Fort Fairfield High School - Northern Light Yearbook (Fort Fairfield, ME)

 - Class of 1951

Page 1 of 84

 

Fort Fairfield High School - Northern Light Yearbook (Fort Fairfield, ME) online yearbook collection, 1951 Edition, Cover
CoverPage 6, 1951 Edition, Fort Fairfield High School - Northern Light Yearbook (Fort Fairfield, ME) online yearbook collectionPage 7, 1951 Edition, Fort Fairfield High School - Northern Light Yearbook (Fort Fairfield, ME) online yearbook collection
Pages 6 - 7

Page 10, 1951 Edition, Fort Fairfield High School - Northern Light Yearbook (Fort Fairfield, ME) online yearbook collectionPage 11, 1951 Edition, Fort Fairfield High School - Northern Light Yearbook (Fort Fairfield, ME) online yearbook collection
Pages 10 - 11

Page 14, 1951 Edition, Fort Fairfield High School - Northern Light Yearbook (Fort Fairfield, ME) online yearbook collectionPage 15, 1951 Edition, Fort Fairfield High School - Northern Light Yearbook (Fort Fairfield, ME) online yearbook collection
Pages 14 - 15

Page 8, 1951 Edition, Fort Fairfield High School - Northern Light Yearbook (Fort Fairfield, ME) online yearbook collectionPage 9, 1951 Edition, Fort Fairfield High School - Northern Light Yearbook (Fort Fairfield, ME) online yearbook collection
Pages 8 - 9
Page 12, 1951 Edition, Fort Fairfield High School - Northern Light Yearbook (Fort Fairfield, ME) online yearbook collectionPage 13, 1951 Edition, Fort Fairfield High School - Northern Light Yearbook (Fort Fairfield, ME) online yearbook collection
Pages 12 - 13
Page 16, 1951 Edition, Fort Fairfield High School - Northern Light Yearbook (Fort Fairfield, ME) online yearbook collectionPage 17, 1951 Edition, Fort Fairfield High School - Northern Light Yearbook (Fort Fairfield, ME) online yearbook collection
Pages 16 - 17

Text from Pages 1 - 84 of the 1951 volume:

