Fulton High School - Forum Yearbook (Atlanta, GA)

 - Class of 1931

Page 1 of 140

 

Fulton High School - Forum Yearbook (Atlanta, GA) online yearbook collection, 1931 Edition, Cover
CoverPage 6, 1931 Edition, Fulton High School - Forum Yearbook (Atlanta, GA) online yearbook collectionPage 7, 1931 Edition, Fulton High School - Forum Yearbook (Atlanta, GA) online yearbook collection
Pages 6 - 7

Page 10, 1931 Edition, Fulton High School - Forum Yearbook (Atlanta, GA) online yearbook collectionPage 11, 1931 Edition, Fulton High School - Forum Yearbook (Atlanta, GA) online yearbook collection
Pages 10 - 11

Page 14, 1931 Edition, Fulton High School - Forum Yearbook (Atlanta, GA) online yearbook collectionPage 15, 1931 Edition, Fulton High School - Forum Yearbook (Atlanta, GA) online yearbook collection
Pages 14 - 15

Page 8, 1931 Edition, Fulton High School - Forum Yearbook (Atlanta, GA) online yearbook collectionPage 9, 1931 Edition, Fulton High School - Forum Yearbook (Atlanta, GA) online yearbook collection
Pages 8 - 9
Page 12, 1931 Edition, Fulton High School - Forum Yearbook (Atlanta, GA) online yearbook collectionPage 13, 1931 Edition, Fulton High School - Forum Yearbook (Atlanta, GA) online yearbook collection
Pages 12 - 13
Page 16, 1931 Edition, Fulton High School - Forum Yearbook (Atlanta, GA) online yearbook collectionPage 17, 1931 Edition, Fulton High School - Forum Yearbook (Atlanta, GA) online yearbook collection
Pages 16 - 17

Text from Pages 1 - 140 of the 1931 volume:

