Frankfort Community High School - Red Bird Yearbook (West Frankfort, IL)

 - Class of 1944

Page 1 of 120

 

Frankfort Community High School - Red Bird Yearbook (West Frankfort, IL) online yearbook collection, 1944 Edition, Cover
CoverPage 6, 1944 Edition, Frankfort Community High School - Red Bird Yearbook (West Frankfort, IL) online yearbook collectionPage 7, 1944 Edition, Frankfort Community High School - Red Bird Yearbook (West Frankfort, IL) online yearbook collection
Pages 6 - 7

Page 10, 1944 Edition, Frankfort Community High School - Red Bird Yearbook (West Frankfort, IL) online yearbook collectionPage 11, 1944 Edition, Frankfort Community High School - Red Bird Yearbook (West Frankfort, IL) online yearbook collection
Pages 10 - 11

Page 14, 1944 Edition, Frankfort Community High School - Red Bird Yearbook (West Frankfort, IL) online yearbook collectionPage 15, 1944 Edition, Frankfort Community High School - Red Bird Yearbook (West Frankfort, IL) online yearbook collection
Pages 14 - 15

Page 8, 1944 Edition, Frankfort Community High School - Red Bird Yearbook (West Frankfort, IL) online yearbook collectionPage 9, 1944 Edition, Frankfort Community High School - Red Bird Yearbook (West Frankfort, IL) online yearbook collection
Pages 8 - 9
Page 12, 1944 Edition, Frankfort Community High School - Red Bird Yearbook (West Frankfort, IL) online yearbook collectionPage 13, 1944 Edition, Frankfort Community High School - Red Bird Yearbook (West Frankfort, IL) online yearbook collection
Pages 12 - 13
Page 16, 1944 Edition, Frankfort Community High School - Red Bird Yearbook (West Frankfort, IL) online yearbook collectionPage 17, 1944 Edition, Frankfort Community High School - Red Bird Yearbook (West Frankfort, IL) online yearbook collection
Pages 16 - 17

Text from Pages 1 - 120 of the 1944 volume:

J Af' M, vw? Q J zfi 'Vis Mx I ,iimy X ,Lfl "' ff VVW if X V f f J W"'3,.f' 50 WWW VM J pf' M gn fl' MMV? WMD NJ 17" fn' QP Mxjj pf Lfj33'q6fVfg,V5+ Q5 Yixs NJ-XR if f""e'N M J 3 J 1' MX! fb M13 af:-N wiv, mf' " x 1 Swx N 1'i , W1 V f Ai., , 1, , we ' I J' , ' ' " V 5 .' A 'R 'L 5 ,, ,151 ,- P KQV V, L' . fu V V V, ,,:', ,jf .VV E3 VV 4 V 2 ga' fx ,A 11, fLAV,A4.f 4 f' " 4 ' , 'E 2,2 L-A --IQ F 4 Wy hbkif WM iwxliiipke' , + , . 'mf "' Vf. Viff-'V' ' - V- Z!! , . ' 6 wid! 5 1' .ds x ":'4 3 1 C W 1 'Y wp, U 7 5 V J J' x ' V v X ' 1.' ' Vp, ,,. V M f V J V5 , I I "Vx, My " tl 1 ,V h ,fn ,- I, VV .JJ M fl .2-JU Vik-3-H' f J ?7KbTiwH ,V V ' f' , LJ" db A, VI 5 A4,f"J' V' ,V ,NA ,Wf',,,f IQ A? , , , f Vi t X V 7 ,L V . , , MMV, V Tw,-' V, V 5. 'f " f b 'J W, XD 9 - -f-f , V X V n . A ' V, f V, V ,, , J G V VV ,. . V N . . rv, - In 4-1 gaining' I M Q 5 ,,1f' ., 1 " my . ,M J' A j 7 4, if V kk . - V W ,xiii-fx .sfiyifff 5 QA fd if I 1 Q! T F N YA vwswfz. ., 138' EMU j E F g 1 X L 1 . 11 f V V ng' VV pf J 5 .fy ' ' ' r . 'Sf 2 Ulf -- 1 5 J mf' 2 A x ' 5 E- P J' 'Ha uf V' if P .- ' Vx Veg!! 6 H 5' A JL Vw, f' if ,BJ - w 1 2 GN M, K ' v 1 ,if V Q Aff in J 5 U 1,151,311 1 5. :XX 'Xi . r ng -f' , 5-bf' kg fy. ,M b R HA - ,V h Xa 2- TH 1 fy' V VMI XL! XV P if .,- 1 L ge 53 A. 7, 5 I ,L V ,Vx . -' uf' Ex .Wig ',.V 1 Q4 il"-3,5 V- -a, , ' X V, VV .F QA :LK V .- if . -. 31 - 3 J A . .NX ' 'AM' sw., ' ' A ' 'Q brad I 'x , xx gxx X g 3 H X W, :if ' 'wx , K ' ,wa R F ,p ' XX .www 'xt - ,V VVVVV V if X L r 5- Kg X v . Z, m X' 7A'- X L R 64 Bm! afzcznkfaal Qcumnamaly ag gh Salma! Wal' Qaaufafafzl' jlfunaoi as I II NIILI ff I N IN X 1 X II 1 XX II I 1 XX X N x Ix x Ix X Ix1I111IIuXI1nX1xII11Ix1m . ' ' . KV G I ' z I ' ' 1 ir i' 'A' XIIXISIQIQ UI" I'IQ4 1lJI'L"I'IHX mj-1111' rlqa Iia rma. pl: 1111 IIIIAQ r1IA1'111llm'11l, 111w1111t111g 111' IfIk'IIII'k'S , , , ,,,XIi5s XX-I111:1 N lu I II11'l'1M1lQ1XI'IIX' l:1II 'x x-111 1111'1111's III' I':1v11I1X, AI11111-111 : 1111 I Su '111' rlassvs ,,., .. ..,..,. .,.. ,,,,.,,. ,,,,.,, ,,,,,,..,.,,,,,,,..., , , X I 11 L':11'1I111I XX':1IsIu11 lI1I'l'HIQ-IN-CIIIIQI' 4,,,, 1. .,,7,,,Y,,,..,,,,,,, ,..,,,..,,,. A,Y.,.,Y,,,A,.., ,,,,., I , , , Ifu-IX11 Ii:1IIcx XY' 'AXIIQ ICIDII KS ,,Y,, ,,,,,,.,,. .,Y,,.,,..,,,,, ,,,,,,, , I I llIlL'I'I Ii 11w'1 'ix I,:1X 1A1':I F11 IX HIQNIUIQ UI, XSS IfIlI'I'4 KS .7..,,....,,,,.,,,,,..,,,,.. IR-11:1 I'AL'I'I'IlI'I. XI:11'X I. XIvX'I1111 I IUXIIPIQ L'I,1XS,' IfIII'I'f IQ .',,.....,,I,,.Y,YY,.,,,,....,....,..,.... Ii:1 X11rI f1,- 1. III 11111 11- Ifmlm wHI'IIH,XI1+lili L'I,.-XS' IQIIIII PIQS ,,,....,,,,,,. ,.Y., . In .XII IQ:1I11f. XI:11'I1- Xi 'lml It I IQIQSIIXIXX CLASS IfIII'I'1 PIQS ,,,, ,..,A,,,,, , ,XI:11'X .Iz1111- XXIIII: Iixu f, I11:111q1 XXIII, XIQX IQIJIIUIQ --'C.XI.IfXIP,XIi.,, .... .,..Y,,..A ,,,,,, .,Y,,, .,.,,,,,, D I 11:1r1 I 1 : 1 IIXIIIIIIIIINX NIC QIY IfIJI'I' 'IQ .....,,...,.,,...,,7..,,......,,,,,,.,,,,,, ,... , ,,,....,,,,....,,..,,w I I-4111 XI1111tg1111 XIfX ,':X.'II,'fPL'IIf'I1X'IQIfI'fIIiAIlIfIiS,,KI:11'X'I.111I1n'1',wIw:111.X11N1111, I':111j'.Iw11n XII','ILf IQIJIIIIIQ ,,,,,... ,.,,,, , ., ,,,., .. ,..... .,.,,.,.,,..,,, ,.,,.. , ,...,, . , I , XIIIXIIIK' SI11-III 1 NI'f IIQIS I-QIJIII 'Ii ,...,, . ..... , ..., ,.., ,..,, ..,.,,,w, . , , 1.,.,,,.,..,. Ii:-'I1:11'-I I CK X ICI' I'X' IfIJI'I'fIIQ ...,,,,,.. ..1,,,,,,,,,............,.,.....,,.,,,,,1,,,,........,,,,,,.., I T1-In IXIIIII Im "I XX' I'Ii .1 , ,,.11 I 1,.,,, ,1.. , ,III-I e-11 I':1I111 :-1A, XI:1:Aj1 Ismv XX IIIILIIII 'X'I'l,"I'S, . ,,.. , ,, , ,XXiI111:1 VI 1-11 11f11N. IJI11 IJ41111 IM 1:11 rx. I"1XII1N'Ii1I1 I IN XNX'If.,, , . , , , XI11 IQHIII-112 If:1fIz1-A XI 1 ,. X QM Af 0 LVL 451684411 xxx X xXxx X Xxxx x xxxx x X X X XXX X X XXXxxx x xxx x x xx xxx xXxxx x xxx xx X x Xxx xxXxxx XXX 4 Xxxx xxXxxx Xx xxx LxX xxx xxx x XXxx S xXX xxx Xxx xx xx xxxxxx xx X x xxx gxX xxxxxXxX X xXxxxx XxxX Xxx Xx xxxx x x xxxxx xxxxXxX Xx xxx x X xxxX xx xxx X xxXxxx X xxxXx xxxXx Xu xxxxx x Xxxx xXX xXx xXX xxx x xXX x X X K xx XXX NX x x X xxxXx xxxxx X xxXxxx Xxx xXx x xxxxX xxxX Xxxx XX xxxxx XxxxX xxxx x Xx L xxxxx xxxx Xxxxx xxxxX x x x xxxxX xx xxxxxxx xxx X xxxX xxxx X xxXxxx Xxx x xxxxX NN x xx xXX Xxx xxxxx xXxxx xX xXx xxXx E- i,w 5-Q NNxa gr .lu , ipgxf-x in EW 36 we f-xxx , G ' x N X If I X 1 JI 'U Xi'.xXXXx xxX x x' fQX Xb. ' 'xxg fX.'xXX ' X Xxx xxxxxx xxx xXxxxxgx'xxx', n 1xxxxX xxxxxx'xX1 X X X X x xx x x' Xxx-'. x" N Xxxixx X-x-xXx xxxxXx Xxxx V - x 'Aux' - X uxxx' xXx'.xx -QX xxxxxxxf xxxxx'xXx ' 9 X:'.x'xXXx x x' Xtlx. "NX X xxXx Xxx. A Q ' ' XNXX X x' 'C X' X X " ' X xXx".xXXxx. x fx I . . . . X ' X'1 Q ' x' 'xwxxxxi xX'.xXQ. -4 1- . . . , . N, X A -'Q jx ".xx'x xx xX Q xxsx' - 5- x'-x-1 ,E , ' A . . . N Q X Xxxx' I x' xx' " x' x"xx4-X1xXC, v , Y A A H I .7 K X-',xX1-xx- ,Q xx-x 'xXxc'X w ,x xx . . A . . . .x X X 'x x xxx' -'AX 'xx '. f N . Q. 1 , , . . X f 3 -.X X. ,x '- x' -'-xxx-xx x. .X S , 1 . w X - " S . A , . . t .1 1 xx 'L 41 xxx " '1 x" 'XX Xxxxc ' tx x x y . . , . .. N . Q ' ' x x'x1x 'xxxxx '9x'xc'. , C , X X , "'.QXxx cy ,1xsX " 4 xxs Xxx ', ' Xt' , R , - - A 1 -- T , Xxx' X4 X' x'xx'xXs1 ' x wX u ' :ln xxxX x ' :1 'SX xX' -1- xX 5 I " ' x f I 1 'Q - -"xxx "XX 'x X LQ " 'xx' A v 4 t . 7 1 7 A X x xx x X3-,ix KE r L. Q-Li' -,-A kgxjxiq",'!,ff gui. gif, ,hai " Q ,.,Xgx ' -V, If-Till? 1 1. ' -1 .f " XXX J if V' x ff jj 4 ix, xii' I 1 , . s t . 4 tml Il Pl 1 I mi lls limit est tim tt 111 t ttl 1 .rclimg friyxtt f t 1 at is hut' itrtgums wut K cn s s L thur tcm I I I I I XIII HH' ll tr x it . x s 4 s tum 1 s 1 m.1 n 1 4 1 mill 1 N 1 tr twrqu it Iilitk Icgm s r tlmyu mit 1 t 1 stttt ut sciuitiht i. . rism yy ure git it in t tn x 1 ci my lhty xyoultl clcstrm m ut s m s L 1 I f ti tim mil smur x s ci ilu ms N in motliti tltrly mc hlltcl with ttirmm ymrfliu n ss . I ri. it tru it 1 s 1 1 1 1 . .11 ci 1 N mit t thing not st t I s . 1 mt L ii I 1 i in s tultm tr i I 1 uni mt imlor t unl y m thing., t 1 w f im 11. tit . I 1 w mtl h Lrmti ll I s it N 1 I I 4' Il II lr it in s It -i . ir ii . y .1 ix m , N I lllirtiu 1 . s I . mi . fltn s 1 t s 1 1 ili N Illt is 1' s X lit ii N 1 1 l K Y I x help uf f L it 4 nr t mu N yu m.u tum t .tm tt yu ultia 4 rstlyts It mrtstrxc uimuimy lhqst prixiltgts mtl Ircccloms yxhinh yu Xmtrtc ms hug tg lt ut ur rmtu sit tif ll yycmrc 0 tm xy talyc' t my it in ig 1 tupu sigiiihc 11110 Iill r . . L1 1111 4 sm ts to um L mu prulv L tith s t Qs tn xy rtliyyt 'I'I IIC GIQI-1,X'l'liS'l' lllil Illl.l':Kl lil" 'lllllf l'lQl'l5l'iN'l' llIfNl'llQ.X'l'lf JN 'lihv mit-lil is uiigttgt--I in at tt-1' 'ifyittp strtigglt- lit-tywt-it tx gsm-:tt :ml ptmt-1't'tiI t'wt'w-s. llll lllL'1lIIl'lII1II1l is tht- lvztrlt:tt'it' Iirmlc XXIIlL'lI hunks tu its Iltimzui It-:tilt-r :ts its llml, :ull tttit. its tl: ith 'ml Irltst in things tt-mptirztl. lt lltqws In :lt-stiwy clt-iwicmcy :tml Ili 'lite' thc wt 'Il Ivy pllysicztl, Iriitt- tltiwt- :mtl trcztclicry in yyhich it gltiritics. :Xs It ig :ts ' J iisf nh ip- 1 I za is. "XXI: 's yinirs is mint- if I fam gt-t it, or if ymi :irc 11 wt-ztkci' ii: Atlllll-llf' m'1 ' ' A- 1' 'z r I, UYLTTIIIIIIIIIQ, th- WL-:tk :ml lL'I'I'HI'lZlIlg' tht- izimwc-tit, this lit 1' lc- i -' cly cft 1 - I vh- itf lt-gitm: nr- iii thc ptisititiii of tht- yu-uk, tht-y lust- -A - plural faitl :tml ct urzagc :mtl fall lack. 'llhcy Iizux- mi In in r Init thu tzilsc imc ttf tl," g ' lc-ir rttl- . VI v cures mit fur tht-ii' Ii cf: Iwttt In ik: ll tI Cm :L Atihti 'tt mcliim-s, I1 zulc ti 'ic- on 'sl his iltaircs, In lift-, hc praises tht-mg in clczttl, they 1 L- ' Q Itc-11. TI - 1 ' ' iii tea ' l 1 wr ruthc' thzm lmilil it lip. 'l'ht-y ITKIIICQ ciyilizzttitiii t 1 1 , 1 - ' 5 A- lir- ln fi , 'I - -lf'-1 ' t-II-'ts x wkt kill tht-ii' ft-Il vmcii. 'l ' V' : I frec- tlu . :tml yxztrp hit f'tith. 'llh -rv wttttlfl im It 1154-1' lic luyc, jny, L' tiragc, hit ', 1 '- ity, hut in tht-ir plzicc yymilil I-c thc li 'Qi fmt ti '- It-' :ti ' 1 -' 1 ' zk i - " til, cw " "-, wickc-rl XVUII, :mil sutlt-ring, wlu-rc pmiplc- untill sc-rvc tht-ii' Vtstcrs f' vm tc-:tr rzitlu-1' than ' in I yt-, CJ: thc tithe-r hzmtl is am :army which hztf its faith in thc trim Coil tit' Ilcztycli :ml Ii: rtl -- :t faith which "is tht- 'tsstirw cc I tI ing. I tc-l fur, tht- c-viclt-tice ti' ' l s J -cn." -fllt-lt. Il III. They lnipc- tu pr1xm0lC "pt-:lcv ini uztrth, gmttl will tmyzml mt-ii," 'l'hQy :irc 1101 -il fm- tht-ii' Ctitirzign- in tht- tztfc of ztrlyc-rfity, which zm ciultiriitg i'tith in Foil 1 I th- uzttitni that tht-y lou- mztkt-s pussilvlc. Lcfl Ivy thc 11110, "NNI :tt is mine is j'UlI.I'S, it' yt ti -c-tl it", thi: :army is strixiiig tin misc stztmlzirtls tit' tht- wurltl. Tlit-y xymilil pre-st-rw fr -- 1, uc fztitl, In yi-, Itzipt im-ss, ' ti-:tm-,z I I , I iv' 1 " f th - wr rltl at I rightx-r, h:i11i-r I'u'v wh :ill 11'iti tits cmill Iiyc in It-acc 1 1 tty. 01 ' ttztti in hat, :tlyxatys trit-tl ttt lic ini tht- simlu of tl - gimtl army. lt haul it: lIi"lj5L'l' Iw- ,in i g Ivy thttsc whfi stitigltt frm-ctlrmi fr m 11rc,simt-tipprcssitiii t-:tr lcss Imrrililc- Iam that whicli tht- cyil ztrmy xx tilcl fnrfc tipmi tis tmlwy, Ot :utitm w'1s fmimlcil liy me-ti yhtt h'il tztith in tltitl :mtl tht-ii' tt-Ili x on-Vfztitli in thc nzttit it which the-y 4-:tail Iisht-rl. ' gh- wttt tht- ya-'trx stir t1'tti hats striyt-it tu prcsc-i'xc- ily-rimcr'ttic priitciplcs. Our - wCi':u'y :tip- ptrts trtit- 11-Iigimi :mtl I'k'l'Hj,,IIlZL'.' the wwrtli til pt-iplv :ts iwliyimltiztls whit Itztvt- :lf 'tit-3 zimlt, ' it ., i11si,hts. :mtl lIl,1IIl'lllIlIIIS whivli will lit-in-lit mit mil-' thc lII'k'Sl'llI gt-m-rzttimt, I t IIICA ' 1m,Il"llj'. XY- hmm ir tlitm- xyhtt 1111- lighting ti ilu-scrxc mln-ttimi-:tt'y' :mil its iilczmls. Init wa- tml may - iii this str 5,51-. I I s'I lb '- :inquire stznitlztrtls ut' the ' -Il -nt ' l liru- lilcg 'Z1tC1tt.j"i' it 'e l- i- 5 '- g - "1 5 : '- so Im zk- f gl -I :I v Il, in this Will'-ltll' ' ll f lay, ' in :t 11- ri-1 it.-A-2 I-- -' "1 2 XXI - mt lit-t'it'igv is tlirm-zttciicrl, 'irc xxx- -lt1': ti ig 11111' -ly I-rstaml ' I-m xyl " is-lwrtat-1'yiitg tht- l1i11A , which nixtkc Ii'- it 'I ilc? ll' if ll' ll' 11' lf ll' ll' ll' ll' 1 1 I0-4144 1, f '533-lm 'X F55 -'16 X Q ff ogg X 'gi +26 -JRE? W QQ 4411 X' 7 -1 if 1 J?-I X 5 ,,,-, ffxixs i x In ll It I l L lk A IwLXt HNIL 4 r li 0 lkl lL anna ' ' N N X I I X X 4 4 4 A 'fl ' A 1 I V1 ' . ' .' U Q . . , 7 , 4 O I I -. , fx ff X X-3, CX 'A N 'xx Kg L l- R 2- 4 X K Q2 .g -,r 7- " F XX L1 - mv . gl X ' - 1- ' P 24 L, f- - , . 1 if X f ' "1 CLF ' 4 "' ' 2412 X V fp -I Q ff al V, 4 - - ,f 1 X X ' 'fi CWI -, 1 X - L - V 4- '..-3 Ji" K K ff.-1 4:11.-. X -I3 :,--- ,g X N 1 R X ,jg-L : 51 gf E' ji ff- .f.- xi , X X-ug - 3-fm'. ff 4fSN '24 K K X lf ffm g gg g , Q , Q- ii ' - ,4- .-' - -4 K ln 'lt'XY4Pl.ll1L' I':u't tlml ,l 'SCJII1'llIl'lJlIlL'lll limcs :xml Ilml mzmy fm'uve:l1w- :lt wr 'li tmlzlj' XK'llw'll xw-ulll llvslrmy llu' lllillgs xxlmirll mulw llla' xvn rtll lifllg. XY -. thc Class wwf '-l-l, ll-llg' nu -l ' -s In 1' . -1' :ml lm IlL'I'lrL'llI2llK' ilu- ' . 4 rn fm' lwlllmcrs, tl - MI' llll' .XII "lu'11ll Swlfllmfx ll ' sm l :ulv:1111:1g1-fm' lix'11j" in fl rlc111fw1':u'-x'.z l ll1L'l1lgl1s'.'I pfl ill-qv HI. lu 11ml,1m1' ufurllry, :unl mu' fullwxxx lc-11 . .. I' VN IxI IXSI 'X lrzmzfal Gwzp' anffscfaaolgaafzfaffm, 46'JlfSBaaaJ IOIINS Iluazlz r Pl N1 L X 'N XI lr Sldlllf In u I' Q I nz XIQHI1 mt x X S IXX H Ilmnr Demmt A, L. '. "1 ',"IE.' J . 4. 'k 'A' 'A' 'A' 'A' . I Q I t I IQfJlII"R'II .' 'UN 1. .4 t Lf :I . I Il -1' I,I2U IIcI7O.'f ,IJ Ilzmk "-II A' X, II. I1.NYII,IiINSfI5I .SICK Uftlfj' ' llcf -use XX'm'I4c1' x W., I 1,L"1'm21a I1I'QI'O I .IIAU K lin' x, IJI'. Y. 'f IN.' . A L. 1 . A Ghall M99 hff rw, tcm x. -1 u J :- 'wx- xc vw fo 1 Yee xf' "xi, 'er X uf 1 A Ye ., vw rv x 've " Ffecpg 'VOX f 0 .v 'Q x f f, af 3? fr -Z S --1' ,-4 r 'Y ,. :O lv ,A 'Y ,f . , r. Yr- ': 5 s , ' U ,V 0 1 v, ' fb ? , 1 . ' , r, f W, xg - ,f 1 - . , , k . 'Y-4 . .!, . 'Faq'LT7-"'wfV:'xCf YOTKEVTQ TY'-f'f f-'rx "'f"LTOX, N V :Lf - . J x N ,H ' ,JJ f , ,M ' 'r '5I..UR, .fy JS, -U.. " ' It V X 1 To 'Cue M' .Mi .41 ?4giXs oi '5. 1.1. 5.1 If is zu nr r X11 Luixi. -.sat gs ao: cf ck-r :':,-osif.g. "1.'z1X vw wmv s.ct-mir: azuacvri, 1, unch fr-:-if-Jffif: toasi -1 io vvmi, 12. 'lm imsf, -4.1: haf!-' , fx . r, fl 'Lic war, 'ne mfv 11- f,',:,vf zfgnis r- 0,111.7 gcxcc a,.L . , bc, Zo ine ,urrkm mr "nat, : rn mm", af.-1 wo mst cc it 'e ef'Qi::icfxX-j in f, om' vzrvvys. 5,1im,.rz. versa of. dr-:mr x,v,'nc': .1 wr mmf. Lf, une rcvrfsizf. of rawuxz, -.ar c-9.11, I, fx X of -mf u,..-Lice. Tr,-1 nav,-.rwX sein . ,rw mmf, nu be 1 chasm. VKYX 'r.5s,..' mines our Q1.-:Las :ms af,-1 1-av.-5 ci ir.-a usp and X. rf, xr-r',v xt , fu, in ajax: Um s',rxr-15, ",'.1','w':1rc- 'I fhi1r".u', uzfzf. Tor 'fm " w.',-1r".1+'r'z " 'funn 1' :nanny E",-5:-,c:., 'peeiixef - f':,uf,f,g rf cfwci 1r.',catpux.s, co,.'. hs, 'gnc f.fc'r,:4 15", 'uf '::'r ,cp 5'z.e'A5 aff. '.crQm-Boys urn faihvf,-, .a.., 2'-.w,1v1'. trirff, mei '.o'C'fz-f-r Ls sr, 31.1-" iiwzz im: f-1.',f::' Q.: '...- -:fis:c',1':s: Lr.52w.'L. I-,TL Qs used xox' fug',c',1'.fA'- g ',nxr,"1a'c: zulq '5 nc uf,d+1fi'a1.d ' U4 BLLLQ5' ,J1 crogcfov- lhfr. "x-:'.'.g 1',1.'.f','J , mr.:-fi :,1'.'L gs pa j.6.e,",mn om- czj'go:'.e:-5.-5 mn ocff--v, inf . '.'.c Har r xt, we face sw. Laing Xnrjycr Zusf. .,v- --V16 nv, 'ft -rn 41 1: live ': ac ,cal-1' '..,',1. unc Q11 f Lcoglf- Qi 'fic '::c:',i. ,L Scfti-2,1 5::,ef.:cs a'r.Lp.,., stun 115 ine 5.15 "Ps vi ww- fmf, z'r."A,a gxui. xl! -4-ag' :cx-:ara :c,e.ef.ce uri XRZXGBT' g',e.1,4Ary. ',,. 1.1-.r QcA,mv,v,a ttf: cz 'zseeiclc em-,catgvn QEJ, Li tm: wfiwj an mrs.:-.f-up s:w11A1z'xx,. gan: in-.cn ict: tiger- zgcf, bn.: un- 'zfc'Lv.1- 1-urcfrwz for 'tance ', 'an avec s'5f.'.'.s, seXi-crazy. ,, ',J,v-:'u.z.ce mg gr.-1-:f:x'.uf,gLgg so nf:-5 'Quia :zu- g,er,do':.z 5 rifice of :'..r.cA'-, . :u1,u,,p and Lyn-2 539.1 peer: ex 'mn 'ue 'S f,rf.C- '. S',:.ccrn'.-3 :C .ff , lil - f M ,L 5 X Mlfm 5 f fxfj G 'fx- X .- x,-Y vm Mx Q ff v-'VO L x. Xe 'Q :- xv f- x. J Xe rx Y U V41 BC rc 1 '- fu v XG: " A v J g X llxll I X X I I l I Ill 6144 46-CMH? 7446 dlllblftiflt am! .y XlxII5llf1LIxIX X 1 1 1 IIA LII! NOX II ,N S N LIXOX 1 Illmms 1 SI ut IXLHIUQ 1111 U7 11111' II L X A I 1 Il FIXIJH I 111 ll11I1fc 1 II 1 11011K C1 fzuf K 1 ln L 11,1 1111 il lxusltx lfl RUNS 11 II1 XXI 1 5I 1 1 III 1 I IJILXI' HHN CH. '. '. 1 ' ' . ND NIHX., lf 1114 lllinwix Q I lQ.Q,l3-l 5,1u',L', .l11'f1'11jf Ig11,111111'.f I - , Qi ' I Ill , -. l1111'1'11'1111 IIz.vI111'y 'Mm 1 I5 I XX K I1111'1'1A,1111 1,',1j,'1'11111,'11f .I111111111I1l:'111l1.111.Icp lIl.I4 1' WN l.liIi,l, ' YET!! 1i11.1:,,s.1.X.L1 NLS.. ET 'gf lllwif l,.11I' XIiSSx1lll'i VA -1 - 1 I1111'1'I,'111 IIf.cf11y'vx, II'11'l'I1I IIll.fI111'.X', C1l4II1'A II1-'iv11'11I If11'1f11t1'1111 KA 54 - HU In-1,1'11111f C1111.'I1 nf .l1I1Iw1'i1'.v II1'111I I4l'1l1'IC L41'111Il wx .MIQR Col. .lxs N-X? I' WV? . NI.1X.,l'. 5 IllA A um , S L3 - -fl I 11.11, ,Q 31. I I, C'1:'z'1'.v, .411 "1'1'111 I'1' Ilv111,f III I "IV ' ' -I" PIU ' UI' .N'1M'Z'11I ,YI lI1'1'.V II4'f'I, 4' 'UU' Ixf1IIlfR'l' IJ, YIS .ll'Ll.X lJIX'IfN XINX., lf 4114 Illinwi .X.l3., ILS., XI1. XYQS XXIII If1l,l!., 5.l,N.l'. H1117- XX"sh'5'z111 Cc 'L KI11. 5. T. C. I 111111 .1I11,f1'f LII' hiya' M1 1111 "1'.1111 II1'.vI11'y Sm ' If 'm II1' I ,l'I1,v.v1'1'11I Ifd. I i , ,DUI N 'N I 1 A A wwf-Qc' Q, Q wx 1 -. 11. I:I.Y N 11,5,,qL'. ..1 11111111 ill., xl, x., 11111111111 1 j L' "I 'mul .IIg11'I11'11, LIU11. .I11tI1. I .Cf'111'1'11 I?11,v1'11.'.uv ,l,r,v1Jf1111I I'1" ffull l:1111l.'A'1"fV11t1 l71'1111 uf 1411311 U1 1 11 111 '1'11'11I IMT! . 1 1' M 'IXN1' I 7UiZ'fnf,i ja 01421, anime, 7faey 11 11 1' 1-Iflfv ' HL. Ig ul IIIl111m14 ' 111' XX':1sI1i11gt1111 ' II 'L ' ixcrf ' 1r11 S 1111!11l1 XX INIFIXI IJ 'N HI XSON I 11 S 114, Q Gus L Iglll r11u5.,I1s Snlmul nrld llz 1 1 11 1 1 I I -XI ICI HOYI ut XX1iu111s111 IIIIII XI1 Ixcmlru Lulla gn l lllf Ixlx ui XIILIII Ill S I NI tlll 1 111111 1 rx l1e I zglzl 511111 610111 Xx XII 'X II I II1 111111 I 1 1 1 ' 4 Wm' ,IXXII-18 II.XS'I'II-1 XI..X.1 L .111-.Xl:1I1:1111:1 I.11I IIIlll11lS q. , . . . II 111 Ill I I? H xI XX IIOIJ1 XIIQIII 1' ll 1 x 1 I 111 XIX IxI X Lc1IumI ll I mxcrs s III111 XIl1I1IIkI Q11 C 1111l1xl1 I I 11 lll H 5 Imus 1111 S IP xxX llxll r11 S 111 Zn! XX llIIII QI 11 C11l11r1111 Luylmlz HX SI VXI l I I K, 1 111 flllll 111111 XIARINI' TL Clxl I1 Northwestern l mxcrcnx Gregg Collcgc Slz0rtl11111d and Ixfmg CAlxTl'lOL XX XI SIGN 'h Xl 1 I' XX 1511111 Xl1ll1I1111 L111x11s1t3 l1uIm1111f1l1x I 111 17111 C11 111111 In Tlx XCI XXII SOX Colm 11I11 S1 111 Sfaazzvlz ancfeafiuaeancfafzeafcyalaanoflfne llll UD0lxl XX IVXQ ll IJ XF ll 11Icr Q111l S1 111111 ll XllIQIC 11111111 111111 let c2fl'v7Vf11 11111 X 'X1111I1xx1st1111 XIIIXLI I sl! XL I 11111 Xl1lx1111 111 1 1 llllfll l71f1111f111 ll X ONNII XX XDI ot C1 11 1 C rcgg Collage gl10I'll1'1II4l and lypmg XIII Dlxl IJ LUX XX LL XIOIH 11 Q 1l111br Sl 111 11111 1 'X X IYXXO lll1111 SI l111fl11l1 11111111 llzslorx 1'1111.11, .'1-XX'Ii ' H .3 -.3 3 WU .gl XIJX., LX ofvl ' 115 : 1 1311-11, 1- -N11 I 11,111 1 111 NI.XI. , B L- ' - ll X':11 t ' li ,tl 1 Urn ' 11111 1 I 51 11, ', 41 fy' 1--' .31 MS., l'.11f Jxllllllllll , 'I X A 1 ,' - 1- ' '---- 1-31111., S.I.N.l'. "1 I I MS. 111,315',3f, '1,V,,,i5l,Ay , J l'11i:-rsily 111' Cali' ' in 1,111 V' 1 - ' ' I"' Hmd Uf-S1'11'111'1' DUN- .Il1f1'I11'11, 01111, ,II11Il1 ll1'1111f1 . ' ' cl ' v 1' .' 4 lf ' Pl Iilllll . ' X U 4 If 1 j II ', A.I3,: I ..'.,-l'. 1' " ' Slll Q93 . M ' ' ' XI..'X., ll. 1' 'Q 11111. 11 1 , A ,Q . , , Ii1I.I3,, ,N11 ' ' l.llf- , f Iliff! Q . 1',' f V .11 .' Y ,Xl"'IlU,' IIIC. Slfl ' l.l:lf IXIJX., lv, of lll111111s 'N XI..X., ll. 111' ' :is B-A41 'Z .12 ' lfclll., 11. .N.l'. wdwafawwmmags I 4 1 111111 1 Xlfblxf X11 ll iflli USIIKNN K 1 Q11 1r11 t 1 Ll N XlI11rt NX IINIUII fm 111 111111 he11111111h I Ill 111 th1 ll 1I rfb IHI YE XRE XXORIH IICJHIIXU 1011 ,fum seq. SI I 1111 111111111 1X 'X IX lx11I ll LINK I 11x1111ss Q11ll1g1 11111 1 JPKAJ, Ixl X XI It Ill 1f1t11l L Xl N X 111,111 3111111 1111s111 1111s Xllll Lrmull xx11rr111i 1r IX G IL 1 lI'lXil 1 12N 111 Lhlllihkl CKILIPTIIIIIL h1r hrst I11rth1l IW 7Ae Maud MM! ge feel. .. N 1 NN L Hill it N NN 1 N xx N N x N L N K ill iluilrrl iilh filvii IIN N 3-+ lhv stil it'IllS cxpim -,'.' wi Iixiilh iii 'Im' Iliighvs' ltiviiilj :is :i ix'Z11iL'l'ii5 -h-cling I' still-iii hiiily pixfish-iii, highvst sliiih-111 wliivu iii iiiii' scliiml. .lm-E uiiiitigv :mil xiii-iiillim -,',' hzixv Iii-hull In iiizihc hiiii 1: gum! zisviiihh' hwiwh-ii Hi- was im-siih'iil iii' his fin his Iiiwi Iliru- yuiix iii high wiiiwl. 'I'IiiN5v:i1'Iin- is :ilu :iii Iiiliiiii':ii'y im-iiilwi' ul' lhv Sliiih-iii Uiiiiicil. llv is :i hxislwlhzill 5llll', ui-uxilaixiiii iii' thc I-mnrlibilii lvxiiii. :mil has lu-vii ciiiijuii :i iiiciiihri' iii' ihv .XllfSl:ilv Ilwlhnll In-ziiii. His will-liw Ihiy in-zii' iiiuhi-h-il zuhriiiu-ii zilgclwzi. lfiighwh IY. iiliiiius, :iii-l .Xiii -Viuziii giixwiif Illtlll, xxhivh uiiiiiilvlv thi- ix-mliiiiw-i rivmlviiiiu wiiiiiv, XX" ix-girlliiilly glillll hiiii I ': ' 1 'jw IiI'HIIl hi' si-i'xiva-5 :ii lf Li. il. S, f ,.,,. " was 35'-ve"I1 dai- Qtkx ,, QnQ1,1-.,?f f W-1 "'Q11'.. -...Q Af L'-S Q'-fv ii. v4 N.- w', -.f f 'l X f X-2 5 f ,- ..- .21-f-I -iff' fwwZ',of44 111 I1111 1 N IX 11I111I 111II 1 11 Ill 1111 N11111111 1111 1111 11111115 I1.111111111NN 1 1IILI 1 11 1 1 1111 11111 115111 1 1 1 S1111 1 112 1111111111N I11 1111111 I11 111111.1N1 111 III 11 C1 L11 .1111 111N1 11111 I1.1N N11111g1I111111 1111 1 1 5 It f11111 1 N LIILI 111111 1 1 1 1 111111 N N . 1 1 II 11111111 111 f 111111 1 11,1 N1I111I IS Ill 115 N 1 1 1 1 1111511111 N N 1 N N 1111111 1111811 1 N111 11 111111I111 L 111Ie111111I111g5 111 1 N1 111I1IN 11 11I111I111 c 1 LI 11 N 1 .1 PI 1 111 111 ' III 111 N 1 1111 IIIIIIIN 111 1 N11 1 ll I1 111 1 11 1 .1 I1 1 1 1111111 11111 1 1 111 11I.1N1111f 1 N 111 N 1 1 N 1111111N 1111 II 1 511 1 1N111 N 11 1 1115 1111I I11I1111 f 1 1 1 1 1 I1l'll 111 N 11111 11 11N 1 1 11 1 XXL 111115 I11 1 I1 1111 . . 1 1 111 I11 N IM U11 l fin If P 111' IPIIYSK XLN N1I1 1 11111 1 N N1111 I11 11I1 P 41 1 X 1 5 1 1- N 111 1111 111111111N 1 N -I 1 1 H 11 I'XfKlJ 1 ,iw 'Q 5 " " 7 , Ya. ' 25,6 7 1 X ' ,5 2 ..... ji 1' 1- 1, 5, 5- 1 . -V f' ' -T 1--- X i3 5:""' 'if 1 n-2.1 1: E gi ' 3- 31 ,- , ' U S15 o 0 f NTI: 2 '- 11111, 1I11- cI'1s5 111 '-I-I, 111 11111-1' 1I1c 11'111I1I 111 1111I:-' ' "1 " I1-I11 1' s I-I ' ' VY- 1"-' 1111 I".XI'I'II I11 GUI! ZIIICI 1I11- IIIIQQS 11111' I111'I1IIc, 1' ' -II' - 1'1- :1111I YPIII- 1:1I1-111s. IIIC I1II1lXX'It'1IQL' 111' I11111 III 11-11-11, :1111I 11111' 5111111115 X4 111I1 1'I1i1-I1 IN III,'1"'1I I11' 111- I 'K I11-N1 1 ' '.'1lI, If1I ':' 15' "-'J-1I11 I11'I-If-' I "JI 5 -1 --I1' 1':1I1I I11 1I11' 111 1'1I111'I1II1-, 11'I1I1'I1 2111- IIIC IIIIIIXS 1I1:11 I1r1v1- 11'I1I1s111111I 1I1c 1151 111 1111 -. I1111-IIIg,- '- Ins S111 1'I - -I 1111' f:1I1I I11 C'111I. Ill 11111 11-II11111111-11, I11 IIII' 1-111 I11 1111121-I1'1-5 :1111I 1111" I'l1Il 1'-. I1 I1z1s I1111z11I1-111-1I 11111 SQ11111- 1 11I 1 I us I11 ' I11-111-1' 111 111IIIx1- PIII- I1-IN1111- 1I1111-. S111111- I1:1v1- 11111' -I z I'j'I1 :.'1I1' S121 II14 I11 III1'I'ZlIlll'1'. -'L'ICIlLIL'. 