Franklin College - Almanack Yearbook (Franklin, IN)

 - Class of 1966

Page 1 of 148

 

Franklin College - Almanack Yearbook (Franklin, IN) online yearbook collection, 1966 Edition, Cover
CoverPage 6, 1966 Edition, Franklin College - Almanack Yearbook (Franklin, IN) online yearbook collectionPage 7, 1966 Edition, Franklin College - Almanack Yearbook (Franklin, IN) online yearbook collection
Pages 6 - 7

Page 10, 1966 Edition, Franklin College - Almanack Yearbook (Franklin, IN) online yearbook collectionPage 11, 1966 Edition, Franklin College - Almanack Yearbook (Franklin, IN) online yearbook collection
Pages 10 - 11

Page 14, 1966 Edition, Franklin College - Almanack Yearbook (Franklin, IN) online yearbook collectionPage 15, 1966 Edition, Franklin College - Almanack Yearbook (Franklin, IN) online yearbook collection
Pages 14 - 15

Page 8, 1966 Edition, Franklin College - Almanack Yearbook (Franklin, IN) online yearbook collectionPage 9, 1966 Edition, Franklin College - Almanack Yearbook (Franklin, IN) online yearbook collection
Pages 8 - 9
Page 12, 1966 Edition, Franklin College - Almanack Yearbook (Franklin, IN) online yearbook collectionPage 13, 1966 Edition, Franklin College - Almanack Yearbook (Franklin, IN) online yearbook collection
Pages 12 - 13
Page 16, 1966 Edition, Franklin College - Almanack Yearbook (Franklin, IN) online yearbook collectionPage 17, 1966 Edition, Franklin College - Almanack Yearbook (Franklin, IN) online yearbook collection
Pages 16 - 17

Text from Pages 1 - 148 of the 1966 volume:

