts alxxtys il 'rt-st'1 and 'nop' 4 in lsr vork. mnk' g ' 1 1. ll'L' for All But 1' 'gy always chccrtlul with at 5 'l' Ll ly 1,1 1 ' ' way. HCI1' 1.11 .1 lcsirc t ' llplclc hcr courac gtml to gm ILILIIC. 11fAI'f which l 'u 't-rc hrtg ' N' . .A ".' ' ' 'Q ' lucr. lfvt-n though Betty ix tthxcnt in pcrson. sh' is prwcnt in nu Il '1 1.. NV' vill wt STANDARDS AND WHO'S WHO Huff Sludfwt.: l'ulton strncs to iniilic innny itlciil students. Thcy are the oncs who think that gin ctluczuion is tht- ont' thing no one can talks tiwiiy Iiroin one after hc has KLZOIICII it. Thcv ilon't think thzlt they go to school lk'C2lllSL' it is rcquirctl ol' tht-in hut rczllizc that it will ht-lp them in Ihr future. i max Betty Ann :intl Ifugcnc wt-ll lit thc staniclzircls ol' "host stiiclciitsu. liif,'i"i'Y .Xxx Ht'x'i' .xxn Iiusi-.xii Qtiix f0Hli1'.ff Hoy and folffwt Gfrf Fulton Iligh stnntls lor scholarship Quill gootl work. hut "gill work and no play ingilics lticli-al-tlilll boy". 'liht' linciilty docs not bt-licvc in :ill work gintl no play :intl as ri result tht-rc is an plczisiuit atinosphcrc in nlzisscs :incl in play. lfxcry tliiy il noisc, lircqucntly likcncd to a highhpitchcd giggle, is cniittctl l4!'OIl1 at suit ncair the miclcllc of gi cliissrooin. Those who arc in- forinccl sity that the origin of this SIYAIILLIC sound is Iidith Hudson. ln an zuljzlccnt clcsli rcposcs onc Rohcrt II. King who usually joins in on thc chorus with his own wr- Q. x sion of ti htiss. Uno pcriocl is enough X to conxincc anyonc they tlcscrvc the titlt- of Iollicst Hoy anal Ciirll ' ' M , ..,' . A I- Ipiniii Hrnsox .xxn Horam' Ixixc STANDARDS AND WHO'S WHO in in iila gl BLTTY Ixxi-. CQILLI-.i,.xNn ,xxn lycra lNll:LLY .Wort Populm' Fulton High prides itself on its sociahility. lt's a wonderful place to make friends. Look at these two. Sheis really a slick chick and he's a swell loc? XVho. you say? XVhy liillie Norman and lack Steiniehen of course, They're always sur- rounded hy friends-no wonder thCy're good friends. and that's what it takes. Billie is so much fun to he around. always jolly. lack is for eyer making some hright remark. He is president of the Senior Class. l5ii.i.n Noitxixs txt: luis Siiisnins lI.1l'r1m,-of and Ifctfl Uroazzirrf These are tlie two who were SLU leetetl hx' the student hotly as their elioiee ot' the daintiest girl and lwest groonietl hoy. They haye attainetl the slantlartls ol' care for personal appearance which lfulton students atltnire. 'lihere is neyer a tlay when lietty lane is not neat and trim in her appearance. STANDARDS AND WHO'S WHO .lfflif .llflfvffc No one ever has to he hegged to attend any lioothall. hasliethall. and hast-hall games at Fulton High. The games are like magnets, drawing all the gang to theml They are lun. excitingl They represent the lille. the spirit of Fulton. It takes plenty of time and effort for the teams to play and he good. Outstanding in these activities are Ioan Monroe and Marion Daniels. They were chosen to represent Sports from our school. If you saw them in action, l think you would have approved of the choice. XVe're proud ol' theml Ioxx Nloxitoi-. .wo Nlviuox D.'XNIl'iI. 1105! Dc'f7c'nzfablc' Every year there are some students who are outstanding for their help- fulness to teachers and other stu, dents. They are forever running errands for everyone at any time they are asked. The two elected as the most dependable are leanne Sar- tain and Bruce Schell. Most of the year Ieanne has been running around getting all ads pos- sible: while Bruce has heen busy taking orders for the Senior cards. The teachers call on them he- cause they know they can he de- pended on: and Fulton needs just such students. ltvx S.vitT.vtx ,xxn Hittwgt-. Srmtt STANDARDS AND WHO'S WHO PI'!'ffIvt'.ff Girl imzf lhpvt Loolqizzg Hoy In atltlition to well rountletl tleA vclopnient anal emphasis upon scholarshi pantl athletics. lfulton High enjoys attractiveness, lwoth in personality antl in appearance. These two always seein to tlraw a tlouhlc-take when gazetl upon tor the first time. The girl is Vera Rohinson antl tht- hoy Billy llarron. Vera was chosen hy a company as its sponsor antl llilly by a girl as running-mate in a sweetheart con- test. Now the senior class have atltletl this honor. Yipits Roiatxsox AND BILLY Batutox l .lloxt l'w1ft1f1'fn' Here are two who lixe up to lful- ton's itleal: excellent scholastic recl ortls. excellent sport recortls. antl participation in extra curricular acf tivitics. Meet Anne XVilson antl VVc'ntlell Campbell. They tleserxe superlatives in every tieltll Anne has an average. way up in the nineties antl an amazing ahility to tlrop a haskethall thru a hoop. "XVeittly" is as gootl with a hase- hall as youll tintl in tht-sc parts. His an-rage is always in the eighty- nvc plus region antl he occasionally hits the honor roll. xt Uatsox xsn XYixniit, llW.NlI'l3lll Xursel ls There ll Nurse in the House? llere they tire, the future nurses. They are learning to be prepared for any emergency where someone with ll knowledge of first :iid will be needed. ln the future they will ligne the responsibility of preventing rind curing any sickness which would reduee the welfare of our nation. G! CLASSES A. S, D. F.-g, L. K. I. This is only the beginning of typ- ing but before the year ends the subject has been mastered. This knowledge of typing is more useful today when the Ci. I.'s receive so much training, than ever before, Lind it will be llll ll!V2llll1ll3lC help to those who will be looking for at iob in the future. ff? me lioyleis l.ztw1 lfailling liodiesi V: lim: XYill they exer understand the innny wonders of this world? No one knows. but these students are the future scientists and physicists who will curry on the tasks already be- gun. This study will form the basis for niore xidvatneed work which will build our seientifie world of the future. at Work "get that Top Yiqw lfurrucllu ln .tccortlitticc with our thcinc. tht- int'cli4ttiit'.il tlntwing clasws .irc ccr- tgtinly preparing for the tititnru. stntlying to hc the tluigm-rx gtntl ctigiiiccrs for tninurrmv. 'lilicy mln nhliqnc gtntl ortlingrnpliic Nl'iL'lCl1lIlQ. lilut-print anal runling anal hluc- printing. "TUE POINT. FRUNT. ISXCKH Tlicsc .tru iii'-trttctioiis licnrnl lirnni the gym wlicrt' the girlx itru training for hcttcr ht-iilth lor the tititnru. 'lxhix worlul is tlcnigtntling inure itnil inort' of them who lim in it. itntl tu ingtlu' iircwgrux rt-qtiiru strung lmtliu .intl goml htxtlth. Tlit-Nt' girls xtntly rhythm. .ithlt-tit-N. lg.nnu. itntl pm' ture. HOLD CIN-XX'l'I'IiI'i GOING .XRUUXIJ Tllli LTURYIQY tln Xlr. llopfs ininiitathlc stylcj , - . it ff' 5. nut 'in lm Ll ict liiltnting l itlhtr lx gg l 1 slicnts. proiit and loss stntcincnts- thwc arc sonic ot the nctixitics ol tht- llonkkcqiiiig classes. Tht-sc ns- signntcnts to hc lcnrm-cl witlioiit L'I'I'UI'5 Nllll I f VIANDV2 Frist mu left lo nglzt Marx lung Betty Dans Dorothx VVh1tm1re Anme Maude Blackwell Betty Ioyce Brown Betty Iane VS atts Second row Charles Dyche lames Chnstmas Ted Spears Bobby Keen George keen Harxex Patrick Robert Holcombe Thnd mu Barbara Poston Bobbx Lowry Zoe Hates Donald Moore Mary Baker Xlhcrt Duncan Fomih ww Rxchard Crumblx W' L Gxlbert Herbert lvieason Parl Lranc Irank Samples MISS Polex DISTRIBUTINE FDLCATION Thls year at Fulton twenty sexen students entered the DF program These students attend school for a half day and work the other hqlf Under the excellent leadershlp of Miss Foley, thus class has prospered She found the klnd of work a student vs as interested rn and acqutred htm a yob along that lme As a project for the year the D E class 15 studymg Lhannels of DISIIIDUIIOD and Thelr Effect on Retarl Prlces The product rs cotton and D E studles the stages of productlon from its raw state untrl lt reaches the consumer 34 T L 'f . f .D . - " v V' v A . ' 1 . 1 ' ' 4 7 . D , ! 9 . Y , , ' , - - Q , y y ' . v ' Y '. . ,. v , v 5 , 7 ' ' ' 4 ai 1 ' , ' ' , .- ' ' . ' ' : Q, . . , r , . ', ' ' . .' , . 1. 7 Y ' a L ' V . 1 an . Y . . . - . . U , . . . . , . . . . .. . . . JUNIOR CLASS OFFICERS fun, Ir! Io uglzt Nhxmn Nxppcr Irumdcnt Iilllx Blanlxcnxhxp Kun Ircxulnnt RIQIIIHI I1rrf:tt lrmsurcr DORIS -XDAx1s Xxx: Bhxxn Smurf H1 um RICIIKIID Mun oxx SLLLIN xx I Olx x C umux x Cnuumxl Ixc nxxx Yxoxxr ORDKN XIARIURII Iixkmx 11x 1 I BX K run x x Ian Hxkmx mxma XIcIx1 Ninn Imax Ihxa Iilkxln' mm xuxxfx HHH HLNIPIIRIX IULIISL Hncx, Surntarx HONOR ROLL Dux XLIJ RL STIN xlcLmx Cylxuc PIIIDX Tuamx lxmx S11 ax NNII X I 2 IIHXIIX UN X UIIIJ II II x I ffNIx ISXICIIXIQ x SLI lr x Smal-n Luxxm: RIUIQII ouxwx lu Mui X 'XIII 'Sm 'whim Fmrxcu Bmxxr IJ-XNIILN Humsrw Hlux INIALLDIN mx TxRLTox XIILBX Hnuis Fuxxk DILLARD Xxxr Hour Xhln Benn XVuwx Du Iilnxur Coxxuxcr KLARLX Iiuusuu Cmmxxi xnxx I xr Ixrmxx lax NI: VI. ILLIKXI IININI3 XVOOLI IX C I JUNIORS 1 1 1r11n 11r1 1 XIIIIL Hqnmtt N IFX 111'1I11n XIIICIFLII Har 11r Xn111 H111 C11 1r11I1I1111I 11111111 11111 1 TL Ll 11111 1111 11 1r11 1 I1 1111 lI1II1 BI1nk1nsh1p 11.1n IX 111 M FX 11s 1111 ful 11 ll IH I111 Y 1111 LX S.1r11 Hr. ITCI M1r111n Young H111 ILL I 110 XI 11 1 1 1 R IX NI1IIs1p 'V1111 XX 111111' 111 11111 YI 1 111 P1111 I511I1b1 C I1rI1 C h1rI1s O I 1rre , 1 I1 1111 LL 1111 1 111 If 1 11111 IIIX 11111 1 II 111 X11 111 111111110 C 2 JUNIORS 11111111 I1nn1r 1 4R11 1 N INL 1' VIL 11111111 L 1 L lI'1'.ll 11111 rr111 1 11 111 11 11 11 Xnm NI111 111m 1 1111 II 1 1 1 1 1 1 1 11 111 1 Ill 1111 111 1121111 m 1 1 111 1 IIFIQ 11 11 1111 XIIIII 316 1 I'-ll',ff mn: fwfr If rigfl: CI111'Iuc S111111. C. 1Iv' C1 I11'1'. 1 -'-' . 111 I I . . ' ' ' 1 '. . 'L 1,., B 11' S . .N ' ' ': .XIII 1 IJ I ', Mar' 5 I..1111I1. CL1I1'i11 M11 III. IJ1 f .X1I.1111s. IAIAS "gf: ' " 1 " . ' , I ' SuII"1 , ll 1' I'Il'ilI1". IfI1111I. Tl"f ' wi B'I1I'I1 1-X1 C11I1I1, I' 1' Y II-W. f' :I H , 1 ' ' , Q. YIfI'I C.1111I1 n. Ri'I1g1r1I I.1rr'11. 17111:1'tf1 1'1u': 1- . ' ,1 . 1 'I 'I 11 . '1II1'- 1 ', I' I: '. 1 1 '51 I HIIII' N -.1 1. BIII1 S11111II'I I. II11 2 PQI. IJ.1111I SIIIIIII. If!! '11 ': I111 I C9121 1111. I1 11 Zh: hu . .' I ' ' J I 111151 ron, 1111 111 11Sl11: S.1r.1I1 NI11'k1'.. IILIIQ I.1111 II11r111I11. Y11111m' I11'1I11n. H1111 NUI Shdlnut. G1r.1I1I1nc Ingmm. IJ11r1'11I'11 I. nI -1 I'.I11 C1 VIN. 51 11111 11111: C1I11r1,1 XYI1111. M11 7 I' ' . I1111' IIILIIF. H1111 ILIILY1 M1rr11. I'.II.1 Iqm I. 1'I, I "1 II1- ' 121111. Ifcllj. I'.111.1111. li.11'11I'.11 11--1. Y-fl! I 11111: 1111 I-.uc I1 1 11. W1 1I'1 II11111. 'I111111111 V11 gI1.111. . - . ' 'I . li1I1.1 XY' . KI. 1I1.1 I1.111 lf.11211'.. l'f,1:1't11 mn: I'11'1'j. 5111'1I. I11I1m1- H1111--. II. I.. YV. I. R.1 1 I II I, . D. R1 1I1.111. II.11'11I1I I'r111f1L11. 'X111I XIII111 I'.1rI IIIIILN. 15111 "111 5 II1-1.111 I'.5Ki.,, CI1 1 1 I: '1 I. 1 . "k11n. C-3JUNIORS ,xi IU! 1 , lrl VIL 1 H v W YI X frm flS D LUN! IUH K L UU YK X X ,L TIQ 1 1 Lnfl L INN IH! 1011 U 'I IHNI I1 XLI' X Q l IX L 0 U xg mm x x 1 X llll tx mm 111 1 nu M Q Sn s C 4JUNIORS ILIII H I n I J rn IH I L 4 IIR11 L s v 1 A L 5 " '1', fzfl If rlgfll: M. u 7 liardcr. Il.1rI .1111 Ir Stcyhcnx. Hom PM-ll, Imam xICI7.lI1lL'I. RL-I. lfh.1mn. Ixwlyn Ch lm. In '. Muuly. .Sr i ' l'.ug'n' N1 dy. I. 'lf Ifriclu. Iiulvl- Kvlly. IHII Stxxmn. I'1kIX'lI1 l.f1g.1n, Iflmgcm' Snntll. I 1 '-II Illlllllllll, Cl' N'I . Tl 'I ' ': IJ: ,XIIC 1 . lic 'ld' XYJIKIYIIY. I'.IL'.lI1HI' M-Kulwy. lf. Ii. Ilulmlvs. l..xnmi.1 lisllulv. Hu, Puck. HL-My In Ilu lla-3. If Ilffll 1' ut Iitlly .Kun II.1m-5, Fav - Ihr-im. IL-.un I lm . Iimmy l.wu Uxwrmby, LPUINQ' .L Ilm. lint. I'gl1r. I. IJ. XV ta . Ir. lvflf 'f Ham Il R-iff. Iiurl Runwgatcr, I.fmnu' Q 'kr . I 1111m14.l1f.'.'u115l1,'- I.ffum RLUI. M.1x1m Xlpgur. I.-:Ulu II ww. Klux I1L:nI. Ilwrwrir. Wffxllmv.. Iu.m1l.1 Ilwxurx Ii.1rIv.1r.1 y . lfIx.IrI llc .X1I.HI1N. .Nr mf! mn: II.ll'IY.II'.l SLIIIIMIH. llwgu Ihuzx. Ihttx Iznfwm Hur' .XII K1.i1I111'.I. 31.11. fum. hr.:-.1 l.4mI. Lf.1mIL11r li-rrhj.. 'I I1 . rffn .' IhrI11a'M.1Ivry. Inn- NY.Uf,m. NIJ. Ihwgar. AI1lr.1z11'. XY. . xx. I'.1.xI1m- I1I.1xlf4. 1,31-11.1 Iqm 'II1:11nmg'w11. Kfimrfwtu Ylllvvll. Ruth hllwwn. lwzurllk mu: I-bmi-'. Wuxi. I'.1L1I I-fp.111:1g. XX-IIILHII NIMH. II-Im.: lf-Lrzuxfl.. I.m1' R-flerlx. I.n.k lI.lII.lIl.LI1. I. lx Il1j..mN. I'1f.'f mn Wfur' Sh fr. lIn::z1.m '!11i-IM. Ilfrbiv. lTI.n'k. B 1 SOPHOMORES 11 11 zr 1 11 1 1 1111 1 1 111111 111111 1111 11111111 n1 ll 11111 11n11111n .Sz111111l mu 1111 1111 lllx 1 I5 1 111 1111, IJ11 1 111111111 Tim 11 mu 111,11 1'1u111 11111 N'1lL1111lI1 11 r1111 I11m1l1 11111 rr1111 X 111111111 11111 1 111111 1 11 ll 1 11 I1 1 1 1 1 SN Il 111111 XII 111 1 1111 M 11 1 '11 1r B 2 SOPHOMORES 1 1111 111111.11111 U1 1 1 1 1 1 1 1111 11111111 LJHHLIIC 511111 141111 111111 1111 1 ll 1 111 1 1r 111 1 N 1111 1.111111 1b111 1111111 11 1111 1 111 11 1 1 r 111 1 58 1511" rnuf, iff! 111 "gf I 1i1i'..11 '11 R155 1'1'IIf' 111111 IJ111' 1. 141111 -"1 ' 1l1ll'l.l1Il, R- 4 O " .1,'. 1111 A 111111-tt, 1 St" " ' . ' ': H1' ' -1 ,, Hcttf 11a111'1, 1'1g1'1:11'.1 1,Ll1iL', 1i11115- 1f.11'1-1111111. 1f11'a11111r 1.L'L', V-g1I11Ql 1 fun, ri. Rel' ., " ' Lffv' .'.'1 1 1 ' , 111 A1111 11 1111, 1111111 S1111t11, 111-111' 11a111'111111. 51111111 C '11'1'. 5 ' ' 'S H11 7 1 n -. . 11 ,' 111 , 15111 1.1'11. 1 . 1-1111- 1'1I'1l1Z. g11L'I'. 151-1. 11111111 111'1'1'. 11111, C'r1I1'11, Mi.. S Il 4 . . ' I ful ": 1 g111'1'1 111111-1. 1111111 1'r111'11111. 11111'11.11'g 1 . 1111. 1911111 rffzr, Icffl 111 115111: 1711111111 R1111111. .X1111 Rl1111l'1. 111111 R.11111,111. Y11111 N111i111'111I1. 1.111111 11111111111111. 111111 111-11111111111. M11 ' 11 1. .5161 'sf 'f111: 1111 11 1'r11'11111. 1111 11.111 51111113 111111. S111 .11111. Y111 I1111111111. 11111.11 11.11'11111.111. 11111111111 131'-A , 14 ' A . ' V' 1 '. Th" '11 5 111111111 '1'1111111g111111. 11.111 11.1111- . 11 II1 1'1 111. ,111 '1 15. 11111. .11 . 1' - . 111 'I 1 lj, 1111- C1111-1, IU 'lf ' 11' 111111111 x1l1114111. 111111 W1111111111111. 1111 .1111 151111. 11111111 SI 111a1.11111. 1J"lll 151c1111. 1111111.11 1'1111'11111. l'1f1f1 11,11 N11. 111111. 1.11111 v1.11L11lI, B-3 SOPHOMORES 1 0 11 1 1 1 1 1 1 1 11 r ll 11111 N11 111 111 x x 111 1 11111x 111 1 11 1 1111 111111 111111 .151111111 1111 1011 11 11 111111 FX N 111 11.1 1111111 1111111 11111 1 1 1 ll 81111111 11 1 1 1 llllbl 111 If 11111 D11 II 11r11111, L,-1111 ' 5 B-4 SOPHOMORES 1 15 1111 11 11 ll N 1 1111 X Il 1 1 Ix 11 1 N 1 111 111 1 1 1 ll 1 N 111 su IK 1 IH 1 1111 111 R.1111I11II 1.1115 S 1 151 We 39 11111 11111, I fi I rjgfzl: I1-11111 SI1 111 I.1111.1' Yckcl. YIFQQIIIILI 'I41-1I1I1'1'. I11.111 1.11. l..11'I1111- I..1111 1. C11 I1 t.1nq' IJ I11'. IS.1 In '.1 I, 1 1 11 '11': 1.1-1 '1, SI111w, lf.11'It1111 Gunt1'1'. QILIX 'I lI1-r. I.I111I S. 1I . R I C111I11. Il 11gI.1s M1.XAlI1111, .X ll H I. 1 M' 11 ' . Tf"f ' ': I y- B11 . M11 I' I5.11111'tr. IC1111 CQ1II11'1r. I'.1111Ix' fury. II1I1I.1 'l'u1111'11. l5I111'.1 5 Idw. X11 . . If 'I ' I.LlIll.ll' l'.1t1'. Il.111I1l II.1wk111 , NV II.lIl lI.1II.1I.111. M.11'1l1.1 f 11111. R1- NIJFIIII. 11.111111 Pos. lui K 111. X01 ' ffl ': I 11.1I I, "'141'I1tI. 11151 11111, fr! 111 1 fbi: .XII I'1.11I XY.1I11111. M. 1 S11 r111.111. I--.11 S.1111f11w. K.11 IC1II. ,I111I1'- KU-1I1.111. I51111 l'1Ig11111. XII -X 111111 . .Nr 111111 11111' N1.I N1111I11II.lII1.11I11 '1I -l1j..'I111111111. l.1,I111'. ILIIILIN IJ,1x1N. l'1'.111I11 I7-'I111. I-11111111 I.1I11 -111. 11I11111'. Hunt. I.11I1 hh IIIILIII. Ii1IIj1 W-1111' . 111 'I 1111: I. ll. 'II1-1111.11 H.1111I1I R.111I.1II. 11I1,11I1N I'.11t11x-111. NV.It11 li 1Ig111. H11I1I1'. 11111111111 I.1I1I11- C111 11111. RHI 1 H1-1rj., Ru -II R... fx II1111 R111 ILT. .NUI 111 111111111 I,-.1111 K'f1.1111', I.1k l'. 1111, I' ' . 'I .111-II1.j.. R1 ' ' Ili. B-SSOPHOMORES 1 1 1 1 111 111 KL L 1111 111 UI NU KUHI lflll L 1 ll IL 11 Q N 11141 KX 'll 151111 l X 111 1111 11111 111 11 1111 1 VL 1 1 1 1 11 1 111 Il H11 B 6SDPHOMORES If ll 1 IK1 ILA 111 1 11111 1 1 1 1 1 111 11 111 1'-IIQVI 11115 fwfr 111 flgfllf 111-111 ii.11'11111'r. 131111 f1l1111'I!, 1.111114 111.111, 111.1 N1.11'11- S1Ll1'1111i. c11I1ll.l C 111-1. .XI1I" 15" I '.1n, 1V1l'- I 111. 11. M" I ' ': l,.11'11 111111.11'11, 1111l1ll1' 1111r1111, M. 'g'- 11 111. R11111 N11-11, S1 '1-1 121 '11-1. 1111 - W1 , 11111 1111' 1x1Ll1'11I'l. 1L'1'I'X M1 w11, T11 ' N1.1' 1.1 51.11 12151. 111.11111 CQ111111111. 1'.111'111.1 1111111 111. 1",11f.1111-111 N1-11'11111, M1111 i ,211 -111 1111.111 . 111111 S11ll1L'1. 1'.117.1111'111 '1'11r11111. I"11111'Il 'fuk 15.111111 1.111111111'11. 1"I'.lI11i 111111 '.111. 1i11-Q1-111' 1J.111' 11. 1711 .1111 1 11-11. M1111111 1V1Ll1'llI1. 1i1'1'.11111111' 1..ll1x'L'. X111 Ill f111I11f'1': 1ZllQL'IlL' ii.1r1111111. 1'n'1'! my I I' fff 111111: 13111 1 1111. 1-i.1111"11 111'.1111111. 1111- SL!.1l1.l11. '11111111.1 S-1111111111. 1-1.11111 1,1.lIll. 1..1 R111' 1I1111111.111. N11 Nc 11.111, M1 f11. '11 1f1:1' 111111 511111. 1111111 11.11111. 111111111 U1X1..1. 1111111 1.11111-111. 11.11'11111 SL111lN.lIl. 1.11.1 01111. 111111 11.1" Th ' 1111 5 11.111111 111 1111. R1111.1'11 1J11111g.111. 111111112 11111l11111. R1!1'111 Wf1111'. 1.1111 111-Q111111. 11.111 .1l'.l 151-11 1'. l'f11:1'.'f1 mu: 11.11'11111 'l',,1111. 11.1111 1,1111 1.111111 XY11, 1'.l1I1 X-.11 XXL11. 111151111 Y.1f11 , 1.1 1 1.111g1111. 121111 K 1, ,Nut 111 yv1f1:11: R11 .1111 11.1111 AR-1 11 1111 1 II 111 11 Ls 1111 IX 111 x1 1 1 1lr 1 1:10111 11111 ll 1 L I1 ll' u1r 11 Nur 111 1,1111 1L1111L S1111 114 LL X 1ll1LlL 1 111 1 1 L 1 Ill 1 1 1 1 111 1111 11 1 X1 111111 1 11111 1 1 11 1 1111 1 1 71.1 1, 111 ll IIXQX 1 x 111 111 1111 R1 1 L 1 1 11111111 1r1x11 Nkmn C 111' KS 1511 1 A I SUBFRESHMEN 11 11 11 111 1 1 1rl111 1111 ll lfzr' '1 '. lrfl If rlgl : R1c11. 1 151 111. 1.1111-, XY1111I, 11.11111 H11.1g 1. M1 111 I 111, 11. 11111. P. 1-14, .' I ' 11 11' 11111 1. 51. g -1 ' f -1 g. xvlfl' '.1 H.1rr11. H1111 " - f "k1.1 1. 1"T,ll'1"X N1.l1'11l1. 1..11L'1'11 171111111 N112 .1111111' 1. 'r. Hvw- .1r11 .U1111 11. Cyn- 51111. 'I4l1 'I 'ffzzf 1.1111 N1'17111.1111. l".L11'.1r11 I11r11.111. R1 Ci.111111.111. R 1 -rt 11LljL1l' . 111111 . 111. 5 'll ' ': 1.1-W1 S11r.1,1-1'1'1. 111-Il' 10111K . 1.1-1111111 G.11'111111, R1111 1 S1"U11LI1N. Inj!! '1 .'11.' -A X1'1'L'L'. X111 1 I ": .11111 11131111 . 0111111111 1511111-r. 1111-1-11 l.,111111. xx'l11l.llll N- ' . j.1L1g 1'.1lr1f11. 111111111111 S11L'111111lr. li. 11 cr. 11. 11 r'11. l11,r.'1f111. 112' 311 11,f1': 11.111111 51:1111Q.11111. 13.1:11.11.1 51LlQ1I. 515,111 .X111' . 111.11111 11.1111 Y111 l111:1t1:. 1',11r1.1.1 1'1L1. 11111111111 11.1111L111. 11111' 11111 11IlN. 1111111 1 11-1. 111211 1111111,. .N11f,1.'1: 1'f111 1'111'111 1111111. 11.l1..11.1 1,.l1'11.l11I. 1L1Lll1L N1.11111. 111 1111' 1i.1r11L-. 1ML1g1.1- F:1L1111. 17.11.141 Ylrzm 1:.11'1. 1:1 11' '. 711111: -11 R1.11.1:1: 11Ll!'i1. 11:1 1:1111 11r',111. x1.iY'!1!.1 1'11l.!L!.1111. 1.112111 lf.1111g1:111'. K1.:x 811111. N1111 N1-11t411:111".. 11.111 W1 111. .'1:1111 '1.11111':'. l'1lf.'fI 1f,11 111'.11111 R.11:1:1, 1.111111 11111. .X111 X1. . 11-1 1t1111111Lg1'. R1x1l.11l1 1.1111111I1. 11111 1.11:11. X11 11. 1X.!I 11 1111Ic1. 111 11' 1.11111LI1:1. K1 1111 1'-1311. A 2 SUBFRESHMEN 11 11111 1 II 1 1s 1 1 111,1r11 lllflll 11 ur 1 It 11Lll1N 11111 1111111 11111 x 1r1 11111 unn rr our 11 11111 mm 1r LS 11111111 Lflls 1 1111 x 1 NL If 1 fl Ill' III IUN Lllltlf' lI11 IL U xml I, x L 1 r so 14 lx 1 Q N1111 11111 11 LN 1111111 11114 r 1 l l1K U LS In 18 Stl N 11 1111 11 1 VI Img A 3 SUBFRESHMEN JI 1111 1 1 1 11 N 1 rx Lu 1r 1 1 N 1 1 111111 x 1 N .1ns1 N1r15 1 I1 1 1 11 Lx 1 M1 1 1 L UUINL In 1111x1111 L11 1 N L1 1 11111 If UK1' N11 1.111 HN hi 1111111 X 1 N 11 1 1 111 .1111 111 1 1111 1 111111 X116 Iunes -1-Z Ifrr' ' f, Inf 111 rig! : 12111111511 Im MLIFI li1n1 811111, 1V1l'4'L - V1 3,1 , ILII - IJ, -, R1-ls-11.1 11.13111-5. G1-1 - .11n, A1111 S1 ' . X' 1' ' RlIv1AP 1 li.l11.lXYLlI, 14 11' C 1 . R l -I H 1-1 - 'k, Ilg 1' 141 n' , 'I' 1 -' 1-V 1.1-1.1n1 4 'i . 1.1-wix 111'g1r1. O, '. 1111 11 '. Th '1' ' 1i1'1 H1 , M11r'7 I 1111, 1, C11ri.l1n' 1'1QlfH1lill'1. N'1l11'1L'1 1111 r1 n, 1'1" I1l1l' ILl'1i , 11 11, I I1 'l'1-11 Ikuis. 1" 'I ' I111r-11 1111y111's, 111111 NL'XVIllLl1'I. 1i111111i- 'l'c11-r. 1i1lx" I 11 '1'h1 11,1 Q -ph- 1-11.. XY. 11. CKIIILIH1. 111111111 1f111wl1'r. N11r111.1n XV1111.lIl1N, .X11 'rl C 11'r. .Y I II 11111111 iir.11'1- .. 111115. l'I7'4 1' ', 1911 111 115111: 1.1111m' XY.l11.l 1. I1W'11 11L'.1L1 1l.lll1I1. 11 rl N1.j1. 51.1 I 151.111 ' 111'54111K. 1'.st11' 11-11c.1. 1'.1111.1 1'..11'1 I1111'. 1111111 1i1.1111. 51 '1111lf",li' XY. ' xx-1111.lII1N. 1111114111 YY.1r11. 11.1, I1I11I1 -111. 