1'111':11I1111:1I N11I1jc1'1s, 11111 I11-11111 Irs. I1- I: 1,51-I, :1111I 1I11- .'fPC'I'II .'1111II1-J, f11I11-rs I1:11'1- 1 I 1 :1111I 1I1- 5 P4 s ' 'I1II1-. ' 1 ' ' I1c.' - '- 5 'III I11' 1':11'1Ie1I 11111 I11111 1I11- 11'111I1I I11' this 11':11'1- 111' XIII ' I 1111- 1111 s'I ll I 1I1I.' -'tf'l". 'I'111I:11' 1I11-1'1- IN II 1511-211 111-1-1I 111 1':1I1I1, 1-N111-cI:1II1' III 2lII f'111l1Il 11'I111 11'iII 111:1I11- 1I11- 1'111111'1- 111 IIIl' 111 'I1I. 'I'I1- 11'111'I1I IN I11 21 1111'11111II, IDIII I1 11'III 5111111-1Iz11' I11- -1 '-1'11I 1115'Il' , 1'111' I 131- 11'I1 1 IlI'Q' IIQIIIIIIQ 1I1Is 11211 1I11 N11 I11-1'z111s1- 1I11-1' I1:11'1- f:1I1I1 III IIIL' 1 I' ' 5 '1I1- 1121: ': '1 ' 1Ul' "111s -, '111I 1111- 1111: ' e -1 11: I1:1 "II bc 1-1'- '.j ' 15. XY- L-ZIIIIIIPI 11'111SI1I11 IIIC 111131. 1111 I1 I5 1Icz11I: I - CI1I1l1'.'t' III IIII,' 1'111 1'1-1 ' z I1 :11I-Ii11I1-1111115 ' -NN. 'I'I1 - 111 - 11: 111 'tI111- 1'1111I11' 15: -'- "111', If 111 1I11 11111 111111 111-II. 1I11- 11111111 11'III I11- I11I15I111-1 1111' IIS :1111I 1111' 1I11- 111-x1 g1-t1f 1-1':11I1111. NNY- 1'III 111 1 I111-:1I1 1':1I1I1 11'I1I1 1I111N1- 11'I111 II1-" I11 'I""4 '-I1IN. .XII 11111' 1-1'1'111'1s, gl'L'1lI 111' .'111:1II. 1111- :111 1-1'I1I1-11c1- 111' f:1I1I1. XY1- I1:11'1- S1 - I 1-51- 11-1 5 I1 1I11- QI: ssr11111 I11 ll 1I11 1I1z11 '- "I11 I11- 1- lcr 1111-11:11e1I 111 1111' ' 1':1r1I 1111" 1511:1Is III III'K'. If 111- 11'1111I1I 15'1I11 1'111 1111151-Ives :1 11I:11'c I11 I1c 1'111I1I. '- 1151 11111 1111I1' 111 I '- '1l11I gI1'c 111 I11lI1I11IIIIf' N 1CfI1I11h 111 1'1I111'I1IIc. ' . J Illllf 1- 11' JTII 'I II -. 'I'11 us 11I111:11c 1111I111i:1I1'. III1' flllllft' If 1 'l:II1-11g51f Il :11I1- 11'I1" 1111111111 I11- 111111 I11' 11'11'1Is :1I 111-. XY1- 1111- 111'1-11:11'1-1I 111 II15I11, 111 1I1-1'-111I 'I'I'I"I'II. IIIL' f1111111I:11I1111 111' 1':1I1I1 III 1I11- I1:111Iu 111' 1-V1-1'1'1I:11' II11-. 1111 1':1I1I1 IN 21 I11-11'1111 III. I11-:1111-11I11j I11 11s. :1 11III:11 111' N111-11,51I1. 11'I1I1'I1 .'11s1z1I11s us I11 11' "fI'fL'I' 111 - XY-. 1I11: L'I:1s.' 111' '-I , Idlll 11' 11111 111 11'I1:11 11111 1':1I1I1 111:11 :1t1:1I11. I.-1 113 1-1' '-- I-'.-X I'I'I I. 5585553955 35333233 gag 1 ssggkizzzfafifzw ' A T? QA. A, t ,wwf ' 1 2 iliaffl- fi? "f'1'Q2I "- A sf 15 , 1 ":' ! :1.- 1 u,,gq A Nail! ' 2ff1.e7lfaf1lcfaf7a ,df eacei4l'agncfu!1.e" 'lr 1111-xv ft'1l1411'S 11-11- 1't'Nl'1I1 1114PNl' 11111111:111- k'X.l 1'111'11 111 s1'11111:11s11111 :11111 11-11111-1'f11111. 5111111- :11'1- k'11k'41 1111' "111'I1x'1,-115 Ill :11-111111. 1111-1' 11:111- 11:1111111- I!1I111111l11L'Tr 1-1-111-111'1- 111 11111' 111-111 111 111111114111111111111111- :11111 11:111- 11 111'1Q1-11 11:11'11 111 11111:1111 1111- 11ig111-st g1':1111-s1111111- S1-111111' C'1:1ss,'l'111-1-111111 L'1IlN4 1-x111'1-sn-111':111111111'11111' 111 1111- g1'1111l1111'1'111111sf 111g 111l'111 1'1:1ss11-11111-rs. ir .N'1'11l1'11, 1.111 111 111:111-- 111111 1111111-11, 1..11Z11', x1llI'j' 1,1111 X11-1114111-1', 1,:1111':1 S1N111'f, L'11:11'111111- 1C:11111:11'11. XX11111:1 L'11-111- 1111N. X111'1-X'1':1111'1x, 111-1- 151- 111111- 1.111'14111:111, 1fx'1-- 1111 1111111-1 :111 l'11K'11 11-1' NV11111111'-111j11 111-115' 111151: N11-1114111 111' 1-1:1Mg 111111- J11'-1 1f111,1'1I1XN111'1'N1111'1.fl XX 11111.1 1' 113 x1-11111L1"- -11111 ,'w'111111.f1111f 1111111 S.111111111, 51'1111111t'- NI1111.1111111511511111-11111111-:'. . 1 , 111-1-11111111113 I1111X111f-1, 11'1.1-'111Z'. XXI IL x XX JI 1x5 II4 IXX L ll 4 L 4 4 11Lr41111 x L 1 S 111111 X 1 x I1 1 1 I1 X XI N 111 L 1 4 1 14 I L 11 LIL 4 I I L11 X X X 41 I Lx L NI X' 1K1 IXLL XI 1 41 41 XI x 1 1 1 I1 L11111 XX K L 41 XL XIJXX x 'X 4 41 I x x X 1 1 xLS xf x 42 44111 4 114 X1111111 N LOLI X 'X 1 4 11111414 XR 4 4 1L 41 411 x N I1 X15-CTXQ 1 1 x XX L 11 XLS 1' l LIILI' X X XK4 KI x1 4 111 4 41 'X 4 x NLTXLS 4 1 1L1 L s L 11 XrL 1lIX ll 4 L1 '- 4 41tL 1 4 14 4111 1111 43 X XI ll 4 5 0 0 0 114111 I: 1iIf.'.' f'I'II ,XI,IfX,XXI 11-114 "Ix'4'111.-1 I"' I X4':441411114'I 111-X' '42, '43, '44, 114711 ,XI,I,I-QN "l'I41,4'f1" I X4'44414'111"J 13411141 '11, '42, '43, '44, 111-X' '42, '43, '44, I141xxI111y X'111'l '42, '43, I1If'I"I'X' I',XI', . .'I f 'XIX 'QI I-1"' II14'114-11111 X1'4'I14'rX' CI11I1 '43, 111 '1111g 'I I1 '12, '43, 111115 Il14'4-L'111I1'l1, '42, '43, 44111 1Xl'iL'I'XL'S'-111,'42, X11x -41 '1141r11x '41, '42, '43, N01 I'4-11114'1,s '42, '43, IQ1II- CI1111 41, '42, XX'II,NI,X ,XIQNIf'1"I' "l"l4'41" IC411111 ' "1 11111 IQL-s4'1' '44s '41, '42, AIIJIIN ,XI'NIJI.IJ ",X'1141414'l1" I,XL'z14IL'11114'J II1-X' '42, '43, '44, I1:1s144I1I1:11I 41, '42, II1-X' 1'I'k'.'1 - '44, C XIQ, IIQN ,XSIIIIY "l?I4114f1 4h" IC441111114'1'4'1:1I1 X11x4'41C11411'11f'421I11r1IQLISL1' KN'J12 1XlIXX' II, VI. Ii, .XSIIIIY "l,41 f4'j"' I,X4':44I4-11114'1 11111141 '41, '42, '43, '44, IJ1'4'114w11'11 '41, '42, '43, '44, -l11111411' 1'1z15' '43, 5111111511 C1111 '43, '44, 115 1 Q111II"144, '44, XX',X Q .X1'9'I'IN ",X'f4'4'4lX"' 1.XL'l111l'1111L'4 '1 I'III C1l1I1L'11"41,'-12,'-13. ' 41 1Q:44I141 C1111 '41, 'l'r: '14 '41, '42, wI11111Il1' 1'I:15' '43, IQ1'I 111141 X1l1X'N"1.4,"1'1. IfX'IfI,YN ILXILI-1X"'lfg1" IL'41111111L'1'C1:1I1 If4I1l411'-111-C111'1' IQ4'41 I311'41 '4-4, IlL'4I II11'41 51: 'I' '43, II4111411' Su" -IX '43, '44, I7I'1'14'4 S4'4'1'4'1:11'X' '43, '44, 144-I I'L'11114-rs '42. '43, '44, I1I',X X'411111114'4-1' '44, I'1'41II114'114111 814111. ,I11111 11' I'I115 '43, I'I141t44g1'g411I1X '43, Q111II 11111 S111 '44, IIILXN 11,X1'121'S.'xCI1S",5'II.'lx',1"' IG4'114'1'11IJ III-Q'l"I'Y IIIfI'NI'1,X1'I1 "l44'I,1"' I X4'z14IL'1111L'J I1,X,,X, '41, '42, 1Xl'I1 I'4'11114'1's '41, '42, '-43, '44, II411141T S414'L'11X' ' 4, '-1-4, 'I'IilJ I1II1XXIiI.I, "lfIl14'I" I,X4'z1414-111109 1541411111111 '4II, '42, '43, I1:1sI44'11111I1 '41, '42, '43, '4- 3 'I'1'2lL'1i '41, '42, '43, '44, 115111 CI11I1 '43, '44, 111-X' '43, '44, '41x' III: I'I1,' 2 XX.' I1I.1'X'1'S ".X'l1411'i,1"' IC4111111 "4'1z1I1 I1.,X.,X, '41, '42, T111-1 ' 's1rx'4'Q'42, I'4A1 I'4'1111L'1's '42, '43, '44, ,XI,ICIf 'IICJYHIQ H144 4,'1' 41" II'1'411'4-as14111:117 11111141 '41, '42, '43, '44, 111'L'I1L'511'2i'-11, '42, S'I',X,' ,IQY I'iI'Y.XN'I' ",X'l14'1"' I1'r411'L'ss14 11:1I7 11111141 '41, '42, '4.', '44, ,I 1111 1' I'I:1X' '43, III-Y '43, '44, Gym ' '44, XI,XI' 'If'1"I',X I11'1"I"OIQIJ "L'l114I1l1y" IC41111111-1411111 XI1xL'41 CI1411'11f '41, I1II,I,IIf I11'I'IiIi"l41!I" f.XL'Z1IIL'1111C4 '1'r:14'I4 ' '44, CI1. I'I,IiS I11'T'I',X "I4'414111" U14-11L11'z1I1. ' 'IX': 114113 I3X'I'XIi "lf41I1?11' ."' f11L'T1L'I'Il11 IfIQ.'If9'1' C,X1,X'IfIi'1' "l"1I:',f.1"' f.XL':141L'11114'1 1111111 '41, '42, '43, '44, I3IiI,XN L'.XIQIQI1I.I."lf 4141 L'1'4"' ff1L'1IL'I'f1I1 II1-Y ' 4, '44, XX ,X ,'I'IfI' CH,-XNCIQ "L'111'I,1"' I,XL':14IL-11114'1 AI11111411' I'Iz1y '43, C X'I'IIIiI'IXIi C1'11Jx11'f1"1X"ffw"' I.X4':14IL-,111L'1 11111 1'5'L'I'X'l'5 '41, '42, XIAXI' l,XI'IiT C1,.XX'I'HX "Il41114f1'4"' 4C411111ti4A1'4'111I1 f111'I 1Xl'5l'1'Xl'5 '41, '42, IQ1'41 I'4'11114'1's '42, ' 4, '44, ' 'X': XX'II.XI.X CLICKIIJNQ "L'l4'111" IC11111 'I'L'1l111 S11z1111s11 C11111'-443, '44, . :I .'1z1I'I' '44, II4111411' S41L'1L'15' '43, '44 III,'X ,IIQXX ' i,I,X1' "l'41jx""' IC411 "'1:111, 111.311, Cfg1IQNII,I,If ",S'l141rI: 1"' IC411111114A1'4'1:1I1 X115 441 C11411'11s '411 f111'I 1Qk'9l'1'Xl'N '42, ' ., '4 . XI,INIf CHX 11.1.1 11" 4I'1'441'4-fs14111:1ID I111'I 1Xk5l'1'X'LAS'-1'1,'4.2Q 144-41 I'L'111f1's' .', '44 XILIQIIQI. CILXKIIQIQ 'IYI1 'I1' ."' II'r411'vss1411111I1 I1,,X,.X. '41, '42, IfII,IfIfN C1'I,I'3If1"l'.'I1N "ll4'4"' II2e114-11111 I1"I I'a' 'As '41, '42, GHVX.,-X, '41, .I11111 11' I'Iz1y '43, II411114'111:1I4111g '41, R4-I 1'L'II1IK'I'S '42, '43, '41 'X'I1 I,'I,UlQIfNCIf CL'I,I,IiN "l' 11111' 11" I.X'21I1L'I11Ik'4 I1"1 I' QC vw '41, '42, fl,-X.,X, '41, IQ4'I I'4'1111Lf1's '41, '42, '43, I1II,I.L'1'I,I'IiI'I'IiIQ"L'14I" 141' 11113, xI.XL'I'IIf L'1'NNINf2II,XXI ",f414'f4"' ICI-111111 '1'4'11111 Xli '1 C11 1'11s '41, I1,.X,:X, '41, I111'I RL'-l'I'XL'5 '41, I"II- L'I11I1 '42, '43, S11:1111QI1 1211111 '44, 1141 I'11g '42, '43, ,X1"I14'1'X CIIIIY' 4, '44, X,XIJI,'Ii IJ,XX'ISIJN ",'X'1" IC41111111L'1'4'1:1IJ 41111 I'4'," '42, RL-I I'L-111c11's '43, I' X'I"l'Y IJ,XX'IS "l'41l" I.XL':1414-111"' 41111 I'l'SL'TXP,"-41, R111-CI I1 '41, '42, q 'I CI I1 '43, '44, S1111 13441 '42, '43, '44, 1111111 '41, '42, '43, '44, I1411141r S41"4'1X '43, '44, UrL'I1LA'11':1 '41, '42, '43, '44, 1Q4'41 111141 '41, R4-I 1l11'4I N AS '44, I11111411' I'I:15' '43, 121Pk'!'k'111 '44, qXtt 4114111111 141 Q11L'L,11 '41, '43, S11 1' C41 4'11 '41, '12, ' 4. '44, X, .I,Y IJIQNTIJN "II' 111' I.X4':1414A1111CJ II1-X' '42, ' 3, '44, 364440114 X N K X 'll I N X x xx N x x I 1 R 1 l 1 H 1 L ll P 3 111! K 1 I 1 X N X K X X X X XX X X I L xx L 1 r 111 xX xx 1 X4 FXS ll L 1 4 1 4 XL U N 1111111111 1 xl x t l k 1 1 I Vx L 111 1 L5 Xi 1 N zx 1 nm 11 4 4 lu vu lLlll1 x 1 1 St mm 11 IIN 1xX1xX-1 S XIII 111l 1 X uh C Q U O li-'xx 11 1,111 1111 XX In blQ1'1S Ufhwzflz 1"' 4 Xrzulmuivb 11r1I'1 livwvxvx '41, '42, '15, '44, ,'111' IM-1' '12, '13, '11, 1611- K'11l1' '12, '1.', 443 11111111 41, '45, Yin- 1'w-41111-111 11" . ' 8111111141 1.1, '11, Kwl 1H1'11 Xw1l'N'1111,v1l1111LH111 I4n'rv-1141. , Illf'1"1'Y INJVYXN 'fwf' 1111-mn-w:11l 12111 lhwuww '41, '42, '45, GX X 'Hg ' 1l1mm'l1v.11Xi11Q k'11I1' '12, '13 ,HPIIX 1J1'l.1'X1l1Xk'1x "I flu" 1411-In-11119 IM-11114111 '41, '12,'-1.3, 'Hg 111Y '12, '15, '11, 12li'I1'I1Y,IH I YX1.' "1l1::."' 1l'1w'fm-Mi-11z:11y flivl lim-fwxvx '11, '12 1QKJIY1f1i'11 1",171f4'X 'L !':1.'1" 1 X-'zulmmirj 1"1fm1rgl11 '4l1, '11, 'Ili '1'121m'1x '41, 'UQ 111111'k'I11l-'14l,'l1,'l2,'Hg111-Y'1.1,'1l. . l'.X l11,YX 1"1.lff1i "l3lw1fzl1r" 41"-mlm-rvixllb V1 X, X, '111 1'-i1'I 1' 'v'l'x1N '41, IQ M llg lififlf l"1,U1i1 XX ",'Uwz."' rI'1f,lRw14m:l1J X11 wl k'1n-mx '11, 'UQ L'1uHI11a.1 'li 'H , X XIJIXIQ 17111414 Xl ".X111l" lf'-vm'1'x117 111I111k'111Il1x11lg '12, '13, k':xI'mI111.1 '15, '41, Xl.l3lilQ'l' 1'4l'.Xfl1flQ "f'1'f1 Hsin!" H11-m'1':111 11llI141 '11, '42, '15, '11 If Xlil, 11 X141 IX "ffm la" 4'lvmm1J blmmim' 1'1:l5 '43, 11l','I'TY 411",4PlQflIf ".Nu1lwVx" I Xvmlmmlivy lliunl '11, '41, '13, '4-13 Ulvlmv-11:1 '43, '111 S1ll1l'l11 1'11lVwr1 '11, '12, '15, '11, Sk"1'1'I.lI'j' 111:11 'l'1'm':u11x'm -fi' S111-In-HI 1 1':lI1'11l ll, ilirl 1Ql'Nt'1'X'k'N '11, 'UQ 5111! 151411 '15, '41, SUM lla-I1 '1'I's'1lNl1I'l'I' '41, , 51:x11411 111111' '15, 'Hg 5114111411 k'1ul1 Yin- 1'1'4'N111K'I11 'Hg lhmm' S4u'1L'1j '15, '11Q111l'1N' S11 lv 1fl'1l!'1'w'I11LlI1XL''11. -l1DYL'1f 41I1,l1li,XI'I'll "lx'u1!" 4L'mu1w-1x'iz11J llirl Ihw-1'xxw '41, SlrllIl1r11 L'11111 'M' '11, Nm Ill: l5lf'l"I'Y fZHIQIi"l!.-1" 1011111111-1w'i1111 lin-11 IK-1v111'1f'11, '45, '11, S1:nixl1 Club '15, '44g 11HIIHl'S11l'11'1j '43, '14, X11 'lI112l111 S-1111141111-111-L1x111 ,111l11HI"12, '431 111mm- cflmimlg 1',jlll'k'11 '11, Ill 1111 C1US'11N1f1,1, Uflll 'uf' f11k'Il1'l'Ik1,, X1,X1Ql1f UKIXIHS " 11.71" Hlvm-ral! 111 mv lfwun ll11C5 1111111 '44, bl, l.. IlX1fl" ".1l11.vl1'r .1li " l Xen-1.-mnicy 111-Y '11, '42, '43, '44, S1-11111511 L'1u11 '43, 'Hg 1'rw111v11l ul' Sl1Lll11N1IL11l11i"11I 511111-111 1':m'u1 '41, '42, '43, '44, 1'rwi- 114-111 ul' S11l1l'111 1'As11'w1 'Hg ,luui-11' 1'1:1y '43, 5141115 1'1111I11I' R1-11 llix'-1 Nun-N '441 1'AHl711Pll11 Xlzulzlgu' '411 12115141-1111111 N1ll1IllQl'!' '44, 11-mm' Surivly '43, '44 lfl'f11fNI-I 11.X1'1ilN.4 Hflrll'1"' lflcllwzmlb flrn-:uv 111111541 '45, X1Ul.1f'l' ll X1i1'1fK "l.1'gff1l11fmf' H11-m'1':x1J. Nm IYL 1'U131fK'l' 11.XY1fS 4'lfm1111."' 1411-11-11113 12:u1wl1m11 '41, 'llg X'H11111 1'AU1'l1111 '41, '42, 111't'ZlSl' 111111 'li XI XXINIQ l1Ii.X1J 'f1l41,1"' lk'w1n1m-1'n'i:11J X'l1l111l 1'4m'11m '12, Girl 1i1'sL-1'x1'N '121 11.1. X. 'll '41 lfl' XN1'11f IIIQNIJIQVSUN A'Sf-.1f'A'f'l11.f1.v" 1111-111-1'111b. 1i.XY.lUN11 111fI'I'lf1, "l?r1f" 111L'1Ik'I'1L11 Hi-Y '11, Xirlwry 11111111411 Clul- '42, X1 X1Qf1.Xl'lf'l' lllfXN l11f1'1Q1N "lx'4'f" fCl'111ll1l'l'k'12l11 Nliu-11 flwrlms '41, Hirl livwxww '41, '42, '43, '41: 11111111 '41, '12, '45, '44, 4,I'C11l'N1l'Il '441 Nik- 1'1At'4111L'111 41114 1in'wl'xm'r '41. - Iil,I.lS Ill-QI'l'lX42 'Ay'l'lI,X"' 111k'IlUl'Il11 Hixwl Q11lll1'11N '41, '42, '45, '44g limp' Q1 IlI'1k'1 '43, '44, X1lli1l'1gll15 '45, '44, flu F114 fulvim-I '44, S1lQl11151l C1ll1l '43, '44, 11:15 5' 11100 C1ll1' '41, '43, '4li 1JIK'l'l' 1 '4-1. 1'-rx'YZ X1X1XN 11lfl'1'lX41 nlfillyx' fL'w111x1u-wixxli, l,lf5'111f1Q 11I1,1, '4l,.'v" Uh-m'1':11J llz1fkv11m1l '41, '42, '45, '44, IM-.ll-:111 '41, '42, -' Ili-Y '42, '43, '41, Ili-Y Xiu- 1'1'L'N141k'l '44. l,UR1f'11'l',X l1U1,1J1f1Q ",l4.wl.r" fOl:mm'rci111J. I1li'l1'l'Y 11Ol,1,ClXI NN ",'l.'f1'Vx"' 1k1lA111111t1'1'k'1ll11 11HIl1'lN11i1112 Clufw '423 1'-,X.X. '45, '14, lin-11 1'vp1w1'S '45, 'Hg Upvu-1111 '4-1. 11l1,1, 11U1QlQ1f1,1, "lily Sim!" l11l'l1L'I'll1J I11f'11H lI0XX'Iil.I,"lfil1lvv-" 1.Xu:1414-11110 11 irl 141-N1-1-1.-N '411 1121111 '41, '42,'4.1, '44: Um'11m's11':1 '43, '443 R01 13i1'-1 Xulw 'MQ Alu11i1f1' 1'1Ilf '43, X115 -11 C11 ms '41, Yun' 12411114 511121 '42, '43, .'1l1l 111-11 '42, '45, '44, X ic11l1'5' Cu ' 'G '4Z. 45. '44, 1Qi11v C11 1- '42, U1w1'vIIz1 '441 1,j11i11 111141 5111111 '45, '44. 1' 'X'1: ,HPI-1 111'l11l1fS "l'1'.',1'Vx"' 1 XL'1l41k'lll1L'1 12415141-1111111 '41, '42, '43, '441 1711w11v:1l1 '41, '42, '43, '44, '1'r:u'14 '41. ,Il XNl'l'.X 111'fX1l'11l4lfYS ",X':m" 4XL'1l11'N1L'7 Xlix-K1 1,'1111l'l15 '11, '423 11,X. X, '41, '42, Girl 1Ql'it'l'Xk'5 '113 Sul' I1-If '12, '15, '443 x1"11'I'j C1111 '43, 'Hg 141111 flulw '42L liwxxling 1,t'IlQllx' '42, '43Z Ya-111'1mw1X 411111 '44, H1' X X'-11111 1l'l'!' '44: Quill :11111 Smmll '4-1. IXXISY ,l.XN1l-28 ",f.w1v1'."' KL'1fx1x111u'f1111P. 1' X'I"1'Y ,lf .'1f5 "INN" 4.Xc1u1vu1if7 llirl 1iw11m-5 '41, '42, X1"1 '5 '42, '43, '44, 11111111 '11, '423 5111 lhxlv '12, '43, '44, N'l'1l1'1'1Hl1i slut? '45, '44, K1--1 1'-11-nw '4lg 11pn'l'L'1l1l '-1.11 Xli ' '11 Q'11li1'115 '41, GIQXIQ i.X1.'1f1Q "ffl 1.X'I1K1L'I111k', 13111141 '41, '41, '43, '44: f11'C11k'511'Il '42, '43, '44, S11 R11 C11111 '44, Q1'11 111111 5011111 ' 3, '44, Ilmnn' Sfwivty '43, ' 41 Hi-Y '41, '42, '45, 1"f-411111111 '41, '44, slum' 1' 1'11lj '43, U1 "c1l1L '44, X'k'21I'1PIIH1'C 511111 '431 S11 1' 1'zxtml '41, '42, '43, '44, lin xliug 1.1-uguv '42, 453 Sings :111 ,' 1 wx' '41 3 Gym '1'u:m1 '41, '4-2. 5 ' '. '.' fr'ly"1Hv11r1'L11J llwmv 11i1llg l'1l1r'41,'42,'4.1Q11..X.. ,'44. g b 'G st "' 3 4 Q Mg. W X XX X X X XX 111 1 1 X 1 1 1 K 1 X11 X 11 XIX X X 11 X1 XXI I1 1111 X1 C X11 111111 S 11 4 1111 X XLS 1 X III X NN 1 1111 I1 1 5 11 X 1 1 XX 1 111 11 1 111 X I X 111 XI 1 N1 4 1 C1111 L 1 4 SS X X l 1 4 X X 1 4 I1111II11411I1 11111 11N1l111 ge 0 a 0 IX 11 1: 111-QX1'X' IX,XIX1'11I,1, "l1'1111A" 1111-111-11111 1511111111111 '41, '42, '43, SY1,X I X IX X'1'IIX1,X'X XS"1I' 1111 11'j1"'1C111111111-1'1'1:111 11111 IXk'S1'I'X'1'5'11I11..X,X,'41, X1.XI1f1I-1 1XI',I'I' 4'!f11',11" 1111111-11111 11111111-1 21X1l1l C1111 '43, '442 11111 IQ1-511'X1-5 '411, '41, '42, 11,,X, X, '41, 111-2'1"I'X' IXXI 31I'l"'l1,-1,1-" 1C111111111-1'1'1z111, 111-QI,I-IX I'11I.11I1X' ",1l11l ."' IC11111111-1111111 11:11 1X1'N11'X1N'f11,"1.2, 14111 1'k'11111'1'N '41, '42, '43, '44, XX 1I,I,I XXI I,,XX11I-, "l?11'l" 1.X1':1111-111111 111111111 X'I1I1' '41, 111-X' '44, 111111 X'111'1'4-1, IX 1 II: ,ll'XI-Q 1,,X111'.I-Q "Huff 1"' 1,X111111-11111'1 XI1X1-11 C11111115 '41, '43, '44, 111111111 I'11lX '43, 11111 111-51-111-5 '41, 11111-11-11: '4-4, 111f'I"1'1f 1,1-11-1 INXS XIX",X'1A" 1111'll1'1'J1I1 111111 111-51-1'115 '41, 1X1'11 1'1-11111-1'5 '41, '42 1111111-111:1ki11g C1111 '41 , X11 -1 C11111'115'41. I1111'f1'l'1IX' I, XXX IQIQXCIQ "IMI" 1C1111111 -1'1'1:111, X'IX'I XX 1,,XXX11I-QXC1-Q " '11l " 1111-111-11111 XI1x1-11 X'I1K11'115 '41, '42 ,I.XCQl'If1,IXIf 1.1-2 XXII-ZX 1',111.If1'."' 1f11'111'I'lX1I 11 ,X X '41, '42, '43, '44, 1iI.l, X XI X1X1lXI'If'1' 1.121-Q "l'1'111'111'.f" 14'r1'!11'l'liI1. IX 11' III: XI,XIQ ' 1,1-QX',XX'1'I "Jf'111f!.1-" IC1111111 -1111111 I'1'1 1'1-11111-1'5 '43, '44, XIl.',' If 1,1-QX',XX'1'I ",1l'1" 1C111111 -'1'1:1I1 1'1-1 I'1-11111-1'5 '43, '44, ,I,XXIf I,I'1"1'I,If "l11'II1I 11" 1C111111111-1011111 R1-11 I'L'1'11L'1'5 '42, '43, '44, 11,,X,,X, '41, 111-1'I"I'X'If .IX'XIf 1,11CIXX1,XX "l'1w 11'1'1"' 1,-X 11111-11111'1 11211111 '41, '42, '43, 1' -1 111111 X111l'F '43, '44, 1111111-51m '42, '43, 11111 IX1-51-1'1'1-5 '41, '42, H1 ' ,'11"X'1y '43, '4 3 Q1111I 111111 5511111 '43, '4-41 .X11 111 812111 '43, 1111I'11'l'IIX' 1,11IlXlI-111-,li"!1.11151" 1C111111111-rC1:111 C1111 1".'1'1'X1'l'-11, 111-1 1'X'111IL'T'S '42, '43, '44. DIXCI' X1,XX111X T111 " 1111'l11'I'IlI1 'I'1'2lL'1X '42, 11X111 X'1ll11 '44, 11115111-1111111 '41, '42, IX 11 1X'1 C X'l'III-Q1'IX1-I X1,X. '.', X '1I,I,X "l'1111" IC111111111-1111111 11111111- :11111g C111 '41, 111-11 1'1'11111'1'S '44, l',X1'I, XII-Q'I'.XI,IC "l'1'11-1,1-" 1111-111-11111 151111111311 '41, '42, '43, '-44: '1'1':1Ck Xlgr, '42, lZ1I.1, Xl1,XZl-I ",'1l11,f1' ."' 1.X1'11111-11111'1 1711111111111 '42, '43, '44, 11115141-1111111 '41,'-12,'43, '44, '1'1'g11'IX '41, '42, '4.', '44, 111-X' '4-4, CIL155 'I'1'1-:15111'11' '44, X1 XIQX' -l,XXI-1 XI1'C1,IX'1' CK "l'1'1'11:W" 1.XL'ZI111'1!111'I I'1,-1 I'1'111-1-1'5 '43, '44, 11f1'15' 11111 C1111 '43, X11 -11 C1111-115 '43, X'1:11'11 111 511111 '44, 111' X X'111111111-1-1' 15111111 211111 SC' 111 '44, 1'111 111g1'1111 V' '44, 121-QNX XI'11 X11'IJ,XXI1fI, ",1l1 1121-111-11111 13115111-1111111 '41, '42, '43, '44, 1111111-1IQ'I'X XI1'11XX1IQI, "lf1111I11'1"' 1C111111111-1112111 1111'I5' CI1111115 '41, '42, X11 1-11 C11111,115'41,'42, 11111 111-51-1'1'1-5 '41, '42, 'Xi IX,X'1'I11QX'X X11'11IX'1'Y 4'lX'111-" 1C'11111l '1'1'111I,, SX, XI1'I'I1.X11, ".N'l1-1'111f" 1.X1'41111-11111'1 11111111 '41, '42, '43, '-141 111-Y '43, '44, 1'111I1'CI1111'41,'42: 11X114 X"1l1I1"1'1, '42: 11111111 111'111'11- 43, X1 XIQX' IJ11' XII-Q X11III-211 "l,11l1:" 1,X1':11I11111c1 X'1-11111111111 511111' '41, '42, '43, ,'1I 111-11 '42, '43, '44g 111131 IX1'N1'I'X1'X '41, '42, 11111111 '41, 11111 I'1-11111-1'5 '42, '43Z 51111111511 CI1111 '43, '4 1 lQ1i1- C111I1 '41, ,X1' 1 CI11I1 '43, 5111110111 I':111'111 '42, '43, '44, II1111111' 511111-11 '43, '44, I1II,I,1If A111 XIIfI1I,1X "l31ll" 1C111111111-1111111 111-11 I'111111-115 '41, '42, I1111- CI11I1 111, '42, ,11--11111 1111-1 4.1, '11, III-11.1-fX X11-1IX11'l' X X111-1.-" 1C111111111-1111111 11111 111-51-1'11-5 '41, '42, '43, 111-11 I'1-11- 111-1'5 '43 Xll'I1l1-11, X11-Q'1'1'Xl,1-' 4'I1'1,-I111l1,1" IC111111111-1111111 1X 1' X I, C X111, X1If7lf1 HY' 1111 1l'1' 1',1 ' " 11'1'111'1-55111111111 1111XXI111! CI1111 '42, '43, 113411 C11111 '41. '12, 111-X' '42, ' 3, '44, I-11111-QXI-Q X1I,',' XX' X11If "1Q.'11 1"' 1 X1'z1111-1111111 1-'KXXCI-Q4 XXX XI11,X1X1-I ",11p1" 1111-11111111 IX111 I'1-11111-1'5 '42, '43, 11111 I'1-Y 511,11-5 '43, 11I',X1. X11J11I1I-1 ",X'1-1111 ,I1-1-A "', X11-111 C11111'115 '42, '43, '44, 11I11- C111 '42, '431 11111 111-51-1'1'1'5 ' 3, '44, XI.X 'IS Xl11SI,I-QX' "1'11f1111111,1' ,'111: 1-" 1C111111111-1'111:111, X X11I,'1-I X1-QXX"l'11X ",1f.-1111-" 1C111111111-1111111 141-11 I'1'1111C1'N'4.X,"-1141 11111111-111111111, 'V 1 1'11 ' 'Q "111 1111 X X X X X 1 X X x I 1 1 N 1 l x X11 X x X x X X X ll X 1 x X11 1 X X1 XIX! S1111 1 1 111 1 1111 r 1r11 111111 4 N1 1111 4711 1111111147 41 1-1 X1 1 1 1 11 X1111X1l X1 1 0 0 0 1 111, 1,l'1'11,1,1f X1',1111'.1, "l,11:1" 11'11111111111'11111 11 X, X '13, '11, 1111'1141111'1111 111111111 111z111111g' 1'11111 '11, '12, F111111111' 1'1:11 1s1l11"1.1, X1,11'I. Nl',XX11XX "X ,k,. '11'11:111111'111g111 X1"1'111 14 Xl XX "X 1111' 1111111114111 1':11111'.1 1'11111'121 X'1-11111 1111'1111 '12, '13 111-X' '-12, '13, '11, 1'1,11'I1'111Q111111l'X1"'l'1,'1,f11"'1X1':111111111'1 11' X' '11, '12, '13, '11, 5111111111 1'.11:'111 '11, '12, '13 X1 XI1"1'Il X 11X1i11'1x "1',1"11'1'111'w111111111 111'1'111111'.1'12,'13,'11, '1'1111111' '11 11111:'1'I1:1'11 111-,1,11',TQ 1' XI,X11QIQ "1'f111,111111'1" 1 X1'I1111 11111-1 X1.1111111111 11.111 '11, 11111 1X1'N1'1'X1X '11 11 X, X. '11, '121 51111 11111 1'11111 '12, '13, '11, X11'111'11 X'11111'1.1,'11Q1Q1111 1'111' '12,1111111115111151'13,'11,1'1'XX1111111'111'11,11111-.1111g1'1"11'12,'13 11 11' 11' A1X1'1x 1' X1,X11f1Q "1'1'1'1, 1'1'11.11'1" 1X1'.1111'11111'1 1l1X' '11, '12, '13, '11, 111111 X'1111 '11,'12g 1111111111: X'11111'11,'13,'1.1, X1'1'1111'1 '13, '11 1111XX11f 1'X1Q1x1111,1, "111 11'1'111'1w11111.111 111'1'111'111.1 '11, '11, 511111111 '12 '13, '11, Xl1x1111'11111'114'13g 1111'1C11111'1'11111'13, 111f X'1'IQl1'1f 1' XS1'1IIf11X11 "l11'!1 1"' 11'1'111'111111111111 11.11111 '11, '12, '1.1,'11g 111 1,1111-11'11'11, '12, '13, '11, X11x111 1'111-1114 '11, '13, .'111 111-11 '13, '11, 111111111 1'1.11 '13, 1'1'11 111111 5111111 '13, S1:1:1 .11i11 5111111111 '11, '12, S11.1111N1ll'11111'12,'1.1 11'11111 X1:11111'11111 '11, '12, '13, '14 ,1.XX1 115 1',X'1"I'11X "l'1l1" 1111'111-11111 1'11 X1'1,1'19 1'1111,1,11' XI"1' "1'1'.',.11,'11"' 1 X1':111111111'1 1'1111111p-11111111 '11, '121 S11.11l1X11 1'11i11'12, '13,'11, X11'111fX1,X 1'1f1'1'11 XN'1' 1X1 .11.' "11'11111'11111,1g111, 1 11111: 111'1111Q111f 1'111.1.111'1x "f1'1111" 1 X1'11111'11111'1 11111111 '11, '12, '13, '11, 111X' '11, '42 '13,'f1f1,X11x1111'11111'11C11, 141111 1'11111'12,'13, 1111111111: 1'11111'l2, '13, X1'1'111'1'X X'11111'1.X X111'1fI'111'11,1'I1.X1i"1'1'111' 1111'111'1'1111. XX'11,X1 X 1'11'l"1'S "11'1'111" 11'111111111-11111111 111' X X1111111l11'1 ,IICYSI1-1 1'1i11'1f ",11',11" 11'11111111111'1'11111 1X1'11 1'1:1111'1"- '12, '13, '11, 11111111'111111111tL L'11111'-11 1511 .NK 1'1'N1'11,'11'11"1"1111.!1" 1111111-11111 1511111111111 '11, '12, '13, '111 11111111-1114111 '11, '12, '13, '-1-11 '1'1':11'11 '11, '12, '-13, '11 1, 51111Q1,1fY 14 X1'1X1f "l1'1" 11'1111111111'1'1:111 11111111 '41, '12, '13, '11, 111'11111s11':1 '-12 '13, '41, 1111111113 1'1:11 X111x1z1111 1111'1'1,1111' '13, 14-11 111111 X11111 '13, '11, R111 121111 ,X111111411 '13, 1111111-1l1:1 '13, 111' X X111111111-111' '13, '11, 11 xx'1X': 1'11X1'1,11'I"1'1-Q 1QX1'I1X1'1i "1'11111"' 1 X111111-111111 X1111111g.111 '12, '13, S1' 1' '44 1111L' C'11111 '41, '42, '13, '44, X11x1'11 X'11111'11- '11, '42, '43, '14, X'1'111'11111111 -11111 '43 511111111111'11111'11,111'X X111111111-1-1"11,11111'1'1'l1:1'11: 511 1,l111X'111'XX :11111111 41 11,X1Q111,1J 1,1f1f 141111-Q11"1',,1, l111,1" 1,X1':1111'11111'1 11:11111 '11, '12, '13, '44, 1511111111111 '13, 1Q1I11' X'11111 '11, '42, '13, 111-X' '11, '42, '13, '-112 1111111111: C1 11 '12, '43 X1'1'11L'1'-X '13, '44 XX,X,'I1X1,1f1f1i1f1f11"11'.111"1111'111'1'1111, XX 11,X1 X 1,1-I1-I 1Q1f1'Q11 "l71'f1'11"' 11'111111111'1'1'1x111 1'1IX'1,1.1S ,11'X1C 1'11'11 "l'f11'l" 1011111111-1'1'11111 X'1'111'11111111 sl111'1"141 111'X X111111 11'1l' '11 L' X'1'111fl'1N1f 1Q11111f1Q'I'S '1'1'11V1" 11'1'111'1-as11111:111 1X1'11 1'111111-11 '12, '43, '-11, 11111 141411111 '41, '42, 11, X, X, '11, '42, 111111111111 '13, 11111111 '42, '43, '44. '1'X i 11111 1'1111X' "l,1Hl1' 1'11" 11111111-11111 1511111115111 '411, '41, '42, '43, 1S:1s1111111111 '42, '43 111-Y '41, '12, '43, '1'1':11'11 '43, 1111XX X1'l1 1111111 "ff11111" 1 X1':1111-1111111 II1-X' '13, '14, 5111111111 k'1111111'11 '43, '11, X1,X1Q111X S X11X XX I'l'1'11 'l 11'11111111 1111111 11, X X. '41, '12, 1X1'11 1'1'111'1'1' '11,'-12,'1.1,111'X X'111111111'1-' '44, X'11Q111N1,X SX11.1.111f ",11'111" 1011111 '1'L'Il111 1.1111'111'1 L'11111 '11 1,11'1 X1g111 1,'11111 '41, 1,1L',1 111115 11111111-11111111 1111-1111111111 '1'11:1111 '41 111.111, ,11111X 5.X1'11XX'1 "1,'1'11111,1"' 1 X1'11111'11111'1 51111111111 L'11:11 '14, X'11'1111'5 U111111111111-1 '42, '13, '4-11 111111111' SlI1'11'1X '43, '44, S1'1fNL'1'11i SXX111-11'S",'1111111r" 1111'111'1':111. lx 1' X 1: 11111SL'11111iX'",N',,11'1,1" 1111'111'l'Il11, XX ,X.' .X 1,1f1f S1f,X1'S '1'111'1l111'111'11" 11'1'111'1'v11111111J 111'X X1111111l111'1' '41, 1111111' 11111 '44, 111f'1"1'11f S11 XXX' "11' 1'.' 