f'N Mfr af I, uf ,r ff U F I Y VUIWIQIKQIII vx' . ,,' Ummm Mmm I1 . . 4"",, ,' f,fz1ff,'-111 LM ff 4!"l'V'fV V Vu: Xll :r HVJMIQ' 1' liz,-,mfr U ll mf. ,. ,, gigs F If ff . 1' FIIIIIKIFIUXIUR I XIlXXIXfIlX 1 N N V '1 T K v I W 4. 4 ,J ,L 4 L X'Ul,l'XllQ IX, mug: f,!f."f." .".X 'ff ' fz 1' 'Nw 51uQiu11 H113 I-'l'lfl'HX lllfill SQKIIKJHI, , , IbQ1,' FD 111 1111 11 1 XX R xx :Mmm WW E1 X ,A NW, ,W fvffffff 1 C., 1115 ,. 4 1 ff Z' 11 rf? 1' f f 1111 111 if df W XZ!-1 1 1 1 11 1 1 11 1 1 I' 111 1111 1 111111 1 I 1 1 NI l11111xxx1 XX I I XL IXN11 fy vm 'Yr"', , W Xl 1 KN i 1 Q1 .,- J" fkigx 'N - " 1 15' ers 1: 5415 1 2- ll X f Q 1 In 'T X-5' 1 1 1 1 H aw 1 1 ,,, 1"i w? 1 1 S ff' -F my 1,1 ,511 1 ---W iff? I ll Q 1j11!,-1 qjlyj 1 f 1 ffl fEf'1Nk"1 311111, , 1 gf. fl,4311x,11: 1 1 k Qi' 191.1 1 11 ++f?5,L Agn: '11 1' -, I I - ,Q',k -ggi., .W ' ,f ,,, , 1 f . 1. 1 1 f",L.1!'r X QMKW1 4, x,I:.:'5-VJ. 4, I l' G 'Af n '31 -MAME ,'1- 9 c- - ',"'z f f ' 1 1 , r . , , 'f"1f,1 1 11 -fl. 1 .I av 1 11 1, ,ISA ,Wx I 5 if Eg- A"!! .. ' ff 42.111 1 n .J ,J L D I C QX I I U N ,ll 111111 11j1j111'1'11111111 111 111111 M1111 11 111 1 ig'111'1s 111 f115111111':111,'1 1111 A111111 11.111111 f,l11' 1711' 111'.'1l111'-1' 111 1 11 1 1 111111 11111' lt'1111' -tor, 1111' ,111-111, 1!lYl!Al'111 1111.2 fllt' -1111 'ZV1111 1' 11-1 1111' Hl'x11'1l11l" 111 11' 11111111111 111111 111, 1111111111"x' 111x11'111'1111'.-. I51:1111x1111i1: Ci13x1,14x1 W. R. Dx. Illil, 51,1 :1ixx'1' R. I,. C.XXIl'lil'fl,I. I.II',l"l'lCYXX"I' li. I,. I-'1'1.1,111z fl '.,.... N .. ' f 2 .Q- f ng 'vu 2 31- --sw 55'-S N41 'fi' ' 'I-f"' , 1' A 1 K ff: V ' 1,. --af - , - if 2 L ' 5- . V Q5 A- fyggffi , , 1 1. - , . ' K ,AR . .- -., f .vs - ' ,- ' i7""7iL. C-'-" N ,1"5'fr. - 5, , -,..,,v 2 - - ga? ' .3251 --- ,,, EL? ' ' :A FT- ., ,N'f'.x . i3.L jx. 5-F '53 Q"Nv 'Xxfs E VN 1 111111 tl 1111111 1 ll 1 1 1111111 111 111111 1 1 1 111 11111 1 111 1 1 1 1 1 111 11 1 1 1 I1 1 L. 1 x 1 111111 1111111 1111 .11 11111 1 X 1 1 1 11111 1 1 .1 1 1 1 11 111 l ll I x 1 1 11 11111111 11111111111 1 I1 1111 1 I 1 1 1 1 1 1 11111 1 1 1 ' 1 Y Q 1 ,K Vff' Y KAY vlx ' riff' I R YV A .l.1.'1 11.1 1111' 1111111110111 1711111.31 11.1. 1111' .f111'1'11'11111 111'1' 1'1'111'1'11'11 11l1'1 i 1 , ffl 111'1' I11' 111111 51111111 1111783 1A1'111'l'11'1l 1111-1 5 1'x 1 1', 1111' 1'x41Rl'XI. '1111' 111'1'-1111 tw 11111 111' 1111 ': Dill." 111'1' 1'1'111'1'11'11 111 1111' 11111'1'1'1'111 111111 111' 111'1v1111.f 111' 11111.V111' 111'111'1111'.v 11141, 1'1'111'1'11'11 111 1111' 511111111 111'1'1111'1 111 11111' 11, .11111 11"Y 111111111111, 11111,111111l',YTi'11111.111'11I1'X'1 1111 115' 1111' 'l'111'111I1.N' .v111111111.f. 11151 111' 1111' 111111131 11.1 1111' .-'111'1'11'11111 111' ' "111'11'11, .VII if 1111' 1'l1111fl' 111. 11111' 111.11 I"111'l'XI iL'111'. l1117 ff ' b fv 1 1' 111111' l"111'1 xl, TL'1'1lI"'1' 11'11'1 111 11111 ' 1111 11111,v1' 111111.15 11111 "11111 11111" 1117 I1 1'11 1111'l1 11'1'111'11 111. 111' 111'11'z'1111'.v 111111 1"I.1l"11.f 111' 1111111 111111111 1111', 11 1v111'1'11111,' 11111,v1' 111' 11115 lx' '111'. 11, 11-11' 111 " 1 ' , 1 1'. 11111 ', y1111 1'1 1'1111 111111 1'11111,v 111111111 1111' 1"1'1111.V 111. VV11111' .v'111111 1'YJ', for .Q111111 '1'1'1 111111 11111' 1ll1'111.'1' ff A' 1'111'11. O X ff ffx f fa X fk X awww if iw s Q .,,.,, KX KX J LN Q,xjM A X , Q mb Q49 F UQ 4 W W F lzlllfffl 1 llffmnl IM! mx Of g11111,xf1f1o1zx Fffzlflzl rw V v , v f , '- XC V -. f' ' X , 7, "" '!'f'fV' fl V p e 'A 'f' 1 I f, ,,f , ,riff ",v,-U -I If? ff ,Iggy fri? A ivlffif 'fzf"" fZ4 FXR , f " " "VW, "ff Q5 f 7, 'fa----"" h f ' i ir 'ifi777z R aff ? , ,f L,-f ,fi ,ff V '. 2717i A W4 ,fj,iz?f" A , 1, LZ-, f ' ,.-1' 4? 3 , "ff 5 fQfWQ?!5 f16?f7 T -j f R, JAH' , 3-:, ' A -33- 1 E I i X -1 5 r , i i: AJ fl' j - cj L" .KE xx. X: ' -5 : ju, 'QWHV S fg 9 il 'ff sim- ,f f Ml xv :WEN S EN g i I ilifaii-.il'.i f 'V I I X ' j ' Y , 'fa X x X I X X X ' ' x - ll .. Q X -X 1 R K 1,52- 47 Y NM 55131. ' 4.7. D, Fm ' JJ 4 , .I' L, ull ll . I W T N I , N 1' ' I , Cff .v.Ve'.v Fzll'll!f1l 1 rmussmz R I Rxxmx SL7l'IiRIN'l'liNDI2N'I' juni A. N QQKSC-LQY3 XNIS P11111 ll llf 'R ... A H1 NIL nu X X xx 15 'Wai kin 'Rf' gifs. 'QV' O-D' , -,Y M, Y- ,ws -X eB??e--,twiki-. CUNIBIICRCIAL DPIPARTMENT NV. L. H01-12 MRS. GER'l'RLTDE B. NORTHERN MRS. fJRA H. KIURRELI, L1 I Pnnxxx 'URS linux PLRCH1 bhoRC14 SNIITH VV 'XI SLTTLES KJLRTRLDE NIATHIS fClerkJ l ujc I cn , . . 4. A I A. Y , . . . . . ,. . . , , Q Q . 1. .. . N . v ..WfWf-"--4:"- ,.'q,.,...,k ' 'R ,,.. P- g ., - - y v Vg . 'TT.a52'-,-- - -A --It-YQ hrzx y .,, .. ki-ng.. 235, , F b - V ' ,zwik - 1 Y , I k , X Y' MI:- ,,, L., ..,,. M , . -V - . , , -r ,. .. 1 , I H SCI ICN CIC IJIC PAR'I'MICN'1 Ii. P. NIcI1,w,x1x fHeadJ H. I.. I7L7I.I,ER Iivrru XIcC.xI,l.llz B. C.-xsu IAIONIIC ECONOMICS IJICPARTBII N I um Ihxu CIICILI NI xRYI Hkomxs IIISIORX IJIP-XRIXIINI Xlx s I Ixuxm Suzan L XX LBSTIR VNU puture lun Lulu L Li ,A 'f z J I,.-XL'R.X Nunn' A. IQ- 'li' IIICHQIJ VV. ' '. "sc N '1' I "CY NIA1 HI NIAI ILS DP PARI NIPNI1 L l'lllNCl:R CHc-adj Run Winn Bmmx I lll mr lu Hunsox S llll bluxx x I wvtrmt llllltlpfll IANC LAC I DI' PARINII Nil linux I'u1xGfHc'1dj H IONIINO D C XIcRxE XIIIDRLD XIL14 AIL 'S mc KRII Al 1 LN QI 1br1r11nD VNU puturc laje lzwllc A ,. in ,. I :L . J. '. I-'ff z . , 7 . vv f ' I ' ' Q.-u,. 2 C. ' .1305 A, 3.1.2 D .' .' , I' li I il", FOREIGN , j. '. , i . J. A 1 "BI, sf Q . 'z ' ,V '. ,, . 35' if ,951-vii' .4 'jx 115-L Q' 3, xL 3X Qi M13- XX ff v5 'fy ERS C iff gi A 'R Xi I i 1+ 1 ' 91117 ' M35 f fafiw W K X4 Eff we A 4-A I I, ,N J ff fu Q X is-,Q K iv Y-A 332' A , f Y f- f'fya2?51i .5 4 1 Q' 'K X' A 1 , LW .2121 I 1 'N X x4 ' 7' ml My . Q . ' w :K If Y X - X B Nw - 'N ""':- -" ', 'Tx T4 f .2 -.. K ,Ji I. if V4 fgspg fix I 'xbf'j5"N , f : ' X V I ffl 1 N N C, L A 5 5 IL 5 SENSE xw NN N U , .I 'Q LJ 5 af. 'J Q 39 ff Qi' 1 Zan 'mfg ' 'Z-Wi , Q 4 till pg pt' 1 f x Hman x 1 1 111 RX Xl tl - 4"D I IH!! ,DS i R53 '3 I X 1 1 x x lJ111111TH1 Auuxs .IIIIIIIIIP H11 11 11.11 nr lrx 1111 J1.l11t111g S1111 1 lllt Stcufu Clul1 A1111x Axm RSUX 111111 1111 111 11, 11 1 11 1 11 1 11 11111 tl ll llll 11x 1 F111 11l 0 111 1 1. Xll 0 klll I 111 1 111111 11111 x 11111t11 1l I 181g LLII B 1 I 1 7 11 1 111 lllk 4 N 0 N 11 Quu N L 11t111Q Suudx RL111 13111111 R111 I1 1 11 L1t1r1rx 1111l lJ1l11t111g 811111tx 1 CSLIXQS XRRX Hou uw B1 ll 1111 1' 11111 II 11 117111 111111 Clul1 J 0 1 81 1 r11l 30 Q 1 8 r llll N 1 L s Clul1 uns lam 811115111 111fb11 1 Ill 0 1 1111 18 1 1111 Lrlry ll J111t111f 811111 1 1 Illtdfl 8 11r 11111 l Llllllx 'I 1111 AIFRLIJ C, 811119111 ll 111111111 1 1 Il 1 llllz I 1 1111111111 zs' 1 cn 11111xl1 Llub 0 tl 1 urb IJ B111 ld O I a Il Qmztecn ".S'1'l1' " ix ,Q 11" l,it': ,' 2 l l -2 ' 1' "ct,'. 4127, '.z8: Xe MCU" 1' ' , '3l: l". ll ll. Club, '30. "1 1 1' 17 thing 1111 1 17'l' 11111':'1'x, I1 11 111' "K-1111, 11 1 11 11-',' if it 111' :1"11ll,u, 11'11f'1' ' 1 1112" C111 1' S1'l11111l H " l'z1t1'1l, 'gli C111 1':1l 111 Bm , '3 : S1-1' 1l L11-ut -11:111t l3z11:1l, 131. XV1 ."liR Sc TT As 'i ' "111'1t1 " .'l.YA't"T1"' ".I1111 I1'111111 111' ix 11111 111 .v1g111, 11111"L'1-V 111.111 111' 1.1 11111 1,' '1111." l.itc1':11'y Zlllfl llclmlillg S '37, '38, '311, 'jug llrz 2 " Cll 1, 'jlz 'l'r1-1111111-r l'l1i l ull: .",1'11111. 131. L " ,li .1 L11 "1l1" 1111 1'111'1'11'.v -V1111 113' 111r 1111 11: 111 1' 1111: 11111 11111111 y1111 1'1111'1', 11 111':'1'1' is 111 11111'." ll11 - lfc11111111ic.' Club, '18-'3 1 Slllllllfll Club, '30. 'gli 'irl l 'l'YL'.', '28, 211: l.lIk'l'Zl!'j' Zllldl IJ-- lz ' , 1' 19. H3110 1'L' 1111' 5fl1'1'1'1 1l1'f'1'."' ' 1: ,'1 - z ' ., '38, 211, 110: Virl R '31. H1 ' "1 " ".Y1'T'1'1' 1A 11lf'1 ' of 1111' 1111 gs 111111 1'1111'l 111' tw v ',' Fr, 1 , '11, '3 1 Vlcc Club, '30, '31: S: f -ly Pat , ', , '31 1 '11rp0rz1l 111 Xlilitulj, '37, '31': Sc - gc: , '28, '20, '3O: lfirgt l.i11utu11:111t. '30, '31 3 Htl'- 'crg' . '30, '31, "lff"1',1'111i11g 1'111 'x 1 11111 :1'1111 1 311 11'1i11' 111' 11' Liv: ' :11l l -lz ' 1, .' "-lj. '18, '-11, '3og M' " '2, '19, '3o: C 1 '11, '30: 'ez ,'3o. "C: " 111' 11.11, 111' 111'Z'1'1' g1'1.v 1 111111 1215 . 111' K. 1f1 ," S12 ' '31: lfirst l.i1-1111-1111111 Mili- :r,', '30, 3IZf11'f1" "Cl1l,'31: -l'll,'3 ,'31. A11 1 LN RLT11 BR1111 '1 JI 1 1 111111111111 11111 1 11 111.1 SLLYCIAFQ H111111 Claw 8 X 111 I r1111 ent 111111 CI1111 3 nr IQLSLYXLS 3 Dram ITIL IJ 111 51111 1 XI Orr 11 1r1 111 11111 1111 1 1 1111 N 1 111 1 1 VV-XlI1.lR C1 BR1111 XI 31111 11 11111r R 1ll KL 1 1 IIIL 1r 1111 1 1 1 1 1 SLYHL II 111111 ILII LII 1 111111 111 RX 11111 L 1111 BR111 1 IS uf 11111111 1111 1 1 1 1111 1 ILLI' 1 I1 N1 1111 171 lllf 51111111 L1 1 l 1111 1 11111 1 1 ILIIILII 111 1r1 111111111111 L7 1 P C11RTRL111 111111111 Lux 11 11 1 TTLIILII LI11I1 '11 1111 11111 L 1111111 Il U 1 1 7171 1F 1 111 S1111 11111 ll 11 1 XI1R111 111111111111 L 1111 BI II I 111111111 11' 1111 1 1 1 Il 1 LII1 X1 NI1rr11 3111101 II1 x1 F1111 1 1111111 1 111 1' rx 1111l LIDIIIIILI 81111111 N 11r11 311. 1111 N XRTHX H111 L111x11111111 111 F111 f11l1 1111 11 I 1 XIIIIIII 111111111111 1111 1 S SLLILI 1r1 Home 111 111 I3111111t11 111 LCILI lT1 Ill 1111 1111 111111 1 111 I11x1A1111L1R11R 11 L 1111 11111 C111 II111111 I NS 1 1r1rx 1 c1'1t111g 81111111 1 1 1 3 layc' 1S1z1'11l1111 "1I11t' mar' ' ', IIIV' 111'r'1' ' f1i1'1'.v." ' 1 1 '21 'fl H 1 10: Cul '11 ' 1" Chl, 'glg Url-' 11f :Xrtistic T' ', 1 Ier f 1' 11, .-X1' 111: lil! 1':1'y Iizttzl' Il -1zj111', '313 XVI ': XYI11, '31, . '. "1 " "l'1'11' 1'1'1' m11l1'1'.1 f11'1'f1'1'l." H1 1 , 23: Yi'--I'1'1-:1111-111 H1 - CIZIS3, .291 C1 1 'QI 11 XI'I't:1r1', '33, '21 1 '21 1. '30, '3I: S1-' I I." 1' 1111, 'jll S112 'fl L'I I. '30, 111. Bri '. . NIR. "T " "'l'11 "1111.' Xl!" ' 111."' I'r11i1Ic11 II IL' L'Iz11, 211: L'I 1- L -1 lor, '30, '3I: l'I'L'.'II' XY. I". IJyI11-1 l.it1-rzlry 111111 -l1:11- ' 1, f -' - ',11: If1'1-111'I1 L'I11I1, 'gog 1Jt'I1'-rx' 'I11I1, 'jig .XIII :I R111-, 1 1:ti1'-, '33, 'J113 lf- - :1111 MT: '31: S1 1I -- IJ-I:11 1. '-11. H.S'1l11" 111 11111-11' Ill-1111' ' 1f1f11'11-:'1'11." Literary z1111l I3eI1:1ti11g Society, '13, '.211. '30: NI, 1. ',-1. '11 ,1, "RJ" ".-11111 full I 1.1 .111 1'111'1' 1l.I' 11 11111' 1.71 f1111'.'-':1'11'11 51111 1.1 uf." l,It'l'IIl'j' 211111 IJ1-I: IIIQI .' "1'ty, '33, 1311, 'KQOI Ili 1 IQ1' II 1111111 LIIID, '31, 1. '. i2"i'.-.'i.,"1"1 H "T1 ,"' 111111111 1:1'l1il1' ix 1111' gi1'1:1'l11 1111 .1 1111'." I'1'1'.'i1I- II11111c L'I:1s1, 'gqz '1 , 1 V f ' 'J Cl I, 111: I'cI C R-1 t:1"'. '31: Lit- e:1-'z ll-1 ', f ':1','.29:1J1'I- 1'.'Xr- 1151" 'I'-' kts. '31, "Qu 1 17. ' 1'1."11111 g111'1'11 11-1 g'r1.'." .1 :I I'1 '.21'g 1' -"- : D' Cl: '33, 211: Kl:111I Ii11 CI11I1,'g11g 'Q 1 " CI I, '30, '3l: S- '11 '31: Hi-Y S1 If r. '30, '31: lla I S1 9111: '3l: XYI11'1 WI , zll. "1.1'l 11.1 111' of 1111111 1'1z1'1'1'." Xu"-I' 'fl . ' Cz1f:, '-11g I.i1-2 1' 1111l ID I1 ' K f '23, 1:11, '311: 1'y11111:15t1' L'I11I1, . I. Ui or 'F 'we I XX ll Il U g kll V L lkHlHX Nl f 1 K I 1 1 Al- .nn UU ' ' Nun x x -er Rxu X xu lx 1 Y II H 4 AI' Xkk K XLN X ll LN 1 f II Il lr ILT Ykll -q lr XKNKIXL Q ll N x Li Rt 1 X OI Il fl A A 1 x 1 1 1 l Q VS an vu. iN It 1 X , U Xl l 4 r Ill i ur mn IJ 1 v ll ' ll N ll Iuyr lfiylhtr' L XIARION T IJXXIS 1 1 1 1 1117u F1 l11111.,1 1 1 R111 1111 111 1 NN 11 L1ll1l 5110111 1111111111111 N111111rx I1 111111112 111116 41 1 s1111111 xx 1r lx 111 N 111 s 1 1 Ck lk I 111111 1'R1xQ1sIJ11x1111111 191111111 1 1 1 1 1 1 111111111111N 1 DI 11113 511111 1 1 x sums Rl IXIX ILIIX 1J11x1 11110 Il 111 11111 1 1 4 1c1 111 111 1141111 P r111111 LL run 111 11 1x L1'll'X U11 L Jl1111Q 111.1 NI 1111 L111111 IJLxLxx 11 111 1 1 l LH! S 'll Ill l 1 I Lt 111 111 1 1111113 N1111111 ' ' 1111 11B1x1x 1 U 11 111111 11 f 11 14 X11 Ylllllf., 51111111 llllll N IL JL1l11Q' C1111tut S111 1 Ill 011 N r1s11111 11 11 cr 11 vu 111 SQL IFN 1 ll 1 N 1 P1111 HARRIS 1'11111x11 P1111 ng 1111 fl 11 1 1 1111 11 N 111! 11 N 1x 1111111 S111c11rx 11111 561201111 11 Xrmx Otiwcen ll 3 011 1 1re111 L lll I'af1c' X1111111111 1 1 1 Z1 111110r 1JL11l1I'1jI '1tlI11 I'1rxt 1c11t111111t N111111r1 ".111111 f1'111'11 11 111111y's in 111' 111.11 11111 1' " 011 11111 ' ' .UQ gin' f1111' 1' 1- 11 11- C1211-, '3S: 1711111111111 '3S: 1J1'21- 11121t" ' , '31: 'X' 1 .V 12 . "2 '31, 1C1,1z.111115'1'11 1,55 . 1'1" "l.if1' 1.1 11 1 Iifr 111 1111 71111111111 11'1ig11I." P1054 1 111lll1C L'121i:, '37: V1 1 '1-s"'cS. '38, 130: Yo Blurric Stcl 'J Q11ll1, 'gli 1 r1'r wf Ar- tist" '1'j'll1415. 'jli O. CQ. .X. ,Xw21r1, '3l. "ll 111111 1'1'.1 1111 1111:1' Img -:1'1' 1iI'1' 11111 1111z1' :1'1'11." 1111111 lf' C1ll11, '3N: 1.11L'fEl1'j' 211111 13-- 111' ,' f "'1y, '-0, '3:1: 1:I'L'111'11 C11l1l, '30, ',11g 1'i1'1 1'L'. " '31, V1 :X .- A ' . .1 .'i ".1'111A1"' "1111f1 -' ,' 1111111 1'111'1' l'111 1.1'l'1'., 11'11y 111'1'11'1 1111'-1' 1111 '1111l'1111'11 111'1' Inu?" V1 - CI 1, 'jli ful lx ""- '38 '-0, '30: F - ' C111l1, 'jli Yi"-1' t 1011 'cse1'1'0s, '31: 1.11-z Q 2 1 11-12 ' , S "1-ty, '3S, '30, '30, "1I'1111 "1'r 1111'1'1' 111' 111' x r1'11':1'. 1'11 1111 111? 1111 11111111'1'11:1'." 1.11Cl'1ll'j' 211111 11L'111l11llg S111-i1-ly, '34, '30, '30g O. .X. '1'. C11111, 121. XV1 .1.1.xx1 R. lf' lI..' "Biff" "111 '1 -q1'7'1' 1111 11115 .1111'f'." ,XIII 111 lQ1'111'1-111111211112 '-11g U1't11'1-Is' 141011, 'jog 'gli 1.1L'll1k'11ZlIl1 111 N1i1'1211'y, '30, 'KRIQ 1111- fl 1. '30, '31 3 S111-v' 1'21t1'111, '30, '31: 1.11'1'1l1'j' 211111 130- 12 A 1' .1 " ' '37, '35, '..0. VV1 .. 5 F1.11R15Nc15 1 ' .1 U "l'11" ".1 1111'.vx1'11 1111111111111 11 1.1 11 1 1111'f11 1111111' 111111 1111-' 5 .1'1' 1'.1'111i1'1'-111111 f1"'1111." 11111 11' 1' 11, '38, '30, '30, '-111 1.11Cl'1lI'j' 211111 111-- 12 ' f .' '3S, '30, '503 XY1 -' 111 .'111' S1 11' , ' '30: .121' 1.2I' C 1c:1. '30. '30. '31: 1' -i'1-1 f S. 1'. Q, R,: '3l: Att Chl. '30, '30, '31: .'X:g'512 1 1.il11'21ri2111, 1:12 fv- rctx D' 1f 11 Ill' C1z1s.', '30 H1111 l' J '1'11:1',' fill " 1111 11 3111. .- 111 '1'1'- 1111- I1'1'.v 111' 1111'r'1',1'." 1'I'L','1l1' 11 me C121s.', '38: K. 13. '. 72 1 11ty. '31: Q-" 2 -': 1 ','2 2 1 : " :' C111, 't 1: If 112111, '39: Hi-Y, '311 7 '11 'l 1, '30: 1Jr2111:1ti' C111l, 'K 3 J ' - 21' '12 , '30: " x lf 12 . "2 ',11. HARR1 1'11lDS I 11111 Dui' 111111 1111171 111 1 1 111 111 lt 11st Nrm 1 111 X1l1l 111111 1'11s1 1 R 1111 1 1 1111 11111 11 N 1D1l1N1 KJXRNIR I1 I FL' 1111 Xi.NL1XLS 1111 11 1 ll XB 111 61111110 I IZZIF 111 111 1 1 I1 1111 11 llllllll S1111 1 111g X1 Ill 1 I1 IPHINI l1lB1RT 1 11111 I 11 1 1 11 11r111 1111 1111111 l1L1L1X O 11111 11 KLI' 0 lNlk X Dlx 111 ' 111111 ll 1111141 1m1 L11 x 811111 11111 1 1111111111 11 3 Lllk 1 11 1 1 L11l11111, 81111111 DI 11 II 1 S 111 1111 111 0 '1 11 111 11x11 1 1111' 1 1 1 st IKII 111 1 111rN 111 IL 1N11r11 Lf 51111111 1116 1111 1 1r1111 ll 1 r 11 1 Img S11111t1 ' 1 111 1 H1 111 1 1 11 RXNLIS C111111x Gzifg F1 Il' 1 1 11 111 1111 11 I 11r1t1r11111111cC11w 8 0 S11p111111111rc 1 11at1 71 LILI 1 11 L17 0 Page 'I11c11t11 '311111 1 1.1 oft 1111' ':1'1.v1':1 1111111-117111 is 11111 7 '151' I . C11 '1 C11111, '-111, '31: f - k 11111 ' . "tary, 110. 111. "Uf 111111 '111 g'11I11', 111' 1111"1' ' 11.1 '11." Rusk - -111111, ',11: 81111111811 C1lI11, '31. .If if "lf 11 1 1'l1'7'111111' 11f 11f1' is 11111 1'111111i11g, 11111' 11 1111' ': '1A1'." 1.211111 C11111, 'Jil Girl 1". ""' '31- KI. " 1- 1121. 15" 'z .12 " ,'- '11111 '1111'11 71" 1 l'111', 141111 '1111'11' 7111111 H'L'.', 1.111-11111' :11111 1 -1: ' R .' "Qty, '28, '..lj, '303 firyfj C11 I, '31, Joss C' . a "911'r' 'Il'f" "'l'11 .'1r1'111: ' I 1111 g111111 111 1'1'11I1'." 1.'t1 1"1 111-111' 5 S '18, '10, '33 '1-1 C111, '3I1 Or 11 f .-X1'l'.'t' ' '111 fts. 131. S111. . ' f1II.l.1iSl11i "T If :.'1111I1"r'1'1' 1111' 1 y. 'l'l11' 71111111 f111' 1111' is .1012 141151 .v1'111f1l1' Joy." 111 - ':sg . 1"- 2l1'j', 22131 H1 - C' its C111, '50, '311 Ifrf 'I C1 1, '39, '31: 1.1tcr:1r,' 211111 17-1' 1 . UU. UL' .a' C s,, -IR. "D I" ".Y1'7'1'I' 1111 I 111' T111 1'1IIl 171' P111 .111 10- I1 "11I1'. 1"-,"11-111 1I11111- c111l84. E81 11111 1'11I1, '38, '3113 S'1'g'L'Il1l1, '-11: Fir: 1.'- 1- 11111, '3113 C11 11:1i11, '31: 1111' -- Cl I, '30, '31 : 'I'-1 ' '31 : 'I'1'1-:1s- ur- Q1 ' '31: .11111 :1 S aff, '-11: " - '11 C1 1, 110: 1111111111111 C1lI11. 211: Lite aj' 111111 110- 111 ' k I '28, '-11. '30: Clzss 111s 'k't'11l11, 'gog '-Y, '31: XYI V11 , '31. -11.11 .gl 111 1111' 711111111 11111g11x -zu' 1 1' , ' lI'1'1'f1 111111 1' Il .111'1'11k 1'11111' 1'l7IQ1'." S1' -1 v' '.z1,'.2: D-- -, '-1'3 Fr-111 C1ll1,'j0Zf'1C' Cl 1,21 , '31, 111111 IFF C1R11x1 IR 131111121 111111 11111' 11 11 I 11111111 11 8111111 IIIL 111 8 SLLFLI 111 HKJIIIL NS lllllll L H18 ll ilXl 11111r Xl 31 81rg1111t NI1l11'1r1 l11l11N I111r1r1 11111 IJ1l111111g S1111 1 r1111111 L1T111R1x1 XXDIXI C1R13rx11111111 111111 11 1 1 , 11111 11' 111 I 11111 1111 1 111111 RLIJTL Ntllll 111 xllllll 1l lx1-111 s lllXk 1r1 llll 1 111111 OKI XI11r11 S1111 111 QJFQC 11 ,Q IN C11 111111 1 I K I 3111111111 511111 1 1r11 N11111 11r XYIIN IL Xlls 11 11 1111' lxs 11,11 Ix1 H XRRI I X 1 ll 1 111111111 L lllf L ll III 11111 X 2 6 ll 111111 1 1 111 111111 ll 1111 1111 111 1 1 Xllllll 1l lx1-11r1 111 1 ISL - 1 lll' 81111 ' 1 X 11' 11 lt tl N 1 1111 KN 1111 111 1 llll ll 11 111 1r1'f rtlstx IXXII I111 H11R111x J11 111 11111111 I 1 1 111 1l Ix11111N111111111 1 1 r11sx Xl 11111111 11111 11rl Ix1x1111 1x11l1111 1 r11N1111r 11111 NN l1 1 lfl lil lxllt sx ,I Ill X KL! I YN' IIININ 111 ISI 111R1s1 H1111 11111 11111 11 8 111 ' 1 XLNL Xlllll 18111 ll 1 1 1 XI H1111 11111 1311111 11 1 11111' 1111I llll 1111 11 llll8Il Cl11l1 l'1111r I ll 1 11111 11111 XVI...-. ji '2z.'2,.." 'I' " "l11-I 1 111 ."1l1 . . ll f111'1111 11 111 '11'1'." I'1'cr'l- II11 - CI: '21 1 -: D' - L'l:1.'.', '2111 .-X :l R-1 -JC III' '291 Hi-Y. '28, 211, 1111: H1 I'1 ll, '28, ', 2 -2 - "1 111: XY. I7. .4 -2 j : - 1 ' Q "elf, 111: I' l- 1, '31, "l.1't 1111' 111' 11 fiflx' 1.1 1111,-' 115 I 112'1'. 1' I'i' 11.1 I 1g 11.1 fry." R1-I " .'.' ' 11"', .281 p 2 'IH- J1-111: 'JSI I,111-1': h' 1 l IJ-l: ' g S 'A1-ty. '28, '2lj, 'jill Y1- . -' '- .' -11's Cl l. 'All I-r f 1111- Q .-Xrt'wt.', '3l: I". IP. Il. III. '30. I1..-1 NI.-112 H.-XLI. " Q - BY" "lin 1111' 11121-1 111' -:1'111l1-':'1'1' -1-1111 1r'," I.111-1'z1ry :1111I I -lz A " -1-', 128, '21g, 110: Y1- M1-' '- ,' - fs L'IllIY, '30, '31g Url- 111 x 'IQ-11-1s, '.31: Url-1 1' 1' -1.1, AX-11.-1.-, '31, 1 EI, "111-1' :'111'1' 11-11: 1-11-1' 11111, C1'1'11ll', 1111 111-11: -1111 1-.1'1'1'l11'111 f1I111g 111 11 11' I.11 '1'Il1'j' 1 l I1'I2l. g S 1'-tj, '28, '29, ',0: Y I,1zL If H111.'r "P--f' 11,1-" "'l'11' 111 1.1'l f11'1'1'1'1111.v 111'li1'11'.1 1'111111' ' .1 1 1511'- I'r-." l- II 11- Clz1s:. '28: g 1 ' 1:- 1' '28, '-11: I.Il1'l'1lT'j' :1111 I71-l1:11' 2 .' "L'lj'. '28, ',11, ',111: 11, .1 'If L'I11l, 111: Y1- .I1-' 10 S11-11 's l'IllI1, ',111 Slit' Ii1111l1l1--11i11g l'1IlllL'8I, 1,2132 .'1:111- 'I'j'lJk'X'l'IlIllg C 1151, 'jll I'r I- 1 YQ Nl1-1'1'1- 511' 'Q 1'l1l, .312 11l'I'l' '1' -11 .-X i, '3I. .I111 2 , ' " .' " HP" ".-I l117'111g 111' 'I 1.1 I111' 111',Q' ' ,Q 11f 111 l.'111:1'1- 1'11g1'." .-X ll : ' - 2 ' '28: I71-l1l I7:1,', '28: R1-1l C I' -1 : 110: 1" ' -. "" 1s, '29, 'AKOI I'r-3' - II111111- Clns-. '28, '-11, '-10: 'I' -1: '- 'IIII' ' L'l:1::, '311: U, .X. 'If 1fl1l, '31: A v: l. ',11: Gyn :Q " l'l11l1, 1111: Y11'1--I'1'1-xi1l1-111 S1-111111' Cl:1.'.'. ',11: II11 11' I'11ll, '28, '211: Url-' 111 111-,S .X' 111, I, 3 f 3 'INIZ " ".i 11l11l.Q 11f 111' HI-1' 1.1 11 -1111' f111'1-:'1'1'." I7i1-l1l I11lj', '28: I.Il1'l'1lI'j' :1111l I11-I1:11i11g .'11"'lj'. '28, '-11, '30: l'i1'l I' -1'1'1-4, 121: flv' if " Cl11l1, 111. R.-K.'ll If 'sais 1 " -"'11" "111 l'1'll1'1' 111 j111g11' 11 1'111'11 1.11 b'1 f'111'1'1'! .1'1111':'1' j'1I 111 ,1'1l11A'1' 11 111." Ii: , '28, '29, '30, '31: Hr: : '- Cl11l1, '30, 'Sli S 1 , , '31, X 111111 I1111 HL xlxs Jmkze 1 11 1 111' 11 ll ll, I 1111111 ll 1 1 11111 Ll tllllll 1111 1 LIYIL St111111 L111 1111 H1 x I H1111 1 1111111 11'1H'1 111 111111r Ix11II NK 1 11 1 1l1r 1111 1 lltlll 81111111 1 P XII 1111 H IR 111111 1 1 r11 11 11 1 x LIXLN 111 Lrm 11111111 1111 111 I r1N11111 111k L l NL 11 1 l 31 11111111 51111111 1111 11111 411' lx s 111 11 1 C111 1111511x 0111111 11 lf 1 Ill LNIIllll1 1111 1 LL ll KI K 11 Ix111 I1111s x 1 11111 1 1 ll S1111 1 ll 111111111111s Ll11I1 KL 1 11 CTXCN 1 11Hx b I1111s11x lun 111 Ill 111 1111 1 I 1 N1pl1 I 111111 91111111 S1111 1 I 11111111 IIIIFN 1111 Ill 1 1 1 1 111111 NI11 1111xs ll ll Intl 1 I lll 1 11111 tl X 1 11 2 x 1sN I1L1x0R I 1,111 Il I11Hxs11x C1111 1 1 1 1111 III 1 1 11 1f 1 omc I111111111111N QIIIII Klllllf i11lI 30 LL LN t I 11 wx Xlllllll RLDYLNLIII 11116 30 X1 XILYIIL Simms LI11I1 C1011 1ra Cl1'11r111a11 11 X Ill 1I t1ff L13 30 Or1I1r111C1reg5, Xrtuts KI fI!'1ICl'f1I Xrt1xt11 11111515 1 Page Twenty two "lz'1l, 1i1'1' lc, 11111 lu' 111" y. fill' 111111 1'1'11-3,1 111-1- 111':'1'1' ' 111 C11 '1 ': BI'I't:1r,', '.27: S'rg 1: , '38, '39g I,i-1- tl 1 , '30: 0111--'J' L'l1I1, 'jill Ili-Y, '30, '311 Y1- M-' '- 1' 1 'I I, '31. 11. 1 1 "'l'f1' 111111 I!1i11g.1 111'1' H11' .' 4 '1' I." H ' .'38: ,I11w11I1 lf, I'1' X'll If 'uryz I IJ-I: ' g ,' '38, '39, '311: I"I'Cl1L'Il CIUI, ',11, 110, NI.-""lIi S.-XI' 11N1.-1 1'-3 "l3iHy" ".l .111-fi 1111.1:1'1'1' 'l'ffl 11:1'11y :1'1'11Il 5 111! y1'i1':'- 1111.1 :1'11 I' xl" up 1111g1'1'." Mask--11111. '311, '30, '311 Girls' I'1's "" '3l1 IMI ' :s Rc 111"-. '30: NNN- ' t II1 - 'lzss, '303 j11g -11 Ii. Iir111'11 I.i1c1':1ry 11111 I 'Is ' , f '30, '30: ,XII :1I R1-111'1'v :ti1'1'. '31g Url- 11f 1211-gg .XfI'.'I.', '31: 1JrI1' 11f .X1-- 1151" 'l'.'11is1x, '31, "C'fI1'1'A' 1lI11f 1f11llf1f1' 1'fl1'1'k." H115 I31'iII1-1I C: I1't, '3111 k':111t:1111 H1-.1 I 'II1-1I I71'-JI 1 1'1111111:1111', '30: Sp: SI1 k,'IlII1, '31: VI -- CI1l, '31: KI1-111I -' Q11z1rt't, '31: L'Ill7I1lIIl KIiIi1:11'y, '30, '31 3 UIIIQ1-1's' K'I11Il, '39, '31 : S1111-ty I'z111'11l, '31. IRA .- h. ".'11.' "l'1rt.1"' "l.i':'i11g 1.1 l11:'i11g, l 11111111 I Ii:'1' 11 lung I' I.il1rz1ry :1111I I71-I1z1i Q .'1 '37, 'JSI II 1110 Ii' ' ,'311, '30: lil" CIIII, '30, '-'UQ Girl I' 'S ' '3 . "l71'111 ' .1'11111' IIII I I11 111i1'Il1 111111 1111'1'1" 11'11I, II'l1i1'!1 1111111 11 ll11111.111111l l1111' 5 1111! l1'11gl11'11.1 iff... 11,151 2. I'r 1' I.iI1-rz11'y11111I I -I: ' g .' "Cty, '38, '20, '-go: S11:111i:I1 LIIIIII, '31: First - 11111 XII: '-H1 UH"-'s' CI I, '31: Sznf-1-' I'ztr1I, '31. B11 " .1 , . all .'.'11x "lift" "ll" :' :.'11.1 1'T'l'l' .1 111, Gaul 1' 111' l11':1'.- -1111 1'.1'1'1'll1'11f l,ll'lI4Q ill 1 I' 11111." I.i1V:1r-' 111111 IJ1-I1z1ti11g L'I11I1. '38, '311, '-201 C'l1-c CI1 I, I 1: fIl'IIL'l" uf .X1'1ifti1' T11 1513, TSI. "Cir" 11 II11' -:1'111'l1I tl11' l1'.1f fl111t -11 I 1" 1111! ilu' I will 1'111111' l1111'L' t11 ,1'1 11." H C' ' ,'.Z81 II I , '38, '39, ' : Vit'-I'r-.'i1l1'11 I me Cl: xi, '39: 1 - I 1' 1.11111 Sz ,'313F.lJ.IJ. ClI".: . -:uv-1 - R111a1111 IVILSIJN I11Hxs11x Bob 11 ,111 1 111 1 1111111 C1 1 0 LLYN II J 0 1111 II 1 IJ ll 1 1 lfX 11I 1r11111 It 1w1111r S11 III II I l I lf' X 1111'1x14 I1 1 I11Hx511x 1111111111 IIIKIIIIIAI 1 1 1 H1 IIII1 IIILFIYX 1111l IJ1I1f1t1111,, 111111 rr11 51111111 Ill IN IL N S 14111 XL 1111 LI Inns 11111115 Ix1x1S111x 11111 1IlIlI1 1 1 1 K 1111 111 H1 x lx I I Il! I 1 X1 11111 N 1 N I TCNIIILIII IIOIIIL 111 1 1111 xx IJ1 111111 lL ID 1 1rI RLNLYXLN S 1111 1 XXII I 1 1711111111 II 1 I Y' XLNLIXLN K K 1111111141 81111111 1 1Ir11r INIIK II 11 L11111111 111111 1 X11 1r1I 1111 I 1x111L 1711111 ll III 1 1I I LI 1111 1 ll 111 1111 1 1 111101 1111 IIX 1 lllf., 11111 LI 1 QKLICIIIX 111111 1I1N1 1111 1 III X I111 111 I'RXNLIS I xx11s11111111 111111 B11 U1 111111 Ll 11111 1 1 f11fI1 1 1 FCQII 1111111 R11 1111111 ILIILI N 11111 IQCJI Cmes R111r11c111111x1 3l L11 1111 IS Ix111Q11x I ITTII Lhmlzf 1 111111' 1111111111 1 111' I111f11111' 1111r11.1I11.11c CI11I1 Z1 S1111111I IILIIILII 1111 NIIII 1 1r1 111 RIIIL TCWIII Page 111011111 H1111 "Hui xf'I l1111g111' I'Ull 1111, lI11' I1'.1'.v of 'I1'1"gf1I i111'1',r1'itl " I.Y'.H Hi-Y, '28, '29, '3 1 Offvl CI I, '3 , '31: Lieu- t1-111 111 IxI.IAtIlI'-', '3O: C1111 'II 3I'I't: '31: Bill , '27, ...IRL Sc' 11 :1111I 'I'-1: '1 f 1 isI1 CI I, '31: I'I1i IJ-lt: S'a111z1, '30, '31, "Of "5 -Q'IlfI', 111' 1ff1'1'f1'1 If 'I I." .' -1 ,' 1 1 ' ' f S1 '38, lllj, '311: Yc Mc '- .I - 'J CI I, '3l1 U1'1I1'r 111 .XI'I'.'II' 'I'y11- int,-, '31: Sul I l'f1 -113 '31. 'I' ., ' 3 "T " ",I 1" '1' 111':'1'1' 111111, 11111 11 j111Il1'1' 111":'1'1' 71'111.v," 1iI-1- IIIIIII, '3I. NI: " . iI.Ii.' 'x.-11111 "I'111I1. I111'g1', liiy, 1111111.15--fI'1111ll, full uf' .2171 '1', f11I'1'1', j-1l."- II11lI." I:I'1', I1111:111 IJ1-I1:1ti11g 'I' 121111. ':1': ' 1 1 Clzg, 28: S1-'1'c1z1ry II IL' flu .'.'. 211: 'z '1" CI1I, '3o3 2' 'g11, '30, '31: fp: RI CIIIII, 30, ,Ill -l11I11- Ii1Ii111r 111 .X111111:1I S1z11I' 31: I.IIII'2lI'j' S1:11'1, '31. IJ113' f L1212 ..-N11 " I-l.1I gh 1IlIlI II11' l1111gl1'.v 711111 -'1111," Vi I I' -. '-" '31 : GI -C L'I11I1, 111: I.i1-1-ary :1111I Il'Iz ' , f " - '38, '-11, '311: I'i:111i51, '31: I- 11f .X1'1': " Typists, I-RIS I", If. II. CI I1, '-111, '3I: S1211 4 '30, '31: S1111I 'I'-'ping . 'z . '31. nl' ff'-f'111f1 IlV1If'.., I.it-'ary 1 I IJ-Izt' g S 913153 QS, 211, '39, '31: W. If. IJ"I11s S " tg. '31: S'-'-1: '31: IJ-- I1111' 'A 'I'c:1111, '3I: ,I111 IJ-I:111-, ',0: 1, II - 'Ta .',', ,282 Fr' 'I CI I, '30: Y 's XYI , '31, "Tr1fI J 11" f11'1'f"l' , 111! f11'1'f1'1Ati1111 is 111 II11111' 1'I:ss I' .IIClIt. 28: II ' II. '3I: S1 -"' 1 I"'- 'I CI11l1. '3l: ,'1'I I 1 ' "l'11 for I7 I ' ', 1111! 111'1' I1111gl1f1'1'-,II11 J ui: ,. A: .Z A", tar-', '31: Omc- Cl I, '31: ' ' 1 .'31. x L I 1 1 XBI IH 1111 11 11111 7111 11111 11 11 X 161 I rc-s11I111t II111111 I 1 Y SLLTKI Irs 11m1- Klux 111r1r 1 N 111111 I 1111111111111 II 1 1 L l1I1 1 x s s ' I 11x1 1111 111 11 f111t 1 1 XII I 11111 11 11111 1111 1 P 111L11I1 r11r 11 1 Ix1 I-1511 NI xRC1R1T NI XRIIX 1711111 1 111! 1 1 111 If I 11 1 r 1 11111 11111111111L- 1 ' ID x11 1 1111 CIIIIJ 1 Ix s1111s 111 s I0 L1111 ICTLII ll 1 B1111 XI-1TT011 Blffl C0111 I I 1 1 41 1 I1 Lllll x1N111u 111 IIT 1s11t 1 1 1115 X 1 ,XXII 111 I 111 1 7 fl 11 t1r1r3 1I 1 111111 1111111 1111111r IJQI1111 30 1 1 II111 or ss1Q III 1111 Ix1111r 1r Ill 1I bt III' A1 1 1 x P11 RLI NILIJ0x XI D 111111011 0 11 Q 1 II1 1 1 1 0 'N cn IIX Ir1 ISII IJ I 111 r1s11l111t 1 r sx 11 1111 Lllf Ll 1r 111011 I IIS 111' -X1I111t1 1s1111r 1 r 1 11I1Q 111 1 II 1 11111 IL C 1 1r1t1r1 1111I 1 r N I1111 ID 1 11 LIIIQII llll 11111 111 XIAR1 I'Ill xB1TH XILNIIII xx 131111 1111 1 I11111 1 NLIIII 1 XII 1 15, 111 1 11 S11r II111111 L M C1111 Rc11r11 P 111 1 Xrtw 11 1 11 1 1 1 1 1111 I1 I71I1 1t111Q 1 ll 11111111 I1 1 1 rx 111 III RXNKC XI11111111 lf1111l11 l N I 1 IIII X17 1 I71I11 31111111 K0 N 1111111111 30 L 1 VIII 1 lllX I r1s1 1111 Sp1111sI1 L 11I1 1 rs Il Pres11Ic11t II111111 Class 1 Page T11 1 nty four j.-xff 1.13. I.1v121.1' "111 -1' t 1 I ' 111-1', 71'1.f1I' is IIIII " --' - - Cubs, '111 ."'-1-' II 20: 'I'r1-ug - II1111c Class, '30: II - 'f' CI I, ',,11: I3z1sk1-1-I1:1II, 'z'1: 5112111- isI1 'I , '51 1 Virl I'1-.'c1'11-g, '-11, '30, '31. -IL'l.I.X I'II.IZ.'XBIi'1'll . .'1".l lf' "II'f11 "1'I' ff11"' IH' 11f .V11l'1'11I1', l'll 111? 'IIN 111-111111'1'11:1'." ,I11scpI If. I'1'111' I.i11-r:1ry :1111I I1-I: '1g S - '33, '30, '30: JIIII' ' II1-Izlting 'I'k'11IlI, ',,1jQ 1'I-- 'I , '30: O I- f 1-Xrtigtic "v'1Ill1I, '30. f. f- .1 .. 2. 1 -1'1" ".S'l1' ll 71-11: 1-:'1-1' f11i' 111111 111-:'1'1- p- v11l. II1 1 11 g: 1- 111 :1-ill, 111111 -1-1-I 1:11111 lll":'l' l1111i." I"Il - Ii- CIIII, '-11, 1101 II11111' I' II, '.:0g Il1':111z '- ' , '30, '31: Virl '30, '31: XYI XVI , '31: " Ill "zI CI I, '31. "1.if1",v .v111111'li1111-.1 Iiff1'1', .v111111'Ii1111'.v .vI1'1'1'l.' l'11 :11l1':f1-I-ll'.' If '1 f7ll'f1'." Girl I' ' '31: CI -- CI I. '31: I4z:I'- -I z1II, 31. 111, 1. .I-I .. .1 11, H11 11" "II'111 .' 111 ' f111:1'1'1' 1111' giffiu gin 11.1, T1 .v1'1- 11r."l'.v 11.1 1'!l11-111 .11-r Il.V."' I.i -2 ':111 IJ-I1 ' g S '33, '30, '30, '31: J ' z -, 'K 3 IJcI:11111g 'I' -11111, 'gli 1 R11II, '281 Secretary II111111- Class, '311: KQI1-1' CI11I1, '3o: I.iI1rz1ry 1-X::'.t: 1, '31: N- '-1 1- , '31g .-X111 z ' z ', '31, A : ' : - : A 1 ', H 3' - " "l.1'k fn- A!'lIfI'I 'II 1'1111'11' 111111 1111-." Hi-Y, EQ, '10, '3 , '3I: fc -1: 111111 " -1 Q 1'1-r III-Y CI11 , 1.03 Y'--AP - II'-Y, '30: I' Q."- 1Ie1 IIifY. '31 1 I'r-X' I- If-I-1 ' of Ii-Y CI1I: . z 2, 20: 'I'r1-1: '- If-1Ic 1111111 11f Hi-Y CI , ' A Iz 111, '31: Ura 11" I11I, '30, 'JII Sc' 12 U' 1 'I'1'-:1s11rc 111' IJrz1111:11i1' CIIII1, 110: I'I'l'.'If - r:111111i1- CI11I1, '31: I:l'1'II'I C'IllIl, 2201 I.i - - 1 IIZIIIKI, '31g 1111' CI11I1, '31 1 A11- 1111:1I Stuff, '31: IYI 's XYI111, '31, "II'1- li'Z'1' 1'11 111'1'1ls. 1111! 1-1-11111 ,' III tl1 glzrx, 11111 '- ffm." 117- I". I'1'111' I,It1'I'1lI'j' ZIIIII I71-I1:1i1 1 S11- ':S, '- 1, '30, '31 : ctury - flu .-.-, QS: " '-11, '30, '31: Url-' 1f n "1" 'I"'1'51:, '31: U. .-X. 'l'. NI1- I1 I, '-31: j11s1-11I Ii. Ikr ' - 1 ' , 'I'-11111, '31: 1' III - - r'-'llISt CI1I, '31: I.iI1rz1.' .XQ:'.'1: 1, '31, 1' 1- 1.1-1 -1 " "lf: t11 1111' fVI'iII '1'1'fl1'.', I gl 11-1-- I11 l11'z-111' 11 111' ' 11' ll11' Q rl." . PI1' - 1 1, ', , '31: Ifirxt I.ic111c11z1111 "C" Cc 2 ', 1 "z111z1i11 "If" C1 1: '31: ' -:'- I-t .' 1 'I . '3I: OII1'c 5' CI1I, '30, '31g - ,0. RXINIII XI1T111111 11 1 II 1 I 1'r11111 II11111c LI NN dSlxCI Il 11111 111 11 N 1 X'11c Pr1-1 lklll 11s11111 llllf LI 1r11 ITN I 111I1 llXXll 1r rx 11 ll Y 51111111 1 S1 111 I31111I1I111 Dlllg 1111t1st O 1 11' Cl11I1 1 II111111 I1111111m11s Qlllll R1 1 111111 1 It 1 1s11'11s 11 1r1 81111111 Klux X 11s 1 111 1 1 1111 Or11r11l s ll 11r x 1 ,Xl IIXI X 1111x bmrn 7 I 111I1 11 111111 Y II 11111 LL 1 I 1 IN B XI1 11111 ll ll 1 U Y I 111rN 1 11111s1 111 111 1 1 II 1 1 I FLNI 11 1 11 S 11 I IILIIIQII 1111 XI1I1 11111111 IL 111 1111 D1 111 g 11 LIL 1 1 IJ 11111111 AIILI XI111111 111 1f1 fl11u11 1 cr 11'1 0 lltlllff 811111 1 IIIINII LIIIII 111 111 1 ll H 1' 1 1 Il s 1 ISI LT 01 1 lk 1r111 II1 Il 1111111 P 0 Fl LT 111 1r11:,, Xr1s N 1 1111111111111 st I1111 11111 X 1 1 1 1x9 'I 11111 tl 1 lr TKSIKIKIII II111111 I N H111111 LI1w R1 DFL 1111 11111 S 111 11111 1-1111 1111 1111 1111111 11 1 1 P 15111 P 111111 1111 CII 111 1 1 Q 1 11 1LTN III I FCNIKILIII 11111111 111 ffcr 1 31 lr1k11111 1 L1 ll 1 1 1 1 3 XX I111 Q XV IO L11 XRI IS XI XRXIN XI1 1111111 1111111111 1 1 11 X11 Ifll 1l1s111 Ill 1 It II 1 1161 111 1111 IJ1 llllllg 51111111 1111 X11111 XII 11 1111 111 111111 11 N S1111I11111111rC IICl1l 1 1 1'11111 10 SCKTLIITX XX I111: XX I111 I 111113 I1r1ntu 111 1 SA .- ' i.."Y1lly" "ll m11lI1'1'.v 11111 lmr' lung 311111 Ii1'1', llllf lu' '1'1'll." Sc 'L ' ' 1155, '.z0: IIA" -Izll, '21', '31: II1 - Ii- II 111112 Clul, '30, '31: - -:'- I- , '311g I'--.-'I' 1, '31: II111' lJ1l:11e. 'NCCI 51" -1 I' tus- If. Hr ' I.i1':1 -' :1111l I -I1:1t- -H-, 5- -3,2 Q: . C .Sv 13. L -11' . ',C: ' 1 'I' ' 1111-1- sen: i1 IXI: -1111, '3o: Virl R '31: Scr- 'tz -' ." ' ' '3l: .'11 R -1 rt 'r, '31: .Xnv 1111:I Stntf, 'jll XX'I XX'I111, I-XII I- ' .Xr- tistic 'l'y11i.1s, '3l: II II I'11lI, '-11, '30, '31. ls 'llly lI1'1ll'l ix l1l1'1' ll .VIIIQIIIQ Url." 1115- If. I'r XVII I.i11-fury :1111l I -I: '11g, S - 1' - '18, IJI2, '-111: Ill-' f'lllII,, '31: I'i1'l Q1-Q-1'1'1', '51- -I111 .' . . 1 a"l1"-f" ".S'i11 1' A111111 'l1'11'g1' is 11111 .v 1'rn:1". xfy. 1 lt ix 1111! s11f'1' t11 k111r1'." fJ1I"1 J' L'I11I, '-XII S11 'gl CI I, '31: R' I1 'I'-11 . '31 : X'i1'1--I'1'1-:i1I1-111 II11111' Class, 'zuz ' 'J'- 1I1-1 II1 1111' Cla .'.'. '3O: fcc 111 1 1 . "tary, '31: ,I11Q1-11I1 If. I' ' L'1-rz 1 I I -bz '11 S - " 11,1 '18, '21, '30, 11 " ' "IJ " "'l'l1' ' ix Il time f'111' all tl1i11,g5, fl liulr' for g1'1'1lf fll1'lI,LfX. 111111 ll film' fm' .vnmll I.'1 1 Q 111111 I7 lz ' 5 .' '38, '29, '3o: S111 ' ,'3l. XI, Bill! B. XI 11112 "lf-I ".N'il1' 1'1' 111 V1' 11111111111 1111111 11111' .'1111g." X'1- XI1-r1-11' S1 -1 1'5 CI11I1, '3l: 'I'1--2311-1 '1Iu1' 111 .Xrt'X1" Iypists, '3I: l-i11z z1111l -Izting S '28, 111. '3 :11 1- '1' - 11 .1 11-1.1. '3 : Q' ' - 'l'yp1: , '3I. I'.11l.'1. 'I .I A I 1" "'l'll ' '1' 1.1 H1 f11Il111'1' only in 1111 l1111,1f1'r -X'IllAQ." I' 1 1 C' ilSf. '27: 1 ' 1 -1 1- 111 '37, 'z1': I'-I C R 1 - s 1:t".'z8: S1 "'1 1 Il Ill' Clnsx, ',11: II: 'I:II. '39, ',11, '30, '31: S1-' I If- 1 2 1 3l'I'I2lTX', 'AISI I"i1'.1 I.ic11- t'11:11 , '3l2 UIIIH Cl I, '3I: ' - ,I ' Cl: '-R01 Xl:111z1, I711111I z1ll 'l'1':1111, ' 3 I I' t I'I-- CI I, '31 1 LXIII 11:1 St: II, ', 1: ' '. I , '3I. ".Il.1' f'1'1'l ur' l11'11:',1', lllll I gn llll. .Il-X' l11'111I '1'1'1'f I11'111'11fl1 ll11' Img" L"1r5." .I111 1 " CI I, '31: XI'l' 1 yjli L' '1 ,' 1 I 'Iz ' 1' "1 '30. C1., .1 ' .Ia.x1s "'l'l1 11l1111'1' ull, In tl11'111' 1171'u .v1'lf I11' ll'111'." S1 -"- 1 ll - CI:1:.'. 'J-'z .' 11: 1,113 If' 1 'I Club, ', : ' 1: j S. P. Q. R., '311 '. ' , '31, 111 I111 Is111111 IIXFORD D11 f 1 , J LI 1111 RTTIL 8111111 N 111 I'LNll 1111 i,I'lIkI lx IL 11r 11 I CLI 1 1 1 s I xx 1 I1 xx x11111N11111t1x1 ' 1111 Ix1,1r1N111l1t111 II 3 L111 III 1111 III L 111111 11111111 H1131 "U 1 11111 1 1 1 111 1 Ix 1 K 111 11111 N111I 1 XIIIIII 1l RLIJTL 1111111111 11 IJLIIIII 0 bugs, r1t11'N LIIIID I ILIxI'I 1111 IIX 11r1 1 1 11 H1 ,Il '1 11 II11 I 111 1 1111 111 II 11111111 0 S IIIISI III s 1 XI IINIXX 1111 1111111 I1 II 111111 111' x1-111 1 1111 N I I l I 4 4 3 cvs H1x111111x P11Ts S 111! f!111t 1111 I1 ll 1111 11 1 1r1rx lIIlI 1 ll III 1111 I ' 1 I 1 s Nslx III x I PINS 1 II 1 1 1 1 1 1 1 1 7110.5 111111111111 111 1 1111 I1 111111 IIIINII Cl11I1 1011 III 1e11 IIII III 1 It Lxnonx I1N11R1 l'11111x C11l11111 Q111 1 HU 11111 1 111 11111111 11111111111 III IIIOIILX 1tcr1rx 1111l1J1I11t111g., 8 9 30 fn11111.1st11 C111 XI Illlllf 7141'nt1l 311' Q .1 -' 11" "ll I11-'111' 11 .c1111l1' I11 11111111 up 11111 1'1111gl1 11115111 Li11':11'y ZIIIII lJcl1z1ti11g S "1-ty, '18, VJQ, 130: Ye KI- V f 1 QAIIIII, 111: Y"--P , 211: -' of .Xrt'51" 'l'y11iNts, '31: Url- llf f1I'L',g .'XI'I'SIS, 'gli UrI1' 11f L' 1111111-11-111 Vl1ylIi5IS, '3l. 'l'. H. P.1c1a "l1'1'1l ,1'1'1':'11'1' will 1111! l11.v1' 11.1 1111fl1'1l1'.1'.v," P141-,'i1lc11 II1111111 Lxl1l.'.', '33, '10, 'gui Rcl C'1J.' l'- : '.,11, 'jog .AX111 :I "' 2 Qllj, '303 Ifir+t l.i1-11tc1111111 KI'l'1z11'y, 'f1: Nz tu' , '31: UH1-11" Club, '31. IV1 . . Ii I, 1111.15 'c 'INS " V "' 'IYI11' 111':'1'1- 11111111'11x 11 "'l11'1'f H1111 ix A 1111, lyllf fl 3 1 11111-1' I1 lriug 111'I1' 1111':'11'1'f Ill." 'cl '1'1 R1 :1i1'11, 'lijl .- 1 1 '- z 211: Clay: 1 : 'ng T1-11111, V3 1 4 1 K1 XY ' - ' . 111. jL'1. .11 P " 501' "J IV" UT! 1111! :1' li :1'1' 11'1' l1"'i1g' ill, if is f11'11 -1 11'1l f1P l '1If, I' 11 .3111 tl l 1'11 'will 1111111111 1' 511-l111l 11i11'f H111 1' 1511.1 .v:1'1'1'l Q"' HII 1' l'1l,':8: H 1111- If' 11i1'Q, '3 1 Sp: 'Il CI I. '31 I I3:1.'kC'1-I 2111, '30, 'jI. JIiI'iI.I. l'1"". .1 J " I 11 Ill, 71111-1' Sh ll ll ' 1117" S. IF Q. R.. '31: I" I I'1. 1' 'ca '28, ',,11: J: cr I'. IY111'l l.:11i11 M1-lil. 'JNL II11111- R 111, '38, vllj, '30. ' 1. A1323 " 3 ":"1'k1 " "Hu 1' 1'l 11 ll 1111! .vl11:'1' J 1U 511 I1 '1'.f1'." Lit-1 "1 IJ1I:1' g S 1'1- 1. '18, '-11, 110: Vlcc Cl1I, 111: IIiz111i5t. '31: I.iI1r:1ry gX.'q':1: t, '31. .I11H.' ' '. ' "fm " "II'111'11.v 111" lik' 11111111211 1111' 7'l1 'r' H1 1-1' 1 'I ,Il11' f1'111'! nf .v1'11.v' 111-111111111 is ' 'vb' f li." Sp: , 211: 01111 Cl I, '31: L' - 11-11: ' BI'l'z11'y. 111. '111 111 -1-111' 11 f- ' 11 'Ilan L"z'z -z'1,'.z.,'.z,'1" LI, 'R . 11 ll XNLHI I U 4 I .NIH t Iu L 11 SLLILIIIW Nuuur N 4 uw I nr xuuu urn 111 Ik Hut mt 1 1 msn 1 vm 1 111 11 lllk ll 1 1 tlllll 1 lc ur 111rl11l111 LIIIII P 1 L ll 1 I rgmh L 111 J NX lll lglr ur L If ' 1111I Nt nfl 411 II1 1 Al I IH If 11 I 1 i1 I 1 I L XI UU! 1 Ilflll 1111 I11.1g1 ROI 111 1111111 Roc 1 RS 0 I 1111 l I URI 11 4111411 ll! RIN Lk llflll 111 1 x 1 1 I 101111 I1 1111 Nu Rom RTS 81111111 1llI'X anim' 1 111 1 11 ' L 1pt1111 s Lt L 1 ru 111 I 11 xx 1 Q P ll 1 IIIINI ll 1 lkl IIIL lk 1 1 Xlllllll C 1 utllmlt 1 1 ll f 1111 I1 ltlff' LIKIIIX 41 11411 111111 1111 r N 11 1 1 1r11,5., XX rmrx QIIIII 30 ll 1 1 IRNIS o111R1Qox R UI 1 11' 1111 11 1 wuulllzlzg ug llll X 11 111 1 mr Ik ll c cr1rx I71I11t1 1111111 1 1 X N LI I1 91111111 11111111 l IJORIS P5111 Room Bob I mph 1111111 1111 IIKIJIIIHQ' 11 111 1 1 mf R BX III Rooks lee mph 111 Il In 111115 unix 1 Lru lrx 1111 1 ll 1 1111 t1I I Pagn Yumly 111411 Bl., 5 I':l,lZ.-KBETH R1f1a1'15s ".S'l11' ix likc II 1' wk ivlz Ill Vllgllf 111' ' 1 had ri." tw flfall' 111111 1'1'1m'." I'rcsicIc11 I 1110 'I2lS5, '38, 'J :Q -"- 1 " ' L'I11s.. '30: Rn-I Cr 1',1 RL'IlI'L'Nt'llI1IIXL', 211: IMI I' -' - -N, '19, '30, '31: S -- -11 '31: I'--J l -11 1-XtI1 1 i'i1'I R',"l'1'c .-XtI1Icti' 'ist' 11, '301 IIYZII 1 " CI I, '30, '31: Cr I.-1 l'. ',z1: 312 ' ' ,'-9:l'Ie-Cll,'30: - '11, '30: l-L'ItL'I' CIIIII, '-11, '30, '31 1 Ii11JI'c1-I111lI, '31, '30, ',zl: M1 1 1. ',1I: Cl1-- I.-1 lor, 2.11, '30, '31: .-X111 1 .' 1 '31: XYI1 XYIIII, '51. IN, ,Jax Rlsrivras " ' I " "I Ima' lruu 111 .vu ilm ' 11111 .v11'l1 .wu11'l,1' .Is ix juivl, :'i:', and g I." I.itcr111'y 11IlI lk-I1 ' gg S "sly, 'jill 7A11'I C11 ' , '31. D41 " '-If ,15 :Q 'NIJ t" "l.i-rv, l111'1', lungz, ami 111' f'f11'." I.IIL'fSl1'X 1111fI I?-I111i11gg S "1-ty. '27, '38, 211, '30: II llll' lic 1111's CI I, '13, 211: fiirl Ih-wmvs, '18 '11, '30, 'hug x'I"-I"l'L'5IlIL'III II11111c Claw, ':7: CI11' 1 I'11I1I1city 111 Virl I'wc1' '3l: f' 1I CI1 I, '31, CL., 'Q 5 :"1' "l1'1' V' tu .vt1'iL'1', 1111! ufmifl in ru I"ur1lI121II. '23, '39, '30, 'fill C111 111111 I"4 111111, '29, '30, 'jli Iiusk--I111Il, ES. QQ, '50, 'hzlz ': 1' I511:k- -Imll, '311 I'!11vI 11ll, '28, ':11, '30, '31: I' -g- imlc I 1114- CI11 .'.', 'Jog St: If S111'g-1111t. '-9: Lic - tm-1 11111, ',z0: S111 'xl Cl I, '30, '31: I"'1lI'L' NIZICII' 1 U1 'r:111r, '3l: XYI111's XYI11, 'jig . :I Stuff, '31 1 RHI' 'I'C2lIII. '3I. fII'.1Xl, X'1Rc11N1.-1 Rr1n1aR1's "Sum 1 - " "I I1 rglz, fur 11 1' f I 5' f'l111'1' :with Ulf." S1-1 -: II IIN' L'I:1as. 27. 'JSI ,I ."1I If, Ilr - I.IIL'l'1ll'j' 11ml IJL-I111ti11g S "Qty, 'JSI I' c:i- IIUI lI1111u Claw. '29, '3O: O. A, 'If L'I11I, '31: 4' -jf ' ' - " ,' ,'31: XYI1 's XYI11, '3I. RA' C R 5 AI .HR l" "I!'l11'11 ilu' fight lwgirzp 11" 11 '111' 'lf, .I 111111121 1u11'll1 J ' ' ,'." S-' cr 1IiI' 1 '30: J111' -I1t1. '30: Lil' 1 .' :111cI ' 1 'ng S " ' '23, 'JL '30: XY. F. IJ--I'c.' IJvI111ti11g '11, 'gli IIi-Y, 'jig I I.ic111c11:1111 3IiIit111'y, 'gli Rifle 'I' -11m, '3I. "lff'1'1'y joy ix gain, 11111 gufu ix gain, l1f111'1'f'1'1' 'I1 If. I'r ' I.IlL'l'1lI'j' 1 I ' 1 ' S - 'A -IQ, '37, '18, 'gqg Yo Merrie Sic-11 fs CI11I1, '3I. L' 'ga " "II'1 1':'rr vlxv is good, 11 jolly laugh is I11'lf1'1'." jus- Ii, llrm - Literary ZIIICI I -I11 A ff S11- ':7, '13, 1.9: Se' -1 -' II IC Class, 'JSI VIH: CI I, 'gli :XIII 1I S 1 'f, '-XII U. .-X. CI11I1, 111. I IXI I I 111111 1 111 ' 111 1 111111111 L111 1111 1 X 112111 R 14111111111 1111 I1 kk N I 41 ss ' N1 ll 1 1 II ,., 1111111 X1 If-L III Rxlu XIIXXII - 1 Nunn 1 1 11 11111 1 1111 1 11 1111111 11 NN llll 5 II 1 1 111lIx11I 11111 1 1 XI1r 1 LII11 1 Q Y x Ll' s mx x llffft 11 N11 1 ll I11I11t1 1., 1 KIL X 111111 R11ss1R S111 1 R 11 111 11 1 1 1 I1 VIII KL N I Q 1- 111 III 1 - 1111 111 1111111 11111 1 ll 111 1111 -1 QL 11111 1 1111111 I1t11' 1 1 ll 10 111 IX 20 hx 11 1 1 X1111111 L1 LNt'llt1IIXL 111 111 I1 111 5IXII'S x S 1111 1 1111111 1 1 Il 111111, ww. JI 1 111111 311111 1 51111 M 11111 RK I1ux11s S1x11s11x 1111111 IX 1111 I1 1111111411 111 1 1' xuuxu ALBIRX x11 SXIIIII 61111 1 Slllg , 1 11 111 1 91311111 1111t1t Z XXI111N 111 l'u11e I ll Pllfjl 111111! .I111 .' ,. i1'I1l.c "J " "II'111'11 :v11111'11 i11l1'1'1'1'1'1' 111111 :1'111'1.', 111111 I1'1111'." h I'I11 111-1111 Sig111z1, '31 3 Iii-Y, '30, '51 3 B21 I, ',11, 220. 'gli Licut' Zlll II:1111I, 'Ali 'I I, '51: Ilrz ati' l'IllI1, '31. V1.1 . ---"111 "l.1f1' 111' 11111, 111111 1111 l111g.v ,v1111:1' 115 I 111111' .111 1111111g111, 11111 1111:1' I 1.'1111'r1' if." Iiz1111I, '30, '31 3 Ili Y. '.Il: Yi---I'1'1-:i1l1-111 I 1111- flu, '-11g I11 -II If. Ii1'11111 I.it1-1':1ry :1111I IJ-- I1: 11111 S ',qI: II1111111' I'1II, 'JSI S1-g-1 I l!:1111I, '3111 I.i1-1111-1111111 II:1111I. 111. B15 A 'Q . a S.XIl'IiXIfIIiI.J 'IY11' 1.1 11 I1'1lI.x' 1111' :1'1'1' 1' .QI .1'111' is 1 111- .1 1111' Z1'1'1' l111'11.g." S1-' -1 II 1111- Q'Iil. QS, 211, 1421: Sp X111' ,'t:I", 'jllj Virl R1-s-1'11-N, ',:11, 'jll Sl 5 A C1 lillly, '311 XYI 11X XYI11, '31 1 Y1- . - 1'1- St- 's L'IlIIl, 'Kill U1'1I1-1' 111 4'1'1-gl' .X I1 ts, 'kill f1l'lI' 111 .X1't1.'Ii1' '1'y1i:tN, '31, I':VIil.YX Sli RS " .' - lf' " "II'1111l 1 11.1'f'11'1'11 111 1113111111 1111.1 11111, 1'11111f111'l.1' 1111'," ,Im -1 I1 Ii, III'l XVII l.it1-r:11'y :11I - 1 '11,-' S1 - " -1-', '3113 S11:111iwI1 L'I11I1, 141. LL"' 5 .' il."11N " fl "l'1 Q t111' g1111 ',11111' if -1'1111 1'111'1 .'11'l1', lg ' Yi'--I'I'1-:i1I1-11t II1 lllt' C111-s. '13, '39, '30: 5-1- 51-2 t NI'l':1r,', ',,11, '30, If- 1- 11111, '3I: -I I If. Iir1 ' I.it1-1':1ry :1111I II-Izt' g S "1-ty, '..Q, '.2l1. 110: Yi'--II'-g' I -111 ,I11Q1-11I1 If. I'r ' Q - ary 21111 II-1:1115 S 'i1- '31 1 F11-111'I1 CIIIIH, 'm 1 CI: Ilzgk-1-I:1Il, '511: Ii:1NIc1-t-I1z1II. '3I: . :I R1- r-: 1 '3I: 0111--'s' CI I. '31, C ARI. "'l'Ii I.Iili 5113 "Cl -1" "111'1'111' 1111! 11111 111'1'f' 111 1111' j'1111l ' nf 1'111r1'1- 1'11Q1'. 11211 .'11 .1 ' f'11'." ,I ,-1I I", I'r ' I.1t1-1'z11'y :1111I I -I1 'ng .' "Qty ',1,, 110: Ifr- 'I L'IIIIl, '31, 'Hill 1'111' '11 111111- 1'111 I 11' 11'f1.v." GI- 11" CI I,'31: Vi l I'-. '-"- '31. ' a ' XYIiI.I.IiNIfl.' 's " 'nf'- " ,', .1'111A-'11 g 11 -111-V." I-'111 111111, '18, '111 'lgoz 1'I-- Clul, '31: fl l Q 1 ' ', ',1: ' WI , ',11: L':1pt:1i11, '31. In 1 111 IR bu Ill 1 V1 111111111111 1111 1 111111 11111111 111 111 111 III1 111111111 L1111J 1 1N11 N CJIRIRLDI Sx11T11 111211111 1 1 V1 xllll 1 1 11111 1 11 N 1 111111 111111 1111 N111 1' N 1 111111 1111 L1 N 111 S1 1111111111 Sx11111 111111111 1 11 1 NN X1111 1 S 11111 1 11 X1NL1X N 11 Q BIRI 1 RD S 111111 N1 N X 1111'N 1 X1 11 N111 1 1 11 ' 1111 111111 N ll 1 N 1 NN 1x11 11 N X1 1r1N111t111x1 1 1 Mrs nt 11 1 l f B1 11 11111 11 11 L1l1X ' XQ1 11NN Xl 111N11111 Rl ISI x 1111 R1 11 1"II1N 1 1 11 111 1111111 ll Lk 1151111 1 NN 1 111111 11 s Ns P age 1 1111111 1':Nll,Y ' 11'1's '. IT11 "li " "T11'f 11 ' f 11711 .1 c' Q, '11"' 1.1 1 1 '1111Z1'f111' 1lI1'." llrz ' " ' , '313 1'i1'1 R ',z1. ".S'111'l1', 111111 I111' :'11 11 5 'l1'.' ':11111 -1'111." H1 ' ic l111l1111',' C11l11, '37, 'JNQ j11Nqpl If Hr ' 1.111-1':11'y 211111 131-1: ' Q S "Qty, '23, '.z11 '30: '1'r1':1.' '1' 11111111- l'11lS.', '-11, 'lllll X11 1' 111 17111 1 Lf 13. C. N1-1:11, 'goz ,111111'11z111,1ic C1 1 ',z1: 0. ,X. T. C11I11, '51. l1.1RY.'i.X ' " "S1 1- "'1'1.v :1'1'11 111 111' 111 '1'1'1- 111111 I1'1.v1' " 1:I'1'I1l'11 111111, -3113 111':1111z11111 1,'11111, '30, '31 1 11111 11 1.111 11'r, '31 3 X1- 1' -11 '11-r, 'ARL N1-I .l.11i Hui .'x11'1'11 ".Y1'11" "l111111.'.v 1111111111 11l:1'11,1'.1- f'11'11.v1', 1111:1'1':1'1' 4Q11I1l.' .111 5 11'1' 11111 .1l:1'11,1'.v 1'1'11:'111g 1111' l11.'1'1' 11 111.' 11111 1'- " '12, 1313 1i1-- '11111, '31, R11 Q " 11111 Lx 1"l'Iil'111iNS11N "l'.'11" ".111'.v 21111 111111 1'1111.v :1'1'l1." JX11 1 ,'1:11', 'jli 17ir:1 1.11-1111-1111111 .111112l1'j', '31--1 11111111r R1111, 'jl11 -l11111'11:111N1i1' L'11111, '-R11 0111- 1'11111, 'till XYI :fa 111111, ',:l. XV. ,'l'1iR -1. ST mis 1111" "1'f',' 11' IIIV1' ,1'1'1'1'1111, 111111 111111 111111111 111' x111'1'1-1' 1'1111'11 g1'11:1' 111 1111'." 11:1111l, '-11, '30, 'jli Sp: 111 111111, 'gli "'1'rJ' C1 I, ',11: 1'1'k'.'111L'111 ll 11111- 1111.-., 211: '-1 L'-155 1'-1 1 '30, 'MDI 1"'1'N 1-:1 511111, '-11, 'RZOI 141111121111 11: 1111, '31, 1':1.1 ..x 5111 S'1'1111'15Rs "Lit" "l,1'1 .v111111'111111-1' 1'1x1' 1111 III1' I1'111'1'y111.g," .,111N1-1111 1-1. 