Nor tlwrn I lqht Stuff lwu I "llIl'fll',l' Illqh Svlupol ylll Ihern Lzghl I9 1 lor! I furfu ld Uauu W T . ' ' A f 1 ' L, l 1. y . Q 0 no 0 y A I prwmnls Ihr V O f J U A ' ' , f' P Q :D , ,. . ., .A . , games uqfkefzf Cfsfeq Ill LlH17?tl1J,LJ70Cll1flU?1 0 LS I4 yeavs 0 evolecl 1 I e lzce f ml gan ze qfqh QS fum! lk QI Je IQ IQ leacflevs go A ll ' ' flf fd ,f11l1fu! sw' ng , ih c ,4..llH.l1lllllA. Northern Light Staff Front row Donna Parker Sally Schwartz Madelyn LeVasseur Harold Rutherford Gordon Dun can Janet Srmpson Mllton Johnston Norry Hersey Second row Ga1lSrmpson Nancy Jones Donna Thrbeau Brenda Bunnell Lors Dean Betsy Har vey Janet Davrs Kay Frndlen Glenrce Wrllrams Lrnda Goodhue Thlrd row Anne Burns Frances Smrth Gladys Mar trn June Ixetch Grace Strckney Betty Bubar Carol H111 Eva Hrtchcock Judy DeMerchant Fourth row Paul Devrne Mr Barnes Cadvrsorl Darrell Dolley Elras Everett Bob Schwartz Pres ton McLean Rrchard Plummer Ellrot Wrnter Eugene Wrlson Rrchard Burns Ralph Gallagher Flannery Itll 1 sm l 111 111 I IIIINN Ill lIl Xsxlsi mis IX Xsslst mls Xsslsl mis urls XNSISI llltx Ill Xsnst IIII 111 I or1lor1IJ11r1tar1 Ifrmt SIIIIIJSOII Xllllt Burns Nancy 111111111111 I 1roI Hlll Sally SCIIXXAIII I rcslon lXItLe1r1 1111111 Il11r1r1e I7 IPIGII Dolly I IIII D11 Il 411111 bln mu 111111 ll 1 ,mtv Hrrxu N IIILW Ionu X IIIUII IoI1nstm1 rc ri SQI111 1 Ixcrth 1l.111ner1 RIIII IIII I-iurns lm: 1 from Il This page sponsored NS Xssrsl mls 1 I I Xssrst mt IN 111111111 S 31111111111 I Nsrsi IIIIS ssrsl mis Xssrst mrs bv Goodhue s Ss 4 Icrrru XXrII1111s Ihrtx Buhrr 111111111 Rutlrr rlord Iltllllll II11 101111 XI 1111 lxn I el rsstur Irols Ilcfrn IIIII I I nh bllll son I Xrl H1tcI11o1I X IIX IIQINOX 11 1 Illl 141111 Irulx IJrMc111I11111 mes Sm 1 mI1 F1 lg. 111 lmet IIIXIS 1 Ill XX1 son I' llrot XX IIIIKI 1 rs In me Kerth . I I . A I Ai J 'Q I ' Q11 : 1. l I I : I -I I I 9 ' D - 7 1 I I 1 I '. I'I1I'1 '-Ill-UI ici' I ' 1 -Iul' 1: 111Iil1+1' fllzlcl-'.' AIHVIIII .Xss ': 111I T ws .' 1 1' Q . 1 .' I 1 '11 " 'El .' A 1 ' I' 1 v E n ." .J 1' Iflx-I:111gr1111lit111' 2 ' 1" 1 11.. ' .r1'1. 1 . .. 1 4 1 , Il1s' 1 agen- n' Cf " ". l'l: ss 111l1tor'w . 1 I I: ' I3 '1 2 J II - ' ' Riel: ' I, 11111111111- 2 ' -1 H1111 '1 Is" 1 " pu .X11I' 'itivvs vflitm' June Ketcll I"I'0SIIlllilll 'I " ' , 1 11 . 1 ,- I: 1 'ir 1 I'I1u U5.l'l'2llJIlj' 111Ii111l' fu '1-r 1 .' 1.. . ' . v - - - - . . ' 'I I I '. .X y z .1 Ix:11I 1' 1 ' IIQ111 I.11411':11'y111 111' IDU . I': 'I'IxI' , V ' 1 .. 2 . I l 1 l ,v .. . . V , Y . ' . ' " ' ' ' I , '1 ' 1 .XVI 111I1I1n' I"1':1 11.1 .' rth . 2 1' . 1.1 . 911 ' '111Iito1' I' - K ' 'II " R: II HH: 111' . 1 .1 IIoI 1' U- 'z rtz b I 'I I I " ' .' .1 . .' I lI'l'lII2lIIUIl 111z1l1:1Q'111' l'I11g.'11 1 ' l.' .XI11 11i111Iito11 '1 1 ' , .1 . 2 f .I ' " 1' . 1 ' 1 I: ' Ihr 1 HV: .' 4" -11 1 4 V4 1111 Edltorlal f :H 1- 1 I 1 4 I 1 11 111 1, 1 1 1 1 ,, 1 1 1 S 11N N 1 1 1 N 1 l11N 1 1 1 1 1111 N 1 X11 1 x N 111 111 1 1, 111 1 N1111 S11 1 1 1 1 1 N x1XN 1 1 1 1 111 1 1 1 1 11,11 111111 111111 111 X18 1 1 111111: 1111 111.1111s 1 1 1 11111f1 X 01 11 10111111 11 1111 111111111111 11 1 . . 11 is 111111 1111x1111 11111111i1111s 111'l1 11'11. 11111111:1ss111' 15151 111' 1"11l'1 1":111'1'1111111111111 N11 11. :111111-11:11111 g'1':11111:1111111. .Ks1':11':1s111:1111':111111'111111111'111111.1111111'1'111'111:11111111 1:1111111 11:1s 1111'111111:111111, '1'11 11111111's, 1111111 s1'1111111 1s11l1'1'1'1j' :1 s11111 1111 11111 11':1y 1111 11 is :1111:1x111g' 111 11111111 111'l1 ,111S1 :1 1'111' j'1'2l1'S '11111 11'11 11x1111 111 ,111s1 11'1111 11111' ' 11111111' :11111111 11111 11111'l111:1111111s 111 111111111 11'11 11'111'11 11511111111 :11'1111' Q'Vil'1ll2111l1I1 111111' 11I!1'11S1'1111111, W111.11111'1111'11:11'11 11'11'1 :11'11 11'11 111111111 111 1111 111111 11111' 111'11s.' Ks '1 1111111 :11 11111' 1'111l1111'5', 111-111111111 111111 11s 1111111-11:11 :11111 1-x1111'11:11 11'111l1 11s 11 1'1'1'il11'S 111111111 11s :1 1'111111111-' 111' 1Il'1l11'11l121l'j'. 11121 1'1111' 1'11'11's 11111 1'11III1Illll111j', 111 x11111:11111 1111-11'111-111111 11'1111-1111'11111'1111'111 1111 1'1111I'1'1j' 11111'1111'11 1-11.11111 5111111112 W11 11:11'11 11111111 111'1111:11'111g' 11111's1111'11s 11111' 111'1111'11 1'11:11's 111 1:11111 1111 81111111 .' 111 111'1'11l1:1111111, xY'1llllN1 11111111:11111 '11'1 X'1'l'j' 1Y1S1'1j'1l11111'2l1'1'1'll11j' 11 1113 1'111'11l1 11111111111g'111'11111'111'11s1111s 1'11I' 11111 11111.'1 11:11'1 1111111111111'11 11:11111x, SUIIIU111' 111ss111:1111s :11'11 l11'11111'111111' 1': 1: 1'.'1s. '1'1111y 1'11111 111-11 111111' 8111111111 :1111111 1':1111 111 11111' 1111-11111's11. '111l11j' 1'11111111:11 11111s1:111-111'11'111111l:11'1':111's1x N111111 111:11 11111 :11111 111 1'lI1'l'1'S 11111 :111s111'11 111111. 11'1'1111:11'1111111111111g'11111111s:11111111':11', 1111 118 1ll1'll 11:11-11 11111 11:1g:11s 111' 111.11111 1111l1:1l111:1 1111111111 111111111111:11111y :11'1111- 1111' 1'11'S1 W111'111 W:11'. 111 11121 1Y:11'1'1111 11 11.11'11111gg' 11':1s 111111111111 111'11s11111111 :11111 1111, :111111g' 11'1111 11111 .X11l'1'11'l11l 11111111111, 11111112 :1 1'111'1' 1111'1'11-1111 11111111111 111' s11111'11 'l11,11lS1lI1l'1l1. 1'11'111'.1'111111g' Sl'l'1Ill111 111 1111 311111131 11'1'1111g'. 1'111'1:1111 1ss1111s 111' 11111 '1'1'11:11y 111 X11'N'11111'S 11'111'11 111'11lQ' 1111115v 1l1111:111111, 11111111 :11 111111111 s11:11111:11s 111 11111 g111'111'111111 111 111 1-11 1111111g 111111111111-1111 11111'11'11111111111'11. A111 g' 1111' 111111'11 g11':11'11 s11z11111:11s 111181111 '1'111- '1'11:111111 l11111111" 1111 111:1s11 s11-11111:11, 111111111 S11111'1'1'l1 11111 11111111111 :11111 11:111.'111l 1 1'111:11 111111111111' 111' 11'1l'1S11l111I'S :11111 1111' 111'11s11111111 111 11z11'111111111' 11:111111s 111111111s111111 W1'11111111u11111111111'11:11l11':11s111:1111111-1111 1'1111 lll111'1' S11'11lj.!'1'1l1 11111:1s111'11s :1g1'1' 1111:111 :11111 A1l'X1l'1l, :11111111111' 1l'1'lll1l1 11':1s 111'11ss111g 1111' g'11X'1'1'I1l1l1'l11 111 "s1111 111 1111111l'1l111l1'S1l1'1'1'1'1l11l'A1'1I11'I1121lN1""'111 111'1'1111"11 '11s. 1'1'1111111111s S11l'11 :ls 1111111-11'111 .'1"1'1s, 11':111s11111-1:1111111 .'11"1'1'S, "111111'11:1s111g 111 111111:11 111'111'. :11111 'A111L11 1111s1 111' 111'111g"' 11:111s1111 21 g'1'11:11 1111:11 111' 111ss1111s11111 111 '1'11 11111 1':11'11111s 1':111111111s 111' g111'111' 111111111. '1'111s111111's:1 1111 1111111111 11111111111 :11'11111111 1111 y11:11's '511:11111 '51, 111111, 11'1 111 11111111I'11111111S1:1111s11:1s111111111'11111111111:1 11':11' 1111 111 11111 111-111'11ss 111' L'1'111I1Q' 11111 111 :1 11':11' 111'111'.1' 211y11:11's 111' 1111' 1.'1.'1l'l1l'Q'. N11 11111111 11111 1111111 S1'111l1l1 Nl'111l11'S 111 11111 111':1 I1:11lN1111111111'11111s-1111111111111g'111s111:11 1'l11l111111111111111l1'l1l111l1S, W11 N11 1111 11111:11s 111 1111111113 '1111 1111111 1'11111111'11111111. W11 1111181 11:11'11 1':11111 111 1111 11111:111111ss 111' 11111' l'11111111'y. :11111 11'11 1111181 1'1'11l'11 111 11111111 11111' 1'1lll1111'j' g'1'11:11. P11 111115 11'11 11'111 11111 111111111 1'2l1'1lS11"lj' 11'11'11 1111111 111 11111111 1111111111-11s111'11:1 wr- 1 11g'11s11 l111f'1,.X11.1'l'1l 1111171'111'1111'YN111l. 11'1111 s:1111: "1':111 111111' 1 1'1 '111s, l.:1111 11 y11111' '1.'s111, .111 1 1'1'111'1l 11111 " "us, .1111 1'1' " '.'111s 11111' 1111 1 ',,i11, .1 ft ' ' . ' ' . F1111 ' 1 1: ' '111111 11111111-111 '51 Faculty v , ,XI 55. X.. NQ5 ti 2 , I-ront ron Mrs Nason Mrss French Mrs Roberts Mrs Slrpp Mrss Downre Mrs Brewster Suomi row Mrss Ford Mr Amsden Mr Lord Mr Wyman Mr Bonvrlle 'VIr Barnes Vlrs I Thrrd row M1 Woodeork M Tardrf M1 Clark M1 Flanders Mr Goggm M1 Gumb W Rodney Wyman prrnerpal extra lurrrcular student countrl track Junror Fxhrbrtron coach home Watervrlle el uatron B Q Colby College Ed 'VI Umvrrsrty or Marne member of Kappa Phr Kappa teachers fraternrty ex presrdent of Northern Marne Gurdanee touncrl Rnhrrd N Lord sub master teaches chemrstry phys 1 t s extra currrcular band l3dlO nlub advrsor home Fort lfarrfreld educatron A B Unrversrty ot Marne graduate work at Marne ex lxnsron eoursr Kenneth L Llrrk agrrculture teach rs agrrrulture extra eurrrcular coach of x 11s1ty basketball and baseball ath lttrc drrector homc Fort Farrfrelcl ed uvrtron B S Unrxersrty of Marne NI rrron lf Prcneh socral studres teachrs U S hrstory crvrcs extra currrcular dean of grrls charrman of Junror Red Cross home FortFa11f1eld ulucatron B A Umversrty of Marne Saturdav courses 'rt Colurnbra Unrver srty one year graduate Work at S1n1 mons College and Unrversrty of Marnr and cxtensron course her 1rd I Trrdlf, forergn languages traclres French and Latrn extra currr cular coach of Junror varsrty baseball French Club adVlSOI one act play ad vrsor senror class advrsor Latrn Club advrsor home Van Buren cducatron Catholrc Umversrty Washrngton D C, A B Assumptron College Worcester Mass Ed M Frtehburg Teachers Col lege Frtchburg Mass extensron eoursr at Unrversrty of Marne vm lr Y. 1 y. -1 '41 '1 -4 1 1 ' ' ' 1. - 1 r ',. . ' . . . . . ' . . .. V . . , . ,..,. , . . , ,1 . ,A ,. ,A '. . ,. , . I. . ' . . . .. . ' . . , . . . , , . . , . . .- , , . . , , . . ,. . . , ,, . ..'. .. 1' . ' r , . ' . ' ' . . - ., , . , c- , ., C 1 . t.. 3 .1.. ' 'Mg 3 ' Q ' ,.k' - ,. . , . ' . ' ' 1. , . . - . . . ., , , M . . f . ' 1 ' 7 ' 1' -. - . ' . , , , , , - X 'V ', , ' - . . 4 . ,. , . - , , ' - , . '. . ' .' . , , . . ., I M I 4 ' . , , , l i . . I - ..- Q .. , 1 ' 1,1 s -. ' ' 1 1 1 ' 4 - ,. . , , . , . Q w ' . - ' . - - 1 . ,. - - - - 4 K 1 I V 1 ' 'Y ,H '1 . . - .w .. . 1 ' . ,. ,. 1 ' - . ' - . ru - , ' '. 1 .. 1.x . '.' . - ' . . ' .., , , ,. , , , . ., . , ,, R I . .. 'rl' . ' . Xuhrq If Flandsrs, lNdU'1QlN3f1C9 tvzulmos algebra phmc geomotlw wvxwx IUathl'lNlfILS gonmal IUHUIOINHUCS vc racmllmzlal bamc pall lc et 00 b Manco clul omc fI12LlXl 4 lICAlt1UI1 A B Colby College Qladuate work 'it 'Vluldlebulx Collvgm Batm Col logs md Umvewmtw ot Mama Umvel sxtx of Mama e xtonqum comme mm 111 1 n I x nt ll 401111114 lllal toanhoq txfmv bl1fZlI10NQtl?l1l'1lI1EI 'ihmt hand bonkkmplng 4 tm Cllllllll 1 coavh of gnls baqkothall -nach ol ba on txxnlcm homo 11111115 one dura tum Huewn ollogn summer N mon .lt Human College Xhllmm l Bomlllm PIIVSICEII mluca tum iomhvs physu l1OCllll'ltl0H 1' 1a mmxxcular irosluum badcotball unch 1 mmm ll mhmul basnbal xoac home wsqllo Q11 0 llllOl1 B 'i Umvf-1 sltx ol Mamv Norm: L Nason homo C'COHOI111C'9 uulus homo oconomwc f'OT'lQll1Ntl ed Q mnoxufxkom YI 11111111 ulxwox u f11s111nanU1ve'1zKu1 li humv bvlim um 1 1 n Ifalmmgton S11 0 T011 hem Follvgv mm n I' hmggln, toachoq 111611181113 uh ho ll a'4 on 01 una 1011 fox h im Tn .lc 1191 s Fo env 117111 ill ow cw ca, Pltchu 'Wav lmnnond I4 Xmsdcn, 3g11C'll1Ul1C toamluw xocatlolml 2lgllC'll1tll131 fmm shop 0XUHCLlFI1LlI12ll FIILIIIG Farm am 01 Ammua ,mls softball msutu nxl mn thm taxm xammg 71 vc-tel ans hmmm ImtF.mf10ld vduvatlon B xexsltx Tfnno uluat vw t nxxomliy of Mamv lhsllxs I Bruxslu, Enghih teaches Enghsh I wmld hmtmy oxtxa CUIIICU lax fushmm clasfi adxmm chanman and coach ui JUTIIOI EX111blt1OH home I4 11 Fmfulei vducatmn Colby C01 logn box ham State Teachers Collcg S graduate vxoxk at IJIIIXOIQIW 0 Miunc and Now Hampshlre Umvelslty of MAIIIC oxunsmn LOUISC W Ill ua I Wooduwk Englwh teach IWIST am 1 oitxacurxul v has Ill! clxss mm IIIHIOI F' hxbltmn home Bnngzm Ct'11t?lUOI1 P X NIVOISHV of IVIHIHO Olachlate vuolk at U of M Rohmrt W Gumb Qmoncc teaches dI1NlI9dllifi1lOI'l scwnro home Mc-thu on Mews 0 tra cu111c11lar H1 Y 3dVl'i m 111110311011 A B Bates College Vo-.1 WI Dmum Qvvmucv toavhvs b olofw CIVICS xx olld geogxaphy home F ut Fanfuld cxtla cuulcular 5011101 pu llbmlx Qvmm prom oducatlrm B A Om Lxdy of Mmm College P01 tland 1 1 Shpp home GCOFIOINICQ rm ws wmv Hronomn 1. home Fort . ll 110111 1111118 B Q Acadm Um xr-rslix gr irluato wmk at 1Tl'11VC'l's1ty of 'vlamo Tin-l1s112 p 0 ci homo F'mtFa1rf1eld I1 1 cmlmclllar coavh of Tumor Flxhl bltum T11 H1 Y adxwm oducatlon Col X X B 21311116110 xxmk 'lt Colum 1a ..mvm':1tV of Mamv oxtenmon Coume Whlton V Bnrnvs, COININQICIHI Nach Mp nv SHO1th1lI1l1 bookkoepmg com lulclal lan buQ1n0Q.s mathomatns gon UM lN'1th0lN3tlC9 homo Mare H111 ox l?lllllIltl11ll vvmtcx Qpmts Tatlm 4 xlsm sophommc mlass HUVISOI North C11 IJl2'ht adusor Od1lC'Klt.10I'1 Huwon 0 Chl S T HIVOISHW of 'Vlamv ami P0111 P1 Phl K.1pp1 Phx honol Somew Rxrlnm Iwmrd Illllglf toavhcw xrwal mum' grams 1 8 hlgh qchool chmus home Danbury N H CCIIIKIIUOII BOQ ton Umvors1ty Collcgo of MIISIC B S Umxomxty of N0wHampQh1r0 Kappa Delta P1 P111 Kappa Phl A, x- L F 1 x P' v I ll: 'I 1 ug I. ' - ' 'L Z X - ' S: ' . ' J ' " ' mv TT1.,1':1 3 l fp r ' - " - llarz 1 '12 A " ' . - c'1mz1L'h of Vi. '. fkvihall, -' Iim' ' 2 afl- I -' ': .Intl 1' 'k 3,4 111. V1 ', , ' ' nr ' ' ' 1 Z 'Z UUA ' ' ' ' ig h X: S1 x'1"Al1Xg Od- I ' A Z J. 1 .. U ' - . ' , . ' . I , . ., Xu. . , . Y I - , , X l-I l 3 1. '.- E 1 -- ct -, - 3 'g H ' 2 . .. .- . . K: tv, ' L :L ' K 'AL '- , X 'g Xt: - - '- - 1a': t " ' '.g 3 , ' 1:1 3 0 ' - A Q ' : C K: s - sts- -. T 5. ' -. .u 'z -'I 1- Q . .. Nl" -Q' ' - - V: : A V ' - ' w 1 xlv . - , ..' . I ' . 112 ' u 'j. . ' ' g X ' Z . ' 3 ' JZ 'L 3. ' 1 Lit' - Q-1 : A 1 A hg , Q mul G. , P- .1 1. -5 dl-11' 1 , M. ' -- tw "lu fr I yr' 1 , - A ' - Ffa ' 3 1 ' tum: . ... ' ' '- ucaticmg Offl'3-l'1lI'l'iI'1l13l'I advisor of Fu- 'ffhvl V- K0ll1'I'fS, English: Uf3f'Ah6S2 Luv TI - 1, w A -4, f - 11-T5 . . .1 I ' , 1 f - .- V qv 1 ' mr- P112-' V 'r 4 . I V - 'i 'MAO 3 B. S., ' ' ' ' C kt - " ' '- 'l Z ' K- ', bl' . ' " 1, b', .uh .1 ' f-'1 . , 1 Q ,, 1 'cg I1 'Z T' .1 3 'I ' I' 2 B, S.. xcf v Q Q"' 'I I' I' C - 1 -' -. , 11 1 1111. M.. ' "Q . 3 - Fitwll -g 'rw -11 4' ll xg-1-. " - r wg. Qu ' 9 I " . , ig . - f - . . . , ' ' t'-' :': " 'al- C wwf 13. f ' 3 ' , ' g P, .B l ' I U -1 v n" - -J. V ' ' - tio : 1 - X-' ' 1' ' ' ' fc ' '- su um' 3 of IX .' . gl-Q 0 'wx j. ' i 1 m 4- -A v . . 1 .-,I ' .5 .. I ,- x , -, 4- K .C ,. ' . . : ' ' . ' ' '. ' . , . 3 ' - " - 'cr 1" 'X 3 , ' Z A - .X Q. , .L v Cy ,. -1 ' - ' " f Who s Who ln the Senlor Class Most L1ke1y to Succeed Most Talented Best Lookmg N H 1 Clftss Fhrts Best Personfmhty S Class Chmrftcters 1 Ill x ll Best Dressed Best Dfmncers l lui' ll l111'r Most Populfzr ll cL XX Clfmss Brother S1111 lx 1 Cl'1ss Slster Cl-tss Athletes N Class Mwnhater l Chss Womanhftter W1tt18St N11 l Best L00k1Hg Legs Best Lookmg Eyes Best I ookmg I-Ifur Best Lookmg Nose s Best Lookmg Llps ll X Best Lookmg Teeth 1 S1111 lx , . . ' : . ' : 1l111'fl1111lll1111':111 .l11'w1- ll:111111 Illlllllfl l,ill'li1'l' 1 I ' ' lil-11l1Bl:1l1z1111--1' lllIl'flllll l51111v:111 lllf"l.l'N 1l'111's ll111111:1 l':11'lu-1' 1 I ' -3 1l11'11111l11ly11H111l1l 1il11111l1111 Xyilllltlll U 4ll:1fl.xy' lY4ll'S ' ' ' .l11l1114l1l1111's1111 . ' : , , ll1111z1l1l illmlilli V N VHH5. SIMM. l'1lIL1l'll1' XX Ill' ll' ll1 1'111l1.1' l,lllllll'lf'lf 4 . f ' . . lf"U""f'll'l-""1 l,I'4'Sl1lll Blt'lA'2lll Nlllb 5K'llXlP.I'lX ,l'11lly Slum' 1 1 1 1 - ' I Hug. .VVHL-, 1 4il1'111l11,11lV:11l11-11 l1111'111l1y l'l1ill11'ivlq 'lllY'1'lV'l"l1 . . ' .' : v , '1' 4 1- lllllllllllll XX :1ll11111 '1'1"1" Mfl""" INN 11mm .l11:1I1 lM111m'111l11 1 1 : ' , , l4ll'llllUll xYilllll'll ll:11'41l1l 3111 1l111'fl 1 1 . , . l11llv.l1:1w .lzlvlc 1 lOl' ' . 1 ' y K till-111l11 NX :11l11111 I ""Nl"l'l A "fm Szllll' Slxllxlvfllllf Sully 54'll ':l1'lx . : , 11111111111 131111111111 .' 'zmo elilllll 1" 1:1111 GORDON DUNCAN Presldent SALLY SCHWARTZ Secretary EENIHHE MR TARDIF Advlsor PRESTON MCLEAN Vlce Presxdent DOROTHY GALLUP"' Treasurer if Y 1 , , EUGENE RUSSELL BISHOP Russ General Basketball 1 2 3 F F A 1 Vocat1onal Award 3 Russell IS the l1ttle red curly headed boy who IS always runnmg around on h1s motorcycle He IS full of fun and always ready for a good laugh Good luck 1n the future Russell JAOI4 BUNNELL Agrlculture Basketball 1 Baseball imgry 3 H1 Y 1 2 3 4 F F A 2 3 4 Track 1 Now here lS the real characte1 of the graduatlng class of 51 He IS the boy who IS always full of quest1ons and some m1ghty good answers too Jack w1ll probably fol low ln h1s fathers and brothers footsteps and become a dentlst We w1sh h1m all the luck ln any profess1on he happens to choose RICHARD BURNS D1ck Commerc1a1 Band 3 4 Press Club 4 Northern L1ght Staff 4 Achlevement Award iCommerc1alJ 3 DICP IS the only boy takmg the commerc1al course and e cels 1n bookkeep1ng How he has put up w1th a whole class of g1rls 1S more than we can understand but we SHIRLEY BUTLER Shlrl Commerc1al Magorette 3 4 Press Club 4 Chorus 1 Home Room Of flcer 3 Sen1or Play Usher 4 Freshman ReC6ptlOn Com mlttee 4 Class G1fts Quxet k1nd thoughtful and apprec1at1ve are a few of the many qual1t1es that comb1ne to make Sh1rley She 1S well l1ked by her classmates and IS an honor student Anyway we th1nk you ze gomg to make a very eff1c1ent good natured and apt secretary Best of luck CHRISTINE CHASSE COOk1E Commerclal Press Club4 F H A 1 2 3 4 Chorus 1 2 4 Sen1or Play Usher 4 Basbetball Usher 4 Chr1s IS usually crackmg Jokes or Slhglflg cowboy songs W1th th1s IS lt any wonder she s always up to some l'I'11SChl6f7 She IS well known for her sense of hu mor and IS l1ked very much for It We know that you w11l be a very good secretary Chr1s .1 V. , , 2 - - - 9 ' . v . . ' - . , , , - 3 . 3 '- , , , g . . . , , I - ' A 7 v i. - .. - ,, . ' , -1 -3 ' ' 5 2: ' . , think it's because of his easy-going way. .1 - H . l 1 l ' l . 1 3 9 I - 5 ' Z ' g . 7 Y X - D , . . ,D . . . , , N N .., - .. . 5 . . . , , , 1 . . 1 ' Q . ,, . ,, . . . . , . . . . , - , - .., - ,, , . ALLISON CLARK Tllhe Home Economics Girls Basketball 1 2 Softball 1 2 Office Staff 2 3 4 F H A 2 3 4 Chorus 1 Llbrarlan 4 Alllsons the glrl we see drlving Alties big Buick around town Outside of going with Altie her favorlte pastime ls dancing and she s very good at lt too Heres XVlShlI'lg you the best of luck in everything JACQUELINE CURRIER Jackie Commerclal Press Club 1 4 Offlce Staff4 F H A 1 4 Senior Play Chorus 2 4 Although she may seem rather quiet around the school building you bet she is loads of fun with a group of girls with her good sense of humor and friendliness Whatever you do Jackie here 5 wishing you the best ELMER DEAN JR Keno General Achlevement Award lH1storyJ op on his motorcycle A quiet guy who IS never in a rush that s Elmer Guess what s predicted for Elmer" Yes that s right the army Best of luck to you Elmer LOIS DEAN Loie Commerclal Band 1 2 3 4 All Aroostook Band 4 Press Club 4 Northern Light Staff 4 F H A 1 2 Reporter and His torlan 3 4 Senior Play Usher 4 Librarian 4 Curtis Cam palgn Captain 2 Here s the best dressed girl of the senior class No mat ter where you see Lois she always looks as if she had just stepped out of a fashion book Lois plans to attend Fisher School in Boston and we know she ll make someone a fme secretary Best of luck to you Lols because we ll all miss you AVIS DeMERCHANT General Achlevement Award lEngl1shl Press Club 3 F H A 1 2 4 Chorus 1 2 4 If you see someone always happy and smiling youll just know lt s Avis Your fr1endl1ness is certainly an as set which will reward you duly when you begm to look for a job-or have you marriage in m1nd" . . . , , 3 3 ' ' . - 1 ' 1 . . . , 1 ' , , - . , . . ' E1mer's the guy we see riding around with Russell Bish- l Q 1 ' .. - H . v f v : ' Q I : . . 5 ' ' ' . ' ' . . - v , 1 C 9 - Y . . , . , ' ' 3 5 . . . v l 3 , , . ' I D PEGINALD DEWLEY Ca Agrrculture Basketball 1 I' F A 1 2 3 4 Wrnter Sports 1 2 We see Cal drrvrng hrs lrttle Chevvey car around Cal rs the guy who never takes a book home but he usually gets hrs work done Well mrss Cal at the basketball games as hrs cheerrng always helped the team on to vrctory PONALD DOAI Ozzre General Band Manager 3 4 Basketball 1 Press Club 1 1'rench Club 4 Senror Play One Act Play 3 4 Junror Exhrbrtron Chorus 1 2 4 Spear Speakrng Contest Aroostook Speakrng Contest Ronnre rs one of those l1ve wrres of our class When ever you hear peals of laughter comrng from the study halls you can bet rt s Ronnre wrth hrs sense of humor H rs lots of fun and certarnly a good sport The best of ev erythrng to you JOAN DOUCETTE Home Economrcs Softball 2 3 I' H A 1 Chorus 2 3 4 Freshman Re eptron Commrttee A smrlrng face and a quret manner thats Joan Her twrnklrng eyes prove her splendrd personalrty Joan s plans for the future show var rety She would lrke to be a telephone operator but rts been predrcted ten to one she ll end up berng a housewrfe Bet you know whrch one she ll choose GORDON DUNCAN Dunc College Scrence Presrdents Address band 1 2 3 4 All Aroostook Band 4 Student Councrl 1 2 French Club 3 4 Hr Y 2 3 Offrce Staff 3 4 Senror Play Northern Lrght Staff 3 4 Radro Club 3 4 Class Presrdent 1 2 3 4 Home Room l resrdent 3 4 Natronal Honor Socrety 3 4 Scxence Farr 1 2 4 Lrve Safely Lrve Happrly Speakrng Contest 4 Achrevement Award 1Scrence and Phys Ed! Curtrs Campargn Manager Putt putt putt putt bang Here comes Dunc wrth hrs model A Gordon rs Well lrked by all hrs fellow class mates He rs presrdent of the senlor class and rs very promrnent rn many other actrvrtres Gordon has been playrng rn the band hrs four years rn hrgh school The mam reason you haven t seen hrm rs that he has been hrd rng behrnd that brg bass horn JAMES EVERETT Jrm General Achrevement Award iEng1rsh7 Jrm rs the quret well mannered boy of the senror class A whrz at scrence Jrm wrll probably take over Work on the atomrc bomb Theres no doubt about rt Jrm wrll some day become a screntrst As everyone says Newton has nothrng on Jrm , , rr V, , , .r l 1 4' ' ' 1 v V y 1 . , . , . . , , 7 4. - rf if ' 'X A . . v . 1 V , r r v 1 ' v r v lb . I 9 . ' . - r 1 Ov , , . , . . . , ' . 6 .4 -- - Jo . , . . - . , . . . , . . , n L. . . . . , W . . h . . . , . . ' ' ' r , . . . , rr .. . - ' ' - v y I ! 7 y - . , . ' 4 . 1 1 . ' . ' 1 7 7 Y 7 Y l ' Y 7 Y Y r , v r v v J ' 4 ' ' - ' ' - V Y l 1 . . . . , ' Y V 1 I Y . . , . rr H - . 1 - . , . . . . U - H I - ' r . , . . . - Y . . ,, - r . . ,, DAWN FISIHEER Home Economlcs Band 1 2 3 4 Basketball 3 Softball 1 Student Coun cll 4 Senior Play Press Club 4 Northern Llght Staff 3 F H A 2 Chorus 4 Cheerleadmg 1 Class Off1cer3 Home Room Offlcer 1 2 3 Freshman Receptlon Commlt tee Whats the latest? Yes Lts Flsher runmng around gettmg caught up on the latest gossxp Whenever there ns a gang around Flsher Just keeps her mouth shut and takes It all m We know It was Malt and F1sh that won fxrst prxze at the Mardx Gras ln 51 The Gay N1net1es were there weren t they g1rls'P HAROLD FLANNERY Fuzzy Agrxculture Basketball Manager 2 3 F F A 1 2 3 4 Chorus 1 4 Harold s the blond bomber of the semor class We heal that he gave the nurses qulte a hard tlme when he was 1n the hospxtal How about that Roger? Roger s amb1t1on ls to be a successful husband Here s wxshlng you good luck at 1t FFA1234Cho1us234 Laughter makes the halls rmg when Neals around Neal IS a guy with a swell sense of humor and a ready Joke to tell For Neal s future It has been predxcfted that hell become a farmer Good luck to you Neal as we know youll need lt raxsmg potatoes DOROTHY GALLUPE Dot Commerclal Basketball 2 Majoretlte 2 Student Councll asslstant treasurer 3 treasurer 4 Press Club secretary 4 North ern Llght Staff 1 F H A 1 2 Class Secretary 4 Home Room Presldent 2 Secretary 4 Curtls Campalgn School Captam 3 Class Wxll Dots chlef mterest hes ln a certaln guy from Perth She lS outstanding 1n shorthand and other commerclal subJects Good luck as a stenographex Dot JOHN GIBERSON Jack Agmculture F F A 1 2 3 4 Achlevement Award lAgr1cu1tureJ John IS a qulet boy though we hear that when you get to know hlm he s quxte talkatlve John s amb1t1on IS to be a farmer We wxsh you lots of luck John because youll need mt l ,I . , 4 : : 1 - : l 9 : . . 3 . - - z . 2 Q 1 'z n v yy ' . , . . l . . , . . v , ' . , 3 - - . . , Y 5 Y - Y . ' 1 NEAL FOSTER "Thumper" Agriculture l " 1 Y Z . Z . . ' . : : - ' Kg . . . , Q U ' : , , 5 . . ', . ll '1 ' . , . ' . , . . . . , GWENDOLYN GOULD Gwen Strll water runs deep they say and we belreve that rs very true rn your case You seem calm cool and collect ed about school but seems to me I once heard your great lrfe rs rn Carrbou Best of luck rn the future Gwen JOAN GUIOU Joannre College Prepar atory Band 1 2 3 4 All Aroostook Band 4 Softball 1 Press Club 1 French Club 3 4 Trr H1 Y 1 2 3 treasurer 2 Senror Play Northern Lrght Staff 2 Chorus 1 2 4 Cheerleadrng 1 I4 reshman Receptron Commrttee Achreve ment Award fLat1nJ When you see a left hand flyrng around youll know rts Joannre Joan certarnly gets by and rs Well lrked by the students 'We know she wrll succeed rn berng a medr cal secretary or nurse ROBLRT GIGGEY Hotrod College Basketball 1 2 3 Baseball 1 2 3 4 French Club 3 4 Hr Y 2 3 4 Wrnter Sports 3 4 Home Room Offrcer 4 R P R iS1ren1 Bob Just got stopped agarn but by luck rt was hrs good frrend Red so he drdn t get a trcket Bob rs a farthful member of the French Club and maybe after many p g Courses he wrll be able to speak French ETHELYN HOYT Home Economrcs Press Club 3 F H A 1 2 4 Chorus 1 2 4 Home Room Offrcer 1 Ethelyn rs 3 quret studrous petrte and frrendly mrss wrth lovely brg dark eyes She rs well lrked and we know she wrll be a success rn the future Best of luck to you ROBERT HOYT Bob College Irrench Club 3 4 Lartrn Club 3 Hr Y 3 Vrce Pres 4 Senror Play Stage Manager 4 Northern Lrght Staff 1 2 breshman Receptron Commrttee 4 Program Commrttee Junror Ex 3 Wrnter Sports 2 3 4 Track 2 3 4 Home Room Curtrs Campargn Captam 3 Yes he rs a senror and rs graduatrng I know he 1S small but the arr force IS gorng to take hrm so we wrll have to let hrm go He rs a very good hearted fellow and wrll do most anythrng even goes rnto Brll s for the goods .. ., ll ' 1 r uv f - , , Q 1 ' ... .. - H - , Y V ' Y - 1 Y Y V V - - V l l I Z 3 , , . . . , . . I , 1 ! , . , Q. .. H , . Q . . , Q ' , J ' v - I 1 , y Class Prophecy. -w- Y ' ' 1' tl H ' Y ' , . ' . 1 X . 5 . . . . , , , . , V , , ' Y r. ., , v 3 V ' . - , , , y , - , 1 1 , V . I , . . . , , . . I . ., NORRY HERJSEY College Valed1ctor1an Band 1 2 3 4 Nat1onal Honor Soc1ety 3 All Aroostook Band 4 Basketball 1 2 3 4 iManagerJ Baseball Manager 1 2 3 4 Press Club 4 French Club 3 Treasurer 4 H1 Y 1 VICE Pres 3 Senxor Play 4 Tatler Staff 4 Northern L1ght Staff 3 4 Chorus 4 Rad1o Club Treasurer 3 V1ce Ples 4 W1nte1 Sports 1 Home Room Off1cer 2 Norrys Forts own E1nste1n' You should watch h1m l11lXlIlg formulas Here s hoplng you re a success at M I T Norry PAUL HAINES Cu Agrxculture Baseball 1 2 3 4 H1 Y Treasurer 3 4 Sen1or Play 4 F F' A 1 2 VICE Pres 3 Sec 4 Home Room Offlcer J 4 Freshman Recept1on Comm1ttee 4 RRrr" Gr1nnnnd" Screeech' You have just heard a loud T081 a shght gr1nd and a sudden screech of rubber You may also have felt a ble6Z6 but that was all you saw nothmg Paul Just drove by ln hlS whxrl a g1g racmg mother nature Basketball 1 Baseball 1 2 3 4 Student Counc1l4 H1 Y Chaplam 3 Secretary 4 Northern L1ght Staff 4 F F A 1 2 3 Pres 4 Hes 1n a crouch whaml' No Im not talkmg about boxmg Mlck lS the catcher for the Fort Tlgers and does a beaut1ful Job He also 1S 1terr1f1c wlth a club 1n h1s hands eh coach? MlCk has been takmg h1s l1fe 1n h1s own hands by r1d1ng to school Wlth h1s fr1end Are you well 1nsured M1ck" LEE KEARNEY J R Claude General Basketball 1 Baseball 1 2 F F A 1 2 3 4 Chorus 2 3 We conslder Lee one of the b1ggest Jokers that has ever been 1n th1s hlgh school Wlth h1s ab1l1ty as a poet We all have a funny feelmg that Enghsh students w1ll be study mg h1m 50 years from now PHYLLIS KENNEY Phll General Press Club 3 Trl H1 Y 3 4 Chorus 4 Achxevement Award qEngl1shJ Ph1l IS tall dark and sweet and always has a sm1le for everyone she meets Her w1ll1ngness to co operate and frlendly manner Wlll certamly be assets 1n whatever she may choose to do Our best wlshes go Wlth you y 1. b.. . MILTON JOHNSTON "Micky" Agriculture JUNE KETCH Ketch1e Commerc1al Class G1ftS Softball 2 3 4 Press Club2 3 4 Tele phone Operator 3 4 Off1ce Staff 3 4 Northern L1ght Staff 3 4 Senlor Play Usher Achlevement Award qPhys Ed Now here s a smart l1ttle g1rl June has got herself a man all plcked out to marry They say beauty and brams dont m1x but they re wrong and June IS a good e ample to p1 ove th1s 1sn t true Best of luck to you and LOUIS 1n the future June ALICE LEITH A 1 General Basl1etball3 4 Softball 1 F H A 4 Chorus 1 2 4 A1lC6 IS a g1rl who enjoys sports very much She 1-S good at both basketball and softball She IS qu1et co op eratlve and has a good sense of humor We re sure shell do O Is. 1n the future DONALD LIBBY Donn1e Ag'r1culture Usually you w1l1 fmd Donn1e sleeplng 1n class We are always wondermg where he loses all h1s energy Could It Le gettlng your car out of the mud on the McNamee uoad Donald? MADE' YN LeVASSEUR Modl1n Home Econom1cs Band 2 3 4 All Aroostook Band 4 Softball 1 2 11 rench Club 4 Telephone Operator 3 Off1ce Staff 4 Sen 1or Play One Act Play 3 Northern L1ght Staff 3 4 F H A 1 2 3 Chorus 2 3 Cheerleader 1 2 3 4 Home Room Ofi1cer 4 Achlevement Award fETAg11Sh 11 Whos that lnttle runt com1ng down the corr1dor wlth the blg trombone? Yes thats r1ght' Its Madelyn We know she w1ll never forget the All Aroostook Band Con cert 1n Houlton or the Washburn Semor Prom of 1950 EDWENA LYNCH Edd1e General Softballl F H A 1 2 3 4 Chorusl 2 3 4 Edd1e 1S one of the qulet glrls of our class The only t1me you hear her 1S when she g1ggles Our complxments to one who can take SGTIOUS matters so l1ghtheartedly W 11 - 11 . . , . . 1 - 1 1 v 1 1 1 1 ' 1 ' 1 1 , , l . , . . - . 11 - 1 ' 11 1 1 ' 1 1 -1 , . ' ' 1 , . 1 11 1-11 , , ' , . . . , , , . H y - - , ' 1 1 , . , . 11 - 11 - 1 1 P. 14. A. 1, 2, 3, 4. ., . , , 11 - 11 - 1 1.1 1 1 , ' , 1 1 1 1 1 ' 1 ' 1 1 1 ' ' - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 , . , . . . . . , . , . , . . 11 - 11 Q - - - 1 1 1 1 1 1 1 - KEITH MAHAN EY Beaucoup College Basketball 1 2 3 4 Baseball 1 2 3 4 Student Coun C112 French Club 3 4 One Act Play 1 2 Northern Llght Staff 2 Junlor Exh1b1t1on Chorus 1 2 Wmter Sports 1 2 County Speakmg Contest 3 Sw1ssssh"' So smooth' Two pomts for the home team The httle spark plug d1d xt agam Now here IS one guy who has a good t1me wherever he goes Every t1me he hears a LOUIS Armstrong record he has to stop and llsten to lt I wonder xf Ill see h1m at Long Lake thxs summer or not" G-LADYS MARTIN Commerclal Ma orette 2 3 4 Press Club 4 Offlce Staff 4 Northern Lxght Staff 4 The short glrl that you see With the advanced major ettes IS Gladys She has been twlrllng her baton for three years and does a good Job She IS very smart and we know she w1ll be successful 1n l1fe PRESTON McLE.AN Prep College Basketball 1 2 3 4 Baseball 1 2 3 4 Student Councll 3 4 French Club v1ce pres1dent 3 presldent 4 Tatler taf 2 Northern L1 ht Staff 4 Jun1or Exh1b1rt1on Mar Room Offlcer 1 2 3 4 Natlonal Honor SOC1Ety 3 4 Class Part Achxevement Awards xn Forelgn Language Scxence and Phys Ed Who IS that cute curly halred boy runnmg around the school? Yes you bet your lxfe thats Prep If you Want hlm you w11l fmd hmm down m the coachs room look1ng at baseball and basketball scores Prep IS qu1te the Cas anova around the county but we can see why he IS well l1ked We know that he w1ll succeed ln h1s ambltlon to become a doctor GLADYS MOIRJS Comrnercxal Glrls Basketball 4 Press C1ub4 F H A 1 2 3 Chor L1 3 4 Gladys favorlte pastlme IS chewmg gum and gettmg caught at It No wonder the boards are clean 1n th1s school' She was voted the best look1ng of our class and was Mardx Gras Queen Wlth these looks and her swell personalxty we know she w1ll always be tops ALBION MURPHY Allie Agriculture FA12 All1e IS one of the most happy go luck boys of our class He seems to s1t and walt for Gsladys to come m late He also gets a b1g k1ck out of Mxss French telllng her to put her gum 1n the basket Good luck 1n the fu ture ' 1 . . ' . : S f J .g : . . . . - shalg Chorus 13 Vice President of Class 1. 