,sv Q. 59' . ' - T - 'KRS ,1 FV: - - 'WN 'ff ' , , ,, . ' og - "iw ? if -au 33 '91 JR 3 1 X 1 W' -.Y 4, .-, 11' l'II1f lC11z1': Rllll 1'11L'N1PL'41x. 111111 I.11v1N. 11i11fI.111:1,.11'1'1 x1.l1k111l, XX'1111111i1k. N1114 1,11X'cc111i.1. N1.11w11.111 1S111'11s. E11 :X1X1C1l10L1I', 111111 X1l'1lgL'1l. 111111 C11'.11g. SICXL' N1l111lXI'L', LINS1-1.1111 111.1111 111.111 ll111i11. 'IXQ111' 11.l1iL'1', 11.l1L' xvllll Oxdol. 101111 C111:11'o1ti, 111111111 4,1111-111,111 811111111 I111:1': 11L'.111 61111111 5lL'XV.l1'l 1'.lll Xml XY1-1111. C-wg Si111111s. 1J.111- 1111111111 1111111 1X'.111c1'Q. 1211 115111 x1k'1lLQk'1I. 1.111 l1LQ1Il. x111'.1kx 111 .1 1lI'x1 l11.111- 11111811 111 the 1011-1.1111 L1.lN1l 111 .1 1IlL'C1 .ll L111: 1-'1'.11111g1i11 Ql1111111111111lx 11ig11 811111111 111-111, 11111110 1111' l111' f1l1l 11111 M11-1-. G11-g 5l1I1111N. x1-1111111 1111111 11-11 .11x11 Il1.l4L'k1 1111 1'1.111k1i11, TRACK WIA I 11111. .Xl 5lI1111l. 1,111'1'1 fvlbllli. V .mn .vi , be 4 ' 1--, . ' 1 fr.. 19134. ' ., ,. -1-1 ., ,U 1-,,, -, ,-gas 4- --Q-.",. ,...,:'..1,.,--V,-1, - -- W'---, 9.13,- A .. -1-.1..g:" - ' -f 1-4'4" -1 ' :,,., 'K .. . ' 9'-3" ' ' - , 7i47"'f.' ' ' 4: .I .ff-f - , Am-.- ..... . 41" . .- its - -- ' sq 1 ' --f 'Y 'Q .W ' 41 1 .. N91 '. .4 , - ,. l ' ,Y A - 1 4171- VW J--2. 131.4 Q--A -- . - ' " . 1 4 "id iv fp- . .1 ' -.ve -.-.. fgx .','-7- -W Y 'f..,g ,-+3-I . 'Ts' . '- -s' wh' A ' 'Q ' ,Q AE-'..rn11:-' ' ..-Af---."!I" 3" A ..- ' ' ,ssan-1-"f'4v-"'f'- - li -A "'77'...- 2 '1 GULF Paul Hillis, john Btirkcr, klerrv Grcciilcs. Cl-Mich Hcrin.m Moyer, Steve XVroblcwski, Novi Nilllllllix Slew IJt'I.uiig, GIRLS' BASKETBALL Firit Hair: Lziurxt Baird, Margie Nltflmr, Suu Huniv. Mwmfl Row: Bfarshzr Smith, Judy Roiscoc, Sandy Lingle. 4 Franklin Cheer boosters are Kathy Menges. Sharon Carroll, Nancy Peters, Rindy Freeman and Sharon Humphrcv. 3 ,ix J " X' L 'X ..------"'-"""""".'. ' 'K lv ' 5 , ' 5. f"""'w. . , A 7: L :5 ' as .xv y ,fir 4' X .,,,,i:: Z Y , w -. A 5 ,4 Y L W 5 Ciq, - Q. is R J I , 'I' Q t, 'V i -if Q r Q- argl A N , 1 ,I ' l My "2 iii' fi " LA V L f 5 , L 'L U V 25? ,-.,, 'A s H Q V it , - , L L rf I 97 w. ,-.4 ,,'f7-A ., 'QUA- ..5..., Qft900 lC1 Qi,fi OQ .SQ N 1 L I 'N .1, A154 "S, ' . z- :wQgg:k' x p1 . muff: . -ma-rsxcmr ,gk 4.1 - gas,-L, 3.15 4 f.. x f:ll.lI1k'5 Hfllll Ilclmmprll lilnulw Xvillilllll lflctl f' ,nw Xllll lvlvslm Pgllgm' l'llllIlQ'lL Do Who's Who Il llnrrin ,L ,il ivy' xx ii.. .- if X-xi? X , V. I.1Hnx.n Iullbx I.um-I S4lu.:lx1.wII ,lxullu . r f gg' '.X . X. 'IJNLL-1' lnmx Xwmll , . ll . ,, -"fx 74 .1 , V f ' Q ., 1 ' f' 1 "' i 1 fe ' VA Xu ati: I l !!.c"g'f?i Y N ' X P K 1 I, .Xfi- F. -Q, Www ' fgx N.lll1lI.I Nvllx qt.-I ' X 2' SX I'.IIl in I.: Xml "C lass of '66" Svunn tl.luulIlmL'1x .nu Imlx Ilmuw, Ni'l1'L'l.ll'XI Ilvlpln Hlfmkv. KILL'-lr!k'NIIlk'lll' 1 Ixcn Xlbllllg. Irunlc-11l4 .nmi ISIII I-In-II. lH".1NlllL'l'. H31 f '19 I 4.x P-- as H l , 51 rf' 'Rf warg---Y 5-sv .:.Ay::'Q5'xK'i' i . ' B P' "BNN 'nw - .'L'T7l . Nhyg ii ' as ,, , 'us..1 x f f .-v' Seniors Nlir Ima-l l3c'i'lw1'y llinlifgx-lllwniislly Xllilllkl Nui lvixcy lizirx' lilllllfl lkullfilngx lll1ll.Ill.lI11illx,lIlfll.Ill.l .Xlll!lillIIl1l'llIlIQll Hi-li.ixiin.il Slll'Il1L' XIvu1iil,iii. Ni-xv lvl wi -0-J' PSS --v Rodney Alle? linglixll Nliirmn. llllllllllil Mznrgaircl Asp llc'l1:ix'im'zil St'lC'lllC' ,xllCIl4llllf'. New ,l0l'Sl'f' l,:u1i':1 linirfl Pllysiizil licluigitiim Xlurmco. lllfllilllll Cilmrlc-S ligilacl' Biology H.II'Ql'l'NYllll'. llllll.lll.t Phyllis llccla Mzilliciinilim l3.irgu'willu, Imliaiim Clliarlcs llcmz fillC'llllNlTf' Bc-rxic, Imliainzi , wi . i,,, i - X M -i', i . 'l 5 i 1, i'i. 5 ., SS lx i.i llwliiill ff I Q "1 'K U f"7l-fi lliulugix :il fnliliiilriix,lmli.i11:i Q' -A I lAl1m'1'l51'iIi4m 3 '05, "3 , l'lijsi1:il llllllllllllll i' I"r.1iiklin, lmli.m:i ,, -I lk-lmixili limfikc ' , liflglixll 3 lffm Xlliyrif-, Inrlizmn 'AE' ' 102 fix Q A Ruger c1lll'ISt 111 lxl1gl1sl1 Ruxh, Nvw York 1111111 Cl1:1p1111111 If11glisl1 XX'.1xl1111gt1111. l11di.111.1 RiL'Il2ll'1l cillblrl' Xlg1lI11'111.1l 11 N .Xl11u1.1.l111l1.111.1 It Wt U D1 HYIIX' . , 1 l' ll'Illl'lll.lI'N l41l111.1111111 I11sIi.111.1I111l1x, lmli.1l1.1 , . , . Xxlllllllll lzlull l'.111114111111 N H1111l111g1u11,l111I1.1l1.1 Iullll l'i.lYillgL'l' fl1xl41l'X I'-lllllkllll. l111I1.111.1 'QM -, 'Um ' . 4. N! . 455' 'U' I ' I gn-ff' N un..-f xx.,- Y ,gig-41' ?v' :Ne ri .. Seniors K.,-r K J' ' t XN'iII1.1111 Ifimlxu K Q' l'x.111xx1ll1'. l111lI.111.1 ib- I.llllm'x l'ulL'sll'l XY1l111.1 I'kllNll'l l,11l11111!111x, l111l1.111.1 -1- - if-an - X l'lHIIlHllllN lJ1111wl11s F11I111c1' 1:1 11111111111 x I 053 E y w , . I N51 ' 4 E. X Seniors Rfilwrl buy l'xx4 l1ixliigX ll: N l'I.i1ii--N. lllinim Iii-1n'gc llxilnulxgis lliulngx Xwiilxmix. Xiu Milk , . lx.ix'II.iii1ilrim llixturx :iiiil I-v11I'l1.il l,l1ni1'.i. Nui' York IJnn.iIfI ll.ii'1'1s lli-,vim isni l llrrilx 1,4 im 1, lIllll.IIl.I Rulitlil lln-iiipvl l'liMi1,il l 1ll1i,llIull Sxnxwl, Xrwx' Yin L ,Xlii i- Ill-my l'liui4 .il l,1liu.i1i.ni f,llllll'lLlIlL:u, Ni-ii' X nik 101 nah-1. KX N! Paige Fulmcr lilcniclllziry Iicluuition Bairgu1'willc. lmliaina Douglas llarclnei' l'llNllll'f' X l:l'l'lllll lfmnklin. Imliainzi Connie Garrett Pliysiuil litllllillllill Xliiriuii, lmliginai Priscilla Gates Physic gil Ilcluczilion Gwuliwuml, ll1cli.ln11 Dun Gray Biology K Psyaliology Amlc-mm. Imlizinai Ann Gresley H ish :ry Ifluqiglaiml. lmlizinu ....-25' QW' ,- T 1,-' E 1.-.J :Xd1'iL111 Hilllllll'll7lAlIllCl lkynlmlugy New Yurk. Nvu' York Susan Illvltltl' Hislulw' lhllstull luulw. Nvu Xullx KSITCII 1.1111081111 Spgmixlm G11-cl1wuml. Imli.n1.n Pnl1'iaiaAI4nlcs llllglhll Lullllnisln. lml1.1n.z I,:1m'cl Runtim- l'.l'l'Ill I1 Nth' Yrn L, NLM' Yulk Ruth qXnm' Kcnncmlx' Ilislury Qunl luu1'11.uIim1 Slll'llbXXlllL'. Ill1!l.IIl.l Y. Wan-' ,J fC' ,am Q-:ff x...,. 'Sa ,v fx ' xv qpprf 'wi-1 'iw 1" A-u .AAAA qw - Q3 W Ns, PK' .M X L Seniors luI111Nl1ll1l31c XI.llIll'IlI4lllLN XX'l1rlumw1r. lmlr.u1.u Xl.nx lxl'lI1xI.llx.Il! IIl"lINII .1 y l.1..ulMm1r. IlltlI.lIl.l Ria 11.1141 NLM LIQ- l'lIlluvnlrIlX XI.n1L!4-x nllv. lmI1.m.e l1.llIJ.ll.l NI.1tl1n- llllgluh XX'u1nlnn4lgL'. Ncw Imwy CIILIIIUN Myers Hlxlul X l.rvQ.lllxIl1ll'I. IIlLll.llI.l ILIIIICS Newell l't4JIlUIlIilS f.Ulll1lll1llN, lmlx.m.n 3 , 1 ' I-W.-.1 i .. 'fr' 'fa N ' V4 ":'.. Svc, -X . E . ' ' W Y RV. K, '. t rg NX 1 - .. RV? ,1 'iff lv lltfwllglz Ilia' 1-rvulur of l'mu 1fil'lIlll'fl.S xIllHIllil4'lx llwrwr .vm Slut! flllll or uryuwl nrvr u lilvrury ,mint in flu' "lxf'y." il is Ul7l'illIlK llmr rr IIIIIIIWSIII-I' in flu' .lhrm nf 1 lilzvrul urls mllvlgw iw 1'1'lAfflfl1lf' llll rlprnlmx mn' for n lllllll 11 fmw rwrv nulun- wnzlmfln-fl ilu' Illfl'Hi'f4'II4'l' fuul 4-wr1,wlvx,x l'Ill'iH.ii'Y l'lIllflIl'fl'ffY- tif' of trufx' l'1Ill1'IllI'll nufn. Srlmlnr, rliplnnmf, M'f1'IIlIASf. 1l1'lIl4N'fl1f. 1"l'lIl1lililI wIr'vs.w'al llnf inlpurlnllrw nf 4'llI1l'fIIilPl1 IN'fl.ffillIQ Iflllf nf ll lilwrnl nrts VIIIIUIQJ' Il'lll'lI ln' Sflfll. "Rf'11f1ing IIIIIIIWS u full man - H1l'l1iffIff0Il ll prufmuzrl 1111111-fliv f'lllll'Sl' fl Clwnr nmn.u T ,pav- Q54 ,gur- VON T' tml. -QIQL WE' -.L-X Seniors X'i1Qilli.l l'mm'1' I' lQ'lIIl'llY.lIX I tllllxlll Iflllllklill,lH1lI.lIl.l XIL'l'L'illll1l'lllL' IllNlYIIN N4lIllL'XIIl1.1lIIlX.lIl.l fi.ll4ll RJIHH Hum lklllkllll, Imlz.r11.1 ,Xllgus llrul llmlugx Rwv'111fn1I.l'1'll11nlx IIHIK Rum nv I'IlxN11,fI I fllnuwll N1INIIXIHf.III4lI.!II.l kIllllL'f5lll1lINI.lH I I1'1l1e'lrI.nlN 111111 ,llll TIIIIILHII, Imli.1n,1 106 ,,...fv tg? I: an fm, I Y' Susan Uwcns llixlurx' l'l.lllkllll. I11nl1.u1.1 IJfn1gllrlPultc1' llislulx . x . . C-Icll lxltlgli Nun' lL'lhl'X Many Kay l,lll'lxC1' I' Ilgllxll Swulh Iicxul, lmli.11m SICPIIUII Pu la Iam Ullzrlllll N llL'1l11ll'nwl, NL-w In-may Rrmnld I'clf1'cy i lmm V f:HllllllllllS, Illdillllll Dzxwid Pnwell liumlmnics lllLli.lll.l1'D01i5,Illlliillll 'Yr' eqn fir? l Robert Sc-liafstall Ki ommiii s Flfllllillll, Iiitligiim -lark Si licrer Cliuiiiistry Fixinkliii, lmli.m.i Roy Si hwiirtz liiuiimiiiu l'.lllSlll1lQ'. Nui' York Dennis Smit hl.llllL'lIl.lKl4 N I-'i'.inkli1i. liimli.ui.i Snndm Scllx English Imll.ii1.i1mliN, llllll.l1l.1 Nliirgairct Shultz Llc-i1icl1I.il'X licliimliif Finiiikliii. lmligiiigi 'fs qs-' "" q-if..-wr gf , x, f 1 X ,ft 1' 1 . t., .-1 QQ 7W" cur ' g NX L Seniors RuhcrlSIi11llz llimiix l'l.llllxllIl. ll1lll.lIl.l lll'lt'llSllllE1' llistury .intl llirllfllt ix l'im1klXl1 Yin Yi 1 .." Rim Silva' P llc-li.ivirn'.nl Siiviiu l.rh.ii1:vii,liimh.ii1.i limit' Smith lwiiiiiiiiiuu l,.ll.lXL'llt'.lll1ll.lll.l Xlgirtii1Siliitli I'huii.1l Efliimtifni , 'xx illu. liuiitui Slizimii Smith Nlhliciiintits vi'Sll'nUl'I, liiili.i1i.i ki p- x .-, 1 - N, ,. ig-A Seniors 1,1lIlkll 111 X 1-xl 1'1I"1lN1I m 1111111111111.I11111.111.1 R1111l'1'I XY1'1xs 11111111111 N1-11 f.llll11l1'I'1.Illl1. 1'.11111'111 xY1Il'L'1t'lA 111'11.11 1111 .11 H1 i1'11111 f,1II111Il11l11.1J1l141 ,ffl my-11 l 111111111111X'11'111'1111.111111 ' ' - 14 1111111 ' - 1 4 N111 1'.111w11111', 111111.11111 ' fvIlY 1111101 ,Xi - " ! 1'Ilg1Ix1I N Q1-fl , 1f11111w1 11111.N111' Y11111 ' N K! " 1...- Slt'IJ1lL'Il xX11'1l1l1l'1X'S1x1 ' ' Q 'N UV I . - '- 'if' g L g.1l'11gQ111l13sl lv I 1,1111 V X 1'11111 11111. 111 1.111.1 ,ff 1 , 'ff' ' f 12 m I' 11 -. 3.1 11. 11, ,X '11 1 . 1f1H T111111111s 5111111161-11 11111111gX' C.111'1'. 111111111111 111111111 511111115 1'11i111s11I111y 1'1lt'C11fl111. NU11' -IQINC1' 411111111 VI12lS1xCl' 1'Q111111111111s 1'l'.lll1i1lll, 111111111111 111111111111 'I-11111115 1f,11g11s11 C111l111111111s. 1lll11Qll12l 15.11611 11411111111 11111111 1111111 S11c111L' 1111s11111g11111. 111111.11111 Kurc-11 'I1i111c1' 1',11'1111A111.11'x' 1'.1111111l11111 i.1'1'1'1111'111111. 1lll1lLlIlll Kenneth Young ECUllUIIlit s Franlklin, Illdillllll Paul Zdxirllski Bellzwiulxml SliL'Il1C' XIUIIIYUIC. Nn'u Ic1xu Senior Canduds -0 I .lf rnwil I I 0 -' In L 'S RSS- I p. I l I I I i I , I 5 I X XX 'I . II W lf 'Q ' I 'A y 1 I 6- ll-mm lnmllx r N4 I I ' 9 ' 5 -. 'I i. xxllll I IILI ll II Ilu XI1 l l Il llnullv Inn: 'num II mln lim Illl ml 1 I ilu- IIlu1u.nImn if V,-.. lull II Ilan null llxl lllm H 2 an ? ,' lr. I 11 x ll xx IL Ill llll Il nxniwrl ulllu nl ilu 1 III 1 Izulfln Ilmux .nu Smmlx Slll tII1llxlX Ilumll ll r A I+? R X JA , H75 In i -J 'Ulf HX I 1- . 'F e" -x I me Q ws ulx ILIYICIIIIX lmrllx In .n rufmlmlw :lx Vlu lm ue: 1 A -ef" YL , .tx . -1' ,.. " v I uSgQ-' h , W, ...F - I . .. , , s l 5 x n ,.-,-:m-s..-m- Xmul lin' lIIl'NNllll'X val llunl vm-11 Nun, Rui: Nllbl llxllm 1 NI.ulu .nml I.nm Uluflcl l.nM',1lnl4lkInmll1ux lin xl1mI11n1 ul :lux llwx Il.nlI lllllll Nlwpx Ill IIIIIIQN M1111 llvf'll1'll:4xflMrll ll.u1lx. 5Ill Liam uclunxux XlNIllII" Ixwlx mln-ml UYllllNl'IIllN S x Juniors 5? . . ' '15 1 1 'SQN A -2' 'ir . IN '-9 Wfki W I ' 4 -fi? 1, 'I 'Ur W 1' I' f 1 i ..f1f7' fy . , , 'T M. . 1' K W! OII111'1x 11I 1I11' 111111111' 1Ig1s1 Il R1111 f,I1Il'4 1111-x11I1'11l3 I11111 l'31111'II. I1'1'.1x11I'1'1': .llIlI I,Nll I'xllIlIiL'. 1111 I111w11Ir111 c Al111Iy C111111111Q1t. sccrctnryg 111 N 'wwf x .4'a S Q X 11111 1 1I11 111 11 111 11111-ll 1111-111 I11-1111111 111 1I11 11 .s 11 .x I I I I11wI11111'11 IIIIIX i.111111111w1 1 1II1'11x 111 IIIIX I11 1 1111 X Ill 1I. Il4'W Xa1111111111,11111I1'111x1'11I1'1 1I11 Il 11111 11l 1111111-1111111111 Il111111x .lI.III 11,111I1x111II11-1I111111x 1 iw t IJ1111.1ld Aclguus II1111'111'd .'XCllllIlS xvlllftil'.'xldHlk1Si13 licnnis Builcy CIl1c1'yl Bond llullgllcl Bulcll fkllillyll 131111111111 xliillllbl lS1'1111111'1 NI.11'sl1:1ll Burns Xxvillililll f1.ll'I' .X1ll1111' Cllillllllklll 'l'l11111111s illerc C G'- rx, . XS.. ,"wy' 1- 4 'Is HOP '--1 f- 'Vi W- 1 5 1 ----' -vt xml -sf - r-1syg335s1:grif:' 'A Ss, 15,1 if-. 44' 3 . ,1 .li RUIIQIII1 cztllk' l111l1tl1 iI11111l111's1 IHI111 111.1111 I Iclcll 15.11 is NX'illi.1111 Il1'11111w L.11'11l111 lJ1'111111'1' NI.l1'1lSll 1M11gI.1s SHSLIII llllllll Ri1,l1.111l If1ll111l111 R11 l1.111l lf1l11'g111ls lL1111ll",1111'1m11 Robert 1'x,lJ5lL'ill f1Ill'll'11lllt' 1411-ilkkfillll Nlgny liml111gc1' Rullllic Ificslmck 11111111111 Fiuh 1' .- N' .fl N X R. . ,xv W X - 1 1-r1x,'fgQQ , if' " My Y N A ' I Juniors IIT? 23' Juniors Ri1l1g11'1l 111111111111 P.111l Ilillis .Ill.lIl1l.l Is11.11-I R11l1r31lkILll'X1s 61111411 1' R11-11'1'.1 K-1-111'g1' lxllllgm Ri1I1.111l K1'11gL'1 Cl.1111l I..1111- Slum- l..111g' CI.1111l 1,111 XX'11l1cl.1 l.L'IHl'lA N 1 1111111 l.L'lIllL'y q Cv AJ l.lll1t'S 111113, .XI11 1- l,11L.11 I1 AX11111' NI1ClIcll.111cl -. " 1' ,. ' -NJLLH nz! Igl'llx XI1h111lcy ' . I X ! X1 I 111 ff Ric l1:11'cl Fleckcl' Iytllllflly Foist 17111 id F0l'IllIlll xliflliltl F11lk1'1's1111 Lyn lfunke l'il't'C1Cl'iK'k f1llLll12lyL'lll S1cpl1e11G1111ki11s .larry f1l't't'lllt'C I'A1'lll1lkih 1211100611 :WPI 1311111111 I11lllllIlt'1' Nluxiue H111'clc11 Dmmlcl Hz11'1'i11q11111 1 James Martin Thumzis Nlilliczm Roger Muck Arthur xfUlllL'lllllI'l'U Nlnry Nlullmllgmci LIGPUIIIE' XlilnhiIllNllll R4bllLllKlXilIl1PlN Ric'l1z11'clUl31'ic'l1 Betty Pau Lzlrfl Kleurgc PQIPILIS Stqalullliclk-1uc Nlargu Parry if lcrly Pvlmn Xllll Phillips lm.llI4'lR1lllllillll Susan Rccd PUICI' S.llllJ1ll'll llgmrlyn Slmcpdrcl CIl14ll'lullcSclltrs .'xlllll5kU1llilx Kc.mcy5lon1p l3zn'l1411'.1 S11yclc'1' Ulm Src-w:nAfl .Xnnc Suhl Virginia 'I'l1umpbon Iill XX':11'ren Snnclm XYh:1le11 Inmes Xvilblll' Ill HI'll.1f1l111ll Fr11111r1i11'.- first Xl- 1111111111'k 11'11i1'11 f111111'IIfl'41 111 H32 1111111'r 1111' 11111111- 111 Iq1l'11llI'l1 511111111- wrs, 1111 1111' .i1llll'l'S 1,1111 111'1'11r1'1'11 111'l11'1'1'11 1111' 1111wx's 11.1 1111' 1'1111'1111111' 11'1-r1- 11111r1.'1'11 111111 11r111'1'r11111111l111s1w ll'111l'1l. for 1111' 11111s1 1111r1. 1111'1111'1111'11 1111111s1ry 111111 1r11lu1111ly. 'l'1l4'SI' 1'1111r- 111'11'r1s111-s, 1'ss1'1111111 111 1111' 1111' 111 1f1'11 I-'r1111111111's 1'1r1111111.w 1111111. 11r1' 11111111111 11xs1'1111111 111 1111' 1111' 11,1 1111' .Q111-1'1-5.11111 4'411I4'y1' ,w111111-111 111111 11111- lI11Iy.5I 111-"111 111 1-1'1'r.x 111111.w1' 11,1 1115 l'lP114'.Ql' 1'11r1'1'r. I 11r1:1--11'11111111g S11r11r11y-1r1111'r11i- Iv 1111111, Il s111'1A1-ss1111 r11.wl1 11'1'1'1.'. 1111' 1's111111i.v111111'111 11,1 s1r1111g v1II'14'lllIS1I11PS 111111 111111'r 1'41114'y1ll11' l1l'11l'111I'.i 111111111 1111111 1111111-I1 Illlll 11111s1111' 1111' 11'1111s 11.1 1111' 1-111ssr1111111 11111s1 111'111'1111 1111 1111111 1111r1.' 111111 1111' 111111iIj' 111 111111- g1'1 111111' 111111 vnvrgy in 11r111'r 111 1111 1111'111 11r11111'r j11s111'1'. Pwflllllilill 1-1'r- 1111111x' 111111141 11111'1' '1-l'11I1'l14'l1 11111111 1111- S1lllll'I1f 11-1111 11r111'11'1'1's 11r111-r11s- li1111111111. '11 11'11s1 l'1111r K11'1111r11 111111111 1111- 11111111 1111111' 1'11'11r 11111111 111' ,111111 "111111 l111111Ax' is 11411r111 t11'11 1lPl1Il1I'l'lIl1'S... 111slr111-111111 llllll 111111g1'.-1 lllllf' 111'111 111 1-11rr1'1'1 11'1'111.'111f.w.v 111 i111'1'11- 1iz'1' 11111 1111' r1'111 s1r1'11g111 111 1111y 1'11111'Ig1' 1111s 111 1111' 111111111111 of stu- 111'111 lllllll fll4'Il11f' i11l1'r1's1 g1'111'r1111'11 11y s111111111111'1111x 1111r111'11111111111 111 1'l11.ss 11'11rlf 111111 1'1111111s111s111 for VIIIIIIIIIS 111'I11'1111's Illlll 1111' s111'1'1'ss1's 111111 1115's 111 '1,4'1l1IH' s111111'111s. '1111' 111-rs111111l 11111111 1111111'11 115' llll 1I111'IA- l'.N11'l1 S1l11Il'I1l 11r 1111'111l'x' l1I1'I111Il'I' 1-1111 111111111 111111 11111111111 "first 11'1'1'1.'u 1f11si1'r fur 1111- fri.:511l1'111'11 1711511 111111 Illllf' 111'111 111 1'r1'1111' 111111 11n1'.r11111i11- 111111' 11'1'l111Au 1-11111111 s1-1111111 spiril. 1 14 '. 1 fe, 9 Q 'A- NQ. s 4144 1261 X N-1 4 lg x K X xf,k 51 I- I' , 11 ' 1 X , 1 ' ' 4 ' 3 Y! 5' ,7- , ' xv'-"'IFC"'ffj! U vu' Ah' I-. " ""1 ' , ' Q 9 1 .fsfwf ' 1--1-?"11' . f - , 1310: ,,1u,,-:1,I.1,,' 1 1 Y, 4, .. . ex Junior Canclids XIII'-'nn IN-l'1'v .lml I'.ml .., L K 4 4 L L L K llfi N'- YLNI Lmxlit ills lmlmlgc INS :ilu Week' l.1llTy YVilli1m1s Cizmvlyn XVilIlmcrgc1' Susan xvillllllllllh lid XVUUlll'iCk Ilollll XVHKKIS KZIYCII Ze-igler Cheryl ZllCkSCllXVC'1'dl Ilclc-n Haurrcll poscs for Hur- ricx Hughvs during Il sculp- tvring class. Crvzxlivily is slresmccl to n great alcgrcu in llmc mllcgc 2l1'l mlcpzlrtxncllt. 'l' 1lXVk'ill'y, slccplcss l'll5Il wcck ,vw Q: X15 S QV .1 Soplwomores ..-..,,, IVIIIIJIIIILL ilu' Imxwl ul umlmu, Null Nnwu-Il IN Llllglll Ill zu N--u11LINlLl1n1lu-1mu lm lnmkx, Suplmllxon- Klmlxliv Nh Xngullx' was clmscn from cucals ova-1' the Nrm my ln 1 Pllllltsx Im :In lmlnunn f ' ' 1 ' ' . . F100-lIlilL'fllLK'. Q l -1 . -1 . -Q W1 l'. N 'U' X lg, , fool . I J V 1 ' J"' I K ' Q NFQ, 4K , 5 A, ., flf .1 Q a 3 M N Q, ak :i 3 ff X f Y :V by.- ' x '- ' 1' , gi' .4 .. 55' g Q' , 'u- ' 5 . 1- , , Was. "' 54- jf ., W, Q, If . : b . X if- x M '5JJ. Xauvf -I w-11' f ,i '7 in I Q :X 4 '?g.FJf5x..,-21,5 A, Q r F x x ft 31.1 S I ' 79.9, xx 'f Nlwlnfnunlwllxf-vIi1u'1x.f1'1-Yxwplm-ximle-111 NAIILN fQ4'l'llt'l', l'l'csimIv11l XI1Lv Ilxnl S141vl.nx lx.lIl'll Xlallmx .uul 'ldcgnsllln-1' Linn Caring mm' luis mript lim-s with Nliw XILILNUUII ix ,Iulm XI.1ll1ix, " IIN fvlHIl'l'l. W FdH'All'd .fXl1clcI11u111' 51151111 .XIbc1'1y klllllll Allb1'i1tc11 .M1111 Apple-11111 NI111'g111'c'l 1511111-y P11t1'i1'k lkljcivlx John 12nLil'kCl' YVilli:1111 I3411'11.111l xludith l3f:111g1111i11 .YXIQ111 13111410111 X'c1'111m11 l3ic1le11111g111 R11be1'tl'millie11 N11111111 lgiSIl1JP Rei11l1z11'1l Um 1011-111' l5eve1'ly B1'm1'11 NIi1'l111cl Byrd c1lllllCl'illC C1.111In-1111-1 Sl1a11x111 CI.11'1uIl 131111 e CIl111p1111111 5111111111 CIl1111l111111 I.y11d11 lIle114lc1111i11g Al11lll1Clt'X'ClAllld NIg11'c'iz1 C14 rates D11x'idCZuffi11 'Se - avg 'VN L ii -as. Soplwomores NV.1l1c1 61111111 lM11Q1lclC.1'.11g l11l1I1C1'L'ws lJ.111icl CI111ll N1-vin 1,t'l'kL'l' Slhllll l3t'IllllI1lJIllll ilcfilin lull! lxM't1lLllI l5111bx11'a1 Fc'1'1'cIl QII1.11'lcs Ficlfl 511111 Firkin l,111cl.1 l'l1'l1I11'1' 511x111 F1111 1' P.111l Ffnrcl l,.lYiCl 17111111 kv Nlllll 1' f1Clk1K'l Xvi1'IHl'i2l C1111Iy l3cttyG1lll11141l1 'l11I111II111I11111111 Pz1t1'i1i11 Hg1l1u111 Helen Hgmcll 11111165 H1ll'1'iS Nllflllli H415111-s I'ji1Will Hc11cl1i1'Ls l,i11da Ht'lllll'ilkS11ll 'ST 4-sv' .. ,, . Qi , .- ga. Eg S+ md 'iff' Jv- 5 - ' . - , rz:ssr".'r-gm xwxsmgvw 2,51 ' sx 1' "x' 1355 - f ' - n asm ,V X. X V Q.. xx 'Nl - . I ' -as X Q, P g T fx, as- ' - V' x K - . U av- Bt- 5. 'uf xg, ' . .. , - "XX: fag .Nr fav? i I ' .emxxx-Svsfffwvrwilsiwv A wa' . -- -X -wwsq --.yn-Qs' 'N ,. ' - Ski . A X I Q mi" F" ' Ria. , I My RN ?fsIi?E1:N.,--' mf . .13 in - 4. - V ' , N, - Q, Vik: .L ' xg .i , K . 33 gg.. 311 , .- 1 1. T 2 - - rf- , , V, , fy ,1 Q 4- X - ' x ' . ' - .' XE? N 'gg -, "' 'N 5' , ' '4' . J 'A ' -, v-fi ', . ,B 1 , . I4 .ff Soplwomores Rulpcll xIllllxXY.llI4'lg ling-n Nlglrtin livith Nlxnlin Xl:-llln-.1Nl.nl1ls NI.n3 NI.1lwx' Cllnnlu Xl.lxn'vll lHlll1Xli14llc'll lllbllflt NIfllliN 1T4r1il.IXiuml.li I.nnu f,XL'l'lIlX'i'I xldlllllll PLWISK' 1-wngvl'c'l1flxgl.lIl 1J.nninl'1m.1l4 Vlnillip RL'Q,ll.lllII XIXYHII Ilmzmlrlx Snmn Ilwlwllwll Nlqnx' llwgus xIL'llll4l.l5.llI1lllll R1vlI.zlcl54ll'IL' XYilli.1l11Slx1rul K X 1 'R N Q31 -an A x ,-'vii' ,Lv A,,. "N 'mx N nv' .1 YI:-A :ik lux 1.v Stcplxcn Hcrzcr Rifllsird Hill lthllll Hnllillgsnwmlm YLTIIHII Hood Snc llollclnulh I l4n'1'ivt Ilnghes l.1ll'l'y Isla-y lQcu1gc'luI1lls Rl1sscllAlm1L's l':n1 in in Kcrslmn' Uxnlxn Iilinm lg nIllI'gLll'k'l Knight Rc'lmL'mLLl Kumlll l'clc1' Lclannl SIYJIDIICII Legg Um-l41l.1ml11lc1' UJYY I,4rl'll xlli'llLlt'l l,m'c:1ll Cifnnnc NIv.Xn:1Ily KLIYUII NIt'Cl'lly BllTlJ1ll'll Nlckinney Sum M4 Kinney Nlic llclc' Kllllldlbfk lJi1n11lmNIg11'u1s 45:- V -5- . 5' 4 Rullvll Slhcllsltw' Q, f x -1. l,i11cl.1'wllix ,.f ... lnl1nSpiLm ' uf I'rlvlI1.nnl 5l1'llllgl'l lf!! wg.- b'X qv-1 ' r Susan Stum Leslie Thonipson Nfary-1:1110 Tipton Paul Troll laurel Xyifllli Cheryl Xkliiiclci' Bonnie XV:u'dlow Neal XVelc'l1 Dale XVi:md Bill YYilli:nns Sandra H'illi.ims Robert Zabnroiiii L as Fai il fi ' ,. ,.,Tvk.l,k,? -, kill' YQ' V. , ,. xi ,I Y . fl? an Q5 ffl ,AA '- A 'iffffxx i ' if L , ' i .Hg . fixri 5 N .i,k,..Qm3i5,.. . 4 bQ5xf:wx,: iff l . N. wg ' 1 N-Ki Y Q' X if ' , ,::wf""" lolm Slnlwi' lmimulumx III ilu' Nlll lol XXILI, I.IIlllllIN liulio xhlllull, Sophomore Mary jane Tipton checks her hair-do before zi Homecoming picture taking session at the SAE house. ISI ff XA! f-S Freshmen 111 1111- lalv l'l't'NlllIlAlll kristin .xlltIL'I'5Ull c11'j1'1yx Ll lgut-minute icc cream bar u H.1lI 1111111111 11111111. 'His- x X l ., nl "". M 1 1 X 1 1 1 5 g. ,M-f-S .I F1-.wg 'wg gl... YE. -Q. -.Ei we--. 4 5:- l1.1mI111g1l1v I1cwl1111.n11rl.1m.111-ulllu-1slxguln- 111111-N, xm-c1'n'l.11'x' H1111-I.: HJ11111111. 1111-1111-x14l1'11I3 l.:'1'.1I1l Ymk, llK'.lN g 1.11111 k II11l1.1x. lbI'1'Ni4lL'Ill. f -J -.sw .fi 1- 1,1111 1l:1v. nllrlx fl wi1l1' 1.1111-tx ul 4111111111-N, I.il1cl.1 PL'lAl'Y ml1'111f111Nr1.11rw hm-1 IllI'HXi'xx me :111 :11'r!1c'r. lll'7 xi' 1- :1 . WJ, : I'-' 1 xi an A 51 I' 'x t E I ff . u.. 2. L, 'rf , -vw-.,,1,1 'C' .fa-.hr .1111 .1 X .1 ' 15 'H 4 ' 'inf y h .5 , 4' '- 1. ff f V"' , ,,.- ..,... .. 15-535 1 S5513 L5-L Q' z 1 . -- A Q . Q . Y .. -4, 4- XM-Q V , a""r,:' V Sggt 4' 4 fa' 6. 1. 1 1. 1- KA ., 63,1 ' . - -7- .X 64 - er A H .Z 4 A '. 1 Q A ' 3 jf,-,g.g,:1a1 w . H --'- '-'W-ff 1: - '- .511 .: ' ' ' 4 1 1 V . K fi 1 , ' K 'V' . -.f 4 A ,Q " Tl 1 .1-5' .Q Qrg I 1 .fl q .Zi ' .ga gn- it, . V. 11" , - 1 - 1 -. 1 , 1,1 Q x 1 H , 4 ,f" f ' 1 ' 1 9 J . - A . 1 1 L. X as'-' v: y- . '15 1 u ,, W, . ' 'Q 3? nv-5 7. tr? -- g- ' ssl: Q !2'1 "" - M N. Q .. ,,,,,L... 1 . '51 .sf - 1 f ' " lvhf r :SIS-v' R1INl1ll .Xll111'l'SO11 R111 1X11111'111111 111'1x1111-1111111111111 81011111111 11.11111 15111-13.111111 l.llI1l'N 1-1.11111111x' 12111111 1S.1111.11'11 f1.llIl1.lL 1' 11.11 IlL'x X111 11.111'111u fvXYl'll 1S.111g11 X114 1l1'11' 11.llllll 111-11111 131'.111111'1 111'11111s l31'1L111'1 l1'.111111' 1S1'l1111'1' k1llI41X 12n1'll11t'l l.lllk'1 1'1t'I'lX 1111111 111.111L1'11l1111-1111-11 S11f.111111' 131111111 X1l11l.l1'1 H1111I1111g1'1 1.111X11111141I1I 1.11111x1' 111DXK'lll.l11 1.1111111c'1S11x11' 514111 HUH1 K1'111'11.1 1'111Xt'l' 5ll'X1' 11141111111 1111114111 151111111 11.I11D.ll.l11lX.l11 1,11111.11S1x.1111 Freshmen 1111111 l1111'1g1'1' X1.11g.111-111111111111 1.I1lItl' 11111x11' R.lIlt1.l11f1.l1l1C 1-1'111f'1' 41111111111 .w J 11.11I1.11.1 C..1111w1'11 11.111191 11.111 ll'.lIl 1.11.1111-1 lxllll l.11.1x1' 1111111 1.11111lx X1.IlX f.1llIllll 1l'll1XIlf11.ll1x 1Xl'Illll'l1l 111111111 5lIN.llI 1.1111- I.l1ll' K.1'.1Q1'Il l'11x1l1N1.1.1111 1411111 1.11-1gl111111 R11I11'1l ll111gI1.111 1111111111x f1lIIl.IIl x1.lI1 11.11111'1s 11.11 1l.111w11 1l41X1l'11l'11H 11111 111-1111141 m 11.11111111'l1s1.1w 1l!111l'11 111'Xv11sx 11.lXIl1 11111g 1,1l.l11.I 111111111 I11111- 1111111111113 11111111.11 111-11L31.1s .X1.lll 1111510 N.l1ll x 1,11'.1Lu x11l1l.lL'1 131111111 X1LI1N 11414 N1i111.1cl 1z111i11g1'1' 1.11111'x Iis1'111111wc1' Clllll 1fll1'1'111'11uk 11.1111 111111-111' 1Yl11l.lll11'1l31Cy 31.1111 1'1Yll11i K.l1111L'L'l1 1"is1Cr Sll'IJ1lL'll 17111151 11.11111 1510151111111 .,,..4 if, . I-, ,If 7 15 'F -:f - 'vF?'I -I I' flffti . ' . - ,I Wal, K' -I 3 : ,hx Q., ,I C I I L I- , I1 I I gg, , I I , v F v , A '- - ' '- ,JREF ,I si- 4' I ll Freshmen I I1.u1ImIIuIp.nx KI11 III II1xl+II.n1sI l.I1IXIluIIm,m Il.m.IIII IIlIIIIlIIl'I NIn.m1lnII1mIlfIm'x I-,lull Ilxznlx IlIfIn1I.I Illg XIIIHIII IxI1lfllIx.l II.III11'l I.uILw11 Il.4ll1II IJQQVIN tfInII.n I-rIn.mwIl mlm IIYIKIINIIIII I'.ull1II.I Imam IMIIIN Ixr Ilfw Ilmx.nI4I lu Iw.nx Mm-I1.IIxIn-,xnxx X141--I IXIIIIIIIQII IIl'lIII.IN IXUIIIIKN I :ull IxlxII1l IlIIXIxIIII1Ix IILIIIIIN Ix:.IIIn11 Il-'gn Ix'rIlIIII.IIlll NIIwI.u IxffIlv II . 1' 'I Im :mv III Ivvirln IIIIIIII Immun: I an nlf1 rl N,mII1.uII11gII Il-.I.-rl I IQIIIIUUI Xnm I IIMIIIIII! Ill nf' I IIlrnIm- XIII' I IUIII XXIIII,ImXI1l.u1IIx XI.w1:le XIIIJA IIIJII1 NI1 I Il IIII XX IIII,mu XIufIIIIII1II Ifn1'XI,I4II-, lfI.lI,ml.XI,.1Iu 1.1111 XI.nIIx1ug+1 Il11II,I1fIXl.lIf4L I'IllIlIr XI,III1v,11 Nw1m.nlI XI,u14m Ix,:lIIIf'111 XI.1II1l1 Ix,llIuIf1'11XI1lug1-N IJI I ,X ..- -i Y.- 'C' 4 K 1 NN v1 V NIZITIIILISI FIILTIIITIII XX':1ym-Gaaliln I.mimIn fhllllkl' CIIILITICIIL' lLgu'1'iwl1 Ralph Gzulm Nlnri Uilwm Ilalviml fIIL'IsIIlgL'l' xIILIl1lL'IfIIIlIkIllLlH R1ly'Illl7ll4I Gwlnlscllmiall Llama Gray Put im'1C'l ax Q 1' 1: 1 '. I' RubL'I'L tgllly 1,IlliILlcIl'L'L'll l5au'1'y fIl'l'l'l' Alina flrimil Dux icI Gnmi Judith Gum NIILIILICI ll.1II B1'c11cI4u Illlfllllhll Rinluml Ilgmmis CI.mml llznrriw 1il.nim- lluullcy Llulinl llcgullvy Iltlllly IIL'cu'1' 'I1t'lkl'y Ilm-Imlxxlcl' l'I1illipll1m11 ., h If ff. I X I xx ,j,,3, 511111 llupklm I Paulcuc Hurmln -:X '. A I .,,Ir"W1.5:37i5NJ Y'-'kmaxy 'i5EP' Qr 222F"fu X Yizim' xxw ' I XzN,r , ,. .. BIS, F s we 'Hx v w I -v ' X Na -I f,.Iff.:1-:If -Ixtkx-I--I,11. I I I I - t A., .I :E :TAX gg , I X Ei . . -1 Q 5 .I 33: 1 I A . gg -1, Q , E: fy ...N I V A g ,, 5, 1 ' If ag! f A , - Q L- -' I l ,I ' I I' '4lI7'+ 'K ' ' I , I- - Z' - ' we I 'P , fi ua. F -I 5 ' ' ip ly I if I I ,N -V , , , J' , 5. ' V A H' 4. X . . I I , I 'wx-gf:-.,w,I,.I I I fQz'Q:g3gmI -'mllfff 'a Q , gpg- X .R 'ir wg ,ig xii RS: I . I ,. N 5: Q.. . -X., ,XI FX. 5 ' I-I ' ,X . Q 4 px A Q ' E I' bk 1 , . m , 4' , 15 I- Q ggi. K n f .c.,vx - N N' I ' ' I I . ' A SS ' -- . I is I., . ' fl ig., I ' 5' - 2 ' ' . . 'I Q I I , , . .- . . 1 ' 'S' "" V' Q f 5 ' 2 -' ' I I. In I I 5 y. f iv ' , Q A 1, .. ' ' . Q ,... , ' r - A ,g 1 ll 1 I ,I Q. 'j . I 35- I I . 311 I I I , s. I Q .3 -' 4, x nf . I .. l I QW K Q P I I G x - I.- I . 'Z +A ' 'if-P I ' f 15' 'gg' T. . 5 X ' ,A .If 1 ,JJ W I , " f ' PAP I Q I tv' x 14' " ,T ' Q- XA QC W I is 5 ' I K.:-A 1 . X L , . ' , . " - fb, I - -ff , I, ' -4 will gy 'X Ji-'f - " . L.. ,J fi' I Conslinc Mewli Ann Millcr Priscilla Miller Steven Nlillikxin Lllizirlcnu Hills xvlllllllll Moore blmcpli Xlinpiii l'aiul Mullin Nu-xcn Nliuplix Alnilics Nlagley Kirk Nriillnuiii .Xlnx N1'llllCll Robert Niiliulx kl.u'lOlwi1 Riplicil 0'Nvil llvtiy l'.ix'rell Xllrcil Parry Cll.iudi.i INN IJIIIC5 lnlfsirll Stuart I'c'il,m'r Clgirull lkwkim I.iml.i l'Cll'l l..lllIit'llL' l,L'll'lN Nanny l'i'iclx .l.llllL'S l'i'li'i'si-li llligirlw Pliillipx l.inc Pipur C1i.iig Plummvr L Freshmen Nlnmm lhmi-Il ll1lII.Illl l'li'xiulI I lwiiliu l'lIlI lmlil Xl.IlllNIl Kilim-I Llilislxlli' Kulrigll l.Il4llll'lllIl' Rui' lKi'IlL'Kl4ll.ll1ls1nlI Kin llulxvllx l'm'li-I Rnlniixini l.liL RIM' Slx.i1'm1 Rulminl Xliilmiil Rimi- lirlli' Rum! XIuIn.ivl Riivkimwkl f.lI.lIl1's Xlllilll llltlI.Il1l5.INNI .XIlui1S.ixl-ii' Riilmiil Saln,iINi.ill l ximi' Slll1ll'lIl1'lH'l l'xi'lxl1Nil1iu'lli'1 Riilii-1154-.iin.ii1x fvl1'Illl Nl4lll In-.111 Slim-i-k lt'llll4'l Nliimi lx.lIl'lll.l Shililcy Rl4ll.lHl 5IlXL'llll.Ill lzllcil Siiulmwn Lum' Siiigrl' Ixulliml 5lIlll.Ill Riigui Skcllull N.lIllX Slilllglllkl .xllll Slight lillllvs Smith Rull.llLlS111illl 5lL'1Jll1'Il Smith l'.iul.i Smurliik ILM iil 5li.ll'liN SllxAu115l.i.llJ Hulk 5I.IIllIIl Ii-rrx' slillllllilllgll llvllulklll illlirlllxirll l'.iul 'l llll1NlHll xx S eu-gyw fag 'Jf 11:- ' 5 A '- Y , ' A v K ' SRX 1 x ' + lx A, X X x NN W X 5 Q XX w x Q 15 X X ' ,b X X x N . X K 1 EX 3' 4' N X , Q -- .. "Q . M-, , wb I L 9' f .