Fremont High School - Black And Gold Yearbook (Fremont, NE)

 - Class of 1928

Page 1 of 148

 

Fremont High School - Black And Gold Yearbook (Fremont, NE) online yearbook collection, 1928 Edition, Cover
CoverPage 6, 1928 Edition, Fremont High School - Black And Gold Yearbook (Fremont, NE) online yearbook collectionPage 7, 1928 Edition, Fremont High School - Black And Gold Yearbook (Fremont, NE) online yearbook collection
Pages 6 - 7

Page 10, 1928 Edition, Fremont High School - Black And Gold Yearbook (Fremont, NE) online yearbook collectionPage 11, 1928 Edition, Fremont High School - Black And Gold Yearbook (Fremont, NE) online yearbook collection
Pages 10 - 11

Page 14, 1928 Edition, Fremont High School - Black And Gold Yearbook (Fremont, NE) online yearbook collectionPage 15, 1928 Edition, Fremont High School - Black And Gold Yearbook (Fremont, NE) online yearbook collection
Pages 14 - 15

Page 8, 1928 Edition, Fremont High School - Black And Gold Yearbook (Fremont, NE) online yearbook collectionPage 9, 1928 Edition, Fremont High School - Black And Gold Yearbook (Fremont, NE) online yearbook collection
Pages 8 - 9
Page 12, 1928 Edition, Fremont High School - Black And Gold Yearbook (Fremont, NE) online yearbook collectionPage 13, 1928 Edition, Fremont High School - Black And Gold Yearbook (Fremont, NE) online yearbook collection
Pages 12 - 13
Page 16, 1928 Edition, Fremont High School - Black And Gold Yearbook (Fremont, NE) online yearbook collectionPage 17, 1928 Edition, Fremont High School - Black And Gold Yearbook (Fremont, NE) online yearbook collection
Pages 16 - 17

Text from Pages 1 - 148 of the 1928 volume:

-Q W ' v Q, A ' ., .,,,,,, 'L f Xpafvi lll BLACK A QLD 1 9 2 8 we QA? ,A img, fllflfl lzzzf fx ffl UUN -Z!!! E 1fQ,Qil Ai j 'A LT VVY, ..,.,.X ' fs ' Ib' 'l'IIIi SENIOR CIIASSHI-"l'llI-1 l5RlfXlUX'l' Illlill SCIIIUUI. x' 1 . uf.. Nffffx' ISA 1 L lf'-Y., 7'L f 'ff 1. G1-'W 4 1 x 1 N I 1 1 4 X I 4. "1 .U ' - '. ' -'Ai' 3 , , k,-.f' '- i,"' . 4 A .. 1 1 U ,..- 5' fzi 1 I ' 1 - '- f-, xy .f , 7 ' , ' ' "' . Xwi'7",7 ,,., ,L-T' ., X KJ - IDI-QlDl1IX'l'I PX XX I .111 1111i1I1f11i1111111- 1x1111111'1x llll' 11111111 111 1111 1l1x1l111x1111111 1-I 'ixw uilx ..111i v:.11'. ll11x I1111111l11i11111lNultlp 111111 L'Hl1ll1I'f xxltum' x l1x1': Iiux 1111i11111i.1ll1i11'l1.11'1ixl111xx1.:1111 .11 II 111 1111 ll . Xl1l11111L:11 1l1,- 111111111114 111 1111 pu 11111 11 11l llc- llx xx, xx xl111x1l1i11111!111'g1'l I111'111. vzzfx + qw WU QZQK f fix? Muff! ,I fo .4.L42Q 4f4fflR A 'fffi r '11 ff ,f ff ,J x X ff X! If J! ff' ,f gx L J X345 -e 2-.Y 4'l'l'i" -L L- 4 Q- fx -1 LSE: ii ,f 49' ,ff -L ,157 K YE' r 1 I L . thy pmngc Lt uL.1uun xx is In 1dL pusslhh hu hug an s IHIIIIHIS u L 1rmnQ thy band s of uhlgl 1rL 11. lDl1.f, u IIILLL s :muh . this h . f ' ' 'I-,I f .X I 4 I Af' X Fx 'A' !,"'AZ" KV' rl '!, I 1-1' ' eff 4 fi! .!i"f V, X 'ur xml 1 f ff 4 " y -I ' IX' fl 'Z 'Ir' 1 VM' -fy w 7 ' ' -1' f 74 'ff i' 71? f ,,, ff fy , f j , f, If ,zjf ,gf ' ,xl-1 f 143 ., My Z V N , ,I X Li fl A , jfiyi , I Cf: If 1, 1 , f f ff, Q , gg' ff? f 3 k j 3 1 71 . 'Y Q , ff X x, ff if f , f V , ,gd ff" 7? T ,'- T XX , f' fvf 55, ' 'f ff f, , ' 4 -- T. fi-:ff'f ' v .Q f ' ' F5 sf 55:-fggilx -Q, '-ffl? ,437 . -ini K 4 I :iii All . X. . KL I ,:'." ,,,:1-"ff h H -' . Q E T134 F 'hd' fff --I-'ft 1 -' ' - -'?-14:,-iALif:f+-- 45.5-ff-Z V ffgfi' - ' "11-4J,f-H,lQ,14Q,Q- iff-Q :1-4 'L W if, -1 'fu 1?,f 1 1 -QL f Y f Vvgigrh ,L Q, 'QI' -1. I i- ' - 1 ' "fi,5Y D D ia- -- W-, X I FED H" w, ef f . - Y ff. .MQ if If . Y ' 'r A X - ',. X ' - T A , I K- Z -. Lx HR ll 'UH thc 'ndunurs uf - ' --rs 'i " ' 'z I 1 ' . '. T 't 'fa lht in, t' ' J f I -1 ' , ' - -it ' ' "I ws.- 1 - ' -z 'I f. To these sturdy piunccrs xx h s:1c"f"-l U ' , wc, thc clwss of l'l2H dcdiculc In funk. 'v ll IRI XNU r 1 L L ll L N 1 I ut.: in uunt of :ui h ippx d us it I runcmt II1s.ih SL in L tht I' 7 pins in in 1 I ,pf fi.: I I Q ,' I ,. Q E XJIIILA I V. M-id Ifl 'f ' RID II cams- th- incintwy uf thc pit 1-cr: I v I' fur- " in nur minds, und tu huwc this hunk us in :'C 4 'a , 1-'ft 'Q' 'A ."I xx - ' Class nf LN, ' 'fcnt thix III1 'Ita d fi IILI X X54 INN s XIX I IL LII I L 'QI -- I :J ,I . 5, ." 'V I "' I ,I ' . wi" -'Ai' f f "M ' ff I I' f. "Jin-ul, N1 AH I' IIQ. 'IS I I ILIIIIX 7 CI1 Q, .I IIVQXIIIIKLIIIIIIS I Stn I- I I.iIc S XII I 'IILN Faculty -me 'N Sc col ,4- Yesfer-da,y I X , lf' Emi Z .5 , -E'-IL f'...1ZXl--""" Z, li IM Tmx fuss un JI! zdilsf . - 1, fx N ff- ,Y 'V If - QV px X-M1 ,ff of ., . .-h '5 f""'f'?k "v,-. f-4 ' ' ' r 1'I4' , 3 4' n '.:" 7, ag ua . , r -X 2 5 1 'f. i Z Q, I ,A J-L "iff --1--i.4 ff 5. Q--41 .I- l I 1 X - 23- -f-.. x"' ' vfx 7 I .V-v ...Lx -Q 1, h ,, Q Y 1-, if' "":.,..X X V , x........Q7,iI X fav- - Z!- N-'J' ,,- .W . Aw,--- Li., 1 I, 1 2. . 'I g. Q.. .2 -1-li 1 ' :gl-1' S. l: E-n,E1ax7!:.? L'5"f"--' ' . ' 4. "' "7 - r.-AF -A, - h .. c l.Q,,':1fi,,::-g. 1-'., 1' -' ,W Qiklff mf-f - - ----- -W' -f-2 BLACK AND GOLD -. - . V , f i i b -in , ' 'l 5 Q pw A-Y-f,H-Il,,,l---175515.71.51 WA i I NIR VS lC.IxS I WR WATI' RHOI SI' mc 1 I QL I I Hn,,T-u.HimD!UnU1mu.pg1wl4r,rihmillllq Wal I mnmilflmnulfouulflnwxlln 'mln P ll L L i E 'a 7 "l.i1x,-- ax mam ilmxpixwfli N .X1rrl.Ii11ffr1:?1 IIzv'lu':ll1vIwf11HiVlIi11'11Xll1w' "5 hm Nz. in vnlxulm-H mmlf-, :xml -1 1-N xxl :LL hr- fV-1'1-- V-, ,wi , , 3: N H: II ,fu 1111:-xplvlwl will -sxcw-4-4-ml. fxfrllll' x-.lwn at xxill. i- :-111:11 Uv tllf- llf'f'll.u Vg XX'Iu!'wl-Xkwi Ill 'xr 1-'Q . ig 51 191 arf. '5 , . I .3- , we W 15.1 Y 7-if Q 1 1. ' Ps? 4 ,.2.i Q' ,M . Q-- 5 1 PQI 1-.1 lg , . ,.y 1, .. ff? g Y 5 1 1 fi: WJ I? H-.1 fl gi 1, il 'f ,SI 1 'Q' Q' ix 5 . . 1 2 155 5' .. il "lu lfmlq up :xml nut rlwwu, gy if. 'IM llwk Iw1'xx:u'fi :mfl nut lmvk, -I i ,. m .31 !f' In lfmk fmt :mul nut 1114 1 "1 f ,. .. L4 15" lw 11-ml :1 IIJIHCI. Wai 15 . - fe- gfl f l'.rlxx':n1'fl l'.X'l'l'I'lt Ilnll- QP A , .- I r .,, 1 -' r 3 -, uf 1 '-, w , V .A lg If LL? fi 151 Eg! f ' 1,-gli 14? 154 E 43N ig iN ff ,-3 I N51 ?1 1,-i Q :ff 1 .VN 1.1.1 . 11 - , A , , - . ,, , f---vw , fn. V Hfw:-' 'J I' f I T ww -3 ' .. 1 i L.Y, Lg i1,,fL1iA1w" i',i4'if?'LEMfQ - ,.---A- s Q28 ,N w BLACK AND GOLD L 3' ' ,9- +TL.J IJOROIIIH SIRI Ill lu NL n lx I lxx uullxnll li s L IS N uh X :mm nun If Avpjyi Nw' L than 1 I I x Q 0 xx ,L H ngusul lu 9' ll 114 im if 4:1 I lf- Il K Njlnllwli IH IIN XRD Xl X IX X NIIINH R' x lN lwltt A IN 1 1 Nllllll'-HI um lu, L11 X u Ax 1 1 411 I it 1 S' S, KX Illll if MWA B- N fl! If ! X11 ui N N llll INS l lm 1 In INDIUD I ll! INHII! N 4 N x mnxul x N nu x am llN 1 lst! 'unnm Q l 1 N 1 ul Ill ll ill 1 Rilill I Nll no XLIJI NN ltllltl1l1'1 5 XX1N.ums1n xx I N ulum LIHXQ.-'IQIIN of Ndn lPhUlll0lBfl1SN 1 nstx m IUIINKII Bum-. mletu '11 L 1 1 '21 I XIIN X vl 4 I n HDIINI tc Nl Nm 4 C.. LY' L WB 'L " " ,:',:"' al ll s5,fn,4v?ly1nufwa1l1-puhxlu J 8 5 1 . .BV lqrftmxw TLQJJ, 'QL ,' Jfyr Ali" 5773" , ., . ' : iullf 'K L fs' X V 'Y Q-"' u. "YJ ng! ' 1 f ' ,L , xi lj- Kj 5 54 w ii O N li 5 1 XT ff 1 ,lj ' 5 E 1 f' ' 3' is 1 4 I s ? af l - 2 'S V N 35 fi H , , I, 'I' r nu- ily :sn 'N ' gl Ki l"l'0l1 nt. Q -I '. X, ml HH ' ' 1 . ' " HI - ' M' ,Val 'fm'-"1 Vlmin- siiv 11 U Tl' S X 'I s Q- l1lliY1'I'Z4lIj' nl' X4-I l':.'l':1, .X. 1'l,in.,.S H- NDI, S X' . if Ii, -Sl .' ': 12111 1-.'o1'x'-Q lg. Q, ', 3 M-I flfhlk I Wi' :uml.lu1mn'l'l:uss l': :tum-: Q-lub' D , I H12 S' Pg 1'l1IL"1 tlruuzan 'l.l'JS4lt'lllHI'kI :mal linl x 1 .N Q: Phu, ig ,g, lllfll NVU"l1' f ll ' im: th X I' 1 'l'r':uh-m:u1'k: E- -, 5 , ' - Q A ', llzs "I-' x'xwl'," f ' N , 1 1 ll 15" , ,1 x , , ' -, 1 jr f Y , L 3 I'-. lx" I 'f' , ' 7, ". I , ' r ' ' E 2 I x L' 1 F ' ' th 5 n ' XJ fi ' hx V , I 1 if ' lf. if-- 1 AJ 7 'V 4 , Q' ' 1 . . . ' . " ' ,jf J 11, 4- fx x -, , , e f 52' IPI - - ' - ' Kllllllflill, I rv,':l .Q- A lx 1 5 fl, ,1l , g i , 'K ' 11 ' f :nlivs Y l"I'I'lll'll ,L ' .5 Y!ii1ll:x1-sff't'1W'gfe. l'IllYkil'5- Lum. ,.',,,',.N1 4-,,m,m,. pm, U .Y cgi' l.Y.' f 'I 5 UW? -'lf' U- ' N X'L'l'.'l1j' ui' luwu. A. IL- - j' 1 ,il -' "' 75? 'li SHN fjum S1 ,' ': lPI,'lHl7i1lll l.ilm-- 1. In 'J 'yi' 'il ' Q- yn NIU' f""'- l'1Il'X .'1 " 't,', lil: 'k : l ' "U ,' V- A , lhnlml lil1:11'4l -rs l': ,' Amr-: Q4 ' A ' .y ji l -1 4' fill? 1. ' g --'1'n- I-311-1-rm.-" 2 - V, l'IH11'IlH llliljl 19' l'2lNFll', 'l'1':ul0mz rk: H511 11' blll -Q, I Af ' I Y "'W""- ' Iux' ""'h-ll" . aff 11' 3 " : ' fy if ' ' 4 '1 ' 1' ' V . v , A x 'f X J N 1-J KV ' 1 1" E, K lv, , ' lil A I, fi, N J . I 3 3' 'F 4. ,. j K' l"l'0lllHllI. , 'Q-hr. ,' I ,' - -, V , ' 1'h.'.'ir':al -I ': ' 1. i, is l'l1iYvl','il3' ul' M ldiv, l'l1l- 1'11iyg-gf,-ity 01' - ' ,SJ V0 j of NU! 1': Xkil, li. I". l'ni ' - A 'ity uf C 1 lm., ' gb A.. in 161111 Juli rn-J ,' ': ' ' ' ',' j ' jg -, A, ,IL . gg .l1ll' ' L'lnss,A G - - ' 1115. 541 - j Q A-,,, fi V- 'I ,Z V K? t'l1Hrus--'1':,'t m-: Alfi Him: 51 -: gg. A- A' 1- 5, ll':uh'm:1'k: His 11111-11 -' 1- Axtl '-, ' -ad .. 3 L? ' t: . m:1'k: Ho' Giprgrlo. iQ .i 5? 5. fa 0 nj 1 l'1l.I..I'IX gf a -4 NI 1: , ' .IA .l. .1R'l'lll x Q '1.,'UX ' K K '1' mill. Nvlvr. liillxlflllll, fm-I ', f ? N ' Q Ii . . lil llfll In-Imling H dx . 5' ll l ll ut' Nc-!ul':lsk:n, .X. Xli l :llnl lk lh-5.115 A. ll, - A , Il A I'1'vt'ulI1'Q4l', Cum- S1 , wr: In-1-l:nn11:utm'y Von- if' N ' Vlllpin Milfs. Spnllsnli , 114-lmgllllyg .' -1-yy, - 1:4 F ' llupllm-13 lllnvlx :null Hold I':ns1mu-: IPUIIIIIIIIL-I 'I'r:uh-A 31 Y F 'Hwlllvi FHM ll-'rlflllau mark: ills Sll'l1ll'. ' 1 I'l'.1 -m:ol'k: Hvl "IL Ii." 5 w V Q -5 L3 . 1 ,I 1 N: 4 Y- 1 , 1. T.- ' 'I , . KK ', a Q 4 - - ' ' ' - 7 T N f f 1:5-f f'. J 11' WW l7LlY.1h1IF21 I Y' BLA K D GOLD ixl 1 ll 1111111111111 1 11111 111 LI1 1111111111 NU 111 lll Q l 'VIII DRI Il III I lxil KX X 11111 4' 1111e1x1ty Il 'XIX 11111s1,1r J 111111 Ll ms 111 1 1 S1111 1st1119 111 IIQ-. t 11 111111N I 5 1111 I Y INIIIINID L I QIIHIIIISIIX 1e1s1t3 xIlIIlIfNUtl L1 1 lx I11 1111 1t11 11 LI mx Iic,n1.1s s I Llklnh Y?- DOIN! I III HON I I I Ii SIIUIISUI N1111I111111111e K I 1 s P 1st1 14 lSlxftIllII I1'11I111111 I H 1 1-,1-11 1.,,, RL B! hAVlCll F1 GIIIOIII Nebn I11g,l1sI1 11111 1111 S 1tL Ie1r L1 11 lege XI X spon l6Nl1I'lI 111 K Inks U s 111 111111 I ltel ll S sur 16-ty t1111e lic 11l111I1- 1111ls 1 1 111111 I1 1 Slll ION '!lll"ll IX Llllll 1 H1st111y XI 111sf11I1I Xllllllll L11Ileg.,c 1111111 sx 1lle NUI 111 11 C ullege I erm 11,1111 11111 Colle 1 I 1e1111111t Xeln Spf1ns111 wo1JI111l11o1e Class 1-uotlnll iexm KSN I lNtlITI9 N 1 IS11s.I1t Re-11111Iw 11 1 ns Hill-X 1 IO!!-R 0111 Neln XI1tl11111'1.t11s 111111 L11IIe1,,1 Innels NLIDI wk 511011 N111 1es 1111111 Lllss X 1 I1tL1 ily 51111 1 l'1st1111e IL mf.. T l1lL llllllx Iilllblk I I Y DI ICN IPI' L. 'K INS 111X01s1tx 1 f 1111 tune I1Ic111N Ill e 1111111 N N .1 1 -11-1 1111111111-111TV1'111 1111-1111111 !HW"1F"'J"I J fi 9 N 1 I D 1 If . I ' 1 1 N - A K I '-1. 1 D V, -' ' . 5 1 I I 11 ' I , I TI 'I-1'117-1.v7711,1 7 F11 IF-.111-'gif hi- ' I ' "' Q V , t . X , , , 1- -A-y -'-- Q' ----A ,W-ur -Y --J-477313 i 1 QT' Q19 1 f IW ' 1 X Y L 1 iff' 1 X 251 , V35 1 1 I f 1,- . ' 1, 1-1 1 11- M, 1, Wil In 1 1. III. G 6. h V L' I. !: 1 -f 11 -S 1111151111 Q Q E li ' ' 11 1' llUSJt'. 11. s. ' '- " -' ' - ' SI sur: 'll 1111- 'asm I '11 St: - " 1 'I1 - ' ,Y ' 51 'r l.it1-V: ry S11 ' 1' ' ' 3 1 . . 1 : ' ' tI':1s '11c: "lXI1 11l1111LI1 1 W F" -' 2 Q ' ' I ' 1 1'11II-ge" 'l'1':11l '111:11'I1:111111 -i . '1 1 'Q '-fl 1 by 1' s11I11111II1. y t'1111111l1-X11111 ,c 12 " A '- ' 'I"z1le- . ' 1 A ": H1-' I 1:1111-v - 'V 1 f' f I Q , I 1.15 .1 11 I I V ' D 1-,I Y ' , 111- I"l'c11111l1l. fclrr. HAi 'I' -' - I I if A ' "0 '1 1. I' -nn. '1'-' ' 111 Jlllll SI1 Illllilllll Q i I 3 EM l' "- ' 111' AX1-I 'I S '21 1. 1' . I 1 1? 11151 .1 : 11 -6 -' 1 1 1 1. 1 'f, Y1-:1-lie ' Lite 2lI',' . 'ety - ' ff ' ' I ' ' . Til --I': .' '1 ,: Ala :1L:' 1' l ' , .. . ' 1 g -, 1 I il 1IlI ' 1:---'I'1':11l1-111: 1'k: I1 11' j ' . . .' 'z -5 1 LR 1121- 1 ' ' ' ' : gi- 1., I I I -47,13 ' : ,If k- 2 1: -, mg -' .- : ...V ,if rg- - .wg 1 Q: 'l'1': lem: rk: HL- hut 1 Q, - ' Z, I 1 1 ,. 12", I .F l, . , A frf' A 1 .i- . " Q4 I yi Y-111 Y V 1, ': 15- rf' . 11 . ' I . n A- .A 1-1. ff 5. f lil. . ." . . Li-1 , I . I R - mli. I11 V11 . 1 - 1 ' if ,2 , .' ,Y ' Ly C' I " ' "W, ' " ','ity 'i fn? Y , ' ' Q A Y X , of X ' ': .' '21, A. B.--1' - 1, Q' ' - " ' , .' ': I'v".'l 1 ' .Ie11- 55. 5 ,V 1 t Y f A I111: s 11. U, .inn 4- , .1 . , L- Y.-Qt., V 13 1:5 li. -S V - ' , 'z 1 ' I :.' ' -: lik' "7 1': -- lg' 1 , lflllll. 1 1 ' "1 lf 1 ": -'.' 1' 1 -P115 1 : "I " " 1 E 'I' " I ,111:11'k: ll. K. Ii. f' 1' 15 -1. IE gg I gl Q - iii I-'11-111-1111. Xvlsr. l.1111" l'1':1i1'i0, . li1111. I.: tin li: Phys. Ii1I, 1 1. l'11iv1-rsity uf X1-l1':1sk:1. A. I' " j 1 Ill' 11s Pns- ,A 1 . C J ': .' 'X ' : At 1 ' -"':1l - , Q1 75:4 if '111.: 1"l:1yi11:: . 1 "1 Hin 'izif lf' -fl li:,"a : fn: 1 :'k: 3 13-1 He' 1-':'I1t 1 I ' f sg lf' I51 1.Lf S it 19' E1 121 3' Isl Izl 14 'B 1, ' ' ' --- ,L V - - - . ' ,.. - A , 1-W, . l ,' 1lI 1 1 1 V H A i 1 1 1- V ' i - .I i 1 71 11111:1,.-'A ',lI1':111I.1:f'51H11:1.11111I1pf,-lx,If' BLACK AND ooLD I t r 2. 1: e.. .gn 1:1 g .K 1,1 1 Elmore, 'I' Harrnson Fremont, Nebraska 1n111l 'I1 11111 N ll N ll thu 11.11 N 11111s111 UI s 11 s 1 L N lllll 1117 811111.-. lt 1 1 '- lil! YL Crmg Elsie Crete, Nebraska I N I N ll ll NPDNIII F ll IN l l X Gordon, Dorothy T Lincoln, Nebraska P- NIUI ll t 11111 1 N ll s 1 111lls11l 811111 IN 11111 'I ll lxlmp. lu N 1 Danes, Martha Fremont, Nebraska lllllllf. I 111n11m11s um 1s X111 111 111 I le-1111 1 lege l IIIXSINIIN f 1 lS he 111 s bl 111 11 5111115111 1 1 NI I11111 1 1s.t11111 lll X 1 Marr, Hnlen l"I'Lll10llt, Nebraska Ill lll ll 11 1,. N111llN11l . . In Ella ui T Tu' -: - -4 1:1 in Q 1- l I 1MEEEQQLQLQ-mail-11yyM11MHunNu1QTll1k111111Nllh1q1l J HMM vlluy 11151111 AU ul 15111 I1 Qlupnvap umm-Q 10 ll 'Gil ' ' ' . ' 13- ., ' 11, Y'1I11r' ' ' " ' . W ' 1 1 l27""" 1 ,:' "gl N ' 1? ' v-' if l 2' ' f- E 1 55,1 1'1" ' - ------ -' 'gt Xl: : ' ':' 'ng' ii' l'lllYt'I'.'llY I' South Imk11t:1. l'niv01','it3' f E .'1 .' ': Ch 'll.'. H1 Ulm- 'l11l1. 'gl I'11.'t' 1: .12 1 .' '.'. if 121 '1'1-1 1-1111 1-111 111: ' -111. ijfl 1 1 2 1 I J' Ein 1, 'I N31- L! 11? 1 f ii 1, 4 .44 1 11 ' 1 ' ---f-------------- '13 , 1.11111 .Q 51 l'11,iv1-wily 111' N11l1'11,'k:1, l'11i1'1-rsity 111' I' l11- 54 ' 1':11l11. 1111111111 l' lI1-gn A, H. 'g' 'Er' 51 .' 'I lil Nlfljlll' Lil l'1ll'3' 5111" Aly, l l':.'t'111-: ll:1til1p.:' t':11-snr. ,jf 'l'1':11l1-111:11'k: "'I'1-x:1s 1111 :1 .l11l1'." 4' l 7' 1 Vik 1 1 lj I 1 1-5. , 51 1,5 -a wg, f!1 ,Q F21 52 ' - ------ ' '1'y11i11 " 111111 .'l 'tl 1 ml GQ' -E' l'llll'l'l'SltX 111' t'11l111'z11l11, l'11iv-ersity 111' C':1li- ' Q -gy l'111'11i:1, l.in1-mln S1-h1111I 111' ' l11el'1u. IJ1-- 1.5 t1'11it li lSllll'1'S S1-I 1111, I'nix'er,'ity 11' Xu- Lf 1? l11':1xk:1 A. li. 1, ri' Sl .' ': Y1':1-R1-til l.it1-1':11'y .' -' 115' 15 12, P: rt' ': " ' " 1' ' ly.: -' 'gl 'l'1':11l1-111:1rk: H1-' 'l'11111-11. l' if Z 1 al 1 1 5 5 2 i. Q rg i 2 Y. 1 1 S -,--,------ 5? - 111- A et' ,il 3 T S, Th : .1 Q ' :1l 'l'l'illIllll2-Z' Srl 111, 1' ' 1 nt '?1 5 - C11 - " , ' " j 11 X 1I11'1:k:1, ' 11 '1e,' -5,1 'E' N1 - 1 .x. 11. if Q .'1 .' ': lil xliljlll' l.itv1':11'y S11'i1ty, .' - l 5 ' ,Q t':1f1-t 11'i:1. 'gr 3. l': S ' 1: Ulink' 31' lil'0:11l." lf. 3,1 'l'1':11l1-111:11'l1: H1-1' V: Ik. 54 '31 ii it ri.. ' -1 if I , 1 1 ' 1 V - ' 1, f' "'A"'-A---- -5 ,Q N1 '11:1l 'l'l':11 'Ill-ZA f' 3, ,X1':11I1-1115' ll. l. -I., I-11-11111111 N1 111.1l. 111115414 A 1.4 S141 111, l'llIYl'l'5llj' 111' t'l111': -'11. M j -4' jg y ': I11':1111:1111- 1'I11l1. l':1stil111-: t'11:11'l1il1il' Pl: 'lr' EE 'I'1':11l1-111:1rk: H1-1' "Ux'111'l:1111l." 3, rx ,I , 1 .' 11.- 4 . -if 1 Zi f' P- .. ., i-,1 R "Q , - ,I xi f 3' r - r ' 1 A ' ' " '7fR-'41 "' ' "A Y Y' 111 'V A 'V 11 1 '. . 1 ' 1-U V1 't11.f'f W" fl' ' 1 ' I H. .. "i ' ', ' 1- - 1 1 -:.-..g.f -+ - - ' Y" 4' 1-11, 1 1 1 1 11211 PISLACK XND GOLD Senlors ag 1Mf,:F?i !lU il3ED!'1'W'WW4'fw"1"'f'iEF?4'3vwWn1P'v"1l"7v'Tfg 7 - I ...J ..-:li-L-if-. 1" 2 rr -I- 4.. , , . .'r.,r- :L BLACK AND GOLD ,.-LMT.-Z 'I'..I1u..z,J 1 r .1 LT ,sn P1 X . .Yr . 7- 'ff ll 'L 'QQ 4 -,E-N u Vctnrsen, Marjorie L 1 4 N11 1 l N r 11 ox N in n H' , fill: van I2 N K l11Q?SI1 ' QA V5 if. I, 1.41 ,L A. ,.:' 2 f i. , ,Rl- T-' "' x f , 1 , 1 T -5, ,. ,,, ws Q- '5' il we , . '?' K 1 :- 'yfi -P, . l + - l , 6 wi V+ f if - 4 g A 1u 1 , 'T ,' ' . ."W gy .1 fi' ? ' 1k'i Ay. , , 5 if 5 "Q 5. ,54 -1 -5 L lf .1-'y -3' 1 'l 'Q' 'f. -E. i- If wf -l 5 .ill - -g 'ff i I 'L T' . W ' 15 ' - 2 H !"-g ,V , -.. E ' . i ' ,-.ff nlii ij.. X - V iff I W ff 1,4 vw 4-gl - nf' f, 1" I--3-2 Ai- ' Ji, 'f' 5 V35 .., 1.5. 3 is - Q9 , . ' ' --l-vvwrrm-Y--V----PY"I!,t." -E!! lf lf- EQA Flaws lll't'5l4lt'lll 21, lg sv-11-l:1l'5' :null 1:1-zmsllll-1' ,- ,E I Iiu: l-1' stuff 2, 15, lg wlllul'-ln vlmrl' V1 'i' '54 tllll lim--4-ru-s 2. 22. 4: 11:1-sulm-111 Zig jl!'llLLl'Illll - -1 'Ai r'h:lll'm.ul1 I HIVIN HIM- vlllll 2. 37: M-'rc-t:1l'5 5 2 IV: :nlul lIt'JINlllL'l' 2 171H'I' fltsl 3, 25 I.lll'l'Ill'j' .'- - ' 1- W 4-:my 2' N-V11-Iqury :1ml11'4':1sl1l'1-1' 2 lll'JIIllJlll1' '-f: it wllxh 15, I ll. .X. .L II, 1 .Xllllllfll xlnff 2, IZ N W In-h:ntmg4 ln-:sm 21. I N:11um:sl Ilumvr sf '11-I3 Q i-', Il I lilzlvlx :llnl liulnl 1211111111-l's if, I M 'I :Ill- , lmlzml :HI Zi l'HNIIlIlI'Z lflI'lll'I'1IIl'l mln-lumlllu , 'l'1':ul1-m:u'1x: Hn-1' LiI'lll. . F ,- F Q, .,- -5 311 ' h 1 P- I A L, ',x .V W? . Vg. - 6 Q - . 4? , J M . ,i ' I KX. I ,A , -fffAA-f gm- f- - W ---1i"- - - -V --,-'--' W ' , . W :'-,- - - , ,,4,, . ' l'.Qif"'L1"1'.f3w- :",' 1 f"V.'2.'-1'1""-u "n h - v'f'w. 'V ' --W -l'- - "l'11"l" "'1f" ',-11" fy? f'-'miwf .- 1 .:1,-XVDC1-1-Q 1' 111 KNDRI-N I-l IIIHII INIPI X1ll11 1 111 1 111 11 1 1111 .2 11111 111 11114 xl I'llII DWI III I I Olill 1 x X 101 ls 111 x1 1 X N 111 I l 1 1 x1tl1I1 11 Ill I I 1 11111111 11111 11 C 111 1111 111 111 1 1 I6 O5 UIN HII I N 1111 1 1 1 ll 1111 111 11141 Il 111 1111111 I .xshme Fa 11 'I11f1L111 ll 1 1111 11 ,, rt lll I IUII I' 'III' RSUX Ill llll ll X 111 xt L IS 1 bl 4 I. N fl IR I JORI INSUN IN I 1111 I N 1 KIN 1 11 I IKN 1 111111 11lN 1 wt 1ff 1x-1111111 1111 111 11111 st 1 s 1sketI1 us x 1114 1 xl N 111 H.. 1 I, .' 1 . . - 3 - - - I Q " j g 1.111-14:11'5' 51 - -tj 2: s1--1'1-- . ' A H llll'j' 2 I11':1111:1ti1- 1-1111 11, ' - 1 U1 -11-11:1 2 lfll'1 111-- N 1- - .- -1 -3 I . 2 111':1111:1ti1- 1-11111 1' '1vll'?l' 'ff I 1' fl PVS IT Nth, his mu 11- 1311111 play .1 N: 1-111: ,Il A 3? ,,,1 . , ,ll- :1l H111111' S114 -ly If 1,-3 in., ju I Wg, 1' . .k. 3---1.111-':11'5' sr ' 'lb' L- - I . '. ' I': .'t1111e-: Sl 1,' 11:4 T11 1'- ' I' 'km 41' ma 111:11'k: 111s 1i11 1111141- .1.u' -3 ' -3 . ,xx H, jx l':1sl11111-z '1'.1'I'1l1L: '1414:11l1-I HYV' 1 f 1 Q 1 '11: L I . . "' L' lx H' 'I' lm mm 1515111111-: 111-:111111:: '1'l'ill1k'- 111111'11: I'11'l' 11:1i1' 1111111111 II. '. 'I . J 0X 1 "1':1t" 1.111-1':11'y S111-1-ty I H. A. 3 3 5- Y - 1 . .X. 2. 12, 1 11111 1:x','l'1' ' ' ' ll. 1 12I:11'k 211111 1 1 H3 Y q 3 , Y ,H , ,- g 4Illil1'11l'1'N 1 l'I:1sN 111,'111-I- 1'1ll4',' 2'- g'1.!t'1114t:l'1'1'21'- 1 111111 .I 1':1x111111-: 'IQ' Inu- Ning- M., md fl1l.Hh,m: rk: I 1 111: 111 111-1' s1,'1-1-5 11111- Hi.. mu. . X11-11: '1'1':1111-111:11'11: 151-111: , ,-11 -1 111 1-V1-1'y111.v 1 'I . 1 ' 1 F IIICNR I" lIS'I' "11z11k" . K ' ., 1 J 2. 1' ' 1 l':1sli1111-: l':11'1'yi11:4 1111111-Vs , 'I 'l'1:1111-111: 1'k: 'l'11:11 511- 1 I': .'t'm1-: I' king' 'I'1':1111- 1 11 111 I11i1'kI H1-1' .'1ll11? , 1 Q 'I'Il. I filI.l.I-l'I"l' ' "Hilll0" . M-I I hvlvl'-I G1 H 'I Girls G11-0 1'l11I1 II, 13 1111- - 1 "X1:1x11-" 111-111 22 U1 -11-1t:1 32, 1 1 l1l':1111:t11' 1'111I1 15. 1 l1l':1- 121:11-11 :1111I 1211111 l1llI11'lI1'I'S lllillll' 1'l11l1 11l:1y 1 li. A. I 12111 111-rs-rw-Q 2. 55. 1 A. 2, 35. 1: I"'.'14I1'l1l 1 1 " l11-:1111:11i1- 1-11111 21. 1 1111- f11I'1 1:1-Sc-1'1vS 2. 51: 1111I1111-- 3' 1-111112. Zi, 1--- ' 1' ' 1 1- ith vh: " :111 25 -1' xtl-1' 1 2, Um Z1 1 111-ttzu 2, Ii. 1- - .' : Zi, 1: fat- - 'I ' 1 f 1':1sti1111-: H 1' :4' lj nv- - 1 111:11-k 111111 G11111 G11:11'11- - :if '1'1':111c-111: 1'k: H1-1' 441- 1111- 1-rs 3. 1 --All :I .' aff Zi. -1 1111111111-1' 1 f'1:s,' 111: ' - :1l1 21- - ' 1 VI: .-111-1-1-1' tc-11111 2. 21. 1 - N: ' 11 :1l 111111111' s111'i0ly 1- - 1':1.t'111e-: Uk: 1 " 'l1':1 Ic- ' ' 111il1'1iZ '1'1111s1- ::r:111-s A 1Wi.'1"! 2,11u11..1I,11-V111-111, '11 ' 1'1'1'-"1'011,11i1Q--W1"',,Ut'f"1:7' 74" "i"'?141'fmili-1mI":"fI"sq . ' - .2 f -,.:A-K--kv--' ' 'f----4-------- ---49.1 , rw , f'-"W ' ' " f-- JBLACK XINDGOLDIHFI ,md ,Ur .1 I llullqial Bl RN XRD DPW!-I I liunln 1 rr 1 x hm 4111114111 4 llllllt lcum nm 1 t ls. nl Illllllll llilll I I . O. 1 I il gurus ns 1481?-.IIIIHH I ilu ul 1. um il KRIIIK lHlllNll"N5I N ll xnutx 1 xl 1 s lux ll 18 l sl! x llll l ll X Npmuh mtum lx L N luuxlw 'JUN Ilt N ll0l!l'llI1 l IIIHNII NNI N A 1 H 4 I NN lil sl nr an 'NN Kwai 10l r VI K flllXlx Clllllfx :ul ls 011112 bills 1 ee 1 up nn 1 11111101 0111111 um uk L tri? 111 urn 1111111 s 111 .11 X Nclux um Hun lnmlcl Stllllt. I I 4 new IH RUN I l I I IIBIUN lx hm tu N1 N ,., lb 1 x INL NIH s 1 1 P Huw U mm I 1 1 I P . N11 N ltllil Ullfll Illllllrl bln lm ex L 1 I ,. r Sl iss 1 1,4 IDI lx I l I 1 Iilll ktnp -. xutx r s x nu: xl li u s 1, 1 u Nuux Iumm mm um nw 4 H ll WI i Dllflllllf kN lilllxc mil 1 an Iillll X KKK 4 x x 1 ll' s 1 ' 1EmW11Elf"wWN ' 1 .5- fr - I9 , mf- ' H ' '--- '- -f,- ' ,f ' .v ., ,Y . ,, , . ,W . . ,- 1 L . --4 H- . . - if 1 11 . T- ,L- ,:., . 2 Y ig Q. l . . . . Y - 1 I . ., 1 . W N 1- V .. L' I Q 4' " 'f ' ' ' VI 'l N 2. 3-Y -Uttn. . U .' Zi. 1- -G. A. A. LI " ' 5 . , l'l fl I 3. 4'Dl'2 li til' ' V F l.1t fl'lil'Y sr '1 -If 2-W-f' 'us 1-lub 4---. ' ' - 1 li ' f' - 4- 1 ' I 2 . rl' Ur- lil: ' ' :ml ' ld ' li ' I -rs it ' 1: 1 - I1 - -Hi-Y 2. if -l':as- 4 A :l st: ' -I --1" 'l 5 I' 1: Pvt il f Ivy 'l'r:ul0- Ve: - ' ' 2, Zi, 4-P19 'mpg T - mark: His 1-I1 hus -' gr il 1 ,- -np . - 'I'l':uh-ln: Vk: HM' fl'l1' 1 Ili- -Y, ' . .' G..-I " la'- ..t. h WH., V , H115 lll'N.' l1l:ll1:l"1-1' oi' 1025 1 " + MA ' ' ' liluvk :ami G lll Hi-Y 2, . , "MJ l'.l 35. I: sl- 'l'l'!ill'Q' 1 livfv ' 'r ' 4 A I Ilmllfzlll Ji l.iIl'l'ill'j' ,' -1. ,, l.ltm-rzwy sewwty 2 Ibm- ,-ly gg Ili,-t .im lH.,.hmm, -if , nmtjv 4-lulv 'L I Girls V11-v lnry 1' mu-st. Umm rv 1: '7 1'Illl12 up-ra-11:4 2 Jumur In-lmlp 14-gm, 1 'h-U ,- '?' Y- l7l'1lll0llIll 3 liln -k : ml qglff .x5SiSt:,,,t ,ul : up-, Q . A' G1 ll flllJll'lIl'l'N 3. 1 -Girl L-1' I Fla: 'lul 3, 4--U14 - li K ' ' 2, Zi l': .'1Illl02 l'l'l'll2l 37'-llI'1lllHllii' 1-lrh -1 'E , y l1,"" ' " - 'I'l'zuis-ln: rk: Hu J, 2, 3, 47.3 ' ml ua- ', ' - -'1 Ll H -gummy 3, 4.. ' . 5-Al , 911 'I , 3'f1'2 Htim -: B -- ' .Lf 1115" I us n xx' mu li U' -1' - Q' -L i ll'JHl1' :rkz YU 'futility W P' '1 H ' X H U xr: ,mc 4: 1 xx Il., .3 '-xl: Am-" 3 I I V L, I.its-l'ul'y so " ' ,' 2 Urn. .elf 1 l,llPl'2lI'Y Fl ' ' .' V-' l7!'il' matic' 1-lu! 3. 4: .'eL'!'0l:ll'.' L1 ' W ll.i lim- vlulv I lvl li -- 4 An :l un ff 37 12 .k 'g! ' N0 ' ' 'N 1.3. 4 fl- AA-KJY 33 :ml Us ld liuuralv AS 3, -1: ' " , I 3.1 l'4l14t1'xm-: lwttmzs ::114,., se-1-rutzwy-tnensuxcr lifilirl Q- ' 5 gr: lv- -'l1':u.1-lll:.l'k: Hx-I 1- x - V .3 3' 3. 4 ,' - . .2 Q ...lf ly-lp 4-nlul'll1,Ll Lp,-pf . 3,,,1li --tim .5 'I-nk- ' ,gl IIILA' lifm- 1-:lsy 'l'l':ulvnl:nrk: -14 1 'l'I1:nI ll:Li!' 3, - 1 N gf ,Vi A g L 5,1 3' 'X 3 15-i b 6 l'l'3" ' M- vi' H 5 15 I I H . . . . . Iii 11 lu p ' -: ": 'intl' ' ' Air- I, A 1 4 V? ijt ' Q l.l'Jl1ULllillk1 't- " ' ' i 125 I I , 11' 7:1 l': J mv: Sn um: 'l'r:nh-- ,gi 'fl 1llJll'lx1 lim' Iiznvvn 1,1 lks 5-K 5 5' ,H-if i . I v.. . fy ink. ..1,. -- '5 ! 1.111-1':u1'5 5' 'WU' 3: sv ww- ' JY: lilly-in-:lsln'v1' 2 .Pl':nllli1t- . ' -H 1.1 vlulu zz, 1 42. ,x. .x, zz. ', ,, A . .. , " l'l:n., Mn-4m'In':nl1lZ1 n.' - N0 ' I- - - F lm' ftslfi' 2. ZZ, I lllilllili-X' "Inn," mg vmllnl' I .xlmlml slum - I jg' 13 N-l11nl'wl1lunl' I ,lllII- IT:-rn-rxv Inmllmll I. fl A , mr lbrguln-lim ,L Hill lm- X-ill'fIlj I l'I:s. lmskvl- , X ' ,pl-yt-4 Q' .il lg rv Ylul- lv:lll 1. 2, ll Hl'.'l'l'X'l- luis- V -1 ' - vllsnlrmzalx 153 an 'ml L'h:lll'- , kvlluxll Z. Zi 'I'l':1-k JZ A-'I ,,,,,,, 1:451-IVLJIIVlukllxlnlnll' St I4'!ll l'HlllIl'Il I l':m- . ,-HH11-n-mu-v 24 Mlm-lg :mul lmmvz Imtlml :und nlnm-lm: ' -'r Gul., lguug-.l,qw li. 13 Xll't'- 'l4l'2llil'IlIJll'kZ Tlurv DIZ' V Q' lrlvililvlll 1 X:1l1u11:al llflll- HN ' .,y gl '14-ly I VI: r1'x'I'l'- , ' 1:1l4x'-11's-zlxlllwl' 1 l':wlxn4': . lh-lllllu Illlllllh flum- i " .lim-,4-ul:nl'lx: Alllvl' PNN -' - - f R, , E " . E 5, , . x 1 .QT--i , - --- 7-,--1 - r- : , Y H ' N" 7 , H' Au" T""ll7"'g'-"mf" T ' w . 3 ' f ' 'Y , 'Q' I 1 A 'z1f.Q,,' fi +.gi"f 2 A "iff ' 'M' b ' "1 1 ' - u wpgf.Lr Q .- -Q, 1' -bid IR KKK l00Ix Ifit 11111 I 1 X LI11111 111 1 H ll mtl I I I QIXX X I NUHII llll X 1 ll 1114-1 N 1 ll 11 1 IIN VW x 11 111 ROI I1 IO ar- X I IH XIII Ill X 1 I l fl Il ' '-t1 1 411 Illll x N 1 I I 14111 xx E3 WIILDRILD Bl CK XI1d Black and Gold flldI'i'I6-:IS 4 Lhorus 3 4-Overett 1 2 P 1st1me I 001111155 fm 1111 91 S 1111! 1 sa u N ll V 1111 Q ms t1111e 1 in ll nm lllk 9L 11 l H l Rl ll B011 1 f ll C11-A I UK HH, llllt. I 11116. l I HHN I IIRISIPXS l111411c 111111 1 1 111 IL s IUN 01111 1 Qsmx Rus N 1 IN 11116 1 IK 1 I1 I' RR! C lllllkll NSI- X I11lN 1 111 N 111 I lxll 111 1 11111111 l1lZIl1lIll ll uspgfb -g ' A292 1 115 I 11 I I" 511.111 Um-WMIMEIH ll 1Fh'Id'Ih'I'I Q, 1 mg 11101311 Ll 1gl'qlI1 wg' Q 11" Llllfljswl IH k I4 1. L Fi W Q- 5 gqftw I 4 r. ., . , 1771-7-1 FQ, ' H -151 . Y , W , ' Qli . '1 ' I -. 1 , 1 .1 1 ' 3 . W VA ' 1 Q - - 1 Y 1 - 1 1 . ,i 5 ' A A if V5 W .1 ,I 11 nh - Y, Y Ilr: :tic 1'1L111 4--IJ1':1- ' ' ' ' I ' ' ,471 lllfl 11: I,'Il1h 1 lay 4 ja ' - S ' , , 1 . I .51 L1 . 111 H llll' S1--igty 4'-- 1-Y - 1.' ' 1 . " V ' 1 I Q 2 Lili-1':11'y 5111- -ty Z, 3 M '-' 1 u' L . ' 4 1- 'f' 1-1 l': .' 1111-: 'I'K'i-l'1l1L2 111 15 111: "1 H ' i'l1I'Ij' Il'l1I 1 . 11' 1 -k 'l'1':1fl1-111: rk' 1 Y . . 1 - XB I1 9 I M 11-1 af I 5 I N lj 1 - V ., . q f 1111-" .. . . ' I' p 111-1':11'5' s1 -1 ft - I J . , I l 4. I lllil 1- 1111 Il. vim' ll41'5' ., .ic "h Hlfffl, I 1 111- I Sl 1111 Ivlll 11 li: lilvf' Qt. duh " I lv 1 fr' .- 'l't'IilI',V 11111- ' - , Q ' , ' ,.i .' , ' -11111 1: 111 -1-11 1: 13111 ' ' H' V330 v' tq " ' ' ffl". 1, fl 11- -1-f :, '. 4 1111 - 1 ',, Vi ffn ". "I ry I 3 11 151 III iIl'I'1'S ', 1: . Y, ' Uh If f . Q1 -1-si111-111 .111 111 U1'11l1- "' '. 'I 'U i 1-11111 I1 .X 111:11 .' .HT 11. 1 f - grief .1 1 .1 - 111' 1 1: .x. . 1 1 V54 X I': 1 :vz '1 t'tI11'lA I I MT 1- , " 1' " 'I'1 1111111 : 'E rv. I' S1 11liU' IIIS ,X ! pf , -V 2 Qif f Rf ' ' ' ., ? A I A lx , 1. 1- gg. ' n ,, , , .. hg- ' "5 0 C11 ba 'kc I1 l 2 - ': ' -' t1':1 - ' " Vznrsitj 1'111'k 2-- - '111 1 I 4 1 ' tts: 11 , ' .2 5 . - 173, ' l'n ' 1111: 'I'1-:1 Illlli-Z' 'I'1':11l1-- fl- ., bm: .k. . . If -L 111: 1'k or '1-s 'V In X -Z1 Z 5' It Q?' ,T-1 lf' X vi I f- :.. ' 2. 'lex ,5-3 E I.l'j0.' I. "HS Y I 'I 1 'gi I xiltl 1 111 ll 11' S " -tj ,I 3,1 5' 1':1stE1111-: .X 1'Ll'11111il '1'1':1111-- ' iff' ' -7 .Ji--Q If ' 1tt:4 .4 3. 111:11'k: 1'z11'li:11111-11t:11'y 1.11w lhlltl ffl- 'pcst -' ' T-lt' i ' ' 1,-' ss - IU 1: j1- :1 ,iv 11155 --'1'1':1 1-111: rk: hvl' slam- '? 1, 'V b .4 i 3 :T '- ,' ill J, 'fl' 1'.l' " ' 'IIL' 1 ,L "Ah us" 1:1111 1:1-M-1-v1-S :. zz. 1 - ' 3 ' ' ' :J 1 L1 H5 11111 'k illll 1111111 li11:11' 1 'rs .T ,- .New '-1 EA 24. 1, V111 -11s 2. 3, 1' La. ' 1,' A. A. 1. 3. 13. 1111-11t 1111111- . Y . .-1 1' I-' nm-r 1 Gi 111 1111-0 1,-11111 2. f,"',' '.g2f','.Q,tQf:, "Q ,Ui 7: 1 5 2:5 vim- 1l1'l'S111t'1lI 2i-- yur- ILM, dmv "ni TV, I' , rkj ff. 12, 1-tin Zi- All al .'t:1t'f -I '- Hilfh -' . 5 Us ' ' I: 1,.g"1 1':1.'ti1111-: lJ1'i'i11:: I1t'1' 1-'111'1l "' ' L? 15 'l'1':11111111: 1'k: A j1 Ily g11111l ,g- 151 ' ' ' 1 F1 1 111 il ...,,, .,,, , . 'XI E1 4 L1 Y I 5, T 1 1 1?'1 -1 1" 1 F 1 . ,n 1 1 i1 . ff M---1 - 1 . w 7'WTT1F -1 -1 42-1 "1 1 ' . --H "1 "1fg1-.J--.Q-L1 5 -1 2' 1 1---f-L - -1 Q 8 I5 BXIIJIII I IIAII s u I4 I lf' I 1 llll xt: 1 I x I I 4 lx XXI Ill Bl lllxll Ill nc Xl N1 N sl N mls I I NINII In IIII NN I I- Ill il Rl lx lxumln ilk l '1II 'NI HX U N II l l P II NI III N X ,I I N Nllhl N a -'ff' In xux spun ,-.f wwf L" IFN li! xx Ii nkt III I LN ll II N I UINHI 1 ll il IX! INIII l I IIXI Nl BIKINI N ll I4 I IS N In-.4 of Iill lil N Iffx M I IIKI BXIH 1 I I5 A 7 . ' 5 , ,. aff! ' ' " . , f , ' 1 If f ' , ff , ' . J, H I X. ' ', f 1 A ' q A I f' f 1 . F. , X X Ii. V lf' I I V , W, , M I -v,v,,,tM ?. - . I , ' ' , MM 4 '-"-- ' -' ...Ci , I , l I - . n ,.. N , X1 I --,- ...E Zin! V' . rd' : 'I Y' IL-.. . ,v.-, Y - ' I , I , ,- ., 2 .:,, 1 ,1.:ZiifiQi'f' 'g1"'3' 1gEvt1"""' ""74 'i - ' A ' 'A V " - . I- U ' 1 I 1" , f' -.fr V . lj ! fr , ., ,1 ff . If I , uf . i lr IV I j ', I ,I I ' . V I, I. ' V , ', I 1 , -I I ,,,,V , . N . 1 ff 'X 7.0 ', '. . 'P 1' .1 I ' ' "Luth" Af . X I ' .' ry .-4 - -my 2 my-is . ,. . , GI 3 'IIIII-if, ii, I up-11-ttzl I' ' " ' hhn 2, . I IITIIIIEIIII' vluh li, ,I U I V ,, . -I All :II 5 :IT. Ifwlllln' g.I"'.,' 1' 'Vi ,MI "'l4'i.IlIf1 I-Im-.r I liirl mf- -1- -vu 2, ..,,1,'," , 1.,lfQ,'l'lf,, TH hif- 3' I: vim, 1""Si"""' I inf' 'I'r"Irl1:ll1'nl'k'. III' I-'Il' Iilzwk :md Iiulcl IilliII'IIl'l'h " ' ' ' ' ' I N: tlvmul II mln' suvn-IA' I .Imxiur IIl'1rIlvlIlll Zi IIITIIIIIIIII' l'IllIl play I Imstume-: Ilzlllflllsl 'I1l'JlIIl'IIliIl'IxZ l'1nllll'I ry 'I'I.'.' -I" ' ' UI. ill "Km-lm3"' I.Ill'I'JIl'j' S1 'll'I,Y: I!l':l- l"'I . . ll.l'I nmtu' vluh Il. I linml I. --,.-:wf- f I' '.' 'ITD I'1nnIIr:lII If 4 X'2lI'. IIA' SI, I In-lmtin: I 1- . . ,. U. . .. -I 1 V Thx 3' iff Ii I"""'I'l'I'It II' I'IlIII'llu1I': -IIXII-1llI: 'I'1II1'i-4I-- .' 'nt f'4lllIIl'l Zi, Ig 11- .. I, . .l.. H ,. ,i -. prvshl -nt I Ilusll -r stun 'H A m H X' H IH' I: :ISIN a III us' '.',' II'I'. ' I Yau- lDI'I'SIIll'III ul' I-Ima l I'JlYlIllIt'2 tilrl III-- N-rxvs :Ind In-Y 11':n.I'- m:11'II: I'mw,n:nlit-I lll"' I -I 'I ' I.itm-Vzlry Su" -ty Ilrnlnxnl- "l'f'1i0" im- I-lulr I'l:uY I G. A. .X.2. ' 1 26. If 'XI '2IIl'I' ut' Girl Tr: 'k 3 'I'lli-IIYIIII 4 - lun' - ' 'os 2. Z1 l':I,'t'mv: l': slime-: l'ill'l'j'llIIL thc' bull ' IIITIIIIIIIIVS 'IwI'2I4II'lIIilI'Ix1 'I'I'7IIII'IIIJlI'IiZ I .' Jw 'HI " lI1'iL:ill:nIIAx' CARI. . Ill Hi-Y 2. 