111' XY11 1.111-r:11'1 :11111 11:11 QI S - ' '38, '-11, ',1f1: 191-11111-11 C11111, '30, 111: 1'-1 L'r .',- 1' -1 :1i1'1-, '51, C.-1 .1i C11l'l..XNIJ 'l', Y1. " 1111" "ll11'1 -r1'111'11' 111111 111'1'.1'1'r'1"1'1'111'1' 111'1' 1111' .S'11'f' ' Q' .Yl1lI1'.1' 111 .1'I1'1'1'.1'.Y-1,1113 -11111f1," 1 S1-' 1.11-11111111111 K1'1'1:1ry, '311 1'1"-1"'f'1'11 1111111- k'11l.'f, '13, 'Jug 111111"1'N' Q11l111, '31: 5'-1'1 1'111, '30, ',1I: 1'I'1'.'1111'l11 111111111 L'1:1 ',11, I "ll" 1- 11111 s 'S- ' Nlmu 1 1 XRQ XR1 JI HX 'K fm 11 N1 'SSI lil!! 1 'Z 1 1 1 gymzqi'--i'L,, A, A K . k'11,1'1x '1'. '1'11'1,1111 "Rm" S,"5'f:1Qf ' S1-1'1'1-11111 11111111- L'111v, '3l12 Sliil' ll-11111g1111, '-j, ' 1 1 1 " '51, 1"Ll11-,XIX '1'R,XlX1-,R 1-" I" " ,'3', -111311111 1f. 111311131 1.1!k'l'Jl1'j 411111 111'11111,11g S11- Q "1 bl Q , - 111-11, QS, 111. 'j11: 11111 141-31-1'11-N,'J11, 'Kill X1:111111+1i11 ,1 T'. IF T L'11:11, '3112 1'1k'k't'1111l,'.11: 11I'l11'1' 1-1' 1111-:Q X1'11f1N. 1 ' ' 1 'Kill 111111-1w11' X1113111' '1'j1D1N1N,'-31. :Q f , ' E T f NI 1 51' 1.11111-,,11 'l'R111111,1-i "l' 11" ,' ' 1 -1llNL'1111 I", 1111-1111 1.11111':11'1 :111 111-11:11111g ,'1 , I ' 1"'t-', 'JN 'J11: X11l11111'11ll f'1111I, ':11. '3111 1111-v f'1ll1I, 'fy A ' '3l2 1111111 1f1'11111111:11w L'11111, 'jill 111115 1111111111- " 4 W 1,j11:11'11'1, '31. ,M 'f , L'1.,11'111-Q 1,. '1'Rl'.', -Ll.. -111. " ' ffl-1"' 1 " , "5 ' 111'11c1-1'! L'1l111. '31 1 1"11111111111, ',i1Z Il1':1111:11i1' 111111, .11 , 4- " , '311, '31g 11'11'-1 1.111111-1111111 X1i111:11'y, '31: 1'1'1-N111-111 1 ' ' , N1z11111111111 L'11111, 'j113 1111, '31t, 'jll 1'111 111-11:1 ' ' Sigma, '311, '31g 1"1'11111'11 L'11111, 211, 'jog iJ1'1'111N11':1, ' '-f4,,.,f" K 'K'l1. ' H 1 .11111x 13111f1N1:1,R Y.1Rx1-,R ".lll1'l"' I ' -111311111 1", 131111111 1.11L'1'I11'j' :11111 111-11:11111g S11 -' 'aa "by 1- '11, EN, 211, '311: 111-Y, 211, '311, '-112 11:1111l, 2113 1 ' 1 '1'1-111111, ','ll, 'till 13115111-111111, 'jli l'12lN5 111151411 ' 3 111111, '-211 XIII 111 .'1:1'1', '31: 1"1'1-11v11 1'1ll11, 'gqg 6. ' 111'21111!ll1C L'11111, '31 3 111'11t't'1'S' L'1l11l, '31 1 1"1l'jI 1.11-11' xi' , ' 11-1111111 K11111:1r1'. '3l: 111 1111- k'1:1-N R1-1 '1-51-111:1111'1', , ' , '-211 141111 '1'1':1111, '31, ' 7 ' 15,1 51, 1N13f XY11, '1-,R " , 'I ' SI: ' L'1 11151. 'JSI S1 -"' Ulfj' -11151-1111 1f. 111-11111 f 1.11t'I'!lI'j' 111111 171'11:t111g ,'1"-1-, '3111 1,1'11g1'1ws " " , 1'1'1x1- 111 '1'j11I1g, '-'lil l11'f1k'1' 1-1' ,Xrt1N111' 'I'-11511. ' 'y . Y --' ' '. ' ly . ' . li . I. 3 A 11' x1L'11lk' 51111115 1 11111, 31, 5k14'f11 1x111111111, , ' R112 -Q X ', .'1iR 1 M M. 4 S111 11x11 K'1l11I. 'jll ,11,111,,11 11, 121111111 1,1111-111-1 C , 111111 lJ1111z11i11g S1 111-11, 'JN '-11. ','11, 7- ' 151115 '1-,s 1f1,1f1111-,'1'11 XYXI.l.XL'1i 1 " 1 .1"Nk'1111 If, 111111111 1.111-1':11'y 111111 171-1111111114 S1- :E 3 'JN 'g1,, ','11: 1111-v 111111, '31, r' "" R1"'11 XV11z11 "l'- 11" 5 XY, 1". 11, 14111 111"1:1t111g S1 "'11. '31, ' T111 -11iI'IfR11i,' XY,1R1z1-ix 'Il 11" Y gg. f 1 .111-1, 211. 1111. '31s S111-1: 111--Y, '311: I1'1"11-.11 ,af L 111111, 30: vl1111111:111N1 111111, 'XXII 1.lk'l1lk'I12lI11 x111l- ,- , ' N 12ll'j', 'jli 111'1"1-r-' t'1111I, '31, FII' LIL X 1 x -:r 111 N 1 1 1 11 IH lx 11111 x 111 111 111 N 1 1 R11111 1 , 1 1 1 sun X X1 13 11 1 1 Y , xg N111 fn 1111 1 'Xrxr "'.9" 1 JIUVI I X 11lL 1 lk 1 1 S 1 1 k11X tl lllfll lhlrfy IHRI XRX lik 7' 1 MH x 4 rnlkl I N11 Ix X Jr 1 I lu K X11 35' x x RI I 'Li I I XL? XRK KR! U11 It 1 IL Il I nl P L w Wulf 3 3 xl 1 Olaf KIL I I I Ill Itx s LL L I 41 I x XRIUX I fu " xLNUX N ' falls I x x IILX ' xl Ill N151 V IL I I l L 1 H11 s k s 'ml' I,-1 I I IIIIH vm N I Q I L , 1 ' 1 5 - - S ' 1 'um- : 'L-"1 3. 111115:-'.', Hlsfof 1' 0 f s l 1 X x L 4 x L N 1 N 1 l 1 Q 1 x g 1 1 H1 K K N N t x IN II C l l 114 N Nxt N x l III NN N X 1 I L k N K H 4 K Y xx IUNL xx x N NI xx 4 111 xx T K N I IU IU l 1 1 ll 1 QTL INNII X xllgg xx X H1 ' N xx x xx L vm 1 1 T K 1 4 Y N x K N xx x if I x 1 I x ' J H x . ' f C 11.9. . . Hlflll-' um Ll xl-wx vxviring riun- rm' :xlwmr .5511 lzrrlv "l"1vJ1f1- H mlm mm-I tu ilu lint IfIl1n'1lY I'-llifmrll llij15r1Il1v lfzrll wr ff. I'1Xc'YXI?IfllQXX.w Nu nvxx glmi NIVIIII '1 ilwxxcxvr, umlrx' I1ll'x'IlI'UTllI gx1f4l:lr1w.,I Fmt, lhka-N :mmf r:111'rv:1v11n'1'X. uv xxvrv mm wfrful fn lllfnlif-I,l'f'k'I1I vlzxxvx. XY' rfwzmi Ti1IlT glltflwwglu xx - t3nfx1j1Y xxx' RIIVXX .1 I+! !'w1x- umm- xrfll lIlXNU'T'f4'N l1i1l.i.'l1 in XVIIIIUR lwwlw. uqlilfllg rw in' 4' pl-wml. :111-I fr um .mg in. .X mqumiwt wr nn pwxwi uv -h'w!x1-li rw lu' 1:11 IM- Ulm :I 1wlE,11!1-E -lm-xxvll l'1It 114111 Nm 1'.' mimi in xxim1fr14r.1v,I1l111-N 1',XX'-ni Latin Xlulzal mr' IWQS. Ir um Ve-:llly nur 4111: Izmir IVILIT l"11lr1vr11li1I 11111111-1:1 111 vw wr AIN 4IHI'iIlQ4I1IIA Iflwll n::u1yvqu'. X 'vu Nw "lil-?1iv!'q11v mmm- rw lu- wwn 1311111 In-zml, lmr in TIM' lfxlll ni 'B uv xxwm- SwpT1u111wx'1'x, mmf lu-Inv lwgqxu tw gc-I L1 lirrlv 11-wgrwilimm. XY' tuuk 11klX'1ll1Tl 'm :f ml:'gv1'ixflL-gm' ww. 11111 mxlm ur mx lWk'x'IllIlQ' IIlt'1lEN'I' uf MIL' H1 mn- l'ik'1lI11lIllilN L Illlv lQi1'I lQfwm'1'u'N. Ulm- L'Iu1lv. :xml Ili N . :ln-I Nflllll' UI' rlu- lv xx lwgzm tu nmkv tlwix' muh ir: Illglfflllf. XY- xx 'I'l' Q'NPl'x'i.lHj px-:mi wr Kim xlllfy rn. mlm XXZIN -Q-M-vu-.1 TEH' 1 t!IiHl'll ugulvt, 11ml I'fm'l'm' NlvI7mm:1l1I. xxfm um 1-lm-mul ljI'l'NimIL'llI ut Hu' l'4l'mlt'V.lT'llll 117 Ilii flulw fn Sxflllllfll. ,IQIIUII nzuu- um' -Ilulim' yum' Q-wry XUZII' xx mlll gl-1 lwm-I :unl M-my 'l'I1i thc' l . IF. LQ. XI-A1111 XXLIN xx an by Il AYXIIIUPIA, U'fHin' l'1I4lT'i"7Vl' IQIIEWIYIIIKN xum rin- Nm Sp'lI' 1 L'm'nrc'sr, :ml runny rxf11'I' lmrmmx, nm IllllIlt'T'llllx rn lm-zltifm, xxx-11' tzxkvu lu .IllI1ilJl'S. XXX- mmf nur mrgvr ru rl-ll ytlll gllmur Hu' Qlzlrm- xu- gnu' 111 Hu- fh-m'1u1 rl-l'I'l'2H'l' fm' tllv .'m'r1ir11', 'llllix um I'l'Z1Hf um' 'R-mvrllflmg 1111! p:H'ry." :ml uv fully lmpm tlu- Slxllitllf' Crmjnyvnl it 1 ' mvlm :ls uv. XY-lI -"XXV '21Il1l', XXX' am. XXX- 0411111114-1'm-tif" 51-1 ' an :lr lzlxrf 'Hui yvzu' :lx um :11rl1'1'm-ll :lr l'1lllTl'Il. uc f, 'ml Ni'Xl'I'1ll uf mn' fr11'111n'1' Il'1lt'l1l'I'i. Yam 'c-v. Pwr. U lx N mm' l"in 'fp:1l. :xml St'Xl'1'1ll uf rllc rn-:1'l1vrf 111111 gun' ru tlu' nn-xx' N4 'th lfulr mn H1 'lm Uf cmrrsv wc rcgr' 'trwi fllvil' grin! :mul mi .'.' ml flu-m SH Illllfll, lmr we xx'c'rv IllHI'l' rll in juli ru lmu- Pruf. R. I.. R11 'y lwrrmxm' um' m-xx' l'r'im'ipzll. 'l'l1ix yvzu' flu-rm' umm fm1r'vI:l vi uirll XIV. Xwmirv, Xlixg .KT zmnun, Hi? lfwing, :ml Klrx, xIllI'I'Q'H zu l flu ' rc':1cl1v1's. :Xs f Sllflllltl func- In-'11, vm' lint yn-211' :lt lfulmn huh lN'l'I1 lunar VII-i1lfIll3Ii'. I cxum' tlu- k'ZlI'I1iK'!ll. Xiilfkkh uv all Nllllll rm' 1' lu-r. XY- SlIt'k'k't'lIl'll in makin: :1 Smnnu fmy, .'xllhI't'3 Smith. Ki: 3 uf thc k'2lI'IliYZll, but xx 1' hzul rn Qu- TIM' title' uf fQlIl't'I1 tr: lil l 11-"l:5' mn. Hm vxvr. uv dill not mimi :ls t'Yt'I'yTllfI1Q wzu Il i :mr 4 Jmxw wr :mr tzllm-rmwl vlzl .'.- IHZITL' rm- rlu- "I"fw Hum Huvkiu: liinlx num- urlu-1' than I'.11flI'lli'f, Smith. Wvlmitc. -Izrk , :ml Xlvllf-nxllml. XY- lmpc- um will lwnr flu-m mx-I' flu- l'1l4If4J in thc' 'lIfllT'K'. NV- zm- Il lwir wrry T11 lm-:nw lfult rn, lmr it must lv- 11111142 Huxu'xv1', lwf :rv uw wc with ru Illilllk um' TK'1lx'lH'I'i for I'llt'fI' fllillilllkl' YIIIWIIIQII the lint fum' fl'ZlI','. :mel um plc' lgc fllll'NClY1'f zu ll vlzlw. rw lim- up t41tl1x'f1fL':llQ tha-5 IIIIYK' 11 fzlfrl1fuHy TIIHQIIT ll -WFYII LINIX llnxn-ixmu. fil. r Affffm JVM 1 I If MII! I 1 I f 1 I I I I II I I IIIIII I J , I L 1 6' I. If,,,n,' fb, ' f, 'I' "1' I 'Im 'f f. X II ,P ku 1, II' I,I,,'w,f1 II, '. .f. I ,. II III, ,',f 4-g,,,. K, 'I'wwxI1 'fff I ,.,. M If, uIx'1 rn, 4,'. , f , In mf 'I 'Inf wfmu., If II1I'fw,'w.mf1,f wgf.'i, om' mwfffw 111111 IIIIIII 1,111 Il mmm. II f',' In. 'fyf J Ilfgff, .Iv IW II .IIN KIJJX A ffxfffff, If I 'Y f,,, . I' 'f,' II, IINI: I ff.-.Af Inf' IVHIII f, III IH'."f11 IIQI-I if 11 ll "J, ff ,IVI 'III' f.ffn,,x ,' ,,", .v II1, fI1f11gI1l ff Mn, .-w N fm flaws 11 II, IIIAW IIIIHI IIH."':n'. III IIUII IIIQII, flrfi' III I'f'l IIIJII II, wiv" xIlr'II IUVQII II, QffI1IIIIu'TI uf I1f."'21 M1- IIMIIIK f ,I f,Iff,n' II' nf. fr' 01101 I' off I Nunn Ilwlm lllXNIx XX!mixxx1lQmrxr I-'lumrxlmxf NXIX Xlllmfru k'1xv:xXflx1N RIILN I.rr lllwv Z MUEJUHEQ pl 10 EMEE 0'6s rl I in 4L vs WI Fx '- :nm O 'Binge Dao Wav'w1cK 31 I Xl Hrx RX HUX ui HXNIBX 1 1 Paar' llmlu fi1r ...pr 41? wr F7 lulffflll 76111 X171 1111 xulfl 1 1,451.1 '3- I X m .vi-1, jf' 'J'-x.J .itz D . . . 29 . , 4 ' no Z I 5' . b 1'---, '5fz'4f3d" "Vial: 'V , wp.- . ' f A ,:... ilff d,'4ifi,J. y,f:' 2 1 X' ., Ao: 4' 14 K ' - ' Q , ' - f X 7 1 X' :'lu3'l5' 3: A g , A, 1, Y .:' ' 'I f -ia Q-qiq.6 0 J .44- ? :M - Z s 11 O ai Q K K I 'e,E"'2, g, I O.C.I.mNc: ............ , ..... 1'1" ' AIARY .'-:l,l, i. RN ........... l'im-I'-u"l'n1 Cu NIM-. 'I' us .......... .'1""l RA' lil. . ' ....,... TYYJ 5 . , Lf' UL' ' . 1 'V I . 9. rs ,V ' 1 .- f 'S' A ' 1 2 - ' 'T Wx , . Ixiomxr AIIXXNDI-R lon QOY lols Anxmn I HHN ALSIIX I RX B wks Im I I3 X1 How XRD BI xmsu DIISI Lum Bhll XI Im LxRxIIcHxII XIIIDRID LI IRM XI XRIOX LIOXTS lx I Locum RL III QONNIIII XI XRXIX LOLRSFX XI Im XVIII LROLRI IT l'RxlIR hllmmx LHARI IIS GR-XXT IDXIOXD HLCIIIS Ixux IX-XRXXISH L RIIs IXXI HLCII LIt5TIR Ixxxl Im x O C Loxc' JR PIII IBLTH XIIIJIOLIX PxILIIxL XIVILIIIII XI XRIHX XIooRI X IIIXXI Xlomus L Ixx IJOROTHX PURIFR Sm SIILIR I0 QI SI IX IIRIIJIJIIJ STURIX lrxo loIzIxLII B XXII X ILC x SIBXI XXIBB RLIII XXIIIII XXINNIFRID XX own PRXNCES Xoms. l ayf fhlllll wx . 3 ' 1: '. I .A " .- . 2 ' ' ' 3 nl 'I. l'.xcI5 4' V A , , ' D at A AY V nt IXI. ' ,Ialf .I 'Iss C . .' '. Q.. 'i " ', ' Ii. I.Z.1'Z.'ClZ CII.-xRI,I2s BROXVN Al.NI.,X LAAIB I':X'IiI.YN S'I'I5I'IIIaxsoN . , 2 'i , Il,-L' Iii: 5 ', '.II.' 411 I 11111111111 'XDKIXS x XI xm Q11 XRI 15 1311410 Xl B1 XR Axxx ISRxx11r1x 111111 L XRI Nl un I RLD QXII x QHLRL QRIS Loxxuzs 1111z1uC1 LL a. f1IXDXS IDXXIFI AIXIX IJ1ux1.x IIIII Dons AR111 Doasox lxx IL11 x115 In 1 H mm H1611 1 mx 1 ILL1111 I-lux r RxL1111 HXNIBX RIQH mu Iomaxx RLT11 IOXIS NI XXIXI IIXDSIX Xlxm XIILLSXI H111x Uusm X 11111 XI msn lJo1w111x ULN KIR Ruxo mc XRIT R11L1 11511 RoB1R1s x IJoRoT11x SN11111 Ixx11 li Sux x l11R1RLDL IIDFURD Dum XX x11x1R mmm XK1 R mu x XX11111 mx XXIIS IRNIX Mmm C 1 1 '11111' If 112- -I' 111.5 11.1 111 , . 1-11.11 1 1 ' ' 1 Q ' j.-x, 2'fi1- '1.1x " '. 12113 il,I. .1 1 l':l.IL.XBli'I' 1 tilhlulxls l,L'Clil.li 5 1111s 1 .'.'. ..' .' I.1iw1s 6211.125 KI. 2. 5' 1 A11 2" '. "ISR 1 ' . " 'ak -I .' 5 5"'o.' NI.xR'1'11.x C,XRRliKIiR A1,1a1zx Hfjl,l.lfx' lfR1a1J SIMS ,".15 z"1.1 'Q1 ' li. R11 ' ' '11111111, 1 ' 2. 1. ' .1-1' 5 .Q Nf If. .5 ' "'.1-315 ' N 1 ' ' 1. 1 ,.' l'iI.f.' wiRNliR 1 .. .- "f' 1 1- ', 1 li ' ".1sY P11 ,1 1 :ox 1 1 ' I.-2 1' ' .box I ' 7'I1i'I,l1N 1'1'1 'Il BRLLI Axmx x IxL1x B xruwx Hrxkx BIRD L11xR1oT11 Bom IJ1mo111x lim xx1 Lx 14 l1LxxL1Q QOIN I1115 IJONXID L If ILc1x1 C1xFxrR 1111 111 x Brx C1o511x Hrxm HXRl'FR XIxx11L HXRI IR Ilonx HXRTlINl I111x1a1TH HxLs1 xLR1 I1 xx Hmmm NLII IABIONSKI HINRY Ixumx ILL111,h I-KRRXRD Hoxx XRD Ixx11111 Lsn I x IT OL Nlxunox ID XII Xlx x HXRIJID N1xxsTox xkx Ixxl X x 1Lx Nlokc xx U1 xx NILI mm HoRxL1 Xldxox Hxxmx XI111 L11 NIL RL1H NxxL1 BIRIX XII Hxkm ILRLIII xx RL S AXIIS S111v1'1x H RRH lxxlmk PRxx1L XX XITIRS Lx511R XX1111x1R Paar 1111: fu mght 'Q' 1.. f 1 fs 31. '...'a-I.x'o I,1av1s B1-x11.15x' .1 1. , C' ' ' . 1, ,' ' L., ' 21. s .' '5 . Ni . " ' " ' J' 'x .f 1 ' LL" .1.1-: . L11 1.1515 uv 1z1.L 1' , ' V .L " J 'Q -' .- 5 ' 3 1 ' Ro 5 P, "Max , If a,,xu ,L "' j. '. "mn Lx'1.1a Lu" IEIZR ling "rn .'11.x1s1f1-:R XV1..aG11.,..Nn 0251 ,x 11 Iuux AIRINS I'xxIxII B BXRDIN NIxxLIII BIIRFIIIU BIRNILI BIxxI11 H IIN I IJ Dmus HLILI LIII I Xl HLFII LOOI IW NI XRFL I RITI Du IS Hmm IJILKSON Rm I ll IIXBLRC XIYRTYLI FOSIIR LLLII II CJRIFFITII In Ihn In n IP I Ill KBITH H XXIII x STYIII Hnxu X Im XIII HI xkx hxTIIIIzIxI Ixuxsox lx II ous IIIIII lxIIIzBmx IOHX I mu HVII NIXXYYYII Xlxux NIL! xIIII I L6 IxI NILLONXI NI mx NIOXFIIRI IJIIRIII HY INRIXIR I LII Il I IRIX HLSII Ross IJIIRIIIHI RLSSIII NIIIDRID Sx1ITII X IRCIXIA MIYIIII Axx SI'IIIxIxx IJ I xxu HI III bnl ILXDRILH Lcmx XI Xl lmm xs LORXI I I x XX Il sux Pxuxx XMIIIIII XI un I-Rxxu s VS Izlc II1 Xlmc mm VN RIf'H'I 2 -"oy .LH 'Q 'INS I 'z . .A Q . 'Q . 2 Q7 5 li.i."3IR '.x'5j ' Q. " 5 XvlYlAN CIxNDI.IsR IfxIxI,x LEXVIS IQSTELLE STIQIIHHNS BII.I.IIa ' ,xx A A , 'Q I2 .' .1"I' , ,,, . . I .i A .A . I . N . W - - 7 - .IL - . ll ' I ir, 1111101 I 1 1 xx XX 1 1 1 xx l 11 1 RRX X Q x x 1111 H1sf011- 1 x Rl XII 11 1 1 x 11 1 X N x x 1 1 N N l 1 x x 1 I D l N111 II ms I INN N x X X DX Ikxxu Q11 1 I1 A X 1 XRN N x 1 l'11 ' 3 . , ' . ' I 1 . 1 Q Q . X11 F1-111-111111-1 11111r11113,1111-1-11-q1:'xg1311. Y'1l' 1111-X1-111 -111117111 114111, 1111-11 1111- 111-X11 1-v 1511-51111111 111-. 11111 11111131111-. .1111-111111:-11 111 1111- .1111111111111111 111 1511111111 11f311 N111111, XY- 111-1'1- 11-:111f11 111-1'1-111-11 111 T111- XL'1'Ill1IlQ1X 111-1111111 11111111111 1.11111 11111111 1111- 1.11111-11'1z1v1111-11 1111111'11z11'111-11 111, 1,11z'f113 111 .111-111 1111111 1:11 1:11-1:11-1. 1111-1 -111151111-.1 1:1 511111 L11 1-11111511-N111'11-11 111 k'R111Q' 11111-11 111- 11111- 11111111 11-11111-11. 111- 111-:1- 11-11 111 -1-11 11-N111-1-1111-1'1.1 1-N, .X 1,1-11. .X1T'1'U1'1'1'1'1X1'I'1'11 :111111:111-11111115111111111111 1-11 11111131 11x11X ?'11- 1111111-1'1-111111111-11, 111- 1711111-11 111 1111311 fL'll1111lN1X, 1:l'1l11'1' 111- 1-1111 111 1111- 11-111. 111- 3111111-11 111 1-11-1111111- 111111 111- 111-11- 3111113 111 111-111 Illil' - 17111111111 11-1111111111111 111-111-1 1111111 1--1--1 11411111111-111 1:11-111-1 11-11111 111111 111--1' 1.1 121111 1111- 1711-1111111-11 111111 ll illlll' 1111111- 1111 1111 1111' 1111111111 111- 1-131-1.-.1 1111 S111111'I11111.' 11-'11 111-11-11111'-1-11 111 1111 1111-1111113 111111111111111-. XY- 1' 1111-- '11t1-11111-11 171 1111 1111111 11111111-X :11111 111-11- 111-11 11-1111-X1-1111-11 111 1111 1111111 :11111 . ,fa-1f: 11-4.1111 5.11-1111 1111-1 111-11 111 11111 1'1:1u 111111 111111- 111':!L'X. 11111' N1-1111111101111 11:1x 111 1111 1111-.1111 111-311-11111. 11111' S111 11111111111- 111-111111-11 111:1111- 11 N111-11 111111 1111111-. -X3:1111. 11211111 S1111111llll111'l'x 111:1111- 1111- 111111111 111111. X11 111- :111- 41111111111 ,-X111 11311 11111- 1:1111 Ll1'1' 311-:111-1. 111111 11111' 1'1-x111111x111111111-. 111-11111-11 111- :111- 141-1-111113 1111 I1l11A I11I'lHl'I' 3111111 111111, .-X111-11111 11111111 11 1111- AllII11'11'5 11:111- 111111 11111i111'X 11111111 11ZlXL' 11111113111 11111 11:111 1111-111 11111 111l'1l' x1'1111111 111111 llI11Xl'IAf2l1 111111111111-111'1-. XY - 1111 11111 1-11 -1-1 111 111111 11l'1A1', 11111 111 111-1111-11-1-1 111--11-1:11, 1-H-1 111 31:111- 1ljl11' 11'lllIl 1111111111 11411, XY- I11l'41!l' 111111 1'1l!1lll.111Xf11' 11111111111 111 1'11- 1111-N1-111 S1-1 1111 111111 111 11111111-11-1 1111-1 1111111113141-, :11111 111.111 1111-111 1111- 111-51 111 1 11-14. XY- 1111114 1111-11:11'11 111 11111 S1-111 1' 11-111 111111 ll A1111llIN, 1L'T 51'1'1111N 11111111111-, XY- N1-z111 111- 111-1131111-.1 111 1l'1'l'1X1' Il 111-N1-1'11-11 1'1w111-11 111111 111111-1111111 -11. 111 111- "111111-41-11 l11W11l,H 11111 111' 11-:11111-111-1111111 11 11111111 111111111:11 1:111-1:11111 T11l'111'1111l1I11J1I11 1111-1115, 1111111-11-1. 111- JIL111 :1xN111111- 1111- 311-111 1'1-N1111:1N11111111 111 111-1113 1111-111111-11 111 1111- S1-111111 14111. 111111 1111'N11lIl' 111111113 N111111 1-f11-1-1'1111111- N 11 1116111115 1-1 '31, :11111 111111111 141-1-11 111 111f1111 11111111111111. 'Q-XN111111111 11N 111-'11-111 1'1l1111l!l 111311. 111-'11 111:1'41- 1101111111111 111 111," ----YXI11-1 1111111.15111 -1- fil. All' 'l1P1'111 .131l1Q1J1,1. XI11' LA1111-1,11 131- ' -' '15 KQIIIX XI 111.1 Xl1'1s1111,1 1-QR 1,I.I.l 141.1111 XI11.11R1-.11 ', 1111 XI XIILI., 11- k'1111:1111'11 II11111, 1'1ll,II1. K111l1,NlXY 1-f1s11 R111111'1111x X1111-111 K11Rl'1,1'I,R 1.111111 -11-1x 1111111111 11XR1'N'11X1l,11R I EHHHHHUQU mms nf? ' Vxx dl HEX 1 xx 4X x Ilxl I ' ' K W .ZF sl ,Viv 'K , ,. . 1 - 0 I o, , -. 9 a ,. M4 . D, fail' o of. mf"- 'ff' x Q c 'f ' ' .H . W, ,t l ' lmrnlvx I I .TNQ RHLI, N1 Ill. liupmux Inn 151 C11 'IDIIR Su I,1.xls I.:-,xx Pr.: Ns Iix"1fl1axRnxxl1l,1yN Alun 'IKRHR vlAHNlX1I!XYlllx XI xlzx ANDIRSKJN XI xlzc xRl1 Bxlxllz W INIIRID Bl IDSKH Inllx BLRDITT Iml L Xl ION xx QIYDI QHXXIBPR5 LURRINI DxNlLl IxxTll IDILKFR PIORX IJODD Ilolzrn HY Dux Fl sox lllrml x I IROD RLTfi Plxl rx Lll xlzl ls f1RXNIC'IlXl ll PX Hxxll HLCH HONLX Iollx H XVSR I H I DNIN ONI5 IJNIC HT IOXIS XIXRY I -XNDRLNI Cmxu LlFFllx R llll Ilxlxr s Bll Is Hou XRD Xlgllox XI D NI xLlzlLL Nldmxx xx ,gy Ixxlls XIOORI DoRoTllx RLIH XIOORP ILTHIR NILRl'lllx DxxlD Pxss R IIH L Ll XVIIIIS Roc IRS I' D11 H SxllTll TIL I II 'V lx NI xlzx XX Xl kl R Bl lull x W Il l IXNIS XROODROW Hoon AsllTlx XXUOTI x RxTHRxx Y XRBRXY P11110 I nr!!! flro . .- ' J 5 3 C'.:.' 2 s. . 5 . .- :.- 3' . 's ', ' . 3 B 3 ' ' T. s . ITT ,- ' .- " ". ., ' 'I 'kj .xn P'R'5l.l, Blslzxlclc I1-XVISON l"R,xNl4 L.xw'l'oN XI.-XDl5l,INli 'l'R.Axx'l.oR 5 ww ' .A '5 a ' KA I ,aa XV.-'xL'I5R ', , .x,' ,."lL',' . ,A ' Y- ' ' .' RL' i. .'l.li 5 ' , 7 l'll ROBIRI AD XNIS NI KRIII x A1soBRooR I Lu I x D XRIXLI NIl1lmRluLxRxxx xx RX mx! Loxx ANIJRIXX LOLRSIW XIXRSII XII QOLRSIX 5XRXII QORXIHII Rrxo Ihxx IX Illi II i1xRR Icmx C1xRxmx ILI IX Uv I lfllf 1 I ms H XRRISOX RKII H1 I mx XRD HOXXII R uni uxls Rxx xmx Ioxls L XROIXX Ixuxsox XxIXSION Iouxmox Ixl RXIIH IXESILTR I IXITLHI I mx Ixxol'F RX I rx NIxRx AIILI Ioxl LIIXI XIXRLIIX RL IH XIXXNXRD N xxu I' L KRIIS Umm XXOODRINX PILNRITI IIXB IH CIIRTRLDT Rxu Ix FHIIIX Rlxxu s I"RKNLIb Rm ROBIRI STIID I :hx SLII x IRxx IJOROIHX IROLI xRc xRr1 XX XII . .- " IA ' SA . z,xn I.IfS'I'IfR . limes . "' 5. R C '2.1. XYIJQ 5 1.bXIi KIll,l.1cR I.,xx '-: Ig,fXR'I'I.Ii'l"I' .x ' 4. . -I 3 'u. , 1 a Gu .-1, fi ' 'lax '. . 5 .- " .' Ifl. fi" I,0XVIiI.I, . .- Q . .. ' ' 5 2' ICLSHQ ' flax fx' 5 Ln: . ' . A ' I Y ' :ERS U. ' ' sxs QT .' if -Imf If,. TTT .i .' 'Ili-'ff '-Al'-'KN Kms .. N. IZTT 5.x , , 5 vis -Imf ' ' 4- 'ER - 5 T , 3 . .R ' . Na , . ,xx " Al. 'Q CIILLIZ N11 If 'wifi , A ' .L-xx NI. 1. 5' ,"liRS I 7 fu' , - hrs" C IJ ADXNIS IJ Al IX Ll XLDI 'XNDIRSOX Xlxlzll BISSIR O Lllxxln Ru LIOXIS RLDOII ll Iluls ROBERT Hol Blwolx Pluxlx HOIKINS OSL XR .IORDXX f,llN LxxLx51lR Nluux Ioulu I ARRY 'XIARLH x L A XIOORI lllls X10 R C1411 XIOORI I XIITHI Nloss I RNIII NlHxllll Y FRNI Plxx PRID O lxlll Llxl PERKINS haul Pllzlxlxs HXRRX PLRSLIA lx x Ilax ROBIRIS Blx Room Bhssll Ross luxx Slc s l SIIX Rll SIIXX Hmm Sxlllll Sxl INRXNLIS IIRRX jLllBlTll VIWRII ing DL RH xxl X KNDIK Rlrll X IRCINIX XX xllxl XI IR W XII lmlxlll XVIIIS xIIIDRID W1-llll I mn Io: tu four . Q . . , 1. . . . . . 2 u . az.-mg U. . mx L .. , 0 IZ Bll.. Q f KS ' .. ' 5 l .' Q J K N. .' - i ISA .2 '.xR'l' -I. . ' , A lflzs SL' J 5 .. .' iQ. "l l.0'I"I'Ili lTll .A ' 'I 'I .' KI.-xlxlzl. Sxlllll ' .' 'a 'Vi..liY ' w . ' ' I ' ' i . 'I I ' 'f - , 'A v . ly. 1 U A- ' ' " l' , J .- 7, ,WR .l .' K A 3. ,' 5 Sli: .5 Y .,.-xcla if? 'P' XV11111 AIJXNISIDXQ IX N111 All 1xC ADIII Bnoxsx 1 x Bm 1 Bum 51 I II 13111111 1 I 1 H1111 Iwuxus IIII N 1111 B111 5 Dome BORIXK IL1N1x B1xx11r LCIXIXLXXIIBI BILI LAsT1LBF1zR1 HXIII LXSTIIBIRRX Parlc lo1frl fir: IOLISI Luaxm R Il Lx1111R1x1 LRIXSII X XXIS QLRIII Bun BIII DIIBICR S mx I-RxxL1sIJox111uo I1111x1x Doxus L IIIIRIXI I'1x1 IIPXI Inu ARDS NIIIDRID I-Ix11N1xx C11 xms LH-XX NI111JR11J IXIIX A111 Loma L1 xLDr Nluxxkn SII 1 x NI111 I1J11H Uxuxs RL111 O14 XRRII 1 II INXIR C11 xms Romxsox I1 1 11x Ronlxsox I-Rxxh Room 111111 xx N111 Rosr M11111 X 1111 B S1 XNDRIIXI STXXION SHLFXRT 1 111 KN 1 A11 LX XX 0013 I 1m mn XX non V . I -A VQ,4 , , 1- ,, - ,. 5 - A .. 2 .-. , J ' , J .12 CAS" 21. - 2 1.1N Do - .A 2 H1. Q. PII .I.II' C1.12csc: C " 2 . . '. " 2 .' 2 ' .xw " ", 2 .1. If 2 .I '12R , I. ' " .22 I':I.I',.-'IBIi" 1 P 2 N12 .1.112 , , v1x .2 ' 2 .. . 2 ' ' 1 Ro: .22 . . IX . ' J Iiv 21.1'N 3.2 I.IiS " 2 .. .f ' ,- J' 1 1 .- ' ' .- J 2 .11 2 I li LL" 2 L. .'c:1.12Y 1'E..2 1:12112 .-. I '. I .1 2 2 " . J: . , 2 . V1..2 If ':2.' 2- . 1 21.1. . . 2 I-111' IIESNIS ' 2. .2 2 ' ' 2 . . 32 ' I LCIXI BXRNES Ioux Bkxxxox IIIRI Nl HROXXX XI IRTII I BROXXN IDXX IRI: LI III XX Il I II XI XI LRIIIFI RD XX Il I I ul IJIIBBS X IRIIII PIL I N II RU RIIII CIIISIRIII XX XIIIR HXRRIS LIn fllNDlR50X XIIRIIII HIIIT L C1 HLBBARD Ixux HLBIRT XIIRI Hx XXII IIAX1 jovs I-RAIL JORDAN LIRI .ILSILS IJIs5II lxIxI IIILISI Loxf CIIRIIL LORD Axxu LILRI XI-XLKFX DIIRIITHI XI XNIR Pruxus XIXRRIS XX UODROXX XILLox x LII -sr-wuz-zpyga RL III XILLI Lxc I IXI XII L IIIII RIxI Xloox IDITII XIIIORI hun 'XIORRIS AI XI x XIUI I INS Punk Noruox IIN HLIII PII LI PIIIABITH PRILIXITT ful-'XI lmwxmxu LH 'ARI I s L NDI Rxmon XIIIDRID XVIILIxxIs I 11110 I-mty vm: l J 3 " ' 2 AI..s.'a . 512K . abc Q .- 'Im 2 . .' 7 4 I 5 A .I i ' 4- - , 'FA I vs... wx M ,A A It Iv FR,-xxcls FINCH EI.lZ:XBE'l'll KINGSTON E. P. QJSBIQRN .If " .I '. 'R' . I'iL.i.' PJITIQ .vlifb F '5 wa ': sR'5 Bla" ' .," 3 UHEEUMU U Emi Ia W X IX! Xl NK Xllx ' V 00 0 . 0 og . . A , 1 o 0 . , 0 0 nit- 0 A , ! - 0 3 ob Jrwlk liflfllll Ill3I.I. lirwwllj lim: rx Iml lil lixlux ,IQHHXIXS Il Q wx jx is 'lvl nun Ifru 'lis XX' .'lR I X AxD1 RSUN XIRIOX Al11x NIILII A1-v11xC Llbl Ioxu BR xxnox BRLLI HR xxxox Lx1H1R1x1 B XRIOXX I111 xm 111 BRO R IJIII xR1J B1 xx mx HxRo1n lioxu Rox BRcmx HDI x BRx XIIIDRID LXRIIR IR 51 1 R L XI 1 s I oL1s1 Lou xx ALTIIIR L xRxxx xx N xxu QONNII XIIIDRID LoxR11 1xxIJxx11 :xx Imxx Imxlx Plfxn ONXRD I IJILRIXQ hxRx11 xx I ll Clxs XIIIDRLD C111R1R1 Ix1x1x C1RxxT IX Hxl B H Oxy XR HXRRIS BRXOX H1 XD Ju Hx: HIRR Nl H11 IXIX 111 ORx XIA1 H111 'HEY' lou Ixuxsox RRx1x1 Ixxus XILBII XIURRIS XILlJox xln Cnxl ULN XIR 111 Klum R I rxxxoou f,XFORlJ L x SL fa x SIIX NIIIIJRIIJ SIXIPSUX PIDURX SLTTIIS XIxRx X XXIJIRKRIIF PRXXLIS XX x1R1R XIIIIJRID XX XRRIN R rn W xlib 1 l'u1n I In fu LH 1' 5 1' Gl.51'1' 51. ". 1. .' '5 . 1' .. Iix'15 . C A RDS Lo 15 1' 5 l,li'l"l'IiliR 5 C '.m' ' 55 Lo ' '5 l3.5xl1.1ix' L15 l"s111aR 1 1' 1 ' . .' Ax.: ,55 '1 :QL15 H.x'.5. 1 115 C . c ' Lux.-x GR.-xx11.1xcs I':NlNlli'l'TIi Rl'1'cH 1' '11 . .- i .-1' Ln 'wzxui R01-l5R .- . 1' .Im 1' 1 .l. BII,l,'Q'IlfL1'NS ' j. . ARI' 1121-xy Q 5 .11.xx L5 .1 1 ND 1 1' 1 , 5 Q1 Q 1' " 15"5 lim 51 15 5 lax 1 1- ' '1 1' 5 1 5 . ' IR15,'5 .1. '15 " 5 . 1 ' M1513 I .1. 1 . 5 1',,1"' ' 11 15 .. L" 1 . 5 ' .' ' ,5 sllfki NV151.1,s. JR. Ill I rlul Ll XRIISAIIIX Ixxlls Alllsox ssll RLBX lil xlR RX Ill Blix xx xxl L l L xRlx Ixl RX IXCIxLOXI NI xRx QOL RSIX Lxxl XR I L llxxlxs XILK I IRRXNI IXI lnxx xRlJ Crklsxx l Il IX H Illoxl xs Hlxox l III Hullx H Q Hoxxlll XIxRx Ixuxsox IRxxlx IlmRl1xx NX INXIXX Ixxll Rlllln I l l xx R INIXX Nl li IIN B xR1ox NUI Um XR IJISUX IN I- XR XIIRLIR Qux IXXIS lllolzxl XIII Lxx IN JI IRI xlaxxx xx IXXIISNI XIIxIR Lll xRl IS IK Xl JROI QXROIXX Wllllxlx Sllllllx XXOOTIN XRNIX I xx IOLISI XILQILRI X xRl XRII XI xi XII Ill X10 fXDII XIXKTUX XI xux XIX H XRRX I' xRlxl R I XRRIS Il x S R Rx UR NL NURRI NI xR1ll x I xxlRlRGllx H III llnll J HIIIX XKRlCllT Xlxux XXIBB 'l, .5 Pll l.. - ".l.-xx 7 Bla" i Ii.-xl:l.lax' . I- 'A ,I J NI. ,ll .'IIiR S,xl A 2 fl' 'a 1 .J :ll'l' . I. 1. . ,x 1 Iil.lx.xlzla'llll L',xl,l. H.x , Jili ANS i .af - oRli Ula "l"I' III l.lls xIl7SiI'II I,lE.','ICilER Q, al 'i ' .' ' fl li ' AI. O, KIlilil.l5R - .- " f .' I'Ilii...'.INlX . '. 'i HIZRNI.-KN CONN I.0L'ISIi NICK.-xx' YIil.Nl.x Plfxx . .R ' ' l..' . ,xx 5 'QRR' .- C 5 , J " 3 '. Q J XV. IJ. .'CIiIil.I. l' " . . jul J O' '. RIiI.I, l'fS'l'lllc .',ll'l'll If.-XRI. cIIGNII.l.l.-YI' . 5 '5 ' Q Ifl. li.' 'li Q 51.5 Ii ' ,"'0N . .- '. If'I'IIIiI, H.xI,l. KIINI. all 'I' .lf "llx' ,x'. 2, ' 'a ' IRI lfuzifla ,-Xl.I. I. U. ' ' .I ' ' . ' .f .2 .l l A - -'ng -:ilu PXLI Axmrzsox HOR xu M Il xc I URI x x ARN1s1Roxc urs Bx IRID IMRIR H XROIIJ IIXKIR INR III II x x :xx XI BIINSIIXR XRI is I rm R xx xmxn BR xm URI: Rmu IiRxx1mx SSII BR x I'l I mxwun IIRUOKS L IIII R BL RRULF ffl L x KH QJIURII L IRRUI N xm I- Lum BI IOLIQI QHIIDRII QXRI Lmum Cmxm Unis IHIINIX Domes XXXRDS RSIX s III Ido Ilulsfz X J11sC,RuFI1 H XRUID Huis X x H1 XXII N HoRl IRXNLISHLXI xm Dr I ox H IXII I B Im X x NI xss xux Xldnl ll Xldnx IRXXR Ummm AxRox IIYIURD xm x XI R R IR Nui RXNSBOIHXXI inlxx Rumalxs XRXIX SXIII X15 ur ILRX s IIRN I mx VIIIR R III XVIIIIXXIS x RumR1 Wusox I nyc Fifty .- '. .' 5 Q .' . If ' '. ' . .1 'IRS l'. L'I. . .- 'pm' , ' . as "as . . .': . ', ' Ima., . " .'Nls TR, . II.Y ' .I ' .- " .V .' ' . ' .A , .- '-: P.-XL'I.lNIi ICD Q CL' 5 l'.1,. Ii IIILI. . 'r .ow Do .' a' lffrlcs I'II,Il.-XBIQTH Pu 'ra -IUSi'III.'Ii Bl.. KIiSl,IZY PHIL. ' ' Lbs . " I.I1.l. . . .'.' . DT ,Q " IAR' '.i.'.' IIXRXIUN liorxns NI,-XRSII.-XI.I. GIl,I.li1,1.x1m Uris RL"rl.1anc:1-: CH, I YD 1 ' f "II NI, "H . ' .' . f . . .- Ho .1'I'lil' Qxs "5 , .' .' Imax.. 1, nn I':S'l'IiIi ' A A .'IiR RL '.'.' -1 .l. 0, IJXKIZLI, IM .'.' Q . I. "wx .I.XX1Ii.4 ' ' ' .'r5R ' . 5 f ' " .A .' '."' ICl,1,,x RIMS XV.-xl. ..xc1z I, a ' uns NI, ' iI,I. Ivnc livli , 7 .'liS H.-xy 5. '. l.I..' .-xx' IV. ' '. .I iris L"' . got 'Q as . IC. . 'iTH 5" I .' A. . . VR' 1 I Ill 111LT11 'XDD1 L11x51 XNLI A11x1x11111 1111111 AN111 11511x B111 L1111 B1111x 11111111111111 B11111 II I 11 I111X115 I 111111x S1111 B11111 1111 11111 XII C CII L11 L1111x H III L111x1 RLIII L1111111 RLIII I 111111 IR1NI5. FD11 1RDS I uflc I 1fIu 11111 1,I'1I I1111 1 DS 1111111 1 III 611115 x B Ll1H H NI 1I111115 H 1111111111 1 H11111115 H111 LST H1151 H1111 11111 H1 x11111511x 1 1111 11111 1 SSH IJ I L 111115 I1111 x XII 51 IJ111115 I11x15 R1 I 11111 I1 H1111 11111 1115115 L1 111111 1ILLL111115 X 1III1X 1111111 1X 11115 XIORRIS L 11111 I IJ11Rl5 S1111 6111111111 5LIIINLk R 111 5l1lI'b x 1 SII 1 11111111111 NII11 1111 11111 NIII 1 1I H11111111 111115 1R 11115 L 11115 111111x11 11115 x 1111 11111 I'111xL15111Lx1 5 1 ' . . -I ZR . ' . '."' .1 J 15 .' 5 KI, " .1 U111' j.-. 5' . ' . .- 5 .' 5 3 .' RU' ' 5113 '. 5' ,.1L'I. I':1'IiI.YN . NIi'I"I' Ii ' .. .-1. 5 Q ' iI.l. 'I'11 '. 5 5 .'1:1f11a1 IJ . ' . 1 '5 ' '5 ." " ' ' .1111 I,L'L'll.i . 5.:11N LW Q . '111 H13 51. 3 ICIQ 1 'z 5 Zlil Q 1 51511 3 1 A 1'1 1 ' . ' . I. 1. H11 III! ' "11 1'1111:1x1.1 CI,,1Kl'1l Ixux H111:1'1a 11'1-:s1.151' 'I',11'1.1111 NI. "II.1 L'1.. ' B15 .'.4 1 H111.'1' H1111-px 1'.11115: Axf Q 2. L'1.11'1'1f151.'1'1511 OL' I.1 I111.'1' 11'. 111511 11I.1I,I..1L'I-I H11 '1111 III. '13 1. 5 I J I,111s ' fl-.'l"I' .-1x3 5 I i1.1. I1'1' If. 1. ' .:11N .13 5. ' . Q 5 .' A J P. '. ' .'11N ' '.1s1' S.-1 .1 , 2 " 'IC11 ' :J .1 ' .3111 J If1.11151a 5 T125 111 .. 5 ' DTIZN X 1111 'XBIRLROXIRII Ixx Bxlx I1111x1x li1xx TI HL 111111 limuxc II xx Inox IiR1xxTux X IIIXXI Bm x lDOROIIH L XNIRI B XIRILI L11xx1:11R I IIOX L1 11 L11x1z11s Locmkx Imax LROXKIJIR xm IIXLI LLIII CIRI1' x lkxxus Hxm XIISN Ionx Sxrzx IRXNLLS IOXIS x lump lxx11s Ix1xx1 x Imax IXIXXIRX LIIXI I I ISTIR Nlxnnox HIJRRIX Hyun HXIII XILLXLKIII x I 11x x XI11RR1s IXIJIIJH XIRCIXIX Osmkx BN 111 IX xml 1 II I 'XI11JR11JlLRu1 Ixxx RoxL11 XIIIIJRID ROBIRTS A C11xx S1 xcnxus XRI xckxx xkx l 1111 111 S xxx S IXNII RIN oxms Ilux x11 R xml X RCIXIXX 111111 XX IIX NIXIII N IIX XRIISXKIIS II H14 Iuxx Mmxc I'1l fn lzfllf Ili .Ili .. 5 . a ' . 5 Lol.. h .xx Lili. .us Sri, : 'las lfv.-x , . 'ER Q .-. ' iR' NI. ' 5. S1115 ' frm ' ' . " 5 .' ' ' Rx" 5 l.IiIi .lNII'I'lI ' a " .': l'.'x ' . is ,,xx1a 'If-x. '.', Sx11'1'11 XVI . .1. .1 lim'1.1fs , a . ,A .' l':I.IZ.-XBIi'l'II .l0RRlil.I.S " ' 2 ' .' 2' . ' ' ' .Im 2S'1'.xx1.1ax' V1 . . .- '.-x."1' .A 3 2. . ' . 'z .13 I31' S'mx'.x1.1. " ' '. il.I. C . 3 BR .- ' ' ' ' 'neu VERNON C.'X'I'IiS llIi'I"l4Y X1cw'1'ux If1.1x.x1s1-:'1'11 'llL'NIBI,lN 15. " 'z ' .1 .' .5 l':I,I. . .xx1 XY 515 xv.XI.I,.XL'Ii C .' ' 111 ' 1 .' . Q ' I KI. ' .lili XV.x'1"1's ' . ' 1 ' .' RL' ' ' 'HR llIiI.IiN Y15s'1' " ' ' ' 5 l':l.lL'XIlIi'I'lI l,I'l"'.1.XN Y1 1 1' Yuan C15 Q " .' ' 1121: XI. ' ,ll I.I.II'S Ru a " lII, . .- Ms I, " .Q ' 'Fl.' R.x.'11 ,RL'I5'I"I' S.x. . 5 X VII, . .1 NIS ' .1 .' ' 2 . 1. 5 " '5.1. CII. I .xox lf 'a . A Jsox , '.'.' 1 ' R.x.'11 ' 1c:11'1' N Q : , I ,-r -1 'F '-55E?Zf'w , 2,1 Nw Q ,J fffgigfx 5 MILI f!Q C V 01 12 flag V' gf! KRW fi x W f TAR x ,Q ig xi 'xx x ify S 'Te 'PQ -I VX K ., :SX fl kg ff . o. .7 ,M ' .CX I ff ' f 1 P" 'f , f f.3'f ' ff ' 1.11 'f ll Q - ff ,fl ff' ,fi Q ' - 4 Jr K . I X -7 X 1 M . 7 1 9 ,, ? 1 X i ,WZ , --4 x n fl , L- "Q ' , ,- ' 1 r f , ff- , uh- 1 A .14 , . f- ' I 4 E N V' Q " 5 , ,I Q 1 1111111111 1 11 11 I 111111 X11 N HMPXNX x11x XXIII L11111 1xE'r'r 1111111111 1 111 1 Sfaff 81111111111 Pane I1f111fi11 1-mm. XX R11 111 11111111 1 111 I1111111111111 ll N11 1 Il N C1 11111111111 111111111111 111 INI1- xx x 11111111111111' 1 1 811111 I1 -1:15 - , ' Q f fig I 1 V1 :Fi tilcx. XYA1. R. 11x5Illl'fl1 S1111 R11111-'111' I.. Cx:x11-111i1.1. 1'1'1'1'1'.x'.v111' 111 111l1'l111',x' C4111111 1 11' lf 111111 ,S'1'11'111'1' 111111 'l'111'l1111 cQH11111j' 111.311 ,S'1'111111lx 15111 11 f.1111111j'.5" 115 11.11-11' - M, f ' H " '- 11 ' 'hx' l'1I111I11111I .1 -1111 j Q 5 - N 1115 ' 1 " ....... , f ' NY1 .1.1.xx1 1-11' 11.s .,.. 1 PAQ. . . '111' . ' Cx 'lf '1.ll1' ..... V ' PIII .II' C1.111:1: ,.... . S1111 ."'g"1 1 XI XRIH x QXRNIILH x11 '-zzz!!!-4 X111v1xx Cu 1 X LXR'IlR Band 111 XILDUN XID R l!II XXIII-RNUN 1 I llRXlll' L llLl NONUJNINIISSIOXI ll I Ixmlxx fxncrh X IX l'lI' xv uunxx L R111 I7 x KI 11 Hmm XRII l1x1xoL N C11f1l11111 1 I Af Ht 1111 1111111 1111! I1 111 1111 11 111 ILIRC. lzrxf ll 7 4U U 1 1 1 I 7 PI U LL D11 X 1111: Pace I zfty 911' 0 UI" 5 R QRS W, ST uzs ....,.,.... ' ' I'. . ' ......,.. Lllfllfm' 1111 -I. L' .2 . . ..,... lf1'1'.vtl.11' ' AX, 1 X 2 J . '...,.... S ' .'.' I l."11l1' 1111 R. UA .1-2 .......... S '1'1'1v1111 l,1'1'11!' 1111 NY. il' . '....... .Yrf 11117 l.i1'11t1' 1111 -' .' . Ulf? "1 .- XY. ' :ws ....,.,..' ' ' 3 S1'1'g'111! R, -luxlis ............ C'11Vfmr11l If, ' zz-s , . ,....,.. C'11'f' 'I B. . wi: ' ,.......... Cllrfw V111 A - -- I 'A . - , 3, l.. l.:"'1i1:1: .......,,.. C'11'f11'11l I.. 1.1 3 zu '....,..,... C1711 ' I R. .I , . '...,..,..,.. Yvrg 'ml O. ll. .A .Q If. il' .241 O, C. I.1x1: I.. . 111-1111. lf, 113. . ll. 5111 N.XI.l1 .1 . '. '-1 R. j. .I 11-1 IX X xlxxll IL Cozzybangf J cdfflllll lm III 1l.x llfllll XLUXIXIINNIOXIIJ ILI x8 X'xXl X I Iixlcl HH I lm x x Qlxx I I Ix II 44 ll ll LI ik VI fmflll l IU ul I ll! III I HI x I x lxnx 4 x URIHIN URIPUX Ixlllxllxxx If II Ixxlxll r x xx Xllfl XIHHIIX NIulxlxl l R Ixlllcllxl llxllx II II S lxx xl XIII X XI XI II Page Flftu vvl 1 71 'Y OFF 'ICRS g " .X. Y. Sxlllll ........... ' ' I'. Il. I".xllx.'lix' .,..... lfilxvl lil' Y 1111 II. Lf IIlxllx'l.l+ ...,.... f'II'1',x'I l.il'lrlm1:1't R. Ii. S'l'l:l-lllixslxx ...... lf"xt l.ia1ltwll.ll! -I, IZ. '. 'il ........ lfirsf l.il' ' lllf NO." . . .' i HIFI: ' iI',' J. XI, IIll. .',' lx ...,.... l5l'l'.v! .S'l'l'Ag'llll 'If ,I. III'I"I' ........,... S'l'rg'lllt fl. I". IIl'lxlllc'l"l' ,.......... S'.'l'gl'll1 Lf I..xxl1 ........,.,.. S'l'l'g'nll If. IIl'f.IIIiS ............ Yurgwlll I I. ,I .xx IIIZS ....,..,... C'llrjfm'1ll II, 'I'.xx'l.lllx ........,,, CU A II. I'l'lxx'l:l.l. ,.......... Cwf ' If. Ifllvslwx ....,...... Cn 'jx ' RI. 'If L'l.lmx'l's .......... L'llrjxm'lll XY. II. lllx x ,,... ...... L ll 'fw 'll IIl-1l.liN RI.xl XY. .Xslalixx Ci. j.xx'4.'llx C. Nxsll I.. . .ml R. .I is xy II. I'l' l'I-II.I. II. Iillllx O. ,I I R. I'l'lcl'l:l.l. j. II x IJ J Lf ' Q 's C. I x'.' I.. ' 1 : ' XY, SIIC .xx -I. Cllxxllllflxx II. KN 1 'l' ,I. SII -l'x' IC. Clll'lxl'llll.l. I.. ff I.. ST "II I', ' 5 II. I.lis' ICI Ii. fra :xl ' I', IM llslx II. BI. .'s'rxxx S. 'I'l1.' iIl'Il C. XY. IJIIIZIES II. Kllxllx' If. 'I'lvlxl4lil. R, I':I.I.IiXIllAR4iII II, . .1 Ii. X'.Xl'lQIIN II. lllxsllx I-', . ' R. Y. .lalilx II. II.x -l-lilx XY. . ' w If, XY .'l'Hlxw , IQ. VIXKIIIIF C. KIl'xl'llx' Lf NY l'l'xl-.le XI XX x wx: XlxTIlIllXX N lb I xx: L Ht L le Collzpflngf B I x L lflallll X IIIH III XLHXIXIINNIUXI LI x I ll X lll I llll xx X IIII XXX I I I' I I 1 1 X m If X I I :I Ix N n x :mu X ummm XI N I4 Ix I UNII-X N IUI Im I un N num x Il Nlxfuxxr in X X L . XI IxI-Ix X xllli XI X F I'u1n' I-'iffy-right 0111 my L x 1 Ilhfm IX A XLIJXIX Pl XXI PI X l X XX I X I 7 II All XI INI IIII IMI' IHI Ill 1 1 1 I 7 nl Il '49 x Hx I II II II NIR ill UU III yn' lfiflllml bw ina' X Xxn mx lkmuxx HRXXIIHX I51 rxxwx I koxx l'kx xx lxfl C 0111 1110! IQ I L :Num I L mm! N L Ol Lim ll xxx, 1 RINXX H xmcl I-Ixl lx NNIIN Ixxlxnl XX NX Xlx 'N ll xx nu AIX xl XI It Puuf' Szrtu P ' 01717 ' CRS IX lil.xs4 ..,.. ,,..... Q 1 ' gl. I,l'l'l'S ..,. ..,. I 'qlvllff l.1X'1rf.' Illf .X. Lf H1cx1v1.I-ix' , . . , . , lfirxl 1.1l'11t.' mt Ii. SH -Ql.'I'llN . , . ..... Nlmrrlrf l,1"1rfv Y. C.x'1'r1s Nl, I.. fuck Rl"I'll Cugxri1.1, H- CH'I'1'5 -I4 If-'-"N"H'f ll. Ulfl-2 I'. Xlxssx' II. Arr 4 J. Klvlilcl-1 Y. .-Xml-'N 'lf " xx"rr3u H. Mrxlxx' J. N. A' flriusamx 'lf XY, llumzs N. .' . IJ, I31..xx' 5 T. Ifx' .xxms IZ, ,N ,, 3 XY, liulllmilx I., FISIII-ZR G. Rfuuxs H. fi NI,f1II.I.I-1I.,,' ILS1' zzlxs R. X If. Q J 'l1.l. Il, ST 2 .L 'lf ct " Q -I. l'. llxm- J. 'l'1x1w1'11x' R. S 'X fx. . s I!,'I'1w'l4r:R XY. , 1 ir A. H26 li. 'I'1'l:xr1u I.. Iimc- l'llllS Il. HYAIII-I XY. W. ,1,.xx li ,l. Lfxmis ,l. ,I-l.'.' -11' C. XY: .s vN XY. 1 " . - 1 I I XR XXX XIXRUI X I M1111 II UXX RXXIX NTP X I COIIIPIIIQI 5 C lffllll 11 111 1 1111111111111 Ilfc 1111 I I H IXP IN I Illx ITII Ix xN111 x XIUNXIR D1 wx Uxlmxn I- T I XIX XI111e11 Il 111 x N 11111x S1 INA 11 X 11111 X 1111 lIs11X 1 XX1u1T1-x XX IXI1 I-IT ur sllfllf if 'ville 11l"I"IL'IiRS 11 -L If C. XI111 111-'11 . ...,.... 41 1' K' ,l. I.1'1"1'1.1i , . .... lf11'.v1 l.11'11' 1111 II. Il, II11p111'111111 . ,,,, l"11'.vf l.11'11l1'11.1111 Lf XX'1111'1-1 .,,.,.,.. S'1'1'1111l I." - I. Ii, XI11111114' .... .,.. S '1'1'11111l l.1'r ' 111 XX', H111-1 X15 ........, lfirxt .N'1'1'g1'111 if .X1. .Hx Ii. ,Xl.I. ,l. .1X1.1.1s11x J. II.Xl.I. 'l', IM 1,1121 Ii. II1i.x11 I". IIIUIIIIQS II. II-1.'11311s1y It I Q AX. C. . xxx' XI. I II.I, h' ' ' I I H, C. - ,1. 'If :wx 'lf Lf '1' is I', II111-'1-'Mxx KL, S11 cx1'14 C. L'1.111'11 'If XI, -l.x1'14s11x If STI. 114. N115 Ii, ' 1 If. II. K13 Il.,"1':' its C. L'11a:1'11x -I. '1i.'f:1.1:x' IQ, R, ,"+1T11 IL. C II1M,wx ,I."".'r:' lf IQRIIAIIQX' Ii. . II. X'. "vs Lf Ii ' J bl. IJ. RI111.1.1:11 XI. X':' ID. Ii: is O, C if I. XXII-l.l.S N. 17111111 xr I., ' If. XX' J KI Iflxm IIIAQR lf II.Xl'I, Ii. XX'I.Sl1N Ii, I'II,llX'I1 K. I"141'13 XX'. ' :J XX'. fi 'xx KLQ1' xx R, '-5 IQ, R1'1'1'11 -',. ' , 1, I I I ' I .".- U 'nu' 1 c T1 11111 IS Xiu: XX likmxxr Nloum H Ixxlc 111 Romms nl I NILIJox un R Rommwx X xkx I' Hur x XXV, f 1111111111 "" ll S1111 C . 9 I l,1'1"r1.1a.C. . . . . . . . . I ' I,Il.l. 3 . mrs '. -3 li. . 2 -I. Srllwm' -I. Ckol-'1' XY. KIORRIS lf, S'I'l'.XR'l' . : " C. 5 H. 'lf XOR '.. ' . . 5 J AI. B. ', .'liR '. . m' AI. ' mlm' 'ily .fl xl "m fg w Q X x f Q5 Q33 fi X ATHLILTILS X X I ' A E Af X 1 ,L I fx 1 N I Zxk 5? ' fl, Yy' ' K ff! , K , , Vffflxl X I X . X o-,. . ,, , , '.- , xx 'X V, fl! ' ' A X A fl ' ' 'f,f'. ff Y ' 1 l k sf f ' X ln: . y f , M h fn., 3 x X A H5 ,fl 7 'X s XR ' "' f 37' ni hh. fx, . ' ' vt W mi V. 1 'X N n H N K l 1 1 1 I N N x I I x xx 4 X 1 1 1 N x Q N l 4 K I NN IHN I 1 X 1 ll x X xx 1 bl A I 1 x IIUNKX ICIII SVIIIHJI, :1Il1lm'1ivx -:u1nlm lu- QI:-lm'-I, 'l'l1vx lllt' :lx IIUIVII ll pm: 111 Vw I11nil'H1 wluwf xllllixllllllll :lx I,llTiIl, xlLH1H'Illl1TEmN 11: Iln- SK'il'IlkLl'x l"1:z XVIIIX IE1l'I'l' hm XWUUII :1 wrwrmu-:xx mv: Illl' plm- -11 znrlmlmiw in vlmfwl Iii:-. 'Vw rf-Nxzlr fm lllfx Nrxugglv luv Ill!! in-vu 4?l'liviI'tl ln Hn' pu-5Q-iMw1 :uni lV:INl'Ni NTJ1Tl'Hll'I1YN 111 Num. nu. 11:1r':'1mfxlmflnlwi, wilzl-"ix1' frnlixpivzzxlx uw lwxfllv-X341 iw IWlIITf'xf'r'N'vY Y,l1'X'IHTE1. Xxvlulv Illbv' wrzfllmwl rm'11f:'1m'1N xxfm lu XM' xxzu gm' tw lu- lmirwi :Iwi ?u:111m'1-li xu-rv lmxx llmfxzlg Ifwil N"ll'Ill1 ..1:1ir1XI Viv in Ql'Ill'1Ilv :md gmiwlvrvw fm lilkmlwlliill. IW: qmxwliwlu Hn willv-i ftwlt. .XN1lvIiw Hun' zufxzunuf in Writ Hum Illvtvtx w:r1!:I. f' il HX! N' X'n'1Wl':lIr'1f. H111 1fmf'1'f.' fy ff1f..'ff1. .Xu i11wN!1g:1Ii1 II will wmv Hunt l1Qr1n-rx-xxim-gw wut. H1 1111-xv 107.-L1ff,r1X IH M351 NJMNQ zltwln-tin llzlxv mam' Imm pwrpim' uhm Im' NUIIH' pl1xw':1l m ulwtzzl 1'm':xxu1 umm' wrmznlvlv Irv p:11'Ifrip.m- in Jnlmlviiw xxllilv :1'I4'111lfmg Nlwfwl ll IIIWIH' w' In-X Ulu in Ulm' u1:1I11n'1" gwvHvx. IINIILNI' ul15uIfrI1x lmxr, In xxvxm. lm-11 um- In fu' Q7'l'lUl'NY :IUM- Im zarlllvtiw LlI1xi 'ww fmt IVLHIIYI uv xxfm mlnm' pwmvt rw Till' 1:11-Qxgvgvh rxxmfwi Klum gm- ?WI1T'I1lEl'Nm .XXHH-r'u gm I'.lilY11'1 lliglw Nfuwl lmxv gilxxzux lu-ww lvll I lm- :QM-N: plum: :uni 1111-x will F'L'IUIIil1 Ilwmv 41N lung 11N ilu- xplm-:Miki 1-ullpm-1':ltffu1 lu-mxwvrm Izwultx 1111.2 Nm-ivrmrx vxixij Tl!t'Il'iNI1Ir 14-Llwxm I1+Q'Xl1l'sI Ill-N ur-lqu-1:lIuu1 xxfll mm wmv, AXMIIHMQZI Tumi' xzppwl 'wx lzlvk MI grwmlnlx :111-1 Jltlllm-riv Vw uw uv Mun' www M111 :zinllvtiv in-Linux Q1 mx vx:'1'x Xl'IlT'. N41 11111113 fl'IllN :uw xxlmvrx Ijlihllfl l'HQJ1Ql'mi in ll lmwfmll Lu' rmwrlwzlli Qilllll' Xu' xxuu' Illtkf InlI1lXL'11H1'1lI'IXXx1NiLlWNTfTl1T1'N11IN lum-ii In xx lwmxvxvx. um- :iw niwlv XM put xx I'l'DI'l'.1'IlI1lTiXl' Ivillll wrt vwrx Npurt lm IM- til-l.I am-I lwf-l luck Nl'Xl'I'Ill limi 11-w1'xu, 'lilmix will l'llll7IlIi in mu' NTIlIi'IHl'III 111 lllv' gwxxllm ww :11Nvtiu, Al'l1i in l'I'l'1lNl' in 11TIlM'Ifl' l1IlIIik'i1WllIEIPI1 lun :wt lwvrw t'1ll1Nl'l! lu iluw-:lv ill n'l1ml1111c'r11. Iwi lu flu- g1xx'zLkv1il1g 111 Hu- luv :um-i :ith ru ilu- Inu- IIT ufvrum wfxllpvrftfuwx Q1vxi!'v tw dim-x' inn Mmm Nm- uwuwtflmx 1-1 whflfml xxwk, :uni my lin- rw11xf'l1-lwzx :ufx:1r1I11gm- rw iw- gzlffu-li lw Lv-, wing Il wmmwf umiwf fm IL Wuml lwmiy. 'Nw UZINI umm' zur l'N11lT1I!l Ililx lm-11 m :rc tlnm x11u'eM1'11l Irv-In :111 zlthh-til' xim- xpfmint. In Hn' xx' mlx +11 :l Igmlmlx Vmliw :'11r'f111x1vm'V, "xx - :nv prmul. ul vf+111Nm' xxx' :Irv IWIHIME fm um' tm':1u1f" Umar' Iwutlwzlll. lIl,kx'T'lNlN :xml lgxwlwgdl riazlvx 'mu' 1-rxtlmwi tin- fivld. 111n:g?1I XXQIEI nil Hu- xzwuxxlwlgv 111:11 ww-113111 flu-x pffw- N4-J. :mul KJIIU' UH 1111' Iivhi in xmt- rx fm' lim-if-:lt with 111441 lumix 215111 :unl Illm' xzxlixixl-'tiwrm UI LII ning 11111 11:1-i 1-F1151-xl flu- gun' xwll. NWN will Mm rlmr Vw yfmrlm 1,1 lfulwn llixll Elllx lv-r1v1itc'.i lu rlu-xv u1r1In'-IX? 'lilwy lmxv lt'JlI'I1l'kl In-1 UI litvl Ylzmlwi lm- 1 . 11 xxx tu :uw-pm 4lc'11':lt, :111 1. IlJlI1!t'I' Nxill. Tuma tw zlrrvpr xinmry. I1 zlthlvtfl' Tuul nu IlII'Illl'I' zlllxnrllzluv Ilwv' tu u xxwulll wffwt zmj. :ln-I :ull ulwjm-vt' um. 1111' 'K 111'-gxzxpvfl wulll 1'z1iw, Il g :fl .hm-, uw mm: ulwulifrw ilu' xxx 1 '111rxr:1:1-lilu lfginx In um' pmt wqu. l-'inf fu- n-mgukgllwlv Nuxuwv UI 'mt' lv 'lmll 1411111 XX!IiI'1l ix przmirqilfy :x4x.x:'c-J 111 Hu' N. wth QQVIIILQEJI l'1rv:xvl+1I:miv L'1r1rn-1'v11u- vM:1111pi1rr1xl1fp. :uni N.-mmi Um- l1V1TiI'il1.l il!Il'I -Nr. llvxwtwl l'UT?l1lNiIlNIH zur'-1 umlv ulmfwf IWL1l:4'Ill'l' U1 um' r'l1m'1:1'IivyH1II1: l11fI1fiPl1'. H13 R, I.. V: Alun XX'x:n,u1. '31, Inf vflrffyff I 1 mm 911- ues RIll!PRTN IC alttj Rooks Il Football When the call for c'tnd1d1tc s xssued l h cll 1 tba tlnrx hu N s 'tnsvured Xmong the letter men were Hodges Roberts Snuth .l'llgllt0XNLI' Roolts Moore, Norton Langley Bounds XX rlght and Sunerton -Xfter ueelss of h'trd work and trammg, the team Journexed to Grtlhn for the1r first game The teun was composed of Cults Norton Roolxs md Ford m the btcltflcld and of Coursey Snnerton Hodges Nloora I-IlgllUlNKLl" Snnth 1nd Bounds ln the hm Although the team fought hard the gtme ended nn Cmthn s fu or the score bemg 17 0 Coach Mcllwx un mlde a fexx nnproxements tn the team before the next gtme xxhmeh was xuth Gamesxllle But due to some of the boys bemg rnjured our lids were betten hx three touchdowns In the next gtme Fulton was XICIOFIOUS 'llus was xuth our old l'lX'1l, Russell llns was trulx the gnne of the xmr both teams confident of uctorv Io make a long story short Fulton non bx four touehdouns and an extra pomt Roberts Hodges fnles and Roolxs ln the lnelxhelcl md Nloort l-llglttoxser md Smlth plaxul the best gnne for Fulton although lt mould not hue bun non xnthout the rest of the team flghtmg ts mt drd Sxurn XX Rlt HT Nloolzs Ixxorr Bot xns lqllf nroxx 1-R I unc Sixty sian fm - ':. 3 3 A ' . G .Es ' " . ' z s wa. ry Corte M with z tut ' t.'-' '- l my: a ' y v. 1 - ' - ' 4 I u' . 2 " ' 5 . , ' , 2 1 1 ' , ' 1 l i ' , 1 v 11 ' ' 1 , 1 1 , -' . 'Z' Z 1 . I v l y x r I V v ' . I . . I A ,' . V 2 . I. 1 . v 1 2 '1 ua ' 'Q z 8' 1' I 1: ' . . A 2 , '.' 2 'Q , . IR LUNXPRN XX QIUXTN f UIIUUAI Rl NN!-Il lt gl1llC to oxxmg tlnb xx ls xxlth 1 ,ru e 1 1 xx xxtrt xxorn on IS the gxme xx1 1 iusstll h 1d meen pl xxed onlx three dlx 1etore r N ent 111 l llxflllf S 1 1xor Next xxeelx Fulton journexed to Rome Both te'uns were puttmg 11 good de1l mto the flght 1nd both threatened to score bexeril TIIUCN Rome xx 112 stopped dewd on her ten x rd lme, .md l'nlton hx 1 QCTICQ of passes 'md lme pl 15s lmrought the h1ll to the elght x 1rd on thur feet xxnh excttement most of the txme The game ended m 11 seorelue tn Hard luclx seemed to pursue the Fulton ladi for lll the next few games thex were unsuteessful It Qeemed that they could not clxclx as thev ought 'llthough the players worked p1t1entlx 1nd '1 fme splrlt was shown lhe ltst gllllC of the season wax wxth lVI11r1st 'md hoth tL1ms were re11d1ly gettmg 1nto shxpe X few of the bows were muured and 112 a reeult could not play at their best lhe tountx lllls pl IN ed 1 line g'1n1e espectallx durmg the seeond h'1lf m wluch they plaxed the lNl'1r1st tt11m off thelr feet but were xm'1ble to mole 'lhe gwme ended m favor ot the 'X trlxt how xx ho pl11xed well ll1e lultomte- expent 1 gre'1t 911-15011 next NCLIT, 11nd tt thu lnxe the support ot the school the todeh xx1ll put out '1 great te'1m SHoRTx RKDBFRTN xv Lol RNLX B xkruol ow NIM, xmh I URI-xEl NI Ct ovrb Pam S'1.rty sc Len 1 1 Ii.o11 ' 5 ': 3 R. ' ' . 1' 5 .ll N "1 ,fX1'1'l.Ix:1 'l' Tl - 1 ' ll " " '15 " l.1l' 1 tg . Th- lo1'.' '- - ' t, If 1 1 "tl l 1 l 1 11'f 1' 11's l V . :Xi 21 eult it - led A .1 A 1 gef' 1 . 1 ' ' 1 ' 5 -1 1 ' -1'11 ' ' ' , 1' 1 . ' . 1 ' 1 ':, 1 1 ' -1'1 line, where Z1 fumhle cost them the hall. This was Z1 great game, as all the spectators were I ' . -, 1' E ' .K 1' ' N. ti -.. n e V ' - 1. 1 y K i 'X 1 ' ' 1 ' 1' 1 1 3 ' ' S 3 . " ' 1' 1 5 11' 1 1 , , ' 1' A 1 ' 1 , ' ' 1' 1 I. " . , ' 1 . ' ' . Q 4 ' 4 ' ' l xl: H..-' , 1-1 1 1 - 1 N v' C C 4 .. ,H . L..':1.1ex' ' ' ' 1 . ' . ". 3' " ' . 1 . . J ' l 50111 13191 1' Biff N K X 1 lllli 1 Ill 1 lllll I ' N gxxl 1 K l X I 311 N N 1 lil N 1 N N N 1 NN Q f 1 1 ll l Tek P1111 N11!111 11 , J ,7 , . , , 1 . I 1 I ' I llli llg1Nl11'1'l111l' N1.1'q111 x1.1N 111111111111'1l 111 -l.11111'N U11-11'1', k'1'1N k'1111x1'1N. "5l11111x" K1l11-11N. ll11xx.1:1l Xl1'l?1111:1l1l, Xl11115N Xl1'lJ111141l1l, Fl1'l11111. XY5111111111! l'11'11. XI111iq1?11-1-1 .X 1'rx. :1111l Y,11111'r. 1.1.1111 li. ll, Xl1'llxx.1:11 '.x111'l11'1l l1:11'.l xx51l1 1l11' l111xN 111111 !l11'x lW1'Q.I1 111 xx 111 111 41-f111"1 llllll 'lulxv flfxf lXX4l Q1 'N xx '1'11 l1N1. 41N 111.1N1 111 1l11' l111xN xxfr1' 111'xx. l11 :1 11'xx xx 111'l1N Tl11N 4l1'1'111111NN xx1111' 1111. .1111l l711l111:1 l11',1:111 111 xx111 Qil 1-N. ll1'NN1'l1. l . N ll, .1111l Xlp1111'1111 xx1':'1' 111111'l1lx 1l1N1111N1'1l 111. :1111l 1'l1N1' ga 'N xx1'1'11 11lz'x1'11 xx1il1 l11'1?l111. Xl:11'1N14 111,1l 011111111-11'1z1l. 