Fort Fairfield High School - Northern Light Yearbook (Fort Fairfield, ME)

 - Class of 1953

Page 1 of 96

 

Fort Fairfield High School - Northern Light Yearbook (Fort Fairfield, ME) online yearbook collection, 1953 Edition, Cover
CoverPage 6, 1953 Edition, Fort Fairfield High School - Northern Light Yearbook (Fort Fairfield, ME) online yearbook collectionPage 7, 1953 Edition, Fort Fairfield High School - Northern Light Yearbook (Fort Fairfield, ME) online yearbook collection
Pages 6 - 7

Page 10, 1953 Edition, Fort Fairfield High School - Northern Light Yearbook (Fort Fairfield, ME) online yearbook collectionPage 11, 1953 Edition, Fort Fairfield High School - Northern Light Yearbook (Fort Fairfield, ME) online yearbook collection
Pages 10 - 11

Page 14, 1953 Edition, Fort Fairfield High School - Northern Light Yearbook (Fort Fairfield, ME) online yearbook collectionPage 15, 1953 Edition, Fort Fairfield High School - Northern Light Yearbook (Fort Fairfield, ME) online yearbook collection
Pages 14 - 15

Page 8, 1953 Edition, Fort Fairfield High School - Northern Light Yearbook (Fort Fairfield, ME) online yearbook collectionPage 9, 1953 Edition, Fort Fairfield High School - Northern Light Yearbook (Fort Fairfield, ME) online yearbook collection
Pages 8 - 9
Page 12, 1953 Edition, Fort Fairfield High School - Northern Light Yearbook (Fort Fairfield, ME) online yearbook collectionPage 13, 1953 Edition, Fort Fairfield High School - Northern Light Yearbook (Fort Fairfield, ME) online yearbook collection
Pages 12 - 13
Page 16, 1953 Edition, Fort Fairfield High School - Northern Light Yearbook (Fort Fairfield, ME) online yearbook collectionPage 17, 1953 Edition, Fort Fairfield High School - Northern Light Yearbook (Fort Fairfield, ME) online yearbook collection
Pages 16 - 17

Text from Pages 1 - 96 of the 1953 volume:

