Frontier Central High School - Gateway Yearbook (Hamburg, NY)

 - Class of 1967

Page 1 of 184

 

Frontier Central High School - Gateway Yearbook (Hamburg, NY) online yearbook collection, 1967 Edition, Cover
CoverPage 6, 1967 Edition, Frontier Central High School - Gateway Yearbook (Hamburg, NY) online yearbook collectionPage 7, 1967 Edition, Frontier Central High School - Gateway Yearbook (Hamburg, NY) online yearbook collection
Pages 6 - 7

Page 10, 1967 Edition, Frontier Central High School - Gateway Yearbook (Hamburg, NY) online yearbook collectionPage 11, 1967 Edition, Frontier Central High School - Gateway Yearbook (Hamburg, NY) online yearbook collection
Pages 10 - 11

Page 14, 1967 Edition, Frontier Central High School - Gateway Yearbook (Hamburg, NY) online yearbook collectionPage 15, 1967 Edition, Frontier Central High School - Gateway Yearbook (Hamburg, NY) online yearbook collection
Pages 14 - 15

Page 8, 1967 Edition, Frontier Central High School - Gateway Yearbook (Hamburg, NY) online yearbook collectionPage 9, 1967 Edition, Frontier Central High School - Gateway Yearbook (Hamburg, NY) online yearbook collection
Pages 8 - 9
Page 12, 1967 Edition, Frontier Central High School - Gateway Yearbook (Hamburg, NY) online yearbook collectionPage 13, 1967 Edition, Frontier Central High School - Gateway Yearbook (Hamburg, NY) online yearbook collection
Pages 12 - 13
Page 16, 1967 Edition, Frontier Central High School - Gateway Yearbook (Hamburg, NY) online yearbook collectionPage 17, 1967 Edition, Frontier Central High School - Gateway Yearbook (Hamburg, NY) online yearbook collection
Pages 16 - 17

Text from Pages 1 - 184 of the 1967 volume:

-, , ., W-- -,,. .,. V.- ...,................ .. .... ,........... . . .-.-.4 .... ...,...,,i:AiA........,. ,, ,,.. ,,,,. - .. ,... --.A .... .. .,,........, 4 ,f,,,... .,, ,, .................... . W . .................,,A ,. ,. ......W,.........,.... - .,.........A.............. . A....,f.. .... .,,... ..,. , ...- -. .BJ f -gf-rf-f f-ff' f - - Aff ffff - , r mf WW ff f,,, Wwifw ,1 . ,fflfnw W- , , ,WLT ,, ' ', K .1 . , A ,- W--, -W, , A Y v X. . , , . , I . I . ' I .L Y I-X V U A A -J 4 I n U :X I, .J 1 lil' A JU 'V my .hx Z ,L L C xx rf, i X' , XXV xx lf J X," , ! RTL. Y X Nap, 'V W D lf , x, VJ I!'EAX.,'f X 42" fc ' ' L 'I X ku" fi 50" g' ', 'X' ffft 1771 , ' - , QJMQJ if XL L fha' A - L rv' qdx , 4Af ff K 4 1 My ' ,f .f .A Q -ix' Kp FQK yn H ff'1v,g, , Q K X ! 6 5 Q X3 C 0 T5 ff QF X X an X23 :Xi C' Q?Q.g!Qr Q1 vw 4 f 3 ff SP 21 'EB JN QQ' Q73 Q K Q59 IL , Q ' F I1 -3 Q F3 77'QQ'V" UV feta If fn 4 5, 4 fi, LC Cp gi J L E Xqf- wif . C, X 2 rg hi A -M KKK 1 QQ L X, CEO 55' - - Q 3 -' A 9 1' 'P '66 yfc r -Q I ,QQ X6 mf Za 4 ' Q 'SS' . . vflxfjg Q gy , C " ' . QQ' ffm Aj Q1 B cgi.: ' Q45 iw, 2 Q, 1 3 v 2 g 4 2 ' x..'S VW ' VL.-v P " ,X , ' H ds QW fag O0 QS, f gag? Q' O ' 2 JQJ YQ Q NQQLWOQQQ fw N 2 4' T5 WWW? E -4 11 X ff q if Vi g f,, fi if 072 p hw :aww R XJ " X I f 'f h J - D , -fx ' vl , f ' ww, f X V '77 4 ' , K' 3 Q A N U fi A '77Pfg.5,,f ' A X f W1 f xj , xi I fi Ty-7725, 2 N SVN Q5 mf Y Q xx ' ' V . f. 4 ' , RJ , N xf X J Q' Jug GUM GMX CJ XG ,ME V D TM I W J' X: X 3 - xg , , I ' 1 N-IV 'yr N-1 JN, J K I 1. - N QM k"'J'--OQQMA mb we 'WL '52 M70-Jfffzr-A 524 i.7'Q x M1556 ' c1M ' 5+ A C26 7? GM 'QW Lia Qff hmm' CX UYW9' m wp, ML, xi WN faf? F150 fm if f?S X ifgligia Six X Aix FRONTIEQ R CENTRAL HIGH SCHOOL Illlllllullll lllllldlll lliilln .llllllllllllllllFllIllllIIll:::::::::::: "5 ii f llllll llllllll' s lil' 11 lllll lllllllllllllllll W I:g !u:::::lllllI lllllwlr 1 -lll' 'lli .::lllll::::lllllllll'llllllli 'T ,. ,-, --Nlllllllr ulllr lugs -lllf III Illllllllllllllllllll lllll ,Ik W-V WIIIIIY 'll' lnlllllr ,.--lll slllllllslllllllllllr Illlp llp nl -l-- WIIIWL ullllrf .lllllln '------l-I-IHISIH-HIV ull: I-il.. IB ulllll I mf in alll' ,...... III-1-1-. lllllllhlilllllllll 'Ill 2 , """ q--::l:g:AA'k ifl- ren r- r-.V-lt, ' x il- - :l- - -4 r 1-I -L 'I I I AA. A - N A ' 1 ' - - - -IIll - fl. 11 ul' . Elgln 4-1 1 .. I 'ilu 1 .4 --Ill -4 .. 4 -J I S 1 I--.5 I 'll n ....l..,.. 3L.-..lL ..l..4l-4.lL ulll IF -lHlI1J1 , 4- ' .. ' . Lg 4 4. ' ""f W'i II iII"Ii iIIIIIIf 'IIIII'III IIIII? SIIIIIIIII' iII:I:I:i ---Juli. .llP' fl qlllllln .llllllll - - l - -- N g' Y---I' '--L -------K A---an YL ------I A-----I--Y AD ' HY ll l-I 1 I lf W-Q '-IIDQ-H--I-In-L4I-------L. QL ----'Il I--------I ll AY Il ri! A' 1- 7 AllIx llllllllllllllllllllll. Q.IIl-lll!lI-I!!!Yl llr .lg ll-ll 1-I-I I-----I---I--.H--L I YQ-I-I-. -i-I -Iliff L- lr llllll: Jlllulllllllllllllllllll. wnllllllnvllr lllr Alf.: ullllllulllllllllllllllllllllllll. lullllll Al 4 Y v VIII---"nf---I I7 I---H-'-----In-ID Q-----Il ...M A-Y vm 'L -J ullllllllllr fllllllllllllllllllm 'lllllllllk .lll 4- v. M j---Q-PW?" 'll I------------------Q3 "------QD WCIY I' .-. S' 5 --- Allllll 1lL.lll-ll!!::l-II!lV My Vllllllllllf .-4:lLn, ,, -' 1, ,v---llllllll llnlllllr IQIF .lllwlllllllll llr nlmgu ilk 4'-' -llllllllln V----I-Y Uh- Allwllllllllllllll 4lr nllllllll. '-"" " lilllllllllr ll: '-' n 'lllllllllr Mlllllllr .1 , ln f x. ii """" 4ir'1llllllll lln l Illllllllr wlllll' Alf v YL --:E TIIIIII' Air' ll"""' 'II 'LJIIIIIIII' .IIIIIiiIIl" v " 4455'- ' V . ..A w , 1lll:Yi::' 'li .1 JIHIHII '--e-"1----l-Il illlr ' 4:57 'Wi' .slr ----f --L di-In-I-I QI--YI-H-In 1-i1hn-. lg, Al' Ill -llllllllll---- 1llllllllllf l n MV All' --lL I---ll-I-l-I-IHILI-F1------Ill 1 hlllll -, r ally' alll. llllllllllrllllllll.lllllllvl r iUlll--l ll . 'S' IIIIIL IIIIIIIIIJIIIIIIILIIIIIIIII..'JILQLII " ' " -II.. llllll 'UIIIF' 1lllllllIl'.l""""'llll llll' 1l:I:: QWIIIII li!" ll' ""2a.. IIIIII "' 'IfIIIII'I' QIIIIIW' 4IIIIIISaIII" " "'i"!-- llllln 'ilfllli' 'lllllll. llllwllgg gI'I' "!:-,, --'ll' Allrllrr wuluwuuniulnu 1.'.Sl-.5 --::i-g--5. llx f llrllllm - - v- '- - -1 --ug-,.,, ' 'llf ll AIU AI- IW!-1. Q f ' ll 3 , 1 , A-lg.-- III ll llYll1uIL 1. .1.ln- - Ang Ain --llll-.. 1ll..ly AllAlm-lx l IL 1..l.lLlL.....-.4..- r 4 --- ""-1-::::: .::::::2'1:i .. '-- '-K'-----f---' If .a :::i ,.. 'Ili -llnlllur -l. .:l.- 1.m 'nf 'gf ' H .llr A---, ,-gp ull: Ill llllll' QI n Ill -- 1 1 L. I ... ls .. .. . ll' , Q ' , v 'II' "5' III 4IIIIIII' 7I'4IIIIIIisSIII-'Qi S' " 13:7 ,::f ,gf 'l-I lllll-wr all'lr- l n'l f 5 -A Ili A-51, ll., iillllllr Ar ll ln ll I lx 'Q I IA 1-l' Ll!::5 liiilllh "" IIIIII' I I?'5Yl .Lu li " ' " A"" ai. A 1lll"": "fig lllllf if :lf flllilllllli. 'ilI:IQ ,ills an '-':I:::ln '1l. . llll 1 Ill-Ill I ll l - Av .- qg r .HI-IYMIQ '--- ...... -:sag :::: ,r .::4:::: r ', 'l::l: -- :ilS,j.E. -Yggpguwms: I -l ,gp - - - , - . !!!!!Q Wih- l lllll 1 all 'llnxl lL..l.1 ,- dl y,1-I '-un...-1. Am A M! Q .0 . 5 U 'IIII IIIVIL2! 'II "2IIIIIIIlS LIIIIIIIIIW "'IIIIIIIIIn "' .lil. ziilllnuns 1ll-lllillllllllllslllllu:lllIli- nllllllllll.-, IIIIL III-I ISIC---dll Illlllllllllllllllmlllllrllrullln .lllllllllllllll:: 5--I--, llll: .llllllllll- ln. lF1lIl!IQlilllll-lllHll1-llHPI-I. 4lllllllllIlIl:::-- , wlllr lllllullsllll.-ll---v' 'll lllllllllllllrnllllr llllllmlllllllllllll """ WIP lllllllllllllllllllll lllllllfllllllllll' llllllllllllllllllllllll '::':II ' Xlllllllllnllv 'lllllll 'IIIFWY slllllllv lllllllllllllllllllllln :.,:-,, alllllllllnwl. lllllllll - Jglll lllllllln,.llllllllllllllllllllll::: N1--fl llllllllll'll qlllllll-ll.wulH' Qll: Illlllllllll-lllllllll:zllllll:::--- -- , Aql--lFl-l-I-I-1------------ll--L, ll wlllall-l--gpqpql-llllllllllgi,----' H .llllllillll'III!llllll-ll-1lIl!llQ!lllL- 1lllllllllllllllllllllllll .--r ll -lllllllllllllxllllllllllllllllll --lllllllllllllllllllllllllllllllllll:L 1. ...llllllllllllllllllllllllllllllllll lllllllll'lIl""""--'-llllllllllllll 4 1. I-Il-I-l-I----H.-I-I-I-Ill-----------I 1l.lvlllllrm .ll.lllllllllllllllw 'g llllllllllllllllllll l'1llllllllllll' all' wllllll llllllllllllllllllllr ' """"'IIIIIIIIII' ' 'SIIII' "' ll .iI5'1i IIIIIII IIIIIIIIIIIIIIIIIIII' W Y"""" "' ' ' AIISSI' 'lnllllllm lllllllllln, 1 I. 'aff AIIIII' 4ill-IV' 'illll-ll A:::::::lIB-lllll-lI::::: ""'I. 'IIIIIIIIIIIIIIIIPII' 5' "IIi --SIIIIIII' 'If 'I' iIIIIIIIIIIIIIIIFIIIInnuI: Il ' ' 1 . - g- 1- D ----j-l--l1- YI 'lp vlllllllllllllll4lr4r llllv llllll. . . , llllllllll ll -,-,,, IIT' l----- 1--Q Il I1-111-151-' -I-1---6 f 1- 'Fl "-ffl:-1:5-1'-15:55:55 '------"": ::::::: .:::::::Q :za f. ::::::::::' .::::::::::::::: il. 'n 'ln ulllllln 'I-I-IIIGIIIIIIIIJ . ...--- I----,,L-,--K, ,--------,,Ai-----------,-,- ""'- ' 'I' WI-----I-' '-'---'---I-'--:III :lnmwN4llll-lv-' 15: inllllllr lllllllllllllllll - . llllllhdl -5 !""-'I :::::::::::::::-yfgi 'QgmmQWNDlP 'lm 'lllll' Aulllllllllllllllll " ' "'-"---"' Q-Q allllllllllllllllf I il. 'MQ-'f1N'f""' I' -U '---I-""'-'-::::: --ee. 'flflmiiiisaai '::s:E::::::::::::::::' '-:::. f -i:::ag:2. 1:5 .L '::::::::::::5,:,,, 'll llllll - - -l' l '-I-lilllli. 4l- 1' -llr .IIBFUIFIFI-I -..,- fllllllllllllllu. wllllllllllllllll. wa -is----I---.U--l I, ,-L ',,,--L f-------1'1!1-Sl -...-N I-111-IN---I---L -lv1llllll:llll:::r5i-- -5- .--.---,,,A--- , ,I bl, ,--,,,--1, Hlll ---5 ,gg l,Wlllllllllll llllll llll Y --- . --- I-.-,--J, ..L 4,, ,...K1.---, llll f"'::i:-N szf ':. '1::::':f.::': 1::::::::::::: -.f"'54II-1-15:--: "::::::::. 1:-...mf ':::: i::::: :::::' Humgmmg -!i v ------ il? H 1"'gQQ!mQ0""'-""-'-u" '-------:l llllllllllllllll ulllnllllllllll . ii! ll ...M ., """' giiyr ' 'vu .. -....llllllllllll' YHFUSHH '----- '--- ,-------,-A A35E'E11FFfnH1'F::Il Alillll. nimnmnllllllllllllr Q! ':::f":::.-5,-.-I--:Y 1--r ,pllllllls 'l 'wwli"----wquzmunxnnnf. ""'!""" Si' ff ullllll,w1lllllni lUlll"'::'3 La nut Editor --- '-----::::1M"EeI'E"":::: .-. - ----- ------e----- -ms'-:::::..r-5 Y . ------z-"'f:r ---'S-255-gggf 'G 'I 'Fm'-"-::: '::. sa ::::r .1 --r:::: M.: 5 ,gggggrgg , ' , 1 ' ,,,A.,, ,.:.f L.-as AHEUHUI .... ...n...?gr...H..xIgmnB0hNTCMqWEH lll QQ. Q21 ,QV Y:-iliffzx Q:f lfw,Jlllv-wgw' , as L JI... - lv 5 'ul 'Q - - ' ' IQ 'ill'---nlHFIll1l!l Il 'wil' !1u",Q 22" "L, ,.1EK'g1na ggqek ...... uh ...... vga....m .... ....EpcL1nqgi1-m ,,,,, lln 'vlggggggggggllllk :f.Q'lI'SF"w"'3.'!'-2f ....a4a.,.,, , ,, "KM 1:r ' Ed'--:""' if """"""""""Em ll' mm IIS E!wllllllllllllllwm-'ull I 'T47f"'1""'lf LIILJIII: g gEIP"'fwH"LhhEF5""""' 'EI S-Jr::::I 'li' !""""""""'wI'i' a' gf',f3::: llwlrllllllr ul---allgglll :sk 't'--- ,--., - llls lllllllllllll: ,:- ,f l, ,,- nls:llllllr .i:!:l"'Q ,,,- -5 uv' 1-ll -llhgffgl !::::::::::::: 1-, UI ull JJIIIIIIIEISJ.-. 5 . 'il " 'EELS SIII' sl. Wllllllllllll 'll -2:: . :I - F. ..,m..as 1 'gi 'Q .5-ml., -ly 'll .lr-nlllllllllrwll gg, F ,A ,,r" il., 5' V g ry fill' I I if 4. ' Af f v q 1, ,f 4, V Alek' ck' MMV! dye, f l WW J lZpu?5l ij lag! J jf d?f 057 .1 M05 3 ff' Ll ff' !Q ! A q'f lj 469 if 'N I fxx 7 KKK ADM I N S EN I X IT IOR , X Q XQZAFL X r Q3 ' Aglxm CW ASR! + ff M -X FX CLASS ES 'Hnnnghq fiiggglfix FQ XX SQ gb 6 serenelyglows, and rest clear iance A X 4ff.?f J 5.19512 X-W. E W' V 5- , V ?TlA?+E+'Q1E,f, 'Ria S- WILLIAM F. MILLER President EDGAR J. CARBERRY WALTER HDRN RUSSELL C. DUWNES Vice-President G. RICHARD DHENEY CLIFFORD D'MELIA I 5 !1I 1 E, if T' lq alwk. ,rx I , .fdwlxw r SVIIYT I fy .I -'Q ISE. ,Q .. 40 ,L .Irilw A .1 nr" 5. In A Aff, fff f 2 ' M E A , ! r,,,,, ,AJ fr - I ff ,:, .4 I ' V .,fl, lr, Q '+ I , 'IW A ' ' ' air! A ' 'lv :U ff AA I ' 1 f 1I,'II,ri5, X X ' I A I . F 'VII I ' x ! ijffx X5 x y I ? Z Liv I ? ,t , ,Cf 'Aff A f uf fu., , K , ,X 'MII , IRI VN I . I I I f fn .F LDRRAIN EYMAN ,,7,i, ZI- M , .X Clerk l,r, A GV", QERZQ :xxx , I A FTF' 1AIf IM G fa! JAMES r. cLAuss ,fl ar f W! LESTER A. WEINHEIMER E512 I' I ,rflfufg V , ilz , , Y I, v -N BENJAMIN E.wERrH ' A ,A jr A + pr' 2 52 f Treasurer in ' " 15f"f' ' BEITY CDHD BCDARD E EELfTiE,,, ,E I EDUCAHUN I. CLEMENT IDHNSTDN OF No. Life's Seasons At the time of this writing it was January, the beginning of another year. The release for this issue of Gateway had already been scheduled for the spring of 1967. By then we will again have passed through the rigors of another winter. The snow will have melted leaving the earth refreshed. Days will be growing longer and all nature bathed in warm sunshine, will again be coming to life. New leaves will have covered the naked boughs of trees and shrubs. Grass will grow greener with each passing hour while flowers in their wonderous hues will add to the display of this regeneration of life. And so it is with all of us. Man too is destined to pass through these seasons of life. Youth enthused with the experience of living, encouraged by the past and challenged by the future best personifies spring. It is then that youth prepares himself not only for adulthood of summer but also for the declining years of fall and winter which lie ahead. It is then that he acquires the character, the personal qualities, the attitudes and the desires that will continue to give him assurance, direction and guidance throughout life. Thus let the Gateway for 1967 serve as a record of those achieve- ments and accomplishments as we work and play together during these formative years here at Frontier. DISTRICT PRINCIPAL MR. VERNUN HEIMAN PRINCIPAL f K I - 1 , 1 A ? -X ' A xx 5 t. Q- , g . . 1 .h , W1 L W f. 1-, . , .X . M' , -. , 9' - I 1, T 2' i - 1 5' ff .- 1 .ff -,rm ..,. , . .A ' I df .4 L 26 K E EX ' E E A Q Q , Q,f f XY 2 Q ' R X ff' V - X If ,ff f N f I f 1 f k X ia! 'I fi 5 f I K 1 XX ff' 1 ' ,J X K " if i f' f , X ' uf fl ff! X f f f ? ,, f A: Q bl ' f ff! f'f: 5 f Q ' Ii , 'I if g nf gf N ff .Tix -Y "Qi A x i f :Y EXE X1 X5 4 x fb' Q xg : if ix! 1 I j xx ,N 3 X. .hr Q. 1? f fl L, 4 2 f .x , I 5 11 . ff, 'f ' f- -, .tx I-f i 1 I Q ' .L AL , I , ,af I , 7 X 1 f X if ff if X 2 ,f lkxfff gf! A15 1 ' ' t f Hifi' .vf Sw k 1 K -' V tw A MURGENFELD if ,x Everything in life is a challenge Th thd' h'h't' t eme n lnw IG I lsme Determines the soundness of man. S GRUTTANELLI ASSISTANT PRINCIPAL ADMINISTRATION Back Row, left to right: Mr. Dunklin, Mr. Dietz, Mr. Pinzel. Front Row: Mr. Manley, Mr. Starr, Mr. Mandel. In winter's calm hours and deep snow Man's mind may wander to places yet unexplored GUIDANCE Mr. D. Lucarelli, Mr. T. Pfohl, Mr. D. Salmund QA X X f 'X I A f X XXX X XNEQ ., N .47 - N' X NN 'A X X x X X . X Q 'X 'N Q x ,-. FET - X 5 XX .XX . NX :N XX , -f s QQ-A 'L XQNN fm mm, K,,5.qk"'Zv REQ, fm, mw- SECRETARIES fi fy V' 1L"' ,1w Km B A If , Afi x x xe .. I' CENTRAL OFFICE G. Dennies, A. Prusak, A. Meyers, C. Custer, L. Clark, F. Farmer, IJ. 0'NeiI, 1. Plumer ..,, ,,....,.m DIETICIAN DENTAL HYGIENIST MISS R. WEIMER SCHOOL NURSE 1 FQ, HJ WW QM Nature, that framed us of four elements Warring within our hreasts for regiment, lloth teach us all to have aspiring minds: Our souls, whose faculties can comprehend The wondrous architecture of the world, And measure every wandering planet's course, Still climbing after knowledge infinite, And always moving as the restless spheres, Will us to wear ourselves and never rest, Until we reach the ripest fruit of all, The perfect fruition of an earthly crown. Marlowe SENIORS T4 KATHLEEN ABRAM GLEN L. ALBIG GAIL LYNN AMBUSKE STEPHEN ANDRIJEVIC JANE LOUISE ARMBRUSTER ROBERT W. ATKINSON SUSAN MARIE BACD DENNIS HARRY BAKER RDNALD IDSEPH BAKER BRENDA LEE BALLAGH JDYCE MARIE BALLARD JAMES IDHN BARBATI LAWRENCE F. BARON SHIRLEY ANN BARRIUS EILEEN ROSE BARTHELMY JAMES E. BASTEDO RICHARD G. BEARE JUHN A. BECKWITH . 5 555.5 343,56 ' K 5 Z :22f3?i2i,!?Q ff g " I 'f -5 ,. 3.5 gags? , 2 . .: 1 if -:aj .11 Lf: - L' f 5 QKQQ-S-M. Wx ,. --up . , fiiffzrrfrl . f K"' 1 , l ,1 3 gx gixigiflari J sg X YW 1 A-Am E sw W 2 L Q si -if QQ ' Sgf Q fiilw f 5 '6i3iQw W gg giagg gfggw -, M. M 4 .W 1 3 Eigikgig W ' S ,ff A MARGARET ANN BDDA MICHELE BUGNER RUBERT G. BULGA WILLIAM B. BUOFER ERIC JAY BOUSKILL MARIAN FRANCES BOWEN JDANN BRAND RDBERT STEWART BRAND MICHEL R. BRASSARD RAYMDNDE MARIE-MDNIDUE BRASSARD LINDA JACDUELINE BRAUN KENNETH SCDTT BRENNAN DENNIS JAMES BRDADBENT GARRETH PAUL BRDTKA JAMES EDWARD BRDWN KATHLEEN JEAN BUDZYN THOMAS M. BUIL KATHLEEN JD BURKE A fsqgiimw-Q, .,,, ,, , ,L..,.. W W,g,W , . f , . , 1. A JEATTE A ,:.E. T4 .Q ,T 1. viii A JF' 'T i x 8" Ng F' 5 s is JS TM 3 . -,.,. ,, ,--' :.f . T -, Q X .S X V ans Kiwis J n Y 3,9 8 J X Q .X Ng-gs Mg me x x J 5? E ,E N 4 NJ Q is ' 'El' ,K ' A JH A f' W gig QR 'J f . ,..:, .,,, 5-f ff P Q - 1 A si ,. 1 ': xii U- 3 A .iiiigiei , 'E f . ' . fgse53seg2 A 'X f X... . . f fy, ,ELS i- . 1 .W,.NL,,,y.g, L-Lisgk-Lg X.,-, X . jjj A T 1521. 4 Ywil-Mi' 1 '11 -iT f.w-ie-x,- "Qi, is . E S2 .1 -' f 1 32 , - 1 - fn-1 Uv 1, -Q! 2' , T S Y 4 L. ' , H"'sMi:AF5sv ,,.. I gk xx T 52 1 A f' '- . J "ff: Rx J X iw- mu f, S- ET. T 11 xiii? B1 fs' T . - fa-A 'W RICHARD K. BURKE PEGGY ANN BURNS KATHLEEN A. BUSHEN DENNIS NEAL CALDWELL DENNIS PATRICK CALLAGHAN ROBERT BRUCE CAMPBELL L 22 SUSAN NOEL GAPUDAGLI MICHAEL LEO CAPPARA ANITA LEIGH CARBERRY JOSEPH A. CARBERRY SUSAN MARIE CARMIJDY MICHAEL W. CARRIG 5 . , Xzfglmg , MQR:s,3,fv3,w3?,fQff-wg, x iff -' xA1,lT..ff- ' fifiifllzi'6X2lLf5I.QN ia' m ' A SY Q gg? 'R W iii W N 1 gig 1-'s,:2fv,.g.LA k 23 'F' 33. six, ' my , 5. ,K . ' 25. ma .-..:!.:rip'9 vS 'i',v'f' .:,'- .. ' 7 -Si W 1 rr : W. -amy ' X Sf my My N my W V ,V a K JEANNEITE CARULE CHAMBERS REBECCA ANN CHASE RICHARD F. CHEMAN JANE C. CHENEY THOMAS F. CHUJNACKI JUSEPH A. CHRISTANU sf 535352 f' 5' SHARDN ANN CLARK TERRENCE M. CDCGINS DENNIS RDBERT CONRAD GAIL ANN CRAIG NDREEN DIANE CRANE JAMES PATRICK CRAWFORD PAULA K. CRDWLEY KATHLEEN MARIE CUSTARD RICHARD RICKY CUVIELLO PAULINE CZEEHDWSKI DENNIS L. DABDLT RDNALD L. D'ANDREA , ,J ,Y , , 1 N' . Wiki :f:.anQyffA Qqmlnxg ' h KI . 'Q n wsu- I ,ig gag. . 0 , z.w1,Q? if ee 'fir 4, I A ,,,,g:f3"-2' " 5- L, W .aa I ,L f'55'1"": ""k5'fN-1-N ., 1 -295 ' . " ,Jfix 'WTFWQS-suv. .. .,.,----:WV lf M3995 N' .-fy f gm- 'dun Kiwi". -.-, f . M, V:-S -,-f 25,5 1 .1f.:f'd'! J J Ui 2, .v -g yf .. - , mv " L, X .J.:-1-if :?:.f' 4 s gg? 'y 5 FH' ,- " 4 Er ,401 -7 52429 iiqg? rv 4335? 3. , 4, ,pg , , ,yu y , Q- I. ,- H. i - ,- ew W wbfJ,.- wg-i s Y' 4- .,r4' Jw .. ' 4 if , -. , ': 1 J AW Q2f:U'4rs" ?!47"9!?f W I Sw 53 Nw- qt, 'ig 9, ,ff lA - ' -2- A' f W ,f,'? ' ,.f 'Q' ' P455 W . M " ni mf - Ay--M 1 .,,, 1 f ,,.- , QQ, -gsm ...rf-fffS1" Q -" ff, ,4 'K U., -' K K 4- ,f ,,.f".1 1' f 55, 'wh A , , Q,VgT,, - j A ,:,.,r -ribrdvri -,A -.' is ,,..' : P: T -M K K ,Q 'yn A-v:', 5 1 , f:M V n .ykk . I-'Ski n -11" ""L"A""A 'N' bv" "7'm'wep.. 4 Q 4 'f l -557 ' wwf..-Q: 9X 'Q N . KW-AX 65395 Agffx wry -. ,A A , f- ,iq X, A-14',t.u?,I 61,9 I ,K img .Ax X ,Ill WI! ,f av 0, xx, . , I 'H V ,450 I '. gl, ,X-Q, 4, X 5 Q - fiifafiiqg Qi? 94. ' JC -Q?..Q H", Sv , - 5' ' 4 f wwf wa Txfwrix I X V ' 4' 1- 54,695 ffm . - . ,Q ,V gy? L-ui-M P05 "'45'5X V. V .' lgvikff X ww ' A - 41 . 1,s2"?-J' link QV' 5 ' Wig? " w w, 5533. Z, gm t fax, 5.5 X Apffg f ' fy . A-,,1 ':" ' ,KLV A Q 1 Q , m' A f 3 A :LI gf Vii: Q L" 1 , -h g ' m- A A K Q, , 1 - . RUTH M- DANIELS 'Y :A K ' ' E 7 k k -,'f '53 .... x,.. . 'Q" 1 fm" '-'NDA MAME DASH ROBERT V DAY i gfelf m.' h ' " A,,A f::'ffs ,, 1, ,vK,., 5-Tlx' , l f ,G X f :ii L K fisfxfmezfsgg-3-.gvk 1' ,, 1 -ff?--f iffiaiwz i , 6 : :mn .?f:v,y,::'sf, . , Y Q ,W g,,. L L,.. 4511 K., V f ?'Z S 1 , grwi WAAWY , ,a!,s:.wms,ma,Qfw1,N1Am1 G --x:.mmmz.n-sim nwmmuam : m 'ff if :if ff X Y Z Q S .b 1 A At -4: .qui-f V5 f--ff ,- 2 M33 x W, in-gt we ,L VJ, , w Nil- if cf N fgffgfk fl W ,Q ,JU + g 3 V 3 5 X' NLM K Nix R244 N figllxi W x Qkgwkf W Z ' W, ...M .,,..wv,, , A gt ,L' :KE wg ' X M M? x3g53y . .Nvig ,xp .B 6. 2 E 5 ,'lf'1-mm. S N N X w Yi ll-FKA MM A .. Q f M-w:aS'w-iff'f?Xg3 ' Q, is ,SLM W. 5' ew' Q K X Q X 4 5 Q M, . ? l ig ,yy 1 mm KN--: , Y' ,, , ..,. 1 A, SN , fsibilif .Q 1. 9 11 X X Q iff X WW. MW, ,Q V, x T z 1 z X S , 'E Xa, S Q '75 w 53 5 1 5 K K 4 2 X Vs? 1 5 -:R ,si .. i 'W -- W. -Z: 3-,'5".QSf5sf'v1.f-1. 'Awww ' mf i t ' 9 wi ' 2 x CHRISTINE R. DEPCZYNSKI FRANK ANTHONY IIICHRISTUPHER JEFFREY ELUN DIETZ RUBERT EDWARD DINKEL TIMUTHY PATRICK DONUHUE JUHN PETER DUWDALL S. ,Y,, ,,,, Hamm 30 JUSEPH L. IJRUZD JOHN STEPHEN DUENGFELIJER, JR. LINDSAY JAMES DIJNNE BEVERLY SUSAN EGGERT NADINE MARIE EMKE LINDA LEE EMMICK ROBERT L. EMHOF, JR. JOHN THOMAS EVANS MICHAEL K. FAIRBANKS RICHARD ALAN FANOL GARY MICHAEL FARACI ARNOLD C. FERRO STEPHEN JDHN FLAK PATRICIA ANN FLDDD DAVID WENDELL FDCELSANCER PENELDPE MARIE FRANCD CHARLES PARKE FREYTAC REBECCA DIANE FURLAGE DONALD S. GABOR NOEL FRANCIS GALLUOH RUSSELL JOHN GARDNER LYNN ANN GAUOHAN JOHN WILLIAM GAVIN ANN MARIE GEOHELL . I WCIIJ AJ Hwy' I M U II I 'VN KAL . vp msd fc , . 1, 4' YI , If A K v I VJV VV "JV" , 0 'Q ' EI J I I uf Vbfvlv ,f 1 I . W, A AV In 'UN J I I JEROME F. GIGLIO if I A r JIIRITIUZILVANI GIHCOMI L10 II I VIRGINIA MARIE GILL' 54 LINDA SUSAN GILLETTE THOMAS M. GLEASON THOMAS MICHAEL GOERGEN 5 .f-fy ,ff ,V .V wa,"-fg Xipsfg 'X 'V' DANIEL A. GDRCICA BEVERLY SUE GDRDAN JOHN D. GRANDDNI SUSAN MARY GRASSO DANIEL GREEN FREDERICK J. GUERRIERO EDWARD R. HACKEMER DAVID G. HALL GILBERT JAMES HATCH MICHAEL PATRICK HAYES CARDL FRANCIS HEASLIP IVETTE MARIA HERNANDEZ SUSAN A. HERR LUCILLE JEAN HESSLINK JACHUELYN MARY HICE QE if Op xg? 4 ?! , Fw K' PATRICIA ANN WANDA L. HINT M JEAN LOUISE HINTON X1 J 'T 38 EILEEN MARIE HIRSH PHILIP IUHN HUFNER LINDS SUSAN HURLUCK JANET L. HOUCK MELISSA ALYCE HUMMEL MARIE .IU IUVENITTI JAMES F. IABLUNSKI ALLEN R. JAMIESCN FREDERICK RICHARD IAMIESUN JEFFREY MICHAEL IANIJURA ELIZABETH ANN IASKULA PATRICIA C. .IEWART 39 YVONNE M. JOHNSON JERRY E. JONES THOMAS GERARO JORDAN KATHRYN MARIE JUDGE PATRICIA E. KAOZMARSKI LONNIE C. KALAR ,. F . .ff in-f-XV fi 2 wi 'awifl-1' . ',.2-EQ' A ,A1A, W A N? fi' ,ffw Vivv 6 'E , XLL' ff' r 41 G? Nm- 4 . If ,JVA + fl, .fx fx ', -ALV " . f I 'gig' .I .AN Q Ex . 1' X , ' f 'ix 5-Tfx g , ' . 1 Y 3,2 W ff Em W' 4 vb Q XX' is W, xxx QS' ' X my S ' QM E'-QT"-is RQ 011 PM Q X K x Q" VINSENETTA H. KAMBERIU KAREN LEE KEIJGE GEORGE N. KENNEDY M wiv ' fl buy ,blk V AXJPLJ ,VL NM Vw JU J V KLA' vm . cv hixlilljllj MARIE KING MARTIN n. KLINE RUSEANN KLOC BRUCE L KNAPP A. S. M. LUUISE KNOUREN PAMELA A. KUCIC f W' """ 'V-M ,Q I 1 I N I s,1'Arkgil:?'gfQ45,Q f 51, M -- - i mf M . f H K .' -. 2fJ'?.1i'::f "Gyf"IiS23fi1lif',W3 W " . , ' ,,, 8.1 wx. . mfg-wmg i f z I . m,, I 'Mi g-I ' x Ivgjy-1i'i7iLS5if?fz. 'gisrls ' , 'iii 1 t "film f , I I ,.. Sy f'31e. V X KATHYE KUERNER WI' 'Ky ' "23'i?fw 1 L 'Q CYNTHIA A. KULETAR .fs5'i Ldg2,,xgW..f,f.f . H , H A DA ID H. USUWSKI ' , zzizigliff I " N . . gb ,a THOMAS PAUL KDZUB VIRGINIA ANN KUZUB GEURGE F. KRAENGEL BERNARD E. KRAFT CHRISTIE N. KRUEGER JUHN FRANCIS KUEBLER KENNETH LEO KUEBLER BERND E. LAUB CHERYL E. LAUNDER DANIEL I. LAWLEY PHILIP ELLIDTT LEITZE LINDA R. LIMBURG IDHN M. LINDSTRUM KRISTIN FRANCES LINDSTRUM LINDA BARBARA LDCKWDDD 46 JACOLYN KAE LONOON JAMES LEONARD LOVALLO MAUREEN ANNE LYNCH RIOHARO B. MCANIJREW,1R. KAREN L. MCCARTHY MARGARET ANN MOCLINTOCK A L jcfiokflfgu fdtffffwff ,lv fm! 5 W W W W , , Wm JOHN MCCURMACK JUHN JUSEPH MCDUNNELL KATHLEEN BETH MCGARRY BERNAIJETTE MARGARET MC GUWAN KATHLEEN L. MC QUILLEN RENEE L. MAGHAJEWSKI -47 LURRAINE MACHINA CHRISTINE MACHULSKY SANDRA RAE MACLAREN KAREN ELLEN MAGLIC CAROL ANN MAITYKA MARIE JUSEPHINE MALYSZA WW WW? LMQMEMQWHR THUMAS JOSEPH MANCIK HELEN JEANNE MARTIN MARY DIANE MARTINEZ JUHN JAMES MAYER PAULETTE MAZUR HELMER W. MEREIJITH, IR LINDA KAY MILLS SHARON LENORE MILUTINOVIC JOHN THOMAS MINELLO DIANE PATRICIA MINCARELL SHIRLEE ANN MITCHELL ANGELO VINCENT MONTANTE MICHAEL MUURES THOMAS KIM MURAN RUSEMARIE MURGANTI DANIEL PHILLIP MURSKI JOSEPH THADDEUS NENDZA JEFFREY PAUL NIEMAN GAIL MARY NDRTDN DIANE LYNN NDWLAND KATHLEEN J. 0'HEARN SANDRA LEE DLSEN DDNNA JEAN D'MARA DDNNA MARIE DTT GARETH I. PARFIIT REGINALII A. PARTRIDGE IUSEPH R. PASIIUALUNE RICHARD I. PASSINAULT KATHERINE MARIE PATRIZI GAY ELIZABETH PAITERSON HELEN MARIE PATIERSUN LAWRENCE IDHN PERKINS IJUNNA JEAN PETERS MARY ALICE PETIT ROSE MARIE PETIT IIULURES ANN PIGUT 1 X I ,Z I 1 Z .f 42' X I M, x , Z. 4' 1 SRRJ ' if J f X 1 " " .E -. f' .Q A -. wr ,- A-1 ' - A 3: , X , b f X X 1 . a ff f' :wifi K, S3 233 .:".l-F' ' ' E-Nfffv .ELQTIZN a X . ,- -A.....-my N bf H , J-Y V . Q ' ' 4, - S If ' NM YJ f' X X W -f Q ,... . 5 il ' S H5 J' Q2 EE -, 1 f.,,.- ,E , ff f b - Qh"Q - H - J. A W " ' J- ..,. 1 '- W . ,AE " Hi--1- Q J ..., " Y ,q v Q WN , H- . ,., YMM . Q ...g,.,..pv" - 'X--r . ' .Sf S -S JOSEPH JOHN PINSKI HOWARD JOSEPH PIPPINE ROBERT JAMES PONTON ,,,,,,ESQ EEZ ff if HUGH A. PURTER VINCENT PUPO, JR. ANN FRANCES HUINN MICHAEL P. IIUINN PATRICIA A. RAIJOS RAY FRANK RAYESKI ROBERT ALLEN REED THOMAS JOHN REED PATRICK JOSEPH REYNOLDS D L"A!JLA 11, My OJ A jx M 6 ,J A D m!f'j 4 M QJWMJQZL L M WV Vi VVV if L QV -7 I qjjxflkf ,J 1 lf ww s V131 'MWA 0 JUNE ANGELITA RULDAN KENNETH JAMES RUMYAK CHRISTINE MARY RUBAGH GERALD E. RUEGER BARBARA I. RUKAVINA MARY PATRICIA RUNG LINDA M. RUTKDWSKI FRANCIS GEDRGE RYLDWIGZ LEE HUGH SALISBURY PETER .IDSEPH SAMARDAK JAMES WM, SANDBERG DAVID ANTHONY SARDINA JUDY MARIE SATLAWA STEPHEN EDWARD SAITLER LINDA LEE SAUNDERS RDBERT DAVID SAWICZ MAUREEN ANNE SDHIENER LINDA KATHLEEN SCHINNEN RUBERTA ANN SCHLAU LARRY ALAN SCHUUNMAKER SHARUN' DIANE SCHUUNMAKER 1 F4 '74 ANGELO S. SGIABARRASI 9 AUDREY MARIE SCHRUBB Go ELENURA JEAN SEIB W!!! 7 A 62 JANET MARGERET SIBLEY CERALDINE FLORENCE SICKAU THOMAS GEORGE SIENER MICHAEL ANDREW SICETI FRANCIS L. SIKORSKI JOANN SLENOER LINDA IRENE SMAIL CARULYN ANN SMITH IJIANA CHRISTINE SMITH EUGENE H. SMITH JAMES IIEAN SMITH LARRY KEITH SMITH THOMAS W. SMITH JUDY ANN SNELL ROBERT GEORGE SOBASZEK FRANSIS MARIE SOEFKY LEONARD WILLIAM SPARA ARTHUR R. STAFFORD LINDA J. STAMER PAUL MARTIN STASIAK ROBERT MICHAEL STEELE MARILYN L. STEFANACCI LAURA 1. STEPHENSUN PAUL H. STIEBITZ ww O5 NANCY JANE STUCKER FRANK STEPHEN STRNAIJ PAUL M. SULLY J N JAMES T. SWEENEY, JR. NANCY LOUISE SYMINGTUN ESTHER ANN SZKUTAK KATHLEEN M. TABAK RONALD J. TATAR RUDNEY JAMES TERWILLIGER DANA C. TEZANOS JUDY M. TITUS ELIZABETH JEAN TUTH 68 DENNIS JAMES TRIBULA ROBERT CHESTER ULICKI JEANNE URASKEVICH NANCY ANN VANDEPULL MARGARET RUSE VANE BLANKA M. VUN DEAK ow Q WAQWEMW KK ,., ' I I f ' v ,. ' 1 f v ' A VQ ' D. an A a .- 7" ,. ' .