'l'l111N11 1:11111-N 1x1'1'1' 111'g11'111'1' g11111:'N 11N 1-1 11111:11'1-1l xx71l1 llll' 'l'111:'11:1l111'111N llI.1T xx1'111' 111 1111111 xx11l1111 1l11' 111'x1 11'xx XXl'1'lxX. l11 ,111' 11111 1'1-11111l 111 lllk' 11111111z11111'111 11f11x1-1l 111 l71-11111113 l"111111'1 .l1'1-xx 11 l1x1-. l11 1l11' NK'k'lIflll 1'1111111l 1l11'x 11l41x1'1l lil' 'll. 1l1-11-.11f11g 1f11'111. l1 xxq1N 4' 1f11N1-lx 1'111111'N11-11 36111 '. IAk'LllllT'lI1l 1111 -x11'11 111-1'f111l 111 1'1111111l1'11'. Il-lll' Ill' 1 11fgl11 lsllllllll 1111'1 lJ1-11111111 ll111l1 11-:111N 11lz1x1-11 Il 111111 4:11111-. l"11l11111 1'1111111l1-11'lx 11111-11lz1x111g l51'1'111111' 111 11111 111'N1 l1:1l1. l,l'L'2lTl1I' 11111111 l1z11'l11 1l11' l:1N1 l1:1l1 :11x1l 111:111:1g1'1l 111 l'llQl' 11111 lllf' Kulfllllfx l xN. 'l'l11 xx 11N 11111 ll l1:11l, 11N l71'1'z11111 xx 111 1l11- 'l'11111'11:11111-111. l11 1l11- l"111l1 l71N11'11'1 'l'11111'11: 11-111 11lq1x1'1l 111 L'l:11'k 11111. lxlllfllll Zlllllll 111 -1 1l11- lQ11NN1'1f 1llIll1Tl'Y. 'l'l11 xx41N1l11'1'l11N1'1 lilllll' 111 1l11' N1'111111. 1:1l1f11g rxx 1 1'x11'z1 111'1'1111l1 111 1f111Nl1. Hx 111111 11lz1x1111 ill 1l111 l:1N1 111-1'f111l l"11l11111 N1'111'1'1l N1-x1-1'11l 1111f111N 111 l11-:11 Rll 1'll. l111l11-11-x. 5111111 1l11- l111xN11111 :1ll 1l11'x l1:11l 11111 11. 'l'l11'1:'1'111l111N1:1N111 x1:1N N'1111'1 llXt'1l, l111x11'x1'1y 11N L'1111111v:1'f1.l N111'1'1'1'1l1'1l EIT 1l1'11':111111 l"11l11111. l'A11l11111 l1:11l .1 1.11' N1-JN1111, lWlll 111'x1 x1-:11 :1 g11'1111'1' 11111' 'N1'x111'1'11-1l,:1N1l11-x l11N1'1111lx 11111- 11l:1x1-1' 1111111 1l11' 111'N1 N1.'Q11g. "S111z1'x"Ii-1111:1N. ffl H BW 13,1 flcf 29,111 I Xlgllxx li Lu Axim Luis LUXXI lo Hou uw NILDOX XID XIURRIS XILUUX Xl 11 urs X101 NHORTX Romms R SSIR SHIIIUN Ixux X XRXIR LSIRXI Hmm Com h , -I . A fig., Y, . , ' fs 1 , L, v-.Ax ft- .V . A J 1 fx ' 2 il ' " L , -:ff , 4 1 . , , -Q If. 3. . ' , xxlx ..... ............ ' ' RAY L'l.0N'l's ..,.... ....... , .1I1II1Il,!fl'l' R "5 . 'a ' KIA. . DR!-I ' 5 ' .' YRS 5 'X KI. C. " RD 0:55 Q .' . Q . ' . I. .P " ' J 2 'OFF 4 ' Nimllra- im' mx xl! N ' x Iliff Bzlllcf B lf! llk N 1 N f f W 1 I x ll ll f l UIHN f xr N u II f xx fl IN 1 Lk x xx ff 4 L Nu N l N ffm N If f f Ill T TNR, lhlf mvvufrl J' "'-'1 I . . lllf Qirlf lulivf-lvzfll fllllll uf llllll-Sl sfzfftf--l Ll ruwx f-V41 fn lrllllllll l1llXlxl'l'lW1ll lur ll xxlu'r1 flu-x vluufgf-fl uv flu' girl! IAlIlf'N umm uf llllll, lffl- ylfzufgf- fxfllfwl fm su-xx ff'ZlII1 Nfffufffff- quul flppf: 'mx :fx uf-ll 1lN fuwx uufff fulv. 'lllu-f'f'7f1f'f' flu lIlflI'f' xfuuul f-fflfwl flfmn ffl ll Illlflllll nf llLlI'fl pf':u'fu'f- urulf-1' klrzulf llfulxuzf. .XTIVYZINll'l'llllflflNl7f'I'lllflIlll7'1llIllI1Q.IIIlllIlIIl XXf'l'l'lNNllf'4l Ifrfllf'IfIll1XXli1gf1lIlXf'fN lfmzf Nfllllll. xlilffllll Xlfulfv, lQ11'llf'l ll1lIUll,1lI1l Slllll Llluk. :frul ul Slllllllkx klzulw l .fx Nlzfffffx. Sfilfli ll'lXllll', lfllfzflwflf IJVIIIIUI' :flul -lllllll lllk'lQl'll'. ru-fx lWlZlXf'lX xxlu uuulf' guulf' 'lilux ffnfm. lf-fl lu kllivlillll lfmgf NUKIIIQ. Illf'I :f gfwufp uf flu- Til tw ff flux in flu' Nlllffk uulfulfng llrfflln. XX-Qlxlllllllllll Sl'lNlIlIll'l. klflIll'Nl5lll'fl. lPf'f1ul llill Xlffrlf'-ff' xl. X Xl.. N4 'Ill :M 'uux :ml 5:u'f'f-fl lllfllll. Uv- lfuffufgfwl fu lwlfuflc l'XR'll Ulllllllll all pm' Vf'I1I fmt flu' QL ' :ml llllllxlllll Il Qlfill xlufxxufg um' fvlfl lxflllflll lu Tlff'flfl1f'I'N. Xa' Xf'llI"N plug 'vfx llI'f' ffffiff' pm Ill4lIlQ. XY' Ill'l' lf lug lu grgulfuffumif llvffx Xlgfff x, Sllfll Cmmlg, Klillf l"r ff-V. :ull .lllllil l'l"'f-ff. llmxf'xf'f', flu' mzfumflfy uf flu pl 1jf'l'5 zfrf- Tl'IH2llI1lllQ, zuul ww wlur zum' Pllflll, ff' mm lflllfflll 11Tlll'I'lL' lu f ry uw-I :fx NllI'l'fl fllill' flu- xvurlc xxlll lu' f':1f'1'u'fl fm sffvcf-s.'f1flly :ml X'lL'TIYT'lUll ly lu Il ff-:fm lurilf llflllllfl lf'm:1 xlfllllll :uul lizulu-l llnmlff' :ft umx'w:ff'fl, 51 lv -l:u'k ll zuul lfllfzflwflf l'fmu-1' :ft l'l'I1fl'V, zlrul xlilllllll NIUIIVK' :ml Sfillll llllfllli' :ff Qlllllll. Wwl luv 'lflI'lfllIN pf'f1'pf'f'fs, wc rm- lfunlcing fm' ll f-luunpiumlmip Tvilllf ln Wil. 7liI.XXL'llI' limivrts, fil. ll ff Bzlffcpl Brlff 1111-1111111 HLDSKTX Page Ser 1:11111 om XXLHI RIIX NIARY I4o511R 'Wxux HXXNII Rxc1-1121 Hxum CAT1-1hR1x1 Ixclxsox NI XRTHX Nloum Ik P 11x11 P111xB1111 lxxx hun Mmm f nm I1 'IIIIIIIIQKI G f , 9 Q , I 5' A ................ I ' B1...'1 3 21155 ............. . ' SARA C0014 B15'1"1'Y Nl,x1x1Jox Q . ' . .- 2 jul. .- 1"s' '1' . '. ' 5' '4,'.'liR Bzzfefzzlll L VV HOPF Comh RAN Ll UNTS lllllllflgfl NI uuox QIOXTS I L FORD x s I LTHIR I xxrlrv Fkxxlx Ummm L A Nlookr L NILII Hmmm Romms If R xx rx Room uf S1 1 lllfll V -. '. PA 'L . '..1Ns Liivlf CEILIQS lf. P, f,SRL'RN 5 U 1 My i ts-w W :A fu -. Av f"'f':" f ":"""U' 353, .3 ' X V: gif' X 9 I fri' If 9, 9 ' I f 452:72 ' io N " Q va rx . H I no 1 44"'i 'bf V .QM VH A ' ' W 1. "M: f.. 3 p x.. Q1 f Xf Y! ,f 103 I X.,--ff s. X ef, wx x77 l of W' X12 ff P1 4x L If grub I 5 141 if 1 rf X ,TQ Mai f li 'fmffffe' ' y X f'- M1 295' ' Q15 f 5 f f 6 f QRGAN ZATIONS I I. L. 'N . Ziff VR hd, 4 d,'5 ,4n'u -, - V,j,,,h gjwlgfrfq . n ' gf f - A -- 1 fff-ra-2' 'ff-2-' 6-.i.'.-gi. ' ,5 1 Ed J..-592. :v.I. 1 A -sin vb '1' ' xx Q 5 I f . '-I' 'Qu '..7 . ' 'Q Q -1' -, '. 'H .'A - M, 1 , . ,1.:g.I"L2u' Y - 5 - A 4, 1-- -2ZmZ1f x - X ' - ' N' ' J' ' ' Hai: ' .'f-"1"1if'Zf V -- 4' ' ZZ 6 'LQ' '.4l,1:q ' ,ff .'-'-f I!-if lu" ' I. , j 1 .. jlvwm: Q- ,.' ' :il ' -Z 7', ,7, , ,: A Q5 ' A X " 4""f lf I. , 'N AVL! ':1y'??5fQP4:it 4 -,5:k. w 'T A' '7' , "i':'ll'.-155?f"3'f" . .5'W,I? , 'yy fx 4 , 5, 4 , ,fz.-dv :N r Hqim ' ' ,sg -Q , ' fum . .. .' P4 , V . 1, ,. .. I X Y U l Y .HL 'I M, ' I- X, - :Y 4 . " 4 ' 1 X x . 5 if XS ' fi , - ,. I 2, 7,, .ffl . iii! A ni ' ag., f I 'f. ,gf. N , , 4 . , ir. ,:f',j' - 4 - ,f' T41 f H 7 M, I ff ., I 2 4,7f7!Q- - f- 7,M! X " M 2' 1 f , 2 -'-1 , , . , V " 42 1, , ' A 7 1 fy iff :'f1flI1fff , i'ff M ' ,f' ,gf . .qi lf , f . ,, H ' ,S fy, f" V, ,M ,Q-,nf " -H ,ff , ,W' . " ,I I, ,Y ' ge - ,f -Qfg., 5 , ff fff 4' Qffzzzuzzl 'Refi c 5611111111165 I H u Luanus I lrrll Rossrn QHLI mx XI4TTxh Hx ER NI un L XRXIILH xu Rlui mn Ionnxx Pwux AIRINS lxx Loon BFRTH4 XVIIIIXNIS Rnxo DLNN BLRxE1I NI xr SNIITH C1xm9ILHxv Pulln XIOORI Suu I luis IRx1 x 'XIORRIS H XIII Xloolu ssl: L Iwuxus Bnmxx I xxx x SNIIFH Axxu I Il XIOORI Sm Rxxsnmu xxx Pnxxus Bkoux I ll NFICIIHI 811' ,- Q I ' 1 ". .PAW B-4 I., '. v ' ' A 3 , " .5 B-5 I " , i 2 L .' B-6 ,A ,Q ' . . ' H B-7 . ,- . A A. ' . - A-1 5 - A, A , 3 A-2 Bra .',Q i '. B.-xc:I,m' CHARLOTTE Bomi A-3 M.-mv Dram. Ivua A-4 f . , , . .-. A-6 .'.' a , is - 5 R9 C1 lmlxsox PILRLI NILLJUN AI In NI xIzIII x L IRNIILII XI NI XRI II x Nloom I xnxx AIIXI-x W Xl III: ASRIXX All I I x Brumx LxIIIIRIxI LIIxNIBIRs IJQRIITHI LH Xl x1xx I XRI LHLRLIIIII XIIRI XXIII LRIIQIXI XIXRIOX Dxxls PHII FKHRNIX FII! xBrIII C1xITIs Page WI vntrl xr I III OFPILI RS XII' 'XIBLRS III IN I x R xui Xl I Hamm LLIII HILIXI LRI Ilxx RxIIH Hou XRD xIIII Hx XIXXIXI IIxIusIx HIIIx XIXISRX PISII XIXRTIX PIIRLI NIQDox XID DI xx NILI IRON Dun for I rerzdmzt Sz rr P11171 1 rmszu er XIxR1II x XIOORI Inu-x XIORRIS HARKJID PLRLIII I xxLIII RIIXIS Ioux RLIIII kxmx SXIILIII NI mx SXIIIH XLDI IRLSSII Ixux X XRNFR XX IIIIXXI VN usox Plmxon XX IRXIR Yinzmafzc Club KI .. '. L. A .' ............... ' T ' I ' Y . .-.-..---. j . . , , " , . ' .I QI, ............ W' ' Q ' 5 , 'jg DL' .a' FI.. AIR. . .- ' .A . 5 I,."l5H 2Il,I2 I . ' NI,-xRTII.,x C.,xRxIIcII.-xIaI. AI,l5IiN Ho1,I.Y RI., J ' 5 sz " f ' .. 2 3 LA ' QI. 5 2, .' HllllX'lfR 5 J ' .5 . ' ' A. A 2 'IIIR . ' ' I . ' ' ., ' "z'I"I' I .3 CI., ' ,I--n Ivor I XI AI I X xxm All I I x Bums x RL III BI mu IRI B xxks H IIN RD XI mu I L xxII'B Il I,OR0l HN LII II-xl xx I L01 I Nl ARKII LIILRSII NIIRI xLIzI1I IJuIs I'IIl XBITH Ilorms 'NI mc XLRITI IDL xg xx nxx IQIII I'IIl XBITH KJIIIRII I IIIIIxI C1IIIx I Ilmu HKRTIINI I HAI Ill KBI III Hx NIJIRI 'XLLL Hrxkx Ixux HLDCINS IffII H01 IOHNXII IOL HIJRTIJX XIKTIII HXIR xxII I I I Ik I rm x XI I I 0 Long IXIIRBOXY X IRC IXIX Iouxsox II ox BIRTIH Nlxr Irmxsox ILLIIII IoIIxs x Iml IXINCSIOX I NII1 x H III NI xxII NI mx XILXIIII xx S RX NIIILIIIII xrc I3 X104 Is1IIIIz Uxrokn IXI Rom IJORIS Rmmks IJURKVIHW RL55III RNILI SxI'I'IxFI I II XIII Sm XIRKINIX SxIx1III IRXIX QORX NIxI IIIoxIxs Isx Hoc XIIRI XRII xRIK Prwr Sm PHI!! rzfllrt 0mmerm1f Club! . :sis .f I' 5 II, . .L l me . I "my I IC , .I L'Sli .xA Q, . .- .'X'iI.I. Ii , BI I, 2 JI' KI, ::IIa .. mu . .- Ie.. i iff, ' .' a .' " ' ' I . . . "2 'a On-. sms BII,.IIi ' .xx Dog' 5 .lili .. NIJ 5 CQEORGI.-K Cow.xR'I' I':l.ISli LANE SUSIE Ross 121 .Il,'I..- ,NC ' ' . .- 1, ' 'Q I Ii.I. .I . Us Bra A 'Q IiI,D i 3 " '5 ' Nli,I,i- .f TH If C' ILS K.-x"5 ,I iles I':L'GliNl.X ' ' .I .'IiR juss' ' , Ian" , " J Of ICvIa,'f I IIA' , . ". X . . 1. WX' :IIT PAL! XILII xs xmllx lui I QOIIX Iunx ALST1x I II Bum RL1H Ill mn Hmm B111 Xlxm LH mms Bram LHXRIOTII Bom PRXXLIS Bkoxsx XI un L, XRXIILH ul XI WHA LXRRILKIR Rosi QHXXIBIRS XXwxlII QHXTHXXI x LOII XI XRKIRIII IJXXIS lxxm Ltr DPLKIR X IRCINIX DOXIHKJKD XIXRCLIRITE DLxLxx lam' xrz rnfu nm: glee Club OFFILI' Rb XIFXIBI' RS X IIIXXI ICHOIS Ol-xl Inu XRD5 OSIIHINI fJIlBlRT l-RxxLLs hoxux P111 XBLTH HAXIITIDX Ixx Hxmull Xlxm XIII HI RX IRXI A Ixuxsox CIL x J xuxsox BI RIHA XI XI IoHxSox Dokls IOXIS lox: lxlxc s1ox Doxxu LH Lxxu XI xm LAxDRL xx I IOISI LITPS ILIIX Io IJORIYIHX XILN XIR I lewd: nl 1111 lnfvlrfwlt bf'lItfllf'1 IHIIXIIIFI' 111 mmn Xlrmo B1 mx X1 xnuox xurxl X oox ACxl5Pl11Q ILUH Rnxo s RLBX In Room XXlll1xx1 SIIIRIDXX X xml Sxmi XI mc XRVI lkmmr 1 x x IRXIX XX XI XRi mm XXHDIR xx XXo4 IIN XX ool XI un Pkxxu Q XX RIC HT lRx1x XoL xc . ................ '-.- XI, :ok ............ BH. ,Ili ' 1.-xx ......... ' .- ' ' X VIN.. C 9 ICJ. 5' . 5 ,ck Xia .L 2 , . VIN .- . 'Q ' ' ' . . Q " Ig' '.z PA-'..'z.I .' r - N' v w- i w- - - -1 -1 . A- ". ,Q 2 ' f .A Ln: Il.-XISY C.'XNlI'BliI.l, Iiuw.-mn Howlim. Aunklsv SMITH . ' -, . I W v V - X - - AA It i. " -2 ' 2 ' 2 " . - . 5, 3 ICL' lliflf ' ' . .'liR 7 5 , , ' , , , g J 5' I':l.lZABli'l'H Y,-Xl.I..-XL! IN. ' Mm' ". J . .A 1, 5' 7 , 2 . I :5 .A " 5 is .H J I'iX'liI. ' mm' 2 -1 :"i - .H ' .J 1 I'1I.,i.' ' "fax ' . .. 4' - 1 - ' v -- 7 I . I . 1 4 A 1 4 A -' 3 . 1. 1 l ,Av - l, ' , 'XIISS NILI' XI I L XRI Isl I1 FI AYLOR IARALIS Lolx Frenrfz lub OFFIChRS Ikxxus I Axcmm1IIx I L STRNI XVIN I QIIFF IJUROI HS Bm xvr 'XIARY LXII Primus Doxsnoo DIIRIITHY Dom ISON Inns CMTIIN. SHIV GIIIFSPII 'NI ms HLNT 'XII' NIBP RS RILHARD JORDXN 'XI XDCF XIARSH Xl I Huim NIIIF IJQROTIII RLTII 'XIIIORI lx A RLEI ES I' I SII ROBFRTSON IJIIRIITIIS Roc ms D11 Fl for Prevulent Im I Iemlmzt 6FtflfIlI1 7 rmsurfr LH xRI OTTI SINII sox Iwhlsx STLPHENSON FIIJABFTH STOVE FRS INNII B Snmxx C1hRTRLIJI ILDFORD RoBhR'I XVxRuIux BERTII x XVII IIXNIS P11116 Fulhty I Q , ' ' : ' ' HU- J ' ' . I Lys' ' ' ......... . " - .- . I pf v 1 ' w ' i ' N J ' f:liR'I'RL'Dli CAIN AI.xI,x IJANIB SMI SLICER ',,"5 A'4 '- '..'.. 1 S 'L . ' Y v 3 ' 4 N f ' 2 ' K g 'XI1ss I1 mxr QQJIZI1 Club OFI' ILLR5 VVII 1 II F1 ORPNICL I' LRx1xRs NIADIIIINI C1xRx1R L1 ARA NEI NIS J Y AxD1:Rsox I ULIQE Bxum Imux BR xxnox BRLL1 BRxxxox AR111LR LxRxxw xx VVII XII R L x1x 'XI11DR11J L1xRR NI111JR1D QONRI IXNIIS LOPER I mx xR1J I'1s111 R Axvx LEE C1xsQLE I Exx GRAN1L11xG CH KRI PS GRXXT 1 our I mhlu mu XII UBI' Rb Im1x11x GRAxxT FDDIF 'XI XE HERR1x IRrxr H111 XIELx1x H111 ORx UAE HILI IxcR lxxRx11SL11 IoRRx1x LE1T1 PR XIORRIS NIcDox XID GINI NILYAIR I INXKOOD f7XFORD ILIIXN PACE Il-XXI-II PITTN1 xx Fx1x1L1TE RITLH Du error I rfvlrffnt I Ill I reslzlznt bfrretary LOLXISNIA Ro1'rR BIIIY Scocmxs Ir fxx S1 1 x1 xx FR11J SINIS PEDOR-X SL TTI rs NIxRx N XNDICRIIF B1xx11 X xLCHx NIIIDRFD VV XRRIN RL111 XX x11s PRXXLIQ VN XIKIR RLT11 Khan IPRI VV11,1i IR L XRUIXN XV111Tx1x . , T. .. 4. T. ............ 5 U ,.'- ,, 4, w ' , I A. Ag' , If .ff H 1' . .v Q - - 41 Q - K Ax Y 41 I, 11, CAPE TOM JACKSON CLAUDE rIiRlJSSEl.l. , r N V :,: , KAS 1 ' . . -Uv 4- A 1' I ": 7 ': 4 .v 1. .Q . . 41- A v A Q yr Jo 1 VVRIKHT 1 l'x11RN1x LDIIX C11 ss PX L BR XDI IX LxR1 Bram 1 1 s XS XI R1 R Bmmx RILH mu D x11 X IIIXNI IQHOIS I 1111 I4 x11Rx11 Dl IX C11 155 R Hmm HICHTOXKIR hu jxclxsox Ujifel 5 Club Ol'l'ILhRb XII NIBI RS Ioux Ixuxsox L1xR115I11T1r PHRL1 Xldlox XID BPRT NIOORI Pu NILII x L onx P1115 oux RLBI XXIIBLR RLDRXLFF Ross1R S111 1 mx 1 rrsnlent 69155111111 111 lrms bflltfllll lnrzszufr AL BRIN Sx11T11 I 1111 1R11 S1 1 1 1 xsox X x111RSmR15 um IRLSSI Ixux X XRNIR RomR1 XX XRNILR Imx XXIIS x I LSIRXI XKINILOFF Im XX R11 11 I mn I lllllfll 1140 4 7 5 1 . I P11 1, ..... . ....... ' i ' - IJ' '.,x",jR. .......... ' -f . '1, ,' ,5 C Q'5'5f U j.-wk CRKJFT FRANK KII'I'CHIEI.I. C.XRl,ISl1Ii '1'.xY1,oR ' 1- ,- .3 3 . 5 CL, ' 5 ' ' ' il.l. V1.-. 2' . .5 '1. . '..I.'S " ' . .' 5 ' 'lf H. PA '15 5 " '. ' " DL' j. LI .' ' ,5 .' ' Joi I . I .2 J A. . ,E J.,. r-va. ' , , 'A , if X A . . .A , 5 ' 1 T J Hz 7' UI4I'ILI RS I Iuksu I'IllIl1f1 JIITISOI IRLI XILIJux XID lffmllnz XXIIS 1111 fnmrnt Il FFRIIS XX XRRI X Sflllfllll lnrllzlrer XIXRIIIX LXRXIILH X 'mlm ls XIO NPUIIXUI D G. BICR.-xli ............... Isllflllfil' .lzlusw XV."..."'N ............. " Ili '5 . ' ............ ' Llaux ' .JUN ........... ' A I. 'I . .V " .- . ' .-XI5I. ........ Cp .' ' I,lI.I, Q . ORIZ ......... .I Q - IRxl.x XIORRIS ........ Sfwf,11.l-fm " ' f' ' .A - XX'l...' IIQRS ' ' .' C. O. '. , mc: Cx .5 .a 'lf '.oR . 2 ' . Cl.. ' '."2l.l. XVl . .l.lxl fiRI2IiXli X'l . . .-. . RIS l .I " '. ya IDL' C'l..xss, jk. . ' 2 .' Q A. " ' La J ' .pox Ill' 1' Ixux QRUVI Illolzlx I llmln PHll I' XHRXIX II I DI IX 1 Blx KJOSIIX hgh IHILDCIXS 111 H11 I 1 XII XIBI RS Rlnll XRD IORDXX L Ir IJIIRLI XIQI7ox xllu X IIIXXI XIUR s Rn ROBIRISOX XX ll BLR RL DR XL rl IIIS Roc RIISII nl um IRLSSI Ixux X XRXIR IIPPRIIS XX XRRIX Rolzlkl XX xlmlglx lox XXlls Nllss C1IIIRcIx SxIIrII LxTIIIRIxI LII XNIBIRS XIRKINIX IDUNIIIOU nun RI I 'IRI NI HI I I x 3 RD 'XII I I x BRmsx RLTII BFXRD NI xm QHXRIPS BERRI XIxRx XNIII LRIILRII1 SxRxII LIIIIR DORIDTHY QHXI xlxx IxxTHIRIxI LIHXIBIRS ARIII LIILRSII xu III LoxxII RLTH QONNIII X IRCINI x Dov Hoo FR xxue Doxruoo XIXDIIINI CnRxIR XIIRI XIII HIXRN NIxT1II HYIR 'NIIRA HYIR Girl R561 7265 OPPILI RS XRN XIhNIBI Rb INII HIICLI Iouxxu IIIL HoRTox LOLISP Hou 'ARD Sxoolxs JACKSON NIxRx I-xuxsox IRxIx Ixuxsox RLTH .Ions NI ARTHA Ixx -wv XI-KYINI' IINDSIN I NNIF III I xxn FII1 ABLTII LII I IN FLSIE XIARTIx SARAH XIITLHI II NIARX XILXIIII xx DORIITHI RLTII NIIIIIRI IRNI-X XIORRIS DOROTHY PORT FR BLAxLHF RI IWIS Ijlflbffll I Iemh nt Inc' 1 IFSZIIIIIII 5f'1It'l1ll1 I rmvun I IJIIRIITIII Roc I RS LLIII Rnxo IISII ROBLRTSTON I'RlDDII SIIIRI IIxIIIx SXIIIH Il N x SXII RNILI Su I'I xIII ID I'Rxxcrs Smvsox XIIIDRID SINIISONI Lf I x IR ux L IRIII I x XVIII1 I I IX RLTII XVIIHI XIXRION XVORI IN I'IORINI XVII I IS RL III xV'kRD NI my I'RXXCIS XVRICHT XI XRY I ILE XV-WTS I um' I Iqhty four . I ' 'a 1, ' ............... ' ', : ': ' . : ' 7- ' - , :vi V: ..q-,-Q., BI., 5 iIi'IiS ............ ' -' NI. ' .'iI.I. HIs, I . ........ " 1. 5.a,'II ' :af I A f , ' .' I. " .5 Ins ,A ' ' ,, " 3 NIa..IIa . I.- Ii TII ' ' I- I. ' BI5 .' 'f I 5, '. 5 J: ' 1: - . , 'Ii ' I .' za" 2' 5' . . 2 N.-x,"' ,za ' D033 . .55 ,I J If 'zsfu " I .'liR I 1' 'M M-P5 EFT' 1 'Q .4- 'W-49, 'QR Sflflly Tllfl of 'fflir 'YD' 484--1 A1 111x Ax111RN11x Cfzjvmzn C111 IxQlXS1,X RRX 1111 Il 1111x IXQIXSKJX 111111111 XILL111 1 11-tx 11 N rw It 16 ef -1 11 111 p11N1111 N11111111 1 11N 11r1f'1111l1t111n xx 1N 11xc'111p111 11111111 111 111Np111N 111 1 11 1 11111 111111 115 11 111111 11111 H1111 1 111 N N 11 N 1 1111 11111111 L1111111x C S'111tx 1 1 N 1 1111 111 111 11 1 1111N 1 111 116 111tc11N 11 t1e 1111116111011 111 N11111111 11111111111 1 11N 1111111 1111 111x11111 11111 N1111111 1111 1111111 N 1 N x IN 1 N N 11 1 111111 111111 X10 1'I'0lI 'M 111 KHP? L1L1 fl! Kl1UI'IllI'l" AIN Ili' 1 ILTHUIHI XX I L 1 ILNK fllllpx 1lXt c- xe11 111 11111116 1r11xx11N 111 1 II 1111-11 11r11NN 111 Ntrcc-1 111 11 11x Il 1 11 11xx 111xx 1 1 N 1111111 it N11111111 1111NN1111fN 1111 ll 11 111- ID 111111111 11111 II ITIIII11 111 1111 111111111 P0111 1111111111111 1 Q 1 Y. --A-A - -' ' 7 ff-41 1 " 1 1 I4 t . . . - , P , - . Q gig F., A- +,-,i , I 1 4. -'-ff at A ' 1 . . ,,,. 1, . 1 ,,,. A . - - K , NME- vw., fl. - ' A -" 4 15. " ' I 5 ' A-MA: ' , . i" .' 11.1 ' 5.1. XV1..l.xx1 1'1L'1I4ll,S J .' A. 3 '1111' Sa' I' P11111 XVIII 11 51111111111 1 11 11 1,1I1I11I1, 1 1 1 c-ar. T11' ,. 1-' ' - 111 '1-A11 1K1 'Cl 1. T1- 1'1 111 15111 ',1 S11 11 x1':1.' 1111- 11131 11r,11111z11111111 111 11' 111111 111 A111111111 1 1 If ' '1111 3 D' lil 1111 11115 1111 11111ce 1 11 115' 1 1 -1 I1 '1' If 11lI'f.'1j' ' 1 ' A '51 1 1 1' ' ' ' 1 . '11111 1711111111 H1311 1'11tr111 11: ' 1 1 ' '1 111111 1l1l1 111 11 5-1 1 1 1'1x'1l 1 I1 11111' 1115 ,'1'11r. '1'11': P111r111, xx'111'11 1'1111.'is1s 111 51-x'c11 1111'111111'1'.' 1 t111' 5111111-111 1741111 'N 1011 ' 1' , If '1 '1'1:1' ',' 11 11' '1t'1. '111-wg 511'- s r' K ' ' '.' A '1'1 1' 1- : ' 1-1 '2lH'1'. 1 sl ' 1 '1 '1151 1 s' 1 " bi. 1 1 111 Q 11' '. ' ,' '11 El S1lfl't1' ' s1'111111'1' '1 1111- 5611101 H01111 86011011116 lub Xllss BROOKS 1JIlltf0I RXXIIILHI lr1v11l1111 Il xm 111 Hlx 111 l11v11I1111 Suu Iolim AT 11111 11111 1111101 H0111e 51011011111 l11f1 NIISS Nun Ijlfllffll H Xl L1 BRILP lr1s11I111r L LIIII CRIFFIX 811161111 Y , . , . . C SA ,- . iI.l. .... ........... . ' ' lil. ION ........... l""- 'I' ' LOUISE HIXON ............ . Sf'l'l'l'fIll'j' .qs f .v .......... . rv" .V A" . A' i . .H i ................ S I . L" I X . ....... ..... 1 I !lf'l 1lf1 J: I NIR Ioxmxo Fkxxlx XIIILHII Bon Iouxsox Amox AXDIRSCJX 'XI XRTH x H011 H mm P mm R Splllllfll Club Wllfllf lub Dlrutln Invnff 111 ac' I?S'IIlfIlf I lrvzzfent ll lIc'VIIIllIf Tzeasurw , A- f ...........,. Vi-I'-Q, .' , . C1 OFFICERS ' ' ' i ' .' ................ JZ' . .1 .V .............. 1"z"- JT' ' N 1 71111-s1'l'm IV F Dylfer ,Qin my and D6blI1LllIg Sozzezjf UPPILI Rs 'N R XX I Ixux N llllllfll 1111311 ll C1 lzunlml I XR! fuf 1 runlzni Suu I xxDxL Qurzlrux ofeplz 5 B1 own zferzny and Ylefuzizzzg Sorzezjf OI I' ILI lb NIR H L Houms Fmultx 111 :sox ll mx XX HII ln mlm! RUSS! R SHLI lox Inf I zuzzlenl R IH LCXXIII XFIIPHHX IHI fhfu eaght H . Q n C . i. I U L .I. '.m,.,-"SUD ............. '17 FAI' XVIMI.-XXI 'marfxla .............. 1 jmf 'ER ............. ' f AS I 4-'., . ' .-.q.-.n..-.- k ,Q V I' . V in ,-1 nl ' GC, . . . . .'. ......... . . .. ' ff- CH . 3 f "rs . .............. ' ., Q , ,. , V - D ".-J.,.' L"' ..... ...... . f " 'rgr' fi! --' XX X I If NxWxE'fWC'fi fpf 5 gf f7 T if 5 Q Q XXX 'I 11 il I" 141 Iafllvfw 4wS WL K ' f!'Ufll!. 4,l l A - -4 I ' 1 ,AX 25,41 liliy f Z-Z' X !,,5 If ga N- ' ' 5x ' - V1-' X fll' "un V ff Nfn1lllH-V , E be h 1 ff 1 YZ . ' 1 f F E A T U R E Q Mom' REPREYENTATIVE email SARA MITCHELL non szepaeremm-ave PAUL, MULLINP Z5 P R 2-.lf 1 ' -. '-.2 . N r73'4f:T-Qi: '?'51Z"?fa':7 '54-',g'4Ar: ' -. -.y-uv" 'Q Qffff , , Egg A ,Ziff ' -- f I ,j V f l i F V 5 ,fix - - ,-Es' I 2131: Jxgfivr . - ' L L,???f:QQ g 1 ,, " , S3659 WWJQWMWE 'J fl. BEIT GIRL. FTUDENT CLARA NELMS' een aov s-ruoemv DUDLEY GLASS' 1535? "" ""' Xflififi H JQJVQO 'lvl Bt-:.r'r LOOKING Bow EDWARD STEPHENFON PRE:r1'ae'..r'r emu.. ELSIE. MARTIN . :-S5537 , w Q N .L . Q Ag ' . gx v ' I-I' 4952,-fi ,T - ,t fx. 1 1 ' ,. - sf, . '. fl +12 V ' .1 qi: ' x R HQ n 5 ' . ' A - - , fiQ4E1 ' . ,I f 15 ' ' 'W V 375- ' V I Nfx Q X1 -f Q Q' P 'H '1- - -C' -. X4-Xa g vii fe, " '- . ' f ig f 1 L HL i I 53, , N- -. , ,- ., -my-f 'eil' iii- V S. I' '- 3 ' 'm"""" ' X . .Ak - . A Mg? :ina Q 1, ,fi AN ' ,Q .913-, -Q., . ix.. :--'if' 4,55 .' 'K Xl A : .. ,' . yy - Lx '-5, T , X ,QT x 3 :ee -Q , . - , j?'fif4 ' . , Cin.: U Y f - ' , . , .11'fQ,'7'. Y . non' oesmr-'mo sum.. SARA LANDAU mon olemmeo eov CMERCE MCDONALD ix! Qi: if wfwbff ,lsweererv exam, IILEEN BROWN. DAINTI eff GIRL: BERNICE .YAPPEN FIELD 2. ff -1 f f v ' ' ' , if. t LA,:::-ki?-Q-X: ' :air I . U . .V A , ,fp-if-fzfzdwfvf. -- -' w A W f A f 35 . ,F 15 -" 1 , A. icq N' 'K , 5 Qi." A , CH 2 rf ,fu 4' jx V ..., , f nf 1 ja, -i ,., W QF Q Aff. U, - -sy ,- . 2 ' x Th Q. ' , - 'Q 41,1 xq, 1 4 . 1- ',-f- P s , , R' -' f4 3 ' dl.,-f.i, S" f X'-V-,.,,!. ,VJ . w- rg.: , - 4 'M E -. . , ,- , r ' . Jiiflizjf ' V ff f ' ' .1 V S ,er . ir . Befr sow' ATHLETE. CLARENCE ROBERT! Barr sum.. AT:-a LETE. BLANC. HER EEVES' 0 P 3 qm g. se.:-T e-nu. .rpozr OPAL ROBERT? serv eov rooma- AUBREY SMITH- I 1 1 i 1 K ADVERTISEMENTS X. - f y!!! 3 , J k H Q! f .1 N Y Y : .a , VI .g.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..,.. ..,..,..,..,..g..'..,.. ..,..,.. . 3. '..g..,..g.. ..'..'..'.. .. .. .. .. .. .. .. .. ..'..'.. .. .. .. .. . . Q .. . . .. . . . . . . . . . . . .. . .. . .. . . . . . .. .. .. . .. . . .. . . .. . . on I BSD! I' UI' I 10011 Illll T4 L UR I IRR! VV I I X I:JIIllI'WI IND II XXIII I IRIN I IIIIIOII Il .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. o. . .. .. .. . .. .. .. . .. .. .. .. . .. .. . .. . .. . 0 o . . . . . 3.4.0.0 ...o. oo oo .oo . ... O 0 .n ...... 0 . . , . . 0 0 .4 oo .. .. .. .. oo ol.. .. .. .4 .. .. ..'..'..'..'..'.. .. .. .. .o .Q ........ . o ...a o. o oo ... .ooo ... .. oo ,.,..........,.. ,......g..'.. ' ' ' 3' '.. , ' ................g..........................................................,..,. o . .0 . .. . .. . .. . . . .. . . . . . . . eo .. . . . . .. .. o . .. . .. oo o l OIIPIIIIENTS FLLTU C0 NTI BUARD UI? ED LATIO OFFICF FJRCF ,.......o..o... .o no o..o....,.. .. .....,..,.. o. .. ..... ...u .. ov .. o. v. .4 .. D 0 5... O . .. ......o..n... .. no .. .e .a o. .. .. oo... oo on .. o. vo oo o. .. ..6 Ifvf 1 11 o ooo o '. .. .. .. . .. .. . .. .. .. .. . .. . . .. . .. .. .. . . .. .. .. .. . .. .. . .. . .. . . .. . . . .. . . .. . . ,., .......................... .....,.n.n.N, . . . ......... .....,., 3 .................... . . . .... . ....................... .x .:. , . X . O6 ' X vx Q .1 1 - -y-V - 0 IIIn .- ,, . , . ,HN 3 x, . 3 . .X I .g. X .g. , . X Z . . 3 . I 2 . x' z 2' 'z .3 .:. . X Z . X K x. .:. . . x, . X 2 . X Z t .,. , . 2 I z. .:. x 'z . 3 . . . 3 2 3 . X. .g . .X .,. . 2 Z ' z . x, I, 3 X 2 z .,. , . . . ., . X . . 3. 3 X 2 .2 ., .X 3 . Y Y - - .1 -Y . Y Y Y ' 'E' ,. . I to 7 ,z . . .f. .3 O OOO O O00 OOOOOOOOOOOQOUOOOQ 0 . ,, ............... ...... ..... , ,,, ,... ,...... , ......,..............,..,..,..,..,..,..,..,.....,,,,.,,,,,,,,,,...,.,,,,,, , . .. . . .. ,, .. .. .... ................... O. oo.. . .. ..".".".".".""."..""."."........ .........................o.o 2 . . O! 9 X, g 3. Y . 3 . 2, 3 . Q o OO 9 3 . . . . O. 9 3 2 . ox ,O 3 2 3 . o ,O . .X ,O 2. g 2 . ox. ,Z . 3 w J N, Y , 0 0 o 1 . JL I ' . 3. , 3 2 'z' Y Y -' ,- T I , ,f .3 O. ' .3 3 X .:. 3' 'v w ' " o'. 3. 3 2 Q 00 5 .3 2 . 3 . . 3, I I 1 3 2 Og 2, 3 3 . o, ,O 0 Z ,. .' 3 . ,O 9 0 o 0, ' 0 ' 0 . .x. ,:, ., ,v .'. 2 . . .2 ,. ' Z 3 2 .' 0, .'. ,O 3 2 2 0 o.. ,O . . ..ooaooooo.o...ooo....o..o...o.o...ooooo...o. oo.. ooooonooo ' o . o . o . . o . . . . o . o .N '.""."' NN". . . 4 . . . . . e . . o . . . s o . . 5' '11 Xin lwffflrf 0 . . . 3 000 00 00 00 00 00 00 .0 00 0. 0. 0. 00 00 00 .0 00 00 00 .0 00300300300 00 00 00 00 .0 00 00 00 0. 00 00 00 000 0. 000300300 00300 00 0000 00 3 030 300300300 00 00 00 00 00 00 .0 0 0. 00 00 00 00 00 00 0. 00 0. 00 0 0. 0 00 00 0 00 00 0 00 0 00 .0 00 00 .0 0 0. 0 .0 0. 00 0 00 .0 0 0. .0 .0 00 00 00 .0 00 0 0. 0. . 0. .0 .0 0. 00 0 00 0. 0. 0. 0. 00 0 0 0. 0 00 . 00 0 0 00 00 0 00 0 00 0 00 0 00 00 00 .0 00 00 00 0. 0 00 0 00 00 . 00 0. 0 00 .0 0 00 0 00 00 00 00 .0 flu' Parent Tuulwr 1 mullmn . 00 .0 00 . 0 00 00 Lx 01111 ll TPPIIIIQ Il' If I 0 193 3' 00 0. 0. 0 0 0. 00 00 . 00 0 0 00 00 00 00 00 0. .0 00 0 00 0 0 . ,, 0.00000.00000000 0 0 0 0.00000.0000000.00000.0000000000 00000000000000000000000000000000 0000 0 00. 000.000.00.000 00.03000 .000 000 0 00000. 0 0 0 3.3.0.................................. 3.3. .0..33.33....33.3.3.3.3.003:33:39 0.................-00. ................. . ........ 3 . . 3 Z .3 Z ' 0 ' 0 . .3 3 . . . . .3 ' 0 ' 0 . . .3 ' 0 ' 0 0 . .3 3 . .. . ' 0 ' 0 3 . 0. . ' 0 I 0 0 3.3 .3. 3 .'. .. . ' 0 . .3. 3 . . . ' 0 ' 0 3 . . . ' 0 ' 0 - . 0.0 0. . . 0 .3. 3 . . 0 0 . . .3 0 . 0.0 0 3 . 00 0 0 . 0 .3 3 . 0' I ' 0 0 . .3 3. 3 . 3 Z 3 . . .3 0 . 3 I 3 0.0 .0 0 . ' 0 2 .'. .. . - . 0' 0 . . ' 0 . . 0 .. 0 . 3 . 0 3 y 1 0 0 0 0 J ' ' ' ' 2 , . ' A I I 0' 3 0 '. I . 03. 3 . 0 s I ' Q " 0 - I 'z . 0 ,0 . . .3. 3 0.0 .bb 3 w 0 w 3 .3. f, .Q x, ,f . 3 ll f0lI I" I 1' I00 0 K 0'0 0 3 . . 'O' 0 ' 0 3 1 0 w 0 ,- ' ' ' " ln f z 3 , f n 1 1 I 3 . 1 3 . . ' 0 . . , 0 00 0 . . . W ' 0 3 " ll " 3 '- ' U 0 0 I- Q . . 'Q' 0 ' 0 . 0 . .0 0 .0 0 ' s 0 . 0.1 .0 . . 0 4. 0 . ' O . . ' 0 . . ' 0 . . , 0 ,f Z ' 0 . 0 0 ,O .3. 33 3 . . . ' 0 . 0 ' 0 .'. 0.0 ' 0 0 0 ' 0 . . 9 0 . . ,3 03. . . ' Q '0 3.3 ' 0 . . 0 . 03. 3 .'. 5' . . ' 0 'Q' 0.0 0' 3 g .'. . . 0 ' 0 .3. 3 03 ', 0 0 ' 0 .3. 33 ' 0 . . 03 0, . . 0'0 " . ........0.00.0.000. . 0.0.0 ........ lvfff. Xzm ln ffm' Q Q Q 'Q Q? .:. .g. .g. .g. .:. . . . . . Q QQ QQ Q Q QQ Q QQ QQ QQ Q QQ QQ QQ Q Q QQ QQ Q QQ QQ Q QQ QQ QQ QQ QQ Q Q QQ QQ QQ QQ QQ QQ QQ QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ.Q.QQ,QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ Q Q . Q QQ QQQ QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ .QQ.QQ'QQOQQ.QQ.QQ.QQ.QQ.QQ,QQ.QQ.QQ,QQ.QQ.QQ,QQ.QQ.QQ.QQ.QQ.QQ.QQ.QQ.QQ.QQ.QQ,QQ.QQ,QQ.QQ.QQ.f Q.QQ.QQ.Q .QQ.QQ'QQ. Q. Q. Q.QQ.Q .Q 0 QOQQ, . . . . . 0 , . . Q O , , , , , , , BEST ll 1811115 10 FIITUX llll ll Sl H001 IUIII SI M I illflilx Sl PPRIUR HDI Rl ..g.....,..,..,.Q,..,.. .Q .. .. .. .Q .. .. .. .. .. ..'.. .. '. . .Q ..'..'..'..'..'.. .. .. .. ..,.. Q. .. .. ..,..,........,.,. .. .. ..'.. .. ..'..'..'..'.. .Q ..' . . . 0.0 . . .5 . 'z .:. . QQ Q Q QQ Q Q Q QQ Q Q Q QQ QQ QQ Q Q QQ Q QQ Q QQ Q QQ QQ Q QQ Q Q 'Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q.QQ QQ QQ QQ QQ QQ QQ QQ.QQ.QQ.QQ.QQ QQ,QQ.QQ.QQ QQ QQ QQOQQ QQ.QQ'QQ QQ QQ . Q .QQ.QQ.QQ QQ QQ QQ QQ QQ QQ QQ QQ QQ QQ QQ , QQ QQ QQ QQ QQ QQ QQ QQ QQ QQ QQ ,Q,QQ I I IL' IIIII I kk N xx IIL lf1 x wrt I IN ll xLL L 'Pk ktllill Lum C 0111 111 1 5111111 Q II U Q QQ QQ Q QQ Q QQ QQ Q Q 1 1111 1111 NLL1111 III I' QQ Q QQ QQ Q QQ QQ Q QQ QQ QQ Q QQ QQ Q QQ QQ QQ Q QQ QQ QQ Q QQ QQ Hx 1 wx 8111111 11 Ill x Ll L x NILU11 ku x N ls UNNLI I Lll L S pllmx r111LI1I NLIDU x IL IS IN l1l1 to 8,0111 WHL 111 1 1 I1 111111 XX 1111 p11 1 In I Ol , ILTIXI 'I I ION LH D KIXILILIITIISI S I L 1Pr tI11x IIL 1111 1111 111 L11 L I Ht T1x11IL11111st 11t Il 111 111! IN 1 11111 L I LlIkN' k I QQ Q QQ QQ QQ Q QQ QQ QQ QQ Q QQ Q QQ QQ Q QQ QQ Q Q QQQQQQ QQQ QQQ QQ Q QQQQQQ QQQ Q Q Q QQ QQ Q .QQQQ . . 'QQ QQ Q QQ QQ.QQ.QQ.QQ QQ QQ QQ QQ QQ QQ QQ.QQ.QQ QQ QQ QQ QQ QQ Q QQ.QQ.Q Q Q QQ,QQ. Q O , Q Q. . QQ QQ QQ QQ Q QQ QQ Q QQ QQ QQ QQ QQ QQ QQ QQ l'1l1f 111 11111 A .:. 2 I O' :. Q' 'v 0.0 O 2 Z z. .:. 0:0 V U V Y 3 Q . . . Y . 1 . . 1 3 , A A J A f A 1 J ',' J, Q'Q ' 2 0, QQ Qz 0: - : : - ' -- , .g. Q, Z' 'T Q.. 0.0 .5 , I, 1 . .gc 0 o L .L L, Z 3, QIQ 2 Q , Q . Q 3 Q Q . 1 1 1 r w ,O 3 1 J 1 . , . g QQQ 0,0 z, .g. I 3' . Q f 3' .- Qg. .2 3 Q? Ev E Qi. Q:Q 0: Q 3: 3 z, ,: Q Q 5. Qf E' """::ff:ZIZIIZQf:":"f"f"Q'f'ffQQ.QQf:ff'ffff'"""f"f"ZffQff....ffQ'f' 'F'ff11ff:"":"':::'Q' QQ":":"Q"QQ"Q"""' QQQQQQQ::QQf""':"ffQff:fff:QQ".'Q' , . 2' ff. : 0 3 f ' Q , . . . ,, ., . . , ' 2 Iac: x'111I.1t1u11x c.11'LIs were ILII' 1cnI III I' '.'cc: XX I c' .1w.11'. 41I1I I'.1I1f ' 'Sf Q . .Q . ' - . - ' 2' I.1 1 wc-I Ivy 1I1u I'LlIIOI1 p,111'11l, O - XI.1A I.1: I11 PllI'NlllI UI .1 1uI c I111' 'S' Q . . , 3 rc ' Q .IILKI 1I1.1t .1 c.11' W. 1. 'I' 'I 011 II1' I'llIl0l1 I'u1LL Xl, 11I1I I '.lI1.I 'ff : I Q. : .1 ' ' 11-11 ff -- '1- f 3 . .. ,. . , ' 3 ' I11 I " I, .I "'aI.1Ic, .1111I WIN' I II 1 3, ' - . ' Q 'E' X131 I ": "It ix x c1'1' 111 'c to XI' W-INII XIIIII' I "If 3: f P,-tl JM. All VA lx Y' 1 tl .x INI1 'Q tI1c I.11A1I1c11wt IIIIIIQ I'1111 Q' . . ,, .. 2. U, lm..-1 1111 1111111I. f 1 N.11'.1: I511 XI ", 111 ' 1I.1 , , ,, ,, , 'Q I YU hu., tu UNI thc , 5-- ' I I11I: XXI. IN 1I1c Iw I XXXIX' to 3 ' ' " - - - - H ' E' ' 111.1 ' KIIL' I111111' yo I. If f ' 5' Yf' Y. . - ' E. Ii ": I51' 1s111g tI1c sp ' 111 1I1c fi, ' , I ' 2 E UI .1Il LI1- N.ILI LII' ' '- 1111 . I .III V- ft: Q , . .. ,l ' 2 Thr- :I Ig ' 131 " " 2 ' -'- - Q -v - Q. f XX I IAQ.LIII1Q III I1- I. 'I css XI11 I 'z I11.1, c.111 V011 ' wc f O A . , ,' . . 4 .,, 1 O z. U1 .1 Qtcp lI1.1t 1x11t I 'rcf tI1.1 1I1c XX'lI1LI IN IHIIIILIT f, . rr ' Q . C 'Q' 1, , I. l11.1: C 51 c 11'w' 1111- w 1 nd IS .1 1:2 .. , , Q 5. ' I .1 vc I11" IN .1 X'.lI'I1, .1 V.ll'l1 I9 'I' 2 C' I IS I ' ' I ' ' ' I .. - - I . . .. . . . : --1' , IU -- I- .1 tarv, .md .1 slorv IS Ll t.1Ic, .111 I .1 Qf ' " ' ' '. ' . ., , , ' " . ' ' Q 2 SH I' I I I X I I I IIIII- t.1I' IN .III .1tt.1uI1111c11t, .111LI .11 . .1cI1- 2 . . ., ., , . . . . ' E. .. " : XXI. I do 'II1 111' Iovc, .1111I Inu' IS II111aI: I " '- 2' 0 ' - u ' ' ' ' vv O. 2 II1' rcs of tI1c '. ' '.1 sf fury tI1c w1111I IN Iwl 111I. Qf f .g. . , . , . " "'::f:"'QQQQQQ: QIQQQI3 ":".""f'"'f"f"f":"Q'Q"""' ""'Q"Q.f:f':ff'fQff1:ffQ': 1 ff II1 1 .fl QQ Q Q Q Q QQ QQ Q QQ Q Q Q Q Q Q QQ Q Q QQ Q QQ QQ Q Q QQ QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ,QQQ J SLUQIT LUILEG 1111 11111 111111111 ,-' ,v,,QfQ,Q-x 1 111 11111 1' 1119 11 111 lg 1 1111 X 11 11111111 I1 11111 11r111Ix1 1 X1g111s 1111 11 11s 1x11 11111111 11111r111111111s 111 111 1 1 LQK 11 1111 1 1 1,181 111111 1 1 111111 2111 1111111111 f"Q,,,1y"N nr Llfl'lllfIll'l' or In UI lllllflllll lpplx lu RF'lDluNTl R Url IIN BOX 1 Q Q,QQQQQQ'QQQQ,QQ,QQQQ,..QQQQ,QQQQ'QQQQQ.'QQQQQQ.QQQQQ.QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ.QQ.QQQ.Q'QQQQQ.'.QQ..QQ.Q.QQ..QQ.QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ .Q , Q Q Q Q 1',,11 11111 H11 1 11 Q Q Q Q QQ Q QQ QQ QQ Q Q Q QQ QQ QQ QQ Q QQ Q QQ QQ QQ QQ QQ QQ Q Q Q QQ Q QQ Q QQ QQ QQ QQ Q QQ Q QQ Q QQ QQ Q Q QQ QQ Q Q Q Q Q QQ QQ Q Q QQ QQ QQ QQ QQ QQ QQ Q QQ QQ QQ QQ QQ Q QQ QQ QQ QQ QQ QQ QQ Q QQ 4 O Q 0 Q 9 0 0 Q 0 0 Q o'0 0 0 0 0 O C O O 4 O O Q 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 4 0 Q 4 0 0 0 0 0 O Q 0 Q 0 Q 0 0 O O O O 0 O O O O O : QQ. Q' Q Q: 'z Q' Q Q Q Q Q Q 2, Qx 'Q Q Q Q Q Q 'Z' , : Qg. 1 T 1 1 1 1 1 1 1 1 'Q 1 Q Qg. 4 1 'Q ,:, I L L, , J -:Q Q Q Q Q Q .Ky W 1 I W 7 1 Y 1 QZQ z 1 ,. 1 1 A Q ',' 1 1K f g I 1 I . 3 4, f Qz. ' Q Q Q .gQ Q Q Q : 0.0 z. 'I' : Q : Q:Q 3 QEQ 2 Q Q 3 I Qt. W f , Q - 5, 'Z' : Z' ': Q ,Q 'I : . bb 0 Q' 2 Q:Q 3 Q:Q 2' Q 0:0 Y - - U K 1 ' 2 'Q XX 1 '1 11' q1'.1i111 '. 1 I'Lll I1 H 11 511.1 I 111 : Qf. . 1 1 . .A1 C, 1 113, :Q Q Q. 0 O0 ' , , 1.5. fy.. 1 . 0. , Q 1 . - - K - I 1 K II Q 3 '5' --1-1-- -- 11 11- lf 1'-1 2' 1. 111 1 A 1 . 1111151 . Art .1111 S1111 ll ,I1A' . , Q? g 'z' I.. . .,.',1 11 3: QZQ ls stu .1 111111 s .111 1 111.1 3 ' Q ob : 3. QZQ Qt. 00 9 g Qg. QzQ , O0 V .5. 3- Q' 0' x' 'Q QQ 3 Q3Q g' .30 Q.. Q QXQ -- .' Q 3 Q,Q Qt. I Qz , QD ' , Q Q ,' .Q Q 0, I' Z QQQ 3 Q Q Q . Q Q . . Q Q? g .QQ 3 3. QOQ g -1.0 Q 0 3. 1 Q. Q Og. Q,Q z Q 'Q' 1 ' 1 Y f I QQ ' , 2 ,Q 11 1 , Q Q , ,, 1. . : QSQ g QXQ gg QXQ , 1 g oxo n 4 2 QXQ g 2' 2 z X Q' : ' 2 3 Q Q .30 Q, . QQ Q! g i. O: ,. Q QQ QQQQQQ QQQQQQQQ QQ QQQQQQ QQQQQ QQ.Q... Q QQQQQQQQQQQQ QQ. . Q 1 r11lf'11l 11111' UI QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ QQQQQQQ QQQQQQQQQQQ Q: 0 , ,QQ.QQ.QQ.QQ.QQ..Q.QQi.....,Q.,,..,.,.',..,,.,,,,,.,,.,,.,Qi...RQ...,.,,.QQ.Q..,Q.QQ.,Q.QQ.QQ.QQ,QQ,QQ.QQ,QQ.QQ.QQ.QQ.QQ,QQ.QQ.QQ'QQ.QQ.QQ.QQ.QQ.QQ.QQ.QQ.QQ.QQ.QQ.QQ.QQ. . 0 , . : Q Q Q . .g. .E. .:. .,. .g. .g. .g. .g. .g. O'0 . . . . . . . QQ QQ Q QQ QQ QQ QQ QQ QQ QQ QQ QQ QQ QQ QQ QQ QQ QQ QQ QQ QQ Q QQ QQ QQ QQ 'air-.f .4495 Sa ru' lforvnmst 1l11l1 and If 0 ln-um Ill wmr 51,1001 ca vtvrm . .:. .:. .g. .g. .g. 0,0 QQ Q QQ Q Q Q QQ Q QQ QQ Q ...g..............................................................................................................................'.. . ug.. Q. Q. Q. .. .. ..'.. Q. .. .. Q. .. .. Q. .. .. .. .. .Q .. .. .. .. .. .. .. Q. .. .. .. .. .. .Q .. .. .. .. .. .1 1. .1 .. .. .. Q. 1. .1 .. Q. .1 .. 1. Q. .. Q. .. .. Q. Q. Q. QQ ..,.. . QQ QQ QQ QQ QQ QQ QQ QQ QQ Q Q QQ QQ QQ QQ QQ Q QQ 1Q QQ QQ QQ QQ QQ QQ QQ Q QQ QQ QQ Q Q Q Q QQ QQ Q DAY UF ERGER D BIG BI A1110 I The Draughon School of Commerce Nuaarssur lu r nughnn I 1 Q ll NI K I OR 0 QQQ QQQ ' Q'QQ QQ QQ'QQ QQ QQ QQ QQ.QQ.QQ.QQ.QQ QQ QQ QQ QQ QQ QQ QQ QQ QQ.QQ QQ QQ QQ QQ QQ QQ QQ QQ QQ QQ QQ QQ QQ QQ QQ QQ QQ.QQ QQ QQ QQ QQ QQ QQ QQ QQ QQ QQ QQ QQ QQ QQ QQ QQ QQ QQ QQ QQ QQ QQ QQ,Q Q Q I-1 1111 II111 QQ Q QQ Q QQ QQ Q QQ QQ Q Q Q Q QQ QQ QQ Q Q Q Q I 1 ' 'I' 2 .5 .3 .g. I 'I' .g. .g. I 'Z' Q .g. I Q Q. Q.- Q 1 1 . . . , 1 1 1 - Q : 1 . 1 ,:. 3 .g. I . ' ' . 'I' I ' . 'I' E QEQ 0 - . Q ' " QE. 1 QEQ Q .f. .g. 3 .g. E 'E' O 'O' QEQ EQ : x' O OO. E ' Q? Q 0' S 3 I O .OO .g. .E . 'C O I 'I' E 2 O .OO I 'Z Q Q.QQQQQQQQQQ..Q..Q.QQQ.QQ.QQ.QQ..QQQQQQQ.QQ.Q..Q...QQ.QQQQQ.QQ Q, A O 0 O I Q C 0 0 O 0 0 O 0 Q 0 0 0 O 0 O O O O O 9 Q O O O O O Q O Q 0 0 0 O 0 0 O O O Q 0 0 0 0 O 0 Q 6 Q O O O 0 O O 6 0 O O O' .Q QQ...Q QQ.QQ...Q.QQQQ..QQQQQQQQQQQQQQQ..Q.QQ..........QQQQQQQQ Q Q QQQQQQQQQQQ..QQQQ.QQQ.QQQQQQQQQQ..QQ.Q..QQ..Q.Q.......QQQQQQQ. A Q 3 .'Q , Q 9 0.0 2 2 Q N1 3 ' OO , . . 0.0 , Q Q ,v , . - .QQ 2 N' r 4 , . z- -g Q: , 1 QI. E 1--11111 111- 11:111- 111111--11 111111111' 1111 111- 111111 1111111111 111-11:11' 1111111-1111-e. 111111 1111-1'1- 1111 Og: QQ , ' . . . , . 1 . . . . . 2 'f11- 11111. 11'll1K 11 1x 11 11111 111 111g 1111-1111-N 111111-11 1111-1111Q 111331-1' 1111l1111'111111111-Q 111111 .f, I 1-11-1-11.11111 111-.111-1' 1-11-1111-111-13 'I' Q ' ' 0 2 - - ' - . 3 -,- N111111g l11-11:111- 11111-1 1111 11111111-11 111 11l1'1'1 1111- 111-11 1-1111111111111Q. 1111- 11111Q1- 111111 111120 '3 0 , , - 1 1 1 :gc 1131- 1- 311111 11111-11-1'. 111111 11111-1111-1' 411111 111Q1- 11 111' 1l1'1, 411111 llI1lN1 111-1-11 Q11-I1 111111 1111- IZ: . Q ,E, 111-11 111111-1 111 111I1IQ-, :Q Q:Q U , 'If ,:, II11- Il1g1113I11111 N1-111-111 111 1111111111-1'1'1- 1111- 111-.11-11 11N 4'41111NI'N 111 1111-1-1 1111-Q1- 111-111:11111Q. QQ. , . . . 2 111211 Q1'11111-1 g1':1111111111111 IQ :111 1-1111':1111-1- 1'1-1111111-1111-1-1. 111-g111:11' 1-11111Q1-Q .11'1- 1:111g'111. 'g' . . . . . , . QQ 3 1411131113 11, 111111- 11-11111 Q11 111 1111-111- 111ll1I11IN. :11111 :1 1111111111 1115111-1' .11-1-11111111112 111'11:lI'1f ,3, . 1 .1 1 , 1 , ' z 1:11-111 1111- 111-1-11 ---1:11111Q111-11. 1111- -1'111-111 11:1Q 111-1-11:11'1'1'1--1111-11 111 11Il' 111-1112111 N1:1I1- 111li1I'11 'I' I 1 ' Q Q 11 I1,11111-111 11111. 1111-1-11 1111 .l11111111' 11-111-gv N1:11111z11'11- 111 11111111-1-1'1'1-. 1111- 1'1:11-1-1111-111 111-- 'g' . . . 1 .O 2 11.11'11111-111 1111N 1111111111-11Q 111 11--Q111-111N 11111111:1111. 1111 111111 1-11-111112 Q1-1111--1. .f. . . . 0.0 , . '.' 3 ,XQ11 11-1' ll 1-111111113 111111 1'11.11'111-211 1l'111l'111'1' 111111111-, E 1 , Q , Q .g. 1: Q ,f Q' g S 2' Q, : Q . Q, z I . 0, Q.. ' n Q Q 1 Q 0.0 '22 ll a - l'r:11' Il"lI lgll-Illl'. Q 1.11111-gr ul ,xlli 1111 3, , Q O -r v 1 Q 1 6 'Z X I IAA - . 11 2 GIX 3 Q. : Q E -5 g' 0.0 ' Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q ' 'Q' Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q 'Q' ' -1- 1 1-l1'11i 111111 'l1f -1 Drmk Del1c1ous and Refr1sl1111g Li A1111 dull Cale WVltl161S on the Vlne .AD X J 1 pi- N-.Y ll? U1111 1111 .1l11.11 1 I 1l11111f11111r1s111l111rl1111, 1 11113 11111 N1 111111- 1 ll 111ll 1111l1 1111 1 111111 11111 11111 1111011 l1 Nb a111l lwb 11f more .1111l 1111111 llll, 111.111 HL t111l1 11111 12111 pull lb to Qllp lll 11 tlm 111 111 Nt -111l.1f111111 .111111r11 in 1 1 Ill I1 1 1111111 111 .111111l1111, .1111 1111111 111111 Nlblll 111 IL 1 1 1 1 .1111l t111 1 1 - 11 111-, 111 111 .1 1 1 1 llllffw L L I O N 1 11 11111 1111 1111111 111111 11111 I111111111, a day ll .111111111f-l lllt ll 111111 1111111 ll11 L111 1 Llll 1 L1111111 1111 Ktl lllll Ga T 'lin T0 BE 6009 T0 FFT WHFRE T I i I 1" . ' -iw' . ,Wil 1 V . .1 ., ,Z AV Vi O Q l 1 4? rv V , N gf" ' ' . 11: FC' .1 "1 ,M M ji. h 111 ,5 M 1 A A 57' W5 1 ' 5-77 . :'1.'1'.-111-' ' ' ' VL: 4 4 1. 1.1 F, , A, 1 - 1- L Y 7 , .Wil LW wr. 14.-lilgf V5.1 ,- V V-V - fb A Y., i . .V N1 Rf fl fl, ,I ,L-yu-' !,1f1' 1 , V, f. X4 1, ,fi . :b .X XR ,1111 , A " ' Q 1 X i f Nj' .1 .1 ' -R ' v Fil, :X I 4 5' 1,1 ix s Tx-X iw, X1 V Q . 1' -1 K 1 1 , ' -.. 3,11 -- 3 A Y Y f' I A X 1 ' ' A-' 1 '- 1 f -1 1 . 1 E 1 1 1 K NT' ',- lyk' 5' My 1 I X .- . J ." L 1 P' . ' 1 all' " Q ' ' .'lJ'. ' 1 l l y ,X . v Q X 1 ' ' D ' ' 1 rg ' L' I' X ' A ' ' '. 'W 4 'H l 1- . ,. ,. , . -. - ,l , 1 , , L, l I u 'V Q w Ai 7 I 1 -1 ' .' ' t' 'f ' 'sl - E? 1 , H Ill' s1111l-'11' l llllj 1'111'111'1' "1111 'VV' 1 . v- 1-xi. 1' -' . - -1 tl 1 ki, '- X 9 ' ' A X l I1'll S3 lllill 1'11l1'1'sl111s. ll1'1'1' ' l '1, LJ S111-1 ll11'1111:1l1 ll r11f1--1'11l111'1-1l glus: f1l1-li- Ci1 .' "1-1'11l1lfl "-ll1lL . ill ll I :S fall M I 'nt - 1 1-Sl 1- ' -1- D- -1 1 a ma . H . .. . .- 1 " 1 ' -1- ' 1 ' 1 '. 1 1 1, . 1 n . ' . I Q....QQQ......QQQQ.QQ.Q....Q.QQ. Q....QQ'....Q..Q..Q.Q..QQ'QQ..Q..Q..Q.QQ.QQ.Q..Q..........'QQ.QQ'...QQ.QQ.QQ.QQ.QQ.QQ.QQ,QQ.QQ,Q .E. .z. .:. .:. . . exe . . . . .. .Q .Q .. Q. QQ Q. Q. Q .. .Q . Q. .. .Q .Q Q QQ QQ Q. Q .. QQ Q .Q QQ Q .Q Q Q 1:1'L1111'1A 'r1f1'H bl HOU! Q .Q .. .. ill Ll1xxLx 111 LL1l kQk LL1urxLx N .. 1 L.1L111q 111 LL1111111LrL11 H .. .. SLILDLC LLQYLL QQ .. .. .. .. .. XLlLlrLxx CEU NI NP KRlxS Dlfvl tor ,I Q .Q.'..QQQQ......Q....QQ.Q.QQQQQQQ..Q.QQQ..QQQQ........Q...QQQ.'.QQ . . ...'.....QQQQ..Q....Q.Q...................QQQQQQ.QQ.......Q....Q. Q . .Q Q. . Q .Q Q Q .Q .. Q. Q Q. QQ .. .Q Q .Q QQ QQ Q QQ QQ Q Q Q Q Q. Q. Q QQ .. .Q .Q QQ Q .Q Tl11t xx1ll l1L L1111111gl1 out of you L L L Ltor IL st1tLl1LL IL p1t1L11t t11gctl1L1 l71111111L lLL 1ll t1 X1111Lx S I, IX YR. U10 LINK L1 LL1 111 1 x f111L XKLIPOII t L l 111lx t1L 1111 L, L mg IS Il10llQl1 l1Lr l1L1rt xxould l11L1lx 11tx xxxmg LL lSxl.kl 1L1 fl1Ofl1LI' dollx 1 x 1r1 L 1 x1L Sflbbtll lloxx Ll1Ll l1L l1rL1lL 1t LLII' l l11t 11111 1111 l1L x 1 P 1 lx 11pL11 up c1tl1LL xx l1L11 l Qfllllllfk lJLlLllLY 1 1 L 11111 mxx . .Q'Q .......Q.Q.Q....QQQQQQ.Q..QQQQ.. ..QQQQ....Q . , , , . . .Q.,QQ.Q.'Q.'QQ'QQ.QQ.QQ.QQ.QQ.Q 0.......Q,.....,Q.....QQ.....Q.Q........Q...... 325 01.11111 1111fx" " ,I C110 111 UILLINI Q. l 11m1f111I1u1z .. .. .. . Q. QQ QQ Q QQ QQ C " FR XNIx BI'T1l'w igvnt QQ .Q o . .QQ Q 2. ... .'. 3 Q .Q . Q Q Q . QQ .Q QQ Q QQ .. Q QQ Q .'Q.... .. .. .Q QQ .Q Q. QQ QQ .. QQ QQ .. .. Q. Q. .. QQ Q. Q. Q. QQ QQ QQ'QQ QQ .. QQ .Q .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..g.. .. lllbktll l Ilkllllg IL 1dL111x xx ll 1 x1dL L 111 R1d1ng XIISILI 11K L1 NILx1L 111 Il111bLrl1 111 x dl LI LITLL x' x1 L 11L t Ltlx p 1111 IIIL tl1L XILXILIIIS l11Xk 1OI'l1 l111L1 yxL xx 111111 l111 11111 ux t tl1L Ill L x Q xLL O S11 N1111L111g 1111 1111L LlxL LxLLpt tl1L 11xx11L1 TL x 11 L, x l51x111Lxx IS I' ILI1 I I 0 1Lpl1LLl1l1L Lxx, tl11xL ll 1 x x t1t11Lxl lll'1Ll . .Q,....Q . . . QQ . QQ .. QQ .. Q. .. .Q QQ Q .. Q Q......QQQ.Q.Q....Q......Q..QQQQQQQQ.Q..Q.......'..QQQQ'QQQQ..QQQQ.QQ.'.....Q'.Q.QQQQ..Q...Q.QQ.Q.Q.Q....QQ....Q..Q.Q.QQQQQQQQ.QQ.QQQ.QQQ lfff ff 111 . J I J . , 1 1 ' " ' . , ,. ,. 3 z Q 2 . v g . W '.' .g. 1 I P 1 T I 1 1 .g. I f .g. .'. 1 L 1 'Z -Z 4 1 1 .' 4 -I 3 .g. 3 .g. 3. -:Q .g. V .g. 3 1 1 ' .9 .g. I ,V ' .g. ,f, I I .E. .E. - I .E. : .0 ... Q. E I I .IQ .z. 3. Q. I 1 2 3 'Z' J . .Z X 'S' 0.0 Ozb 1 L1 lf lf li 11 5 If. 15 .5 2 .3 .g. 0 ' g . D Q O Z , Q: .:. A 1 . A z. Q l .l ' 1 ' l1 ' ' Q 'z' 'g 'g' 'f k g . '.' 0 6 3 X . Q i w. 0 Q - ',' : lll l' l K .l 2 .2 ful-W .E. .. f . f 3. .. N 1- 1 , , .:. 3 ' ' 3 l O l. l. N 2 5 5 3 2 . , . ' .3 Z 3 R l H 'Z' z 2 z' ':' . 1 - - o , . ff E ' " '3' l' l. D U R .' 02- .g. ' . 3. . - . 4. .'. 3. X . . . . .- . . 1 .f. - 3. ' 2 . , ... I . I ,: . , f Y w x w ... X, ' 3 -' L J x -1 -' I 3. E 3: .2 X ,' Q 2 2, 5. : 'z' . E. 'Iv 5. .E . ...... ........ ......... ..... . ......................... ... . I O O O O O O O O O 0 O O Q O Q O O O O 0 O O O C O O O O 0 1 O O O Q 0 0 O 0 O O 0 O 0 O O O O O O O O O 0 O O O O O O' . .... .. .... . ......... .... ....... ..... .................... ... ... . ..... ............ .... ........ ........... ................. .. .. v, Q'. , . 0, .'. , . 0 .'. ,f, o 11 - - Q1 1 -I .- - 1 Q'Q 3, . 1 - - K 1 , 111 ,1 - ,. 1111 3 . . - I-11 if mul tl1' lo' .lx l ' A ' 'l rl ' "l '. TI . '1 ll- l rss." 2' . 4 1' ' ' rf vv . - O E' 1 ' 1 - K .' Lf "z XX l 4 l' 11d ol 'S ' :'- ' - 3. .f. '- " - saddle do You xx'.111t, l',I1Qll'il1 111' -1. Z ' l 1l. ' l 1 pl. I . 'X '. ? z : 111 l ' '111c" ' 1 " " ' ' ' 'z' 3, X ' '. . ' : Xxl. tl1c tl-'- 3 .f. 1 l " ' .: 111 . 1 l ' l1.1x'c .1 1 O , ' ' . OO . , ,, " ., . . : 2 ' ' 1, U lx. Xl.: l'.115l1 xl x.1Ll llux . ' 1 pcr- 'z' , '- - x , . 2 I . , . . c 1' l. , . l - . '. ' . " .1 3' .Z L11 l- ll 1' r.111 111 l ' l lx' '1'x'- I ., 3' 2 .1 , H 1 J.. I I . xl ,. lf -tl z C 1 1 mc 11111: 11l1 .1 .f. 3 NX . It . '.11. . - - v , H ... g, I l ' . 'cd 11 ' '.ll1 '. 2 z ' . . .. f 3 Mx' '-B ll ' l 1 la 1 t, 'l ' .g. 2, ' ' ' .g. .' ' ' '. ' , l'. f 1-X gfI'.lll cr' xx'.1ll' ' l 1111 .1 ' 11'u. 'g' g. ,, , , . . ,, , .y. ' Q V h . 3' E l tl1c '.1d x'1 l1 11, 1 K - 1 - -. - 1 ' 1 -,Q . . ,, . . 0.0 'X' 21- 114 21- 111 rl ' 't 1' 1 l1c .llLlI 1' -' f . , I ' . x - 1 Q - -Qs ,', 5: l1l: ' l tl1111' l'll ' .111 of - lm 1 5 ,f, f , . A , my 1' ., 1 . 1. , " 4-, -C 'I' I l 6 ' A ' - ' - K 'E' Qi. ' ': l ll 1 1'c1l1.1l1lx' turn llll 111l ' Ll lux' po . " l1.1d lctr 1111 z Q 4' r , ' ' .. E t11 l1' .1 1. or, 1' ull." .. .f. . ,., ... O g' E, , . 1. ..Q.Q.QQ.QQ.......Q. Q. ...... .. .........Q.Q-.Q.Q..Q...Q....2 . ............. ... ...... ............... . .......... ........... ..... '11 UI' llfrrlwfl rim! l'f11r1' QQ... QQQ.....Q.QQQ.QQ. .QQQQ.QQQQQ. QQQ.Q.QQQ QQQQQQQQQQQQQQQ QQQQ.Q QQ... QQQQQ. QQQQQQQQ.QQQQQQQ. QQ.... Q. , , , , . , . . . .QQ.QQ.Q..QQ QQ QQ.QQ. 0 O 0 0 Q . , .Q.QQ.QQ,QQ.Q..QQ.QQ,QQ..Q.Q.'.Q.QQ..Q.QQ..Q.QQ..Q.QQ..Q..Q.QQ..Q.QQ.Q..QQ,QQ'QQ..Q.QQ.QQ.QQ.QQ.QQ.QQQ0 'Q 3. .EQ .z. .z. .:. .:. . . Q10 .zz : .g. Qi. .g. .EQ 'z . Q QQ QQ Q QQ .Q QQ .. QQ .Q QQ . .Q .Q QQ QQ QQ Q QQ .Q Q Q Q. Q .Q . .Q QQ QQ QQ Q Q QQ QQ QQ Q Q Q THE s ,V f ' 9+ J N, be , . , S . EN 'C 'Z' Q 'Wi dsx-5?-ex ,,.f-1 ,f"'x'a oLE'?-'F-'iiowzg -1-" Q Q.QQ V E T FOODS CT ,. F 1..fpf-H, OF Best foods NIIOI NIT VIR! 4RlNl: BEST FOODS V4l OYN USL BEST FOODS REIISH SPRE 1D BEST FOODS I OID VED4I DRFSSIVV BEST FOODS BRE iD UND lil TTFR Pll RIES D1-.trlhlllml ln xlldllld hw TENN SSEE EGG ..f+" 139 QPRIM: bT Q xx P LTR! F EFGS B FTTFR ls W' r LHEIL In PRODUCTS gal' wi? vs x,-X KANNWGS P15133 I m -,.,z 'EB-U" A GOLD MEDAL Subd DICNQIHX lm n TH BBT FOODS INC . . . . . .g.. .. ..,..,.., ,..,.. .. ..,.. .. .. .. .. ..,..,..,..,..,..,..,..,..,..,..,..,..,..,..,.. ..,..,. .. .. ..,.. .. ..,.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. I'1 11 I I , , , 6 QQ QQ... QQ QQ' .Q Q . ': '. 'z ': .g. :. 'z . . ': .:. .g. .:. ': . . 'Z 'v . . . . QQ .Q .Q . Q. Q. QQ Q. .. QQ Q. Q. Q QQ QQ .Q QQ .Q QQ .Q QQ QQ QQ QQ Q. QQ QQ QQ Q. Q. Q. Q Q. Q. Q. Q. QQ QQ QQ Q QQ QQ Q Q N f ' c ' I' O . w v. r .,. I 0+ Ir, , 2. , .0 ,. X 3 . . .E. .E fx, z 3 . .:. .2 . . 2 2 2 3 . 2 2 . , . . . . . .i. J I , 1 . Q ' .3 3. A ' ' ' ' ' f -- 1- , .:. .:. - "M 4 .E Y . , , , 0 E V w Lv , 1, A '1 f -,J Img x I Q: .. ' Y 2 D 4 I 3. ' 'LL V , V' :Q 1 ,A n .1 ,x V , . . . 1 A A , , , . ox. F ' ' ' ' "' Q: , . Qx. e JEL., E I ,i, w 1 I v v 7 v , N .z . A 1 J . . 1 4. . . 1 3 , Q z , W - ' : ,N , . 3. 3 1. 3. v 1 7 , . , 1 , - 3 ,:, L . I , f A QE ' , Q QXQ 1 4, Q: X w Y w Lf F' ' 2 , 'Q J LJ Z Q 1 4 . , 5 y., -F R1 0 2 f .'r1 , ' K: ' . Q Q 5 ' 'W v . 