Freedom Area High School - Shawnee Yearbook (Freedom, PA)

 - Class of 1951

Page 1 of 110

 

Freedom Area High School - Shawnee Yearbook (Freedom, PA) online yearbook collection, 1951 Edition, Cover
CoverPage 6, 1951 Edition, Freedom Area High School - Shawnee Yearbook (Freedom, PA) online yearbook collectionPage 7, 1951 Edition, Freedom Area High School - Shawnee Yearbook (Freedom, PA) online yearbook collection
Pages 6 - 7

Page 10, 1951 Edition, Freedom Area High School - Shawnee Yearbook (Freedom, PA) online yearbook collectionPage 11, 1951 Edition, Freedom Area High School - Shawnee Yearbook (Freedom, PA) online yearbook collection
Pages 10 - 11

Page 14, 1951 Edition, Freedom Area High School - Shawnee Yearbook (Freedom, PA) online yearbook collectionPage 15, 1951 Edition, Freedom Area High School - Shawnee Yearbook (Freedom, PA) online yearbook collection
Pages 14 - 15

Page 8, 1951 Edition, Freedom Area High School - Shawnee Yearbook (Freedom, PA) online yearbook collectionPage 9, 1951 Edition, Freedom Area High School - Shawnee Yearbook (Freedom, PA) online yearbook collection
Pages 8 - 9
Page 12, 1951 Edition, Freedom Area High School - Shawnee Yearbook (Freedom, PA) online yearbook collectionPage 13, 1951 Edition, Freedom Area High School - Shawnee Yearbook (Freedom, PA) online yearbook collection
Pages 12 - 13
Page 16, 1951 Edition, Freedom Area High School - Shawnee Yearbook (Freedom, PA) online yearbook collectionPage 17, 1951 Edition, Freedom Area High School - Shawnee Yearbook (Freedom, PA) online yearbook collection
Pages 16 - 17

Text from Pages 1 - 110 of the 1951 volume:

'X x 'D QQ XX, Q f y J Lf if X K X Qfwzgyf ,gf Xfx, '19 f f " I - -n , , 1 X, N K A f. . Y f' 1' fi I - If XE- x N xx ' A. L ,f 4 V - Y X V! K' xox --1 I: K' 'KVI -K ' '-rx I . xx ' , gif, an ,, X Q f if X, jj , sf-' 1 K K V x , MQY' . - 1 ,,v'k' Ta" V f ' 'fi I 9 X ,,...f-f""f' a A G ,f ff!" , x V V- VJFTXA ,'2b 1 ,S - I V, ,ly lm 'fi 9 if A QA , 1 W ff K X g' J fjfri Z Ha? -,RAL Q-A-J A- KX J' , QA, - -5 Aan-'A --1-,-,1,ni, I Q !Wx , W, -,W,+,, F, X' XXV. XXL 1 4' 5 gi M, ff, X ff , ' ,iffy 'f,'4 fx 'ff de M57 S Haw of 7257 llxIllJUXl IINXSXIXXNIX I' H If S If Y 'I' lf U li Y 'I' II I 4 IVIKITICIJUXI IIICLII SCLIIO 1, ' 8 LC6LfL0lfL IS nook IS ccchcatccl to Xllss cll .lckson supuxlsmg 3 nu up ll of tlu Fxuclom schools Xllss l.ClxSOIl our though umoxul hx hu clutus ol Idllillllgtl .1 unc Luc c t tl 1111 .md fore slght he L s oxunom mlm chfhcu IIIIIL I Tllrl 1- - , ' ,-.- A Q l,.j4 if tion from direct pa1'tic-ipation in our classes. lmlintainccl an earnest 1 lsin - -'- int -rcs in thc class of 1951. Il " ' ' I ' xlpc-cl thc' 'hlsf to L' 1 I' ' " Itivs. TYPISTS C BI ACK A WAI KER J ZINDREN BUSINESS MANAGERS A DISAINZO G P KDL7 um PHOTOGRAPHER E SPAGNOI 1 JUNIOR EDITOR E JOSIIOXICII Four SALESMEN W GUY C ROSEINBLRGLR W WOLF EDIIOR MARY LOUIS! FIORUCCI f .for 5 eamge lhls u II we h wa tllgd to dcvclop 1 theme ldc 1 of In .zclus to In 1 runnmg thread to hmd thc x IIIOIIS SLCUOIIS of thc hook togc ther Thu st1H md I hope thls hook 11111 glV6 xou m mx en1ox.1hIe IIOIIIS of re lchng and recalhng the cvcnts ucolded LITER ARY EDITOR C BROBECK SPORTS EDITOR R DIMI RI me ASSIST-NNT EDITOR 'VI QUINN Yue EJ. .1 '1- - 1 1 1 "1 1 1 - 1 . L 1. 1. 1 ' 1. 1. 1" 1. 1. ' L , . L 1 '. -' - 211' ' 1 f 1 1 1 c . . . . ,, ,, '. , 1' ' 1 , , . 1. 1. . L 1 ' V. -f . ' . 1. ' . L 1 1 ' -111 - - v I . .I ll Us Ill Ulll hgh Sc mu nc Iss Kill lLlxS0ll nn Nh IL I ll nmup 51 0 I I l,cal"." 'lf .VI la" Nl' .',' .- al..jz . SllpL'l'YiSillLf I,I'iIll'illLll, cl , '. N' 'I urcl l"'ntl1, l"' -' :1l. Leadgr Ill our unmr Hugh Qchool Xlr Ravmond 0 Robertson YVH ...J Mal!! of A7JlfLC'6Llf'L0lfL PI'6S1d6l'lt Xlr Edwlrds x7lC6 Presldent N11 Bef! Treasurer Xlr XVhlt6h0llSL Secretary Nh Rndu E1glxt -1 M. Y Q ,Q Dr. Imllgsdulc, Mr. Bvtz. Mr. I'tdVVllI'dS, Nh: xYllitK'llUllSl', Mrs. Zahn. . - - - - - Q A ' z , lvl KOIUN R RIBIR M KAY! D HITLS D ATLHISCJN ll These teachers serve m the jumor Hlgh 'School unclel the Nllss 'XtClll50ll llso te lchcs lll the Senior Hlffh School I x WA' leadership of Mr. Robertson. I A' X . .5 A K l vlll' C PATTIRSON I. KLVHIR M HAMII VON A NIMNIIRIINO H KKMPIR E HP-RR Ten V . I T I T B-KRRY N TIGER L GARDNER llxu P. PUSH J. PINK M. MlNIC'li us IS 1 4 tlnoughout tlu lhgh School u us unc Sunol XL ll Fuguu 8111211011 nmol XL u Ion Nucl Sophomou XL u Rohut ljlllllllllv' 'lu 1m Ill M u Cungg l ulu mm INK f Lend of the Cla Us if lJ5l ' x .L Av- "xl-L' 'x-x J ' ' "V-D - ' I' I' .x ',i.1 ,. ' ,.' FUJI 1 "a '- 1' 'K ' 'Q ' 'Klu- N- Sn A hun senior voung ladx was Niaddvn Qumn, who .ls prommcnt m mam semor dCtlWltlCS Ih1rtwx1 8l'VL0l"L6LWL F1116 class of 1951 felt the full 111La11111g of the VVd1 Ill Kona when 0116 of 1tS 111e111be1s 101 the fnst tl11ee VEJIS C1a11e11ce Dlllilll was dll l10lll1C6Cl kllled 111 act1o11 Clauencc was 1c111e111 buecl bv 1115 classmates and t6lC,llLlb lb 1 fll6lld1y and qll1Ct voung 1111111 w11o C61tdl111V w1ll be mused by 111 The class of 1951 has been a11 l11tCILS1lllg Q1 oup to 513011501 and dClVlbL The class has W011 lts best pl1lJl1CltV 011 tl1e football fleld bv xts wavs the class 1lso stands? out bv the 11111111361 of Cl1CLllLf.lClClb and 111a1o11ttLs, 111 the VLIV l11gl1 1LLOldS of 1ts top sellolals tl1at Lo111pa1e 11101111 w1tl1 leaders of ot11e1 112115, and also 111 1ts Wlll 111g11ess to Wo1k 11.11 C1 11111 co opuate 011 dass p1o1ect5 I feel bllll, that flltlllC wan w1ll H1111 111a11v 111611113618 of the class of 1951 CdllVlllg 011 Ill the same b1gl1 Illdllllkl 1 ourtuu ADVISER 'VIR KEMPIZR ,yn W yfkirb X I ' . ' 1' ,l ' A A , ' a 1 7 J ' 'K' i 1 ' I jk' I 2 I J .' 7 , ' 1 1 ' " 1 1 . ll . Q Hue group of senior players. However, 111 other .J . . . ' . . , , . . , , , . , ' 7 . . . U 1 PRESIDENT TREASURER EUGENE SPAGNOII November Z8 Acadcmic IIAIIIKI 2. I3. ,I lI.1111l I,l'l'SI1ll'llI. II. -I II11x1'l111ll 3. -I Claus l'l11y' I3 Clusx I,I'4'SIflI'llI ll Cl111l11s -1. AI I". cllllll 3. -I . .w III-I 2. 3, -I I,11li11 Cl11l1 2 Sp1111isl1 Cl11l1 V1 St111I1-11t C1111111'iI AI Y1'111'I11111k Stuff 4 JACK -I-RETTEL October 6 Academic I'1.1s1'l1:1ll 3. -I lI.1sl'11'll1a1ll 2 Clam Yin' I'1'1-si1I1-111 2. -I I". cllllll 2. 3. -I I". fllllll 'III'l'iINlII'l'I' -I I"1111ll1z1Il 2. 3. -I If1111lI111ll fx,lI1'l'll Ifsc-111'l -I Ili-Y 2. 3. -I Slay f2Ill'l'Il Iiscort 2 SIIIKIUIII C1111n1'il 2, -I LARRY WERNER September I8 Academrc 1111.3 C 1 NS IN l 11t 11Il 11lI1lII 1 1 1 IIIISII C Il llll C11111111I Illl ARLENE WALKER June Z 5 C ommerczal C 1 1 7 1 1 rI1 1I1 r FIIS sx C I us S11r1t1rx 4 s Ir1 ISII 1tI11ll Att! 111 I ll s111 ll ll -X IS S 1 1 11 1 III C1111111ll S1111 1 nt i11111111l S11r1t1rx X1 1rl111ol1 bt1II 1 VICE PRESIDENT SECRETARY JouN ALLCORN GLORIA BIAGIANTI October 9 Fcbruarv I 7 Commercial Academic ' . . A lliulogy Club 2 Clillllt'l'll Cflub 2 ' . n lwmotlmll Qum-u llrugrauu 4 C.. A. .-X. 2. rm. -1 xlklf Que-vu l,I'UQl'1llIl Fl lI'l-lll-X 2. 53. 4 C.llUlll5 2. -1. -4 I-'uutlmll CJIIKTII ,'xtll'IlCl.l!xl I 'l-HOMAS ANDERSON May' l6 General liuxlu-tlmalll 2. F3 Clam l'l.15 fm lwxnllmll 3 lliAY 7 '75 l Nlaly CQIIKTII I2Nl'Ul'l Fl JACK BARNES Ju X Z7 General lilo up C lub C I J 1 S l NL C l XNN1JlDLI btlfl 7 uusb Club 1 Spnruxll Club PILS1ClCIlt -1 KAY Bl. RCK December 7 7 Commercial zu x C' uu rl C7 C llOIllS 4 C xx xpxpu St lc uboolx btlll -1 blxteen WLI DON BARTO Fcbruarx 70 Academac lllC MIKE BORRO February 13 Academic Baseball 3 JKTANN BOlllNSKY Bglgkpfbglll 2 FLOYD BLANK June 8 Biology Club 2 Jfmuafy Z7 C - I l". Club 2. 3. 4 Cmmcrcm I". Club Trr-usurc-r I3 Academic Biology Club 2 Football 2. 3- 4 lfrmtlmll 3. 1 cl1lllI1'l'.l Club 2 Football Que-vu ICSCON 4 lll-Y 3, 4 lxlllbllhlll lJll1'1'll Atlm-nclaml Il Ili-Y 2, 3, 4 Spuuisb Club Al Cl. A. .-X. 2. 3, 4 jr. lligb Bash-tbull Manager 3 Stucla-ut Council 2 'I'ri-Ili-Y 2. 53. Al Spuuisb Club 4 .bf RONALD BOTT CAROL BROBECA JOE CORBIIN October I0 Aprnl 3 November 19 Academzc flcademrc General Bmugx Klub 1 Blologx Club 7 1 C b Spuusb Club I, Otbxll 7 Stngm Ninn 5,4 f m I-ootbnll Quun Escort 1 as :nl u sp :pu St nfl lrl Ib H J 1 M xrboolr Stxff 4 Su Lntacn ROBERT DIMERLING July I9 Academic Bzaskctlmll 2 Czuncru Clulm 2 Class Play 3 Class Prcsitlcnt 2 F. Clulv 2. 4 F. Clulu Prcsiclcnt 3 F. Clulm Vicc Pres. 4 Footlmll 2, 3. 4 Footlmll Qu:-cn Escort 4 Ili-Y 2. 3, 4 Ncwspatpcr Stull 2. 3 May Quccn Escort 2 Stuclcnt Council 2. 3, 4 Stuclcnt Council Vicc Prcs. Ycarlmoolf Stull 4 ROBERTA EDGE February 26 Academic Class Play F3 Class Trcusurcr 3 lfootlmll Quccn Attcnrlauit -I G. A. A. 2. 3. 4 Xlujorcttc 3. 4 Spalnisli Clulm 4 Stuclcnt Council 'l.l'1'ilhIll4l'l' Sz TONY DISANZO May I5 General Bust-Iuttll 3, 4 Haskctlmll 2 I". Club 2, 3, 4 Footluzlll 2, S, 4 lfootlmll Quccn liscort 4 Ili-Y 2. 4 Ili-Y Ilrcsiclcnt 4 Nluy Quccn Ifscorl 3 Stugc NIIIIIIIQLPI' 2. 3. 4 Ycurlmook Stull' 4 WAYNE GUY MARY LOUISE FIORUCCI JERRY HOUSE October I3 October 17 August 25 General Academtc General Biolop Club 4 B ml 7 3 4 lootlv 1ll 7 Cuncrt Clulm 2 Cuucrl Clulw 7 Y 7 M lrlloolc Still 4 C ass bccrtlln J C liorus 7 lootlnll Quun 1 A 7 Lttm Club 2 Spxmsh Club 4 l'r H1Y 7 3 4 Yearbook Staff 3 4 Eighteen I O I , ' YQ , ll Z.,?. 7 1 1- ,Q -1 . ,. ,Q 'Q . I.. lli- L, 3, 4 Ili-Y 2. 3, 4 Class Play 3 "1 '.1 ""A"7-l I 3 L. 3, 4 G. . .iA. L, 3, 4 2 ' . -, 3 , 5- .- L, y ALLAN KRUEST April I8 fxfCl1't'f17iC Bklllfl 2. 53. I Cllmlls 2. 53. A1 ".,w Ill-H 2. lm. -1 Slxllllsll Clllll 1 YVONNE HOl.SlNGER August Z0 Academic Bllllcl Club 3 Biiflfljlf' Cllllw 3, Q1 CTIIUFIIS P3 Fllotllalll fJlll'l'Il .'xttK'IIKlkll1t ',,o-A K.. .L .L ... -y. -1 - - .w l,alhl1 Club -J xIiljlll'1'ttt' 3. -1 Nt'XX'KDAl11l'l' Staff 3 . .0 , Irl-Ill-X -. 0. -I CARL LINDSAY June Z6 General Haswhull 3, 4 I". Club 73. Al Football. 2, 3, -4 Football f-Jlli'l'll Escort Hi-Y 2, 3. 4 Ili-Y Trvasllrvr 4 -4 Lllx TA DOROTHY MAliLl Nolcmbcr 78 Noxcmber I9 Academlc Acadcmlc x fill Xlllfl I llrlrlr sh ll I ' IX 1 A lt ll llllsll C ll lcl-A C mm tmll lI1X 7 Q Xlnetccn RICHARD I.oxL March IO Academac ll 7 '3 C lllfll flu J orlls 1 nw I Spllllsll Club 4 Stun e nt P :trol J llUIll4'l'U0lll SL-llllul lklpl'l' lil-p. L.. ll1llll1'l'UOlll lil-rl Cmsx llvp 2 Sul ilI'lJU0li liopl'c'al'lltlltix'f- 2 ulilllllflllli Stall 2 JEANNE NARDO March 7 Commercial llt'ilYt'l' clOlll1lX' Fzwllirlll Slum' 3 lolltlmll K-llll'I'II Alll'IMlIlIll 4 K X X 1 4 A .'xHIlll'lfl,i1t' High -- s--'-E42 . H Jllll lflfllll Kill UB, 7 Aprll 4 mul Pups-r Stull' 2 General llllI'klllllll'illS 2 MARGARET PATRICK August 7 General lfootlmull Q,llI'l'll Atl4'llililllt Chorus 2 C. A. A. 3, 4 JOSEPH NUDI LILLIAN PoLZOr September Zl December ll ACHd?U7lC Academrc Sl mill 1 s ltlllll 7 ClIOlllS m C us lllslcllllt ss ll x lootblll Qlllill Nlucl ol llouur 4 otnll ltllkll Club luotblll ullll roll C A A Presldellt 4 Spmlsh Clllb 4 C A A Treasurer Stlge Xlfmlgel O Xiu Qllllll -Xtteudmt Student COllDCll J Trl Hl X 7 Trl H1 X Secretary 4 Trl H1 Y Treasurer 3 fwenh GEORGE PADEzANlN February I 4 General I C 3 l lb ll'lSlClillt 4 I ootb lll Football Quuu Lseort 4 llll Xlu PI'lSlClLllt 3 Spmlsll Club 4 Yl 1I'l300lx St lfl 4 MADELYN QUINN October I5 Academic Cannc-ru Club :Z Chorus 2. 3. 4 Class Play 3 Football Quan-n Attvnclunt 4 C A A 9 'Z 4 1. . .-.'. Latin Club 2. 3 Mujorvttc 2, 4 May Queen Attvnclnnt 2 Spanish Club Svc-rvtzlry 4 Studi-nt Council 2. 4 Studi-nt Council Pra-sill:-nt 4 Tri-Hi-Y 2, 3, 4 Tri-Ili-Y Prm-siclvnt 4 'l'ri-lli-Y Vim- Prvs. 3 Ya-nrbook Stall- 2, 4 CHARLES POWELL May I9 Academic 131151-lmull 3. 4 Busln-tbull 2, 3. 4 Class Play I3 F. Club 2. 3. 4 Football 2. 3. 4 Football Qui-rn list-ort lli-Y 2. 3, 4 Spanish Club 4 Stage Nluimgvr 3, 4 Stuclvnt Council I3 I'oo GLADYS SHINGLER August Z6 Academic tlmll Quvvn ,'xllt'llLl1llll 1 SAM Roxrsucit PATTY STONIHLR SAM R01x,fLV1C MJ Zl AUQUSI 12 April 7 Academic Commercial Afadmm x tblll f 4, , s ttlnll Nl un K llurlt ncltr ,UI oiu ss x ot ull 1 un, ootb ill x ,Ju 1 llmr 5 in Student Council I In H11 7 3 4 'I ww entx one CARL ROSENBERGER April 5 Academic Biol02V Club 2 Hi-Y 2, 3, 4 Spanish Club 4 Stage Manager 2 Yearbook Staff 4 RAYMOND SHINGLER August 1 General Plum Toicnsfup High Iuturc I mmrs 7 I MARTHA JEAN VOGAN April 25 Academic Band 2, 3, 4 Chorus 2, 3, 4 Class Play 3 Football Queen Attendant 4 G. A. A. 2, 3, 4 Latin Club 2, 3 Midwestern Band 61 Cliorus 4 Student Council 4 ' Ili Y 7 LARRY SALAMONE December 23 Academic Baseball 23. 4 Buskc-tlmll 2, S, 4 F. Club 3, 4 Spmisli Club -1 ALICE WHIPPLE Ju y 31 C ommerczal Biolog Club 7 I ot itll lu cu Attmml it Twenty mo WALTER SHINGLER December I0 Academic Plum lounslup II1g,li un C u 1 Iims LL ulm r l nc tli C ILL X usitx RICHARD SWARTZ December l3 Academic Latin Club 2. 3 Sp lIllSll Club 4 JOANNE WINDISCH October I4 CHARLES TAYLOR Academic January I6 Cburus 3 Academic Footlmull Quvvu Att:-uclamt 4 Biology Club 2 cz. A. A. 3. 3. 4 Football Qum-u Muster of Spzmisb Club 4 Cert-monivs 4 l Splmsb Club 4 CHARLES TOLBERT April 10 Academac Bnulogtg Club 7 1' Club 'S 4 ot ull 7 luutlnll Q 4 u Lscnrt JOAN ZINDREN August 3 C ommercaal Blllltlby Club 7 Cuucrl Club 7 Clccrlm ulcr 'S 4 Chorus 3 4 luutbnll Qu u Mt nt lll lr1 lll X 3 -1 M lI'lJO0lx btlfl 4 Twe nty three WILLIAM WOLF Apnl 30 Academzc Bmlogs Club Camcrl Club 7 7 Spnmsb Club 4 lc nrboolt St nfl -1 CVM W!! , unix 'lIMIXN'II 4 x 1 uv cu clmsnt lulu lutcs luuur stx x gl -Rfk um is u cuu ua 1 ul in slxl xx Bonixsm ls uns xxutlu C - moi Jlihflx li uns um 51 xx lorlm incl ulxui Xlitcuuslu BERT x lux E ln uw N L lt s I rouuulx tio -.un I L si ui I uxxi llousuvuiu xx l uu IIILL Ill DHOIIIX Xl-Xllll louis Nh xx: 'X umo xxulls uuu s f ouuu xxluo xxlslum me xuuu kllillh xx L u H1117 ll u x u uu lluc wuu 18 1 l ll lIS DIL Sli 1 XIJIIXN Juxx xxulls luu ru inluuutuul 4 ux uuuuluutuums uuuuiou us Xflhli mulls 1r luouuis oi vuou 1 u s uool to s 1 in sau Pu ix Sroxrui xxullx lui r Louuuuuui ru ul stuucluu to Xl urx Uuuuuuuu Xluuiu ji.-A Xorfxx xsulls lumr position in tluc tuouuuluruuu s ion of tluc liiml to luuu slstar Mu U AIXIINI NN ALM-ii lm uns lunr pluusuug pnrscumuluix t cousin Eluun Nov lil X llIl'l'l L c uns luc r plz us mt Slumt uuuc uuuc Buxuuuu xx Puugllslu cllssns to nut Goss onxi XXINDISCH wills luur -Xlg,mluuu Llussu to u I Il on Zixlmhx xxulls Iuu QluullnudnrpositmuutoNluil11ui Bu tx ix AIIKORN wills 100 pounds of luis xuuglut to lluuux llcclcllng r lox: Axmansox IL uns luub utmg ubulutx to souuuu tuluuutu uumoi ark Bxnxhs Indus lub bright iruuudlx smilu tu l Xlcugnl XX LLDON. BARIO ln nu 1115 red luuir to Bolulux Cuumuuu I'LoxD B1 axh vulls luis I O D lmoolx to Houulcl Sluuuuf lu lxF Bolmo laguna lub Tom Ilouuuu l uu t Emu Ixoeluler xuz Bon' le-.nes luis mm clnposutucuuu to lm luuiu or Coluslx lmxw tlun nouuulnmutxons to ull tlui lmlxuu buond floox to in ubsunt uuuindccl Junior Bon DIXIEIILIINC. lc um his position us iootb ull Q uptuuuu tlug iuturc Lxptun oi 1901 xxx IJISANZO lunch lug trips tu tluc iuiuuuu uuuu Don Stultton nxt. GLX xxills luis mum t rclx s ps 0 xuuuu x uuu lulxns to tuku luis tum gftllllg to sglumul ERRX IIOLSIL mulls luis lfrnmli book to lluluuut Du uuu All xx IXRLEST xulls luis su. it 111 tluc lrumpct sutuuiu uul tl lumcl to hluuucr OSlp0XlLll ARL Lixnsn lungs 1115 adxuce xoull bi win t future senior JI ANNE NARDO uu uuuuuulx lumlnl to Rouulcl lu fu, lucuulx mc 1115515 to mx alms uuul 15 I 511111 t louuu u i 115 gui ut luusmluull uucl lmuxlintlmll uluuu ' to um no uuuuuuuuum s lu uslu tlm ull ulmulitw to How ur St llllpl Suu llllNfl-XI! lu uns luis L urehu vnuxs to Robert Crowe xi imnicu. li xu lou of Clunmustr alan Xlllll Su um l uns luis polltn uuuunmrm to some jun Jr u lluust urine, fust scru limusuxuuhu uns ull luis stuidua .md x.ulu.u L ussuxuuuus oi uuuiun llulllupb to tuki Good care Oi u 1 xx 5 touuuunip 'J lu among xx x to xu S uns ull lub xtuclunb tu souuue mtclliguut 4 M uu l ll i Xl Su xr Noi 1 xxullx luis lllLl51l.dl ulnilituu to Blllw Sprmgcr lin llXl Il Su Xllll xxullx luux llllglll to Puululrcl Haxme L N tluut Burma Lanno Q 1 I uuuu t uluss tu uiuxu u ituiuuig lmol ux uid in it Apps tru B u luux 51741115 51111 to Xlr mu 5 I lllllx luutdog tu so Iuuutuui uh Jumuuu lxxu 1 Cl. .u l . -1 S ' l-zu 'vs llt'I' In-ailltiflil long., luguir luu gui. uuuu- wlu l " - tlui- i -it u' 5 .la-s. KA ' I .. Z' lu-um-5 l -r gn-aut sm-I QL- of luu uu ' tu Al' -u- 1. -. u- V' 10.-X. .' ' ' -4 " lm- Ilurluilu fullowiiu,I lux-i'. C, . Bm ' 1' -a A l -r lcuuu 'uullq lcu sclucuul tuu Zuuu-.u H0 3 .A ' 1 -1 lun-r Luc-zuclm-uuuic 5111 l' to lil-uiuuw Xl. ' .0 31:5 l-'uoiwficil wills lui-1' lfootluuull Quiz-1-uu Cruuwuu hu tluu- qm-1-xu ' 1.J5l. Yx' Q sc -illx lui-u' wu-ll wuruu lmtzuuu tuu lull R- Cu --l nn. Dc " ' . . , will5lun-i'p1'm-ttyrvclluauirtu . f m- . 'lluuclu-. ,ll-1.-X,'.' -1 .'A " Q I -' zurti,'tic- uuuud writing., auluilitiu-s tuu Zllly - ' to luauvu- ilu-uuu. Xl, :,- -I'l' 1'1" 2' 'ills lun-r luuuuuuc- 1-L-muuuuuuuuic -luuw-N .uuul lyl' , :ul 'l'l,' lr lla-lu lf . W l.ll. l'uu.zo'1' li-zum-s tluu- pu' -.id -nn-5' uf tluu- Cl. A. A. tuu u -xt yu-Q ' l -iut. ' NI, -2 . Q ' " 3 -' p -s' - 'Q c-zupzuciti -s tuu uuu CQLAIJ .' S1113 s . ' " X lu- lute ' ' 'king ull -1- A .tc-l any juiuiur wluu lilcm-s to .lm-n A , -l mul. D . , 1 ,I . .- . I I . A It 1 I li' lin l,uN'l'.x willy l 's 1 V' ' z '-ller. gi-ct' ' - 4 -' - , lr Du 3' l.m'lc xxilly gull luia 's 1 l a 1' -.'orv- M , . . U 1' IA ' 5 uiuuclu-rclpsuuuuuiu. . 1: 'L -1 ' - -1 J - J ' ,' n- - , Q' - i' llvczuu NICCN1-Llim' wills luis long., rinlm- tu . - ol 0 'I my AI. if X' .fl'1 - -131 ' 'la l A l - IIN MII' U. j - Ji u .Ima Nui luwuvm I ' lf' -4 uf- L 1 if '- ' a ltuc-s I , , Y J , lu flvlll' clCl'Clllll'. . 