2, 3, 43 Home S 2' v I , , . . , , ' . 'N H H l. - H . F. . . , , 3, 4. XY' FAUSTINA MCKENNEY Floss1e Genel al Faustma IS tall and very qu1et She s got a mce sm1le and a sparklmg personallty Lots of luck 1n the future l austma DARRELL NORSWORTHY Sleepy General Band 1 2 3 4 Basketball 1 Darrell IS one of the qulet boys around school but he certalnly IS a lot of fun at partles A frlend of everyone we know he Wlll succeed as a mechanlc ANNA PAGE Home Econom1cs Softball2 F H A 1 2 3 4 Chorusl 2 3 4 D1d someone just cxack a Joke? Thats Anna To you people who thmk she IS a qu1et lass you re wrong The outlook on Anna s future shows that she W11l travel a lot No matter what you do Anna best of luck to you DONNA MARIE PARKER College Student Counc1l 3 PISSS Club 1 French Club 3 4 Sen 101 Play 4 Northern L1ght Staff 3 4 F H A 1 Chorus 1 2 4 Class Off1cer3 Home Room Offlcer 1 3 D A R Cand1date 4 Class Part Donna IS qu1et short and one of those well mannered g1rls around school She also plays the p1ano very well Tal-'e a bow Donna No matter what Donna starts to do she always f1n1shes It We know she w1ll be very success ful 1n whatever she attempts to do DOROTHY PHIIJBRICK Dot General Glrls Basketball 1 2 Softball 1 2 Senlor Play F H A 1 2 Junlor EXh1b1tlOn Spear Speak1ng The bow legged knock kneed character walkmg down the hall IS the star of our sen1or play Dot Ph1l br1ck She IS qulte the character and has the ab1l1ty to mlx w1th everyone Smce she won Jumor EbLh1b1t1on she thmks herself qulte the orator but that s okay we agree w1th her PATRICIA QUIGLEY Pat Commerclal Magorette 2 3 4 Student Councxl 2 Press Club 4 Sen lor Play Northern Lxght Staff 2 3 F H A 1 Jumor EYhlb1tl0h Chorus 1 County Speakmg Class Part Well chosen clothes friendly smxle wxllmgness to co op exate are all the thmgs that remmd us of Pat Heres wnshmg you luck as a prlvate secretary JOYCE RAMO Home Economlcs Chorus 1 2 3 4 The glrl runnmg around wxth the long blond halr IS Joyce She IS very qulet but whenever someone wants a plane player they Just look her up We hear she IS gomg to Joxn the an force Good luck to you ln whatever you attempt STEPHEN RAMO Stevme General Basketball 1 2 3 4 Baseball 1 2 3 4 Student Coun c1l 4 Wlnter Sports 1 Home Room Offlcer 1 2 Track 3 4 for the team and school Steve IS qulet and very athletlc Qulet dld I say? Well maybe once m a whlle I thmk Steve IS makmg plans to pay a v1s1t to h1s rlch uncle lnamely Uncle Sam y Aren t we all Steve? fthe boys I mean""l RONALD REARDON Bun General Basketball 1 2 3 4 F F A 1 2 3 Wlnter Sports 1 2 Baseball Achlevement Award Snap" Thats a broken fmger and the coach loses one of h1s pxtchers Always happy go lucky from early morn mg to late at mght Wouldn t even curse 1f pushed out of a tree forty feet off the ground A mght for h1m to re member IS the one when a good tlme was had by all at the P I Sadle Hawkms dance HAROLD RUTHERFORD General Telephone Operator 2 3 4 Offxce Staff 4 Northern Llght Staff 4 Chorus 1 Home Room Offlcer 2 Who was voted the best dancer 1n the semor class? Why of course It was Harold' BeS1deS belng a good dancer he lS qu1te the boy Wlth the gxrls especlally ln the provmce . ' . , 1 A ' 9 : U - A H I: , . 9 . - . 1 - Z I ' 3 - , , , - .. . ,. . I . . . 9 . , ,l Q - v l l Y Y Thud, up, up and over. Steve just won the pole vault , . , 3 . . . . . 3 ' , I - '- 1 - I . - 1 - , : ' 1 1 : Z 3 ' , . SAP X SCHWARTZ Sally Commer cral B nd 3 A All Aroostook Band 4 Press Llub 1 4 Northern Lrght Staff 1 2 3 4 Junror Exh1b1t1on Chorus Cheerleadxng 1 2 Class Offrcer 1 2 4 Home Room Offrcer 1 2 4 Where s L1nda" Could that be Sallys vo1ce" Yep Sally and Lmda are usually together frnd one theres the other We lnow Sally W1ll never forget the tourna ment of 1951 PAULINE SHAW Polly Commercral .Softball 2 Press Club 1 4 T11 H1 Y 1 Northern Lrght Staff 3 Chorus 2 4 Home Room Offrcer 1 Wrnner of School Spellmg Contest 3 Class Part If you see someone shakrng wrth laughter leave her alone as rt s Polly Just havrng the tlme of her lrfe What about the Dorsey Road rn the future" Does rt mean any thlllgo HELLN STEVENS Commercral Band 1 2 3 4 All Aroostook Band 4 Student Councrl Staff 3 F H A 1 2 Chorus 1 3 Class Offrcer 1 3 Home Poom Off1cer 1 2 4 Just walk rn the typrng room and you w1ll frnd Helen Certher there or rn the audrtorrum playrng her tenor sax ophonel Helen IS a swell k1d full of pep and v1m and has served on many commrttees th1S past year MARY DAWN SIMMONS Dawme General F H A 1 Chorus 1 2 4 Class Treasurer2 Home Room Offrcer 1 2 3 4 Class Part Dawn has been promment 1n qurte a few school act1v1 tres If she seems rather qulet lately rts because she rs worrred about her man who rs overseas Best of luck rn the future to you Dawme JANET SIMPSON Malt College Press Club 1 French Club 3 Secretary 4 Tr1 H1 Y 2 3 Northern Lrght Staff 1 2 3 4 Chorus 1 2 Home Room Offrcer 3 4 Reporter for REVIEW 1 2 3 4 CUTt1S Campa1gn Captarn 4 Class Part If you see someone rushlng around the school always busy domg thrngs for the teachers lt s Malt Lookrng 1n to your crystal ball we see a nursrng career Wlth your mterest rn the Job we know you Wrll be a good one We want to wrsh you luck 1n your undertakmgs a ' . A: - . . Z . . . N ' S - ' ' . , , 3 ' : 4 . ' . ' . J., . . , . . , , I r V - V .. V, - ' . 1 . -' ' . ' l V I -1 - . I . V ' i 1 Q . , . ,... . . wr ' G . , , 1 - . I 5 . ' 3, 45 Press Club 3, 45 Trr-H1-Y Sec. 23 Northern Lrght 1 N ' ' : Y 1 V : 1 1 tl ' H . . A. 3 1 , , g g , , , 1 . .. H ' Q: Q : '- '- , g , , , 2 U , 5 . , t 3 , . , : , . r - - , . , . AUDI EY SPRAGLE Audy Home Economlcs Softball 2 F H A 1 2 3 4 Llbfarlan 3 4 Audreys smlle her gxggle and he1 general sense of humor make her everyones fnend Her mam mterest seems to be m a ce: ta1n man named Bob who IS certam ly a lucky guy Those of us who know her well can vouch for that We lnow she ll be a success 1n whatever she may attempt to do L-est of luck to you and Bob GLENDON WATHEAN Stan College Salutatonan bas etball 1 2 3 -1 Baseball 3 4 Stu dent Lounc 1 4 If xench Club 3 Jumor E h1b1t1on Chor us 1 Nat onal Honor Soc1ety 1 Photography Club 1 3 State Speakmg Contest Track 1 2 3 4 excuse fxfteen m1nutes"" Here lS the putty kmfe and a bo No he really 1sn t bad Just late once 1n a whlle at 1100l'ltlIT16 Why has he been late and no e cuse" Well lf you don t know now you never w1ll cause I ll neve1 ttll Glen IS plannmg to go to Da1tmouth Here s hopm, you make xt EL GENE WILSON Beaver General 2 3 4 Pres1dent ot Student C,ounc1l4 H1 Y 4 Semor llay Northern L1ght Staff 1 l A 1 A 0 Jumor Exhl bltxon Chorus 2 4 Tmkle tlnkle that 1snt eh1mes you hear 1ts s1lve1 Beavel lS our busmessman of the semo busmessmen Al ways lookmg tor d1f1c1ent ways to make money and he fmds them Ile IS our class character and those who have met h1m w1ll nevex forget h1m That I m sure of GAIL JONES General Basketball 1 2 3 Jons1e IS the red head of our class but I wouldn t ad v1se anyone to call hel Red She IS generally at all the dances havmg a good t1me Here s hop1ng you w1ll al ways be as caref1 ee and happy as you are now JAMES O NEAL J1m Agrlculture FFA1234Chorus1 James happens to be one of the boys who 15 qu1et whlle 1n school but once 0UtS1d8 It takes a person wlth a great w1t to keep up to h1m He IS often seen r1d1ng around ln a black Plymouth headed for Carlbou HIS future seems to he 1n a career 1n av1at1on Good luck ANNE SAWYER General Home Econom1cs Ach1evement Award Qu1et kmd thoughtful and app1ec1at1ve are a few of the qualltles that comblne to make Anne We hear she IS gomg to Joln the W A A F S Loads of luck Anne X ' H U ' - V ' ' n ' ', '. . . I , I Y . . - . ,. 1 .. ,. .' . 'I '- . . 1 " V V v -y 1 V - 1 q . 'w . In . ' ' ' ' . - ' V ' ev -- 1 . 5 . ' A . . V A V V V V ' ' ' ' . . , .,.. N0 , ' ' X ' ' ' .1. , ' ' ' . ' ' , ' 1 I V . . ' ' V - 3 ' ' , Y . U . r 1 Y"1 1 lx V' Basketball 1, 2 Baseball 1, 2, 4' Student Council 1, . ' 1 , ', . . 1 1 Z ' ' C ' I J . . ' . 'A ,' 1 n. - w , -- V A , , ..... . V 9 ' - - .. - I V . -1 I l . , V Y ' .. - ., . V - ' , gl Yy ' y 1 . .1 - V, . . . . , , , 3 . z . i . . Name 60 Eugene R Brslrop J rck Bunnell Rrchard Burns Shrrley Butler Chrrstrne Chasse Allrson Clark Jacquelrne Currrer Elmer De rn Jr Lors Dean Avrs DeMerchant Regrnald Dewley Ronald Doak Joan Dorreette Gordon Duncan James Everett Jr Dawn Frsher Ilfrrold Flannery Nm rl Foster Dorothy Gallupe John Grberson Gwendolyn Gould loan Gurou Robert Grggey Fthelyn Hoyt Pobert Hoyt Nor ry Hersey Paul Harnes Grrl Jones Mrlton Johnston Let hearney Jr Phyllrs Kenney Jrrne Ketch Alrc e Lerth Donald Lrbby Madelyn LeVasseur Edwt na Lynch Kerth Mahaney Gladys Martrn Preston McLean GladVS Morrs Albron Murphy Farrstrna Mclienney James O Neal Anna Page Donna Parker Dorothy Phrlbrrck Patrrcra Qurgley Joyce Ramo Stephen Ramo Ronald Reardon Harold Rutherford Anne Sawyer Sara Schwartz Parrlrne Shaw Helm n Stex ens Marv Drwn Srmmons Janet Srrrrpson Audrey Sprague Gltndon Watherr Eugene Wrlson Here s the Low Down on the Senrors Nrekname Russ Drck Shrrl Lookre Trllre Iackre eno Lore Ca Ozzre Dunt Jrm Fuzzy Thumper Dot Jack 1 wen Joannre Hot Rod Effre Bob Cub Nlrckey Claude Phrl Ketchre A r Dorrnre 'Vlodlrn Fddre Beaucoup Prep Allr Flossre Jrm Pat str yre Bun Tr rb Sally Polly Dawnre Malt Audy Stan Beaver I7-rs orrte Song Rye Whrskey Bonaparte S Retreat Remember Me Mockrng Brrd Hrll Remember Me Thrnkrng of You If You Got the Money Rerrrember Me Tree rn the Meadow The Thrng Beloved Be Farthful The Thunderer Object of My Affectron Musrc Mrrsrc Musrc Roly Poly It Is No Secret Old Black Joe Nrght and Day Jrrr Very Own Lrnda My Heart Cr res ior You lL.rre Canal The Rovrng Krnd Hot Rod Race Are You I onesorrre Tonrght" I m Movrng On Money So Long My Heart Crres for You I Cross My Frngers Fnroy Yourself Pagan Love Song Musrc Musrc Musrc I Cant Grve You Any thrng But Love Baby 'Vly Heart Crres for You Thats What I Lrke About the South Smoke Gets rn Your Eyes Tennessee Waltz My Foolrsh Heart Remember Me Bonaparte s Retreat Dancrng rn the Dark Now Is the Hour Harbor Lrghts The Lord s Prayer There s No Tomorrow If You ye Got the Money Hot Pod Race Skater s Waltz Why D0 I Love You Begrn the Begurne Beloved le Farthful Thrnkrng Of You You rt Just rn Love Always VL ham Bam Thank You Mam Now Is the Hour Prrzed Possession Motorcycle Baketball numerals My guns Class rrng Class rrng Altre Car when I get rt Two drce Prcl up Eldon Letter Jeep Intramural medal Transmrtter and model A Drploma Class prctur es Women wrth money 49 Ford lVIy camera My money My sword Latrn Award Yellow beetle A certarn male Plue beetle Model A Ford Red streak Crgarettes Baseball shoes money and trme Englrsh medal Class rrng Class rrng Money Englrsh I award Nate s prcture Trophres Class rrng No comment Class rrng My grrl Watch and rrng The old Ford Watch and Jackknrfe Plano Daddys car An rdcntrfrcatron bracelet Record collectron Pool table Frshrng pole Lucky Strrkes Class zrng A certarn class rrn 'Vly horn rrmmed specs The Pontrac Letters from B111 H sweater Class rrng Frshrng pole Cue strck 9 C6 79 ' 1. fr' . ' . . ' 2. 1 ' ' 3. ' ' ' " 4. ' .l ' ' If -' S. ' ' L '. fl ' . fl. '. ' If ' .i- l0. . , ' rr. ff' 1 - ' ' ' l2. ' ' 13. . . Jo . , ' ' 14. - - ' - ' r l5. , . ' , . ' ' ' 112 ' 1 -' . ' ' - lil, 1: . .' , ' 7.3. ' r ' zzr. v I ' or ' , ' '12, . ' ' f - ' .14 U ' .' ' . ' 175, u .' R 1 , 1 16. ' ' ' ' ' 1.7, ' ' - ' 32:19, Z' ,. J 'Y' . 510, 1 f' ' , ,, If YOll'V9 Got the Women with lots of 21. ' ' ' A 23. '- ' r' - .. ' - -' 31. ' ' u Q ' ::5. 1 A , ' ' 36. 2 Q ' -' . ' . ' '. ' ' 37. ' A ' ' - ' 38. , ' I . ' ' ' 39. ' . ' ' ' 40' A . K . . 41, ' 1 - ' '- 42. 4. . ' '. ' -' 43. , ' ' " " 44. - ' ' ' ' 45. - ' ' ' 46. ' ' ' Jo ' ' ' 47. ,. . . , v . . . . . 48. H . C ' ' - ' 49. . T 1 ' ' '- ' 50. ' ' ' ' 51. ' 1 ' - t ' 52. -' 1 " . -' 53. ' ' A ' ' L ' cr 54. . - . X , 1 ' -N D 55. 1 . . ' , . , I ' ' 56. . Q 1 ' ' ' ' ' 57. . ' , ' 'r ' " " 58. ' ' C L' 59. K ' , 1 , ', ' F nw orlte F xpresslon 1 Thls alnt no pl lil fol Vkllllt man 1 Cod lm esq thllll 3 I gutss so 1 You don t VIN' 1 1 X011 klddlllg b Plmst 7 Isnt that awful" 'Z Hlt tht dllt l Is t llght'7 10 It dlpends ll I had one too but the whlels came o 12 Dumb bun be darn lo Youre llght 16 Gosh 17 You don t know you " 18 Come on fl F l'll1dQ Qake 0 Telllble '71 Take lt easv 22 Oh you 3109 23 Klss Rube 74 Oh l7lOtl'l6I' 25 I guess so P6 Dld vou solve that bv mathe matlcal de dllCtlOI'l7 '77 That am t lead P8 K1 thud PQ Oh deal '30 No place fOl l whlte man S1 Jeepelc 52 Why S1116 13 You don t say '34 I guess so o I dldnt do It I ax orltc Pastlme Sleeplne Folllg to lllovles llllllllll llld llsh lllf' Wlltmg ll ttels Golng to Cal lbllll Dl 1V1Il,., Altle 4 cal Danelllg Qhflflllll clap V! rltln lettel Q Wlltlllg to Eldon Talklng to glllq TOlllll'lg the eoun r Col l Ctlll,., base ball plctules tlslllll Bowllng Xl tlng tlLX111Sh Women Gomg out at nlght Colllg to church Flqhlhg Refldlng Plawmo duet wlth Llllda Colng to the pl OVIHCG Readlrlg Wol km Golf RLIHHIHU the roads Wlltlng letters to Conneetlcut Plavlng baseball W omf ll Till mg on phom Ilanclng P Hdlllz., funny Looks Plavmg pokel Playlllg my tl om bone Opinion of 2533: Thex re grea Thlv I0 a tloublesome lot C ood but pretty talkatlxe Llke em all Nlot enough of the good lookmg ones One ls O K What would we do wlthout them? Thu I8 O K Tlleyll do untll somethmg bet tel comes along llkC them all Thev I9 beautlful Lots of flln lt used llght Cood as cm be expected Alu ays lnterestlng Should be mole Llke them all Nlot enough women Thtvle O K They all belong ln the penlten tlaly They I6 O K Real neat Not enough Ilke all the good looklng ones Not enough FYPCHSIVG Good looklng ones are scarce Wondelful Too llttle IS too much to ex pect tome and get me you lucky women I m only hele once Week Oh tllevle pletty good eggs I he em all love one O lx IH thelr place lust what a man needs Dont belleve ln love at flrst slght but do belleve ln sec ond look Ambition 'Vlechanlc o a Q, P To be 3 suecess l e Pl IX ate sells taly Qu fltlgl aphel Ll gal su retfll y To be a Wan Shop wolk To make good lh l e To make money and tmvel Be a success Be a successful husband To be a h0U96Wlf6 JOIN the Marlnes MCd1Cal secretary or nurse Telephone 015013101 iucc essful fal nler HOUS8Wlf6 Suctessful husband Efflc lent qeclttaly Pet l'll21Il1Cd Telephom opzl ltol Success ln llfe Dless deslgnel 1 ' ' . . ' ' S f ,g gf' , V , t! , ' I ., , il ' ' X f L.. , l ., . ' 0' ' . - '- - , , lr, Y A ge z - I l ' ' 'I' he ', . A, . V .CT . ltf f'.Al".' 'Y " . . - ' ' ' '? - ' r ' 4 ' 1 ' 1 . . , . 5. . tha '. ' ' ' - X' .' . 1 . Y 'H I 0' 44 4 " ' ' , v , ' 5' , . ff ny t y l'f 13. I'll 1 ' - RH ' if L - , z ' ed .4 , 14. By George Iiifilllllllllg' and Nice. but don't get too friendly ,. , . Y , . .' -K . : ' b 0' " " h ' . , . ' ' x 1. , do S l.. ol' 1 ', 1 ' In " . . , . ' .. . ' 1 A 04 " . . ' ' . - V ., luv' 5. ' ' 1 1 , .l I1 I I 1. . . ' . ' I - ' . - - .. ' .. - ' ' Q' l 1. . ' n. ' .. . c ' ' V C, 1 ' I . .' .'. ' L . .- " A . ' . ' 1 If 4 3 .. . . , , a I , ' I ' ll' ' , , ' ' yi ' 0' ' ' ' , , v. , l,,' A . '- . ' L V 1 - - , V" . :J . ' ' "6 T1111Q ,1 FT1 '38 M1 1108VLI'1Q Y1H'1 ' T 11 s '1 1,11 11111 01' I g111Sq Q11 '111 11 Oh 13,101 A11 1111111111119 Y1711 11111 say Uh 1121111 Y1111 11011 1 111 1111 1111 111117 D1111 1 1 111 S11 Oh 1111211 13 I b111' 1:1 1lb1l1'7 ll N11 k111fl1g 1111111 17 As 11 n 211 111 111 '1 aC 10s O 1031 l1111s a1 1VS 111130 11 V1 11k 11111 Q11113 pop D2l1111T1Q, and 111u11g1ng 1111111n11 P11y1ng Qp1111s 1111 1h1 8Q DdI11lY11., D11V111g 131 1V1l1g P111111111 11111 Howhng rlhlllklllg Pl111r1g 1111 p1ano Tlklllh 21 11111101 1 111 11111111117 XX 1 l1ll1g 101111s Pl11111g p1z1n11 511' P1s11111f' 1n11 hunt 1n D21111 111g R1121111110 P 11111 mo 1111l?lC 11ss11n X 1 1 11111 11 D11 1111111111ng Dl1XlI1f.f and 11121111ng Iuwhmg .Ioan 1. 1a1 out of 111111105 G111nU 11111 V91111 B1111 1111 1 111111111111 song 11111, 111111 11111 11111111ng 'NI1111 111 1111v11 alound 111111 2111 11111Q bon 1111111111111. Ill' O C 1 111111s 11s all g11o11 N 11 1.111111 11r1111s g111 1111 n1 1111111111 01 1110111 V11111ldn1 V1111 11k1 111 know" 3211110 211. '1nv 9,1118 11p1n111n 1 111 111 1111 111 1h1111 2111 n 1 N11 1011111111111 QXIO 1 N100 I'11lO1ablO X 111 11 111111 12111 1111 w1th11111 11191117 11 1 11k11 211 11 111s1a IV 1111111 111 1 111 no1111a1 1111111 11111 1111 X1 O Vs S11 11111 1211111111 1511111 11'111'1g 111 1111 1hf111 1 111111 n M1110 1111111111 and P1 1a1g1 f211n1 V 111111 S1111 ax 141111111 1 111 11111 N1111'1121n11 II s11 511111111 21 do 111111 1111 111 S1111 1 an 111 1 F11 110 21m11111o11s N111s11 S111111 y T11 11121111 up m1 111111d F111 111n 1111 WAAPQ N161111U1317hlI 1 11 111111n1110 1 112101111 111 11,61 1111111111 'NTIIISC P1au1111f1n 1211111 11n1 h11n1111111 .1 . : '. PL -' ' . '- ' ' 11:11 " ' ' ' 37. 1- A' z ' '. ' 1' S 1 '- '. 1 . 1 -A . 1 1 1 4 '. ' '1 'IA . . A' 1. ' ' 1 C11"' ' .K, PV" 1 -y 39. 1 - 1 V. -10. 111 1 ' ' V12 71,111 - 11i'11111 11 I 11'11:11 '1'11 111. 'X 1' 'D , 1 '- 112. 1. 11 " 1-J 11' .'1 1- .1 1 ' 1' 11" 11: 1111 1 . Q1 td 2 ' -13. . , .X111'1 . 1 11 11 D ' G111 1 ' 1111 1 1 . ,"11 " ' ' ' 'A '1 , 13- 11:41 115. '1 y1111 ' , 1 ' 1' ,' 1 A " ' ' A ' ' ' Q 116. .1 '1 1 ' 0' ' V1-1'y h'11'1l Agvst 1' 1' 3 A' 11111 ' thv 47. 1 'X ,'? 7" ' 1 "C S11 1 ' 1 'X 101 .'1"'1 I' 48. zA" A ' ,' ' -19. L1-1's 11211 Lis11111ing' to mu- T11111' 111111111 in 111111115' 111 11111115 50A ' 'X' 1 5 1 - T11 ' gg' '11:11 1 ', ' g 511 U ' 1' p " XA 1 A1 1111z111, .' f1'l'I' ' F. 11 1'z' 'A.,1 1, X11 '1 1 S1 5: -' 511. Is 111'11 1 1' 111g 11s 'l'h-A'11'1' QA' ' ncv 'I'11 111 ' ' 1x1'1l TF. I' 1 ' 1111111 1' 11 'f 1111, 1 '111 I 56. A111 you " " ' ' " ' C1 T , . 1 - ' 1' ' ' 1- " '31 1 1 - ' 1 f 1, - ' ssf 11. 11" ' 1, A 1' 'I'1 11 . K1 T111. " 1 - 'W' 1, 1'1 1 ' I I '1.' ' ' ' up ' 1 ' wz A .' ' J '0. 'z ' 1'l:A'A 11' 1 ' 1 N11 ' A 1 1' 1 1 ' 1:1 lor Baby Plctures I' ,JV mf X'-N-.A 06 -fx Vit my 'W' 1 Barbaxd Hayes 2 Loxs Dean 3 Paul Hames 4 Norxy Hersey 5 Audrey Sprague 6 Allce Lmth 4 Robmt G1ggey 8 Jack Bunnell 9 Madelyn LeVasseu1 10 Dalrell N01 'swox thy 11 Shnlov Butlu 12 .Ioan Gumu 13 Kuth Mahaney 14 Milton Johnston 15 Ronald Doak 16 Preston ML Le ln 17 Janet Slmpson 18 Glendon Wathen 19 Albxon Murphy Sen ,QI , L 1 ' L ,f:-. 'Q' W' q, I .51 II. U Q ..,, ' 1 .. ' H. R? . 1 ' ' "' ' Y 'V 1 ' ' Q2 ga, 12. 13, 1 F A 1, 6 , , f, 'Y 14-b V lqwe, f ' F- I " 4 a -i iffyf l . 1' ' ' 3 i S. 19, 1 7 QQ' 19, Q' Lo wi: ' -I1 . 4 K A f . 1- 6' 4' ' 'V se?. If . -P V' I wa f' Junior Class llront row Joyce Foss Joan Grggey Alrce Shaw Sam Chapman Anne Burns l0b6It Schwart Nan1y Jonea Mr Woodcock 1a1lv1sor1 Lmda Goodhue Loretta Young Latherrne Lrbby Second row Lors Faye Margola Flannery Jean Morrell Betsy Harvey Deanre Mrllrard l 1'1n lll'1C Thrbeau Marrlvn Cllfllel Jean Phrlbrrck Eleanor Brooker Doreen Debay Marrlvn Hunt Dawn I aPo1nte Thrrd row Larry Ayoob Marre Murphy Dawn Reardon Germarne Glllespre Julla Golder Larolyn Cogswell Sylvra Gallupe Kora Kelley Marcra Redrker Patrrcra McNeal Junror Dewley Fourth row Donald Wrllett Wrllrs Glew John Nelson Conrad McCarthy Wendell Hanscom John Magurre Dale McKenney Gary Carney Donald Dean Frfth row Leslre Sprttle Albert Grberson Robert Carney Elras Everett Robert Doughty Arthur Cyr Rrchazd Plummer Donald Cassrdy Gary Doughty Frank Cresrelskr 1 pl 1 1 I NY 1 1 Ill 111 111 11r1s11111 111 111151 l1l 1 1111 x 111111111 ll ,lllclll s 1111 Il llllt 111 ,, 1111 11 N111 ll 1 s 111 1 Xl 1 1 ' X 11 llilll rss 11l11s111 rs N11 NN11111l11 llt 1 111 D1 1 1l111 1111 ' 4 U1 3 X11111x 11 111 1111 llllllll 1 l11 Ill 1 ,H 1 rome ,. lll lll 11111 lD1111gg 111s llllt lllN N1 11 1 1 1 B111 Sfhurlltf 11Q1 S lllllllX 11111111111 s1111111l Plfllllx N ll 1 IIX 111112 ll ll ,1 1 11 ll1 S 1 1 I1 11181 1 l 001 1 1 ll 11111 1x11 ll 1 1 HS ll S ll 11 1 111 lillll 1 1 1 1111 S llll 1 1 111111 111 1111s 1 llllll 1 11181 11 11 Thus p'rg1 Qpnneored by A B Cohen L11 md Ktkrneon Wlotors C0 Inc ' - 1 1 ' ' 7 1 1 rf 'l'l11' ,j1111i111' 1'l'1ss 111'fi1'111's z11'11: '11si- 1-lass 111 lllll l1'1111l '11'11: l'1-1.'.' ll2ll'Y1'j'. 1l 1111. N1 'y J 111sg v"1 1."l1 1. R111 1'1 IJ 'l11y, lil! -1 K1-ll-', 1'i.' S- .' 1'l:1 ' 3 .'l"'?2 'y, A 1 llttl ll"', 1': ' lyll 1' g.,.' '-ll. Lil l:1 liu 'll.'1 11'1-:1s111'111', li l Slh ':1'tz. 'l'h- 1l1ll11lllll1', vlllilll ll1ill11'i1'l1. . 111 - 'llS. 1'l1 1 ' 1 '. ' '111k. N11 'y 1111111-s 'lllll lJ111'111 1l1'1y. 'HN' "1'l"'1'SVlll?lllVf'S llmlll .l lim' 'l'l111 s1111l1-111s 1'l111s1-11 1'1'11111 1l11- l1z1111l 1'l:1ss llll 1l11- S111l11111 1'111111'il 1 -1 lflol :md 1.1,1,,.,lS tl, gl-,, to 11,11 4111-1 . '11 Ok S1'l '2 ' S' Y llhtlllmlll- ' 1 MP- lailllll :11111 1'l1111'11s YVl'l'llZ N11 . "'ll"' fl l fl' 'lllbi l1111'111-11 ll11l1:1y, l,i111l11 1111111111111-, llfllllll 'l'l111 .l1111i111' l'lxl1il1i1i1111 s1111z1l1e1's this Ilnis ilvuyvq uhm-us. 'Y1'1ll' w1'1'11 l,i111l:1 1l11111ll11111 " '.'1. A 1 , . ' V . . Bu, L, ww ml' PM Mvxml ,md pm- .11111111's 1111 1l11- X2lYI'S1lj' 1'l1111-1'l11:1 l 111' maint, G-llospieg Y 1 Lv, ,, , ,A f- ,A Q Sill :111 :11'1- l1111'11t1:1 X 11llll,.:' :1 l 1 illl lllj' L.: ,1111 , SU u 1, , V1-tx 1 l1:l11111'11l: 1111 tl 1 1':11's11y ll.'l'111l1'1ll :11111 11-1 " ll 'l11v. l1i1 l11 :1111l 131111 S'1'f'1l2 l'm"'?' "ly ln "l'k."1"""""" , , , ' , f - 1 K , .l1l1 M' '111'11, l11.'l - S1 1111. B111 11111111s1-1111'1l 11111 51-l11111l lll lllfx .1 1 1 Q4 H H I I X-I . ,H spoz lilllgf 1-1111111s1 111 V1 '.ll0ll. ' 1 ' U 'lm 'J It ml QM' M:11'1li 111':1s 1':1111li1l:1111s '1'111- ' g 11111 Mr, W11111l1-111111 ll'lll 21 1'11w .ll1lli01'S 011 1111111-11 11-1-1111 ,I11'111 Gi - -py 411111 C1 1115' his 1'. l1z1sk1-1l111ll Sfllliltl 1l1is j'0'll'. M11 1'l11111111g111, 'I':11'1li1' z1ls11 llilll il 1111111l11-1' 111' ,i1111i111's 1111 I' 1 Us 1 121' ' 1,' l.I'0lll H11 " '0- llls V. l'.'1l'1ll11-1111. " ' ' l 2 : 1 ' 1 . S . '. Sophomore Class Front row Phyllrs Turner Clarre Haley Sharon Armstrong Nanny Plumnrer Darrell Dolly Gayle Srmpson Brlly Harvey Frances Smrth Mr Barnes ladvrsorb Brenda Bunnell Pat Markey Mary Grg gey Anna Krnney Carolyn Lrbby Second row .Ioan Bubar Donna Thrbeau Rebetca Cyr Jan4t Grggey Margaret ODonnel1 Pat LaBelle Marrlyn Hunton Judy Fuller Shrrley Ugone Mary Perry Betty Frndlen Ann Hopkrn son Betty Mar tm Mary Rogers Alrce McDougal Thrrd row Robert Churchrll Dawn Flannery Luana Ketch Mona Grggey Phyllrs Devrne bhnley Bubar Roma Stewart Sara Clark Lors Taylor Lore. Kearney Marrra Barnes Ga11B1shop M1nardG1ew Gerald Barnes Fourth row Phrlrp Deschesne Howard Cogswell Wrnston Condon Ralph Mrchaud John Dyer Phrlrp Nadeau Francrs Shorey Herbert Blarsdell Rrchard Ward Cecrl Adams R14ha1d Mason Clar ence Krnney Dale Condon Frfth row Rrchard Pye Paul Hanson Ralph Barnes George A4horn Robert Wrrght Lmwood Lrbby Ell1ottWrnter Roger Everett Lewrs Mrlton Franklrn Chambers Edward B1r4l John H1ley E1 lon Doak 4 411 1l14 s4111l141111ore 4 tl ,4 141111 lllx 111 flr 11111 1 Nll lll 1 Slllllhllll 4 1114s14411 1 111 4 1 lllll llo 441 ,, rs N 4 s411 1411 1 ,.4 ll 4 1 1 st s N11 x llf 4 1 11s 4 K H rss 1 4 N 114 spu lll 1 1741111 ll 4 W 111 11g llll llllt ll 4 4' 114 4 tlrrs x4 rsorr 4 ll S N x l A s4111 tl lr111x141414l lrll 5, 4 3 ax . , , , 1 , ' ' ' . 2 , 1 '- 'l'l141 41l'l'i'41r's ' 1 ,' V 'lass 1l111'41'- Aol ' , l+'1'z l'l' ' z lors :11'4-z llilli' ll:11'x'4-y. p1'4-." lr 1: Gayle llllll lillioli XYllll1'l'. 5 , vi '41 '1."l1 tg l"': ces 'l'l1- lmys wl141 w4-1'4- 41l'gril1l41 lllll' 1l14- S11' , s414-1-41t:11'y: 111141 ll:11'1'4-ll lley. illl-Sllll' i1111':1111111':1l 14-11111 w411'4- H1 1'1'4- 11'41:.'111'4-1'. 'l'l14- 4'I:1.'s :1 lvis ' is M11 .Xt'l 'll :1114l lri11w41414l lflrlry. ll4w'-1- llz1'141s. l'l1'4'1'41ll 1'4'4'4'i1'4'4l 1l11 :1wz1'4l l'411' 1l14' M11 :11'4l Glow. .l41l111 Haley Zlllll ,l'll'2lll- lllU.' 1'11l11:1l1l41 Illilyl'l'. 4'4-.' .' rillr w4'1'4- 41l4'4-l414l 141 l't'I7l'l','t' H141 IJ:1l41 llllllllllll, R41g'11' 'l'I1'4'1'4'1l, 1l'Illi4111 4-lass41111l141Sl114l41111l'41u114'll. Wi111411'. l,i11w41414l l,il1l1y 111141 1111-I4111 HzryloSi11111s4111,Sl1i1'l41y l'g'411141, lllilllhl' llozrli 11:11'1i4'i11:l14'4l in t1':14'l4, wl1il4- lltlll' llzrlvy :1114l .l41z111 l'l11l1111' w411'4- 'z 'sity llllllllllll, lli 'lc l'y41. l'lI'2llll'lN Sl1411'41y Zllltl 4'l14-4'1'l41:14l411's l'1'41111 1l14- s41pl141111411'41 'l:1ss. l1l41l 11'1 Wriglrl 1'4-1111-s4111I414l 41111' 4'l: .'.' in wl1'I1 ,j1111i411' vxrrsity 4-l141411'l41z14l4-1's V4-1'41 wir -1- .f Vis. Nil 'y l,lllllllllt'l'. Blz11'Q':11'4't 1' 14-ll R411 '41s1111:11l1'4-s lll 1l141 l1:1114l :11'4': :1114l Sl1i1'l4-y rlcllzrry. D4 11:1 'l'l1il144z11l. Helly l"i114ll4111. .lgl'l'llll1l M11 W41414l4-414'l4 l1:14l il li ' 41 ,' 1i411- llll fll, llo 'fll'tl l'1,,s '-ll..l41l111 ll:1- Y2ll'Sll.X' l1:1sl'41ll1:1ll ltlillll 1'-as . lry. N11 oy l,llllllllll'l', llillllll Jl'l4'llilllll, 111114141 1111 mostly ol' .'41pl141111411'41.': Dicl' ll:11'11 l'll2llIlll'l'j', lois 'l'z1.1'l411'. ll2ll'l1lj'll Blum , Bli11:11'4l lil 1 v, ' ' 'lb ' Irilrlry fllltl l'l4l11':11'l l i1'4l. Freshman Class Frrst row Betty Bubar Jean Clark Devona Desjardms Lorna Burke Mary Phrlbrrck Judy Dc merchant Janet Davrs Mrs Brewster ladvrsorb Frances Flannery Norma McDonald M hb arre T 1 o deau Ann McDonald Janet Churchrll Margorre Nelson Delores Adams Second row L01 Br dl P t s a ey a 11c1a Rrdeout Beryl DeMerchant Marrlyn Stevens Mary Hrlyard Joan Blarsdell Joyce Frnnemore Dawn Foss Grace St1ckney Ann Grllespre Mary Grberson Marrlla Glew Vera Johnson Elrzabeth Burtchell Th1rd row Paul Devrne Hardy Ketch Phrlrp Deane Lours McDonald Lmwood D ht W oug y esley Pelkey Coyle Huntress Kenneth Harnes Leo Lovely Edward Maclntrre Douglas ONeal James Prc 1rd Danrel Terrrer Ronald Watson Fourth row Ralph Gallagher Ph1l1p Boulrer Ralph Cote Glen Sm1th Preston Newcombe W1l 11am Campbell Roger Clark Phrlrp Crarg Harold Langley Carroll Parker Phrlrp Krmball James Rerd Arthur Hrggms 1l1ss 1 1U11Ll11S rt Last ll Hou 011 1 11 11111 Mus H1 11118 X011 1111 311811111 08 111 N 11161118 lll 1111 X11 Aroostook lhorus 1 1111 Ill N11 1 11111s 119118 1' 111111 ll ll N1 1 12 111 1l1et11l 116111 e St X1 11 ll ll 1X 1 1111 1 o ll 1111 11111 l1ss11p11s11111t111s 111110 Well 11111 1111111121 A1001 11111 'H If MSHH' 1 m 1 Slllllll s 111 s ll s rs 'l 111 X11 Xroostook 1111111 11111 Chorus lll 1112151111 1 .11111 1 11 111 1 1 111 ll 111 3 . A1 1 fl ' A arf Hl'l'i1'111's of the f1'11s111112111 1111s 111111 1 11'.' 2 "w 11 , 1t . j'l'1l1' 211'11: J112111 1'12ll'1i, l1l'l'S1110ll1Q 1121111 1'1'11s111 1 ls111 2 2 '. 'll 1' 2 '. 11111. "'1 1 '1."11 l: J21111 .' y'21I'l1, .'t 11 .1 ' 1 1 - .1 ' ' 1.1 s111' '1'12ll'y1 2 1 M2 "lj 41 1 '1 ' 211'11 xvl1'N12l l'o,,s11'1111 211111 CEI' ill. The lll'l1l'. .Xt tl 1 first ol' 1111- y112 ' ,'2111'y .Xll-A1'oostoo1' 11211111 1111111111111's 211'11 14111- llo11' 11'21s 111111-11111 t1'1121s111'111', 11111 as S1111 11' 1111112111 Kay Fi1111l1111, 111111121 K11r1l. 112111 lo 11'r1'11, '1 1 1- 1 ' 1 11 l'211'1'1111 P211'k111' 211111 M211'1ly11 1' 11 '11lS. Willl ' - Thi' 1N'4'Sf'Nl lI'f'1lSU"l' is P21111 ll11'i1111 211111 I 2 1'12ll'1i 1'111', in Millllyll S11'f'11S- 110111 -Hllllfll' 2 1 11111 111111-211-l play p1'11s1111t111l 21t l'2 -'l1o11 513111 11111111111-11 211'11 11111111l1111's 1111111 A121 11111 110. 'l'l11- play was 1 fiflpql -H111 . MLM I IMI' . l'111'f 11 f11111l1111112111.y' 11111 1' '1 '1.'1 2 2 .111211'- , . , 1li 111-:rs this t' 2 ' '1'11 1- 1 I t Mm' 11:51 "1 tl! thx :md JH os 111.31-41. l'1'11.'1 2 1'l21s.' lll 'ullffll' .'p1 'ts 2.- '11-1'.' 2 2 Freshman Class Fnst row Patr1c1a S1ro1s Roma Lou Kent Katherme Fmdlen Rena Norsworthy MRFIOH xn my Caxol Conant Andlea Ayoob Mrs B1ewster1adv1sorJ Margaret Magulre Sh11ley Donaghx C8101 H1ll Eva Hltchcock Freda Dee Theresa H1gg1ns Second row Shxrley Holmes Mabel Rutherford MarJor1e Corm1er Elsxe Terr1er Joyce Donnelly Donna Curr1er Betty Hawthorne Sh1rley Hayes Ellen Cass1dy Ga1l G1ggey Judy Sm1th Eleanor Lla1k Vesta Cogswell Joan Mart1n Thlrd low Ellery Chapman Truman Dewley James MCLaugh1ln Peter Glllespxe Vernon Daven port R1chard Shaw Sam G1ggey Robelt Wyman Ke1th Flannely Erlon Murphy Ph1l1p Nelson Roger Bernard Fourth row Ph111p DeMerchant Or1n Durost R1chard Landry FFed9FlCk MCGIIIHH Arnold Hath 1wav Earl Robmson James Harvev Leroy Kelley Omar Butler Charles Bruce Norman Stevenson L1w1 ence Lynch 1181111111 111x111 11 191111 11111 11111111 ss111111 1 gm 1, IN 1 1111111 x 1 S 11y 111111111 H 111111 11: 1X 1-11 11111 .111V 111111 1 1 11 51111111 1,1 1 1 11111711 1 ,.1 111 Nlllll 1 N 11111110 811111 N1X11lN11ll 1111 Ill ll xxt1l1l IN 1s lush 1 ll 111 11 11 1 1 s s 1 1 118 11 H11111 111111111 1x11111 1111 Thls page sponsored by Fort Falrfield Revnf-11 1. . - - - 1 - - 1 ' V1 - , , . 2 . 1 1 A . 1 ' 1 ' - 2 . '11111' 1.'1.'1 1 1.' '111'111 1 sue- 111111 1' I' 1 '11ss. 1'1- .'.' ' .' 111111 1111111y 1111s1'111111111 1 111s 1111 1111- f1111s' 111.'k11111'111 1' 11118 1111- yl'2l1'. '1'1111 111115 1111 11111 11111111 1'111'11: y11111' 11111111 11111111 1i1111s1l1111, .'1111' 131111- V1'1'lllb11 11111'111111111'1, 1 ' 1 1 1'11y. 1 1.3 A121l'Q'2l1'l'l 1112,.'l11'1' 1 1 1, S111 -' 1l1g,'gr11y. 1'11111'111s 11l'l1l'0, 3 11111' .' ' , xvylllilll, 1,1'l1'1' 1111111sp111. 1.1111'1'11111'11 111 11111 l'1'11s111111111 1'111ss 111 11111 111111111- 1.y111-11, R1 1'111' 1'1111'1i, 1'111.' 1'1 1 111. 1111 Q 111' 11111 y11111' 111111'11 11111111 51 11"1'1s 1'I11111'y 1'112l11ll12lll. 112111111 1' 1-'. 1' ' l'1ll 111111 111' 111115. 21 11112 ' . .' 11111s, .'1 .' . 1111 ' 1' 1112 '1 1111 .Ks 111.1 f'1'21l' 1-I11s1.', 11111' "1.' 1111111 W1 1111111 111111 1111-11 1'11 1111 11'y. '1'1 1 j'1'2l1' 11'111 111- 111'111', 111111 11'1- 11'111 111- 1 111'- 111111111g'111' 11111 11Ss1.'111111.' 11'11'11 1111111 1111, 1'111'11'111'11 111 1111- 111111111115 y111 '1111 .' 