Frankfort Community High School - Red Bird Yearbook (West Frankfort, IL)

 - Class of 1958

Page 1 of 132

 

Frankfort Community High School - Red Bird Yearbook (West Frankfort, IL) online yearbook collection, 1958 Edition, Cover
CoverPage 6, 1958 Edition, Frankfort Community High School - Red Bird Yearbook (West Frankfort, IL) online yearbook collectionPage 7, 1958 Edition, Frankfort Community High School - Red Bird Yearbook (West Frankfort, IL) online yearbook collection
Pages 6 - 7

Page 10, 1958 Edition, Frankfort Community High School - Red Bird Yearbook (West Frankfort, IL) online yearbook collectionPage 11, 1958 Edition, Frankfort Community High School - Red Bird Yearbook (West Frankfort, IL) online yearbook collection
Pages 10 - 11

Page 14, 1958 Edition, Frankfort Community High School - Red Bird Yearbook (West Frankfort, IL) online yearbook collectionPage 15, 1958 Edition, Frankfort Community High School - Red Bird Yearbook (West Frankfort, IL) online yearbook collection
Pages 14 - 15

Page 8, 1958 Edition, Frankfort Community High School - Red Bird Yearbook (West Frankfort, IL) online yearbook collectionPage 9, 1958 Edition, Frankfort Community High School - Red Bird Yearbook (West Frankfort, IL) online yearbook collection
Pages 8 - 9
Page 12, 1958 Edition, Frankfort Community High School - Red Bird Yearbook (West Frankfort, IL) online yearbook collectionPage 13, 1958 Edition, Frankfort Community High School - Red Bird Yearbook (West Frankfort, IL) online yearbook collection
Pages 12 - 13
Page 16, 1958 Edition, Frankfort Community High School - Red Bird Yearbook (West Frankfort, IL) online yearbook collectionPage 17, 1958 Edition, Frankfort Community High School - Red Bird Yearbook (West Frankfort, IL) online yearbook collection
Pages 16 - 17

Text from Pages 1 - 132 of the 1958 volume:

K V 1 1 f v I 1 L' I I 5 J 1- K.: J 4, L UMW? af , OL 6125! A 0224127 AJ F l JL cf Wi' Q Xb My W fx! ,LW IJMMUWQW koi ff ,UMM VJ? MGM A ff AWMWM fjgpxffw jjiwipw Mifiwwffw JU QU 9 W qqwgwql mm JW ,MVNQJ B ,W QA KJ Q A N f ff 04 3!WM QQMLW 5 U , , PM JIVZLLLQ N LXKL Mx. X W CV 0 49 WW M Lf NJ X! MVA, If! L wpfy Q F WA AL MZ Vw WW NM W 'W NL ' RV' ,. LXMIJNA LJ f XL .1 "f W9 I ' x 3 v ' ' I Q ' ' f Q 9- N A., L X K r Qyffffvx V' MKL V vrfkflfy 0 U ' w 0- K1 fx A LVM, ' pany Q0 - N. ' A W - 7 XM, D I M A L I I ix IL MCM 1 g N, , 3 ' LLL IQ fig. kjg , f, ML 9, W WP i ' - ' . ' fm' ff", f L X 7 , , 'jf ' mf' 4 WW ff" f , E QV Q W ff? , P-f'f.f ,'j' . 4 OJ UQ! CJIMJ , L x if A ,,, 0" ' 14 rx Ji! " ,Qin ,J F A 'A Jfjyxg , XDR ff Ji? N . P I W X ik AZ 'P " T Wh f if A! g A,o,VcQ.fyl 'ffgjfiiiaflcig Uwwiv wdnwlwg UM KWWM ,efwwfwf-ff WMJMJ ZW? 6 J 1 f x4'0f7y.,vv.frfAf M' I ,144-tfrl,4,4A,4,Z!4f XZ!! ,fl Jw ,J-eww 4.1 , M QM AMAA X may Ozawalff f A fwv f ig X 3 gy if WW ' ' if , . ,J , I I . LZ, fl X X x K 1 rj f' rp f' 4 1 fi Q ' c X ,f K f"'J f f .C , f N ll! , V741 'L ' ' NL ffqg' L A ff V o Q, 1 I XLYUQX of ,Y IH. ' . X11 ,4llr,f 44,41 - - l L ff - , 2 . f Mt n ,I ' XZ-6 , X , . , 1 , , "' " wwf ' A' ja! ' ' ' ,' ,A 4' f J . -jvajzf ,viffjffff 714 - - flax! ,G 'I '1 I Q iff dj , K' 9' -fi I x , I It ' an . . - , ff ' V ff ' .' f IJ if My K' W ,V 'J jxmfj d f ffl! L j M 'lgfw I ' A ' 2151! fff' 1 W5 fl'4'm!ih'K I 1 f.w,l' 'Jil f JJJA . ffl K I J?j,ffA'N 5 fi ,J fl' ' yr FQ' f fA,gf1"f" 'C Wx ,fpffu ' f Q, I I X f XX Q35 X ' K P X 01 XX N WN f K, XJ. xy w Z? ,Lf WZM fa M f W W ff jjj M Mjfffif Z f fffif, is gs R QQ f My is K1 ES iffy fs p7M XH3 gi W U xx E mg Mffwiww My E 0 JW 1 'ff 1 Qkgiilfilig ,lay fl ff MX, - I l If LM V 1 J' ' M - X 6 ,QV , f- ff ff ff Af ' J 1 if ' K! , L ,fc , ,. ff! if fL.,.,6. Ldffffljf, "K ' Z, fl7'6J'fL f KLLCKZ tl fr ',6'7l4'n -ffk'-V 4 RQ E1- 3 gf f Ek L B Q, ' C Q ' A E fn RAE E ui is A eqyiig G - if? Q 5 Q ,cv f ' 1 L f N xg xg akyjn E ' Q1 A f , n . - O: Xp QR C5 Am 'A I 4" 9 . A1 I d - A .Q Ei S ' 1 1 N V' RQ Q 0 ' A buf f xv JJ A 0 X Q J 6 My 7 X X 15 M!!! I 7 aj 1 X 8 x X ' VFR Te 5 ff. it 31 Q es, Fra':'kfort0MMuNlTY I-ug ,wx ff ' W X ,,j2ff5bf?M the 1958 Redbird AQMMKQJVSQQJ , A Qi xffyy fffffgf JM Maj ,M My 75? wif ZQQZZMWW Wgjfw 99'-Q X jjod K X! ,awed ,gffffefffl f Af X X Q4 J fm JZM4! 'wud fwfwffw fw WM fl wwf ?W'J50'wipPddfEJWgZ Qmevxfkgcyj QQ,,V0.0jf5,Wwis,,gJ1y.?,,.,f,195JmnaFdLQa6fZ? cgzwjjwydo GVWL gm -of A M4 LLQA4Lf4,fJ7f K' lflayvlgo-fw14f,M4,,,M,e,.QN,,y Pfff Myrd XLIWSM A JF, A 67' ICivLJPmAm H4842-,Ai N9 ,paguji ,X.,4,-,U fvu-Affflcaf' MLM! 5A'A7eLpM'J 9 J.fJ"'1 3 , X I' K, covered an exciflng year . . . f , X , 1' N X 'N gf' I X Z X - Aa X ' ' f QQ ' 4 x , 1 f . f 1 b A , , W ' - 63' K W 1 9 1 X H 'l C g 'I V , f L iff! CL' f -'Q Adj I 1 , D, , A ' - 4' fl B i fix? ' ' QL x 1 xbfcwgzi K ff .A . A 4 . 'A ' A , A H5-A-1 Qf4 GJL4 X V Nj ,gn 'CL f f J! 4 fx , X X LZ , , I X , '71, , xv 'V f K QM, f W M 1 W . kj 4 I ,gfmfwf Fylflbw' K! LX f ro e in qn us to d some resea ch cf, I ' ,H , aroun . . . . or IS rep on the f' ' f F , , - K7 , JH - ' - I L .0 XJ! X X ' f , , AJ-2-x! 4 ,ki f' J' , . ,E I W . N GAA A , V f ,,,AJ.,J5Z ff,N KA' Q ,Q-I L , f r . . g V , ,. A ,, . '74 1 f ZZ AN V, 'I AJLQ 67 If . X' . . .T . J A If za N ' ,f ' Q 714' ' , ff , V cti aff 1- f - - page 62 .Qvf ' 'I X' ' I fl!! ff' if ff 1, uf P ' Sperts - ---- page 98 ,XV f -X fm r gers .- - - - pa 108 , X67 fp fdfwv :fx Lf' I-IICSL' studcnts 4111- nmlxing nitric acid. Such nx- rimcnta uid in nluscrxilmg lllc tlxellliuxl Pl1CIIUl11Cl1.I AW qv 'Lu fi? ,fd X V 4? Q and 6.0. Fizzikle found In lul1ysics4lcur11i11g rlu- Laws of thc pcndulLlm. l EJ Ml , V XL A U W lk! On initiuticm .lDllt1" t lllltlgllitlflllll I.ll'1 I'1'1l .IN ..,1 db 631 out there was a lot of humin X N.. N. mx L C A .4 f- ..- -5 .4 .1 -1 "' C C F ,- .. J- 3 .1 3 fi ,- ff A f J- J -1 'I Z f Z 2 3 .J , ,- f '-' Il rx -' ,- g f 'Y I ...V 3 .. 'T fN 3 ,-. ,-' r -1 pf rj . J 1-Q ,. 5 3 J '4 llli. llmt' xtlclc .1rr41x' ol .1ct1x1t1t-s EN LI crn'tl1t tu lur1tl1 tl1t' ltlCllllX' tl1.1t L'I1L'HLlI'Al2,LL'Ll II :mtl tht- stutlcnts tl1.1t I3.lf'IlL'll7.lIL' 111 tl1u111, Slmrts, Ivlgns, wuinl .tml st-1'11ut' Llulus. Cl.lHL'L'S. alll tllcsc .mtl lllllfk' Illlllil' I-C,.II.S ll 5k'llHUl tlmt stutlvnts nttcml .mtl .pt-1114 ul' with pritlt f 5? .1 1. :J tiff' 1-, c:l.lIll4lllI'I7ll8S lx I5I'L'Xk'I1lk'Ll l1'c1111 111.1xl1t' NYLIllL'I1IN .1ppt'.1rL'cl 111 xwirtl .1ttirc, classes and c ubs 111 lux' slwcr y it v . ki Ju N .-011 R xwlglxt ul I1LlIUl3L'I'S III .1 11111 suqrw l1'11111 Ninas Clirls. E N - EE 3 '1,...Z ,.-.z. 1' H- .4 U-.. X I -. '1 .,..,N-,, ,., . EM W, ,... 3 1. , bl lu- Girl St-1111ts prt'p.1rctl .mal IIC C4l1i11csc Llixluw llx,I,I,Y JM. NMR. lu.,-L. 4N,Jm mm Um. hut mum. . , , - , - . 5 5 .1t tl1u1r LllI1I1L'I'. lmt 5111110 t11'.1t11111x Nt'L'I11L'il llk'llI1lIt'lX with ljL.1-I-ily .Um ul. IMI D, Ilum in IIN. fi,-Nt Umm. 5Il'.ll15,:t', .mtl tht- gurls l.1cctl tl1t-111 xx1tl1 tx1tlt'11t LlLl.lll1lN. Nl tlu' st.1tt' t1111r11t-x lux .1 si111il.1:' 1111t'I111i11t xt'111'c. S V 6.0. Fizzikle learns about air 7 Z- A1111' 1'x1r.1 111rr11111.1r 11111111111 111' 11111 high 511111111 -, 1111' ix 11111'11 .1x 1011311111113 .1x 11111 x11111i1'x. 11 11111 111111 zu! 111'1111111'x 11111' 111111 .1 IW1.11L' 1.111 11-1111151 1111 x11-.1111. 11111 i X .11X41 111r111x111'x 1.1111.11111' 111N15l111 111 1111-11x11'1111' 111111 X 11111-'x 11.1xx111.111-x. .X11111111g11 1111- 1I1I.lI1Q11l1L' 1111.11u11x 111 1111' x1111.11 11111151.1111 .1I'L' 1111.1111.11111'. p1'r11.1px 1111' g1'1'.111-xt 1.11111' IN 111111111 111 IIN .11111111 111 I5I'UX1k1L' 51111111 X 11111l'N. X111 11111111 11111' 111111111111'111 ix 111 I1ri1111- 1111111111 .11111'. 91111111 111.11 1111 LIN 111.11 11 ix 11111: 111111'1'11'1'. 1111111 111111111 111' 1111 1111111111 X.l1llk'N g.1i111'11 11 1111' J 11113111.11 1111111112 111 11.111' 1'I111lf.I1J1L' 11II1k'N. 11.111 11111 I11'1111111t1111 LIS 111 1.'I1It'IA 111.11 .111i1111. 11111111 1111' 111.1111 11'.1x1111x 11111' 11.1x111'111.111 I1'.1111 111'111 111 N1.l1L' 1l'.1I1k1N 111.11111 .11111 1111111' 1 1I11'x. 11111 111x 111 11 IIN 1N 11111 1N 111 1111 1 11111 111-g111111'1x. 1111 111111 11111 111 11111 1I.lN 111.1111 11111111-1111'11 'Q- travel in sports and language from social life W1 S.-.. fe Sinuc it lms upcrmcnl, stunlcnts lmu- umxulvnl intl, our bllu' must inmpurtant glctixity ol any Ylllllll Ccntur. ll prmlllct ul much lmrml xwrlx. xuutll ccntcr is aluming. uml .lll of rlu- stuclcnts lmvu tnlxcn nnlxunt.1gc of Ll nicc D V - lalau- tu mlunu' nml ulmlsn' tlmumsclvcs. .X clustcr ul buys uxxtulm .1 talmlc tcnnls gggum' m tlw mmm sci ull for tlmt lnlrlmsc. ln addition, tlwrc is Ll mum lhr playing luumpvr lmul .mal L1 mmm lllr smuliing. 'x X Oi .. J-in K , 'N , K X X 4. X K - ,019 fm "' . ": Nix 6 :-Q f ' , Nik - A X V ?5'3Xw'l'YgJ X. 1 E yy xv X' I9 .-'. - -U X T hi , -. ' T 2 m Q xv - Q X7 X, .1 ,Ld x x ,f 5? b ,gf ,.,,g,v , ,W ,f '-4.r.,, 'S 1-il-Lf? ,ff v -':'i"'f'Wj' A Wm N. Q Q' Q 5. 5 Q wffbs ff V, 'XJ - I, +1 lu3 y . - gisi f 1 I, xl . 5 KX, 1 and heifound Proms and . ' . ,W . '7 N4 R.. I V '-A+' Af-C' . xx J L Y, l,'. K X . E x . A 5 N x A' , .x 4 . r '. x f . . , R - - x 'LJ ! 4 AX hugv dmxn. Imrt wi ilu- 'xC.11'rmL1sL-I" thcmc, fflfIHL'Cl thc IHLXCIKQFIJLIITJ for Xliss flmnt. the ufficcrs .mul tlwir cxwrts. S" Jr X lg iq 'L ' lllv llmm-um11ng cI.1m'L'. Iwlml In kk'lL'l1I'lIL' wuz' - - 1 Illmmvummlrw Xlgtillw mul' Iwntxm, ,ntlmgtul umm " . fllllfllilll ml.sl1w1'x. dances the most 'if 4"". a'a 0 s D pl. 0 4' "' f ,. XJ i Q " ru... , M yt gym., Wg! ,V .q,,,,, 'M Wfwfk, .f . r 'I lu' rcccptirmn lim' umlcr .1 star-spglnglccl skx' uns tlu' L'lk'21.lIlIlf f4JFIU.ll upcning uf the 'lwri-IHY dancc. ,M X Go Q 54? if It fl Ilu- 'Iri-Ili-Y Ilrmt. Iirst win' xxinncr. L'.lfl'IL'LI I IIL'u'l'Ix' IQIUIIQ, ,Xnn Ilncvx. Ilmvsn-1114113 SIAIIIIJIIS, .HMI I,imIIl Ilurnvttc. Slmrrm Ihmw. .I.lI1l'I IJmm'm'11, Slwrri II.15s, and lfle-du XILHIIUI1 NXIIIIJUIIICQI tlu' Inu' stvII41r pulntx em the Sub IJOIu IIcnI1t. 'I um I,ca1x'Ivr, LIVCSSCLI in Ll clcvcr CI1 im-su COSILIIIIC, rude rho Km' C'IuIn's scu1mI-pI.1uv winninv "iLlnIx.'t -s . llme ILM -Www Ilfrrmuuurrmg p.1r.acIu Kms .m un- Iffr'gvlt.1InIL- p.Igu.II1!. 5u'n'.1111iI1g Nirnnx. pmmingj I5"I1IL'N. uvIf1rIuIIy kIL'x'PI'.lIL'lI III1.aIs. II1u ICIIS IH.iYkI1' ing Imml. .md the wrmwrrihlr-N tI1.:t L.1rriuI the .IfIL'I1LI.II1IN .md 41LlL'L'I1 e.1ncIiqIIItcs u,mpirucI to crcdtc .1 IuI.x1u HI L'XLIYl'I11L'I1I .md .1r1tiLiP.xtif1n. Spwnwre-QI In tlmv Stmldn-nr Cflumll tw SUIIILIIJIL' Inu-rust m III:1mu,111ir1g .Ierixirinx flue p.ar.nIL' I.1r uxeur-LIL-Ll tI1c Student Clwumill Iwpw, Iwr student rcspwmc tr: .Ill pI.nm um Iuxarry. IINX 5IlI'I'lI1Ll pruIudc to thc un'- mvrmltifuw Lk'I'L'I1lHHf' IMILI tI1.1t night Kms m.1cIc IJLKILITI' Iul In tI1v lfm-ly IIUIIIN L11-.1IcnI In IIN' LIuIas .md nI.1ssu :+I ILIIS. IIIHLIQII II Wm Ll IIIIIIILIIUCIIIIII UNIX tw Jwww .uwfmg w m.mx' QIIUQI IIw.1ts. .Ill thc IIf1.1ts ulwscn Ivy IIIL' ,ILIQIQUN I1.1cI much In runnin' mvml Ilwm IIT I111l'1wm1w1lx crmlur sLIu'1m'x ur III wrigindlity HI tI1L'nu-. 'IIIL' IIVIIIIYR Iirst-IwI.lu' Ilrmt. tI1v SL1IwIJn'IuR tI1i1'cIpI4nuL' IIu.1t. amd thu Kg flulmk xuw1uIfIuI.1uc II41g1t-g1II these were Iuut the IK'AlCIIIl1L'I's UI .1 IULIIXIKIC u'I1icI1 wus klL'L'ILlIIUL'CI Ivy wx k'l'X1ll1l' .ns IIIL' g1'c'.1ta'st in IiC'IIS IIINUJIAY. 1 ' I 'me .V-I.-1' 4-'J' '5 AJC gb N all G.O. reviewed a parade and rounded T f X e , ,,,,.M-W1-""' lk 421 val-, 0,7 Z Afififmr-.4 2 Keith Pharis, student body president, has varied duties: hoyyeyer. leading the pledge to the Hag he eonsiders a pleasure rather than a duty.l le also enjoys his eonlerenees with Xlr. Patton. Keith, well-liked for his friendly smile and cheer' ful "llellol llow are you?" was ehosen hy the stu! dents as student lmody president. llis easy poise and wonderful personality haye made him a leader who has brought recognition to his sehool. out his report Another yery important duty ol Keith's is that ol presiding oyer Student Couneil meetings. W KW Mem lf JM MM JM M MW, ,fgwa mm firm, ,MMC idk 11111111111 f were jf ffzf4fj9f'7ylX 04 KY X45 Z lpfv ,gg m11111,W11 CL 11151 ff the personalrhes are u must rn G 0 s report . Lo11Ll11x sLl11111l NILILLDIS Ill 11ltL11 1LlL11LL t IL N llllllllll LC x 1 L xx KL L 1LL xx lI17lIl0l 111L L I IL 1 ox 111t1L111slutL1L L s U 1 LX 1L1 1 1 L N LL11s L1xL 1l1L 31 11111 11LLLss11x to 1L11LxL s11LLLss Ill tl1L11 L1L1sL11 1 ll L 1L x IL Lnoxx LC 'L t1L11 JI t 1111 1 I lk t1L111 1111L UNLL L 1111 L1x111u Lllll LI UI lllLlllL5 KOIIIII lL Ll 1 1c1tl1L11 t Ll 1 X 1 U 111 I tu1LsL1l 1111111111 xx M WWW me M53 WJ wld W 7 Y 1 f 1 1 If Q79 X , xt ' H , V4 if . , X! r ' fl 6 F l X 'V L 2 ' 'N ZIC' C,'K",Cx!Qzff ff, X' 1 l V X , ff' X K4 1 L, lx 1 ,Kia . fe' We-fb, C " ' ' 5 1 ' 1 -Q-Q: , gee fgfffa fe 'f , f- J W bv ,f V ff: ,W6 V 2 'V " 9 'Y lf! . ll UM ,275 Cc iff! 'Lf l ,lf 'I Uy' -r 'Xl e Y. ry ,XXM ,A-4, K!! f,f!, .f X' f X V if 4 1, ,L X - 4 f y , L Q 'VC 1 K f f , lx 1 K Jr - X . . . 13 fb N 1 7 . . U . l SL" 2-'lf' . ll .-1-l V I "l""lf1LlS tl1L' Hltst 1l1L'5 ul' "L1xx'." Al l5Cfl IS Il1L'f' 11111 l1ll'l x'iIl I11111 ', f'1"l -11111 fl' ' 1,1 l sct l.l'L" to tzllxc tl1L-i1' nlz 'cs LS ll' 1 ' ' 1" l 'lltl' L-13. lf11jL1x'i11m kl xx'L'llel111lz11cL-Ll L'm1rsL-, -5111 '11'1'iL'f Lllill' z1L'tix'itiL's z111Ll sluclxg will tl1L' L'l1l7llilSlS 1111 lllk' l11tt'1'-fyt11l' t. l -1 '1 lifl IS xx'ill1 - l1L-ILL' 111Ll 1' 1 'l '-'- 3 ' 1 ' xl Q' l'L'lLl. Cl1'11Ll ill 1s 1111Ll 1llllI11l'll 1111 lill' 1 'l' 'l ' lg' l LlL'l to our lxllllll Nl11tL'1', als tl1L'x' 1'1fL'11ll l1L' ' 1L11'lf 11111 z111Ll L111jL1x'11l1lL' x'L'z11's l 1x' l 1 aL-lx'L1s 1L' L'11f ji--I. 'l4l11l' el " D l"-n1'1 ' 111' L111 tl1 51' llL1L11'-x'L-1111 L'xL'ursiL111. 1111Ll it 's 1 1 l111l tl1is sL"i111 ul' L1111' lwol' is lox' tL'Ll. lt xx'z1s l'111' ' Q 1l1L' tl1111 l5C'llS xxxls l'L11111LlL'Ll: tl1L'x' 111'L- l1 1' rcs! QR I ,. ' .. . Q 1 ll . A , '7 0 l x f dy AM E ' ' lu l U-J 1. N I - Q X1 - " ' ljfl , ' 4 f 1 1 .I ' N N i W - '1 V7 'W L Uv Vt Jblv I M1 1 5 7 5 .5 Mi Qgal 2 gf I IWW f l f1ll'1f2lqyff f 1 My 5 ,iff :ZZ LJ, In nfs 51 Mllyf ,111 .?ngg 1 255122 ,j Q' 3 .W V' i , "+- ,5 , ,I Q 3 g 4 L- Q Q if 3? ff Q '?FS ff' .,..,, x G J? A in xri , . .L , f , 5 , 4 1' 'MQ Qi V rg?" F C S Administration Principal and Board of Education n mm nun ti im l Nlimn ix -l 7 loutli is 1 xwnclulul tlimo rl sc :son 41 io in cnturprisn incl Lmrvx md fiiths is tlu oplmrtilnitx to clu wimtlimv im to lx wma smmlmou ur uri 1 1 Q lou inxunw xour xoutli xiisnlx Our adminislralor Mr l Goebel Pollon also c r c educclor He is a lrue friend of every FC H S sludenl A Bon eld J Simmons W Dimmnck R c emeni E Mi L Wclion M Be as 0 0 0 0 o , o o Q 0 " Q YOL ' ll "l.ct 0 1 l'.'l 'sc li' 1 lIll.n V' rl ,' :l-. Y , L q i . . U- lr is tlic gland scziscm of lilo- ic Ju: li l I 2 1 5 Ii- 1. A I y h,vA ,. lr is the period ul' luuilcling up lmlaizs, and lirmpcs, lr ' Q ' ' 5 4 l '- lr is tlic time ll I 'PiIl'LIlUl1. Xr' ' ' 1 ' ' , . . , is el R. . ifi , . ' , , I ' , . M - CI , . G. 'IchelI, , , . Ib . FCHS Faculty I an Illx xn mur x 81111111 Qt111I1e I oxhn Ixzx S ID I. S Unlurx ll III1n1 I 1I1r11r11111 IIUSINARO Louis X59 I IICIICII Lf1t111 1Ax1PhT Dox ALI! PS Umursltx UI IIIIDIIIS IQVILIIIIIHC L01 1 Ixs XI ALTLII XI1 Unncrsltx of ll mms 81141111 Studzu RKXXIORD XI x I3 XI IIIIDOIS H Lslu in 8111111 C11oxu1LL II I NI A Umur II1 IJIVLCIUI' I 1 I hmxlbo I I .W DPM ox T11L1mx I S S I fI11tr1 IIULIZZUIICN 11111 1111 IJo11Ax1q II FRAXR NIS SIU l111I11str111I F1I11c11t1 111 HAN1 XLICE I. ursltx I 1111 I'11g INII RLLN Lnu um 1 S 1 s I 11s141I 111411111111 HISSUXI I mx 1:1 S I1I1111111st111t11L 111 uosc 0 IJELORl:5 I SIU C m11111L1c111I ROSCO C Lone S c 1111x111 IILIIIIL 11111111 9 gfffdww-'fu 4441 ,4,,4'4bl.4.4'1t" yipfa f4 ' ff , . - 1 74 aL " ' , rrlj , 1 I ' fi , W 1 Q I XI. A. U "sh-' UI IIIin11is NI. A . ,ity I ' 115 II. '. - .I.L. C, . ' , Cf 1 'f . 1' .Af ' " "su jdu . ,sl I. V IIS. . ' ' ,I ' , nj' lf. .'.I.L. CQ A '. 1- 2 . KLA. Uni " 1' UI Il' mix f jI'. Cl fff, 5 '1 I'.S. f.I.U. I311' 'I' "1 ISI ' I CQ ,',' . , , '11, IIS. .'.l.Ll. 1 A"' I1 '1'11 CQ , " Cl 'T , Q' QL ILS. '.I.I.I. CIN . 1 'w FCHS Faculty IIxsT1h IXXIES LIDIXCISIIN Xl 1 1 1111 I11g1sI1 111 PX ax S 111111 H1111111111C 1111 XIICE IDIXCTSIIX ul U1sC1111s SIILCLII XNNA 01s XICIXCIICITCC C 1 L L C 0111111111111 I1 1111 Cum 11 7 mu IncI11111 LIDIXCTSIIX II1st011 I311sIcLtI111II C 1111LI1 11 1 1 I ootI111II I I rm. Ixol hs 111 XIAR11 I3 S C Corfu I L 1I1mIx C0111 X Iuthnrm IIoQp1t1I of Xursmc 11111111 X111s1 A IXRUPP RALPH XIA Unlxersltx UI XIICIIIUID ELI SIU 'II11t1111111t1cs zItI1I1t1c II111111g,11 Lum mms BELLE iX1.,x.' 'I 7 -- S 111 f jI'. IIL .L'. II. QE IIS. .'.I.U. II ' fv II 1 , . Xl..X. C 1' ' II111-1f, 1 I. 3 1X.I1.. -- ' . I Il 55, Q' ca' ILS. in Ed. S.I.U NIS Ill I' I ,fsst , D U 1 I ' I3.,11I' Music Univcrsltx QI IIIIIIUIS I' ' ,I si A IISI f'.i.L1f A XLS: f'f1.11f A ,'I1't I 11.5. '.'.l.I.lIx SI . IIASI1111 X111 Ili ,.1, CJ. XIJX. "'r5il" UI II1'A'1"1', 2,1 ws KIA. .'.I.U. DU uf Cli1'Is, . I1 IIIL' '. IQ H111 NIS. f.I.U. .II ' -111 ' '11I IIV1111111 111111 In C XICIDONAI 11 Lou L11 Nl S Ill I:duL1t11m S I U Iss! Ir111c1p11I S0c111I SIHIIILN XIII Ll-ll Ioxca S I3111Io 1 XI11LL1x1x Nl-mux S Nluvu L1 B S 111111111 1 1 XL X IN 1 Umm 1 I'11gI1xI1 C111 S 1111 I 11111111 4 CI IX S 1111111 llixux, Xlixiix' .Xxx HS. S.I.U. Girls' Plzjsicczl Ed Rong ms, ELEANQP. BS. S.I.U. Home lfcmwuiic 5.41 X SMITH. XYICTOR WJ if s.1.u. MWWW f lnzdzastriul Arts 'i pf! XYALSTON, CZARTHOL WW! PII. Xl. ,lzimcs Nlillikin University . Physics, Plzntogruplzj '15, yi XVILLIANIS, YVAYNE ff BS. Ed. S.I.U. N Wing Driver Ifducutimz M A ,X , XYo1.1f15, AifToN qw VV NIA. University of Illinois Ifnglisli, f'fmzu1crciaI Yuims, ERNEST NLS. ED. S.I.U. Ci0HIllICl'Cil1l NlcNEiL, NEMA Office SCCl'L'ftH"X' NIEDLIN, BILLIE Office Secretary 'G 'X-. 3.-.- ,aml . G. C. Shaw, W, Lucas, C. Smith, H. Wieneke. J. Mcrburger, J. Roe, M. Payne, D. Newion, M. Meagher. 17 Xnmxs IJIII Il IL s11I11111s I1 mrus Studcnt Patrul Fmfruvn mvu WL u 1 I IIJTIIX CIub Xmxlxs bon Itt L 1111 is snr II 1111111 L1 bms Chorus C1fLtLr11 Club XIIXCLI Chorus , M 11 C111 L L 111111 11 1 1 OL x 111 pLLtL1I X I r mlxx l111mAs 11 s 11111 1111 L 11 1111x111 L Ir1LIC Cross Cuuntrx I' CIub 1 nu Snum x N Xxx X1 11111111 jnxt ll I Imrmllnv CIub RLLI ILppLrs Foruvn Lmvulm C ub XKNIII J C.oII IL1m Ilonur SoL1Ltx StucILnt C1munL1I Ll I5111I Xotu ILI1t11r11I LCIIIUI' Annu 1I SUII xnmx C.L1m1 1: tL1 s111 1 1 s 11L 11111 111 1 our wI1111Ir1u I' I- X C 1ILtLr11 ub xnmx IA1 lx 111 oz 1 11L IKIIL 111111 11111111 ll f IIIIIL Club C1x1I IJLICDSL IMMM Xl X IL U 11tL xt mx 1 1111111 IIII lllg UU unur OLILIX X 7 m ISL 71 ll lm SLYUII Sup lillllllfl C I iss CJIIICLI' 1 LS LILII 1 ll L Ix 11f'1 "Yu 1111111 not I1L'111' Iziul. 11111 I V. ' , Icrcf' C'I .. .I ' 1 . "5 I,z 515' CTI I. "l.'Iw'1',.1 1 I'I." I'.1x ' 5 , 1 lL'K 'UI xg '11tI'1 is HL' IVIII 11L'1'L'r I ' IIIL' wx- I.IIJl'ill':' Cflub, V A awk. I' . J 1 'HIXS IIIJIAQ, I km 11 A' I4's." lv IA.. ,' k' : 4 ,N I 'rt ' ' ' I fu of ifef' I 'Ira ' I jx 'J' I.:-a Iwinl TI . II, 1 1 ' PILL "I ifc I1L'gi11s 1111 tI1c gulf L'rn11'xL', tI1i11Ics Bill." ' , f L' 1 T -',HfI II., " 'f . "I3L't " tn I7L' J 11II 111I 'Ili ', It Iig 1111I ' II 1 -. if ,, T1 I' ' .1 . IL " . Il ' "Il1'c1II "I " I '1"I1 I'111f" ff' ,113 lhQ,"'1'x', . I11415 H01 1 of I".C-.II.S.'s NFL' ' L'INfIlI1I 5 I I 161, t ."' II S KCI' CIILII. IIADILII. QL'II 1 I .1 ' . .1 I ' 11 .'.' I" . I'1n.1:. I. 1 .LE "IIT sI111II 1111! 11111: 11111 1 I1 'r I'I'L' ,,1i11." Senlors 1111s1 11131111 111111111111 11111 1 lllll IRIHL Club BOXKllI1U Club Band l111s1 ox P Xlll ze I1'111N 111 11 1 1 11 1 1111111111 111c'1'111 11111101 X 1111111 1l 'll11sp1ms S1n111r P111 51111111 Pl ns 1 1111xl 11111111111 1 1101 1111 1111 11118 11 1111 111 1111 1111111 1 l31sl11tb1ll rlflklx l1111tl11ll Cross Lountrw B111 lm 1 1 111 1 LN LL ll 1111 ll 111s 11 111 JlJLl7Sll1I'lfX C 11 3 Rl 1 1 s F11r110n Lmvu 1111 Llub C AB misss, 1 1111 11111111 1111s11111t1r111 C ASH Slll IS 1 1 11111 NI II 13 110011 ll 1111111 111 1111' CIIISS Sub lJ1l1s C111 umx C 11111 Axrx 1 171 1 111111 111110 11111111 111111s 11011111 Xrt Club C111111 NIA111 X111 111111 Q111111 17111 14111111 or 101111111 gg l1l1r1rx Club R111 ILPPLTS 'Student 17111111 C1101 0111111 ANLI 1111 t 1 C111x1LLxs lmss 1 111 11 1111111111 11 x 1 1 X O 1 . . A : 1 .1 1" 1 1 1 Q . O . , l , . . - A, "1-UI t1 'uv 11 i 13,2 11111 1111 111' 1111' 11111. v l 1. 1 'ALM 1'111" ' .', X117 .22 Hfjll' r' '111' 11111 1 ' ' ' 1 '11'1'S." 1: '. 7 "l'I M1311 111'1' 11111111 1111 111' 111111 fllll, '111 't"1 1111s 1'1 1 I 11 Sul ' J, -Dil I' fl1 1, 'l'ri-lli- '. 1-1 l,'l'1IL'I'j, "5 2 5 16' . "Yun 1101111 111111111 Il'11l11 111'-S 1'1'1111,1' 1i111' 1111111 11175 F.l7.A. "111 CllfC 1111 lik- III .1' 111 ' 11158 11l.' 1L 1- ' 1 1-sl' "111" 1101 ' 11111 ' 11 ' 4' ' "'II.H 1 A , t f . ' 111A -A 1 ' If ' 3' ' . X 1 1 - us. '111-II14Y. "111'1" "1 111111 1i11'111'1' ix ll'lPl'N1' 111111 11'11111.H . I I I ' 1 w ' ' "NWI ' t111' r1'111 Inf ' 111 11'11." 1 1l3fLlI"' Clul. 151 111l111ll, lli- ' Club. CAR1.1sI.1:, AANCX e 111113 be 11111L 17111 111 ll go Ll 01111 11111 CROW RM H15 11ct1o115 speak 10111111 1111171 1101713 Cl1oruS unlor Cl ass Pl ix X mon ll 1 bcspl mi 1JAXIDSON Pnurox O IL 11 our stars 11t 1111st lzes out C1011 11lg1l1 1 151r11 Nous Staff C111 11111 Suro Football lJAuso'x Bun I:AN 1'lLV1ll11C'VL she gms 1111 I7Cl'XIHlll1111 vous Tlllxl IJOUXAN XIARILXN U 111 Bang' T11111gs me 118161 111111t 1111071 9111s armuzd Chorus Foruon L.muuw1 TTIIIIX Red Pop pus Llbrarx Club Dux AX AN PAULIML C1111r111t1r 18 ll g011111111Q 1 111111t o 1 R111 Pcppc rs Chorus A111 ms lzappx 111111 flux 11111 1 Foruvn lmvuwn Club R1 P1pp1rs I ll EAST XIARILXN -lu 1l11A1111r111111 C 111 111111 pc1so111111t1 171118 Scnlor Pllx Honor Qouctx XILL rcslclcnt f Clrls Chorus C 1rl Scoute ELLIOTT QIIARUN r 1 1' 1111 s1111 1 S 1111111s 71 ce md S roll I brm Cl 1b nn ual SMH Erus FRED 1 1 11111 1111 0 1111 1111111r Bmslxctblll Cross Countrx "Sl: ' ' R s 1' 1 A, ' T 1.1 ' jlff Q", .van L Y .1 . R01 ' . ' .'1 , F.l'.1X., 61 'll 4 ll, 1 . " : 1, V 1 -, k- 1-'V ,A R- ' 1 I yo." . '. , ' 'L' r - - . V v Av, A 'Lv .1 vt lo A o lox' ' Y 1 - ' , 1 4' . "1 " 't 01' 1 f 1fU.H EAST, JUDY .' , -"' , ' k Q V I Y ' 'D -1 D ao' 1 , 1-1 ' ' Tl' 15. , 1 '1' ,.1 , 1 j ,x T.. 1. . I , ' V' X ,' p . U 1' , 1. I' ' .. "Fo 1 11111 111111 i1"'. LI girl 111:11 1111111011 iw 1 1 1 f 1- Quill 1 fc . -i 1 ' TL . Tri-Ili-Y. .