Franklin High School - Almanac Yearbook (Los Angeles, CA)

 - Class of 1951

Page 1 of 104

 

Franklin High School - Almanac Yearbook (Los Angeles, CA) online yearbook collection, 1951 Edition, Cover
CoverPage 6, 1951 Edition, Franklin High School - Almanac Yearbook (Los Angeles, CA) online yearbook collectionPage 7, 1951 Edition, Franklin High School - Almanac Yearbook (Los Angeles, CA) online yearbook collection
Pages 6 - 7

Page 10, 1951 Edition, Franklin High School - Almanac Yearbook (Los Angeles, CA) online yearbook collectionPage 11, 1951 Edition, Franklin High School - Almanac Yearbook (Los Angeles, CA) online yearbook collection
Pages 10 - 11

Page 14, 1951 Edition, Franklin High School - Almanac Yearbook (Los Angeles, CA) online yearbook collectionPage 15, 1951 Edition, Franklin High School - Almanac Yearbook (Los Angeles, CA) online yearbook collection
Pages 14 - 15

Page 8, 1951 Edition, Franklin High School - Almanac Yearbook (Los Angeles, CA) online yearbook collectionPage 9, 1951 Edition, Franklin High School - Almanac Yearbook (Los Angeles, CA) online yearbook collection
Pages 8 - 9
Page 12, 1951 Edition, Franklin High School - Almanac Yearbook (Los Angeles, CA) online yearbook collectionPage 13, 1951 Edition, Franklin High School - Almanac Yearbook (Los Angeles, CA) online yearbook collection
Pages 12 - 13
Page 16, 1951 Edition, Franklin High School - Almanac Yearbook (Los Angeles, CA) online yearbook collectionPage 17, 1951 Edition, Franklin High School - Almanac Yearbook (Los Angeles, CA) online yearbook collection
Pages 16 - 17

Text from Pages 1 - 104 of the 1951 volume:

,.f.. , ,. Vfgw ,A ,gA,+ 7, ,ff ,AN -...Msn V J 11,9 If A M 1 VV- 17, TQN , f 'Q ' ff A' " j af' . uf' , X ' "4 Y-X ,. ,," f 1' f 'Lf 1 ,- ff f M L V J. XA V ,ku ov , I vip, I, If ff Ll' Y fx V, ,KML N Gym. .fx f' 4. '- '-V-.,,, -X K wh ,f , A ,4 f J , ffif' , , W -v.M. k X- .JN - fu-fm sf ' W , X 71 ,," f T ww, ' 43 4. mr, Q N'm"""L""""' " ,L f ..," ' , ff .11 IF 42 , ,, , ff , X fj?,1j,, A ' vi ,Xt I X if f , ' 'A ' ,ff X' f -' . ,V K fi f , A , ,R '54 gi 'ff if f !fgQfl,.f' 12" N' A, W-nf" J xx. Af, If, ,yi jf If- - ff, -.NV L' , M .4 f ' , . V ' 1 fffvf ,f ,ff IG 4,1 F J 4 1 , , , I, , 6. ,f , Z I- X I, W 14 , ,b Ly, lf, -ffif,,. 'f f A ffm . A,-f A M AM' . 3-1" ff- . f , iff' 2 'Q f ' , w f' . f ' ' 'f ,gf 4 f f . , ,ff ,gf , ,, f f ,Z 7 ,f ,e, ,Q ,J 7, f ff ,f A' 1 Y f ! ff ff 1 1 .ff ,f 'ff 4 f if , ,M V x ""L!pW' ff I if ,fix if ,f 1-L +V' 'v F" f'a,.W,,. -ff L Eff J if " ' 1. f' z" Q x . - 1 ' , ,-,'. . "' - , 9' fflfkv -'nf ,,r""'w...' ' ,V '1-gk! ' "Q, fgmmm ' ywxfg-:,.'.,,,,,,..,mw"g, .5.,.'1ffi'-lf:-'. I f :., . : - -' --1T"'g f..:' ' -. 1.""'yg-. 4- . -. - -. .,' . .- , ,,:-iw l T.: ' --"L ' J Q., - y ' V . pr' , , 751 ' . 5 :Ai u lj' -.. "Pj, ",--Q. i'lY'lZK'f3,1-'f - J1 , ' 'A-'ff-'J-A! 1-fuk ,-. .-wp. ,. J' , auf .lr f 7-y ,, , , f' 1 ,,', fe,-V, - -.IP ' A-E-, : Lib.-'NA 1- wh- F'+'2,4'g1-X-,"1!'G4:.'w,ggf:-1, 991- "1 ' ' ' ' .'gqi,xd'v" ..-I f 1 """'V '-""'f'iz:-:ff " 'am i , " ' zfszl' ' 45.1-Q. JE - " -A 12'--fi " 'QM 1 ' '- 5 - .. - -YL - .1-'--17' 'Aa' f"":--'.",-':.f'..-. , -'2 -. . 15, - . .V 4' ' 'W'-F -. ' , -v . ,N ,-. A, - gr-v.,:-:.--af . -M-Z.-. - 'fu " 1. , ,Wy , z,rffi1f4r.g,, 1-M:w.+fx,g. N. ' - .,X.g . W -u 'ff GZ qfhaw-::a:f. .wf"'Tf'1,4,.,w N q3 JHQQQYLQ- ,iv i---f"21-gg?-A-, ,VZ-jgggg,-Zukg, .',55,Q2ff2+ " ' fekvbg, ,.:-531, ' -if-'2-1-w.,,..,,. MQ 4'4"-1 sf H 11-. , f W A.. 1- .. I, 1,11 I - ' " " j1'n:f.::-.H- 1 .- -. -v -' 4 Z' ,-.. .v",',,,-v , '. , , ' 1 . . .1-Hes. -9,1 .- -M ..4--5-K-5. E .' +P., ,IM CG .,..,,.--ff"W"""' ,ff - ,fw?',' .fQ:a327-Q-fd'-?f9.,' w,r - am., I R ag... - - .' K- Nr? ' ' wg A- ",,5"f,R' 1. ' ',... - ' b-"4f'.p,f':f'f:-fq,,,!1A ' fm . f 'ff -' 'N ' 'v+vasTfw,, A' ...rl .. ,f1f1?5gJjpyi,i,l,N v v-3 1 ., . ,Hai -S-inf? .H-. ,.,..f'4?iv 4. A. - 9, If i VJ If ,II I. I , ,I All TCW . , ' 5-f'f'1i"'+f .-m.f.,,."'"f".,-,T2"'SaZAj?1"7fzi4Q,,., -" " V H-21' I .b - " 9' ' -' ' ' ' ' ,- , f ' Q- . . ' 1o?14Pi1n'2?fhw,,, "' 'SW' 2,1 N' " w. ,f 'M - ,. A ' 1 gl. r' ' ' "- ' .mr '. '-'1""5-'11 -'1x.-'TDP --+?,.t,." - -f. - , -. fv - .. . 'f x- - --. - . 1- X Q- it f -,' ,.4-,ww V- 1.5.1. -.y,a.1 ',,. -. - w. -, '. . - - ' ' ,, .' ' f".', " , ' ' ,Nl " 72... , '.!- nw'-054' . -, .-' ' ' ' "':. f f" z-- f 11:5 - Q- A . -r'-:fy ' I .v' - J HJ AMQ 'ig .,, I I K QEYIQ' :.4- -.il-P . If ' '3 Y ' '.' J? 1' 'iffy - ' fm I ' ' el""' 4 "V x "" ' "' A S5 """.LK ", Mx.: .p xff'ii5Qj:fZ: I , QA lv 1 vMwq5,mAA, N.xi,. 13,-AfL'..v , me jlq yt M W-L V- ,E ' : ma 11213 . Mm W. , ..., I 1 I ,fizngg , A jams M' , ,QI 1 . 4- '25'Y7-H511- lbfif ' V ,M"f Q , :'31 ':'c .L -45-H "Qt . 'TT'XiifTI.5 ' ' . ' ' 9 1 ' v . F-blN7lJr , ' 'V : ., - "' ru 4. , ' ' "" ' A ' . rv 1 " V -1" ' "' . - JW. 'V JWM ' -1- His 1 , .UQ .lf wi ', . Q '.5 ,.... 'f".,m E ' ,. . "ju Q ..W,,.,wr ff 1-,Q " -if -r"" ,5.5pa,.x 1. 14-1 Lf' -' ,i " -' wiv' .4 ' ' 1 - img .4 ,Q .,,,-f , ,' . , .:R,'-' S... LT' '.-4" -1, --33: 2. ' w. -X b- Wh ,. ?11" 25lf.5""f ' .' J . K '. . -ff-M 'Q ' " - AWA "' -U-' f , f--X ' Ui ' P' .nf-2'.2"1'25,""f""' 'ff W4 . ' 1 ff '5?WfL-q--w.'-- ' ..U 53:13 , - , .Q , w' .1 E: ,.,. , At , f":1qrT '.f-aaii-TS-,v,g'1'w.. -- gpfiwg-. ' gnffx' 3 Q ! 7 2 1"' " 4..4 "W" :----M MH- '-' . if :ur -'1 "1 P1 - ' fi - -ff - , . Sv f'-6, 1.-,,,,3 , ', gf" 1 . M' UW - . -- -.EM -, QQ - Q. V -1, 1 - .- T ..gg..4 1-2. ' '- ff- "" ,L .'.j, -4 I gff "4" ' ' 5' "' Aw, -fvf .3SvY..'X, - . , Y ,, fdff' i -. 1. ' .xg-N ,. ' . f V A-ll - A, ..,x , ,.....,...n K . was . . ., . , X .- fu-0 .. . 9.5 fn rg - .-.....-'..-QA ,J'.1:. H 2 5-A -ma X A , 'km - wi , ' "" -K , A, 1 g. Y, ., -' 1-y . - 1 ,' .,, 3 . 'P-rf'-' , ,. 4'-' -.. vi., . -.,,. 5- r - WP- - ' " 3.,-4 ' - ' ' ' ' , 1 -- - ' ,- 'Nl-QV W 11 :lr . . , ' . ', ,-' Qi- -'H - ww., ,fx l . f :."'.,44:L I ug: '- . Ap. 0: I D " . ., , Mp-N". ,.,-.. . 5: ' , il.-,M "'0 .' -,' - 'irf,::,.4 ' P-s - ,,. A 111, ,X '1Q'9Y?SG-:u5 '--3. 1. jf? 'i Ref. 1"5:, M' ' 51, V ' ' K - ,.,,, ' .-g,-,M --4 ' -f . Lag -- fi w., 1 87, 11 ,., f 'za-2143:-4. f..Q4:..:J-- ' - Q f l ..- 2. M -ji' W , -W7 5 ' 31 6' ' " 'K'--Jf.g""l9 V -i , " ' :i'ffi 5.'i' 'A V-7',,.--.X H yr ITQTTTER "ifif z4EQ5i2 'wr-.142 'Q I' "fb '- ' 1.5, ' rw.-x-1.1. :mm , I ,fr-,gal .J K il -A -Uywwi X - Y V, K, ,xi -gQ5gi:,gy:QEigE,'5g'q'f., , - I ,M . H- H1 S' ,x K .,,. vhs , -4 -1 ,I , V - J:..,, f' V :A ,,f.n','g, --'-.k,,.-, A ,-' h , N ' ,' ,-1' ,.'5 V , I '-, l - 1 -r - : ,C - ,- , x'xlX5T"FY'1'kQlA:",f"?vks. '-" -' " by -..W-XX 1-fb3"f+'v-'HMV s Ww N may V , EM. vs. ,. , --4--.,.:,, 4 ' . 1 L' - -, - . 5-1 .V , ' . --' A ,, .,, 'ff-0 ' ,I 5 V - -. cu- "-.11 'L -' ' ' fu. ' A L . wk-Y... w lf 2 : ,- .51 ..f fV"' .., H1 .. Q' : a"'w - N'-' 11' ' 01,4 5' W. - N i "",'Y '.' 1 ' . . I ,. . .. Q I , , bw- .- , . . . . ,, . . HQ .rar N, ":cy.K"-n,g,,R. " Ha A - -1 ' rm Wig- - f p M- - - . . - M' 1 .- 12412 . . - G-3, -. L- aff- ty . 12" - I. 'N I- tv xl M I Mya. . .k . ,ni :E 'L'-:y -1 - I A J.,:-2.1 . ' ".:,.-vu wha.: :lux ,nhl -,MM A iw . ' - A mffaf x fm ,X . 1 , 1 I W ,. +1 - M wr, 1, N. .1 ww - 55.594 'V -'I i. - , S' 1 ..1.' 1 -. , -..- .. . JP' - ' ff- -',. "... ,.- - ' 'ww ' -A- -va -, .- -f ff, V- fp. . V .4 m.f.....,n - '.fl!., . " Lx-igHr'4.,' 1 .. ,. . , -. 6- -, Q .: ?9-fm' ff' " 1 :Q -Wi? 'P :Q vm- ' K? Af' F1 H - ,, . 14 -4 ' w W -. ' "-Mfr" . -.Q 'ur , -.--'G' --,.x.. ,. ,""5' ' .' ' j 1 ""-mn . '- ' "bb . jf., ' '- " ' . 1 " H: . gm ll - . , W, - , -.1 V-,, . mari' N. . .. ,M 1 ,N,..., L ,lf 1 .--1.- ' S' - , X.-'ew W I. . Q- ' H, Q- Nl--"gf , -. -QSFW. -, -' f s ' -.h :"..- - ' -- . ' --L mu -' ,r"1'g I A , 1 3 - -v- ' -. - T: 9, ' an 1 5 . -4wf'a1,, , 44-Vgi, . , pi' ' gf- :.,.,.- .. " - J ' :.- psf- S" Q. -. g ,L ' 1-5? ' 'J'i1f?3if'- ' Hu -vi' ,.,.,.:.f--H . 'UN , 1 3, ' x , . 1 4,. 1 ,. V., 35 -6 ,- J . - vf -av, , :X ln, IT- , ,W "N 'lx 'L . 4 :' " 'K H- hw : , ,,,,,,a3A--.:-bw.v- ,LW ' - ill. 1 ..-,V .,..- .- ,,,-pw ..,,. - .. .LN 2---.,f" 'y"E1y ' 4 - ,L Q.i-A-r"':--' 5, "C-31" ' 4.., ., ' fggilhalt "' '?b1'3,N, ., " .., I-s E A - - .arf A p' Q'i'i'6Z'il3y5'51ay, 's ux We. 1 - ,-1435653 ... r . W I' . A -' , 15' Qu-, .. 1: Q-.,, -.xl A .5544 NM! -' N, ' Ag -we-2421 11- - , -s,, ' 2' S-91:1 - V. , J- ,. ES. M- ' in ' " ' , A ., ' q N.. . I l -ff' ' S+ za. 'f-:f?i3.5 ,J15 ,3,f5' 445,331 4 . 3 Q1 '. was' ' - ,-.W A ., x:AQ': ., Z..--'W'-3I'. 4 w, ' K' '-:. :H 'TI K "wmv N " J' W" ' ' D' -" -' -1 ' N 'EN'-1 C gfflgw N N' '4 ' N'-f. . " ' .fav f :' ,'-ZfN- '. . "'-f.'- "hh . "' W1-" ,, f. N .- ' .' '15, . ' - 4, " - N' . E .m g 'A' ml M . ' 444' fm, :1.-1:-f,.f?kgQ- '-1 3 f f . g , 1 R I EES Q ,g f -LEp:.,:fKf,, , ':i??Q!Qf44Z"2'-..f . ' I. .Qi A ' ' - 5' 4" " V H' ' l' .-.v-1-, "M: mf wh - 'fzwfa3':g.gf.,e.f-1 1-jf: if. If , . ',-,v-:12 - L ' ' 2 'n -Mn, A ' 5 1 - M- ' mfg. ,V 11. 17.-1'--.QW -" -1. . - f- 3.51, -- Zig.,-f1w:.-Mx-., Q-X --rie, . . -, 5. Q I-:mv ,' A V 5, ,ws-'nf-2, , - V iv, . ' ,M rr'-A :TV ,i "6 '14 "Iliff "'EfQf:v55hw:,,f,f: '- .445 ,gl ' 1 . HR 5 4' ' 4' ' im- fl: .- 1' ' f ' , . i?'1w"!,f:f-ii5f'21-' 1. ,,1 , A' ' ' ll ga " gEr.- '1f21?iz.iE?bi25 L,5 "'-iq-+5 WY" 'xici . . Ffxvx? W ' Y- -' 1. - , , . N. Nc -f y.,-1, ".,Q,-.-A '.j.,. .-, V- V , I -x-- I f rn, '- g - I 1, v. -N, -P vu. .-- fm? . - -mfiiafi W- -i V- ""-L' V V A :TQ-iff.--.1 Pg, f,--ag-if-.-SQ If f ',.'Q"uLwXi1,+-.,:.-f'1. -24,52 W'-, Q -'i,-- - 41, -1- ,- 2 ., ,.:4-df-1 '-5. 1 ,, . , - ' x '1Q.,:m t'.'p f,gf3K3N 5 yy gil I 53:1i:bp,h3g..g3gg5, .-.5 ww f'-5. .ew 'gag A w ., Lp,.i, lg-M at 1, R, h-,,,,:,y1.:f:+y2iv .Z .,,.--3,,... 'm . ,,m45.C? uh. .f. mu- '- 'rr-fi 1' . 'fgmfixfflfr'-fam .' J.-rs: -. ' 'f - X, aw "3:3f'A ?Q ,f r ivlsi: aJ:s--.qg!2Eg'ff:'-ffg-g Jw ,' , 1 -'nl " . , 2 1, .' -4 ff.,-iff, , .. WL yiijy' I ' 1-f4':ffi-wiv. 53511-'ffmf "-1 miizf' .J "Lf , ' ' ' af ' f , f 'W - 'Rfk- " w.,'f.1r- -NJN 54 -, -ff.-gk P f-:-,5:4.,-,-.w.mf-2,- -w 'V .54 . ,,,,, . ,H-H' , 1 -, 1-f .1 ,..N:-::1- -A X, - -- ew - as 'LL gzliifii,-. 1212 'fffi-"a, ., '+41f '5:WI V1 " ' . V -1 I 1 .- ' ,.-:- ' , 'W5' W.. ' :JILZQQQ3-"7" -"j..QL.,15 -. 'A . If ',f.',j1.1 . ' 2. -KL: .H-11:-5 :f'. -vw -I ' . I r - -,. ,--'- " , C ' --f..-1' . fa.--47 T' - lv , , 1,4 - ' ' . -'-. , . KZ-4 'x-2:1-f-F" 2- 5- 5592? "2 A '- J- ' f' Q"f,3ged?M fs, .ffb f -1' , iff 1 -wi ' X V I . . E -It :,,g...E 'K ,VXA g',3i.,E?..fl,,Q-1? .1-f.L':,2L.4 A -iii.. - - ,-X-. V , . qqh HAR. I t fgaii ,: , .. i V -V V A, V - , . j A ' ,w '1'f5 '?fA +Ff 5f2f 51:11 Q, 2 '-T " ' , .. -- f' 5- fi -V -KM-' Q. . A521313- ' 'Nr"1f31q"2-N ..-" .z.i:s5- -3115: 3i + - , , ,ff m ' - " A' ' A, 21, 'S fi Aww " 'Af - 4 - A "T,.A ' , 3 . . .4 -1411, w' - ff., 33. I A.-,. -" Din'-' , ' 1 f- 1. ' .1 fy V-gpggx x ' '- . A 1, :im P9 . A1 '-2 -. - . f- I ' 'S' ff" '- "ik " -1 -, '3..J'f' "' il - . -' -- . up .1-42,.a,.g41 wu s: E434 ,'u411'-M : 'f.1,.w - . 1 .wa f - f V . - V A ' V 1"-' ' :S ink-, LAN 'f .-5:-'?.a,1q xu ,.-fb' .. - " .. I K 'xv '7 - .f-m"S"x"H -5 . 'i.,w""' ,, 'X-1... ' , r .21 ,px xi . ,v xy: Q 39.51. ., -, , A - . f... I, .- , 1 ,, ,.-r . .AW-nv f I ,- ., mg, 4' 3 xgr:,g3,' ,4 s ywhjx le., , viii-?L:,,T: fix ,J kgq?7.,:g. v m! J U fy, - I 1 11153 j,.,,W- 5""""5 QA3 " wif i: . e., 'f'-J'f L'3'34af1, flr 'fzfiff " ' 3' 4 5.557 " ' L Mg93fi'2f'f .. ' - - "'f " .. f. ' .- Q., 745' V 'J ' fl ' 2.gqg:':m V. 'gi 11x-'IMI , '3 A' 1' ' ' ,Wg ' '-'. k'wg,t, , ' A ff? . X Ll if f N xii' W1 Vs- 'F hifi' " ' F . . 'f N 1 'i FT" -14 ,f .F ' "UM A ' A Q . Be 1, 3kf'11:.f7 H .- 'VE , 4" ' ,F 5 . 5. , 13' .ix E -1, f, qz.?Q9'1?T.l:, .3 . H A ,.4 -- wg., ' ,. '--, V 451'-. - -,1f'g. 'Vu I , ,- 1. ,-.-N " ,-,f --' , , '-W ' 1 z H V-U ,.'-wg, ,,.,- - 4 is-' ' ' -. J- 1- "- 4' ' " ' .,'-L"-"-,-1,-gt" .Ev-4356" Y 'T:.-, 9 V W- . ' ' A .r - . . . -94 ' -, - Ni. " "" ,. - 'ii , ,N K' I- N 12 ?1 " "W15 V 1- iz! 2 ,f. T 41 aw w f- . . : ,.. - 'Qi P ' f ' . 'V -. . ' f- E V 'arlY'9"'-' -.Q :Weiser .Y l., 'F 1 , ,- V if trim- ' , Fw- qi' ,fy V. !Z.57,.iA'-P . 11 N:-4, . ., -ggfg, 'fn .gg u-Q, . -, ' - ' , ., ,4y ,. . .W ' ' ff -:- ,, -V -1 .wr : ., , .' . -vT':-2- fa. 1 -ff ff- . --sf-----Wm, . ' C?f.:z14w+ ,vA ., .:- :-: x ' El' 'A5.,:.4'-n" f "fa-5? V .1-'gi' 'll ' - g ' I , .1 vv,,L .. lj'-. - A, -..-I " ' , .: 1e.' 2' . 1 .' ' ' -- 'fffqk . - ' ' jr-'ffm -H 5 LF' Q31 Kip'-11Q2:g : N r" 1, -' .fs ' ' Ur N., 49 R- 1-. 5,135 l . -- , ,gr fu, . .,. u .:.-- - ,H . ,, .M ,,. Q- J., .., V . ' ', ...., ,-T, Y- , .a--.- f .. f ,. - V.. I V ,.,f U. V as - F 557: fs- .ff ' A im -A - W - 'T' 2' bi : ff ef .frr wwf? ' fri' 1.l w l- '- QM' " .- - .- -J, Q,-42, ,-1: -v, if ,, , - . . A 4,' '- ,Q , . fn- 1 A, -4, N-,N - . gEf:3.:'jfJ- '1T22i ,rQL1,5!Pfg,.u'1-" QV '-L., ff--..3Y" f' f""'A"'2'W , . ri , J 41, . -. J . -.-E. J-'A' ab. , I L. , - - J I , . ' u 1 , """'-' ,I W, 1' 3 A ':- ,gn -.. r '.,,..T-in---m , W5 . -,fffrr.fff.f' 4 1 P H! Q, grqr- , ' .. A - . ,,., -,..x:,-Q. .,. - .-.b:,f.-wil' . f4..,f.gf ,X '4 , --4-. Q, :Y ' -. - fx, ,J V 1 :lg -.M-' .1 facu- . 2' Q ' ' -"'!b:Kf. 4 ,+,1r,fsg-1 ., - . g igs:-'A , -kf f Q'th'f- 5-yy. 1 4 fri: '.1'f4fvi A'-85' A J 6.3-'5g.,-,igiifaib :R .1 ' tf5.giv:3'1ga, ,lf-'Q A 4255 --by Lui f" -.M ' 5. . JE - .-J -'E f-...I if gr J- ,gm -' Y ., , 3: - ,V g- -V 1, R u ,ig ggi- ...Hun ,'-' .A n -"fr, r- -' I 1 '--5,-.'fa'u:y' - . wi .5411 5- .1 ,-4 f I 1 Q ' , -pl' gg, - .2 " at In J --Hhi'1-Yigf A ,r , vw f . -1 .5 'qu .4-., N-3 Q93-.--.2A.4"'j 1 V ' - . ,Q ,, if-1.1-1 -- ,f"- -f 3. -v 'QAM ., gv '-1, Q 5, 3 .4 1 5 +25 . Q- . . ' 3 H14 I Uh ' ' 39 Y? K, " 'K ' 51- ' ,. Q'i -Qw2'fN5'- 3- 'ff' ,- f ,, -- Si J.,--"'l ' .7 ,-- Y ' dl ,.,, ' """J - U! if' 3' . ' l:?1f'1i9E5. ' Lit '- ijgl'-gif 'fCf'?3b'9f 'iigpykx f N'f?'ifI 3 ?75'f125fV ' E... ., "3 7 ' x""'5--.., " 'K ' " X' - . u ' NS' ' pq""fA""'5 a ff? ',, - Y-QQ 77. - ". 'fe VZ. -2"-"PQ -4 fin., ..,, , ' Q332'l'J4l.'f'Zif U-1"-f5',f."f?-Q51 ' .3 f .-2 I, I 1 1 - '53 t ,I Un. 17!.,,3fn434 .uf 1gSZ:.f? ..lx'.f59,.,:,- 'QQ' ' .fx-fg:."?jx f " --?+v:"x,.,..- -. 4 . gt If,iJ,ffQf:'1'jp-Q 'L gflv-:f194i?3l'?vl,'L "- '.-- QFTZ I if gf-ff: ug -f' 7. V- -fp-mfg 5 , gzhsg-.r . 4- ,ww , ,- 1 - Q gig ,4 i.f:. ..5fs:,'-f ifhf:-uf:A.f1-f ' fy A A -' ff , 45 -SLM :via f. . "I I " 07' 'l-95.75 ' -liigiif, 'f ' A 1- -Til"-' ' A fi? - 'lf'-1 ' 4 ,v I mibff A 1A' - ' i ' 15: -- .P ff. ' 4 .9 'L.fv""L x re..Wk - . g ' 'SK , M 97 ww...-1 fr' ,.- , Q 5,5 4 5. ...-. .114 4,23 .14 ,s 1- 9 C -.ilk yf X x A sl fl K -mf K , 4 t I ' N xgk' . n J 1 in -P Q f C 1 . x , ' 1 -a N AQ fp. . A K N, S N x . Q . 4,,,,, A, -,..,-4. . U .1 N ..,,..e Q . ,I .wwf A., :uf x . -9 I .- 1 . f ,. ffff'-' '4-5Q5,L3igV ...g - 11' '---:w'g.g, -N -wg.. '.-n g. . -. fu.. .,. 1 .,,. ., - .. 1 -I - .4 I- -,l : .,. ., I. ,-.S T.: ' --X M ' 1 'S' ir' fha. .1 ,f:9'1 " M -' -,kg-, ,V ' - 1' 'x " x . U., . .Mi A . , A ,N .,..,,- . . . .. h . ' s ,N Q . Y n r .. '-'?". , '. KYQER1 -ZE.'.Z:.' '-F' 'T -.y-. -- .sf . yflf- 'N""t' - Q '-'wc'-Y". ' -- .fy-------ls:..u...yP?S'v" ' ' 1 . H EL Q., :Af-.341 , . of - X1--'..'.:f .sat 4, . ,. ' .- P -I . .r ,' u I-' - ' ' . , .. --1 -. A.-V ,.,,-,',..., W. A .1-. -r,'.,Q-Ev, ,QIQUEMQQQW Q gif: .xx .GAMER 'f 3,-l,,Afxg'45 mm: ' gi -i g . - '-usvwgu 'gs 'hz -idx: ., ,L may 1' f. - h " -X J-4".,,3.u .- ' 'Z 1 Mix . - - " .ff Q.. 4 I . - 1- ""':-Pf-,, 'I-"Wil"-1'- ,,,.x rv. X as W. . , N ' , s"'1 ,.-valine-xrf' -. 1, ., . .,.,..,gg!.l,, 'RA 'UN 'W-fxf . ,:L.Q1w.-I ,.-. - - '. . rp- 2: .-' 'z 4,-T51-f xc' xr". . . .- . -: f: , . . if X Idhgff-.E " fa fl' , z f'-hr'-' SWT.,-1 .31 . ., , I.. '44 n,,. , -V A- g thjlq. 'K-?,yf.iza,?if'! ij" "S: . r . -1' V 0515: ,-'Z -1-f' ..,.gi- 'f A 1.' '35 1, -lY?Qga2fcf,'gff'4'7 I , ,Q3.53,-.Q 3 Qi k .' f-' ,:.,Q,N.f 1 -Y .. Q, 5"Q'.1gf. Qv ik gf ,. -W:--4rr.' TNQ P' 1- -- , . . . Ji Wim rizljy ' Q r ,,-,. Ivgywfy -:.,- . "'. : . JL-?5Z5'C2f'fF:J'fi ' 'QW 'fw-4' -'-.li'f"4f'iY?.a?L1v-2'-Wi..gf 'f iiff -. -4 GW - I arm-'u0QQ.1a-s:L,::1-.,a . Q24--,M ' A--Q-Ta-ig,.. - N 1.1-.,. 5-1-...,,, , I N V I I 5-dw f 'YAP 'ii'-'2.1W3?- ' -'+V' ,I ' -jA'f.x. N L. .-- L-fs .my.f5e,,Irv' - , .PMP ,. -. 5 .. K. HN I fu., ,irq , ,,h.g--yiX:,Ql15 ,.?'.,,.jTxfg?9r4,N,v,,E. -Sq.-g, .lx .16 - :,.:.gq,i,S,M-.kbs -'. . ,- I "' N -- 1 . X '.'. .".J'- w , 4, 4 .. -. ff: ' - 1 K 'H' ' ' f-. -:.-. 4-'. '. - ,4- , ., . , '.'- -1-U ' x ' . f-,..' ".. '4,-"1-n "'-' . . ' "' w . g,,"- n .-,H-.5 J,-4 1. I.,-f, -,Q '-. ,. Dm, .- .I NL., 1 --r gf-qw - - - ' -,v--' I - gm 41- -bf-4,-gg--f...12 . .-L-, if: .' . 55, . - . , 1 W' M ,,..,w ' ,gl Q., .xwlv , I. , 4.31-..f.-:g3Y'C-.f gg- , as-gif.-1 '--.V Q.. .. I Pwr-. 1 - I --mgnv -1 pq -I , ' 'T..p -Au 4: h b --me -1 NJ J' W' E ,. ..,..--Hr' "' ,ff Nlftgl-gJ51'T" -29fL'..Wkd'L .jx-3-.15 ,. .-,,- Qioiw. . 1--Ai' p-ff?-?'5??f??!C 333- "' ' X xg, R ' :X ,blffdv-2 Su, ' V N xl mth, qw I H' -vu ' .-f ' A iq . . sf, 'NL A .--,.fS'g'fv.r,L4. -. MY jwfl-,gp f'- gpm, .-.-,ll wr, ' ,-Q? '-.,,1-3'-I. w.:'rk'!5v ' p Wnzjlwf-A X -.wwf 'VN -12: . ...azugg-.... -- ' ' ,. H- .. ,- . '-gf . - "", :N cv'-',," . .. -. ' . ,. 4,1 .M "1 , , 1 ' """N"-'-f'Lh'r-.,. .- . : SJ-1 W J"7xY,'-.'E"57--V ' '.i- -- '. if " - hV':'Nf2 -.,-- ' -11" A+"x1"f - ' all ' - " .N 7 1 1 'A GW'-' -.: ra' .. W '1' "fue 'imy ' "'if,..4f 'Wil'-Fir ,w ' 'ff' 1 , .. . . . , A bfi 1' X , HN .. , N-.--S--'1'-' '-V-'L vm- -, -- , 'fr-, . -, ,wfck-.ff".'e -"'-LV., , ,Q--. "--N. -, 4 f. --'-. 3-. , EL. .- -:V ,r 7,1 1" -. 1- , pf.. 4 F . -- -1 4 ,MQ . ' 5 X 1. ""' ' - - --'XI'-vw ---259:-S--' " "Wk QPF?--"Q ' '73-K1---12-H'z-"N, b""'3sf.+,i" ' 'mf K' L " ' ""f-' ww - ' "ff-1 - " " .- "" ' - ' M , " -- " ."gf'.31Q"'w.-we--. ' --1 9':.m'-'M,+m..v'z:'1r-- H. -WK - "' - 1 . + -' i L. I .Mk W.. in .. h. NJA .89 , ul Kg, Y hr .M 1,iAgpg, I HQ' - .T -4' ' . - 4 - 'P ' . ' -it y . ' A A. ' -, ' . l ' ' "-m ' 1 , ' 'K A -- H ."L - 'M-l.5'- W--4 ' '. -2 . . ' ff- ' +'? N , ' ' .QQ :Th V' , ' I '- -1' x. "L:-'gn' N U . ' ,f ..-:W W- -,+.'.fr S "If F ,A Awww, . A ,W ft , W ff. ,:wp.fA,13, -e ff. ,,M , .- M in s a. i t, .1 ,-,, t , Q i ,I I . , -1. ,. - . -' mn ' ? - . ' -- 1" I -L ' ...-. ' "' -A " f. ' l A 'S--.JN -- f 6, - . , :gm T154 " - :gtfi-Edu. "sway: .. .. L 1 , 1 ' -. ., lp... 2- .- M ' !'..:. . J . 5 ff' , , iglfii bfi- ' i .u -1.1 'I' -,, fi I' ,:-F""NF"?-.,,,. .715 'I .-W. 5 , , '!ww-2- .SL IW- ' . 1, 'rd -'ff - . - " -wg A 'MT - . ,,.. .- N. 1 -' '- rf :' n-5 mf- ' 5 9' ' ' ' . , 'N' ., , 1 ,' ' ,,' ' . .. ' .. "1 ' " - 1 , . 2 .5 " . 1-.,.2., - , . , ' 'H-,LL 5 ' Q 5 I. . -. 2- ,M -HA . ' F' I I :Q K 7. V .+"' ., . 1 11: .' ,V I I , . . : F . - -- :wr .Q .9 -. - - . f , - 1-5.94 4' ' L '-H 1 rf 'Mg' - ' ngagvfrfg, i ,zu Q, rv - K . S, -.E, 5 l . ,L , , X -1 A , B,N,,..u M , x .. , if , .fm-.REQ 1. . - - 4 , .-- '- .-'- 'f ' . - ' " -' - .,:-..:.' . f :-L. ..f31:"' - J' ' - '. I "' - c- ' , A ,. .nf 'N - . . - - :L-M " . -' . ' .- -up ' -' I .. ' ' . r 4 . gl W ,ip 1 ' N- A in W? - Pas .' ' - 1.2. ' :rf . ' l' P' ""-4-.Mn-234 . M -if "'f'+"'i B "" ' F"i,1.- -., - , .. .. 9... F -f.. z . . W ' . . - if . Q K- .I ,- if -,Mg .,,. - I 4 3 , . , .gay ni A. ,. I -LQJIZ A It , , U, I-I-A 3 I-43:51 H. -R - . . 'ii . uf - rin 1. . .4 . v ,'.--. 1 . . in ' - .' , . :. , ,' . 1. ' ..- ' -- . . ' '- ' wi . 1 ' -21 ' ova. . , M r M ,gg ' N.-an Q 'I' 9 ' -- Qi' ' ' .. ' ' -' 2- ,f5?:".i.2Q'.Ex .' ... ,.-15. .,t"', v l rw . 'wh-"' ff ffm.. , '-,um . . ., '- .I ' - - -UMM fi, ff ,NAM . . --...M gs M . f S f If - -gf,g.'- 3+-:, -. .11--.jf ' "st ,M N ,- 3. .. 1. 4-f. . I. I H I 1 I - , Q. -., - " , ..+z. .., upiiaq.. QM'-'.',' .'.,.f '. , iTf"T ,Q ' ff- M- '-"4L'51'i52-"i-in ' 'fi ' ""l ' ' X '1""" 'i Nfhix " f A" 4""11 ' Gmhg' 75 I " ' ' f ,.'-:Q-?.xl11'!xkl' . : I-: ' 1. 1 ', ,-- '. - - ,r .. h HA.. ,aw-W x . . . Q.,-d,?q., I , 4 ,KK I 1-ing-Lg, ',,.,.-rg f 'hx .A ., . .""' . r L - I :Ln - K 5.1-,.. ,.. . 7 ,- ,.., , - 5,1 - N.. , , -...J J - V.. , f , . , - 22" .- , . ,:.q. Q.,, -- , Hagel , wax rn , M... J . an - ..g , 3 -253432, A . 4, -...,!Jfx, . ., .. . -11 ,. .-:. , ' ' - , ' ' Q- --A-I: ' 5 .1..f'4.J..,:. "' f. s -, 'is p '. . ' H, M--1, ' 1- 'Wa f -11.--1--. .,,g, ,M ., 'gr-f' ggsfkr - if f ., ", ' -.'.,, -1-.' -. ',.'. , -. -. -1. ' .. -L, - -': - 1 'Elie rf' ,rx x rw- up ., ,Kg-gf ,G .. . fm wsu, - Sky. , , ,sua -.. . ,, r, , .. .51 N. ...rl -. lt .1 i l 4 qi. 1 x 1 , , If ,l .dv 9 Lv, g ' . ' -.- . . -.. . 'I ., .,. '--,. .'- . 1. K' . . . 5325 Y ' ' 1 ,X:1Tf, f..-:t,, . " -I "'---.,: " 1 ' 5. ' 'J ,,.f'f5Z5f h I U '1- V - " .fif,:.,?- 12. -uCf,,c.ff' . ' mt, -gy:,f1f..Q,'44, -, - - - , ,, . ,. H yfz , . -, 'gf - " PZ ' x f ,g 12 , 1 -N Mk N in fy:-fa, , 1 gn 'yirgx L 4 u 5 ,t H 2 ' 'f 5 'P-'K ...ff ' f- ' ' .-+4 Aff.-+ q .jx " , v,,,n- . F. .:.:g.. ' -V 'I I -fx Au A 'W .HN .N lf:- .',1'-'--f - J - A- A- f ,h .. H, M. N-I I 'Era fr. - 1' V. - 'H -2 ff, ,...: f' ' fwf . . - .-. - a. - . - . N P21 X Y5,,.,,.,. ",. . I . ,, , 44, A H "'N?'fm- ' -1 .. -Q-71x.,4s, . .- I, Q' NE. l ..J,4. 1 ..,J 4 - gm.. . .' AL., L ' ' zi:H,..--5'9" .jr-,--' 1' H Lf,---: 1:QE' . , D..." -A - 1. Q -....- " - . , ' . J ' , 3" . 4. , '- "-K , .75 E "ffF.:'f' -if fg.. .. W- . "'- 'L' . . f""" "'nf"?W? . " --" W AI 5. " ' ' " . .-. . , Aw- ., .. r' . N' . ' fu . V . ' 1- "f""'x.!q '5ix:f.P ,M '- '- . --Ulf - R4-1' 'f ' -- ' . . , -- 1 .-,-.-.Lf f 4- . JMR -gf-?E.Q. ' 'iv I.,--gglifp' W F ' -353' ' r we .7'f"r'. Fi. .rfi'zr ' f . - ' ' 2: ,. 1 ,A G, . W D 1. yi .I 66, ' ,N . .N agin -PE.,-e' A 5 lp, -.H 13,11--V 1,1-me-4 P" -3 . ' : 1' " if I' . 5 1753.-. lu ":.5:r'a:g. , 3 . ."'1f34?.-4 .L ,, A 2, , H, I. ,. ., 9 ' 0-. ' - , E "4 1-452' . . .? ., ' V I , - fs 'sn' fi-f, N x jf " A 1. 1- . Q , 1 x' Q K LN R Y 3. 1 J , A sl 1. ,, x.., -.. " I , rf .Ni f 3' -1- Q- '-I ' X,-r "1 Q . - x.-4 . , M " 1 F 45, 1 4 .1 -. -- - - 35 - .f y,1A ,, , , -,fm ijl' : ,QS -. "-, -v .15 . ,. ,. L. 5 YS lf. W". " 3' , . " "' ' ..'. ,- " '3-'if' 1- I 8' Rf , x7X-. Jr IV 'W .1-' ' 1 ' 1 5: ,,, x ' 'f LK Q f N ' I I J +'.f""r "f I X' I. " 'ii al " WS ' 4' - -9'-f' L " 'c" ' Tf'dn - 'Nw .- wa-42? wig ' , 5 1-5351 :T-if ny- u " D "1 Q ,-5 .-T ' . ' I if g..-'M' . M' " .-f. 1-.gzq - Ji-',,5.: g f' . ntlgift 1' N'-r imf . 'MW - - ,zu -- - , E 1 ' h X-.," ,4,yY.:25f1. .j -N., MN .f of 1'-J i ff 7 t, Q, . -1 fx - Q U' . I . '- -1"-.l ., J . I A . N ASE..-I I H i. L . ,, ,A . H may ,Fra , L ,NX J I, . eg ,f-q1.Q2.A,5. ,, ii. ff? Q , , gi ,wi fTv'! 'A if L57 -3 ' ,ff " . .3 xx ,BC K. K xx v Dtixl b Q 'QU- zv gum NN af avg ,Sz if , Uv- ' ea ' SN? "- ,. ' ' x jf.: .. ,.. M I V' Qiggfh , ,. ' , .1 - ,,,,. g l: -1 In ,- .T .,,.,. .