1 ', -11111111s 112ll'V1'j'. " " 11111 1111111-' 1111111. tudent Council 11111nt 111v1 Dmothv Gallupe Dawn I11she1 M1 Wvman 1adv1so11 Eugene Wllson Gary Doughty P1 tty Bubax S9K'0I1C1lOVk Maw Ph11bI1Ck Sammy Chapman 'VI1lton Johnfaton Steve Ramo Robert Schwartz Iohn Magune John Haley Mxnard Glevv Helen Stevens Frances Sm1th . - 1 1 1 1- 11 1 111111 - - - 1 J P N1 1111 P 1 11-1111s- N1 11111 1 I I I 1 1 1 11111 111-1 1 1 111 1 1 11 1 xxl 1 111111.11 11- ,. 111118 - 111 spun 1 111 xlll pos 1 N - 1 - 1 1 ' 1 1 1 1 1 1 1 1 1lNlU1 1 1 N 101 1 N11 ,,1 1 11.1 1 Nl IN ' 1 1 1 1 1l'1 1 1111 111111 1111-111 1 ' QL. 1 s I ' ,, 0 jx I '1'111s y1-'11- 1111 S111 1-111 1'1111111-il 11'1S 111131.1l1'11l1111111'1J1'S1 1'1'1.111'1S1Il1111'1' llll- 11'111-111-11 111 1'1-1-1-1-11111111 111111 - '11sy. 1-11, S11 1111'f' 1'1S1Ql'1l1'11 111111 W1-1'1 1'-1 1111-1-11 1'11111'11-sy 1111s 111-1-11 lblll' 111:1111 111-1 .11-1-1. by 31111 .l11I111,- 111, S1Q'Vl1 112111111 1 1 11111 W- 111111 111 111'11l1 l'1'l'1'1'2l11111I 1 '- 1:1 111. .'-1 '1 '1'.. 1111' 1111-11 111' U11-11l1l'1'i111111l 1.111111 1111- 1,111 N11'X1-'11 w'1s 1-1-111111-1-11 '1s s1-1-1'1-- 111x'11s111-111111-. W- 11-111 Z1 ' - ' -k 1111'y by 1111X'1l 1-'1s111-13 '111l11,1" 111-- 1'11111'1l'Sy 1-1111111-1111-11 111 1-11-1-1 11 M1-, 111- 1.1-1111 was 1-1-111111-1-11 -ns IJ1'1'S1111'1l1 1-' 1111- Nli .-.- 11111 '11-sy. '1'111- 1-11 111-' '1111 1-'1-1 - "I,-1111. 11111. 1'1-1'y W1-11, 11x 11 1l1NV11f'S 11111-s. '1'111- 1"11111' 111' 1111- 1111-111111-rs 111. 1111- 1'1lll111'11. 11'I11'111'I'N XY1'1'l' Y1'1'j' 111111111 ' ,' s111'- :11'1-1111111111111-11 115' Mr. XVy1111111 '11111 1111-11- 11111 1111' 1-:1111l1:1111'11 115' 111" QI .'1-1'.' 111111 W11111111. NY1l11111111i 111s1--11-, W1111 111 111111-11 w1- 111111 1111 1111- 11'-111s 1111 1111 -11111 :1 S111111-111 1'1111111-11 1-1111v111111111 111 13-111- 111111111 1111- 1'1l1'I'111l11'S 111111 111 1111- -1-1ss- 2112 '1'111-5' 111111 21 Y1'1'j' 14111111 111111 111111.11- 1-111 1115. :1111- 11111. .Xl 11111 11'111', 1111'1-1- lIl11ll11N11'S '-.",,' 11-11 '1'11- 1l1'1.11'1l'S 111' 1111- 1-1111111'11 1111s y1-111' 11l1'11' 1111si1i1111.' 1111 1111- 01111111-11. '1'1 I' W1-1-1-: 14111g'11l' Wil: Il. 111-1-s1111-1113 1"1-y 1Y1'1'l' 1111-11111111 XV2l11l111l, 111-111 M1-1.1-1111 11111 '111-Y, 1'11-1- I 1'1'S1411'1l11 1111 '1 1'v.'1l11', 111111 1,211 x1l'N11211. '11111'j' 11-111 111111-1' -11-- N1'1'1.f'1'11'3': 111111 11lbI'1111ly 11-11111111-, 1- '1s- 11v11i1-N 111-11 11111-1'1'- '-1 " " 1111- 111' -1: Band Front row Majorette Loretta Young Carolyn L1bby Roma Kent Kora Kelley Edward Brrd Bet sy Harvey Robert Doughty Judy DeMerchant Nancy Plummer Nancy Jones Kay Frndlen Ma 010111 June Ketch Second row Dorrs DeLong Brenda Bunnell Elrzabeth Frndlen Norry Hersey Betty Bubfrr Lar olyn Cogswell Marrlyn Stevens LOIS Dean Jean Phrlbrrck Helen Stevens Th1rd row Doreen Debay Dawn Frsher Joan GUIOU Darrell Norsworthy James Haney Carroll Parker Rena Norsworthy Carol H111 Dawn Flannery Mary Hrlyard Fourth row Majorette Gladys Martrn Madelyn LeVasseur Devona Desjardrns John Haley Ralph Mrchaud Rrchard Burns Howard Cogswell Gordon Duntan Anne Burns Sally Schwartz Irnda Goodhue Majorette Patsy Qurgley Frfth row Asslstant Manager James McL.aughl1n Mr Lord 1advreor1 Majorette Germarm frlles pre Ronald Doak fmanagerj Mrs Lynch ladvrsorj 1111 Nl 1 1 ll 1111 111s1 12 111 s21x1111111111 ell 2 1 1111 ll 11111 111 s 1111 1 11 1 11 11111 1 1 11 1 I 5 1111141 X ,gf 11111 21111 1111111111 1111111 11 1 1 WW 2 11111111111 1 1 ll 111111 11111111 11118 U1 lm ,, N ,H g1111111 ,H 1 111 " " 11111111 1011 11111 111111'111111s 1lSSl11lN 2I 2111 ll 111 11111111111 SI Hx Us N mx 1 1 4 Q od 11s 111111 1 11111 S N V 211 11 111111 1 1 S I I1 ' U Ulu 11 1 1111 ll 11111 11 II II 1 11111 1 11 S X1 U I 1 S ul 15 1 11V1l 1 1ss Nllllll 111 1y111IIVI1 II IIII II , S 1111 111111 F X11 11118 1 2 1111111 B11111 Ill 1 111 1 11111 This page sponsored by Hersey Che1r0let Inf' O I ' : 1 ' . ' . , - ' ' - - . : I ' 1 ' I , ' I I ' .' ' 1 1 - ' '- A -I I 1 . Y 1 . 11 1 I I I .I I , I X I .I I I , I 1 I W1 1 1 1'. 1A11'11'21111 1 1211111 1111 1 .' 1 1, 211111 21 S111 111' 111-11s 111" '1i1'1- this y1-'11', 11111 '11 11'1'1'11 lllillly 1'21- 11'11' 1 2 '11 1 ' us. 1'21111 .11-211s. IW1 1 I 1111 11121ss 11LfII'210 'l'111- 11211111 11215 i111'1'1-21s1111 its .1'111111 111' 1r1'2111112111111.I11 ?1xl'g31ll?' 1112 111 2 1g1e1I- gif IJ H ,0m.1,,.1I c1w.1ii1lQ. 1. 1115111 1111. 1111111 lll 111- ' .... 2 . 'ltl ...N 1 . 1 2 1 - 111. 11-1111 , , , " 5 2' ., 1 11111 1111111 111 ZZIQ1 11-1-s111111111, 11'1- '1' 2111111 .ISS :Z ' I Th, 1151111 um .UI 12111 111 101' ' .' -' 1053- I 1111' 11111115 1 111 11 il 11111211 1111211. I 11111111 I 11111 f'1111"0 YIW11' MV- S111 - of 11111 1111111ey 11'21s 11s1-11 111 11111' 111'1 121s 1-11 ,'11'111,,' .'11f - 11" p 1 2 ' - 11- 1111 -1 211,11 hl .1 ll xl 1 The 'Vhlf Y11211' NV? H"vf21'- A 11 ATI -', " ' H 1 lilml IIAIII .I I. .1111 1.3 R 2 11111 V1 , 3121l'l1yIl .'1111'- I H' IIA il com HIE . ' 11" 1-11.3 1'211'111y11 1 111111, 111111y,131111211', 1121111- 1 1 1 1 ' I 1' ' 11' 1 v 1 1 . . . U HTL I . I WI "Thr mls' mfkl 111'111 F111 11 , 1111 121 11 1111 1. 41112111 W' nf' ,, ' ' y' . 1- 'l A . ' yu 1'11 , 1111111 111 1711112112 1111111 1,111 '111s. M uw I ' I' A' 0 it lg' D lm". 1211 11121 1-I 111V2,'.'1'111', 1'211'1'1111 1,2l1'1il'1'. .- ' gl 211111 S111111111-1' 11'1- 2 '1 1 111111- 1, I D I I , D 1-i211 Dilj' 211 V2111 11lll'0l1 111111 211 111 P11- 'U I lll 1111 11111 I1111s 12111 111111- 1,,1,, 1110851111 1.1111-111111. s1-111 - 21111111111 111 11111 A11-, '111s- " y'2ll' wo 11211'11 111'11 1'111111s, 11 1J'll'- 2 . Majorettes 11111111 1ow L111 etta Young Pansy Qulgley Ge1 mdme G1llesp1e June Ketch Gladys Ma1 tm Segond row Ahce Shaw .Ioan Bubar Shlrley Butlm Shmrley Ugone Mary Glggey Margaret O Donnell . 1 1111 1 1111 1 111: 111.1 ll 11s111 1111111 11111111 X111 gg lll1 1 ll 1s 1 111 1'.1 1 lg KX .1 1 1. ll 1 . .1 1 111 11 1 1 111111 11111 1 1 . .11111 1 1.1 1 CI 1 1 NS 1 111 1111 11111 11. 11111 1111-11111111 s . s 111 111111 ' 'X U1 ' a 02111 1.11 IX gg: 1 .11,,.1111 0 1.1 1 111 l111111.111 Sh11111 B11 11 x1lll' S . 1 . 1 1111111111 1 1111 '11 lll lt 1 11.111 11.111 gg. 1 +111 1111111 1 '11 .1 111 T11 ll 1111 s 0111.1 11111 1111111 Ill' ll 1 1 1 . 111111111 lt 11 1 . 1 'N 811' 11s 11 10 I 1 s 11.1 111 lllfl 1111 fb 11111111.1s 111 ll 11 lS 1 1 rw lllll l l OIIIIS 'S WK ll1 1 1 1 s .11 1 bl .11 . 1 . 1 1 1 1 1 11111: S11111111 131111181 1 11111 X1 1 111111 Q 111 1 1111 . 1 1 11.11 11 11.1 s lll1 1111111rst.11111111fv 1111 llbl l.'1s1 y1I1l'11l' 1 1'111'11 1.' '- 1 1- 1 11 ' AJS "I' 1' gg i 11111151 .I .-.- '- Hi ' ' I. ' 1 ' lll ', .Xp1"l, 111 1111 spring Q11111111-1, 'lll11 :11- .I1 1 11111 -11, 111: 1-'Q A121 11' , 1 1 tl 1 N 1'1111r11 A1'11ll' .1ll." 1" Qul l '111 1101'll '111 1 H'1111s11i11. A1 111" l 111 1':11'i1 ll with 1111 11211111 May 151. gr-11111111111111-1.'1J111111 1'11l A1 111' 1 lil 11111, Ia,-1 .1 .. ,. 11 -j -1111. .. .L-ml 'lx 1'1' G Hi ' "FV Thi-' .'4l'N' 1 ' 113 111 ' ll 11' 1'11 .' 111 1111111 1'111' 11111 up 'i1111' N'U1111g5 I -s 11 k 11 l1111' j1211'11. ,. .H-tl Th. mff - L. vim. .1 't , T111-' YW" 'l hill'-4' -' V. ' 'tl 'i' with 1-1111 1-l'1bll1S 111111 p111:11s. This y11:11' .1H"PT11lN- 1111-1 Wim' 11 " 1' ' ' mf 1111 lltk' lllil.1Ul'i'1f0.' 11' 1 11111i' 1111i1'1 'ms 11111 .W""' bb' MV- 113' '111 UNI' ' -' 'NUT' 111-111, 'III11 11111' 11'11'11 1'111 1111211 111 11111- 111'. '1'1l1'j' z11'1: S11i1'11.' lY,,'1111, I gm, Ski,-15' 11-h'f1 1 .L-1 V 1 11ll1' 1. A111 111' 115 M' '111 -1 'D1111- 21111 ' '1s1s. 'l':'l:- "',"11','h.l1xf' " ' " I '-' ' '1111' A11 111 2111, 1111 11'11'11 111111 il ' l11I'1'll1 'l'1111 111-1j111'11111s 1111s y11111' 1 " ' 1111 tm mgmtl 'ml wx H ft 1 P1111 :II HN, H4 1 011,11 Vt 1.12 ' .1-'111 .L.h,1- M1-.'. 11yll1'1l 1111' h111' 11'111111111'1111 11111111111111 - "llll' 111 1' '1 ". ' 11 1, . ' Par- 1 1 1.' ' ' D " h . One Act Play 'P"'iQk Front row Paul Devme Second row Rena Norsworthy Joan Gxggey Jean t,1a1k Betsy Harvey Brenda Bunnell Third row Elias Everett Mr Tardlf fadvisorl Pobtit Doughty e mtiu 1411119 1111111111 mu .x . osf- lntmeste-ml m :Huw ou mu-am, 1 1 u sign ll m in room . lhore were quite 1 lot who signed . 'um-s sc fu 1 eiimir- - ' .' ll. arf if fmt 'lx Vout mm ' 'ls 'ldvws Q imilrlfu quitm '1 cw. - '- mr his wt go our p ay bm 's it R rfect I-elltlenlall! 'ouml It -Vu' 2 1 '4 ' 'our fl ivs th it thc. Ml-Aroostook 'Ruin was to play in Houlton March '30-the :A mr' our J fx a fni . lhis wzw ' " ' ,f ' , ' '. ' '- " - me ' U' ' ' ' u on with the lay. '1 El ' .' 1 vu weeks 0' '.1ctic,v, i' that much. but Thl1I'SK2x' V- put it on before tho student mm y. lhvn 4 richly night wo wont To 4 uri mu Junior Exhibition Speakers F111n1 1ow Sam Chapman Gexmame Gillespie Anne Burns Gary Doughty Qecond row L1nda Goodhue Bob Schwartz Frank White Pat McNeal 111 s111'111 1111 311111111 class 1 1 1 Ill 11111 I 1111111 11111 1 111811111111 1111 1111 11111111111111st 1111s Doroen Debay 11188 1111181111 N118 I1111'1 110 S1 1111s 11111 111111 s1I111't1 1 X 11 Iglll I111111111111I s QC 1 1 1111111 11111 111II11Qp111 01 1111111111111 11111 D1 1 I1 1 1 11111 1111 P1 ll 111111 21111 1 11111 N1 ll 1 Robe1t 111 1 1111 II11111s1 11111 es S 1111111 I 111 H111I1 11 1 NN 1 112111 111111111111 171111 H1111111 Fountry 11111 I 1 11111 111 1 Btfllfl W 11u btrike, 1111110 1111111111 11111516 111111 IH 111- 1 111 11 llll 11f1111 111111s 11218 don? N1111111 N1s1111 111s Pthvl 1 1 1 1 1111111111 111 Il 11 1111,g111 f N1 is 1111111 111 Xliss JOXKQ 111111 5111111111111 1111 Is ff 1 111111 llll 11s 11 11111 111111 111 V1 lN11IJlllIl 1113.11 811111111 1 11s 1 s ll 1111 IIS 11 1 IIIN 1111 1 s 1 IN Slllllll 1111111111111 111111111 A .N 111111 .' '13 1 ' ' - . pre- ' " 1 11 '11 'z 1' ." A1-1 1.' its 11111111111 1 1' ' 'IJ '1' . Th. 1 1 11' Q 1 '11 1, - A, V' . p . vl 1 1 ll V V II1l',' y1-:11 11 1, . 1 11 1 31. by 111,-SA A - 1 A ,A1 A A j Rob- ' 1 " 1 -' ' 9 Y Y 111'1s, Mrs. I'11yIlis B1'1111's1111'. M'1'. 1V:I- illlfl 1111' ' 2 1 5 'P P - ANY- 12101 N '11111I1'111'k '11111 MV. , XA' 1111'- l'l11- S1 1-1 1' 1 1 1 - 1' 1 , OI s 1, A 1111-1-11g,, Ill :Y '11s, -Av ' t' 5161- fm A J V. lg ,E K, A ' A vu 11, "2 "xml ., 'Q 1 . ' ,- , 1 Xxvilslill, 1.i11111S111111- 1111-11 s1-11111111 Mr. 11111-111111111 111'-1 TVN 11, 'I - AA 1- Al--A ,A, , - I U I, 1 A H A AA , , I .111 . ,111-51 1..I11 111,11 'vi 'I' 1 ' ' If ' 4 'I ' '11111 111' 1ViIIiz F '1 1' " Y 1 Y ' , A A A A ' I - I'2lI'1' X ' U ' I"1I'1:' 1 ' .' . 'I '. - - ',- 1. S1-1 '1 1'1z. "Y1 - 2' M' 1 B :1 ,Z .U I ,. ' . JOIN.. .18 , 1112 man' 1. Nl ben 4' 111! 111.11111 . M1111 .1 1111I.+L 111.1 Y, 1 A V 11 1 -A- . A 1 - A1 '11 1 . V1 I'll11lyS 11l1'11 1111' 1 1'1sg" ' 'I It H 'II N' m ' . 11 . . .H 1111's-11111111-1'1 S1e1111"11'1z 1 1':1, 1 z 1 ' i .1 1 " N . J 1 ' I y 1 "'z ' v111'.u 1 1 , ' ' . Hi-Y Club F1on11ow Robert Wyman Norman Stevenson 1V111tOI'1 Johnston Robe11G1ggey Paul Hamas T1u man Dewley qecond row Jack Bunnvll Elhot Wmtel M1 Gumb 13dV1SOl1 Fugene W1lson I-18113611 Blalsdell 1 1 141s4 s 4 14 4 x 1 141 r 0 1 4 Ill D1 rx 4 1 N 4111 41 111s 4111 IS s 1 1111114111 s . . 141 lllllgl IS 1141 I 1 11 4 1 4 1 141 s 11 1111 1 s 4 1 11 41 1 X1 11111x11111s 111114 114 114111 411411 4 This png: sponsored by 1:9911 Br41th4 rs "?' ' , Y-'L-Z 1 .4-1 Pl 1 .. 4 . 1- 1' 1 H- W4- s1:11'14-41 41111' 4-11111 12110 1:1s1 11111 141 11111 1414-111 51411-4-S. 11'111-1'4- 11'4- 1-4-4-4-11'4-41 11111 1114- 4-14-4-114111 411' 111'1.11'1'l'S. "1 141y.' 111:11 11'4-1'4- 111'11' 'll :11141 S411114- 111111 1'1111S'11 11'4-1-4-: 1.j1'l'.'1111'll , 11411 -'1 11'i,,'- 11'4- '4- II 11. A111 1 411' 1114- 1'1ll11 :11141 g'4-11' g X'11'l' 111-4-s14l4-111, 1141114-1-1 H41y1g s4-4-- I'1'14-1141s 11151 4141111114-41 141 11ll11'21l1Sl1.'1'1l'.1' 1'l'111l'j', M111 .1 1 .'1 g 11-4-1 .'ll1'1'I', 11ly.' 1v4-1'4- 1114-11 411s11-1111114-41 141 1114- 111114- 1,'Il11 112l1ll1'S1 4-11z1111:1111, '1" ' D4-11: 1111y,' '11111 g1'll'1S '11'41111141 11'11, 11'5'- 11111' 1111V1S111' 1111S .V1'211' WHS M15 'l'11is spring 11'4- 1111'1'11'11 1111'4-4- 1114-111- 1'lllIl11- -N111 11 111- N hlh 1151 17l'1'S '11111 M1-. 111111111141 :1114-1141 1114- 111-'1 .1"'Fll', 114- 11218 4l41114- Il VPVY 1'111111111l'.11111- 211111 'l'1'1-111-Y 11111111 :11141 QIl1X'1'1'lll1l1'1l1 I I , h ll . ' V I . . 11111 11 11111 1111 1-1111 HJIIWN 411- I11'11,1l'1'1 141 114- 11011 111 111'411141, 11111 41114- 11'11f11'11 1111' 1111111 1 1'111111'1'1-1141-. 141 11'1111s11411'1:l114111 1114-sv 1ll1111l111'1'S 11'4-1'4- 111114-11 1111s 114-141 111 1,4-111s1 Il 1:1s1 11111. uH,1m,1Um1mH1. X11 - 1114-541 1141y.' 1'111llI'11l111, 1114-y 11141 Y V l I I H I I ,H I 1111 1114- l111.1,111'l1111 11l11l,1'S111l1j' 112141 14-:11'11- ' 1' MM 1111.11 If 1 11 1. ul .M ,.,l. :1l114- 141 11114-1141 :111 1l1111'1ll11lS 411 1114- 11s- . ' :J ' 1 '- '- ' ' 11111 11-14-1 'lIll1 s1z114-111-Y. 'L. z , i. I , , L. Tri-Hi-Y Club 11111111 11111 Biddy smith Blenda Bunnell Betsy Harvey Mxs Robexts 13dV1SOI1 Doleen Debay Shuley DeMe1chant Second 1ow Rena No1Qwo1thy Roma Lou Kent Phyllis Kenny Betty Bubar Ann Hopkmeon Judy DeMe11hant Nancy Jones Sh1r1ey Donaghy Thnd 111w Marllyn Rasmussen Carolyn Foster . 1111111 1 1 11 KN 1 N X X111 1 1 1111111 .111 11th as 11 11 H 1111 11111111 1 1 1 1111' Il 111 11 11 1 s ll 1 1 ll . IX 11111 1 Nl 1 1 1 111111111 111 1 .s 1 ,L 1 X111 1 1 gl 1N511l 1' 1 1 X ' 1 1 T I' . X1 .11 1111' 1.1N1ll1l1lN 111111111111 N llll' 11 . Lf A 11 N 1 1 111111 ' H 11 'l'h11 'l'1'i-Hi-Y 1l'1S il 1111211 1 h1'1'- 11"1.' t 111 Elll 111'ph'111s' 11111110 ill 13.1111 ship 111' 17 gg'i1'lstl1is1'1-111: 'l'h1 l11'1"'1'1'S :it 1'1ll'1S1lll'1S ti1111-. 111111 1111' 1111111 11111111 :11'1-: l'1' '.'i11-111, I'-ts-' 11z11'1'1'y: 1-11 t11'11 111ll'1S1IIl'lS 11:1sl'1'ts 111 111-1111 I11'l'Si111'111, lS1'1-111111 l'1111111llg .' 1' t' t':1111i1i1's. l"1':1111-111 S111 1 t1'1 'l.'ll '1 1', .ll 1'1111 1711- 'l'h1 1-11111 h1-111 its 11111111111 11111'ti1111 .11 hziyg 1'11i1l1121i11. S1 i 'l 'x' I '11x"1'lll1. 1111 11111 illllillgg' 111' 1111' 1111111111 j'1'2ll'. X11 'l'h11 1'1ll11 has 11111l111'tz1k1111 11111111 il 11111111-1-115 11'1-1'1- 111111111 :1-1335. 1'1-1' N1-1'1'i1'1- p1'11,i11-ts this y1:11', ' 11111- .hlll ,J 1111' p1'11 'l"llllS 111' 1111' 11.11 i g H811 1 lllI',', wh"1 is 1 '11 111011 h'1 '1 111-1111 1111' puttin' 1111 111' 21 ' S211 l'11'lj' lll11I'Il1IlQ' 111 the lih1':1 111' "I ' " ,,' R1 llll, 1951 .'ty11'." :1 1:1111 1111 1111' z111s11i1-1-s 111' th1' 'l'1'i-Hi-Y. A .'11"t.' " .' ' a hy Mrs. 1121111111 Slipp :1111l tI11 111'i1'i11g'1':111pz1ig1'11 S111 ,' '11 hy 11 9 " ,Q 111' S1-1'1'1':11 'i1s, 'l'h11 1'11111 1'11111 1"1.' I11l1l i11 11ll'1li"1I s1'h11111 1111' 11111 1111111: 111 visit 11i1'1'11'111t K'111l1'1'111'S i11 th1 '-111 ill X111'11111h1-1'. A l11x 11' "1'ts 1'11IIIlIIll1li1y 11111'111'11 1111 s1'h11111 y1-:11' 1 Latin Club .-Q ,1 fapsfig Ifmnt row Dawn Flanne1y uoyle Hunt1ess Paul Devme Layle Q1mpson M1 Ta1d1f tadv1so1l B1lly HHIVQY B1ddy Sm1th Katheune Pmdlen Second 1ow Andxea Ayoob Ma1y Ph11b11c'k Judy DeMerchant Ca1ol H111 Betty Fmdlen B1endf1 Bunnell Betsy HaIV6y Judy Smlth Roma Kent Nancy Jones Pat Ma1key Thud 1ow Mary ROg61S Ca1o1yn L1bby Ann Hopkmson Betty Ma1t1n Gall BlShOp Jean Cla1k Dawn Foss Joan Ma1t1n Eva H1tchcock Fo111th row Shnley Hayes Ellen Cass1dy HOW3Id Cogswell John DVe1 J1mmy Haney Ph1l1p K1mbf1ll John Haley Ca110llPa1ke1 N 1 I I s IX lt 11s 4 stu N '1 1' 111 . 1 . ll LX H . xx tlw su ,. 1 1 Y nts . ,Q tus 11 ,, Xl N ll s N 1 llll 1 N 1 ul ln tht Ntblllltll 1 185111 'l'hv lixvt-I.'i+11' llilllll t'l11l1 w'1s l.lll'lll- llt't'ttllllil'l'. 'l'hv lll'tlg'l'2llll was in 'tht' ml in ISI-lil hy thv first -mtl st-1-111111-y0'11' l'tll'lIl ut' :1 llltlllilll llillltlllttl, with 'tht- llilllll Slllllt'lllS, with thv ht-lp ut' 111. l'll'Sl-j'l'2ll' stlult-111s 2ll'llllg1' as sl: vs. A 'l'z11'tlit'.: l"wu1'. 'l'hv muttn ut' tht- 'lllll tllllk' .Ill :mtl z111swo1- llt'l'llltl was lwhl. ls".Xg,"Qllt1tl .X,.'is." wh' 'l lll0'lllS "1l1 tlllI'lllj1' which il lllt'tl2ll w'1s zxwzxwlt-nl 111 we-ll what yull mln," The p1-osv11t Ull- Sh' 'l llznyos tm' gi1'i11,,' the host illl- Vllllllllxlll ht' tht- 1-luh vmxsists ut' 32 -1v- Q 1' - ,Xls "'2llIl -5 xww ht-hl ill ml ti1'v:1111l llll'llt'lltllItll'2lI'j' lllllllllJ0l'S. l:1111'1-l XYl't'EllllS welt-11 2lXV2ll'4ll'tl tu thv 'l'hv lllll'IbtISl' ut' tht' llilllll llllllb is tu llll't'i' XYllllll'l'N. lmw- il lwttt-1' llllllt'I'Sl2llltllllQ' ut, il ul Am 1 wwl, will tlmiml. 4M.14,1,t.,. mul :11w1l1s1- llltll't' i11tt'1't'st lll, tl1vl1:1ti11 lam- 11111 t'i1-st pzlrt ut' NllYt'lllllt'l' 111 mwlt-1-111 gl1'l1"'. llttlllilll lz1ws :mtl - rt ms. huiltl up tht- tm-z .'lll'j'. 'l'hv w111st1t11t1u11 ut the 1-luh, 'lIlt'll TIN, Ut-i-iwm of HH, Mui, HW: llwsii wan: lN'Q'llll hy Iustyt-:11wt-l11lm1111-1I1l1j's. llmll. mlb, HHHM.: Viv? lwllswmlli w:1.'vu111pl4-tvtl hy thc lllltllllll'l'Stll lflntt- , A ' Y , . ,. Sl :mtl mlnjltvtl l1.vtl1v111. llml ""11"t'1 N"""'ll"'5- l'f'.llV 'lml ' The l'll'Sl-Vllill' Sllllll'lllS were ' 'ti'1t- "" 1 ll'W'Sll"tl"- lll'5'l4' IIIIIIIWNNI fll'llVi- 1 l' - ,- lltbl't' SllllltlllS lzltv in th-s1'l1z1i1'111z111, l'll'Illlt' .' ith. Radio Club 11111111 10111 Gmdon Duncan John Dye1 HoWa1d Cogswell Nony Hersey Second row Herbe1t Blalsdell B1l1y Harvey Darrell Dolley Roger Everett John Haley Galy Doughty M1 Lord 1adv1so11 11 1 1 . . 11X s s1 111.111 1111s1 11111 111 1 1.1s 1 1 1 I 111 1 1 11 1 1 1 111111111 1 . . 1 N F 111 1111 1111 s1.1 111 111111 11 1 1 1 1 11 . 1 111111117 1 1 ' lt . A . . SNS 111 111 1111 11111 so 1 1. 11 1 11.111s1111 1 1 111 111111111111s .1 1 1111111111 s11 1 1 111, 111111 1s .1 111 1 .1 ll 111.11 18 111111 1111 111. 1s 1 . .11 .11111 1 s1 1111111 1 1 1 ll 1 1 11 .1s 111 1 111.1 111. 111111111 . 1 1 . 11111s 11,1 1s 11.1s N1l111N 1s1111 111 110 1 1 H S 1 1 Y ' 1 11 881011 S ILO 11111 1 1 1 4 I 1 1 1 1- 1 , 11 . -1 111111 1111 1 s ll 1 1 NX 111 1 1111 111111111111 1111 3 . .,,, 1 'l'11 111'1'i1111's 111' 1111 11111111 C111111 z11'11: ,' 1 ' . 111111111111 17111111'111. l11'11si1111111: N11 1 11111- '1111'11101ll1V1'S1l111y s111111 s11 1111 21 11111 .-111, 1'i1111 111111.11 111111: 111 " '1 1' ,QS V1'11. 1111111111-11 11111111, 111111 M12 1.111'1's 1 1111. s111-1-111:11'1'g 111111 .1 1 Dy '. 111' C11 '1111 11 1.' 11:11'11 11111s1 111' 1111 '11"'11s 'l'1111 1111111's s1l111 1'1'is111' is M12 1.111' 1. T111 1 11. 1'1l111 is 11111111111'111111 11'1111 211 :111111 ': 1111. 11' '1111' 1111111111 11'111 1111 1".'1111 111 1111- :11111 11111' 111' 11111 1111111111 rs, 1 ' 111111- 1:1'1'1 11111 1-1111 '.' 1 '1'.'1l1'j', V1. 11 11:111. 11ilS 111s 1-1111 1l'11l1'S '11111 is '11 11'1u- 1':1111111' 11111' :11 111'1.' 1, 111-' will 11111' 11111 1111111':1111111' 111s 1'11 Z1 11 1 ' .' '1i1111. s111 11111111 1111111111111 1'111 1'11.' s11111:11 11l1j' '1'1111 111111'111- 1111111111111's 111. 11 1 . '1111 ll1'1.' 11111-111111 s1'i111111 11111111 '11 111 11111111 111 1l1'1' 111111' 111 11111 1111111 411. 1':111i11, z11'11 111111' 11:1ss11111 191111111111 1'111111111111i1'z11i1111s 1'11111- N111 1l'111gI 111111111 1111111'y, 111111 1111 11111 11l1.'.'. 111s1 1'111- 21 1'1 11s11, S1 1'1' -1 111. 111' B111 l.111'11. '1111 :1111 1111111 ' , 111111 1111 1111111111 rs 11 11111 111 11-11'11 p111'1'1111111l IP1'l11l1l'1l'111 11'i111 1111 -11111. 11111111s1111'11s 111111111111 111 11111111 '11111 1l'2ll'1l- '11111 1111111 11'lS its 1111'11 111111 111111's. 1111 111111111111 111111111 1111 111-i1111i11111s 111. 111- XY1.'.'-'. 1 11 11 is 1 1 1 1 .' 1111 11111 111 1111 :111111 111 11'1SS1111S 11s1 11121111- 111111' 111 1111' 1ll'lI' 1'1l11ll' 1 " .1 '11111' 1111 '11i111. 1-:111 111 1111111 111' 11111 11 1 1 '1111 '1'1111 111111111 1'11l1l, 1111i11,,- 1' 11111 1' '1- 1111 1111111 11111 11z11'11 :111 1 1 1 :111111 11' 111113 112l.' 1111131 111111111 El 1111x1111 1 1111- 111 1111 s1-1111111 11111 1'1 11. '1'1 ' -1' z111y 111111s. A11-' s1111111111 i111111'11s11111 111 :1111:1- il 51111111 1111-11i1'111' 1111111.11 1 1 111 111111' 1'z111i11, '1 11111' 1 A' 111- girl. is 1 '1111 1.'s11111'11s '1111' ' 1 ' zteu' 'D' j1' . Telephone Operators and 0fflC0 Staff Fxont ro1v June Ketch Jackxe Currxel Gladys Martln Mary Lou Monson 1schoo1 secretaryj B11n da Bunnell Gayle S1mpson Mary Rogers Joan mggey Second row Shlrley DeMercha.nt Robert Wyman Harold Langley Gall Blshop Harold Ru1he1 ford Nouy Hersey Gordon Duncan Grace Stlckney 1 1 fllll 111111 1111111111111 1 111 1 1 11111 1 IW 11111 1ls11 llllllllg IL 11111 111111111 1 1 1 1111111 11 1111 N 1 rlll ll s IX 11111 1111 1 Q1 11 1 11111111 x 1e1 1 lt 11 11s 1111 11111111111e111111111s 1 1 ll lllll 1 1 Sl 11 1 1 1 1 1 11 11111 111 1yp1 11111k 111111111111 111 1111111 1 1111111 11V 1s11 11111 11 111 IS I1 11 11x11g11111 1111 1111111111f111111 lllll 1 11111111 11 ill 111s 111111 11 1 ll s111 111111 1 llll 1111 11111111111 111111115 111 11 1 S 1 1 I tu 1111111 1 111 11l111,,1 11 111 1111 1111118 NX 111 1 111 11 111 It 11 1111 1,11 1 111 11,11 s1l1111l 1+1111rv1l1111g ll 111111 Ill 1111 1111111 IS 1111111 111111 .1 111 1 Nl 111 1xp1e1111 111 1111111 h 11 1 111 1111111 5111 gets 1111 office .101 1111' 111'1'i1111 girl 1 l 1 1 1 'l'1111 111111 11 11111 l ' 1 1111' 111111111 'z11'1 1'11q11i1'111li111l111111111111 1:11111 1111111 11 1 .' "1111 1r1. l11 111' gg' so. 11111" of 11111 lz 1 l 1 1' " 11111 1l1111' 111111 "'1 '1 ' ' ' 'li11l1 1 11' " K' 11' . 'l'h1 111111 1 1 llll' 11111111111 11111y 11'isl1 111 .'p11'1k 111 'lI'1'. 11111' :11111 11xp111et111l to stay l111l1' 1 1 1111' 'l'l111 1111ly 11111111i1'1111111111 11111111111 111 1111 il 2ll'1l'l' .'c1111111 111'11 ' '11ks. 111I1111l1111111 1111111'111111' is 111 1111 11'illi11,g 141 'l'1111 11'111-k 111211 Zlll 111111111 girl 11215 111 1111 11111 11'111'l1. 'l'l111y also l1z11'11 111 1111111 1111 is z111sw111' 11111 1111111 111, 1' 1 .'111- 11111 111'1'i1111 girls 11'i1l1 11111 ' ' 11111' 1l1111ts 11111111111 lll 11111 111'.1'11, s111'1 111'1il, 11111'11 1111. lvl' lap 1 1' l'1 1 1 1 .1 W1 11' 111 .ll 11111 11f1'i11 is 1' 1 ' 1111 111'1111111l, 1yp11 I'1ll li 11 '1ls. 1 111.-1 11l'ill'lll'0 lllbl' illly st lx 1.' 'l 11: 1111 11'l1 1-'111 1'1l'11 1110111111111 'llltl 11-111 .1111 11'1 -11' 11- lll Elll 111111111 1 '1 1' l 11-11111- l"1 1" 1 by 111111"11 171' ."1 . t ' 11:1 11111 1 1' :'pz1l. 'l'1 1, :ls ' 11' 11- is 1 1' 1 1 1 1 1 11 1111111 1l1'1.' --1111 l ' 1,,"'Il S111 1"ll 1 1.' 11,1 ' 1' 11'11 2'llll'1 1 '1.'1 ' 'l, French Club .swim ..,. 1...-. W---1-. -.-,.l..,,..,w.,. Y .,.. ...kv ,, ,,,,- , , H, 1 ----.iff v-iv--n Y Y . Y --W .--------1 ---- -7--- I .1 ,W ,W- ave .QI h . K: . 'Q 111:11 .o-A mont 1ow Madelyn LSVBSSSUI Glendon Wathen Gordon Duncan P1ep McLean No1ry Hersey Janet S1mpson Second row Nancy Jones Betsy Harvey Joan Gwou Mr Ta1'd1f f3dV1SOI'1 Jean Ph1lbr1ck Donna Pa1 ker Lxnda Goodhue Th11d 1ow Robert Glggey Ronald Doak Dlck Plummer Ke1th Mahaney 1 I'lO11L1'l 17 ll 111 Nous '1 ll 11111 111111 7111 1 1 SII1 1 N 1 sc 11111 111 1111111 1 N s.111 11111111 1111811118 . N 111 111111111 1 l111st111.1s .1sx11111 1111 lt .1g1.1111 118 1111.11 1111 1111111.1 1 . ll 1 111.111 1 11111 IS 111111111 .11 comp IS s111g1.111 .11 11118 111sx 11 111 1111111111 M.11111 G1.1s .1111 IV U01 Nl S N . 11 Il 11.1s11.1s11 x1l1111ss1111 1111 111111111111 s 11111111.1111 .1 111111 1 111 11f11s 111111 11111111 . 1.111 1111s 111.11 111 111 1111s 1'11st1111111s 111 ll 1 .111 1 11111g1.1111 1 Sl 1 111 1 1 1 111 11 1 . . 1 11 111111 11111 . 11 1811 N118 11 ll , 11 lt .11111 11.111111111s . 1 1111.111 1 . 1 111s11 1 1 1 1 1.1s 1 . 1 Il 1x11 s11 11111 1111 . . Thls page sponsored by Wats0n's - 11 W, 1. ' V V .. . .. ' ' gf- ' " T '1 . 1 . Af ' ' I , , .li 1 I , .111 - - T "' 4 1- F --- 11 - - vs ,Q 4- . . . 1 xN?15fQ 1 1 X -44k"'f .1 ij, 3 , 4- . X M Q1 . 1 L 1 N , . 1. 4? A 1 -, T111 '1 1 C'111, 111 11 1' .1- 'lg,'1. -1 ' 1 1' 1 11 .'t .1 .1 I1 1 '1 1 12 '111 '111.' .' 2111. is 11111 111' 1'111'1111 11 1e11i1111'1111's111'11gg'1':1111 '11111 11111 11111 11111.11 z11:ti1'11 ill 1111 .1 1 1. 'l'1 ' 111 1 1' . '1'111 .'111'111' 1111 111:11-s, 1 111111 QI 1" -1 1' 'st 'ls 11'11'- l'11 XY:111 11 'l11l1 f11'111ys 1xI411l'S, 111111- 11I,- :1t : 1 z ' 11112 1'1'11 ' k' ,,' '111l1 llllllll. M 1."- "1.1 '1'1111 1111111111111-s 11:11'11 111111111 as 1119il' s1111111i1111 11y 11111 111111111111 Kings. 'l'1111 1 ' ,1111 ' 11 l 1 1 1 1 'T11111- ,yl 1'111111' 11'-1s 1'1111y :1111'z1111i1'111y 111111- 111 1111111 111 Q11111111f 1'11y 11 11 St 1. A111111 11:11 11 11'i111 11111111-1111111111111 1-11111111 111111111- 1111 I' - 111-1. " ' 1 ' 1 1'.'11- ' 1 W1 115' -'111 1 ' "1 13' '1 flu? 1109 311 W' 'l'1111 111'1'1111 Vs 111' this y1:11"s 1111111 111111: if "'1 ll-111 ' 1 I 1 1- 1'1'11p M' 1' , 111'11si 1111113 11111111111 111111- .11 1.1. . . ., This yew ill Mn ,li 1.2, H L, ,my 1 Ill. 1111 1 . 161111: 11111 11.1 1.1 111. A- .. r 111 , ' . . 1'1'.'111'11'g J'11111 511 1.1 Il, .'1'1'111z11'yg 11"1.' 11 1 11111'. 1' .1 '11 1' 1 111111 H XVEI11 1 . '11f1i1'i1i11s 111111i1'111'111. Press Club l1ont low R1chard Burns Norry Hersey LOIS Dean Gladys Mons Helen Stevens Sh11ley But1e1 Gladys Max t1n June Ketch Dorothy Gallupe Chrlstme Chasse Second row Patr1c1a LaBe1le Joan Bubar Joan Glggey Sylvla Gallupe Robert Doughty Sally Schwaxtz Pat11c1a Qulgley Jack1e Currler Nancy Plummer Polly Shaw Thud low Janet Davls Shlrley Stevens Grace Stlckney Darrell Dolley Ellas Everett Mr Barnes 1adv1sor1 Phyllxs Turner 1 11 IS 11111 11 11 '1s 111111 51 11111 1111 21111 1111 111111111121111111 111 111s 1111118 111111 2111 11111 11111 1111111 s 11 1 11111 s 1 1111111 1111 8111110111 111 IS 1 111t111 H11 111 S 11111s 1ss1st111t 111111111 11 lll 11 ,1111 ll 1 J 1111 I t11 11t11 IIX IHSIS1 1111s 111111111 St1111111s 11111 Doro 11 11111 11111111111111 1111111111 G121t1 1 1 18518 lll 11111 11111211 g11ss11 1 G1 111vs M1111s 1ss1st111t 11 1 111 5111 111 11111111 S1111111 llll s 111112 2 1 21 111s 111 llX fl 18818 Ill 'N 21111 lll 111 1 11 Rob 1 gl v s s1s llll s 1 l11gs11 1111111111 11111 lll 11111 P21ts1 Qll1g'10W 21sS1st'111 s 1 111111111 D111111 1111 11111111 1111s11111 1 Ill gg 11111 1111111s 111118 111111111 f1lllS ss11 1811111 IL 1111 1111111 1 111 1 111111 1 1 1 s1st2111t N'1llCX II111111111111 1ok11s 111111111 sl111l111 B111111 l1k1s 211111 111sl1l11s 11111 s lllf ISIS 111 111 lf 1 QS 11111 11111s111 IS 11 11111 Thls page sp11ns11r111l hy H 0 Perry 81 Son C11 6 'A I , vr,,1xXt . . 1 2 X E , ' .:f3..x , . ' V lax Aff. ,' . - . , ' V - y ' y ' .3 V V ' . '1'1111 1'1'11ss 111111111118 y11:1 ' 2.1 11111 .111 V. J'lll 11 lJ'1'isg sp1 ' .' '1't111'. 1'11'11 iss1111s 111 11111 'l':1t1111'. '2. 1 - N11 ' ll1's11y: Z.'.'.,'12 T. ll' 1' 1 M '- 1111111111' 11112111 '1111 111'111- 111' 21 1' type 11,1 211't 11111 1'. ert 1,111 -11, : 21.1- s111- ' 1 1 ' ' ' ' ' 2 .. New .".'t2 . Xvltfli ' .' '1111: ' ft' 1' 1:1 '1.' '1' 1 11911, 2 'i, 1112 21 ' '. ' ' jg 2 tu. was 1-111111111111 111 1111111 1 tx. T111 Sully '2 1 ', 211111 2 1111yg "111111"' '1'21t1111- 1'111'11i1'1111 El 1111211'ty 1'11ce11- 11i1'1111121ti1111 111111121g'111', Lois 131111113 assist- 1i1111 '- - 111y. 21111, Elias 11' : .' ss 112 21 '111'. '1'1111 '1'21t1111- Staff 11 ' ', 11 1111112 ' ' H: 1 ' ', ' ".ti1111 .'11'1 ug 2 2 ' '. J 1 f"gI0' , : 1'1l2l.'.' 1 2lSS..' 2 , J2 fl" f' 1 'g 11x- 1ll0l'2ll'j' 1 l'1111', ll C11 11 3 ' 1 '2 1111211151 1 11.1111 ll ' ht' 1111111111 21s- : .'.' 1 2 "j 1' ' . 1 - ,".' 1 , .'. ' gl' . ' 1, 1111412 1 11' ,J " '1', ' 15's 1' '- K1 1-3 ' 1,1 '- Alill' i 1: 2.'.'..'i'2 t, J 2 1' -5 ' '1 11111. 17211111 1"i.'11111': 2 12s.".'t2 1, .12 111'- 111111111 2 V .1 ' ' 2 .'.' 2 s, '1111' 1'11'1'i111'. S11 ', Sl ' '1 I' 1 ' 1, '11 ' A' - '1'1ll' 1'1'1.'s1' : '11 lr., 2 '111s. Future Farmers of America Iront row Gerald Barnes Mr Arnsden tadvrsorl Wrllrs Glew John Grberson Mrlton Johnston PllllHl1HLS Frank Whrte Ralph Barnes Mr Clark tadvrsorl Kerth Flannery Stcond row Ronald Watson Ralph Gallagher Phrlrp DeMerchant Rrchard Ward Rrchard Shaw Phrlrp Nadeau Kenneth Harnes Vernon Davenport Hardre Ketch Wrnston Condon Thrrd row Frank Cresrelskr Robert Wrrght Phrlrp Boulrer Lewrs Dewley Leo Lovely Rrrharrl Iye Htrbert Blarsdell James ONeal Harold Flannery Jack Bunnell Fourth row Donald Lrbby John Nelson Albert Grberson Phrlrp Crarg Neal Foster Ellrot Wrntcr Preston Newcombe Dale Watson Albion Murphy Edward Brrd Regrnald Dewley t nrt nnr ol Mlxrsors rncnt nr 0111111 mul se rnv tu W 1 ltrs H 1 rrrrrn rl r'rtrm s UI IUIIIIS 51411111 1 1 h lsr 4 rn arson st 11 1 rnts N r .. nts I ss n 1 P 11 1 I on N r oostool ton ill N I l QX ll N N 1 till I 1 t n 1 how mooprr rtron skills nnl nrt ootrn ton Thus pr1.,c sponsored by C A Powers 8 C0 3 1. ' Y . . Vrrtlvr' hog 'lr H 'r Ray- K . nrontl Anrsmlon and Kenneth t'lar'k. the 1111 ,. 1.'111111.1, 11111-111111. 111-111-111115 j11- l"n1nr'v l"ar'nrvr's have ann 'wi a 1.1111. 1-111' A 11111-111.11 501.111 . 1111111 YQ-rysrn'c'0ssi'11l1'v'n'. Ut't'it'0r's for the poll wor'kin,4 int 2 ' z '. ons, year' are: l'r'osirls-rrt, Milt r - Jton: ro ' gg' svel pints. tvgtintf 1111111 11,1- Vl4'l' l'l"V"l"l1- 1101 im 15' I 'lCl'0- lmntt -' fat, tal'in1g soil sarnples. repair'- Ifrlw- Pfllli HU '-'l l"l'f'V'll'W'1 l"'2111k in,,' t'ar'nr lll2lL'illll0l'y, and vlvzrrrirrgr :nnl WI' 'C "1'lW"10"- Willie Ulvwr V' Ti' painting' l'ar'rn travt ws. .lrrclwi 13141: rns 'WL Rfllllil Iii' "WN are always t-rrterwl in state and 4' nty Last tall Ht-r'ber't Blaismlvll, a rncnr- 1.1,1111rS1S. 1111111 11111111-S is 111511-11.1 1-1.. ilt'I' tli. Ulll' .I"llilll'l' i"2ll'llll'l'l'il?l1lit'l', NHIS 1y1y1'f1-1- 1111- all 1311111111 I4'111'111p1'g 1-111115 in one ol' the tlrrw- boys in Maine to at- A1- 1- 1 ' IltX'. tt-1,111 they National J". .l".. .Xzconv -1 tion. 111 21 101,111 111N11,i1,1 m1,1,11Hg H1 111111111- lrvllliiiit'Illiiriioatoi't'0iirwiiI:iiiiilU,iii iliiliiiz iim- flflll' ,lroys Vi.l'lllll the vlnlr took part ' . ' '. , ' rn avtrv tres. l'lr'1' were: lxe tl ,Flan- plmliml thrw Mums .Ui mlw""n"t IW' nvr'v Zllltl Ralph Uzrllzrgflrvr' in tln- vrwwl- talnlrn not-tl. Mr: Ilarnvs 1mr1r'1'lr:1.'v4l tin- ' V. 1 1 1 sm-tl t'or- his own use this vorningg' year. slmllxllu U Myst: and i'10ml'l 'f2'1e'f'S 11 1S111,1,1,11111111 1111S1,1.1,.11.1.1 1111121-111 1111. :nnl Pres on Newt-o rlw in the 1' unl- ' - -'z ' . .' z znagv- sh ' gg' ' test. i. 2 r' .' . ' - . ' . ' . Future Homemakers of America- lront row Ann McDonald Freda Dee Devona Desjardrns Lors Dean Anne Burns Alrcl .mhrx Mrs Nason and Mrs Slrpp ladvrsorsl Mar rlyn Currier Marcra Barnes Loretta Younv Slcond row Andrea Ayoob Ethelyn Hoyt Marilyn Hunt Mary Phrlblrck Judy DeMerchant Prantrne Thrbeau Delma Mrllrard Lois Faye Garl Bishop Donna Thrbeau Shirley DeMerchant Marx Grggey Joan Bubar Chrrstrne Chasse Elsre Terrier Third row Kathleen Lrbby Shlrley Ugone Judy Smrth Roma Lou Kent Lorna Burke atrrcrr Hideout Audrey Sprague Beryl DeMerchant Mabel Rutherford Deloree Adams Donna Currier I l Srrors Anna Page Alrce Lerth Fourth row Joyce Donnelly Janet Davis Joan Martrn Betty Bubar Jean Clark Dawn Foss hlea nm Clark Edwena Lynch Joyce Frnnemore Shrrley Bubar Mary Hrlyard Joan Blarsdell Shirley Hayes Fllen Cassidy Avrs DeMerchant 4 ll INN I I I N I l1lIlNlS s ul slxtx Q11 s If 4 lr sol ll I 0 S I rrrrlrr W 71 s st ll I1 s 1 rrrrrf rm QS N 1 4 r s llltS1ltll I I U NI I utils I I U I ll 1X rl rr N lu I 4 4 s N rrrrl 'I Nllll I rrll H11 ll I X l I ls Sli N N Il X This page sponsorc d by Sears Rm bulk 8 C 0 5, . : ' . Y ' .' ' ' , ' .A,'A '.,Hz,,,' 1,-. X S I r O ' 'Lv l ' v' ' V. - ' - L' v U I' b. i V' - l . I A L I' . I' ' . v YW 1' 'I'Ire I'irsI meeling ol' ur elul 'ers eeells from Ilris llsruee we 'e rI49SI.4Ji. lrelll Sr-ptemlrer H. l95ll. 011' memlmer- Ihr 'ing' Ilre evening: reI'resIrmerr1s vere slril ' .' 