-X - A f 1 V. "'1'1z' lcxs you 101171, 1110 lcss 1 ' to 1'0- -nf' Class of l958 L111s IINDA 1111r111111g pe1s1111 s l1e1 l111st rf l'1E11ll91Ip5 ll fcs 1 H1111 1110 Club xI1IlLlll lx IS ll11l PLPPLYS P1111 xxhs I ox l11 1 tl Q1111 111111 11 1111 Ill Cjllpflfllllllll 1111111 cs 11111 111111 l111l H1111 Xutes l1l1111r1r1 Ll111l ,Lllll 1n1l S1r11ll 11 3 l or v 111111 111 Ass XIA111 l 1 1 1 11111 ll s l 1111 0 1111111 1111 llllxllXS Busxx Ll 1111111111 111111 1111111111 1111111 l'I'NlNLX IJENISE fl sl111r'p1l1111C11, ll 8111117111 1l111ssc'1 llllll ll ll 11111l11 Ill lLlXflll 1 lJLlJS l1br1r1 Club l l 1 111uAN lq11A1s1 I5 1 11 111111 s111111 UL 1111111s llllllll 1 1 1 1111111 llliL to 111111f Stu1l1nt C11un11l lA1111tb1ll B1sl11tb1ll C11C.1pt11n hlflklx lglSLl3lll C 1 ll xmxx SHA11o's x111111l11l1f1 1111111s Ill 111s1l11111 l11111 s C 1111 ll11n11r S1111 11111111 Nl1rs11 31111 mu C ub rl 1l llll1A 0 11 111 111 1 1 s Ill tl11 111111 1 C lr S11111Is rl fl H11 S 1 111 1111111111111 ID 1 l Sub lJLlJS llLl1 H1111 'X11t1s ll CXI llllll s 1 111 1 1 11 ll1ll Cnxxls lux 1 ll 1111 1 1 1 s1 11s11t1111111 X1I111111l l l11sp1 ms Q russ Q uumrx "xl 'l ' -113 A i 1' ,l' ' 11'1 ':1if"." l3.'l'..'X., l5.ll.gX.. 'l' D T . .- 1 "'p':t. lc' A 11l 1 '. ' 'l. 1, 1 ' 1 l3.ll l, P1111 l11111, l' L'l5l1 l.1 H1 51' Club. llx' . ' il. .15N re I "'l4l1' ll'1l'l' 111 lIlll'L' ll f1'i1'111l is 111 lv '." . ff l:.ll.1X., cd P1-pp1'1'.'. 3 'inn l.1 5 ah' Club, W g , "I l1L'l"' ' 1 A l1l1'. 'till ' ' ' Iles 1llL'.ll 9' Sul Q af' f , ri-lli-Y. A I T4 v - 1 1 . V - I "l'11 llllll, l li 1, hw 1' f: "li11 'ls' V - T ' 1 , 15" 1 l-' 1.1 "l' 1 1 5' ' I1 ' 5,-111" l3.'l'.1-X. Jil' -1 , .' '1't1'. -I ' . 1 :l1l, l 'l' 5 fl , 'r'- li-Y. H1 CQ , , , AN "111 lc ' '11'l -xl1 ' 1 'lll 'f' Al- .'l.ilL"l Ll ," '1 ' Bain, CQ ll la, 'l' 1. 'A.'l111l1' '1 llL'l'1'I' l'l'Nl . llll l ll lf' ll.ll l. lli'Y, A 1' Club. 2119, "llc ' "l l 111 1,1 'lL'l 1l11 SfIlll'll.lllk5l ' ' ll." C.1:1111x. ,llllh 1.5: .M 1111111111113 11x I111' 11111111 N111' 11111w. 111111111 S111.11'tx. Xllxul l11111'l1N. 1I'l'l1l'H, 1,I1ll1lI'X L'1Ll1J. 11111 P1-l111urN. 1: 11 '- ' ' I 1 111111 ll 1 xx 11111111 1 l K7 K7 L 1 IL llltt 1 1 1 1 Ju 1111 XXI S L X 1711 1111 1 x 1 11 1 f1N 1 1 1 1 1 1111 111111 1 O IL IN L x kl D s II ff 11XX I1Y 11 111 11 I 1111111 11111 s1111111 71 U 11 1 11111 1 LN S 11 L 11 1 1111 I 1 111 1 1 S 1 1 II 11111 11111 11s111 N uns U It fl Qf W 111 " -av 1 11111 11111 111 11111 111111 111111 11 11 11' 111' 1111. 111x111 1,i11r.11'1.m. S1-1 -11' C11 1'1.1y. ll ' ' '1 C1Ll11. 111'1'i,1n 1 .1n5L1.1N1' 111111, ' ' 1l.x1,1.x1'111., x1.Xl1'IlI.X ' l1111' 11 1i1111' x11g111', 111111 11 111111' 111112 "Nl111 f 11 Q111 111111K 1111311111 11111111 S1 11111, S1111 IJ '1JN, 11111111 11.11 HX, C1111 L1'r. N1ix1'11 f411111'lls f11111'1'r. 1 11.'HI, I. 'III 1x x1l1111 111111 x11 11111 l7.l-Q.-X.. VI 'us. ll.'x1,1.. DI. 111 1111'11 111 11 I71.'l'f.L' '1 11111 ix 11'x 1171111 111111 1c11 1111 " 11111.11 11.-xm, Xlfxm' ,IA 1 N1 g'1111, 1111 1111111 x111' 111'1'111 111 11'1'111'. 511' is, 11f 1111, 111 t f'l1l'.H 'ul 1'11'1 .X 1'. '111-1111. 91' 4 ' C1185 111-r, clllllfl U1111'1'r. 91111 1111. 1l.xs' ll,1i 1111, 1 ' 111 111 111111 11 111x111 is 1111' 4:l5." 11 1-lgwc'1ll17. . K 1 1l.n's. ll HN ' ":1:' Off' NL'1'1lI 1, flf 1'11 g11111. t11'1' ' 71' 1' ' '1lIl1.N ' -1 1 151111-11,1 1,111151111D1' Clulm. Ili'Y, 1-Xrt f11Ll1. ' 13111 X111 ' , Qui11 .11111 'cr 11. ' I V 11"1 ,. W lf fin 111.,x'I11N IDX 1 .1 11'i1'11111'1 N1111'. 11 11111111 111111:-x11'R U. lx. 111 1111-111111K 1 11c." f2Ll'11 .11111 SkI'111 011' '11 11'11 111111 X111 'm 1lI1 17111 01111111 51111111 l'1.1y. c11lL'1'l'1l'.ll1l'l'. ll1x1.N1. l'.x11111 CJ1'11t11'1111'11 l11'1'11'1' 11111 111'x." XIII 1 .Xrt 1:L11I11l'. IIHIIIII' 'I 17".A1'l1I 111 Xrr c11lI11. X.1I111n.11 II11' 111. 111'k'l'. Seniors ll1:x1.15x xllKE l 1111111 0 11151111c11o11 F1111rb.1llCoC.1p1.11n F Club Track ll11Ju11 lxA1111x fl l1111111111g 11189 l111l1l1l111g mer 111111 1111l111x111s111 l bmrx Club Nlr1H1X l ll X u1ll md Suoll llccl Pcppcre ll11c1.11s11x C11A111Ls s 11111 11111 1 1 lltllll 1111 Tl 11 ll1H1 Club BOXXllI'lg Club lloon SAI LX 5 1 0 11 11 ll l1e11 901410 1111111111 111013 H11 P1pp1 rs lr1 lll X l llJI'lI'X Club llu1x1xA11D XlARlLX IN C11112 117111 ull 0 p p Fl A Ofbccr Band Churlcadnr llunor SOLILIY lloullngu Club Ollllccr llLlDS01N LARSOIN l ll7I'lI'X Club H11 Forugn l lllgjulll Club R1fl1 Club IIUFF ELIZABETH A l111le 11111 just l111111111111g 111 0 INN15 Cu11T ll e 1011111 call l11111 fl 1111191 1111111 11111 uc 1111011 llllll 1101101 Art Club lAC0'X1l1'llI llosLx1Am 1 1 11111 11111 IL Ll 70 ll ln 111 Nllll t111n1l l LSPIIIIS I mrnrx u1 llklklll ,1 Chorus Clrls lrm l1111xsox C11A111o1T1. 1111111 s 1 lltl 111111 0 3 A -i , 3'. 3. 1 "H1": 1 11101--1 r' 'gl 1 -l 4 V "It" 11101 1 lf 111111'11l ' ' 7' Ally J 1 . , .. T- v f f e '11 w r ...h . 7 1,13 k -15 1 ' 7 ' 1 I "A l1ea11tif11l girl? Huh? ll7l1Cl'C?U 4' l Iv 1 y '-17 pb Al ,1rL, 7 ' 1 7 A' ' ' I " ' K fl f f1111." H 7 s U A W 1 ' 1 "Is slzv l11i'1 l 1' 11"? .ll 'rl .-1111 '1 1' 11 -nl" Nil ' 1 ' 'll 'A -il 1 1' Cfl l, St ' l1t1'11l. "H1H' my K " ' li.ll.A. oshs Bm5s1JA Shes lzke n cloler tlzru zu one clzarmmg 1018 5 l ll 1 ll llonor Souetx T fl Ill H Prnsldcnt Xatlon nl Fl has plans Scmor Plux Foruvn Lanvuwn Club loves SIIIRLEX emily and kzml tll :ml gzrls like :er urn ICTH nm lx mxLs K AIU I 11L1cr tlzuzk o tlze Hturc It comes soon enouglz C llntnrll Club Foreign Lmguwg Club lxAn1-'AN CnAnLx:s It and slu plccmuzt tumcln 111 lzzs e e lllfln Club C lftflfll Club Kun: CAnoLE Illlllllltlflflll U I t X 'll ms In 1 Youth Canter Ufbur Red Hml Nous C lrl Suout Oflnnr Scnlor Cllss l ln llonor Souatx lxlxc x IL s 114 L up lust 11111 comc lmek to mon Stuclnnt Counul llonor Sonlctx ku Club Coll Club llmcl IXIRR BILL nl I 1' 4 ll on sonulrmlm plum push nu o IS Ltblll Football Fonwn l IDULIIUL C um -o IAVS IKLNL L lblllllllll. sunt s ull Hn IS um 2 S ltmv um lu Xlfxm Irxxh Cumu " r 1 ' 's 111 urs o Xlixccl Cborus. Student P-lrrol. LEAQH, RAY " 1113-hr:-lzlckj' Cute um yup: Kuy lnriglztezzs unix' 4 tl' mc. S b llcbs W 3 7 , 'nrnrl' lL 3. 4 Bird Nous. 459' Class of I958 I IC ox II111 1:11 M1111 Ile 1 In 1t ILL t 1 11111111 s 11 1 11 1 111I1Ie 11 1 1111 1111111 x C L17 111 1 Lll I-011 11 11111111111 u 1 I 1x11 Ilnuc E 1 111111 s111111 1 1. 1 I 1 1 IS II 1 11 1x1 JI Slum l111111L1 I1111111 S11111tx lhx 1 111 1 N 1 Il 111 II ll 1 ll 1 II I L15 5k 1 KNI 1111s ll 1 1 1 1 11111 11t11II Ll II1 N11 ll II S11 1 1 N 111lL1N1 1 I 1111 M111 1 I1111t1 NI 111111 Xfxxu 111111 11 LII 1111111111 II 1 1 LI C11I S111 s II111111r S 1111tx S1n1111 II1x SuI1 1 s A111111 1 IXLNI II TQ HIL IIII Ill N x 1 II 1 1 N 1 1 1 111.11 1sl11l1I x L11 III4 I1 XII s I 11 x II N UI XIII I INN Il L "De, ' I I111 I 1 f1" 11 f1C1.': IIC ' ' Ii t QI!" 4 1 1 'lCL'.U Il 11 S 'I ' Kc' 'I I . fa I ' 0111 Cl I . I 'iwn 1.15 15' Cl I. "II 'vs I I ' W JI!! 11II1 'I ' 11,1 II1' Iwti .I111I II1 f1'11'111IsI1i,1 I11' 11.11-1111 IIIL' 'wtf' II..IiL' 1.II, I51: tI1.1II. II1. -l1ll. -I I'l1I I I.llIA, 1 NA "IJ1I 11111 1' s111 xI11"x I111,I1f11I? Y1 xI IIILI gc! I11 k II 'III '1'.H I I:.II,.'X. UIIic1'r, IIIWIIIIAN Cl I. 01 II' I '15, 'I' if I IIVY. I.1'1"1'1.1a, 'I 1. 'UI Iit1I1' 'J1'I1i1'I. 1111 ' IIII tI11'11, ix 1'1'Ii'I11'1I IIVI II11' I11'.1 nf 1' F11 I1 , II'I I3"I .' tvs. Qui 111I fc1II, Nu' 11111 11I 'I'I11'spi11n:. IT. CIUI1. .l1'l' .. 1 ,I'11.. "pI 1111111 of fan' ' I,lIY,U I7.I7.1X. Nlczl. Q ' 1 ', YIAIIX1 ",II1'11 11f few 11'111'1Ix IIIAC II11' Iwexr 1lIL'II.U CL11II'. IT. CIUI1, I311sIx1'tI111II, ,IYl'1lL'Ii. : I1lII. 'UI 1'I111111I' i11 II 1I 1' ' 'LN '11'sI" IQ1I' K1"I1'CIIlI'. of JXHIILIAII. Q' utf. .11 I 31,1 .I IJ'I1j. irq ':A... "I'111 11111 I11:'1. I'111 just 111 I1111' 11'itI 'wtf' I:1111!I1.lII. CIIUID. ,I 11'I1. NI, ' , 15. XIIKIZ 'fI111I 11II 1I11'1 g11L1'1I11111I stiII II1' 11'11 1I1".g,1'1'11' III1lI 11111' 1111II I11'11I 1'1111I1I 311111 11II I11' I:111'11 '.4' II111111' S 'I 'ty II1 I ' KL" CII I , N1 A1 .1I 'II11-,1 1111s l'r1'.i1I1'11 , Svni 1 C'I11Q I'I.11. CQ11II'. XIA 'lI. . ,Xl.I,liN "II1'R 11111 11f1'11i1I 111' 11' Ie. IVIII I11'K 11111 111 xl 111tI1'1 ll'IIII it." C1-1 C' untry. Ili Y. I 1I1r.1r1 'I11I1. XRIIN Xl C I 1 1 U11 HKIIN lmx Il 1. ll 1 11111 X111 C 11 N L13 IL 1191 C 11111 XII 11 111 1 1 11 f luxe 1 L H1 XX 1 1' ll I ll 11 1 Il X18 ll 1111111 un 1111 Ill 11111 11111 mu ll 1 Il 1111 Xl lOl! 81111111118 1 1 x 1 11 111 ULIL X llll IXKL IUI S I' S1 11 1 1111 xx 11x fl I IL1 C Illlll ISC 111x11 I1 ll 1 1 111 111111 x llll LL 1 1 1 1 1 111 I KP! X IL C111 111 111 LIXU Xl, ' 1,1 1111' H1'f1'1'111111v1 111111111 1111 N11 lilmmry 11Ll1l. " ' XI. ' 1. 1 ,Nui 5 H13-1 1111' Il' 11: 111' 1'111111' 1111' '11'1' 111.-1 Xliy- '11 1111. Key Cl 1. Ili-XY. -11.1. QI llff x1."iI.lK', c1.XII1 "11'11l1 1111'1' 1111' 111111 11111111 11111 I1'1Ij 11 ' I1't'1'1' 111111' fllll' girly 11111 1 'II.H l'.l5.1X. X11 ', 1..I,l.A "S11"x 11 5111111 x,1111l, ll 11'111' 11111. 11111 1111111 111111 N1Il'vX 11 '11 111' 1g1l1.H lf.I..1X., 11iIIN1. 111111111113 c'1lI1D, Al ri-Ili-Y, 1-11 Pep 1 Xlclf ', XI, ' . IISI. "1 '1111 t11 11' 11HI1." 11 '1' 5 C11 1, C11 11' l1'1's. XI15, :111a11,CQi 111,-1 "X11. '1 . 1111! 1I1L'1', 11111 1113 rf fllll. .1 5111 111111K 111c1'11 11,1 1'1'1"' 1111'." 111111111 S "T", 'i1'1'1' 1111111 X1'."1 C11 'LlI. ,171 l1ifY. ,Xl 1J'11s. , XI1 .mlm "1 lllllll' 111'1' ix 111 11141' 1 '1 A s. X11 J ' . . o1x1511'1' "X11' 11ff1'1l' 11'11'11x 111' 1 'A A' tat." X11 'llY. 11111. "Yi", 111' lt, 1111 11111'1 11 1 '1t." 1511111114111 V1l'LlL'1i. 1141s111't1m1111. 15. '1 1. X111 l'. 1Jli1i'I'l'A H01 ' 111' 1111' fIL'll' 111111 1-1111 11X11'1I ll'L'11.H Clirls' C11 '11s. l'1' 17- lcrs. Semors XI111111 xx lxhx 1111 x SILIIL 111.111 ITLIVL x 1 1 CIUIJ Foruvnl 1nvu10L XX X ll I1 773 L ll 1 x NI Xllll I H 11111 I 1 fl H1011 L -11 111 NL 1111I X ll 1 N 1 S1 LIILL IS vo 1 1 111 11I111 11111 I to 11111Ic1 111111101 mm u 1 LIXI x11 U 1 ICLI 1 LLSCIIILS I11111 1 1 mc 111111 n 1111 luck 1 1 11111 get IILI 0 tc'111pt11t11 IS to 11 If I Om oxx s1x1 BILL Il 1 111 g1c'111 IIIIIL C 1 Os II 111111111 Bnhxlm x 1 111 x 1 111 1 xx Ill' 1 ll L1 IDULIIUL C IuI1 O1 ll nsox Sxxnnx mg 111 I1 ll II KN X C111 1111 111 un 1111 x1 1 LX L IuI1 SLLILI rx "Bc 111' 111111 ,11f1'. fl' 'C "" 1 11.1" IIII' I . "5 -1 5 ADH X1 'I 111' ",-II111. x 111111. 11111 f11II of f1111." X1 1 1 .wx "If11t, 1I'1 Ie, I 1111111 lllL'Vl"1, for 11111" 1 11" 51 1'I1 fc Ro' "':hII'11.I 1 ' 1 Ska ' 1 Cl I. O11 . ,VI-IAI 'QI , 111511, I'I 'I by 1II, Ir' "I ' Ies II1 I. I' ,il d. 01. 'a1, 1 L'NE "5I'I1' 111I'x' 1 1' to 1' " f '111 l'.L'IlI 1 1 I,iI1r111'x' LIILIID. H1111 131111 Notes. "NY 'rx 11U1' '1' 11111110 CII A ' ' - IIIII, "li1-1- 111 I1'111'11 11111 I' I'II.' II I' I'11 'I' 5, C'IuI, If rcian I.1 5 15' ' . "II'1"Il 111'1'1'1' f 11111 I's 111111111111-I1 'I11 g"I." IIIJl'.ll'x L-IUI3. IIUQI P11111 '15, 1 rt 'I I. P11.-xx'1,1111, 'IOM "l'11iI111'1- j11x1 1xII'I III 11111 I1111'." Sw '11 Chas I'I11x'. If Vis I.1 1,,llLl,sL' C'IuI, K: I I ' " ll '. PHARIS IxH111 11111115 1 ms 11 cs! 1 S Ll 1 QOOI Student Bodx Prcsldcnt hu Club Ilrmmr Smutx Fruhmm Class Pruldcnt Iumor Class Prcilchnt P1x1tsT0N Snmox One on ulmnz 1011 1111 Jcpuzd Irmxuz IIOsL Axx Iucrxmu sI1011I1I Icrmu I11r IILJ Puppets I nognm ANL Slzc uucr orw s r1e tl C,I1oruQ Ii I I A IIA1mAc11 um A I11Ip111g lmml tl IIIIIIHSS Izczut ruvn I IUULIIUL QIuIm mln Jlllilltf C :ss KHIILLI' Ilonor Souttx CDIIILL XX nrlxtr IIAUIMCI1 PAT 'mm IttI I1 x LI Il PHIL SS Th1 cpl ms R11 111 Mm AR Dux IIICS 11 1 um C 111 1 111 111 S Iwo! r1II I r1LIt 'Stun cnt CCDLIDLII I Ionur Suuntx IX R01 LHS IIA11o1 D IL 11 s 711 11111 -nm 1 xt 11 II 11 Roc LRS XX tum mu 11111 111 1 IN zmzlzrm Il the 11I11Ie Rouxz Ixrxxx 1 If' HIL 7 L IH IIIIL slllf X Club ou mv u or 1 Uuigu CIuIu Chorus "He I 'i If IN Iv' , 11111 Izix Ive! ix IIVIIIN I." U ' '1 , , '5 f 5 1'1' 1 . V J A. 1 "' f Agt. ll f ' 71 t , .I ' Fo -'U 1 D Q- i .Im 1 ' In 1 L. 111.41 "II i c, st11I" Ics.: IIIIIIIS 11111 ILILI of Ill!- SuI1kIjcIus, II1mur Society, I-iIur11rj' CILIIJ, Iri-I lifY. "S1"' 5 t II' vfcxp Q" II' I ' I 111' A I1 f I' , .' II'- '. "IIc"'s tl 1111111, IVI1 N in Ili' 1"IIIC"- 1 7 cI1i'f nm. f 11' 'mcf' "Su 1' I S111 .1 .su1iI', Ll x111111,1' II-I f ' II 'fi' ' Iifv, Iilcrtj. 11111 tI1C I pl' wx uf yur- 141-,-' , , IlifY, 1: 1 , Cl b. If 1-1,511 111.11 Class of l958 S IIN lm h Ullllllfl H1711 1 U11 1 ll 11111111 7 ll 1n1l 1r11ll ur rx Q un 11 C1111 1 nun 11111111 L 11 1111s C lllll'LlS XllXLLl Clmurus S sock l IN X 1.1.55 U11 tl ,CN 11 s1t1 8111111111111 S111x1u111x 1' 1 1 II 1 1 ll 1 IL 11 11 IL s 1111111111 ll lllkkllllllfll' 5 ILQII Cl111111 1111 S1111 ll 11 l 11111 111 ll s O Ll Sllllk c0llllLll S llll Quanu s I 1 nrnrx uln oruvn 11111111101 C Iu 1 IX 11111111 l l11sp1111s llll lloxmx 1 NU HL L l1L 1 1 ll 1111 t111111r1 1 1 l DLT SX11111 Sup 1141 1 1 NLILHL 11111 1' 1111 NL JTITX 111 XLL 111 N Sx111111us XlAllXlN 111 x 1 x C lulm 1 ll 11111 11111 S1111tx S 111111111r1 llll 1111111 C Ins r1s1 1 1111 NNI 1 1 L Ill I M ll N 1 ll 1 Llll H1I11NN I - 1111, , '. ' 'C' "xl 11 " x sl I ', 111 i11111gg1' N rx' 111 11111111t. 111 st111'tl1', 111111 l'1'1lll1.H .X 1 . Qui 1 S' . 1,11 11" '1 l. '111- ll'- '. I rus. S 1 1 '1 ' "l11' 1111111 ll'1IU ll'1IlS ix 1111' 111.111 ll'1l!l 'i1w." 1' ' 1 frgf ", ,,-Xlll. "111'1'1"w ll'18111ll4Q 111111. of 111' " 111 1' -111 1lL'N"l'l'N 1111' l'L'1'-1' 1 it." 'l r11 'l', l311:k-11111, ljlltlfllllll. If CILII1. "xl 11115111 111i1111, 11 1'1' '11 1111' 111111. 1I 1111' 111 x111'1' 1111 1 1 IJ of I 1111." 11 " ',,QL", I L' 7l'1'S il' . 'lun' r 111111 Soni r Cl11s.' 1'1'i"1'. .l 1111 fm " , T 1 H011 1111'x1' 111111. 11'i111. uv 1111'11 1111' 111111111111 11 111111. 11'i111 1111111 11111 of llIL'.H 1-Y1'1' L1 , l' 'b 1.1 h'h' ,l, I1 il SM' . Sllli HS11' 111111 111' 1l 511'1IIIgL'l' 111 , 1 '. 1l'1' 1'4"IIl 11'1' 1'111'1 '1 1' ll!'..l l11'l '1-111 1 S. 17.1 l.1X. "Ur 1" 11 x111'f111'1' 0111111 1111 ', Q11i1'l'1' 1 1111151 " 111111 111' 1 'L'II.H 'lA1'i-lli-Y. Lil 1 ,' C1 1. Xli."1 Cl rui. l7.lI..X. "1111 lll1l1' ' if t111'1'1' L'lkL'1' 11'11 1111'." KCI' ' , l'r1'si11'1 111' l.1l1r.1r1' Clulm. 1:1 11111. 1111 111 111111 '1 ls' " 17 1' . 91. 1 11. l11.x 151111 H9114 g'll1', NIIUVX 111'1'1't. N1l1'lN 111111111111 111 1111'1'l.' 'l1'i4l lifY. l1llf1lff cllllli. C11 115. lyk'll l'1-lvl -rs. S1 '1sx1.-1. '. Y1111 A 'fl 1 1't. fri' 1111. 111111111 xgi1'1." S L11 Inn I LL L 1 LN 1 1l1scf111111 l3111xl1n0 Club I xx 1 1111 Roxxu mn 11110 1111111111111 lz 111 t 111 me 211 1 111 ll 11 1 IIIITIIITUYII Sports 1111x1 xx XX xx N 1 1111 IL SLIIIII L 1 t 1 111 sso In 1 L I 1 P11111 J x11 lx NN I1 1 1111111111111 S711 N N C M1 1 N C l C IU 1 1 s 1 1111 111 C lub C 111s C ho us X LRSK 111111112X lux Rosxl Ih 111 1 101 xc1x1 In 1 L 111111 1 1 1 111111 DI 18 J ll'IllIlkS 1 1 1 N010 X XII IH 111 111111 1t 11.111111 1 Rnd lcppcri XII P111 1 N X L S X C lub 111111 wh if Semors XX Al 111111 C11AnLLs 1 11148111710 Sort 111111115 tl good sport Footblll XX Al 111:11 llNI 11111011 1 1 1 1 11 IL 111 l1Q1l1 to 1110 01111 1 11r1rx Ll 1 111111111 m0111411 XX 11111x C11AnLhs 11c'x 11 1111111 111111 111111cst 11111 L1 Busmus Xlmagu 11111 131111 'Yolo S1n1or Cllss 11 X 1Lllll 1n11 3111111 'X 1t1on1l Fl l1LSPllI1S XXLx11. lJAXID E Notlzzng 11111111 111111 t1111t 1s11t 1111111111111111111 XX Es11L1L Xlmn Ixwx f C 1111 111111115 10111125 111188 Nl 11C L lllJI'lI'X Club Sflliltfll P1tr11l Foruvn I m1111101 Club Art Club 111111 111111 11140111711 XX111111x1 rox Xbun louxsh 11 llllf' 18 s11 11111111g11111s 118 11 1110111 x1111 1 111 l11X l1br1rx Club Foruvn 1 111011 lgL Club C-lrls Cllorus CN1f1t1r11 Club XX IC 111111 lfnxhs num Il to 11111111 11111 1 1 111110 rt C lub lr11sur1r 1 Il7I' lrx Club S1n1or Cl us IX or1111n mvu 1111 ll 1 1 111 hx 1 1 Ll 1 ll s11 1 C X 1111xx1s l1oxA111 l Lxx IL1 111111 11 1 U A1 ' x , v 1 - .ll 1 . "A 111111 C0111 ' , 1 111111 ricn . 11 Ver' i1 1 J P l 111' .H ' 7 ' ' 4 -.' - - . ll-X,l-l 1' C,ll,l' U l.. 51:7 Club. " 'Q - 1 - x- 1 -kv-l" ju", Q ' 1 . .11 ' A 1 '1 2 151' 'f, ' '. H11 ' t 1 ' ' 1 ' 1 '." Y A. . . 4 ' A v 4 v vkv "X -1 ' ' 1 1' xl 111 J11' 1 1 17151.11 11",,, - 1,"b uzhzn' XX'111'1'1f11g1.11, D131.o11Es ., . , . ,H Y f - v - - Y 1 4 "N tl' 3 i ' x' J Q i '1 . . . , . , . - 1. v 1 iv l 4 Q 'V - V D 41 U R E ' 5 1 , ,1 ' 1 1 . Hill 1 ' . 1 ' 111111 11111111111 C111 ' HIe','!H ll.',I' h l-. 5.5 LII. XX'1 .1. .11 s, n 511115 "S11"1 11111'11'1x 1'11'1.' 11111 'i!11 tl . 111 V 1X1't lub. X' Q . Jap HQ11' ' . 1'111'111'w1. 1 '1l1.-l Lu mu X LADO 1 one 11 s to Speak fr rn uctnz X U14 SCE ku Club Honor Souctx B Skntbnll I Cl I XX 0011 Dox SPL1x1 hm IL 171f1011S 18 t1 IL HISILUI lmmlsrmze lootball Flrack F Club lvnux Rosy. Axx lrl cc' lzkc that I Su X as 1 rar u m Stun. 1 C fn I :dx IH xx ut X A 9 QEQ5 X. IL , x EK I I tx QM nk: 4 Q . N ,. 35.5, ly O llllllxll bids A IIUQLTIDQ flruxcll tc.1r ,q . n. LAP JNCI gUXXfl Lldd SLUIUI' df LKJIIIIIILHLCIIIL ll 5 n ul 33 "Nr Ilf . ' ff v 2' .Xlj ' Jr s mln. V , , f ', 21. " a . :. fum. ' ' ' ', "Ui ' of my mu " 5 f I' riclz ' . ' 1 of - 7 -','4z'..' . ,, MV, "A Ag' 1' ' for 1' 5 lc ix." , Tri-Hi-Y, f b I 'I Ifbz y Cl 1. .1 lwt T un' cil, .1 - 'Q' ing. 'C f x 2, . Q , 4, 'x X 1 K X E f , H 4 ,' P- - Y L1 6 j ' , , ' '- N' A X N X 5 Q .9 b ' - s vs +- rl 1 5 ,,.,v,x'gu ?,,,e..,. il f 34 Q! A , . it . , J? '5.s2,6 W rl" I 'AQ 4 ' f , Q' 4? f fi I -Mr Q If .fx 1 ! I ll 5' -2 at , R ,l: 7::',,7,.Li f file-+1 Chcrles Ezell, president: Eugene Corello, vice-presidentg Donna Monfredini, secretcryg Judy Peuvler, treasurer. Juniors, Class of l959 -lust as the corporal is the hackhone ol' the in organizing and promoting the llomeeoniing pa' army. the -lunior Class is the haelahone ol' the high ratle, iliwo lovely junior girls grated the llome- school. ilhis years juniors have gained tl repu' eoining Queens Court. lloth were inalaimg their tation as "divers" and "eontrihutors." ln school third appearance in the eourt. organizations many have assumed responsihilities llighlighting the activities lor the school tear whieh hate made them "heir apparentsu to im, was the junior class play, "C'h.trlie's Aunt", whit-lm portant student positions. lieaturecl several hudcling thespians. il he .luniorf Early in the school year the juniors had a hand Senior Prom, hrought to a close a prolitahle year. Xllnn Ima Xnn Xllcns Sdndm M Lrx F lrrnll xuux ski Q h lrluttn lI1l D IDI lf n I x nn Bzrtx YY xrrcn Bcnmtt Ixlrcn Bl nh Ch xrlu lmun X 1 L Bonus C ln ml: Brondos C ll lrlu Iwroshc lf? Bron n Eddu. Bron n udx Bron n Sus m Brox udx Burns Nllldrcd -A U W? iii' lei 'W' Juniors Burton L lrrx Busilnr P iulann C Irv. llo C L nc sta n C I1 mu. L rrx C lLmLntQ udx Lulun in Brent Lolunan C cnc Q ohm ID IN Kcnt C on sgrt S mdrx Lr abtree IL rrx CFIIJIILC I lrrx Crnmuns Ron xld IJISIILI' Barbnra Dnls Darlxn Suc In s mln Dua S11 :ron D4mlun 'I om Dorrls udx Dossett Loretta D ASIC Suian Don nen anet Dunlap Georgla Edu ardi Ronald Esslck Carol Ezell Ch irles Fasol Carole Fnelex Pat FlllCll'lS Fmn Rolla Flvnn Lmda Sue Foulgr Carolxn Ann Fr ax all Ruth Ann FFICS Earl C .ass ern Ceoroeoff Carol ' v ll , xg, . .. Y , 2 -, ,, 7 ,Joe . Y . . '1 , ,, , 1 D , Class of 59 C I1 lll Lmcli C urn Xlarx Ellyn C 4 rn llln 1 m ll nrlxms lxlxc l 111 lxms 1 llml4111s l l IX LS H1 l flllill l3ol1l11 l ln fllllfl Sl1 mm I u llm L llouq llolnlc lmrx 111 4 uxrs 1 L 1 K llll lunar C lf sun llll 9 U '. "la l cll'1lXl'S. Holm llxalllcy. Pcggy l lkll'lill1S, Faye l 1 l3'll 1 ' ' J, -lim 11' To ' l 0 1' .loc ' f 4 41 l lwd, 1 'ml l l. 1 l 'rm ll ll I ' llnrl 11111 .I 'gn llupp '1's, l,.ltrici.1 QX ll " , I l.' lltlllilll. nl' ll 1111 11 IK QS KIII lLlILtt X 1 4 L sn n mn 1 LIIIISUTI C rx 1 LS Iran s Ixlrms Slllx Ixmnu Lrrx Ixmsmm Il III LS LPI X OX L 111118 lk me L I x X lYIxS IX mn: I IL I I 4 I. II u'11rcI I IL ,QII '.. IJ Im. P4 - Ll Inc, 'QI 'ric I-lu, ', 'Ii 1 -lamk. , IillQ'I1l' , In 1' an i at 'cf lluliam, Iam ,. llvv I, M I A , -Iim IJIIUIH. -I4 1-5 I.nmIx' . I., nn Irv. C Y' I. nr, -I1 'II I-ittI '. Illffr' I1 'Q g Juniors Nl mm Donna Xlartm as Xlgl lx L Xluilnrln ILL XILIXLIHIL Clroln Hd lsku Don :ld Xlnphul DILL X14 lx ln Brandi Nlclxm Damn Xlnrldcth L mm Xlnllar Blllx Nlmvs Larrx Xhtnlull ohn Xluorc Lrrx Xlilllfftdllil Dunn Nlortlml and P t Xlunsnll usnplunn Nlurpl x Ixmn I . .2 '. . ' 21'-u, Jim . 