151111115 S.1Il1I11KN. N11.11'11g1 11 .1r1. .1. L1 '1'11'k. Illlllllf 11131. 11.l1llKI1 1111111-111. 'I'f1 '11 1111: 11-III I 11' . N1r111.1 IL'.l1l 111111115 111. 1S.1r1g1r.1 f,L1I11'1'. 1. ' - R 1' . 1".1yc I 1111. 11-I j1 1J111.1r11. 51111 1111.1 11-1111, lv, 'I vnu' 1. 1 fr N1 1 . 111111 1'5L1w. 11.1r111 lf. 1 . 11111, f'r.1v. 1..1u- 1111111 1I'Xl1l. 1.1111 11Ll111. I- Jfz 11111: 11.1111 IJ1x1111. 1-111 XYgg1I1N. H1-1 51 11 . 1,11xx.1r1 15 . 1 11. X111 111 pv 'ff Iuwc AM4SUBFRESHMEN 11 f Il 1 1111 1111 111 11 111 R111111w 1 s L11 1111 14 1 0111 TIL 4 NN 1111 4 LLC 1 1 1111 1 , A SSUBFRESHMEN 11 N 1 111 N 1 1 It 45 111111 '111'. 1111 11 1111: 11.11'11.11'g1 1111w11111. N1111.1 11L'111IN. 131111 111.111X. 11.11111 SIl1l11l. 121111 S111 1-'11111x. I. 1', I111'11.111. f11'.lL11 111 1 1. I. W. thx, 1'N1'.1111x 11111.11'11. .Yr 1 11 11: 111111 XIA11111 111. 111111 IR11. 111111111 1.1v111. fi1I.l11LN XY. 1 . 111.111 1' 11. 11'.1I1'L' 1111111x111x, 1'.1 '1'.11'11'11111. 11c11rx l1.11111. T! 'f 11111: NY.11 1' 51111'.1111'. 131111111 111111. 1'.1x R1111c1w1111. 111111 ' IVI1. N1.1 - f1.l111Il11I'L', M1 W1 .11'k. .XIlI1' S1 '1, .XIII 111111N1. 15111 li111'1x1111.1N. 111111 1'1'1x11'. 11.l1'11.11.l N11.1w11. 1".1111111' 111111- C111- . 'IA111'1111.1 KT11111. X111 111 f'l1ll1'1tf 11111-1 111111 1..lIl1'11x1I1. 11.11111 1'11111111N. ,-'.' 11111. 1111 11-111 11.1111.11.1 1':111x1111.1x. X11!11'1: M11111. 111!1:1 1..1'11111. N111 XV X1-11. 1?11' X1-.1-11. 11111 4'.111111111'1. 11.1' 1L1111111. X1 w . 11111 13111 ,11:1111111. 11::1'7 1.1: . 1,1' N1 11.1" N11 ., 1'.,'1"1 1 I-1'1 X11 f1.1'11 111111i11w11. H1111 N1. 11115. 16-11111 R. 11--119-111. 'l'1z111f 11111 1'111 111.1. 1 11.11 'J- 11111--. X1 1111: x1.,"iZ1.1,1I11',1!111 l'f.1:R. X11111 1111111111' 111. 1'.11N. 151111-111. 1,111.11 171111. 13.1111.11.1 C11.11:,1:.. 1 1,1 I.1.1v1111. 111 if: 1 11 111:-111 1111--. 1211111 N!1I,111g. L1-111111 1.1.11 5.11,1 1111111111:.1111' Xllgl 1111:x1. 1',1111 1'111',131X. X11. 1111111-31131 l'1,1If mu 151111113 1111111.111. I. 11, 111111111 X111 HI f'1..'11 . 121111 111111. A-6 SUBFRESHMEN 11 1 II 1 1 11111 LFFUU 11 1111 1 1 111111 1 IL 111 H1111 I1 X 1 9 11 1 11 N11 x 11 111 1 1 1111 R111 1111 Ir ll 51111111 r11x WL 1 11L1' 1 1111 11. 1 1 U I I1 111 1 HLILIQIIIN 1 X1 I L11 1 If 11 111 It Ill! 1 15111419 1 1111, 1511111111 SNAPS ,vi M4 w...--U "El dr., Z 1 -X LILIL 1 1 1 L 11 1111 111111 1 1 1 N111111r 1511" 1711 ', fd! tu "gli: T111 I 111 gl ,. 1" . k 111111. 111111 Cl1r1ngr. Illllllllk' 011114. .XV 1fr111'.' 1.15147 N11 1. lf. ' 1111' XVLI X '1fk. 1L'.lI 'l'ur111'r. 161111 11111. 1.1115 Cr 1111-1. 171111 811.1 '. R11 - 1.11 I11g1'.1111. lJ11111'1- if X,f1L' r1,c H111. 111.11111 "1 1111, . 1. 'l'1"1' '1 1 1 1 F111 'A . Q -111 11AlI' vcr, 1.11111- N1L't11L'Y. R11 ' 1. 11 1.11. V111 1L'.lI'I 111t'11111c14. I" lrtfz 1' ll'f 11111111 1511- ' . I , ' , I . ' 11, Illlllllf W11111111, H1-11, M ., I1-.11 M1'1'111111111. S1-11111 Il- 111-1, I-ml 111: I111- I'111.11'11. X 1 .11 11 ": 1'1llQ'I14.' '., :. .' ' ' . Y J P 1 'Q , I . - 0 P' ff .' -Q X F, V , ' " - 5 ' : ff 1 'N ii H11 ' - f . A rn?-4 qu I , ,lf r 5 i iff" ' il Y , px, .ry f. " gf 'L . v. "'v A""11'.1. . , . - L 5 1 i ' 1 V' 1 . it A 'N 4 " 1 1 ' 1 K1111' Y11,11211,1 1H1f11' 1111111111 1'.1w.N: 11.11111 1'.11'1'1x1111 C. "rm: 511.1g111 .1111.1U. 111711 113111 111 11111111711 1 11 :'11.1:11 11: .1 111111111' 11.1111 111' 11111111151 .11 1 My -' , gf, 12111111 1111 r11gfg1 17 11.1111 .11111 I11 11' 11111 .111' H11 1111111 Ifcflill Il 111r11z11'. 11.lI'F1N. 11111- .' '111-1111.11 111111111111 11111 1'r.1111g 111.1111 11'w11111111. 111113111 A1111 ll 111 1.11 11147.12'1 111111 -111. 0-'fee f ' wlafule VI XIX SH XXX XID SI if NT I KUXC H THI' RIVI I' 'II' T Q RAIL 'Ium pour lhur shots lIll'0LltL,I1 thu I1uII s uns from unrx PUSIIIOII prom Sllllll Ixmdxng, md SIIIILIHL, 'II1u shut tha Hurst 'lrophx IUIILII mal IS zhp Imcl xr ou to prus In IO0IxlI11,, Iorxx ard L upmh rmx 1 N I L LS Wu I Ioxs H1 I1 RussLII XIIYISI X0 lon Tuh H1 I1 L IOIIUXXIII xx no lr rs cn mi sw LS 18 Io ous 1rIu xx I mmm Stoku 1 nt K If ll IIIIY L Ix 1 mx I 0 13 ROTC ALBERT N VS ARD I CHARLFS R Smut L1 F01 Cup: In flzmd PUYT Inf Asst PWST Fulton hugh has a Mrlltary Unrt of whlch she can be truly proud Her Reglmental Colors boast an almost un broken l1ne of conttnuous years ln YVl'1lCl'1 her reglment recerved the coveted ratmg of Honor School Fulton organrzed her Mrlltary Unlt wav back when she was the only Fulton County Hlgh School, m 1917 Stnce World War ll people haxe begun to real1ze th need of Mtlrtary tralnlng for youth The government has turnlshed more and better equlpment to R O T C, Cadets, at Fulton as elsewhere, and the courses are belng constantly 1mproxed There are two addrtlonal sergeant mstructors and a new Professor of Mllltafy Scxence and Tacttcs at Fulton, under the superusxon of Colone Vvdfd Federal lnspectlon Day the Red letter Day of the year, will come sometlme 1n May Thls IS the day when the cadets shovs what they haxe learned Ut course they w ll wm Honor School' On Competltlon Day Fulton wrll ue wlth the other county schools to find who has the best drllled com pany 1n Fulton County '55 aw A OR O S X I Asxzstttfzt PVS and T Not Pmtturcd ft Io ugh! Sgt K P 1 IN Sn lx fr S t l Colqu S Stl n .ffllltllil S t I xl mm 'I fSg,t Imnmtm N01 m fmllilt' Stl Alton l Iusllce lf Sgt lfnzww c flfnfltn . '. ' , R. , . . . ' I , , , . . Y . . . . . A . 1 . . , Y 8 , , ' e . . . . , . . Y 8 L . . . . . . ' ,' ' 1 , . . , , . ., V v ' ' ' Ll 7, , . . . . . . 1 1 1 - 7 r 1 V - ' J, ' ,VQH3 ' ' . ' M 1 , f I. .1-.N i , 4" 'iff - - L I A' :. f. 2. . L1 frf. Q ppf ,I rlq, .g. R. .. Z' irt, .K 1.1- " Il" , Q ' ':.H.t .. ", ' ' f ' , . A , . . .L I . , K 4. STAFF IOE RUSH ...... Cudct Coforzrl I.-XCK STEINICHHN . Cade! Lt. Colour! LEON CIAIANIBERS . . Cade! Capmfrz STANLEY DYER . . . Cadet f'L1f7ItIl'l1 BRUCE SCHELI. . . . Cadet Captain HOBBY XYARID Cwtlllff Tn'ln11'n1l St'I'gl'tU1f TOMMY YAUCSHN . 'l'fSgt. Cadct Sgt. I-nxt ron lr I In ugh! 4 Rush lx Stun: lun .Suomi fm Imn llllbtl' Sunlu Ilxnr B u L Sthdl 171111 mu H bhx XX ml H xl L xrtcr Tummy X xughn Nun an IH 1 C Fl 1 R bans Bru L N hall 1- ' ', f " 5 Io' . . Inc' .' 'I hc ' . ' ' 'r 'J .' C L U B Chg 's.f4 j, r cu' ', ' 1" 'r 'S 0 1' '. , 'ui' lin! Von. lrft Iv rfeghlf I.u,n Ch.lIlIlVL'IN. Hoyt cxlflbf. lm' Ruxh. Luk Slrirlikhcrl. Hulvhx King. Snwnd mn: lu llur. IIIIHIU 'l4.mncr. NV.nlIc-r Slmlv. lug' 4- Oman. Tl: 'I' mu: NLI ifmmmlurl, Q lfn rl ' , L' fi ' . KT OFFICERS AND SPONSORS Lieutenant Colonel Ioe Rush, Betty Partin. Major lack Steinichen. Charlotte Adams. First Lt. Eugene Queen, Betty Ann Hunt. First Lt. Leon Chambers, Barbara Io Stephens. First Lt. Stanley Dyer, Maxine Nipper. First Lt. Bruce Schell, Ierrie Lynn. First Lt. Hoyt Carter, Katherine Partain. First Lt. Herbert Turpin, Evelyn VVest. First Lt. Bobby Pitner, Vera Robinson. First Lt. VValter Steele, Betty Hutchins. Run Piiuxix Siiixicurx Xuixis Htxr liixxwi Sitrmxs IMFR X rirrt S uni lixx Cutiix lumix Xhsr x Rfmix ox it fu N 46 1 .V .' .' 2 , -. I Qiiiw I . ,iss A fin fri .. . ' f " F " ' Tt'i:i'iY ' ,.'A Priyric 'f ,' S1 1.1-L H1 'r iw' 1 , COLOR GUARD . .Sv lvolrzily :rr l11111.' lxufv 11111 11.1, 11.111111 f115f1' 1.111 In Vlghff xYllllAl'L'Kl llnynl. luck Zulur. lfclslic iillxtxzxp. Rupnrl N.lllLlY. RIFLE TEAM P1151 ron lfjt to r15l11 Lonmc Stokes Russell Iohmon Bubbx Hargls Charles Eumg, Charles Nfathls Nc nd 1 u Neal Nlmhcll Fugene Vamp Hoxt Carter Grlfin R4 ncrls Herman Tnlwhlc Thnd mu un ll 5,1 lx 1, L La 1 X111 IVI 111111116 Rupnrl N1 LX 1 . I I Q' - 'i rl 'N ML-l Ulwfnl, Nlurr., Fl 1'-n'-. Hllly Pccli. lillly Burr -n. Inc 011111-3. 1' A : - 1'.llj. U1 lfirsl I.ic-x1tcn.1nt. Ilurlwrt IIIIITIYIHI Ifirsr I.IL'lII1'Il.!I1I. liulxlxx' I'nncr: Summl I.IL'llIx'I12llll. Ki1I1Ixn Rnlwrlsc Sc'x'fvI1xI I.ix'x1tc'I1.lI1I Imxmx 'II.lIlIlL'I'l I'kll'NI Snug-.11xt. Ixmxmx XYntIuns:'I'cx'IxI1If.1I SK'I'Ql'.lIII. IGxIIx I3.11'1'fnx: 'In-LIxl1xx.1I Sl'I'.QL'LllII, I!uIxIwx fxIx'I.rmIun: SLIII Sc-rgc-quilt. I. I", IIrx.1ns: Sl.1II SL'I'Ql.lI1f. Ifu-II XV.lxlx: SIJII SL'!'lUL'LlI'lI. I.u:n xIIIIlIQ.ll11 SIJII SC'I'2l.lIlI. filxnn Inllxxg SK'I'j.1L'QlI1I IIUIYITI' IIILIVIQI SL'r,un'.11xt. I'.mI V.1lxVVxLIxv: Srrgrgxxxt. IIf1IxIvx Cn-1I1x: Sl'l'QL'.ll1I. II.1x'-xIxI IWIIIIILII: SIQIII Sr'1'gc'qx1xI, Rox NIIIINLIIP. Sl'f.LIl'.lIII. XX'.1Iu-1' Iixxkl-Im-V. SLIII' Sclgpplnr, Imlxlxx' Ikzrm-x: Svrgvgxlxr. Xv.lII.ICC I'wpc: Stzxlf Scrum-axlxl, Ii1IIx III.lIIIil'l1NIlIIYl Scrgnuunr. Pcrrx' Smith. FI fu uc Cmrm ex wxu ll ugcnc xx mn ussc xx r I u r mI1I xx lnx x U14 us gwn rrlx nn x x x M5 reII un x mm Ill u rxqx I L 111 uns x 1 UL n YILQ 5 LS JII ox11Q 'FIX 75. I U I HXHLN ICN lNf mxxmr D n Ixcxxhm XIIIUYH 'xhrnn Fuglm Smxth BI C rx x an nu Il .x . rn' Q Ks r xp N x mr I-xxmu 1II H 'Q' I I V, D. "I Sm' h. E jx IJ.: ' . R 'II Rav. lilxffuxl 5 llc. HJ II41 'Ia .. Rnim II Il If, . Mu 4, Ifl 'nu IKIIIA WIIIi.x1n,x1n. Iigxrl Ili! '. Ilur IIam1II , Bill, Mr-1. . ID-1 LIII Ilx I n. Ilax 'V NI'Ii-cn. I'.1uI lfI xxng. C. IR. IJ II.. IixIx'i1 I. ju . IIU 4 'f I:,,tl', IJQI-1 HUIQ-me. R.1x'Iwurn Ifmter. Ii1IIx' Peek. Ilxvight SII'1LI'iI.lI"IlI, XVinfrcx HL" . L . S1 ,I 'rrV'. H gl H , '. Ian XY , . I.uj.xI 'I',1rum. I'I.ll'I R111 'S '- H VIA. I . 1 I . . ' f . II fascx. IIAII-I SLIIII im. Rub XVI '. I1 xmj. I'uI. IIx x.xr lmxix. Ii1IIj, Sl. .xIxI. Guy. 'IA CIQ . I. Ii, R-xI -rp, Lfh.xrIcx N1 xrwn. Ii-lIxIy. KL-Hx. .-XVII Yr I r. if I. Hxmlx. COMPA Iflrxt I.11'11t1'11.111t, Ix111g1'111' Q1111-11: IIIVNI I.11'11t1'11.1111. IIIPIHIIX II.1rg1s: S1-1'11111I I.11'11t11ng1nI. Y1'1I C1111111111n: S1111111I I.11'1111'11.111I. II11I1Iv1 K11111: I-'mr S1-1,21-.111I. I.11111N I.1-r1I: 'I' S1111-.1111 .W1 111I1-II lT.111111I11II: 'I' S1-1131-.1111. W1II1.1111 lT.1II11I1.111: Sf'S1'r1g1-41111. R111- x1'II I11I111N1111: S S11rg1'.111t. R11I1.1r1I I.1r1'1'11: S S11'g1.1111. 4f.1I1111 KIM-111: S S1'1gc.111t. I.1cI1 lf.1II.1I1.111: S SL'I'421'.lIII. CTI1.11I1w NI.1tI11N: S Sc1g1.111t. Il1111gI.1x I..Il1.QIk'XI S S1r.1g1'.111t. XV1II1.1111 S111!1: S Szrg1.1111. I11-Q1111' NI11111I1: S11g1.1111. .X111I111 II11I11,11: Sl'I4IJL'.II1I. Y1rI111lT.1x1tI11111: Scrg1'.111t, I111I1I11 II111II11'.1: S11g1.1111. H1111 1i.1fI111.111: S11g1.1111. I111 111.11111 S1rg1'.1111. I-SzII1 I111 xI.lIIlII. FI r I num C 1 r 15 11111 I1 rurt tl 1 1 11 lr1 1 IX 1 1 1 11s 1 lf 11x1I INIIIIIWIII 1 S 111 H01 1s111'1 1 1 1 1 1 11 R1I11I1 l111,g1nQ XII111't II1t1I1 R11 1111 1h1nx R111 NI1r11n IIII' 1 ms ,em 811111 urns! 1m1 1111 IHLLIFI 11 1 S B1 1 YK1111 sEcoNn PLATOON 1 1 1 1 1 1 11 I I I 1 1 1 111 1 enn 1 111s 1 1 mr L1 11 II '1 1 mn I 1 11 1 IL N If 1 1 1 Fl M111 1r11n 11 m 1n nm 1 1 nur II 1 Il R DI Cal I.11't ' , TI.1I- Th 11511 , HQ I f UN-.I. II1II. Il.1II, IuI1u. IJ. is. 5 gnk lf11II11'r. IIII II Iiurt 111. IMI I11 Ii.11x-X 111. R111 lfr I11. II11r1I1I 'I'111l1I. fIIl.lFI1's O'If1 r1-II. FI 1 'I 1 . I. T. Fr1'k.. D:1'I Ig: . I.11rr, C11l'.1rI, I.1ck I'.11r1'I4. I1-rr, Man II. . I ff- ,. f - 1 '. I ' Slug ' . l' . 1 ' , 1 1vII I' . . C ' . F 1 L1 I. R11'I. I I11 31. , I.'v1 .'I1.1w. Ili' ' tcn. II.111j. KEN. Ii1II'. K1 1. fIII.lI'I1'N K-I .1'1, 'I11111111 'I'.11I11'. I11I1n1 I.1kN1 . I.11I1 XI1Il1111.1I1I. NILINIII lI11I1g1111I. R11I1.111I lf-1I111.111. R11I1.11I I'II1.j,1I, R111.1II Ca I1. IiI I rIan. CI NI ., R.I1h Im -. C.1rI11111 Ci 11 '. R 11,. 1I II.111I111.111. .X 1:1 II111:v. I-1111111 II1:11t. 1iI1.rIu I'.1l- lor . IIIII G1-11111. IJ 11gI.1N xI1.XfIIILII'. I111- if1111I11., N1'.I M1IcI II. .I. 1111 I,.1111I1, IGIII1 I'.1r1 I1, Inc S11II11.111, I1 I1 . ". M. I I1 1 . C' ' MII1. Iack Sh-II . I. Il X WI tt. IJ111.1f1I IINIIII. COMPANY Punt l.icuIL-ngmt. XV.1hvr Stwlu: First SL'l'Qi'2ll1I. .Mlcl M.1rtin: Stuff Scrgulnt. Iimlwin lnnrx: Stuff Sn-rguzllmt, 'I.hIlH1.lS Slcphcmg Scrlumrmt. I. li. Ilnlwlwxz Scrgcnnr. I-.mlwin Clwxu-r: Scrgmnt Ben mir 'l'uhIu': Su'gm11t. I'I'.lI1L Sullmgx: SC'l'4L1L'.ll1l. Kmncth Impcz Svrluulxlt. Izehliu I'.llll'I'!llQL'1 Sl'l'gt'.l!1l I.1mL-s Cgul11plu'H: SKTQCZIITI. Lluyml Britt. XX H Cunard Baml Doeter Hirolcl Hogg. Dm Newman Pl'x1ll1p Iones Fugene 'Vfcuon 'Iummx I-errxs Xllxrt Cnnur Ihsul Nclme Furl 'vfourc Bgn Lord Nur mm XN1llllIN9 Ihrrx Supp xxllllllll IICHKICFSCJII Rnhird Lurcl Q .ul 1 w x U 4 1 unur x U un lr X un r mg R s lx t n Ilmmg Hum Q mo me fur 4 xx N L rm r n xx mn L 1 nn 1 n nth r 1 nn , 'D Y A 77. 4 .V ' , b h . . C31 . ' 4. 5 '11-1 IJ X. H fl ly' I I1 w. N01 G ' . Iilll- Su I iuth. lf' 'll Ii. Icy. , ll. Sm 1 f. .ufurl Call. mx. N111 H Martin. I.cl.m lhuix. . 7 . -X. IJHI. Rui f . R11 - I Hmhcnck. ONEJF Gnr Infr. LQ 'i. Ii -11 l. 1141 r-H Il. 1 N. limxmtl lznwn. llunm- Ii. r N, I .1 XV41' , 1: JI lil' HIM, liwmwy Hnulgvmll. Iimnfwluy' lf. nnfyr, -0 COMPANY 11 1 1 ' D1 1 nr 11 1111111 SLT 1 mt T 11111111 XX ll 1118 Inret 9c11,11nt 111 11n111 1 1 1 111111111 N1 11,1 1n1 Stu 1n1, 1nn1 ff 11,1 mt 1 11111 N11 1 n SKI 111.1 1n1 R 1 1 1 1 N111,1111 1 1 111 111.11111 111 N1 11111m1 S11 FLC 1111 11111111 Nhl 111111 51111 N1 11,1 lm 1111111111 Iiurruus, 9 11 N 1 F111 S1 YL II 1711 111 91111111 germ. 1 1 11 1 L1 111 una 1'N1X'l S1111 1111 Jllllltll 1' LIL wn Su C111 1 C1111 mr SLFLL 1n1 I11.1n1 I1111111 vsun FI ll 1111 1111n 1 1 XX1 L111x 1iu11111 17,211 s, 1 11114 1 1 1 1, 1 1 111111111 1,111 s X11r111x 1Llx1'x 11111 1111111 11111111 XX 1111 151111 l'111 111111111 811111110 N1111111g1 1111111111 11L111Lfl 1 111111 111111111 XX11111u 111111111 4111111 lranlf. Blgnr, 61,1111 Iurmr 111111111 111111 1I1nr1 1331111 1 XV Fm, XKAIICH XX11111111s 1 1 TARGET PRACTICE MILITARY OFFICE I In IJTIQEIIIQ r N L L GIRLS RIFLE TEAM lx'ml1fy, mm, firrx' Hl:f'f7II71t'! Fdldlffu Iinltx LFFIIIIII. Hx rtlc Rm-unter. Iig1rImr.l . . . I. , , 1 ru-III, Ii.1rImrg1 XVFIQITT, Mary Iurnlurl. 1:1751 muy left lu rzglzfi IIg1rImr.1 SuIIIx4m. XI4rII1.mr. .Nnfnzff ww: Iliclcn Pritclxn-It. Ilmlv Inu H1II I4'lI'1 9uIIIu1n Iicttv XVIIII- Ui ? . . ' WWW 1 1x x 1 1 x1 11 1 I x1111 x N 1 1' XI 11 1 1 11 11 1 1 1 11111 II N 1 N N 1 ' 111 1 11111111 1 411 1111 11111111 1 'L 11 N L 1111.11 111111111 ll HHH! 'INK 11 I7 I X I1 I 1 011711 F1111 llbll I HI I I11111.1111 11111111111 on 116 1111' 11 tic' ll 1 If 1 f 1.111 11.11 Ill.l1l1 1111111-1111 11111111111 1.11111 11.111 111 .1111 111- .1111-1 11111111 11- .111 ' l11'- 11111: 1lL' '1 111 1711 1111. 111 11111111111 1.l11i11'll, 171 111 L1 111- 11111131111 ll 11' 1111-1 .111-1 s1111111 .1111 11 ' '1111' 111111111111 1 11-1111 1111 111111 1111-11111.-11, 1'111, 11111 1g,1r 1111- 11111-111 11'.1 11-11 1-1 111 1111-111-g11111n111 .111 111111111 111-11 1. hlflf' 11-1 11111g.111111111:.111111111-11111 111-111111. N111131111-1111111111-111119 111-11-1 11.1x11. .11 1-.1111 11.11 .1 111-11n11c 11.11 11 111111 .1111 1111, I1 . 1. '1a1c. S1. 111. X 1111 11.11 111- 11.111 11111 11 11. 11.111 11111 1111111. 11.111- 11111 111111. 1-1-1111 51111111.11 111111. If -1 1111' 'I'! f1 " lm. I 'I' min- nf' 11115 fll' .QII .' III ,I H1111 K' 11's ff! A1111 f.n11f'. -1 1 I Xl' 'f '- - I - I I .5 11.54-1. I-fy-.rf y-144, lf!! 111 11Xf1." 11.1':1'111 1111-111131. 11" 51.I11Nl1I. .XI111'. 111111N1. 1111'1N X1.1.. 11111111 11.12 wn. 1l1LQ11l XI-1-1-I. 1l.111.1 1111:11111. 1'1".1'.1 51l1Q1I, 111111 N11IIx. X11'111:1 I1.,X1111. M 1 J: 1141. 1111!111tY.111:1111 XY11-I ,1:111111II1 -1.1411 11111111:41. X11'11.1 1l1'111x. 1.1.X KV' . 111' 1..'1 wx. x1.1Yl11L' Y1I11K1'. x111'. 1'x11l,. 'l'f1:1. 11 11111411 5111'111111. 111.13 NI111111'1. 11.11 1113: 1'.111' 111111113 1.111111 1'11'iV"':X. 111.1 11.' ':. lfIt.1"11IY1' .X1I.1111x. X1.17g11 Ifwf. lf1J.'f: 1 1i.1!11 111.I. 11.121111 1T..'Zi' N. 1'1.X. 1.1' 111 NIZYIQ 11Ig1X1LI'. 1111'1x IMAX-'1. N1 ".1 11 111'. 1711, X11111I11'11. 11.111'111' 1'I.'."J 111: 1 ' 111I1'N 1M11,,1. C, .1. 1x....,1 X.1 . . 1...N NI 111.11,l11, 11.1111 N,11,.. NI... .1 11.1 , X . ,ff61w!f1 5 1'-1111. K,11.11'11-x 1111141-111. 1.11'rQ 5lLlIlIn11L'1I. Il1l1Il1' 1 .V JUNIOR CIVITAN CLUB 5111. 111:1u 11 1Xfw11w, 111. H1111 Ill?" rwn, 1111 111 I'l,llf.' f'.11m1'111 ii.11'111111, .X11111 17 1111:11. N1111111'11 11.11'1111. 1111111'1w 19.1111111113 5.113111 111.!I11. 1.1110 X1111111y. Iirttx 11111, .X11111 111111111 x1.11X 1111111 l111I1111. 1'111111M 11.lINL'1. 1,.11111x11 K,-1x M1 1111! 1'uz1'.' x11l1'1 ,X11u' 51111.1r1, l.11.11'111t11- .X11.1111N 1'111w1'x 1i111g. 11111 S11'.1w11. 1.1114 K1-111. XV111111-'I l,.1111:111111. 51.11111-3 llycr. 1,11-Q1-111' fx1111'111. N1.1I'X 11 C1.1:11111'1-11. 131111 .X1111 111111t. 1l111'1x ,X11g1111x, 11111x 111.11114111N11111. 1111111 11111 .' 1l11'11.11'11 1.II'1'4'11. 11.111111 1 .1I1I1L'I'. N1-11 C1lI11i'll11l. 111111 111l1'I'11I1. 111111111 111.111, id S'1'L'l11Y'1A .IC'I'1Y1'I'Y 0141-'ICIQRS I.1'fl fn flgflff l111.11111tI1,- .Xc111mx. Xvlik-111191 luck Sl1'111iq111-11. 1'1'u,: 111111111 ,1'.l1111L'1'. '1'rc.1x.: x1.lX1l'lk' Nippcr. Svc, STUDENT ACTIVITY COUNCIL X11u Mxm' XY1w11111111111x1 MH, f11r11:11 .XMI-1 1.'m11.11 Iljrrf fur: in f11I1x1'1,' 11:11':. '1.111111:. lf1Y1,1'.XN C1.L'IG O1-'1-'1l11xRS 1 In Vzsfzf: .Xnnn XVIINHIT. .mc M111111x. We-n11c lf.1111111w1I. 141114 S1v11111'111'11. 111-115 11111. -uv ul SQUAD LEADERS . .X5S. 175. V' l, l I ff 'I . N.. , . JI, Ll.. 1111. Ju. f,I. .L' 'iff " '. JI' . 114, .I K, . . wi U .. 'z H, nm M1 . .'..x 3 N. , 'lf' w. 3. "3 .X.1x ' "Vw: 1 .Xu-lux--11, NIM-X rlhn Nl-mu. I-qrtx Xnn .UM wu. I-1.111 Nhlhlnlcl, I'ffm'tI1 mu' XI.11'y I, QLIIIIIWIXII. If-.111 Nimwmm, l'x.1 NHT II.11tm-W C.rl,.1 XXKHH. lin-llx .XHII Hum. I, ,4 1 3' Aww' OITILTIQRS :II iff ffsfzf' lun Mlummc. XIAFX In CQ.1n1iwrL-ll. Sumn Awtry. CTl1.1:'14.m' .X1!,um. Q 4 Olfl-'liil RS 1 " , ,f -4 'I lu light: .Ulurl I1u1n.nn. Mlm 1'.wImX. Ni.ux Kung. IZLII5 Ihuix. Qiuvljuc Karl! D.E.CLUB VL2 Xilw Iwi IWHIIX, Ilfrrwlffr I -' Hn If" "'1f0"I'w"-'L lm-I1 II'1lv'rI .. ,.1,,x.r.. Niwwlxm Xlzw I'-Uv. fzfffn' I'fIl' Ihlxiv. I.u 1.1m xx. Hdrxw, lknlrnk. Xflxrr IPum.m. NIM' I' .RI limi I fi.k Q' ll"-.x-,n. lhtr. I,mL RYA!! I MIT.: w Nlwm. My Kmg. I fffn' l.1r . v - rv. . -H v., l lv . ,A ,-I X.. x. 1.1 1 . .111-in 1 , .,,, I f fl N1 I I ,wx-:X .zrrru gwlm 14.11 rmmzur I1-'pu xr :N tw him. SENIOR Y-TEEN MRS. ORA S. Fl'QN'l4RIfSS Dirertor 111011. Mary Ruth Ciufiin, M.1ry lxllll' SU.'llLII'l. 1211111111 l'r1111cL-5 llllill. li1ll1c N111'111.1n. 51111111 1'f11r': Margaret N11mr1', Ch11rlu1Ic .'X1111111s, 1'LXL'lfl1 W1-11. H1111 I11111' f1lHll.lI'li!. Betty Ann Dr.1k1'. Myrtlr R1-gim-1'. Ii1l11h Ilu1lw11, Clnricc Iluclsmm. l.111s l:L'l1II'L'xS. 'l'f1n'1f mir: X'l'I'.l R11l1i11s11n, Ik-- I1111-S 011111111-r. II1-l1-11 Stcplwns, Igmc Mnlvlcy. H1-113 I. lk-ll. H1111 Ann ,'Xllis1111, 141-rty Humlwy. l711111c4-X li11k1'1', lfllI'isli.lIl BI1111. I"1111r!f1 mfr: H1-111 Wh11t1cl1I. I1-.111111' S.1r1.1i11, liultx' ,Xnn Hum. N.1n Ihxm I.L'rWf.l5ll'I'. Innz Kent. NI.1ry Fr1111q1-N IJ.11'l1-y. lQx.1 N1-ll Ilurtncbs, Mary lu f1llll1l7I't'H. l.1lI In rlghli H1-111 IH111g1111. 11111111 II.111x. Olfl-'liII".RS lffl In Vlghlf I11111- N111lvl1'x, liillin' N4lI'IIl.ll1, livllx H1-H lD1'I1111-N fi.11'1l11c1'. SOPH-JUNIOR-Y-TEEN 5i.ll'lIILl I. lI.1iI11. M.1x1111 Y1111111. Mm. C1v111i I71,11Yn, lJI.l'l'rfIH' I'H'XI mir, fcfl In rlghff Sl1i1'l1-1' I. lY111I11'g111. S.l!'.l Mulkq. .xlllllt mtt, l.l111'1.1 1111111-1. f,1'1'.1l1i111u I11g1.1111. lim l Illglllll. NLIFX I11l111w11. A111111 XX11.11.111, I1.11 b.lI.l Hilllll. .xl'1U7l1f 11 ' M1l4111'111-11. CI.1ll111'1111' l51'.11111-11. l,11111w lI.111x. H1115 llg1wk111x. Ii.11l1.11'11 In SIl'lYl1L'llN, R111I1 Sllllfll, Y11111111' l111'1l11n, Cluricc Swim, 11111-1 S11-11111111-11. H1-111 f1.lI'4 x1.lIlk' S1111rl111k. I11111 XY1lw11, ll1l111 H1'j,.111x. l'fflHf!I mu. HQIIN .XIIII IL11111. M.1x1111 N1 liL'I'. ,xllllll H.11s. l11.111 511Il11.111. Il1l111 l1'111l1, 111. li.1rl1.1r.1 ,xllll S11ll11un. Nutty Sllllllkf. l'1flf1 I'fIIl'.' liuttx N1-II SI11'll111111, R1-l1.1 lfI1.1x- Lllll. M.1r141111' Ii.11'1l1'11. I.111x l'1c111-. H1111 1211'- Hmrlmlnrwll. H1111 I, HIHQV. 141-11111 xx.lll1I'lL'. K.1r11 11. 1 . ' Lllll. H1-.11111r L11, 5.11.1I1 l,1'.1x1l11. .Nfzrrzzh mfr? 1511111 H1111111l111'y. kill1I.l 'l'111'11111. NY1- nrllc H.111-3. f:L'l1Ll Wynn. I11111' Ii111'111g11111. l11.111 ,X1k111w11. H1111 XX..-Ny.. XI.11l1.1 .X1111 lf11l1l1. Ruth C,111w11. NI.1 j,11Lgw11. I111 11- XX.1l11x. I-fry! mug lrfz lo Vlgllff Hctly Dgnis, Iiffllilii' XV.1I- MM- H.ll'1WL'T, I11.1111t.1 Iiychc, l"r.111u-5 NV11ll1'1'x, 1 , , . , . I FRESHMAN Y-TEEN HRX. IIKX Irxxmu MRs.II1f1rvI-'11-xx: Lx 1' rg MN I1-'mx-1 Im xr: 5.211 lim. I' l'H.rt Mn, If!! ff, I,'5!I.' I, IHIXIX. .X. Shu.. II, 4'l1IxHlx. .W.m. . ., v. .'