'rIs. fl I I. 'I'iek its were zrls .' I I on Q ':rke, IlUVIIlil' Il'I Iwi' 504 Wil" ""II0iI"'I Ilrr Xovemlrer 28 ar I'IlI'IIl2ll ' ' 'zlilnr frmn ezrelr menrlrer lor slzrle :I l :1- wa, 119141 H1 1110 high 91 jul' 1413011 IIUIUII IWS- merrrlrer was zrlllwell In I " rr T ' 'I'Ire Ikrllowirrgr' were elroserr lo :let :rs Q-H .md ,.t.g',-1.S1,,,H.,,tS WM... M.!.Wlr "I'I'I1'1"'N IIUVINEI Ill? YW" lIl5Il'5lf PFW- :nfl -1' tlre irritizrtiorr. I"or'ty-l'oru' mem' illerrl, .Xrme I'urrr.'q viee lx I, Gail rwm W, .0 ilmizmdi Ilrslmpz seerelzrry. .Xlree SIIZINVL Irens- A Irhrismms lmmx. WHS hom M HW ur-er, Mm-rlyrr Vu 'rrer-1 rep rler- mul hi .I whml l,0Wmb:,I, .,., fl-hi, If ww . . . , . . . . ,. . --. hm 'Mlm' IMS lilly: MII' .is chmli' I":1rmers were invilell In :rlt Xml, :I rll lI.l2l.lI: Xlzrreifr Ii2ll'lll'SC :xml zrssrslzrnl are- lwllwd with HW 2, X ws. lrvrtres elrzrrrmzm. .-Xullrey Uprz ,,'ue. . ,Nw dub H lvisws :mi MH AVO, I A llrnelte sei w:r,s lrrlrellrzrsellllry ur Num zrml Mrs. Iillillr Slipp, who re- film' 'Wm umsml S IU' ISO' HW SM NHWII MVS. Mu 4-X -INN, is mm' in the lrome ee. Izllr. .X polzrlo Irzrrresl lrzrll was Irelll Fri- SI: rlirrg- Mnrelr 231 pr Imlmo week vars llny, Het rlver lil. l.l5Il, ,I'rmrr 3:00141 Ilelll in or-ller In raise money In 'eml llzilll, ilIlI."' was I.llI'Ill.'l Ill Ivy the llelegrzltes In Ilre eonrenlilm. wlril-lr is Ilovrrln-:lls I'r4rm I,l'l'SlIlll' Isle. Pro- Iueiug: Irelll :ll Ilrwnm April 23. , I l x .v ' L' l . v ' . Senior Play , ,. 1 , , ...W 1 Jw. ' x Lf r "' 'H ' 1,. v. Front row Dorothy Philbrrck Madelyn LeVasseur Joan Gurou Ronnie Doak Donna Parker Miss Ilovsnrn ladvrsorr Suond row Dawn Fisher Gordon Duncan Patsy Quigley Norry Hersey Robert Grggey Paul Harneb Beaver Wilson Darrell Norsworthy Jackre Currier r tl .xx -1 1 .1 xx mg M mu ' 11. - r . C llll X our xrfl 1 iorr X 1 or . Jo. 1 rig: Sl r1r1r rrulitorr . rr 1 . ii rr rs x Il 1 , ' son . S x . r ll s 1 ' N 1' 1rx1x 1 11-s 1 s rr xx 'rv KX we . 1 ' ug' NX r x 1 xi ro 1l1wsr T ss. S1rplrr1nrlr glllllll mu lllllt' ro tri rrx Tri X 1NNtlll . 1 1 1+ V 1 1l ll C ff- s s 11 - 1r1 rr 1 r 1 .r lhis 1-1 sirrc-ss rrr.rrr.r,,1r llt Srrrrpso 1 s.,:1- rrr.rr.g.1 i 1 HlSXl0llllX ' r gg 1 tlro supuxrs wr 1 x . 1 rs N r r xxrm .r rs x mm r x S1 ru rr 1 um 1X . sw us rms Sr r vs rl or lrrrs 1 U U 1 N0 1 N 5 ,H r r 11 ulx rr Bu 1vr1 r rrr . rrrr.r 15, . X 6 A 1 t l I 'l'lr11 s1-ri r' 1'l'r .'.' 1rr'1-se-ri11 l The 'rrr- l"t.'-' Q "l j: Iiir '- lru1'1rr'1l, .I 'rrr rru:rl llll't'C-H01 rlfry "Q ' ' ' l" - Vu' 1 Wirrrri1 lilll'll'il, R l'llll l 'rl': 1lirrg"' irr llll' l' 'lr ."l l 2 ' "uni J1-'r Uwur, IM ' l'l..'lll'l'1 livtli' ,Kri- Nlrr '-lr 9 'lllll 9. 1l1r'.' . vl'll'lKlll l'r1r'r'i11r'g Dr: Mol Ulrzrrr- 'l'lri.' was :r 1'1rrrr1'1ly 'rlurrt lr'.'. lin- rrorr, l,2llll ll'rirr1sg 'l'1rrrr ,l'zrtt1rrr. .'1n'r'y l'1rr'1l illlll lll'l' llrr'11 1-lril1lr'1-rrftwo ol' ll-'.'g'g J-rrr .' 'l'r"rx'i.', G1+r'1l1+r1 Duri- llrvrrr I 'irrs. 'l'lr11y '1' wr ting rr 1-'rrrg Spilw- Wlrittur. li llll' "l.'1vrrp x'is'1 l'r'1rrrr:rr'i1'lr:r11lit, 'l ur' likv Min: .' ' 'Q l ' 'l, Mzrrlolyrr l.1'- l m '.', Wi ' ,1vri111rl'tl 'i l1l'1- Y'r .',' 1 'Q 'rrrl Fzrrrrillv. 171 r' tlr. 'l'lril- I'1rr'1'. 1l111-i1l1i1l to piss lrirrrsvll' oft' 'S ar l 'i-li. girl in Ul'1ll'l' io ,,1l his ulrzrr' ol' 1111- llllll 1lil'l'i'irrt our mill 'vs W1--111 rrr1vrr1-lx' pr'1rrrris1i1l lry1lr1 -urrl. " 'Sl l lin." .'.' ' 'H'-'. Jer -1 ." .' rr: In 1rrrl'rr'1-S111-rr 1-1rrrrpli1'zrti1rrrs :rri1l :r A111 ' i'rf'1r's, ll1nlr1r'1 llryt, ll:rr'r'1'l u'r'1-:rl llllill 1rl'l'irrr. N ' ' t'g pr1lrli1-ity. R1vlr1r'1 Vi ' '1-y, 'l'Iris play was llllllvl' .' 1"'.'iorr Rol 'I ll yt: rrr-rl: --up :rrr1l 1-1 .'trirrr1', ul' Klisp l'llN1' Ml:r'i1' llo ' 'f 'r r1l MVS. l'l.'llis l'il Szllu' ."l 'z 'lzg l' In '-r .'.' ur. .'l .'l i 'l Q' l'1tl ', C' "flim- 'l'l111 vars! wars 'rs I' ll ws: Mrs. lin- l'lr'rs,' , lui: lll'1lll,vllllll K1-I1-lr,4Il1 lys l'lbl'll. ll1 mm l': r'l'1l': l1I'g' f 'l, Mu '1' , lll:r1lys lloirs 'rrr1l A - l,'rf1:. Varsity Basketball Players Front low Coach Ken Clark Arthur Cyr Robert Schwartz Preston McLean Ke1th Mahaney Second 1ow Managel Darrell Dolley John Magune Leshe Sp1ttle Earl Robmson R1ChaTd P1un1 111111 La11y Ayoob Manager Paul Halnes Fort Tlgers Go to Tournament S1xth Stra.1ght Year Ill 1 lhl 1x11ll1111 111.11l1111g 111 lt' H S 111.5018 a11u 1 111 11111111gh 11011115 11111111 .1 IIPW s s 11 111 IS s11 1111 l11 1h11 M.111111 Pr11111p.1ls ss1111.1111111 111.111 1h1 s11l11e 111 llbll 1 111 11.1111s 111p11s11111111g1 1.1s 11111 lllll 11 1l11 .1111111.1l l1.1sk11l1.1ll 11111111.1 1 lll1N 111.1k11s 1l11 111111 811.111, 1 Xl ll .11l1 111.11l1111 111.1111s h.1111 111.1111 lt .lllllllll M.11el1 1l.1ss11 1 llll 1l11 1.1ll 1111111 11111 1111 has 111 ll 111 11111111 11111 111 l.1s1 11131 11 r11 11111111 111 1111111111 s 'llll l11g1 11111s111111s llll 1 .111 11 11111 11111s11111k l11.1g111 11111 ,,. ll . 1 111 1.1s 11111 lllll 11111111.11111111? ll 11111111 111 7ls1 1l11 11111s111111 11.1s Ill ll 1 .111s111r111 1111111 1h1 'l'11111s 111111111 .111 lgllllll l5111s Stl h1111 .11111 1Vl 111111 Ill s1111111g Ill 10 p111111s 11sp1111111l1 11h1l1 M1 h.111ey w.1s p.1ss111g .llltl 111111111 11111111 1111 l111.11111f11llV xhri w1111 118 Z6 111111 1l11 N9LOIl1l 111.1111 pl.1v11111 p.111 111 1h1 11111 es XVIII 11111 A1'1111s11111k b1h1111l 11 111111111111 1111111111 ll '51'0dI'llS 11l111l1 t111s111l 11v1l111111 1.11s111g 1111111111 1.1s111111 Nldlllt 11.1s 1111.1 ll 1r1 11.1111 .111 111 ll ll .11'11s 1l11111 .1111 .1s 1h1 11111111 111 cl 1 1 1 IS 11111 Nldllll eh.1111p11111sh1p 1.1111 l1.11k 1h 11111 1 lx 1 11 111 11. 1 l1111 111 11111 1119.111 llllllll IS S 1.1111s 11.1111s 1.1111 l111111 1111111111 111 11111111 1111111 l11 1111 VVlll 1111 lllf 1 1111.1s11 B111 11 1 V1 11h1111 .11111 M.1h.111111, 111th IH p111111s 11.11h 11111111111 1l111 wav, plus ll 111111111 111 li11.111l1111 1h11 'l'1gz111s 1111111 11111 111 b1 111 10.111111 th 11 mght Phat we 1vo11 by 1 This page sponsored by Peterson's Motor Mart l111nald Reardon. Glendon Wathen. Stephen Ramo . ' . ' Q ' ' Wat ' 'U ' ' '1 1 , " ll . gd . K' Us H., 2- l' 1111 1 1 1 -1 ' 'M1'. ' ' l. '1 '-" 1' 1 1ll1ll'li, 1l l". I". . S. "' 71 11111- .' 1 ' 'U ' ' ' ' 1 ' - I: 1 1 ' ' .' 1 ' ' , 1 .'1. 1 K' " '1".' A ' .' " 1' Au: ' , 111 'l'1 1 .2 11 ,l 1' 1'11 f l ' 1 . 'l'l111 il Trip 111 51' I ' 1' 1 ' ' M' ' 1' S1 ' 1' 1' .' ' 'f 'I .' K 1 ' '- " MZ' .1 ,. . , . . ., 5. ,.A . A .' , ..L. ,--U 'Ill 1 111 1111. " ' .' 1 1' "'1'h F1 1 ' h' 1111 '1' w11 1111 1l 1 .'1:'l'l"'-1'- l ' .1 " 'l S111' ." lm' -1' l'3l' 1l 1 - 1 ' -1 1 ' 1, l1'1l fi1'1 1111111 f1'11111 1l11 il' 11 .'1 ' Vl 1 1 1' ' ' 1 sk - 4 " 1 1 ' ' 1' ' 11' ' 1 , is lzll. I 1.' 1 " gr " ' B' ' 'e 1li1l 1111' 11 l 1 ll' j1'll'. l"111'1 l111l : 1: l xl ' l.'. ' 1 ' 1.' ' 1' 111 1h1 h:1l1' l1y :1 32-20 s1:111'1', 1his 111 111'111'yl1111ly'S 'llfl 1'111'11: "1" 1'1 l'l ' f , 1: 1'11' ' .' 1' .' " 11111 A' 1' 1- 1 ' l 1 l ' ' ' ' ' ' " 1h' l :111"1i ? llilll W11 111'1l'11 1l 1' Q1 ' 111 ' '11 y 11- 111s. 'i1l 111' 1 - - 1 '1 - - - 5 1' ' .- 11 N' 11-Lf 1 .'- . .- 3 li '1':ll," .1 '1 l 'l 1 ' " , ' ' ', 1 1- 1 1l 111 V' '1 Q." 1' 'l 1111l. ' ' 1 ' . ' . 1 as ern ... , B k 'pg X, S30 uw xx IN 'IL FY no 11 uvslv S XX! X C 1 YJ U gpg ,f Xt 5 Y 0 gb oillton field Meets H ef I wk otf-mf Maine pen , n Edswn Z' mfMunlALsv1lNAs1uM II of l ammo AIISPICES MAINE PIIINCIPAIS LSSDCIATION mm Inow 1 mung 1, s 100 lung ummm Il c I I 111 0 ngm s I S W 'S s I 1 Illlllll 0 ff I 1 I xx s mb but Nlom mt mga ,., II I 1 Ph IJOIIIIS Im ullxm 1 JI the game ,ny xdllgllll II X IIS 1 Q W gg s 1 Q ' s Sl 1 IIS mstmmll 1 lhlll on X Inum I 1 , Hll nt s I lotus 1 I xx ull S11 lla I S rl IS stmw IIXI I lgh on A 4 X Howl 1 T Nl Sl N1 tlum clmxn In 1 H-II wlc Ing It lun Iullsumtlm Hlgh 0.11110 to town two um 1Is mlofva u nw goml bl 49 Ill ugm I t xx ee end '01 mndn 1 s mnufll tmp to Houlton tu du .4 ba 1 wllh 1 touglm Iloultfm qulntlt on then ltllul nm x gym flom Hou on pulsed that they woke out to get thi 41 41 swim PIPIIIQ the Ieadlng scmer ln hlgllll plfu for two stmlght wars llli Bunfml who was latex uamu me st p lux Ill OISTPIII M1 muulcl not In stoppul lll swung I4 1111 N 0 the S IHNNIHIS Iho mxt I1 :gm tllt xx IS with NVQSI1 mum II1 'Im IIPIY md we won erm y 0 II eg p IW ul Mars II1II was next x I ill nm 0 0 as w xx m 4 On Iuumnw Ifth tha team wont mtu on 1 mme 1138111 111-1 llllllbll Hlgh A llvllll that sg, QI l Q , I :I -Q , I' w 1 , ' yi' to . .fl Ilzgrl .lb V615 ,. ,lx Y f . I I-.A , if A lg . In .X 5 . - 130 o 1 F f ' 0 I if 4.,f'r -fx I fl -L. I . 1 I .N W f 'J ' . 'V 5,4 'fs l 4 -... , I .I . , ' V lil-Sl!! svurv al SIUQIVIIA l'2IIlSlIll IIN- vyv- Alilllillltj' with 20 points was ' h for - -':'.' . II- -"ing: U11 Ilevmlnlwr' 8111 IIN- 'I"0'01'.' k To ' p ' ' 'f 1 . ' lhv rozul llfllllll Io nu-vi In ' yell- mlnys Izltm' and 'z. 1 so til I ' an lin :mul the first lmlvmisll on um' HU- ' 2 ' ' . orcl, as ws lust zlftvl' il tvr'1'iI'i1- 1: 1.10 'I'h- nox ' wk- I' 't 1 'fs lin ' ".' Ii'm1.' Ili' il T0-58 qc-111'0. Vitl z ' -' - ttl I 214 1' vs I ft In hu, I1- sm rv 'ns " 2 ' 3, 54-ff . lvy, tho ,urea Il: 'n' In-zu " ,V U.. . It wuz 'ml, wha trsswl lll L' .' ' ' The ' ' 2 ' ,- I I-vvniug, gut hot :xml Int Im' mx von- If-zngrlle crown by "dropping" us by 3 soc ' '- fix-Il g'o:1Is1o 1 11 ' ' X011 '- --, " , ,, 4 f ' - - iw. M-1 -' I" ' ' Inns will lv -'Oll ' Il' ' f ' ' . " ' to TI Ilzly lI1'1t il was IIN' lwsl 'zmw z I 1' ' ' , ' " - ' ' xltl I llwl' saw :lt Iizlllgmml' all yvzlr. .XII ol' xmas VHIIIPIIIIU I:-'--' gg - :im-, our lmys pluyml vxvvllmll Imll. - - ' -' - 1 1 Un rvturnin - Imnw tho 'IIIQ1-1'.' ,j nur- I2 point: 1-4-spvctivvly I' r I Shir-0- nvv -II to I rvsqllv Isl' fm- mm' I" 'sl ' - .hw .' ' Inav' ' c' lost. V0 L' I " 'J -1 ' 1 ' 'zu ' .u - tlw guingg ruugl 'xml vmlvml up thc I ' "g, H, z ' ' g'1' 67- shl ' I-ml ul' :1 48-415 sw rv. 'I'I1v Fort 45. to I'2li'li up ur I' 'st win in If :uw slu I Iml Zlll nfl' nighl. 'I' 'UI 'nw I: '. will T zmml I'z1l-Iam' willm I4 I1-fl lllo my A. I'. I. ' ' ' "3 vith ll for I're.'q1u- Islv. :xml 1I1'l was Ihv m-x' convll and grvl 't Vial. NV .' 1-z.'II' '4 'I-22. Wa1tI"'lI1 H' was lloxl our .z ' Z. 1 '. ' li't, and not Il0IIl,.1' an vm-rj ,,' los. :wli ziwzy l'I'Ulll I - ' ' , I', 'f II ' ' z ::- 3 'leak Iimc :lt V: " 'I' ,- , ' had 111- 11 1 1 1 1 1 1 1 I 4 N N N1 s, 1 18 1 1111 Nl 1 1 11N1 I X 5111 1 N I x1 1 1 ll X11 I 1 1 1 111111 1 11 11 XX 1x11 ll ' " 1 l H111 .1 1 1111 1 1 111 11 11111 l 1 ,JI 11 :- I 1111111 7 lx 1 ' 1 101 110011011 s 1 1 . 1 111 11111 I 1 1 N1 I1 11 N 1 111111 -11 XXI 1 1 1 111111 I 1 N11 11 1 I N 1 1111 lllltx 1- 11g Fuml Aroostook League Standlng 111111111111 11114 XVOII LoQ1 r- 1 '76 11 f1 1 11110 111111 S1-1' -1 s11'z11,1111 1'11-1111'i1-s 111011111- 11'111'1 1":111'1'11-I11 T 31 .7110 mg' 1'a111g'111' 1111511 XV1111 11'111 t1l'1.l'2l1l'11 118 11211'11 1111 fi 4 111111 12ll'111'1', '11111' '111Q'l'l'S, 11"1111111g 111N1'1y'111 1,I'1'Sl1lI1' 1x10 5 3 ,THU 1110 11-:1g110 1'111l11111Q,'211111 Qilill Slfllll' 1"11- XY21.'1l1PllI'll 2 H .2011 11111-11- 11111111s11111':11'11 :1 111111'11:11111-111 1':11- .X.1'. I. 1 51 .11111 mg, 11'1-1-1- 1111 11111' 1111.1 11111- :11111 111Jlj't'l1 S1-:1.'111's 1-01-11011: 14,411.1 1311, X':111 1111- 41-11."1111111:1l 11:111 1111111 111 111'1.1'1lS1'1l1l11 l'1'Il 2111 1'111l'1 715, Ax1'lllf1l1l1i S1-1 11 1115 111'1'1-11s1- 111 11'111 I11- 1'11111' 1 11118. 37-521. 11l1111111f'1'1"'l"1': 1"111'1 111, S11-:11'11s 2111, 11111111111-1' 11'1111 17. XV211l1'Il 11'1111 11. 1'1lil'1 112, .11-1 13111111 S1-111111 111' V11111- l:1'111'11l111 1'1111 111, :11111 151111 -'01 Y'lI'1Z l1I1'1'l'l1 27g 1'1lH'1 BH, 13:111g'111'T11g 1"111'1 11. 111111 5 11-11 1111- XX"l'X'. .Xu':1111 1111- 11'01'1- 111 Y:111 111l1'1'1l 47: 1'14I1'1 411, I,1'Q1S1111Q' 1:1- 11l1'l'llllll1I1Q. 483 I-'111-1 571, W:1101'1'1ll1- 4511 11'111-1 152, H11 -lilllllill'-X' 2I1 1'111l'1 1':111s 1111011 1110 1'111s11'111'1l1 4113 l'1U1'1 41, 111111111111 -11: 1111-:1l g'.1'lI1 111 1111111-s 111' Q01-11111 1111- '1'1g.1'1'l'S 14,111.1 117, xY2lS1l11llI'Il-151 11'111-1 Tl, .X.1'. I. 111-1'1-:11 1111- ll1111111111 s1111z11l :11111 go 111111 22: I"111'1 -37. 1':11'1111111 :1111 1'1U1'1 liI1.B1:111- 1 111' 1111- 1'11's1 111:11-0 111 1111- 102121111 s1:11111- :111':1.'c:1 51, 191 1'1 49, 11111111111 5111 I-'111'1 11111. 1'lII 111111111111, :1g'z1111. 111111 I"i1-11ls. 41.II1111l11111311:11'111-1 41.W:1s1111111'111113, 1:1'1'11111'11 :11111 S1 110 I1-:111111g' 1111- '11, l"111'1 43, .X. 1'. l. 321: l"111'1 111, 1':11'1111111 1111111 IIS :1u':1111 111' six, 1110 s1-11'0 1M'1Ilgl' 415: l"111'1 511, 1,I'l'Sl1lIl' Isl- 42. .11 1111- 11if,'1l1. 1'2lS11'l'1l 5l:11110 1lDllI'll!lIlIl'll1i 1"111'1 -12. S1':11'11s 111-1'1-:111-11 Us 1111111' 11Ilj'S 1Jl1t'I' 111 ll 414. 111 il 511741 s1-111'1-, :11111 1111 11111- 111111 1111111: 11111' '111Ll1'1'S 11'01'0 111 :1 N11llIl11. 1110 1111111 111-1112 111:11 x1Zl1lIlIl1'j' 1111 11111 11111111112 l11119l'111' 11':1s s11-11 11'11I1 1111- 11111. 11'111' 511111111 s1111 1111, 11'0 111151 111:111:1g'011 111 ,1-1 11121 52111111 XY2lS1I1lllI'Il High 1 01111. 47-411. :11 1 11-11. '1111111 1110 1.111 1111311111 1111. 3121: 11"1: 1111 :1g':1111, 111-:11'111111, 1'y1' : 1 W: 111011 11'01'0 11'1-:111 111111.11181 1-1-1-111'01'111f1' 11'1llll 1111- 111111-ss. 11111 111111 H:111111 10-111- 11131 1110 11"1.1' 11'i111 12 11111111s, 17121111 11111-11 11-1' 114'S1'1'Yl'N ..xl'1l 1'11, M' '1111' 11111 Iql111111S1111, 11'0 111-1'1-:111-11 A. 1'. 1. 111' 1011 I111i111S, 1111- s1- 111' 11111112 431-333. 1':11'1l11111 11"1s 111-1'0 1111' il I'U1lll'Il 11" Illl' 1111 l"1111'11:11'y 1'111. 'l'1 -' 1111.' 11110 11s 11111011 :ls 11'0 11111. -X1'1'1' 21 -111s0 111's1 11'111, XY2111' 11'1111 19 -1115, 1il'111'lll111 11'111 12. 'lIl1 1'-1 1111' '. 10 11011110 1110 0111111-si 111110 11111-11. Yr ' 111--121. .X 11'1-011 1111111' 1,l't'S41l1l' 1s11',' V1l11- 1:11N. 1111- 1'111:1I 10:1 'Ill' 1'110, z11'1'11'1-11 110111 111111111111 11111' :111111111-1' Y1l'1l1I'j', NY0 '-1-0 N111'1'1' 111 11is:11111111111 1111111 111' " 1111,' :.'115'. 511-42. .1,I'l'S111l0 1x11 11:111 1'01'y 111110 111'1'011s11'0 1111111-1', :11111 1111-11' 111- 1011x0 11'11s 1lIl'l1111' 111 U1131' '111 V: 11011, l1:111111:11111 B1:111:1 11-y. 11111' s0'1.' IIQS l'11l'l11'11 111' I5 'ins 1g:1111s1 .3 111ss0s 11'-1s Q'lIlll1 01111111711 111 III14' 115 T111 111 0z1s11-1'11 31211110 '11111 :111- 111111'1' 11'111 111 1111' 111'1-:1111 111' :111 1' 11- w1'111111 .'11l1'111S 11101111 ' 2 111, JV Squad Fxont low John Magulre Donald Cassldy George Achorn L1nwood Lxbby Leslxe bp1tt1e Prep New111mbe M1ke Glew Second row Ellas Everett 1ma.nagerJ Dlck Mason Dale McKenn11y Wallace Woodcock 1coa1:h1 Elllot W1nter Wendell Hanscom W1nston Condon 1managerJ 111111111 1 11s111 111Ske1b'1l1 11321111 1l1,,11,111 111 13 gums 11u1111g the regu 1 x11 The 1111111 -111 1111 111 1s111v1 51111 l11s111g 111111 1111 sux 11111 11111 111111 11lllll11X1l1l1Il1 1111s 1Nl111l1C111 1111111 h'11 111 1111111 1111 11111 111 1111 S1 IS 111x111 51711111 sp1111h1 1111111 1111 111 s111 1 1 111 Il 111111s1S111v 1 1111 11 111 140 131111118 1111111 1911111113108 G 1111 1 INSI 1111 I Mdlllllle 1 111111 111111 111111111 91 IX 111111 1111 1 11s1ty 111111 Jll111Ol 1 1 11111111111 617 11111111 111 11 111 1 1 111 1 111s11111 X1WVC0lll 11' 1 111111 1111111 XV1-'1l11l11 H1llS11Jm 111 111 11 11111111111 M11s111 1111 1 111 lll 1 11111111111s 111 111 UGC-1l1'l 11111111111 1111111 11111111g1111111 1111 S1 111111 1111111 111 1111 111111111111 111 11111Lh W11o11 111111 x111111s 111111 11111111181 111 1119 C911 Pl I p11s1111111 whlle bplttle 1udg.!11lI'1, 11011111 s1111 11111 Las'-11dy should lend 11111111 S1l9Ilg1h 111 the 1111Q11y 1111121 se11s1111 P11111 1ps 1111 111s1 111111111 pl 1ye11 11y 1111 111111111 1 11s11V 1h1s m1111s1111 1111s 11s h0lll1 11111111 Wlfh H111lgd1111 s 1111s1ty 81111111 H1111g'111lll h111l 1 111 11111 tffllll wh1111 1111 ed 11111 p11f11111111111s 111 311111 11111 111111 111 111111 111111 lldQ lll 131101411 11111 11 11111 111 1 p111111111s ,111111111 H111lg1l1111 11111 1-11111s played 11' 1 l 1-1 18111111 0 l'JX 40 , Y T 511111111 40 1 '1 16111118 1 10 111111111 I1 14 PPIV 46 H11111l'11l1l 11 11 11 H11C1g!f1111l 14 1111 111V -H FFJX 111 V1111111S111111 411 X 11 1111111111111 41 'I 11 U 1111p11111111Q 584 This page sponsored by Levi Gulliver 81 Son . , , . . ,rm '. . 1 V: NV it I . Y . A , X, ' . x H . - - 11-1 --- ' I 1 1,1 -' 1 , - .' 1 '11 1' 1 1 1211' s1111s1111 111111 1'1111 A111-11. ,'1 .' -. Y 1 1 " .. 1' . ,.' 1 " 1 .' 1 ', ' ' 11 ' 1 .' 1 1' " 1 1 1 111' 11s 1'11's1 " 1111s, 1 1 -ked ,' ' ' '1 t " .' 1 11111 ' 1 1 ' - 1' 1: .-1111. ' 1 ' ' 1' , 'f '1' - '1 ,' ' 1 1' 1 - 11 1 '- 1111' 1' ' 1 ' 11 , 21 1'1'l1." '- 1211110 11' 11111 1. 1-1 , 1 " 1, '1 six-f , -11-1111211 f' 111113 111111 111'11 1 ' ' "1 1: .1 '. ' .1 '11 H11 '- .X1-1 -1, 11. 1'1.'."11y 1 1 1. ' ' " ' ' . 1 ' " .' ' 1 s1-111-1111 82, 751 111111 114 1111i111s, 1'1'spec1ive- 11'1111 21 11111'isi1'e 811-46 vi1'1111'1' :1g11i11s1 ly. 1'11l'1 i11s1111, ' : ' 11 1 1111' F111-1. 11lz,'111g- " 1 1 '1 - ' ' - 1'1 1s ' : " 'JV 44, l'11"1" 3.15 1':11-s'1.', - -' 111111 " ' S ' sil 1"1". V Z , 1 .- 1: 1 473 111+ 1 . l'lI"1" LII 11','. -1515 l4'1"JV 218, PIJV 725 l'l'JV -19, Fl" M11 ill'11 ' vw, '- .' . ' 1 1 f1'11.' 1 1 1 11'11'JV 217, 1':11-'111111 111' 11111' 1 1' 3, 1 1 , I11-15 FFJV 57, .11 1' '1.-ka l9g l"1"JV 11111' 11 W' 11 ', '2 ' ' ' 1 1 1 11,111 -' 1 'I 5 ' 1. ', 1 11' -1 111' ' 1 1 gg-2 '1 "1 ' 11110 80: '1". ' ft, T 5 "X ' -H, -1 ' 1 1-11. . 1. Ig 1 V V, ' .- -- 'g 1' ' ' 1 ' ' ' ' ' ' - 1"1FJ ' ff, W 1 1' 7. '1111 6Z.L., Freshman Basketball Team llllrll row Mr Bonv1lle 1Loach1 Robelt Wyman Sam G1ggev Charles Bxuce Arnold Hatha WA1 'logs-1 Clalk Omal Butler Velnon Davenpolt be1ond low Ellexv Chapman Ralph Cote B1lly Campbell Lawrence Lynch Peter Glllesple Thnd mow D1ck Shaw Nolman Stevenson Plchard Landry Coyle Huntxess s 1xl1111ss 1 1 1 Ml s 1 111 Y lll 1 1111 ll1 X1 11111 H11 1 I11 Nl Still YU! l X l N 1 ll 111111 sl11111 lllh 1 1 -1 1 ll 131 111 1 tl l 1111 l1 N 1 llcllll 1.1111111110 L CI 1 J H' 1 11111x11 IIIXQII 111s s111l11l ll li s 1 11 il llllll s 111 Ill 1 1sl1l1111 ll 111 0 111 1115 60-l 'l'l11- 1'l:1s.' 111' N154 llilll 1 .' -'1.'.'1'11l flllillllllilll, llillllll 1'1111'. lii11l1:11'l 11111, l1:1sk-1l111ll s1111s1111. 1vi1l il 11'1111-ll, l1s1- l1-y 111111 N111'111:111 S111l - .' 11. 1 " 11 1-111-111'1l. 'l'11z1111 s11i1'i1 was 1'0l'j' li1'l1, 111111 :1111l ll:11l1:111'z1y l1-1l 1l11- 11121111 in llllll il l1111ks as il' lllll 1'l:1.'s 111' 'T-I "ll poi .1 " . 111111 l?l1121111l lI1Ti111l1:11 l1:11'11 111111 111' 1l11' l111s1 11-:1111s l". l". ll. S. 111' l 11: 1'VW'll?l'l- f121llll'S pIz1y1-1l: l"111'1 45. Yilll lll'l'll ""f'1"lNlW'lY- Wllill' l'111l111'. Vi" 1711" .l1'.'. 211 l1'11 -1 Zil, l', l. 271 l'llll'l f',Asl1 1-11111111. l111l1111'1 WY 111 if 1 1 ' ll l:1111l 22: l"111-1 41, 11111 11111-1-11 .11-1. :111 ll:11l1:111'a11' l1'1l lllll lllillll. ll1 '-1'111', 01'- 110,-1 41. 13. In 111.051, 42: l.'m.1 54' ll. I 1'l'j' lllilll 1111 11111 s1111z11l 11l:1y111l 1'1111si1l111'- 101.051, 411: 1001.1 41. lf. I." ,ju yn 411: 1110,-1 illllj' :1111l 11111'1'111'111111l 111111: l1l1'. 'I' 1Slll'- 211' VH1,u11,,,, l1',1,,Sl, 35: 100,-1 3 V htm l11'i-" 111' NN' S011-' WHS 11111 5l"'021l illl- l'll'I1Sll 2311 l1'111'1 316. xY2lSlll1lll'll 2383 F1111 111111111111-111 111' lQ1,,'-' l'l2ll'li, 1' 111 vill 52' A. 12 It 33: lim-1 43' 1',,,-ilmu 1'-,Sh I11-:11' 11'z111'l ing' lll 1l 1 'l'llllll'l' years. 423 F111-1 J,-1, ll1 I11111 l'll'USll 251119111 fl'i'l',f1Ij!gg' l',jfmgfgff1'-511 1.""1'1',' 1'1'g.1'j,f' 211. wf .- - .1 511 l"111-1 11, 1. 11.1 r- ' ' P1 " ' . 1 1 ' 1 ' 1 1 1 lllll1'l' l1111's Ill? l'i11,,' 1111 llll' s1111111l 1'111'11: 'hz IWW lm' l mlllmu l""'Sl'4l'1l' 120 8:1 1 Hi 11051 l'1'1111' Gill11S11i1', ll: "1 1111 ll- I- l'l""Sll Im- Tollll S4"""' lllll- DPU' ' . V'l '- '- ll, "ll 'y 1 ' . Girls' Basketball I+1ont 10W Geimame Gillespie DHWH R6aFd0l'1. Marcia Redlker Julia Golder Loretta Young Pat VIcNeal Second 111W Jean Mollell Shuley Donaghy Margaret Maguue Gladys Mons Joan Bl.11sd11ll 'VI.11rgo1a Flanneiy Judy Smith Alice Leith Mis Lynch 1c0achJ ll 1 1 ,, 1 . . s ll 1, 11111I ,, 1.s1 1. s11. .111 1 lll 1 . 1 1 1 Jll I I 1 I I U lilbl 1.lN 1 1 UXK I I IPS 0 lll 1 I 1 1 1 IS I11s11 1111 . 111 s 1 1. s 1 1 . Q1 1 ll . . .111 . . ,,1 . . 1 1 QS ll 1 sI11 . s 1 IN 1 1 111 1111Is 11h11 1.11111 11111 1 1 1111111 11.1s .1 11111 1111111111 .11111 11111 Ol 1 111l1 11 .111l111 111.11 11 ll ,KI 1 11111 11.1111111 1 11. 111s 1111 1 1 Illl 1 1 11 ll 1 1 1 1 ll s 1 s111 Q1 1 ,,.11 1 s .1 .11 I4I.11s1 111 ll 111 . ,. 1 11 1 lflllll 1 1 1 1II1s l.l 111 1 1.1111 1 . 1 . , 1 1 N1 11 44 111111s tl 1 , 1 1 1s 11 .111 Nl11111I11 17.1 s 11111 4 1 1 lllllW S111 X .1 s ,. s11111 1 1 111111 1111111 11 1 11 1111 11111 1 lbll 11111gI1 Nl1s . 1 1 11.11 111. s 1.11 1h . 11 1 . . . 11 IX Q1 111 1- N1 1s1 ll s 1111l one 111 1.1s 111.1 U' 1 K NN ,. 1- V., K K "" " 15 S 1 l - M. J 0 ' 1-. ' K WI 'II I1'1sk111I1:1II s11:1s1111 s1:11'1111I This 'I'I1is-1'11z11' 1I111y 111111 :1II 1I111i1' gr:111111s. S11 -X'1'2lI', II111 girls 111' l'l1II'l I"z1irI'i1I1I Hi11'I1 y111 s1111. I'11r1I1111111s1 111'11 j'l"ll'.' II 1 firls S1-I 111'11':111ix111I El I '1.'I'111I 11II .'11'11l, I1'1 ' I111 11111I11I'11:1111I '1111l tI111y l111p11 111 -1s Ill1'y I1-11'11 1I111111 111:111y y0'll'S ' TI11 I11111 111 1l11 ,,'11111l ' 11r1I. I-.111. I11 11-1s1 y1"ll'S, I1 '11'1r, I" .'I1- 'lll1 11111 lllill 1'll2ll'2ICll'l'S 1I1:Ii11g' 1111111 11'111'1 11111 11IiggiI1I11 I'11'g1i'I." :.'I'11- 11'i1I I 1 111'1111 W1 '1 Mrs. I1y1111l1. 1I111 I111II Iblll 1l1i.- -'1-11' Mrs. l1j'lll'll, 1I111 1-11:111I. 2lll1I -I111111 M11r1'11lI, 1l11 lll2lll'l '111. 1-11:111I1. 1I1111i1I111l 111 Try 1I111111 1111. -ll'1fl YV'lS '1ssis11 1 111'1111111'111 I'1s1 ylvll' llll 'IIIQ' 1I111 I'irs1 11111' 111'-1111i11 1I11'11 :1111 .' 1 I1'1.' I1111111 V9l'y 11211:1I1I11. M 11'1r1 :1I Ill Ill' lg" ' .' ' 1' 1 .'VIr1'. lj 1 " .' 1 ' ' 1 ' I '- I11111-I1 Iltlllllll it 1li1'I'i1-11l1 111 1' 1' 'i1I1 st'-1 ' QI 1 1 'I1. SI1 1 '1'z11111'1I i1 s11 s11 Illilllj' girls, s11 sI111 11l111s11 1l111111 2111- 111'111'y girl 11'z1s 11Iz1y111I 11111111g'I1 i11 1I111 1-111-1li11g' 111 1I111ir z1I1iIi1-' - I 1' '1rl'. ,Ill 111 1 1 Il1'l' llllllllI'2lIS 1111 l11111r. S11 1 11'111'11 11Ii111i11z11111I :1111l Slllllll I'1111- WI 1 1l11 I11111rs :1111l llllllIll'2lIS 11'11r11 I1111I 11111 I:11111' 1111. I1111 'ing' I4 g'1I.1 111 ll'11.'1 11I, 1I11 grirls 1111 '11 1I111ir 1111111111 El Il :1I111 llll 1I111 .'11ll'lI: .I1111 l11II. ,"1'1. SI1' 'I111' IJ 1-1-1'I1y, M11 'gg' I: l" 1 111'y, 'l'I111 r11s11I1s 111' 1I11 gz111111s 11'111'11: F1 1-1 il11I'Illi1lIl1' 1' 1.'pi11. .I11I'1 11 II111, AIi1'11 41. Asl I' I 2153 I1'1 111 221, lllblllllhll 181 I.11i1I1. lll2ll'gI'll'1i Bl'111'11ir1, l':1 .I eN11:1I, F111 , If ,'1 111 203 l'll1l'i 319, Ii111 1- 111:11-'Q M irs. M11 1 ' j, 'XVII U1 1 I . I111:11-1I1111, Nl'z1r1i:1 l'111IiIi111', . A' 1' i1I1 P111 Bl1'.'11'I 1v:1.' I1i11'I1 me '111 11'i1I il illlil l,11l'1'lI2l Y11111gr. 'l'I 1 ' 1 11ly 1111:I f " '111s. 1'i1'11 girls I'I'lllll l11s1 j'12ll'iS 11111111 1l111 AITI ' . lyll 1I 1 11111 1 'lCll .1111 1 I. 1I11 111i1'Is 1111x1 y1"ll'. sI111 l12lS 1I 1111 il '0l'j' I,11s1 5'11'11' 1I111 girls ll'11I 11 '1 '11111 1'r111Ii1z I I1 j11I1 111' 1111:111I1i11,g TI111 11111111 in ,11:.' Ill. 11'i1l1 11i1 1 11'i11.' 1 , 1111. 1I 11.11 I' -1 1. Varsity Baseball, 1950 Front tow Bob Gtggey Roger Seeley Mxlton Johnston Kelth Mahaney Stevxe Ramo Larry Ayoob Second xow Bob Schwartz Arthur Cyr Dtck Gay Ronald Reardon Prep McLean George Clark The 1'o1t T1,,0lS started last season Nlllll th1et Sllilgllf H1115 th Il lost 1 th11llt1 to 12111111111 'l l1e game was oat tlue to the lack ot plflV1ll0' heads up lu11o1s llltl slllw lJdS0lllI1Illl1 It 1ll1 llllll 1ntl tost IIS tl1t l11ll ga e 1111-1111 tletexted us ntxt 80 111 xonme llll9 pltehlng ll0lll fh91l pltcher, 11lts The ext tl11 nt tlutle 1 ll ls lllt 1111 to 1 t lt 11 s nnt o Olll l1ttte1 plavet l121ll 2311165 l usqnt lslt 1nd Nine H1ll defeated ua x 111 Ol l o 1th C Ill t lets 111 lllS llne nston toolt t1t1 t1t Lllllllllg 21 lllltl tht 111 1 Nlals Hlll s NN en Qqueefe Slfllltll 111s IlfllSS9fl tax 1tttl tht 111t11111t and ear tlon t nnt on IS 1tl1ef Reardon pltch tt gootl l11ll lllll ll1S lllflftS l1lSl dl n xt ea e 111 x '64 l111t they were not 1 2 lll0'0l n1oxetl 111 o tonn tt11 tht next gfdlllfx and we welt t 7 Sttp es lgIllll pltthet o llUlll ll lt us tor tht seto t llllt oottt 1 t 1 tllllllll ff nt llllltlllglll ne os took 1 lllt Ve Q s 1 t1 hl 111 2 .nnt tx N1 gg 2 lt nston to111 t 1 ,tv Thla page sponsored by First National Bank 1 . 'U .S A, . . I ,A . ,Z I. ' fl , " 1 1 .' -2'1' " e .' 2 sta' 1 on 1 l, ' R K- " 1' "" . ' " 1. 12 1 2.' . . ' ' - 1' l 1- 'K -- H 1l 2 . ' ,' .' 'tl 't l121ll. ' " 2 -' 1 1 ' g llEl" it. We I1 't th A. S. l'. ' our '12 t' ' 2 1 .' .' 1 2 2 m .. ll0.'f 5l'illlll'. Z. '- , Q' '. , 2 l'2 ,.' ' ' 2 S X' . - . "th ll2ll'tl l0'llIl to l1e21t. R2 ,. 1 ' ' t . . . , . , , , , . ., Sli! 1.'. ll .' 2.' '1 '2 '1 d tt l1t121t 111 T-I.. 1' 2 l .' 2 2' ' ' l f 1' S1112 11 .1 2 l '1't1 pl lel 4-2. 'as B21 , 1. 21tl he llixi .- ' 1 1 .1 1 Ill t 1 t' ' 1 ' ', l ' ' t' 1. We l l' 1 l l'k li l121ll 1 ' this "1.' 1 .' 12 4 2 ' , . ,211 1,2 - ' l st. next ' lllill 'tle1'. Zllltl ' 2 1 flark We l'211'il1o1 20-12 next, 2 l Illtlllll sol 1 1l12 ll -1.' ' ' -up. evenetl the eount with tl1e111. ' lim- .lol1 .' ' 1'1' l 1 12 1 ' P, ntl lllllytlll ple1ty f 'tting power ' tl1'1t t'y1' lllllYt'tl ' 1 ' f'eltl. Q" 1. Seel 1.' l121tl tive ."n 'les '11 1 . - ' tleft121tetl 11: 'h il -loh .1 ' - 'o' tl1t1 best 2lY0l'2 ,es ot' 1 1111111111 0111111 111 111 11- 11-10 . . H11 111-1 11 111 1111- V 1 1 U. 111 11.1s 1 111-111 1 1 11N1 1 111 1 -- IINT 111 f 1 1 QI 1 1 . 511111 1 1 x11 S 1 1181 N 1 1 X I1 1 11111 1111 1 N . . 1 5 1r - . . . 111 ,,- - - ,..111 11.1s 111111 S11-.1111s 1 . 11111 1 ,g ,. 11 x .1x1111 ,111 11 1 1.1 K , 4 N 1 . 111115 . K N, 1 1 1 1111 1 gg - ,,. 1 mx 11 .11 . . 11 s 1 .111 1 11 l111111N 1 1 1 1 S 1 1 S 1 111111 14 1 1 1 1 1,1 N11 Il 1 rl 1 - 11111 ll 1111 I1 1 111 1-1 11 Tl 111 1111- L11Il 118 1 11-1 1 . - 11111111111111 111111 1 x X .1 1X 1 111 1111 11 1111 s l11-1.111s1- 1 IIN 81111111 1 1 ll lllg 111 1 N 1 N ll .11 11 llll 1 x 11.11 11 -1.1 - - . - - If IJ 111111 111 111111 111-011 1 11-vw 1Jl11l1xN 111 1111111 1111 111 111 111- X11111s11111 1 1 -1 gu 1 1111111 1111 sc-dsou 111111 .1 1 111111 11111 1s1 1 111181111 111111st 1 or 1 1 1 1111 1111x1111 111 11 1.1s slx x1.11s 111 1111- A11111st1111l Lea 111 1111 111, ll 11111 118 W1 1 u111111111 11 111111 1111118 1111 1118 1 11' 1 111 111 1111- 11 1 1y 111, . 1111 11 11-. 1 11- . - 1 1 111111 111111111 1h1111 Runs 1.1111-11 111 SCOI1 H1111 1.1s1- 1111111115 NX11l1111 111 1g 1 IIIIIN 8111111 1111111 111111 1121111181 IIN 111 1 11- 111 lll 111-11 fu-1 1.1s1s 111-10 1111-1 S111 . 1 111 11111111-1s 111111- 1 11-xx 111111111 11111 211110010 .1 11111111-r m fl 0111 1 1 1111111115 11111111 11111 p1t1h X1 011 - 111 111111 11111- 111 1 111- - llll League Standmg for 1950 X 1111 1115 11181 N1 111 1111 1 1 1 X11 11 N 11 1-11 K 5 1 18 1 11 S 1 1 1 1111 1 11 ,.,l1Y 1' NN x N f il 111 ff 11 . s N 1 1 1 x 1 118 s1-as 11 51111 . 5 Y - - 1118 hl Ll 11111 11111111 111ss1 K 1 N 1 S1111 1 N 1 1111 1 11- NN 1 - 11111 11 1 11118 p11N1 1 1811118 1 1 1 I 11111-s 1 1 11111171 1 111-S1 1 1 1' 101 I 1181111 Ts 111 14 511111115111 111111211 Mars Ill 1111 1 H111111 Battmg Averages 1 1111111s11111 511111 1 C11 5111111 1111 111 rp 1111 v 11111111 1 In 1111 11111111 1 111s 1 H 7 1 741 P J I 1111- Izly. R ' '1 -' - ' '1' Y , 5 - - Q ' ' 11'1y'11111,., 1 -' 1' 1' ' Sill. 1111-1 3 ' - -'u - ' - '11 1111' 11-x1 ,,'-11 - ".' 1 '1.' affair 1111-1-1: :11111 111 1' '- 11'111 f" 1vi11 11'-.' 1111- 1x11-. XV11 2111 111'1'111: 1 i1-k 1-1-g111:11's 11111 11111 111 i11,' '11-s. s1:1 '1, XV111l 1111-11 l'1l1lS 111 1111- 1" illll- . ' g.. S1--1 -1 N111 1-11. .1111111s11111 11'i1111-11 111111 11111111-, M1-11-'111 1111111111-11, 'zrtz S1-1111111 Y 1 :1 11"111'-1. 211111. 1111 1w11 1.11l'1'11 l11Z1y.'. J11'- X if I 6 I 1,1-'111 s1'111'1-11. 1,'1.'ll11' 1.'1- NY1'1l1 1111 .1 1 4 , . . . . . 11111 111 4 -1 11'11111 111 1111- 1.11111 V1111 111111' 1'1111s: 111-11 Hmmml 4 3 111 1111-11' l11'11' IS 1w11, 1-11111111- 111 1-1" VW1 Pwniri-ivm Z: 5 1'111's 1Ill1'1 1' 11y. 11- 111-11 1111- .'1'111'1- Vmilmu ., 6 :1g':1111. 11111 il wi111 p111'11 111 1111- 1'1s1 111. Q ' ' ' U 1111' 11111111 11'Y 11-1y 111111 il 1111111 1111 11 11-11. X11 ' '111 11115 111111' S 1-1-NN 11111 'lkf' 1'11S1 11. 1111- ,2llll11. 1110111111111 1111111 7111 1111' 112111 411' 112111112 11111 :1 1'1-11' 111111111 111-1- Z1, 11111 11111' 1111111' 11-'1111 p1-11' 1-1131 IIS -m- 111' 1111115 1ll'lj' 111- 1141Il11l'21111j' 1111-111111111-11: 1,11 1- 11--Um, 1 Mi -1' .1 1lI1S111ll-- 11111' 11i.' Q11-:11 1111- Um. mm ,,..l 0 1' K' . . 1i11,,' 111 :111 "lIll11S 111 11-'111 1111 11i.' 11-21111- w1m.l, WL. Wm, 31,1117 It ms .1i,.h- 1ll'l11.' 111 this 110l12ll'1lll1'll1: '11111 11111' 111s 1151 1111111111111 111' l'1lllS 111 :1 11111111- 11111' 11 - 111111' 1111 1 '1"1'1 2111- 111' 1N 1111' 111fY 11111 I Hin. ,W It 1 111, Num at 1.1 XV1 11 l'1l11l111' 111'1y 1111111 1-:11. 11111 -1'1 wi111 I'i1'1- 1111s .111 1'iv1- 111'1'i1-i'11 111111-s :11 111"""."'.'-11111' 1115 111111111-'lrll '1'-' 11' 12110 11"- lmt- Vw. mhlml H t,.iI,ll, .md ,IWW ,il - 111-1-5. 111.- 1-x1-1-111-111 :1111111111- 'l1l11 l111111 Q11-s 111 1111- 1111111111's1, -11111 .11 .'111ll 1-111- 111 11f-- 1111 11115 1' '111' 11 1111111' 11"1.1' -'1111'1' 'wud H gmml Slqm hmm, Nm in tl 1ll.' 1.I'11S1l1ll2llly11'11"11l118111111111 111 21 1'1-3' sixll 111 l1Il1I. W- 11'1-1'1- S1111 ' 1111' 111'111 .11 -4 '-'1111' 11--1 111 11' 1"11'1Z- him' in Um. mm ,,..lm.,' Us W ITN 1 1111' 1llS 1-:11'1y 811181111 :11111 111111, 111111 1111- 11., Hill 25-7' It ww HWS Hillvs lm. 111111. 11is1111w1-1-111 1111- 1112111-is 11111 111 IOSL, in nv ll, .un Sw' u 11011 111 111:111-111-11 XV1111l 111- is 111 '11111 ' :11111 S-1111':11'1z 11-111 1w11 111111111 1'1lllS1'1l1'1l. 1111111' 11 1111 11 11 '1 '11111' -'-111111131 UH, Ui- Sl,lm..H,tZ1,, ming H mulml L.1.lm. 1111111'111'1-1111-111 sn 111'11 211 111.11 11111 1111 11111 Rv. .1 H .Ut Urulit fm. HH, vin. yy, '1"l.' 111- w'1,' 1111-111111111c.111-1'1111.1111- 11181 11111'1'1s1 -"11111- 111' 1111- N1-:1.' ll 111 "111111 -1111 ' 1151 j111"' 1.115 1111111-" 1111 111111. 