'T",D"' 'ri -X - I A . lb' 'uf .3 " , ' 1 A x 'A ' I Y A ,Ju , "1-aj' ,Y I YJ, Y, . a . il Nlurphx I Nlxcrs Dlnk III Nubcl Llndm Nluholson Ixlthrx n N pl Lr XI lrx Norm m R mmm Olxlx RL Lk I ll xskk Pnllx :pl as Iohnm :ul S mdrl PL lk 1 L nlar udlth Ann ulu' udlth Xnn Q Lu U uhm I r Jltghford Bob rus aux lx X IX 1 ID I--'Y V9 - f A 3 'at fa . . 1 . ' Y . I 4 Mya . Bob I , , if .vi J',. 11'-In I' A . i ' V I ' yy 71 ll ' ', ' Pa 11.1. 1' 6 P1 . fa 2 K Xxx? -4 , lin I x I , J I? - zlwffiil id P -1 ' ' , J ' I-...J - , ,ff , P'r , 'I un I A P' ' ' ' , Ju 3 I' ' Y . A P .1 '. M "1 Q Y. Class of 59 Pullex udx Ps lc anct R nnu udx Sue llnns 'Xlmlxn ll umm Nancy ll lLll3lLlx llogcr Rud inlx Lum Rnherson Donal Dae llolw. rts Blll Roberts ack lloln rtson Bllly l mme C IX 1 lllllllllx lar lI1ClS Sum C mrx Slu Iron l 1 Slnltun Slnrlu Sunmuns olgnc 9 .Fl I I - l 1' . L 1 ."'. 1 l' ' -. 3 Y d ,I llissi, Tim -Y . , nf H ' ll gl .. lzjl. , 11" .' ' . ,sul sllllfh Xnnc Sllllth Is. marry SIHIIIILX Shll'lLX Smurlurs mat nr I1 nr m lr: S, rmd I St lrms Frcldl St xrm s 'I Ld 5ILllTlLLIL udx S us I s 'St mm I hxllxs Summers C ul Smut Ulm Sun L 'xy 1 r. Ihr cm I 'XIX ur. i ' crrv. Xvi i' 'I harp, 1 udp' Juniors 'I Immas Iox Cc I hmm mutton XX IIIILIITII ,llu C cnc I oth Imam :dim I rustx SI1 :ron urm r 1 4 n X luv lll 'X 1 L XX mllwr Dum VI :II C armnn Ixax Hlmm Amtl Vkhmlxud Shxrlu U lIIlll'I1S Don VK 1II11ms C unc VI IIIIS Rolxrt X lsun IIII XX msn ld ern nh r 1 L 0 , . Y ,, D . 'lk 1- ' I X u . I H 'I' - , ' u Ii UI , I ' 7' 'I E f 1 VVuItcrs, Stephen , . .I VI: . ' I XXX I ' -, Du Ia -an XX ulh U lx ld XX oodx C lflflb VK right C arolx n H x nn Sh iron H nuns Edu 1rd Z IX nh X Lllo Zcboslu cmcttc wx f7 QS f X f X 'FZW' 1' X W X I ' - . xi K, 1 .1 Q. . fix 'c is insmi cc 11 nqfst with mlm Inca: i ful cwrutirn for thc 1958 .llI1i0l'ASL'HiUI' lrom --1, Q us 46 Janice Pclernol, lreosure ,Q -Q' 11 ..,.-0 ----I -.gil l " -nw- rg Angela Mcrchildon, secrelaryg Wayne Heyder, vice-president: Keilh Mutheny, president. Sophomores, Class of I 960 lln- Ll.1xs ull lmuing "CL1'u'l1 lVl'1.'Slllllk'I1u .arc lung yum' lm' mln- t'XIK'llSk'S uc lllklll' ullcn nu simxwvr mer. .mal uc lmxu mm lwcunm' 'Nillx' Swlwlxwrmm-rms". lln' AlLl11iwr-Suniwr l'rum. llc lugnn Illia pun' ln I7.IlAllLlI7.lllllQ in mln' IWSN llclllllm' ilu' ya-.lr ix mu' uv plum lu lllL'5l'lll H111 llmmunning l'.u'.ulv .mal lvx Ullflxlllg lll1lllNll'I12llNlX S4,lvlwlwn'u Claw l'1'ugx'.n11 in Ilu' stunlcnt lwnlx. un nur llmt. lm! yuan' nur I7l'4lQl'.llll um nluitv .1 SULLLNN. .aml Ui' plan nn-xl tw l5lAkNL'l1l In ilu! pulwlu .1 I.llu'l1t uv lwpc it xxill lu- L'klLl.lllf' .ax Qnml tlxix yn-.nz p1'm1gL1'.1l11 ll'4llll Ilu' Lnlunt xvitlmin ulll' nun klmx. Um' lllLll .utixity llur Illk' Nlwnl luar. uill lu' lllll' lllwlltl uv lll.llxC lI'HIll it will lm usual nvxt .4 Ll.l5N lmrtx. Xchlsbprugr Xllan Xdlxms Nllch ul Xdlxms Tommx Xhlm Ch arlas Xnnm Iamcs Kun Xl arsha I lIxLI' hll arms Xl :rx nn tt uc x I LnI mrfm ok SI1 mm nc VI III: 1111 Rm 1 In I ladu ohn Bomr Luau Imr ll 1 s Ilonnle I mrrl X CINIICS Brux Smllx Ann I3rm I om HX Brumlu Lxrrx Burton If IIILDL Burton ohn Carllslg can Carr Lurx Clrrmcton VI urn Cunt udx Cana Sandra kan Chambcrlun Robert Chmxot La-flsha Chcrcpslxl Ronmn i ,Q 1 Y .1 11 il 0. .1 J- 7 ." u- .ww - 5 1 Sophomores Cllflx n LlL111 Irm NL l CfmnLr OXLL CL1rn1llL C Lr1 LUXLII 1111Ls LL 11 C r1111Lr NUNL LUIPLIJIXF S111Llr1 Ixn Umm DL ons llutx IDITL L 1 c1x1Ll1 L Tk DL11'l111n Cmmlxn Lrt11ll SIIITOU I l1Lrl11rdt VN llll 1111 Lllls IL1111s Edu 1rd I 11 Ll Lrr L Il Flflxls Alu lostLr R1Lh1rLl IJLL IIIIS, IIIILL 111 fwrdner. Ch'1rIL-nL v'll'dI'lCf, Phil 4Ll.'f .'111L't K' 1' N 'i. In 'irL'. l1rL'11L1'1 'riffit 1. ILL Clit' Q 'L's. :Hills " 1 1111 1 . 11111L's . , 1411111 'L' 1 . RL .1 1111 ir Ins Ixn 1 irpu X mu x ar mira IH m Iummx nu SIM rrx I I ax sn Rm 1 rd IIL rrm I3rLncI1 Iludnr XX IX Q f LllIllIl nn I Iuldnr Xl lr1Ix n I lol arm Lllfford Ileoc S mdrl IIupIxms Shmm L IluIvI1lrcI mat IIutLI1Lr1It n LL Rosun :rx KU UN H1113 :mu Rin mm uns N urn mnwn Lrrx U LS L mms Lrrllxnm In Lx Ix arms B ITID ara Ix1rroII Sh iron Ixlnnu oan Ixlrbx nrrx III Ii' I, .1 da III ' . , 'I Ilzirri.. IL I. I ll. 'Ia' N. V 1' IIz1"f. f ' 1' '. "In '. Y11'n' ll mflurt, ' A IW . N' 1 I, fa 2 Ilulmlmrd. Alice 1 . ' ' 'Q ', Ii 1 I". 4 1' ,lu IJ, I1 ' 'I 1 I 1ImI .. . I4 " 1I I . , 'IA' 1' 1l n Inn J J- - 1 LUIS ,fn- ,jo-.0 Class of I96O 1 L s lf Tl IL ku D IX ld 111111 Ix1rCn 11114 mr 11 IITIFII7 X mu llltf Rnhird 11 rL11LL I 1r11 t 31 L 1x1rL11LL Sl11rL111 C 1 L1 111 su H11 L Nl 1111111 IX 111 mr In I L 1 XI1r1x11 L 14 1r XI1LL Illlx 1111 Fl L11 L ll s H1 1 L ll tl Il I1 1rt111 Cuolxn QLIL I1 XI 1rx I 1 X 1tl1L11x IxL1tl1 XlLlJLm1lL udx L ac LK X L l1LL I1 L1Lr 1 Tl K L 1r L LI1111 111 LL Lr Nlltthcll hula Ixax Nlttthell Saundri Nloore Ruth nn Xlorrls Bettx Xlorrls Lutttl Xlundx Xlllxc Xlx rltlx C zrolx n Xubgh Rich ird Xuxlxrrx IDIXICI Orr Sharon I lttrnal lmcc Patton Ronmc Pax nc R T Pwnock errx KK ax ne Pcnrod qhfiron PILL Dixld I lxstn rs Bolmbx ILL Ilumlu Nlontf. Podbltlblu Bxll Protk ohn lrottor IuDC.m lrusfaczyk, Suzmnc Recd. I3ill5 Colo Rhodcs, I'lLll Risncr V aldo Rosa. Susan Ptuzick, Bob Schmidt, Ruth Annu Jo 'f'7 T T? 1 Sophomores utr I mc 1 Sum I xnn Short C11 IYILS S1 IXLI1 11 I1 11tI1 lI'LNll Spcnur mu Lu I rem 1 S nc Slnrlu S l77IkIl ld SNTILX nut 4 1 ucx 1r Ix muh 1 1 L 1 s uc x um I on 1 vm u nut nut KIIX urncr, D Cl! YCF. cs L' . 711111 Vs mv. S nr I1 IQIFFX . .IU '1itu. fum x 1 '1iItin 1. Sm ' . . , LL'. I I' '. qalfrl' 1 . Q. .cmc ' 4' I. ,. -.IIIICS Yhllxams udlth XKllllS Robert Wilkerson Brxan Vrlson Barry VX llson Glenn VK oods Dax ld VX rxght Gregorx X aughn Y llllam H ounv Robert 4"",1'7 C O FlZZlklC steps to the lectern to act as the Master C C7 ol Ceremonles for the Sophomore Class Program ff 7 Z3 lflll mid f x PPS ,Nl d " I'-flc ws Mike Davis, presidenl, Beverly Foulk, vice-presidenl, Jim Pappas, treasurer, Rita Lawrence, secrelary. Freshmen, Class of I96I Well, licrc wc Arc. tllc prize spcctnclc ul' thc uplmcr cl.1ssn1cn-Ilw lTfL'Sl1l1lL'l'l Cl.iss ul' 57-58. :Xt assi-mlmlics uc Sffllggltll Illftlllgll tlxc l-.'Xllll.l Nlatcru .incl nftcr much liiclaing. pulling. nnnl turn ing. wc linnlly Iimrmgcnl tu gut our luclwrs mln-null anal urn tu lc.irn nur um1lmir1.1tim1s. UK- H'k'I'L' laiuglu-nl Lil. cullunl grccn, tlmmsu in tlic lmuslius. .md sci un the uslicllw' during gissclnlvlics. Our class spwmor, Klrs. Klillcr, was wry patient in liclpingg us lmuilnl il Hunt to rcprcscnt ilu- lircslmf nn-n class in tlu- lluinucuining parade. XXX' nli1ln't lignc muclm Llmncc to uslmw nur stull '." llmu-x'cr, wi-'ll lic suplminurus ncxt year and ui-'ll smilv uk-r our vcrdunt past. By tllc timc wc .irc scniurs. nur sulmml will Imam- prugrcssul l.1r luc- innnl cu-n nur llnnclcst drcuins, uc lwlicw. Xdron Nlaru mt Xdlxlns Bnttx Eldmn -Xlsburx Ixcnmth -Xrmcs Dum Xrnus Wcndml Xtlxms Bonnie -Xxxrx Umm C ul Xxcrx Imdl Xxarx Xllnnln L man harms Connlc Balm Dnnnls B xx Us I md 1 Brmnh Arthur Burnett I md! Burns bra ncll Burton Dunnu Cxmplxll Bruu C an lo Don Cxrroll Fdlll C xsu Lemma Chmu 'Iurx Cl xrcm stoslxl Frmlx Qluxgr C rl C cull XX llc r C ulun m She rrx Culllns lxlxlc C nmlu X max Cuumxl E lrlc m C run nrrx Cu umr Xlllxn Crnmu ns Dxx wht -H' if I 1""'n "7 'Q 5 Freshmen Cullen Carol Que Daflron Ida Bell Darnell D1 nna Dxsher Doruthx Ixnn U n nelson D1 lk IJ lx IS olw Duns ltllllllfll Du 18 lllxL I xx son L um y IJ IX Eddlf. IJ m lttu x Dnppar Susm Andrei Dixon uclx Dorrm mmm Doux m Que Dunne C lor11 Ann Llxrlm mrdt Owe l lclrldgn Clrul lxnn I lllott Linda l lllott Tlm Eubmks Lwrrx Iulu lmt Fnlkms Claude lllluns u x llxnn e x luullx llumrlx F lull Xllrx F XL lulks l mal.: lf.:llmr.utl1 l.xrrx C-.mt lxnnmtlm Cmrlmu I.1rrx Cmrzlmr l4lllI1l'1lC .195 Barbira llbcrt crrx odd C imlx n urn uclx Crxslxuuu om lldnuur ku I I lshll an L9 us Smcrl lu vu xmt Hmhh ul lxnnmth Iluppnrs C h nr as null lxnrms Fad I Iullu C llhnrt Ixlllmn Brl m Lmrcmn Ixnnnx nc Imrcnu. Ruta Lndlxttcr mu Lu Domttl Mme Iuxls Rmdx Lmtcr Nl :rx Ix uthcrlm XI addox Lx nn Xl lrwm Roburt XI lrlxs In Xnn Nhrtm Craig Umm Slnrun Xlaemgllu udx Xlnfurdx XX alter Xlglhnul Charlu Edu :rd Xldlm :ld Linda XILC hae ku NILC lll Ixuth ,4-nn 'Vi gm.. f N 4? us 'H' 1 l f-4,4 fflf "Nr 'ii iw 2' uw in 44 y -I 'FT WJ Cp , ' . . cr , J 5 Q 'F' A CQ ' . 'Q r' V ' ' , fi - J p ' f ,:',Hz-,Q 7 t - .. I L lv , , I i 71 ,, I . V , 9 0 ff. A V V - ' -J ai " . Ja 11 - 1 AV 'B ll: X1 I A X L I 'ln I1 - f I Y , . I f 4 V ' 2 ., V 'Z I X L , Vlpf W H1 " , Larry 'W 2 I ' ' I I V- 1 V nk 'tl 3 ' N 1 Q I 1 , Q Q x f . 1 ' '. ' I' L ' V ' l ' x-5.3 , N 5 wg Y . 1 .ggffzhy f f f 1 - . - . ' '..', 2 I' 1 "lf ., ' in f . M . ,. ,' , ,il , A i 1 L ' X Q f, . 1 ' 7: af- 1 . ' I . ' Ji ' . lin . ' J . 1 I r A ' 1 . . A -, , if ' A 4, 1 K . ,, , - X W ,' 2 'Ll , 4 uf' , A . ' . 71 ' if-Q fi' R3 I f I ' W l A !! . ' L 4 1 . I 2 lf 4 -1 , V ,Q v 1 7 'i , f 8 4 'C' . ' , ' Tl' 5' " , ' . , 1 I --1' 9 'QV ,all V 7 -'NJUJ i JT'-Xjx 1 Class of I96I XILL1sLu udx Xhlx ID Bubbx Ummm Iolm Prmlu Xlcmu XIIFIIXH Xhrullth Lldlfll nn X 1 utls 1 f1u1 1 I L ull X u ull 1 s L ull n Xlm mln VK mr Ln Xlurrls RILIIIT1 Xluss Xl nrx ur 3 wrn lk Xlundx Cuolxn Nlurphx Kltlmx X urrn C url Xlutnlulx N are urn 1 m Nulxl Cam Xuull Ixmn X mcr Ilurl nth Nolan Klum Nolnn Xolum Shu an O4 4 Lrrx Oclum on L N BX rx I Orr Lrrx Om rsrwn um I .lp . Ill P lrlu r Ron P lrlur Slnrlu Icrrson Hobart C Pntkas ohn Prtnhiurd Lrrx ILL Pl lstc rs Bra nda Pl Mfrs Ron Podmr I3 1rh11r1 I rusruxk Nl 1r1Ixn I ugh NI xrx lm I urdx .mlm I x IL x1Ix1L I Ulu rr :rt Run Ann II: sd lla 1 In Ihu 11111 ltIxlk II IX mond IIUIJL rt Rnd 11111 DX Ranma I 1 Donna Runolds I1 X R111 Ilohcrt D II1nI1Lrson 'VK nm Rrssr CLIILIIL Ilohmson Frmk Rm Larry IIuss1 ll In nmth re L C h ll Sh rrkn rs ohn Sh rrp I3 rrh rrr Slullms Clrolx n Srlu Ln Umm Srmmons T1m Sums B rrb lr: w , . , , .15 J , - 1. ,, 1h ' , ' , 1 ' 1 1 11 .1 ,. Q - , J v A 1 1, JL , 7 'yy '-I Quin "', M1 g1 c 1 L ag! 1 ', XI1 1 I1 ", I1 11' , ' Reach, Zinn I.. u .lv in 2 " Q, ,vor f DU. -'I u , . I- x ' I1 ' x Q. , , K. , L , .7 1 SL'1g'I, f 1 'Ics ,I 1 ' .I .I 1 , 1 1 1 ki , 'fy 2 lv - -1 1 1 1 rx Freshmen Slmnk RUSIIIL SIUIIIHAILII Sldnu S r1mc1 rl xnrs Icon Suuthn rl and Sh mm Spy :rs Lrrx L urs I lm x C untllx CIIITILS St IIIUDS Nusun ITN ll1lSIIHSIxl Xl lrx S nknnlm 1 4 Stone 0 Ann fur III I nm StuImIuIL IILILI RILIIITCI Su 11111 urs Dnnms Sucllxouekx Brllx u nlor XIIFIXH I I1I'0g,ll1OflUIl I7 sx 1 UIHIISUD L mu mms LTI L Rl oms C ordon Iurmr umm 'I urmr QI1 Iron Iurmr U md! u NIuucIx Billy Bob UIr1LI1 I3lI'IJll'l X lllg,IlI1 I lull I7 XX ulton x XX :run X 1rII1l Wm lur Ilanms U Ima Iiruu XX hm L XX Imtm 4 VVicker Sharon WlllI3mS Wllhams Vvllhams Wlllrams w7lllV3Id XVIISOII ern Wllson LOUISC Wmstead ohn Yates Charles Young Kent Young Rebecca Zeckert Ruth Ann Carleen Charles ac Sandra Kenneth Q, CS? C O Flzzlkle Ones us the Wlnk as he watches 1 . . YI k A E ' Y I I . , I i Ca greenifreshie un-,dergoing part of a club initiation. 0 A 60 X Z X I W X, ' -X 1 5 1 X ff, j ' 5 f, ai - X " JE' , f, A I 562 rf , A N P4 X ff L vb, G C-fn um S. s..ffK--i4 1 S'l'U2dI5ES3 Clubsz AC'l'4 I Future Success II L Klum c LIIIN s N IIIILILN NK I Z mu 11 c 5 4 ' L N x IL! .iw L X ML N mu l K - XVI 'I' IILIIII 1'cg1Iiling 1I1L' gravity ul' mln-ir . Iics. stu I ' LII I'V.Ci.I IS. wlblcn sL1lvlvIv11u'l1t 1I1cir' It'1ll'll' ing. xxi1I1 .1 xxiulu XJVICII ul' L'XlI'.lL'lll'l'IL'llILlI4 activi- liu in LIirn'ct IHIAKJIMIIAIIKIII 1:1 lI1L'II'lIl11L' .mil ' 'A als. X IIN. nuuiix ilius lulcl xxilI1 SILICICIII CIIIIILINILISIII .mI IQ LJ IHIL'I'L'NI lu Iwrm xnmm' ICIIAIUIULIN .HMI Iwllcl' QIL' I 0 I , wI1I 'I lwrwlLIi1ics.1mI AIIIIILIILN. .ILILICIIIS nllvn I, QI Iin I tI1.11 ImmxIcaIgc g.1incLI IIIIULIQII L'XII'.lL'LlI'I'I 'LIILII' f .lcli 'iiiw Imx IIIlcluI tI1mugI1 .mul I1.1, cnliglm 'M-QI ff I lI1vil' I.ll -r Iixu. CLO. un 'I IRILW II1.11 .1 l3l'1lIX'I' J ILIIAIIILK' ul IUIV. .1mI Iun is ixmwlnmlgllmt lu III: xl-IIWIIIII HI I IS, xi MI 'Nix 2 x 'nd-0 S 11' qx wi 4 -llltzxcx-get 5 ggi? wi P ki Lv' X gif? .-V " fax 'wif :Bw if gr, X .5 'O if I I' -L S ' V fgfxshpwifx xsfviyyx K ffbiwfv -M., an "" " " snag 7 th! 1257? 1. 'X Hu, ft Ulf' 0ITl0C0ll1iI1g UQQH 1 A v "' My 2 5 6 ' 1, F: 'X r , . 4, A i K f , "S 6 A MA , r., 'P Q IL ' . in u Y '-, ,. 1 I. . 'A x - 1.5 - s. ."s ' h X ' Q ' ,Q , Sf1..,nf . 1 - ' Q ,J ga: 1 'a Y f ' 'ffl W -f- .-. ,f...f -111+ f - ff 'Q-, ' '- 31 A .X A. :M 1,3 38. , ' V' 'w'-, 'gf S, 1 ,, N. :VL J., Q .6 , 1 . A- ,H if I. A . . - .-if ... Q. Y, Nl' svn Q i 'J px, EIL: 1 : , - 0 J- b ,,.' " . ' 5 , , gh., .N 91 u 3' .f A ,inn , v 1 l M V4 ' .Xw..- -A , ,A .. ww fn., - -f. ' ,. -, -..Q 1 I 'f S-,I A . Jan' AL 5 ,. to . F 's "H 25" ' Q ' e J ' ' , , 4, ',lm 'Y7' 1 . . -.V 'f y ,Y -.,. .' ..X. ,: ,t A ',A K sry -J I ul ' ". ,af I- My S ,.. A ' . v M 'v ' . , ., . ,W-' ga - 'UI 0- rd' Q 5 Q4 s -1 .Qf 'b 1 w . f - , '. -A1-,,':.'4 ' 1 ui f ' . ', ' I- ' .. , . ' r ' an w"".f'- " 'if' 1 x ' "f'1f'i.'1"3 z . X. Y e.w ,gli -,ill kr -,yxfxfrk ,X L. Qu, .Kp ...X ,, , ,, , , "Ig .f' L fi U ' s 1 ' ' L'-' . .V ' is ' AD' :I J K 'si N' 'y I "hifi 1- xg ,, - f., 4 . , 'fm 19 - . , 'Wx-. A. ' ' i' -, 'A Q i 3' , f Ni, Q Y ' x. " I C , 1- X Y NK X11 0. .35 Q ,L U lv' 4 . . Y Hur Ql'.lL'ilPlIN lN.liL'NIX. 'Srlxlzlumx Sllxlmm 1. llmm'un111i11gQllwm. In a vcritahlc fairvland setting. our rovaltx' crcatcd a mnmcnt rc-calling thc splcndurs nf ancicnt courts. Clracccl hy a cnurt whrmsc quccn was truly charm- ing ancl wlmsc hrcath-talxingly lnvcly attcnclants wcrc cscnrtcml hx' clashing fnnthall plavcrs. our lwinccnrning licstixitics this ycar wcrc the grcatcst cxcr. 'lhcy lwcgan. littingh enough. with a lcaping lmunlirc. wlnisc llaincs inatchccl tht- spirits nf thc spcctatnrs. anal prugrcssccl tn a gax' chili suppcr ancl an tipmaiantls pep rallx' that lastccl far into lucsclax night. 'lhc paraclc was hcld on YVcclncS- clax alitcrnnnn in honor nl' thc Uuccn wha was crmrm-cl that night in an iinprcssiw ccrcmnnx xxlinxc suspcnsc nwuntctl cxcr highcr as tht- attcnd- ants xxcrc narnccl and which culintnatctl in the cnntri.1tinr1 ul Quccn Sharron Sliaplmlili. On 'lhursA 'A' tlax calnc tht- climax nl tht- wcclx-thc annual :M lf' :Y lLlllxlX Un gnnc nith tht Buittm lllngtrx Tlux 34' y "" war nc mm it hx' a 13" scftrc. - Rose Ann Zanter, Lady-in-Waiting, Sharron Shopkoff, 1957- 58 Homecoming Queen, and Sue Cash, Maid of Honor A , I I L 0 lm., ' If? K I I 1 CJ Nancy Harper. Soplzrmzrnrc Class Attemlant , crm . or Sw 1 mmf W mx .litem 1111 'anna llrncll. 'cw Kass .-Xttemmz - x' Uttcrsun. I7rC.s1um11 'JM A-Xttcmlmz YJ Below are lhe members of the Girls' Chorus of FCHS- Row I. S. Douvan, P. Bussler, L. Lamberl, D. Murphy, S. Penrod, C. Williams, S. Wynn, J. Griffin, J. Meredilh, L. Fulks. Row 2. S. Rose, R. lce, K. Bennell, C. Essick, B. Linfner, J. Balls, G. Cornille, M. Linlner, D. Tevdovilch, P. Dawson. Row 3: C. Kehr, M. Holder, M. Rains, N. Carlisle, L, Slipes, R. lacometli, L. Maddox, G. Downs, B. Ulrich, J. Palernel, S. Whillinglon, L. Avery. Row 4: S. Hood, K Marlin, M. Moss, S. Smilh, M. Halfacre, G. Meagher, J Kinney, M. Easl, M. Douvan. Row 5: J. McDonald, S Benbrook, C. McKemie, S. Dees, S. Brown, M. Harp, B Foulk, A. Racey, L. Boner, J. Tomlinson, J. Pyle, K. McGhee 1 EJ .1 0 The mixecl ehorus, shown on IWO pages, is a select group of students whose hlenclecl voiees give pleasure to others while giving them the joy of ueeoinplishment. The faet that the organization meets every 'lihursclav night is evidence that the memhers are dedicated musicians. It is trulv a ease where giving pleasure brings pleasure. The members of the chorus cabinet as they plan the annual Moore, J. McHaney, R. Martin, M. J. Harp, S. Smith, S. Brown. chorus trip-J. Kinney, Miss longbons, M. Holfacre, J. Playlng at every ball game and presenting concerts Piccolo: I. Gilulu fl. King S. Gcrmann Flute I. Cilula ll. King S. Clcrmann Xl. Inumbcrt Nl. Nippcr C. XYhitc l.. Klorris The musivfs not immortal "Hal" Clarinel gl. lllhllgll D. XICLilCflI1 C, lliggcrsun 'lf 'I-Alyllll' C. Durlmm C. xyllllffy S. Xlitulmcll S. llcmwr Nl. Pugh S. Xlitullvll J. Purdy to large audiences, our band does a wonderful job. hut we students think it's "tops" Alto Clarinels E. May K. Leach C. Cullen Boss Clorinels B. Morris D. Taylor 1. Frirrs L. Nipper Marimba T. Hays Cornels K. Pharis J. Stelzriedc D. VVolfe B. Orlowski T. Core B. Killion S. Paul Il. Collins Baritone C. Brondos Boss vl. Mcldaney Trvombones T. Odum j. Evrard D. Lackey Saxophones C. Scott D. VVebcr -I. Kolesar Basoon M. Hubbard Violin 1. White Percussion S. Cash T. Dorris G. Coleman L. Gilula French Horn I. Nlerideth Nl. Martin Concords of sweet sounds 'lhc Qiliimrclcttcs. .1 iurx' husx Qlitlllli ull sI1cci.1llx' uliriscn girls. l1.11'u 111.1111 purhnriiiiinccs ru giclcl tw their repertoire. ililicx' sing hir rho corrmiitiwil ccrc- i11r111x'. tit 1111- .lIlI'lLl.ll Ll1i+r.1l wiiuurt. LIDLJ .it silifiiil .issi-111l1lics. 'lhcx' spa-ml lung hours 1111 their sc- luctiuns .mal .irc I'.lIl.'Ll .is taps Ill rln- music lli'l3Lllil ., 1111-nr. ill1L' lm s' ul1i11'us l1.1s tu wrirlx l14111i muh yall' tw lxccp up :lu-ir splcmlifl ri-p11ta1ti:111. il his yuir mlm 1-M1-llul thcii' l7l'L'YlUllN high st.mcl.ircls nl ITL'l'l.Hflll .iiiui hx iialcling in-11' lIlL'lIll7L'l'S iiml ni-xx' iiitcinlm' IJIIIIIIS IH IllL'lI' l'L'lX'l'Itlll'C. Row 1: S. Penrod, J. Merideth, D. Murphy, J. Batts. Row 2: L. Lambert, P. Bussler, S. Wynn, R. lacometti, J. Pyle. Row 3: B. Foulk, K. Bennett, J. Griffin, S. Rose. Row 4: M. Harp, M. Halfacre, J. Kinney, M. East, G. Meagher. Row 5: S. Dees, S. Benbrook, J. McDonald, A. Lintner, C. Kehr. Accompanist, Toni Hayes. Row l T. Simmons, G. Rice, J. Pyle, Weaver. Row 3 J. Reed, J. Pappas, J. White, E. Carello, W. J. Williams, R. Plasters, T. Elliot. Row 2- J. Williams, Armes. Row 4: J. McHaney, B. Groves, J. Moore, M. Adkins, J. Kinney, W, Stillwell, R. Martin, J. Broshears, C. Blake, T. G. Wright, R. Pearson. The maiorettes: Toni Hayes, T. Taylor, C. Durham, C. White, L. Morris, and Drum Majorette, S. Cash. Two organizations that add "oomph" to the band. Our attractive twirlers show their school loyalty hy spending hours to perfect their intricate routines. Instruetions are given. and each girl praetiees to master the routine. ,I hen they praetiee together. .XII ol this is neeessary Ivor the Imeautiliul lmerformanees we see. Ihis hand. which adds spice to all pep sessions. is a group of musieeloyers who "have more fun than anyone." Chosen for their ability to sight-read. these peppy boys enormously enjoy performing at sehool functions where they are literally the "life of the party." .QMAJ . Row 1. Jim Hough, Gary Scott, Dick McCIerin. Row 2 Charles Brondos, Gene Coleman, Jim McHaney, Tom Dorris Keith Pharis, Bill Orlowski, Tim Odum. Vallant warriors against the On mx .mnu ll lxL1rL :lun DL ir l L L L nu l s st all 9 txuuv xt xx lu L LlI'L x nLxLr L mL x1xL lm xllx 1rrlxLL LSL JU N l' Q X N fl 1 1 lllLlllUI'lLS tux unmwrta lll su vu wmv v x L 1 1 1 xx L tI1lI'L s L N 1 s UIXLI1 uuvx LC ll I sr nLLLss1r1 x :L FI Lllllll ll lll f un m s s LN x x L s num n x up u urn L llk ll L mn JL nm 1 L lSL x L QL r t LI u mr mt s xr tllltr xt III suLlx Llu l3rLnLl1 Ge"e'0l'SS""0 NUUCY MGb'Y 'll 9 q n 0' 'h rL llSlllI1UlI1 LXLFX SL nLxxp1Ltur so Redbrrd Annual cs she leaves school carrynng lhe dummy Xl xrxm 1 1 1L x 1Lxx 111 pr 1LrlL 1llL lhlc Lopx to lx tx JLLl v' All mduslrnes have lheur umque tools cl the lrade Here wrller penculs sclssors glue slaples engruvmg sheels puco are some ol the tools used nn crealnng the Redbnrd Annual slack carbon dummy are shawn as well as Nancy Mabry, belng wlelded by lhe capable hands ol the stall Type Judy Thorp and Mlss Grant who dnrecled lheur use 0 O 0 "Sig A' ' L ll' is .1 Lrx' 'L l ml - 'L tl1Lf X' L-nd ol thx xcar xx'lx-n tlx' an Llp thc . 