-ibifg' ' -. ' w-.- 5' "-ul-uk :IJ Q. Wfagrn' '37,-7 '-:'5f. .- . '- 'Y 7 " s . ' . ., Arif . 11 V- - L I, .M 2.3 1,5 1-7-,M . ,ms -:V i WA 9 AL., ,WJ ,. K Ag! ,n 5.:b,f: : -5, 4 b V Z. 1. 1 igwfgsxlr All -1- I , x . ,L .iff Q Eff: , 'Q sU"f ',Wf1 : I " --3 . ' . ff- -"" .L'.M31'.', 9 T371 'az ' ,' " L '--1'g...K j ". 1 , .- h A , 1 11' ,, ' .," ,yi . 1-"' 5 . 1 - , 4:6361-,Ti ..g.:.,q -- - f -7-I - sv .. .2 ' at ggi.. wir' . ,, 5 ,. . A764-I -55Qf,4.Q,5 :gym --1-gif: ,' k i .gf ."',g?y4c 9 ? .f:'x:,.1 1 4 E f"", . -, i' , s,--6: We if 1.-' ' 'aj " , . 'N '.-p ' ,gmftai ... " -15'-." 'fm' - . r H., ... si ., ,Nr - V ' A' -.15.?1.. . ul, A. . -4- JU r' ,,I.v.,g-:PN I, gy 1-.L if - " -' .L qu' I Il 4, j , s V 'U 7 .Y I - hw 4 -1 ' .1 ,'g"" Q 4, P . 'U 5 2 in 'g k , .' .ff Lf I, W 1 N I' -.f-, . , , ,' .ig-:ii-7 .. 'iliifjfy - , if--2181?- 1'1z.1:, 1 .f.1r. ,,., e,.,--ua., , E 'N - . -' --1. . . . - . ,-f , ..'-' ' - 3'f-'J -' f ' , .1 .' --ff" '. K"'--'V -. 3' 3. x. - ,. 1' '- f-f:-1 - .3 J -" 27" -SZ? - iff -. .. .H-'..ww '::, - '. - .qv . 1- ---a'- ff 1 I' -f . I . 'QKJ an w J 2 I yx r Rx IAS, t 5-mi I .Q . 1 ,h 3 wif. .. -NM. : ninii. :f.... -1,5 -Z5 g -E rj , .. . , . .. 1 N . 555:-H - -'L 7- f' -- --. .:-. 'F M- - - V H :....' 5195? ' ,,..,V rg . . i , . , ,V S E. - . . . f 1. .5 , .. s ,. ,, T- M- f- - . ' ' ' . , q . 1.5 5 ,ir-f'f,,. "H,- '3i'g. '. 1 ' 15 ' -.,.1, V,f'?-.r,rjj'-9,- Q. f 35:5 ,-ogg I H A77 "Wi .. '- ' K- MU4 Viz, 'E ff , .1 wwf' zir- 'J f ' 1 5 --5 N gf- nw ....,- '- QQ ,gs A -Y , - 1- - af.-,., My , if 'fl V ' 1' 2-,. .4 A H 4, f - ' - f -- 1' J P M. .Gigi M, 5 ' 1. . A -1 51-'-A-, . ' ., ,yen ,Al 13. ' -' . KL, 'K' ff? ,. 1:31 " , , J 4 lbs? i 1-f. f X' gli. 1 -sf 1 Iv ,L igvggl' .1'5 J gf ' N .7-f' F r Vw W -J' ll 34 W' x :qv v 4? l"""'w X ,wr ,? . ,,, , ,V .' -1? Ju. . . "' , 'N-.. v' X W My R ,Wg -ss 'M H "' ' A? ' Y --- 'si f,"'.3x Qfe v54., - . ' '- - -'T ?':' " - 4. 2.704-9 , 'a 'J' ' .53 g3,.f.-FZ ' . , -ux -.,. J ...A ., l- . ,A '-1 -. Ja., ,. .hr ,- fd -'C iff-' 1. . 5753:--' -:sunk .- -. , f - ' ' " '. '-aww-mac, ,. +19 'ra-0321 ' 1. .. . . .f .1-f - . e' '- 14, N J J w"f'. A . .- . ' fy 14 :,.r",. ' -' - +- . .f,1J,43"' " .i'G"l' ' If 16 . - . ' -.'.- - -' www . .-f- . 'Sin-G " -' , ,-Q. - . .. . ,, 1. , ,. . .. f , ,lm i lv.. JA A ,TN .fl 1,7 . , fu, I -""""-M ' , , P -. Q . A +L-'H -, -f . ., ..f-,ff 3 L. . . ,, ff, l , .... .. , I ' f - .. , J 'W . - ,f .f . 'f1:..' .-.ff . . . . .' . si.-' in---, . ' - 'vf' 5 I ., . 1. fr .Q.f9-1:a- ,JS ,- .f , . 4- J . -. y- - . '- M L ' , --gfwif - 9' . ,. A. f ' . f " .gg 1 I' , .1 .. .Z A.- J-fy ,A F .al -V NYIQLQS1 , H Qu x :W 1 4 A., V" . . QM ' 3 . .rv '.Z.q - ' ne . ,- - , ' . 4 7 U , 5' .A V fr., ,A 9' - " 'N --, . , e xg 'I' . if , ' I. ' , gg .'i53ie'.g' :,u,. -'N X .. . .. .1 ff H, K, 2- .ay ,Q -. A. I. IP, Ak- ' iiiui. uzh,1::.i, aagfgw 'ffm' ' W' ' . .- .1 . -. 4 .,,., A. -- J ' 1,2 .- , -V - , - . 'W - " ":,.'. " ' :: " 1, .1 x ."" ' BH' - rug' " ' - , 7. ' rf-. ' ' 1 ' , 4 1, 35 'izhxfzfs .gQFg'J:, . " 5' H kb u 3' , . .1 . .- .- f .::" ' -- ,We , 4... .. ' W 1 4. x " .. 4., V , K -I N I .- , if? '- . :- ,. - - :', 'vy ,fb . 1.11. . f"" 1 fwjigzflm. N" .- ' 5 vii --VJ 4--. - Tk 4...-.lah ur ,aww ' .Q ,.qv1qi- '1 ,. . .A ,... .. 5 Q 1 f' . - ..-tv: . -. f- L ' . -. 1 . . M f- .--'---.-+-.wf-, --- --1 , ' , ,,,,f,L I ,. - .... , 1. - 1' 7. . As iwlagl mu- 55'-:lkiVe5.., ' .,, ra- - 1.5.5. k 2. . 1 . L... ' ' 4 - iz' fairy- -',' ' - .-:-fyiz tiwg m f-f--f" - ,ip Y' " " 3,1 ' ' I , .QV .' , , ' . A , 'f X . 'f,-'L , . ',,f.:.-,' .I-,nf 'F'- , ' '-- ,. - 1- ' ' mu n., - ',. 7 . . ,E-: - ,V Maur?-. v ,, if .-kg., 'J-1. -'- f -' 'm a ez-"i 2 --'rf' " ' -- ' T . '- Aff, -CQ -I -. 'V N Q? ' -1' ,gg-, . ,, ,. , . .,. , , . X ' .-'f' 9,12 , Q-sq., " . -'ff , .z .. , --J, A . I I -, qi. 5 . I - .--'- 7-' -'lccihl ln- ' N ' . . -1 -'ff -'., .s . r-. ' w'f.-fr,.,- -. -' - ,.f..x.-- A, M., . ff .. . .W ,X a , f ."i'3': .. .' 1 4 fx ,mn .-4 , 3 f"j.i.'f Q 'W '-f ..-e-:f..,.'.'-i ' ', A f-- 1 11'-f? Q . ?. " ' Q ' - W ' " .J ' - - N, , . -,144 .,-5, qi., ,- A A. x,,,,,x . Q. F? PX. 1. 1 ,J i , 5? , ' ' , . 1-I 4,-. ,w""' V-.v .- 1. A, - 3 ,. . L, ' ' Q . - ' --M, . -,-2 A .cf ' 'a-'f'3fL:3'."'--I ..-'i3f7iZ""' ,.- 'f' '-U... fn-Ui' 295' 1 . 1. . .,-M, .L ,. H ,... - - fx - .... -Q., Q, 9... 4.2. mug. , Pt .,- x9., ' x f x I .Y. ,::.5,x?Ln, V .. . 1, - .tax U.v2,k . L. 1.32, ,I l, I I y 1 1 IL v 5, . -. .. z' W- .e -f ,, . 1:-, ...,.. . . . -fvff. .',?'G'f--L w w: .'.f"l55f . c' ' - -fr' ' ' N1 HA? " ' Hg' -P. f1:"'-" 1" . 111- . ' .K ' 1' J," rv' ,' " .1 ' . .Tu 1 fs if 'H . "Ln 24 3'-3 - :"'f"? . .' . Sim 2 : . 1 5, " Q W J '.' ' " ' 1' ' ' , . ', - ff- ' -f-'H '- - f 1 ' f .. ' ff? -uf. -1-2' - H ' -1 at .f ww ' '45 27' - . ' - '- 1,-r - - ,' 1 , ,. . 1 . 1 -- . - . L . 93 . 'Cx H , 1 -rx I df-1 A, P 55' rx . 1 J v . .J 11 X 1 'Q l A fu f gs Q -,H . 1 . .1 r, , X91 1 'ix . S 'QL x , jg , w ff f- , x. ' K' f 4 m,Xk,x , ,, 1 P X. , . 'J' . ,, , , . .K - ,, . xi,...:- f-1--qa. -W-. I fir.. '.:'I,. V 7 1" f-1 ' - ,. -A "1 jf:-QQ " ' , ' ' 'lf .'N!'.m 3' -- . N, ' N "'- ,.-M J'-:i ' J' .x H. lg?-M29 Q ' - ' je, 1-6 ,.7'.:1 ' ' O-9 .6 H x' ' 2 J V :X 1 A 3 xg, 1 Y M N . ,. -fgi' 'iff ' ,41-"Z,-. ' N. - ,.. ' , -1 f -. ,rf 1-1 ' ' ' ' QL: J-1-4,-.,, "' . WNSVF5, ' E .iE.'A9!?w:h,:aifr'f -'Z' :'- ., . , ii'-fx' 4' TIE ' --" . .I-MM.. '. "i7'5'E'iW" "1-. W fn? fwgwyigiify 4 x fi M W1 jgflxiflfjf 4 ff ,ff i gggfgffgwg W Wf i 5529? kiwi if 3? WW 32, Salim .K W 05'f?fAtw5A Q i- bca I it' 1 1 5 5524 75 Jig 1' f - if QQ "6M QL-QQ W 2ia? EEQEQYQ fry f it Qi ip 4 F Q , I 1 ' V 4 , 1 dx fi? - ' fax aj 2 QQ .mf , 'E .4 - V V5 WW .FK 'T' mv ,ff Y ' fi Q 1 W 1 , iigxx X?-.A N' "' ' A . 1 V i P V ! Z N 'ff X I K , ffl f V X I 1 - .- in ' 1+ - , , f lk M' q 7 yy XL X I f . I 6. my xy I W. ? 5 hid Ali I Ck? 2 I J , iff - f-1 " .' A .,..,. QQ. W' ff x H . 'M A q ,J T 1f,f,' 5 ,.,, ,f l 3 . gin 'A Y ' Q N ,l fl' .HW 4 . X 'JY' it K, Q W f J' 92722 7 0 bg, , M ' , ' ' cf' 21 Xfifvifn MW is f f Xyfpw Y iw W ,Q f JV' CIW Maw? , QQ jMQ3f B?Bx I N f 9, 4 IM5 MJ' f fs ' ' U' V V f VWMM 4ff ,' AI Q - K I MW fx Ki! I IS W.5M'f'v I F x I , Sex af V I , . T6 T-in ,Viale A I.. ' I I AI Af I TTII Us Q' 1' lr, PJ ttf Q ?Yy,LffF5f, MV 'gs " 02 QL? CQL gift, . if '- ' X , L72 F M, 7ff-nifty TH? IIVWV-9 ' . fini' ,KVI aff: - ju ' ' ,JLJBQ R1 J r if"j,J'y Jfg! . I ,IL ,4L,f ANAC W WZ " 1951 M My I N62 ' qx 'J 7Z4M10 I ff LII I LIIIII ,fig MMIII? .A If I2 7 if A ' W fffwf, if jv. I ' A jf PUBLISHED BY THE STUDENT BODY OF . A ' BENJAMIN FRANKLIN HIGH SCHOOL S ANGELES I CALIFORNIA L, T52 5 I EE BROWN-DGROTHY CHANDLER ik f CO EDITORS ,iw X x if if YR x. x- fu xg--A 'Sim X n I 2, , ,J 4 1 ' X N X X, w X ' f , U Q, 3 y xv 0 f J 0 N 5 ,V I , 6, f K . T 3 , sf fi ,Y Af? FW fy Af Q ry! ,fi f ' E 1 1 F H 354' - f ' I x'- A , I' 1 Lf' J s J 7 5a .fl is , 3, Q . ' it 's " Q ." T' I , 25, H Y fr I -' 4 I , w . g X," , K :A Q Y. V, 4 ' as J W jf - -dw - V , - .. 1 - ,W 'J , -Q M: ' fx! ,,f 4 YN , y, ,V . A , If 4 fi J J ff I. ,- b A, N 'W .af ga-P L' 9' , . fi .Q . -'ks W I r , I KM'-f' I gg :JI 5 la ' f . .rm M ' ' I 3' 4 ff' Nix' I Elia J- xiii. 1- , Xi , gk: -i CONTENTS Adqninistratian . . 4 Classes . . . 7 3' Organizations .33 ' ' Sports- ...' . 63 ' s X , 'J .. I 1 raw,-1 ' f- V fx? V, I Lfucyc, f Q MQU4fssQ.wwfsah MJJQ iwff H2457 f" , ,sway 6' '!'f,!4'Z'17 H Z 1 Lf .IZA i I 6 .1 ,- M---if f' , -Lf ,g ' f Lf J W7 , 1,440 K ' ,ffl f' 'bf ' , I V 1 ' . f A , fi? N . I,,QV-M216,'Lp!Aj'i.J:f,1YwtV!E ' luv! Lfsj gif L Q Re' .if Cixgpvuf EJ . K5 A 3 r -4 ' Eff 34, 3 ' ' Lf' QV" , 3 4. N X N., 1 st Xi P-.N TW A 'X -:ff , -' 'JI "-vi: " , -. s...f' , -"if'3Q',if,, - Q 3 Administration A, ,f,,,.1,,,,,..,', LV- 7'7", , M Q f Z? if i lyk' Mr. Winchester J J' Y' V J' V35 J rf EgHygIiIiiTlON i 'E de o this book to Mr. R I h E W est ,, r post principol, ond M J h C Hay o present principo GIRLS' VICE PRINCIPAL BOYS' VICE PRINCIPAL Mrs. EIsc1 Moe Smith Mr. Orrel Grohom COUNSELOR I REGISTRAR Mr. John Hoist Mr. Rex Miller Faculty ,. 6, LEFT TO RlGHT, TOP TO BOTTOM: Row l-Donoho Hall, Harry Holdredge, Roland Spraker, Miss Vivian Shumway, Miss Jean Henderson, Miss Priscilla Beattie, Mrs. Eunice Griffin, Mrs. Ruth Major, Mrs. Emily Thayer, Mrs. Madge Moore. Row 2-George Kautzenbach, Mrs. Jean Sandlie, Mrs. Vivian Porter, Mrs. Lucile Fitts,l Mrs. Mabel Hahn, Miss Grace Wolf, Miss Florence Fye, Mrs. Clarabelle Wyckoff, Miss Gertrude Brainerd, Wilson Jordan, Ivor Krantz. Row 3-Clarence Ebers, Winfred Bullock, Miss Eva Carlquist, Miss Ella Kennedy, Miss Flora Campbell, John Dowlin, Mrs. Mar- garet King, Miss Lucie Morris, Mrs. Grace Hertell, Mrs. Margery Geiler, Carl Frank. Row 4-William Conclit, Mrs. Lola Wrightson, Mrs. Ruth Neuschae- C' fer, Jack Hess, Mrs. Helen Walker, Frank Hess, Albert Wagner, Hugh Baird, - William Warden, William Sherinyan, Mrs. Beryl Bates. Row 5-Mrs, Nita 63" Powers, Mrs. Evelyn Smith, Phillip Jones, George lngles, Mark Horton, Mrs. 39 C a May Smith, John Holt, Orrel Graham, John Spangler, Melvin Kindy, Miss 5 Q TFT Ann Robison, Rex Miller, Mrs. Alice LaPierre. 325 6 W 212- Dix 6 ' i 3 ,., 'EQ f ,F h 'EZ7 ff V 'F' I Qin: iii? A 'Q-K' W ' sig X'-sg ..:.gg, X ,, R I , Ei 91 1 , X C ,..., 'NM :ff S- n- ,, l , , V I f A M' , J ! ., f'Q5f9,f 3 ,fl-9 ft ' , ' , , A" ' v 'J f" 'A . nw.,-f ii- . ,A J W 'ix al xl ' ' l. l. . J J , fi . ' ,, KE- ,I V, ,ig , ls I - l K 1 - 'QM M' A -. ' Mi- " TT XI- Rr- ' A iff, Yeti ,X i p' 1 'J' Q ' , fx 1 f ri '-li lil f l V L R83 o I wifi ,, - if . . X i- P ' i 7 it ' , V 'T fl ,a ' T" 'Wi ' gy 'ji ' g 4 ' viii' XX if O" ii ii' ,av -. , 5' , " W il ' REX ,, ,iii x R fl iii li ' f il J y ,- wx ,Ar ,gl wh! ' l LEE? TO RIGHT, ToP TO B, - TOM: Row l-Mr. Bullock, S49 n- sorg Ernest Espenschied, Yiaejfresf tary, Louis Kilchenman, Prbisillelitf Pat Raymond, Treasurleii, Don Bondi, Permanent Chairman of Committees. Row 2-Beatrice Mills, Lorraine Gindler, Pat Wil- liams, Mildred Barrow, Yell Lleqd- ers. , ff. ein' r L- A Y F v-EP l yew! " ,o , s s if J , ' sf, D V, ,ia-,',v, L 7' 9 l nl l ly il A ,J 'rj il ' .if . lg xl 4 ' , 4,1 H' ' ,fiat fl ll 7 I ' if ii if 1 . T , 1 A. D 9 4 it if V ' ,rf 'V 1 y if i ,L , ' jj. I , , l A J 'rl P ' W fir' fi y l f ,R ,,.. h Jw 4, ,q h , , , ,, T , Olympians, O , lb ill Q A if i J l, l 1 ' if l fW'5l produced a class which was constantly irnprowingand :building up for the finale Et graduation. The glass's blueland white sweaters brightened the halls while its Fiumevous leaders put forth their bestfefforts in servinglthe school. if Dress-Lip Day furnished fun for all while the "Winter Fan- tasy" Senior Prom ,captured the beauty of a winter's night. ' "Farewell Day,'i which consisted of a splendid m-usical prog ff duction,'was put on in a professional manner. The final hour of the Olympians' days at Franklin came crashing to its climax in harmony with "Pomp and Circumstancef' O ' I The Olympians will long be remembered -for their fine' ,ff scholarship and service anclmissed because of their outstaqcli ing 'and creative leadership. ' ' 'V 0 ident, Prudence Brucatafkg f5oci lrfp Chairman, Pat deMerce, SeclfQ'! A Anthony Acquasanta Patricia Ankers Rachael Arnaiz Angelina Barone ii Mildred Barrow Philip Barrow I James Beckert j A William Bennett 7 gli L J' if 011, -'J be Lloyd Biske Phyllis Bonar Don Bondi George Breslin Larry Broekemeier Barbara Brooner Marcel Brolin Prudence Brucato Mary Canata Alice Caput Charles Carvin Donovan Chalfant A Herbert Champlin Harvey Maynard Chaney Marilyn Nancy Cutting Margie Davidson 9 Patsy de Merce Marie Doyle Robert Emery Ernest Espenschied Thomas Fagust Maureen Fethian William Fox Deno Fulgone Laura Gerritsen Lorraine Gindler Nancy Gleason Donald Goforth Rosie Gonzalez Charles Green John Gulick Maurice Gwinn James Hackett Elmer Hall John Hayden Doris Herbaugh William Hillis Betty Lou Holland Jack Holt Mary Howe I0 James Hunt Mildred lmholte Patsy Johnson Jodie Harris Jones Louis Kilchenrnan Delores Land Delores Lane Nancy Lane Patricia Lee Donald Little Betty Lynch Joan Mack Beatrice Mills Bob Milz Mary MacPherson Diane Manti Sue McBee Spradley Donna McCarty David McElroy Marian McGregor Wanda Lee Meier Frank Medina Richard Millman Ted Munn Raymond Mushet Patricia Packer Frank Palmer Ronald Peterson Phillip Pickell Evelyn Plovsa Josephine Pontrelli Alfred Poplowski Mildred Robb Carlos Ramirez Patricia Raymond Donald Richardson Don Rider Robert Rios Lillian Roche Marilyn Roe Barbara Roos Jacqueline Savage Gloria Schulte Catherine Scott Jack Selleck Eugene Smith Helen Solis James Stewart 12 Patricia Thilenius Carl Throop Maria Tirella Daphne Townsend Bert Trerise Elissa Tysell Elenore Vargo Donald Vaubel Laura Vickrey Lavinia Wallace .lack Watts Lyle Wederneyer Beverly Wells Verona Wilcox Patricia Williams Dale Wood Gene Wyatt Doreen Yarnell Frank Hefler James Kaylor CAMERA Sl-lY Louis Cabel Franca Robinson George Gentile Peggy Ragland Lloyd Huffman Joan Morris 'WC LEFT TO RIGHT, TOP TO BOTTOM: Beverly Crouch, Mildred Beyerle, Bob Bow- ! i man, Alice DeCrona. Row 2 -Geraldine Beale, Ruth Fraser, Dana Lou Thorp, Barbara Mrazek, Bob To-rne, absent, , Sentinels From "Under the Big Top" came the summer class of l95l on that long awaited Sweater Day, and the reign ot the Sen- tinels began. The Christmas party was a big success, and Santa gat his tull supply at chuckles tor the season. Dress up Day took the whole student body back to the time when it marveled at the tales ot story books and nursery rhymes. - The moonlight and music featured at the Senior Prom gave the atmosphere a feeling ot heavenly splendor. Closely follow- ing was Farewell Day when the many talents ot the class were displayed. To top their year of activity, the Sentinels proudly marched across the stage ot the Occidental Bowl to receive their diplomas and bid a final good-by to Franklin. Mary Acosta Scharlie Adkins Jackie Allen Barbara Anderson LaReine Andrews Hartmann Angst Elaine Archuleta Alan Arkin Richard Baker Frances Barrett Maxine Bartholomy Joan Bartlett William Bauleke Charles Beale Geraldine Beale Roy Benson Irene Berteaux Lois Berthioume Mildred Beyerle Phyllis Bickle Barbara Bond Gilda Bordieri Ronald Bosworth Robert Bowman Thomas Breslin Wanda Brodsky Richard Brooks Sherlee Brown Loretta Buchanan Jim Burch Mary Capellanti Evo Jean Carter Jack Cosavant Alfred Catania Lloyd Cawelti Dolores Centi Dorothy Chandler Evelyn Charles Thomas Chase - Mary Cole Charles Comorre Efroin Conrique Catherine Consolozlo Lawrence Contreras Ben Costontino Leona Cox Beverly Crouch Angeline Cruciotti Emilia Cruz Frances Cruz Alice DeCrona Dorothy Delaby Jeanette DeLaura Darlene Diemel Brant Dixon Gordon Dixon Margaret Donahue Diane Downing David Dulworth Benny Dyas James Eaves Bernadette Edler Myra Etcove Virginia Evans Marvel Everett William Fennell Julio Fernandez Lorena Finley A Diane Fletcher Robert Fowler Ruth Fraser Petra Garcia Marian Gardner George Gilbert Gladys Gist Margaret Griego Robert Grove Joyce Hall Ruth Hall Myralu Hamilton John Hamlin Joan Harding Bill Helrnuth Geraldine Hendrickson Morcelline Hicks Benita Hill Carole Holbrook George Hoover Willia'm Hughes Kirk lgou Floyd Jacobs Arlys Janssen Janet Jarvis Clement Jeffrey Lawrence Jenks Gary Johnson 18 Carol Jones . Richard D. Jones Richard G. Jones Wallace Jones Betty Kadylak Thomas Kaemerer Lorraine Katts Stuart Kennedy Joline Kenyon James Knolls Ralph Koons Marian Krisman Patricia Latranchi Imogene Lance Cathryn Larsen Richard Lee Gloria Lesser Sharon Lewis Ruth Liebhart Lorraine Lish Georgia Little Marvin Locke Charles LoVasco Velia Lozano George Lucero Robert Lurie Alfred MacDonald Melvin McDonald Judith McDonnell Joanne McEnroe Robert McGibbon Shirley McKinney Rene Mailhot Martha Mathias Edwin Meacham Robert Medve Audrey Melissa Betty Mellinger Betty Merson Elaine Meyers Charles Midtbo Marjorie Mikeselle Robert Mikiel Ben Milbourne Mary Millar Betty Miller Frank Miller Gordon Miller Z0 I X si os I' eiixii. Nancy Miller Robert Minkler Marie Modispacher Janis Molander Patricia Morris Joseph Mouri Barbara Mrazek Colleen Murnane Donna Muse John Myers Edward Nadle Billie Nagel is Floyd Nahigian Grant Neilson Roberta Newland William Nicoll Sammy Nixon Gloria Nonini Daniel Nordberg Jackie Norton Josephine Nunneri Remond Parker ' Richard Parker Richard Partlow Q Richard Paton Sydley Paul Shirley Petersen Norma Piontkowski Elsa Piscitelli Martha Prindiville Gerald Proctor George Ralph Rose Marie Rawlins Shirley Rench Marjorie Reynolds Gordon Rice Peggy Richardson Pat Mae Ristrim Alice Lee Ritter Barbara Roberts James Robertson Nadine Rossi Rosemarie Rotella Marilyn Roy Raymond Sauls Gene Sawaya Constance Scantlin Gloria Sclfiuler Z2 Charles Scott Rodney Scott Tomaline Sharpe Ida Ann Sheets Alan Shields Warren Simpson Carol Smith Gwendylon Smith James Spradley Nona Stoakin Thelma Stone John Swain Dana Lou Tharp Robert Thorne Gayle Timpson Louise Trapp Darline Valenzuela Ludelle Van Aken Robert Vernon Marcus Villagran Dorothy Vogt Donald Wadsworth Faith Warner Ramona Weigel Harriet Wharton June Whitney Dixie Wicks Katherine Wiebe Robert Winters Charles WOOd Winifred Wood Donald Woodward James Woodyard Thomas Woolsey William Woolsey Barbara Yanike Robert Young 24 CAMERA SHY Raymond Anderson Brian Arnold Richard Barrymore Edward Jacobson Arline Hepner Robert Jimenez James Leverenz Alice Ritter Kenneth Riley Donald Sprenger Donna Tice IN THE SERVICE Richard Buckland William Curry Gaston Davis Robert Kimmey Fred Knight Charles La Clair Felipe Maldonado Ronald Price 1 Gordon Railey Howard Smyth Walter Thompson PROMINENT BENS The Almanac staff wishes to express its sincere thanks to taculty and students who helped select students tor this page. The statt re- grets that lack ot space prevents recognition ot other students who have done equally well, EPI-IEBIANS W'5l LEFT TO RIGHT: Ernest Espera- schied, Alice Caput, Louis Kil- chenmon, Don Bondi. EPI-IEBIANS S'5l LEFT TO Ric-JHT1 Dale wood Sherlee Brown, Dorothy Chond- ler, James Meacham, Toma- line Sharpe, James Eaves. CO-ED CADETS S"5l LEFT TO RIGHT, TOP TO BOT- TOM: Row l-Georgia Little, Elaine Meyers. Row 2-Irene Ber- teaux, Peggy Richardson, Joanne McEnroe. ' 26 FISHER BODY CRAFTSMAN'S GUILD BULLOCKS' KEY WINNERS LEFT TO RIGHT: Robert Cadaret, Mr. Hugh Baird, Ron- LEFT TO RIGHT: Roger Fischer, Vince Shortland, Judy old HiII. These boys are winners of 554,000 scholarships. McDonneI, Ray Gulmotico, Alan Arkin, GIRLS' STATE REPRESENTATIVE Darien-e Bender FIRST CO-ED COLONEL W'5I Marian McGregor, Cadet Li. Col. Don Bondi. OUTSTANDING DANCERS A LEFT TO RIGHT: Carol Warner, Frank Bush, Beverly Flower. TALENTED MUSICIANS LEFT TO RIGHT, TOP TO BOTTOM: Row I-Dale Wood, Diane Thearle, Richard Lee, Don Simpson. Row 2-Alice Arzaumonian, Arlene Rirner, Tornaline Sharpe, Margie Reynolds, Barbara D'Arnico. 