-.. :: " if iv m . . , "' .,,'. X I 0 . il. , . il, -- ., , , 5, XWX I W Q' gh X ..x, S, wg J H v , . ,..,. A .,.,,., . ,gm 5 I P xx wx, Q. N ml ! ON' 6 X Rx x. X VV K f cw x""N'w vp W N D X X sxihx NADA LYDIA WASILEFF EDWARD 1. WATSDN LINDA MARY WATTIE 70 MICHAEL 1. WEBER EDITH H. WEISKERCER RDNALD JAMES WENDT NANCY A. WIECZUREK DANIAL H. WILD KAREN FRANCES WILDE MARGARATE L. WINKLER EDWARD J. WITKDWSKI WILLIAM JAMES WDDD KRISTIE KAY WDDDS JDHN L. WYATI MARGARET S. WYMAN 71 ffy, 651 4 C x " Z ' ,x vi In -fdiiff j f 'Y Q-5' f M ' 7 A E531 ' If - j 'r' . pdmgf C! Q ,L J I 1 H if F! PHILIP 325511 YACUQ I f 7 .af iw f N . f C2 M ' 'Wim FREDERICK YERKE X ' mx wg ,f 4 V, if ,fbbfffcv '- y X F- 27? YC AMC! . 4, 'FM 1 ' 2, , ' , gi. Cf' 7 f?' fix ' ' v ' I , X -ix 4 J I A, J44ffJg4,4s,zJ,3 X AAQJQHQ 260, 66 ,f . I K, W' 'ig I 5 , f' XX 'Q V! ,gy ,e"'fE.?!? 4 K fue' C . f Nz AWVQWM A I mx IA. .153 13:5 C .7 X ! - , My , A If ' 'kia 1 " R MZ pafxz f xi-'19 w ' YS' 47 ' 61 w ZZ!! Hkffyflfgi, . 't bt' J EDITHASHARUN Youm: fl fig? , J I wig fig! ' bfi EERALEQLZIEM 1 A 3' I ? J Wfffff, fy H +Main 1 . - -1 r I X W 7 x r xv MQ N r ,,' j?' 'wif A, f 425 c, 5 f 1 Rig It ,f W: 0 Q 1 x f 7 M4 1 ,CQ M i Ji- ' QM " lx' "f 0,4 tx. if fx J ! '5Vx9ll7+A'? 4' if fi iff 2 fm " ' ,x P -L! g ' X X-1.1 an, ay f - ia. 'M , Y 9 gills? M ff 4 , N ' A ' 52 X X '-5 f A,' 1 Q" ie. - . Fw f , X Q F 0 It f' dr I E, Ji A Q4. W , - NX 'gk Y? M .rf Zdgfzifidnff X XX sig' A j Aw THERESA MARIE ZIUBRLS ffy gg P ,f Ld -Q , ,nf 'wsgxxagtv N' 45 -lg PAuFEs5f2i1nLowsKl KK db' 'F lg ZL4212 H 553 7 X " ,A Ft, x I M7 !?M4 014 , I 'Yay fx, -Lf' F ?,,.4?ZQ?f X ff, 'Y Ili , , f N X Q 5'A?'l'-4' sb.-"'1x if Wg My f ' f wa 1 A, Q f za" ' X "L X rj y I 152064 WQVWWC -QQY JA' DL X . w A ,fvr f f ff KMLQL , L62 j2j'ff 6gj Lf MARCIA MURETTI 572-M fc, I' JUHN ARMBRUSTER "Q 4 5 5 jg' f Z 1 44 1 ef Q . J L. I- 1, .iff A . lf' 'r-yy W 5 lv- ai J?" ,V 73 SENIOR CLASS OFFICERS Back Row, left to right: L. Stamer, Treasurerg R. Gardner, Vice President: N. Wieznrek, Secretary. Front Row: J. Gavin, President. HCNOR STUDENTS ,R ff' Z MQ sail fly 1 X ' 3,-nl" pf gk JL fi 45' '41 X X Q! J x , I V X - W X. - , I . ff X ik V A ,. .I ,LX , if 12 ' Q X ? Y fi Ly, ff Q 1 M X , f AQ X - ,. 4 , I - f 2 ff MU vizxxt 'N 'XP' 1 'X ' 5 ? . 1 Ai x V2 A - 'Z 1 Xl! l a . X 1 'Q ff ff " 'I 7' 4 , . "7 .gil EV ff vixi KW 1.3 J 3' N ' " ' EX .M If. VI ,U A! b I . " W' ,e' ",fgf'x:'x , A 'BX - , ,. - ,Q , , I Hs axff 1 fgn' ,, ' . -' , f fcigniif .2 A ,t X ,Zh , I an-X . A :Q -, ' 72,5 1 ' gf lv X ' f f 5 , I . K ' ' fl' f ', Mm x 4:4 X f f fyv - 1 ' QW -' ' X TL-: fav! . fi J -W . , . X .. H!! 7 - 3 ' N . , ' , V x X Y 'V , , A N A , - , v 1 . f , , - 1 A X N X X, f A Y I 1' r 1 ,,, X '. 3- JI" f4 E Back Row, len to right: v. mu, s. olsen, L. Hesslink, N. stacker, J. sinley, N. Wasleff. mm Row: K. max, s. Mmaren, s. Milurmuvic A Quinn 'rf L ' ' ' .4 'W an Rv' it 1. '-'X I W , . . di ff XI ? W ' 4 f f,fna?f3f51a?5f feifif Q . 'B JOHN GAVIN BOYS STATE Boys' State 1966 was a thrilling and exciting experi- ence. It has proved invaluable in opening new doors to me and offering a diversified view of politics. Meeting many new friends and learning their ideas has given me a chance to broaden my knowledge of other schools' activities and to learn how they are run. Held at Morrisville Agricultural and Technical Col- lege for the first time, Boys' State had a membership numbering 1018 boys from all over New York State. Al- though this "State" is set up to teach the operations of government, we still had time to play tennis, base- ball, and other sports activities. All in all, Boys' State gave me a well rounded and mature view of the workings of government in New York State and the United States, and its practical value will prove, l'm sure, very helpful in life. IVEITE HERNANIJEZ Back Row, right to left. E. Balogh, K. Patton, N. Symingtun, K. Bouskill, S. Young, G. Balhierz, Y. Johnson, K. Klaja, A. lluinn, S. Capodagli, P. Anzalune. Front Row: U. Ott, B. Zaiac, J. Starr, J. Kiebzak, 1. Houck, I. Hernandez. AFS CCJMMITTEE , . x 3 -of . ' -:A av-M 3, 'X ah G9 new A ,Z .2 7 ,, ,,, spa .'-, 5 if '--, 'of fi W, A le 4 s g? rr e G C P' 4 5 -4 G . we i N f- fig: 1 ,,,, :gk Q 2 af, gf ff F ' ,, 'fill 7 , W4m7' . SENIOR PROM KING Thomas Buntich QUEEN June Carlson Jeffrey McCIimans Melinda Cooper Daniel Green Linda Stamer Gary Faraci Christie Krueger Stephen Flak Gail Craig wg ,Z X . x 7 ,.f .4 mx .1- as 3 M ,N Na up 5 2 A A , , . wx , Jhr 4 Just as the frultfulness of the seasons Is nourished hy the ever maturing sun, The fruits of education Are dependent upon the nourishing light From those of experience and wisdom. CLASSES f-wg. asv E. Weller, Presidentg R. Glendening, Vice Presidentg J. Tracey, Treasurerg T. Pentz, Secretary. 5 ff' . , 1. 1 - 5 Q if M i T ,gp Vw A 1 : T L,,.... . .Ma N.:-, N Ml' -v rf ,1 mfr gif "' " . is , in - ,. .mm E555 s'-Es. 'A 5? -. . W f Q .4 Ag., , AA? 5 .iff ' ' .- .... N T lfgg- :IW- g l i? ,I J. Abram A. Adams A. Ahmed P. Aleksandrowicz X A N M, I h., if 'X ,- W2 R. Amaduri B. Amarante T. Andersnr G. Antonik . . fi- f NJ BA A IT , is ...L 4. Qs , H5 Anzalune Arrigo Austin Azzarellu -.A .. l ,. :.k , , ' :ij gy, :er gn ,L,L ff' 'B E7 l'f .f 2 f 'ki Qiigzzr ' H ' . ' 6. 1 Wifi 5' if 1 B Q rr h .Q.,,. 1f. Fr'S7S'L7 V - 7 , A ' .- xv Z1 J K Six ' r 5 ' s, ' ' eff' - A - 753 1" 15':??-ffl? - .::'5:r5i.. ., Z1 W- ., 51.4. - r . "' r .,,, .. .E . Q N .,:. , ., .k 5 N .o Q 41 ... izgi., 1 25. .. ,,., : lc wx X SEQ Xaigqf' ,X A 4 '2iEQ, we of iffy i ? SST, X Q X XX X few 'sa if Q I ' ' ., ., f as N3 K K Q. -4 1 7 . . - Qfsw-rife-Q 3 . :M Q , Q ' VL.. E , Q V isor-H, W. T. G. K. Bahus Bacon Balbierz Ball R. Ball E. Barhati E. Balogh M. Bartram D. Balus K. Beckwith R. Bantle B. Bernas K r Bigelow Bilodeau Bingle Birks P. Bishop L. Blackmore C. Blakely ll. Blaser E. Blohm R. Borlenstedt C. Borcharding B. Bolga x f Wg- .r,??2.-LEQ5, Sksip XT' . . .S If 'f -. I! gg X XT' -w F3185 Q NAIA K!!! P 5 .,--,...-4., Y . 5-. 1 rw? 4- -5 ffl J. Bulger B. Bower R. Brand W. Braun ' M 5 ,N X 1 '-.fo gan: 'M r .2 1 . if X 1 . L it if , ' Q. W Z 4 .1 an r 5 ! V' V- K , .!x7..f,, . . , Y. , W PT: I ' I. -f ggi, in , - 5. 1 1' I ' f . 'hu , , .-gi". 1 ll'wwLu"4 Z9 'f"" D "' via 'rm :-A if ' ,of fi,- m A D ' N. Braymiller 1. Drehm M. Brennan M. Brkliac . Brown . Bucki . Buntich . Caldwell A. Carhoni B. Carlson M. Carrig D. Carrol rv 4.5 .1 . H , ...f Y, ,. A I if f in if 1 "' ' E131 ...,, 11+ 1 , 1, 2 a . 1 fi .V . fr K in M. Chambers J. Chzsanowski Cihak Clendinning .4 ,D W.. 'S 1 mi . 'ff' 'Y' a 4 1 tv Q ,K 3 , f 5 Q la Cline Clothier Cohen Coho ,-... ag.-lhwzfiip. " 3 .fear '-2 ,. lx V -vf 1"Q- 1, D- 1'lflf4kw , , x .. . . . -4 .ml .ver -V . V , :Q-. .J- , 4 , 1 . . 1 ft ., ' i ' 1 ' 'M' sy .. '- . 1-,syn .lr .. ,. a ,,,.,.,c. . . fy, , :- fi w ir 1 r 1 5 f' 4 x5 rs j' 1 x f. . ..,. , L ,, X5 .1 Aw 1 Q ji ,. .V df? f 1 n fi gl: if ,ffl X, ..,...,.sfl ,J A ,, V , .lt 5 I 'Jai' -1 sie.-' Wiiag. fri? EA D M 1 WM ' , fr ra, f D. Cook 1. Cook M. Coulomhe K. Cowie 3 A 'Q .Mi ' 'C -,.C' i f ,-f, .1 , ,, ,. ,. 1 mmf, . ae, wr.1f ,,,4fx.5gsss'ssgiiszffafm gf f f,,a.fsi1frens , K ,,, .,k.. Dalton Dietrich Doherty Dulski XX will MR. N. ALLEN . . . ..HISTORY M. Durusky K. Dye W. Eichorn C. Emmick l MQ W - , Zyl I 11-4 11+ F, " f 1' i "ff f'i fr' , --.' -f "fi , Q ,ff' ' 4' 3 N W? H . f'-,' ...W ,,. I ,. ,f 5 -Q-. J ff u 8' xg-ww f . . .- . V K ,.,5Q5gf5:iV':.,Qf ' ge ..,,..., K .qv-1 :ggQ,.V5,1. W M . ., , f . -1 ef., Qigwgff 'R 5 , ' 21 A , 1 Q we 7, Q -.4 f '14 Vf'1?:. . f 1 f .1 Q Q If-.Q " ': -f . 51 - an f ww 9 fvfwfwfgvm f fl 2 . , aa. 94 . 25? lung.. 213m ' 4552 ,, Jfwa .gn ,M .5 .WW fm W . '- i 1 ' Lifi7iiwLTiN' z"'kff?7if?wVf R. Foley N. Furti M. Freeman 4? x R G. Flory XA 'fmt J it 1 'Mn V S KX V fy X X xu ar 4 f W A fi ff J. ff . r .. 3 X fi. 'H' F 5 7 if X' QE -.x2QQ5a. NEQRQEQMLW M v3fE5Eiw. V R X .- 1 . NV... F " . ,- 1 E' f K ,. ' as ff A E al fx' Aj, 1Q4EF ?W.w4m . . 243 wewuQ?q . i . , ' f ,T 1? f f mf, ' , sf-fy . MR. G. BENNION . .. DRIVER EDUCATION 172 ,,v-"Mp, J. Eppnlito T. Fiut M. Evans W. Flick J. Farmer W. Flierl D. Fierle J. Flis Friedman G. Galiineau Friend J. Gavin Furlage P. Giemza Galhraith A. Gervase - 'awk Yl- fi ff X yayi A. f .1QA...k.k .4 Q Q '??WT?fi.'i:3E 'L ,. fl ff I. .1165 5 - ' i 4 1 i ra Q . S rfiif? N s. 5 ' I5 N Q gf., . . iff W . 5 :.1, A r f- - EI fra- ' if ,Q .4 4. E L , 53.3 Su 1 K" - K 4 ' X jf N w P f , O . Guadagnu . Gugliemi ... " ,-X N L Q ia? Sw X' T N R' - E G . Gulinu Gunning 'I . 'Nw-. mv- .-V9 .M-ar - Q , f xx X N Y xx QU ! W.. N gs Z R sw 5.5. .2 was . Nw, XT 3 , 5 x . ,,..,, R x -- f x i ' '. ':5?s'rFS?2f . if mu Rf? mam ,fvkmi X r Q ,. Q 'af' .G . ww 32 1' my x me :fa W X ai., M 5 i 'SW S Y E Y X53 www 'X W N r za Xie -, . . mi, .. eg. X SP we .- iv.f-exe. ears- - Q l A.. -mf' 'ie "'..,k.?,A iX7l?55!?9?-1?'fZg9:i ' ' G. Getchell L. Giacnmini P. Gill G. Goudier . Gordon M. Graff . Gurdon R. Green Grahowski I. Greene . Graden 1. Griffin 86 D. Hackmer G. Haggerty R. Haines R. Hall . - X 'X R A "i??fs11,1. if .. , -gf .Z -, ir , ' , ine l qi Q , 1 ' ' R A? .EQ f AW qgyfniww QW, MW W ' fl ' fi Y-r .J W L . Xe. if - .fx as G.. 4 ox C X G ily ' G. ix. l A . Lf All lf' CQ W f . ill lf . R fl BUSHEY ....................... CHEMISTRY X I' , , . .f -5'-ff :- . A ..... . X' H HHHH ' 1 H 1 ' . ' , ., f Q H A ,. .. ff L,AL , ,...,., 5 f. R. Harl .l. Hayes W. Heaslip N. Hehz h?5"ff7 Q , 5 ffh- f .5 My 'Hx X v X svn is Q 1 f . M R , 4, 74 F r S 5 A .F X 5 . . ik Ii! . I AA,: A:,x.. ....:Q . P. Hess 1. Hillard l. Hiller R. Hillman W. Hitt D. Hnak G. Holley J. Huludnak W. Hope L. Horton T. Husmer G. Houck MRS. S. CHESSEMAN .................. L . L ATIN ff., 5. K g 5 1 " if ifzgfii S A S af, E Q, ' , - . ' 3 ' '3 gg A ,-.,.:,, 1? ,W 4, ,, , I , . 'fu - .iff .E WV? X gi ,. Qzisfzgi vi. , . :':' ' fi House Howe Huff Hulley I f a? V if . 1,., K I' XXX' ,Q f +L K, ,QK 'N K f 1 ga, K 'l , ,MJ I 1 .xii "'-' , ' 4 P. Janna M.Junes B. .Iayes M. Jordan D. Jewart C. lust R. Jones G. Kamheraj , 1 J w If f . if miiyzlkkv LW fun ., " . 2 -i I .1-' iw: 1 . I 'm1"-Wibii' .Eiii wff I 'Wi - f ,ii-WAI-", , ,TY . .IW 3 xy. .V , ,. -Hifi. -' , , 91, - SC' ,X 5 i V A lx V4 1 4 3 1 ,, H ,K 3, T Q T2 , ,, , , ..P. if , 2 Lf f 'hi X? 4 55 J? W .1 .- ' gsgtiy f -f . ixffgyif i A i .,' A ai iii . .4 , 6 . i R M' , , ,5 3, 3 2 si Z X ' 9: ff lie ,,, 2 M0352 M yew if M af5if'w'f 1 . HIISUZZU 55' , Infante luveniifi iif i Z - 3' i1f,zsi:..,1f,i",ff . lacnhik , 1 -il iff 1 ' . , . ,. , .,.,. ,,,,,.k,.!, 1 ff n- ,,'Fzsi. n 4 1' 25 ,S i If Q x, X .Q v 2 is S Q 2 ., . . MW-2f?1v,.1 , fifih gz 3,1 ik f , L, Q '2,iiJi4Efji? 1 l . gi: if: K wi fi xv :wwf ,Nw -Q, 7 SY W. 1 0 , 3 S X QF 1 ' Y-fffm 'ff.25,', ff. wk Q39 ".. ,,m,,g2 . , v,M.,,'..r,Wi,5 2 'L l,.,f:iv,.,. 3-5 t K: ,, , , Wie Kaspepek Keiifer Kelly Kercher if X i hi f W -5 1 K 1 'lr S , ,im ,-,.,.. - , P ,- g iw Wav X f Q f Q 'mf ,fi 1 5... W X K .4-i..Qy51:'ii"""5Vkk., 3 I ' f'f2E7iiSiw.iG-if - -1- 'i lu "-" ,fi.Q'2:JEE. H. 'V' ff 5:52 mai.. . -mi, -H 7 K jiiSQ'MQ:fS .. Q +1 W -1-if f S J, ,, f f ff 1, f 7' 2 'xxx f viii! 9 ' Vi Muni .,.K.. 'fef.QwJ:-W1 .em 'f ' .155 1 , . ws, i I I " , , . sm: ,-'Y'f':,mw.' ll f - A 4 , 1 fe ,L 65,7 J 1y" 'W K x wgifv Km . ,ii .ff a L35 . , P z i 65 A Q y ,. .1 he .,,. . M' sw , ,gg J. Kiehzak E. Kihlstrum G. King 1. King ' A -'If' 3 K S 1 xlsziiiayi.-,. lifffflwg' if . f , wif ' ia , ' "5 1 ' 1-f5iQ.,..x ' . K V -PM my X' ,'f.," w " 5 1 1 97537 IWW 31 2 E" .- J: W. iiE..i:, ... az W - 64,3125 3.101 A -Z W ,- M ,ww 1. ., . ,,., era' STE' 1 ' 'W .ing 1 rffilifif W. Kirchmann S. Kish il. Kishi T. Klaich MR. , A .XXL X ' X L. Koczur X Sm, M -sa X. P. Knelemeyer Q hx J. Kugut -N M ' X ' R. Kugut Xxx ., 3 g fa XX .,.:5f,,f . V R. HAMILTON .......... ............ H IS TURY X 1'W'Wf US , , yy,,2,fA - A ,x . M, Y' ' M' E". ,QM 'Q-. 5 Kovacs Knzak Kral Kresse Kubiak Kuczknwski Kuczmarski Kuhn .X I . va ..., . , , cr. '- ww ,aw I 4, .., A., , A bw fff ff X Vg -, ,. ,P Qi ' ,, R.. , i Kuhrt LP Kulczyk Kurnik . Kushner N' 5- , 1. H f r -,,.12,. .V 4 .1 :aff R "-' . ff W ,. Q, . .',"' nf' M' f . 1 557 A i f A 554944655 R7 MRS. M. HAWLEY .......... .......... B UUKKEEPING V . mi- , .,,,, ,I ,,,. -- 2- 4. .wil . zzz' :nv M if 5 I 1 -g.g:g:-Etisyfg f Q? 'MQ' n 'I 'xfizf ' f ' . f E . V , L. Kwas R. Kyhurz W. Lahir H. Lafferty Lally . Landsittel Lanigan LaRusa S S . ,.... '.-- 1 I-Silk 1 R. Leadhetter K Leary ' . J. . . l s ..,, Qi, - 'X fn' -, X. , f x , . f" . 41 , V Y if . M : film in -f ,L L. aw.. ., .,.,.f. -wfw . ' K M2 - ,...,L.?ea3g3:53 .2 MQ. D. Lelitu J. Lennon ll. Levulis E. Lewis N. Leyl W. Lickfield D. Lindstrnm J. Lindstrum . Lindstrom Lip Livsey Lonien S I nwfiea uzsn , 'fi f i ' in '91-V ,, v ..v L :" iii f f A 1 Q f R LL :vm , 492 , - ,A yi . . , 221 15 if 4 S 5 'W we ,N fun, A Mw:zzsgz,':fzf1a4z1 ff "A 'ygglggizMVgy3,:,f f ,, W , , Ein. 'fiszafvf f f 'u,,,.,-1, . Z. nf as x . 5 1 y X in A ,Q W, Z M f 5 H ff 'MQ 1 fi- ff ',. ZW , W.. f , 1 2 'Q , GF , ,rf ,A A 4, 6 t A YY A52 R A S1 1 9 5 E5 94'f?w'5'li W WI 241 fini , ,ff n 1 'S J ,Q 1 'Uiz1.:zi,1fg., , 1 , L weifimf, f, . 5 ' 'Z 1 'V I f .Q 1 Y? ' " as 4 ' QQ 2' 'f 5 ff A, l 1 if ff, M w 14 2 S 9 Q Ll 89, X ..- Q X ., gin, RM . f 33... ,- . 13.51-ff' A. L' ' 'xl 45 .XJ H w . .. , V, -' . ,, -gL,gs,.1.,z ,ff as ' 'ff 1 Ea Q af 1 sf' Wg, . 4 4 , "E 3 , , L .E We 2 , L, 1 - , A 'ia ., ,, , , ' 1 ,55 1 - . ,, JZ' TNI fy" A ff! !-K A 'L , feafli Y . 4 ' M , fn X mse.,:zf 9' ',- 1' V, ' ' , iz'-A , -.4 2 V ' A anis , f "Q,-wgggt "' Q- .yr'ss'1a',"5ggrX7i'3? . X 'gf .Q L , A f , . f - - efwsfge-MQ.-s ff-wffz - f f -fg fw-Riff. , 9 2 1 . 11-mf R. Los IJ. Lnve W. Lyczkuwski S. Maciiewski Nifxifv if f" V f fl? K .sw I I 4 MISS M. HIGGINS . .. MATH l Mandeville Manley Marinelli Marino V 'ii If VNIV S I " iz-S I VMS' ' .SMS i :I-it .V ,:-f A ' .ski I - K," A 2 1' ' '45 " . . - M1552-:: 5 1 ,, ffm" 3 . .- . 1 ".l ISIS-asf: -,,f . . Ea, k--' U H .MWF ,X l..M If ., .. miie-'.' 3:35 ,..,'faf:5 'Z' :F 'Geff- - K 1 ijji , -S'- .S 1 F. Mayer P. McGowan ' I ll Mclllpine M. McGuire ' S Mcllunald L. Metts X fl -ff S' I T. Mcllonnell E. Mlchalskl Ulm, Iliff, QI4lll 9 ,..,,, Q3-""-0 L J. Atal fl, Qs! ,W vljnw' 'v 4 1l"g"z Q D. Migliore SSI'--yjllflk? I ., . x W. MIIIBr I I' M. Milutinuvlc . 1 . . ,Q c. Minis K .lll 53 ,.. fa? -i -1 v ' lll I l its Mi- ' l, . ' I-L'avfZfrf ,' "'l 'lf' MRS. E. HUFFMAN ...................... BUSINESS 'Q-K.f'v'f'22gffzgg - :ws Q '11-X wx, ,.. Mft Jw afar, - 'EJ P . M .x ,W of U92 f n 1 A ,M M af .: ' OI M f flg sp l y PM 1 f rrr.. P . , , .- ,..,ggm-J : V f,:1:ev'g1+f. 5. , f ., kk.. ..., L ,. Patton J. Patarzo T. Pemberton T. Pentz 'H . if VLV: fi, all -4 F fi.- 7 5' fa K M X 5, ! ls. Yi- wfr 'ir Q W' ' V 5 . V . ,.,, ...M- . Moores . Moorman P. Morgan . Morris v f Ex . - wx H.: -yyik Qmfg 'QE fm .'.1.s:E N f Y' .. 1 pg . gi! f' .i in ' .2 if EQ "GY ia... f ,g.:r.r,, .-.-" wg fe fre.. gif? " we Irv 1 i'4e x 2 we r N MFS? W ,S 3 SK x . X .few f- ..fw..f.-r. . fas--22,111,awww-..., IMSMQK ...ry , a?'fkrijpiitfi1'Q '?f'.i'-iii '--f .r.zwaara,:2 J D. Motz S. Moyer T. Murphy G. Mutka C. Palmer P' VL ' D. Perram R. Parker 4 h M E. Petlco . Pasztor ' M. Patrons n. mmnik rg. W- Pefmvs , a If X 5 A r. f- . 4':"?t i .aura fwew usg N . -my ,e 5 'Il' . ..-451 eff 1- fgfgzgzr, QV is M . Phillips Piazza Piwowar . Polizzi Sz Y ,K 3 gg elf? , as .5 em , me e ..L fl S -.k' , 'P 'QQ - .. xf1':r4eP'o 2 ' "f1,,kf1 . , I I 'ffif .ji 'T . ' ','P ' 'S .. ' - . ,ai . . 5- ...X .1 ,fs . - -mi --,. r ' ' P?" K Qiig.f 'K-' .F - . Q , ' L .5 or? 9 5 ., . ,ff .fs as -" N. Porter S. Preston W. Pries M. Priester Q J fr MR. R. HDLZINGER .............. DRIVER EDUCATIUN ' i fsW?YfI3T,?. 'Y 5, .,'- V .VN1 E M ix L 5 ' ' , V ff, .N Sie were A - A Q 3 wif' .- R '. li Ki . N 0, swf self R 7: f g.i.25gg1.g.,.. vm.-...,.. . fs.. M... .1 K A. F. T. M. Rogers Rogowski Rogowski Rossi Ni .. ..gfT,,. .... 9, ff... . ,J . .,..1.wsv:f .... ,-:w.pfe-!g.g:51egf7. , , .5 K 1 1 X . A . k"2::i55 ZQWE1 - . .. Q, . 3 , , , N. X ,, . .- ,- v,k- 1. .ian 2.5 1-f f 4 fl. -. - A Q ' .2111 111. :1ssa?wg.fqg:..A-11 3- J. Queen B. Iluinn J. Reardon H. Riekloff W. H-uf? . 5-I 'W avg 'F K Q 'L . ills- Xagy ' , J ...,. I ,L A.,, .. 5 , K . .E g X R in ff' v rf x sx x . s if . se. R K we ks L 'R ,, " R gefifazf .ga -gf 6 A 1.53 .wg X Ye? Ei i H. Russell L. Russell N. Ryan . z Z 'fig s M Q as A' is 4. . 'fi 1 2' H .-gf! 5' Z 5, T. Ryan E, Q ' R e ,e ff B, D.. . , .. if Z ' .Q s -TLA ., R 1 : f w w - ..- 2, , K' ' ,. 43' iff 'iiglgs "1 f ., m,.V. mi , u : .R X f g z..jiS1eifs1 .,g..g :Va as :Q , K 4 JR I is-ff ' ' - .2 . Rf. . . eeue Salmond Smardak Saunders Scarozza r N Jr A A If V' A J - .o rs , y ,e-Qhwf '41 x a .-wg J' wo 4 ge : f X IQ? ' 'W ?1 , vmfgfiw' f a ' N ' n V 1 im, , . 1. sl? MR. C. HURLUCK ........................ GERMAN Scheifler Schiedel Schlau Scholl . S ' S-ge.: N , 10. W- U 1 ,V .f .viii . , ,A.V ., -1 X - - . 1 .,,.. Q . ll XX " r n -- V 1 A gag, , + , L QF ff-vw W Q , -wg.-. L f RQ. S. Schroeder C. Schultz S. Sclumacher P. Schwab 'Wa T5 , ,A . We H. 26 wig- "W P749 .fam L Y' if P if Q x ,..4ram,'. .. fr' - ex f - .. -:nz 2. h . 3 ,kg ,YM " -Y H 5-',.l'..a ' .xrrxaz f .-'hs-iff" 3'flx+2QVi? -,-91-:Sf - -- .-1 '11-M-13- asm . -Q .211 'L 1' szrffrfxf 4 . f -fr .yy-.f 7- -W-r rf - fifkiiglfigffsfiibiiz? i X 2 -Fwkegaw 2 r ,,,-- r - S' Qi? 'figfifa-254 L. ,P L ,, if - X 3, ,... 1. Schwartz T. Scott P. Shannon D. Sihiga s 2 X n qu F72 1. kk at '1 ...,. K gg i-5- Q., - - 2 if 5' 5 an fr- 1 .ga 5 ' Qian FA kr ' J. Sihiga F. Siemaszku J. Siknnski P. Silver . F , 1- , ...Q .M ., gyflerragg-?' - A, K. Soeiky S R. Stanek 3 1. Stontnn I -- 'I' 'fsri n .I. Starr -- ' '-We-iseiszzzzseffis-afiif-1 Q Q -31 - X Shi g , "77fE1L, as-'f--1 rr-' L" -ff-to K ' " A K A 4' x r XX -X X X r". 3 wi 5... i , ,i .125 . ..., MQ. , ,,f- 1--Q-ww. - H ff, ' fiifif' ' EX . gffz,.5avz1s4i-- f . .. .2 Egg an K- z--W r-..-ymf.,-:wg -gn. S za . Q- If Jr 1 ,.Q" 1. an . r - ,W .,,. X 'F . I X ,.b. . 'f l S! r f"'R1-:S+ - as .2 1,. 1 EQ n- ik EZ ...F ':1-rg f gif-gg ., 5 . B. Silveri W.Srm .r K. Srtarskr ' MW Q4 J. Suhczyk , 3 G. Steifler D. Stnj E. Suttell T. Szematuwicz F 'E X -L-- f A Uyykv - .7 - r X - ia . 2 A. ,,... . X52 1:-1, ,J 6555-'ff 1s. , 'iif ff-T'-i 'I VR n .W r Nw ,, .- 4 A Q vi W Sf S, 1 w S. . 5 in ff Q in Q ja 2.2: xx n ggi H 5 , V57-451,-:.:f.--HL?-Qi?-Q N Aiw- ' M5 4532 1-f5f'f Mwgxwar. 1. Q MRS. J. HUME. E r ..EN GLISH Mifvv 5'9- 3 L,'- K- . . -f A agar . . .f,.. 5: N li. ZLXL ..,:. I ,, . h X .. . sw K kkky 2:21 . i K K 'X L-.. a V V .Jem . Z ii?-.Tr -s , fi Rm., ' 5i"ITE'k .. ,. JE" f.: f 'E X - ,,3,.vE - if I :. .J '-t-2 zu-1-E"ff ,f:""""'::g'5T'::""' flifgiiw ' -- .M 1- fa. . yt' X .. A sf QQ. ,. Wgfdrgix My K wiki Q ,...A T aa 9 :" I H wk J. Szkutak S. Taylor I. Tracy D. Taber J. Terpolilli A. Trifunovic S. Tarnowski C. Thomas J. Ulinski 1. Taylor 1. Todorof M. Ventre XQW QYSNE N A. Vilagy M. VonDeak IJ. Vucil: M.Vujicich RS. B. LEU NE ........................ . ENG LIS T 5 ' ' W.. nf:-1, -To WQQ, 2' L K KM? A 1 any W1 I Q F . Q . 4 uf ' E -V ,, My ,V .J ,H . 3 .. ,KI . , ,, xi.. .uv-N .. . S . 5,13 ,li ' y ifevy sf- ,. . . f . -gag' fm,-"f' W, ' ,ii"Z5.: ' 5 65' W ' V 5 NSY" 1' --,, f A K' -'S ' o ,V cm t-W -f" , , 4,5 .- ff . ' - Q ? L ' ,. , " H ' I f- V 1 af r 1 sg' so 1 L oaw f W ' ' 5. 'ff no W ' ow? . fx.w3'gf fn52fz13w9 ima, ' - -' wo Q ' , ov , ,fy-g., qw , , Q 3315- , ,,,, ,. ' A , .Lg pm. v ,, mm . H ' W , ,, ug Fg,'3Zn3y2'fQ,, Jivsmiiis Q fi '-" " ' - . ' W , .. '- -- , xg ,,- .M f,Eg,,.2f,:,:w4-E133 + fi H 2 -1 I " J 'fl 3 M f L ., . 1 J If ' H -PW J fig. . 1, K 92,5 M 3 9 :.1,m1ffffwf'f, f ,. V. f , Y, K ,, : . Qwyuzw 1 '. M ' . - .. V K i g . , :ff .Q:fq,f f K -W , fE?5W" ' Y X , nf: s ,- " if MW 5, . if Lf ,, jf ff 4 , . 1' - 7 'I' i , ...Shi 7w,??"72iia?41'zS ,- on . af . nw, of. , . , -MM,5,,sn4,f,,,,,,,3,Q,Lif 53 J 5,5 if p, ' ZW "' ,y .J 2 if ' -fx' - ,Eff . ' L ' wf'wfQ"'f'i'f'ff? T' 2 My ' x 41 ' 9 , f ' 4 , ' , -,wow 1411-,.4.e:v 135'- S. Vullo S. Waugaman F. Weber K. Welshan M.Wicka E. Williams L. Wizlankas M.Wojnowicz T, Ward D. Wawzywiak E. Weller J. Wick 1. Wilczywski D. Wilson N, Wohlahaugh J. 6217, 4 JfVJUi!vOYl'6i'C7 1 y A we Woo wwf Wffffgf amd A A I an can QM. cifmybwn bfdf. .Jed gif mmm Aww 474, 1, ,6 Jgcwl 5 ,QW-f W Jffimji QQ caaff fmqvu if f 754, frnmx 654130 L7 Gang' Woitowicz 'Sc 1 ,ook Llfhg Cgftaaduadffrgf Q X56 77' " 1 f J! 4101044 ' W ,mommy ,W f A T. Yetman N. Zaocarine D. Young B. Zajac S. Young R. Ziohro 1 0 4. ,H Q H 4, .H .. nnmngm of ,wmj if 'ood 4' o W. Daw, S2 we WL f, Qw aww fflf' f X-I Q, J I I.. .Chiu H - -- of :Dfw wo Wo . ff N ' U! 2' ffif ii- f?i'f:?':? g' 5- """ N 1 - f 'X' .., W 'NN -X.. + W ff W oo W 5 no , 1 -si. M ff J " W. X off G . , ,AX , ' , f x , f' " -If nf3.afVYX- A ' "' " .L. ML ' ....- K Back Row, left to right: I. Ball, President: M. Lavelle, Secretary. Front Row: R. Cooper, Vice President. C. Harkins, Treasurer. A-...A X X PM at Ahram Ahramo . Adrian Ahmed Eg... .tk 5 ,K ' P. Anthony G. Andreeff M. Atkinson D. Arnold 'Xe 1 if N a- -'F' .. '- 1 is e 'Y Mew s .Q 5 Ei x ,i 3 A S 5 X X X Wh lm svn, 's Arfnrd Arford Arditu Baker iv' ptr..--. f B , 4 fs X K S Q. ,iw , B. 'YT' 2 S' 53.1 A '4v?" R L . :S 'P fc W -4 X .fQ.e ,,..:,f.:QvN V V :ga 5 f - Q Irie. 3... , . 'mg fer- ., f - -' ' Ln. - :Q l B P Q S r "" Q in . . z ., . 5- xr X L N . .T 3 X sf. S 0 v we 1 x, H r . ....o..,.f- ' 1 Fr", -0 M. Ball P. Barnas J. Barrios 1. Bartz in . .. Q 1 Q L x X , A 3. ' .gfmfg I f. , X ' xii - T , ,. E XS L X Q, Yi' S Z 1, X ,Lx M Yi T BQ., A - Q. , ,. 'EX if B. Bauer A. Baumgarten M. Behak C. Becker 3 X . 5:5 -fx L L ev Q .1 A, L M Q X .M xwxxe X X , L QS X, Q w 1 X ,W 1 N Q , or N.. L. l . 5 x L igfkx we " V. . X' V E .' 1 WB mi? .J an x R. Benson C. Berchou E. Bernacki K. Berry , Wm Vg X i . K .- ff'-QQ.:-- .N w x. L,.L . ..,. .,,... swwl .L i"ffJ, D. Bell D. Belscher A. Benn L. Benscoter fgewfsw if of -me rob- 'ff S ew 4? QBXQ . ' 2 1. Bialaszewski P. Biniewski .l. Bianchi S. Blakita M. Bienulis M. Bleach N. Bingel D. Blyth N 'diy S ' B N , 4 Q K K K-u.,.R , X X A X XL qg, ,,qSeS"S-23-,Q 2.5-5' wfigi - - -- L f. . M1 ' K 'K'- if - 'AQEZSQQ an . ....,., . , akin., S J f K gf in Q' Q l Y B -L - 1. QW, ,, Q . E 5 Z M air? as L. Bodenstedt M. Bultes P. Bos K. Bouskill . -,Q . ll! Q Q. J' wx' X f 55 . . 55 1 . 'B' 3 ,ew 3 SB ,A 553 ' QQ-F569 5 N ,.23,o2,g in 23, .. X3g,me2mg,..wfKgogzi' 1 i. .A N X O xx ,... S ..--,ef . . rx X K 4' 1 sg V3 . A' lv K Y ik XL :va 'f 1 ee -my in ingyxg BW B f r g ww F ass-felazf K L, an T, 2 . K X X XL Y w B JL - ggi, L is 1+ va Q" L La' f P. Q . S fi or . 2' E f ,WX l A, R . QMS ,9- X ef . -. .,--I-.bw A 'fag Q 'gms A .51 4 . Bowen G. Bowen . Bragg . Braman 'Q , . ' 3 are B Q gig mf.. T 2? ,QQ .L ENN Lu.. -. Yu 1. - 1 as may-.1 l, 51fi7"k,f f f- f :KV fi: I f'5"i"g 5 N, , T 2 ffaggf A evfui ff.: ,:fg.f v : 'qE,.j' K., A-X e H g LWB, Q, Lk., ar- . . X mmf 1 ..gs.- - V'-H. ' ' www' . W...-, " . ' 21.525 .it K5 Got ? N ...L ggi.. , Jw, fs.-we Hu.. S "3E73?f.555sLfb -A 3 nO iv. f Y""P-I "P, -1 Q if , xx Q Q sm . X Q , 'fc :wi sexi., ' '- -"i:: '. Sf' ifilwkfi I M . L Q Q 2 A L K S+' X 2 s . Y L BB A. . sz.. -ri , . ,.,z3. to . .. X ..,. .ww 'Q gf S4 X X rf, ? a B 'BL fx io? S B Q si ' 'BQ ff 5 A 'Q x XX? 1 gf, W, feigw o. B. ek 1.5.3 gy X he mf-ml: A Qfigfmvf. 2. S. Brand M. Britting T. Braun L. Brown B. Brayman R. Bruscia D. Brehm E. Buckhultz MRS. A. LIARUS ................... HOME ECUNUM ICS .. ssf5:.gM C g .M . ssrr , s- A -21541 , ' as-C 1 - -f , 'K" 3 . A I - ' Qi gli-f.1: g. ,Q.3 k,,.. 5 ., .r X s l gxgwig' 'W' r . :su ' Y .. 3. .2 2 if 'ss fveggpgggggqe .gsm fe. - W Saw A - - ml. ws, ..,, :C ' ,ng J, ..ff f f , 'Q N s gg Q sg Q K . hiv X we o .1 .M V A s. as h,.. .. A W .. .1 rx .f. f. -- 5.5 . m,,mm,., fs N. :-fxfvyi .. - " ..,. C S KH K. ' 'f 1 ' X N A ff if 1 "A' 3, gig.. 'mf' ... A - Y .,4 ' srrl rr -r ff ff -, C '..,' ztskyii 4"" LSU? ""' -4 .. Q.. :.s "iff-if...if': -'f"' ii. ' K !i' f , 7 ,,- NY-Q f k 2 12? Vi: ki f' M25 . - f rs . L - . U13 N ' . i in ' www " HQ .MW fi 3 5- -, . 2 ,yi megs 1 V . , s f rx 15. . . . A:-QW, Q -ff--- .. .4-V vw , 35" -. sf - ..'2kLqg", . . 1 .:. T::s,N 31f1i?Q...:. f wfr' fir! 'SS x-Nfl : fs. :sr -. s ., s- . xzvif-rs'-.f . ,. f ' as se-xww Q . - f 1: - C x., .- x -. f ws S v. . X --.WP..z. ,,.. .... r.....w. ..... . I., k?1.l-3-.-an-... ig, -. -5-:X ,, we , ,, '--rw . ,, .2-1 . m1.:,..z, .W Xsfxrlmfr .-e,.fQ.4:.sv. ----- w M-asrf.:,,....wss - . wif ri. x 45 Li . Q .ss-l5,.fil.fs.K ,w.,,f:f.fF'?F uf.- K 1- ':- sf J 2'i.2:?fs A 12.551155 S.-19153ii-??51??.ff. ifvi-': . 