31. I More-1'x'1-I ut- INA -I . ': 'Ill-Ll! hull LZ- Y:Il'.'lI5' I lH'2l- .. ,, mg im- vlulr Zi. I lvlmtv 102111 35, I: Illstrivt vlmm- . Y 1. , ,I I ., 3 I Y l'1"'1S"i1' Nunn :I X: Nunn' I.:ImlA.l"1rI'luQ41'icl'ltI' -II I.'I1uI'- 111 mul' sn 'WIS' Il. Ig se'1'IQ'- lf 'I' I L lllluflli. ,, 3 ' :my I !l::"l1lSflml', I 4' in' I':IQr11Iw SIIIZIIIQ l11.111u's I .H - . . -. , . . .. .. HHH' St: H. 3, I l,H5UlmA: IlIn1n.u..l1lI. III I um: l,.g,:,1mg,. vI1I'II1Il'Ill2ll'IxZ IgI,1'1rIl.nII Klllf . ING -,xp 1 Ar: . 4. RY I "I':IlIIIu l-'unI:nl1vIln- IIIILII N-Im-'I I. 2 Ilan-I J, I III'4'Il1'NII':I I I'.INIInm-: X l'm:uI 'l'r':uImn- I':wIl1m-: Iln- Il'4'I.1'wll:I 11,114-xuI:nlIX: I.:-I xI,Itl.l'v 'IIl':u,mnI:el'Ix: Hrs :Intu- 111-'lull' -- A '- ' -I.: ,. ' f. - Ntjh if , 's 11 -1 Y-i. www- OLDT W IHI 1 XIX N I0l'll I Xl I' 1 N IX 11 1 11 U1 141114211 lllllll 1 411111 .lee 111111 1 ll 11111 1 X 1 N 111411 1111 IN 1 N L1 4. 1 1 I l 11 1-4 Q l lllll 1111 lwtl Ill IIINNXS Il0lKOIIli IOIINNUN hm 11 1 ll s1-4 14 ll P11 4, i 11 4714 14111 H01 so "' 111 g 1 N41 1st11 1 1l1,l'I HH lr- 1Ntl 5. -5 l'Rll' " 14111111 s ll 14 1 WI I C fm :slum lf ,. 1 K 1.11119 t' 1 1114 141111 G11 lllltl I1 I1 wht 1114 51 x11111 1 IS IKNID 1 stlu t1tf 11111 xnuk ll 1t111 s 1 ev. 1 1111 N C 111111 L 1111 , 1 ll N 1141 111 I 'I 1111 1 K'-1Ltt1 1 N111 K1 s 1 x 11 utl 'I1 N 1- Ik 1 1414,1111 I XI IXI! ll RSX IIKXNI X H Q ilgll ll E 1 ILMU K1 1 1 lu. 11 iQ'wE,lXls i B111 N mf j S NIMH x 1 14111 111411s H 1s 11116 1110114111 Elli., 11.0 x Illllltx 1 C411 l Yu 11111 1 11 11' gl lu V1l'Wl"""11'111 '7 1 , . 1 s , . Q 1 ' , ' 1 . 1 1 .. 1 1- 1 1 ' W Y . 4 -- ---1-.T- X .. -1 -v-v 1w1i 1' AQ AVN .,v,v...'i:n.i' ' , 141: H-,Y1 1, 11' ' U ' - - - - .' 1 - ' ' ' ' ' ' ' R 1 ' " " " 1 '1 4 1 .4 KX f K. 1 ' ' 1 b Y V 1 ,ll 9-2 S. .'li,' X ".I1111" - 1 ' S. S I 1'11'1 111-Uv' WS lf. li. 4 A 111: -k :1111 li 141 li11:11'11c41s Lit . -1,-y 3 -' A' 2, Si- - II, I -.X 11 ar: YT 1 Ur- I ' Ph ' .' 1- -111-Y 2, Zi, 4 :4:1111'.:1t11111 111111111 1 1.11- 4' 1 2, Zi, 1- 4111-V1-tt:1 1-111 1-1 S111-i -ty 2 l11':1111:1t111 A 2. 11, 4 -1111'111'1J1-1 A 1111 zz 1-11111 21, 1 1111111111111-1 1-1111. 1- -, .11 1 llill xt: ff 1 .'tl - t 111:11 1 l'i1'ls 'I - 1-I1111 ZZ 4' F1111-1124, 1 l': .'t'11141: 1'.11- 4111111-tt:1 Zi J11111111' Ur- 1 j415'111:: 11111 .-411f '11':1111-- 11111111111 Zi- N: t 111 1111111114 ' 111111141 '411-511111 x4 -' ,-ty I 1': .1 '111e: 111111- 11i11L:' th' as--'1'1':14lc:111:11'k: ,E - .1l:1l'y 1'if'kf'111'4l l'lll'lA 1f', IA .Hill-I HI ' HI, lx.. I . l,iI1-1':11'y s4 4' -ly Sig ,- -1-. 5' 11111111111 Ii111I'1's. In.. lg Alu- FJIIQY-Ill'flSll1'1'l' If -lJ1': llilt- L1 S4 KIIX. :, 5: 111-111111111.- I" 1111111 I P11111 play -1 5, 4'11111 51, 1 4511-is 'hw .-pm, J11111411' tvr -lll'lllll .i 1 -1'- 1 111:11-k 111.11 121111 fill 1'41- NUI' -7 5-ill ill NH' U - 1-,4 1 ,,,- A H, gg ,HAI 1'lt'IQ' IL 1 -.111 1:11 stuff I: 5 Ku- . -H., gg 1: V- ' .3 Sk, :111 11111111 "'l'l' I l4'1141tl1:1Il Q 11.14 1,111 -11,n- 'VH H. 114-x1-111-s -I l': .' '1114': .1 r- "' ' ' : ' 1 :ntl it 'P . :.:11111:.:' '1'1':14111111:11'k: .xl'L2'll- ' , 1 . 1111: I 5.1 Q 41 X , ri C" 1 : , 1 ' ,. 1151 I 1 629' ' 5 4' avr . 1 -1. .xx 5' " k4-2 III 1 '1 ' 3 I, , - I. - . . s N X , . . 1. 1: 14111111 1-Iv ,-1'-- 7 - 4 gffavtl' , A' L1 I-:fl 'l'1':14I41111:1 1'11: 1.946 :Ik 5. P 111 11" -11 1 --lilzck 1 ' . 1. - i 1 ' 1' - 'us '1 .: , ' l'1 'gg' If - :11---1-1 ? - 1 l,iK il -n .s ' Jil 1 x N 1 1 X 1 41 , . , . J a I 1' V 1.114-1':11'y .' " 'tj 2 flD1':1- 3' 11111110 l'1lllJ 21, -lg 111-z.'111'1:1' R0 .. .' i.ll'2'l'lI 1: K If----llI'IllIlilt1l' 4-11111 play -1 - .. Q' 1A 1 Hum -' s 1 ' 14. lg '-: ll'U I" M" -1' - zz -11111: 4'1 - 111111 H'-Y ... , Q., . t. , if 3" 'UI "I -'tflff 4 v " 1'1:1. x l1:1sl11-tl1:1IIIIEIIT2. 1 L , V11 lfnfl Ulfmk fun! i' 'lfl 1':1s1i1114-: 111 lim: :11'4111111l Y ' 1 A1 lf' "ll i "N, 3- V '- ff ' 't' -' 111111 l'11I'I'411'1l 'I'1':1414-111: rk: - -I ffl H:':m:t"k?,l KL U Qui: 511' -1.'I1 1-l1:11':14't4-1'1sti1-s If :YI P ' .1 l 1 1 . ,, ,'. H415 - ' '4-s 21 J- ' :1S.' l11.'- I 1,21 111-1 1111 2- 1-1.1 vl1lK'Z Elk- , 1 ,' 111 " 111 il 1-v1't:1i11 llill'lj' in 'f If 1 II - 11: 11s --T 1': - :1'k: - ' 511 "'1'1:1t f'4'l'l1Iil1 l':1 1't1"' 1 1 .r I 1 ' I- -1 5 .IX ','l' lIOI.l. -2. Iifli ' ' 11: , -'.l:111" . - 'Avt'I'll" 1.114-1':11'1' sw '11-11' 2 ll1':1- Q' 1.11-1':11'y .'fl'1Bty 2- '11 Jr- ffH'2jH' Qi . 3, ' 1. 1 111. rf--5213, , gm' 23 '11 - 1.'-111,111 lg, 911 K, -I 1-. jglj 14 V 1-11,-11 -1 1111 .1 -1,1 1- ' ijflt. A. U f 'f. 1 I - '1'1-1111411111-141..1111-111 111111- , K 'V ' - .'---'l'1':14l4-111: rk: ' 1 - H' J- , I 1111 1 1 5 R - ' ,az - ': 1 tj ' ,- ' za ' Y-EN ' gf. , W K 1 x. , vw, ,,,, ,-- - - ,Il H j N: V j' 'f"N'T " V1 Vfwlxl, 1 5 Lv.,iM!Ill 1!lH1:! V 71 X 1- 11' V117-.1111 ..11J.-A 1 xi, ,.1,1.,1..1,11,111r-Y il -llf?-'L' F BLACK AND GOL I DKK Jlllxl ll 1 1 1x1 luis l I Cl ll4ll I1 l11 N 11111 111 111111 1 N 111 1 11l111111 II XXI Ill kllll'INNlxX 11 l 1x111 x LI1111 N IN 1 llll.. Ill Nllll s N KRD lx0Kl N I l 1 1 1 11 t X 1111 s 1f'f XII 11 1 1 l'1x 11 Illtll Nlbll ,WM111 Alf 1' L1 l'1 111 X UAA ,Lf rf Q, 1-x KNNI- In KX ICH Xtom 1 1 snuetx 111 1 uh -L1 ,Q 111 s s ' R stlu xt1tT 4 Xnnual 1l'f 1xs1s1111t tlll 111' 1 lll I QD I ' wx 1111 N11 1. IN 1 111 lxllll.. I IH., 1K Ni! IIILN ll lxl 1111111 1 0 1 1 flllillll Stlnms 1 ull 11111111 1 X s ln YI IR Hlllll lxl' I Sl' I! ll 1 ll ll ll U1 11111111 INII 11111 1 X1.111 ilPlLlllNN Qanv a,f,'.fl-Av A L 1 ll l ill 'lu t f Ji I-QAKVL 'MQ MED' an 1 14"'1J V mn- 1 1. Q mm T-jx-Ig'-5-ff+1-0111111-111111101 XV X X I' V,- - " - - A""'- 1 I D its..- - ,. A . , . . 1' A-?F"+'T"Q-:Q I 1 4? . ,, -1' ' " ' +-H. , . 1 .I N fl . - . - W . Lite-':11',' 5 -' ,' 3+I,J1':1- " 1 1 -' - ' ' llli i- -l 4 '. A. A. 2. l . 1 ' " - 1 V 1 - - 1 - - 1 . A 'lxl'Ili'li 111 m 21. 1 1-'111111+1111 4, 3- luf ,l 1f?'U'2 " 3' 4 1 1-1 - 1 li-Y- 11. 1 ' W '3 4, 'I 3, .1 ' , lt ,W 1 ,A 1111111 2, 3, .15 111-1-s11l1-111 Al, Q.. 111:11-k':1111l 1'11:l1l 1111: 1'1l- '- GI " "mb 3 'V 'us Z' l'l'5 l Natl 1:1.l H1 ll 1' Sf - lit "I """'-' 3 "V" "fm 3 1 1-11-rv 1 1'1: -.fp-111 " 5 'lm I ' Ur". ' lm J 'IHS' I11-1-l:1111:1t111'v 1-111111-st 3 - ! ' -z .I ll 'kvll-' "azz 'film' l': .'t.1111-- XY b' " - l1'11'1l l 1 -rs 'l'1':11l1-111: Vli: ll1:1l , ,I.l,,ulmH,'rk. H .. V' ' N H i K 511 1ul'1- 1 ' ' '- ,A " ' A , . 1 . , 1 1 lfll 1 ' Nfl, 1 ' , ,. 1 , ' - '3- 7 '7' ' -- 111-1' zz. 1 -111--11-.-1-11 si. 4 "J: -kin-" qv l1:1111l I .l111 1111- ' - 1111 :1 .xllillbll 11. S. 1 .' - .-- l , , V 1ii1' ll -.' - ' '1-N 3.1 -1- ' , 'll-' I1l1'1: 2 l': .' '1111-: I'11- ' 1 l':-'f'1l1l'1 H1- " fj -l11l- k ' 'lwl'2l1ll'llli 1-k: . I11.'- . 1 1 ly 'l'1':11l1-111:11'l1: .' I1-.' 11-:1l :1 'lily' .5 1 L' ' 9 1 1 , , 1 ,- 1 , , . . . -2 ' : !' E l11l1-1':11'y S11-i -13' 2 l11':1- "MJ -p fx 111:1.ti1- 1-ll1l1 ll. l 'lH':1111a1l- Q W h 'I 'h l . 11- 1'l11l1 may Sl Glo - l'llll1 ll- J- 3- -1, 1 IV' HP- .1 15, 1 111-l1:ti11p:' t1-: 111 l l?"'lf'5,,-' "' ' -1-11-'H-1'f' N," - 1, 91,0 - .t 4, gg' 4, .A lll zl li -If -I -ll1':1l11f1:11- 1-I1 ll! rl. , 1 :lx 3. I H'-Y 3. I' J'- ' ll 10" ' ' 'Q 1 4 ..-l 'lllk' -11 11. 1' - mil 111- l'1-' 1111-2 VKX' -Tl-111 1-- '- ' 11l1'l1 Il :.'t'1 0 Tl - 'W "ki - ' " 'F ' '-'-' IL, " 1ll'I ' ' ' :11 .J - " 111' "' : : 'I'l11- 1 K 1 ' - I-'rin-111l , , 4- ' , 1 , 0 ' 'Q f XA 1 0 ' .1 X 1 L l ' 0 . ff! I . l 1 ' ,Z ' x - , ' Hi-Y Ii I' ' ' 1 lil . ' ' l 5 ' 1 1 3, . . 'T N 4 I ' . - 1 . ' cf' ., 3 . ,,.f' 1 5 .8 1jV ll i11l' . if' 'Ill -1 . ll 6 l 1 ' f ' -Q Q - 5 1, A 1...1.1-.1sr. - 1 V al-I1 ' ' ' ' il: K V H , :1111l H111 I. -1':11',' .'111-l- I n -tj 2 Il .1111: 11' 1'l 1 Il, 4 I ,XV 1 " "VH 59 '5 ' 'S ' ' 0 IS If 11- G --1'1111- 1-l1:11' :111 I 1' 1' r, l ' l'1 '11 l1'1- 'lllll l l:1'k 2 d L 1 . ' ll! ' ' 1 l , ' K X J .x 11111111 so 1-15' l 1 p1-1'1- :1 , " : ' 'I ,lu 111' 1-11111 .l xll 4 f ' . H ' 1 . I G l K , 1 llill l1':11.1-1 :nr 3 .' - - ' X ,Z T -f' ' -N5 511 ' 11' ,i 71 1 'V I y I Y - X J 1 - f " . I J I .v I I, . i yx-f 1 ' h f' , 5 I V I 'X s fr R . ' -1 N 'Nf X V M x s 5 , ' ,-lr If - ff A - r gif F- V V uf Q, i Y - A Y I , H T - -. .,.,A1,,,' , - 'T '. sh:-11 1 1.1 pin 11 v. 1 ,illrvllku 1111!-1-' Vu? 4 ul' N115-li ,',lfL- -- ---4: r I 1 1 .11 tl- . Y WY Y Lf' A fi- .J y l li-'v,T:. 4 F 1 V f I8 , V- fmfxcm Amo 00111111 I 'LIL IIAIIHI IIBSON mme t f 1111 111 1 Il 1 1 HHN FN! Xl INUN Inu. N. 1 11 N I N Xl! IIINN I X D 1 Ol SON 1N1111c N num, T1 4 1 I 1 Nuu N1111lQ ill RI I-Dl-S Nlllllkl N 'INII Ill 11111. tr N 111 I Ill NIPR YI KRQI Klllll 1Nt1 1 IIII I I I N I 111 NN QIQQBF- I llklll I-N NIQWIII I KN II11 k H1 H I HCSBTTO mth 11Nltv - 1 1 , 4 U16 Lllll NU1et1 1 N r- 111 N 1 11I1 Illlell 1 1 1 1Ik1 F II I.. I IHIKI Yllll X I l NU N 1 1 Illlll hum Imp ln., III II'X l'l N1 11N I'1Ntll11c lillllilll Il 1 1 1 ll 'I1 1 1 X I Il KN! IN WIUNIHII X IIIIIQ I1 ll v 1 1 ,. 1 IIII N IIUNK XII'lillWl ILIQ 1- N ll! 1 at liI11111lnn1NN IIWNHMIIIMANHIXI QVHI d V A rj- A , 1 1 1- 1.1-11 , - -1. v 1 V 1 1 f+1:,1 , N. T Y T 1- V17 '. ''Zf:"'Qf--'H"1'F-lf I 5. I vff " .'.I, 3 ,'.' '-' 3 3 i .5 1 I I V I I-'1 :1lI 3. 1-fY: ,' 4-Y- I'i1'FtlIIIL'Z Uk -N 11:1 x1-11-1111-v ygu,--it-' lgu--k,.t1,,11 --De- VF ' PVT ' "Y rt' t-1 I--.'-:' 111' fl'1'Wl 11111 l1'1':1.'l11u1' nf ,I I I 1':1.'ti111 -: P: ": t: ry Izu' 'I'1':11I1-111:1'k: 'I'z '11:.:', l'Xl l:1'1i11:, :ur 'IIIIILL . i2."I .' Q V .. 1, K0 '. " . . .IIS , "I21I1" .Xssistnnt Ii11.'ll-1' ly ist I , A, .I I':1.'t 1111-: I'I:1yi111.: II11- IPI- H14 -3: "- I l'llQl'1l1l'A' I - HW, 'l',,:l,1,.m,l,.k: 51-4, vwty .1 Ivl1':1111:1t1v' 1'I11I1 4 Il1':1111:1t11- 1-lub play -I I':1'l11111': II11-11ti 11.5 ' gs I 'V1':11l1-111:11'Ii: ' I- k- ' 'I 1 '.,' . .il 'll I , ' V "l'iJ,'llIi'-' ' . ' ,' A 1:11-1 111-S1-1-ws 2, ::, 477111- sq, l': .'t 1: Htl lj - 'z1rlr- i,'I'III'j' sm-,ietv 3-4lJx'11l11a1ti1: 111:1'k: Ie' x '--t .' ' - 1-Iuh I- -: ' ' g' I tl - n1iln'1.:'lt f I - ":1i-- 111:11'k: 1.1-1' l','4'S V ".Ii 4. . . .. . I l , 4. . If11utI.:1lI 3 .Iul i 11' K -1 Inu 1 ' ' ' " ' 'A IIIII If I11-I1:t'11"' I I':1s- 9 i lk, .Y iz G.. F , -,cl ml 111111-z NMI' pr i11 11:11'ti1'11- 4 I ,I.VmlmwH.k: HN, mmm Inu' I1:11,1-111:11'Is: II1: l'lIl'1I 'Q I 1 1 1 4 "f'l11-t" , I I"1111t:1111-II1- l11"I1 N1'I11mI l. 1 I':: '111-: I11-11111 '111.r- -N 3 UIVI ll"N"Y"f 15- I ' 'I'1'z1Io11:1'k: Hix 1-I11-1-'fuI- f'lI'II'llS I 43. -X. -Y -5- 4 ' 1 l'I.1s.' N1 "1-1' lm-11111 I I':1s- ' 111111-: H1-11114 :1lI I - 11-V - I l'11:11I1a11:11'I:: 1 1 I 1 , , 1 A351553f77'fff7TTT7mf1TTQf, Q15-41 ' ' Q-11 4i:fQTfQ71Ql11Qffl.fymm-1. '-- SLXCK 'XNITCOLDI U I I sux I I x INI N li N -. 4 J IN WIQIII N I1 N C I N I JI KX UNIIIIXD MII x M Illl N N I Nl Sllll HH IFIIIIN I I I IIIIMNN - I -4 I A f' MFml"r".r' 'I 70 1 1058 XORWI IN YI! I RN x Q INII Nnllxa Ili NN IIIH IXIS Ill! IIXIKIN 'N x HHNFN Iill X ux N I us I xx mth I INII Xtllle mx 1 N up WI ill! IN Nl Hill pl nl le IHDQI ill en Ill I Nl HNPIH' ll I KN Illl III! NX 1 Il1Nx -,. , '- --'ff ' -ff f f f --- I Q , ' . , , .L-1-if ,-.vw V V 'tv b i iih 'hi--Tiil.g-f.", X ,Q 5,133-1-1:-, '- -' : . I -. -. 5-I i I ' r . ' 1 GR. "I lKl'I"I'II. I.I-Ill - - A - 'H' Jann" ' ' ' A ' ' ' , 'fnflf .HI"',1."','."'l,':,, 'iiyfj Hamel 2. 3. 4 ni-Y :, zr, 'limi .f"l'1:' ,l'l,.,','f',",', If I l'lmru. I .Iuniwr vu'- Y, "J "lf 'Hx 'f,-",,l'5t- ph-um Zi l':. lm-: .R .': II. .l.m:,', i?t',Hi,,' .dui ll 'l'rm'vl11:u'k: lizlslafurl- .'4'll.'IIbl' 'I'r:ule-mn1'k:I,m1p I' hail' ' 0l.'. ".-LL' I J. , ' . 2.'0.' I.nIm':u1'y s- -i1-ly II IIIASIA V nmlu-1-lull! IIIAY 4 Pans- ,IZJINIIIIIPI Ii:-lui: IIIIIISIIIII Um.-g l','im,: gil I-U1-I-V5 f Il':ul1-manrlx: IGI: IuI1:s' 1','tS , 'I'l':nwIvm:ll'Ix: SI1, xnxx I . I 1 "II Is" ".Ii ' r , . . 5 um' 2. iz. I 1:1-,--1-w xiii'-'IIB' rw Imll 1. 2. 22. 4: v' l.'.,,,1p,,,11 gg y,,,'5igy ,g ':nIIt:1,1n, 'I 'V: 'sity truvk I. .' liuslu-tlmll I .XII :nl.'t:1tT Y- -5' IILINIIB' Ililske-tlmll -I ' I I':l.'I1m-: Iianskvtlmll f':l.'.' trzwk l, 2. 3- 'Rv- . annul lwmtlmll 'IvI'Jl4Ii'IlIJII'IiZ Q0-l'Vy husk- ul 1. 2. 3- A gully gwnl u:lllll'x' .Hr-XV 2 -l':s 'me-z . Lt- , l'l':ul1-111: rk: I.v:uin-r- ' sh' I I! I 1-nn.. Q . fl-:lx f ' ' ' A, l'nstm:m-: l'mnu i,"IlI-L" - ' lhustimvz I1vin,u4li:4l1iliwl 'I'1':ulvlll:u1'k: H: 1 - 'I vI'I'l1lIl'IlIIlI'IxZ Ilm-1' I1-11: Ililll' I:eI I Q 1 l l - 1 . YII A . ' 2"'L 'I-ZX VI. , Q' 'L I i --1'44.." "l'l:1r" a I I'1lSI'Illl'I Lwmt' up 'I-I'i4II'- I'IIlII'IlN I I-'untaallvllv IIIMII if mark: l.:'. wlmfl 1. 2 I':.'t cz lim-- LAI im: 1111-fnllfplv us ll'g1nlq- " mzurlxi lull' :xv-I I ff- Mqllnfi. Ig: IZ- M in . Lx NMIWI mx if :Tiff 1,74 Q ali V I-,.,p.., q,.v . I , 'I ' N A 'Ah 'N 1'-1--1 -if BLACK AND GOLD 4' E' WL' 'TVT EiJ L. rx .5 Q .s 5 UI I l l K IHUIKXIDI xr lf Q Num-w 1 iesu is n N 1 1 mn i mmol s 11 c nuke-thal nu lNIl U I ll Nlll:'ll I klmu Rillil Ill Nlllll lxl KND iv 1 I 4 x Ulu :stuns ,. I ll N uhh hm. I Yl0l Il NIIDNI ll Iunu 1 11111 x 1 1 mhrstl puw nt mm.. 1111 Nl 1 nt xstlu wt ff Bl nun x X ltlun 11 111111111 smlch Qlllll mal c p l ll lm 1 x px - mls i sa 1 x vuks rx X I1 nc he lIllNl u Q u N 1 ,. IKI li! s ull: 1 Blu xl n 1 uuuus I Nan up 1 -Opel mx nm n ll l XNIIII Nlllll I n lu me mlnt Up ull, 1 an N vlul IEI Y N XXI I X IIN H 'HUDSON NI ill H 1 tIelSl e 6' nm: In tlHrI.t.lL K L J nui sta 1 c-1 4 B 1 x x y 1 U lrlul 1 N wut an :nl lS Ill 1 Hb- lk His sm I1 un 1 IIN INI K Sl ll I Ullll ll lkm xr Ll my I I - IX N Univ. us une xt nuu l ill Ili mmf, N IYIN 5llll'll'o Xhlw N D-xl t I 1 ,mhgtlrxll Ili e un chu I ll SIOXI' xtunew Slum L .- I 11 un ,lee 1 r Upgutt 4 Iunxul 1 4 1 l1t1.l us Home-tw VIKNH k L iss Ill lx lllll H1 mlm 1 l ll 1 L 5 1- llllllli XINI SRX! lin lun In 4 I -4 IX lNtlll1L llllllll 11 u k HX ll , 5 ll5Q'Wil"m"fI1'llg1'WgmT MfgrI1lFH'lgfwI1qM1IltfLvft,p1Iigg1T1g4Iq4j8qL "' " ' .4 lJl7flrggnvqFlE:1Ql'lf,lTnjl ,.W:unw:EKHTlE,Jl 4 -1 an a. ZI ,.' ..- , . . . 1 , - KA W , + A 'f V if 41' ff - 1V?. " -' H E? ,ry 4, " 1 P I sw ? K: '15 I S, , 2. if 11 . 3- 1: .,l, 4 . Q , , J 'Qi 1. lam... .1 D- If: - -- -- M. , . gd .E - ,, . A V I ' . : ag- Kf, Q nu 1- 2. 3. 43 ' :J 11' 1' 35 ,f' ,E l ll lrwrv -1 -' 1 ' A' Vnrl "NIU l'l'IH'l't 1' l---lar: :tiv Yi , 1 ' , ' . - . U V , .. , ' , , V: QE' I - 'x 2 "IJl'21IIli1Ii" f-lub 'WD 3' 3 ' ' I l ll! QL 15' zz, :fu .x. .x. 2. 21. 4 sw- " 'HI ,,"""ff J' - ff 3 ,i ,nga nm-t:u'y :ami lI't'ilSlll'l'I' tl WYIA f, '1l,1',:.l':1 'ig' " Cn' 3, if .Xu 11:11 .'t:1'f I X: t' :nl "' ' ,"4, ' "fn" 4"Ul' 1, ,ix 4 . 5.1 ,i ,tv 4 VIHQF f'Il'tI-I - .lux lm' 1' 2 lm lg :-X ,Z-, , I I 2 'H-Q: .,. UI- .,.-AfF:ss- 9.40"-.:', : l 13- '?1 -I'z .' 'mm Pl: 'ing' Up"'l,'fm " 'pf A U .92 A 't' 3 Yi- " I A t"f'l'1-znlmn: rk: I' """'f"'1f' Q 52, " 9? Se 'Q H - , ,lvdgp U1 I1 un. I5 . 5 "QQ: ini.: ' , ,,-- A' A --an nr' VF? - . . , 4, . . . .. xi - ' -In ll ni -1 svn 1 1, 54 ',"1,,.',1ij,'.,gf5, '., ' 'l"' "S ,gig : vu- I-us za. 4 vm mf- Q. - "- v ,., . -p - fbi a-t1:u Ta. I -lumm' Urplu-urn A 1' 'f' . I l Ft" " E in 2: YP: S N ,l.it,klm,,. UW IA. , t -, 1 :lung . ml- .Q- -?q nw ries 'l'1'n1lmn:u'k: If Irmimm "kt, .. .P V H lit 3' 12, nil - ' "4-rs ' Vi- Q E, LL ,i 'f sl-1 3 ' J .' -2 ff li, 4 e . i if 2 V: l. 2, Zi, -lg me 'le-ts ry E I-5. 3 01' - ls 'u 3, 4: '-. '- 11: uc If In 1 "als L15 ' XI- Y . ' I 'ff lo 25 -Hi-Y 2. 3, 4- - .lla . . . . . lg, fi H15 H .' :l 2. lg :lu man- 3 iq ri ng' ' 4-An : l stuff 3, I Qi. Q: ' 1 ' S " 2 ,' Yun-sity En 'l'ctI z1.ll 3, 4- - Lg- 3, 4'lfQf4'iUl12ll vmuvontlxm H4-M.,-ye f.,,,U,u11 3g-1'g1s- lg, 'EF nf ' 1 S-roll 4 01- IH, ph- 1 Q Il - el' -ttra 2, Zi -H1 - A 1-lulr 2, mg, I-5,5 H - --ks , '? ll----C1 'us 2 Ilrum: tu' QE. vlub li, I i'l:ls.' vim- 'Q-. A li i 'nt I I 1-.' - ' 'o I 1 .' ' 't- I5 T hull I Yu 'sity I l':1. : 1 E- 'I 2: K' - ry- -Tr: l-- rg ? Ill! rk: Hi.' l:l1"h - Y l' ,. ' 'KVI-I 'll ' ' ' ,J 'E "Sw -- ' .' '-n xlilllJl"'Cl' ul' Ath- ?, S le-t'1's. Atl I -tic' HA: 'l 4 3 5 Girls Flea- vlulr I 1 'k Ill-X li, 4 Q' - -lul 4--W E :un G1 ll UL: ' I G, -'L :n 3. --. ' ' O'- Q- A. .X. 2. 21. 1--Gi 'I Ko: -' 'es lDI1'Illl Ji- J ' ': 3' .' " ,' - in 2: Uh rus 2, 24, 1 'ct- :ig vu 4--I ' l -nt Zi Urn- ? 'E lu S! l': xt, -: I.:-lm: 141- main- vlulu 4 'la 'z ck 3. E' tw on-l'y no ll':l1lx'nll1l'h: 3 P: ut' ': 1 ' LZ E.: I's-t its- n.ruu114l th - ll: lls ' ' ': cl -- Li' EJ mark: Hi: 'rin ,Q :Q -E S4 ,5 1, g. if Iiliff -." .' "' -llll.. NIJ 'Q 5- ...V i L5 2, U 'U no " ' A-2I..'. J A S' Q In-Y 2, zz, 4 1' 1,-5 mm- --1 1.," '?- -21 lu-tlxull 3. .1, I 12l"4'll.ll 2. 'QA 5, Zi ,HI - ir- lmzuul li - C' 'us 2 l.itL-rrury so " lty .g 34 1-V1-ttu 2, 2: .luniwr he- Z: fl,I'iIll1lll-' vluh 4- 1 irl E un 'Si Iiuml 2. 22. I -lI1':l- lie-.' - ' vs Zi, 44---1':: ' 1: g- , llllllll' vluh, 23. I l.ll0l'Hly Runnin: :zrnuml with the f fx sf 'zvty 2 IS:-n:.:uI,' Z1 Irv- 1 mi- -Tru I -mg - 'g ? E' lmlf' I l'uxti.1 1-: 'I llmlyl- Hr 'un -yes 5. .3 im: lllill trumlml 1- 1 zfm: Z gi Vllflllvlllilllif Ills 1 "'1t,' 4? 32 2 ,gb 1 534 Y YY 3 "-24 - 1-1 2' 15 3- 5 1 Q I 33. W ? I i i 'AT wil g.f -'gig 2 E BLACK AND GOLD' PL' vi 11.1 I HF Wf NTntlUm JJ is 'I F' F. 5-1 1 ,nn 1: an I IIHII IIIRO I' hui IN l l,,Illll,. I I I N I lllll IIIKNII 1 1 XL I x 1 Pl x I 1-11 Ill I YIIIN H11 I1 -1 I Il X 1 hold huude I It lllln vu 5 1I A Nl NUIISI I Nll kr XIX! vlx I lm: I1 ll1IIl ,. I xIIlN IIIX 1 1 T. DRI D III Il X 11111 ISI I III I I IN xt!! III IINIIX Ll ,111 INI Nhjlll-. ull- Ilt Sl 1a Iillxllll 1- lll XXI IRI IIHI IX Bud lI,l1IlI NIMH, I nesmmxlt Iiywuu Utlull l lNlx 1 I I Llesx IIIN-Ixllb l'n1s11l1.m. U llllLl ,. 1 II I5 I IINI IIUIIILIK I IX II I I I VIS Bob NN I x I N II snlxtx ix Ilx I. I I N x l'l I 1 I L "'I"I1Qu"".M5iE1.L WWII 'u4LI'fiI 1."l4uI'IfI' IQ l"al""x3"uf"v""I"'r' N I 22 -1 A- 1 1 "1 ' I ' 1 . .-. ' " - , I W- , - . . '. ' ,V Y HJ -If f',I1'd5I"1 "nw ' if fh, '-" I E I J ' "' f 15 4 I. I-2' 5 I," I ? . Ir? 1 -Q I ISI 5 '54 , H .5 I A27 I- U I -1' ,Q I Nlll. -3 Y 'A -:l.'r 5 I ,jf I'2Y.:IAII11': A 'U' ' -" in 11 : ss 1, I 5' II':a1l1-mf Ik: III: Iu:'I:l1I Iii' IIIWIN I'Imx'us I l': :i'm1-: X1 rm- li - :nl 'l'1':n 'III-Z I'l'Illlt'III1I'IxZ 5, 'I "S1-lr1- :an-I S1-I .'lIfIlxl5"' I, QI . WJ, 157 1 . QP' ffl XIII. an ' os MII ""5"' 1-1! "Hill" A521 l,itm':ury S1 -' -ty 12, II, I 'F' 1 I l': ,K I ': .xi ' I' :II 5- I4IIl'l'IlI'X NIY'l 'lb' if UNI- Ll 15 ns 1l':1111-111:I,I'k: 1 15. lllillll' vluln Zi, I liirl I' -- 1 'g 5' N1-r '1-s I I'n,-tum-: Imaam fj ,ja IIUI' I 'Sl 'l'l':u1.1-m:ll'I': II --' 'I in sw ' lIlillIlI1'I' 335- "' , EQ? 1- LJ . 'Z I? Ls' 1 IlI',.I'I'I ' 'I ' ..'lI1X -If ', .' 'I ' ' i. . I - - - Ig FI iff - Q-,, 1m-1 -1-f - - ' 2. ::, 1 51 ' .II Hmmm- .- -' -15 sz. E' Isl: 1-I1 :mu ' ' 1 ' rs I- A g - .I -, - ,-I Q I l'l11n'u5 Ip sw-I'1-l:u'y :lwl In : 24- -Y:11'r.itv -I---It 1- 2- 1I't'1lSlll'l'I' I -G. A. A. 11, ll. M-r-,v In .- ell ull IJ Y: rs- . - I: VIII' m'1-sim-111 I Ur: - gui ilv' 3. I 111- Y 1 I L: m:1l11' 1'I1Ilu 3 l.Ill'l'Jll'j' sn- Q13 ,,- - . -H1 3 . - I' Eg - I' 'U' T -Xillillllill rl l' -his "I1"' 1-lub I 1':xstin.1:: E1 - J -I1-lp' I .xrmuul xtznfl' I In-g - '-'nu' Imsk -tlnznll ,, z-. "f'SU'llI'? Mi IHIIII HPIIY- 'I l':11ls-m:1l'li: l.1-:I 1- chill- 5 lll1:s I l':l1l1'm: Vk: Ilmnl I , S1-I ul: '.'Ii1r, lIx..l'1H'l1'., 'Ag' sl Vlslnzlllsluilu ' rmvlm- 2 ' 'il I -ff 4-- 12. gg, . ,. 5. 2- . . . , ' 1. . S 5 "N1 'llu :fig l'l.I..' 1,11-s11l1-III LII, -lS1-n- Q' E px 1. Zi li: 1111 2. Ii. If .I - Q If'u11lun11ll1- high svh ml I. , A 1.1-nl 1'm1n1-II 2 l laws may i 5 I I' 'us -I - I': .'t1m1-: , LH: Hi-Y 2.11.-I l,iI1-rzxrb' f I E PI Q ll" 'l'l':uI1-1x1:11'I1: ,-1 v - -' 33 pI",'i1I11l1l .1 '?Q 'Q A11--I A lJl':11n:1ti1-1'l1III I Ill'z:m:1l- , .' 11- 1-lub pI:u' I ll .ll 'l' 5 st: IT I .Im 11:11 qlanft' 4 1 l':1sIin11-: I'lIlXlIII-1 III1- I1-:ul I-54 rf -'I'r:n1lf-m.1l'l1: Inn l'IlI'ly Lg 1 11 lmil' fi ,gf K 2 e- I I :E .I I 3 '3-. ,,.. I ici lhxl R1 I r rn Iflllill l.l'lIHSl'.Il 1 "I-'l1'11 10" 1 Q, 1':1N11m1': K1--plug: hum' I .41 'I'r:I1I1-mglmxg Sql-H4-1 ' Q Ii:1:n1l I. J. 11. I I'ZI5llIIII'1 . IL , 1 S1-1-1-1lmu un111I1v1l::111g u-I1-- 3- 'jf Lg.-mph p1.l1-.L V1-l'illlI'lIIiII'Ix1 1, ,ii I nw lr11Ir.1' N-14 4 .. L ' ' Fr' 1 A : :Fa , I i I f7l f" , '-- - - -- - ' - - - -- - 1 '3 "'f'rq 4 1 . ---I , LW,-4' '- '- V I Y Y 1 II, - f W A I an-,f:u!,n1. ,.,. MII.. QM, Q ---- - Q 8 M-4 -----W-......-,i . .J The M113-YEAXIQ CLASS of 1928 1929 Qlillldlll Q .4 x f ' A W '1 4--- .ab ..r 1- ur Q ,v us. In 1- ef- 5' fi 51 "1T.'F1.!.'J.."'...""JS'I'..."Lf'2 "' M Il I IIS I IIRISII NHIX 151111 11111 J 11. Ltt 1 1 11195111 1 Ill 111111 none IU 111 '111 11.111111 T 1 11 Lx111Lxw11111 N11Tr lu an er1111 I11l111 I 11 tin Q-1 11 1 nf 1111111-11 111! 19 u11111p, 1111 I11111 11111: 111 1 1 L1 e tl INII .1 11IItI1 1 OHN I lSlxlNN 111 lsxs HIGH C lNS IN I IYXI lllINl ll 1 M I-LRC!-Ill ES FIDLI-L ' Meri' .' 1- 'z Q 11'i1-ty L, L V 1 1 . , I " - 1 h'4YI'P7 . '. . . .. L, 1. :s i1 -: '. 1" '- 1111 - :":k -'1l:11'kL:'1s Allil ANN DISH. 'AIIIIZIL , - ': .'11-i1-,' L - ': - . : '- - 1, 111.- ' ' l grv L, 3 :N- ,' 1-: W1'iting,' If-tl-urs f -, 1 ": -' thief' ingu "'.i'.L1 X I URI! XIXI' BKSSINI PR lzutflo N 111' h1 11Lx11w.x 4 Blaf' 111 111111de 1 111111 11111 unls C1111 fI11I1 4-O11e1 lsxs suflil ted N ln 1191 1 1 F 1 nl e I UPI! IIII Xl N 1111 IS1111 -.I111 1lRNKDlNX L U11 DIQLIII ttnxt Q 1 i as 1 11-. tu 111111 1 1 1 llll'II.K RD Dl0IlI'IIl0l'Sl-I -'1 111-11" ' ' : 1 . ll' ' -:ms :j 1 2 :ISU ': 1 - 'z - -1 ' ': :1111ls11 - EIKNIA l'l'1l'l'lIlSOX U "lite," ' ' ' L, .' "1 j s 1- -1-11 Z " ' I: -svrvu-s L ' ..... Z '15 1111-: C ww- 5-Zlllll' ' 'z 1 il ' ': 1 .- I1: A nv-1 T vv -wsu -1-17' .4 Ii? -1 : a. :- -S' 24 5- n in Q 1 1 3. Il llll I M1'l " " I v' if 1' " .Q ....1.11.1-..'JU1"" - 25 I 1 1 xy f X ,f , 1 ff if, X is I J , f j A -f ,jj ,,.1.... J: .J , ' . 'lf HY..-fy , . . ,. , . , ,, , . I, 0 A ' ' I 1 .1 V 1 L. 1. .-I,...k!,1-i., ,A 11: -1 J., ,nt Q---LM , 1 F. ,y , A . - H: A fr """ "-Q--7-1 '--- -- .- ,zv ' . 5 , v , 1 I J J , E -f! 1 - ,jJ ',- '5 ?i 5 Q ls' 1 I lj! , '51 2 21 5 E' - -. . Y. .. E- E, . . . . . .. . , , l Y, A , A rf ?1 1. 11 11 --qu 4? -gg' 1 1 . -1 -1 4 Q-11, .I I . .15 A, us. -. --1. I -nm A 1 11.1 ,, . I Ummm gh 1. 2. 3 5. J. 11121 - -- -- 'U - 1:11-1 - a lg Q -5, f .- -1 3. 4jH'-Y :af IIIIII 1: ll '-1 - 1's4-3151- ' . Ti, l'2l5 ne: M: 1:4 A X V 4 1- .1 l 4,-G. A. A. 4 1 1,1 I - l:1 If " 1- 11111: 7 -' I ' . . - .- .iq 2 lf - '-' Q-t!:1 I -If 1 - g--- -1,1 - Lv 4: 3 gm b H. . Q ,, .iv 4'lT31i,.lt114111-lilly-3' fi r11up.'- E :Ei -X l.sV.,U, 11, I ,1.1.1111.11. If. - -gl 1 3 f v- -111111. .11e- 1' --'11 ,g F1 111- ":11I111111-si11tI1r H1514 - 1- 1111 K 1 11.1 1 1w X Q 15+ 'i 1, -if 31 ,A . .- V ..,- , 1, . ,. . - if , , l':..'ll 1: - L1 :1 ,' '-k -F 1: LAI RA BRONX - -'l'1':14!4:111:1l'k: His grin L 1'1 .' '11111: l'i 'I Sl' I ' 1:-I 5 Q 'l'1':11l1-111:1'k: I11-1' 111111-11 Ill 1 . Ii 31 1? C 1? ' ,Q . .5 1. L 'I ig ..., E. J v Q l Y .4 S1 x : . .1 . . .. "Q .. wi l11':1111:1ti1' 'l ' 4- 1 " :11- IJ ' ir' 1-l11l1 play 4f-G. A. A. 12, i Jll ' ' 'l: 11lz1y 312---f L2 -XVI '1 'l S-!P' "- I lJ1':1111:1ti1' 1-IIII1 I- I'::ti1.c: 11111111 'l'f?2lZ'! " :h'1-Q : 'T' lil' 1 '111.:' 1 .' 1 -11124-W 11'.11I1-111:11Ak: H111 11: i1' 1 Q3 '1'1':11l1-I11:11'k: l11':1111:1'i1' 5' :1l1ility 8-1 -'51 E. 5 . X 1 .1 P, 1 5 Int 1 llX 1 ' ' I el 11111111111 11111 I I-111 Ii- '4' 1 ll I I. 1 N ' 1 I I.1 1111 11111tI11II 2 Ill 1111 Q, Q4 I'1I 111 IU1111. 'I PIU 1' I' IIII 1' 1 1 11111.111.111 111 5g I11111111- lllflllllullx 'Q II 1111 I P I.: lj ' E4 , fa 5, ll , 111 I U: s ' 1 2 x .5 21 11111111 s1 tx ' ID11 gf 3 VIIIKII 111111 I I Nl cnt IIHIIIIN ' I IIN! IH ' 5 Ii 1111111111 ' flux 11111 I I. I hull, 1 I ' 9 L 111 Ig 1 1 x ' ' P15 1 X 1 1 1 t1 1 F 11111 , 111 I1 1111111 11-1 1. 11 1111'1111l1 Hu 1K 11111111 Ill a- -: 1 ? I' I 3 " 1-1 Vi '-If 2. .l.i BLACK AIND GOLD II- I4, -1- r"1f'wr1IvlrI-nn, I -I up-1l4h,TlJI llJNKt1INlxllX L I Il :- IV- 5 IX ll Nt I Q IXX IIK X I II. Nl rx Q nu nxl N UH ll WI I I IXIIIIII Y I If I 1 ll IIIIIIPKI. E Ill -.. L Ink: ll -vs .P N... I I I MlNIIBi as HIT IILMIETIIIIIIIIIp1hIp7My-III1WIIII'5q:LQ- I Q 6 g,PgiIETh'II'I"'IJ"'IF I' 26 ll Bl III lxIl0IIX ll I1 II XXII N Nl :NIA x N 1 I NI I ll KRIHS l'Ist1l11P Ntunlx ln... T1 'nh llllllx I In SI! X llll NORI' NSI. xl, INIIIIIL hnlwlln IH x' IINI ru x ,1 IQ "2 " 3 ' , - ""' I' . Y- F. v-A-I-----.-A--7-77m . .-- VY- .,.. ' , 'H' 4 I I , f -A A I. I V, '-- ' L ' T' , " 1" 1" . if I L,.l .- I I ,- I I. ' I ' . II IQ! IM I i':.' I ' I -I I . 'I I.QI ' I I " 1' I "If "I, -:1 uv' 1.1-Nw" l "Gil," ' fl lI1l'I IU-ic' ' 'Q-s 3 I':1RIl 11- L ' Ilv. Arn- Imslu-III:IlI Z2 III- if. 'fI l.4'1II'lIl1l' 'I'l'IllIl'IlIlll'IiZ IIQ-I' 7 - X' 3, 22. I l'IIlPI'I15 I- I':Iv If' Lv: III ,,f.. I IIIlII'Z S-I ll'IllILl sw Inns Ig'- I Q? 'I'I':III1-mznrlxz S1 : ls TI I I I ,A I '7' ' ' I 1, . 1' I I, D .l..u'l-: XII.I.N ,- if Q "WI U!" I , III 'ff ' I III-Y I, I XX vxllluzg I. 3 I I'l':u'L I, I. IZ. I Flux: I I' I . , I. ll:nr'i I. I. Zi IH-. -ru' I um. . A . .uw Il Q lu--I!I:nII 1. 2, zz. I fm-. .ny - I AIJIIIIIIINH A 1 J: I::, -Hmll l'L'Nl'l' I-, It , ' 1' ' Flux. un.-I,:-In-nil I. J - .Xlllr I 'I I'I'u 'us I I:llYIIl'I' Nt:II'l: 'S II-In' Iinmnl It I':mli1m-1 aus stunt 1511.1 I .Xlxnuznl ,,, QI fu IIIUI-Il'l.IZI' ig: lgmm- I ' ' .5 -t:II'I': In I.' I l':z.l11ne-: ' H.,-5, " 3 'I-XIPIIIIJ I41':I1II-mnrlxz IIN' I J' 5 sl: lun- . ,I if T' in I I lx' SI -I 51 ,. I -I , . I, I 'I . Ui I- ii 5 'Z' gr. ,fa - ,LII-' A 'I f Fl. , . 'rx I, - , ,- ..,, In ,- Mg' . I I : ' ': Arn full of In ks "fl - , l':.' -: I'IIl,'IlIil' III I 1 -:Q Imml 'I'I':lrIvll1: rk: 11's Pg Q.. A ' .11 I .4 .E I S., I ' QI I .' I '. " ,' lf. 'CX I l4:l'l.,ul IJ. "ox MTW' 3 I.. I -E, Q I'::51in.I-: l'l1u'in:: lmxlcvl' Uflllfi ,II 3. fl- 'I' V4 P ff 1 I ff' II:1lI 'I'r.uI -lnmrkz I'-l'II4'IllIIj' I XX " IIH' 'I 1':I1l4-lIl:ll'Ii: HIS ' I ' .- -lg 1,4 I 44 Q If- , III .gh lx 7. NI I illKI'.'l' I' .l " .KX I ,AH I-:uni-Lvl' I. Nlili ' I --M,,H,E.-- . I1 "I-Iv'1xu"' -Q 1 ,.' ,g' uv '. Iu1mIr In-1-Im01:1.1 .I IlII.'I'- I rf Ulu-x'rlI:n .Z Ulm- wlull 1: 4, :II:n 11 l':IN!I n--: 'IUIIIIIIII4 fi .I . . 'fl Imxylm--5 FI -13111: 'I'y':IfII-- IXIIII I y. II':uI--III:xI-Q: Hi ,g. In:-rl.: livmlf-N ' AI1'l'l0 , I YZ, . I 1 '- If! I 14- I 1 . J ,g I 2 17 'PI I ' i I I I KI Wu v - , -, , ------,-- - 7' A ,- -- . .I . -- - 5-QI .:g,giII,ILg3, I 1 LT- I I ,Q If Q5 I I If ,Q I BLACK AND GOLD 4- 111-11111511-'v11-f1r-1 IIWIPS IXISIPIIII INII I N Ill I II II IIKIII' Nlilllllblx II N x1 IX lstl INN1 11 11 N1 31,1 1 1111111111 I 151 1 1 1 .E ll X 111 IN lit xL s1st111 16 11 1-1s N1111-I N n 1 I HHH I-I I I ill IXIIIIRIDI XI ush snug 1 111111 1 11 NI1111t111 IPIIIIINII 1- 11 N 111 INI1 1s 11111111 1 11Nll f0RlXNI KOH III' 111 I x 11111 11111 141111 I IOIKI I INN I S lst Illlll-1 ll 111111111-.S 1 I N ll 11111111110 Nl ISGS N 1 11 D1 11111111 11 ll 'mr 1.111 111 11. 11111 DUIIIIII H01 111 11111111 ss II I llllll NIIIII s IXQIS 11ss 111 IN 1 1st1 s1111l 1111 111 INII ll IIIIKISIIIINN 4 1x1 1 x 1 N A111 1 1st11111 111111 111 x 1111 x 1 1111715-1'1 1v'11"'-1"EE1!11r"171M '11-l111511'i1!1.L'1m 4"11 P7111"u11'11'1h1'11'1"1-"'11W1Q1T5'11'1 Q19 8:1 31- -1 1-1- in 27 "1"-'Ai. Y' 1" ..., H- -b wi F g.i" '. 1,-ff 1, 1 3 12. 1 .,1 51 ,,1 1 .. vs , 11? 5 if 21 1,71 , E41 5 gi' I5 3 3, 15? ".1i11111111:" 1 - A " ' 15 4 1 E Il' P, . - , - . . , . I41Il'l'1ll'V so " -tv ll - ':1.'- 'QW 5 .. 1ll1'. .X II llI11l1l' s- 1 , - , - , 1 1 '- 1 -- .. , . ,.. . ... 1 -: 1'1-1111: LL' 1- F1':11l1-- ,I- YE 11'1'11111' 111' H1 111 1"11t l11:11'k: 111111-1':.' A 111-11 Ql11i11- 11? Y 11 V? , 1.5! 1: 52 ng- 54 131 11.. ' - .21 1-K' "1i11t1111-" in C111 -11.' I 1.111-1':1 ry S111-11-11' ' I' ' 1' ' un' 3 '111'1"11f'1Q1"N 'f111f' ,,'1- '1 lb1':1111:1ti1- 4'I1l1h I ll1':1111:11- h'1f111 1'1" "5 -1 1 11' 1-11111 11l:1y 1- I': .' 11111-: ig 1-- ,IWW 1111? ,. 1-11 'X , .11-1: ' -- 11-1111 H. K. 11.11 -Q1 ui l1':1111-111.11 k: X 11 :L11 . N 'I-,-mlvl, 1 VK: A , - 1 - I p vm! xp ' ? . X 1 E 2. f x 1 -A 5 -1' X1 ' 2 1 ki . I 'Ill 's ' A .' 2- 1 ' 15 A 1- E1 I-1 ' -111 ' 41111111 11 11? IE. ,I ,, A , hm ,. ,u.l 1. . "?!lI'.'I5 -3 . ll 1: 111' 11 31,1 1 l11':1- " " 5. 1,2 1 ' 111 ' -1. '11l'1-51111-111 11 :'3' 1-1-15 -1111 Zi, 11 pres- Girl R1-.' 1 ' ' 1.1 2, 3. 