27 B TWELVE I I I I I I WINTER OFFICERS SUMMER OFFICERS President Bob Miho President Don Simpson Vice President Cloire Good Vice President FIorence DeMorchi Secretary Neva Jo Day Secretory Roso Lee Mock Treasurer Joy Ann SeIIers Yell Leaders Arlene Moyncird Sociol Clwoirrnon Frank Bush Pot Hodges Neva Jo Day 28 A ELEVEN ! WINTER OFFICERS SUMMER OFFICERS President Jim Prim President Pat Buono Vice President Buddy Bruce Vice President Jim Prim Secretary Joyce Reddoch Secretory Esther George Social Chairman Jeanette La Grasta Social Chairman Jeanne Iannone 29 B ELEVEN WINTER OFFICERS SUMMER OFFICERS President Eddie Curtis President Henry Klor Vice President Jim Wells Vice President Fred Johnson Secretory Pot Jones Secretory Corrnelo Mccchio 30 A TEN i i f WINTER OFFICERS SUMMER OFFICERS. President Bob Emrnerling President Oliver Meeker Vice President Tim Mendoza Vice President Bill Binning Secretory Louise Smith Secretory Betty Peterson 31 B TEN 32 SUMMER OFFICERS President Joe Goodsell Vice President Barbara D'Amico Secretary Bertha Sosa w vmk-a,-9-,1-.1 4 W. . - , 1,-'fi "fc 'Effi- xfmef 5,51 A ,, 1 - , i 'if5.'Qffff5f?GfP9e X 31 f s . , .ri vfggvfew .sn af: ' 4 'lip Jw: X A 1414: . mkwl., ..V -.4 J , A , ng rx . .14 I-4 1 cl , f f 5g 5 :mir - 1 Yi' ,,- 'S I 1 -.31 ' -Avy- . LEFT TO RIGHT, TOP TO BOTTOM: Row l- Joan Mack, Bob Miho, Ti-m Mendoza, Jim Prim, Mr. Jordon, Er- nest Espenschied, Rose Marie Rawlins, Jim Wells. Row 2-Bea- trice Mills, Bill Hel- muth, Phyllis Bonar, Mr. Phoenix, Lloyd Biske, Mr. Holt, Alice Caput, John Hayden, Marian Mc Ciregor. l Lloyd Biske Phyllis Bonar Alice Caput Beatrice Mills William Helmuth President Vice President Secretary Financial Manager Athletic Manager STUDENT COUNCIL W'5l During the winter of l9'5l , the Student Council, under the capable sponsorship of Mr. Wilson Jordon, led Franklin in an active and interesting semester of work and fun. Much was accomplished by the council's fifteen members: President, Lloyd Biske, Vice President, Phyllis Bonar, Secretary, Alice Caput, Financial Manager, Beatrice Mills, Athletic Manager, Bill Helmuth, Yell Leader, Carlos Ramirez, Press Editor, Joan Mack, Girls' League President, Marian McGregor, Boys' League President, John Hayden, A-i2 Class Officer, Ernest Espenschied, B-l2 Class Officer, Rose Marie Rawlins, A-ll Class Officer, Bob Miho, B-ll Class Officer, Jim Prim, A-lO Class Officer, Jim Wells, and B-lO Class Officer, Tim Men- doza. Some of the most successful projects were the P.T.A. Drive and the Penny Fair. The council inaugurated the Board of Representatives which is composed of a representative from each second period class. The purpose of the board is to pro- mote a closer relationship between the leadership class and the rest of the school, To their successors of S'5l the council left the project of completing the handbooks which will be given to all new stu- dents upon entering Franklin High School. STUDENTS COUNCIL S'5l The major accomplishment of the Student Council, S'5l, was the completion ot the "New Student's Handbook" which was begun by the W'5l Student Council. The council's help in the sale ot the Almanac was invalu- able. Other major projects during the semester were the an- nual Red Cross Drive and the School Spirit Award selected in co-operation with the Franklin Press. Compiling a reference tile of the talent ot Franklin High was also one of their accom- plishments. This list contained the names of the singers, dancers, instrumentalists, and comedians ot the school. The semester of S'5l was led by the following otticers: President, Jim Eaves, Vice-President, Jerry Proctor, Secretary, Peggy Richardson, Financial Manager, Barbara Anderson, Athletic Manager, Jim Atwood, President Boys' League, George Ralph, President Girls' League, Irene Berteaux, Press Editor, Tommie Sharpe, President A-l2 Class, Bob Bowman, President B-l2 Class, Don Simpson, President A-ll Class, Pat Buono, Secretary B-ll Class, Carmela Macchia, President A-lO Class Oliver Meeker, Vice-President B-lO Class, Barbara D'Amico. James Eaves President LEFT TO RIGHT, TOP TO BOTTOM: Row l- Oliver Meeker, Car- mela Mecchia, Bobby D'Amico, Bob Bow- man, Pat Buono, Don Simpson, Tomaline Sharpe. Row 2-Irene Berteaux, Jim At- wood, Peggy Richard- son, Jim Eaves, Mr. Jordon, Jerry Proctor, Barbara Anderson, George Ralph. Gerald Proctor Peggy Richardson Barbara Anderson James Atwood Vice President Secretary Financial Manager Athletic Manager LEFT TO RIGHT: Enola Fredrickson, Georgia Little, Irene Berteaux, Mickey McGregor, Miss Fye, Claire Good, Pat Hodges, Carol Pankratz. GIRLS' LEAGUE Evidence of the good work Ben Franklin's Girls' League performs is visible all during the semester. Its installations, Get-Acquainted Teas, and fashion shows, which are held each semester, are fine proot of this. X Of special interest to the girls during the spring is Cotton Day, when all girls participate with dresses they have made. Luggage Day is awaited by all -except the girls, who must carry the books of all boys who have purchased tickets for the event. Countless details of these and other activities keep the Girls' League cab- inet busy throughout the semester. LEFT TO RIGHT. Norma Pulsipher, Jeanette La Grasta, Dona Harrier, Joyce Reddoch, Irene Berteaux, Miss Florence Fye, Dorothy Olney, Joan Hovey. 36 BOYS' LEAGUE Benjamin Franklin's Boys' League, composed of all Franklin boys, has ac- complished much this semester. Among its activities, this group has sponsored outstanding assemblies, featuring moving pictures and speakers. The league's main events are the semi-annual election assembly and the installation ot officers. As each boy enters the school, he automatically becomes a member, work- ing and striving together with the rest to provide for closer cooperation among Franklin boys. LEFT TO RIGHT: Mr. Meb Schroeder, John Hayden, Al Poplawski, Marcil Brolin. LEFT TO RIGHT: Austin Em- merling, Phil Hanna, George Ralph, Mr. Meb Schroeder. ' 37 Miss Priscilla Beattie Arline Arnold Winitred Wood Marcus Villigran ef X ff. M jf ff 1' "X H z , 1, K ng, 'X . -X to , ,,,, Z , ,fvw , I tg: , V ff xi f A X fi ' '73 X sf ,,, a fi X , K 'GX . t iidgge-xi! .,, X x A X f'-Q? xx K fix QA' gmvff' Qi f f? xy N Zfibi ff ,V-c QQ gf,-X Q Q i i A yt X 15 Q ff ,X lXf,,...-2 A . Q ,K Six QM! X ef-QQ if . Q ' " i'.. , ktsss ytsyilifx 'X XX ffi ii A X ,AWA 1' r f Vx , t 'I if X x A tfw tfX'XfQ tfwftu 38 Sherlee Brown Dorothy Chandler ALMANAC Franklin's Almanac Staff, S'5l, was per- haps one of this year's hardest working classes. The largest part of the responsibility of producing the Annual tell to the Co-editors, Dorothy Chandler and Sherlee Brown, who did a splendid job. Co-editors at Sports, John Swain and Grant Neilson, produced an interesting and action- packed section ot Franklin sports, A good share of the credit for the fine pic- tures displayed in this book goes to a tireless Photographic Editor, Arline Arnold. The ex- cellent student photography was produced by George Ralph and Glen Haskins, Staff Photog- raphers. Art Editors, Winnie Wood and Marcus Villagran, are responsible for the fascinating interpretations ot student lite. f. , ,,lg,.i.:i.ifr if S 2"f5'V STAFF Staff Secretary Jeannette LaGrasta's flying fingers kept the typewriter going almost con- stantly as she prepared the typing required to produce an outstanding yearbook. The copy was written by Copy Editor, Judith Falk, who worked in co-operation with the whole staff. . Advertising and the Almanac sales were handled by Business Managers, Dick Partlow and Richard Jones, who kept an eye on the annual's budget. o Special credit goes to Ludelle Van Aken, who designed the l95l Almanac cover, Dana Tharp, who drew the Class division page, and Gordon Rice, who drew the designs for the end sheets. Outstanding recognition goes to Miss Ann Robison of the Art Department and Miss Priscilla Beattie, the Almanac's sponsor. Judith Falk Miss Ann Robison John Swain Grant Neilson Richard Jones Richard Partlow George Ralph Jeanette LaGrasta Joan Mack Mr. lvor Krantz Tom Breslin A Elaine Meyers PRESS f Benjamin Franklin's Press Staff, composed of a small, select group of journalism students, has always been one of the leaders in the social life of Benclom. ln previous semesters, it has accurately portrayed and reported the activities of Franklin High. Its primary job is to pro- duce an enjoyable paper from a pile of copy, a dictionary, and an uncountable amount of type. During the semester of W'5l , the Press Staff entered its Red Feather Edition in the national contest spon- Joy Ann Sellars William Bauleke lda Ann Sheets o STAFF sored by the Columbia Scholastic Press Association at Columbia University. They emerged from the contest with a certificate crediting them with outstanding jour- nalism. During the summer semester the Press Staff did a fine job in promoting school spirit. Besides the beautiful or- chid gift to an outstanding Senior A girl each week, the staff introduced the weekly award of a sterling silver identification bracelet to a girl or boy displaying out- standing school spirit. . ,gy m,lg,.41g,1,1'y N Silk' 'V' t. . ,. . A , ii ,,,, A Fi "A" fs ,Eff sftfxiii g ' xl i D 1 - - 1 few' ,' iv, Y .L ll . ii , I H ll 1 f ,s Gloria Nonini lohrqny Fletcher Marilyhifgyw- Tomaline Sharpe Mrs. Margery Geiler Bettyyfvlellinger Elissa Tysell cimries Mit-irbo Jock seiiecit LEFT TO RIGHT Larry Jen ks, Mr. Miller, Bill Nicoil Mildred Beyerle I Carl Bowin, Eve- lyn Charles. 42 STUDENT COURT The Student Court is the judicial branch of the student body. lts members meet once a week to handle citations issued to lawbreakers for misdeeds such as leaving the grounds, cut- ting the restricted privilege list, disturbing as- semblies and violating hall or ground rules. When a school club takes over duties such as guarding the halls before school or the boundries at noon, it has the authority of the Student Court behind it. . LEFT TO RIGHT: Defendent, Diane Manti, Ernest Es- penschied, James Stewart, Bill Nicoll, Verona Wilcox. ATHENIANS W'5l LEFT TO RlGHT, TOP TO BOTTOM: Row l-Jack Fow- ler, Betty Lynch, Don Chalfant. Row 2-Arlene Maynard, Darlene Bender, Mildred Rabb, Helen Bayley, Row 3- Alice Caput, Pat Raymond, Tomaline Sharpe, Dot Chand- ler, Sherlee Brown. Row 4-Dorothy Hogan, Ludelle Van Aken, Joan Mack, Rochelle Hetzel, Row 5-Albert Reid, Donna McCarty, Wanda Meier, Evelyn Charles, Elaine Meyers. ATHENIANS S'5l LEFT TO RIGHT, TOP TO BOTTOM: Row l-Arlene Roe, Helen Bayley, David Smith, Margaret Karg, Bar- bara Anderson, Jim Eaves, Darlene Bender, Frances Parry. Row 2-Cathryn Larsen, Betty Lou Smith, Joan Hovey, Marguerite Kimball, Pat Delany. Row 3-Elaine Meyers, Dot Chandler, Evelyn Charles, Miss Gertrude Brainerd, Sherlee Brown, Ludelle Van Ayken. I 43 GIRLS' COUNCIL LEFT TO RIGHT, TOP TO BOTTOM: Row I-Mildred Rabb, Sue McBee, Claire Good, Pat Hodges, Lucy Tirella. Row 2-Elaine Meyers, Darlene Bender, Beverly Crouch, Roberta Newland, Darlene Valenzula, Marge Reynolds, Wanda Meier, Mildred Beyerle, Geraldine Hendrickson. Row 3-Joan Mack, Sherlee Brown, Harriet Wharton, Rose Marie Rotella, Carolyn Barker, .Ioan Linn, Mary Lou Irwin, Mrs. Smith, Arlene Arnold, Irene Berteaux, Peggy Richardson, Barbara Anderson. Row 4-Lorraine Katts, Joy Ann Sellers, Beatrice Mills, Donna McCarty, Beverly Wells, Pat Williams, Lorraine Gindler, Dorothy Chandler. ASSOCIATORS LEFT TO RIGHT, TOP TO BOTTOM: Row I-Jim Prim, Rodney Graves, Steve Spellman, Bob Grove. Row 2--Bob Vernon, George Ralph, Bob Lurie, Mr. Spraker, Larry Jenks, Ben Milbourne, Louie Kilchenman. Row 3-Mar- cus Villigran, Steve Gonzales, Tom Chase, Bill Hughes, John Swain, Ernie Espenschied, Dick Millman. Q I I I 44 C ..., .. W-,- MAIDS G MANNERS' LEFT TO RIGHT, TOP TO BOTTOM: Row l-Barbara Redondo, Barbara Roos, Kathy MacNeil, Joann McEnroe, Margie Palmer, Marian Krisman, Margie Rowan, Dixie Wicks, Faith Warner, Petra Garcia. Row 2--Joyce Gra- ham, Rosemarie Rawlins, Winnie Wood, Mildred Robb, Nancy Cutting, Nancy Cutting, Nancy Miller, Gloria Lesser, Norma Jean Fox. Row 3-Elaine Archuleta, Joline Kenyon, Alice DeCrona, Wanda Meier, Judy Falk, Lor- raine Gindler, Mrs. Neuschafer, Verona Wilcox, Harriet Wharton, Billie Nagel, Romona Weigel. Row 4-Connie Scantlin, Darlene Diemil, Nadine Rossi, Mildred Barro-w, Velia Lozano, Joan Mack, Beatrice Mills, Donna Mc- Carty, Beverly Wells, Pat Williams, Pat Raymond, Mil- dred Beyerle, Peggy Richardson, 'Rosemarie Rotella. ,ETIQUETTE LEFT TO RIGHT, TOP TO BOTTOM: Row l-Gloria Schulte, Dixie Wicks, Norma Jean Fox, Elaine Meyers, Lucy Tirella, Delores Lane, Barbara Anderson, Pat de- Merce, Pat Johnson, Alice Caput, Diane Downing. Row 2-Dorothy Vogt, Margie Palmer. Row 3-Phyllis Bonar, Dorothy Chandler, Joanne McEnroe, Elissa Tysell, Millie lmholte, Betty Kadylak, Janet Jarvis. Row 4-lrene Ber- teaux, Marion McGregor, Sharon Lewis, Audrey Melissa, Jennifer Falk. l ' , . 45 ATHLEDELPHIANS LEFT TO RIGHT, TOP TO BOTTOM: Row l--Chuck Koons, George Gilbert, Dick Baker, Art Bernabucci, Don Beale, Jim Prim, L. T. Qualls. Row 2-Buddy Bruce, Leslie Graves, Warren Simpson, Charles Scott, Julio Fernandez. Row 3-Earl Eddy, Bill Bauleke, Bill Hel- muth, Jon Salata, Row 4-Dick Paton, Al Bauleke, Mr. Hess, Stanford Ross, John Saragosa. Row 5--Bob Miha, Dick Reed, Bob Williams, Phil Sandoval. Raw 6-Benny Dyas, Benny Costantino, Don Simpson, Gary Johnson, Pat Buono. KEY CLUB LEFT TO RIGHT, TOP TO BOTTOM: Row l-Don Beale, Dick Baker, Mr. Schroeder, Phil Clinton. Row Z-Jerry Proctor, Warren Simpson, Jack Peterson, Dale White. Row 3-Don Koenig, Bob Bowman, Jim Burkhart, Bill Nicoll, Dwight Moore, Buddy Bruce. Row 4-Austin Emmerling, Dick Montoya, Oliver Meeker, Benny Cos- tantino, L. T. Qualls. Row 5-Ray Gulmatico, Bob Wil- liams, Dick Paton, Stanford Ross, Bill Fennell, Jack Pettinger. 1 46 HOOKC1 CURVE LEFT TO RIGHT, TOP TO BOTTOM: Row l-Pat Ray- mond, Alice DeCrona, Elaine Archuleta, Gloria Lesser, Betty Kadylak, Sylvia Neuser, Helen Gilbertson, Norma Jean Fox, Dixie Wicks. Row 2-Audrey Yanz, Barbara Toole, Joline Kenyon, Myra Etcove, Nancy Cutting, Laura Lee Gerritsen, Mrs. Hertell. Row 3-Margie Palmer, Eve- lyn Plavsa, Charlene McCoy, Mildred lmholte, Mildred Beyerle, Audrey Melissa, Pat Lee, Faye Truman, Pat Mat- tingly, Margie Rowan, Barbara Roos. Row 4-Jennifer Falk, Dorothy Olney, Doris Herbaugh, Prudence Brucato, Joanne McEnroe, Diane Manti, Rosie Gonzales. HI-Y LEFT TO RIGHT, TOP TO BOTTOM: Row l-Don Wads- worth, George Gilbert, Allen Shields, Bob Trott, Bill Nicoll, Mr. Tony Spangler, Row 2-Dick Baker, Leslie C-raves, Art Bernabucci, George Beattie, Benny Dyas, L. T. Qualls, Jon Salata, Bill Helmuth. Row 3-Bob Bowman, Louis Kilchenman, Aaron Ross, Barry Johnson, Jim Burch, Bill Bauleke, Frank Palmer, Harley Quellar. Row 4-Phil Hanna, Lloyd Biske, Ronnie Price, Dick Paton, Don Simpson, Bill Fox, Sidney Paul, Jim Stewart, Bob Rios. 47 BEN ETTES LEFT TO RlGHT, TOP TO BOTTOM: Row l-Judy Binch, Carolyn Downs, Margie Rowan, Emilia Cruz, Eileen Stone, Gerri Soyki, Marian Krisman, Margaret Greigo, Mrs. Major, Delores Centi, Diane Vorath. Row 2.-Billie Nagel, Ramona Wiegel, Charlene Williams, Elaine Ar- chuleta, Margie Reynolds, Peggy Richardson, Barbara Yanike, Nadine Rossi. Row 3-Pat Packer, Lorraine Lish, Marian Gardner, Connie Scantlin, Darlene Diemel, Gayle Timpson, Doreen Yarnel, Kathy MacNeil, Velia Lozano, Petra Garcia. coco rom LEFT TO RIGHT, TOP TO BOTTOM: Row l-Pat Lee, Jeanette De Laura, Nada Basura, Diane Spence, Sonya Buchannan, Katie Wiebe, Saralyn Valentine, Marilyn Roy, Neva Jo Day. Row 2-Delores Banke, Barbara Toole, Lorraine Katts, Beverly Crouch, Miss Carlquist, Joanne Keele, Mary Lou lrwin, Mary Ester Acosta, Claire Good, Pat Hodges, Florence DeMarchi, Carole Root. Row 3- Carol Downs, Francis Barrett, Mary Cappellanti. Row 4- Gerry Henderickson, Norma Pulsipher, Retha Jean With- row, Darlene Valenzuela. Row 5-Carol Pankratz, Enola Frederickson, Joy Ann Sellers, Jeanette La Grasta, Bar- bara Yanike, Beatrice Enriquez, Roberta Newland. Stains 3 .r i i A i N X. x N V ixq . N 'lwwom in USH ERS E7 USHERETTES LEFT TO RIGHT, TOP TO BOTTOM: Row l-Evelyn Charles, Betty Nevitt, Jim Tirman, Arlene Calzia, Mr. Warden, Tomaline Sharpe, Norma Dillion, Richie Nunez. Row 2-Harriet Wharton, Virginia Evans, Rosellen Colca, Marilyn Nevlin, Janice Molander, Bill Ritter, Albert Ried, Lucy Sanzo. Row 3-Margaret Weaver, Lee Champlain, Lloyd Nahigian, Jeanne Iannone, Don Koenig, Eugene Hurley, Alie Truin, Ida Sheets, Sharon Lewis, Georgia Wynn. Row 4-Barbara Mott, Norma Pulsipher, Bobby Mikiel, Jeanette La Grasta, Jack Fowler, Jack Meyers, Bernadette Edler, Ludelle Van Aken. RADIO BROADCASTERS LEFT TO RIGHT, TOP TO BOTTOM: Row l-Jeanne Iannone, Jeanette LaGrasta, Marlene Paulenko, Norma Pulsipher, Barbara Pressley, Carl Bowin, Dick Partlow, George Hoover, Barbara Redondo, Margaret Weaver, Margaret Clarke, Tommy Sharpe, Georgia Wynn. Row 2- Evelyn Charles, Vito De Marzo, Arline Arnold, Jim Eaves, Joy Ann Sellers, Jerry Proctor, Mr. Mark Horton, Betty Kaclylak. 49 SCIENCE CLUB LEFT TO RIGHT, TOP TO BOTTOM: Row I-Fred Elsnau, Darrel Dhein, Mrs. Major, Robin Todd. Row 2- Jo Ann Mosely, Barbara Pressley. Row 3-Albert Reid, Shirley Shepperd, Nona Stoakin, David Smith, Row 4- Julie Ann McKinnon, Jack Fowler, Dorothy Hogan. LEFT TO RIGGHT, TOP TO BOTTOM: Row l-Jackie Runnings, Barbara Turpen, Delores Powers, Joan Hovey. Row 2-Betty Crumpacker, Juanita Wollam, Carolyn Atkinson, Caroline Ostlund. Row 3--Alice Arzaumanian, Miss Henderson, Frances Parry, Joyce Reddoch, Rochelle l-letzel. 50 SPANISH CLUB LEFT TO RIGHT, TOP TO BOTTOM: Row I-Gail Doda, Judy Binch, Carolyn Downs, Joan Sinclair, Carol Com- eron, Georgia Little, Barbara Mott, Darlene Bender, Mil- dred Rabb, Betty Lynch, Ida Ann Sheets, Gail Learned, Dorothy Gulick, Arlene Maynard, Eugene Hurly, Joe Sin- clair. Row 2-Edward Nadle, Noel Gilbert, 'Mrsf Evelyn Smith, Bonnie Marse, Janis Molander, Bernadette Edler, Virginia Cooper, Diane Thearle, lrene Morosi, Janet Jar- vis, Jiim Tirman, Neil Nordquist, Darrell Dhein, Ernest Cloutier. Row 3-Claire Good, Jill Rice, Myralu Hamil- ton, George Gilbert, Lorraine Gindler, Donna McCarty, Pat Williams, Peggy Kimball, Betty Drake, Edith Breim, Marlene Paulenko, Kay Simpkins, Shirley Chrusherg, Dana Lou Thorp. Row 4-Beatrice Mills, Beverly Wells, Virginia Evans, Arlene Arnold, Shirley Wakefield, Ludelle Van Aken, Wanda Lee Meier, Joan Mack, Shirley Guen- ther, Marian McGregor, Nettie Mae Neatherry, Dick Paton, Jim Burch. Row 5-Art Foreman, Owen Ohlsson, Douglas Colson, Pat Herrera, Albert Reid, Janice Slusher, Benita Hill, Charmaine -Wells, Joann DePento, Sue Nell Robertson, David Lenehan, Ronald Carson, Mike Cyr. LATIN CLUB LEFT TO RIGHT, TOP TO' BOTTOM: Row I-Bob Thorne, Don Koenig, Mason Hamlin, Betty Peterson, Shirley Shep- pard, Jo Ann Mosley, Kay Christman. Row 2--Mrs. Grif- fin, Loretta Buchanan, Eugene Sawaya, Bill Ritter, Mil- dred Salzer, Barbara Pressley. Row 3-Albert Reid, Harriet Wharton, Connie Gibson, Robin Todd, Rose Marie Harrison. Row 4--Barbara Stevens, Louise Smith, Joan Linn, Bonnie McCamey, Jack Fowler, Nona Stoakin, Alie Truin, Dorothy Hogan, Virginia Jacobson. 51 BETHANY LEFT TO RlGHT, TOP TO BOTTOM: Row l-Ann Jor- dan, Pat Myers, Ann Williams, June Heatherly, Barbara Wilcox. Row 2--Darlene Bender, Esther.George, Janice Hilts, Gladys Fowlle, Mary Carnes, Joan Sinclair, Gail Doda, Janis Molander, Jackie Allen, Ruth Liebhart, Pat Robertson. Row 3-Dorothy Phillips, Margaret Smith, Margie Tygerson, Roberta Paton, Joanne Jacobson, Jean- ette DeLaura, Beverly Crouch, Norman Hendrix, Arline Calzia, Marlene Paulenko. Row 4-Katy Weibe, Phyllis Biedle, Ramona Wiegel, Barbara Roberts, Louise Trapp, Marvel Everett, Bonnie Beal, Shirley Cusburg, Helen Gil- bertson, Eleanor Smith, Alice De Crona. Row 5-Nancy Galletly, Carol McHenry, Lela Mott, Edwina Slotwinski, Carolyn Downs, Margie Reynolds, Georgia Little, Bar- bara Yanike, Darlene Demeil, Connie Scantlin. Row 6- Joyce Reddoch, Delores Vermeer, Anita Quattraciochi, Shirley Headley, Shirley Wakefield, Myralu Hamilton, Marcelline Hicks, lda Ann Sheets, Faith Warner, Dorothy Hogan, Margaret Boyd. Row 7--Peggy Richardson, Marilyn Roy, Evelyn Charles, Bernadette Edler, Ludele Van Aken, Miss Wolfe, Ruth Fraser, Tomaline Sharp, Dana Lou Tharp, Sherlee Brown. O. O. C. LEFT TO RIGHT, TOP TO BOTTOM: Row l-Ray Doss, Shirley Sheppard, Jeanette DeLaura, Al Marsala, Beverly Crouch, Jo Ann Mosely. Row 2-Donna Mitchell, Helen Gilbertson, Mary McCurdy, Margaret Hedlund, Dorothy Phillips, Darlene Bender. Row 3-Barbara Roberts, Louise Trapp, Shirley Wakefield, Shirley Headly, Bar- bara Mrazek. Row 4-Wanita Wollam, Beverly Lowe, Marlene Paulenko, Eleanor Smith, Audrey Gibbens. Row 5-Barbara Allman, Dana Lou Tharp, Miss Wolfe, Ann McPherson, Dorothy Hogan. Row 6-Margaret Boyd, Ruth Fraser, George Ralph, Myralu Hamilton, Marvel Everett, Rose Marie Rasmussen. V R l 52 r . DRILL TEAM LEFT TO RIGHT, TOP TO BOTTOM: Row I-Norma Jean Fox, Dixie Wicks, Katie Wiebe, Bernadette Edler, Laura Lee Gerritsen, Gail Learned, Lorene Gerritsen, Sue McBee, Diane Spence, Sonya Buchanan, Dorothy Starks, Roberta Newland, Sharon Lewis, Maureen Fithian, Bar- bara Molander, Jackie Runnings, Donna Lee Willis. Row 2--Nettie Mae Neatherry, Carolyn Ostlund, Shirley Guenther, Rochelle Hetzel, Esther George, Bonnie Mc- Camey, Jean McPherson, Janet Jarvis, Petra Garcia, Bar- bara Yanike, Beverly Crouch,'Betty Nevitt, LaReine An- drews, Florence DeMarchi, Neva Jo Day, Judy Falk, Dor- othy Gulick, Darlene Bender, Norma Hendrix, Betty McQueen, Barbara Toole, Mrs. King. Row 3-Virginia Evans, Ida Ann Sheets, Marilyn Wycoff, Pat Packer, Pat Williams, Donna McCarty, Beverly Wells, Gerry Hen- drickson, Nancy Cutting, Millie Beyerle, Audrey Melissa, Beatrice Mills, Barbara Anderson, Wanda Meier, Joan Mack, Phyllis Bickel, Frances Barrett, Lorraine Gindler, Loretta Buchanan, Enola Frederickson. Row 4-Catherine Larson, Arline Arnold, Joy Ann Sellers, Carole Root, Bea- trice Enriquez, Dorothy Olney, Norma Pulsipher, Pat Thilanius, Judy Vaughn, Betty Kadylak, Joanne Mc- Enroe, Georgia Little, Marilyn Roy, Gloria Nonini, Mary Cappellanti, Marlene Paulenko, Retha Jean Withrow. H I-HATTERS LEFT TO RIGHT, TOP TO BOTTOM: Row I-Marcus Villigran, Bob Trott, Sammy Nixon, Larry Jenks. Row 2- Bob Vernon, Jack Selleck, Bob Grove, Gene Smith, Mrs. Powers, Bob Lurie. Row 3-Bill Hughes, Ernest Espen- schied, Richard Millman, John Swain, Tommy Chase, Ben Milbourne. 53 NURSING CLUB LEFT TO RIGHT, TOP TO BOTTOM: Row I--Barbara Hurley, Bonnie Beal, Mrs. Kidder, Lucille Messer, Judy Goodwin. Row 2-Dorothy Ogan, Lily Tyrell, Barbara Stevens, Barbara I-Iilt, Lorene Gerritsen, WRITERS CLUB LEFT TO RIGHT, TOP TO BOTTOM: Row I-Mr. Hor- ton, Alan Arkin, Jim Eaves, George Hoover. Row 2- Barbara Pressley, Jo Ann Mosely, Peggy Clarke, Dorothy Hogan. Row 3-Judy Lampkin, Mary Mathews, Shirley Shepperd. Row 4--Tommie Sharpe, Jill Rice, Janice I-Iurst, Valeria Page, Julie Ann McKinnon. L .W ,eff f 4 W, ...,e,.,..