5 qt ' 5 - . - 1 muu -,Hu-uu, J v V 1 V Y, Q A A I Q, , . V ill-1lJlil.lC l.XlJl-QZANIN wills luin aluyium-ss UI u ,' l ld .. . . . . - . . 1 - - - ., Wil .K .lm -' -' 5 -' I Ciurrzk IJUQNYELI. will. luis if '- 1 u ' ' 1' ' a Ll ' ' . LI.. - ,, . ,. '- . , ' , ' ' V . , , X xl , ll I I I . Y I4 , , .A 4 H SA, I -uu'-5 luis '- ' - "y to J- 4 i - U I l 7 ' 'I .I V' lllllllly A ' 'tlll , l W ,N I lhuxuuuux xii 4-1 ' - 1 - ' .' ' ir ' ' il 1 .I ' '- iiu lll'l'Cl ui tlua- uu. ' ' "dl I " 'I -I J- - - V I -I I fl Klxuuu, . 'Quai-in lu 1 Q ' " fbl- Bli '. ' Y -- " ' - '1-ruuuguu -uu kit tuu IU - I ' .IW ' I ' i " U - J ' li.x Suuuxfiiiu 'ills lui: uuu l'l- Ii a 1' - 'luo J, - - - '-- '- ' . I-A 5 lllJK'fllll liku- xxuulk. J L 3 ,. , . - 3 - I. A . .,.- 5 lm XY. fl!-lli .'u1ym:1.rL1u lu -. L " . J ' ' ' ' -.- - 1 1 5. , ' . ' ' u llllllf' . - 1014. T5-" -' " l' ' ' ' I 'I' " F04 IU Cn 'ug 'll0l.lil'.li'l' luuw-s. .'ori'y L - '- -' t luuv- '1 - xxitl luiuuu. lv- I " 'A -1 1 -l I fli 5 I I 1 'HM' Nl Cuuuu. 'I'.xx1.o1u lu-.uxu-5 lui, zu-.ul in Clue S ry Q jum- 1 " 7 ' ' 7 - will iclu-.ix lui' guuu 1 '- llll. I ' ' I 'I 'I Q I ' ' 'A 1- - AIM ' 'l'uuu-:'1"1'i-.L wills luis Iriu-iuclly suuuilm- a -L a -a illrt' 1 4 M A' ' u - ,- . .Ja - , A ,4 ' NA tuu liuyuuuuuiucl an tty. 1 I ' I - l..xuuuuu XXII-IIIXEII lm-.uxu-5 '. ' ' Ilu . lies . . llurr. C. 1 .' '. " " " " l - . H uu .u liuui. Xl' willx lui, uuluility 0 L 'u' 5 J nue- " '-uuty-I' uuu' C6655 Hp ec? 111 1 1 Il t IUIIU 1 nt Ix11I1 to N N IN IU U 1 s III I Itslmrgh IU ,.,1 mx 111 1 1 1 l11Ix mean us ll IIIHINLIITLI SII II 1 UNK ll Bunm 1x1 xxU Y xxlII1 Iur ruux 1 Butt xurc xx HIUI r 111 1 s x unsung I111I xxlnn sI11 tUc rw N uw lt IUUI1 lllt x mm ' lllll llll 1 1 XIII 1 s IIUVN Imxgus UI Illll III s 1 xx: 1' III s 1c1 Nll UI 1IIs Ill gllllhl IIKL 1111t Illl Il x 1 1 'Mu XUIIN fm IIN! 1' 1 III 1 xx uclcsw llllfltf 1 Ill 1 1 1 I 7 It li N I ISI N sxmngmrs xun BUIm IJIIIIITIIII 1114 '1 x IU111 xx N KNIKIIIII UI t111' 'mom 1 1 IX ff IS 1111gt1 Il IU lk ' IIIII sun xrx 11111111 1 1 Illl c TUIIIX Xl 1I1I1 VIS 1 x md 1 t ll 1 s IIIIIIOII Ill 1 IU so 111 md 111c1t llll 1 IU s 4 fl c mu nn lgs I s It 1 1 1I'OllgIl w1tI1 IIIX SIITPTISIN I x IIII 11sI11r1cI I A I 1IlllIlI IU 1 1 x 0 Ll ll I xIUUII IUUIx111vf lt IIILIIIIII bu 1 I1 r ININIIIISS IUUII us arms I 1 fr11t QUIIIDIIIX 411 'Y Im II grin s 1 U 1111111111 IN rn IU ll x s mn rms 1 r llld wI1U In mms me 1 IS su 1 s Arun 1 ku SI: 11111 mc 1 II lIl Igl llltl llllli rc U Il r '11 ' 1 1 I own IUIII I t x IQ 1 nc N port lllt projut I11 IU 1 mln ll s I ll Ill xx lS xI1U1 nd 1 ng U Lu 1 XIX IJ 1 N lxif I I I ut1U111cI C IX U111 .IAC K BARNES N IK 1 us 0 s U 1 Xl I 1 1 x 1 1 x x 1 sU ummm II11 It :II ff ll II11r1 xx IS no mom cnnlx If 111ml ue r11Ugn1l1 cl XX 1 er lll 1 ll 1 51 111 Iuum IIS 1 111wx111 1 1 Il m I IUIIIILI t11111 tu I IIIIII UU Xl 1 ex s II 'f 1 N 11 Ill s1nIcI1 nlx s wx 1 H 1 md I 111 IIIIS IIIIIIIDII SCLIIOII xx IS Uuupuc 111 In 1111 xxx Inc Illlll xu were gomg Un to e 1 um p nmg II1 III Inn L 1 XM I111rr11cI to thc II1c1er 1 1I II1 1 1 Illll xx ms CI1cIu Shm 1 xx IS IIXJIII IU go 1t IIIX prugrun so when ll IIIL I UI111 -Xllnoru md 11111 I1 1x1 Imun Ill If mu x 111 In II11 st1rs 1 Nl rIl1 g IJNIIIQI x IU xu 1 1 at uns 111 IX s N N C U11IcI II11 II lllj., IIII I It N Il III S IIIS N 1xx 1 1 x1rIu1I I 1 It x llllIl 1 rm cl s It ll ll Nhlu 511111 UI x I1 cr I ll 1 4 Ill! 1 5.2 I IIUs Q gm r 1 11 rm N IK I N INN XX N IX II Y 111 IDIII 1 xx x kilt' 1 Uut IU 1 xtre 1 I ' fm 1 x 1 x III llp IU tI11 cI1sI1 IS so 'lx 111Us ph md to 5 x I 1 IIIIILI In II11 Ruin 1 Il lI11 XNQCIKIIIIH xx 1s H1 1 1 1 Illll Urg ll s m 11 1U11IcI In no 111 1 N 1 UI urursu Nou 1 1 pl 1111 U r 1I II SIIIIUII Iftlll JI IN 1 t IIIL 1 x f I11ta.I1xx 1 x 1 111 IIIRI IDlLIx I s ll 111 IIN IIIQXISI N Il II11 Il I ll II111r x 1r1 Inch I lm-nh I111 K 0 As I I111r1'i1-cl IU tI11- Ii1'I1I in II1ix Illl' UII 1-ity xx-I1-rv Illf plu - vas gc-ttixxg rc-udx' IU t11Iu' UII I'Ur I IIIli'. 111x' I ,I tx WL- I " II11' trip II1a1I lllf I111.i111- s I1.1cI 11111cI1- it IlI'k'l'N- szrj tanks-. I 11-1111'111Iw1'Q-II IlllI'I'f'Ill,, up IU II11- l'1'5Q'l'XIIIlIIl CICJIQ ' 'i Q , 1' 'I 1' Ii1'IQ1'I 1 LI II 1- K111iIi1 gi IIILK' UI Kili' Ba " fy-'I'I 1111- ITUIII I1vI1i11cI II11' l--k. I I111cI11'l sw- I11r sinu- ILIXILIIIIIIIUII AIIIII 11a1I111x1Ily xw I1111I IU 1IU mm.- rc1 ' -' R. .'1- IUI Ill' II111I .I . ll I' ky wx ' VII- ing., " - as -' '11tiU11 l'Il'l'Ii LIIICI IIIIII l"IUycl l5lg111IQ xml Jake- '- ' Illl ' 1' 5 IU II1a1I :"Iix1-. 'I'I1iQ x'11s11'I IUU surl . ' ' J - ll llll' tI111t IlL'l' I111 xx.1 jvrry H0 I ' - UII' lllf' In-t. I IUIII IlI'I' tI1.1I xvllylli' KIIII VV1l.' ' rl11111i11g IIIIIJI IIE CIUtI1i11g SIU11' a1I I1U111m- L I that Im- IIUTIJIII was tI11- UXYIIVI' UI Uur II1c'1Ic'r. jU1- .' I' wuf ' ' ' .'.' ' IiIII1- IUWI1 a111cI VIIUIII .-X111Ir'rxU11 IILIII I11-- CIIIl'I--IIIIDIJIICI' Iulll' six 111U11tl1.' 1111cI was 1IUi11g ll Ii111- joI. I :1IsU IUICI Kay II111I IWU UI U111' L'IAlS5lllLIIl'S wx-rv 11'Ix- 3 in, ' II11' IC.1:I. NI1 I-I, Quinn was IIUXY II1m- 1-mIiI ' UI' II11' MLC: .' il af ' LIIIKI IILILI Im' UIIic1- i11 Crm-1-11xx'i1'I1. cI4IIl- , "I" . 1 I jU11 Zil1cIr4'11 x'11s LI IIUW-1"s 1111rI4-I III I IILICI IU Il'llYI' I1s'1' niII1 .1 PYIIIIIISI' that wa' XYIIIIIKI Q1-I I IUf.,- " llll IIIX 1'1'I11r11. :M I ,UI U11 II1- pla 1-, II1- I sh- 'A ' I 'VI up IU I11-lp1111-, Itx'11sjU1111111- XII IR -I. SI1- Iauxgl III IIIICI IUIII 1111- II1a1I I would nUI I11- IU1 -lv' IIII II11- tril IlL'l'llI Uur pilot was Bill XYUII IIIILI Ix'U UI II11' pal .'.' ' '-- ' ' Aga ll1tt5S I-r. III' '11 pr ' ' il spur' ,L 1,3 If -U1111111 1' and wus goin, IU NV1.'I' V 1 In ' Uvvr Ul'lIl'l'S and was Inking la1IIy II Q . A as his -I: I 1 - a1Is1 IUILI llll' that In-1' -11I. ' DU U' . 1 ', x if xm' lllill' '- :ml Imcl win I up. TI1' pI1'a151111t trip umm 501111 Un-r 1llllI I 11IigI1Im-II ut Illj' U," Wu., UM. Um., H1 qg4,,,w, lil hm ,ini Ili- 41,-UN. Q- 1 df'-'I' 1 I 1' IWII I HW- I IHNI IWVU IUIII IIIRII - I' "IW II1i. IIllllI'I'55IXt' 11i,I1t l'IllIJ ZIIKI I I1111l 111-V1-1' In-I-11 in 1 taxi WI I -- - and 11s I IUUIQI-II QIIAUIIIICI. Lil l'UIzUt 1111111 41,4 I .H St, L.,,,,,l,4. 1. ,th- UP 'III' NWI -VIII SIU' WHS 'IIB' 5-1 IIYIV- I IUII IH-r UI IIII' NY' I'IlIl'l'1'CI II11' I'IllIl IllllI IUIIIIKI Uur wa1,' IJ: rr 'LI by ll cha '- ll --til Q 11111 QI - s111iI ml RIIICI said tI1:1t I was 1UI W-l 1,4 ,-Up, l,..Q-mm. IIN. Ulul, H, 3 .I 11941. " I I Iad II I .' 7 WW WIIIII 5IIf' IIWIIIII VI ' wal' '1' L'2llIlI' up IIXIXYIIIIIA., IU I1-ll x - - but sho 5 1 ' 111- into II11-ir UfIi1-1-s 1111cI . liw Vl1ippI- ' -II ,ml 1. - lu. 1,,5u,, ,,,,i1i,,! 1 -. 1- 'alt out Im- II1- l'1-1-1-pIiU11i5I. I 1:15 SIIUXYII i11tU II11- lllilll1lgt'l"5 Sly L1 .fb H, i,,,I,,,L1iam.lx- 1,11 .11 HN. ml . I d ' 1 K- 1 4 If V 'I fr- I I' I' I '1f'-- " A.,.'I- I:I1I -. .-XII -' IIN" IIUU1' sI11 ' I ' - lmok Ou - .',' ' . 11' I11- 1-ity tU IIII' Iuctwry HI 41rU II11- 1' Ill. It xxx Il IJVIIIIIIIIII fU0lll but ny z g, 'z ' 1 TI1-" W1- IU1111II II111III11- A.,lI.ll'lI 1-I'111I W..-. 1-31,4-'lt ln- UH. 4,u.l,,.,tm lm lm, . , - I- gi 1 III? 1 ' Wil? CIIIVIY 'II II1f-fl. 'VIH' DW A ' I 1'IN'l'l4?I WI' 111- AIIICI C21-nv Spuhnmli xx'11x1'1l I1is I111tU11 ut lllk' 1 llcn Wi' ' 5 " V115 Iillf ' to llll' RIN ,Iill'Ii BRI I IHIII WI I-11111v mc-1' IU Ulll' t11ImIs'. I vim tin-IiI1'cI IU sos- I1i111, II1- said 'JUIIT' ' '17 I -fur '- IIA? -"'T'I1U'5 Wil-' ,- I' ' tI111I II11- Iirst I'I1a1i1' I ', ' ' .' 'ai " "I by Wal 1' 1- cm 1 I- 4 1-Ificie-III UIIiL-1' c1'1'w UI CIU1111 Alla '-Hwt. Xu . 4, ll ' -. 1, . ' th Bil .1 I- Jw ' Nil I - II II 51111-111 IUIIICIV SII' IIII II11-11I1'l'. In' l'.'I'OIIIIlll'IlCIt'KI . sI ' Ia." V 1-rv. ' ' tfd kn ' wl U gs- VI 'Il mI11- 111--IIII I11-Ip U11 II1i. i111- that 1 1,311 1, sllrprm. CU, mm, '. '- - 111 I b IIIICI tI1vr1- IIUIIILI Uut IIII 1- 'as 'af I1 I ' gler. AI t ' 1-1111 UI ll Imsy lllly. I W1-11t XYI'ill'IIj IU Illy I I-I Sh- 14,111 H, 11, lm,-1-y gl, flu- Un-min 44- Q up. and ' - I.xsIu'cI II11' ch-,k 'l-'k I 'NIB' IWY- I 4 I 'IUTI I 1Ii1l IIUI IILINI' IIIIIKI IU IUUIQ 1 ' 1 . ' the IU fi lIlj'S'II IUUki1k 11t Skllll II 11--'i -. II1- tUIcI 1111' tI1a1I If-Mling l,tf'1m,5- tm- -I out ff, ,Q I , - 1 the 'HN .' DfU"'IIIl'I'I DUII' -Ii. 'I IIWI' -UNI WIII ll .lfill I1'11di11Q I.11Ix. C111'UI I51' I "Im I CUIIIIIIIII a '- -- ore IIIC ' - Iz1rI Linclsuy wI1U was 11Uw Alll 11r11-' 1-UI -I 1,,,,,,,-41. '1'l',i- ,ln -14,5 plmvl-fl lnvillil fly 1 -A-1 3 ind and . il il js-1111 YU Illl IIIICI YvU11111- II I ' , -r vl "r- my ,M-,,j,,g WH, ,,,,,.,1 ,.,,j,,yQl,l,, ' ' C111 1' .' ' tI11- 1lI'Il" lllIl'. 1- Clll'1J,. II1- z1IsU mill tI111t NI11. ' 1 1-111,m,1-il I., my Img-I flml UI - ig g me Ed I . - I'U1'1111-r BUI1Iwie' I'lcIg1-. IILIKI juSI I1-II II11- l1t1Il ly,-Uplp I'LllllI' up IU l'L'L,4 Ivr. I was .t 'ec In-nd' I I'Ur If 'mp-. SI - un Ll urm- i11 tI11- l'1 'III CIHI1-I4 'l',1,lU1-, lI-- 1,1111 ju 1 INN, 1,1 U - Ind -'Ii -vi 5:1111 II1Ix ILAIQ, 'III11' IIIAQLIIIINI all ' " ' 'aj I'Id0Il I':Ll'I' 111-xI 111U1'11i11g I I1-It IIII' II11- IAlL'Il1l'j' X!Ill'l'l' Llll l',41r11,, III-11415IQ1-tI111-U111i11Q111I1'cI151 ' - alift. i1111 4 In wan IU I11Iw pI11'1-. II-III' cI.1'-II:-xiIs xI1U X1 ml my 11,15 I,11m4- l1l.U11gI,1tI.1--- - - Un- YUI -- - IU1' tI11- jUI1 xx-rv IIUI - ntl -1' IIILIII IQII I,i11t:1 1II,1111-1A 1111-vIi11Lfx i11 IU11- I11' Ill1'. But, I ' N, 1' 1 111 . I "1. I ,.,r-1-I1-II II1m1111 IIIIII UI t'Ulll'.'t' wa- aIIu-II L,lltNNl'4I lt. I ytill IIIIKI Il Imx xx.1iti11Q IUr Illl'. 'I'I1- 1 -I1-It UV' UIC Ii WN- I'IlI IUIII "W IIIHII IMITB' XVIII 'T WVU IN II11- Ii1'I4I .IIIII wx- L'a1111x' 1IUxx11 all .1 NIIILIII I XVII IU 1-fuel. It ll IJI'1llllIIlt'llI I11wy1-1' xu1'I4i11 in this 'ily IIIIII C111-I vu- did 1,111 111k1- 1111- lung In Iiml Um III, 11- Q 1 ' 1 - d' mt I1-r 1, ulsc ll luwyvr. was XVUTIQIIILI 41I1U11I 50 mil:-N I1'U111 ug .mv 1,1 my I1-ipmlxq Ilugl. X11-C1-1--ry, 114- Old - :hut I ' '. IQII 11IxU tUIcI Illk' II111t KIIIIICIQ I'UwvII wan IIN- Il4'll4I Ir- IIIIKI Vllllll' UUI UI II11' wrxinv .1II -1' N'l'I' ing .1 ' ' 'itI 1-UQ '1 UI K1'11I111'IQ' I1g1sIu'II1a1II t1'a1111 IlllCI I1ix 4. imI.111I .1 IL1 SI1111gI1-1' .u Iniw Nl'l'Lfl'.IIlI, Ile- q1Is1 sa 'l A Lwt. Lau' I' SIIIIIII 1111: 'I'U11.' IJiS4111zU w.1x tI11- In-111I L'lYAIl'Il UI I,,,1'l IN-1-11 11,111.1-11 .1wiI,1t 11, Xlr, D1 .Um UI - - 'Un N1 IA- 1 II'.N 1111I1u1Im'11 I'UUII1Q1II It'Allll AIIII .lark 'I'r1'tI1-I .1 l.,,,,,lM,,5 Alml ut, 11U1'II111LI IIl'..l' Ivy. ll IJill'I1'I'IUIU14INI HI IIN' NIIIN' ' ll '1-ll I 1'U11Ii11111-:I Illf iU111'1115 I1U111:-xx.11'cI Ihlllllf i - Ii Uw- 'I'I1' I1-mt was an NIIl'k'I'NN .1mI IU 11-I1-I1l'.1I14 uv 1I1'1'icI1'cI IU I1-div II1.1I II11- llI1'llIIH'IN UI IIII' 1I.1x UI l9I5I i 7 'a 'NI I-Z0 IIIHINT RIINIIIIVII will-'II1111I1'f. u'1'4'llIllf'lUlIl' IIIIII i11t1'1'1wIi11g Iiu-N xx1'11- .III i11x1xi1.1IiUl1 IIIIII an ' A 'I I0 . " IIIIII II.1g.,1,-II LI Ialxi. 'I'I11' xUiL'A uI1i1'I1 .1i1I "uI1'1'1- HH. K-Inv II1.1lIUII11u1-1l1I11-111, 44014605 IL nclus of ilu IIINILILIISSIIILII .xrc Iumm C I ass H nmond BL 1 x I :uhm Ill Cl iss ums Nlcf mn 1' ltlm fl IL 0 ll! .11 s lxu utx IX Zia Q '-Zi ,-,V 9 ,V -Qui' Sophomore Class - Cruhaun Lehman 5' 1 fa .'.' - 1: A ' fa li'g,l 1111 - - I I F- 'ly Janet Goss, tre lsurer of worker Ill class affairs the junior Class, is an industrious lmlntxfs.-xr-11 KX an lXll IJUNILI ll!! 4 tl xv-X' QUQ- lllll l xn 1 um N 1 3 I I Fx -uh qw It into '0- 1 H x I rox! U ,.- 5 Syl N 1 ll If UNI I 1 lu um mm "Ili c lil ws 1 km rnxlm xx 41 1 ---Q, Can -5-4-I R 'M Nl X li NOII P l l oxn lic xx H I M N Ilurtx l"msT licm'-L. NI AD: lx AI. C115 . S. fXc1'4- -. A. X pw. S141 Q lim '-li. K4-lh-r, ll. Slumpi. IC. ku-I lm-r. Xl. lm ll7. N .Q J ' Nav H 5 1 . yn, V. - NJ. -- . ,...q.,:,,, 4 xw IJ ' . M- 4 .A L s T51 x ,, X X X f X, V , , Rm -H. H1 1, , P. lllllllllll. If, Xlurxlmll, R, ki -wlil 2. . Q 1 '- . ,.l1llll'I'. rl, X1m1"ll. NI. llolsilxmlx ll. liuclcliznuw. S. Sm in. 9. -gfa - xx 1 Ns mu mx Nm 1 x m 4 NIL 1 Q- ...X acad- S sc--UQ L foul uxn if xx 1 n,,1r NK bpflllo' Ilnlrh 1 1 4 1 Z 15" N B J 1. 1 1 s KIILI 11 111 t1 1 11x11 1 11 1111x1111 x x XI1C111 U S j,,1s,5fm,,,:41 an ,Wy ., r 1 1 1 XI 1r B uuxlm How C 1 111 110111 1 1uu B0 l1I1N X H Llbuda B l1tOlOX1L -I O LUIIIIUI llurtx txxu 1- i .hf:,v,. rf, ,xg y'Q::'f ' ' -1,,Y :g or FEW 'Q .., J f . , X . 5.4 1 13+ . ' z-. .yi 4 xlx v , I, -mt! I' r 1 -it , . ., Jr l'1lliN'I' Hmm'-XI. C111111i11gI1.1111. B. Sllllfl. I". cllllll IC, Zu"-I. B. Nauvrm -ki. XI. Ada". K, Chris lllll. IJ. Kwli '. K. l'1l'Klllll1I, S1411' ' N111 '-'l'. l"1'11s1-1'. lf. li IA . . A, cjI!il4iL'I1l'Ui. S. Sz111d.'. li. Xl1111l1.1ll. -I. . na lg. T. .'11111ll. 3 1. 3' . .4 '11R:fj13fgfjfs3y,1'?. , 1 II 1 ,I '11, 1, ' ' -rl K' elim. -15' I - Q . 3 is r P ' -ff 1 W l'4lllS'l' Hmm'-A. St lIlf'1'l'. IC. YI N51 QI. Pl1ill1px. Cl. .XIlLf1'lilll'. Nl. -lull 'y. A. Y11Q1111. A. , 1 tin, R. Liiluill. XI. 01111. S-3' J 'j 1. l"iyli'lk'f. li. Y.1111a -lA -, CQ. Nlattl ' H. 1' . 1 ', B. 4 iq! U 9 U2 m S in umr D Xlorgln H Illmmc C I xnxx: m xml IN as B xtx H eo N 5'P'I 'X fm L N Ixrxll B hnleug N rxn m intl h C murburx li btroupy L Niartm Ilmlx tlmn Svnfq 5 -S 41-f 'W ' 731- V -. 'If K fs 'fj 4 gr 1 -J: A 4. "'f,'. ' 'X AFV? AA 'gr ,v ku . M A 1 ' A f 1 M ,W 'y ' ' 4 fi' 1 ' .. -4 , J h Z 1 r V X! X ? f V ' 1 I FIIISI' Hr v-D. l's-tc-mu-. B. Iiiolnvlw-nk. li. l,K'llU'l'lIlklIll1. "1 -. . . 71 , . 1 rl l. Xmli. l'. Nl1111cla11'i11o4 l. Xlilftill. II. cjflllllll C. Pu--wl. Sli 'r lic '-IC. liialgiaunti. li. CMM, Cf. kr- I-I N. jul Il ton. UI. Krvpl , XY. va ij. . F I fl. 1.4-lnm.m. Xl. Xiuuxxwx, 'fw X . .21 cw' 'vp J ':::' A "4 ' 'Q f .ul f 5 , . , ' , 511, , , ' 'p 'L X 'fi -- ' -. -ag ' . ' M Al- xf 7 K '- 'A Q I f ' f', W' A x l'1lliNl Il -EI, l'q.lI'Il4 lla. XI. Almlllllvxll, XI. NI. lulf. l'. s.ll.lIIIUII4', Ii, Iwxxi . I.. V K . , Va ' lltr Xl. U.unim'l. N. lllxirl un, SLK 1 lit -lf. Ii'l'IliIUlII. li. llfllw-lunilnivix. H. l 1. '. f. ' . ' ', 4. . ' Nl, l51'l111lb.l11gl1. 15. l'l1Hi11ln1:f 11 VI. QQUICIUII. Kam o!f954 S ll l S CI UND H X llL 1 IIC llI'l l lll l I Reb f01 t 1101111100111 tt ullus Thu pustnttd txxo dmpcl 131021111118 Thex XVCIL hOllOl ed to tllxl than sc 1ts domlstalls xxltlm tht lngh school students durmg tht othu ISSQINIJIN PIOQI uns lllc lug soull cunt xx IS tht ILCLPUOII xxhlch thu pltsentcd to tht sophomous llmtx four .'1' Row-I.. l'n'-ln. C. Clmuoxan. li. Lixxi. lf. Salman mv. L. l'1l'llSl'l'. B. l"o.'t". I. Acluir, B. Fixnt-lm, D, 'follmc-rl. 3 J Ko -AI. Nh-Cf.um. li, XYinclist-ln. X. Collvtti, QI. Ulglk. NI. St 'kx D. L lwig. H. D 3 T. HL'Cl'lla clil gvr. -I, St-I IIHLT. lmmm Now-Cf, liousln. IJ, Kfi.uni. IS. Collins. ID. Zimlrvn. li. Kutlansz. KI. KllNllIlil'. NY, I'nclvmnin. -I. Smith, 'l'lu- l-l'CSllllll'll again had Xliss lilutt and Mrs. 1 cr Q ' llcil' Vw x 'Q 5' fl x'x x-xux ' 'Gs 1' 'xx' u CA-L55 Q! f 954 xx x NI at mc 1 x m ul I lm S I NUI l llcslc cnt uncs N LC .1111 Xlu IILSIQIQIH lyllllllll xlJ.tlSlClx Scuchux X thin Sul 1 Fllcmsulf n lsili llnrtx fn 1 IIIKSI Huw-li. lI.m'ix. B. lid '1ll'ClN. A. Sxurtl. D. . 4 'k. lf. Luv. 'lf C.lru-r. I lifw,-S, flullc-tti. D. ll.umm-rl:-. IJ. B 'UML Nl, lfclzlv. P. Spzxglluli. B, Cjlltfllll-l. li, f:OIlL'l'lIll.llI. ll. czllllllll AI. C, IIIIIIIY lifm'-II. BLlIAlN'l'illi. D. Lint. S. Xlalrtill, D. I'rrw1'll. XI. Yilcl. I. l,n11gI4'llcm'. K. Smillu. B. Shin-ly. lm 111-ll lirm'-A. llfmlxinlgw. IJ. Cnspvr. R. Furl , -I. Dum, Cl. NYilwm. B. Sin p 1. II. lfarls. ----- ji -. 