5 ' , .f. x . r ,W w If 1 O 4 ' X 2 3 . Q Q: .,. X. Q u 0 0 i - , - - '1 .:. , . . .Q . ,., 3 ,Q ' 2 Z' g' . . . .2 x . . . . X C 0 3 QXQ I 0' 2 2 2, 3 g. X Y , . .. : X K .Q . Q . ' X g .,. 2 .? V 'MY W V , Q: .SQ ,sgu -Ui, V , .g Q '. -' J' v , -. 0 . 74--gg ...-..: 1,5-1:5 1, f x,'..x ,W ,A -f : . L. .... , - .- f-'42 if Y .'. 12: ' 3 0 .-I-I-I-I-I-I-.1 - 'ii w 2 -3. -:Q-3-Ii-231325 ' H1 3 . -if '5:5:3:3:3:1:-:-:e -is 1 , 1 1 1 'Z' " -'3'5:i:3:3:-1-1-:J 12 1 0 0 , Q ...L I Q 3. iii:-1-2-231115131 w N I I ' 0 lf J E - I 'E' 5:3:3:1:i:3:3:1i 3' H F 'E 2' 3233511212313 X'-', 1: . 1' -.... 3 .,3.:,:,:,:, , l .Y ..............,... Q 'Q' -. w W w w ' z X' . ' M" Y ' 'J Q Q . x- --+ Q x -' ----' . .. , 5. .g. QQ Q: X Q 'z'.....,,......................... .. ................. .. .... .. 1 0,0 , , . Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q . Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q . Q Q Q Q Q Q Q Q' U - IIII llrln lrul final l'if'v Q QQ,QQ QQ QQ QQ QQ QQ QQ QQ QQ QQ QQ QQ QQ QQ QQ QQ QQ QQ QQ QQ QQ QQ QQ QQQQQ QQ QQ'QQ QQ QQ Q Q Q QQ QQ QQ QQ QQ QQ gg J H BlLLlIlIx -- GRIN ILKI l U QQ QQ .. .. .. .. .. .. .. .. QI .. .. .. . .. QQ Q H QI II rm mon " I RUIII l T QQ QQ QQ QQ QQ QQ QQ QQ QQ Q QQ QQ Q QQ Q Q QQ QQ Q QQ Q QQ QQ QQ QQ QQ QQ QQ QQ QQ QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ Q Q Q QQ QQ QQ 2' DN IO SIRXI H If II GLR NI NX XDDRI S QQ QQ 53 IIILLILR QQ QQ ii Ll IIIHIII Ill QQ QQ QQ QQ QQ QQ QQ QQ QQ Good I um Iwr If Dvpmulalrlv 1 fl ll 4 3 ooo loolfcwklrzlss xxr S V Im 3 QQ QQ QQ Q QQ QQ Q QQ QQ QQ QQ QQ Q QQ QQ Q QQ QQ QQ QQ QQ Q QQ QQ QQ QQ QQ QQ QQ QQ QQ Q' ' Q'QQ' Q'QQ'QQ'QQ QQ QQ QQ QQ QQ QQ QQ QQ QQ QQ QQ QQ'QQ QQ QQ'QQ QQ QQ QQ QQ QQ QQ'QQ Q QQQQQ Q , ,,,,, QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ QQ QQ QQ Q Q Q QQ QQ Q QQ QQ Q QQ Q QQ QQ Q Q , l IRIU HlII'IxI mm n QLFRIQ F lon llpllllll lilllll W QQQ QQ QQ QQ QQ Q Q QQ Q Q Q Q Q QQ Q Q Q QQ Q Q QQ QQ QQ Q Q QQ QQ QQ QQ QQ QQ QQ QQ QQ QQ QQ QQ QQ QQ QQ Q Q QQ QQ QQ QQ QQ QQ QQ QQ QQ QQ QQ.QQ.QQ'QQ.Q 0 Q Q QQ QQ QQ QQ QQ'QQ QQ QQ QQ QQ QQ QQ QQ QQ'QQ'Q Q QQ QQ QQ QQ QQ QQ QQ QQ QQ QQ QQ QQ QQ QQ QQ Q QQQ Q QQ QQ QQ QQ QQ Q QQ Q QQ Q QQ QQ QQ QQ QQ QQ QQ QQ QQ QQ QQ QQ Q QQ Q vhomx nroku. W f lv I KQIRD lrllflllvllf 111 anvrs ll I Ivam' Dsvm I alvtor r 'sun Rvprurmg ,Q-fx I XX I NI I7 Iakhlruu IOI KN C I ORC IA OOQ.OOOOO0OO0O6000iOOO00000vQ000 O00.0000000000000000000QOQO6OO Q lrlfn 1 1 Q Q QQ QQ QQ QQ QQ QQ QQ QQ QQ QQ QQ QQ Q QQ QQ QQ Q QQ QQ Q QQQ Q QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ QQQQQQQQQQQQQQQQVQQQQQQQQQQQQQQQQ Q QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ QQ QQQ QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ Q. O .O 0 2 ' Z Q'Q Q Q QQ Q 2 Q' Z Q'Q : 3. 'z' 3. Q 2 'Q' 2 Q QQ Q QQ Q 2 Q' 2 Q Q Q ' 'Q' 2 Q Qg. A Q, Q , Q , Q .Q Q Q.. 2 v v 7 ' 2 ' Q Q QQ , Q Z ' I Q'Q 0 U 1 'Q' QQ Q 2 Q' 2 ' Q : 2 " 5. O0 O. 0.0 0 Z ' 2 Q'Q Q, W w 1 ' v 'Q' Q.Q 3 Q Q.Q Q 0, Q Q Q Q V 1 f 1 ' Qg. Q Q, Q , Q . Q Q,Q 'Q' Q, Q , Q Q 0.0 O 0.0 Q Q . Q Q Q Q.Q Q ,Q Q . Q Q Q Q QQ Q 2 'Q' 2 Q Q 0 I Q' :Q W v ' w g Q Qg. Q.. ,I Q, 2 'I XVISI XII IVIIIQI I 'Q 5 'A '1 I I' " Q .Q . , . . Q : .O : QQ Q Q,Q A , 3 ' Q 0' .,. . ., . Q Q Q ff, Y Q Q Q : SII " -. : f. I , , Q 1 4 A Q Q , Q .QQ Z "' 'I' 2 ' I .'. Q 0 , 0 ' ' I 0 Q QQ Q I' ' ' O o Q 4 9 Z Q' Z Q'Q .' 2 Q' 2 Q I ':' 'Z' 2 Q 'I' g' I 2 O 0.0 00. 0.9 X Q' ' Q'Q Q :Q Y I X Q Q.. Q O0 . 0. ' 0 Q , 4 Q Q Q Q Q.. Q, ,Q Q , Q Q Q Q QQ -,Q Q Q, Q Q , ,, , .:Q Q ,Q 2 ' ' Q'Q Q , Q ' ' ' 'Q' 2 Q I -Z' ':' ' I 'Q Q Q Q Q ' Q 1 Q 2 Q Q Q Q QQ Q I 'Q' 2 1 Q -:- : Q ' 0 0.0 Q : Q Q Q Q QQ Q 3 Q' 2 3 . .3 .' QQ QQQQQQQQQQQQ.QQQQQQQQQQQQQQQQ QQQQQQQQQQQQQQQQAQQQQQQQQQQQQQQQA Q QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ Q QQQQQQQQQQQQQQQ.QQQQQQQQQQQ QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ,Q4 QQQQQ QQQQQQQQ ,QQQQQQQQQQQQQQ QU Q.QQOQQ,QQ,QQ,QQ,QQ,QQ,QQ,QQ,QQ.QQ,QQ,QQ,QQ.QQ.Q4 ,QQ,QQ.QQ,QQ.QQ.QQ.QQ.QQ,QQ.QQ.QQ.QQ.QQ,QQ.Q ,Q 1 , . , 0 Q . . . . Q . 0 . 0 , , , . Q , , 0 , , , , t ' 0 I ' Q' 2 Q 1 Q Q.Q Q Z 1 Q QQQ , Q - - I Q- -I If I - Q Q QQ.. ,I Q . ,.1'Q' '88 + 3 Lf . . , ,Q, I L kl .. V 4 ' +. Q Q , Q Q Q Q Y ,Q , . . . :Q QQQ 'J Q , . , . Q , Q I I . I ... , . 2 Q ' 0, QQ Q : g 2 ' 'Q ',' I Q Z ' ' 0 o Q I I Q 7 2 ' Q Q ', Q , Q 2 A ' ' ' Q Z : Q 1 5, I - , f .' : f v 1 w 05 Q'Q Q Q I : g . Q , QQ , Q , A 1 1 o .20 Og , Q Q Q fr - ' Q . . R , Q . Q QQ . t Q.. 1- : Q ,Q I QOQ Q , Q Q'Q ' ' 0:0 Q Z 2 ' ll' : 'Q' 1 Q , . 2' Q . : Q Q,Q O ' Q . Qg. - , . Q, Q .. : .9 Q l.. gl 3 3 ., : Q Q 2 3 2 Q , QQ . . QQ 'Q' 2 ' 2 0 J OO ' 00 Q Q , Q Z Q'Q 0 Q'Q Q,Q Q . Q . , , :Q - Q.. g J ' '1 Q Z Q . Q 2 3 ,Z I Q.Q ., : 9 . 0.0 Q , , 3 g Q Q , Q 2 g 2 Q Q.. ,., Q,Q 2 1 Qg. '1- 2 ' - 'Q Q Z " 2 Q Q, .:. Q,Q ' 0 Q .. v Q . , . . . . Q QQ .. '. . ' P , ' QQ . . . , . 2 , I If.I Mn .AQ 2 Q - .I Q A .,Q O ,., QOQ Z ' Q'Q ' ooo Q 0 o q J 2 Q Q I Q - .. Q I .g. .. N . , 1 - . TL 3 Q Qg. Q 'Q' g 9 Q Q Q . Q Q Q + xi' lsr Y Q fxll, 'I x ' IQ I 2 A , L J . ,:, .I I . . Q, X 0 04. .0. Q.. Q , Q 5 A : : Q:Q 'z' Qg. . nf 'Q' Q QQQQQQQQQQQQ QQ QQQQQQ Q ,Q QQQQQQQQQQQQQQHQ QQQQQQQQQQQQQQ QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ Q Q Q QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ ' lm: Illlnlr fl IIIIVI N11 .g. .g. .g. .S. .:. .,. .g. ,. QQ Q QQ QQ QQ QQ QQ QQ QQ QQ Q QQ Q QQ QQ QQ Q QQ Q Q Q Q QQ Q Q Q Q Q QQ Q Q QQ QQ QQ QQ Q QQ QQ Q Q QQ Q Q Q QQ Q QQ QQ Q Q Q Q lvl bb. Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ QQ QQ """""""""" ""'0""""' ' , , , , 5 0 , 0 . . Q . . . . . 0 Q. Q.Q .Q .QQ.QQ. .QQQQ..QQ.QQ.QQ'QQQQQ.QQ.QQ.QQ.QQ.QQ.QQ.QQ.QQ.QQ.QQ.QQ.QQ.QQ.QQ'QQ.QQ.QQ.QQ.QQ.QQ.QQ.QQ.QQ.QQ.QQ'QQ.QQ.QQ.QQ.QQ.QQ.QQ.QQ.QQ.Q THE CHARLES H ELLIOTT CO PHILADELPHIA PENNA Stationers and JeweIers ll' r :gmt n my Engrm Ill f uuw 1 uf II nr 4 .. ..g..'..'..g..'..g..'..'..'..'..,..'..'..'..'..'..'..'.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .E. .,. .g. .g. .E. .,. QQ QQ Q Q Q Q QQ Q QQ Q QQ Q QQ QQ Q QQ QQ Q QQ Q Q QQ Q QQ Q Q Q QQ Q QQ Q Q QQ QQ Q Q QQ Q QQ QQ Q QQ QQ QQ Q QQ QQ QQ QQ QQ QQ Q QQ QQ QQ Q QQ QQ QQ QQ QQ Q Q .Q . . . , . : 3. .,. . O . . . . . . O 0. 0 Q . . - : . . z 5. . . 0 0 0.0 'Q : : . . 0 3 . . . 9 O 0.0 .0 . . Z Q . . : .Q , .g. 'Q' .- : Q I l , . G . . . . : - L I I I Q , - - I , ' ' 0 tg .Q '. : . . .g. . ' I 3. Z . . Q 1 - ., . . 'Z : . . . .g. Q Q 9. . . . 5, 'I Q : 0 I .0 g ,Lf, Q '. z . . Q:Q 2 . . Q 4 ' z 'Q '. : Q' " 0. Oo' 5. 3 . . . . :, . . 'Z : . . 3 I .g. 5 Q' .0 Z U I 0. 0 Q X f 4, . . . . 2 I . . 5 3 . . . 2 1I' I l I I I I U I I ' . . . , . . I g , I . , . I I .3. 'O' K Q . . OI' .9 . . 0. 4 . ' Cz: 5 o 0' 0 . . .2 , . . g .j. . . , : z . . . . . 1 I . . z, : 5. : .2 I 5, -: 5. 3 Z 'I' .:. I 'z' Z . g .g. ' 0 Q:Q ' 5, : 3 Z' ' , Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q .Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q 'Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q ' ff, Um llu,,f!,.f1 11,111 .Nlfvrf .........n......,................ .,.....'...............n......'................ Oni...or.......'.....'....................,.. .g. . .!. .,. 0.0 . . . . . . . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. o . . LOA HOMES un flu' lllilllllllllflllg Illffgllgl 'un 5 l Xhuul Uur lhru Innr D1 fxrre-1I Ilhlll JEFFERSON MORTGAGE COMI'ANY I If' II I I NHIII I 1 X s +v..u.ou.ooo.oooo.u.o........4v...v........n..no.o.u..oo .g. . .:. .,. .g. . . . . . . . . . .. oo . . .. .. .. .. .. .. .. . .. . .. .. .. . .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. . o ,................................ .........,...............................10.3. .oslo.yo...-o.......,.....,................... . cic1.11111.1.1l15.1"11s gg w 11 11111111w11 zz COAL COMPANY I C .. -- IIII II 1111111 .11 111 .1111 ff 11L11lFQ'1u 11111 E: .we4 ,-'X Uur l nu Hal.: II urm ru Ill 1 .. . .. .lx .. .. . .. .. . 1N .. . . '. .'. . .J .'. . . . . . .. .. .. o. .. . .. .. .. .. .. .. . .. . .. .. .. .. .. . .. .. . . ..... .. ...N ..'.. .. ..'.. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . . ,. . Ng.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..'.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..'.. .. . . . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. .. .. .. .. .. . .. .. . .. .. . .. . .. .. . .. .. . .. .. . .. .. . .. .. . .. . IIIIS I11-1I1sI1 1c1oIL X I 1 L TL111 1tL, 1L1u1L IILI 1 NK 111 L tL CII' I5 ut tL1u11LI out 1 If LXLYX L1t1Lr 71, 1111ss111q R1111sL1 L ' trouI1IL I1Ltorc' I1LsI11111.1 XX L 111 'XIILII I11LL 111L 11111 LL1.ts 1111L Il IL H11L 1L1u L1L1 ILIL To 1 XIOLISL 'IV1 NX 0 XIII QLI LITI I0 l11Ln ' 1 11t1L 1 1 L 1 ll put pL111 LILr 1111 1L111r f1LL Xunt 111 1 Ix mL PIL LL1r L11 NK IN LIL1Ls11 t lt' I11tIL 111 1 III' t ILIQII 1I1L Ll Bk L Il L TLII I11 t kl s11L XX IIII 11L111 I1 1 IlttIL 111111 LII I1IL IIL 1111L. SIIL IL 1111 1111 11 111 -'111 1' to I11 C u1tL1111L1 LIL111 1 III lkfl. l L IIL ILS XX 111Lr S0111 SDN ILX 0 CN I ILIL L IOIUUII NK Lk IIILI 1 lk IL lk 1L1 1I1011t IS IIFQL IS 811111 LL 111LI. 111L11L II 1 11 HOLII I UL I L ILI' 1r LI 1 11 111 tr111 LIOIIIL' 1111111LfL1t1sLL1 111111 UL ILS ...:......................................................'........'............................................'+......'......'... ..'..'... I111 1 1 .. .. .. .. .. .. .. .. .. . . .. 1 so .. .. .. .1 .. .. .. .. . 1 .. Q . .. : 0. . . 3 Z Z 2 Q Q O .OO 2 - - 1 - I 11 s 2 -1 . . 'Q' o 0 .' .g. 3. 3 .g. .9 V .1 4. .:. ,:, SI114111 5.1-1 11111111I1 1-11 .111.-11 SI41IlIlI.lIlI 1.1114 ,:, 3 : 'I' . . . . 'I' I 9 ' I 1 111111-11 111--I111l1-N 111111. 1.1'1111'111z1I 1 1 1 ,., . ,., 1 I In M . . ,, . 2 mi Hlmw, .3 .3 XI.I. 11.1. 1 1 1. 1x11 5 . . . z Iz' ,zf fx' ':' : : . 1 . .1 1 . z '.' . . , , - I . . . ... I 1 , 4 1 1. . A 3 Z 2 2 ':' z : . . .L : 'E' Ak 5 J 1. U- E 5 . 1. 1 . .- 1 'Q' E : z 'J ' ' . ' . o 'o' . ,. . A 0:0 3 z - 0:0 . . . . .g. .3 3. .3 . . . Q., 2 2 3 2 .:. 2 3 .:. .. . .. . . .. 5 3 . 1 , --1 1 - 1. .g. .3 .g. g .g. 3 .g. 3 : : -g z' 'I' 'I' . I E E E' : 9 ' : : z .. 1 4 .. .. 3, l. I .I-'l'11f.1' AVI11' flu' l11'1vf111xv .' lzwfff 3, 3, Q 3 2 2 ,f Ii:1111 IIIIII 211316 3 . . 4 . . -U 1. I S .H ' ' A, X, 1 . . . V l P . 3' I1 I1I11l4I Il 11. . .II, II1.lI1.1 l1l1Ig. 3 2 IUIJIXI-.N II1'IIlIII1'IL :IIN-1 3 z' : 2 I : . ... . ,, , , . ,f, X1,XI,Xl I II 'I4 f ,f, IX:1l1111I . Us E . . . . If. 5. . ..............-................ ....... .. ..................... . ............................ . .. .. .......................... . .................................. .......................... .. . ................................................................, 4. 2 : 0:0 ,S .:. ' Z . - .. - If C,.1rI B.: Hey, I w,1nn11 qxglungc A I1111LII1c111'tcLI gc11tIc111.111 1.111' AI 5, . . . . ,, . I . .I h h 3 E. . 5 I . Ic' t y 5 L1 . I1L1r- 'g' . vi u s ' 1 1 . ' I L 0 2 Ah.. hp .. It .. . ' ., ll I II. II .ng tI1 I IL11 111, I1 1 E :. . .. ' 1-1. , 3 nt . 'I I' '1'111. ' - , '- L ,, . - " " , Y ' . 5" I f . I .: B I gust - - I. 1 - E . . . , ,, . . . . .. 2' I1. - '- ' I - 1.yc I9 ' R1 L- I - '1 I ' . I LI 1 I 5, g ' 2, 5.1 ' 1 1 - 1. .3 3 ' ' ' . ' 'I . I 111 5 IIA, L . Og. ,, .. . A . f XIV. . 1' ': XX ur' 11111 c1'L1' III If fb '2- ' - 1.1 ' , , , , . A ,. . , . . 3 , . ' . I IIL I II .21 , . ,. ., . - . , : .': -ll, NI" . - I' -. 3 0 . 0 2 I I U - 1 ' : , " ', S111 I ll I1' 5. ,. , . . Z'- Z5 I3 . , . A -- . y' O 3 ' QI c 1'1 I1 III L1 . 2 2, " K .. U. . 1" K A .g. 15. 21. Q. 0 pr v 1 rv 1 - fr- . 3. N. 'I IIL ' LI '1 - - I--l. , ' '.1 I II ' tc. 'I IS Q , . . - J. , "' . . . " " ' 0 II' 2: Z9 nv y vv- - ' O E I ' 'I. ' " ' XI ll L' .Itcr '.1rLI, 1 o ' , ". , ", ', . , . f.. ' g. I.1ttIL C 11I. .Xu , 1 I1' I11 'L 1 I, Al M ll,-Q is tc., -1 1 5. ' - 1 K O f ' ' ' . "fy rg- zg- :1- 'I . - .3 . -1 . . , 'Q I 5 T0 - U ' 'UN 01 1 c. 1 .1 .111 Il' K K' 'E' f I - - LIL1 ' Ic 1. ' 111' 1'1tI .II IIK -Q' ' L rr' v ' -as 0' 2' I.,C1.: I'I1' 'I 1' ' . . "I .f f .g. 0, o'o 3 'f 2 0 2' .......................... ... ..................... .. .. ., I . ..................................................... .......... '11 11111 ll1111l1'11I 1111! l,'i'fl1l . 5 ..Q.'.....,QQ'..... .Q...'Q.....Q...Q..Q... .Q'.Q,..'....., .. . . .Q .Q .. Q. .. .Q .. .. .. .. .. .. .. .. .. .Q .. .Q Q. .. .. .. .. Q. .. .. .. .. .. .Q .. ..'..'.. .. .. .. .. QQ .Q . . . . .. .o . Q . . . . . . .Q .. IUIII' Ill AMERICAN SURGICALS PPLIES INC HDR hemu'al and clentl lC Apparatu IUI ION SIRI If PIIUNI' ,IX 7622 .. .. .. QQ . .. Q. .. . .. .. .. .Q .. .. .. . .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. . .. .. .. .. .. .. .Q .. .,..,.......,.,.. .. .. .. .. .. ..,..,..,..,..,....,..,.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..'.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..'..'..'..'.. ..'.. .. .. .. .. .. ..g.. ,..,.,.. .. .. .. .....,..,.,..,..,..,..... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. ..'.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..g.. . . .o .. .Q .. . .. .. .. .Q .. .Q . .. .. . . I XIC IINIRXNC SXIISYNDCJINIRXI XI N OFHC I S O-I-Iv . Q. Q. .. .. QQ Q. .. .. .. .. .Q Q. .. .. .. .Q .. .Q Q. QQ Q. QQ .. .. .. .. .. .. .. .. .. .Q Q........Q.....Q. .. .. Q. .. .. ..'..'..'..'..'.. ..'..'..'.. ..'..'Q. Q.'Q.'.. .. .. Q.'..' . . . . . . . . . . Q ....,.. .. .. Q.... .. .. .. .. .. .. .. QQ .. .. .. .. .. ........ Q................'........ .. .. Q....'...Q....... .. .Q.Q.'.............Q ...... . Q .. .. .. .. .. .. .. .. .Q ..... FLLTO PHAR L 41r0QQ rom I'llIf0lI 1 XX 1QI1mQlon md XXIOOLIXK lrd Xu II XRRN I I IIxOI:I: 'X'I1n1'.1cr ...Q.....Q.................Q.....Q........Q............Q...Q.Q...Q.. .Q...Q...............................Q......... ...Q...Q... I ff. 1 nm llw .. ... 1 .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .Q .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..Q Q. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. Q .................... , ., ................................ .... . . 0 . . .......................................... .2 :' - . .:. 0 0 0.0 :, : z . . .:. Q . S. ,. , . 'z ' ' 'W 2 . I . . 3, A A J . : : .:. ,. . .z. 0 .,. .:. . . 2' ' . ':' : .. z : .. . . . Q Q 'z' : z' : .z. ,. 00 0.0 : z 0:0 i : 3 1 ... S .:. , . : ': :' ' 00 . . .. Y 0 W 0 o 00 Z . I , . Z ,l V ,f Q , ' 2 .. 2 1 2 .:. . . 'z' x . 'x : Q. , .00 . . .:. 0 , 3. . . .!. 2 .:. 2. O. o .2 ,tgl 7-ra - vw 41 vlw -1 --.h 0 2 . 3, . . . . I. A . x... Q 3 . . ':' : 0. 0 . . 3 . . 2 ':' .5 , '.' I , ................................. ........................... . . . . . ,. . O . P . z I.sm,I I0 I-st. I I6 . .. , . 0. . 3' w ,Y W w 1 7 y Y 3 3. A k s J, Q 0" 1 I L 7 J 3 oxo O - : .:. .. , .. .,,. ,.. . .x , ,.,. ,Q , SPR I.. , I. , . . ., . . , . 0 o , H - , ,I,V,I, , , Wil.-IYXN rf S ' 0 X ,z , .., ... ,.,.. , S . . 2 Q 2 .IA O -- X . -,- lo .ln .II-xmrqll.-x 51. g . x f Q . 2 . OXO . . z, ' 2............................................ . . . ... 2 '.'.......Q..Q...............QQQ...Q .......Q...Q...Q........ .. '.' .Q. ..Q..Q........ o ... .. . ...Q....... Q. . . . . . . w - . . . . . . . . . . 0,0 0 . . . . 3 . . . 0:0 0 . . A 0 Q . . . . 3 . O0 0 . z - . x, . , . 2 ' . . . X . 00 0 3 . , . Y -.. ' 0 v ,vx ,, .. . 0, .. 1 . 4 . I .. .. I 4 ' X . . . , . ' : .f. , . ............................ ........................ . ..... . 'I vlf'frlrmflX1u1 QQQQQQQ Q QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ Q .QQ.QQ.QQ.QQ.QQ.QQ.QQ,QQ.QQ.QQ.QQ .QQ.QQ.QQ .QQ .Q v.QQ'QQ.QQ.QQ'QQ.QQ,QQ.QQ.QQ.QQ.QQ.QQ'QQ.QQ.QQ.Q , , , ULCIC bervlce fi Rfulwtor Lo Xuto R.uI1.1tm' Qu- TQlllIx QQ r 1Q .nu Inv- R1p.urc-1 .I Puoxi If I.uIxson I WIHID Z: v 7 X 1 mn SI .g. QgQ .g. Qg. .3Q .gQ .gQ Q Q Q QQ QQ QQ Q QQ QQ QQ QQ QQ QQ Q QQ QQ Q QQ Q QQ QQ QQ QQ QQ QQ QQ QQ QQ QQ Q Q Q Q Q Q Q.QQ QQ QQ QQ QQ QQ QQ QQ QQ QQ QQ QQ QQ QQ Q QOQQOQQ QQ QQ.QQ.QQ.QQ.QQ'QQ QQ QQOQQ QQ.QQ.QQ Q QQgQQ QQ QQ QQ QQ QQ Q. .Q3QQ QQ QQ'QQ QQ QQ .Q .Q'QQ QQ QQ'QQ QQ QQ QQ .Q QQ,.,Q,QQ,QQgQQ Q QQ QQ QQ QQ QQ NSLEY QQ QQ RAGE CO 6x0 N Pmoulumrd QQ QQ QQ QQ " Rf-pfur ill Ilnlms 0 fare PJXIIIRN SIRX CE Opuv Dau and Mah! QQ Q QQ QQ QQ 2- I Wrox f 10811 WA 5680 O0.00.0Q.06.00090000000690000000OOQOOOOOOOOOOOOCOOOOOOOOOOOOOQO4 'Q Q QQQQ QQQQQQQ QQ QQ Q QQ Q QQ Q Q QQ QQ QQ QQ QQ QQ QQ QQ QQ QQ QQ QQ QQ QQ Q Q Q QQ Q Q QQ Q QQ Q QQ QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ .g.Q Q. Q. QQ Q. Q. Q. Q. Q. Q. Q. Q. Q. Q. .. .Q .Q .Q .Q Q. .Q .Q Q. .Q Q. Q. Q. .Q QQgQQg. QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ Q? QOQ Q? Q.Q Q? QZQ QOQ of 2145 Q if um' 'Z . LIDLER 62 HL T' 11crH1TEf,T QQ QQ ll Q QQ Q QQ QQ QQ QQAQFX QQ QQ QQ Qg. .g. .gQ .:. .3. QgQ .g. QQ Q QQ QQ QQ QQ QQ QQ QQ Q Q Q QQ Q QQ QQ QQ QQ QQ QQ QQ QQ QQ Q Q QQ QQ QQ QQ QQ QQ QQ QQ QQ QQ'QQ'QQ'QQ'QQ'QQ'Q Q QQ'QQ'QQ'QQ'QQ'QQ QQ'QQ.QQ.QQ QQ.QQ.QQ.QQ'QQ.Q 0 QQQ Q QQQQQQQQQ QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ Q Q Q Q Q QQ Q QQ QQ gf mum BURGL s 31 I I 1 1 u Q Z: nr ull purpuw N WIKI IND IRON Vlllilx U l'1l'l'V Ill sl flllflllll QQ QQ QQ QQ QQ QQ Nat 1 0 n al Wire and Iron Works QQ QQ QQ QQ Q QQ QQ QQ QQ Q QQ Q QQ QQ Q QQ Q QQ QQ QQ QQ QQ Q Q QQ Q QQ QQ QQ Q Q QQ QQ QQ QQ QIQQ QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ Q . QQQQQQQQQ Q lull f O ' 0 ' 2' 2 2 'S' QQ Q Q 1 'Q' 'Q 3 Q Q Q ,, ,QO ' I I 2 ' 2 2 V . Q, ,:, QOQ , f Q , Q 0 O0 9 . Q , Q . Q A QQ, Q 5 Q g Q Q - : 'Q' : 2 Q:Q ,:, :Q Q: ,Q Q: 3 , v ' 0 W Q'Q O : o ' : Q Q . 'Q' 0.0 J 9 Q Q ' Q Q'Q 2 2 ' 2 Q 3 'Z 3 Q Q Q y ' 1 f Q 0 'Q' I ' , Q , , ,Q, : Q x 2 'Q 4. 1 J 3 , , . . , , . , Q 5 FQ . S Q' 'Q' 3 . Q , Q Q " Q 3 A 3 Q Q 1 , Q - 3 Q .- 4 I 3 2 . Q - Q Q ,Q Qt. .Q Q ' Q Q .Q Q Q . Q , . 3 . , , , ,. . Q Q Q 'Q' IXXI .I-,II I-l ll.IIIX1-. XIl.XNl,X 'Q' - Q'. ,Q Q3 0 ' 0 0 0. 0 ' . Q , Q Q Q ,Q 2, Q Q Q : QgQ 3 Qg. Q Q I 'Q 'I' Q 0 9 O . Q 'Q' 'Q' 3 Q 0 OQ. ,., ' Z ' Q 2 Q, .:. Q.. Q ' . ,v, Q 3 , . Q , Q . Q , - Q . Q , Q Q Q . Q 9 . . w O . .00 9 A . ' V . Q Q 2 Q Z Q . Q . Q , Q , Q ' : 'z' 3 7 I I - I 8 V I ' XV ' 'Y' ' , - .. Q . ,. I , , , , . ' Z "' 2 Q Q Q " Q 2 v 3 3 Q 0 'Q' 'O' Q QQQQQQQ QQ QQQQ QQ QQQQQQQQQ Q QQQQQQQQQQ Q Q QQQQQQ Q Q QQQQQQQ QQQQQQQQQQQQQQQQ Q QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q 'Q QQ I 4 Q Q Q QQQQQQQQQQQQQQ QQ QQ Q Q Q QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ Q Q QQ , , QQ : 'z' ': 2 QQ 'Q' Q Q 3 Q Q ,Q QQ . Q Q 3 Q Q Q ., Q Q Q 3 I Q' I '3' 5 . 9 O0 Q, , Q,Q : Q .:. Q.. Qg. ff , Q QgQ Q, 3 -, 0 9 0 ' Q W Q Q g Q , ,Q . , Q Q N , I 0 'I' I I 'f' Q v Q Q ' 5 K Q'Q Q 'Q Q 3 0 0 0 0 : 2 ': 2 - v , . , QQ . 2 . . Q Q 2 ' Q.Q 3 O Q' , , , . Q. . 4. . . Q 'Q' Q Q Sllz ,. NY IIII. Q .V IU. g Q Q QQ Q, Q:Q Q.Q Z Q Q Q , A Q . , Q : 4 A . . Q . Q : - . - 'Q' Q Q ' ' 3 Q Q Q Q.Q QDQ . z Q Q QQ. H 3 , , H , Q Q Q . 3 0 , .Q - Q y Q - v . ' 1 -I Q - .0 . . . Q 3 I . Q Q I - ' 3 Q' . Q Q 3 Q Q Q . . ,., , . . : ,., : . - Q 3 Q 3 Q Q Q Q 2 'Q' 3 Q .Q QQ QOQ 4 2 .Q z QQ. , Q.. 1 -:Q Q 1 A 1 Q Q QQ Q, Q,Q . . 2 ' ' 9 OO Q Q Q 3 Q, Q Q Q Q Q 3 Q ,Q Q Q Q Q 3 Q ,Q, Q ,, Q Q Q 3 Q , Q . Q 3 Q . , 9 ' OO Q:Q :Q ,:Q 2 Q Q,Q 2 3 3 o'o U0 . .9 Z Z 2 3 . Q. Q.Q 'Q' 0, .O .Q 0 : 'I' ' -1 2 : 2 . . . Q - Q v ' I j ' -, . QQ Q I.I. .IB 'Q' Q I,I'.I.I.X 4UIII.N. 4-111. NIEQI, 3 ' QQ ' 0,0 2 2 2 0 Q 7, , Q.Q 4 . - -, , - Q 2 1 , ,Q Q lla, I-,fly-xxn-III Xu-, XXJIIHHI I.'.I.v ,:, Q Q Q 4 0 O 0 O QQ , Q Q Q Q3Q Q1 .3 2 Q3Q Q3Q g 'IQ ,Q QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ Q .Q QNQQQQQQQQQQQQOQWQQQQQQQQQQQQQQ Q Q QQQQQQQQQQQQ QQQQQQQ Q QQ ov-0-vvf3vv3v0vvQ Q ' 1 ' Un: llffuflflfl uni 'Ima QQ QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ Q QQ QQ QQ Q Q Q QQ Q QQ Q Q QQ QQ QQ QQ QQ QQ QQ QQ QQ Q QQ QQ QQ QQ QQ QQ QQ QQ QQ QQ.QQ.QQ'QQ.QQ.QQ.Q QOQQ,QQ.QQ.QQ.QQ.QQ.QQ,QQ.QQ.QQ.QQ,QQ.QQ,QQ,QQOQQ.QQ.QQ.QQ.QQOQQ.QQ.QQ'QQ.QQ.QQ.QQ.QQ.QQ.QQ.QQ.QQ. QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ Q Mr Ru h ba H1110 um llwll tlw vxpvrl lwuuls smvu 4' 0 nur Q QQ 1 33 perators - 4RTI Tll IIN! PR N XXI' DRIIHD HUB XXII X UF SF Q QQ , sn I 111 ' N .ll 1636 Tl Tl RH lllfl IPI m 041 hvvl ,J lwlgmsuml xX0llll0 IOZ' I 1 .u hum Q QQ QQ Q QQ QQ Q Q QQ QQ Q QQ QQ QQ QQ QQ QQ Q Q QQ QQ Q QQ QQ QQ Q QQ QQ QQ QQ QQ . ll 6 Ioml- ll th , QQ Q 0 QQ 0 Q QQQQ QQ QQQQ QQ Q QQ QQ Q Q Q.QQ.QQ QQ QQ QQ QQ QQ.QQ.QQ .QQ QQ QQ.QQ.QQ.QQ QQ QQ QQ QQ QQ QQ.QQ.QQ.QQ.QQ QQ QQ4QQ.QQ.QQ.QQ QQOQQ QQ QQ QQ QQ QQ QQ QQ QQ QQ QQ QQ QQ QQ QQ QQ QQ QQ QQ QQ QQ QQ QQ QQ QQ QQ QQ QQ QQ QQ QQ Q , QQQ QQQ QQ Q QQ Q . QQOQQ QQ QQ QQ QQ,QQ QQ QQ QQ QQ QQ QQ QQ Q Q QQ QQ QQ QQ QQ QQ QQ QQ QQ QQ QQ QQ QQ QQ QQ Q Q QQ QQ QQ Q Q QQ QQ - COVPIIXIINTS QQ QQ QQ QQ Q Q Q QQ JOH D HUMPHRIE Q Q Q Q ..gQQ,Q.,..,..,QQ ...QQ .. Q. .Q .Q .Q Q Qv.. .Q .Q .Q Q. Q. .Q Q. .Q Q. .Q .. .Q 17 l I l Q Q QQ QQ QQ QQ Q QQ QQ QQ Q Q QQ QQ QQ Q Q QQ QQ Q Q QQ QQ QQ Q Q Q Q QQ' Q QQ QQ QQ QQ Q Q QQ QQ Q Q QQ Q QQ QQ Q Q QQ QQ Q QQ Q Q Q Q QQ Q Q QQ FOUP1 IUI NTS GULDSMITH BECKER C0 ORII IAN! CIORCIX Q Q QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ . QQ... ..,.Q,.. .Q Q. .. QQ... .Q Q. Q. Q. .Q Q. .Q QQ .Q Q. .. .Q QQ Q. ..'.. Q. .Q ..'QQg. '. Q QQ QQ QQ QQ QQ QQ QQ QQ QQ QQ QQ QQ QQ QQ QQ QQ QQ Q QQ QQ QQ QQ QQ Q QQ QQ QQ QQ QQ QQ Q Q QQ QQQ 9 4 QQ 0 9. Q' 0 g Q OO ' z QQQ 4,0 I N1 Q: Q Q.. Q Qg. Q:Q Q g : Q gf J Q: 9 0 QQ 2 Q.Q OO ' g Q QOQ . . ,', , Q - - , . . . 3 QQ . 2 A y Q.Q OO ' 3 Q , Q 0 Q' Q O, 3 Q OO ' 3 2 QQ 3 Q , Q Z " OO ' 9 0 Q' ' g Q , Q .0 Q'Q O. ' g Q OO 5 3 Q Ol . 0 - V Q Q' ' 3 . . ,Q Q Q :' 'Q 0' Q'Q 3 Q V 1 - -Q V Q Q Q ,- Q QQQ 4 , - Q Q' , I Q A QQ Q A Q Q Q 2 QQ Q Q O. ' 2 - Y Q Q - g gf A , . Q ,c . . , J Q 4 Q Q Q Q g ' 0 0 O ' 0 .gQ - ,Q, T .V . . , Q Q Y 0: Q , .Q . Q A A A 4 4 2 : Q 0.0 : - X Q n 1 ' 9 ' V . l g Q Q Q 1 Q 'Q' O0 . 7 O Q'Q ' , I Q v , , Q , Q , , - Q. Q Q Q Q Q . A . . Q,Q Q OO 0 3 I , - . Q 2 - 1 A - I0 0 , 4 Q . Q Q Q ', : Q O0 ' 3 Z Q 0. .Q .3 f Q Q QQQQQ Q., QQ Q QQQ Q-Q QQQQQQQQQQQQQQQ Q Q QQQQQQQQQQQ 'Q' QQQQQ Q QQ QQQQQQ QQ Q QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ ,QQQQQ Q Q Q QQ QQQQQQQ QQQQ4 QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ QQQ ,I .Q QQQQ QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ Q Q QQQQ QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ Q , , . Q 3 Q' 'Q 'Q OO On ' . 3 2 ' 2 OO ' 0 .Q 'Q' 0 .Q Q , Q O 0 'Q' 0 Q Q , Q 0 O .QQ 0 0 Q Q Q Q Q Q O., . : Q 3 Q Q Q OO 0 ' . O .0. 9 0 Q .Q , Q O 0 'Q O Q, Q , Q : O g. O Q , Q Q, Q.Q Q.. . Q Q Q Q Q Q Q Q A 3 . 3 K . , Q Q 1 . Q Q Q ' Q . 0. , . Q A Q. 10. .9 V A Q , ., A 0 .Q. Q Q Q O Q 9' 0 Q ,QQ , Q Z ' ' Z ' O z ':' : Q Q:Q Q, 0, : Q Q Q:Q Q,Q Q.. Q: 9 O 2 Q. Q Q:Q Q Q 0 O . Q . Q,Q 0.0 0.0 0 O 2 or ' f L .-?- Q . Q: Q:Q .' z Q ':' : : . V. .'. Q0 , . Q - v - ' .Oo A Q 3 V U I - Q 3 Q Q . . ... . . 3 Q . ' ,Q QOQ . Q:Q Q Q , QOQ Q. ,.. Q. Q Q. . Q 3 ' " 2 Q Q Q:Q Q:Q Q.. : Q 'z' z 0,0 X. . ,. . ,X , - Q 3 Q . . . . . '.' . . , . I . . A . 1 , 1 A . Q Q , Q Q:Q QOQ ., Q:Q Q Q QZQ Q. ... z Q Q zQ Q.Q Q.. 2 Q Q Q:Q Q. .Q Q:Q Q Q Q:Q O .0 :Q Q Q Q.Q Q,Q 0, Q:Q Q Q Q:Q . ,:, Q: Q Q :Q . .OQ Q:Q Q Q Q:Q Q.Q Q Q:Q Q Q Q:Q Q' ,., Q: Q Q Q:Q QOQ Q.. Q:Q Q Q Q:Q Q. ., Q. Q Q Q -.Q Q.Q QOQ Q.Q .Q Q . Q 0 0 .4 0 Q QQQQQQQQQQQQQQQ QQQQQQQQQQQQQ, Q QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ Q Q Q QQQQ QQQQQQQQQQQQQQQQQQQ QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ I' fn Um' I 1111.1 'f fl flml If Hn QQ Q Q QQ Q QQ QQ Q QQ QQ QQ QQ QQ QQ QQ Q Q QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ 11 X IN 1 111 111 111111 LN 1111111 T11 1IpI111 1 X us XX 1 1s111 13 x1 13 1 1 I' It R11xI1 11111 111111111111 111 1 111 11111 1 III I1 I11111 1 LLIW 11111 111 111 I I111 1 YLI 1 II 11 N K L N I1 Ik' XILI 111 11 RN 1 11111 X XX 1 1 Ix 11111 1 I OLIg If QQQQQQQ QQQQQQ QQ QQ QQ QQ QQ QQQQ QQ QQ QQQQ QQQQQQ QQ QQ QQ QQQQQQQQ QQQQQ xLN KXNL IX III 1 II LVL KL Nt 011 111111I N111 sk HX XX III H111 00x IIIIU 1 L 111 XLL 1111111s1 L1111111111, 11s LXkNI 1 , X1 II 1 Ill 1 LII 1 1 IILIL 1 III I1 1111 111111 .1 1 Q11 11111 1 s XL LLL: 1 1 N QQQQQQQQQQ .Q . Q Q QQ Q QQ QQ Q QQ Q Q QQ Q Q QQ Q QQ Q QQ Q QQQQ.QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ QQQQQQQQQQQQ Q QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ QQ Q ...Q Q Q Q Q Q QQ QQ Q QQ Q QQ QQ QQ QQ Q QQ QQ QQ QQ QQ QQ QQ QQ QQ QQ QQ Q QQ QQ QQ QQ QQ QQ Q QQ QQ QQ QQ Q QQ Q QQ QQ QQ QQ QQ QQ QQ QQ Q Q Q .QQ . . . '..,..... ..,..g.. QQ,..'.. Q.,.. .....,Q. ..,.. Q. .. .. .. .. .. .. .. QQ .. ..'.. .. ..g.. .. .. Q. .. .. .. ... .. .. .. Q. .. .. .. .Q Q. .Q .. .Q .. .. .Q Q. .. .Q .. .. .. .. ..,..,. Q.. 'Q' Rm-,X 1, .xv Dancv to llm tune 0 the W11rl1IsI1'stII1lslL brouffht to our home over the TIL-- The 1101111 1 Bvst 1111111111 xi NQM Uncle-I-. N011 on Dlsplaw I9 ll1111'111111r1111 l11r Ixlfllfslll R111l111s 111111 R1lr1111r11111rs QQ Q Q QQ Q QQ Q Q QQ QQ QQ QQ Q QQ QQ Q Q QQ QQ Q QQ QQ I . ........ .......... .................... Q...... g.Qg..g..g..g..g..g.Qg..g..gQ.g..g... . .,.....'..g..,..gQ.,Q.,Q.,. .,..,..,.,..,..,..,...Q....,..,. .. ..,..,..,..,..,..,..,..,..,..,..,..,Q.,..,..,..,..,..,..,Q.,. H1111 H111 Il11f111111l11111 11111111 ..n...' ...Q. ..... .... .Q.......Q..... ...... ..., ........ ................ ..........................................................Q......Q .E. .5 .Z. 5 .' 2 I ,, .. - 4 ,, . . ., E' XI1 .I. 111 : XX I . '. S 1I1c 11111 XIV. I'.1I ' : I' '-ll, WI 'ls C.. .11I.1 X 0. -11 . ,,,. I O .f. Iwi . I'f I.I11' 1'11111' QI pr 'Q' . I . :ZZ I 1' ' 'I . : I ' . .IQ . I1 '-ll: IS ' 2111 ' ll I1111'1I1'1's 1I1c Qf- . - . 'E' ' ' L' ' . . us. . . . ,, .. . ,. , , . -IQ , I 'I ": XX I 1 .11'c 1I1c 1.1 - ' ' Ig: 'O -1. - - - 1. Q - ' ,f, 111 p1'1 1 I' 1111 c. 1'1I1f XII It11'1111g: X1 'I. IN XI. A I . 'E' Q .,. 1. . . . . ,,, ff 'g' II.1: I ' ' - '. 1.1 11111'1'1'x11'1I III I I 11111 3 f 0 .V . . . ,,, . , ,, 0 'E' ' ' ' c.I1lI 1111: I I1 ' 11111'1'1111 .2 .. . ,, .. . . Q. . f "2 XX I . 1I1 cs I x '. 113 'I " " 'E' . ' ' 1 . - ,, . Q . 'S I I11' '1' x .1 II1' I c 11111 111 1111 1'.1- 'NX '- 'I ' I NI ' - -1 I 'E' 'Z' 4 l -- ' ' ,. . N .g. g ,- ' " 2 I I1.11I 1I1- 1'1-'I11 111 '.1x', ,:, 0. ' ' " R 1 I- 1 -li K . .f. XX . A-Ns: I I1 ' I ow? I 111 1I11I I If '21 . ' ' V1 11 I O 5, .1 115.1111'1'w. 11111 .1 I111'111111' 1'IIc1'. IS, Q . 1 I1':': I '. I , I 111 I11' I1.1 I .1 ff Qz. - - A 1- 'E' .g. , , , . . ,, ' l I Ig' -2- X1 I4 11II1'c IN .1s I1111 ,1s . 1 11 '11, ' " " g Q'Q - V - , . . - . . 0 E .11I .1 1'I1-'111 111 I11 I.111'1'1-1'. l111Iu NI.1r1'111 I1111111I .1 I111111111 I111 +21 . ., . ,, . . :gt S11 11 1111gI11 111 I11. I 111.1I1c 1111 N.lI.11I .1111I 1'u111.11'I11'1I: I x11pp1111- 11 .f. ' .. A . . . . Q Q I11'1'. I I 11-ll 11II wI11Ic 1I11' s.1I. I '. I'- kI1f.I ft: :gr .- .- 3- 1- -1- 1:- ,E . . . - v1 - -1' fu Q H 0:0 I,.llII . Il S: S. , Iwc. WI .11 I111' 111.111 x . 111I I ' ' 1'1'1'. I'I ' ' f. . ' I-lu L - ' A I 1 . 'Q' 111.1I1 ' .1 1' ll 1'.1II1 I 3 I11-1'11 I1'1'1111'111g I111' 1I111'1x' ".1I'S. ' ,Z 'V - rr 1 1: -, , K I I . .EQ kI11c '1gI11: OI, l'.lI'I I 'I XX 1'1I I1 '11 '1' ct 11111 1I 0111 I c'II 'Q' 0 K K O0 'S' 111 '1 ' I1.11. ' 11:11-1' 111p." f 3, .g. .i. IQ' Q Q. Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q QNQ Q Q Q Q Q Q,Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q . Q .........Q...........Q.Q................................Q..... . .... .. ...Q...... ...... .. .. ....Q.......................... ,., Z 0 O O O O O Q O O O U O 0 0 Q O O O O O Q O O O O O O O O I 9 O U O 0 O O O Q O O C O Q O O O O O 9 9 0 t S. .f. . . : 5 ,A 2' .' ,, , .Q-1-, '.' 0 1 1 , ' -vt . ,O 2 r ' " ,,,-.,,:,Qn g : ' ' Q . ,. . .gif-"fffif'f'f:11'g.' I '31 fx: S fe - 7.3, Q:- 'hr 3 T X 3' E -Q X' X' ' ',1"r-' ' ,:- ' fi' 1 X . . ,,-. 2 1 . f .gui 0:0 z '1 1 'z' 2 'N I 1: 3: z , ' 5, f 'f .." . .g. E 1 Q1 - f' E. U 1 I 1 .C . 1. . Q 5. ' , I 9 I 5 Q ' Z . . 'EI 1 1 Q 1 1 2, 2 z : X. z 3. 1 1 . 3 SQ . . .. 0 X Q' X' 7 9 0 X . , I .. . . 1 . . 3 I L ' ' Q I ' . 0.0 :Sf z 3. :' f 3. z - Q . W 3 :' 1 - ' . .' 1 ' .' ' ' 3. 5 ' 1 - 5 . f. 2 , ,.. A , ',. '. 3. 3 1' 1 b - 2 : 1 , ,- - , . .f. z - . - 1 0 Q Q ... 3 Q'Q QQQQQQQQQQQ.QQQQQQQQQQ.QQQQQQQQQ QQQQQ.QQQ..QQQQQQQQ.QQQQQQQ.QQQ QQ .Q QQ Q QQ Q QQ QQ QQ Q Q. QQ QQ QQ .Q QQ QQ QQ QQ QQ Q Q Q QQ Q QQ QQ THE ' .Q Q Ill LU -- Q Q Q QQ , Q QQ Q. QQ QQ Q. Q Q. u lnpulur llnuwhnlrl Inwvluula . .. QQ . .Q mn n - n Tn H ls IN QQ QQ QQQQQ.QQQ.QQQQQQQQ.QQQQ.QQQQQ.Q Q...QQQQQQQQQ.QQ..QQQQQQQQQQQ .Q QQ Q QQ Q. Q . Q Q QQ Q QQ QQ QQ Q QQ . CC XIIJIIKIIXIS Lompun x lllll l l Y J Xl IQSU lllldlll Q. Q Q Q. .Q Q. .Q Q .Q QQ QQ .Q Q. QQ Q. Q QQ Q. QQ QQ Q QQ .Q QQ Q. .Q QQ QQ QQ QQQQQ'QQQQQQQ.QQ.. QQQQQQQ QQ. QQ QQQQQQQQQQQQQQQQ.QQQQQQQQQQQQQ QQQQQQQQQQQQQQQQQ.QQQQQQQQQQQQQ .Q.QQQQQQQQQQ.QQQQQQQ.QQQQQQQQQ Q QQ QQ QQ Q QQ Q QQ .. Q QQ Q QQ QQ Q QQ QQ Q QQ Q Q QQ QQ QQ QQ Q QQ QQ Q QQ Q Q Q Q QQ QQ a ety Patrol 1: QQ QQ quad , 1 AlN XNU lx'NUN Cupmzr I. QQ L IAC lxSO'N .I l Cll I. HXRRX Blll If lOll'X IXC lx9O'N II HORLXCI XlQC ON .. QQ QQ Q QQ QQIQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ QQ QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ I 1 , Q Q Q 1 1 1 .Q QQ Q. QQ Q. QQ QQ QQ QQ QQ QQ QQ QQ QQ QQ QQ .Q .Q .Q QQ Q. QQ QQ QQ QQ .Q .Q QQ QQ.QQ .Q Q .QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ.QQQQQQQ.QQQQQQ.QQ.QQQQQQQQQQQQQ QQ QQ Q Q .Q QQ QQ QQ QQ QQ QQ QQ QQ Q Q Q QQ QQ Q QQ QQ QQ Q. Q QQ QQ Q QQ QQ QQ Q . QQ QQ H G LEWIS 81 C0 l 1 Fulton HW 1 lm mil- lo llun ummm Hema-1' Dnorslfiml Draw- Fdilllflll H G LEWIS 81 C0 QQ Q Q QQ QQ .Q .. QQ QQ . Q Q QQ Q QQ Q. QQ .Q .Q Q. Q Q. .Q QQ QQ .Q QQ QQ QQ QQ QQ QQ QQ QQ QQ ...,..........................................................g... QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ..Q.Q.Q -..........Q.QQQQQQQQQQQQQQQQQQQ 0 0 O 0 0 O 0 0 0 0 0 0 0 O 0 O O 4 0 0 0 Q O O Q 0 0 0 0 I Q 0 O 0 i 0 0 0 0 O 9 0 1 0 O 90 0 4 Q O 0 0 0 0 O 0 0 0 O 0 O Qg. -,J Qg. Q,Q 0 0A ' 0. Q, Q , Q 0 ' 0 ' QOQ 2 , '.' f ' J . ' ' Q' Q' v , . . .. . Z - 2 4, .:. ' Q.. : Qt. ,:, QI. Q .Q Q QI. Q 1 1 Q .IQ -- --C ll- ' '.' 'I 'I' 0 0.9 ' 0 Q.. Q -,Q . , Q . Q. Q.. z Q, . , . -1 g 1 .Q 1 Q .Q Q Q. , 3 Q : . Q 00' " 0 2 J. 1 ' 00 Q 'O ' " 0 0 0 ' Q . . , . . . .. , ' 0 ' 0 O 0 " 0 0 O 4' O 3 W Y V .Qi 1 Q 00 4 ' 'g' 2 0 . - Q .. . 'Q' Ax J 0 : I flf- 3 0 Q. ,, Q. Z .' - ' ,' to : - ' r O Q" O0 .Q -Q - . ,Q . ' ,XII.XXIX.l-X. f Q Y 0 ' 0, Q, , g Q . - A QQ Q -- Q 2 Q'. 1 Q'Q ..Q . Q, X . Q Q :, ll, fflfffflfffffm 1,1 f, Q: ' , ' I .'Q Q2- g Q 5 Q Q, . Q, I . O . , T -. Q ' l V 2 3 Z Q Q Q 2 I 1 0 I : Q.Q Q -,Q Q , 0. , Q ',' 3 . w - v Q Y . V . . g Q - . . , Q H' I 1 A . , Q .Q Q' 0 . . Q. 0.0 ' Q O QQTI I 1 . . . , , 2 2' 3 Q - - Q.. ,-, Q Q - Z .QQ . Q' I Q . ., ,, Q Q ll1llx1.unx,nl1l1.ll , - I 9 ' 0 ' 0 Q Q.. ,:, Q. Q , . .g. . ,. . ' 0' .'- Q'Q , . Q , Q , L V. Y . rf Q - It Q Q Q , -Xsl X F1 IIQ. it , . , .g. ' '.' Qj. , Q , Q .g. . . . . .RF ,TQ '.' Q- . lxll, ,. um 5141101.11 , 4. . .3. 3 3 Q 3 Q Q.. Q g . , Q , Q QOQ Q 0,0 Q Q.. 'Q' 0,0 Q .' A A Q 0 0 Q 4 0 0 Q 0 0 0 4 0 0 A 0 I 0 0 0 0 ' 0 Q 0 0 0 O 0 O 0 0 00 0 0 0 QA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 O 0 O Q Q Q Q Q Q . Q, , H , QQ.Q.Q.... ..., ..QQQQQQ.Q.Q.Q.... Q..Q.QQQ.QQ.Q...Q.....Q..QQQQ .Q QQQQQQQQQ....QQQlQQQQQ.Q.QQQQ.QQQ QQ.QQQQQQQ.QQQ.QQQQ...QQ.QQ.QQQQ 'Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q. Q Q Q Q . Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q . Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q QQ Q Q 0 0 ' O Q . A Q Q.. Q , 3 0.0 Q 0.0 .0 2 Q' 2 ' Q' 2 0 I ' X - " R Q 'Q' Q'Q Q - co 1 ' Q ' - Q A . l .. Q Q. ,Q , 0 Q 9 0 Q QQ . QQ z 5. ':' 2 .' 3 'Q O I O g g.. ' 9' 0.0 0 Q Q 0 Q Q --- f- Q, . , 0 -Q ' 0 . . .g. Q , .' . .'. . .g. 'Q' 3 f .. . , , , Q . Q , , Q 0:0 'g ., I. I. .S 2 'Z' ' z 3 ': 'W ' f : I 'S' .2Q ' 1 Q ' 'Q 0 Q 9 0 . zQ 1 V Q , . Y- I Q 4 0.4 0 A Y B' .O Q . 3 1- Q Q Q. . 3 .3 3 ' .' 2 'Q 0 ' 2 , Q. . . QQ - QQ .IQ 3 ,v ' L : -2- z' 'I ': ' Q ' . Q - - Q ' Q Q'Q 'Q' Q' Q g Q . QQ . , , . ..,,f- , , .,. . . V -, K Q K . . . Q.. . , . A , 3 , . , . .. . . . . . , , . A . 0 Q 2 0 I' : '- : Q Q , . Q Q .Q 'Z' l ' ' : Q ' . J .. . ' X , 1 Q , . ,L Q - Q ,., 2 . , ., . 2 Q QQ 'I' : - : , , . . . .Q Q 0 0 ' ' 0 ' 0 . . . , . . . .Q . ,Q . : 5 . Qg. 0, 0 ' O ' ' ' Q Q'Q . 0 ' 0 ' 0 Q A - . . Q 'Q 2 f Z . Q 'Q' Z -' 2 0 v Q Q v 0 . Q Q 2 Q l . I . . l ' 2 O O O - Q , . 2 z- - : Q z . , , .g. ., , , . - 3 , . . , Q V. , Q A . . . . 0 3, .. . . . O . Q g Q 'Z' : '- 2 Q Q' Q , Q Q Q , Q . Q, O , Q Q , Q QZQ - " 0 Q QQQ.QQQQ.QQ.QQ,-Q..QQ.Q.QQQQQ.Q QQQQQQQ.Q.Q.Q.QQQQQQQQQQQ.Q..Q Q Q QQQQQQ QQ QQ......QQ...Q.... Q Q Q.Q.QQQQQQ.QQQQQQ.QQ...QQQQQ Q 'nf Hn Ilfmflfffl um! llllflffzl . .. .. .. .Q .. .. .Q .. .. .. .. .. .. .. .. . . ..... .Q ..... .. .. .. .. .. .. .......... .. .. .. .. .. .. . . Edgy .. Ulf! Illllllflf .. .. . -- Neffx .. .. .. .. .. .. .. . .. . . . . . . .. .. . .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. -...............................1..................Q........Q.... .. .... o . ..'..'..'..'.. .. .. .. ..'..'..'..'Q.'Q.'..'.- oo .. .. .. .. Q. ..'.. .. .. .. .. .. .. ... . . . .. .. I NSIIINF Plfl IT BI TTFR I BLSI I I .. .. .. .. .. . .. .. .. Sunshlno Pvanut Bultm r COIIIPJIIX Inrnrpurulvcl . IILIIYLIHILILIFCFS um! lolwlwrs of I. FINF CONFFI HOW? I' Pham IRQ Ilum 3' wx +s4f fi AIIANIIA cfolzc .Q . . Q Q .. .. .. . .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. . .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. . .. . .....Qu.QQ..Q.QQQQ...QQ..Q.Q.1...........Q..........Q......Q... . . . .o ...Q . . . . ... . .......................... ......................Q........ .. .. .. .. .. . . I .. . . .. .. .. o 1 at Hlgl s uul Sv- r .. . Y our wi . -.4?'N NI IIIGII I 0 XX C I ORC I X . . Q. . . . .. .. . .. .. .. . .. .. . .Q .. .o . .. .. ............................... .............Q................. . .. ..'..'..'..'..'.. .. .. .. .. .. .. .. .. . v .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..'.. .1 . . . Q Q I .. Xu .. .. .. XIIIIHIIIW Pe lllldllflll Vs mmf' Salon Mister of Permanent Wnvung Q. QQ N .. Q .. .. .. .. .. . .. . . .. Q .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..'.. .. .. .. .. .. .. .. .. ..g..,. . . . . . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .Q .. Q. .. .. .Q Q. .. .. .. .. .. .. .. .. ........ ........ . .o .. .. .. NI XSS KCHI QFT S Ml I' I IIFF INQI RVNI F F0 ' Xl .. .. .Q Q. .. .. , IIIY N ,4 m r.1 U .. . . .. Q . . . . Q .. . .. .. . .. .. .Q .. .. .. .. Q...........Q..Q..........Q.... -Q................Q........Q.Q.Q. . . ..... .. .. . lfrfr ff ................,................. ..,...............-............... ................. .. ....... . ................................ , . . . .. . .. . . . . 3 .1 .:. .:. I 1. .:. .g . . . , . ' '2' 'S' I' I X 9 9 0 I' I 9 'S I 2' . , .V : .: .:, . I . . .:. X 2 .:. .:. z .:. 2 .!. '. g 2 Ilvn-N IIII4'I'l' Xlrll xxlIl lim! IIN- ru-11-1 III- 'Q I' '.' . ' . .g. 4- 1 llghlml -uh-N . . . mln- Illmu. WH 'Z' g O, 0 ' ' 4 , , b , .Q E . , 5, - . I-.un xx -.11 In IIII- :1II.uu1- --1 31111111111-In ,-, ' I ' 2 . . . .. .. , , .. Q g ' .:lIII alll-41 , . , :nl .1 IIIIVV, ' .g lb . Q.. ' 3 Z 2 . O , ... .,. . . . I - A -, . . '.' '. IIlgII X I-.nlrlx I-I xwm n--.--l- XXIIII IIII- '. . . . 4 . . ' 3' , ' '. v . 5. : 2 ,:, nw-I .1III:1n'IIXI vlan-N Inv..-. pzlxl-x 2 . . , , . . . " cw III! x 1 f " ' I I 'Q -' ' ' ' Ill' K x VII N XX " 2 I "4 1' : , , , A .N ,zb ,zo II IX , I II +.1n ml IlIl,, ll , . . O., , . . . . . . . 'g' '.' :III III X--1'-:1l1lv x:111.-lx. '3' I O. .:. - .,. . - . . . ,. 31,7 I . .. z f 2 : 2 . . . . . - . . .' 3 3 , . . - . 'Q' O ' u -, , , Y , , 3 .Sh 1 1. 1 . 4 0 g . '.' . '.' : o Q . 1 .z. .:. . ,Q .:. . . .0 .. ., Q O O ' z 3 .g. g. .,. .g. E 3. .S. . . ' Z ' 2 .g. .,. .g. .,. . . . . . , ,. .,. :, .1. .:. .:. 4. .3 .g. 3 I I 'I' 'I' . . . . . .:. .:. 1 wg .: ' 40 - O0 . . . . I 2 'Q' O 0 L 0 3 Q 2 . OO . . . . . . O.. . , . . . - V. - - - . -2- I 'Z' :X I I..- . I .-X 3 I 1 I .' -1- . . . . ' .:. .:. .z 'I' . .' . 2 .:. .:. Z . .. ..........A.............. . W................,.............. .O ........................ . . ................................ .... ....... ........, .. ....................... . . ................ ........... 0 .. ....................... ..... . . . '.' g .' Q . Q . ,. . . . . ' . - , V . ,, , t -, V . 3' . Y - Y V w - v 3 '.- .Xnllu nx N I.:-uulzu FI,,..Il .xml FI.v,lIlI -3' , ' O 9 ' , . . I . 4 1, . ' . 0,0 . . , . .:. I .'. N--1Iv I zlwllllm- Il'I'IIllIIIl'lII Ilglrw-I 4. . 0 I . . . - ,A .- - , 2 - 3 XXIII: xmgll-I I-ml. ...UH Im 3, . 1 3 . Q I '. Z I...l.1 sfkum '..- ...QA I 0 ' g O , .. ,. 1 , I : . O 5 Ihf x .Szm ' 1 fl v .g. ,Y , E 0 ' . . .3 3 .g. A - - - - 1 F z. -,- .' .g. - , 0 .'. . w 0 2 N' . 2 62. A ' .23 . .4 g '.' . 2 K 3 'I' . ' '2 , 0 , : 2 ':' 'x' 3' 2 Q T-Il' AI-'v'I::I:v Iirlxlrzxm.-.4 IIIIIQ. II'I1rI'I!lo'I'IY 3 2 2 ... H l .z , 5 I . I XXjl111--1 IJIIIQIIIUII Iilflui , . 1 . .g. .g. Q ', . . , Q 0.0 . . .................... ......... . O ' O O 0 0 O O O 0 0 O O O O O O Q 0 Q 0 0 0 U O 0 O O O O O . ', . . v g . 3 2 ., ......... .... ............. . , Q . .......................... . . , . . . .. .. , . . 3 O 0.0 O OO , . . . , . A .. , . . . ,. . . . . . . . g . , . . . z ,. 0, I - f . . . 3 . 2 Z X w 1 Y flu w jr Z - - . : . . 4 I. A . I : 1 3 ,' ' ' v . . . , . . O. , . . . A A I , . . , , , 3 ' I "' I I . g . 2 .1 4 . . I .' I 4 4 4 . . , . . . O 'O O 0.0 3 . 1 . . gt z : . ,, , ... , 3, .' - K " Q Q' I, llI.IUI..XII',Il IN.-I 3 ' I I . 3 ' ' XY I ' Z . . 2. I . Q Q ,:, 0 ' ' ' ' ' . . . .:. .1 II,"xI I. Il.-XII. . I - - I .-K,,1 nl 1 g ,. . . . . 3 ,. , .V . . I , , 3. A 3' . L , 1. 1 3 3 3 O .,. .. 2 5 0.0 0 OO ,O . . Q 4 .1 .j. Q. z. . .... .............. ..... . . ............,...... .. .... . 'OC O60 OO OOO O OO O O 0 O O CQ O 0 0 0 0 O 0 O O O O O 0 O 0 O O O O O O 'I 'Um Ilffnflrul ml lhrlrlfrll ............................Q..Q .....N.....Q.Q........Q...Q.Q.........Q........ ......Q...'....Q.Q.,............N.............. . .E. ... . .:. Q g. ... Q . Q . . .Q . XRC I S I SHOXX 1 OI C RAND RRP S Il RNI'Il lil' SOLI Duffee Freeman COR BROAD X D HUIN I I R v4.?"-X Q :. .,. .E. .'. .E. . . . . .. . . Q. Q. . . . .. .. . . . . .. Q. . . . ..'Q. N Q. N N .. .Q .. N .. .. .. .. .. . Q. .. N .. .. .. .. Q. .. .. N N N ...N Q . Q .Q'.. N N .. N N .. N .. .. Q. .. N Q. . .Q Q. .. N N N QQ .. N N N N N N N.. . Q. . .. .. QQ . Q. . .. . .. .. . .. . COXIPI IXII X fS Q 'NON .. ...NON N..Q,.. .Q,.Q,N N .Q N Q-. .. Q. N N .. N .Q N N N QQ N N ...N Q lfvf I 1 .. . . .. .. . . . .. . Q .. .. .. . . . .. . .. .... . . ................Q. .....Q Q Q .,.....QQ.'...Q.......,...Q..N.QQ.............. ON....N.QQ.N,......N.Q..N.Q........N,...Q .g. .g. .g. . .:. .,. . . . .. . . . .. .. . .. . . . .Q Q . Q . Q Q . . . QQ Q. .g. .g. .g. .g. .g. 0.0 . . . . . . .Q Q Atlanta nvelty 3, Q Company IDI ERTISI I I' l'FllIl'Ill' . Q .. . XX alum B-Ido XX alnut 0796 -. . Q. .. .. .. .. . QQ Q -. .. ... Q ..'.. N .. Q. Q. N N QQ .. .. QQ . .. ..'..'..'.. .Q QQ Q. QQ QQ .. .. .. QQ . Q . . , Q . N..... N... .Q .Q N N N N .Q Q. .. ..'. v .. N N .Q .. .. N'..'..'N .Q Q. QQ ...N Q. .. . .. . .. .. .. .. Q. .. .. . .. . . .. .. .. . .. .. .. . . Q. .. .. Q. . Q. .. .. ur luhu ur 1 N. 1 wud N ur " .. . . . BF ll TIFI I FHIFFO -- HOSIERY .. .. .. .. .. .. .. Q. II1 x " . . . MII . .. Q. .. .. Mystyle Hnslery Shops 1. .Q .Q .. . . . .,.. .. ..'.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. ..-.. .. ..'.. .. .. .. .. ..g..'. . ,J .,. .,. , . , . .g. .- Q, . . , . .g. Q. ,Q .' ' 0' .'. ' Q' : - : . ,:, :. Q 2. .g. Q,- .g. Q,Q , . , . .. . ', Q . , . 4' ,l'HI5l R ' ' 'IYC 3' " 3. .g. . 1 ., . . Q, .3 -, . . .g. Q.. 1 .Q O 0.0 . 0.0 2' I Q n ' in ' 2 2 2 .,. J . 1 . Q, ., , , .y . . .. . , 3 ' O 3' . - '2' ':' 2 , , . . , ,., , I, V. ... , , . 4 3, Q 0 : -' : 0.0 'Q' 'O 0 , . , .O , . ... , , . . . V , . ., . . ,' . Q IHIA HIMXSI - Q - ... A - a -1 . . ',' . O ' O .. .,. . '.' . 0, '. ' Y 1 I Q w ' 2 5, 5 5 A , I 2, Q' 2 ':' 2 .g. :Q z- :- ,Q, .. ., V Y w 1 V ... ., I Q ., . , , .Q , 1. 3. 0 O . 0 0 O9 . O 'Q' 2 ': 2 . ... 'g' 0, Q Q. , ,, . - ... .', , V Y 0. ' - ' . ' . . , , . A A A . f, K L - ... Q . ' cw' . 4 .' .'. '. 'O' 2 X Z . ,., z. .:. .:. ,:, .:. 2. .:. ,:, ... ... .: O.. .'. .'. , . . . . .' ' ' ... Q .' . 0 'Q .'. ' Q' X : 2 . .. Q 2 'z 2 . '- : z' z . . .. . , . . .'. I' "0 'I' 2 .' 3 ' .. . . . 0 O 0 O O O Q O 0 O Q U Q O 0 0 O O 0 6 Q O O Q O O O O O O O D 0 O O 0 0 C O 0 0 0 0 O 6 0.0 O I O O O O 0 O 0 O O 0 O O O Q ...............Q............. .I Q .'. .......... I....... . .. Q., Q 0 O O O O O 0 Q O O O O 9 O 0 O O Q O O Q Q O O 0 O 0 U 0 . : 0 O O 0 O 0 0 0 O O O O 0 4 O 0 O 0 O O 0 0 0 O Q 0 g .g. : , , . . 'Z' .' . . Q. 'Z QI U 1 --X,-. . xl. I , O.. 0,0 ' . . 1 . . I . '3' 3 2 2 Q. .0 I , . u 5 41 1 ' 1 .- Q 2 : Lo . I ru 4. I. s Daw 2 ,', .:. .,. - - ... ,:, ... .:. I . . . , V . . .. ,O . . . O 0.0 . O' , . . Y 7 v . , ,. . A f I , . ,O . . 4. , 4 1 . Q 0 .O . OO ' 3 I Z . . 2. .:. .:. . ,', 2 .. .:. . ,? .:. .:. .:. ,., .:. z .x. 0:0 '. . . ' Y . ., 'f' ' I z N A 3. ' .z , A ,, . .. 2 2 2 , , , A . . A . . g g lrtulllllllll .ull QIIL 2 . .. .. . . . - - , . Z . ' 3, Jn-1-1 vl1l!1mI lvl ,', : -f Of'--A 5, 2 la Q I 0 3 ... . .0 lIIl'4 lull: un-I: nl . . . - . . .. .. - - , g' 2 2 lvl.-'+I 1--ig:-, l'l1-llvll Z Q.. 'Q' . , Q .. .Z 2, llvvl. zlllll l'Xl'lX , 0 g ,Q .O .V VI-HI W lx Y IU lwffffx . ,Q Q . 11.1 II In I 1 1 2 'z' .'. Oz. 4 I 1 1111 fl' ' '. Q Q 'N ' Q, X- . , . 4, .,. 0 1 Il . 1. f .. ,- '. I ' 2' 3 ' 2 I flu-1 nf fm I 1 ' ' Q,. Z' : ff 1- I ll! lr1'!1f-I. Q' , . 0,0 'Q' 'z' l Ill IH g .g. v .Q . , .. . . .,. Q . 3 , . 0, ... ... : . 3. .g. .,. ' . . I . .:. 0:4 : 0:0 .g. v . 5 . ' 'Q 3. 2. :. 3. ... . . . O 0.0 . Q. Q . , . - - ' - - . Z .3 0 In l1':l1'llIl1'1' -In XXilHn-IHIH 0 ... . . . . . . . .. . . .. . , , . . 3 ,., . l..m I1-1:1-luluvv 111. .XIIIMJIYIIJI ,Q, " 2 ' 2 ' . 'I' . 0 9 O Q .. .,. ,. .. '....Q.......Q.......QQQ.....Q . ..Q. ..Q...........o... .. ..... ". . . . . . . . . . Q . . Q . . . . . . . . . . . . . . . . Q . Q . . Q . . . . . . Q . . . . . . . . Q . . '1 1 nm Ilrfnlnfl fini liflfnlr Q QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ Q Q Q Q.QQ.QQ.QQ,QQ,QQ'QQ'QQ.Q .QQ.QQ'QQ.QQ.QQ.QQ.QQ.QQ.QQ.QQ.QQ.QQ.QQ.QQ.QQ.QQ.QQ.QQ.QQ'QQ.QQ.QQ Q Q'Q .:. Q:Q Q :Q Q :Q Q :Q QzQ Q :Q QzQ Q .Q Q'Q Q Q QQ QQ QQ QQ QQ QQ QQ QQ QQ QQ QQ QQ QQ QQ QQ QQ QQ QQ QQ QQ QQ QQ '1'11.- f,lSllilll' Co. lnrvo Vuluvs i I'0REMOST CLOTIIIERS 1' QQ Q l UR Nll Y WS UNILN 'I XND FIIII DRI N QQ QQ QQ QQ QQ QQ QQ l'f7WNI11t1I11lI Si S S X .111l.1., hu H Q usl ax Iuzrgvll 31 QQ QQ QQ Q Q QQ QQ QQ QQ QQ QQ QQ Q QQ QQ QQ QQ Q QQ Q QQ Q QQ Q QQ Q Q QQ Q Q QQ Q Q QQ QQ Q Q . g..g.. .. .. Q. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..,.. .. . .'.. . .. .. .. .. .. .. . 0 Q Q.QQ.QQ.QQ.QQ.QQ.QQ.QQ.QQ.QQ.QQ.QQ.QQ.QQ.QQ.QQ,QQ.QQ.QQ.QQ. O . , , , , , Q QOQ Q Q Q Q :Q Q'Q QZQ Q.Q Q? Q:Q QQQ Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q QQ QQ QQ QQ QQ QQ QQ QQ Q QQ QQ QQ QQ QQ QQ Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q'QMQMQNQ0QMQ,,0,,0,,', Perfectly Pasteurized G R A D E Grade A Raw Mllk Certlfled Mllk EARLY MORNING DELIVERY c A L L MA111 3453 PEDIGREE DAIRIES Incorporated 165 Haynes, S XIV Q Q Q Q"Q '..g.. .. ..'.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..,.. ..,.. .. .. Q.'.. .. ..'.. .. .. .. .. .. ..,.. . ..,.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. Q. .. .. .. .. .. .. .. ..'.. 11tI1 IN I1 xx IJ tllxu 11t UH lu 110 odx IRR OLS IL V t L No INIIILI 'ION Ll IUUXL I XIgIIIxx 1111 to. 11s QI1L1111Qt1x xx tI11t 1111 tu XXIS us 4 1111 L mums t1111 111xt 1111-' Q lttg Xx1I1L found 1 pm L of LY mnu II. LouILI11 t L111dQ1st1mI 1t LILIIIL CLIFIOSIIY mur plxs IIIIILKI 1 XX1 In IOI sgxgn Q xs I1ttIL Tommx Ind gum to brmg t IL Ix1ttQ11s 111 II1s t1tI1Lr I1L1r1 IL: rn 111mxx111-1, LIIILL c IRHII IILIIE tI1L IxlllkI1S Tommx 1 110, sm o111111x I 111 LIFIS 111g 11.111 xgrx LIILILIIIX Iwx L IL su 11s X 11LI11 C TI1L In t 11111L tot1IQ.L 1 II1 1. 