-- 54 Li'l Civic heats! ef ' ORCHESTRA LEFT TO RIGHT, TOP TO BOTTOM: Row l-Jim Beck- ert, Jim Eaves, Arlene Calzia, Tommie Sharpe, Jim Tir- man. -Row 2-Mr. Kautzenbach, Jerry Proctor, Elmer Hall, Terry Sertain, Ed Bianchi, Bonnie McCamey, Audrey Gibbens, Dorothy Starks. Row 3-Evelyn Charles, Helen Gilbertson, Betty Nevitt, Sonja Buchanan, Janice Mo- lander, Beatrice Mills. 56 'rf BAND LEFT TO RIGHT, TOP TO BOTTOM: Row l-Richard Lee, Pat Harrera, Jim Tirman. Row 2-John Strand, Alan Clarke, Dave Smith, Eugene Hurley, Elmer Hall, Jack Munn, Ronald Rendler. Row 3-Larry Ross, Don Tir- penez, Louis Newcomb, Robert Sanchez, Fred Johnson, Jim Eaves, Kendall Engelund, Bill Ritter, Mr. Kautzen- bauch. Row 4-Jim Beckert, Bill Lee, Gene Sherbant, Judy Vaughn, Eugene Piantowski, Floyd Shaver, Betty Kadylak, Mason Magard. -- . -..,.,,. , GLEE CLUB LEFT TO RIGHT, TOP TO BOTTOM: Row l-Jerry Palmer, Jim Meyers, Vincent Shortland, Bill Nicoll, Mr. Kautzenbauch, Bill Phelps, Frank Consalvo, Bob Brown, Don Wadsworth, Charles Scott, Jack Casavant. Row 2- Ted Shruggs, Louis Walton, Chuck Midtho, Larry Jenks, Bob Lurie, Ben Melbourne. Row 3-Sam Wood, Maynard Hunt, Bill Helmuth, Benny Dyas, Bill Grey, Franklin Luster, Jerry Brown, Tom Chase, Rally Younger. 'Row 4+ Bill Martin, Dave Petillo, Nelda Matherly, Carolyn Ost- lund, Faye Truman, Ann Williams, Pat O"Neill, Bob Cam- bell, Alan Shields. Row 5-+Dell Cantrell, Anna Zappia, Ruby Reed, Mrs. Moore, Jean Herbaugh, Ann Huffman, Harry Grabow. Row 6-Donald Jillson, Lee Ann Hope, Elsie Heitz, Sylvia Hale, Dolores Powers, Claire Medve, Norma lmholte, Ray Gulmatico. Row 7-Bob Miho, Tom- mie Sharpe, Ludelle Van Aken, Pat Meehan, Barbara Ellis, Marcella Guiterrez, Anita Quattrociocchi, Joyce Reddoch, George Almason. i i A CAPPELLA LEFT TO RIGHT, TOP TO BO'l-l'OM: Row l-Roger Fischer, Jon Saragosa, Antonio Corona, Larry Jenks, Larry Maddox. Row 2-Beyrle Sleigh, Robert Swope, Diane Staddler, Judy McDonnell, Martha Renfroe, Mike Thom- ason, Dick Lee, Rodney Graves, Jack Casavant. Row 3- Amelia Cruz, Mary Haben, Dixie Wicks, Carol Root, Carmela Macchia, Margie Harrell, Barbara Wilcox, Jackie Rego. Row 4-Celeste Myrick, Pat Crook, Dolly Starr, Lucy Sanzo, Mrs. Moore, Rosellen Ca-lca, Golda Hayden, Barbara Roberts, Frances Cruz. Row 5-Jeanne lannone, Catherine McNeil, Sylvia Neuser, Barbara Jacobs, Donna Tice, Helen Atteburry, Joan Tante, Fran- ces Kavatham. Row 6--Joyce Sorenson, Earlene Chet- wood, Don DeRoma, Bobby Pinkston, Don Simpson, Wanda Brodsky, Danny DeRoma, Pat Delany, Shirley Anderson. 57 Bond Compony A RESERVE OFFICERS Officers LEFT TO RIGHT, TOP TO BOTTOM: Row I-Jock Fowler, Gary Meeker. Row 2-Don Bondi, Stuort Kennedy. Row 3-Sgt. Williom Crehon, Lt. Virgil Cordero, Sgt. Roymond Scott. 4. 5 h ....1,- , .-.- -.-nw .,,.,w,.,,,. . , af . ly? L 3 . I TRAINING CGRPS Drill Team Rifle Team Color Guard Company B ll l 16 Y i,, i E ix' 1' lk i A l lx i f , i l N, l MASQU ERS LEFT TO RIGHT, TOP TO BOTTOM: Row l--Eddie Kirk Gullilfier, Alan Clarke. Row 4-Fred Catania, Jackie Allen, Connie Scantlin, Joan Sinclair. Row 5-Julianne McKinnon, Judy Lampkin, Margaret Clarke, Carolyn Downs, Barbara Wagner. Row 6-Joyce Reddoch, Georgia Row 3-Don Koenig, George Hoover, Rodney Harrington, Little, Barbara Yanike, Janice Molander. , V 1 i Braman, Edwina Slotwinski, Jack Casavant. Row 2-Vito DeMarzo, Gavin Emerson, Alan Arkin, Dick Partlow. , W if J J: lfzl ' ' 1 i. 1 x ' 'tb ,L ' i ,l ll , l Y ill -X l 6 ,T , Vi: i i fb ll ,X Q , , ' il. , 5 , N ' 1 I M 'T i 5 ' W w , Q , ' , 3 X J, Q i J -. x , i 1, l 5. "ONE MAD N lGHT" LEFT TO RIGHT, TOP TO BOTTOM: Row l-Gavin Em- Casovant. Row 2-Dona Lee Willis, Pat Morris. Extreme erson, Jackie Allen, Barbara Redondo, Fred Catania, Jack right-Dick Barrymore. 60 STAGE CREW PROJ ECTION ISTS 4- 1 SOUND CREW H LEFT TO RIGHT, TOP TO BOTTOM: Row l-Harriet Wharton, Shirley Sheppard, Mason Ham- I lin, George Ralph, James Meacham, Don Koenig, Jack Fowler, Petra Garcia. Row 2--Nona SS Stoakin, Peggy Richardson, Marcelline Hicks, Gilda Bardiera, Mrs, Porter, Lorraine Andrews. CLASS CAPERS AERONAUTICS CERAMICS PHYSICAL EDUCATION 62 I -If 2 ' fy f 121- : +1 ,, if -ff I-X E ff,-A A 75 ' A ' ' I,--F' -- " 'HM-5 ,ff " u S if f' I . A, N-A FZJEA' J' Af ,517 5 A53--3 f 59111, , xl .r .B eww i A I f -Q - if-af' ,- gr 5 5 ,f 5-sh W ' LY f 3 3 Ap x L? Ig- g 4 3 I 55 ' - 1' -- '7' L ' A s- 2 A - ff - 0 0' A 5. , -- Er l Ax Id ,qi I E: 5 I I - ' N QI ,.I 5 I fx 4 - 2 -N , fi 5 A Y wwf,-A, f ' A - A - Aft f- . A , 'Rig "Y' 1. Af ' ' -I f ' I . - 1 NAA, - WA af - f 1 A - . A vf 5 S :Ei E f 5 ff " L' L ' -2- 2 -A ii - Q - y '--qw A A - 1 ,H s ' 1 MN. ff: Z 5' 5' h- '- ' . ' A -Y -' I AW-fr 'x---51, A j rf I -.j 154.33-r 74,44 1 - - ' I Z VM 'f..-em' ' fa-3 .f f"-:v i i-1 ' " fifi " - Sf: 35 ' -X f --'9 W.- ' .A -f VF - ' xfliifl - ,' ' " ' ' 'V -' ' .. PM RN TQ U :gg i '.A g , r,5A I f - I -A a ' x y M: V - i f I - A A I AA A NI , 1 K --M, . A ,-,A A gII U ii - -' JN- - silfiv A if - " -- I-75 Az' - 1.'H!EAAi' -1 3- " - iff- if 61- IA 'f ' 3 fy ff . 1----I - Q- E A? - 5 X T -F2597 ' ,Au Q I Aj1f--- - 1- 1 If- - -A A 5 1 - ,iff -4 I -T 'E X A5 A 1 5 ' Q ,gp -' 1 R A- JA ,- Ai II, jg L I' I ' ,AJ Mr- :A , I tj' va ...,A..,T..-.A,., W 431, -, -.. . x 5 'L 3-AAA F t u ,' Q ' L Q55 'I' I 5 1 -Q I , W-N A --:I I If - 1 - ,,....,A I IA AA-..-A --'n If -T A 52 F2 i AA P A F .I 2 - -' K g 5 - 1 si 1 E - .K f I ,-5:-",f,ff' -I SE 4 5. 5 1 Lf -A E 1 Q--,f ifx I -I az x - --fi T I 1 ' 22 L- K--' AfII,- A- -, A gl l X AN D 3 -I ' - . f- 1 . - .1 -.. ':. A, ' . 1 a - ' ' A I -" fe- Q - -- X if f -EV QU L- -'IME 5 2 E 5 - .75 A- .A ' 'i" :-ith A YH , X E f 5 - 1 - -- -f - -A fr .3-A f '- Q . : ' -. 1- Ii Q 'Q '55 A, 3 N ' D 'J 'A GJ - - A A ff A w...:1 A A A 1 2 ' 1 4. X AI?EfN:w: A f I y - U mu.: 0 A .LN J- A - r ba' .1 : L J: x V 5 A ' ' - A-- . A A- Q-Et: -AH? 1 II, AA- A AAI- i we FX ml z, if . N .- . I F. I AE I A' f A' - A C 65 5 .A A ,,,. .ff A ,..,, 2 V ' yy,-ff:-V ' -" y 6 32535 .Iglffjw D 11 -437 :QU X X 52 A I I , A Q., . . ' lie ...Q AA 521, , mi- ' ' - I iii?-ii A V- 1. . -1-H wg! A, 24539 mmw I A' A-L -- .1-5'- Y'-In .1A,.,. I f oodfw "Wx A . fl , A I - X I I .I x : H - N x -. , I I -1 I a N C-rf ,J--"A-2' -': f K V ' V ' P "' H J:-A IA A :XX A Ii I - A: A f Aa -A I-I-r 'ev -.E , efi . . . ,-5. " "- -A-. - X-. ,--'iff 1 - -' Aijqhli. . . . IA T I , px . .f. I g! 1 -' I. A f I s . ,, . , ,, A -A - ,, J., I., --1.-:NI -:- A I-I J 2559. I N511 AI XI ,f--IAV.-:,. A uf .524-:J g.I ' 41- ' - A I fx I ,-1 .-,f--,- A :L V ' -A ,-A --- - -mx X- P. - ' 1 .-P1"'fl'1 ' 'V . A ---if AAA:--5- A 1 'HE " f ' .- -'J' Wi f A' ,,-A ii' 1- .fix I ' F -A -1 '- A -- If-A H ' - ,-:A --QI . A 1-sf 4- - - : A -- -- ff- 1 - - VA,--wb -H .. A- 'fi' '2 .3 - If A ' -' f""' 'Li' ' A- A1 I 142- I . . - -f I -x - ,fn fg' -A. ' ' ., 1-4 291421541 iz .152 ' ' . 'J . -sg. 'IL 3 ,I - A,.: ::1j., - , fb A' A f, ,AAAI I, A - - "I ,ri -5 I ' - . .- 1 -'-r I 2 -A G' 'A A V. :AA Y ,f - H' If A J:-A .Indiv A -.,I I A- Y A- - I , - I r gi --3.5 XI A .LZ-5. Ig. , I, U A F A , gf I I J, RN A 'I 512:53 "fa A+- -fl fp gf , f- E- ,A ,ff Af If --5 : .A -- --- I? V A.-:II A A I 1. , - -'fg,IAAZI I ' A g -ff A AI -IIAI A I II ' 5' , A 'I '4' ks 25 I A1 -I '21 .P I , . -""' 4:2 'E E 29 2' 'Z' in w 5 -55. ,gig V' Q A . - , ' -- 3 A-LI Iggy 5 x - . 5 y1 5E- -- 2 X2 1 1 - fri '-- fwfr A ' .- 1 ' fbi-V 'N 1- . . "' NX f . 4- I .5537 - v.1-:Am I . XA ,win Lax N . A in, - Y", ' . . 'I 51:1 X 1,27 I, A .Ag h :AL -5 4 - xg -11:44 'x 25 ,I 2 Y' -X AA X A - - " .A Aff ff - A Au: 5 AS.. X--A - 1 -W 1' - ,mar ia rf- TT V '. '.If-:- I iff - - I A -5-A-A ' 11- ' A -ef . if A 'A AA ' A- V A ,NA J A AA A I A I, 1 -' - 2 R A 1 P-'A 3 1' lx A I A - QL -VY f,..,, J x .,A A V ,3, I ' '- 1224- ' Aa? I 1 AA " '1 . . ,Z px.--'ff' Af , x " -autvv'-: Vg. r' f 8 es-PJ. ..-,.A ,- A- -,, .,,,, timing ' T Q . 4 xx .' I .r,-Off . 1 5 -I3 My Y, , A iinrrbglwil l, 1 I x f-.if MY.5,l,n N Ng Football is ,scoff ttt 37, ,,,. if L' 'xl . , fx ,L new-"'f' 4. 1-we Mx , f 'A ur 'i' 1 'a'1.'-fl' .A . G! - 1,1 iv i 14" . I , 1 H Y 311 gkf 'J W 4' ,.t,s.4' J , . .4 - 1 5 A f , f . 1 , ' . it A lg C ,s ,g , ., ,af This year's team was almost entirely made up ot "Rookies" When the sea- son began with a practice game agaihst Belmont, it was rated as the team most likely to finish last. Much to the forecasters' " surprise it rolled back Belmont i8-7. Although it was never rated better than an underdog, the team showed a keen sense at spirit and enthusiasm throughout the season. The Bens' best showing was against Eagle Rock, whom they "shellacked" 41 -7. Top scorers on this year's team were Tom Breslin and Frank Palmer. Breslin scored Z4 points against Eagle Rock. Other outstanding players were Gary Johnson and Ron Price. Most sensational play ot the year was a 95 yard run by L. T. Qualls against Canoga Park. 64 J t Coach Hess Frank Palmer Ronald Price Coach Schroeder Jim Prim V Gary Johnson Tom Breslin Benny Dyas Lloyd Biske Larry Jenks Sydney Paul Don vvnadsworfh 4....L.., P 413' i 1 ! ' Y W ' , ff' ' ,I 4 f ' .f 'J ,. 'J' B4 A -if ff, f- YQ --? v Jfffi '37 ' B'Il F All h' I "'f f-'J' ff' uifwifhl fQf"9 f 4 f"' f!!f'24A'f'9cf' 1 ox enfS xe ds V BuddVyLB,,jCe ,f Af .L gfi1TB?u,fefK6f" ?fJ -f jf, ' n . "'TPfif4lf1f4 ,fivggf :if 472-iff' ,V U f' f 'ff ' Benny Cosfontnno Bob Rios ,ff 17 fypon Begle X f ' A 'vi n?'df'iji5 Ffa-Yncniiil fyyfyj 1 AQQL5 Y, g 2 V J 4 if 4,1 W fi A b 4,3-Ay ,JZ W" ff' A A ly , J, ,iff X Lawrence Qpolls if , Rojney Groves 'I Q, Phifl-Lgnrf M ,Qlff'Ag'Ji56Ef-ff' l . If f WV: , , ,Q , "T 'gy ,f 1 lf .V , J ,, f f if f ss 'f"" "'Lll'4-'I V XILQQ 4-1 5 f-Q 7 "4"'X7kQ'f7Q4'f 2421 42,-X ,ff gffrf' '13 , M k 'H ' ..f M - 1.. fr t ' fyffffffff KM f Varsity Focyflgaall . K .K Q N . is 'fl gf . W - H-1 Q F? if SU ' J 9 J A " , ,-ml , n N, xt W K I , xr V' ., , Vx A g lflw 5 J . 'I i 1 B Football i W ,, O 'fw- QML,-ZQLW-chi -5 -3 fi 69 r W A i' M 413 ' QMAJV ,ii ffefse We QFRAN Ki.: N 1 . M1 bf- fy, ,-A Q, if o . , ,f ,fi4,f-of 7-5 ufx.A, r yy cf - L! N juz! h Franlclinfs 'B' football team, cham- A B opions of the league last year, did not suc- A cessfully defend its title this year. This doesn't mean that they didn't put up a fight, for they did. ln fact, they played such good ball that, what with a few good breaks, they might easily have fin- ished in first place. Pat Buono Phil Clinton Ray Gulmatico Phillip Sandoval 70 Al Bauleke Carl Eddy Bill Hughes .lon Salata Oliver Meeker Bob Miho Don Simpson Hung Lay Quon PAN BABES ' , Q The 'B' team, as did its big brothers, looked the best against Eagle Rook. It wiped out the Eagles 38 to 6. The outstanding players on this year's team were Oliver Meeker, Phil Clinton, Don Simpson, and Jon Salata. Meeker was the leading scorer with a tally of 5 touchdowns. , f Harry Grabow Bob Hodges Jack Reynolds Louie Roselund Eddy Baertschiger Don Childers Don De Roma Bill Fennell Fenton Jones Jack Kendall John Saragosa Coach Spraker Basketball Sparked by tour returning lettermen, the basketball team was one at the best ever at Franklin. Led by Jack Selleck, First All-Valley and third All-City as well as Dick Baker, second All-Valley, the team nabbed third place in the valley standings. Selleck broke the school scoring record when he sank 36 points against North Hollywood. The other two returning lettermen were George Gilbert and Ralph Quevedo. Quevedo was one ot Franklin's three year lettermen. Jim Stewart, tiery B letterman, was the other starter. Ben Milbourne and Dale White also played fine ball. The B's tinished in tourth place atter playing ball through the season. Tom Chase and Clem Ello led the team throughout the season along with Dan Nordberg, Art Bernabucci, and Bill Martin. Jack Selleck Dick Baker Ralph Quevedo Jim Stewart Varsity LEFT TO RIGHT, TOP TO BOTTOM: Row l-Nahigian, Milbourne, Nicoll, Meyers, Slfiortland, Mushet, Ebers. Row 2-Benson, Paton, White, Spelman, Johnson, Smith. Row 3-Queveclo, Gilbert, Baker, Selleck, Stewart. B Basketball LEFT TO RIGHT, TOP TO BOTTOM: Row l-Ebers, Munoz, Trott, Swain, Montoya, Spence Row Z-Bernabrucci, Martin, Chase, Nordberg, Segar. 74 -Bordieri, O'Reil,ly, C Basketball LEFT TO RIGHT, TOP TO BOTTOM: Row l-Couch Dowlin, Nielsen, Bates, Lanier, Becincni, Smith, Fletcher. Row 2-Wells, Borry, Keyes, Anderson, Wolters, Mocouly. D Baslcelball LEFT TO RIGHT, TOP TO BOTTOM: Row l-Coach Dowlin, Andrews, Benson, Wing, Emmerling. Row 2 Lone. ,.,.f-- Cross Country This year saw a new sports event at Frank- lin: the cross-country run, coached by Mr. Donoho l-lall. The cross-country is one and nine-tenths miles long. A small number of boys turned out tor the team, and in most meets Franklin was usually outnumbered four or five lTlel'l to One, Austin Emmerling was outstanding in Val- ley competition, copping many firsts and plac- ing well in the Southern California prelimi- naries and the All-Qty me t. 0 LEFT TO RIGHT, TOP TO BOTTOM: Row l-Mr, Donoho Hall, Austin Emmerling, Alan Arkin, Pcul Larsen. Row 2-John Hart, Fred Johnson, Gary Kitchen, Jerry Proctor, Jerry Palmer. 76 Track are f X il S X Don Beale Coach Ebers Couch Sproker Bill Helmuth Tom Breslin Tom Chose Austin Emmerling Larry Jenks 77 .Ar if 5 X . ' l ,f F 4 -xX. 5' 1 tial' V X Gt A y Xl!!! X in -X Varsity Track ic t i ,fy ,c V ' Alla F u The Franklin track team hopped off to a good start this year when it took the eight-man mile at the Canoga Park Relays. The spikemen participating in the race were Backman, Beale, Burkhardt, Dyas, Helmuth, Jen-ks, Spelman, and Wagner. The trophy, which was the only one awarded at the relays, may be seen on page 84. Those trackmen to cop fourth place for Franklin in the Valley Finals were Breslin, Chase, Emmerling, l-lelmuth, Maddox, Meek- er, Qualls, and Spelman, Also helping the Franklin cause were Hel- muth, high point man for the team, Emmerling in the mile, and the almost unbeatable com- binations of Trott and Scott in the 880, Spel- man and Wagner in the 440, Meeker and Chase in the broadjump, and Breslin and Qualls riding their poles to victory. Larry Maddox L T. Qualls Steve Spelman Bob Trott Oliver Meeker Ferdie Wagner B Track LEFT TO RIGHT, TOP TO BOTTOM: Row l-Patillo, Walters, Buchanan, Gaspard, Cullman, Crebs, Smith. Row 2-Ebers, Medve, Atwood, Johnson, McMillan, Evans, Briegel, Spraker. Row 3-Levstick, Schulthess, Pruett, Ojeda, Owens, Ridenour, Schulte. C Track LEFT TO RIGHT, TOP TO BOTTOM: Ro-w l-O'Reilly, Vorrath, Rendler, Mendoza. Row 2- Ebers, Smith, Vickers, Spraker. Row 3-McCorkle, Emmerling, Thompson, Kitchens, Verinni. Baseball Varsity Baseball X, s, ' ' LEFT TO RIGHT, TOP TO BOTTOM: Row 1-Fiefcheir, Rasmussen, Paton, Ross, Williams Spence. Row 2-Schroeder, Jones, Gilbert, Harvey, Woodward, Constantino. Row 3- Baker, Montoya, Peterson, Pettinger, Woolsey, Bruce, Simpson. . . 1 80 WUAUC 751 Gig U' fix fy -Q' --X we-A, 1 L!! mad fn ix ,L X 'LJ 5 5 4- X , Worren Simpson Bob Williams ii! 3. Budciy Bruce George Gilbert Dick Montoya I' K Dick Boker V -15' .. QQ, V- QA JV ' 4' C, , 4 AL fi' - 7 f"Qlf?::,i Q5 iimlii by wiv Jgx J ' Ax , 'N ,Tygmg I. "ENS-Bill Woolsey A' ' Til , ' N.,?:i X- ' Junlorgifansliy Base a F i D-Ck PM fgwq.. Tb, i- xx, --,1T41,n5m:fQ: xfif -Tl. Jock Pettinger I C35 AR x Benny Consiontino :E X fx fxxug-5.1-I-w .M X Q--. X-fXX.i"' ii xt-Ay i. A ,Q Z 1 5 s ,f aj wif 'fi K JVM f x ' sf 4 ,ll i x SE . ,Tay Je.. 81 Yell Leaders 5 Tennis LEFT TO RIGHT: Gene Wyatt Carlos Ramirez, Alan Arkin. LEFT TO RIGHT, TOP TO BOTTOM: Row l-Trott, Thorne, Shires, Jones, Todd, Campbell, Bloom. Row 2-Chase, Bowin, Sawaya, Proctor, Herrera. 82 ,J i , , X ,ai , fi V, g ,c . tw 6- uf , rw , U ,, ' ,Y N Q I I .3 q' .. l ""l"i' yuygu f .1 LEFT TO RIGHT, TOP TO BOTTOM: Row l-Gloria Rockerfeller, Mrs. King, Lorene Gerrits .' Row 2-Marilyn Nevlin, Jo Ann Jacobson, Bertha Sosa, Sandra Robinson, Barbara Hurley, Ga A ' EC, ' gk ' Scher, Sandra Moyers, Joan Higuero, Sue Campbell. Row 3-Inez Wilkinson, Barbara Hanse X, 53,8 X In h Petra Garcia, Pat Cutting, Faye Truman, Nancy Perry, Ann Powell, Barbara Barkley. Row 4- A 4, X ' if Shirley Shelton, Roberta Patton, Margie Tygerson, Margaret Smith, Glenda Barnes, Darlene Sz ,N lx 5 manski, Marlene Coriasso, Carol Claybaugh, Marilyn Truman. Row 5-Judy Ebert, Darlene Be gist, ' , 1 Q der, Esther George, Nettie Neatherry, Shirley Guenther, Margaret Hedlund, Margeurite Ki'mba ,' Y, , L if Betty Drake. Row 6-Jean Herbaugh, Ann Huffman, Judy Vaugn, Janice Schlusher, Carol "7 W f ,F Henry, Lola Mott, Nancy Galletly, Beverly Lowe, Joan DePento. Row 7-Charmaine Wells, Mar- tr . garet Van Fossen, Margaret Atwood, Juanita Wollam, Retha, Withrow, Joyce Reddoch, Edwina N l - A L A mwglotwinski, Margaret Harrison. Row 8-Marlene Paulenko, Joan Linn, Janis Molancler, Carl,olQs ,fjyigy fm ankratz, Nancy Miller, Mary Acosta, Rose Marie Harrison, Zerilda Adair, Liz Crowley. D a' X- , . tx lf' s.. G. A. A. LETTJ y IRLS I .3 xg LV, In . lil' 4 l K , ,Y , A, , ...,,,..,,, ,L LEFT TO RIGHT, TOP TO BOTTOM: Row l-Marilyn Nevlin, Nancy Miller, Mrs. King, Barbara Mott, Lorene Gerritsen. Row 2-Petra Garcia, Mary Acosta, Janice Molander, Peggy Kimball. Row 3-Carol Pankratz, Marlene Paulenko, Rose Marie Harrison, Darlene Bender, lrene Berteaux. 83 lf, 1 ,pd 5 . 0. A l K, f n 115- J ""lli??-'F-www A v 1' 1 S5 M lm Cole -Holmquist, Inc. Printers - Lithographers 1228 South Flower Street, Los Angeles 15, California 87 . . . printers of the ALMANAC MG DRESS This snopshot spoce wos given Holt ot this page was given by by WATSON STUDIOS, 7508 South MISSION ENGRAVING COM- Centrol Avenue, the AImonoc's ot- PANY, 42i East Sixth Street, Los' ticiol photographer tor over twenty Angeles, who does such fine en- yeors. groving for the Almonoc. The photographer's camera has caught Jeannette De Laura and Irene Berteaux gazing at the fine selection of watches found at GARBE'S JEWELERS, 5813 North Figueroa. John Swain seems to have been caught at the window. One of the TOWN APPLIANCE gas ranges has caught the eyes of Senior "B" 's, Joy Ann Sellars and Frank Bush. The store is located at 5137 York B-oulevard. Sue Trott and John Swain are be- ing shown one ot the lovely blouses sold at CORTLAND'S, 5719 North Figueroa. This handsomely styled refriger- ator, which can be seen at GRAU'S, 5914 North Figueroa, is being ex- hibited by Margo Miller, Franklin student, and one of GRAU'S own salesmen. GOOD HOUSEKEEPlNG'S Man- ager, Mr. Cohen, is demonstrating one of the refrigerators to Ben stu- dents, Arline Arnold and Steve Spelman. This store is located at 5567 North Figueroa. Visiting the HIGHLAND PARK DRUG COMPANY, 5639 North Figueroa, Alice DeCrona and Ben Melbourne have found one of the health aids featured here. Tommie Sharpe and Tom Chase look very interested in one of the beautiful watches featured at SEY- MOUR'S JEWELERS, 5537 North Figueroa, Cleveland 6063l. Student salesgirl, Mary Millar, is showing Ueanette La Grasta and Norma 'Pulsipher one of the new styled bathing suits which can be found at DOLLY MADlSON'S, 5625 North Figueroa. Richard Jones and Arlene May- nard look pleased as does Janice Molander at her new shoes, being tried on at BERKE'S BOOTERY, 5633 North Figueroa. Pausing for refreshments after a busy school day, Margaret Griego, Jerry Proctor, Alan Arkin, Jim Eaves, and Dick Partlow are enjoy- ing the delicious beverages served at CHILE VILLE, 6214 York Boule- vard. Franklinites, Dick Partlow and Pat Hodges, have come to the right place, the Highland Park Personnel Agency, located at 6l26 North Figueroa as they search for the job to fit their qualifications. Larry Jenks and Don Simpson, two of Franklin's athletes, seem to have found just the sporting equip- ment that they want at the SPORTS- WORLD, 5622 North Figueroa. This handsome shirt which is be- ing admired by Dick Partlow and Larry Jenks, Ben students, is just one of many beautiful garments found at VlLETA'S MEN'S STORE, 563i North Figueroa. Pat Hodges and Arlene Maynard are satisfied customers as they ad- mire the perfect fit of the shoes Marilyn Wykoff' has on. The store is EARLE'S SHOE STORE. When you are looking for any type of camera or camera parts, visit the YORK CAMERA SHOP at Sl lO York Boulevard. Pictured above are Dano Lou Thorpe and Judy Falk enjoying the exquisite roses on display at the YORK FLOWER SHOP, 5221 York Boulevard. M... This summer's bathing styles are being displayed by Ruth Fraser and Gale Colbert to Jeanette LaGrasta and Mildred Beyerle. The suits can be purchased at lVER'S DEPART- MENT STORE, 58Ol North Figueroa Street. Sylvia Neuser and Carol Jones are admiring one of the cards Mr. Anderson -carries at his stare, AN- DERSON'S CARD STORE, 58ll North Figueroa. ' Look- whom the camera caught trying out the plush seats in the new l95l Chevrolet featured at ANGELUS CHEVROLET-Jay Ann Sellars and Dick Barrymore! Rich- l ard Partlow is talking to one of the store's salesmen. The location of ANGELUS CHEVROLET is 5001 North Figueroa. ABLE CLEANERS For Fine Cleaning we operate our own plant at 5511 North Figueroa Cleveland 63248 Highland Park NEWS-HERALD Leading newspaper of Highland Park for almost fifty-two years 5912 North Figueroa Cleveland 64146 DENYER FURNITURE STORE Lamps Rugs Divans Tables YOU'LL FIND HIGH QUALITY HERE 5722 North Figueroa Albany 0925 THE CEDAR CHEST Ladies' Ready-to-wear I I 5-IO-I5 Cent Store S. H. Kress Company located at telephone 5717 North Figueroa AIIDGYW 9113 CONGRATULATIONS to the GRADUATING CLASS of S'5I from STERNBERGER'S 6138 North Figueroa Cleveland 69340 Cleveland 77234 CAMERA REPAIR SERVICE C. N. Johnson I I0 North Avenue 58 RADIATOR SERVICE C. S. Bussard, Owner Repairing - Recoring - Rebuilding 5002 York Boulevard Cleveland 70778 All WOFIC Guaranteed Cleveland 69587 5701 York Boulevard Paints - Tools - Incinerators - Chinaware When you need Hardware see CARL GARBE at the We extend to the graduating classes of 1951, our heartiest congratulations upon the com- pletion ot your high school careers. BATHRICK PONTIAC I 5317 York Boulevard Cleveland 62174 Now featuring the sale of new and used tires. For a new or used car visit our showrooms or used car lot. 94 50-50 HARDWARE sToRE 5040 York Boulevard Cleveland 62627 MONTE VISTA PHARMACY Professional Service 5400 Monte Vista - Los Angeles, California telephone Albany 8888 Bulletin and Journal Publications Publishers of the HIGHLAND PARK JOURNAL, LINCOLN HEIGHTS BULLETIN- NEWS, and the NORTHEAST STAR REVIEW I I2 North Avenue 58 - 2668 Pasadena Ave. I J Q I , if M-'f-f A VR, 01 1 ' 53, I azffwb ,gz3,1M,M' , M- f ,,,H' ' "' K fWZ3fffW5aff if J aglwgm M 9-4 i wi? GQ f?M Slack M9413 f ,Mfw Q23 W N Q4 fi? Ni Wlgfwwwiwffg 45555 ffm ww EE EER M , l,5:'f 7fV5-PM Rikiiiiiwia ff' 1 Z w L l l f Q E My 4V M iff 'b Qs! , x 1 Q K JJ' jr' J If 1 .if Jfwy , My Q ' f A QQ, 'W Ji! 4 V4 , J7,.f1,9 VL' .JN 0 YW!! V if , A -'ef' A ' Xl Ulf? jc fl W' JU 9 ' fairy! ,!