--"".,..M x ffffx F, gil x Sb ,- I2 ,i-1, 6 -sl w lane Totten ilohn Townsend Michael Tretola Maury Trimpe Lois Turner Valerie Tuttle Denny Vain Ontlul Guy Vrctlenburg Douglas XV:1llentlintk Robert XV:1rd Robert XVebster li1lllllCCIl XVel1ster Roger lvkllllllg Frank lVillim Dnvitl lVinterling Cynthia XVinters Steve Witty Ritliurtl lV0ll Nlnrk Xvflllllilll Shirley Xlbotlsun Richard lvftfllll Suzanne Yeager Jerry Yentes Gerald York Clomtnnte Yovich Harold Znssc-nliuus Peter Zecher .,-i .f"' . a Ffh! S X.. 'Mrk ' ' r Y , a v l!Xv 1 i. Era: ' I -1 v r' I' ' U iw x ' O f,, ,ntl , 5 f v. if 'T' Fx E ' Q' ' JR' 2, ,. 5 5- l. , iff Ski F 51 5 f Ia,-,gr if , K? 4' eq ' , v'. .3 S' '- wi' Ve' if if 1 N Y 1e'51+'ii .ff gg lu., v ,funn if : il 335' rv '52?ff5' 2.55 " F H Q fi.: -' . fqf P" 53:5-4 . .uk 4, ! ' " Q 'Y W IA 4,5 ? vi ' 5 ' , F7 V i'f' . - ' 9 I L ff? ' Q I E1'.2-X, ,E IJ' ' V B' fag' :As -1,.,9A..R sr aiu I -15:33 5 I-M. 0' x 1 ,X-. 1 v : . A 1. Nl . 5. ,Y 3 aj 12" wi --'N is .tu ... f. xi . ivxxxfxrxw I nm'-NY ,N-.wus w S. Q.. V ' . ' b , , .5 X Sill!! I 4 I ll-1 J- Ufkdventigimg I""-"-"--'-"'----------- ------ " """"""' "'1 the gm? that only YOU can gi1Je...YOUR PI-IOTOGR PH 7 '7 o!vI2447C4I1 CU Fur tfmsv who 1111.11 grant ffriflw in YUII, Ilzffrf' is no mon' nppr1'r'1'r1rf'1lgifI Ilmn WIIII' pllfflfrgrrlfffz. Conn' In -your Qff1,r'1'f1l Plzntngrrllffzwr Il'IIl'll ,wuz IIf'f'lf flI.SfI.lIglll'SlIl'Il pnrfrfzils Io lL'l'lf1' ml lII1'lIIUl'lIIl1I' IIITYIAIAIIIIS. I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I uf,XInd1c111c1 I I I I I I I I I I II I I I I I I I I I. ..... .......--. ,---.-.-.,,......-...... ...... J 129 x n ' ' Terk-W .-. .. .- f 'T :-fm -JY " A L'-A 'f 1. 4 pg , 9, 1 ' Q K , ... l. s, ,H -rf-,. 1 ' ... - ilu' 1. EARL WlLSON'S ' T T Shell Service Goodyear Tires Batteries :ai its I E1 - llarolml Z.lNNK'llll.lllN and l.wrn.ucl Nlnckex' llflllllli' gn drew from SW.llllxx. Acceqqorieq Fashions from the ll li. Monroe Franklin T36-6817 SWANK DEPARTMENT STORE MEN'S STORE and SWANK ROOM FRANKLIN 1 I ICF.: All' umm' x 4 lurk' x L 11 H 1' VY 1 1 X 1 Ill vu l llll ll I1 Ill I Ill lux lull lm, th Irmkllll l1,mL .mul llllxl l,nvlIllb.IllX mill 1Il4lIllX ulmn l0lT' il 1 I ILE fun to bank at the FRANKLIN BANK 8. TRUST CO. A Vornplete Ranking and Trust Service All Forms of Insurance for the Volleye Student In Franklin. SHAW-NEE CLEANERS 1 Hour Service Daily No Extra Charge Indiana 53 E. Phone T36-7011 Court St 62 W. DEPREZ-SCOTT CO. FRANKLIN'S BIG STORE Hardware - Houseware Appliances - Giftware Jefferson Phone 736-5841 FRANKLIN CLEANERS AND .ff MERLE NORMAN COSMETICS Hx . -, Y 2 IANTIIIHIIS To Serve Xou Franklin Whiielanfl 112 W. .Iefferson Highway Ill i T316-6421 KE 5-4511 Leonard Nlnnkcy and llc-lu' Riilnmlwn ln-.urn :ilmut lmnkinq Fm' EX'lUiSIt9 LIl'?lCVI9tS- NQCKIUUJS' Ilocketsv proieclure .it the Nluliml llnnk .mil l.o.in Xwnrnxioii. Fine Gl'iNSw'H,Q Fmlvllrmg Dilimonds MUTUAL BUILDING AND LOAN TU im" my all ASSOCIATION E. O. COLLINS JEWELRY 1966 - 76th Anniversary Joseph L. Rriclwell President "l"rienmlly Terms' 38-40 N. Water St. Franklin, Indiana 65 E. 'left-g,l.SHn F-I "- i i V4 DEER 8. SON . 5, V Z , gg ,Q I ,S -v l V I , i, f Hardware - Sporting Goods -5 K 5. Housewares - Applizmces - 'I'.Y. K i ' 0 RCA Victor 0 RFA Whirlpool 2 Q Magnavox 0 Kelvinzitor Q 1 0 Speed Queen Q ' A , N., . Q 71 E. Court St. Phone 736-6553 . M'jji'f "N . B I if f ' . , ,I II.iiolmI f.INxt'IlIl.IIIS.Ill1I l.i-on.mI Nl.nLrx lu.nImrnn'1J1n' IIIIIII Xilllllllillllg. When She Thinks of a Diamond You Think of N iwnou, "BE WISE WILDMAN'S JEWELRY R lthen question her thoughtl fh9""IinWyamng 49 N. Main St. Franklin 52 N. Main St. Franklin T336-T944 lfll I 'Y 0 UNION BANK AND TRUST COMPANY Banking and Insurance Member Federal Deposit Insurance Corporation Drive-In Window - Free Parking FRANKLIN TRAFALGAR White River Branch State Read 135 and Smith Valley Road llgirrict lluglivs lllltl Picllc Rltll.Il1lS1lIl kccp IllCll' SlllllK'Ill lhLllllklllQ' Llullllllls All the llniuu Bank :incl 'l rust Cmlipnliy. For the lmest in gromning' . . . DON'S BARBER SHOP RITA'S BEAUTY SHOP J!-1 N. Main St. TC-iii-T512 CONGRATULATIONS! SAGA FOOD SERVICE Bgirlmrzi Bryan rliscusscs the new Chevelle with C. Ray Scott ll:-ltj llil'-Ill't'Nllli'ITl of .Xlcxninlcr Chevrolet and sales per- wnncl. "Thanks Again for the Pleasure of Serving the Students, Faculty, and Officials of Franklin College." SINCE 1907 ALEXANDER CHEVROLET JARVIS ALEXANDER, President Complete Meat Line Vegetables and Groceries McGINNIS GROCERY Free Daily Delivery "QS E. Jefferson 736-58 Iniimute Druxkix icnrlmuk pl1om,Qr.apl1c'r, cliefks .1 proof slievt .al Flxmklm Printing Svrxilc. SMITH-ALSOP FRANKLIN PRINTING SERVICE ROEDER'S OFFICE SUPPLY PAINT 8, WALLPAPER Serving Franklin College 97 El Alunrne St. 165 E. .I6'fft1I'SuIl St. PIIOTIE' 736-62 l Franklin, Incl. Phone 736-66633 Franklin, lnfl. 46131 COLLEGE AND COMMUNITY BOOSTERS HENDERSONS PRESCRIPTION DRUGS PERRY'S GULF DEMAREE'S I.G.A. PFOOD MARKET LANAMS SHOES WOOD'S BUICK-PONTIAC INC. VANDIVIER FORD SALES BROWN'S REGAL MARKET BOB RAUFEISENS 66 INGLE RAMBLER 133 Inclex .X xlJilC'1ll11111', 16111k'.ll'tl D. .. ..,75, 89. 90. 117, 119 .hllilllli Donald .kI1111'K'W .74. 113 .xilillllx llowarcl 111110111115 ,...,... .113 .XllK'1'1Y. Susan D. ..,......,...,,. ,... 1 17. 119 Xl1lo1'isi11, 1Yall1'1' ..,,. ,,,, 75. 95. 113 Xll111'itten. 1411111 Nl. ..79, 117, 119 xlll'l'. Ruclnex , H ,,.'13, '15, 59, 64, 102 k11k11'I'N1'1l. Rov 11. .. ,.,,....,,...,....,,,,.... 121 X11l1t'1'N1l11. Kristin . .. , ,72. 121. 122 Xppletoii, .Xlan 11. 117, 119 Xsp, Nlargaret .. ..... 27, 58. 102 Xtkinson, 11e1's1l11'l R. . . ......,..., 121 11 liailex, Dennis ...... .,.....,. . . .,...., . 113 Bailev. Nlargaret .Xnne . . ......l17, 119 Baird. 1.111113 L. ......, .....,.. , . ...... 97. 102 Bajdek. Patrick Nl. .. ..7-1. 89. 117, 119 Baker. Charles XV. . ..... ..., . 582, 95. 102 Baker, Stephen Alfred ..... .. .... 265, 123 Baker. '11l'1'1'1' E. ...... . .. .. .. . ..,.. H96 Banks. Cole C. .. .. ........ ......,.. 5 3, 123 BJIIIIOXV, -11111198 R1111ert ....,.......,. ..,. . 2123 Barker. 1111111 S. 111. ..............., 82. 97. 117 Barker. Klaysel R. ..,. .. . ............. .811 Barnard. Clheryl Ann ...,........ 69. 119, 123 Barnard, 11'illian1 11. ....... . .............. 117 Barnes, Candace Ann .,... 85. 123 Barrows, Neil Hudson ....... ,,.,.. 7 4. 123 Baugh. Gwen ...,,. ,,.,,., ..... ...... 7 2 , 123 Baum, Nlichele Leslie ...... ......,.. 7 2, 123 15ea1hler, liexerlv Raye ..... 3.72. 123 Beal, Kathryn ............,...... ...,.,..........,. 7 2 Beck, Phyllis G. ............,.............,. 60, 102 1'1CLli11C1'. Dennis Charles .,....,. 75, 89. 123 BC'lK1101', 1ean11e .X. ...........,,.................., 123 Bender. Trudv Lynn ,.,..,..., ..,, 1 14. 72. 123 Beniainin, A1uclith Ann .... 58, 81, 117, 119 Benson. Fclward S. ..............,,..,............... 82 Bellll, Charles Roger ........ 52. 54, 57, 60, 78, 100. 102 Berkerv. Xlichael .................. 58, 70, 102 Bernian, Nlelvvn Roy .................,.,........ 61 lierrv. 1anet Flaine ,.,.,........ .... .........., 1 2 3 F1i1klo1'1l. .Xlan Kent ............ 70, 117, 119 111CLll'1'I1lll11. 3161111111 .L ..., 60, 70, 117, 119 Billieu. Robert Norinan ,.....,. 92. 93, 91. 117. 119 llisliop. Norma 1ean Lee ........ 3, 119 1318l1U11. 1811185 Ronald .......................... 117 1'1lancl. Garv R. . ., ,...... ........ 102. 109 B1II111iC'111ll1C111f'1', 1111111 ...... 53, 63. 91, 123 Bliss, 3111112181 G. .... .... ................ ..... 1 1 2 111ll111L'l1111l11, .Xnn 1.. ...... . ...... 68, 102 Bockstette, Reinhard ..... . ...., 117, 119 Bodc-n. Suvanne F. . ..., .72. 123 l'111h:1ll, Sylvia 1,1'e ............ ......... 7 7. 102 liolilinger. 1111111.11-1 D. ...,.. ......... 9 2, 123 l'1on1l. Klheryl . ,,,,,,,,.,, ,,,,,,,.,,,.,,, , H69 111111tl1, 1.111111 1r. .. ,,,,, ,,,, , ,,7l, 123 BfI1X'l1lIl11. Louise .X, ,,,,, ,.,,,,,,,,,,,, 7 2. 123 P11011-, Lonnie 1.e1' ..... 2.79. 89, 123 Bowl. Qcott 111111111111 ...... .. ......... 375, 123 Boyer. Rebecca .X. ,..,,........... . ...,,,... 69 123 P11171-ll. Donald 1'a11l N56, 60, 82, 112, 113 1'11'Z1fl41li'1', Steve ...... .,..,.. 91. 92. 123 Hrsunan. Carolyn . .... ,.,.,, , ,, , 21, 77, 1111 Britton. lilmer . ....... 288. 89. 95, 102 Brooke. Deborah R. .. ..56, 65. 69 85. 100, 101 102 Brown, Beverly A, .. . ..... 117, 119 Brown. Donald S. ........ .......,,..,... 123 Brunner, Michael P. ....,. 42, 113 Bryan, Barbara A. ..,. ...,..... 6 1. 72, 123 Bryant, Linda Lea ...... 80, 81 123 134 Bl1C'1'gL'I', 41111111 Robert .... 78, 89, 121 Bunnell. Margaret A. ...,........................ 121 Bl11'11S, -111110 D111111 . ............. 72. 111. 123 FDUTIIS, 311118111111 l.. ..'l2. 52. 56, 60. 96. 113 Bursie. 11111110 M. ............ 26, 61, 69, 121 Byrd. Michael Rex ,. 58. 79, 117, 118, 119 C liable, Randall Lane .................... 74, 121 flilllllitll, George Xavier ...... ......... 7 9, 121 CIar1l1v1'll. B2l1'11lll'1l Sue ..... ,......,,... 7 2, 121 Carlson. Roger XV. ...... 55. 64. 65. 70. 103 QiIl1'1Jl'11lC1'. Catherine M. ..21, 72, 117, 119 Carr. Daniel .. .........,... .........,......... . 121 Carr, 111111111111 11. ,........ 91, 96, 113 Carroll, Sliaron . .... 20, 21. 53, 77, 97, 117, 119 cilllllllllklll, .-Xrtlnn' .. .. ... .. .... .......ll3 Cliapel. 1ean Lee . ..... ,...., 1 1. 60. 121 Clliapnian, BYIIVC Nl. ....... .... .....,.....,... 1 1 9 fll1Jl1J111J11l, -1ohn David .. 211, 54, 59, 65, 78, 103 llliase. Kim XV. . .,.,........, .. .... ..........l2l Clhathain. 511317011 R. ...... 61, 69. 117, 119 C1111-1111: 'lklionias ............... ..,....... 7 5, 95 Chiarotti, -1ohn M. ............ 75. 88, 89, 96 Childs, Mead .... .. ..,. ....,,... 7 -1, 121 Clarke. 11-rilyn .-X. .,...,.,,...,.,,............,..... 121 Clere, 711110111215 .X. ............A 12. 52, 59. 113 Clendeiining, Iayllflll L. .........,, ,19, 65, 77, 117, 119 Cleveland, 1101111 C. ,... 52, 57, 60, 117. 119 Clore, Richard K, .....,...........,.......,.. 82, 89 Coates. Marcia ,1ean ............ 73, 117, 119 Coffin. David Richard .... 60. 70, 117, 119 Clo11en. Kenneth .............................. 71. 121 Cf111C1l. ROI1fl1l1 Howard ,.........,...,,.. 58, 70 Cole, Ronald 1.. .... 56, 58, 60, 75. 112. 113 Cole. Susan Ellis ,,..,..,.................,.. 72, 121 Colin. 1Valter E. ........ 91. 92, 94, 96, 117, 119 Cl0I1l1llC'S1,v1llI111.11 M. ..l8, 53, 73, 112, 113 Coppiiiger. Kenneth ..................,... ...7-1 Cragen, Martha 1ane .,...,.,,,,,,,,,,,.,,,,,,,,, 221 Craib, 1111111 Iidwarcl. 1r. Craig, 'Donald G. ..,,, 1 ,,,,,,,,,,. E 16. 117, 119 Crain, Phyllis 1,. ..... .....,,. 1 31, 80, 81, 123 Creighton, 1101111 .,,,,,,,,,,,,,,,,,.,,.,,,,..,,,,,,,, 123 Crews, 11111165 I.. ,.,,,.,,,,......,,,,,.,,.,,.,,,,,,,, 119 Croghan, Robert Thomas ..,,,,,,,,,, 611, 123 Lrull. 191111101 YV. ..,........... . Curran. Y1l11110I111' R. ..... . Ciartoryski. David G. D 19 .........12.1 Daniels. Klart S. ...,...... .....,. . ..82, 123 Davison, Kay ....,,,,..,,,,, .,,..,.,,,,,,,, 6 9, 123 Davis, Helen G. ....,,.. .,,.,., 1 S, 73, 113 13Cl1iCf, Nevin F. 1r. .................. .119 Delco. Royce k1ule ,,,,,,.,,,,,,,,, 264, 72, 123 Delung, .1erry Albert ,,,,,,,,,,,,,, 92, 97, 1211 12L'1I1l1l1D1'll11. Susan Gail ..............., 68, 119 Dennis, 111111111111 1.. ........ ,,.,,.,,,,,,,,. 1 13 Denslaw, David .Klan .................. 92, 123 Dettiner. Carolyn .......,..............,..,,,.,,.,,,. 113 DeVoss. Robert A. ,,.......... 52, 53, 78, 123 Dick. David P1. ..........,...........,,.,,.,,.. 75, 123 Dillon, Diana C. .,,,,,,.,,,,,,,,,, .,,,.,,., 7 2, 123 Douglas, Marilyn Rose ....,. .,...... 5 3, 113 Douglas. Thoinas Burns .... .... . ..6l. 123 Dowdy. 1oy1e I.. .............., ,........... 4 2, 103 Doyle, .Klan Robert ,.,.. .,,,,,,. 6 -1, 7-1, 123 Drake, Nancy Carol ......... ......,,, 6 9, 123 Dubes, .1oseph 12, 111. ,,,,,, ,,,.,,,,, 5 8, 79 Duckworth, Cecelia Lee ,,,,,, .,,,,,,,, 8 I, 119 Dunn, Susan ...,,,..,,,,,,,.,,,., ,,,,, 5 3, IIS Duvall. Michael .......... .. Dykhui7en. James A. .... . .......75, 89 E lick. Mary Josephine ...,......,,.,,.,,,,,,,,.... 123 1'1C11l0ll11, Richard Lee ................,,..,.,,.,,, 113 Iidwards, Richard -1811195 ..92, 93, 94, 113 Ehringer, Michael A. ..........,. 91, 92, 123 liisenliower, james C. ............ 63, 75. 123 lilett, 11111118111 H. .... 56, 78, 100, 101, 103 1-Qllerl1r1111k. A1Z1IIlCS C, ,,,,.,,,,,.,.,,,,,,.,. 78, 123 lillisor, Paul ..........,.....,,.....,,,.... 52, 79, 123 Emerson. David ........ 28, 60. 61, 70, 113 Ellglfdlllllllll, Ro111at1 M. ........................ 91 Epstein. Robert David ...........,,..... 71, 113 Epley, Clarence W. .... ............ 5 3, 79, 123 Erickson, Charlotte A. .......... 55, 64, 65, 68, 113 lisslinger, Mary Alice ....... ................, 1 13 .1'1YZll1S, Mark james ....... ,..... 7 9, 89. 123 Ezell. Harold Robert ....... ......... 7 5, 89 Favinger. -1ohn Drake ........ ........ 8 2. 103 Favinger, y1udith K. .... ......,....... l 03 Ferrell, Barbara ....,..........., ,..,....,. 7 7, 119 Fickes. 1Villiam Howell .......... 52, 56, 62, 95, 103 Fie11l. Charles ................ ,,............ 1 19 Fiesbeck, Ronnie ........,..,....,........,.. 96, 113 Fisler, Kathleen Louise ..........,.,..... 61, 123 Fitch. Richard ............,...., 24, 54, 59, 113 Fitkin, Scott N. ...................................... 119 Flecker, Richard ........ 52. 79, 89. 95, 113 Fletclier, Linda Ann .... 21, 24, 25, 57, 60, 69. 119 Foist. Dorothy ..... .........,.....,. 8 4, 113 Force, Susan ......... ........................... 1 19 Ford, .1oseph P. -1r. .,......,... 61, 70. 95, 119 Forester, x1ames H. ........................ 94, 103 Forman. David x1oel .....,.. 25, 54, 56, 113 Foster, Stephen ..................,,.,..,,,,....,....... 92 Foster. 1Vilma D. ....................... .103 Foust, Stephen 1. ........ ....... 7 8. 123 Fox, Gerald Edward .... ............. 8 2 Fraker. Douglas C. ........ .........,...... 6 4 FI'2111C1iC, David Allen ...., .....,.,.. 7 5, 119 Freeman, David N. ........ ..................... 1 23 Freernan, Marinda Y. ..........., 69, 97, 124 Fulkerson. Michael .... ................... 4 2, 113 F11l111er, Douglas D. .... 52, 63, 78, 100, 103 Fulmer, Frances Paige .... ................... l 03 Funke, Lyn C. .......... 52, 57. 73, 97, 112 G Gaible. Lisabeth An11 ..... ....., 6 9 Gali11. 1Vayne H. ,...,..... .,.,,,.. 1 24 Gardner, Douglas ......... ......................,, 1 03 Garner. Lucinda 1. ........................ 72, 124 Garrett, Connie L. ............ 27. 42, 97, 104 Garrison. Charlene ....,....... 80. 81, 124 Gasho. Ralph D. .............................. 71, 124 Gates, Priscilla A. ....,,.............,.. 53. 73, 104 Gerber, Nancy ......,. 26, 61, 69, 118, 119 Glianayem. Frederick S. ...................... 114 Gibson, Mari ....................... ................. 1 24 Gieringer, David M. ....... ...,.... 8 2, 124 Gilbert, A1ohn Prater ....... .............. 1 18 Glickman, Michael R. ..... ,.,..,,.......,.. 1 24 Coins, Larry C. ....................,... 88, 89, 96 Goldschmidt, Raymond ....... .............. 1 24 Gookins. R. Stephen ....... ....,... 1 14 Grady, Victoria E. ........ ........ 1 20 Graham. Reid London ......60 104 Gray, Don Robert ........ ,..,....... Gray, jane Elizabeth ....,.. ..........,... 1 24 Green, Linda Kay ......... ....... 7 2, 124 Green. Mary Beth ....,.. ,............ 6 9 Greenlee. jerry YV. .... ................ 9 7, 114 Greer, Barry R. .................................... 124 Gresley, Ann t1eanette .... 52, 54, 100, 104 Grey, Stephen Thomas r Grimit, Mary Alice ....,........... 80, 81, 124 Groggett, Francis XV. ...... ...,.....,......... 1 14 Grossi, David Michael ........................ 124 Gum, judith R. ..............,......, 80. 31. 121 Guy. Robert Allan ....... ,.,..,.. 7 0. 71, 104 Guttman, Elizabeth .... .......,,,, 2 9. 120 H Hachman, jolui ..,......,.., , ...............,A.. 120 Hall. Michael Lee ...,.,. ....... 9 2. 94, 124 Haloukas, George N. ..,.... ..,,,,,.,... 5 8, 104 Haltom, Patricia Carr .,................,Y.... 120 Hamilton, Ray james ..,.,...,,,, 55. 6-1, 82. 10-1, 110 Hamilton, 11'illiam N. .. ..... 89, 75 95 Hammer, Donna ...,.,.,, . .. ,,.,, 511, 31. 11-1 Harden, Maxine L. ...,...,..,..........,.,,,. ,,11'l Hannon. Brenda joyce ,... 72. 122, 124 Harnois. Richard F. .. .. ,,,,,.,, ,...,. . 121 Haghman, john ,.,,,.,.,.. ,...,........ ..,, . . .120 Hall. Michael Lee .,.,, ,....,.. 9 2. 94, 124 Haloukas, George N. ,..,,.,, 551, 104 Haltom. Patricia Carr .. .,..........,., 120 Hamilton, Ray james .,,. .55. 6-1. 82. 101, 110 Hamilton, 1'Vi11iam N. ..., ...,,.,, 8 9, 75 95 Hammer, Donna .,...,,,..,,,. ,... 5 3, 81, 114 Harden, Maxine L. ............... ..... . . ..ll4 Hannon, Brenda joyce ,....,,. 72. 122, 124 Harnois, Richard F. ...... ..........,.,...... 1 24 Harrell, Helen F. .........,.... ..... , .1l7, 120 Harrington, Donald K. .................. ..6'l Harris, Carol jean .........,.......... 61, 69, 124 Harris, Donald L. .... 27. 30. 54. 56. 7-4. S5 100, 104, lll Harris, james Craig ....,,,. 58, 60, 75, 120 Hatch, Richard S. .... 24, 52. 51, 57, 71 Haughs. Robert Douglas ....................,,.. 74 Haynes. Naomi .........................,,,.. 69. 120 Headley, Elaine ....,........... 6, 80. 81. 124 Headley, juliet C. ................................ 124 Heeter, Penny L. .........,............ 26. 84, 124 Hempel, Robert E. jr. ...... 79, 88. 89. 104 Hendricks, Edwin Roy .....,.....,..., 82, 120 Hendrickson, Linda ...,.. ..,............ 7 7, 120 Henry, Alice Susan ...... ....... 6 9 97. 10-1 Hermann, Paul ......... ........................... 8 2 Herndon, Richard ............ 52, 56, 79. 114 Hershman. jerry ...................................... S9 Herier, Stephen Karl ..... ......... 1 17. 120 Hewitt. Michael E. ......... . .............. 60, 71 Hill, Richard A. jr. ......,....... 117, 120 Hillis, Patil D. ......,............. 58. 82, 97. 111 Himmelbrancl, Adrian B. .................... 105 Hindle, Phyllis C. .................................. 60 Hoeppner. Terry Lee ............ 78. 89, 124 Hoge, George Allen ,...... ............. 8 9, 97 Holder, Susan L. ............ ............... 1 05 Hollingsworth. john D. ..... ........ 7 9, 120 Hont7. Phillip G. .......,.....,. .. ............ 124 Hood. Vernon Thomas ...... ......., 7 4, 120 Hopkins, Sara E. , ........,... ........ 7 2, 124 Horn. Richard Eugene ..... .....,........ 7 4 Hornsby. Paulette C. ...... ........, 1 24 Hottenroth, Henrietta ..... ............ I .6-4. 69 Houston, Robert L. .....,.........,.............,.. 70 Hubay. Charles A. jr. ........ 82, 122, 124 Hubbard. Rheid .............................. 124 Huffman. jack L. ......... ............... 7 1. 124 Hughes. Harriet Ann ...,........ 65, 117, 120 Hummel, Donald L. .....,..........,..,.... 32, 124 Hynds, john Robert ,...,,.,.,., 92, 93, 12-1 Humphrey. Sharon Sue ............ 72. 97, 124 I lllg. Roberta Louise .... ..........,.... 1 24 1shi7uka. Arnold ...,.... ........ 7 4, 124 Isley, Larry .........,.......,.,. ......,...,. 1 20 Israel, juanita ....,.......,..... .,....... 1 14 jackson, Harriet Mal ....... ........, 7 2, 124 jaggers. Darrell Lee ...,... ........ 8 9, 124 jameson, Karen Sue ,....., ,....,.. 6 0, 125 jarvis, Robert .,..,. jensen, Grover ,.....,... johanson, Cecelia .......... jolms, George F. jr. johnston. Norman Scott ........ 74, 114 96. ..11, 121 P- c jones. Katie Sue ................,. ........... 6 4, 69 jones, Patricia K. .,...... 55, 58, 101. 105, 1 122. 121 jones, Russell Phillips ....,.. .... . .70, 120 K Kaplan, .Xrnold S. Kastine, Laurel j. ........ 511, 61, Sl. 105 Katt, Catherine Lynn ...... ,. .... .25 c Keeler. Thomas C. .....,. 5 2 lu, 60, 1.1, 80 1 11 Kelley. james Alan . Kelsay, Ronald 1Vil1iam . 2.52. 61, 121 Kenacly. Steve .. ............... . ,......... H29 Kc-nnecly, Ruth Anne ...... 5.1, 6-1, 81, 105 Kennes. Thomas Chad . .. ..,. 75. 121 Kershaw, Patricia .....,... . 2.97, 120 Khoury, Amelia Francis ...... . 2.69, 121 Kiewra, Gustave P. ........ .... . 79. 111 Killen, Sarah .-X. .. ..... .... .... . .....77 Kiplinger. Victor .L ,6l, 79, 121 Kistler. Leon .. . .... ..71, 125 Kitchen, Robert .X. ........ . . ..... ...70 Klinck, Terry Dale ..60, 71. 120, 121 Klinfger. George . ..79, 89. 111 Knight. Margaret .52, 60, 62, 77, 120 Kobliti, Dennis ...,.. ..... . . ., .... 7-1, 1"-1 Kogod, Marlc .111an ., .. 282, 95 Kohlmauu, Roger 1-I .. .. ..7R, 12-1 Kolisch, Nicola Aurie , 226. 121 Koonti, Rebecca ............... ..,..... R 0, 120 Koppelman, Kenneth R. .. ...... .. .121 Kuntz. Ted ............ ...,...,... . ....79, 111 I. Lane, Carol Ann ,. ...... .. 57. 60, 111 Lang, Stephen R. .. .. ...70, 111 LaRecchia, Nicholas . ,, ., .1-12, 06 Lavelle, .llice Eve . .. ,..... .... ...... 1 2 1 Lee. Carol .Knne . 259, 60, 111 Lelfler. 11'anda .... 59, Sl. 111 Legg, Stephen ...,. ......... . ...120 Leggat, Bruce . .. 412 Leland. Peter .... ., , .......120 Lemley, john F. ..,61, 111 Leon. George F. .. .. .. ,. .. .82 Lienberger, Luanna ...,..... ., 61. 72. 121 I.ifschult7, Aron S. .. ....... ..... . .. . ....l21 Lightfoot. Robert .X. jr. .. 2.95, 121 Lingle, Sandra jean . ....... ,.,. 8 0, 81. 121 I,ohner, Gisela .................. 21, 53, 81, 120 Lombre, Renee Eledra .. .,.. .....121 Long, james 1Vil1iam ...... .. ....... .111 Lortz, Gary E. .................... , ........ ..,,.. . 120 Loveall, Michael G. 2.82, R9, 95. 120 Lukach. Alice ....,.,....,...... .. ..... .. .,.. -12. 111 M Mcflnally, Connie Lynn .... 57. 58. 61 68. 118, 120 McCarthy, 11'i1liam E. .... . . .. 74. 121 McClelland, .Xnne . .... . .... 68. 111 McClelland, Beverly ........ .... ...,. 6 0 61 McCoy, Margie Naomi ..97. 124 McCray, Karen jo 52, 57, 64, 77, 118. 120 McE1rath. Diane ............,....... 80, Rl. 12-1 Mclntyre. john S. ...... 42, 91. 94. 96. 105 McKinley, Betty G. ..............,... 59, 64, 111 McKinney. Barbara ....,............. 57, 59. 120 McKinney, Scott David ............,........... 79 McQui11en. 11'il1iam H. ....,.....,....... 70, 121 MacNab. Mary E. .... 18, 42. 55. 65. 77. 105 MacKay, Terry Alexander .,.......... 71. 124 Mackey, Leonard .. ....................... 89. 124 Maddock, Michele M. ....... , ...... 64. 77. 120 Madinger, jane Ann ....... ....,,,.,.. 6 9. 124 Madinger, Paul ,,,,,,,,,,.,,.,,, ,,,,,,,,., 5 El, 82 Maleck. Richard Patil ................,. 89, 121 Malleson, Phillip S. ...,,,.,,,,,.,,,,,,,,,,, 61, 124 Marcus, Dianna ............. ........ 6 4, 77, 120 Markle, Richard A. ,..... ....... 7 0. 105 Markwalter, Robert ........ ....... R 2. 120 Marrow, Notrnan Paul ........ ...,, 12-1 Marshall, james ,..,.,...... ...... .....,.......,... 8 9 Martin, james ........ ..................... 7 9, 115 Martin, john E. .................,....,.....,...,.,.,. 75 Martin, Karen .......,.. ....... 5 8, 64, 77, 120 Martin, Kathleen ..,.............., 61, 69, 12-1 Mathe. Barbara Ellen ......., 68. 105 111 Mathis, Alennea ...... 52, 57. 77. 113, 120 Matsey. Mary E. ........ .. .......... ...72 120 Matthew, Richard j. 11. ....................... 82 Maxwell. Charles XV. . .. ..... 120 Mehl, Eyelyne Noe-mi ,, ,,,..,,,,.,,,,,., ,,,,,. 6 11 Mengelt, Thomas Paul ..42, 88. 39, 90, 96 Mc-nges, Kathleen ...,. .. ..... 69 97, 12-1 Meredith, Mary Chupp ...60, 69, 121 Mesologites, Constine .. ..... ..... 6 1, 125 Mihalelt. john .. ...... Miles, Robert A. .... ..74 Miller, Ann S. ...... ..... . 125 Miller, Priscilla E. .... ..,.. . .. 125 Milliltan. Steven E. .. . 592. 125 Mills. Charlene ...... .. .. .. .. 125 Mitchell, john Irving ,. .. ., 120 Mock. Roger F. ...... . .. 5262. 115 Monternurro, .Xrthur j. .. 115 Moore, 11'illiam T. jr. ..6l Moran, joseph ......... ., .. , 125 Morris, Robert Henry .... ......... . . 120 Morse, Alan R. ...... ...., ,.., .,..... . . . .82 Mulholland. Mary Ann . ..2l. 77, 115 Mullin, Paul Verkandc-r ,........... ...75 125 Murphy, Steven j. .......... ....... . ..... 1 25 Myers, Charles julian .....,. ........ . U78 105 N Nachimson. jerome M, .. ...P 12. 109, 115 Nagley. james R, ....,,.,.,,,,,,.,,,,,,.,, ,,,,, 1 25 Natale, Dennis ......... .. ..,,,..,,,,,,,,,,,.,,,, 112 Neidhardt. Kirlt Lewis .,... ......... . .95 125 Neubert. Alex Carlisle ...... .............. 1 25 Newell. james ..... ..... 5 2, 56, 58, 78 95. 101, 105 Newell, Neal .................... ....... 8 9, 90, 118 Nichols, Robert R, jr. ., ....75, S2 125 Nichols, Ronald YV. ....... . ........... .... 1 15 Nicolai. Dorita Louise .. ...61, 68, 120 O 0'Rrien, Michael R. ,,,,, ,,,,,,,, , U71 O'l1rien. Richard M. ..,. . ........,..... 115 Olson. jarl C. .,.. .......... .......... 9 1 , 02 125 0'Neil, Robert l.. .,,,,,.,,.,,,,.,,,,, 78, 80, 125 Overmyer, james Edward .,.... 6-1. 70, 120 Overman. Mark YV. ............ ..... . . ..,., .82 Owens, Susan ,,,..,,,,,, , 106 P Packard, Betty Reed ...... . .... 2.55, 115 Pappas, George N. . ......... . 115 Parker, Mary Kay ...,.... ...........,. 6 8, 106 Parrett. Betty ...........,.. . .,,., 80, 81, 125 Parry, Alfred Corey ,.,,,, ,,,,,,,,,,, 7 1, 125 Payson, james Olcott ...... .... . .74, 125 Pease. Martha jane ..... ...... ..,........ 1 2 0 Peck, Stephen P. ...... .... 5 2. 56, 82. 106 Peckner, Stuart lra ..... .................. 1 25 Pelfrey, Ronald C. ,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,, 7 R, 106 Pence. Allen 11'a11cer ......,.....,................. 79 Pence. Stephanie ....,.........., 24, 57, 68 115 Pendytrraft. George .,...... .....,......,...,,,,,,, 1 20 Perkins, Caroll ...,,....,.,....,.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 125 Perry. Linda Elizabeth ,...,,,,,,,, 6, 62, 64, 122 125 Perry, Margo . ..........,.... 57. 58. 60, 65 68. 115. 116 Perry. Patil R. ..........., ................. 7 9 Peters. Laurene j. .... ....... 9 7, 125 Peters, Nancy .....,,..,..... ........,.....,..... 9 7 Petersen, james Dale .,.............. 78. 89 125 Petro, jerry D. ......,.,..... ....... 8 2, 115 Phillips. Ann E. ...,............ ........ 8 4. 115 Phillips, Charles E. jr. .... ,.......... 1 25 13 5 1-O 'FX Jr! 108 115 Piper, jane .....,......,,...,.... .............. Pisitkasem, Mongkol ..A.. .,..v.. . .29. Pluininer, Craig L. ..,. ....,.. 5 12. 1'11s1. 111111111111 .. . l'11tl1'l'. 