1-:- 1 Mn-J.,-. x Q - - - 1 A ----- gl' 'zrt'. " 'Q J "r ------ Dm' nf' fmi CAL55 of f 955 zsl xx N mx Q 1 1 1 OXIJ lion IX lk 1 1 nc Vmlnxk mmm Hmm 1 mo s Ull 1 D N u In than second ual ol IIIIIIOI High thc Llgllth gl uk stuclults bccalm H1016 mtl u sh cl nu school .lctlxltlcs FHILX lttcndul thc KLIIILLS gmms, llldllthil lmol 1 .ms .un of tlu ll HIQIHIJLIS lxlon,ul to tlu II1g.,h School I mc 'lhcu IIOIULIOOIII tc ILINIS xx L11 Nlls lxolulls und X118 C .11 dlltl Tlllfh 51x lui' Ro '-S. lim-11.011, Nl. If it 11 A. B4-nity, D. l,ym1s. li. C:ill'l'll. QI. Smith. l'. Xlzlri 'lla1. Br l7illllIt'l'. D. I'iv'wl. Sl-T7 J '-l,. Clrixlzllcli. XY. Glu. X. Swngvr. N. Ilzftiv. S. 1,1 flxxig, ll. XYlipplm'. P. lfrunk, li. lfim-ln. li. Svl '- "-.C. 'l's-lnpvsl. li. Hulmili 11. D. Lilllgfl . Nl. NV1'igl1t. li. Cumvlman, XY. DiSKl11xu. .l. Kaul 'llgllcll . Y x'-Afjv -r.- V ' - 'f 1 fy -L mx- u K' f' z " 'sir 2 ff' M- 5 ' - - ff- - 'f si I. Cfaw 0 f 955 U l U IH lllll l l 1 f Xl, xx llll l l l lfffll I xx 1 n Ill n 1 kullxl lLSlllLllt Ill I X LL PILSIC 1 t 1 Sc uc Scuctux Hlupll 1111 C lil llurtx su Ln Imvr How-AI. Cuput , 1. IJiS1111 . NI. .-X. XYInitm-I uw. lf. Ilmwtmam. IJ. Shiwlclx. Xl. I.. Y4 ' il-'. K. S1'!lllll4'l'. Nl. Xl -- CII4-llzm. C, iuarcl. fr HU '-li. Xll ' xr, lf. Bill tt 1. QI. Il.u'm-s. li. fluln-1'islu. li, lfm-lu. I.. lllIHiIllN'l'Ql'l'. X. ll.1Il. Nl. VI. lillck 'YL D, IR lf.. lil Imlm lion'-X. Su. in. XY. llautm.un. HI. lim-km-rt. XY. XY1"glnt, 'lf SL-Inwtkg. CI. Kli -N nitll. ul. I".rlN. ,I. ' PW" - ----- - - lol Tarls 'i U- ' 1 'll ---- Rn!! -rt .' 'I ' 'ill0l' ----- -ILll!IL'f' ' ' JL' "'usl11'v1' ----- j2llliCl' Zag :tu gfcm of 7 956 -..-nu-ml 'TN' u -7- N 11x11 NX 111 1 N 111 111111 X 11I1 1 1111 L UN IQIIQ N K I UII UN INN I IIN suc11tI1 g1.uI1 I11cI Im tI1Q ll I10mL100111 tc ILIILIS tI11s 1011 Xllss AtcI11s011 111cI Xllss IXJNL PIIIILIP 1t1o11 111 1sse111I1Ix p10g1.1111s I1o111e cLo11o1111u .md shop vue 11011 111LI11cILcI 111 tI1u1 11611 LlllIlLllIlllll Thu 1Iso Lo11t11I111tecI to tu 11111111 II1gI1 1tI1I1t1c tm s T 11tx tlfll 1 I 'G . ' fu Q , X 1 I A A I'4lli5'l' IIUNXAXI. I'iX111'. .-X. xYIl'Ill'fIx. A. XIiII1'1'. I.. S111itI1. C. IIIQIlIllXY4'l'. If. xlkfzilllll. Ii. IIAllllllIl'I'Il'. If, I.y1111N. II. ll11I11-1'ixI1. .X. .IL'cIIlll'l'. S1-11. . II11 '-II. Ns- '-II. I'. XI.1 1Ix. IJ. fill 111-1'. IS. XY1'IIx, XI, SI1"'Iy. I.. .-XII' ' . S, Ka111I'111:11111. IJ. II11Isi11Q1-1'. I.. I'1MI1-- xx' '. :X NIiII1'11 I'. fIilIlIl Ilf. XI. Kllllll 'I1iI1, 'I'111111m Hmm'-C. NI 'C ,. XY. XI.. w.. I". Cl11II.-tti. Ii, X'iII. UI. Slauxlx 1. B. L gI1'II 1. IJ. SI11 I. rl. l51g1vI1-.1. li, XIiII1'1'. " 'fa 111115. I I1' j- -'g,I ffm. 0 1956 nu Ullll IX Q p C Blm 1 L B01 1 L 1 X H x um ion Un Q 1 1 x x U Fl lnrtx mu llibfl' Huw-O. Ke-llcr. B. Kidd. VI. Nlilmlow. C. Nlil gl mp D. Str I -. XI. Sull' ,m. li. Burhm. Xl. H.c!1xiv. bl. lfry. I. ' xn Cl. Kim wr. . 'Ii5ll. L. Shinql 'r. E. NI -Dol -. F. . I -r.. l '--I, Spa, Cl'. I. Youn..g, H. Ciuni. 'l'. Swvaul. B. Nlaxisn-mik. lf, lzum. 1. llwmg. li, Bvlux. AI. NYJQQ 114-r. .Q IA zgmzcyabicam luslclcnts ul ilu x mm 0lj.,lllllltl0llS uc. 1 un Q l uclulmn :mush C lulm uk B nuns I0 offx C lu 1 li umnncl Bal x H X NI uldxnl umn I XIIHIOIIX DIS nun llt 0 U - 9 ' - 1" IS 'fa ' J 1 "z "lf" Ch lm - C - 'g ' 'z 'zz ' -Ir. Tri-Hi-Y - Dixie Cralmlc Sli f - " 1' 'lm fl- :D ntl" Tri- i- '-, z ' ,' Q ' ll'-Y-1 qv 'A Clpflblc prulclcnt ol the C. A. A., Lillian Polzot I rt '-one eq vvl I-4 " 'I 5, J. U IlllN I I I l l llllll SN li lil I I I UNI! N PII tl lllll I ouclc I N 1 Nt Q lx is Agun unclcx thc xelx .llmlc gll1llcll1CL ol Nhs kempel thc Flu Ill X tools ul lctlxc put lll school 1fl.u1s o oxxmff tlcn Ill un pmposc xx nclx IS to mclp otllus tlux from ucl to tlmc C llllillcll s Home mcl otllel neeclx 01 Qclllll ltxons llu ll m no plojc ct xms thc lcloptlon of 1 Flll0p6d.ll lmllmx In tllcn SLIXILQ to thc school tllex lmoufflmt 1 tc.1 sct lOl thc lmomc KLOIIOINILS lmousc mcl 1tI0pllN lol om uncle-lc.1tccl lootlmlll tc un llu mcmlmcxs 1c.1cl thc Bllulc 111 tllcn llome IOOIHS ccxclm ll10llllllQ f 1 100 IllLIl1lJLlS lttcnclccl tllls xclx successful cxcut LILCK SXXC 1181 C Q lforly- x O LC8l":5 llc Slilllt X If Llxn Umm: X lu lI6'Sldlllt NI ulem Bet! SLClLf1lX I :Hmm Polfot lu lSllItl Karol KISSSIIIIQ, Xclx ISLI Xlxs lxunpu U l NN l l DI Xl 1 Xl u ass ml Q t 'x lllflll lll I x lun V K I ortx three H130 W'-' " in 1. J . , H , , I , ' . I ----- . I. .I I 1 " , ,- D. -' , ----- , . , , . 1 ------ . 7 ' " lllixl' li W-A. Ilillllllilll. ul. Phillips. Nl. .lull -53 lf. Nui. lf. 1,l'llt'l'lIl1lllIl. li. liicllclwfek, S. Krxum-r, li. Il.lllllIll'IAll'. tl. fflxlmlv. U. Nh 'MAIL Cl. Pi.-mfl, I. .'llh. .cr m Hmm'-S. Aol' ' -. l'. Xlcflllldl C. Nlill Nl. S 'll -tkal. ll. Hllalsull. li. Clnlliu. CI. JXIIL, 'lim-. Nl. Ddxnivl. Xl. ffuxming- lmm. l'. xI.llKl1ll'iIlll. NI. Xlilmlmv. I.. Nlvllalclv. S. Butt. Z. 'I'r11'l1ic'. Ilmm Hmm-I', Sanlamuxnuxuv. -I. l'4.lI'lll'lll. Nl. AI. julnmun. B. Kal- gl li. l.1-wis. Nl. Burm, .-X. Stmlim-11 Xl. Ach". A. XR gm. .X. Xlqlrlin. K. Clnrisliaul. S. SRIIIKIS. K. l"x'mmn. bl. flux. A. ' law. ' 'Q -'.':'4V,r 1 , Q i 'V 37 .. V . .- 5 '5.- ! W fl, Q. ,I , -V.-g ' ,u ,A , L. . . f 1' eg. . i , V' I ' I It - Q rr, . , ,. A 5- A I , A iv fn' 3 1 M ' X V fx B .4 'X' , , . ' ., W' 1. rug, f 1? I QV! s 1 1 Nl 111111 X frlc A lxru IND XX It Dill I ll H71 l I I I UI U X QL Sill lil U U LC It L 1 The H1 X Cluh llllCl61 th1 leaclershlp of Presldent Tom 1315411110 Lfllltllllll cl 1ts good xx ollx Tha duh lll 1ts I'l16lUlJ6I'Sl11p holds most of tlu lc lloxx s of tlu hlqh school rlogcthu xxlth tlu rlll II1 X tlu H1 X hclcl tht f1Il chstnct l1llX lm tlu x 111o11s B1 1x11 C ountx schools XI IX louncl tlu H1 X sponsoxmg Xl IX lllll ICIUXXIII Q Forty'-fo111' JJ yomm 111 slclult IOIIX D15 IIIIO X111 P1cs1clc11t 1 dc IL I1 1111111 Scuntux 'lo111Nl111Qcl VIIKISIIILI gl l111c ALIXISLI X11 Ix1111pc1 l dum N11 Il 4 0111 1 1 Ll 1 llfllllllll l l NX Ull 1 4 3 N l 1 1 l N 111 I HUNIK I Ill ll? W 2. P ortx fn 1 L- J. x '. x I - - - - , . 4 . .1 I v. hx- gay. X v - - - E 1.x T-lvlvl. . ----- C1-I ,' lsuy l111-.1' limv-j. O'C111111u1'. Nl. NI1 jlIll'S5. j. Xin-C1111l1-5. li. l.11b11ml11. li. B111'l11I11xi1'. Nl. I,1'11lx. li. l5.11't11!mi1-. D. l'- - vic. Huw-lf. IL-1' lllllll li. B ii sk '. A. Cl1i1'iL'l1 -lli. 'If Slllzlll. H. xl1ll'SlIlXll. XY. film-urs. If. Xl. 'IAIL li. Dm- ' Avis. S. l51111.111.11't1-. XY. Bvully. XY. Spri11u'r. T. l'1l'ASl'l'. 11111111 lim '-li. Str pn VI. K1' -1 p.. C. L1'l1111111. CI, C1111-1111-. li. Y.1111111n'l1i11111', li. l5i1gi4111li. Cl. Xhttlu-1 Vx. Cl. l'1.lil'll'j'. K. f:lllU'l'l7lll'f. B. f'm'v. UUVVFI HUW'l':- 111841 A'l. li. I,illlll1'I'. H. Sli' glvr. IS. Yilzl. li. l"1-lu. li. ll.13l111'. lf. Klll'lIll'l'. H. Cnss. Xl. l51'11111lwa11lgl1. li. l'11ifi l1'rg1'1'. -a ' ' 1 'fi . I J . . 9. ' , 1 1 .3 X i-L-P: 'ly " slim. 1 ,k , Q . " 1 Q f r V V st -"- A4 v A . ' ' . 'zu ,f 1 1 ' - Nl 1 11ss111 Xlcl 111 CN SN 151111 I l l Q 1 11x1 11 1 11 xx lblxllk 11xx1 'Y 1 1 x Il X Xl 11011 ll 1 ll 111 C1 111 111 ll 1 lllt r 1 1 1 1111x x llffkll IL S ll 1 QJM Xx1tl1 Xlls C,.11cl11e1 .15 the capable SPOIISOI the f X A xx IS 11 11t1x1 o1g.11111.1t1o11 tlus xe.1r The club x1.1s Cl1VlClCCl lI1tO 11gl1t l1 1sL1t lull t1.1111s x1l11Ql1 pl.1x1cl 011 Tuesdaxs .md Tl1111scl.1xs It 110011 F01 tl1111 Ll1.1p1l Plllgl 1111 thnx ple-sented .1 pl.1x The Bucl 011 N1ll11 s II1t BOXXllllQ md xollcx lmll xx ere also cnyox ul tl11o11gl1o11t tl11 x1 ll l11s1cl111t I1 1.111 1111111 X111 P11s1clc11t Lmct C oss Scc1ct.11x D01 otl1x XI.1l1l1 'l1L.1s111c1 121.11119 T1o111l11tt11 Aclxlscl Nlls C.11cl1111 1 ortx IX " lloxx'-IS. l51'!'.. l'. lI11l1111111. T. Blllllk. C. Klillvr. S. Bott. K. K7 .'.' l' g, S. A1'1'1'1'. ll. ll111lx1111. li. Nlillvr. l,. . 'Ja l'. 1 ll Iluxx-A. l'.1sl11xx'slxi. li. Nui. K. C1 ri.'l'1 . D. xlO'gllIl. C. Pi1'1's11l. lf, lJK'I1ll'l'llI1lllll. D. Il.11111111-1'l1x AI. flI'2l1lt'. 5 lx1'. IlIill'. 13. Ili 'I11-11-1'lx. l111111 lluxx'-Xl. I7111111'l. IS. S11 itl1. IC. NI11l11ll. -I. E11-1. E. 'I'1'11111l1 'tt . Al. 011.11 Nl. B1-tv. CI. I,11x1'. K. Il111'l1111111. ll. II1-x lllllll. ul. l.x1111s. N. 1 'l.'1111. 11111111 lioxx-IS. Cr I, Xucli. K. l'vl'UllIlll. A. x'O,.,ilIl. P. Nl.111cl111'i1111. A. SlJl1l'l'. B. lmxxi. Xl, ,I11ll1-x, -I. l'I11llipx. Xl l311A'11. ll. flxlllirl. .l. N Ski. lIl'l'II Huxx'-Xl. S11 'll1. Y. ll11lsi11,Q1-11 NI. xvflgllll. Ii. Eclg: D. XI1sl1li. J. NV'1cliscl1. l.. Pculfut. NI. fjlllllll. P. Str lvr. XI. I l"ir11'11141'i. S. Jlrs. ' Ham'-Xl. Hulk 211. Cl. A gl '. A. Kupzlc. L. K alll. Xl. L. fxlil111l11xx'. A. lIi117111.111. Nl, fjlllllll. Nl. Sxx11u1'1'. l'. Xl Cf.11rll1-xx. X. XY11llc1'1'. CI. B11 L:i1111ti. -I. Bol' I. Zi l - . K. B11 'ln Z. ,l1lDl'lllL'. Xl. .K-l -tk.. Y. 1 V' A ' ' .Y " ' .1 ' I . . 'P ,l 1 l 1' 1 ----- jll' 1 1-. 3514 s 1 4 s 1 111 1111 1,lllll11l1lS., 111111 1 111 X111 1811 1111 1 C 11113 L11111p0sec1 01 111151111111 1111111 t111 t111u 1 11s1t1 spmts 11111111111 111s1xct11.111 111111 1318113111 .1Q.1111 1 1tcs as .111 11,1111 1115111111 111011 1114 1101s 1111c1 C11llCLS 111111 ot11L1 .1ct1x1t1es 111 011141 to p lX 101 t11111 1 11s1tx sxx L.1tL1s l Xl 1 N 11 lortx 51.1 1 ll CC 77 lfff 1,l'1'.'1l1 'nt - ---- 1211111450 1'z1110zz111i11 Yicc'-1'1'1'.'i11'11t ---- 11 " ' " ' if Svc' ' 1 "'-'1'1'1'1 s111'c'1' ---- ack ' 1' -111-I .1 " ------- N111 11Lll'l' " 1 F I 7 - A' 1 ,n 1- J 1- 1 -11 -k -h-5 1. ' ,- 2,"l gk" '1 '1 . W XW11- 1. c1UI'1l1ll. N1. 130110. 11. 1J1Illt'l'11l1,Q, -I. B111'111-s. T. 1JiS.11m1. S, 1111k1111'11. 51 mum 1:1111-Ii. x1ill'N1ILl11. 1'1. S111 gmmli. C. 1111111-1'1. C. 1'11x"11. Cl. 1,ili11'lilll1ll. 1. '1'1'1-111-1. 1,. XY 'I'1ll'I4, ff. 1,i1111, 1 1lI'1'. 1I1I1l1 111111-fl. f:1'l'l'H1ll', 11, X1l'c1ilIlll. 1,. S.11.1111111'. li. Sl1i11g11'1', 11. S111111111. lf. 1i111'1111'1'. 1.. 17111'.11111x. 11. 11111111111 S 1 f 111111 KS Y 1 111111 1111x11 11111 1 111111 111111111 ll 1 1 1 111 Jl l96LlfLLi1 f A 1111 5171111811 C 11111 11 IS 111111111151111 01 73 1111J1111111s t111s XL I1 1111111 .11t111t11s 111111111111 .1 111.11111 171021111111 111111 st1.111 111 T1111 11111 11111111 t111 111111t11111 111 N11 11.111 l11s111111t 11111 1111111s N111 131181111111 111111111 1Jlll11l111li., S1111t.111 1111511111 1111111111 111111111 A1111s11 X11 111111 Fort1 11g11t 14ll1.'I' I11111'-1, 1Vi1111i.'1'11, D. N111111i. 11. lJ1llll'l'11l1f.,, M. Q1' , -1. 1111111 11. 1f115.,11. NI. L. ' 1'1'i. 4. Q 1 '-11. S11'111'tx, 1C. S111g111111i, l.. 11'-' C. P111-21 ' . 1. '1"'tt '1, S. 1111111i1'11. A. K1111-st, NV. C11.. C. "1,'114 111111117 111111'-C. 1111s1-11111'1'g1-11 11. NY1111. 1.. S1111111111111-, 11. Bott, S. 1111111'1'1'i1-, 11. L111'1-. Nl. 11111'1'11. C. Y111l11lL'l'1. 1. N1111i. 1 6 11 Q . , ,' , - - - - - - l , , 1 . ,l. 7' . 1, - 1--' 1 ,,,, 1 - ' 1 - ' f k',,.,,.',-".,1t. .?. - - - A1 1.1 'L ' Pri-siclcnt ------ Ray Beatty Vice-Pivsicleint ---- Ernie Koehler SL'Cl'0t2ll'5'-'l'l'C1lSlll'Cl' - - - liluine Tromhetto Adviser ------ Mr. Nlinich Thi- biology clulm was ll very active organization this year. 'l'ht-y took lllilllj' field trips and learned the different kinds of insects and snakes. The cluli also published 21 newspaper for its mem- hers earn-ln month. X11 Nlnnch head of tht science clepartnient xx as their sponsor num inf 1 X1 Knmn -X lnlmski NI Holsingcr E Tromhetto R Bea w 4 nor I fri u 1 ni ll ss 4 o ess in rnn S Acrc-C C Nlllcr ll mn rin mi f ipoxlnh Il Illmer YY l J Q-1, I nrtx n ' uns-ar 71 Pri u 1 1141 bl 44 ST H1111 I 7011111111 I 11111111 1x11 1 11x11 H011 I 11111111111 I C lt xx 111111 II 11111 11 Sl1llIll 111111 H1111 E. 511111111111 D C 1 1111111 ll xxlf sSQlfLC!8IfLf COMJLCL 1 .1 1x.11s 1111 11111111 11111111 11111s1s 11 11 s 1111 1' 111111s1 .1 Mus! 11111 1.11 1 Q1 ll 1 1116 C111111111s tx111 1111111 11111111ts 11111 1111111111115 1lll1C1lkS v.1t1 111 H13 1111 1111 11.1s111t11.111 t1.1111s 11111 111111115 .11111 111111.1t11111 t11 511111111 ax st1111 1111 t111 11.11111s 11111 11s11 111111g11t 111.1111 11011111.11 11111111s for the 501111111 1111111s I11 I.11111.11x t1111 s111111s111111 11111111 11111111 111.1t111 1111 the I11111111 .11111 SCIIIOI' H1g11 911111111 T111 1111111111-1s 1111s111t111 t11e11 .1ss1111111x 11r11g1.1111 111 March The C111111111 11.15 11111111 t111 1.111.11111 g11111.11111 111 X11 Pugh PI6S1C1Ll1t X1.1C1L1Nl1 Q1111111 X 111 P11s111111t Regls N11C.11111 Se111t IIN 131.11111 l111111bett11 T1e.1s11111 XI.11t11.1 Ie 111 X og.111 51111511 X11 Pugh 11111 -- , f -, ---'--- ', - , 1 4 -f ' X gal. -4... - .. .21 1 I V an 1' A 5 . 1 1 , 44 K ml! . ly -,S ig M Sl f 11 ri' QW, 1. 5 ' , 6 X 1 U . 1 1 C'-' ., I 'A ' I 1 .- -.14 K- , s ' A , f ' A I I-.1 . . EN. ' -J I 1 fi t . I fi 1 1 . ' I Il1.' Q.. K ' . . ,. N1L'c11lIlIl. 11. Sol VI. 1:il1'1S, I. ' ll '11 S111 .' '-A. ' ' 1. 1. X111111. AI. G11 . Xl. Q1' . H.NI1-C111111. NI. -I. Xvlgilll, 12. 'l'1'11 1 'tt . B. BIi111'r. P. Q1 1 1111-. T11111D Row-Mr. P115111. D. N111t11si1'11. C. XYi1so11. S. C11111-tti, M. 15111. P. N1111'i1'tl11. A. xY2l11il'f. P. 8111111111 A. Swartz. ' '- '. ' 1 '. . fi1111i. 'lf x1l'll! '1. 11. Cv- 1. 11. Hl'll11y. H. 1J1l1'I'11I1Lf. -I. '1Ir1'tt1'1. I.. " 11111. 2 11-1 -51 1 1: --1 - .-'pt-l 1151 1-1. 1- --.-1111-- N' -1- 1- 1. K -1 11. 1 1 ', - 1 .A- . 1 . 1. K- 1 1- 1 A- . -. .-. ' kv 1 1 . , , .Q ---- , . . 1 1 . llcslclc t Scuctux ILJSIIILI XJNISLI UULLOI' IJ xln K I lm llcslc I lllllllt Sp 1511011 lIlLtElSll1lll llllil C lputo Xllss Xtclnson lblx sponsmul In Nllss Xtc ns x ctccl f Q mlm C117 nog I Ill lll UND 11 4 1 In I ln: l I ll I 7 H K If nm Cum fgfrf J? Illlx mn Iohn Xllunn .md Xrluu XX allxu Ilftx tx I I I Appeilfillg ill lnlllly CYCllil1g pl'0gl'kllTlS VVCYC - vu Xctlw. Ill thc mlm lLflNltlLS SPOIISOILCI In the Trl H1 5 IS XI nrluu BLU of thn umor C l iss I . ' I . 1 I ' . 1 ' 2 i Av lx , I .- .- Ns'2" A 2 l I l 'A i I J faff. l1tuzl.r..- 'fs "H ' N' , 4 7 I W ,Ar-ll ...-.Q 49.,......., N L llllxilll l 1 H15 U llllkl XX lil l ll ll N HI A-l I I XX l111u11 tha T1LLclo111 Football 'lc 1111 pl 11 Ld 1011 could llxx us fmcl tlu llleecloln 1311111 111110 1 stell ll pe1'ro1111a11Le rlllLX llso appeaxul 111 111.111x x.1llu p ll ules Then t.1le11t 11.15 dlspluccl 111 the .1111111 1l Spllllg Qoncut lxxo ol tluu 1111111l1L1s lcplesentecl tl1u11 111 tl1L NI1clxxLst1111 1311111 C oncut lulcl lt1I1Llx0IX loxx11sl11p P1 1 marc 1111cl11 tl11 c t1o11 f l1ftx l11111 . - A x A F L XQXX I. ' .vr ,Q xl -. K: X A , .. I ' Q .. . '1 Q I l I 'uf .1l1 - 1 l fi? 4 I - .,. - W. 1 sri.. ' , eff vig' fix-:gi - Y ,Q 145: 1 Q , A 1. . if if f 1 - Wi 1,11 ,cf l . X W. ,,--I 'VA y -1 u - t f,- . JA l111s'1' Row-D. C4111 -11 -I. NI1'C1111l1'y, li. Roll . . li. Ci1111i. Slicioxlw How-li. sL'llI'l'llIl'l', C. B1'olJ1'1'li. ff. XIUQLHI. .-X. Yogzxu. Xl. xvllgilll. XY. Balrlo. P. Nl11111la11'i11o. lf. llUl'SfIll1lll. D, l1i111'Nol. lf. Clolln-tti. 13. Xlill '11 D. Lyons. L. l'11lli11l11'1'g1'1'. ,I. XYl1ippl 1. S. Nlilfllll, XI. L. l"l0l'llL'L'l. lf. 'l'1- UM, 11111111 li W-XY. 1318. . . XY. licl '1'l5. X. 51111151-1'. l'. Slug oli. A. Nl. 'ti11. A. K1'111vt. li. -lllVllHUXlL'll, XY. 5111" g".-lJ. Ci1111i. xl. B.11'l11-11111. A, llt'Cl4llIlQl'l'. LI, fllllillltb. li. Spggnoli. XI11 l"111k. UI. R111-11gl11-1-. Emo! Y 1-.1 11- 1 4 - 1 1 . 4,11 l'wv.x , " - 1 'l --N- J '1 1 g 1' D 1 ' 1' ' ' ' 'X 1 .' 'l'l1c,' ' 1 1 " 1 1-111111111 A clirvc ' 11' Xlr. Fink. CAROL BROBECK EUGhNE SPAGNOLI MARY LOUISE FIORUCCI enior gan! Ywemgem f YV? 'I' A' girl-wry: Adu, lnlttx fue WELDON BARTO MARTHA JEAN VOGAN ALLMN KRUEST lx Q lnlk lllll oxlx Nou J 1 1 U Nl Suoxn Hon P Xillllllllllll l'xhx xxx l 6 QQPACLJQP5 1 c tlu Lluuln nc tlu sr sn zppx cllccllc lCllIS mum nc u 0 1 nn Splllllllf., tlu tg uns on to vu as lIll'sSlCl ln tlu sc 1 I :lu x xx l"II.Nl' lion'--l,. l'ulmt. Nl. H.-nf, P. Stmnlvr. S111 xxlm linxx--bl. Ximlx'-'11, X. xYllllQ4'l'. IC. Now. llzlll linlml liulll Tln' 'c L-lu-crs lm' x ' 1 lcrs. 