-fi , if , -rv' QCA . J . a x fx ff gg! J QT' - f if . I 1 4, . .f-.1 - . , ' .fq x ' S ' "l'.1n,3FL,.,f""'.,,,, .- ,, , -,,,.- --, -3-.'!L.- -N ,-.-2-,, . I-.L .. .-'. 1,1-,ll -- if -W ' ' A ' ""' S 'M -14 ' M--.Www yr- gf:-ff""'WQi'S'm - -f"""T1?'?fHff"""" 'V f:"' YT" r A I ., A+- H -- , n 5. , --., . . ..,--73. xml ff: -, .. 'nf' .-,.J.-.. gi 3 ' . -. -.1 ' . -'ly 5 1 .Wy-.f Jia- 4.1, f .-134 f I- I 5 P' I :h 2145- .jul X ?fiiA.:-'.tglrE6'sat-,vggyfltklx -..:i3:.,7:x .y :ws A ,.Nii.sqiil1i.f'nl,1 fur,-'F - . . Mr' --.-' - - , 1- . ' 1' Q12 ,JM - W :'NL.-.',,A'....' ',.- A ,M ' A - :.-,Z f . 135: , . . -al" N3 '-"Um .:.1.:5-'if' ' ,. , I . ,,, ' . - . V ' 'F' ' 1-:ii CKLg.Qf,'7Z:l7' .-4""", - 1- ' ' ...hi I. --,I-r..L'a. -4.552 N. ' - '- - ' ..'- . ' ' ., . ' im:-M A'- , " """""' -' - .nn ,..,.. ,- .- , -4,,,5, , L, A -u 1- , ' ' QU- , . - . . . . ' ' ' "WW"-'Wir - "'i9'i,.:"' -. 'ESD v ' I Ar ' 7 New 'nf . , . , . 1 , - ,,,.. W V I 'Www' - I f.-:7'f"Qa...z.r,-5-,-gif" Y . v - zu- ,,, x --01-32.24, 1-. 1555- A 5 . 4- , Fw - ....N. f .., K .. ' . AN . f. . -N -- . Q .- - , - ' 1 4,1 rn- ., ..f.vW' ' ' ""'f.. ff' 1-. . - ' JU'-mx vff - -' .. xg " W Egg Ng U 1 , If Psi' f , 14 Q1-E. 5,1 1 3"-2,1 , ,e1gf" " -, -.-.1..-.,,J.X, -, lr. 5 , f., .. . " '- 4 ' , - ,V .,.m--' 'IZ rf - 1' -'I' "-:iz k. " -' , fr' ' ' +vivPW1::v-'4,..,-.. -M. A ' TI N: 'mm , ' - A ' Q -- ,1-, ...M f . , ,144-,,., --.f1.f,,-,V -,R ,R+ .V .,,7,.,-.'.1,r.1,K. -, , ,L , . ,. ., '7'13'3b1g-,y.'.. ' ' ' 'fi -wb yhgbbwa.-'l5f,g1,x. 594 , 'Sak -1 " ' " -""V??' - 5' ' ., ' N' ' ui. L., wha., - , . ' " -.svn--N. ,K-. nv ,, ' ' ' 515, S 'QL' I if . , l ,R rw' K, 5 4. . J 7 U. 1 y N L , . X " ' . i' -ff -1 it ' WN Mx., 7 4 w J 4 x A . .35 -1 .. -. N,-P y V Ve' R39 1. 'ff 1 -4-SK"1,f?mv'l' 4- X YN 2 Q '- 'h , Q 1l if gm ' . -- ' N' ,, -4? ' ' , 4 A 5 ., DL.: mm kr I f A .4 5?- fp " J' Qu fffv, I, 4 it 5 W wlMe -Kr , 4, ff. ,, .12 .I :US W . FH., . 'rf +-+ --"'f.-f- - .. -, .-A.'5,.g-f..f.-:ww - M W- xr . -A ' - rf w5"'fL1i 1 ' - rw ,N .' '- ' . ,-Aww .1- -. A ., "-'- - . --' -5 Q N- 'NJ' 'WN 1 V A ' -' " ."-,,',,.-ff-e:11F'7'-- '- 1-.:: . ' H' LJ' rw 1 'wA:--f "W "fad V ..-A 5' I 5? - 57 4' --Y'5fi'?'s 'Wim' " '-'R' Q' , 99 . , ,. X.,-fiffmi -s-'FC'-"' e- f iz. A -2 . V '. ,.. v I+. ,,,,,.,-,. --...,,, . , ,---kgh,,', ,.',,.,.,g-L4 . 5 ,f.,.Av., 4 , - -- h . 'Q ...-." ,.,,g - 4 :nLas,.i,. , x ',,.x., V . 11.35 . 'S M ' ' fi ' , V -v-gn: A - , J fr' 5 , , '-wpx-ug .4 53 " - 2' 3. , K " ,gg-r uyqfi--5 Wfwt 33531 'Ewa -. , . A fr'-1 MY' 1 M z 5 EW? 4 v. , ww 1 , .,. . .. ,N Pr :I-ff 'Q ll- J 9721 I ' " ' ' I --- "' N M4 fa "N" 'Y Nw. - ' 'fm'-'Hz'-'1--' Q' .. Ji i-fd .. I E xrn,-fr 1- f fgpshmsvflv ',....n- 4.-A ..., K ' 'TM' f"',.4,m Y 'M fr' -v P1 r'1 -. ,, " 'L Q' Z. : "" " 1. N ' 1. iii- . N X1 - , "A fi? .. x 'fl' ' '.1 H . IJ- U L V. - Am., - I. .1 t 1 ,. - N- N r xg 6. WLTIR, I in .4 ip ss- 'I l ,. I ., ' . I -4. Q I "" e' as 8 gap ' f ' f""S'g" '-' IW' 41 , .,,', ' ' Vx.. '-.24 1 A V f , , N - ' ' Q- . V--A A - 4 ' ,.,:,-.,.,'." :, -rg , i - fri X W 1 1 ' v.-,..-.M - ,.....,,4 V .. , .I'Qw.2,S.' -'-K I D ' ,I -fv. ' I" , w hy ' 1 'E ," ,V w ,...f" Q ' N ' ' If 'K " ' n-I Q -f-,wg S A- , +V -X . 1. . .,,,' N V, "' 5j QM lg-..u X I 1 , N' N, ,, 1 5 w 1 1' A 1' T - 'f " f- ' M , , f' I. I 4. ,:..l,r N ' X . "' if , .. . if-.rw-z . X -' ' " ,' 1' ' :I'1. ,' 'X '4 I , ' V 1 , Q., - id' , 'Q rpm. .. A -, - A X. I 9' K - V U X V A5 't A. fi 5. , W Ihr. . ,X . . - 5 A - I l., - x' Q ' 1 "lf-S' . 'f5!s-fm A ' ' 'fm' 4 P M , ' '44 , 'FTW ,, -- E-'1' '1 1 2, -.Q - 'I ., X 55 I w-A g ,mg + L :fm Qx I fM',q'N . V .iff-flefvgujgw ,, 3 H ily vrq-rg. VV.. 'W 1..- -- "1 LA 5, I " 1" xt, F , :nh 4 ' 'X'f"4::f'4.'...:,a5,.::5-- " -- , ' ' ' , V , , , , 1 5 , .' 'ir-f x J ' ' - ,-I ' ff ' .. 1343.-w"3-5 I T N. .. :.- -'N-fini w,:m,' uN?X'ii -:M ,wa 1-H ff':Pf-fCFl3'A- 'f 1 A ' - -.- s. .,. -. ,- 4. . - v- ' xv- I, ,gf I-.E,il.,,9,g5 ,,.1fg,,.,, fr, ' ,- . '- . ,,..,.. , ,fbi -, - f-A -ki 'X I u 'U' ""' ' ' ' Y ' 'w ' r 1. W M D ti ix' na P' . v' ,I , 4, xt 4 , .1 .sw V' , ,-4 4? f-,R , . W., X Qt' f of " ,, , 3 l":J1o4, x 'We Pt li 'X' K. L. H-'mf "FV-K-." '- V 'aQff'r"' "' J fp . , -- '-QI,-X, N i. WWI, 44 iv.. It-al is , W , -H., , ,asf y,, -gwq, -, , -. lm J, -A ,X ' W V R.. . w."- - . -. 1-x4','g. -1-:rm--V .. Y I , ., H- ,f,,,4- 3 - -:gx f Ag -' - , 27, 1.1 h l jw. , .. V 'V 'W ,,....,,,YX ...QC Jn. ,Qi.,fA-hv.,W,JEl,QabaLc' W.. A x in .. l V, - , , ., . - . V .-1 - , A -S V X--A --H - ,,,, g I. ,,- .. -n g , 4 A .K :., -,, 1, I . X.. .1 ., x,g,w4,,. ,, 4 -, V an M ,,,, W, gy:--fh l I x .. -.eer::-f . ., .g. V . ,., 1,3 .. ., M. . . T, X K .sL. ,,., .Mm .,.m,, . , 54-?,'5ff,,. .,,. , W Y' ,N w,.,y. v pm I. :TQ -ug h?"-' I' -Pix, ?i1,f'fY'll h' - - ' F ,ni 31,1 , f . 1,,',,,,, ," - . "' . U, - " 'fp w, ,Z--f-A 'tl - ' ' I5 : ai Sf N xlxx A ,4,3 ?q5,:-9:5 I V, , I. If 4 , .wh V I V . '-"nv - - Vf Wil? .c X - - ' - ff .V , . h , -545-.Q 15, 4-"f"5' , .'f""?1 -2-ff Q. ' ' V. 1,---A N,..' -, ,,,., ' N f', . 1 dh . " iii'-few' ' 4' "' -f Mu' af.. '1 lg. ag' , Q--mzx ii ' M 1 fl D v - .3 ffh, ,b . V , 515 Nt V hui' N f e.-I vdilgj-E I '15, E--AJ, . - ,. , . .. . . was - - M515 - .- -. at V ' N '- 'N A- M- 1-"1 A ' A 4- - M -:W 1' 1 P-PM ' Wwgm U f V , ,J 1 -M ' X -' P, ' -Af- f esu '- 4- "4 fA?i1f'f:.11".m wash Eg? ,-,,, - ,l ',.v.j': . A A-V: -4, J, 4 .4 , it .. I V 'I , ,, ., -An. L . , :Hy , V M .i at ':li..A:!J:.j:7LLLm47.g3... 4.7: . 1 ' , -3.5 .,g5'!?B7bH V L: In -A 1 - Hg. xwffw pf G.. ,A Sly , f 1 , , M 1. , - . , -- . - - E52 . 1 ' - --qi' -, Q - ., - , M , - 1 lu . ll.-. . rd 5 - F5-"gf 1- ffm b f.'Q'5"1M'f5. "Q Q'f:i.'-"ff N asf-J ' " H V 4, 'E -ay gr- i g,,g1Ef.3, x '- A .M 1,4 , -:S-.,v ww 5 - ff. 4 ,- X. wk 2' 1 . 'ff N4 . Mx-W. - I 51 r k ' x 2 " Pn ' ' 4. ', 611-x- v -, -- -. l,,: -. . ,- - ,,-M fr. . . . , . - . - . - - f ' "1:'f'-'-. ..WP-'f -A " 4 ? . V ,311 M' 4 .. 4 f- , wa '5fNV1f' - 1:"' P' ,- . rg "- t ' . L x -- '. "mi" ' i -- 2 1- ' fsrln- .3 , 1 2-2w r'fz 4-.af-'it' - H S1 N- L ..- if, -4 r Q- '55, - 'v m- .4-' gi ' .m,, , - X f M, --- LEP- . 1- V, 1 - . - -1.-a-1 - 'An'-' "my, . - r .21 "Sf" -E"'f' 1W'.,' iff " ' ' Q M f?SN'1i27N 3 ' fm A . .Lv x wi ,jx A 4 1 :I Mx vu -'Q .M ,av 10 -Z.. , .W 1 .,. I A - Y 1 :S ,, , XT-'w J-'L 'iijfifkwff' -' 5 Q ' " 'Hy' 'J 7f1'Q?"5'Ji'13:E L' lm' . A' ' -1 S 3If7'5?53'f' .' " ' 752. , . V 5' 1' ' -,.f'f" .Eff 11" "'-"" ' 'W , , 1. Q ,W IVX.. V - c , v- -4.,:3S4,x.,. I.-f, , ,fn dz 1, . 5 -,4 4, -. f 1, 3 .I .. . E ggi.-L,,...-S -j of 'gd' ,1- rgx L em r -QL? 'S .L . 47 4 iq 1 X Pix X 1- A 5 ,A -no 4 M K: L M ,. Q " A-pu if fry Yr, Make,-v .,4 'Z' -.-. 'q -"'.- ,. . ,T5,:3,- -- ,,, .. , ,I A. M .Q V V 1 . . , V U l F V I , I I. .gA 1 ..,..., 11 ..f'.,,.-,gem-g ff.. v, ,V - . f. -S 8 . . .,,-.Lil 1 155, U, 'I gg. V ,mr A . l '1."':f::y,-l- ' ..- .r'Q,':L ' 191. .M 7 - ' - -. ', . . .- '4-' ' ' I UQ! :A ' 3 A Q 5 M '- M144 2' 4-. -' 55-.3 .1 . 5- . V '- .. A., , '. .. , .4 -- - -- --1:9 -.M x '. gy:-:.e,?E'-"-?1 f '- af, ,fn wi.. . -'vi Y' -' - !, 1 .I di' '. , ' 'XJ 'aah 51' ' ' fx ,A 514' px ? ' 'Ph-. '- ' 1 f P-L '."1'1'y'i . G '21 -f-,,. 1A!3.2L?i. ' ' ': '. -. s'J,.. '- '-' - . . - f' wi 14, , - ., , .,, up .X If-N: " -,vw :,- ag , 1,12 -.-3 -.-.4 ,ll.,v,.yA , 'eg -jf , "fr ,, xg., - ' --' ,, g , - . , ., ,A ,,,:1"' 11 Q, ,N -fi, a . ,1,Q.,A .., w. 1 - . Q.-N, '.-, - - - 9 xg - I---,, , .. 5-5..: 5. . , , 4 ', .FRIF hiya 555 1. 225147. 'lg-525., -,151 . . V A-1 I K-3:3 V V aglugv.. A , Qian.. ,-,F I' ,.., AW' L'39'W9"A P " -11p:sfwiek31 casa -Q uw .- " 1' H, ri f .J 'iii' f - A ML -A. " I . , ' ' ' :.f.'.,,f.A 4:3 .f1',3s'4Lx"'lf-611, 57 1 ' 1' J, , Y',7,y ' A ' 'L 'Z' N. "'-4N 5r1-jjgyziv .IA I 4,,. -jjj-.. '. ,.c,: A I 1 P51-'-4 1'-1 i rj.f.is1.--',51 - b 5 , 1"f'2.:, -ififldf ' 1 , .6-. , ' .,,. NMm'Ffi'.,w-Wd" , ' M :fix - .. V -,ya :!h.'+gaQfw. Q mm 1.-pf Sify, .. :r:fgJ,.:'Q .fuk Fir-' A' if .' F ,..-. ,., -. ' X . f- '5 Nz: 4- 4. lm mm. - Lf.,-PSY-T-1. 2 14-:A L 1f'- ' . b ':i'15E'f375.- 9241-. -4 A vp: 11 .11 if ,.-,--' " bf ' , ,r , -Q' al" .fa-.'?f'-q a,- '- -3.2-.vj'rL-,Q-.HQ 4-L EIGL-5:-,. -wx 4, fxp. -f:gm1,'!.'m., . '. -f ' fvwglr . Q .11 . MM ' -. 4.1--f v .. W-S.. .. X7 ' .. h . -N-wi.-,. , 4 , - .,- ,- - - f . . H , , . A . H - V. ,y A 'W . f aw 'L "' hifi, g..,g . y ws, L iv -' v ,, , . .X,.. L . . .,-.,.,,M , -- - . A . . .1 - -r .,".:-,1f,,. -W . JG, , A I ,H , I , g ,, A , h, ,, ,,V, ,A I ,. 5 :Tj -4' 5 . . N fbi W I- n-,441 04" , K ,. - 3., f. - all -1, A, K -1 r V if xFQf1f,gg4'535'1 1353. . - - '. V , Jw '- .- "' ' " 'I '- K "N f'1f"2'- if L-. , -5415. V- . .f .1 '- - ' ' W -7-fr? P- A ' :J-. -, ' ' fi ' QE 4 'F' f' '- ' 'F - . 45-.W-"..-if ., 115: Av- ll Q 5 ' "1 ff"M ,ME'f3 g"f7'QF' W " " AQ. ' T it - 'X 1- f' Us'-1' "l:?-T"f-3"- N" ' 1- '- . V ' '1 I ' " fog al 1 v, -,- -' ku wil , - 54 11 QQ"-' - ,, ' ' . , Az-QQ' :1.. .VN 1' 'M .1 r lg, , 15' haf- mg M 3 U, V af: l x V 1 H 'A R rv ,, A .I-,, -- ' . ,. .,, , --.Q , ..' a I W ge, wx ' Q' WA ' Iii fl X - 1 A lx v 4, N t r. l r , 1 1 , 1 I v 1. rw- : ,211 Elgin X A :hz K wil xU'x 1 :Q . E Y Xe I X M f 5 li 5 1-I 'af v 532 I H Wa ' , -J -1' I , .4411 "QQ If "ga v.,' 5, y'-F' v gl, f, y 1 x y M , . 4. . H 1 x ,- ,T A .5 ' E R 1 Q -f Y f -' ,fjfggg 4 3-,N GN L , ,fe , 1- , 1 aggifr, I 4-.L-.3-Q? --L 1. ,. ,, . g J 1 , ,- . . w .4 ,Af- i n-, F Jil-"iff 'EIS' 12635 il-Tis,-v3-l2f.:v,:-"' Q ,,-pi" Q-1511. ' 1 -1 3, Laffy!-1 , ' ' ' 4- ' ' .5 ,V 51. . 73 v i "F, -QW-PL -1'-Vs -55:1 isy.fi'ff " ,-j.-"yup '5 '-ig -- " " V B: New 'HMV' ' - 4 If uf' -W' "RZ: P, "iv 2. 'flu' ' WY' 1 " Arn ' vt'-riifv I fr. 152'-2: 'nf ' . . ay ff' "W ' b 417"?K 'f5l1"'N ,IJ r ' L ' ' W . f -. A Y-mf 3.1 -92 '1'hfl97i'!1f.'i--- , ' ' ' H . ' . 192 'S 'H " 43 17 .134 5.-'Qf'fi'f.' . , ' by - '.,,1 . . , . -- - 1 ' 3.1, 11 . 4' " ff. .-: , .:.-424 1 ' " " " " .flaw . - n-an f Af. . 5-1. :-.sew 1- .fl-if' . . :, . . -1 ' f A Lf.-L. . . -. -- -:. .- f : . . - , 4. 5 71-,-'ff' -T ' ,- ,HFS 'c I " v i" , ' ' I 'f':'1'-ffiw " . W K 1. 51. ',mx?: L n 2 , , .di x V. V, .,:-1 ,Q W -J,j,?Y:z, , V- V mi J- ',?1':,,f 3.1: VV! f:5?...:,v 5. ff, r f5if'E'f-'S .J-a fgfmzg- A- H Y , -14' , - - 1 wif' -A ,,fAm . .. .. . ,. aims- ,. ., . , N1 15-I R , .g5'1,,'., lyk xg, : 3.5: . :rf rig l :fda 5 x-nag, 5 lf: V I h V ,L , ,.:. -.Ly -W .-.-k-.Y af., I: If -. ' ', !1i"5-Zf- W V V vi .. -f- 'g rixaim I 4-.3 gfrgiliwwf " V ,- I ,qv P , , . , Eg, xEi ,x,:,gn V V 41. 7,71 4- - N ,Q ., r 4. 1.. ,. V. ,:..v W -.5 1. , , V. , , .57 I V' A ,pf-H-z ,, It . . , H is!-I v I . 3gg3e1, dM5f,1-, : Lv at ' . .4 J . M . , S -V K V ,n I f A :I ,f 515' can , -Fmjw .I lv 5 .V QV., zryqi- . V Jus.: I ,A V io V girl, ' . A ., mi . . fix' A g 'Right - N, x F! Q3 -2 ' 6 E- 4'.4:::5'4i, '. . . :.- - 'fl 151.-, I , . .1 . gary, ' -' - A. l. 'N ' Ar' 71' Q V A , ' " 34.3. " - ,Q V -' Q .,Ygyg:n.,wf,zx.: 2.E'e,,-,3,,,J1,.l1,-5 i ff" " .,., , V .4 ,, 1 E, r I . . , xg v,.- .Qi ,Ti',-fallkfl h,y.'.:,,J, H V , i , , ,. 5 Y if 1 - mi . ., .1 . . . fa . .... , ' I ff , A 19, "2'. ' "b5'F753' 1E'f"4":fN-,f 'YE1':?Z'-L -, .f . 1, ' 4"7.-- . " " '--1.:-I J3' - ' D'-" ,rg .Ol . ,ML -F1174 , 2 , k e-ft: 4' ff 55 J A ur with 4' n QW.. 1. V it 24,5 5 WHENnT.'W.,- we L 35' -- :1 A' . ,., . -"if ' 'f' . A Nfl ' , sf ' xhivbiiiivx .,-' :-mrggiye ,. ww- 53' i A- .5 , I1 .+- , ig . tai!!! f,J .I K?-V - - Big, .zm -3, U ' . , 2 . M -.A ,i lkggp. N . V 14561-,Q , ' ' 1 ' gf V- P vlm H v , , --.. I ' A . 3.1 TCM ' .. '5' v'El"51"1q . - - 1. V - -, . g ' '- -, ' ' ' ' ' " ' X .' .. 1 41- 1.724 gg' aw l' -'E---1 -' , f---3 -." A ze- , . . -55:2 , --1, If ,-5 ' : ' gl SE Q1 . ,f , ., - X .. Y, , -.'-- 5... . 1 - . ,,-- I-, , L1 'K .L 'L K L- . A rx ,lf A, f H . , . , 5,14-4. , V A 'QM , ,I .. ,, ,ri-,. , V V 1- ,- , A 4, .1 ,',, "ff,L.", . V. -- Kg 6, 164,332-33,51 .4 - ..,ifSg:f,,N, A -dj' -- ' - .- L ,5,M.?3V.,.L: l , 5,-ff . A Q , ., .-,4,,. 1 ' ' - - ' - V- -jg r .',,EE ?1-'...'- ' -rl -" 5 5- 3:4 V l""'-.f'.-5:n'.p ,H A , lv, A-1ih'.1 ,V ' ' z "M Q .1 ' , 1 f .- - . . g. V , . 5 , 64 .t an 1 1-' .,I 51 ',-7 .- -'4' 'rg' 0 c .' .. Y b F r.: 'rj -, : ' .: - mf A iiifil' .- 1 -. 5 ' '7.5,".wQ'-- '-1"Ql'i'j? b y 3:6254 l Q . 33. Y ju -by , , , ' ,mx- I-,' .-.1Yf'-V4.'f4x " 13- 2 .- jf "' " ' . ' .r BP , N ty ing., qW1. .,,.. rj' V . a,P:.,k, ,L I, A. if ,I its ,. ...ss 5 gf . ' ,. I. 1142. 7A J,J:,W"Q1?' 1" s , . .K.,...J' 8194 xg 1" J .yv My F- 463--5. J A 4 -,.-,-g.-v 455 1 Jw -S wal. ,,. . E is- ' Q Mi 55 . uh A 'Ag " ' J 45 1f .1- K' Q LR 1 if ' 'wa 5 r"-1 N. M mx 'N-A gg' 1 IRQ? F '-6 .U 1 X 1 K ,I X J not .f . :AB 'P A -' if , . I UH., F. I :Maru 1 , 'J -?,,,..,- ,- fy 3-' I X, rl . i .. 1.324 ' 5 .:fSl?'f , 1 513' . 1-'XII ' -' f nl X xg? K " 1 -.Q . 'ix . ' -J ,lx 'mia wi L' Q4 , A JS: v 5g5Dxf71pQ 4.-f1J.F5gFQg-"' lllfnfif f, V- ' , 'Z Xin 4411.311-1 vt lj: -V 7 I, ...J b . Y 1. ,fm 1, ff WMM ,r " "W W , 4 P ? - lv ' ,aff 'Y ' ' 5bf'f"x' U f K Nw 4 P 773' 1 Af N iff' H ' v fix f'1'A" 8frf',, ': 1 ,- .. 1 f f f :I J, ,b V ' 1 Q , I 3? ' H -1- fa K, I - " 4 X. ilfqx' U 1 ' " Sym 'f XS S 6 ' W" K Li 4 my-iv . f 5 'UT W 4 1 'I -'- G' ' J Q u P .3 1 ,gg -y 'y l - u , fbfiffl . L ,.' , f fu ., 5' sf ' QT ii: p' .-V P-'W .' ' e?,.,f'- ' gr. 's F 4- 1 V-.Q 1, c ,. . . . - .- gz,ffd!.,,-. -- . , -A 7 f 42431 'wif ,J jf-f if A Agg. ,gg i f-f f . 42' x , ,, Q7 ' -r3:3v'Q 'i.,.,.:, ' 51: "QE I T oi Hr i. fx , Jn' it ' A . ,A - .- - - ,, , , 7511. , N ' . T5 , f 1 fi , 1 -.. 'ESR v f , if 454, Q F 1, . 1 :ff b . fl' . 1315" ' ' ' 22' .EF-769111 l W- ' . . . , "-Q'-vieif' ' -' , " fl' N ' W:-121, ' aff" . eb' K- r- ' L " Atl' ' ' - 'K ff . .vi ' X3 , 9 Q f ' 1- JI' I, f. 54,- I' - -' M r , f III ,jf W ji, I Vt' J ' X-.I f -fx 4, ' L'! ' l.-sv ' if , f I, , X A 1 I of ' x4 V "" "'.' v K J 'Le ffl-0 ' - , . , " -.TI 4 x ' I '6' ,f ., .r 9 N , f fig xx f s ff, ,,c,, ,. - . . sy I .FI I -.5 .5.,I IIII I f I I .-,I ,Kpj HE. siggsr III . ' V - J' - - -nj 5' -' 'I 4'Zt','Z"F-. IN. H. -..-.1 ' . I ' ' Q t , . . . . -4 1 I 1 I. -I . , ,. .-512551 3' zfujvfk AAN- J. . If, ff ' I . ' I JJYL-f .-,vggzfg I, --Y ' i MN 'I --.53-. . .:.. ' . ' w5,,14.- ,-Q' Hr, 324' -, ,,II5?gg.,.. .1s3.Y.,-'.'..'.'.' , , 1- Y - ..,-.,. ' f - - -1-.. ,., . -.a NTT-' . I, , - . L -, ' fv 3 .. , I I -' I.itlL 5I'I?f3I-EyqI:jI5fI-I-Gziiav, .Tfc fI?Iyj.:,g?fe:..w+i5f-3:I.?!jqJ"':?1: .I .. .,.J,-I,NIII -. '- , . 'X . 2 1-.. -' ,' .- --1-z. . - , .. IQ5Igj'J'y-- 2 ,,.Ia.:.".IIIIIII -.gk ' If . , I. Q - I.,S'g.:' 2 I WV., I If IIII ..,I: I III .I1 ,EIILIIII II -. ..,p IIII -II II an -5 IX .Q NEI I I II I X II IIr:gIII I I Ig,II I ,vi .ff g ,.55IIII,, I N- ,..-I,-fg, .4..,IIf,2,IQ I 14,31 .- fl, XIIIII v I I IA X .II I IIIIIIIII 'QQ I3?:FII,,II I. .-- , II , -, ,- I 11:1--'L 'N 13' '- WI, ' .Q I '-- ' -, - Iv-.1 , E - I 4 : K '-5 'II-"g, , I I 'M ,. 3 f, . .7 I ., I...-,QYIIIIIIRIIII x:5g.II,IIII I !,IIII.g-II II '1g5I.5I If , III. I I X . II IIIII ..,I-QI , II.-4,-ff' -, ,II. I II I:IIg5:I3II1-YI ' " '- -,I,4I5f.- Il- ' N . S.,-I 'Eff' xy-'?'S.,5'r..g' 2' ' I I 'I"9"'..'5 , .111 -X -."iiA-fr..1x1,III'rf.Iv , ' A "'ufZ'::2:,I T' ' I f-lSSgSt:,v,I 'lr 'CHI k,. -. 535, ."g:fI-CXFLI f. ' ' 1 " . .4' 25, V'--TI,-Q9 " -Q X, 'IQ-I 'T 2.j':N.,Q1'.Ije.- II.,- 1 II II IIIIQIIIXIIIII II "gg,I.'XQI-IIIn.:SIjS: IIII ,d,.Iq-by , -.I -Shi? N .IIIII.-3x,Ii,r IIJ I EFI II IIII ,IIZKII III., ZIIII III... :I I, k Q' IIf4I, :IIIJ-gII5I?:IfIfI3??71 F1 W- 1 f - - . .sw - '-- .--. .. . . -.'-+--.- -.- . . x. . --ff I IIIIIIIIIIINI IIIIMIIIII .,.,I.p4I,IIII , .u, ... I e Y?,I..g..,I..I I I 5,,-I-W I I ...v- --I-3.IgI.':.,f, JNIIIIK-II5,IIkI IIIIIII- - ICQXLI 15- SLI Ir .I :EII5-.rIsw3Q3.QH. Q, --..--.II ., . . I 1'-,I--1. --Q I I .QI II - : H f ' ,-.- U '.g3g':'--- " hgig-,:.- p " ,ff-' . ,- .-for I .I , 1 I .I I, ' . ' I,"j I IIIIINIIIII -x.,,,fg5gI.,,II:I , I '-'IIIIIIIIIIIII IIfEk:,!IIIKII,,1lgxIgi,IIIIiIIIIII.IIIII III IIIIII I I- ..,.1..:t'y.IZII I IIIIIIIII I. II III I I ff I IIII I II ,wmv .ff-'axllw-k.eug' is-3:32 ":,Pf.f.,. ,, f .N-X, --I--4.2----"7-.Ii,.,,.,,.4,g,, , , 'J-fxgf. If-Sz! --. 'x - - .. . "'9W.sgf9'Cv5 WM, 'fr.'i-ME'4"5 0-31'-f'Q1.f'--, . ' '--1?"4'f'- 'Ph' -.Sip-,Q-N' g-.196-r 'F'-.M --:fra--rw'--1-z+f..ef, .ns fm' --120 .:.,. 7-W T ii, . N, . .I----.gf Q?-fir - "-'gf' ,"""1Z" 7'ajdg-'-g?E'f.Q.gg '-vfz,I. -' ' L:gfj'S?.,bv,-Jf1-'--.- 111'-"M IQ , -- T" if "'- I,:I-I,9:.sGQZw ' II':' -.I'SXl- -..,f7I5fgj'IIf,I-' ',,II,,,I,I:IC'M,,I ' -'gflf'-53233212-.j.,,I, ' .. I. 'gII"'I-'--II ".r- "-1- .3214-SIS. '.fgI2,f1f?fII-I.I,I-1II'cIIg,,,,I ' f, IIgAII,I.III - 5,-- . If BI ,II I aw I I II Iwi III . .vu "" 3l.7"'5L' 'U'-' ' -'--' ' 4761-' '1,-E". "'""f"--w'-ff:-.fgIN'f-"' x""0-2-"4TW'-f-1?1f".'i"':' if. ' 'E5Na"agi:X'57f'4'7"5:f351M' N 4 - - x. .:'- .' f - I 'ig ,"'5.,.::.,g-- ., ,- '--gg, .5 923--,I, ,.-g:f1g,Q.,,-, ---,dv4,.25I3.-115.,I..-gqqqw :.,- . g'.--:Ig-. :...q-5-.Q:n,II - ,yimzk -..gz,4.:Qg,Gg-2v,,:g' . II ge,,..gg9 . . . I I" WIIIIIIIIII ,I 1+..?.IlIIII I. .I III-IQ -,I.IIIIIII:,,I. II .IIQI '-, I,III,IIII- I IIIISYQRI-,LII,:IIII -.... II I-,gIkIu,I-,,w,IIII . I, , .-III IIII - ff' 14 . H ,I , -.5 S595-,.f. I WPI I II I, - - . -.NI .I QQf1...5.gg-,,, II III ..IIIfE:IIIIIIII3I, IEIII A I. I .I . I ,III .-II 59, I ,x. . . I ' '-' 'Qt .. ,g1.9IIy-.g,,, I ...Mag ,A --..5i,.I4IIfnQ.gIIl-wI.4: -I I ,I-4-QNIIIA-55,-, I I ,,. ..,-I,IIII5IIIIIIIII,A5s, 1.-,,Iy5IIII,II.,,. 3. .-3 ' " '- ,-A-Q H2 -,I I j I if 131. -V .Q-"f'S IIIIN ..jI --Mm-I I v 'ge ' " .1-,-.-52' I. 1'-' - 1 " '-. ' 1- ' I --- -P -'-fv' " 1-A-...' - . wg- . "Y -. " - "1 " " -A " M . - I' A , I -5- ,, ,I-.g,...,,LfI,iI I 5 ':- f --.,.,,,,lQ5 .I gm, I ' .- "'m4f...4-5,-' 'sv "'- ,II II.T',v '-.. .I"3f?'II,,II -, I,,I 5: ' 'E 1 yii - -' TC"X ,' hy.:--..--. 'JPN -r-...I 1-' --5 . - 153- f .' ' ' 1 - ' " --.. I . -.Sv f' .. 1, - "'f " " 'Q' . I w--.... F-2 .. - mn, - ' III, - .4-5 'Q . ,,,-' W, -, - 3 II h I.Ir I ,-1-'A ' 'I' .g - ,V,. - -.I2 ggi - ' ' ig hglli' - ,Q 5 ' I I.I, ffl' vs? ' ' - if f i- l"a-'-i f '.-M,- PC'--"'f fglsfvf-s:, ' ' -1595 Ez- .HL -L ' 1, .. 'Wg' '- 4:5 , 931 ' ff 3 . .- ., U W '52-. "',Q..-,e ' , .- 9 , E, : .3-2- 1 - . - - ' . ' - ' . .---2-' a. ' . .. . ' .1 1. .ff - -. mm . ' ' I,,., I - ? ' II .I-.,-q..I , - 1 , ., I, , IIIWQI , I Igg y -I II , ' ,I - --- '1:x10--g'g"' . ' .I "'i..-I . "' . 1511-.'Q' .1439 5 ' - ' - .: ,, t w " '31 it i 1' 'h ' " '1j"1'-igfyza 'f i J ' ' ' A -5 - 'A-1-2 .-5 457 "Hz: ll . ff -, QT v xlirlb . :a--.f W . fu- R , . - TJNI 5-1, . If . , .I I I -.fa , ig 'R IT jug. I III! 'I ,I II he-,ya ' X ff' x Q LEIZX '- :I II " ':"!3:EakS5fF'. ?