11111111111 . ,,.... 70, l'11w1'11. 11.11111 X. .. 95, l'11w1-11. Sliaron A. .. ,,..., Sl, P111111-r, Virginia I.. ...,.. ...,., .,...., 5 f 1, l'1'1-s111tt. 11111111111 .Xlan ..,,.., ...,,,...,.,.. l'1'i1t', h11'l'1'1l1ll1 Ui. .,..,...... 112. 70. 1l1'1111lLll'l1. 11111111.11 .Xl-III .... ....,...... 1jl'11N1l1L, 11.ll'XY111 51, .,......... .....,..,. . R R,l11Cl, Nlaiilyn '1l1lC1L'bLl .....,, 611, Raleigh. Clntatine A. Sl. Rlllllllllll. l,.ll'I't'1 ,.......,,... ...... - . 79, R.1t1111, Carol Stark ...,., ..,.,.......,..... R1-1-11, .Xngua Stuart ....... .....,. 7 1, R1111, Sllmlll ...... ......,,..,. 1 18. Reeiiault. Phillips Xl. ..,.. ..,..,. S 2. R1-1111111111 Nlyron George . .A........ . Ri11' 1111 ueline 1" ,...,,. . , A . 1 . ....,,, . R1L11.ll'L1s11Il, 1113110 ,...,,,,,. Rlllkell George A. Jr. .. R1111l'1Al3, Roy S. ...... . 1 125 75 123 125 1011 106 125 11111 125 106 125 120 125 125 115 1011 1110 1 15 1211 120 125 1 2 '1 , , .. ..,...... .... . 79 1 '1 ........,.b9, 1 R11111-1'ls1111, Susan ,.,...... 77, 120 R1111lllS11l1, Peter A. ....,..,....... 125 Roe, 71111111 Stephen ...,... ..,.... ..... 7 1 , 125 Rogeix. Mary Blartlta .............., 1 N, 7'1 1211 R11111N1111, S1l.ll'11l1 Lee ..,..,................ 85, 125 R11s111e. KI11111' .... 27, 112. 111, 1011 Row. N11L111lQ1 R. ...,.. ........ . 112. 1271 R11w1.11111, Slielrlll li. .... 1.57 S5 Rlllltl, Gent- Rllllalltl .... 119. 1"'1 R11ss11111, 1111111 .Xrthur ..... ..,...,............ 7 5 Rttvkoit'-1ki, X1i111a1-1 ..... ..,.... 8 9, 125 Ryan, R11111'1't 11. .. ....... .......... 7 5 S S.1111i11, iL11.11'1ew ...........,...................... 125 S11111111111, Peter ,......,.......... 59, 115 Sllllllllll, 151011111111 ...... .................. l 20 SZl1111D1'tl, R1111ert ........... ....... 8 2 Santaw, Lawrence E. ...... ...... 7 1 Sarte, Ronald ........,...... .............. 1 20 Sassi, Ri111:1r11 Xlitliat-1 ......1........... 125 Saylor, ,Xllen ...... ....................... 1 10. 71, 125 S111.1fsta11, lanet E. ......... .... 1 1. 101, 1011 Stlllllflllll, R1111111't D. .... ...... l 07 Sl1lQ11Nl1l11, Ri111a1'11 .X. .. .....,.... 73. 125 5t1lt'I'1'l'. lack R. .. .. ....... 73. 107 S111t'1'1'1', 551111111111 R. ,111 ,. 611, 7' R9 SC11i11. 1'i1'llI1Ct'S 11. .. .... . --........ 95 SL1l11Cll1t'1li'1', 1.111110 .... ....... 6 9, 125 S11111ell1'r, liwlyn ,,,.. ..,..,,, 1 25 S11111'art1, R111' ..... .. ......,. 107 011111. 111-111111 1,11 ........,., , ,,.,,. 107 Stott. Glenn 11511111 ......... 71. 125 Seainatis, R11111111 Clliannin .71. 125 503111, 61111111 Ir. ....... ........... . . ........... 511, 711 3t'11fTi, 1.11ar111tte Ann .. ....:1:1. 6-1, 11.1 511112. 8111111111 S111' .. .......... 21. 116, 65, 69, 136 101, 107, Sheek, jean Elizabeth .................. Shepard, Carolyn Marie Shinn, Jenifer Ann ....,.. Shipley, Katrina Sue .... Shultz, Margaret B. ..... . Shultz, Robert J. ......... . 0- Silber, Helen .............. ..1, Silverman, Richard ....... Sinnns, Gregory , ........... .. 72, fffiiiifi' 53, 55, 64, .......7l, 1-1 110 125 115 125 125 107 107 107 125 Simon, jeffrey Keit11 .... .................. 7 1 S1l11PSOI1, Ellen C. ........ .................... 1 2.5 Singer, jane N. ........................ 53, 85, 125 Sinhart, Konrad R. ,................. 61, 71, 125 Sipe, Rita Ann ................ 53, 69, 107, lll Skelton, Roger Kent ............................ 125 Skolnik, Alan M. .,.... ...... ...... 7 0 , 115 Skro11, 111111121111 .............. ................ 1 21 Slaughter, Nancy Sue ............ 60, 72, 125 Sleght, Ann Louise ................ 80, 81, 125 Sloop, Keaney ............ -12, 92. 91, 95, 115 Smith, Gene Edwartl ..,........... 89. 90, 107 slllllll, james T. ............. .........,.. 9 1, 125 Smith. Lloyd Ronald ............................ 125 Smith, Marcia Kay ..........., 58. 73 97, 107 Smith, Ronald L. ............................ 70, 82 sllllllll, Sharon E. ............................ 511, 107 Smith. Stephen A. .,..,. 53 131, 82, 96, 125 Sinurlick, Paula ..............,............... 61, 125 Snyder. Barbara ,loan .. ..,.............. 115 Soltis. Linda Anna ..... ......... 6 S, 121 H1JllI111SI'I1. Thomas ...... ........ 7 9, 103 Sparks, David KI. ...,. ............. 1 25 Spensley, Robert ............. ......... 7 0. 121 Spiker, ,1011n Vlilliain ......... 74, 121 Slllljll, Susan Kay ........... .,....... 6 9, 125 Stannn, Mark David ...... ............. 1 25 S1111lDl'Ollfl11, jerry L. .... ....... 7 5, 125 Starratt. Robert ......... ............... 8 2 Stein. Deborah A. ...... ................... 6 1 Steiniger, Edeltrautl ..... ......... 6 8, 121 Steward, Glea .......,... .....,.............. l 15 Clll111lS, Linda Lee ........ ..........,...,........ l 08 Stuinpf, Charles ........ ..... 2 1, 58 75, SS. 89 95, 112 Stutn. Susan ...... ....... ............. S 1 , 121 S11111, Anne ...............,,,..,. ..,,,,,... 1 15 T Tait, Russell E. Tasker. james .............,...,.... 95, 101, 108 T11111npson, Leslie Ann ..... .......... 7 2, 121 'l111f1111PS011. Robert XV. ....... .................. 7 0 Thoinpson Virginia ..........,..........,......,. 115 Thoins, 117111111111 H. ,...............' 12, 65, 108 Tlioinson. Deborah Ann ,,............ 69, 125 Thorn, Ellen ....,,....,......... .,,.....,.., .108 T11ll1'S1OI1. Patil Phillip ...... 71, 125 Ti11ler, Karen Shepard ,. ..,.,...,...., ...108 Tipton, Mary lane ...... .... 2 1. 61. 121 Totten. ,lane Elizabeth .... ...,,,,,..,., 1 26 Townsend. 101111 YV. lr. ..,. ,,,,,,, 1 26 Trester, Terrance ........... ..95 Tretola, Michael ..........................,... 71, 126 Triassi, Virginia ............,.,,,.,.,.,, 60, 80, S1 Trimpe, Mary Elizabeth ..,.,,...,,...,, 72, 126 Troll, Paul C. Jr. .......... .,...,,,, 1 21 Turner, Lois Joy ......... ,,,...,.,,, 2 6 Tuttle, Valerie A. ............ .,,,.,,,, 1 26 V Van Osdol, Dale H. ..,.......,,.,..,.,.,,,,,,,,,, 92 Van Osdol, Denny Ray ........ 92, 94, 126 Vansworth, John jr. ..... . Vest, Patricia McCoy ...... .....75 Vi1ari, Laurel Anne ,,,,,,,. ,,,,,,,, 7 7, Xll'C'ClCI11JLIl'g', Gay ,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,, W 1Vallendiack, Douglas J. .,,,,,,,,,,,,,,,,, , Ward, Robert F, jr. .,,,,,,,,,,, 79, 39, 1VI1rd. Susan M. ,..,.,,,,,,,,.,,,,,,,,,,,,,,,,,, , Warder, Cheryl Marie ,,,,,,,.,,.,,,,,,,,,,,, lVarren. ,lill Louise ,,,,,,,,,,,,,,,, 61, 69, Webster. Katlileen E. ..,, ,,,,,.,,,,, 5 4, 1Ye111i11g. Roger T, ,,,,., ,,,,,,,,,,, 6 1, 11'eiss. Robert 1. ..,,.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 70, YVCI111, Neal 1Vil1iam ,,...,,,,,,, 82, 95, 1V11alen, Sandy ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 61, Hlheeler, Pamela Ann ..... ..... 6 8, 108. 1Viand, Dale .... 42, 52. 60, 79. 92, 96, 5V1CC1E'f111fllllJl, 1Vi11iam ..,,,,,,,,,,,,,,,, 54, 1Vi111ur', james Frederick ,,,,,,,,,,,,,,,,,,, A Wiley. Gay L. ........,........... 55, 68, 85, 1Villiz11ns, Larry ..,,,,,.,,,.,,,,,,,,,,,,,,,, 39, 1Vil1ian1S. Sandra C. ,,,,.,,,,,,,,,,, 53, 34, 1Vi11iams. 1Villiam 41, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 32, Hlillis. Frank Thomas ,,,,,,,,,,,,,,,,,- 71, 11'iltberger, Carolyn .,...... 30, 53, 57, 84. 1Vi11ter1ing, David Lee ,,,,,,,,,,,,,,,,,, 73, 1Yiuters, Cynthia ,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,, 11'ittv, Steve ,,,.,,,,, ,,,,,,,, 9 Q, 11'olf, Richard ,,,,,,,, ,,,,,,,,,,-,.,, 5V01l1I1'llIl11, Susan ,,,,, ,,,,,,,, 3 5, 1Vol111:1n, Mark S, ,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,, , Ulooclrick, Ed. H. ,,,,,,,,,,,,,,,,,, 89, 95, 1VO0flS, John Mlebber ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,. Woodaon, Shirley Ann ,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,, 1Vrenn, Ricl1ard ,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,. 7 1, 1Yro1J1ewski, Stephen ,,,,,,,,,,,,,, 39, 97, Y Yeageli Suzanne ,,,,,,,,,,,, ,,,,,,, 1 9, 59, Yentes. Gerald R. ,,,,, ,,,,,,,,, ,,,,,, 7 4 , York, Gerald ,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,, 7 4, 122, Young, Kenneth XV. ...... 52. 78. 101, Yovich, Constance ...,,.,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,, Z Zl1DZ11i0111C1i. Robert . Zassenhaus, Harold Zclviarski, Paul Peter Zeclier, Peter ..,.......... Zeigler. Karen ..,..,,,,,..,, ,, Z111kQcl1werdt, Cheryl .......82. .,......61, 119 126 126 126 ..8l 119 115 126 126 108 119 115 111 119 108 116 119 119 126 61, 116 126 126 126 126 116 126 116 116 126 126 108 126 126 126 109 126 119 126 109 126 116 116 'S .,',,,. 1 ,. -u AJZJ-' - 455571 for tlwal's the st The pllmsc lllJflYL' l 'fx ' 717- A yl' Y ' . . X 'f ig ,,j R lj . f x f N 'JA X f - .' . ' 4, l 5 k , 1 '1.,g,f ' 7,71 -' pl ' l ' A 1 X' J ' Nxt llz 901- , V l Q! , l ' -' T. " ..- sg 'W -jvifx 'l z R, iv, .,4r,ww1- N 'K . 1 A. ' X 'V .f y' J W I -N 1 V 4 .J-AI '- HJ' .t . . . 'gm 4. Q-,. lv: '. vw- .4-- 'xl' -7. i x ' 115 R, X ,, -, Q, uff that life is made of . ,.' SN X ' 5 . ,-SJ, af: 1 -w, ., s .Yi H , . M - . Q ,- lr" an -.. . Q . Ullllil in l'nu1' Ric'lm1'cl'5 glklflllllg cxlmclivlllc. .XS lung ns slmll-lm Iiml lrin-ml Lllilllllllltlf, refers to tllc YQllllC of timc. Out uf Coll- ships xitxll. cl.mmnlQ Nllll1lll.lllIlg. .xml ulixitiu nxt it mulcl zllsn lac usual lo rcllcr to thc xnlucs mlmlll-nging it will glluynu umtinuc In In- w. uhicll make umllcgc a learning cxpcricllrc :md Il A 13l , 'IL fr, I' V '1 ,I, Lu 4 r o I . - C l,, I ' Eli 'Fw - , ' H-3"'f1EEE'Q,f , - f '1 ' N' I- if , V V - -f. - 11 if- 'fx ' " 'A 'f "1" ,- . 'fl 4' .53 , FM' fix ' Q4 "" Q V 'T Iirglb H W' 1 l 4, H' . Q :Q f 11 M. rw. rf 'fd . - ,. I I 5- .ji b r rV QEVJ ,V ?.IV RILI. VV. -V'.'-4," 4 J-gr! Q M gi- 5 f ,Kimi u xml- H , ' - -1 J lm, qfiff Vai, ri 25' 1-'ng-?,r'?"qi1QLH iff , "al "":f?'1-N,-.T M" 2' .' I 'X-'I 1 H B " 'i ," . " f PM 1 1i1."". '2 - . SW-r - 'qi"+: R-3' ff' fi' . - ' gk' 1 ' ' g E- I "H ,'-ny Wx I WH!-... 1959 J 6 V , Q 3' IQ" ' 'V+-- , rl ' ,f -0 '51 L 23 T' Nm' fa' 1 Yism 5 ?mF'31f'g. N1 5-Tfr-yafffmgb L . - -L-ll MV .L.t+A WF. ll' I .f'.- V .4 ,W 'E T wo I , i 'Jil' I-2. - ' 'ff g Q 1-gi? Tv '-V5 - - W' ' . ' vii' 5 I " 1 '- ,A . f Q - + , ..,q,f , M 3' if f ei f ff' H Li if VV4 ',. , A5'1 :V . Q Y ' "XF Ib 1 f .V VV.-I ' 1-V-'bmi -il-Q Tlgff L WUQII , , ' -:E W 3' H ,Z Q 1 - 1-ez . - ni-H+ 1-121 -. V Jug! I ,My i Xggilv .9 ' ,: Q xiii, 'FJ ' ' J .'-n." 'gi E " ' .5 an 1. Q Q 1 P- 5 ygfji-VV' ,V g1g',V-High - ., V CJLV, 1 6 , -ya VV 3 2 H 'LL : he , 7 7' ,'V -'H IL-wx V-i ,U 1, Yi T ' 'n .J ' .. 'S-J W U1lF q -' W- A.,,I.,?f YXI- ,?'P ul.. C l V Q V . ' ' A jlj A -Ymlr'?EhS.H - I 'il I ' VV '11, - 'I 11, JV ,,. by -1, , M, i L V L. . . - ' wa- -. in V4.2-,1-f,V .1 7 I.-.EL-L" ,V la H , ' 'I ,VV nun 6 76 FV. 'al . ,V .. . V 5 V V 3 .F ,J - . if 'lffi 'qi-rf - if: Qui ' . ,, zmlv - rl I I :g'TF1gfl' ifE'r'Tv-g:?4'ia3lI J' 'WJ gh W if - P ' 4 is -QEV 1,5,5EiE2,' A' V,VV V-V gli 'll' l, A , VJ, V V2 jj h. V' V. JI- V vii?-TQV . it ' VVxV up l' Q-' , V L V -M . -. fn - 1, , g f J' ,r f .. - A ' ' '45 , ALL.-V V VVAVVV,-.VV 1!VV,-I I V I V1 .V 'I V .- I V. ' " ala? ' '+-e1 fkf 311-1 Sldfwiqdnii J'5 'ial3f?' 4 1' ' md-"'i'f'"'Mf1gf"h4i-1' , 3 Q' 1. , ,. H " w "' " - 'f"" J' - f :' -' J - -. .:4, -, - V . X J, . Ah VV V 4 h - ' -I g 4 vj ' " 'H If -I1 ' -1 Q- ' Q, FT' "5 . l" "1 1' "'T.Q""'f!f"5..'T -'T , A E V ' VA I I F ? J' I - ll' ' t iv' ', 'P' " 'V' '7 1911 ' "1-75 'Q Li, U -My w -Bi . ,jun , Q' qi Vr' ' "'L if "' Y E' J' 'I J -f ix n . '-' 'qv ' li MJ J 'S A , Q , 1 4 F -l - 8 J I r K ' + -I L'- 3 i- J nf .. . y u Milf F Hwy' J?F p -:R-L-.' -D+ : XB- q- ,I-if - ir, g' rj' ' Qui? 1! 'WI I-ELT 'r :gf 'fam . ,lm Y, 4 Baal? L "fr ' F131 'bw in " p 1 S 1 3 4' - I I V Lif I 'cl In if ' I. .Fi -I In il I-JJ- Zu... 'L lv L .Q - Fr H'-'ci 'Y' t I. 4 - 11 w 4- Jaw- I 1-. 4 p 1-,., 1 ., .aw fi-:H - 'A-M 'inf-h - J F1 fl f Q 1 nt -,, ,' In F Ll I ty P qs -r I 1' ?"'3 - I 1-4 -1 5 T , W F 51 ' 'Q' in f If ' . II- -A5 A' I M .J h 'ag 4: n I X T Tr. Ir ,ms-, f'5'.f:.w Q I I H1 Ta lr' n ' ' 1' - .2 T l'n , ni -Ai ' JH I-gg' ILE-Q-J.-L - I B 1 'I R -J Q v 14 N V lg '- - wir mf- V X N 4' 4 n ju- V5 1- -'4i X I Y'- 'r mi - ' J?'1s,-F. Q 'z-lr V l' Y :af 5 ' " ' ' "- H ' -, 3 ' 4 'F' '15, 5,5 - -.p 2 f' La ir I- ' 3 3 ' ' W P, H' A Fr-1 -M F- F' V 115:-1' r H il - -1' I-Q ' I 1 X I I TF- 1, F521 'I, ', of- l'lf f - ' lr Ab, 1 HJ- l"E"aw.,.r'. EI ' fl ' Ga I h-I q HL - -'.t" L,1"4f" 1' nt. A -:T . ' " I V-14" .Ca-14- 4 .MQ Qgx -. 'Aft E, 5 1 m", 'ff' ' fy-24' F .5 " 4 44 f , '1 4 3 I:-11-Ivy' L.-. -. 4 5 - 1' A 1 U 1 QI: ,ZQFQ L: Ar Zig-5.11: A'-!, 'i1r,L."T 4 ., :Qt-l'1 gg L . ,4+f Q, Q 'G pl " -- 'f-MJ! 1 -F WP 'A WJ l ,, 1 -Y 4 U 'li rr JA 1 af! - rl? fl L Q- U , r -I U 3. Q - - ir? I4 'of 1 E' 1 4 .I it 1 I , au u -'ii'-.g'1,J .u f ...ip , -- "-QL. L A ,N I i .1 ' :..1 6'b-' s 'r'v-PH? "ft ."' i 'I' - fb 1, f QI , 145 -I. 1, L., '?.. 4,21 1 MI M1 - ifrrwi I B , .L 'VL 't 91+ .3 , ' I: V tl:-if . L - I gif 54: -1 'J 1AiQ?-gg'-E f,,'f" ff: g,1a',xL,4 Jr pf - , 'j . A " ,-V. 9 o 31Qf-aI'- 1f! i i EW' .inf - 5 ' 'iii ki -'-'fi - - H'ffq ' 'fl , .' X if '. T "JI: -' ' r ' T 3.i..L'T ,. ' um- H .iQ..,r-IDLQSLE v-- -- .'. 51: , f-.1 ., ,. - 1 .I-. . . .. . I.I..- - I ' ff. .'..1r IZ ' .,' ' -' . - :.-r, III.,-.3-U .I,. . ., . I.. I,.III.: II.I.I I.,- I. .I I I..'- I. . ,-I-, I., ,-.' -,-.- .I ',.g I-....z .- I -I . ..- . ,.v.- I-I'.I5,g--.-.I I - II,.I.fI. .I - .- - 1: : ' -' :, rin'-f ' -, .1 I. 'Z i'I.q"I-zb.- ' 5 . 5' --9 ':.ff -I - -'-1-I.1-., " ' W-- ', -I If 1, .. - I . .,.,II...-...I. .III,, ..,I I . .'..5.':-z.' ' " . . FI I .-.-.y.I.. ' ,tw If..-7 r .:-. I. If ,--qc :,7-gj.-'.-.- - -.- .II... w " . .. '1 ' ,' -2 .jg-,is I Y?-1:22 1 4-f .V .33--v . .I. f.I--I -. .1-..-1a ' ' '.'7' -' f' II . II. . .-- . 1. 1.. I. v 95 .. . I.. .I I, .I .,... 2-3,-. '- -' .1'.'. . JI -- ,-if . . f.. . .v-.: if :5.- -: .- cv. .,gv. . ' ,.1f. .-H ff I--1. ' ". '-- .,... If -1-2.1 -' -I: rf.. f . I I - ... -' t' .1 .'- . 7 I I1 . r . .I .I , .. . . . .I II . I .f III? II . I, I.I - '.'fI-I.g nz.. . .. . .45-'j'.,'-.f . II, . - 4- 1, .: -' -- ' '-1,". j",. -- ,- .- . -. , - .- .' - .- I f. . -. '41 f---' . .f- 5- 1 '-' ---. .:' "W-... g. - ...'I-ff --- -1- , 1.1 -1.'I:'-z-- -. -1 iq: -4--,3.,..'I: AI,--If--.,. - I-.'- .I .I . I. I. I -3. I -- ..,I5I . . IIIII 5- -I .- -' I ff - -- I- . 'lk' ' ZP. .f"f.' -Ziff . ' ' ' 'ff .151-T . .' . :'. If ,' .. -- I f-I-'I- I!.I. '. II .. .. II 'I' I 1.1" gf .If I. QI. .: '.' -.' fv- . - -. - .:,,r .-.. I . ,',,. 5 . -I ' . .-U' I --. ' .-. ,-.-. '.' . -..... - f nw- ." .. .-.- - ' I I I .. .. I IIII.II.II0I,.f ..-. ,I I- .I . .,- . I .. ','. ' .2 - .km 1-', . . .. -- - .- -f. -' .:- .. I - - .I.-5 , .. . -' ' " :.'-1 . -.t:I,',-f--gtg--. .I.-Q11 . I., ' 1' .!'5--f I. ...j'.fI5 I-I1-.1-j. ..,,,III ,. I II I,I, III . I. .,I,III.I,I I I I .II..,I III .II . -.-Q.--: - '2.. . -3 ,5.-.. j. " .- I., .. -' -1-N - 5.-, ,aI,-.I-" - ,': - uf... .----'qI..--.- II .- -I 'F,'F:'-I - .' .-.5 -- . -'. I- .' -'23, - .f.--'.-:f-.1:..- .Ima-f -' .- ff -4- - .' .. I . .I-".f,if f-'fI.-- -'gigjfj 1. -- '5' '-'-III' . z'- -. -- ... D- ... -2- .-.-. .- : " 1. - '-'-' - -. . - . H:-.--. - . . 'fl-"-f-'.C."',-.' - - 'ff .4 5:f,t - -. " ' .1 ffiv r . 5 .' 1 - 1 ' 0' W i."' - '.".'. .1 1 I1 ' - ' " ' J' 1 v ' I'- " 4 ' .- - .. - -. --In 1.pT"A ' . - .-.r'. .. 'r.I,i ,.:I ,g....:, --: ,-.--.II ,-5-,-"Qi I I , I :- f -. . I I,.I I ,-- . .1 ..I .-1',": I1 :ij f iiif 1 :"sL'1:l .jI 1 -.--- , . ... I--' -.'-L--. -..: ni -.--. .. -:gp -.f 1- .r - . -. I -I. I I I f.u--'-5, .-Ir,, I.. .I1:., .,1 ' .. I .-.g - - -. ...-.15 ,...- - -: -..g,-f - f I II If- . , . :I I .I fl, , I ,.I. .I. .I .I ,. . gk.. I I .'-- M - ...-.1-: -15' .. . - . -..:1'I..I gg --'H' I.,.,-Ig,:.f,:.g,-- Q ' vw -- .- -- I, .3--: ., :- I '.ifI5 .I-z - I - .I -.....I:. ,, II , , .I.,-- f. I-..I II,,..,.- IW.. .IIII.I. . I. I,.. f 1--...'..--'ith '-., u.,--- .-2.-1' 3 I . I I .sg I-- - ... .. .. .. I . -I .-.IIf I -5 -II I I- ,-II.I,- II 5.. I.-. r-I-I,.-. .IIII . . .- I .-. I.-I. '- " 1-fl.-' , . f.. .- . '.f ..- .,... I III. I . . II -I-.5 "' -1" ' ' Q -. z-JI-t . . .. ...... I f I III,-I I .fl ' .1 -'I I-I... 1 -s -- J: . -F' 41- . -3:1-f.I::. ". .- ." H: , .---..'- ' . - '-'-3t"f :Nr " '. il . . L- . . 'I I " ':.--.' I- . L" 'f' . L- .ff- . . LI. . g.. I . . I -I,..I.II,I-- III.. I. Neff, . I, .I. I.. .I.IIII, I I I. III., . . III ,I I. I II -5-f. - . 1-. - s.. .4 5. -.--Q1--3 . ',-.- 1:.-.. L I. . ..II .....I:,. ' I-I 1.4.5,-. -- . - . X 1: . --- N- - . .J-...-.i-1. - .- .s .'- . ':: .. 1-s-I -xx zz., . If ,. . .-,..I. ,z. 5 -e,I.I,I - ,... ....sI :III .. ... . .-...... - --:-. ,I I. I in 'J h ' 'L '- . 1. f - -.. ' -.-'- .2 'J ' .ix-.K .- . '4 I-'LI' ':"'JI'. I .I'I , -'- -:-:- JJ f- - -I - . 'ffrzx -' " " wr.-, .'. L? -5 1 2-- - '-.Z -5.2 --1- 2 '1-.:' .- .- .:fI I .. ,,. . II,-I .. I.. ..... . II-.I I II I ' -. Y. v. J - "Er" : . lil? 735- " x '-13: '. F. .. Xb -- - .xf ' - --- -.W .. - - -3-.ns-I."' . ..'I. ':I'-II . - if ' -'fic ' :LI -. . , -ri - .-6 C flf. .- F' - '- -- .' :t,-'--.-- - " -. ' f:- . -.I-. -. " 311. ' -.-p . ""'22-5151" ':'?.Q ull.-' fi xg . e-.. I::: ' "W-. T LI 3I.-"--.i : -.:I. .' ': Y--1'-N F- 2,2 - . - -. '- - ' -:xii : ' .. -- Q :f 4-.-.Q--'--:xx-.T ': li vl '. '-g-V--1 '-"': ' - -: x.-- Q- .' I . " "-' -. ' . I. ' Fa- ,-: ., 'Wie' .-"tl Tw- -1- - fa., .- 'ff- " .g'-"Fig: . flux- -1':'5"'. is ' EI ,III J: "fl-y A" .x'5'- 'AT X. VI- .","--'I' ' fgfg .1 - -ev 5 Q .- ., .. 'nr I . -5. A 'I '-4- . .-. .-'1 ' JSIIIII III I . Sis: IIIIIIXI I... I.:III.I I.--1-IIFII . II III, III :II - .II.,I-::..: 5..I,:F'- -I '-: ---.. ag-.g.. .I IX,.,... I.-::'X: I - :.,g.. ., -III.-If ,I- I--.,I ... ..-my L.-.,I.'..-..-,M -K-MQ.-.If .x-. I- - ..- - -' -. . - -..-N'-1-ek, -' ' .L. '-9' -- ..I'..fgg:.- :--':..' III Iv, rg.. S--ff. ' "'-' :f"fE'f .-"""L3-I'-I-if .1-. ki-fi-I" gk 'E-7:7 X' Q QI.f'f'f-..'E'.'g'f",gf5'iH'.--' .".': - . - .--4.-..f..:--1-H , - ---1 v - . . - .-..-.'. - , 'cN2w".,- .--:--.Db o - : . . xx.-. . qw- .: -- :J : - J I----.QI-1-XIX-Is.-..N II I II ..- .I .I-I.-.,. .,. .. ---- II , -0:-I -- '-tw F .-"'Iv':- '1-4. .5 w,:.T'-'- .- 'fi-ff: .- .. .. .--EE -. .. .. -:gi-i . ' gg 4. xr w-- ,- -- .- I-.-- -.,I---r.'..-.:.-1-5.:..:.-,... . 21. - --In fp'- .. -.II fx-rsh., .1.-.Q -- ..- 4. :...-. E--. :..'- 3. -- --, -. ,-,. ' - KI ..I,5IfI:-II ..I. LGI I- ,Gy ,.I.I-..I. -4 .I -.Lx .,I.- I .-, .. .1-I.. I, v.I. ,I -15:-.-'-w.-9...l.i-I'-I X, -Ax" 'IAQ-,'.': -::'- -.Ig.Is--Q43 1. aI I. ..-My. .. I ' '.- :I I -:Is I -5.-WI QI- -'L-Aj:-I-S' .sq-.-.-'sgL'r..' I. . ,.. -'gI'. 'H' '. kts -- .XI -N-:ri-QNX-.1. ---9q.e:".y .-r -- 5 .- - - --vi. ' -. xx. -M.-wr-. -- - -1.-Q --. -: -. - -.'..x-,Z W- - :-.- -iw '- - ' -. .z -' ,nw .I.I.II,.III-I .IRI ...I-:I ...f,I. NI I-.I3II. IIIIIXI-.I,,.:x ctxvu-..IIx .I.II I ... - II.IIHI. lx.. ..I I. -,I .. I . .. 2:-, . - ---uf,-x.. 95.5 vi- ..- II -, g.- -- .. -I-II -I f...- 2: 3 .-vb--I -..--:Xr'.-.'..-:..- ..y'-K. -- -. XL-' . -' ..--:.'- .1 -- .- - '-.".- -' -.5 -.-:. I -...'-.' :. -'-N:..4.P -.-.u . 2, '- -' . ' ' ' -'-sv . -Ib 3 -,.,rI.,-'-f.-.-IIQQ I .. 5..',?..'.I-.31 L1 .e,5:-I'- I ,,g'.-I,-,-p ,I--I: . -: :x-.-',IIt- .- :-- -.-4 .-4-NX--IN -. 5-.-N.. -xIxII'.- -. - . -. I I..3.'- . I I '-.I.gI . Q . I' I' g.3d.3Iji-Q:'-.-i-- '-'QSRLXT.:c3.-,X-.Ry513.-rc:.LI-.sg-'E T . '- -1 4 4. :. :E ' - ". .I.g: --,. r.-5. I--II ,-,. .3 'I-.I,,I-- .I I .I,. . .I . 5-- - .2511 I' INK-.T 4 -' '--lf? I ..' Pj? 43.155, 335'-.?F:.2fS 1:3 --'4,1'.'g ' vi-1-iv' I-.xi-.1 - ff. ' - -13.11 'C'fa3'2-iqf.5Es4'.-9-mr -3.-T.:a"':Li1'-.-2:1-:-5--F f--Fla'--. .. f-x :.-. I . .I.:I-.-.-'Iv '.'- J .Q :XRINII III 1'--.,,. QII- 1 3: .-js' . JIII.. --Bu' ,pq - .M I-' - . P- I -.,. -1.3 -I.-I -I :.-.. I-51-:3..-' -'-I..I..III- -.5-.Ig -:. 5-,E . .' - I- . -1, sI.g--4. . 1.3-1.g' as- ew'-'-i-xxx.-.A .-gs-?2-'if'5:11.01-.-I-"g.,:-...Ip. --. I. I. .3-Q: 7-rfz' ft- .4'Z'-iv'1i"S43Q-"Q"-' 1-A."4'--'fNt7:-',.---.M-A .- . f. .:'-t ' - fr- -:- -. 'f -. - .---Q.-I'-. --c ..-- --,.uI-c, x. .-...-is ,I.--QI. -- -X.-5 -rpm -- I - Ix:--.-M II - 'C'-if? -' - ..-c' .c'I'-'-'v2'5-0 an :.- .N C- -1 '--3 --' -51-1-v.:'x-"ANA: - IX 1 '. -: - .- -.- -- -5, I 1:.-',G.- .- -.: 1- .1 L-1 v' ..'-"-'-w- syn,-. ,Ev 1- 'Y Q.. -1 .L -. : .v- -3 ' I- -, -'Q ya ---:I vw- :I -5 - 1' I.-f'-Q1-'. Mx: - -r...gx-.. I- -1- .--I - .- .- . -.-IT. . ' .- -'rf' Q r.' g.I.-5.-Q-I..,: 3233- "Z,-....,-.-..,wI--M J., ..,'-:tb 1-.-.Ti -. g',1,I: -.-.x .g II., -" -2 vw :-32.5-'1 -. . ts-1 av'-1' ' --.-...J -.i-Iv . '- . -1- --:--- : - X .1 --:ff ':'5- 10- : ,Is 5.1--'.fjq:.'5--' -'.I:12::.--::-.-.- -1'.NI-L5 wi.-I : -sf " ' - - .-X I+-.I-Q. xg-ry.-.X-qf.4.IQI I, X- . - -r-ix-.',.-w..I. .--.- .gq-- .- w--: , - x - .-rx .-'.:'-E -:X-Hngfx-rg. 'N -. -I - S-M ..j.-ZNXQQ'-:Z qs- :A-.i,g"V, 7... -Z, '1'."1-li-: f.-.-'--:J 4' -Q5 1- "iff: -- -ex -"Fairly :Lt ' ,-- -..'-Wg'-L'-,'.' .wxgxk-:zw "-'4'.-..'i1"f?:-"- .' 1'-I-3 1' ..-.-,:. " -:. - 'f ' ,. .- - 'q -. 1'.Q-'H'-':2r.a:2f . x.-.-.- -II.x",I' 1 .. --'.,If.:w -' 4- - . . ,- - -. .,.. -xw.-- - ..j- --.5--I-x-.-.' --. ..-,..- ,. ,.-,- 31 -. . - ,:" 545- .I-Ilzgxpffir ggi.:-:Q '--3'f:'4-.z1gI'I: Q.-'--1:-by-.' .. 1-2-iqw--"II1,Ei':-If :.I'-:.-:.- -, - I --. -..g -: xv 'QS N4H""-v"-'?a'r".- -.5 -' --Z :-7 X'S..flWif4y 5-622 VI-: 2'-P ' fx-1592? -. TGI - . . 4'- AI, f --:Q fx-A-QANFQ-:.-Hr'. - 'N .. - 1. -Q! x-2'-P .3-,. . - mfr' . -Z'-:-1. ' fr:- 'z 2 ' -'F-.f r x Z '21 ?'23jI"Q:ir5:i'..5? .fx-viiS-G-E1-J'-i"e:'Zdz.-Nx. ".-5-P '. .' 'E L '.'-- - bfi- . ' Q' . I. -ZZ' ': F?-I-:-'-. 'err -Q.-'-.H--Q-1-' .: +02-2 . -:-2' : -- .-1--A -.4-z -1 -:wt-t' it-. x'-'lp-. --Q. ,Q -521,-' -' E- L- +5 gf . -K -.,,:'.: - ' If . . - w.-IIE '-'I'-IP cg.-' x .. -I.-sys-'-H -RH' --. 'J-' ' -'.-- r:...' --'T-.:w ,'- .-"-'-.- ' -. -', .. .fi-NA45-.I,..,.:w wx- gf.:-.: rz1..:---:- -A ' '. gf- -. I- I - .-I--P -. .-: .--. .,.xI-- . Ugg- - ,- -..::-- --.X-,-TI .-I I, ,L-S-, - . I. .I -. -f .J rn.. ' -.',- eg :M -"5 -A -- 5. .. , .V . .-- . .I ...-N a,Qf'.qg--.-1 .g.g.g::bE. 5,--'.-E:-,t1'ff:."+ -3-:-fi .-1"-, . u- I -.-:'. .. - .fp ::'Qr..-Q. .. " '.,-:-. ue'-'- .:. vt'-ff '.'.-:- -"PS -'f . K-'-cr ' ,w - . -. - -1.4-2 .1 Q., -.-- -ew----v 1.--'..-s.-25'--.44 -. ,- 1 -- :v,-'-.:.- :T:-:'A..xeI2- 'i,::-:J -A .-:nw .,1I',II.I:,-,I.-..--., . ..: 2: f .I..-.g:- :Ii-:-1-Q'--.I-I--. -. II:-..I:' '-' 'f1'f-2 -:axial 1...-'SQ Q:-.w :cv .ga-1 " 5-141-.:.r' XL-1-gi --'gm'-' ro--. .v I 1. " -lc' ' 1-..'lyfi.-W "I.-rf' -L-:f N -M82-'Egg :B--'-' . "ri, .:-,"l'-'Ig g . .- -' Q -:-I . - ,- .sf ci '-q':.-vw' 9- :fm..'ff'---.-L.v . I.. .-a"+':- .JW ,--4 "--- 5' .-- . -' -rv.-N39:'Fg1+ 1- .. -. -9' -A 5C':.-'L '7 T'f-L2c'.::-'.V'f'!'- ' a1:.R-,'.5.-113: -- V 2'T"' -' - 1'-gf.-,-.95 311' Z5".'-' -' ' '.- -.1 .--,Q .xI'.I:I'I.-5.1-...-gi '41 ,viegig .-3',5Igg:,.Q.g.g. 4-24:3 -E+-.--Ia' .,-.,.I:.5f: ,. -III:-Iig.-11-.55 -xg. 1"-.II-.I-.XI I, -I .- '-'-!-.'i,?'j:?Siiq-S"i.c- 'Z.1".I S-'.-f'.'5.,f. ha'-,--9 ,i4.sQ'-2:-3' ..IS":53Q.f1'- if' l""' -:'-' 'I ' ' - - v-.- . .- IC -1 ' L- .--:-4 . --z --sr . . . I g-.II:-S-QQ.-.QIAQp'I.q'III..I ..-I.R-.-:.-- ilfpngrr -mn ., II I.I.. fig , :.I.IIk 5- .- I: .- - .I:I --. K1 E :- .3 .s:-.-I Iv ren- v.,-" :Q - I- -- w - 4.-I 1:g-.-.v-- '- 1.1 -. -:.:2--'I 'SPBFQ-EQ-J ff 5',1g-'1- :,f'5,-:I,9. -' g. ,. --2, 3, --'ri 1 if-.I Q. ,II -:N .' Jr- 'Q :-1 . - ,' ... -.g....- 2-- .. - -- 51.2--Ji-'Fx-. -3: -rf'-Q:I..ZN5': iz:-:II J +' .'-'95 Q17 'Q 741' ,- .-.7 -2' - --l-- -5-1-as ,r1::'-ff'-if VF ,-r-g..,.-1--..x:2 " 5: --yz .'-.-, .. -. Ie:- .-.-' .-":-,:.fJ- 'Q -"-..-S25 --1 5 ??."- Q ' 1-:iv-' .9 --1. -A 2"f'!-. -' I Iw.I,.II x ' 1 ' Sf 1 ' I fi, ,r filllll 1 11lf1l1l11 1l1lIfN 1111 11 III I1 lixufzt 11 ll11 xllll 1 ls 111 llllx11l11111l111H1 1111 flll' ,Nflll ll 1 ll 1 1 1111111x Ill IIN IIIVXIIILN 1 ,111 1111111111 1111 y 1111 111 111111s Illlfl Ill IP x IIN ll I 111 1'1111l11l11111 III II11 11111 111111111 Illll 1 1 Il 1'l11'1'1'.s III, II I 1111 I I sl1111'I.w1111111s ll 1 1 11111 l111l11'f11 x ll I1 II l1'111l1'rx 11 1 1 11 IIWQIIIQ 11111111 I 1111 II 1 11111113 I illlivl Inna' lrllll u jurnrltv flulf- nr ll highly xpirilwl lug IPA :fur mulrw wnuly lrrwulfs nn 4'NS4'lIfilIl pnrl of wrwrv stmlwzls fluv. vl4'tlz'1I1"s Fury with Ihw il11lfl'l'lIlIlI,liI,Y uf fhv IIVIQUII hut Ihf Y rlrf' ulilfl' in Ihr' ra'- hm IIHQUII llllfl IIi4':'ISIIl'l' Ihvy uffnrd. l,l'1'lIIll'll'Il17lI fur Il l'llll1'4Ql' lh4'11l1'r Il'1'N'I1lIlfIlPlI frm 'girl' Wjllxl us murh .-'nli.wjm'Iinl1 11x fl YIlt'I'l'SS!,lll SllI'4Il'ifxV fllxh ur Ihf- lbllqllilllll of Il -.IIIIIHWI lm lu 11. I lll4'lII1' H'I,,I lrlvlllls nr ll hllfls-fw' III llI'l'l1l'l'Y FIIISS 4'Ill1. ul fiII11'S, 4'0lI1li4'llSlIf1' fur ll zlisnplmiili- ing gran!" nr Il gvrwrnllhx' rlrvnry llfly. l"I'IlIIlifilI. Ihr' nmn of nmny IIUNPIIS rzml lulvnls. 1'.w'il1lIfH.i1'tI in his lif-' Ihr' nl:-u nl Ihr' zrwll-rulfrlflawl ,wr- snn. 'l'hi.Q lrlrullwl vnu. of rmlrxv, ln' .wuz Ill llzw l'Ul'I"fAY uf l'1'llllII'l'fI l'4llIl'Nl'S nffwr' ff ill Ihf' lilwrul stluliem prugruln. ,fl H'4'l1-I'lPlllllll'll lN'l'N4IIl IIII ISI hun' u l4'l'H-I'1llIlIlll'lI lrlzulr- lrvlgw nf Ihf' lrurlfl uroulnl him. P. fn . . 1' - X ,' "ff, , -" ,' 'tr ' I f--?'h-nn-5 ' 7-""7i1'1 ,E 1-psf" . N ' Q ,, I I X . i +L X - I , . , l fx 3 I2 xsiib E. X 16134 X ,Q ' wi In s N 5 3, L Q XX P 5 W Fi - ? , 'Q-Ar. ,M , .- N e X M ' - , "5 A , ' Q, , i ' -. . -A3 ' X I .: . .. 4 . 2 . .X ., -I , ., .Q ' we A rx in YRS 1 ,eff .E -,X - - Wigs' 3- -gl Q ' .t.gQ,,QQ-3 K :qS?Qi5uQ,r'iQ 'O ' fw xy' .F gw. :xx N!-.5.,'Wf',ji',f7.,1f59,9 2 ' wx I-H' ,432- 1 Qs i',.,'- ' N ig. Vw Y Mfr! QQ Edt? 3 - ..ax'qw5Y. . .. f- -'Y s fs- 'Fr h M- -r-.95 TY-mifsv Rx. - . H K ,, - MQQX:-'1g'wh'1sX,i VSKN : ., u .g lcilfbfifig. Agw: 'wi'. MHP Aviv .--wg 1 Blu . ,M OW35 X X nk' ' x'A . I 4 -qjjfjcgypn . - W--X .Ay AI ' ' r": -- Y W 5 ' J x Q WSF. . .A ,W M. wwygx.-Mgm'Awlmwmg,.::wmwuw" ' ....---Y -M" , fxzx-1mx.iasamgQfx:4S,L2.sSv3,m,-5,1 f 'if ' ""' M' ,. ,,,. X .im xl ,- s. 3 4 f ' - ' 5' " -1 'K 'S ...J-" .S -flsfgffgf . r 'SX JT '5' 2 -- 1 J, 1 + I f r-:I r 'vi X x ' At' x " X . 'EN ' . 5 , 5 - A - P, .-...:x:-aw- , ....-N 4 x f4:g'-- ' 1+ X- Q--':fx1'f , .,. K lg, t -ei:..,..5,f1?'f5. R-:J-A . A' .X 'Y :A. xxoawf. 955-vga n ifgavlx 'JXs'aE-1-CFSTJEASQE-421?-:igs2f"? 'fi f.. -'fs n-fiffi's'+N+1vq4-.f'MiX- 5-Rf - N Afew..--f.xf,-.wfwawr I- by , if ff,-N' nfygm .Y -ifgQ.i,g,aN 11- "1 .N --.- ' '4' 1 . wx-' 3 ' N. .' ' -. ' - 3- gr-!wf+3,ff"maiPQ, rv A h , f- .., kj , 6'-sw, - ' '. 411'-'fx,:+,g"l,A -'35,-BQ,-Q., N ' . ' 'z- M' ' IIS' -1+ "?'f'bI'l "zw.f. , 4-Af - e'5Q:1se. ,+'q"'Z'-E.,..?, 4313- J fi f- Q-ig! 34.?g,EiYi-f wsMe"?.,,' EQ 'il N N Elin" rffeflil Q., x, 'v-...,.,Ml, . Q ,, 5, V, 44 ? .1 ,gf f 2 1: r A 5 , ,ii-' ' Z ' 1 ' . .