.x. I. I, Innu. IJ, II.Irr1N. Mumzff fffn Ix SlIhIxI.lIlt. . .K . -L. Lx . I. i. Skm- IL, XMIWI1. NI. Ihlmx. Il. i',1:u1'Iu' 1 mr. lfuvd mn' R, II.l.HiN. .X. NIIUI. I. Ruhnnwn. In II.1m. M. I. IIIXIIII R I Illgllllll. I'. II. l..1rIlcx. I-. XIIIJIII. I. IIHQI Lum. . N., , gy . ' i. M., f, 4, X, 1, LI . . I I. , -M1 'J mu. .X. l,.mur. NI, I4-Imwu. I-. C r.1I1.m1. I 1. in-If.1..' lf. ll.f1.'.nf'1.Axnfsll .X. 'I'.mmr. x. 1. 4I.11'Ix OI-II-IIKII-.RS I-',II..X. ring- rl, frfl fu rfgfzli KIITIIQ' Rngu . uk. .Xmml1f1g.' Marx Stru.1'. I I . ' KJIIIICLII lin-.mIcn. klllmfxll i..mIm1'. UI I'Ii1I RS I14.mI,L. .Xu.1.1r1 3l'I1lII. IKIIIIIQ mm mmll mlylux III trmpnv mg ffm. fr!! lu 1I5lJ,'.' IJ.1y liurmrt. I'runIr11I: I,.1vy.4..z Kv..rI.m1. N.1nI.11'.: I'.1IVIk1.1 l'uI. Xue-I'l'w14IL'l1l 4 . . . XI.XIxI'.llS UI' .XNIIQRICQX XIINN Inn S'Ill.l.XlXX, Ufrzzlm' . CLIAII. In XX.nHIrup. l, l. ..1:1'r. I. Ir.l..lI. I. I..nn. I. Lx ' 1171111 I. IIMNIIIMIII. Xl. I. lP.1r'v.. II. X. IIl1r1I, I' XXIII-N. I Ixuur. XI Nxmtim. X1 Il.mf1n. KI I. NI wax. I.. Il.1 u. I.. Iluluw. II. I, Su-pix mv. lff.f.": fffn IL. XX'I11l:u'II. I. Ilmlwn I, 1, .QR ,I.. Y Ii I.INI..xu:. NI. I. 1,.1.I.i-ICI 1 4' IX. in KF-II: . l1'.'f1 fffn II -IIII'Q'lIl. I 5.AII,lII1. II. XI wx. Ii. III1.lNI.IHl. .X. Mud---rim I. II.I u. XI. .X. UIIII-. Ii fx. Ivmlm. II N!:gI.:11x. XX'.I1x. Il. W'--IIQ.. I'. I1I.1.Ix l51'1'xl mir, lrff In flgfzlf Ilcnry Hayirl. Iiarly.1x'a f:llI'lNIll1LlS. litlycl Strifklaml. lu Stcplyrnx. lilarcmv Swim. Izlwyx lilycnx. Gum- liumlwn, Ilay Burnett. Szfmzfl ww: C.n'nlyn lhmlm-I' Ilana Iiurnclt. Mllclrul Harpcr. Ioan Lu: .Xm-llc Smith. I.UlliNC Hayy. Bcity Calnpln-ll. Iuyqu Stciniuhcn. Tbinl mfr: Iuan Ruh- mmn , RQ-ba Chastaln. I.L-ymiqc Cimanan. Hut Kcith. Mary' Boyle ' 'fgfneada Xvilsc yn, Anita Hays. Mac Barlycr, Icrry' Lynn. Ifunrlqfz ron: IL-an McWillia1m, Ivan Turner. Hr-tty' Ilnggina. Myrth- Rug- N istcr, Ilurys Moody. Martha l51tZgL-rzlld. Iluyvc llayls, fillflfl ron" , , . , , , . , . . Ican Pair, Iuycc Ik-1'1'ir1gm11. Camlyn Cox. Inan .-Xtqlyimfm. I 4, l ll-m?il'F4'-i'I'Lll c.,Iil'.K'l4'R,TI ly ll. V. Y liutly' .Xnn Hunt. liilflmlillk' lilair. Mary' Ruth Gutlin. Ifranuu 'mx In HRH' l"rWAl In 'u",V"T5',c'1'fr.w MIME' liakrr. Six!!! 7'Illl'f llrlcn liryanx, Iilmsc lzyanmn, Celia XVynn. Imumb Illuu' Immun hut' Ruth' .Xnnc Mcwlmrn, Wyncllu Ilayu. 154-yurly' Walmlmyy, Rumull johnson. l'lI',y'l row, frfl to rlghl: ILIIIIICII Ilumlmn. Glnria Cuplvy, I4-1 DANCE CLUB my' Shops. Inyu- Iiurmn. Mary' Alicc SIL-uart. IR-tty' Ilillanl. Ilunna Ican Iuraian, Imla Marie Synlrluck, lluuglay xix'.Xl'lIlllI'. Xnullfl mn? Helly Tlzirzl Betty' Martly .Xnnc XVIIAUII, HL-ily' Innes. liarlyara Sulliyan. ISL-tty Ilalvy. llayyklns. lzslllly Hmlsun. lillllc NUVIILIII. Ivan 5uH1y'.1n. rout Jann- Ill-Inu. lirtly Ianc Cilllvlaml. lk-tty Xylmluy. Hutclnm, HL-try' Pirklc. Mary' Ellen Moms. Iictty' Ciriilln. a lean Cathvy. Ffmrfh mfr: Incl Kcnl. Iunc XVallis. Icannc Sarlaln. Iirzly Ann Iiralw. Ican Iuhns. Ilfyrim ,Xt1.llN5. Mary' Harm Iuyu' Hulylmy' Sauer. Fifih run! Gluria Ioan Vllllflllllhlbli, lfya Noll ws. Zur Hays., Hnlull Slcyvlycm. Mary' .Xnn lixzlmlfnrmi, Samlnrs, Clyarlu Ihrkcm. Betty' Harnlyy. Niall: rnzr: l'ilm'1', Clyarluttc VIDSUII, Ioan Mmymr. liulylwy' Mc- Lcnnlun. lialc lhllxsdlur, Ifmify' Slnrcyg V1-lllbllhlx linxcxnall. R-vnahl Ng-lms. CARDINAL REPRESENTATIVES Mm I.l'c,11,1-1 XVrmyftK, III-I'!'llUf' Niulwluyx lk-Inn-5 Cox. Mary' Sasser, Griilin Rfflurtx. Matty' Hlulluyv. Cicorluc Km-cn. Iunc IMLF. ifhffunl I'-Llllrr. Scconnl row: HL-tty' Ruth Ranmiall. Hubert Ifason. Thwlnma Sock- yull. Annu Iirnmrrt, Iimily' Sturcyx In-an Sar- Lnn, Bully Gray. Yyunnc Ionian. BL-tty' Bull, Hrlty' Ilumyvhrcy. Xu! Ill! fmlzzrrz' Iamcs x1.lNlli'lll'Il. I-Qlnlun-ln' Garmun. Russcll Ray: 1"1'1'.fI fuzzy frfl to rigfzff IJILIINL' Hays. lane ATHLFHC Represenfahves N111 F1111111T11 1111111111 111 5111011101 1 Inf! 11111 Iefr In H3111 R111 Cr111I11 111 1 S111n11h1n I11p1rt N1111111r1 1 1111 1 H1111 11111 1 1111 4 III QIINII 16111111 1 , 1 I NN 11I1 1 1 1 1 111 Ir1 1 1111 1 N II rg I11 11 1111 1111III L 11111 11 1 1 1 1IIL ll I1 1 1 YL 11111111 III 1 11 1 1 1 1 1 XL 1 1111 1 1 1 1 111 N 1 1 5 1 1 1 1 1 III1 111I11r U11 AIIII 111 l U 'IC 1 K 111 11 1 1 1' 1 311 1 1 1 1 X111 S1111 I C h111n 1 .111 11r1I 1n1l YL 1 11n1 W1 11111 181116121111 LIBRARY CLUB 11111111111 11111 Ir I In 1116! C h1rI11tt1 'XI111'1I 1n1 G11'1I1I1n1 I 11111 111-11 1 11 O 11 N r .1 11n 1 If 1 Charm 1 1 1111 111 1 IX 1111111 I1 n 111 4 1 111111 1111 I 11r 01.111 N111r1I.1n1I XIJXIHC X111p1r NI1r1 XI111 Stcunt 11 11 1 III mu N111 1111I1111I 1 II 11111 1 1 .IM . I , 11 .X,I'III.I"I'IC RI7,I RIfSI'Y'I',X'I'IX'I S I.1111 1f1'111'I1-1. 'I'1 1111 Y.11gI111, - II '11 II11II11 I111111. X II11111,'. II1II1 II. Ii' Ilp. f ' 1' 11111, IU! 11 173101: N1'I C111111111111. I'1I I111'1I1111. NI.1'1I1.1 XILIL I'.1 . KII11 fIF.lX. I. Il. II111111111. I,.lllI Xv.llI XY '. I'.I'l1I NY.111. II11 I11 II111I- I-1'. .XIII 7 xI.IlIlIL' IiI.11'I111'1'II. 5 . IIIQ SLII411.. .X1I'I .I. 'IlIl, ' I.II1I ,XI ' IiI,I'I4 UIQ: IIQRS .Yldftf M1111 Irff 111 1'1y1I!3 lil. I 111' .'X1I1IIl II,11.I. I1'1 .X1I.11111 11111-I'1'1'1,1. .YI III flflg Ir!! if VI-gfllf M1111 . I - f ' 'nrt Clr. I .Q K'1"'1 M '1 1T-11.1. A ' 'I ' 'JIIL '. '1I. 'x".a IJ ' .XI:11111. R1' Ll 1v1'r11If, .I.11h' I1 IL hnf. T I 11' .X I. 1. S1 1 mf I','Il'f XIJAV I I . 1 . .XII 111 -II. I1'11.' I I1 '1A.I". ff .V "f ,X111- XYIINIPII. I. IIINL' II.1j11. Il11'11 NI.11. 'l'f1'f ' ': .I 5 XVI - x . II.I'I11lI'.1 fII'.I.IIII. I'.11' NIgXVII:11111. "He ' lr Y111h Is 1r'1I th: 111.I 111' 1I1f 414211: 51" ' 111 11 11'1-. 111111 FI 1 111 1lI'I. .X11'.111 IIIL' 1 -111111111 1111111I .11I 1-.1111 IIL.lI'I.H 'II11 I1I1r.1r1 IJIII QI 1 11111 I111111' .1 1I.11 111 . 1 ,Q NI'11 XVI 1I11.11I 111 'I1-I1 I1111Ix1 III .11I 1111. 111 1I1I ' I11111I11. .l111I 111 111 11.111 1 ' 111114 I'11r 11r'11I.11,111. 'II11". I11Ig1 111I1I I N KICK INIUI111 1111 111111111 I-I'1 III ".' II 11k1" 11 "I.11 KI1111.1I1I11." .1111I IILIII IIIQIII 1I11'1111:I1 1I11 111- 11'11.1 Il 111' II11' "I11.11I11"1 C111l1I1.U "ii111r111 Ii111,:1'.1g'I11f . I 4'I'I.1- Wa, ' L QL f ' Z'-5 O 9 1 n 5 1: 45"-'M I ' Y 2 it Q 5 Q A 5534 . N' ::..Nf' M M, 5 c "M 4 6. :N ngzgk, 7? 3 i ' ww ff , , 15. , 5 ffm gl? 'H' MH W' 'V' '-"-'r"""r 'vf "-' " an .1 1, - it Jvg, , ,V' ' 4.1-4,- W a, A .. gf s -f Mm I it 6 " A " Q35 Ffh, A r sf'-542, ' - -5' ' Af 0 'H 4-,, N nap. K ,J 4 L, -At " " 41 M" 4, 'X Mrk 1 3' NATIONAL HONOR SOCIETY R1b11111111g 111 Iflf mp fffl Io nght Charlotte 'XLl.1ITlS Frances Baker, Iu.1n11.1 Bcaurhamp, Bcllx Bell W cnrlell Campbell Caro 1 1 1 1 1 XLT 3c111cs 1111 ncr N an u1 Gu 1n L 111 C 1 n l 1 1 1 1 mC 11111 lrc1l11c X lr c lllll 1 11111 1 1 lxn 1111111 Xlr 1 N111 DL 1 11111 4 1 x tlllll JL X 1 111 kk 11 Il I 11 1 1 11, 1 S 1 1 1 1 N 1' 1 111 1 1 X 1 1 11 1 1 1 N1 1 1 A 1 11 1 1 11 1 1 11 1 Lf 1 s 1 1 11 11111 61 .,, , ' ' : 4 . ' , , '. , . .. ' Y , - lXI1lll'1W4'. N1.1r1 l-'1.1n'1' I1.1rlc1.li1-111l5.1x1s.I11.1n1.1IJy'l1c,S111nlc1 llj. l l . C1 l . .1 1' R h ' fl' . Tl. Q lI111l11111. ll 111 .XII I1111, lTl1.11l1111 M11r1l.111l. l11g1111 j111'1'11. l1.111111 S.111.1111. xldfj .XIV Sl- . 1. 7 l' Val1 1111, ll 115 Wl '1l1l. .X1111 W1l-1-111. ll11111 .X1l.11111. .X l111111111. R1l1.1 iXl1.111.1111. l1.111 I-1l1111. lf.11'11l111 In-1x. R11l.11'1l l.H'lA 11. ll1.111-1r H1 fuy. Ui' A . . l,L'Il ll. lllllflllll 1 1 l' 'IIB' I41'1111'l - licll. l'1".f1'd 'I1I, .1X1111c Wil 011. 1111'- P1' 21' d' ,' l' 'llt' A111 lllllll, .Si 1' ' 'I lI'.1',' XV -11 I1-ll 4111111 l 1-ll, 'l'1111'11-111'. 'll11 111.11111 1i:11ll .11 l11l11111 ll1:l1 S1l11111l 11111111 nl1111 111' 11 1l11111l 111 lllc Y.111111.1l ll111111 5 1111. 'Il1- .'111.11x IN Il1c f1.11l11' 111 1.l11111l .1111111:11. .llll .11 111111 111 l1.11:' 1l11' s1l11111' 1:11111 1111 .1 lll1l1 11l.111c. Flrlll XC.l.,X 1111-1115111 .11 ll 11l lllt 1.411 111 11'l111: .1111l 1.l1111g 1111 11.l111 .11 1l1c l1.11l1411l1.1fl g.1111u. .ml 111 Q1 111: 111 111 3.11111 .11 1l11 11111111 11'.11.. 'll111 .1311 1:1111l .11 9,1311 .11 Illl :1111111 111111.11 l11 1l1.1:11l 1l1 1:11111 1111l .1 l'fHg!.ll11 1,121 .111 1111111.1111111g 1111.1.l111. llr, Y.1 C.. l,1111g. 111 1l1' l'1.1l11111' R11. l51111111111111Tl1111l1..111l11-1111.611-111111l11-111l 1'11 1. "ll111111111g 1 1111 l Wllll 1l1cNl1111f" 'Il11 Y.111 n.1l II1111111 51111, l1.lN lllgll 1111112.11131 111 1.l111l,111l11:1. 1l1.11. 111. l1'.1l 1l1111. .1nl 11 1 1'. wl1 'l1 .111' 1x1'11111l1111'1l lll IIN 1111 l 11. WI! 'ietx lro lnxrl rung lrfl Io llgfllf ltdith Hlitk. NI.irtus luelser. ilirolyii fi.ll'llI1i'V. Ciergildine lngriun. lfluys Ciivens. erin ord.1n. liettx Ruth R.ind.ill. lpdith Ilud ldn.l l',AlI'l Iones. lzstlier Horned. I-.thel Strielduml. lhxtutlly ll.ll'l'lN, IIIIIIHX Hays. .Yf'c'fI11If wiv: lmnngt l l l l son. Nl.lI'f I-ixintes llrynnt. lane enkins. t,.m-lyn ones. lit-tty lf.inipl'ell, ltuell l4e.1ueh.imp. Iltlen lirygins. l..lI'l'f hiUlXllI'tl. Tfnrfl ron! XV1ilter N1!lil'LlfL'I', NJI1 I7e.in l.L'xlilNlL'I'. IJ-nllx 5h.iu'. ll.lI'lW.ll.l 5lll.lW.ll1. Russell lohnson. Iitttx Hell. Delores Ugtrdner. D elm Kilmstgun. lit-tty Ill1LlglIlN.l'HI!Vl!I mn: Ruth Uzlrson. llqlen lritehvtt. Wiiilred lla-Lid, tleeil er. Iere R.ind.1ll. Betty Il.ife3. lldroltfm tiollity. Nu!'IlI.i It-.in llionipson. lilflll mu: lun: hY.lllLlIL'. Betty Griihn. Pinihne lihiek. 'l'hon1.is lloftinhi. llthn hldllllllll. Ron.ild Yefnis. Ienn lohns, Hohhx Mehenilon. I.tn.t Xiedlty. l'.inni.1 i'.I'.lllL'L's ll.lI11. lm!! In llgfll, just 1'uu'.' l'1'1,rn1'f'f11, lzthth Iludson: ln:-l'r'f,v1zf1'l1f. 'lhomgis Ho7em.in: iIwI'l'tIfI!I'f'l', Ilettx Hell. ,hftflllll rout Xri1'rIt1r'y, Rlilhllil Nelnis. RED CROSS Miss Porrs Hot-water bottle covers. gift boxes. :ind hedroom slippers are only Il few things you see in Miss Potts' rooln on the day of the Red Cross meeting. This year the Red Cross is plain- ning to make ll strong drive in Xlgireh. which will he Lifter the l'oiu'M goes to press. They hope to inzilse gi good record. Their highest record to date is 155013. from this school ol' 600 pupils. eafzurxda CHAPEL The highlight ot the week is ehzipel. when interesting programs are pre- sented. fluke the liquid gnr demon' slrzition. or it spegilxer addresses tht s1udents.l Ile-rt is shown 'ilso the hiirhliuht . , t , rq t,l the XL'llTI tlfe seleetion of the new niemliers to the National Horror So- glasses, in the Iunior and Senior I-1r.fI 11114. ffl: .fff II5lIf,' Ii. 1J'IKruu. II. I.. W.mI. II. XV1II1.1mx--n. I. hllxtmp. 5. Ilwr. NN. INN. I.. 5I1II1k.1n. I. I'!u.mIcn. Il. IIIm1IIxgw. I.. I7.u1x. Mufmrff rffu: U, 1..mI' na-r. In IiI.1cIx. NI. Iwlmnwn. 5. XIUIA ku. I. IIQ'.llIxIl.lIllIW. I. IIUIIN-In. I-. Id, Iumw. II. I3.lxnI. Cv. Iurm-1'. Hmm XVIIIIFIILAKI. Tfzmf win J I'. I.IkIxxuH. Mlm XV+m1.nIx. XI. I . Slnlt, X. SQIIKII. I.. Ya'IM'I. R. II.u nu. I". II.1m. II. I3-wI1Iw1nX. V. IIug.u1. 'If I7rum.1n. I.. Glwm, Ii. I".lvrI1. Vr IIuf-glulw-H, !'f-J:1.ff: :'ff14.' I. Su1rmI1cn. II. l9.mImr. ll. Ulllu-rt. II. I'.m', S. Cmwlu. CQ. Ninn-I.1mI, C. NI4ll'L'I.lI'IkI. If.. If. II.lm. Ii. 1v1IIn-rl. If. Ihchr. II. IIJXKICIHN. lffftfl r'ffn': II. I, Ilvntwn, Ii. Run' uIsIs. II. Smnlrx. N. I3. I.v NI.mu'. I. ISI.ur. II. NIJHIKIIII. NI. In Ill-MI. II, SLIIIIMIIL NI. Rcgmcr. I. 5I.xtcr. .Nzxffx mu: I. NI4-nIIry. lf, I4I.ur. I. K4-nr. li. Wlmtil-III, M, Srrfmmm. II. .-Xnalcrmn. IS. Smhlullm. I'. IIIIIIC. A. II.1rrIs. .Nl'1!'Nf!I run: Ix. N. IIJFIIILNN. NIUIIU. U, 'I'I1wIllp- mn. MUSIC CLUB Mm Wfmn I4 Mm Wmum xl: IIQIII. Sn.: Ii.1rIv.1r.l Sullngnn. Truly. I'xL-rymu' wg-lux In Iw in cxrcd .mx Wg1IIucc Pups tcllx nf mnxxng wnccrl. XV.1II11cc I'upc. l'f'rf.,' Iiclty fI.lI'kIIl1'I'. I'nrflU'f'.f..' IIcItx XYIHI- Q twi- RADIO CLUB fzrxl rffu. lrfl In right: Ilclorcc G.mIncr. 1 I' . Mary Ruth flumn. Mary AIICL' Sri-11.11-1. lilmrlum .-X4I.um, Winfrul Head. . N I uns. Ifmnuu Iinkcr. .Yrmnff : ' 7. " . Iicztx' Ann Hunt. Anna . . 1 KIUIHIQ-3, I.-vu Ifcntrcw. Imm- j.' ' nth. I'.1m Immirn. Icrry Iiurmughs. "l!11l 11111 lmmlx llll in 1l1c l1lv1.11jF l,lL.lNL' g-1 llmlg um' 1111111' t11111'," Xxllll .1 grunt .1 IlI'Ul l'f1111 NI Stall lllQ'Il1lNL'l' Il'llLlQL'Kl ull lu hml tln' lust xl11-1-11. 'l'.1k111g 1111111111 lllll l1.111 IIN lw.11l 111111111'11ts. Sclmululcs worn l1l.lIll1t'll. lu-llx wnrn- rung. .mcl lI'.lIHlx' NlllllL'l1IN r11xl11'1l In lwc sure II1111' 1111'1111'c gut 111111 1l1L' IWHRINI. With 1l1c lim lap 1111-1'. NVI'lI1Ilg .llhl 1'1-wrntmlag lwgnn. 'l'l1c xtntf l1.1cl .1 111ill1u11 .1111l um t'l'1'.ll11lx 111 mln .1 1l.1x. ,l4lk'l'C 1x'1'1'c 11111-lwiuxw 111 111.1kc: tl.lll'N In 1'l1uu'i: xpullillg 111 1-1-1'ru't. .Xlllur Ll lam ll4'5lK'I'1lIL' slfllgglx' rhu xxurlx um uf-111pl1'11'1l .llltl sm-111 111 Ilw p1'111tc1'R. Lefi to rigfxf: lack Kelly. BIIJIIVIFSJ ,llanagrlq VVendell Campbell, Editor'-in-Clzief. FORUM STAFF l.rft to rigllf, smlrzl: Min Chnlpvr. Inns Mulwlg-1, I:l'CLl4llC VX1l llflyp, Incl: Kelly, Ann XVilmn, Billie N111'111a111. .Yhllllflllgf XV1-11' 1lcll C11111ph1-ll, Hctty :Xnn Hunt. liulmlwy King. l",11gcm' fJLlL'CI'l. Lffr ff, 1-15111, lvrgzuzzzzzg .zz flu- mpg XX'gmI1-ll C11111plwll. lack K1-lly. I4-vlxluy I-img. l.1nn- NL-lwluy. lltill .Xnn Hum. A11111' xvllvlfl. l'l'L'1l1llL' W.1l1 llllllf X"YlH-1U- 1'-ll!UH' l.7Ul'L'11- la-.11111g S.1r1.11n. Cl1.1rluxlJ1gku11N, lmlwlwy llllllff. l:I'.llh'l'N Ihkur. M5r1l1- R1-giqcr. 66 FORUM STAFF F During this time. ilu- circiil.iiioii sliili' .mil thc woiilil-lic iiihcrlisiiig slgill haul lm-ii working , just :is hzml, lloim'-romii rcprcsciiliiliws hiiil sccurcnl 350 suhscripiions from the MN! pupils iii school. :xml thc ual gcllcrs hail miscil S2.U5l5U. all-time high lolaill "XYoiilnl-lu' giclxcrlisiiig slaifffi wc saiicl. hccziusc those who got must mls win plgiccs on the stall. Delores Gnrclncr. Ifriiarxi .'XllCl"IllllC. dill i grgincl ioh on write-ups. l'URL M lNl5IzRlTl.,XSS .XSSIS'l'.XN'l'5 l'll'.ff ruff, lrfr In rlglil: limi l.cc. lliiimx l.inm'r. llililn 'I'urpin, Riuhnrsl l.irru-tt. Srmrul mm: ll.irli.ir.i Sligli. lirycs lfuskcy. - l".'XClQl.'l'Y .XIIVISFRS l.c'fI In rfglzlf Miss Cuiipfr. Miss XYiiitci'lmtt-iiii. hllss Maigrunlcr, Mr. llulchinsun. Miss XX'liiIclic'.i1l. HOME-ROUN1 RliPRliSEN'I'.-X'I'IYES l'lix1 win, lc X! lu lllgflff Ruth Siii.lh. l','.iim Gur- ilun. lli..n Atkins-fn. ll.iriLi llitruk. llmilwlwx Hurry . Hn nl liittursfiii. Hillnh liniilturml. lI.iiw .lil l'i'itilir!t. .Yu fluff mu J l.ni-nun Ki.iriii1in. lLl.l!'llI.l Ri ill. I5.irli.ir.i lhwlilii lurks. l.4'l.ll'hl ililluillgisnil, Xu! 111 fil- fzirr: limn Ili-nnctt. Q 6 if 1? 1 911011 Q KL x nt mu mwrx x ICX N1 rx R Cfuiln, lk Ixdlx lam Bd! Wm cn Hcu Primm Baku Nun InNiunr Inu Ixmt Bum Cxllmlmd Mxrtlc Rcgxstcr, fI'll'1SllHC B zur, Bern Hambx .sflllllli mu Mus XXmn1Lk Drums Mlxms L11 nrlottc xIIlll19, llmsc Iwnson Bobbx Klng, OITIICI Vhlmn Imp Dun, Duns Stmtun Batty Xnn lunt CHIFI- OI QI XFF uf on I 15 ml ll fr 1 wx lm, N mm mn fc I 1 fb n ru xx -rm I run N I I C hrxstlrn If Lllx L 68 CARDINAL STAFF 111' 1 u In x I ul L 7 ll I Q c ghl Pfxxxcs ru I I1 1 IL v N 4 1 x S L L N N N It lYlf'Nl X HHN I rr L IUFI IL N 'N L LI L L 5 Lv LL L 111 XL N X L I I fll Ll h mar thp mu auf? Ir IIN Irma hc fmrzn 11151 muy Inf! m right: M. A. Cobb. Ii, IX. IIIHIIQL' Ii I' rur Ix l'1rt.11n R Sxmth I IXIII, r N1 Intl . IV I. . 1 I Q . I . 44. tyll lx. A . 4 I-' a,cr.1I4I. II. Iirygms, Srmzzn' rout L. licgml. I. XVIIIII. . I'I.lI'I'lN1lIl. M. Snssvr. II. Pair, I.. Own-mln, I KIIHIIII R II'lIlUxIx I I' T11 J' 1 XI I. . . I I If I '. .. ZYJUS. IH V' It .' . I. Stull. R. lflwyd. IJ. Ncwnmn. S. Ihwlcy. R. CLIII 111.111, I. Raul. In. In-nt. C. YIHNUII. RADIO PLAYERS Mm NIc:C.xLL11-1 mrlu IIIKIQQIIS. Il.m KL-ixI1i.m, I:I'.IIh'L'N Ihkfr. NI.1ry In .XlI.lIl1K. Mary' Ruth Muffin. Mary .Xlmuc SIi'lI.II'l. Iictly Iifll. Ihmrix ,xLI.ll11N, CAFETERIA STAFF NIM. XXvI.N'I'BIU5UK "11111-.-'11r'j7-Szfn' ,x'f7If'Uj good I llc! fwfr l1I1z'1'ng fixh for Ill!Il'I1." OFFICE STAFF KIM. .XXV'I'IiY 1. Ilxun. lc.mm' NJTIAIII. IfI.1 xI.lTlK rx, kwrrx. Iicltx .Kun Iium. lfRl-LNKIII tILL'l1 ROLL SR. FRENCH CLUB l'.'Xlil.lffAX'UUS l"ll.-XNKXXISF "Le: Lfcrclc Frziiictiisu or "The lfrcnch Cluli of Fulton High" con- sists ol' the "French speaking" stu- clcnts. ln this cluh we study :intl nigilxc talks on the customs :intl itlcgils of France. NVQ: also see mo- ! tion pictures about France and i lcairn to sing French folks songs and Christmas carols. IIILIFI row, lrft In Hglil: l5Ll!'l1LlI'll lu Srtiplit-iis. Sylwlt' Cox. Mui' In fi.ll1ll1l'Ull. Lint' Mnlvlcy. xlibs PTHRAILKILL Anne XVilwn. tflmrlnttc fxtltinis. Stunltty llyrr. lfliristint- l5l.ii1'. llnltx' Ihixis. .Nfl-f,,1,! mfr, fcfl 11, right: lialilli llutlsun, lflgtrict- lltitlsiin. Hurt .L Sta-tiairt. liliip liiitns, Annu llrnnt-tt. lmtlist' .Sf70lI,f0I' lluyus, Mary liurrl. Cgiiwilxii Gui'tlm'i', Milmlrul llgirpt-r. 'l'f11'nl muy fzfr li Hufzf' IR-l urs K ml- . I 1. livr, S.lI'1lll llt'1ll'tl. l.uin Mlllikcn. lxugtnt' Smith. XYtntltll lfunililitll. ll. l,. NVgu'tl, lit-tty Ann r i , llunt, littly lit ll. 5' -.aww-ffv""""' 1 OIf1fICliRS 0Flflt1l-LRS .Yr.11nl, lrfl In 115111: ,Xnntf Bcnnt-tt. llctty .Xnn Hunt. Wtntlt-ll I.zfl fu nglil: lfrt-tl Wuits, Ywniiit- Iurtlun, lit-tty .-Xllisun, Ctiiiiplit-ll. Miltlrt-tl Il.lI'lK'l'. Mari' Gray. JR. FRENCH CLUB l'11'.f1 rffzfy fcfl lu rlgfilj licttx lcnknis. lil.: M.irit- Sptxrluylt tiliiri.1 thipltx loin Nh IJ.init-l. Ibm-utlii Lintlsti. I7 :is Run lil K.ulilt-cn lfit-.mlt-ii. lu.in Let. Nlurx Inlin- son, Mturnl' run: lit-ttf. Iiixiw, tlli.u'Iottt' .-Xilunis. lzunus R-ilwrts. Luk lliiltwuiilw. lfrcsl XV.iits. Rolit-rt Kelli. li.lI'l7Lll'.l l tcr. Xiiinnt' Iiu'tl.ui. llilnl wuz' lltlli Grillin. XV.ill.tt't- l'upt-. Mary l'iI'.lI'ltt's l-lmtl Ruth Smith. M.n'it' linuxii. I-un Sullimn. Miss 'l'l1r.1illi1ll. Luc llugh l'.1ttt-ixuii. Luis Ptxtrcc. l'iU!H'I!I run: Rulicrt liurri, It. .Xnn ll--nil Marx Kimi- lfliutl Kiniliill Ililtlu lurpin. lit-iiiiqc Mgiliii. Ptgugx l'u1 t Ht-ttx' .Xnn Xlllsull, Iflllh mu: t.ti'.iltliiit' Jfldef ' Lve.Z7i447 FOOTBALL 1111 1111' 11g11'1111.1r11. 11111111 11 1111'1411.1111111 "R111-111 S1.111111111". 1111fr1- 11 .1 Nll1111l'Il 1111111 111 .11111111 .11111 11-11111g, .1 11-11' grunts. .1 11'1111111'. 1111-11 111111-1. 11111111-11 111 111-.111 111'l'.1l11lllg. 11 11 1111- 1'1111111.111 11.1111 11r.1c111'111: 1111' 1111' 111'X1 '11111' . . 11 - 111. - .1 11'1'11k1-11111 1111- 11-.1111. W11111- 11111 11111 111111111111 111 w11111i11g 1111- g.11111'1. ls 11-1 '. '. - U ' . V . 1 ' 1 1 1' Ill 11' 1. 0111- 111 1111- 111.1111 1'1-11111111 1111' R1-111111-111 11111 11111 11-111. 11-111 1111' x11'1111g1'r 11'11111s 11111 11111 111 111111'1' 1111111111 .11s11 1111r11 1llC1i .11111 111111111-1 111-1111-11. '1111 R1-111111111 11111 111.1111 1'111x1- 2.11111-s 111111 gnu- 1-111 s11111-r1111' 11-11111s 11-11-1111 11.11111-s. 111111111 111 1111' r1111111-111111, XY1-st l5111111n, 111' .1 1111s1- sc11r1'. 111111 111 N11r111 1511111111. 11111111 11.111 1111r11 111.1u1- 111' 11n1- 111111-11- 1111w11, pr111'111g 1111'111w111-1 11111-1112, 111' 11'1'.11'111g 1111- R1-11 111111 XV1111C. A IJ1'sp111- il 1111n1' 111 511111-xs1'111 111111111. 1111- R1-11111r11s 1111111-11 5 1111-11 1111 1111- A11-Star T1-.1111s. R111111111 N1-11111 .11111 NI11l11l'l 14r11111'11r11 11111111- .X11 C111 11n11 M11111n 1i1'11111'11r11 .X11 N.1L.I.11.. T111111111' Y.1Llg11I1 11111111- H11r111r111111- N11-nt111n. A11 11111. .11111 .X11 N.11.1.1T. H111 Strawn 111111 111114 S11-inichcn 111.1111 H11n11r411111- M1-11111111 ,Xl-C11, 11111111-1111111 g.11111-1 ,11111 11.111-11.111 111'11x111'1'11 .11'1- 1111111 W1111 11114 111511111-1 f'2':,, 531- 111 the 1111111111 5' :E T1 N lrxu4x KllHAN X IX s Cfxkxmx hxn LKIDWIN R HXKKUN i XIHIYKII Iixxn Ilkv HXXXX .l mms? utug Xknrl N I om Xduns. Hari 111 Qi.u11l11'e11. 13111'1s tXd.1111s. 111.111 Mon KIRIS 14.XS1i1i'I'11.X1.l. Y.XRS1'1Y 'I'1-1,151 11 .X1111 151'.1d111r11. .Xnne Wilson. S1-QCONIJ STRING uw 1'117.1l1et11 1i1X.l11N. 1,.1x11111.1 llisliupi lletly 11,111 1 11 11111 1 11111t1, 1,I.11st tmtns. M1w111! lou: N1.1rt11.1 X1.1e 1'1 1 uint lldfglt 1I111t1. lune XY11s1.11. 