-'Fi' : - 51' If -1, . -f23II I-K , iffIA5,I+I ' I I -,fi ' -.5-Qggfgfg ",,i L,-feg.,.vr-fl. :iii - ,Wvnf pw I II -T,II I ' - I, A' , ,I ' f-- -, III 5.4. . ., . 1 -I..,, I. Ij-I. i f- . 9 EQ!-'af-9 I 5' ' .-- ' .1 -f.. ., 'f5F'- . ' , , - -'-- --4.4 2 . - P.-V fs' P ul' . - II ,I iggI 1:35 .- -3.55 . :Ii,:'j2 -I,I4.'H5?4-n W?-,Q-QI ! JI' 1.3I.5l,fIg92, -4- ' - I ,Mr . ,IFF- 7' Rae?-4. 4 - I , ff". ' ' ,"f:ii,1f? '--- "'- if ' ,. ' Q3 ,q fi-ssl -dh ., -,. -. ff-sk.-1-H 114-g5I-' 'wf.:..::- I I W f -22 1 ',- fa-111 I-,,: , . Ji' II IIIIIIIIIIIEIII I I II2.IfI..,I . I1I I III .. ., , II., - I , 1iIf.I9I.,III,. .u , . I. II ,IFIHII .,III I IIIIIIIIII .I,- II,y6III,III!, Q.. I I III. Frfir '- igiyf - Y- '12 1'-' -T,-M -3. ' 4'.:1'- 'fx' . If ' i:1IjII-LQ. W-"Wa-I-, - ,, 1 -. ,mn-' " . , -E+ .ph ' 3' xv 3 "1 'L -"' . - '-' ' - 'v-.,f" 'f -. ' 'FT I ' . . ' El ff' 9' . ' - S "W - r.. - . ' I, .- . .. ff I I , - .-N, .. I - ' I'--I 1 .I I ' . ,' I- '- -7 .J f . I - , . ,I.'-.IA 5-"-S4 """wS' y I..,i-whiff.. fl '- IAQ" 'V""'i'N - ?2"'7T " ---l ' 255: 415. Q 1 C -443 "5'5f '1e'fi' f f gf!" .fa-.l, 515222. - ' . 'sz-v--ff-111-' M- I . V . . 1 " '--A f" - . , -assi, 1- N. rw " fa - 1 'Z .1 N - .. f .,,---.-,g-',.1:.4 .1 -f I , - I . f'-.I gg., -,I -1. . f,- - -- fm . I . - I, . 'Q -w .xjxigi -XK II ,Q ' - '- . ' J-qQII " igI,II.5IL-- I, " 13, 91 1 : 24 ' I I I' gI'3j?.I'3filil 1 - ,,,,..m-9' '-fy "' '- , 'Q-f ..I,-wr: -. I .51 ,AI . 1 'I .. ' 'I ' ' ,' I I .J--II ' .. , - 3-I -- : ' 5- - I 5 f-gff " 1',.f4,f-'Af'-f"'s""'-+--,. . eff.. -. ww- , W.- Jfizg ---- - - Q-.5-ga?-. ..mf " 5351" .sg---..:Qf? f--, ' 'ZH 2 :. - ., w51F'?iL4fHl5??7-5523--f-f--, 4-.. - xp' ,.. f'-4-- . ' ,. " f" -45322 "Wx-' r - f -. ' F' -Q ff"-. 1 - .yr-4- -ii ? ' - 4- W' 1 . . ' .,... .Q . - . '- .....IIII. .g II.. . . ,QA-.I J- ,,,.,IIfIIII ,a,,.v I -IQ. I . ., .,FEQiag5I I.,,,, If..-. I . I QWI IIIIIZIM .II-Iii... . , -. I Ife- .. I .,, 4III - I .I .g ,, . I I -, - III,.- -. -, II ,..-.- I I I -., I, .I.I,1. ' - " '- I II x.III E IQi.:gqj.! Q ' 'ir "N-.3-, .- I II, -- . - " " ., gl -. . " U '1 ,IIIIIII EI, II 3f"5I.IJ.,'I3? - ' : -'f'., '- 'Eu' - "" - ' . ' . Q . - -'- f - -"r -pk . . '- IIIII. w III -I .1 --.,,,,I ,I I ,MKII C., . , I I II ,, - ,.ITJ:a'-.MII H II? I II - J. I IIY' . a-. 9 2.5-fix . "' - .,-3 1 -. .. - " . . , " . 1- HSQES'-.1pf'.7Yf -. PM! ' Q ' -, .Mgr I, f . , .. , - -., ., : .4-2,-gn , 1 4 21: -- , -" - -- 1-':'2 I 1 .. ' .,.'z-'IIN I, . . , - - '1- 'X'f--.f+- II QQ ' -4 .P -Wi . ' ff'-I, 'MW-. - 2275 .I " . g ". 'gc NI. I-.I-II-2.-.-1Q,, -3-7 II-.IIIQIII III-:, 1.II '., - Im, IIII, I. ' I- 1 -.- ,II .IIIII IIII , II -. md I - II I, -I ., , III-IIII..,I-I ,ff III .. . I 2. R I -- A-2:1 - 2- g ' , gf WY? '12 '5 -"K,-5' m ",.a?f2W -f-'Mi , 'vii' 'r. "1" ,g . .1 mr' - - A -H' .- " , .'-' . ,-'s -, gmikf E3-Q - ' ,. . -. ,- . , . -. . . ,.--1 .. 5 .. -Q --,f- -- f -J' - ,.. ' ,, -.-. .,,- I ,--,1., - -.....-I, 'f f M -. - -1- ., .- , . - .- . 1f: '.I --, I - --I--I-1-H ,. ., ' ,I ,I II 'j. ' -I .yI,p5y- 1, .I ?-,I 153 .': I meg, -I--., 1,1 'Ir ..-..F4'w1-,, -51 4. I.:,IIII ,' :' If I, 11 - V7 S qi. 1,551 ,I-310-2 - Q. ,s':'---,If --ik.:-5' .5112 '--,',, . x , ':.. - j " -. .Q-.". . ' .Q HI .f. ' - . pg 'wp shy' .4 . .. . 1 jf. SW w - -1- . -na . H , 4. . ,gp x f 1 .1 ., 5- R . '. - W- - ' , . ".:s5-'iv .. ' -QP' -' ., -' -if: J I ' ' - 5. 'sw . - - " ' - Q - fi. ' .1 ' . ' ' Eff' 'ha .Q-I 'if ' .. -'.i'Fff15 .1 12 1 - " . - , ,.-..1f"'f . ie5"- xfw- .J-' 3 -' ' If 'f-99",-All ' fTf?'5"' - -3??1 -Af? .. ' ,. . .. .- . ,.,1,. - .-1 ,, - w W.. 0-.f --1 .- . --wg -.5 -. . '.,-, . ..- .. Il ,,v. . 4- f . " ilfi-,. '2 F XX ' 5 '-., if 3' ' M ill" . . .. ' f-'MET'-il."-7 AH" M " u-.,.II 'XjFfT?2l'5'g. 'Q 3455? , -X-. , . 2- if . If. 2-.gg --'.-M-,-1 - I - II .,..-an . III' 'J'2-gi. ' - II I Im II , I Ipyg, ,gf ----, f'-III'+ , .I -Ig ' -- 'g+:Ii5,5, .1 - . -aa: gy- I mg , Q- i 'WE 4.1" wp " LNB- its. F ' f-avi.-faf - .117 , M . -1 V yfflff' ,, " ' - I " ' .14 4 I ' "1 ' ' III5 . YKNI II ..,IIII I. I I I, EI 15 ,I :II, 5g. -1-II, f,,-' f I 3 w - 'li I:I, ' ' -Ifirff. W' 453,-1.34. ' -f3fg'if" f . ' ,- ' .- .gf - . .515-':--" '- ' . ' 'j-2 . ' f . ' .f'f.i - ,rj Q - . - . . -Q ' -. ..f2g:"-A'., --'Ti-Q, 'f I- 95-'5'-":'-Q' W5::23f?C5.i'. " 1, X' --.. 3.22534-S51 ' III? ' 'ff-A ' ' 'QQ' -"jf :Tig Y... ' 1 ' , - - . , "3'f- if ' 1 1 -.1135 '- -. " ' . 'f A.. - f- - w ':-'Q . - 3- 'f ' Wm. , -'L' .9 ---' " U A1 ws J -6: ,III,0x'- g . pm., -afggI,,5'g- Ii ,f I - 5.,I,,,'w.I - grass,-5--.I a-.I ,II 'Q 5 4 ,I I . IR., . P ' ia 'fxidw 527' 'v Igjilxv ., " ' ' -'EX ,-W5- . .H-T' .3115 ,V 3? if X -IVY' "'...gI 45--,. 'S 11' " 2-.--213 -I I 5"f.'i'-fs. "H"'s3' i " W .. 1 3-ff?-Z" , fx .1-M' ' M ' -2. 'AH'--P f 4' -"'fi4Y .ff ':r1,.. ' ."1:-.. .f1p,..'-'v- P . ' "'?3E'1-' 1 - i-' . "-'i"f'-..-- 'ff' . '- -T1 ' ,QL - i -eifia - -3"-"fi 'F I+' .1f:""'- 37 f- " -1, ' Vfi ms L H, U gf ' ' I. -PM ' If-yi, J - f - fS9" - .-.f-'fi3-" 'r- - ' ' - '.ird'L' .E 1 , 'L f' "QF: - '-5.-m f' if-Sgr Q.. fs- gf' .big IIIII,.q. gg: IIi?ff:,gIII3 12-44122 5591-35, g ' .w f QW-Q'5ig3:,.' III III. .. I " III I, ,54,?gjfi,rar- -4- - - ' -- - -- .-1 .- f- ' - . .-,.. -LL, , , . - I I.,:,,. . - 0 f",:-I, --'- -f.,.4.-sf., -5-, ' , 5I- X, I II! fIIIIIII II . I.- II., . IIIII ,, III::. Q fy,-II:IIGI,,I?f -- IRI I,-..-g5I...I I , G- ' g ,,I .. ' ' f.,-- 1 ,,',,-2-:J V, ':F- 20" .-:-. ' '-1 I2 ' ,q'-' gn-I ..-. :-II 'J-' -- - ----. - ..,.. 1 1.5. ---M" -' Uv ' :j .'!: "-in 1-52525515 . fi- iff' ,- 1. '11, ,- fry, . . 453-gy'-.,,f4'?f4W4 , ,..,-37' . f - Q. -kg: . gb I." .I,,u.I y-,gI- .5 1 Q-"H I-,3 'Fx yan- , -' - '1I.- .- 1 5r'K,g.-F ,I 3,11-' '-fI4,- . - ,,c J: ,W ' ' ' , ,- ', - vw , , ' -ul, -1' " --.' ' ., 'fy .1 , -I . 31" '-., L ' ' , " - . ' fr I - , iv ., "-P 'Fw' -- 7"'-,pI-5iI'II '. I f",I 'Q-' .-2-17-," -' 'I'-I:I'.I1'fi-'45 I . II? .41-,...4 ' -,L 564 -.cu M., 5 - . .- . .. .5312 -' - .f DJ ..' -. An'-1' - ' '- -' . 4' '-"7 'V' ' 5'5" w f- 4 , -Refi - ,-a . "- ' " i' 'f -' I +-2" -:,,','2-35. , :'1,g.2"' "--ef, . 5 ..'-'M-11- -' ' ,I Q3-in, . II '-f-.XII - 2'-m.--:-:.- . - W P4 n 'sf-. -. Q. ' Q -1 'Q 'sQIX+IIxg','.' .f-. '-" - , "feI,g3gI-. J -1,1--'-1 - .- K. 'ff' .Ig-" . 1 -'fa - .-.h 'q 'T' ., ,, ..: 1 7"5'akT'F15ff- , -q " V ,df-N' .-.f'.'f5.'- ' V 31 if M53 -4. MNQ V ' ' " 1 f "'ww4:a.. .' -4 -- . -mg'-'-'-'."'+ "-C ' ff 'P . N , - - . I, I,,..I43.,, I .. I "- . , I' Q , -2 ., . 514 -1-,-I--2.-.q'.-. Img:-,I,I,,I.II --,II I I -. ' ' .wf-5-4256 ' - -'--'-3-P.-F: -FT- ' "RN A-'v' "'1'f' -.-qw-..-'Q ' - ' W . I I II.Ir- -IIi,Fi.1f, I' I If.. - .,.IIII I - .II IIIISPII ...I II .- . 1:-'--J,-5, .... Xggf-If J- . 'I ,I-'Q..giff, -1 "'.- ,AL '31 .gf I -, F - ,- - I I 'I-4 1L-f'a:',f..-- ..l ' 5:31-if my-,., 115. -..,I .. .. .- II I . . I IIIIIII,.IfxI:IIIWIII I. III MF. 'flii " ' ' ' 2. . 1 . gh' .....,... . v., ,ff ,W f 'r- " ' ' ' ' ' . i-IA' F L .. I- , - ,N z" W 1 - - iff 5-- " rr. .52 -' if : MH' .1' P 'ff-. , '1"'3l ' Lai' H Q fu ' glib "rr-If 4 'NE xv '-.21-il 1 Ur-P5 Q!- .3f:55mgE' " 1 gif.-x 'T .W J "A "Ti 3 ' UH4' L: '!1!'.:3!- .. 'li W y- 'IP' 3' 'rf' .- 4 . W'- " ' ' ' rltfiry miami! fi :O , 'tJgE-:..:.H Mqfgguxgvt fn iz ,I tmff'-I 'tiziiiggifyf v v l f I 'Tri--.1 4-l '7 my ,' 3 IM- . .. .1511 ,Er , . 4 V, ' ,, V 3 3 1.. ? 'IIl4 x 'f':d':4m5a3 Mfinfnziihq 7352: 5Lj53n:',:,E2if':i5" 22 'fi , i4TQL'fq"" . 1.13153 3 ,'x:::..i'ir:' JH: , slfvmm . '- chE'LO51'1 ' r-:gm , ai , - :tn-:.v'f 'tri' 'r:gg?'g:"- ' - ,- 4 , .mf WW .: --2 :xr--"lil in a G f-1 '15 'r"i.'1'-n 'L,:-,,:33'1B..:vv'n7:! 1 tv' ,-A A - :-,avi 7 75- 71131: "Zig:-'fzi-'Y':: --fam .5 M Mm!! 5 'gap :iff- '1-LTf1-- - 'aff g 'IGI -2- ,1-2-1 - -e I-if-' W 2 'ww H - + f H -1- -- 1, 1? t : vi Tzfjmqt 1:3-dj:21'EQ':E.5":l5'N'I N ,J I 9510, iw -In ' G 1 'f --' "H fr 5-T 'TM WP1'L1cf4'f fw' Q .TH ' 1 2' 1'-14" 'Q .-V'--1. :S-':S.:':.i-1ggi'.Ia,.1' nf -43133513 . , , ,fe ,rife . - . -Q A N . ,QM 3-'j--"'s,mf M . ':1'1 Eff '-4 1'W-f'-,- 'Vr 'r.'11"2'-:""?'N .bm , f'. 'M' ' f-'m"'+- -11- :qi--53 igkiinlcrhaih , H ' rl 1 I: I' l"flvl I 5 iq: 1"'1TzJf -4 , I H' :rl:,f!:' V rp " '44, 1 . A V, Y ami, 'mgfiigfif .la ,m as-'2 -"?'f4QiH'z5M :EET F H' ' 3.15 'if'2'.,' -s. - ff V ' f ' " -.--r f'ETinf'L-n,..: , A 4 - " .. ':""",7-7i:+?:211'F "ii-""'2'3fi 2 .i 'L ' 1 4 'I+ 7 " ""7 47-'h' 32155777 'hxgliniynp "gg, ff, 4-QT 'L t .. 1i'- "',""l':,,,,,,""3'mr1... 2. 7323- I 'mx' 11:5433- f:,.. :ii - ,'. 5, , Al i I. l ,, ,, Yi' 4, 4-.- W15'12l.' 5:'ni5'- " .11 H 431 'H ' 1 1 Y' Q' .h 1 "W RW 0'h'-'q'2'W'3.J 9,-4' 5 'fix'-1 v ,511':'1"- - 3 ' 3' 35 L, 11-1-rfkre' ug-wa-. , w - --.M .ir f ,-M . , '- -. . -1- .:. .--gsm ,EigTE'Xtjf2.m 51:51:33 MVMTQE, -90:21 AW' 0 'IZ in 1 , ,. 529,215 ,f'fg7.7-5111. 3--,-K - -'- n,5'i- "-L . TT ' ,Lg L itil u l '1 ng,..v:, x,,,' -2-MP-f2-E' 'vis-Y? Wi ff' - v - ' 11 -' 1'-H: -aw- 'ug""':'.'MgE"',"-'i2:::?::I1:jnfg'U9If14 'f 'ff K- 2' , 2' 171, T so" ,?7f71iT7' '7'7l1TiT?"' ' 7"3' ' X ' '- 5' ' 'il' ' fl' -"' 'H 'Yr' ' 'I ""f"7h'w5."Z 1" ""'1.,"'+.-if H: ' .' - ,gm-Q .JJ 14.-517-,"' 51:- 1"'1'n4u'::?:EE.L""L igjhim V434 f- --' -1' ""r,l.2.37'1!-71tLflg- um'-zs,. Jw, ff, 05' if M11 2- - 11.1 - .uw 'ZEY:'?q'3-5:5 hLi:nu?'::nn"'guD'ql'I n , 'T v- ' V2 1-5'-V9 75" :-' .-.11'.--?r:.- --P ' - -' ':-'M-:sf - ' H- -""- 2 :- ig Jus.-2:fE'.'1,53 .s -M 1 if ..,-HF . 41. Q-.1-1, ,UH abil' " 2 -' h 4 ' -' " ri-11 JW' f"'11'1'if' 'Z4-, Q"T-EQ-In ,,, ,V ",o1:y-'vwgiahgzlx ,,M:wN, SM' ' Q 3' "4' ' M ' J A' up ' 7 71.1 -'Q -fm' -fffg - GH W ' ' V' 12' i 'P--'z M A335116 .gf 71 J'11'.H' h f .fp 4."7-'w 1 ?zlYE'i3E.f wg lim? 2.:: ,.Q--3.5 W- g sag 2-1.1 nh? V311 -11114-5-fix. ku-U f 2 " ' 1 - -mqgaf:-:.-f Nr -2 l'm1EW - .-, ' .- W ' 1- f Tai W-1151-"' , Tj' . '- - ',' , 3 ' NIH -'51 1::'1':5m H -'mr' L, ia- P "3-I, -tg '51 -Q73 1-, iq-1-V ,N .L L..I'-.,2A.-. 51 1- ':1,r:'1-15:15, vw::L,i:ll' E. x"i,.:fuL:1E1,',, lkrukvizrnq' nu . L y 1 -' l ,,1' 4 1' TIS' , ,jj -:vn,.'-1,,"'r- '2n:.q,'1vi?r-4:IQ.gi:L,L.'1- 35.2 f,.,., ,N 1, I1 ,Q . "'-'4 dl, ' ggi.. T7 4.5 w'K,"W'r--':'2'?Q'1f mi --H ' u -at i rt .fv-7150.-w'21z -2 -3 15 '- , gg. . -1 71 '11 1 I 1 ,m1Ti7Q' "W T "" i'I':'n" 171313 '?f'1 23:1 - -'T ' rs -'25 -' ' 'f- ""H6', 37111 131'-g7"q"H V' -M'-1"f:1:f11f--5''NV'3'm '-'LW , Fa ' 'z fi' WW " 617757 'i'f'1'1 7' "-.3""'1'w:15 ,z:,k2":f' H-'52 gl L ,i 1-," f ' ,-ff 1163" 1f2.'Tf1'v" +I' ,77 Q- nw' qQ1..ff:'i ,f 'Wu 1: nf 1- V25-i"i' f- + -1 wwf' -f' 1 Q - 41.MrV'L,. 'Iii' 1' ,, '1" 5: ii 1 ' 1- "1 TQ? '31 23:lg'iT.it3J. gvwfg-5 'EL' 13r,1'f-'Tfg -1' 4 31- - fm rf WSE'-Q'ff1112. iz.-Q7-gi:galil-1:51234-'f2'qg.f: 2'1" ,:' . ..,1 - 33fi?'g?'T:t'!1f"'v,""7"f2-v'1.9'f1,ll2'- 1 M.-M F-'J 2'y-wwf, i pf ' - n771,!'r ' 'i-'iiv'-14-z:J.'q rg, N125 ,::.2"Q,"m-- J : "Ju ,, 6 mfahg-qq'?.,u, -Lftlnfi-111'3-,iw1Z':'?21::'25:':L'r'.:L':l35:w:f"2gT:'521-.i1"'am ,n,45.-.E3',h2g'l ,Q ' ' ii g"g 'TQQQJE 'mnfxgihw' -. ". 1,1 .- ... . L. L- . ,, -3".1Hr.m -1' ',. -2Q1'g'1-fiflffuy -23.12 -f ' EH? 153114 'u"?:"2T- .2'1ffi-EE N-"J'f1'rv .3"fL.L'?1,r-' HW fr f r, -' .qi'1- Uv-'1'fq1'.:M s1'51E"' -..:-Ig-,-I, ..., f ,I Q, LI: 'vc' 'i --I: Yu .I A A V 4,.1!":,E wg, rw! :QQ . 1 ,Q H ' Eff 9 , .Tm +A 15.4.1 1: 1+ Us-'ffl M' 1 f ,Q - - f'1"i:f ""f5':'l1ff'd12'5'f:q1 n?'??',?1 If .9 .'7'- I ' ' ,if : H nw 'X1gfh1"1 3 7'-1 H1:'S1m:v 'ji 'n""'e-'2E""-'h Z':,f9WEg33:: M H ,u -42 " "Wah" 'Wifi 1'-W ' tial'-Z' -. .""T. ':j"- rl " - . ' ' ' - I '- - .A "5 Th TF, ' ',1'Q,":lofTl? " 'P '1' 'FW 51. 4335 QriJU,g.:I1:3! '?5':'k 'rag'-2 ..- nv-1 - ' - -44.74 p--1,i'2"3'?'-. 3 wav-13,11 1gQ.I'r'pfJ, 5-g ,M M -'f ff . 1. f,,..,.1 mga' '2'N..51:lr-' U" 1-" -.,. vj. 'IJ' , - E 'I.': Au, X.: X- -,,'A .Z , -,, 'Z nn ' I. Q , qu' Q4 4' ,u:l'h4':.0Ta: 1 w5'n"QS"I"1::'5f'm:21 xilfifzhlif-" im' -QTLTSTT-WL ."fr 'Whig f . -' . '7'7'1"'f7'f W' F' -Ji'-'fr f' . ::.,,..'4:,.-ivy 1:11:32-'girlhz vIEggif:,JL.., -..lfI1:...yv .gli 4 . ,J-' A - H 4 , mi-I3:'-"i17'!'L Z5 ,U own? 1- -' xl" '1-- -f- 11' 31"-":"1"T' "'f3.Qr"-51" L? 'If 'J' A' -3- p "-M-,k""'I111f1?-- ' 77"'+7'1 'gf "'-il"-uv-"..1.,2, ,f' 'ii'-' lvl, .', ,- , ' - ,-W 7355: I-, 'btgy' 157- 5'3" '9':E::5- :p'!.':':"?5' '5f'rN5'f7:1'-rig it ' 5 -1 if 1-,gif 1'7"5f f B,?3"g::'? .--1-'F-gain. 'gg-'J5'.2.1'tfqt1,5-5:5 -1 :.q-:P-. -1'Q,7m-.:'3":i L ,I ,, - -L ,,' n m' I .Mi 7- . .. I-fl? .Mn 463.32-5221-Y ,.1,":t:-3 w"3,:',-lE:.,,ft".?:xZ:,-:hfL,,,, "4-v"':'1,3:m A -is 'nl A 415' ' 2.1 M , petri: 'L .:?:::5xf12g1- ',n"'-:q"t..?x'.."j",,-,,'2' 2,",4"-E-'D 6"-1""'3"ff',, fi -33.3 ff ' z Li . , ' ,4:.":":1g mf' 'ig-f.t.'1, T-fQ.,T?:H::T:' " '7:"-'.5-.--,"Z,,-gg--if--','E33-113. '?-151--.il-rl -hi.. 3.5 Y , " ff. ,I 'mi 1:!':l',1,. --f:,Tf:'L?5nfni1L4 --'ff' harp. ,ig-,-5,311 ., ,. 32.3 ru , 4 - . :QW r " A1 'jf .1 13325, ,j'C':L,, ,J-1:.?QA1"'?1:-'if I"'3Z"j ':'L,,u'?'Zg,h.,"':fB--:tif-3,u"'1,iF,fi:.2 24: sn 'X' lg 'g'::Etf'l21,. DIL' :fu Ylvq' f, .h' ,Tl 1"0'1 1 21312-?n,f3'gqf1.:"' "'P-in? '2j':".'2 ------I'Z:I:1i".''3:'wg"1'-f-'- i--3-rivrltqfc -31:3-N. ft Q -'vii ..!'5: , N: ' ,". g. . I?"',f 'SW n 3w2'72-,n.U':: f'5,::i:5:":x"v. :. "mrm"'r"3- T'-""' .' . " 'ga N , iq Q 3, - ,' If -,'r . '7 ak "N."7-.tj :'.t,'f,577p"f Ili, f-if-1552 Sawrmfuf' HQ ,zg, ,- ,g Ai. . Nm X H" '1 ,"2. ,kg ' -4' ,Q ,5':::.fn. t HS -- - .. - ,. H - ',.r f., ' . ,,"",-v ,. in "'---f'- '- 'ham' 'VE' " 'E 'i 4 " : 3 - ""f' - - -'-2 -- '- '- -. .II-1.3 'Z-V. ,JA 'I ggi, n.vfm".i:,: -. .alcz-1j,nf:g:,.:.:"L:.,,I, ni? :NEI 1.13. .3121 us, L - v -bu, , 'Il Ov- - 'xg NAT- H 'Z' . 25:51-31725---'T--"ear:-' -4- -"iff ,-.37 1.1?".::'Zz-H-: T " H ' ' , .' ,72- '?f'.2:'Hf":11':l--MZT371'-fg','15?T"-'m:""""5"img iff-sw uf, .1 ,- .Sv-157-5-" --gg 4 ':,,A N.','1Igi- --:gn - it- 7 3' 'v ,- 'f -,"'H ,, , i . "':',:'m.,,vW '-:n:Zi:SE1'4 5.7 q.1'y- ,- 3,1 'gn".'IE"sw:- Q' ru ', ,,,,,, hggjlnt .YZ .unit e .tru , ft ' n 'T' mb: - - 'i'5-1-wig? "T-iw 73 'W' ' " -f"'-ITAQTV '1"1-r'r- 'T ' M- 'EV' 'fn' LW: H' '.'."" FMT. L:"f1Z,,Q:.:'Zl::'g'1ff"1'-'fig 5,,':gg':uimhiT,,, 1 "0 3: Saga' 'VL ,ay-QA,nvLfE',I:::2S',,'::q7,IL n iq, My .gp Jigf' 'T X g, ' mg, hp :i M5 A 'Miz 4 124' 'T'-w,,-y':"i33' 11:-,jg -,wily , f.3--M'-'nay F22 . ,, .3 4 - 3 ,:. 51- lg, A, l- - ,.'-7:4 .: rm., .--1--.z , f - 1 ..--U::-,"Y.gfg,'fl:v!:"n1'i1"',g'n-nz'.'n'n""-": l."'!fMT"'3fiY,- '54 , 4 -:A ' ik 'ff' -1 '-1 . E' '?.sK'n'vp.ni?. va 5 :,.',M'v-n'i Zlfuuts-if-?S.q,,tf""'f-ibn' us- JE? jg? :vi 1. :H mai 'VER . -- 5'Efv1..:4g:2,.gL- jI':.:,,:fg,2g1t':"' 'QU 'fgz,E'fgt :F ,gQ,hEfi::1 EQ: .triilu H2 and -JE' Q4 4' '1'j'1"-'gin ':q"m'.::'lw:Mv-:wx 1 V: ':'.:3',:gT ' "N:'m,: Q-.n::LJ2-' 'fi I1"':".:"f":'f:?,, 1,44-qgla, 'ami QM' 151' 2:7 51- "" 25' J," pk 1 gf?" uhw':1'J:'n' 'Tv 'TV' T'52w?f'1-1 'H - f --5--T15-:5L""7"' 'T " 'fv- rf-2""1 "'f 'TW -if-1192" 'Q 'a if 0 1:3-I .L :-.153 A ,,'f'?,"?QY: Eniiijg' Aff: H.. 'Q' .W ,,, rvzgzm, -,,7.2., .,'.gM ,'7fl,,igla Iv: gLYt2?f"A:-212: .5 'L' . 31, yd,-Z :.,,',j. A E A ,:.-...-.PE-' 22 ' " 13 111 Tf'rff.2'1F1jr--- -.3,'2."1'-3':7:'E'i-."' -1 'S-1-ul'12-KU 'W 'if' 1- --'fir '1,F"1-'-A... ,L nu .3x.':':,,.,,:::" :""' un' :V UT:-:,,'f: ,xfx-...wigs Wjfytf-N -:',fQ'tism, 'Q' .A ifnml-1.570 fi1Sg::Qr'j..m h:."" 'qv ,,iff:p -:gli "' '1-rf--'-+YI'L""nPgQ '-xFj-'m.m- 'xg' 1-Q' r:?:e':Y'-L-:M-'Ti-'.3 .12--Eg' 'W'-:""'r1E':'."'-T1 Yhff'-'Q 'I--if " - --u ' , - 1 . -- - - :nw Iwrzufs " "f"w:!?3-3n"5'if'f'xl-'E-:1"'f"1fr'-rt':.lu.i5:f'2K 2:52123 "mil-3"' "W1?LIQ'5f',:"I Pt nkvlz, if ,lggftiv-f Qi: M ,,,,,v:'i::v,-3:-:J JE- N9'3"':""'g,n-v ,,1.i:j,-gala' Q gqrlaqtz' gm!! : J' - m'1'g':g,,--'wg-"1,,+-"-l1Lf""'u -A .:. I.n:'i"-5311, 1- 'ff :"'.1U':i-k"qr'h::::.?fWw-'55 -q.n7M-49i7"1f1?mE,Z -"nf---1'-Lwp'-'PS ':"'- .5 G 'L'.- if 't12'1,l"'-'i,"'1!Q -"qfEf"' " ',g,:.:Cf-'Z -132-3'-fy-'f3"E """'3,""nlL':.:3!' 33: .-ati?-1121-'Q:-S Z!5fg1i:q1fg'I'j"","'t'3,.'f':1-E: ".5,22:3 'V az' 5 T73 "-w"M.:?."'1T-X'g,w3,-:QL-"L,3!1'1."4tF figs-jQ'::,"q.:Eff2-rt 'tml -' 5' ,gQ5f.1g,f.1'3.--ff..-1.3-:J .K":"""m.Z?':-., M 3"'-Z':,,'-""w,,""-21" .,B'1::u...'g'::nF 43:32. .QZLZ-. .f':f2ggj5:Zgg1".."'2.,. .5 K,-'T YL T-1,,4575, tx? fqE..:5,,: ..:u.'.i..5m I-5:11. Af' Effhvrgqtgui 4:f'5 .5 Tm? 3' '3 5".f" ",1.L"JE.,fg-"-0-ix., .SIMM 'Q ,-fp- '-1-25. 'mm .45 1.14:-?lrq..:: 'ny' 't12,'73':i!2,2:5:r'2u23f1::.2. . , Q' iw-.. L, PQ. J-t'r:..-g2,::5.r1:, -1 tnvl-:rf-'ttff '7' -,gigi '7"2'f2Z'gg1--:'3Q"f:',:-r '5"v-T "f"5'7".,,"1- 'EMM , " .'2jQ2"f'r.. 1-52.122 :jjj-' 111- ""EH.Z:iq" Mmsiqig :"'lZ:'S?:::jI: ,mia 5,:::f::'A:""::g' ,nh r .:Qg-1.3-gm. ,,f::.:yig::'.x"f' -1.3, 'Q-ivyl gf?-1-:im-,sqm MQ"', ,'L2gjf",2Z-2-3 ,Hv'1..'.Q .-lm!f2g'+ 4-1-1 f -fiigf-M5-.'? .' - Jj,- .,,." .:n.-xn:.:",',, 1 :Qin Egg:'.,,1" -:Hg :.',j,,""'v:"' uzigtls ,,, gl' nv 5153 57" fi---""' -' ??'f'1-4--'--V-'I "1"f"'5m:"' M --N g""21.iE3",-1-:f:'1':714:i, """"'Z""-5: ::-1--Ff"iCi,gv-fm-1541. 3 .f' 'T-32..1g:'.:1u". 22" Mr '- . -."-f,""f-r::1g:1Z-g--'-- 311.1 3-:," '."" H-f"3kg-,Cl Qg:'I1:,":1.',--v"1f'J"1,ql:g1::.- -- - m "w.f-R, '1i'I7?7'f'5zf'115EI -4- - TZ. mminii-.-r-.:'2. 'gl-.53 -, ZA. It 1:23 gg:-31.8 3357- I-. ,': .. f-D., -.Q .1,1..p,: ' N - .. 3- gg' -2.-my. ""vn',t-",. 'izfiy , -1? 4- W "1 f" 'H-2-2-:--Y--H 'XY--'f'I's 'iw-5' -lf 1'--" ff- -' :.g:' 1' 1- ' 3 "',""' -'-.:'Qiv1:.- N: ." -- If - "a""'i- ---"'1.i+'-'-1:-, L--- 'N":::'2::' .'7-r-'.- :12"- -'-::::'-.'.2" g':f:"g""'f.'5'p-Nu .--g.:' ':--A53-qi" if-'!17,.4 12--3'----5.-1--1 C.:.5::2'::?-j .:.-1--we-.-.gg "'1"-v.3'.'1- -':3g:2-, -111-.f72.:TI--Ai..211-7"f1.'::."'?fZ7:.-,-'::a:v,' ' -ff--A-17 RLT"-"JZ ff f'f'2'-- 14:11-' -'-1"-H-'17--" "t '-'E'-7E1"'H WY?"--' 'NP' '-"" 3' ---..f .4,,'.g ,.fI1,-.ngii-""..1.....-...1 :"..g2-fhg:.....- I! ff'--,!fgE...,,:2r:':.,'qf 'Z3:3j,T5:::r "W Z-n",Z'..av",'.."',. I, .j!g:::gg2 .fzh-.'-:uppgn-J. ----x.,t:,M r-WL: 'L::Z-.ff .:' 'ZT'1"-'1-z:"g "Z7':- 251.57 5:'2I75775'1 122-'-:Egg 1:53333-Z4'ig'Z.':: :L,"'n""'1gy':"g,g.l-T, '1.'21gLr 5- ., w,,::'T' ,AL 1' - 1' D I :,.,T,3.u,,,, -:r,Yw:'r1.',- 121.2251 I-11:57 -FE-5:3-'Q I-.771-7.7. "'.,,,M :Q Z, :,, 57314 -'1?fIf'11Ii'I1j" 17""- , fl '.:.q:""Z.g -TEC-. . 'q ---g----?.ix.1r'yi'Q:--2.'-v-'- -'f"1..'n'1-.'g.' ,""1'E"f'- tgfg-1'-L 'MQ' TT5:Nr13u2-2 ':""'?'f-:Q 212-.2.2"- pf? "ML--""f--I-----2.1 -- :W ""-::--1- T"'Z nfi- - 1 'Tux ' .- 1 'sir Ti -'W-"'-'L " --2-'-t'.2"".- ' 3 lm ,ty -'.'1."'M"" ,Z-'laflyj' 13572315 ' :2'5f"F.E'?5I?f: 7122421 -?:'E?q1:i 'I'-"1-5--CH --'9"iu- -w":'- .' , .Ugg-g Hg.: 'TL 5 3 A- .H--:,:-,T -I gf - I ,mjmti'::'Z.-- N- ,gjiffqg-I-A,. ,2',I'::QN':- vw- :f'S':ggg2 --5,23.::.::1Qf :YQ ma ,-3-,,.,.,2g'.-I g"Q:,--3-...' 3:2 uh ..:.4q':':w ,vu 31135, 'u::,uf,6':"':L1 ,, ::.L.g:::':. gg, .L,-1,4113 ffm,-. L55 11-22 I-....--L-1.751 'W gr-1"-" h':M,"-W-:',:'---EE.'f:' Ifzmifri' --'.5J?E'9-'z' LMVH ifff'Q:'1f111' E' 'BMJ' mlm'-1? Br' 5'5Y51'rT2 WmN.""' - r--- - . ',1 j- '-11... - 'ml':L5g53L.,:2g,,1-.2.. . li ,':.,..,,I':m.,"'lf,,.". ---L,"".-:-"?::- ,' "fs, -.-'3- m. .1.. . j"..:.,. 31 Cf1?2i'?:'5?'fY .Fzwk .::'-22525-welti' 51!2':2i'5:I ?1515:f.:12-' ---wfi' 'NLE' 1l'7':YE:"r'nnT:i"5.-H "1" -2-.NW -V14-m ' -11-55-32-:.: -gg-5:.'g',Q g.,E1-52:1 ar, ',.:.g"':1:::--.1 .3g,Zf,-531131. .5551-f....T .t..:.f'g,g!..QE-1.h'::, .V ,1 fig, .1:,3.,:.:.n::,1,,, Luhlnzzlwivii' :,n'T'::::::: v WSE' I" -qw -:M "3'1"W' ":,-,'fC"'- -ml., A,--1""':-212 ft Ea"'3'-'P -"'-' if '35--.-.--"11rA:.:::4" tr1f'zL-"32f:5."NT'E -"f-11u2W:5E2- EE::r3f1-Wifi- WT zL:L'fff f' "ia:-215-UE' r7"f?"'!h?.:n" 3-' --:IE-N?-f .F 12.31127 ,'11-fn-"Q-rj 2'--g'-Lg? - -vig,-v " 'igixg--.-'ju dlqigj 11352-1 .:Tf:t,-.f'g1g',1I"1. '2"11F"k-a 1' ' 1"W':.'.f3-5'-1Y1'P' Efizz'-I-'iff 1"rf::'-15' 1115" 1' ::'7.::1"j --.""'WTf f'FT,f1-1 :"T71"'m3tW53lM H'1n"u7 'PW'--.':7 Mw".':'-'-"x A ':::-g-f..--'--- Eg.-zz...-v'f".::lw1 -T ."3L1-f '1'11Z' T22'.1"'7"35- -,H.:"g'L:! Vwwm 21.52151 'Z'-252.2 '1'1,,-QQITQ.. --E:'2'Q"'-'2'1'2-3 nf,--,f-5v.."f',f -g.::ugqq3i': .IE'ff1i'hy, QQ:--.."'L Wm""2'fP11'E-'t' IT'-E'1f-I-5 -" ,-'f:,,,.',1'5,fP"3" 13? E:l:i'f5":Z" in ,x':'1f"Y:fr S3915 ,'-'13-'gmiai 5- J' -?:::::Qg 11-':'."',-Q11-'K 'Q' 2.:': -13: 1- ----- -Ir: T'--17.15" M 1f5fl.,:Q1--f1.:' M ' 1325-'fii72f1,Q'i' 5153252115:-Qzggg itz,-7" www' 'SQVLJ l ,:..:-:.::v-:M-,M nh'-I A, -i.i,v::--3:11 :npr ""-f'.-"Tight -H:-,Al I.: .ini-Izmzl P ---Hr .:. 35, -'Mm 1-'L Shu- -fu-v gsql'-l'f.g--L1 zf-T: -.,,--L,-.,,.-, -Hy "-' 9:-12-.T-IE-if -i::'1""-f' -' I1 r-L1r-' -'f--'I:-- :':. ""' fl --T321 n'f, -5- " - - -- Z':"Z!.-. .- ,7. '-1 -14-new ' V .Qf5gQ-- 'M'-u?Z.223"' 113' f"'.2":2-'Z f51'.'1'.7 :Aff gf:-155. Q- j:".'f'.- U -5-"tr .--""'5f5'1'--'::- If-',i-'Q-'-gl' 3" -3121173 .. 75' ,....-1. '-1'-1-5" 11-11 531'2'?222"32.2. '-l"':f'h5:21' f!'?!':':1-rLI:'T,"Z,:f.. .,Ql'1f 1 -"i-"i'f:f if' '.t--5":FY7'22'.Z-:1.'7'i::' "n"7' , 75EE.:I:f3 .Stiff-5 1 E5.2::t:7- -Af.-ll -I irzrrrr--::"-LS-5' -121' 57?-. hum . Jig?-:-::::,-. - is-E,-::3.::j:x '-.1151-272 117g?:5f?: ' .1-'11 -'t.1::':-'. 551. Efirf-151'-Ezggffk' V ..:f?r:,1i17fg5ff -I'-5 -. ' :If- zglffflzgzf ij-2.-'f'-fs'-f' 3-1:.".:H-E Z7f'.f'EfY'