111-5. W1- 111215111 "111111 11'111. 111' -'-' 11' 111f1.1' PWD' 111121111111 111 01'f141" T11 11111 s1:11'1111 111 1-lick 11111 11111-. J 1 - 111'111 1111' 1111111- 111' 15 ,11111 .1 '111' S111 :11111 S-1 'z -1', 1 11 -11 1 11111111- 'ms "1111111 111-1-'1111 P1 ' .1 '111111- ' - 1 ,11. 91-as -1--111'11: 1"11l'1 111, A. 11. 1. -lg W11 111s S- 1-y, 11-1y '11111 1'l:11'1i vin 1'111'1 1-1-,1111ll1111Il:11 1'1111'1 111, I Q11111- tht Q.. . ' . 1, I-H. 11135. 39. I.. 23 1'1111'1 T, 1'z11'i111111 S11 14111 -1 11, - 1,11- S1-1-1 1'i11 - 'SS1 1 11- 1.' " .' 11 3: 1'111I'1 2, S11-'11'IlS -1: 1'111I'1 1' C1111- 1 L- 1 -ml1'tf' -g1'li1'-I Y 1,-1211 1s1- T3 1'1111'1 8. 1I'll'S 1Iil1 113 1'111I'1 211, 11-1 ' 1 31 2411011 103 lQA't Q'-' - Q 1' usq A. 11. 41 1'111l'1 2, HZIIIHOI' TQ 1 '1' W1 1l'lY1 il 1111 1111 p11w11' 111 11 - 12110. V2--'il-1-11 121 F1111 6- 'I'-'1 1 -'10 7: - '1 5' I glr' -QQ' 1 1 F'1:,1111"-' 11'1', 11111 11 ' 1 1 ' .' 1 l1'1'1'. 71 1'1 ' fy 01110- W"'11 " "-' '1 -, S-11.' 1'1-1'11'11. 11 "Q - :F 1 -111 I- l f' '.-1 - ' tl - l'.'1 Vlflyfl' '111 1' -' bu ' -' 4 'g 1- . .' 421 19 .441 1'I1' '.'111' 11' 1211111 -1 11 K' -:1 ': 1,1111 .' 11 -t' 51 22 .431 1'1.'.' 1' II - 1 -1 '-- 1"-11 1- X1 '11 211 521 21 51.16 1'i1-111 111111 10 p1z1y ill, 111111' 11 :111i- .'- 'z ' ', 150 231 51831 111111 1111,"1111'l'1 1 11 1 11: ' '11111 11141, y 515 151 ,339 1 w1111'1 11111v1- 11:11-k if 1111-y :111 ' V1-1' 1'- 3 555 111 .L81' my 1 '1111'--'11111 11 11-111s NV11l'1 1'1111- 1'.'1' 151 IT .L".1 1' ,, -' 1 - . .' .' '- 1111' 44 12 .2721 '1 - 1'.' ' ' 1 1 1: 111 1 1112l1'1i 47 11 .L3-1 - .' '-1 " "1' .' .' "tl 111-z11'11111 151 4 ,L111 11 1'11' 1" '11g1'.'-.' " ' '- 1"ll -1111 S 181' .1 '1 -1111 11 - - 11 - 11 111111 11-11- A 5 211 2 ,100 JV Baseball, 1950 F1rst row Dxck Mason Dxck Plummer John Magulre Mxke Glew Darrell Dolley Cmanwgerb Ralph M1chaud D1ck Pye Clarence K1nney Second row Mr Tard1f Ccoachl Edward Bxrd George Achorn Ellxot Wlnter Frank Chambers Noxry He1sey Donald Wlllett John Dyer 11 1 11 we s11111 111111 V11 111 1s11111111 1 111he1 S11lLONS11l1 se 18 su 111111. 11111 1111 Q11 IN 11111 1111 11111 11111 thev W1111 last 111106 g211111s 111 111 01XX1191111111g 111x 11111 111 7 pro s 1 111 1111 11111111 15 11111111111 111111111 we 1 11th11 11 1111 or 111 the 1 11 1111111111 'V111s1111 1 11s1 11 11 11 1 11111 71111 111Qe G11111g111 Ach11111 st 1 S1 ll 1111 C11 11111 'N 1111 1 111 1 11111111 '1'h1 IDl101"l91Q were 111 N 1 211111 711111111 N 111 11 11X 11s PW Xl 1 ll N 1s1111 11111 1111111111111 111111111 10 1 11 1x1 Ill ex 111111 1 g111111 11111sp1c1s 1111 1h1 1 N1 1 111111 1 111 1211111 M 18 11 llp e 111 111 1111 11121111 11111 111 111 1h1111 ave 1111 1111s11111 11Jl111V 11ee11e11 111 l1l'1k0 a s111111 1921111 11 s1111111111 s1111 1 11Sl1V 1 1 1111 gx 111111111 1 111 rt 111111111111 11111 11 111111 gl 1111111 11' 19 Ifor 111r11b XX 11he11 He1sex N11 e111 X1111 1 M lglllll 111111111111 N1 1s1111 111111111111s P11l11111191 H 1111115 1 1XlIlIl9S 1 11rt 1,1 111111 13 avg 1 I 5 This page sponsored by Maine State Potato Co and Maine Potato Growers Inc '1'1111 F11 - F11irfie1 1 j1 j '1 s 111s1 .1 ' ' . .11 -' gg 11111 111111 11111 1'11111111 "1 '1111' '1'1 1 sf 1 1: 11l11.'1 '1 N 10, 1-111 1'1 1 '1 1 ' .1 1: .' 11 .'1111. 1"111'1 lg M'11p11111111 varsity 6, 11'111'1 7g 1'. '1'1111 11v111'-2111 11111111111 111 T wins 111111 5 1. J. V. 5, 1'111'1 45 1' ', '1 1 ' 10, 111s.' 1.1 'U 11111 21 '1 '1 p11i11 1"111'11 T1 M11111111 D11 v111'si1y 19, 11' 't 43 S111 1 '- 1 1 I the F11 "1 2 ' 10, 1"111'1 153 P. 1. J. V. ' 1 ' .1 ' 1 ' . ' 10, 1' 1 5 ' ' '2 1 ., ' t 245 s1-1 111' 13-0, 18-8 1 '-Z. ve: 1'. 1. J. Y. 12, 1911111 103 1' 11'1 1111' 11 1 1 '1 1 1 ' 1- 11. 2. 1"111'1 16: 1'. 1. J. V. 0, 1"111't I 4 Fort S1111111 111' the 1111ys who 11111 1'0111211'k- 1.f1'2111l1l1211' 8. F1111 18. 'I'111111 Seore 111, :1111.' w1111 1' 1' 1 1 ' f'e111 1' 31 we-1: '-1' ,I1'11 11.'1gJh ab h . 111 "1.L. 1. Q " ',1.1 11. '1 16 11 .688 111.111 111111 1 1V11'1h1 , 1:11 1 .I'1 N. K' 15 7 .467 1'11 '. -1 1 1. 1 ' 1, 1 17. "11 1 17 T .412 112111 .1i'11' . 1 1 V111 1 11 11 d 11. 1 1 11'11 -10 20 ,408 N11 - 111'.'11y. '1'11 .1 1111j11g 111 21 '1 '1'1y Ml. 111111' -15 IT .3"8 13111111 .'111 .1 1 ' ' '1 " 1' 11 -1. 2 ' '1 -12 121 .210.1 j'U211', Wi11 11111 '1 1:1 11 1' 1111-11, Th I' 11. 'f 1 26 8 ,307 s111 111 ' .1 1 .1 ' 1 1 '211'- 11.. 1 1.' 40 12 .300 A111 1 . U11 ', M1 "1, 2.111 , 1". ' 1 81 8 .258 1'11111111111rs 211111 YV111111111 111111111 th 11. ' 21 4 .190 1 1k ' 1 ' , 1 1 ' 1 11 P. 1' 1 22 4 ,182 1 .1 ' 1.1 1 ' ' t 1 '. " Q 3151 5 .11 2 Cheerleaders Flrst row Shlrley Ugone Joan Bubar Loretta Young Sammle Chapman, Clalre Haley Jean Phll bI1Ck Gayle Slmpson Second row Alxce Shaw Margaret ODonne11 Shlrley McGary Nancy Jones Nancy Plummer Thlld low Judy DeMerchant Devona Desgardlns Jean Clark Betty Bubar Joan Martln 1 - SI of IIlo I nl IQIII . lt ll lll.ls .l g,rlIlll'S Sl . soll o sls UI SIl l IX l Il Ml . f v SIII I I ss 70110 I X lll 11 Il Bu IIIOII l leer val I IN llcll IX I 1IIl 28011 .lll H1 ev . P2111 . III I l l IIII IIIII rlIlI Ll H1111 I I VI :IS hp ll I 1 111113 0 I SUI UIIH 9 1 I ' I 51111 1111111 llllllllx lll 'lll wls l I0 Ol I l l 11, 1 191. I x 1 IIS Illll' CXIOJ Lolo 11,111 01,1 1 fvl Illlllfl IN It ll VII In-I IISSPIII was I 108 11,11 mm ,1 - s o lose. 1 dll Us V911 1 1 f llols lll oo lll ll ll l Ifll I l I l s Ns I r Q1 I' l' III lu llllllllsl I I Q l I we l NI llflII llnls . .l lllll XI I7 . s x S11 . IUI,llll l0ll sholll fl 0 I l I llll I If . ll fha Jllldll ll III l ' no oll .lllnllu 'l To NI IIIIII 1 l00l lclLOI's IISPI I0 Slllll lllll c 1 1 S S11 IIIII I mslc IIIWN IIIUQII OIIQS II' lIIcl MI l Nfl lf' I I III no ll - ll- l lfll llll lllll lls l.ll so they SIIOIII f Xe fl ' 4 l hoos llll' l I lcll QIIIIIOS cxcopf Illo - flsllll This page sponsored by Drs S A and K I Bunnell and Aroostook Equipment Oo IIIIII l'zll'siIy plp .'1ll2lII 1350- I"l ' ' 'll I M: Il 1" IIIIIII ISISI u l'l.' I' ll.".'I I of: .I i'I lj Il'lsI' III ' II TIUIIII wus VIIVK .' ---.'.'I'llI. Vg, , Iol'0II:l I lll ', .lozl Il:ll". SIN " on Ily IIlc 'I I ' IN." ' II: jI- S' 1.' , III' ' 'c :I 1, I 'l I poppy -I ccrx. IIIIII "VII ' I S' CI 'I 'I- ,I "-' As I I"ol'I 'I'i,gll' IUZIIII vzls ' sell llllllll- Ill! oi' I' ll' .' 1h ll' s -lllll II lm 11, ,,111.,1,1 1111. 1.11111 1- M4 ' 11,111-1111. .I I All I I VP' I III' 'I I" IIHIIII :II IIVUIIU, II -I l'I62NIlI'S2Il'I'1llII- IIUI' IIEI IIIIIVI I Y II 'IIN' IEIIII IIl . 'I'Ile-1' I'l2lII :lll '."'IIIlg1' '- 'I . - " ' " -' ' ' I YIIVV IIN' 'zlI I 1 Tri l. I-ll 111 IIll I'i'l'.'I III 1 'lsoll. IIII ll In 1111 . .V -111. 1111, 1111.81 11111 .1 1111. :1ll lIIlll-ss sho was Iolcod Io IIPOII 01111. S1111 11 - Al, S1 1k QV mm, 1,1108 ,111 NIV I'IIII.I'II"'II III' 'Im' II I I' II :lII-s - ' 'I1I'Il'IlI2lII'l' Ill 'c1ll'c.'cllI IIll- Im" 'III III",-I' I' 'I I VIII' , Img' :lt IIll :lII-sI'll' "lllle IIOIII ill II H 'I I 'I II IW IIIIII III IIII' II 'Isq I IsIc Shi -1- ' Vg I 'z ' 'IIIN, Iwi' -I --'Ill lor, S-ll ' I ' - 'I lll .Io I'lIJI'l.'Sl'IlI IIl.c 'III 'cl' 'II "IIlI"' gal 'l :l wry - I 'fll '11 l' 'llll l IIlc 1,1 , I' I l'lIh1.1,1 .1 ,. 1 1. 1 11 ,1 1 -- N-IIA I' 'thc I'IIiII'I:Il'2IIIiI'S will I Inst IIIIVIIIN 'ls I-lst yo-ll".' .'l12llI, pIII'- IIIAI11. Ill 1' mfg." I HI 11,1111 Y ,zlh 11,11 11 11,1 II 1 le llIlIlII.0 .',, gl of IIll' j'l'2ll'. 'I'Ilc.' I'llIIllv II the III.,.,'lI' IIIIII' S IIIIIVIIII' IIII ' I If IIN' III'II'III4I2 IIIZIIII Ill : II I " ' .' ' .IIN rw' .' . Track Team Front IOVS Ke1th Mahaney Wendell Hanscom Les11e Sp1ttle Steve Ramo Sam Chapman Arthu1 Second row Gllbert Hand Robert Hoyt LlHWOOd Llbby Newman Dorsey Robert Bomaster Alton Mante1 George Clark Dlck McGarr1g1e Dale Condon M1 Robmson tcoachj 11111 ct 1 s t11l f1s1111 1 tl 11 1111111 R1111111s1111 B111s s1tt111g 11111111s 1111 1111 s1l11111l 11st 11111 1111111 R10 all 11111118111 tl11 111111111 11111111 Wlfh 1 11121111 71 111t 11111 1011101168 qteu R1 111 wltl 11111114 1119 es 111 the 1111111 VV1 111111 111 4 11111111198 and 31 seconds 1'11l11ps the gleatest loss to t 18 11 11 s team w111 11e the loss 111 Coach t1 11:11 ft 'll s11111-ss 111 t111 past t1111 VPIIS ls due 111 t 111111 R1111111s1111 II? 11 IQ 11gra111e1 11 11 111111 18 1 meat gm 1s111111 111211: 1111 1 111111 111111 11111111 1118 stutt 111l s11111s 111 tl11 10101118 F1111 011111 ,Q1'e1t loss IN 111tl1111t1I1'1111tS 111111 set 1s9X111 1111ls 1111 the s1h11111 11111111 111' VVIS 111111111t111g 111 the sport ws 11111111111 up 11 t1 1111 11 e111 1111 ,.1 2111 111111111 fV1 Glen 011 1111111111 1111111111 HHIIIPS, 1110111112111 1111 th111111111 111111111 1S11111.1s Xl 112111111 tQl1l 51111110 1111s 11 11111s1V K11th 1 111111 l1111e1t H1111 11111 1111111111111 1 11tt11'111111 111111111115 thls v0.11 111 111111 C11 111111111 11111111 Splttle It 1111 111111111111 211111 M'1h111ey T es1 11111s plus s111111 ,4111111 111w11111111s 1011111 111101119 112111 t1 1111 .11111th11 811161111161 V031 111 11111 111111s 111 the sc oo 101 se1111111s 2201 1111 tl 1sh H111 es, 77 1 se1111111s -1-101 1111 tl1Sl1 '1I0'N1111 P e111111s 8901 1111 11111 51 2 11 11 P s11111111s P001 1111 h111111es H11l110S s11111111s s 1 1111 1I11t1l1111s 11 1111118 1111111 II11tc11111s 1 111 P111111111s h1 11 11111111 11 1tl1111 'S toe 11111108 11111111 11111111 H1111es 91 ieet, 10 1l1L1PS 111 1 1 11111 ' t1e 1111hes 1111111 tw, 4111111 11 seconds This page sponsored by S. Nightingale 81 Co Cy1 Glendon Wathen, Dick Haines, Preston McLean 1 'l'1111 t1'21t'li t1121111 111' .71 '1111l 1111011 21 11113 S2 ' 1 2 , 1' '.te1'. Yt'1'j' s111'1f11.'s' so' .' 1111 11' t' 21011 Ste ' 1 - . 1. 1. 1 1' . ' ' .ton . ' . . ' ' .' M1-1 12111, Nl'VV111?111 1 M2- '- 1." 2: ": '11 '1 li If. 'l ' ,' 1 ' ' 1111- 2' ,km , .. " Q ' 2 ..' hy' 1, , , ., .',,. 'st ..'- 111' Z. 'H 2 ' 'sg 1 111 211111 e 11 'j -, '2 1 , 12 , 1' ' ,l1' 1- 111 11111 111111' V2 lt, " 11 2 ' '. feet 1.12 , ' 2 2 ' 2 2 11 .'1 211111 6 1111111 .g t'y1' ' ' , th 21 in' .' .' 1 1' 1 - 1 ' 1 ' ' 1 1 F 1 1 .' v 1. , v 11 1 I 1 1 ' 1 5, L. X I 1 ."2 :lf ' l 1' Per 211 1 1'1" ' Q ' , .' 11 1 R1111111s1111211111. p111ye1- l11t'hH1'11H81IlCS. since 1946-473 1011-y,,,-,1 .lush Haines. A 1111 111 1'1'111l1t t111' 1111' '2 12 11 'as ' Af - A-5 1' - 15 - fl- , fl K- ' 2 ' -' - ' '11 '1 ' 11: 51.2. S111 sg 1 -ja ' - ,t"',' 1i11.. t11t2 2.'z 14' 2 .' ' ' 11 'QL A-1. I-3 L 215- 1 A-' - ' A., 1 12,1 ' .1 111 24.14 .-1 .-1111 1, 411 sl xi -1 '1 ml. 1- ' 2 fxxt' 3' 21 ji 11" . ' H1147 .' I ' ' ' 1 W. ' ' '1 feet, 51 i111'l111sg discus, 1l:111t111', ' feet, "0" ' .' "' ' 1 2' LA' ' .' , '1 -.. ' t8 140,13 K2 ' ,Q tl 1 12 1 ',: . A I 1 ' ' 1 "' 11. ,-.,-1 111. .Q . . 1 .g d -l sg pt 1 '2111t, R'l1 , .1 1 t, 6 '2 , 'ff' ' 1' 1 - " ', '.,3'.' .. Winter Sports Team '11 1111 Mont 1ow Bob G1ggey D101 10 Pye AlthUl ,y1 M1 Barnes 1coach1 W1ll1s Glew Dale Condon Q1111n1i 111W Fr-anew Shmey Robeit Wiight Donald Wlllett Kelth Flannely 1 1 1 N N III1 1s 1l11111s1 111 s11111s111111s 11 1 11 1 1 1 IIS 1 1 1 1 11111111 1 1 1 1 1 11111 11s 1 118 1 11111 1 s111111s111111s 1 111 1 111111111 , 1 1 I 01113 111111111s 1111s 111111111 1 11111 11 X111 11111 1111xs 1111111 I1 N N 1111 1X 111 11111 11111 111111118 1 S1111 1 1111 1111 I11111 11s 111 11111111111 1111 s111111sl1111s 51111111111 5.110111 111 11 s1111s1111 1 111111 ,1 111 11111 111 gg 11111 131111 1111v1 11111 l1111v11 14 1111111111 1 1111111111111 1h1s V1111 llllt 1 11 1111 11111111 st111111,t11 111 sknng 11 111 111 1111 111111 111111 Py11t11z1dd alot 1 11111111-11111111 171111 pr11ct11P1 1111111111111 111111 1111111 111111 was out to 11111 1111111 111 11 131111 XX rlght qonuv 1 1111111s 31111111 111-1 111111 1111111 x111111s 111111 w111 1111111 w11t111 lllg 11s 11111111111 s1111s1111 11111s 111-1111111 1X1111 111111111111 11115 11111 1b1e 1115111 1,1 his v H11 111011 1118 f111s111111111 1111111017118 for 11 f1n11 1011 11 11111 111 1lSS1S11Ilg 11111 111111h 1111111 1111 11 1 111 111 llll 111111111 s 1111 1111 11 13011115 1v1111 by 11111 1111 11111 1111 1 1111 11111111111s 111 11s111111111s 1 I 1 0 1 111 1 111111 111112111 1 Thls page sponsored by Aroostook Potato Co 1113 - 1 - 1 1 -: 1 1 1 1 1 - ' '11111' 11'i111111- S11111-Is 11111111 lliis j'1'2ll' 1i1l l1:11'i11g' l11s1 A1-1 1"1'1- 11111-ly i11 11111 S1111- 11111 l'2ll'1' S11 11'11ll -1s i11 11111 11-1.-1 11s 21 J . 171111 1' 1 11111 -1 1 1 1".-11111-. 11111111. 11111 i111li1'i1111:1ll.1' .111 1 111' 1111' 1 -1 ,- 1.-, ,1 ' -1,- 1111-'.' 11-111-11 :1 1-1-111111 111 1 ,'1l1'11s. i111111-1111111111111 l111111- ' 11 1 ,' '11111 '111111 11111111 P-l2l1'l'1l S111-111111 :11 11111 Asli- S111 l'ill 11111 11--111 1' - 1.'t y11z11-. B 1 lilllfl 11111111, 11'11' fl 111111 . '1'1 11s 111 -111' 2 g L , " , ,1. 11111-1i1-i1 211111.11 011' 111-X1 11111111 was :11 ' 1 -l gr-1 - ' t 1- -, NV'l- 1'111-il11111. 11-1111-11 f1111111l 111111 111' 11111-1 1ys, lis 11111 ', 1 -' .- - Y ' .- " , Willis 11111111 111-1111 1.1: 1" -,-1 i11 11111 1110- " 1 1'. " ' ' j'2Il'1l sl1i1l11sl111111I l'i1-S1 i11 jlllllllllljl, 21111 i11 111-11 1 - 1 . 'E - ' 1 1 11111' l'1'l21y 111-1111 l1l'11'11lQ' 1l1i1-11, - 1 1111 ' Q, - - , - ' - 111. Willis 111111' '11111 1'11l G' ' 'ey " ' ' 11 . ' ' ' , 1 . sl'i 1 111111 131111 11111-1 :11111 1711111 ' 11111 1'l1Zllll1J91'S '11111 1" -- "3 1' - ,y - 1 19111-1 K11111 1111111 1l111i1- 1-111'11i1'111 1 -ing ' 1- - 1' .- - .1 - 1. 11111' 1'l11 "11'11 -1111 11111' 1111'11 11-11-- '1'1 1 ' - " .- 1 . - 11i1':1l 111111 111 111- p11s11111111111 111111:111s11 11lf '11111' 111' 11111 11111111 1 5 11111-. ' 11111 l'l11. '11111 finally 11z11111111l111l. '- .' - - .1 ' ' .' '11111' lz1s1 :111 11 'l'111- '-5 l 1 ' ' 2 ' - 1 -- 111111l11 111 l'1-11s111111 lsl11 111 1111' - I' ski i11,,- 11" 11' -1 1 1 1' ' "'1l.'. lll1'111. 111 1l1is 111111111111111- 11111 js lllj' " 1 1 ' .- t , ' 1' 1' - 11111111111 l'111'1 ' -'11 111s, 111-1 1'y1- 111111 -l 111 1 1 1 -1 ' VV'1- 1ll1111' i11 1111' 1- 1 1--' ski. lis 1'1l111'. 27511111111 yt, 95 Art 1'y1-, 55 .X .-11111-1-1 -1 111' 1.'11111-i11111 11 .- 11'- 1711-li 1'y1-. 4: lgllll f'i,,1.'1y, 21 - 131111 s -rs 1111111111-1111111111 1111- 111: .'0f11'. 1 " , . THE LUCK OF A DANCER 1 1 11 1 l 1 1 1111 sul N 10111 1 1 1 lX s s 11 1 1 Ll 1 1 1 IIX Il1l1N l11111111l 111111 rf 1 1111111 l11111s11 111 1 1 1 1 P' Nl x CN 1 1 1 1111 S111 11.11 11 1 111 XX 1 1 1 - s 1 11 ll 11111 1 s s 1 1 1 x 1111 1-1 ll 111111s 11. 11 1 111111 14 1 1 1 X 4 K 1 1 111111111 s 1 ,, ll15lll 1 1 1 N11 1 X1 l11 ms 1 1111 r- 1 K I 11 11 1 x 1 ll 11 1 1 11,1x '11 S U1 1 1 1 lllfll Sl,lllS s 1 s.111 l11 0111111111 11.1s1111 1 1l sho V138 1011 buss' 1 1 11111 11111111101 111 11 .111 1111s 111 1111s 11 111011 fl 1 1X 1 1 1 X 1 1- 1 1 1 1 1 Il 1 1110111 1 1 111 1 his .1f 1111111 111 s 1111s 11 11l11 11x11 NXlll1 11 1 111 1 1 llll' 1 1 11' lll,lI' s Tho 11 1111 11 1' ' 1 1 1 h 1111, x 1 1 1 1 S1 1l111101 1111 11 . H 1 1 1 11 1151311 ' l tl I1 111 Qlu-11.1s111 s 011111 .1 1111110 s11:111 111s111111c 111111 1111111 111 1 111111 s1111 S111 l1.11l 11S 1 1 s 111 11l KN 1 - 11111l11ss 1 S ll' 1 llll if 11 l S 1 , 1 1 1 l ,. 1 ll 1 1 uw 11 l X K ' lllll ll K' 1ss11111 1 - 1 ' l 1 ' ll 1 s 111 s 11 ' ' 111 11 l 1 1 . .11 11 X X 1 S 1 ll, 11 1 1 1 1 1 1 X 1 1 .1 11 1 11 1 1 N 1 1111 11 1 11 S110 111 1 s.111 Ill ll XXII 1 1 If 11 l11111x 11l1x 1 11111 l 111111.21 151 N x 1 ll us 111 1 1 C111 1 11 X 1 1 K ll 1 1 111 1 . 1 x .1 1 ' ' A 1 11 F1 1 l l111l111l1 F1111llo11 MISSION ACCOMPLISHED 1 1,1 111111 1. N lN 11 111 1 11 11.1s 1111 11l 1111s 111st 11111 1 .1111s 1 11111 s11l1l10 11131111 11. 11111 1111111111 11110 1 l N 1 11l11.11 llSN1 111 N 1l1lx lt Nl11fN IS 1 1 rl 1 1 .1 IS -11111 1 S111 sent' lz1ll1" 1 .'l.11ll'S. fl - l .1 all lim' llll'V11llSll1S.' :11111 l-1 101 'i1l Sh, 11.111 1101.11 Only A 0111111 01- 111.10 1l111 g'1':11'11 :1111l s111'11111ss 111' il ' .'.'l11ll- j't'2ll'S wl11111 lll'l' llllbllllxl' '1111l llillllll' l1'11l ill l2lll"f'f'- fl lf 'll 11 1l1'f1"1f'1 1l1'1'i1l1'1l 111 xl'll1l llll' 111 1lz111" gg' ."l1111l. 'll' lllfl lllm Ol llfll' 1111'-'-1111 lllllmlfl' 'll l'lll.l1'1'lI 1'11:11's l1z11l Q11111- luv yin' 1111, 2ll'I'l'll1S1' S11'111'k llll' Pliiillll- '11111' ""'1"llA :11111 11'i1li 1l11-111 1111111 1l111 lll'llly l111111's lll: 'ul' 1'1f111f'1'-'1'- lillllwl' WW 21 lfl"5l'1' l'1f'f'I1- 111'fll'll1'l1l5I. 1111- 1l11'ills of 1l:1111'i11g' ill 110 W'l1ll'15!'ul1l" l11'l'3 11111 ll1'V fl -'-' lllw-Z Immiv. HH, lmlmhlg. 111,11 Smm, 12 , .ho 111111111 XV'l-S l1ll1-1l w11l1 UVl'l'j' l'lIl1l 111 wmltl 111, H 2,1131 Him.. ' ll111'1.1's 25311 2 l1l1'. .Sl1 1':111 li11'll11I' 1-11011. Im . 1111, mm 11.111 ,mm HIM 1ll'f1l1l ,4 11111111 :1111l llllllg l111's1l1 111111 SIN, 11.141 W mn .,1- , p qy- 1l11 2111118 111 l11'1' 111111l11'1"1111l lz11l111'. bl - Nl .1-mx w'1.' 111 ' lly il .'11'11ssl N 1s, 1l11- 1 11l11 Vlllll' l:11'u'1'. wl1i11'. 1'1l "l .' "ls 1121111 W'll'll'll ll"l' l flvk- . :11.lX1 11.1111 ligmx Hs H11 01- 1.h,1ty1.'0l.b l'll1'l.llj' Sll1' was' 1111 1l11- 1l'2llll.illlll 1'1's1's l.l'illll1lS illlll 1'1'l:11i1'1-s 1'1111g'1'111":11A llllm-v l,l:"l" llw llflml :l,l"l "f'1'l1"' 'll llw H1 in Wm hm. 1111, bvst 01- lucy' Y '1-'. 1 ll111 1'l1111'1'111g' 111 1l11 1111111l11 w11ll PM y hull I,t,M,iWl1 Em im,-mu M l'2lllQ' lll ll1'l' 1111-5 ns il111 1l11'1 11111 111' 1l111 llimw in NNY Ytwk MTF.. A11 ,, 7, EI - 11xl1':1s-'11 111.1-11111 '111s. ll11111 11 ll2l'1l11' 11111. ing TH IWAWHI hm, mm I Newt! 'hm ll11- s111l11111111g' .f'l'ElSll 'lll1l'lll1'll Sll1'll1:1'. sl111 11-111 1l11- 11111i1-1-, sl111 XV'lS 11111 1l11"ll11l N" f'Wl'1' 'll fl llllslmfll 'Moll' U1 ll 10 lwlivw it 1H,1.l.l,11-' PM .hp , I L, S111- ll 1 N'lI. A 11-1'1-1l1l1- 1l11111,'111 s11' 11'l1 llilll 1'1llll1' 111 1-1111g4'1':1111lz111- l1111', ,'l111 li-11l hw' HM' lvfiis' 'Qllfl lliwl ll' l l lon' ml,m1m11ll,n11H W 1 ,1- I his llgll sl11tI.1-1111ll1l111. Sli 1 111-1l. 11l"l." - :1111 11's11 Slll 11 111' :1 HLII11 '.'11s il l1'1ll1f1 1lz1111'1-1' z1111l -'--' 1111' lllll HMI' llw Sill" "li lllfx l'f'N1'llf1l l'1'1lf l1'1 l 111 111l111i1 lll'll Nlll' wus 1'11:1lly 111 111l. 1111' was mslllwl by HW llllm' llllll llvll Thi H1110 lwllwml WIS tu MIN in 1111.1l 11' z111.1l 1:11l11'1' w1-1'1- lllll' l'Xl'1'11l 1111' lXl'1l W1-11l1s,:1111l 111 1l1'11 1 ' ' 1l1.'13111- il ltw D . . , ty w'1s 1-'l11wi11g 11'i1l1 1111' 1-ss. 1111' Bm 0' ,- 'lull-ll Sho 511' mlyllllllg 11:11'1-111s 1111-11 lll 111-111111111-111y l1111' 111 1l111 all . mv ll ll MN, 11'i11. ,Xs sl -li1'1-1l i11 Nl'1i110, i1 w1111l1l11'1 ll llll' mul' .llw lY,mlw'vSlw dV,mVM' lu' 1'111111i1'1' 11111 lI1llCll l1'21 111iNg.- 111 1 Iwi- 1l1llll'll111' ilgillll. l:11':1l5z1-1l ll'11llI 1l 1 ling illlll l111s1li111" 111' lll11Sl 1w11 'wks llf1 1'lllllf1l""'l I' 11111 lv ' l,lll l ms 111111111 1l11- 1i1111 l'ly Yl ry C1lll1'lily :1111l 111- 11,1111 fmfl I Flu? lm fXl"'fF1'l'1' HT" l.11l'1' sl111 111' lllxl' llillllllj' 1'1:1liz1'1l i1, 1l111 all . vllllmfl f S Vlvll llllultr' lil l 1 l ll 1111111 wus ll1111ll 1l11'111 111111'1l11-1l11111-ip. Nl' S ll ll l' '11111 Ill l hu' 'l'l11.' NV1'l'1' 1l1'iv1111 111 1l10i1' l11111'l illl- 4, . llll liz11fl-' 1111 :11'1'i1':1l 111 1l11 l 111 S1'1- ' " I 1i1111 i11 N1111' Y111'l1 Vily. As '1 11 1- 1y's lAi1's1 11'i11 111 N1111' York, ,'l11- "ls V1 1'y 1X1'i11'1l :11 1l11 '1 5' ."f1' Q 1'l11 'l'l111 lll1"lll 111' 1 1 , - ' "s ly 111' 1ifl11s il my ill Q ' .' S, 111':11'1i1'i11g- lllx' le 11 - ' g SC 111'1 .' 1li1,.'.'. Sl 1 l. ' ' l'f- l.l'l'l'lIl 1-11s1111111 l'111- 1 '11'y l'1111'11. 1 111111 T111- 11111111115 111' 1111 11111-1' 1 h 1--1111 tw 11" 111l111' l111llc1'i11-1s l1'11l l11'1111 ofi- 1-111-1-11111 i1 1'11,11111- 111111 1'1g1111-1 W- -11, lillll l41 1l2llll'1' lll lllll l' l' 'Villlll fl'0l' 11115 '11g11i1111. 'lll1111'11 '15 fhi11g'1111- S111 - 111' lwl' 111111l11'1'S- 'I' ' 1 ' 1 llSl2 2ll111lll 1111111-11111. fl1 '-aj .1 - .'l111 1 '1 1: " le11. 111' 1l11- ll1'llly 11"' .' tak' ,,' .' ',1's 111' l"i1'll.' 11 1"11111', 1l10 1'i l'111' l111' 111 H10 '1 ' '111' li 1' " 1 ' nts, 1lz111'11 4111111 1l l 1' .'1:1g11. p - lllll 11111'l1:111s il' 111 Clblllll 1'11f11l 1l111 111i111l i11,,' 111 1'1 was 1'111111111111'i11g z111l l11111 111' 11111 111 1l11- l111y.- 1111 1l11- 11"1i11, W1- Nllfl l11-'11'1l l111' 'll 1. fl 11 1 1 l 1 1'111l l 1- 'lf' :1 11-51 0111 of all 1l111 1l11- s1:1g'11 :11111 wi1l1 llll' 11111l uf 1'11'y 511113151 111- I I-1111 11 1 A-1 11151. 11',- 1l:1111'1 l"llll1' 1l11- lllllll1l1'l' 1' z l'11s1. 1l'i11 lips 11'111'1- fllnlxvll 1111'11l111' ill 11 l1' '1s1 1'11111i111' 1-11 11. 1 " .' l"s.'- ll'll'l li1111, :1111l lip 1' lllllx po- 11-11 1 I 1 x XI 118 1 1 IX 1 I 11 IN I0 1 N 11 1 1 XX IX I I 1 1 N I IIII1 I I IIIIN I1 1 1 N1 P II1 1 1 N1 XI N 1 1 7' I 1.11 IIN 1 I1 1 Ill II1 III U1 I4 1 1 IIII It N IIN S V1 IIIII 111 111 1 111 1111 . I1 . l II! I1 1 HU K I 11111 S 11 III 1 W 1 1 II 1 N 1 H118 1 --11 s 1111 1 1 1 1111 111 1- 1 1 11111111 I 111 IIKI ' II1 1111111 1111111111111 1111 .11111 1111 1n QNI 1- 1 I I N I 1 I X 1 r- I s 11111 IIN II lI 11 I 1 I X IIlI 111 1 1,1 II 1 -f1 1 THE SEA CALL.: Il 1 I I 1 N S 111 1 1 N I 1 N 1 N II IN I N IITXN11' I 1 N Itl 1 11 I I 113 THE STALLION 111111111 111111 IIIll'1IIlf'1'I'Ilfl1I -1s1l111y 1111111111 Illlj' i1 4'1IIII1' 111 II s11111. ZIIIKI 1111- 11111111 1111 Illl' I111:1111il'11l 1-11111111--1- 1-11ll 111. llk 1-:1111-11. "I,1111is 'ill1-," VIIIII' -'UIIIIQ' Ill 11111113 1111111 s11g'g'111I :1xiI'Il111 11'111'1'i11s111' 1- 1:1 :11111 2:11111-1-1-11 1111 his 11111' 111-l1111g 1-1-111111-i1-1 11'1-1'1- :ill l11i1I 11111111l1i111. I'11'- ings. ll1- li111111-11 IIIIIYII 1l111s11-115 lllillll IIIIIL' il' XY1' 1-1111111 11-ll 1111111 II1' 11':1i11, :11111 1111111 111- IIIl'II1'II 11111':1111ls1l11 1l1i11I1i111:. 1111 11'1 11111 IIIllI1'I'NI'IIIII 'hy l111g'-1':1g1- 111111. 'IllI1'I'1'. 11 I'1'XI' IlI1'lI 11111 I11- I1111l1s 1l1is 11111. II'11'111-1111l1Il111111'l1is liI'1i11g1I111'11 :1 1-111'I'i11 II 11lz1i11, 11111111 1l11111g'h1s. 111111 11'1111I1l Q11-Iili 1l1is: 111111111! As III1IIlI'II1'4I. 111- s:111' 1111111111 s "WI " 11111-N i1 l1111'11 111 1111 IIIl' 1-111111112 11111'11111s 1'11IIIlIILl' 11111':11'1ls I1i111. II1-111111 11111-li. 11111 l1i111f 'I'h111' 1-11111111 III1' 111 I'1I. III s111-1111. 11111 l1is1l11'11111 11:11 IIIII 1' l11111gi111- III1' l111i11g' :1 11111-11. I 1111111 g'111 l1II 11'i11g1'l.1', III1'.Y ,i11s1 s111il1-11 illlll tlll :1 I,IIl'lIl1' II1-:11'1 :11111 :1 Sil1'111- 512112 'IIII1' lPI'2Il'1'll l1i111, lIlll1'Il I1'1II'S 11111-'1111 111 Illl 11I'I'i1'111'x 11'l111 311111 il 111 11111 s:1i1l 111111 '11 li.' 1'.'I'N. 11'z1.' 1'111-111-111'1-1-1':11111 l111i11g- 11'1 1111111111111 "'l'l111y 1111 1111111-11111111111 1111, 11111 l11111l111'i11l1l 1111-. 111-11 '11f 'l A' il' 11111 1-1111111 l1IIIj' 111- l1111'11 11'i1l1 .' 1-1111l1I11'1 I 111111- s1:111-11 1111 IIIZII 1'i11l1l 111 Y1111 li111111'.11'1-l1111'1- EI YI'I'j' 111111111-11111 111-111111-11.11111 1111111111-I l'lI1IIIIj' -si11'1g 111111111-1' :11111 liiIIIII'I', ytlll 111111 l. 'I I111 l1111-1- Illllllilllg' 111' l1111111i1-. I s111111 111 lill 11' 111:11 l 11'i111I IIIY l111s1 111 I 1111 .11 1l1'i1'1 11:11-I1 111111 1111- 1111s1g 11111-li 111 III'II 11-11 Illf' 111111131-1' I11'111h1-1'. 11111 5-1111 :il 1.111 111111111, 1-11111 11ig'l11 11111111 1111- 11111' 11':1: 111 1'.'1-1'1- S11 111-:11Is11'1111u'. Y1 I1 11111111111 11.11 i1s 11,111.51 x1:1u'1-. I I'1'IIIl'IIIlN'l' 11111 111111- 111 111141 11x11iI1-1111-111, 1111 11111111 II1lllIl Iillll giving 11111' 1-11111111111-1' i1s 1II'Il'I'N. 11'f Y111l'1'11 111111111, 111111 y111 1 W1- 11111-11 111 111111'11l1 :1g':1i11s1 111111111- 'IIIS 111'111' Q11 11'-1'111l1111i11g 11I'1' 1 --"1111, Y1 ' - :11111 11'.1' 111 1l1'i1'11 IlIl'IlI 11111119 11111111111 111111111 1111' ,.,ll1lI1li IIIIII I II111I NI1Il'Il'II 1lIlI 111g'111I11111. 11111 i11 11111 1-1111I'l1si1111 111' 111111111 11'11 111111 11111111 I,11'11I1:1 Y111l11f- x1-111 '1II1'II. II1 11111111 1II'I1II' EI 111-11 111111111 111:11 111111 11111 1111 1'11'1s1-11. I 1"IXI' 111111111- Ii2Il'!lII11iI1l III' 11111. 'l'l111 -"my I'1111l 11'-is 11'yi11g' 111 111111111' JI g1'1111z11111 111 1111 I1I'I'IIIiIII 1111111l1i1111 Q'IIIIl I ."1 ' l1i111 U 1':1ll 111 IIl11gg'I'11IllI1I :ls i1'l111l11111 111-1111l111. I l11-11Ic1- 2III'Il.I' IiI'11lII Illl' IIl1'Il 111111 ,'I'II'l- 1111 11111"11'1Is l1i111. 'I'l111 l111ll111s 11'111'11 I'ly- l,1-1 1111- li1-1- ill fl 111111511 111- 111.1 .11--1' 1111. 111111111 IIII' 111111. :11111 sl11I111111ly i1 W1 -1-1- 1111- 1-i1111li11g' 11'-i1'1-s ,511 111' I'1-I1 11s il' s11111111l1i11g1 11'11x 111:11'i11g1' my l1,' Wi1l EI I'IISII :11111 il l'1I'II', 11-11111 .'I111i'1 111 11I'1'. I 11111111-11 1l1111'll I11s1111l1I111111 Q' shiiig' ,'l11 -1, I'1-11111 Illf' 1-ight l11g. W -1111 11'i1l1 1'IIII 4x11 I EI 1111111111111 i11 111-,'I11'. I 1-1'z111'I1-1I 1111. I 11"1111111I 111511112 -1:11111 i 5111 -111111' I ,i11s1 1-1111l1111'1. l 1-111 'I 11111 'l'I11- 1-.11-11, ,11111 ,-111-HN H,-1. 12,-111. 111 1111111111-'s si1l1- :11111 1111-11 l 111: 'l'11l 1-111-111. If WI III I I'1'Q'fIIIH'fl IHA' -'l' I "IS .XII 1 s11:11'l1l1- 11ll 11111' 1111121 III QI h11s11i111l 1-1111111. '1'111..1- 11.1.1 11111 111:11 'l'l111 s1-11 gulls g,1'2IIlII'I' 111-11111111 111 ying 1111 '1- 11115 11111111 'X'1'S. 1I11111lf fl .X .'II'iIII11'1', 11111 l:111.- ,- 111,-, 1-1111l1l11'1. 1111. I 11'1111l1I11'1 I I' 1'- lllII 11'I1 111111' 111111 11111. I 11"1s 1111111111 :1 S11. 111111 1111- :1 liI'1- 111' 1111 s1111, 111-1111, 11111 1111-1111111111-s11i1I I 11'1111l1lI'11'1- yym hx,-111-11111111.il11llQ'l11111' EIIIII 1111 II li11111 I-111' 11111 1'11s1 111' Illy liI'1- 11'l1111'11 I WI -'11 I 1-:111 I'isl1 11111 1111-1'111- I fish lI'I1I 111-1-11 l1i1 111' 1111- III2II'lIIIIl'-g1'I1II IIIII- I'l11I' I'ixl1i11g"s 1111- li1'1-111'11 11111-, I'1S. S111 -l 111' I 11i111'1 1-111'1-I N ' ' IIIII 11'11111l111'i11g' 111111' 11111111 his 11111'-1118. 115111. A,x.:K'.:H.INx 'l'l11-1' II'l'I'l' SIIl'lI 11'11111l111'I'11l 111-1111115 IIII 11'1 I 1111-1 111111111-.'111111lf 'l'l11-' IISI 111111-1's1:1111Il 'I'l11.' l'111111' 111111 I 11'i111I 111 s111'11 hi111. 11111 I 11"1s 11111 1:11111 11111 IIIIII. 1111 11'11.' 1Il1'IlI 1III1l 111111' I 111-1 1,,' ig' 11:11-li 111.1 I lj. 011-' 21 f ' lIIl '1 111il11s 111 All 211111 111 'll 111, W1-'I I I "UI 7 Iflz- 5:11111 14-11111 111- s111111Is 1111 1111- 11111 "1- 11" "., .1"' - tfl, 1 N NX 1 1 1 1 1 1 x x 1 X 11 111 N 1 N 1 1 1 N 1 11 111 1x N 1 SCHOOL ORCHESTRA N 1 1 N 1 1 1 11 1- 111 N1 1111 111 FIVE RULES ON THE SUBJECT HOW NOT TO STUDY 1 1 N 11N 1 N 1 MT VERNON BELLS ' I x 1 1 X 111111 x11 111.1 111111111 211111 11111. 1111111 '111111. 111111' 1111' 11':1v11g 1111 1111111s 2111 1111 1'1'1111S 11111 1.fI"1SS 211111 s1111'1's11111 'l1l'. x11'11 11111 1"1'1111l 11111'11 111' 11':11111111s 111. 11111111 111. 1111' 311. Y1'1'11l111'N s:11'1'1-11 11'I'11111l11 111:11'11s. 1'111111 1111 1-1111111x1'11111111'111g'111111'11. 111111:,:'11Q11 1111' 11':11'1'1111's11111111111'1111. 1I11s111111111111's111 111-111111111 11111111, 11111' 1111111111'y's 1':1111111' s111111 Y11111l'111l1 111111 11111111112 111 N1J11'1 11111111 l.1111g'111111111g 1111-1111g111s1111111111-111-11. 111111'111g'. '1'1111.1' 1111- 11111-11'g ,11111 1151111 1111111, 1'111'11 11141. 111111' g11111111 111111 111111111111. 11111 1111'1'111111141'11-S1'1111111'1'11 111X'1' 111111 111s 11Ii1111' 211111 11111 11'111'111g' 111111 112l11f .X111111151111111111'111'111'11 111'1'S, S1 1'111'1'1' 11'1111111's 11':11'11 111111v11 111111. 1111, 111I1S11'1'111A 11111 11'1111. S11 111111' s1111 111s 1i111'115Y1111 1111111: Y11 111s1111'11 1-1'111'111'1I1l 1111111 111111, '1'1111111g' 111111 1111111111151 112111 11111S1 11111 11111111s1 1111511111rJ111111. W1111 Il 51111 ,1111111 S11111111, 111111111s11111-11.'111's. 11'1'1'1111' 11'111'11s 11111 111111's 1111 1111'11 1'11111111111'1111111N 111111511111 1l1'1'1' f1l111'f 1111'11111Q 111'111'. 115' N11. Y111'111111S.:11'1'1111 2111111111 111111.1'.11l1'g'111111'11S11l1111111. 3114111111s11111N1111'1xx1111111111 11' 11113 111'211'111'j' .X1111 111'I11' 1111' s1111-11' 1.2111 111111' 111' s1111111x 111'111'G1111 11111 11'1111111's, 1"11's1 111 1111111111 211111 1'11's1 111 111111, '1'1111 11'11111- .'11'11111 111111111s 2I1'11 s11'111111g '1'i11y11111-111111111g'11i11. 1111111111111 1111'111'111'1N1N11U'1'11111Q 111'111g,1111'111g 1111111111'y1111111. '1'1111111u' 111111 1i1l1'1111lgI 11111' 111'1'1l11N11'21 111 x1'1111111 11 1111113 1Y1111 :1 NIII1 NY1'1'1 s11111111. 1,111 11'11 1111111' Il 1111ss111111. 211111 21 1111111111111 111111 1111- WI1X'1'x 11111 1111111s 1111 11111. M1 '11111g' Y1l1l 111-111-11 1111x111111'1111I5' 111111111 .' 11-X' 311, Y1'1'1l1l11,S 1111111-11 g'1-11111111 1'11'11's Il 111111' 1'l'11l11 11111' .'11x111111111111. 111'11111.111S1 1l1l1'111H11'l111l1'111 111111111 111111115 1:111111I'1 V1,1111Q'111-X '1'11'11 111111111-111111111-111111111Y I1vS11111. 111r1' 111'11111. 1'1111 11111111'-15'-111111, 111111. 111111111 111111. Is 1111' 1'1l1'1'1'1.111 811111111 111. I1 111211-11110114 1111 1111111. 1'1111 11111111 1111ss N111l1111, 111111 il 111111141'11Q'S 1111111111', Y1111 111:11 1111 N111'1' is 1111' 1114- 111s.' 1-111111. 1'11-11 1s11111's1'1111111 111'1'111l511'111 .Ks 1 21111 111111' Q1 s11111111' 111 111g'11 1111111111 1 1'1111S1111'1' 111.1's1111' :111 11x11111'1 111 1111' 1111 1'111'111.1'111" .'11'1' 111' s111115' 111'11s11111. .11-11'1' 1111, 111111' 11111 11'11 1111111 21 s11111111.1' 1111s1i111111111 11'!11II. 1 1'111111'1-111 11111111 111' 11 N11'1'1'S. 14111 s11111111 111111' 11' 111'111'y111111 S11l111'S. 11 1111151 111 1'11:111x1111 111'11 11Y11 111' 1111'111' 11111l1'S 11 1111 ' 1111111111111w11s111111111x11111y111g'111'111-1111111 1111111 111x1'11 1l1111'1' 111'111I11111115' 11.'1'11 111 1X 11'2I-1'111'1'11'1112l1' 111'111"1111w. W1 11'11 1,1l11l11lI11' s11'11:1111 1s 1A111XX'1I111' 1"11's1 111' 1111. 111 1'111'111111:11111g' 21 w111 111 X'11'11'111111 111l1'111'1'1111'11111I11. 1'11111s. 1111 11ll1S1 1111 1'111'.1' 1'111'1'1A111 111 111111 W1 1'11 11111 w1111111s11111111 11111118 111'1' g'11111g1 11111's1111'11s 1A1'111l1 1'1'1111'1'11lQ' 11111' 1111111g'111x qIl11111gI11111l1'111'1'2111 1111111. 1111 11111' 11111'1111111111' N1111'11'1'1, '11111' 1'1111 1111.1 1111'N11111111111'11111'111111111N1111l'111L11, 11111' 1'1111'S 11111 x111'1'11 11s il Q11111111111111 911' 1'Y1'1'.X' 111111. 1A1'1'S111lli111 111111 15 1'11111111g' 111111 1111111 W1 '11 1111' Sll11'11111 111'11S111'1' 1'1I111'11l11', N1'1111111 11111111111 11115' 1111111 111. 1111111 111' 11 111111111121 211111 1'111'1111lg1' 3111111111 111111. " 11 S1111 SXY111'1 s11111111. 11' 11111 5111111111 1111 1.111'1'1'11 111111 A 111W 1 x 1 X N 1 1 1112 111' 111111lg'11111'SN 11:11'1-111s, 1111 S111'1' 111 1111'11 :1 11111111 1,1'11111Lf 11111 111:1x1. 