11,115 5111111111111 T4 I'1 K' GIRLS Shoot. Shoot. No. 11's not murder, it's just a lwasketluall gaine. This year the girls 11311111 had Ll line record with 7 wins. fr losses and 1 tie. This seaso11 live of tl1e six lirst string players will graduate. Charlotte .1tlllll1S, 1Xnne YVilson, forwards loan Nlonroe, Mary Ann Bradford, Alllil Xlarv lo ciilIl1111'C11. Doris Adams, leading scorer ol' the Fulton Team and 1:11111 in the N.Ci.1.C. will be back and is expected to be even 11etter. Here is the season record: Ifulton-Ca111p11e11 129-2-11 Coming up from 136l'11I1L1 in the second half, the hard- tighting Sextette won 129-2-lj Doris .Xl111Il1S led the score with 14 counters. lfulton-11apevi11e 121-121 Fulton takes t11e game hy a big margin of Q21-121. Xlonroe. Iiradlord. C1a11111re11. a11d HlllI117y' did a line ioh ol' holding Hzipeville to such a 51111111 score. Doris Adams a11d Cfharlotte .'XL11l1llS got 11 illltl 9 17011115 respectively. Ifulton-Russell C30-2021 Coming from lwehind alter trailing at the half 15-13, lfulton takes this game. The unstopable Doris Adams sank 16 pointsg also the guards did a line io11 of holding Russell down to five points in the second half. lfulton-North Fulton. Fulton missed the active playing of Charlotte Adams, hecause of a sprained ankle received i11 practice. .Xnne 1Vi1son was high scorer 111111 night with 111 points. 1:ll1lO11'1JL'L'L1IUI' 127-121 Fulton suffered their second loss to Decatur. Monroe played one of 1'1er 11est games of the sea- so11 111' holding VVadde11e to 11er lowest- 1 poi11t. .Xnne VVilson got 8 of the 12 1111111151 1'u1ton-Lollege Park 121-181 Io take up the XY111111l1g streak again Ifulton downed t11e College Park lassies 23-18. Still the lll1S1UPlll7lC Doris ,'Xl11l1l1S got 18 points. 1'.l1l10l1-Q101l1I11L'1't'1Lll Xlonroe. liradliord. and f1a111l1re11 did a line io11 ol' guarding. Charlotte rang 12 points. BASKETBALL Fulton-Hapeville 4264231 Fulton came out on the wrong end of the score. Doris Adams and Anne XVilson got lll counters apiece. Fulton-Russell L38-221 Fulton glided to an easy victory over the Russell Sextette. Forwards and guards did a swell iola. Doris Adams, Charlotte Adams. and Anne Vllilson got l-l. lll. and ll points respectively. Fulton-Commercial 122-211 Gambrell. Bradford, and Monroe did a Fine job of guarding, while the forwards tried hard to win. Fulton-North Fulton Q29-165 Fulton drops their fifth game of the season to North Fulton. Doris Adams was top scorer with 8 points. Fulton-Decatur 114-HD The teams hat- tled it out to a tie. The guards, Monroe. Bradford, and Gamlurell did a swell job of holding the Decatur down to 14 points. Fulton-College Park Q21-181 Fulton edged out College Park for the second time 21-18. Doris Adams sinking 11 points. Fulton-Druid Hills 121-172 Fulton jour- neyed to Druid Hills for the final game of the season, dropping it 21-17. Doris Adams and Anne Wilson got 5 and 11 points respectively. Fulton Campbell 24 Fulton Hapeiille I2 Fulton Russell 211 Fulton llecatur 27 Fulton College Fark JH Fulton Commercial 20 Fulton Hapeville 21, Fulton Russell . 22 Fulton Commercial 22 l"iUltiII'l Nnltli Fulton ZH Fulton Decatur H Fulton Lollegt- Park IN Fulton llruid Hills 21 Rl Hs! I ll It t on tt vt t H X K n tx atom! mu irviri Stt inn tx ins i n tin sttr M tri Wilson 4 ttx t o Ill r ml lltlttl lift N IX IH ull Ja Anne Xvllvxtl. ready to shoot .1 goal. ls guartlul lux Ioan xlullr-nt. Mary' Ann lirai ford guards Cliarlotte .Xdains llt-ttf .intl lit-ttx llainlu guards Doris Adarns. T5 lfamphell, Sl! lfulton, llapexille. 45 ,l-'ult--n. West lfulton. ,Sf lftilton. Russell. -ll,, lfulton. North lfulton. lil lfulton Iletattir. Sl lfnlton College Park, 45 lfttlton. l,onnnei'eial. th lfulton. XVHST l7Ul.TOX: 57. lfL'l.'I'tJN: 39 lfulton won their lirst victory ol' the season as they Milton Bradford and lames Chatham led Fultons RUS5ltl.l.: 22, l'L.l,lUN: 25 ll .SU Xvesl littltotl, ZH ,H North l'illlIUl'1, 37 ll BOYS FIRST SlzN1liS'l'l4 R Boys hasketl'nll. xarsity' team. lffl to rigfzff 'lilionias llozeman. Milton liratlliortl, lamps if li a t h .t ni. lack Steiniehen. llohby McLen- tlon, Ronald Nelms, liohhy Ward. llruee Seht-ll. Marion llaniel. Neil 'l'honias, Varsity Zntl Semester. Brail- fortl, Chatham. Nelms, Tur- pin, Daniels. Bozeman, 'l'liompwn, Martin. floss. Ilapexille, -lf Rtixst-ll 77 l" Fulton, 24 Fulton. 23 ,, Fulton. 24 411 5 Ctitnnic'rei.ll, ST Fulton. Fulton. 24 Colltrgt- l'nt'li. il Fulton, 55 7' lleeattir. 32 Ei l':Ull1lI'I, played their hest game. lt was nip and tuck all the way. attack with Ill and 15 points respectively. lftilton gained revenge from the defeat that Russell had handed them earlier in the season. It was a very exciting game as lfulton had to freeze the hall in the last two minutes to keep Russell from being ahead in the score. Ronald Nelms played his hest defensive game of the year. lXJNlNIliRCl.AXl,: 37. l"L'LTUX: -W lfulton came within live minutes oi' pulling a major upset. Fulton led through the game up until that point. Y - N Ronald Nelms held the high N.Ci.l.C. scorer. VV. A. Skelton to only 6 points. Iames Chatham led scoring honors with sixteen. DliCA'I'UR: 32. l"l.'l-TON: 2-l lfulton played a hard fought game against a strong and fast Decatur team. But they were not ahle to hold up . - . A O . - -. . under the sharp-shooting ol lleeatur. xlllltlll llratllortl letl the lletlhirds with lf points. li I lzA M- f-'BOYS ll.XSKl'.ilill.'Xl-l. lmf! In rzghli Carl liartnexs. Vlfllfl Cawtlion, 'lliinniy Vatiglin. Milton Martin. liuiulit Strit'kl.intl. Charles l'.ittt'rwn. 'llnninx XY.itl4ins. lian lxitslian. tietil Miller, liilh lilanltenship. lriugene Smith. tfalxin Mason, Basketball SUNISIARY OF THF OTHFR GAMES An inexperienced Fulton team was completely outclassed in the rest of their games. Although they did put up some stiff hattles. they were still unahle to overcome the superior teams such as North Fulton. Col- lege Park. llapeyille. and Decatur. FIFTH DISTRICT TK JLTRNANIENT ln the first game of the Girls' Fifth District Tournament, Fulton took a thriller from Commercial hy a score of 26-25. At the end of the game the score was 23-23. ln the three minute overtime period Ful- ton scored 5 points to win their hrst game. Coach Wills gut tl tem the The second game of the Girls' Fifth District Tournament was dropped to Decatur. The Dctitur lissiu were sinking them from anywhere on the court. At the end Decatur had scored 3-l points to Fulton N.G.l.C. TOURNAMENT CANTON: 47, FULTON: 21 The Fulton "Redbirds" drew the ton seeded Canton team. Fulton was comuletely outclassed throu hott c . l . . , . . l - . 3' game as Canton played their second string most ol tue time. Nlilton Bradlord took scoring honor cn tht Fulton team with 10 points. C TEAM-lit JYS li.-XSliE'I'l5,-Xl.l. First row, lefz to :'igl1t.' Harry Goss. Roy Martin. Royal Hardlum. Roy Crosley. Andy House. Second row: Carlton Gunter, Sterling Denny. Bobby Dawson. Ed lordon. Iohnny Hunt. ... .......g..L.1L, a ,ma H Q nal WW, I 5,1 re., I, As: Vg., . E43 Coach li. Il. Mt-Iclenliaucr sliows how it is tlonc. I.rf1 In rigfll: XYcntlt-ll Campbell, Marion Daniels, Ronaltl Yclms, llaxiil Pattt-rsun. Ilunaltl Gray, Hobby King, Mr Moltlcnhatler. BASEBALL The 1946 season of the Cardinal baseball team was not especially outstanding, but that was last year. It gave training to our team of the 1947 season. All but two players of last year's team will be back and prospects for this year are bright. Marion Daniel will be on third base. He's just there to catch any ball that comes his way because a runner won't get that far, with our team. Harold Sullivan will be at shortstop or where the ball is stopped. 1 t c 1 I ,ft in I1 lx Cillihan loe Qullnan Marion Dan wx irtm ix unit cms I Brxans R1 w I t c tt r Nt na Iliutl Ilttcrt - 4 ' ' A ' A 'sr N - y T5 lfirff I'Ull', ff if 1, flgllff llru 1' S 'ht'll. 'lihnn .is If '. 'm. . gc ' I. A ' . . i " . . i ' iCly liol ll King. Rug Nl. . Szmfizf mu, iff: In Vlgfllf llwnalsl Gran . R al l N 'l . 5. ,, :lj ll joyn 'r. W ni ll Lfampbtll, lla oltl Q ill' n. A . 'sm. T8 BASEBALL l V Brsans at hrst base but they ll nexer m1Lc lt Ronald Nelms Roy Martm Donald Cray and lack Callahan xull roam the outheld VVendell Campbell and Marlon Damel xull pntch Hobby VVard ulll probably catch em Coath IL H Nlolden hluer and all the team haxe hugh hopes for thla suson xx 1th xunmng them all as thelr chnef atm Rox NLD lN LLINIS DAVID PATTI- usox 39" 4 gym?-fig' 56-ff' Xfuum. DA IU 35 W . y' 4, - ' - 1 I K T 4 I v . -' , V- . , , 1 , t t . . 1 1 V1 I ' . ,- , a Q - . 1 1 . . l ' 2 1 ' R xl ' ' b "Gan -,lu ' .1 v v' ' ' v " A ,. ni'5'Nw'i, 1 ' I ...qi . f Q-, " I K ,mia ,, 4, Q 'F P' 'jf . W ,YK 4n?w, , P i ,AU ,LN an F, A A ' '-1 V, -,Q-...ug - Q., 1 ,, , .pf-, N .-of. 1-43, ,nw Ee ,A Sy. L- '1','-w, A , WK' 5 M.. ' .Q .. , .. .. .mv .1 ,, - jew: 7 X ,Ji fa. ,, , Ml, 3,4 ' , M M l. V , .. gm ,-. ,, ..fv x V.. , S A r ,' .N . 1 . 1 .4 . 1 ' fe' ' ' . , I BLOCK LETTER CLUB Q' vs -DQ is Hmmm ron If I lo Jlgfll Hxrold Sulln ln Bohhx hum, Curry R1ltlW1l'l lhrrlutlc Admins Annt XVIIQOD Dons Adams Mxrx Ann H dtord mn Mun rr Suwzd mn lcc Xy.lL1'L,hlH Mrt Bradford Ronxld Nltlms T'hflIHlSBOZCIl1ll'l Rm Martin Hlrrx frm I' li x mx R x C rmhx NVtnct I L unphtl Tfnd mn Donald C ru 1 It C alltxhm D 'lhomas Dot Mtl Lndon Horxtc Gorrn tx 4 K 1 l3lXlll Pltttrmn Mlfllln Dime lam!!! mu FIUIUINX VVM lns S cccx N arc H x lilrron lurn Ml llkm Html mklnx Huhhx Cm lu llrfff I llll r If th 1 u Bdl Strmn No! 111 fllfllll' Ink Stumthtn Htrhtrt 'Iurpm When you sec students walkmg 1round rn the tor rrdors welrmg thc F on a SVVCIICF you un dw nys CH know thlt they hue apent rnmy mmy hours nftcr sthool trying, to hudd up 1 good tclm Whcthtr for ioothdl hlskctbdl or hlachxll 1 lctttr should ln proudly dlspl lytd A Wh I 1 Il L x X t Il ll mtl 1 1 rr t tn lr: t rt tt urn dll . 7 g , , 1 1' - ,, . . . -, ii fr vhs! Mjljliifl I -- 'sv - lf' 1'-'I if . ' . n -,J -- ' .Q ""' , j ,., ., I ' 45 ' "'i'A' ' ' - du s . K' .1 Ez 1 A -- N1 Q . I un! i 'F ' ', " I A f "1 , " " nf. 2- r- g " , I2 . A ' '. , 1 S, 1 1' raw'-la rc. ' ' ra, ' 1 " , 'z 1' J, ag -L. ,' 'A, z,' 541- '. rug ,, fx" I . -I-I 1 'l. 1" ' 'I ' iz,',Izc' Y ' 1 ,I, . ' 15, ' 'A' , 1' N lf. Hu! flmthun. Q '. . A ' Q ll, 5 ' ' 'J ' U' ak' J, fp ll' NH I, illj 1 . -' 'l"4 , 1 Il H1"'.. fin'-.f'rrt71c. ff 'ow ' 4 " -- ' '. V V I L 1 ' ' Q , 1 L 2. ' r ' 1 1 . ' ' I 1 . 1' 1 1' 1 , A ' J C , ,J 1 A '-1' A , Q Lf! If riglp li-rr. Ylnr hcl L .-Knit Ihyrs. Ing 1 Mt Im Don thy K-uh. I nn Le-. Hd, "1-I -tt. Lt Uni' Us un. 1 4 I Q O1 0 I It 1 . GMTOI f Q, Q 4 s 4, X 'b SCHOOL LIFE ILNIUR SIbYl IRISHMXX SILNI I us 4 x 1 gum I L trnshmgn pruqntul lhc Ixxutxlu prlmus nwxl xu I x L x 11 p xx rurm Slugh In I x r I xtur U gnu x 4 slxx m x I xx L nm ss I I r I nf R xx us nxxs llu Ixurxn CSQIIYLK gl NIQR gllaxl xx C mxx x X Cnr Chmr pnrhzrmu 0 S um Nm Sym rn thc 4.Ix1r:1ULrs xxcry uxlx Cm I I mxx pnrsnnx 4 Su xx N L 1 Mxs Ihrn 1 nt xx s L r 4 I x N ITIL Spurm Ihc Soplmmmes xxun sdmul XXIII' 1 Parsunalltx Clxangolxxatxx NIILIIIIIC scwml plnu Ilnn lfk lhc unmmx xxhrx Irwlmnul thu prxn-.us 87 'I'Ixt Iuni r tmk Ihr first prim' vith : 3. ' nf Nh' I 2 ' - 'L N I ' fm I: I. plni 'I l'I1lIT'Id' Ixx- girl.. I"uItu Izjcml Hg I4 4 Q -'lv , wx Ix1nI tnkvn hc x' ung m.uI in Ilvu :xml won I ' r.c. 'I'Ix' cutc.. LI 'Il' 'I 'cr- Inf-. Ifinnllx the I' 'Lx 1nI I' inx- Ilu wr ull un Il'LIlIk'I'5 'crcx -xull gxl ir' I ' , ' '. 'Q 'I. SOI'IIUMURI'1 STLTNT4 K- 'jf'-M RI j Tr Il' and hi. 1 II- " I I ' -' 'I n ft -' .III - 'V 1 Il ' " -I U' .Q - Im., yn xvzxnt n - ' zIitxF Tlx' Q-xim' mu. Mig Ifgxt-:tutI' and 'IxiIIr4-n, I.: " :'Ik'II xlu xl., an xlrcnm, in xx'I1i'I1 n IH1fcswr came tu nml IIL III V Q I 'k. 'A Q ' ,f f? , ' 1 x L UFE SCHOO 'III IIN. KIM' HIM' my 4 I x IOSILNII x I 4 1 v I V' I1 .V K I X Hifi Uni, IL K Q urs llllk' . . x H vm 1 N . I . Ls 1 Nun HH M 1 I '-IL rj . WA A - x I 141135 3. , 'I x K'I UNIII L N L 1 I r K s L L 1 u v x IDX 3 IRI NI +1 I x x . 7 I Q WIN L A II Inu, C Ku z 1 lk I r 1 n XIIIIIIIH Su Xt m rn I-Il Kflulu 1 NIIIQIIIQ III IH Iuml :ft xivlfl. xml then IILIIQL' ' wnrc -:rrt.unIX H1414 I-pn ' umlx. Ilclp ' nnlutlwx ' 'mrmnux K- ul wmv IQIII xxmth than .fur I.1x.nlIL lhr I II-IlL'lF I'L'.lllIlI ll murmur 4 Hg III VIII! . " . I II L' Ilx gut maka thc .IIIKIIIHTIII Iulm N .II Lulu' I-1 .1I. III: xxxut ml I IIIHIIII pm 'Rw E , 'Wy X4 llul uri Him 9 I u 'A Q YS, M 5 V A , ,L 4 . . - , if t A " f , 1 'l , 4 - lf ' : H V Lag- - W, -1 Q fe- A ' l ' 5 N ' N ,.,.f M Vi 'wi " f ,. Q, i ' i an 'M -2 'M' " 1 ' ' 1' ' - . ' ' ' X Q ,X i , ,,. I- "' M " + 'sf i , ' n f' A .. fr' A, 4 G, l 45, A Y ., . Ig -- I A.. if 'W A ' E . ., Q- 'A , f , 'iw 'f ' 'N wa gf , ' ,rw .4 29 7 I, GETTING READY FUR l"lfl7lfR.Xl. lNSl'l'iC'I'lUN DAY May 6-Di llic inspectors frmii thc War llqmrtmcnt will iisit lfultun. QGulp, thmc littlc black nntp-lwrifiks.Q The unit will lit- rcvicwctl. thc spunmors formally prescntctl to and awamls will lit' giwn for wivi'lmi.iiixliip. uintluct, and scrvicc. -w SXVEETHHART CONTEST L 1 X c ruiinrr- i 1 mn 't ant caimlx li-l. Cgmilyn tmrilm-r :mil limmy 'Ilinnt-r, S C I I o 0 L U-l. getting llit' iii-M nitcs, captured thc' gmwn. 'liliny I'.llNL'tl imiiiuy lit xpunwring .i tl.mcc .ilu-r xtlimil .intl gi xlgiling puty. LIFE f Q men with thc thc companies, is x N' lf' x C-4. l,iium' llnxtw .intl litilwlii XV.m To the Class of 47 S LII mln LN LHI wx 11 NA FULTCN HIGH P T A I fix" gth 111 resist IL'IllIWI1lIiUIl R111 ' xlgu fm' 1111! I1I'L'17.lI'4lllUH. f3UllI'.1gL' 111 tight I'111'1'x1'1'11I1111g right Fllilll 111 5115111111 1l11'1111gl1 II11' 1l111'kw1 might. 'IQIICNC lilxkx 111 Ll 11111111 Illlllik' lilly xx'111'Il1 living-- Liv ' 'iqI11-111i.11lylny1111111311111 giving, To Cllfll of yull. Wu Wixh 1'11I1I1'l1I111cI1I .lllkl 1111, Lomb c11rm1f'l1g1p111111M i'11r11L11'gi1'lx.1111l l vys. 4,3 Y . C fy 1 - 1 1 f f"' 1f'ww""'-'i1-- i WT-'1f"'3c1, 'voffoioloi 4, YJ! Y , , 1, fl H113 IM1111 x xv VXIINON IDXXIIH PXIIINRS x 11111110111 Annu IX A1111 1x11 I3x11111 1111.1 131111111 N 1111x1xx luonx 1x111 1 II 11 11 x 1311111 1 1x11 1111 x1111x111 1111 C 1 low 7flHIClIf1 o x 1111xwx I1111 D o llffllfl 111 D145 llcfldclzf 5211611111 T1 easmcz XK7INI-RPD Hmm 61111111 HL DSON I1111H Hunsox H1 IIS Axx HUN1 I sx111 o11x1ox Igflfflix Vlcl 1x1111x xx1 XI11111 R 1x 1111 N11 us 1 U 1 x 11 S11 INILI 1111 S1 11111111 111'1N In 11 X1 11111 -Wg 1-if H11 9 1 K. O V L C A 1 1 f 1 9 O D-1 L ' 1 5 U . L ':-1 Sc:111i1.1, ................... " . ' O U Q . , 'zu J., ' . . .1 11 1... ..... ..... ..... . 1 L Q ' .f""IfIJ,' ................. . ' " l31.'1"" ,- pox Ja 7 Q 3 O FIR.-fllb .N i" Q 1X1..i.fc , 'lx . 131-.'1"1'1' HI-1l.l, Q12 1., I 3 Cf11111"1'1x'1. l31.1x111 ' . 1. 1.' I 'I' . ' uw l,f1. 1 AY XX' 13 aI,I. CI.xx11 HI-.l.I, 1 2 . 1' L .. 5 N1, 4 C 111'-1,1 Ii11.1.1' P 1.11114 f:H.XRI.l-,X 1' Ax lfI'f-1-M-, ,L'1111.N S11 IJY1111 If fl' T lil-iN XI. ' In Ci1xx111111-11.1, Ni. ' 1-11:,111'1' IJ1-1.11111-,N C31 1. H1-, -, 'A 'VII J NI. ' 1'I4l1lN , F B135 H. Lil 1 1 1 , 'fzw' O O 9 U C O ,,Q1:-,,,,.,fg. ggi, ,,,,. ,, ,, '10 ,jgf,1?'f1'7f14,1:fUg 13331 3 1,3 ,Q -,Q-3 00 Q0 62044-PO 443 oo od cgi imc GEO ALLEN MADDOX Q O 2 f OCQOQTBOF FREDDIE and BILLIE od O TOlDOCO O TINGLE HARDWARE oO D o 771 S WATFORD Grocenes T E SUTTLES O C ffbffl PATRONIII OUR AIDXPRTISI S CAPTAIN CHARLES R SHAW od North Slde Upholstery Shop o-:J LAKEWOOD MERCANTILE CO od od 00 C We fop Fm Ill CHARLES N WALKER ROOFING COMPANY L11 0 H14 It lllftbflf rw J A X , fx J 1 J H14 HULSIHX SIRIII XX X wh V 0 A N J f Q '- S. y I J O f fic K C c of ,cf v:,,,: wf'+w:,A,: 4 C 54 5. Xu. -. 5. yi-A19 wx :L pb L3 , H A 0 4 K ff nz 1' ll PI 4' :I ' Y V V, .,-',.I,.,., ,f , , V . . . of . . . M 5 w O ' A - J 1 A x A 1' xi Q '1 b 3 xr xx rr N. M ,. , , A O ,X A 'fkANCa,,,,,':'4S:f"": :Ig Nl- 'Sf vi' 134 gf 5 Cy f--- 3.75ffigf-Wff'-'wg-'-:4?w3'7'1: 'wiv U 4-1of+of?fcfT:- voff:-'o:if-fi:,fo:is ,gg ijgiifgs, 5.-gr-wg-1513: i?i'o:--lf Q 0 K' nz 'IYIIYCI nts of C I , , O U X ' X I 1-:,f'.'.'fv:z 'iff of N , ' x O G ' , o Q Q 125 Inmll SI.. X, l'. O Ek. E, Y, X ,,,, k Y Y, , 7 9 N NN-gs'-.f wh, Aix 'Spin' '-3'-X:?voc'ivof+ A jj ,jjggga-,WK in , ggiq' -34 ,434 ,cf 23- 2 4,fo,oJo,.ycQt2:g-pckisuud,g,v:ii: , 1? A fp 4 ,g .gf .gf ,cfm-Jgforrfg gf 3 H111 iii' Q 5 m o A L 9 V' co. , U - U 1- g o o Ind I.,mxlmyu Rum. Q lull lumxlmru RIMA U 5 xxx. 115-1 Q xuo ws ff 1 W Q 5 'CSL -QQDQQ 5 Cc mofwioo..-ygx wg C.w-4, QV, l Q, QQ 3 ,J ,Of O O 31 , 4 0: o ,of ,ok -ogock. f:- ,Q .d ov .: gAg,:N oi o o o cf-'-nm C Q ,QA A xg U L GD O U o . A o . U iff f'fll7.'1 71.',-' ff! J U I H my 1' I 1 IPI 4 M I ,-' U O O. . o O . . . ff If . . . o Q - U U U . . o O 0 O m ru TW kif 70 0 C: won wof ,QQ yg , -0 04 w Q Q3 ,A,3v w3f1,3clv3f"sN:f'f3rlX:rlvo , cfm? f - Y - 1 - - N A S, 2 ' . . 2 R . Q Q4 o. fo- c o Q" 3- ' wo .-,ox 1: o ..- ox..,cgp:QL1o4,oQico.yo a-,Qo ,,,, Y- gocoixccb 5 2 U L O il U o 9 V? ,, f . 5 1. I . 1 Q R iw 1 1' v ' o O U H L ' 2 5 9 9 , X w C r U L J v v - - 5 3 D8 3 C' 'A' f ill 'ff "' ' y f U 1, o ? :W 1 If V U o O BEST XVISI IIQS O lu thc 0 CIASS Ulf A47 O F. H. A. CLUB f,JOf NOK iOf' 505' DOC 501 'WOKWTOQ POI' 504 "3OliO42QCf:1CffTC ..DOLQiD9CjDO'f'1',DCCDOK' , JO O' ,DO4 4 O U 5 O O O iO 2OQ...20k.-2OQDOKibDg.2 JD O4 .D O .JO CJOQ JO O ,JO O O WOC'lO4 4 5 Complzmcnt 0 HITEQ LAFE ffllllfflllltllf IIARGARET FAIN Sl HUOI Docirociofjbo Q0 O4 2 oc? I lm u. x SIIIIIXXIL ull ku dll! IIARI ARFT I+AIN I T A O 161-I omslmoro lx: 4 I xlxuxoocl Hu-'Ins vcd Lrzcf K I III 4 1 s I Of' PO Ok .JO CL 70k gO,L2O HA I II I ANNUN AIVI 0 SI R If I+ clmu 7 I cio..1o6:'oc+D C.-,JC 411 Qing T A 1 og MT, Q OF"WO4ibOc-WOCTO 'xoc'BOfT C wwf 04 QL Wrlfif' .XTC Ol 4 JJ ,UNIX KLI I EY 81 UBI BSBY IIURII II S 41 H1111 N NI IL if C144 c.og SH O OCi5OClOC DOlOC 1704: OO O4 BO O C' BC -- po o o o o o eq po o o o o o mis po o o o o o QQ po o 9 o If o . o . N O 9 L1 ' - U , o . A f o ft ,., o ' f" 5 .ii ' J J -J' T' L: . - -1 - O V f, I ' A o - Y 'T O U I 1 I ' 29' k ..- Q ' I f- O ' H o " ' I . 6 r-' ' A 1 '- H A A Q Q .... ' . 1. Z f -' , 7 1 0 - .. 3' . V : 1 O H : ,' 'I V ' 9 f . F. - . L f + 2 L . , u A z i 1, O . 1 ' V 0 .. I L' L 9 7' 7: 1 9 1' I f U 1 . '. 7. ' . "- I U E ' 4 N, 1 U V - O 'I I " ,, If ,L , ' A , 2 ' V A X, 9 , A V f 5 'I D 5 ' V ,Q Q H 6 -- H O ' x A 1 . " ' 1: I ' ' ' , LV ' A 'M ft cv V I1 I ul J' - , an 1' v' 1 ,J V N., I O V 55 "' ' 2 1 O 1 1 eq ., , I - fw U I Q e f ' 2 + y Q cx ' " 2 I 1 0 U O I ' 7 " 5 A , . J A . 7 A 1 x ' - A ,i . . 3 7 P gy ,J - L, , 4 " . I I- ' 21" 0 : 7 A . Q '-.gf CCM -I xitxfcicifoif' , A I, r 'T' .-. I C7 ff , sv - r- A VI , x 1' ' l " bv' 1 , t .- 7? O 5 E ., ,fpolimlixu-iixo-ifxciixcg' DOC ' - f ' ' S E I N. , 'M' U OC ., c Q ff L g-- U Y, x ,, 1 -1 I - . Y- I x Z' f- Q L 4 A 4 , s .I 7 :V -3 5 F ' ,R pw I ' 7 1 1 A A IN IN I y :' J i E A 4 1 N. 4 I-1 "' -1 Q- : ' W ' Z O 0 A O f 1 - I L Z A 0 X A I f nf T. I I I ' ' 9 ' , 5 ' 5 . - -f A -- J O V -4 ,- .. Q 4 I ,N 9 : , il o ' ' I! 1 LAJ . 7 f- 'f Qu - . U L I V, Z O ' F I I 4 5 Y L' I 'M ., .' 5 5' . rv fx j -X ' I ' I - O r' ' -v A , N ' .h - 1 1, , 1 " C A. :X 5 4 : O 1 pn- I i 11 : ,K A 4 4 I A -1 O A I . - x L A - ,A ff. A 5- 1 U 2 f I H U 4 U Ev , ' V 4. ,- Z SK 5 LN f W Lk 5 f J 4 ' I I O V O 5' C rl A 5 . ' ' , 5 , ' -L I Ii 1 I, T ,. V V w ,Q 4. O O fn ' -1- ' . ' 1 ,N V r , ,N , r' . an f O 1 ' O , A X 1 A I o A i. . I I, , , Q 0 i V901 C' A , Qlxocio o o o o od Q30 o ocivo o o 049 Q30 ,I 3 1 I I 11 Q 5 I C ,fQO 20 20k-tlOx+20ki.20g.2C'?,JO'g-JOC,iO-QDOi? 5,01 101 wg. 11:1 0 01 51 131 101 1:1 Q- 1 190119012061 WEBSTER CU. GARAGE TI 111- sr.. N. 1-1. 90 V COIIIIDIPU' LAIIIOIIIOUYP Servivv CTUO UU o 3 F3 -4 11: Fl ll' R 1 '11 'B 5 9 i 'Tb '1 DU fb ll!! 6 25 in "! II. r O O '11 DG 1-11 Cf? III -11 C Q ki 0 'A BOFW' 3 LT' cn FO' o "1 as 1: 'E I CTD as Cl. I O in I-ll O l'11's1'11111I 11' 1 1 1 X1l.1111.1 ' 0r""s0TWO 4 I 70C O 3 O4 F 0420 3O O f ompflnzcfll 0 O W l WILRERSON Curb 5111111 W5 I 111111 SKY LI 0730 Q04 ' POZ? PATRONILP OUR ADVERTISERS IA. 57:5-fr Rus. CTR. 1233 OJ 0431 Oil ID Off.7O O Qi? O DO Oflii O Oil Ol Ol l? O DO po oczpo OC 0 HO '-v0fL3OQZocfo1'+0 fQ0 Doc 43 EASOQTOFTO df5 Lil Cl dine VM: 11111111Il1 look Ior LI11 1111I1115 11.11111 1111 1 111111uI1111111d 1111111 to 1111111111111 115 1101111 c 11111351 111111111 IS 11111111 1111 by .111 1111111111111 111 11111 IIN 111 111 he 1111I'11s h1s 1pp111s1I In 111111111111 lhd IYILIC 1111111 111 11111111111 111 Ihr, 11111111 I 1111: 111111111111 ITL 1111111111111 In 1111 11.111112 ot 1I11 11101111111 'Ih1 S111111s 11111111111 CII 1118111.11111 511111111111 hls 1 1111111 III 1111111111 1111111111011 111111111 hout hllt 1 1171111111 5 CXPLFX 111c1i VI 11111 1o11s11I1111113 IIIL 111111I11s1 of CIIEIFINLKI x1111o11c1x 1111s11I1 1I115 1511I1I15I1mc111 J P Stevens Engravmg Compan 1149 111h1111 S11 1 Xlldllli C1111111 ll. 9 I L U lf. XV -11 '1' 11 g ' ', fm, 3 f O L QQ: yu 131 101 :Q 0 o :1 101 101 ,Q1 1 CU O 9 I Q 1 O O O O O 0177 O O4 O G Kb O Y A f 1 I I 5 A I I 5 , , , , O It f a 4. O . I - . I I - 1, 1, - C, E O QM PO O O O O O O O O lO1 DOJ If fO O 11754 O O O O O Of P Cy , . . 