'l'l1c cln-cring at all tlu' lmslwtlmll :mal footlmll gauncs was loc 'flu' girls clicl1 ' 1 lcrl' lj l ' Q if ' 1 5 '-ton 'llw four gl'1lCllI1lt0S will tfllliltlf' lx' Y' L .' -l mol. Y-xt: 4' S X Q mr ll c x11 m 38111 1 6Lf0l"8ft8fj 1 cuties Incl tha 1 1 H1 icmtw f mes md 111 ulcs U uk 1 ll 1 an 41 1111 lttl 1Ltl0ll to tlu 1111141 111 the-11 111 lllN txxnl IIIQ, gllll c 111L111Q1o11t111u ca 1 , . ll 1 ,. H1 xo N1 mom 111 MXDI 1YN Qulrxx I lltx 11fl1l finer,-.?1f2., id M few Q, 5-,XS-f Llll mix Po17oT HOI SIINCFR ARLLNE WAI KFR QVLLOI' 881' QGZCJQP5 6111! m6'l,f0l"8ft85 llft n JOAN Zim RI N EDCI PA TTY Q1 OINI-FR N , Q f .. F HD 2 YVONNE Rohm: VA .' ' 1 1 . ' 5 7" y- inc 1 11 11 111 1s1x 11110 11111 8111111111 D I'1t10x11 XI B110 OSIDUXILII 1 1 S INILCIIIIQN lx C111t11l11111 11x11 H1111 I 1110 1 ll Coss D11I1 I3 NI1II1 I 11111 X IlSIlWSIxI XI IIOISIIIQQ 11111 I1 1 1 xx 1 lIIIx lx I10111111 5 ROIIt.lNlL X I lx 11111 II1111 I 1 Xl 117.5 111111111 111 11 OI 111 lx Ix11xsI1111.! A Ix1111L NI1t011sI11 I IL r1 1 1 IICI 1r11111 I 11111 1 s I111s0 A Iuuut 1111111 1111 s 1 1111111 f 1 IIII 1 NI 1111 III f II II1111111 1 111 KI 1111 fl Il lx II 0l"l1L:5 The 1I10111s was 11111Ie1 the d1rect1011 of Mr Flllk Thev p1ese11te1I v.1r1011s choral programs for the Freedom churches Three 0f tI1111 IIIGIIIIJLIS represented tI1e 1h0r11s III the XIICIXVLSICI II C IIOIIIS COIICGIII III 'Nuv I3ethIehe111 P1 III ICICIIIIOII t0 tIILlI .1111111.1I sprmg 10111111 thu p11s111t1 1I 1 1110 QI 1111 III R01I11st11 II1gI1 SLIIOOI IIIC Il 1Q10111p.1111sts 11111 EIe.11101 P111t11111 11111 LIIICI Sus 111 K1 1111L1 blxty X m101I11 ST H11 '-C. 'I'0II11-rt, S. li k 'L-k, C. Li11I.'1,', M. B " , L. XV"1 -, NV. CIICLIYS, XV. .' 1" . - - " A. '. 1 I Ii. .I , Ii. I1-1'1 I111 1r, C. L11I11111111, D. 't1'1111p1-, J. 1 '11 '. Ii " S111 .' '-C. 811111, Ii. C. L0v 1. NI. I3-I'.. I. I L. M1-I1 -. . . ' 113 NI. Qu' , 'xxx . . -r, I ICMA . I. 'I1I'UIIIIlK'IIll. NI. Q1 i111. Ii. N05. B. B1-tx, 'lf Bla ', '. II111'I11111l1. K. Ifftlllllll. NI. I.. "' ' '. . Ir. "i11'. '-4. C01'I1i1. II. L11 1, XI. Smith. A. Y llll, A. III '. 1 . NI. L. NI'I1I11 '. Z. 'I' 'I". '. . . I li ' NI. 5 " 5. NI. IIi1-I - '-Ii. IC. VI. P1-11t-r111111111. P. M11 1 ' . . NI111'ti11. L. Krall. IQ. Z "I. I". CIAIII.. C. I " R '-Al. l311I1i11.'k.'. K. Black, NI. A. C1 'Ij.,I1 . C. 131111.11111 111, K. CI11'isti.111. B. S111iIl1, A. NI111'Ii11, B. fa " D. . 1 ' 1 . Y. II11Isi11g1'1', NI. I. V11g,1111. . 1 0rI -, Cr1II-, A. YV11Ik .I- Z' I - , S. 'ra llC'l'. fdge 6LlfL6L 8145 F111 stage 111.111.1g11s 111 .1 qmup 111 xoung 111111 111111 1111 t111 111 111 1111111 C01lllCCt6C1 x11t11 s11111111 p1.1xs 11.11111s 11111111 p111g111111s 11111 11t11e1 11t1x1t1es L 111111 the 11 1C1LlS111P 111 boss 111.111 111111 1315111111 t111x 11.1v1 1111111111111 111111 1 1 111.11111 xx11111111q 11111 r 1 1 1x11 '1 N1 13151111 S1xtx 11111 V - 1 1-- 1. 1--1-1. - - 1 1 1 1. . 1 1 1 1 . . Y ' ' I I I '. ' I l ' ' 1 I I ' I I 1 ' 'I ' 1 1 ' . , ., 1 V ., 1 ., ,',". Y ,. , ,, ,.. ' ' ,. , " . , J. l 1 1 L I n 1 A K 1 1 4 K 1 ' X X . i 12- 1 I 1 ' '. I ' I ' 1"lHN' 111111-11. 1'41'111. 17. 1'1'11' 1111: 0111011111111 11. 1,1'1JIlIII11I1l'1N. SIA. '1 ' 1. 111 -1. X1111i. C. 11111 111. '1'. 111. " H xx uc N c Nl 1 D 'XI ltlS oxlm xx 1 Q xxx om o rx CL lflf80lfL 1 nc x LCILINO x Domm Bllottm xx lS uoxxmcl lib! 71 an lux II1 '1 plLSldCl1t Bunucl oll x Tha xttl utlxe hmm ttc xx.1s Qhoscu hx thc stuclcut lmoclx of tlu SLIHOI Illgh School Ilan m uds of honor xxuc Xhuueux O C onnol .md Nlalglc Ixlcpps wlhc quun unc' mnmbus of hu Lomt ICIQINCI OVLI thc Nlax Dlx fcstlxltus Slxtx txx U Imwr lioxx'-XY. Ed 'Q 'l., IJ. Nlulnli. 'lf A1114-1' mu. 'If NIl'llQ"!. Ii. Xlillvl. . , 1 zpick. lio '-A. l'u5l11xx'sL'. H. C4-rcom-. Xl. K1"11.'. D. Bilotto. Nl. CYC mr. A. DiS.m7o, .-K. Nxkulkvr. B. .I ll -A KIIIIAIIHICN-LI. Slminglvr. D. Lillian. K. I'11ll'l'Il. W ff A121-M5 115, A ' 1 -- f - .rm Klux' Qu" " '-' x , " 1' 0". Way Queen - 1950 'Nm ILJ- Sill i ----y wr H011 I us Zlll 1 IO 1114 1 1 D1 I Tn tial OXIJ H011 S L lx 11:1 f ' 'I X I5 L 110 11 X1 1 1 l g 5 1 I II l ll 1 X avlfxg' if . joofga Queen N 4 1 ' Inc ll ll L 1 ff 111 111 10 1 II 111 s N I , 1 gl ll IX 10110 , X c 1 IS 1cl1 1.1111710118 t R D'Mi:R1IN CROXXNS M L FIQRUCC1 FOOTBALL QUEEN Slxtx i lf'09l"6U'VL Youll Solo ---- john Allcorn Vocal Solo - - - Betty ROIHIISOII Piano Duct - l':IL'illl0l' I 'clltwllml lll Bctty Hia-l1c1'vc'k licwuling ---- Sally Sands Twirling lixlnlmitiou - - Nlujorcttcs .'XCL'Ul'llillIl Solo - - - Pvtc Bzu'tOlOx'ic Xyilfflll Duct - - ICICQIIIOI' I 3CIltCl'lllllllll Bctty' Hichcn-c'k 'l'rumpvt Solo - - Donald Nlutusick YOCLII Solo - - - XVilliz1m Springcr C:hLIl'lCS TQIYIOI' NIAS'l'lCli Ol" CIICIKICNIONIES FOOTBALL QUEEN M. L. FIORUCC1 AND MAID CF HONOR L. POLZOT Qii1:zfa,, LLD05 wry 1sT R011 XI B11 B N1 ll 0x11 Rmx L Ixuslnn, 'XI J 1111 11111 N1 Xl 11111 Hou B N 1111 1111 Xhs XI 18011 Xlr NI 15011 NI llldlt S1111 1 0 A 1X u 19 Lx sbeth Xlrs Xvhltf NI1s Allen NI1s D 11 D 1X x 1 ern Ted Nlargaret amor Kfdifif pf 7 Men Are Llkc Street f lrs f HARACTERS Sixty-six Ixuol IXILSSIIIIQQ 13111111 Icmpox 1111 X II Llll Est! Xllcc P1111 111411 I111Lt C oss B11l1111 Nllllu XI IIN Qlllllll A1111 hop 11 ll 1x 1 xc loum Xlcllulm Rams XILC 11111 B1 1 Sp1111ffe1 Rolmelt P11111f1 ROlJ6lt CLILOIK 511 1 0111s T si r -1 - oufaior- endow rom - f Q50 -1 43-dvr .SN new-P H VLZOLILS S Bom M L FIORUCCI J Num M QUIINTN E SCHHICIR Poxxui lx B1 M MATRSICK W SHINGLlR P STOINIHER R DIMLRIINL M L FIORUCCI J NUDI blxtx Ll mt LSQIOOIOIQI MIQS PATIERSON s SOIIIIOMORE TYPINC JUNIOR SOPH STUDY HAI L CHORUS AND JR HIGH GET MIXED UP CHEERLEADERS POSE 5Ixtx mne- MAJORIQTTES STRIKE ANOTHER POSE SEVENTH GRADE HOME EC CLASS 1 umm Hlgli spmts USIU not 1 l Klll.ll0IlX D Sllllil 1 Hoiul Dum: in llSllN lSlxLl.ll ull Nm 1 llSllX lsnlm ull I u um is at 1 N I Vliliillll Clllll2llllS ol ilu- X2ll'Sllf' :ml j ' - 4 - if 1' I" liil - g ,' i.'1 5 :ncl l i' ' vl' g junior lligli lfuollmll - Bill Collins. uml Ciulxin Huusli Ya '." U liz! ' ' a - blur .' l' Ya '." -' Bay ' 1 - Cflmrlcs ' wi-II jun ' ' lligli liz lx - lmll - hlaaclx lin rls Om of the te nm le lclers IH football was Mike Borro blocking ability 1 1 .ll 1 ' . 0 I ' . noted for his inside plunging and S lj'-milf 3 lu qu.. A 1WANl:Rl1NO P PUCII J R FRUT11 1 HARR 06LC 85 bC1lOO1 1t111etLs 1111s to t111 111111 p1c,t1111c1 1110vc N 11s1tx B1s11Lt11 111 N 11s1t1 F00t11111 11111101 H1q11 B1s111tl1111 X 11s1tx B 1111111 R1 suvc F0ot11111 Rc sc 1 1 L B 1s11c t11 111 lllll0l I11g1 loot The t1s11 01 1111111112 11111 Qo1L11111g thc j1111i01' 211111 se11i01 1llg1l Athletic Dircctm' ft ..' 7 , C n 1 C Yi ' 151 1 'I ' ' 'R 1 7 111111 4' 6' ol Xl ll 1 Ill xx 1 1 11x11 1 1 11 ll 111 1 W N H Ijllllt fl Q I l N Ollll llllt Cilll joofgaff .2 HJ lhc record of the 1930 undefc ltcd 1111t11cl footb 1ll squ 1d IS 11111 that 1111 fux te.1111s xxrll ever 1111td1 XL1111 t1111cs when 1 tc 1111 I1 IS 111 1111spottcdreco1d om or 111011 xrctoms xxrll IDL of om P0lllt 111 tlu 1s11111111g team mrght In o11tpl.11ccl FIIIIS was not tlu L 1s1 of the 1930 squad Frculom non cvux g.11111 hx lt l1.1st 1 txxo to11cl11lox111 111.1rg111 Freedom 11 IS nucr bel1111d 1111111115 the whole sc 18011 c,lllN txxo t1 1111s NIo11.1c1 .md Suudxlu 11111 llc to ter 1 s11st1111 cl 111 1rcl1 for 1 scorn o11 the 1 1rs1tx clucn S1 X1 1111 . is, ' -ry . . Y' , Q l111s'1' Hmx'-Cf. Krjlf. li. Iioth. li. Yilcl. li. l"1-lo. NI. Nlljl , T. slllklll. IJ. 511111111-1 li. I1-1'11l1o111'. Xl. l1l'IllY, VI. F11 511 ' H111 -S. liokr ink, C. Toll -rt. lf. Xl: 'I' . A. cjlIil'iL'llt'Ui. lf. l"1'11lli11i. 'lf Nldlxlgix '. S. Sll .i1'. NY. Ulm-111'x. 'lf NI1-11 11 H. Xl11Cf.11111. T. DiS1111fo. -I. .vllCli. . ' 'l'llj.!,. I1111111 limx'-li. c:t'l't'UIl1'. I,. lJ1'PilOli5, C. NIRIFNIILIII, li. Cf1Arc.1111f. bl. Xlorvll. Cf. P11111-ll. lf. l,i11t11, ll. Sl11111p1. li. Shing lf. lxo-ll1'1'. Cl. P11111-',.111i11. C. Lind 115. NI. B " . B. Ford, AI. 'l'r1-th-I. I.. NY-A -1. WI. l3.11'111-N. HI, CI111'l1i11. II. lhrll' lit 1- - ' x lr, xiii 1 N 'x Q l N' Z 'l' 1 ' 'a ,',- 'Q' ""111' 11111511 .'.'a'0 - ,'-il11'1-1- MIKE BORRO ERNIE KOEHLER Z.,u.c114. CHYIK POWELL joofgaf Q"6L6!lfl,6Lf95 hx A M Qex entx four OE CORBIN JACK TRETTEI GEORGE PADEZANIN CARL LINDSAY OL Num SAM ROKNICK joolfgczff g'a0!vmfe5 S1-u-nly ffin- CHUUX TOLBERT LINTA LARRY WERINER LARRY DEPAOLIS ROIN SLD SHHNGLER JACK BARNLS CO CAPTAIN TONY DISANIO Co CAPIAITN Bora DIMI Rl ING Sox vnly--siX 'L .A F' 'N Q ' kr mg?- buenty neun THREE-YEAR LETTERMEN lst row E. Lima, J. Barnes. A. DiSanzo. C. Powell. Znd row R. Dimcrling. M. Borro. J. Trcttcl. Two YEAR LLTTERMEN lst rovs C Lmdsay L Werner J Corbm G Padezamn 2nd row J Nudl S Rokmck C Tolberl JUINIORS WHO HAVE COMPLETED THLIR ELIGIBILITY I. Depaolrs R Shmg er Koehler joofga .xdclfmn FREEDOM I9 MONACA 6 Prudom opcmd tlulr 1970 football sm non with ln lm pn'-sum vm our Xionu n jon Xuch sturtmd ilu f1rst tough clown drum In rmturnlng 1 punt to tlu I"r1 mdom 49 Thc hm opined huge hoks for Borro Nilrshxll md Tnttnl Thru bucks brought tln lull clown to the 1 x xrd lmf. wharn Borro L arm d our the hrst tnllx Cerunu xcldnd thc extra point Elrlw lll tlu second qulrtcr Xlldl rmturncd 1 punt to the Ninnfu x 35 A 73 x nd pus from Ijlllltfllflb to Tolbnrt stlrtfd unothmr drne fm n sr. rm Dmurhng dlxlknd up T D vuth mn sx lil of 6 x lrds XIOFIILIS onx won followmd vnlun Im Dusuld rm for 78 x lrds down to thx Prudom 4 Dcblllm p msn cl to C mrth xxllgll. for thu onlv Indlm tuunhdovsn In tln third quartmr DISIDIO pusud '79 vlrds to LIIICINIX to ut up thc last touchdown Trettel plunged our from Hu 7 to sum FREEDOM 27 CORAOPOLIS 0 Plumg thur flrst hmm gum of thc smson Freedom shut out COIIKIPOIIQ 710 The Con nun were llmlted to 1 hrst dovsn Whlll Fru dom I1 ld 13 Both tc um wen held scorclcss m the hret Qtanzq but the Bulldogs put on tha Sf1"ll1l md Lhnlked up 20 pomts m 17 mmutu of the szusnd qulrtmr D15 mm threw 1 '74 X lrd p iss to Ed L1nt1 who vu IS dmxmd on HIL 1 Trettel plunged ox er for tha sum Ccrumnc wmcrtcd Ind thu morn vu as 7 0 D1Smzo thr-n rumarccl x fumhlx on Corvb 40 Lmtl snared on 1 long D158 from D1Sm7o Anothcr fumble nuncrcd bv Borro plud the Wu for the tlurd TD of the qulrtmr Mlrshlll IDllllil'llI'lg md Borro mowd the hull down to the ught where Irmttml shot through for his sfcond touchdown Dlllllfllllg thrmw 1 pass to Powell for up mother Cory fumblg md mud to thy ught A DIIIIEI mg to Lmtl pus mud: thc' fm 11 txllx Cnrwm convuted md the hnll score wus 77 0 FREEDOM 25 LEETSDALE 0 This gnme ww one sided is the scorn pomts out In tha opmnmg stanza of thc game 1 D195 from Bob Dlmerlmg to Chuck Tolhert dlmaxed 1 69 yard m lrch th It he-gm with the klclmff Borro plunged through the mlddlc for the utrl pmnt md thu scorc wus In tha suond quarter thx Bulldogs poured 87 xlrds xuthout losing DOQSCSSIOII of th h1ll Borro urrud the ball our 'md It the hwlf tlu emu wus 13 O Two more qmndc tlllus ln the thlrd qu lrtxr was 111 th It Freedom needed before the rc-scru tn im took our PldLZ'lI1lIl re cox ered 1 Leetsdxle fumblg md Borro went over from tha 7 for hm second touchdown of the game The list touch down Lame when Chuck Powell recovered 1 fumble and went to the 7 beforn he wfw pulled down Ixck Trettel then mrrled the ball our Flrit downs xunt to Freedom 17 4 FREEDOM 38 SEWICKLEY 13 Prmcdom chllkfd up thur fourth xlntorx It Hu upcnsn of Scwlcklev to tlu tum of 38 13 A short luck pnwd the w n for Frudoms lmtnl tlllx when thx bull was dovwmd on thc Scwxdclzv 73 x ard mark A piss from DlIl1lfIlDg to I mds n followed bx 1 lltmrll to Tre ttll resulted Ill 1 touch clown Another fumblc ncoured PM Frudom on the Indlms 33 gnu thi Bulldogs thc lr second touchdown opportunltx Nhrshill snrlntad 74 x nrds to thc sn Two plan liter Borro Lnrrlul lt our Cnrcom Lorncrted Edrlx ln the suond qulrter tht Bulldogs: marched 89 x nrds for pn dlrt xuth Nhrshnll cms-rlng ilu fmll thrc-1 w xrds standmg up Another dnu of 44 x xrds featured bx two Dxmerlmg to Nhrshall pisses ended xuth Trettd plungmg to score from the one In the third pcnod Freedom snornd two quuk touch downs when Trcttel ran 64 x nrds to pn dirt ,md Borro rfm 41 yards Dnmrlmg urcled 1nd for one cxtrn point FOIIONNIIIQ Prucloms lat sum Suxlclxlu sunk 74 N urls mth Bruno scoring In tlu lust period tlu nsc rus H1 lclul t otlur Suxldxlu tlllx to muh thc. fmxl scorn 38 3 FREEDOM 33 EAST PITTSBURGH I2 I its Ill the hrst quxrhr Prudom opened tlu scoring, x 1 1 41 x ml drne fm xturmd hx 1 14 X xrd run In Nl ll and 1 plss from Dmurllng to Iulhsrt Trmttcl plunged mr from the cm in ilu t llx Cmrconm xddcd thx utrl 4 nt tu suoncl qu nrtcr xfhr 1 march of 78 x lr S Xudx scored thx suond f0llLlld1NXll oc Bud lnhruptmcl d rm t I' llttsburg lxllx s h on ilu 11 llf mm flu second I1 ill found tlu Bulldogs ln 1 snoring spree Borro plclud up 63 x mrds to tlu sawn than Iollx rt xunt our flu suond s irc 0 tlu qlurtar was p x piss to Borro from Dnmrllng Nl lrslnll thmn L lrru d our ljlllllfllllg nddcd tlu utrn pmnt 'lollnrt Llulknd up thl fmll tlllv to mxkc tlu scorn 33 6 Bud then snormd for E Plttdlllfgll to ll1llxL ilu fmnl sum 33 17 FREEDOM 40 BEAVER 0 The Bc ner gum IS tlu gum tlu Bulldogs lookcd for xx 1rd to for m mx wuks and one thu will nuer iorggt It VVIS tha hrst tum Ill tmn u mrs thut lrudom be xt Bc ncr Clrl LIHCISIX ruourmd 1 humble on tha. B1 lur 44 Borro L arrlul xt to tlu 7 md two plnvs lltar Trmttcl Lrossc d p nuff dlrt A Dmurlmg to Lmtn pus p und thc ww for thc suoncl touchdown Imtn went to thm 4 md B0 x plunged our from there Dnmrlmg run end for thc utrl poxnt Chuck Powell mtmruptul thc bull on ilu 30 und nt xll the w x tnr sum 0 tha gan Nu 1 for tlu fourth sum Hu llst tomllduwn of thc flrst I1 alt w IS muh on 1 f1lllI'ttI'blLlx sm lk bv Bob Dnuerlmg from the 11 Cgrcom xdded tlu utrl pomt Thy lust txlly of thc gum wus x pus from Dmurlmg to Lmtl ln thy und 40111 Q lrly III thx fourth qu lrtcr FREEDOM 16 HOPEWELL 0 After 1 llvoff of three vxuln tlu Bulldogs stxll Outd xsscd the Hopewell tm nn Flu x7lklIIgS hopes dled when Iiru dom scored thf first tum thu got the lr I1 ands on tht bull Thr' H lrrmmn scorul on n '54 X lrcl piss nln Ijlblnlll rm mound 1 fumblm on thc Hopcwull 46 md Dmurllng threw 1 DISN to Lmtn th at L mght curxonz off gn 1rd Linh went ull tlu wn for tlu sum Fcrunu Lonvm rtc d md tlu mon w IS 7 0 In the sgumd quxrtnr the xllxll'lgS were down on tlmur own 51011 md were forced to punt JILL Brown fumbled md L1nt1 r me-red to smorn 1 sxfcts Freedoms last txllx unne from xn lnterwptmn m thc thlrd qulrtnr Tom Brown lofted ln llflll but jul Trcttcl lntcruptcd md rm 18 x lrds for tlu lust tnllx of tlu gum Plrst downs want to l'ru.d0m 10 4 FREEDOM 24 BESSEMER 0 F r tlu flrst time Ill tlu lnstorx of tlu xdmol tln not lull ts un want undcfm xtecl ln might gums B 1 tm uns x rc he nl scoreless ln ilu flrst uulrtu t lll tlu smumcl quxrtsr Pldilllllll renmmrul 1 fumlmlm and thi Bulldoqs were un the march Dnmrlmg threw 1 nxss to Nllrshlll lm I s 1' bor x 4 x If ll 1 xx nn luttel ufnt me-r untuudud for the score Prom th xt tum on Frudom dmmnntsd thi Lium In the thlrd qnurtmr Tolbcrt rnusd 41 x xrds for thc but run of the gum to nmkc the scorn 17 0 The lust two tounhdovs ns were started on nuns from Dumrlmq ln the fourth qlllfttl' The flret to D15 mzo who went all tlu xx .ax md the sfcond to Imtx who xs as stopped short of the go nl Tolbut Lat rlcrl lt our from the 4 for tlu lxst tnllx of ilu 1990 foot hall sa mon Sex ents mm, I ' " ' -' ', .s .' ' " T ja If 1 . - . . " .' ' D . ' 1-I ' ' ' '.' ' I '.' 1' ' ' .. . ' . .' ' " . ' hc ' ' ' " a ,' 1 ' ' A - .' -L- Y I ' u I' x I 1 u u u ' - x ll- . Q . A- y . Q v . -R ' 1 . , A . ' . ' l- 1 . . . . . . L- . 1 . . ' , - v I ,A , V ' 'a 1 " - J Q n ' ' 1 1 - ' VIH 2 jz " 'z ' , - , - . 1 K ' . a z '.' ' - ' 2 1 1 h ' '- ' ' ' 1 A - -1 :. . L." -1 ' ' - ' f - ox' - 1 - mr - an .- ' ' 1 ' - ' Q Sz L 1 - 'a vox ' " Xa " pli . In li ma 'z 1' I' .'1 df- flu' . . f un ' cl .' V ' '1 ja , 1 'z U lj A 5' ' ' . " 1 - ,A I 5 ' - - ' - b - 5 1 L ja 5 ' an Fuss an a aa yards for lu- ,. 5 In 1 1' juft , ' .. . , 'Z . . gi 1 .' . . 4. . . 1 . kd. . . . . -. . L Q- . -.' W. ' ' - I- -- A-L-4 X f - g - 'Q J sm-t u ly' an - , ' . A R L. 2 . .1 ' . - . l . X - 1, I I Il, l ' I ' . - R - . . ' , , . Y , , - . . gg . ' y . . 