4---Lit- 1 11' ' 11- E - 111 tt: 2. Zi, 1 - ur:11'y .'1 I'4?1y 31 - ': -: 'f X: 1 ' 1 11- 11' eu 'H ':11-s- 1-l1I I--lil: -k . I ' 11 1F 1 L1 .' tl'it1'1ikf-C1' . l1'1ll'K 3. 1111-Ill'11!'l'S 1- Pastimcg Ar- ii -. -111111 ?1f'21S. 111 sr I " fr' ' 5? ri.. l1:1. 1 - - ' - ful 111:11 3 'I'1':11:1-111:11'11: ' - ' ,gi f 1 . . .. -F 17- 3 J: 1- ' - 111-1 .12 15 1'3"1 l'1ll'L' -41111-1' 1 -11 -11- 1 1 ' ' -1 1 - 1: ,Z uv - . .4 4 -X .. 1 s -. 11 -' 5.5 1 i 1111-111 s E 5 ,'I'Bn111-l11:11' ': X11 1 1 13 I 1 1 , B- . lg A 1 3' 1 Ie 21 ' . . . . . . . 5 .5 1 1 I. - - . -.ns gg., .5 ..L1h- .,...11 E - - ' 3 - -- - '1 -I - ' 1 x'11'1'-llI'l'SIl1I'llt IPI K' : 315 '?1 5- 4 " 11111111 31. 1 Hi-Y I-1 11311 'us S1 ' 1 1'l:1xs I1: .'k1-t1:111 2. P. 5 ' Q I.1tl'l'iIl'Y .' -' -tj 3- I':1s- 1 I': .' '1111-: 1'.' !"l1Lf 1- 1? E- ' -3 'l'gl1 'ng I-'1-0111-I1 'I'1':1111-111:11'k: G1 1 I' - 1 nv 1?- i '1'1':1111-111:11'k: H111' .' - -sg 1.2 'E-1 1 L if F?- E1 is E- 51 'L 'E 5' ef' I. i." ' 'I ' ." ' ' '.'l'IN IE ..l-NN iil 'ig G I 1' ' ' C. ' '. SII 1l:l1111 I. 2. 21 -11 '.' 'l'X'1- I E! ..l.l, ,gyu 11111-I1:11l til.. F21 -?':1V.'1fy 1, - 9. VE, X 11: 11... 7 -tl1:,11l ,... 4.1f - S 5 14111 'us 2---Girl lie-sc-1'v1-311 ',11'f5 111"1X -I' 1 1:1-I '5 i 'E -1-111 -'1-lt:1 Z--1':.' '1111-: 1 1101115-1 14' , -11-'lv 1" E' E V: sth. - H 5: Trmh., 1 lll1ll'1iZ 111: . 1'1-.' A 31 ll1211'1iZ A1 ' 111111 :11'1. i '21 1 E' ig 1 9 1 2' Q1 Fi -z E1 3' if 5 if 1:- 1111 1 1 V' 1- 1 I In 17 -- T' f 1 1 I A' 1 .1-11 ty 1 --1 Q , . 2 A .. , . , .. .- N I 1 l l U?S W X X W ,HY 'IU KUI. i. VI. lVS'I:lf UIVIVHIIQRS Qlamj will 1 1 LL.11,nwt11v 1 1 'A .- , . .. . x- - - N N, , 1 r -. H ' 1 '- Q- 1 - X, Mm " -'Quinn Qlvl 'nun .1 1 f. . , , . , Q X a-1-1 T HPIIIUI Ollw- 15th 11111 Q , 'Q n I u--1 -, -1 K ,X 'X 1 -' XXI XI M F' 'N W -A 7 ' wx 'X , T . 2 I' -, , 1 - L.. 13 + X, . , , - , ' 4- '1 W X1 1 X X1 w' ' N1 Xl" ' I Z. 3 I' P P. T Y W Y, W L. . . . . V Y N , 1 R ' I A w f .. , -wmuum I Q 11111 111111 urn W - in ' lijil' ,lfs ,JI N 'A '1 ' V ' N N A X5 , I 'v ,, Y 'E ll' 'fl' wx 'VI 'N N "lv X" ' X' 15 .' V 'I W ' -' ,X zu V 5 X' A vll,X.4 1. ' ll 'V fl xt ' -g - u" , Y NX 14 'Z' ' 'xl f' X '1- 'Rx' , 1 -' ' ll! 1 l".-. "tu , . " 'MNH " ' ' X W!! W-law Q' X,NX'1W4 " AWG ll! V ,, ,N " xx! 1 lhmf I ,- '11-'wgx " ' - ' 'N 1+ ' f.ll X ' 1' M" W X Y ffwx XI W N -' ' W .X N X kk .A ..,! Xl P ' x g 5 " 53, N'1' ' V, 74 . V- 'XX ,. ,,. X . , NI, "1 gil' F-u YK xv . LN LX , .V .IC 1 1, 'X ' 'L' 4-' - N ,- ' ' ' U -4 s , -X X Qflll 51111111111 1 1 .. K , 1 1 1 1 ' 1 I 1 1 1.1 1 1 1 1 X1 ' ., -lf L . in q i my fx C 535 I2 op 7 ' M01 p Lfff v f 6406 Q0 I X ' MMM A pf 61 me f 7 sl Wyuyf Q we Qgff ?7f ,4jAwV.4ff-ffcqfpg Wg www Cn f fu -4 f,iQi mo 4 JZ? LC Cf Lula, KQV f 7 Gig! Qi MA M4 N9 1 flflaaagf aff JQIL M LC Li, ,445 23,0 Jumots X f fx J! f , '59 N 1 Z A Q f , fb . yy ' , X , f' ' 2 . N 4 . ' f 0' ' , - ,V 'V Xp ' X ' Q ,M r A . i 4 ""'-.u"' "Q 1-"' "I. . I !ngmull,Il,laa.'U,fl'la-.lu t-1 " 'K Af X f X k, -I ' "Nl 'nh."'..:""'."-.,. K 9 2 f' 1 n , Q K , I X i' H. ,lf .Av I ! K F J ' f' ag, , ff X K K - X . H, 4 N C f- 4 , I .' fy NIM , , . ,L ' v ' V f P, Lf X 1 .U K X A, L. l , ' f I .. 1 A ' 9 ' - f Y N L, ' A L - ' . . N x N ,, sv . Q X ' V L, N V-. Q Q N if 1 cl L, X f - W ' ' f ' x ,. 74 .f + Q - f 4 V yi Xi . V r X A xx H Q Y V R- f N J x ' ' X , X X4 ' L j- N l . 1 -l N- -" 'T I V ,Y If if '. X Ak 5 ' ' . N yy o v I , ,, . W N b , K f, 7' L " 1 'x " 4 5 K' x 'V X - ' L A f lL L , N X V A A ' V K' -. , f , - .' A -i . H ' -K v .. 4 l . ' , V1 5 . L 1 ' ,- " L 1 Y L N ' - . I V. 1 ' , . Vi, W, ,W , ,N H " HY Q , . , if,45'fLL,Q-f QQf "' LL 1f+"1gQ-2163 'Q -4!.Q.15:"L'l.'!'.' 1- - 7 ' A YL X1x 1 XCR XN11 C-OLD 1 1 31111111111 1 1 1 1 l 1'11I1"'1 11" 111. 1, 1111 11 1. . 11 'J 1 ,1C15P1r 1 1 31514 ,1 Q41 11,14-1 - . 1 1 777- V-,HY-F '-"""Yff'vrL-1?-fY'1' ': .' . - 11 xx.1- 51-1111-1111111' 74. IQT. 17:11:11 1111- .X1.1111-111.211 1111111' 1111 11111x 11 fl I 111' 1111111111111-1111111, .XII1-1 1111-111111-11 -11 1111 1-xx 1 1,1w 1 1---11 -11111111 111111 1111 1g.11111. xx -1311111 .1111'1111: .11111 -11 -.II1 1'11'111 -111111 11.1111-11' .XI111 1111 111111 11111 11111: -1'1'1:1111111,11111111111 11,11lx xx.1-.1111:.111111-x :111 111-111111, .X l11x xx 4-1' 11-111 11111111 11.1-X--1 x1111-:1 "K11111111I1,1 111 1'111I1'-Q-U. 1111 11111 1 1111 x'.,1- ,IX1'11. .Xl 1111 1'Il1 111 1111- f1'1Il1 1411141111 111111111 XY111,1111N.11111111-1111111111 1111 11.1-'111-111 1'111111111S111x11x xx1111 :111-1.1111 1111- l"lF'3 11111-1-11 11.11111 K11t111111 xx1 111 111111111 1111111 I'IIII1x 111 11111111111 111 1111111-111' 1111.1111 111lf111111111. 1111 111 XX 111111LQ ,1- 111-1 111:1l1'. 1711 111111 1-111'11 ,1'111'Xl1I11 1111- -1111-11- 111111 -.111-f, 511111 f11111- 1111 111 11x 111 Ll 111 "g11111" 11'-1111 l111' 1k1Nl1xX, NI:11'x l11-1111- :11111 111-H11 KI114:111. 17111111 XI:11'111 111 Xlllf 1111- 111111111X :111-, 1111111-11. 111111 N11-111 1111- .I1111111 51111111 11111 111111 'I11111 .11 1.1-1 1111- 1111111111:111'1-1x1-111 1:11111 111 11,1--. 1111- 11 11 11111 111111111 11 XX.1N. .M g1.1111111111111 11111 1IllA 1111- N1-111111X :11111111.11'111-11. 1111- 111111111' 11111 11411111 11 1 11 N11111, ,X 1111111111-1111111.11111 1111-1:111111111-111111111211 ,x111111-1111'11:11'1- lI11l1I lf? X Cf Fx X'N LJ CJ CDi Meow I-Z5 fxxi Sophomores .qlmmwl 11 4..LJ.L wif , I J Q ?6 I-9 55 f-X,-X 7 R5 . x r if 1 xi .Al K, :W K Rx ' I fy Q! mb 35 sz - g 'f 'JN' 2 mit!! f 1 ' b 2 I4 . 4 WN 'YU N Q il, WBLACK AND GOLD M , QM ,-11 LSHUIIHIIIUFPG s- 4 I X X I K I I I 4 X ll I L E , Km. ,,,,Lk,m wg xlnlygx, ,, , ,High I.'lrgmyx0dLllulIlVllN!uI4,lllIIlMhu1lI5lllKi V-531 WII'1JllllhIIlIJIuv I If A Ir r I 5 1 4-I r Ln :fl 9 .J ----l--f- ,...-, , 4 I L j an , J M I A I W- 5 '.F-Cf.,-UI. .I LIQ'.,,Ir.,,.,1..' A, Q' lily' 'j ,' I' 1- - I . ' I, , I I I H I' I Y , E W. ' I I I - I-- 'L I,gI I 'WI 'I 4 ff If- ' - f.-' I, gl - T I ,'. I 'QI , 5,1 ,Imru NM:a:w,Vm,,,,,,,, ,, ,M , ,,I'I'4-XIIII-11I,,A , , -, .,,, ,, ,,,, ,.xI:Iz'III.I AI:uIvI-11 I3 W lQ,-I,II.ImI- l'g,11..yqM WY , ,,X'im-fI'1':ximI1I1I ,,,, ,,,,,,, , ,,,lII+'u-Im: ,I-IIIIIMIII XII.-XilI.'li1I1x ,,, HH, 5f'VI"'I1lII IX' 'I:w I-mw:1 - . -Ihr--In I'w1+'r5 5,,,.,,x,,I - W- llffxxw, XIIxx m ,,1,i11, A11-, Xlillrn. I. ' I 1 I , 'III-f NI.lII1..H1II1'I- 1'I:1W Ill 1I1ix 3--111' XXSIN nw! sf' Q11--11 :lx II IIXIIIIIIB' IN, -x ing' In IIN- I I , . . . . . . . I I I.uxl 111:11 IIJIII ut IIN l1lw'l11I1:'11HIM-NI-luI1wxx1u1'v.XXl IIJIII ll xvnrx vx1u'1'1vl1u- In I'.II.i, I ' ' 'l'l,,- ..1I1.f,- lmli, .If 4-4I1:1'4., xygqx mpulv up rlxivilx -II 'QI'--m1iI-9' Inll ximw- IIIIN QIVIIIII '- I UI-:rpm-1':I1wI xxilh :null xxnf QIIIIII-:I Ivy lln- lnrm- I- pf-vimmm-'I IH ,XA IIN- x4-:IV xnf 1: lr III! FIIVVI rr. ' AI 'I'I11- VIII'-I' ffwisll vu-111 III' the- Iirxt I1-rm xxznx qu Imrnl Iimv gmrtx XlJl!'xwI in ll fb 1, ,I -Illrmiwr Imiglu frluwml cIXIIlIIIlxIIIIII -In ilu- 4'X'l'IIIIIQ III' 4Jv111Iu-I' IN. V, H. -I 'I'II-- l'IJlxN :IIN-I 1-1111-11-II ll II--ww' Ilwml I'l'llI'l'4l'IIIIIIQ III1- IIVIIIIN :II ilu- Il.l!'X1NI vu- , 'I Mm. in IIN- I":1II lfvxlixsul 1l:n1':1If- ,L I 'I'-I Ia-IMI Iwp 1-1 IIN-11' wIu'I:1I LIIIIIJAIVS, II mf xfmlflxx -lrg:u11im'mI il m'I:lXx 4lI'l'IILj?IIAIl. LI 1- , I "II1rjI:uI S+'xv11." VIIIINIIQII an lIIIll1IPl'I'IPII its llI1'lllIH'I'N IIVYIIIII1' VIIIIIIHIYN xI111'ir1Q II 4- 54 um1I I ,I II-rm, IIIIX IIIXIIHQIIINIII--I Imml :II 11111xir111:uIu'1'f Nurx ul-II. :xml QII xx N nu Jinx ui Iv1'1f:1I4-- ,E I- ing up 34-I, ' 'I 'IIII1' IDJIVII' xxhivll IIIIIIQ plum- sII11'inQ II - ww WI II-rm XXJIN :I Qurvrxl 4lIk'kI4'XN, , .XIIIIQMIIQ-1' tlw s-IpI1f1111-In-4. in vlrmwing' 1'I1m- Iirfl vlmzlplf-1' III' III -ix' IIIQII wI1-MI dzljfs. Y , , . . 1 -2' I1-4-I :I mug' wi V4-gn-I lI1:I1 II11- lmn- Inns I:1fsmIN+fIll1vI4Ix'. '- I I I . .1 '. l A 6 I. IJ . I . I ,L WZ. .,l '- .-M ! V. I . fi '- , , ,YY f -I I? TSI-' . - - v-wg - - ' ' ' Q A ' " I 'Y' - "'fT"'T T ' NT' 'if' ' ,ff-F x 'DP Q W0 ff Rf V 'x'.'v f. rf i' fi 1 ,ilk - - Y 'i 547 L .. 13294: f X X N. ff v-U! 'Q ' X ' f A7 gggm V V Y 1- : ,JS . f' " in 'Y BH Q-X 1 "' f X35 'wi 5 sg ' -L XM fl 55 ff" gg-R' X QX N 8 X X E, WE , I' ' 98 '50 SEX, 1 x , -. 12 f?fr'ifr-fffvffhf, . E3 5 .M 1 ld reshmen YQ Rx WNY 52? f KD BLQGV ,yv-1 avrnea Vx .. Vvrs ' 'O ?1'VvrWrrrWf f-- BLACK XN17 GOLD '-"'r-'- 11-1' ,ii 'K 1 -1 1mL1x.1111v1 1,11QiW 11-11111 1l'11r'1'111111I'i1l11pH1L l11141ll1'1"1P'f 1' Q 9'8'il1tWl'hl1'T'1p "1f,"'1,"'1'1 411 IF1 Pzhuwn I 11111 1 1 1 X11 1 1 ,N N1 X1 11.11 1 1 1 1 XX1 fr- Mi, " 'l1.1...T- -,- - 'f'-'im f' M4- 1 A 1 1 L . . . . . .. - ,H , H ik M MV.-4 -': -r'l'T if--,. ' D I 3 1.,, 11. 1 1 1--A-1.1.11--1111.11 1 ',1 . , '11 ' T . V1 1f111111'1 1111111111111 ,, , ,, ,.,,,., W- ,,.., ,, ,,-1'1'1'1111'l11 1 1,1114 AX11111- 1111111.11 , , W- W- , ,,,,,,,Y11'1-1'1'1-11111-111 111511111-4 XI111'-11 ,,,,, ,,., ,,,, , - ,,,,, 1 S1-1:1-.1111 111 1111111 121111 1111 41411111111 1', ,,- ,, ,,,,,, ,,. ,,,5 1':111111 111111 'l41'1-1111111-1' M114 1111111-1',,,., ,,,,Y.,. ,U ,,,...., -- ..,. .,.,.....,. S 1 X111 11114 1f:1X11'1l,,,,,,, ,,,,, . -ff ,,.,, - ,,.,, 1 ,,,, ..,,, A S11111r11l' V XYI11-11 1111- 1111111111-111111111-1111-1'11151111111'111311111 1111-111-g11111111g 111 1111- 11-.1111-11111 11111 11.111 111:11 1111111-f 111 111-1112 1'1-11131111111 XIX 11 11l'1'x4111 111111-:111 111 Il 1l1l'1'1' 11'1'N1ll111'11. ' '1k11l' 1'1JINN 111' 'Sl' 1II1N 111111111111 11IIN 111-1111-, 11 1x 1111- 111711 1111111111-11 1'111v 111 111 1111-11 Il 11111110 111 111' 11111111111 N1111'1- WIS, Q 1111- 1111151 l1Xl'11111Q' 1-V1-111 111 1111- 11-111' 11114 111- 11111111111-'1-11 11111114 111111114 "1- ' 1- Y 111111 W1-1111 11111sk1-11 1'1'1-1111111-w 11111111 l1l1'1'I'y 111 1111- 111-f11 f '1111111 gf 11. XY' 1111- 17l'2'1I111111Q' 111' 1111- 51-11111111 N1-1111-S11-1' 111- 1'1JlNb 111-1':11111- 5-1111111111111'1-Q lik .X1111111Q11 1111- 1'1'1-5111111-11 11-111' XXIIQ V1-15' 1l11l'l'1'r11l1Q', 1-x'1-1'1'1 111' 1s 1111111112 1111' '1 111111 11Il1l'11 l111'J14l1I'l' 1111111- 11111-1-1'1-11111111111gy1-1114. -? '31 ,iil I 17 Y 'T it '1 .A ," 5. Q, " 1 11 i 1 r 1 A ' 1 Organmatlons C9 'L X 'F' - U ",f I I 3,1 f ffl V' L c7 9 QS o 2 uv GEAR S PLlbllCf1flOHS and C lubs if f 1TF " 7 1. - . 4 Q - k T7 7 er t N 1 1 i M had x Q IE wk 1 f- 99 ff Q J, V I . r M l M f E' 'fx 4 f 7 "f' f 2544 fi ,fx '-fr-.-' ' ' 'M Ciiiil , Qx - r' 4 4.fff - ff VF-A -:jilfA?TQgj, W 'Wai 0 I . I, N mf A X Blank auth Cbulh Stuil l X X Nm! I I PI l 'Mu IQWI1 vlrlw- L lMw1.1Xlvl':u1f .Xlxm li.u'.1m lx I.: ,I Ifvl illfllwmx Q llmugq Xl Kfllu' , ,,,,, ,lfmlllm'-111-K'lw1:-I ifwlw XI,nw Xl-vw ,A,A,, ,, ,Vhuw H1-Klux Mm. liqlxm-'il ,,,,,,, ,,-,XNNi-!JlH! lfwlllf-2 Xlzurgru'--t llzttf-Vuv ,H ,,,, ,,,,,, M, I,xlm11 lillvqluwuk ,.,,. llllxvll-'NX XI.m:eQf1' l,11I lim! ,.,A W, ,,,,,,, Vlqxv l'rmpln-wx I X Ifvif- tlnlwl-mx,,.X-lx-'wtlxllm Xlwlmzugww tm-:I Il.n1x1,m ,A,.,, ,, .,,,,, Wiklnw I'w-m I mln llg1gv,,,,,,,, ,,,., ,,,,, . Xxxixizulwl lmlx Izllytllllkl ,,,,,,,,,,,,,,,,, flaw SI .Xxlx'f'1'liNinQ Xl.n11:l:'wl' Iiwll--Im l'l1x'1-I-'nXv11 ,.,,,...,,,. M, W Xl mlm- 11511111-2, ,,,, 1 P1'g,1l1if.lliw11 lfalxlw N www' fl I 1-'V ,A..,,, 5- nwf XX"1l--Ill l mx Iinlumn ,,,,,, ,,,, , I-Fw-1111, I-Xlvtw YAHIIN Hllllx ...,.. ,,......,,,. , NNY, IA111 KlN11',mfl,- , ,,,,,,, .,,,kI4llU' lzxlvb-r l'lw:n1N 4lvl'11l'- ,,,,,, , ,,.,-,, ,,,,,,,,, Ll l.lIU"X,, , .,,,,,,,, ,,,, .XVI limlilm' XX 111'-1 lv-x--w1,,,, ,,.,.,,,, ,,,,v,,,,,,, K rlwlikn lnM1':NIf'11Nw1 , , ,N-N v-yr' limlwtvw' lhmwt-' 'l'l'-Vulxxszy' ,,.,,,..,,..,, .Xml lwtil 1 11ml Ilqumwu ,,,,,, ,, K ,,,,A. Plum XX' H x'.'lUl.1111 IU11-w ,,,,.,,,,,, ,, ,,,,,,,, . K . . I If Xl ffl Qiustlrr Svtaii X I I X X I l,w:I Iiwf H0111 IIIM-iwvxvu Xlcwxv-11 I'-MINI: 5-x1l.'fi':'Xr1Iw XIIIIIYII' I,'I'I'x'II ,,,,,, WIUI tw'-1r1K'IIi+'I 1111! H1111 ,,,,,, ,,,,. I hxxmrx'-NX xIfIII.I If ,I,'1'1... I Ilylxlf-nxwlw WXIJIIIJIQIIIIQ I1.mI1!ff1' K',HH,,tI1 H,1likIl,,111,,,.YWYYYYYYYYlxwixt 1 H II1.lIN fflllwllf' ,,,,,.,,,, .XXjMv'1:1LI- I'ifI11w:' l4,,m,.M NIHIMQ-,.V II'Jul!HIA Iiuvx ,,,,, ,-,.,-N'IwwI I'.fIII'vI' Q W. sim V XM .1 U1 . . . 4, .- , 1 1 lx xmwtll IZI111-!'. ,,,,, ,,,,NI:1Ic--1111 I:fI1I'11' ' Il4l','I1,N' """' nn' I I lIIl,lIIl I"-lv 1-,, , HWY' -z'1- IfwI1I-vt ' ' "L" 'I A IIIXIIV I5,l1I'1 Y,YYYIiI1:1y11'g1U:I I'Ifqq11L1'v l'II"'II I"II'I"II""Iffff ---- --f-VIUIII 'I I x1I.I.1I1v-x,,, , ,,,,,,,,l.41t'wz1Ix' -X'II""I'N'I'1 xIf'I'4'U"" IIWI IIJIIIIVIII , fxln-VIII Rylmmmx HMIH-:I xx-IIIIEIIHX ,,,, ,, ,,,,L'1I'1,IIq y X "'I"I UNIX I X IQI,+fIxN KIw1Nt':mx1'w ,,,., ,,.II1:u1I 'IIIIII Xlllln- Ii.I-In-I1 ,,,,,, ,,,, Xl. XX' K kx Ml 1 l1:,IX1-N !' ,YYY,, , . I , YWYHWWYWAYYYY'-'A' flflfm 1,1 P4 my ,ml I- ww xx I.. mf I I IIIIIIIII,.I,.. .xfl Ix+IIn nw II,vl,1lnIm,4I Y I Ill'S'I'I.Ifl' H'I'.Xl"I" '--I LBLXCK VNU GOLD' Qilark anh Gnlh CEUZIYDPYIE I 1 S N l ,, 1 50.4.11 , ,1..,11.,11, ,LMI ,111-1,1n',1.'iw1l1Pl11 A ll lln v- 1 O 9 8 'Wuf?'ll5'l'l"l'l"1'!"l ll l 1 . J 70 ,,-..-f--Q-4-.T ag- F Fu, M g f , L 'g 1 -1-i7-A -1 -'14 1- 1 l - - Q . " 3 4 l'1'1-F1111-111mm,,,,, g,,,,.,, -xilllllll llulls K 1 1, ' X'11'1--l'1'1-51111-111 ,,,,,, 1111111-V111Q'l11'1s11-11f1-11 I A ' S1-'1'1-11111 ,,,, H, A,,,A,,,., l'11111l 11111111111 ,lx ll-1114 llll' 51-1-111111 y1-111' llll' lil:11'l4 211111 1111111 ' fi ' 1111111111-1x llilxwl' 111-1-11 1111- 1115113111-1x llll 111-11 i11 l if 1' Y ll. S, Xliss lJ111ly 111111 Xliss 1311 111, 1Yl1Il1ll1'll.1ll X 1 1l1ll5l1llllS. 5ll1'1'1'55l-llllyv s111111s111'1-1l lll1' 1'l11l1 111 1 1 1l111'1y'-l'1x'1-1111-111111-rw llllr y'l'fllA. - L 7 Ql'l11- 1211111111-lx 1111-1l 111 1'1'1-:111- lll1l'l.l'51 lllll ' ' 1 f1'l11111l"s1111Ait111-1111-1-111111-111111111-1111g'l11g'l1s1'l1 .A K 1 5111! 11111111 11115 111111, 1'l1-V1-1' 41111115 111-1'1- 1111-s1-111111 - 111 1111111-s111111 g':11111-s, 1111111 111 ll1l1l1l'f11lll 1111113 l 'l'l11- 1111-111111-rs 111' 1111- 1-11111 4111- tl111q1- -lllllllll' 111111 s1-11i111' girls wl111 I11l11ll lllll l'1'1llll1-1lI1lQ'llt5 111' 11-11111-1'sl111'1. sc'l111l:11'sl1111. 1'it1z1-11fl1i1m. 111111 111-11. 1 '1 fl I l 1 1 - 1 Pl ACK AND GOLD1 , , Q -ff-Au-if 0, PiFOlluh ,, 11"- vw 1 111 N "1 N lfll N N N 1? 1 X 1 1 U IN 1 1. 0 1 ICC 1 K 1 N 111 1 11 11111 N 1 1111 -Wa ' K Pm l11 N 1 1 1 N U N .IN X N N 1 1 1 ,., 1 1 J 1 1 U V001 NIU N S 11 K 11,1 1 N 11111111 11g1N111 L N 1 1 111111 1 1 1 N ,SK 11 S' - 1 1 L1 1 ,Lg 1 1 , 1 1' 1 ,011 111E111l,111111111:Lli1ln11111111w1f1T 11w!'411mw1r11w11m11L11',:1111ln1l1m11 ME1l111m1111:1l1111,1luu1In1111'1111,11111M1-111111, ,gl,4w,J,1 ,,,.11,MF,1,11l1'. L L 14 -1.1-i,19?8:j nr' -a 1- x : 1-1 1. 1 1 1 ,1 1 L1 1 1741- E - A - 57-M-M-YY fwfwrwt- 1 f - 1 INT- ',1f51' W, 'Tit 51TPj1'Z,fQ,' 11 , ,'41 , ,Vir- 1. r 1 4. -ft V - H -ii - , 1 11 2-511 1 - r , . I 4 ff- 41 :kv ,- 1 1111- "1' 111111 '11'1111'11 --'11f 1'1-111'yg11111z1--1 A J' , .if i Q 1 Q - N - - - 'AQ' 1:f4'?f'?1 ' - " . j 1111-1 11111 11-1113 111 111' '111'111'. 15 f11.- 111 1111- Q.. v 5 111111151 11r,,"1111z11111'111l4 111 1711-111.1f11 111g'11 .411 '11. ' 75.15715-2 1 1111' 11 XYZL' N1111't1-11 11l11111s1 11, -111111 :af 1111111-1111' kj 7 111-1'111111- 111111 11.111111 111 1111- 51-11111,-1. 1 gf 1 1 . . . . . 3,2 'F ',, If ,.y ' I V 1 -i ' 1111- I1ll'I11111'1'51l11J 111 1111- 1111111 V1 11N1N1+ 11 1,255 '.,f .Nil ,- 1x1' 1111' .'11111s: '11'111'1- 111111 11.111111'11r1'. .-X11111' I1 1 1- , ' 1 .gy mv- --1 A 1111 11'15 1-1111 -1 111111 11:1-11 11w111'111-11 1111' 111- 1 - gg, 1.- - 11l1'1ll1 "F" 2111 1 XY1l1J 1l'1.' 111-1-11 gr' 1112 1 - 1. V' 1 A 11111 11111'1111y 111-1111111-,' '-111 1l11Il11l'1lI'j' 'l11- ,, 1235 F 1J1'1'. 111 171'f'1l111l' 1111 111'111'1- 1111 111111-1' ll 11111' , ,1g1jg ' A 111111 1111s 111-1-11 I1XY2lI'111'11 1111- 1111111111 1151 ff, 111- V111-11 1111 113' 111- '11'11Y1- lIN'1l11J4'l'S 111 1111- 1'111N1- 1111' 1111- 511 l'1 J1-11111. .X .3 1111.' 1-1111 111-1-x1'111111-11 113' ll UII1'-11Ull1'11I Y1111- 111' 111111 111'1-Q1-111. '1'111- 11111'1111s1- 111' 1111- 1'11111 is 111 1-111-11111"1g4'1- 111111 11lll'11l1'I' 1111- 1-'111s1- 111' 111l1- f 11-111- 1-111111-1-111111115 111-1x1'1-1,-11 1111- 1"r1-11111111 1111-'11 sc-1111111 '11111 111111-r 5111111115 111 if! .Q 1111- S1111-:111 s1-1'111'1- 111111 111111111 11- 111- 1111-'11s 1' , 1 I1 r1:1111111.'111p, '111 I 111 1,-111'1111r' lf- 1111- 1111'1111-1"1111'1- 111 111t111'1- 1111111-1111' Ill 1"1'- 1 1 ' 1 5 '1 1111. '1'1l1' 1'11111 1111-1-11111-5 1111- 111-111 1111 1111- s1-1-111111 '1111111'.'11'1x' 111, 1-'11'11 E7 . , . . . . . , ' 115 lj, 1111 111 115111 111'1111'11, 111-gg11111111g' 111 1111- 1111111111 111 51-1111-111111-1' 111111 1-1111- 1,5 13-1 1111111112 1111111 1111- 1-1111 111 1111- s1-1111111 1'1"l1A. ff! '1.1l1' "1" 1'11111 1,1111511l'11 ll Y1'l'Y S111'1'1'SS1'l1 11'111' s1-1111-511-11 si111'1- 1'1--111'j-"111- Q 1,55 IZI Q. 111' l'1l111'1ll111l1Q' 1111' y1-111' 111111 1111 1'11l1l 11111111111-1. 'fl 15 1 1,1 1:1 ii 171 5.1 1,11 il , ,, , , r-I IE ii-1 1? '- 12, ' '- -Q' 5. 51 121, 15- ' af If 1"g 134 ' . 1: -1- . ,N 4 ,L 111, Eli fi 3.11 gl if-. 5 -ig E' 21 Q5 131 1f .5 1 E1 x Ii C Cbul Qhwrnnrm 1 f X -...x.x..A. ,, ,, 1058 l' lwLmQn.v4maQLn,,A, l Y, ,,,, ,rg """""'f4'-'Y'-1' - f' . ' - . 9 Q 1 .Xl3lNl'f'l' 5-4111 l'l" if ,,,, , ,, , l.1ux l1ll1l..1' , W , YN' l' llv Xfwlf:1llXX,lll1", ,,,, llwll XLR' Y V V , 7777, ll1:w,lXI.k'..lv- , ,, N 1' '1' K' Hx ll ' 1Q1llHr1,lll.11Xx.1Xfw , X---v+ll'm1m1 Xl.-rlwlll l"i'--H l' -g,v'w,lf1lm I' lflvmllw llxlmvlmmzs , l,lllIl11'lHllhll1llI li.l1luu'I lll4 ll.nll11lw1I'wl l',lfInw1x KU lumlllw l.w11.lm- l.fw.:1 ll I1 Allal llxzl H-xvrxlx xx1'I1lwr,u'1'.,up Illw '- l: 'lll "" Xlnw. Xl 1' zrfxx l"'I'l mul. llllfilwg lil- x-lung' lwQ41!lXx":l ,l luullX ll"1l V: 1Iw'4xx11uw,1Xe 1,1 IH: :ull .w 111 lu-.lx Lu mlm 1-. ,XI ilu lllximllwx !llI'1llllL xxlmll twllf xxwl ll.1x lFHgu:'IKll1ul1ll Ill mlvwl 15--1 ill- luwl lmuf lll Ilw Iuxlwy All ill-N ll1Qll wlnwll ilu- llirl lil mx- ll llN4l lltl lll-N xxllll lla: .111m..ll lull:-flu! ll-1' llw I-f'1lf.ull1l.ml Hxlllx' 11411111 'ills x ll xxwxll xx- ll .LlI.1jl'.l1lllv.ll'lX.,1 Hwxlll IW .lx xwluwp lmluluw 1. ,n ullnixzrl :ml 1 V1 1 nm Ll'.1Il I4-I llu xxlllllllll X l l, ll Ill' lllll l'1Xflx'X mln' ll ilu- N wul.l x'w.,1,- lfx Xll ll. lx X1:,l1l- lllf zz Xgwlr-111, 'f5'5'7Fl 1- ' A ll3L,-XCK 'VND GOLD L ir-r 1'-1 ' 'l 11 l I J' QI' Nxll l A I 1 X l C I I 4 l IN I UN X 1 l mllr u N flsllflll I llli lt m Hifi I l mnwlijllilwllplllulllldll lflilgnl llr I H nu nl Illdwp L' ..4 ,., 71 53 AW l'W"' L - 7 , , , 2 L , , f T ,JT71 If if-'-1-Iam-'fl-f-g1,,ff,',1' .fl 'I lj l lllllfl'- l-1:l1u:'1-- 4 lulizxmu-11 ,, '. lil-11111-Ill lil,11'kl1fl:l--r ,,,,. A ,,.Y l'x'f-Qul--111 i':11'l liar! ,,..,....,,,,,.,, Sgu-ri.1l fx--ut Z XX-Alllllll' l.Ll"llI'X ,.,...A,, Yi-Jv l'rw-:ul--nl Sl: ul:-5 liw ll'l!'llN"ll ..,,,,,,,., l'11l:ll411y - lryffvll lill- lrrfffli, ..,,... ..... . U-'rv Llry lflllf-1'-1-11 lll..u li ,A,, XY-vrlli lzx'-lil:--flu'-ul lfilfl lfl1Ilk'l ,.....,....,... ,,.. ' l'r--:bllr--r l'l1:u'lv-- Xlvllllluu ,,,, - ,,... ,,,,lmii:l!i-V11 ,' 'lllu- xw-:nr ul' l'l2T-IN uzw Sl xl-ry NllK'k'1'XNl'lll mu- ll-V tlu- Ili-Y vlulf, Nlsuy nlll ' nu-mlu-rs gnu- llu- vlulv il gvml lmxi- tu flznrl up-nm. .X lk rmul inltzulum I'1'l'I'Ill4llX' XL" unx lu-l4l lm' :nll Ilu- ru-xx nu-mlu-VQ. ' .2- l'1ul1-I' tlu- ll-:l4l'INllI1r1vl li:-x1 l':l11l l':1y'ru- ilu- unix'-v-. --4AlllL!'llNlllIl in lligglm S1ll1l4IlH x:N -tlllil-ll. llllrmg llu- 'l'l1:uk-Qlxixmg XJlk'JIll'vll li Ill-Y nu-mlu-rx :nth-lull-fl tlz- lf, Slim- wide- fllfls-1' llvuyx ulnlld-1'1-luw lu-Ill :nt Yflrli. xxlu-lv Klu-5' lm-zlrlu-rl lll'7l'l' zulu-111 llu- XX rI'li 'll' ilu' lll-Y. -2" lix'vl'y luv xxw-1-lv ilu- L'illPlIll'l nu-L Ihr lPl'1'illil'2lNl ut ilu- lumu- ul Inu- ul' il- nu-mf Q'-" lr:-rr. ll:-rv ilu- lllAYI!I'2llIl usa- lllilllllwll :mul il :ll-xwtiwllnl nu-1-ting lu-lcl, Tlu- Ili-Y :ml Girl ll:-N1-r'x'1-- gnu- :1 llllllllllvl in lllIll4ll'1Pl4 ilu- in-ltlwxnll t--nm. 'l'lu- yllllt' u'-f:u1izzntum- Npurxwlrm-al ll vzu'11ix'z1l. 'l'l1r1f11g'luf11L llu- yn-ur llu- Ili-Y lu-lsl vslln- :ml rs lj szllws in :mls-1' tlml llu-3' might rum- lluuu-3 lwlu':'lX1-11 L., llu- Y, Nl. Y. ,X, . , fl in tu lu- uw-rl lin' Wfrlcl ln'ullu'1'lufnl, ,gl Tlu- 1 I nyf- ull ilu- lll-Y ix um kllA1'lllt'. msniulxxin, :uul 1-xlm-lul lllgll xtzuulzulli ffl' S' C'l1 " livin! lll'HllQ'll tlu- wluull 4 l vvrllllllllllllx. Xll 'I1 'll' ilu- wrulil l'-fr tlu- f' fllL'K'l'Q441l' Ill' lll-Y is Illlh' lu c.lliIlll'r Xllilllfflll, S1"I'l'lJllX ul' ilu- Y. Xl, fl. .X. -gil -in ,L 1 -QB. , l .5 1 -T. fi. lj- lA li 1 4 5- K , r '- i . ,xv 47' E.:- I ll' E L? , - - ll. ,al lil. .. Y Y -Y--Y WYVLY.-V..i1 W ff .---lggirflk-'-?:':lUlf.'lx'vf'-ml..-l--lM-l..--'lnfl-lriagjl 28 1 l l 4 Tig-Lg-5--11'I-31 -3-Yvlff'-AQ, - - f-"" BLXCK 'UND GOL - iuhrui Qlnunrrl 1 1 l 11 I 1 1' 1 P - ' 'I M I,,,E.L,,,,,,. A111 11,111 4111li11l gn11r11l11lR1A1-A l1ul,r1l,Lull1l-lqlllvq WT J O A? 8 EtQ?lllb,lil1n1l1upQ111lll11x11l 11 P4 -,' - ' "'A"""" ' 1 f ' f ' L ,W , , , I I , . ,W x -f:?fT-T g- f-- D ww, 5 f -- -1- ,,.!. 1A 1 . :W . l I li.:1111l1 l1.a.1f111l.11' , ,, Y , Y Ml'-..1,K.-gg Il,1:'1l-l XX'l1111:1: ,, , , ,,,, , YXV11 I'q1w.1 ',: XX'll1..1' l.111l11X. . MY YYYYYY, nn, , , , ,,,, 51111-111'. ll.11'1111111 l3.11l1111 Y, YYg,,,, M Y,,, - ,, , - ,,,,,'l,:1'1x1'-1' I Z 'l'l1f-x11.el111l 1--1111-1l 1X 1l11- Iwxllll 11I Il11' .11l11x1+1x l11,111l Vlllllll 12.1 -x1,1l1l1Xl111l 2 111 lf ll 5. l11 l"lN1l11'11.11111 x1.1x Kll.lllL'41l 111 xI111l11111 1111:1111l. . l'1ill'll Alum 1-1111111111 I11111'1'1'1v1'1'x1'11lz11iww1111 lll1'1'11l1l11'1l. 'lI11-1'11111111l, l11g1'1l111 xxilln ll11' .Xl1l11iv lr11.11'1l, 1l1'l1-1'111111- x lll4' Ill'l1'4'x41l, :lll l1.1xlsv1l111ll :111,1l f1111ll1:1ll livkvtx. :1xx:11'1l l--111'1N 111 lllf' IlI1'lI x1l111 lbJlI'llk'll7JlII' 111 :11l1l1-lux 111111 x111111N111' 1':11'11111x Nlmlm-111 1 :1n'I1XlI11'x -Q l'111l11' 1l1' g111el:1111'-1 111 NIV. XYTKN tllll 1'-111111'1l l1:1N 1l1-1111 X1Xl'lAJll 11111x1:1111l111g lllIl1QXlll1N X1.1I K1111111: 1l11111 .15--' 1ll4'11lkll1'1'11I 41111--111 llIJlll1l2l'l' xx.1N 111:11l1- 1-1-1'111.111- ' -111 111 lf ll. S., :1111l 1111 1l11 lllxl 11111" lllll' 111.1111 l1:1ll XX.lX lll-v111':11111l lvy 1l11- m11111v1l 1 .11 l'l111x1111.1X 1111113 .Xlxw ll N11111111-wl .1 l1lQl1 wl1-111l X1-11111111 111 :1 11111'.ul1- :1x1-11 lm ' 1l1- 111111-'l1.1111x 111 1l1-- 1,1ll. 1 S 1 l l " 1 1 al il il ,, - M, , , BLACK AND GOLD RZITIFIUZI1 dinnnr Snrwtg 1 1 X 1 N111 1 1 5'- 1. "'111111,11 11lmg1111111Lti11111111q1111,l111m11.L111111y11R11y111111111.p1111jI11UI11qll11114LQIQ 2 8 1fp1lgyf1I111l 111l'11111111,1,,,,p A1111 11 1 1 11111111 ,...... ' 1 1- - 'f"'---W"-'i'----15' 1.-,W - . . . . ,.- j ft- A A YA 1- f r f 1-Ju!-1 p1 5 1 151.111, 1111.1-f-1q!,1...1.i 1 1, of . - 1 . 1k-" Q , 1? ' X.- ,i -il- 1"g .2 I1.:11:,1- '1':1-'11111:1' ,U ,,,,,. - ,.,,,,..,,,.,, -,. .,.,.,,,.,,Y.,, 1'7'- -111 'wi 1211 1111-114 11j.'1-1'- ,.,,,,,,,,, ,,,,.,,,,,,, .,,, - Y , ,,,,YYY,. X711 1'!'1--111- 2.1 9 f.211'1 111l1'! ,,,,,,, ,,,.,,g ,,,,,-,,,, ,,,,.,.,.,,,,,,,,,, , ,,,N11111g1". I 1 . 1 , . . 1 5, 111-111--1111111111 1111- N-1111-15 1111 N-11-11111 114111111111-1111111-1'11111 111111111111 1111--1-111' " 1 11:1-- 11' 11 1111- 111111111' 1-111--. 111115 1111111-111111 11:1x1- 1111111 1111- 11111111'11111111x111 11-111 -1- 1' -11111 11-1'x'11-, l'1I111'l1l14'1'.II1141 1111 11111-11111 1':111 111-11111g. 5.1 1" X 11,1111 Il1l1N11l11141I11l1'1' 111111-1111 11x1-1':1g1- 111 x1'11111:11w1111111 1111' I1 111-1' 11111-111111111 1 , 1 11 1 , 111 1IIX1k1i1xx, 11111 11111-1 :11-11 11:1x1- :1 g1111'1 111111111 111.11A:11'11-1'. 111-11111-11111111113 1111111113 1IlN 1-gg 11-11 111' 1111111-1111. :11111 1111111 N111111- N1-1'x11'1- 111 71113 111 1111- 111'g':1111A:1111111- 1'1111111-1'11-11 111111 L' 1111- 111311 f1'1111111, 1'111111f 1111151 1111- 1111 111 1111N 111511 X1:11111:11'11 111 111111-1' 111 141-1:1111 1111-111- 111-1'f11111 111 1.1l1'N111'1Q'If'. '1'111-1111-11-11111 11115 x111'11-15 ix 1111'1'1-:111-1-111'1111f1:1-111 1,11I' x1'1111111r- .-1- r1111J, 111-111111111- x1'11'111y 11-11111-1's11111. N11111111:111- il 111--111 111 1'1-11111-1' X1-T 'i1'1-. 111111 1-111'11111':1Q'1- , 1111- 111-v1-111111111-111 111' 1'11:11':11'11-1' 111 1111- 111111i1N 111- 1"1'1-1111 111 111111 f 111111. '1111-in 1l11'Jl1N ' :11'1- l'1lZ'I'1Q'11 11111 111 1111 :11111r11111'1:111- 11111 11:11'111g' ll 11:1111i11g' 1111111 111111 111- 111111' 111111111 1 11-111-11 x1:11111111g' 1111' k'11Jl1'J11'1l'1A, X1'11111:11'N11111. 11-:1111-1'N11111. :11111 N1'1AX1l'1'. '71 1111-1111-111111'1'N111111111111x 111111-11 '11'11l4'111Q1l N111-1111 1111111-111-111y-1'11111'.-ix1111111-1111 1- 111-11 N1-1.-1'11-11 111-1 11-1111 1' 41 1, 1 : iwf :GV 1 15-1 1 1:1 1 15 1-4-1 - 1 1: 1-', , , 1 , ,- 1 ' 1 1 -1 1 11 .,"1 121 Iii' 13' 911 5,1 il A Y 'W' 'rf 1 1 W- A grvviw 1 111 1 , 1111 111-511' 1111-11 ' S Brhatr Srlnhulr 1 J S K. 11111'1q11111111'1' XI. 1'1-11111-11 Ii. 1i11111'111'111'1q .X1"1"11iM,X'1'1X'1C '1'I'1,XX1 , , , X 111111 I1-H1111 111l1i1il1111 11l'2', -,... -11-1 111-11. 17.115, LW111111111114 1111. ,,..,... ll-.1 11121 1".11..'. 1111141111111 ll1'1.,, ,,,.,. 1'-1 1111. 17115. LU111111111111 11l'2. ,..,,,., ll-.1 111111. 19.115, L11111111- 1111.7 , ., ,U 11-' 11121 15115. 1111111 111'Q. ,,..,,,.,.,, 11-3 1111. 191115. 1,1,11,1-,- 11.-Q, ,,.,,,..,,, 11-1 111111. 111115. 1111l1I' 21111. .,,,.,,,,,,,. 11-3 111-g. 111115. 1.1111'11111 1111. ,.,,,,Y,vY W1 UPU- 1:11151 1111111111 1'1'l11I':11 11' :.,-- 1-I 111-1-. 1'1,11.S, '11A11111x11111'g 11I'QA,AY.Y- I1-3 1111. 15115. 11111511151 1-1'1111'll1 1111.,,- lfl Ilflf. 1".11,S. 111311111 Ix1g11111 11 g.,,Y,1l-3 11111. -15111111111 2111, ,,,,....., 11-.1 NVQ. 1111111 ,111 ,-i,. ,,-.,,,, 2 -1 111123 11115, 1il'i11!' 1112. ,,,.,,,,,, A 11-3 11111, l-1115. 111-1111.111 11l'!. ,,,.,,,,.. 1-Q 1111, 12115. 51Jl11'1111H111'I1-1I111'1111111'111 ,.,. :11 1.1111' 1111 S1-1'111111 '1.1'II111 x1II11.l1111 .111 ,,,, MW, 1-2 11f'Q'. 1".11.N. Y11111-111 111Q'.,,., . ,.,, 1-I 111111, 19.115, 1.111111 ,111'. YY,,,, .,, ,, 11-1 111-Q. 111.11 5. 411'11111x11111': 1111, ,.,,, ,- 11.1 111-Q. 191115. 1q11-.1111- 1111, ,,,,,,, ,,11-1 11113. 11115. 1i1:1111:'x 1111. ,.,,,,, .., L1-1 1113. 15115. 11I11.111l 11-1'11. .111'.,, ,, 1-11 11111. 15115. 111'111'X11:11'1.,-.-. ,A,,,. .1 ll 1112. 1f11S. 111111111 1x1ll1141 1112. ,... 1'-1 1111. 11115. 1141111311-11 5111. ,,..,,,. 1'-1 111'Q. 15.115 1 11 f 1 X11X1111' XX K 1 N1'11.X1'1X1' '111'.'11.1 Dramatlcs QW W fb 45 ,M f JN My um, x. Ivan ' 57?-'Ap -- .'Q'!a - - L14 O W f 5 X 'L' ' W ,kk Vlffq XX f X , fp XX K' Wi fr X' XX J! K3 X 'XM 'XX "mf ', ,fxfgx !. ,',f Q7 V 1 X , 17? 1 X I , V 21 .Ar x 1 G 111111111119 ani! will Glluh 1 1 1 I Z -11. 1 "'1 4' -1 X A 1 1 1:5 J 1 N U J -1 1 .11..11C1' 1111 .Q1,1J 1- -1 1 A V i W 'V L-FH' I-'L f rv -7' -K Y .- F ' ,WT -,144 ' A-nk' - W if A 1 5 1 - 11111.: F '11111t. , , ,, H, -1'1'1-11111-111 1.111111 411l111-- , ,, ,, 911'-1.111.11111'l'1111.111: X1-11111'1 1 111111111 1:11I,1X1.11-111111 1111 l'111111111 N.111:11' 1111111 1.11-111 111'111111 N1-1111.111, 11111- 1'Q1.1111 1'f11-1 11111-1 1"1". 1111-11.11 111 111 111111111111u, '1111 X111111111 .11111 X111 01111111.1111--1-11 Q1-1111113 111 11-111111.11'111, 1111- 1111.11 1l1Q1I 111111111 1t'1111-111 11.11 11111 111-11 111 11111111-11 1111- 11114111X 111 :1 1'1111A1'1111111'1-3 .X 11111 11-.111111', 11111111111-11 111 X11, 111-111111111111 11.11 111111111111'111 111111 11ll' 11'1-1-1111 1111-1111111 l1l11'1I1Q 1111- Xl'Jl1', I'111 1I1N .11111 111111111-1, 1-111111-11 14l1A 1111-111 .111:111111111l111', 11 -11- '1-111111 111 1111-11111111 111111 1111-11111 1-1111111:11111111 .11'1'1'111. g1-11111'1-- 111111-1111111 111' 1111111-1'1 ,111111-1-11111'111'11-1'111 1111-11-11-1111111 11'11IlIl'l1. X111 l5:1111, KI111 x1.11'I'1I11A1 N11'.S1'1l111.1'1, 1111 111111-1 111111111111111111-11g11.1111 111 1111-11-111111g 111- 1.11'111111111.111111 11l1' 11-1111111. 11111' 11111 1111111111 111 1111- 111'.1111.1111' 1111111 111111111111-11 I111 Q1-111-1111 111'11Lg'1':11111. 111111 111111 Il 1111111' 1'.111g1-111 11111-111 11.11 .11.111111111-. ,1'1ll 11111 111113111111 11-11111 1111 11I'::111f.11 1111111 11.11 11111111- 111' "7 "Xl 1111- 14111111111 1'-1111111-11" :1 15111-1 3111111-111111111111'-1!11111111111. :11111"1'11-1111-121111111-k'1'1-11111f4.1111.1111-1-1111111111112111-. 