1.'1"' 1111111111111 51- 1'111' '43, '44: 111115 111111- C1111 '42, '43 '44, .11 -11 L'11111'111'41, '12, '43, '44, 11111111-111:111111g '42, '44, X111111' L':111111111N '45 I 11111111-111a114111g 1'1'1'11111'111 '113 11111111-11111111 1'1'1'11111'111 '42, 1111-1'1-111 '44, 'X1,X.' .' f F1111f1"1"1,111Q ",1l11." 1,X1'11111-11111'1 12111111 '41, '42, '43, '4-1, 111'L'111'S1l'11 '41 ' '42, '43, '44, 111111111 111'1'111'w11':1 '41, '42, '43, '44, 11111 1X1'4k'1'X'l'4 '41, 11 1111-11111111 1'I'L'N1111'111 '41, S1111 11111 '11, '42, '43, '4-13 141111 1'11111 '41, '42, '431 , r'1 -'X' '1 11, '43, '-14, .111111 11' 1'121X' '43, S111 G11 L'11111 '43, '44, X'1':111111111 s1z11'1' '43, '44 ' 1111- 1111 '111 S11 11 1111111111 '42, ' .1, '41, 1-Q'1'111i1,YX 511111-QX1.X1i1i1i "l1,1U,1"' 111L'I11'1'1l11 X11,' 111 L'1111r11s '41, 1111 1'1'11111'1' '43, '-1-12 111'.X X'11111111f'1'1' 41, 111fN1f S1X11',f JN f" 1111-11111111 1511111111111 '41, '42, '43, '41, 11z1s1i11111:111 '41 Semau XX X 1 X11 X X XX 1 1 1 1111 X X X X I N X1 X N 1 1 U X 1 IULINX I o 0 0 14 11' 1' XX . 11X ,ll X1, 511119 "."1w. ' X1'.11112111w1 X11X1111'111:1X'11,'11 1.X111X Q1SN1-11' 11"1 "" 11:'1'1.111 11-1 1i1X11'111'11g 11111111-A S1-1111 '13, '1111P1'X X11111:11111 '11 1,1 1'11,1,1Q FX11 1'1'111'11'S H111 1171111111111'-:1'1 111'X X 1' "" 1111' '11, ,11'X1,SX111Jl1Y"1,1111'1 "11' r'1'1111'1'11111 111'1X11111111111 '11, 1lXX X1X S'1'X1lX1f1C "1'11rl1'1"' 1 X1'4111111111'1, 121-Q1QXI1'1i S'1'1',X 1fNF "f1'1'111: ,"' 1X131111::"' 111X1'11 1'11111'11N '11, '12, '1.1, "i, X'11111N'-11,'12,'1,1,'11, 11-111 I1 1,X Xlfli X S1111-QX' "lf11"1" 1 X111111-:1111'1 111"1 141-N1-1'11'x '11, '12, '13, '11g 11, X, X '12, 71.13 X11X '11 1'11111'11s '11, '12, '-1.1, '11g 1f1111-1'11111 12, Y1111111 1411111111 12, '-1.11 1111'1N' 11111 C11111 '12, '13, '11, 111115 S11 '111' 11.1, '11, X'1'g11'11111111 111111 "11, 11111'1'1'11:1'113 11-111111'S111'11'1.1 '15, '11, 1111111.11111 5111111 '11 X'1f1'11, SL'X1X11-1115 "Y11,1"' 111111111111 '1'1':11'11 '11, '12, '1.1Q 111111111' S1111-15 '13, '11 1f1'111fN1f S1'X1X1X11i1'S "l'111"' 1111111-11111 111-X' '12, '1.1,'11g 111-X' '1'I'1'llN1l1'1'1"-1-1, 1,111'151f SX'1f1'S "1'l11111'V1"' 1111'111'1':111 11111111'111:111111g k'1f:11 '1.13 1'x1I'1 1X1'N1'1'X1'N '-1-1 XX.' '1'1117Xl XS "'1'Il1v1" 1111-111-11111 11111111-111111411131'11111'11g1J1',X X111111111'1-1' '11, X1'.'I' X X1.XIf 'l'1111X11'S17X "N:.1'.'1l1.'.11'1" 1111111-13111 11111111'111g111111g C11111 '13 111111 111' 1111,1. 1111711 "'l mmf" 1 X111111-1111111 11111111 '-11, "12, '-153 1111111-11111 '12, 1Q1111A X'111' '12, "11, 111-X' '11, '12, '-1.1, '11, 1l11111111g 1.1'l12111"11, 12, '13g S1I!1'111111 5111111- 1111'1' '11, '12, X1 XKX' '1'171.1f1i '4l'1111f'l1',1"' 11311111111-1'1'1:11J 1P1'X X111111'11-1-1' '11, X11X1-11 1'11111'11X '12, 71.12 1'1111 L'11111 '12, 1fX'X 1,lC1i l'111,S "l,1'1ll1' l:':'11" 11111111-11111 11111111 '11, '12, '13, '11, 171'1'111w11A:1 '11, SX'1.X1X X' X1'1111N ",X'1'l1" 11211111-11111 1Q1'11 1711111-1'X '13, '113 1111111 '1111111111Q 1'1111 '13, '1-1 ,1 XN1i X'1511,XN ",1111111"' 11'-11111111-1111111 S11 1111 1'11111 '15, '11, X1.11'1f 1.1 1'11,1,1f X1' XX 11'1X "!C1'111'111"' 1L'1111111'1'1'1'1:111 111111111 51111115 '15, '11. 511.1111N1I 1'11111'11g X'1'lLI'111111X x1111'1"11g111'X X1111111'11'1 '11, 111111 1X ' 111l1Q1J'1'11X' X1 1XX111X "1,'11111,':1" 11'111111111'1'1'14111 1'1'11 1'11111 '12, '13, -111111111' 1'11V1 4 '13, 111' X X'111111111-1-1' '11 121-1'1"1'X' XX' X1'11'1l3,-1" 1111-111-11111 11111111'111:11X111g1'11111'1.1,'11g 1'1'1w1111'111111' ll111111-- '114111111g '1.13 1711111-1141 '11, N1-.1,1Q11S1f, XX X1'11 ",X1'll11"' 11'11'111'1'.111 14111 1'1'11111'1w '12, '1.1,'11, ,l1J11X XX If1,1 XX ",1'111111111"' 1111-111-11111 X1 X1!X' XX111'1'1f"'l'.'1'1111"' 111111111111 A111111-11'1'1.1X 1'111-1111'I11111S1111'1'1.1111,X X, '-1.1 ,1 XX11fS XX 11'1X1f1i ",l'1Il" 1 X1-.1111111111'1 X11X1111'11111'11X'11,'112, '1.1g 111 X' '11,'112, '15, '111-111111111' 1'1g11 '13, 14-11 X': 1',1,1,X 'I'11X1 XX11,1,1XX1S "l'1111111111"' 11'11-1111.111 1X1'11 1'1'I1I11'1'N'1.1, '-15, '11, .'111- '11'111 1'1111111'11 '13, '1-1, 1' -11 1'1-11111-1w S1-1'111'1:11'X '11, '11g R1'11 111111 N1111-N 713 '11g 111' X X'111111111'1'1' '-11 1111I'lS XX1l,,'1JX"l1.1" 1111'111'I'L111 111' X X 1111111111-1' '11, 1,1111'111AX X'11111'11g 1111111 1'11'1111111111'N 1'11111 "11, '12, '15, '14g 1'11111111-1:13 1'11111 '12, '11, , 111'1,XN XX111,1"1'1 "f'11. " 11'11'111 1111 1, 1J1f XX XX'1J1111S "11'1r dy" 1 X1'z1111-111111 lI1fX' '11,'112,'1.1,'4-13 1'1111' C11111"11,'412 11111111 '111 .X1'1'111'1'y C11111 '1.', '11, . ' .' '17l'C111J11"'l" 1,X'111':11111111111, ngculffz it ffre Wabftvzy, ffm! 602620184 ffze effaalcf QJQAQQKQQXQF 'li r A v 'Y V V 2.4! X if . ' A Q - v , ,t L 4- 1 -Fi! 9' N ESWJ' 31- .g azes ,Qaqzs-.es -QI' 10. W' ' ..'l, , l-- 1? vzwm ,4zW,4 sam QM me zum: of ef XL x :XI IIKN I X I I xx x X ILX N JI I I 1 Iuqgx I L 1 I 1 1 N N N III I I 1 I I x I I 1 1 XIN I I X x I lx IILIII IIII III II1111111II1111I x I I x L I x I I x L x 1ux ,, N IL I IN I IIXXX Ix N I N 1 Q I N I N JIIIK IIII x N I 'IIIH I x l I ' an 4 .XXIII f ,I.I1v1'f I1vl'lI'I'11rI.vJ. II 'IIIIVIII ,XII-x:1111Iv:' 'I4IN11111g11I- IQEVIF III-Iv XIIVII It-I11i11s IIIII 1I1'I-:1 'ug Ifmiy lim- X111Iv1i1111 IM-511115 "I Mn" XX3I111:1 ,Xt't11:2I IH-Ifiv11I-NN XI111 :1111I IIIIIIK' IIIL'II VIIIIIII .X1'1111I1I 'MMIII IIvI1:1xI111' III-II IIIII1' IIQIEM-II X111 Vx I"1'I'1'IxIw IZJI I-I1:1II I':I:'1111'11 .XfI1I1y I':1I1' as "5I11I1I15" I II. XFIIIIYI 5I:1Iv1.:I1'I11Iw 'El:'11:11I1I11w XX':1'x11I X11f1111 ?41111"I. IX 'IIIIILQ X'1'pI:111w IQXVIIII IIJIIII-3' EIIIQVIIIIIIII 'I4fIIIfIIIg III1111 I1g111IA:'s:IvI1w XI:11111v1's If:1li11g' Iivilvx I11:'11f1:11'1I IWQIIII 5IiIIII X I'k'I'IIIIII IIJINI I-IIIQLII 'II IIIIIIIIII IIIN XIII-IK' I"+11'1I Ii-fry .XIIII IIIIIIIIX XX3IIE11g-11Ia 111 In-Ip I'1111xv1'f:1II1111 XIUX- Ilwyu' 111111-I 1I1s1111Nfi11111 If: Ii11g' .I1.:11w IIV11 'I-, II L4I1:11A1:1 L':11'i 5t:111II'y I21j.:1111 III I 'ig1I1I I I111n1sIln',nN IQIII II1'I:111I II1 1 IIIS SIIi11pi11g 51111.11 II:11'y VIIII IIIIIII-III-II I1':11111 11IIIy UI1-115113 3 IFIIII- I'111'IX,f III- 11111-uI1111f IIIIIQII 011115 k4IIfII-Il'i II11iI:1 IIIIL'I'L'SIL' Imwx I'1111II1:1II IZIIII II.x'1'11v 'I':IIII11g' IIIK' 1.x111'I+I :Is Il I' .VJ II11xx'Ii11j' I':I'IIL'NI K':1Iw1'1 L'I11v11I-sw I'I:1yi11g "I1f1f1I4y"' Ii1'f:I11 L':11'1'-III XX':1x'y'I1:I11' I.11:II11g XX :1I1I'1' k'I1:1 um- III5 I1I:1fII v111'Is 'I'I1:I1 CL'I'I1IIII VIIIIIIIII' L':1II1IA1'111v l1IIHlIIIxII 1111i-ly 'I4:III'i11g XI:1'g:11w-I L'I:IxI 'II II1f1111fIII1111 Ii1"11i11gI1I'1' I1:1i1' VII V. 'I111:I LQIKTIII IIS 'I4yIf11'f IxnIL'II XIIIII1 I1IzI -Im':I11 K,'11Iv111:111 I'1111cI11:1I1I-I Iwi i11g:1 I'4HI'lI IQIII- QQIITIIIIIK' I'v1'1I11u,' vyw III ' 'i11j' g 1111 .XII A CIIIEIII III11' g11111I I111111111' -I11I4i11j' fXI11'1vI L'1':1111I-11 IQIIIHI Fl HI'I SI: 'Is k'I1z11'Ius LQIYI xxI'II II1f 1Iz11'I4 qw II: ,'I4vIIw:1II IAJIII I'1IIt'L'II fllIIuL'!'Iw111I III Im' 'A I5I111'I'11vv L'11III-11 I Iv: 1111'I'111-H If I I1If'A 11 vu. I ,ILIUI1vk'111111'11gI1:1111 III-1' IIQIIIW' Inv N: IIIIIK' I 5:11 IMPII III-1' u1111l1Ivx11111 Il: sIQcII1:1II IJIZIIUI' I':111y II:1x14 HXIA111. XI1g111'. :1114I XX i1:1Ifly H X1 Ix-II quvsli IIS X'11'gI111:I IILI ', IIIJIIIQ I1:II1A III If IJ111 IIVIIII I I1-1'1'if I'.1v111 114113 I'i:1111 IIIAIII I71111x:I11 I'AI4Ik'IlIIIIlIK'55 I'11l1v111'11 ,IMI111 II11I11111I1:1rII I711111I1:1II llirlw III'11y .III II"III, Ilm' 1I:111I'111g I Im-1'I:If11 NI:11'I11I- IQIIIIUVI I'i'II441l1 XI1I'1IL'IIXQ'IIrsS ,IIk'1ISIlIf"gII'IS NI:1I1I I-xx Ifx':111s I311111II.11If XXI III - 1 5 " H1' 's ' ' ' xIwIggc XXRIVIQ anda .faflffe of Ear! an ffz gem' a W4 . . e J , AH" lf K l,114'f fmt lmm Ulllxlmllllfxx l ,,.' Q! ll 5:."11':1l VV! 'M-" X Vi .ll-img X,l,,,?,,-lk lj.,-A l1'i-'mvlhf ,. K' Flxlw ifll lwlignlw blfllf lW"'fjll!1mXN ,ll-L X'IllIl'4 Xukx' I S:llll1'l l.1Tl.l' l '1,11'1e'i: .' il if f'll -vlllllmw l,+'.1 l'lf-.ami gw lA,Il'l lll4"ll1x' ll 5i:l1vll1lwv llilxl png 'Hwlx 'lulm lwwlx ll3t'i1 lv l MP1 ll'-V gl-lllxllll illllxil, 5l'llQllQ kll'1' lljxllmumv lilly .Xlgml mwx l'l:ll'l lfvl lwllw Xxmill lllllxlfllll' llfu ll lhllfwll llwvv- Ufflzx .l.l1ll:I+Il 1lr'll.1Z XZl,lll llvlllf k4l:,l'l!! X -'U 'X1lll1Il4' Zllfl 'wlilm' llvll Tltlll-I lfllNl!'F V- Hlilf F l'v"1l"' k':l:w:':wv11vXX Vlmfw li'qw:ANl:l'1::w- lllllx SHI-' Xwlm' Hi, llrfwl II1IlIlllm'lN llmli lla-2' Ulm-1"'11l::vM ll'::':' kqlllrl-lllQ x'.:1l' liflxvll lnzm' "ill-'1 lP:1:'Q Q1-X ll' ill' l'1'fvx IIIIl1lllQ 'wwf lZlM1lfIlmi' 'll'- 'll :ll Illwl lllwif- ms: Ulf--.z'I'11l111W 'livin lwfzlvm-M Q'.l'z-f 'l ll' :ng l'711"N Fl.lf!'1lw'lw 'lzlll .X ,X-lIll'III1' lQ:l:':' l,11Ili1l1m'1llIl'. 'AR-:ls f Eu! Me 700141 aa th ge!! fqmang 1411 of W4 I I It xxl X I III IJ I IL II III IL I III III X I X I I 'I Iv IIIILIII XI4Is IIII N I X ll XXIII IIXI II I I I ,IIII I R I X III Il l NIR I IIIIX x III I lu XX IIII KL In K x ts LI IIIIIN IS IIIIIIL II I I I I IIlXk N XXIIIQ II IINL III I Ilk xl XXXLLIIILNN I III III N L N N I- N N I KIIIIIIIL IIII I I N IIIIIINIIINN I I IIIIII X IINII l IIIIIl N III IIKN I I IIII I I III XINIIXLIILNN I I III I IX N IIIIIIK X IIIX X III II I -N N IIKI LXX k N II IXS IIN IIII I XIX I s I Ik K I III III LII I IIILN X LII I 2 ,XI-III 'r .l.I'.f.'I II 'I'I1I.'1II'.I'.I' XII IIIII- I.I-x:IIIII II:I:'IQ -XI-N II:IIII'IIIg' :IIII- I,'IIlv I"IIIgI-I' II:IIlf "L'IIII':IgII" IIIIIII- AIIII - I,III-I4III:III 'IIIIII-llfIII,,lII 'I'III'III-II I-s IIIIVIIIIII' IJIIIIIII-II-I' I'I-I'sIIII:IIIII I-IIIIXIIIIIM l:II'IQ NIIIIIIIIII XIIIII -:II 'I':III4IIIg C:IIIII-I'IIII- Xl:I .k.' : glI:I VIIIIIIII' II:IIIIIg I':IIIl XII.-I:IIlII' II-II -' III:III SI I'Iw IIIII .Inxc IIIIIA IQIII II:IIII'IIIg XI:II'y bl. XI 'fl' I UIQ l'II-: 5: -ss .XII : s III :I IIIlI'I'X III-I-II:II'II XIcII:I III-I Ilis sI: III'k' f: I - IIIII -I'I:I XIIII7: III-I III-I' III-III-I' lI:IlI' , I' ,' lQ:IIl -'II - IXIXIKIRIIX 'IIIIIIIII-:IIIIIII . I - gil XIcl'II:IIl III-III: IIII 'IIZIIIQIIIQ Xl:II'X' I,IlIl XII-:Igl -' III-I' IIIIIKAIIIAI II -IIII "CII: 'II-su IIIIIX' -III XII-IIIIII Ifx -I-I ' -:IIIIIIII "IIIII" III-II-II XII-I'III:I fm- ' K' If:IIIIjf Xl:II'III:I Uv 'IIII IIIIIJII II: IIII' .l4II I -'s Carl . I -zu Sc ' II IIIIIII' Girls :Ig -III- XI 4,-.k :Ix':IgI- Ill 'I' -IIS CI' ' II:III' 'IIII IAI':IIII'I-s .XIIII XIII:II4I- .' '-- -,-.k Xl:II' II-s IIII:Il XIIIIIII- -lIIvI:II III:IIIIII-I' IIIII III' IIIXXII III lia- - XlIII'I'Is III-I II:III- :IIIII I "'X IIII-s II:IsI4I-III:III XI:IvIs . :I-II I':I A'IICL' If:IIIIIg Yu I' I - ,I-I 'IIIII I,L'I','4IIIZIIIIX' III-I' IIIII' IIII-IIII I.III'IlIx' . 'I-IIII-I II -I' j"Ij"gglI- III-I' III JIICIQ XII-- XI- :III III-I' I: IIf'II IIII II-s L'IIIl'III'II XIII'III:III .R I - -ss I'I'IIcI':IsIIII:IIIIIII XI'II I I' .l IIIII I I:IIIIIsIIIII - -ss I'IIIIIIIgI': IIIII' KIIIIIIIIWI I Il IIII Stl l'k'lIIIIIIIl' Im- "Il: XI:II'III:I I Iv 'icls fm- " J -.'.' I'iXlIL'I'IIIIL'lIIIIIQ IIL'Ik'll I':IIIIII-I' .XI:IIs II- II:IIIII'I- IX s:IIIIII' :IvI4 I'1IIIt'I' III- I II:III' l'IIlIIII's IIIIIIIIII- l':II'I4lIIII IIIIIIII IIII' III- I II:III' III-:III'II'v I':IsI'III-II:IIg' . I L':II.' :IIIII-s l':IIIIIII I'IIIsIIIIII- XIII Illl' gi 'Is LIII:II'II-s I'lIIIIIII:II'I 'I4:IIIIIIIg IIII'ls X'II'jI' ':I I'II-II':IIIII III U: I -ss I-':II'IIII- ' -III- III-III'j-Q I'IIllI UIQ IIIIIL'IIL'I'IIIQ "II -IIX H XIII4- I'IIIIiII'II:II4 .'II 'I -A XI III: ics XXII :I I' IIS LI:IlIII :IIIII I'4III-cu-II XIII ':II ' I'Is l'I'II'I- 'IUII' -ss III-I' lI:IIIA II: Illx l'IIIII'lI:II'II I'IIIII'l Ing :I I'IIIIIII:IIl .XII I III -III girl FII' I,1lk'Illt' .XgI'I-I-:IIIII-III-ss II:II'I'X xl: I-3 L'II:II'IIIIII- IQ: I:II'II I'I Ism- .I - Il:II'IIlII INC 'Url IIIIIIII II IIS -IIIIIIIIIAS ': I:I I. -' '-cII I' ' '- -, 5 "IIII" N x IIIK XIII N PN III Q X 1 S N N N g N 111 I NN X1N XI 1X x I III Ik N IIIIN I 1111111 X11ll1Il11II Qanend and cz al fa ffse Red! of W4 1xx II1 NN I X KIIL 1 I I R I IL I1 IIIL N 11111 Ifll N Illlllnss x 1 Il I lx NXNLIIILM IIIIII IIIIQ 1 X 11 1 11lN N IIIK NN I I1 xx lx x I I XX III1 NN X I 1 N 11111111 II X11 111 ll II 111 IIIN III NXXKLI XIIII ll INN rx 1 X Ixl 1 I 1,N ,N .. IIRXN 1 IXIILNN I fd a ' fl . N., IIINI' . IX.x'1'I '1'1 If 111111 -IIIIZI I,1-1- IQ1-:11I IlI111'I1 11" ,1-5 IZ11I1 I'I1-1II1F I11111- IQ11'I1 U1 11111-1':111xv 1 X IIlI.X 1111111 I '. Q 11I11-1'1111- IQIIIIKAIFIN VIAZIIIN 'I'111'1I' '.', ' IIIIII Ii11I11 II1s 1I1-I111111111'1- :111' N11 5' II11x1111'1I IQ111- I51'1II1:1111'y I1-1s111g II'11'11111 S111I1111x111'I1 XX -IIIIIIIQQ 1111-111Iw 111-111- X11'g111111 HfIIIIIl'f IIIII1' 11 1-N .X 1'1'I'IIlIIl s:11I111' I11I111 .I11I'1111y1 Ililig- '1- XX'111111111sI11 N 1- -1-1' SI1lI1Ik'I'5 IZI1 IIKI CII 'IN II111 5"11'I I1I .'1' II1y 'I':1I1111g I11-my XX' - XX11111I11 I.1-1- S1-111'.' IIl'l' g1'111 KIIIIIIIL' 'AIIQ5 II1-1111- SI1:111 I,114IIx5 1111 II11' I11'1gI11 s'1I- I'1- -1 III! :1 IIAIIII 1111111 KI 1 XIIIXIIIQ' SI11-III1-1' KI1! IIII :1I11I111' I.: 1Iq' I 1I11-Iy11 SIIIIK' :1I41-1' 'II' I' -ss ,I11I IIII' I1L'IIt' ,IIIIII .'l1II Q1 ' 5 1l11'Is 11111I 111111'1- g11IN XX :1111I11 -IIIIIQ' S' Q I'1'1,-115' I11111' IIIIII. 'IIIS I 111111 ,'1w111-1 I'I1-11111111111-xx I'.111'1I XIIIII I11111I1 K I1111'I1-s SIIIIIII X111'11I ",' IQ KI1s1'I111-x1 .'I11'SS - I'IIISI1IIII1 .I ','.' KI1-1'I11 11's I IILNIIIK' S111111I -15 I'1-I I11111' 'I4II11I s111I111' I11111- SIIIJKIKII' S11'11x1'I11-1'1'1 I1I11111I1-I11111' II1111 ZIIII SII1f'IIk'I' AX I-II'SI I111'1I11I:1y 111-111111111-111 XXIIIIIKIZI IIt'I'lIIL'LLK' S11-11-11s XI11I111 1111111-1-1 111-1111I1- Il11I1I1111g I lXvt'I'Il .41111'y II1-1' x'1111'1- .I4PIxK'5 '1I .4111111111-1's SIL I'1111s 11111111'1- Till 11111111-11 1111' I I II -1-111- .IIII Ilt"1'S 1lI1.sy I11111' f '--s I1111is1-Q51-11' ,I -- .'1 XI'lI'I' . 111 ,INK 1-1-1 I'11x111'11-1I111111111- I,1-11 XII 1:1 'I'I111111:1N IiI:11'I1 1-11-N I1-111-I1'1' X1-111 IXIJIK' 'I.I1111111a1111 II1-1' 11lIIt'I 1111111111-1' IZ:1wI11 I - S I11II 'I'111I1I L'111'Iy I11111' 'I'I11Q1- 111I4I1-S II1111 'I'11I1-1' I A 1I1-s .X11'L'111'11s I x'11 I.1-1- l'I1Is I'I111111g 111111111 S1-1' '11'1- 1111111 NI ,Il X':11g1I111 X1-1 -ss k'I111'11g11 I11II11- 'I111,'1'1- Xi-1111-11 N41 11'I1:1I11111 II1111 1'1-1111111 IPIIIV I1111- XVIIQIIII Ii1111II1111-sf I-'1'1111I4 5111111111 XI111 X'1':1111'IX T411 I'1 fIIL',i XX'11'I"11g II111'111I11 XIIIQIIIII' I'-V11-111II' .X k'lAI'IJ1Ill I111' IZ1-111 XX'111'1I .Xg1I11 'I111-1'I11j1j1111j- X1-I1'11. 1- XXIJIIWI I-111-111II11 'W k'I111'11j'11 I11I111 V11-11112111 SI1111 NIIIIIK' I1111111N111x1- XI'lI'I XX I1111- IZI:1gIs I111'I Xl -11 I11111'N XX"1'I11-1' N111 I1-111 SI' I II:1 I11111 XX1II1:1111x II1-111-111I11I11I1Z1 II112'1'1111g II111'1N IX 1IN1111 lQ11111I 111111111 vI11I111s11111K'11j1' I I1-1111 XX11I1'1- IWI1111-1 1111-111II1111-W K'1111x1-1'x:1111111 II11111 IX1111-IN K'I1:11'111 I111'Ix ' ' ' H I 11:1,x11111111Q XI1-1'I1:11111'x 4 ,f f fi 7 2' Jfignmfi. 525'- alv f ,.-12, 49 wikef Ax M 101,11 Mfrs LMI 1 p ff ,fy ave... ""' , , 3 ':- ,.. X 1 XXX '1 ay f ,f 3 Z in-x 1 X 3- , ,f 4' 4 Z .1 Ill 1 N 11 1 IIINXHC 1 1 1 1 1 1 N 151 1 ll QL N llll .1 1 N I1 ., 1 11 1 1 I1 1111 , 111 N x 111 ll L 1 11sl11111 N 11 ., 1 . 12s 1 1 11111 1 I1 1 N N lt 1 HH N 1x x R KN 1 1 IL ll'N 1 1 1 s Q 111, 11 1 L 1 N111g N111 18 1N1 1 1 - 11 , X N 1 I N l W L 14 H1 N 1 x N L 11 l IN N L 1111 - 1 N U N KI I 1 1 1 l 'A' ir 11' 'Ir 'A' 'lr 'A' 'A' 'A' 'A' 'k , 1, 1-11 V 1. , Q 11.X'11 iw, W 1X'y'X,X'Xyv'r'11 Y ' 'XXXXX - X 13 WIN t3:'?.v'111- 1 1 Q' .- NW- 1 Q 15, --- ,Q XX X 1.5Q,:N iv, A. .U11"1gbg 4 - 1 ' , - l N QP-ix. 1 1 .. I 11 ,. :- 7 :':: -5 5. 7 -f 1: 17 ...- .. ... f ...- .. 7- V- - ,, I V 1111 5 , KX - - 3 f: : : 1- rf M7 " il :1 C 1 A 1 : I L 1 S X P- 311 :.1 L- 1' Q: . .. : fx .1 ,J 'gg 1 ,Q . ,- X H11 -ad: ' X-X ..- 5 :-:'1 f-,7:- ':f:c 1, 1,- - 1,1 1 , -X., I XX 'L -1 - .,'- ' C I' M - - 1- 5 '- 'Q ""' Q rg 1, A . T ,.. 1 ,- . f 'T .: 3 1: ,, -af 1. -1 'L .1-A f I. 2 1 5 --1 F, -1 FT 5 " .:.' 1 452, - f 1 .. A , ,.. ,-. - - L, - ,. 1 A . -- U T ..,,. 1 4 -1 0 X 1 1 ax :X 1 fa?s-:zrf i:e2--.i21e- ?u1 11 f- ff 1X1 'm111 ' X - i-'z " ' ' "1 " "' '-'-- 'A' -' Y ' "' 1-. 1 "' .. 1. - ,- 1- : f .14 l '-: I . '-' : :J 1. " 1 '1'XXXXf 'Z' -, 2 fr " 1: -1A 2' - 7272, - 1 2 :'-- fs -va Z 5 '- X' ' , 5 --':'g:1, --g ' :': ' Z" -4 Q t :LW 2 :'f 3 ft S.: 1, 1 .4 HXX11' : -1 ja - : 7-:. I 13.5 : 7: - -: 1. - -1- 3 1 . ' X . l1fXIIfr1111111, X W Y f 7: A 1.3 -' : 4. ' -1 H - 1 L. -1 -f X --.- T4 1 1 1111, . XXX I: 3 ' " ' " .- Q : :.-:" F' f 1 7' :f :.. '1 :- 2 C 1 'X 1' 11 71 T, C F ."'1: ,.f- -: .1 ft '1 '1 - ,L .Z f, A 'Z 1 7 1 . XX h'ff1'-4-1, :'C: : gf: ,- 2'-,,-14 1 J T? c : LA...-1: -.: 4.1: L.:7, : , 1 1, -.1- :': ' 1 ..1.x,... -W' X f Ag igl::.C ::,:C. -...lg ff -," :I :: , A 7 :-A M : 1: 3 f:, L: ,C 3 A fx' 'T f 72115 A .1 I - 73, Xg 1-X QR". . 'X " 4 74, KE S f " Q 1 1: -' 1 1 'fy ' A -- L 5 -,i .. N '-1 '1' .' - ' X 5 I At 3 5-4: ,, - .. . -Q 7' E 122' Z.: if-7 - -,13- 41 ,'11 .111 fi: 17IE2?f5M'5f :QE-S 52. 1519 Q '1X1X 3:fEE CHS "E'::f -F-,T I.: fr: Q12 f XX1' X' -' ,i - .. 1' - ,,1 1 1 1, 1- A ' ,,. 71 7 - 4 ,, Z 4. ., 3 -.:.:. HQ- - 7-' ' 1' 3 2 : 3- 'A -V.. A -I 2 1 - :Q 4 'f 'W Z : 271-4 Z 1 5 gg-2.3 , "' lf 5 " S 2-+':f3':?i2E'SS1- if 3 'S 'f?T'i' .gf 6 - .- : ff 4 3 -1 , .. -.jf 3 'f Q 1- Q - 3 F f , .1 - f . 7 A -1 : ..'1 L A - - 1 -' .1 ' -, AI. j Z .I : 4 j 51, 4 5 1 - -' 7, .. - ,i : H : :- L-'7 ' 6 5: Q 5 5-'-Z 4 -' lv P 'T c - :X L - T: AF' 44 Air:-i:'E'1g:?w,E .5--1-Q . :--f: F: f1. 5 ': ,, V- 3 T A, : 1 4 3 -1 : ,, gc fj 7, 'E -. ' : : ' 1: : .. : --2 : '::, -Q : 1 -1 'V ,. C I 1 " - 5'-"fI:faiE1E?"E Era. 17?',5f:'i - - fr' 1 - 1: 3 .' ':..: : - -1 1. -1 -1- H -fl 5' 'Q : I 2- -1 - .1 , - 1- .: f,7T'i ': " 1' , F7 31 -- :V .1 -- -::,-': f .7 -f . : .. ,,:- .1 c 'Sf fc ..l.:- if: :LE kiln: A :- -'Li LH 1 :- -1714 -,:-4--:1 1 1,1 :-:.-: "L5,?'2:::Q "-,5717C- .. 7- ' "'.71,,.- 1 gLsf'E2-55?-'fi 5355 fE"f'f'QZ. 2 laf: - 5 1 1 :.' -E -' " ' ,, I 1' 1 7,3 1 Z Z " Ai ft NZ. - l' 1 P1 F - -2': 3 " Z C Z 1 .. S H1- y- 1 I LA: 71 a A f 3 :'- r S -, 1 : :. L: - -- Y .'f - - ..-- - .4 't ---- hy: 3 ' Q .. A-V :. 4 - :- -1 1, 4 --: 2 -2 I- 1' f-:. - 1, Q 1, -, - ,1- - ::.- ,.. --.. q 3 4 .. ' J - H. H - fH?5:L2E' rzfzf: Llc: 17- M ,JS 't ,TE 7, , :V 'Q :. .-. ' -L 'I - 1- 'Z 1 7- 2 T :21-3f3fL 115553- 7?-E-r --- ii' - i .3-f: f'.' , : : -If .-jj :Z 'f ':. lf-:J E F- V 'T lv V1 ZH 'F' f ft -3 L :Q 3 -77 E' LL. ,-.1 f -, ' f:1f',:?f,2l f':'rZ-A -332,5 71 -"' FQ' F -f.-.fs .1,,: 7: 1' ' ', f: 2 ,, 5 :. ': q -1 ' 9 :' TLHE:-I-ff'-f -5 r: 'ffl--L '2.: "7 3- E' ' Q .. ," -1.4 A 2 -,JJ 1 1 :Q :ft 22: .533 , 3 -71 3- : : 1 -xi", A : 7 g - -Z : ' f1:.:':.::f :Sic-' .f.,: :' ' : 51 H: :lv 5 if Jr' " 3 ' A ft 3. 7: L7 3. -- ?'57Eqil,2' 51355 Ll-jf ,T 25' -2 M -1 A ..,'1 .. , 4 Q - 1 - --' ft .1 : ,.L'4 -5 1' F 'u' 3 ' Z :Z I' Af: 1 -ft 2 5 .2..:.. -1 f: X f: -1 '1 7? A : E T5--: -4 E334 -,ft Hy: - -T' --.. 1, ., ....-1- Q , :-5' .1 ..-1 .. :nn , - .. : 3' ve 1 '11 -: -1- -1 '24 'f' .2 ' -2 , - ..' 5 -" 'T 54 ' 'X ' Z' --T N' -+. T? .-.-, A .7 -1 :F 'I 4 - '2 - - -1- A Z"'- 3--1 T ' I' ::"' Lf, '1 q F.: - 'Z' 3 -':.f1 1 2 f: :4 3 - 2343-..c-I1 5..:Sl- 52 7 E. - 7 ' :' 'S 3 1 : :" ra- : x ...Fd I ' 7 ' 1 A T- 1 I-' 7 2 t "W - 3 ' F'-' --- 1 .- - ... I 1 .. W1 af r W 1111 'fam Mauna GGZIIZNGZ My W1 1 M ..... ,z fl NIM' 11 1111 lSN1I11Ll N 111115111 l'X 1 11 x 111 N 11 111 1 111' l1 N , X11l1kX r fl 11 1 L 111111 XX Ll 1 1 lL1' 111 llllxc 41 KN uw N 1 I 111V N X INLI 1 1 x11 LC N 1 X 5111n11rx C L'R.X1l1ffJl'5 ,11'.' 1x5 11 c-111-11 s 1111 1-1 the 11-Q1 ."1 1-'11' 1115 111111 11c11 113 111 15.C.11.S.. wc 1'1111111 11111 1IJ11.111 111c11 ure XX1111L' wc 1111- 111 s1'1111111 11111 bc 111'11u1' cp: 'C11 f111'111'1-11111-11 wc 1c11x1- sc1111111. L'11111':1gc 111 1111.111 1111c1111 1UXX'ZlI'11 1'1111r5f11111 --1' 1 ' 'Q jr ll 1111111 111 111- 111 1111- 111L'1 IS X411 1111151 111- SL'11'11'112l111. 111111-1111f1111c. 11'1L"' f11-11. 111111 1111111111 111 'll1-k. S111-V111 111111 11' gm-s 111 111l' 1'111111x1111g 111111115 I'111' sc11111111's11i11 111111 1c:11- 511111. 11" 13 H11 1'-1"' .1 I1 C11 1'r1-y111c111. 1':11r1'111 1711-1115 111111 111111.-rt 1' 1134 "1 '-'11g- 1115111 1111-ir S11ll1:l'S. 1'1 '. 11: 11111 XY111 vi' -111'vf111'111.-12111 X11l1'Qfl11 Row I: Louise .-Xllcn, Hill .Xlvci-sim, Chlritczil .Xrncttty Karlucii Arvicxx',x XYz15'1ie Aslmy, 51412111 .