'RWWS N 'S+ ' "XZ ll. Bugenhagen M. Caharga S. Calhoun G. Cameron M. Cappassu A. Cappara D. Cardamone G. Carney E. Casillo J. Cassell M. Castillo R. Catherwnod as in Jr X1 gt X X L I . M - ll. Cellini J. Chambers l. Chelus . Childs MRS. G. MUCK . . .... ENGLI SH l ' Q' fi. 'I :ga T - fp... f e. ,, . I-:fl-:cfm 5"E.ivi7.S5i.f5e'7.'amQX XFYQQT le X kfifii X ' ' Ifilflx ' .T wr 2 5 0 x we 9' Q 9 feasggsgyz l 4 X .f ' fiirgsms gf 11- 'l . . fxiiffm, A 1' 5 X R D C C . Cooper . Cox . Crabtree . Cramer P3 1 5 r ,R Tire L 5 4 Y if r .gm 5 are f vga: if f fa my-V Ya X ' za X , N x L. Crane R. Crane P. Crisman D. Crusan Ho. 1 .Q-ff , - 1 . -- f M -. few S2 .gf-X M. Chinni R. Christiano C. Christiansen S. Cipriani D. Clark C. Clark R. Clark D. Clendening - 55' E. Q -igt-if ' 'uf' 'i 5 in T1 7-T -1255 : ill? ,- . T 'X f f ' or T 2. e 2 5 , i ..-- - ' S C. Cucina H. Coleman T. Coney S. Coniglio xxx za-waz if : ,'.i ,a-. r '5'f:5f17" fi . so 5' K C. Daniels S. Daugherty D. Dean M. Dean 15 Ve M r 3j,,l3?i. f .1 " we C f Lx f X fix, CVE: gs ' ,g-S 5 14' "9 A ll. Delaney T. DeMaria P. Dengler S. Dengler 'Q Lax' l is N ' if 1 E , ,, I S ... Q tif ' , 1 'I fl?" Q V I ' J " J x 5 W3 rx 'Q X A wg A as ze.. YE X a o,.. A I a R al S f liege Q51 is , an .5 .- he :N fiff , E15 EJ X 65 . ,. .. ea, 5 - S! X XX Vi I: . 4 Z w a' V- in , ri,iilQL1'.f-pp , Nxfri ru . , ....., . ,,.,,.. , . K i D, . C T fy ek . , f j 252 ., fi 1 -f-lhzfaiif. .la ' rr for C ilk , .. 4 ix Q Q six 1 as A gsx A 1, Y fb F xii my-J 5 ax if T3 ,A yy W , T M I gg Q 1 mg Q1 S in A 4 'ii x 5-. .. - y . ' .,1'r.:EZ,,.1 gllv-, . G. DeSantis 1. Dias P. Detig T. DiFloria C. Deveso T. Dellrio ll. Dey M. Di Rosa Donaldson Donato Donohue Downes ly K - i lf l R f 'K MR. R. SCHREIER ........................... MATH C. llreyer l. Elliott C. Driscoll M. Elliott L. lJuerr ll. Dyson X Ns s X. - .Gfsgl.,gg.Qi.fvf. awk .... .,. is uri S' ...iv ., ,K M Q.. 'I P. ,V . L. Ellis R. Ellis mx g if I . . .,,..,. s lv , Q ' - X jfziziz '25 Qi- Ej. ,, Q x 115 N fi Zsss 4' K, + X Q f a s is is X es J E: V . EW: , sf s 385' of - - f f geospp. so ws. E l H 5 N. Emery lI.Endress G. Faraci 1. Fiellelkorn R. Fiehelkorn .Finlayson S. Finotti Fite . 21 ' -. --1 , . . ' z,,' I 3, 'wx I nf 1 . PM 'Q N ,. . .MXN .NK mgwffv A s so i f .5 as-szffz -ii ' . : 3269? K ..11f- Q . " tio. zziilg .5-si... ..,.. . .. R li I ,A MRS. E. SCUTT ......................... BUSINESS "ww f . '1" L ZZL H Y. -- f .2 ,, ,Leu-1. L, . gzyzi r 'ffV1f21 VL H. L . 7: 21 i ff: -1 - . .seseiieiesr vi, .gsm . Yiifeiukifi fm nz' . cs as 'A-1' c. , G, W , ,, A. Grabnwski P Griffith T. Grinder B. Grzyhowski ,V ,rrr :WM L Ti' L. Granger T. Grim J. Gruhh C. Guiino ' S. Granger K Grinder Gruener M. Gzyl M , if. 1 " fr? 4 .. i i: I 1 K.: ,tit - f i Fletcher M. Friend Flis P. Gannon Flory L. Garcia Fox 1. Gargano ,E me 1,1 f I, fix? W ifi 1 . .,.. . 1 Gates Geiger Giancarlo Gibbons Zi "' .fy . .std , 1-"W-. f 'Vg ' 5 .4 9 G W v f .I A ,f 7 Y' W-:"v'f5e i" ' 5 ii' .W,,.a,Mv-eg ,4.,3,.,t.f.He,r ..,f.4.,..,..,.u,..,,, -.,.,- L ,, - L e z, if 1 w'f'aH11.1.fzee - H L H+' A Zfflffis , -ffw' 1' . Z9 4 ' aj fe' X f ' at , .. G Q? f a we ' A f Q 1 4+ L age , 4? A ff ...,.. 'V Aw A Z Q 2 4. , V 8 f ' QQ: .w ,Q ' ,IN 4 ierrt r . . if 1 ?' 'A Q' 57, '- .Y ' Fug i ' . Q L ,.. em. D. Hall P. Hail L. Hammer G. Hanks Q12 f X N .7 aw, . Harkins Harmon Harrington . Harrison wi ., - V-J. W H. H ' .QW 4, , .4 ,na an w w ' . Wm. ff law in R .ver f +. , Q 8, E as t f 'il f . 'Q 4 , ,Wie ffiigfifxf 1 1 . r?f?",,, in ' 1 . 1 . -weft ' ' E' 'i r ' :T ErLf1.iff Fw Q 1 , 4 if . Hart Hatch . Heath . Heaton - NN"'S5inwxfSSx6NOXUmpNgw imcix MXN 5, wx sJ A3 Us? bvxkxwggzpdfvc . vvqk my . S .'wjf, NWN? . 1 . A., .V Xfg E, , ff L 4-W Jn 22gWf-s www, Ex pw mf 5 1 I J' Ping . "g f 5 If f I MISS S. STEVENS ........................ ENGLISH we-f Y in an . 9' J , . ' A v X ' 1 ff . 14 - ' ,mv ',ez,?',- , ,. if um- 51,1- ' Ef,3x, ' V' -?- v ,v . 25 ", -.Q"43m':' '4 .- , . , 1 ' Q ., fi., ,a Mg' A H' 1' - mf f .-gf' 3 fs an I . .1 E,,-, -1,, , -V ,Lzi, . ,. , M. , V,L., W, ,, f,,, J K f . ' . . 5 ' Y L. 2:,f-aff., . M ' vt -. - 1 fa-I ' r , ' ,- 'tk , 1 , 5 f '1 RWPD' 'H 'L::!.f'W"f if - '- n W, , ' fgwfnaf? I, ffm,e,,j,g,e11'n'gwg,f f , 'E -.1 - . .E,, A ' 3 f?2:::,1fa,:w,,-,fe wi fv..-HHF4 ff' f wyi2.?25f!i,if ' f ,f ,,.,..,.,..M 74 .. -'f'-- U W .W-W .Em ' ' ,. J .M 7 E If , . . 1 . A X JQ an D. Hender W. Herrick J. Hndy G. Henson N. Hesslink M. Hudy L. Hoelscher K. Huffman M. Herlehy J. Hillman 1. Herr G. Hint V ,f ff , ,. , 5 A f E mf P ' , Q ,ZX fi , +2 ' H 1 5? i W' I Y, Q 8 5 J, 41 f 4 UQ 5 wo ww ....,7 ' ff .:., , 4 nm. 4 any pq Y X n J fig 1',: - : :PW ff' K Q11 9 f f f MR. J. SULLI ., W an ff'-ff' . 3H ,,:h',. ' f V ' , ,iy - B. Hafner 1. Howe E. Hull D. Hunt VAN MATH M fs X 51555 iv Y S as X X f ss pw, Sm X Q s SF .'f,-'1-. Hustead Ihach lmhoi Infante . , cf s ' A 3. . N ra , Qs s 9 Wk? 'Maw Q ssa Ls fx SLK X is f , wa ' , , Jam si Y 'Alf' A Nc A 2.5.4 QB, 1 ,r .,-,rv fa. vs ,N N x,,,Y .X vw, fx X 5 Q K x ,R xr E f L-,- . W. Irish B. .lemiolu M. Jenny R. Jewart . ...QQ .af -.- X B JF LX gum 1 Q As N sw QS 3 .Q 13. ' s Q . , 'S "X . l0hnSOI1 M. Kalve C. Keroack . JUIIBS N. Karas A. Kihlstrom . Jordan K. Kenefick G. Kissel J- lust C. Keogh K. Klaja 'x mrs if Hi K L wg, f X , . NX-X fs ix 2 gr G Wg, X fx.l,Bf M. .g ' A rw ... f .... Q61 L .. ., . .,,....,..., 2.1 KVVI A 3, a P' 3 F fi , 2 , M -4 ,sf 2 Q x . f.g,, , gf. ' ' "Fig - 2 K, 1,4 QAM 13 f 3 if .a x . . 'A f ' "A ' fiff :"1.f 53251 V. 2 5' Sf: . 1: . . . ,MMS I. Im. . n rt "" "Q ,, 4 asv. sf- :5:...r: f -.- 4 . 1' Q ,.., sf, affix Q' . , . rf! 12. xy, N ' , .Y 1 ,. a R2 K V, ,, T . fu Y S Nad K, X W ia X is X wr K N' Q HY ' 1 A 1. . - - ltwf .f ' . 1 W. Kline K. Koczur W. Koerner K. Kuester ' W ., Aillr X, ,A.. C R, 3 ss":4 , K E fa X S . , ...M F '- . ' .., f- - f 9- - . -I .' swat- -t - ' ,u -'8f'3'a . AJ 41' .bf 1 4 .L,. xr Ik.. 'M "Q L .fw lf fi" W W .N 331.-5"i': ' 3 ' fr ' 'Q' :sf -f H, ' 5 'Aff'1r4':i532'1fP?r"'f---gg . ?g01'!3L .f.i,fM,,:1M3g.,' . .549 f-xv I I7 , H .xii ps. V: . W , ,i ' :2fr1f. . , . ' .. . - . -K 1 Z. . 1 r if? ig' if Y ' KW ' .3 5 Q 'S - Uri .. f'7M5Ti5? 3' . , ' A f 5.6, 4,1 ,553 'Wi 2 ,KA r- Lg" rf ' . Z .3 . K 5359 35 Y M. Kngutek A. Knhuut 1. Kumenda J. Korahek . Koran Kuschnick Knschnick Kovacs . 4 sw X . an M 'fha s s 1 mg r M... N ef . ' ..4'2s1ii?3'Ls .fi,ft'f.' ug' - J glglefzs . " Hg, V . ..-. sw ii .. I ,.,.... Q 0 as muh il. ...........:'- M' r- 't ifffg : nl gi fl 51.4 , . 5. f K JS 5ili1.1:'g V P 5 msiigissg fm .2 , ,K 'J hulk k , -2 QW' ff gi gs . V Qi n. . - ,. ! ,M QQQS . Q - . ..fx . f 55- 55 ,N 1' . 5 K N fi' as . . .435 5 Q. if 1 snip ' sq QA., .r G. Kuzuh Knzuh Kozub Krause 'I' . Sr s W , K ... S. Krescunko . Krueger Kuhn Kushka A x .fs Q, Xwgx it rag. Ts' Q s FQ 2 xx 55 Q . . 2535, an I 4 ri 0 5, x HX s s ri v . Q 5 X f E . 5? X 1 5 fa - . M, . ,. tl... J- .. za.. - E in fs f r 5' F. R 'Tx , asf 5? ' ss, af' ' . Y s W X .Y g f, 4 'V R 552,33 ' , 5. N ',.lsigfgQ'-Q.. , - "Y " 1,4 ,' ' K' 4 X" 'f 1 5 ' . f 3 :Nfl . -1 E 51 .. ' 3 L or e .L . mfs . ' 2' 1 z.. N " 'Ir ' L. if' A - L' R, .ek --.aa yfssaoemfbil - - - .xg-5 -I L- ,winwtfli V' H A'-31: -- 5 ' K 2.v,..Zf?1 E . ' '- 2 ' wwf m.::ffE5 u sa, ..,, g5g..X.,,.5 1. - ' L ii."FQ:.:. L gf- R- ,. , Q fires 1 Q K3 R X3 5 . . ,,.W, Q 'ff G. Lake R. Lalic R. Lamparelli P. Langes . Q . E553 w I Y -- .... S... 2 , N X. y ff. ET f L A -Q i ' 1 aw - ' We in . Q if 5 on 2 E si D. Larkin R. Larson M. Lavelle M. Lavis 5552+ 15.-1: E. .. . i -f ' f- -.x ..,. B V fe fi' N. 1 . -, f- . M4971 ,:. aW....1v W' 'ini gs? L e Q X Se x ig L . ...gr . .V 95 fe ,Q A -' me ff. wo. . l T3 f,. sr .mf ,fv ,V . A 5 R X 11 1 we ...vit N 5 L f we Wir, x We L ,M H X K L Tk X . Q - .isiwifkv V 5 5 F 1 4 . 1 f Wars. - - 1 'vb-fxoitr 'f Aix. R 53 was ' fA'f :ju ',,.: -R ' , -'fE .'.'.aR R T R- i- " ' wxgg. . e .1 f. X. 'ga M A v Q ':w?f1 a R - 1s.'Lfi.i'1.fiz.?isa.g. .sff.fo::52.::fiaaESi2: . f- . . "" ' 1 ,- .V - ' 1 f Q, 2 ' XX N3 f Q ,,.. M- A ov 3515 . es- . ...wi . ffaaww . J, ' ' H Mx.,-1' ' . it 2. wi ri .. L f fa S M e - 1. . .. " .mmf -' -'fwss1'.us..fz1'LfS. X Sw .4 ' X - ' L. .ff w.-.1-af. f f . .,.r.m.... . k!Q?:..N-. 411.-fuzz K 1, ng, ALJ .Q ,g..1 J s f' L. - , , 1 If- - . - - 1' if ' . 6 if . fs, K V, f S L . ' ' W- - ,gi - .wg in , -, if-7 e ivfoaesxiwi 1-...kg 'grfff - . L gfgfgngg ..-ug .t . - -M .41 . fe . k - ww fuffrw-N--4" ri- ff' . f.we.e.mgS .1 . -A . N 1- J M'-1. ff , gs n o 1. . 7 - --.11 I f.ifjgi.a:x3gzfS-5,5-V .. if f ' A f 'N - If 0- ff' 'k'i'i4iL??5gLf9i S P -- 'Sr - ' 1 -'iw' 4- 2iz:iQsiffiLim.: -. . 3 R. Longhlne J. Malczewskl E. Lawson D. Leonard E. Lindstrom J. Leavitt J. Levulis B. Lingsweiler M.Leitze M.Levulis L. Locker K. Lenahan P. Leyh E. Longhine Lovallo L. Malecki . Madison R. Manning Majcher 1. Maroone . Marsillo . Mattioli . May . McBride C. McCarthy M. Meclintock J. Mcllonnell IJ. Mcliarry M. McGowan J. Mcleod R. Mecca D. Messing iO5 A-W. ' :. . V51 lr .,'ii"fliilif . . .f o ef' 1, Nia tg gal! 3,9 75. ligw... yifmf , ,fp .2 ,45y:g..,1. . VW ' 'Sli me 1 ff - 1 ri 1 ffm-1 z- 1136. 1" 1 WI1Q.J'g2..j1'zi1' ff i ' -! :ZVZV ,,.... .KV . 1 M' 5 W? f A T 3 . fl rf ff ies: f C. Metzger D. Mills M.Mihalek V. Misuraca W. Miller M. Monaco E. Miller C. Morlock M. Mudie . Murphy M. Murphy . Mutka e r ff ein ...vu-Q52 f 1 4- W, .1 A, , e. 1 N , 2 , , r Mmm ,ffwwmv-ww ,.....W, . LVM,4,,.o,.,r.,.v.,,,....ee.eAe.. L.. r X . Noonan . Norton . Novoa II. llhad J. 0 Dierno 0 son U Melia 0'Neil 1 1' " : 1 1:- 1 P ee .: we .5 1123-1 lsziffeifffjr 7 111 '5 Q' 12? . ff' " in ' . W ,f . . 1-rw inf if 114,211 ,.?f2.Hz1f' K . . . 1e:i.2.1..:11,- 1 1 1-A 1' Sif11f1.5fr:..1gf:fsf2'J,411-ff5f??eEff2'W!2 11. X ' 0.1 1. bf, 4 .1 ..,.x.. . 11 'WL . 1 . ,. 1e.,f.w..f.. f . 'ff' zsn?75!??6? 4 :K QEQJTFPE - A359 2. I fi f J Nesteruk 1. Newton W. Nister K. Noon A 4 fi ' fn' ...rp ,.. Wkg. ,. 1 0 .Q 5 11 11 1. V w.sx11t.1.11 pf .5 of .. 'WV L.f5l5+f2?11 1.,7:.3WE9Efl .SW 1 a . i 2 w 9255 , 9- . All 11 ' 1 M 1. . . ..f" .iz ,M X, - 11 f' s2. fi?1. 7-2 1 7 ' fb. f V 1, ef 1, A w w P file V D. 0'Scier F. 0'Scier J. Utt B. Pacyon , 5 SZ , fi if rt 1. .1 , 3' go .. in ..,.' 1. 1-4 . A. Patelunas R. Patrizi C. Pelkey W. Pelletier is 2. fi A 1 1 X J x e lr P 1 . ... .. .m1n11f11, Q 1 it ffQfQ..,, . Q ' 1, fgifgrrf F' f,"'1' 12.1 l W.e,1sf11. f , Miffzyf 517, 5 ' . few V fir :., ..z-125 ' ' .L . gg. . .A ye f 2 .L . 'v 7'f?9"1 1' A ' . W I f. 5 T 5. W K if .1 A - 1 11... r .,, -1 1 , - , f',.f1X..,..w5,111.1.15 .We me K . V1 R 1 . wjfiri .V . ... ,351- .2-:Iwi M' ' 1 1' ' .- 4-1 7 -.r ii'-21-..1, ,. . mr'-:er-1:1 f ' iW'fi'. Fi P' -wifki' EQ 4 ' if - .fa . - 1 . . 1 ,. , , 1 9? ,. ,. ,....,.f-, I 1 1, -X312 ,r 'P - 1 V g,1 ,j1,1.t fr 3 z-1 f 111 1:55 . 1 1 'fi' 7 1 f J. Pemherton R C . Pettis . Pentz K. Piazza P. Perkins 1. Piersanti ll. Peters N. Pietras il , . Ay 6 4 2 ' 2' W, , ,,, W W.. . . ' AW 4 JC. .. , X R v 8 M . .,. .N 422- 'lf F1525- C' f u ,g.,..'Q-..f' ff' I f ,S we 1. . 5 gg QSM V. 1 gg ' Q Q K in-: I." KS- fw. ' -x R x X3 4 YN z u vu' , HV. . . w -, . v,-- -. , , , . gf . ,X 3 .. .. - - ..... u, l B. Prnsniak D. Przywara J. Puglia M. Puglia . M 155 ' ff? ,N V . Q .AT ' . 3,38 f gf xx. 5 5' ' J, S. , 5 N . . gm .L,L.L 5 .5 . S Ll,,L . .UM 555111. A sf. gn - -, .s4m4.1...ff if is .sf 5.15 E 5 Q A .iw 14.1 , 2' M if f aw .BEF W 4 new E 1 J X X A Q wig, ggi? Q hu X Six N 5? xx Q N if ' 2 S is 1 gs W gi ,J X X 2 1 .S 'E Maw A Sai f :xg 3439 1. Pulen J Q R. Queer nick 'gf G. Radus N ak. . . .N ., .-2 -- - Zi X 3, K '::. . X K Yu W is N. Pigut E. Pinelli C. Piniewski K. Purtka gills' .Q W N .U -. qw -G' mu S X tv .mm u fm E. .. wipe - 5 B. Reith H. Reith 1. Reuther A. Revezzo V fas ts 'Hg if: I .5 , f .fn L,.. ,gc . ,. 1,5514 H ,,,- 1 A----,. A -nv- . , ... SZ fm- Y f. . I ...gsm e S Eg.,-.lf ., ' ' ms-1 51. 'iciiii f- ,Jilin sTifz"?laiv A "5 -192115571 ,siizfisia fwlesuil w.....h, . S . S Qjilisi L-" 'fi A52 F4 1 ,fLx ' .gs ' I . gm A Wi l - 5 . f mfg' Q 2? . Q.. ,WW .U 5 5 5, -QE., S K. Robertson " . i 1 45 Reynolds Rhoads B. Rogers Roach J. Rogers M. Roman R. Robinson 'S ,- k J X Y . ,Q of z RH N fy- gf: .- we .Ni ce . ii i. "i' mr Q 1 i ex ... q,,L I H K X if E f' H' t 1, jc L f f 3 EM f e. -.f, . .,,, 1 f N S ' ' f .5157 ,. , 5.3 . Romero Rosiek Ruheek Rzepecki 1 ,., 'Q f-. .f I .Leu - S.. to Q 2 xx we . Q 1 X. .-W.. , GS 'JM fi K 3 wx... 2 ff . . H IJ. Salata V. Saluzzo J. Sanchez B. Sanford 1--1 f lt Ja X gf f file, I' V ,..,..,.eA,e,5f.- . 1,3 ,......... .W .. ..g,offg.3,i,,o..v.s'4 -- -1- . -J xii.. .-8. "N, X X . f fe. M . 42, .Me .. . 4,,.,w,,,Q..., I .,.fi.g.3g,.,, . 5 ws. Q w t W Sardina Sarvas Sattler . Saunders J gx' . . 5 X QW Q if V' K .f RBQEQ7 V Sw E J .1 f ,L. ,-,, . , I ' S. Saunders H. Schiedel S. Sehiedel E. Schmidt Ll-Q. .ks N if Y 'ix' X 1 X 5? ' is .. . I it 5. .. ' New N S-14" J - f i.fil?5.1SfLgg? A " A iw. 1.5 t... mx - ky jaw . 5135 5 -"' ' S' -'L' ,. .1 . . ix " it Y ,- -. . - s3w,..s:s.....-.. Q.. .... ...,Q . . .. IF A. Schruhh D. Schumer W. Schwarzott L. Schwindler Senior Seysock . Sherwood . Sherwood W" 4 . ei-' 1 .v XSS N' . Q 0,1 gy. kg' '. -i nf K s IO8 Sickau Sikorski Sikorski Silverstrini . V .jk K 3. "'2 4 Zag Sa! 'l , ,mwf.fff M ogy' f Ri. if Apr, 3 f'e,Q"" . gqfhxffxgii, hw S t Riff ., W QW, ,, Six, Mn. 1. wlmfns ........................ . . PHYSICS l ARM 1, 4 X NX 5 , it G . . . V V af G.: 12 .us his-f iff E QW f '56, . .,,.. ., ,X K 13511359 -'Via 1-1 5. N-,, 1. his f X A if 5 QWW A it H. 2? ff tv of Hb 3 rf H, 1 . f VV in .H . .-at V l ff " l . fi 2 iii if if sf 5 2 4-'?Mf2ff-,4 , A .V S lm, in 4 v ' 5 Q 4, in Q f f 5? 3 H' f f S Y if J, gi" EW 332 634, 1224492 fffif 55:2 ,4 'Kiln V 7 1'-E vfglifwg 4,1 Q, f-5 546915 af f f ,f"' g 3 gf we ' Sf f 'M . 2 , 4 6 40 , v,,,,, W. tg? " 1 v aiggfe' V M. Simnlf F. Sly T. Skora E. Smith W. Slattery M. Smith M. Sloan M. Smith A mf f . ,rv 4 4 .A W, f 219 , ywi Q Q S, K I 5? . 4 Vt kyr 555 , xl 4, ..-W-swf sf S , v .if 1 . MVVV V 'aiiiw ?aVaa f? .llii S V .., QV.: I V Q' 51 .3, , I4 i lfgfwm Wifi . Smith B. Snltysiak Smith M. Sultysiak Snhucinski C. Sparks Soda G. Sparks Wg Q fb fix -Q Mn. R. vfnnfnuu ......................... ENGLISH Sparks Sperrazza Spiranec Stark 1. Stempkowski M. Steuernagel D. Stewart P. Stocker Stoi Strack . Strnad Strong :.. A , M.,f v,...w 55- W 4 f W V 'I :.."a,,, f 2 T . ..T if ' . 3 ,L 6,5 . 5 T . 1.1-nf, yr 5 ' - V -wx 2 , . , , .V :i 1 .15 o gg, . V F "M V f .. 5' 1 ,4 , ' '-Mifwff 'Y -11 ,N - WH 'I'-5 'YXQ-'v-'ZMYI -fifi. 'Z Ai." txsm2z:iti:2.4w shsfJ5L ,. .',1"-. 1 U ,-Nazi-:L T T if Qf 1.-f7E3'5 on , L. 115 r f I x .,,. ffiilf' mf" 14 5 5 733 YQ. . ' 2, -iff?" ' Wifi ,-1 V 1 - ',,A f Elf ff it S S 111, " H 04 .- . EJ T wg va, f 'K .5154 ,, .nf fy fu , I f 5,5 PM T 2 ' cf.. , ,fiia f f ' H in 2 T , ijt- Q Wi f f -' 44 .f Q? ff ig, it if? f' 'iii .... lifiifm ,pg ., ,W , .. . f mi 1 1 rm ip' ,iff W 261. K' ' ,ln-"Ezra 3: - ji, E ' . . T 5' ' h is 2 15- . ,,.. ,V H, V T iii? 0, 'fa it f , . Troskowski . Twist Tyler Ulak IIO K, Uligki M. Valkenhurg M. Ulinski 1- VHIUI1 F, Uragkgyigh R. Nanderhosh W, Ugiak D. Vincent ffm' I 1 N2 , ffff f s , V A . , 4, ji, 5 s fy 5 X , - .aiigy V1 A v T? ff ,. -f t .f iff..-i.f """ V .fi 'Ji 1. Stephens R. Sweetland M. Sudyn D. Seigart D. Susmarski F. Switzer . Sutter T. Szyminski if T33 . X T on .Sf 1 in vf 2 9 f 1 ga LZ, .5 f if ff 2 ,. ' 4 1, 'i 1 ig: L. Tahak P. Tomaka D. Thompson L. Tomaski 1. Thompson B. Tooman J' - Aww- fwf st ..,,.. , if tw v izsifv ' ' K of 5' ,p-4 . Tomaka M. Toth pp V T M. ZALUSKI ......................... SPANISH T. Wallace G. Weishaar C. Weislu B. Weller .MN 5 V sw 5. " . Q . Y 15 " 55352. ' :R ,xg ij, .. .1 if - x x w Q Pl -1 i ' "ii, . ' SN.,-tis zz 'W i fic f, L eis ' lmgrgf ' A V - ff L sms! 5 1 3. V .L., K E, 5 Xie If 1 1 .W A ww-will V ' ' X A 1 ' ff W if W fu S. ..,. . wig gm My i E ..,,. . . .- . if Q 32? X .. BX i V, . me w , N K is K . . mx Q Q3 A gg 4 . B Og Q SQ i E X . as W: x + -rf -as x 5571, ,,.,.'r43i fi? S . ., RQ 5 B Exam R. A K if as aid 3 X .:-- , 4 .,.. D. Welsted II. White M. Wierzlia W. Wilde B. Williams B. Williams B. Willis Willis ll. Wilson S. Winkler P. Wnlfmuller W.Witkowski 1 .EN 4. -. im, .-.. five ' r. i 1133 "P Jf?'l"f' K . ' -V - QQ . ...Q -- Q i f .. ,NSS Y' K 1 Beg 1 ,M Q ls.. Q be W X XX . X ESX Q as ww Xl! ly R- fi, 1 .K X nf N T-ffl. A l D A ' Xl K . Q I N X, X QFQ' X! S Kal f D " A "" If 4 Lf! if ZAMBER ........................ . . ENGLIS n 7 .. 5 3 i Wi '-h, mg' . L fi 41 9 ez 74 , -' . , . f I ge, , . -. e f nw' 1 mf . .-vwmikfzl Usafm xfaw Q wgfiiff .Q iam..-Qi, lffif: :gtg 5424.31-zgxyejz-1519. f 5' A .X W' il!fll'Sf.5f5AHf?4i. ab MZ? 21 .7 " A W. my ui: fyrm' f.. .Qi , Q 211. ., 1 4. . 3. . . r A ,i, 0 3 fs. 4 'gf' , s G H 4 4 D. Wuefling R. Wright M. Yacnhucci M. Zarhn A. Zelazny R. Ziemha R. Zimmerman G. Bean V. Bonaferle D. Cooper W. Dutzler T. Geising J. Heltz C. Ricci A. Rugnetta V. Slender E. Tumasik L. Wallace 9 vfwfly .X N IXM .,x .lJ ' m-1,2 VX? I KP? yflj Jwjfy wwf Wf M LU WI W1 SN U? fy W f X ff, NV' ,X X ,X J W X X, .KA A A A ,wg , ' 1' ,Ju xQ ' I Q5 f 1 y ' U If x MJ V K SNAPSHCTS :1'BI.m-------.....,..,....-..,.-,.-.,, ,,,, - , 1 - lllllllllllllllilllillllllI mul 'V K L' ' 4 llillllflllllllllllllllllIll. Qivm 1, f' nllllillnlllulluuuulllllmllm , maya nj ll1lll!lllllhllll1lllllllLl'likxL X YN Iii ll i lI!Ill!Allllllllllllllllll llllfln 'kkidiihl l11lE.J111111111l111-111111Ill. W. il QII' I ' Y - 11111 I-l 1. I '11 I in . 'xxx llF...4l1l1ll11-ll lllll g IB!!!l-l1l1l1lll1l1lllIll1lLlNlL 18.1 VII 1 I llHll--l-I---l-l-l-ll-- 'll Ill Sliill 'ill 2 I . . m,., W. , 1. Sli-1-V'fi"lfffwf"5' 1' I W m"'M 'A+ 1' f L 4' is I x uuuluunlllllllll K Ill' xuifinw. JlllllllflU'l Q ,lff-', .ff ,f .f r.r ini ,,' ff, - u ulllllln gnu x xg 1' ll - A x Ill 41111111 I -L I Au! f' x lullllllliz if -mall!!! ll1l1l1! 'llllllh fnullllh illlllll llllllll 'Illllll 1l1l1l1A r ' L 1 u l111111Pllll f I 47' RPI if .Lf AIlllllf'Lf.ill - ill L s 1 1 inf 'unnlulllnu 1 1' Q 5 3 "'1!SE'u5E'i'ii-. ' i if K R N x lulh....., , . '- f F 7 i5i1"2Tf!!ll!lll " 1 111 ns-t'. A . . LVVL LLL,LL, 5, ,T K lB1hlh111-11 :---:-.----F-l ' JB',xiI.,, 1 . , V , f""ll1l 1l1l1l " ' - . 1. ' iff-gf K,K.'k,: ' K "1e:::llllFll!llllll!lllll--5 'gp-LJLx . -, . -A - , V- M--- --npnudhii I . .v 1 x ,----!:::l "::::nll -4--inn ' 1lll1l I-l--jg nnllllilllil , L, N k , ,, . 1-1--.. ,--uiinuuu:::::::::::,!:! ......................... ........,...........::::::::::::::::-. h.'a1.1.:gf:. zz :sr .f .:::::::. .,-----ggziiiiiiiiiiiiiiiiif-'55:EE::-Qs!" ' ' ? f 111-1--lB11-1-1--1---lH-111I1-1l1----11----1111-1-1-1----111hllHD-11L--ia:ili::::::::::::::::--------:-:::::::::gEE',EyL'rA,,' hr V ...W M.. llllllllllllllllllillnllli 1 1 11111111-11111-1111111111::F.C:2L. f 11111111111-1l1l1l1l1nl1l 1D1lx1k in 1 mini. 1 llllllllllllllnlhlnlnln-llnn ln. '11n mann w 1Ill1l1l1l1lll1l1lllll1ll1Il IINK Hum AIU!! I lI..l' 'l 1, fdl1l1l1Il I I I I n uv L :rg wynhllunuln :fu ix 1 up 'll 'N11l1llll'h 'Y'UMx1I'.l! M471 jpg 1111111- I I I5 11-----YWIYNXKIII. I 1IHlllllll11llll1lllllllllillillllll n -r in ' "-""""' '!'!"""""' 1-111111111111111-E!!---' . .X llIllllil:lullllllllllllllllllllllllllllll I l I lllll lllllllllllllll ll: Ill ' ---l1l---l-I--1---1I1I1l1l::::-:F-'H' M, W A H ,uf - .r x K 1 It I I X llIll1lllll1l1l1lllll1l1l1l1lllll f I -ll--111111-llllllll1lllll111l1l1:::::::::::::,r -..I:Fi2Q:El::ag:rfgu:-sn!lll'lllll":!""' il-lll---------I--I-l---ll--I-l-l-----I-IIIIYUU' 1 41" A-CNN. 'mmm 11 :fx IU Slllflllllllllll mnln:-nlinnllllllllllnlllluullllllulllnur' 1-r 45, --swan. Quran ull I All! Fllllllllf IuIulllllllhlulllllllnlllulullunlnulllunr' ,Q-ig.-' ., -, -,,qg..,Q.- 1-jill!! my 1 fulllullr ,S N X , A, , I1l1Ill-lilil1llI--ll-lllIl1l-I-Ill-I-IE '. .nnv' ,f N- N 'suegulwmllvll l'l JV' ll""' K sn- x 1 1 1 Ill!-:IllllllIIIIIIIISIIIISIIIIIII?-Ill!'"""" " """" " """"':iiil5i??ES65IiIlIl.. P- S X 1 ' 4" . ' f an --ani me 7 4 4. B. H 4' 1: nnInsulin!!Illullnllilllllllllluuunnun:::E::' ' " -E - X ll'U'f "-""""' H ---fx xy! . f: J' I-lllllllllillllI-lllll-I-I-I-IllJIHPIFCBIL- . . . - lllllll----------I----------.--H---E-Q11-L, -fp--n-6-lnnnunamnnuunllhl-'Elan-.--' Ji- 'll.'lll71Dl1ll . ' ll' lil-I-I1 r ,',4l"'lll1n-QUIK-I-I-l--, '7,'----- -- M 1, 1 I 1 agp . . . 1 KK 11 -- - ' - 'Hu' 15 LH . ni zfvf .fl .Y ' IIB' 1 nv' 'WS11l1l1l1F1--- . ... -i f gg x I 4 ""5" """ 1 Q I N---...... fm xx-.um xs- 1l1l-l1l-l1l1l1l1l1Ill-lil-l1l1l1l1l' """"" . I ' 46" 13151-1111---:---,,. '----' in , H- ' f - - 'x 7--as., Azwguuu 'I K I . 11-11111-111---1111111-1-11111-111-1-1.4 - 77 49"15-lhu4l1l1l1:----Y4,1----L 4-. 'N 'K "!'hL.Il's,l In " I l 1 ll1l1I-l1l1lll1H-Ill!l1l1l1l1l1l1l1l1llulA, l I 4 , - , llillllllIlilllllilllllllllilllllll1I-11 .1nAv"',.-:Sr-A-alll! - f , ,f --1---H--1-1-1-l4Il1l.1-1l--111!1-----111-1::::::ghu ac' -v" 417511111111-K 'll:::' ,ii sf : 'f-an 1 , YglN1l"', GIMP 1111-1-1---H11-111317ll11l1l1-1-lli-111. 17-vunluulnnuoz-v' 1:-ullllllhlllll I:--V - A Mu- 4 M.-nw 1 W-gg'-pi-nun: I-1111-l1l1l111l1l.1lll--111-11111-1111111 1 unuuuuunnx .af -4-CIZHSFEIK2-D 1: -- A , X , , , H 1, ,N , xx H.,-,,,.. l-1lllll-1-I-llfiI-flfilll---I1-I---1-1-11k.' lo- zllllllnbfzanuusalulnup,lug Cl x :--5 l-L , , H I , 4 L ,K N ,ul Mig. .JAH--,--I lunllnlnlllllln .IIYI alilllllllllllllllhln...naw .mv-mils!!!-rar -CIYIIIY Ll-lax s.1l1l --' I-l A, Q I 1 I" I, An I g V. , max Rumi-1------I lllllifllihlllll ll llllIlll11l11l111-111' ' ,Ar -illllns Av ,nrvxuv a :smug vllll . ' I fy A-J ' ' V - ,. ,um., f ,1, ww 11l1l1Y - Ill Aunluuucnvmasnnunll - - E.. .ufn n. 1 - 4:1-Jxnuulun-n-nail - I. :-1--11-111511l'l--1-------I1-111111h"41" 4 lull! . ' - -----, I " --.1 ll" ' Alu 1 a 4 .1 u A nr .run ur nal!!!-rnmuf 111-ll I-n ll-l'lll1Illl'lAl-III-l-lilil-l--111Lpabv':1V 'II1l1l 'A V X -.---, , ' ' W' Q 4 . - - d' V 'I'-' ""1"A ' un' ' s g wr n u mu WHICULBVUIFQIEEIBIIIII -' A , 1 , . s . 5 A , :::""f::i:::E:V'5'Illllllllllilllllllliffi - ' ""f' ' 1'-5'------nw 1 'Ex n-nur - C ' lil-5--. , , ' " '-1 "lF' 4 ' 1 . ----515 11 K .I HI 1' x k- -. .ll LII UI! llllll JEHYQJFIBIIII -nl! l-Y i----' lnl1l1lllll1l1lUl1l1l Affpf AY I I.: ki' I' .U ' x 'J ."'i .Y l il, .. tw-ll.-5-X13---I---Q ' I---I ll IJ ILIAII ll 4U'l.1K7l1n ll-----HIBCV4-I--Zn.-' '-u- Ulhllldl llil-llll1ll1lI--IIHJLI 'is.L.n"'.f' IV 7 I ' ------- -1. A ' I-----5 ' 1 : 1 1 1 vial.:-luluu' .lullclmnluil II' 1 I--ml Ullllnl! Null'llllIlIll1llI'lIIll'll il' illgnhi 'Ig' ' 'V -, sur" 'lr . - ' """" '-- ' I' lnan' Il A U u 1 .4 1 , u ' .Allx-llllulsuluuzqnnuuulll 'u-I-H' 5111111111-B1-1l1l1111f lIYll111LJ'1...-ll-I Y X v nnuunun. lllll. A I K I llll 1 vu n mln. 1 ull ' r AIEU- ll-Illl1lF!h1l1lY2l1l5ll1lIl " ' ' ""'-' - ' II ll: B1 nu r'x rn u "3 ' llxnlulnalululnlnnnlullw 1 .1 l1f' I I HKU'-1l1llIH11ll1IlI1l1 1Y.lllll-1"lLdPi, 'll I I." 1lI'lllx.lllllll1lllUll-ll! ll fl lll-Il'C"h..fh. - A I 1l1l1ll a ' . - ' ' U' ' 11-1-ILBIL lkXXIII1111111111111l-IFF!-'I-l-H11-111 Y' -L- 2-gill ll'1'llllll-lflllilllllfl Ill ll Hill Wg! Ni.. x ' 1. I 1-1-I--I I I X ' N lll1111lIl HIRE!H11l',41111--I-l1l1Yl7lBl-B11-111-I In-'ra - ill IIXDIIQ-ll11lllYllNlll AYIFINI ll-l'1. 'Dig' l il H 11-111-I I I . X ! -- dl --IQ -- I-I---1-l-l---1-I-I111-Fill! ml' lg U' ll1lllIlll!1lllIlllLl'llll"VI1i in zu. ' 1 x x n -1 n nlllllr. ' X ' Q .4 an A -. .1 .4 .. llllllnluununuuuusnulfh m"" Jap:-ni fun llll --IIE!!!-UYAHIII 'um in K I 1 I!---1-I I " ' L ' "M " " Ain 'l ll v n ml nn 1 L -llnnnllnnllunnnnvxar U --IB7l:7'l.l lllllll-l'lI1l-UI. ll11lIllllI lllidl W. u b ' A " L " V Q U ll llllll lv' e ' if fa B' ' ' ' 5: V -' 3 ' W 1 1 4 W I 4 1' A f .a 5 xxx D' " ' "vm", ' . I ns A ilu Al Ill ll l ll up nl-I-InIl:llluzl.a::.......uu: 5--L 'IU YIUUHIHIIIIlllllllllllllllllll1I IIISNQL, W - 1 . m I1lll1l-l11lAlY .... - " ' "v""' ' m m. :sr 11.J1L.4l-.J1Lll..l 5 4111111-11-11-1111l11l-59 nu--:Y Y Ill llill Ill ll! IIV ll1l1l .Hlll I HI!! X ll"sA 1- - ' - 1lIl--1---11 u .1 -. . --.. 1 ' " ' 'Q """""' ' lllllf lnwlululllllliI-lllullllllllllulllulnnlanlillll .rw 1 'll1lMlll11Ylll1l l'l111' ll- ID l lll,l 1 'I"'s1:h S -IIUKIIKI------Hi ll ,K rt 'x-n--- ' 1'll!lAllllIIlY'l1l111l111111111l111l111l1l111l1l111l-E Rub' 1 Illililllllll llflllilhllll Ill I!! 'X 5:35-. k ' H 'l"1ll1111l-1lll1l-1-Ill I . 'B J 's L 1l1l'lI-Y 'I-I'Al-11-111111111-1l111l111-1l111'Sl-!35!- I JwsglKIfllnlllllli-1..lllll1l1lllk l1lll :ag """1n-.sl ' I f ' up "fu-.,1. 1, '1l1l1l1U-1111111111117 1 , N S. 'hi-11l11YlmluiFP'7'-I111111IHLf11llil!1ll'111.1-H1l1l11111l1l111l1l1l1l111l1Y!l1l1 il W-J ""n- 5 X 'Kl'l JIIIHB1Hlillill1I1-1-HIIMHIUBUIllflfifl-l---l1--I-l---l-l-----l-l-l1B:I:2-5F- ""l. 