1111-1'1 111111111111 111111-1' 11111-.1-1 111.111 1111-111111113 "1111l1I1I1:1 "'1111 1111111111 11111" 111111 "1 11111- 'I11111'1 lk.111111." V11ll' 11112111 11:11 111 1111- V111111 11.11 11.11. "111 1.111111 1311.111.' JI 11':1 1111111.1111 X1111QI11'I1111 .11111111111I111 1 1 1 1 1 1 0 1 1 .6 . I if ' 1 . - If V , . J - ., 41 1 V . 1-' 1- "Af'ff ' ' f '-f fi fl. 1 161.57 N,Tv11w:4., f.'1!,f1YIl'11'I11-1-7 -L 1 'I I -04-, L '1'f'A- -,,'1W,1n-' 19M MWK1 1 W J BN GOLD 111 fall fJ.,1L1J JW I M M I A Qlurkxy Tgrrak X 11tI Xc1r'1 NI11IILt 1 NIIII nm 1 1111 1 r 13 1rr1 QI Ii1rr1 1 IX DIIII Iiruu 1 Xl1rL111 C 1 I out 1tI 1 I S l IIJ11 I I I ntl H I I 1 1111 Spmw 111 I 51111111 11111 1 Ill! 1r1 I 'E' I i"5-,T""T.-A ,1 gnu, A1-g,w'-fi ,, ,TT,JdA, E111-wKIm111U1,11I 1 1l111111l1111dl Ii.l.5 IJI'I"'1li"11I111l1In111P11 111 I AI: 11111 1 1,,. ,111, L-1 59 I I f , ' ' I J , lr rr l f 1 f I 1 ,r I r , . . f I p F fr- I I, ,Y I f 1 71 Il yy r 5 N f' , L-M! .I I 1 W W- M - , 1 I I . 51, ' ---, ' v 5 C A - J 1 I I HW-1 fi' 'IAIIIQIIAIZI 1111511 -1451 ' V ,V M ff-1 1 I 1 1?-1 w I -1 ' f f 1 I I , if I ' -4. 1. !f 1 Y - Y' fli., L 1 , V. 1 ff J L' L11 ' - .1 r ' 1 f jj L I - " , 1.04 ' vs i 4 ,V f N Lily 111, , V 4 df ' 'Q 1 X J ,A 1 IL f ' 11191 2. M14 lil M1111--1 .11.1.,.1., ......,......,.... .1.1.1.1,.,..A,, ,,,,.,.ww-- ' 1 ' 111111 11111.-111 I -I ' A ' ---------- ----- 1 - ii--- -------f--...---- ..-...,i-i.. ..,.,.... I 1 ' 1'111- 'f 1: E111 im- Q' 'th ,.v,... .w.,,,. , , ,,,, ,, ,,,,,,v, ,Y,Y7,,,-xx AY-,-,-,Y,Yw ---A-g- 1 1 1 ,1' 1 gnu.. I I51- j Kvt 'Illllll .....,.A,.,-,., I , ,v,w,,,YY,, ,-,,YYYAAwww----YYY ---,A-M-Y 1 - ',-,mk Q, 1,14 I-FAI Ab " Km 'I1:1111-1,,, ,, .,.,,.,Y,,,,,,,,,,,,,A Y,w,Y,,w,,Y, -x,,,,,w,- WYYY , Y '1 ,Wk 51111-11,,.11 I M 11 f '11 ----f- -- - ------ ------ - -- - MA- - ---f- , -,-.. - - 1 l'1'i 1111111111211-1' ,J I I Im' If' f 'IT ----f-- --------v----- - -A-------- ----.--...f.-.. .ff..... C ' 2 11'11l H11 11:111 'IV111 Il j I.z111fi11u .,,,..,,,,,,. ,Y,,YY,,-xA , -YwAY--,,Y-Ah,w -M--YYY,Yw A - 14,1 11,5411 1 ,lb ' I' " ---------------- -----vA------ --------f-- 1 - ----i-i. ...,.i. l ' I1I'i'111'1I.X114Iv1's4111 -Y' 41111111 - I ---------- - -f------------ ----------- ---A-.YY.YY .Y... I C 1 1IN-VI IYiIli:1111f Jura qI1lI'l'I1K4'- ....,...,.,,,,,.. ,,,,,,,,Y, , , ,---Mx--- -A-.Y--,YY AwYwg---g. 1 4 Ui, Bug 1 ,ff -S' jr V1-fC'P1f11'--1111 '----!----- ---f--'------f----- ---v------ -.--YY. 1 . Yv.. 5 I HIIIK 5' Iii1'I1:11'1Iw1111 .dl Iic-II11 Mm' YQ ,,.-,,,-Y,Y,,-- k-kv---gkk-V ----AF---A A--Yi-Aww w--4 , - - - -M2 1,,.l. G. invg ,XIc'I11I1:1 51111411-1' 1,..,,,-,,., --,-,-,-Y-- AW-Y Y --g----Y-,-AAY w----Aw----P- X ' Q .Um 1,1 lm I- ' 'fn . JIM' .....,A,,..f .. -.,, .,.,-,Y,Y,Y w,,AY---- ---A-w---- -------- 1 1 1 1 1g,. -pk II 'QI 7 ---f -ff-- ---A'-f- --fA------------- ------------ Ai-f-. ..-f, I f 1 ' 1 I I1 I,LlI'IiIIHIIIl'l' l"kI" ------'-- -------------------- -------- ---------YY-- ..Y...Y... ,,.. f I 1 - 4 11'g1- lfllQ'l'I'i II11Uf111f -- A---------- - ---A --f-- - - .-- .-f- ....v.... ......1v.... I - 1 11111-11 1111111114 E K111wf1f- .Xrtl ' S11 111011, X:111111i limb, Xvllv l':X'JlIlS " I P1 T21 1.1 115. 1 1 ,Q F If if '3 ef 1? 5. E' L? I5 IE- 5- Ii? 1 " 1i2 A. if I If Ll 3. L: E1 13'1 :il E Iii 1311 111 'fs ,if 1- 1 Y I5 I? V1 wi I I1 F5 iii I I 1A I A ,Fw - ,I H IA V-.- I ff! Q.111,iL111-1,1-fwi L 'fjjin 1111 1:17 .11 H 1 if L41 ,-- L 1 2' , I b - l :VY 134 T, lm,1 f1Jf,111..11111Q.5AA 1M -Ji W1 1 1s1.lC34,11111,Q0nL1L.- . 0 1111' X11:11N1t 11 1N'Z """Y-.'-: - 1 1 x -r-v'-riff' , , Hlentnrian illitvrarg Snrivtg 51 1'111111 X11111'N111:' 13 111 111 X111 1 X1 1 1111111 1411111 X111-.1 1111 11111 1 11 X111 111X1111't',,., ,, 1-.11f.111111 111111 1111111111 N1 11111 N1 11111 1 NI111111 I1 1' 1,g, , , ,,, ,,"k.J I'11i,, ., ,,,,,, ,, ll. 111111 Xl1111111.11111.1x11111-1-11.11 11I1'1l1'k1!1111ll112111I.1111.11X 11 11. 111 11 11111 1 111 1111111111111111 1111111111111.1N11'111111 1111':111111g 11111111111111. 11111111 1111 1 ll' 11111'11' 111111 111111 111111111 11111111111 111-11 1'I1'x1111'11'11 1111 111111111- . - . . . .-N K -i I X. ,, 1111 11 1 "1g'11Wu11"11" 11011411 1 mi. 1111-11111111.1g1 1111 11114111 111 1111 11111111111 111 1111111111 111 1111 X 111111 11 11111'1111111'111111." 11111 3111-11 :11 1111- Q'1'111'l'I11 111'11Q'1':1111. I N11111l1111'111' 1111111 X111 1111111, 1111- 111111111111 24111 11111111111 1111-11' 1111.1 11111111-1'1111Q 11 - 4111111111111 1111' 111111. 1 i 1 1 1 1 1 1 .1 L . A 0 1 111 1 1 1 ri 151 X x JQO11 fl H-Iagnr i'1tvra1g Srnrwhy 1 1 T1 11 l 1 ll 11 if 4 A' 11 11.1 1 xl 'c',x 51096 -P ',,"W Q X1 1? KZ ,J R " z its X -r7 1- 13 I 1 'fx - rv - Jlcilw -'A - - ".' " f" f'-'."1'?f+"' V ilW:--- -- - -4 - r'-vww ' - - fr' ' -- 1,-V A. . . V Q 1 h 0 4 . 4 U .1 Q 1'1iT'-1 -11:11- -211' 4-1-11111 -12111-11-1' NI11111111 XX' 11111111 ,,,,,,,,.,,, , .,,, ,,,1'1'1-1111-111 ,.,, ,- A,,,,,, ,,,,.,. - ,,,,, - V11-1-11 Y111111: 11r1:'1:11. '11-Q1 ,,,.,,,, ,,,,,,.,,, , W, -X111 1'11--2111111 ,,,, , ,,,, ---,-v .,,,,,. 11:-1'11111'1'1-:1 1111111-111111--- ,,,,,,, , ,,,.YY,, ,A ,,,, ,N111'11:11'1,,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,, ,,,, X 1-11!1- 111'111'. 111'111'1-1i-111- ,,,,,, , ,i,, ,,, ,A,,,, ,,,,'1'1'1:1-111'1-11, ,,x,, ,M ,,.,,,,,,,,. ,,1111- 111111111-11-1'1 13111 1'1 11:1111111111111,,,,, ,,,s ,,,,,,, N --11-111-1 '11 111111-,-,, ,,.,,,,.,,,, 1'1l1"1'1 11:1111111111111 '1'111-1i1NI:1i111'1111-1-111-1'-111-11-11 11.11111-5111141-11:11 1111- 11- Q'11l11111Q' 111 1111- 111-1 -11111--11-1' Q 1 , . , , 11-1 11111 111111 511-- 1l:11'11-- 111111 X11-- 4111112 il' -111111-111'-. '1111-11' l11Il1' 111:11 111-11111111-111 - 1 1111- I1lI'il111 1Il11k'11 111 1111- -111'11-111 '1k1I1' 11ElIll1' ICI XIQ11111' 1111- 111141-11 1111111 1111 5111111-11 -, 11:11 1111-11111111 "1111- 111--1" 111111 1111-1111111-111111---11 111 1111- -1,111 11 1111-: "11 1- 111-111-1' 1-1 "L 111 ,1111111111111: :11111 1:111 1112111 1111111 1111111111g :11111 -11111:-11." 1 1 S1 '1- 1111- 1I1P11'l'1 111 :111 111'g'11111f11111111 111' 1111F 1111111 1- 111 11!'1-11:11'1- 11- 1111-111111-1- 111' N 1111- 111'11111:1111' 1'I1111, 111'11g'1':1111- 111-11 111-111 111 111- -111111-11' 1111 :111-1'11:11111Q 11'11-1f- 111111 1111- 1-111-1'z11 111'11g'1'11111-. '1'111--1- 111'11g'1':1111- XY1'1'11 11'1-1'1- 1-111111111-111 111 -111111 -1'1-. 11illAL1l'N -11' 11-:111111g'- 11'1- 11-13 11111-1'1--11113. V111' 1111- 1111111 Q1-111-1':11 1117121711111 1111- -111-11-11' 11:1-1-111 11 -, . . . .. 1 11-111-11:1 17 11 - 1':1111111 .X11111111, - 1--' 277 H W V 'A 1 f,r if 4 T i 1 1 11 .9 'Z-fr F K ' ff ,: QQ- 1 i 9 - in , 2 -. .-P 7 ff.. a- , . -,i' V g 'P'- -, x. 1, -6 - - w .1 Y V .V 1' 11 'lj ' . 1: ' ,- 1: V'-: 7 v , 1 - - 1 C 1 - C '11 , V4-- 'vmf ! 'e L 1QA11 14-"--1'-1-.Q111Dff,'112312111 1 :'ff"'i,,ji '-"Q-Yi'-ll.. f-- BLACK mn GOLQ-j XT1 f Ura 1Kv11l Qfttvrarg Svnrwtu m lx: 1 x ltlx K i X x 1 1 Q Ill Q l IU X V, . wi num l Q1 N Iv 'vllzll .1kwllg1llq:wHlwnLgrAaL1ll llflllgmq lf' A1 ll' HJ I A , ALJ OZQFP OZ 1,--ff-"""'s"A ' 'H' W .1 f ' 5 , , , v V V ,,, '44 , ---W W. ya' Ji' -- -- 'k'-w.An4,4 Z 1 -,'np1,1.,u,.,,l?-l-ku,full I nl lv y ' . 9 Q . V ll I' Q lfliwl -llwxflv N-Mml H1111--lvl ' K:lrll1:m-- ll,lllIlIl1'lIll , , l'll'Nllll'lll , , ,fl--Mun.: Ilzmwn lllwlx il.nllIu , , Xvll'l Illrlwlillfll , ,, ,RUM lhltrwll ' llnlw .Xlltll'INI'l. ,,,,. ,,,. , , ,, ,.gf'kl"'l2ll'X ,,,.,,,. , ,flll'Il1l'I11' xlwlu li1'NLl.11wll,l. , ,, ,, W , ,, ,SflAQ1'Jllll :ll ,Xrlllm,., ,,,..,,,,,,--ll:ul+' .xIll1'T'N1ll W 'lllf Ym-R--Ill litzxwnry N-'rx--ty xxrnx --Vuauliflpl ln S1'Illl'llllll'l'. WIT. X' Xllfx fl-+I n alum :mul Xliv li--'knnzm :mx Nlwlmswrx " lln- uzmxv wsu all-vulml lllilvll :mel ilu' xwwrk ul' lllv 5-mivly In-gnlb. liamvlr xxvvk Illl 'I mx'-mp 111:-L, :mel xxnf 4-11l1'1'1:1im1l lay llll'lIllll'I'5 -xl' tlw- w-wif-tv. 'lkllm' lirsl QQ'lh'l'Zll lr QJI'JlIll 1,11-fl-1111-cl lly mln- Yxnn-R--lul llU'l'1ll'j. Y2l4 gin-11 hlilllllilll' IN. IHS. Nl.u1y in ilu' vvtllvlf xx -rv 1'Hl'v1l1l'1l Jw Ill' ln-rf wil il li1v1'zn1'x' frwivly ilu' tlvfil' YL -, but ilu' 4'lllK'l'lIllIl1ll4'lllX xxvn' Nll4'L'l'NNllll amd rll1vX4'Ll lznlvm, :xml l-Ilurl. 3. w ' W 5. 4 l .Q .. lg, ' : U ,KW 3 P, -Ll F I l .711 l i Q Y . an 1 V -'.j"'j"",,:.f' ji' "" ' ,E uf , Y .1 u f- w uf ' ,L rl , rg 1 BLXCK XND GOLD 09lg1np1an Tftterarg Snmtg xx I1 l l P l l IIK l LX 4 r l Qmln f ,ma 1 , :J :lun IQ jnngllwl yrllllj l ? 65 ffi'-'-"WA" V l f ' A I ' 4 ..-,Y . . . , , . , , . -, Y -Ali! in 7 H' in vi Y ' g:. ,, .4 , -.l,!q,Afu,,,.,,A,.'4.EA 4 - 0 O Q V A , 1 .E 1- ' 3 44 1'-lI'Nl -r-mv XI' 1' 4' H "lvl x"I1l' X" 1' 1 M: ginf- in 't ,,,,,,,, ,, , ., ,M -l'1'fxnlf'I1I, ..x,.,.,, f,., ,,., .....,., X I 4 man' Hurt J' ' l'I'lNK'lllIL Xlfmm-ln ,,,s , . , -,X'zl'- l'x'f-X141 :lt W, .,,,,, U,,,,l..1u1'l-ww- Z'-xitn J' -In li I".l1'1'1- ..,-..,, ,,,,,,, ,,,,,. A,,iw'!'v'l1lIj.,,,, -, ,...,.... ,,,,,,,,-,l5fu'lNl'-lplufl' 'I .l,l'4'-Ixlil'1'I,-,--,,.,,-,-,,,,, ,,,,-Xl:nl-Ivl'll111'-'lu f-A Ilia 4 .. l l . A f--5' lllw Hlymy mn lmlwrznry wvlz-ly. xxl 14 ll xxzn- HI'f2lIllZl'Kl 1-zlrly ln 5l'IVU'IlIlll'I' UI WI, hm 1-rnlwmmx'--nl 4-vm' wmv- itx lf":'m11i11: lu lw Xlflfllly uf its nzxnv, wl ' 'lm Niglmifm--X ll 1- lllfllvxl 1-I' :l.1l1l1ilivm4. II- NINPIINWIIYR Nllw K: llxll :ml Xliw IJ-1 lil. tlluvtlu-1' xx :Ill lb wlliuflw, l1:1xw'g'1'e-:ily :li-ll-ll in llllx Jlllv'IlIlbl. Z 'Illw' llwllrx Nlwnl lug:-tlll-1' lay tluf- 111'-1:1114-xw lmvm- lnwn lwvlzpif-rl xmtll :':n111u4,1l1'l- 'IAQ ' :Jr'11111x Ill XYlllk'll ull llxf' 1111-11.lM-11 tl-'llc lmrl. :mal !llIf'lA1'rl.lIl2' rliwllvifmf. XI- -rf :uw lII"rll.'l In ln- znlnln- In L'-mul :un-mg' ill 'ir lllllIll71'l', 1'a-plw-xl-lutsulixl-4 WE T l.1'1h,.y',A,.,1H,,,l,1-N.yIylxfll11fw1'1-. il111iwr:lml x"lIlH!At'lilNXl'N llixl Il num- llllXlllI'1' -If ill'-11: zlll. ' L? .Q-. ,sn , ,,1., 1 up . Wu! -K-.3 l-'31 li ws, b- lf- 3 lkl 4. .6 'l I 'l E. 4- ,Al f ,ml , - .l -3" iff-1 -Q 4 -, 'gj '. l .- 1 -1 -. l 1 .f 'i i llgll , V g sl lf! ,rl fy. 2. rr 1 I 11 .51 rf,-l fl -il il if 9 V' ' rlfl M1 l' 4, , 45 .br -l -AL-l ---V --- 4+--f---:- +--"'- - - '- Y 'T' nf . f df 5 'V'I'fWAisL: .IFHVVT jvlrUm.,,1l1n!-NP,5. ,lslmu Q lg C vi nr :IM lung Mullfl-ll :mul 4.1 ' Al Nuycxw M,l:,!l.A,f:Y. . VI 1 -.-,,,,- fp E g, 1, .L...L 4.7 W V 55--A 'L-4 - -g WA, Y- , A , Hrwilg L, .J P8 151111111 QI11111 111-1 '11 111111 1- 1111111111 -1 I - W N -I ' :Q K .. . , .. I, XI w I IIL, , 1 ' -1 IL 1 I, , '111 I . , XI "11 I' . 1111f111I' 11 Il1111I11 IX , IL AII XX xI1 11 N X 1 - II 111 III 111 Iw ,'1 I1 . I I1 X I 1' 11-, 11 11 I" Music CJ I ....L.z..A. 10733 ,, .i.f -9 66 Y Girlz 6122 Qlluh 1 A 1 1 A- 1 1 ,, N XI 1 ' -. 1 -I' I I, F b I111111- Il!-11111-11 ,,,, ,Y W, -,, ,. , ,M I'1'1X11l1111 'l11.11x 111111111 ., , ,YY Y Y, ,, , ,,Y,,X'1111l'1'1X111111l li11l.1 XI ,.'- X111 1x W, , ,, S1 1 1'1 1.1111 .1111l 'I'1'1':1N111'1'1 K.11l11'11111 II1111111-1111 V M Y ,YY Y, l.1l11'.111.111 l,1-11.11111 l.11-.41111 , H ,, ,, ,, ,M .X1111111-.1111K1 l'l11f1111lXfll1'1 111111 111 1l11X51.11 1'-111N1-tN11I.1111'l1 II.I1ll1'll 31111111 111' 3111!-41111111 1111111 l1111l1 1111 .I11111-11' 111111 S1111111' 1111l1- 111 I111'1111'1A 11-.11': T11 11- ll 1111-111111-1' 111 1111 111g.1!11f.1li1111 1-11-- IIIUNI 1141111 11.1.11 11t'1111111x 1111111 111' 1'l111111N 11111111113 'I'l11x 1'l11l1 41v1N11-11 1111- l111l1Xl v-f' 1'l1111. 1111 11l1111'11x .1111l II11--11'1'i11'x11'41 111 111'1N1'111 111, II11' Xxvlllll k'i11'1N1111,1N 11111Q1'1111, lf11l:1 Xllli' Xl11'1'x. .I1-:111 k'111k1-111l.1ll, l'l1xll1N H1111-1', il1':11'1' H1111-, 'l'l111is Villvlt .1ll1l l.1111:11111- l1.1w111:1'1 11-1-I1 1l11 I"1lKlIlIQ girl! 1'11l1'X 111 Illt' 11111-111111. "'l'111- I'l1ll1' 1-1 I1,111'1l1111.1g" 1l11- 111-xl 111 tl11' 11111111 111111- 111 ll1- N11:1111xl11'11111'11X1'x 'll11'g11lx1-,1v1-11.11111 1111111-11211111 111 111: 1111 1-1111111-11111 111.1111-141111111 111- ll 11111-1111. Xl . X1'.111. 11r N1 11111 1rd Fx 1 Bugs Gln, G1 u K I 4 ,1 x 4 4 I rrx 1 X 1 1 r 1t1 4 1111 P 1 H 4 lll 11 1l 4 -LJ-"' V wh! 'hjffu WI 1 1' V 1 Q 6 f H .4 I 1 121.51 Crlx 'xNI1 VGO l I 'I ff 'Tfff 11 h A1111 ff 11 111 ,,,,,.,,..,.....,.,,......,,,.,.,..,..,,,, l'1'f-wrlv-111 XY: y'J.'f'Il ....,,,,,,,.,,,.,.,,.........v..,..,,.... Yin' l'1'1'X1Al 'Ill I.f1111z f1ILQ!' ,,..,,,,,,,.,,,.,...,.W......... S1"e-tary :md 'I'r1:14111'e-1' 'l"h4- l'1y-' Ulm' C'l11h Wm n'1111111f1,'1'rl 111' tu 'IIIY-llll'1't' hfyx, WI fl dill llll'iI' hit tw 411c'f1L11':1g1- Il :le-N111 fur N mil 111115111 'I'I1e'1'l1z1cl :ax th -11' ll'J'l1l'I' Xlr, N1-V111. thv 11111114 11 'l'll4'I'1I' nt I-'11-111 1111 high 4c1l1f1wI. I11 thw x':11'11111e 1-11L1-rl:11n1111-11ts giX'r'Il hy lhn- vlllh mfwl ul' thvir xx-1rk wav -1t 1 mlnsfivnl ll! lrr-. 'I-111' Illilll' h-mls 111 "Tl11- Hvlh- 111' H:11'u-l1111z1.." th- S11 ish 11111-1'4-ttn 111-11' 1:1k1-11 hy .'Xl'lllllI' 5111111111111 lIz1r111111 H:11't1111, St: lx-'x' Siillllx, Guy St 111-, L1 f:lUl', :111ml XYZIIAII Iii x' -11. The' 1'1-41 111' the- rhxh Ill4'IlllH'I'r hzul gmrtx ill thw 1-l1111A11W, Thr- 151134 film- vluh :llwf K"Y4iI71'IAlll1'll with th- ++th1'1' 111l1Xis':1l 111gg111iAg11i1,11, 111 th- 11111111111 111'1-w11t:111f111 111' Ihw XYV11- C'h1'iwl11111+ llI'4I!'I'illll, f-'- LBLXCK XNDGOLD1 Glirrlwraira 1 X 1 1 1145 1 11 1 Xif 1 1 1 l 1 1111111111111 1111.11 W l"""'g' 11!7'111'i1l"I1l 1' L -A-Jil bil - 1 ,1,1T.1 il 1 "4 , 1 -4 12- ' 'M'Y,AYV Yfrr 11-4 V fr YY' J f ' I L - . , ,,, .JT A 'Ao Aj SltY-i-F"- 7-714?T", A T T4 Z" , I 7 ' ' U A l ll 5- Q nl l - N11111111:r 41l111' , ,,,,,,,, . , , , ,,,,,, l'1'1111l 11 XXf11'1l li11j11-11,, ,,,,,,,,,,, , Y ,,,. ,,,,,,,,,,,.,,.,N1'1111111 ll111'111I11 111111111111 , ,, W, , , , ,l.1l11'.111111 'l'l1ix 11-:wk 111'1'l111111':1 llilx 111:11l1- 1'1111111l1-1':1l1l1- 111'11g11--1 11111l1-1' 1l11- 1k1lll11l l1 11l11 Nlllll 111 Xl1'. N1- '111. 'l4l11'11111l1'111x111111411211-:11 llll1'l'l'N1. 1111111 11111- l1x' 11111- 1111 1111l11 ll 1 1 111111-111111l. Y-' 'l'l11-1' Nl11111'1'1l 1l11-11' 3111111 111111'1N111.1111l1111 I11 "11l:11111g l11-111111-11 51113 1 1l11 1l1111l 11l.11N :1111l l-11'1l11-1111111':1ll11-N111 Q1-111'1'11l :1111-111l1l1, 'l'l11-111'1'l111N11'.1l1z111-111111111111l1l11 1 .l1111i111'll1,Ql1111111111 X1-x111':1l 111111-111111 11-.111 I1 11:11 :1 Q11-:11 l11-l11111 1l1111111111111 ll11 'Y li11ll1- 111' li:11'1'11l111111," 1 lJlll'lll.Q' llll' 11-111' 1l11' 111'1'l11f11':1 11111 l1:11111l11-1l 1111111 11111111 ll 111 1l11 1111l1111111111 l XX'l11'1l11'1A 1l11- 11111111111-11 x1'1'1'1- 1111 1111111' 11111 r111'l1 il s111:1ll 1'1111111. 111' 11111111111 lll1 ll 1111 'l 11g11 111111 3111111 '111'li 1111 1l1l1'1l1' 1'1-1'11g'111f111l, lx ll 111111111111 1l1:11 l1:1s 111-111 I11111 lll ,D , l l -xx'-1'111l 11l 1w.1l1l1' 11 l " 'N lA1'lllZllll .1 lll5Fl1'I'X, .X1 11111 1l11-1 511111111111 lllllltl llltl 3 9 11111'1- 11111 4, ll 31111111 ll' l11' lll'lll' 1:1111sl11'1l. 1111.1 ll 111 1lllBlllll1' 1111- 11111 111 1l11 X 1 'X 111111111 ' llll 'l1 41 N il l: 1-1 111"l11 11 :1111l l11-:uw -W1-ll 11111'l1:111X "Kl1'l111lx 111 l 1ll1l Y X 5 1l - 11211111 ' 11. 'l11' -lll,l 1l11- 1 2' Qllll' 1'l111'1111-11. 1 ll1'1'-'S ll 1 1.1 111 1l11- '1'l .ll'2lf ' I II 1l11111'isl1 11-4111 by 11-:11' :111 X 11 vll 11l' 1l11f 1111-l'11l 3:1 11111 ll 1l11' 11 11'lq ill Tlil' l". ll. N l . 1 fl if X ,. 1' Y Q X 1 1 l :I ' lx A Wax? 3 I ' 1 1 C lf, A l .--1 l .- - 1 ,AQ,.T11'Tg'-11715 L1111'g:'i,111.-y-1' '11, l1111 111-1311-l ' lilflli? - V 'lf' ll AE TL "'1l"' I' 1 A L , - . --,-1-1.--1 -11 .,11111.p 11 -F: '- -1 ld l JIBLACK XIND GOlDiJ: hh Ezlnh n m N 1 1 Q X L11 r X ATT A Ill' lvl, I L vlllli n in E,llmHl:plun1llyUrvv1'Ip A M15 I .1- fr e'- fl - t 'fb ,.. MIAA 69 17,4 'Q Vw' V H -Q YY V V W WH, Y Y v X I t li -1 ' 'J r I,v'n!'i,:-m.H..'.'t-'L'ill ' A ' Avrfl I ll 1 . ,V I . .t Q- f 3' I7:Li1 klllvlivll ,,..,,,,,,, , ,,,,.,,,,,,,..,...,.,,,,,,,,,..... l'I'vxl1lf'HI ,A Km lliv- I.11v'1x1r1Ql1f-fllur' ,.,...,,,,.,v,..,,,,....,...,.,.,.... SA r'vt:u'y' HQ' 13,111 l'll'llQv'!' k.,,,, ,,..,,,,.. A,A, , , - .,,..,,v,..,,,,,k,,,-,. l.llII'2IIAl2lll - llguuum linrtf-H, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,A,,,,..,,,,,,,.,,,,,,. llrmu Xlni-fx' I5-Q I4 ' l 1 l l711rlug'll1iwy1-zu' lllvlrllllfl. llIlllt'l' lll1'KllI'l'lll4Yll4ll Xlr. Nr-Un. luv lull-11 xv1'y.u'lixw-. --5 ' fllwrtly :nllvr tlu- HlH'lllIlQ' ul' Ilu' lull Nl'llll'Slt'I'. llslrm-rn liznrlfux wax Jnpluvinll-ll rlrlxm nmif-1, ilu' lirxt lulull wluull Nlllil4'lll4'X'1'l' lw lullnl tlxnt luwiti-'11, J 'I'lu- lmxul ir1s'1w'11-mltlu'wluu+l Npiril lg plug ing :nl lll1'l'Jlllll'NIlllil tmftluull Qllllllw. l:'lXY'1'll Ilu- llJllXl'x ul' ilu' Qzuluw. it lll2lXK'1l wllilv lnruvleiug fill llu' lu-lll, 4,1-i "-- 'l'lu- lmlul :ll--I msulf- ilu- l1'11rlw.XNl1l:uul. 'IQIIIN xxux ilu- lirsl tluu- tlul lIl2'lI-1'll'IHl . . Y lrmnl luul 1-xwr :u'ur111p:u114-ml tluf L111111 tw sm 11111-ul-UXXII :ltlmlx-lu' unltwt. 'lllln'SA'l"Pll,1l 4"llll'4l4'I' uns lllilflifil lwy ll unuw-1'L !'lX'l'll nt Ill ' tll -utr-'. .I 'll vw-:lil V24 l-Q.: l'ill1l' Ll Xlr. Ne' 'Ill Ihr' lmif rLlL'k'4'NN m 11uwl4li11:' ilu' lluzly-I'1xv IlI4'lllll1'I'r ml' ilu- lmwl Qi- int-1 JL xx"-ll-lvrnlnlu'-ll 1II'2'ilIllZ?lll'lll. I,,,,: M 4' .-.. --N Iii -I - lL-,T L' Ti., if Vs, 51: fs-I ,g ,Ai 'Qi E, T Q 5 , 5' li? 4? +3 1? li . - :ia la ill '- K IF' ll'-'I lf: 5? Ei 'Z El V1 T lf 'E HEI fl li l'?', li ,s, '1 lil lf' I5 'W ll l l lf Lb ,gl n l 7,1 El li .A i ' lffllk mm :vInFnt.:r.L uimln LJLUQUI 1-Ill-l"'l""llfTl'Vw ll in r ' ug n ill- Hluryflfji NJ, 'le' 151XC1X XNIWGOLD1 1 rv 'fhv Qlhnrua 1 1 X I l x 1 X X 1 1 1 I X N 1 1 1 1 1 1 S1 x 11 1 1 ill ll KT " P11 1l1l1P111 111 11 '1 F- f"fEl1ip1lnl11'vlj' H111 1-: - - ' 1 4, f 1 . -v ' W , I 4, ,-A UA- n Ag-N -9 .-'2?+??.:", I J 1- 1:1 ., - 1 I -I F, 1 1 . 1 1 1.11111f 11:1m1',- ..,, Y ,,.. ..-,fY,fYfYY, fY,,,,. . , . , Y, ..., -A-11I1'X111111 1-i1-:111'11'1- XY11x4PI1, ,,,. YYY, - YY.Y , nw ,,,.,-.,,, .WW ,,,, S'K'1'1'1lI1X X1:11'u:11'1-1 l':1111-111, VYVY W--,n,,,1,,f , ,fY,Y JW, ,,,.. -Y,1.l111J11I.l11 fX1"1111- 1i1'l11"1' ,.,. ,Y---,,,n ,,f,YfY mf, .Y,.,,,,,, ,,,. -v,,1.'111111'1,111 . '1'111- V11 11'114 wus 1141111111-11 :11 1111- 111-2111111113 111' 1111- 111-1 v1-1111-N11-11 114 4111111 llk 111 1112 X111 X1- '11l 111101 X111 1':11111!'1'. A Q11-111 1111 '1'4'S1 11:1x 111-1-11 1l1'll11N1't1 111 1111lr11' 11111111 1 1111- 111,11 S1'1111111 V1-1111 111111 l111' 1'11111'11X 11:15 211471 I1 111 il 1111-111111-1's11111 111' 41x1f-1'1x'1- 11111 A1 1111111 1111'11111-11 5111111-111r. - 1-I1l11'I' 1111- :11111- 11111-1'111111 111 X111 X1-1'111, 1111- 111111111 1111111'111'1-11 !l'1'il11y 111111113 1 -1 111l1l' 511 -111 111 111':11'111'111g' 11'11' 1111- Q1-111-1':11 111'11g:'11111. 11111 111'11Q'1':1111 11111'11 1111111- 111 I 1"1llI'11l 111-1-14 111- 1111- S1-'1 1111 S1-1111-1111, 1:15 :1 YJlI'11P1 11111-. 11111 111115 111-11 51-11-1'111111s ,11 1 111' 1111- 1'11 11'1lQ 11111 :11f11 51'Y1'1'2l1 1111111111-rs 1x'1-1'1- 111'1-51-1111-11 111' 1111- 11111111 111111 111'1'111-s11'1 ' 1111- 111 1k 111111- 111 1'11111'11s 11 x1-15 11111-1'1-X1'1g', 11111 1-111'11 11-411' 111 11'1- 111111115 1-111 11 111 111- 1l1l1N11' 111-11:11'11111-1111 41 1 -1 5 I J' .1 4 1 Q1 A 1 . '1 xnf -'--f----f--'--- - - ' - f Q , - 1 . 1-11-111. .Q"-.111-.'ff 11,311.11-1-5---1 - --"'.-,-Q5-w.w 11 1 1 , ,1 ,L-1 1 -L Student Llfe X ff N u K W Mraz ff z,fQJ XX A I I X Rm - - ff ' X ff-V' " T . l XX g i," INK M X K! K hx, X ,A O --.. I V safzb ' li X xx " ,- x, "3 ! Lpx Q 5 4 s .L f -is? f ff-'H f f .X is ,,. ,f-W'M'TX Q- " : QQ.7Zl'1!kf 'Almvfiff 777-1-'I4,T::'x f"Iff1'ff" 3 Q I 1 1 1 W x 9 1 Athletlcs X Q M 1 4 , Q .. I 5? I if -AI , K,k?.. rh5h N. ' X NX 3X 1 lm ' 45 ,5 Q24 X , ii, J -if f . - L4 1 C Football 5R65 1 A ,:91gCt1x7g1x11 GCULILL ---1 ,--- W.---,Y M . , -lrzwvffw' , ' I ' COACH KNAPP 111 G 1 1 .1101 1 1111 High 1h1' XL 1 ht 11 11 1 lxii 1 JA 1 Ll s 1 1 1 1 lt 1 1 1u111111 111111 h1 1 Il 1 1 111 1 L U0 1111 h 181111511 1 1 1 11l1 Sith s I1 1 111 1111 1 1 1 1 1 1 111 h 11111 l 1 stu1111ts of I N 1 1 h111bx EY th111 ,111 to the school ASSISTANT COACH HAYLETT 111 H11 1 1 111 111 '1l1t11 1 y,,,,.,v ,r 1 11111 ls 1 h 1 L1JXL1Lll 1 1 n 1 I 1 11 1 11 1 I1 ll 1' f 1 1 1 .4,..1..r.z. With, 10981 1 flyl . Knupy 1' 1z11'h111l the "I l1ti's 111' 1'1" .1111 ' '. ' A111 All I 1 b ys wh h:.x'11 V1'lYllil'1l u111l11i' f"'z1'h ' .1' will z1lx':1ys 1'1-x'1'11 hi: 1'l1-:111 l'D11'l1lIljI and h- ll 1zsu1'. 11' 1 ' f ' 1 1 21211 1s :1ll th -5' h111l f111' this 1.1: Zllll I th1- s1h l. l Alth gr ' 1 lil 11111 h:11'1- 11 w111'l1l 11f mu21-1'1:1l '11 . ' w1 " V' 3 his teams w11 t 11 L11 1-very 12:1 Q ih11'1' '1111s 1 A :1111l 11111 il Tig1'111' Illilll 1111 Ih11 11121111 1-1'111' l:1i1l 1l11w11. l ' C'11z11'h K11:1pp will ulwzzys l11- h11l1l in h1g'l1 11s11-1-111 lllu l 111' -ry 111111 who SUNY 11111l l'111-1'.' him :1111l by th: l.1-'s v." 1111 X ' 11 - z -he1. ' Th- 5 l1 3 ll. .'. ll Q .press 1 - ' p1'1-ciz1ti1111 of Coach Knapp 111111 the spirit he lITlIJZl1'i.Qd l A 'i ' s ii' G11 1 :jl 111 llilS l1-1 ussisia atl 1 '1 1-11211-h ill F. II. S. f1 1' 1h11 lzzsz Illl'L'L' y1-urs. lil!" ,5 thf lI1lL'. 1- l:1s ' 5' u111 21 XK'L'Zlltl1 1f 55111 1l 1:1t1-1'iz1l. ' 171111111111 li11'l1's s111-111111 11-:1111s, 1'11z111h11l hy llz1yl1-II, 33 - ' l1:1'- i111lu1'1l 21 1'-1' r1l 111 l11- 111-11u1l 11f. Th- li:1s'1f1l1z1ll 1 1 z 11l llbtlillllll 1'11s111'1'11s l11s1 1111ly Klll' 111111111 this lilii s1-z1s1111. , 1 5 flll1lL'll ll:1yl111t has 1l111111 I!lU'l t11w:11'1l l111illi11'3 1111- ,,, . 111-1'i11111'111l 111.1111 l'111' lf. ll. F. ' l . ' ,H - .-:- 'V 'T 1"1l.1ili1ll111i7-.5 .1 X.. J111lY11?-:T -N--- il'q'l"11'1', '1 I ' ' I I Pl?- FJ4' ""-" "'ii1s.1-.-. lw W A'- W f-lv Q 'f' Clie ND G Q lj J" 1555. , -:pf-z.ia..qt.:fp.,e:UIQ r , 1 Captain Captain elect Marvm Paul Halfback Bob Beatty Tackle All Mld State Beatty was polson for the opposmg A fast hard workmg man Paul car backs He used hls sxze to good ad rled the brunt of Fremont s attack and vantage and was always m there scrap gave plenty of trouble to the oppo plng sltlon Thls was hxs fourth year and the best 5:-ti X jilflm MXDTBAII' Sul XD q llfljgglllll nlhvillvliju lull n HELL , - . - . - . , . v . ' . V , .Q X . X I 1 K ' X . I v Al ' .. z x .1 ' 9 52 H l x w - . . . 4 J . 1 . ig EjQlllv:fgZlI'f'1Q5lx- Pllm?-f li 'W 'iiullijrlz Hu V f 1 f ful' ks Yu- "UAV lluzx ' 11:2TJ,1'3--z-fiiL-.TME11 -'-J Y-- - 'AMW ... , .. ,,-..i.--,l..... L 4'3" mfs: .....1 ""ll.. BLACK AND GQ-LD fl'-" LP 0-FREMONT AT OMAHA CENTRAL 8 Wxth but four veterans ln the lmeup and wlth one of the llghtest teams ln the hls ory of the school the Tigers traveled to Omaha where they outplayed and outfought the heavler Central team Both of Central s scores a touchdown and a safety came as the result of breaks of the game The Tigers had the ball on the Central one foot llne but failed to score Bob Thomas Halfback Bob was out about half the year w1th mjurxes but when he was ln he gave all he had A good hard tackler and a powerful l1ne smasher Better luck next year Bob Kenneth Burkholder Guard A stocky llttle guard with a fight mg heart and never sald down Al ways ln the play and good at break mg through the mterference A hard hlttmg back who was es peclally good at runmng mterfer en e Bud was always ln the play glVll'lg hls best Leon Hook Guard A hard hlttmg and hard fightmg guard Good on both defense and offense but llked best to tackle the opposmg backs 0-GRAND ISLAND AT FREMONT-0 By playmg heads up football and recover mg thelr opponents fumbles at cr tical mo merts thus avertlng posslble scores the Tlgers battled the strong Gland Island team wmners of the Mld State league champlon ship to a scoreless tle Three times the Grand Islanders had the ball lnslde the Fre mont 20 yard lme but each txme a Tiger re Losered a Grand Island fumble and prevented a score - W www?--M . I 1 82 ' I . 1 . Wig M, E' v.33.Q:,.f.zll. -., i g A ee 'f -s '14, 1., rf? i' 45 Q? 'Q E 1 5 fi 3 if -5 - 'Sf 4 E- F W . . . 5 . . . . , .7 "9. . 5 I -E. ' ' 3 .f Q Y l Y- . ,? - . -E. fir 'il 1-it 2' I 1 E? u n gr Er 44 -9 lil 5' ' . eg' , u vu '3- i'- ' fl r ' . . 1 E . . ' 1 : 3- . - 2 id - ,!' fe sg as l Dunne Treadway ........................ ......... . Hnlfbaek ai I'?l C an H - - E . . . . ' E 3 T. 53 . is-1 ---4----'--------------"--------------4-------- Lg! . Inf, , ' if . . J' in 5-4 1' , 7' 3 ls L? 'i a? li, - ' - - 7? 533 . . , A . - 71,- 125 : , ' ' , 'i 5 ' . 1 E - it . . . ' 5 . -i , V . ' . . ' f' - l 1 ' . D B ' n 4 ' ' 3' 4 ' ' ' ' ,-3' ' ' P' IE - 13 l 'J '4- fl 1 3 Q' 4 il ,g -I. 51 W 1 L V, 4 , - '1-il J' e1.'A"cK AND din I 12 NORFOLK AT FREMONT The first victory of the season was scored agamst a heavy Norfolk team The Tigers led by Captaln Paul scored in the second quar ter ard were never headed although Norfolk tied the score in the thlrd quarter by a touch down resulting from a trlck play Thls play aroused the Tgers and they opened up on passes and made two touchdowns ln short 0 der Norfolk scored thelr second touchdown during the last three minutes of play Bob Evans End A very fast end at getting down under punts Bob could also play a good game at halfback when called upon Charles McMillan End What Mac lacked in SIZE he made up for ln aggresslveness Good at snaggmg passes and bre kng up interference Carl Barz Tackle Centex- Carl could be shlfted any place from tackle to tackle and play a good ame Could stand lots of punish ment and give plenty of it Ray Linn Tackle Guard Linn lmproved as the season pro- gressed. He had a habit of getting his lanky body in the way of some hopeful back. 6-FREMONT AT ASHLAND-0 Ashland had a habit of putting up a stub- born defense when their goal was threatened and proved a hard team to beat. Twice ir . e first half the Tigers had the ball inside the Ashland 5-yard line but were unable to score However in the third quarter Bud Tread vav broke through center for 30 yards plac- 'ng the ball on the Ashland 1-yard line fron' where the Tigers finally scored the winning touchdown. m unwww Ill o u in n ummhmlillfpnlllg ' l En:-h'WJI" , 4 l!'lm . iz' E i 1 i fl- -5 H V4. 83 1... I ' QQ-:li'V , -D Tllyrlfl l E 1 lk 1 3" - -18 . A . . , i . . . - 'Q . ' i A ' r- 4? E E' - la . 4 1 - ...,,,.sssssrr..........,,,,,....,,nossss Lg sc n - - i-' B3 . . ..............,.,,,,,, 1. ,.,,,,,,,, - g . D. ' ' ' - 2 - - i if 25 5- li. 3 LI A 1 In th -L na n '- l x 1 - 5 P1 ii- ,..-L--- il, L -3 L A CWMN D tofu.-.ll.lL,,t,,..gg,,..-3,,,N... t. 1, X. ,JJ ,ay 7 FREMONT AT OMAHA SOUTH 24 After scormg a touchdown ln the first quar ter and leadlng by the score of 4 to 6 at the half the Tlger defence cracked and South ran wlld ln the second half scorlng elghteen pomts and a 24 to 7 vlctory In the first quar ter Thomas rece ved an 1nJury whlch kept hum on the sldellnes the remalnder of the season There was just too much of the famous South Omaha beef for the llght ut scrappy Txgers to handle wlth ease and safety George Lemme Guard Lamme dad hls blt for F H S Always scrapplng and none were too blg for hlm to throw for a loss Gene Ostrand Quarterback A qulet dependable fellow who could be relxed upon to do hls Job well Very good at handllng punts and a good Interference man A fast hard hlttll1g' tackle Keat mg lacked experlence but had plenty of go get em Lester Christensen Center Les could pass thc ball bark from center as well as any ln the s ate Although small he. was a poxsu on defense ln the lmc ,nE,LJ,'TT4u4nay1iu'lL yulu All 'lwhpda llvgllq '1 f-- fi5iij5"r7"l?'17'vl QCD-v-J.. a F - 9 v 5 ' b Y Marvin Keatingh. .,,.,...........,..,,..,....,........ Tackle , ll Y Q!! It sv, n l 1 4 ' 1 fly-18 "W ' n A-1f7i4LjfL- BLACK AND GOLD Ill W' 6-FREMONT AT BEATRICE 6 After Paul had run 50 yards for a touch down and the T gers had been leadlng by slx po nts for most of the game Beatrlce staged a last mlnute rally and scored a touchdown whlch sent the game lnto a tle and snatched a vlctory from Fremont Paul klcked the polnt after touchdown but a Tlger was caught holding and the pomt whlch would have meant vlctory was not allowed if Orville Wills Halfback Plenty of fight and determ nat on Wllls ls a freshman and has three more years to carry the F H S colors We expect blg thlngs from h1m ln a couple of years Harold Porter Guard Porter was especllly good at golng under the opposlng llne 33 COLUMBUS AT FREMONT 6 Columbus wxth thelr backfield star Has selback running wlld snowed an mjury rld dled Black and Gold team under by the score of 33 to 6 ln the annual Turkey Day classlc Wlth Thomas Burkholder and Paul all lh Jured and unable to play the whole game the T1gers scored Paul Slmply could not stop Hasselback who all of h1s team s touchdowns Captam although mjured played a bang u hls last for the F H S Nme other ended thelr hlgh school careers ln thls game Tlgers game MM'lw'lmm EJL1W'vW'1!"'u""".L.L?il.l ' 'Q ?' I I":,l' ' ' ' ' ' ,' - ' Q., '-. Y F 5 I I -ra v "lvl,-T""' ly' ' -Af ag 1 gl ,ga 1-as 1 H 1' L- -Q, -- at 3 -E- 1 i 52 '- , in E' l if E' "ga 2-. F' 2 ar Q 'F' - it . Y li, 'av 1 , - Is, 1 . . . L5- ' ' l , :Q " l ' -ffm nb , ,, 1 IEN I u 4 lg. i.n, . . E I l ' . . , i ' ' if ,ij , . ,gd 4 .7 -5' 5 ii r il , I 124 l" . . 2' lu. '----------- -,-A--A-.'-'---'A-,.-.'----- . 'el i l . 43 i T? Q if , ......... v,.. ........l . ,.........,...,..... Q 3 -2 s' s lf' WE? Y? -E' F? F? fi- - - as . . ff' 2' '. . . . ' . ' ff?- 1-gl 1 1 ' ' 5 - - Q? 2 . . ' '.. 'Tel - 'I ' ' ' , fir E, . . ,141 3 Y A rj, I El . . ' - if it r . , . ' P 2 . 5 . . - - - . . 5' 17 3 'fi " 3 2 f-' 2 5 I a Q 2-. ii F 5:1 '2- 2- e :Etc ? l I' 1 5 ' 3 .. .1- .E his ,Swim -UMW! all I gli' A V1 - , 3 V M Y 5 lla' .1 Isl xcrx ww GOLD OUR CH Cf Q P MUNK A1 JQWX A Vwcas rl RA Y sf N 5 - 6' . XX? ff IE CK Jw? fm Bffffjh X X XHPK oo NM 1-gc '5 43 rl v Q KA7 K' K 9 6895 Q X X 2919112556 fe' mA mourn nf 9 Q PERFECT , EASE W' Q f I gTANLEY X, 9 gycnmoso me RcE0fRf' pa T YTHE j as 7 ETHQ Ill-il,-f'Z if s-J '9" 4,12 3 N W 1 QV 5 f E G J C? ?ig'M"i" NELS GEERTSEN I-ff um THE RAGE I7 HUNTER "M" HE DoesNTNEED A exif U vw W K UN QHASE5 Ji' Ry M L Ik W UALK M Eg-KLHRISQQNSQI1 UHLE NIELEE N DRUG STORE' Low 'l3oY 108 ,: 'iff-'+ fl E , , .,l,-:,gj '1 'A"f'?' - "- '- -M- -T-UWW1 gf: 'fx K-X-I-X N, H 11 PH f Q iq 135, Q E' ' N A - w K L C n J I -Q 'T 5 1 f AI? l BX F F J N -4 'Qf -54' -Cf 0 C' ,. X A I W W! WQQYV SC ax ,ll , I F, .:. fx-x w 'C V85 THU fi' -1 A ' cwxfa fi gwn. W K 'df - -gg Y 7 U""' 'Vt , , - if , , W W ig X SNA ' 4 f - , L ff. ,- Fiyf' . fawf f AT 'J "P Q' f 'Gs' fy A ,- f' 5 . 53 l QE 'view 2' A X 435+ f ,Af J r N Q by '2o" e KKK' X t by X xi? L A-fY f , Qu-A -' - : ff ff f , U " N wnA'r'Ho! J X Q K ' Q ., A Fw :VN ., 2 y f -K f 0 F new 2 X V Q ggfi ' ,, ' 1, 4- V 1 " X ' gf., XX I7 ' K 'X N X U g , is ' 5 Q f . gp G, M f, A .gin qw WJ 'a ie? ff, if if ' Il 2 ' G A L 0 a x I Q . K 4 x 'Wes ran " dr J H E j , K! A da 7 A S E 1' Qi 'jQ9 'Q if A 0 4 W. . f 6 , 'i cc -" ' u. ll, 7 ,I lpfrjf L' 65: -2:-Eg? SMX--X , gf x 4- xx . A KV X-V .N - A , 2,4 ' q- A' fivligflzz. U A . Basketball 7 1'5- QW Q X Q S J wn'-130 Q10 5,5 vlfw x-11' Q 4.2111 1- QN h ' f ZZ , 'Y X X A' X f -,I ,N x I 9 I if -fv WW nl 5 ff. 6 sf: fda .EI- BLACK AND GOLD EEEWWE 18-FREMONT AT SCHUYLER 12 Wlth Captam Thomas out of the game due to lnjurles recelved m football the team wlth but one veteran In the hneup journeyed to Schuyler where they opened the season by defeatlng Schuyler 18 12 The game was fea tured by ragged passmg and erratlc basket shootlng by both teams Treadway wlth ten pomts led the Tlgers Melvin Slders Forward Mel was the scormg demon thls year He was a good drlbbler and could slnk em long and short Charles McMillan Guard Forward A good guard and a good forward He could pass dribble and shot wlth any of them A fast clever forward who could hlt the basket from any place on he floor Hls floor work was equal to the best Donald Mules Center Don IS a llttle young and ln an other year or two ought to develop mto a very valuable man He has two more years of basketball m hlgh school 30-YORK AT FREMONT 17 In their first appearance on the home court the Tlgers were forced to take the short end of a 30 to 17 score York was on the long erd of thxs score as the result of the basket shootmg of Heusner York forward The first half which ended 14 to 11 ln favor of the vlsltors was faxrly even Fremont ral hed m the thlrd quarter but Heusner got hot and put the game on lce Treadway headed thc Tigers score column wlth 6 pomts l. ss 1EffyEfL"HT.iLTii'-v-mimi-FiN,?f1-wii 10,5 .llhlrllcld IQ 8 " l'7"'.f' I. 'T I . ,. ' " 771, V M jd-,A V ' ' vi' '+ ' .1 1 Ui- -' A -- 1 qu n - . r 4' 1 l ' V, iv: ' r 2. Q e. , W-5 li' lf? ' ' QE- . l 1 . 1 EF. ' 1:1 . ll' -. ' . - l S3 1 V l I 1 ' 551 ' ' ....ac,ea....,........ . ..,e....a,..t... ll l! ' ' 12? , - . , 2 1 ' ' L ia Vie -'A--A'-------"-'4A-- ' 1 Q w . l I . . Y 7 5 V Duane Treadway .....,, ,.,............ . , ,.......... Forward I Y 1 'i Z' r ' J- rgf' li l Z, 151 ' U -,,- - --.- lei 44 H - - ' - jr li ' . . 5, Eg , Q f, ,iv . h 7 .F 'IP 4 1 1 A ' - 3' . .fi V . ' . ' we - - - EL ' ' ' 'A . ' I . . ,-ff . . K , . I . . -5 5. 5 4 5 , V -C , A Q V '?'p.ll,,u 1 1 fl ' 1 Y '1?l""f"' "Al W," 1 '+,.'1-'lvlffl Q -, A , 5 --...--,-....1-..... I ...,-l.-.1 BLACK AND GOLD 4. 'N BJ 13-SOUTH OMAHA AT FREMONT 17 In a mp and tuck battle m whxch even the outcome was ln doubt the Black and Gold cagers defeated the South Hlgh Packers 17 13 The Tlgers led 14 to 8 at the half as the result of a basket hlttlng spree m the second quarter In the thlrd perlod Fremont was unable to score whlle South brought the score to 14 to 13 In the last quarter South was held scoreless and the Txgers ran up the mar gm of victory Thomas and Slders played the best games Captain Bob Thomas Guard Bob IS as good a guard as any ln the state He was especially adapt at breaking up the opposltlon and also had a mce eye for the basket Vernon Dunn Forward Center Dunn has a good eye for the basket and was especlally good ln workmg ln the team play Hrs mam Speclal 1tl was smkmg fouls Dunn will be wlth us agaln next year Jean Ostrand Guard Jean was our best bet ln recover mg the ball from the backboard He also plays a mce floor game Marvin Paul Center Although not a brlllxant star Paul fitted very nlcely ln the teamplay He almost always got the tlp off Hls steady play w s mxssed the last half of the season 26-FREMONT AT WAH00-8 Wahoo proved to be an easy vlctory Al though handicapped by the small gym the Txgers won 26 to 8 Fremont had httle dxf ficulty ln penetrating the Wahoo defense and also dnsplayed accuracy ln hxttmg the hoop from long range Late ID the game Bud Treadway whose playmg had featured the game spramed his ankle and had to be assisted from the floor Treadway made 10 of the Tlgers polnts 'i' vw W1 'll "1"W 1'ilwM3M19"11'!lJ11ilL 'um'1i1ul'Ll"'n1'l'nf1?fl11"'1'l'u'WW 4 f 89 "2 "M " ' 5 ' ' ,Z I ' h , nl 11 ,--- .- 3 , es' 'ala H A H H H - - - A e i 1 T 3 15' 1 ,-e ll? l . . 1 1 1- ' ". 1 1 1' "4 - 1 E" . . . 1,-f If . v . 9 1 'E' . 1 ' ' ,ei , 151 1 1: . . . ji' si- . . 151 1, 1 a. ,f . ! , 1 1 . 1-Q' , 1,55 11, 12 1? 'E 11 , 5 - 'Q f 1' Y ' ll ll ------YA--'-v'---A--.,------ u n - - is rj , I if ?' u r 'ef lr! I 121 . L 1 ss. .................,,......... - -6 -Q1 . . . E -?' . . . ' . X' I 1? ' ' . E- lf Q 1? li- -5' '---s---------'-------'-'-'------'---"---'- g. - Q F, - ag ' . 5 lg., , 5 gi : gl V? s - tt,,,,,,,,s,tttt , ,,,,,,,ttttt,,,t,,,.ss,,,r,, T . . H 'E , 15- -5 ' - ' 19' -E' 2 - 5- ? ' i' 42 2? ,E-.' ,g E li' -ij 13- E' F? . 15, - ' ' 1?-I 3 . '. ' .ag E1 . ' E' Q u rv A Q, 5 Y A 'E I , 1 2' 5' - E- ? . , . . E' 151 1 'i 1 , 2? 1 3. lg 15 3 1' Es Q? -i i E3 11 3' V 'F. 'ff' 28 s -I 1 Q1'zmkPtl1z1ll 28 EAST HIGH AT FREMONT 13 1 11x 1 1 r th 1 1 4 U H mx 1. Ill YL 1 u 11 x UH L 1 1 1114 x x1x111 1111 1111 4 1 gg 20-ARLINGTON AT FREMONT I7 Il S 11 111 111 N t lfil Q yu 1 1 1 1' u11u11111. 1 1 Xl 114 1 Y +1 mum 111111111 Il N nd tht Q 1 11 ami t th1 -X1 11153011 ng: f,,3.H1l stumps 11 1111 1 1 S111 Thllllll ml the 1511111 '1miC11 20 NORFOLK AT FREMONT 17 1 1 11111 uh 11111141 11 1 ui 11d qu utu so 111 1 it ll fmmug. uf thc 11 t 1111111 ex Q 4 x 111 r X dun f 1 1 111' 11 Q 1 1711115 1 1 1' L 23 FREMONT AT OMAHA NORTH 29 ll U Nb 1 U11 L I ll 1 ' QU 1 1111 Name xx N JI mr hllfll I th 1 1 1 1 d xx N 1 11 x mv 30 L Ill 1 11 rg 11 xx 1 rum xl f11 11 th u omax NK 1 I 1 1110111 xx I 1111 1 24 KEARNEY AT FREMONT 13 1 Y L XX 111,111,211 mu 1 1 1 1 41 It 11 xt ll FREMONT AT PLATTSMOUTH 36 L ll L l x N L HN! T 1 ,m 11111 ' ' ... 'xr ix 'x',11',,1111 - IC:1s1 Hi 111' S11 ux Pity pr 'Qi Irv hc- tcm mush f1r the- '1'i1,L-rs. Wi 11 tall and 1-X11-1'iu11vwl In-11111. th- 1+ 1511111-rs 1-11 ulfi YI 1 bv st-111114-11. Th Iumk Lhv 11-1111 L'2LI'ly 111 thx' 'lil - :md V-1" 110 "1' hw lull. 'I'1'czulx'z1y was nut 111' thc gzxlnn- as th1- Vvsull of 2111 ihj 11- Acivcml ill the Wah Pl 51211110 1 1 his 501' 'im-s WL-ro 111iss1-ri. M1 l'z A led his high wh ml :uhh-tfc' k'3l'l'lAl' ill his z.mv. VU I 11111- of thu hvxt lv:1111s ill thm- histury of its sa-h ul, Arl' 1311 jHLll'I1k'yl'tl L11 I"1'v1111111t 211111 1105011 out thx- F. II. 'ag vs :ZH In IT. Th- tirst half was ll 11111111-, I L th- thirl flUZll'f,l'!' jinx p1'uvw1 in hv thi '1vLl'1'5' 1 ' ". I11 th's llUI1l'U'l' hv mrs I'2lI1 up 11 loud which was tm grunt f 1' the hrmmc- team In mo. FI' 'z llied tuvz ' - 11 cl fthe Lf f. hu -. 'l' 1' stzxlli 1' 1: - .1 ':l1y. 1 -rs 111111 as le- z " . 1 hi. Illllllilny to hit tha- hump was rvsps nfihla- fm' 11 loss 11 X111'i'11lk ill il vlnsa- Q: 1 wh" - - 20 to IT in fzxvrn' uf tho x'is4t11's. Ncvfulk lm-mi U to H at thu und ' thu' iirst half. A th' z ' -' rally gzivu thc Madi: I1 ' u1tiz111s a 143 111 ll lm-nd 1 1hc I -L' ' -' 1 as 1 1. Th hill thig ln-ad by 1 lug :mnc 111111 stalling: 5115. th- :1111-1' 1: t fth 1 221110. 12111111111 Th 1: yfzxyed thv he-st g'r111v fu thi T1m-1's. Afl " 1L'iHliIljl' thvir 111 1101115 fm' thrve 1 2 'tu1's. th 1 'I"1:u1's with 'l'1'1-Lidwzxy Il th- hv11ch with flllll' po1'su11z1ls. cullupsvrl and thv Vikings l'llIl wild in tha- fwu1'ih 1 zu'- wr. Th-1' zl '- 29 tu 23. N1 'th Ili 113111 154:11 2 inc mul c Blzvk 21111 C11 'us :hc-z l bl' L ' 1 ints :xt thl '111 1' T Az 1 'zyk rm- 'z '11 L- pr I1 '. Th 5 'z s h- star for Fr- 1 'ith 1 il ts. A till! :1111 rzxrlgy 1-row uf hzxska-te-v1's 111111 KU2A!'I1t'j' Ill'l'5t'I1it'l1 :111 1111'-11sc 'hh-h 7 I - " -'s svvn 11 urmhlv tu M1110 w11h:111i W4 Il :1 21 In Iii Yil'll1l'fx' 1111111 Ihv Iiiuvli 211141 111111. Thl Fl'l'lN nu-rs plnywl 1-1'1':1vtiu:1lly 111111 sm-111ml unuhlm- tu 111111 zhv hump. T1 - Yit'ilYl'S lui 121 tu 4 :Lt the- half. 'I'h-1111z1s 111111 S dvrs s1:11'1'v1i fm' I'1Y't'IIlHI1I. M111 P11111-k loci thv 411111119 1011. ffll l'AQ'lll'U2ll'j' lll thx' 'L-11111 llvgfixli :1 Iww slay 11111 111 511111111-1011-1'11 Xvh1':1fk:1. T1 - my K-mm. Wu, with I'l:11tS111-111h. 'I'hv 'l'1p11+ hmi 111, 1-11' 11.11111 whh' I'1:1t1x1111111ih wzar hut. Th- Ii11:1l rv-1111 was 5111 '11 IE, '1 hv lliqmk 111111 HUM ll'l'!1 xx1-11- 11. It xl 1111113 211111 1,135-l..1 111.-ir 11.1111w+1 px - 11' th-- X1-qw-111. ,-X f111:1E1 :yn hilllllixilfvl 11'1 1 11111 K11:.1f11 1111-11 111'-utiy. Th: us 111:41 liu1111 1111151111 lhv hwi gi 'f. ' ' ' 4 , .. ,,.L..:-.x. .. ' . - ' 1 1 1 'Q TQ 7 - ' 1 FREMONT AT NEBRASKA CITY 35 1 IV III 1 1 Imf C 11111 m I 1. . 1 I ug VI 111 1 - In 1 II 111 BICIIII A111 111 1 1111 I I en Q 'Nehra 1 I f I uItr t Q IK 20-BEATRICE AT FREMONT I H1 1 . A I 1 IU I tc 111 I 'Ima lIIl 1 Inf 1 1 In Xl 11 1 11111 f 1 26 OMAI-IA CENTRAL AT FREMOIXT 14 4 III III li g I I I 11111 I 4 FREMONT AT CCLUIVBUS 21 I X I I IU I K h I 1 I cl ,.,d.XQ Q IL MIDLAND INVITATION TOURNAMENT I I II III II K AIIIIPIII A It I dl I 1. Pl I II I L III Il Xt I I' IX N Q! .'1,II' '.'.f1lI-.I'I' 22- - Ne-I11':.XI-111 Vfty 1'u111e-1I Ihr- 'Ivg-.5 1-h:I111'1-4 1If Q1 'rg UI the Qtzu- 1-1u1'11 'YI hy A -1-:Qng :I I'f11f1- I1aIi1Ie- 313 111 22. If--1' 1h1'1--- IIL1i1I'1I'l'S thf- if-Z1 s IJQILII1-II L-VI-:1I5'. Af the Iafi 11uz11"L-1' slurtc' f':I111'II11 Th1111'Ix was I'1I1'ucrI UI 1'et"' 'ith A up TJ:I'Sf .1'1If. This 1Ie-.11 1':I1".4-I the ' -" ' I G II 1-21111 gI111I -karl its ref- S11 that 'ska I'I1y?i4I1I Iitik- 11'1-11III1- Iri N1-111':11f the- wirwrxfrtg, II'1sIi1-is. SIIII-1's 'I 'I 171 111Ii11tQ II-1I h- Fn-111-111i aft: 'I-Q. -19 In :I 1'I1Isc- ha'tIf- whlch vw I'1-:Mum-II hy 1-1'1':.1I11 h'1s"Q-' shI1 'ng hy Iwih -211114. IIl'1lfI'If'I' L1I1II-Q a cfffv- LULYII4' fr .II th1- I"1'1-111--rIT1-1x Ii1-zIt1'i1-1- In-1I IIIIHI III thu- J.: '. :I111I v.h1-11 I"1'1-11111112 fIzI1't1-II :I IzIf1- 1':IIIy. IIis1-Iz1y1-1I :I I' - ftz II' L 31,1111-. A I'1'111- 1h1'I1.' 'I '-11 tI11-vINitII1'sIIyth1- I'1'I.l'I'I't' II1-1-:IuXI- 112' 'h1- III.I1 1113 113' thu- 1-1' w1I was th- z 'j,,III III' V11-t1I1'5'. I':I111:Ii11 'I'h11 11:Is ff:I1'111-II. .-Xfte-1' 1II'l5" fith-'-11111111111-rr1-V1-11 1Iu1'i11Q' Ihr- Iirxt h:III', wh'-I11-11111-II h :II 11, thI- 'I'1 1-1-5 IIt'I.t'IISQ' I-1111-km-1I, z1111I lhI- I'I'IIIl'IIIIII'X 1"111 xxihl SW-VIYIL5 IH 111II11ts III thx- Inst h'1II'. Th-1,111 - v.I:'1'h 'Inf y1.zIj:1-1I III ihm- 3I1II:I::1I :jI'111 1-111i1II wi h Ihm- v1sIt1I1'f1111 th1- I1I11u' --1zII III' LI ZH T11 I I 4I'111'I-. ":111i'1i1: 'I'h1I111z1s :I11II SI1I1-11 I1-1I thv I"1'1-111111111-1'N. whilv II:1ui111zI1I ft11I11I11v.1i I'-11' iI.I- vII'11I1's. 22- I - Th- L'lII'11IIII v.'.Ix 11111: 1I11x'11 1111 thv IU2- Imzxslu-1I1:III f1-1151111 hy .I Lflf tw 21 Viv wry IIII.,- I'I1I1111IIus III, QIIII IHIQIIHII - I-1I111". 'III' g':1111-- wiv x1111Ifuz1IIyI-I1IfI- IIIIKI Lhm- -1111 1II' th1- first hull' I'11111:II 1h1- In-:mms1II-zIIIl11I-kI-1I :IL II IIQI. C'111u111I1us le-II 1Iu1'i11g11 1- hi1'1I 111121111-1'I1uL :I Inte- 1':IIfy with Th1I111:1s :11II I1ur111 In-uIiI11g thi- Ifr-111I11t z1tt'1'Id. ff' '- th- 'I'W'1-1'sII 1I111- 111If1:i I1-zI1I z::11I vII':111'y, I"1'1-1111111 1'IIII'I'L'1I th1- BIi1Il'1111I 111vItz11i1I:: t11L1'11zI If-Ill :Is III-fo If Lf -h- A4 11: in l4IzIss A. III 1h1- first rIIu11II the- Tim-1's wc' I-II111i11:It1-1I I5' Mc' I i1 '111 extra pf-1'i111I II:IIrI1-. Iiu1I I1u1.11 III th1- Inst hzIII' IIIIIILIII' 111' play wilh il I'l'L'L' thrmx' tic-1I Ih1- sw 'Q-. Th- 1::I 1- I-111I1-I IT z1II. F1'-1 1111 sc-I-11 -II 111 har- 1111thI1ig: I1-It I'111'1he- extra ms- i111I 111111 with 'I'hI111IIsI-11 th1-I11-11I'h:Is1h1- 1'1-suIt 111' I11111' 111-1'f1I1::II.-, th I'z1It1-11-1Iz11:1I NI1-:III 111zI1I1- 21 II1-III 211:11 zI1I1I :I I'11-1- Ih1'IIw :If s1I1I1I IIF 1h1- !"iII'2l 1111-1II1I sIz11'iI-1I. I"1'1-11111111 vans 1IIII1-IIINI-1I1'1-. .X1Ii11QzII11 xx r. 'hI- I luv .-X i1'1I11I15'. YQIIII-5' w1I11 Vizxfs II. 'III-QZIIIILIII IzI1'1'fI-II II1I'1'I:Iss I' I11I1I1I1'4, , .4 ,L A. ., ' I . I. I , , 1x 5 vm "sTK'E:'+? iNiT5?"T15' f' , - V . 1"-'-1 -- -- j f-' "1 f : , ,H , Q nv . V 'Y v N W ,P A ' A 1 .TL-:-,iz-,.qT??:, I, .17 47?-r.r,fJ lm-1.,r1n..,r -if L- ' rf '1 g-.. I-V wr-fu mms l . I - . , , , , . . .3--I 4 'H we l liwvrur Blaakvthall Eeam The Reserve Team this year had a very successful season, winning four games - , and losing one. Much credit for this good record must be given to Gene Haylett, the N coach. Wins were chalked up against Wahoo Reserves, Weston, Cedar Bluffs, and Yutan. Valley was the only team to take the measure of the Reserves. Besides en- ' ' gaging in these games the team scrimmaged against the first team, giving them good practice. Only two men are lost by graduation and the remainder will be back to aid in making a successful first team next year. 5- rwhn"HiF3?l1Wr wi""l'1"i'u'Ul11"'31r'5r"lv1whu Q?W1il'WW11l Il' 92 J iz- +-- 1 :- i 1 5 is Q. J X 31 I 3.- ...Rl , 2 . fl 1 L Y A 1 ., . , W .. -. -A w - -I " ". 'Q' -3 1 A 1 , 1 , A I , v,-, v u,.f-.g , wi, ,.n,:i.,f,J W. i. F hh li1"lf17i Hr. L, gi Wg s ,,.l .H-, L ,.,,. so LM., is, .... F l5l Xfxx JCJOI - rhunl H2115 SAY' WHAT? NA XX hut Th1t what Vhxt whatq Th 1t what thex all S XX hat c thu. All c x GO GANG o Bilge 0 Flght' being, F1ght K 1n Gr1n,q 1n 3 e 1 Bo CHANT R H Rah Fremont Pm: Well hght for xou e ll d1e fol x Flemont Hlgh Fremont Hlgh O mx OSKI WOW WOW Uslxl wow wow XK1Slx1VWeL wee 4 1 F emont lllX1 YOUR PEP +u1 ep xou 1 Ju xe eot lt now kee 1 lngeone lt dont 1 1ur 1 tm r l'lLlllf Plunge r ght thr ugh that llne h the ball 1und o Touchdown me thl t1me On for Fremont On to1 Fremont F1eht on for her fame le t fellow nght' 1 c t x mu WE RE SHOUTING FOR YOU We re houtmg for xou Fremont Hlgh To xou well be true Fremont Hlgh 'we ll back xou to stand Gunn t the beet IH the land For we know wou have wind Fremont H1gh Ra ' Rih' So pu h on that b 1ll Fremont H1gh u Fremont I x u rm our f'1me protte o vu now thtt Nt expect tux for xou Fremont I1 F YELL F1emont' RAH' RAH' FOR FREMONT Rzh Pxh for Fremont Fremont w1ll XXIII Flght to the hnlsh newel glue IH u co your best br Q I IUIW, 1 1 l LOCOMOTIVE 1h Rah Rf1h'R1h remont' Fremont' ah I ' R1 ' remont' Fremont' Fleht Flght' Flght' F re mont Rah' R 1h Fremont 1h Rah' Ra B t 1 '2QL- 1 xv fflfff ee . I F - -S . I In z 's ' ' i' saj, ' 'I I 1 I ' ' lo -V' ' say? A Q I H 3' 11.11fOO hz , ' - h-I 1 ' I 1111 'S ' , 5 1 1 1 ' XX 1- rf- hit'-M1155 yo all, ' 1 hgh - f f - U hojs, yo ' - 2 - --L r XR k - 2 y. 1I- .- thi. G0 Viet -- v ' 1 1' h. G 1 G fr G 1 ' 1 ' 'Z " , '- rf " 3 xw -E V' Y ' e I NV' I U II ' Az l jim If I I II F' F F' R--Fl M M O N T F'--R-Fl-M70-NXT F- ahg 7 3 ' ' I' ll- YY1' 'Y ' fou, I I ' ' , 1 , 1 1 ,- Rah. 11 h, rah. yo 'll l ' 1y,, I, ,- ,,,, I Well do the rest ht ys, fight on for VIC'- ,,LfI"n uh! Huh! aah! '1'1 ' TM-Q R: Y I ' . 2 5 Yt 1 p I I' 1' pep! F A I I Y' " ' I ' I 'I t' Rah' R Y lah. zh. 1 J' 1 KSC l , I 1 I Yr Pepl your pt-pf --r I - I - I flll fo!'F'1'emrI1t. Un U "A '1nt. - I I VHS ' ' 'P' MFAW- RZ . h! II ' ' ' ' ' tio Gang: G 1' F' Yh I 's, ' . . nl XXV will vin this gf: Af QgeQ'1Q'k,:, 1 vf" fftglifift 1- 1, 6- A---- t--.Tl- f -' -f Q1 l5lA.CK -wo Goto f, lu A , .bw I iM A A .',-' --,v Y..:g15-:1-, I 1' 1t,,.,.?,. 1- A , l, . , A d A v V, Aihlrtir iLll'lZIl'h The Athletic' Iloard is a representative group from the classes. whieh assists the Student Council in ail matters pertaining to athletics. This group, in eo-operation with the Student Council, set the price for season tickets and managed their sale. arranged for transportation of the teams to the ath- letic field, and had charge of preparing: the gridiron for contests. ' The Student Manager, Guy Stinie, and his assistant, Wayne Gardner, were chosen - from thls organization. With the Student Council the Athletic Board sanctioned the names of men eligi- ble for athletic letters. This board has had splendid co-operation from the students, coach, Mr. Wicks, 'ind patlons in all of its woxk Arthul Solomon and Guy Stone xepresent the seniors William Peters and Jack 'Vlitchell the iuniors VK ax nf. Girdnei ind Hall in Tcgt the sophomoits 94 K ' s,, . l . K s . L' - L ' J ' ' 1 . - -1 A'. K- -4.2 2 -1 .-1 ,,- -l I -A K - l 'l i - s ' l .I 1 ' r Q-.A f,A,,j ni4',!o1ln1:.E link . V r Q f .1 A ,4'1iii---..-. 'LLLACK 'XNL2.-G CLI! 'fe 1 '1-- 1.t"'fx:-1-111 , . I , A ,H -vw r 'I' , kt CE. A. President . . ,Thais Gillette Vice-l'rL-sidcnt .,,, ,, , , , , . .. . ,. . Beatrice Xlfilson Secretary and Treasurer, ..,... , ,,,,.,,,,,..,,,..,,,.,,,, Colletta Thorndike In order to bring girls together who are interested in athletics the G. A. A. has been an organization of F. H. S. for the past five years. It has passed through another successful year under the direction of Miss Grabel and Miss Howe. The official "F's" are awarded to those who earn the required number of points. Soccer, basket-ball, hiking, volley-ball, swimming and skating are among those sports for which points are given. There was a close contest for supremacy between the different teams in 'Ill SpOItS thi season Again ba ket ball eemed to be the faworite ,928-1 l ' .I , ' ' ' I I s "7p77'i?fT7'iiV1' if f-Q'-mrs 1+m'iilwiir-W-fl--11form: . . if-T 1121 T f Lg ,4 ' ' ' -.g.L,' , A. W.. 94.-lt: ' -V W f V .-A- V ,, flfxf IK v1f.IJII' mvllr nf uizlrrrlnnla Presented by F H S MUSICAL DEPARTMENT March 30 1928 I T up, II N XIII my N II I mx I Ix nth I IIHII III X If II UNI Ilul mIn N 1 I1 Jun 1 C lI'IIK I AIIII II I IIL I 1 Spanish Dancers II I l IXII , r IX ILA 11 II It III I I ngx Spa .Q ' vv 'AS NI: 'rg 'im IfuI:x Hum- Ilyvr II:1ruIII "'I:IxT . ANI 'SIIIIIIIIHII Imui: III- NIIIIIIQ-rw ., W: 'II Kny- GI 'in III- NIHIII-N1 .II-an f'uy'4-mI:III I':1t Mznlwrr . . Imutz ling: M: ' :I 31. Ay-rf ,.,. IIIIyIIis IIQIIIQI Ifmm-iswr III' II- V4-gan Ilurr II:I1-Inn I'I1'Iiw . Gui' SI m lIv"1-IIQ-S ., CIV:u'v Ii I'mIrIr SI: Stun' 1 .Iunrx I"r:mk llwk Il III .Iusv ,. .Iuh Guskir Ihmzx Slum-I-Ira 'I'I1:1is KIIIII-In I :I Anim I,wrruiu- Iizzss' f 'I I :XIII A HIII Act II Nigrh uf IIN- N: A 4I:.y Act III Tw W1-1-ks Inu-I' 'Ivr H- I.:1 I"ivfI1- IIQ Inns III: 'I-lws II"vstiYuI III' III' 'I'ucIv:uIvwx'SI SL'L'II4""I,I1I'I1I IIN Ilvy. Iizxxwm-I-IIILI. Spain ' Aliw BIQIIKIII-I1 Sv-' Hur SIIINI-1' Ilvyis 15:1 lun' KI: ry 3I:I1'iiu Ifglwri II:.mmH1III Ml. 45 1gn,,imU.l- I'!I-rrmvlt 3111: If1I1'I 'un--I 'yum lgvnu- N11 "'1I'1'I I-lure II -In-VL Mullins IFIIINJI III-II Im-r l'zIII1v1'Irxv S n- I'fIIxx:uvI SmIyw 15,,,1,. Ilxwfrxwrm III'z:IIwII1St1' III- M1 14- I-Suzrf I'fHI2l 'l'W'1"I5' I IIvIvr1 I'I1:I' mam NIIQIII1-II YI1: was IILII' II.I I l'I:III-H111 IRIX-141 i'r'i:1Ii Ifu-Iyn XN'.II4i11f Inu. 1'I11'I4I-rzsvll XIII IC ' C: Ln- .Iv:II. Ywumr .IIl..IIN 1'Iz1'ifIv11fI-II NI: 'vin II:III III'v.1r'1I IIIIIIIII-I KLLKI -riuf' II1 IIII1 Il I I ,Xzw IIII' I.Iz"r.1r.:II Iwf- ' wr' I.z1 X-IPII I,:I!'rw7Z IME' .Xrr1I- FN 'II X,I1'mg,!p KI51-VX Iy'IA7,p IJ-:I'I1 I':IL1I II1I!'IiIluIsIm'I' Ivgfv Xm -wr, Iluih I.: .I.. I. 1'IIr'w'--11s1-r. - I . - - ...1.!-YA. .A H , ' . - , ' A I , 5 -d Nl Y' . 1 . . I I III I U1 III X nnsh Students Q L X III Ix I IIIL.,l Marines r- " ""'-1-li--l - il2QLACKiXNlQ G-our P. I Au Hnhian Elalv Anyone who has stood on the top of Poehuck a hrgh bluff rn the castern regron of the Platte valley and watched the flamxng rays of the sun dre rn the purplrsh haze of the west IS brought face to face wrth tranqurl beauty of the V! est As far as the eye can ee the Platte wrnds rt srlverv surface among the lengthenlng shadows of the wooded shores All was serenc as the autumn twrlrght covered the valley except for the dlstant caw of a crow and the buzzrng of busy rnsects To the south a few hundred paccs rn a narrow glen the wawerrng smoke of several Indran camp fires lost rtsclf rn the dusky heavens Therc rn the glen was the camp of an Indran war party of perhaps half a hundred Pawnees The only moyrng soul to bc ccn rn the dusk was thc young Chrcf Leshare makrng hrs lonely wav to the top of the bluff On arrlvmg at hrs destr natron he lrfted hrs hand rn a sort of a salute and looked toward the spot were the sun had drsappeared hrs srlhouette formrng a masterful prcture agamst the shaded sky He stood as strarght as the thong rn hrs bow by hrs srde a physrcal grant and from hrs scalp pornted a lone eagle feather proud as a peacock For some trme hc stood thus and then suddenly wheelrng about he returned to camp The next mornrng before the sun had rrsen the Indrans were ready to take the trarl for rt was thrs day that they were to fight the Omahas as the Sun Prophet had sard Each warrror pamted rn black war parnt carl red only four thrngs the neces srtres of the trrp first a pouch of pcmmrcan or drred meat second hrs bow thnd a qulyer of arrows md last a small brightly colored buffalo skrn shleld Srngle frle they rode out of the glen and sallred forth rn the new born day Over a small rrse and down rnto the thrck woods of the rrver shore they went untrl the last of the war rrors was screened from new by the dense folrage The day wore on as thrs band of warrrors thc prrdc of the Pawnee people prcked rts way eastward along the banks of the wrndrng rrver across the velyety prarrre grass and over the bluffs the fence that sct thrs vast valley apart from the rest of God s world The sun a fiery ball of golden splendor had passed the mrddle of the sky when the first warnmg was sent back by the scouts ahead A huntrng party of perhaps twenty flxe was srghtcd about two mrles to thc eastward down rn the valley At the drstance rt was qurte rmpossrble to tell whether or not thrs bind of hunters was Omahas or whether they were of some other trlbe Crrclrng to the south around of thc bluffs It was a pa s used frequently as was easrly drstrngu shcd by the many horse tracks on rts surface to ascend to thc top of thc bluffs Peeprng oyer the edgc of the bluff the band of hunters were seen to be coming toward the mouth of the pass -'kt Leshare order the hor es were trken rnto the dense woods a lrttle way back and the warrrors took posrtrons on erther srde of the pass In a moment the pass locked as natural and rs absent of human lrfe as rt had before man had been put on th s unrxcr 0 It wfr but r short trmc untrl the hunters rllllllgldldll IJ l V y . . X 5 . 1 ' , , v. ' Y Y ' s , ' " ' s ' U . ' 5' x v A K1 . ' 1 v ' 1 u vv 1 - - . l A . v 3 I r nz u .1 r . . . V . , .' K. , S , , ' . 5 , . I ' A 0 I i F v . ' l.' ' A. , ' 3 .v Y r ' - ' 1 3 . y 't V: '. Y 4 . v v Y 2 L 1 B ' tv 4 w 4 ' L l . ' ' A ' 'a I ' X ' 1 V ' . . . , , v v' . . , v V ' ' . B .v v Y . . , 5 ,. , , . A , , . , .. . L . V- - - K ' , v ' , v . v ' , . r ' ' ' ' ' ' ' ' 2 , a knob of a bluff, they came to a ravine leading from the valley' Hoor to the top level , H . S L . Y, .. v 'L ' E, , C , 1 I ' I - 1 l - . . , .. ' v 3 y A- v 5. l ' ' ' . ' 's ' 's s ' ' 2 ' , ., ' . z 3 . . ' ' L 1531- Pf5'7fQ3'lf7r"'1"-'-'MQ-L'E I:'1ML'c 'P'-' F'T7lMfQ'1'7i'5f'L L--tl., 1 11- 1 1 1 1 vr, x I5I.N IR XX. Ixl IN Saul TO READ ADVILRTISEMENTS IS TO PROGRESS c c I xx I Q K I 1 XII I x 4 Q I FIU LII I N 11 XINI 1 1 v 1' I 1 XII N 1 1 91 Rf If I1-.JI I' ' 1 ' 1 ' ' 7 v . 4 4 M . , 1 1 A A . IK V' !Y TI11-I-II-11-If'11.1IG1111Iif11iz11I1-1111fs1I1I1-1311-11x111I11-I1-jvz1Is113111111'1111' -.1.- f11II11vx111gI111s1111 1.'.' 1111f1111' I"1'1-11111111. 'I'111-j.'111'1-1I11.-111-1111111 z1l'1121I- z1j1'sI1'11-I-:111'I". II. 1111111111I11-1"11-1111111-S. 'I'I11- s1111I' I11-an-1 ks 1'111' 11.1-111 j.'11i11' 11:1'1'- 111 pw 111 1'1-111111. .X'1i1-:K r. I1-'.1-113' KI ' .-:.r.+-1- :x1I'I1'If'IIlIIA1. RI-.111'1 fb'--1-1'j. IZQ1I '.', fr-IP Q:1-- V11 f1I1.1'-If-F '..: .ips 1' 1. Ii:..1I111?' I-7-:.' KI 11.1-' I-I fl I1:11"':1:1 1 1-'. '1-1 3I.1j. IL- ,l'-1. I Ii. II 1' I"111A' I'III'l' 4411. T-I1 . FI. 111:1- I11--11111 1'.1I I2 1-1- 1111'! INII' ',-. '1' VI. Il.1I.-"'f, IT: '.'. 3. I1 ILIIU1. Nf1'?.1:11l11If-1. IZ-1..1 '.1. 11-L: II4'4'Z:'II':.f N1-I14. "1 .X -1 --I NI:1fi111- Ii 1411-1- IZ 11: 111 1' IIZLILI 4' 1. N1-2: I' ..-.14 js I.:11.1. -11'j. II111'I11's I1 -111 T1-1'11- I1. 11, I111 jx I11111I1111' cs V1-11. I'.11. 1:, I:1Qz1 1- IILIIIK' V 1lI"!'Ij.fI.' II'.1'-I ',',' 1111- f'-1. I'1'1--IP 511-111 1 ?1r1'f I11I-. i1'Q11"r1: V11. 11' 113 1-1'-fl x 1 '.r I11-511x111--rx 511111 I'f-11111 -S f'111g1-1'1111x'1- 511111- f 111111 f':f1:i111Q' f' 1. I'I'1-Ip .- f'1:'..1' Si- rc- II. I1 11-- VIYLI IIz11'Q'.':1-1 1 '1-, II-1111 I'1.1?i1Ir11I11' I1'.f.1-yk NI1151' St-111 II1- 1 I,C'IL'IAX4'!I I1..x-1.11-11" I'11YII'1'1'II11!l1 1'j.' .I. V. I'1-I1115' Ill--1':1I :1'1I I1I:11'I11'IIi II1-:1f I11- 111-11111 V11. I'I111111'1--X 'I'I11-:111'1- Il11I11- IfI1'1'!1'I1' SI11111 II. If1'li11:' Ii11u'1-rx 'IH-1.1 M . xx' .1115 1'11. If1.'1111e I':'1111i1eg'I'11. II1-yr:--I1I4 I!1'11f. l11s111'111.--1- V11. I'1'111r11111' NIIIIN I111-I1:11'1I4. K1- -111- z1111I 1'-1. I"ir11I: 14:15--11-1'1:1 IIIIIIIII II 1'1I1,1.:1e'1- A' I"111'r.:11'1- 1'-1. H11-1111 I"1-11.1-I 121-1':1I1i S:11111111-1' I'1'11-11--' 1':1111Iy Ii1i1'?11-1: SIQ11u'f11111l S111 I111 I"1'-111 119 57:11 Ii ...', SI 111- II-11111311 I'.!'1'.II1!.' N:12f1111:1I Iii IIIQ 511-'I1'I'i1'1':1111I I-':1TI11-1'f'11. I"r1-111 1111 'I'IQ1-:111'1- ft I.t'I'4 I':1E111 II1111 I"1'1-111 --1. T 42:11 4'-. .' '11111'111- 5'111I111 fII:11,,11.1 'I':11I-11's S111 -'.1' 1- II:1Z SI11111111- 4i1"1?t:1111 I'1- 111-51111 V11. I11I11x 511111: If. 1111.1 1I:.111I ST1-11111: 51111151-1' I1-111-111' S1-111 I.. I", IE1Q11z'.:1j1' II. "I 1.'. . 1'-1 , .X. Il. 'I'I111111::X V1-:1I V11. f' 111 I -11.111-:N 'I':111'i A' IQXIQIIX1-11 I':1'11' St111'1 II".II I'-11. II:.II I'::1-11 X':1?111111I Il.111IQ I"1':.11I' II:1r1I111. 121'-11'1-11. IUC : l11'114g 1'-1. I1:.1111111-! -1 I1'.11'-.,r1 . X'11'I1i11'.- I1I1-111 I.:11111I1'5 XYIIQI1-'X SI1'1111.g I'z11'I111' .'111- Ix1':1x ..1- XxI11.111q.1- IQ1' 111'-- 15' 51111-1- IQ1-1'Ii-Q-1 51.1-'1-:.f1:1 I1111: 4'--, X'1'1-11121--1: I'.-1TI1111:1S'11'1- '11--I11'f-1 girl.-1111f--11 I.I11'. N V11:.I Y. KI. V. .X. .XILIK .X1131 'IT-11 .'I11111 .g ,L.I-A. . ' , Mil Q17 -I .1. . . . ohne?