- ,Q-Er?" ,- W -' .' .V if ' - Q ' " 4 ' - .551- sv 45' - --4' wi ,.. J' , " " ' ' Q F 'gi F S ...jg-:f,,. be . . iw. 352' , ' xr . ! Jr'-'. . iv Nha' ftf,.'--tk 410 3 Q A xx ik IQ .f-"X 4.5 fig I :XZ 'A Ng: 551, . -vyyjff isxgwf-'g 'PJK",1Fi12 K - '- K., ,'.x,.x -xi li .-K. x Q -- .-1. K X , tips 1 " M' fb ziisgf X: Y ll L.!1 0-W Qs. XA iplf 1 ff" ' 1 4 . :tgf".i""" lg.,-fi .4 'H " x 7 . 1, ' Q 1 is x he 5 . "f.f.?"H 'x "" 1 -- ,,.V ij ' ., x N K wiifflu W' N K ' -5? '-. I 1, . 4 NN XA- Q xi ve,-5 'Q ,155 ,AA ,K 8 .. ' f' - Q ' 197' Q 3 ,i A -. ' M 1 . ' V'-' .ax-. X .A v . .- -:SN ' . , ,Q 'X R . 4.. . 1,'Y S ln. I"rr1nl.l1'nA.w xlllllllitlgfillbllf ll'l'ifIl'Il In his ulvlfnwl Mm. llvilluun ,l'4'lI1lIl4'. in tlu- lurnz nf u lwllwr. lu- stnhwl lluzt lluf ruuvl tlzinlu nun! lil.-w lirinlg mu7.w lifa- mwr nluuin M'l'lI1v he lu' Il I'1'l'Ull4'4'fl-llll of Illlll lilv. Vlylll' r4'aullf'1'Iurl1 run lu' nuulw flurulrlw lay putting it IIIPIFII in u'r1'til1g. 'l'lu' Isflllllillll f,.tIlll'.21' xllllilllllllx is an llllldllillliflllllly in Ilil4fllI'4'S. llullpi Ilwss in ilu' 'l-Uflll of ll 1IlI1'l'l1lAY rruwn. tlu' soft fur of u lIiffI'II. u l1llIlfl'l linlf. fl lmslwlluzll urzifurm. lnsling frifvulslzilm, nr flu' ruwlmrrsilziliry uf I14'H'SlIIllI1'l' wlimr. mul flu' nmny ntlu'r rullvlgw 1u'Ii1'ili4's is l'IllllIl7'l'4I in Us puyvs mul brings tn ilu' milul uf ilu' rafmlwr tlml nftwn prufnmul. nffvn gulf!-V l4'lll'lllll'Lf l'.YII4'I'i4'l1l'1' l1'l1UH'l1 as rullvgv. y0 ,,. 0 A 'ix ,445-,Z .F ,- v-. ,fig-L.,. ..?"lf:f' ,+L - ..v:y, . ffiifgi V ,v'Al"'eL., na., I f"7234'- :. iififf' ii." E fjfka' I' ff I 1. :ff ' . fzw. ' 4i".f'5'.J+i-'Q i'f"5'-' L ' x , 51" N-.. I ynyyplf-lmud siikix awww'-n-M if k V, N' ii 1 --Q: -1 ,fy any -M, . A ,,, X NK ', 1 W- V- - "" 'R x 1 Nb, 'GQ-N L 1 -Aww z ,Q 2- --'df-H' ' ga:-11, -. - . 5 W amuse ,,,gf,mva- ' , , CVKVU QQ' '-" 'f ' M ' ' A X 5 'M - '- - ,-,Leu lu: sf' if 5 wif 'iv in ,,, ,A 1 4 f-gl Qi, 12 , 1 v v xx Y m F F N M M9 5 -rg 61' A , 1 V V, ,gf .Nic-55? A I A a -E is ' V Hi - .riff i i 1 , if ii . 2.-M if: Wi" 1 ' A if 1 . ., V. Q ggimiw-' .. ' ,Q ff sNvn'x"""'i I I , , . 'fjj ' fx . 5-1,-'Wvf gig, ' . V -XX ' . 1 -D ' J V 14, A .. A V " if -. X ' Q , ' ' 1: -zyzfizg, -. ,ff i f 3 1, Q fi , , - I Q Fifa . 3 . ' .ir V I. ! 4 . I 1 71 -if - 1" ini if i'?'3' , ' .. is , ... , '...: 1-5 gf L!-ig? " I- ' ' .L ,, 'Q J- 4' 11 is ' A 1' w " I n 7 .1 -- L Activities September Brings Students To Campus 1111' 1111111 111 l1l11L'QL' 1111- 1M'Q,IllNll1 .1 111.111 11.111 lll NK'I11l,11111l'1' 11111-11 1111111-1111 11111 111111 111-11 111111- .1g.1i11 111111g 1111- 11l111'Q1' 111 1111- 1ll 1111- 1111111 111 1111- Ilkl- 111111111.11 .111111111-1 11I l'L'Q.lN11.lll1tl1, s111111-111-11-1111-111111 x PO-iw' .9041 011111111 ""V UNK U, 1 llIN1l. 11111-1" 11.111-s, .III11 1111111111111 "1t1llllS..1 T111- 111-111 111. A 1 '31 -1 1 11l'NS 111 11.11s1-1 .11111 1111- L'X11fL'lllL'1ll 111 51-1-11111 11111 1 ' 1 X ' 11111111-1 .11111 1ll.l1x1l1g 111-11' 111L'1lf1N .11111 .111111.11111.1111'1-s 1 X 1ll.l1xl' 1111- 11111 11-11 111-1-111 111 111111111 Ll 1111-11.11 11111110 N , I 11 '11 111111111-gc1111-,'1'111-111.1111-11111-111 111-11' 111111 s11111111.11i11g fy S L A ,H 11111111-1111.11 111111111 .1 111111-1 IL'.ll111lg111 11111111-11111-11 1l1'N1l 1111111 .11 .1 1111111 111.11111. X1.11'1' 151-111 B1.11N:111 111-111 Ll 11'1-1f11111i11g NIII111' L19 1111- greats Ill'11'A s111111-1111. ng' I 1'-+71 1.1 f X ""'--U-. -...,, -J 5-K' .1 . 1111 1111 lII1P1lI4lI1N 1111111111 H111111.1111111 X111-11 .l11' 1111i1k1y N1lI111'lllN g1ll1lL'l 111 1111- 11,1111-11 111 .1 LQ.llllL' 111 111i11g1-. 1111111111 111 I11L' 11'.11'. , ,.11m1u11 .- ff i - K1-1' 10 I'L'lIf1 1111- 1"1'.111141i11's 1i1-st 51111111111 1111111 1111111 l1.INN 111 11.1ss .1111i11 11I1' l1Nll.l1 11111f11s11111 '1'111- 11l'Sl 111-1-11 111 11.1111-1 15111-1 by 1111111411 111 5lllL1ClllS 111 1111g11I1111 11.11111 llllltl111'Iw 411111 11111.1111i1i.11 1111111111115 I:1111i11111'if1- 1111-111s1-111-s willl 111-11' 11-115 .1111l 111'11' 11-411111113 111 1111-111111-S. 1X 9? E 4 4 .-..,o 'lslmr Ik'QiNll.lli'PII lim- ill Iflwx II.n1l ix .1 "11ll1xl" .lx Nlllllblllw Iyumluf tullx lll.lll'i1lII,lIk'Ll. Xi 'I' x S. l'lmw1l1m1I lluxll XX'm'rk rmlx ullll llu' llll'1l"Ill" ul llf'NlIIlI.llI umm-11. l'l lllll Xllkg X-E-uhlmk nvlmuxlum IIVXX lvl:-sly' NIJA Ixulixnll. NW' n - , . .W-.Q , .-.1 577i qww ..- f X XA n Tk, X , I E: . 2 K "R ,J .,- - .. 1 T ' I px ' t 'n 1-Zkx V,,,,.f-ff" .. , ' ulgillg 1l.1x' x11L'Q1lwls- picniu. ID.II'QlLi.CS ' A .xml lJll1'flL'N. 'I In' lI'l llulhlx vnu'1t.11n Slllllllllt' Ymgcr gels her 1'0U1l1 ilSSigllHll'Ill from Hiw L:1iclI.1w :ns ulllcrw wait their turn. lllC'iln naw IlIl'lIlllL'l'N with .nn mxul-mx' llllHllk'Ol1. 19 Crowning, Floats Spark Homecoming .X I'41ll l1igl1l1gl1l 1111 11111 l.11llllllS Nfllkilll L'LllL'lll11l1' 111111111111-1 .1 111111 .111t1111111 111113 1111- 1'x1111'1111-111 111 ll l'11111l1.1ll g.lIlll'. 11111111111 1111.111 111111 1l11' 11'1111'11i11g 111' Ll 1111 1-11 lllll'l'll 111 111-4111- 111111 s111'1 1411 L'1ll1L'Q,C 11'1111ili1111. 11111111-111111i11g. Ul1l.11'1111.1i11t11111'11s.1111l l'1'i11111ls 1110 1'C1'- 1.lllllX 11111l111'g,11t11'1111s11s1t111g11l11111s1'1'l111'1116 g,111111 1111" H 11.111 Xl1'111l11-1s 111' P1 111111 l'l1i 111-10 1-xt1'1'1111'1y 111111111 111 lllix 10.115 l1'nti1'1111-5 1111611 sisl1'1'. 51111141111 l..11111ll. 11.1x 1l.lI1lL'l1 11111111-111111111g 11111'1'11 111111 1111611 1111- Pi I'l1i-1'l11 171-ll 1111111 1'111l1'.1x'111' 111111 lirst 111111: 1 1-llL' l1111111'111111i11g QLIIIIL' 11'.1s 1111111111 1Y1111 tl11' Xxil' 1l.1Nl1c11l1ll'QAl'l1111111N, 51534515 xxN5L,,'x.1x 1.1. ,N W- inoix 1... vw? 1.l1flN1'11 111 1111- X4llL' 111 :1ll 1111'11 1-111 ffll1'lIJl1N. Sl1.11'1111 f1.ll'I'1J11 1'1'ig111 1111-1 1l11' 11111111'111111111g g.Ill1C, ll1l1'l1L1C H1111 dance. 20 , K .I if 1 P' 1 1 LA, -,'- -'x.,x I 1 if J' 1, , . 4. aiu 4.4. nu .1 L ' 1111' wi1111i11g 1111111 was 1111111 by P1 B1'1:1 P111 SIIII1 P111 Delta Tl11'1:1. 11211141511 Cnllcge is l'L'lJI'CSL'1l1L'L1 ns lilllillg :ls did 11111 151111111411 g'i1111t, Gr1li11ll1. 1 ,.1..Af-nfl' ,.-,- .aid ng ,l H AX 111111 H111'1'i1:11111 Crook is 1110 only 1'cwn1'11 for 1111- Fl'CS1l- 111111 119 they :11'1' l1C1XL'1ll.CC1 111 111c 1r:111iLio11:11 Tug of xvlllx by LI11' SOP110l1lO1'CS. :nouns annum: Wm N3 w Xll NIIIIIKN :lux HLLIXII! th: tnmlnx lu ilu I-ml Ilmal .411 XI.11x Xlullmullmlnl f2'l1Ct'll SILIYHII f:.lllUll. Pi 1311.1 Plli. . ' ' " ' 7 ' LQ ' I 1 luulx thc lIHIllL'1HIlliI1g pnrguh-. IQUNIX lllllllbllll :ml f mrlxn In umm P gs- Q-P' r 5 X in 5 -, ,.- .Y Z HNLWVI' Sm Dim' NLTIIIS Lo Inv lllc Illulltl nl thc f:1IIINl'lX.lllXC Cllllr111L'111I141x.lsIIu'x 4l1n-will lPIll'l.lNllilPll4'Il 1l11ll1l'Nl'1l'lIlc' Hmm manning l'.u.ulv. SIIINYII are jim CILWYN. Ium Clow, linux Nlnlxmlu. .mul .NI.u1nlxu ll1m,l.u, CI.l1ulisI.1Ics ful' Ilmmlvcolllillg f,2llL'L'I1 lamp fur lbisillllx ill his llll Iilllllll YLII 'lfuu Xlplxn Xllu lun- "I"ilmnr thc Sigmm .Xlplm lflhilflll lluuw. I'1l'nI1l IL'l'l In Il Ilt up Inrllullmcl XXHYIIKII Nllmm lkmrll, 111 XY-n l.iml.1 lflulmlln-1'. lR'll.l I'h'It.a, Ih'lI.1: Cnthx Cl.n1'lwl1In'1'. INIIII .uml SIMIIHII l..nwlI. l'1 IMI.: l'l1l. ,Mb ...,. 5 vv ' "Ki ' " f ' .N NI- , X . ms, fig. E5 63151, K QQ ' ,1.' -1- in. ,N ,T-4-ar " G Q 1 an Pg g his 74 an 41 - '-r-if-if -1 " - ,- ., , 4-N. .pin-5,-.3331-figg-:ig5g,f:ib. 5 , ff- ' A v- unter- 7 ' "- --U ' ' I .J - . Ex , ' w N . .1 , V' 'I 'VN5 'N' ' -,Fx A fix.. X - ',-ffii? ' ' Z, '- A, 1 , . ' 3 53gsl'S1'7'7i2f'f'.f1'? V . f 1- 4. 5- at N. 1' A Q, lf'fsQ:,--' 'HA f, 3-r'-gf, . "PI: rm' 1- , f T A - 11,1114-' .J -r"1l ,' . Q I L 'f,-..4g- 712717-if ff' f'Q5'9'f' :-' A MJ," ' '9'xX'f,- 1513. fu! 'f' ,Q - - " ,I- cy-K .fr A -4. .1 Y I , a 'jlihf f',.,-ff' if - ' ' , , QA.. 1 . - if .' if "-.-.- f ' ,' ' - A ful ,5 .IJ T if ' Tw J i- Af Q j g.. fly , L- 5'--'-ly' . ' fi if :g.f:.iQ f- 2 TL-'lf 31Hf"' ew N i234 -rgj ,N i, .ff ?1if""",. -X ' .f.--4: ,ff 'N-l2'FHf" , . .. . , ' f ' fQ? 5 - q,,+1- -3-1, , - 1: ,. q' Kfcggll 'Tixxfijfgf 'g 'J I ',,, . I, 6' xnxx'-,Sf Q I 1 7 7 , A Q?- XIAJIIXIYX w4l'lI1'IIlII4v flu Xllxlm IIUIINI' ls M.n11I1Iw1l xlglll f+ml'll1m' 14rlllHllIllllX. wr lll1rIllIl'l,.lIlllHll XIVIIIIDVIN ul llll' uxlln-gm' uummll .1 xwlmullu- ,IINI K.l11uIu1.1slulmllllg, I.IIlIIlllN .mul llln l1lX llNNk'Illll1L' lll llmll ul lllk: unurt lluusc lur lin' lllmmxulc, an wlivisinll of llu' I'-Ixllllkllll Cnllrgn' Clumcrl fzllfill, lJl'L'iL'llli Ll mu 1 c.uI lllllghllll In ilu- urllcgc und cum lIllIllllX' Ill llll CXUIIIIIQ f.IlI'l5IlllLli CO U1 mlifm. .XII .lllillllllllh c:IIl'iSll1l IN K.IlHIillQ" lmlly lligllliglllcnl tho ncczlsixm Decorafecl Campus Welcomes Christmas llw gm .xml spun HI ilu- lnlcsswl lml1ml.lx flllllal' PHS S4rlrvlllX' Qlmrlx Ill glllk lltllll llul Xxllll llllglll f lx uwlmul palm-x'.n11:lsl11n1x llllNl'l, l'a'mn1.1l l'tHllllS :uv . ' ' . I 1 2. -2 -3: ' .illlL' .nl llllx lllllt' xxlu-11 'minus .nv lwlll Im mm-:lx "' ' . ' . ' .x' ' Kflllla-IHLIN lmngs gm mlm:-1.m.ms 11. :Inv clfvlm In-lm lfms ll.lllKlN. lI1vpnvw11l.u11mnul ll.mml4'l s Xlvssmln ln lllL' Ilulx fllIIl1ll'lL'Nl .nmwl llvlrn lluls mul: III ll-ml ul ilu-ll nlmn Umllmlwl UIIUIIN H1 HMA 1Hllbw,Uymmluulx dum. .md LlllIllPl4'IL' Wllll llul1al.1x IYIIIIIHIIIQN. , . . , . mxlu-srl.: IN .1 l.u:1111v .xml llll'.IIIlllQllll l1.ul1I1m1 ul IllL' ullll'Qk'. 4- v' 08" lfmmlxuslmle' .xml llur l.IIlllJlIN t1lIllllIlIlIIlX Irl.l4Il1v' liulvsslx lun llu' .nllmml lPll'Nl'IIl.lllHll ul :Inv Xlwsmll. llu' .llllhll lm-sc-11l.nli+w1l ul llu' "XIwssi.nln" is ,a lPl'.Illllllll lmliclay tlnfliliull .ll l'I.ll1lsllll Clullvgv. ' , . 1 1 . '-'---7-......,,w rf f. is SL N XInIr4.I!IlI,, hIlIl II11 IIPLIIJII llmu' Il.ninI IIVIILIIII. IIIIIHICIIIII gllilxlrisl, In pgltliulix uulfils uf IMI, whim' :nl III: ml lx I lllll lululu xxlm pw- .llwlxnuuls ull llIllllHlS ns pznrl Ol lluc Irluv, Im' :HMI ilu: .Xl1lC'l'Il1lIlS Cnur lI.lllCL'N. uvlla-gc UIIIYIILIIIIIII sC1'icS. mill SIIIIIUIIIS. " l In I ulxk not lm' I:lll'IlllILQ in 1'1m1.n11ti1 FUIIICIIY ix pw- lAu.uxn'mx'ul'lIl. SIUPIIIIIIIL' I,L'lllK', Inlm fIIl1llJIll.lll, I.imIz1 lflpl Nl'lIlI'II RIIIIIIILQ lln- l'Hwvl'nwIn.uIuI .Xl'lN.I,I'IFl lUIIQ,Ill1lI1'N1ll1If zIu'1, Hula R.nIwn, Rimll II1lllIl .md Dick Fitch. r I Ji vt' -111l'l'f"'11L1 111 11'-11" fx!" 1 17111111 1-111- 11l1l1.I 1'1111111'1 111111111 1111 111111 111 111'1 11I1.l11'1-.INIPIIIIILQ l1.ll1LL1l1l'l', 11.1l111'11111- 11.11 lll.ll1 .11 X111 11111111111 1l1'11D1lll'N 1'lll1.lQ'l'L1 1111111' 11.1111 l-111111.111 11111111 111111 X11N. f.111111111 f1.Illt1.l I'1L'll1ll'I1 .11 1111- 1111111--111 111 1llN 11.111"1111-1' g11111-- 1111 x .S . .-. NIJQC. 1 I11e 1,1-111-11111-11 4.111111-11 111-Q11-111111 111 X1.lIC1l 1Ill1lll1t'l1 111119 11-11111 I'11'11411l11-.11 11115 111 11'1-11 11-1 111111-111 1.11'111'i1cS, 1111, Culture, Talent Broaden Our Scope 1111111 11111110111 .III11 1 1111111l' 1111111- 111 1111- 1.11111111s 111 X.11ll'l1 11lI1IlN, 1111- XL'1l1N 111111 11111 11N 1l1l,Ll1 I1 111 ll, 1 ,11- 11 1111' 11111111111'1Nl.l1 I111l111x1111111 111 1'.11111'l N1.l11l11llI 1S11111. 11I7INl11I1l1 11111-sl 111 1111- 11.llIlllll1LQ 111.11111 111 11.11111-11111 111111.11 lIlllN1l, 8111111-1111 111.1111-11-11 .11 1111 11111111-1 .111111111I .1 11.111l1111111111- .lI1lSl .11111 1lN11'111'11 Ill 11-11111 111111L'X11'11S111 fL'1l1l.l 1-1-111g1-, 11.1111111111 11111 Illgl 11-111111-1' 1111111 1111' .Xs s1111.1111111 111 .Xl11L'1'lllll1 1.111 11-L11-1, 11111' NllIl1l'll1 .111111l1 11-111-s. s111111x1111'11 111' 1111 S11 1111-11 1 c.11l1111l1, 11-.111111-11 1111' 1'1l11x ll 11111 NIIIQIIIQ' Qlllllll. 1.11 .11111 1111- .XIII l'111.111N. .11111 1111' 111' 1.L'.lQl11 111111111-11, 1111- 1.1-111-11111-11. 1111- 1'l'.ll11x1lll 1111-.111'1 g1111111 111 1's1'11l1'11 "111111- 1.41111's N111 1-'111' 11lll'l1111Q H 1-.111 XQ11 1111l1-1'111'g1- 111-111.1111511.111's C..1111111l.1. 11- ...CI "Q: , PQ , '-'fffjtx "1"r'F' " " 2fif"1'?4f"f's-fl' 14 -ug -wg.. l- han. Q Liv,-F - , if ILM:-F. I ' "HL , r gil ?.14 ,Q if is ... n I-,QT "Q tlpflik-f.':P' .-iii L P ll-.1 ...I gg- -,IJ -Qgqiuj yi. P pg fy 1 .-ffwfgifiyff-,Bs E-.L-,gfj -,1i.L ,. - ' A f 1 ,T -L' , J' 'gvfliy rw? lF:'Pd9-'VY T 5531.-"l --'P'-Q-' HTEi"H L. mfg fx-Hpki? ,'gj+ 1g,1, J '2 - W-,,,,. dv +.. s ww 'EL riknk Jw 7 'Nw 'I'-4 4' ,pu 12 Q +.,: g.g',gI5r- 1v'i + ' - 4 . -.."- " - .4 P ,-ri' 'L :bg-Y,-x pf-Iagf. 5 rl' .U-iq,-If Q 11? if'!'P"Jgi5-:.j'-:5-1"f -F ." b -H - : fp"-1 1-. -1.9, fffpf if--,f.,-Hrfff. . -fi ..f1.. 1 an- 4 H H!-1'ff ..-f-r wg' Vp-5 "iN"'l-ri" v-4' '- 1 '?' j".Qj,1 -". ' .r ,1- 4 ,-r L. ' .,' 341:12 kf+1-3.95 . .1 , gf L, ?f5Li1Q: 52" L lu? T 'hi a""d:'5ff KI '.-L ' -E f2' fb -.- F 'L-' ' " ,W rv' ,lm F-usa Fi' - ,Q-h-AIMAH LF! H11 'Li if 'ff 3 r-. f. ' V, , 'L+ 1 h. -M3 1 +- -If ff-'?5" il A 1 14. - - 4 '- rr: - 3?-f4l ,fmb1L' '42,-E. L+ - -f5i, ,I Jfq,1.L mU'+' fi3'ww . .+-1.. A 'nh 3-if . 'J .- ' " i ' "hu-I ni: ' 1 vi-1, " 311 . . ct, , L., , .,h If 1 TDI ,V -L lv I 1 J: l-'lb I 'M TEPFQ . .f'5i,,-ilu.-rf, g -- -- f -If wir ' '5-A 'il -I ' QH 5"Q'f'HX ip.-3 'Eid ! - - 1-1 . .-4-rffiFbgAg:d1:j. Q fag? , 'f .7 J L ,. x fb f l.1111l11l.111-N 1111 IX1-1-IXUN111 f,llli't'II .1111 i11wl11111'11 lfl.1i11L' II1.11Ilc1, 111.1 Ylillll .Xlplmz N:11111' fLC?'IJL'l', Delta. D1-1111 DClt41, ll.llllll.I C.1.11. lF1'Il.1 I1-1.11 l't'llIlX fIl'L'li'l'. l111l1'I11'111lu11t XY111111'11: .IJIIIIQC Bursiv, 11'1'1w11s ,l.1111c1- 11111111 nl tllc thc glance l11lI.1 111 11.1 lD1Il.1. .Illll Xi1kx Ix11I1x1l1. l'i 1511.1 l'l1i. s111111s111A1-1l by liluc' km: 11111115 l1011Or.11'y. Queens Crowned At Prom, Kee-Ko-Nut ll11- I11111111 l'111111, wp1111s1111-1l In Illl' 1llIll1ll' 1l:1ss. Y .lllfl Illl' kv:-,lx11'X111, sI11111x1111'1l lax' I1l111'lxcyq11'cIwo 111ll1'g1' 1111111.11 11.11I1t11111x. l1.11 I1 fllllllk' IN 1-11I1z1111c1l by II11' wl1'1111111 11I .1 11111-1'11 11'l111 l'L'igIlN 11111 llll' lu 11111-1, II11- IIl'Nlllll.lll 11111-1'11 111 1111- kvc-lx11fN11l IJIPS 111111 I111 1111-111l11-1xI1111 Ill l.111111'1's, 1111- l1'1'sl11111'11- wl1l1111111111' I11111111.11x I111' ll111s1- 11111st.111rl111u, 111 s1l111l .11wI1il1 41111I l1'411l1'1esl1il1. SL'l1'4lK'fl :ls 111111111 P111111 1111111-11 ill II11' x111i11g 111 lfilifw 11.15 j1111i111'S.1111l111 S1-llx, .111 l'11gl1xI1 111.11111 1111111 l111li1111.1p11l1s, Kcc-R11-X111 I 11111111 I.111111' l1l11s11' was 1'1'1111'111-1l ill II11' Blum' lxvv 1l.11111- I11'I1l lll I't'IHkll.lly. l'1'11sI1111lx 111 Ll 111-w 1111-ss. .1 l.111111t1' I11-.111 .1111l XI g11111l l1g1111l 11141L1' lI1cw1' 1111115 111111 111 I11- 11'1111'111I11'11'1l. QI1 fl. xx .0 s ,I r' 5 f f,,llk't'Il Ig111i1Q ix ll i'lk'Sl1Illllll f1'11111 N111'1l1 l'1'm'i1lc111c. Rhode Isl.1111l. mx l,::::lx N:I-:::' I:::::I-1 I::I:1:: : ::::::::N :I::::: wx yu .::: 'IIN' 'I , I XI::::I::: x ul lI::' 1lll41'Il x Iirllll x::'::' I:::Ix Ru Nl: II:I::: N:II::-: I:::I:'lw:::I:'::I IX::::::-::' H:::-:':: N:::Ix ::I IMI : Ilcll: lI:I:.:1 f.:v::::::' fnllllll, IlI,:IIlII.llL:I IX :: :: ::::I ::::I:: MII :I :l:I ::: Il I :Ir l:::::: I: ::: I::5:: Xi: :+I fL'I.l I.::: XI:+I:.: Il.II,,I l::I::::': I': Iwi: I'::: -:I :II :::::: l:!1vIII II :In I':::::: :Irlufx I::: ::::::::::::::: M :X l:::I l:I:w:'l:I :I::::: xx:lI: II::::L S::::::l:I 111 111 1111' N1 111111 1-1111111.111 .11111 11.11111 111111'1s1111 111111111 4l11IK'l' sl11111'111s 11111.11L X11 l.11111111'11111111. 11l'.IX1'lllgS 11'1'11- 1111111' 11'1111 11111111111 111.1111 .11111 1-11111111111 1.111111111 11'.1111s 1111111 1111 1111.111- 111111.11111 1.1111 11.1s111'11 1111111 .111'.11. Festival of Arts Hig111ig11ts Spring 1111' 111111.11 111 1111' Xlls 18.1 1.lIl1X' 111'11' 11111111g11i1111 11111111 1I.lN 111111 11111111141 .1111'111.11111' 4111 1111' 1.1111 v1111' I1 11.11 11151 1111111111111'11 111 11111 111111'g1' 11l1'1'L' X..l1 N .1Q4l. 111L' 11's111.1I. 1111111 111 1111- spring 111 1111 11'.11 11111111-s g111's1 11'111111'1's 1111 1111' l1'IN s1111c 11'l's 1 1 111115. .111 K'X1111l11N. 1111111 .11111 111'1111's11-.11 l11'L'SL'l1l'l 111s, 111111 .1 111.1111g1111 1111-s1'111.1111111. 1.1151 Wdlllk 1111 111111111111 111 1111' 11-1111.11 11.1s 111L'51l1C11'1l11'x1111111111 N1111 I1'sI 11'1llN 11s1-11 111.1111 .11111 111I111'111111' 111'1'111':111'11 1111' 11.l11xS 111 1111' 1.11111111s 111111 111'iqi11411 111'1111'i11gs. '1i1lL 1111.111x XII 1 11.111, 11.1111'1111-11 .1111-1' .1 1'11'11111 11.11111' 111 1111' N.ll1l1' 11.111112 112111111-11 g111s11g111 11.11111 1l1'1111.11i1111s 11111 1111- 111111 111'.11111 111C'ci1'l'51S.1l1'1ll1x 11111111 1141 My-I 1 . 11, fs ' 'x' R:-,nn . as . 'qif"'Mi- '. .1 - ,F +I?-. , ' , I J 1 1 11.11111 11111111 .11111 .1 111111 11.11111 1:11111-11 N1l111l'1l1N 111 1'1.1111.1I1 I14lI1I1N 111 1.11111 111 1111' 111-.111x .Xiu 11.111, 11.1111-1111-11 11111' I - -1 . 1-. .-, . 1 H211 ,1 H1111 L.: 1u5,A,d.fik1 'M'--"2:,:f11-'-R. 1' 1 ,,- . 1111.114 1 11-w1"' ,M -X 1, '- ff' 3.-1... . , , 1 ' ... igk1s'f-, .,:,D.,,' I. .h I W .. -1- -wx: " " 5' ..,, 1 .. K . , Af:--... lv.:-.'-f 1-1 -we-1 Q.. .6439 Nix N-.. NI-1.I,..,... -, ,uv ...R 'Q 1"' 'Q Q'u"""ffs fx '- 1-' mg... 1 5.2 V , ' K x ' XX, .1 1. Z- N., N J.. I 9 tall! 1.. . f':r.:1 - '11111 11, -1111 ' 1 ' f ray-1 1 539.9 f 11.1111111111 1111 1111' 1.111 11.11111 111 1.1111. , QA ,N Kuff " .Q . nzffi I ' X A E 1- - R. X, X -ll Xlfmglwl ql'vIc'P I'ixiIL,1sL'1x1 .mel Slum' Kl'Il.ltIX' 414-113 lyme ln IQXHIIX ul' .1 Imillling mxl lzilul ll lllnil 'mm XII Nl ll ' . ' L' . . ww. XII vxllilvllx mmlx Qu llm mln' xiwilml In stlulvlllx xuml lmvllxlmwlnlc Lllllilki ilu' l'it'NliXLll uf ,XlklS. 1C nlwir and Community OI'CllC3lI'J banged pC1'lU1'IllQllllCS fur the 11111111141 IN'llClVil of the campus ,1 x , '. 4,-K .65 .Q - L' , www 3, ' -wt'-' Y.. Nlziy Qui-cu. Dim llnrrix vsmrts l.inclai .Xllcn. repre- NQllllllLQ iluu lllmI'lili4ilcml lV0mcn for . , , J . 'A' 5 . ul . - 'JW !PfQ1Tv.fi'. ,Q . ,v 5,5,j.,.Q 4 7 ' 230' if ' cp 3 Xl.m lim Xl.iim'1 illlvnlx lm Lei.: l.iu Xllilm sistuiw in um mugs sung lur ilu- is Mary ,lime Pliillips. csnorlcd by imllifviiilwlilixm' NIM Sing. l.llll'y 'l'1'llL'lJlOllll. 'lf . ak a? by 1. .1- .. . .Phi ,MA-3 . . rf. V, .1 . 9535: L' G .' 3 ,. " . ice at in I-ef , -.r 'V Lf ,Qw- . -A . tn ' v NX 1, f f-Q w - x " X d . -7 1 .4 Q4 ' , , Y . vu 4 ' " X S ' - i A Q f ' ' s 'A' .V 'if i 1, ' 1 ' "5 Q, Q' A 5 'Q by "I W N i F, 6 'n . , 5 'Q, , 5 .A I X ' I' i J wma 9 A ' ,. fi ' r A f 1 ws. 'ft ' "' ' - ' "7 ' " " 1 U 1 fi! 'D K fflllNl.IIlYlIII" lIL'NlllIlIlI .mil wlilmillulc wr P. lu l..vlm-lx. l,.nmc-l XX XX'ilIlnrgv1'. flll llllfll wwe vlwuml Iunim' mmicii cnrrv ilu- llillllllllllfll Daisy Clmin. used for Hill. 11lm'1r1ln'l'nlCulml Quill, liukx Clnrolyn ilic viimimc ul Ilia-ffXlz1y Quccn :ind licr Court, l'l llclzl l'l1i t.lllkllll2llC lur Nlxiy Sing fl! N w .Hi X Q A Nerf fig? x J' " l. gg Lg t,llL'L'Il S11s.111 xl.IL:lllll' 11.11 ilimm-11 ln .1 11111- lil .ill 1.1111l1115 Ill1'II 111 ICIQII IYXVI' Xl.11 13.11 l1Nl111l1u iwl Nl.11'clL1is. l,l'L'NlKll'Ill uf ll11' Slll4ll'Ill lI1111111il.11e1w11w 5lIN.lll uliu 11'I11'usc11lN Imklil Ixllll Della. v.-. ..,.., . ,...... 'Gu ' Y .-Q 1 Jy a . .':5QQ I ' :bk . , X X xi. L K gi 1 C 7 '1 Sf ., 1- May Day, Graduation Climax Sclwool Year C.l1111g1x111g tlic xc'.11' is lllc' tLlIlllJllS Nl.1x' Sing lol' lilxwcl 111 lllllt' ln tlic lililg-xliuiilccl g1.11l11.1lio11 vxcif cm-s. , 111l1c1x 13.11 ix .Ill .1p111111m11.111- 1l.1x' I111' ilu' 1411111111 Ning11'l1i1l1111111l1i111-N 111111111 xiiiging, .1 llllk' 11'111111111g, .lllll l.1l111111g llll l..11111'ls, lliv llCNlllIl.lll' wl1l1111111111' 1111111111 N l11111111.11x, .X 111l111l11l 1l.11s1 1l1.1i11 l.llllL'll ln i1111i111'11'111111-11 l1'.11ls llic llltlllll p111wsni1111' :il 11'l111l1 IlllllltlL'5 Xl.1x' tlllt'L'll 1.1111l11l.1l1's, Illblli us' 1111'lx, .lllll Illt'llllM'lS1ll C.11l1lQ11ill. lllc' i1111i111-ac11i111 XHllllt'll N ll1lll4ll.llX, 11l11. 1.111 llln' lllL'lllllL'lN HI l,.11111'lx lll llic aiming ul liltii S11x.111 Xl.lQlllll'. llc'll.l lJvll.1 l71'll.11x.1x N1-I1-111-il Xl.1N l3llL't'll. Klux! Nl'llIlblN ivnclu' tl11'11' ilvgiuu 111 llll' Nlhllllg, lllll I'll1li 1 Ql.I4lll.IlL' Xloiiglxul lINIllx.Ixl'III w.1x .lll vxivlmlinii. lll 4llllK'l 1-1 11111111lx' 111ll1 lll.lll.lll4l IIlllll.llX 11l1l1g'.1l11111x. l'1'i1- 1111s QIXVII ll1x1l1I1l1111l.1 lll l1lIlll.IlX N11 1l1.1l lin- 11-11l1l lL'lKllll 111 l1.111gk11lX .gx l l. ,Zigi n ,O ,- if 3 1... W ' if ut 6 X --. QQX 5 . . 1 K 5' ' 'Hx -fnwffi.-JMX! 1 , m g QT j Q , Q ky- Si.. .t e " 4 Y x Sli ini! v' A' I-'ll 12 M U4CQdQmf1U EQ 1111111111111111' 41s 11'1'11 411 111 1111+ 1111' 111 1111- 1'l111L'QC. 111-1111 111.1111 111111's 111111 I1.11c 111'1'11g1l11-111'11 s111111- Campus, Community 1 1 1 , .11 i . A S111 x. -.- l1 - ... Q' J' ,A - f, 1 1-.2 i .:..1.vN.n4-onli i 1 Nu, Served By President 171: 1111111-1 11.11111-1.111111 z1111111111s11'111111' 111 111613111- 11-gc, 1J1.11'N .1 111.11 111111 111111111111 11111' 111 1111 111151111 111 11'11111'1's11111. .X1l11l11lQ1l 1111 111111115 11115 11c1'11 1111111 .111'11 111111 1111- lll11L'Q1l' 11151 111'11 s111111 y1'2lI'S 111' 11.11 1'11.111111111'11 ll 111.11 1' 111 111'111111111'111c I111' 11111156111 111 1116 He 11 .ll 111111411 1 11111111 11411s 10.11. .11111 111i 111N1'1X' 111111 11.111' 11116111-11 1111'11' 11111115 111 Slll- III- .1111111111w1111111111 1'11111111111s11111s 111' 1111s1111g ll 5011165 111 .,, " 11'11'11111111c 111111'1-1111111114 11f'11l 111 1111 11111 1'11-111111111X 1Jlls1' 1111111111111 P14 f 'l'11f1: '1'111' l'1'1'11111'111 1lilllNL'S 111 11'-1'1'1111 51111111 i11f111'11111111111 l11'11111' 111111 111 1115 111.1111 'I1D1l1I1II1l I 111111111112 '11l1' l1111.l1l11l11l1' 1l1.lfN .111 1111111'11'1.1111 1311111 111 1110 1110 111 .1 111111 111z111. Dr. 1111111111 1111111cs 1ll 11'1JIlI 111 :1 Co1111111511c of :111 131151 presi- fm.. 11151115 111 1511111111111 1111111 SlllL1L'IlI 1111111111-S. 1111111 :11.1111'11111' 111111 1111 11111114111 NI l'11k X1.111111111 111.111 11,111 1111l11111.111I 1111'111I11,-11111111-.1111111111x11,1l111' x111'1a11,111'1-wI1u1111l1111111'1'11Q111111c1111111w 11'.1111. 111 1111111 d1".111Q. Qs-..,,' IYDCIIII of S1lll1C'I11S, Rev. C. Dwigln Klinck 11501 1111 cxp1'1'i1-111e sm pmt 1111111111111 of the college to good 1111v:1n1nge in 1115 new p11si1i1111. s..Z ,.- S1uc1en1s Chief Concern O1 Collegiate Deans I111- 11111 111 1111' Nll1l1k'll1 IN 1111- 11111-1 1111111111 111 1111111 11I1' 11t'.IIl 111 1111' lll11k'QL' 111111 l1ll' 111'.1l1 111 Nlll 111tl1IN1 X1l111111g11 11lL' 1111.111 111 x1111l1'111s 11'1111Xx 11111'11- 11 111111 11lL' N1111l11111x 111 .11.1111'11111 .11111N1111.1I1111111111 illg 1111' 111'.111 111 11I1'11111L'Ql' 111111lx1'x 111111s1'11 1'1l11.111X 111 N1l111l'11I 1111111'111 11x 1111111'1111.11111g 1111 .11.1111'11111 11111- 111 .11111 11x'1l111'11111g1111-111111111111111. .Xl1ll1K'1llll 1111111- 1L'IIlx 111x111x111g N11111l'1l1 .11111 1.11 ll1IX 1111111- 111 I1IL'll1' 1011111111111 1113111 1111-w 1111xx IllL'll 111111 1l1lX1' 111.11111 mst 11111111l111111111x 111 1111- 1-111-111111 .1111111111x11.11i1111 111 l1ll' 111111'g1' 1 11111111111111x. 11' .PJ ...CI "Q: , PQ , '-'fffjtx "1"r'F' " " 2fif"1'?4f"f's-fl' 14 -ug -wg.. l- han. Q Liv,-F - , if ILM:-F. I ' "HL , r gil ?.14 ,Q if is ... n I-,QT "Q tlpflik-f.':P' .-iii L P ll-.1 ...I gg- -,IJ -Qgqiuj yi. P pg fy 1 .-ffwfgifiyff-,Bs E-.L-,gfj -,1i.L ,. - ' A f 1 ,T -L' , J' 'gvfliy rw? lF:'Pd9-'VY T 5531.-"l --'P'-Q-' HTEi"H L. mfg fx-Hpki? ,'gj+ 1g,1, J '2 - W-,,,,. dv +.. s ww 'EL riknk Jw 7 'Nw 'I'-4 4' ,pu 12 Q +.,: g.g',gI5r- 1v'i + ' - 4 . -.."- " - .4 P ,-ri' 'L :bg-Y,-x pf-Iagf. 5 rl' .U-iq,-If Q 11? if'!'P"Jgi5-:.j'-:5-1"f -F ." b -H - : fp"-1 1-. -1.9, fffpf if--,f.,-Hrfff. . -fi ..f1.. 1 an- 4 H H!-1'ff ..-f-r wg' Vp-5 "iN"'l-ri" v-4' '- 1 '?' j".Qj,1 -". ' .r ,1- 4 ,-r L. ' .,' 341:12 kf+1-3.95 . .1 , gf L, ?f5Li1Q: 52" L lu? T 'hi a""d:'5ff KI '.-L ' -E f2' fb -.- F 'L-' ' " ,W rv' ,lm F-usa Fi' - ,Q-h-AIMAH LF! H11 'Li if 'ff 3 r-. f. ' V, , 'L+ 1 h. -M3 1 +- -If ff-'?5" il A 1 14. - - 4 '- rr: - 3?-f4l ,fmb1L' '42,-E. L+ - -f5i, ,I Jfq,1.L mU'+' fi3'ww . .+-1.. A 'nh 3-if . 'J .- ' " i ' "hu-I ni: ' 1 vi-1, " 311 . . ct, , L., , .,h If 1 TDI ,V -L lv I 1 J: l-'lb I 'M TEPFQ . .f'5i,,-ilu.-rf, g -- -- f -If wir ' '5-A 'il -I ' QH 5"Q'f'HX ip.-3 'Eid ! - - 1-1 . .-4-rffiFbgAg:d1:j. Q fag? , 'f Board of Trustees , f' f' ' ix. V gk., 'T' um. ' at ' Q T Iilfgik 'fHb. -f 'iv v .ws 0' ' "" ' xi.. . I, . .. T11 ix , lhmhlnllnxr Flwv HIL: lh.migin. Il' ITfmU1.n5 flllllilllhlll CIl.lil'I1l.Ill if . ' , 5 hi, s' F . X 'f 'I mf ' ' 'ip 5 -, Q - l S 1 A - N' .. v3i..5k'.yx- I t .- X-1' -Li: ' . -' lwfl Ilmllu' XX'illi.1m Il.lIIlilIOIl Xl.. f.I1..u1m.ul Xllt'1fll.IllIll.Ill ,' , Q .f'35 C25 .7 V1-yfek M,x Q 5, -X 1 '- rinigtg A . X funn- , . - vp9"'s', N ., Q v Tux ,-.P 'ig l1um.m Ilmm r fQL'Hl'Q,f' V.v114Iix'c1' Yiu f.ll,1illll.ll1 'I1'r.mlz's'1' 4.4: fv .4---n .xlklllllf Allen Bl'Il,i1llllill Sollars .ff 5 '-It-zf.. .MAE WM Sim f" ii' N ' ' .251 N N. . mrs. .X H .. .5 . wfgggrfs I ,E . bf'-5 ' -C, :::'-- 1. 'N Neg, W- Q . , X 4 1 253 23, fl., , .' - Q. N.-.. N. ..:5..,:..5Q:.1 23 Kiki? "- 1 X .X ,. 5:1 ,5 I '- ' xiiixy 9539 . x an 4 YYW K 4. .g.f:u?':'- . 5. w. X X , -: u w 'X .-.- : . 2532 au.. 1.1-U XYulfm1l linger Brzmigin .wr fs. :sew '5" 3 fa- X K- 'fr m x N. ': SSN. M . .x-. Qs 'N 5 'NWN V K' . gi-.yswbr-. ' Sims.. if? Q " " . -1-14-A f' ,IRIIHIIIIIN Bush Rnlmcri Criuhficld X X Dr. Rirhaml Curtis Na-ilFi1um11c XXXX i X lx 1 -ww N IIIQCIN' !Il'llllL'lYlllI Hrs. l'lIL:K'llL' l'uII1.nm ,ug-N SSN vw- Q-iv,-W,-fr, X . ,1 3. ..X W wg, .gy 5:5 X X X Lll IUHH XII, H I III IIIIIIIXXIN IM, XXIHIJIII llulfin lll1.n'lu slwill ' ' N N X., H - - . fm-" N Nfl' .ir X S: X 13- lix - .V ' A 4 . N! 'g , G ., 11: :ff uyggx 53, V IL' ' '- . iv ' A X4 D11 H.l1'1'v Nlurk 1111 fjlil' lrlllill ITV. ll.lll.1s XYMI Yx ,QF tr-AQ George Elliott Fdnn Lnry Rnlpll NIfQuixmn .' ,," If E Qi - Av. I-1-vlxln XYJXIIIIIG' -J Nu...a.4vHl0u0" b qi : Z i Own l'umI1.ml 1 3 if gi Calc-I ll. Swing. Vifc ll1't'NlklCl'll for Dc-vvlnplnunt, works tirelessly with his will in pl.anning lung Illllgt' ilnimuitinm fm mllcge llllPl'OX'Cll1Clll. llmiiicw IXln11a1gvr lirlily N. TCCLS is mmunnly sf-eking IIICZHIS of helping 1 Ntncln-nw in llwir vital task of financing :in Cclnmtinn as wvll ns snpcn'iQing ' mllcgv financial IH3lllC'l'S. ff 11 1 xifqrl, ,V 1 1 'C' . , . 1 xv' "lf avu Hill? ' v . A ' Q ,. B YC.- . 55,1 . 1' 1 ' X-:zf -- I . .' lf' .N X- ikgmf, l., 'l In Xa.. 11111111 CI. N.1i11'. 1211-111'11i11.1I111' 111 R11- 1.11111'x t'1111L1'1. 