4 l lxL1Ll l 5l 'flls 'l' 'll -l."'4 '4 "l. 1 Ylllx lv li.: L'lL1tix"l' .lx rt fur tlxL' xx'Lxltl nl ' lj ' all '. arc tlxL' rc. lr ull .ln .llnwst .nw xx' ' ,N lmur lxigwlxlx rL-x.url'1g, x'L-.lr's 'wrlx ' lur Ill' ' i 1 ,t.lll'. 'll1- nL-xx lllL'llllJL'I'. ll .1 .tall .Irv r.lrL'lx ,Nl - cn ,,l L'r' l' 1 .xml tu tlxL'm. xxnrlxlrxg un tlxlngs l1.1I mu. 'li l - 1 ' mu lsrill ll.lX4 g ll . L1,t gn xx'l,lx'. rl.1r. mrt yilf. tlxcir .mmml xx'ill lx' ns lllLlL'll lun tu put lHQk'lllL'l' .ls tlxis um' 11.15 l1L'L'll. 'l his x'L-urls stall' mL-mlmur. lmxx' lmL-L-n ' L ulxlc. V Ull Cilll llUfSL'I our Lmpx L'LliI11rs, llill ll. L'tt .xml Xlllv Xll "l ll lm , Im elf il gg tlx 'll 5 'l L's 'AL' 1' ' ls" ' . . . :mu ur cclitur. Carol ll-xwst, I L L'.-tinw L mc ' Cilll xx'r1rl4 crL'altix'L'lx' ' J ' ' ttL'r . . . ' 1 - V ' I e Sin 'ff' on 9 ill 'r 5 ' D' - Llzlx' tu NL' ' ' " Lt' lll1L'I l Q . A " . . . l.l1Lla lillis Sl llx' 'l Q A 'Xlllx' A xg' 3 ' 1' I "F l . . ' 'Q 'ff hs. ll l an I , R31 CX 'S A ' Lf 9 Deadline, the I958 Redbird Annual Staff . . . . . Nancy Xlabri' with the responsibility of the production on her slender shoulders begging the stall for more copy, more pictures , . . Judy Tharp. our Associate Editor, continually searching for her red cropping pencil as she patiently prepares pictures . . . Karen Lamlz uttering dire threats il' we dare to put in a certain picture of her . . . lim llissi and llichard Lauer shaking their heads doubtliully as we ask them to do the impossible, photographically speak- ing . . . Iloyce Sailly and Sharon Elliott starting briskly on their quest to get more advertising . . . Judy 'l'abor's resigned expression as she makes another trip to the liar corner of the third floor to do an errand for the stall' . . . Nliss Grant admonishing the stall' to clean up its mess and wondering il' there is nothing at all to send to the printer . . . It was an inexperienced stall, but an eager, hardfworking one. Truly, they were a staff to remember as they put out a book that will long be cherished. Associate Editor Judy Tharp and Brenda Gire arranging sophomore picturesp Karen Lamb ond Judy Tabor giving instructions to typist Linda Ellis, who stops and listens. Assistant Business Manager, Sharon Elliott, Business Advisor, Mr. Boing Business Manager, Joyce Scilly as they make plans. The copy-writing "co-eds" Bill Barnett and Mike Mar- childon laboring. Creators of the graphic acts in the yearbook-Richard Lauer, Carol Hengst, and Tim Rissi. L A banner year for Red Bird Notes - innovations create 4' KJ Nj Wir' Busine ager, and his assistant, Jim Front-page Editor, Mary Jane Harp, as she ponders, trying to don at advertising has doubled. decide on the most news-worthy events of the week. ,if Mifu fil- N'Uf JL, T6 Jack Roberts, whose main duty is to help Mary Jane Harp, has proved himself a good journalist this year. Bill Barnett, in his first year on the staff, has become one of the ablesl editorial editors in the state. We will regret losing him. Judy page Little even Heaton, Feature Editor, has consistently produced a that brings credit and attention to the R.B.N. Tom Sports Editor, has made the sports section a must to girls through his vivid resumes of sports events. a top-ranking school paper ' ilihe Red Bird Notes serves the school in several wavs - it informs students of current events. tells of future happenings. acts as a medium for transmitting student opinion. and provides relaxing and informa- tive reading for the students and faculty. Klanv new things have been adopted in this years f' N f A i cl. I ! V ' h issues of the paper. The enlarged format. in itself 1 an innovation. has heen indirectly responsihle for most of the changes. The entire project has not only required larger staff. hut it has also raised the quality and quantity of news coverage. "lo luring the truth - sans malice, sans prejudice," 1 the ll.l3.N. motto, guarantees the school faithful, In K ., unhiascd news coverage. XVirh this singular purpose I U in mind, the staff receives their reward in the lvnow- ledge that their work is read and appreciated. R.B.N. Editor-in-chief, Lon Eubanks, who has inspired all the changes in format, is serving his fourth year on the staff. The members of the Red Bird Notes staff listen intently for sive paper like Our Red Bifd Notes, Gnd Ute beUUlifUllY their assignments, which come thick and fast on a progres- carried out by the staff, one of the best in the entire state. A highlight-Martha, the Swedish maid, quits, once again! Senior Play -- Archie Andrews Nlemhers of the Senior Class scored a smashing success with their riotous portrayals of the yarious characters of that hilarious comic strip, "Archie .-Xndrewsf' Playing to a packed house. the cast frequently had the audience in sidesplitting laugh- ter. as they enacted the antics of that famous, redheaded teenager and his hamburger-eating side- lyicli. luglicad. The play featured a crew of ex- perienced actors and actresses headed hy: Carol llengst as Martha, the Swedish maid: hlilce March- ildon as Archie: Larry Vincent as Nr. Andrews: Georgia Nleagher as Nlrs. Andrewsg Tom Peayler as lughead: Brenda jones as Veronica: and Judy lleaton as Betty. Vllithout reflection on many other line plays presented on the F.C.H.S. stage, it can honestly he related that many of the audience pro- claimed "Archie Andrews" to be the "hest ever.', The members of the cast after their hilarious performance, weary but well-rewarded by a sell-out box-office. if--r a ,M l E A virile, masculine play which appealed lo everyone-men and women, young and old, timid and bold. Some casl members of "Nine Girls" pause lo see lhe props of the play--the sign above the door. In the land of make-believe "Mn Roberts," one of the two plays presented by the advanced speech department, had the distinction of being the second amateur production of the play. In his last performance at F.C.ll.S., Mike Mar- childon gave an inspired portrayal of the memorable cargo oflicer, Mr. Roberts. llis roommate and con- noismur of beauty, Ensign Pulver, was played by Nlike Bowen, who created hilarious chaos with his "great moronic plots" against the captain. Larry Vin' cent, another senior, brought "Docs" sardonic humor to life. Fine performances by supporting players helped make the play a success. The murder mystery, "Nine Girls." was presented by the girls of the advanced speech department to a large audience. Carol llcngsts linal performance, as the friend of a murderess, caused tension as she came ever closer to the identity of the desperate murderess, loyce Allen. Nancy llarper. as Eve, the sorority leader, and ludy lleaton. as Alice, gave outstanding portrayals. Angela Klarchildon. as Freida, whose jfgf views leaned toward the radical, and Sherri llays, as Shot-put, injected a humorous note. Clamorpuss, played by Kay Martin, enlivened the scene with her remarks to the pledges, Lynn Lambert and Rose- marv lacommetti. my , one of Studylng the bull Introduced ot the Youth ond Government Program ore Kerlh Molheny Make Bowen and Mike Mundy Row l B Wulson E Brown B Myult M Mundy D McG1ll gs w T Gor L Hudson D R1ghtnow Rowe J Roberts C Holleron L Gllula Row 3 R Cremeens mont ovls con Hu: crot Do Hugh Ideals A standard for 11111s11r r 1 1 ILLFN llll itll X1 ll 1xl111'1I 111111 111111 LL LN 1111t L1r1I1r1 1 IKIJLTN TL INLIFLT llll7LfNllIlJ 11 I1 s111 111111 1 1111 1 1111r 71 1 Ill 1 NL 1111 111 31 111st1 1 U 1 s 1 s 1 LL 1 1 1ll1lIl1S 'Ll If 1 ll U 1111 1 1 1l 11 1 111 1l 11 l,1111r11111111t 1111l1111 kk 1 1r111vl11l1l IS 1 111 LTL n11 r NLS Il 111 1 l111t Xl r mos 11 s ll v1111r11111111t Q111111111r1ts X p11p11l1r l1111s LlLll1 111tl1 1x11ll111t SflI'lCllYClS 111cl '11111Q Knllnon A Rogsdcle C Morlln J Pyle R Mcrognu T Elluoll Row 4 Mr Bunn L Vlncent P Wall R McPhc1l O Frozser R Martln K Alsbory B Howklns M Bowen J Kmsmon J Broshecrs K Matheny E Long . l , . HI- . J '71 A ,V a I f- ,, I SI . 1 Xl. l'.1i1. Olly -.1 IJ lligl 41 'lf l'r'fl1 1 K' 1 l' Yi"-Prxil' 1 l111l1 Nl1.1It. S" -.11 .l.1'li l' l 'tg 'l '4 . 1 Nl1' '. ' 111 ' tw: . Il1 1r'. jLl1'1' 1111l s1'1 ' l 11s. Xl 11' '1g1s: l1l'f1 11tl1 '1' -lLlL'. l.11'. lllllllll 3-ll. Rzllll I . l' 'I 1s1': Cl -All r1r,,.111if11ti1111 l'11r l111. l1.1 ing .15 its xt11111l11141ls 1'l1'1111 .l1"'l. 1'l1'.11 s1'l111l.11' " ' sl1i11. 11111l L'lL'1lI1 li1i11g. X" llcg la i11f1r1 11ti1'1' 1111-ctinw: U1't1l -' 11'1"l1 '11 trip Ill St. l, uisg l1.11't1'il1.1ti1111 111 A. 11111 . Y utl1 11111l A " ' C ""1 - I Al ' l' . Vlrlllf 'K ll' ' " L ll'l' l f1 M 1 l'11r tl1' S1111 ' ul' tl11- '11li' 5: l' l1i.' 11'11 . .. . nv' "N ,gf A L. Mlrl :Ro 2':.. e',.. I ,I . 'I .0I',Kl I. ',., I ,'.' ,l.- ',,.- 1. 11QA,s.1S3,B.Ba' 1,1 '111 f4,.E. y,BJ J ji ." " " TRI'IlI'Y Pirrpriwz lu crm-.in-. m.iim.iin. .incl ixtinfl liigli st.incl.ircls ill' Cliristinn Lll.lT.lLlL'I'. Spirits-rr: Xliss Clmnt. Ulliccrsz llrcml.i limes. pruialvittz Ciuirgin Xluigltcr. xiu.'-prcsiclnnt. Xl.iry lim' ll.irp, SL'LTL'l.lI'Fl 'limit cillLll.l, truisiircrz Kiran l.imlw, L'lt.lI5l.llI't. .Xutixiticsz .X tc.i for till girls neu' in suliriril. "l" im initiaitiiin luclrirc stumlcnt lmriclxz Cliristmns Cliucr-up lmslwrs llir lrinu ly rilcl purple. ll lfnslmin Slum' for till girls in sclirinl. p.irticipiitirin in Youth :tml Clmcrnim-nt Prrigrgint. at formal cliincc, Xliitlicr-llgiilglltvr Scnirir Fairs- T'i-HPV 9l'l5 making ch'ls'moS Chee' up bosken wi-ll clinm-r. citgitirm its unc of clcvcn 0 llwnrir Clulns in tllc stzitc nl' lllinriis. Row if J, Pulley, M. Prusazyk, M. Moss, S. Whittington, C. Williams, B. Whittington, L. Scott, C. White S. Rose, K. Hiduk, J. Scilly. Row 2: J. Thomas, S. Westray, C. Martin, S. Prusazyk, J. Paternal, R. Zeckart J. Tomlinson, B. Mitchell, S. Shapkoff, D. Taylor, J. Peavler, P. Polasky, S. Smith. Row 3: Miss Grant, E Mitchell, M. Taylor, R. Zanter, J. Otterson, Z. Reach, M. Warren, J. Stover, B, Ulrich, A. Racey, L. Nipper M. Whittington, J. Smothers, I. Stagner, V. Prusazyk, P. Miller, N. Ramsey, J. Munsell, J. Smith. Row 4 J. Pyle, S. Wynn, J. Tabor, S. Paul, R. Stalions, B. Podnar, S. Penrod, R. Moore, M. Pugh, S. Nolen, K Wall, S. Mitchell, G. Rissi, R. Slimak, C. Wharry, L. Morris, T. Taylor, J. Merideth, J. Zeboski, P. Pickett S. Shelton. lg"'1r w, Row li J. Kinney, C. Hengst, G. Meagher, J. Gilula, B. Jones, K. Lamb, M. Harp, R. lce, C. Durham N.Combs. Row 2: C. Cullen, D. Doty, M. Litsch, J. Jones, L. Chaniot, S. Cena, K. Lingle, S. Benbrook C. Barnes, R. Lawrence, J. Connor, N. Harper, Row 3: M. Menees, J. Ledbetter, C. Baczewski, A Marchildon, S. Hayes, M. Holder, G. Cornille, S. Hopkins, S. Lawrence, J. McDonald, J. Allen, S Hayes, L. Burnett, G. Downs, F. Manion. Row 4: J. Collins, M. Douvan, S. Douvan, S. Elliott, B, Foulk, K McGhee, L. Boner, L. Maddox, L. Avery, K. Leach, S. Cash, K. Bennett, J. Downen, J. Griffin, J. Broy, P Broy, P. Hailey, J. Gore, B. Herrin. Row 5. L. Fulks, J. Merideth, S. Erthall, P. Bussler, K. Martin L. Lambert, J. Fritts, J. Cena, C. Kehr, M. Halfacre, J. McFadin, K. Hanover, J. Feeley, J. Graskewicz M. Gore, S. Karnes, S. Brown, S. Dees, T. Hayes, B. Gire. Promotion of Interest in Farming and Good Citizenship I VLITLIRE IfAR5iERs ni .xxtknlcix , Ptirpow: flood citifcnsiiipg to proinotu tlic Farin- I ers Institute .intl other wortliwliilt' rur.iI gic- tixitics. .hlxiwrz Klr. Clmnpct. Ullicersz Ixunnctii Iurncr lspI'L'Sltlll1Q11lllL'L'l'l loin Clilntiiicss. xicc-president: .Nitin II.intI. accre- t.iry: Claim' Xlctgiiic. trwisurcr: Friinic Ircsso. svntinclg Ilinitl Ilnll. reporter. ,Xlt-mln-rsliip open to: .XII Imois tiiliing iigrituiturv. qXctix'itit-sz Various slat-.ikt-rs .incl progriinis present- utl nit iiiut-tingsg ciulm p.ii't1c1p.itus in Igirni siilcty cziinpgiigiis and often pinccs uinning cntrys in Iivcstoeix anti product' contests: lrcqticntly visits xx'ortIm'IiiIc t-xlmilairs. llirins. uirictl agri- cultural projects. .ind displays. Clulu is :ic- tiw in home and civic affairs. foininvnts: 'Illia' I7.F..AX. is Imcst tiustriiwtl In' itx outstuntling motto: "lCm'11i11AQ to Do Iloing to IULIVII F.F.A. boys working on one of their many proiects. lL,m.HiHL, in lim, livin! tr, S,,'.l.,.." Row I: F. Baurlund, K. Hoebbel, F. Chrostoski, D. Turner, A. J. Mitchell, D. Newberry. Row 3: W. Eberhardt, L. J. Wilson, T. Mitchell, C. Williams, A. J. Farkas, G. Scott. Carr, F. Avery, K. Turner, T. Cabaness, F. Tresso, G. Matelic. Row 2: B. Podbelski, R. Stubblefield, B. McCollum, G. A. Hand, H. Little, J. Brown, C. Lee, E. Young, D. Butler, Tolley, L. Smothers, J. Nolen, D. Hall, T. Hawkins, J. Hall, Mr. Clumpet. Row 1 M Stamslowskl M Lutsch J Jones C Buczewsku Z 1 Plas ers J McFc 1n J Wllllcms Broy Row 2 B Sharp W Throgmorton Gore no M Evcns url es wes 1 orrss Cl c emle err1n w 3 och S Hopkms J Hubbard L Gncv1 W Rogers ICk9l' R Young S Culpepper S Cena C Mundy Gare L McDonald B Stacey Future Homemakers of Amerlca LII 11s1 lurtI11 IFILIHISIIIIIS 1111 11111I1rst1n1mu 111111 1 1 11 x thc s111111 11111111111 1x1rxxxI11r1 11ms11r Nl s IIL1 LX O urs Duns. I1r1 pr1s11I1nt LIlll'ItItL Inuux Ixl 1111 pruldant 1 1n1tt1 L1I111xIx1 s11r1t1rx 111I 1sur1r XIIIIIXH IIISLII I11st11r11n Lrrl Ix 1111I11rxI11l1 s ru LL 1111111 11111111111 1I1ssu utmvs L11111 X 111 1x IL 11111 1 1x1t11s 1 11111 n 31 1 s H18 U L N N 1111111 1t1111 ur t 1 111I11r1111t1x1 x ll 1rs x1r111 1 1.11 1r11vr1111 1111x111 Ll I 1 ll 1' tI1 111 I L U Il. I XL mx 1 LIIDIL to them IH thur Iuturc 1 s 11111111111tN 111 Bl 111111 I11'I1Ix r11111111111n Ll 1 1.11 I1 r If 5 xx 111 P Ill t1I111111111 I11111111111 LYS The club as 11 decorates a Chnslmos tree ot c nursnng home : . ' ', .' ,. , . ', B.M ',J.Thrp,C.MK ',B,H '.Ro :Z D. Lira, J. ebosk', B. t , . d' , . ' A , Re , . ' , , , , ', , I S s. . 1 . , . , J. , J. w' , . , . , . , , , B Ce , . , J. Hoff , L. Stip , D. Do , L. ElI's, ' , . , , . . l"11:':'l11' 'r . I In 'I 4 1. I 11111 5 th' girls, their I1 IllL'.', a1111I ' ."I I: -1 I a1111I to lurthcr i11t1'r1'st in I1111111' 1' ics Sl 3 : . r.'. -II 1- ' II'1".': li ' fa. '." ' 1 T1 1 ' 'Q f tru: ': . 1 'r' .' J' , 1 1 -I' ' -,'n11 , llfmcs. p11rIi11111c11t11ri11n. V NI' H ' : Girl: cn ll ' I in I ' " ics Xl ' " W.: SL" I . In Ig' 11I'L'. 'I1 1 1tI1. .X 't' " ' I I1 ll ' '1' Izrtxz hx l111sk-1: Iwr 11r- , ph. h 111 'Q Chri, t111.1. Al r1'1-s fur 11I1I lhlk! I I -. SCI 1 I ' L'.l for I.1 'ultxz ' ' 4 ' " xpulv, and 1 "I 'I I 1 N. s t'I to 1111 th' girla in hoc llllll-Q .11Icpt at 1- .111x' .1n1I x'.1ric1 urls uf I111111 '111.1Ixi115. xx'I1' 'I xx'iII pri? I I A 'LI II ' ' I 'D I ' IIXLHF. C - ,z .X "II-I1I1 "I, 1, n' " ' d'I Future Teachers of America Purpusez To encourage young people to develop the lnsie qualities nl' Iversfvnality rind ch.ir.1Cter. ln LlLiLlLl.lll'lt them with the inspiring sturv ul' Imulmlie selwfils. lti prmitle them with eurrent iiillrmringitifm erin- eerning enllleaitiungil tlI7pllTll.lI1lIlL'S. SIDHIISIITI Xlrs. Ulmlfe. Q 0 ,Xetixitiesz Pmetiee tegieliing lur seniors in ggrtitle st-lmrilsz p.irtieip.itirm in etvnlerenees .intl wurla- gg slwlvs. Ciniiinents: .Xn excellent prt-p.ii'.itni'y elulu liar prmf pet-tixe ttxieliers. Learning to work -- Working to learn. oififlctn XYORKERS l7lll'I1tlSt'Z To iietluiiint its inemlmers with the funclrif ff' inentnls ul' pmper lmsim-ss procedures :intl metlwtls. Sponsor: Nlrs. Xlecllin. Nlemlmersliip: Clirls enrolletl in the emninereiail eur- ROW li M' Hubbmd' J' Slelulede' M' Hc'l"C"e' Ge'mo""' rieuluin who tlesire. iincl hzwe the time fur. this J. Thorp. Row 2: Mrs. Wolfe, E. May, l.. Ellis, l.. Stoll, . I C. Shelby. Row 3: P. Feeley, N. Ramsay, D. Monfredini, Uxtfil CNl7Uf1L'Y'lL'C 117 UHICC Wllflx- K- Lomb' 5' D"V'5- .Xetivitiesz Daily period clevotetl to actual practice ull fifliet- work. Clnniiieiits: lfine priietiuil experience for future career wtminen. rs q-4 B. Medlin, N. McNeill, S. Shcpkoff, M. Douvon, R. Schmidt, S. Germcnn, J. Rcubach, P. Feeley, J. Broy, J. East, E. May. Two of our service clubs --Cafeteria and Student Patrol w I E Llndsey B Whuthngton S Whuthngton Row P Morihland Mnss Grosco Row 4 L Mngs J Sweet D Doxne Perko M Cook Row 3 K Mondrell J Re Rughtnowor B Adluns sy' 41 Whnmngton Row 2 Mc ono d uns D S Whnttungton M Frovel P Frovel P Morfhlond Row 3 Wrnghf crock r or FII nn 'i nnor ver un uc er Goss uns B Shark D Tevdovuch C Wnlllcms Ro 1 . ' , . ' ' , , ' ' , 2: . , ' . : . i , . , S. ' , J. , . . f . , . ed, ' , . ' . AR ay I . gf' L, V' , 1 . ' 2 5 Ju. Q' ' 1 1 . E '1 f Row 1: E. Adkins, J. Goss, S. Nolen, B. Casey, P. Hoppers, J. Griggs, P, Shelton, J. Abel, C. Ezell, R. Ligon. Row S. ' ' . : L. D I, B. Atk' , . Lee, J. Co , D. A y, B. Yo g, S. W' k , B. , . AA , . , . , . . Coll' , . , . ' , . " . G. ' , J. Pe , B. Ebe h Y, C. Seogle, J. 'k' s, The Linguists of FCHS Purposc: lu lostcr intcrcst in foreign langugiqcs iintl cultures throughout thc student luocly. Sponsor: Xlr. Husinuro. Xlcinlmcrslmipx .Xll sccoml-x'c.1r lorcign lnnguagc stu- clcnts. .Xctiviticsz .-Xnnuailly sponsors onc of tlic most ctirc- fully clcxisccl tmcl ciigcrli .mticiputccl cvc-nts ol' rill thc year- thc Roman BAIITLILICL. ln aiclcli- tion. tlic cluli sponsors its mcmlmcrs in st.1tc-wicic l.4ttin contcsts. The keynme of 'he clubs Roman Banque' was l"lG"'Y' Cotnmcnts: .-X xgiluulmlc clulv in wliicli to lciirn aincl to cnjox' om-sclti. Row 1: C. Kehr, J. Simmons, G. Cornille, J. King, C. Brondos, M. Beatty, B. Barnett, M. Marchildon, S. Hayes, A. Marchildon, J. Spencer. Row 2: M. J. Harp, M. E. Evans, S. Erthall, S. Lawrence, J. McDonald J. Rauback, V. Prusaczyk, M. Whittington, M. Litsch, F. Florian, B. Wilkinson, E. Long, D. Pike, J. Roberts. Row 31 S. Stines, J. Peacock, M. Plumlee, R. Hayse, L. Gilula, R. Ligon, C. Ahlms, L. Burton, B. Kirk, C. Holleran L. Mings, R. Martin, J. Kinney, K. Leach, M. East. Row 4: E. Mitchell, J. Tabor, M. Nipper, J. Peavler, K. Martin, L. Lambert, R. Ice, T. Taylor, S. Mitchell, K. Harkins, K. Bennett, N. Ramsay, P. Morthland, P. Pickett, J. Peeler, S. Paul, R. Zanter, B. Jones. Row 1: C. Hengst, T. Starnes, J. Hutchcraft, B. Adkins, A. Hand, T. Peavler, M. Vaughn, W. Willis K. T. N. J. J, D. Pharis, L. Vincent. Row 2: K. Murray, B. Pitchford, J. Griggs, V. Zavich, J. Castagna, D. Hughes, Little, J. lelase, B. Link, B. Sprind, L. Eubanks, C. Blake, F. Ramik. Row 3: M. Westell, J. Gilula, Mabry, M. Douvan, K. Nicholson, J. Stelzriede, B. Dasher, P. Hoppers, A. White, S. Davis, Allen, P. Feeley, B. Osterhout, J. East, D. Martin, Mr. Businaro. Row 4: G. Meagher, S. Karnes, Munsell, S. Shapkoff, S. Hermetz, J. Downen, C. Durham, J. Hays, L. Hudson, P. Wall, K. Rowe, J. Rightnawar, D. McCloskey, G. Coleman. i A spectacular-- Roman style! 