-:fr .sllbxetizle xxi-1 G owgtaalee e an e e A NA Tl ON WIDE INSTITUTION J PENNEY Where Slazmgv are Greatest 131 No 'Xlam bt n ldea Paymg DlVld6HdS To You Thele ale Ill1ll1OI1Q of people xx ho haxe nex 91 heald of Kemmelel It IS not plobable that mole than a tompa1at1xelx texx thousand people xxlll ex El see lxemmelu And xet ln that small mnnng toxxn up lll the foot hllls ot VVXOn1lIlg in Idea xx as boxn lll 1002 that has Sllltt. been the means of Sdxlllg' manx UlllllOIlS ot clollals to gxe it numbexs ot people Vx hen the inst Stole ot thlx Ndtlijll xxlde 1n StltUt1OIl xx as opened thele xx ele thoee xx ho Sdld that xx h1le lts IJOl1Ql8i xx ue ldeal lt tould nex QI 111091391 and he gulded xx hollx bx the IJl1IlL1DlCS of the Golden Rule But It clld lt xx ent on xeal attex xeal add mg one lnanth stole attel another SLIXIIIQ mol 1. and mole people untll todax the antlxltles ex ten hom toa t to to ut Ill 7 K li ,I-L-L MWUQ . Q O 0 1 V-'iq If 7 'I !! . . O O O . , . ' ' v , vi V . - . . . v 'vj v ' ya -. Y' v . . ' -4,- - ' L- ' -v ' .2 ' U nk- . ' l 0 - fx- L-' .1 , , 4 L- Aw. 1' v ' J '-Aw ., ' 'Lx A'. ' - .' ' - . ' ' H 1 -, v Q . -4 ' v ' ' F '.' K v,-, ' 1 ' - v - l ' ' . . , . ' . YJ. . , - l 1. , L1 0 1- 1. v'Lwjuv' ul d " ' ' z.'. Yc are benefiting today fl' :nl that 'le11. . A . . A p 1 lil' . IBL XCR XNIJ GOLD? 3 IOLISCOHN CQ'-IX E num coHx lormerlj Hlorlz s vs ah Nokm xnxx STRFI- r L XDIE9 RF XDX TO VI E XR Ihe Unlx Store that SDLCIAIIILS ln Young I adles and NIISSLS Nlllllnerx and W earlng Xpparel for all IJCCASIOHS VII ,Q Xlhumx nmxn 'flu nu IIIITU., of the XSUIII futllltx Nnrnxn Nlxu 1 lx oxx bu an lxzmplc of lt xx ng tr Q tux clx Qlxen lax cl JOE KRASNE Sllk and NIIIIIDQFY Shop I he new est IH Silks and Iwlncy Nlaterlal can dlxxdys be found IU thls shop XIII I INI KX flaxg fhxf Hair Ihr' neuest uhzlet 0 are neu ut feature lou prxrev If It .s Made at I-mah s xhlr It Must Be Good x 1 oulc L Fmch Cdfelm 1.1 IIS Fast Szxth Sf HERMAN PETERSON MEN S FURNISHINGS f TSS? W-In-1'-I mf 7 v4 ,.,...'W' - r-ll' "1 f I ' , I IL xT"f"."6'f Y A -,- 411-,iiv Q ,- '5 - ' ' A I , -, --,,, ' I A I . I 1 I I I I E I .' . , ' x f Y 4, K 44A - - A' , . IA- A A. I .' .VA it . , 4 . S, ' A T -- V . . , L. A 1' K , L. ' A" K. , ', . ,' 1 -' ' QI, 1g , ,I , , . y ' V I. , ,HI 4 0 SQ , . ' , I I V ' h . .- fn ' -s ' , .-21'---.2124 - --- , ' us vu 1- x , Miss ' -'ylfjz "Nc' 2 . V2 If I I .2.r. .H - 2 . ,"'s: "WL-Il.I lon'I 1-.'z1't- - ly 'n '. K' '32 A ' ' I IF' t1'x'i I tirkl- 21 'tla-'s Im" xxfth zz ' ' ' I' 1 I c-hI"- '-ith-'." 1 I 1 ,. N f , x x . Q 5: H 7.1 ,I ' ,A YA B ' ,i-L-,-5 Y T Ixuldm iurg -'JKIMPI A Al 1, I I- MAIN: ,HWY Z, Q-Am, --if, ,,,, -..iii --J W , , , ,,.,- , 06 n e 1 19 ww Q oguef--e'-f-fm-e " Where Gifts of Gold are Fairly Sold" GLENN FENNEL JIIVVELIIR and OPIONII TRIST , I xpurt Watch and Jexxelrx Repalrmg Iouf .Sahsfactmn Is Ou: .Success x34 N 0 Nlam I remont, N ehr ualzty Goode for Less Money Come here lrsr 6.1" alll Iltfe WIP Cheapest place 111 town 430 'NOR I II XI AIN I X Itit cl1tt1 mterc t Ixumtth Buxkholder tr IIIIU HIL I L VU Fl 1 X L NIITUNN lrc K lichen NI L Sgrxc C hmcg I unchu Including SIIILIVSILITLS Iastrx LL Nl 1 uk tv, lX I1 :LL ln, H98 H' 1 t tx lIIlj,.,II II 1 tx mm 4 4 ,1 2 - . 4 . J iv I . 1 V r ' ' f A Y 0 u A Y f I ' . . ' 5 . I . . Af, Furl iurzz "VVhj 1111- you "2 ling: e ' the '- 'lbll2il'j'? Is it so ' - ls ing? ' 1 5 '- ' " 1 "N . hut lt's " ' " z sl -3 It spells hd w ls so +l'tt'u1'- , ,, , t-ntl-' from th' waxy I do." .IOH.' 'S I I ', ' rp. "Ml" l!"'m1tn: "IM you Sll'141Fl' th-."tl pay mt- what l'm wtlrth if I Fremont Candy . rw n- Q - r- 4 "IMI wk llf iltli " I It "I e'X'L'!t lt- lvt-ttvl' thzr thzt. Th lght gin- I ' -I ' " I I ' 1 ' wfu :I w lull S2il2lI'j'.H 21 , . ' - ' CMH - r, I ca, Ittc. I'IIU. -f 21 7,57-5-- 1 . eff.. I!V ,T55?,tnln,1orj!.l,,U.,1,j,7i1S1, -,lt nt, .f.Jv.i.4 I I I P 5"-v--,,fI-4 'it-iQ 1 g.L,xcKwg,N-ol GOLD -ffm ,V . HJALMAR ANDERSON JEWELER FREMONT, NEBRASKA C. G. CONN The W0rld's Leader in Band Instruments R FXDIOLPXS ard Y ICTROLPXS DUDLEY S 739 I ast Fifth Street PRI' NIONT llotel Pathhndcr is a modern fire proof building with ll5 rooms and circulating ice water and pri- vate toilet in all rooms. 25 show- er and 34 tub bathe HOTEL PATHFINDER Nebraska 3 Wade! Hotel We Vlake a Specialtw of High School Banquets Fzgzue Wzth Ls Fust PHELPS CIGAR STORE JOHNSION S CANDY 6th and Nlam Sts I hone 3-H tr GPS F 1l"v"i'w'l - . . ob A A lr 7 w A K 1 , f , 4 , , . ol' -1.1- , ' ' at 1 - .' ' 'Q k lu- : . ' ' ' ' --- ' ' ' 7 ' ' vr w 1 v X 1 K L 4 . ' N , H ,.,,hFl1tZJi,Q,lII,l'ilgln tQivir,lloll,E11Y1stlitn.M.l,liSiiuI4lFl gRFfiYifih'gli: ur Itxzlwl ,VA 'A X , , it E I A fl, A E AQWI u W e ee 'rw itil:- 1 wufgefrff, M H 0 QQ- - P Mfg-f-P P PERKINS PRI TING Sc STATIC ERY C' Tllklflz' lJ1:'l,AlRT,Il1.'N TS YU .Sl.'RI'I:' I'0l PRINTINIC1 I NI RNXINI I NIBOQSINI UPI ICI' SL PPI II S XXII PQLIPNIFYT Ixpexxrnters Xddmg Nl lehmes Sales and Rentals VN L Sell Rox al md C oronl I ortahles on Ldsx DIXIHLHIS 771 731 733 I .1stSth Sl I remcmt Nebraska 'lhele was mme 4 blmd Ldlllhllltl xx ho puked up IIIN h mmcl md sux en there xxds Ldt xi htphelcl x x out xxxth hu 1 llelll xx ho le zthed tol A xx heel xml xpulxe People S C0 Operatlve Store IJFCDLCFILS, Drx I nods Shum Gents lurmshmgs llardxxare ll: hfatun lfexlz luzmtrx Buflfr and I ggs CORNIR I-II'III XNIJIIRUXIP NIS 9 .-L. uigh' IW 9 T A 0 P1 QW 'I 1 ' Y II r I 1 1 X N X T y L I n, x .I 'Y - 1 . . , . , v , . 4 J . Q 1 2. .' I i .' ,, '. '. -. , ' . 1 . ,- . , . , . . 9, , :, ' ' : , ' , ,, -- ... ... . . . . . , . ' ,.3 1: .jf ' .lv , 5- Y '.f. 'S :A Q.: sz '. Th X' 1 " S 2 1: 's 1 2' x'ho vent " Ilm-ks 2 mi ' But the greatest miracle was the case ot' the dumb xx'I1eeIxx'1'igI1t . -,Z , ' . . v I 2 K, - L , o 1 W I Q ' W Q W ' ' . 1 . , I J. , ' -' I ' - ' - - . -. . . . , I ' .I .' 4- I'lIU.'i.':2hf -276 fjfif 'TT'lQTfQ'aff?,fV-'gffgi I . V . , W, I ' ISI,-Xfflx -XX!! GOI I? -I - ,,4.,,Y -xr 4 lways I hc N cu ut Ready to Wear I or Women and XIISSLS 4t Popular Przces SDLCldIIllIl'f1I1 Hugh Scholl f lrls Xpparel f , I f ifi fa :E-. ICJFEST FCAUSF FSI' COURTRICHT HARDWARE CO C0mpI1n1e11tQ mm DRLG C lv JRPURXII-ll LNIUN NXIIUN XL BX'NIx BIDK IxNL FI S GRONSFXI Nlgr IRPNIUNT NEBR llfl IAPHONI4 9 VI All I apcr I dmts Uxls and Vdrmsh I amtmg and Paparhdngxng I 1cturcS and I mturc Prammg 0 VKPQT SIXTH STRFI' I' 10265 O l 1 , X'-Ext 5 X 'N r.,f-'KA Q., ,fl tp Z 5 fi -if 55 jig -Q is cnU""'S'l'.Lg:-U-.-I 1. 1 .M vilqfl I ifsh I: -- .. 54- V-f , - A . ' in W W - - J s. VY 4 A K J X YV 4 Y I . A .kv 4x . 1 L , . ,A 5 J A . , N. , A I J 5 1. J. Q ":.I .':57 I K of - lank S1 ESIQIISCII '. 3. , X' I ' - 9 '9 'Y ,. - ol' w 1 T ' + ' J 19 ' . , , . ' :xr ' A ,. . , . . .. , Y. . ,g f. I . . . : I . . la . , ,, : , ,,, ,. Q., X . ,, 4 X. A L I 1, A . - 5 1. .' ,.' . ,, ob 7 '1 , ' .T , f-.,v,:..L-L. - 1 .I L I , , -L ' 1 ., . , Y Unlon National Bank NNN Fremont State Bank Fremont National Bank X I .X g X, V , YY , I Hlif ' 'l'lilGlil.liR, President 1 7 DAN Y. S'l'Iil'HliNS, President i l I I I ' CHXS. lf. DUI Elf, President ll-I FPHUNI' 3 NEW YORK B AKERY PERFFCTION BRE AD Xnd All lxmds of laitrx 748 NORTH Nl XIX IRI 'UONI 'NFBRASR X LXYIIOUI S ot nt xx th C1 Lou 11411 ldlfjltf XX lldtl dum uclegg, Sexmoul S Une of tho e eggs that hlts xou and then luns Glen Bakel lean yump as hlgh as a house llfI3.IX1U Kedtlng ldldll t know cl house could lump NIOIIIS M VS e milk ou1 Low onlx on one slde Ford D What Qlde IS that' VIor11Q NI The outelde FUILITARFIICIPS IHJIUSLIII IAQ KPRIIN CHRISTFNSHV DRUI S VN here I xersonf. hoes Fifth and Xlaln Streets I hone 710 SIIOI1, HOSPITAI 5 Telephone 4 I I4 NURIH X1 N lhe place where xou get E H HEIN 22.swfsm:al:x:m BILLI XRDS it Popular Prlcu H91 J J A B-XLGH Proprxetor 431433 NO XI-XIN ST .. .x..z..L ,qhllxl 'LL- Vm- 1-, ,fl-'it fv- 1 l5l.fXClx NNI? COLD 11' L, "f ' , g- 7-113 ' ' ' ' Y g ' :rj 'iq' Y, -, - H, " I .1 . ' 17. V 7 A 4 . . . . I " . J, . I". J. WISLICEN, Prop. -Alg l' vi - ' 12 - gg." W L: " ' ' S' ' 'z' 1 f'."' ' - ': U V l S4 l y-lv 1 ' L. v . . U." ' 1- 4' .1 ' 1 1 ' - V, " 'v. ' . 8 H . . . V ' ' A . ,, u1.v 0 it v . I , v ' 1' " A A . t . . , as ' 'i 1 -v l .' , . H ' " 1 n A . n, . , , . , ,. v X 1. 'C ."",l.. 1 1 W 1 .J J ' 4 1 IL H V' I v , V . ' . " 4 . . N X , .- . . . . 'Y , ..- , , .J ' m uT.' U ,Xlf ri 1 A ' ' A , ,. . , , . 0 0 A ,' . ' vw 3 2 . . A L N u A. 2 . - - v V Phone . . . , , HAXIMOND SZ STEPHENS Co I Dl C XTIUX XI Pl BI ISHI RS IR! XIUNI Num xsk x II XLHI R SPI XX BOOKS ll XLHIRSRICISI S Cl XSS RI CURDS DIP1 UNI XS I nm Nrnnzallraznu should nad the stan r Phelps 111111115 lfrulzns 'NIRXIIIILI SX IIIRS 68 H ERLINF Beemer 8x Beemer 0 uaranleed Flectrlcal VX lI'lI1g and Nlotor RL,,d,, IXINIINC x J DICURXI xc BI TIPR 'N RX 10 Wu! 6th Sl 1 QS! S7wNURIH ISRUXIJ .,g '-.1 lv , V X - S , f' X A T L L ,L ,. I , J , . . V . 1.5 4 L Jf A L " 2, ' i '.' 5 I ."'liR.' . . . . ly . . 1 . . A A 4' K fit:-vAV - rv- ' 1-J -1 JK' -vlf as , K. I '. ", . ,.x." Gli, ' i .- , 'Q .i 'HRIC .' Yli 'I 'i .' S Q L Y f 1' Q' . ' . I 4 1 V1 1 ,. . . 'A ."'.'l,Nl QI .Q "lf I HUT POI. Nl' .- NUI-IS ' 7. .' . Ph an - J' 3 .I .'-l .' " A X Co Us DRFSSLS SLITS NIILLINERX Fremont .s Popular Przcf 'Store for I adzes Ten Commandments to Freshmen Ill L, 4 I 111 Jllltllfw U C Ju I rt W ll Thou t n t X hmm l'hwu t llunol L tr lf tlmugh i LN flunk Lua nu L on 0 L T ou h t not chux gum nm llx nu L ct N nu ll 1X u tm tm n LS llll l X VIIIL, H DGERING Hardware Co Qualltx Hardware Lms ersal Flectrlc One Nlmute VN ashers Ijltlxln s Pdlllfb I eunard Refrlgerators boldsmxth Sportlnh Goods lilxSlRNlil NNI SXFISIX lleet lour I rzenrls at Davenport S Lonfectlonery Complete Lme of Hlgh Grade Cands Ice Cream and Clgars PHONI- 644 710 NU Nl HN 41-L.l. , K C5 -1-I" 1 ls1,gvC-rjVxxlnAG0r41.1 A.e. . , . V. . 9 . w Vx . .I k IL K JL Y x ' N ' L 4 l. Thuu shzlli nut ln- luiv 4-W-ry mn' in f. . 2. Th fu shall mm llvstruy hy l wks in nu - g f fl -spair. . 23. Thr shall nc fear Mr. " Aks. 51. Shal U plzxj kie. - 5. ' shiil nut talk in the halls. li. ' th 1 -2 'hm-Vs . f h 1' " ' l T. Th shall not lm -k rx- un- V l ' , . wthc-1' clmvn in the rush between pa-rimls. Syyeepel-S M. h s al - A ' f 's' 5' in vlzlss. , ' ' Sl. Th shall not write lrwo ll lL'l'.' in the stumly hall. - ,- 1 , ' . lil. Th shzl stulj hzxrrl :xml not llvsy air whn-11 h lu gm -th 21-lm lm I' y l - I i ZNIS. J - - S - 6 W "Pu, it's ra' img." "W -Il, lvl it mill." "YL-s. Paw. l vas gr' f tn." Y lfx, Ql'I' 3 'Ii 9 N ' r .'I - .'..f.'ST. A' ' . ,F . f,-fe., !TT.,f.H'.Wlu flu,llwl.nfAg1ll jg l .. i AXXA J .V I it-.ill Jll. .. . - --'-- --1 ' o' '+'1'-:11:- ffxl FOLIDA I High Grade Photographs Frames and Commercial VVork We Wake the Befier Ixznd at Reasonable I rzees We ha eone ofthe lafgest and best equzpped studios ln the tat HOTUGTPHS DY ORAR Sz BLACHNIR STUDIO IHUNI 60 N J Xl 7 ,Vo 1 Q J . 1' ' . x . W . S 8 V zzff j'?2I'6'U6J' fr 7 fr 1 A L .WI flf.'f...,XlN -'r f - ig g 'E- "3ffiIm""'i r A I -, , ,Z W I .iIlA, V M' .A V i 1 Q5 'vi , - ,m f-1i.l. 1 li-Ll-XCK -XNU GOLD L--A :A --:-+-ff+- - f.4I5-.-Y-f lf Q Y:r'., --ffl--i u - -1. ., we-1-r-1-' 1 Paul Colson Insurance Agency lNCURPURA'l'IiIJ Insurance is a Good Vocation for the Young High School Graduate nsider 'Z ' 'su ova-rsl Hey Fellows " YY L has L the latcst patterns for sluts ct us xc lr 1 lothlng Ncgds Glasgow Yazlors R XTIIS T0 S'l'l'DlIN'l'S PALAU E CAFE APOIII XRIIAFI IUI rl Meals 3'5C 5 I' NI XXII 40w 'North Nl un Strut I hong 190 DIA PPND XBI F QL XLI FY XLVS XX S Pathfznder Canned Goods Mzlady Coffee MAY BRGS C0 E xl-Flklml J' nl L-2221"-' N It ll h 1 I'-.1-1-Axtorilyj. Wh t .. ' ' 1' ' :pm-1" ' "jj: Th- A f. 1' tl- A 1 i , 1 , I M 2,-X ' I ... I I s ' uni Z., . " 1: 1:11, P.-.,,.. In 5 fit ll W W 0 3 l A A v Y 7 ' , Y . U Q o o Q "A""7','5:ZT'f M,gA..,l1.1:f 2Tu"iTQ'.Qu'-7 .l E A ' ' ll"- X NmGO IIFIHUNI- IA -X IR OSCAR IDMAN CROCFRIPS FRLITS XND X IAC I FXBI PS Readm to Ser e Inu uztlz lure lvmds and Best of Ser Ill UR 4thAl Hx 'Nl JNI NI N ou mm 4 it ha ii Ixiom x I x iitt mx thm xt tliuxingi Ihfules NILIIIIIILII Dom XI aid Ixoxen still xxiitt pounx I non Flluhmck Nutty he tmfillx Hldllltli thg 1,111 IH I PHONI J Home Cleaners Iadus and Gentlenzen I or lildclwr .md Bcltcr and Djiers Shmu Irx I sOnLL and -, ,I XS, SIXIH 5 Rl I ou NN ill Conn Xgaiii N 'Nl 'Nl Ill NINI Inu: A Cnnnon lumps lXlQjX XXIHVN X1 lgtxk XILLI nur I IILIILIS BR INER DRUG Srl ORE n lm KLM SIURI H25 ISU Sixth SIILLI ILILPITUHL ISU 1517158 I wl.QQCIH ix. I Y jg1,zg-If-T-.4 - Ti . I ' .'I1h4 GIY I VS. " I4-Xl. UIQ., Li! IN I I IQ, I .' .R .' ' I3 2' .A . lf .' .' 2' ' 'V ' ' J .' . I C . " 'AI ' FRE, .'iIiR. I It's a wisti child that km xx' its vii m mtl ii' iii za 'thi g suit. "Gih" "I 2 "Maj v" Re j m ' f f' f ium'."' Miss XVhclploy: 'INo,wet1su papcrthcsc days." ' . - . . ' A . H A. ' - ' - 1 ' '-' 1 x "IH g.. ,1 ,. . .VI -xr ,. ' . lv ..-'I ' ily'-." " f .3 .' E 21 .V -35 IT am' ' V' 3 ' -I 'i I-'Rli mf: A aim. WH, . V5 Slllf f L l',XIiI,Uli Ul'l'USl Hi . -- Yi ' 9 "- J at T 1 , . . 7 ., . , I ,Ir Aw-I. sw -Aj "I i I 4, if Af I M K , iff . I I v.:", ,,-.,QW I Y - i-IRL?-Eli l'NU.C'flLL: up fs Q BRUNSWICK RESTAURANT Where Good Food is Served at Reasonable Prices STVDENTS NIURE THAN YYELCUNIE At Buclfs Booterie You Will Find Shoes hr A ll Occasions 513 N0 Xlam 6 I Fremont We llre Boostzng for lremont Hzgfh MOWER S GROCERY I Y ERY KIND OF INSUR XNCI THEINSURANCE MEN REYNOLDS BROTHERS REAI FSTATF Ioxxs RENFAI S Prompt and Personal Jttentzon to flazms Wifi' ' JB X , 1, . . - . . ' 1 s W . 4 A L . . A . . . . I ' ' ' ' 4 T ' A T I 4 4 R A 4 1 40-gf'io'+'s B rnsiawr Nzli' 4 Y u'u w u'- wr . . - . 4 . . . . . . . . - A' ' I ' 5. ja si- -P ggi" c, 1 Zli4r2iii'Ef,1'M,Qm,rm.olW-V In A . ,md ...-, f,,.I-,L..--V Y -I - - Y --4.-'fi ----H -- - ki-li , 1 F" K , 1 .maxi rx exmv f.,ml,1,1 1 f GRAHAM 5516513121321 120 NORTH IJ S'I'RIiIi'l' FRIENIONT, NIQISRASK.-X lee Cream Specialties hr Jll Occaszom Fhocolates to I lease the Vos! Particular Our Surplus Ice for sale at the Factory J R BADLR FLRNITURL C0 Dependable f'1HIlIfIl76' and Flooz Co erzngs A INISI 1 Berkew and Gay Furmture hue Bed Room and Dznmg Room Sums P31101 1411111111110 S XIIHIC-H 1 0 JXDSIRII I NIINI Nl , I 1 f , , A X , f f 'W T Y O O O . 1 . 1 1 1 11 1. . G -'Ol 7 7 7 ' 'W Q 1 Q 1 ' ,' 4 I 1 '- 'H 1 , l .C , 1 1 7,4 Q H1'gl11 Grade 1,l'Z'I'Ilg Room l"urnifure mzd.1la1n-essex HRK .e 'I 'QT I" Ui. f . H 1, . ' flili. - -- f 1 -1 --.1151 ", - 11153 . 1 ' ' ' ' T. CxX JCJOI Plctorlal Ru lew Pa Nlunslng tterns L nderu ear Fremont s Busy Store Agn? OUALITY OUR PRIDE PRICE dun Poucv CROPPER BOWMAN 1 NC f0RMERl EDDY BRUJ e Q Store com: Us ourrnmzss ,ron munnne rAMuLv Fremont, Park at 'Nebr bwth Rules for Hugh School Chemists 81111111 L ax 1 gl e lt gms tl 'L wax el tut uauntlng, fum ur may ns 1 ru c 1 1 ns t u Xl SIN 1 K l HUD H4 11111 XUU ll 1 Ixcslwc fum -X x IX u Q thug t me the lmount 'V 1 1 1 bp ll r X RICHARDS KEENE 8cCO INC OWN A HOME REALTORS Real Estate, Loans, Rentals, lnveslments lnsurance t 5 er cent for 5 7 and 10 years Money to loan on farms a p 111 East 5th Telephone .....x.z..A. K C5 ...lf-' ' --n I -ffl,-f--A -1-in-AT fr il 14:14 LJ' -sl -1 ,,elL'p- ee 7 f a V v 9 . I x h 1 I ,V . 1 L l 0 ' '---"L-t's l ' z 1 1' ' 1. If vnu break your tm-st lbv. zike . . . . , p ' r m .' h : ,Q H,4,h this ,: X1-Isa" f 'J I I rs' 5 ' mmf to :1 hlrldrwl. Th- f".'t um- hat 2. If yo final any zlppzlrzitus un .'bUl' -'2-'S 2111 fffll 1110? H015 1' " F 2 'kS flmsk, tzkv it. It vas lvi'Ltho1'c for ,' . "N thi' V211-U 33. A ly,-'S 5, V., i .S sl .W-"All right. ',- Y" V1.4-r fm: Yu get -tt" Q-sults. If , gn I, Q 1 93 " ' . ,. . K ffl' ff ,Qt l,,f..'.ll,jnf,'u, -Liv. . 4-A ,- -if-ff--W-f--'A-' '- 1--- f-if 'QQ , gl-1' A---'J' ' ' , snrff '-Af-'-r ..,1, .'.xCs1x1xx1wcso11l1J 4 s ---f r,,v,.,w Evans Prmtmg C0 PRINTINC FNCRAX INC 5011001 Sllllll1lC5 B00 K '5l11l0lltlX 51331111110 Athlf-tu fmmls I 71f?f7f f 010111 1301111114 Tx IN xx I lltl 1 R011 Y AN S O U K H O P Phung 896 H91 JSI 6th 1 rumml 0 0 Q N J 4 7 T ' J 1 I N ' I V L X , Yfn , ,, I-N . ks ., z - ' X I Y U X' V , , , , , . J I 1:'2'mjx'll11'n4L' fbr tl 4' .Al tlzlrfff' ll ri h S or sman N 1 1 Y - . A l 2 1 ' 1 ' 'S Un lf: sy Ijllj'Hll'7IfS, also 1 als I W 1 1 L f- 3 'S' 1 V I - ff '1"L.i'TQn" . - " . 1J'7f-J1 ' -V--F'-1-' " "AT-fri: i1fQe'gQXgA-LEU-GQ4Q:f"s "- 'W Remember' Ezfezgone likes Candg Marr Hem Candy Co Our Products XTC Xlu ns I rush xlxxn Il I .S Have you trzea' our new Malted Vlllk Bar Student em do U1 I0 P Q llt N11 1011 S l1I1lIlg lnlght k1 111 the g., 111 r that 111 5 Qi Idhvlpz Ulnlnnhvr 8: Qlnal Gln I xtend C,ungr.1tul.1l1m1s and Best V5 lShCS to the Senmr Class of 1978 'EES- 4 - 1 ' 1 I J 0 - I Dli. 1 .' " HQNIY J Y F o o s Y ' X O L ' 1 : 'WV11 'X You ret . . . . ' fs He ' ssed her 1 fa '1e11, ' Res' Juke Editwr: MOH' Hut Ut- .I X 'XXI 1. the H14 was .' vu ' r , 3Im1,m3 --'ypmn m.1S,,nM1 fl-Usb Hut she- was '1 111211-11111 St2itllUl 111-," A111 he was 411111114 ' 'gl1t. 3' 1 X O O , X O 4x ' X I I - 1 y. ' Smzthorpe Puturffs .Spzak For Thvm I H11 1 'I ll K! 1X happel rmtmg Qompanw QL XI VIN PRIX IINQ I mgrams lmztatmns and Cfllllllltltlfll1IlI1fI712 I ztlzogfzaplznzg I ng: 04,1112 I nzbosszng ION IRI NIUXI NI BR XSlxX . ' it '-'- -,ww ,Y- .fd45Clx,X'xMf3QL1J' o LL ' . - N . 1 x yu - ' Sl' ITS Il lx li. flfllilllillgl' in ll In'--lwll 161 tuluy Hmx' did 3'-'ur1-xpm-l'irmAl1t umu- "ll1 -iuft thu sz 1- wld lin S. id tl I, I my lluhlwmt ..-lfmmumu tht, huh, w:1f.hxw1Nzn1:w wht'hlllwgfllpIh'N':1Shi!151 Ill hm ln ummm." S 0 0 'Sq f If - - - -f - V N J . . J J . . . ,,' ' . ' , . .- 1 .' - . , . i I . 1 --- 41 1 pg. --- qi w 1. Pl flf OHS 4 44. . , . 4, ,' A . . . - - -L-Ag-A-W ,,dKd.,1,A' - ' I V,3 .Q ' ' , , ..1i1""-"1 bl- ?4h' i-T iwgmcrgggu .GQLLL , . . T REAL ICE CREAM TRY THE Nature 's Perfect Food TRP' THE QUALITY is just fresh sweet cream QLAUT3 TEST flavored and frozen TEST "A Paint for Iiveiy Purpose' MEATS STONER,S Government Inspected Meats Only VS -XPPRS w20 N0 Nlam Fremont Ncb FINI AI I P JOH NNICH Where Prices are Rlght and Qerx lce IS Contmuous Xl I IIORIIFD FORD and LINCOLN sxmis xxn SERXILI 4 W ortlz Wlzzle Instztutzon X our Patronage VN 1ll Be Apprecxated Telephone, II5 Gas Seruce Qtatlon 7nd and Nlam '-+4-Lg' -I I lulljihdl 35 ,I v . Y - . , , , , , . 1 , . , , , . K A Q A I , A I q J . ' "" . .. . , , - - '35 83YestSwh. . Pr m0n,fN K Y x A W . f 4 , , 1 w 1 N v w 7 w 4. K 1- K A. A K I 1 ff . . . Y ,. .I X ...-.. 1. 1 . ' . . L . , - . Y QQYTTTT TA ' T171 ifi,.,'-ivy-T11l:y..Qu1vT91TZ'7- nlmffl Y l1Y,'u,ir .. .L A' J, L -L, K , L. -L - 1 Q K - 151. XCK VNU GOLD ALDVVIN HECKES C INCORIUR-X11-D Sl Rl III I We H111 Appreciate an Upportznzzlx of Suung 1011 INSUR XNCE RE MXL LST X 1'E REX1 XLS 1 R1 NIUNI N1 BR 1101 .lst wth Strcet IHONI 711 1X1 111.141 1 As-01 lated ,,,f"""' RXXEMQEFZ 3131151 H4 I Ma-tm Bal bel - 1 1213? IT PAYS DOK WELL .f 11 4'?55?'?'i?wi'i3M f A1 aww-wwww vw z:j:"""h"1r""":'w'N 471 I mblem of Quail!! " e ' L' 111 ww! NI BR ww W here the I ood Wfork fumes 1'rom IDEAL LAUNDRY CO IOHNSUN A C U 1 roprletors We Wash lzverythmg 111 Pure Soft Water 90 LBS VN 111' VV SSH S1 00 wc Xddxtlonal Pound 1 urner Broad and wth Sis fclcphone 19 Whx Noi Nzcholam 0119 Nlcholas O11 Corporatlon 151810118 W1 RN L se XlCh01l9 Hugh CUIIIPILSSIUII C1115 li11s1111sx is fllilill llmnk 11111 1111171 111111 1111111111 M ,Jr ...L-J-I-lf ,4,,,nl,5,h.J.?1..WlpAJ . A 1 , 81,111+ nu 1111 1111111115 f1p'Py'1 "4 1, '7 A ' 1O?Pa JP 74 ,.., -,A ...V W 1 -'- f-1'-' ' LM' -'f J f fl L-.. lr K 1:--1'-:"T-T-Y-"'?':i:,l,1' -.,1r T.. .1.,- 11" ,' I- ' -' A - . I ' 1 I ' ' I . "Tlllf . ' 1' ' ,' f .-1lif1Yf.'1"' f V f. I . , . . ' A v ' uv . f , , , , , , , ,, . , 1 1 L I 1 '.' 1 1' '.' 1 I L I I " ' ' I I. - ' ' 1 3 ' I 1. 1 , 1 . . , . 1 1 1 . - 1 , T . ,- ,..,, , .,.. A , .1 - -. .. , , -' 3 , . wr----.O 'N' 1 ,, A Rf 9 K A' rw- .2,g,.,..1:.,:1', . ' .. 113' "-wi' J - - .gg ' ' " ' If . . . . . N 1 9 . . -. . 1:14 , ' H 1.44: '- 4 ' 'H , .1 11: 5522? A Q. 1222535 5. ,Q3":1' A , 123:31 1 "fi, 112212.53255 Q . .,.,...,. I. A. , , . ', x .. . jig? 15: , ' 5 - ,---- I -fi . , . 1 1' ' ' " Look for 15 rh r Shops Jispluyinf 1 1 ,1 , . 1 Y 4 31. 1 , 1 1' 1 . 1 If Y 7 i ' Q 1 1 1 0 , v . Y ,Y , J . X 1 1 1 1 A ., 1 -. . . , , 1 , ,, . .- . . A 1 I 4. 0 V rt 4, , I , 4 - . Q 1 X l x L 1 n 1 1 '1 . . . , K K 1 1 c o o 1 . . . ., 1 , . . Y - . 1 I H 11 1 .1 1 1 UW , Y v . . . N . . . - A . 1: 1 A L n n I J 1 . . , . . D 1 1 ,Ur W Mm-4 ---. 1l:4-fxCK,xrgU cppo L , .. . ., 7 ! K FRAN HAN L0 Ferndell Pure Fooo' Center Iwrndell Brand lure Ioods lhosc who really care, what thu proxlde for thclr f3l'l1llX, know when thex ierxe Ifernddl Brand Pure Foods that thes are gnmg them the beet to be had ll P Que the S811 Green Discount Slumps 6th and Broad Sts lbonnm v u uno t Q c LI mall Lzbba L lx hnrg, .xrlrlu lULllIllHL u ff u xou head aw N llo 111 xenlor tood n ral lou tm A tram wae Qommg fa t The tlam got off the rnho 1d truk BALLOON and HIGH PRESSURE TIRE ACCESSORIES Solld Cushnon, Pneumatxc Truck lures boodx ear Sers lce bfatlllfl Fxpert Y ulcanxnng Rf Rlxfl AQXNII Stelk Tlre and Leather Co Thlrd and Nlaln Streets Phone 414 Residence Phone 1811 GAS OH S L? L Pnl 1 I 7 dr... 7 Y ""'7'iT' T x b- ' . . 3 , J " , - , V , , - Fl A A I k g z : "Dr yo know' L' ' Ink Ge - "P -t 1" IR-t I 'sc-nz "I - 'z 25: - - 's f ' HSS?" ' ' f." - Polenta: "Yo 4-un't fool me. Il Bliss IJ: 'ie-sz "Get 5' 1' 1' ' 'ny livwl at tha- Yhilm- uso." from that ra l'ztor." W' .Y 'T' , A 4' A ' s o 21 'l ' ai 'z ck. . " ' Q' ' ' s g - ' ' 1' z' ' 2 2 ,M To let the senior past. .- Y A . . K . I N 4' K ,Y X L , , l N W Y' N ' , Y x 1 "A 1.7 74 : I ' " Al.l, 'J ' I ', l ,- fwilfll Y l I f Q I ' , V . I W ll ' A A ' i' K. ,-... :QS 1 Y' I , . " " T' " ' .7 J. - A - 'Y' 'E' l Y ' V M ,H ' ' ' ' A i Ni K4 :L 5 Ll 1 ,A,L,,A. N .r J - ' 1l!1!1lltvll1J,ll,juu1, Al A A, K , . i. ..,,A. LAM-, L., A-.--W . , ,nu ,xl Q Ld, - -- - A- . "mp ' ',,l5-L4LCl4,ll'l7 GOLD1-em -f V, 'f '+'Tf'?""vv?' KF' l . ' 'L Kg.-L ".""- Radlo Sets of the better lzznd Radlo RCp21lFlHg on am txpe of sf! IC IRI KUNIRXC IINC CIRI XIIIIANIKIS R BF Rx: FiA'LLf0'5lvo1 ROGERS TENT 8: AWNING COMPANY llwnmgs wzth Indzzrzdualzty and Class Laundry Mall Bags Tents of XII Kinds and bues III NIS'IO RI 'NT PRI NIONI NI BRMXSR-X FDUC XTION BRINC S DISCRIVIIN PXTIOX We Inzzte Iom Inspectzon L F Holloway Hardware C0 U L X Clonszstenflv the Best Shows FREMUNT THEATRE Great Stock Produetmns I :nest Phutuplaxs Bug Tune X audex llle 44.1.3 hb,V4 O 8-FMP lvl O . I I D I I I ' I v u . I O . l-'il I l I lil. Q 1' ' CAI, . H - -r X v - 4 . I A A I IiI,Ii I' ' CAI. , ' - . . .-',..1 ,'.. , 'V , I , - . . I , , . ,. - ' N 4 -1 .Lil- 4 1 , J X . 5 1 - ,1 - . . -., . , , Mr. Root fin civicsb: "A wido 1 f J' wo ld not "et at pension unlt-ss-wh t I A A L l Nvlle'?" Ncllt- Evans: "Unless her husbzul flied." . 7 . , . . I sit alone in the twilightg , . Forsaken by God and bn' man. And murmur over and over. ' l'll nt-ver 1-at fmions ugail . . W i 1 f L T 'I'IsIIf SIIUN ' I'I,. Ci ' 5 i. INT ' , ' . , ' I' , , L . h , .. W 11,2 , ,limi Il'l"'lulI'lfHiEI",'lI'IviI,l, 1 Qlfp,-w A cgi, -- 1 ' 1 BALACK -mu C-Q,L lAJ .h .. ,C +-- -- --ff-yr-v-re-11 , , LUEHRS-CHRISTENSEN LUMBER and COAL CO. "HOME OF NIARVELOVS COAL" 201 South Nlain St. Phone 12 "Bl'lI.D A HONIE FIRST' ' ff MAYXS 2 AUTO fQleanelSQDyers TOP SHOP Punctuallts IS one of the P 1 Pleasmg Features of Our Serx :ce x , t , CLE XX QLICK GAS 523532315255 The Modern Fuel REMONT CAS C0 Iftt s done wzth heat gou can do zt better wzth gas IQ W' fluto Tbps, Side Curtains, Cushion ' ' Hbrks, Seat Covers, la P ' 1 Glass for all Chr' -N " 'r 1. 1-o-J 60 v .- Ffh s I 0 it . 7 . fi, . A H . yy igeiiegggegAll fl +i'eg5-U-yige-EM-ye new A . t e V ml or - islivlifglie-Mil .GCOLLL ' I CONGRATULATIONS Class of 28 You are starting, out in life with the first gift there is -dn education. It will be invfiludble to you when you take your place in the business and social life ot' the community. Bu s cy does not end with our school days. Ifvery business man must be alert and constantly studying, new methods if he expects to sue-t'essfully serve his customers. ur Ant is kept ip- - j Vnii hox' tc ' - duee better printin3,' and oul experience covers almost '10 years. VK hen you 5,0 into business we hop e you will open an ieeount xx 1th us HAMMGND PRINTING CO DE'-it l mx? A A B Pataki: euuiizal EXERCISE fm Healthful PLAY Milk and Cream df me Made Vlore Y M C A Delicious Wake flu mos! oflzf XRCTIC CRE XXI LO if-5 A 2 ' J' Y t tul . A f . ' I 1 - ' ' . 2 . f I X I 1 A O pl' 1 L to date bx lezi ig s J p10 i x r ' x I 1 f I ,. T A r m 1 11 x 2 an Y- l'. I aiiig . Sage! - . ' f-lf 5:1 ?05JD N '- r A ' ' lf 475- -J-' us -u-f'Vli off' ' I ee f -, - .4 I L O I O O A' P I ' I I Y' W - 1 4 1 .'fif'f'm1f1e1-t,fiffffb 'feitlff -ttf I- f f ' A ' l28 JBLACK mo GOLD, H H Bxll Peter Y X are vvu :ng nz Awake WIN Suulq Kenneth Bundx Bee au e mx font a leep N11 Hxeh lfflqflll Co wash tour face 'ind neck St in Neek xxhff' XX ho x 1 e mtest mxentor 1 f Lll tum s P tt K ook Mule hz x in ll Lmeml P Lt Pe nm 1 She e tr washed ms hamr md I can t clo a thmg, xx 1th It xxeetlx llul xou wish xour feet 1 Home of the Famous Sa 00 Hat Spence Hat Shoppe Empress Theatre Bulldmg Smart 51.3 Dresses fsr the School llzss Work K alled for and Delivered New Fldellt Laundry Fremont s Quality I aundn 736 West 6th Phone 708 The boy of today null be the man of tomorrow That s ws hs thus store caters to has trade like we do dad s Hart Shajfner and Marx and Style Plus YOU N SUITS Attractnc In Style, ln Fabrlc, ln T4lll0flhg, and ln l rxce loo Such flofhes as ours can step out uzth the best eompang and feel perfectly at home Sunts wuth Extra Trousers Are Featured Here at 6'orun: FREHONTS LEADING CLOTHIER Evegthmg to tuew for Men and Boys 'Q 5. 1 :E at mulmlxl , ummltln an n Il nl A EEN: lmljv ll lun n 4 nd lt ,qu L.-Lgxe 44.1 L K 4 1 u -'-:E I1 JP J I 1 'E WL L-J9 alll? ---' l29 -V Y T Y WVTTWTYTYT Y,-v-T -T 4 ' ' v 7 'v 1 v , , Y v 7 , , V , N., . V M . , 7 ,, W W 1-Wg"-f' ,A I 'eg vu- L-"gf -ggi, L15 Q fl ' 9.2 S H ' " H Yh 'Q - - F' ' 'ffl Y , v. Ll , 1. v 'N 14 - F 1 A . 1 r ' D 5 F 'E Q. F : : A -s. " 2 . : " 1 " ., ' 'I 5 ' - 54 tt , ' , , H sf e 1 . - . v i . , A 2 . lv- . H. K. ls. rm 1my,at-tl '- ' wt, ul- - gr -z . ' - . : ' - ?" , , , - , " 1 U ' '. "l tl A ' - va an lrish- '51 me 1 1 L l'ng'," . . 4 5 -.ll I? ?! ri' 3 1? I .' 1 vat th - mlztmrer "Uh de: . I just ':- v - , ' - ' ' I1- - C, I f W, '. . ' ' ' . 1 . lg. ' . 'ft 'e ' to: 3 -- - W' 1 E ff, at 3 e T '1- , Y ,- , 1 Y . 2 . 1 .X A 2 . , ' Vg. . . . . ,5 "l 'Y 1 Y 'S .fa f ,Q- el 3. fi ? 5' 5 lg-1 . V . ' . . . I . . 1 J . x , . .Q .1 A , lf 2 ls 5 '-5' - A 1-1 le - - V- , -if - 4 A fs .f' XL f-. S25 30 S35 Vt 5 1, wi 3 1 ri' 2 i ,e 0 5' '57 li-I in -Q' ,lv va . Q HEI 31 'Fr .J ., . . . , it t . eg Eq it ,l El' at lst ,ix WS-- Il to '52, ,- W Y 4- V Y 71-,i,,i,l?1 W Q 11: "' ll vw 4' v-1' r lvtl- Y Y tn n' "I I' Y V I I n tv- 1 r 4"-lt ll' AT.-1 V sw : lv J I W' "W '-rL. LL'-fl xl" ,ml ' ,, 'AL -f '.." ' 1 Q4 2 , W , ,, l' ".." ' " r a' -g-,PSP fa' , .1 ----,A,e.,,,- P , - ,-, -. 1 ' , g-l5lfA,QLPiogI5l?.QDLLfq,.f .-,V , 11, 1 SAM EI BERG Specialist in Young Monk Wear IIl'fADQl'.-XR'I'lfRS FUR COLLEGIAN CLQTHES Jlwaxs Something New fm the Young Fellow pa lr JEWELRY XxXXxkI X renzont ebvff xxxxafff ' M..,.r 3-- 4 ,xi K Y . ' F . I X F X 1 I f I y I f 2 11. ,-lqifflkhi.9lHf'1"LK1Q'L1"'PWL' 1l"1fuA"W g if 4"":"""4'J""' ' ' GQLD S TANDAILD WH1XT the gold standard means in money values, the Burger imprint is to the college and school annual world. lt signifies the designing genius which has created the great- est annuals, the utmost in printing plates, and a service which is truly specialized, in- telligent, interested, and thorough, compre- hending every phase of yearbook building and financing. ill This book is a product of such service. 'llAn inquiry about your book will be welcome. lburgerelbnlrii Gfngraumg Glu ' AR.TlSTS'DESIONER.S PHOTO ENOQAVEILS ff! GRAPHIC ARTS BLDC. KANSAS CITY MO. X if .,, ,-"' x ,.,.,-ZGQQN .....-f gl! , W S! 4, 'v .tix 32' G6 i Slat ff""- ., N, , f N., E "7"x .fx , A1I11TQIl'ilL1l1Li h- JE' fx! lx XR. v fnjln IL - . .. f,1,,L A - " U - ' f . -I - - 1 3" 1 . N' X' ' U4