11111111111 111 1'lI1l11l R1'1.1111111N, 11111's 1IIll11l 111 111'11j1'11 1111- i111,1g1 111 111111, 111g11111:1i11s :1cf111'.111' 111111 1111111111-U7 l'1.111L1111 f'11111'g1' l111'1111g11 l1Il' 111-111 .1111l 111111-1 1111111111111i1.11i11111 111111111 1111"Q 1111 :11l s11111c111 411.1111'111iC 11'c01'dS. 111' ll1N41 k1'1'11s s1.11iN1i1'.1l 1'1'111111s C1111- lC'l'I11llQ 1111lugi.111- :11.1111'111i1 Il'C'1H1i. M ,-. nw... 1 Qww... ..... , ..... W, lu, - W .ffj'QII""""' FFF' L"" F 1"-I.1.,,,,"""' 5 Lesx ,x LA- - 'ff " N 1.1110 H1-111111 1v111'kx 1ll 1l11' llcvc-111111110111 Offi11? .1s 11113 f1l.ltl' c11K'Xl'1.llll1 N1-11i1'Q .m X1a11c'111i1 R1'c111r11'1 111 1111" R111 Di1'C1'11'11' of Xlllllllli R1'1.11i1111s. Of1i1f-. X 1111 -..Y . .I+ 3 -wiv :ui 'QP' -1... - .I fry 1 I A xx 41 s It Fo f' . Ni K 1.11 uh-W suv -44 A Jurvr My M- .fv .-Q. . , L ,,,3gIiI,3..x .M ei ,lu 1 v-rn 1. x vu ,p- . 17" -RI ir IQHHIIII I1-Imwm vnu .ns nu .uIu1iwi4wm umlm-Iur on IIN RimI1:mI I,. fig-1,mI, ,Xvixlull IJIILWIHI' ol .-X1I111iwiu11i, inter- .IIIIIIINNI'PIlw xr.eII. vicws p1'mlmu1ix'c I'Il'LlIlIiIII1 atLuIuntx. ADMINISTRATION -x J-up--f Hamlin 3' ,R htxsi' 4 I ilu 1 'Ill 1 11l.u111le'11m1m' will lx Hmx Imvllflf-v M n - sIlIllL'I H.llIu 1 mulls'-'c' lllllxl' N ,-1 la w CQ SQ r x . QC G. 5 r 5- t ' C f 1 I I z t i - ",, --. V XxxlxIIII" lllf ILHNIIIINN Um: tl lx llm IMI, HI Iln: lm.: H.uIfc'll Q. sw, the Cwllvgc' food Scrxice. ,LN 1 5 v . 41 l l j l Administration i i i i i i i is Q 'Q iv," if , '- ff ,i.' 'Z fi ' " " 'f 'tiiaili-li -,L 3 N T, 'N ii Lliiir' ll.ill iiiiiiiwlfii- .irr Hill llifiiiis. 'Htvxc lXlCIlll.Xl'C, lil lX'i.iiifl. il fiiii 1.11-ri", 'lYf'lI'l Xluiliii. ilfiim director and Dirut tif Stiirlcgiii Xftivitii-s, Nlzirslixill Burns, Alike Bliss. lo i9i il'f Z Dirt-:ting activities in Bryan Hall are tlic- lizill ilireitiir Cllifforil ilxlllllilfll :ind liis staff tif 1'c'sidc'nt assistants. Sland- fng: Tom Nlciigclt. licniicy Sloop, Mike l'4llllxL'l'NUll. Srnlrrii Clifford Tntlizim. ilircitur, Piriiu' lrgctt. Alvroiiiv Nncliim- Will, Mike- Bl'llllllCl'. lilwx' H.ill 11-giilgitiriiis arc enforced by liuiil clorm cliructm, liliyziliclli Laidlaw, lim' qiwisizmt, l-'liiiwiiw Beltz, :mil n stuff of stuilcitt zissismnts. Standing: 'lime Dowcly, Mary lieth MnCN:1h, Ciiiiiiiic Cnrrrtt. Yiwilfd: Flimhctli Lnifl- Iaiw, clircitor, l7l0l'L'llCC Belti, assistant flirt-itor, .Xlicsc Lukzich, student director ul f7YCl'xlliL't'I llill the irish register and serves ns at ile Nvllic Stiii'gwii1 0lll'l'1llC'S or willing .incl lll'1'lf'iN worlwr in tlic campus bookstore. E F 4 ..... 1 i .,, . ,L . . .t .1x .1v1xt.1l1l 111 1111- 1l1PI.lIl.Ill .11111 Lvl- Dr. 1l4l1ll'11 Y. fY14lW1ll'41. 1111.111 I,i111'.11i.111 4111 1141111111111 11I11.11x, nlnxw Ill 1115 1l1DI.l1X 111.111 .lNNlNI.I1I1 III 11I1' X111111'111 1.IllQl1.lgQ' 111111 1 1M111111111'111 ...J 1 I Xlifc CY.11'1', 1i111':1ry .lNNlS1.Il1If, aids N1u11e11ts 111 1i11c1i11g llL'L'11L'11 110016. '1'11C li111.111' staff 111111111114 Rl1l11 B1'1"1'Q. 1i1'111111tio11 1lC'.Il1. an Iiewrcr Clowzml. c111'.1t111'. .11111 X1t'l1.l YiIl1l11X'1Cl'. library Nf'Cl't'1.il'X' N 1, -f, . gg'-1 'W 'G 'H' Q ' ' 2221 I". ' ' K -.Y gg ""' az.. 11 'U 'Q-' - r f rf 4 I " ' if - A 'ff 'D . mmm. .,. 1,875 -. Lg-gp M 1 ' ffV"xg N-+5.':",.":'1 X H' -1 J",'1. 1. 1 '76 0' : N- . . F' '11 1 1""'-1---SY-'I I - 1 . ' - ' Ubi? -nn ,g 1 .15 1 K. A 1 41, --..-.,, - 1, rr 1 . Q , Qs ,. , 'R X' 1, ,X fg--:z-. ' . . X' , I 1 A A, A ,QV ....:-....:: - x 1 . ' , ' .S . . .N , . - C V , . .. E 1 Q A - gg 1- Y l KI ., - . -1 1 7- , , - N 4. 1 x ftp , ' . A if f, 1 5 , 1 1 1' ug Q: KF , - , 1 - ' . 1 ' 1 Q ...K r:.- 1 - 1 8 f-, ..N'. -:FV LIX1 . I- 1' f- , f . ' ' 1 Q 1 'xj' 1111' 111111'g1' 111.1i1111'11.11111' 11.111 1Il.l11I1.lI1lN 1111- N1.I1l41.l1'l1N 111 I111' 111111'g1' In 1.111113 1111 l1l1' 1.I1IllDllN ID1I1N11.l1 1.11111111's, l'111! lI11.1- X1.11l1l' 1+1111'x. Cf1.111' ihmk. 1.11111 1.11vx1111, ,X1.11g.1r1'tll11X, 1'k.I1l1IX Y.111.11'x11.111. 111'1Ix 111 X1i111'1 .Ywfmfff l1'11.1': 11111l1er S1.11111111111k. 11111 f'11x. 5.1111 1'1'111g 111111 1L11'1f111 'l'l1111l Hun' XII 1'11L1'11'11. 1'1PlllIl 111xI1, C1111 1'1'.11'1x 1'.1111 111111f1v, 11111111 11lll1ll. 1411111111 1111.11 11111111 '111+1111.1x, f.1!.l111'N lux, U'111i1l111 14.11'111w. 1'.I11 1HI1t'N. f1I.l11f'N 111.111.1111 11.111111 X.blIQ1l1. 111111 5.llIlIl1l'9. WP' x rv ,vi V'-5 itll?" FACULTY 'V' 'wx I Ang, lwwiwx-v1 ul XII. Ilhblll-IN lmk H ' no flltll , i :lf , 5 , x x ,. 1 ' ,. , " pr z.j M li .11 I L I III rum lllxllllflwl' ffl Klum, Ilmwm -1 -iii. ' min .A an ,M fx.' 8? x.. rug, x xx ,, . X N kgfw' .A llli' Prim wx -,I l'llIllll :ml flllilllllll ul llll Xlfnhrn - I 1'mI4-Wu' ui C-r1m.:l1. lil Imflmll Ilmuglvr. XWN llII,,lIk,'lN lhllnlmrnl 4 Ilklllll Xxlllfx YV1 f 'N 'U f' al cn' ,rs ,- fn. pllI'l'lilUC' IIISITIICIOI' of Spnuinll, Anim .XN5iNl.lllI I'ml'uwm HIL Xlmlmn l..lllQll.IQk'N. l'rNilI.1 Chzml. NI.uriun llul X lcxl piIIll'I Burger. 1966 UZLQIMQMGCIQ FACULTY S XW11i.111' P11111-W11' .11111 fI11.111'- 1'1'1111's11,11' 111 1-x11glix11. D11 1,c011:11'11 Z1'11.11'. 111.111 111 11ll' 111111311111 11L'lJ.lIK- 1 ,. 1 l'.llfQ,11N11, C11.lL1fK 111111 Ric11:11'11 Sw.111. 1111111111011 111 1-11gl1N11. C..1i1111-1 C.11'1'1-11 111111 ff11l'I1l1.l 1I411'w111111. .Xw11'i11t1' Jllll1 Xwsis111111 1'1'o1'1'wo1' r11E11g11s11, David F. Cladish .11111 N111'11.1 51111-1wt1'111. MN1w1.1111 I'111I1-M111 111 l111.1111wNI11-1111, N1.11'x N111cNi1c'11. .XsxiN1.1111 l'111l'11w11' 111 A1o111'11:11iN111, Robcrl 17. Chupp. .x5S151ll111 111111 Aswcinte P1'ofcw'11' 01 H5 - P NY xg, if f ffl Q. fi R ji F 3 xg' 5 ,ta ,f Pmlcssor uf Plliluwlfln .xml Rcligifm :xml C-ll.lIlllLllI of II11' XWni.m- l'1ulL-Wu HI Ilnl vwlplxx xml RL'liQ,iUll lll xxllllllll HLlIIl.Il1ifiL'S IJClJ.ll'IIIlL'lll. Rulwlr Xl. NIIIIRIJIIF. .X. 5lLlIIll. 1-62355 ' ' X f 'W-is - -all, - as 'vfiff P , . . - 1 ,, ,1 - fu, ,X , .5 .E ,. K A li? F 5. .funn 1535: 1: 5 , 4 , ' fs , , . H 1 -im I Q f 5 , J 2 W ' fi hu . AQ - 1 r ,L 11: W - 'V N - ,Rl X fv I-U V KX- 'F A7 .if - f N - Q T, . '? f . ' . XA 3' . A :V l X .-Xssixmlll 1'mIk'wn ul l'syal1+wl-:gy KQVOIQL' llxSlNIll.Ill.lkiN. Ixlsxmcml' uf Smiulugy, Bruce Ilwiln-lg. 425 X Xsxfxhllll l'IuInwxul' ul l'xXtl1ulrxg5, DI. SIYIIUII CIM! Lui! FACULTY V '-lx qv' , Y ix A ' DL LIIIIHCIIL XNXIJM lmxlywnx .11 Xl.lllN'XlI.lIiKN. Xlx1.4 NInl'.ul1lc'l1 Lllltl l'mIvwn' gum! Cilhlilllhlll nl llur xl.llI!L'lll.llllS '1 lhk. IQUQIIILW lu. llmnl. I'l.n1m l.nllu.nm. V i 'K Xi' R 1 ...- ...e- XMm.m1 .nml Xwlmulm- l'm1cwn ni f.llk'llll ' Rllx, 1311 ILIIUVS M-isL.nl:l .uni XWui.nlL- I'mi4-xml' ul' llinlwgy. FICIIILIII G. ' Y ' klc l VIIWII 1m!'llwmew II4-dw A XYIHIVIIII .mul 1x11Jt'l'f l1.m I' fi 33? - K XW.f1.m l'u-fI4Wn HI lliulngxj XY. Imliv Iiulgvr. Imlmmumz ul Vhxxnu. I,guurvnL Bk'llllH'g1ll'l1, Xwfmm I'nf1IfN-In lvl Vlnxwu .mel f,Il.lillll.lIl wi' llnc Smivnu' I,L'tllllk'l'. xNNiNl.llll :mul .Xwnizllv l'l'ulcwn' of l'iC0llOllliLS, Irnxmml, ll,rxmnl11llfmmll. Xlfmtvll Ugllvn, RAbll4'll U. fiIlllHt'llllllIl, and Mullin Vluillik. v ,...w,..w W- -A-'I-" me ' 4 f 1 . 'us ' f- .. 2' - ' ur qu' --- Q ,- lm 111 ll M " V" lx 'Wm Qs. l'mfumr of ITch1cnti1u1. Dr. Leland II. l'I'IlkNUl1. fig Q-Q l'lufL'NxHl' HI Illxlr XNNHLLIIL' gnml ,X5sist.1m l'1'ol'cwn's ol limnx. lhx R.,I+u1't KZ. 'llmlc 1:1111 lhmf :Ill P. lung, as ll" M , my D1. Xhrx S. Umm. I'u lllm I-1 'X ws' nfl mul uf lllwl mul S4 iv 'ulgc' UIJLU. -. 'S flux .xml f.ll.IllkIIl.lI1 ol mm- l1L'lD.lllllH'lll, lir. I f X w , Q 7 I' .f X ve... NUJNI! 4-N V - mf-...K .-q ? i-f.f"" .'?l.wx A ' .W Xqx Nw' 3 """ A Xvixlxxnl l'1-,lf-ml .nl l.4m'111x1n-Ill .uml 1'lKIllL.Ili'lll, XI.lIiHIH' -X W, Q., .lm-X. J 'K X. -5 Xml I lIl'llIl.l I wx HI.Ill' l'1l1In'xWl' .lllml l'lll Hmm' lfklllltl' uf l'.klllL,lIlllIl. lllllllklw :ml Nlbllllll II.IllHlll. N. f xvixhlin l,I"xi""'s'1- "il lxllhilxll lfdlll-1' .Xssumi.llL' I,1lDIkL'NNUl nf Pluwiull lfllllul- ,Xssmi.1IL' l'1'ufL'wul' Hi l,llyNil.ll Exim IMI. hull' fA-'Il"n- Iiull, Sll'XX'.lll R. lflllgllf. liun, IICIIIIIIII fXInycl'. ZH P' Imllllclul' ul' lbllfwiklll 1-'m!1u.uIifmI1, Rav Uklyslcr. -. .1 5. -sq inf" -10 Dr ,f :J J ' 4 Qhqam UHOW STUDENT GOVERNMENT M Q. ,S 1 . . -X F Q 3 W -..., Q. 'H Y 2 'SN T E . -N I 2 N T IT S f 5 xv f 5 I 55 r STUDENT COURT 11.141 illliwlillillll in fll1L'NliUll'i :uiwing Btllll. Tlimk FTUITIILTOII, Pam Vcsl. Thin! Row: Dale XViand. muh 1' xlw W1i.1l xl.m4l.mIa and ln-g11I.nIifmx uf the llullcgc. Ifnmtlz lfmv: Pvlc Samllmm. Slam' Peck, Tom Clare. lux! lbw: 'Tim Xvwcll, .xllll C11-xlcy. Suomi Row: Chuck I-.HIT 1l.N 11111.--I lK'IIl'l'NlIIIlllTX1'N lm' I'Ill'll'ITJt"I'NIlTlb in STU- Riak Flc-mkcr. -Iulm Clmrlnlmcl, Lyn Funke, Judy Conquest. DENT COUNCIL. Xlllllllg' Llu- llI.IIIy 1MllYTliL'x ul the ummil .xvlflllllfllgf Run Kvlmy, Ken Young. Tum K66fn'1', Rifh Hzlldl, uw xln' s1m11w1xl1il1 ul um UHlKl'IlN by l'l'4,lPILlTl1g znlislw, Nlululinll I'riu-. Doug I"llll11L'l', Knrvn Alififlly. Judy Roscoe, Nffmfl: I.i111l.1 I'c'11y. I,i1111 KI.1tI1is, Bill Ifimlww, Mnx'Sl1:1ll NI:11'gJ4l1'clIil1igl1t, l5oblJcVosS,l'gluIlillism'. llmux. lim Xuwll. Pu-xirh-111 Dun lI.n1'ris. xlilllk' KICIQITIIQCI, eh X 0 P5 Q x, I, v l dig T 'v i 1 1 S Q gums-Q I Xe 1 "x N 15- 'R' if ,-, -., DY " 'M ' S HUGHES, HOUGHANI AND CLINE IIIKIIIN lk'Nllll'llti'x CO111- llPlL'X. KUI1' ll.111Lx. l111I1 l11X'1M, l,l'll 9.111l111111. Nlvxlj S1111ll1, 1111ilx lliix NL Il flll II11 11111111il 11L llill lillll l'l111k111l11'11l1l11 lllll xl'lll4l i'11l11'11 llinc-il thvir 41111111 C111 A '- 1 ' . - 1 lrf' -ji '5 9 C-Q O6 f-a 'T Q C' ""--.Mg 'e- . D Elected xnernbvrs 011 HOUSE COUNCIL help to nmlac lille :xt Elsey Hall rw it shoulrl bv. Fin! Row: Indy Cnnqilcit, Alice Gates, Lriurel Kzminc-. Swconfi Row: Marilyn Ilonglzw, Ciscla Lohner. Donna Hnminvr. Third Row: Carolyn XX'ilL- hcrgcr, Rim Sipc. Sliziron Carroll. Fourth Row: Susan Dunn, Helen Silber, lane Singer. Fifllz Row: Miss I.nicll:1w, Snnclv H'illi:1ms. Sll1ll'OI1 Smith, ' E Egvx Q. Q' f figgt 113 -V N -1' e -:-X' 1-:.:,.A . -1 ' i 1 v llllltl llxllrrlll. llvlrlllk' Xxxlxhllll SVR 'il 5llllll'lll 1111m'1'1wl lll gnu-11111111111 ix not li111itf'1l 111 0111111115 .1ll.1i1x, Rnil .Xll1-1- llvlli ,lllll 111. Trmlg friglnb t.1lk lK'Illl 11111111 ml S1.11c. 5 3 f I!! 5' Sw" 1 -Mew co 0 f 9 op ALPHA THETA is ilu' ngltinlml luistnlw' l14mm'11l'y. I,L'I'l Iul'1"l1I1 1111 I, Uvulgc Bl.1km', 134:11 H.n1is, ,xllll Cllxmlcy, llfillll PHI Snnntli THETA ALPHA PHI ix thx' n.nli:m.1I ' in-mm.n'x fur Ilmw vxcc-lling in thc- tlupm-l'. I-:ul lhfzrz 1l.n4- I"1Il'lIl.lIl. Dirk llltll, Xwffmfl Razr: Hill xvil'1I4'lll1lllIIbI, lwlm fvlhllllll-IH. Tlmrl lfmw: Rimlm H.ml1. ,Nllw XI.uYiu-11, .1 ' I C-7 ,Xu lmllfnxnlx im XX4lIllL'Il mlulqllmlixlg in jU111l1.1lix111ix THETA Nlllwr, Xin ll.IlIIfN l1I.uL1 Nffffml ICH.:-. Klux livlll .44 2:1 it 2? Q wr! ' 4- x Um, SIGMA PHI. l'z1xl lfmri K-.ax XX'll1'X,l,Il.lIl1rIlL'SVHVIN H114 II X.nIf, I'.r1 lnllu, ilmllwllr' llnkwn Ilvllx l',nL.ll1! L. ,K gf 1-' 5. 5llNlC1llN vxzclling in thc ficlml uf i1!lII'Il.lliNIll .nc illXiIl'Il In ALPHA lw .an l14IllHI4ll'f' Im' M'lli4llN .xml l11l'IlllJL'I'S of the lrclung lu ALPHA PHI GAMMA. lfzvwl Hmw: Rml .Xllccz I.u1llu Ill.IIlll.liIlillQ lllt' higln-st .lll'lllIllll.lliY1' glpulf' :ax'1'1'.ugQ. Ruth ixlllll' KL'l1Ilt'tIY,f1ll.!l'11lllQ'SCIIVIW. Swfmlfl limp: c.h.ll'l1'lllL' Ymlfulz Nliw ,Xliriu I'i.em.l. Nliw Shiv XI.uNix'f?n. Kflw. Ruth lzrickwn. HL-lun Sillrcw. Ginny PHXIILT. Tlmfl Rffzr: Roger iI.1llwn. Dr. Xl.n1'y Umm, Ylfzwflzzzgz Hr, Yicmv0l1St1'alcmlm1'ff. f1.II'lNOIl. Rm H.nmiImn. A IJ11 lillKllll'X Howl. Ill, XYwle'y H.IilIi'N, 55 X1 lv.: N J 4 w lvl' I wg. , 2-'7 ' .f ' A' ff , ,f. 4 1 ffilf' ff Y- .nY1fC1S'.'..'2'-1 Z-V1 r I 4 1 X is- HONCRARIES ty GOLD QUILL1x.111 I111111111111 I111 llllll 11 .11 1 ff' x1l1+1l.11sl1111, 1111111111-1 .1111l l1'.11l1'1xl11I1, N.1111l1.1 S1-lls .1111l lJ1-l1l11' ll11111l11- w1'1'u BLUE KEY ix ,1 1111'11k 1111111111111 f111' 1111rN1g1mli11g 111111111 and Clolc, llflll ll.11'1'is, Bill Ficlws, Don P1o70ll. TIII'I'd Rmv: Steve 11111111 Nlll1ll'IIl'1, l111f li11z13 f.l1111la Hunlf, Vlslblll Ku-I1'1', xlllll- l'L'1lx, IL111' l'lUl'Ill.lll, Bill Lllvlt. 1 ' ' 1 - 1 sl1.1Il lrlllllw, lllll XfXX'1'll. 8111111111 1111111 link II1-1'111l1111. lx1111 56 1 1 11'1 1 Vx 11' 1111011 .llIlIll.111X X 11 1 1111. X!111l111Ag 111111 l.1'x1'. , 1.l1l1l.l X. 1 11111111111 s1111111x111ls 11111 1111 11 1 1 11 111' 111 1'1 1 1 I 1 111111 11 111111 111111 111111111xll1x ll1111x11111111 XX 1111111 111111 1'1111111111111x N11N.111 1x11Il11l11l 1x1111 11.11111, l11111.1 1'11'111111. 121111111 RL'll1l 1111 Ill'I 111111111 ftl.I111 1x1I.lll 1..lllI.I 111111. X 1111111 511111111 X1111 1lN1ll1, L111111111 114111111 1.1111 l.1.11111, Q 1 ' 11 - A5 1: 'A 2.1, .1 f -' .1111x 01111, X111'1 X1111I111x N11x1- 11.I11L'1. l,1111N1'11 111' 1.11111 1311111 1111 111K'l1'11t11I1'X1' 111l'I11N III x111111.11N11111, .1111x1t11w, .1111 1l.l11k'1N1lIll .111' 1111'111111'1x 111' LAURELS 811111111 N1.111111 1'1'11x' S1l'Y1l'1,l'I111' 111111 lg, ,- Y. 1 X111x111111'x.1x.111'11fN1CCI141y,I.11111X1.1t111x N11x.111 R11111-11x1111. .Nl11111l111gi 811111111 R1111111111. 1,Xll 1f1111L1', KI.1r111v11 XVi1t 111'1g1-11 fillllllll' X11X11.111x. 57 CLUBS i 1 1 .- H 4- W., R11111w1'111.11111w I111111 11.1111 ll.lIl'l'llil, .1111 1111 INTER- 'l'411l141111. ,lim II.1111'is. P.111l Xl:11Ii11g1-11 H1111 NI411k11'11ltc-r, Paul FRATERNITY COUNCIL. Yfwlwfl: I111' lhllmu. lIl1111k Hillis, Mika' Hy1'1l, Jim Nuwll. fLl'0l'gC Haluxlkus. N11111111I, Xllkl' li1'1k1-11, R1111 t,11l1'. R1111 lj11l11'11. Yl11111l'1'H-Q: Mr. K2 SN l .K Y F f 5 ns- .1 . , .1 - f iv i 1.--1 s 1 1 1 WU' f.1111111111g 1111 111111111111 1111 1411111111 is PANHELLENIC. Rogurs, Margie Asp, NI.111iq1 Smith. XY:1111l11 l.11-ffl01', Judy 11111111 NI111g11 I'1-111. I'.11 11111111 ,Xl11111l111.g: XIQ111' NI411'll141 Bc11jz1111i11, C111111i1- MfA11z1lIy, Karcn Marlin. T1 S I' N111s111111 1E14l111l' xisils .l1111 1111-Q1111' f11N- 5 'JM 111ss11.111s .11'1- 11111 1-1'l111'1x 1111 1111 11111 L I I 111 I1lL' RELIGIOUS ACTIVITIES BOARD. X1-1111-11: 1111111 Kll1.1l1111.111. B1-111 1X1t1x1l11t'Y. 13.1111 N1l1iIIll11'X. 11.11111 1.11. Hrs, 1'111l11114. Slffmlllllgz 1111 H111111, 111111 1111111, 1511 1i1"111'-1'111C'y1'1'. Q 4 X ' . ,, r111L' WOMEN'S RECREATION ASSOCIATION 11l.111x .111111- 11111-Nl. 111111 1411111113 111111- 11111111 1i11111x, Nllw, CI.1111111. Xliu 111-s f111' 11111111-11 NllIi1t'l11N1ll1K'1'l'SI1'11 111 .1111l1-1111. N1-11l1'1l: X1.l1X 11.111-N, XY.11111.1 1.1-1111-1. 111 l-111, 1'111111x Il1.1111. 11.11111 151111-1 x1.ll'l1l.l R11g1'1's,S111-1'1'1 1111111111111-1, 12.11111 1'l'I1x1l1H, 8111.111 51lllll. X1.I14I.l 5Illl111. L11111111' f..1111-1, N11.111111 5I1II11l, l'11s1i11.1 XI11l1-1' 1111111111 111lI11111i'I', 1J1.1111- A11Fl1:1111. 1lL'11K' 1.1111111114 Nl111111'i11VQ: l.1111-111- 1'L'1l'lN. 1.11111 8111111-1111-111-11 5.1111 H11I111111s. Krix .X11111-1x1111. 1lll1N 1.4111- '1'11c L:1111l111S 11111111 1141111111 WFCI 171A1I.ll1L.lNlN 111111-g1.1l1- 1-11-1111 f.4111111. 1.11111 Xl.11111x. 11.111111 c..I1P11'. XHIVIIIIVIXLII R1111 H.11111 SI'fl1f'l1f jc-1'1'y 1V11it0, Ri111 O'B1'i.111, 1i.1111y XXI-11111-1'. 8114111111 1111111 5111111-13 1'l11111l1 NL111111111, 1 1 1 1 1 we .-Q . '. 1 .',', qv inn Q... CHI BETA PHI ix lin- n.ui+m.nl vie-nu' I1umn.ux. I'rml lfmwi II.1l1'ix, Iulm ClIcx'vI.nml, D11 rIII'.lllIxIL'. Thin! Row: Dr. Ilnoml, X113 II4.IllIl'Q.IIll. lwm Iv-4-Im. llun Hun-ll, XI.lIQ,.ll'k'l liniglll, Dr. link. Run Colo, Chunk IICIIII, .luck SlIlL'l'L'l', NILIINIILIII l'l1xIllx lhmk. Nllx, l.ulln.um. Mmmfl lfffzvz Imxirl Cluilill, .lim IIlll'llN, IXI11 fIuw.nn, DJIA' YYi.11lcl, Iln- SPANISH CLUB xlmluulul umm wnllmllilc :ulivilica gillizu 'Iyl'I.lHNI. Nlznrilyn RAIN-I, Cgmsl Irv. 'flzfrd Rom: Diana I., vxiffm' I.mgu.ugv NllI4l4'llIx 14, 4llxlUIllN .lml SIDIIIIINII lixiug. :XItI',Il'.lIIl, Iilllfll ,lllllll'NHll, .login Chzlpcl, Hairy Chupp Murc- ' . v ' K ' lmx! l.ff.f'. lull! I-1.nYl.au1. Inu' I1m'r'Oll, Xml 'IIT I-Ii!'1I1'lI111lll. tlilll, NJIIKX' SIIIIIQIIICIQ Phvllix llimllu. I,iml.1 FICta'l1c'l'. 170112111 mfffnfl l.'mr' Hex XI1l.lmlI.nmI. Xml Slvglul, Xlmgu l'1'rrx', Yir' lfmr: Xliwl I'i.nm.u. 'I'L'l'II'!I'iIiIllIi. Hike Ilcwitt, .Xl Sxlylor. Q5 ,Zi wrt. -...-.. ,If -vp - -V - . - ff- : " f - H - v V! '- I . , ' TF N , I 4 A 4.1 , .E " im.1u.a.. .4,, a, 1 . .ff -,L f".1f.u ., ., -A ,- ,en ..- X' Q- P-v GO af x' 'lg X r L ' - ' . 1 . . rQ? f ,I , N I I wx F lllc FRENCH CLUB .nlllu-.llul In Ill-pw illll-11-mwl in lull xX.lIll'IIl lylllux Xl.n1lm. l'Xllll.I Nllllllllklx llulxl fllalxssll lmmmlclmungllurnl'lxlluxxlm-nlgvnl l41m'mlu.lr1llll'f1.l. Ifrlm lvm xunll, l.mm llulw-, lwnml ll.:1uu,il,mwl l,lm I milf lmf lm, l'l1ll Nl.nllm'wll. Yu lxllxlllxgvl, Nffmffl firm" llvx Xlml Ill Xllwx l'l.nln,u, XII Xxlllmx, l'.nul lwlsl. Xl: l.lIlll, l,.l11l1'l k.IxllIll', Nlnlx' kl.IIll' lllllllll, 5ll.lI1llI Kll.vIlu.n1ll, llmlwlu l'l1Nlllx l1.nll1. lim: Ivlmx, lllnlmn lllllllll ll Yuan cvK'Ilrl'l. C-mlm Xll Xlmllx lffnrfl lffm- Xlrw l'lfvtlnlL, l1.u1l1,41.u l1xx.l1l, Sllulvnlx ixllvlulwl II! llll' 1.1lm.ul1 llIlIL1lI.ILfC ww umm-ll m ll.nlll11ll,mf Ill ilu- GERMAN CLUB, Iwxl Ifml-' tlmmim- Xlemlugilu, limn:nlSiul1.u1I, Kirk Nvimllmlflt, Nlvl BVIIIIJII. Xlllxl Nunlm. N,-fulfil lbw' lxzlln lllxlvl, f,.lIHlXlI Ullllwngvl, lum lhn1u,l.u, li. nga-1 XM-lllmg. Stun 5lIIlllI. Ill nfl llfw l.lmus..ln1. l11ll NIU-ur: lmmklm n lllllk In nl lmrllf llfm' lil llrl-'lui Xll xlmNl1alrmlfnll Slllllll. lTk'lrl1l NIH , 1 ' 'ggg '1 f. ffY4'f1?Si1ffsf-: ' 1 ltwfl CLUBS CLUBS C2 A X ,,, '-"""""WSf-N f.-, X 39" IHIIX lluwwv. Ihll luku, .uni Xl.!IQ,.llt'I Knight. lllK'IlIlll'lN ul .1 lllllllllilllillg l'm'I: R.rlIx. lknllivi wvl'v -.mgwl lo kucp r-pix llllj PEP COUNCIL, Lllk Inl1'll1rWxllIml1'I1lw Ill ilu' lu-x .lllillll lllgll lun .lllllvlim L'Xt'lllN. . ,.f- "'?z1 ' ' ., f ' ' rg X 1 XIVIIIIJCIN of Ihr PEP COUNCIL, Indy Ruxuw, liill Vicks-s .uul l.ilul.m l'L'lIX Immun- lhv l4IlIIll.lIiNlll lillllmlilw zulu-1' mln- Q' 62 -v-s sl c' xx . C MA x Q L .f P QS. Lift S f A , .e x xv O 3, , i ' 3' 13" QI I E 'Ihv FRANKLIN COLLEGE CONCERT CHOIR lux! linux I,iIlLI.l C-Icvll. ,Xllll Sh-glll. luun- llumly, 1..mnl Rullill, I.iml.n fIIt'IllIL'llllillS. RuIn'1l.x l'lg, RL-hum.: Ivuultl. Xgunzfl lfuw. I.IllL' XIJLIIIIQUI. ,XI.Il'lIfll llulnglm. Suv XX'.m!, Ivlri ll.uk1', x 3 5 A V X ,. 1 It I 'U E E I a .Ex ' 1 5 Nm Ruin-xlwu lluxllu IIIIII Immun' l1'I1Iu'l luumlxll Sllvlvlwlml. llnrfl Hum. lwll Nllllllll, Xlvx Xk'lllH'll, lull: I'llllLt'lllJlll'Ill1'l I',lllI lwll, ILIIIX ku lim IIllIlIl"llvII Il-fx ll-xlullx Illll I fm Nlllmllvll 'I lu' FRANKLIN COLLEGE ORCHESTRA lllllIt'I :Inv din-1 umm mx, 'Ulm lilnlkrnlnn 11111 l'l4l11Ix ln-nn, lhm II.llIlIl Iinll ui C-la-n Cmulnl ix LUIIIIHINLWI ul Illllll' lmlxlm' .uni lull, llumluwln- lhvllg I'llIIIIIl llllllhllll Sm Nucl, lrI.IllH I'Xt'Xlt'lll' Xlz-Ill. llulw. lun llmllllmu-1, 4l.lIIlIil, linux hum-ln. :ml IIXIIIIIIJ XIFINIKI' xmlm Qli 31 nano-snunaaucmo-n 63 X PUBLICATIONS 1'1!11w 1111' Irlfxu-1'k1x 11.111111 .Xwfzlulz L11111.1 l'1'11x, K.11.11I11111' S1-llrlw. 1X.Il't'1l XL111111. 8111111111115 l111l f,Nl'1'lI11L'lL, Rwgul 11.111- vlll. i.11.11111111- 1:11111-.1111, 111'1L'1l Sillwr. DZ Qu. 11 . I C lb"'Ql QL! x 1, ,, V. , 1 5-A gl" AL. ,.... 'I . 42 2 .M U18 E 111 141-1'I1 1l11' 11111p11x 'IXYITC 01 1:1111I111x .111ixili1w, l'1r1! Ifuzw: 11111 fJXCl'1l1yi'1'. SLIL' 1I11LL1'111'1w111. lx 1 X .ll ll 'If.I.lN, 1111111 111'11111'1', k.1l11' !I11111w, I,11111.1 l'l'l'l'f. 811111111 limw: R43 1111111i111111, Clxgnrlwuu Sc-111'1's. .Rlllll ,Xnne K1-11111'11X. 141111 ,X1I1'1-. 1x.ll1ly xX,L'IJS1t'l'. Vlxflllrl Ihuv: 11011-11 511111-1, 1111111 X11K111I1-1, R11g1'1 C:11'Iw11. tL11.11111111' lC1i11W111. RHX11' 111-1111, lwrlnlfl l1'1m'Z NIHL1' NILllltl1lKL, llullgi 1'kl.I1iL'l', 1Ji.11111.1 N1.11'111N, X1.llI 131511: 11011 Cr0g11:111. Rx h 1 "Nb- I ?1 W? ..i,. kg.-X 1 .-.--na 1 fi' Aw: -F Lf1ll 1 -5. Z' . I I Ill I mf. if ----if ' '?Pi'l1 -SJ .--Q 1-I11i1i11g 1111- FRANKLIN fm' 111C first HK'lllE'SIC'I' was Rod Allec :1111l fur 1110 801101111 sc111cslC1', Ray HIllll11l13H, smlrd. If ,. ,... N.. If f 4 -x,,,?,i M I f f I X 1 x., X , . , . .X i,I1.uIurrn IYIILLNHII , nl1NlIlk'Nx Hu x,- .,-, -7. Inu f,XL'I'l1lX1'l' Slums I1 ' I .,,u, x -,L --Bl' -N . L Qmamacb 5.lllLlI.l MIIN . . liililfllg-ill-C1lliL'l H XLIIQU Parry ,, . Awixnumt liplilur Iilgrf Lliluf Xlux Hath XIuY1lr Vlulxx Ifnlitmr tlflul tlillrl Skill mgcx lphcrs WPI! 1 N711 HD! 3 QociaQ Qngamgotioms 11X11'1l1X 1111-11g1-N 111111- 11l1' 11111-11 g11111, 111111 111111- 1111111111x111 111-11.1 f1'1.I 11l1lIl11'1'411 111-11.1 l,k'11l1 131-1111 .11 1111-1-111111111111111-111111111111111-1-11. X 1l111'1'I1 111111111 11.11 .111111-11 111 1111- 1111111 1111711 11151 , i , . 11-.11 .11 111-x11111.111 11111111' 11111111- 111-1111111- 1111- SlXl1l 11111111111111- 111 111-11.1 1i1'1'-KU-X111 1ll11'L'll. 1111111111- N11 X1l.111X 11.11 N1'11'111'11 11111111 1111-111 .11111s-4 1111- 511111- 111 11-1-411 .11 .1 Il111111'NN 111 1111- ".'11I11" 171-1111111 1ll11x1' 1l1'x 11111x1.11111111g 111 11111111111 11-11111-1x111l1. 1111- 11111 171-119 11.111111-11 1111' 11111s1.11111111g 1-11-1-11 11111111111 LIII11 11111-1- 1111-111111-11111 "1Y1111R xX'111l,H 11-1 131-11.15111-11-1111111-1's 111 1-11111 Q111111N11.1111x11 1111111.11111 1,.1Il111'111'1111 11111111- 111. 1111- 111.11111-1 11311 11-1111-11-1111-11 1111 l1l1' 1X11111111.1111. 1'11.l111x1I11. 111111 ,XI111g1-1- N1.l11x .1s 111-11 11s l11L' 1111'1'1'- 11'.l111llQ 111111111 N11l111'1l1 Q'1x1'111111L'111 111111111 1lll1'1L'N11'11 T11 131-11.15 1 X .1 .. 11111- N111111g11 11111l,1 N111111, 1.11111111- X11X11.1111'.N111- 111'x1ll1l- 1111111 N11111 X11111.11. N111- R11-11. 1l11.11111111- 1-1'1111x1111, XIIIIC N111l1C1 1.11111 1x.lll1I f1Ig11'1. 8.5.1 Y.J ,X hav ,Aj -, 1-gil, ' jg' 'll ff ,K -If ' 1 1 '- , ff , 1 1,.,y y 7 727 1,4 ' 111 1111111 1111- S111111-111 11111111 111111 5111111-111 111111111 11. Tri 1 . D , , 111-11s 111513 111111 lIl1'lll131'1'S1llIJ 111 .X1lD11ll 1111 111111111111, '11111'11l S1g11111 1'11i. 5111111-111 1'111ll1Lll10l1 ,XSS11111lI11,ll XVRX. 11.1lll'1'1S1ll111 l1l1'1Hl11'1'1'I11141112 '111 111-1111 S11l1l11l1'N1l1Pi 111 w111'111y 1'1111cg1- 11111111-11 11-g111'1111-M 111 11l1i1111111111, 11'1-1'1- 111111111611 111 1111- spring 1 Q, Q, V4 1 1 1 1 -.- , f J A 5 2 1. X l dd? .L c.- : . f-"- 'rr -I . 1. , +55 ,1 x 5.111111 S1-111, 1.1111- 111.111.1111. X1111'g11 1'1'1l'f, S11-111 1,1'll11'. X'7 S1-1111-111 11.1111 xX'1I1'1'1L'l', N1.111' 1i.IY 1'.Il1s1'l'. 11.1111 x1.l111L'. 91111111- fng: C111' XY111-y, .xllll B1111111-11111:11. A- - 1L 'P QQ- SU' ' 1 , f' KN XX! if '., Ra -R61 ,XXTQ K is ll . Y ,X - - A 1 4, Y 7 ,lx I xx xx' I 'f-., 1 f ' ' wi X 9 ,' Q-H .P 1,6 1, 'ng ,YV ' ' Hi 'fy . .- 1' V ' f M " ' 1' "' ' W JS- 1x,,,4 - 1 Q- 1 Q 1 :' ' A ' xx A 1 - Q JS- N -Is, ' v 3fbx':4 1 1,1 N. 1. -' 3 H. ug. .Qc - 1 V-, ,J-ig: 11, ., 5.1, X " f , 3 H ' 5-iff' 5" Q1-4?x'f V an-1' ' 1- -- my 11 Q' 14 tv I 'ff 1 - .' .f W I'r11l limwi XI.111 cllllllll NI1'll'1!Ill1, l.IIll1l' l3111x11. X.11111 l,I.lkL', f,lIL'lX1 l1.1111.11'1l. l..1111l H.111ix, Suv Nl.1.1l1. Rllllb IV11-1 111.111. Nfwnlfl lfmr: I1.11l11 Xl.11l111. Ii.1Il11 XI1'11g,1w. Illllt' h xx H x 1 1 Q -ef-5-4, msg XI.I1lIllQ1I, Xl-mllx 1-11111 Nunn X1.1g11. 111111 K-.11I1I1' lhfl , . , ll111111x1111, l1llXX.1111-11. Ilff1fIl1f1.1' l,11111 N4IlINlIll'lYl'l lim lmuly XIIIN IxI111111x. lx.1x l3.111W11. lx.11111 1111111 I--I .... Dcbbv Bmrmke. S110 Henry, Pam Ycxl, Rim Sipc, CIl1c1'yl Boml. 'xi 1 17,7 ,Nrf1lw1l:fX.11111 fu1'IlhL'l. 511.11011 f.Il.lllI.Illl. Suu II111l1'111411l1. ,S'lm11Iz'11,g: Li111I .1 l'k1L'l1l1t:1'. N-ltlllli 11.11111-5. 1l1l1- -1111 I I I 1' .fl WI 5. '1 Q, 1. 0 -,JE 1-n 'QE KSA. F 1' l E- ll' FB 2 QW! Q -2 1 ,N HHH U HUHIWI RUM lumx RHI, Nlmln. lI.m'llwlIi1I, lwxr Ilum: Stun Lung, Roh 'lIIl0vIIIPNUIl. Iiulm Ilumum x,.Hn,l lfngpg lim IIXl'l'IIlV'l'. XVCIIIUII IIIL'lIL'I'lll.lII. Bill NIC, -Vfffllff HHIVZ ILIH' I'lll1'lNlDIl. ISUIJ IxII1IlL'll. .XI 5IxIlIlIIIx. n . 1 Hmllmn. l.uuI l4mI, ImIIS1vI11wIy. I Inv lIIL'll ul Ix.nlrp.1 Dull.: llI1fmx'vw IIIHIIKI In I1.1u Im1lIlI'l XIUIUIIIIII I'1Ic4' WHL' Hll IIN' SIIUIQHI Ciullll III .uni IIIHIIIUIN I,.1llI I-Xml. Ilnlm Iiilclmvn, QIIIKI Ilfm li-flwn IL'IJlL'Nt'llI tlwm IIII IIIL' IlIIL'lIIk.lIl'lIlIIX Cflumll. Ixqnplm lhllx qllw Imcl lxlcllllmws III QIII Izm- , , ,. ,. lI.I'g,1'IIllIIN.xXI'fII. IIIIII' Ixcx. I Ill .XIpI141 II1I'l.l .HMI .,. ,. . ilu Im.: II1l. Ima IIXCIIIIXCII uns mlmrls I-clmn' UI If II: :Inv qlfffffllnrfk .xml thc' l'1IlIH!.'Ifll. IIl4'IlI1"I1Ix Inn IIN Ix.1ImI1.1 IDc'II.l RIM SIlllQlI malIcn Q Q flu In-14' IIIL' .1m1u.uI 5u'u'lIu'.x1'1 Immqnl 1m4I IIIL plulgv fI.IIIll' xxltlm II.lW.IllQlII .X Cm-lm :ax lllc IIIk'IIIl', IIIt'IIlllIIllI1 ul thc' t1I.uI1l1u11.1I 'num' In-Im'c Ilfum-1 UIIIIIIQ wax I11II+mI-II In .nn .xllwwllvgu cI.1mx' ill 1Iu'lx.II1If.IIJI-I1Im ,1 IINK' IIlIlIll" IIII' I-IIIINIIIIJN ImI11I41w IIII' Ixzulmlm Ih'Ilx Y V l :nfl IIII' IUJIIIVII HI I1 Iwl.1 II1l Irl1lcI1.m'rI mIwlI1I11g IH!l1m'uIx1I1lImIln'l1. l'frw1 ICn1z'l IIOII IYI'iNx, lhnl I'ntIl'l'. KITS. llllcwwr. Illlll CUIICII Dinh Nlurklc. Sfwmfl lffnvz Bula Guy. Rugcr fIllI'IN0ll, Mika Iinkm-xIy. NIL-1'ccIiII1 Price. " , .. . . , vw X -lfi fgf ' X X Mmxsivit , , 3, ' . x 5 x xx, w x w x Ax: , .an :I-wx - Y: X ,-,, .W.b.,,,m- . B I we -4: iwjgvm .-A. cm . SX.. . Q. -.S,.1n fi-. fg, 1 ...W-9 ' 3.--Xx. ,N iq. Y S S X 'S 1'3- Eg ! all 1 w' X K MFG' V X -,, X if Hg 'Ae N X , Q ? xt nsmxa 5 X A x N wx 1llrlv Hull Lux, .1 Ix,ulrIm.u lhll scrum mlmx mxlmllxlu ll slm S fum! lu-1 llmk Ullllx Ink llllllllllll CIHXII :ln Ikuh lulpuulhlmrulx 3 ,, , and A M, Sid H? 1 1 . ,,l'.. . , A, , ll r I N 1 lla xn N lmusu I-nd lfmw: Holm l'wllNH'lll Xl S x ' nd Mmm! Iwi lun lfwlun lun lx! l'.u1v.lvml.ul5111l1.n1L .W . 11111l f1'1.1s 111-11' 111111111 111' Pai IJl'1'S1111'llI Sus: XXv1111111111111 .11 S11L' l'1'1QIlL'11 .1s 11111 1'1111s1'11 s11'1'111111'g11'1 111 1X1ll3I3.l I11'11.1 R1111 11'.111'111111'. 51111411 11lQ,11112Q11lS 1111 ' -1 111111 111l' 151'11.1 1111 1111111111 111111111111 1111 111111111 111111l1'1l1'111 111 I111' N1.11'11111 1111111111 111111411111p1111s l111' 1111-11-11' 11.11111 11111111 11:11 .1111'1111'11 111' 11 XVCSICIXI1 l111'1111'. n I 11l1'l1l.lIT11'11XX.lS.ll11X1'111 51111110111 c1l1l11l1'11.xX11l.X. S11 X 1'111111'1'1 11111111 411111 1.:1111'1'1s. 151-11.1 fL'fllS 1 111111 11' 1'x1'1'111111' 1111511111111 111 111111s1' 11111111111 111111 11111 11111 1'1-1111111111111 111 1111' NIll11L'll1 g1111'1111111Q11t .ls 1'111ss 11111 HCI' 11111. 