1 , , 1 . ' 'O O O O O O O O O O O C O C O C O FO P 4 O O1 O1 lb O 'I I J 1 1 I O , . 7 O O . Q Th 1 "4 11 I 1 ' 'sf 1' ' 1 '1 1 " LI' I ' luck 01 it, IBLII I 1. 'R .- '- A .'-. 1 . U Y , . . ' ' ' 1 , V 1 Q K , -1 -, ' . I ,- ., . . 1 . 1 , , ' y , ' , . ,'. I 1 A- T 1 . 4' 1, . . . Q . E U . . 4 i n . I ' - . ' ' ' J A 1 ' ' 41 1 A fi 1' J '111 ' . J 2 1 . 1 9 0 o ' 1 , , I 3 I Pa' cc . ' .. ' 1.1 I . . J E 51 11.'115111111x1,111 9 , J O D 3 !'pQK-'BQKT'O!'7QCT:, 1Qf'7H'l' 3Q4'T':1' ff,' ,Cf 135 fL ,O OF'7Q ,Q ,O Q fC fO :O :K ,OJ S, O OCi0ClOl0l0lD OlOlOl0 Ol0 Ol7OClOlJO O OC O O4lOlOlOiDO Ol Drill Oil Xl o Q KP o Auto Home Adamson Prlntlng Company R A D I 0 S Scwmg Ihr Soutluaat ACE RADIO SERVICE 07 41 ynvx 1116 Ioncslnoro Roul S I WA 9174 INIAIII nf I S F Il V I C F U Warren Plum Atlanta a oivoci ociociod ocioiao ocloibod O Ol Oi! Ol Ol Ol Oil O Ol! Ol Oil O Oiglb Ol? Oil? O DO f'0mP1'mf"1ff Au-lme Auto Service v aby Diaper Servlce H bprml' M 5 , Morclmd Axe 5 I coMP1r11 Amo SIRNIKI- Phom Q Y 75-ll I IA 8013 OC IOBI R Studnnt 'Munn lounul btarlul Llnan up IIIIPIILD 1 L Stunuhnn cluul armor lug grgsn cnt O NN BEA TY ATLA TA ERVICE FURNITURE CO Incorporated 11 Clalrc Dr S E 157 Whitehall St S W Wrlnut 9795 I-Iousc FLlI'IllSllll'lgS AIUITIIIHCCS Stowcs 'VIA 5090 for appormmcm Radros Rugs Ftc o LIU 630- -on o o o- -o -0- -a o ,of of :cm fp 17,501 -o o or o o- ,o- o o or ,fb 0 . . J 1 ,. . . A - 286 . 1 , - S A 1 E. S , . J I . . ' ' 1 ' , G . Q11 fo o o o o o o o o of 1 11 vo o o o o o o o o of x O Giro- -o- o- o -o -o o xo- o o of .M Gbo- o -0- o or -o- of o o o 0- ,f O ' I I I - Of , B . ' C 2..- , , Y . N .. X 1 0. , I I . 4. ,, . , 1. I, , . , - ... QM fo o o of o -o- o o o oc -OCD Qu bo of,-o o o o o o -o or : O Acl campaign started, rcachcnl goal of SIHUU , , , Senior pictures mulls . . . Fair holiday . . . Q ' j T ' ' ' - cz fy .,.l.u.' - Aww -' c1' a-'Ll . goo- xo- lo o- -c o- fo- o- -o or or -cb p 4 o or -o o- fo o o o -o o- ,cb U 9 9 9 9 Q 9 5 9 5 7 9 5 9 Q 9 6 9 .5 9 5 ' O Q 9 5 9 5 1, 1 1 5 6 6 cf: 9 Q .. ., . . 9 5 Q 5 5 . 2 Q 5 . . ' Q . 9 I - F if 9 'E Y 9 A 9 . . , . I , . , 0 5 ' ' I Q Q 1 -lv 4 - Q Q 9 E: Q 6 0 6 O QD- fo o o o o o 0 o o of -o Qu woggo- v0 of o o o o o of 1 U cg O Q 'E O O o 5 il 9 G O I Qbocivoirogivocioiyoivodj ij Complimcrztf of G Q LAKEWOOD BAKERY Q U E O We Specialize in Birthday and Q Wedding Cakes U lb-16 Ioncsboro Rd.. S. E. Q IA. asm Q ' Q Q NIA, 5895 Q04 O " O O O O O Ol YC D'ARCY ELECTRIC CO. 3-13 Plum St.. N. NV. .'XI11lI1ILl. Cixi. 1i1,liC'1'RIC1-XI. CONTR.1XC'I'1NG CY. 1018 of 1 oc od Oil Ol? GCI OC Ol Oi? 0421 O OCIZ Ol Ti Ol Oil? O Oil poi sci pain vo IP f-1 we C Z N D1 C C' so P U 4 'TJ :U '-1 U2 D-1 so U3 Complzmentf LYONS PHARNIACY nc I OVIIIIJIIIIIFIII: FULLER S BARBER DHOP 13 X11t1.1u11 bl 5 ' od Ol G' 6 O O O O O O O O O 6 1 5 O O O O O o O 9 J O ociod Eociociocr.-mocioi Oil? O O Ol O OC HI Y CLUB 1946 47 MII low BRADPORD huh SILINICHILN RONALD Ninn Toxnn Vxul-xx BILL SIR-xwx Prcszzlwzf P106 P1 eszdcnt T1 czzszarfr Scrrctaq Sergeant at Arms 3 od 91 fpoc 104 104 1 1 101 104 104 104 101 104 104 10 104 10. WCB o 1 . O O o D . . o O o o ' i . 4 ' 1 o O r ' , 0 - 0 . 1 ' O . o . o 2 A ' - 1 b . . ' o - . ' 0 o I 1 . . , Q: O ' S+. - . A o I 1 1 I O D O 6 ' ' . . ' O . o ' 0 0 . . . ' O I O Q O 0 . . ' O v-1 . . 0 O 0 I ' , . . O . I 0 9 O . . . ' O :N V ' . O QD . o . l . o . . I OCQ5 0 . . 5 1' , , A 9 - o 0 . . . O O o 9 ' O o ' o P . o 'J O L ' O ' O . . . o 1 4 - 4 O . u O . . I O . o . ,I V A O O J . Y 0 . Y - L 9 1 O 0 : . 1 V1 ' . 0 , O 1 . Sk 0 . . I u O O 1' o . . . - I O o O 0 o 9 Q . 5 2 301 104 101 101 1434 1 4 1 f 1 4 1Q- 10: 1 4 101 1 4 101 105 kb 630 1 . 1 1 C lOlOlO OlOC lOlOClOilOiO FII KFTT BROWN MFI COMPANY Inc MOPS - l'RUUNIS - COT'I'ON YARNS f ,V , 4, nmwN lrczv' 1' " ' ff' KO'l"' N -H I MOI' Xl., :N OlO O O J 01:0 ociodj Ol zOClO VN Klum V48 140 xxlllliflllll Sl 74 North Xu 'xlllllll QOlOlOlDDClOl CiDlUiDO4lOIJ O4lOlOl04:O DOiO O GAY CLOTHING CO beorgla Sporting Goods HM 'UW ' 81 Athletlc Equipment, Inc Suu ll SllllS llulm nrcl l H1 N 690. ,0. ,491 10. ,0. ,0. ,01 lo. .01 ,Of 10. ,0. ,01 ,of ,QCQ Q G 7 o O vw A O A 5 .A - . V - o J o o 9 -. . o v - . , ,J o 74 O T,-5 'A O O fl C h A o ff ' I ... 5 311 o - u ,-1 o 1'7" 9 , Q '. EJ I O o O Q . 'E 0 ' v O : A O " 0 . - L -- "' ' L 4 0 ' E i , 1, 9 .. I A i o ' ' 0 Lf ' T' O O ' I --zz ... -1 U , O o R Z,-Z - 5 ' A k I. o E f 2 Q 0 O .-.. ' -1 ' ft , , 'F 'T - ,i"'- T "' l.T J' I O :' A- - ' : . 0 . 'Q '1' ... ,. ,- gf , V -rg 0 ,E -3 '-l 'U 0 7' I 0 . -. ..- - . -- o "' rv C -' :, 3 5- Q o I l , " ,. : j 5 A E 4 J X - O - V Fd -, . O J' l 9 E3 Er F' :- I 'N if r O 4 ' 1' 11 T' ' O ?'f.. O '4 ' ,. Q T " 5 " A -ff. ' X '34, 7 , 5 ' I .. Q .LV L, H ':. 5 -4 f,5 O W -Y O 4 - 1 : , A - - H - - A I I ' 'Ai I f'V ' o F' 2. ' H, '1 O - V " 0 , 1 Ara 'V ,,,,,- fu Q . ,X - .v L : 9 h-l -An. 2' :E U". 6 O :: ' I-,J A " N ' 6 ,Ei A E : 1 0 1, ff fl- an 0 1 551 Q20 Q -Z- - A .. .- J -f 11- , , ... " rn "Z ' H 1 Z O 1 2- ' 5 - 'f O . '- A --F gi- .- ' 7: LQ. fp CHQ 2' . A L2 1 .1 . f jf , 5 Y O o .,- : f '. ' I , A L: ' . S ,T . - 7 'T' ... J O ,if . I iff T' 0 , E I V . v O , .... , 7 " ff- , , ' -I ET' O 0 L- ,L it 'T 'f. - A. 7"" 0 "' , 1' o . Lf' - - ' , :.' ,ff . 2 L1 Q N ' , , . :L 41 o 4 o ' N -1 -f 2 E- O A ' . 7 ,". 9 5-, rf 0 - 'A ,J v 4 :- U 4 1 C O O - -4, A ' - . Q2 .- 2 O f V "' V 2 5 0 Tr , C O A I-. 1 Z-, 3 ,Q O ' O ,.,., ., 1- , . Q ,' A O 17. .4 1, Q T' - ff 3 A ' o A' it 'V T - ..4 ,N , N 0 2 -Lv 0 o 5" 5 F' 5 . o :A : L 'QW N 9 , o - . ' O - f- ' 'W o 3 I 0 V . . O o X, J 5 L I 1 0 - .. 0 X. fl o ,. - ' o O o A V . ' -H . I: , 5 0 W 9 , O O O , A - O 0 9 O L O . Y O 6 " 0 Q o o ,, . ' O . .- - , 5 . . 6 A o 30. wo. 10. ,ol ,Of , 1 ,fy yo. ,Q. ,Of wg. 10. 101 ,0. ,adj Q o 0 E C7 Rtldf 111111 bporn F58 VK l' Ylquood 3413 O NOX l Nllil R ml nrt lllJl'lCl' gurus lun x u x run x mnlx Lnmg., l1 11 gurl 1 LC 1 ll xx IN C hccr lnulera O C CONGRATULATIONS A JOB WELL DONE' NOW LET S GO TO WORK AT LQRANTS xp un Lousrurm 1 :mn mmcmsm Lqrur tl um as rc lll lo you It Xlllq bXl HCJXLS H XSl ID UN Pl RSUX Xl SKI l b w Dlx -ll! Hour XX uk DISCO PLRQHX C Xll'l Il INIORNIXTION -XJ' T GRANT COMPANY 'IUYNIINI Ol I SICUXD Fl! ' N l X STR D QC! up fQO Of' XO MRS R T BELL 04C C :iw CARMICHAEL BEAUTY 6Q BARBER SHOP XL O Oi-.JO L GREEN CO Inc O OC"1O ffmzplnm 111 JERRY LYNN and INEZ KENT po K mplmzn 1 l I 1 K BETTY AND ELBERT HARTNESS L,Jr"i 'Q O KQO OC! m flnltlif B BUD FOSTER x 11 RH KULN od TXSGT ALTON L IUSTICE KDO T10 04170 Qmmlmzn I EVE LYN S BEAUTY SALON rwxx x mx Iln ,NH xcnun A 77 PATRONIII' OUR ADVFRTISFRS O C C442 C E V o U r, A 1 Q, Compliments of B 6 OFFIC FRS OF LI RSS lzefzdezzt HAROLD SL 1 1 IX xx lice Izwzdezzz HFRBERT O Nl-AI SCCIFIIIIX Tfftlllllfl IXAIHLFEN Br mum J o o o O 1 o VW d! Q3 Q 3 O , Q ,QQQ , o 0 o ,cffm ,f,Q ,Q c o r o Q o o o o o ,O 93 , ,Q QQ O 3 ,QQ , Q :cFf:f ,:x Q ,Q 9 5 ,Q ,QQ Q ,Q Q CQ QQ ,c Q ,c , Q M J Q A , , 9 0 , O fi r ,, m f-1 ' 1-f Q .- f Q 1 f, :rf Qff 'I Q4 I , f .4 IQ,rmQ r' ,u1I'nt .ml hor hu,l,. I1 1 L5 C . . . , . . ci O 5 F T' U 4, u n a V 0 2 3 3 Q, 2 O , J, K ,O ,CK ,Cl ,O. .G C, ,QQ Q W, Q ,QQ ,QQ ,oQ ,QQ ,QQ ,ov ,oQ ,QQ , 0 Q ,O C D, ,ci ,C, C, O ,C Q, ,QM 1X 1 NOK C 'C 30 DCA C PC C C Ol VE J , F o 5 f,f,n1f'l1'r1ff1,'f Qff A f',, f, ' 5 Q,1 1 V y kr H ll ll Q 1 o A O J Q . U W' i ,I O U fl ' -'lf lfL'l,'l'f WY Y ', 'TY O YQ ,,-Q l,.lp1n,l A x IA. ' -A Q, 0 f, QQQ , Q ,CQ ,oQ ,QQ ,QQ ,QQ ,QQ ,QQ ,QQ ,gqy Q1rf',f,,fJ9Q ,QQ ,QQ ,QQ ,QQ ,QQ ,QQ 0 Q , ,fp Q ,of o o ,c ,QQ cQ , - ,, :Q ,fq oQ ,o c c ,o ,QQ o c o c of ,S U V o 2 o O fHH1ffl77lt'7Ifj i fQ,mfl1mr". ' J ll! O . , . Nj . . . U O O O ' o O Q Q11 Q ,QQ 7 Q ,QQ ,QQ ,QQ ,QQ ,Q Q ,OJ Q71 ,Q Q ,QQ ,QQ ,QQ ,QQ ,QQ ,QQ ,QQ ,QQ ,QCD Q Q ,Q 0 QQ ,QQ ,QQ ,QQ ,QQ O 0 QQ ,ig Q ,oQ ,QQ ,QQ ,QQ ,QQ ,QQ ,QQ .QQ , Q ,cb U , U , o , ' 5 of O O I '15 nf O H U ' o o O O Iwi I xx' C, 'rm H1 "1 ', " fn U ll I.glRc'wQ,Q,nl .X ' '. S. IQ. o . . o O J O I'hQ,nc' Lyprc 5 nl..- J Qy ,QL-,QQ QQ ,QQ ,QQ ,QQ ,QQ ,Q 0 o ,Q Qu.-:oc ,Q ,QQ ,QQ ,QQ ,QQ ,QQ ,oQ oQ ,Q ,Q f - - 1 , , L , L KQ 1 fo o o oQ ,o of oQ ,o ca c o Q o o o o o QQ ,o Q , J Q ,cf ,o E U Q 9 6 o O 9 3 V Q Q O 3 . - 1 c 9 U L o 9 H V U o 2 Q - V , , -. L Z 0 Nl 9 . ' , v . , E ............ . . A , . . O 4 Al YE " . J. .' ' ' . J w - . . . . . . . . . . . . . L .. . O O ', U - ' O 04.10 n ocioivod oinoczod ffllllflflillfflff nl Hmlpllmmn , DORISEJANTON MARTHAS TEA Room BETTY Lou HILL I O O O frmlplmzrnls nl Inmplzmrrzlf f PETERS STREET IOE MILAM GARAGE RECORD SHOP S X Pllh I1 tru I xt mu E fpo O1 o D K? ciaoclociaoivociaoioc 5,3 Q poi:o4'i:oc5 ' U . , 0 , , , 6 V . . 5 'Q , O 5 O A 4 O O J O f 9 0 . Q O gy ,A A u O ' ' O O I I o A 0 A o O , . V A . . O V -A V A O O 1. " A 5 9 T' O 9 ' , 5 . 9' 9 . .. , M T, ' - - 51 o J' . 6 . A Q O 1 o ' .... ., o A . , o r X I . :H . . . . , m A , , V L ,rr 3 1 , o . ,, Q , A . I O o . - 1 O 1' 0 A o A V . .4 1 . v I . . , o - , o . ' ,.... . U 1 I 0 A. , 5 Q., . A 9 9 0 0 A 9 ' 9 . O -A ' ,A rl . 1 5 0 , , A 6 I' V 6 V A Ss Q o V- , ' o ' , 9 A Q 0 . " 5 - - ' ' . A . , ' 5 1' 5 . ' 0 o 9 O ' F 0 ' 9 v O V 5 v T' 1 , I , . , o 5 , A O o -, ' o ' o A in ' A I ,, I1 O A I O ., I . -. o 0 A ' o o '3 as . o A c A o -, T o . -, A' . o . 6 . ,. . . 1 o ' o 5 , ' ' , , -Q - A Eocioiaod E O ' '1 O ' ' - - - , A ' Q o AA ' ocm . -.1 , ,v D ' "" E 9 fpo1:oc:oQ pocizoio . O o A o H .. O T, D . . . -, . . 0 . , gf . . ,. o .' . - o ' , o - ,, - o 5 . 5 9 -. - . A " 9 ' 5 . o " A o I -- . ' A o ' T o ' NN 5 f 5 A T A 6 v ' . if 0 0 ' ' , 9 2 " 6 T ' ' I o o 5 5' 5 . N 9 V .,, . u . I- 9 . 5 v . , 'P . 'P . T . 3 , 0 1 . o o Q . o SN . " , O 4. A " -,- - . O " . , O ,-. . - .. . A , . -, . , T A 9 - . ' 0 . I . " A - . 0 o - o 7' . o . , , .. A . . - . .- 1 . . Q - .N-1 L I Q . . 9 o 1: o I ,i I , , " . " .. ' .. 4 , O O O 1 O . A 1 ' O ' , ,. ' A , ' fi , 9 ' T . I9 .Q f . ' - : . -1 . ' . . Q . Z - ' , , o o I o '- . o - Q. L . Q . 9 1 . . , . -1 1 9 . 9 ' A . Z A I A 'T E' F , ' x 1 . I .. -A . V 0 7- 0 O . I 5 o .. A . A . 4 o , 4 Q O . :-' ' 0 . . ' . -A - 9 Zi . 5 0 , - O . 9 r yi, 9 O W o O ' J 5 A o o J' 5 ,I X . ,. O . V . V . XI? , O . .2 Q' , . A . I . , I 5 1 CU Q ioimofiociaoioiod Doiocirod QD 630 :ao PHOINL IALKSON 8874 Reserx Tmons After f P M Complzmenis 0 REMOND S CAFE RUTH md C LORC ES Something D1 fren! 171 Food 711 Peters St S VV Atlanta Crcorgua OCDO O DECPVIBI R Q nwrs nasqucruh bl xo e 4 no f un lcv: Club hi c awe I7I'0j.,l'lIT1 of QIITISIIIIJQ Songs norm" lhrlstml I1u'14lxxs no more T mol uw unc x SLIhS1IlIIll!lI'l Llnu tur IORINI qmls with 500 SLll3ikl'lpllflIlS po oczo oc- OiJOlC4lOlOlOxi. OC DOlO OlOlDOlDOlO Seckmger Sons Co , Inc PLUMBING and HEATING 118 180 Iorsyth btrcct S W A'I LAN'IA I HJR! IA zo 0:30 od! OC O L OlOlO4lOl504l O Q O O O O O O O 0 O QDOlOClOlO4lOlO17Oj pO4i5OSDOlOl3OClOClJ O O O O O O O O O O DOlOClOCiOlOilOlOC'j f0f'11ff1mff1f1 TRUCIx REPAIR SERVICE 333Whmh1ll Strut S XX Sgt Frank L Wvhltfield A mm 3 CJ WA 3303 ani Truck Spun IIISI Clarence Burton Wooclarml omplere Iiodv and Palm Shop po OC! 94 ANIERILAD l AB hm r sux wma I 1 42 r LYXIH K L HARI ILR H-XF HIT QU WS Q 'N lI1l 3 cC0l'3,,ll R nmffzmzul H K Vt STLIJIU NIPHRIES I' Ju ESLSDRUGQO ll x Sum rms s r p x IILE BXKING I XKEW OOD I AUINIJRY AND l I EANERS 7 ammo cm w xI'l Ci: U I I IBR XRX STAFI1 lyQgd"I',,,,vC7,,':1 JC' X21 N:',, , f Yi' 'xpfg Z". 'E KDCTQ T g+.:'.,lP:' 'fl2C'l. g,,JH i '4' XT', "NY N ' ' 4 55 - , Q U 1 1 . IAX, ,Hu A 1 A lcc , O Q U UQ' Llffvfffnllr V' ' lwffrzfxf fi Ur 31, and f 1 and Ill!! .fun you 111711 111 f Ax. amd pn, L. i mm, 5 . 5' ' g l..1l-Quxoul llvighls and Soullm Sul' U Q 2 o ggfv-wgf+-'-:""': rr 'wgf-sy-,3f ':flof+sO6j! Q11-agar-iocl:ivcivzucgwclcci-scifi i5Of Ox' Of-"3O4?7OC O XC47V Y Vi x f'QK nfQ QD-,M 3 W, Q4.2:' 2C', 4-W f'3C' 3'., CLQ O 3 , 1 , , L , Q A A 1 fffrrzfvffazrzlx IW Pryr .xIl'C'l. NY, 5 . . . nf . . . V P .Xtlx al . I 'Va Q H 1 V V 1 , Q 1 I ll 0- IIXTS A .USS 'Q 5 S - Nigixgfn, -Aqf-5f1mi,p1f.- f sg' sg' 5 ffwii--Nfg4:,i5:C:' Q,gNrC, 'iii figfirfcf PATRONIZIC OUR AIJVIQRTISFRS ki,c4i:Cj5tQQ1g:'g,,,n4::l'::'i, ,, 4. 5 fiw 14 A fvV"'fSX?5Cf'iCf 'VOilf""53"' 53""C'- E L4 ff 1' Y ,f of U ,,- ' v Y J' V A lv W 'Y 1 G 0 v O Q . , K ' ' U 1s3,.1fv47 lfnvl f 1: M 1, S. li. U R ill Hrtnlml Ir,1,U.a 'LgQfl P V: , 5 Z . , . llf of l'1z1 l'w'1f'.11I- U lzxp' 1 1L'.lI1lHl .lml llycxnt O Q 'gpg ' ' ":'r:c'1:,:, df., W pig ' "'f,f'53Jj Ol , ' , ' clfkiar-14m 4,i.nv':1.'i:Aj39f fpccixg' , X ' ,g ,ffifc-is ,QQ L . ,i, Q fgmlifrfiocim :iwf:63ci,,gg4i:if: fr',,,,1fwf'Iv 77157115 F " If nz fv KJ nz ' 71 I c ..,Uf,,. 6 nf ffl: HIT. Q .'r.,x. , , , ' f Q gQ T 1",,,,fLQ'fju"fj'1'iY1:,ln,"'lTl'll,'fX.1' x iwiiixli-ff'Tl'f f'fgQ7'4.Q'2kjD3'i,2'l'.t,' K, K- oc? Ol Ol OCID Gfl? Olmflb O 1.JCi Oil O poi: f Doi? O QRN HL SS "V tum F0l72f7!I771C'77l5 ILII H 70172 HUSSEY S lllmgs Beauty an Barber Shop o -so od! od Oil Oil 04:5 O4i3 Ol O4 Oil OCiOl O DOlOil RAI EIGH DRENNUN SPRlNf Srlmol C1115 Spffzal clllf AXI L SERVH F S1000 Pnrmmnnt Wax: for f 'XII IN ll 7 Bl' 1605 1 VX Inuhlru IXNI R3 LF 1 llrxt sunestvr OC r O Ol? OCZ? Ol OKIB Ol? Ol Oxjb Ol? Oil Oil Ml CHIP KQLKIJ Clikli' x Oil C30 DO O O DUNNIORE S Barber -. gf-rvlcc Station dm Lvon Metal Products lllt I' LOlllllll.llllCdtl0ll Crm 1 rv Store Eqlllplllellt yn L I 14 M O po Salk OQl'7OCg O Ol Oi! CRIB Wl Oi Ol Oxg Ol I lx po fD0 C 9 BINDILRS ""' "' BOYKIN T001 l dll! I' UTS N , . x SUPPLY IOMPANY 51 O 77 Oi 7OKlOClOi OlOClO OC! Oil Oil 042.5 061-5 OCZ? Ol ,A - A :rio f K K n gp Cs I Cs ' - A A 9 9 , N I O 6 -1 O H V -4 Q 'P u 1 o ' o o - V J ' jj Q . .. .. fs O X , cu Q 7 Fw ' fn . Q L 1 N O f O - 5 7 5 , .L U -. 0 A . : 1 'L o ... V 0 ,.. , . 1 -1 f 0 "v ,, F -- 0 -. ""' O A F. o Y h- I E, :Z 7 f -i 2.4. ff' . - .. -.. :. ,z Z 7- JI 2 - , ,.. ... V , - H , . O 1 A : .Y O 1 -' - O v 9 V 1 4 :,' 4 A Q t 3 '. O 3 , . - k 9 : 9 . f- f 1' ' .. 4 7: W. A -, ,,: - . 5 A - - 'T 1 r : 5- L . I J , 3 V I 4 - 5 -1 -1 0 .. ,, , V -2 2 : O -1 . , O Lg ' . . . 3- ., , Q : N o 7: " -1 V .4 o f f- -A -1 o 77 -- .-. ' Z' . 3 2 a. - '- I A H' 1 " "" A 4 -- -. -- 1 -. " L , I' -- N-f .5 , 2 Q A .. V f 2 f Q ' - .... v ' 5 Q . A -3 J 0 , , r Q o L 3 5- o w Q -. 0 ' V 2 ' 1 -1 :. 1' , .4 ' -I . ,, , , - 1 . - , . , , 5- - t Q Y . H H o , r V . , . 'IC O 1- Q -39 ,C -ff O A J -- , A Q f A , , - , Y ! 3 . . I A ,. 7 , 11 . I : , , f-v N. . 4 V ff r .' o " o IL I 7 1 O ' N L ' , o v ' 7 .J v A "' o O ' A ,... ' ' ' 0 ' o - ' '3 -1 " ' T ' 71 I f ' 2 A 5 2 i ' ' o ft -3 ' i 0 - O X T 7' U . o 'j f - f, o x 1 I 5 4. o 2 S 0 lf 4' A Xl 0 - Q : ,- U Q xl . :J I :Q N' A , A 5 V ' . 5 ,T Q - H . V w , fa Z f - - A Q pw! wo1wotiox'Lio4iNociod' Q C! 5 ,A - ', Q ' . 7? 45 34. . : l I K fp QQ 4, 5504 ,Ot ,Qt ,Ot ,Qt me--x04 ,of ,Qt mt Hg. ,Qt ,Ot ,Og--sgqq ff Y o 72' . ' Y o . . A fx 1 A, n . A., V I A O -. v 0 - v - V -4 E O lu 0 : 3 9 2 -0 V, A ft ' V o IT' ' " W - 2 , Q Q -. 0 Q f I Q - I ':' Z ' 0 n J . I ,, 3' 5 J Q 2 . ' Q o f A A tn x I , 0 L. 7 r' O ' A 'Y rf v -x in Z L ' . V ' 1 O :-v- V ,5 1 O lj 5 - , v o L 1 H ' N o . . 44 . 4 1 ,.. , . Z 2 7 - ' 1 h , O ' P , n 2 5 I 9 ' 77 Q 5 1 . - Q , ,' E A o Q -N A , ' - . . N., N- O ' V O v . , - Q -I ' N O 9 'T - A m O ' X M . . . N. " " ' N Q .. -Q o - . 9 .. O , ' 9 I . . O R ... - f 5 N 0 : N' . :4 . o . n O ' Q f, O 'N -4 v O - - 'J P 0 456 9 O 0 " I o "T O ,T O v 9 U -1 Q 9 ' 3:- 5 5, O A 1 Q w QD 4. 4 QDO. ,of-,O. ,W -,Ot ,O. ,0. ,O ,O. ,Ot ,0. ,Q. Ot ,O. ,Og REEDER AND " "" f" "" MCGAUGHEY, IHC Sewell Clothmg Co QPOR l INC C UOIDS mul S N VK X 8151 mt JERE WELLS SILIJI NI Hl XIJQL XRT l RS X lll Str l Qllrkl K omfvfznzwzf I 1 hc' Yancey Bros k 'ff Wf'i3:',,w-V , ef ' e ' -' 'pwliim ,g- 4 - f K H X , iw f ' 5 of Q f . 9 2 4 ' 5 L , . "NL 1 2 2 5 fi .' '. . ll U . s ll f, 0 U W ' 52 li 1 ft., g'. VV, lll 'Vlmilclmg .' vcr . -"H Allg 11. Gal. 5 5 Atlxlltgl Cl' 'z U Rf l 2 5 'X:f,,xoL,,gogQc'--N'f..,wr-f..g:o4.wfic4:onTpocQ fksififf-in fi'u41el'fiJcioie- girff PATRONIZIC OUR AlDVliR'l'lSliRS W 24, ?,-og1pc41cf.,Q:-+, :a, :f.,'uLpn4QfN- ,pol ,cl ofa- f - ,-. ,gf . ,A.,g:f,f3 , A X 5 5 f ,c ll Q e N 2 . . . of . . . 3 lv f f Y. O ll E c C ' N Clrguluzmng Class 2 a . Co. Q 5. if CAPTAIN C E MITCHELL BETTY WHITFIELD and MYRTLE REGISTER Mr and Mrs I1mmxe Stephens I WEATHERS GROCERY 'iw' DOLORES MORRIS STANLEY and BETTY SHOPE ow cmd Mrs W G Roberts GEORGE STGVALL lDO ZAKAS BAKERY l ? 7 H201 Host II nlws to tha' I ass 0 1 lNIXXllu III V17 flIlt L S X IIAXHFI D Xl X IIN I x L XX? XXI L X ' ' I Ylrii .V YYYYI Y W V- Yi ' Iif,I ir Y I ' I. Qi 'Q"1f'fY ' ",YY5""'V 2 ,fl i ,I I ,Zig ,Y I 4 : 'fri I I . 1. lhfwnlv - r W I'IIII,IfIllIII,'z I,"- I7 I II " ' E II - - I F II III'II1' 'FIIIII I'III.. I' I-.IIIIIIIIII 4' Q II 2 'Q ' T Li' p '57, E, f,,, Ai if :', g,:'Y" 1,g, :If-wf,.--g.ff-gf-,gf---1333 1 H Qifi- f" '-"TIT-im-if-'i..1 L I 'i' T' "ii, fggff-.f. fe ,k7,1.'w ,,, V, 4, ,Wm --4,5 Y gf, if-Ig Y, - . I I T U l tf,n'fIf1n,I, I ,I 'I ff If I' If 17 111' 'I:II.'- I U 1 L . Mr. . . . , 1 5 I ,I ,, If, ,. -,W -I W , 1 1, -,I ci! IQ ,,- ,H mg, . ' I" Q-cigf:fi:,af1,oI' Iafiw- CU 1'CfIsf'?fliI2 s 450 Y - -V i 'E ' ' . !p1.f,iIf:fiIsf'Ic-7 w .--,:rf'cf-,cr--ww-Y ' ' f4,3.i 1 I? 1 IU :I,fI,- ,,, "I UNWM-I I H' I 'I A 0 ' I I V , , - - I XIII .I Q. I III III. I I I JIINIIIIIII Ilsl., I..IIw IIIIIIII ffl ' if J" f f'-iifbfi, "Ii: 330172 Q 5 . 7 : K ' rL,':1'?I9f'i-' i-3f+oc"I's" :-'ivy' , ' ' W if I1""' T- -' Y ' ' ,J X ' I I' gf-'Yi 1'-1 I if 'fin "' 'f' M II V F KV Jfflfm III: III II 1' II III j' II II: I. J . : I I ' ' - .9 I I II j II,I-x-Lexx. IIN- 2 I II I A Y m , ,,:Icr4'of,,,Jc ' II-1,1 gIoI"'-wf OQII 'Q I 1 . 5 W wfyor :frfim ' f-'-read' IIIIIII XIIX I'II:I I.IIIIII' -I' MIIII II I..,'I-III IIIII-I 'NIIIIIII ,IIIX III I'I:IIIII IIIQIIH . I1I:I'I IIIIIIX :I-III 1-III XI: IIIIIJIIIIIII nw .IIIQIII IIl.I I'Ig -IIIIII .I III III 'If III IIIQIIXII lxl.Iw . , NIZIIIIIX IQIIIX IIIIII EII.IIIIs III: IIN .IIIXIIII III IIII I-ij irsrs . . , III III XIIIIIIIX QJIIIIIIIQ III IIII II.IIIX IIIII-III III- Ilrrwx .IIIII IIIX III III IIIIIII III- gsIIIII.1!IIIII . . IWIIIII IIII IIIQI-. .II IIII Y. IIII.II IIIIIIIII' S--IIII' Ilrclmwl . , . XIIII XXII III .IIIIII II, ,II XIIII IIIVT III III IIIQ II XR Il II' I IZIII ,IIIII IIIVI-Is. 1.,IInIIIII' ILIIIT MIC 777715 'if I f ' I, YI, V !l - Y , 7774 V :V rfVJQ',,,Vv Q44 ,,,, lO'iL" Y '7 L".' '.,'. 'rw j4if' il .I I Y. ,W . Il C1 I fvff Ulf of .' .' .' f, ? I' I .I . I I V 1 , . Q K 4 , ,- 7 I I . Q A . J J G I II , .. ., II , . - 'x Q lxlzl Ixll II1Ix.X I If IX 8AXI.l-.5 x SI-.I X III, 0 . . f I f .1 .. f 4 I I. I 1' U A ' fl IIN III ll mul .X my 5. IL. fi ' I I , - I 1 -1 I - , Q 1 I I II. L . In llul W .XlIgIIII.1.CIgI, , 'I 4 II Iff,II1jII' Izzf Ii II . . . of . . . S11IlFY1'XlW1 I1" ' 'XIII I A. .' 4 A . 4 A I I wk IIIIIIII 1 X X I NIIII S IXXIXC TXSGT ROBERTW GILLIAM CLIFF BULLARD LIBRARY DEPARTMENT BRYANT S GARAGE BETTY IANE BARBARA 6. LOUISE A FRIEND cr former tudent IAMES HUNT I RI4 SIIII SN SUPIIUIIUHI IIIX lull " . 1 'u'luring Ilu. ilh XYlm:uI:.." NWA. S. NY , X Q Q xx X .XII.ml.1 4.1 gn I'.Iv'L1t "l"f.m:' l'ffw"' .NT ILIIIN Q' V I i I I ply .I ' 'Q X X1"1'l.lqlX'f, F 'NP XIrI7nmm1gIz IIIHLI., 5. II. V I ' In IINLII1 ymzr' AI Q ' VY V XIX. WT ' P.'X'I'RUNlfI", Olfll .-XlJX'IiR'I'lSliRS l 7,' I I I V. I I ' I, I 5 S . . . Q I m . If o nz fl lil nz . ,- ...oj . .. w W 1 ' Y N 1 I 4 lk . A - I . 1 LAKEWOOD HEIGHTS I o HENDERSON BARBER SHOP If I RII 5 N mu mr, Nhm hi al mms un I1 ,L M ,U UA H , od! O Ok...-JO I omplfmr III ,W fwf, Leftwlch Feed 6. Grocery Co A1-'OHMEH STUDENT I N l.. I X OD I Ok... VK Xlnut II-I5 AQTON Q IU ll In nw I XI :mv 6. I IIINI mmm um PPI IIN WV Icnhlrcc SITLCI 'N I' XIIIIIII Cveorgm 170 OiDO O I I IX xx right I I 1x 4rII III I Ilfx 1 ,NI 4 . I I I, I 4 mp IL I w U I 4 41 1 Im X s RI I I I x 1 1 Illffll Iluummwn unp In qlllfll 1 I I I I9 pun I muc I mnuul 7012 iiOlO OlPOClD O4 OlOlO OlOl J W GOIDSIIITH Inc """""' 'WSH' f N s. H A HOWEII IIIIINI SIXT N N'l'I xx O XII Imxx IIIL od Q4.. OC'-'WO C O -IO Oil I omplzmcnts 0 E. H HARPER SER ICE TATIO SW Imhxxcnml Dr C' 7 9 Cmwx HI M T0 Sn :so 0130 of- od 100 fo. 10. ,O. ,131 ,0. ,o. ,O4 ,gl 104 104 104 155 F04 104 104 104 104 104 104 1 4 104 104 HD , . O O O , J nf U E O . . o O o mu 1-3 11141 .II-1.x'I's U U 14,35 1, . I , Ril- O - -If I VV' I 'I V IW- Q D SI rum: "Ir p -gf lf, ' Ill." O Q14 194 104 104 104 104 194 104 104 104 104 1 I Q34 104 104 104 154 194 104 104 104 104 104 ,QCD Q 4 194 104 104 104 104 104 104 104 1 1 sau for 104 104 1Q4 104 104 :On 101 fO1 101 :Of .Hb U 4 o O o , ' 5 uf O ff f ff of D U , o . . , . , . ,, . , . , .. O O O IaX, . XX I-,S I I'.RN .II:A I 5 U .I.X. ---Il-7 If' lam' I r RI. o . , . O O O Lxmxu III-II.II1 Q34 104 104 104 104 104 194 -Q4 104 104 104 1949 Q14 104 104 104 101 104 101 104 104 104 104 QCD ?04 104 104 194 104 104 104 194 104 104 104 104 104 104 104 104 104 104 104 104 194 104 104 1 0 O o 0 '. 