1 fx' , it ' The delectable feast of the gods this year brought un- Food from silver dishes on low tables of Roman design forgettable results to at least one noble but satiated guest. made a dramatic setting for the hungry toga-clad guests. louis Gilula, Caesar because of his high grades, married Lynne Maddox's performance was one of the many fine the couple according to the ancient, impressive Roman ritual. ones given by our talented students to honor Great Caesar. ow 1: B. Barneti, J. King, T. Peavler, M. Marchildon, V. Zavich, V. Zavich, D. Righinowar. Row 2: J. Caslagna, M. Adkins, D. Hughes, D. McClerin, L. Gilula, K. Pharis, M. Beatty, R. Marlin, R. Ligon, Row 3: K. Matheny, J. Howe M. Plumlee, C. Ezell, J, Roberts, B. Pilchford, P. Wall, K Rowe, M. Smothers, C, Brondos. Junior Kiwanis Club for Service to School and Communit 'tiipivscz l1mm'ali.itc Ptirposc f to rcmlcr scrxicc: Llltimtnc PLlI'PtJ5L'4lO lvuiltl lcuclcrs lux pru- vicling lcntlcrsllilm training lm' cglpailmlu lxuys. SIHKJIINJIY Klr. Yulms. Oliliiccrsz Nlikt- Klgircliilnlnm. pmsiclulitz Bill l1.11'm'tt. xiuc prcsiclt-nt: 'loin l3L'.lXlL'I'. SCL'rUI.lI'XL ,lim King. Il'C.ISLlIiL'I'1 xl.ll'XlIl SIllUIllL'I'S, lll3f1lI'l.lll, Xutixitius: illmis stair tht- tlulm PLIFCJILISCLJ Al nt-ix smgc curtain lui' tht' stlmnul gnutliturium to ln' Imitl for xxitliin QI lun itxirsz cligagctl in .lIN1L1.ll Pl'lJ,lL'LiI ul mlvuiintlitg tht- twclxt' lout cilll'lNflll.lN tum' in tht- livvnt lull: P.lTIlLll7.llk'kl in smtt-uitlt' lwx tlulu Umwimtiuimz Im-wiitul Liricli slum tu stutlcnt lmtlx. llcltl ll1ik'l"lii'f tlulv Illk'L'lIl1LfN .tml uiirlwtl in plow liumiim xiitll Ilia' l.,t.ll lXIXN.lI1l.lIlN lor Ilia' lwt'Itt'i'1m'i1t ol stlwil .mtl wmmunitx. Q-fiiiimutsz lliglust ixitmg Imssilslt' gut-11 to tliis t'xtt'llt'nx .mtl n-inlmliilti f+i'g.i11i1.itiwi1, Choosing material for the curtain, a gill from the club, Members of the club examining swatches of mqferiqlg Q5 they plan the purchase of a new stage curtain. Row lf B. Link, D. Hughes, K. Phcris, Miss Pyatl, B. Bur- nett, B. Wilkinson, F. Florian. Row 2: J. McDonald, D. Monfredini, J. Zeboski, J. Brown, S, Shopkoff, S. Depper, B. Milchell, J. Oflerson, J. Gore, L. Burnett, N. Harper, Problem-resolvers of F.C.H.S S'l'llDliN'l' cuuxcll. l'urpusc: 'l ll lurllmcr glml ixnprmc stuclvnt putiuilm tinn in sclmml ulllnirs. Slmmmsurz ulllc l.lL'LIlly' LlllYlSllf is Xliss ljlrlll. Ulliucrs: licitlm l'lmris is prcsicling ulllccr ml' mln- Stunlcnt C'uuns.'il. llill lJLlfl1L'Il. viw-prcsillclmiz llunnn xllbllllllilllll, SCL'fL'l.lI'yl llill lnylur, ll'L'LlSLlfL'l'. Xlcmlrcrslxipz Chuncil 1m'mlw1's .arc glwscn lay tln' stuclvnt lmcll Q-.mlm lmxmwmmlm lmxing um' rc Iu'csul1t.1tixc. ln .lddiri-ln, cl.1ss lwrcsiclcnts .lru uligilwlc lor mcmlmcrslmilv. Mtixitics: .X lmiglxliglxt lm' Ilxc gmup xx.1s .1 trip tw mln- llistriut Stuclcnt Cwumil Clllllllillllllll. Al lu' culllkil sl-ll-.rs ly L'L'LlIllS .Incl sponsors tl1L' l111mL'f wining clancc .xml lXll'.lLlL'. C'w111111cnts: 'l lmmuglm tlmis xitnl 4ll'g.lI1ll.lllUl'l, tlmc stu- clcnt lnmly nmy umicc its upinilm in scluml .xl- l'.1irs. L W Row 1: J. Smothers, K. Murphy, S. Mitchell, R. Moore, S. Rose, S. Whittington, S. Shapkoff, J. Peavler, D. Taylor, S. Otterson, D. Lira. Row 2: S. Shelton, K. Hicluk, J. Sailly, B. Wilson, C. Yates, J. Pappas, J. Moore, H. Rogers, J. Wicker, B, Wilson, G. Oliver, M, Smothers. Row 3: J. Smith, J. Downen, J. Pyle, S. Wynn, R. Zeckert, S. Nolen, R. Zanter, S. Smith, I. Stagner, A. Racey, R. Stalions, J. Otterson, K. Wall, J. Perko, S. Paul, D. Monfredini, J. Munsell. Row lg L. Crabtree, R. Cremeens, J. Brown, R. Martin, D, Gore, T. Elkins. Row 2: K. Lamb, R lacometti, L. Burton, C. Ahlms, E. Long, C. Baker, J. Hutchcratt, J. Griggs, J. Lamb, E. Carello J. lelease, C. Durham, C. Martin. Row 3: J. Allen, G. Cornille, M. Holder, M. Hubbard, M. Litsch J. Jones, J. Collins, D. Doty, N. Combs, P. Broy, K. Lingle, S. Douvan, P. Feeley, S. Hopkins, P Miller, S. Lawrence, M. Gore, F. Manion. Row 4: K. Leach, S. Cash, A. Marchildon, S, Hayes M. Cook, S. Dees, T, Hayes, S. Elliot, L. Maddox, M. Douvan, D. Martin, K. Martin, G. Meagher L. Lambert, B. Foulk, G. Downs, J. Griffin, S, Karnes, S. Brown. "There is no frigate like a book. . Ptlrlmscz 'ltr L'I1L'4tLlTLlgL' stutlunts tu use tl1t' lilmmry Xlt't't111gs: llcltl llll tl1t' l41t11'tl1 'l11t'stl.11 L'.lL'Jl .mtl to lurtlu-r tlmcir .ippn-1.'1..t11111 nl' lmtilgs. llltllllll. Slni11wr: lf.C',ll.S. l1lmr.1r1.111. Xlrs. llitnur. Olllcurs: .Xttixiticsg l11OL't1il1cr11cu IllL'lllJbk'l'S .ll'k' i11it1.1tccl. :X Xlgirxin S111otl1t'rs. lvrvsitlt'11t: llutly l3rim11. wtls-l111l1 is ht-ld in tl1u slmring. VJJIL' kL'.ll Xiu:-pxfcsitlctttz Sl1.1r11n Xxlkllll. sccrct.1ry cntls with LI trip 1111 tht- .X.l111ir.1l. lI'L'ilSllI'L'Tl -lutly JlL'.tXJL'f. llfllglftllll ul1.1ir111.111. 011111111-11ts: .X H'll1'IllXtJllJL' clulm 1xl11tl1 pit-ltls 111.1115 xlL'lllJJL'TSJ1lI'l tipun mg ,Km high stlwnl student. lwtwlits .intl fL'XK.lfiJlI1g lwurs In its lIlL'lllJ3L'TS. Troupe 996 of the National Thespians Purpose: lo encourage stuclcnt intcrt-st .ind develop Student talent in the lll'.llU.lIlL' Arts. uhilt- at F.C.ll.S. Nleetings: First anti tliirtl VlVLlL'SLl.if' ci cnings ol ctiuli month. Ulliccrs: Nliku Xlzircliiltlon. is pn-siding olliccr. Brent Cfolcintin. viccfprcsidcnt: Carrol llcngst. scart-ttiryg lircnclai Iloncs, trciisurcr. .Xctivitit-sz llclcgutcs from troupe 996 nttcntl tlu' Xzitionul ililicspiun convcntion wliicli int-cts cwrv two vt-urs at at tlcsigngitcil lnclinngl uni- vcrsitx' for two wt-clts. llic inccting will lx- licld ut Purdue in .lunc tliis yt-nr. Row l. L. Vincent, P. Boston, P. Wall, K. Pharis, K. Graves, M. Marchildon, B, Coleman. Row 2: S. Hayes, B. Willis, B. Hawkins, J. Broshears, E. Fries, M. Adkins, K. Mutheny, R. Foster. Row 31 A. Marchildon, G. Meagher, C. Kehr, C. Hengst, S. Shapkolf, C. Broy, S. Shelton, J. Mike hearse a scene from Mr Roberts Heaton, Row 4: J. Dow William L,-2 "Hail dear Alma Mater" in tu l'l Pvtzns l,t1t'lulisu. lt, sllplliill tllt' teams "tl1.1t luring LIS glory. til stimttlntt- .mtl I1l.l1IlI.1IIl stlmltl spirit. SI7HllS'tl'I Kits. llix .i. Ulltturs: ,lL.tIll'tL' Xluriclctll. l't't'sitlt'ntL Ynmt l..1u trip. Yiwfl,r't'sitlt'11t: Nl1.i1'fin l.txxr't'mv. lit-.is t1t't't'1 .l.llllLk' l,.llL'l'll.ll. St'trt't.xrt. xlL'llll3L'l'SlllI7 iilvun tin: .lm girl in lmigll steltntil. Xlt'L'llllLLNI llt'ggtil.ir lllL't'llllLjN .iiv lit-ltl tuitll Xlvtltu-s 1 tl.1x atltui' stliiiifl. S. Lawrence, J. McDonald, N. Lantrip, J. Merideth and J, i PC'e""e' Us 'heY bomd 'he bU5'0 'mend on oU"ol"0W" gamer .Mtixitivsz Ciiinsist ul' t'l1c't't'ing .it wut ul timn ll.ill L:.tlllL'S. xllltlttrttltlgl tltt' ttzim .it lwmtz .intl tale ing it trip tit St. louis in tlmt- spring. Liimitimuittsz Yiiist' lll.llxL'I'S xxlw .uv wit LllNlLll'l1lIlQ. 1, I lx , , 4 tk ,, .. t . . 'N .1 f.. 1.f"2af,-f.f1s',,gg'f .. :-0' Row l B. Mitchell, J. Tomlinson, M. Menees, C. Cullen, J. Ledbetter, S. Broy, J. Williams, R. Ice, S. Turner. Row 2 G. Cornille, K. McGhee, M. Prusaczyk, R. A. Zanter, B. Ulrich, S. Mitchell, S. Prusaczyk, V. Prusaczylr, S. Westray, N. Lantrip, S. Hayes, L. Burnett. Raw 3 P, Miller, S. Hopkins, S. Lawrence, M. Warren, J. Stover, R. Lawrence, J. Graskewicz, J. Simmons, D. Doty, L. Boner, J. McDonald, Z. Reach, J. Perko, S. Paul. Row 4 E. Carroll, J. Hedges, S. Davis, M. Martin, B. Stacey, A. Lintner, J. Thomas S, Penrod, R. Moore, D. Smith, M. Cook, T. Smith, B. Podnar, P. Feeley, K. Hanover, B. Morris, P. Ice, V. Ice, K. Leach. Row 5 K. Hidulc, B. Karnes, L. Fulks, J. Merideth, B. Dasher, D, Montredini, T, Hayes, S. Shapkolt, J, Gore, R. Slimack, J. Connor, L. Avery, J, Collins, S. Nolen, C. McKemie, J. Merideth, N. Ramsay, K. Bennett, P. Pickett, N. Combs, J. Paterncl. The aides to the visual-aid program 'Q Our proiechonusls render a real service to the school by 2nd Row Ronald Lamkun Bob Wilce Richard Hcyse Don showing educational films forthe differenl classes Shown McLasky here are lst Row Larry Roe Larry Garbo Mike Creamer Top flight athletes the F Club w 1 M Hen T Bain F Romik B Roberl Pharis K Mandrel! J Reed B Podbevsek Row 4 Ed Green rufon V ovich W arty Blok D Righlnowar mison L Burton .l e an EI Smothers D Gore Row 3 B Wilkinson J Prock J Moore D McLasky G lubelv hford as i M Bea my, ' ,, ',, , q 0 . i Ro 1 B. Link, . ley, . ' , , ' , . son, ', . , . , . . : , L. Biggs, B. Sprind, Row 21 B. Kirk, F. Florian, V. Zavich, R. T. Weaver, J. Castagna, B. Wilson, F. Tresso, D. Hughes, G. B 'l , . Z ' , . B , C. e, . ' , M. Je ' , . , . lelas , E. Carello, A. H d, T, kins, B. Pilc ' Q, J. Popp , ii. Marian, T. iwise, .' A ny, Ki ' A ' 9-1 xrl Scouts of Amerxca xxxxx L I L xx xxlxxlx tcxx 1 r xx rr xx LIIIILHS x xxxwx r x rt xx x xxx xxvxtux 3 ,Q-,,, S xxx xx N xxxxx x L N Xxxxxx X x rx x xxxsxrx x x xx xxxrxtxrx xx n IR lkll xxxlxx x x x Lxvlxtc r xr xr xrxx r was x nv x a xxcls xt Frm xx xx xxx r xx 1 N x Qlxxmsr mlxm xlllllllk ITIS L ll LI' U lllll SLTX Lillllllllll Durxng our Chxnese dxrxner we allacked lhe problems of usxng chopstxcks wxlh lypxcal Amerxccxn vxgor and xngenuxfy some pxled food on lop other speared xl' Many gave up' Q! 1' v Q... 'K Lum' Rowl C Hengsl J Gxlula C Kehr N Mabry J Merxdelh Hanover K Marfxn L Lumber! P Pxckell N Ramsey, E G Meagher Row 2 S Davxs J Feeley M Pugh M Harp Carroll S Penrod J Thomas J Merxdevh Row 3 P Feeley K Go O Qi """W1 ll 'I xv lu scrxc llc 'rx xmxxnitx' ' ' 'L 'hlng ,qi KY' '91 gix-lx xx ' jlxllw, , A" K V Six 1 Xl 5. Xl 5.1 t, in Clirl SL xxtixxr ll 'gl "x xuxxx .xml xlff, Dix . .x lxxxxlcr llxxr txxwx ,".xr. Oil' -A : ,lx-.xxxxx - Xlcrirl 'tlx. lvxmuixlqxxtz V. , lxlx ,. ' xxx--fx ".-l'I1Il Clxxrxlc li'l '. 4' '. ,L nl xx iQilxxl.x, rvr. , -! M Xlx' vasl ip: .Xll girls uxxclcx' tlx' xxgx' rf V5 Tn. .Xxtixirxx-xgilxx-x'xxiglxr uxxxxxpixxg trxlmx .xll xxxvr Sxxxxtlxcrxx lllixx :isa lxuixx, lvrxx5x1xxxx .xixls xxx lx-xxxlx-xx xxl' 1' my cx' trx I.: sn-r'i 5 xxs lxrsl it.xl x' . x x lxlixx lIxxxxxr.xl: .xxx Oct l " l. -ixlx-1 ax trxx to xl ' l . l St. l xxxis .Xrt Xluycxxxxxz .xml . ' ' ' xcr. C' ' ,: 'lllxis clxxln xxxrxlrls lx l's ' ' ' 'ing tlxx' ' xitx: 3 ra' 9 v W. Q Q eb 7 . if f"x F. s . V ' 5 4 y . .A , ' if X V 1. . . I P " 3 ! P . . Xl P -Q' - 1 we Q, ' . lv .1 i ll Will we make that deadline? QLIILL AND SCROLL Purpose: 'lu trctttu .tn intcrt-st in tht- .art of writing. Sponsor: Xlr. llunison. Oflitcrsz Prt-sitlunti.il duties .irc I7L'lJx47TlllL'LJ hi Judi' lletttong xiu'-prcsiclcnt, llill llirnt-tt: sctrctary. Carol KL-hr: trcttsurcr. Clmrlt-s Uiiclmn, Xlcmlvcrship opt-n to: students uhm l1.ix'c scrxccl two scars rin thc limi Bird Ynicx stall or un tht' gmmittl stall. Xlcctinvs: .-Xrc ht-ld wlicn Lttllcd ln' the cxcetitivc. 5 . Xutixitics: Xlcmlmcrs uniipctc lor : stlwltirsltip. A good citizen-a good scholar NNI IONAY, HONOR SOCIETY lxtlrprisc: lu rcuigiiilc ULIISIAINJJIIQ stuclvnts. SPUIISOFZ Nlr. lltistiu. Xlcmlwrship: lillkll Junior amd Senior with ll Scho- lasrie nwrgtgc ul ll for his high st-lwol yours is clivilulc: lirmx-x'ur. hc must .ilw cltmlifx' in 'S . lcaclcrslmip. rglmttrtnctcr. and service und is chosen lux' the lltcultv on this basis. Comments: llcing il mcnihcr nl' Yntimml llonnr Society is ai sttlclciifs liiglwst lirinrrr. Row lf M. East, C. Hengst, B. Barnett, K. Pharis, B. Link, K. Rowe, V. Zavich, D. Rightnowar. Row 2: R. Ligon, N, Mabry, S. Germann, M. Halfacre, R, Zanter, G. Meagher, Row 1: J. Scilly, C. Wiehn, C. Kehr, J. Heaton, B. Barnett, C. Hengst. Row 2: Mr. Denison, N. Mabry, S. Dees, J. Gilula, K. Hiduk, S. Elliott, J. Brown, J. Peavler, T. Little. Row 3: M. Harp, J. Pyle, S. Shapkoft, M. Beatty, M. Bowen, L. Vincent, J. Roberts, K. Leach, S. Cash, J. Tharp. M. Harp, C. Kehr, M. Hubbard, M, Beatty. Row 31 Mr Hastie, J. Raubach, J. Gilula, M, Marchildon, J. King, M. Smothers, P. Raubach, B. Jones, J. Griffin. C 36 'U qw Row 7: L. Burnell, L. Scoll, J. Wicker, C. Hengsi, R. L. Scoll, N. Mabry, D. Melvin, D. Wolfe, J. Hays, L. Morris, Slalions, F. Harkins. Row 2: J. Williams, R. T. Payne, J. S. Wesfray, S. Parker. Clark, J. Kolesan, R. Edwards, J. While, J. Evrard. Row 3: Paint, palette, easel, and brush--tools of the artist. .1111 01,1111 l'111'la11sc: 'lu s1111111l111c .111 interest in 4111 .mal 111 1c.1cl1 1111'111l11.'1's 1l1c 11pl1lic.11i1111 ul' 1111 in 1l:1il1 lixing. SIa1111s11r: Nlr. Klullincx. LJlilL'L'I'51 Li11r11l llcngst presides .11 .Xrt ululu 111001- ings: LY1111 Scart. vice-prusi1lc111: ,lcrry XYiclu:1'. lI'L'.lSLll'L'f1 ll11sc111.1rx' S1.1li1111s, SL'L'I'Cl.lI'X. xlL'I11l7L'fSlllPZ Open 111 11111 l1igl1 sul11111l s1111lc111: Il11' 1111ly' 1'1'1l11csi1c l111 lwl1111gi11g 111 1l1c .Xrt Cwllll is 1 Qt'l1lllI1L' tlusirc 111 lClI'll 1111111 llllllll 111 'lI1Ll its .111plic.11i1111. Xl1'1'1i11gs: flulm 1111-1'1111gs .11'1' 1'.1ll1'1l l11 Ill? s111111s111'. .Xctixitiuz llllk' Llulfs Qiutixilius. 1l111ugl1 tl1L'1 X.ll'X 11i1l1-lv. .111l 111 1.11'rxi11g 1l1r1111ggl1 1l11' si11g11l.11' I111rI111s1' ul Il1L' Ll11l1. s1lLl.ll .1ttl1lI11's t1111s1s1 lvl .1 l1.lXl'lRLL'. .1 l7.ll'lX. .1 I11111111. .1111l .1 lmrxtln' 11111- lllQ. SLxi'Lk'l1llJQl i.111111s, .1 xisir 111 1l11' 51, l1111is XVI Xl11w11111. .1111l .1 ll'lI5 1l11'11111'l1 1l11- S11111l11-111 lll11111is Ll11111'1'si11 .X11 lJk'I1.lYlIllL'l1l 1111191111111 11111'1l111l11l1' .lLllXlIlL'N. Llulw I11'11g1'.1111s l1'.111111' SllLll lLL'l1lN .1s ll11111-1 .llI.1l1QL'llll'l1I .1111l 1111411111- 4 - f Oh l ' ' l1'.1111111g. Ll5Ll.lllX 11l 1l11' s1111l1.'111 s 1111 ll 11.11'l4. Lnlereged members O e C Ub Wglcn levy wmke' gwe - a demonstrahon ol sculpvurmg, a typucal club program. Row 1. S. Dees, S. Brown, S. Karnes, J, Meredith, N. K. Lamb, S. Hayes, F. Manion, A. Mcrchildon, J. Gilula Harper, C. Hengsl. Row 2: S. Cash, K. Leach, J. A S. Shapkoff, G. Meagher, M. Holfacre, J. Heaton, J. Brown, J. Peavler. Row 3: B. Jones, S. Penrad, J. Palernal, Sweetness and Light personified SUB DHHS l'111'p11sc: ln striu' l-11' 1111'11I.1l .mul plixsiml llll lJfllXL'JJJk'nl. 'SI111l1s11r: Xlrs. JJLIH. Ulliuc1's: SI1.11'1'1111 Hl1.1l1lmll. l11'csi1lv11tg ciL'l1lAQl.l Xlaulg 1161. KILL'-l11'us1cln'11t1 Xl.1rtl1.1 JJ.lH.lL'IAL'. Nk'Ll'1.'l.lIX -lucly llu.1tf111. t1c.1s111L'1'. Xlu111l1c1'sl1iI1: lhc Huh llvlw 111g.111if.1Ii1111 is .1 St'JLxI -11111111 111 JUIAIX Hirls 1l111w11 1111 rhu lun' NIL'JJ.lI' N , - points ul s1l111l.11'sl1il1. Llllll'll'Nh. 111-1ss1111.1litx 111-iss. .md g1'1111111i11g. Xlnutingsz bllu- first .mal tl111'1l XJI1llLJ.llN ul 1.1111 11111nth. .Mrix'it1cs: .X l1.1i1'iclu umlci' 5l.ll'I'l. uvlcl l.1ll nights: .1 spring-Ii111c 1111111.11 cI.111u': thc .11111L1.1l s1w.1l cr-l11111. .mal .1 11111111 mln 111111113 11111111-u1111i11g. llen, K. Marlin, N. Mabry, Mrs. Huff. Row 4: M. Harp, R. Zanler P. Broy, J. Munsell, J. Pyle, T. Taylor, J. Downen, S Wynn, J. McDonald, C. White, T. Hayes, D. Monlredini. Selling a good example in Sub Deb money-making pro iecls, Sharron Shapkoff sells Bruce Link a mum. G 0 Ilnds F C H S Sports out of thus world II L I I L vs III II ll II ll ILL U I S I C 7 ,.-5 X L I LI L ILLL IL ILIL NL Iso Ll x ILI ILxL LI IILIII LIIILLLIII QQ' L ' HN LLI UI L INOII II S x LI L Q! N IIIL III ILIKLI II IIIL IIILII Q -,. LIU L xLII 1 I I A 2 Sl " I ' I X ILILIIII IIIIL NN U N NI, I III Il IIIIL L NLLII K I III OO I I N LL I L IIIN L I I I I L LL L NL IN I O U O Q Q C O UI ' sp arts IL'III' IILLIIII IIIIII il IILIIIA II'IIL'II llll' pig. IL' 'I 'I'iLII's IIII'L'II' LIII' Inst I'L'III"s IIL'x LIIILI 'LIII IIIL"' Iirst III"' 5IIIIL's. VIIIILI. IIL'II IL'IIL'LI, IIIL' I'L'IAI' , ' III' 'Il' iIIL'xp'4i 'I "I 'IIIII IIL'IIt Lm IL: Q1 gl I . 'I. II IIIIiL'II L'IILI 'I XYIIII IIIQII .xIL'L'IL'sI LII' :III I' ' LII" '. IIIL' LII' 'A I3L'I in IIIL' II I " I int kL,IIIL'. III' I 737' 38 ' I A s 'a. QI. AI LIIIIIIIAIIIIID IIIL'. IIAIVII III IIIL' YCAIIA IIIL' IL'zIIII was I'IIIL'LI Iirxl in IIIL' .IaItL'. I I it CLII 'I ' its IIIIIIIIIIII pL'I'I'L1I' 11 'L' I ' lgIl ,Zx X I IIIL' I. QIIIIIIIXIIIL II III' ILiIIIIiAIIg IIL' IIL'- ' QILIIIIII ,IOLlI'l1.ll11L'I1I, IIIL' SLLIILIIIIII ILILII'IIIIIIIL'IIt. ki IIIILI L'I1x ilk II1i III LI IlCLlI'I'IIl'L'AlIIl1g' IIIIIIIL"I'LII'LII x'iIII IIL'I'I'iII III IIIL' III'st ILIIIIILI LII' IIIL' SIAIIL' ' I 'IIl. III IIIL' PIAUL'L'.. LII' IIIIIIIIIIF tIIL'. L' I'iL'ILIrIL's. . IIIL X I IIL'I I'L'L'LmI'LIs IIL'I'L' IILIL: CILILVI I5I'IIIIL'Is I5ILIIiLIII I X IIL'L'I ' III' . " III IIIIILI III IIIL' IIisI 'I' LII. IIIL X NL'II I ILI lII.II LIII IIIL' Ixlrsily' tL'IIIII Iblil' IIHLII' I'L'III's. , IDIIIIIL tIIL'.L' IL'III's IIL' QI"Lll11llIi.ICLI Ll ILIILII LII V . 1.490 IILII .. ILI Imng up LI IIL'Ix' I'L'L'LII'LI Ivlll' .I IfL'I IS I.IIxiII L'III"L'I'. AIIILI I 'III1 .I ILII.II LII 320 IIL II ts. IIL .IIIIIIL AI 'II ' I IIIL' III'L'I'iLmLIs I'L'L' II'LI I-LII' Al siIIgIL' . 'I ,LIII Sealed: Managers L. Brumley and H. Hubbard. Front row. M. Smolhers, L. Burton, T. Liltle, B. Pilchford, B. Wilson, T. Elkins, M. Henley, D. Wood, B, Murphy, K. Mcndrell. Row 2. Asst. Coach Williams, D. Hughes, G. Summers, B. Podbevsek, J. lelase, J. Pappas, B. Kirk, T, Mclaskey, A New Pilot, an Inspired Team a Successful Season ll11111gl1 l7i.lQllL'Li 11'itl1 H11 .mal i11'i111'ius tl11'1111gl1 .1 l.11'gc lmrt ul' ilu' sc.1s11n, 11111' llccllairnl lic11vtlu.1ll tcaim k'lll4lXL'li .1 wrx SllL'L'L'SSl'Lll grinlirrili su11s11n. llcspilu lllv i.lk'l tl1.1t p1'us1'.1s1111 1'.1t111gs cllcl not l111'111' 11111' l111:tlm.1llcrs. time liunllvirds L'Illl'I'QL'Li with ll l1f4l l't'L1ll'Li. il his lcalt is iillfliltf .ll3lUl'L'L'l.llL'Ci 11'l1L'11 um' u111si1lu1's Il141t Ulll' ulcxcn i.lL'L'Li tlircc ul s1111tl11'r11 illinois' sII'm1I15LL'sl prep Ic.1111s. 11'l111 more l5l'L'Xl4lll5il Lll1LiCiL'.lTL'Li. Llllki llIlIlL'Li. 1111 li1l'L'L' SllLk.'L'SSlXL' xxuvlx lii1Ki5. cllll' nl Ilia' l11gl1l1gl1ls nl rlu' sn-.N111 L.1111u 11l1u11 tl11' llcnllmiixls pl.11ul .1 l1igl1l1 l't'1L.lI'Lit.'Li l.l1l111'.1cl11 Iv.1111. ll11111gl1 11111' l7lQ5i'xllNlL'I'N l1.11tlu1l 1.1l1.111Il1. ll1l111'.11l11 L'1111'1'g1-nl 11uI1v1'11111s lux .1 swru ul lfwlf' 1111 .1 l.1s1 111i1111t1' 11111cl11l111111, ll1l4:1'.11l11 linislirml its w.1w11 11mlul1'.1tv1l .mal LlI1Ili'li, l111l1l111g IIS nina' 1111 111-111'11ts 111 1111lx Il111'x k'lQill lwints 11111111 ul tl11's1 l11'111-1 NLI1l'L'Li lux lilll' IL'.llll. B' . lin' iiL'iii7ll'LiN. Hurst lass mil Il1:' SL'.lNlIll. .1 54 ll' "sl11'll.11lNi11g" lwx 511111l1 91-1111 uv.l1.111111 ll1'1'1'i11, 111 111111-1l 11l11'11 .1l11111s1 11111 L'llIll'k' lL'.llll 11.1s s11'11l11111 1111l1 XNl.lIlL ll11 .1111l 1111l1 +1111' sI.11I11 Iwl.111'1l Ill l11s 1'1'Q11l.11A IwsiIi1111. BEDBIRD B-XSKETBALL RESULTS u F rum Benton Harrisburg Xlt X ernon Herrm Xldflflfl Centmlm Benton Harnsbur Xlt X ernon Ilerrm Xhrlon Centralll I H BED BIRD FOOT BAII SLIXTNIARIES VK I' Carbond ale ohnson Cm Xlt Y ernon Xlarmn Xlurphvsboro Herrin Harrlsburg Centmlm Nletropolls Benton Conference Thu Mlke Henley and Bruck Lmk our dynamic co captams who guided the Redbvrds IH ther football comeback J 41 if ee On a mud soaked fleld Thanksgnvmg Day our footballers emerged triumphant and ga e Frankfort fans another reason to be proud as they do ned our arch rnvals the Benton Rangers I3 7 hs... 'fu U , I 1 i -X Q d J Z2 Y Y l Y, Xa . - my rf I ..z...A v- n ' . ai ' - E1 A--f 'FP fb Ass , A,,,K Ir' i iq ..1 4 1 X bv. xl fm IWEI K , , :gi 'fi eff' 8 if Q fa J' '7 XV W2 'Q' ""5,d:sq X, '95 , ,N,, rj my-wi ' IJ -- - 4 V AK X Q' g y , U N42 an 4 3 in L . W4 f"' A 4 i , X 'gf' B3 ' ! , . , , ' wi ,1 . . x L 1, -. , 4 4 -V ., 3 .-xv f Q N , , 1 -pf 1 Future Varsity Fights too while cheerleaders yell for victory. Row l: D. Pike, B. Wilkinson, J. Hutchcratt. Row 2: J. Burton, E, Griffith, W. Risner, W. Hyder, A. Adles- befgef, R. Braggs, T. Weaver, B. Ruzich, J. Lamont, K. Matheny, E. Long. Row 3: Mr. Yuhas, R. Lamkin, F. Mack, J. Williams, W. Mocaby, M. Davis, C. Spontack, l.ilae their varsity counterparts. our frosh-sophs showed their hghting spirit in a successful seasons etliort. Playing such tiormidahle opponents as ller- rin, Centralia, and Nlr. Yernon our fledgling lmirds showed great promise for the future. Since FCHS will lose most of its starting varsity eleven via graduation, much of the responsibility for next ycar's season will lac placed on these boys' shoulders. Xlie are confident that they will he spurred on hy our untiring cheerleaders. Like the postman. our cheerleaders perform their duties in spite ol rain. mud, slc-er. snow or ice. lhe cheerleaders are clioscn lay a faculty committee of teachers in the fall .ind represent our school during the entire year and at all footluall and haslietlvall games. as well as .it any special occasion. such as lloinccoming and programs. Special credit should he given to Sharron Shap- lxotli who has served as cheerleader all four years in high school and was this year elected lloine- comingg Queen. Our thanlis and praise go to our hardxxorlaing frosh-sophs and to our hne cheer- leaders. 'oat D. Armes, R. Lewis, J. Gilbert, G. Wilson, P. Gardner, D. Odum, Mr. lubelt. Row 4: W. Clover, J. Pitchford, T. Mikutis, K. Young, G. Toms, C. McDaniel, E. Day, W. Richard- son, B. Killian, L. Roe, J. Pyle, D. Summers. in Toni Hays, Donna Monfredini, Sharron Shapkoff, Karen Ben- nett, and Marilyn Hubbard-our varsity cheerleaders are shown in the final step of one of the routines they have work- ed ceaselessly to perfect. These girls were never more to be admired than the night we lost to Herrin, maintaining student spirit through even the last tragic minutes of the first round state tournament. , Seated: J. lelcse, B. Link, F. Florian, V. Zavich, W. Barty, Castagna, B. Pitchford, G. Corello, V. Zavich, C. Blake, D, R. Britton, F. Romik. Standing: Coach Iubelt, B. Robertson, J, Hughes, H. Hubbard, Coach Green. The high-flying Redbirds shatter records enroute to state! 