'AilB1N1Bl111lll1111111lAllf I-IVIIHBUKLI JUIlll11l1111111l11111l1l1l111l1l1l11111l-l- 'CNlJUh'l-l-l---III1------Ulll Ill----HU?J---I-----I-l-I-----------l-l-lfl1--!-- ""ln.... 'EUIIIII-111111111-1-1-lil-l-l11lllIlAllil-I111111-l111l-I-l11111l1l!'lFl!!Y U5 '"'l1l1ISD1l111111111l'111111ll11111l11Vn l111l1l1111111111-1-I11111l111!1h1I'.'PJ1! YI1111111111111-1111-111-1111111111l111l1l11111I1--1---l11-1111111-fl' 'YFQI I . 'I111111111111111111111-1-1I-------I-11111111I-I-----I-51--l1l1E1l1h8 N :BIS 'S "'-lu. HSS!1111111111111111Hl111l1l11111l1l1l1l1l1l111l1l111l1l1lL'1111l1LP'E-ILS 'VI ll: N. Wh-. IQI-l1-111-11111-1I-I-------I1------I-1-I-IDI-I-1-I-l-I-I-I-I-l1l1E1lQlL I-7 N 'S--SZ11111111111I-1-111-I-I---------I-ITill-l1-1ll-I-I-I-I-ISIHEBIEIIKK'QUUNBI'Lu 11111111l1d9 '11111L11111111111l10l1YKl1l1l1h1llr':: n J 4 IJK-B510-Ul111lllU1DllF sum: :sf f:UNf1Hml1lllI11l1llH11Il liuuwmgvullwainnulllllllllluu uruu.-aallmlalnnunununnlnuumun 1'1l.3llfIlD1RHlll1lllllllllh I.' lmnllnJAnvlnlinnnliullllllmuuxv ll - unnnnnrvuvnmnanull-suuunnnnnn. Wg11ll!-1N11IU1lll11ll1lI1llIll UIIIIIIBLIIURUIIIIIIIIIIIIIURHAI IlN1111DS-1131Hll-11-lll1lllILUI IllYIIIHIICBUBIIIIIIIIIIIIIlvldl llnll 'I lll1l ' ll I kk III S Ill IN in Ill Ill I l'l I D1 If I lliihl 'Ill-lL!l1llllllIllll-lllilnil 5. 1. 'L 'S i""'4Ih"1111l111111111l111111111l111 g 1l-I-I-IUIDUII I-1 1-I-I-I-lfl-IHDKNIL TClY"U--ISN JI uhh h '111111-llll---111111-llVl1lfll , N ...hhLI1-11-11---1-l---1-1----I-I-1 K I K l115111111111111111111111I1-111111111I11118l.l1LI111l'1l'11111-1111115H115'1'uE 'ISHN q 'Ulu-..- 'K 1EHPHEI--1---1--1---1l111-----1111-----S--lUI-fl-I-111-----I-1---11ILWNKI. "15g3 "Q, -1-IAA--F-111111111111-1-111-1-1--1-11l111E1!L'1llL llll'l'K111-11--1-111111113K k'3u- YU xl 11111111111l11l l1E..ll'Iklllli111111111111111-B55-gif-jxI hllillg I1-ll---Ili----llllIl1l1-ll IMI Ul'l11bl'u.1111111111111--llllll11HillHLL--- F1 1115141 .1311-llll--llllll--1-l1lKYl''I"""""" lpUilVll11i.1..'1l1llK "'l-Illlillll-l1lSl IM n:Lunn:lmumnuululunuulnnnunnnnnsnlrv---- -- :rnnmnunszznlunnluunuunnl-:nuns 511111111111-l1lEl1l-l1l1l1l1l1l11BJ,DSSI---- w- I5LTWBE'7P111l1l1l11111-1l1-1l---U----HIHINIHINK1lMAClB11l1l11H1111l1IWlil Pass Jnulnnnlullllllllllllllllllllullnunu:11'1-'w:::----wr 'Ur1eauzzAmIllini:-Ill!!-lllllllllmlllnlnlnlunwmlnvnuunnnngnnl-nqnlnulrrLMm-- ini:nnulunnlluulunlllnlnnnlnnlnn-launch--uur1s- '-un--l-1nuuunlunnnnlnnnnn:-nullnululrlnnlnllnrunqnnnnnwmuxnunlnxuIyA f1l1HlVUN H- l11l111111ll1Ill-I-I-llllll--l1l1l1IlF175A rsass. 3H1EK2115751-1111l111111111-1-1----I--DJ-l1l11lLXHH1.XUILHLIDHQIDB, HllllJ3U:-- ld11ll11111111lll11111ll11l111l1l11111xl1"!'Z"FIHBDIQFF'UniELC!!!.4B1111113111111111111111111-l1l1l1l11h11llp!lII1A walInillllllllllllllllllllllllllllnlllnpraavrg-1unn"1J5ll:Illlllllnlnlllllnlnllllllllllnnsllligllnunisln LJ11111-1111lllll1l-Ill-111111111111111121-L'1IK'11IF-'VW--11-1-1111111-111-1111l1I1lUl1lEi1lhLUIBYPHll1 IEFIIlllllllliillI-lllllllllllll1lll1l-HlX'Iii1l!IlElL 'JI--UIIIU211-111-1111111-l-ISI-H-Q-I-IQIBI1lFBHl1 V1111l111lKIllll-l1l-lll111-1l1l1l1111115!Hl1Eg'-111YI115---HP12111111-1111111111115WIHUJLLSQSIKWIRHC'NI1 115111IHI-11-II-l-I-ll----11----l1l1l111lEl1ISYS-11111-111-HiQ11hPl--11111l1l111lBH!J1lQF9QAQS1L'11MkiU1l -nunnnnunilllllllllllllllllllllllllullnlnmsg.-zanllllullmuSJwnamlullnnlinnlnnllllies:HingisQ 1lQ'Hl1lRI-R -una-n:nuallIullllnnlulnnulunn-:annum:nunnn-mn--nnnnnllunnnnnmznvinn:-I-n--nu-nunuuuvnn.:-.c-ls- x pin yung nllunmlllllnllllllllllllllllllnllllnllllllnnnlnllllllulnnluunvlnulllnnunllnnlullnnlnnlars1sJm-nQQ.uqvN annum:nunnnunllllnnnlnunsnnuulnnunnnnnun:nuns--:runninlun:nunuuunnlunnnumnn-n-:runninnaJfganxkysnnwqqg ug 1 l?l191Willlllllll-l-lllllil-lllll-11111111111111111-I-I-lillHLl1l-11III-11111111118--VIE 55:5 sgvqxx-n.:1 ll ,1xunnulmllwnlllllllllllnInllnuullun-nnlulln-:nunlllullullllnlnlnlrnanlnnnnlnlunllnnuc.2-x xg: nx.1.vx JLnnuuuunnnnnnnnlunllllnn-nunxnanunnuunu:lun:ummmununnunnun--nnnunnwnan-runnin:-:nn-ulzungeg. xraxgn H111FE2S1lI1llllll-ll1111lI111l1l1l1l1l1l1l111-I--1FElI-1I-11111-1141-1-111111111-11l1l!i NR-L. 1 xxx nnrnrf4r:nnallnllllnuuulluurA:nuruunnnunnnununnnunnn---annum---nur::nnnuln--nu-nnnuqupu.15 -H. xx v IB'1I1IIIIFIUIIIIIlllllllllllmhllllll1l1l1l1l11111I-I--l-1l11HIllH'lHlll-R-11-l1l1lLlllhQ1L :f-nr1nnpx.ununzgxuuunnuuncan-:nunnuns:un-:nuns-Immun:-nlrmumnunsazuunurmzna-I-nun:-ummm.xy. eflsusrlrrilllrl-LIlllulullrlil:inllzzlllllllllllllllllliriumrilni1ulllllllmlIIllumlQQn3g wg. -zeupugrnspxnvrrxlrzluzllunnuunulmuzzlnnnnn--unnuunllrinAumln-nun.mslulnluln-Iuulglqsnuax. 'Lx gnfzwn ,n111anxunnnllnlnru4nn:InumnenlluunnnllnuunmnurInuzununmnusalumunzmnn-nuunumnyqnx f .f Lau .lxnrrrvulnlulnAnvumnnll:Iln:lulluu:'1n:nnlull1Jr11nnnnnlvnuuululumumiunnnnllunXngx ' All! .IV Hill 1 h11YIA'If l'lll2llI1l11ll-A511--F'2d"'x4111'l1l1lllA'J7l IU' ll1l1l1llI ALll1!2l1l11U.l1ll1U IIIIHIIHQSAR I. ll A1 Il' I AIU Jfillallll' JIS!!PFHHHYd'l1i1h111-IBIIIJYIADI.Il 1.1 h1l1lllllIlF'YfIl'l'l'1!I'i?!hl!1ll!l IIMISQL XXX X . .vwpnlr ll IADUIJUYLIIIIIUWUI'lNUUUlIl15!u1lIIUUUU-P lnnr UKMNIUENHIEIILDQHCHHLIJIHIELAXK-I Mr A111 .nl.nvllAnurIlzl'lmllJ.nvx'vulmnn4nlllnnlllr IYI 4!nnunxnmKllJlll1lllUUlHUlN1BN-H,- ..1mnf .gnm1uzvx-nnnnu1.nnuvmxanu.nnmull:uz:u1nrunw. luv 4'-ugunu-ugparz jxflll W I 11' If lFl'1 ll! IIYZH Ll' lil 11X lfl 'I IilJ111EllLlP'l11l1Y-I' ' All' I'llAllIl1l Illll Y f N-I' -'I wuur 1 l!UA!Y1llNLHl1Y,lHll ulllnglulwumuznrnrn' IlW.lllMNlVlUl r41 llnf lAPlLpAll'lUlHlI IIHHSKMLLLILIIIZICUQN N- .qf K ra IHIIILVIIIULIAIIHUAXVIlHl4l3U1VUI11 -.. . mlvlu ufxuxnuunzqnuxvurunnuanulza ' ' If ILM' H I I llll 1'l - 1' .H Il Y I l lllwll 7 ' If. I J' I 1 l'l l IY 'I' l I V I ll I I ' 'LII 'l ' 'IU I , I1 nl xxu I 1 1l.4'lIlI1' III ll I III I1-'I .1 ll 1, rin 1 IIN! I ills' I I !Y.V'X'. I U I' I BNI lllY UK! ll Ill! laX XXX! I I fl' -I I I S 'Nl 11' ll I l ur 1' 1 gf 1 I 'Il Ill' lf 5 ., M .y IYIAI' KINVJ ll!! 1 lik! I UI I ll I '11 1 'I Y ! Im xv. un I ll!!! N K E au sw wx, x. 1, Iii I N i IIA! wi H. Ill!! l"ll I ILL!! H llll'1l ' Ill-I 'li ln! li!! H 'HD 'NUI1 . xv I 1 5 K -u-, ak x llYAIIkllfs.1A1'l1lll uv x x rumnnnwn mum rs .1 i.l'IllWl1R'k1il.i uni . Annuun 'lu xivm. 1 In llll n'xg.'z XX. - an n' As 1. X - ur 'r ' ' . YA 'I alll! I J Alll all lull l'! A'-X ll! U' I llll lllH1l's Anwar 1 llll ll!!! ll x lr IU Llul Ill ll m w .f1ll,'!l'Al I rv l.lll lui I U :Ill I Ill M 'n xr at x Ax na . mfr' n n, , .r ll ' H! 1 I urn nm x X I 'K W. U X S. l' 'N I Y' D' X I ll l'l llll I-I I- W I-1'l 'll Il ll Ill! IIIIHIN ET? -IIN! 1 4 V' UI Pl ll I 1 u 1 x 1 in 2, xx 1 W H - x xx s I! I ' I! K l 1511, 'Vi' E E mmm-n1.:umn.1.::-Ls.xnmn-:nu -- lnrus 'l11!SlX'IYNl!i"ihl'11l1l--- nu I 'u1.v1.n 'rnx 'rf 1llll-- 52326 1'5'Y' YN 'TT-'R Il!!!--1 A I 'xxunulllll' In M !l'I' ll! "ll il 'L ll l' I 19' at slllill SSH!! nm :Ill :: ltllllll I llulrll I I nm!!! JA: :WHIP- l III-- Ml 1. J' l ll I-- I I. Il I1 In H N Sl H I 4 gr ulrl If fn uw .vm nr ll I FHII Al' ull MII! UI ,Hill 'Q IU gt I l I ,lx 'U' l' we 11 'i I .lf In n v. n I It x I : 1 x 1, I 1' X x ng: p 1. x 'HA , K gig., X, 2 Q, an x nl xxx: ww .xl sv, , f,. 3 I' r 1 I Qfwpav I-EWS Q uv azz, ILS' jw If , 4 K 3 1 L XS N15 SY 1 L ggnitsiig A ui 'F Img wwf? if 'SAX 'ai I My Q5-4 Q Siuiwx Q W Qi 3 SN! 1 X 9533335 5 Sm ff nfl QHSQQZN 1 ww- iw ,.., I 2 I Q 4 "iff K jilx I. 5.3, 22? is I I 152. xx ACTIVITIES GATEWAY STAFF H6 Back Row left to right: N. Wieczorek, R. Parker, C. Saunders, E. Lindstrom, J. Neiman, R. Cuvieilo, J. Beckwith, K. Patton, B. Hull. Front Row: L. Stamer, D. Childs, B. Toth, M. Bogner, S. Baco, E. Barhati, B. Gordan, B. Polizzi, P. Anzalone, S. Kozak. i X A ni 'fm W i A CHAIRMAN, INDUSTRIAL ARTS GATEWAY MR. W. SCHILL ...... ........... I NIJUSTRIAL ARTS -V... PRUM GATEWAY MR. W. RAUCH ......... Q l 1 I . X XX kill Xi V!! fa! ,Egg 11 5. f ,, ' i XXX X X F M . S. Baca, Editorg R. Campbell, Art Editorg E. Barhati, Assistant Editor. Absent: M. Bngner, Layout Editor. 'Ca i N' -K 'k..f MN? R. Daniels, B. McGowan, J. Hinton. XXX f IMT' XT ' ' I fig ff If W? , I V J .xQ1jii CHAIRMAN SDCIAL STUDIES YEARBOUK FINANCE CITIZENS CLUB MR. J. JEHLE ....................... SOCIAL STUDIES II8 Back Row, left to right: L. Hesslink, 1. Hinton, M. McGuire, R. Los, P. Kocic, I. Mourman. Front Row: M. Evans, S. MacLaren, E. Seih, N.VandepnII,J. Starr. Qafm J 11' X r ww? ,-- I ,rf K. V f ,, - f, ' ' fg f'2,v,m,e?fn' H41 -445 fV'Z51'9'LQif6 .Wai 14447 CMZJJMZCY I 0 U. 94,ewf - Jig- . J ff 1 f 227m L3 MW My L- ., f ' .- , -f ., I If 'f - f -' ,, ' UZLYN A170 X f' Tj 1 c2yXZfZ-E4 CV77 ,fl -'1"f' 4-ow, I I 'Q X539 -7 rf, V1 , If J'2gQ1, fa f J 4, Y f - 'Lf-J 'f xg, f ' M., ,CQ 1 5542 94Zf79,.w4f142 our ' IWZJKZIKG . 'I WM? CITIZENS CLUB MCJDEL U.N. Back Row, left to right: B. Gordan, A. Quinn, N. Leyh, H. Pippine, B. Robinson, J. Gavin. Front Row. K. Sitarski, E. Hackemer, E. Szkutak, P. Czecknwski, G. Kraengel. i MISS M. MACLEUD ............... SOCIAL STUDIES MODEL U.N. fi i g I H9 120 STUDENT CCUNCIL Back Row, left to right: li. Ulicki, G. Hatch, G. Kuhrt, D. Kosowski, W. Petrus, R. Brand, L. Granger, R. Greene, L. Morlock, E. Weller, S. Capodagli, T. Lavello, F. Sly, S. lllson, J. Cihak. Front Row: K. Pentz, M. Jones, P. An Dunne, L. Kovacs, B. Bauer, D. Trihula, T. MacDonald. Second Row: C. Saunders, K. Schmatz, G. Heaslip, R. zalone, D. Childs, E. Balogh, B. 0'Hearn, P. Sully, R. Haines, G. Kraig,J. Barrios, R. Bigelow, S. Baca, N. Furti Morganti, U. Riley, 1. Lindstrom, S. Preston, J. Grifin, K. Bugenhagen, S. Hatch, B. Rogers, B. Hull, L. Stamer, B. D. Arnold, 1. Valtin. FRONTIER ELECTRONIC SERVICE ORGANIZATION Back Row, left to right: D. Broadbent, L. Kresse, H. Pippine, D. Fairbanks, R. Duvielln. Front Row: B. Bohn, P. Leitze, M. McGuire, L. Kalar, G. Kraengel HI-LITES Back Row, left to right: L. Saunders, L. Machina, S. Strung, L. Brown, C. Blakely, E. Hackemer, E. Lindstrum,V. Dhstarczyk, M. Yacuhucci, C. Saunders, G. Sickau, A. Benn. Middle Row: H. Coleman, N. Madison, S. Saunders, B. Hull, R. Parker, C. Harkins, C. Bergum, S. Schlau, D. Majtyka, L. Kercher, J. Watson,J. Cihak, M. Lietze, M. Lynch, R. Kluc, R. Wright. Front Row: S. Raysor, B. Tuth, E. Salmond, T. Piwnwar, K. Schmatz, G. Kuhrt, M. Bogner, R. Manning, D. Childs, B.Toth, C. Quinn, C. Gulinu. 122 HI-LITES MRS. K. SMITH ..........,...... BUSINESS ARITHMETIC NATIONAL HONOR SOCIETY GATEWAY MRS. M. E. PALMER ......................... ENGLISH NATIONAL HONOR SOCIETY Back Row, left to right 1. Gavin, J. Ulinski, T. Ward, D. Conrad, R. Green, E. Kihlstrom, P. Stiehitz, G. Balhierz, S. Flak, H. Pippine, W. Kirchmann, H. Rickloff, 1. Wojtowicz, R. Atkinson, G. Kraengel, K. Sitarski, N. Stocker. Second Row. E. Seih, B. McGowan, L. Hesslink, D. Ott, J. Hinton, S. Capodaglia, J. Hice, J. Starr, S. Milutinovic, M. Evans, K. Patton, P. Czechowski, C. Depczynski, K. Tahak, 1. Londonk, R. Parker, S. MacLaren, N. Vanderpoll, A. Carberry, A. Iluinn. Front Row: B. U'Hearn, N. Wasileff, D. Carroll, Y. Hernandez, E. Weller, M. Jones, ll. Kuczkowski, D. Nowland, A. Vilagy, E. Balogh, G. Alhig, S. Olsen, M. Fairbanks, J. Sibley, F. Guerriero. N P -if-'qf 4 , 3 ,.-1,., . 4.1.5-,xgflgegw ab-,Q . 1 way:-I-.v fr , 4g,pflg"P'mP!l'v"I- 'Q Q g -'Ss 'Q ' r seem.-f ....-wee, - -,onset 2 - ff,'f,,,e- .e5fG:s1g.f.:2'igQ4?gF:.-' . 'fp ,-efyffffii fffff 1 Qg-I'93iv .- ' H ,Qn...w., gf..Q:,:2,315,54v ariwv ..?4 N ' v - . 7' I , X L - 1'- E rl A ff, "He was a scholar, and a ripe and good one: ,, ff Exceedingly wise, fair-spoken, and persuading Lotty and sour to them that loved him not, A But to those that sought him sweet as summer" Shakespeare l23 124 FRENCH CLUB Back Row, left to right: M. Simoft, I. Watson, D. Mutka, L. Locker, K. Klaia, K. Piazza, 1. King, G. Tomaka, L. D. Mctiarry, K. Patton, R. Parker, L. Soda, L. Benscoter. Front Row: C. Gulino, M. Graft, .l. Taylor, A. Harrington Hammer, J. Ott. Second Row: K. Berry, 8. Vonlleak, E. Balogh, S. Preston, S. Dawnes, J. Norton, W. Pelletier, G. Balhierz, S. Olson, D. Utt, P. Burns,l. Moorman, B. Zajac. POLISH CLUB K. llulski, M. Schiener, M. Soltysiak, L. Wattie, G. Amhuske, E. Snltysiak, I. Samardak, L. lawnrski. w w Pl. ff f wg MRS. A. SZCZESNY ........................... FRENCH PULISH CLUB FRENCH CLUB CHAIRMAN UF LANGUAGE 125 LIBRARY CLUB 126 Back Row, left to right: M. Kalve, M. Chinni, T. Crinder, J. Komenda, 1. Hillard, A. Iluinn, B. Robinson, C. Saunders, C. Haggerty, S. Kushner E. Kovacs, L. Horton, M. Yacohucci, N. Madison, S. Koren, S. Dengler, M. Milutinovic, L. Bloom, A. Carherry, . hnson, D. Salata, M. Behak, M. Evans, J. Hice, IJ. Saunders, L. Rutkowski, M. Chambers, J. Bartz. Second Ro . . Barhati, J. Starr, C. McCarthy, D. Blyth, S. Calhoun, B. Rogers, D. Clark, M. Castillo, R. Los, ll. Mingarell, Schruhh, M. Hulley, R. Wicka, M. Rung, M. Vuiicich, C. XW7,f2JL?XbfG0 Q tlffffw YW 'DBQQXXQ We O CH! .ey QW Johnson, K. Grinder, R. Benson, B. 0'Hearn, D. Nowland, K. Judge, S. Daugherty, D. Cruener, F. Sly, D. Mutka 1. King, L. Emmick. Front Row: C. Craig, P. Jewart, M. Bogner, B. Toth, P. Anzalone, M. Jones, C. Kasperek, L Smail, S. Winkler, N. Wasileff, B. Vonlleak, P. Czechowski, D. Ott, S. Capodagli, S. Milutinovic, .L Houck, L Hoelscher, B. Arnold, B. Cordan, C. Pelkey. SCIENCE CLUB - 4 N. Stocker, ll. Schumer, Il. Conrad, P. Steihitz, W. Petrovs, M. Ghinni, J. Knmenda, S. Marino 1 , 0 , .TI F Y . 1 'L :".P X., wiv... X , , THE SCIENCE CLUB MR. M. CAVALCIJLI ..................... 4 ...... BIULUGY 6, ia K . 5 , . ,, L . L A 'x fe w , M5 ' , 7' 'He'- . I J f LIBRARY CLUB MRS. 1. EGGLESTUN ........................ LIBRARIAN .Q ,EGR rn.. . 5 . A - x ' xt N v all ' If NRL' M L R 1 em! 1 The eruditi n bf these men is reflected in their deeds 'r f We As the fxwof nature is reflected inthe seasons. X ' X S . :NI if , ' N AAI Q A f' I X! I I l J BOOKSTORE CHAIRMAN OF BUSINESS EDUCATION MR. R. MOORE BOOKSTORE L. Horlock, T. Chnjnacki, B. Eggert DECA s r ' i 335 ' . 3, 5, I 42 . Ziff! A I H5924 K 7 f.,,, g K I 1 iv, 1 l. v Back Row, left to right: M. Wnjnnwicz, F. Azzarelln, D. Levulis, B. Paycun, I. Kuel1Ier,I. Gunning, D. Hall U. Losey. Second Row: Mr. E. Frank, R. Daniels, M. Hummel, N. Heltz, G. Giglio, D. Phillips, M. Wyman L. Stamer, Mr. D. Smith. Front Row: A. Schrubh, A. Gechell, K. Welshan, P. Hess, N. Wieczurek, K Kedgg, K. Kelly. Y GAN CLUB MUSIC CLUB OFFI eele, K. Kenefick, A. Jamieson, U. Migliore, 1. Norton, N. Stark. EEK C 2? beg be 4 Q' Qi, Q J Mo' x OW 'sf UQ f Xkxi .zfvjik . is fl STRING ORCHESTRA Back Row, left to right: Mrs. Williams, E. Sieh, F. Sly, J. Bartz, G. Patterson, J. Hilliard, J. Todorott. Front Row: M. Bienulis, M. Kalve, K. Krause, K. Piazza, D. Stewart, A. Kihlstrim, A. Jamieson. if 1. r sf Jlfwx f - , - , 'f , I . X 4 1 .,.f . , x J. r I I R !r?loe1f,,9 wg Kem fn- QV- Lyt.4ff0f,! '4-ff' V V" ik' pf! "X--' ,. 'W' f- '- r -JMU wif 0lJHf6'f C. , C 0 f?fr4,r'f:.1 J ,fllilfw who-'1f0fffVf'f, if 7144 M 4, 2,1 4,v,,,, ,, ,Q4.Mffmq1.,.'AJ 524,123-rd ,Q ,4 1" ,446 jfci J 1 . ., , Y ,fl K ., ,rf , , ffl f A ., ,Q -. A ,. .f W.--rf' 2.7 A . Back Row, left to right: 1. Malczewski, J. McDonald, B. Reith, C. Cramer, M. McClintock, D. Saunders, 1. Stamp kowski, K. Kenefick, M. Costillu, L. Lewis, D. Mcliarry, K. Dyson, K. Lindstrom, M. Evans, N. Vandepoll, S. Maclaren. Third Row: S. Calhoun, C. Sparks, D. Tomaka, N. Hesslink, B. Buntich, 1. Eihak, S. Raysur, S. Preston, J. Abram, S. Dougherty, D. Mutka, M. Rung, L. Hesslink, 1. Starr, P. Griffith. Second Row: E. Casillo, 1. King, J. Sibley, A. Rohinson, L. Hnrlock, K. Patrizi, J. Reuther, D. Gruener, B. Weller, S. Winkler, C. Johnson, D Roach, C. Cramer, G. Berguim, C. Depasquale, P. Kocic. Front Row: E. Seih, D. Arnold, C. Pnlizzi, K. Berry, G Steifler, B. Kozak, J. Puglia, L. Kuhiak, J. Moorman, R. Giacomini, I. Hernandez, I. Green, A. Baumgarten, N Pietras. l3l CONCERT BAND l32 A - - . f, s . A s , l Q ' K ' " -A Q A A fi . . 9 K iz ' 3f Z5 ' . Q'.7:1?ff5.f"1'f, 7775, ji . Z -5 ' -' 527' N A L' I ' , 'f , ' 'I e "" -fi I "",k M' fx? J ' V ."' V . . . . " l .. f - '. L f..- , ' -1 gf, Q V, -- . ' , . if tp --kr Q. . I A. -' .A .-wir. 1 if gl Q- A 1'-NE. 1,5 ' R :Q-S' .- A J- it R 4 .17-ff. I ff. -' "A if .Y V ' ' M V - A ,Y-"1 V ' 'JR Qi' ' . 3. -"" if-4 Lf!-5 .-ville' 31 ' ' . , - kk".,,,k '24, ,f .f ' A 3 f : , . -ff: -.F hifi- -'Q sr e ,ff-SEM if fa q. 'K , r-we .."e..gQ .. Q A ww, fem - 4:---V s +5--or 1 '--ff' 63232. GCN' s.-en. H. '-ff ff ' N 5 tai e. ...Q,S A Q, 1 gt. - '22 .cfs Af ,-ggfse-V " ' , , sunt flier. , sa- f ,,,, 43, Xe fe enist - li' .Wo 17 ' .- , ev sg. ',-- 4 5, , gee:-, r :fs - -4- -' '1-...J 5 fe? . 'r N. - 3' er' ' v ' -- 2 ni ' is -2 ,e k ' 75 if ' f 'F .'J.f'1" ev.. . ' E52 " !N"i , S f"' fy 1 of L.-"f" " L 9325. ,. W E. 'iii it '45 V- L W g '- s 4 . ' - S A' ilu. -N ,W i 3 .- IML E. " ' , - f if ,a , N t . K1 , Q er 5" g 1 ,f ' -1 Y " T, vi is sz A Q , . oo t' fl. H N , w9i.:sAQ',. ., N. - Q, e ' f' .I , K If .if . , s . A kk ' . L -, .A 4 ,xg.,,.,- N , si' , ., . 5, 5 7 ' .,. y A . .r- , Q Y, , ,-fa js ,- ' ' i A .n in f-pe. R I jpg, " , w"g.,,.z.,s'. v 'f ,. " Q . . , 1' '- K j K, nfl' xv' -. " . 1 ' . - 5 ' -.gy-ge -V Y. .. ' o ' Q -, :' A fx, 9 .L' ,. l , . - Q . V ss .- . - , . 55, Eg . 4 f 1 . .1-. ' - A F fx P - , - - f -if s , X: ' t . ,il V. if , ,- ...WM .:. MASQ Q is Av Q . . . 1. -' Am A - .. ,ml I 1 K A wg. l , f . ' v . I A I , f .i , ,Q - -.1. 3: .. r --2 ' .t :ssl A A A 4. ' Q . -.h. ' is k . . . . 'Iv - Back Row, left to right. J. Kiehzak, A. Jacohik, A. Revezzo, D. Leonard. Fourth Row: J. Todorott, E. Petko, R. Lamparelli, 1. Chelus, M. Simolf, D. Baker, M. Cappara, J. Cook D Crusan C Berchou N Bingel G Kenned Third Row: R. Baker, P. Yaeone, R. Gugino, ll. Woods, D. Sherwood, l. Stephens, E. Seih, K. Bugenhagen. Second Row. J. Starr, R. Boldt, S. Koren, D. Mills, W. Hitt, R. Harl, G. Ba lhierz, H. Pippine, L. Soda. Front Row: A. Bellini, IJ. Hunt, B. McGowan, N. Madison, ll. Klaja. "a Wisdom does not fall from the sky like rain But is gathered in many seasons of careful thought. CONCERT BAND DANCE BAND SPDRTS BAND MR. H. JDHNS Back Row, left to right: D. Mills, 1. Chelus, R. Lamparelli, C. Berchou, P. Kocic, E. Petko, A. Cappara, K. Woods. Second Row: J. Kiehzak, R. Rugino, P. Yacone, A. Jacobi, A. Revezzu, D. Leonard, H. Pippine, R. Baker, L. Soda. Front Row. E. Sieh, A. Bellini, R. Bolt, J. Starr, B. McGowan, K. Kiaja, N. Madison. FCOTBALL BAND .Q . , X 0, J 134 f I 1 9 R DANCE BAND if RK Back Row, left to right: R. Lamparelli, D. Baker, A. Capgara, E. Petkn, J. Torlnroh. Second Row. Mr. Juhns, N. Bingel, P. Kncic. Front Row: 1. Starr, E. Seih, A. Cellini, R. Guginu, D. Hunt, K. Wands, R. Baker, T. DiFInria w . .. 3 4' Q Nc, T .Q 6 MUSICAL-BABES IN ARMS i .- i N- VHNUUPUII, W. Hitt L. Kubiak, R. Steele 1' - -.. f . fs? Nw iii. ig. YE? taxis. S 3sar QM, glfkwafi K -gg Q31 Q XSS mJX QQ51 'Qi G15 Q Q33 V... Q55 sim X xQ 1 E Wx v WJ? gb ,Q QR Qs S, X.. :QL ,QV .. is K Kg . K . ff?-6355 M , x.F'1KK" . U ' . 1f1I3i.f k,.k '-...A 'lEQ5".. 3 iilig ff? 5-: g 514 ' . ' .H kwa., is ,EJ rw... .. M N B Ms - W H 'xsmffkgia kg . .LN-.. Eli." 'L ' fxfik . 'SEK N '-3El5zE 5w'KK ' WW Sf.?5?if5fk'i:fgi2:. 5.555 . . K K . Ag .:. .. rg.s52'1..: M N , EfiK'...2X-Q15-'..?fzs:fs1S 1 . X Q - ' Q - -Yi.. -gs.-3KT-15fwygg5i1s5-L. K 1 Q ,X Q . ' . w. Q. W S - V A .-'K'r' -4 q w 1. - hi tl ..-i' 3 M J is X Q N we K is AME. cw. . fy ' Z. r .- X gl' y - 'F fKfA. ,Q'1:f::.. . i ,f K Q 2 ' if rs Qi - 1 .w K W 5 ig W.N.:r.,. M .,... M, ., i.. A .. . , 31-.1,g.,fv-fs:.q?,.:Kg 5 .N 4 i 2 W wg K- - Q. y H K . 2 . 3 . ww . +11 5 -..-W ,.. ,4 . . - -L yr 7.:'i':?S:'1 I :iw fi. ' . . . 'S ' X S K . i . Q -... 1 .... M ..., . K' 5 ff S Ee, .mi X A ' fi v k Q ga Q Q Q el x M M M X R X Sw 'gsm Q 5 1 33. ig... ia E R f i 'x X X 3 N X yi S X MEX X Aff' 1 Qi Q. X QQ K ii s ix XA X N 1' .K 2 1 0 .. af ,, .X 4 wx: K , x , M f N if QQ iw f' ig.. K: Q ga 1 5 ke K 1 S. Maclaren, B. McGowan Cast According To Appearance J. Mcllnnnell B,McG0wan L. Kuhiak S.MacLaren R. Steele G, Hatch D. Kosuwski P. Griffith G. Rueger C. Pulizzi M.Britting E. Lindstrnm 1. Munrman W. Hitt N. Vandepull J. Bulger K. Lindstrom J. Brehm M. Kalve J. Bulger, K. Lindstrom, M. Kalve A ' l K BABES IN ARMS M.Sigetti R. Baker K. Lonien G. Getchell M. Lynch II. lJePasquale K. Patton M. Bogner XM Z W D Guglielmi C. Thomas N Braymiller S Schlau C Bergum R Boldt M. Lavelle J. Puglia Q 1. Brehm, E. Lindstrom, D. Kosowski THE GANG R. Wright S. Kozak J. Tracy G. Smith 1. Chambers M. Behak j.AS1arr K. Berry 57T7hr"L '4 . Arnold Bugenhagen Sparks King Steuernagel Robinson Evans Q-++.AM.o.q :ww bww Y W ,QU 'V . 2- FU' '- TN? NS U J IX wp, A-if ,Q .Ig -I RR X I 'C' . . xx . ' X - 5. , .1 ,N R. .X 2 K' ri XG . 9 Xl fixx Kil l I f CHAIRMAN MUSIC CHORUS MUSICAL R. Cuviello, K. Dye, 0. Burcharding C. Blokker, I. Hiller B. McGowan ............................... Evans, Stgugmaggl L. Hesslink, N. Hesslink I S. Landsittel P. Wuefling, P. 0'MeIia, M. Evans, G. Mattioli, G. Halley, C. Blukker I . Q Tx : . ' X , :QN X A x-M MUSICAL MR. W. WEEKS .............................. E NGLISH 352552225525F'P?fiiiliiliiiiiiiiisiziiiii2. 'i' 'a' M- W - ww -- f i' -wx-L m L - wwsl - - w s - vs l - - --vwffw 1- -FLL -LL rgagifggmsvilp sllllmllm.mLLL.w1umumnllllllms1ln my-ullllllmlllallllllxulllllimuln 4nu"iwmglgg-1 L- gggsggigeifkmggggafv Lf-Fw-'SEEFESEL---w -LL -1 ll-IIAUIBINIW' ruulllllllllllllulnlllllxNm1-wvlnlrlrlllgaqununwwralmaua L Alllnwwmlar ww vLfalllnlllwmssNlnlmmalmmnmuuwlllnllwnlw:Q ww WWW ' VINHSII KNHUMHHB Bb .EEK kamwuwmm .wk lm! I Bal! :all L lava- 1 aw 'll mm -vr if r:1s :mags V, vQw alll: 2 .ll ,L 4 .f 'IIN slliisf. W ' REM!! ill! If.-HSL m A La L L L L L L L-fv---Hlllwi-!lLwam:lLL - V"'HISIQISIIIIUIUIII-IHIHIM L 5 Im is-zadmvenueamrsuzanraswln .5- A zllllllllllllllllllxxs - -Lff---allllllllqLLn5z -.lnlmwmmuumalls 'HIFIIHIIB Li -s - nwmllllllx-2--Mwsllwwmmnf- fnmlllmlllm rlsmszms- r T -'JF L,Xf?Mll'll'HH??'SliQ.w:2P3fQf ff' W l Ii -NNY- Lis VL " '18 Nl mf lp? lil . ll! ' mmllllwwlglmwam. L 'Ul'iHl-HNUEISQEIIRQ -MM QIIUEWMIDHHIE -aww -frfxgalllmlls-www-L Lad! wllllmmuf:Jrfv ' sullllmusullwf - -J Q-Il-NWNIIIFH P. Ls lllf L' fx: V Al-HEWHIUIIE Ill!!-If U-HC-NI-k"""' 1- lf!-i."'5!' 'WHS IIMIIHSW M fLgLglp luwim3kLwf'gnwsxlnfgrfmwn lmgxw Law- wx -askin i IB? llllwamsmm ' fzmwlr If Q- gm IIIRNIBHEPAQQ ,umMlr2g1lHL -nvmlllm-ff wLmL-r -fWl'FFfNfl?f?ib? L NEI-l--F 7 wa -'SW L 4 IIS! Akilawsgms 'x BSI -NRI R ISISSR'ESIIIESIIISSSIEPEYSM-M-----aw.. Ls -W--,B . - L WN! YL L4 - ' ' - an l Ill-Mlm 'f -mam--L Qr asL.Lfmssu,almnllmlllmlulll -L xllllllivfwlllllpmwllr -wma-slllllll, ' -L - :mera - 'ul Q -zdllllllik L-fllsunlls-srmllwt --1asSf-2ss-ifaaaullllllln- sm -aus. Lxnw lllllsm FIFNNIINIIK- --mm-112-wLlmssmnnalullmL ,iw 1' sllnlnlln- if si ,ar :LH--Qgnlllll--'f'v5 sf ' illllllliiikiiliwllllmQUEEN L.---as ua. mu-'1sLmmllmu-rw' - - -- 1 -1 ll--U 3--L-:nw-s .mlllllllmmalrv nlmxmllsrw -' VNININNIE rv f wlddlw wr an WWHFIIHWNWMJQU L msnllwv veal: N'lHlsFWWl1l 3SiLL1li.2lE3lllDF A L!--B if Q -- L xi L LL, t-- LL 1- -'f LL - EL,-Q if mmummmrsaslsllg-mf s- LLlllle-LLLfg-:-L LLggf1i.,,,,.-.. RHMIHNNBIINSK- THC? .iiillitalf it LF all 953 Hi-All if-IiNl'L"f-417' IRIS .4 -NNI-Ali!! Ill Ilhu. ssmmllwwmL:lvL1'zwmlllamg ll Iii 393' W' lbllllllllilillik-QAlllililllh Lv .L 2 I -' ' '1NIlIlE.:,wSIl'Ni:N- k F I llwiigisf-NF gf f gggsggsggggpgggg 'HL-, Fil A - -ap L L ,L L if A III-F ul 2561-:ZIIHUIWI-HIHHBSIC???'5UD!ll!lU--Iv x, - ,g-.-gh, L Q, Kkk. ,L- 35 L L "'1lK- HE--Ili' "Ill kf'BlllllllI"!F? llklllillllx .IH 3- .,J Q .L L " -- -'Y .IIKXSSHIIII ill-lk lD1lIl-ll -WIKI!!-IIHIHII I NIEUJGISHBHIIGF IS .-.1illlIlll7'lldlllllllllr - JNNIIIIIIIIUINJIIIILf!,.IkEiSiE5idg:! if H -L S NSI-FE!!-ISK :is if ,ggk-gqgkijlk ' L L Q W -Q -Halm---W - Qigflnilmi L 3glr'L4g,g+L3 Sf-JNl-ll- as L MII- 581, I-lleff .INHUB7-.,JlF"!5'MlIP' L --I-ull-7 -1 i Tiki - f 'wa-alll.. -LA - - L 'Z--U 3 "L?KSI8U!l?5B2f'lhF"lBLL -i?L..T"'t ' ,L SF ll-l--kg. H 7451- 5 if III-I---Iulfiiwi-Q 3531--DSDP Ls? 'WIIDUIUBIIIII-BIN!-WH C 4-- 'F PM li, ,IQE ,lm ' .2 K NIUIIHV " "' I ' Xi!lClHl-FKINWLSXM L. .BCI-lil' we IYSQIHUCIIC VQPWWIHIINPFSUBIHIF- -INHIBUIBQZ MBRIHI-IDIS 'U '5 1553!