Suggestions in the Fremont High School - Black And Gold Yearbook (Fremont, NE) collection:

Fremont High School - Black And Gold Yearbook (Fremont, NE) online yearbook collection, 1919 Edition, Page 1

1919

Fremont High School - Black And Gold Yearbook (Fremont, NE) online yearbook collection, 1926 Edition, Page 1

1926

Fremont High School - Black And Gold Yearbook (Fremont, NE) online yearbook collection, 1940 Edition, Page 1

1940

Fremont High School - Black And Gold Yearbook (Fremont, NE) online yearbook collection, 1941 Edition, Page 1

1941

Fremont High School - Black And Gold Yearbook (Fremont, NE) online yearbook collection, 1942 Edition, Page 1

1942

Fremont High School - Black And Gold Yearbook (Fremont, NE) online yearbook collection, 1943 Edition, Page 1

1943

1985 Edition, online yearbooks, online annuals 1970 Edition, online yearbooks, online annuals 1972 Edition, online yearbooks, online annuals 1965 Edition, online yearbooks, online annuals 1983 Edition, online yearbooks, online annuals 1983 Edition, online yearbooks, online annuals
FIND FRIENDS AND CLASMATES GENEALOGY ARCHIVE REUNION PLANNING
Are you trying to find old school friends, old classmates, fellow servicemen or shipmates? Do you want to see past girlfriends or boyfriends? Relive homecoming, prom, graduation, and other moments on campus captured in yearbook pictures. Revisit your fraternity or sorority and see familiar places. See members of old school clubs and relive old times. Start your search today! Looking for old family members and relatives? Do you want to find pictures of parents or grandparents when they were in school? Want to find out what hairstyle was popular in the 1920s? E-Yearbook.com has a wealth of genealogy information spanning over a century for many schools with full text search. Use our online Genealogy Resource to uncover history quickly! Are you planning a reunion and need assistance? E-Yearbook.com can help you with scanning and providing access to yearbook images for promotional materials and activities. We can provide you with an electronic version of your yearbook that can assist you with reunion planning. E-Yearbook.com will also publish the yearbook images online for people to share and enjoy.