1'1'111x 111111s 111 111-1-11 111111's 11111112.1115 s1':11111 111.1 .X11'Ilj'S 1'1'1111'111111'1' 111 11111' 1111 11111'x111111111- 1111 111111' 11l'S1i 111 1-11x11 11111 11l' I'111'1'11111111111'111111'1':111111111'1'11.1'1111 1111:11 11111-1'1'1-11111111 111' 21 1111111'11111111'1 11' 51111 111111'1 11:11'11 1'X11'11'1'111'1'11'11111 111111111-s 111 11111111 11111 11111 111 1111-1111 111112. :11'1'z111u'11 111 121111'1'111I1' 111'N1 gL'1I'1 111 1111- 111111'111s, '1'111s 11:1 S111'1'-1.11'1' 1111'1111111 111 111-1-11111g'1'11111'1111111u111s s11:1111-1'1111. .111':15's 1'1'11l1'11l111'1'10.1111111'1l1l11L1'11 11 111'1111's111 11911111111 1111.1 12112 111.1111 1111111. .1 1'111'1:1111 1111'1111111 1111 111111s1:1111 11111111111111g111'111111111'111'11111N111:11111111 11 1111' s:11111- 1111111. 11'.1'1111:11'1-1111 1111' 1111s1Q1'111:111 111' 11IlN1 11111 11111111 1'1'1111'111111'1' 111:11 1111' 11'11111 11 111-111111111111111. 111':11'1111s. 11 I11'1'S111 1-111 1111'11111'1111111f 1111211 g'1111111s:1111111111 111111' 111' "11211'NI11'.S 1111111111-111:11'111 1111l'11f'1111211'1'S12l11111111l 11111 11l11l1'11I111 1111' 1111 1111' 1111x141-1111111 11111111' N1l41111111Q 1 111111.'11111.' 11111'111g' N11111.1' 111-1'11111s, 11' 11 N1111111'Xl N1l1'1S111'1'N1'111.11111'11NXX1'21.Y11111111'111111Y '11111111' 11'1111:11'1-s11111.1'111g'1s111,111s1 S1Il11 "1ilLl'111I!. 11' 1111s 111Il'S11.1 g'1'1 1'1'1l11x 111'117111111121ll1i11l1111111111i11S11'N1i1111111 111g I111111Qs111111'11 111'111'11s11111g'11:1111'1x1111 1111111' 11111111 S1111 111'111'1'. s1,,'1 11111 1111 1111' 11:1s111111'111 1111111111111 Q11 :11-111111111111 11111111111s11 1111 :1 511.1'11151ll'111f,l' 11'111. 1 11111111 111-11 11'111111s1111111's1111-5111' 111 11'111 11111-111111' 1111111' x111'1'11,s1'111 111 1111 111. '1'11t'111g1'111111g.l'111 1'1'11l1l111111'1'1N11111 11 11111 1-111111111 1-11111' 1111111g'111s. F1111 :111 1111'11 111 :111 1111111111 11-1' 1111' s11111-1' 111111 11111' 11'11'11 111' 1':111111111 11' 11111 1'1111 111 11111'111g111111'1Q:11111s11111'111,111111'1 111111111 I. 1' 1' 13 1 N 1 x 111 1 11 x l1111111111111I111l I I1 IU Nl x I 11 Ill I I 1 1 I MIN x Il 1 N I X 1 N X I 1 l 1 XI1 Ifl IN 111 1 ,, N1 IN 1111xx1l1l1 1 S11 11 I x xIIl1 1 III I 11 IN 1 I 11 H11 I I S il Id 11 N OII xx lJ11y111 1 1 1 1 1111 1 111.,, 11 7 I NIII' N 1111 Illl X 1 1II OES x X 1 III 111 It 1 1 I II N11 1 N11 1 NNI I N X1 IX s I1 1 1 ' IIS III' It 11 H -KN 1 I I v 1 x Ulll X 1 A XI! .X11ll11111: "'l'l11x is 1l11- 11l111 111' Illj' l111gl'LL'11I'1"xY1ll y1111 gin-11 1IlI2ll'l1'I' 111 N11 11y. .X lll11lIIlg!'lI1 S1-1-1111, lIlII'4l l1IlI'f El l1l1111l 111:111. l11-:11111l'11l l1111ly."' g1'l:111s 1-111-1-11 111y'-11'1l 1l11- l ll.' 1. 'lllIl1f' l1:11ly:"lly1111111'1-l1l1111l.l11111'1l11y1111 1'l1111l1 il w11ll :1111l l'11111-1- :1 NYIIl4l11NY 1111-11. l'11111' l.lIl I11-z11111l'11l J?" l'l111y 1-1111-1' 1111- 111111111. 'l'l11- 1-I 1-li l31-g'g':11'z W-ll. 111 11-ll 1l11- lI'llIll. llllll x11'1l'1-N 11111 1... 11111 I1lIIl1l.l' l,1s11-111-1' 1l1111-:11l1l1-ssly1g " WI ' -I1 l.:11ly: "ll1-111-K il 1l11ll:11'," 11111-:IH S1 1 11111111111-: "l511l y1111 l11-:111 1l11- 111111- l1111-1111': "W1- 11- y1111 l111111 1'I11l1- X1 ll 1'1-ss1 -s-1y l l1:11l111l111-la l11-:11l 111' l1:111"."' IVl'l'l' 1111 1l11- l111sli1-1l1:1ll l1'2IIII ."' 1'11'1-1l: "ll1-1l11l11'1 I1l4'Illll1Il l1:1111." l'l:11'l: "X1. S111 WlI.ll' 1l11- l-.'l'1-1l1:1ll 1l'!llll 11':1s1111 1111-." Nl111l11-11: "1lz1111-'s Illilflllgl' :1u':1111, Sl - mil sl11- 11'-1s 311111: 111 1II'I'ilIIQ1l' il l111l1- .l:1111-: "I l111:111 'Ylilll' l111l1- l11'111l11-1' ,3111 1111'1'1' 1'111'l11'I'I1lf1f1'1-H l1'111 lIlSl11I'.X'.l. lJ111l: "I w1sl1 sl11-'1l 111'1':111g'1- Il l111l1- l11 11s1-: "ll w'1s11'1 l11.' llilllll. 'l'l11- I54'2l4'1' l'111' I1111' 1121111 HS." 11-:111l11-11 :1sl'1-1l I11111 :1l11111I 1l1111g's 1l1:11 l11111111-111-1l I11-1'111'11 I11- was l1111111." N11 1 Y1111l11-111 "'l'l1111. Illilflillll. is :1 sliys-1: 111-11" Nl'11.1. l31'1-1's11-11: HXYIIII is Nf'IIlIl.VII1. YI" UV? "Ulu I WINII l 1'1111l1l S1111 11 li11l1l1111f"' y1'l11-11 11's 11'111'l1111u'." l311l11y XY.: "'l'l1'11's EI w111'1l .Yllll IIN11 WI11111 y1111 1-1111'1 -111-ll 1l11-111111-111,111-4" IT11-li: "li111 l ll'IIl.l llllllli l 1l1-s1-111'1- 11111111 il x1-1111 1111 1l11s 1111111-12" Willy: "l11111'1 y1111 llllllli lblll 1':11l11-11 Nlrs, lI11l11-111s: "X1-'1l11-1' 1l11 I, IIIII 111 g111111l-l1111li111g:f" 1l11- l1111'1-sl 111111111 l 1-:111 LI'lX'1',ll li1lly:"l11:1 "1y." W'1llyg "Wl11 liI1lll Ill' 11':1y,"' M1 .'.' 311111111-1 "WI :11'x 1l11- 1':1.'111s1 l31lly:",XW:.'11l'l'." 2I'11XX'lIlQ' Illlllg' 111 11:11111'1-,"' IJlIIlf1l1l l,.: 'ZX 1'1sl1 l'l'lllIl 1l11- 111111- 'l'1-:11-l11-111 "N1 ',V1-'111-311111111-111111111Iq1- lllf' 1l111l 1-:111-I11-N 11 1111111 111111 111-x1 11:111- 1l11-.'- 1-l:1ss11s :ls 111l'111'111:1l :J 15'-'- l'11111l: "lI11 W1- l1:1x'11 111 W1-:11' sl 11-SAI" .X1l'11'11s1-111111113 l111g' ltlll' sz1l11. I'l:11 SUIIHUIS 2lI'4' lAlIll 111' liIl11XYll'1l,'1'. QlHX'fI1illQ'A l1'11111l 111' 111111111-1111. lwlll' l'1'1-sl1111:111 l1I'IlI,.1'S III il ll11l1'. 1l11- l s1-1 11111 1:1l'1-s 11111111 :1w11y, :1111l I' wl- 1'11wl111y'g NIIIIQ' HllIlI'l Wly 1l11 111111 11Iu'1- F1""ll1ll1ll1T0S1 1111111 111181 11111-g11111'f" 1 v , , , l11l1-: "W1-ll. l 1'1:11111- 11' l 1-:111 H111 A1 .z "WlY:11'sl1z1ll 1111- 1l11.111111u'l.11.?j Um NM, UI- ml, 1IU,.m, TH QU' 1111, U,1H,,. II ll Q: :WN -ll11ss :1 1111111. Il1-11 Qiqll will mum,H1mIu,.1lm4-- l11-:11ls, 1111- ll Q11 111 :1 1111111-1-. I1'11's1:11ls. Wt'.ll Q11 111 :1 Ill Y111, ll' 11 s1:1111ls 1111 fl-0m,1H,l,: ..1:iW,lm, :I N',NHm,t, '11 -. lllwl' WN -"111Y-I' 1l11- 11'11111l 111'1-.', A 'I 1 -1 ' - '1 . . 1 R11-l:1'1l: "l I1111 l 1-:111 1111sl1 Q1111111- llml.l'l5.f . 'll ,FUI Nlfll f"'1 Ihinu, in H whuukrwm, H111 -, Ilpxixiljflll IIIIIIIQ 511' 111l lllll' 1 1's1- 111 :1 l:III,I.l' ' Miss ' 111: "IVl:1 's 1l1:11T"' R111 in-11: --Y f' llillz "XIII 111 lilllll 111' 1l4lQ' 1s ll1111 11 111.I I lIl11X'Il llli 11111-1': "WI -' ilI'l1y11Il I'lIII- Will: "ll11'N1l 1111111-11 1l11g3." IIIIIQ' 1l1:11 s11-:1111 1111ll1-1' 11v-11 yt 11 l51ll:"ll1-1-1-111:1111ly1111-s11'1 l1111lc l1l'1- 111-l1l1" 1." F11 '1111-11: lllll 11:11." 41 11111.'l11-1I 11111:1- Ylll: "N2IIIll'iIllf'. I11 's 111 1l11- S1'1'l'l1l -s 's 'CilI'.,' N111 " 111," Alumm CLASS OF 1950 1 UN 1N X 111 1 1I1 X 1111XX11I 1 I Il 1 11 I Il1NI 1 11 1 11 x1 IIIII X . xx N1 N x 1 X 1 Mx 1 I 1 111 11x1 1111s 11111 1 1 I1111I XXI 11 N N I1 I 1 1 1 11N XI1lxx 1 1 1 X 1 11 1 IXOIN XXX N 1III1 I I 11 1 11 11 N 1 1 X 1 1 1 I' 1 x11 ' 11 I 1 X 1 l 1 'X 1 I XX11 I H II 11 1 N 11 N 11 1, 1 s 11 M11 11 1 111 II.1111 1 111 1 1XX111lII 11 -1 11 CLASS OF 1948 vIIlIINXX 11 1 A N 10N 1111 I I 11I ' 11s111l1 1 1 BI11'1'y11 I,iI1I1y, IIIIIX'1'I'SIIX 11I' IIZIIII11. III'11Il11 .I11:111 I111X':1sx11111', R11,,'1.' II11II1'Ll'1', XX' 1 ' ' 1 I'1ss 11111- .1 1- 11.1 1111-1, 11111111 1, 1111. ""1-.1 1 - . I"111II l'Q1i1'I'I11I1I I NI'1I1I1'1'1l I1111'Ii1'. .X1'1111sI1111I1 S1:111- X111- l,14lwMl.l xllwilml If 11' 1' I . .11 111:1I S1'II1111I. I,I'1'S1III1' ISI11 11,, 11',,,.1 1.'.li,.1"111d' ' lI111'11:11'1l NI'111'I11111:1I1I, I'iIIi11g' s1:11i1111. -1 1 1 - 1 XXIIIIIEIII .11111.11, S1 Mi-I1:111I 1' II1gJj11, 1113 """""."- I "","' , , wi Vi. lhnbk Yminmm I:111I NI:1g'1111'11. I, 5, .X1'111y, I'111'1 . . . ,H 'M V . R111 -1'1 IZ11111: x1111'. IIXIIIIIII I1 11s11. I'I11I'I Imlgu' X' I ' , , I.-.lirl-itxhl .XIIIIII AI11IlI1'I'. I I.1'11111111I1 II11111I. I'111'1 I 1 1 - - I":111'I'I11I1I l111'1'1ll 1IliI1lllilIl. I IIIX' 11's:1I -I 1 . , . 1-mHl,.l:lv gI,l.i:l,,.'-N111 I,l.I NI:11'y NI1-I1111111111. I:1'1'1I :1111I Ix111::'I11. ' ,-' r- -1 11- , ' 4,...,.l I1IIi.'111 1'I1:1s11, I'I:1sI111'11 .X1':11I11111y 11I. ""1 I""'1f"I , . , , . lhlllmv l.uHm,l, l3,m,,.m, I.1'l1 yI1'N1'llI, IIllX'1'I','lIX' 111 XI1111111. .1 ' 1 I I F II'11II11 1 - 11u'1 1 IiII'I'. !.!ilI'IlLl'1', I,11,'I1II, .I'1.'.'. I . . XII:II'QzI1'111 1'1IX.l 111 II11I1Il'I. I+'111'I .I'I'1II'- , MIM' MIIWIII' 'XVI"INI""II S"II""I "I Hvm ' 111111111111'1'1'. I'1'11s111111 IxI11 Xl-1 -1.11,-01 11.11-ig 1,,,l,kkl,,pl,l. l1I.,m 111I111 NI11I'1'Il11lIS1'. 11'111'I1i11g' IIII il IlElI'l1l, N XX'I' 111-13 II2lI'IIA11I'1I. 1'111111. IIMQI IIIIIIIIWIII , . 1 R I MLN' MIN Vwtl lmlmm IJUM I'.1'11Iy11 NI111'11I15'. I':11'111111g'111115111111 14-llwtliom A H ' 'I'11:11'I1111'x' 1'11II1'u11. I":11'111111g'11111 I1'11II'I I11-11 11- 11 1- Q1-H, ym. 11.11 I'1111Ii111- 111111II111111. 111 II11llI11. IJIIIII S1'I . I,I'1'S1lIl11 ISI11 l4Ill'.IwII.I , , . . ,, yv -H-,H I1 1111- 11111. lgmltlm. 11,1 ml I.111'1':111111 I I11II11'11'I1, XX'11I'I1IIIj1', XX 1 III' I ' . ' " .. ' ' .' ' X'111111111111 1 .XM IIIIIIIIJ' :1111 I'II12III' , I' :1 1. WI' , H ,I NI U I U I 01 .l11y1'11 II2I1'IiIIII1', II11XX'1'I'N 5I111I11I111g1 II:11111I1I IIllI1'l-X', If S. .Xi1' ,I1'111'1'11, 11111- 'XQIIIIKII' TIIIIIIIIIIIIIIIIII' N I' . , H.H..l -I11X1'1' I11'2II'1I11II. 1111111':1I 3I:11111-1.1-11. ,l.Ilm.,m Hllllnglwl-Q VI iv ,Env of 1-1'11I II11s1 lI'ilI. I11-11'1s11111 ' 11.,i,,,1 11,.,,,m ' I111I1111'1 521 '.'1'I'. 1111111111111 1'11ll11g1-. ' ' ' 1. . .' , . I'II1Z:1I1111I1 1l:1II:1111. II. 11. II1'I'l'X' ' I ""1"'m"1, , . , 4 , gm 111, 1901.1 l.'.m.1"f,m ' I111Q111' N1111I11'1', IIIIXv1'I'SIIy' 111 3I:111111. ' - " ' - A 111' 1111 I'1 'I1:11'I 1':11'. I '11111' 'II 1 1' 1II1 '1 ,I"1 , , . , . tm: 'wma I ' 'I I I KIM' I hI11I I1111 5I1IIIIl, I . S, IX11' I'I11I'1'1', I1111 Ijlix-1I11-1I1 1lig'g111g XX'1 1'I'i11,', II1IIII11Il H"'I1.?:ISfZ S V 1 , , 'lm .l liimllwq Humming M Mmliwm U.1 .I11III'I1g-I 11111111.-1v1111I:1111I..N. X.. XI1-111111'iz1I II11s11i1z1I,II1111I11111 U' Um I-I ' HI' IIIIXIMII "I MIIIIW' S:1':1I1 1111111I11'i11 1M1's, II11Il'II1I IXIIIV- NIMH , , , , , 11I11'1 I'I11I'I I1"1i1'1'i1I1I "1111" 1 1111112 I - 5- M" I'111'1'1'. I1111: - I - - - I"I1'I1I II'1111"111' XX1II1:1111 IIIIIIIIXXIIII, I , S, ,X11' 1'I1I'1' . ' ' T. , 13l.l1.lI lmlllg 'bm I I NI11 1:1 XX I11111 1NII'N. II111I1:11'1I II1'11I11.1'1, 1. 1 1. A . . . I . . 1 'I 1l1II1111'1 II2lIl1I, ' 1'I1111g XX'lIIl I:11I1111', hIl,lm,'.MIII , . 'num 14,.liI.t..lhl X1'jl I 1II1I IIIIU, SII I'I 11l'1I111' 11111Ig. ' .. , , .X ' 1: .' ' IIl1l II:1111I 1NI1's. XX1lI1111- 1y1' . Now 1' " XZI' , , Y ll-'Win mum .I:11'11111'I11111 XX:11x1111, XX :11 1111g S1111-11, I - ' '- . . I . I'I11I'I I'I'1I1'I'I1'I1I I'11-I1:11'I II:111111.'. Iz11'11111111'. I'I1I'I I'I11II'- . ' . . H0121 I N P' I :XII '1 XX 1' "'I1I. ,xI'11l1NI1111IQ N1-I111,,I 111' I 1 - 1 1 7 -1- 1 1 1 111111-1-1 llill, 1'11111-1-.1111 1' 1-11111, I"""""1'- "'1'1"' 'NI' 111' 1111 .I:11111'11 H1111 1M1'.. Ii111I1: 'I " LSD, I'I11I'I I'I2lII'I-I ,I1I I1:1I11I1 I111111'111y, B1 'I ' 1' II1,.r , I" .' " 'I' I 11I.' Ii11lI11y, ,'X1'1 .'1 Ii S1211 Nm'- Ill' S1'II1111I. I 1' .' 1 ISI1 I1111'1s ,X1'g4'1':11'11s, I'i11.'I1111'gI1, YH, I I 1 5 'I IIII x x xx xx x x X, x x N I x III S I II I I II IXI 1 xx' IX III :IN NI xx X.x x xx xxx SI xx xxx N X 1 I xx x X XII I PI lXx I xxxcx x I . xx I 1 I II x , xx X x I X xxx xl I I 1 N N x xxx xsxx xx lxxx xx I . . N x,.xx x .x Ixxlxpx 1 If IN 4 Nx S xx x 4 I I xx I x II 4 NH 'I W ' CLASS OF 1926 I II I :N Ixxxxxx.xxxI IIxxt4Ixxxxs lx lxxxxvxsxtx xx! Ixs ax xxsxxxx xx X':xxxx'x- II'xxxIi.', I'. S. .Xix' I4'xxx'x-xx, ILI- .XI:x' x, Ixxwxxxxx IIN. 'I'1-fzxs I'x'isx'iII:x .Ixxxxx-s INIIN, .XII'x'4-xl Klxxx IIx'IIxx'x'I Ikxx-li 'i1Ix. I'xxix'x".'II-' ut' VIITI. I7Ixx'c'Ixx'NI4' '. .I'xss. XIxxIxxx'.IIx'1xxxxx KI- xxxvtlx Kix xxx-51 If S, .Xix- Ix'xxx'x-I Ilxxxxzxlxl Ilixlxxxlx. Xigflxtixxuexlv Ixxxxxlxx- .XIIxxxxIxxI-xwxxxv, N, NI. xxxxxxxl I'xx,, I"xxx'l I"zxix'I'i4'I4I I'Ix:xx'Iw Ixxxx-lux. xx! Ixxxxxxx-, I'Ixxx'l I"zxix IIx-Izx IIxxx'Ix'IxxxII. swx'x-I:xx'y. IIzxx'II'xxx'xI, III-III I'xxxxxx. Ifxxgvxxx- Ixxxx'xxIx', I'xxIx'xxx'sil.x' xxl' NI:xixxx XII xx I3xxx'IsvII, I'1:x.'1xx'xx Blzxixxxx Ilvxx- Hrxxxxxx Ix':xI Ilxxxpiizxl, Ilaxxxgxxx' .lxxxwxx I,+xx'x'Ix', xx'x 'Ic'xxg, I"xxx'I I":xix Ilx-Ixxxxxxxx I':xIxIxx'xxII. xx'Ixx'Iiixxg', Hxxxxxxxzx I'IxxIxI XII Is I.xx1Ixx'x' I.xxx'vI.x', pxxxxl Vxxxxlll, I"xxx'I I"zxIx II4x x:xIxI I'Izxx'k. II. K .X, II:xiIx' ml, I"xxx'x Ii:-Ixl I:xix'I'ix-III 'I'Ixxxxxx:xs NIvI'x'x-xx. I4:xx'xxxixxg', I'IxxI'I I":xix I'Ix:xxxxIIxxx' I'I:xx'k. If S. .Xix' I"xxl'l'I', I7:xI- I'IvIxI Ixs, 'I' -," xx Ixxrxl QXIx'Ixxx.x'. xx'xxx'Icixxg'. Iixxxxgxxx' .lrxxxivxx IN ,'sxx'x-II. I'HIx'x'x'Nilx' xxI' .Izxixxxz IJxxx'xxIIxx' Klxflxxxxxxx. wx-x'x-I:xx'x'. Ihxxxgxxx' Iirxxxxxx BIzxxgixxx'ixx NIxxx'x-I xxsx- IXIx's. II:xx'xxIxI I'xxxxxI:xxxx'xx I'xxxxIi. I"isIxxxx' I'IxII0g'xx, I' xs- XII'I'x'x':x I. Ilxxnl xxx, .I'xss. 1xxxx..I-xus. I'Ix:xx'lx-5 NIxxx'vIxx-qxxxx. If S, Xxx 'A IIzxx'x'xxII I'x'x'. If S, Nz IIx'v:xI IIx'xxxxIQIx'xx, X. Y. Ix'xI'x-s. NI'xx'Ix. I':xxxIixxx- Nlxxxqxlxy. I"x'xxxxxix-x' 'l'x'xxsI II:xx'IxIxI I'-xx ISIN, 'I'xxxxx Sx'Ixxx':xx'1zx I'Ixxxxxx:xxx,x'. I"Ixx'I I":xix'I'ix-III Ifxxrl I":xix'I'Ix'IxI .IIx.x'x'xx IINIlIlI'IlI'. IIx'xzxxxI N -' x'xxIIIxxx I'IIIz:xIx4xIIx Il xx I. xx xx Q' IXIx's, J I IIxx.'Ixxxx, . I:xss. XX'Ii1xxx, 'I'xxxx:xxx'xxxxII:x. N. Y. I'IxiIixx I'xxIIx-tix-xg xx'x xkixxgg NIiIIIxxxx'x I'l:xx'IIxxx I3v5Ixxx'x'Ix:xxxI, If S. .Xix' IIIPIIII. I xxxwx-, X'iv1xxx'x'iIIv, I':xI. IIIx'Ixzxx'xI I'x-IIx'IiI'x'. If N, N:xx',x', IIx'x-xx! Ilxxxxxxxx Ilxxllvx' IKIx's. Im xxIcI I'yx'x, I12II'I'N. .Iix'Ix. I xrilxxxxx Jxxxxxx I'IxiIIxx'ix-Ii IBIx's. 'I'xxxxx 'l'Ixxxx'xx .Xlliu xx llxxlx-xy. l'. H. .Xix Ifxxx-wx, Ifxxx-I Ixxxxx. I"xxx'I I":xix'I'ivIxI XX'x 'lIx, 'I' x." xx -Izxxxxvs IIx-yxxxxlxls. SIxvxxxx:xx'xI .Xix' I"xxx-x-I IIiIIxx-x'1 I'Ix'x-rx-11. I'. S. .Xx'xxxy. I"x': x I'zxsx-. -I'x.'.'. .l:xvI'ix' I'Ix'x-rx-II. If S, Sx:xIwIxs, I':xI- XI:x'.x' Slx wx. 'I'x':xx'x-Iws Ixxxxxxwxxxxw xxxlizx. IxxxIixx I'xxxxxxxzxxxx', lI:xx'1I'xxx'xI, I'xxxxxx. Ixx-xxxx'IIx I"'xy. If S, Aix- I-'M-I-fx. Fill. I':xxxI SI xIxI:xx'II, IIWIU-xx Jxxxxixxx' I'xxI xxxxxxxllx, .I:xss. II-ga-, XXX I"I'NIl'I'. .I: Ix'x-xxxxlqlixx l4'igIxx-xg Rixxl'-r Vxxllxgx. 'I'Ixxxxxx-xx Sxxxxxxxxx-xwxxxx, .Xvzxxliu I'xxix'xxx Ilxxxxllxxxx 'II-', XX'4xII'x'IIII'. N. S. II2lX','xll I"','I -x'. IA:xx'xxxx-x'. I"xxx-I I":xix'- NIH "INN IIIIIIIWIIII- W.XI'. I"xxx'I 'xxx Ixx'III Irj. .Xxx Ixwxy II'xIIIxxx INIVN. IIxxI-xxx1I I'I.'Ix'yI, NIax'1": 'vt 'l'xIxxs IKIx's. Iiillxx-x'1 Smxiix Iwxx'x I":xix'I'ivIxI IIUVTI1- N- II. XX'xllgxIxxx II:xII4xlx. xx-x 'xp I' " xixxx- IN- I'IxiI'lx 'I'xxx'xxx-x'. I'xxix'x-x'sI!.x' xxi' NI':xxxxx MIN Ilrxxxxxx Marx' .Xxxxx I"x.x' CBI Iiivlxzxxwl Iivllb. 'I'x'x-ss'x XHII IIIlfI'Il'Ii. I'xxxxx'x"s x'Ixxx'x IIx'ixIg1'x-xx':x10x- I+'Ixx'I I+'zxix'I'ivI4I IIIxxx'izx Ilixxxx IBIx's. Slxxxlxlxxxx 'I'xxx'xxvx'I. 'IIHII1 XXWWII- 3II"'5' IIUNIIIIIII- IIIIVI Xxx IIxx'vx', N. II. I:xxxxI l'fxxxI Iixxiexxx. l'xxix'x-x'.'iIx' xxi' Nlxxixx-, III-'Ia XX':x1IN IRIN. I.zxxx's xx I"iNIxx-x-x Ihrxxxxxx l+'xxx'I I":xix'I'IxfIII I'zxxxI II:xxxxl. I'xxix'xxx'xiI.x' xxt' BI'xixxx-. IIx'xx- I'Ix'xxx:x XX'IxiI -. xx'xxx'Icixxg', I"Ixx'I lfzxix lxxx In -III Plxyllis II'xxx.' xx Ulm, I'IyxIx- I'yx'I. IIzxx'lI'xxx-xl. I'xxxxxx. III: Iys II:x.' x INI'x's, I'x'x'I-x' Iix-xxg'xxxx. I url I":xix'I'ivImI IIxxxxxxIxI IIIIx'Ixx'xI'Ii, :xt Ixcxxxxv. I"xxx'1 I' 'II'IIII'I'I Max "xx .Xxx vs, xIwx-'x,'vxI ' ' ' ' ' .'- ' " t' ' "nth-' .Xx :II INIx's, XX'i Iixxlxl 1111 1 1111 NN 1 1111 11 X K 1 1 1 1111 1 1 111 1 X N 1 , 1 N1 11 1 INI ,, lx 11 N x N 1 1 1 I 1 I 1 1 x 1 1 1 1 N 1 111 ll 1111111 I 1 ll 1 N1 x 1 111 1 .xx 1 1 1 N 111111 1111111 1411111 x 1S111:1111, 11111111 1'11'1'I'j', N11. 1'11Il1'1'j' 1111111. 1'211'Il111l11'1', I'vl11'1 1":111 1'11'1'11 .X111'1l. 1" "111l11 1111111 1'1111111 .X14111N11'111g'. '1'J11'1Il1112', 1 11111 ,'.' '1'11111111:1 111111111 1K1I'N. 11111111 S11:1111 11111'11 X'l1 1':11'1111111 111111 11111-1'11'1111. 11. 1 .X. Iqf1111'1111l1. 1'1i1j'1'111' 1,:11111111'. 1l'1'1l111'il1 S11l1'l', N11 111111 1111111111 l1111'1N1111l' 11111'Ilx 11118, xY'1111l1I1 1111211 1'11'1' 111111111 1111s. ,X111 1 1111111111111, 1'1111'1 1":111'1'111111 S1l'i!11.!'1l11, 1'11115'. 1J111'1'1li111111111f'. N11 111111111 1:111'111' lK11'S, 111'1I1'Lf1' 111111111. 1111111 111111111. s1111'111:11'.1'. XY11111 111111111111 1'1:1111s. N. Y. N1:11'111:1 1114115151111 1X11'N. 1311111111 1':11111- x12l1'1l11l N11111111'1'. :11111111ss 11111' 111,11 11111. 1,1'1'S1I111' 1x111 111'1'lY1 N11l'11111'1'1!l11' 1N11'N, 1q111l111 1111111111111 11112111101 11111. 1111111-Q11 111'1l11. 191111 1":1111'111111 1'1111-11111. 11'l111l11'S1. N. 15. 1'1S11l1'I' 511111 111. :11111111ss 111111 11111 111'111'1.l'1' 11Il1'111'S, 1'12lS11'1'1lS1J1111S1'1'll'lII- Yil11Q'1l1l A11'1'1'11111'f', 1'2ll'1ll1'I', 131111 11s 1'1x1111:111g'11. 1'111x111111 IJ111 1":111'1'111111 111'I'11'1l111' 11Il1'1I1'S. 1111111'1'SS llll11111 1111 15111111111 N11'1q11l111111. 1'11111u N111l11, 131111 111111111 11'111111'l1. 2111111'1'Sx 111111111 1111 1":1111'111111 3111111101 111 1'1':1111 1X11'S. 1'11:11'111s 11111111111 X11111111's1111. 1'111'11:11111 111111, l.1111'1s11111 1.111111 1'11111111g'11111. 2l1111l'1'N5 111111111IXYll 11111111111 111'111111111' 1x1l'S, 11111111111 I". 1121111 1,il1'11S. 1'111 1511 1'I11:1111-11 1 1:11111. 1"1111 1":11l'1'111111 1,1'1'N11111' 1.'11 311111 1'11,'s11'1111. 11111111:1x1111 1111111 111l111'1'1N, :111111'11ss 11111111111111 51111111111 1'1:11'11 1x11'N. 1911111 1'1. 11111- 111'11'l1 111111111111s 1311s, '1'1111111:1s 1111 1111 1, 1'11-1111111 1s111 x1l111, W1:111111'11111. 11,11 X'11'Q'11112l 1'111".'1111 1N11'S, 1, 1118 N111 1s:11111111- 111111111 1x1I'N. 1':111'111 1211111111 .11. 111l111l1'11111, X. Y. 1:11, 11111, .1:1sx. S11111:1 1'11111ss, 2111111'1'SS 1111111111111 111111111111 51111121-. 11'111111111u 111 2111 111 1Yil11 11ll1l1'2l1I 131111. 11'X'11lQ' 1'11:11111- 111111. 1'11'11s11111, 1':11, 111'1. 1111111111111 1':111111111 S1:111111x 1311s, 111111111 '111111111 111111111 1,l1.Y111. 1111111111 s111111. 1'z1'11s 1111lS1. 1J11:11'11111111, 511111. 111111111 111i1'.'1'f' 1N11's. x'f1Yl'1 1i1ug'11,1'1, .X1X'111'11 H111:11'11s. 111111111-1-11'1'111s1 1111111 11111 1":111'l'111111 111111.11 N1111' xY111'11 1'11y N111:1 141N111111'l 1111 1N11'S. 111il1'1'1l1'1' 1311:11111'11 '1'1l11l1'i1l1. s1'1111111 11111111111 11111111. 111111111, 112111111 1Yi11'1'1J1l1'f'. 11111111. 11I11'I'.X' 11'1111'1111.1':111:1111:111 .XI'llI'Y. N11111' 5111 '111l1,1' 'l'1111111:111. If S. 1xI'1llj', 1111 1111111 Illilllj' 111'.'11'I' 111111111, 1':1111'111-11111 1':1lL1'1'1I1:l '111"lS11 1A1l'H. .11111111 1"1x111111 111'11'll 11l1111'111'1' 1311s, 111'll1'j' N1111:11'A 1'11P1'1 1":111'1'111111 1111, S1111111111g'11111, 11111111. .N11111l' '111'1l1' 1A11'S. 1:1'1'11111'11 1'1111111-11 x12l1'j' '1'1111'111 11118. 11. 1'. K11 111111, 1,1'N1l112l'11. WN1. 11111 1":1111'111111 x11'1'1111I '1111111l'1111. 11il1'11l11l!l. 14111141 1'1Jl1I'- 1111111 1'1111111 11. W1'111 1A11'N, 1'211'1 1'111l1'1'j'1, X11 ' '1 l111111A1N W111111, 2l1'11Ij' Il 11x11 Y11'gI11l1Jl W11111 1311s. 81111111111 111111- 11l1l1'1. 1x1'1'51I111' 1s111 11111 111L1'11'1'j' 1XA11'S. 1111.111 1J1'11g'111'y11. 1111'1l1Ill1'1.l', .1:1ss. 1'1:11'11111-.- 1J1'1111111111'. 1'. S1 1111s1 111'1'11-11. 1 1'1'N1I111' 1s111 1'2lI'1l1 11111 15118. 1111111 111'ilY1111. 14 11111. .111 .'.' . 111111111111 11Il1'Y1'j'. 111111111 1'11lI'1 If'11i11. 1111111 1111 '11111' 111111.51111 o1111111.'11111, 1'll1'1l11l11'11 S11l1'1'. 1'11s . 111 111111111. 1':1' ' gg 1 kg AUWEHAPHE X II1 N1 BANKS 1 HX 1 111 11l I N I 1 N 5 11m N XXIX II 1 I N N I IN III 11I1 1115 II1 1111 Y NIII 11 BEVERAGES X1 N x1 IIVIINII11 H1 I CLEANERS X X NN ll x51 N 1 N 1 1 I 1 XXI X N N 1 1 Il 11 X11 Nl S 1II-1 XX 1 1I , CLOTHING 1 XX III 1x HNII NX I'11s11111 IsI1 1I II1 11 IIIIYN .XVBIY .XXIlX.XYY11 HIS S'I'1IIII'I INV. 'I'I111S1 '11 111' I!11II-IIi11g'i11g IZz11'Q: 1113 I"II1IN'I'II1III 'I'III'S'I' 1' .IIYXNY I'1'11s11l111 INI11 I"111'1 I"2lII'I.-1'I1I XX'I1IINI1I1III1l'N I1'IIIS'I' X.X'I'I1IN.'XI1 LXNIQ III' .I111I1lz1111IH1:1111S11'1111N I"1II1'I' I"11IIII"II'II1II I.:11Ii11N :1111l Nlissv,-'S11iIs 1'112IIS II1 111I1111' 1IIA IIIl' I"111I111':1I II11s111'1'11 11j'SI11IlI 111111 II' -,',1 11g III1I I1'1-1I111':1I Il111111si1 I11.'111':1111-11 I'1II'II. I'I1111111 QHTII I'1'11f111111 ISI .'1 "l'III'1IIN N.X'l'I1PN.Xl1l4. -I I If'IiI11IDl'.S'l'I'ZX'I1IXS1'1 .II'.XXY xI1IlIII1'I' 111' 1I111 I'I1'1I11I'1lI II1'S1'I'X' 1 Syx111111 "Q111Ii1y IIIIIN S111:11'11111ss" lII1I I1'111I111'z1I I11'l111si1 IIl.'III'2IIIl'11 1'111'11. P1-1-,1111111 ISI11 I111x111111 I.'I1 NIZIVN IIiII X':111 I51111111 NI:11I:1 1'z.'Ii:1 1iI'I+IIIIII'I'I"I'I-IN SIIUIC S'I'1IIIIi SI1 I41II' .XII 1I111 I":1111iI5' XII1I1IN'I'1I1IIX 'I'III'S'l' 1'1 .I HXNY ,'12I S111 111 S11'11111 1'z11'II11111 xI1'IIlII1'I' 11I' 1I111 I'I1'1I1'I'2II 1 S11 III! 111111111 11llI'II, IZISIIHI 'S 1'1ll'IIWl1 I":1111iI1' SI1 1 1 8111111 1'1111111I11111 I.i1111 KI1111's, XY1IIlI1'Il.N :1111I 1'I1II1I1'1111'.' ,'II11'N XY: I1111' I". II1sI11111, I,I'11II. III -1X'1'1I1'II SII'1'1'I 1':11"I11111 'I'III'I I'IS'I'I'II.I,.X .'II11I' 111.11131-11111111g11'1"l'1AlX1g 1111- X111-II11-:1s1I11111III11111I I!11iI1Ii11g IS1111I111's 1lI41II'EIIIQl'1I 1'1'11sI1 :1111I 1II1I I1f'1II1'5' W 'f"'- I'If1.""5' 111111111- 1'11I1111y I"I:l '11's -I1"'1'N5"I'I1'N I,I'1'S11II11 vI.I11 I'l'1'N'lII1' INI1' 11 .1, 1111111111111 1'1I. 11- H- II-XI1l14'1'. Ig, 2 .1 ILIJS IJi:1I 1111111 1'111-iI11111 I'1'11s1 1111 IsI11 1XIiI-IN I!.XII11.XIN."I'1III1I I":1111iIy 11111I'i11111's XY:1111' SII'1'1'I. I'fII'III1III I7I:1I 1551 I I"1II' -1'11111' 1'I1IIIlIII11' :IIIII I'11111w11:11' S11 .XY1I11IIIII'1IS, ,I1H1A1l-1111 11111. NNRS 11111I'i11i1'1'X.I'1i11111I..:11II111 II:11I II1'.1' 1'I11:111i11g'!I'1'11 .'.' IIIQ XX'I'I11Y1111XX'11i1 'MI 1'mtl'l'l I'i11Ii-111 :1111I II11I11'111'1' , 1 Y 1 , , . , , . II:1I11 511' 1111 I I"111'1.I"z1I1'I'I11I1I HTTAXX. l'I"HN'l" .. 1: 4112 "' 5" "'i"I"f5" N' "" I1111'1 I4:III'II1'I1I 1'11l1l'51l1M l1liY1'I1l'11fI'114S 1qx1 :11'1"s 1'.111111:'1'1' NII1II' 91' 1 I1'Il SII'1'1'I. 1'z11'1I11111 . D11 S012 XvIII'1I 1I1I11IS I11I':1111s' NY11:11- I'I11I'I I":1I1'1'I11I1I ICI.I.ISIiIII'1I'IN 1'1lNII'.XNY I'I2IIIlIIj' 111111'i11111's KI:1I11 S1 I'1'1'I IJi:1I I1'lII I'I1lI'1 I":1i1'I'i11I1I I I'I.'.'I'1Y'S 1':"I11111 AVN' ,NIS IIIII 11-1' :1111I I.11:11I1111' I1'1111111'11:11' .' 'I.XII1', II1II'II'II' 'I' K 1' . .'.X.' ' I.1lI' III1' IIIIIIII41' I":1111iI-1' 1 1 I'IlII'I I":1i1"'11I1I NN s1s1 S CONTRACTORS 85 BUILDERS 1 1 A N 1 511118 S 11 S 1 DAIRIES DOCTORS N 1111 B1 11 11111118 N I 1 N1 111 11 11 DRUGS B1 X I UN N 11 1 11 51111 131110 01 11111I"11111 FERTILIZER MANUFACTURERS 1! 11 1111111 s 1 FLORISTS J 11 X 11 FUNERAL HOMES 11 N 11 S 1 FURNITURE STORES N N 1111 111111716-11 GARAGES x1XN11X X11 5118 Sm 11111 1'1X1'1.1Nl11KN11111'l' 1'11l1'1 1"z111'1'111111 TNI.: M11l1l1j1gNl.: gllnlwlvlq .11.l1.X'I'1i11S111K.1Xl'1..X1C MA 'lL'1AAIjNI11l: 11'1'I11'1'111 HIGHS 11I'1'S.' 1'1111111f'11' 11f"'l1""' 1'11l1'1 1'11l1l'1'111111 ' A1131 Ili I"l+111'I'1l11Z1'1' ' PKS 1,1'1'.'1l1l1' 18111 .X. W.'1111141lXSl'11.1N1'. 1"i1's11111-11111-19111111 511111111 11111111- 1"111'1111Z111' , . 51111111 111111.11 1211. 131 131113 l '.11x lI.H.Hl4l Ht,KmIm,Y 1'111111':1111111-s 111111 11111111111's ' 131111111121 ful I 1' 15 S1'X1K1'1'11iN lf'l11lC'1'1I.1Z1'I11 . 212111 1,1'1'S111111 1s111 .'11'11111 1111151111111 1411111 1":111'1'111111 X111 1."'1J111i 1'11Ql'l1'MI'1N'1' 1'l1. 1'1111'1 I"z111'1'111I11 N11 1'11111i.1'11111'1N1 1,I'1'S1l1l1' 1s111 NUR. 1 11111111lI1'1-1,191 1'1s1 111:11 C1141 111111 1iA'1'A111J1X 1'111'1.X31l'1I1Y 1N1', NY11 11'11'g.l'1'11l111 1.11lXY1'I'N a111'1'11'11111'11 1 111'1 1":111'1'111111 111:11 51341 1'111!'1 1"2111'1'111111 11.11. 11.X31H111'11.1. 1l1'1'S1l111' 1x11- 11. NY. XY11111'1' 2111 HHN N11 1111111 1'1l11l1'1'J11 111111111 1"1111y 1'11l1l1ll111'11 1'111' .X11 1'1111v1111111111111s g. A- lgl'A'Nl11lAlA 5Z111y111'N11'11111 111z11S772S I 1 1,I'1'N1I111' 1,'1' 1i.I. 'NNl'1l.1. 'I'I1 1-':111111y 1 1111. -11171 F1111 1":111'1'111111 1111'1l.XRIJ l". .11'11.1,1'111S1'1N. 11, 11, 1111111111111'1s1 V ' r ,V 1114 . 21' S1l'1'1'1 1"111'1 1":111'A'11111 . YJUIIN' 'Hx "'11'1W1, .11 511111111 1 . 11. 11. SK11I"11'11117 11111-1 1":111'1'111111 XI11' 1 S1l'1'1'1 111:11 4721 ATV .' . 1'1'1111S1'11,. 1lXl', 1'11l1'1 1":111'1'111111's F2lX'111'111' 1"1 111121111 111' 'V "U'v11'1 1.11 . 2111l1.' '111 'I 75 1' ' 1: ' '1.1'111 1'1ll1'1 171 "1'11111 1 1 N 11 I1 5 1 X1 X1 11 111111 1 1 I 1 1 4 GROCERS 111 SUS 11 X X 11111 lx 111111 IGI L S M Xlilxhl HARDWARE AND EQUIPMENT XIxX S 1 1 Il IX 1 DX I XISHX 1 S 111111 N N 1 INSURANCE 1 X SI1X XX 11s IX JI I 1 111111 N1 1'. 1,111'IiI'l I1IS'I'I'I1iI1'I'IN11'11.. 1.'1'. 1111:11s1111' 1'111111'11111.11:'1' 1N1t "- W-'Ix'1"'3'1'5"' 110,-1 112111-1"114I -1111111 11111-1'1'vI':11'111 Iu11111111111'111' Q I'1:1x11'1'11 S1:111-x 1'1'1'11S, S11 - Is. I'1'I41IIIf1I IINYI 1g1'1A1Aly1j1+ X ,MN I1'111'1 I':111'1111I1I I"111'1 I":111'I'i11I1I H H XI11II'l'IN1i111,I-IIBIl'I.I1INll11X'l'1'11. I "1"'1'1WN 5 Muulnlx 'IAIXI NI1'1'111'11111'I1 l+'z11'111 N1':11'I11111-115' il 11 I' 11I'1 I":1ll'1l0I11 Ilmwlil, 511.11 .MN , t v Y I"111'1 I"z111'I'111I1I XX I'IlIIl,I, S Sl+IRXI1'l'lS'lX"I11N IIIII-1211 111 '11'si1l11 .XY'11l1' 19111-1 191111-1'i11l1l RICICIJ K IQNI iII'l' 11.1111 1.111111 S'l'11III'l 1111111111 . " 111s H 111211, 6112.1 Iulll MWVN .Y I'11I'1 I':111'1111I1I I,1'1'S1l1I1' ISI1' RHY 11'Il'I ,IJS I'1'I'S1'11N'I'I'Z 11,XI1.X111C 1'11, 10,11-1 l1'1,i1-11,1111 I'1'1's11l111 ISI1' 'HIIICIZN SAXLICS 111111 SI'II1YI1'1C Yljflilft-ilkjl 1111 13111 3131.11 ' 1 1II11SI1l11I11I1' 112l111II111'----11, 51.12 'I'1'111'1is S11 311111111-A Milk1'1111I1-1's:1111I I7:111"1' 1'l11 ' 1s I111AIi'S .Xl"I'11 S.XI1Y.X11I'l 15, I"lil'1lP 1'17I1'I'1IN I'v1II'1 112111-1'i1-111 1'1'1'S11111- ISI1- Ii11Y1'.'I'II11NII'S11N1'11, .I11I111 I,1'1'I'1' I"ZlI'11l I'I1111i1111111111 111-I'1S'1'1-.' I1It'1'1L11ll1'HISI1t'is AW1 Ig1qlC,XI1 H Ai111l'l,1I,DI.11v1111 S'?II'IjII I X l,HNlmx Ish' 111111- 111' l1'1III: IX1'I,1' 1-11.113 I11111:1g1 1I1z11111111111:1111I 1111'IisI11l11 1... . 1 , 11l'Ii'l"S 1:11111'11:11,Y "M""' "I I'1'1's111111 IsI11 '11z1I 1"11I'1 I"z1i1'1'i1-I1I SCIIC 1111 1121111 S1l'x'1 1"1JI'1 1"z111'1'i1-111 ,'.II'1I.mf"'37S, MM'1',I'7" II1'x1 1Y1xI111s 111 11I1' S111 111I'S I H I,'x'i1:,'Ixlf,"'f'1' ""1W"' I' lgjl V1-1 11113111 N1I"I'I'1XI, 11If1IIvI, 1119 1 ' 1-X ,. .. 1" ' ' 1x.' '1x1f1'111 11111111 Suas I'11I'1 I'2llI'1111111 Y Q V 11.11, I'I+IIIRY11111IS11N1'11, 1'1111SX1I'1I1I1 S 31.11111 I'1'I' IAW1 1.'Hi,.1Ai4,1,1 M1121 .' " I 1111 M0211 f',"1' 11111:11111'1'sA11' ss .'Sl'II.XN1'I1I Blvuls 1111'1111111I1-11- Aqglggpy 1115 A121111 S1I'1'1'1 'I'11I. -11'1' 7 ' J JYN L ' NYY sill. l4Yi ' h i' JEWELERS POTATO BROKERS and SHIPPERS 1 OODHU1' S I In 1 1X A1 S1 1 111 1111 1 X S N11 1 S11 1 111 113 111111s 101111111 111811111 S11 111111s 111 1111 S1 IN ll lx 1 1111111Q 1 1111 1111111 111 111 l1111XS111N S 11111 XX 111111-:S 11s111 11 N 111111 ll 11111 11181 x 11111 N llll LAWYERS 111 XI 11111111 1 d IN 11111 141 RNS1 X1 1111 1111111111 1 RLSTAURAN TS 11111 1 111111 Il S111111 Cfmbou 11 H111X1 11111 RUNS 5 S11 1 1 S 1111f11l1'1 1 PH OTOGRAPI-IIC STUDIOS MISCELLANEOUS 111 11S11X A W111I1 111 11119 X lx 1 I11Xxx11Xsxl11 1 s 11 1111 11 N1 111 1 s 111 7 113b 1111 111 11 1.11, -1 l1'1"1"11111 11.11. 1"1.11:'1'1' 1: 1 1 .fox 171111 67511 'z '11 IQIQQ WA'1g ,115 '111 NY Af' 111111 S11'1 111, All Sim- 1,il1f1i211lf1'S 111: Qz1""'.' 1 1' 1-1, .11 . 1'A1il'S111"11171'1'1J1S'1'111111"'DVS 1'1111,111'1"1'111's .1111w111 . ' ' ."'111111: Y If1f- A 1111'1sz111111"1111' 111111011 1111Ili.1'111Q.1' 1'1'1'1 1'f'11'1l1'111 S111 11.'11111s :11111 111l'11111.11'11111P11 7 1 V1 ' 1 ' '2' .l111'1S111. .INN 15,1-il,,,H l'11l1'1 1":111'1'11'111 , A",' 1'. A. 1'11XY1'1I1.':1111l1'111I1'.XNY -11111111111 - Y- 111:11 1118 A 'z 1 . 1'1"1'1 -1'11111'1'11'1'1 1'1x1-1 '- 1111'111':11'1' 11,,.-1,.,u 111111111 111111'11111'111S 1'1ll1'1 1":111'1'11-111 W1l11.l1XB1S' 1 '1 "11'1iY 1111-11 11111111111111311113111 S, NI11ll'1'lN11.1I,lCk 1'11111',1N1' 1,2l1'2llll1l 111 111111'1i. 1'11I1'1 19: ' "'1f111 1"111'1 1'1f111'1'11'1'1 A111 ,"'11111' 1'11'1'1X'1'111' 1 1,X.'Y 1'1'1's1 115111 .X. 13. 1.'1111ICN 111. 1'11l1'1 1":111'1'111111 Wf1""'3 1 SAGE 11,113 1: S'1'.X'l'11I 1'11'1',x'1'11 1'11111'.xx1' 1' ' 'Z li el 1,1'1'S1l1111 Q1s11' '1"'1"1'1'l" , . I1 '5"1'51N 11.111111 1'1V1'1X'l'1111 11 1'1-111s 1 ' 1: 'f elf 1"111'1 1":111'1'11-111 11.11.11.XN1l1'1J,'.11'.XXY 1'111I'1 1+':111'1'11-111 W. NY.,11.X1,1'1Y 111' '11' 211111 S11111I1'l'111.1,1112l11l11N 151'11111'S 111'N1'111'111N1'1'1"1'1'1 ,1'1111'1 1":111'1'11'111 gs v- 1 1 1 1 1. ' 1'11'101' 1111 11. .' Cz .' 1X1'. 1111.1111'1Y'S 1'111"1"1'11'1 .'111J1, H1111 1'111:11 1115 rf-f '1':111111 21.11 -'11'11111 " ' ":' f'01f 1'1111'1 1+'e11111'11-111 . ".' .' " "Fl 1111'11:11111Z1 1121. , 1'. X 11. 1"1.Y1N1l S1'11'Y11'1'I 111111111111 111111 1'1','1111lg' 115' S -11111-11 , fx Q A",' ,"' ' 1117 1'1111'1 1":111'1'111111 .'1J1'12111'.- 14' 111 1911111 1,111'11'2-11l1'1' 2211. 21111 S11'1'111. .1". NY. NY1J111.NV1111'1'11 1' .1 'ANY ,'1l111- 15111 u'.1.-3' 1 1' '1 1"z' '1"1111 1 1 XN N111 1 1111 NX XS 111 1 IN1 N111 1 17 1 1 1111111 x 1N11l11 P111 Albatros Granular fertilizers "1'1"1X1I11"111I1,l1l'1111l11'1"'111N '1'111C 1'1.YN1111'111 1111111 1'111'11J1'1' , .'S11. 1'111'1'111- H11 1 13111 : 1 11'111'1 192111111111 X X'1'111X,X11 19.11131 111. .' .US11 911 '1 111111 1.1111g'-'1'111'111 '1,11:111s NYAX 151 211111 N1 X1 N1 1"1I1'1 1":1i1'1'i11111 .X1'11l,'11111i.S 11:1s1111:111 1111 1 1111111111 51111111 1 1111111111 11.111111 K 1'I1.1'11"1'1111',X1. 1,1'11S1l111' 1s11- 111111111111 Q11 ' 11:111i11 111'111l11' ,X1"1111'1N11 4 xxv1111'1'S11'11l1.1'111'1111111. 111:11 5-1.1L 1"1111'I' 1".1X1111"11'I111 111 X11 XX 1111 SQ 'IC 1S1.11I N11'131111'1. , ' V118 1'1s1:11111s111111 11311 1X'l'I..XN'1'11'1'11N1511hN111X111 1X1 1'1".' 118111 '1,111111 1 11 IFC I HQIS ck I HWSII N 1 f III III I ,D ' A ' 7 ,D 7 ' IH , ' x f ,I 'Y I I I ulI I uirIiuI1I IQQUIICIIIS-IIWUSS IIISIIITIIUF f'lx1,PIH l! IUf XInin SIPQCI 'FICIIIIOIIP or nirivn ICX IBF IIJKERI I q II M. CQ Cl ' E I ISIIJIIUIINCQ CC NN Ill+XNX INC. IA LK 90N WHI T I' STUDIO I 901 I'lllf TI IA ll Q W n - J 'w L, Class Photograpluer P' Bxggerields' BeTfer Crops' Get a Supply of the NEW Vertaqreen f0RGgg'3,Q,g5f'M AIQMOUIQ fIfI2TllIlfl2 WORKS PDESQIJE ISlf 'Me Sme 744: 74-uf: Emi: Pl NVE! C In I arlhou I I Il'XNI'l I0 Xl S d SI C ib 0 0 O I 0 11, f 17, 0 w 0 A4 l Lg I f '- J " ' IIIP Shift ol N' 4lIll6'N IDI' XVIII! , A 'A ' ' IA ' THE Ii ATAHDIN CIQIEAMEIQY INC pmtemcyed and Qfamogencged Daley pfzoalacte Patten and Cal Ih0lJ 2 fort fairflc Id 5341 IQUITIQL Q f Iif Q S f Ill IN,II Y Plnnls nl I r hurt fairlivld I olive r' ' null ,Q , Xwfllolfsulr urul kxcwlrlil IQ I II' D ' TTI X , ll x V'ls?S1 uv S 4' Q I lrLr Ili IMI SI XX I5I il .S for U SLYL l1SSI ll .ml Ia-XI I X ll Il I.-I from lQUNAl llfIQ ll-QUSI C lC1MI Uf ICPIJI IWII4- I lfll I sIr1lxIis'1rsI VN 'T WH MXIHHHU MH