IX ? f-Xi-Y X0 xi A 1 5-4, UN 633 Q Q,- ,X,.X 51 1 X rf xy! fN ,ff v f' X' f"X X fx X fy 1 ,3 S11 f 1 t' 0 lzenz f I V075 1 1 ' 1 -Lf! fqlizf-4.sSaM4,-bf X Y - ' , ,f' - Iii -,Q e ff ' -I iff ' an H , ' , K gy K of gf fi Q ,Y ,ix lr I 5 K g x gg-r xy y - ' 5 fx! XJ V, V f 1 kv, 5 CN , J I X K X 'Ju ,ft ,-L 4 4 Gif' Q , ,IQ X ,f 1, 7 XV mt ,f f fix Xf Af , X Tx' 6,1 J 4 f ' ' xiii A4 1 li if Xi, 14, Q0 fa XM, K ' , A Xi ' Z ' f .1 f fc X! , ,V 'fff ' X , , . Xjf:1f X 0 KCQ' Q1 'U ' Q SQ? Q V "7 f , 'NM' If if ff , , - , - 41' 'XX 1 X K 4 Y I ' Lf S 'f f 1 0 xr N 1- W f Q L. 4 X- I S Y ' K X 1 ' U-fu' fnmlfvwmz .fkqfll Q ,rl LEPH iillffl-Ffa! -1111.414 sgcjrnrf mes nfs lfge' rf ' fr JTC! ,fl tfff! If If 1' XXXIX IX xx xx XII, I,III X X x x x 0rthernIJQhtStaff X ' I II I,IPII,Ix I II III Inv II.xIIy'III', I' I, I IIIIII' II. XII I:,"I ' I lII'IX' In' I I VII Pdnonal xx . INII I 5"'I"" X IN 1' IQIIIVI' II X I'lI1I'III' ,XII!f:,I'II IIIIIIAI II I II I I IfIII'II" .X:III- I' MIN' " FII'-I IJ I I I'fIiI'II' MIX'.I'.' .II:III "QI I'IIIIIII' IIII! I Q II IfIII'II' IIIIx'.:1 I NXIVI, ' If I X II:I'II' Ifvw IX INTIIIIT .XIII I '.'III'I NIJIIIIIQIN' Iizw-III I XXI . ,. II X , . . 4 I II II.I?I-III TI- I, 'I I'I :I "'IIIIII IIII x':IIII III :III II'N WI, IIII- I'II X II IIIIII II I I:IIII"III :IIIII ?II"vx 4III'l'l'. IIII IIII' IUIIIIH IIIIXI I'.II:II1III-xIIIII-T III' I IIIIII XXI r'I 'I' I .0 N4I'.Q III ,1I': II' I I' VIIII III' ' IX, III I', '-'IIII'IlI ILIIIII I -I II 'IIII :I 'IMIII 'III'IIII-QI, .I1I' IIII'I-1: 'Ixx II N XII .IIII I'II:III'gI-II, I' VI .II III II!'I IIIlII':1'III'I I'I 'IIII':I. TIIIIX I III II ,I I'I!.I4' I'III1I'. 'II ::" xv? II'IN XI III III!" II ' I IIIII :I'IxI:I'.II,,'I III :WI-I'-II' I I!III'I. ,I I I IIIII. I..I II.I QI- III, I., - I. .II,. IIII III XII I 'AI 'IgI'II 5 3-IIIVIIQ ji 'I1I- NII'XII'I'II'IIII IIIII I IV I' 'I II 'I"I .XIII'I'I': I'I'I.fI'.x'1I .I!I,II'fI': I I N I' "I ,I I.. II, IIIII-N' " NIIIII .I IIIII- IIIIIX ,Ax 'NI ' I' 'IIII3'1,:I IX:. II-Ilx I'IIIIII'I: rf T':II"III I'I II'Ir IIN AXIIIf'.X In I N Dedlcatlon 'fin 41" 1 Northern 1h' LL 19 Q' 4 M. 1' ff ff 4 XM 1111 111l1:11111:1'1:1Nx 11: 111111-11-1-11 11111.- 1111 I 1111! 1111x 11111-11. Izuln- Q11-111 1111-z1x111'1'i11 111 1111 1 1-1171+111 111' 'N' Lg . Nl X11 I1 li:1111+'x. Ilix 1'1111XI:1111 P11111 11 1 11111 1 x1 xx l1:1x1 111111 H111 111111 3111- 1111 1 1 11 1 1,1-1135. :1N x',1,I:1x1l14'NTl141r-11' Admlnlstratlon x IxINI H Xlx PIHX XRD I IJORNFX l"li.XXl 'IS I.. STIU Pl"l' Administration NXXXX ' ' 'JAX MARY L. MHXSHX as aysff' martin Richard Rgbeft N TffZff.tET.Q. f,..': 'yvytnahrl dllflr'-"S . .flilclxlfb .ff SCIENCE J U-J charles 'U-3-cox uerard ara 1' PHYSICAL EDUCATION A..-UJGQ. AC: o Marion rench Jmllis 2 ewster tkel Roberts GUI' XCIAJ- .uLfCIAL S'I'UDI.S Bznmalean Lynch Nancy Haney Va LB e voodcvcr thel Pobert bre planders IATHEMATICS Au J Jhjilis drewatfir G Ibd Gerald Iastonguay Miltan Barnes C "LZ QLJRC xx, . ,, Constance Libby Ilarie Ashby Lorne Filrd HQMJ ECvNCMICS MUSIC "'s 45? Haw-...ga 4' Ai Freshmen 'N' 'W 5, Sophomores and .Iumors 4441... V t ,H - W .77 vin- , V "A,-w'.1f,,, fn.--V, ,I V '5!w'.4 aw. fz.w.,,w.,, f 1 . fgflffm - , - , 4 ' . ' "-.Ira ' . A ' I I 2, ' D avi, 2 - 4" ff" ,. f 1.7, V ' ,,,,, a .Q - .wg ,V A , ' ' 41 J 7 O . Freshman Class on J hm N1 S11'1e N an X 1111111 L NN1101 L SIIOXQ R Q11 eenex L 'VIa11111 L N1111111 11Y1Q191N 1Sl6I 9 11f1x 1 11111111 N11 11m 11 G Th1be'111 R Pa1adx VS Re-11 61 L1111 1be111 I 11111111111 P Todd D X11Q11111x 'NI V11 K111 S Qmn H S111 1 S S111 1 1 IC 11 1' H Lex esque G T111be111 XX R111 x 1 T1111C1 111 1 P Ke 11 nex I LaP1ante VK V101 QGIGAII N10 1 1 N 1 N G 11e R NIC B T111 11 Ix Ni11HC1GIN P NI1D11 U1 G Vkeb B A 1r fx I1 N l 111 N1 1111 The Fort Cheerleaders 1 1 x Fl' I 1'11'1x': . " g. . .. 1. .l.f'1'1 '. '. ' ' 1. .."' S. C' .L ' .. .321 J. Lf' '. XV11 J. BI 'D 1 , IT 1' 1 !'11 'I . ' 1 . . ' v. T11' 1 . F S ' 2 ' , , . .. "2 ' . . , 1 1111111 C. ' 1b1111. . , '11. . 111 W1 , . . ' 1 . Z .71 ' 1' .. . 11.f.l211C. R. NIC'Bl11'H1G. G. XV111I91"11111S9. A. Wilion. H, !-1P11r11e. R. .10 1112111 C. Sprag' . 11111 1. '. T2 .. . ' .1ll,21. . ' b. M1111 11111 111'I'11'111's 1114 11111 1'1'1's11l11:1l1 1'121NN 111-11 -1 11111 ws: I,1'l'N1'11'111. '1E1111'1 111-f 1.1111u': 111111 1111-s11111111. 1'y1'11s 1111 '1-11' 1'- : ':"-" 1- - VMI' M, 1'1"1P' ' HUM 1'1'1j'1- In ix 11.11-11s1-IN111 1'111'1'1'11'21111'1'x111111 111 111'1-1'. 1Ul11l'1'1 N11'1I1111u:11. 111131-1' 1.:1- 13,1 A -. . , 1 .A N 1'1111 11 11'1'111 1111'1111 11 11111 "N"""1'"'1H"N""" M" -1 1 1 . - : :'- 1 - 1 . , K" ' 1 1 f '1 Q ' 'U' ' ' ' XX111'1I 111111111111111:1111s1111-111 11111 111 11-111.11 11I1'511111l'1' l1111111'1I, Num, ml VW A Al 1. 111-:'11:11'11 111:11 11111 4111-111111 1:f11'1i1'1' 11""f1'1X' 11".1 1411"W 711"P""' '11"1111 "1"'1'N41111'1K 11111 1x:1ss 11. 71111 K1z1!'111 JU1111-111x.11,.1,111.,!1,. 11"f1N f1i1N 11-21". H X1-.1-'1 1114' 111-.1N::!'1-111-1111111. -I'1"1"15'1"1" ""' 1"1""""'11f111 .Xml 1111-11111-11X11-111s111111:111111 11111 " 111111' LUN IHINMII x.lIm l1'1U,lw1: 1 1 111111 11 T-1 ,.1 U .11 11 i1111111:1:111. 1411111.11 11.11.111 1111.1 k1111'111f' . ' 1'1" "HI", . . 1 . ' 1 1 X1x11g111-11-1 1-1111111-1 X11--111111111 1 1111'111 ".1"1' 11 ' 'WN' Sz' 1'11l'l'1'0'I111 ' 0'Nv 4 V Q N 1'11' '1Il'1'111'1'1'.l'11 1'1'N 1i!:11 1. Z'.'1'Q1':1.1!1 '1 .s1i1"'1:1 11-21,11 1.1"' .X',11s1111111-N '1t1'1'T'11kk11. 1 11.112, 111 111.11.,11L11. 1' 51,.11'1.1 1111. Y1gF.'1:1:..'-. N11-'11l.:111. 111111111 Y111s1-111f11111-1111-1111 1,1'1'X11111, x11'1i1'1f1'f'. 1,If1,1:11111'. , 1'1'1i'.'.-'1 I1.1' . .,'11!"' "1C11fl"'f1 1:f"11'1J1 111111111 1 Freshman Class 115 1011 NI De-bay I Deabax P Po11l1e1 'NI Condon L C11 C, BUIHQ J HHIlSgIOXQ P DeLong S G11f tern P Denne M Doak V C1ew1elQk1 A H111 D DeYIe-rchant Seconclxuvx T DeLon,, S Conant L John 111D lx Hauex L Desyaxdms NI Burke G Ba1ke1 L Douc-ette L Johniton B 10212 L fl1JO1QOT'l P Gould I Gl11111e X112 B111-xxstel Thucl :ou C Daxenpmt 1 Kllfollms P Gxant T Todd J Fullc-1 G Be-111111111 Puznx H Donqffhx G Gallupe B P1111 G C111k 10111111 IOXX Q 1-lame-Q G Qmnkue D Flmnc-11 ll C11 P Vbhlte G Fxerett C HQHSIK R Cuggex ' 1 The Photo Club 11 x 111 X1 ll t x 1 1 il N Q N 1r11111Qr11 N f"Xf11N ll S1 11 IN 1111111111 111 1111 . J- 'V . A . , . -.,. , . , " . 1 ' ' 'I 1 . UA, . . . ' fl, 1 ' .',L . 1, A', . , .-1" , . 2'.' 7. ' ' 'I' ,. ' . "l ' , .Y I R .1:11-q 1-S. S, . ' ' , , .' ' . . . ."1m. , .' I' 'l'11l' 1'11I111w111gg' 1.1'1'5111111'11 :11'1- 1111-111- 111-1-5 111' 1111- 112111112 '1'1'u111111-1s, 1,11 '1'111- 111-:111. 11111121111 A11'1'1'1'21. 1':111'11-1:1 '1'111111 :11111 1. 1 N11111:11'11: 4'1i11'11l1'1S, 1. 11S1' 111- ,1:11'11i11 , -1:1111-1 171-1.1111g. 1311-1115'11 '1'111- 1'1111111 1-11111 wax 111'u':1111z1-11 1"1-11, 141111112111 :11111 K1:11'y N11-1111111111 s:1j1- 151. W331. '1'111-1'1- :11'1- 111111111 23 1111-111111-lx. 1-1111111-N N1:11'5' 51 111-. 3111111111 1:111'1fl'. -11111 Wf' 1'11'1'T"11 Th" 111111011112 11f1'11'1'l'Si 1'1-111-11111 111-1,1111u' :11111 1':111'11-1:1 81.1.11 1'1'1-11111-111. 1i1-111':1- .x1'11'11'11f 1'i1-1- l11"N1- 11:11-11' 11'111111111111-5, S:111y 1111111111 111111 111-111, 11:111111 1111111-1': x1-1-1'1-1:11'5'-11'1-:1xll1'1-1', 1111-111-11 II111'Y1'5'1 11:1Nx .11-11111. 14.Y1'll 1l1'4:1-1- S11'1i111-lv: 1n2ll'1111.Y z111v1s111'. N112 115,11-11I1111'1. S1'X'l'11N,'1.111'1'111111N1U114'1Il11N 111-1'111111- xlmllhwx HI, IM .XII-Mwmwuk HMM 1.:1111111:11' 111111 1111: I1114111ilu1':'11T11? 11111111 :11111 1I11'V1'11N 1.411' 1111, y1-111' W1-I'1-1 1,llI'1I- Iflym' hmm T4l:.t?V1TTnN1.p?4HF,pAI'.m.-2.11111 1...- 1115' N11-1'z11'111.1' 111111 -1:1111-1 111-1.1111u. .X11- tit' UI, 1,l1T,l1MxHI, lat xii ,dlxN'l7l1'lx,i4i,z 'XVW'Nf'mk 4 "'1"'A"1iWf'1'1' htllfl W Huuli 1111111111-1' 411' 11111 ks :11111 111:1u'z1Z1111-s 1111- w1l'..I 'A"T'1ll" 15112 1 z11'1111111, 1u1lNTf'f' fm" 1-11111 111515, use-. NY1- 111001 '1'u1-s11:15' :11'11-1- MAIN um' 51'1l4llP11l1l11v111l111'511I1y111111112 1114' 11111111 1111- Nt'1l14I1' 1'1i1NS 11111 :1 11111111 11111 :11 11 1"'1'i"'1- i1111i:11i11u' 1111- 1-1'f'S11111f'11 1111x .Y1'I11'. 11 ophomore Class x1 11111 11b1 H X 1 911115 I Q 1 111 111 I-I 1 11 ebb 1' ,., 1 KX 111111 1 11 11 111 I1 1 1 1,111 P LII 1 AQIHIISSQYI N1 S m11111son NI RN 1151111 R111111111 I1 1D1 1 l N 0 1491 11 1111 11111 R H111 11111 fl D 011192 D Q11111111111Q D 'VI11111'111 D 1'XO1111 V1 I. S G1 I N11111s11 T e Country K1dS Sorrow D N NN 14 N x N 1 N N 1 1 1 F113 ' ': M. D 1, .X'zk ' 1".B,.11 2 G. M:1z11ey. A. 1111131 D. Mi1'11:11111. M. .111 xs. . .?l!2l11j X X1 . S. M'1,z11'1'1f"1e. C. M1' 1'a11, .I. H1-'1. Se- 1 '11 'i MV, M1 '1' . D. VV"g'11. VV. T11'b1: . P. L. 116111. J. M 'p11.'. E. Hx , 1. .ill 11' '1 A ,RA '. N11 112111. N. .':1111111 P. 11 C11 ', C, S11 Vey. Th' " 'Z . ' -1 ' -11. S. HZ'l111!iX'.'Zif'. A. S11111'1111y G. SI111111, A. T1111. 12. XYQ111111 111'l'11'1-Vx 111- 1111- s11111111111111'1' 1'1:1 1111 f'-H-' """"' ' .Y1'211' :11'1-: 1,1'1'N1411'111. 1Y1111:1111 W1f1'1'1-11: U Q 1'11'1- 1i1'1'N1411'111. 11111'11:11':1 11:11'11111'g 51-1111 h 11111. .X1i111- 111111-y: 11't'Jlxll1'1'1'. l4:11111ll' A ' 1gmm,1W,,NA 1-HMI qgzillulwt l.',.l.,1 I-U , ,X 1I'l111'l' l'1P111l'N 11111111111 111:11 1'1-11111 11114 111111 :1111l .11111y .X1'111s11'1111g i11'4' 11111 WNV Q h 1'1'1'1'1-x1-111:1111'1w 4I1I 11l1' S11 1l'111 1'111111f k"1'111 :1i'11'1'111111l1 N 11l'il1114'1' I1I1'211IN 1111 1.31, 1'-1 111111'vX' 1Q111N1Y111 1111NN... X f-" 1 i'r'11'1' 11 . -.11111'1'1111. 1111"!'il1' N1 v1.111' 11111111 111':1x 1-1111111111111-X 1211-11 4I.EI,mI1,,,1:fA1.1I,,x,,11 4,,, 51,,,1H1." 11:11'11:1I':1 11Il1'1i1'!' 111111 .X11'1'1'11 '11111"x1111 'l"1, 1.11111111.1N11g1x1'11-x11111-:11111:.1. 11.-111111111 X111'11:11111 111111 'I11'1x .X1'111 IW. VM' W1lmV'x '1"'1"'Y' 1m'X' x1l'11I1: X11'!'1' X:l1' 11.1 1'1l1'1'1'11-11111.-IN 11:1x IAM '111' NH? W1-1"1f1111'1-1-W lx 111:11-, 1111111- K1:11'1 S11:111, 11111111-11 74.1111 ,, .1":4"1 1I1".ll"H" . , 11111111111 111111 41:11 11- N1:111:1111-1 111-1+ .1 '11"11"'1'11"'1"'""" ' 1"-""' X-H L'l!lIVI,lMHlM,N-' ' '11':1:' 7111-111 N1l11l'I11. ,X11111119111111111-11111111-1111111'.1'111'r V111 1111 2111 I111111111' 1:11-N111 11.-Q.1'11g-1' 1111111111-11. 7111111 1'!'-1111 111l'xl'1'1i1P1I1'11'l'l'1'1rw 111-rw 11 1' "1 '1111T111" .1:,' 1111 :1 I ': "111 17:1-1 1111NT:11'11. 1x1Ii1T'11' S114V1"'f-D1-11'1111'N ., . , 1Q1'111. 1Xf111'11' S11114'1f'1'. 1111111-11 1"1171111:- 'Pf11'11N'1'11' "' 3-1-VY. 411711 S1!!111!. 11f111' 11-11:--X .111111 111-11-1:11111 NN'111111111XNv111'1'1'11. ophomore Class Fnst mu T' fXIgI'iX89 D Doak N Degcheqne L Godbollt V Bouchaxd P Godbout -X I ullknex I Dumfm I -XIY'I1St1OYlg C Gallupe get ond mu 'VII 'VIa1t1n NI Ilannerx E Gloade S DeX ltr NT D1 ike D I-1nnemo1e B Balkel .I Chustensen 'VI Flwnnexy NI Clalk J Conant 'N G1be1son J Pflllllel Th11cl 11111 C1eQ1elsk1 lx Hltchcock C G1nn G Campbell R Deijaldmi I Hudson F B11Qta1d G Fl'lTlHQlX A L1be1Qon I- Chimbelq R Deicheme lx BI3X3ll ir l l x i Il N 1 l 1 4 l 1 l1..l11111ll11111111 lllll X111 Dance Band N lllx Ill N I Specml Chorus xffl'l x N l . R- I . . L I, . il: ,Q , A . f Av. 4 1 V . . , Av. 4 'A- Y" -4 ' r - 7 . v Y111'111:1 'Silva-1-X1111. Allllj' ll1'11'q:-. llil ' ' 1-l111l IK1--lilu-1: Sl,.,ll2l llc-Wim :1111l lC111l11 ,X1'u'1'.1x'1-N x1'1-1'1- ilu' s111l111111111-1- Qll'lN 1111 1l11- girl! l111slq1-1l1:1ll l4'2lllI tlrlx .1'11:11', . Y H- V , 'I'l1i.'iN:1l1:1f-livl1x'1l1:11 lxl11l1l11 fllllllul' x:11'x11.x lmm-l1:1ll l1l:1j.1'1's 11'11111 . ' Q 111 Nl'll'1lll Zlllll 1111-1-TN :1l1111ll1 1l111w11l111111111'1-1'l:1m:11'1-1-l11l111ll111lw11. ,HV I' 1 IA I 1 .I . I llfwifl XYl'l1l'lll. lll'ilj' S11 i1l1. !'l1:11I1-. ' "mtl "lm Ulllxlxl' "I MH lnulm Sl1111-1-1. l'l1:11'I1-N lllllll illltl lim' Xl:111- Wim :ml Illllfwsllll H' 'mmm f"1"'l M N ' - 111111111111 lv lNll' :1111l 111 1-11-11111 1llx 11l1x 11 ' 1l:1111-.-s. NIP f'l'Q'flll IN LKIYVII I-11 llllx If IZ1-1111-N1-111:11111-5 111 1l111 llilllll z11'1-: 1lYl1.Y. H11 l'llll'4l le-:11lstl111g11111p Xlil1l1'1-fl Slll lIl4'l'.Ull. Xxvilyllt' 'l'l1il11-1111. .Xlliv ll 'l'111l1l. .l111ly .X1'111511'1111u'. -lf1.X11:1 4'-111:1111. li11l11-11:1 IP11111-2111. l':11'11I Huf- l111-1'. l':111'11-1:1 H111ll111111. l,ill1z111 ll114l - 3-11111. ,Xlll'1' llnlvy. M:11'1l1:1 -I11 11-s. ll:11'- l1-111- Bli1'l1:1111l :1111l lP11l1- 4I11lq1-N. ,, , ll11- ,11-'.l Cl1111'11.' lllilflf H1411 111 S1 11l111111111'1- l1lt'llll1l'l'N 111' 1l11- girl! 111-111-111111 in 1l11- f'l11'is1111:1x1'11111111 N11111 1fl1111'11x :11'1-: l!:111l1:11':1 ll1ll'liQ'I'. Sy l lil :11 1l11-j1111i111'1-xl1il11T11111,z1111l 11 1 l' l Xl1'1ip11'1'ig'l1- :1111l .l1-:1111-111- xllll'llll.Y, X. lll1'l'llll2'. 'l'l11-yzllm-11111lq 11111 lll 1l11 Nlw-'11i11-1x Ill' 1l111 x11-1'1:1l 1-l1111'11N :111 lmpx 1-11111-1111 :ml 111 1l11 'X1111l11111 ' -': 'J 1 . 71' ll:1l1-51 Xl:111111 Alllflf' l"1's1iYf1l. Junior Class 1111 1 1111 1 X Jo HQOY1 'VI 11111131 11m1111x x 111111 1ss 111111 .I IJ 111K T H1gg1HS G G1gg.,ex S Holmex L H111 F' C1w11x 111111 N 1-1 11 1 111211 O D11111S1 P De'NIe11111n1 P 1 1 1g 1 1x 111 X D1xe11p1111 D DesJ11d1n N H1101 H11I11l6Q9 J Hmxex 111 IOXN 1 1 11 S N 1 111 eu e Ie1c111111 Omx 1 11 Dee Q Df1111f 1 x x , N 1 1xx xx X X11111X11 N11 'N 1 F mv: J. C11 "11'11. 7. 11 . , . . K' J. D ' B. 1'1iiX'11f1 ' 1, fwili' L' , i'1:11Ak. ., Hig- ,' ,.'A '..' ' ' ', ' . 1. S01 1 111111 R. C'1111'k. K. I-'1n111er1, D. Foxx. PI L1'14',1C.Ch.p 1 . . A.' . , . "2 , .. 12111 119111. '01'. '. 2' '. . ' ' S, f'. Lu' I '. 1 . 1 " 'I'11'.'1 ' ': K. 1-'1z1r11101y, C. Fostex H. 1Q0111.E.H1f4'11C'fb1'1'. A. G1 espie. .I. C'111'111111'. C 1.:I'111'9. P. Kimbf . M, G1 1 J. D B " 2 . V. C'r1,,'. '611. D. f'1l1'1'10 '. '. . .. 1,31 3' 1111 l1141V11"'1'N"1' 1111 ,1l1l11111' 1'1:1 . 111-1 A .Xf'll1N1'V1'1Q 1'11111'11x 1111 l':11'111 11111 111111 -l1':111 l'1z11'1i. 1111-xi111'11I1 111111111 41:111:1 .I:11111-x1l:11'x'11y, u111-1. 1111 1111-x11l1-111: A1!1I'1l2l1'1'1 11:1 H . , , , , :I11"1', 1"!'1-2:1111 :11111 -111111 S1111111. IM' 'WN "'1 11V1"N11,1 1'111'11"11-111'-'X 1,.',.:Nl1!.',I 'l'1H,-vii! mlyixwg. ix Mi 1'1 '1v .X!1'1 N11'1111?1:1111 l111'1 111 11,1 X-1."x 1-HI QHHWH I'i1k1A' .111"":f 111 111: XKi1N1"' 11'1.-1 '111 '111':11'x115 1"11"1'J11l1', -111111111 v11-1 --'1 N 1-1. 71.11 S'11'1- H A 1 1'1111r11'11 :1'1- 111'Tx' 1111111111 l'z1"111 111 11' '1V"N1'5 1'111'11'11:1111-'X '.-,1:-1- 11111-1 1111.1 HUQV11 lQg1Q1511l-1,1-1 1 171-X-1:"1111.X 5:1111 1111151 X11!N1X'111'111f 4g11'111 :1!111 1.1I211'11'x 111'111'1' '1'14"1 gm' '11 1,""5131'.x '1'1'1 1151111.11 5"1 1':11'1111I111-X IW" ,111 111.-121 N1:1"111 41"::. 'X A1 '11 '11 1-'1 "1,1v1'.'x -1x -1 1 1111'X XM111.. 3, .11l'.i1,1yx 1'1 ,XI1-gX11,,,1N1"'1'1x 112.f.y1 ' 1' I xx HHXLIIE X I-. , QM tx, ::"1. 11411 111 11113 1'X1z1 11:1 '-'- 1"'. . . , -111115 111'N11'1'1'1121f1'. 11I1f11l'!'11.1' 1'11'11. 111. 111' 1' i 1' 'lbw ,IM ,Vi Lt. 1. .111 IKM' 1111!11::1.11111i1r1I.111-11:1X112-x11.'11r"11. 1.11 "4 XX 'IQ'-" " V1 N 1'1f" 3' 111 . : ." -1141. '1111lNL' 111 11111 .1117 11111 5. 1,111 1i1'111. Junior Class F11 1 mu Y McDonald R Nlolsxxoltln X 'xoob I I9Ql3ll P deout L Blllke P Snow J Sflllth E rt 'VI Ruthe fm P B1 tc me NI ,tuenw Q cond um XIINN Ixbbx P Dexme 'NI Stexenion C Pnkel P VVxmm Lxmh F wTf'G1lllI'l J Feld R '1ke1 I1 PPIHhPlSPl E 'vlclntsle G Qmlth Thud lux P Benrmxd T Dexxlex A Beals F Pobmson B ubu L Sumn emon NT Nlaguue J Pwaxd R V211 ln I NUI mghlm L XI0D0n1ld l 1 1 n xnxx 1 N N l x Xl ll N l N 1 N l 1 N N INN N P I N llllf lmluri Xlxn N xallllfmll. A 11 'df .4 115-1 1lf.'fE'Mf' .f .51 l 51 A Q. . ' .. 