1'1'1w11111.111 131'1'1111.1 111111111111 1'1-1111-s1'1111111 11111' 11.111 .111 Xll1"lJl1'Nl111'lll. 1.111 1'lllI1xL' 111111 111111 1.1111 11. ' SL'll 11111111 111'1'1- 1111111'1s 111 l111' 1111111111 11'1ss 1111111 101' 111111 141111111 l1'.ll1N.ll t1'11 1111s1111'sx 1111' 1l1'l1 1111185 111 111111.11111 111 11 s1'111'1.11'1. 11lllL1l1Q 1111- c11l11N11lI.lS w1'.1s1111 1111' 11111131011 1111 1111 111111 111 S1Ql1l'l X111111 111115111111 111 111111113 1111's 11111 1 . . 1 111-1-111' 1x1111f11'l'11. 11. '1 . 1 1 11'11 1 F, vfkf K 1' I: 1 K. ,Q 1 I Qiis--:w Q ff- 1,11 X111xl' 11.lllIII, N111-111 1I11111111111'1', 17111 D1111111, 11.1111 1i1'1'.111. 11.11111 c1lllI1L'll1L'l', 1,1-xlic 'l1111111px1111, K14111' N1111x1'1'. l-1111 l1'f111. 1.111411 1-.K1ll1'I'. 5.1111 1111l111111x 111111' 11111111 11111111 11111l1lIl1'. S111.111l11' l311111'11. 'l'l1111l 11111111 '11l1lI41X 111'I1l1L'l', S11s11' 1 Il 1x1l11 111'I1. C JL'l11 14111111 l11'I111, K.1s1'11 11.1ll1Q11. 111111111 .Xlll11' s11 . . 1 811111111 lJ11.1': 11111 1111.111111'1', 111.111 51Il'l'1x. 1,11111s1' 1111111111111 S111' I 1.11113 1311111114 111111111111. 1.ll.1Illl.l 1.11-11111-1g1'1', N1.111' 12111.11 ' I .Y Q '29 ff' ,lk Q : . 1., . ,. - FJ: ' '5 -1 I.111111'1'11. '111is11 111.111 N.11111 S1.111g11l1'1', 1.i111111 f1I'L'L'll. 11111'1'i1'1l .1111x1111. .nn lr -F x - Q xi- 1 11 L 0 .6 S Z . 'u ' , , 'K Q' s 1 -- , 1 I s 'i ' 1 Q A l xl XA I -' l1'11..- l111.1l1l X-nl, Xlk'.Ill lQl11l1lx. ,xllllblll lNl1lllllx.I. lllll 1'lINl lI1111': ll11l1 l.1l1.11'1111i1l1, Iluln .l111'1is. Dick l'l0I'll. 131111 I 111.111, l'.11 l1.111l1-lx, lZ.1l1 xlllL'N. N1'111111I IJ1111. C.11.1l1l xl'llll'N, ll.11'1'iw, Nl1'. l'l11111ik. .N'1'1u111l liuzu: .lOlll1 SC.lll1, 1111111 Slaikcr, ll111 421.111-111411, ll11l1 ll.111l1. Xl.lll lluylu, llc-1'x1l11'l,X1ki11son, 111111 .X1l.1111s. XIIQIIH R1-ccl, 1111113 Il.111gl1N. 1lll.1111111x. llu' Illt'll 11l l..IlIIlHl.lf l11 Xl11l1.1 11'1'11' I11111ul 111 I1 111 1 IlIk'Il lll1lllll'lN 11-1111-s1'1111-1l 111 Nlllll ulixilux lN 1111 l.l'I11 ,XI11l1.1 llu'1.1,.1111li1I11l31'11l'I1i 5l'lll111 IJ1111 ll.llllN lu-l1l lllk' lllll Nllllll'lIl Q1111 '1 lllLlll11l llllNlllllll 1111 1.ilIlIlllN .1w IJlL'NIllt'lIl 11l ilu' 5111 lltlll l,11111111l, l11l111 51'.1lI1 11.1s 1111-sul1-111 11l lllll .Xl 11l1.1 lll1'l.l. llu' l11s1111x l11111111.11x. lllllllbl lllllll Cl11.1111l1111.1x x1111'1l 111ml 141l11.1l1l1' l1111ll1.1ll pl VCI' clfw ll.11u1w lXl'll' lllll fvll'L'lx l11Il11'f1llls'lx llu' ml L. I ,-1 lllxx IJlL'St'llllll .1 "X1gl11 i11 .xlllt'IlSu 111 llul LllllNl lllllllll .11 Ilu- llI1'lll1' ul lllk' .llIllll.ll plcclgc 1l'11u1 llu' 1l1.1l1u'1 .llNll lu'l1l ilu' I111111.1l lllllllflk 1l'11u1- llu Xxlllll l' Nl ' Xll '. llll llu'll1111lX1.11.llu'l,.11l1lul.1fIl1lx xI11111s1111'1l 1 il111xI111.1xl1.11lx l111 11111l1-11111x1l11g1'1l 1l11l1l1111 rl-llll 11 1'x11111l 1l11l1lu'11 1111111 llllIlll'4l 111 N11 1111 5.11 L1u'1-.1111l11-11'111'g.11l1 111.1111u'1l l1gulX.1g1s. l 1.1 x If111l lC11:1': l'1-111 ll11111l. ll.lIlllN CIg1l1l1: li1'11 ll1111pi11gc'1'. 1lCIllllN 1l1l111. Srl-111111 Idmr: Bill S1l1c11'r. Bill NILC.11tl1y, Mike O'- llll.llI. .,y,.x ,, .. , , W Q. , fi ,if E, 2 ' ' is Q ' - tx hr N SX is A .. - XS Q Xl-. . ' '- . x n ,l Niugl ' A l'flxI l:1l41'l Run l.-vlv, Iwllll XI1ll.uln'L. IHIIII l.Inl,1l1mlll. lwlm l.nmluI.n flllk mlm' In-mul ul lluu t.1lvlll4-ml 1lI4VlII1'I, l'r'I1- Ruwnllfl-H11Ixwlm-1 Nff1fzf.ll.'ff,w: IHIIII XIAIIIII. Inu ll.llllN l'm1k.m1nu .nu-I lnxmnnlxx-Vik, ifllumlx 5lLIIlllIl'. Iimlbfkllulnn.l141l,lgfvlI. I BohRyn1.lid.Xlnlcl1m111',B1ll rflllllilltlll. fini llmw: lum i.l1n-mlux XXIII! .Xlmlnliwr ll.1xm' Ifl.umIw, I1'l'l'v Sl.mln'uugl1. lum lxblkllllw, I'vI1' Nlullm. Nfwffffl Iifw Null HUUI. Nick NIKIIIAN, INN' link. lllll Ilwlllluxxcli l.lrL xV.IllNXYUI'lll. IJL'llIli5 Bu lxI1L'I. 73 .cv f f fX. . ,, 1 , X V - f i K Nk..1 vs 11. 5. A f' K. 2. K, I gf" fl Z ,XX a T I lil Z 1 l'.1I l11111w11.111111111111111 11l 1l11- l'.111l11-ll1-1111 1.11111111l. l'.11. .1l1111g 1111l1 NlNl1'lN I'.11g1' l"lllIlIL'l .lllll -l.lllL'l N1l1.1l111.1ll. 11.11 Nl'll'lll'll .11 11111- 11l lllk' 111'11l11- lllll' 11.1111l11114 11-1111111 111 "X1l1111 xxllll l11 .Xllll'll1Llll c11ll' I1-111 1111l l11111-111111-1 l'1111 I1 ll111 11-111'1l 1111 Nlllf 1l1'111 l11111111l, 11111 111'11' 1l11'1'1l1'.11l1'1's 11'l11l1' lYlIll'l'S 111111' .11 1111' 111 1l11' 1Ulll'QL' llll'.llIL'. .lllll lll1' 111'11s11.1111'1' 1111l 11'.11l11111lx Nl.IllN. 1111-11.111' .1 l1.lNlx1'l llll .1 llk'L'1lN l.llllllX .1111l .11 l.l11'111111.1n 1l11-1 11111l11-1l 111 11111111111111111 xXvllll 1l11' lll1'll 11ll li.11111g1 l111l1.1 lll11- 111 I1111 111'11 llllllll'N llll' 111'1'1l1' lllillllklll. l11l11-1 ll llllxx 11l1-1lq1w. .1 111 111-1111111111g Illlllllllllllllllg Il11.11, .1111l .1 II111111-111111111g11111111 111l1' Nl1.lllxl'Il 11lI .1 l11-1l1l1 111111-11I11l .1111l lL'11.Il1llll!, 11'.11 llll I111l11111q1 -1 . Xl11ll.I 1l1.11111'1 11l l'1 ll1'l.l lllll. l11111l111w l1111l11'1l 1'1- 111'11.1ll1 .11111111111 111 .1 111'11l1 11-1l1-1111.111'1l illlllllllly Nllllk' 11I111l1 1l11- XlllIllIl.lL' c1lllll 11111111l11111'1l 111 1l11' 111- 1111f.1111111, l'1 l'l111 XX1'l1' .111111' 111 111.1111 l.llll11llN .111111111-1. , 1 .. 1 Y 1 . . X1 ll1.111lxw1111111 llln' l'1 l'l111 11111111l11111'1l l11111l111 1 1 . C- Q - V 1 1 K '1 k.,, in 1 x 1, ,m It ww ' , - ., 1 if IW A -5 . Us 5 N 111.1115 1 ' " 1 X 1 Q v V X 1 K U A ' . 1,1 A ' 5 1 , 11 . 15.1 1 N 1 1, 11 - -I 1 1 . " .1 -1 , 1 'N' 1.1 -,'- . 1, ' ' 1 5, if 11 , 5 1 11. X ' +1 Y IL 1 - K, 7-. :W 1 -I e' we 31 ' , 5 ,TA X UB -Lx ..x. 1 ,NXI .1 1' L x. , - if.-:Lg 1i'g.g...,n - I1 l'lII .111111-1 .1111l 111-11 1111111111-1 Nlllll .11 11111 lmily 111111111111 111 I'1 l'l1i li 111-11 Xl.IllIll 1111111-.11'1'1l 111 "CI41111l11l.1" 11'i1l1 Rich Hutch l1.111 1l1111 1111111111 1.1k111 1111 11l1-1lg111g 1l.11'. .lllll Illll li1'll1'1 ' I'l11'11l l111.1': l,1111l.1 111 1 l.11.1" 1111 I11l1.11111111, I1-1111.l.11l11', llllll II1-.11ll111. f.1111l1 ' ' ' lli1l11111lx 1111111-11, N1-.11111l l1'11.1x 1111- S1l111l1'1'. I.1111- 111111, I.lll1' I11111-11. l'l11ll1x ll1111ll1-, l1'.1111111 llllllIL'I. Nl411Q11- XI1fI111,Ni1l11 li11lix1l1. . "1 ' 'l I ., 5 ' . ,.11 , l it ' 4 1 5 Q., A -' ll -1' vw .1 .11 I Y? 1 , , 1 ' 'A . g 1. 1 1- 1f4? V -' gg 1 . 1 4, fd IA, r' V' X Q' '4' lv' 1, .- A . J ' - I ' .1 .- ll -11 .... ,, . Q' av C 4 hr 1 1 1 1 ' J' 111, . D' Q 1 , I 1 - .1 fg , . 1-' - f , .Y A ff-.1 A ,.11 , .. 11 - -'H .. 11ll. I l'1'1'1'1'. ,xllll Millcl. 1I.1111' l,i17C1', Banc 11 C' , i .an 'f 1 EA 1 .1 'lb ' . , . v . 'lf jfx.: 4 ,--1 X-,f' Nil llrVL" Ifzzwl Ruzw: li.lll'Il xllflllly. Xl.lly'.llL'l Klllgllll, xllll humnll llqllmwlwll. will lxlllvrl, l'X.lIk'll xl,lllllI, l,x1m Nl,llllls Xl.u'x Xlull1rrll.lml .mel Numan llHlPL'l'lNllll wru' Inu 4 l ull .ll llll' l,llllllL'llL'llIl 11-wlmllulu lux mm' my mu Inlcmlww lll ilu' l.1ll. .S 'Y F n 1 :vii f,J,.-f rv -+,, 1'1:xl ll'ff.1" Mlm.: ll+rl1.lll. Xlllxl' Xl.l1l4lmL. NVIIIIH llvlnlullkwn. ll1.m1u.n Nlalmux.Nll.nlv1lll,.1llwll, C3 ,. ..g. N Q 1 l ' 1 745 AZ' an I lfnm' l ,1ml.n VJ ,..,.- A Nurlwli ll.Il lullm-s..X!f1mlf11gi Xl.lIX lil-llr Xl.uX.nlx Klux Xlul' l1ull.1ml. l,il14l.1 bln-mll-lmillg. - u 1 , .lf ""' """f'., , -"'f+-,"' Q Lgnwlxll In.um.1l1, ll.IIll lwllvll, l.lll1'l Sllmlxlqzll lunrl X1 III 1 11127 x Wm. . l T7 .xx li 1, ' ' .EEST-' 15. -3,1 AT CDA I1111 l.'11.1' 1111 11 S111.1111.111. 111111 111-Y1111. 11.IXL' 11'1111111111111g..11111 l'111! lf1P11'f 111111 S1l1L'll'1'. R1111 1'L'l11l'L'1. KVII Y111111g. Doug ll1l'lN111, 1111111 11111'Igl'1, 811111111 l111.1': C1111 l"1l1'1111111114 S11'11' l'1lIl111l'1'. 11111 N1'11'1'1l. SITUHII lf1111': 11111111 X11ll11'a111, JOl1I1 Clmp- 1111111. 11-111 I1111'l111111'1', li41g1'1' 1111111111.111, 111111 1J'N1'11. l111Il1, 11111 1i11'11,1L11.11'l1w 111115, 111111111 11r11ll. '1'l11' 1111-11 111 P111 D1'll11 11110111 1-111114011 11151 211111101111- lwllly 1111 1l1t'Fl'L111lil1Il1'1l111p11S. 111111111 as well 118 111111118 p'1y1-11 1111 41s 1111- P111 111-11s 11'1'1'1' 111511 XX'1111ICl'S 111' 11111: 1"111' l-411' 11111 1111-51311115 11'11pl1y. ,Xlll'1' 21 5111110851111 1111111 111'11111y III 1l11111e1'11111111g 1' 1 1 . 1 3' . . 7 ' 1 7 '- A -.-1, N1111111 1.11L 81111111 N1ll1l11xl11111.11111.l1l1 1111 g1.1111' 11111111 111:11 muh llu uuulln ul Il 110-21111-ll'f,1l"N1J1'f3'4Wf1 111111111 11111 1'l11 111-111 111-11111111 11181 111 2111111.11-111111 1111- 1111- 111111 tlllflllgll 1111' yL'1l1' by 11'11111111g 1111511111115 111 11111115 1'1" 11111 X1'1111," 11l111' Kuy, 111111 1,:1111'1'1's. 'I1111'y were z11s11 rep- 11-s1-1111'11 111 .xlllllll 411111 C1111 110121 1'11i. 11111111115 131-1111 1111-s1111'11 11111 11111 5111110111 1.111111 11'11111- lJl11lIl1L'l' 11111 'WQT1 1 1 1 1 - A X1-11111 s11'1'1'1l 1111: 1'11111'g1' 111 1111- 1'z1p111'11y 111 5111116111 , 01111111111111-'p111's1111'111. 9 1 561111111 111-11 Yflllllg' s1'1'1'1'1l 111s 111155 115 p1'1's111c-111 B 11'11111' 111'111I11'1' 11111 lf11'1L 1'11111'1'11'11 111111118 1111' 111C - l1L'.l5ll1'y. S11l11111111111'1- Nlilxc 111111 P1'L'S1KlL'Kl 111'c1' 1115 1l.15x. 11' Ylwlll' 1'111 111-11's 11111111111 flll1'151ll12lS 11111111111 was 111-111 j .11 1111- liI11gl1lS11l CI111111111111s 111111 111 S1111111I1111'1. , U 5 " NT '4' 4 MQ' A 'nr WJ IJXSN5 , F lvlx! l.'m1'1 l1m1Sm1ll1vlr1,Nlr lffwi llllxly l'c'r1x', Smut! Xl4lQlIllll'l'. lulm lIlvxm'l.mcl v w . ,ruri Sky I .Xin V ,i Q . I x ?v"f' as M. vi' ,3 QB, I 'xv Q ll I P h "r .' 8' if 4' l Q gif M' "lm" I 'Sf N N lu-nl, lulm XlIlunlu'11.N,,.mfl l'lu llrllx link l'lwLv1 .null Xlllxl 113:-lluvlllf-ll "mluv11ln"lln1- . Xlllxf l,IIlIlllIx null: lVllIl'.IIltlQ1Pl1lNlIi'.IlII1INlHl llUllIl'l4lllIlllQ. lnlnl ll nw llullnw-xwnlll . . S . Fllxl Ifmwi flux lill'Wl'll. Rimlx l5lm'mlxL'l', liilla llc'lllLlnl1. Bull l'lIXf Ifnxwi YH Kilnllllgvli 'lkvzl lxulllf. ILL-ulgm' ll.ul1l1.ll1, lull- llvmlu-l, Cltlllgl' klingcr. Srfmzfl Huw: Rusty R.1ll1bun, lim nic lhmyc, Nlqulx lfmm. Xwfurzfl Ifum: liuln XX'.ml, l'.ml lilliwr .Xl.11AIil1, .Xl l'cme-, Guyxgc RlI1liCI',JOC Dubes. Gvnc Ruml, Drulc llllllllil, Bill liplvy. T9 v ' " 4 1111111111 11151 111 1111111.111111I1 1111- 1111 111111-g1.1I1- 11111111-11 11111111g 111l' 111N1 N1'l1I1'Nlll 11l 1111- 1111111111 111.111111111- XL'.l1. X1111 111111111--11111111 1111- 11-.111 11'1-11- 1111- ll1t'l1LQi' 11.11111-.111111111-l111'111.1111111111-111.11111-1 111 1111.1 S1-X, 1111111-11 11111111 1111111111- .11111 1114.11 1vlNL'1.l 111111111-1' 11.11 l11L' 1111'111'111'1 1111111111.111- 1111' 11111111-111111111g 111lL'1'11. 1111- gllbllllh 1'1-l11'1-11-111.11111- 111 1111- 11111111.11 111-1--R11fX111 11.11111-. 111111111111-11 111' 1111- 111111111111-111111 1111-111 1111111111111 111111- 111-1, 11.11 11'L' 11111-.1111 .11111 .111111111111- 11111111-11 111111 111Q' SlXIL'1'll 111-11' 1111-11g1-1 11111111 11'1-1'1- l11l' 1l'5l111 111 .111 1-111111111111 111111 111111-111111111111111-1-11. ZTA 111-1.1 1111-1.1 111111111-1 1111'111111-11 11l X1-1.1 '111111 .X1lJ11l1 .qv-g is n .w m 1 X11-111111-11111 11-1.1 1.111 .X1IJ11.l 11'1-1'1- 111-11 11-1111-11-1111-11 1 1-1. -11-.11-. 111111 11111 111 LX i 1' 11ll111lQ, 1111- 111111111 11-111' 1111- I1-1111 1-1111111-11 11111111' rugs Q1 1 1N' l-1111111- H1'111111-1 11.11 1111111-11 .11 11ll' A1'1.l 1.111111111111- I111' 1111-- 1111-N111 Q111-1'11, I-1111 1111.1-3 111111111 I,i11g11-. 1'111l1i1 C11-11111, 1L11.1111-111- G111'1'i1f111, 1'.11'11-11. 111111 f1llIIl. 111.1111- N111V,11'11111. 'I'!11'1'1l 16111113 N11111' 1X1i1C l1.11111'1l1-.111111 N1111111lH1111': X1lll511'Q'1l1.111'111N 1111111111. 111-111 fl1'i111i1. I,i1111.1 11l'111111. C111111' 'l'1'i11111. Ginny 511111111 1.- ul u .9 ..X A' , i 1 an N I w X , 3 -J KY' Q WN? X.: ca qv- lfnxf lhnw, f:lIlIIX llmw, NI.n1x Xlm f-IIIIIII N,,,fff,,' l.ff.v Xml Slfglw Ibmm' XI4ll1.:lI1, llfllx I'.nn4lz l'l.llllI Ii1.ulIu. l'lnIl1x f,l.IlII, 5.lllllI.l l,ll1glc.lIuf1Imflu ihnlxwll. l'! ' ' I ' ' o ml! fum mllxlr K-um l111fl.z lnlX.lIlI, ,ug Q gum' ,- 3-.x. H lux! lifm' Mmm' Slum. l,HlIlI.l ll.41mm'l. IIIIIX Hk'Ill.IlIilll x,wfff1fll1H.1"XI.ug1v Mp, Null: XmlIxmll11+wlx,l.11m'lIx.u11lu'. xx-.lIlll.I lmlllrl, Cum- lhlakufnllm. Linn RLllt'lQll. Sm- Xhml. Inll hwlumx. Sl 11'115"5 1 -1 , .Q Q-'. ZAE 1 1 Q ll ,. ,,-c Q, 1'1" I 1 -1.11 10 -- ,. 11,4 ,1,,.1 11 .L H1 R, 4 11-11'11l. C-1-111g1- 1.1'1111. 1'1111 R1-1g11.11111. 8111111111112 K11111- 1.1111-1111. 1'.1111 11k111l.1Illl, 111111 11411111.1111-1. I1-111 1-'11x, 15111 111111.11111 X1-111 1111111. 1111111 1111111011 1,11111- 111-111 111is11-11 111LlS1gl1111.X1lJ1l1l 1fpsi11111 11111151- .11 11111111011 111111 11.11111111111 11.15 1'111l11l'1D11 1111- 1rlXll11411l1, 1111- 111111-gc 11L'11'NIDLlPL'l'. K1-11111-1' 51111111 11115 L1 1111-111- 111-1 11I 5111111-111 11111111111 lll111 S11-10 P6111 11118 Ll 1111-111- 111-1 111 1111- 8111111-111 c.fl1ll'1. 1411-5111111111 L1111111 111111111' 11-11 1111 114111 411 IJ1'CN1111'l11, 1111111- 111111111 131111 111111-11 1111811118511L'.lSl11'i'1'. 1:1111 1111' 511111111 11111s1-1 111111' 101111 171111' P11111-11 11118 11-11-111-11 I111' 1111- 1111-11111I1-11-1111- 114111-111111 1L'lllIl. 1111- S19 111 L1 1111111 1-111111 w1-1'1- 411511 111111111 111 11113111113 11l1'l1l1111l11111ll1 111111111111 ll1lIJ1l1'. '1111' 5.111 1111-11g1-s QQ111- 1111- 111411111-1 Zlll 1-111111111111- 1l1K'11QL' 11411111- 111111 11 A8111 11111g1f' 1111-1111- LIS 111-11 :ls 1111- 1llg111'Sl 11.111-111111 1111-11g1- 1111s1 211111110 1111-1'41g'1- 1111 1411111111 .X111l111ll1 11111.11 1-11-111 I'.l1l1x1l1g 111g11 llll 1111- NX1- 11111-1111111 11.11 1111- 13111111 111111 1Y111I1' 1111111111 111-111 111 XIJ111. .X111111g11111111111i1 1111111-11 111 11L'1L'11l15L'l' 11:15 1111' s1-11-1- 111111 .11111 11111111111111111 111 g1lls 111 1111111'1'p111111-g1-11 111111111-11. 1111- 111-11:1X1-1:11111-1111-11 111 11115 1111111111111- 1111111111 1-111111, N2 'Q 1 951341. L1 1 111 wg R1-111' 1.111113 151111 Sl1ll'I'.ll1, .Xl N1111N1'. NIM. H11111. f1111llx1L'S 11111iL'1', 1'1lll1 1111111 11-, . : -:Q,'-:.:1:b i3qya1- '.-, -315:91 mm. 2521, 51 -1 -Q1-53 sL1a'11113211-1,1 .pw.s.:1x:-:wiki '--as Q , 1111118 f11L'1111LQ1'1', N1.II'1i fJ11'IlI12lll, 111111111 1'1ll1J1l1',1'1l1 H1-11111i1ks. 111111 SI111l11. 1'lll1 l11f1.11s111, 1111111 1'.lXIIIQ1'I, 11.111 1'11111'11, X11N 11I11xx NI1'11111'11 1'1'111, 11.11 11.IlII1111b1l. 144111 X1111+11w. Q . Y. s 1111-1111'1 11.11 1141111111111 1l'1.1Xl'N 111 l1l1' 11111111.111x111 1:lll111IllLQ 1 11I11'11- 111- xl11'1111x llllI411 111111' .1s1'111l111 111 II11' I111n1l,'l111. 1 1 1 Nlvu NlIll11I. 11.1111I11 !.lNx1'1l1I.IllN4 111llI 11ll1ll1I1l'1. l'1111.1111 111'11s1111 H .xi , ,-Y,.-Ff , is -1 f p. 1 1 1 1-K sw 1 : ' -nf...-1 wx 1 S.lllC11lJl'l1. x1.ll'L I71111i1'1x. X1.Il1L 1u1g11d. Rick N1.lll1llLXX'. I'1111 Ilmr: 1xl'.!11X Sluwlw, NIi111.11'1 1"111111'1w11. x1.l1l .X111111111111 lJ1'11111x 13.11111 ,Nwfmzfl 1111111 Nuk 1..1X L'lL1IIll. 11-111' 1'1'11-1. 111111 131,11c11, 1'.1111 K1g111i11g1-11 1l1Igl'I' Mock. 53 ,-, INDEPENDENT WOMEN 'l'l11' l'll.lIllxllll ll1llL'l5L'IlLlL'llI XX'11111c11 I141cl 111011111015 111 Sl X. fvL'llIl.lll f.lllll. .Illll l'l'L'Ill'll C.l11l1. Hclcu hll- lll'I' 11.1w .111 11II11c1 111 'l1llL'lLl SlQ,lll.l l'l11. thc' 11'11111c11's 11111111.1l1x111 l11lll1Pl.ll'X. .1111l .XllJll.l l'l11Cl.111111111,ll1c111- 1-1l111.1111111.1l llllllll1lllNlll ll4lllUl1Lll1N. i..11'11lx11 XX'iltl1c'1'g- 1-1, lllLAN1Kll'lll 11I lllk' 111g.1111111l11111. wax Ll 111c111I1L'1' ull l,.llllk'lN. 1l11' l11wl1111.111-5111111111111111- w11111c11's l11111w1'- .11x. S11Iml111111111L' Sl1.111111 l'1m'rIl w.1x lllc' Ql'UlllJ'S 1'.111cl1- 1l.1lvl111 lll1Illt'kHllllllg l1llk'Cll XX'llllU l'c1111y llecu-1'11'11s 1l11'I1'v-l1111.1111.1111li1l.1tcl1111lin-c-lin-X111q11vc11.Cl.11'11f lXll xYllll7L'lQR'l 1'cp1wc11tc1l lIt'1' llllSS gas thc lllllltbl' 1111111111 1.1111l11l.11c lm' llll' lllllllll' ullup .X U11-Un." S1111.1l .urixiliw Nl14111w1'ul ln' llln' 111'gz1111f411i1111 11 nw .1 I.11 ullx' lL'.l, 1111 lllt 11111l w11iu1' hlllJlJL'l'. vgx I1 ' l,1IIlIX ll1'1'l1'1 I 1111lx11 xlllllIk'lQL'I lI.1111lx11 lllllllltlgbl' xlmlics 111 lllk' FIU' 1'c111111s lu lu-lp llL'lJlk'llllL'l1l lYllllll'll 111:1111!.1111 ll1a'i1' xrl11nlg1sl1c ZIYUTSIQC. Xllll l'l11l1I1x,N.1111lx XX1ll1.1111x. l Il1'K'll lwml. M.1f1'I l1.ll'lfLL'l'. 5l1.11'1111 l'm1'cll. Q-.ll'lDl l,.ll1t'. AIM La' A! l K, W ' 1 ' , the 1-- x.-1' if l Creek Casuals CJ 41 Q x f I vq. MJ If - -. I l.l4IlvxlulllX m.nlIlI.n1:1x.nxllxl1' 111 llvx H.nll Nll.111n1R.flfNnl, l.1ll1'H11lgvl,l.n1lslx li.nllcx,Nl14'Uwlmllll1.ull1l Nllllllll Run l.m4l Num! In-Imv llIl'Il IIVXY IXNI1-11-H In ilu' llvlm lvl.: Imrlllx IM-lmlax HllNlkl'. lM'll.c IN'Il.l I51'Il.l .xml Imn H.llllx. l..umlnl.u llli Xllflm, new 4lu-N-In 4,llINl.IIH!IIIQ I-Iuka 'PII I.IllIIPllN HB' 5' ' -ri . H, 1 Ev ,. aw ' YI' - ,, 'fi 1.45 , . l'11l NL'IL'II.lllL'N .ur .1 II.II1'lIlIlX'x um ul umgmlul.nI1ng .I lu-xx ' IJiI1'YX'Hl1l.lll, 'I lu' Phi Drlls Nl'lL'Il.lllL' with llluil fIIX4lli!4 wngi " ' '- X -V 5-A ' x QJJX, fret ' 9 Q y , up , ,,-- . . , Um .A xr.. , Q ly. 5 I . Q I .- 4 , ' fill!! YM! --1---f GM XYilcN' I.1kcs timc' lrrrm lwr hllllliK'9 :xml wurkx zu Llwximhllll xc1f'n'I.l1N' ul lllv lHSl',X lu lm lJI'L'SillL'lll ul llm'll.1 llvlm lR'll.l. 5 J" ...nl omwmta ILIQYC Img: 1'-'2 ww' Img' Imgc' ww' ILIQC' Img' page PLIQQI' lv.ll!,L' gpm , . 'K K , mr, 4 u4fLlQQfiC9 NY 1 . 1 wg:-Ng.-j1'f'fj ' Q U J. '- xi' -fe' Wi-N581 1 1 I 4 ' 1 X 1 5 tif , WV. N Q 1, ,ink-1,.,, .Tx ., 1 is kg' '. . ' '1"1,. 9 ' fxf ',, 1. 1' .1 - 1 "ty: ,t U iwx-,it 1 1 J S 3 .ul 1-' 4.3 ' its 1 a , . 1 " . - . ' 1, ,rf '.a'I'.' NL , 3 1 fy, K - .1171 X V 1 lr., ii 1 . .' 1 .1 . '-1-.... I ,N 5-9419. 1 1 hips, . , 11 64 r.. 1. 1 1 ,sm ANA.. 1 I 1, ,. lp! M- 13 Ji- fef- . J ft- . .1 v'-'11 'f4s,."'d +?p1 sf" i , ' X LIPQ 'L ' bf' 5 1' 9. . L Q . 1 . ', ri, ' 11 1 1 1 :Q 1 , if - ,gf '48 1.1 111. 511- 1- 1181 A '1 1 ' f 1, . N 'Iv "- ,E f ' I f 1 41' 4. . , ' Nuff, QA .rf ,Q w 'uv id" N 1 -1 , ,, -hm .-. 4 W 1 ... 'Kg V.-fi' .1 1+---5' -N 1 ,, ,xg 1, , 1 1' X, ,- ' ' .. , 'gg-,IQ sf?"-J Q .Mrk . :,?,w,11.1, -if 1 .1 .swf 51.11 . ' Q62 Q' 1-N Ee N, .1e',g15.-1 S N 11- Q ' .QT Q , A-S15 11 KEN 'AAQWE1 , -g x x "' x1 -- -gy-V .,. . 1 . in XZ , - Y X1-, 'f l'11f1 11,11111.11L 131111 "S1x111" 11111111111 Il111l41x1 t'1lll1l'N ll 111111' 1111 1211110111: .X 111m'1'1' x111'1'11 llL'lH guml 1.1l'11.1gc 1111' 11111 Grilllivs' 1.11111.1111 1.11L11'1x 111 1111 1111111111-1 t4Il1l1'Nl 111 l111' Nkklvlll. 11' I11lIl2, g1'11111111-g.1i111'l, 11.111l1.11L 111111 X11'11g1111. 1.c':111111g I1lL' f.111.1111.1111x 111 1111- IW111 1'I.I1l1x1lll 11111l11.111 81111-111 .Ill' Nl'1lIl1I 1111111 I111llf111. 1K'1l..III11 111111111 1111111 l.111.1111111, 1111111x'.1w II.l1l1t41 1114 111114111111mL1.1111.11111'111.1111 FOOTBALL l1l.llU'L' .111 111 l111- IA ' 1111111.11L f11llll1, 5111111111 111141 1,.11A1'1' Goins. L'lll1, Q.. .111.11L .lQ.l11lNl XIlK1L'I'NOIl. 3 -F 'MQ "1 1 N I , -.-,K - Aix X ' x ,Q 3,5 f A 1' l' 'pi-f"f-4 N rv -Yer' - 4.11:-f --it :VM 'uf X m5g.s,X , ,, I P- . 1 A x 4 ., X , . , , . , , Af 1? if ,f' 'xi' -J' .' .A'S, 'N . is , " , , fx" , l '-. 'LJH -l ' I- 'fx -ilu l411lll1.11k l,l1111k 5llIllll1l 111.111.1gw .1 NI1-111 LQ.llIl llIl41llQll 1l11' XX,1l1.1Nl1 II11- mlmr lllll 1111l1'1I 1x11l1 XX.1I1.1xl1 4lII 1l11' 14111. 11111l1llL- 111 lllc' lllll' 111 .1 I11111N111g ll11111v111111111g 111.111l1 1111l1 SS 111 Ill A ' 1 L . ' 'ki -1' M' 0 'Mt WF, M Q' X :lx ' 1' ."'X , Q , - 1 ' A, ' 'Z 11. 1 ll REM .1 1,512 ' f' Ps . . ff' 1, . cw fs- 1.--' nX is-K X L X X I 4 X. X ' X QA '1 V1 f'm11.-f-1' F111 P5111 'ol 'QV 'N X XX xi 'K s fi Q XXX, ,ll l L, Xl ,XX-XX ffl jr X 51. X - E, - , n X 1 1 , - , xy X. . N . FJ XX Al X1X5j1,X f ki .UQ 1- ,Xl 155111 X fill XM Xl PXFSX X XX ll ' Xi 1 1 1 X , , X , , XX - X W I -Q -.,, 5 :Ai 2 11 1 '1 ' ll 1'-1 ' 1 1. 1' 1 l N 'xf-- l fi A ' ll f l l fu il l 4 ll qf l X 9 XXX 7 I3 ll '18 ll Nh X N. M-1 ij Q.. 1 Q-.1 1.1.71 dew eww.: X it-.J f-1 . 1 :rf- " 1 X - . 1. ' 1 ' 1 Qtr MW. X, -X'X J 3 X" Rl Q ,.+ X l Lv. . X 4, 9 1- i ., .1 A. 1 Nw li 'bq' -P . ' ., . , 1 , 3 , " lx gg. X X ,.- X .. ,ug X31 , . X 1 9,0 Q - 'A 1u XMB 1- . Bm ,i xl-a.a.,,-,X .-X1 X . X. .551 Q- X ., I'lI1f lfmwz lf1l Xlnla-l1111111, l,.IlllN XY1ll1.1111x. lhlll ll1lIIl1l'l, 1-,1l 4-v11e' Rllllll, Illll lDxLl1111f111. Illll I'1111w11, .Nlllw l,-11m'.1ll. Slllllll. l'llIK'Ik ll1'i111111. l11l111 Cl11.11f11Ii, livllx fllmc, l.l1.11'lf'Q I11111111- Iiuxw, lL'IlX llmwlxlrlltl, l,l1111L Nlllllllrl, .lNNlNl.Illl Nlxvxx 911-15 U'111l1lL'1ulx1. lwulgn' llugz-. Nrlfnnl lim," Xl.llI- 111.11l1 lX'.1x111 l.111l11'1 l11111ll1l1'11.1' Y1.1l M111-Il, lm'11x llL'INlI .IgL'l'. link xl.lll'lL. Huh l'n'll. C-1-rugs lxllIlUXl'l', 111111 lxwlm,-1 I11111 XlL'l1gL'll, lllll Xl.1INlI.lll, l..111x I-num. link l'lL'1lul. Xlllxl' Rlukmuki, li1l XX'11ml111k, ll1ll ll.11111l11111. .1w1w1.111l u1.11l1 ll.1x XX'ClPNll'l'. Y-lllltl lf1111'1 l'.1l l5.1l1ln'lx4 5lL'H' I-11'x, lllll S1lIL'lCl. FI JI J'IllllXl,I, Sl IURFS F1'z111lXli11 ll l'1Lll'lll.llIl I2 l"1'z111kli11 t1 lLc111'gL'l1111'11 27 lF1':111lQli11 7 NlLlll4lIUNlL'1' T F1'a11l4li11 I2 AX11clL-m 111 11 Ill.IIl, lv1l111 I1111'1g114 llllIIIIN IRML1111. l1'lI Xl.11L1'1, ll.1111'll 1 - 1 ' 1 1 l.1gq1'1x, l111I1UX1'1ll. l.-,I1XX.111l. Xl.11lx l'X.lllN. lxm lx41l1L'IlN. .. , -- lI1'.IKl 1-1.11l1 Nlc'1x.11L lv-1l l'.1111'l1l l"1.111Lli11 l'1'4111Lli11 lrllllllxllll l"1.111kl111 lf1.111lXl111 .-. "U xY.lll.lNll QS l'1 I111liq111.1 fll'IllI.ll QU ll hlllklrn ll ll.11111w1' QS 7 R.1l.1111.1f11-1 ll N1 KA .-nur--4-vinngpu ' S-qw -, - ' feng 'Pa' V. : --WF ff - ' ff:-'X ' ' li ' ' 'V I- pi W V X . A' V, Q -YJ' -X QT.. . M V ,. ... .afA-:.--f.1:,.'-- 55"-'Q f,.g:-'- QQ, . 4 X. ,A Vg' 'X ' wi- .I"-.'f'S5- wifi' ' Wxff ,fi J WE. ' nf-L-'ifxf f"'.S.' x ' - ' 93 , .5 .V mi, v ' 1 - -t " W R -' ,M in if Ng -. ff gf-W, N ' gl- 'Ig-X .A .,-g-- Ing Q'..j, A..-w.' i-f M ,V I J.-r id. ' V xf.amW2gxNg+ .L ,gwESix'?f',5++'-'-'vwaff, Q. , uri: 5. V 'rf' ' x l' .f5."'f'?"-'33lfi'w -f1if"'d,. AFX v- ,,.., ,..V,,-,:, H., . . ,Whitt 9 , -hr A, - "1 ,V 1, Yu ll' l l S1 ilh lN ilu- lruliw- lllll!l'llPl1k llll llu- xc lllnl . " W .if-:Z 'iM3X'lL'I.V'.7- --..w-,.,!f'i-,,g1,,N.,w.hw-32:51-zefvw L " ' " ' 5 I A ' I - - - --:,,h...-' 4 ..1.-av'-A, ,hy...f-,.p-wb-Q-.-.g.., . -.. f f Vw 4 4 V n A wuxwhomggg -ant awp I Nx . FQ,.5, x s fr' N ' Q ,NN M vi..-I Ex .QC , URMVL' v 4 K- 1 . V. 4 'i ,'? 'N fwm' N"J :".x.-- V .Avg Wx-ww 1-,4 x . K . V,- ' E : w.,,,Q,:, .. , .-... V - ' AA XX 555 X M 'f Q A J- 'gw'f'Q' lin- .IQHIIN -fl ll . , 1!lIt'llNIU' mul Xml Nr'xx'c'll as .mlul lay Ibm Xlvllgm-ll mliws I-HI' ll lbw l'Xl1'1l yxmls l,:L'lwL'L'll ll pair of ,:vm.n1l NWI: Rm Hrlmm-1' .lflt'I' xulic-lung .un IIIIIIIY. fill XX'.nl1.4Nl1 lLlLkll'l'5 in thc Ilmllccollmilmg tilt. . ,,.,,. t . , , W ., 1-A - t, ,S . ,we 3- 1 V a ,, f , y . ' K ' f ' .. ' t QQ Q ,S . .1. X ' Q, 4, rs. -, ' '+ J ' , . N, ., f Q1 .. ,. . 5, I Nis-Sri N 'Q ,Q ,. i ' "'Q Q ' 'W ' 1 g 5 .. XS ,yr , :Q at wir- I .alex at - is -- . X ' Q 3' YT,s- ' S' X f i -Q Q Q - -bfi -SS 'Q " but ,U -: , 5 ,le -x .535 , M IT- N - . Qu N ---. , -" x 5, , 1, Q L- X Wx Q. , Q ,ax Q . -- . K z 5' x X FA :N ' u gy- N qv, - X 'SX - iii, 5, P - Q' -f -'v X Q 2 f Q -f wa N. xx ltd!! nm. E lx E or .aunt nga .1-mx X' ., M .. , . K, 4 - .Q ,Hgh 3 , 'Qin 1 fat: 445345 n-rv' Q 1 h N XA" f ' 4 QQHQK avixggg X,-gi x1 . 995- . ..w ,Zif f- lwyxtlfffzw: Su-myNIlI1llx1'n',Nlm-xrlhukllu, Rlillhlll l'IIQlL'Ill.III. 'lt'llIIll'l. Inu Ulwn. XX.ull Lulm. IllIl5lIlIIl1. Nllkr l'IIllllgt'l. Bil1CZ.u1'.Nffff11fl1lmf-gtlfmll Pluillilmfl-rlL'1n.uu, lulm l3l.1l1L1g11- .Xlmfuxgi lhylf l.1.u. r'.vi , .. N-.,.j 1 .N . fwzmw- -. N 'f'-X ' """'5"" fo-,inc .. ' ' ' '-an-.-,,q,.q.,,.,.,...,, ' '-'Q-fs... -away xymklin HJ l"quII1.m1 Ei! Illlllxlill 23 ll.u1mc1' IH Lllllxlill IS l1Q'lI.ll'lllillL' IFS 'mklin IIB Nl.1l1nI1-Alum' fl mlxlin 241 YilllL'I1llL'S IU llllxlill 27 lime-I'11ly ZH mklin IH Incl. llcm. 20 mklin tith plum IICKI Nlect mklin Ulll plana' Ii.lXl1llA lllviulliullsll mklin fSfS lmllixxillc 22 mlxlin 317 .X1ulm'+.1n1 IIS cztbllliblflill l l l'.l'lllllxIill 13 Nlglrixnl I5 SHIih1Illllll'C' Ulllt fitllill SlL'.lIllN L0 Il lligll iinixlm in .1 mu' butwcum the fQlAillliL'N. :ml XllltL'llI1L'N'lIlll NI.11ul1cx1L'1' Lullcgu. UI BASKETBALL 'T' " - - --fs M f'-ff : Q ' 1-.4 x - Q N 2 -- 1, ,xfwfg U k A 'H E , . . 1, ,f- mf KJ ...,..,... K f - Y 1 X LNQLE f x Wl"f.H 1 ' E f f 1 lllff M X I J x mxmmlt ugly, 5 KSU' ,f s x '5"7'A - ' P' NX A -w Y., ,J ' , Q," J ' . 1 X ,A X 1- .f WJ- ' x Y Alt, ' A - .,.',, 3, f N :' ,g, ,aux Wm v w Xi .S .. ww-E 'Q' ,H :W-A ff , ., A xy. " L S5 i- Nu Q - .jI...5,,5 4gk9 '- F 5 . X .QR ' V - ' , Hifi ? N.. .. x .V N ' . V t Y - -A+ - Q :Q-:J 1- IW! lifw Nu-u Nh Inlxng Inn f'1lIt'NIL'l'. RL'.IlIL'N Sl1m1,.i.f,.ul1 Tlfml limp: Situ' Xlilliknll, In-uw Ulwn, XX'.1lt Clulin. Nlikc ll-1m.nx1 Xlwxwm. Nlnlw H4lIlllIlL1L'l'. ll.nu- IM'ml.ux. Sta-xv XYIUX. lI.1ll, Righ l'11lN'.ll'llN. Rulm liilliul. .lvl'l'y liblllllg. llbllllf Y.1ll N'H,f.w,f lJff.r f.l.IlQ' l'IllIllIlI4'l. XIlki'R1bxk'. I1-,Iain Hxmls, lnlv Uvlul, xxldllll. Xlnkm- IIIIIIILQKT. Su-xv lh.uLl1u, lmlv Yun 1Nl.1I1', ll , ,,..-v"""'f'M'n Ilwlf lllllif-11 if thc I'lil'tllI'l' nt' rlisuppuintlm-NL after lu-in,Q' rluvlu-fl mluring 11 Iu'zu11-11111 luse in thc- Imliunupulis Classic, l'1lw.mlx.mn'ul llu' lm'.n1z1Rl41Iprulmuml- mx, KHIIIIWDIS :I Irmw l1.nll in ll xiclurx rrXi'l' H.IlluU'l'. IV! 4: 11111 1k'lIlQ'I R11 I1 l1l1x111lx xl11x nxt l111l1.111.1 ll'lllI.Il 1111111 IX11 KI XX11l1c11 1 ' 1,1111 lrll I11Nk1l III ll11 1I1 lI1111x11'1' i.11lI1'gc- K.1111i1111111 11111111111 11 11x1.111l,ll1'1'1'I11-1111111 1 1l1111 in 111 I111I1.111.1 f.l'llll.Il 111.1111 111 1 I1I111111x II 111111 1l11- I-11wI11111111I1 ltlllllllirl l'l3,XI.l. Nlgniun Tl! lQL'ulgL'l1mll IHS Run' l'nIX' NT lI.mm Q-1' TI? XllllL'l'5Ull N3 l'.11lIu.u11 NS l1xCIl.1wim XX'.1lm.1xl1 7.3 Xxvillidlll mlcwvll EPI? 10x L'IliIllL'P lml, 'IwL'lLIl U3 lull. f1L'llll.ll T13 l.lXlulg HHS NI.nm llcslu' UU xltilllllulllll. Ill. IHS l'.1lLlIl.lm U2 l1L'al.ll'Xillc UI llxmm cl' 72 , TQ Incl. Lcntml . film-1li11lw VI-.IYIMIV UI? Xl.lll4llcstcl' llli Xmlvrwll IHT 1 f x n X. ' 1.1 Sulliulx NLTIIIQ lllvil l.m w.1w11 ui .ulimm Im' lQu.ul1 Hmm Xlmcrk Nmluml .ur 5lQ'H' Xhllmmnx gu.mI, Riall 1':1lM'.l1nLIx. u-l1u'1..nl11l Inu If-lnulvl. Qll.ll'Ll. XIILQ II 411 lf lumbu llmmlx X'.nn fhnlvxl ix ,s Stllhhullltjlw Holm Billim-u Iunim lu-.nlmux Sluulm. SHIDIIUIIIUII' H1111 Clulin Ill nk lm A III: ruin: NIJIIKIHIII un ilu- IKNVIXK is a top l'0INllll'l1liIU.f IUI'lllL'l f,l'Illt'l' Umm- IL'llll'llS tw wc auliml lm lil 1 1 In lim m Nquml, varsity t'm'warrl. xnunlmll. gm-IN wr lm' nvxl yn-.np ll xllnl.