1. . . . . - ' ' - ' ' I ' A zu' x A- - yi - 3 11: , , . - A R., , 2 N.. , ::- L' A . - . . . Q . L - . ,'- - X - ' A- , ' . ,, 2 7. xl ' x I 1 N' n x msn' ' x I K B 1 C , I . . . 1 . . . , . ' L ' .5 ,5,. k .. "2 -4 fi -I 'z aj ' ',' "' '- 'Q ' 1 ' rg 3 Y , . if ' ' .' ' ' ' ' "k S z ' " 'R 'l " . f V ,I-. .U I.. .. H . 1' ,-. . a ' " 1 ' ' 'i" - '15 -. 'i .. 1 . 'W 1 -1 '- ' -.1 gf z - ' ' ' ' 4 'a ,. A ' 2,' '. ' " U 1 2" ' 2. .. . ., , - ' f. . 1 '- - 1 rrl V ' I . . 1 ' ' l . v x . . ' . ' - . ' . . - A ' 2 X . z .' z , - a ' 2 I , ' ' K ' h- .. . . ' . ' . v R , wc 1 - 'nj ior thc- I d r' f - ll 0. d flu- 1-Xtra point Lim, in thi. final quam., Lima woo gd rcturm-cl u punt to thc- 26 and Nlurslmll ram around end ' 2 i . ' 1 1 y. . . . . , L 'ai 1 ' 1 1 ' 1 " .' 'L ' , ' Q ' 'z 221. - . 1 ' ' l' ii ' ' 'J' 2 , ' . ' if 1 - 1 v ap 1 ' 1 ' ' ' u ll ' 1 1 l ' 2 1. - ' at - 5 ' ' ' ' . - ' J ' 'z f ' ' 1 a.. ' ' . I , , A 1 :G 2 l l 2 2 V' - 1 Q . . Y . , -,- . A- lf . 1 5-N' . , ' ,. , - , I . . . .2 l ' . '-' A-' .3 'f 1 ' u-- a ' 1 - 3 ' if 7-0. ' ' ' " 1 -' H ' 1 - x 5 -- - - h- - -- L fi N- 1 ' Q' - a - ja 1-'. a '. '- ,' H ,Hg 0 2 . .2 -X I , 1. . 1 . . . f. 'R ' . ' . 1 '1 . 4 . -,- - 'gg I-, - 1 ' a 1 'a ' 2 . 2 ' ' , 2 ',l. ' ' R , ,ij 2 2 2 . 21' . l- - .' 1. . . . . . Q fx-. 5 1 - K- , - , .2 Y . . i , C ' ., 'Q ,' - , . . i L. i , 1 , , I , A- , - Q . , V' -' K' . . .' 3, '- - -. Q - - z 2 " ' -' . z " ' ' -1 - 2 - f x 4 - 1 z ec ' J- - 1 Ja - -- . ', z , . , , , , in , A k , h .. 2 ' , . ' ' . ' Q - . r .L ' Y , h ' 5 , I. , , , , - l 2 2 1 1 1 . - . , . . . . 1 R ja I ' ai z U' ' 1 -. 1' .' I ' 1 l I - 4 x I 1 3 u. h 'O - 'Y 1 ? xl' 1 L' u , - 1 . . 5 , 5 . 5- -' . I 1 , . 'a ,' " x 1 a ,' ' ' - 1 if ' - 0 - J - - .' ' - s' ' f - ' .' ' ' ' 'I 1.3 ja 1 . ' - ' 1 'z ' ' 'z ' ' " 1 .' - 1' 1 Q - 1 - - - ' 4 - - otl 'z J vm' - -I ' ' - 5 1 lm . . .v , . v , , 'V I , , . 1 I' g s 2 1 ' R u'Ii - x I V 1 1 1 p 2 ik. H7 R.. . -. . . . 5 . Z.. . -Z all ' . 2 5 2 5 ' ' 2.' ja J 2 . a .' 2 t an wuj -1 I 1 n the- on ' 'a cl 'n ' 'I ' - 1 'VI' 1 ni I x . ' u q x v A 1 '1 x . n r 1 ' . 1 u K' - nA Q Q V u . 1, ' A- . . 1 y . h E . ' I . , i . . 2 .. . ' Q . w ja Q aj ' " . a I z ' ' ' - ' 1 - ' z ' 'a 5 ' ' z ' "1 A I- ' . . ' 1. .1 - . '- A . . W-v . L, . . kk- . . 5- .. . v ' A 1 ,- . .S , . v' - K- . Q - 1 1 ' . ' ' - Q - l I g x 1' i A . 2 V ' Y x 1 n vn iv 1 u 1 ' . ' , . . sf - . f ' . . - A' 2, V vi V1 hy . my . 2 ' - -- . ' V 1 . '.i ,. i., ' . L - - - . . ii- 1 ,f . b , - . . f - - - ' . 1 . z . 11 . K-Q1 7' NX 1 tl N oxx 1 qlxx 1 Il 1 1111 x N N lfl 1 omior joofgaffi aaa! lhc lumon hlgh loothall sq11.1d pl.1x mg .1 hx 0 game scllcclllh- xx 1th local school 11x.1ls 1.111111 thxough xxlth .1 one Wm .md f0llI loss lccold 'lhv tc-.1111 me-11 though shoxxmg onlx one xx nn xx.1s IICNOI com plvtclx onltchlssccl It gm 0 11.1111 of its opponcnts .1 good gdlllt' 'I hc vxpcl ICIKK' QJIIICCI hx the hox s xx lll SCIVC thvm xx CH 111 flltlllC xc-.us on thc' N1llSlfX Slllhlil I xghtx 1 A V h 1'1x i ' 1 fp -:E , h '- f- '4', 1. ' , A ,.ff..." . 1 V , fl' Nl' Ho il- V:11'lx, I". H3 'lx 1. Spgngnoh. H. Hill H. l'i2ll'lS. EI. Nlcffzlllll, 'lf NIc'Ch'lh1l1. Il li -QI. Sh lHl'l'. X. SXXlll'f!. .L livnhlixlgvr. H. Robinson. N. Colh-tti. NY. Pilllilllllill. AI, I".1rls, B. If xrcls. Iulmv lioxx-Xlr. Pugh. Cf. hh vxlxlilh. Al. Burh -fini. IJ. Ciz '. B. Collins. C. lxou.h, Ii. xYillih,L'Il, 'l'. S1-lwtkax. D. . I1 zxi XP 501 U0 jlllllgft X56 010 5 XX 1 c u sta 10111 JI XX bl K K Illt ,U QQ U Nz- lhigllimyll H Xli lluml 0 Ihr! 2 '1' T Cora ,mlis I3 Xlr 111011 Q X W5 l fll'llUl' X, ly lf UOKQCL COIYQJ f U Nah liriglltfm 0 Xlm lkli'il T Hn -llc-sh-1' U l5c'41xm'1' -'31 Xli Hllllfl HST P1011 I xILC1ll1LX I N111d1 E Lmtl E 1111111111 C' l 1111 L 5 11 COND R011 S 11111111111 XX G11 1r1 P1 NIC11111 I XIIU11 C 1111 Il 1 11.11111 ff?.11A1fM .1111g 111111111 11.11111 11111111111 1111 1 111111 11111111 1 111 1 11 XV1 1 .1 f.111 112111111 11f111ve11 111115 .11111 111111 11111 11s 111 1 111171 '11 1 13 1 1111 111.1111 111011 111611 111111 111111111111 111111 L1.1g111 111.11 111111111 1111 111111 dogs 111 f1ft11 111.111 1111111 .1 10111 1111111 11111 s11 11111 11111111 T111 11.1111 111.11611 11111111 11.111 t11111111g111111t t111 SL 111111 111 11 1 11 11111 'N111' B11g1111111 g.11111 11111 1111 111111111161 1111111111 1111 1111111 1111 11 L111111 11111 ' '- . 1 ' 1 . 1 ', . ' 1, '. ' - 1. '111' . . '111z111111111'. 11. '1'111'l'. SE 1' '-'. 1 ' '. -1 J, . 1 1' 11 1 1 1l1l,.,1.' -, 1. I:ll1l'11'f'. 111 X711 1111 i 1lll'. lf. C1111-1111: ll 1111111111 11 I1111111 R1111'-1111. 11111111-ri1111. C. Kl'j't11'l'. D. S1r11t11111. Il. 51111111111 11. C1-1'1-11111-. 'lf Xl1'11g1-1. N111 1'1l'll11l, . Pl'11' 1 ' ' P 1' ' 1 ' 1 '1 ' 1' 1 '11 1 1 111' 11121 - - 1 - .1 1 1' -- ' 1 1'11 - 1- f 1 1:1 l ' ' E 7 I ' 1 ' I,X Xl l I ' W X ,- ' ' ' 1 1 1 ' 1 N - . -' f 1 - - 1 - - 1 . 1 1 11 . 1 11 .'f 1 - K 1.111.- 1 1-- '11 11 I ' ' 1 Y I '. 1 i Y I ' 1 I ' I 1 1 ' I 1 ' ' H ' A 1 H . ' ' ' ' 71 . - 5 v LARRY SAI AMONL LIINTA CHARLES POWLLL ERINIE KOEHLER BASKLTBALL CAPTAIN SI NIOR MAINAGLR I 1511! tl ED ' JOE NUDI SAM ROKNICK X , 'CV' 5- I rw 961190112 6'Ll'I'L8:5 FREEDOM 60 BEAVER 34 1 I11111 1 Ylll s111 Cl 1 IIIIH., 1 1x1r lI.,Il Illllllfll 60 t11 34 III1 B11II1I11gs KIIIDIOXIIIIL 1 t1g1t pr1ss 1 lllgIlI tI11 B11I111ts 1111npI1t1Ix 11II g11111I With 11 X111I1 1111I fllk C'1r111n1 111111 1Ir1x1 1 stlrting ISSIIYII 111t it 11rx11r1I nttmg r11111 It 1111s111 B 1x1rs 111111 1 1 1ns1 v1 IS 11111111I1 t1ls I1r11I11 Il up Ir111I0111 1n1r1 1s11I ll 1r fllllfl C1n1 Ccr ll x tI11 11111 111I storing I 11r 1 1 p11 111 XIILII tr1111 LI11s1Ix with I3 FREEDOM 61 ROCHESTER 40 I'r111I11111 11111x11I into first pI11.1 hy 1I1f11t1ng R111h1st1r 6 40 I11 tI11 1111111111 st11111 tI11 B11IId11gs I111pp11I 11II to 1 1 I Ill ll to w 3111 dogs I11I11r1 I'r111I11111 t11r1111I 1111 tI11 st1 Illl t1 I 11 IJ lll R x1r111f 0 I1st I1r1 sxst1111 1n1I NXIIII I311I1 C11111111 Skilflllg Illlll It r Illlll wltl 1 Ilx I Nl t 1 11111t1st xx 1 11111 lll I ll s1111n1I I1 1II B11I1 C 1r111n1 I11I tI11 Stllflllg wt lt I1I11 111 thmxx 111 'N111I1 I11II1m11I wit LOIIIIIKTS FREEDOM 45 MONACA 56 TI11 B11lI1I1gs 11I I'r101I11111 Iost tI111r first Ie 1g111 Lontcst to XI1111111 36 47 The gum vs IS 1 111111I1 1I0s1r 111nt1st Illll tI11 s111r1 1n1I111t1s A1t111IIx tI11 111nt1st xms not 1I1111I1 11 until tI11 I1n1I 11111rt1r I1r111I11111 I1 1I in tI11 11p1 Il ing 11111111t1s 11I tI11 glllll but XI111111 1 111 1n1g11I t11 I1.11.I In t tI11 st lI1ll TI11 I111I11ns str1t1 Ill t11 Il 1 1 IDI 1g1 t11 31 76 lt tI11 I11II I'r111I11n1 tr 11I11I 41 47 w1tI1 Ill ll 1 1 1 1 I' llll 1h tI11 11r1Is 11r 1 s111f1 1 1 rrl w I D1 1 s11r11I s111r111 11111111s wit 1 I9 points 1 ILII Cllllilx I11w1 X 11111 I llllf FREEDOM 34 NEW BRIGHTON 64 Nux Br1ght1111 1Ir11pp11I I4r111I11111 into third 111111 I1 11i1rx1I11I1111ng tI11 Bulldogs 64 to 1-I Fr111I11111 111s 11n 1I1I1 t11 g1t tI111r 11II1ns LIlLI1lIlg IgllI1St tI11 Lions trght 1111n IOIIIIII d1I111s1 Xus Br1g1t11n p1111r11I Ill I p11111ts 11 I1r111I11111s 1 Ill tI11 first q111rt1r II11 s111111d st111z.1 Imlnd tI11 Lions str1t1I11nU tI111r I1 1d 30 t11 13 In tI11 s1111111I 11II N111 Brighton s111r11I 3-1 points t11 I'r1-11I0111s '71 tl 1 I tI11 Stllflllg lt 64 to 3-1 Ir1n111n1 I11I tI11 scoring with I6 points B 011.11111 SIIIIIIDI 1nd C I1 IFS Wlfl lngh I11r I r11 1 ll with I1i1 1111111 FREEDOM 39 MIDLAND 37 1r 1 I r111I11 H111 1 I111 1 It NI1dI1111I 39 31 in 1 tlg lt ll glllll p 1111 Ill 1I11111s I11r1Iv111111I II11 xlsltmg L111p1r1Is got 11II I11 1 COIII I0 IIJI1 I6 t11 9 It 11I in tI11 Ilrst p1r1111I 1 Xuch 1111111 tI11 I1111111 It 1111 111 tI11 s111m1I Ir lllll w1tI1tl1r11 I11I1I1rs 1It1r XI11II1n1Is I1 11I I1 11I s11 1r11I to 70 t11 9 At tI11 I1 1If xx 11 111 1rI1 lIll L111p1r1Is I11l 77 71 Nlldl Illt with thru 1110r1 QlllLIx lS lt 1 tI11r s 1 t1 Il 11 int It 7 II II11 B11II1I11gs t1II111I slx strught points I1t1 111 tI11 1 1 r1111l t11 IJIIII tI11 1 3 XIILII 111111 tI11 s111r1111, with I7 pillll s FREEDOM 72 BEAVER 87 II UI tI11 111 1 1 111 1 I ll 1 1 II11I lts D1 1 111 s 1 1 IJNX1 X4 1ss NH Il '71 p11111t II11II1I111f s 1 I 'IH ll 11 TI I11 '1 It 1 I1111111I 1311111 s111r1 1111nts t11 I'r111I11111s 13 t11 t1I1 tI11 B11I11 1ts 1111t Iront DI 1i1r 1111t 1111nt1 1I r11111111 1 llll Ill tI11 fin 1I stP1n11 XXIII 81 1111rs11n QC I11 s1111111ff with '79 P0111 s 1 B11I1 C1r111111 tr 11I1 1I 1I11s1Ix xx tI1 FREEDOM 84 ROCHESTER 53 I H111 I11 st1 r II llllS 3 r1111 I It O1I11s lltl ll 1 I1 11s1 n 11I1 5., 111 1111n1 t1 11111 1 U 1' Us s 1 st11t1 111 tI111r 11Ix 111 1 ll 1 1111 7 porn s 111st11s 4 1111 73 IL 111 1 1 1 1 1 1 pu H 1r It P11111 ll I 1 14 ln points IL sp11t1x1Ix FREEDOM 49 MONACA 59 1 t11 ll 1 11111 111111t1r 111 111 1 1.1115 1 1mn11I 11 11 1 vi 1 L 1111 Ill f 1t 111111 fl 111s1 lst I1r1 lI1lIII' 1tt 11I1 tI11 I311II11 Y s111r11I tI11 1Il s 1 11 1 It rpm II11 fs Inst tI11 r lI.,t 1 711 1 1111 I points 1 I 1 1 111 70 Ill 1 1 1 11I11111 1r1p Ill Nl N qllln' 'llIl 11111 1 11 11,11 nts 1 Illl ll 1 lf m gr 1 FREEDOM 52 NEW BRIGHTON 36 V111 U11 1 s 111 t It I1st s1i1 Il s1111n1Is 11 p IX 1.5111 tI11 1 g1t1111 Hflllfllltll 36 17 1I11.1s11111 111 r I tk I11 I 111 s 1 1 s111r1 xx1s I7 1 tI11 Ilrst p1r1111 IIICI 11111111 79 74 lt I11I llllt 1111 Ix111 I11 1' 11 s 111 s111r1 0 t1 llll s I7 p11111ts lll tI11 11p111111g p1 r1111I N111 Br1qht11n 1 I1 ll In tI11 1Is 11111 1 1 1 I lg L 111t1 1I s iss 1 3 llll t 1111111111 s1111111g I1111111rs ur 1 III points FREEDOM 50 MIDLAND 58 11I11111 t S4 1s1111 DX I11m1nf' 11 1 1111I 35 t11 DU 1r11 1 1 111 11 I I I 1- NI11ll1n1 1 11 15 1 1 1 t I1st 1I1 11II111I1 111s 4 r 1 1 1 11r1 1 1111 t It td 1 1111s IllI1lL1 ll 1111111 with 1 111111 1 1111 1111 111111 ll 1 t I rghty fix L I"r1- -1 11111-11 -1I tI11- I1-115, - s1-11.' 1 hy I -I -1 ' f th - I"r - -1I Il w11s 1111tp11i11t1-1I hy IIl'1lYl'I' ST-T2 i11 - "I I -st 151-I 1- H' 1 ' 1 ' : , " - I' - II 1 51111 :I11-I?I11Irr1-1I1t S1-I-ti1 Il .J 1-11 ll lligll. 'IIII- 11-1 ' IAI1-1I ' -1 - -1 J - - 1 ' . ' IID il Lf 11 1-111 i11 I 11- 11p -11i1 A., 't111,11. '- ' -r. "I J 1. I' ' I 1. . I. . .I - 1 1 1 I-4 ' ig.-'H . P11 '- 11111I B11I1 C1-r1-11111- sp111'k1-1I ll J ' ,, .'111rt 111- 1 I '1 . I' ' I tl - tx' I -. 1-1 '- 2 - th1t 1,1 '- tI11- I'IfllIIlllll'1l il not t1111 1-111 I rt11I I- 38 33 1,f. I., ,I I. . , ,I, ., I r .. ' - 15- 1I1Ig- 1 tI11- I11II. 'I'h1- thir1I l1ll1lI'I1'lA I -1 '-' 5- 'ng II11-" I1-111I i11 1-x'- y 1 t-r. .- - . - 1-1 I1 - v11s - ' I'- L--I 1 ' I I -- I 1 '1- - -1 J I 57 Yi1I 1 .'- " 1-11 I - vith I' ints. II - . ' ' 1'I -I 1117 - BPL " 1 ' - I" - - I AIU- ' - I 1 ' 1 fl - 1' 7, I11 " -f1l72.1'x I-. I-I " :.. 'tg wliil- 3-- - u- V1 27, 'I- . - - ' g.'1 -'.1 I- I I - I I 1 ,, ,I I I I3-3 I'ilC. 'I'h1- II11n1s 11v1-1I p ithin I 1i11ts of tI11- I,III 'A I'II'I'II'fII' IIIII' YIIIIIIIIISIIVII IIII' I' I 84 Bull I. .' . ' .. . , I. .I 1 1-1 I 3 - I11I1'J- all Ll w1III1I sk1r111I1sI1I11t I'I--I1111. I - IZ1-QI 18 at tl . lilf 1l 1 1 kI .1. K- t th. 'Q I- . .uk ll List: Jr -11 ' 11 1-11s1- nl 111-1 1 t1-1 in ST' I'- I f1111Is ' the In II I IN III. II II fr. ,I.l. - B' 1 Ni ' . - I 32 1 -I - t1-st. II1- r11hi11,, B11II1I11,.' I1-1I 20 t11 II 11t I1is 1I -111 ,' 11l1s1 shut, I"1'1-1-1I11111 I1I11.'t -1I Ii- - 'IKI' IIN' Und III tlw MII- FIIIIIII lr. and A -I 'I 'I ..' I .II mg! I I, - I , I. ,, I -I 3, , , , , I., - ill -34 t11 III 11t II1IIt11111-. I'r1-1-1I.1111 S1-1 '- I .0 ti to 10 f-, ,N and 2 fl , ,- . NI J . I1 - - ., ,A h 15 II11III F3 lIIl tI11- I11st two 111-ri111Is I11 XVIII llll -1 84 . , t111f v -t Nucl' I-1I tI1 - s1-I11ri ig x 'ith IT ints. . C-- 1-111 -, '- ,I11111I S11I1111111111- 11II11w1-1I with 6, , 1 d 13 Ii I ' ' ' I ' '2 ' SI ,' ' ' '13 Du- ll 1I1-I' 1it - I1-t-1I11w11 i11 tI11- s1-- 1I 1 ' - tI11- I " I ' 1 A '- " ' ' 'II' N11 1 -1 -11 I ' - I"r--1I ll 1'.J t1 49. Tull j." g Il I- 1 -, . 1 -1 I1 1 ' " -I- tif.,I 2 - I-I- 111111 ll I1.' - -1 " 5 1 1 -' - I1g.s 14 il IIN' 1'IlCI UI I ' S1 '12 .I I ' 1 1' ' II' ' 1111t.'- - - I11 '1111.' lf' I11 I2 i11 tl -Iirytl -' I. " -B11II- 1cI '1 1I - I -L.. 1 I- 1 . I 1 - - - I I 1I115.,: J - Ill f- 1111I 1111111111,-I t11 s1-11r- Iv - ' I 'n Eflllt' I1111-hI1-r 11n1I 1111- Nmli s1-orlng I11r tI11- II1-1I 11n1I XI I11t1-. tI11- s1-1-11111 1IlItll'It'l' wlnil - 311111111-11 IYLIS 111111" gi in 3, ark- N11 1 -1 tI1 -1 sg-11r -1I Ir1-1-Iy wI1iI1- 'r1-1-1I11111 was 1 I1- t11 -rg, TIN- lmliims 1,41 ,-32 gt, 20 at lu 1fti,,,,.I lc,-Q.. . . t tu TID ' 'I I -' I I 5 QI' 11ll.'- IIHI If IIIIII I- I'51III' with' II '- 1111i11t.' 11I 511111111-11 48 I11 43 i11 tI11- Ii1111I 1 t1-r :I1 -I H ' -V I -' - ' " -II hut 115,1 shi -I I11-I1i111I. Cl11rrity I1-1I tI11- 51-11ri11A., " I 22 I1-1I l'r1-1-1I11111 with I-3, wh1I1- . llKIl - tr1I111t1-1I I 1 I11-rs. pm 1' I- I111- XII I' I-1I I'Il'l'1'iI0lll with 1 1 I1-rs, 1, , , -I , I.- pI 1, .II. I , II ' ,.,1I.' I-1.II . I I1I' 1'- 'KCI' . .- '. si, .- I I- I. , - - I I Bri I - ll 1 '-1 L - '1- 'r - -1 111. Il 11II - 1 I..I , - I , 1 7 - I. t tI11-Ig111 -IW? ti -1I I3 ti1111-sI Th- . - - '13 tit-11 nt 1,-12 -,, -I.-- ,-. I ,I -- ' 11tt1-1-11111 - -A 1 - -3-.-3,,j1 lft' -I . - I. I. , . - 8 ,- ,I I II , I. ,. lk ' Er 'I ' -I1 xxlnrkirih tI11-I pix' tI.1 t I'- -1I II I his ' - I ' .' ' - L.. 1 -111 'I L III -' - - - ..-' A t111' . - I - g I ri 1 2 1 . - 1- - 1 SIIIII 39-I11 I1-111I 11t tI11- thr1-1- 111111rt1-r 1 111I1. - fin11I - I I 1 . .I I- 'I I 3 .I I. 1, , - ' : ,,- 1 Is1-1-1111 .' Ix " tI1- s1-11r- 1I1-111II111-I1 -1I 52 11II, 31111513 -1111- lm 1- - 1. I trlI - I11' two L'I'llL'I1lI I111sI11-ts t11 s1-ttl1- tI11- ..'.'ll -, 76-52. Ifr '- K111-I1I1-r 1-11siIy 1111I1 ' I'-'l11l . - " 3 "ll Aft- Il sI11x' st11rt tI11- 5 -- 111 1r1111-n 111111- 1 -Ii It 1-1I1,- . ' 1 I.-I ' ' 1 'YI I1ll '1 - I11' - I 1 Fft'l'- 1 I 1 ' . " - ' - 1 .' I 1 - A I"r1-- I11s its Ii1111I gums- 11I tI11- 3 II " D I rt1 - ' . -1 ' - I' J - ' . I11- . ' 1I-- Mi lI1 7' 1' . For tl -- 111111rt-r.' 111-itI11-r - 1I1 'LIS - - -1 ' - .' -- 1 - " - - A- - I 1 - 11I1I- t1 I11111st 11111r1- IIHII1 il Iiv1- p1i11t 11111r,,i11. . ' 1 I I-11 . ' 1 -1 1 1 - I LI I . . I - 1 - '1 I' 1I ' I ' 11t tI11- 1-:11II11I1III11-I Iir.t pf-ri111I QIIHI 28-26 11t 111- I 11II. - - 1 J - 1.1--L. . . ' -- - -' 11- s1-11r1- was 11-1 IIIIHN. 11- 1. -1 -- 4-44 15111 l.II1 tI1- st11rt 11I tI11- I' 1l Jt1I11z11 t11I '1- tl - I11 1 I:..T 1-11 in tI11- I111I I - i11l. Nli II1 I I 'Il 11-1-nt 11I11-1 1111I ll .I - 5 1 - 3 5 1 I .' 1-I - I I - fn1l 11111111t111111-1I tI11-lr I1-1111 tI11- I'l'5I 11I tI11- 1- 1t-.t. ' 'A -1 I-I pc- I I -511111-I1111t11I 1111' I1r1- ?9t1131. . 1 --I tI11- s1-1I I ,I ' II' 1 ' t 11111I CI -I1 ' V1-II 1 --I Fri-0- - I ' 1 tf. 1 11 ix 'I 1 53. R51' R011 I SDlf.,llO1l R Clllll 1 11111 1 111 COND R011 Xlr II rr I XI Clllll li 1 1 1 1 1 ll 5 Schullcr Reddmger lftlfLLOI" .?6L:iL8fg6Lf r111L 11111101 1111111 111511ct11111 tc 1111 11 111 1 V111 11111 51.15011 The tc 1111 p11ced second 111 161gllt P1111 1l0VVlllg 01111 to 'NI011 1c1 lll the 111111 5t111d1ug5 The 5515011 1Lc01d X1 lb eleven W1115 111t11 01111 f1ve deff lts 01111 XIOIIICJ 11 15 11J1L t0 c1111 It the 1lllllO1 111g11 11001111111 t111u Ill the season l:1ff11t1 511 PI '- . 1 a f ', -. 'L ', 51" . 11. Nlill 'l'. NI. 1'11'1lI'. U. ' '111'l'. SE. .' '-. . Ll . ,. . L' 1 , . l"111'11, XY. XI1j111'1-5114. 11. l.1111g111101'. A. 51 '1ll'1'.. '1'. N11-C1 -1111 . D. X1a1t11Ji111 I HIRD RO11'-J. Ba1rberi11i. B. EC1XX'Lll'C1'. 1. l"111'15. lf. K111'11115z. C. 1'1Ul1N1I, 15. Collins. 