1 EIQILII N 1 xxo111IL1 II NL vox 1 L II 0 g xx IIL 1 1 LI mu 1111nI 1 1 um 0 xxm1 1.11. Q xx111d111g st111g1sQ Q 1x ll 1.1 SI 1 11141 so 111uQI1 Lo 111 1 It Nlot nr L trx 1114 to smq b1bx to xIu,p Q b p1s,tQ111I I xx IS 1sILLp s mn to gut LIUL, IILLIISL 1' You Ixmp 1 dm, don t xou5 0 no 111 IIILIIII xx. I71IIx ou1xLIxQx .g. 3. .:. ... .:. .,. .:. .:. .!. .:. ... 0,0 . . Q Q Q'QQ QQ QQ QQ QQ QQ QQ QQ QQ QQ QQ QQ QQ QQ QQ QQ QQ QQ'QQ Q QQ QQ'QQ QQ QQ Q QQ QQ'QQ Q QQQ QQ QQ QQ Q QQ QQ Q Q QQ Q Q QQ Q Q Q Q Q Q . ..g.. Q. .. ..,..,..,.. .. .. .. .. Q. .. Q. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..,.. .. Q. ..g..'.. .. ..,..'..'.. .. .'..g.. .. ..'.. . IU. H Ill 1 1 , : : 5 5 9 9 2 Q ' ' 2 3, ,z : 3 0 0 Q'Q , , . ., . : 3 ' E 3 2 'Q' X ,V , 1 1 0 Q Q J, . I' 'I ,'. . ., . . O O '. .:. .3 z 'z' . 66 99 ' I 'z x' ': : x z . . . Q' 0 3 QQ 2 , , . 3 Q 'z I, 3 E, 4 Q 44 4 Q Q L ,E E Og' ., . . . 2 z : 'I' 2 ' J. ' : z 'Z ': 1 4 J 1 A z 'z 'I' .20 .2 2 'I : ' :' : : -:- - 2 O O O 'O' Q . - 1 X Q , . I U 1 ' I Q lc - Q 0 I Q' ... 3. 3. .'. .. .'. , .. .' g . nl- - - . 2 .3 35: z, : 'zf -I Q Q Q ,', ' ., .'. 5. s , 1' 2- 2 Y R1 .' . , . 7 3 . QzQ Z l ' I 3 'Q' . .V 1 . . ' ' .Q . . . . O O O. ... . ., . . I ................ . . .... ... . ................. . . .,., . ...... ........ . ......... . .. .......... ....... . . .. ..... .... ........ .. ... .... Q. ...................... ..... .. 'Q"Q QQQQQQQQQQQQQQ Q QQQQQQQQQQQQQ QQ QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ 2 :' : Q 'Q' E . .I ,I MMI In .U ,, . V QE, 5 511 . .1 1.111 1 . ' 115 . . . . - -x - . ' g : b 7 ,, L . . K l - I I . I. ,, 't' , . .1 .1 IN gust 1cIo1c I'Ill 111. -.- .O rv I 4 1 fr 1 A OO f II1 ' LI -' I ' ,Q I11s I1.111' '11r." ' ' : . 1 ' " Icp I "Q 'c- ,f, . ,5, . A. .. . g' " ' t1r- . .1 IIPC ld .1x c. 'g' Z' . . 1' I ' vo '- 1 , xx'1'1t- " ' ' 'Z' ' . . ' . .. ,f . Q'Q ,f, mg p.1pcr 1'c111.1111x SI.lIIUl1CI'R'. Inc Vx .2 UI1-pxI1.1xx'I I Icft INR' 3. 'X' ' I' I '. 'II LI -SI. lI'S. .Zo ... ., E NI11 . ' '. II I ' ' ' " P.1 I NI.: N ' "' I1 . 1t'II '11 1 Q OO ' Os f cI.1 1 . Jrc xx'.1 ' '. 'QI to I '11." E Q . ., . . . ' 2' .IQ - ' I. . ' I ., 'Isc. loc: X , 11 ' 'I-tI ' " ' .1 'z 0 ' E N 0 .g. r.. .,. , , . K . . . . 1' .g. .O . l Q ' A ' 0 2 If I' "V I' ' . Vu ' I 'I1.lf Zi' il' 21' 'Q O ' 1 . .. rr vw . - . O. 2 '. I.1ttI' C111'I: XXI ' IS I. I " 111.,- 3 . . .. . . . - . - - . .. . :Q V . . K ,I 5 . . - sl 1 Qt. 3 - - - ., . , . 'Q .Q , ' ' ." . I': H119 " x J tI1c '. . . . . . . . ,E It ' I'ttIc MII 4' I ' R' " 'IJ . ' ' " .H .5 ' ::- 11- :Q 1 . " " ' . . , 'S I.. CI.. NX -II, II I xx .1s .1bx IRI 'S 4 , I 1 . I K A . . . ... 5. I ' ' ' ' . ' ' . ' . '. '1 K Ll 21' .f gg l ' N V' x i . rl vi - x I . 1 I 1 ' V . ... 0:0 sI1 II D . I nut. It t A' K' . .5.llll. ,E 3 ., I . I i -. i ' ,N K yi . , ,:, , . , . " Uv ' rr ' - Q 'O .:. OI , '. I T ' '. "'- "N . If wc IICLII' Ll 1sc tI1c :Q . . . . . X . . . . . .:. ... ... .O 0.0 2 2 Q' ...........................,...................... Q.. .. ..'Z' Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q'Q Q Q . Q 'f 1 nr llr fl 'I :I mul Nr.rh VI QQQQQNNNNNQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQNQQNNQQQQQQNNQQQ Q QQ QQ " QQ , QQ QQ Ill ll HH I IS Q. . RIIIIIIIXXI RXlxIf HUP . QQ ' QQ QQ " Q QQ lI1,I XIX ll XXI BXIxF SHO - QQ Q QQ " QQ ' QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ Qu QQQQQQQQ QQQQ QQ QQNQQ QQ QQQQ QQ QQ QQQQ QQQQ QQQQQQ QQQQQQQQ QQ QQ QQ QQ QQ Q , Q QQ QQ ' XIDPRMXN 8 BXI1LF 2 QQ . .. .. .. .Q Il hulvsnlv llnur mul brum QQ QQ Q! N QQ Q QQ Q QQ QQ QQ QQ QQ QQ QQ QQ QQ QQ QQ QQ QQ QQ QQ QQ QQ QQ QQ QQ QQ N N'QQ N QQ N N N'QQ QQ Q Q QQ QQ N QQ QQ QQ QQ QQ QQ QQ N QQ N QQ QQ N QQ QQ QQ QQ QQ.N QQ N.N N N QQ QQ QQ.QQ.Q Q Q CHX TXI FROCFRX CO rpQh 'llvuh vga lubla Q mul F1 M Q ,. Nfl QQ Q 'kv 1 QQ Q Q Q IX ' Q QQ Q QQ mg.. .. .. .. .. Q. .Q .. .Q,.. .. ..,Q. .Q Q. .Q Q. .. .. .. .. .. .. Q. ..g.. .. .Q .. . Q Q Q Q Q Q Q Q Q QNNNQQQQQQQQNNNQQQQQQNQQQQQQNQQQQQQQQNNQQQQQQQQQQNNQ Q Q QQ Q QQ Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q QQ QQ QQ QQ Q W ALTFR 4 GUEST Tmlnr mul "Ul'lIIhlIf'F lu IIPII Q Q QQ Q QQ Q Q QQ Q Q QQ QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ.QQNQQQQ.NQQN.QQQQNQQQQQQQQQQQQQQ.Q Q Q Q Q Q Q Q X I XOUJEX 810. N . N CONKEYS POULTRY FEEDS CONKEVS POULTRY REMEDIES STOCK AND POULTRY SPECIALTIES kin QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQNQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ QQ QQ QQ QQ QQ QQ QQ QQ QQ QQ QQ QQ QQ QQ QQ QQ QQ QQ QQ Q QQQQQQNQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ Q Q QQ Q QQ QQ QQ Q Q QQ Q X ls. Iw Ilol- B1 QIIIIW 5 lop vrmruwnl Il 111 mg Iliff I I . ..,..'.. .. .. .. .. .. .Q .Q .. .. .. .Q .. .. .. .. .. .. .Q .Q .. .. .. .Q Q. .. ..g..- Q QQ Q Q QQ Q Q QQL, N QQ.QQ N QQ QQ QQ QQ QQ QQ.N QQ QQON QQ QQ QQ QQ QQ QQ QQ QQ QQ QQ QQ QQ QQ QQ QQ.QQ.Q Southern Shorthand a nd B u Sl n e s s 86 Whitehall St S W Learn Busmess After Flnlshmg Hugh School L W ARNOLD pf'6SIde!'1f QQ. QQ QQ QQ QQ QQ Q QQ QQ QQ QQ QQ QQ QQ QQ QQ QQ Q QQ QQ QQ Q QQ QQ Q QQ QQ QQ QQ QQ QQ QQ QQ Q QQ QQ Q QQ QQ Q QQ QQ Q QQ QQ N'QQ QQ QQ QQ QQ QQ QQ QQ N QQ QQ QQ QQ QQ QQ QQ QQ QQ QQ N N QQ N N QQ QQ'QQ.QQ QQQ'QQQQNQQQQQQQQQQQQQQNQQQQQQNNQQQQQQQQQQNNQQQQQQQQQQQIQQQ QQ Q QQ QQ Q F IPIRF TRIMT I0 IP XB! N X4 Ra-Qnlarrm mvr 9900 000 00 Q QQ QQ QQ QQ Q QQ QQ Q QQ QQ QQ Q QQ Q QQ QQ QQ Q QQ ...,..'.Q....Q......Q.....QQ...................................g... I lvl: un 1 ...Q..Q...Q.................Q.Q..........Q....Q..............g... .Q................Q.QQ..Q....Q..Q ,...QQ.......Q...Q.....Q.QQ.. ... .....................Q..Q..Q.Q.: ......Q...... .Q. QQ ..Q.Q.... Q .'. . 'I 'Z' 3 Q . . , Q 'Q' Q Q , .. .. , ,, . 3, 0 A' Y ' 3 HlXl.llX l'IIIIllll IN XXllll Illlx 2 ':' ' I ' Q ' I 1' Z Q, ' Q 'Q' .' Q QQ Q Q . 1 'Q' . .g. .g. 1 3 "HU " " 'Tl' ' Q'. ' 'x' ' ' 3, 2 Illil NI.:-Ing M.. N XX, 2 QOQ z 0,0 z 'fo 'l'I1:aI'w NMI- I--mlllzltzlm 11l-:x H1 Q 'I U X Q .g. , .g. XIIXXIX. 1-X. , ,:, - Q - v v 1 'Q v Q:Q Qt. E 2' I -A - ' ' ' A 'E ra-1. 1 an Q 9 6 g 4'm'n- I' 1':efl:ul.- A- IZ---la" l2X 11l"N 2 'Z' X QQQ Q 'Q' 1 Q 0 .. .-, . - -1 , -l ' 0 ' , .lv.',. I --1l'l'l:"- ln.-llllvxxll Ill,-1. .'lH- Q 'Q' Q E, Q:Q Q: . : 9 O O OO V W ' W ' W O .Q 9 ' Q O . , . . , ,Q I Q- . , . . I . . . . .f. , , , . ,, , 'Z 'Z I . 1l..1+ I-.uwlxfl ,lzl ,QQ-lr: I ., of all ds I , . QI. .E. .QQ 5 ' '. 'I . 0 U 0 O Q 0 0 U 0 O U 0 0 0 I 0 O 0 Q O 0 0 0 I 6 O O Q 0 0 0 Q' 0 0 O 0 O O O O O O Q O O 0 Q 0 O O O O O O 0 0 Q 0 O O 0 O O I .Q...Q...QQ...................Q.,Q AQ Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q' ..QQ.Q..QQ..Q.Q...Q.Q....Q.Q... . . , ,. Q.. Q.. ,Q Q .. . Q QOQ 3 g 3 'Z z' : . Q .. O 0 0 V 9 'Q' . . 2. : 1-- j- I .- -,1 : , , , , - . . . 3. .Q I I .- . g . ,:, Q: , , A - -Q' 3 . ... l.m., l,:n1nl.ln-:nl lllQllXl.lX Q,- fi 1'lfl'l-'l:Q N'l'l!l1'l"'l' 3 2 'E , . . . . . N ,, ,f, I 'g' lil-.l.XllPXI lil.. g Q .g. . W , , , , 3 P N n .3 Q. - . . A Q 3 ' 'Q Q 'z' . 5. 'Z - .- . - - I 3 QXQ HL. ,,1,,,f,,,, ,,,,f 3. ,:, lf f' lluflf-11, llfff-fllmff. llmf : Q. Q . . Q Q QQ , . .Q Q . f " V - ' ' fffllfrffl :ruff llllfff ll '1- , ' 3, .IIXI IJXXIIX XIX. lllzx 'IQ 'g' ' 3 v Q QQ . .. . Q : 3. 'Z' I Q.. . . . Q 'Q 'Q' 0 'Q' Z Q'Q I . . Q. . Q . . , , 'IQ 'Q' Z. Q...Q...Q.Q....Q.......... . ...........QQQ......Q.. ..... ., . Q..Q...Q.......Q...Q....Q.Q .Q ...................Q....QQ..Q.Q. ,.....Q..QQ...................Q.. Q.Q..Q.............Q..Q.Q..... . ,' ""A-f 'Q f--'-v--Qf-f+'- 3 QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ QQ QQQQQ ,: b . O 0.0 'O 0 ' I. ' O. 2 2 Q Q. ' :.. 2 'X' 'Q' -IQ . :I 1: 'f-' gz. P- ,. Q ,z, QZ. ,Q .1 A '-3 -15:6-1- . sz, Q 2 . , -,:.:, .-.-1-511,11 0- 'Z' .'. 'Ff?lf3I13f1 ':-. 'Z .Q 1 Q ' , ' -:Q . . : 5 K 5 1 4 ' Q'Q Q ' . , . ' 22222: ':5-z:f?f:..f:. ' ,xi 3, 'g 5- , " IIIVCISIIY 2 3 If . . ,' , ,. , I. g Q '- .-.-:-.- .::53:g:3,'-:-:gg g H ' ' " ' ' Q Q'Q Hifi- Ifffsifir: .5:E.1'. - . QS. I 3 F .f. ' , -- - - : Q ' ' ' ' ' I ' ' P ' QQ . 55:5-3:g:j':r: .:',5.g,: , . ., . , Q '30 QI .Xl.l I X 5l.liX ll l. . ll . 3 .. ,EEE ...U VX I In XXI XA MIX- : 'Q' g 0:0 ,,,, :qi-if-:-2 155151212-' Q Q '. . Q . "' 'I' ' . ' -ErE5i1f3i5f:" .1 - Z Q? l.l , lQ:Illl.l1n',l1l .XX 'llllm' QZQ Q. H -5g5g5g3g535g555.-'- ...iw ,: 'QI . , H, ,. - .E -2- ' ' . ' I - 2 g I'il4 , lm: I2I'.l.XlHX I lu..u. - . 2 'gh Q ,...:.:.g..:2s.5.5. , : ' 0 'Q Q Q ? V 5' .2:2g3x1:-:2E1E1Er, 'Q X Q 2 .1 I g::ss1:::s. Q 0 Q 0,0 .ea 3 .QQ -.::!z2:1:5::g:: X 3 Q'Q Q .s:,:.. X ' :-I -:IP XQ Q Q Q . .1 4:2-1: -4 ' H '. 3 "if-v.rEf5E5. . . ' ' ' 'Q ti. Z 0? . ,553 Z ,Q is ,i , . E . ,, Q. I ...QQ.Q.Q..Q...Q......Q. ...2 'A'.. ..Q..Q.Q..Q.Q......Q.QQ.. .Q 'Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q .. Q.. .. ..Q .Q .Q.. .. ...Q. Q . Q...Q..QQQQQ...QQQ.QQQ.Q.Q.. Q . ....Q.Q QQ Q.. .. ..Q.....Q Q Q.Q................Q.Q.Q.QQ..Q.Q . . . . . . .,. Q, 2 2 Q Q ' Q 'Q' Q Q Q : Qz- , QXQ I 'Iv 3 . . Q v - . - ' ' ' " Q Q 8, Xxllllllll lI.l2.l l'l.HlINlll1.lXl Nlllll-.N .Z 3, P ' r I ,E . . . . X 3 Q J I Q 0 Q .,. .,. , . Q -Q. -1- 2 . , . . . , QQ ' 4 ' ' Q: QZQ .ml l-Vvnlml Q Il'1'u1. X. XX. '. . Q . , 2 .g. .E E O0 ' 5' Q Q g - A : . ., , , , . , 4 . 'X' Ig' Ig: .4', l Xlll IDX XXX I .5 .g 'g ll'.llXllX.Xl. llllllzl. g 3 2 .. 0 0 0 3. ,- . , , . .. -1 Q? -I 3, L., Xllll-In-ll NIH N, XX. Xl l..XN IX I .,. .' .' ' ., . . I 3. g. Qg. Qg. 3. .g .g. 1 3 Q Q Q QSQ , 3' : .X .g. .3 Q: . Q, 'I 'Q' Q 0 O O 0 O O O O O O O O O O O O O O O O O 0 O O O O O O 0 0 0 0 0 0 0 0 9 9 9 9 9 9 0 9 5 9 5 0 9 0 9 5 9 9 0 0 0 9 0 0 O . QQ.Q.Q.Q....QQ...Q.Q....Q... , Q.QQ......Q...Q.......QQ..QQQ. Q 'f H114 ll flfffl 11:11 .xv fn riff, V7 . ......... .... ........Q........ ..............Q................. Q QQ.......Q.......... .. .Q.... ....................... ........ . 0 Q 6 Q . . Q. . ' 'Q 3 Q'Q . . . . ' Q'Q I .' 'Q Q QOQ Q 3. ,. ,: .:. ' Q 9 1 0 , Cal .:-- . . nr 3. ,IU 1-, ,, . Y ,, -I 'I' .'. -1' . ' 'I O - O ' 0 0 4 . '.. . . . ' 0 ' ' 3 IA' .I In . IN 5 .' , . : Q.Q .Q z, . ':' . . - , I , , . . ... 2 'HM' 'I' fffflffffwx IIIIJIHH Iffflwff Q 'Q Q . .' g. 3' I I- .' Ill .Xl L. '.' ., Q . - . vm- . . ,. Q un . r ., Q . . 2 I I 4. . I . 3 Q '- : '- , V V C 1 : . . -. , , - . . . I cg . g ..I11xxX1,xIII. XXIAI Ip g '.' . . I N : Q Q . . . . . I -, , 'I' 5- 'I' xl ' ' Q. N Q ..- - . . Q ,: XI.l IxxI.II.l. IIHI Z, A Ix,,4,1,qillIJ1lX lxqpxly Q. 0 O ' 5 0 0 0.0 'O' Q Q 0 Q. '.' . .g. X . . Q. .. . .. . . . Q 0 0 9 O 0 .O .0 'f ' .'.....".'.."".""' .0 6 O 000O00i0OOOOQOOOOOOQOQOQOOQOOO Q ............"'....."""' '. COO0000OOOOOOOOOOQOOOOOOOQOQQOOO 5 ...'..'......'.',...'.. O, .. 000000000000OOOOOOOOOOQUOOOOOO 2 -"""""""f'-'ff-Q '- 0' I'...................... ....... .g. .,. , .,. Q .Q '3 ,Q' 2 Z Q" 2 Ot OO ' QQ 5 5 -1- : z : ' z' . 0 O. OO. 00' ,:, Y Q -. f. Q Q ,:, 3 V, 1 W . 4, .g. ' A ' ' '- .:. 3' ' I -' -A K .2. .. Q:Q QZQ g Q:Q , c 4. . A. 4. f. - 0 'Q' '.' IlI,KI.I,II5 IN III. IINI. .' . 1 H ' - X I 'Z' 2 Q" Ag Q ,. , In ,Q 0,0 2 g I.I',I,NIUXI illlm 3 :, 2 .. . Q Q Q .. v Z , -Z' 5, - - . . . . 'll Q: 1 XII xxx x zz 4.I.,mu.1x .g. 3 A -' - Q A - I . . . tb ' O0 . . .- . Q .. . , . .'. IIUI II: . ' -' -. Y .'. g g .'. Itl- I . 'PIU 3 O. 0.0 2 ' 0.0 . Qt. Q: g Q'Q Q Q 0,0 X Q.. .,. , .,. 0 0 ' 6 Oh ' 00 . . . . Q D ' 0 OO ' 00 . . . . O OQOOOOOOOQOOOOOOOO OO 00000 O .4 . .,,,,,,.,,,,,,.,,,,,,,,,,,,, , ,.,. ............................. .....Q.......................... . ....Q...................Q..... , ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, , ,........... ..... ............Q...,., . . Q. .............Q............... '.' Q 3, Q'Q ' 'I' 3 3. 3 Q '. 2 'Q' 0 QQ 3 Q '.' 3 'Q' 'Q' 0 QQ Q Q . . . Q , . , , , 2 . . . . 1. . 3 Q '- N ' " 3 . z : .Q . .A . I , . 3' '.' , Q Z. .,. . 'Q' ---fll'-Q 'g' .g. . . . . -Z- .:. 3- 4, . - . ' , ' . ' .:. 2 QI ' " ' 1 2 'I 'I' . . . . : Q Q - Q 1 A 2 'Z' .Q " .' .' .-Il .V ' mv '. - . ' 'Il8 p S- 1' " Q - Qu O A g v I r R. : -.Q M X . Hx. .Q . . Q mn-I .Iam 0 If ,'. . . 'I' H ,., '. ,3, Q. Q I .I I.. 3. g -- . , 0 QQ I. I I I.:uIwxxfxmI ,Xxf-, .XII2lIII2l. 4-zu. Q' "0 2 . .. 2 Q . . Q O 9 -m . . . . .. . . . ,, .. . Q . . .. , . . ,, . Q . Q 0 . 3" -'H'H-'H--'-"""'gg1,1 .............................. . .....'...,...'......'.... 4 00000OOOOOOOOOOOOOOOOOOOQOOOOO . Q. . .. . ..........Q.. ,O .............Q......Q........Q. . I Q .Q...... Q. .............QQ Q.........................Q....: Q 'Q' 'Q' ' 0 ' 3, Q:Q . Q . O O Q .' : 2 'z' 2' QQ Q QQ fy Vx - I'-H ,-f. , , , Oz. , ,Q H Z g II llll llll, l.l-,Al l.l.ff, lxli- Q, Q QQ 9 Q 3, " ' r' Q 3, '. . . . , 3 .:, i .IQ .:. UI' , Q I f,,'m1f'lH ,: Q. ' 3 . z X, 'O ' 'f ' I Q' Q. Y ' Q I., I. 4 . . 0 Q I Q' ,Q .l.x xx xll PN .I NIXI -Q ul l,Il.I'. . . 4 , Q Q Q . .:. 3 ' 3 v .'Q , '.' Q,- I Q 1 I' , ' Ill- '- x . I -1- Qj. z ' ' 0 .g. , 4. .Q .. I . . , Q . QI- , . .Xnuw -I - Q h I. . -If H ' J K - Q .Ig 3 O .' 0 . . . Q ' Q' Q' .0 Q .. .. . Q Q' - - . Q - -1 Y. . g Q .x11,xxl,x4 n,!1,11l:4.I,X 1 .g. 'PII I-I'.Hl.l-In XIINI. 4I.lPI IIN- III. , O ' O g.g .. .. . . . Q , . , A QQ 30 QQ , 2 Q Z ' h ... .,. , Q Q...Q........Q....Q.Q......Q . .. ..Q..Q......... .. ........ . 'Q QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ Q Q QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ ' Inu llflffvlfrfl 11:11 Iff 111.-fu Q QQ Q Q QQ Q Q QQ QQ QQ Q Q Q Q QQ Q QQ Q QQQ.QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ Q Q Q I RA 'U99 for in wppoxntme nu' Ill nun Waxing lxILI URI' III' Xl IX NIIUPPI' Q Q Q Q Q Q QQ'QQ QQ QQ QQ QQ QQ QQ QQ QQ QQ QQ QQ QQ QQ QQ QQ QQ QQ QQ QQ QQ QQ QQ QQ QQ QQ QQ QQ QQ QQ Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q QQ Q QQ Q QQ QQ Q Q Q QQQQQQQQ Q Q QQOQQ QQ QQ QQ QQ QQ QQ QQ QQ QQ QQ QQ QQ QQ QQ QQ QQ QQ QQ QQ QQ QQ QQ QQ.QQ QQ QQ QQ.QQ QQ Q Q QQ QQ QQ QQ QQ QQ QQ Q Hl DI INS BRUIIIFR mu Q Q Q Q Q Q Q QQ QQ Q QQ QQ ...g......................................'......-............g..g... . . ..g.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .Q .. .. .. .. .. .. .. .. ..,.., . . QQ QQ Q QQ QQ QQ QQ QQ QQ QQ Q QQ QQ C OUP! IUI X IS RRUN Nl R I'RIF.' Lin JI xx LI N QQ QQ QQ QQ QQ QQ QQ QQ Q Q QQ QQ QQ QQ Q QQQ'QQQQQQ'QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ Q . . . ..,..,.. ..g.. ..'..'.. .. ..'..'..'..g..'.. ..g.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . QQ QQ QQ QQ Q Q QQ QQ QQ QQ QQ QQ QQ Hltton BIISIIIPNN C0IIe0'e nun- xml .lm une- nu ln 1 goof ININIIIOII 4 l"1lIIIlI 1 no QQ QQ Q QQ QQ Q QQ QQ QQ QQ QQ Q Q QQ QQ ..g..........................................................g... Q QQ QQ QQ QQ QQ QQ QQ QQ QQ QQ QQ QQ QQ QQ QQ QQ QQ QQ QQ QQ QQ QQ QQ.QQ QQ QQ QQ QQ QQ QQ QQ Q Q ' N I I nlldgl' L PFW Ill . Q Q - 5l.1tun1 Q Q Q ' lk Q UID IL , Q QQ Ix xx xxoxw I 3 Q Q Q Q Q Q Q Q QQ'QQ QQ QQ QQ QQ QQ QQ QQ QQ QQ QQ QQ QQ QQ QQ QQ QQ QQ QQ QQ QQ QQ QQ QQ QQ QQ QQ QQ QQ QQ Q Q QQ.QQ QQ QQ QQ QQ QQ QQ QQ QQ QQ QQ QQ QQ QQ QQ QQ QQ QQ QQ QQ QQ QQ QQOQQ QQ QQ QQ QQ QQ QQ Q Q QQ . CCJXIlIllIIlXfS Q QQ QQ Q Hr- Whnbml Kbhull WI.u'Nf'1 ,Q ' I sun fullcm C our Q Q Q Q QQ'QQ QQ QQ QQ QQ QQ QQ QQ QQ QQ QQ QQ QQ QQ QQ QQ QQ QQ QQ QQ QQ QQ QQ QQ QQ QQ QQ QQ QQ Q Q QQOQQ QQ QQ QQ QQ QQ QQ QQ QQ QQ QQ QQ QQ QQ QQ QQ QQ QQ QQ QQ QQ QQ QQ QQ QQ QQ QQ QQ Q Q QQ QQ SIMS FI OX F QHOP Plural l,l'SIg'li l ut l'Inlu'rQ Q QQ QQ QQ QQ for Ill Uuusmns Ins Tl ala Q Q Q Q QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ Q QQQQQQQ QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ QQ Q Q QQ QQ QQ 1 x Imlln Bun x xx 1 FIQIIIIQI. IQlllI0Il 1 I QQ QQ Q Q QQ QQ Q Q QQ Q QQ QQ Q QQ QQ Q QQ.QQ'QQ QQ QQ QQ QQ QQ QQ QQ QQ QQ QQ QQ QQ QQ QQ QQ'QQ QQ QQ'QQ QQ QQ QQ QQ QQ QQ QQ QQ'QQ Q I :lm 1 111 ................................ .,N'...N..................'......N.N.N......,N......,.........N.......N.N'N.......N,. . eo. .. . . . . . .. lx f . I x ,1l IIN Inu' lumlwr , . . ... . . . . .. . . . . . .NN....N..NNN..NNNNNN..NN..NN..N....N..NNN. ... 4 N N N N N .. .. .. .. N N N N N... N N .. N N N .. N N N N N N N N .. .. .. .. .. .. .. . .. .. . .. . .. . .. . .. .4 .. . .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. . .. .. .. UPI 1111 X DULLX X Xl TI' RG N. . .. . .. . . . . . N N 4. N .. N .. .. N N N N N N N N .. .. N N .. .. N .. N N N .4 ..'N'. . N N .4 N N N N N N .. .. N N .. N N N N N N N N .. .. 4. N N N ..'... . . QUCHR KN Fl RNIll RI' L X .. . . 4 . . . . .. .. . . . .. .. .4NNN......N......NNNN4.NN....N..N..NN..NNN . o 0 . .:...4N4.NNN..NNNNNNNN..NN4.NN....N..NNN'4.. 11 Br00kwso01lH1ll PlldI'lll.lI'N I P XX .,..'.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..'..'.. ..,.'.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..g l1l11 H111 1 . . . . . . . . .. .. . . N. .............................. . .,..,..,..,..,..,..,..,..,.....,..,..,.....,..,..,..,..,..,..,..,..,..,..,..,..,..,..,..,..,..g. .3 . . . . . . . . . . .. . . . . . . .. . .. COMP! IV X I S N ILL .xml B B dllllllli . .. N N N N .. N N N N .. .. .. N N N N N N N... N N N N N N N N . N N N N N N N N N N N N N N N N N... N N N .. N N ...N N N'N' IUIIWI DRY L LXNPR I ISII unal f iffff 4 . . . .'. . . .. .. .. .. . .. .. . .. .. .. . N. .. . .. .. .. .. .4 .. .. . .. .. .. .4 .. .. .NN..N..NNNNNNNN44N..NN..NNNNNNNNN. . . . . . .N..NNNNNN..N..NNNNNNN..N..N........NN..N .. . . . .. .. .. . .. .. . .. .' Il DI I ll THER 7 R0 wl' 111 111 ,J1 of Ylunu lp nl lnurl Xllnn .1 '. '. . .. . .. .. .. .. . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..'.. .. ..'.. .. .. .. .. ..g.. . . . ...NNNNNNN...1N..NNNNNNN..N...4..NN4.NN..N. . .. . . . .. . .. .. .. . ..4 . . . . IN!! FORDO lla nm IFPSNIHQ l,1l'll1 Rvpfu fl n g U :IN . . 4 . . .. . .. . .. .. .. .. .. .. . . .. .. .. .. .. .. . OtOOOOOOOOOOQOOOOOOOOOQOOOOQOQb4OQQOO0.0Q0OOQOOOO00O6lO0000.06 .g. .g. .g. .3 .g. .g. .g. .1 .g. .g. .g. .g. 0 1 1 v 1 - 1 ' Q 1 ' 1' " - '2' PR X1 Nl lf ': '2' 1 ' 4 1 11 1 2 ... - A 7 4- 4 ... ... .'. . . . . .,. .,. .2 .,. O 0.0 O0 . X 1 1 1 1 f " Z 3 ' 2 Q, H 1111.111 11111 f11!111l .. .O if '- O . . . . 0. O. 'O' 0 . . . . .,. ,. .,. ., . . . . . .:. ,I , A : .: ., . 1 . . Q. .O 0. 0 . . . . ... .,. .:. .2 . . 0. .0 Q' 0 ', ', ', . . 1 1 ' . - . . . .. - ,:, 11111 1111...-1 N1.. xxx, x11.1x1 1 ,z ,z ,I . of In H. . . 3 . . . . .,. ... ,. .,. . . . . .:. .:. .:. .2 O 'O' 0: 0 .:. 3. 0. .g. . ....... ...................... ..,................... .... .......,. 0 0 O 0 O Q O O Q 0 0 0 0 0 0 0 4 4 Q 0 0 0 Q 0 O 0 0 I Q Q Q O 0 0 Q 0 0 O 0 0 Q I 0 I I O 0 O 0 O Q O 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0' .. .... ...... ..... ........... . . ..... ....................... . .............. ................. .. .... ............ ....... ..... . . . , 3 .:. .:. 0 . 2 .' .' ', O 0.0 0.0 ' . I 3 ' . .:. : .5 ' . .:. .z. .:. ... 3. 4. .,. ... , , ,, , Y , , . , , 2 1 A . . .. - ' ' . 1 '.' ff -, 1. . . 1 1 Q . ., .. . : : ' - 9 9 .. . , .. z : : ,XII 1111-1 .X1l11111.1 3 z ' 2 " '- , w1111Y--- .. . 2 2 ' ' ' I ' . . .:. .2 .:. , , 1. . . :. .:. ,. O ' ' . ' D , O 'z' 'z' . XM' 4 I1-.111 I-A1-1x1l1111g 1.111 111111 .0 . .. . . 2 I 1 ... .,. , .:. , - 4 1 K .:. .:. llrvlxvlx, 4 . . . . . .,. .,. ., Q ., 0. . . 3 . . . . . . : 0. 'O' 0 . . . .:. .2 .,. . .,. .,. 3. 3 ,.,............................. . ..... .. .,............... .1.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . '.', , . , , . , , . . . . . . . . , . . . . . . . . . ' ,.,............................. . ............................... . . ............................ ............ ................ . . . . , .: .:. z ., . z 0:9 O: 0.0 ,Q 0,0 ... .:. 9 9 O 0 9 Q0 2 , . ., . 2 0 . ,, X 0 COXIIJIIXIININ 'Z' FOUPIIVIAXIS 0 - A , 1 .. 1 , 4 A 4 4 .. 1 0 ,O 0, .:. .Z 0.0 O. g.g 9 . . . , , N111-F '. 1 - . . , . , ' .- -wh - ' 0 O 0 ' .'. .' ' . . - v - f 1 1 - 1 . . , . , 1 . .. , . 4 4 . . . 1 1 - . , ,Q .g. 3 - 1 N F - - - ,., . . ' ' ' ' ' 9 1 1 1 4 Jn L L J Q ':' x1 .xlllllillllil NI.. -. W. g' 3 ' '. . .,. .,. O .0 A .. .. fl. I. J It . . . .. , .. , ,. , , I, , .1 A Q, ,XIIUXXIAN I41Il I.,XI. ll I.XlIll1I. ., A 1 3. 9 9 O - Q . ,. , . . . , 5111111 , .j. ui f l .g. .'. ' ' ' ' 3 z .:. .. . .:. .:. .:. .., . .,. .,. O ,.. 0 0 . . 0 'O' g A . ..4.4............... .oo-f 0 0, .........4........... .. ..... . 0 0 0 59 9 9 ' ' 9 5 5 ' 5 ' ' ' 5 . ' . . . ' ' ' 5 9 00.0 0 0 O 0 0 0 O O Q O O 0 0 0 O 0 O 0 O 0 0 O O 0 I O 0 0 o 0 5 ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' . ' ' ' . ' ' . . . . ' . . ' ' O 0 Q I 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 1 Q0 0 0 0 0 0 0 0 0 Q 0 0 D 0 0 0 0 0 0 O O 0 O G O O Q 0 0 O O 0 O OOO 0 Q O O 'Q Q . Q Q g g Q Q g 4 g Q Q Q Q Q Q Q Q Q g g 4 g Q Q Q g . . . , : ': z' 2 3 .. .,. ,. .0 0.0 0.0 9.0 . - , . - 1 ., .- 1 1 2 : , . .- : , l 1 l11l11f1l1 l11x111,1111111 A111111 .. 3. I I111111. ll.-111, , , , . . . . .:. .,. .,. .. . . . 2 ':' 'z' : g , v ' Q , . '. '.' , 117 3 ' - 0 1 N ':' ' - " : : . : ': z' : , .. .,. ,U ,, , 1 . . ,, O A , Q I, . ,O 1 1- ' - . 1- . ' Ill A1-, II1-,x11,11'1. Jml - ' ' . . ,., .. 2 Z Z ' ' Z z. .,. ., .2 OO 0.0 O. . . ,. .. ,. . . ., . . . . ' I .IXX NI11lHI'lWII1 ll-IIXI-.ld ' ' .1111 -1 ----1 - - z - -- I 1 1 -1 I1- -,- -,O ,-.-1, 11-1.11 llll.l1.Ia 1111111 , .:. .,. z 2 '.' 'Z .' . -1' M., . 1 . . ' ,- - -1 1- g lil-.. 11.1111111111 1111.111 .g. 1 UI 1. XX 1.11 .XF 1.111111 ,XF 1111 1 . 1 .g. . . . . ':' ':' : : ':' z' z : .,. .,. ., .. O O O O Ol C O O O 096 OO O O0 O OO OO O OO 0 O O OO OO O OO C O OO 00 OO OO O O0 O OO O OO by . ............... ............ . .. ......... ............... . ' 1 ll11nl1-rv! 111111 X i111'Iv'1'11 Q 'Q Q Q Q Q QQ Q QQ Q Q Q QQ Q QQ Q QQ Q QQ QQ Q Q QQ QQ QQ QQ QQ QQ Q Q QQ QQ Q QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ Q III I WLILI III I ' X11tI11111' 1111 11 1lI 1 Ll 1' 1111 50 I1 1 11111 111 1 111 LIL 111 111 1 1 I111 111 tn LII L LI N 1 1M 1111111111 1111111111111 S 1 Il 111 1 11111111 L H111 1 1 111 QQ " QQ Q Q QQ QQ QQ QQ QQ QQ QQ Q QQ Q QQ QQ QQ QQQ QQQ QQQQQQ II UI PIDSON K UD R I IID IIC IS OL X , , Q Q 'QQ'QQ QQ'QQ'QQ'QQ QQ QQ'QQ'QQ QQ'QQ'QQ QQ QQ QQ'QQ QQ QQ QQ QQ QQ QQ QQ QQ QQ .Q QQ QQ QQ QQ Q Q .QQ.QQ QQ QQ QQ QQ QQ QQ QQ QQ QQOQQ QQ QQ,QQ,QQ.QQ.QQ QQ QQ QQ QQ'QQ,QQ.QQ.QQ.QQ.QQ.QQ Q Q QQ QQ QQ QQ QQ QQ 'QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ.QQQQ QQ QQ QQ QQQ QQGQQQ 'QQ QQ QQ QQ QQ QQ'QQ'QQ QQ'QQ QQ QQ QQ QQ QQ QQ QQ QQ QQ QQ QQ QQ QQ QQ QQ QQ QQ QQ QQ QQ QQ Q QQ QQ Q QQ Q QQ QQ QQ Q QQ QQ QQ QQ QQ Q QQ QQ Q QQ QQ , Q Q KO IPIIIIFXTS .l Q QQ QQ Q Q QQ QQ QQ Q Q QQ QQ'QQQQ QQ'QQ'QQ'QQ QQ QQQQ QQ QQ QQ QQQQ QQ QQ QQ QQ QQ'QQ QQ QQ'QQ QQ QQ QQ QQQQ QQ'QQ Q Q Q Q Q Q QQ QQ QQ QQ QQ QQ QQ QQ QQ QQ QQ QQ QQ QQ QQ QQ QQ QQ QQ QQ QQ QQ QQ QQ QQ QQOQQ QQ QQ QQ Q I 1 Il L I 11 1lll x I k N I k 7LLII K III I I IIIIII 7 ILII N IL S NLL L15 L l I RIIL I 11 IQXL 11111 111 111111 III LI 1 I1 111111 1 I11 1 .'.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..'.. .. .. .. .. ..'.. .. .. .. .. .. .. ..g.. QQ QQ QQ Q Q Q Q QQ QQ QQ QQ QQ QQ QQ QQ QQQQQ QQ QQ QQ QQ QQ QQ QQ QQ QQ QQ QQ QQ QQ QQOQQ QQ QQ QQ QQOQQ QQ Q PHI' CXFF I I' RI K vrl Vs Szmp 0 II hulvsnnu I uni' 11' QQ 5 QQ Q QQ . ..g.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..'.. .. ..'.. .. .. .. .. .. QQQQQQQQQQQQ QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ QQ COIIIII IIII N IS QQ QQ QQ Ill ION IUINIW CIRXGE. QQ QQ Q QQ QQ QQ QQ QQ QQ Q Q QQ QQ QQ Q Q QQ QQ Q QQ Q Q QQ QQ QQ QQ QQ QQ Q QQ QQ QQ QQ QQQ QQQ Q QQ QQ Q QQ QQ QQ Q Q QQ QQ QQQ QQQ QQ QQ QQ QQ QQ QQ QQ QQ Q ...g........................................................ .... l'1 1 ........................... ............ ..... ..................... 'O' O O 0 O 0 O 0 0 O O O O O O O Q Q O O O O 0 Q C O O 0 O O O l'0 O O O O O O U 0 0 O 0 O Q O Q O O 0 O O 0 O O O 0 O O O O O O 0,0 O 3 . . Q' ,, 1, . 3 'E XX I. IIILINI 11111' LI11 111 I .1111 I '. - IILI , 111.1 I.II1l, 111 II.IY' 1111 1.-1.11 . .30 0.0 ' 3 0 .. .,, . . , . .. , 5, IIILII I. 1I1. I1 ' IILI I1.1111I 1I11I 11111 IIINLIIK' I11x lt-3 .1 0: .:. . 1 . 1 1. 3. " ' ' " I1c t1111I1 11111 .1 p11I1u1' .1-'.1111st Ilrc. S' Q'Q A F' 1 I 0 3 I . V .I Q . . . , , .1 ' ' III.Il 1 11I1.1t I cI.1111. Il-1 I" g O '. . . A .. 0. Q 1 ., .. . 1.1 .lc1I. . 'I 5 .II II 1': XX I. 1 '1IIc.,c I '- I. : O. I K .00 3 - I , .:. I II' 'I' : .g. ' - - 11 15. fl. H, 0 -I' '1 ' I1 S 1 II ' llc 'jz Tl " ':' , . . .,. .O 6 0 - 7. 2, 111. I - Cl1IIL'gL' I1' '.11I, 1111' 1, ' 1111 I 1 1 O ' ' O . . , . . .00 .f. II11 ' 111 1'1111tI1 .1111I II1- 1I11 gI1 11I 11I1I .I I.11I1' 111111111111 11111 1I1'11'111g .Iong Q' Q' ' 0' . , . 2 .1 Q11 '1' 1'1 .11I 11'I ' I - 1 ' I .1 ':' QOQ 1 ' : 0 - . . , " .E 1 Q11 1I' 111 I'L'P.IlI'-IIICII QI 111I 111g .1 lcIc- 2. Q' 0 f I H, I 11I11 ' 111Ic. 'E' 'Z' I1 111111' 1' 1 " IlC.1If 'g' . . .. : 2 3 5 - -, I1' I , 1I 1 I' " '- l1111I1. wI ' '. C1I I11 I ' ' ' - I . . . . 0.0 9 I 111 LHIIILIICN 1111 I1cr 111111 'II1 I1 ' I I.11 11.1 1111, LI1-1 11111 1 I lIIIx I ' g 2 ' . 2. gi yllx- 1.111 glu, 1I1111' .1 LXII' 'I 5I'L'. .f. 5 I . . ' Q . . 'f' 2 . 'Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q . Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q . . . ................,. ........................... .... 'Q' Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Z Q Q Q Q Q Q . Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q 5 9' O' 5, .f. 6. S QE Q? O 1 1 ' W 9' OO 'Z' g . . . , . . . .f. .f. 1 1 1 1 1 1 .f. E 5 .:, J .1 1 1 .1 1 Q 0,0 : QI. 0 1 . , . . . 1 . - . g . , '- " , . Q E f,,I1 I I' 1 I,If, E 'z' ' ' ' I ' ' ' ' I ' 2' . . . . . 5. i K , ,, . ., . . 'I' QIQ :Il :I 1'1':lNv1I1:lI1I1' I1I'l1'1' I11l' '111lll' 1111111-1111 Z 3 .-If C, . I .IX IS 'Z' .j. , .g. 3 ,: .Q. 1'l11'1'. XII 111'11lII Lj111'- I11 II11- ,1'I11111I :Ill1I 0 ' f I . . , X 5 b :zz '3' 11 1111-+I l111'.111l11' I11-111-111, l,1-1 ll- :1lI 'g' !Q 11511, 57510 l1111'Q1'1I1 III1I1. 2 'g' . . . '3' 5. - of .,. 11111111111:1I11 111 111q1111I:1l11 :1111I 1111 gf O .. .O 0.0 3 Qt. 3 1111111- II11- 111-1-Q1-111 QI:1111Iz11'1I, 3, QQ t- , ' 'Q' Q 5, III 111 1 1: .1,111.1.1.1 E .:. 1. : 2 .g. 1. Q:Q 'g' Z' Q , ,, . . 'Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q ..... . ...................... ......,.......................... 'Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q I '. 'I' I 0 0.0 9,0 O.. ' X X X ', QQ QQQ QQ 3 3. 3 3. .2 .f. .g. 3. g . . 3, 1 ' 'x' z ' . 1 I " 11 1 1, 1 1 H ' X - Q X , 1 X ' . . 1 .. 1 ,Q , . 1 . . .. 1 xv 2, .3 g .x. . , , ,., . . 2 .1 -UIQ ,:, 110111 1 2 2 .1 .f. f 0 fv 0 O ' v v v v 9 . 1 , ,, 1 1 1 1 1 1 z 11 1. W .. JR. 3, 2 ' . . . 1. 1 .1 2 , .. .. g . z z 0' 2 I 3 O O 90 0.0 3 ' Qt. Q'Q . . 2 :Q 'Z ' 03. ,. .2 S , . . Q . . 0.0 O 2 .f. .f. .f. : .. ............. .. ...... . . ............................,.. 'Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q 111 11111 II11111I1'1 fl 111111 T111 111,11 00000000000000000000000000000000 0.00. . . . .00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0 .00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0 0? 0.0 0 .0 0.0 ISI 3 0.0 0.0 0.0 0.0 0:0 0? 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 00.00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0 0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00.00 00 00.00 0 00'00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00.00 00 00 0 0 00 00 00 00 00 l'rnmpI mul lfjjirivnl xflillllllllllfl' Svrrirv IHXIISIXIXII 1rlXIl"lllI'I X Y IJ NX I"IC'I X BJXIHIIAY and ISR,-Xfllllf 0 0 0 1 X llc m IR XX STI1 PIIPNSON 050 0 .0 0.0 0 :0 0.0 0 .0 0.0 0 .0 0 .0 0 .0 0 .0 0.0 0 0 .0 0 .0 050 0 :0 0 .0 0 000 000 00 00 00 0 0 0 0 00 0 0 00 00 0 0 00 0 0'00'00'00'00'00'00'00'00'00'00'00'00'00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00.00.00.00.00.00.0 0 0 0 0 0 0 0 00'00'00'00'00'00 00 00'00'00'00'00'00'00'00'00 00 00 00 00.00 00.00.00 00.00.00.00.00 00.0 0 00 00 00 00 0 00 0 0 00 00 00 '0 INDI! K XLLI N XIXRIxl1 I' N llnmv Drvswll I nullrw un: ,llfll lggx 0 00 00 0 00 00 00 00 00 00 0 00 0 00 00 00 0'o0'00'0o'o0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00 00.00.00. 0 0 0 0 00'00'00'00 00 00'00'00'00'00 00 00 00 00 00 0 00 00 00.00.00 00.00.00.00.00.00 00.00.00.00.0 0 0 0 00 0 0 00 0 0 00 IDEAL SAVI GS FOR TEACHERS I I X Atlanta Bulldmg 81 Loan Association 0 00 00 0 00 00 00 006.000000O0IOOOOOUQOO00OOQOOQOOQDOOOQOOOOOOOQQOOQOOOOOQOQOOOOOOO1 I 111 I 11 ff I 00000000000000000000000000000..0..0.,v, 0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0500.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00. . , Z 00 05. 0 0.0 0.0 0.0 ED 8 Al, 1A'l"l'HEWS 0:0 V v 4 'E' 150 ICIJIQICXXIIUIJ .XX If.. N. Ia. IL-lu-1-11 1'-111111111411 znml I'iv-1Im-.111 .XX'.1. .XIl,XXI.X. 1..X. IJc'tl!t'I'.S 117 l'IL1rr7:!L1rI' llrixllailxx II 1:1 lv N 4:u0In HV II'I'IIIN I'Iwm-: XX ,XIIIIII ZZIJ 0.0 0.0 00 0 2 0 .0 0.0 020 0 .0 0 .0 0.0 0.0 0.0 020 0:0 0 .0 0 .0 0.0 020 0.0 0.0 0 0 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000.004 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000.000 00 0 00 ' Klng Hardware Co 00 00 00 If VIURI S TU Sl Rll DUI 00 0 00 00 00 00 00 00 00 00 0 0 0 00 00 00 00 00 0 0 0 0 00300 00 0. 00 000. .000 0. 00 .0 00 0. .0 .0 .0 00 0. .0 .0 .0 .0 .0 00 .0 .0 0000.00.00 . 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 0 0 0 0 if I J BUURUIT ' ljlllllllilllls me vlrs ' Srl: vru un' 0 0 0 0 , . . 0 0 . 0 0 . 0:00300 .0 .0 .0 00 .0 0. .0 0. .0 0. .0 0. .0 0. .0 .0 .0 00'.0 0. 00'.0 .0 .0 00 .0 00' 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 p00 . . 00 ' IIIILF XXF. HUF H01 00 00 00 rut ll Iltlla Hora' In Quullh or Nu Unrv lu lrua X I N 00 0 0 0 0 0 0 00. 0 00 00 00 0 00 00 00 0 00 00 0 00 00 00 0 00 00 0 00 00 00 00 00 00 0 0 00 0 ' '000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 "' 0 000 0 0 0 03. 3' z 0 9 Q. .0. 00 0 0 0 0 0 . 00 030 'z' 0' .x 0 .0 0.0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 v 0 0 0 0 0 0 0 0 o 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 . .,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,, .. 000000000000000000000000000000 0 0 000000000000000000000000000000 004000000000000000000000000000 0 O 0 Q Q O O 0 O O 0 0 0 0 0 0 o 0 0 0 0 0 Q 0 0 0 0 0 0 0 0 :O 9 0 0 0 0 0 0 0 O 9 O O O 0 0 01 4 0 O O O O Q O Q 0 O O : 030 0 0 5 0 I 0.0 . 0 0 .0 0 'Z' Z 2 3 I .0 0.0 2 0 0 0 0 , -. 0, . ., . . : z, 0 . 01 c 1 1 1 c s .1 0 0 0 1 . . .. 1. 0 0 0 0 00 , '0' 2 Z 0 0 0.0 0.0 X 2 ' '0 0 00 0 0 x -. 3. '0' ' 2 I X 0 , -3 , .. 00 0 00 0 3 3 0 0 , 0'0 '0' 0 g .: 03. 03. 0.. O 0. O 9 0.0 2 Z . . , .. g .0. 0 0 1 0 0 1 1 0 ' 0.0 0.0 . . L. 0 0 3. .' 0 g 0 A 1 1. I , 2 0:0 . . . , . , 0 0 1 1 0 . , , , . . 0.0 3. g. ,. 0. 0 0 0 O 0 O 0 0 00 0.0 .0 ,1 3 0 .0 OO O 0 0 0 0 0 ,O , 0 .0 .0. . O 0 O 0 0 0 Q O 0 O 0 O Q 0 O 4 O Q Q O O A O O Q 0 O 0 0 0 . ' ' . . 0 ' . . . 0 Q . 0 . O . 0 0 O 0 O Q 0 0 Q O O 0 O O O 0 0 0 O O O 0 O 0 Q O 0 O 0 O 0 000000000000000000000000 ,,,, 000000000000000000000000000000 0 0 00 ' "' "' .30 00000000000000000000000000000 0 00000000000000000000 0 0 N . .- .:. : .0 .0 0 ,Q 00 00 00 0 0 Q 9 Q O 0' 'O' '0' 0 z 0 .0 0 ' O 0 z .. , , V .0 1 0 Y . 0 0 Y , 4. , , 0, 2 . . , .2 'I' A ' ' ' ' 2 : ' : 0:0 0 , : 0 0 030 - A. : g' - . . , . 'g' 0 2 0.0 . . h . 3 , : 'E E 4. - .- : .0 L . . .0 9.0 . 'Q' O 0 - - Q 0 0 'Z I U -' 2' ':' , : 0 . 0 '0' , I IIHIII' I I I I X'1l1'IlIl1'l' '0 .:. , E , - 0:0 , ,, -, -- -, . ,-. I OX. III. ,.I,lv - II 15 .0 0.0 XX A. 'MJ .XIIIIIII 0:0 0 ,0, 0 0 0 , 0 00 '. 0 z. x :' 3 Z 2 0 0,0 . 0.0 6 5 O O O 5 0. 0 O 9 0 Q 0 0 . . ' 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 '0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0.0000000000000000 .0 00000000000000000000000000 0 '0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 . 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 h 0. 0.0 ,:, .0 .2 30 .0. 03. 3 0 3 VI xx- -.. .0. 0.0 0 5' IUII1' I-01 IIN' 0 .0. 0.0 3, 0.0 Q 0 ' 0 O 9 OO 'Q 2 ' Z 0 - ,. . 0 Y 0 00 J 00 1 - - ' I 0 w v '- 0 - 3 g1111I 51 ll1Ip1l10 I'.III I ,X I Il N XI. I XII .0. 2 r T .2. 0 0 0,0 1 A 4 , 4 I 4 0 0 .2 0:0 v 0:0 9 v0 , I ' . , 4 .0. IIN- 1un.x'-:Il-I-141 301,111 U1 mum 1. , :0 0 z 0 . ' . 1. 0 ,v, wzfly. Hur zmxuml sllxlfl-11 IS - 0:0 : , . , 1 0 ., A . . Z lmx-1 :IIX 1130 I---V11 :II th' x.1l- 0:0 ,:, J 1 1 . I 0. UI' TH 1mX':lI-l0- N-mlf:Il1xul1:nIIy, 0:0 ,:, I 0 1 , . , . , 0 04 0 ' I Q Q .' . 0 ' t 1 O . O 0 ' ' . ,:, 0.0 0 0.0 'Q' 0? Q 00 .0 - ., 0 '0' -I Pl X70 X-XY 3 '0' I-1lI .Xllxurl-fm. lfwlf. 1 .0. I ,. .. . 0.0 .0. 0.0 Q 0 ' 0 0 OO . 9 00 , . Q .' ' 1 O 0 0 41 .M - 0 -1 1 . . . . . . .0. I IIHXII XX .X. --Il: 3 .0. I-I.i I.u1xlm .X .. ,.XX. X1I.mI.1. 1..l. 3 0 0 ' 0 0 00 J, 00 00 0 0 ' 0 I 0 03. 0 . '. 0 O O 0 0 O O O 0 O O O O O 0 6 I 0 O O O 6 O 0 O 6 0 0 0 4 4 O 0 0 0 4 4 9 9 5 5 5 5 5 9 9 5 9 9 4 0 5 9 0 0 O O 0 00.000000000000000000000000000 .0000 0000 0000000000000000000 '1 1 Ill: Ilfm I 'I rl Inf 'IW-1 lzfff ff 10 Q Q QQ QQ QQ QQ QQ QQ QQ QQ QQ QQ QQ QQ QQ QQ QQ QQ QQ QQ QQ QQ QQ QQ QQ QQ QQ QQ QQ QQ QQ QQ'QQ Q QQ , QQ QQ " XIII I jj Q Q 5 RIHIBRUSUI . QQ Q QQ ,, " wh Q 111111 1 111111 tl 1 -Q Q .Q N Ulllllm S 1 .Q QQ QQ QQ . . . . Q.g..-.. .. .. .. .. Q Q. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. Q. .. .Q .. .. .. Q.g.. . . .. ..g.. .. .. .......Q.Q .. .. Q. .. .. .. .. .. .Q Q... .. .. .......Q,......g.. .. .. .. :I l IN Xl QQ QQ Q. QQ 0' QQ .Q " QQ QQ .Z IDR FPO S IQUIN UD .I QQ sv 'IIN Npum 1 I .Q QQ QQ eachtree St on the Vnduct N '. 00 " x 1 Q . Q QQ QQ.QQ QQ QQ QQ QQ QQ QQ QQ QQ QQ QQ QQ QQ QQ QQ QQ QQ QQ QQ QQ QQ QQ QQ QQ QQ QQ QQ.QQ.QQ Q . . g..gQ. ..,.. .. .. .. .. .. QQ .. .Q .. .Q .. .. .. .. .. .. .Q .. .Q .. .. .. Q. ..gQ.g.. . QQ " QQ I. LMNGFORD I' RN ICE ' QQ QQ " l Xl UN " QQ QQ Q- EXIIH' Ilklll'IHl-N .. QQ , QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ Q QQ QQ QQ Q Q QQ Q Q Q Q CCIXIPIIXIIXIQ XI XFI' QQ QQ QQ QQ Q QQ QQ Q Q. Q QQ Q QQ Q Q. QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ Q QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ QQ QQ Q QQ Q QQ Q N 0013 KNIJ Xl LIN NlXRlxFl' lil TTI R P00118 Q Q Q Q QQ QQ Q. QQ QQ QQ Q QQ QQ Q Q Q QQ QQ'QQ QQ QQ'QQ QQ QQ QQ QQ QQ QQ QQ QQ QQ QQ QQ QQ QQ QQ QQ QQ QQ QQ QQ QQ QQ QQ QQ QQ Q Q Q Q Q QQ QQ QQ . . .. ..g.. .. .. .. .. .. .. .. Q. .. .. .Q .. .. .. .. .. .. .. .. QQ .. .. QQ QQ .. .Q,.. Q II Imt 'hut' II Im! fun I ln' W .lr-ll BllNlll1'HN lo f-1" Q QQ Q.QQQ.Q..Q..Q.....QQ..Q....Q.Q Q .......QQ.Q....Q..Q.....Q...:::: ......Q............Q....Q..QQQ . .QQQ..Q.Q..QQ..Q...Q........ ,, O.. Q.. . g . Q - Q ... . 3 .' Q f . QQ Q . .. Q , , . Q ,, Q Q Q g Q 2 , . ,. . Q , . ,, .1 , 4 Q I - S Q ' . . . . -. 1 'Q' Q , . . . . . Q . QOQ ' 0 Q Q 0 O ' .g. ,Q , 3 Q ' ' Q' Q .Q ,ffjj-W, .'. Q QQ 0 Z Q'Q ' 2 .. Y ,, . Yfj -,YM .. , qfl-F Q . 1. Q ,. 3 Q 0 Q Q Q 1 QQ 'Q 2 Q ', Q QQQ .QQ 2 ' ' I ', Q'Q Q Q. Q Z Q'Q Q Q f Q -1 Q Q Q Q , Q , S QQ Q ', , I . Q I 2 'Q 4 J Q Q . A I 3 1 O . L A , A1 I? Q Z g . . ,. Q, ', - - - Z Q: , , . , . , Q Q - -1 - A. I x 1 . . Q 1111 A ,fum g Z, ..'.1X.1.Xl1l. XXI,Xl l. Og Q , , Q Q Q z .9 Qz. . Q Q. 'Q' 2 z 5. 2 Q Q.Q : ,O Q A, A .A. Q , ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, , ...QQQ........QQQ....Q...QQ....... , ,,,,,,Q,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, , Q............QQ....Q......Q..Q.. ,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, . ,Q.....Q. .Q.....Q...Q.....QQQQ... , , , , , , , , ,, , , , , , , , , , , , , , , , , , , .0 Q Q Q Q Q Q Q QQ Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q .'. "' 'Z 0 9 0.0 O Q . , . . 4 ,, Q'Q I H - 1 - ,' 3 11.f1.x1,1.1Q111,1- I'I- g .,. A , , A I Q , . . . 1 , 0 1 1 1 1 11 0 O0 O , Q 3 IN 0 li Nmx 1, .1 mx 5, V , ,- Q Q . QQ Q , , A A A : XX1 111-1.111-1111111111 1.1111111111-11 11. .111'x.- 51111, 2 'Q' 02, ,' . . ' -. - ' ' I NXIIII 111-xx 131111111111111111-111-111 411111 !:11L1-1 2 . ' 0 - 1 - . ' Q1 , V . ' O ' . .. . Q . .lI14I 11.1-11' 111111--1111 1. -11.1111-xx. XM- .1 Q Q 144 1 Q g -. , . . I . I 2 ..1I11I II1.Xl llIl1I.l. IJLXIJ Q . 1-1-111111115 111x111- -111e' 1e::111y 1"11'111lf 111111 Q 'Q' I - - . , 1 . Q 1 .11-1111:11111g111.-11. 1.- 11Q1 YI' 111 -1.11 11111 Q.. 'Q' I , , , ,. , . I' 111-IIN'-11. .5 Q' .Xl lil l lxlll'..Xl? ' .Q. g Q'Q Z Q 1 Q Y Y Q ' , .Q g Q'Q Q Q Q I Q Q Q Q . . Q Q Q 0 3 0,0 I , 3 : Z- : IL. 511- - Is Q:Q '20 L 2 . : Q Q' ' Q . .g. 11 P .. 1 2 'I' 5, Q Q . , ' ' ' Q 1l-111'111Q-1'l3 117 .lp11'1.l1Q ll1:11'111:11'Y. I 3 'I' . , - Q , Q .. -. .. -- .. -, Q NI:1111 .1 .111 Q: .20 I1111111-.1 1111-1-1l.1'v 01111. -1111. .1l.N Q: O 0 0 ' X 'Q' .'. "' . Q.p ' 'O ..QQQ.Q.Q...............Q......., Q, Q. ....Q..QQ..............Q..Q, ' ' ' . ' . ' 0 " ' . . ' . ' . ' ' . 5 0 ' . ' 5 9 5 9 O O 0 O 0 0 0 Q 0 O 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 O 0 0 0 0 O O C O 0 Q QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ Q QQ QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ Q... Q Q QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ 0 QQ QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ QQ Q .g. ,Q 3. 3 I 'I 'Z' Q v Q Q v Q Q H 4 A . V- - 1 Q g '. '.' . . . . I . . , - - A A I .g. .g. z '3' '3' rwlll' TH ':' ' 'iri V1 ' 0 OO. ' 6 3 1 ' 2 Z QQ . - Q . Q QQ , Q Q Q 'Q' .g. .3 E '- M - t 3. O0 9 ' A Q Q QQ A 0 Q Y . , .. , . 1- ff , . . .- Q .. ' ' Q' Q Q 0 . ., -. 4- , Q - ' . ' Q ,, M Q: 3 nl., 1-1:11111 H11-1111-1 l.111l-111111 .g 2 .. 3 .g. 3. , . i . 3 . 'Q' XX,Xl.Xl I 'U '. Q .g. ... I ,. Q - Q . - Q Q Q 3 2,14 A , 1, .,. .,. Q 4 I , -,Q ' ' ,:, z U11 ll'211l1 1111 .111---.QQ 111 1-.1151 11111--. Ill I Q QQ Q Q , . Q 3 'Q' 'Q' I1-:1s1 1-x11.'11Q11, I-.x1-1.1 ul':11I11:1l1- Ill :1 :mul 2 Q Q .. ., Q . Q , , ,. QQ Q .QIIL1 l1-111'l111111- I11l. I I11'luIx'1' 5104 2 OZ. 1111511 11111, .20 . O O g .' . Q Q A.. . Q.. 0 """""" " """""" ' 2QQ.Q.QQ.QQQQ.QQ.. ...Q.....QQ.Q. . . . 0. Q, .. 0 Q 0 0 . 0 . ' 0 . 0 . O . . ' 0' . . ' O O O0 0 O 0 O 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 O O D 0 0 0 0 00 00 000 00 0 0 00 0 0 0 O I 0 00 0 I 0 0 0 9 . 9 ' 0 5 5 0 ' ' ' 0 . . . . 0 ' 0 ' . . . 0 . 0 . . ' 0 0 0 00000 0000 0 O 0 0 0 00 0 l 0 O O 0 0 0 00 0 O O . ' ' . . ' . 0 . ' 0 ' 0 . , . ' . 0 0 ' . . Q 0 . . 0 0 0 9 .E E .E. . O .05 0 . 0 .00 O 3 Q Q Q ,Q ., .g. .g. Q - ,- - 1 , , ' 1 . ' 1 Z 'I' 'I' Q f -A Q Q Q Q Q , g 3 'Q Q Q 4, :Q ., . 1,1 XI . , 11 , ., VII I 0 Q .. ..I . 111lg.1g1- -11.11.11111-1' mg. Q 3 2 2 2 5' QOQ . Q.Q 0 ' . ' Q Ol- .3 .g. MI1111111. 1.1-1112111 -1- ' 1 '-- Q Q ' Q Q g Q 'Q Q .Q ,' 0 . . . . . Q ,O . Q . L . - . Q. l. , , .1 .g. 3 , 0 0 0 Q , QOQ , ,Q Q:Q : ,I 11'1lIlf1u! Illl 11,wlI1rl11' 11' I1r'111w ' 'I ljlf' ,-, Q . , .Y Q , , Q Q Q 3 1 1 : Q 1 'g' 'g' . .. - ,,, : g' Q 'Q H1111-v l1'1-1111111-111 XX: Illlll INLJ 0,0 Q.Q ,:, ,O Q 0 Q Q 2 , Q.. Q.Q Q, I ' .' .'. Q if .-. 3 3. 0 00 000000000 0 00 0 0 0 00 0000 000 00 O 0 O 00 0000 0 00 O0 00 O 00 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Q QQQQQQQQQQQQQQQQ..Q..Q.QQ... Q Q QQQQ.QQQQQ.QQ..Q.Q. QQQ..... ' 1 H111 llunlf' fl IIIIYI 'l'11'111If1l11-11 -Q HOOD lllilfs HOUR SI RX ICI Q .. 1 ' QQ .Q QQ QQ QQ QQ Q . ..g.. Q. .. .. .. Q. QQ .. .. .. QQ QQ Q.'.. QQ ..'.. .Q .. Q. .Q .. .. .. .. .. .. .. ..gQ. . Q Q QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ Q Q Q Coxnvlwlxfs QQ Q Q QQ QQ j OX N Xl RF QQ QQ Q Q QQ QQ Q QQ QQ Q QQ Q QQ Q Q QQ QQ QQ QQ ...g.QQ..............Q.Q..............Q.......................g... Q xx 1 0 Q. .Q .. QQ Q. .Q Q QQ Q Q QQQOQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ . Q.g.. .. QQ .Q QQ ...Q .. .. .. .Q .. Q. .. .. QQ .. .. .. .Q .. .. .. .. .. .. Q. ..g.. .. . QQ QQ QQ DR N II HOLBROOR Q QQ Q QQ N Q QQ QQ Q QQ Spvrulluulg Ill RPIIIIPIIII 0 Tons: IQ QQ Q QQ . , 1 1 H11 .. 0 1 . .. . . .. ...gQ............................Q..........,..,..,.Q............... I 1111 ' ' .g. .g. .EQ .,Q .g. .g. . .g.Qg.Qg.Qg.Qg. .g. .g. .g.Qg..g..g..gQ.g.Qg. .gQ.g..g.Qg.Qg. .g. QgQQg.Qg..g..g..g.Qg.Qg.QgQ.g..g. Q .z. .,. .g. .g. 'INV ll XRDY' XRF FU X Q . . . . Q 'rvt :mg ur t ll llnnu' ' Q . Q .. ..QQQ.Q.QQQ.QQQ.Q.QQQ.Q...QQQ.Q..Q.QQQQQQQQQ.QQ.QQ.....QQ..QQQQQ Q..QQQQQQQQQ.QQQQQQQQQ.Q.Q.QQ.....QQQQQQQQ..QQ....QQQQQQQQQQQQQ. Q . Q QQ Q QQ Q QQ .. . nomxlr B F0114 -' . 4 , . .. .. .. funn brmarws and Uvah 'O . l N' N ff Nl 'I Q. QQ Q . Q Q . . QQ.QQQQQQQQ..QQQQQQ.Q..QQQ.Q.Q.Q...Q.Q.Q.QQQQQQQQQQQQQQQQQQ.QQQ Q Q . . .,.. QQ .Q . .. .. .Q Q.0.. Q. Q. .Q .. .Q .Q Q. .. .Q .. .. .Q .. .Q Q. Q. .Q QQ QQg.Qg. . 0Klxl XNII IUNIIH . . Umor I ur. 00 .. Q Q QQ QQ Boonu r-.hum Moto! Inf' " Q QQ , X . . Q..g....QQ.....Q..........Q.Q.......Q..Q......QQ..Q.Q....QQ...,... QQ.g..Q....Q.............QQ.....QQ.....Q.QQ....Q..........,Q.0.Q0... , Q QQ . QQ Q Q Q Q QQ Nlckajack Mllllllg 81 Gram Company ' X Q QQ lQrm4'ru's mul F0011 5111 VN Har Ground Xhxl VERIBEST FLOUR I DIStFIbUtOFS SECURITY FEEDS ' Q Dairy and Poultry Feed a Specialty IX Q. QQ Q Q Q QQQ.QQQQ.QQ,QoQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ 'lf H 1 1 rnIHt1 QQQQQQQQQQQQ.Q.QQQQQQQQQ..Q.QQQQ ...Q.Q..QQOQQ..Q.QQ,QQ.QQ.QQ....QQ.QQ.QQ.QQ,QQ..Q.QQ.Q...Q.Q...Q.QQ..Q.QQ.QQ..Q.QQ.QQ.QQ.Q....,Q 3:3 Q X1'lJIlXl1X"" .Z Nmmx B mmm Q QQ . .Q .:. ... .g. .E. Q.. . . . . .. Q Q QQ Q Q..QQ..Q QQ .Q QQ .Q .. QQ QQ .Q QQ .Q .Q Q. QQ'.Q QQ Q. QQ QQ Q. QQ QQ QQ QQ .Q .Q QQ'.. Q Q Q Q .Q'...QQ QQ QQ QQ... QQ QQ QQ .. .Q .Q Q. QQ Q. QQ Q. QQ QQ QQ QQ .Q .. .Q Q. .. Q. QQ..Q'. Q Q. 5, c vm IXII XI RILHXRD X BXKPR TR NS . .Q .Q Q. QQ QQ Q. Q. . Q. . . . . Q QQ .Q QQ Q. Q QQ . ..gQ. Q. .. .. .. .. .Q .. .. .. QQ .. Q.,.Q .Q .. .. Q. ..,Q. Q. Q. 3. . .g.. .. .Q Q. Q. .Q .. .. Q. .Q Q. .. QQ .Q .. Q. .. Q. .Q ..,.. Q. Q.,.Q .Q Q.'..'Q.g..g.. 'I COXIPIIUINIS - Rl' N TRIBBLI' '0 luslnr 0 Nm: infun ll lfuplul l hun QQ QQ . QQ QQ Q Q Q. .Q .Q QQ Q QQ Q Q. .Q QQ.QQ .Q .Q .Q .Q .Q .Q QQ .Q .. Q.... .Q QQ Q. ..... Q. .Q .Q .. .. .. .. .. .Q .Q .Q'QQ'QQ . . ..gQ. .. Q. Q. Q. .Q .. .Q QQ .. .. .Q .. .. ..'Q. ..,.. ..'..,..,QQ Q. ...QQ ..g.Q .Q . Q . . . QQ FII'l0 H RUN XRF 10 Incorporated .Q Q .Q QQ QQ , Q .. .. Quality Prompt Deliveries Servuce Your Pitronage Apprecuated .Q . Q..QQ Q QQ QQ Q .. . Q .. QQ Q .. QQ .Q .. .Q Q Q Q.Q,....Q..Q...........Q....Q........Q.Q......'......'.Q......QQg... . . OO 9 I , . . 7 A 7 , . co, . , l. IS :Q .:Q ' ' ' , Q:. 0, Q ', Q 0 5. 2 .. : . . , , . . ,, 'g' l1l1lxIII'.XIJ NIHI.I', 2 3' . g Q'. ,O ... 7776 7777 0, . Qt. '20 :Q E0 . Y , - . '.' lar: I I ' Q' '.' 'Q' O ' ' O 9 Q.. ',' Q, , , . , , , . . 'Q' . ., , . ..-- 'g 'Q Y ' 0' ,:, .MIM I 4.1: lrllm- lui. 1 II1'lUlu'1' .n-1-wl .. 0, . Q - , A .QQ . . ,0, . Q Qs. : .:. t Q.Q 0, .0 .Q . 4, 2. Q QgQ QI. 0,0 Q:. 0: 9 9 0 C '.' '0 '. Q 0 9 O 9 'Q' 0 'Q .Q............QQ.Q.Q..........Qz ,Q.......Q..QQ.Q. ...Q........ ... Q.....Q...QQ.Q.................. . Q...Q.......Q..Q........Q.... ..QQ....Q................Q..Q... O 0 O 0 0 0 O 0 0 O 0 0 Q I Q O O O 0 0 O O 0 I 0 Q Q 0 0 O Q 0 O . . 0 . , . . O 0 Q 0 O . ' O . . 0 . . . O 0 ' . ' . 9.0 . .Q. ..........Q..Q..Q..... .. O ' O. 00 Q. Q g Q 2 2 "' 5 Z Z Qg. 3' 0.0 .' QgQ 'Q' '20 I 9 0 0 0.5 , .O Q' Q. Q Q Y 1 1 . . . . ,, . . .0. ' .0 Q q 3 . Q Q A . A J Q A g . , , ,, . : 0.0 6 .Q 0. X Q' ' .'. QQ , . . ,. , . . 7, Q Q . Q 3, NI vl.I'. X.. I Sl1+I.l-. X-1, - ,. 3. +Ol'-.H Qg. Q Q Q Q Q Q .. Q . Q . -. , - . ,A V .I ,0, IMI!! .lu1l4'Qll1ul4r lui, U11 lnllllxllutll XM. I .IQ 0:0 Q Q , Q Y Q Q 'Z : - Y . Y Q 'z 9 v Q Q O 5' ' ' ' ,Q -- -, - - 3 . Q 7 7 . . . .0 , . 'Q '- 2 " C0 2 -Y l . . I , . '. . 9 -9 - 0 ' If ff: I. . I.. lf: I. 5 ll 0 Q ' ' ' ' Q A .,. 7 .,. Q . . . oz. ': Q Q .:. Q:. .:. .:. .Q ... ... .,. X O Q .O 3 2 2 I .'. 3 A 9 O O O 9 O O O 0 O Q O 0 0 I O O Q . Q. ........... Q......... ., ggg,,,,,,,,,, ,,,,,'3g3,,,,,..