'II O F 9 D o Y n A, O Ifv .I HIIIINM PM 'I' Q . III. O Iir.-1,1 yy ' J ."'lNr: O K 1 ' - F .. - SI' . 1: 0 O 3-7 7 H ' ' .5 ' . . . .. .A 1 2 . H. O O 0 0 Q 4 -Q4 1434 1 4 104 104 .04 194 104 104 104 104 104 104 194 104 104 104 104 10. 10. 104 1 5 Il' ' A ' . . , VV.II.I'1' I'up4- wu Am' '. I.L'glUlI f ra I'IC.II Cuntr I with Stunlcy Dyer .mal IIIIIIQIIII Gnu' runner-up . . . I:lIIl1lII IIIJIN hmI In IIIYCL' 1p4'.IkcIx Inr NnII41n.II IirnIIIcrI14I414I wuck . . . IIIIIIIII II4Ir I 1 umm' III 14 h ml unvrn-II III INTIIIIIII' I I- I we I III hum hy IIIN ' I 'w , . . 'l'hI- IIIIIVIII I MII IN .uw ' I hy Ihc- NII'.III.Qi' lIL'III vnstrzm In n hquul .ur . . . 'II14' ch I has IIN yvurlx 'I'.II. .'-Ray, , . . Ifu 'x I:IFI IICLIVLK LI IUIIKI ugh QI. thc' I.I I IQIXIIIII :Irv 'II In . . , Mr. 'I' . . r ' 1 'I .rl thc dinner givcn In Ihr 'llc-aIcI1cr ,Mwm.II1I1n at Ihr II4-nrx Gnuly In-I . . . I.q.I " Ire I I fwr 604 104 104 104 104 104 104 104 104 104 104 wg G04 104 104 154 10. 104 104 104 104 104 104 mb o O o O O C 71 ' ,f 0 f 1 V , O O 1 L A , I O . . . of . . . Q O AISI' I'aIn'III ve' SI.. YY. ' O I C J 1 O f my Q .-X'I'L,-xi 1 HI lw.f,a.' IDI-.'II.I'.Ii . O A. K x O o K O 304 P04 OL O JO4 'Ol YO! C 501 Ol 1 4 704 DO YO' ,Of P01 504 50 73 SO' 5 2- 4 5 O O 0 o , . O 1 f O o 4 C O O Q ' ' ' . ,Y. -I 7 O O I 1 .321 ' .' Jcvlril. Q O 2 Q 4 , .A , . ,O. ,414 ,O. 10. ,O ,Q-. 104 1 --10. 1.1. ,0. ,O. ,O. ,Q. ,O. ,Of 14-,I ,O. , gi" iL::r1i1:-,,, "nc3I:.g,,y I -, IQ. ,, I I --xv , - ---fm . H - - '15, . ' f ' 3' I I, fl771f'!.' fr' 1 j Q 1 5 C :mf flANlL'IIf.' :Q IIAI 10 INDI SIRIEA 8 Q Q Q CIIMPANY xl fum vlznzfnl HH Wmlull Smu S XX V6 AI IIILR S IIQNEAI ,IR XX N "N I mtl Cfwr II llll cg fl: 4 4, T QC! is fl N! RADN ISI O L X , C fmzfvlmzuzz 1 N . ,IEANNETTE new AIN ' W K B" "d IIII IRI Xiu nz 1 0 411 1 It H I K LL x I mt 3 CT L :D Il' I II f Rcllablc I 0d lar lo 0 51 Tlx BUBBX RLGISTER I Hula X 1 .1 L.-1 Cz lf IMI if I I I uf II 'A 5 1 A . . I I ' ' 2 i F Q 5 Q 2 Q '.'.,1L'Qlf.', 'jQ'C'k'Y O I J-, Q4I'O4Z'ZC"2QZ'CCL VI I 'Q'I2Nl-.'I'-.:fC-fglfif CQ Z'l'3I+iC3Q'lJ.xX 2 1 U N: f F 9 f fy 'ff I I , , , Q , 5 3 5 1 f , lj Iii U lor Si.. XY, Y J , -, gyl J 0 ? 3 I I . , I ji I 4 fr ' U 5 LI Q U O . U .XIIQ .u. CL1. U Q 0 afT'QxiQf I DJCZC O f '1wQ-'QLiC C 7f'JQil' I gi CQILW ' -if iff wif ,rn-423 C'f-JOCinff3f.1DC OJ IJ.-X'I'RU.'I'.If OU I 'IiR 'If -1RS WC' '24 Q4 fffx CK O4 DCI C ,A C fu Q C32 1? X ?x,Q 'fl' 'AK VC4 P21 O4 :K O1 '41 CQ 'CQ O f D U I'ImnA 'Ifrmm IW! -' n ' 5 If Q 2 I 3 - fs , . , - . , Q -I s. . . z I- 5 - - - - - l f 11+v 11s xu 5,41 . .-lm E NIII.I,ITxI.KX un linux Sunil SH ,Hg UI . 151.14 dj. fm. if yf.AU.J. O Q IIE!! If ' as in E U IUW Pcgrlmlru SI.. N, If. 1, f 5 N V FPL' TS. YIiCiIf'I'.XIiI.IiS Q V .XIIQ .1. Cm. ' ANI EGGS 1 1, E .V Y C F 2. f Cf. i1l':'C'iQ'-': 'QQ'C --M'.f'i'f.'fLC ffl',ifCf:,fCff fi :T-Ti, i'f:'vCl"W'1:.'f,'fJ34 Cf!-'Jff,f'l':f'.1fCf VQZJ : 'A'i'5Ol'-'I V" VYTJF1'Z'f'AnfQ4'?'Q4TfQaV 'Y7Q4f"i3CiA- f4JC'lP:'ixzff4. I 5. ,QQ lgib SQL: ':lQQ'2f :VV 'I4L'IcpI UIIC III. -IIUI If mp!! III rx., I 7 I I 1 " 1 fs I' I . I m I A W Li 5 i fmmi Van .Ir RL-.1 1 rulwlc I' u ? IA ' 1 '1 w I 1 I 2 sw wr - .Ill sp. s, xxx , mm I ':1'lff.fQfL'flQ.fl..f:f..':fl V I llwkilsl LQJLCZCCI Tx i,v.,Q,.'..'f:flZ.Q'TlfL' QQlQ'Q'2'U fQ Q'3C',5 Compliments It nfuzl Bmw Rmxo x H6111 nc If tr II 1 lt I UISIH X I II Il II IUII I II RI I .1 O ... r 73 f- 04270 OC...'-:P Ol?C,J ll SI NI ITE. B Xlxl' SHUI XIS x CXS III Slum In 1 I I X Cl? 3 Li5C'C: Oi J 7 Sun-Inn: - IM p lrllllf nl Store N I OZ O K onzpfznzuzlx 0 The B F Gooch l0Il COIIIIJZIII INIJLSIRI XI PROIJIJLI S SM I S IJIXISION XI H' 'f f 1- " f - -I N5 , -A If fi" .1 v' fiwv' 'QQAQT-u 'ffwfi-It Wffclf'-A , 'D 9 1 9 f, I , . 4 . .A A , O I . , .N ., ., . , G I I c,,x1 - IIIXSII II'.S Q Q 1 Ifrmll I-LYIQIQY IK' i, QIUN 9 g A WAI II 12111 I f III XILIFICIIQI .I -'1 of Q I . , . . I ' 4,c1iIu- Ir.lIA Im' III4' Knlxu-lllnlmfv ut ur 5 IIIINIUIIIQIK, SLIXIIIQ I' IIIART. I OIIIIIS. pf I I I'.1x rim LIIIKI Sunil viflxu II B '1 If I ' my 'f ' 'T' I "'aflcf 'rfl1:i, oil 5 In ,:DOC,ij' C O -ofli ,7C'f?:Tn,w Virwg 5 : 'J I I, V A II I A J ,r111f1f.'H1Nl.x L: I',I.Ii.XNOR I,H1 ..... Pr: 1 g +I ,. . X. , Lf fx. -.','l.U.' . . I '-'wflv 2 H',,f.M Q , J I I IH um' I5l'nt1a ..... .Snr 'f fry E Ix x" II-,IIIXI I'x1c'1'x1N . . . lf'4'.1f1m'1' T, ' - - ' ' ' ' I NW XI4l1'1cll41 Sl.. . . XV. O 5 5 W, Y V , 41 'Q 1 If 'iifg Q Il W-'D IL Q "VST flrf 17' f' C'j"f'i'U'Z' 'l7'2'1"'N' Od I IIII1 IHXIIIII IXILENII lwtaml I I' III, I Wm. Ikvlll' .... 'I IIIIAI KIIl.lI'ItI x.l . 'wwf' " , J' Uk "V V Vrivf ' YYY' rlrf rf' GDOk,..,J D Q , QTJOQTJOST 'OK ,, fy H YJ 4 7' ' f'Dlb E 9 llff lf: I Q ' ' . - 1' 9 ,, I A ,, , I Q 3 I I U , . I 0 Z O imma Iwulm Still XIIXII f H I o 5 ' 9 III-I I.IIxIi1L SI. 1 L ' ' I x 1 I U I . 1 4 1. . C ... f' III I I 1 L J J o 9 7 4 . 'V' ,lg 74, ,lx Y M 1, i 0 , . 'I I , . I . . ,L Q C Y I' IIL Q QILII I ' 5' A ' IIul11L wi if IQ , 5 zu J', ,1I"I "'1,IJ,' 'S , , I . , ' 'IW 'II' I I 'II' 5 211-rl-0ryI15r..5.KX. Ifm' Yr mg XI '1 I U IWI whmi sf, I' I fl V l I ,V ,'XrI.111Ig1. cu'UI'gILI 5 lmnpln-lv I.IIIk U1 XILV1 N I'IlI'IIINIIIIIgN I " I, ,4 J., ,gfw-mf, ,f,'. , .v rf . L , ,,C'i. ,'i,,4,1,,,,'4,,y" ,,g' lui Xlxll xx N S XNIIIUNX S PHINI SHUI J N N X 1 X X X KR luludl Nunn Lanier Plano Co Stfltlml I IJIXN HI XXI 5 'IIININNIIIL - - I '- I I 'H' I I "I ,ll-,l'l'll'.. IMI.. INDI. V1 N1w.:.1I:.x r1:IIn.mml4 z.:g.I11II I' :VII-fwlx. ' 'X..1EII 1':U,11g. IH',I'IX JXNII, 'Y Y Y 'C V 'Y V I , QI.: IIIVIIJZ V' '. X. XX. X' I- IXI IIXM XXI IRL IXI Nxt XIFIIN I'I I I NN YI XII If 1"-II IH "XI IJIIIXI, IXXIIXII INN IIX I I IIIQI 'IIIQ IIN IQIYI 'XI IiXXI 'YII IN IIINII' lIIIl INA. I Ii, IXIII-IIXIII I'If I'Iw:x IX.I,v'II IVXIIIIIIINIZII, IIIIII .XIDX'lIIl'I'ISIfIlS I'Imm': XXIXIIIIII ,NI-7 , i 1 . I f l x .1 L I U ,' I 1 V 1 I I O . K n .XI.IDI.X'lX LIIIII SIIZI . AIDS l K Q XIIIIIIIIIHIQT III'x1I,. I. .151 .'I.'!f.1:' Q Im' IiII'.Iaz'iag .In-I C,. I.xxlII4 I. II. I.xxIII: Ibm? NNN IHIIII. Kim. NIU. IJIIIIIIL I.XxIXA'r1. IAILI I JI",11!',iI.. AI. . pm yo o U O f'fm1fvlm11'nrx uf A FRIEND O O Q14 O O O L O O O ,Of VO! PO Q04 Q O OI ,og Io- ,ol IO. Q ,gf WI, S f,'HHIf"fIl7If7IlJ' 'ff B IQTTY DAVIS O and E IEANNE SARTAIN QOH Of O Iumfflnlrnh r RI VPRHNIJ md MR? PRI IDC WIN Of'TO KDO IH IIYH lIfJ BILLH HPRNIDON nnm nmhxp tnnlcwt Sprmg, h Iul IX O O O O O fOr' 504 IO AOk....2CD O on moc O4 ,C 0 ncfwci, K2 I Q I I I I, I I L I I J O O OLLQO 0 0 vcd! ,M ,-0 Q Ok.. O 04JOQEOgyO o O OC! O O oc? O 04.20 0 L' E " 0 9 E1 6 Compliments 9 6 1? du e 5 Cercle Francais CJUHIOFD PO O4 O O IIN I"lIhI' Il LN UXLI' WI I I Il Og.2O OC:7O'i.2OkT2O'igOC: C OOD LU! lx CIRADUAIINC CLAbS OF 1941 I'0m u C lN R President H NS Vue lreszdent mu Iwmsmx .Secretary I R I frcamler DO Ib rvwc cf- vm ,Q z- O III4 S E 9 ,' Y ' If 0 O 4. , , , I I , , 0 Q5 . , . . . . '. J . o R 9 5 Q74 Of V 1 O O QO O C3510 O v 6 I O O O O4 DOL Oi DO PO QC C 2 9 Q In ff ' ur! O v O 57 o O 3 Q 1 0 o o o o o o o o o 703 If 4 v0 I J f o o o o of 0 1 dl I IIA . I . .... ' I U 4 x . . . 4'I,IIc' of thc I'1r sc 1 Izzy, gun " 'II 1 Igng. Q 1 o 0 c o o c o o c o o o o o of I I ,o 1 Q U o Q . 5 5 iw I Q ' 5 Q to the 5' Q . , . 3 . . 5 g, 5 I V I f L o 9 5 if A I e 5 r E NIL , I 7."l'r1 . . . . . . . . . . . . ' 5 5 Iile'l"l'Y IIIVIIZ 1 . . . . . . . . . . . " - ' ' I T I Ig l'13':':'. . . . . . . . . . . . . '- I g I , H 1 ,N , I 9 AI lr, A Ihu. . . . . . . . . . . . . . ' ' ' 9 CI 5 E . Q C f Q P- 391 ,Q ,Q 'Wwcf-wc: -5 ,Q 'fy .gf f ,g ng. Q f Q Q G .A , Q F O R Af Qffffdfffff ff! a wzfzozz 0 zepomzbzfzfy Mat s 'wwf fa Me COIIIIIIHIIZQ s bmzfzess ana' soczaf it ef are am pays uccoz zlzzzgfj 103014 a Car eer zzz Commzmzcatzom beciom SOLTIII RN I LIL TLLPI HONI -XND TLLILCJR-XPII LONIP -XXX INC P-XT XE! ,, . ! A . X , 1 9 J ,, , , - A , , , J L , . . . . . q . a S n s I . . , -. . r . 1 ' . . . r v . . . .. . , , . . . . . . F" PZ S, -"' Z , v v v , ...- f . 1 . 1. , 1. 4, , J Q. 4. , , , , S Wi .4 - J ,4 4 - 1 . - 4 - 4 - 2 fig kf N- .'gHHP1'.. 1111 "E, ' iff "S-'Pu 939' 1 rn! 1 fm 1 L Su OLII' Fulton Furniture C0 ,Inc hrou 11 1 HN I HUC llf I Illllffllllt llf I Cercle Francais CSCHIOTD Genume Parts Company IKM XVI CII ill Nunl uf- ' "I"l11'11ill11'v XY ,Ivy of Yr 111' II uw" ,I 9 'Y It Will l'1l3' Ynl In lllX"NIif-llllk' fllll' ' N, 1' ' 1' flr 'li , X5 f'l'cr1m .'XI'I'.lI1gCll ru Suit Y E I flml1vc11ic11u-3 .V j A ' ' If ' ' ' X1 ' 5 . . U Q ' 1257115 xx'1mQ-114111 ssl. l i 'I' g to ' IWW Snlllll l31'u.ul Slrwl I Y, XXXX. 'im ' . YH--ur! Nllwl. XXML, . Inu' 1' - yr "J 4 , C017 fl! ' J of "'l'lII4, I..XRC2l-'Sl' I'AXR'l'S XY.XlU'.l lUl'Slf IN ,lwlllf Sfllulqlln .Xllgll1I.1 fJXX'lIL'tl Kalnl Upulxllul lllnhlil ILXDIL II I II X S Xl I0 NNIINI N L Unix IxOOI X INT S XII I I I!! XVI NINC Nmds U S uns IIILIIISITIL X X PRI C IxXI XXI X IN SLN X x MELIIIIE KIIIIIIIIGS I I J TRONIXI DUR fonzpfmzcnf GIRLS RIFLE TEAM f UNIf7IIH1!7If FULTON HIGH CAFETERIA KDO I 3 f Imom XI HX nf? Ru RA V7 otton States Electrlc Co C ONT R XC IORS x s X 1 ul Iwxlu s XI-XXIJXI XXIIJS I 'XXIImI11IISr S XX J I J f I L. F ,JL,.IL,vlNfT.1oT, ,OO IH, r-,f g2Okj'C'j7CDOQDCQ',',i-Q'-A,QN"'TT"?'f Y4'Vi"if'Tlx Q T:'C'j:'f'LL-3 ,Yli:"5'2i'-'Yin If 7' WV-I' ' ' ' ' I: If. s 'I' W I S II If s I.. 7 IXIINIII HII w:Xx'ImI'1...lI SI.. xx O 'r w '1 - 1 'r w . U funn ffl! :I Y J . . L. 1.1L O Q 3 fl , 1 - . w , ' I If 1. , .V R 5 5 , ia slw-3I'I.x1.l."1s ,yy 2 2 fu ' 1-N lmx I.1I luxx xI4'I,kNII 1. V "IIn.1r Suluxuxu I O .Xx x IIxv IIIIH xYIII'IIlIl.IP V 3 I . . . I Q DI Hmmm KI H HI H X IINM HI H 3 i I FAIIIIN .lml IXxI w SIr.11gI1lu1u. p I.Iux11 1. cIXIi.I4lN I, R I. IIIMIN Iilmxx fm XX',I.IISI1,I,IIQIm1xx x 3 5 IEITVKIZY I.'?YYf'iC 'A 'C' 'Ai-I-+':f-AiN1f :-F1K:4 X:':! lZ1-l',il1lS'I1,iiZQi1l1i"'.'7.,jT' iirg ,pox fc A-'Q fax fcf fg wzffm f:I fg 13- ,QI 'QA IQ- Igfiiffiic 1f-Iv:I,I: 1,9511-: :Qc if U o X Y , . V . , I 4. I . . , 7 , , f h I 1 I I I I - .. . . , . , . . . I . . I 3 I f f . - o - . . f I V ' , U Iur II mrs. .L . -sf If ,' 0 for Ihm-Ixu. Xxvimlcm N, Iloursf j ,fl Sf U I' I ' IDI" L I " ' ' f X X I' - ' O X. L ,..l1. . .. .. I ...14.c.cmxcmx11c..xl. X . U CNHI. f Q '. I. IIQI' . . . ISIf.XL"I'II5L'I. , ' . ' N O t 'JI l . ,, M , 'T I I- .XI.II'.lIII.I SI. N. XY, . 7 I: 'h I'I1flm Y. , xflII A Jcivsi-Sivog,'Qoc'.5wL.,,- f' ,fm I A I '. f C AIDVIfR'I'ISI'IRS QOLLJQQ-.fel--yo,JocTpcQ,,o1ipcL.2oXLQoI+,3L.-pcs xi,oxi,oat,o4yc41og,pci2Q.i'- 3.7-3 -CL, U o U O U O Q Q JI ' 'I . Q'-f ..-L U 1 I A Q U O Q U ,,, Il U I Q - W I VI J 5 L I - - . O , O 1 A 4, A x 1 f L.-f ---V.- V , U., , V .,., . , S,.g,i,+ 4,g,,v,YV, V3Q'.,i-Qf'l4.iQIi,, jzO'f:LvQiDCCifIf'l'i flf,L, II . . , . ,, , Q jo Q Q ILIIIIILIIL' I'l1r'msI1uI on I rmg 'W 'X ,. I ,II .' rc If 5 A S ' 7 II 5 ' ' f J If , . 3 1 2 . . . .' . . 'I I Il I J -L '. X IJHHNA XtImr1 CI. fpgc-io OO o ,no CANUP RADIO SERVICE AMgg'f5XiL, HAT fQO Clcrrlce and Edxth Hudson I AN UFACTURIN G COMPANY or--so od! OCQ 'LM O m HIIIIHI Pf"'f"'f1 l P ATLANTA MUNICIPAL MARKET nr-so of Of'-me-worfo OflxO4 Of'4 od 410: cr mlm OC! Q0 QHANDI ER S BILALTY ll I onesmro hm po oghpo oL.Qo .Q CAPT W L DUNCAN O4 WCS 4- O. V CQ? o F W 0 V L o I o Q30 I SHOP OC, O B DOBBS GROCERY L Hllwv ST TDIX1 CT COLN 1 x IN NN x 1 mu A I1 O OClO fx v K. I Z For Swlfter, Smoother Shaving Of c f To Q of' C, Q o QQ 106 f 101 ,QI ,Or ,QQ 104 :of IOK fOr O rfb 1' On Oq O C4 10 Oc -O 1 1 1 soq :QB U Q S X O O H U ,I v ' 5 of 0 llu- Hur l'.1ltx .uul W1-rkln.nml11g O 0 M G u Y l lflllr ll mwlmr., Rll. l.X.wl'H U U , N O 3 0 Ihll Irumlx .X S, I.. 2 ' I QM ,OI ,O ,O of of , - 4 ,Q U Q. I Qzf wo 204 wof ,of 'of -of vol -of vom -oc w 1 ,O Q Q Q 0 .04 lo o O for E f,D 1 O 0 o o o 0 o 0 o of ,CU U o U o O O V 01 , J ,ff U U fum ' If o . . U O O I C1 Q O O O Q U Q f-, -, - r-, , ,Dix J 4, I 4 :o4 0 O ,of rO of , Q PO 20 ,Ol HO! D04 JOQ DOK JOK 104 TC' 'CRD I I 4 701 3 4 30 O4 YOKT of of 7C.b L, G v O L . O ll U ln ' 9 ' T T Q . ' . O ' ' 1 U llllfx limxss Illxnllxl IbH':. O 1 o R QL' FO OC O WO O O FO F04 O Ol P O ,Zu I I ll 1 G3 4 QI IQ. ,cf 301 ,og ,QQ ,QQ ,Of 10. 0. ,QB o i 0 9 U U C. . U ' U lull A I O 4 A 0 lllh Nl'l7ullmrLlglH Iilul. C' U MA. . ' o o 2 Q34 Ofi"7O4 P 1101 O 04 PO I-'NOK V ,N Q- 601 O O O 30K DO O O O O4 104 , . . . - v . . 1 , . . , , v , lIlI'.. I .-X. IX VII . . C.ll. lllc mvu lwlx Ill llu JXCIIXII llllllllll Arn' flu rn lvx IlIQ'lI' flu . lfmm th-N' xl -I lmw ln'l1 nur. - I-v . .Xn l III -fllur r' l :mg xlllqvgxu. fp I mg 0 Q Q 0 Q 0 0 Q ug- ,QQ ,QQ ,QQ ,gl mg. .01 ,QI 104 I 4 ,Q 0 ,QL U U c O , . 0 0 V I O 9 'Ia U Q 1, , O . , f . f ', f I f - l . ' ' Q f 5' Q Q F 'l L v C Q r V L L Q O A X -1 N O O . . v 3 o . fi 4 7 G 9 Y C 0 ', ' 1 l '4 Q L . V l L 3 D W iw Eff, '1Qc"'.Q1f-AL, ix, 'f ,Q -C 1 f11f:f JLqi-QfT",QK fC -,Lf 1:1 ,Qt , 1 t 1Qx Qfimf I K I ll I x H XNSP PR .md S I to the Senxor Class of 47 QHXRIIANIIWX XIIIN N x I 7 "URN I 10 Ill RNDUN I X PX X x RUNIXI l RH Xl Ix S TXSGT GENERAL P LOFTIS 4 4 rlu r-on Frances Enzor Hlfllx 811 Rh LEADER DEPT STORE GRACE S MILLINERY A FRIEND I UIII- Kuhn utiv Sprinkl -r 110. A ILI-YI' XVI. IIIN KmwI1.u.I 7NAI,k.lIxINZI1 X11mm.1Iu SI'HIIIxI , .1:uI IM: V ' ' Iyfmvlndvull IJQXZIL A Y XIIII I 1I3I.,5.Xx'. XY1.111T.1. lm I E A, A A I "A, A I Al' IX. 33'- l'IIllXI N IX. 31:3-I XIQIIIN NIIIILIAXN II4vII1I.Ixs I II. SI: I IIIII1 l'lQfJl1l-' VII ill XMI- SI'IilX'I'I.l III ID lil II. INK, qi ' ' ' Y v 1 Y 1 Y Y 4x 1 A , . Q A A A ' I J I A A u I1 FFXI. .XYIJ UNL. IDIS'I'XNl'I- ,II 'INKQ VII. 'I'IXCQfSIlll1IIlXf, I' 'VIXCQ QI XIJIIQUIII SIVLLT. XV. .XIf.1m.z. fm. l'.'X'l' .I '11 O ,IR .AXIJYIQ M QIQRS A I I'fm1fuf"fr1 1,- ' 5 1 I W W , H1 - I" ' - 5 P.-T. A. 5 A , , . Q aw l'.twrs NI ,xv I I I ' I ,A Y T I ' Mfwfwlrs wxnls-+44 XIIKIX V ' ' H Ii!! IIHIWIUII DI.. 5. INA-, 1 Y I V XII.IIII.l. Im. 1' Q IIIII I XRIWVIOIJ IIII4 URI fill f lffw x x l IOIIX X ,ll Sl ER IXX X -DO THE GEORGIAN BOOK SHOPS x Sulllvcm Electrical Company l RI IJ STXR SODX I0 CC: Y 1 " V 1 wi r 1 iw I., ,J J. 1 X llflxllz IIXXIXIIII 2 I ffm 7 ' ruff lf rf l I rm' HEIUIII' ll.lll'llll.lgc lll1lwl'lll.lluI" I II.'I', lil IIIII, Ilngn I -1 - 7 , ' Q "iw" , fl i 1, , "2-'fi ' ' ' 'V' ff 'iliLT3M,i'vf'Tf"i- T-I Ill f','lf.'fl..'-' l' G lxltlp l'III'IS I I . V , I I YI f . I. .I B .IIII . XI I-J Q 'I 'A V f9IiN'IiIl.XI, xllillcll I ,'IJISIi lf W , F' i ' ' l Wi 5 IQl'r1lc'l'll N. XIL .lIN. I"ll'lIs 4.2 f-Uf?1f'!'7iIt nfl I ' l'x.'f3'l i llyxxllix lil-IIJ ll lx I PWM l lrllllllx lllllxl vI .lI1 lx.: 27 Ill: .lfI llll VIXI -l: :Ill X.Ill,,lE Ii' .IlIIIll IlIv I.llIllx .llllI gllllz lull Xllll lllwllllg lull 'llIl. Q- ' Yil'+ Yl" Y Qi Y H-M ' ' ' T,R"'Tlr" ' "ff"Q'7"k7i7'fV 1, f'QZ'fjf7'i, iTNO Q ll I3I1S'I' XYISI IIQS IfI'UXI V' .X'I'l..XN'IQX'S XIKX' I'XlfI'I'IXli IH lllli SIICJI' Ol I I IIIIIIIII5XIIISII-1'l'I.. .XY In xI.lI'IkIIll SI., X, VI. F , , 4 k ., ,,,,N ,, Wfi ,W , , 5 I XIII- I"I'I J l f,'r11J1f'fl'H11I1If 2 i . . . U I , . . 1 , "XII I.l14Ill IIIQ' Wfll" I g .Y j 3 . D f. L . I X U 4 I . M . 4 Q V Iv ' X. II1 ' 1 , ' ' X l X . ' I M' I W" I ' I 'II' X ' I flllll NI lm.,ll.,llgll Illlll, llllll I.llL. xl. wlu xll,llll.l, lil ' l'I1fl1ll' IX, Wl"7 I IIII THE NI LATE CO Marcus Clothmg Company N S x x RQ Xl!! IS EDWARD MOODY Mr and Mrs Clarence Nelms ALBERT N WARD IR Charles M Seward Rep I NEWT GUFFIN MURRAYS DRIVE IN I MU-TON NELMS MARY RUTH GUFFIN f'fm1.."f.'n1 . P 1LlvX11'I,I ll xltlllx ul .a. I . .. www xm NY I'l'l.H R 'N l f"i:.f Xf.. S. XY. C Wx.-:,. NN' X. T Nl. 5, IX NIMIIIINI-I .'llUl' IXI 'WIN I7 V Xxslxluu .wif lfmllw. XX'c'Ixi!I1A,N Cumzwi Nfuimxxu KklV.lIl'N U3 Pl'-lfI1fl'f'H'SYl"'I , 5: fm! Xlwhnlwww XxIl7nlxI'Il lqmpam' lim. Www NIMH if-1" I I I, 1 , ,711 l7Jt.'Y H151 S1 5.011 .,'.' INK l"2f,': 1' LI" 1 Wllfill . . , . I" R' ' K R V1 mga 1-.Mm Ra., s, xx, axf1...RA,, 1,4 ly.-XTRUA' r. OUR gXlJYl7.R'li .YRS -,H T" W" 'W' W, J 1 j' J 1: LQ, ii."i"e"" 'Y """"'S , 4' V .-, F rf ' R , . ' 7 uf- '. Q2 wXNfll1lIX,5LRXXJ11l 1vwl.l.axl ff U. R A M R R . -U. R ,l,', ' - N - 5 ' , 1, Y 1 , I 0Hlf7f1l7IFlIf 0 DX hi I II I Rm C Iam FIXRIDID Hxxx mv R I WIKI x llc! zfc If Ilcflzulzulf ca1cfI1II zmmu 1 I fDC 4 fi Q IH! H711 uf Hotel :S R4 sl.ulr.1nl Suppls I 0 l K I N U LL LIIIIIIINL xx X NIH WJO 'XO Nil? TUC DO 'bO lO4,2O O J 1 I ll71f,lH1! II NAN DEAN and RAYBORN Ci O1 C-18 l'ViO Ol"7l!'I IH Lakewood Palm 6. Body Shop Auto Pamtlng G Metal Work fare gr 1 I Ll DC 4 OC 'OC3Of.i3"Kf.xOCJj C 12 K HIIIIIIIII Il X H Sims, Jr, brocerv eg FH d 1 0 Of'7Oi' c-w oc- 4-w iwgdj F lo Q mln 1"-v fwfr ,fm II FULTON PHARMACY HL! Q, 06 I .5 io .iofloc-J BANIEI I I X X Lk XIII Imam HI! Uri N Q I llll lx BNHRUN MUIURS lm Www I l XL IJLI, fwIIqIggxIII fimiporfo .II I III. -I fps-:3imf4DIII igdIvi3I:I-xvIgiIu-g f1n:Ii:oQT,aI,isIvci oQioIivofisI:f1,1I Miami-Iv i, Iv-if af , mafia 'I ' II ' IJ ' 's I 2 II .I II II I I, ' 1 III , ,I ,I -, A I, I, J I I, ' II -f ' : 1, I .' ' 'f ' 'J I 4 I .I 1 X - .I 'V I' . ' ' Il I' - J 14 i: I1 N A x 1 j 1 I I JI f - I I , I 1 I 1 H ' J - ' - I I .. I I ,I I- 7 I I 'I I-I I ,I I II I' 4 Q g 1 I a - Q M I f II I, 4 - 5 5 I Ig - . f I 4 I , ,L I1 ,f X I7 , . A I I :C 2 1 . I I . I ' ' 7 H 1 X E I' . P , J' x A I 3- ' 3 I ' I . I , ' I -' F. II I I .I "1 ' QI I I I 'T 'Tj , I ' , C i, , 5 I I I' :f ' I I ,, I -I I ' I , f . f LI JI ' . I ' II I -f A , T' "' ' A ' - . II I . ' I II I . 3, I lo I -I I II JI I, II I, 5 I C 6 I II II If I I r - ' : Q - I I I ,I x II 2 f :I II I : j I tl -A V V I I I I " L 5 . , f 5 i f Ia . i L IL II I A II ,. : f L 1 A 1 I - ' ' 4 N . , -' 7' . ' s- ' A , 'I A : - 3 II N. ' X - A - - I.I , : A : In . I . I - - - 3' , : T ' ,I . N I I 1 I . I I L . 1 II . I . I A 5 Tj I-I 1 5 9 5 I , N I i -' 1, I1 ' fo ' of I ,,gI.34,4NIm4'IIIc wcujyoimfofi "-Olin L , 7 3- 'I.Ig'. So' 3-fm4,:IaI.,TiIcIc ""4rciW0g,I IL I,IiFf:i. mug,-IQII, -,I-, Ag IIqc4'IoC : I4 3 II 5 1 I H N' -' 'Q S la T' , -X I - 3 . , I :-I ' X III Ooim, 4,I,IiyII,--Iyofl-,Ip-I I QU 4 5 "' :I on ofivsgu fpofgammzio-45 ,QUIA1 InI,gI 30 Low-xo-: , N I 1 -1 ..,- II I I 'I .f ' N- - If , ' , .4 7 -I 'I II ,I I I ' ' ,I I I I 7 .. 5 I A I I , H A II I I I , . I . - - I - - 1 I I II I , ,I U I :I .. I, , Ig - I I ., -, ,I V I I : 3- I t I L II ,, - .. 'FI L Q I I If , I ,I II 9 I, I I, I I 5 I I'I NN' 'Z I. I 7, 7 s III FI A ' f I III I A Q 3 F II I I Ip I I I 3 ,I I 5 - I-- Q I I x I- II 1 : J. I I ' - ' - I H I 4 I : 3 - I I I 1 I " ,I . - - , I ' Q II 1 I II II . V II T A ,Q I I ' III II -I 5 2 -4 E I I 5 II I II , I II .1 A - I I ' , 'f I I , I, - H , . I - . ,I 4 :I Q : 'I -, I 'f I, I Il II - ' - ,, 0 I N I ' I 0 II A . I1 . II 1 ,I : ... 1 I A Q A I H I X II I A ' -f 5 A I I Q ' I I ' I - IS. T , ' E I 0 A' I ' I V Q L 'J I IIi'If-:I III -II -f ., --I , - I I N v I I II O ' 1 ... NN f-I JI JL I -X II . A J I 1 ' N I 1 9 3 3 I X 5 3 O N I , , ., I X I II 3 ,, 0 ,I , I ,I ,I ,I :X - -1 J I . 1 I YI I I , I , . , o I - V . II I J . Z o X O . X 6 I O X II ' I I ,.' f 9 I J A I r A I' x -' I ' ' - 2 ,I I - ' o O 5 IA , II I, T ' A 2 7 W I, II I O I II I gf - 5 3 II I 2 I, II a - I 1 I - -- W N II , II VI I I a I I II CI I I -Q 0 'J ' f ll .- Iv U II f' 'I A? A - ? f 'I I 3 1, ', I' V I I , I I U, A If - ' L , - I r f II Iw I 'loo-F-nocjgocigolocioc-lvoc' Q:-octIon'1olocio-ol-oibocif' Doioiood' Doioziod Daiwa-4+mif lx D043-Noivocif L N H P Ixrxx NIP DI U4 lx S PH KRW U X INQ URPUR XTLD gxgl Law um I I N I ll RN 1 PHE Nll Sli SHUI In N I I NUI 1 Q04 UC! I fmljlfzm III Mllltclry Department f I I Nll IL XI lIUlHlNl lllll in fi K li 'I lc r- Sire I t Crm I rs 0 I uhtru Pllrllllllrc QOIIIIIIIIN ' X X I I 3 A A 5 I 1 ' : I F 11 1 - 1! P' ' 1 ,,: L 1 I -' ,-'. , , ,. : I li, E I 4 : Q. f 3 . ' I 11 V 'I gg ,- L 1 . ,,,- fl. f AA' 1' L.: .-.A 1-' 1 1-1 4 :M X T X 1 f'N if -.. H ,- . -' f - Rf I 1 ...., - ' - 1, -1 11 1 A ,,, 1 1 - -1 , F. 3 11 ... 44 .1 W -U I -1 Q 7- I 3 ' I .. , If Q :J , f I-'V Z " I 11 :'- f I I 1 , ' ' fi . Q 1' - - 11 P 1 - ' , ..... ' I U ff M F' - ' ' - 1 ' .