7 . f 1 '1'g .. V. A' l,.'."L:v. AIKQ -.jr 11. .Ar H- Nl .... -,z ' . ., 2 'l'luv ,llllIlUl' vxlilnililm x11-:sk--lx lu-im-I. NUl'lII2llI N11-xw-llwru. lla-vm Y: rs- u-qf-rw: Iivtlx' lllllmv. li2llll1'l'llll' Ifinll- wwrllly. lmxxu l" l'1lI'l'Hll l':u1'lw1'. I1-rn. xlJll'll-Yll Stl-ve-ras. llmll llill. l':1I1l -lllllj' Slllllll. llwmn livul. lmylv llxml- IM-vlm-. l'Jll'l'Illl l':1l'lu-11 l'l1ill1r Kim- I'-N.. -le-am l'I:u1'lc. lin-111' Illllmv. !,-n'1u:u lmll :null l'hlxx':ml Bl1'llllj'l'1'. 'I'l11f win- liurlu-. llvwfllrl l,l'f,lill'4llllS. flllllj' liv- rwrw wr-rw-: lla-My llllllilll flrxl: Kzilll- "'- Xlo-rm-llanlul. Ye-rlwll ll:1w-l11::vl'. -lllllll'N lm- lfimlln-11.M-flnllllg l':1lll In-vim-ll'l1--' ll:l1'x'm-nv. Sllll'll"X' llslye-N. till'-:l l'nml.ly. null l':x1'1w-ll l':l1'lu-V. Mwlylll. ,xll4ll'1'Jl .Xymlll :null l'l1illil liimlmll. 'l'lw Xnllwllzll lllvrlur Nlwivly xlll- 'l'l1n- '.':1l'sl11' lvzlwlielllmll lm-xx NYi'I'lI ll'-mg Ilfmn Tlll' jllrliurl l'l2IN. an-z l'l1il- Snmmll liiggl-.xx llulle-V1 WI' mm. ljirl ip liir luxll. lflul -1-1 Wymam. Vzmll llfllfrlwll. l'4-11-1' Hilll-:1+iv mul 'l2fllI"F lllll. l-.ul llm-llw-1-lq mul lilmy H111-:l-4 111,.H,.,1A ,,m,,,,g,.,-D '1'111.,1- 11 1,,,.11,.11,l,11 ,1,.i,,, 1-1111.11 Wm 1,,.,.,111,.,,1 My 11l,, 1llil'YQ'l'N xwlw-1 K1-'1l1 I-'lnlnlll-ry. 'l'1'11mzm Nlflll' t'llil1lll'l' 'II' llll' l"llllll'l' llllmv- ll:-wlellv.4'l1zll'lln lll'lll'1'. Vuylv llllll- ffwnzmlulljs ui .x1lll'l'll'El lent Xl'2ll'. lumxxfn ,.,.,A.. 1,1,,1,,.,,1 W1-,mm 1,1141 A1,.,,,,1,1 111.111, lw.. lx lllv llrsl Ylvs- 1lI'Q'Nl4l1'Ill HI llln- - . Y . , . . .nxulx xlznll- 1'll2l1Il1'l' .ll Iln- lx ll. .X Inq' H111 ' --umlllu j't'ill'. 'l'ln- x':1r'iT-x' lmm-lnlll lnyx W4-lw-: H 1 ' 1 S2 I ,Mig ,.. ,. I ,ATN lllel l'l'1'lI1'll l lull llll'lIllN'l'x an-'va 1 surf .' "I" I' Muay ll'1,'1I','U"""l'- ll " .11 um. 14:11. lim..-.,.-11. 115112-:ll-.l. nl.. "lll"'l""A I'-:lvl ll"l'l""'l'- lllfwlf-5 Q- ' -' 15111, Ilg1x'i.l l:t'l'lI- lll'lll'l'1llllllll1'll flllilll. .f ig. f 1 'W' NY .3 Senior Class Officers Fust :cm NI Pogexs ure premdent B Burmell presldent C Llbbx semre I Serond roxx D Dollex Lreqsuler Xflss French adxrsm Harvest Q .I li ,haue at , lo . ,A . s .. . . . , , , . U, - airy. ' 'Z . n, ' 'g . ' ' .' ' - '..,..'!' . . s ff' 1 0 ' V ' an ' ' ,'., ,R ' 4 ,-..' fe-1 0,54-1 r f' ' I ' " Qifzwe' 1- - en ' ' W Jr aw- e, ..:, ' " '- ' ' , L V. V W . GEORGE ACHORN George College Scientific Driving around in a tan Chevvie W staying after school for Mr. Woodcock - playing basketball Chorus 1. 23 French Club 3, 43 Senior Play 4: Basket- ball 1, 2, 3, 4: Baseball 1. 2. 3 SHARON ARMSTRONG Sharon Commercial doing to Stearns 4 cutting hair A- having friends to her house denting the car W- speeding Tri-Hi-Y 1, 23 Chorus 1, 23 Librarian 23 Telephone cper- ator 2, 33 Tatler Staff 1, 2. 43 Home Room Officer xSecre- tary, 43 Honor Student 43 Recreation Council 4: Fresh- man Reception Committee 4 GERALD BARNES "Geri" Agriculture Vfrecking cars winking - class midget -- sly - quiet type F. F. A. 1, 2, 33 President 43 Vice Presidentg F. F. A. Basketball 1, 2, 3, 43 Freshman Reception Committee 4 MARCIA BARNES "Marsh" College Arts Laughing A talking -4 Cornell f - talking things over with Gail F. H. A. 1, 23 Activities Chairman3 Band 3, 43 Chorus 1, 23 All-Aroostook Band 43 Telephone Operator 2, 33 Cf- fice Staff 2, 33 French Club 3, 43 Activities Chairman: Freshman Reception Committee 4 EDWARD BIRD "Ted" Agriculture grey Plymouth W- late P. O. D. papers - - tall and dark F. F. A. 1, 2. 3, 43 Band 2, 33 Chorus 1, 2, 33 Baseball 1, 2, 33 Mardi Gras Candidate 2 GAIL BISHOP "Bish" College Arts Raising the devil - thinking of modeling f dancing - driving a yellow Chevvie Tri-Hi-Y 3, 41 Secretaryg F. H. A. 1, 23 Vice Presidentg Chorus 1, 2. 3, 43 All-Aroostook Chorus 3, 43 Latin Club 1, 23 Majorette 13 Office Staff 2, 33 French Club 33 Senior Play 43 Make-up: Freshman Reception Committee 4 HERBERT BLAISDELL "Herbie" Agriculture Red hair A chubby - - jolly - temper - freckles Hi-1' 1. 2, 35 F. lf. A. 1. 2, 3, 4: Radio Club 1, 2, 45 Li- brarian 3, 45 Telephone Operator 1, 3 JOAN BUBAR "Jo" Commercial Dreaming of the future - dancing f typing - cutting the sides ot her hair - riding her horse F. H. A. 1, 25 Chorus 1, 25 Librarian 35 Majorette 1, 2, 3, 45 Northern Light Staff 1, 3, 4: Tatler Staff 1, 45 Class Officer 15 Home Room Officer 4Secretaryr 1: Cheer- leader 1, 2, 3, 45 Freshman Reception Committee 45 Senior Play 45 Achievement Award 25 National Honor Society 45 Honor Part 45 Voice of Democracy Contest 3rd Erize 45 School Treasurer 3, 45 Magazine Campaign Home Room Captain 35 Student Council 4 SHIRLEY BUBAR "Shirl" General A diamond ring - dreaming f giggling -f riding - short hair F. H. A. 25 Chorus 3 BRENDA BUNNELL Brenda College Arts Thinking of Sammy S driving a Buick - baseball fan -- laughing Tri-Hi-Y 1, 2, 35 Vice President 45 Band 2, 3, 45 Chorus 1, 2, 35 All-Aroostook Band 3, 45 Latin Club 1: Office Staff 25 French Club 3, 45 President5 Northern Light Staff 2, 3, 45 Senior Play 45 Prompterg Achievement Award 1, 35 One-Act Play 25 Cheerleader 15 D. A. R. 45 Home Room Officer 3, 45 National Honor Society 35 Hon- or Part 45 Recreation Council 45 Magazine Campaign Co- Manager 4 FRANKLIN CHAMBERS "Frank" General Tall and light i pool room - winter sports Chorus 2. 3: Basketball 1, 25 Baseball 1, 2, 3, 45 winter sports 1, 2 SARAH CLARK Sarah Commercial Calling Caribou - collecting Ricker souvenirs s telling jokes - laughing Tri-Hi-Y 2, 3: Chorus 15 Tatler Staff 1, 4 HOWARD COGSWELL Howard College Blonde, curly hair - quiet type - always studying - arguing with teachers - good rank Band 1, 2, 3, 4: All-Aroostook Band 2, 3, 43 Senior Play 43 Radio Club Secretary 2: Vice President 33 President 43 Latin Club 1, 23 French Club 3. 4: Honor Student 43 Na- tional Honor Society 43 Home Room Officer 43 Magazine Campaign Home Room Captain 43 Northern Light Staff 3. 4 DALE CONDON "Dada" General Smilin' Jack - pool room f short and stocky - - driv- ing a blue Plymouth F. F. A. 1: Chorus 2, 33 Basketball 13 Track 13 Fresh- man Reception Committee 4 SHIRLEY DeMERCI-IANT "Shirl" General Diamond ring f- receiving and writing letters f play- ing the piano Tri-Hi-Y 1, 23 Chaplain 33 Chaplain F. H. A. 1, 23 Chor- us 1, 2, 3: Librarian 43 Office Staff 2, 3, 4: Tatler Staff 11 Freshman Reception Committee 4 PHYLLIS DEVTNE "Phyl" Home Economics Jolly and kind-hearted - Stevensville - fingernail -- polished glasses Tatler Staff 13 Freshman Reception Committee 4 ERLON DOAK Erlon General Bookkeeping fiend - crew cut --- raising minks Tatler Staff 43 Achievement Award 1: English 33 Book- keepingg Track 2: Freshman Reception Committee 4 DARRELL DOLLEY "Dary" Commercial School treasurer "Alec" - - arguing with .Ioan go- ing out with Dawn - studying Student Council 3. 43 Band 3, 43 Chorus 1, 23 All-Aroos- took Band 33 Librarian 33 Northern Light Staff 2. 3, 4: Tatler Staff 1, 2, 43 Senior Play 4: One-Act Play 13 Bas- ketball 1, 2, 3, Manager: National Honor Society 33 Maga- zine Campaign Captain3 Junior Exhibition 33 Home Room Officer 43 Freshman Reception Committee 4 JOHN DYER "Johnnie" College Arts Class clown - black, curly hair - staying after school for Mr. Woodcock - corny jokes Chorus 23 Radio Club 23 Treasurer 33 Secretary 43 Sec- retary Latin Club 1, 23 Northern Light Staff 3, 4: Achieve- ment Award 23 Baseball 13 Freshman Reception Commit- tee 43 Recreation Council 4 ROGER EVERETT "Rog" General "Dad Lester" - National Guard - trampaline artist Student Council 33 Chorus 1. 2, 33 Radio Club 1, 2, 3, 43 Senior Play 43 Achievement Awards iPhysical Education and Biologyl 33 Basketball 13 Mardi Gras Candidate 33 Track 1, 2, 33 Recreation Council 43 Freshman Reception Committee 4 ELIZABETH ANN FINDLEN "Betty" College Arts Going to the Grange f dancing v dramatics - buying clothes W "Mom Lester" Band 2, 3, 43 Chorus 1, 2, 3, 4g All-Aroostook Band 43 All-Aroostook Chorus 2, 3: Latin Club 13 Treasurer 23 French Club 33 Northern Light Staff 3, 43 Senior Play 43 Achievement Award 23 One-Act Play 13 Voice of Democ- racy School Winner 43 Honor Part 43 National Honor So- ciety 43 First Prize Winner of Northern Light Short Story Contest 23 Freshman Reception Committee 4 DAWN FLANNERY "Cupcake" Commercial Going to the Odd Fellows Hall - dancing with Bud - thinking of Presque Isle - arguing with Mr. Woodcock Tri-Hi-Y 1, 23 Band 2. 3, 43 Chorus 1, 2, 33 Latin Club 1, 23 Librarian 13 Office Staff 1, 2, 3, 43 Tatler Staff 43 Cheerleader 1: Home Room Officer 23 Senior Play Usher and Advertising Managerg Recreation Council 43 Fresh- man Reception Committee 4 J UDITH FULLER "Judy" Commercial Writing to Billy f wearing Alfred's pin - washing her hair - blushing Tatler Staff 1. 4: Chorus 1: Tri-Hi-Y 2, 3 MINARD GLEW "Mike" General Short and dark -- seen at Sharon's or pool room - al- ways with Bubby Student Council 1, 2, 3, 43 Chorus 1, 23 Northern Light Staff 43 Basketball 1, 2, 33 Baseball 1, 2, 3, 43 Recreation Council 43 Freshman Reception Committee 4 JANET GIGGEY Janet Home Economics Small and quiet A-A working in the 5 and 10 - talking to Gary F. Tri-Hi-Y 1: Freshman Reception Committee 4 MARY JO.. CE GIGGE1' Mary Joyce Commercial Keeping Allie guessing typing writing to Allie F. H. A. 1. 25 Majorette 1. 2. 3, 43 Tatler Staff 43 Mardi Gras Candidate 3 CLAIRE HALIQY "Reps" Commercial Mixing up words -- laughing at Mr. Moodcock ff- riding her horse -- giggling Tri-Hi-Y 1, ., Treasurerg Chorus 1, jig Librarian 2, -1: Office Staff 2. 3: Northern Light Staff Ag Tatler Staff 43 Senior Play 4g Achievement Award 1, One-Act Play .,: Cheerleader 2. 45 rreshman Reception Committee 4 JOHN HALEY John College Brain 4 glasses falling down - chemistry whiz - try- ing to take Biddy out Student Council 2, 43 Band 1. 2, 3, -1: All-Aroostook Band 3. Al: Radio Club 2, U: Presidentg Latin Club 1, -, 1,1 President: 1-rench Club Activities Chairman -1: Senior Play 45 Achievement Award 13 One-Act Play 13 National Honor Society 35 Honor ifart 43 Magazine Campaign Cap- taing l.ecreation Councilg Junior Exhibition Second Prize 2,5 Home Room Officer 43 Freshman Reception Committee 4 ELIZABETH ANN HOPKINSON Ann College Arts Seen with Dick driving the Chevvie having parties Tri-Hi-Y 2, 33 President 4: Chorus 1. 2. 33 Latin Club 1. L43 Librarian 1. 4: French Club 3 LOIS KEARNEY Lois General Boys tall, the ideal model Veronica Lake hair-do 4- flirting F. H. A. 3. 4: Librarian 4 LUANA KETCH Luana Home Economics Seen with Bill - working at Cindy's - going to V. F. W. - teasing Bob Chorus 13 Librarian 23 Tatler Staff 13 Freshman Recep- tion Committee 4 CAROLYN LIBBY "Kay" College Arts Wearing Bob's frat pin S working at the library - writing long themes Band 1, 2, 33 Chorus 1, 2, 33 All-Aroostook Chorus 3, 43 All-Aroostook Band 21 Latin Club 1, 23 Lffice Staff 3, 43 French Club Secretary 33 Northern Light S'uff 3, 43 Sen- ior Play Assistant Business Managerg A.cl1mven:enL Award 43 Mardi Grass Queen 13 Graduation Usher 33 Honor Part 43 National Honor Society 43 Voice of Democracy Second Prize 4: Home Room Officer 3 LIN WOOD LIBBY "Tinny" General Playing poker A general comic Chorus 33 Achievement Awards 2. 33 One-Act Play 33 Basketball 1, 2. 3: Track 1, il, 33 Freshman Reception Committee 4 PATRICIA MARKET "Pat" College Arts Studying - interested in P. I. W Ford car Chorus 1. 2, 33 Latin Club 1, 23 French Club 33 Gradua- tion Usher 3: Freshman Reception Committee 4 BETTY MARTIN Betty College Studying -f working in hot dog stand - laughing at Duke Student Council 33 Chorus 1, 2, 33 Latin Club 1, 23 French Club 33 Achievement Awards 1, 23 National Honor Society 43 Honor Part 43 Voice of Democracy Semi-Finals 4 RICHARD MASON "Dick" General Short f always late - off to the army - found at Sharon's or pool room F. F. A. 13 Chorus 1, 2, 33 Basketball 1, 23 Baseball 1, 23 Freshman Reception Committee 4 ALICE McDOUGAL "Pee Wee" Home Economics Talking about Ernie - seen at V. F. W. S always act- ing out - flirting with A. P.'s in Limestone Chorus 13 Librarian 1: Freshman Reception Committee 4 RALPH MICHAUD "Pooch" General "Poochy" basketball sprained ankles general comic Band 1, 3, 43 Chorus 1. 2: All-Aroostook Band 43 All- Aroostook Chorus 33 Achievement Award 23 Basketball 1, 3, 43 Baseball 1, 2. 3, 43 Mardi Gras Candidate 43 Junior Exhibition 3: 1-reshman Reception Committee 4 ROBERT NORTH "Bob" Agriculture Lute, short and blonde f know it all -if attracting at- tention i hanging around Mr. Woodcock F. F. A. 3, 43 Secretary3 Chorus 3: Senior Play Business Managerg Basketball 1. 2. 3: Baseball 1, 23 Mardi Gras King 13 Magazine Campaign Home Room Captain 43 Home Room Officer 43 l- reshman Reception Committee 43 Recreation Council 4 NANCY PLUMMER "Nan" Commercial Thinking about Roger - playing in the orchestra - having parties - driving the pick-up Student Council 3, 43 Band 1, 2, 3, 4: Chorus 1, 23 All- Aroostook Band 33 All-Aroostook Chorus 2: Librarian 23 Office Staff 2, 33 Northern Light Staff 1, 2, 3, 43 Tatler Staff 1, 2, 43 Senior Play 43 Achievement Award 23 Cheer- leader 2, 3, 43 Graduation Usher 33 Curtis Campaign Cap- tain 43 Recreation Council 43 Band Executive Committee 43 Honor Student 43 Junior Exhibition 33 Freshman Re- ception Committee 4 RICHARD IPYE "Dick" Agricultuiv Rudolph Valentino 2nd G. M. C, pick-up F. F. A. 1. 2, 3. 43 Treasurer3 Chorus 1. 2, 33 Northern Light Staff 43 Senior Play 43 Achievement Award 33 Bas- ketball 1, 23 Baseball 1, 2, 3. 43 VVinter Sports 1, 2, 3, 4: Freshman Reception Committee 4 MARILYN RASMUSSEN Marilyn Home Economics Receiving letters f Y keeping house Tri-Hi-Y 23 Chorus 1, 2. 33 Librarian 13 Freshman Re- ception Committee 4 MARY ROGERS Mary College Arts Cheering at ball games W driving a Buick - being helpful f collecting news Class President 13 Vice President 43 Junior Exhibition Second Prize 33 Chorus 1, 2, 3: Latin Club 1, 2: Office Staff 2, 43 I- rench Club 33 Northern Light Staff 3, 43 Ush- er for 1953 Junior Exhibition 43 Usher for 1953 Graduation 33 Honor Part 43 Home Room Officer 1, 2, 33 Senior Play Publicity Agent3 National Honor Society 4 FRANCIS SHOREY Francis College Scientific Tan Ford - Stevensville f lab assistant - waiting for physics class French Club 3, 43 Northern Light Staff 33 Senior Play Stage Manager: Winter Sports 1, 2, 43 Home Room Offi- cer 43 lf reshman Reception Committee 4 GAYLE SIMPSON "Soupbone" College Arts Writing to Gene - thinking of her future xsunny win- ters in Miami! W dancing - interest in Greg Tri-Hi-Y 1, 23 Chorus 1, 2. 33 Latin Club 1, 23 Telephone Operator 33 French Club 33 Northern Light Staff 2, 33 Cheerleader 1, 2, 33 Voice of Democracy Semi-Finalist 43 Honor Student 43 Freshman Reception Committee 4 FRANCES SMITH "Biddy" College Arts Going out with boys f thinking of days and people gone by primping Student Council 23 Tri-Hi-Y 1, 2, 3, 43 Secretary3 Vice President3 Chorus 1. 2, 33 All-Aroostook Chorus 2, 33 Latin Club 1, 23 Activities Chairman: Librarian 43 French Club Vice President 33 Treasurer 43 Northern Light Staff 2, 3. 