-Xustin, Row Il : XX':111clz1 ,XYL'l'3'. Lurcn Ilztilt-y, Mary Eva Iliglizim, Edward Ilulin, Vatricizi Huiiciy Stzmlcy Ilorckft Row III: Arla hlczm Iirmvii, Maggie Lee Iinmiiiiigf llill Ilrucc. Hub liL1i:f1lI'li, Hubert I'3urriS.'K XYz1vcll liurtmi. tx.-X11 juniors whusc nzmics are starred had perfect attend- ance this yt-:ir up to the time this book went tu pi-essm "Now Z4 ffne rqge Wflzen rqclion 70511: Gounage eaunfl' New adffze rqge When rqcfwn 70411: eaaaaqeeounf " 9-vida Qx : ' 1 rv, 'z "5 2 f ,,:"',y : arf -' H .x.:L..'.'. f. L"' S.'I"' "x,."!' Ili. I 5 I'x. QCINUIII. ' vs- 1 ' ' . . . , . ., .. , . . . X ,. . 1. 'g : " . 11" A '1- liulq : 'Z -1 x- 11 ' rf Now l: QXIIIIEI llclleueck, Gladys llclgy, Rosemary lliim, Domiic Dorris, Donzllcl Dotsrm, Jacqueline llotsmi. Row ll: Phyllis lluuglas, lletty lluviu, James Diiggciy llunnzi Durst, llunuic Easley, Xxvlllllll Elsclonf Row lll: ,loan Eubanks, liemietli Evans. Jackie lfelts, Patricia Fields, ' 1 liitzgcrald. Lzuyzxxicla liitzgeralml. t Q1 "Now 4.4 Me iqge Tdiwn Neiman 704111 eowzage Goan! " "Now id ffze 499 Wffzen rqcfisn 70514 Gonzaga eaunfd. " XX I A so 1 nw uwf 1 1 IINLS 111110118 Dorn Ixuth C uric m Lltx l Ylflll :xx mf 1 n N JI lun H 1rtlu Huw Hu 5 I C O Ixo ' : Elillllll Ifrisf Iizntlmryu I'.CT"'I.l.' Ily c3L'U1'gC flzlwrf 1.01 Zz llkk. G' 5, ' 1 lz l. lxmm' ll: Lilliu flnssctt, Shirley Guslxlvll, Iiill Gmxur. Helm-11 Gray, .Iuuc f3l'2if', ll- I' 2 'f' . ' Ill: I':1tlyl1ritH11, XY: lz Hull, Rall! Hzxrkinf, D4 -ullmy ll:11'pvr. ' lcrt z ,'e:. Rmx li blwlm Hczml. .Iulm Hczmm. Xxvillllll llcmphillf: -Iuycc llcmlers-nl. Glmlu Hcrrqnl. llwris Hicks. lxfmv Il: lin-My Ju Hill. RUM-1'1 Ilwllzllul, Klilfllxwl lILl1IElChIilJ,:5: XYilmz1 Hui'i'sI:nllf:1 Ilutly Izaun. 1301,-IHlmsm1. Hmm' Ill: lIill Jmlcs, Vlczm 101165. .lwlm XY. -Imlcs. Iluh Iicrlls. Marie Kcrf. Hill I,:1m-. "Now id flue Nye Wffzen rqofiaa 704114 80464692 eaunld. " wwf' J! , I , ff-',' Q , . ,, , V 4 f pb f "iq V wr-M L ""A',4" I' 9 'D 'J I lx gat '-,vw id Me Age eu xigzm ma, enum., ewan X fk9...1q7f,.:..-11-14's 5' .A .ff ,, '1 ,Q . - f X f I f , , 1 fy IXN IXXILI ll F lssl M N L L Q Un 1 n I Rf I 1 Fhirlcy I.:u1lh1'um, l':X1'lj'I1 l.:uxrc11cv. I.L'Il1JI'Il I.flXK'1'Cllk'C. Xvll I.: "-wwf: Ri'l :ml Luc, lmis l.H1l1Iu11. Kmx ll: flL'HTQiZlIl1l l,mw. Limlcll I.11xx'cr5'. Chzmrlcs I.ucz1s. lbulurcs Lyle. .Xlfrcfl Klzmn. If url Xl::::gliz1. lim lil: 'l'Iwr:n XILlXlli.'Im-13 l:Jll'lJZlI'Il Nlckhll HIL! Xlnxinv Xl 'Imxx' -ll, Iris . 'lflyuzp 'lol n Nlulfzulillfz I.1lllf1l KI-1111-154 Row l : Kenneth Melvin, Patsy Miller, llleanu Klillikzln, l,mx'ell Mitchell, XVZITFCH Mitchell, l'ete Klfillflllltlfk Row ll: Jenn Kluntgmnery, 'lack llfwgznl, Robert Blunsell, Slumnon Murray, Nancy .loyee Neal, Xylillllii Neilmelf Row lll 2 llclen Nielmlsun, Kay Nurlmet, jane Nunn, Oren Oclunm, Crystal Oliver, lfnnnzi Blue l':llie. y - I l ',,z ' P' , ' 1 JI' ' ' 1 ' 1 "Now Z4 lfze rqge Wflzen rqclion Wfilfz Gauaaqe Gaunli. " "Now Z4 Me rqge When rqclian 70414 Gonzaga eaaalif' anmful X N 113 LN Il H lx Ixl XUNklll HX tif xllw m INK xuw I Il N Nllx NI'IUsII'l1IIl umm Mlulm n O I I I'mx I 1 -Izum' I':n'cm, IM-ilu-11 I' - -I Iss, -Iam I'cI'fc1', Ik-I: I'icI4c11.'. Iflzxim' I'1'i1 I Ilcl 1' ': ins. Iimx Il: Ilclurcs Iizmkin. XYiIIi:1m IQcrIrIcx1. I.c:1lx'icc Rennie. .Izmct IiuIIc1'ts, ,IHIIII I' J' Ik- U' I'z I I' :JL-II. J Rc III : I'z t: I' ::cII.X II:u'rict1c Szimlcrs. Ruth Sczlgle. Ri'l1:rl .'Il2l1'1I. . 1. ,I i ,Ii 31. Row I: Nella Simpson, Harbzlra Sims, Phyllis Smith, XYau1lz1 Stewart. Dnrnthx' Stuppcnbriuk, john Robert Swufforcl. I Row Il : .Icuita 'ltabmu llill Taplcy. llillic June 'IQZIXIIJII IJm'utI1x' 'l'o1nlix151m, Iumcs Tumsf Ilernicc L'hIs. . Ruxx Ill: julia lhmlcrwuod, Louise XYz1Il. I'ql'2lllCCS XX':m'cu. Julia XYz1zm'il4:, .Iuliclte XYc-bb, DIZIIHCS XYhilc. Row IY: Iiill Vfill. blzxmus XYilli:1ms, 'lzxmcs XYiIs4m, Iiublay XN'1'igI1L, Glenn Young, f,1L'IlCYZi Zeliuski. Hlvow Z4 ffze Qqge Wffzen rqofian eaunf4." gpm! ,of 44 1 '1 4- L,-1 -1.- 5 3 X ?B1 4 -m ean ? 'W QWX 4 I, If 1 WZ ' Ji? A?- f"L L'Q5 Lfu YQ I gh! 'I 3' 7 1 f, -I as :v X A EP.. 'if ,- ,, ,- X 4 ,f fj"'.fi' K ,ff , ..- Q- .3L-4, 1 N s 1 ls s L X l N 1 1 1 L11 Ll 111 IL x L1 ik sk 1 Q 1 11 KX 11111 PIN N N ,N 11 IXI' 11 ll -1 s 1 1 N s 1-. N ' ' l111N N ss 1 111 Xl 1 L 1 1 x x 1 l 1 N 1 , N 11111111111 1 11 'IXLN 1 I1 1 1 X 111111 1 I s x L X N L N K x N X Irs s 1 s s 1 l . , I-X 1' 1 1 ' 1 P' 1 . 1 4 L!! V 1 Xv 1 ' ' . If 1- 'J I . ' J 'V ' . V -- : '--- , ' If ' ' H sg?- . 1 I 1 , ' Y, S- ' " ff:- X , v Y ' ' '- - 1 , l - g E ff- 1 I 1 ' - X' Kit- Q !-:Q 1 1 lb 1 1 ' ' 1 ":'Y ... J 1 ' -' f 1 12' g,-1 .j 1 4 1 ' Y ,J . A T, J, 11036 . ,, ' ' ' .S fu' 1 -2 X Q.-. 1 ' fp 4- .'.f,1, 5 '- '45 ' 1 , '13 - , . 1 IA ,.f," Q I , - J ' ,-, ' :, 1, -----' ' 1 I : . J -,,- -If Q 51- if 5 , -- -,.. I ' -- - - I 3 X 'V ' , ,.. U .UW ,. X l. .,' .-- , , 3- -i ss . - M- -41 f i 1 4 I 1 Y 1- 3'- I 11- ,' ,273 -- .f.- Q 1 rs " 1 .1 -- --"L-A-, 1 . , - , :-- . A 1 fl I , K - ' i -Y-Q 1 1 'V M , . o o f XX'1:11 1111 11111. 111K' 1'1:1sf 111' '4111 111R1AL'1- 111:11 11111 111.'11I'1' s1-1'111'111 :1111 1f,'11I1g 111111111111-is 1111111' XX1lI'111f XX'- 11111 11ZlX't' 111111 1111- 111P11111' 111- SL'1'X'1IlQ 11111' s1'11 1111 1-111' 1111 X1-:11's 131-1w1'I4 ,11c 11111111 1I'11k' 1111111Jl' 111:11 .'111'X1X 1-s. XX'1-1111114 1'111'11:11'11 111 1111- 11:15 1111- 111- s11:111 11:111- :111:11111-11 11111' g11:11-f--1111 -1 111- 11:11'1- g1':1s111-11 1111- 111111111111 A111-s 1111 '11 1'1111c14 :11 11111' '11l1l1'1l1l11 11:1x'1- 1111111111-11-11 111111 -111111111111. 111111111' is "1-sl - -111 11111- 1114 1111111 111 111111113 111:11111'1-s1:1111111s 111- 1'1','I1'L'1 111' 1'1-1'- 1-1'1-111'1-." XX'-111111111111111 111111 QZKX1' 115 1111' 1P1XX1'I' 111g1':1s1111111111'11-11'1-. XX41-1111-1' 111 11 - 1x'111'111 1111' :1111'11'1- "1111-1' 111s 1'11111111:11111 -11s," 111' 1JL'1l1gI I11l11l'S1 111 111-1-11 :11111 111111 1fL', 1-1114 1111111-s15' is 1111- 1lL'.A1 1111111'1, 111' 1111-1'1'1l1Q 11111' 111-51 111 1Il21Il1i1l1l1. f1'I' 111 1111s 11"1y. 111- :11'1- 1111'11':11'11- ing" 111c 1111111- 1lf 1 111111111111 111' N: "j: inf 11 1' 1111J1.1hv111.k 111 1111- 1'1f"111 C1Zllll11'1i 1111 111:l1 111' 1111 ,5 will 111- c1c:111. 111- 11111:1111i11gf :11111 141-1-1111115 I-1A1l'1111S 1111'1l11!11 1f1111111L'.',' 1 11x:11'11 1 -111. :11111 111' 141- 'I'1'11L'L'111111111, 1' II' 111- is11111'L'1'1-:11111'. XX'- 1'L'X'L'1'1' 111111 1111111-K-11l'5 :11111 111' 11111111-5 11111111 1-ll1'1111'1' lllli' l'11lI1'1l111i11 :11111 11-:111 11s 111 1'11 111 1'1g'111 1.111111 XX1'1lI1Q, 1111- 11-11111111':11'y' 1-1411111 1111- 1-1111 1l'll1g. XX -111111111111111-111111'1':11'j 111111L'111:l11L','t 1l1211L1'1l1-111l11111' ll1111l1f' 1111- Q1 -' - 115 111 1111- XX'1J1'111. 111-1"111sc 111' 1'11111111'X' Q ' LIS 111L'141rI111 11Pg1l11l 1i 11 111'11g'L'. 111 111-1' -11111 XX'1P1-X11X 11111- 11111111111-s 1114 '11'11': '1 :11111 111 1-11-1111 1'1-1ig11111s 111-1-111 111. '11111- 11:111s 111- 11111' s1'1111111 1PL'Lk1i11Il 115 111 s11'11'1- 11111':11'11 1111- 1I1'111'I' 111111j-'s 111A 1111-. 1'. C. 11. S. 1s :1 111111-1'111' 11-:1:'11111g. :1 ,X1111J111 1114 11'11111. 11111111 s11:111 1111- 1'1Il'k'X'1'l' 111 'l11'111'1l1'1S, IIIDI' 111-11111111111111' s1'11111111 XX - 11l1l1i 111 11111' 1-1115111151 1111' j-11111111111 111 11'll111 11111'i11g 111K'.l' 11111l'N 111. 11111yl'1-' 1I1l1l1X. 1111-11' 11:1111-111'1- :11111 11111-1':1111-1- 111' 11111' 1111s1'1111-1' ll 111-'s :11111 s11111'11'11111111gs 1':111s1-11s1111111111 111k'I1l 111 111'-111-sl 1- 11- -111. XX -. 1111- S11 111111111111-s 111A 17. 1'. 11. S., --111-111111111' "111 11111111 1111I1111' is l111XA.H , 1 . 5 XX -11'11s1 111:11 111 1111- 1111111-lA, XX'L'1111l111f15 111- 1:11111-11 111 11111.'t' :11111111 ll 1111 1 111-1: -11- 111:11 HL','1L' -111 11l11' 1114 11:1111 111 1-1'111'111" is 111111 1111111112 Jfanaa lffeand la :-,401 Well Wana pmlf 'ffame Nfl Me Qloaq fied." sap RUXX' I: I'fIx:a Gnu- ,XIIux1. IfwI1tI1 .XmuI1m-, I'vIv Armx. lluhlin Arnvtl. Ymlxm- .Xrxivwf Xnrmzm II:uIc3 ,Xllwrt Ilzxrnxml, ICUIINI Iinrkvr. Immllmy Iinrm-lI.' RUXX' II: Ru-N limb. III-rmruu IIurv1I1:urrI, Ihlly I1I:u'IxIu11r11 Mary I,m1 IlI11511N.' Stzmlvy Ihmfy. III-Ig-n Iimufr-. Ilorutley Ilrilkyf III-tty Ilrlttun, IIIII Ilrmvn. RHXY III III-tty I,m1 Ilultq, Mary Suv k':nIxvrt.' I,v1rr:nm' Vzxlxm. I1--tty Czmtrx-II. Ilm1zII1I k'I1:m1pim1. Ilurl fI1:u1u RIIIII .Mm kxlxzamwp' -I:m1r- fllrxxty, Ilm'4utI1y l'I:u'IN. Run' IY: Frrmk Kkluck. Ninn k'uIc, KI-um-III fmrk R:Iy1mnmI K'm1m'1I,' 1lvx':IIvI K4ul1lur1:mx.' ,Io IM-sm l'ow:u1.' IIcuI:IIl frzauux. I'f1Iw:ArrI KITIIVX, Ifxn k'uIIu-rtxml IUIXX' Y: Ivzn k'uIIw1INma,' XI:1ry I,nl1 Il:nrm:II, .XII-1'r4I Il:nrII.' I,1IIi:Il1 IIIIIIIIINK Km-mln-III Ill-I,:Ip. 'I'I1om1I IM-Iggy, .XIx':n Ilvzm IPiIIm1,' ,lu I-fII:n Iiumlm-rt. Iwo Ilmllnx, RHXX' YI: IZII-1uIur:1 IMrri5, Ilnrulml Ilurri 'Yum Imylv, .Ir.,' Vlulm Iluun.' I,nI:x Ifxnlvyf IIIII Ifckl-M, Ihm Ifnurxnxx, RiuImr1I I.. IfuIvzmIw,' L'1'1wn Ifxxumx. RHXX' YII: IIIII Ifzxm-Imvr, Kutlxryn IN-full-mm, I,mx1N I:'m:Iuu, Iiohluy Gun' Ifmu, Xlzxruy Iflurmrl HVYIIIL' I'AI'crl11:I11, lin-:uliv Iflwuxllxuvl. I.1Iw:mnI:u Ifmlklmuw-1, RuN1x11:4f5 Ifuxllu, I.XII SIypIm111m'us xxlmsv 112111105 :Irv stzlrrwl I1:uI pcrt'u't :nltcwI:mu- this ya-zu' up In ilu' Ilmc xxI1vu IIIIS Imuk wont In 1n'uss,J 0 Sapfza 1 111 11 11 1 1 11 1 1 11 111 1 1 X 111 11 1 1 11 1 1 1 1 1 1 11 111 1 111111 11 1 111 111 1 1 11 1111 11 111 P1 1111 111 1 11 1 X111111 X1111 1 1111 1 11111 11 ,vom Mem 1.1 ,461 wsu ffm 116111, vfme ,411 me Claw, fm." C C U 141111 11 1:1111 11:1:11. 11111111115 111-11'u1',' X1:11111:1 111111-11111',' 111115 l1111w1111. 11111141 11:111,' 1111 1111 11:111111111,' 11:11 11:11111.' R111-11 11:11'1111.' 11111 11:11'11x' 151111 11: 111-111 11.1111-, ,111:111 11:11'x15.' 'I'111111y 11:15-. 171111 111:111111. 111111115 111111:11111,' 11'11111:1 11111111-1', -1111111 1111511 R11-1:1 11111111:11'11, 14111111 1111p111-N, RUN' 111: 511 115 111:111:11:1111,' 111111111 111111:. 14211111 -15111111-. N1:111:1 v1111111X111.' 111111 -111111-, 11111111111 K1'1'1'11111-,' 1'11'1'y K1: 1f1::1'1:1' 1.:111111. 1':111y 1.:111111111. 141111 lYt 1f11L1111' 1,111111111. 1:11111-1 1,111111-1111, 17111111 1111111 1.1'1'.' 1.1111-1' 1,11 Y11:111- I,1'-lzr. 17:11 1.11111,' 141 :1111 1,11111-, 1:1111 1,11111, 1'i:1111111 I,11x1.' RIIX' Y: NI: F 1,1:I1t1-1, 11111111 X11 11111111-I-A 1kh:1r11- 1- X1 1P1111:1111,' -11-:111 X1'1f1y1-11, 1111111111- M11' 11111111-. 151111 X1:111'y.' 1111- M:111 1r1.' Y1 4111111 X1:11:111, X11 :I '1 XIJ11'-11:111,' RHX' YI: 71111111 H! . K, 1. X1:1- 1, 111111121 X11 '-1111114. 1,1--111' N111 -xx -111111 X1 11'r11l,. 1:1111 1111111 :1,' XY1' :1 XI1111111. Y 111-1 H- 1'1-N. l.1111::11 51111:-. R4 1' Y11: 11111111111 511 1'11 1 11- 1111.1 X1111':1'11, X11 :1111-I X1111111-11,' ,l:111' .1 1.' 1111111 .1 1-.' 1411111 :A Xl11111'1'. 1111113 111 N1111:11.' 1211111111111 XI 11111. 111'111- X111 1113. 11 , - .Jam ,Mew la nc: mu ffm pw -74m azz Me qzw, fm." 05071110 PX Arr. an nun um Q :ru IL L1 1 ummm bg 1 run rm IH r A llmmn x0LI-K uv. I Aran Im ll A1 sg R ln 1 X I nr my nrganl 1 U x m L mtlx Rulptor 44 141 L rl lla 1' x x suit ml 0 y Ilwml I up x rw A 1 x Nturx NI11r lx LI! llfll on 4 Nx X 1 Nunn of I NXNUHU :muh I 1 orni n :rx I 411 nn. mx Arun I pr 1 Sifiwfff 1-M u , - f I 0 l Rf X' I: IIIII NIlllt'Il'.'k, Mary M: 'z -I N1-:I . Max - N-ibm-I, NI: '- N"k lmfff K' -I lhllcf Ifulxx I 'lIm.' llc "Q Uw5Icy, I':NYcI I':mL-," Ilu :thy I':I IC . RUXY II: lfznry I':rkN, vluzmltzn I':xIu-rwxx, " 1, IH-:V Ymh-1 IH-uvlvr, St-" V-ck," XI: '-Iln ' 'iuxf llunlml I'uII:1cI4, -Io .Xu R: nx, I.uu1, - : sol.. ROI' II: .XII - I R: Inckf XI: fi ' Rv I4Iv11, Iiilly Ru-I, I,u11ivp IH-irI, liill R'mI1'imur, II' v' ' 'J H, I-IIIIIIH Rilllv. Rlly RIIII2 .VIII Rif -. RHXY IV: Ilmvml I'wI -A-, 'I'I nm R I. ,' Suu joy Ilnucrx, Lumix Rllulwy, .Xliur Ruwin, .Inv S:uIn:n'itm'I1. flux Szunlick. Xlnry S:lv1n:4,' Ulm' Silnnlrma, Ilclty 511 Non. RUNY Y: I,nx vII Sirnpxuxl, lm grin' Smith, Ilu11:xInI Izullcr, IIvIm'n Su-w:u'1I.' XI' II-' ,A Q," ,I ' ly NIII- 11-rf -lulm Su-in," K' - Snr! . l,Ioyl .IVIIIIL RHX' YI: Ifvn jmv .A ' 't.' l2I 1: .A ' 0 r4I, If -:- 'l':nIur, Ih-N-iv 'I':lIcy. lhll 'I':ntu." ID .hy 'I' .'Iur,' lil-r:nIvI 'I':nyIur,' lfI:n 'llwlv-km. RHXY VII: 'Inu mm 'I'I1um:uN, KI: 1' 'l'I1n-'wilt Clan- rr 'l'mIII. -Inzumu Tr Izmgh, Irs- Y: 'Imf Tlu-Imsx I.m- Y: -Yzxrrl, Faye xxx . 5 lm.-1 wm- uf Ag, uv X X In Q A' 'iflsv 431 V' I if fi 0 Sapfn 1 X 1 S 07.714-0111071-8 Jlanaa 1 1 1111 1 IL Nl ,1 1 LX l I L L I I IINN II I III 1 1 7fune Sffall Je Jfonaa an Me 7004111 of '7amofmow Becaade efsaaaclea ed Raaleel an 7 of Jfoneifaf if .1 'vu T, at 5 I 4 I 0 I IUPXX I: IQII11-1't XX:11I1111N. ,l111111111 XX1I1I. XX.1II:111 XX1IIX. IP111111I1x XX'1II111111, -I11I111 XX'1II1111x1111, I1111141111 XX I xI'1:min-?Tl1gI111111Tl.INV!VX ll l111l1 XX1II1x. VI11I111 XX1II1111111, I411-11 .X. Y111111.. II11:1-1 II. Y111111L'. vI11I11. "Ig1 1111111111 is I1I1fs, I111 I11'1II1:1111'1- IN s11I I' 1 'II - "s:1j' -IX" S4 11I111111111'1s x1I111 I1:1x1- g:11111'1I :1 1'1111111:1111111 1'111' I11 IIILQ l'IIIIL'l' Q11 'v 1'I11111'1I11' 111' I1'111I III- 1I11'11' 1'Iz1ss IIII-III :111 "II" 1'111' I1111111r 111 this 1i'1111'11. 'I'I1-X' 11111-. 111 I111 1'1' I1111I1111111111111111's1:111's:,I11.X1111IQ:111N I'4:11I:1 IQIIIII I,111'. KI:11'1f: N11'I411I11II'.1'1111I I111' N1'I111II11NI1111, I3 MVN 111- IIIX' 1'I11 :11'1-: Xtk'IIIL'I'. IQ1- 11111I1 X.I1YIIx 51-111 IJ11'X'1 .Xl 1'1gI1i.1111111I111l111111I111111111 N1:111'v IIIII IQ11 1I11'1111111' 'I41'1-511 '11' I111'I1 ,I11111-5 X11--I'1'1'x11I1'111. Ii 1I1111 "X411111111" II11qI11w I'1'1-N11I1'111 :1111I .111 "X"g111'11:11g1-111I11x N1111I11-a1I11'E11gI11 1 Ill 1I11'1'IJ1NN. H gf .2 QM- Spml' ,af .ave-it X 6953. ,J fljgekx I X I 'af lg? ml floss the Ll mv ut 1 m , WZ I x P? nh xx1ll p s I1 IIJIJIIIL N As-ALMS its 'BQ If Q uftel tlu mm u L thx L Nux f - lah mu t'tLlLdIlUI1 Illlxts us my tr Q1 'qi' X ,, L Jktu NAXN XILL ls 'jf X V . wr r e 4 1 u Q 'J f X ' fuuefl 0 kt '7-'7' 1 I xr nm I N 1 Z .-f J, -M 1 1 er 1 u fin 'F U C' I P I 1 xx 1 1 5 hm 11114 . c xf. xc 11 mls an 1 1 u IHUIIIIX mm N x S n 5 41111 NK 1 Q N Lnfc' It 4 ' 1 X mu x Q 141111 nm r 16 1 JJIAC'LlllHl1 en IL Q L 1 1 1115 11m L Nl 5 N XXH Mlm uux xy mu hx um: uytmg mxrsnlxm pmpellx 11 lx 1 lx -f 11 Inst mx. . 11 um Llfl!tl1N1lJ md syhul us 4 0 Llllf' Ll su L . no um L1 . L11 1 'L11 4 mul ru 111 mn youu ull eumu XLINML num ll I xum rm . 1 X L ,, 1 1 ff lun I L IX 1 ll mx N L . xx Qfzeifzmen, .Jfannaed aa Sewace 111 M s xr xx ,3 111111 ux 1.11 lux N N 1 1 Q ltnwt IN Mlm Q NL mol 1a n 4 um s U x luluxn x N HXXII IIS 1 It 14+ N IKLIIN math Q x xx 1 an L x ml Ixu rn N QIQI lIX x THU Ll N xml ll 1sg11.ul ml' nut 1 " , m. .1 2 eu . , ll mx . H118 111111 lump NILLU um "alle Wffna Sszuzd Mail Seanad Bed." 44 3 Q 21 ', V4 , 0 , ff Wg, - - A V iJA,,, U,f' , -., , ' , ., , .. X X 2-,113 Qrgyifilkh ' 1, ,XX 1 ' I Q .'.' 4 wif -1' thc XYlJI'l4l.lU1i1l5.' jg- '!r,"'3Ll - 'N on wh XY hel lu 111,'u1'c' SL'L'HlI'lIf' zmrl 4: 1 X ' CPU , V ., 'V -'XX 3 ' ' li 'l ' lg" ul Wm' V11-ll' , " 'lcc -1' ,,,- -fx? QQ--H wh ' r I N' 11' 5 zll- m vc: XX , A E: 5' X: Sl L: XYWT A' "Ser 1110 pm-1'fu1'111:x11cc uf X '03, 5 TT ix - 'K' 111 fu th lmclvft uf Elll th-ri fluty alum- m' re- in 430 f l! ' jg K1 " 1 Hi'-." 5: .- " Ney faith. Service is thc luujt vzlhlzllrlc hing 221 'f.i' :-2,1 ',,- wc Cu UH ' tu the wr rlnl 211141 tu thc I' lurv. .Xe 1 xg ,-,Q - - A 1 504 117119215 xx' are lt'I1I'l1iIlQI1I mlm things xxm'll1wl1ilc 21111 5 K " drming thcm, nur dispusiliuxms 1111- '14 yful. 811110 lf us X 1111" 11641 :cl 'Sl ' 1 lazy 'xml cxpcctwl L'x'm'y'iI1i11g xx 111 umm our way. XYc are just :ns lmppy as x -try In X mul' tl I+ tl iz Um' schuul Iifc :xml in mu' 'vm' N XYI :xml whzat shall we gc1"c, and lwxx' shall wc :crvc tl 111? lfiril wc 1 wh ll J -rvu Furl-by lbCiIlKA Jin' Ill 1 luyxl tu the things in rlll' lifc vhich wg X call "nur I lin 1.'. " XY' sl ll sl ' my '111 'at' 1' ' nur lJZlI'L'IllS. by I xiul' tru- In thc things xx'm'tl1xx'l1ilc so they will be prmul Im uwu us as ilu-il' suns :ull rl: ffl -rs. lic '1111.' we hzwu mzmy mlzntimuxlilic' in our Jcluml, nur mln-nts mliffcr " lm-ly. Swim- nmy lac ur' survive to their School in one way, some in znufthcr. .-Xll uf us cam ,A , 4-"- 'J 'I l I' ' 1 " ' 51 'T ' I' 1114 1.' 11:1 'ing lcl :wks Sw wc 1111' cznpzxblc of nvxking in schfml, This will misc the stznmlzmls uf 1 ll' 5 " ml ' in " II '1 2 1 Thip. I In these irying' years of win' every 1l'i1l, xx' mzm, :mrl chilml is lx" ,g 'zllcrl ' to J "vc his CULlllll'f'. XY' 'irc 1 U' un rn S 'vc on lmzltllciiclds 'ls uurscs, or ill 53 X clcf- 5' plums, but wc 01111 and we will 0 0 ' bil jtlyfllllf' tu strivc In keep Jul' ssl um- of the I it ' ' ' try. 6 x" IJ ' ' ,' " " " 1 1 : ll ' u-11 of tlJI1lUI'I'UNX'. wh crm L'I1l'l'j' on glftcrg .ce 15411111 I'L'ig'llS mm-1' the earth. YQ 'rm be 011111 sulrlicrs by trfn, tn ' '1 up Kiwi In thc Scrvivc' rulcs ur' thx' '.HQS. xx urn " 4111 thc lwmv fr ml. X 47 'l'n 1 'I I'ql'L'.'I1II1 -11. lc'11'n fin - SUI' ' t- N X N Y :t D! Y 9 f ' . L'nl':-tl '.'l1lYCSlJL'I.lPI'L'lhC um- A, - - X XY: , X"SL'1'YL' 1111 humzm lDL'iIlf'21S Il - T N gd lm sf 'zult with litllum'11upcr'- ' ' Y , sm' " ':ml. l11.'Ic:11l, wc .1-"wc fur , W 9 KVA: :J th' CIHIITII. thc X 54 ' DI , 111141 the h 1116. 'l'l1c fr ll mx- ' , ' ing stud- lj s -'vwl nur sclnml vt-ll, :xml ill sr: fluillg. scrvul I - J 'I S4 Sh ' I-l'HIll fmllwlll In lop ul' ', 4 A stzft' :arc .lH111lIl XXX-Imlm :ml llill K Pnl I1 -V lwr r Ill l' IJ: 'kc Irs of I'1l'C.'lll1lIlII Cla .',' : Nczl Iiillzml X X'i'-fI"m-sick-111. Ii1lv: ' ' I -lui' - . Sc -"- : :11111 ,lxl'L'Il.'l1l'L'I'. limb lim'- lz f- I7lACSi4lL'Ill. f,I. IQ'll.' X Q j ha 'A gl 'gl 3 'I 1 l' 3 iq g, v-1 R11 X' lfttlc. lwm 91+ 111. Hwy ' I ll lJlPll'lllUL', 911' Al -' Ifwx, l,4mlil'1 Nell L "'u"'H . ' '74 finance 7414! eofne a'LQlA4'fL Ee Swze '7fsa! you ae paepaaeri aaa If rw xPI I I I xvl x Il I I X I I n rl x I I l I X I x x Mx' wf ? ..A-ww... wr u- ""' 'if if 44 x .ui rw- Qr ff ,ff fa? ie' 1 lv li "' ,ff X Q . K f Fl I l 2 f . - : QA en . . . - I I I . L, . I I'4 X' I: IIHVI . IZJI . I 14IvIy Ii:u'Irm,' I"l:111k Iiwmlx, .Im I 'f" -' I1gl'T'1I1lIv.' ,I.u'Ix .' Ihr! ' II: II. Inn-N Ilmx r-, Rulrq rr II Ixxk-'1', 'x ', MfI.In.I Ilrwlvyf .xx Iir.-I , lmnllzx -In Ilruxn, Ummm I-15 IZ1:I'tTn1I, XINIII5 X , . . ' ', IIv1r'Ifm. Ibflslrl k':IIxm ' HY I 1 In K.uv1pIu-II. IIIIIIN IIA l':mtr1-II.' IIIJIIII-I k'.IrpvHtfl.' II,Ir-IIAI Q X ' , l .Iy'pI:m1.' Xxrgwvxmn L'vr1:n,' IMI!!-L .' vIH.Iv: kII:mIwv1, I7-U5 k'rm.I,' IMIIL K'I.I5I-rn. ICUXX IX1 NI.n1'y ' Y k'Innn-III-. Ii. I K'nII1r1N, k4IyI-- l'mq.vl', 1.1-:LL Vwvxx II.' 'I'II-vIN,Ik'x1IIu1, II:ImI4IkA11II.5, IVHII IIIJI l'v1H. 'IU-mmy ' k, IP-HI-I-. IfII.I XIJI5 Imxlx. ICUXX Y: Ink Ihxv-. IIIIII IP.m-fm, Ihlvmv Il-"Ix1I11x-, NMI INIXIHI IMII,IlfI.' ' A I,:I Yvxm IllIIm1, II:If-I Ill m1,' XXIII Lum IIUIIIIIT. NI.r5 IQIII-11 Imx1:IIIl1n,' ,Xnullv lmxrvxf RHXX' YI: ' Y Q Il,II.- Imluxm, Ilnlv II111'II:Im, -Ivsm IIHINI. Il. - mmvII Ilnymf I,1u'5 X1 II IQJI-I1-gf Iifumm IffIr'mv1fIN, -Iv:,I:1:t.I A X IIIIx:1IX,4lwxfImx Ifn-VI, If4Il1:I Ifmm-5, RI PXY YI I 1 I:I'1IIEIx I"If I1-IIvr',' FII I1 5 I"nx,' ,Im I"1 1-.' In-y1nI I"11IIvr,' ' I , In IQII' I"1:1'Irm4. I1sIIy Hmm- Klux-. k'I1:n'I!m 1111.-Im. ' Q - I XII I'AI't'NIlll1k'II xxI1 rw uzrm-N llI'L' NIflI'I'k'4I Imll 1wrfu'l :lit -111I:1m'v II I- wsu' ' C f - , - ' 1111 In IIN' tum- thus IWII mural lu Uv .I WW ' fe: - N ,. Q Li,,,j,: 5: . I ' . fm . 1 A 11 mfg ' III- I I X' X K I E ,, M, iifszsffhff ' uw - ""' X A ,,,, I I I r ' " A I iefjziief sf I' 9' i .,.I , If -' ff Mx Q fi, " 1 ,ffwm -'fff . I ' . if - 9 'I' '19 4' x 1.2 l' 'If KI In if ' , 2 f,,- , 5 ' V 5' it If 'I . 59' f I I .4 2, Q N ,pig V, .Y , T , '1 7 Y mv' 1.1 ww 2 L. ,M L- 5,11 11111. N' Qaedzmen MN 1 X 1 1 X 1 1 X 1 X11 1. .1 1 . if 1. 11 'X 1 1 1 1 1 11 1 x 1 11 1 111 11 ' 11 111 1 1 1 1 11 11 11 1 1 11 111 1 1 11 1 1111111 1 1 X 1 1 11 1 1 1 1 1 11 1 11 11 11111 ' 111 1 1 1 1 1 11 1 1 X I1 1 1 111 'I' 11111 11 11111 X 1 1 1 11 1 1 1 111111 1 1111, A W 71142 efzance 7041! Game fall Smaace Qaeaff Be Sane '7fzaf 904,42 K9 404 fi 1 'Q '- I i ii 1-1:., M by 1-wg 1 X 15:1 5 iw . -1-- . :sf . .1 ' ' f "4 , , , . ,F1 t 12: -1-11:11 V 1.1 I A 61 " Q' ,I -52-1 X -I 'f . 1 ' , .. I ,. 5' . : ,... if ,113 1 1 --1'-- lk 111.1 gh , 9' X f u. Cf' 1 .t Q A ..,. ' ,F .. 1111 , V -' .,.. ':::',.' 1 1 ,-,111 1. U- V 1 ,,,. .1 .E .. , .. :I i F A1 1 2 Tx NS '-"' """ ' 1 N 1 , A . .1 1 , N1 .- V 1. . 111. 1 I 1 - 111 Jx . 111. 11 3 .. c 1 V V 1 -1 -'11-1, . 11 . -juz gg,-lg 1 . N-1 .,.,. , 1. i., W f W , WFAM H - - if . 1 .1 . 1 . , 1 J.. , QA N' 5- Qk: . - . 1.5, .- ,. -4, 1 f -Q , 1 A .iwzyxf X423 - I Iam.. an I Am' C I M f 5-5 5 1 I Q ' 1 ...., . jf 1 A' 1' 5 " 'X I . 5 K , A ..., 1 Z:-LE: . 5 1. . . "' . 9? . I 'P' 1 1- , I X - il as ,. X .. ... , -:JL AF- VIE -V , M 1 , J, ,gl X .f a ,vi A I 11- 1' .V ,,:1115!L:: I A, 2, Xa ', , 1' ' A b . 1 ,.., 3 I X NE 0 0 0 X .ll , 1 I'UX I. ,I111 IIIJHX1. I'I111I1 XIJ11 I111111I, LI.111I1x 11111111-, Il111'-1 'I41111111z111111111I1, AI1111 I11':11I1.' I,111111 111:11 -. X Il1II1 41t1:zX. X11'111.1 VI1:1:1 1l111I1I1-, ,I11111111 I11111111. I'lPX ll, XX I111:1 1111111113 .XII1111 II11 1111. ,I'1'1I1':1 lV1:1:1 ' II11111111 . Il1111:11'1I II.11I1111x. I,11111.11'1I II,1111x. .XII1111 II:111I11. I':111N1 .I11 II:11'1I11. X1vu1111:1 II.1NI11II. I,11.1g 1 X IIJ11-. IWPXX III I:I1.1 --1 II 111'I. XI.11 II 1I1"..11, ,I1 .X1-1' II I111N.' 14I1I1- II 111I1x11.' .I1:11- II1-11:11. f ' X I11'I 1 I. ' II.-Sy XI.111.1 II1II, XX'1I11..1 II 'I.1'1I. IfI11:1z'1: II II 111:111. 1.4 XX IX: XI:111 ,I11.1 II111111:1.' X Alz11l1 II111-. II. 'I' 1:11:11 II1:,I X. XX 1111 I:1 I.1:1 I ,' IL1111111 I1r1111, Pnl I':11N -r. 5I111'I1'1 K:11'111-1. ,I I311111- K: '1' 'I. N X XI111,II.1 Ii11'1111Nl11 A INVXX X 1 I' 111 I 1 4, IL11-V KIYIQ. -I. K.. K1'I1. If1I1:11'I Ii11I I11-. XX111I:1 I,:11111I-1,' XIIIIHI '- I.l1I1'. IA TVX I.i11H IT . I,I111 I I.11'111I1. I, 51111 I.1A111111:1N11'1'. R1 X I X'I: I11I1I 1' 1,1 11 111. XX'1IIf1'1' -,N t X I.111I -. L':11'I I. 11-11-.' ,I11111111 XI' 'I1-II:111I,' ll1I111'1N -I -:11111111- NI -1'Ii111 ck, K'I111111 XI1'kAI II ck. ,I I NI1'1'I111f WX 1'I1. .I 1101- Xl 'X1lII1I1I1. 