- O O O 0 0 0 0 O O O 0 Q O 0 O O O O O O 0 O 0 O 0 O O O O O 9 ' O 0 0 O O O 6 0 O 0 O 0 0 O 0 O O 0 O 0 Q 0 O O O 9 0 O 0 5.9 ' . . . . 0 . . . . O . . O . . 0 . . 0 . . . 0 . .O 'Q' .Q.-........Q.Q...Q..Q.Q..Q. 0. 3"'00"""""0"' '0 000- 0 O 7 . Q 0' Q . 0 g , ,E QE. z S 4. .. . . 'z' ,., . . , .,, . Q.. Q' , A . . .. . ',' O -' A' . , 1 A 0 9 9 .xo :0 z Q QQ ,O , Q X ' . 0 0 .'. .!. . . z 3 Q . . , . , Qt. z : " Z fx- 4..m.I XX Ill I.:-vi-lnllxllwln-.I l:lIS 3' 'f :O 00 9.9 9. O Q . 0 .'. .'. 00 0' 1 ' . Q Q Y ' 2 llnlxlzmwl llIllIl.Im' ,. .Q ' ' Q' 030 3 Q 1 Q . . A 3 'Q' . , 0 'g' 'Z' . . ' , . Q .'. Xllllwxlm--I N-1x11-v mul l.11I- 0. 'Q' . 3. 020 'I I X 0 0 I . ' . ' . '. ' . .' QQ '.0 . . f. .- . . In Q X . ' ,- Q 0 .'. " ' . S., .Q 0 ' 2 2 ,Q 0 .. .. , , . 2. f : . . . . . . . . . , . ., . , . , .QO .lglvlwfn I!!-1 1j.uSln1l1g N1.. , ,XM ,:, .2 I II.Xll.XIl1lHllII.l..1-A. 1. , 0 0 9 .:. 0,0 . . , Q Q ' .,. , . . . QQ.Q.QQ..Q..Q...Q.Q.........Q. .0 00000-00000000000000-QQQ-Q Q O 0 O 9 O 9 9 O O 0 O O 0 O 0 O O O O O 0 O O O Q 0 0 O O 0 ' 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 O 0 0 0 0 0 O 0 O O 0 O 0 O 0 O O 0 O 0 O O O O 0 O O O 0 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 0 9 9 9 Q O O O 0 O 9 O 0 0 0 O 0 O 9 O O O 9 O 0 O 0 O Q I 0 O ' 0 Z 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 , , , 0 '. Q , Q , . . . Q 'z' 0 . - . , : '. ' ' ' ' ' 0, .:. I'.rI:lTvIlrI.Q-vi li'I'- I11..,q-p..:p:1f'1l 1i'L'- 0,0 3, Q:Q QI. 0:0 3 . 7. 0. , Q . Q' Y Y -Y 3 '. ..NNY.,!'1' BI.XHIl'.'l 'l , S1 . '.' . J . : Q Q 4 . . 3 . Z Q ,S ' u N ' .:. 0 .:. Q v 0 I z, , , ff Qz. .g .: .Q 7 '.' 'Q' Y-I lllllulu NIUIILN-Y Q' X Y . Q .'. ' Q'Q " Q A . 0 Q ,, 7. . . . g X Q'. 0 4-1 XIJIIIVIYII NI.. N. NX, .el .I-'11--N .Xu .XQ Q '.' l X . 2 Q . - . . -3 wg 3, Qt. 2 hon- .Lam . L. z Q .. Q - . - Y . .- 0' x"1l 1' ' S S ' 3 f- S ' r ' xxx 11.51 l'1HlII'lH rn.. xx..11.1 : : - """' " '-- - V- " V' ""' 2 Q. . . . - X , . 3 Q ll11-1l-- I.Jlj!!lHI1ll lH.II 3 00 'Q' N -., . , Q 1 . . . 3 .O 3 1... l'.Il:--xx.-ml ,XX-'.. N. lu. :xv I.--v1I.x:xrwl . 00 . --..- . 3 .. 3 l'lw11-f JA. ,,.... Q QQ . . . , I I I . 2 Q Q 0 3' - . - . 2 'Z' 2 .XQ NI .X . 15-1 1 Y14..lN 0:0 0,0 Q 0:0 . ,, .QQ ... .. 3 . . Q 070 Q Q 'Q O C 0 O C O 9 O 9 9 9 9 9 O 9 9 O 0 O O O O O O O O Q 6 0 O O O 9 O 0 O 9 I Q O O D O O O 9 O 9 C 9 Q Q 6 C 9 0 O . . ...Q..Q.QQQ.......Q...QQ. Q . Q..Q...Q.Q.QQ..Q.Q.Q..QQ..Q. Q f'lI4 Um' llzl fl 'ffl uufl 'l'1" l . Irm- .............................Q...QQ..Q........Q....QQQQQQQQQQQQQ .. . . .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . . . . I H1 DUN KI D DRI f 10 ln Sl upturn 'Spa 1 ru ul . ..g..g.. Q. .. .. .. .. .. .. .. .. . 3 . . 1 1 . . .. .. .. .. .. Q.,.. . .0..g.. .. .. ..'.. .. .. .. .. ..,.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..,..,..,.. ..,.. Q. ..,.. . .. .. .. .. .. .. . Q. . . .. .. .. . .. . Q .. sl NNIIINI IHDRUX I Nl 1 Q .. . .. .. .. .. . .. .. .. .. . .. .Q .. .. . .. .. .. .. Q Q. .. QQ Q QQ .. .Q .. Q . . .g.. .. Q. .. Q. .. .Q .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. Q. ..,.,.,..,.....,.....,Q.,. . ' .g.Q'..'..'..'..'..'Q.'..'..'..'..'..'.. .. .. .. .. ..,..,..,..,.. .. .. QQ ..,.. .. ..,.. . Q. Q. QQ Q QQ .. .. QQ .Q QQ QQ QQ Q. .. Q QQ ll . XLLPN L0 Q QQ QQ .. QQ QQ .. QQ QQ QQ .. .. Q. .. QQ .. .. .. .Q.'..'...QQQ...Q...Q.......................Q.........Q....QQ..... Q Q Q Q . ..'..'.. .Q .Q .Q .. .. QQ .. QQ QQ QQ .. QQ QQ QQ QQ QQ QQ .. QQ QQ QQ QQ QQ QQ QQ QQ ..'... .Q QQ .Q QQ .Q Q .. .. .. QQ Q QQ Q QQ Q Q Q QQ .. Xlllx N .. Q . .. .. Q. QQ .. .. QQ Q QQ QQ .. QQ .. .......... .....Q.....Q.........QQ..Q..Q..Q...Q..Q..Q.......... , Q QQ QQ QQ xllxlil' D ll 'T . . re Nifllifllllli ll sllllllllfi ' oo ' . . .. . . .. QQ 0 QQ 0 .Q 0 ....Q...................Q.QQQ.Q.Q.Q...............Q.Q......... oo.....Q.............Q.....QQQQ.........Q......Q.....Q...... QQ Q . mllll Bllli. Coal K Tnmwfv ' . .. Q .. .. ' l OIIIIDJIIW Q mul unll rug I,lKll1H1 .. , N .. 00 QQ I 11 Ill Q QQ QQ .'..'.. QQ QQ QQ QQ QQ .. .Q .. QQ .Q .Q .. .. .Q .Q .Q Q. .. .Q .. QQ .. .Q .. .. QQ .. .. . - .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .Q .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .Q .. ..'.. .Q .. .. .. . Q. Q. .Q .. 0 Q . . 11x11f11x11 x , .. X FRIEND .. .. .. . .. ...'...........Q.........Q.....Q.Q...Q......................... ...0..,........................................................g... .Q .. .. .. .. .. .. -f fCJUlJIlUfXfq .. . .. . " Y .md NIR5 I. FU .. .. .. ...,..'....................................................0....g..'. . ..g..'..0..'..0.. ..0.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. l'11111 1 1 1 ...a ................................ ................................ . 11 . ............................ . ................................ Q . 00 . '. 'Q 3 . 0 . 5 0 OO 1 3 0 Z X, .:. : .:. , .,Q 0 Q.. X - ' X . Y V Q mmf' ,11x11.x ls . 11,11 , " ' R ' URI? Q, ' I .. 4 Q . Q 'IL 1 0, I 0 ' 3 - oz- f 1 - Q.. if W7 : ..Q X' 5 O 0 I ..' A Q ' ,' . Q 3 '.' I '. . , ' 2' , , ' ' N N 0 O0 " 3 . Q . 3 2 , . .. 1 1 1,. Q . Q, Q ' . 0 O , . , .. .. 3 . g l,Xlxl.XX1bHlJlIl'.l4-IIIN .2 . I ,..' ' Q 0,0 . 0 ' - ' Q Q .'. . 3 . g 'Y' --1 A - "' 'Z' . , - 1 1 ,:, loam HHH I',I.l. XIlI1l. l1lJ, 1. ,- WUI I1 I lll1HXlf1l. ll I l.l,f I I ll,ll .j. . . .g. . ,-, 2 0 3 3, . z - z 2, . I ' I 2 Q , 0, . , . , 0f . 1" '.' . Q.......... Q-I-gf--,--,0-.0000 0 ..ooQ........................... 'O O 0 0 0 C Q 0 0 C 0 .O.. Q 1 .0 -.'.- Q". ,'Q Q,"-1 0 0 C O O C 0 .00 Q 0 Q Q O O O O C 0 0 O O 0 0 O O 0 O 0 0 i O O 0 O O 0 O O 0 . .-. ......................... A................................, 'Q'. ..QQQQosQ 0000000000 0 0' 0 -.Q......QQQQ......Q.QQ..Q..Q... 4 ,0 : Qi. x .g. -, .. x 2 X. . O 2 . . 4. 2 ., . . . Qx. 2 - - f : Z . ' 1' 1 ' " .' I 3, , . 2 - ll. .llli ' - ' , .. Q' 2 " 1 ' X f .,- .g. . .,. . . . O O ,'. gg 'Q' ffl: 2 2 2 .. . '. ., Q ': Z 3 I. Ll . 1 3 .. 'Q , . X . , I I 2 g x , I, 111111.11 5111, l1,1,,,1 5111111111 1 , Q.. .x. . - . - ' .- - - 1 .' j. I..1n1i'1l 111:41-1 I ulvll-A vlxlm' 1 wlulllllulwll 0,0 . . 0 . 1 f ' OO 5 Q 1-111m 2111- 1111111.31111 xx Ind- xx lvzxlwl I". 2 2 I ,!. 20 3 Q ll I1111 1,1 111111 1m 11, 11111, 11 1,1 11111 I 1 g , Q ... Q , Q ' , O ' " it 1 w ' V1 Y Q0 ' LUUQF-W ll I' Bl ll ll QU 2 1 xll 1 xl 111111 'I' ., 1 1 1 1. - 1 1 . O . . .. . ., .., . ' O O Ox 0 . 'Q' . . C O .g. 3 .,. Q.- . ,. .-. .3. . ...... ..................... . Q., ............................. 'Q' ..................... .o....o......................... ................ Q .......................... .--.. '.' .Q..QQ..Q...Q..Q. QQQQ QQ Q ...QQQ.....QQ.....Q..QQQQQQQ.oQ. A Q - 0 z .:. .:. . 0 z .:. .:. 9 O0 00 , . . . , . . Q .. 0 . . . 0 O Q Q 7 . 0.0 ' 0 3 Q 9 0 3 2 2 X, 9. , - vf-Q O 0. O 0 J 1 . . Q f Dfw . 0 . .. f . .Q . A f A -1 3 3 1 . 1 ,, 1 g . 0 2 ,. z. , . . , .,. .. 3 .'. .' ' '. . QQ . .- ff . 5 O. . 0.0 , . . g 0 .:. .'. ... 3 . 1 . - . , 3 , O.. .. Q 1. 1 .' 1. . 3 g 2 Q.. : ,' 'z' . 0.0 O . . g . . 3, 0 . . . . 0 4 3 . . X 0,0 Q . . , . . ,. 0, Q '.' . , . O.. . .. Q . . ........................... . O... ...................Q......... . ................ ...... .... . ................................ . ........................... .. . ............................ . . ............................ 1. ..Q........................ . 0 Q'Q . . z ., : ,., . . . Q . 0.0 0 OO , . . Q ' '. ' .. Q . . . Q . . A . . 5 : E 2 . . V ,XO X . . . 1 - ,Q . 2 CO ' I.lI' IS I I ' 1 -Z' 2 Q . Q . . 2 . 2 .., 0 . 1 11- - 2 J. X ,x, W- 5. .0 2 f .x. . . 'f : z 'z' . . .,. .. .,. , , , w Q wr. , .. . .. ' K- . IR l R - 0 . 3 . . 1 .. . 1 1 1 3 3. .,. .g. , . . . O. O Q Ox. ., . A 2 Q 2 2 ., 0 .,. .:. : I Qt. .,. . . . . 0 ... .,. ,3, ' .R .'. . . . Q0 00504000OOOOOOOOOUOOCOOOO O O 0 O0OOOOOOlOOOOO0O0bO00OOO . ....................Q....... . . ............................. A Hn llull Irrrl 111111 'I11-1nlj1f1l11' .N .. .. oo .. .0 .. .. . . N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N.N 4 Bm klu .ul I lumhmg.: I 4 muff f0llllhlllW f I Xpprnu I N . .. .. ..'.. .. ..'.. .. .. .. .. .. .. .. .. . ,. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..g..g.. . . N'N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N NON... . .. .. .. . 14151 .li 1 1l"'l 5 1 0111! 1, unix lyrmvrms anal 1 vuh 1 .Q .. .. .. . .. .. .. . . . . . .. .. . .o .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. . N... NON N N... N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N'N . . Q. . Q. I KNIPBHI IRULLRX C0 .o N lfrm 1 rn s I' luur brmn .. Ilan lfrun mul 'Shorts . .. , .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .NQNNNNNNNNN..NNNNNNNNNNNNNNNNNNN. . .NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN. ' . .. .. '5 If ll'l' 1 ua lmnfrul Iulnmvlnln .. 1 pmrmg .. .. .. OO 4 Q. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. o . . . N N . N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N.N o . ..,..'.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..,.. .. .. .. .. .. .. Ng.. . . . . . ...N N N N N N N N N N N'N N N N N N N N ...N N N N N N N N N N . . . ..,.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..g.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . . .. o. .. .. .. .. . .. .. 4 urvm lfurhm ru I' una w bran vrn UI' Y F PI XI F . o. . .. .. . . .o 'NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN. oNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN. . .. . .. . .. CCNIPI H11 X IS PI' GFII' RI' DMUNII . .. .. .Q .. .. .. .. .. 1 mu C1 H O Q. 4NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN.N. I um .. .. .. .. .I Wlll Llf R PRX ICF .. .. .. H fJj71HIIH7ll .. .. 0 Tu u Uusla r slllllllllt .. N .. N .. .. .. o. o . . .. .. .. .. .. .. . . .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN..NNNNNNN..'N . N... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ng.. . XIIIX N ff 'NIR E B nolmvlo o. .. . .NNNNNNNNNNNNN'NNN'NNNNNNNNNNNNNN . .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. . No ................................ .............................. . .............................. 3 . . .. ......................... . ... .0 ,-, . . 2 .'. . . ob. 3 , : , . o V 1 ' "v ,' 5. .- 1. 3 - g '.' fUllll.llll.Xl.N nl . O0 0 9 ' o o , : ' 2 - ' ' . O Y Y N Y 1 Y 0 3 1. - V ' ,., , ' ... 1 1. 1 t z , 1. . 1 1 1 1 . 3 0 . .g. , : , 3. ,., - 3 ffffflnn fm x. f.u1l11ffrfQ1fq 11111 lnlfflfrr 111 Q 2 l'l'.,XI.l',l.5 IX 2. N . , . 3 ' . . .. . gf . . . , . . 3 . , .. ,, . . . '.' . , . , , . 3 . ' ' ' 3 . . ,. , . .j. .- -1l 1.15 LU! ll.Hl.N'l h.nler 'z' , . - . ' '. o'. - ' , Z .'. 2 -' ' ' Q .,. g .' . ' 4? I 'N' " ' I-w n-- 'X A 'I Q 'Y-V ' 3 nvlnwl- ...1 1. , 3 .x1.1..l-rw .xl ,-H.lfIl.w'. ,11.wI.-U11 .uni g . 0 ' . o . . , . . .:. '.' I I..':+111x I'l..u1 , 0 ' . . . Q . N , 0 " A ',. ,, - . ' , 0 . V ., ., . . Y O.. ..u.,l I..11l11.4 I..i, Xrl.1n1.n.1-1. ,. 4, g.A,,,., Him' ,,,,.,, ,.,I,,5 5.4 N H Z . . , .O O . e . ' 2 f. 0 I' . ... .. .........,............. . ................................ O0O0OOOOOOOOOOQQQOOOOOOOOAOOO O Q QQIQD6000OOOlO0OOlOOQ900lO000.0. . .............................. . .............................. ............................. . ............................. . . . . . . N . g .3 Z . O0 ' Q O 3 ' . . oo Z '.' 0 g ... . . . . g . I H . I C ' . U. 3 ,. N-I . X . Y . - Q N . - . , 1 . g .' ' ,. l 1 . ' .SO 1 1 IJ : 1 1 . N - 3 : 3 . . N . .. . 1 . . . 2 VI, l-, XX.n'4'!4'!. fmflr. ' ,0 0 O0 Q O O ' . 0 0 . . N - . 0 z Z 5. ' f ' ' '.' I' 'A ' .' I .' ' Z 2 . . . , . Q . . . . . .'. R' ' 'Q ,,,, . ' Z 2 .'. gym 421.4-Linh' luhlll ' . . g '. . . .. g . . : Q 0 Q N . . . . n 'v' . . . 0 X.. , , 5. IMU114' XX -Nl Ell.m XII.lH1.l, lm. . I ..w.lI .XX-. I..1lx.xx Hr-I Ile-13111. j ' . Q x 0 . . .. 'g' A 2 A OO ' 'O' O 0 ' Q 0 .O 0 0 ' .'. I 3 . . .. .3 g' '. 2 . og. ' . . ...Q............................ ............ ................... ...'.o...........o...o......... . . .o.o............... .......... .. ........................... ., . ................ ............. . .................... ....... 5 :................ ........... 3 .:. ':' Q z . oz. 2' . : . 0.0 OO. Q O 3 ,.. . . . . . Z - - - - ' . '. J 1 1 w Y ' . L, . , . .. . .., , , , F- - , . . X . O OXO O A A A L A I 1 O . , . 0.0 X 0 O. Z 1 f "' ' N ' J. N . . . . . 1 J 4 L A. A A 0 O Q . .. . . . . .- . 2 .'. ' .S S' . ' ' 2 Z ' 2 3, I,.ll1lXln4-'ul lllglnxxnx .nl 4'IIll'I' Ilxll 0, , , 2 ' O 0 O .. . . . g , ,, ,. ,. , . .O . ., ' ' . f '.' I4II.I.IX1- NI.XIl IX g 3 - - - - 3 .g. '.' . 2 ' 'I' I ,- - . '. X Ile-lllluuj lim., XIl:IlI1:l. 4-Ll. .0 0 WX Il',.U lIll.l',l'. l.IP.XIJ : . . . . . . 0.9 .x. 0 O 9 0 O ' ' . . . X . . . . .' : 2 . . 0 2 Z . ' '.' . . ' o...........o.o..o.o........... Q f'0000'0000'000 40 Oooooonoo .. 5.........o........oo.........., ..o.oooooooo.o.................. 00000000000DOOOOOOOOOOOOOOOOQOOO '9...9.5.9..9.".'.55.90990000 O 000O0000OOOOOOOOOQOOOOOOOOOOQAQO ' ...'..''.'.""'55'999.'0'.0 0 0 0'n .:. 3' '.' g 9 0 .g. '.' 'c g 4 0.0 . , .b . . , . .g. .'. -.Q 2 - A up 1 1 ll-' "rs - . , . . . . ,. ,. . g g , 1 . . .. . . . Q . . 0 O 0 ' 0.0 O 0 ' 2 0 9 . .' 2 ' 3 . . .. ' , '.' "' 'Q 2 Z ' ' - . N411-NNN . . Z Z 0 . N , N . . , 3 ' ' '.' ',' w 1 1 - g 3 .. . 0,0 1 1 1 1 . g g 3 .'. . . g 2 O 0 l . . , . . 3 'XII I . . A . . . 1 1 I z 4 1. .. A 3 , O O . O 0 D . . 5. 3. , . , , . 0.0 O 0 ' g - - .g. . . Q . . 0, 0.4 .0 .0 ' O0 0000005000OOOOOOOOOOOQQOOOO 4 0064000009000 99 0909900000OO00l .............................. . ................................ ' Un: lllmrlrr fl rlrul 'l'r1'1n!u fin .NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNs . .. .. . .Q ff uf: r B max . .Q Q on oe on . .Q .. .. .. .. N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N'N'N . . . . N'N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N 0 Q 0 O.. Q. ,I , I on .. THI' PNPLINIA Ill PPF N H I 1 lllSfIfl lun ur ll ll llflllg .. .. .. .. .. N .. . ..,..'.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..,.. .. .. .. ..,.. .. .. .. .. ..'.. .. ..'.. ..g.. . . ..g..,.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..,.. .. ..,.. .. .. ..g.. .. .. . ..-.. Ng.. . . . . . . . . . . . . . . . . .. II RX DXIL BRO IN! I' .. .. .. :I ual lu 1 Furl Url " Lumlwr .. .. .. .. . .. . N .. ' 0 . ..... .. ..,.. .. .. .. .. .. ..,.,..,.. .. .. .. .. ..,.. ..,.,.. .. .. .. .. .. ..g..g.. . Q N'N N N N N N N N N N N N N N N N N N N.N.N N.N N N N N n.N o . 0 Q Q XRKQ BXKINF C0 IPX Y 1 lvl 1 1 1 If .. . " lfrvml uw f ahve Q. Q on on 0 f o o N,N.N.N.N,N.N.N N N N N N N N.N,N N N N N N N N N N N N N N.. . . Q. . .. .. .Q Q. .. . .Q ou .. of .. .. . .NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN- . . Q Q oo . .Q XII I I RRP ss s1UKl s .. .. . .. .. .. .. . on Q .. . . . .. QNNNNNNNNNNNNNNNN NN NNNNN N NN NN NN Q NON N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N Q .4 - Q Q. L4 uns H fllllllllgllll Seed lo S4 mls Hull: I Iunls .. u. Q. .. .. .Q .. .Q .. .. .. .4 .. . N'N N'N N N N N N N N N N N N N N N N N N N'N N N N N N N N N . p N N N N N N N N N N N N N N N N N N N'N N NON N N N N N N NON o Q. on O: W1 Built IX la lm f ,us 1 'IITPN 'lulu-s .. Q. .. .. 0 .. .4 .Q .Q . .4 .. oo I llllf I I I :mils I 0. .. Q. .. Q. .. .. Q. eo Q. Q N'N N N N N N N N N N N N N N N N N'N N N N'N N N N N'N N N N Q . .. ..'.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..g.. . Q .. Q. . Q. Q. Q. .. 4 .. .0 . .. . . .. . . oo 4. .. . . .0 of Q 4 Q Q o Q CXOKIP1 IXII XT? wlv- ur1'11.1l upplw 0 no on Q .. Q. 4 . Q Q. .. . .4 on 0 . . ..g.. .. .. .. .. ..,..,..,..,..,..,..,.,.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..g. If 1 fluff ................................ ................................ .............................. . ................................ I 'g .:. I 9 0 , . 3 .'. "' 2 0. 0 '. O. . .1 3 . ' . ., . " 4 , , J S N . , I . , .. . . A , cm1l1.1. ,I . 2 ,. my ,, I ,s 3. 0 2 'I 0 . 0. , . : .'. -' - : ., . - 01. .. Q . sf "7 ' 0 og. .,. . . , . . g . z OI-' 3 ':' , - ,N N '2' ' Y' 'IM ' " I' '10 " 2 I ,Z .. . A.. L . . f - .'. g 2 . g 5. Q,- - N . 0 9 - - .v .. 00 ' ' ' . . . . .1 g J. IU. 2.14 , ., ,. . , .. . ' w 1 ' Y ' . , . . , . , ' - o 1 1 J A . 2 ,, ' -- ' r- - '- 0 Q 2 - XI4lI.I-.N IN lII'..Xl.I HI' .XlI..XNI.X '.' . g . . 3 .. -, ' . 3 '. 2 ' g 2 , 3 .3 0, ' 00 Q . . f .g. , ..... ....................... . '-"""""""-0f'-'-""'-"" '91fffffzffffffffffffzffzffffffff' .. .......................... .. ,. ................................ ,"""'-'--0---" '- -f-'f" O: -.'. ............................: .. . . . .. . . . . .. . . 2 3 ,. .,. ... 3 A . . .f -- I, l,, 0 g g . I fIIIlll4I nf If fl Ilff 1-N o .. , , , H. . .. - ' ' YUIIIIIIIIXIA Ill ' ':' 'S' 'I' ' 'I' .. , , .. . . Z I.rlfw,11v,rfffrul 'Z' 'z' 'z' . . N - - . w - .. I 'I' 2, ' . A N A . 3 , . . . .. , , 1 . . Oz. N 1 1 1 , : : 2 9 J A A . Ax J 9 0 , . . 1,--lv., X N XX m X, YU- . .. . .J -111.11 WI. W. . ll IIA' .l N In . . - .. - - . Z , D 2 .f. 3 O - g ' -. ' v . I' . g 1 I 2' .:, L. A- . , . I . Z , . . . . : 'Z' 'I' I . . 0 5 0 . ,. 00 3 , . . ' . , I ' ,, . . ', 9 1 If: l.A.nl.MI1w- X1--ml.. , A I-nrxluf-1 . l-IAN- N. fl . I..nxxn hm.. ,: . . . ' . . O 0.0 0.0 X' 'N - 0 0 ' . l . ' O ' IIHNHI HI' VI"H'-I- "-'- . N-wx . Ira.-wllmrf-1 .nn-I I IIIIIIIX N11 v-I1-W - 0 ' O - ' : ' : . Q .. . . . . 0 , O. . , . . . ... .. . . " """"""""""" 'O ' ' Z . .................. ........Z ' ..'......... 0... ..'.'..... Q 00000000O00O0000l000000000000000 . ..................... .... . . . . ....-........................... , """""' " ' "' """I ................... .Q ....... . . . , 9 ' 0.0 . . , . . , 0 0 00 . ' 0 . . , , I Z 'g' S' . .5 .,. ,:, I 2 .' 0 v - Y . , .. . I . , . . . . N . - . A-L , J A . . . . .- ,.- ., .t - , 1- ,. , . s .1 lu . 1 -, ' ' , ooo . ' 0 1 n vu v 0 v 4 1 v . - ' I -,Q 'g' f . . UI . . . . . 0 v v 1 . 0 00 Q.. - 1 . 0 ' . I. , ' ' O 3 fl - 1 I1 ' - 2 0 hflfwfrl lull, Iululf I IMI:-fl Hi nfl ' 0 0 . ' 9 . . 3. ,:, 4 'ff 'R' ."' Z . I XXl.I.l Ixl.l. Nl,l.X ll l. Q I 3 ' 2 N . , . . I -. . .., . I A .:. N!Il10..il.1 III xx.-II XIIII lmzlll 1 III-. I 2 XX X, LII 5, .j. f . . .. . . I ' ' ' UI'I"X III XI 'III' 3 . .. . V 0 0 . . O. .:. I . . ., . .g. 3 . . , Q . .0 J, ' 0 . . . . .g. - . . 500000 00 . 0 0 0' ,.. . ...... ' 0 0000000000000000 000 0000 0000 ................................ 3,ggggggggggggggggggwgqgggp-,:, .. ........................... . . . .............................. . .Q .,. .g. .g. 0 0 0 I . ' 9 0 O ' 9 0 O 'g' o . . : -:Q -:O 3. f ' 1 X ,. , . , .4 02. 4: .' L I I 1 I : A 2 3 ,. . - . Z. 4 2 ' 0 Q. 0 0 . . . N . A 1 - '2' 2 'S OIY 2 3 HIf,I.'I lnl In HI 3 . 'X . 0 0 '50 0. . ,Q of I 14 u 1 . w v w .zo - - pw . '. ' - . . " . , . . . . 4 . Q ',' ' ' pu 0 , 0 O 0 ' 0 9 0 .Q , - .0 1- of .3 XX A, I ,nm 3 , I .-, .-. ',- ll'.l.,XX.X.n.Il1-.IJ I .jo I . . -- . . . 0,0 ,Q .2 .vN.Xl1lnun.Xu-num' -, . 4,0 1- . Q: .O . of. 3 IJ.. 4.gu'm-rr N.. N, XX. .XUIil!lT1l. mu. ' .3 ,XIIJXIA :: 1.mm.1x . . . . .g. g. .3 g 0 0 0 0 v . . . . 0 o X X 9 OO 00 00 ' v . . .g. .g. .3 .g. 4 oaoooooaooooooooooooooooooop . o 0ooouoooooooooooQoooooooeooo o 0 0000000 0000000000000 .00 0 00000 000000000000000 .0. I'fH ' Uni llIl7Ill'11I IIII I ' lr: If vfl' QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ H IINNIK IIXIRI 1111f Q QQ QQ QQ Q Q QQ QQ QQ QQ QQ QQ QQ'QQ QQ'QQ'QQ QQ QQ QQ QQ QQ QQ QQ QQ QQ QQ QQ QQ QQ QQ QQ QQ QQ QQ QQ QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ Q C UPI III! X I ' RI I. Q Q Q Q Q Q QQ Q Q Q QQ QQ QQ Q Q Q Q QQ Q Q Q QQ QQQ 'QQ Q Q Q QQ QQ Q QQ Q QQ Q QQ QQ QQ QQ QQ QQ QQ QQ Q Q QQ QQ QQ QQ QQ QQ QQ QQ QQ QQ QQ QQ QQ QQ QQ QQ QQ QQ QQ QQ QQ QQ QQ QQ QQ QQ QQ QQ QQ'Q . Q. Q. .. Q. .. .. .. .. .. .. Q. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. Q. ...Q Q. .. ..g... Q QQ XIIIIIII X QQ Q Q . XILXNTK Xl UF O QQ Q Q QQ Q Q Q QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ'QQ Q Q QQ QQ Q QQ Q QQ Q QQ Q Q QQ QQ Q QQQ Q QQ QQ QQ QQ QQ QQ QQ QQ QQ QQ QQ QQ.QQ QQ QQ QQ QQ QQ QQ QQ QQ QQ QQ QQ QQ QQ QQ QQ QQ QQ.QQ Q UPI! I1 X Q QQ " FRFII TIN LUR I . ..g..,..,..,.. .. Q. .. .. .. .. .. .. QQ .. ..'.. .. ..'.. .. QQ .. .. .. .. .. .. Q. .. I 1111 1 I 11 QQ Q Q QQ QQ Q QQ Q Q QQ QQ QQ QQ4 . ...Q ....Q...........Q.. Q ....... ..... .Q.. .. Q..Q . QQ.. Q........ ..................Q............. ........Q...........Q..... Z' 5' I' 'Q . Q .:. Q. .3 ,- . . .g. , z, .,. . Q .g. -,Q .g. Q, Q:Q 'I Z, :Q O ' Q ' .. , . ,, , .. , , ,. , . , , , . . , Q . 11. .. 11 '11 171 Q '.Q 1... , . v ,. 1 I .' Q ', Q ,' Q ' 'Q' 0 ' ' 1 11 ' -le IT S' ' g Cx , U H, : 2 .Llc 1 IU! UL 111 Q .1lI. : .,Q 1 1. .11 , .. - - ,Q Q ' Q ', . .Q , . . 3 '. 2 I , Q 1 1 XVIII 1 111 1 ' '- U 1' 1' ' .1 . . ,:, . . I II-1.IIII. 11,111 1 Q. Q' ,., 3. 3. -, .QQ , .0 g lwQIIQ 1 Q y I 1 .Q 1 I I , Q . Q - Q ..1 3 l.111l11 Xl, I X!1,1l11.1. 41.1, 2 3 Il IN Illl A . Z , , Q, . 2. .g. -3- .3 -. 0 Q' O . Q . : Q g . .. ,. ', .,. . . .g. -, Q' Q, . Q g . . . . Q .Q..Q.. . . .... ... ..Q. ..Q...... . ...Q........,.. .. ....Q..Q.. QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ 'Q'QQ QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ ,.,...........Q................. . ..............Q. .... ..............Q ...Q............................ .....Q........Q...............Q. 9 0 .,. .2 . 2 QIQ .Q 0, Q, . . . , . QOQ QOQ ,., 0,0 ' ' 0 Q'Q 4, , ,Q Q ' . 0 0.0 .OQ , 0 z . '20 Q' 'Iv 'Q 3, : .. QI. . , , , . . 'Z' C. 7. .. 1. S .' QI' . .. :IX .S .Q Q'Q ' ' " , , .,. Q Q ,' Q Q' Q Q ',' . Q , w wx- rw w ,'w Q , 4 0, Q' , t' Q , --'- - -- Q , 1. .. . 1 . . .. . , . Q' Q,Q 0, gc 6 0 5 ,. , .g. '.' Q: 111 1'1:11111 1 113 1:1111 I : '.5 E' . . , I .. , . Q . . , 0.0 O 0.6 . Q Q g .Q ' Q Q , . . 2 0 3 ' Q.Q ',' Q Q ' 0 0 ' 0 Q. , .. Q 2 0 2 Q' QOQ , Q. 2' Q .g. Q, .3 '.Q ..............Q................Q A . .................QQ.......Q... ..............Q................. ....Q.......Q.Q................. 00099'9999'9'999'9'.'999"59.9 9 00000000000000O0O00OO000O00OOQOQ Q,., , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , .QQQ...,..,..,..,..,..,..,.Q...,..,..,..,..,..,..,.....,.Q,Q.,..,..,..,Q.,.Q,.Q...,..,..,Q.,Q.,. . , . Q .,. 3, Q.. : Q Q . QQ ,O ' ,' X ' 2 ' 00 . 0' . 0 5 0 4 0 00 . Q. Q Z Q ' ' 00 'Q' 0.0 'O' g . Q Q -.Q-Q Q ,, Q. J ..Q-, Q. Q 1 S Q.Q 5 I .Q .. 1 00 0 , . .. Q ' 0 0 ' Q Q ,. 0 O I ' Z ' Q' Q' '. ' ' , 1 1Q,Y Q 0 Q O6 'Q' 0. 0. . , . , Q, . Q. , . . Q , . g ,, , - . QOQ QQ - w Qw w C Q' .Q 2 0 . , . . 1. ' 1.'. Af 0 , ,A . Q. 1. ,YJ 1 'Q' fo l A 'Q' . , . . . . , . Q Q Q ', I -Q -Q Q Q Q'Q Q -Q -1 - , ' Q - - II II 1- Q .3 ll1.XXlx lIl.IX IIII, 111111 .. A A A Y A I A., , A I O: Q ' Q , O ' 0 , . Q Q Q ' Z Q'Q 0 .QQ O0 0 : Q ' Q 0 'Q' 0.0 .0 . , . , Q . . . Q I ' Z ' Q.Q ,' ,Q Q Q...Q........................ .Q ,O ....Q........Q..QQ.....Q... Q ......Q.........Q..Q.....Q.....Q Q ...Q....Q.Q..Q..Q............ .........................Q... .. . Q..Q................Q.....Q.. .....Q...... .........Q....QQ. . Q. .Q...Q...................Q... 0 O 0 'O .z. z .,. 5 0 00 . O O : .0 O 0.0 O ' 0 2 Z ' 'Q . .Q Q' , 1 v 5, -IQ CO I- IS 'IQ : 6. ' A " " I 0 Q - 0 AQ' . 0.4 : : - - 0 Q O : ': - Q . , . '.' -Of-- . . - . .Q ,. .. .,. . Q . . . , . , , , , 'Q' Q' 'Q' SQ Q 1 Q Q - 0 .Q. ... Q .Q ,' . , 3 Q Q 'I' ' A '. IQ 2 . I 1 ,Q .g. 511.1111 l.1Q111111f g O 9 0 4 QQ 4-1 Q,--1 X' , 0 . . .11 . . ' : -'J NlNl1lI1ll.N I. . : xx Q 1. 111,111,111 1 x 1-,111111 .- " ' II 1 1-1 ' : 1. . .g. I P .g. .:. 11 1 . 1 . . ' Q Q 1' Q, . --Q . Q' .'Q 11111111 ll1111l-HL 1-" -1 , ' 111. 11-... 1..1,1...1.1 1...1-1. . I Q 2 ' Qz. .:. t Q Q .:. .:. .,. 3. . Q.. 2 ., Q .g. .,. 3. . . .Q............ .Q ...........Q ..Q.. ................Q.....Q... . ....Q.Q.................... ......Q.Q.QQQ.....Q.Q.QQ.Q. .... . ' 1 1111 !111l111l11111l l11111I11.xrv111 .QQ'QQ'QQ'QQ.QQ.QQ QQ QQ QQ QQ QQ QQ QQ QQ QQ QQ QQ QQ QQ QQ QQ QQ QQ QQ QQ QQ QQ QQ'QQ'QQ'QQ'Q , Q , Q Q Q , Q IYIINIS 111 LIC 1 1 11 RUN . Q Q QQ J l 1 7 " , Q Q . 2111111 -- Q Q 0- 1 l'llllIAll01 1 Q , Q QQ " Q , Q QQ " Q'QQ'QQ.QQ.QQ QQ QQ QQ QQ QQ QQ QQ QQ QQ QQ QQ QQ QQ'QQ QQ QQ'QQ QQ QQ QQ QQ QQ QQ QQ QQ QQ Q Q QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ ,, QQ , Q Q QQ Q 11111111 1111 1 3 Q Q QQ ' QQ ' . QQ QQ O Q . QQ QQ Q Q Q QQ'QQ QQ QQ QQ QQ QQ QQ QQ QQ QQ QQ QQ QQ QQ QQ QQ QQ QQ QQ QQ QQ QQ QQ QQ QQ QQ QQ QQ QQ QQ Q QQ ' QQ ' 'Q OXIPIIIIIXI QQ Q , Q . Q ' IIN KN FL XRIxF " 0 QQ " INS RK FXFFF . 0 QQ Q .O QQ . QQ QQQQIQQ QQ QQ QQ QQ QQ QQ QQ QQ QQ QQ QQ QQ QQ QQ QQ QQ QQ QQ QQ QQ QQ QQ QQ QQ QQ QQ QQ'QQ Q Q Q Q 'QQ'QQ QQ QQ QQ QQ QQ QQ QQ QQ QQ QQ QQ QQ QQ QQ QQ QQ QQ QQ QQ QQ QQ QQ QQ QQ QQ QQ QQ QQ . Q Q Q Q Q QQ Q II IRIN .I HI' XRN H lnstrurlnr . QQ QQ QQ QQ 1xopI1om md 'mmt - QQ Q Q QQ QQ QQ QQ Q Q QQ Q Q QQ QQ QQ QQ QQ'QQ QQ QQ QQ QQ QQ QQ QQ QQ QQ QQ QQ QQ QQ QQ QQ QQ QQ QQ QQ QQ QQ QQ QQ QQ QQ Q v n n .Q n 44 +4 0 n so no on on n n u uf. u Q on n n u no u so oo u so use Q on no Q -Q Q . Q. . . Q4 .Q Q. .. .Q .Q .Q . H0Ill1Rl ll Bl H lxlll RN I RNIX I NN ' Q. 0 an Q. n N 4. N n N u N ,Q N n n 44 n N Q. -0 N N 0 n u u 0. n Q n nfoo . .af Q .Nunnnnnunununofnnnnuunnnnuuuuuno on Q. of no .0 .- . .Q .Q o Q Q Q. of .- u- lll Ihlluu lmnpmn N l'un4 rul lhrulnrs H N . .Nr ' no Q ov 4 4 Q onnnnnnnnnnNnnnnunnunnunuuunnnnn- Q Q Q noooooooooooooooovooooooouoooooooooooooooooooooooooooooooooooooo Q. oo of Q. of .Q fo of .Q QQ Q QQ ou Q Q Q .Q BPKIISQXFI' ' QQ an no QQ .Q no Nlrullv Hum: luulwal Iwuul QQ . LSI C Off In N -+ . .. . .. . ...,.,...........'......'................................'......g... h0O60O0Q0OOQQO0OOO0QO0OOOQObO500000DOOOOOOOQOOOOOOOOCOOOOOQOOQOU Q QQ v. .0 .4 QQ Q QQ QQ QQ Q Q Q. QQ Q. Q QQ QQ Q 00 o QQ QQ QQ CC XIIIIXIIXIS QQ QQ QQ EDF R P. PUNIFRUY 3: QQ o .fnuunnnunnunnunuuNnnuunnnununuzue ...................,............. .................................. ................ ............. Q ................................ ' 4. ,., .3 3 .'. 2 ' Q Q , 3 Z. .g. . ., Q 4, .g. ,., .g. , . - . .. ,. ., z , , , , . , . , , , . . , , .y 3 , .. g A . A. A . , . , . . . . g Q, ., A ... 0 9 0 0 0.0 O. 0.0 . , ..,. . ., . V ., , 1 , . Q, , . 1 1 .A H445 ,o .- KI IUI 4. KI Ax , N A - , ,:, 5. O.. .,. , , 1. 'I 3, XXI 'LKIH -I- ' - V' - 3. 3 ,S 3 .lI.. XII.ml,u Iruxx ln, I-HQ. 3 , g ' 'I . 0 "' IW-ln. I.--imwnl 1'l,.I '. O ' 0 ' 0.0 'O' 6.0 3 ' 2 . ' Q I I- .y -v Q 1 -- ' .. ., ,. ' , lllmsxl XXX 4l.,tI Q g , X ,,.,, , 4.w1,N.1 3 . Q , . . ' Q O. . Q Q . 0 J 2 3 , Q ... Q , . Q ',' Q Q' 'Q' .g. : .g. Q Q 0 Z 0 . Q 3. Q ............................,.. Q ........ .. .....................A 5 9 ' 5 0 4 9 9 9 0 9 0 9 9 5 9 9 ' 9 9 9 9 ' ' 9 9 ' ' 9 0 O 0 O 0 O O 0 0 0 0 0 O 0 0 O 0 O O O 0 O G I O r 0 0 b 0 O Q ...Q Q Q Q Q Q . Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q 4 Q Q Q Q Q o . . Q Q Q Q o o Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q ec. Q 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ' 0 0 ' 0 0 0 0 ' Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q o Q Q Q Q v Q Q Q Q Q Q Q ' 0.0 'I' I 'I' 2 Q Q Q 0, 3. .5 .5 O. 'J 0 Q I 0 Q o'o 'O' Q X Q Q , ,. I x 1- - , . 4. .j. r1,,,,.,, 1,,',,,,,,fx NNW lnrlf, 3 O I - 4 0 O 9. OO . 1 OO . 9 Q Q Q . Q A Q A 1,J,,,1f, 11l.,,,,,f lu, IJM ., . Q . . , . ., .:. . .. '. 3 .g. 3 Q Q Q , Y , Y 1 : ':' : Nl " - - tx 5. ., ,Y , . . . . 4. . . g lsxx.uI,- XrnM1lF,4u:-- N1-:xr-w g 3 Q .. QQ Q Q Q Q ,, , V - . '. .1 j I-.v l.1.,.l1i NI:---I. N W, 'J Q , . .. . . O.. ,ml I I,XllI, I. X XX 3 A Q. Q Q Q . Q Q Q . . . QQ Q QQ . . . Q . fl V I Q . . . - V - . .3 z -1" 1 ': : ' QQ ., QQ , Q 3 lu--lu--N Xl X. . 2 Z XX 41- ,,.NH X1llu1.l.l-.l, I : 'tm' : : 2 z : 3 'z ' : 5. Q QQ . . . : . .g. Q . Q Q .............. ...... QQ QQ Q QQ .f... Q Q Q QQ ........,., Q . . Q Q Q . Q Q Q Q Q Q ............... ............ Q ............. Q . Q.Q.4..............,............ Q QQ QQ nuN.N..o :::::::.... . ............................ Q ............ .... .0 . 4 . .. Q Q Q Q . 5. .g. ' ' Q , v 1 w ' ,:. w -, w 1 1 .1 : N ' 1 z . g A . J, 4. A 4 . 4. 4 ,'. 0 1 4 ' J A 'Q 0 0 00. 0 Q Q . 3. g 0 - I . . .. Q 0 Q .. , , . ., . Q Q . . f . Q . . , , . . , ,. ., , .,, . . .., , Y . H. Y I' I-HI' xwll l'1x 'I I' I 'I' Il l' ' 5 .5 'I Q " ' . ' " ' If " " 'Q' Q l":4I" .ami 11111.-y -uxl-vm., I-lx1l,. X. I., Q Q Q , 0,0 Q Q .- .-, , . . 1 513, Q, w-u..w ., . Q . Q Q Q , Ov .. .. .. . , , Q 3 ' '. . , ' . ' 3 2 Itnum--I1 N, Qj :um 4,-11'-11-11 st.. A XX, .E Q - A . Q Q - .. .. QQ , I 0'0 Ill. 1,90 g o 4 2 o v w '. z O . - ., .I ' . ' .' 95 3 I , . . , . 'I 2 11,-g.1.4y1 X1-, .. ..i'.- Mm--1:11111 Aux, N. I.. .3 .- U . Y Q ,- 'J X . LL m ilu u xn . -,. ,,,, ..7,.. g .g. .g. .:. ' - 3 Q Q .. ' " 'Z' - - V Y I IWW' l'v-xf-l1I1w--- YI 3 Q Q . l.z.ulw ,. . - 5- - - - , . ,. . , Q Q . . .'. 'Ill WJIIIIH xl. .XIl:ll1I:l, 1-zu, .0 - IH-, IU.. '.' Q Q ,. . : 3 4 . 07. O O 0 0 O O O 0 0 .. ..... .. ............... QQ . Q ... Q ..........,, ...., O 6000 O OO 0 OO I 00 0 OO 0 O 0 O OO O O 0 O O O 0 O 0 O O0 O O 6 O 0 Q 9 9 9 9 Q Q Q Q 4 Q Q Q Q Q o Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q o Q o. Q Q.. Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q o 0 : 0 2 . 'Q : ....................... .. Q ................ . .... Q A Q Q 'z : 'z' 3. 3 v Q x . Q H : : : 3. o S 0 I . 0.0 0.0 O 2 I 2 ' : "' ' 5. Q , . .- - . . O x ' " ' ' Q - J . ' Q . . ' . . . . ' ' , . . . .. x , O ' 0 0 ' A .'. 'I Q . . Q . s . 3 . 5. Q 1 Q Q Q ., 1 YY . Q - -- 0, 3 ' ' A D 0.0 0 O Q Q . Q Q . . 5 . 1 . , , , 1 Q vw - , 0 , . 0.0 1 A X O 0 Y. A . 4 0 0 . J . A A J. x A c 4 A Q Q -0 V Q X 3, Q . .. Q Q . X Q ,. ., . o Q Q 2 ., A Q Q Q Q Q 2 0 O O X Q Q Q Q . Q H Q .. . Q Q Q . 1. 4. .g. .' be oooooooooooooooa.oaoaoouoooo u Q Q QQ QQ Q oo0000v000000004" Qouoooaoooooooauooeoonenuevo.. . hfaaao Q QQ QQ oooaqoaoo asa Q 'r-1 il 1. ffffl ff! :nfl 'I'ffrf1lrfwfll1l on vo Q. Q .Q Q . 0. nu nf nn n nn nun un QQ QQ QQ Q. nun un QQ QQ on QQ u QQ nf ll NGN R0 IR I Nll Q QQ QQ QQ QQ QQ QQ QQ oo'oo QQ flu QQ QQ QQ QQ QQ QQ N QQ QQ QQ QQ QQ QQ QQ .0 QQ QQ QQ Q on QQ QQ QQ QQ Q. Q. .- QQ QQ on ouunnunuuununs.nun..Nunn..nnnnunn. A NI RP KDX 'IU XXI li Nmur! nlluw or flu' fum: v . Q . . Q ..'.. .. QQ .. .. ..'..'.. ..'.. ..g..g.. .. ..,.. ..,. ..,..,.. .. .. .. .. .. Q Q Q Qoqoooeooooooo o ,,,, xn QQ .Q QQ QQ QQ QQ QQ QQ Q QQ QQ QQ on on QQ QQ QQ QQ QQ QQ Q QQ QQ QQ QQ .Q Q QQ QQ QQ QQ QQ u QQ QQ QQ QQ 0 QQ N... nv Q. QQ ...fun QQ oo vo oo N0 THF I LUX ll lLI+ X PR5 lnusv n S1 nur . , Q Q Q QQ Q QQ . QQ Q 0 Q Q .f Q. 0 ao .- 0. Q Q. . .0 as 0 . 0 0 Q oo as 0. 'afn oo no u'n'n oo oo no n.n.n.n.n.u oo N Q o.n.n.u.n.n.u no on u Q .Q Q 0 ' ' ' ' ' ' ' 'o'ooooooQooooooooo 4 N u n n of oo oe so n oo oo oo u 0,030.04 nf: so 4 . , CCJXIPI IXII X IS WIFRRIN CR KYIVNS U yo oo .Q 0 0 of Q 4 of Q . . . ..'.. ..'.. .. Ng.. ..,..'.. .. ..,.,..,.,.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . Ilf I llf f I In the product1on of fme books or for that matter, flne pr1nt1ng of any sort there must be an adequacy f Understanchng and experlence to plan and 1nter pret Of Workers who have maatered thelr crafts Cf mater1als of the best qual1ty And of modern equ1pment and exact Sklll 1n IIS d1rect1on hese sales and servlce offlces and th1s manu facturmg plant are ev1dences of an 1nflex1ble rule that adequacy must be ma1nta1ned at FCQTE 82 DAVIES CQMPANY PRODUCERS F N ANNUALS BOOKLETS CATALOGS Mft QP A D E Q U A C Y N Offices and S on' O f A T L A N T A , G E O R G I A O F I E I anu ac urine. laut ......................................Q.......................... .. .. . .. .. . .. .. C 111 lfx xhnnzq X my .. .. .. .. - on dxgnxhgd aunt " . .. .. . .- NIU lxlN 'N ' -I l l NNINK H XXI 'l' DRI' ' .. . .Q .. .. . .. .. .. .. ....... ...... ............ .. .. .... ........ .......... ........ ..... .. . .. .. Q. .. .. .. .. ..'.. .. .Q .. .. .. .Q .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . . . . . 3 cnxwllxzf x N . . .. 0 . .. 0 . .. .. .. ,, D K BR N 'I . . . . .. . .. .....'...............Q......................................g...... . ..,.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..g..g. . . 33 xxfmlszxc sTx11 ' -o X ' 7 W I 7111 ITL NXx.I'IlSx,YS eo .. S 'Ok .. SLIQLLSS ' .. .. .. .. .. .............................................................. . .. .. .. .. .. . Q .. . . .uc xsmnl H4-ln llllll 0 . ..'..'..'.. .. .. .. .. .Q .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. Q. .. .. .. .. .. .. Q. . .. . .. . .. . .. .. . . Q. ................................................................ .. . .. .. .. .Q .. .. .. . .. .. . . . . xlll cw I. .mal I1-gg ll.u1lxs.ua ,llll,tlllx . . ... . .. .. . .. Q '..g.. .. QQ .. QQ .. .. .. QQ QQ .. .. .. Q. .. .. Q. .. .. ..'.. .. .. .. Q. .. A. .'.. .. Q. ..... .Q .. .. .. .. ..... .. .Q .. .. .. .. .. .Q Q. .. .. .. .. .Q .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. x 1 lfl lmlc x lo xc Illlllllf' 0 I 1 gl lu r 1 Q I'l'lIllS rm Ill 0 HHS .. .. .. .. .. . .. .. .. .Q .. . . . ..'..,.. .. .. .. .. .. .. .. ..g.. . ..'..g.. .. .. .. .. .. .. .. ..,.. .. .. .. .. .. .. N 1 I1 I .. . .. H ll l .. .. .. .. .. .. .. ...g...............Q...... .. . . .. . .....................Q.....Q........... .. ..'.. .Q .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. I Ni . .Q .. ll ulrlms lu-vp Tun: .. .Q .. .. PN FIRY C0 - .. .. XT .. ..oo..Q.......Q...Q.......Q...........Q . .. ..'.Q .. ..'.. .. ..'.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. Q. .. .. . . ..'..'..'.. ..'..'..'.. .. .. .. .. Q. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .......... 0 , . . . .. . .Z Il'l X .. .. .. .. .. .. .. .. .. 13 x U1 KIIN . -' IIIUWIK LPN IS II . .. .. . . . ' . ..'.. ..'..'..'.. ..... ...Q. .. .Q .. .. .. .. .. .. .. Q. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . . lrfff 1, ff ................................ ................................ ............................. .. ................................ . . ,f . ... .. 2' . . . , .' . f ' 0 e O 0.0 . .. , . . : ... - .'. . . g . . . . ' .' . g . . . . ,, . 1 -,Q -7 Q X ,X S '.' Q I I ' I 'K' 0 0 A ,. ,. Q . . 4 1 . , , : . - . . . .:. , .' , .- . . Z. Q v-.1 1 .j. 2- gf 2 K .' :O 4 2 ' 0 . . . g -, '.' 0, .Q -Q. , . . . . , . , . . . . ' , . w . , I ... -.- ...I . A . 'Q' 2 ,... ., . 1 - Q, ... . ... , . . : . .. . 1 .. Q . .g ... Z, 9 9 ' f ' 5 I 0 ' - -1 ' ' In 1" lxxxlfxlwmkn Ixxxib -- , . - N ,, .. V-. ... . x , , lux. xxHIII',lIXI.I. NI.. N XX, g 3 O. .'. '.' 'Q' : . . . , . " . . 0 , . , . . 'O . . . f , 9 0 ' Of 0 O0 9 O . 0 , . O V O0 , . . . ' . .............................. ................................ ................................ ................................ ................................ .0'.09lU9009 f'9090909""9"""' OQQO0OOOOOQOOIOOOOOOOOQQOOOOOQOI ................................ . .1 .:. ., 5. . 0 V 0 9 .. ... ,O . .' f' g Z ' ' .. ,' 3, 0, . K . , , , , , 5 ' ' ' CCD 'IXIINIS .O C ... , . .. .. ... ,. . .. .. x . , Q O 9 9 00 . . , . . ... .:. , wwf J ,?V 4, . . '. '.' ... .. . .. , 3 O 9 ' QQ . - Q . w 0 ... - Ol, 7 .Q . .- . . . . -. .. ... . . I . . 'O z .'. .'. " Z Q 2 . - . , , ... 1 . - 2 . o 0 ' , .. .-. ' 'Q' : . : ,O ... . . . Y , . . . Q0 .I ' ,... X 0 3 N , I g - Xxgglllxxf ,mln nl Xl.xl1x1x.u I. 0,- J. . . . . . . , . 2 ' ... . . .. . . . . ,. . . . .Q .,. g. ... . . , . . . . . 0 ,O .. . . .:. 2 3' 'QQ 3. . : . ................... ....... .. .......................... .. .... .......................... ............................. . ............................. ,., .O.............................. Q .....................Q..... 3 ..... ...... ................... ... .. ... ,:, O O ' Q 9 9 OO . . , Q 0 5 Q ... ,. ... ... 'I' 'IH LY 'I' ' . ' . f : . . . 2 ' 5 " ' ' ' Q - ff 2 x'x xx xx xx'x '-' 2 . , A . , 1 X ,f Q , l1l1'- . Illll . wr . 5.0 0.0 C ' 2 2 'Q' 2 .. . . . ... , . . , , ,, HU If ,,,., , . ' . V. . 0 I ffl. 11111 , x.sl In 1. kl .1 IH , Q - - 3 Q . 0 , .. - - . . . . . -. . . . - thx ln xx hu lux. mad. ll A . - . , , N . V - - 1 I OO . . ... . ., W . 0 , ,:, . . . , . , 1. . ' , - , , . . , . , z 2 2 2 . . . . I, F 'f . . . .. . .. 1. . . N . . 1. Q . .. .. .. . , . - lIl'.l.1I-, Nl-'IHA xI.I7 .'. 2 02, . . . , , , . , . Nxlxx XIII4 lll'Il ' . - . 1 .'. 2 ' 3 'z N Ixwxxixlx-xx lxwxx xIl:u!nI:1.1-.I. g . - .-- - . . .. . . .. g l,I.,XXl Il l.l.l,XI.N .. Q 5. . . .. . .. 2 NXlI,I,l,XXI x.l!l'.I-.X .'. 2. 3, ,. 2 3 'Z' . . .. , . . 4 , . . . .. . . . - . ......... .................... , . ........................ .. ........ .................... ,,,.........................- . . ....................... . .......Q..Q ................. ,," " ' ..... 0. .,..... :C 00000000 OOOOOOOQOOOOCOOOQOOO .' .'..',.....,... .5 . . , O '. 0 0 . : -. . . . . , I . , . -.. . ' .. ' ' - Q- ' ' COX lxll' IS Q ll:-xx-x Hx xjlmlllx Nm- I .. '.' '. . . . .. - 2 . . . , 0 . 9 0 0 Z o , . 0 . . . Q . Q --c1l--- . ,, ,, . . . . X ' II'llk- ' ' ' ' ' ' . - - . . . 0 . o . . . . --. V. . -, Z . Q '.' . ,Q ... . , 3 Q . .. . ... . V, Q. Q ff . . . . . ,lx , , 0,0 ... 3 L L . , 4 .1 . .' . I ... , .:. .:. 1 g . .. Q 'I' 'I ,, , , .. , Z . ... . , g Q g . :. A . - -r .1 ' .. .. 0 2 l- lvlluill Ffltvi. 5. 0 0 ', ' 0.0 ' . . . . ,. , I .'. .j. lllull IN IXX l1lI,I.I.l IULN z . 0 Q O .. . . ' . ' Q- - - Q . . . V . .'. .XVIHNX IIIIIII l.I1'lIN XA' Tu .lillwxixx ... .0 IHITUH "'HHI.x '. ' 0 O 0 . .. . 'I' 'I' 2 .j. - .Q '.' O ObQb060000tOO00bD0000000000000 O 0 """".'.'.""....'... 4 OOQOQOOODOOOOOOOOOC00000000000 '60 000045 9 .."".'.'......"... 'I Um llrfnlwl ml 'I'lfr1lff Q Q QQ.QQ QQ QQ QQ QQ QQ.QQ QQ QQOQQ QQ QQ QQ QQ QQ QQ QQ QQ QQ.QQ QQ QQQQQ QQ QQ QQ N QQ QQ Q QQ QQ QQ QQ QQ Q QQ Q QQ QQ QQ RULXDFR N XFFR 10 nu v..v1l lr 1 v Hvullh D41 U vvkfv Q QQQQQ N QQ QQ N QQ QQ QQ QQ QQ QQ'QQ QQ QQ N QQ QQ QQ N QQ N N QQ QQ QQ QQ QQ QQ QQ QQ QQ QQ QQ Q QQ QQ QQ Q QQ QQ Q QQ QQ QQ QQ QQ QQQ QQ QQ QQ QQ Q Q Q N QQ QQ N QQ QQOQQ QQ QQ.QQ N N N QQ QQ QQ'QQ'QQ'QQ'N'QQ'QQ N N QQ QQ'QQ'QQ'QQ'QQ'QQ Q ' QQ I XR U ON BHK UHIP VH 1 unc :mu Q QQ Q QQ Q Q QQ QQ Q QQ Q QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQNQQQQQQQQQQQQNQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ Q Q Q QQ QQ QQ QQ QQ QQ QQ QQ QQ QQ'QQ QQ QQ QQ QQ QQ QQ QQ N QQ QQ QQ QQ N N QQ QQ QQ N QQ Q Q Q QQ QQ QQ QQ QQ QQ QQ QQ QQ QQ QQ QQ QQ QQ QQ QQ QQ QQ QQ QQ QQ QQ QQ QQ QQ QQ QQ QQ QQ QQ QQ QQ QQ QQ QQ QQ QQ Cowm H11 x rs feor Lonffmo Q QQ Q QQ QQ Q Q Q QQ QQ QQ Q Q QQ Q QQ Q QQ QQ QQ Q Q Q QQQ.N'QQQQQQQQQQNQQQQQQQQQQNQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQOQQQ Q QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ .Q.---QQQQ QQQQQQQQQQQQQQ QQ,QQ: Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q'Q'Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q ' 0' Q Q'Q Q . Q Q 'E' QjQ I 3 W .. ,. . , . , .. , Q ' ' ' Q'Q 'I NIIFIIIIIKXIP. INllxXXl.lIIXl., Q ,', 5 Q Q Q Q Q Z 3 X Q ' Z QQ . Q ,', . . . . . V . Z 1. l!..u1-I IYIIII 1. lhllu-I--1'. IU--px. 'Q' I I1lHblxlxl'.l'.l'IXl., l'll.lX1,, Z Q QgQ 'Q g , I l ,Q, QgQ , 'Q' - Q v - - . , - - - Q QZQ IHINIIIUNN llwm- I.---1-ln-:uw l'In1-nv Z :Q .Nl I XII-.1 11.1. Xl IIIX1., Il!! I ,XI ill Xlx. , ,QO - .- g OQ. Q'Q Z 1 Ill'I', Wlf-Y 1lln'l'. l..,x. -I ' 2 Z Q:Q V ,Q Q: l.AI4' : 'g' li. ly 17. NU. .. XIl.ll1l:l. 1.11. 'I' 'g' 2 QQ Q , .20 'g 3. Q -. Q 1. z Q -. QQ Q Q - - -- : I I." Y 1. I A ' rl. OZ, 3 ' - - Q - A ff 1 I ' O ' O E " . . Q:Q 'I' i g . . . 'Q ' QQQ 'If 1411111-1 I l:lf.1 XX :lx :lml lu'-1 'Q' . . . ' If--. I . .I . , - . v . "Q 'I' "' .Q -1- 1- Ml- x -1151-11:1-A1 xx-- Illllliwll xnutm g Q Q' : 'Q' v- . --- ., : Q ,.,,,,l,,l-, -xml ,K-,,,,1, ,Q .:. ll-Iv fly.-uw XXX. .-fl- Q,Q Q Q 3 ,., Qg. 'Q Q g OQ. Q'Q . Q.Q . QQQQQQQQQQQQ QQQQQQQQQQQQQQQQQ. QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ I C O O 0 0 0 0 O 0 Q O Q O O Q 0 O O 0 O O O 0 Q O Q 0 0 QNQ O 0 O 0 0 0 O O O O O 0 O 4 O 0 O 0 0 O 0 0 0 0 0 O 0 O 6 0 Q QQQQQQQQQQQQQQ QQ.. . QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q'Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q 3 'Q' 3' I g Qg. -:Q Q3 g .EQ 5: QE. Q , , , Q . . . . . . . , ,. QQ 'Q T, 1 I ' ' ' ,Z j XX lIlxX IX l..XlxI'.XX4l1ll3illull-HIN 3 . Q :zz A A ' A A A : 2 ' Q' Q lw'! ' Q z . f , : If-1,-,w.f,1,1,, Q -,Q 3 Qi. Q ,Q Q, Q 0 Q , N " ' 'Q' .Z 'I' 'g' H. I. IQ : 1. 1 1' .'- 3 3 .3 Q ' ' 4- Q .Q Q Q Q ' . ' ' ' Q tg .EQ If . - 3 Q . . Q Q . QI ,Q Xl.H.ll,U.l NI., - QQ Q QQ . ,. . 1..-1...NN ' Q ,. 4, - Q 2 ' Q'Q 'Q' limi' .lu yyfwlnxrlll ll--.uf XI X. lil. Q: 'Q' .Q Q'Q Q ' 0 2 Q' E ll-H-Nl-'4:1Il.-ll, W. -I, lilwxlwl' Q 2 l.Xlxl'.XN4PlPll Ill-.ll-Ill' 'E' , Q.. Q Q, g QE. 3- Q: ' OO Q 0.0 'I' ,Q QjQ 2 QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ.QQQ..Q,Q, Q Q.QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ5, QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ QQ QQQQQ.QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ Q QQQQQQQQ QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQOQ. Q...Q.QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ 0 Q O Q O Q O Q Q O 0 O 0 O 0 0 O G 0 9 0 O 0 O 0 O O O O O O 0 Q Q'Q Q 1 Q O 'vw 0 Q 0 O 0 O O O 0 O O O O O O 9 O 0 O O 0 Q Q - Q 'Q 'g' Q'Q 'Q I' 'Q 3 I Q Q E 'r' f 7 Q 'E Q ' Q'Q 'O' O " 0 5 : 3. '3' ff. Q 0 ' Q O ' 0 Q 'Q Q 2 ' '17 ', . ' 4 Q Q , - , 4 Q , Q A X. , V-.X .Q . . , Q . V. .V Q : 3. 3' .. f 'ws ' g 2 Q - Q :Q -, '. Q Q E Q:Q 'g' 'S - ' 57 ' Q .IQ Q Q -J f - .. Q OQ. QQQ , LY., wt V , , Q Q QQ Q.:-' 1' - . ' Q Q -. . ,N . - . . . Q 2 Q:Q .20 YQ.,-,W . .1 HMI I,l.!I.- Q: . A W Q 'Q' .Q. 5.41 3 Xl- Hllw--1 4ll1lIL!" -,Q ' , , , A QA . 'Q 2 X 755- '- . Ifllluv-2' Hum 1 2 .Q 0,0 f'vQ. Q , Q 5. ll..-1'..1..l . Q , Q ,Qu Q 2 'Q' n .x A11-1-U., x'a.1--iw 13. ' Q 'Q' "' . , . - .. . 2 1 z ,Q. 'gl Iv1m.m-1.r funn... z QZQ 'Q' UZ. - ln- fl!-In-A-l--xi 111,111 :1 . 'Q E 3, 5 . Q in , IlHlllI'1lI xx:1x-- :nhl Q2 QI- - Q .Q X - IS 11. -fn:-yt--l1:1l1:ll', 'Q' . , , Q I "itil 'Q' 3 ' , NH l'1:uII1-V XXIISI' Q , .0 Q I . -.l Q , 3 plum- lf gun. un- Q -I' 'Q E . E m.-Vw I--xw-lx' was Q E Q ' ' Q 2 ' 3- ' 1-:un In Pwznl. 'O Q QQ 1 Q'Q Q g .Q U Q Q Q : Q'Q Q g QQ Q Q , : .IQ O 0.0 0 ' Q w Q 3. : 50 :QC Q g ' Q , Q Q : Q:Q V? ,:, 0 'Q' OQ. Q 'Q 0 ',' Q Q Q Q w Q Q ' 'g' 5, 'I' 1 n Q 'Z' Q 3 Q:Q 'g' I Q .'. 'Q' ' ' Q. . - ' I 'g' QjQ lxw- rl --pf In .x1!11m.- 'Q' 5 Q:Q .to ,:, QQ , Q Q Q.Q .. . . JA, 'g ,:, QQQ 3. r ' I A Q,Q Q Q'Q g Uppnvrxlv- Ivzlvlsl-11-lux-11: ,Q, ' ' .20 Q'Q 3 Q'Q Q I .. . . . Q'Q g 2 -Z' 2 Q 'g' Q'Q 1'-Q1'11Q-V XXhll.-lu:ull:1l11I .Xlullgemzl 'Q' Q g 2 'I' 2 . 'Q ,Q, Q' QQ QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ Q QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ Q Q QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ Q Q QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ kr flu' llrufflfrfl uw! 'lllffljllffu Q ' QQ Q Q QQ QQ QQ Q Q QQ QQ QQ QQ QQ'QQ QQ QQ QQ QQ QQ QQ QQ QQ QQ QQ QQ QQ QQ QQ QQ QQ Q .QQQQQ Q QQ Q Q Q Q Q QQ QQ QQQ I D Ill illllll N llNllll"N 0 1" 1' .QQOQQ QQ QQ QQ QQ QQ QQ QQ QQ QQ QQ QQ QQ QQ QQ QQ QQ QQ QQ QQ QQ QQ QQ QQ QQ QQ QQ QQ QQ Q QQQ.QQQQQQQQ QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ QQQQQQQQQ QQQQ QQQQQQQQQQQQQQQQ' Q Q QQ QQ Q Q Q Q QQ QQ QQ I Y l Quulzlx Nlmz' Rvpuzrlng QQQ'QQQQQQQQ QQQQ QQQQQQ QQQQ QQQQQQQQQQ QQQQ QQQQQQ QQQQ QQQQ QQQQ QQQQQ QQQ QQ QQ QQ QQ QQ Q QQ QQ QQ QQ QQ QQ QQ QQ QQ Q QQ QQ QQ QQ QQ Q QQ QQ QQ QQ QQ QQ QQ QQ QQ QQ QQ QQ QQ QQ QQ QQ QQ QQ QQ QQ QQ QQ,Q I l'l'lIllllIl'lIf W HUP Efkfx 32 Q X SHAMPOO AND FINGER WAVE C MQIISOH V 11 tolre Ing X l 183'2 Peachtree St N E Phone 9378 113'2 Alibamn St S W Phone JA 8986 Q .Q QQ QQ QQ QQ QQ QQ QQ QQ QQ QQ QQ QQ Q Q QQQ QQ Q QQ QQ QQ Q Q QQ QQ Q Q Q QQ Q QQ Q Q QQ QQ QQ Q QQ QQ Q QQ QQ Q QQ QQ QQ Q QQ Q NQQQQQQQQQQQQQQQQNQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQNNQQQQQ Q Q Puff Q