43 Senior Play 43 Achievement Award 13 Mardi Gras Can- didate 4 ROMA STEWART "Jean" Home Economics Joe Bible - two-tone green Pontiac - - silver wings Chorus 13 All-Aroostook Chorus 33 l reshman Reception Committee 4 DONNA THIBEAU "Don" Commercial Writing to Gene A f driving a red pick-up 4 going to the Grange F. H. A. 1, 23 Band 1, 2, 3, 43 Chorus 1, 23 All-Aroostook Band 43 Office Staff 43 Northern Light Staff 2, 43 Tatler Staff 43 Freshman Reception Committee 4 SHIRLEY UGONE "Shirl" General Playing the field e Y dancing -- U. of M. affairs F. H. A. 1. 2: Chorus 1, 23 Librarian 43 Majorette 1. 23 Northern Light Staff 33 Senior Play 43 Cheerleader 1, 2. 113 Mardi Gras Candidate 33 Junior Lxhibition First Prize 3: Honor Student 43 Freshman Reception Committee 4: .iome Room Officer 1 GLENICE VIILLIAMS Glenice Commercial Interested in air force guys - going to church - mak- ing up work 1 working for Dr. Jellerson Chorus 3. 43 Librarian 13 Office Staff 43 Northern Light Staff 33 Tatler Staff 2, 43 Home Room Officer 4 ELLIOTT WINTER "Spondulax" Agriculture Basketball M Presque Isle girls - Pussy Hi-'I 1, 2. 33 Fresident -13 Vice Presidentg F. F. A. 1, 2. 3: Treasurer 43 Basketball 1, 2, 3, 43 Baseball 13 Track 1. 2, 33 Recreation Council 43 ifreshman Reception Commit- tee 4 RCBERT WRIGHT "Bob" Agriculture Strawberry blonde - fast driver Grange dances F. F. A. 1. 2, 3. 43 Chorus 2, 3 PHILIP DESCHESNE "Phil" Pre-Vowitionzil Pool room f short Chorus 3: Winter Sports Manager 3 Nlmt I rkelw to Sur-1 ved Elrzabeth Fmdlen John Halew B4 st Looking l rances Smrth Pobert North Best Personalrts 'Nlancy Plummer Poger Everett Best Dam ers Shrr ley Ugone Darrell Dollex Nlost Popular Brenda Bunnell Vlrke Glen I lass Bah! Allce McDougal Gerald Bar nes Senior Census 'Bl' ll 'Vlost Talented Elizabeth Fmdlen Howard Cogswell Class Flirts Shlrley Ugone Rxchard Mason Best Dressed Elrzabeth Frndlen Darrell Dolley 1 lass Brother Srster 'vlarcra Barnes Gerald Barnes Class Athletes Janet Grggey Ralph 'Vhchaud 'Wan Woman Hater Phyllrs Devme Hows ard Cogswell 4' 'X ,xv ,W if 1 'HIZN ami SGI' ational Honor Society 11111 x . gms md P Bun E H111h1fJK1x Vin Rober Q S1c1r1d1ov I Bubfu H ogsxxell I H1101 D Dollex R VVxmm P Iumball B Bubar 14 1 1 N 1 11:11 N 1 11 I1 1 ll x 1 4 1 Fx' mv: C. Libby, M, P0-' C. IIil1.B.Mz1r1in, B, 1V len. ,. nell. . ' ' 1 . X11ti111111l 11111l111'S111'11'1j' N11141l'111Nf1141' 115' 1:1s1 f'1'211"N 1l1t'1Il1l1'1'S, 111'1'!l11I1 111111 11111 1'1l11S1'1I 1111 111211 1':1111i :11111111 111x1m-:111 1I1'11. -1111111 111111-5' 111141 1111111-11 1,'l111'.Y. 11l1'1'1' 11111 Ilulll' I':11'11 lx 14111111-1'f11111, 1'111'1111- 11111'111s1- l11' i11111:11111g' 1111- 1ll'X1' Q1-1'x'11'1'. 1-11:11'z11'11-1' :11111 W11-11-1:f1:1I1, X:11i1111z11 111111111' S4 -'-15' 1111-111111-rx, ,I, I I , sul X. '1'11'm- 111'1X' 1l11'I1l1N'1'S ".111-in-11 1-i1111!' I, "I 'H' "NQ"f'g1"f"""'A " In 'Ml' l1111x 411' 1111-11:11x 11111111113 111-1 N:111-111,11 4l11l1.1 1111111 -111.11 .N 1x11 -11.I1 1111f1l. IIUHHV Slwimlx. Nlmlmr lvl' 11I1' x1Ilw1r-111 IN 1'11lN1'1l 11'l1 111111 '111 Nl'11ll1E11'5111Il. 11111 z11s11 11-:11141Q11g1. 111.111 11iIl'.Y 111111211151 :1 1'11:'1.111' X.11111..:11 :11'11-1' :1l111 N1-I'X'11'4'. II1111111' Suvin-1-V 1ll1'1l1111'1', 1111111111 11. 11111 Thi 5-,.m. xix Mui, ,N NWI fix-,. Mm, 111-W lII1'lIl1H'I'S :111111l1 11111 111511111112 :11111 11ll'N we-1'v r'111s1-11 115' 111- 1':e1'11i1-xy V111l1' 1111- 1.11111'111111N 111' 11111 Nvi1111'11f11 111111-ll' S1'1l14l1'N :11'1-: 1111 '- -11 1'wu.-vu-11. 11:11-5' gt 41.11-. 111,11-1'N. 1':11w11y11 1.111I1y. 1'f1i,4:1111-111 H ' . 1 I l.'iH,lll.Hl ,lmm Igulml. mul UMW Mm.. 1111- X:1111111:11 111111111 2-111-11115 11.1N 1111. '111I1St' 1'1'11111 1111- 111111111 1'1I1NN 41111-1 111-1-11 111 1'X1.1'11l'f' 111 1"l11'1 1"1111'1'i1-111 11"1'1"'1 WUIII111-14f11'1'1 H111- 1'3Yf1 1117"1'- 111211 N1'1l11111 51111't' 1.14'.:11111 S11Il'1' 151:11 ..' '1 'm J.: ". 11 . "NIM H115 l'uI"" "ml !m1'9' 1x"'I""I' 111111- 11111-1111'l'1' 1Ill'llI1l1'1'N 11:1x'1- 114'4'11 1111 .x11'11 14 :111 :1s.f111:111,v um 1111111 :1f1111i11w1 111 1111- 1'211l1i. .0 O 43. has 4 re, 5.504 O df-is-1 has ACTIVITHES D 2 42' 1 P1 C off? C HQ ffii ,A O 2695 Q0 I QfL2fL BM . odhern Light Staff 1x 11 D DesJ1111111s L L11 1 Bl1'1I191I J B1b11 ' ,N 1 1151111 S D11r119,111 Se1o11d11111 11119 QW e1c 1111 1111111111 F1111 en L G11l1 UL 11 Slufns 1 H 11gNs11e1 1111 11111 N11 HIIMN 11 QX 91 GX X1 L D11 School Years N gel x1 1 1 x X1 1 1 1 . I I 114K 1 1'4'1,'1 '111': 1 1 ' '1bj, B. 1 . , 1 2 1 M, 1.111111 s. 1' H111, C. H:11P1'. S. '1111s111111g, D '111 S 1. 1 '31'.DQ" ,J.D.'I"11z .N,1'1 E. ' 11 , 1.11-. ,S11 . .f 1 A. S:1111"e1', . C 11' ' 1. Th" ' 'Z . 1, B 1 lx. D. D 11 11.132114 '.J.Ha1 D. Pj: M. 31011 WI. VI.IIl' I11-X1 1I1Ij' I'1I I11' 1111.111 N1'Il1111I, 'I'Y'f11l! 1-1 111- 111111111 211I1I JIIPIIIIIILI 11111 11111 -11111 Ii111111's1'I111111.1'11:11'f:1l'1-1111-Iv T 7"II"- V D 111' ,111l1l' Il1A+1,' I'1I Q"1'1I.1'1111l:11 'I111 1I1111!' 111111 II1l' X'1I111llQIl 111-'1v III: I1:11I I1:1l'1INIlll1x 111 1f1"11lI1TH11'11'1. V- N NH-11',. .XXII 111111 '11::' "Ii:1i1- T11lN 511111111 :1!11I I '1-11111111111-1' 11'Il1-ll 1l'J.l'I11'1'NI1 HI 111x111 t 7.':"7I":. "'I':1I11-1111111111111-411.111111'1-111z11," 111 "'-If 11:11 WWI "'1"'U11.1- X'l'I'I.l'11I11II1!I1I 112.1111:1I11'1-1111111131 11111 '11IIl .... 1151111 11 I 71111115 I 11111. 1111711.11 'Ugg' 1.111 11111 111.11 1111 f11AY 111111. ,Nl-1111 41'4 I,I1lI 11 'lII'I 111111111 1111111 .1 I1ix1j'11H-4 91111: 1,141 71l,,,,,,,. XIIHIII' I A - S11 11111111'1,111-1. 1'I 1111141 11111 I11':.' 'II.1111111111111l'1-11111-1111:111'1111111g111.I ,M 'vlllyvvx 'Ill1l4'I.. Hg, L, ' Q . X l , . . , . 1-11.1, 1 -511 g1'11 31- 111- ' 111 111' 111111111111-1311111111113111-111111111:11-111-11111 ,I.I, I ' ,HI 1 ' ' ,1t1. X.. 41111 IDI 11' 11 11- ,1111I 1111111 1111- II' 1"'Qf' IIN "U" 1. NIV: yum, 11151112 VIII NI, 7'q111111.1111111II-1-111:1111.:1r.111'11:1111f1-'1-1 X-I 111111, '.I1:Y1 111 711' Student Council I-111111 1 vu J Halex J AImSIIOUg J Bubfu NI Glen N1 P111mme1 R Gf111.f1ghe1 D Dollex S1-1111111 I1XX P 1311211111 R L1Po1nte B Bllbal V11 Vkxman C G1111lp6 R NI1G111a11 C H111 1 I X fl SXN If I1 I1IfX 1 ll 111I1N1 N W1 1111 11111 I 11 1151 11101111114 I N I 1 X J 11 1 x 1. 1 X 111 X 1 Ill1 B11N1C1 1 r N 11 1111 N1l1l 11111 1 IN N -1':'...'1'.,: ' ,. 'L' ..1 1111' 111-1-si111-111 111' 1111' S111 11-111 1'111I1- 11'111'1'S 111 1111- 5111111-1118 11111 111'.'1- 1-:11-111-11 1-11 1s 3111111111 1111-wg 1'11-1- I11'1'Sl1l'I1. 11Il'I1I 115' 21 11111111 .'-'."11-111, l:111111I 11:111:1u111-1': x1-C'-1: -1, Xz' I, 1 Q I 1, ,, I 1,11111III11'1' :11111 11-1-:1s111'1-1'N. 13.11-1-1-11 1Il11- 'WW 5111 Ill" '111' "HI "MM "N 11-1 :11111.111:111 111111:11', JI 1'11111'11-51 111--1. 1111, Nl 14,111 1l,um,11 11M I 110- 111111 51.11. 1111 -51.111 IT.1:111111X1w 11111 111111 11v1-1- 21 I11IIIl111'I' 1115 :1c11v1111-Q. '1'111-1' . "I'1lf1Im"1' 'N HI' ,W ' 'U I" 111-Q:1111x1-1111111111:1111-111111'111-1111-s11111111's 1 1 'g I"l1'lH II N' "1 l1"""l' ""m"" 111 1111- 1111111-1: '111l1'j'211S11S11 111 111111 1111- M111 111" 11' 11 "'11"' 11" N" ""'1N- 1A:11'1111'1' 1II 111'1111I1U 1l11'1I11lISl' 1111- 1-111-1-11 'H ,.1. 1 1' 4- 11111 1-.1111-111111.11 1"f"1"1'N W1-'1-: 111111111 11::1111g-'-11-13 1'f11'11. H'11. 11111- 111' 1111' 1114U.1l'l'1N 111111 1-.115 111' 111- 110115 11U1'1I1'- 1011 5' 1X"11f'Q-'- -1"1111 H111- 11-1-1-51 111 1111' N11110111,' C1111'1I1LE 1111- 5'-111' 1-lv. -1111-' .X1'111s1'1111g'. Ni 1-, 1'111:,1- 11111 1111- s111I1'111l1u 111' 111- l'KfA1'1'Q'111I'1II ,,,1.1-Q 11,,,-1.1.11 1j,,11f.y. 1-'.. h- 1111l1q1,g. 4' .' ' 1 ' . , , 111111111 111111 1lL11 QII11111. M, 1111111111111 131,111 1lH11uPt,. 1121111 MJ,- " -.' 11'I11 1'1111111-11 11w,11' 1w 1 - ' '11y 111112111 :1111 f11. XxY.N11I'I11, 111' '111-1'. "Entre ous" French Club om Axoo 1 Huex ,11 11 Ha ex Bunm I Smit 'VI Bdrnex Sm 1 1 lwldx Second roxx D DGSJQICIIUN F Hltchcock R lent J De'N1e1ch1nt .I Clalk D Foss 'VI Nliollllt P Noxxxxoxthx C HllHtIESi H Cogxxxell N StexensonTh11d1oxx C Iulxex P Klmball R Vhman J H11 xex G Aehom N11 Taxd1f D Bemhemel I4 qhOIQX J DXGI V Daxenport x x l xx xx 1xx x A11 Aroostook Band and Chorus x 4 x l x x FI' I'OW1 A. N' b, C. H'll. S. ZA' B. P bl '. J. l B. ell. .. I ' h, . . ' ' B. . T' ': , .. "' .i .. A "1 .. '. . :.....z,' v .- - . v - 1 v V v 5 4 V - v 'Z 'I I: -r -' A 4 l 4 'Av . 'l'l1e 'Al'1llll't N111s"l4'r'f-mlnVlllllvolle ' ' xlxl. ol' ill llll'Illll!'l'S. Vlxlll' Hl.l'll'l'l'N Ill'l'Z l:l'l'llllil lllmm-ll. pu-xi-le-111: livlly lm' - llzrr. lim' Iwo-xi1lu'lll. l"l'lll1l'Q'N Slllllll. X:-'1-zxxllew-x'1.l11fly'S.1u1A1trl,xl-1'-z'vlzur'5': Klillf lfiw ,..,,N.,.,.1N H-,,,.,. p1ml,,,.,1 f,,,. lm vm lizwr vx. zlmgllxlllvx 1'll:1H"m:m1 -lolm Ax'-:wk xvlnwllllv. 'l'l:ox.- IHll'lll'lll2llllI! llnlv-Vx :lllwll,HI'll:Illl1l'lif'.: lli1lll4'llIllY'- -',,,.H l.',,!.1 I."m..'i,,m Im, HH, I-HNHWiH2. "ll "El 5"'llll1l"N lzilllll ll'-'rm lirrll. l:l'Q'llllQl llllllllvll, ' ' M 1 ., ,,V imvmg MH, -NMI. .MV .H,.ml,,.,-X l1,.l,l lu .5 l1llfllfzl l-mm lljlllu 1ll..l ww! ,- ug , 5 1 , x . llllugk- Xqxlill llgxxxl-ll,lull1+llXllvllzlllfl. Hwl x.t.4-x, xwlll Iullluj .1!:1l ir:1xl!'lI'x :1 , ' ,, V , , 4, 3, . gg , A V -lwlw llflllvxi Klzlrlfvrl N: -wrux, lweln 'ww' X mul .11 .r.1xln'l.'.4ll y.xtm'x. Xxv ill' , , ' ' , , , . v . ' . n , : 1 . X.,-Ml-.,:'1'u. llollxllwl 4 ou well. Nlzsr-w1:1 M' xlwflxl-Ev'-1 lla' v'l:.,l.l .1IlI1ll:l. Nlllllll .I 3 ,. u , , l 'N 4 ,-V ,1 A - , llg "mx lxglx l-mllle-ll. l-:Mx lnlluzwy v .zx ll' Ilwllvf A 'llI. l.xl'v' liYH,l4'1'1x Y ' ' U , , , ,1 -' . :, .' ' '- Xlzl-'ml.I-1-1--x,.lr1-lx' ll1'Nl4'!'c'lI2ll1l31'llH!'- 3-rr .lv-'-.lfln llll.L!:l'.13 !:1'4'l1!'x:l!'- , .. . ', . . , . ...VN ,,W,gM, :lx lull? lllxlm-qu fsnrwl lllll. f:1:'H.p:. I L I l,i?-Ely, -lm,-' l,l'l."llU. -l0'Illl!'lll' Nl 1TH llilllx f't'L1l'.N llfllx HHN 2: lil! l1f,.X. lllllwfillx NI1'l.Itl'lll.X. Illlll.-gmt llllff xlvw' , Ollflfll' Tw ll I' lump 'll' H- 'lvl f'::', .Xjfixwz 'liffflll .lrzrzzv ll2fY'l.'l'f' ::!11l 'lxlvl Xl!', 'l'1:l'IllI'. MI: ln- 4l:ll'n'x. Latin Club Fxont IOVN G Vlahanex E Rasmlmsen R Dunn in X Warren C Gillupe NI Joneb A Halex D 'VI1ch111rl J Ch11QtenQen Second IOVR N11 Tard1f L Thlbeuu P Stoddald P Sxxeenex NI Qtone NI Bmke C Kxmbill D 'VICCa1thx S Smlth L Johnson L NI1ll1a1d VI Nlcbzllan Tl11IflIOY D Vkxlght G Qmxth Q Lonlnt I Snow L Nlfutm J Conant J DeLong C Mcbrath F Bllgldlil Graduatwn 1' 11 N 1 l N I ll N1 l N N Q ll l l llfll HI lll 'I'lu4- l.nIi1m l'l11l+ initiate-4l mlw llltlllf ' ln-rw in ll1'I'flllllH'l'. . 'l'lw p1'ou'I':11n ops-nwl with :1 flag su- lutv- ll! I.:n11n. Ilan- Ill!:1'l,,1'S we-1-1-:wk - l t-I Hm,lmlfi',N,.1,m,.S,,,,,1:I,,,,s 4-nllld' lu lllv Sliljllh lllOl'Q',1lllf' ln-X' malls-4 .Ill I HH, wild I, ,MN WNf'1M'A1'f'11f1'1"N1if'11S HiY""1l"A1" l'5' lllll mvlx limrl if Nl'!'lIlilll1Il'l' llwml' Tllv nlrl lIH'lIllN'l'N. 'l'l1e- IN'I'SlIll who gm, Tl, WNW WIN UI,,HIH,m. UNT HUM, xXY -rw-fl all of tln- 1111:-xtimls Vigzllr 1'w'e-iv- ' Ml .A llm' HW wlllllllll WUC lmllhl llll Tlle' flzlf' ll1:1T ylrllu'l'Ilfllllll1' ll Vltllll. ll'-l'1vTllj' Jl1'l:1l'Tllj'4'zl111u' wt- Xml Hulk HI, HW Hi lt, owl. l'l'4'1'lYlll2 ilNllllM'l'llPllUlITHJ1 l.illlll XX , lmhw mm Um Mm, 'mul Ulm- 'l'gf1m- lu- ffl llmx' you smile-, 'I'll N- who 2lll.'XVl'l'l'4l le-ss tllzm live- , .4111-Alum wow- gin-11 olm-no lay .Xlic-- lull"l'fU"'Y'fN2'l'f'llf1l'5' ll:1lf-5' zmll l':11'ol 45: ll lim. ,l'g'1'Yl1f'11' Ywlnifllfl l'1'YN 'l"5ll'- ln N.-.A ills-m umflllzlln- l"1lll.m'1ng'Illl-pl'-+g1'z11u.1'cl1'vsl11m-nh ul, 11,511 1mI,I,y .l5lyf.y'1l1,Ay,-H1-U Wvlw- Sl'l'X'Pll to tht- olfl 1111-Inln-Vs lay Illr A ' ms. Sill zl Smith 'Bti Tri-Hi-Y Club If A Huphmwn I DeLong, B 31111111 B Bubdl L Hxlu B Blmnell C Bwhup 'VI Llul Su 1x1 lm N1 Stone R lun P Stock nd NI Blllke J Srmth Nils Huber N DCVI8I1h3Hl C Ixlmbill Im X L Joh X Brunch X NllL1l Troubles of My Own ' l I I In X N' hx rx x I 4 x I X X Ihls y spunsuru x 'S Rohn w VHJIII ww: A, " .' Y, ' , . 4 ', '. 2 V. . , J. , .,. 'z 4. l1i'f 'j., , , '11, 12 ' . ' ,, 'i,'. . " , . 'A 2 . V Iiurvv-', . , nstcm. '. ' and Th. 'I'r'i-Hi-Y h.1s hqhl :1 x'vI'j'. "wx- ?'11I yum' with thm- 7'h!hlwihu' 'PI.I'iL't'I'N pwxhlihu: Iivtwy l:lliHlI', iJI't'Si1lt'llY1 I-'www-N S.IliTI1, vie- pxm-fiwh-ht: Hui! 'l'y,Q.1.,, ix N,m,.Im,,u I H-,NM N-. :M 111 hwy, m-'!'l'Iz11'j'g 4v,,IilIxQ' IIz1h'j'. Urals- ki ,yi NIM f M. W1 111-N m,h..1 1.l,1k.,.1 '-1'f"hf"X- WMV 'V' NN'irh41hm5 Irw-uhle-N.xxw1'h uh-1 uww 'I'h-- iilllilliil 'l'I'i-Hi-Y :xml Hi-X 'MM WIIHIHH l""'T1'5'- 'l'h:1hI'x:ix'ih: IIZIIHW' mu he-hl in Nh- l , , . I I ,MfmH,y.Nxi:1l II1W,1lxl4'.',,N5l I hllul HI llh1'1lT1I I.lXl' WMI .1IUlll11l- XXh4-1: lF:hlfl.x'w+'I11 I-v whwvl. V' 'h"H17"'l l"'N"N TH U""1i5 Tifilhiiivx -Xu-I ljllxt fvilivl H111 il' uhm: hw uf-IU. .H 'l'3:wwwix1hg :xml se? l'hl'1xTm:ux, NY' HV ilr':1w7i'-ml Xiu' :M-1.-rf Vllgv ' 'wh 1hr'iN'!h::Xy:1r'Ty iIl1'HI1'1llI1l' ' ' gf" ,hfwl il' fu .4::!'u-1if11Ih' 'V I "'hl'! . , . . . Y ,X M.'1?:'X U13 fx4ir:4wfXwvN1- 1" If1',1,:'x.w'11--Illh1.wlIr'1-Ill-N T5 11' I. ' N., A - ' u W' 1 ' . - 4 -A N XX lx 'uwxll ' M- K'.'ln'w1Il11' xf-rx. 1' "- '-'uf k'.:w.,f1' 15 lw-E' I'.el"Tl+-hi. T, :- . V : U.. 'xv N H1 vt' It 4,I,'.x'H,W! ..1 ,o X ,. . ,n 1, MN, 'M' :f'1.:'hu ' Xlmv. III. lffrixxr-hzwl:-:w5.TfwX.v:'Q.w:.l.i:'.' ' " 1w.'ff 2. LL" , X,"4w,gf "ow-xfzw' 1'1" .wg , . . . l"'h:1i'x lin-1 'mil 34.12-' 5, 'L1.:!.Q1 iv xx. q.. -3 . 1-351,-Xv.1, ,. 2 N 'V mlh. I N .MII X .:n.:. A N, Q I ,..1..,-1.l.-l.v lxmixvrll, VM, YHA: .HHN ' ' '- ' 'N HX ' 1 Env' 4X1'l1T'N'..1'.4 V' ll.-"QV HJWUE' 'll " ' nge- -1 h' ,l. P. -rt I . Hi-Y Club '1IitIOKK P exme R 'hmm E Vlmtem N Stexen on 1 exenQ K ATIHSIN cond 11111 lflfllllill K Huntxews R Clnk F Rubxnmn R Bqkel J Harxex P Gxant i 1- N ltlll ' 1 4 ll 1 1 4 N ll I 1 N I tr I X 1 I x 1 1 1 1 f JH l 1 ll 1 1 IN ' N 1 X lr . lv 11 - w .D 1' , .Vg 1, . " ' .- , 3.1-, S1 1 .. .Flf se- 1 'l'l111 lli-Y 1'l11l1111' l-'111'l l":1i1'1'i1-l1l lli 'l1 l'1'l'4'lll'l'. :1111l 111-xt yt'lll' 111- l111111- lllll' :1 S1'l11111l llilS ll'lll il X'l'l'j' s11111-1-ssl'11l j'l'1ll' l:.1'u'1-1' 1:1-111111 111 illll'llll. 11111l111' lvlll' 11011' lf'flllf'l'. ll11l11-1'1 S11-v1-11N. ,N A ,I I I all -T. I Al ,HI ln' .W ll1f11111l1 1l11-pl'1u1- 1fli11l11-1'1li11111l1, 111' . H ' ll' ,ll ' 1' fl.lllm'l . mflll 'milky MI. M81 num llljj 1l:1111'1- 1111l1 1l111 ll'l-lull-X. l1 111-111 ' 111111- X'1'l'f' Nll'1'1'NSlllllf' TlllS y1-:11', zu IIllllllllllb:llgT11l1lllll1ll:1l4l1l'A1l-l1llzlllllvlllgllli Tlll' llllllllllxll lllllll ll" Zmmllll lllllllxl-. 1l1-111: llrnlh XY1'111:111. 51- '1'1-1:11-vz lClli1111 Mm ":ll'lll'H'll l"1'Fl'f' Nfj'q'lf' "llll'll"AH "I Xfi1111'1'5. 1'l1-1- -l11'1-si1l1-1115 l311ll W1'111:111. "1""'11"-'N""'Q.Wl1flux-.1'1""'1"'W' 11'f:1s111'1-1': 111l l':111l IJ1-1'i111-. 1'l1:1lllz1i11. ll' 'l"'l1'i11'1lf"- l'."'lll'ACllllllwll S wlml' :1 1-1111 11'11l1 1111, 111 11, Llmlilll'12211,MIl1.il:A'lTllI1l1li'iiLllixmL'gltllil Nlr. M1-H1-:11l1. 1111- 1-11111111 llll'f'l'l1ll'. 11-111l 1l11- 4ll1l1-11 l' y5'f'11111'1-1111111-1. 11-1 ich l11N l11-1111 X'Q'l'f' llvlflflll 1111151111 1li1'1'1-1'1-111 ls llf'l4,l CYOIT j'0'1I'. Bull XYj'l11:1I1. l'lll' 111 Ill'll'lQ'l'lN. 1111111-1s. l'l1il'lii111l1:1ll, N111'111:111S1111'1-11- .,, . S111 z1111l llillll l71-1'i111- 111111 11111' Zlll ".111' 'lu' 1"H'f lm hind 'la Very SllWl"Mlll ,m,.I,,1k.,1 11115 5-W,-'S 0,,,f,,-,1,1,.4.. Mum- j.'1':11- :1111l IS l1111l'111, llll'XVfll'll 111 111-x1 11" - 1l1i11us W1-111 :11'l1i111'1-1l :11 1111- 1'1111- j'l'2ll'. Pal JUNIOR EXHIBITION SPEAKERS .7 JJ' uit xovx i Fmdlen N1 Qtexenq C H111 B Bllbal cond you Dexmo F Ylclntxlo T ke: SENIOR HONOR STUDENTS L nm P muh 11 11 umm' -XIIHSIIX 1 I I N wi.,,w,y, ' FA1 ' WI. ' ' ., . '. . '. Se' "2P. " . ' FIHIH IHV-'Z if I ihby. M. Iiwgelw. II. Cugs'.u-ll. J. Haley. D. Dwllcy. J. Bxabamz. N PI m:111'm1x. S 1 N 'H H 1 S 1 B, M1 tin.13. I-'L dlvn. B. B xl. S. . 