---ll a 3' IIIINHU-BEE NBII!! L- L L L. llllr new IL gg--smwlzenmllll .wwf an lllllllll .lllllsfmla lllllllll L - - llllull, .ar L -1 LSSKKSQL-LW-qllllllw -9-1llwsllllAlllIwmssL-lllnllllllllll isps? EIFBMDIBFIIIII-L -L 2 lllmlanlls - - wms1LL:-fL4LLQ-- ' L - lllllr-vrL-Lis L --mmap. LJQWNISIHF ag 1 .xlla Lslnnllnlimwcmh lm -wllllli'-'QIINIPW -lwlllllllmwgv .ln ann f-slnlnfx 1 ff-lL'.':R!m1MgiNWLI!i-I'153?9kifEW ' A - -- P 1--wllllk ar,-uullmfswllslllllllnl' I' " .llllsuwqzfevxnr at -lillllllllll-' L Lflslszwmxrln +1 zlslaallzvls--lrf-as IVR Irma. Laadwillllllllllll' 1 lmllnif- --mill - INWEUIL Law 1--ni 3i3'U5'N- Mliillll sp Mllllm Lum n 3 n xlllll - ff , ,,-L W, L - Lk L L .l L. L L L , A--LL z-w'x-M M' llwlwuml ?1EllllSlHHF1 4 'llllmlll,-Law-:mamma L L LLL -Llii, , a- L 4 L ,L L- - Qff wi - L w L -LL3wwpx!lwm22lmsa ' M U 1- WL -L'lx. :L g Vf'v . ! AwQ w ll-lBhQlWl,-glHl'L- N ,L L llllnwgugam Lmgf VIUIMHMMWHUI-KWICIHFNVIHIIHHBI-WM f .alllll -L L, L L lllwmnmiuwwx-ramlnluwwlmslmnlllluammmmannul- 2 Sl-IDI-lil?ill-I-IHIHIHI-IJIIIIIBHR-J.MILLf lHWHfIlE.s-SZIZBF L- lI3HlEl,illi!'E'HHIIHH-1-1---Hi-IBIS-F Jn: 11I1-Z-S-I-ilIf------1-1----NIH-HHBAXSQIIN'YHUN' I--KHIHIEIIB fi iIlF"l!S-IKE'iz-.EIBESI-lllfi-If-Il-I' lfilf ll----S----- 7-Q--------I---I-HIHIY' Il' Lu!"I9Ik lllvlllnmmlnnllluullmwmalllalllllllllsllllllllllmulllllllllll! QL-1----------IIHIHEQE5gNEJRNk 2 rllnwlllwullllllllllrnmmsllllllllllllllllllllllnlullllllllllww-Q lllulllllllllllmlnllfwmmmw--imnulnsfnaslllnrq vlllrsmllmlllllllllamllnlmalllllllllllllllllllllllllllllllllam'53wm:wllllllllllllllllmqnllnn QFSFIFQINUUII a- lllulmllmllllllllllmllllllllwmlllllllllllllllllllllnlllllllmpwAMLagfwlllllllllllllllmLsnfs LL-ws slmwmnulmg-fr fs:L. ---Hl-lH--If-------I--If-HHH!HIHI---I-F'iv -5-UUEHIL!-H------U-Q-SHUIWI' - 'I 'V f 'P' IK lu- HIIIIIIIMIJIIIIIIIUIIHIIIN N-v W f W . Lu L , L L ws was .sxallll 11 lf- Lellme HINHII u 5 Agile iv X -,lg-K L Sill! AJRQFIINIET ll'-SIG Y ya NRL!-KNIINSUW' Elm-'f' L- 'KR' iv? X 'lllill!ilBa,ul' ma ff- IIIRHMNIIHW SNNEQW-'L SPV ,af ii QWIUIY - mf n-lnwmn wlllli I fvalgliwwwi Igmjlwfillliw. -mi?-aalnalllllanr - 5illllll"lilPH+ L -:SERV "QL :HK ,F52 2- mm 'f 51,1 -H, M, is S '25-lik JR? JEL Yfqlll V- ,2-L YIIINWIIT. -ii ,gli 41325 A-SSIIIIIUFF - 4 -KK HL I' 'HK-IITEKXINU-HIS' lady All! iggg-gggg-ga xmmlnnil AIIIBZI JYXBSIJIQ-I "XlxdliUlBI NHIIIHW I-Ill!!! IIIIIUI N-IIIII' QJK vmnllllllam A vii di a IHIHSIIIHUI L ln 'L ' - 4- ,. -'--.-----------'-.-- Nllllllllllllllllllllllllllllll1' :rf f'..lllln:1llmmr'lll is Jllllfk -" LL L l - -LL L- In K-PM W 1" ww' ' WH 3 Fi' H , LL,LL L --------'----'-'---- llllllmllllllllllllllllllllllllllll Y llv 5- 'L' W ' 1wlllll1ll'nu1llll Lv lllll- R x W Q 'SQ' .AFNSNIEII 1' I' il!" :::::::::::::::::::::::8llllIlllllllllllllllllllllllll ' I-l-I-IU--IHHHIHIUIHIU-Hlil-l-l---I-l-IHIHIHI-IIl!!-HULL f' dz J'-!lQNIHEllllHBF'.iCSE,Llsf "dwg ' fl' 'HI' Fr AF' 5 Q54 .I----III-I--ll-I---I-I--Q-Q-III551' SISQHENBQIHIBIWIIFWE ff- 1 43 L! J: -QWRSQSQWKLLL-f si? il wif All ' ik. E ' N' L- ' Nw -QMEIIHIMBIBIHIINLSBLL L " 11- 1 ' fLvMlm--'rfwqy wx ar 1,3511 .L ,ms ML X L L - L L L L L ai an . 335392 L' 'S aussi- - LLL Illum- H Mr lmln ..,..a ESV? :::::::g::::::::::ag:mlllallllnlllllllllllllllllllllll A-rx - ' ' - A kanilllllslllllllllllllllllllll:alle JL IBBIIUHIHIIIIHIBIII - - - ,LL f IIHIHIJINIHIIIIK nfu - - f - -- L an ul .N s Lf Nh , L 'Y 6 A mxffigrv- I---'---------I----.::lllllllllllllllllllllllllllllllm me - - - L f L Q -aimrlllmllllllllnul,lm:-Q A-L , - i Q - L ' - 4 L fs 1-D M 'w X . 4- Q- I , 1 up -QL 8 Q L ' M 4, L Ulm VII' wgmmnfumsllllllllllmlnll VY' l"?Tl5?3U'Q-33H-H1111If-SIBIH-Q-1---I-I-------I-I-----Il--H-I S3 HI 5 - L -wwVFJHMHII-IIIIIIIHNMIII1lFIllllllIlllllll-I-I-IIIIIYN'JSQQIQIIIII-IIIIBI QQFUW - ,fla3, 1L,LLL LL L , lik? '53 5451!-III-I-HF'-IHIHIFFEQ fi "-IHIHIHI-IHIHISI---IHIHIKL "V N :V NFINQHHBIHI-I-ll - - f, "S !!!" I ill? UIIUW1- ig- '-'- i i ML 5 'Y ' I -Iilfffli NH? I I?'l-l-l-ll-HI-lHl-l-III-If in SQAPQHB-IU---Il-liiifwff-Zfig-2 :F -L I - 'NQEE w I g- mi f!HENlk'l LLnalllllllllnlllllllllllnm.arm wwF"'Ullllllll Law is 4, f -f N ' 1 Ls -fffqghwggnn waammms-Y KMH--HIHI-I-IIIHIIIHIHIHI-IRLI 5-llllwllllllllmgww LLLLL L Q jp 4 ,. ,L V -w 3 LLmW5,,.,,, .IF5-IME!! 9 NALAiifB---.lH?flU---HI-I--ll-I-Y ll' ALL ' 3-ll!!--I--IF 3' ' i 1.1 i' F -V W ,L N49 I-KNEW! IIHIHEBKHH--S-I-I-III-In----lil dll! HH-I-IU' ssl: Q L if If WHS I' P' 'Y ,- III WWI. J!!!--NNY-Ill' NNI-IHIHIHI-III!!-llll:uf QNWK yilll-I-M 4 ' xl RL SE f-M. !lp..lL8 is A- ' --gall: i-.LslK:Mlllaslllnsalwwllulllllllllllllllrvnkf1--wi pf allllll-LLnufsgsf-L-gg-LL QQ -z:,...:r ,152 L- L llrln-v .U ' - ' 'NIHMHISHQI-I--K5555?HHHHIH---I--I--HINIHIIEBLJMQIHII 5 S JUN? ISHN sf dllll .4 - --'F F - ' --III-III' ?Elll..+tfEMNBf ' - K 'FIU - I W 1 . L f alHlllHllll?" I L grimlilllll-ll. af RFI-3 FYHIHIUIUIIF F IISJFHNIIIUII f IIHEYTX LH- llllllv L lllisisii 2-Lznillialncafs lllllw -5--nalrfel' ,rw IIIID .L flmll -if ll., 'lilililthlllsalll ' IIIHIHNAHIIIIIIAL, lillfyl-'illilillff lllllN'5ElllUlll!'!'5i an lIlIliN'ST3BlllllkLwS2m Qlrwn Jilwi INIIQ mLll1 Lssxllf ' - :gli K ' L. 4 -ll L x -r L ar- an f mln rw f- if - ISIN!!! --mnmw:sL-L wmv l " IIN I1lHI-lHl-rIEN.Nl-ll.H---H--I- IHIIIIHIIIJIIIIUBW .xl Fifi- T sg A 5 'SMB , Q I-Ill'llzllllll-IWFSQNHMBHIHIHIIIIIHI- E 'Y x LL ' A - lllsnllllnlnllrllllm' LL f s -slam " as . L r - 1 - -L 2 - ... wo- f L an--. L L ' my 'A 35,64 x MFT f QflllllllilliISHNBIIMIIIIIII-Ill! L in 5MIIIIIIIIIIIBSYSNIIllllIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIINI- 2- YQ! IL A I Six.. aw Nmnlm K .. llJHHHI1-I-I-UNHBNN'HII-----'IH--ISU--I--U--HWU? DL sal .ar J' --ffnnulllgf.-l..4. . .malllf-"L L- L L, ,W HL I AL L F' S I' ' ' XHIIHI-IIIHIIEBFE!MINIIIIlllIlllll-lllillllIIIWxsg-.zSML!EQ vig-1 jr wif , I-IDIS!-lllill " NIH! .I 'W L 'llfl-Ill ... ,sv-'Qsullnlal' mulls- -fm. , -,IL 'S' ivan-, I' ' K . L 1 L L ' lk J: J 'IIHIIJIHI iillllif' -Shi ' .ali-UMM, 1 3.-if ' P Silllflll--lf i 3 L L ,S iysw ...III NJHA NIST ZIV! :nr 1 lb 1 " IJ ,Fl I 'T ...ln 4 Ili wil HHN -sql .mllr L12 M' L W L 'L sf, - I L x llllllnmlwmlnlmvwwlnLuL -- -LQ? -an 1. nlllllllllllllmmllllllllllllll L L lIl.lllllF'9A sw:'5 IIIUIUI iJ"!5-l2f?llUlu-- 'mi -.Q-,SEB-' ' L' III-IF'EVLIIBHUIHKNVLLQL-Lf!! IIE? LI-I---I-I-I-IBM!!Hl-l-l-l---l-l- L V-Ilia? .3lB!HIHlHlEfiSeeIiJal! ill?-I' 1-85 NH.-I-I-IH--ICEZBEIHIII-I.--I-I-I-I-I-I--I A UIHIHBIIFAKBNHNIHQIIUIHIBI'L 23SNmiHIS!-IHIHIUIUIHIHIHIIIIIHIHIIIHI-IUIII-ISD- - LIIUIHIHZLaflilfl-I-I-I---IH! Sl1----l-l-I-III-HHIHI-I-I-I-IHIUI-I-IllKISS -Q- IIIHIHIHIHIlIII-IU-SIU!-Billilil-IHIUIHIII-IHIHIHIII-IUIHIIIHIIlilll-I-If HIIlBIIIHIIlHIS!-lil!IIIUIQIHUHIHIHIIUIUIHIUIIIIIIIIIHlllll!llI!i-IIIIIIHUK' - -ff' ' III-IIf-I---'I-I-I---I---II--I-lil-glIl::::!g:' 5 uf Li 8. 'HEMI f' an ww wxy L ,M, 'wlllsfslllnllll-nr-llzim 1 .J wr HIIIHIUQIHL Illia L- n. . ,Lmrllnlmfsallllllllm - fd slllmllllllla L L lllnm -in L J ' Q 1 Il-Ifll-III!-ll-.Q 4 I lllllllilllllilll-Ill -IIlllHl-l-llllli-Ill--Ill-l-Ill! Ill ' - Q ,Q ff' --HK FN--I F- I IIIIIII---Il-SHIKI.--I-I ' N' lililHEINl-l-IUIHIIIU-li!!-lllllil-ll Ill . . I-IIIIILIHIE. Z .QI IIIHFHI IHIIIHE 3 HIIIH IIIBL Lfbwwl-HIEQQL HY'II-I-lH--N-----------I--H-H--I-I-------aiI - - .L L L ' R - A' ZUWV'I-III-ImlHl-lHl-lHIUlHl-lU--l-l-I-Iillilllllilililillhil 1- LL 1 X ll-lilllll-I-ll!! ' 'Pd -W' 5-"CII lllll-I---lkif A . .,. ar Ilwlff vlmr QHHISNHII ' - W - wwf L -mqggggg-y L f uvllllllllllllllllllllllllllllllll -n :gall ,-LL' L L I'4-IH-II-I-----IS--I--I--I-.Sl---IH-Il-III-I-Ill! is 1 SIlllllllllllllllllmllllllllllllll alslriggggsggsfw' H IIN-LLHQSI 'I-If I' , iNIr.L.4 .L J' ll!ldlililil-lH1-I-lUSXUIHIHIHISI--DlllliI ' A - - Y IlIl-l-I-l-I-I-I-I-I---I-I-I-I--HIIR' L lllL- llmm Lrwlllqwwww-L AL f M up---f llnaQa-gf-vw' -llllllllllllllllllllllllllllllllllmluff- - humlullmmlLMw 1 xlllllllllllllllllllllllrllllllllllr1 wvlllllllL- :w-mllllllruauLxwlllllllllllmlllllllllllllllllllllllmuMl:llllllls .WML ,L wWLAlllllllllWl Cl-I-Ill-IIVll-F-I---I-I-H-I-llNUMUE -- lllmlllllllmelw 'MLK N my in IL I LL LL LL KA. 'F F36 Lllm Lil. NILJXEL llllllllllilmff? dl-F 4Q'TlBi'1-!V'lUuiB ISYEIIIIUI-l::-ii: .l---'I- .3111-I-1 JE I-ll J ill! 'S' L- Ke hw JF im- L - IK :Q --.ww vn- I-I-INHBHHINIBUA, 'il-Ill L SKK- !-I-I-Qli-113 ma- I-lllll---lilidl-lillll-lllllll'. 1 -3'illlllllllllllllillllllllll -xllllllI'!l"'1V1ll'!ll!' --LSWESI ' ' - IIIIIUIHIHIHISIHI-IDNCIS!!!-ld!! --P" sglllilhliliIIIIIIIIUUI-llISI!!-li Y L I UNL T SN LL l-l-l-------l-I----'iii-I-I-I---Y 'Q JELAIHI-I-l------ll---l-lH-ll-Ill-ll? BJ? ' 7 ll! ' 99 3 l-l-lllHIIl-lHlHlH- l-l-ISIS!!-L .ll-I-li!!lll-l-ll--I-I-I-'Sl-lilll-ILLINSQ IIK ix 'Q 1 QL L I-l-I-I---l-lHl-l-l-lll!l------H-- HY1-N-ll--IHII----I-IH--lll-I-I-I-I-ll .- Ill P V is mf - Niki?-CHEESE!!! I-IIIIIH--IHIHIQI-l?'ll!ilHl-l-l---llik- !-lHlSl-l-lHlHl-I-l-I-l!l"l!ll-Illllilll Ill fl it 5 I-I-H-K 5'll"S -:NlIIIHI-l-lIlll-l-ISISIIK S I-lllll-l-I-IH!-IHS!-llill-l- v - M ' X - ----H-IMI ' III-H----------l-I-I-I-Siiksiixsl .--mlm I-lIlIl-l-l-I-I-likmllfNl-l- '- L I-IIQHIUI-IDI-IHKSSESSSHBES-ISI-I-I--HINF L4-l-l-I--HIIHH--l-l-I-ISL,-LII!!X L J IHFI-539552 .IQI-IHIIKEXII---II--I-----I-L I--l-l-----------I-l-l-IMSLIREILIBNEI--ill.--TE CQ-ll!-Ill---INA-ixSllIl-l-l-l-Ill---I-l-l-l-lsEa5:Q:::!:g:i I- iIHMiiDLll-l-lHi4Srl-lv IW..l"'IHliilIl-III-Bi--E621Zilil-I-I-lilDIS-l-I------ITN--Il-ll!!! 'IH-HI' -L ' ' f -H-IDI-IHIHISIP -'SMI-l-l-IH! dlllbl-llll M 'JI-K4'3'?fNlluL VY Il' A---ll -LIIVAL S illi- l" SQ if 6 ainmluaausamlllllnlx 'avfllllllnllassnllu.L- ii! if SHN-N TIS ""'li2' iii!!!-WINS!! L ,HMBWSHIIISNR Il-.SHSAIELNIF PM s SIKNSIIUKSIEV-1 .S ink-IIHN--KSNESB ,Ml .Ala I- ?lIlUSl-l-S.dll- : il-HBIIHIBIHWNI-IB' 1 :F PL-ELI-:Ill-ll--I'1---SESS- ' f l?lIlilllIllll .I-I-N-l-I-lull-HU-I-ISHN-Il-l---Ka!IN!!!--IH-I L- IKE!'llllllWB--I-I-I-I-INl-------I-I---I---ll!I i'!Elll-l-IIWJI' I-lilll' zildilmiimi ' ---I--Il------,""HlL QKYE---I--C1-' 1 II--SKY? il-----H1381 NEI!-HB2 '-La-igvqllllllml Illllllllllmlll L L - LL L llllllllllllllllll LLLL alwmwwlllllllll sulmlml SIZES!-4 NINKY -sulllllmllwmlx1llu:Lf Ll I .L - an-Q -ar 1' nllmllulllll --x L H sg fwkdfauullllllllr N1 m-fmdrwullllllllll ,Q 'lf L!! ' 'Q as SWK 'WI------Ill SS ' ' l -f I------I-ll if F", - -mr Sl---Dal M ww sllllx if wlwllx X- Sf"-EB-KISS' ' L55 L ff I -HIV 7 L -L . I-I-IHIIIHII My Sha. - Silly Ml-Q1 'fill 'll IIHI 'G .ll UIUC! - 'K' lilillil T- ,FKEU-1 ' ii Lf!-III! Q by "WR-NV - YF L 'ENN'-Bs., f l2!L.wA-L L N-IHU-I-llisiw ISIN-xii' it sn .xy YQIIIIIIIIKIBMSIFNW- A -IPS-IUIIIIUUIIIHBRL L IIUIUIUIB 'CIR-HNSES W! l'!lF"IQi-ISK' 5 L LY' ALQL fill!! fr '-2-1' 'ill uf 2 'I-I ilik 'F .ISIN-I-II--I ik-fndlfk Al! I-I-I---I IFJ' N' ' af" :L I 'MH AHF: ' Q' Ill? ...IIIEEIIB LL L--L -I' -f J wivlllllilllrxwnisr at mu 1, -ill... .dk I 'll s lilllli' K L -- 1 L LUIIY' . 1- 'I' .idk Nl-IllS"fll-I-l-I-I.iT17IllE3i3LS Ill ' - -s,JHlHl'1.l- Llll- ILL 'Fl ig 'TMISLSIHBINI-I-I-l-I-IIRESTQNSI? . lllll 1 !IBlH?1..llL .YSUIH-HI-I--K 5---I-Ill-F ll- ll---I Allllilihfif l' L l"'q!l'9GE il---Kill-IHINNQNIIS' ENV' -aw sLL!k.JlHlW 'Sl-lGdUl--Il----V .KS-H---III-IKM. LT' 1 ll-I-I---I-l--EVilF3vW 8-llllllf' - Le" I ' llaLK'S?!F1l------l--iwwwlik ' HHN IHIHIHLL V'll!!-IHIHIHI--L.Jil----Sl--If'g EARN! LII--l-I-----IE..,.llTSlHSLf'.QA--IIIIN' 'i S ik. iiidlmwLl-----I---IKKIWME ' WLIWIII-I - L !?f5lNS?'IEHm:!llBllllEi,iH' .IIHIII!IIlilSlIl-I-l-ISI-ISJ-lk ' K'SulI-I-lil-I-INIUNR La? 'II-lfiil,-L15 ,E AEVIIY WIIHIITYEII-ll-I-lf-l-3''Z-Elm? -- SHI 'llkmf-L 7 ' w l?A453!Px41fYT'ZR?'11.?Q!'4QlZH1R 'WWMIMHE8253335151-1-1---Z-I-1-I-f'W7 'ms-id'Jl?iI-H-I---I-I-I-11561.68-H-ll 1115 INK' HF a HN! HF ' fusmiiiisliafi NNIKAL ' '3:A1iE.j5iii9iiiiUll--H-- fl---I-I-IBA! AHLIIIII--------ll!-f'RHI-I-El-ll UF ELF K' 'I Tl ' li- l-IBIHIQINNL Y:IllINNIIIlll""FUl-'il-I---I-I---'Eli I----------Il-l-IUNEIHIIBNl? ' V - HID!! JWS'EIS!!-I-ICI!!-IHIHlHI-ISIS!-I-l-lHl-I-iifll-INIKW ' iL l. C-I-1-SHHIZHHUHY nik U a " L FQBZSQMS. l---H--- K HNIEHIWIIIIIIIB- L I-ll--Il-E Mvefai? ' ' ' -UV al A ' QE' i- .lllllf -Lllllh' LL vffllllnlssilllm Jill--IEMHE L-Tildlll--HN-Jl,..4h fam Pnl-I--IQSNI---I if ,W ai lillilill-Clin-HELWLSSP STV!!-IUHIHIIIFS Elmfniif mL V FYI--I-N-Il' X -JF---III!!!- il .IIIHIIDESEYQ Lf:-lllllwa ul i ,HIWNRBHMS NL.. Q-KWSN-HF" AlH.1lSiEllBs IIQIFMF mlz'r I- EK I Z ""7Lf 'SSS' A-wlllllllmaune-alll: mr ,llv iWWgvlsQlIllllllKk3!l!i!Q!F JSSIR-Si Rf.-sf , QHS- 7 RRI-I I HKKGHI-l-l-l-ll QHQLLLHTY -SSRIGIIKAI hxIII-lilIl!!ll-lIlQIIISIII-ICICI!!-Nmlllllll!!! 1l N If-' NHKIHMSAI-I--Il-l-Ill-I-I-I-I-I-I---l--I--I---I-l--lflll il-Ml I-UNI' Il-5324215 L -l-l-I-lflll---IHIHIII-l-III Y IH! 1llil:E.:jIg.:K k L- -SNUIHLTIINIHIHIHISIII-I 'A TFC!-lilill!!-I-lilil-Ill-l-l-NURS!!-Hilllil!!-llflllwAlhillihll I-I MQQQAN-I--132'll-l-----l---------l-l- II---I--ll-FZIIUI-I-W1-Hwiflli!! ' I-HIST' 13-FYBIN IHC!!--H-lNISEIDI---IIIBQ-Ill-lliill.-salI-ll--llililllf' Qi .f --I-lil-Silk -L 31-1-I----I--Il!----II!!--El-l--ll-Illll-lil-Ill-I-ll - HAS I-l-IlI--HYZilIHl-l-----I---Il----HEll3-lll-I---llfdll-Ill-lhl-l-Ix if l-IllIIHIHl-lilllil--WIHIIUI--I-I-Illll---I-I-lilll-II-----HIE! i " lnilll HH!!!-I-'llNll-l-I-IIl!5llI-Ill-I--:l:sSgi:El!:'-g ..lI'L.i!! will fx ----l-----I--1------ il' "2 ' I-IIISI' 'H-SCSIHBHAHlH-HlHlHlLK1-----HH--- f ---HH-ES NEI-IQJ IQHIIF'-W -ar1rw- 15 LL 1 ,Vw i!-Rl----N-K'"I-HIVETRSF 'Sf I--ln 21 N! AEE!---!kw'1iM!Lsii.L.-39 .lil ll-V' Hn. .a -GUESS--HFNPVIWQSN 73354--W If ",L..4i- ,ff ' JH' K ml!-I-IH 'IW NIINWESEIIE X' alll QWA ' 'IISNQE 1253.--flii.. 1-I? Siikli if 3 'Ullil-' K 1lIF ll lBE'llll---lE'.lBlA!.iWl15lW..-il in I-FMILJWIIII-E -WWII-l-ll---I-Y dkllllllflll 'iilllll' lI1Ill-l-IHNLJF' .IIIIHIIIINQZQL Nllllilz k wld' '"I--IP!!!-I-----l.I-Il-IKNHIHIII' il J il-lwlllul-------I-lllllSIMMMN IK 4 2 'll-B-Ill!!!IIH---IIIIIIII-Ill--L L lllkllli :Al swgsms- L IIHG 'w 13- 1 iaalw F 1552 -ga 11'-uxszusa uxsmf-4, --' -L K 423,33 J Il L, 4V ' 'MSR' 11 'll-I .L 9 11--lil Ml-l J-k 'NU --lfg' - L"1B" 9 ' sew will Lulvx .ML sl s m SEQ A K 'V 1 slid! wiv? Niiillililllu .MJ LLLNIBQNEEUK . L5 IIN " 2 klnlnwull ww' .ul -f XNEL il-D K .l--- 341933-' I---...I 'SRG 'NHNKQSXEEESF-FII Y +.lANli'QS5ll --5 INHIBMQ ii N L L LL-e Y' Al If-I-K .L 3lIlllZllim,f JNYH--H"ii"5-K XS' L g 1-:mamma H asia LVN-NH' -Il-S . ll!- Kil- M-I ll! IH- Il- :Sil- I-lil 3 - XJENBS 'PQ Stk KL ANNE!-I IPI KKK! -:AK .B-USUN! ILL rr ""VNilisl2?T ii HNNIIIIIIS' - A -JHWSSLSVLLQ-3' 5lU1lF'lRE s bl I JI -7 , 2 annuals W 4 4fallmML sa----F' I .ar Bk " f 5 M Wild! AHIN 'il-l-Ulf YilNlw-L14F-- NI W9 -we psalulwwe La me Q Ln fi "ia3!?N3lfF gs. "im LP-Nil-FM! I DFW LS?'L.:.i 181-l' xii LMQSEJA'-Bei--fill' BB i ' ' I- L 'l il' L Mil Q- llf- W' l' S am.,3'lNllY'.. ' - .254 ENEZSIIIB 'Nl Ah-f' FSF 25 ai? IK!-I--DSU 'I IBS 5' RYSEKQI-IU" ' nl-A - HL! 3 S .lllllllllllllllllll LllllIIllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllnllllllllll :nm L L LL ull!! 1' l--QIIlHl-l-l-l-----------------l-lI----III---l---l-ll--I!if L -L LQ has 'a-rm !llniSillllll"!l-lIllllll , L L llllk1All!1llIIsillllllllllllllllllllllllESl!!!-lllllllllllllllllllwwL as -L Lll- sul mil-ssilmulmm IIUIIHIIIWSBNHINIIIIIHK all- L ...NNIF -------H .---.----ml-ullllllllllulllllllmf-ww-lllllnlllllllllllllllu lx A- -xv us-llllll' ISIFAIBIUD Sh-IHBHIE mmllllllmlluwlln -mln-f 1 ,,,-,-L----.......-..,.N-L.-LLL------v-----llllllllllllgLiang' L Qui!-!Q!!!f5 4252 -QQ!-gn!-ggimlllllll 'VVIUWIIU-ll.-'H-I-IF" L -S Springtime is ynuth A season nf trial An attempt at life. SPORTS VARSITY CHEERLEADERS 'A Back Row, left to right: S. Bacn, C. Krueger. Second Row: J. Titus, L. Stamer, D. Riley, N. Symington. Front Row. R. Parker, B. Buntich. ,L f Back Row, left to right: A. Patelunas, M. Lavelle, L. Soda, S. Kozak, 1. Puglia, S. Koran, K. Berry. Second Row: R. Bigelow, C. Pentz, G. Massey. Front Row: J. Morris,J. Kuczmarski. J UNIOR VARSITY CHEERLEADERS if J" 2 E15 X in ,Q a'f' fo l , ff F A " i, K A :rf if ofa '41 ' 1 jidf J W A . J ,J Ny ,I gr ev ff if' SE KE A V I f Q -, ,X 2 ,n fo S ,f n 'Sf W 5 4 af, mfg? in H i -' 0 V if ,. A,', 151, LIJJ ffl L! viffif-J K Llfjukfg V Q- 'L' nf' CHEERLEADING " MRS. S. WAPPMAN MISS M. ZACGARINE l42 VARSITY CLUB , . , -Q 5 5 'Q' ir- .ry Back Row, left to right: B. Clendening, R. Terwilliger, L. Dunne, D. Callaghan, R. Haines, B. Hope, 1. Crawford, Front Row. B. Carlson, R. Tatar, J. Gavin, C. Faraci, S. Flak, J. Barlrati, D. Jewart, R. Bouskill, J. Cargano, D. R. Gardner, N. Galluch, D. Perram, P. Reynolds, R. McAndrew. Second Row. D. Baker, H. Porter, D. Trihula, C. Kishi, R. Marinelli. Hatch, C. Alhig, B. Lauh, T. Pentz, D. Fogelsanger, 1. Larosa, ll. Lawley, B. Atkinson, D. Conrad, D. Kosowski. HCMECONIING We were given the summer in which to grow. The autumn is ours for harvest, The winter was given for melluwing, And the spring to begin again. CHAIRMAN ...... ..................................... M rs. S. Wappman QUEEN ........................ ...................... N ancy Wieczorek ,, film? ggi VARSITY BASEBALL MR. BAKER ........................ SOCIAL STUDIES VARSITY FUUTBALL VARSITY BASEBALL Back Row, left to right: D. Silveri, R. Biershack, J. Hummel, J. Marsiilu. Third Row: T. Titus T. Gnrski, D. Porter, T. Pentz. Second Row: 1. Livsey,1. Sihasczek, D. Green, F. Ditlhristopher Front Row. 1. Gavin, C. Lurenz. J UNIOR VARSITY BASEBALL Beck Row, left to rht: F. Azzarellu, R. Haines, G. Balhierz, L. Kresse. Third Row: D. Caldwell, ' G. Suttell, S. Schumacher, B. Hope. Second Row: E. Michalski, M. Gzyl, T. Manley, B. Carlson. Front Row: ll. lewart, E. Weller. .IV BASEBALL VARSITY CLUB MR. TUNE .,.. ..... M ATH TENNIS TENNIS CROSS COUNTRY JV BASKETBALL VOLLEYBALL MR. R. RUSINSKI ............... PHYSICAL EDUCATIIJN Back Row, left to right: T. Siener, J. Brehm, H. Ricklnff, J. Ulinski. Second Row: H. Pippine, G. Kuhrt, T. Pemberton. Front Row: B. Lauh, R. Marinelli, R. Dinkel. TT? W Wmfffff WH vnf ,.fe.,. ffvww -mdfgvgf l mftwsms,t., L-,Q MR. R. DICKMAN . SPECIAL EIJUGATI ASSISTANT JV FUUTBALL ASSISTANT SWIMMING ASSISTANT TRACK UN if GQ A ff 'W' v6 4,3 ' tio-J ima W TRACK Back Row, left to right. I. Cirristiano, R. Arrigo, W. Hitt, W. Emhnf, A. Gavlovich, R. Ulicki, Lyczkuwski, I. Burke, C. Metzger, L. Kovacs, T. Terwilliger, R. Atkinson, W. Petros. Front IJ. Wawzyniak, T. Ward. Third Row: S. McDonald, W. Pellitire, I. Flis, H. McKrittick, 1. Row: R. Partridge, W. Witkowski, R. Pentz, M. Dean, T. Hart, G. Strack, D. Hunt, R. Smith, Wyatt, I. LaRosa, D. Kozuh, D. Kosowski, T. Buntich. Second Row: W. Flick, I. Abram, W. D. McBridge, M. Kalve. T47 GULF 148 Back Row, left to right: D. lewart, T. Pemberton, D. Tezanos, F. Dellhristopher, J. Pemberton. Front Row: J. Wick, K. Hoffman, T. Braun, M. Vunlleak, S. Schumacher. GULF MR. W. SHERMAN ............... SDCIAL STUDIES VARSITY FOCDTBALL Back Row, ieft to right: S. Flak, D. Wilson, R. Arrigu, R. Clendening, R. Gardner,J. McDonneI, R. Lewis, D. Perram, G. Kuhrt, E. Michalski, T. Pentz, R. Terwilliger, R. McAndrew. Front Row: B. BarIsonk,1. Gargano, S. McDonald F.1amieson, R. Emhof, G. Balhierz. Second Row: J. Dietz, L. Kresse, R. Haines, L. Dunne, F. Azzarello, W. Hitt, D. Kishi, M. 0uinn,J. Stanton, W. Hope, E. Bouskill, H. Purter,J. LaRosa,1. Barbati, E. Weller. i5O ! If I U My . ' . I f A: 'JA 1 X N ,xxx X I 5k'A " MR. E. Il'REILLY ....... .... B IULUGY CHAIRMAN UF SCIENCE VARSITY FOOTBALL 1 I X A XX XX! X X XI W ' II XI, f A ' X f- XX X 152 J UNIOR VARSITY FOOTBALL Back Row, left to right: T. Bramen, F. Weber, K. Krause, D. McBride, G. Kissel, 1. Thompson, L. Granger, D. Belscher, W. Wilde, 1. Chelaus, N. Bingel, M. Ulinski. Front Row: U. Infante, T. Geising, G. lleSantis, 1. Leavitt, 1. Abram R. Cooper,1. Piersanti, G. Andreff, D. Hunt, R. Larson, G. Clark. 4, ,V MR. P. STEVANUFF ................ SUCIAL STUDIES JV FUUTBALL H ' 153 VARSITY SOCCER 154 Back Row,Iefttoright1 R. Kyburz, W. Lahin, H. Pippine, R. Atkinson, M. Liusey, E. Watson, B. Lauh, L. Kovacs, S. Kish, J. Brehm, ll. Lawley. Front Row: M. Moores, 1. King, J. Gavin, G. Alhig, E. Mnrlock, N. Leyh, G. King,J. Griffin, N. Infante, J. Paturzo. SUCIIER MR. J. RYDZIK .................... INDUSTRIAL ARTS JUNIOR VARSITY SOCCER JV SOCCER FRESHMAN BASKETBALL MR. R. HAINES ...................... SUCIAL STUDIES ok 'Q F ,krk Back Row, left to right: W. Witkowski, R. Atkinson, R. Lamparelli, E. Kihlstrom, M. Sudyn, G. Truskuwski, R. Manning, L. Grim, G. Strack, G. Sparks, W. Lyczkowski,i. Spiranec. Front Row: M. Imhof, T. Grim, D. Leonard, N. Stark, M. Smith, 1. Puleo, D. Sherwood, J. Barrios, M. Lavis, V. Sperrazza. 155 VARSITY BASKETBALL I 2 l l Back Row, left to right: B. Hope, D. Perram, G. Balbierz, S. Flak, J. Crawford, R. Hall, I. Dietz, N. Galluch. Front Row: J. Piersanti, ll. Green, IJ. Kishi,T. Bhuinacki, J. Barhati, T. Pentz, R. Larsnn, E. Petku. I56 BASKETBALL CHAIRMAN MATHEMATICS MII. G. BALDELLI ..................... MATHEMATICS M H 4 X B11 JUNIOR VARSITY BASKETBALL W K h n, 1. Just, A. Silverstrini, C. Berchou, C.T k k W.Wltkuwskl,T.Cnney,L.Granger,1.Pemberton,ll.Belscher,U.Seysock,li.Andreeff,R.Gunper,T.Ma1cher. 157 RIFLE CLUB Back Row, left to right: M. Krueger, 1. Huff, R. Bucki, C. Mitsis. Front Row: A. Cohn, P. Reynolds, M. Pastor. 158 RIFLE MR. P. SCHALLER .... .,........... .... B I OLUGY il , fr SWIMMING CHAIRMAN ENGLISH MR. R. MYERS .............................. ENGLISH Back Row, left to right: R. llrrigo, R. Lamparelli, M. Sloan, 1. Queen, H. Pippine. Second Row: B. Bauer, T. Siener, G. Strack, W. Petrovs, G.Alhig, D.Woeltling, T. Lovallo, F. Bowen, S. Kish, M. Fairbanks, M. Smith. Front Row: ll. Sherwood, R. Atkinson, F. Weher, R. Haines, J. Galbraith, ll. Schumer, M. Atkinson. VARSITY SWIMMING ,I W I Wm F... wiv. fW .W .. .f ..,...o...w...M.. . W ,.. ...M o... Back Row, left to right: M. Sitarski, R. Arrigo, M. Smith, I. Howe, 1. Kiehzak, P. Burns, M. Bogner, P. lewart. rington, M. Hummel, K. Bouskill, F. Bowen, E. Hirsh, J. Brand, P. Boda, G. Heaslip, S. Saunders, C. Saunders, Second Row: D. Migliore, M. Boltes, M. Wicka, K. Bye, J. Starr, B. Toth, M. Bieniulis, D. Kozuh, J. Bartz, L. E. Salmond. Lockwood, S. Raysor, B. Childs, L. Dash, J. McDonnell. Front Row: M. Britting, M. Petrovs, D. Fletcher, A. Har- WATER BALLET 'VC' xi-If I f inger M W I 'isw f S , If S WATER BALLET WATER BALLET INTRAMURALS MISS R. PINKDWSKI ............. PHYSICAL EDUCATION MISS M. PUWERS ............... PHYSICAL EUUCATIO S. Daughterty, L. Horlock, M. Evans, S. Dengler, K. Klaja, A. Carherry, Y. Johnson, E. Seih. Back Row, left to right: M. Jordan, S. Landsittel, M. Castillo, U. Clark, M. Toth, C. Crabtree, B. Prosniak, J. Abram, J. Reuther, J. Stephens, C. Benscoter. Front Row: D. Nowland, C. Gulino, C. Craig, E. Barhati, L. Horton, L. Machina, I. Hernandez, L. Duerr, M. Cruener. ,. --f- .Aww ..... N, , .W,,,,.,., ....,,, .. ,ff-M-Mm'-ffkri Q.,........,, f - - v--W'-v' - ' mnmsnnsiz VARSITY WRESTLING I62 TRACK WRESTLING MR. C. MEAD . . . ..... PHYSICAL EIJUBIITIDN .. I Back Row, left to right: Il. Welstead, D. Vucic, R. Tatar, G. Metzger, R. Manning, D. Huak, F. Jamieson, R. Terwilliger, R. Marinelli, A. Szematowicz, L. Tatar. Front Row: R. House, B. Gordon, J. Valtin, W. Usiak, M. Emhnf, K. Keruack, L. Machina, T. McDonald, J. Lnvallo. ASSISTANT WRESTLING HI-LITES MR. W. CUUSINS ............ DRIVER EDUCATION B SQUAD Back Row, left to right: T. Ryan, F. Nicotra, B. Gavin, R. Wilde, S. Flierl, J. Lovallo, B. Gordon, D. U'Mara. Front Row: R. House, S. Emhof, IJ. Benn,J. Kapuscjak,1. Valtin, P. Edwards, D. Levindufske, W. Usiak. I63 CAFETERIA lt. lllugosz, D. Cooper, M. Patterson, G. Smith, L. Wallace, R. DePerto, G. Tunney. We . 5 3 S 1 . 5 A r Q E. Cramer, M. Nogacek, H. Knapp, G. Sattler, E. Lexer, IJ. Doherty. V. Stefanacci, E. Barnas, T. Santora, Cook. 'Q' 14 S f X X K ,gh Y X Q. .. .. 1 ' N X A. L .- :sw - X Q , X. - 1: 'N' .3 2 - K M .Q A Xa. V' - Q -Y M 1. "H Q55-' W y j":' ' 5::Ej,' . , -QNX.: - LA.: I-may .If .Vx-5,-:wig-'il " ' ' 1 ,, " W gfagliiwkj A 1 1 -fi 1 f , S m ' I ,. 12- -+5:gQ:22Q"?i'I- 1, Q- .asf '- ,. gg: j ffi , W .Wi Arg.-ffggweqg 1' kg-sf w ,i LLMb , m , . T" f ' .,.f,1':,."f.f,, 4, A I " - 1 f -Lv itirr- v w :iff M L, -. .' ' , ff - , A, ,faix famu'g,3lj Q ,gawk - ,gf f Q. H, wg if?' uW2? 5 ' fi ' 1, ,Haw ,. ig -,,,1.5 w fx? X 2. f 94" 1 A ,Q 11 1' if Y K' w I ' Jw r"f3?sf . , Y, -T -' 'W jff ,f ff' bgwf Q " Q9-X : fav .mth ,y.4,..M.7,,Qi'l. .. hi, . , x J ' A, M 1+ W W WY N, kj' Egg S x 1 :F ,V M Q4 Q. 312' If f f:a . a,L:f 1ff if 'i 0 WLM ni ff.,-M' Q " f f-TV? ., + - , Q. . 9'-fwwfi' V' K ,N 'v-FM' , - f, u 1 ,M Mf f w w? m"k A wks' ff , 1 - ' , K, , ,W,..iM,, , 'f qw' yy: , - ' 'M re. '- Sf?T'2:?1 sw V K, T 3 35 g, - fk?4Z:?T"f.