Suggestions in the Fulton High School - Forum Yearbook (Atlanta, GA) collection:

Fulton High School - Forum Yearbook (Atlanta, GA) online yearbook collection, 1929 Edition, Page 1

1929

Fulton High School - Forum Yearbook (Atlanta, GA) online yearbook collection, 1930 Edition, Page 1

1930

Fulton High School - Forum Yearbook (Atlanta, GA) online yearbook collection, 1933 Edition, Page 1

1933

Fulton High School - Forum Yearbook (Atlanta, GA) online yearbook collection, 1936 Edition, Page 1

1936

Fulton High School - Forum Yearbook (Atlanta, GA) online yearbook collection, 1946 Edition, Page 1

1946

Fulton High School - Forum Yearbook (Atlanta, GA) online yearbook collection, 1947 Edition, Page 1

1947

1985 Edition, online yearbooks, online annuals 1970 Edition, online yearbooks, online annuals 1972 Edition, online yearbooks, online annuals 1965 Edition, online yearbooks, online annuals 1983 Edition, online yearbooks, online annuals 1983 Edition, online yearbooks, online annuals
FIND FRIENDS AND CLASMATES GENEALOGY ARCHIVE REUNION PLANNING
Are you trying to find old school friends, old classmates, fellow servicemen or shipmates? Do you want to see past girlfriends or boyfriends? Relive homecoming, prom, graduation, and other moments on campus captured in yearbook pictures. Revisit your fraternity or sorority and see familiar places. See members of old school clubs and relive old times. Start your search today! Looking for old family members and relatives? Do you want to find pictures of parents or grandparents when they were in school? Want to find out what hairstyle was popular in the 1920s? E-Yearbook.com has a wealth of genealogy information spanning over a century for many schools with full text search. Use our online Genealogy Resource to uncover history quickly! Are you planning a reunion and need assistance? E-Yearbook.com can help you with scanning and providing access to yearbook images for promotional materials and activities. We can provide you with an electronic version of your yearbook that can assist you with reunion planning. E-Yearbook.com will also publish the yearbook images online for people to share and enjoy.