'f ng Tatler Staff F1151 row N Plummel G VXIHIHUIS D Th1be 111 D DK1116X S A1mQt1ong C Halex D Flarmexx QQCUYII1 IOVK J Bubax VI1 Castonguax E Dofik J Fullex 1 Last D'1y of School , lt 1 hmm rv SS11 1111 ' 1 1 XX 1 x Ixxlll 4 N 111 x KX Thls p1g,,1 sp11ns11r11I In N NILIIIIII' 1l1 K 111111111115 ' .. v- V v " ' 1 A 1 v 1 1 - - - . '1'111- '1'A'1'1'.1CR 11119 ye-:11' w:1s1-11111-11 11.1 'D W' H 1111- x1-111111' l11.f1l'1' 111'z11-1i1-1- N1114lQ'111N 1111- 151 T1101111-111111-rs:11'1-11s11111 111-1 1511111111 ' 111-1-1111-If 112l1'1'Q'11 l,l111Q'f'1 E11'T 1-11i1111x. H , X:1111-v 1,1ll1I111ll'I' 111111 Se11':111 1'1II1'1i1 I1l'- l""1715' '5111f"1f'5' '11 Th" .V"9"' tiX.i1i",N Mml VS- Jmly 1.-ullm. :HMI NIM,-X, 11.1 -11 we-111111111 111-111111111 45i!!t,'X.: 1ih,,.m.y m1i1,,,.- 151 1Hi,.,. Wil- I1 51111111131 11:1y111:1t.y-111 1lt'211' N 'I ,: r-f1,'.'.1 1-1'1'1 's. S11:11-1111 .X1-111i "17"11'1N!'1"1"'1'k"11X1"'1'1'-Y' x11'1111u' 211141 1,2l1YII 14'11111111'1'5v1 N11111'1s 1-11i- x , f11'x,-1111111 11ll11211'i1Il111'1J111'1'11I111'j'1211l11 V111 w"N11'111'1" 1 1-1'f'+'H ":'1"" f-1r'1'111:1111111 IIIii1Ii1!'f'1'N. 1111111121 1111111-:111 I1f'f':111N" 1"'11'51 11" 1111.1 M'-Y , ml 'MINI' Hunk. '.14'21l'1I4'I'x 111111131-1 11.1'1111'111111' X11 'x'111114111x1'.11111:1.x'1x1111-11:1.x'," v1'111' x1:11A1' H111-11 11115 yl'I11' 111 11111111x1: 1 N1X1 I " 'N 111' T110 511111 111-1'21llx1- 'HIV1,-5,4-11411-Nyy,-I-,.M1y-1-ty11,-,Q-.11 4-111,13 111' 1111- 1111111711111 l1111l1l11'l' 1111-1111-1-N, 111l11'l' l1.-1fg,11N1- 1111-1' 11111113111 111111111711111-111111. 111-1'1'1-P1 1' 111'-S. 111111 111111'1- QI1 5111. 1111- 'I'11g11X X1'1li11. Wzlx 1111111g11' 111' X111111-3 11215 M1111 Y1'1'j' XY1'11. 111111 WIN X11 '111g11V1111g11'1-gj11111g,"1'111g'1g111," 1':1'1-11 21?111111U111t'11t'N1 X1-1111111 I121I1l'1'N111 1 '111- 1-111111151 1i1-111- X11-K1-11111-5' 'Sli "1" - 'ga -1" al' Office taff Fxom IONK J DeLong NI Rogeu R 'Noxxxxmthx D DoN1e11hmt NI Ninn-,un H VN ke11n,., X Bouchd I F Dee Second mu 'VI Qllmnwxwn VI Hitman D Fm Nh Hxmm D Dubax N1 Duke F Rismuswn Q Vhlllams N - B md 1 x N v x I I X lx x1l11Mq I Mu NIM lla ' ' 'Z , ... J' ..' ' ' . . z .. , .1 .' . . 'a' 'in '. -'rm . . . ' ' 'Z . , .V . . , 'z J . . 4 sf, A 1 2 . . , , 'z . .. :Q 'Hu'-rI'I'igvm!:1I4l'1lum':r1Ivn'l'N,:lNpi4'Tll!'1'fl "W "H MW' 'f' ' qllmw. xxfwls in TiI!'1livYliK'l'l1 1-1-1-1:1111 IH Viwf e'I11'lI 11:15, 111' X:!!'ilrllN ,MIIPN xw1.fMglxgm xuwilng 7l1w'1'l1'I11wI1v-.NK wk 1 img Nw NXX'M'?nlm3L!"l :l'!l'I'!I"fH, Iliiilll. 'x nizg. 1:1113 liv':'iHr.. iixffflrllfill ,. -. , . 'I X ix X' I Av 1-I W lw M:1'f1IM::xIx:1I'Tl1'l1'i1H-ulIHXMI-IH! :wI1lw1l!H'e"m!"s I-+ iw XJWIHNI lvwrrwx. . , , 1 . - ,- 4 . V ILS: llznn-ll II. WYII' f1xI'lXI!z4:1N f'4IIif Mmlug IHVu'INNJ2I1ll 1'..gf'-V Irwm Wm-N111' ' , ,. . . . . X-Q ',:l5,I14-:nw-11:11 Nw I zwzmwllrfi lbllil pix' rw-1ul1,:111'Ix..1'I111g:mfllllxlrmlfuxtlnu - - - . - -, , . , . ,. ,. 'V :md gm Flu'XXlIITl'V'1':II'I1INJ1IlTl'1ll'lf HiI1l...1::u L1l'w MIN: xIw1'lTI1'l"l'N.,liv ,. A - , . , ' N., 3 IM.-x Twin-.ffzxlrpf-:1!'1!x flll'NI!'VI1U' ww-1'lil!xg 1?'Z'f'1.'ru'!1Tx :lvl :1'fv'!.ff::!:v1 , ' , 1 I Q -1, Ilflx' If:1"z1'lw'. lmve vxmmzlllgl- wm- xl Q-- U ,' , ., , ,MN -l "K K'.1T'. Blur Il1.E. Vlfif :M :gn :iw-mr 'I'M.-N. :irk ..:-Q' mf. '14-Qi,:'11f ' xy. :Mix .lr M-MH-ll. zmfl 1v:11'Ii1-ilull-I in Thu, .' -.W - ' -I . Y V J ' 'IW A ' --P' ' XI'ux"1!'1l'l1v Y'P'1l'!'I'Il lny1!Uylv,4, ,yylyl U11 XXA1414 NLJIHIQ ,ga IrwuIuxc4r,ln1,, IH A .i . I 4 . 1 'witzifig THAN TM' "1"i1'e- N"'f 2"-wfiwx Wnilw XIII iv l"+-xilxzll :H l'I'l'N'l'l" IN!" :I : 7 . 1 I. -:N . :I L Senior Play Cast 1 1 If IT1 cn 1 Qerrmr 11111 B 31111 1 zg, 1 11 Sm 1 4 General Chorus N 1N 1 11 llf 1 C 1 N 111111 1 s S1111 N N N1 The T011 of the Farmer 5 1 1 111111 111 1 5 11 5 1 L N 1 1111 11 155 1111 1111 X 1111 X l,111111111Q1 11111111 11 Thls p1L,1 5p1111511r111 hx 011111111111 5 I1 11111 rs 511111 1809 '151 1'11xx': D1 Pye. 11. H111L'f'. J. B111:11. N, P111111111111. 19. D111152 IC. F' 111' . C. Hz 1052 .. ' 1 ' 'Q . L- 11111. H. Evvrvtt. M11 XV11c1111-111111. G. A11111111. F. S11'11'1'y, 11. '1 f5w-11, '. I 1111 V1111l' 51-111111 011155 1111-51-1111-11 "Sl1211'1 .11 21 1111'1'1'-I1l'1 c-111111-115' 115' 11111111 '1'1l"11lilN. 1111 51111 111111 1111' 111211 N1'11l14l1 11111111111-111111, '1'111- 111111 W115 1-1111111.'i1,11- . 1-:111-1 1'1-1-1-111-11 115' 1111- 11111111-111-1-, 11'1111'11 11111 U1'11l'1'H1 1'11111'11S W1-11.1 1'111'111 1111.111 1.115 1'11111111111'11 1111111121111111 11.1 1111- 111- 1'1114i511"51N111111351111 '5 m1111111 N' '1I'151' 1:11'1111151111111-51111.111-1'z11111 111 1.1111111XA, 111515 ' '01'1- 111111 WT' 111 thi' 'V' 11' H , 4 ' A 1112111 Il111A11411'1'111i112i11f111l'1'111'1'11Q'411j1l. . MHA 1'lf'5'- 1'1'1"115'- U"11""1'1""1 11"' "1' 1111- Q1-111-1-111 1-111111151111511151111:11'1i1-111111- 1111-15111 11.y111111u11-1-11-111111111I11'111'111'1-11 Ml ill III., 'MIN M,m,f,I.L 511111 1.'l1' 1115 1'111111'1', 111111 111111 111-1-11 11-11-A !711l'111111111'1J11 i111111111'1'11111i111 111 111111 111111 '1111111, ' ,1v11l' 111:1x' W11 11111-1-11-11 111 XX'111:11-1- ,x In XX-YNHIWIDIIQA l111X1'111111'211'11l' " ' Q15 I .15 1111--1' 11111111111-5111'111u111111-111' 11111. X11-111111'1'5111'1111-1'1151 X1'1'1'l'J1N 1111111151 1 11PX'l' 11151111-11 1111-111-:111111'111.11 -115. .X1l'l', 11111'1'1'11 111I11l'f'Z 1i1111'111. 11111111 1111- .XII11 111'111' 111211 111111'11111111'111 .111111 1. 1lJ11'T 511: 1,1-511-1'. 1gI1gQ'1' 14:Yl'1'1'112 II11fl'1. 5111111-5' 1.211111-1 1111x'111, 111'11111'11 1,'X4'Q 1 11111111 111111 11 111171115111U1l11'NX111'1i - X1111'111'1.1'.1f11'. 1111111111-111 1"1111111'11:1'1:11':1. '111111-. f'1It'1'Q5, 1-X111-11511 111111 N111'11. 1'1:1i1'1- 111111-54 3115. 1111u141-11. 1'11'21111'1'h 1,111 11111-11 1111- 11111'1'1-51 111111'1'1111S '- 11111. 5111- 111 5111 V11-1111-115, .1111111 11211l'f'I 311, 111l1' 111- 11125111111!'1'11l1'115111'1' 11'11. '1'1-11111111111. 11111111111 1'11g51-11-111 111111 121-11- 111. .': ' 1 .111 110111 -5-1 Future Homemakers America F11S1IOXX L NI3I'1.1I1 R Sxxeenex D Fow NI S1111 A Hale-x N1 Glexx 'Vlms L1bbx 'VI COIIHICI J Llfuk NI S11l'T1I1181SOl'1 S 'viCGa111g1e J Hoxt 'VIN Aehbx S Haxes Second 1011 B Fosn S Guffeth 'NI De schebne A H111 J Vlurphx D Pmnemoxe C Shan P Todd D 'VIcCarthx D D6XI6ICh8Dl M Flanneu D Doak L JohnGton K Harxex L DeQJ'a1d1ns G Vkfnd A G111eQp1-2 P Rldeont J Donnellx Th1Id1OXN P DeLong J H8IISgIOX6 S Conant L Sums E Glofide D Nllchaud R Kent L FoSte1 L Glbexson J G101de 'VI Doak G Barkel L Doucette L IohnQ0n C B111nQ L C11 N Condon 'VI Debax N1 'Nic-G1l1an S Sm1th Foulth IOXK J Chmstenqen 'VI Stone I Th1beau P Stoddald L Codbout P Godbout C NICG1ath R D11n 11n G Vlxhanex 'VI Jones A. Pamdx YI R11t11e1ford L keaxnex J Conant E C1a1k L Vlllllald H V111-ze 1n F Ciwmdx I Deabax N 1 111g1 1 b 11 SX11l1r1 1 1 I 1 mx 11111 N1 11 N 1 1 N I NIN11 x N x 1x1 1 1 111 111 1 11111 1X 1U lrgjtl.,-VImlkvi.l.. .',.. 4-.,. . . -, . , . , ,. . . 1 '1'11i. j'C211' 21 g1'11up 111 1111- 1111-111111-1-1 111 1-111-11 11 10 '1-1-s. T111-yx1'1-1-1-z 1':111'i1-1:1 '1'111111. 31:11-:io C111-11111-1'. 1'111'is1i111- '11z111'. 811' '11-y 111'11'1'1-111. 112111 Wz11'11. - M -- 1iz11'1'ig11-, 1,1115 J1i11iz11'11, .l1111y 11:1115- 111-1 11-, 11111111-11 l,l1f1li. vllyfjt' 111111111-115. 11111111 1"11s-. l':111'i1'i:1 111111-11111. 1.111-1111- S117 is. 131-115' 191 11'1'1 'i11:1111-1.1111u. 11111' 11111111 1A1111f'11111.S :11111 111-1111111-N 11111 f'1'J11' 112111 111-1-11 HN 11111 11 1 11111111- 111111. 5:1 111- 112111111115 1111111-1, V111111-51 :1111-111111.1111111111:1j'.x1'111'1i111g1111111-g1'1-1-N 111- :11'1111-Y1-1111-111. N1'1'Y1l1g1 111111'111'Y, 1'1-1'111'11 11:1111'1-. N1'1'1111111l'1i5 1-11111 111141 1111-:11. 1:1111 111N1:111r1111111111 111'f11'1-1'x 1111 11-511' 1111!' 1'11i11'11'1' 1-11-1'11-11 MVN, l,1'11:1 'IQII1111I1Nl'11i1p11'1'1I11P111l'1'.S11'1111N 115. Af '11 11 11l1'111l!1111111 1111- N4'1llP'11 j'1':11' 5:111111z1x:1111-11111-11111211111-1'1111-1-1111gx1'1-5g- 1l1:11'15. HIS, 'l'111111 :1f'1'1111111:11111'11 11 111 f1'1'N1Z1f1'1'1'11X1'11111111 1111 11:11 :11f'11. 111- N 1-.111 711 211111111 111-1 1.111 1.11111 1111-11 1111 ' ' '1111--.-11' 11 -11-ga '.111i1111. Nl1'.', l,1'1X.X " 1117 Future Farmers of America F11q1 IOXX P Grant H Blaxsdell A G1b9I9OH D Oakes G Barneb R Gallagher D Pye B North Mr Stexens E Wmtexs Second rox-1 G Thlbeau W Th1bea11 K Saunders I Brayall V C1es1elsk1 G Camp bell A Todd P NIcB111n1e R Kllcollms G VVhlt8hOLlS6C Daxenport C N1ght1nga1e Thlrd xow E Chapman H Ketch P De'VIerchant E Blrd F McG1l1an K Hltchcock P Redlkel B Bxrd R Munson B Thlbeau R Jacqueq G Th1bea11 1111 1 x 1 1 1 I 1 1 1111 1111-1-1111 The P11165 f 111 X i 1 1111111 1 I N' 11 1111 xp1 H N X N N11 N N 1 1 I1 f 1 1- 91 1 N 111 111 Il 1 111s11111- 1x11 -1 111111 Thls page sponsored bw 5lll'I1llHl'S F1-rt1l1711r 1 11 Inc .1 ' 'I . ' , . V , - A '- 1 - , . ' ", . , . ' , . , . ' . ' '. 'S . ' . '. ' . . '. I. , . "' ', . - 'l'111- 1"1'1l111il'1' 1'11:1p11-1- 111' 1"111111'1' 19:11-- 1111-1's 1-1111Nis1s 111. :11'111 1411 1111ys1-111-1111- 1111 111 1111- :11r1'i1-1111111'1- l,1'l1fl'1'f1111 V1111 1111111 .-1-1 nsi 1- 0Vl'1'j' first :11111 111-11 '1'111-N11z1,v 411. 1-11011 111111111 tl 1111111 1111-11' gr 11 '1,l'S. 11l1I'1l - 11- '1-11 1v1-'11' -1 "1'1 vp . . . mt Q S HH ' ' tht lu"Q .' N 1111111-1-11111 I111'1'S1N 111 .12 1111' 111110 111111 I11l1ll1'I'111lS I3I'H'11'1f1S 111 1':11s1- . . . l . , . , , . . 1111' 1I121.I1'N111'111110111051 '- ,. . 11111111-1' 1111' 1111- 1'. 1'.4x..1l1 XV1ll1'1l il 11-W XY. - 4 - - A ' . ,. . . , . 1111 l1s111-2111 111111'1'111Q'111fl11. XYl'1'1'21N 1111111WS: 1110 x1'11lIlg' 111 1111'1s1- ,1 1 - - - . , 1111-1111g11 111111-11 1111- XVl1l1 1111-N .'l,l'1l. 111:11 11'1-1-Q 11111411111 1111- 1111111111 111 111-1-1-111- 1 -1' :111 111- x-11i11' 1' "1l'1'1l ,. . . . . "l'H'lmll'lm 1 N' ilqnu gl' N NH' N 1111' 111111- IN 111 1111- 1111-1-x1 n11111'1-1111-f- . 'II - 11 - ,' ' , . . . . ' " .X 11111111 w11 -11 y1111 1111g'111 s1-1- 111 21 '1'111y j'1'il1' 1111- 11'111111'1- 1"il1'1l11'l'S 112111 :1 '11'f'2llll- 1111Y1'l'1112111 11-:1111 w11i1-11 was V1-ry .111-- 115 111121111 ls. 11':12'1'21Y1T 211141-'WVP12 "1'N1-111. 215 1111-5' W1-111 111111 1111- 1'111:11s 111 11f Il1'1"111'S 1111111 21 l'2lI'Ilf'T l'1f'2lll 21111 1111 1-'. I". A. 1111sk1-1112111 11 l1'1l'111l1'Il1 111 Ill'21T. 1111 1111111. '1'11 1"1'11111i ' 1'hz1p11-1' V111 -1 - 15' 3 ' J 1 0-211. .1111 2 11-y '11 Radio Club rr I mu 'Vlr Lord C Daxenport H Cogsxxell .I Dxer G allrrpe R Burns T Todd Second ron H Plrrsrlell G Whrtehorrse H Donaghy G Beckvlrth C 'Nlrghtrngale R Everett A Beals Thrrd row R D srhe no J Fuller Q Sprague C 'ihorew G Crorrkrte Saucrer P Whrte C Hanevom XV Redrker 1 4 O N 1 Y llllln x A Hfrppy Way x happ xx IX I v 'I'll.- limlirr l"l11l+ srzrrle-fl this yvarr' 7 willr zrlmlll 325 rrrvrrrlwrw. lrr llrm- mr-ly pggr-r .rf rln- ye-nr' wo ln-lfl Il wil-rrw lair: rlllll' lllHll4'f' ll1'11 wars llllllll' wsu rlswl 11+ lrllj' :1 lmrrxrrrilrvr- liil. Hl1r':rrlx'iwr'. Xlrx lwrwl. lrlrlll Ilrv- rr':rruNmi114-rx W- rum llgrkq gl 4'urlIlrll'll' Jlllllllvlll' l'llIll4l lrllllrll Wlllvlu1'wlNlNlN-+l':1 Yllcirl: ll Irwurusrruir- T1'?',:: Hxllllill Nllll'll'l'MYl'lll.il Xllllllll- I 'll Yr- llil rw-4-I-lu-r'. 'llrr +l:nl1- un- lnsexrr rmrl. .rlrrrru TUf111x1l1l1-wrrr1:r1-IN. ll1-- Nur: ix l1llrll1L1'lvI'lullll.x rrrr ilu-1 srrl 4Il1rwrZI'l1-1-rxllllx Y1'I1l'ill'Q'1 l'r'ewl1lv1ll. . l"'ll'-l' . - . IIIMHIAI! 1.U:'wl,Il'xil..' Iywxillllmh VY' XM-1'-gurl llllillil' II wlrrlu- Iwrw-xo-r' lr-x Nm WIN ll::Xo'l1rm!'l1 Ns-m'!'1'T:l!'.N, -llfllll ll.Xrl', H12 lllll lllllllx llllllln 'rr-qrvrr'--rp4G:1r'x'4i:rllr1lw. Xl:lrr5wrr'rl1-- , . I - . I Q JHIIHZX xvlx MUCXNIV il: :MV HNHU mul' lr rl:-r lr-rrwlx :uw xrrngrrru uuzrlrlr. Ilrr wrirrwl 'lu l'lr-mr. Vlrrlr, 'l'l1l-uw-rrrsrirrlrru . 'lull' Tl"'-X NAl'H'.lH M51 , . Xllrx rrrrl Irrllr xx lll1'll' 2l'2llI4l Q-xzrmplw 1111-mm-rx grew- lf-ur-rurrrg ilu- r-1-flvnrlrl l'ilf ' D .V h rlirr ill.-rwy sl illzll lllq vzrrr uv! Ill:-lr' :mil Hllllllx ll 4' ll y 1' mmrir-irr' liwrwv In Hin:-:mr :ln rrurrrx- I ' l':lr'ulj'l1 ljllry rr , ,N , 2 'Ba 5 W . l' - J, 70" g..r-I jeg' R ' nf , xt Vi .ff i f ' f 5 3' M I 'r " - f C N , ' X-'Y rx- - -- -' ' , g 0 2 ' ' V I f I, , 1 1 4 , , , H ' 4 , f P 4 f , Q! , - AL . 'S - 'I A f M r 'fd fn . Q -F , fs i A 7' 4 ,- 37 .- ii - z I ' ' x I , 1 O X 'H IGS. v ' ' R I E 2' H' O S' ,ff V 4 A J I ,M ,-. .- f-. -. v--4 ,- ..- A ,- U v- .M ..- ,.... .., ...- -4 ,- ..- ..f vu -in ,.. ,- V ,.. ..- ,- ,- n-1 ,., - .- -. .-1 ..- - fgriid 231:51 ,- 4" 527:- hifi? "" 9: ,-':-af: :SQ ,xr i"J-if-if S..-EI. iiiiils EFLQQH1 .DJ .E- Z :..4 .,'CfQ: iflvi? 559,-5 A-11.25 .L7E:Q II,-EC' , pLr.CJ :QF ,L LEESC 5591: Q GQCQ. Q -fm 'g:'2.ECrf' xgb,"U.EEf f-A " .L- Q AEZQ A C, 7' GDN: . -255:55 .M f 1" Em sm -Q ,- ".I4"'1,fS ' 5 15Q,1g .QD -5: C1E4'g:E QQQET-if 5552014 I A30 Ameeum .,,'Z-f CDQQEEEL' , Y L.: J? -JE: QQ"-1 Eegz .F 'i?ii5 ebrfc. nm:-Ccg Q-7'-1 A z.:L. Ty .-flk, iE..J'Ei 121,272 :Ti EI "' Afjl. .F-,in .Q E32-fi? -1 -f Liz: 'Qi SQA-1-1. '1'Q,-IL? --532 5-7-Z,-4 - -.31 -,,, 117Ix...:, f7ZC3?Ef' :Ir .522 pecial Chorus N 1 N 1n en ogsxx 11X G Buhop E Fmdlen P Duncan Second 11111 fl Bruce J Harxex D Oxken R Bfa D Dubu J D Long N It NN I BAND N N N 1 NNN N N MUSIC APPRECIATION 1 N N1 1NN IOTII111 1 N 1 I N N 11N111111111111N111111111 1111111x :I uw: M111 F11111. K. F' d1 ,Xf C .' 'e11. A. H1 '-', . . . ' , .. ' , . ' ' C H11l.A.T 1111.11 '-, , H , 1' .. . 114:-1'. . . 3 'I'111 N1111111 111iX1-11 g1'111111, 1-111111121111-111. v1'1I1'11'1I 1111-111111-1N 1111-111 111'i1'1- Il W1-111i 5.-l1'11N 11141 1QI1-1- VI1111- 1,1111-1, 1111111- 11 111 1111- 11111111 1'11ll1II, N112 1'v1l1'l1 1'111111111'1N 111-1111 11llI'1IIg1' 1111- N1-11111111 11111'i1111. S11 '1- 1111N1'1:1 , 11111 11l1I1'I111N'I'S 111111 11111'111'i1111111 111 1111N :11'11 11111111-11N11121-IN.111-111-1'1111111111-1'iN:11'- 111111-1111. 11 111111-1- 111111 11i1'1'i1'1111 11111si1- lllily 111' 111-1'1'111'1111111. 11-111 in 4' 1"'W"1'W'1'1ff111"1'N1f"'1"'1 115' '1'111- 11211111 C1111N1N1. iff-3.11Ill'11111l'1'bf11141 1115. 1"111'11, 111111 11 iN 1111111121-11 .1 11211111 11111-11111'111'i1111.'1'111-11x1-1'11111'1-1-111111111111-11. 1111-11111111N 111111 11'1N11 III215' 11:11'111'111:1111 111 1,1,1j,,u1 ,.,.,-will ,1mj,.N 1,, l,,.I.1',,,-,,,- Wm. 11- 1 1 111' 1111111111 131111111-11. 1111-N1111-111: '1'1,,. :,1.,.,,,HI,.miN1 ixnlmlm I,',IlUH!' X:1111'-1 I,111111111l'1'. N1"l'1'1'1i11'f'Z 1111'1"111 1':11'11111'. 17:111' 11J11i1' 111111 1jl'Il 1,i1Y1'1l- 11111'1. 1111111 ,1111111-1' 111111 N1-111111 11111111N N111111- N11'1'l1 1:1g1111-Y. 111111111 1111N 1-X11-11111-11 1111 ' 1-11 11 N1-1'1N111'11.1'1.S111111'11:1y11ig111N.'1'111- 111111111111 f'l'1'l'1YQ'41 11'11N 11.1-11 1-11' 1114' 111111- N111 '1' 1111111'111'1111i1111 iN 11 1-11 , A 11 1'1IJINI' 111' 111-11' 1I111Ni" N121 111N 1'.11' N11l111-111N W1111 :11'1' 11111'1'1'N11-11 111 .X 111-xx' N1-1 111' 15'111111111i1' 111'11111N 1'1:1N '11:11'11i11u 111111-1- 111111111 11l1' N1.1'111N, 111-1'i1111N. 11111-1111111'c1111,1-111111111-'111 11111111111N1-1N. 111141 1111'l11'f' 111. 