15. xY1IlL11SL'11. D. Ciami. S. c1U11t'1 lf ' 1' " 'D 1 'z 1 1 ' . '1 1" ' 1 f 1' '0 1' 1 1'1" '1 'z ' '. ' fa' A '.' " ' '111 'Y A 2' ll VL ' 1 I l . . ' I ' l 7' I i , 1 7111 CC71l1 1111 1111111111 CC71l1 1CCCC7111 CC7111 CC7l11 17 CCC1C7ll1 111 71 11 11 1111 111111 CC7l11 111111111 141CCC1C7111 111 CC7l11 7 7 ll 11ts1 1111111 xx 1 11 11C x 1111111 xx1 111 ss1 111C 1 1 1x1 11C7C11C st11 711 lC xx 11 X 1 1 1 1111111 xx1 11 1 1x11 11C7C11C st11 7lI 1 71 xx 11117 111111 C 0lf'65 8 8 U8 9 6L OPQ5 111111111, 511111111152 1 1 1311111 W5 77 U '7 ICCC 1tCC ICCC ICCC 11111 11111 111111 IC 11,6 C 111111 111111 1 11111 111111 1111111 171GtC 111111 1r1:111 11 11 1 C7111 C C C C C C C C7111 C7111 C71 C C7111 C C C C C C 1801 OVVL lfLlfLl0lf' 9 C 1 C 1 C C ll 11g11tx N171 11 f7 7 11 11111111111 1 11ts11111 X1 11111111111 1 1111111 71 xx 17 P1 l17C7C1X 1I111111xx 611 1111ss111111 C r11t1111 B111x11 11111111 S111 XI1111 1C 1 N611 1111151111111 XI1111 11111 1111111 xx 111 B11 1x CI 11111111 ste-1 X11111 IC 1 New B11g11t1111 N11C11l11C1 Z3 5Le1f4aff2S20re4 X11C11l11717 1 X11C11l11717l C 1111xx IX 111 INCI XI1111 IC 1 X1xx B112L111C71l X11111 l11C1 11C7C11CS1C1 11 1 C71 C CJIIXK 1x 111 1x11 X 711 IC 1 X1xx 1111g11t1111 X11C11l11C1 11C7C11CS1C1 1 1 C, 1 71, , , 7 C C F1' 111111 5C1 X11 111711111 53 F' 1 11 C18 'a F1'1111 1 C117 1. '1 I 111111 41 F' 1 1 11111 47 1 1 1 J 1 1 1:1"'17111 C'4 X11 1111 CT' F ' 1 '17111 46 'z F' -1 C17 11111011 '1' '1 . 29 F' 1 1 1, 7111 73 1 ' ' ' F1'111-1 31 '111 1111' 41 F' '17111 44 11 1' F"11 58 1 '111 47 F' '17111 51 ' F1'1111 1 57 1.'.' 1 1' 51C1 1-1 1 1 7111 57 1 1' F1'1-11 1 59 C111 1l1C71l C14 F' 11111 7111 37 1 1 1 11' 1 1 C47 11111 ' 11' 514 F 1 , C14 1 ' 1' F1---11 I1 C11 - -- 411 44 - -- F1'111 111111 45 N11 1 '11 ,'C1 7'1'11 11 45 . 1 11 F1'1111 1 7111 34 X11 ' 1 'ig1111 1 C14 F '111111 7111 47 1' 1 ' 1' 1?1"1 17111 ISSJ .1i111111 37 711 11 f9 . ' 1 F1'1-111 4C1 - '1 49 1' 11 7111 4C' 1 '1 F1'1111 1 T2 1111 ' 1' 517 7 ' 17111 34 2 -' " F1'C'C1C1C7111 59 C11'Ll1-1C711 45 F1'CC:'C1,C7111 36 CI1'111t1111 . F-1-1 84 - -- 5:3 -- 117111 62 - - 1' 1 - 49 N11 ll 111 -79 7 7 7111 33 . 1 11 . 1:1"1 1C71l1 52 X11 ' 1 '11 5C1 T '17111 , 56 1 ' " F1'1111 1 50 X11 11kl1IC1 58 7 '11 1 1, 7111 42 1 ' 1 , y 1 ,CA 1 C 1'11'C'C'C1C7l11 2?1 .- ' ' 1 . 18 1'11'C'C'C1C7lII IT 1 ' ' 1 18 1J1'C'C'C1C71l1 41 I '1 " 1 2.7 1'11"C1C1C71 1 17 11 ' 1' 25 1'11'C'C'C1C7IIl S . 1 'L , 53 1'11"C'C1C7l 1 25 .'1 ' 21 1'11'C'C'C1C7111 53 . ' 1 16 1'11'C'C'C1C7l11 417 1 1' 23 1'11'C'C'C1C7111 47 P1 t 11's 1 '1'xx'11. 30 1'1l'C'C'C1C71l1 48 I '1" 27 1'11'C'C'C1C7111 2C1 11 23 1'11'C'C'C1C71I1 25 1 11 1 11 42 1'1l'C'C'C1C71Il 517 .' 1 ' 251 1'11'C1C'C1C71I1 251 . ' 1 42 1'11'C'C'C1C7111 42 ' 1' 1' 29 1"1'1-1- 1 71 42 P1111 11's11 1 '1'xx'11. 233 I 151 XX ILC 3 lllL N coxn 11 11 X1 lI1t 111 11114 4110111 511111115 1 1311111111 xx IS 1C1C1tC1 to the w.11s1tx spmts 01 100111111 111c1 111s11Qt11111 111 the 81311115 01 1930 XX 6.111 111tt111Q 11161 11c11 01 CXPCIIEIILL pl6XCl1tLC1 the sq111c1 110111 u1111p11111g 1 bettu 14101 L1 XX 1111 most 01 tht 11130 squad 1Lt11111111q 1 good sc 1 5011 18 111 pxospcct 1 161110111 Freu1c1111 11 reu10111 Freec1o111 11 rc c1c1c1111 F1 ec L101l1 1 f6tC1Oll1 Frec dom 1 rec C10111 F ree 610111 Bc IVCI New B11q11to11 X11c11 111c1 H0L11utc1 XI0111c.1 11OL11L sta X011 13112111011 151.1111 XI1c11 11111 XIo11.1c 1 1- 1g11 fx 1"1l.'k 1111 'Y1'1. C1-'11111-. A1. N11c1i, XXX C1c1a11's, '1'. 1D1s1lllZO, 11. N1L'c1311l11, 15. S1a1g11u1i. C. lf '1. 115. SL: A 41 -, 1x Xl. '1'1l1ll C. P11 1-11. l,. S1111 Jlll'. VI. '1111-ttvl. 11. C1 - 1. '1'. I1a11'1'N111, of- - I 1 ' M, l F. l .1 V 1 l 1 .l 4 7 1 v . x -,v x .1 ' 1 x ' 1 .' xl " 7' 1 0 XL 1' 1 1 4 1 1 5 1 1 T A ' 1 3 3 - 1- 1 1 1 1 0 1 z " 1 - 1 3 - 11- 2 ' 1 111 1 1 1:3 1 2 -1 :3 7 1 5 . ' 1 U 1 -1 . ' 'z 3 e1Y11t f I C APT-AIN CHARLES POWEI1 ANTHONY DIS-XINLO JQL NUDI LARRY 565840 Q"6l,C!lfLCLIfQI5 I1 ltx mn CARL LINDSAY EUGENE SI AGNOLI JACK 1 SALAMONL TRETTEL I 1 , ' . C umm l nclu mln busnnus man ugu s with Nlx Sl 1 lsln 1 0 l'l9Cd0ll'l IN.atmnnl Bllllx XHIIX 1 K A .1 , . .. 4 A . " . '. T01 . 1, 'c' lb the 1' " ' 1 1 '. qdlll Ronceuc, .lrtlst of m um of thc puhlnutx clnsplaxs Xmtx um the Senior Class, who aided in nl - 1 -----V -'--- -- - L ULINE FIRST OF TH E PENNSYLVANIA MOTOR OILS Uncondltlonally Guaranteed FREEDOM VALVOLINE OIL COMPANY I I Fla Plcxxsx' 1 NANIA ,-A X xr... N,-,7 ,JW J-+1 An 9557 , f S ms :Wx we CD.-,J ,Le s 'BUXXDANQX ff' gf if ffi Z9 X 'XX N KM 11h..Mm X jahn E1 Olher Agaln A famnluar and reassuring slogan FAMILIAR because at has appeared an thousands of the coantrys finest year books for the past half :enlury REASSLIRING because those years o specnalx ed expennnce bnng complete scrvxce ourslandmg qualuty and de pendable dehverv Io the ycarl ook staffs auth uhom uc uovln ,IAHN In OLLIER ENCRAVING 817 V Washington Blvd Chicago 7 llhnols 'Nmtx thru. H fkX U x udp 'eq r 4 fn e . - fe' f 9 " 1 fy , 3 V f ' f T5 SX 4 - Q "" - 'Q T5 ' ' Q5 X 1 : 5 5 ra pp 559 I. ' g ' Vj fs f 55 1 f J , Q 5 131, 'K f ,Q e ,Eff ' N : F A . i , EJEJ ef IJ, X, V : .4 ', 5 ,Ja .31 ' 3 jf j ' f, I f I in , 5 , 44,55 A .V , ,V E ' L "Vim --"- 635'-X-.' MJ 13 7 fl? ' Y ' f K n ' XX I 7 4 . ,," - NN Ks' v-it ,pw N ,C g. V. f v 1 '- V I ,..1fQqL ,f ' "4" Sie-A L '-fe. f E 1: E fe. , .e,, in -P .E T17 e if le E Qfx' ' f p,, ' - e , g -If 'V .A : u. A ,A 1 K . E ' A A a K if L, I , ,..., H X I xx X ' 71, , . E w N: ,f . n , ' A 1 A S J ,A ,L A U , , r H V x - p A ,4 'r tg '-'X VA h ' T' ,I I t N 'A xWi'T'Q- ' 1 re ap e N e ' 4 45 X R X xx A ' ' X ,hi ' E ' X N 9 x X --X H, I f 5' if A RX M gl i' f ,fn x 1 up e 'N X Q wx p f",p:f :X 72 X 'lx Q J W X ,N f' , V- ' .' 'Q . e -f e . 1 f 'L we. f eff X ww., 1' Q N pp if I fa. .L-A 'ii VA 1 XA gK,f':' X 1 JL Y X fi ,QS-e ,, . ' Y H V A V -. X ' - - . ' 2 , tx A-A, N. xi V!! E 1X N nm' V wx: , A I' . A xx A 1 '-Q , xxx? ,.... I L, fl V Y A- X H Q in Y , . ' 5 , , A f n ' ,I X gn , - 1 . w: ' fn , ffl H ' A xx I X Y, .xxxx L exif p xijw wr! e YF A. a e X X mek: L ,.,. J C 'Y N X mx! N- V V N Arygg, ,R Mx y , ' Fr rx , v 'IJ 5' ' X-L M f' I Sf, t-. 'X ,QQ X ' VX 1 I I JhY'l,llfXufxi-LSL ,Q1f'M1,"'U. ' -'Q X xr'-1V N-A kk 5 1 ' 5 aa X Y f - 11 NV: E .. . 4 WE 2 'WQQ ' ,f 5 5,,f,if'A5T ' ' ' vii: iw -, , 'f 4' ' g 1: ' 1- ' v 'lf' 7 e' .. . e A f X 1. J A ' 'z ' ' ' ' , .. ,A F 4 I A , 3 J ' pf' 1 , Cf f V fy . ' M 'Q gl If? , f e + 2 Q W p V Co' 1,3 Q ' ,'N' s,' 1 . - ' . ' ' J' 1 X ' - QW!! V' Wtfmx. . , -V Wyxnq, ' HKU 333152, ,A ,',',ff.f,f-Q5 ,, ,, U ,n 0 U U H - 0 U U N We 'V"'-3' X N7- M T0 'IIIE f I XSS OI 51 f10llgl'lIllIlIl0I1S and Best VVISIIL5 1401 Success Freedom Federal Savings and loan Assoclahon SXSILIIIAIIL SlXlllj.,S Spdls Sucusw Xccounts Insured Up To 510000 Hartzel s Furniture and Undertaking 66 ICITS Of Scruu. To Our I+ru.dom PIIIOIIS lt I1 is been Honest It Ins been Rdnblu It I1 is been A Plc lSllI'L to some sou H LXIITZEL S UNDERTAKINC f 0 II XRTZIIL S Fl IINITUIII f 0 I4 random I um 1 I OINDIIINLIIIS Vaughn s Sunoco Service 3rd ML A 'ith St I ruclom I uma Xmtx four :J .nhfvolvlfti Oli: :.ra.r00-0 lv-0.r.r.v-0:-.ro :..ra0J-0 .ravi-:la at 2 I 2 . Z s , . -A 2 ' . 5 ' - F X z .. , V A 2 ,A : , , " f, '. .. E 7 I " : ' -1 2 N . .. , . 2 . Av x . A - ,, i' r ' 1 N z L , , ' ., v 0 . ,.. 2 K .Q x 1 : V '. E lu' . E-5 - ,, ,-4 9 , ' 4 A , v . i v ' r . s Ill ' A , A F' D A Y - .A , . -, ' 1 5 rl V ' 7 . ' A N I. A 2 , . 2 - g ' ' , . 1 r' s N H . 4 .--' "' ' M: I I .V if : 'A ' , E LH z 2 9 . , s 5 z . ., 5 2 2 s s Q . Z 2 9 5 2 9 I J I a' .7 - 9 ' 09000300-f J0-7' V' ,P J .9 I' us ' -' ' 00000004 JQJJQQQQAO NAA fr Iii.: JJ J-010.700-1 laivv Ovxierolvl 000000-lla-00:1 JJ: 0000006003 z z z E E z z 2 E 5 z 9 z 5 z z S 2 : z z z z z z z E 9 S z z z z z 5 z 5 5 E S 2 S z Q0 0000 00600 0000 OOIAAO0 00 000000 000000000 0000 0000 60000 OHILL I hmm E. F. MENGEL CIIANIPION COAL ICXCA VATINCI 1201 'llnrrl Mcnuc F1 vcdmn, PCIIIISY lx .nn i.1 Roch 2791 Homn Roch 4777 NI A-0000: rt: O-Ill C OTIIIJIIIHCIICS DRAVO CORPORATION KI4 Y STONE DIN ISIOIN I rculom Puma C ONITR XC FIINC' IUNIPS Commercial Supply Company S NI muf ncturus Lx Distributors h00l'0flNIW'lf000Ifo. Olrlrll-0 II L XIBINC XPPI IXINC ES XIODP RN KITC IIFNS 167 flnrd Munn Freedom lumn llmm Roch 1070 Xltf IIIOIIL ROCIILSCLI 1471 - . , 1 . . - - . C . . . j'-A . .. s , . ' of 1 , , . , . , . . . . 4 . . . . Q I I . V 1 , v 1 A I , 1 , x O . . . . - - f V - I . K C - - A 1 . W. . , . . 1 . A 1 . 1 .A 1 A 7 ' 4" "" ' .'n .,".- ,L - . J A , . . .., A , . . 3 x. C n' 1 . x "' F J , . . . ... 00000000000000000000200000OO0000000000000000'0l000l000OOOIOOOOOOOOOOOOOOO000'O000000000l000000O00O0O90002 . 'Il y- ix 1- owell s Hardware PAIN1 S CLASS SI I DS Phone lioelnestel 1137 549 'Ilmd Menue Freedom l ennsvlx mr C 0l1'lplll11LIltS C T Carver Be st W :shes from A Complete Home Appllmee Stor e Bud Rrder s c Ll wr ns Tlmd Axenue Freedom lennsxlx mn C 0ll1lJllll1Q,lltS Morrrs Rubmoff Men s md Boy s W e Edwards Pharmacy ln Business lol Hour He nlth lone Roehester 9073 Thud Axenue Freedom Pennsslvama OOOUPWOOIOQQ f'0Q'l QOOOOOOOIOOO 0O0O0OOlOO0OO hIO0l'I9 P ' w - V 1 , ' L A L l I 4 kk . . . 4 4 of s 1 n' 1- Fw' . - I O ' . ' A. rx u ' " ' fz .il n- f"- 1- ' I , . . , . , uf L Jurich EIectr'c Sh P -. ,. . . 2.,k .. , ,l .1 5 A. l I I , . , . , . of Q , 1 , M rv f . O 1,1 u u 1' x t : a 'Ja 'rar " " ' . 3 4 Niuty-six O0O0O00f0l0O0OOOS0IIOOllOOOOI0lOl60000O0ll'0 Phone Roch. 4669-It Roll's Radio 8. Television Sales 'xml Service 626 Tlmcl Munro Freedom 00000000 00Ob00OI Compliments of Carlo Deluca Modern Shoe Shop and Frank s Tailor Shop Third Avenue Freedom Pennsvlvanm lee B Cam Re ll l st Ito Incl Insux mee 794 llmcl Avenue l ILLKl0ll1 l Lnnsxlx un 1 Compliments Buclcler s Barber Shop umoncl I' C nclx Ihone Roch 3420 R Cardy Jeweler Xpplr lnces C llts lor 'xll Ou nslons Heyman s Flower Shop I lou ers That Ple'1se l recclom Pennsylv mm 715 'llmfl VUWC Phone Rochester 34201 l ruclom lcnnsxlx llll 1 Xxltx sc c C I o H . '.. pa ' ' a ' . 3 1 C 0 , . 1. T- - 1 . - -4 - 1 I .Ae I I. A 1 of .. ,. . ' ' . ,. . I f- n I Q 7 i L-if rl 'L , , ' ', . V J x . ' H Rm ' 4. n. 1 . ' ' I 1 v ul s C C. Dlaunoncls - Watches - Silverware . la nr- , , A fl - 1 . ... . . ' AA 'l l - , - u -' C C fav-rowvvvov-Lrcvo:r0locvwaoc4rraoaalarv-aootivvcrvrtovvoavooorraavoc ' ' ,Hx y -x -n Comphments Pete s Grlll Ireedom Iennsxlx ml SLTIIIIII Benevolent Souetv Brucu Jugovlcl nlge No 252 S N I 1131 lwfth Xsenue Ireedom I 1 Isuly s Ends The Quest For The Best Thlrd Avenue Freedom Pennsxlx llll I Henry Recht s The Best For I ess Phone Roch 7474 Freedom Bllhurds Leflrn Your Eng,hsh X t gh C omphments Palmer s Cut Rate Nlut IOIII Ifuencls It Pllmu s lhnd Menue Irleulom P1 0iQOYll0lO0JlOl '000 f0i O00 . K' l .R 1 l 1 I I. l 1 ' I - ll ' 'Il of IA I' I .'.', '. .?. I 0 'g 5' " A, V. . 1 , 1 , . . ,l -a 7 ' I r U 7 11. I I CC X Cut Rate Grocery and Meat Market ,H ' es sa I Q J .if - . :. 1 I ' ' . ' J f fa 1 w ' x . , . of U l I if c W! ,I , N. "A , , 7 . ' .' , B. I 2 y.,k.,, r I . - I 1 x x 1 ' x x , 2 D aNonNwNrNNovx fin 5'-ei 1 t 000000 I 00000 00 2 2 S F .1 E K1 s E -. s ,, . E f 1- i 4 , ., F . l - C i 3 '-A - ' -1 ' s .0 z . 4 . . 9 if 2 : v 5 1 4 2 E 2 i' , E z 4- " 2 'I Z 1 S A Z - . 2 V :Il a- l , H' . , ' -1 ' ' , 'C ' 1 N " -4 v ' 9 f- , .E 5 - N S E N VA A . q C 5 a- ' ,.. -E vb ' V ' I . " I. E - I - 'ri f: , - " I Q H Q... 0 C ,' xt: . V 'U QF an O00 -6IO'l'6I0OO'l90OOOOflNl'OQ+OlV'll'OOO0bIO0+0+O60IOOO0IOfl Ruckert Clover Form Store Meats and Groceries 806 Tliircl Avenue Fl'00fl0m, P11- O0O60000bI0OOOO 0l Compliments of Munclurino Brothers Tailor - Cleaner Third Avenue Freedom, Pa. Compliments A Friend C omplnnents Menotte s Auto Repair fenerrl Repairing, 1781 'llnrd he Relr Freedom Phone Roeh 3087 f omplnnents Blanch: s Fsso Serueenter 7 1 hcl Lulom JOHN SPAFNIOII Clover Form Stores Qu nlitx Xie lts mel Groceries lllone lioellestel 761 j aomrooraoo-00000:-aa cv-:QQQQQQQ accom Noovawoavoooeovnoonooaoomnm v aoov0vrrr00wvvo-aaove Compliments Rosalind Candy Castle of New Brighton, Pa. Susko's Dairy lunch Plume N. Brighton 3317 Quarterback Club We Boost Better Athletucs C omphments The Freedom Casket Company Ifrculom PLIIIISXIX mtl Glotfelty s Garage Ftghth St 6. Fourth he DePaolls Market ln Tenth Strut Ircedom Pumsxlx mtl hudom I I lhona. Roch 711 . . i of 9, 1 , , , ' . s . 1 1 s v V f. . -, . ' 1. A . I . r'-' ' - 1 , w 4 v I t ' 1 X 7 , 7 I J K . . t . 2 . . ' " ' ' ' '1 , ' . . 74 s ' ' 3 U . I- "' . . .H . l l?f 0000JOl00lO 0100-Y0NII0O00ilJ'0O0'0lNl0O'50iO Um' lilllldI't'll C Schlener s Sons flfrecl O SChlClt6l'J f emeterv Nionuments Fnghth Street Ifreedom Pennswlwnm Morell s Super Service 'Srd Avenue Freedom FUI F PRODUCTS 24 hour seruce Phone Rochester 1739 Kopac s Grocery Qu lhtx Croeerles Ind Vcflts 1698 Sth Menue Freedom Pa Phone 1894 J C omphments 1700 'Sth Avenue Freedom Pa Barnes Servlce Stahon and store Jiffy Steak Company l 9th Street Fwtensron 497 hd Munn I reeclom Pennsvlwunr 1 Freedom Roeh 4788 Phone Roehester 4377 OH i 'NNN 044404 0Nx ' I I o I -. . . 1 1 . 1 l I 3 l 1 1 1 1 - 1 1 1 Y J A ' 44 1 an 1 1 1 1 1 1 11 1 v H -4 ' , 5 1 ' . I 1 I W ' l i 1 . . . 1 1' 1 '- ' 1 1 . ' of ' ' M k DlSanzo s ar et 1 Y, . 1 1 . , . 1 ' - 1 1 - I ' ' s u . : A 1.1 1 ll I ' . 1 1. . . F11 Q 1- 'L '1 1.1 1 1 1- uNaoNxNNmmxou waNMoax nr um re-dllnr ' 00000000000 O-0 fl! IO l'0lI000'll'O-I0lll0l0il0I'O'I0fO0IfI0IflINl JOOO00Ol'IO'IbI l 1503 Freedom Beer Dlstrlbutmg Co IJISIIIIHIIOIS OI BLU md Soft IJIll1IxS Tlmcl Munro IILLCIOIN I1 Ihom. Roch 3771 II Faustl s Market C mculos md XILIIS H80 'Sth M uma I Ilona. 4977 C OIHIJIIIIILIIIS Caplan s Food Store oms IX I H S Wood D1ug.,g.,lst Second Ax enum Tlm tunth Shoot Con rltul ltmns mc But Vishu to the C I iss of 951 Freedom News IISIIILSS To Suu You 70 IIIIIICI Xunun Iiodxutu 'HSI U lllll C OIHPIIIIILIIIS Freedom llons Club C I C I .I Q 1 ' . - 1 il' l'n it ' 1 . C A L . ll' 1 I I '. " . 'L L J , "' ' '- ,'. I F-.. D. ' .LL ' ' - - 1. J , . -. '- ilgg I C I , . A l I . .1 A rrA ot Ili 71 i . ' asf C1 1 V ,. .' Ll A' 'll , .1. - . . 1. C,0nw.u, I .l. , ga . , a I n- H' 1' , . , . ,a.. I.. ' of I "In B ' N Sz. ' ,F '- - - U: um- IIIICITCIIXXH Jack l Gross Yost s Garage B s YI 1sI1Ls In llu. Cllss Ol dl msm and RLPIIIS I ILLCIUIII lumsxlx mu Incl My I uulmn I GRAULE STUDIO IRNIST W f XS'IIlI Roclustu 161 IImcIs St Roclustu I PRINTERS of the I95I SHAWNEE IGI? 000000 I? 0000000000000000 lo 00000000000 00000000000 00000000 00000000000 000003 Um IIIIIIKIILCI Ilml G ,-s. I ' A z " 2 , 5 , A 5 I w . 3 A - 2 .- ' 2 ' ' - . S A' M ' A 31 2 . 9 - I :J N E r A Q , ' I :AJ 'f . N E' z S 5 rn Z I ' I T E ' L , 2 .1 W s . -' S .- I ' 3 ., 4 3 .. I. Z U. f. 2 S 1: s .. N 3 ' 6 L I 2 - 2 -- s J I z ., 5 F I In Z 5 5 2 5 S Loyal Order of Moose Lodge No 575 Freedom, Pennsylvonro AJxJxJx Moose Membershrp PROVIDES PROTECTION MOOSLHEART A home and school for dependent chlldren of deceased members where Exery Chlld IS Cnyen a Hugh School Educatton and Taught 1 Useful Trade The wxdoyyed mother accom pames her chrldren and IS gtyen remun eratuye employment MOOSEHANEIN The home of oppor tunnty for dependent aged members and their yuyes A true hay en of contentment and happmess BENEFITS Weekly Sick or Acctdent Beneflts Spectal relref features A Funeral expense PRIVILEGES FI IIOWSHII Attractne Lodge and Club quarters Lastmg frrendshlp and yaluable contacts SOCIAL ACTIXITILS Regularly sched uled meetlngs and specnal soctal eyents mcludmg actnrtles for the whole famlly PATRIOTIC The Mooose ts a patrlottc orgamzatton It demands unquesttoned loyalty to the goyernment and profound respect for IIS flag DUES Ayerage about fur cents a day and payable quarterly A C DUSLTNBI RRY Goternor G WM WXINR Pzulfioternor J H TRUSTLES MLIIC AR Secrelaru GRIMIS Treasurer E KLMILR JOSEPH CORBIN I. H BOTT One Hundred Four O o ,fxhfx .JxJ' g' O 5 1 f l. ff X 1 W ' f 3 1 l f t 1 .. - Y - ,, I ' I' . 1 .. r, vmngl - 4 . ' . 4 , y l v I . 1 . . . Xl - J I 7 Y ' V I I ,, r . , l v O I. I ' F. . f fi . . I I . . Z.. ' " 'f,fi'hf....:.,.. , 3,-5 1, ' " L' " V ' ' E ' ' '- .f' 1. . , 1 Q51 im .- "' ' V ,Ak lim-V A C fx f, ,I ' vi KA . - ' ix L H V, X 1" A 4. 1 3 u I' , , :V S .ff I -fw- '1'- ' v L 1 if L., Q ia f D! llfxl -N.....,., l ,,..-.. ., 9- ' 4,5 :- 2