-1 I fx --- 1 X A I , ' .1 11 ' ' ... I S . . . ' A 1 ,X -1 : , ' 3, 1 11 'L' f I .. 3 1 ' ,- - vw ... Z 1 ' I1 -' A . .-. ., 1 f. 1 1 3: V - - . 3 'f, ' -- - 7 11 U 1 1 14 A ... F , .N , 5 A 1 H , - IJ h I ' 1.1 A :I 1, -.- ... 0 "' f 7' ' ' ' -f I-I ' I1 1" V 1 .1 11 I I X1 W : EH ,E 1, , , 1 : 7 ,,. ' 1 . . U X ' - ,., --- A 1 1 I' r Al 1 f ' f 1 - H 11 , F1 . LAA 1 ' 1.1 , g' - AA ' 1 ... 'I ' A 2 1, f f .. Q- f fi - 1 7 11 1 -1 1 5 rg f' ' '1 ft 7 I .f - A L 1 I 1-Q - - " I V, F 1. 21' 11 'i W 1 1 - :N .1 fi M W S 3 , ,N , : 5 ' -A W IN1 -4 A 11 55 11 Q' ' 111- 1111, 1111 1111, s111 mm' K mr 4 um , 1114 9114 1116114 f Q 7 Q -- 1 1 - ,pug 111. 111. -.171 A ,111 11 1 Q' A 'A 1. 'IU' 'Ol IIN 1111 BIN AQIOLA 704 xx fQOQ,,A5OC A 30 A AVOKAAA AAM7kff'Cf AIU" W 5 -1 ii FUI MAI4fAf 71' NJA, , A'C',,,13OCf43Of '11w1 1452 W A '1' - 1 11 11 , . 1 , W 41 A I I 1 I' 'A 1 i I , 1: Y .-.. 11 ,l ' A I M A - I, f 1 ' ' 1 11 A 4 , Q T L , 11 4 1 3 4 1 L 1 F I X ' M , 11 . ,I , I1 6 F. .. .. I , .ll 1 7: 11 ,J 4 1 4 X1 4 11 ,f F .V 2 I 3' Xl '- . YQ -E NI H' 1 4 V ,1 'X L ' ' -w Z' Z' A ' - fs , 1 , 1 , 11 ,1 , 1-1 :Q1 1 1 . 11 , 1 - l 1 f- . 1 . ' :1 34 I ' I I 'E 0 ' V! H V4 X . iv A 1, FLA . . . X3 1 1- . ' L - 3 ' A' A I L - ' N E ' Q ' 3 f F- H : --, '- Y1 - X-.N Q' L iw f- 1-1 , In v 1 W . M f 4 Q 13 ,f W - N , - A" - 1' ' 1- - H 4 . .5 , 8 . 1 T .C 'Q 7- 11 ' - r. I '1 A - W 1, F A . 1: 1. 1 ,J N 11 L5 1,, 1 4 - j 1 1 A -,, I 1 1 - - . I . 1 . . 1 1 A .I L . IA 3 V . R., .X - 11 1 I ' ,- - N A I Ii ' .I f - Q 461 1 -J 5- 3 . . 1' 11 ,Q - K .1 ,1 A A Z -. I I ,A '-' T .1 A li 117 I Ii NN KH C7 X I 1 4 I C I t I XXX X C11 X 1Xxr IX O Im QX IDX 1 X N xx' X X11 r11111cxf X fl Ixx x I XI rmnxx xx I I KY i,"ff 111' If UI ' 1 X 1 Lk- -- J N11 1 1.111111 XX'f1x1,xr.14, 'I' '1 'f1" III SNIIIII .......... .... I ,I'c'.1'ff f Ilux 1-x Ilnmxlxx ............ I'n'f'l'A1f'1f I31 IIX' I1I.X1 lx ............... Yr' '1'f'l1f11 I 1 Xxlx Ijlll 11411 .,........ . . . ,l'1':'11511141 ,Q-7 I3x141:x1:x IXIJXXIDI x XX.'XI.ll-R fXIn,l31:x1'1-1: If II IIILI, Cf 14x1-X' I14lI3I1X'XIffil.l'ILI1 I1IIl.X Cf111c1x1A1.xx Dux Xifxlillmxlx 'I'1111,x1x i xx ISx1:1xx1'x Xi- mx I, XX'. Max 15111. 'I 111x III-,NI ' .X'lD I'f11a P11-.11 I3111111' IJ Xl 13114111 I7IIII,I,Il'N Ill 111-1:1 li, wx III-IIX' I'1141'1.1 XI 111 CLxl.1.1x1f11-'1 15111 R mx X11 1,111 lI11,x1x Ifu R lH'r1'x ,Xx' If11x1 .Xx SIIIII I. l'. I A Imx' 'I'.x1c1.1'1'f1x IE1 IIX' I1 xx I,.XXII'IxIX XIIQXIIX I1 1' 111 Cf11X1f1,1x XX'X1'11, lx XINISUXX Xl Xlxlxll I J X X101 Udll SIIUOII 18 lil XI1 XXI! Xl1NDlx SXIITH PH01 U XII X X IIIHIIJS XXIIIII I XX XII ,, ,Q lil-lllb 'lc I 1-,, ' , XI , . , . . fVImIzxIIx'x1 XIIXIN 'X' '1' MINE .mi I' I I .N NIIMII- . IIIWIIIA HIV' l ., ,. tw- ', I I K I fIfff:'I,f'!'17JI 131- 'f' XIl'.'. ,I , Nllx I"-I I,awn'xxua1II Xin. IQIQIJKIIQII-S .XXII XII,X'I'N ff "" ' Cu If'!1'I7Ic'1!" Um!! IU . . . . UI . . . Y 4 1 Y U 1 Y K A A K F' fw - X' K A o V 1 W V' V XII I'II'rJ,1lI IJI-ICUIQ, DRS f 3 ,, , , . wx. WT T4 Io11rIu BI.. . . XX. ,XII.I1zI.l. Cm. ALDREDGE GENERAL SUPPLY Hardware Pcunts OMEGA FLOUB Blllldlflq Mczterlal G BALFOUR CO S1 1 n ex uul Nl QLNTRXI HLXXII IX IUNIPKNH I I 11 111 1-1 11- 1 11 '1 111, r,x1 1 U11 11.1-1. 11141 1 X 11 F Y 'HM 11'1 ' X X' xxxl 'IH 5 xi 1' N1111 1X5" :N 11111111111 1111 1111111111 " 1f'111'1,f1lf1xfx 111 L. . . 1 U1"1'11iI1.'X1. 11fX1'1f1.1".1iS 10 191f1f14UN 1111111 XI 1001. R. 1. Rxx1ax1,1A, C11-nrgigx RL'1Wl'L'NL'l11.11X'L' '11 11111-1'11' R11g111, N. 11. fXI14111I.1, Gun 11 1'AX'l'11ON1Z1i 131111 ,'XlDYlili'1'1SliHS 110 I Lumlwrz .' apply 110. 1 1 U14 1 1 X1' 1 111XX'1'1.1iY.., 1,11Ii111l1 .11111 1i.11'1111.lg 311i111111N V Q 11 1 21111, C11 1'1111111 11111111 1N 15 11 rx, Y wi' TT T?".l'f,"'l K 1, iiri' , E Q , ,. 41 AI . 111 N11 1 x V ' -11.11 M I . A . X111 11-111113, , 1 1 ' i 111 11c.1.1111'11 5'1,'1 F51 Q, Have a Coke f fs 5611624 X , ,lt to K .v 7 fl L 4! i fum Rfslsrfm VX if ik tl 1- 'I There s frlendlmess ln the slmple phrase, Have a Coke It turns strangers 1nto frlends Coca Cola stands for the pause that nfnslzes has become the h1gh slgn of people of good vt 111 Y H AHANIX CUK XCUI X lSOlll BhSI XXI5Hhb IO THE CLASS Old 19-If PROM BRANDES FURS fzfcnl 1 121 I 1 1 I I I LR-x Cx 66 99 P f , X ff! K' i 'i- , ', ' H I7 .. 1 6 " N ' ' X,X L, qs M Q 1 1 : :N 'wp' in if , . . , , 5 -5'E.:E :fx 7 5523 f W fi"-Q n 5 ,- -' I"-P. I N U N," as so ' J' W, x' ' J I XQx'!!, ' 1, o s fx 0 0 0 nf, mm 'fl N - . x 3 241 -. :ig Q iw?-' 7 -1 1 '-2 " i if ' 2 - E :: 1 I :F :..: ' ' .- : 5 1' E 555 ' . E P 2 ni 5 5 Q E S . - . . F E 5 .1 1 2 5 ' 5 Z E. '.' E - E Bottled Undrr Authority of The Cora-Cola Cnmunn hy Six- 5 'li' . . M , . . -- - 6 ' " ' 'l lu , . I , ,I - . ,.- ,ING CO. PCs 1' Cf CK 1f',.rJS-- 'C kC4 fQ4 5I,,1SC3l.+yC ?CF'Jii.3Q . ,,fi- Q-Qi DCKQC1'i-XTRTA . q A-5 Ives IIVNI - ...... ............. I 'HS ' H1 IIY Iwxls . . , ............... l'12'ffl'n f4 Lol INI. W'x1,1.x r .......... , ......... 91411 tll'y liwrrskzx' lfv1'1.s .................... ,1.1't'rI,VIliAC'7' 'iifi 1 1" Y' - ' " 'w-iS1"14'2f.i,i-1-icii' L i'f ,QW , ,W ,,,. 2 egg,-Q :gfy-",tnf:::,Q1, P Mm- W- fs -1,Q, V, ,QV M, ij X, We- .W - f , ,, ' O w C 3 U , , f,U'?If7! ruvzff 2 1 K . . . of . . . IIN I,k.lxllIlAk'K' A i Xl1.mI.1 ctL'tlY3,,1.l 2 5 B-5 'i'1f,ff1'f1'lQil'if":Q,',1',1I'jfC, :Q LQ-Lffi. 'fr' ,L lfg,jJ,ur W. ji l I 7 IIHUH 5 KN HN W 1 X . ' 1 Ill! . N ......,.... l'n NIMH X .........,. Ifrrfjz INN X N N ,--. v... . . 3rrf1'fX ' . , ......... iflk f 'CAT' XX' mum Yr IKIIIX VXINUI Ink IJX'iI'b lifwfwns'-1 Swlnxlf + liwlmx 51+s's4,x lix1m::xsSr1s1 ax Ilfnzlm Hmm fiIXI Xlillx 'Uk xllllfv-X .Xxl1'-,U-xv lw lm' x I II Www Hes-me ll.w:,' 'W "R ' 'i',,T-77m "' I I Illllll 5 2 1111711 xlxf 1471! xi! VN mx X nw X ' H 'x x 1 x xx: x x x X X I 1 x I'lr I nn, ' f. n U rj lfafnlmlu XX'x1,l:1111' ..,.............,.... IW-' " l:lHUlUx! v ....,...,..,..,...... I'1VlkflJfI'lj Www Xxx Iipxlrr-wx, ,.........,......... .xfcilfnliy Ihfxxan imxw 4 ......... . ...... . ..... 'l'1'rL11'ff Q7 Cvrmwr li'-,x IN H1,x1ln:.I1 x I1 XXIIX Iii umm XII I x Nluxmn Xlxm .Xxx limlwlrmlw I1x1.1x Nlwrlcl Nina wx Hx XIHUHI1 XI r-11,xr:ll Xlfwlcl lrwqle IEmf,1fn1.14x f.H'mIiI,lr'IIl XIHIQII I lmvx t'1v.x11a1nf ,IIIII Klmnxm Nlxlxzlfmx lixxlnl l.lr lllhil l'x1l1u4xvxx llxwaww. Imam Im lilxu liwxwsw KH'-.x lw1X'tS'IxIXI'x Iwswzx I m xxl tx Ilxxl I. li, Sx11'1H lm Yum IIRIQIXQX 5UN5Ili.lX'xX I ff lxlx, Iwi. XYx11x fifmm l'lx. IMIJIJII NV-nlvnmlf llwlvlxx i.xx IIN lwnmx XN'nx1 Xxx lbmx l,nNIxx'1sr: lirlrx NX'u11s1l1.1w 4.14 '-I1-1m I.wxx' lnwx lfnxlf-:xxx IX, xlim xx'XlIA1N Nlzxx K Hvxlnlm lg thnx-All Ilvrkfthzf X X 1,!.f, f ,mn ll? Xl! X X 1 l v N X xXx rx I I W 'I Y l ' IIIHUII H1Ir.xl.l Q fl J f-Zx1'.ir'u 'ru ,mf lk 'un lr' ixgrm , . ...,,, . . . . . . xlib! lllxfm ........... ,. ' Nlxx l'1xf . A ..,. . . N l1w1xIxmXX'11x ....,.,..... . , I f K Irlm Iixxlx ..4..,... ....., YI Yf lxlql KVIQXNI .Xx Xl lm in axxlfl IDIIX llxxlx lXNHNl.IlPIXIXwX In Vww XX'.:luafQ1l + lun Hmxmx Hmm flux Imax Imw liwlmx llf1r's,ul.ae I wx Xlmm-1 lil xl xx I,wNNll'X1'1' Y llxxx livrmg IMX1 C l11w,r Krnx If. N'-,riulr llmmizm finial lx-N S'-illri Xlxezx film. v!1l12xi'. IIIEIILIEI Xlivv llX1'XiHl,'mIiI'h lmmKam'Wx1w NU--X fam lqIw1.n 1hw:f',.Nw ttf 11 H7 L If, XI t I 1 fl IX IIIYIJE UWE USED CAR C0 I I II XIII I I Nl C1""x' fm Nz' II S I E I. II IQI I.X1I IIHPI ............ .... l 'fum' I 1 In Cum NI Il ............., IMI-l'f'1 Im' I rim XX'r1lri-1111.11 ................ X' HAIR I Ill1XI1X SIII 'xx .....,.........' lAf'fI1f1rn IIIIw'Saw1nx ...........,.... l,'fmfr1H1 IR H LI ', f .I .A 'Q ' ' QIQRS O HIT XXI. I'v.uI'I1l1'w Nrmxl Y, In .XI IMXXII' X. 1,1 I PIU .IX O .1mmmlSzJ4Q 'S Ifl'1.I'I XXIDjJI.IJ I x L N ' J ' I ' I f,DOL.2OLgOggOa 104 QOL .,-Ox. .2Og,zr'4 J Q06 TO Oi O Div Jon won O OC DOClO OCiOlJOClOl QOlO OClOC ?OlOl o I, o A o 4 w ffmzplmzfrlfv f Atlanfa Federal BATTLE HILL GARAGE Sczvlngs 6. Loan ASSOCIGIIOD HOME FINANCING INSURED SAVINGS III Ioe Parker Prop fps 0420 C 2.1 L..1of,.4oL4 frmzplmznzt 0 flu BUYS RIFLE TEAM UTI IC FRS lf sm XI s fllflftllll 1 I xx Ilmmrz MII 3OQ DO L Og UQQC Of- NOQ O61 OU XIII 1 A I nu x Ilurll XXIII Q0 C4 WO Of 'f O OL.1JO F of OC- D 4,5042 7OiPO4lJ I W Q Q Q Q I Q Q 3 1 J I 3 Q Q II: HMM Hamm I Nr I 1n1fvIm1n1ff BFLL LOINSTRLLTIUIN R H QRANE SL QOIN -X1N 6DOkL.2Cg.-JOQ Q0 Ok gO JOQ.,-20420 JOQ Of PO C O4iDO4 I rmzplzmc nf U IIIV BIIE BRASSIIERE IIIIMPA Y x...2Cl i IQ Q30 O I I , W H, , Y of Qu, ,f fpoii ' r ,O 0 , 3 ., , - If ,V 'vig U 5 Q O 1 AM. sw' O . ' , If o O o . . . O - l ' O - I,"" XIIIIILX Ifylu. S, XX. 0 .XrI.m.. C.. O 22 XIAI -:'r'r.x S'I'ICICI1'l' ' ' " O mnr lf1f.,.I- vx -11: O , . O 3 Q4 ?O4 70 O 504 O4 O4 FO! O PC O V CQ If-Vg ,,?O IO O O O O 'O O 7 U 1 C O O1 QOK PO! PQK B04 3U O 5 4 O O O O PO! DO! BC! DO SC Q r B U O o O f I ' 5 f ' o r O o O N O . . A .4 K O If DI ' II. eczl, . . . . . .... . . . . . . . . f ' 0 KI: XIil.lpN Q 'mu ..... . . . . . . . . .... 1 'r O I Im 1' IIXIVI uc .,.............. Tr' .'111'w' O 0 3 Q.1JO O C i 4 ,Of O O .WO ,T -i'CK,,f L 5 f ,JO O O 'O 021g '7Of " 7 XYIIXI' I'I'I.'IUY NIIHXNS 'III MII. XY: ll lIk'XIl'I.III 'Ihr IIlL'IlIHI'l4's wi LIII thc 14 xx .xml II1 .rppulxrtlmmulirx ut I'IllIl In III4L1Il SLI I I VIII ' ' I us for 4 Oc 504 O O O O 1 K V " Cxi,.2'E O 1 nO O O hCK 501 O G l 1 O QCTJ I5 0 C o D I J , I . . O E V ' ' U . 'll O O 'f ' - o U w T Y w - - -- Q . . . ff! . . . 9 . . LU. G I U O , Y Y 9 o . . . . L , I Q 2 rt. . ' fm 2 U I I O U R m A X CC .JC -7172 SQL: ...x ' Y' L, X ,J A17 i Tf 1 ' f if .. 1 ,,,, J ,L 1,,,fC'.,, -Q 4 O4 204 DO O O O4 lO 'DL' TFT , io U o O Q O I ' -' I o 9 W U 5 9 f I ,I I 3 Q . h . . . . O O r U J J Q O 'I qi' C 'Q C 1 P04 P01 'I 'O Of VC' 704 O Of 'O O 'Ok O A' V' 'Q 'O C4 r U -v 1 K UHl,7A.HH'lIf,1 nf N fl RIIN Clara s Beauty Salon 7 E f - x I 1 .,.. ,...... ..., I ' 1 I N x x , , .,,.4,..,,, I-11 V1 I l r ...,. ..,.... N Vl- I. Ill XXHw1xN, lr:,, VIQJUVJ r' l'.X,lARf7, WIV. . ULVR .Xllylf HQICRS I 15' Hrmuf Sl.. X. XY. fimu Unk .ax XILLWH, 1lf.fXX'..w.4'+f H421 NIM1114 Whiz Ng" :Jvx l V ff: f7llL1Z l'X:5:.s,: '- .5 L O Ol? O O VO BELL LOAN OFFICE OiDOC'J f,DOf"6OC-E01-"vor" vorflvi D CRYSTAL BATH ALCOHOL MASSAGE N 1 x od! L 13C VSDOQDO UC HW lil ROGERS CUT RATE DRUG STORE CDO OGLETREE GROCERY C-7 C OO .-2'l 1 1 1 x1 IL! x 11111 IIN J 4 i' L, Q BCZCC C4 Qi? 4YxPCiOC C O4 L 1? IIHLII 1 THE 121111111 AL STXXF1 1x 1 1 1X 11 HX NN 111 N 1 1 X 1 1 1 xr XXX x fp' ,V .3057 E CQ ,,-, , -4 1'f'O'f:' 1:,.'L', H 7' -Yi .1f'fQC Q DC 'IIOQ Q, ,Ji 5TQO'l"f N Q 1.1 11,1 11111131 ',','.1' f f 1 1' ' 11'11!1 , . V W , . 1 . si 1 1 1 1 11 1 1 QR A! 11 11 j 1 1. Q15 X111.1,1-11 81. S XY, 3 111.111 -11 11.11111 11 fl 1 11 1' 11 -, 3 '. 9 T' X11-'111-L 1-1. 5 L IIT III x'1'1-11: s'1' s 11, A infra' .YL f'f?'E'Cfg?'Cf'7'O 5O"'YDf Cf?fD' L- 5'f1 ffjxff fO'i O O' C1 1 J' 1 fN"gi'15.L.A'f :1Q, 'H' Y ,,,, '1 304 CL 71 -A1Of,,,, .Q ,VFW ,,,,10 Y . 27,72 I 1 Fi , 5 2 Q "1 G 1'1 11 11 1 5 'U S 2 11 5 2 ii f 11 Q 1 U 11111 X 1 11X X1.1. R1 1.X11. 1114111111 IN U 'VLH VAIIHHJM NM., 15 Q 11 11 17 11 11 11 1. ,Q fl V 'D 11 V K' fd 7 l5Lf7O1f AWD' C' O' O O O O FO' O4 B 2 C 4 O 504 O O O O O rO'.- 111.111, 111, XX' 11111 1111111112111 x111.11111g 1111 1111 11.1:1u .1111 121111114 1111111111111 1111 1111 411.1111'11 11.11111w. XX1 x11.11: 1111111111111 1111 111.1112 111111111 111 111.1111. .11111 1111-1. .A 11111111111111111 111 UL11' 1111111111111 .11111 11.11'1111'1'X III 11111 g1111'1. XY' 111.111 1'1111c111111'1' 1711111111111 11.11111-111111. .III1 11.1 11.111 -4 1113. 411111 I111' .1ul111111's 111 1' S 1 1 ,,l'O'. Y 1 .1"T,,1Q 1:1 C . -C ,, 'Cilki' I ,,' 'k2C1.7f 1 4 , JC Y lf 3 ' if C iz , L W3 , If if 7, 1 1 Con, 1 0 I ,I 2 1 1 , ' ' '1 '1 1' 111.11-1,1111 1.111111 1x11 k V ww. 1111.1 1111x111 1.111111 , X: 11.11.11 11'111, .. 1S1'1"1'X' 111 1.1.. YAY 1512 XX. 1.1 N1 X, 111 N11111 11'11111 IX111 1x111.1X 1L11111'111111 X1.111,1.111 XI11111 1i11.1N1111 k .X1111111 1g'1111.1111111 X1.111.1g11 151 11X 11N1 1111.111 N11 i X1 1"'-'g X1.111,1' 1'11111N11N- l'1X11Q 1111'1, 1 1N1f1-Q1N1 111. 1.'- X11.1,11 111 11'1 1111111 A X" 11.' ' 1111 ' 111 '111 f11'1"1A1Y , 111 -111' X1X11'1 111111. lk11X1i1.111 11 11 XXV. 1f11i1N .1 XIPXMN. 1111X1 1 XX'1N PX. 171 11X ' Iv 11LY'1. 111111111 1IX1.111, 11,X111l1 XX'1Y'1. , P 1 '.X111XX'X1.1l1N'.111',11X11,X1.1X' 7 i I "1 I1r1'.' F1XY111Y. 1111lY11x1 31111111 DYER cS DYER H-4 IWEIMPIN GROCERY STORE BARRON S LUNCH A F IACKSON fl Is I BROWN S DRUG STORE 1 T . , , . A I ,W . 7 -......,... , , . . I I- . , . , , 4 'f l'.X'l'RUXl', Q OUR NIJYI-',R'I' .'lfRS UH'ILIHHfi' HHH ...,.,.. . ,.,., I I ., - .,..,..,...,..,1 ' f Of .JO WOX. 304.2041 30 1 1 l1x1 Petit Wclcllng lonlpfmy 1 I1 1 O Q,DO OlOlO O OCPO0 OQ...2O S Sf HELL Cromrws N11 IIS Xqctalwlcs 61 lrmts HLN Mil O O4lOiOlOlOiOlOj O O'lOlOi5OflOs'lO4lOC RS .l P RUSSELL S SONS ll rf L O QOCi50lOl70lOl70 OC I SOUTH BEND GROQ ERY 1 1 5 O 11 1 L L 1111 tl Liu 1 Lx! Stallmgs Flower Shop 11 Ml Af D Nlj,llI O OC20lOCZO OfZ'Oi2O f' I 1 ,IUHlN STEINII HEN IlHlllSll'ldl Us Slglll r 111111 -Xllmla 5 11 1 nh lLlI 1 111 LI 1 1 1 lll ll Fl 1111 f,D0l0lO4lOilOlOC2O O fD iikl CSOCl D J I ll fllf ullmm Street Grocery lo 11ll1.11111 Strut X13 2314 HAROI D STEPHEN S l rl P 2 'F Y 40' O O O O? - 4 'f 63 K Ui 01,404 JO! P01 DOW P01 50 JOY O4 DCS U o O ' 1111. lS O llllf 11' I X. - l 0 l'l,f1li,Xl, lll'Sli1YS . . 1 O 1 1 I 1 O 1 9 1 1 O .XV . .Mr l1'111 A llc-l1.111 XX' l1l111g ' ' ' L' O 1l'111'141lvlc litllllllllll 1111 1:1 U R I S -I1 S O 1' 1' 1 w ll O 1-1'11 11' -1' ,, . . ,, 4 ' 'L N mr 1,1 Il 1 1,114 0 QW XYl111: l1.1ll SY.. S. XY, .XIl.1111.1. flll. U K O Il S f1111'1l1111 R11.1cl ,Xtl.111t.1. 0.1, O o Q31 ,Q 10 O 04 101 04 191 101 113 101 10 Q3 19 01 101 101 10 101 191 101 10: x04 M33 fp . 0 0 0 0 10 101 101 1 1 10 15 fp 1 101 0. 101 10. 10. 10. 101 10 o of 155 U o O O !'1fn1f'l mfzzty 0 1 1 -1 1 1 o . . . fl f . . . O 0 , 1 , . 1 1 v O 1 1 ., ' . , K A O O I 'V l11I11wl1-1111 R11.11l. S. l'. lhllh lu xl '11 Rmlcl - - O 0 MA. S, -l O O n Q3-4 vo' 0 101 101 101 101 101 101 10 o ,og 31 0 O of 101 10. 10. 101 101 0 of 1 6 1111l1t.11'11 XVC Nl1L1ll rc'111C111l 'r 1l11' 14411153 .1111l 1'l1e'1'1Af11l111-xx 111 11111' tc.11l1 -11, .111cl 1l111ll lm' .1l1l' 111 l111I1'1 1111 l -r .1111l ll1L' src l I flu' l 111, l711l11111 1111-11111 a plafc 111' 1 1. lt ll.l5 l11'L'Il .1 11l.1c1' for 1111 111 l11111-r l'l'L'l'1lI'L' 1111 all lur 1' 11r'. lrll l'llfNlx'.lllf' :1111l 111-11l11ll1'. :1ls11 :1 11l11c1' In hvlp 1111' lm-11" 11111lA1' 11111l llll .111 111 llI'4'. llllllll 'Q1115 Al lul 111 1111- .11 1l11 1111-sc'11I t1111c 11111l l 11111 11111 will Il1l'llI'l ll lol 1111111 111 lzm-r 111111. fp 1 0 0. 10. 10. 10. 10 0 0 0 0 ,cg 0. 10 101 10. 10. 10. 10- 101 10. 101 101 NE C O G 111 111111, 11111 I M H fl U X O XY l l l. '. l 1' Ill 1 , U - , , O , , . . . fl If . . . O C 1-IF l.1'1' Sf.. S. XV, I , f, , O ' , 1 1 I 4, TI " I.1-1-51111111111 o 1- 1 - 1 0 v 3, 1 l' ' . ' l .11 . 1 o - - . . . 0 RX. U, -lf RA, 23h-l O o Q21 YO! DO' NOK YO' 'Of UO' YU' iol 'Ol 301 DOJ :Q ,Oc :C Q4 :Qc xQf :Qc you :Ox :Qc :Om ,OJ fp 1 10. 10 0. 10. 101 101 10- 101 of 101 ucv Q . 10. 01 10. 10. 10. 101 101 10 101 101 NE 5 0 li 0 rw , 'W ' 11 K 11111 I me 111' E O 0 ll 1 ll -.,,,f-.U r1n1fl1n1c11l,1 5 O 0 0 ll 1 - ' 1 ll 3 ki A O . , . 1,1 . . . O . , , . , 5 ' ' o G 1 1 1 9 f, U 1 1, 1 l R ' V. Ilflx lofi . 1 , Gal. . 5 0 O T 111. 41511 Z D ,f 3 A ' f, 41 'C 'fF "f', 'C' Ot 101 1Q: Of Q Q 5 31 Q 9 Q1 V1 W C O O O O 7 .,, od L5111J.1X11U5.XN1D 1RLC.1x5 ..,. XXX X1K11J1x1. .'X1"1'O CQIMXSS 1NS'1'.X1.1.1-113 CX'prcxs 1771 CRANE AUTO PARTS CO 111 rp xx ll 1 11 N K I PFXT RONIIII' ULR MDX 1R11S1 RS r f0I71f7f 71 nt 17 I BENTEEN P T A XX 111 'HP 11111 'N PREEXI XN Fl R1NITI RF HDXIPXNX X11 111 Notlonol Honor Soclety IU . R114 '1 S11111' .111 1 1X1Ll1I 0111113 2118 1f11g1'w 11111 .XY 1. Rctg' S111 ', Str 'Q '1 .-Xw.. 41111 1'-141111111 R11111 CX. 1151 O1 'I'Ll11I1g 111 .-X114111111. N111Kk1111. .-X111g 111' '?Q,.,Fjk.,,,'CC:':',.o.Jl7C., C ,,,,'l':,'fQff1i'3C2f'QTSPi'ikfi L R'?'1T 'id' l,'fgT7'X'l,,7'-x4fTT: SOf7CQOC:.11f'kY'g A 'Y 14 11- - 31',i,f' T' CDO 'Q,1, i 1' 1 Y ,7 ,Qi1'. J If rf 111 f1 1' .1 111 ' III 1, fl E .1 Jr 1' .f r ' ., '1 , ...MMU 55 mr 1 U 1 U s O . . Y 1 U 1 1 .' . . . 5 A 5 1 U 1 O ,- . ,J gzk g, , , ,AWJ 3 U '-"'7'?"3 ff0fTlff11'f li' "' AW' T""wfTlf Q 111115 11.1,11'111x1 111 1.1. .... P1-1 11 O O v - A gmt! I atm: f1 1 XX II Xrwx ..,,, 1111 1511111111 -' 2 11111X .XNN111N1 ...,... X'111'1f111' ,. 1 A 4. A 1 ' 2 A V g XXA1111 4 1X'1'1.1: . ,... 111.1-. V N' .X1.111.1111.1 S1I'l'L'1. 5. XX, E f .- 1 111 5. 61111111141 I Z ,MI Q -- INT H,-Y ,-7, I ,IYWII-, ,- 57774 .K ,I. My-Y 5,--V-'gf jg f5cJf ! X fo fl au o -I xrxrx XXIII N. 1 Inf Nxmxxx mm N 1411 I III Xfazrnzrx I N IIIKI4 ll II C AIIQIIN. C K XIII Ric IIIIIII x I-I X I XX XXI 4 IINII XNIUNIJ I x III N I IxfII umm IICIJ XI ILII II xx IIIIII D ON I DW IxI INHIANI XxxI XIIIIIIIIIA SxI4xII X IIxIX NIAIII IN NIOII I XIIIKN BI I I3 SIIII.1.'-:UT Immx X AL CHAI' I XX I I X ff II- C7 H - , I IJ 10.1 IP . I To , ' 'I 'ami ............... ' I' ., I af . .... . .... . . . . I'I.fC1,'t IIITTY 7 'IIN ................ ICIVI. III, I5 . . . ...... . . . . . . . . I7 II'NI-. IIIAIIL 2 .- AR IJII'I'I"I'I III Ii xx I.I I4I.Ix I IN 1 fu, Ifnxx QINI NI "III Imx IIXIIIIW . 3 IIILIII I,I1s' I . . ' Q IfIIII'I.I,x IDI III Q .II'.' 1 QfII.xIII.IN If 'IxI, . . ' IfI.I. Q . Icls IiI,m's CLIx'IxN ciliflll. MII,I,I,II XY ' lI,I IIIIIX I.-,ox .II , Im' tI-3 III III 'Vox IIII II' I'IIIIIw IIIIIX I.III IIIIIAXIII' IIIIIIIIII I'IIIII:III-'I'T RAL, . IIvv1I,rIN 'S 1 . IfxI:I IIINIX IIIIIIII SNIIIII I IX ,II IIIxII:IIII H .. ' ',' ' CEIII-II.IIIx , , .IM fII,I.l ' xx Y ,, If xx CiI,fII'II YHI'I"I' II. I., XY JIJ f'l14ZL .,jQ2'iip, T,'1 ,,,, , ' .ff W ill' '-his-1" IIII 11 Og-2OL.-JOLJO410g..JClD O nf- FC C4 7Ck J DO STCJP DRINKING ITL You 1 Pot111111l Xl1ol111l11 XIISNNLI' Y11u1s1II tI11 l11llo11111 IIULSIIUIIS 111111 Fllllx I111111s1 1 111 t Ic'111 1t It 1 11111 1 11111 1 KS I1 1 1111 You 1lt11I11I 1 I1111 11111 11l1111 1xt111111I1 111111111 Do 1ou 11s1111 xour IIITIIIN .1111I f111:n1Is trslng, to help, 1 11111 1 1 ul 11111 I111 1I1111I1111 11s II11 III 1 Il 1 111111 1' llll t11t 1I1111 1r111Ix11111 1 11 HI IL N 111 DLS 11111 11111 hung IITKBPOIISIIJIL 311 X011 QXIIRTILIILL INQIII ll 1l!lllLi"1 lllkl ILIN OI OIILLIIIYIIIOII IIILI' 1 LILIYIULI 11 11111 IILQIII 111 Ll 111 rxous 1111I 1111t1I1l1 when xou I1111 gone 1 LLTIIIIT l11111t oI 111111 1111l1out 1I1111l111111 I1ut get 1cl11I soon 11111 1011 h11c h11I Queml 1I1111lxs 19 1I1111Ix11111 p Ll IIL 1 1 I11 s111 x111l1 1 1 11111 1 1111 11oI11 1' 1 1 111111 1s11I suflt 111111 111111 111111 1 th X 1 Cross Hoi C11 FX 11111 of 1 111 9111111111111 1 11111111111 1 111 1 1 1 1 1I1o III 1111 01111 It I IIIL I 1111s 111111111111 IS '1111c1I th1 IIIICRSI R1s111 1111 1111111 1 C'11I1n11 1ux1111ss 1 1 1111 I1 1 1 111111111 III X 1111 thro ,hc Sourh XX 11tc 01 phont XX Xlnut IH tor 1o11I11Ic11t11l 111to1n11t1on 111 p11s11n1l 1111111111111 F11l1l11 s111t 11111111 YLQIULSI WHITE CROSS ATLANTA GA SPN, SALEM VA ll 1 II11 IIIK 1 1 ll I 1 ll H N -XLFORD 1111161111 '-vQfTw0ff0r- ijporioc- L .23 f III 6 , :X ,,?Ck 13" 4 ,Ci Ji, A HGQ 2 Bfjgi O1 501 DCC, K YCK XOK 1Q1Y4iJ 0 3 O 5 I Q o Q q I Q J 0 3 1 , , ' , , x . . '.: 2 F 1 . 1 . , F I 2 5 f-, ,1 O A - - 1 - ' ' 9 I . I 1 U Q I. D1 4' tl ' "1 . ' l'1 C1111 '. " 1l111c7 O V 1. D1 ' 111' 111 511111 I1111 1111l1' 511 I'111F o ' ' I ' I x A 3. I71 ' INLII-Q' 11o1111sr LIIILI 111' to lic1'1 1111-111 111 '1 1otf I , I . I ,J Q 4. I 2 . , C 1, , 1, . . . ,'. , Sp .- - - - 1 I 5 D' . ' . ' . 1 Y ' 11 A I1. D1 I' I1-rl II1111 1I11'11' I5 s111111'th111g 11'1'1111g IWLII CLIIII 1'xpl11111 '11 I' 'Mp on 6 ' ' F I 7. D1 i 1 I-'ht I11-1,1111 I1'1111' 11111 11-11 crxous 111'x1 I11x'F II 1 b , . , O O - , . . 1 . . . . 1 A 8. D1 ' I1111I ll I1.111I1-1 111 sto 1 LITIIIIKIII, 1'11cI1 t11111' 11111 1 1111 1 I S . lung LIQQIIIIT . I 1 , l . 1 b 5 V. ls I ' 'A E alloc Inu 111111 I1111111' 11111I ILSII 's. I t 11111 11'1111't 111I11111 11: O A A . I f , . .' 1 . 1 . I V III. U1 - 1I1111la 1'.1II 1111 1111otI11'1 lllllll you h111111l11111' your I111111ly llllkl '11IS I11' o - - - 3 I6 ll. I ,' " '1 l:'f I1" '1' 1' 1' 17' 1 '1 'IF O lf. IJ I' 11' 1' fi 441 ' ' I' 1 'hh . li. Do vou I4111111' 111 111111 own 111i111l that vou 11111 sli11p111g? 0 O , . . l-I. II1. ' 'A 2, L1SS'I I - tlzy l .'t1Zg' " lou? V O O . - - 1 . A II Illia' 5' " ol 1I1u t11u1t1'1'11 11111-s111111s 11l1111'c 1111ply to you p1'1s111111IIy, 1111 1111' ll 1c111111I 5 11lc1l I'-it 15 t11111' 111 stop 111111' I-111 ho111I. 11s c1111t111u1'1I use 11I- 11lc1 I11I C1111 only l1'111I to 2 - ,lk . 