11l1Ni1'. 11111 11::1111 iN 21 1'1'Qll121!' 01215. 1111111 1.411111 1'.f1N 1-1111N1N1N 411' :1 1111111111111'1'i1111111111 I1 1i1111N 21 11111-11. 1'1x11z11N :11-11 211141. 111111 11N1l'11111Q 111111111 111 Xx'11I1'11 1'1'1'111'11N :l1'1' 11:11'11 1'11'11I1I1'IA 1'1'1'1'1X'1'N 11 1'2l1I1i Nl'1II1-J11l- General Chorus I-11st 11111 L Johnston L Johnston C Bums L C11 Condon NI Debdx I Deabfix L NI111111 S S11111h D XT1L111hx R Sxxeenex Mrs Hauex Qecond IOXK V C189 Glgkl .I Kmg D D8M9IChiD1 J 'VI111p11x P 130111101 F B11111he11 L NI1Cho1s L G1b619OH P Gould J G1oad G Ba1ke-1 L Doucette C Shm I S110 E Robmscm lI11lFldf.f9I1 Th11d 1011 G XK1111c1IUS S Vhlc-ox B Fox NI Shan VI Doak D gll1T1i1lS E H111111111k A 11110 VI C'o1m1e1 'NI Glevu S Nic-Ga111g1e Fo1111h1o1x A Pcuadx B Dexme X V11111 NI IXITIFIGX I LeC1a11 B Bouker X Johrwton J Donna-111 H Qrmth J HBIIQQXOXS 111111 1 s 1 111 1 1 11x 4 N ,I 1X1 x N N X11 Our Shlp of Gold 1111 1 1 1 I 1 111 1- ', 4. N 1 ' 1 , .l A .-'. . 1 D 1 . . . 1' 1 9, , ' ' ', . , Z ', 4. -it ' '1'11l' g1'1l1'1'2l1 1'11111'11N. 111f'Q'1111:1 ' ' 11t'21111l1.i 1111 1111- 11111 S11l1'11.v,11i11 11111f'N I1 Xk'1'1'1i 111 1111- ll1'Y' 11111111 1' 1111. .X1-- 1111'1-1-1115 111' 111111 :1111 111111. 1-11 111111151 u11'1s 111111 :1 1Il11112l,I1'I'. 11111 ,II11 z111111111f11 11ll'y 1111111-1'. . . . '1'111--1' 111-111 111111 11-111' 111 X'2l1l1. N11-111111-1-N111 1111- 11211111 1-111111111 11:11'111-1- 1.1,' ' 1- ..f , N ., 111.114, 111 51.113 pl.111f11l111.I11 111i1111x, 1111.-11. llHAf,hm,h,1,llulllxilwglildxml, IMI 1111- '1.11I1 lx 1- 11-1 11 1-1 .11 1 l1'N1l11l1'11111f'. AxmlkulimilNHiliIl!.5l1H,- 51--,111!,, 11111-1-.111111111111111.11-.11-111.. 1111- 1'21Il1E111.l 11111111-X 11 1111111-1:1 1 --1.11:-111 Ni111-1- 111111-11-:11' 1-1 1-1-111:11-v 1111- 11112 1X11111i1"'1'f11- N1f'11'14'1"1N 111111- 1111 1-111-11ll1-111f', MIN, 1-1111-11. v1'114'N111II1N11111'1'U111l11'y 31-1-:111 '11111'1'1'l'1Y 1x11ll1'111-111111' s11'11l1:g. '1'1I1' 111-111111-1' ix 1111- 11'i:11s lIlZ1I1j WffV4 W V1 '1-11 11111111-1'11111w11i111111111g, - '1v111'1'1l1lN11111114'1l 1w1111I'1'11i11'11-1'1 '1'11!'1'i1111211111N11111'Ll 112 S:11.1:1u1111 1111- x1-11s 111' 1111- 1111111-1'w mu' k'i'A1' "ml N1111' 1f'lg"11l"" 1xg1!1111111f'gj11111: 111- 1111-1 111 111111111x1111. V1q111' 1-1-1-11 11 s11'1111u' 111111 11111'11j'. XY1111 N 111-111 :11111 111-11:1-s 1111, Bl: '-11114111111-5 .011 SPQRTS 6 ff? XXX E5 fy .wud B R U W ,SE 5 Varsity Basketball Fust low S Glggey R Xvxmm R 'Imhaud In Robmson G Ac-hom P G111esp1e Sec-ond 1011 J Pxcard R Desjardms 1manag,-'erm VS Xkfuren I Bustaxd L Wmtelq 'VII Claxk THIRD PLACE IN AROOSTOOK 11111 1 K K 14 l11l1H 1 1' 1 N 1 N 1 1 V N HS, , if 11181 ll 11 I 11 1. X 3111 1 x x 1 x 1 1 1 1 iN! 11x 1 1 x 1 1 1 UN Q DN 181 l 1 x 1 11 4 11l1N 111111111111 111111 11111 lN1N . 1 1 1 '1 . Y. rc " 1 F. 1 ' . 1. 1 '-, A '. ' 111 111 01111111 11111 sc111'c 21 111-111 2-11111. 111111 1-'111'1 11-11 32-3111. 111 1111- 1-151 11ll'11'1Q'1' -1-1 ,---1-1g.1,1,S-- 01- 1901.1 1.'1,1,.1". ig-11 111' 11'111'1 11-'1.11. 11-11 111' 111111-S1111-. 11111111- 111111 1111111111-1' 11111111112 x1-11,-1111. 11s 111-5' "1 mm '1"1"',1'11- WW 1-11i11:l11111'21y' 1111' 01111111111-11 11 11111, 112'11111s1 1-12111 1 .',' 1-J 11111111Nf"'1'1'1N'111n 4337- 11--b V' 715 ,,11,1,. 1111, N,.1,2,,,, f,,1-11 351, 1,1-1. .-1.11.1 11111 11-111-Or 11111' 1111111 11-111115. 11s 111- 1-111-1'1-11 '1111l11111yN111I1i111 112111 1Y11l'11y11l11'11I1- 11113111 .1115- x1111-1- 1111- 1':11-15 111111 sl1'11 1111111-111: 1'1-11111 '111l1'11 1111- 1111-x111-1'11-11c1- 111-21111 111 .-11 1113 111.1 f'1'211"N 11'11gl111l' 1-1111111111111x 11s .11-. 11N 1151- 411'll1I111'f1 1111- 111 Z1 1' 1112 S1'111'11N 111-1-. 1,211'1'j' A1111111, 111111 S1'11x1'111'1Z. -1111111 111-1'1-:111-11 115 111 1111 111-1-1-111111-1 l'1- 1111- N1II!1111'1' 111111 1111-11 1'1111111111-11 11'1-1-1- 1 x1 1s11-11111121111-1-1-1111s115'11-1111i111s111111111- 1111'll11L1'11 21-1111-1:1111111.111111 111I1211'111111l'1' -11111 1'1ll1l1'Z xVE1S1l11ll1'1l 1I11'1il'11 IIN 1111 111111 x1-1111111. 1111-11' 1.1ll111'Q S1 '21'11S 111-1'1-1111-11 115 11211111 '11111' 111111' 1'1-1111'111112' 11-111-1'1111111 11111 11-1-12-111 111 31111111111-111-1311111111111111-,'1-1-- 1'11I1'1 11111111x1111. 1'1JI1'1 I1-111111-11-1111-111 1114' 111111 11111111 111' II 111'11-2111111- 11.111 111- 11'11 N1211'1 111' 1111- N1-1111-11. 111 111- 1-:wily 1111111 1511111111-11111 1111'112111'111111 1-1111 11111 ll1.1l'11N X1:1111111'11x1':1 :11111 11111-11111111111111111-1'11:111. 2112111151115'1'11I1l1Jl:1'1I11l. 111-1'111'1-11f1112'11.1'111111-111111111111 1111112111: W- l1I'1.1'i11l'11 .1 ff 1. 211111 11111'1111111. 1.1-112110 1-11111 Il111111'111 11115 111'I1Y11f' 1111- 111-1'111'1- 11.-1112 11211111 111 X111 11l1l'Il 1111- 21 Y111'1-11 111 111-111 1111- 1111'111x 111 1111- S1l11'1' 31-511 Nl'l11'l'. 1'll1 W0 W1-1'1- 1111 1111' 111- 1111111. 111111 5111111-11 11111 111 1111 ,111 1 111111. 2-1-11111-. 11s 1111- 111-sl 1,1'1'S111l1' Isl- 1- 11111 11s 11ll'f4 11-11 111 1111- 111111111-1' 12-51 211111 111 1111 11111 Il 111'11-11111111 V11-111'y 1111 1111-11' 11i111'111111'fg-23. 111 1111- 11111-11 '111111'11'1'1111' 1111'111-11111'1. " 2 - - -'-11s1-. 115 W1- 1111-11 111-111 1-11 111 Will 1111-11: .ix The Se leon R ecmd X ., . Xl J pw J' ' X4 I I rm .XI W xl..X "NVE, Vg -1 l'-N NX 'IwXf4I,oX11+I 1 1 ,, : ,1. ,rag xl x 4 1Hvy4!b', Ifwgll Hy 'Www "uf -I. XV,-N,I Y, mi: 1 .rwi -1 X Q.: f':.- ' H1,.,U ,A A ,,, 4rl'l1 XI411 Il!! ll X4"Iw1 N XX'.x I'.X41 I, ,X l Xynx l'1xm1 ll lim ll 1 Nl 1 4 Junior Varsity Basketball IIN 1 1111 I1 A 11 con 11 1 Q L11 I1 1 A glllllll NI 1 1 11111 Q 1111111 111 ll xx D OIKQS I HllflQOD L he X X 1X IDSQIS NT Glen 11111 6111111 N11r11l1PS101 ll Q 1 1 N x x x H1ffhl1ghtQ the Se'1so11 l lr 1 1 l 1 Q x x Next Yeir xe N x NNN '51 'out I-', B11s1111'1l. C. S11 Wy, ll, I'1l2lI1ll8I'f', Cf. in , . . S:1111'11-1. T. Ds 'lay Se' d 1 x'g I 1 H1 bers. G. I ' .. . F11zl111'l11f11. R. LQP' 1 . R. VVL' I . Thi' '1 ': ,. 2 .. . . XX X'z11'1e11. R. C'l:11'k0. A. Hath: vuy. ,' S: , . ' 1 1 1 1 ' 3 - 'l'l111 lffvj-331 ,l. xy N1-:sw 11 11111-111'1l 21: 'l'l111 1'11r111'l1:1r-lc 111' Nl11ll1111 l"11xl11'1'l11'1'1 ll11 l11111z11'71-1':1l111111 51111111'1-11liN111'1111z11'- - 21llfl'f' lun-llzl il l'1'11'lll2ll'. 1l11-11 ll111 l ll1'1X, 'l'l111 l"111'T NLF XY11111- 11-11 1-X111'1'11'1l 111' lllx x11111. :1111l NTl'li111g 111 llll' :11'll11l 111 111'1'1-r- ll1111l11111 11111 111111'1l1 11111111s11i1111 111111 '1'1'11111111: 11 l1:11-lc. I1l11x 1111111113 1111 llll ll11'l!' l1111111- l'l11111'. l11Il W"l'1"l1'l.1'lllf'1l 'll Tl11' 1:1!'Xl'j N'fl1I11l lllll' lllI'1'1' U':111l1'N. 11!1lj J1l4T1-Z' lllll 1111-17111111 111-1l111lN. 21111l. 'Xl11!'z1l' ll1111AT :lY1' 1111. :lx 11':1Nl1'll1- 111 1111 N7 ::1:111-x11l1!l11's1"1- 'I'lH,m111i:iM!lm1XlHISI.m,lI X.. Mill. Nllll. '1111NT 111' 1l11- x1111r11l 11l:1.X1-1l 111 1l11- 111,.1H,,11 g,, I-',,,-fx M.l,..,lll1,, 1114, IJUM u:1r1.1-, 'l'l11x Llilfllk' Xlilx l11'11:11l1-:1xT111l l1.x v1.,..'x :H ,I g1,,M.,.N WWI .X-vm.. "1" -W' 1"1"'1 f'K."'l"111"' '1l" ,ll-' 'l'l11 111.11111 111 1111.1 111.111 11. 11.11.1111 ' , '11 X1' "1'1I'1x. '1l1I'.N 11' .rlfl-.-1 , 1!11l11l lllll' .1 '1111 'l11 1111 1111111' 41.1,'I'1g11-x.'I'111-.1 fl.1'5 ',llll2'L1XlYl!1!11' olll' xT!':1lill1' 1 "l1x'11'1 1"1 'l11"1 119 '11 l"1X1Il11'lXl1-11' l' I ll11-1g13Z1,1x 111-1113 l1-11l1 1111- Il-1115 'l"11 111-1 l ':1'11x ,X Nl:1111'l11- l1'1 M.-1 ,111 gh' '11 Xxgyl 1111-1 .1xN',1,111 "1.1' ,,, l"-A13 ll " 1 'lll'l 'N 111 llll' 1,1 1 3. i 1,-'.,11,1 ,,11Q111111111'N 111 "11 1IX1'4x X11 X' N1-:1X1111 l111, .1 14 1 ' " :Y lxllll X111-ll l1111l1 1l11 1 - '1'N1I'1l 11'4' ' ' S1 l7:111wl1l11 5 "Of K "fx ll x,'j,11'11112.ll11g11,S11:'1-,l111X '1111 1 ',1. 111' l' l If 111'l1 'l"1Y1 ,!.11'l'11fl'1'I1x1',:1!11l 311 'X 17 'l1 1' -' 111' lr lll KX li 1: " lllw' l1,.NX1'1l l1l!11 Illv 1- '1,1l" 1' "1 l1Ix '1 lllf 1x1' 11'1 . 1-!1,l,1 ,HIV l1111li11l '44, ,V 1, 1 1. 1 Freshman Basketball I'1rst row B Blrd C Davenport P Grant R McG1l1an L LaP1ante Second row Mr V'111cox D I1anne11 1manager1 Thxrd row R Levesque R McDougal G McKenney S Hames W Redlker 1 1 7 011111 sc1111 11 111111 111 11ss1s 11 1111111 11f 1,11111s ll 611 N 1111s 1 18111110115 1 1 1 I 011132 I 111s 11111221 1 111111111 I'10S1l 48 111111 11111 -19 I 1'111s1 111111 111 1 111111111 F111sI1 41 1011 Xl11l1111ask11 J N 1 141111 8 I I 111s1 11111 11111 F1111 111s1 11111 P1111 1 ll I111s1 1 1111- 1111-111I111s 111' 1111 f1esh111111 101111 111111 11-C1-11 Q11 the-11 11111111-1111s 119 L1 1115 111111111111 B01l1'lI'11 111111 1 111 Xlgl 1111-f11e R 1lph XICGIIIHII Robe-11 XICD1111 11 I 1111111 Glilllf S11111111111 H1111111s R011 111 I11esq111- C1111 XICKGIIIIPX 111111011 1111 111111h I 01118 1111131211119 X1 15110 R011 11111 lllll H151 D1111 1111 I'I21IlI1GlX Teachers 1111111918 110111111 1s1h11111111111 111 x Ill 111 11111 llll 1 11111 11's1 1 1111s 11111 1 Pl 111 1111 the 11-sts AX 1 'III 1111- 11111111s '1111 1111s1-11 1- 11 111s S11 1111-1 met 1111 f111-s 111111 ll Fuss .- is 1 . 'rf lm..- 1 L-...-', M., . , 'I'I1- 1'1-1-s111111111 I111ske1l111ll 1021111 1I11y- 1-1I Z1 IL-D1 -.' 111110111111 111 11 ' -11'1I 111' s1-v1-11 11'111s 111111 1" '- I 'l'1 - s1-11- - fz 1 111 th :1- 'll'0 51121 I2l1'21SI'2l J. V. 19 1' - " I'. 1. sh 45 " ' ' '1 " " .' ' ' 57 .X.1'.l.J.V.34 " ' .. 1 - I, .1141 ,h , 1'h- -1' -.'. ' gl,'f1 .f .5 ' , , - .1 I 56 1121111 Iic1'g 'I 1 , x I ' - 3 , , '1'l11-y 11-1' 11111s1- 1182111 111ik1- fll1'1lIll'l' 11111 i, ' 1, ',l 39' ' 41 , 1,8 s11f1 11111' 11111 s11'i1'1 1. VIH.: 1 I 56 h S111 - 21l'0 11111 111111 s111111- 2l1'l' y IIILI. 1 1 ' . 1 - 11111 '.,"l'1- still 21 1111 111' lllll. 1.1.11-sl .19 ' ' 31 1 1' 1 .I V 45 ' - 47 . . 2 . - V5 .,l' A I. ' N U lm, In I 4 , Sl 34 Fm 40 X1 1 ls111'111 111 Sllltlj. 111 111 111 1111 ' Y " - - ,- 1 1 F11- 1111- 101101 111-11 b1-11' 15, I'I' If v Q . ' . I I lv: u : 'tv 1 .1 B ll. 1 1 '- - , ' 1 '- , '1 - 11- '1. 111-11 the-11-3111 1-1-1-k1111i11,:' 0111111-s, 111111 ',.1 .1 1 " , ', - 1 '.'1' '.', Q1 . ' U ' . " - T11 -111-1 -'.' 111'1- 1 happy, IQIIIIXYIIIQA l , A X . 1 , ' I , A 51, I , tv h.. 1 A , , .' ' . . '. 1 , 1 . , 1 1 - - , i -2 A Z Z w ,Jn . 1 '34 '-B ' E5 n 2' 15 C3 'NA F1151 1011 N Ste1enson D Watson A SHUCISI W LISICI R Duzepo NI Sa11c1er L Llbby Second IOVN E Robxnson S Chapman L A100121 W Hanscom D C3SSldY E Wmters A CWI' L Splttle G Cam 1 P e11111mb M1 Vhman 1 1 XX 1 11 J .IC 111111111 111 1 N 1 . 1 f I N 1 1 g UN 11 N 1 H11 11 s IJ 111 1111 S9011 11 11111111 S 111 XX 111 111 Rl111l11SU11 11N 111111 .111 11 1 1 c.11111 1111 111,11 111111 f11s1 111a11s 1111 1 11111' sld 0 as 111.1 11161 11.11 1 1 11111 1111111 11111 s .11111 1111 1l.1s 1 ll 111111 11 1710111110 Isle s 111 1 111 11 1' 1 11111 111 ll . 11111111 111 1 1 11 Nature s May Queen 1011 W1 I C 11 IL Sl '1 1' 11111s1111111S11 11-1 1111111 11111101 1 1 1 '1111 '111 the 511281110118 811101111 11111111s 1 1 11111 111111 11.1111 dmv N 1 11 1111111111 111 11 11111 111111111 110Ss11Q X 111 1111111111 1111 P11101 11111 C1 11111 11119 C1 11 .11 X 11111 1111111 211111 1111 p1111s1 Il'1II19d Sallv 0Xf1l11f1 1 011111111111 Q1111 I I 11111 11111111 111 I1 11 11X 1111 11 1 11 11 1 .1 1111 11111 1 111'1Q1 1 11 s11 I 1 111111 1.1 IN 11111 '1 '- , -..L,:-.:.,,-,:,, -L .-,T ,,.:... ld, --.. - 1 5 l..l..,:,, A 4.1 4 Z-12' v- Af .,-,,r:,A- -S . ' ' 4 '- -:--4:--"f'-- -:'f- :--J Z.. . ' 1 1 L. l--"-11'- 'T 4 ::f1Z' If T. ' '1 ' .4 4 5 -- - -.' .....l,-I - -,,-, 4- 4. g - .. -- ,,,,,,,-... .I -.-. -..---1 3 . -1 - A: - , -4 ,,,..... .-1-1 . -- "-:--T'-. -, '--,. '-- ...A- -1: , --7.. ---- 1-.,1. , f- . :,:-..--- -1- ., ,- : -"-1 ' 43, -"": . 'T z :'.:'4- I , 1... -A ,Avi -'Hg , If-5 5,,.1-,,,,-,I : I-K . A ..:- If-,,-Q' - '1.....-, . 'I . :,:'-357 . ,.:,,, Y H1 -ZLZ7 43:1 .. f 1.'-P '4Lf-1'..f5'.' I . :- 3,1-if -3- - -, L uf J --cw: 11: 1 1-1 ,A . .-,L -,:'1-P 2,1-3 1 , :...-,j A ., - -.L : - - - v .' 1 1 : - - ,4 -..:-,..-gz'l1"'1-'I D' ig: F,-10:-1 ,: -f--g....,-A 1 .. fn, :..1-.mi . ,DQ-5 I f ff----I --1:11--H 4 '---1 -'-"...'.:.. .1 ' 1 'J --1 - lv- " .. .... 4, "T-f....- . ,A ' IZ- v-,-':'y ...3".-, ...-.A -A , - . .. -.... ..-,11..--- -1: -1,--.--'- -pr - - -: ,.. ..- A 3, ':....'. - 1 . , "Q 5- , ,,. A ,7,p..'3-t,..4A-. ,-.I-1, H Q-A -in-11 -i . -' '-".'..'-"M z-- .. A 1 1-1 '-'- - y .. .-.L ,-.... .0 A. -Q,, . . - -":-:Z 3 - ,..- .'T'y-'S LST : ZFJA ?"::-' ""1 .""f'3'F-173'-V :F ' Y : '1',,':' "ff-S: -76 - .- '- "' 'fig-:Z ' ' :LJ-3-:i ,1 .-QQ. --. .. , Lg- A.: " ' '...:':'-' 7- 'ZZ . CD "" .4:'- ...H . X . - .1..----- .: ' ' .- , '-- : -... - - 3 Igfl-: 4:22 f:i A- ic- 5-1 . ' . 1-0-,P-1 ,,.'1,,! 1- Y ' 1 -' -'I' :' A",--....v,. ,---T Us -1 -v:-1 F, . . -,V-.. - . ,-.1-5 1-o- "".... 1-1-.-.h.-. '-". - : 57'-L-1 ... "' Y-, 4,-J.-.-4 . H , c 'Ekf 'T.'-:'f'?- H UU T :C -fi '- -5 31 . -T' 1 5- .. A A f: 3- - , , ... - , . 7 rr' 4.. .1 , ".T. , ,T .A,..9:'-I F: N. .. ., - -5 1 ,. A .1-.1-r.. -1. -rf-+ -I - 1-4,-.ur . ' 3 gr-I2,'2'..z'::-zfj :vm g'fL-11:11:52 ...:'. I V- -1 -ff.wc:'f:':-1-1 -:IL--+....L:1:f:.: :-- 1-. - -.4 - 1-4 -4 -.14 1.-11 1 -41, A .-.1 1, , - ' ,..,, ff 4 ,H 1. 'E .2 1 ww 'JJ' 4' 4 4 .aff , -, Q - A .. .. . ... ,. - H.. - ,,,, H , , ... . , - , - .. J.. ., 9 H., .. ...H . v 4 14 1 "" 4 ,' -1: .. - , ' -. -1, ...-.. - Lg.. --1 . .L..-.L --, . 14 - ' I ,- ,.. . . 'QI -" "' ,-7-5 ' 'ff ' ...' A ." TZ ."T"" 4 1:-v-.-1-+2 F4.:-- x.' :.':':-'fl' 2' ' hd- - ,y-.,:,f'4I I , 2 A .9 -, i:'- - ... Q 2 '--1 'F , 4.-+- L 1 V .. ,H .- ....,, -'- .-7 1 - - -- - 1 .. -, 1 ...-: 1 1 - : 1 1, .- N, -...V , 2. - A .. Z. .9 Y, ...ft 1,71 7 .--.-3 , - 11- -D ,1 - - L- V 1 A -L - v,,: V .-'T Q A ... Z: - -A 3 -I 7 L F, 4 'I j 5 2"" ,- 2 T "' - ... 1 , 2,-,. 4. - 5 -T44 4 ' "" ' 2 71' '.Z'- -- I I '-- ' .... 1 ..-4 A -' - ..,, F., v 1,-1 ,V .1 .. - - 1,1 .4 ,- 'Z 1 .. 52 -1 ,., .: :J - ' -3-'-T 'Y'-7-" 1..' -' 'I 3: 1 -- 5- 'C 1 . ... . S' , .-"' 'M -L-' - :' g - IZ. 'fl Z 3' 'IL :' --C "' 3:3 .. -1- .3 f"- I 5 -I '4 - f-- 'A Y -3 ..1".L. 23 : 4. ' .. 4. z.. '. '- ' -'I :' 1 1 '.. T A ft 'f 1 ' - Z 1 1 --7 9 . - , - ' , ' -'IQ -- . W. 1 - ...' ' -- - --A 1-q . , A- ... ' -, J ju A- : 5 x.: 1-Z f 4 ...fm . ... . ' ...I . 1. .g A T : " fb- :L 'f :Lf WH' -' A -1 1 ...- - - - --.- - - - . 1 - - - ., ... , , 1 , -1-... A . - 1 , . - , 1-is 3-11 ,t :N -- ' . ..- 'D v , -1 .I ,' . 1' -: ': -1 L. Q, 17- MA -. .1 g , if. ., ', . -5 T 'D : ,.. 0 4 . ... Pj 'J ry-3 ' f, -' : 1 3 3 - 1' ...A 5 Z -f I- F5 -..- , k 1 e -. .. F' 1: 2- .T E :. : . 1 . "" :':L": 'Q ' 5 1 6 1 1' 7 E 5 ' fu , -' F'H'2 '- ' 1 1' . ' -2 E. 3- .E 4 F ' "Q 'f 11- '3 '- 7' I' " S' .. .. .. ... , , - . V' V7 4 .- -: .:. 1 Ve ,-:g --73 X- L: -2 1 - - -- , ., ::' :' 1 1. -. 22 , ev: 2. .' - 1 '4 :z : : 1 : '47 .1 : - - , Girls' Basketball Fmnt IOXK F Gloacle VI Dmke S De-X 11 R P C111CCl P Rld 0111 F -Xlj?,'l'1XGN Sxxeenex Qecond mu NI COIHUQI imanage-11 NI Glexx 1af.Q1S1an1 mdndgex GIDGIQOH D low B 1oSS L BITHS L S1 me Paladx N11 S Ashbw x l I- I 1 1 I ll H114 1 111 ,X S 1 rxx I ff 111411 1111111 11 r111l1NI11l11l C1111 ls IN N 1 N 1 Graduatlon N 1 1 Wf IX 4' "'., ,..'1... YQ, .31 1.42 ,.."1'.'l1..' .. "'. ' ' ' '1,N. ' 1 , . ', 1 . lllll' 2lI'1s' 11:1 lie-111:111 11-11111 l1l1Sj'l'21l' s1.1:111 1IIIIll2l2'1'l'. 