Suggestions in the Fort Fairfield High School - Northern Light Yearbook (Fort Fairfield, ME) collection:

Fort Fairfield High School - Northern Light Yearbook (Fort Fairfield, ME) online yearbook collection, 1946 Edition, Page 1

1946

Fort Fairfield High School - Northern Light Yearbook (Fort Fairfield, ME) online yearbook collection, 1947 Edition, Page 1

1947

Fort Fairfield High School - Northern Light Yearbook (Fort Fairfield, ME) online yearbook collection, 1948 Edition, Page 1

1948

Fort Fairfield High School - Northern Light Yearbook (Fort Fairfield, ME) online yearbook collection, 1952 Edition, Page 1

1952

Fort Fairfield High School - Northern Light Yearbook (Fort Fairfield, ME) online yearbook collection, 1953 Edition, Page 1

1953

Fort Fairfield High School - Northern Light Yearbook (Fort Fairfield, ME) online yearbook collection, 1954 Edition, Page 1

1954

1985 Edition, online yearbooks, online annuals 1970 Edition, online yearbooks, online annuals 1972 Edition, online yearbooks, online annuals 1965 Edition, online yearbooks, online annuals 1983 Edition, online yearbooks, online annuals 1983 Edition, online yearbooks, online annuals
FIND FRIENDS AND CLASMATES GENEALOGY ARCHIVE REUNION PLANNING
Are you trying to find old school friends, old classmates, fellow servicemen or shipmates? Do you want to see past girlfriends or boyfriends? Relive homecoming, prom, graduation, and other moments on campus captured in yearbook pictures. Revisit your fraternity or sorority and see familiar places. See members of old school clubs and relive old times. Start your search today! Looking for old family members and relatives? Do you want to find pictures of parents or grandparents when they were in school? Want to find out what hairstyle was popular in the 1920s? E-Yearbook.com has a wealth of genealogy information spanning over a century for many schools with full text search. Use our online Genealogy Resource to uncover history quickly! Are you planning a reunion and need assistance? E-Yearbook.com can help you with scanning and providing access to yearbook images for promotional materials and activities. We can provide you with an electronic version of your yearbook that can assist you with reunion planning. E-Yearbook.com will also publish the yearbook images online for people to share and enjoy.