4- . bt 5 . . . . . 9 A In I 5 ' " 111 11-11 1I111's 111-11t111c11t. .t C H1111 1 .p1t11I. " 1' 1 th 1 U g, 11l11 '- . R ' I- -I" 11'111o"I, with 1111 I'111tI1c1 1I1's11' or 111111115 I11 1 ' I111I 9 I .1 1' I . I l ' KI ' 1 I '1 1 I11 3,5 ' ' I 1 1 'ft "L 1 I I II II Q ot I . h I ' .111I 111111-5511 gl 1131 a11I 1' 1 : tI1111ta 1 I 11-1 1111 tI11' 3 . ' 1 3 ' 1 1 - ' 1 1 ' 3 1 ' ' ' '1 . 2 J Q 1 1 O 2 2 C U I 4 9 D o x O F' W -2' U' ll 1 2 "' 1 O A II ' . II U 4 1 Q I '- O V r ' Z I SUI H1 1I 'N.1I'lI. X I'. I7111- Xlllrw H1111 11I 1 1I1111 I 5' PI11 111- Xx..xlIlllI Til-If II1I '1 If. l.1'1- II1gI 11.15 X111 II ? TI I'I141I111 511I1'111 IfXL'l1. 1211 1 In Q 1 DF. . .'. . , " ' 1, J , . , 3 2 l'1111.111gI11 I'1I 1 ll N A271-112 .'11l,1111.1 ' I ,I O P, 5 2 Q :C J n'1'A4W'C" 'C :O 133.gif Gull' 'Q - V f 1, JC' 13C 'Z C' O' 131. . .Cf RSEVAS Sum I XII mtl ru 1 r C116 Graduate to Greater Savzrzgs at Bug Star Super Markets Lltle Star Food Stores Rogers Quality Food Shops Qx 'f.' ,,Qfx'iNf'i 7i3'3'iiffX'i,"fk ,YTA:zIf'fYYi'U'V,Tf.v!, 74Y"'7!'fiiy0fQQ12-x,Q1f Jfj1-i . . N NVC . ,AI QFS 4 Dl?.rXI-IiR W I --A I 'ms - Sr-Ile Alul' J, 1Hll.lfS 0 I' AIIQ 2 :md 150 1' Ullc ft' 5 f:'UfjNf5QQ'ffC,i fQ3'lZx'UC:"f"jQ:X9Ci'CCTCQN7fi5C i L,gfJCi3 DO Cunlpllments of the Dance 1311113 XX l I I PXIRONIXI OLR XIJXIRIISIRS fl' NER XL SPEC IU TX 10 mut 11111 1 IX'l13l1I OX L 1 rx 1 LULI I1 IX l X 1 Ir U1 mum ff lllll Um :lx U lm Dufl XX X1 1 KXO wwf! 171471 ll vlnstmh s Flouer gimp my SIT lh UlNlhl I ,ILXX LI RN 10 A 0 1, " S r' JL K' 1 4 I4 - :F 5 3 V ' tj 1 : V ' H M , 1' - J. - , H 1- J 1 A Q, S -4 L E- Q j iQ 1- 3 ". f 11 1 f- : Q ' : - -- 1' f A 1 : 1,1 - 1,2 " L Q 'f. 2 , ' 1 "' gl I -- - T , - 1 .3 1 I 4 7 'f - ' f -r -1 : -1 c .. -1 11 h 7 N -. ,.., ' , 1 - 1 '1 f L .. 11 , . 1 W V 1 1 L ff' L H ., I 1 .. .. , 'T 1 1 ,. If 1- '-' I 1 1 I '- Y f' 1 f . - V H - '1 '- ' 1 - 'T' ,.. 1 ,, , i h Y 11 I . f r, 7 If L., E H 11 1 f M , 1 .A ' K 1 ,,, I '- 1 - --4 1' f' V A 1-. J, F1 1 1 'J - 1 1 :V 3 1 f , ' 75 if . J - 4 , y " f 1 ' f1 4 : 1 ' . - f 1 -1 , 1 ' F' : H - 1. - R f - , 1 73 T Z- 'A f' L 1 r 3 ' n ..-.. -f ..., ' -- . " . 1 JI -- '-- 1 '-' ,.1 1 . 1 H 'A . W f- A :. , 1 . . 1. 41 1 . L M H . , F.. 11 1 f , . 1 1 14 I H A ,A 'j . .1 1 I 4 3 ,, ' 1 1 4 7 7 1 W , 1 , - ... 11 ' '-'A ' "1 1 ' ' s R K : 1' 1 " -.. 3 1 11 11 11 1 1. 1 fi 'L '1' 511 ' " 1. . 1 , J 1 fx L 9:1 A 44 L 1 Y 1, . D I f , 11 1 L2 -. f W- , 4 ,. . A 11 - 11 v 1 .. 73 ft f 3' 11 11 1: 1 :f " Z- fi 7 1 , - A - -, 1 . - E, f' TTT E L ' 2 1 1' 1 54 f -M 7' L ' I 7 . . - .2 - 4 A A 1 . .. - - , 1 "' 7 'E if 5 1' 1 1 ' A I 1 1' f, 5 '- -1 1 a ' . ' 1 P' 'M ' .I ,'A 1 ' . ' 1 1 1 1 1 4 111 11- 1111 111- -111 111, 1111, 1 1111 1111 1111 -u4,,,imgg'5O4J7 1 J' ' 11 T1 F - l ' , 1 1111. 11-N 111 -11 1.1 1 X! 1, 1111, , -0 1 03 04 yoC'4T:0ci9u 1 - ,, 11 1 1, 1 , , - - 1 ' ' 1 1' ' Q 1 1 S h - 1 f- 7 1 1,1 .A 1 1 1 1 V 4 '1 1 ' 1 x . 1 1, .. 3 1 , - . 1 ..4 1 1 171 1 ' ' 11 ' 5 1 1 - ' 1 . U f J' ' Z. 11 1 fi F1 A 1 1 'f L 11 11 ' - ' 1 . 1 H A 1 11 1 1, ' 5 , 1' 1 6 , 1 ' ' , l- A .- 11 , P- ' 11 ' ' 7 - 1' 11 1 f' fi' ' '1 ' - 1 Z .4 11 1 ' L. - ' - 1 1 T A Y .1 Z ,A F ,, i1 , -1 T 3 - 11 T T - 11 . 1 L - ' 1 Z " ' 1 , . 1 : Z 11 L :, , 1 1 u .1 .1 11 , - 1 - 1 'f 'I if 3 U '1 - " 1:-1 11 T : 11 1 5 ' 1 1' I 11 1, ,C F , 1 A Q -. . - Q , :ff A 1 1 Q 11 5 Q. w w - " 1 ' A I I 1 I I' ' U 1 " X. . , 1 f 4 11 1 1,1 1 F ff 3 g 11 5 - W 1 11 l 3 :' 4 :- 1 T ' l, 1 11 A F Q . 1 5' . 1 ,, X1 ' w. . 11 ' ' ' 3 1 1, 11 1 A Q f 4 1 f 1 7' . I 1- 1,1 q 11 . : 1 11 1 15 L1 11 1,11 1 1 1.1 11 11:1 111- f -me 1114 44111, ww aocjjgod 11 f ' J 1 Q 1 ,',5Ox7J1-"'DC1ii'.3f'ZfiljiWYXEQLJ 1",T1.T1' W1 ',W'3ff 'fl' "BO-g,QO'T'i?O1lQO-L, 3Of.,,10iDCC430f JDO' i01?,,10CZ,DOfl 1,1 rr 1 6 D O O O UI!! l'll ll ll,I0lI.f Plll0I'5 l'0lH 11 Nll 1 1 1111111 111 15111111111 C 1111 1111 111 11111 XXI CL11111 1111111 11111111 41 11 11111 1 1111 1 41 1115111 IJ 1 1 Xl 111111 1 X 1 111 N11 S 11 x 1 1 11111 1111111'1 1141111 S1 XLIIXLN X1 IIN' 1 111111 11" N IN H I-' 7' f ft g 4 C ,Cf 111 5 9 1 1 5 E N 2 J 1 F J I ' O 5 1 3 1 1 V 0 '3 '1 1 k J O Si ,K 1 - 0 2 1. 5 9 1 . E 9 1 1311 131 '11 Il 11,1 , 131111111 . O O 1 U 1 U 5 1'1'1 1 11111135 H ' IJ . ,11 9 Q 111.111 1f11111111.1.1. 151.11111 1.1. 1f1111.1,1' 1 1 1: , , . Q A . . ,1111 1 KN 1211 . ,'l"l' 2 .wx 5 if li, :1 1 XV 11.5 11N V 5 9 1, 11,11 11111 611' 11111 1311 ' 11 . 11x 5 J S11 1111.111 ' ,111 1. 11. ll ISIS 2 1 ,1 5, " 11l'I'1Y 111 111, 111' l,1111111'1"1' 1,II.1N ' 0 if 14.1.11 1 X11 ,'1'11N 1 1 ICIIN 0 2 A ,Q 1 111'1"1'1' x1l1,1X1 111111 511111 1 2 2 1 X 1 5 911 ."l1. . 111111 1'.11'1. P1111.1.11'1 2 q 1 1 1 ., , Q O 111I.l'Y l1111.1,"1, .'xI.l.1,N 51' 14.151, m 1 U C o , . 1 . 1 0 B1 . 1 . ox ' ..'. 11 11 U gg O 1 X1 11' 111lX'1l V1 JN 151111 51 11111"1'11 5 0 'W 1 1.111111 11l'l'I'I H ' S' , II O O if 11111 U. 1Jll.l. 1, 111 O E '1 3 o O r U 1 O 1 1 11 0 5 ,225 1121 i'L ifl'jl1'f fl"'?fC' x':"f'f, 'ffl-T 'ifigrwzl fC':I'QC'..-,'f'g,glilC KZ ll zC4T'Q 3 2 South Slde Clvltcln Club I X PAIRUNIII OLR XIDXI RI ISI RS Unlverslty System of Georglu INK INC 1 It XI 4 1 X II FII: XIIN, Jzc r I I.'f111f1"1n11"1!.-A . f . o "I1L'lI.I1I-',IiS41I Ml JI IIB l'I'I4I',If. 'SI III"- 'll .:'CQQ'.l'f'Q1Y,,lCi.i'.QS'i. Q-1,,,' 7,7 lY,,Q'S iifirxfrrm' ',f, f' Q, ,,Q . ifjxfgil. f, C'f,lYf'.17f'l1i S ii' Y fr ir 71777 if Yflil' 7, . I Q Ni ' 1' 'Il IDI-.IJ .XII.llI.l I'.xI111N11111 1k'1111'r II'X 1Iit'l1I.I.I-XII-Q IIX11 4fI.1w1 IiX'IiXI.' Q lfUI.I.IfC1If II.L1IL' .XIILTII 11111 .1111I I'-.XUIIIIIQI I r 1I111w x1111Ic111w ut' XII. 111.1 111rlm1111I11.111.1r1'.1v.I111xx1xI1I11111I4c11'c11'I4 III . II. XY ' Iwr lf.1I.1I11:g11n' ID11. Ci11111r.1 XI. SP 1 X. 111 10 I.11 1 11 83111111 111 fi111rg1.1 .AXII.IIlI.l. Cam Il 01111 ? .JO 01 104. POL4JO4 O O F O OCQQOQTQ C lO fD C'.iLm OgI3'CxI if 7C+ Cp ,-,1FFQQ0"j,-121. , ,-Q' 7, Of"-5Ofx Hit O O 1O'+,2OQ OC 104, DOL'-:Ok :OCS 9 6 I.111Iy I".111I111I111cr .1X111I111I1111cc Service Q 6 6 J AUSTIN DILLON CO I NI IXI INR C If III -IIN!! 1 N 11x 1 707 I'r1or Stflkl S XX Allmm lvcorgm L 5' Ok..JO 5 C207 POQLPC PATRONIII ULR ADVI RT ISI Rb po C of J M DUNN GROCERYAND MARKET C 1 ll XIIJIIISSI c 7 I 1 N I1 11 X Q Illl 1 1 1111 ul I X X X I X H1114 tl ..f of Q ogy od I 1 U I 5 if Q I"Lf. ' 'QI .' . Ii I" HRS V " 9 , 11.1 1 .11111 5 1 11 I V L , . Q J o Q I. ,'x.l','II. I,ILI. .,l'1':". F .. 1' 1' 1 ., I 9 O O ,,Ci7O'f"5f,' YWSCZDIN 'C4ig5O O 475 O Y 4 O O , 1 Of O O O O JO 703 1 , - . , - 1 . - . I I . . ' I. 1 ', 4 O O O1 D Ci Ol O " O O O O O4 O C O O DO DO O iOc 1 QD U o O . I 1 I . 9 1 . . . Y O 5 I'1'I1'11I111111- .-XM. 3If4 S500 'I1111I 111 R11411I 1 .1 . "II A I, . F S'I'.'II'I.I .XYI IQXYVH' f1RfJliI RIIzS. NIIi.'X'I'5. I-'I'.I'.IJS, IDIUQKS SIQNI llill S .NNI5 IJONIIiS'l'I1l I' 'IQMS 9 J U1 11111111 II1111 .111 1111111 IIIIIIN 11 .III NI11111 111. IYIII 11 11 1111I11'1I .1 11I1.1x1111' 111 I1.111- II11 i3IINIIK'.LIL' 111 Q 11 -1111113 111 111 IIIL I1111 11I1 111.111 1'1111111111111111x III 111111111 ti- 11111. .IIIII II 11 -1111 .IIIII 111 IIl.lIIII.IlII li 'I 21111111111 111 1I1g1111. III I11111111g 1111I1 1I11 IIIQII 111111.13 111 1I11 111-111111 111 111111 O L . U WUI' XIII. IYYIII 11 III XIXKI 111111 IIRIDI Il IIIQINI1 IIII l1,XI.I. I'I IY HDR , D X I1Il.IX'II'1 511111121 XIII' XYII.I. .XI'I'IiI lII.X'I'I' O 1 II'l.II'II11YI. .XINI IITI V 1 O 5 I21:: I1' .NI 1111.111x 1111: I1.. W XX.IIII 111:11 .111111.1111111I. XY1'1I11I 11111 1111111 1-1 .X1I.1111x11II1' 1111 11111I.I1Ic A U 4.1111 1111Qx. :1111 111 11.11 .11 .1 1111I1f11 1111.111 NI11111I1I. .1111I I111111111 111 VIII. I1111g .11q11.11111.11111' .111I 11- 1 ' 1 I ' 5 O IIIL' ,X1I.1111x11II1 C11111111111113. ' E XVI. .XRI NON' .X I'.XR'I'1JI NTJIIIQ 1if7NISIl'Nl'I1 NIJ Q XVI W ,IU III ISI Il .X5 NL'1iII II1.- N111 N101 1.111I1 .1 111.1- X111111111I1111 111 I'111111I1I1111. .1111I 1 x1111I1 111 .X11111111.1111111 IE U XVIIIIIIXIIN XIII' 5 3 I M.l11x 11111111 Z 'I. l'111x111, 1 14 ' II 1 5 Q 1 f, 11 fI'l'.l,1',T'li1fQA'f'f:zZQl1'7' CL-, l,f'CQ-Aff.41Q11' J ,Q ,f ,, 1111, Y,-J" 1 , 'I' C O C 'Of' 5 "DC4"'f'1,1a ' Ok 'Of , nF',,ix'f"iLxQ" 7704 7"1 1 L , .1 VN 3 11 5 f, Q 0 1, 1, U 11 c o f 0 15 1 V1 1, 1 11 11 V o '1 I Q n o . X 1 5 1 J A - , A Compliments 1 m...,-.,.. f South: rn Hmm fllI'IllN1llIl,2N Sllll 4 l88a SOUTHERN DAIRIES K ' IJUXKXIKJXXX i1x111 X 1+13 g XJ O 5 L30 PXIHONIIP Ol 11 XDX1 111 ISFRS 'DO 14.2 1.12 ..2O 112 9.2134 O IN 41 111 If 1 c 111x1 311411 1 1 1111111 X1 Nx 1 11111111 X I 1 A11 K fTC 1,1 1 CNOCLTW1' ' '10 i"'3'.ii-C-,ffoi-Of,i,'1'1 , 1 1 T151 "W -Q -CW 1, L1 O Q O OIT 1, ' 1.111-5-4 . y as S 1 C A -1 A V7 U VA' 11 1 11 L1 Q 11 1 12 0 111 . x U E ' L 9 F1 3 11 1 " 1, . . , 1 1' V 1 - 5- 1. o Q Q ' Y A 1 1A U 11 . - Q Q ' 1 1 O Q . 1 , 13 1, U 1, 1-I o 9, o 11 11 1 1 1 11 11 3 1 51111111 IN l'Il1 .X'I1. N11 .'X111,.1 5 Q U 1.1 ,-1 p 1 U , ... , . 11 11 ' , . L 8 Q O Q H U U - 111 t 1.1117 U 11 3 3 O . , .. . , ff n U '11111,. IL 11 11 U c 5 if Q O 11 1 1 E Q 5 o 1, A 1, O 1 Xi ki' 'TY 1, Wi. in L' fx., :,f'2F V3 giitl 'O+liQ Qi SX' -fQl 'QAQJ Zgqlff ,A 701 2 if C' 507 K V04 W Cy 1 . 1 1 1 Y 1 . 1 . 1 1 if A .1 A 1 1, .A A A A slzfl O CL x,.JC C i' pid 1C1 fC 1Cg,.fC- '14 Vff IC ICQ O1 JCCZL '21 104 7 . 2 11 E 2 G 2 W 1 1, H D V 5 f,X1l11 1111: 1 111 . . , ..........,.. I 1' 'j111'1'11t 3 W . , ,1 171' ,111 5111 ,1xl. N11 , ............ 1 111-l'r'.1'1dw11 L1 5 111 '1'11' ' . 1 11.1. .... . ........ fe' ' 111' -'l'1'f'11,1' lI't'l' 2 111111111 4111111.11 ....... ........ . Ygl.-11t .11 111,11 r 3 l'.Lf,N1'1,1.1 . ...,..,........ , "1 I1 A ,J Z O f- 'X 11111-.111 11411 1x 111111. 111111111 :' I .111 1111111111 11111111 1-111111 f A 111111 1111111111111 x111.111 15111111111 W 11111121 111x1111111x 1111111 1 11 i ' 111111 11111 1'1111 1111111111 ' J 11116111 N111111:1.111 511i'11'1 1111111.11111 'A 9 111111 I11x 5111111 111111111 x11N111X 7 1 111111 1'1111111' 111111111111111x Y E 111111 1'1-.1111111: 111111111 821111111111 5 131:11 R1N1111 111111 111IXI 5 ,X-111413111 Y111: '1111 1 2 ' 11XN:1I1 N1 111' 1111 :11 111-111111-. I 121.11 5111111111 1'11:1 '1N1:1111.111x Q T XI1.11I11'11I11 1111111111P1'111 J 1111 11111111 5 Q55 .115 :.lfC,',f, 1. , ,Q f,'O1.'ZL 'V Q Yflwiz m:f,Q1I.'QiQf- Z .I1Q,.1.,L, , .'L1.,Q ,' . '41 LflfQCjCQflwl,.1i Lil ' 177, '2LlL1 zl'f,f f,3OL.JOf mo of-101 ,Q cpf'w0f Q QQ o'g,,w3f,,,.pog- 0 ., O O Q. 0, 0,3 G, , O ,Gig U C 9 f 6 9 6 5 GEORGIA f 1 6 V L 1 2 5' , L, TENT AND Awum Co O l X pruw 1 7 D od! P'XTPxfJXIZI'L OUR XDX ERTISERS C OI 04-dgrffor-sq:-'10 ERNEST G BEAUDRY O O ox Strut N O O X IJ SI IUHD DLA O 1 m O G O po .1 H8 Q 5 1 Q e Q M, ,A ,. ,, 6 -Ja . . .A , . , .I. Sh. 3 A Q ct ' -P 'VI V J O 9 Q Ei 5 2 O PO' Of 'O MDC, O4 BO O O O O O O O D O O O O O O O O O Y F04 0 o 0 o o o o o o 0 o o o o 0 0 O of wo ,of ok o , 5 O O O O - Q ' 0 . mail.-3 --..'.w. 5 Q . V o V V. W. -. .. - - - - 5 A AlI-AA IA 5 UI, 11,3 4 4 Llzli ' if - l . lJlf'-'1941 5 U - 5 W M W 5 ,Jef fo o o .mf wc' M, 'ogg' ,Q 'u.,,,:ff foie' cg- :f .gr--,LQ ,,, ,- Q ,Q ,gd 1 X1 11 1 1 1X1 XN1 Klll 111 1 1 NN. KN 11 N1 XIN 011111141111 IW Il PN IX X1 N bi 1X1N 111 XXI X J11N 1 JC KN 1 I I n, f . u 11 -Q1 V1-IN1 11XlllXN1X c1I1NN 11.1N N1 111111111 I1-1x 111111 151- 111 11X1'X1N 111.11131 X1111'11x XY1 111 1'11i 11 1111.1 C1 111,1x X1 IIIN 1".ll.1N1 lx 1' 11114111111 X11111l 111111 1'x1:1111 1111111 N111 1, 51 11 11111N111l f11.N1YX 1j1lll.l.l1'N 14-.1,11X 1 V11 X1 1'1 1111 1,1lN111 1'11111.1x 11111111 11' 1 1111111 x111i1 17111x11k 1711-11.11 K111c1'1.1, 1111.1v1'111 1S1'1'111' .X 1911 1 X'114X 1'f , N115- 11' .I11 1111111 li1'1111w 1l11111111x 1'1f.1,1 1711111 151111 S1 mx 111111 11xr.:1:1 1111!N gl1l'11YN 1 IIN 111f111L1Gl1 1'i1lXN41x XX'x1J111:x 111111 1.111 11111. 111 11. 1i1N1, 11111 11. x111lEl11,I.. 'IL hcl' rf, "tri, ,,, Tin ,Y , ' Y' .Y 1. , YTVQVY GQO4 O O P01 H04 YO, O O PGCI,.DO4 304 O O PDQ 301. D01 PO O lOg.JOLY.JOk?2OLT:O42Oig O O O OIHIJ lfnerlld 0 Junmr EIVIIE-IH Club NI IINUX 1I ISI NUI Ll I xx1f1Ax1 I XIHXXIN 11 X111 A XIKI4 NI 'X xxmx II If KINN NI 1111 hum mx XI 1 X XX INI mu HEAD llc 1 cn! All 4 III 3442111111 Tllllallltl K Iltlplzllll I U I un X 11- L SIIIXX IIXINIX Ia Nlt X :O 3 ocpo oa...,Ao PA'I RONILF OUR ADVI RTISFRS x SIU Illl XIIILIIS Ixmm Ihllon XI1I1111 OIIIKILIYIIISILFS r IL Q0 Of '35 fffm mu nf 'Sol Iohcn BHWIIL Shop 1ormIo11 S1 ,Au I BUBBX PIINPR H UNI' IURDUN Og oiibciuoinocy .2 O QDOQizC'QNO O O CJ Q O Oi-.JO FI Xl DF NI XRTIN Og..:O ,DO C O I FUN FII KMBF RS ST XNLPX DY FR O III I BII LX BARRON ALBFRT Dl 'Nf AIN 'A O O DO a I I 4 6 IIPRBPIQI ll RPIN dll! Dlfl URI-S SIRI UN O O O O O 5 od Oo o ocw po o oc fps o o o o o oq pm ,of fm A04 A01 A01 AOA A04 Am Ao. AO. A04 AOA A I A I, I A , A ,. 0 6 J fu Fw ' ., O ' O O V U1 O Aa '1' 0 5 ' 5 . .A A , A 1 :. O 9 5 O A1 5 O ' " 5 -A ' 1 A ,. 2 A O rfif':2::Ti V X V -L- I4 "' 'TI A I fl - I f I H I 0 '1 'i . 0 V 0 V- ,, A V : C. F - 3 ,, f , o A A ., 0 A ,, V., O : S -4 -4 v : A ' N ' ' I I '1 4 4 Q fi - : V A ' E . ' , ' A 0 -4 1 4 : ::':f:'- - o , , 0 5 . O . , .. , A 1 - - A IV 4 w O A I 0 A .... 0 ,,--A: I - X I A A ,I A V V A, . ln, ,,, -,, A, u l x , C' I f c Z : F 1' V S' 15' 'Q f f o : V o A ' 6 A A V A ,1 - I Z A -E "' Z H A ' N 0 A ' - O A A A o , 4 j T' . , ', N - '. A- A A, ' A V . L .Q ,. I -' 2 . ' - A V 7 " ' 0 : ' .. 7 , 9 .' N V o w 1, V O ff V h- V A 1 -, :Af ,, SJ 1-. 9 " ' ' ' '-1 I A, Q I ' wg ,1 f, I 'Tj ' 1' L. ' I. A , A , J1 1 O ... 4 - O A O o :: f I G- " f f A 0 A A ' o Q.. . -4 - I V A o . -' 3 ' 0 o A o A: , J ' , o 19 A : 0 ,. Z ' , V . c.. V, N V W o r-' . ' 0 - 0 - O V - 'fwfr--"7 . I Q o o o 'L' ...-- V "-- , '1 A I ,'E ' I 2 . . , I . 0 - " : 3 A : ' . I I, ' V A -1 I : E ' - A . AA A - ., . Q10-io foiofio , 9" :: Q' f f 3 ' . - .S : o , - .,,,- , ' - A z ---- "' ff - X : ' l' 'f ' . - fpoimiocxl pocixoimcg po oinocv pocinoi:ocQ , -.-.- : 3 A : A, - I . ,I o T 4 .A 2 - A . A , z 4 4 E . l , w -I E: o Q o H A A - ' . 'A o I o o I A A A . , AI II J U' V - 1A Q o o 0 ' o A o 7 o IA 9 A , . J x. 1 Q --1 o V o - ,. A o 9 ' o o o ' -, I, 'I' A Q ' K . Q L4 II Q ' A . I V V . V , A 0 - o 5 V O A, 5 V O " f-' T V -7---f--- A S A -j Q A I I o A -A I o A I I o :ig-L',. 111' 2' -1 I 'Ig' V 3 - . I .4 . I .. I A - Z A r L - h I . . V 1 I -: .'.: "'1'I.: j A+-EI: L77-At I V A- ' A A A . A .. f f . . . '3t'. 215 9 "N: 6 9 -'Nz 5 9 :uw 6 A ' ., f:'7'E 'Nl ' V ' Q N ' I-1 : N ' K 51: N A "',.. 7, A- 7-3+ " - ' ' . V: , ,X , AVF , ,UVA , L36 -.- 1-j 0 f -1 ,, I. O A . O : 0 N- V . V. - - -5 f F' ,A A A: o A - 9 A 1 - - o A , - o .1 .A - AA 3 , -4 - 4x ,U . . V , , Z- I 4 1 o , -L V o ' ' Q V o . ' 5 V o F1' A V -,- I A 0 A A. , O A I, 1, O A A, , O A ' I. X A - A I - A 9 1 A A . 1 . . . , I , 1 U 2 o 'A o . o 1 o V o A1 A A . Q A Q O A A 9 . IA 6 L 5 o o V 0 O A O O A A I V 1 , , . o ' o o V o o A , A, . O , 11 A 1 , 1, . . 51 , V , QDOQ 6 wcg md! Qiwio od Q30 olocy Qnoczo Do o o QCKN1 o oflior-'wo o o o Cnmplmu nts 0 IJCDRIS XIDXXIS XXX IGI XXI IRI ISI XXRI X II XXC XXX IIIC IS IIXIH RII XXX XX DRI IJLICJRI XIXRX PRXXC IS H CJXIJ C XRCJI XX C XRIJXI R IX XIX C XXXXX Q IIX ' IX II XII RIC H XRID IXRRI XIXRX ICDRIJXX RCLSI CXIXIX XIXS X X XII XS I S' XR IX IJ X XI SIRIC RI X SI I 'X X SXX X XIX I XXX XI XRICJX XCJL XC XIXRX I 5 ' 1 .X f C-I XX XII X11 IMI, l,.. ..... . . . . . . . I 1 I IJ 1111 X11 CXIC .............,, I 1 1 If 1-11111 IIXICl'II' . . , . . . . . . , . . . . X I 1 I 11.1, X II1,1X111x rzxl ,,.........,. I II I 5 1 3 XIIX : UXXIIX if .'.'C7.' I4II.I.X' Q ' i.'SIIII' IXII.I.' , mx X' 11, 1. mx I,CJL'IS X11aX'11111111 l.1XXI ci 1- '1 .XXI RIXX' X II,I.Q.-XI XI:X 'f1.X , 1:11111-1 CTII.'XRI.IiS 1111, I fl Q 'a Q 1111s 111, RC1Ii 11o11,X1r1a 1-3s'1'1as IIXIXIX' 1f1Q111. I I ' ' , Q i ig p ' XX',11.1,,X1:1a 1111111 :I 11 IXXX 'IIB S1 ITIRI I.I. ' 1, :XX ISIIIX' 5bI1xXXI'III'IIIJ IQIDIJIIQ CIRICICQ ISIQTTX' 1 ' , X111,1X1 1-111 I 111 1111 ICI,X,' 3 5 .1.. :XX .CN12 ,ws C1I-,- RICiIif 'IX'I' S.1XR.' III:.fXRID 1111, 31311 r , , i'I"I' I1IC'I"I'X' XX'C7CDI.IfX . , 'X1'1x'1'1z11111 11' 'CJXI 'l'L.1u-lltl. fompl :mfr f RUSSELL JOHNSON NITA and BILL BILL? PEEK Luck to ya' O C ,1,f1,m,- If F nplzmcnzx of BOBBY McLENDON 11 LEE HUGH PATTERSON BRUCEHSCHELL Compl 11' ts of ff F1 NYM!! I' BETTY ANN HUNT FRANCES and and BETTY J BELL FRANK C0771f'11f77C'71!S f F0 'P1""f"'-' ll FRED WAITS and STEINICHEN MILDRED HARPER JACK 81 JOYCE PATRONILE OUR ADVERTISERS Camp! 1- 5 I' rzplz ef: of DONALD GRAY RONALD NELMS and DAVID PATTERSON Lois FENTRESS NEIL COMPTON 1 nfl: r BETTY and FRED CLARICE 11111 HARVEY JACK KELLY Ledbetter Fumlture Company and GRIFFIN ROBERTS f-1 Mar tt 'Street NI X N-fam 4777 pain ci EY ELYN WEST and CLIFFORD FULLER X: nm C 142 630 101 101 101 10 101 1 1 1 101 mg G01 101 1 1 101 101 101 101 101 0 0 0 1 - , ln 0 . 1 o U O d '91 Q 101 O1 101 19. 101 101 101 101 1 1 101 1 gj QD- T- - -0- -0- 101 101 101 -0- -0- -0 101 01 1 1 101 101 101 1 - 1 1 mb GO- -0- - -o- -0- -0- -0- -0- -0- -0 . 0 o . 0 n U U ,o 1 . . . of . . . U O 0 Q 10. 10. 10. 101 191 101 101 101 101 101 109 E- -0- - -o- -0- -0- -0- -0- -0- - 101 1 101 101 101 101 101 101 1 1 mg G04 -0- 1 - -Of -0- -O1 -Of 4 o O , in 11 U U ,mr 1 0 H O A I o Q 101 1 101 101 101 101 101 101 1 1 101 10CD QD- 101 1 101 101 101 101 1 1 101 101 1 1 1 1 101 101 101 101 1 1 1 1 mb G01 101 10 1 101 101 101 101 1 0 o 0 . 0 U U 1 n 0 E o 0 U7 101 101 101 101 101 101 1 101 103 Q31 1 01 101 101 101 101 101 101 1 1 1 101 1 1 1 1 101 .01 .01 1111 10 1 101 111Q 6:01 -0- - - 10- -0- -0- -0- -o- -0 , o 0 . nn 111 of U U 107 N1 V1 I U 0 a 0 ' 10. 11,1 10. 10. 1.1. 10. 10. 1 . 10. . 4 QD- 1 - -0- -0- -0- -0- -0- -0- - ,O , , ,O ,o, , K ,o, ,o, , ,o, ,cb fo- 101 01 101 10- 101 101 1 o 1 - 0 f,on1plmc11I.v Co 1 'nz nl: of U H f O 0 . . . 0 . . . r U U O O ,OK I y 1 ,Oc ,ol ,cl xo' ,ox ,oi ,OJ Q31 1 101 101 101 101 101 101 101 101 ,O K K i I I 1 l l K K ,ob F01 101 1 1 1 101 101 1 101 1 1 1 0 1 - U W Cnmpllnlrntx of 0 o 7, A ic 3 0 A A I XY- U Q51 1 01 101 101 101 101 101 101 101 o - U G01 101 101 101 101 101 101 1 1 1 0 1 0 Complzrncntx of 1 L .' In 1 1.1, U 0 O 101 1 1 1 1 1 1 1 01 101 1059 31 1 1 101 101 101 101 101 101 101 101 X IN INIHM LIN, IMUUUM At lan tg f


Suggestions in the Fulton High School - Forum Yearbook (Atlanta, GA) collection:

Fulton High School - Forum Yearbook (Atlanta, GA) online yearbook collection, 1933 Edition, Page 1

1933

Fulton High School - Forum Yearbook (Atlanta, GA) online yearbook collection, 1936 Edition, Page 1

1936

Fulton High School - Forum Yearbook (Atlanta, GA) online yearbook collection, 1946 Edition, Page 1

1946

Fulton High School - Forum Yearbook (Atlanta, GA) online yearbook collection, 1948 Edition, Page 1

1948

Fulton High School - Forum Yearbook (Atlanta, GA) online yearbook collection, 1949 Edition, Page 1

1949

Fulton High School - Forum Yearbook (Atlanta, GA) online yearbook collection, 1956 Edition, Page 1

1956

1985 Edition, online yearbooks, online annuals 1970 Edition, online yearbooks, online annuals 1972 Edition, online yearbooks, online annuals 1965 Edition, online yearbooks, online annuals 1983 Edition, online yearbooks, online annuals 1983 Edition, online yearbooks, online annuals
FIND FRIENDS AND CLASMATES GENEALOGY ARCHIVE REUNION PLANNING
Are you trying to find old school friends, old classmates, fellow servicemen or shipmates? Do you want to see past girlfriends or boyfriends? Relive homecoming, prom, graduation, and other moments on campus captured in yearbook pictures. Revisit your fraternity or sorority and see familiar places. See members of old school clubs and relive old times. Start your search today! Looking for old family members and relatives? Do you want to find pictures of parents or grandparents when they were in school? Want to find out what hairstyle was popular in the 1920s? E-Yearbook.com has a wealth of genealogy information spanning over a century for many schools with full text search. Use our online Genealogy Resource to uncover history quickly! Are you planning a reunion and need assistance? E-Yearbook.com can help you with scanning and providing access to yearbook images for promotional materials and activities. We can provide you with an electronic version of your yearbook that can assist you with reunion planning. E-Yearbook.com will also publish the yearbook images online for people to share and enjoy.