1x:1x11 1115- 4111111111--11-11111, 11111 1111131 111 HHHIM Ihlmwli A1 Hwilmllu FUN 1111- 1111151-1's111-11111 I1'1-x111111-11 :11111 s11111111. , . .. ' , . -, , Q- , 1'1111'110111 ll. f:11'1111111 1111 111 1,1111 111111-1-N. .X1111111 13 5:1115 x1f'111-11 1111. 11111 I, , F ..4, . Il H, F' JD' I I. 111115' ll 1111111-11 211111 1-:11111- 111 ll1'IlC'114't'N. "H 'fnwkf . ,'.' "N 'I . ' 'IT 'lm' x111111, 1'111'1 1':111'111-111411, l.11111-s111111- 4' '1'111- 11-11111 1112131111 111-11 g,L'21lIlf'S. 'I'111-5' 1':11'1111111 111-1'11. l4'l11'1 1"z111'1'11-111 115. 12111 111115111 1111-111 w1111 1'I:1x1111. 1111111-s1111111 111111 41: 1.11111-s111110 11l'1'l', 1"111'1 1":111'1'11111 111111 1'z11'1111111. 111111111111 111115' 111111 g':111111 11. 1.11111-111111-20, lY1111 1,11111-X1111111. '1'111-5' 1-X111-1'1 111 11:11'1- 1- 111'11111' 1111111 111-X1 j'1':11', f111' 1111- 31115 111111' 11:1x'1- il 111114' 1-X111-V10 1110. '1'1l1' :111'1s XY1lll 1'1-1'1111'1-11 11-111-lx w1'1'1- 1:11l'1l1x1 111-1111i1-1'. Nlill'-X' D ':'11i1'. N11 '111:1 111.111111- W111111111111111'N1-1-111111 111111115 '111"'1'f"ll. Sl! fl Dvwill- 1'1l1'121 -V' 11111 11l11I11l1' 11'1111111'111'111 11'1-'11 1'11:1111. Lf1':1Y1-N, 1'1X'1'1j'11 11111111111 llllfl 1':11 1111111- I 1g1111w111g11 I ,l1g111 1111x511 .1 UNT. YU111-1'1-'1-1'1x11z1111'111111'111'u11. '1'111- 11111111-1: 111? 11111111-1':11s U't'1'Q'I 1:11111 ,. . . . S111 15-. 1,111-11111 g1l"1l5. 011 1111.. "' "'f"'P'.1' IS "Nl 11 -"W-, .W , milywl WIN. Dum FWS :ml RMU .S11'1 111111 l1l4'f' 111115 1111-1111 1111 1.111511111 I,' :, 1 111 1-1'1- :1 f'4'21l' 11119 c'111111- :11111 ,1111-. ' xlilllf' 1111111-111 w111 S1-1-11111111 Yll. '1'1l1' 11111111 6-11-1111-11 11'11'-1o 1'111'11111-1' 111 : 251' ' . I " 1 ' 1 ':. -I1I1lll 11:1111.1' 'SSI Cheerleaders N nt 1 4 v IHYN 1 N f w Nr 3 1 R Nmsxxm x D Nhfhmc . . ., II ' 1' xero., NI. fl ru x Ii, H: they I' SI Himmi, N! lillxkf-, L 'I'h1bv:111 Se' 1 ww: S, Smilh, M, SIIINIUVI P1:v1e-5' JI, S2121 ','.' , 'Third 1 'vs' If I7+'rll1!'4i1I.4 .I .-Xr'1u,'Z'm1g, .I Pub: 13 . A' ' 'Ih.'. , 4 " 1 l'E+-'::wi'51'M-'v'1'W::1lv'x wid-wi www 'H' ' "g"""' "' " ' "W 'li :NW Ri':1H'-X T- 'EJ 'luiqf' 'vm lx 'ww' YIVLHX m'1.4"v1i Z' .1 ::x".vX 1. 1 we! '.-, +.-up V I1 X . A X., ,.x !1!' h D Q .X L "" " "w'1!':gIMliv- 4' Xfl,I:1!.v'.k - ' l'1' X 'i 'j1L1"1"?1i'1io .' I ' X X "I '-' ' e ' 4!w-' .-X: fa' '.-.Fw-.xf' N I4 2 e W A w . IU MII. ' III ,xfm ee.. " 'V' 'X N "X T "' LH' " H X X "' XX "HH: ll x,, ',N' 'xqflq' U X-5.l,e.w'. ew, . - . X1 -:-A e-e 5, M J 1' we 'el 1. Q- :I ,vie e -e lr., sz- X , " ' "1'4"" h XX. XM, ' " N N 3' x " 'I' I":"g'-' ll" " ' A A' A - 'x N ' " .fum -Lx' 'fr MI' e e 5+ V- Xl - X - erzwa Varsity Baseball I gr'- P- QCL 4 l - ' - - Xxx ' R I t UB FUR. ' Cn 1 FORT Front 10111 F Ch3mb6IS L Ayoob R MlCha1ld '11 G1e11 S G1gge1 C K1nne1 B ck 11111 E BIIC1 P NIev1von1b J Niaguue R Pl11mme1 A Cvl P Gl118Spl6 M1 Clark 1952 RUNNERS UP IN THE LEAGUE 4 N Ill lf 1 111-1 111.1118 ll 1111 1 s 1 11 11111 Il 1 1 1 11 1111 -- 111111-s 11 If 111 1 111111 1111 use 111111111111 1 11111111' 111111 11111 X 1 11111-11011 11111 s111s11111111 111111 9.3111 1 101 fllll 1111 - 1-11111s1 1 11111s111111 H11111 31111 11111111 1 sc- 1011111 1111 1 111 1h1- 1111111-111111 11-11111 111111111 111s1 1111111 11 ll 1 1 x11 lf 11 C1111 1- lt 111 111 111-11- f 1111 11--gg 1 s ' r N lr 1' 1 1 1 111111 1 1 1 11111 1 111111111f a 1- 1 1 1- 1 111111 1 1 1 1 1 111 1 1 111 I1 51111111 1 1 1- 1 1- W11111- 11 '11111 ll 1 1 1111-1 1' 1 1 11111 111111111 Ill 1 1 1 1 Ll ts 11- h 1 111111 10 s 1 1- - 1118 11-1 1111- 102118 R111111 N 1 1 ll 1111' '1 11111 1- 1111111 11111 11111 11131 11110111-1, 21110111-11 1111--11r 1 1 ff 1 ll 1 11111111ffs 11- 1 11111 111111 11115 1111-1 1110 111111- 1111111108 1111 11 1 1 1 111 11111 11111111 11111211110 11111 NX 1 1 11 -- Thls page sponsorf-d 111 C A POW9l'S 8. C11 I K !'x F '1' A '1' X X F ,-V. 1 1 - f ' 11 ' 1 .n . 11 l 1 1 53131 ' 10111 ' ' ar . ' N ' A . F, , - N- ,-- Y 5 N f x ' ' '. a . - 11111, 11z111sc11111, 1?11l111f111"S1Cfl 111-1111-1', 21111 1111 11:1s1- 11'11il0 1111ss1-11 11"1. 111-ing 1111-1-1-11 '11111' 1-'111'1 191'-f'-11 1',,1 ""' 111 111 S1-C1 1. All 1-1'1'111- 111' Higg-1-1' 4111 1111s-111111 ,'I111'11l 1111' '52,1"11 Q11 1' i11 X11--1-1111-111'5 1111 11111111 the 111i1'1 l-1s1- 11is1 us 11'i1111i11,,' 11 111111 11' .' '11'l- 11111-1 1 11'0 - 1:.' .. " ' 11111- 1, 1' 1' '. s1-11' 1111-11 lllllllftxfl :1 1'11111i111- 1111 111 1111- Y- ' .' . " If 1111 -1 "s 111131 111' 11'1 .l1l111, :111 'ing :g-' .' .' - ' ' 1111- 11111- 1'l1ll 111 .' 111-1-. M'1,. 11 - 11111- 21111111 lllllllliy. ' .'1 - ' 1111-11 1111111-'s gf1'l1111111f'1A :11111 '-'1 '111' 1111111 :111 1-111-11' 2-11 11-:111 111'1' P111-111-1' Art 1111- 1-.'-. all " 3: 111' 111111'1- '1ll.'. fy -. 11i1111-s111111- 11-11 1111111 1111- .".'111 i11- 11'11'- 111-11 1111 1111- 111111 13111111-. 311 1: 11 1111 J. 111 11'11i1-11 1i1111- 11 -1 -z Q ' ' 1,i1'- 1111-11 Nll'1ll'1i 11111 111111-11111 111 1-1-1i1'1- 1111- 1-11 il 11:1s1- 1111 11:111s. 21 1111 l1:11s111:111, 111115 51111-. 'l'111- s1-111'1- 211 11118 111111- was I1-II. 11:11'1'1' 1X1'111111's 11'i1111- z 1 l",.' sin- 111111g111' s1-111'1-11 11211111 111 1111- 11Ull1'111. :11111 ,111- 111 Q11 11111 1-1.11111 11-5. '1'111- 1'i11'11 s1-111-1- 111:11 1'1111 11'1- 111-1'1-1' 1-1111111 111-1 11:11-11. 1111- 11':1,' S-5 Islllll. g':11111- 1-11111111: 4-31 l"111,,111'. l1icl1'111fl 11-11 1111 May' 21111 11'1- 111111 11111' ' 11'11 1111- 111111-rs 111' 1111111 11-'1111s 111111 1111'1-1- 1111 1111111 -- 11511. -- ' 1. B 11,-11- H1211 1111 111' 1lU111'. 11111- 111-i11,' z 1111-. 1-'1-i 1-11' '1111 1191- A1-'1111-1111' 1111 1h1- '-11' T11 - 111-X 11111' 111 111-1-. A1'111111 5111-1 ' 1011 llllll -.': '1'11'. 111: 111111 11 1111- 111' -,1 '1 - - 1111111 '1'11- 11: ,1 ga 111' " .' 1' ' '1 ' 1111- 1-111111111'1 1111111 B111-11-11111 111-111 111 1'1'l1lt11' -1 DS - -'11111-5 .' we' ' 211 " 11 1'i1-111 i11 1111' 1 1:11-1-. T11 L'a1111- 11':1s :1 1'1'l'1'- "1111 ."' 11' - -' 1 .Ii -1- 1'11' ,, 11'-'-. 111- 1' 1 .X1'1 f'y1' 111 ' 1, ' ' - ' ' ' 14' ,4 1111-'1' 111'i11,, i111111- -: 'lj' ' ,,.', Y 11111: ' ' ' .' ' ' ' ' ' ,,.', 1 111' 1'l11lS i11 1111- 1'i1's1. 0111- i11 111- 111-11. 111 1 - 1"1' ' Q.: 1- ' '1-1-1- :11111 111'1 111 1111- 1'if111. With 101- 11-: 1111- Iunmr Iarsltw lmehall X I I I I N I . I . V , D I. I IIII I' IIUYX 'IIIII TIII ,I I I I' ' I XIIIMQ III' IIIIAII. 'III' ' I xr XI' II' If, IN. IIII' .'II 'I' 4"" I A I-' -' I I 'x.'I"I,l ,I' 'II A I 'II'I X: .II IX II I I 'I U: IIX .'.I-tw NIIII-I3II,III. I IIII IIZI.X IE: -R IILQIA III1I-III'III- .IL ,IIIIIV IX I-IIIII IIII Ir, I Q, IIWI' Q IX :1 XIIIIIIIII III' I, I'I'I NI-.IIIIIN IIIII fIl'I'1N'I I':7:NIII': MUNI IMIXIIII. III. I I I'lIIXA'I' x,'wI .X'I:III IIIQII NVIIII MINI IJIVIWIIII I In-.II,I,. I I'I. I. I. Is. ,I I . I I4-I .II ' I' IIII I' Z'III I'IIIIIII"'.fI"'. ' .III II4' IIIII'IIIIINI'I'.Iv1I' I IX I-Z' y 'WI Y, II XXQIII II I' III X I 'II Ilf' IIX II' IGKES 0 fs 1 ALUMNI LAST YEAR S CFU? TTT? K M X , JW f iii Q ,,-ul'U"'Q2 I rug .f X91 'f "4 +1 Nt , ff 1 - li, I ,v ff . Y I a. x,4 I N' rt , 4 f " CLASS OF1'Iv'P CLASS I - .f- XI .V ' -I V I, I ,I. .I V -- JI' V I ' X XI XII I I, V II V I.VN V X " .I 'I , II , I II "IV ' X ' I ' .I II IV V xy' I XI Nl I 4 , X , ' X II " V X ', III A I I I I IIV I' " V I VIII. I VV I I'VV' I' IX' IVV III! V 'I - I I I I' I XXI I I - I I ' I IV I VI XV . I ' ' V, I IIIII,ZVV III,XI, .IX NI: XI'I I ' V I ' II I'I II X IVVV J I' I ' I' I -I'IV1,. - I' II ,I X .II I I N ,XI .- I I I I I I-- I X- I 'V I'I XX XX I V F A I ' I- V II V 'XV' I' - IIV VI '. X YHI' .VV IIIIII-QII I'IIx-IIII IXII I"V If' I 1 N I I IIIVQIMI .X II IZ. I'IVV"' I'I.I' I' ,I.. XI g I. X I I If .XI.IV. XIV VV'. I .Xlw I'I.II' NNVIII. II.I'IQ"'I I" ' -IIII. ' I'III"II I 1 XI. Ig IIV" OP I X I' II:I 'I'1. II.II' II x II II II I I If V I' ' XXVX I V I I I. . I I I I I VI' I- 'I I II .'III V' N II' Ig I II, I I I'.II'iV II I .. I II . I IIYV V l'I I . QI XX I X ' I' sV II' V' I . I.-I: XI V-I IIVVXVI I I . I I , II . II II VVVV 'III X xV V. x, XI I' If X' ' 'I I III I X I II X If I . I I . I 2 I'II. I , I, I' I I I II I II ' III V I I I XAII I V V XII II II V II III. II V -. I II I I I ' ix il XI I II I I I V I X I I I I II X w X I . I XI XI I, VII , . I .1 I X E- I. I AI- If In I .I II V ' II C I ASS OF V09 I I IJ' I X -I 'X' I I1 I 4 ' ' - I I.. Ax ' In - .I -XI I II - IQ V XI ,I x II II I .Q Q . r .II , , .1 , .III I. fx, Q4 ,V ' j I I I xx p I I,.f ',,. XI' III 1 , YI- , .I ,, Il I II. 1' -, ' M, fI -WW. KI .X I XI XX . II- 1,. ,I M IR 4 1' II I I I , , In I, , XIII , I' IQ -' ,X X III -- XI X I I ,XI x IU ' X I-I II RIIX I, 1 Ii' II "" ' I 1 I N I I I X X I If II I I' I' 'B .' Q Vu anim X 5. , I iw? 9' fyw .fy 1. ,,',?",' .T , 1.2. 1. :ff-' wk.. -9- A f f 4: "ff",-, ,nm ,fil l 1-' , .:.6n-r-L --5... an- -- ill -Ami- "-sv 5' Autographs Good Ice cold Coke IS u part of any pause the refreshmg part 5 me 1111,,nfa klgll X X I X X N X XXX I II X I I XI I If IJIXlIIIIXII'XX'I IIIIIXIVI I3I.'I"IIIIQISX"IJIIIIQII I Ij, . X , N ,,I ' III1 I II I 'I"I- I-XMIIIJI I'I I-.I.I.Iw IIICI-QIQX I II XIIXIXXIIX ,IIIVIIIII III. I A I" I, ,I 3' , N .X I-Q X. ' I IQ, I-I N-IIIII 'IIIIIWXI I I"w III.I I1 II '. ICI1IlI' ILICII'IIIIlIfN NIM I':I -- I III IX- XI'XI l.IIIXI,x IIIIIII. I II xI:III ,INII ww IUIIIIPX III If- YIIIIII-Q,I'x1 I I IZI I!wy,I1wuI- Ig IIMQ xp. ,II I IMXIII IX- IIMQII ,IQII II 4II'IxIAII IIKXXQI X..I3 IM' MIX I' II III XMI'-I II NIIIIII'I A IX I- In XIII-I 'IV.:zI fIII Nlwx I' IIIIIII IWIIIIIJIIIQX II'IIfIIII'X.IXx I'II IIIXI III I III IX-I' XIII X I'I'IvI IIN 'IIIII I IIN II'III'X IVIIXIIIII IXII 'Il-I II III III,I'Iu"x II' IIII IIIII I. IIIfII.IIIII."N .II-QIIfIQI.ICY fIIII.I IVIX IX. XI,II If NWN Sr I'-wI- I-N1 XIIII XIII'-II X III-IIII-5' II'I'QIXILICIi'.'X II,'.I y:+ 'I X' .IX I II XIQXWN X,-X I,,,'X I. I'III-lIl I' XII-1XI'QXXIIIIII"IXN II,,M,X "QI, I' I'IXX-II'.X' I NTII I'IIX-I.I IN. I' "ITII I' 'I I IIN I',,,,I,NIII,I- I -I IIIIIPIIIIII IIIXII' , II I I'I-I-XIIQI IXI IIAXA IIXIIIII IXIIT IWXIIII INI XIIII IIIN IIIIN II.I-IX IQIIX I-mv, It MINI ll, I5'I'f""'I I ,X .I I'IfIIi XI ' I IFIM III. IIX I. II: Img N'-,II I I I MIN!!-D 'IRI' ,I I II- I I", I"IX.1I III, XIII X II II X IIIIIIIIIII If I-'IMIZIYI III III' XIII IIIIIIXM I'I4nIIf15I' xXl IIII II' INIII I IIXINIIXIIIV-'.I.I A '-I '. I -I I: II III I I I ' "'Ix'N IIXIII I.I XII ' 'I I I II1 "IWI I II I' , I IP x rx IIII XIUIIQIIIINXIQ XIII' .I I-I X I I I'-I li' XII'NXI'.I.'. I- I .iI,I. I- , I I I II. -I I'-II IAII' II I2 II I 'I"'NNl.I-l XI I' I '!"! -Ill?-ly IIIIWII .III-X. II H IIHIIX XVI IIPXII XXI I A' I I'II'II I' I I I X X.II1'IIIIIIICN XI II kr, 3' I, N I INI III I II1II.IiIXII"I'. I II III I'I-,I - I IIIIX IXIIIWI. in I I, .I IX . XI I I Iv, , , . XXX x I x N I I x 51IXIIIII"X III. I IIIII II SIIIIII VIIIIQIQ I'.XIi'I.III'II IIIII IIIII I If I ,XII I I "I. ' I 'X III IQJI,'I',:X I 2 1 NN IX i1'X.X'Ix':X'x ..II.,l X' ,X II "I' II - I QII 'I Iifx X ' X4 NI?I'I IZIIIZIQIIIN I"IINr IXNI XI .XIIIIXI I, I . I IXIII ' INJQ .II f.I'I'.I, .. If' I I I, WKI,lI:KXII I IIIX I-il' .X A X 1 IA I W . I, LA., H, NIH II1 IIIIII I' I II"II:'I'II':' ' 'III Q '-'III II.XIxIX'X 'N I-'I XIII-I INR II NI b 4 IIIQIIAX I., ,I-v YI x I I ,1"4I I.-'-I III. I Ig! I'I,,, I! ' " 'IMF I -I IQIIIQI' Im: 'II X'II,I?iIf I IIIIII II INN IIIIII NIIIII'I'If Ifix III! 'III I IIIIIA X I I. "X'Ix1III":" IIMI-II4 IIIIIIIIIII I' I-:a"II II IIHW. ,,,. M III.: I I H ll I IZIIIIQII IIIII4II:X XX I I II I XYIIIIII I1IC I- II IN Iv-' X MII I I.III III IMI?" I" I'IIfII'IW 'I lf,,Q If,IIIIgI.N,I I'IIIZ'I' I'.XIIZI'II-1I.II IIIII I I XYIX .X IIIW I I' 'TIP IIIIIIHXYN 'VII II. II'I4I'I III' ITIII XIII I I"IIIXx'IIIlI1INI"'III I,III I,II A NIIIIII II II I1III.IIII'.II-1I.III IM l!I,,,.XII I MII ' 'III -IIII 'VIIIXIIII' ,I I: IIIIII-ix I I I II I IIII'XII'II IxII- ILIX- V.'IxII 'I NI YI II XI I"xIifII NI'I'I'Ifx' III.. Ifxif AIIIRIYIQfII"III III,1II' I ' I, I'-III3qIIx IXSIIEYIXII-1I'IIfIII'XXIIX X IINI I If' II .'IIIIII,IIX III II IIVIXIIIII INII' I,I1Il'N- ILXIIILXIX XI III XIIY' I Y III-I:I II II II-'II I XXXXXIlI!III1IIIiIII-I I . xIYUII III !'I,I,4 Iffi If I I IIA X' III." I 'I " I" II I-'A X, vw- I. X III, .XIX IIIIIII IIIIIY "I' :J I, YI " I-N AI.I', Y Cole Q Fxprws 3911111 Mime Smfe 1911 Best W1 he5 to our F'1'1end 111 Fort F11ri1e1d Arocmtook Growem Im e lc M1111 1 7 Y N L A kk .H 0 2' ' I Q " - a IV N XI1 IQWXKM' Xl.I, Xb- 111121111-1:1'11f .XVW-NT 4 1 'I 'W' " 'V XIJMLI a A L kg o Prcsqu Is 1. 1 ' 1- Mama tate Potato C0 l Certlfled Seed 'md Tablestock H 0 Perry Sz Son C0 Establlshed 1868 l'.-ww:-X Slfpgwr-N IPixIr'ilm11I1f1'x 1 l'zw-N-lulv lxlv, Muiml I C O Iruv11':u1'- Ilxl' .Xll Yum' Nw-fix XYHP1 HMT NVisP1u-QT1IIl1a- 'VIZINR UI' 191 Th9lWvnunHhlhHfl Pottu Shop 1111 R m S x f Fmt Furilald Dlllflll Tuesdu Thur du SltUTd'LX EXL11111 Bread . ,f D'1'IQ'- rm 11 cr'i'f- . ,' "x . lam- xmlmx 3- ,X, .,X1. ' 1 fg 1 aj '1' 1 I Aroostook Fqulpmont Co Ponnov S IH Carlhou C I I . o - 1 F' .t F" field, Maine , O I LX ,xx I-'iw 131 iq. " J. A P ' C . I , Katahdln Creamery C111 Flden L1bbx Russell s Restaurant D111 '7 0191 Open e ers 111 ht u11t11 10 1 1 1 C 1 "w1fw N11 ,L 111- '.1x1e1:Fi1 11 1-1175 1',11y1,141",: 1' 1 A 11" 11111, 4'111T1u"1+1 1111f1.e1w1111 1 A 1 ' 1":1"'11-1-E 15111 7 Yv' ' .Q I X1 1 1,,, XV., ' Albatros Fertlllzers F. W Woolworth C0 O . - 1- ,N . .- R x 7 C l lol MIISIIII lo Tl 461 F S Tlbhetts Im In I' 5 lm e.5 I wg l .' kI1.- Phil s Coffee Shop GMC Utlhty Gfxs Eqlupment Dexter S Ienkms 81 Sons Telephone 6161 Fort F11rf1e1d ' 9 H5 -rm l'i1xev:uru:1.f .' 1:4lUj.1 . ANI -:. l.a,.". N l,1r -1 ' 1' II X-il" l 51' :V Nim- . U N lohnston Furniture Co, Inc Complete Home Furmehmgs O 0 0 I,P14v!1v 310341 Um'--1 Fwri I llllltll Nllm I 1111 1111+111 Men s and Boys Clothmg Women s Shoes Men s Shoes Pendletons for Men and Women X ml Armour Fertlllzer Works Presque Isle, Mame 'rr Q' ' 's 1 . , . I O Ivu lullnu A Mm H I .' i ' , I . 1. X Reed 81 Knight zxrdwzlre PLU? IN IM I pEDDY. ' nsoov mownr Maine Public Service ompany g""""?"'d4J4w04w0'f TheTd Pt The C ham Apparel Shops ra Ing OS Ffmuly Outf1tters SWEDEN STREET CARIBOU I Perley Bemuheu Prop Women s Shoes Men s 'md Boys Clothmg Canbou Mfune I I Q vo L' ,f-c Servovv - . I f Il ' . ' I C . . X uwwl 111:11-v In llllf' xlvorinw-aux' :nml Ready-to-Wear xIHlI'TiIIQ Q-qllilvlmdlt 111 I'i:'l11 Wim-s , I . . 1 ' , . . I. FFOI77 GVQFY angfe Fl-I has bad a very successtuf year This bank extends congratufatrons The Faculty Of a job well clone The Graduating Class reaching their goal The Undergraduates thelr contmued good work Frontier Trust Company Establrsbed IQO7 omces Fort Farrfrefd Limestone Easton Member Federaf Deposit lnsurance Corp to I Q! ' !7 on K! 0 ' D? to Q! ' ' i! I XXIC 4 ,wmlw .. f x .,.,. l,XrXXMI .X ', , N. fl.. inf.. 1 1I,. .... rIiI,+lv,14.II.I,I.N. I XXI ul lull lllilliilli Xt NI.l1l,1llAll I ,,,, 5 ,,,, N. .,,,.,, , X....,,.,'x .,.. l !.,, 1.,1.., H ,.. ,N.,., J .1.H. jH1,,.,N I , x,f,. .,..l :I ,.N,,, ,, .4 , Boot Wlohos For o Successful and Happy Future rom Tho Shopping Center of Aroostook r SEARS RjtQiQL PRESQUE ISLE TI-IE JONASON STUDIO Class Photographers Congratulations to the Gracluatrng Class ol I953 We Thank You For Your Pat onage 220 Main Street -- Presque Isle -- Tel. 2-3636 f