-.g, Abram, Kathleen -Academic Alhig, Glen-Academic-Gateway 11-12, National Honor Society 11-12, Varsity Club 11-12, Soccer 10-12, Swimming 9-12 Ambuske, Gail -Academic-Library Club 10, Polish Club 10-12 Andrijevic, Stephen-Academic-Model U,N. 10, Track 10 Armbruster,Jane-Business Armbruster,1ohn-Academic Atkinson, Robert-Academic-National Honor Society 12, German Club 9-10, Concert band 9-10, Varsity Club 10-12, Soccer 10-12, Swimming 10-12, Track 10-11 Baco, Susan-Academic-Sophomore Class Pres., Student Council 9-12, Gateway 9-12, Bookstore 10, Prom Committee 9-12, Chorus 9-11, Cheerleader 9-12, Student Council Secretary 10, Water Ballet Committee 10 Baker, Dennis-Academic-Football Band 9-10, Dance Band 9-12, Concert Band 9-12, Varsity Club 10-12, Football 9-12, Track 9-11, Musical 9-12 Baker, Ronald -Technical - Library Club 9, Swimming 10, Rifle 11 Ballagh, Brenda-Academic-Library Club 10, Water Ballet Committee 10-11, Prom Committee 11 Ballard, Joyce - Business -Library Club 11 Barbati, James-Academic-Student Council 9-10, Varsity Club 10-12, Football 9-12, Basketball 9-12, Baseball 9-12 Baron, Lawrence -Academic Barrios, Shirley-Academic Barthelmy, Eileen -Academic -Library Club 10 Bastedo, James-Technical Beare, Richard- Academic -Library Club 11, Swimming 10 Beckwith, John-Academic-Student Council 12, FESO 9-12, Hi-Lites 11 Bedard, Patricia -General Benscoter, Karen-Cosmetology-Gateway 12, Water Ballet 11-12, Basketball 10, Baseball 10, Chorus 9-12, Volleyball 10 Bestpitch, George - Academic -Student Council 11, Football 9-11, Golf 10 Bialy, James - Academic -French Club Blakita, Joanne - Academic - Gateway 10, French Club 9-11, Musical 9 Bloom, Linda- Business -Library Club 9-12, Chorus 9 Buda, Margaret-Academic-Library Club 9-10, Hi-Lites 9-11, Water Ballet 9-12, Basketball 11-12, Volleyball 9-12 Bogner, Michele-Academic-Student Council 9, Gateway 12, Library Club 9-12, Hi-Lites 11-12, Water Ballet 9-12, French Club 9-10, Cheerleaders 11, Musical 9-12, Prom Committee 11,AFS 11,12 Bolga, Robert-Academic-Soccer 9 Booler, William-General Bouskill, Eric-Academic-Varsity Club 11-12, Football 9-12, Track 9 Bowen, Marian- Library Club 9, Water Ballet 12 Brand, JoAnn-Academic-Water Ballet 9-12 Brand, Robert-Academic-Student Council 12, Library club 9-10, FESO 10-11, Track 11-12, Rifle 10-11 Brassard, Michel-Academic-Wrestling 11, Musical 11 Brassard, Raymonde-Business-Musical 11 1 Braun, Linda-Class 0fticer9 'I Brennan, Kenneth-General Broadbent, Dennis-Academic- Library Club 10, Polish Club 11, Feso 10-12 ' Brotka, Garreth- General Brown, James - Academic Budzyn, Kathleen - Business Buil,Thomas-General Burke, Kathleen- Cosmetology Burke, Richard- Electronics Burns, Peggy-Academic-Student Council 10, Library 10, French Club 12, Water Ballet 10-12 Bushen, Kathleen- General Caldwell, Dennis- Industrial Arts -Student Council 10, Wrestling 9 Callaghan, Dennis-Academic-Varsity Club 12, Football 10-11 Campbell, Robert- General-Art Capodagli, Susan-Academic-Student Council 12, Library Club 10-12, National Honor Society 11-12, Water Ballet 12, AFS 12 w Conrad, Dennis-Academic-National Honor Society 11-12, Varsity Club 11, Cappara, Michael-Business-Student council 10, Library, Bookstore 12, Track 10, Rifle 1U,11, Musical Carberry, Anita-Academic-Library Club 10-12, National Honor Society 11,12, Model U.N. 12, Musical 10, Chorus 9-11 Carberry, Joseph -Academic Carmody, Susan - Business Carrig, Michael -Academic -Football 12, Baseball 12 Carroll, Barbara - Business Carter, Michele- Business Carvin, Daniel- Academic -Football 9, Basketball 9,10 Casillo, Nunzio-Academic-Class Officers 11, Library Club 9, Football 9,10, Basketball 9, Baseball 9,10 Cassell, Henry- Business Cervnni, Jeffrey- Academic -Student Council 9-11, Bookstore 12 Chambers, Jeannette -Academic - Model U.N. 10, Chorus 9-11 Chase, Rebecca-General Cheman, Richard - Industrial Arts Cheney,Jayne-Academic Chojnacki, Thomas-Business Administration-Library Club 9, Bookstore 12, Varsity Club 11-12, Basketball 9-12, Baseball 12 Chrisfiano, Joseph-Business-Varsity Club 9-12, Football 9-12, Wrestling 9, Track 9,11 Clark, Sharon - Business - Chorus 9,10 Coggins, Terrence -Electronics Swimming 10-11, Baseball 10 Craig, Gail-Business-Student Council 9-10-12, Library Club 11-12, Water Ballet 10-12 Crane, Noreen - Cosmetology- Bookstore 10 Crawford, James-Academic-Varsity Club 11,12, Basketball 11-12 Crowley, Paula- Business Custard, Kathleen-Academic ' -lj., , ' ,gr ,V qw 'S+ Cuviello, Richard-Business-Gateway 12, Feso 11-12, Senior Play 11, Musical so Czechowski, Pauline-Academic-Library to-12, National Honor Society 12, ,, ' ities. cermanciub 10, ModelU.N. io-12, water Ballet commaneeii ,,,X rtisi if D'Andrea, Ronald -Academic F 'T S- Daniels,Ruth-Business M Xvgkiii ii! ' Dash, Linda - Business - Water Ballet 11-12 Day, Robert-Academic DeAngelis, Frank-Academic - Rifle 11 Dedman, Richard-Technical Deinzer, Thomas-College Entrance-German Club 10-11, Cross Country 11, Track 11-12 Demmerley, Carol- Business Denz,Shelley-General DePasquale, Catherine-Academic-Chorus 10-12, Musical 12 Depczynski, Christine-Academic-National Honor Society 12 DiChrislopher, Frank-College Entrance-Golf 11-12, Baseball 11-12, Rifle 10 Dietz, Jeffrey-Academic-National Honor Society 11-12, Football 9-12, Basketball 9-12, Baseball 10 Dinkel, Robert-Academic-Student council 11, German club 10-11, Feso 9-12, Swimming 9-11, Tennis 10-11 Donohue, Timothy- Business - DECA 11,12 Dowdall, John-Business Drozd, Joseph -Academic -Track 11, Rifle 11 Duengfelder, John - Academic -Track 11, Rifle 11 Dunne, Lindsay-Academic-Student council 11-12, Concert band 9-11, Varsity club 9.12, Football 9-12, Gateway 12, Swimming 9, Baseball 9-10, Musical 10 Eggert, Beverly- Business - Bookstore 12 Ehmke, Nadine- Business- Emhof, Robert-Academic- Emmick, Linda - Business - Gateway 12, Hi-Lites 12 Football 11-12, Baseball 12, Track 11 Library club 12, Volleyball 10 Evans, John - Academic -Football 9-10, Track 12 'S v . y -X, 1-. C as 1 ,e 167 'n v', r .tt Yu 'f fl ty 1- , Q , I it-t il ' -fn tgirl l lll ' 1 " li 2 y -n n ,f ,M .X it i 5' - fi-A ,VV-lfzfilyrll ' -L - ' 1 ,,5.yi2'lf ' ', .i f-gfjig rw: in L . l 1 ,, 1 lil I , i,i, f lie s A f if -ii 1-:fits-L-rt.fit'+e 1 2 , ill ' ,", K ,Q ,Qi It f ,li , , , , i li . K , . in -'71 f ,X-11,, ,A ,I , V ' if tpd jrfllgvi 'r i , i I x l if f A V1 A -. if Ct i K, Fairbanks, Michael-Academic-National Honor Society 12, Feso 11-12, Model U.N. 12, Swimming 12, Quiz Bowl 11-12 Fandl, Richard-Academic Faraci, Gary-Academic Ferro, Arnold- Business - Class Officer 11 Flak, Stephen-Academic-National Honor Society 12, Varsity club 10-12, Football 10-12, Basketball 10-12 Flood, Patricia- Business Fogelsanger, David-Academic-Varsity club 11-12, Basketball 9-11, Baseball 9-12 Franco, Penelope-Cosmetology Freytag, Charles-Technical Furlage, Rebecca -Academic Gabor, Donald-General Galluch, Noel-Academic-Varsity club 10-12, Football 9-10, Basketball 9-12, Baseball 9-10, Track 11 Gardner, Russell-Academic-Class officer 11-Vice President, Student Council 12-Vice President, Varsity club 10-12, Football 9-12, Basketball 9-11, Baseball 10 Gaughen, Lynn-Academic- Library club 11, Concert band 9 Gavin, John-Academic-Class officer 12-President, Student council 10-11, National Honor Society 11-12, Model U.N. 10-12, Varsity club 11-12, Soccer 10-12, Swimming 11, Basketball 9-10, Baseball 9-12 Gechell, Ann-Business Giacomini, Rita-Business-Library club 9, Volleyball 10, Musical 11, Glee club 9-12 Giglio, Jerome-Academic Gill, Virginia-Academic Gillette, Linda - Business -Class officer 9, Student council 9 Gleason, Thomas- Academic - Baseball 12 Goergen, Thomas- Academic - Cross country 10 Gorsica, Danial - Business-Wrestling 9 Gordan, Beverly-Academic-Class officer 10-Secretary, Student council 9-12, Gateway 10-12, Library club 9-12, Model UN, 10-12, Water Ballet 9-11 Grandoni, John - Academic - Basketball 9, Baseball 9 168 Grasso, Susan-Cosmetology Green, Ilan-Academic-Varsity club 11-12, Cross country 12, Basketball 9-12, Baseball 9-12 Guerriero, Frederick-Academic-National Honor Society 12, Rifle 10-11, Great Books club 10 Hackemer, Edward-Academic-Feso 12, Hi-Lites 12, Model U.N. 10-12, Track 10,Rifle11 Hall, David- Business - Concert Band 9-10 Hatch, Gilbert-Academic Hayes, Michael -Academic Heaslip, Carol - General Hernandez, lvette-Academic-National Honor Society 12, Exchange Student Herr, Susan -Cosmetology Hesslink, Lucille-Academic-Student Council Alt. 11-12, Library Club 10, National Honor Society 11-12, Chorus 9-12, Volleyball 9-10, Student Citizens Club 10-12 Hice, Jacquelyn-Academic-Library Club 10-12, National Honor Society 11-12 Higgins, Patricia- Business Hint, Wanda - General -Art Hinton,Jean-Academic Hirsch, Eileen-Academic-Water ballet 9-12 Hudson, Curtis-Technical Hofner, Philip-Technical Horlock, Linda- Business-Bookstore 12, Water Ballet 12, Chorus 9-12 Houck, Janet-Academic-Library Club 11-12, German Club 10, Cheerleaders 10-11, AFS 11-12 Hummel, Melissa-Business-Student Council 11, Water Ballet 10-12 Lovenitti, Marie-Secretarial, Business Jablanski,James-Business Jamieson,Allen-Academic Jamieson, Fred-Acadernic- Football 12, Wrestling 12 Jandura, Jeffrey- Academic Jaskula, Elizabeth-General Jewart, Patricia -Academic Johnson, Yvonne -Academic -Library Club 10-12 Jones, Jerry-Technical Jordan, Thomas-General Judge, Kathryn-Academic-Student Council 9-11, Library club 10-12, French club 9, AFS9 Kaczmarski, Patricia- Cosmetology Kalar, Lonnie-Academic - Feso 9-12, Football 9,10, Rifle Club 11 Kaml1eraj,Vinsenetta - Business Kedge, Karen-Business-Model U.N. 11, Water Ballet 10,11, Chorus 11, Musical 9-11 Kennedy, George-Academic-Football band 9-11, Dance band 10,11, Concert band 9-12, Orchestra 9-12, Musical 9,11 King, Judith-Academic-Library club 9-12, French club 9-12, Chorus 9-12, Musical 12 Kline, Martin-General Kloc, Roseann- Business -Student council 12, Hi-Lites 12 Klopp, Joan -Academic- Library club 10, French club 9, Water ballet 10-12 Knapp, Bruce-Academic- Feso 9,10, Football 9-12, Soccer 9, Rifle 9-11 Knonren, Louise-Business Kocic, Pamela-Academic-Class officers 11, Football band 9-12, Dance band 9-12, Concert band 9-12, ECMEA band 9,12, NYSSMA band 10-12, Chorus 12, Student Citizen Club 11,12, Musical 9-12, Music Club officer 10-12 Koerner, Kathy- Business Koletar, Cynthia - Academic - Concert band 9-11, Musical 10 Kosowski, David-Academic-Student council 11,12, Varsity club 9-12, Track 9-12, Rifle 10, Musical 12 Kozub, Thomas-Academic - Feso 9-11 Kozub, Virginia - Cosmetology -Water ballet 10,12, Intramurals 9-11 Kraengel, George-College Prep-Student council 9, National Honor Society 11,12, German club 10,11, Feso 9-12, Model U.N. 10-12 Kraft, Bernard- Vocational- Hi-Lites 10-12 Krueger, Chris-College Entrance-Class officers 9,10, Student council 9-11, Cheerleader 11,12 Kuehler, John - Business-Track 9 Kuehler, Kenneth -Academic Lauh, Bernd-Academic-Student council 10, Water ballet 10, Varsity club 9-12, Soccer 9-12, Swimming 9,10, Tennis 9-12 Launder, Cheryl -Cosmetology Lawley, Daniel -College Entrance-Soccer 11,12 Leitze, Philip - College Entrance -Feso11,12 Limburg, Linda - Business Lindstrom, John -College Entrance -Football 9, Track 9,10 Lindstrom, Kristin-Academic Regents-Library club 9,10, Water Ballet 11,12, Chorus 9-12, Musical 9-12, ECMEA 9,12, All-State Sectionals 11,12, Student Citizens Club 11,12 Lockwood, Linda - Business -Water ballet 9-12 London, Jaeqlyn - College Entrance - National Honor Society 12 Lovallo, James- College Entrance -Wrestling 12, Track 9 Lynch, Maureen-Business-Hi-Lites 12, Water ballet 9-11, Musical 12, Chorus 9,10,11 Mcllndrew, Richard-Academic-Varsity club 11,12, Football 9-12, Basketball 9,10 McCarthy, Karen-General - Library 9 McClintock, Margaret-Academic McCormack, Timothy-Student council 9-11, Varsity club 10-12, Football 9-12, Basketball 9,10, Golf 10, AFS 11,12 Mcllonnell, John -Business -Varsity club 12, Football 12 Mcltarry, Kathleen-Academic- Library club 11,12, French club 10,11 McGowan, Bernadette-Academic-Gateway 11,12-Treasurer, Library club 10-12, National Honor Society 11,12, Model U.N. 10, Football band 9-12, Concert band 9-12, Musical 9-12 Mclluillen, Kathleen-Academic-Student citizen club 11, Intramurals 10,12 Machajewski, Renee- Business- Cosmetology Machina, Lorraine- Business-Library club 9, Hi-Lites 12, Water ballet 12 Machulsky, Christine -Cosmetology MacLaren, Sandra-College Entrance-Student council 9,12, National Honor Soci- ety 10-12, Model U.N. 9, Musical 10,12 169 Maglic, Karen -Academic Regents Majtyka, Carol -Business - Student council 9,12, Hi-Lites 12 Malysza, Marie- Business Mancik,Thomas-College Entrance-Football 9-11, Track 10 Martin, Helen-College Entrance Martinez, Mary- Business Mayer, John-Academic-Soccer 9,10, Baseball 10,12, Rifle 10 Mazur, Paulette-Academic -Water ballet 11, chorus 9 Meredith, Helmer-College Entrance-Swimming 9 Mills, Linda-Vocational Milutinovic, Sharon-College Entrance-Library club 10-12, National Honor Society 11,12, Model U.N. 10, Concert band 9-11, delegate to Cornell Science Conference 10, delegate to Syracuse Citizenship Conference 11,12 Minello, John - Mechanical- Basketball 11 Mingarell, Diane - Business -Library club 9-12 Mitchell, Shirlee-College Entrance-Spanish club 9,10, Freshman Central Board, Junior Central Board Montante, Angelo - College Regents - Soccer 9-12 Moores, Michael-Academic V Moran, Thomas -Academic V Morganti, Rosemarie-Academic-Student Council 11,12, Latin club 9,10. ESMC 9,10, secretary Morski, Daniel- Business Moretti, Marcia-Business-Library club 10,11, Hi-Lites 10, AFS 11, Musical Volleyball 9,11 Nendza, Joseph-General -Track 9-10, Musical 9 Nieman, Jeffrey-Industrial -Gateway 12, Hi-Lites 12, Swimming 11 Norton, Gail- Regents Academic- Library club 10,11, Musical 9-11 Nowland, Diane-Regents Academic-Library club 10-12, National Honor Society 12, Water ballet 12, Musical 9 U'Hearn, Kathleen- Business, Hi-Lites 12 Ulsen, Sandra-Academic-Student Council 12, National Honor Society 11,12, French club 11,12 fi ii ilhlf 170 0'Mara, Donna - Academic - Student Council 9 Ott, Donna-Academic-Library 8-12-President 11-12, National Honor Society 12, French club 12, AFS 11,12, Musical 10-12 Parfitt, Gareth-Academic Patridge, Reginald-Academic-Library club 9, German club 11, Track 10-12, Rifle11 Pasqualone, Joseph-Academic Passinault, Richard-Academic-Rifle 10,11 Patrizi, Katherine- Business- Bookstore 12, Chorus 9-12, DECA 11 Patterson, Gay-Academic Patterson, Helen-Cosmetology Perkins, Lawrence-Academic-Volleyball 12, Football 11 Peters, Donna - College Entrance Petit, Mary Alice - Vocational Petit, Rose Marie -Vocational Pigut, Dolores-Vocational Pinski, Joseph- College Entrance Pippine, Howard-Academic-National Honor Society 11,12, Feso 9-12, Model U.N. 10-12, Football band 9,10,12, Concert band 9,10,12, Water ballet 10-12, Varsity club 11,12, Soccer 10-12, Swimming 10-12, Tennis 9-12, Musical 9-12 Ponton, Robert-Technical Porter, Hugh- Business-Varsity club 11,12, Football 10-12 Pupo, Vincent-Technical lluinn, Anne-Academic-Library club 10-12, National Honor Society 11-12, Model U.N. 11,12, AFS 11,12, Organ club 11 Quinn,Michael-Business-Football11,12 Rados, Patricia - Business - Chorus 9-12 Rayeski, Ray-Technical Reed, Thomas- Business Reed, Robert-Technical Reynolds, Patrick-Academic-Varsity club 10-12, Football 9-12, Track 9, Rifle 10-12 Riley, Dnrene-Academic-Student council 10-12, Cheerleader 9-12, Musical 10,11 Robb, Marc - General -Football 9-11, Swimming 9, Baseball 9,10 Robinson, Elisabeth-Academic-Student council 11, Gateway 12, Library club 10-12, Model U.N. 10-12 Robinson, Ann-Academic-Library club 9-12, Great Books Club 10, Musical 10,12, Chorus 9-12, Girls Glee Club 9-11 Roldan,1une-Academic Romyak, Kenneth- Academic -Student council 12, German Club 10,11 Ruhach, Ghristine-Academic-Library club 9, Football band 10, Concert band 9-11, Water ballet 9, Cheerleader 10, Musical 9,10 Rueger, Gerald-Business-Library club 10,11, Polish club 9,10, French club 9,10, Musical 10 Rukavina, Barbara -Secretarial Rung, Mary-Academic-Library club 10-12, Chorus 9,11,12 Rutkowski, Linda-Business-Class officer 12, Library club 9-12, Play 9,10 Rylowicz, Francis-Academic Salisbury, Lee-Academic-German Club 10,11 Samardak, Peter-Academic -Student council 9-11 Sandberg, James- Industrial Arts Sardina, David-Academic-Varsity club 11, Football 9-11, Basketball 9, Baseball 10 Satlawa, Judy-Business Sattler, Stephen -Science Saunders, Linda - Business - Hi-Lites 12 Sawicz, Robert-Academic-Polish club 10, French club 10, Varsity club 10-12, Basketball 10, Golf 10,11 Scalice, Kenneth-Regents Schiener, Maureen-Academic-Library club 9, Polish club 12, French club 10,11 Si:hinnen,Linda-Business Schlau, Roberta- Business Schoonmaker, Larry- Industrial Arts - Wrestling 11,12 Schoonmaker, Sharon-Business-Basketball9 Sciabarrasi, Angelo- Industrial Arts Schrubb, Audrey-Business-DECA Treasurer 12, Chorus 11 Seib, Elenora-Regents-Library club 9,10, National Honor Society 11,12, Football band 9-12, Dance band 11,12, Concert band 9-12, Water ballet 9-12, Chorus 9-12 Musical 9-12 Sibgelyi Janet-Regents-National Honor Society 11,12, French club 11, Chorus Sickau, Geraldine-Academic!Business- Polish club 11, Hi-Lites 12 Siener, Thomas-College Entrance-Varsity club 11,12, Swimming 9-12, Tennis 11 Sigeti, Michael - Electronics Sikorski, Francis- Industrial Arts Slender, Joann-Business Smail, Linda- Business- Library 9,11,12, Hi-Lites 10 Smith, Carolyn -Academic -French club 11, Glee Club 9-11 Smith, Diana- Business-Water ballet 11 Smith, Eugene-Ind. Arts-Rifle 10 Smith, James-Business Smith, Larry-Academic Smith, Thomas-Academic SnelI,1udy- Business Sobaszek, Robert- College Entrance -Soccer 9,11, Baseball 10 Soefky, Frances- Business-Student council 9,10, Class officer 9,10 Spara, Leonard-General Stafford, Arthur- Industrial Arts Stamer, Linda-Academic-Class treasurer 12, Student council 9,11,12, Gateway 10-12, French club 9, Bookstore 11, Cheerleader 10-12 Stasiak, Paul- Business Steele, Robert-Vocational-Organ club 8-12, Musical 12, Senior play 11 Co-op 11 12 ' r Stefanacci, Marilyn - Business -Library club 10 Stephenson, Laura-Business-Chorus9 4 Stiebitz, Paul-Academic-National Honor Society 12, German club 11, Football 9, Science club 11,12 Stocker, Nancy-College Entrance-National Honor Society 12, Science club 11,12 l7l Strnad, Frank - College Entrance-Varsity club 12, Cross Country 9-12 Sully, Paul -Academic - Student Council 11-12 President Sweeney, James-Academic -Football 9, Basketball 9, Track 9 Symington, Nancy-Academic-Gateway 11, Library club 9-12, French club 10,12, Water ballet 10, Cheerleader 11,12, Volleyball 9-12, Prom 11,12 Szkutak, Esther-Academic-Gateway 10, Library club 9-12, Model U.N. 10-12- Chairman, Concert band 9,10, Water ballet 10-12, Basketball 9-12, Volleyball 9-12, Badminton 9-12 Tabak, Kathleen-Academic-National Honor Society 11,12, Polish club 10, French club 11 Tatar, Ronald-General -Varsity club 9-12, Wrestling 9-12 Terwilliger, Rodney-Business-Varsity club 9-12, Football 10-12, Wrestling 11,12,Track9-12 Tezanos, Dana-Academic-Soccer 10, Tennis 9,12, Golf 11,12, Rifle 9 Titus, Judith-Academic-French club 12, Water ballet 9, Cheerleader 10-12 Toth, Elizabeth-Businesslllcademic-Library 8-12, Gateway 12, Water ballet 9-12, Treasurer 12, Intramurals 9,10, Prom committee 11,12, Musical 9,10 Tribula, Dennis-Academic-Class officer 9-10, Student Council 12, Varsity club 11,12, Football 10-12, Basketball 9-11, Baseball 9,10 Troidl, .lacqueline-Academic-National Honor Society 10-12, Chorus 9-12 Ulicki, Robert-Academic-Student Council 10, Football 10,11, Baseball 11, Chorus10,11 Uraskevich, 1eanne-Academic- Intramurals 9 Vandepoll, Nancy-Academic-Student council 10,11, National Honor Society 11,12, Model U.N.11,12,Citizen's Club 11,12, Girls Glee club 9-12, Musical 10-12 Vane, Margaret- Secretarial - Library club 9, Hi-Lites 11 ' Von Deak, Blanka-Academic-Library club 10-12, French club 9-12, German club11-12 Wasileff, Nada-Academic-Library 10-12, National Honor Society 11,12, AFS 12 Watson, Edward-Academic-Soccer 12 X Wattie, Linda-Academic-Polish club 10,11, Chorus 10,11, Student Citizen's,f club 10 Weaver, Barbara - Business Weber, Michael- Mech. Design and Technology- Rifle 10 Weiskerger, Edith- Business and Practical Nursing Whent, Ronald-Business-0rgan club 8-12, Senior play 11, Prom committee 11, 12, Library club 9-12 Wieczurek, Nancy-Academic-Class officers 12, Student council 10-11, Gateway 12, Soccer 11, Chorus 10-11, DECA 12 Wild, Danial-Electronics-Cross country 9, Swimming 10, Baseball 11, Track Wilde, Karen-Business - Cosmetology- Basketball 9 Winkler, Margaret- Business - Cosmetology - Library Club 9, Chorus 9 Witkowski, Edward- Vocational Wood, William-Vocational Woods, Kristie-Academic-Football band 9-12, Dance band 10-12, Concert band 10-12, Musicals 9-12, Basketball band 10-12 Wyatt, John-Academic-Cross country 11, Track 9-11 Wyman, Margaret-General-Water ballet 9-11, Girls basketball 9-11, DECA 12 Yacone, Philip-Academic-Class officer 10-11, Student council 10-11, Football band 9-12, Dance band 9-12, Concert band 9-12, Basketball 9-10 Yerke, Robert- Academic -Soccer 9-11, Wrestling 9, Track 9-10 Young, Edith- Business - Chorus 9-10 Ziemba, Gerald-General -Vocational -Rifle 11-12 Ziobro,Theresa-General Zrodlowski, Paul -Academic- FESO 9, Chorus 9 Mya! C4919-Q 1' Af ' ' zaceffwfff-54 iQ ji QMQJICWIVJZBZL Zigi? ZQ4Z2,f,a f,,f,f,,,,,Wa 71,9114 51350, 9 - e E-WDM W' Z ,,, iw far, Dv. ky'-M M , Q gi, 2 fu fbi PM A ,, Q :L 6 vf fy-19-'Pi' AW , Q4 an Q'Qfg?ffQ?fC4? R14-zwQ'w np QPQ C Q69 9424 Lfjk Aqvv. I ,, QQ 1--vu 9 V F65 -WMA flow, huwfd . K 22- ggoss GJ QCQ65 Q R : N Q Qx so X' N SES C1 ff? x X X35 i 255533 N 2342332 Eiiiigiiii E 2 A SN fig? sg Si X 23555 gg Sm pr X X 60 CN ik N 53' EE 5 09 57 fb F A Q XM AQ DNF qvfpx fxgb CE E QQ Oxq 77 Xb If fb KD AQ Q50 Kg? 0093 Av 6 X! C5 J X PX? X A 53551 S X f GQKVVQJW XQWM U3 wwmwvfw faffz ' WO' ,, - .U HMQQWM wb -'wow yi iixgpw WU E WQW C109 Q, grim fu N M O,UiQWf M W R W0 fngvft X957 WW, . Ti -QQ? CWM dnLSUQ'WW dow F iq Q xl get 1 W W Ov WW 5:52 .,Qgg LKQNJJT7 P35 GOQ1 1 f :OW 7 1 Ef1.I3cif, qwxxwb mf XQZQI QQQ?, Wm f -Qzpgg f -f ' Q WffW ' My ? ML bffJ,S.',fcii 0 WP"-Y Q7 Xi 5? W . Ag,fj?,jVffnOf ,jx if 99,5 M WM if iiigf Q54 WM 2? . V AAF Vx ,, ', ,1,, h h x, x, W, Wpgyw ff' AF ul 1519502 Q? ' ' W ff A ' x RJR -,J QF ' f,,f'v'N If KL, ' VK , EX? ivy 7fNf'j' f'6,j ,7f N! O A z ,f ,, UN ff' f ff uf' 1" QW Mx' , X" if iff! ,fY W!! L, jp LP - fg-, Mfv rf if A ff aff ff ww N fd I Jf,ffg:J,Q! ,Af Wm mf M M 520250 Mi 7V , ., ig 9 PF ' f ,y WJJ lf jf N, 1 W - Q6 QQ fwQM fX5F5924 cl? Q Qjgqi ff Q5 O ,efjf . f ' QQ Q so '56 GQ ff' gf M 48 AG fg '55 3? Q69 ' , Q5 f QQ N G 9455 ,S fQFigiQQfff0 f . YA Q . XA EQ P K MF 0? Q S' Af, P5 fl? QQ M55 5 45? 0 ,cn A FQ' if f ' + 1, , 7 ,LLQM Ojw ,Q 7 K' '7 ci Sf 5 W l M K ,L MW! I ' n L, X ii A, ff iw W 540 f ,L f w W ,MW 1, , n M Of K Q , X BCWWVIZ, wwf!!! A QM W ff M My ww We gf KX WM Ai X X' U iw gg fi E Q25 i iiggjfigx 1 92 'DQ cv' ,J' .-. , I w Ljf 4, if-5 if fa! ff 9' . , 1 V , ff t ...Af ,f " if f , X X ' - 5 f mf TSX j ip 1, Ay' Lf f , 2 if fr .f , 'lf Af, .,4'-X - 'f '777 ,f h-' ' J .,-ff' ,J 'XJ ,L Z , 'v Y f Q ESWWQ w Vw af f WUYX, VFDJYQ QW Q ,D,L,v XP XQBWNQXWWUQTX V Q5 if Y f ,OJ Wx QW P? Ac VPU 59 Fifi? 1 Vg QL Q W af H M Jia 1 M gf V M W wb 6' Q' W M0853 51 Mb MSL? U9 UV gpm 1 xxx fy y A, of 5 HY ,af F 0 Ny My Q' fav' P JV Y P W V' Lf WN Q,993r3U ,1fX' V ff L UQ 55,3 W 5 G rf' F L by 5 ,Y 6 if Q, XV K dw yd U3 ya Dy Q, M'Wf jf M Vim' v ,QV J I I 10 I V36 X xl ' D vga' V f Y - JJ5 P vm V 0 , F509 VJ jf MBV 3' X4 S16 1 CJK NNW 7? .1 By! vp sb W PM JGJS wwf? W Off . ' NB My GK N2 H' V E W5 V9 v N KN 552 mi' W - ,Jvj 'V .fCy xg J ,XV X 7 2 f ,rf I, K cf vii, on 'L -5 GN V D LU X ff Q 6 J L V' E god 10, 5 ,V 7, , A ,V X, L M 6 NQNGWJI ,Mi 'V 9 xi Vx My Hwxvwx J JN jp J U-' 1, K, ' ,x f Lk! UJVYS QQ pm! LLL VV 70 ' W u 5 " , WX WWW 1 y,f5C,b yyilw S Dx J OMWW0 R 5 S V -uf -ic JK NC DWG Wx J VJ YD w ,f fx, A, , L1 Mow if M ,Q ,,U"jN4f QV dk' Vo Y, Q. ,f ' f Q I f J A L' 'L X, . , 'W f V L yx' 'Wa uwlfy J D 'dogg 'XC N Fwy fc W P 4 f Q ov " V K ZA' J? H K Q uv J: ,Ny fyvkffy X 5 B Q5 D f 45 M?-3 ' ' JL 1 X, kj v My W 1 . . -4 VJ , ,xv-f YQ Xb 'df K-I I X U 53215 G L. W . - I , -U Q 5 , 1 'L- in U 07 v' IN L k L KX' vyQ0Vk X If LLL , If x I I dw M X U V! A ' 'C Worx 4 1 SJ X, W X jjj "fJfXf!,.f . fbi QV AP' ff vi AL., QQ Qin Xe NW f 6 MG it 1 JJ N , V L -' VL- V Y I -,. kwa yy L aff JL' uw V qv 95,1 Yi MQ I U' GV fax Q ,X f Y du jk W VXQV . gr , My , , ' ,XQIU V PQ , . K9 U X f L, N 'N I 4 N-VA,427J Nwkw If m mfr W W' iw QW' ff' I w 2' W 1 5