411111 XI 'K' II 1111. I HX ' X'll: I -1'1111- RI 'Il: i1-I. H1 ': '1I NI1'IP: 1i1'I,' ,I 1 NI1'- I'fI1'1:1. II1-1'11:11'1I XIJII11-1. -I: 111111 XI 'l1I1- .' If I1II1' XI:1I1I1x, -I:11 I1 xIilIII'.' XII ' XI:1111, Fl QI XI:11'1111.' GBX 1 Q! 1 KJ -71. ezfwe ma Home 51.1. sewn gm: ee sm -746: you ae paepmd 4.11. I f 1 1 1 Tc 1 1 1 1 11 111g 11 1 DXX 4 x 41111 Lyfu 1 vl 11r11 x 4 1 11 ll X 11 X 1141 4 X41r111 4411 411 1 1r4 1111 1 4 4 1x 1r1111 41 11 r 11414 Hr 1111 111 11111111 I11 1 4r1 111111 4r1.'1r11 r1 11 1r 4 1414 111 1 X 11 111 1111 11111 11' 1 1r11111 4 111 1 114 rl 11111 111 11 11111 1 4 XX N 1 4 11114r 4 11 1 11 4 11 1 411 411111111 1 I1 r1 X 1 1111111 1 x N I11 1 11 11 1 1 1 4 4r 411' N14111 11111141 n-. an N fwwww X M x NWN lv v XX if 1'1- x V ,fmwwvmmwq Q ..1 1-I Q F, . , .. . ,, Q 1 , ua. f-1 an l A aaeihhien xx x r x 7f1.e efzance 7041! Game frm Sefzuace Qaeaf Be .Suze 'Ural Zfau ae fjaepaaeri 404 It 7UefaomcfZ'fne1einZfnefnalf4... N X N 1 I 1 11c1'cs1I 11 1i111r 171'fs111u, 1111111 If. :mmf :mv m-:LVL v,11:11 vim j11u 1141? 11.1115 111111115 S1fp1w:1111w! 911111111 111xwr1g11 111' '1111-Niixylw I1111m'11. 1,111 :111w.1-mx 1.-xx. 11v1'vN1'11111N111v1Hxn-15 ,1m1iIf1' 5!1lIl11. 1111 11 -11lX1 1111111114-V 51-sw 111 521111. 1.591 5IY'111N111a'NfJ11tA1,X fL'I1wI'1IL11I .X511 x-,1m15--11 XX111f11t'1xI!1I1,',N 1151111 We Www! z'a0w1 M fjww 1 111 YL 1 1 111 111 11616-r111 111.11 e 1 111 111111 111 1 1 111111 1 111115 1111 51111 1.111115 11 N111 1111 1 1111v1r1 1111111111 111691116 111111 1111 1r111s111 1111 111:11 cr 111 1115 1111r1 1 1 1111 1111 51111111 f 111 111 111 1 1111111 11 1 1 X111 1111er 1115 111111 LS 113 1111 11151 111111 11111111 .111 1 1111 11111511 1 11 1' 1 11151111 1 115151 11118 L I 1111 Nl 111111111 1 1 11115511111 11111111151 ll 1 161111 5 1 S11 1 1 111 1 LX 111 111115 x 5 111111111 11111111 1 X111N I V352- Qeace We 70411 Wada and penfzefuale I "111 1, 15211111-1' 111 19 161111111 111111' r111er111z11 11115' ' inc. 1 1111' ' ' 11 . 112111 ' L1 1.11. '1'.11' " 11111 f1ll'. Y ' ."1- 1 1" '1 Af 1 1116 night, :11111 I xr .11 11 "1i1H1 I' 11' 111, 111' 1111' 11c1'c1' 11f'1l1g 1.1. 11 ' 1118 C11 1. '1111'IJlL'1 1 :111 1111' 111115 111115 111 21 1111101-11 "'1 111. 11111'-' 1' 11111 111111. 111-1-11 1115 S1111-11 1'K 11 ' 11 1115 111111 '1 1. X1'1'1 11111 Il 1111211 11111. UN1 111 XY1111 11111 11111- 111:11 1 5:11111 111111 111 1111'111, 111111 8111151-5'111lA111111gf'1-1111115 511111 1111111111111111111'1c11gc1111111 f1Il11"1J1'1i1C1'. 1 U' 11 5 '11.'1l1'C. "'1'z111 A 11:11'1- 111 111111. 114111. K1-1111 111111 111 111111111 : 1 515111111 11111 -' -111'-' 1 5: 111. A "1 11111'1' 11':11'1111'11 111111 Lll141l'1' 1111 111'z11'1, ylll 11':11'111 111111 111 1115 51 1' 1111111-1' 1111' 311115. '1'1111'11 111111 111111 1111 5 111' 11 111" 111111 1'11111111'1, 211111 1111 11111 1'111111111'11111' 111 1115 1'1'1'1' 111: " 4.'U11. A'17z111 111111 11111. 111111 111111' 111' 11111 11111 11111, 1115 1'11111111'1', 11111' 1115 1 " 1111 '1 1 im." rx Xu. 1 R 1 ' ' 1 1 1 U1 f 1 Qlag Um .Jlmaa i D HIHNKFURT HIGH Killed IN FlnTmN HLBEQT EillLENt K DHviU BUZHQTHQ LUHLN HULTHEE ir QHLPH 3H:Frm P NK EU FP VINCENT HCJQHELQ mm it UN W r--JY Mlssvusau Hfhnw JHME5 Lf Uwmlir UTTU RUSSELL ir HLEERT HOSE ll' PHILLJHITEElDElf :gan lil!! Hunan Hull lllfdvu Sfnvire imwmmw VlFlVlTlN L mn JH? 5 MLLEU llmsumens nr Wan 44414 H r-4 WQFEHHL DLFPLL N5 4444444444444444 4444444444444444 4444444444444444l 4444444444444444 444444:iii444444 HHN tm t utt1LllX it nt r s ltt 1 mt tixr Ollwl NX t t LllliX N l llllll K 1 l 1 l l K UIIITX L l I' RHI ll X lll ttm till ill m ull lll l l l M8 GJ ik! HIKZGLCGIZ El E N l Nlji t t FH f- i i' LL: if EHLPF3 'A' JU PUETT 1 ' ' 'A' may LLLW--5 HH m 1' 'A' LE' ' l WUU FV Q ffffgt KEN'Qfl'l Zig! Hamm 1 as xt ffllr- L2L!"'3'. f?7IT 1 J 1 - :lr , 7 l ti QHLE 'ljl1t- l"li.XNKl"HlQ'l' lllllll ftbli ROLL ix :ui :1tt- pt ttf 11:L5 titii' tlt-tp it pt cel -'1 ,' tty our ztliiimii xxhti hzitl llllllli' tht- wiip'-mt- s:tt'rilit't- up tti tlit- timt- xxht-ii thnx l tl ut- . ttf tit-Qs. lit-t':i1iwt- ut- rt-silt-vt :mtl litnitir tlit-m :ull -I :ll-', ut- l11t't- tttit li tttl llllll serv '- ixtmgs. lit-gi't-titilly ut- list ht-rt tht- 1111 -s rt-ptirtt-fl :tftt-r this scrtill w:tQ tnt t the 'Ilg'1l 't- all-Xlil, GIUSSUXI, KlfXNlf'l'll XYU .lffl llL'fllllQS, Htiiiwfiiig in tttit ii :mtl .Xfli ' Ifl'l5. "kill -tl iii ztctitiiif' 'l'lit- lfltick tif GIIITS lit-lmx thc lltiiitir litill rt-1 rt tm th lllllll 1 li ui' xxhti 1trt- titiw in nctix t- st-rvi 't- itir tht-ir tw 'l'l1- st-rxicc mztii tti tht lt tt I tli - wrtill 14 Alum -Q L'r1ig1ti1tltl1t-tmt-ttitlit- right if Clytlt- Xl: liry. .X 'll li l li Lv ill XY- wtliit - 5-iii, tlit- ,XNllflQlC.XX Sfll,lJllflQ, Ytiti lizwt- lvit ytiiii- 1ilii1:t Iltltlll i m tiilit- . Qtxttitfit iii lift- tti tlt-it-iitl :ill tht- KX1rI'llll.N ltil- IlllIl2N llllll Nlit-iiltl :intl Nlt1tll i'll4llll X tit l-1-lit-I iii lift- i- xtrtfllul yvt lit-ttttiw tliztt xtliirh ytiti twiuiit ztlitivt- lift- ix :nt Ntzik 1l.t- Nlltwlt :mtl -lit-ll tit' xxztii l-bi' tli:tt iittl-lt- t'llllNL' ytiu Nliztll wit lit- :tt'i':titl tti tlit- XY' lt, xliztll rt-i :tin xxitlliti tht- Nltntltixxx tif tlitwt- I-i'it-iitlly xutllx tilt-tluv tiiii tltt t lit-lp tu miiltl Illlllll :t fl11tttt-rt-tl nt-rltl ii1tti:i lit-ttt-r:iQv :iii ngt- tit' rt-ziwii, tit pt-:wt ml tt l x 1 ' 1 1 4 1 . ememfeaecf fad fbdlinq ' Swzuice X 1 N X 1 1 1 1 X 1 N 11 N 1 N 1 111 NN1 N N 1 ,NN N 1 N 1 1 1 1 1 1 1 1 N 1 N 1 1 1 1 D 1111 1 5.11,51'1.1.1 'XX 111-1111-, 11:'1- 11N111f 11-:111 111 1111 1111141 XX1111'11 11.111 111-1'1111111f111 11 11.11111 X111 51111111111 111 1111 11N1 1'-114512 '11-1111111 511111111 111111111111111111N, 1111111 1111111111 1111 1'1-1111111111113 111 1111- l111111111'111I11 1 111111 111111 1111- 111X1111111111111 11111 111-xx 1-1-111112, 11 11 1111111, I1 111-11 a111g1- 1-111111111, 111-xx 111--:1111 11111. 1'1R'.1 111- 11111111111Q -1! 1111- 111111111111-111'111-1 111111-1-, 1 -xx 11:111111g 111111 111 1111- 11-111'111g 111 1111 1111111- 111-1113 111111111111-111 111' 1111 N1-1111111 11111111 1:1 1'1.1". -1'11111'11 111111111111 1111- 11161111111 11" 1111 1111111 111111 111111111-11 1111 111-11 11111111 11111111, x111'11111111111 11111.11'11111111f, 121211-111'1.1, 1-111: 1111- 111111 1 11'111111 113' 1111111 1111 1111-1 -1111' 1111111 1111'111g11 1111- 111'11111N'111111 111' 11111 1111111- 11i1'1111'1N 111 1 1111111111-1111 1'1111111N S111 '11x1-: S11 1-111 111111111 I11111:'111111111111,x111i1-111111111111-1111-11111-1111111-1111111111111-11-111111 111:11 ,j,1'111Q 1111- 1-1u11111f11111111 11 1111- 1111111-111 1111111111 1111- 11111111111111 111' 11 1111111-111 1111111 1- 1111-111,1111111111111-1'11111111q11111-111, 1111 S1-111111' 1'111111, 1111- 1111-111 11111111 Ny 11111,1111 11'1111N11111'11 1 111111111111 111111-1'111Q1111111111- 1111111-1 N1-11111111111111111111, 111111112 111111111 XXl11V111'L 1111111'11,11111111, 111111311 1111111111 1111 1111111111: 1'1111111:11:11 1111' N1ll11 11111111111 -1-.1111'11 1-1111111 111111111 N'.111 11111 111 111Q11 111111111 1111111111: 11 111 11-11 111 111111 11.11'11N1,11N11111-11-111-1111?11-1111-11111,1 N1111111. '1111 N1Il11'111111l 1111153 1111 11111111111111 111' Il 1111111 111111111-, 11.1111-11 111111-1-1 X11 1 1f1'.111111'111'1 1111111111 1111 11111111-N 1-1111111 111 1111 111'N1 111 51111111-111 11111111N, 111' 1x1111'11 11111'11'111'1- N1-11111 111 11111111 11.11'111-1' 1111111111-1' 111 I1 111111111111111 111111 111 1111111 11111 1L'111'11L'1N 111 11111' N11111 11111111311 ll 11111g 111-111111 111 11.11-3 1111- 1111111111111 111- 11 51111 11-1111 111111 111111 1111 1-111-11111'11g1-1111-111 111111111111 1111- 11111111 11111111111-1 111' g1'111111:111 111 111i 111 1111- 1-1111 '1111 1111 1111 11111111 111111 111-1'1'1-11111u1- 111 X11--1 151'11::111-11'1 11-11111111 111-1111-11 1111111111 11111 1'1'k'1'1YK '11'11' X1l11L'I'.N 111'g1'11N '11111i111i1-' 1111-i. 111 111111111-111111111 1111' 111 11-11111-1111111111111111 111 111 -111-111111 111111 111- X1'1'X1'11 111 N 11111, XXL' 111-1111'.111- 1111N 1111g1- 111 11111 1:1-1'1'1111111111, X111 S 11. 41111- 1 1. emzaw Zhu fn Scaence We fam fre 70424 5 I f x L lx xx H x x x I 14 xx I x I ' n x Hx r x x uxx x r xll 1: xx xx 1 x ,Q dx 4 C ff 'I ff 1 af 9413732 0 Zia I ' f Q Q if Pia' ig A I ,wi-H345 fn 'ffnid rqia Age We Mud Zfmimifancl Sound and gfecffdcllfy. Regfufafz. Piuyuc EL LIILILHX 1 L15 111 L 11 I" L LL IIL L N XX 1 1 1 N 1 1 1 N N N 'ILNLI' L V N N 111 1d XIL mllurg NCPLNI1 1 IIN X111 TIL N lLll 11111 N 1 N 11N1 1 N l L L IL l L lf N Jlllll L 1N N It 1 1 1N L LLLHNITN N 111111 N 1 CN lLl'l NN I N 1 N NLN I 1 1 1 N ll 11 1 N 11111 1 lL 1 N N IXN' N N L L N Ll!11l1N IL N N IXN N 1L N 1 1 NL X1 N X Nm ance lffecfmanacd an iff: MGAWLQ HX 1 I wmafign 1 . . e . . 111 1111' 11111 1111'1111'1- 11IL111'j, 1111111111111. 5111411 -1, 13111'11111, N111 1111111'1111111, '1 111111 1 If 11 111 11111-11, X1111:1111x, X11111-1111 14111, L'111'111Q1111. 1'1111111'111111 1111- 111111111111 1111 1111 1111 11111111111111 'Il 1'IIQ1IIl'N 111111 a1111111N 1111' 11111 X11'1'1'1111 1'.I1Q1111' X11-11111111111 111lI'1N, 1:11114 11111 11 111- N1'llrXX1I. X1111' 111:11 l111' 1l1'N1 111 11-1131111-11111111-11 X11111111N Xf171l1. 122 111111 11 1l1111l 11l'XN111'1'1, 1-111111-, N11111'11 111111 11111111111-11: ' 111 11111 N1'1"l1111 1'11'1111'l' 1'1111111'1:111, 1"11f:1'1'11111, 111111i1.1111, X111111111 111111 XX11111111 111 111 11-1'1111g1111'11111111111 Ql'Il1'111 Il 112: 111-1111111 1'1'1--1113111 111111 111-11111111'111111 11111'11111111w 1111 111111111111- 111 1111 11'11N11-1'11x1 11111111111 11111 1 1 1 1 1' 1' 1111111115 XXIl1'1l1.1l' 1'1111-11g1-11115 1'11111w1w 1-1-111111 1- 1111 I1:1x11' 11111111112 111111 1111111111 1111' 51'1'111'1'. Q . 1 111111111 111 We feafm fa Gfzeafe -Na! fa Eedwq. Mm ne Sfzap Gawuei 1 1 L 1 x N 1111 1 1 N 1 '1 K N 1 il 1 x 1 1 Ml 11 1 1 I 1 1 1211112111 111111111111 11151111 XX111121I71,. 111111 ,1lLL'1i L'ZlI'I'1!L111 111'1' 11111'1A111111g' 41 12-111. 1I1'11115111'11 1f11g1111 1,111111-, 111111g 1111-1'1x11111 xx 11414 111111 mil. mL,51111r111g 111- 111.1'1q 111111 11 1111 '111111111 1' 1'11111111'. XX11114 111111 111' 111'1'111'1111' 111 lltll 1111'11. 7 1,1111 .111 wr: 411.11 1'-1111111 1'11:11'11111111 11111-111111 Il 1,1'1l1. X11111111 S11I111l'1'. 111 5 111'1 1111g 41 1114111112: 11111. 11 1I1Q ll 11111111 111-11111 2111121 111:11 11111'1'111111'1111' 111 1111-1 N1111' 111111' 11.1-1'11, 1111 111111'111111' N111111 1'11111w1' ix XL'1A5 1.11111:11111' 114 11 1111-11111111'111111 1111111'N1'. X1ZlI15 111111'11111111N 1 11111111111 11111 1111 11111111111-N 111 1111 4111111111 1111"1w, 11111 1'11111',1' 1'1-1111111115 111 1111' S1z11111:1111N 1 111 1111111 1111' 1111115 111111 1111- I1llX5 111111 11215 11111111-11 ll1'lll5 1'111'1111'1' a111111'111Q 111 81151111 1 '1111 1 111-fx 111 1111' 111'1115. x1ll1l5' 11155, 1111111111 111 1111, 1'11111'N1', lllnk I1 111 111111 1111' llI'l1'l5'.N 1111111111 111111- 11111111 113111111 11111111111 1-11111111111111 111 1111' 1'1'11111 115' 1111111 I1I1g Il 11111111-111, 1111111111111 1111 '1 -11111- N11 1111 111 1'11'1o-- 111111 111' 1111' 111'5' 1111151 1111':1N 111 111 115 1-l1k'1l' 521111, 1711111 1115s 111 1' 1 1 1141111' 111 1111 111115 111' N1-1111-1-111111 111'11111'11 111' w1'x11'1: Jfeae ffze rqafiific and Me lffalfzemaficaffq fncfineri me al 704145. Pfff-ic-ff-W1 112111111 141111111-11 1111111111-s 11111111-11 1111111- 111-1111 511ZlXY 11111ks 1111, I-,111-I1 11-1111-111-1' Il 1:11g1- g1-111111 111 1111111-1111 slgll 1111 1111 1'l111111g1-1111111, 5111111 1111- ll11L'1'C41l'41 111 I1 114 111111111 11111 i11I1ll' 1111' ll 1111'Zl1111l1. 1111- 1111-11' 111'1111'11111-1 111 111111111u1'1111111' ll1'l' 111-1111111 111 11111113 1111-11 t'Ill1'I'l1lQ 1111- 1111' s1-1'1'11'1-. 11 11 1111-1111 111 IlL'I'lIl1 l11I'I111QI'IlI11lj. Qll'I'11l1 ITC!21iI1A1lNNIlI11'1'. 111111 I1 IN 111 L'X11'1'1Nl' lII11111l'12lI11'L' Ill Il14111l'I'Il XX Ill'11lI'l'. . 1, 1. .. . , ., . TM 12111 1111111, 5l11I1L'j' XX11g111, 111111 111111 .1111-11 1111- 111-1111111s11111111g Il s11111'1 111111 S1-1111111g 111111 11-1'1-11'111g 111s11'111111-111. 1 1111 111111- 1111111111'11s1111g s1-1 IS 111111-11 111 ll 1111-11 1I't'f11ll'I1Cj'1 1111- 11-1'1-11'1-1' 1111121 111- 111111-11 111 11115 11'1-11111-1111' 11e11111- 1111 111111111g111s, 1111s IQ 111111 111 1111- 1'11--11111111'1111111-11-1-1111-111'1'11111s1-111-111g'11111-1-1-1111111111s11111111t1111-1111-1'1111-1111111-11 5l'I'Y1C0x 111 11111111'1i1111 1'111's1cs 11111 111111111s1- 1111s 111-1-11 111 1r11111 1111' 11111's 1111' 1111111-1s 111 11111 11111111 Si111'1- 111114 11111 1-1111-1' C111 11141- 11111111 111' 111111 11111- 1111-1111111, 11111' 11111'1111wc is 111 1111111 111115 111 s1'11-1111111' 11111111'11-11g1- 111111 XY111 1-11111111- 1111-111 111 flll1l111-3 1111 11111- 111 1111- S1-r11cc 1-x11111s 111011 111' 1111- .X1'1111' fX111'1' 111111 ,-111' L1ll1'1S, '1'111-so 11111's 11111 1lI12l,11Y 111-1'111111- 1-11111-1' 1'.l1Ql 1- . .1 , 1 1 . . 1 1-rs, 1J111'1111s, 131-1111s1S, 1'11111S, wr 1111Ss111l1' 'l'1-c111111'1:111s 111 1-X11111' 111-111 1111111. T111- 1'1111rs1- 111 1111111C1i1111 Physics is 11111111-11 111111 111'11 S1-1111-S11-rs' 1111rk. 11110 S1-1111-S11-1 is 1111111 11111111111 K1111'11111es 1111- 111111-1 is llll 1111111116611 c11u1S1- Ill e11-1'111c111' 1111111 11101111' 111111 I1l'Ill'111'L'. TI11- 1111111c1i1111 Phvsics C11111's1- C1111-rs 1111 1pp1i1'11111111s 111' physics 111 K111C111111-s 111 XYIIF. A H D PHOTOGRAPHY 1XIJ1'C'1'ION PHYSICS Una may fbemamii Sfulllezi Upwzalcad, 7ypi4f4, and B 4. Q U Q ll mmm mxc ILN -uc 1 111 1 ng wparmw m w 1 . 4 r mu w Y u N 1 ffm, INLLC um 1 .ul 1 y 1 1 wr 1 Q r u , rouqhs ImUlxkmp111Q Nl lchxm c,lI1llllU0hlIT1 1114 XI1 tl puny thy X mmf Q ctrlg NI lk 1 4 uh 1 ' w . S mv 1 xmf d.NN1"IlIH f f uv 1 u lxlxl 4111! r III N I 1 u M10 Lol N Q 'UTI UI! 111, Ntuc L mmm v 4 my w . 1 S1114 x LLIII mx I L k NLIIILIM N r U11 N r N NN KNNL 1 1 N null x II 1 ' 1 1 1 lk - 1 S 1 ' umm- lk 1 ' 1 1- u 4' Ki LL L 1 r f M 1X lNNl"IlINLIl l V Ny LL XN N Xu N U 1 ' ' L ll u I un 11 xxmu IIL Nh. K M UFFI 'If KIACIIINICS: In thc C unc '1 f' 1 1 hiv' 3 lhkms 11:I'l'y as 'l' -1 rs, ffzalculat ' egcrzu mrs, as wvll '15 1pc1'zm1 s uf I kkcqiug mchinci :1111 llllA gf ' '14 'Q IH-' 3111 Hailey luuk un :xi Recd upcmlcs thc Xl: urm- Cul-111111 3 LL ri Q upv ut thc Vur- i' '-3' '51 2 1.'llx'1l'l' ml 1+-I-flw -'.Ix1il1QQ H111 -' :ml lxh ma: C mplc-tu 1 fl' g fig CHI, TYPIN 1: Flu-1y1+i11g ' ursi has rm 'lll'KlH- HOU ' ' fIfI'ING: My 1il't5-vnu 1111- vu' yum uf nlwut SHNfturln-x1ts,:111fl is fl- ing im mllml in thc I1 wkk A -gi , ' lI'fl'. Th- fun! NUI 2 x-.zwtimu jul' in train' gf J l'11ls lla - mls wt' l4Ilkk"1iIlg1', which vnwblm in 11 minimum :mn lllll uf limo. ,' l'ms will lk s m km-vp :my mwlixmzmxqv srl wt' In lx lt'llI'Il uf xxrilv cfm pl -tA wmwls, " A I' fr gm 1 "':15'1- fllfillti am- FII' u L-wl. Stn - 1vz11':14u'1':z1vl1s, :ml lcttcr. vxxrly in the ' rss, 'ln s aux- :Mc iff mku julws mm llmt :uw Thvy slum xuzllxc Vlllliti pI'wg'1'css Ylllfillg ,lv M-ing x'11'utv1l My lhw sv guing im., tl flljxl ywzu' illll Q'l'1lIlIIZ1Hj' pu im' 1w1'11c.icq1I :S Ai fwm-s. Gu my-. Hwlh mam. Iflfl m" mmlvh-111s fluriug 111 a-if 11-lvzumcui Fl "lx, CHl'I'I11Il :uni mln-1's in M101-igxw uul V"W'W- 'lihV"U!l1"l1I Il ' wwrk un Utstim- pm- N111 1- I-fmklwcpirmg 1. Q ' t 1lu'Iim1 lllmlvlm,-115. Illu' :Pill is cmmslz lllx' 'i1'W'lUI'l'1l. H1111 Lulvzmwi clzxqw zu PC. Hf. AVC NTU ywwmxt in pzxsyiug thy Iful- A-'rzll Gf:xv1'u1m'11I'Q Civil Svrxicn- IQYIIIIUIIII- Ilmvlb mr SIl'IlWL'I'Xl1l1l'I'S. XY' am- Vllrllul Ln' Ihw' 1'f'uw1'1I, flrziy. XIQ13'-1'11iCk, l"iu', 1 I axll gn 'L mu in typing -Iggy, We fbeaelap 0444 R864-001401-Q p0wM- and Becaane Belief: Gufagen 1 1 1 1 1 4 1 1 1 11 111 1 111 111 1 1 1 1 , r 11 1111 xx r 11 111' 111111 111 1 1 111 1 1 N 1 111 1' 11111 r 1 11 1111 1 1111 11111 1 1 r 1 1 111 1 11 1 1 11 x1 111 1 1 1 1111 11 1 L x 1 N 1111 1 1 11 11 1111 1 1x111 r11111 11 1 11 PN 1 1 1 11 4 Xl 11 I fl 1 1 111 11 1 11111 1 111 1 111 1 11 11 11 1111 11111 N1 1 N 11 11 11111111 111 1 N111r 11 1111 1 1 111 r - 1 1 01 x111r ll 11 11 1111 1 1 1 1 111 1 11 1 1111 11111111 1111' 111 1 111 1' 1 1 11'1 4 1 1 1 1 1 1111 1 1 1 1 1 1' 11111 111 1 1 11111 1 1 1 1 111 1 1'1 1r1111 11 1 1111 111 11 1, 1 N 1111 111 1 1 N1111111 1 11111 1 1 1 11 11 1 1 - 1 1 1 1 1 41 1114 I X 11 I if N1 lllf f 4 K 1 I L U ' 111111 1 0111115 m'11h1111 31 1 1 1 1 1 r1 111011 11111111 . . . 4. f11'111'1:111y N111:111111.'. 1111 11111111 111'11111':1111 11:1N 111-111 1111111111111 :1r1111111 111-1-1111111111111 111' 11111111 111' :1 111111111 1111111'1x1,11111111u111111-111111N1N, 11111' 11111 1111, :11111 11111111 111' 11:11 11.1111111111 111-11111111 N11111 .1X u:11111-, :11111 1'1 111-111 f:11111l1n11f1'1I 11111111111 111111 11111' 1111'-, 111N1:111111, :11111 11:11111'NL 1111 11111 111111 111' 111-1u111.1. 15111-N 111' :11r11:1111-N, :11111 11111 rt:111t 1111'11. 51 -'1111 1r1'11t Nun 1111-11 111 1111111 111x11ry :1111 1f11"11N11 1'1:1w1-N111 1111 11-111 1 11111111 ':1r :11111 N111'1:11 11 1'111. 4'11r 11 1115 11 rv 1111. :111u111 11 111y,111111'l 111.111 I-11' :1 -1:111y 115111, rnf-111111 :11111 1'1-11111111 1' 1111. 111111-1111 .'1-111. '1,1:11111j:111. 'fll N1-N 11: '1 111-:111-, 1111:1r1:111. 117111-11-1 1111 111-11 ' 1 1110 1-11 1111- 11111':1r5, 1111111 y1111 real 111 r1'1'1 111111 1 111: --111 111- 7."1v1v1 1111'-? 1711-13. ' 1 1111-N 111- 1 11t1'11 111 1.11:1111111:11 1111111-111 111111-r f:11'111111w 111411 11- 1,:1r:1' 111'111151'rf11'111 'rl :1111 :1 1111111 111 111'. 1f '1'1l1'111 111111111 :11111 111111111111111 11 nk- 11:1x1' 11-1-11 1111111-11 11l1N 11:11. R111-111 11111111 r1'1:1t11111 111 1111- 51':11'111111k 1111'1111 :1r' 11N 1111 1' : 17.Xl'1'11 "'1'111- R 117' 111 1l1111'1:1N, A421111 IN MI' 1'111'11111" 11' fr . :1111 '4x'1k1 11 1111 11111 .xlf 1' '1'r" 111' 1115 'x1'1'1-11115, R'11I'R,X111f "1X1111'1'111'5 811x111 111111110 111' 511111 '- 111. "R11w1:111N ll1111'1 511 " 11-r" 111 1'111 111111, :11111 "Fx 11111 YQ1 k1'1-" 11 R1711: 111 .'4'N "'I'111N IN li11r l'11111:1" 111' 51:111:1111' Kk111:111u K11151111-1 :11111 '41 .X11 .X11 .X111'1' 1111" 111' 111-11 j:11111111 51fRYIk'1f: "111 1'1:111- :1111 XY:11"' 115' l1:111. "1,1111q .X11 11 1r11" 115' 11:111111111'111-. :11111 "G 1u1- XY:N11111u11111 L':1111-1" 111' 11111. 111 N11-1'11:11111.11 1l1'.111111y 1111' 1111111-1111 11-:1111 111:111y 11x1-1-111 1 nux, X11'1 :1X11':11l111g 111111'111'1111x :1111 1111111111114 11 : 1114-111 11:11'1- 1111111-cw 111 'l :11'1' 11 111- 111111l11':1l1'1l, Uljuh 11111 111' 111:1111' 111 N111111 1111111 111': 1 11pN 111 11'11 :1r' 11111- 111 1111- Nl- 11111111111 111: 1111 ' r 1, '1'11i 11 111-1111111-ly 1:1111:11111- 111 11-1111111113 111 111- :1 1'1111N1z111'11v1' 111111-1' 111' f111'1111111'1', 1111111 111: '1'111 1- tl ' 11111 11111' 1111 11111! 11111111111 S11 11. 1111' u111x 11':1r11 11111 1111' 111 +111'11'1'1-111 t11111N :11111 111111 111 11-11:111 1111j1'1'IN 111 11111 -. XY 1 111- "111:111 1 l:1u1"' 11 N 1111 11'11131' lx 1'xI1'1111 'ly 1':1111:111l1-. 111 1 A 11111'-' l21'111- :11 5111111 C11111' 1- 1111-ru :111 111: 11y 111t'f1'r1'111 1511115 ' ' k. 1f11'1'11'11-111-, -111-1-1 1111-1:11 wurk, 111' 1-11 111-:11 work. W1111 ' 111, :1111 111' 11Nc11f111l1' :1 1 111111'r 1111w1'r 1-11111111111.'11t 1111- N1111111-11 11111 1111 lx 11111111111 111 1111w' '1w 1111:111N1- 11 111-lgx 1111111 111 j11111:1' 111:t- 111 31111 1' "11:111x11111, :1N 111111 lla ' 11 11'- :11111 1111. 11111 111111 wx 111 X1:1111111:111w, 11:1-1 :. :1111 1'1:111- 111-1111-try :11'- 111' ' 11111:1111111x 11' :111 111:1111u111:1t11:11 :1111 11111111110 1'111111w 11111 :1N 111411' .Xlu' 1, '1'r1:111 11111ry, 511111 11-1 '1ry, 1'11yN11'N. :1111 L'1111111-115, :111 of Y11k'1l 1111' 1:111:111 :11 1f.L'.11S. .X 111111-r 1111111111'11u1' 111' 111':11111:11 111: 11" 11111 11N 11111 14 '11111' :1111 11111111 x11111:11'1- rut' ' 1 1111' :11111-1 xr1'1111w. :1111 fur 11111 r1-:1N1111 1111' 1l1'11:1r11111-111 111 X1:11111'111:1111- 411 F,k',11.S, 1- 11111:1y 1111- 11-111111 Il 111-1111 1 111 111'1'11:1r1' 11111f1' 11-1111 nn- 111 11111111 1111- .XVIII 1 Foro 11 1111' I'11111-11 ,'1:111w 115' 'ff u 111111 1'11111'X1'N :1N 1'r1--F11u111 :1111 11111111 11111 1'11yN11'X. fl ' 111 1111- 11111111'1':1r-31lR1l1'1'1:,1:' lx, I111111111111. N111 '111'11. 511-11':11'1, :11111 1'11Ix -1-1-111 111 :1Nk, "XY1:1r 111: 1u1-N 111- ' 111:1111- 111 1111- 1111111 111 11:13? XY -1 t111w1- 1111111111:11'1 11111's 111111111 my 11111. XX 1u111'1 1111111 111 11111111 w1111'11 1:11111 111-11111:X 111 1111111." 1l1U1l'1' 11: .XN11l13, 11111 11111 111111111 1111- 111' :11111 1111111 1' 111 111:11 1 11, 11'11111 1111- c:11'11 1':11:111uP 1l1'111'1' 111: 111-114111, 111' :11'1'11r:111' 111111 111:11 111111-1111111 y1111'1'1 111111111114 GR1ll'1' IYZ N l1t'1'l1 fur 1111111111111 11 .X11111-1' 111 I 1 f11c. 11115 1111111 111 111:1111- :1111 1114111 tl11'11' 111111 111111w1111111 uuluctx 111 11115 -11 11, 11Rll1'1' Y: 11111111111 1111' ' I " 1 1' ' j' .1 ' '. C141 'I' VI: 22111111 Af' :11111 1:11-11111111 11111111 11 f'1'111111'1r3 1111-111'1'111. I 111111111-1' 1f 1111-5 1x1111w 111 '11' 'A '1: ' 5" 111 11- -try. 1353 I ' 1 L A r .psf :'- f": , wwf? fag , 1, ,ww Q ' " " av 5 M. f, Q32 Jw 0 H.-5-E -... Wig? V, ,M 6 MEQQN E 2 Vzkz an A EAW' 1 f. nl 2 --n fQ?Q vyfg ekw fwQy ' ' , 01 ff- Abi , , Y 4 .Q ? A,1A,1 f M ,ff fa f 4 ff ff VQWQ1 323, ' 15 2 4 gli? 2. '61 11:1 04... fo ' W,-Q: 4925 Q , ,fm QQ f, - . m 9 a , -5 ,- gaen an a fbenmcaacq We Mud 40110444 Me feadcni. 11111111111 11119 X 11 1 r 116 1 1 11111 1 1 1 1 Sf 1 1 11111 111111s 11111 CXITL 111rr11'111'1r '1C11x1111?Q 111 11111 Schf111l S11m1 111 111120 C1111PS 1s1w11'1111x 1111111 11111 1111 111111rs Q11'1Qs g11111 11111111ers QJTIC '1r1 111111 r 1111111111 11111 111 S 111111.11111 81111111118 111111 11lXC 111s1111q111she11 111911151116 1111111111111 1 1r11111N s1rx111s 111 1111 Q11111111 ucrxu LllCl111 N1l111C C X 51 1 11111 1x111h 161 11111111 C,11111m111C1 X1 1x1111 S1111 11 1 1 1 1m S u nm 1 11 I1 11111 11 rom IIC 111 11 1 X 11111 111111 11 1111 r1g111 1111111 1 L11C11ma11 R131 1311 'Nutei N11rgar11 1x11111 11111 10111 rs XL Il 11 x 1 111-1 1111 19111 1111111 11111111 ISI 1111Qh1s 5111111111 111111 HK111l Shin preQ1111111 111 1111 1-111m1111111111Q Q1ll1l X115 1111 1111x1111 111' 1h1 111111 1 ' 1 11' ' A '. " "' 1111 Yict ry 111 911110 S'1 11 O11 C1 ,' llfx 111- 1-11 11'r: 11 111- 'z 1' IIS 11 va '1 '11 1ryg 1 : , ' 1 1 IQ ,11 1 1 1 1' 1-C 'z ' 11, 1 Y her: 111 11111 1110111111 from 1110 1111 of 1116 Y 111 the 1611 21111 11111111111 arc: 1111115' 11111119-Girl 11 ' - .' 