Suggestions in the Freedom Area High School - Shawnee Yearbook (Freedom, PA) collection:

Freedom Area High School - Shawnee Yearbook (Freedom, PA) online yearbook collection, 1942 Edition, Page 1

1942

Freedom Area High School - Shawnee Yearbook (Freedom, PA) online yearbook collection, 1944 Edition, Page 1

1944

Freedom Area High School - Shawnee Yearbook (Freedom, PA) online yearbook collection, 1945 Edition, Page 1

1945

Freedom Area High School - Shawnee Yearbook (Freedom, PA) online yearbook collection, 1952 Edition, Page 1

1952

Freedom Area High School - Shawnee Yearbook (Freedom, PA) online yearbook collection, 1954 Edition, Page 1

1954

Freedom Area High School - Shawnee Yearbook (Freedom, PA) online yearbook collection, 1955 Edition, Page 1

1955

1985 Edition, online yearbooks, online annuals 1970 Edition, online yearbooks, online annuals 1972 Edition, online yearbooks, online annuals 1965 Edition, online yearbooks, online annuals 1983 Edition, online yearbooks, online annuals 1983 Edition, online yearbooks, online annuals
FIND FRIENDS AND CLASMATES GENEALOGY ARCHIVE REUNION PLANNING
Are you trying to find old school friends, old classmates, fellow servicemen or shipmates? Do you want to see past girlfriends or boyfriends? Relive homecoming, prom, graduation, and other moments on campus captured in yearbook pictures. Revisit your fraternity or sorority and see familiar places. See members of old school clubs and relive old times. Start your search today! Looking for old family members and relatives? Do you want to find pictures of parents or grandparents when they were in school? Want to find out what hairstyle was popular in the 1920s? E-Yearbook.com has a wealth of genealogy information spanning over a century for many schools with full text search. Use our online Genealogy Resource to uncover history quickly! Are you planning a reunion and need assistance? E-Yearbook.com can help you with scanning and providing access to yearbook images for promotional materials and activities. We can provide you with an electronic version of your yearbook that can assist you with reunion planning. E-Yearbook.com will also publish the yearbook images online for people to share and enjoy.