Suggestions in the Frontier Central High School - Gateway Yearbook (Hamburg, NY) collection:

Frontier Central High School - Gateway Yearbook (Hamburg, NY) online yearbook collection, 1964 Edition, Page 1

1964

Frontier Central High School - Gateway Yearbook (Hamburg, NY) online yearbook collection, 1965 Edition, Page 1

1965

Frontier Central High School - Gateway Yearbook (Hamburg, NY) online yearbook collection, 1966 Edition, Page 1

1966

Frontier Central High School - Gateway Yearbook (Hamburg, NY) online yearbook collection, 1968 Edition, Page 1

1968

Frontier Central High School - Gateway Yearbook (Hamburg, NY) online yearbook collection, 1970 Edition, Page 1

1970

Frontier Central High School - Gateway Yearbook (Hamburg, NY) online yearbook collection, 1971 Edition, Page 1

1971

1985 Edition, online yearbooks, online annuals 1970 Edition, online yearbooks, online annuals 1972 Edition, online yearbooks, online annuals 1965 Edition, online yearbooks, online annuals 1983 Edition, online yearbooks, online annuals 1983 Edition, online yearbooks, online annuals
FIND FRIENDS AND CLASMATES GENEALOGY ARCHIVE REUNION PLANNING
Are you trying to find old school friends, old classmates, fellow servicemen or shipmates? Do you want to see past girlfriends or boyfriends? Relive homecoming, prom, graduation, and other moments on campus captured in yearbook pictures. Revisit your fraternity or sorority and see familiar places. See members of old school clubs and relive old times. Start your search today! Looking for old family members and relatives? Do you want to find pictures of parents or grandparents when they were in school? Want to find out what hairstyle was popular in the 1920s? E-Yearbook.com has a wealth of genealogy information spanning over a century for many schools with full text search. Use our online Genealogy Resource to uncover history quickly! Are you planning a reunion and need assistance? E-Yearbook.com can help you with scanning and providing access to yearbook images for promotional materials and activities. We can provide you with an electronic version of your yearbook that can assist you with reunion planning. E-Yearbook.com will also publish the yearbook images online for people to share and enjoy.