1' -f Q., ,. ., 5: ' . 1- H H' ' ' . ' 1111- S111 1J'1,'1Z 12' '1' rnsif'-' C1111, D 111 A '1 1-Hi-Y, If ' 1 '1 1 111' ' 1 11111 1 1 ' 1111: ' - 1 '1,l-",,1:, 'C1z.' f" ' ICI, 1C -ly 131101-1'1-1 1" 1, 1Ya,' 1 .'xl.1- -S11 1 C "l, 1 L. H1111-AS11:111':1 C11111, .1119 1 I 1,2 - 7 1 '. .' 1 ' ' 1 1 " I ' , '15 1 ' 1 ' A 112 ' 4' Q: 5 S A mx. Q ' fy, , fig. ' f as Y f Rf by 1 -Q as 5' Q is 3 Y- V ---'vA , ff' , V - 5 Yi ., , ?q,,, ,:.' :M W .. in S, j ., ,ai Q g in ,WV ' 'Q 'he V 1' "" ? ' ..,, V. . . A .. ggi A? Q - M., . , - ,ywzxgfga xx 2 . f ,gg 5 Y Q W M M . . Q ' X 5: ,.,I:,.Q , W . ,,55a: A v: I V- :Q- -f g iaz'-ll. CX ,... , Quwzg - A' if 95 wiv? +-.....,,, 4 4 f X ' - ' ' - ' 1 mg M mf, ' , , -, Q' M -' W W f W ,ZW if , Q ,f ,M I -wg' 3 W W . .gg V , 5 42 'ae ' '04 , 1 eg f 1 if W . 7, ,ff W f- . " 1 ' ,ng f f - , , - ,J 1 Q72 V , f W , 9 5,71 gy .V wha! , I if . 4 4 it X f X IS till l -llll L N X N , N l N l I S N X N N NNIN l N lk llllk till llll ll l lllm Q l N UNK lll lllll' RL! INNLIN If D L X K 4 il X I l 1 lk D I 1 l l ll s lk llkll Lcllll NX ll N l 1 llllll x lll-'ll ll N 4 l N X l 1 I x llll w ,l ll 1 1 l '- l -l N N N l l 5 - 5 1111 x l l . l lkl lll tl l kll N l N1 mud lll Nlls- Xl lll lll lxl x We Keep 0644 Jfamn and 04-Vi Rep l 6441!-c'll'7'l.tI lIIL'1f'l'I'.Y 'l'll',' gl' ll lf . l'llts llvlll ill llll' SCllUcll czllm-lcl'l:1 lll lllL'.'C vzlrlllllx xzly. 2 l,llf'l1Uj4 llllll l lll - glls, lllsl XXIlfllk'l'5, lllill lll'-'cl'S, .lczxl lillllk' Il ,l.' b.'IZllI', rl-- l"-Ql 'Ill alll' lllllli 1 l l-llll-ri xxllll :lll lull lls Ulll rcs, llL'l-Hl'L', lllll'lllg. 1 l Ill-I 'l' lllk' llllllll lH1lI'.. Xlrs. li Ollll- is llln' 1 'gl-l' lll' lllk' Clll-t'll'l'l1l. Kllw. l.ll1':1 lllllll lllltl Xll'-. ,lk'Illlll' Nlzlr- l'lll'f' -' ll1'K' llk'l' 1-Jil: ltj. .Y fl U11 lll- lllllllllsc ul tlllf Clllll l lll sllill- llzly lll' lllkj ful' ll1'llllll Zllll 1il1j'SlL'1ll im- pl'ulcllll'lll. 'lxllc' Clllll C4 l uri lll'k' SllX'l'lAllIl1l l lllC. 'I lll- 'lll- llll-llls lil" tl ' Slll llcl M'Ill'l., Sllll llvll Iblll, zlllsl Illc NllXl'l' rl1l', lllk' lmillts lll' ll'lll'll Sjllllltlllll' tllc Cl llbyfw :'llly 7 Svl lla 'Sl lp, ' '- lla-', l'l-lwllllzlllty, l' iw, :lll ll A bl illjl. 'lilll-ll' lr ,Z llls LLVL' lulsl-ll will lllll llwclllp- lllvlll ul' lllk'Nk' ilu- lllllf. lllllk' lll'llIl sllclzsl Lltllflll-s lll' llll- Clllll XXl'l'k'll1l' ,illllllg llzllllllln-I l-lll' ills' j'll'lx' 11 lill- crs, wllll :uw XXk'lL'Ul1ll' :lt llllj' :null :lll ut' tlll- plwlglxlllls lll' llllI'llt'5, zlllll lllk' Sul lll-ll Illllllzll 1lI1lIVl', Ullllw-lx llllS Xvlll' lll-lv l,l'R'5., Nlzlxilll- Sll-V -l'3 Ylcl--l'l'l-L., l lll' lll-:lll llnrrls, l!'Ill llwlxcllg 'l'l'l':ls., llcllyv 4l'lll'.'l'Q Xlfs. .Xl-lull Xxvllll-1' llilf llk'l'll lll' Sllnll. ll' I-lll' ix yl'Ill'S, 'l'lli' jkill' Kllt. Rllll XI ll'j'2lll lxxl vlxwll-ll k.ll'SIlllll llI'. iff? 1' ,5.lPl'll'fiX' Q Tll- lltllllbl' Slwlvly le ll llzlllullzll Clllll lllltl ullly Sl Cvl'txllll lvl' Lkl'llI ul' Cllfll hL'llUUlk'Illl l'k'!1ll'l1llll'l'S, 'l'll -5' 1ll'L' Cllli U11 lay sl'llul:ll'- sllil :lllll lly ll Xlrlk' lll' llll- lx 'llly. Mc ll"s Ill1lSl lu' ill tlllx IIIDIYCI' ull- tllllwl till tll -' ' clzlsg rlxllk' Clllll As fl ull- : ' ' . . 1 "1 ' 'll '. 404 um Gun School We Jfaue Some pep 1 f' 1 1 111 g1r 11111111 m 4 PU 1 11 1111111 11-11 1 I 11 ll P llll 1 I x XL 1 1111 il I 1111 1 11111 I'1IT1N11Il11Il s 1111111111 1 1 1111 C 1 1 11111 s 1 1 1 ll 1 1 111 1 1 1 1 1 '1 1 X Nl 111k s111111H0r 111lN 111111 1 1 1 12 V N 11 1 lll f 1 1111 111 x ll C' K1 1111 Xl 18 1 1 1 s111IIs111L1l 1 1 11111s1 N 1111s N1 Irll 1111 X LQ 1 l l 111111 r 1 1111111 1 11-.-1 1-11 1-11 '111l1'11k'1 1,l'11lll'1'5112 'Q 1116 I1-11111. 1'1IL1'1l 11-111' 1111- lf' ls l1z111- ll 111111-1'1'l'Il1 " 1 :1111 1111-1 :111 sit 111 Sl 1 11y 111 1111- g:11111 '.'. 'l'1 - i im- 11111111111 l'X'l'111 111' 1111- -'z 11:11 111'11' 11111111111 '1111 11:11 111-111 111 1111- SI 111114, 'l'h1- 11111111-111:111, 1'111111111l1, a 1 11':11'k 11111 211111 :111 111- 1'1-11 1'L'Ill11'I'S 111111 1111' -1 C11 31111 111' 111 11- 111 11115 111' 141-11- 111g 11 1 : -A - 15 :11 111C 51111111-S : - 1 - this 111111 1111-1. '1'11if 11-111' - 11111 N11 111s 11'1-11 Il 11:1111'1- : ' -' the ,111111151111 C111 g:1111-. Offl- 1'1'1's 111- 1'1'1-S., X11 1:11-1 l'1:1v11111g X'i1'1--1'1'1 -.'. , -11-11 I'11111-'g S1-1-'1'1'1-111, 1'f11. 'l'1111 XYi11i:1111s. Hrs. Y1ll1- 1-1'l'41 111-11 111 14 -i J . 1111-111 1-11117 '1'111- 11111'1111s1- 111 ' ii 111 111-11-11111 11111111111 111- 111--1, T11- C111111' 11-11-'1111-S :11'1- 111111111111g 111111 111":C11:'11A 1111 1111- rings, 1111111111-1 1:1r:', 111111-s :1111 111-1g111 1'-1-Hg. 'l'111' f'1'll1' XV: 1- .X-1 1-' 1111' 12111111111 :111 1111 1,1 C11-11 1111-111 11:15 F1l"1i'l11'. ff.,-I.. 1. ,1111l' l1ll1'1111N1' 111 1111i 1 1 11 111 11:111- 111111 11.12'111'111:111- 111 111:11 111-11 '11- 11- 111-1' -11111 111-1 1111 :1111 I1 1 ..N1'l1!l. '1'11'- 1'11111 111'111111-4 , 'r 111114 11111-11-511-11 111 211ly 116- 1i1' ' -1', '1'111- 011111 1111s fl 1111- S4 -1 111' Miss .1ll11Il ' "1-11. '1'111- 1111111-rs 1'1-1'1-: 1'r-.., 1.111-i111- N1-'11-1, Yi'1--P11-Q., K11.-' - 111-11113 S1-11-'1' cas., 111-1 1' 1111 1111. e 111111 1 1 111 ' 1 I 1 K 111 N1 1 11 1 4, x11 4 N KL K 1 I 1 N4 l1H1111I111l1I1j 1 1 s 111 C 11 111r1111r 11111 11111111 111 11111111 11r11111111s 111111111 11111111s11111 111111 1118011111 schcm Q 111 C1o51r ho1 11111111111 F111 C 1 m11111 1 11111 X1 11 111 11 1 1111 1 11 11111111:1s11s11 111111 111 IN Q11111 1111111 111 1 11111ff -f ILNI 11r 1 111111 L LI S11 X1 LL 1 X 1111 11 lk 1qss11 111111 'X 1111 11llN1 X 1 41 11 1 1 1 K1 N 1 1 1 1 N K 1 1111111111 1 K IN1LIl N 1 1 11111 plzafecf 0141 lveaghdalzd, 0444 Jfcvned- Gnd .findi- 70 ' S111 'SJ 111117 '11111 1'1ll1' is 111.11-1'111g I' ' 5111111 111- 1'111.- X111'1'1CL1l11N'-1 511 111111111'1:1111 111 111k' 11115111 111111111111 1'1llL'11 1141111111 111 111- 1111114 11111-1'i1':111 11111111 is 111'1I1Q N1111111'l1I 111N11 1' 1111-:111111g1 111' 1111- 11IlQN, 1111' 1-1111111'111s1111-1 111 1111-.1-11 1111' 11'11-4, 111111 5111111-111111g 111 111- 111, 11-1-111' 1111-11' 1'1111111'1-, '1'111- 111111'1'1w :11'1- 1'1'1-s,.,1, 1,. 1111113 xv1'R'-1,1'1'S,, 111-111' 11l'1ll'fi'l'I S :11111 '1'1--us., x1IlI'j' L111 N11-:1g111'1'. X111 f11':11'1- X111- 1111 is N1I11lk11'. lv: ' l'. I '1'11- 1111111 151- 111 115 11111 is 111 '11 A - 1cr- s1:1 ' ' 1 1- i 111111 1111-11' s111111i1111S. 12j '1111 11r - '- 5 1 11g 1111- g' ' J A -5 1,. 151 T11 :1111 A '- 110 fri- :',' -1111 1 is "1,1-1 1'Al'1CIl11S111I 1,111 111 11111111-." '11111- c1111,1rS 111 1110 C1ll1l :1r1- r1-11 1 '1111 '1111-' 1-1111111-1 is 1 '- 1:11- 11:1111111. '1'1 - ' I ' Q i11'11 5 j. .X11 :1111 1 A: 111 1111- - 1 hz " , 111u 111,1 11111111 - 11' '11S. '1'11- 11111111-rs 1111: Pres., H1 - lic 1' :1 'Q Yi'--1'r1-.',, .1:1r1' 111' -3 S -1-'1"':1S., - 1'1'i1'1-. KITS. 1f'-,' -vi C111 1:4 511 3111 .-'t1:J1'111 1'11f1'111 111-11111111111-111'1111s11:111'111 is 111 111'111111111- 51111-111 1'1- S11 1 1111111111 :11111 1-1 11111-1':11i1111. 1'z111'111 1111-111111-rs' 11l111L'f :11'1- 111 141"11 1111- 1lI111S f1'1'1' 111. 511111115 :11111 111 gin- 11111111 111:11i1111 111 1'1J11111's 111 1111' Slx111IV1, 0111111-VS 211' 1 1.. 111111, 1"1-3,3 1111111 X1'1'l:111- 11-11, 111-1--1'1'1-xg 'L 1- 1.111'. 51",-'111'1':1s, 1'l'1l1. 1-1. XY. 111-'. - is 3111 11j11rg X111 ' 1'11As1141IlS1,1l'. gy efvziifian elfaqd ami Jfandi I 1112111 1111111111f!1'1' 1111- 11111111--v 111 1111- X11- 11115 U11111111111111- 11 111 11111111 11Il' XX111' 11111111 111 11111' 1111111 11-11-1111, 111IN 511111' 1111- t'1lI1P 511111111-V1111 QlX111'1N1!11llN X1:11'1'11, 111 15111011 K'Xl'1'j X111- 111-111 111'1111g111 ll gift 111 111' 111111 111 11111' 111.51 1111-1'N1'z1Q. 1J1lI'IllQ' 11111 1111111111 XX11r 1.'lll11 11 111111111 xxzu 111111111111 111'1'l' 111111 1111 N1lll1k'll1i 111111 1111113111 XX 111' 111111111 xx IAHIK' 1111111 111-1x1111111 Q11-11111111N 111 111111-1' 111111 '11"j1l1 111 1111- XX111' 17111111 1Q11111'1' 1711111 11111 -l111111111- C111111'1111111111 111111r N11LlI'l' 111 11111111111 111111111 '111111 C11111111111111r11i1'1-1111111 115 X11'f. X1111111111 XX11111111111, X111.,X111111XX111111, Nr. -1Il111l'i 11111111-. 111111 X111 XX111- 11'I' f1111111x Hi-1' ,1111L' 1111r111fN11 111 11111 111-Y 111111'r1111111.111111111111111111111-x- 11-1111 111r1111g1111111 11111 111111111 .1111111111111111111t5.111g111'r N1111111:11'111 1111 C1H'1N11ll11 1'1111rf lll'1K'1A. '1'1111 k'11l11 111111 ll 1lifY 111:15 1111111 111111 111115' :11s11 111111111111-11 1111x111g 111111 11112- 11111g 11111r11111111-111-.'1'111'11111i11 1.111111 110111115 XYLIN 1111111' 1111- 1111:11 11215-YlI1k'. 111115 111911 1111111111111 11111 C11T14IIl1IlN 111:1r1'11 1111 11l'1'41j' 1:111111111Q QL1141 I111' 1111-l1IlI11k' 1'111'1115w1N 111151: 41111111-11 11.1 1111N 51-111 5-.1-11-5 1'1A11N, 511-1111 Xr111+1111 X'11'1'11'I'1'N., 1.1-NIVI' 51-13, K1-111111111 X11-x1111111-rg '1'1'1'11N, 1'11114'11l' 5111111111-rn 341.11111-.ry X1r. 12111 11r1m11, X11' 1111115 X11'X1111'1r1C, X11 X41I2iI'1K'N 111111111111-1. Shan? Boclaei and efzafuaclefzd fniulze 9 111111 111111 1 11r1111s1 111 1 1111 N 1 1111111111111 g 1 1511 1 11111 111111 IC 111111111s1111 1 KC 11111 11 1111 CILNI 1 1111 11111111111 1 111111 111 11Q 1 1 1 111 111 111S1llC1 1111111 1 lL1'l X1kJl1f 1 1 111 I7 1 s 11111 s 1 Q 11 11 1 1 1 1111 X11 G111 .1111C L1 ,11I111s1rz'1 1 IS 111111 NX 1Q 111111111111 1 111r 1971 111111 11111 11 1 1 51 1 Q r 1Cs1 It 111 11m1s 1 1111111 11111111111111 1111111 011111 01 the 1611 11 IS 1101. XX1'llC1l 11 11 111111 111 1110 i111111Q 1111 thc g111S m11111crQ The C1111 Q111111Q11r1111 1111111CQ 11111 1111 111111111 11111111111 12111111 r111L 1111111 IQ N11ss X11CL f 1 111Q 11It1101Q 1 N 111 111111s 1 '11ff1r0111111111 LC r1 1 Q11 1 111 K 11111 111111 '1111' 11 l 11115 111111 is 111 11111111111 ' 111121 11141 C111 1 ' ' 111 1j111' as :1 111 1 511 1 2 '1' '111 - 611111 1 1 1--51' 'S 11111- 1111 ' 1j 111Q' 111111111 1 1 i11t"'.' 11 1 : '. 1. T11 - ' :111 '1' 1 z11": 111111 2:1111 1" " 1' 5, 111111 11111111111 1: 1 1 151' 1111 '1 1 C 111-51-. T111 I1 A S1111' are N111 Lcc ,, '1 '11 - 1 -11 1 1 1 '. -' ' 14-1 1 Q . I C' ' . 1 , . .1 'f11': ' ':. ', ' 111 1h- 5-1 I. " 11 is "T1 11011 :1 ,111 11 111'C 111' 1 , 1 z ' T1 Q . .Q 1. 1 31 ' 2 1 1. 1 1 S111 J ' ', 1 .QQ . f'-' 1-11111 111111 1 U ' arc: 1' B6 -' 'I ' TQ YiC1--1'1'ci,. M. '11 ' ' " I S1 .. 111:11- 11111 X1 ' 1 111111: '1"l1,'., j 2 D' -. 3 '1 3: . f ,. i s 09? My ,. 4' 6 :igas J ,. ,Q Q5 5. Q '?s f 3 ' 542 1 , . 4 3,4- , ' -nf I 1 5 'sg , x is , M, :P . M , , fi? ,yggg 55" .. 1 ? at ,ff if 2 ,4 My ,Nw .gt Z 25.52 'ww xi, W gg Q W W T5 , 5 . 3 MV 2 ..-'v---' ' ' QA 2 , S az? , W W 'iffaff' W ii 3' 1 L fm 'L . K Q A .,,. :,,, if " 2? ' jg? qw , T 74 Hug fr Bm! Nam 11 1111 'irc 11 1 S11 1111 1 u N 1 N 11 N X N 1 T1 fx 1 xx 1 XXNX X1 HL N 11 1 11 up wx 1 1 11 x 11 H L 1 1 vu 11 XX r1 1 1 1 1 H111 11 1 x 1 11 N ml 11 l b if 1 N lx Qfwnj nuzzwsupmmupms 4 -was I I I II IIII II I III I ,IIIIIIIIL III III II.I'-II-III IIII 'I-', III II.I LIIIIIIIIIIII NI: I I II X Ir II X III II I' II I II I IIIIII II I II XXIIIIIIN IIIII'fIIIN. IIII IIVIIIIIIIIIIIII XIIIII, -IIIIII-IIII-I 'II XII-- .III II' III II IIIIIIIIII'II'II- IIII III :IIIII':I- 'III IIII III II,I I'-'III I4 I I"I I' I III -III I"II II UI IIIIII. IIIII II:I III'.II'II"I V- IIIIIIII :If IIII ,IIIII I IIII 'II I I II II IIIIIII I,IIIII III NI: l'.I'IIIIIIXXIIX!II1 I-.wx II,gI.II III.IIxI-I IIII 'III -,H I"'I I'III I 'I I ICIII I'II II Im, 'I:I 9 I4 I-I, II'II II IIIIII- I IL III I I I I. IIII I I I I I II N I-I III I II IIII1- IIII-III! XIII-II, IfIIII:: I..I I I . I. II , II I.II' I I X . ' X II.II' IIIIIII:- --' I- II II MIIIII. I I .I ..I,I .I- IlII'pI' I .xIII. IxII NIIIIII' I III NI I III I I II NIU XI " N IIIII:. IKIIIII. IIIIIIII Il"I:w. I,. XIII X'II!I. lIIIII:II III I-II I,I NI. I XIIIIII-II. XIII I XIII "'IIIII., IIII"I XXIIIII,lI1II1'II IX lX'IVi'.I' I'IIfIx IC'II,, -IIIIII ,XI:XIIIt, I,III: III I'I IFIIIIx,XI1II I,I:IIII I I III IIIII I. IIII XIII", II II IIIIIIIQI X I- "" I,I I-Im" VIVIII, IIIIIII I',IIIIIII, IIIIII'I II '," II 'IIx. IXIII IIIII I I,IIII:II XI II I I XII. IIIIIIIII I,II.II. XI' X:1I'.L I f '- I-"I II II.II KIII I I1 I .IIII II .3-II:1I II.I 'IIII II: II' IIIX I II I:I I X IIIIIIIII IIII IIXIII, X II XIIIII.I N.III IIIIIQIIIIIIIII IIIX , I II II III IIII II I. II IIIIIII ' II-'I III' IIIlIII' IIIIIIII' I I kIIIIII.II I III I' XIIII I4I"'x I-II' IIIIIIIII,I IXIIII I I: ICIII I.I. I,. Nm 4 ibn fi -Q.. Wwe lfme Slaaei of 44. Zi M444 Belly Qaae 'A' ir t 'k ir 'lr nk ir 'A' 'A' 44-001 UW: Spaald We Jfaue .feafuzecl 1 x lX111U11t mxx e 'mm 1 cgdx ,am mort lxtt vers lt tu :mutt vt tg nu st um 1 un . 5 s nr tu xxlux x 11 ltr. 11 s we t mum sl lllx l lt' N 14111111 NIUXNN NU C' ltl1L'11lN LI11lX 14' A Hill 1 it N 1 mu 1 tt xxlult lux rt 1 1 , lx J thu. ll tt m 1 U lhtu tusturms xx m uit lu tlmt llumt Itmnmuts mltptrtmcut umlm the NUPLIXISUHI ul Nlr Llu-.ter Ndlllilll mstruttor 1 A A Kl'.l':" lC' 'll. 'lKl'.El"l".Qt A-'-11 5: lhlzjlllzll ju mu: lvq 2 lv' cyc on the ball 'mcl Z1 ielritive ear fn l - ' ftlc. llt-rc Klr. Cru vt-ll 1 X 'ttes the score-lnoarfl. Mr. l','lll1 use: a pcncil :mtl za 3 ' urc- pml H lj: '5tiCS. This SCUIIL' it tl itz l' Sl 'Q 3 IN "Au 1 i -Xllu - AA 1.'i1 A ' ft lztll lmttlc. Xlzty our Clllllllff' ztlwztys have malqcfbclieve lmztttlcs only for fun zmfl spurt. .Xllzl hlkilll llrmxwl zmfl C'lI'IJl il: 'ulmg . re I 'ct fn' fJI1'A ' ' A t -all . It-xx' ycll fm' tlw jfzu jf. 'llllcy' mzllw Il Icppy ' Wing pfr who llclpccl cllccr tht- -:tm lu sw :my vict aries llltff' wcre pcrmittccl tu 50 to State. 1M 5 ' ' Q 'src 7fnme M value in eouaaqe. ' 1 1 N11 1 N 1 11 1 1 1 1 NlN1111 1 ff 11XL'111'15 L'11:11'11 11z11'1:111 111111g1's 4N11111f 111 17.L'.11.5. 111111 L':11'1'11'1' X1 11 111 1"511. 1111 11115 SL'1AYK'l1 1111' 511111111 511 111-:111 11':11'1Q 1'11:11'11 Il1141 1 ,1: 11 141111111:111 :1111 11:1s141'111:111 1111:11'11. 111 1111- Slll'1l1Q 111- 1"4f 11'1'1'1111'11 ll 1'11I11'11111g 1111N1111111 111 111L' 11111151 8111111111 111- X11111'X. 1Q1111 X11NN1V111'1. 1111s 1L'fl1' 111- 1'1-1111111-11 111 11114 5k'11llll1. 11111111 111:111x 11-111111111 :11111 111'1::11111- 111-:111 11111111 111' 111111111111 111111 11115111-111:111, L'11:11'11 11111 111'1 1111. :1 11 '1111-1' 1511 1111:111- 111' 11111' 5111 1111, l'L'111I' 1111115 .X1l11I N1I11L'I' 11115 11':11' 111 flfl 215 1151, 1 1 '1111C11 111' 1.1111111111 11111 1111S1fL'11l1l11 111111 :1s 111-1111 1'11:11'11 111. 11':11'1i. We nw, ,fm vm. mam, and Me ...vofvofz of Me sawn 4 7eam4 IIRSI IOOTP XLL lli XXI SFUVNIJ TOCYIPRLT. IEXNI X l nv rr rx ours u L ll u :lull Jn -Xrme X l 1 1 1 D1 xrf NILT 'lnle Q ofa 1 r 1111 Nl: Xl up mnmg Harrl Xoung ron Raul Ihrlugll Sxmp on 51111111 Cook ROXX Ill A t Cinch Broun Nlgr Haff R HUgll6Q Dartt Punch X Ill Y U U X HU SNEUCF IOULILT CIYIMIHU Xlll ard Lane Ilufford Coleman Sharp Heard Burton Mgr Mor rv-1 lxbor Nldhee -Knrlru: Todd NIg.,r Xhlkmxon ni Coach Hodges 4 if 1 ' 4 f N 1 1 V K f W ' , ' , K 9, Li' . , L , ' Y 3, 'r . RUX 'I : Gzlnr. R l '. Xl . L tg I. H gl -S, G' 1 S, . S, ROX ' : lllglzm , l 'llz l. A X L ' l,, Bl 'kx lin l:1 , . l 'llc K zz -. l,: ' - ' -. 2 ls. ' j. ROW' ll: Quzmrrclf. Kaisqlxf, My-tnlig. Innes. llulcnllrzuik, Grotti, Her- ROXX1 ll: Gunnar, Rolvcrts. Pulley, Howell, Bcltz. l51lI'lu'l'. lfflllllfil ' :.s5. A. ' ,- . , . ,, , . RON' V zflg. L' ll Q", .lz ls, , .f . ' 'l',Ul1, ' f', fa r Qaofdall feedume 11 memnriam IX xxx I 0 1 S1111 z 1 1 itll K , x x R 1 L x 4 4 II W X 1 x I N N 1 l I 1 v r II mx U1 1 4 I 1 4 1 Il LIIL 1 my u 1 . U I l Ill Nx L xx xx NX , v Ill! c nk I1 m mlm NIR. E 1, "'l'wf" " ol.Ii Kcvfu ' nf the f fum XIV. filglll' "l'u1w" IHHIIL-, lwlfwul :mel xxx-ll-km un lwvpm' uf th' Ntmlium 111111 1 l'IiC fic-Ill fm' Illc past vigil! j'l'IlI'S, :uxswcrul ilu- will ul' 'VIH' flrvzlt SU 1'L'r In quit tlu- ganna' uf hi' Iill- ull mrtlm :xml xx-NI im' ll xhilv, X111 IMUI1- xxzu ll lwlmwl frim-1111 tw ull uhm 'mm' lim. HL'willlrllglvm'1'1'1m'111fr1'x'ulTryllln' lAHIIII'1lHIlIl4lVfllflx NILHN :lx xu-ll :ms M nllU1'u in I:.C.ll.S, . . . In tha- .qu ning gum ' ul' ilu' I'nmIlrglll NL-glwnm gm gmul N111 lil' 11.54, ilu' Kvrl l1i1'4lN.11w11g-I up th -lr 1-tim-rwxxxv, IVIHNYIIIQ L':uAm1, 'lxxx ,tfyllvlmwilfxxllx 211111 :L Iiwlfl Quill nmflv ilu' xv fm' 1111-1-- iillllfifffi. U: Kwl Ilmix 1.3. XX' lu III4' 4-nfl HI' -fur xwfrwl qzm 1- it lfwk--'I lilr vu-ll Ilyixzu xxmntlnm' Ihr Ilw I-izwlw ill Um' Igmglv xxllh Tlll' XIIll'I411l XX1l'lvg11x, uv nw-:111 lvtn'-1 znlfrllu-1' vlvm- Nlllll w1rr'x':11if'xmI High xxlrh ilu' mml wm'v1w.uli11: XX'i:lv:11-, 'PL R111 Illnlx, 2r- 4311 Sn-111 23, xx' Iifllflt' 1'HI1IIu'I xxilh lllt' mllvuwy again 511111 xxvm im-, zu flmrlxilly 1LIIlLL'L XIIn'I'I111u'fIL'.1xw!'lH1g, wuw1mxr1+1! llln'-Iwlul 1m:K'i15 Iwlizuls,with"I,ittlcl,L-U12wmi":111l1 ggullw. L'ZlI'I'jH!Q ilu- lull m1'z11+I1z1Iw1 lb. ylx, 'flu' lmgxl www mm lllfllilll'-, Mg K1-I l1lI'1l4,.Zf XIII IA :A 114-1'i-H1 Ha' illllflildl, fll1I'illQ xklllvll 11HN1u'vwNf'11ll5' um- triwl um' llll'k with 111' l.1-lllxvlllf-, ky.. lw-11-imw, xxx- llrw xv 21IIIrlhl'IA NXNZLXIHIIQ Qntlurk IIUIH4' ll- Ilw X11 11115 Jun'-1 liwl lin-xllx. XM- mm llwm m um' -rx-.11 Nknw, :uni Izunlwl xxilh tln- wmv I'1'll4lII1Q lim-11 llvxlls, U lli1vIx,l", ffll Uvl. .W xx .nvl Iln- vmxn-x' Mn lhvir mxu Im-rritm'5. Whilv mmm- 1-1' um' flghrm-rw umm t'lt'1lI'1IlQ lllt' ly, S11 f--nu gmvl 'N-P11:Ll'1'4'lN fllw xv IIIVHIIQII xxilll tlwir IPI'l'l'lI 11- lwzul M piluxkl llullx' Imzll w -rv rvxul llullflflg-. 73 lil-I llllwlx, 13. fill .XVINiNIifl' llzlj, xx- nwmixlllr-l :fur Nlwwng Iightn-1' mmf-witiwll :mi M-xlmlvillg A QCXQN lkgltillrl rhg- t'HK'INf. XXL- lzuzglul xxitll thx- Cm-l1!ml1:m 4Jr1-Ilgulx xxilh llughw. Q-,llIlI'l'l'!N. :ml Sh N111 px Xkmg Ill' Wig -nw, .nml uv rn-Imxrm-fl with Iln- 5llIlNljl!1Q Nm' rv UI: fDI'1'l11lIlN, ll Kc! Ilir lx. ll. H11 rlylllxl-il'f H113 mln- ,ly xxzu llxmrk fx-1' Ihr liilvlx Xft -r ll vrry Slll'k'l' .ful was.. ill ilh ilu' -xx IHI'INlLIi1rIl. mln- lim-111141 H:u1gn-rx 'lIl'k'l't'4ll'f1 Ill lfrfz '1 -' 11 111-f-Im, murll 'km-5 2' PL-3 Wfe Un-We N602 Jae Qlpf -1111-3 111'11111-Iv--l711rz1'11r1I 111-f11Rf'.I-f f3111:1111fIf11r-11-11r11' 12 SU 111115 U1- .XSK1-f'1'11.X1. N11-'4 1'14171'?-1-1 N. 113 1-1111'11f 11111'-11311-11 11111-'11111111 1111 '11111111 II,XI4IQ1N1Il'IC11 11111111 1'1fX'1'1C1X1,1.X 1.15111111111 111fN'1'l PX 11111111 -111111N11111l41I1 . Y.11111:111:1 l11:111111111u11 ,, X1.XRI11N ,, 1':111111 111-11111 1I.XRRlS11l'R11 ,, 1111111Nt1111 Klty ,. . L'1fN'l'1i,X1,1,X 5:111-111 ,, . 111-1111111 1111 Q1111111. .SN NIARIHN Z1-1111-r , l':11'1111 ,, . k'11r1Nt1111111-1' ,, .1111111N11111 llty I1 141111111111 :11 111-1111111 1x1 1'1:11'1-J , Z1-1u11-1' . , ,. l'11r1N11111111-r ,. 1111111111111 l1!1' 11-111r.11:.1 R1411111:11 .11 11-1 11-1 1'1:11'1-J ,N 7 1 W 1 1 1 I1 ,: 11 21 If QR 111 17 .111 27 32 .43 31 39 H 32 -13 27 .U .111 98 11 ,- -1 19 :1 11 , 1'1111'111115x1111-, , A16 , . 51111111 ,If V1 511111111 1:11 51,111-1 , 47 1111111 11-1.11- ::11111-- .11'1- 111 111- 111--1 I 111 111-51 11-11111 111 1111- N1:111-, 1:1gg1-11 :111111g 111-1111111 l1lc 111r11s 111r1111g1111111 1111- g:11111- 1111111 1111 11N1 111111111-1' 11111-11 1111-1' 111-11 IIS 11 11:1x11'1 1111111 1111- 11-1111111 11x'1-1'111111- 111-111111 111:11 111L' 1i1r11Q 111-1111-r1-11 1111- 14111111111111 111111K 111 11111 LI 1111- 1':1111111-rx .15 111 56 111 11111 ::11111- 111111 S1111-111 111 11111111 111- r1-1'1-111-11 11151 1111111 111 S1-1'111111411. 11111' 11-11111 g111 U1-1. 111 Il 111111 wlllfl. 111111 Slllf' Ill NK HN Ill 11ll' 11-11-1 ill 1111- 1-1111 111 1111- I11's1 1111z1r11-r, 111-7. '1'11c 151r11N caught 1111 111 1111- N1-011111 111111111-1', :11111 1r11111 1111- 111111 1111, 511 11111-r1:11111-11 111111- 1111111- 111' X'11'111l'j'. '1'h1- 1111:11 s1'11r1- rr-:111-11-Z7 :1g:1111:1 51111-111. K111v111g 'Ill 1111 111 1111- 511111-, 1111r 11rs1 gz11111- xx 111111 L:11111111, 111111 111-111-11111-11 lnrgcly 1111 1111-lr "1l11lIll11k'.H '1'h1- R611 121111 s11111111, :111111111g11 1111111 1111 1lL'1g1111, 11111 1111 ll r 11111 111 11, 5 11 Ll 1'111x1- g:11111- 11115 Nk'1111L'Nbl'41 115' 11111s1- 111111 ware 101111111111 1-1111111111 111 11111-1111. an 14!!Jeta4 M in 1146, We ,mmf 'Y x xKf 5 h Xl X U l X X X l I K K' x ': . 1 14-A . 1 lwmlmlmcmxxuw. A ' " ' " ' ' 11-. 'I,.,11,H1l'A.. A-,V-3 3- - Ag 411 m' -, .r' Xc'im1 Tzmylwr. 'L B 5 xg' f"f,r, '4 7. 74 Wfuab Bondi 0444 fffaaale bf 7t!e8wpaa4z'Ae4a4lAaf0m4a1J1m4!nMu4w Our oxxn I L ll S bind and orchestra has 1nd is keeping taith in the xx orthxxhile things in hte as expressed in the hnest music lhis iaith xx as expressed xxhen xxe plax ed Holx Holx Holx at thc Faster Sunrise Service and xx hen the Christian Cross tormation xx as made on the tooth all held bx ill the band members We members ot the band telt honored to serve our school is xxe proudlx pl IN cd the marches ot our -Xrmed lorces at both our tootball and basketball games at our concerts and at our parades Vx e must have courage and xx e must boost the courage ot our telloxx students xx ho have pals in this horrid xx ar xx hich is seeking to destrox our hopes and desires Cyood band music alxx ays stirs our emotions and builds a good morale. Some important events which took place this year were our solo and ensemble contest. clinic participation at plays and many other school activities. lhe operetta "Jerry of Jericho Road," presented by both the chorus and or- chestr1 members xx"ts a fine, varied and entertaining performance enjoyed by all. VVe the band and orchestra under the direction of 'l. VV. l 'tschedag pledge to continue to use our musical talents to boost the morale of our home forces so that they in turn can spread cheer to those who are fighting a harder battle xx'ith guns. VVhen xx'e play "The Star-Spangled Banner," "Say a Prayer for the Boys Over Theref' Keepafq W4 in "'7me WM Me '7ane4." ,ofjfae 6. Jf. S. gud Director, THEODORE XV. PASCHEDAG Season 1943-44 OFFICERS: Captain, Charles Smith, lst Lieut., Maxine Shetiflerg 2nd Lieut., Patty Davis, Top Sgt., Beth Howell, Sgt. of Prpt., Billy Reinheimerg Librarians, Illeana Millilcau, Chloteal Arnette, and Betty Mings. FLUTES: Charles Smith, Chloteal Arnette, jo Ella Dommert, Manda Clark, Doris Lee Young, Donald Tate, jean Shepard. OBOES: Illeana Millikan, Margaret Herrin. B-FLAT CLARINETS: Eva Lee Uhls, john XY. jones, Donnie Dorris, Betty George, June Leslie, jack Gaal, Betty Dovin, Stanley Bryant, Mary Sue Calvert, ,lenita Tabor, Louise Shelton, Bertha Russell, Catherine Roberts. ALTO CLARINETS: Beth Howell, Gene Kaiser, Betty Mings. BASS CLARINETS: Beatrice Paschedag, Maxine Shetfler, Harold Reed, Jo Donna Steele, Betty Cima. BASSOONS: Dorothy Stoppenbrink, Elaine Price. ALTO SAXOPHONES: George Pollock, Bill Todd. TENOR SAXOPHONES: Gloria Sue Swoftord, Dorothy George. CORNETS: Shirley Racine, Ernest Calvert, ,lack Lloyd, Richard jones, Norman Quarrels, Sam McPhail, john Heaton, Karl Collins, Robert Bowker, Albert Frazier, Thomas Robinson. FRENCH HORNS: Laura F. McGurty, Phyllis Smith, Joan Eubanks, Louise Gallick, ' Charlene McDonald, Noma Fae Shoemaker. BARITONES: Bob Allen, Donald Champion, Carl Puckett, Tommy Pickens. TROMBONES: J. D. Ashby, Sidney XYright, Alice Boyer, Bernice L'hls, Bill Palmer, VVayne Minton. BASSES: Billy Reinheimer, Lowell Simpson, VX'illiam Tate. PERCUSSION: Patty Davis, Bill XYill, Fred Heaton, jack Howell, Herbert Huth. TYMPANI: joan Trobaugh. MARIMBAS: Gloria Sue Swofford and Beatrice Paschedag. DRUM MAJORETTE: Beatrice F. Paschedag. HARP: joan Trobaugh. 