Suggestions in the Fort Fairfield High School - Northern Light Yearbook (Fort Fairfield, ME) collection:

Fort Fairfield High School - Northern Light Yearbook (Fort Fairfield, ME) online yearbook collection, 1948 Edition, Page 1

1948

Fort Fairfield High School - Northern Light Yearbook (Fort Fairfield, ME) online yearbook collection, 1951 Edition, Page 1

1951

Fort Fairfield High School - Northern Light Yearbook (Fort Fairfield, ME) online yearbook collection, 1952 Edition, Page 1

1952

Fort Fairfield High School - Northern Light Yearbook (Fort Fairfield, ME) online yearbook collection, 1954 Edition, Page 1

1954

Fort Fairfield High School - Northern Light Yearbook (Fort Fairfield, ME) online yearbook collection, 1955 Edition, Page 1

1955

Fort Fairfield High School - Northern Light Yearbook (Fort Fairfield, ME) online yearbook collection, 1958 Edition, Page 1

1958

1985 Edition, online yearbooks, online annuals 1970 Edition, online yearbooks, online annuals 1972 Edition, online yearbooks, online annuals 1965 Edition, online yearbooks, online annuals 1983 Edition, online yearbooks, online annuals 1983 Edition, online yearbooks, online annuals
FIND FRIENDS AND CLASMATES GENEALOGY ARCHIVE REUNION PLANNING
Are you trying to find old school friends, old classmates, fellow servicemen or shipmates? Do you want to see past girlfriends or boyfriends? Relive homecoming, prom, graduation, and other moments on campus captured in yearbook pictures. Revisit your fraternity or sorority and see familiar places. See members of old school clubs and relive old times. Start your search today! Looking for old family members and relatives? Do you want to find pictures of parents or grandparents when they were in school? Want to find out what hairstyle was popular in the 1920s? E-Yearbook.com has a wealth of genealogy information spanning over a century for many schools with full text search. Use our online Genealogy Resource to uncover history quickly! Are you planning a reunion and need assistance? E-Yearbook.com can help you with scanning and providing access to yearbook images for promotional materials and activities. We can provide you with an electronic version of your yearbook that can assist you with reunion planning. E-Yearbook.com will also publish the yearbook images online for people to share and enjoy.