'lhis your our llctl Bird xursity h11skcthz1ll tc'11111 mm their lirst timlisptitt-tl South Sewrm L'1ll1lll'TL'I1L'k' c'l111111pi1111sl1ip in tl1irtt't'11 ycnrs. with Ql tl-l L'lPIll.L'l" c'nc'c' rcuurcl 1111tl ll 22-3 111111-lust rcctmrtl liar tht- cntirc sciisun, il lic squad SWCPI tht- lllS.'X rcgiimtil t1111r1111 ment. taking um' IULlfI'lL'y gum' frum cilllllllkl hy M ll ll2-63 score. thus setting Ll new tc11111-sc'111'ir1g 1'1'c'11rtl. illlls uns not tht- only rcuvrtl ul1i1'l1 lt-Il. l7r.111cis ljltlfltlll. llctlhirtl ui-c'111ut.1i11. lmrtwltt' tht' I'CL'4lI'Ll lm' tht- must paints swrctl during tim' g.1111t' 1111tl 3 csttilnlixllccl Al ncxx' high lor lwints tluring .111 cntirt' H liiglm-sclwiil c'11rt't'r. li.lLll tc.1111 Il1L'llllHL'f unix .1 st.111clf , . . , Q tllll' ID Sllllll' PAlI'llL'lll.lI' Pll.lSL' til Illk' QLIIHC. lJI'llk'L' linlt, c1111sitl1'1't'tl 111 lu' um' til tht- hut tlcliviisixt' l1l.1xt'rs in tht- st.1t1'. 1s.1s tht' lit-tllmirtl I7l.lf 111.1lst'11 lliclmrtl llritttrn .mtl X'l.1tl11 f.1xitl1. tuit lim' I'L'l1t1lll1tl t'I's. lt'.llIlL'll l4tLLk'lllk'f lil urlltrivl Illt' lm.1cl1lH11.1I'LlN. gtftllllll 11111rc. il i111 xx.t'.lXL'l'. in tl 111i1lst'.1w11 tluluul .11l1lt'1l .111 t'xt1'.1 staring Illllkll tu tht- tt'.1111, l11 .1tl1l1t11111 tu tl1t'ir Slilllillllil. tht- tl11.1lity tl1.1t 111.11l1' this tt'.1111 grtzit u.1s tht- tt'.1111111+rlx, instillul 111 tl1t'111 lux l't1.1cl1 Cimrgt' lul1t'lt. xxhith 111.1tlt' tl1t'111. t'1t'11t11.1llx st.1t1' Francis Florian and Richard Britton, basketball co-captains, pause for a moment between classes to pose for a picture. lllmllxlg' lil-l Vlado Zavich Francis Florian Charles Blake Francis Romik Jim Castagna Don Hughes Gene Carello Bob Pilchford Vello Zovich Tim Weaver Jim Ielase Warren Barry Richard Brihon Bruce Link fha' A15-Li! f , .1 ,f .:1:5::4-,W ,W ,Q wi, ,, fi! SOPI IOXIOIIL X IxL I I3 XI L I U ut Fr1nI1Ir1rt t1uI fur s pI1u II tI1L S111 Stun Cunftranu 111th 1 7 111m I 1 TLLIJI' 1111 I nacd t 1 1rs1 1 squ1r.I 11111 I1C.1cI1LI1uf11r L 1L1 Lt run Iusy 11Lrt soon qudlpd I11 tI1L I7v,I'I'lll'II1lI1LLS of utcr ns 1 111 I'1m1n IJ11 I5 L 1mI c1I111 Ilurtun IIDKIIK 11111 st 111.41 tI1 u1tr1 IJLITLLI 11I11IL ruuu ILLI C r1II1tI1 1 111pIctuI tI1L qumttt HII SI INI XX XSRIIBXII II XI rouu of I11rtI11 rI1 mv bm 1111s our ILSII I1 1 s U71 L 11 tuna 111cIur1nLL 1111 pr1Lt1Lt su111Ld 1 IIII tar s 11Lt1111 1I 1 hm 1 st mm QU 1 111r fwht1ng sp1r1t m11nt11nLd mnnts for 1115 1 In cr Iuturn Tlnrdort s Iutt the 111cmIJcrs of tI1C I-ru 1n11n tt 1n1 tod IX LI11mp1ons 1n wood sporm 1111nsI11l1 morrc LI11111p1ons 1r1 SI11II C I IYI III E XID QI1urIL1dLrs 11Itu1t1I1 r 1 Ld 1r 1 1 L tI1 s IL sg 111 tI1c1 must studnnt xpmt 1'm11111 tu ut 1 111 U ms LIIIU s 1111 IIILI IL uns II 1 111 111 111 t1 urns our LIIII r I If lr l l N K II l 11111 11111 I1 mt NX 1 1. ll 1 1 n tr1 rm 1 IIHLINLX l1LrI111'111 w I5 1 IL 9' f' ' , Q '11 3.111 Iir.t 1 " '1 ' .I 1tI1 I '15 ' V nit -' LI. XVI ' I 1111 IYcg11'cr .1cI- 1:1 ' 11 tI1c 'a 11. 'I : I U " . NI X' I I I If I' 'I il .I II1'1'1 I YIIIQ' J . A 'ILI ik '. 1 'I . I311lI1l1 '1 M1 '. 115- J II ' 4' 1 I -1 'II ' ' ' I ' . Il- f ' 1" 1 . . A 1.-X. A g 1 ' 1 - 'll '- - 5 :S ,,k. If J 11111 I at I1 ' I 1II t'111 . P11- ' ' 'R ' 1 " 1 I L i .H J H x V1 . .1 IIIIJ " " 1 .1 " L II ICIQ-I .' 11 J . IQ1' 1 so. I " i11 tI1c fucc of cIis1111p11int- ' ' t- ' 1 -tr - ' 1. ' - 'I -, wc fu' ' 'JI 2 IL , Q", ' 1 ' J ' D J .- 1 J ' , t 41 111' , I-Y ' 12 . IQIIS vn In grunt' . 1 C '11Iu- 11I1I ' to tI1 ' cr141cI1. c IQ111.. 111111 tl 1 tm1111 itJ 'II'. I' 'Inu' Q 11 V1 I3 XI I1 hill Iczl I4 U 1-ull: 11t I1f1 ' 1 I 'II ' -1 1 I'11cI "pop" scsf , , 1 ' .1 IIU11' UI. I C LI I ,I All IA ' sity cha" I an IcrJ. .I 1. 111 1 'I I' .1 . I'-1.1 XIX' 'I -ll. I'utI ,X11 II.1II. C- A C11 'Il ', AIIILI IQI1.1 f J ' ' ' ' . 1 I I' . GOLF 'rigxxi ' New Cfiaeh Ulnne Uiilliatns hrfvught luelt tri the wilt' team. Undelieat- ed in regular seasnn plat. they placed well in an invitational meet at Quin- ey. and made grind shim- ing .it a quadrangular meet in Charnpaign.9en- iurs on the team are Klike Xlarehilclon. jim King. and Bill Barnett. Return- ing next year are Dun Xleflaslty. Dun Carellfi. Cene Carelln and 'lerrt Kirlw. KIXKXXNIS SPORT S .-XXXUXHIJ Bruce Link reeeixed the Kiwanis SIIUFISIUQIII' ship .Xward this year. Iiaeh winner is ehfmsen hy the memhers oi' the npposing teams for out- standing sportsmanship. lie was presented with the plaque during the Ki- wanis Football Banquet and will relinquish it next year to the new winner. hut to us, he will always he at svtnhol ni grind sportsmanship. CROSS COUNTRY TE.-XXI iiranlcfnrt can he proud nl' its cross euuntry team. -I he "I larriersu hrnlie exen with a 2-2 regular seasnn reenrd. capturing seeund plaee in the dis- triet tnurney and the liranltlinrt meet. .Xfter winning second place in district. Yello Zavieh wnn hnnnrs for nur selmnl In placing twelfth in the state meet. I 17 X ffj V A vi F QU! ,- 1VV6D 11 WU' ' W W 1 1 np' ,rv KW' ' 7' W1 4111 JM OW LFMWJMU I 1 17 M 1 fb G 0 s report db1rd udverhsers fmunce I7 fx X 11151 111r ILN 1 1111 s1111 11111111111 1111111111 1 1 1711111 1111 111 11 111111111s 1 1 1 1111111 111 1111 11111 ll X1 1111 IL 11111 1111 1 111111s1111 11111sl1111111 111s 111s 11 1111111111111 1111 XL ll 1 111111 1n 1111111111111111 11111 111111 11 1111 1 111111111 I l1LlllNLlN LN 111 1 1111111 111 sl U 1 1111111 111'11r C 1111111111111 1 1111 11111 11 111 11111 1111x111 1111111 1111 TL 111 II 1 1 1 11 11111111 1 1 LLL ll 71 1 s 111 1 mts X11 111 11111111111 HX 11111111 su11 LI 111111111111 1111111 1 111 IILIN 1111 11 IILII II 1 11 1 III 1111 X11 111111 1111 111 11111 1 1 lnnllll 1 11 f 1 fy if 1 Db '1 fy 1 rj Lf X f we 1 I1 , , '1 1 j . 1 f 1' f L f ' J f Y Jn 1 1 , 4 I 'D 11 1 X I I A 1 G! 4 1 L' 71,0 . 1 A ' f v 1 I Q 5 1 1 7 , 7 1 0 6 1 0 0 0 5 ' I 191 1 f 1 , . . U . . D 111 1 All1l1llll1, 115 111 s1'i1'111i111' " cz1r1'11, 1 9 111115 1 i 1 "1 11 5. 111111 O 11 1 '1'1'111'f 111111 1' " 1 '1111 i1 s 11111"'is' 15 '1'll1l '1"1 's s"-'11 1 .1 1 ' 1' 11111 11' h ' 's, 111- "1111 ts 111' 1111' ' ' ' 1 " 511 ' 1'11,1'1' 5111111 ' 11111' 1111' . K I 1' 1 Ou' 111'-' 1111' 1111' 1111-1 111111 111 " '1111- N' fs 11'i1 ' 11. 111 l1'1'1 ' 71 ' N 'I '. 4 . . . . . 1 ' N 1111- ' ,' 111'1'1'111l111 1 I 1111 111111411111 111' 1 ' '11se X l1c11p111 11111111 1111' 11i1'c1'1i1111 111' SOL1l1lL'l'I1 1111111115 1. Un' 1. 5' 1 111 1 11111 1'1'z111i11' s1'1' 1 1111' 0 11'111l'11" 111' 1111' '111111111111i11 111111 1111' 11'011'1HL'1l1h 111' wud' ' its 1 1 ' 11'1' l111"1 1 '51 11 1111' c1'1' 111' 1' 111'1'f 1111 7 1'1 1 1 11' 11" ,H 5 '1 "vic- 1111 1' x' sa 1""s" 11111'11111111111. 1 . ' 11L'l11' X ina 1 1111111111111 1111 '11111i1111i11, i1111'1'1'y1 ' 1111' 111111 1 . 7 s '11 31" 111'g11, 1111111. 111:11 11111' Au 1L'l'5 N111 ' 1 i1111'111's1 111 11l'll1S 111111 11111'1'1'11.1' 111 1111' 1 1 I ' , , ,' K Q If P fy 'CH Ez? , W , I 'af rn x n 215 jj-'J 421 V, 3. BONIFIELD BROTHERS TRUCKING Inc XXKX COLEMAN CHEVELOT COMPANY Inc HI 7 IHIL II! A C Hengst Offlce Equipment Co Sales and servlce ofthe World s finest portable and standard typewnter the Olympia Benton 8 2371 122 East Mann Benton llllnols JACOBS LANE Jewelers S S T U D Your Photographer E R BROWN Furnlture Company West Frankfort Illlnols J. V. Walker and Sons Quality Clothes For Men and Boys As graduates of F.C.H.S. we sincerely wish you the greatest success Mr and Mrs J W Simmons Mr and Mrs W L Simmons Stone Funeral Service Ambulance Service Phone 75 1202 East Popular Street Davis Studio Wedding Pictures taken at Church home studio Phone 697 709 East Popular Street HOLLAND DRUGS -Vvg A i it il - l . . . . 4 0 ll , - l . ' I I i l - l l 4 . l is l l l I . l l i 3 Pl re-' - Ll v ' ' I vm .',.. Q 1 f " -, , , V ' 1 21 I A . . S Q-.T T, I i L "' '. 'W -. , . - , 'Ex BU D'S Motor Soles uve B wsu W M sl.scrn1cAu.v fp W Mfg, x f jf 'M I CENTRAL ILLINCIS PUBLIC SERVICE CCMPANY 7' N! rushwn shop J J NEWBERRY co Qualuty Clothes g t Iato sto ,, 0' Y K J WJJLQ L41 ! W WJ' CJJWV COLUMBIAN ,ff :ik EW! ,ME if fryfsr Food a Se ff W 4 6 ff' MJ I wesr F kf ff III 113 H' .E , Af XX . . A -A ZW!! ' O X i V r I .1 7 id f VMI. as 5 . f 1 1 ,f l F Cllfyll' 'I r .fl r .J A .fl L 0 G . 1 I ff 'Af rr'-I fjx . QW-311' 1 Y H ' K , ' ' ' ' "if"'i,,,g YYY A Q ', jj I o 3 r , If x ,' O . - . . - ' , Vx ,J C Con ra u i n the l t lb Class '58 A 5 Wes rankfort D E . Illinois - 'f' A A C Q , ,-,' . , 5,117 , , J PM 'O' I , , , Y -YW WY- Y- - X Jim myyib-1, fi? 1',W,-.fl M fu, 2, fy ' I 17, I ,Lt ,l F. l VV' ful, f - 'V In Tw ! N A J , I 'Az yt! ' ' lj!! v CZ V N , " ' , Q! an rvice in Town" , ,ff .11 I,1,'JA H , if 4 1 "V 1 J I ' 'f1'f'4,vlW 7 C Lf, "V 'WW C 7 'W fx E ' Af!! 'f E' J C II I df C ' U' ,JN 1 J, -fu. W, Af' MM f MQ entro y ocot or your onvenuence J P, ,lfyw 11 K fv' vi 1 yf f . E VJ -"'v'EVf: ' 14-'MY lf VL' ' V4 K if f1Vv 1 1 4 CTV Z y ' 3 'ET ' "J ron 0 , inois l r! A I fain V , s oss C C C , 7 , , E so E sE ss sEsf, sEs 4 2,1 3-3f75' !i, Z gcc 114464, M Ji 2241-,K il, 7L1",1Z77Ld ,L4'1fvc,c.f ff 044.1 fwf LLMJJQVVQ oe!! ,LcA'.fLf1-c zfifcfci pam! zodf Auf wl396 I1IOI1 EYVICC My Qin ,mwmffffzfbffed f HW 4 h,W4441Af-,gi 222 C, My AM4? r Qifhiffffhe raght 0 ef? Z C st4Frgn ort' ,4 09 AL pal, 4f4,Jna,,fLff 01 1 06 ,744 4, fill-Zfdi-Z t are K n M6 Mf? Mw vcwvwwmwwwowwaza STRA D THEATER Go Modern Go Movie' West Frankfort llllnols Southern Sports Center 1542 e con take core of your every sporting need West Frankfort Illlnols Colonlal Flowers and Glfts 208 East Mann Street B F J Furnl ure Home of Quality Furmture 311 317 East Mann Phone 129 Mabry Pomt 81 Gloss Company Store Fronts all types of car glass Weavers' Flowers Gifts Phone 50 309 East Main Street West Frankfort, Illmols ll-l f if A. V l if 7 Y V .L yn' V, YW V V7.7 -fwfr YY W -Y V ffl, V, QW , 71 'F' ,iw Y Y I f W , , , , . we C Q ,f if ,N azz 2 1 lb " if f V ' 1 V Ll! 0 C, I ' ff , A f F fl 67:'ff I V ' I I ' lf, ' ' ' S! f 0 , T' if . 1 1' V ef ' , 2 J ' mf J 4 I I of f '- ' . p fp , A I , , G V f 1 fefww ,Ugg nwwufwdffwmfuf f 'wA'4S4'4f"'QfZ"J ,f , - 4 - E ? f , 7 ' I . . 37.4 J f I , J Aj 'W , 6 e 2 lf . , , I f , if n7FjiN C F N Y f A 1 V A KA CF S ' 1 2 I M ' ' ,426 a SLJJM " " ' . . . 'f CONGRATULATIONS on Best Washes for success ond hoppmess 126W an the yeors ohecld' LIMERICK FINANCE Mom West Frankfort Read TH E DAILY AMERICAN For news of F C H S West Frankfort Everywhere Tomlmson Motor Company F 0 R D The Fmest cor un nts Field PEN YU DRUGS , DEMARETTI dz, z06I Q lj X BUICK , , ,Fofthe Be Buygllrgyv or Used Cars L 4 ff De e,t1'ffBunck yeajgissj ff MZ jj 4 XA X ,Q 65 7 M jijfggzopujg jeff Aftfj Fvfgtfon Illmous I LJ27 gg PM iff Ifffjjec fzfchj LQ A 6 E4eretztli!LQ,EznuM:jedj,g Aix KWH ir et Kaww Purmo ows Quollty Poultry QEMW :ty IS our Motto 205 West 5th Street Phone 5 301 South Anna St West Frankfort III West Frankfort Illmols HOWELL Insurance Agency Insurance plus Servnce MACK'S SUPER MARKET II6 1 jf' ' Z . ' if ' ' . , ft' ' I ,' ,jf fr, J l 1 'A 1 ,I ,J .4 'ft X M if eff' 4 A . , ' I 1Af " , 4' . A , of f X, Ly! " " .c VZ H Q I 1 1 U , g. 1 f - I 6 .VL , ,4fM' f f af 'E , U ft I 67 K .f 4 I , 64' if W Z Af 7 2 , f5 , H f' I pff fe -f ' I Jeff! ff' sg in fb f 1 , 4 IX. I, uf K all Lfifdv ldv L I 1 f c In X I N, I V ,, . . I W If ' , 7 f' I I X Z JU ' '44 "' " ,Till A L " " ' ' ' - f? -' ,. ,. ' I Alf' I 4 I lf, 711 J ff ' 'I , 1 1, ff, ,f as I f A , ,s f I E ' I J ,M f' V If 'V UI 4 gf 'U dj H f 'I I ' I 1 I . THE BANK OF WEST FRANKFORT PASCHEDAG MUSIC HOUSE TABLE PRIDE BAKERY 7 fl 1 N N N J-UL +1-ilk PURE MILK COMPANY WATSON S JEWELERS ANYTIME IS COKE TIME 9 I 1 t ' l ' Q 5 K 15 V, N J 4 !' , f . V ' l H , s ' ' g Q ' ' , . I 0,5 Q O Engraving in this book by Printing 8. Advertising IN D E C O COMPANY IUCIIUNCPOIIS E"9"0VI"9 C0-I IHC- "Printers ot the best in school Ann BELLEVILLE, ILLINOIS J If QM if iii I O zlzf F aw o24,,,,.,ffa.?.2ZZo can S L LL LLL S ofa so L L I I . 1 Q.. f! . " y-" .'. " 1 'f , f , 54,00-46' .?'0!""'X ',.', 012 Congratulam to the Class' of '58! A ,afvvfzv f 'AF"'6"2"0"V"j A C1 P Super Market 4'1x70f7Qaf7 Charles E Alhm MD Qwvy lgmg, 4, ndy Page Ga rage Clem Marchlldon CPA Home Lumber C0 Jordan Motor Co and B o o Guy W Lambert D DS arker Drugs Llnkon Auta Supply by r4n.f,42f,5Q,4nW:'Z' A F Barnett M D Lefty s Standard Tlre ffyaooozz j,44,f,f,,,,,4f FCW5 Bartolnn: Service Garage Market Basket Wfwapfgrl, Stephon B rondos Att Bryan Furnnture Co E2 N J McCollum Manls Cafe D D S Clyde Day Insurance I Mercantule Gras Coaltueld Store L E Cowsert MD Daugherty Shell Servlce Denton Auto Alignment LeanardJ Dunn Att Elks Cleanmg Co Frankfort Insurance Co Ben Franklin Glftord Hardware 37 Gr ll Hays Cleaners J Max Mltchell Peaks Trre and Applnances +--'Reedy Funeral Home LU ,DUN sefwlfelrormv-'f'V' -JL XJ' JUANC Sfojlaw.-Allerr M1-frm-Co C"'k"Q" NYVUFQ Treecejipply RQ L' 'LJUZ fb-L CA .if-I-fvf' Don J Webb dx, F House Furn hlngs r?ir51,fW UM at 12 177 Yadro on EastLManVVL!Q- j L QCD kwa .fiv-0-jQ4fvf.e 5S0,v-4. ,..zNi1Qf1".fQ,o--l'f9vs- 7 lzfax' , , . 1 I B e t , Q . , . .. , . . . f ., . , . . 1 IX F I 5 A A r . 1 4 51 ' ' , . as my ! I l . I' i I U . 1 F I 1 VV Erthall's Beauty Shop ' X Frank E. Trobaugh, Att. ' KVMXJ bu ' , , ' . . ' o. lf t - 'W , ll . - ' D L ' a , . . . , A - l 'f l Q '11, f to 5 ,L Qiifw, , ,7, , ,g,g,, EY Wrffrf ,W 'W if , V F F A R27-Fc ' ff l v ' x h L . , CI" - , If . dy y wg' Autographfg Zgiiiv WMWA MW Yi J 4QW3WxQ fgggi 'W pfffvffa MQW? Dwi, ggiljiwim Mi?m7?W LMLZV, f9W7'Z"j""'g'Z'2 00,4 WW? fyyf,Q',mj' X 7 fgfff W w J ff A M MQ VA 5 30 5, IV MG! WVU CLEKMJJLJX MQW nuff L xy I iw? J l l t . ! 1 f 9 , , , if C qbof m yM H l, 0 j if lf Q0 I 2 ,. . Yr, , ,A f aka? N Rfb . 1 W , . JU C3 ' luv Mn A . Cv A N A Q JY! xi L J X AX I CW ,QV W x 'w Mp LV MQ of ' ' ' Q N M L f 4 ja'Zn yo U1 I W V 7 A , AA, fp ,J , fMMMWwWM Sw fm A x Dwpk ew , SA, MQW 7244, , , X ' 1' LW 7' ' 2 'FA' 1 J ' fy -A QV? ff'1 Q8 ,f, I7 Jr-10112 ' X ! V f ff, K i .N UW, L ,M , W ' M M pw :Alf x'.'n.-4 ,ff ":""""" I., ,J N01 f' QW my A Jw 0 5 M' MW Q f ' ,rl 1. fl If . V X W , J 'fffy f 14' A ' 'A , I nfl!! fd A X l . ff - Y 'A N' NU 5 WN: f . 'H 1. - - 1 I I awp, pry , 1 4 - mf . , , , , fuvqwsgpr, , M 5 J if fi ff 5 y fm iawfff CL ff! Cf 10 fu 2 f 4 rw! 77 f if XZYC MJ Autographs C QZJQCA ZZ YZQAWVJ iZZi5?3f"M'7W MA7 ZZM Aawikflfb ,gfpffpaffffueffffdffi-4111,-f'-1 X WQMN my ZMMAC W MQW Mjjwwfjjjp MM M My if C U '!!f'? Nc' if f, , gf rf W4 0,5 y j mf MW -fn faavcx Def? Wifi? Wffycyf Hfaff W7 kffne, naapwy ,g,e,4fV,f 17 C fi? ff' 2 51 6"ffc'f5 3 ff 1 ' 4 ' 7 I fa? 0 2 Q f J C74 X Aff F4 f Nf f0u..,Q, X X 4! 2fg,f,,A,fZz,L,e,.,..,4xKL KK? V' 1 X :X -Y -1-film! 1 C , , , W N 'M . N 4 I A f 1 Autographs 4.4 f VG C414 M4291 7 af-' A5471 !f6,7L4f11ffw CACL 'OK J- X' ' fr Jin ff X' N.: 4 f UJf,f"" ZLA qvgyf f 1 1 ff 7 fffkyf feA4fK!m,j2 7 L X fx. KA1-fq I 142 H2-as L 77153 I . L I 'N 7 Z Q - V K 1 F' 7 4 f 1 ' ' f , I . - , I fl , j,' X , tj, ff' if 4, Q: 4 X fn f O L f ' 'X' VL4 fb' 1 X6 F 5 x A ff . - . j J A - A , , , 1, f XA , ffffw : ,7,4i R , , V f A 4 I "K 1 , X A , f7 - 1 w If V A , 1 I7 1 X K f ,f .3 1 1' gg ,A f My 1 V25 , ,495 ,Lg " A ff , K ' R x HLA 'tv M ' . ' Q , f' L , ,iff f ' Q ' - - f 'V 4 P1 ,z X1 A rw f ff A Z , ,fl I-f , x, , , Lv-AJ mM7WwqAJmot,l,? 74,-,,g,A5A,.,.,...:.f 414411 4.wf.,4.4,6 "M-4f""""7-4"""CL! afaochalka., fA4,.4..,, J"1-'79-"'7"""' A,.,.,.,.,,f.fA:A.4J 4""""c WVWEWWQZW WM 4.4,au.4fO4fn.,alfj-'Af-fa' 7'?r+J 'ff-U-1,C?A.a..4,v4-A.4.A.Afvv ,M,Z: Mwfwwwf uW f ,596 ' ' AAA 7"a,f', li!-hy cbuvqib .J fL A,z.,g,l.,f iffy up H rm? J flf , anna! 1,1-I frLu.4,LzJ 1 U A! . . l 1 I I . . . , , , 4444? p ? I A212 Afvw J I I I u 1' 591 ff M, J f wg, lmfeiwgjiv 6 L -4774 M Q fQ2i2z,Q:ifiJzff xy 24045, Zggfjzdwg fl 4 QZWWZQ f7,4,zAQAkJ X474 21, 444,-,si07!CjiA Jhgfffbgmffffzf If 6Wfl77Uf jg fjffffycf W WZ! daft' W J 114446 4 4 aff? fifzf if QZJXZUYW JM! flffgff :L 76440441 wffdw fu ff! fy Z!! ff' W of Ufgf f ff! M f N 5 1 J fr . ' f V ly, V 5 1 3 If I if X I , G! U X ' .U " , BVUCP X0 79 I 9 NJN A R A ru W HJ, -1,8 M - 9 x w AV f be L JB V1 U CJ, ,fbugvvnf Z' ,lp ' V a 44 Af? , Md ' x , WLM y""yP . -INV qw X ' J 'QL J U A Vfx X I w 1 ' ' 'ACA L xl N r X M., 4. -V my wx - by Z2 ' ya X1 KB 7 V J-fn ' 0 A 0 JL A ,2 fx 704 V f' -f"'-1 t, fu ,QQ - ' XX j V 'Q I QZ 4Z., ' A E 47 'f 1,. LLL.. X iff., 1 Q -L, 1-1 L" 41 ' L A 'J I u mx - ffm f-1 41,4-,,,J,,A f , 1 'ij I My wx, LL' .f -C fn! J fl 'h ' . ff' I ' f .' , ,, It n "I, fx LL AZ, 1-ff ,,' f A 1, ,. ,kj . . Q . L ul ' L " V , ' A L if J C , , ' . 4. KID' ' f LL J! f I V1 - -I 57 f TJ .I 1 H A , V A r' " ' f ' ' ' 'ha J 'J , , 7,1 U . ft I I 1 X. . ,mf f 1 5 1, - v f . f - t , I 1 ff' ff? Q idfvyli L7 g " xc VM LM 'K 'f4f+f"!! I ' , , I, , , J ' 1154! f Q 51, . 'f dy, f C 1 f. "' . 5' inf ,fflf VV' ' fgfifff h W ' 751 ' ' 1 JV ry' K! u K ' f- , f X, iff! ,mil 1 4 M17 JJ' ,L XLf!!f 74 44, ff A 2626 1 'W fff 1 11X 1 'KBAL14 ,af-f rf eff X jfg 07 fclf 4 XXQ, 1 1 Lg 14,9 M K N, AZIQXVLC! ALC ffgc Bffffif Arn lfff' Z 'LC 1.1.1 L4-411 JC-L-fc ffc 1!g1Q,Z,oc,6-zfkfl, !LLc'C" L ,Cr fi ff aflfcccif I 'L Q 4 ,XL K !46 4- Q x 'I f A 3. f- 5 X . .A X- AK A XA X. , 5A ., X ,X A X ,X XX AX K ,, X X A . X ' - . C 5. A X VX X tg :X 'X 'B 'N X, X . ' . , 'XX - 6X .. X P i . N V. T H 4 ,V ' f ,. r- A PN. .4 X" 1 X s -. ' s .f z- - , .. rx rx , X A V A V. f - X 1 X .N : ' . X, gf TT V x V X fx 'N V' N V' ' V rw A N 'X X sf N , XJV . 'A V-x . ' ,V X V Ax f-f . X fV A , X X X X X, Q . -X, X .V A X. fx , X q X X- , A V v V- ' ,. Q ,K V X V X. ,X . X V 5 X. K-V V4 rf, ,X X NJ 91 by -X, A X h ,Q ' , , I- X V X X' ,X X. N - . xx V N- A .A V N ' N f .A ' A A QNX 5, ,A X J A . XX X 'X X N xx . f N X . X . . . V X X , X 'X . XA , , X X , , ,Q X. f V, V ' . - . . ' ' F N X Ti , v K. X E -, ' 1 . XJ N 'N ' 4' XA x V ' V A . - , Vt. hx A , , Q 5 A ,. NV V 5- Q 6 V. X ' X. ' X .V Cf . A X A . A A A A XA X . P1 V AA . X A 42 XX A A F' X A AX .AX ix A ,Xl A X AAA M X . N 'RX .. N 'A ' f r.X Y XA A X A XX X. x N ' 'S' 5' - - " ' , N- 'X ' , 14' ' jk fx A W N ' ' 'X i V V X' - 1, V M... - KA ' X ,V R i 1 , 'N z Q XX fx ' V ' A XV N X X X' X -, V . L. V B x N A X NA fx XXV J L A V 1 4 'U X xx X f ' V 5 , ' V- A N' " 1 , - ' Q X Q Q V Q . Q V. X - - -V , .y 'X mf' v V K , f T' fx V V G u V Q Q N- A E ' + A N . Q 7' ' K Y f ' . 'K 'N i ' ' f'X 4 'N 2 N' x. A. " ' N ' if X V. , .. Q, - X Vg! V Afgx x' ' V N S . X . V , 4 ' J, ' 4- , r A Cx V fi., af X Vw ' X -. , 5- ' N 'xl , :N ' ZX x N 'X X . A , - , A V A .A X xX X XX AX V 1, 0 XA A AA M . - .Q f- V. V- f N 2 V- :V Q x Q 1 V- I ' ' 1 - - 4 ' V ' x ' - ' ' S - V . K V7 ' XL fi' . 1 F 'rt C' rv X ' A. . Vi -QV . 4 X ' F vfx X X T 5 N' 'A s Y, , X cf 5, ' : A A 8 -A fx A X -A NX N V 1 'V ' 'f , 'X J . X A . X 1 X V 1. .,.wgf.. -- g K - -54 ,. V K Q. . X TA V N NV Q 'x gx 'N N V '- X A N KA- X X- X X-1 A A A Va A V ,gk , N V . y . X X. -X A .A x X , , X N., K. , V . V NX A V K 5A A A A V.-6, A A . A A XX . ,X X , X FA V . . V ,X NX FX XX, '+V ff, Q f fe . , ' :LV g ' N T X QV. N4 VVX w V . A 6+ ff, . 1 SV f ' R P A Y ..x F AA . ai 1 , , A Y X AA A A x N A N A XA X .A . X , Vx AAA A A -:A 5 ,-.,.. X .V A X RNA x X ryx Q . .Ax X r XXX X? FQXAX V .A V Vw N - N ' . 1 N . . - N X . AA VX Q AA .A. Am ,AAA X A ,AA T I TA ,X XJ A X AN-,AA XA , A X . Y X A AV Q -- . 1 x r ,V ,v V Q E V1 X . X A A . X W... A X A Fx fl V VAX X V X X . A XA- X . X .AAAA . .AN A X X-QL: X V .XA ,. AA A FA , - XV XX 'L N 'V L , x .- E I N QA . X ' f4g., xt ist. . . Y X- Q W- C' L .-X.. A -, VX Xxx X X, xi' ,A A X A I " x A - X Q kr Av hx X AAA fs .lj XA ., N' F Q , A A Q . 4 Q R " XX A N ., A , z f -X x .XX A V '1 X irx- X A PNN. A K, X AA Y' ' , , a. 4 N R V ' . K y. . I 'X' Q. - 'x 'F A f 'K X 1' V- J . A XAX 6 ,X A ,A , FX XX , k :XX A ,X xx X XA ,. A X Q X., ,. xl , . YK 9 V , .f Q xi AX 'V I . " . N . n XA , A . N A Y X w X Ak V A X pf' . A Q. A .A X KX X .J AXP! I A .X KK N - Ii N ' MX v ' 'J , , X, ' Q fc . N.. VV .. v - . . F A VX: 'X 1 gi 'Q' N 5 X X-1 xx X I ff J XX' h? P ci 7 ' .V X' A . r ' V C 'Ah w fx. xt Ni T X xx 1 v- X Q r X 2 ' f ,X '. " x ,M jf! ' - X, X x, Q- X XA - ' 'f SV W 'R N. .Vf J X K-,. V. 3 V V X fl A 1 A X V., A 'Ax fq if X X X A, X x . 1 A. X , , n ' . X .X VX A XX , ff A 1 L , .X V. Xk -1 5 -' .5 ' v L: -V 1 3 , V' 1 N' . A , 1 I' ll '1L Q-f' 2 L fr V4- ri! 'i ,gf .uf