Suggestions in the Franklin High School - Almanac Yearbook (Los Angeles, CA) collection:

Franklin High School - Almanac Yearbook (Los Angeles, CA) online yearbook collection, 1947 Edition, Page 1

1947

Franklin High School - Almanac Yearbook (Los Angeles, CA) online yearbook collection, 1948 Edition, Page 1

1948

Franklin High School - Almanac Yearbook (Los Angeles, CA) online yearbook collection, 1949 Edition, Page 1

1949

Franklin High School - Almanac Yearbook (Los Angeles, CA) online yearbook collection, 1952 Edition, Page 1

1952

Franklin High School - Almanac Yearbook (Los Angeles, CA) online yearbook collection, 1956 Edition, Page 1

1956

Franklin High School - Almanac Yearbook (Los Angeles, CA) online yearbook collection, 1960 Edition, Page 1

1960

1985 Edition, online yearbooks, online annuals 1970 Edition, online yearbooks, online annuals 1972 Edition, online yearbooks, online annuals 1965 Edition, online yearbooks, online annuals 1983 Edition, online yearbooks, online annuals 1983 Edition, online yearbooks, online annuals
FIND FRIENDS AND CLASMATES GENEALOGY ARCHIVE REUNION PLANNING
Are you trying to find old school friends, old classmates, fellow servicemen or shipmates? Do you want to see past girlfriends or boyfriends? Relive homecoming, prom, graduation, and other moments on campus captured in yearbook pictures. Revisit your fraternity or sorority and see familiar places. See members of old school clubs and relive old times. Start your search today! Looking for old family members and relatives? Do you want to find pictures of parents or grandparents when they were in school? Want to find out what hairstyle was popular in the 1920s? E-Yearbook.com has a wealth of genealogy information spanning over a century for many schools with full text search. Use our online Genealogy Resource to uncover history quickly! Are you planning a reunion and need assistance? E-Yearbook.com can help you with scanning and providing access to yearbook images for promotional materials and activities. We can provide you with an electronic version of your yearbook that can assist you with reunion planning. E-Yearbook.com will also publish the yearbook images online for people to share and enjoy.