Suggestions in the Franklin College - Almanack Yearbook (Franklin, IN) collection:

Franklin College - Almanack Yearbook (Franklin, IN) online yearbook collection, 1955 Edition, Page 1

1955

Franklin College - Almanack Yearbook (Franklin, IN) online yearbook collection, 1964 Edition, Page 1

1964

Franklin College - Almanack Yearbook (Franklin, IN) online yearbook collection, 1965 Edition, Page 1

1965

Franklin College - Almanack Yearbook (Franklin, IN) online yearbook collection, 1967 Edition, Page 1

1967

Franklin College - Almanack Yearbook (Franklin, IN) online yearbook collection, 1971 Edition, Page 1

1971

Franklin College - Almanack Yearbook (Franklin, IN) online yearbook collection, 1972 Edition, Page 1

1972

1985 Edition, online yearbooks, online annuals 1970 Edition, online yearbooks, online annuals 1972 Edition, online yearbooks, online annuals 1965 Edition, online yearbooks, online annuals 1983 Edition, online yearbooks, online annuals 1983 Edition, online yearbooks, online annuals
FIND FRIENDS AND CLASMATES GENEALOGY ARCHIVE REUNION PLANNING
Are you trying to find old school friends, old classmates, fellow servicemen or shipmates? Do you want to see past girlfriends or boyfriends? Relive homecoming, prom, graduation, and other moments on campus captured in yearbook pictures. Revisit your fraternity or sorority and see familiar places. See members of old school clubs and relive old times. Start your search today! Looking for old family members and relatives? Do you want to find pictures of parents or grandparents when they were in school? Want to find out what hairstyle was popular in the 1920s? E-Yearbook.com has a wealth of genealogy information spanning over a century for many schools with full text search. Use our online Genealogy Resource to uncover history quickly! Are you planning a reunion and need assistance? E-Yearbook.com can help you with scanning and providing access to yearbook images for promotional materials and activities. We can provide you with an electronic version of your yearbook that can assist you with reunion planning. E-Yearbook.com will also publish the yearbook images online for people to share and enjoy.