Suggestions in the Frankfort Community High School - Red Bird Yearbook (West Frankfort, IL) collection:

Frankfort Community High School - Red Bird Yearbook (West Frankfort, IL) online yearbook collection, 1952 Edition, Page 1

1952

Frankfort Community High School - Red Bird Yearbook (West Frankfort, IL) online yearbook collection, 1953 Edition, Page 1

1953

Frankfort Community High School - Red Bird Yearbook (West Frankfort, IL) online yearbook collection, 1954 Edition, Page 1

1954

Frankfort Community High School - Red Bird Yearbook (West Frankfort, IL) online yearbook collection, 1955 Edition, Page 1

1955

Frankfort Community High School - Red Bird Yearbook (West Frankfort, IL) online yearbook collection, 1956 Edition, Page 1

1956

Frankfort Community High School - Red Bird Yearbook (West Frankfort, IL) online yearbook collection, 1959 Edition, Page 1

1959

1985 Edition, online yearbooks, online annuals 1970 Edition, online yearbooks, online annuals 1972 Edition, online yearbooks, online annuals 1965 Edition, online yearbooks, online annuals 1983 Edition, online yearbooks, online annuals 1983 Edition, online yearbooks, online annuals
FIND FRIENDS AND CLASMATES GENEALOGY ARCHIVE REUNION PLANNING
Are you trying to find old school friends, old classmates, fellow servicemen or shipmates? Do you want to see past girlfriends or boyfriends? Relive homecoming, prom, graduation, and other moments on campus captured in yearbook pictures. Revisit your fraternity or sorority and see familiar places. See members of old school clubs and relive old times. Start your search today! Looking for old family members and relatives? Do you want to find pictures of parents or grandparents when they were in school? Want to find out what hairstyle was popular in the 1920s? E-Yearbook.com has a wealth of genealogy information spanning over a century for many schools with full text search. Use our online Genealogy Resource to uncover history quickly! Are you planning a reunion and need assistance? E-Yearbook.com can help you with scanning and providing access to yearbook images for promotional materials and activities. We can provide you with an electronic version of your yearbook that can assist you with reunion planning. E-Yearbook.com will also publish the yearbook images online for people to share and enjoy.