1 Jfeaa Me MM42 lffefadied? l,t-t's t:iltt- Ln pt-t-In :n mint- uf tht- nnixicinn- in the fputlight in nur inxtrinnt-ntftl tlt-pxtrtint-nt. 'l'ht- tlt-qi. int-lltm ittnt-N nf tht- lfrt-nt-h htxrnf are prntlnct-tl hy Ntnnzt lfziyt- Slnnvnnxkt-r. Uharlt-ne Nl:- lwnnlil, Joan lfllltillllxx, Lmnxt fiznllick, l'hylllf Smith. :tnfl l,:lnr:A Xlclinrty, an flmwit lt-ft to right. fifkilllt 1. in thu picttntt-. The syiicopzttilixg Jilin :ni-l hztw tlitrint-t4 :itlnl variety. tlt-pth, nntl Cohn' in tht- nnixiv. Slluwn in Group ll art- flcnc RZH4l'lI lit-th llnwt-Il, lit-tty xllllili -lo lifnlnzx Stct-lt-, lit-tty Cinnx, lit-:ttrn't- l':tst'lzt-tlzzg, Maxine Shcfflnr, :mtl llzxrnltl Rt-t-tl, xxhu play clftrinnts. Hui' twirlt-r, l!t-:ni'1rt- l':twlxt-tlzng, piutnrt- Ill, nat rt-ally goml :tx -ht- ftrnttt-tl :xntl prznit-t-tl on tht- athletic tit-ltl :nnl lt-tl tht- l7fl.ll4l nn pnrzult-5. 'l'lnN ytztr tht- hzmtl nizitlt- xtnnt- nnttlznitlnnq tlrill fmwnzxtimif. llitl you at-v thc Cllflblllill Vimw fnrinzxtmn on 'I'll:tnkfgixil1t1? Thy Npirztl to inulivitttf hulh oct-Jtnx on Xztyy Huy? Anrl vfxriml- lt-ttt-r fnlrlniitirnnf tht- for Yictzmry. fur Navy, tht- lt-ttt-iw of tht- uppoxillq ftmtlntll ttum. :nhl zxlwuyb tht- "lf" for lfi':n1kt'tn't :tt fnttthnll gunner? lfthcit-ntly tuning fur tht- zxrrzxngt-int-nt tn' ftztgt-. mu-ic. gtntl inxtrnint-ntt :n't- tht- t-xt-cnlixr htmrtl incinht-r4 nf tht- inftrtnnt-ntzil tlt-itztrnnt-nt. Slum-ix in Clrtnip IX' zirt- lllt-:nm Nlilhkztn, ztnfl Vhhttt-:il .Xrnt-tt l,il,r:tri:ntN, lxlaxnnt- Slit-fflt-r lat l,it-ntl lluzitrict- l':tNul1ctl:xu -Txxirlt-rg lit-th lluwt-ll -Top Sgtg k'li:n'lt-- Smith fC:t1vt.: l'nt1y llnvix lntl l,it't:1,: llill Rt-inlit-iinvrfffSgt. of l'rnpt-rty. XYt- art- itrnntl nf mn' firing Nt-t'iiun uf tht- nrclit--tm. AN tht- Ntrxnux nrt- plnt-kt-tl nr htnvt-tl tht- vihrzxting funntl- hlt-ntl Nuftly with llluw' ttf ulhrr urcltt-Ntxttl in-trntncntx. Sliuun in lirmlp Y nrt- vlnxnnitzt Plautnt, "l'ztnn" XYlntt'-itlt-. .Xlxxi llxllun. Ricllzitwl l,t-t-. Nlzlrrt-llft l't1t'inf. Kzithtyn l,mt-, Ilritlqtt Gillt--pit-, Cliarlt-nt: Mclltnmltl tall ftznnlinpiz Nlzxxint- Sht-ttlt-r. Ltunifc Alltn. llonnit- l':trltlnll, Blrirthzx Hvrirk, lit-Ltricc Patche- tlitg L-ntinul. ln Group YI if ,lnmn 'ZX Mnitl :tntl Her llnrpf' jtfzmnt- illfiblillllgll, who plnyt-tl with tht- F.C.ll.S. hand at the Chflxlllllls k'oi1t't-rtaultl with thu Clinic llzxntl at thu Mu-ic Ft-Ntixul. 'l'ht- ftrzxint uf thy harp fonntlatl lovely ab tht-y hlt-ntlt-tl with thosc ot' tht- other inxtrinnrntx. XYQ wxint xnttrt- string innfic, ,amz Me 1.11019 s,,,,.,,f,.1w1 N 1 IILII N N 1 l l IIN N k Q N L CLI ll I 11h 1 N 1 1 111111 N111 111 If 111111 U 1 ,S 161 111N1 111 1NNc-1 1 lb 1111 111 f t N611 t1 11, t 1111111111111 N 1111 11 111 KXQIKIN N p.afl'fze4eJfS0acfzMJ9La 11 1111 I XSL NL1N1111 19-I3 19-I-I I 'XS 1 1 1111111 1 ITC1 1 1 1rt11 xr11 J 1 1 1 I LQHL 1r111 1 11N1 111 II111 1N1h11 NINC ' SI S 1 IIILSIIIL Chu' XLIJ1111 1 'LI TI S QIILYICQ Sm1th CI1I11t11I Xrnctlc I11 I II1 ID111111111rt OIBOFS IIIC'1lllXIlII1Ix'1I1 XI1r1,1rc1 Hcrrm ISASSOOX IJ11r111hx St11pp111I1r111I1 I3 IL-XT QL XIxI'XFTS I11h11 I11111N I1111e Lcihe Icttx buurgg XLTO CI XIxI'NI 'IQ Beth II11111II fam IXAISCI' -X98 CL XIxINI 1 I11D1111111 Stu 1 x XIIJI IS h1rIu Ix'1c1111 uk I KI Inc 1 lllllk Ix N H HOIXXS 111r'1 I NI llfIX IhxIl1N S1111 1 x7XIIiO'XIS Q 11 tl 1 II ' I111x1II 511111781 x SS JN N ll 1111111 xIXII S fl 114 IXNO XI 1x1111 SIIK II XINI ll Ir11I111 a u a ? 'I'h1' IlI,'I'lII ' l11I Il1'11111'11111-111 IIIZIYS g1'1'11t 11111,'11' I1c1'1111.'1' Ihcy I11'I11-xx' ITIII "II1'c11t 11111510 11I:11'1-1I I11' 1111111 -1 is st1II ff -111 11111511 I111I1-I 11 is thc 11Iy IQIIIKI wh- 11111 11II4111'1I 111 he 11I111'1-1I I11' 1111111tc111'.' 111111 thc f111I1' Ic1111I 11'I11cI1 I1 ' gx 1111 11111:' "1 . I 1 shhh his 1111111111-f. c1111 IIIIIUVII 111 IJIZIY, I '1 I 1 11' the :N -' IIm1's II1I'1lllg,I1 thc s1111Ic11 e' I 111 YI1 he 111115 Iiccp his 111i11cI 1111 thx 'l'hi.' 11-111' thc IPI-l,IIIfSII.2l 11I11y1-cl Ill v:11'i1111s sch I zwlivitics 11111I 1 the IIIIC 1'11I11111'c1 ' l71"1' ', 'IIIIISOIJORIC VY. lx ,I 'IIICIJAG YIO .I-',': IfI'I11lI'I LOC, IJ1 7 I'11rkh'II, KI: 'III I'cci11s, XI1 I1 O' "k, .XIx11 I QII1111 IfIi'.11I1'1I X 'hit-,' If, Ii:1tI ,' 1.111-, Llll IXII' , -l111111i111 '1 ICC. CIfI,I.O: II1-11triCc I", I'1 'I115.:. STII HAL IHXSQ ff: U11 Igct G' V, ' 1 IC111- II' 1111, 11. ,i ff -27"ff 1 1 J I ' 'III'I,'. inf: S ' '. ' ', -I1 " .I yd, 'A h11rI -I If IIQIC '.'.'I L2 1 3, . CII Q, ' j .1 'KI. 'III'f I .' ff: QI. IJ, 1X,hI-', ,XIi" II1 yor, SIfIlll'j' XY"gI11. 'I'III1.'X: , '- 5 PII. I'IfI'CI'.','II .': I'11Ity IJ:11'i:, Ikill XYIII, 'I4111 'II' 1 IQII NI.-XI' . 3.-X: Gluriu SIIG .fw II' rl. 111.' :. 1' 'IIIcr. I 'Ii ,If111 'I 1 1gh. J 0444 Mud Gkoawl fbecZa4e4 Wm on fbidcaad ikc-'l elk ti Xt 1 W Q " Q x A L s is xez , of approximately 100 voices, did X N raiseithe mora 'lraditional appearances were the fall, " 'll co11cer ' as Easter and baccalaureate services 4 bAn nfl expe ltl held during, the Christmas season A short ,, ro a p at' 1 pital xx the limax of this expedition L25 a e 1 5 , xrylxp Jericho Road' These singers also combined 'Q ixxxt r, I Q , -, I' . , U . . .. c .' K f 1 ' . . . Y ,de .1 , A, ,AV ..' XXX? " X iq d i 1 to the r ctivities, this year tl1e chorus and the orchestra X g s a p ta D t e ban t resent a.clinic festival to which musicians of surrounding lj- , sgh ls ve v e . Q x N ' - X . . . . . i N? The ch rus k a leading part in the County Music l'est1val at Renton yd. , in the late spring. . 1 R Q N 'ly I I X A N., X. 7 Q 'DN ROW I: Patricia Fields, Vygnla Holland, Delores Lyle, lilla May Davis, Joyce Mclflyea, Cloetta Melvin, Faye VVarrE1,'Ted-Fa Hancock, Eleanor Heard, Annette Dorris, Harriet Zwick, Bernice Uhls, Maxine McDowell, Rosalie Freeman, Harriette Sanders, Mary Luther, Iris Mclllyea, Dorothy Clrk. ,4..1,f.fe1,.4z..qez:A. wmuaxwwa, 1 Row Rt iw Rim' ! . Ag? , II: Juanita Plantec, Juanita Elkins, Donna Fuller, Joana XYehli, Kathleen Roby, Mary Penman, Manila Stewart, Betty Rains, Stephanie Rushienski, Marcella Pocius, Jo.-Xnn Rains, Gloria Swotiford, Raymond Dwyer, James Peffer, Glen McClintock, Pat Kaiser, Charlotte Raulvack, Shirley Burton, Noma Faye Showmaker, Bernice Stevens, La Yera Story, Patricia Lamkin, Louise XYall, Pansy Jo Hartley. lll: Pau XX'hitesitle, Joauii M1-axer, Margie Flood, Loretta Turner, Sarah Rogers, Hettie Shaw, Milma Elstlon, Barltara McCollum, Jack Gaal, Jack Davis, lion Engram, Herhert Carr, Hill Palmer, Ray Moake, Bill Reinheimer, Ellis Herring, John Martin, Virginia Haskell, La Manda Funkhouser, Doraetta Brown, Rosemary Dinn, Reba Pickens, Iietty Gritlin, Joyce Henderson. IY: Nancy Neal, Lois London, Elinor Oliver, Pat Grithn, Maxine Shostrom, Gloria Cornia, Dorothy Tomlwlinson, Eula Mae Ogrlon, James Parrent, Norman Quarrels, Lowell Simpson, Lothel Mings, Bolt Munsell, Ross Baits, Leslie Mayhew, Lowell Mitchell, Tommy Pickens, Howard Shackleford, Charles Syers, Burl Fustin, Imogene Smith, lsaltel XYarren, Ruth Ann Rice, Dorothy Palmer, Jean Ann Vlfall, Lenora Lawrence. z u7f:e may would Neuez gm! 7U12'fmul a Song." -Jap- M,,,,,,V , ,53I,wM..:,Q,,,I ' :I-IIIIQIIIIMNQ 'Uacal Zmemdlu 'I'lII- IIII'.Il I'IIxI'IIIVlI-I girl? -I-xII'III-. IIII5 5 ljl1LlI'Ik'T, :IIIII XIIIIIIIQJIIN NIIIQIIN, lI.IxII III-III IIIIIXIQIIIIII III III-IIIQIIIII IIIII :IIIIII'1II':IIII'Iw .II I'lIIIIx, NIII'i.Il IIIIIIIIIIIIIN, I'IIIlI'L'l1, NIIIIIIIIIIIIIIIQ -I'IIIIIIlN, IIIII I':IIlIII IIIIILIIIIXINII 'VIII-NI' IIIQQIIIIAIIIIIIIN, IIIQI'IlIII', JIIIIIIII-II-Il IIIIN IILII' III NIIIIIIQ I'IIIIII'-II 'IHIII I' 1. III' I'II".' 'VIII' HIVINV SI-xIIIII' lI.IN N'K'k'IILIIfk'11 IlIIf xI.II' III IIIIII'I- NIIIII III IIIIQII' :IIIIl I I , I I IIIIIIIIIIII' IIIIIIIIII IN, IIII- Q1l'lNIlI'I'f XXIIIIIIL l'.lNIIIIII1IIIIi l'IIIx l'II'lIIx IIINI IIIIIMIIIII' IIIIIIQ blI.IxI :II LIIQIIIIIIIII IQIIIIIILIIL, NI'I'IIIIIl NIIIIIXIIIIIQ l.:IXI-I':I SIIIIQI :IIIII I."llINl' XXJIII. LIIIII IIIII ' ZH -HL :": I' I Q' " III ll IIII Xl IIIII Il XIII KIN LII I IIIxIII IIIIIII XXIIIIII lI1IxI' III'I-XI-IIIIII 'I'I'IIx' IIIIIIIZIII' IIIIIIIIII Ia III IIII I'.IIl5 l'.IIglIxlI IIIIII llllllllll I'l:IwII':II slylw IIII-I lI.IxI' IIIINI-IIII'Il IIIIINIIUII I'IIIIII'Ilx IllIIl1lIII'NlllNII, IIIII IIII-IIIIIIIQ IiIIs Xl'lll'lHk'Il1Ill" II-II III I'IgIII, NIIIIIIQI 5Ill'Il VIIII , IQIIQI-IN, KIILIIIIIIII- lx:IIIlI:II'lI. :IIIIl I.lIIIII1I kIII'III:I, NIIIIIHIIIII' IIIIIIIIII- IPIII'I'IN I'I"IIII'I'x XX:II'I'I-II, :IIIII l,IIIIISI' XXLIII, QIIIII. l,I'II III VIQIII, NIIIIIIIIIIQZ klIgII'lI'- NIIIIII QIIIII l,I-IIII XIIIIIIIIII, II'IIIII'3 lxllu llI'I'I'IIIg :IIIII ,l:II'1III:I1Il. Inv. I3.I. I . I, I ' -- ,I 1 - III Ill III lIIIlI III IIII IIIIIIIIN III IIIL lIlIIl1N III IIII IIII IIII' I'lIIII'IIQ IUIIIIIII-I llII-I lllAI' :IX IVIIIIIIIIN, XIIIIAAX I,IIIlII'I', IIWIXIQIIII lIIII':II'I:II13 l'.llI- III-IIIIIQ. I'lI:III'III1III III' MII: QI-I'lIIIII1 I,1IX I'i'.l SIIIII, III-:III IIYIILIIIILIIIQ IJIIIIIIQI IPIIINI, NI'I'I'I'I:IIII III QIIIII I'lIIIIIIIN QIIIII I'lI:III'III.III III II'I'II:IIIII NI-I'IIIIII1 IIIIIIIII l'I-III-Ig NI'I'I'I'I1II'x III IIIII-' IIIIIVIIN :IIIIl I'lI:III'III1III III II-IIIII' III IIIIII IIIII KIIII VIIIIIIIN NI-I'IIIIIIg l,I'IIIII1I I.zIxII'I'III'I', NII'I'I-I:II'5' III IIIIIlI'I'I'l:Iv I'lI1III'III1III III QIIIII II-I'IIIIII. .IqIII'I' TX I IIII' IIIIIN IIII:II'II'I Illl- 3I':II', an III IIII' IIIIQI, IIIIN lI'III 'III I-IIIIIIINIINIII' I'cI'I-IIIIIIII 'VIII-I NIII'I'I:IlIfI'II III IIIH4 LIIIII IIIIIIIIIVIIIIN NIIIIQQ, 'l'lII- IIIIIQ IlI'L' LIIIII-ll NlIII'lII'H, IIINI II'IIIII'g Ifllis III'I'I'IIIg, wI'IIIIIl II'IIIII'g -IIIIIIIII I'I'I'I'I'I'. IIIKI IIIIHQ -l:II'lI Cgml, NI-QIIIIII IIQINN Hiya? lo! Rudd!! 11115 11111-111111, 111151-1111111 X11vc111111'r 1-1, was 111151-111011 115' 1110 11I'C11L'S1I'!l. 111111111' 1111-11111-Q111111 111 'l'111-1111111'c NY. 1'ZlSC1lk'11Zlg' 111111 1111: C114JlA11S, 11111-1'11-11 115' 111111611 1J11x'1S. 11 0111151515 111' 11111 111115 111111 111141's IJ1ZlL'1' 1111 Il 1911111' 1QIll1L'1l. .X1Il11 O'1711y, Il WL'Z11111f' l'11lS1l'l'llL'l', 111-S111-s 111u 11111111 111 S1111115' 111lll1i 111 l112ll'1'1Il1fL'. S1111115' I'L'jCL'1S 111111, 1166111150 111-1' 111111111-11 1.1-111cc 11Ill11i, s1111111u1css1y 1'11v111's 11111 111111111 1111 11111111111 111 .'X121I1.S wc111111. 111 1111 L-1111r1 111 forget 521116151 -xlilll 55111-s XYQS1 111 1115 1'a11c11, w111ch 116 c1111ver1s 111111 Il 111111151 1'11111p. The c1111r11c1crs 111 11111 11pcre1t11 were 1'a11y 15101115 115 11CI'Zl1111llC 11211119 C11111'1es 51111111 as .1111111 1JI'Zl1UIl, 121115 Herring as A11111s 11Zlll1i, 111111111 01111111 11s S1111115' 11IlI11i, 1111111116 1J11r1'1s IIS K11II11. 11161111 l1cC1111111111i 115 .'X11lIl O'1J:1j', ,111c11 1121211 115 CU1'llC111lS 131-1111. 17111111 13111c1'1111c 11s 1,'IlC1L' 1'c11', 111-11c 1i111s1'1' 11s 111111tcr. 111141 1'11111' 11111cs 11s 1,fII'Zl. '1'11c UlPL'1't'11Il 1-llI'll1S11L'11 Il 1'111'11:1y 111 CIl1L'1'12l1I1I11k'I11 111111 1111115115 111111 11115 1111prec1a1c11 by 21 1111'gc 11111111:11cc. fn fbaazna 0444 efmaice wad uclalnoufl- 0 " and ufcudef' Hqfamaaa pae "--Seniofa Gaul 4111111111111 1'r111-r1'1-11. I1 1111'1-1--111-1 1111111-111' 111' 1'111r1-11u1- R51-1'N1111 111111 1111111 111-1111-111, 11'z1N 1111-N1-111111 N1111' 1.1, 111 1111'11l11111111l11111, 111:1111 1111- 1111'1-1'111111 111 K11NN ,11111 111111-. .X1111111 111111-N 1111111- 111 1111 1"111L'1l 111111N1- 111:1j.1'1111111 111' 1111- 111111 C11111111'N 1111111111-1' 11111- 1111111111111' Nlllf. K1-1'11' 1f1111'111u1-. 111 1111- 111111 111' 111 11111111111 ,X11111'11 11111111111-1. 11'111-11 111111111'111111 1N 112 11N u1111'N1 111111 11111Nt 111'111111111, K1-1'1'5 1N 111111'1'1111 111 1,j1111 1"11N11-1'. 11 1111111111N 1111111111 N1'11 111111 1111- 1'1-111'1-11 1111111 1111- Nu1'1-1-11 111 111r1111-1' 111-11 1111-1:11111 N 1'111'1-1-r, 41111-111 1111.11 N 11111111-1' 11111111-N. 1111111111N111-1111111 1,11111' 11111'1'11. 11111- 111 11 1:11111 1',11:11N111111111. 11111111111 111111 1111-N 111 1'1-N111111- 111111' 11111 111 111111111- 111 1111111-N111 .111111111'111: 111111 lx11'11 111 111111111-N. 1111111-111' 1'111111111111111111N 111N111'. 141111 111-11111-N 111 11-:11'1 111111y11'111111 1111'1'11-1. 1111 111-1'1'1'. 111-111111 111 111- 111111111 11111 11111111. "111111111. 111.111 1 1N 111 11111111- 111-1' N11- 1:1111 111-111111 111 1111- N1-11-111 1111 111-1' 111-111111. 51-1111111 1'1111'1'11Nl: SI1!l11L. 11-11 111 111111: 111-111 1111111-11. 111-1111'11'1' 1'.1N1'1111111:. 1f:11'1 11:11'1111. 1'11111 1l:111N. 111-111 K:11N1-1', 111111111 L'111111-11-111 L 11'1 X11-111. 1'11115 v111111N. F11111111112,11-111111141111 11:11111- .X11N1111, U1. 11. 111111, 1'1111'1-11c1- 111111-11. N1:1x1111- 5111-1111-1', -1. 11. .XN11111. 1111111111 111111111 11111111111 .111-1111111111 G!! G 64148 G-H166 M4140-'L 111 1 11111 N N NN ll ' I1 1 N111111 111 l1YLkl1U11 11 X161 In k 'K K N +111 11 l K W N1 K l1l U L L ll Q N IL1 L N , XX1'l11LR 1 1t1U1' XX NU N U 1 ll 111 11 N ll L L 11111 11 1 L ATN! 11111111 1 N N 11111 1 11 1111 11r11 111 1111 1 1 N 1 11 1 1 1 1111 1 1 1 1 1 1 1 N 111 1 1 LN 1,1 1 1 1 11 1. N 11 111 N 11111 'S 11 1501111111 1 1 H 11 c 1 1 e1 oo our ITIIIIIN 0 111 11'1r 11 rc1111111111 11N 1111 111 0 ll 111 ll ' ll f ll ' ' "J: 11'." 11 1111111-111, 11'111t'11 111' 1114111111111- 111-1111 31111 111'1'SC111'11 11111113111 , WAN 11r1- 1'1111'11 111' 1111- -11111i11r 11111 , ,K11"1 11, 1?H, 1 1111 111111 ,-1 1 :11111i111r111111, 1111111-r 1 - 1' -' ' f MiNN . 1 - 1,. ' 11111. '1'11- 111:11 iN 1-1-1111-r1-11 111 il ,1111111 1111111 11 -ar :111 Il!'1'l1j' c:111111. '1'11c f1111 Klilflri NY11L'1l Mr.. 1.1 'r-1U -, :1 111r111ti1111N N1111111-1'11 1'1111111', :11'ri'-4 11 - 1'1.11111'1 11 111' 111 N11-1 1 11 1'111':1ti1111 11'i111 11Qr N1111, 111-14. 11111111 -1 111 111- 111-:1r11y camp. R111-111 - 'J 1111-1-IIN-:1 N11N1'1-11t11111- 111c1 - ,, I' 1N 111: ll gm-,1 111 1111- L' 11ur 1 1111-, '11111' 111111 111111 :11111 11 11-111' fric1111N g1-1 111141-1111-r for .11111u 11111 u '111 11111. Xx1111C 1111- 1-1111-rN11r- 11111. 1. 1111 C-IlIll'1j' g1f1N 11111 11f 11:11111. '1'111' 111111 11'11N :11N11 1'11111111ic1111-11 111 2 111-gruc 111' J11111c'N Nc1'1-11-year-11111 N1N11-r. 1'I1N11ct1l. 5111 Um'-'flfilllvllfz L'111111 11' 111 111v1'11l11'1- 1111 11 11111 11 141'11111N 1'111' 111111411111 ll 11111N11111'- 111 1 - '-11. I 31- -'N 111l11' 1311.1 arc ,1111w11 111 1110 1111'111r1-Z Fr r111'. 11-ft 111 "11111: 1:1 -1 '1' N. 1111 If 1:11kN. 11111 -1111111N1111, .11111:1-111- Y-111 111111N1- .X111- , 111111 X11111N1-11. 11111111 ,X1"1'y, 11111 S1111111, WUI 1 11 -z111111111, 1,11'1-11 I1111'111-11.,1'111'11c 11111, 11-ft 11 r1:111: 111- .411111 111N, 111111 1' 111111. 111-11rg- X1:11'11111'11. '12+1l1l'. 1111141-1, 1'1'tty R11111N, 5t11111'y 1'11r:11, 11 11111- 1111Tl'1, 11111 XY111. 1'1,'111N 111 g111,, 1i1'1: 1 .111'11. -1-1111115 1'.re '-ry 11' 11 1011-. T11 jt k ' 1: ff 1 - '. 1,' 1' g 3 1: 1"- 11 1-s have a 111 111' N'1-, Jfow Me .'.Za4f4 Wien! iq 7444 Galenclm fhoaa. 11 1 1 1.1 1 1 111 11 1 1 1 1 X 11 1 1 1 1 1 1 111 1 1 411, 11 1r 11 1 1 411 11 1 1 4 1 1 l !Nl ll Cl NI I K X 1 1 1 1 1111 l ll I U1 111 1 1 Y 1 411 111 1 1 11 N X I 1 4 x- U 1 1 N 1 N11 N 1 1 1 1111 . 1 1 N Il 11 , 1 1 1 1111 N rx 1,11 Lt 1 1 X 1 111 11111 111111 N1 1 1 1 1 TL 1 1 11111 11 11 - 11 111-N 11 N 1 1 NI N11 1 1111 111 1 1 1 1 1 1 111 , N N 1 Q lk 11 N Il 1 IIN 111.11 1 1 11111111 Q IN H111 1 11 LHYIIDN IL .L 1111.11 8111111 X111nr11.111 111 ,1 1411 1111 211 lLl 1 1111 ,1 1 I Q 111 Ill LIN 11tl1r 1 N N 1. 11 I 1 L .IK 1111N U aqua N11'1IfX1111-111: li 51-31111 11' -1111111111111 V111 11111111111 f1r 114111 Q11 ,X 11:11 411 11111111 111111' for 1111 - 1111 -:me '111 lr UM. HN NU!,,Nr:H. of thnx In Num.. XX 1111 111-1' 11'-1'1- 11111-1 1111111 111111 1111-11' 11- -111 111411111111-1111 Gr.-1-4 14711 11f 111, 1'1111ur1-u1111-11 1'111' 1-1111011111111 1-1111111111 37 MIM H11-1111 X1111-111111r111X 11111111-11111111-rw '-:111- X'1"l' lWll1"1- V Q 11lg1111g4 511114-41114-1-11115411111 1 -. 11411-, 1:1111-y111 1 1-ki JI "XX.11151111-1111-1-1111-1': y1-111-11 12111 XX 11. 1111 1'111N 1x11 111111114111 11 1'111." 1:15 1111 Q111- 111111 11. 1'f"',1f'-'12 Mr' 1-X1 111114. 11" '11'11'1- 111' Mr' 1111'11111-11 111 Xl-X111-1111-X 1111111 1-1:1-X 1111- 111111 A 1'-'1451r 1'5'1'17 A l '1l111r R111 1'1111111'- .11111 -111111-1r. X11-. X 11' llL"1'H1l1':R: 'J XX' n1'f1'1 'U r' 111 mv'-' 1135" 11" '1'11"'11- A 1 111 11111-1111, 11114111111- 11111 l111111111:111111X . . Y Y '111"1fU' ' "1'1'1f"'1" INN IKIVIHIX- 4 11141111 111111111141 141 51111 1111-f 3111- X1-1111 Q1 X -111111:1g1 111 111.5111 II1111-11141111111-41111' X1111- R141 1111111 411111I1'111- 1111.1-11111 111' 11111111 111:11 X5 'X 11"111" ""'111 1w1"'111' "" " 1'-""'1' 1"1"1- 1'111x1'1'1"'N 1'1!x1-111- :VIN Ml Jllunwm- X1xlmI-lmlwnmxf : 511 11,111 11,11 1,11,mx. 11, g,.11N 11111X1.4x 11.1 ,j,, '1. X1:-- 1-11-1111 11111111 11 "1'1-11111" 1111111111-11 111' K'11'11111.4111111- 111111 .1 41-41111 111412 11:1111111- 1111 1'1111-1111111 11:1111441X 'I""1-"YH X15 X-F1111-I XM-1 1111" f1!11"'Y'1" 1111A XI14114111XX111I1,11.l.1x111.1:1 1114111:11- 1411111111111 11 1l11111111111.1 .4 11114111111'11N 111111-1111 1111 111111 11 In "111"1 11"11'11" "1 1114- 1"'1 11U'1- H 1111111111111 R111 1111111 111111111. 11:111111. -- Xl - 11f'l'1X ,Xl X1'111"H' 1-"W'U1"N 5: '1'11I'11 I I111111'11:411" 1111-1 -1111 X111 1111-1111111111-1.41111 N X11--1111111 1l1.4111I1411111 111111111g111x:11111111 11-: X--XF 1141? 111-11 IIIQI1' N:11111:N. MH- ' M-N' PMN' JW lJ1111.4111 11111411 11--111 11 1lIN 111111111111'1-- 1111 :A 11111 111111111 1411 11 111111111 1-5 11-1111-111, IE 111111- 1111111111 111'I'l'1I1 113111. XX 111' 11 f f 111111-11 1111111111 1'1l1"'11'- X1 '11 111111 115l'1 H 11- X11-- ,X111-1 11114111 111111 111111' -11111-1' 11-1111 111111 llf-.X 111: 111411 L'11111111111N 11:41. 11:41 .1111-111111 11 V -1-111-11111 7"1' Xu- . I 4 11:4 111 1111 1:1:'.111'1.1 1-4141-11115 11111411 YYY! :41 1115 i'1111 1" 1151111 1'-11111 5"1111"11'111'- 11-1111111111 111511111 111 .X11.-1- 111-51 11111x1- 111114-N1. 1,1111-.111'41 1: 111111- 1111-1. 111 1'1-.411111N 141 l,11111v11111- -l11,1,1.1- 1111 '1'111'1- 1 111.1111111'1111' V111 1111111 Y1111X 511411. 111111. I, "2-1l11'L'11N k'11111" 14 1-111111111 1-11 111' 1AllL'lI11X 11111111-11 11111 1111-1-l 1-111-11 111111111 1111' "1'11111 11111 11111111-11" 111-1'1- I11l'X' 1111- 1:11 -1 ll1 Il 11111111114 I1llIll1'1' 111 1111- 1111111 1-.1-11114111111'x 1-111 111, ,A1-:111-11 111 1I'HIl1 1:11111-1111-2 111111 X1111'g1111, Xl111111'11 1'1-11'11II,11f-1-N13 111-11-11 111111g1--, X11-1-111-11111. X1:11'i:111 1Xl'11,', '11111 N1l111l'1'11 XX11111111111f51 N-1 -1 111 11'11'14 1:11111-111 11-I1 1111- X11111111- XXIll1R', X11 111 XX'111I1-Q" 111-1111 XX 1.111 ..11111I1 11lXR'l1, 111111-1 131-:111-, V1L'l '111' X1:11'l1111'y-1-11 S1'll1L'1 111 11111-11 1:11111- Ill I'lg1l1 111'- fl j - 01111-, X11' . 1-1. XX. 1x0 S11 , .X11W' 11l1Xk'. S11lll11lllg 2lI'k' x1'lXll1L' '1'111'k1-1', K1LlTX' 1,111 X' '111' 11 -111, X1-111111 XL111-, 1'.X'L'1X'I'1 X1 -1115: XX1 '-11 11k'1l, Ill, Hum- 1-x1'111111, :11'11 14111 1:11 111- - 111,11 111-Q1-111. X21 1 1111- 11lt'l'1111k'l'S 111111 111' 11111-11 "111 111 -1' 1x 1,:" 1l!'L' 5111111-11, 1':.'1 ,111-51111-1115 111 1111- L'1ll11 11'u1'c .Xllllil 1.111111111i, C'1"11'1- XX1l:111, XX 1111111-11 111-11. 11, '11111 Xl11111'1-11 XX111 1 . X 11111111- XX 11111- XYLLS 5l'L'l'L1IlI'X -111-'1s11r1-r 11115 11-111' 11111 X 1-111111 X1111- 11115 111' -s1 1 'Y11. Z. 1'42l11ll 11111 11-1- 112111118 s:1il111' X1111111- 11 5111111110 Cl11'if1111:15 I12l'1'iZll 1-, XX1l4'11 1111s 111,- 1'11:1,1-11 111111 '1111k'X 1'1111L-C11-11 11'11111 1111- "C11".'1 '. x1llI'L'11,H 11111 1111111111-11 111 111- X11'1111'1' fr I1 -1-. 3. '1'h'J 11f 51111111511 C11111 1Nk'Ill1lL'I'5 1111 1111jfs 111' 11111141111 111111 11111-1'1-41111g S112 Il1N1l ' J 111 11 '11'l'1igl'1ll1I111 III s111111s11r, X11's. 11 " '- XX 11511 's 1-1111111, 11111141-s Ili 11-1-I 11-ry 11-111 4111' ,1 g - " -15111 S, 3181111 J -111-11 I1'11g 111- 1111111-1:1 '1 - C1 '11 I1,. x1k'Zlb'1lCl', 111111, 1 - rf' -, 1'zs1'11-1111. g S111 1 g 1111- S1111111111, 1x1 -cr, 511- - , 171111 -1. 1111141 111111 11111-, at " -1 1 .. i X 1. I 111 3 -111, , vl- ivv, , .4 . Y ' 3 - 1 . . 741211: wal iqcfian ai lie Glock Jfanld Moved. 1 11 X 1 11 1 1 11 1 N 1 11 1 11 1 11 1 X I1 1 1 11 11 1 111 1 11 1 1 4 Y1 1 1 1 1 1 1111 LI 111 1 11 1111 11 11 1 41 1111 1 1 111 4 1 L Llhl' 1 1 4 1 1 14 111 1 1 1111 1 1 lx 1 1 111 1 1 11 1 1 1- 4111 1 1 11414 1111111 11 1 1 1111-1 '4 1 N I 11r1 411 11 l II11- 111411 111' L'l11'1-1:11:11 Nl11l'lI -I 111'x III 1111- N1111l1-- 411' 1l11w1- l111'l Rf-N1-1'11-N :11 1l1111' k'I11'iN1111:1x 11:11'11. 1 F1'1111l11411'1 I111141r1 111' 111111 11:11 11141!11-rx. 1111 r11l1- in Illlx 111111 111 1111- 1Y.XL' 11z1r:1411- 1111 M:1111 51. l,1-1 11 11411111' :111 1111-11 111 t111rx 111 1 111 1111. I 11111-1111 'l'111l11, 111111111 I11 kx 11111111 :11 I11, 1l:11'-11:1 Nll41IN 1111' 111 1I1,- :1r11 1-1111 'I'.ll. -1-' 1111. l111l Him." KJ1'-1-r, 111' 1-I11-:11 111 "-I1-rj 111' AI1-111-1111 R41z111," 'I1-1X :1 ci::11' 11I:1l1- "l,111l1- 11111111-." I-21111 H1-1'1'i11g. 1111 lly 1111111 11. I11' VIII' 111111 1111f" lux- 1' 11111. 411'-v1--I 1111' 1111- H171 111111:11111:1 11:'1'11'. T111-1' J11' 111111. S:1l11:11'i1cl1. L11111. 111-11111. IJIIIU. M: "11. 'I11-'111-111 1'11:1111. H11-xv x11f4li1-r- 1'i1l1 111 fl j1-1-11 111 1111- VLX1' 14--'1111 1111'r1111- .... X111 , 1111 uirlx? fQ11YlfXIlHflC: - 1f"XX':1111:1 111' :1 XY:11'f" I,1. l,4111z11111 X11 1111, .Xir XY:11', 111111 Sul. R411 11 ll:11' 1-'1 114 51' II F11-111 114 11 111 111 :141 111' -1111-rs 111 1-111151 111 1111- 111-111 :11'1111'. 'l'1111' 1:12111 111 141 -1:1-' 111 N1'114141l. 11- N111 k':11'1I111l V1:1lN11111. 111111111 11l111141:1:111111r. -1111111 1111- 11rx1 l111'111-14141111 11i1'1111'1-X 1111' 1111 R1-1l 111111, 111x1.111l XIV. K1 1111 11111111-. N X:1!'1111':l lf11111'11111111 X11-111 111-Q111-. 11111 1111 1'411' 41111' 1111111111-5 11111 1':111'1' ,-1111-I '1 R1-11 l'1-11111-1-1 h:111- "l1111" 111- - 1'11:1x1. I11 11: H1111-1'1 ll:111N l1ll'111X 11111114-1111111 11:1111. .X11,1 1111' l1111'1? II 51- 111111 "l11:1'11-" XY IN1111X S111 ':11'11- 4l:1111-141 111 I11-11115 1111111111 :11 51111111111 1-1111 11111112 IK 1111111-NY I11 lf.1'.II.S. 1111 l11111'l1-41 :11 N11-x11'1-11 -1-11411'11:1 111 X11-x11':'11 l1'1'1'11111 11111111-. 111 U111' 111-1-1111 11141111-? NI1- 1111 11111111-11:11141. If H1111 1l1:111 IIH111 u1':11l1- -11111111 1111111lN 111-11 4111111 111 N1-r 1111- 11111-1'111:1 1111-M 1'1-111-:11'x:1l. 11111111 '1 l-I IN i:1l1111- I' 11. :1 Sy1'1:111. 11-ll- 111 lux 111-11114 1-x111-r11-11'1-- 111 141-1111111 111 111- :111 .X111'1'i1':111. :1 j11'11'1- 11-gv 11l1"l1 I11- 11111151-1'1:111-N 11111'1- 1l1:111 111- 111111 11:111- :1l1111'- I11-1-11 111-1-, IW "-I1-1'1'1 411 V11-1'11'l141 111111110 1111-, 1' 1111- 1111 :11 11111111l:1'111'. 3.1 XY 1 R1- - I -1' 1111- 111411:11- 1111 1'1111x11'y 1111l:1y 11' you 11-111111 1':l111- - H1-1 111:1j- ly. 17111-1-11 I11-111' 1'1 -, if 1'1' 1'1-11. N I R 4 I 1 I X I K I 1 I X X I 1 X 1 1 X I 1 1 l 1 X N L1 'X I N 11111 X N N 1 1111I 1 1 ll lNNI1 N N 1 1 1 N 1 N I 11 1llI 1 II 1 x 1 N I Q N N1 1' 1 N1 N1 lk I N1 II I Ik I 1 NN 1 N 11 1 11 I K 1 xN II I IN 1 111 1 1 11 xr 1 1 11 X 111 1 I K IIIIII 1 11111 I11 1 N I 1 r Il r1 1'11 1 1 1 1,111 4 1Iu1' I-A if II. S. XX1N I"1'1111I11'111'1, III1111iN X11 1111I11 1' I"I.I. III-,XIJ IIII 1. I I1.1-1.1- 111N1 411111 1111I11 I11111111'11111111Q :111-I I 1'1111I1I11'1 I11I11 IIIIIIIXIIIQ IIIQII 11 111II I11-41 I1IlI 11111111111 III 1I11 'VIIIIII1' 1-.I1111 :1I'111111i III 1I11 z11'11111I N1-1'111'1 I'lIIII'II I11 I-'UIIS 111 1111111 -1I1I :1'1111:11111.1111'1N, I 111111 IIII 1-1' 1I1:11 511:1 :1I11111N 111111111-1I 1I11' I1111111-1'11111111qN, z1111I 1121.'1'11111 111-1'1-11'1 3:'1'N1111 111 1I11 -11111, I 111II11'X 11111-II11111:1I111I1-:1I111111 11. "1'I11:1'I1" I1111:1'Iq1111I,1I11-111:1N111'1.1'1'11'1'111111111N,1111111111111g1111IN:'1I,"II111I1, I-'1-II-.N, II1-111I1." 1111I1 1I1:11 u11111I 11I1I 511111111111 III111111N 1I1':111I, I51-1'111'1- 1I11 N11I1111' 111 1lI1I III1113, ATI111-IQ" gg1'.'1 L1 1I1-11111111111 111 1I11' 11I1'1I:1- 111' :1II1g1.1111'1-. 11I111'I1 I11- N.111I, XXll I1 "111411'I1 111' I111111111" VIIIII' 1'I111-1' '1111I1 1'N, k.l11'11I wI111'11I1N :1111I X1I:1 I11'111111,1':111'11'1I 1I11' II.1gN XI' If:11Ii1- 1x11111I11I :1 I11':11'11 111-I1111111 111 11111 11111I .1II 'III1111 IIIII S11 1111N, ll I11f.:1I ..I111111111N,111111I1'1I11 1'1N11111N1 II1 111I1I I11111 I11 I1g11I11111111-1I111113311111-N.1111I111'I11N1 111'1'11111'0 1-11 II111 I'1'IIS 1111111. N1'x1 111111- 1I11- 1'z11'11I15 111111111-111, 11111111111-1I 111 "1'I11-1111" XIIIVIII 111-1I1. 'ACI 'Q' II11111'I:1111I. 'Il11I1" IP:111N. ZlIII HSI 1111" XI1'XI111'11'i1-. 'I'I11-1' N1:II11-1I 11111 11II 1I11' N1.1g1' lik- ll 1'I1:1111 Q1111u 1I11111Q :111 1'I11I1:1111 11g1II1, N:111: II111 "I111II H113 1111 1I11' II. 1I1" :1111I 1I1:1I 11-1-1 1':11111111N 1'I1 "I'1N111I I'.11'I1111' XI11111111:1"' 11I111-I1 XXll g11'1'1111111:11111-1I I11 1I11 I1L1111I. X1 III1' 1-111I 111' IIIK' N11111 "k'I11-1111" 1I'1N111I I':11'I11:1' I'1111:11 1I1'11I ll QIIII 111 1I11- 1I11'1-1111111 111' "I'11N1'I11"' 1111' III1' llXXIAIII .,1'1'1111111:11'11111-111 I11'1I QI1111 1I11-111, II111 3.111 1lII c111'111'1 "XF-11 X11 XIX SIIII I1I1111," 'IAII1-N1 I11 1-1 11111 11-g11I:11' I'A1'111I1 S111:111'11N III 'I'I11-71 11-:1II1 N1111111I1-1I 11N 'I11111qI1 1I11-1 111-1'1 11111I1-1' 'I11- 1111I111111'1-111'N1111:11I1111g:1I111N11'111g11 1I1:111 ll 1'11I11-. I'1'1111'11111I If XX. IY1-'N1 'II, I111111g 11111'111I111'1-1l 111N1-111 1-111 1I11' 111'N1 111111-, 3:11 1- ll 1:1II1 1111 1I11- "L'1'111111111u X1'I11111'111-111" II1- N:111I, 1I1:11 11I11-11 I11- 11 1111- 111 XX'1-N1 I-A1':111I11'111'1 I11- 1111 IIIIII 1I1:11 XXX If 11:1N L1 111111111g 11111 1. I1111 1I11- 1'I111-1' 111'111I111'1 1-1 1I11' 111'11Q1':1111 Xll ul'1lI'Il.u 'I'I111'1- 1111N 11 N11'11111N N:1I1- 211 I11 N111-1-1'I1 II1-1I1i11I1N 1I11- :1111 III 1-1I111'11111111 IN 111 11-z11'I1 II11' N11:1I1111N I11111 111 '.-.111'I1 N111I11-1 11111 I11-I1I :-1111I 111I1N III 1I11- IVllIIII'C', 51 -.1I1111g 1111 1I11- 1-.:11' N1111:1111111, I11 N1111I XXlIIA :N 11 1'I1:11111'111'1N111' 1-1 111111-Iv 11111I I1 I1:1N 1I1-N111111-1I N11111'N111.111NI1111, IIIII' "1'1'111x11111: X1'I111-1.1-- 1111-111"1N11111'1 :1111I 111.11111I1:111111:1I111. X1- , 1I11- I1:1111I 11I:111-1I .1 1111 111N1111i11g S1 I1 XIII -1111111 1111111111-1' 'II11-11 1':11111- III1' 1'11111111:1111111. 'I'I11- I1111- 111' 111:1r1'I1 XX1lN ILS 1411II1111Ni XI:11'g111'1'1 I'11t11'1'N1111. 1'1-111'111g 11111-111. 1-N1'111-11-1I I11 I1111 II11uI11-N, C11-I-A1-111I1:1II CllI1I1LIIII Ii: II1'1'Il I'1I11, ll 111-NI11111111. 1N1'111'111I I11 I1111I IQ11I-13 ,I11 IP111111:1 S11'1I1-, :1 111-NI11111111, 1- L'11'I -1I I11 II1111- .'1111g1 'Ill Il111A1-1I11 IIq1111'111'I1. N1-11I11111t111'1-, 1N1'111'11-1I I11 N111'111g111 Q11:11'1'1-INQ :1111I If Iry I':11'I1N, :1 N1111I111111111'1', 1-N1'11'11-1I 1 I,1-11 121-111113 XX :1111I.1 X11-11, -I11111111, 1' '111'11-1I I11 411-111 Iini -rg HI111111 L'111'111:1, ,I1111I1-1', 1N1'111'11-1I I11 41111'1I1111 II11'1'1111g L'I1:11'I11111- IqQllII1I 'I1, S1- 11111, I,:11I1 III XX':111111g. 1- x11I'I4lI I11' I'11III XI:111'I11'g II1-111' II11II11111.111, 51' 11111 XI:11I 111' II1111111', 1-N1'111'11'1I I11' II11I1 ,I11111-Ng IIIIIL' 1..j111'1-11, I11-111 411111, 511111111 1N1'111'1111I I11 ,I11I111 Il11I11111I11-1'I1. XII II11- gi1'IN I1111I11-1I 1'1-V1 I'I'1'IIX' I11 1I11-11' 1111'111.1IN .1111I 1I11' 1'1'11111I 11:1N 1-111'I1:11111--I I11 1I11- I11:11111 111' 1I - N11111- I111- II114I11'N I1I'1'4k'IIIl'1I I111111 11i1I1 Z1 L'I'l XXII :1111I 11 I11NN1 .I11I111 IP11I11111I1z ck 1111-N1-1111--I :1 1I11111I1:1II 111111 QL I-Q1 .','. IIQIIQ' CI11I1I1'111 111 II10 1'11111'1 11111- 1'1'11111 I111:r1-1', XI11g:11I ,'1 II'Q 1111-1I1:1II I11-:111-13 XII -r XX'11IN11111. II111-.1-1' u11'I. AI111I1 L'I11-11111-.1-1I13 :1111I I?'llIII I11:11'1'1'N. ,Il1Ill' Ii.1111, X:1111'1 II111Iy1'N. 'I'I11- f:11111I11' I1:1N 1'1-:111-1I l1X1'I'X 1111'1-IX'I11-I1g111-1Ig1'111111111'111111-1'111g. C'11111'I1 II111Ig1N 11111'111I11111-1I 1I11- 11-11111 :1111I XI11 CI11-111111-1I1 QILX - ll 11111 1.1II4. X 111-11 N1- 11111 1-,g1N I11-I1I 111111 111,11 U 1,1113 111111 IIL'llI' ".XI1 Il XI4111-11" K1-111 1111 1I11 Q11111I 11 1111, N11I-II111 IIIII I11-11111Q 711111 111II '111 I1111111' 111-x1 111111 1111' 1I11' 'I'111'I11'1 IIIl- 1:11111-, S11 I111Ig, Y1111' 'IIXXII1 S' , "I.II..N J: 'I'I1:11:I1N11111, 11111N--I1 111'1I11 111111. ,"1 XI1' k'11:'I l.11,"II .1111I I'N N111111 111 1I114 NI1111-1I '1N I11-11 11121 111 .111 XX1- NI1111I1I .1II 1.N1 11 1x11'11111I11'N '11.111.11I1..'.11,1 11I1I1' 11 .111 111 -1111111I. 111 XI11x11 11:1 'IA II 111.1I.1N 11N -.x11111I11 !JIfX'I:XIIiIfIl' I XI1NN XI: :111 K1-II1 :1111I .XI11 I, 1-1' VI11-1111111-II1 .r 1'I111N1-11 N111111N11rN of N1111I1iN111:1t1-1I S1'111111'N, 1 V111111111111111 N1:1:1-- 1141: rL1II1 1I11111 111111 11111-111111 11 1111-11 fur 1I11- X,Xk4'N. .Xr- ' 1I11-1 11111N? J I'.1I'NY I111111: I1:1NI111-'I1:1II 4:11111 111111 1'I1r1N11111I111'1N .1 X1111111 1I1NIt 111 I1 :1II 1I1- 1r1 1111N. 11 'I' Ii. NI1111N1I1N11:1'11 11:1I1 1I11-13 'l'I111 1I11 1111f Q 'II1 111:11N.1,11111-1.11 111 .111 N111I1111I I11 1I11 -I:111N .11 I'1.11I II11rI1111 :1111I 111AII 111-111 1111111 II 111,111 1I11- 111 1N111111f '- 'I'.Il 11r1L111 'l'I1.,1I1.11 1N 1I.1-11111N111111.111N11-1'1-1I 111 1I11- 11-N1 r1-N11I1N 1111I:11. S1 - 11.1IN 141111111-1I. " 'I'111I.1y 111 I11.111111I f111111 .XIr. Y:111N, .1I111111 11tI11r 111-1111I1- 111 f11r1-1111 I11111IN. I11 I:r:111 141111 II111IN 11111 1I11' IIJ1rr1NI11r-1 I111II 1I111gN 1111 1I11- 1z11I11. IJ-f1II11N 11g1N N111 1 11:1N N1ir -I 111 11N 11N 11- I1N11-111-1I 111 II111 j111111 1r1gr.1111 by 1h11 I11-Nlm '1111 1 11N I1-1I I15 XI1' I'.1N1I11-1I11: :1111I ,XIr. IlL111N. 1.XN1'.1 F1-413111 X1.XIll'I 1 1 I I J 1 I 1 1 1 I 11 .1 4 1 1 .Z 3 7 5 11 11 1, Fx 111 .X 1 I 1 1 I I I5 1-1 12 1 -11 11, 1 : I 1 Y R 144 we Parque auf: elaumaled fa .feaae 511111111 11:11:11f 11111 111111115 111111- 111-1'11111c V11111111115. 14111-ki 1.111111 your 111-51. 11111111115 111111 S1-11i11r-, 111-1':11151- 111i- i5 111: 11'1-1-14, 11111111111 1111-11111-5 are 11111-11-, S1I111111111111'1- r1f155 1- 11121111111-11 f 1111111113 N111ri1111 111111 Fr1111141'11r1 14111111-. 1'111'111i 1111111111145 11r1- 1111 1111- 11111111 111 1111- R1-11 1!1r115. N111 111-1':1111 4111-1'11:1111 111111 1115 1111u. '1'11H1:, 111-1'1'111'1111-11 1'111' 115 i11 1111 151-1-11111. S1-111111' I111y5 11'1111 11111111111-11 11I1' 1111 11-51 1111111 1111- X1111' Y-S EYHII1. R1-11 1111-115 1111111111-11 1111- 111-1'ri11 '1'ig41-r5- 11111 111-1111111-ly. 5115. 1111111 31111141111 15 1-11-1-11-11Q11-5111111511r11f 1111- S1111 111-115, "'I'1-11511111"f S11111- 1115111-1-11115 1111- "5iuI11 S1-1-i1114." S1-111111' 111155 11111111r1-11 11111111-1-5 11'i111 Z1 11111111-. X113 11. 111-1-1-1111111111 .X11:1115, .X11511'111i1111. 111111 115 111111111 1115 11111i1'1- 1I11111. i11 1111- 11551-1111111' 111111111 C2111 C11111 511111115 11'i111 14I1-1- 111 1111-ir 51-111111111111111 11111'11'. 1111rri51I1111u 1211111111145 11111 111 1111- 1'11ff11-- 11111l11' 111 111c R1-11 1111115. t 11111111115 51111111-11 11211111 11' 1111- 111-11 1I1r115. 1'.X1H11r 111111 115 111 1111IrII111 5p1r115, R1-11 1!1r115 51I11g111 1'1-1'1-11u1- 111111 111111111 11 115 1111-1' 11'11111111-11 III1' L1-1111111111 11111111111-. 141-11 1111115 111I11'11 1111141111 S1111-111 511111111. Y. XY1- 1-111111'i11111:11 111 1111- 1111111-11 111 1111111-5 1111 111111111111- 111111111515 i11 11 51-1111111 11111r1-11, I I- - I I - 1111113 R1-11 1I1r115 111-11-111 1111111111 11111121-1'5 111 11151 11111111- 111151111-111111 14111111- 11115 51-1151111, SI111'1- .X11c1i1111 111 1111-11-1151- 11111' 11111111 111111111 11115 111-111 11111iu111. A1511 B111 K1-1'-11-11 11111111- 1115 111-11111 115 11 1'r1111111'1'. A111 R1-11 1!i1'115 1-111114111 i11 1111115 111' N1:11'i1111 1Yi1111-:115. Z1-1g11-1' '1'111'111111111-5 111111' 111 R1-11 1111'115. ,X11f 1'1111111, 11.5 Y:1l1-1111111- 11111. X1155 Y1-111111 X1111-'5 11111111-111111111 11111111-5 11'11111I111-1- 111 their 111,1m1-- 1'111I111 1I111'1y. Y11111' 11:11 11-115 11 11111-1 U111' 11'1-1-1111' 1I1c1111'1- 11':15 "111115 1111 1'111'11111-." S1111 111-115' 11111111.11 1'1Ir111111 1111111 111111 111111u1-, 511111151111-11 111' Sur. 111111 5115, 1X'1111'1-, N1r5. B1111':1111. 111111 1,l'II1. 111111 X115 K1-1511-11. X112 11111111 11-11 k Il 111111-5 111 11111111-51 1111111 1I1-1'1Ir1- I1 1'1-111-111-5 1I11r 1:11111-I XY1- 11-111'111-11 11115 11-11111 11111' 1111I1i1- 111 1111- 11551-111I11y. XYII111 11 qr1111-111 'l'l11- 111111i1' 1-111111 11r111114I11 111-111111 11111111 1':1r 111141 111-111', '1'111- 11111511- 11115 u1'111111. 111511 I 1'1111111 111111' 11 1y111111111111- 1-5111-1-i111ly "1'i-1111 1'111'11i11' N11111111." 1111-1' 111i1'1y 5111111115 1111111 11111-1 111 111C 11111111 1'1i11i1-. C1111 11111 511111 11 111114 111 11 111i1'k 11r11511? .XII .X1A1'1L'Illl 111141111 c1111. 31111111-, if 5111111- 111' 115 1i1'1-11 111 :1 j11111411-, 11111' 51-1151-5 111111111 111- 111-1-111-1' 111111 11111' 14111111-5 111-111-r. A1511, 111111'111- 111-'11 111- 111111'1- 1l'111- 111 11111' 111-111-1. XX 1- rc 11111 1111111111111 1-111111:11 11111111 1'1-1-1I111-1'111111- 111 11 11'1-1-1111' 11111111-,J l11I1I11 "11111" frc51111-52 'l'111- 1'1'1-5111111-11 111111111-1-11 1111- 111-Y i11 11 11115111-1111111 g111111- 111-111 i11 1111- 11551-1111111'. "N1111-11" 1 111151crr1-11 111 511111111111 j1111 1111111111-r r1-1151111 11'11y 11'1- 11k1- 111 115i1 1111- 1111111-tic 1ic111. 'l'111-11' 111I1'1- 1':151'111-11:1g 1111'1111-11 111r X111i1111111 11111111 111 X:1111111111 c11111'1-11111111 111 111115i1' 1-11111'111111'5. 11.11111 11 14111111- 11-115 11111- 11'1111 .l111111511111 1111' 111111 111:1111- l'1':111k111r1 1'11-1111111115 111 R1-411111111 111111'11111111-111. 1111111 111111 '1':1k1- 14111111 1-11r1- 111 1111111 y1111 11111'1- 11r il will Flllll. H111' wu1-kly 11ic111r1- 1111114111 115 111111' 111 111'1-51-1'11- 11111' 11l'111l1'1'Iy. 111I1'511i, K1111 1-1'11i11k, C111- 1'1'1111Qr, C1111111- 111-11 111-11' 111-rs, 5111-1-11-11 "1111111i1'1"' -111111-5' 1111111-1111 111111 ll 11ll1' 111. 611111112 11111, HifY1111-111111-1-, 5111191- 1'i51-5 21 "K1111'1'11 III- 1311111-" 1111' l1k'L'11f' 1111111111-5 111 51-rviuc 1111-11. 11111115 111-111111111-5 C1I1'11i11, 111111, i11 11115 11i1'1111'1-, i5 21 "Li1111- 1:L'llI'.H '1111i5 i5 1111- 11111' 5111- 11115 111 1111- 1111- 1-11-1121. T11Q5c- 1111- 1111- S1-1111111115 111 1110 51111111511 Q1111r11-1 115 lhcy ll.111lL'11l'L'11 i11 1111- U11- 1-101111-f1Q11i115, NX'11z11rik, 1':1111llI11iS, 1111111111c1cW-X19 111iC11 'cmf We aa-e goundandmelefzmdxed 7461 Qlfe ir Q, pimf-OFQ L pinafoFtWff'E 5 Q Q 1 4 7fne ,of '76 .74 Zfze Spbzil' ,af '44 Ifxt-rywrxv :mt V.C.H.S, lms lwcn willing In flu his bit In help "tln' mzm lu-hiwi thc Ulm." 'xX'wkly 111 hmm- rmmw In-riml xmr Imu-I4 :unl Nlzmwpx non- wld, 'flu' Iwtnl :mwum pllrclmxwl in 'fur srlwul up tw Nlrmrvh 22. xxxu SHJPN7 26. 'I'I1iN iN :um z1wr':Lqm' uf S43'2.4" pm' xxwk II' zllvplmxiruzlln-ly D2 vm-nts pm' alll-lull! pm' xxvvk, 'Ihw lnum- IWIHYNS IIIIU rzmkwl IIIQIIIWI III tlu' l.II1Hl!lll 1v11rc'l111v-fl xxvrwi Xllw xlllflllll lxvllfx 11,1411 H1111 Il twtixl HI S.i,.5?4fJ.7h, :xml X111 Hurry xl4'xIllI'II'il"N mmxm xxilh S.5,H5F.43. 'I'lu' trip pictun' -lwxxs Iil'll'!l XXilkir1w11. W'l'I'i'lZlY'j Aw' IQUU111 2433, an-lling NllI'Il1lI1'INIll141 slxuxlpx, 'I'h1N grwup wr glrls Irwmm Xluw X rlmzn Xzuqfs hmm- l'HlrlI1k1Q'IPI thvir plc-llgc which thx-5' mzulv 1-nrlyin Sa-mm-xlilwrg thvy xxvrw- IUHZ, in ilu- p11rvl1:Lw 1,1 Imu-is :mul ftzumw flllflllg thu mnxrv 54-nr. Hn- wrvxuv mam In Ihv 14-11 ffl thv 1111111111-fi 51-11i111'S ix llzmllnl Xlmelcyi thv um' In tha- rlzht 1- Ill-luly SUHIXIIII. 'IAIMA5' rn-1111-will thu !Ul'Il uhm urn- in wrxiu' Iwr thcir wf11x1t1'yH-tl1m- INVI1 xxlw :uw nmking II 1wfwil'lv mr QIAIUIIIILIKN IU rf-rmtxllllv L'2Ll'T'jlllQ lmmkg nlxu-:ul 111 NllHlllflL'I'IIlQ QUIIN 'W I"r'.:wL.r'-'lvl KU! Iizy-IX yI,n1.E xl. ummm xx-'h I'-:nf?.n1. ' Ilwxun' M-In Ifzl-vrrxhh lfwznvfxr zz. II:-1. 'Nw Ui X-V lwn- xxll- xml Nd-ru. Klum Ihm I-Li 'him M- Nmu . . ffm: wx ,Ami X11 11411- xxw-L7 'I-mr: .uwl IxxHr11,., N' Ff I:r':mkv'n1I M1151-11.4 ww-I lu-1114 4:41111 xxzlh K u:.rmn .N vim WAY: I'm1r:z:um-nr, XYMQKY-11 liur1lvr' hrukr hh :lun I"m:1LI':fr'r Mwbm Q NUI, 'Hgh ,,,,,.,mm H,,rI,l,, In rK.U.I,T,, H IV I3""r' HV' "ff Y" H'IY""f'- 54 NWVH I'If'?lf- VJ M-rlmrx :uw .l.m1f,rm:X :nr-,rw 111 "Hl:mw::1 l'r1x'v-rrl-fl." IH- XE NIH- IMYL- :xml Mp, flu-ycffx -H1114 um, HMI UML fx,-,14,,1fm,.l.,x V1 Num- uwk 121.3 gulf' ::,Uv xmrw- XPRIIH QX 11.11 r:H:1::1-gm 'Yr nur wlhu lfvlhutxrzg N:.'1fxx, 1 RWE Vilwnyx Im!! MIIIVIKN I-MPI MM i-,MINI VX-frzwr .x:4m- 1711114 :L m:xt'1n ul' .kxprw--Xlw.-. j f1,,,,,f l:I.,A1H I-11 my yn NKIHWI in th' dl-lt!z'y',IL Xl Irving flu mzrmvulgi--rmrx -rrvmulv xxlth Illzx' vxxirxi-. 5 UYN. '.x':n..4:xl un- "l1u1n"1u xxvll sn- x-.Irv .di :E4 ulzx- nw! v .- gfnlx H1 IPM- vlvmml' l'l:l5. 4 -H NL: Ji 5p:m1xh lfuxyf, g'.,r 1f,g'H-il 5I,5l,,,5,r,1, lfujjx ,M u,.,,Lx', J TUIHQP1' ilu' wrnmr- nw-:xml -1'plmv1:.- nlmlx nlvzm lu -lmxn :uni J" IIJ45- Hmm' 111511, XM:-1x1 fum yur- uf -Alwml xxurlx llmhxt yu'-fvf'lln-1x'llx'L-5. ua Bucfcfaed, " 14 0501414 fad fan? fa Know 7114! you Zlndeaufand 'X . . Midi Xlvliirl, Ilviiiiy ,,,,,,,,,,A, , ,Xilwii, I,m-mi ..,.,,..,..,,,, .Xi11Ivrwi1, I1-xiii., , i xi iii uxiiii ui ilu ill i I1 X X X I I Ixxui N II I IPX L11 N in N ix X 1 I um H NIL II is 11 IN 11 I 34 Q mi I III I mi l IL sx ll UNK! l Illllx l All I Ill Il x 1 l il K i ul I s 1 mi inwn 1 si X ngn 1 liar k I N Ilwm is lx irrull I Lrtrudc Ixc I Bath IxcnnccI5, Bula Wana smiled . . . ffze 'faucfa of Navy ,Xrmy ,X1i' Culp Wana alfannfd. flizumiziigii, Illini-ix I'iiix'crfily wi Illiiiwis ..v...,.,,,,, ,,,.., X in IXX ilxiii Ilxlll I II IXXK KINK llxllif ilxiii ilxiii ilxii L Ximx X ixx Ximx Xiu IINl X lXX Ximx 1 111 'X in ilxiii X in X llmlilg Xrmx 'X ixx 1 in-1 XXI rlxmg, N xxx X rlxiii XX rlxm Xiu X 1 mg, Ximx mixing XXIII-xlllli, Xrmx X 1i11L Xrmx Xiu I I X llllj, 1 i ilu 5, ixx ilu L X 'Xxx ilxii L IIX1 5, i XX flxlllg, XXI rlxilig, X 1 lllj, X rlmig, rsc s I im 'N I 'Xiu XX rl-Img, 'Yin XXUI'Ix1Ilf., XX orlmig I W 1 I Is xxl N PN ix Qsl ix psi wx ix in mxl nxt l l v I L V 1 ix lil I ll 1114 IX X01 ii It X ul 1 ui QNI Tin X ul Iii im LNI In itll: fi X ui ki , I7 NNIIIII 1 in in im wt lr LIIIILNKLL xxl 14 nxt 1 mc I than Qu X c ui 1 LII imp llllll IIN S H11 s IL Ili' Hi QNI 1111 N ui I lx im s 1115.511 Illini s wills IXIINNU XI INNO III' N Illmom Illinois Illinois XX Lat 1' nmkfort XX est I ranlxfort Carbondale Xm iilil, X'zil,, ,.,,,,,., . , , , '- Xi' R-xx, Ili-rxilwl ,,,,,, ,,,,,,, X 1 we Xrlixiii, Xi ,, ,.,,,, ,,,,., , ,,,,,,,, X Xu". ,,,,. , . ,,,,..,....., H ,,,.,,, .,,,,,,,1 , W 51. lwliii Nllvvllfi X ' , ling ,I ii 1,,, , ,,,,, XX iv " g ,,,1,,,,,, ,, ,,,,..,.,,,,,,..,,. .,,,,,,1,,,,, X X z I"i':iiiI'im'1, Illiiif i Ilgirlwr, Nli-ziiin, ,,,,,, , , X-V I 'SIn'l'ii Iiiiwiily ,,,,,,,, ,,,,,, , , . , ,,,,... Ifvaiiisiflii, llliiif I, ' Ilzi ' ' -V, XI1i1'X ',,,,,,,1 , , ,,,, ,LII - .,1.,,,,,,,,,,, , ,, ,,,,...,..,,,,,,,,,,,.., ,,,,,, , .XXI ', I'll'Z1IlI4I-41l'I, Illilifi Isziriii-Ii, XX: ilu , ,, ,, ,, ,,,,,,, ,,1,,..,,,,,,, , , ,., ...,, ,,,,,,,, , ,,,,,,, , ,XX If1':11iIxI'f1i'l, Illiw i. Ilziri-in. Xilizi Xlm' ,XXI41"' 4 ',,,Y,,, , ,, ,..,,,,,,,,. . ,,,,, , , , ., ,,,, ,,,,,. I li'im'Iil.IIliIl1I' Ile-m-iw, Iiii I ,, ,,,,, ,,XX'4f' " g ,,,,,,,,, , ,, .,,,,,,,, ,..,. , ,,,,,, , , ., ,,,,..,,,, fI1"lLg11v, IlIiil4'IS l ' Ilvllxu, lwliii, ,,.,, , , ,,, ,XX'1i"' g ..,,., ,, , .,,,., ,,,,, , , , ,, ,XX A I'4r1i1ikiii1'I, llliiiiiis " Ili'-I xii. ,Iiiiiiym , XXi1i'l4iiig ..1, , ,, ,, ,, XX" I"i'z1iiI4im'I, Illiii-iix Iliggiiii. I'Li. , , IHM Ilfilllllllll' liiirl-giili, -Ivxxcll , ,, XXi1"'1A'.., , , , ,,l'Iiir1igii, Illiiii-ix lliiiiii, Xlilxi- ,,,,,1 , ,. , ' D' Vzilliiiiiii, Ili-iigilsl , fa '- k':ii'lvi'. llvitililn., , .finial Iliiziril fgirr, Ifqirln ,,,,,,, H ,,,,,,,,,,, ,,,,, , ,, ,, , , XX 'NI I"i':i1il4I1ri'l, Illiwiix Gisli-Illia, Ili-iiipn-. ' k L'Iii1ixn-iilmiv, XIII 'ri , XX i1i'lxii1g,,, , , , XX' 'Ni I5i':i1il4Iiu'l, Illiiif IIN Clziili, l':iiil XXffi'lxi1ig. ,,,, , ,, , SI Iwiiix. Xlixwivi Llfiilri. slim, . , , .Ia ' KU-Ii-iixziii. Iilm - H H Xi ' 'R 'llitiiiiiiig ., Sl. I.1-iiiy Xlixvillii fwxm-i'I, lil iw ,. , XXFfi'I4iiig,, , , , ,,,,, , XX 1-si I'AI'Il11IxI1I1'I, Illiiiiiix Om, Ifviiin ',,,,. , ,, , k'i,I1vr, Ilill , , ' V' Vrziig, -I. II. ,, ,,,, ,. .. ,,Xln-wlixiiil Xlziiiiz 's Vriiw, Sli' 'Im-x ,,,,,,,,, , H vXXi1rlXiiigi. , , ,, ,, , ,... , ,XX'vsl I'ii':1i1IQI11i't. Illiiii ix I Jziiiiiiy Iil'IAIlIk'k'l' ,,,,,,,, , I .XXL 'IQ' gm ,, ,. . ,, ,,,, ,. ,, , ...,,,,,,,, K'I1":1gu, Illini is I 'zu ix ll-liii 'Ill fliiiziw ,, , ,, ,. I: Ilizuliis, Elm- ,,,,,,,,,,, U, , ,,,,, XXL' ' gg ...,,, , ,, , . ,, ,..,.,, ,, ,,.. .,XX'u'sI I'll'lll Isiwrl. Illini i. IlHIriI'Il', -I. I ,.,,,,,1,.,1.. , , , , ,,,,, .IZ V' Ilmizilimg Ifliqirle-s Y,,,1,, ,, ,.,,,,,, M XM' " A -.,,,,, ,, ,,,, ,,.,,, . ...,,.., H, .XXTSI I'-V: kilfrr. Illiiif-ix IJui'i'Is, Ilulv ,,,,,,,,,,,,11,,1 ,,,,, ,,,,, , V ' IJ I-', I'z1iiI ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,, ,,,,,,,, . ' 2 Ilurlmm, 'liz 'Ig -.', ,.,,,,,,,,,,,11,1,,,A,,,, S , I, N, If, ,,,,,,.....,,,,,,,,..,..., ,,,.,,..,, ..,.,,,,,,,,. C : Vlmiu Izilc, Ill' ii'- Iflkiiif. XXIII: :I -:ui ,,,,,,,,,, ,,,1, ,,,,,,, X X 'wki 9 ....,,,,,,, ,,,,,,. ..,,,. ,,.....,,,,..,,,,..,, ,.,, X X ' c 'si Pram 'I'm'1. Illiiifiis If, sri XII im ,.,,.,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,,,, ' I " ' .,,,,,. ., ,,.,.,,,,,,.,.....,,,......,,,,,,,,,,.,,,,...,.,,,,,..,......,,,,,,,,,,,, Iwlizmzi Ifllviw. I'iii'I ...,,,,,,1,,,,,,,,,,,,,, ,,1,,,,,,,,, Y 2 Ifvziiis, Xlziry .I -,,1,,,11 ,, ,,,,, ,,,,1 X 'ii " g ....,,,, ,, ,,,,,. .,,,,,,.,....,,,,,,,,,,,. . .,... X ' I71'zi11I4-11 'l. Illi i iii Ififv, Ilvii5 Lim .,.,,.,,,,,,,,,,,, , ,,,,,,,,, F1 " g ,.,,,, , ,,.,...,,,,..,,,,.....,,,,,,,,,..,,,,,,,,,, X' Ifrznikl 'L Illiiiilis I"iI'v, Cz ' I Lou ,,,,,,,,, , ,,,, ,,,,,,,, ,1.,......,,..,,,,,,, , ,,,., .,,..,,,,,,,,,...,...,,,,,,,, , . , XX' 2 I'-i':1iiI4fm'I, Illi is Ifiiiii, I. 'fllk -,,, ..,,,,,,,,.,,,,.,,, , ,, ,, ,,,,, lfilrgvrzilil, Xlg iriu 1,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,, X 'wk' 1..,,,,, ,, .. ,.,,,,.,,.,....,. ,...,,,,. ,,,,,,,,,, X ' I71':mIa'+'1. Illii vis flzulilis, ,Iuhn ,,,1,1,,,,,,1,, ,, ,,,,, ' D' Ilil 1111, IQ ill ,,,,,,..,..,1,,,., A ,,,,,,,, Y,,, X X' 'I' A 1.,,,,,., .. ....,.,,,,,,......,,,.,,,,,,..,,, ..,, X X' A Ifrziiilab wrt. Illiii-iis Iliczil uri, I all was ,,,,,,,,,,,, ,,,, ,,,,,,,, P 1 "I ' ,,,,,, , ,,,,,,,,,,,...,.,,,.,,...,..,.,,,,,,..,.. ,....,...,,.,,, Q 'I14 ': g I, llliu is lliiigvr, Ilwlzm ,,111,1,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,. ' ,' x'vQ .1 Ilrziy, Ill-ity ',,,,11,,,,,, ,,,,, , ,, ,,,,,,,,, XXI 'lx' 4 ',,,,,, H ,, ,,,, ',', ,,...,,,,,,,,,, X ' I:i':m '-url, Illiiii is llrziy, 'v"I ......,...,,.. ,,,, . . ,,,,,, ,...,,. . ' ,' Iliwgwiiis, I'et1 -1,, ,,.,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,1, A I 2 Ilrimi 'II, .X '1 ,.,.,,,,,,,,,,,,,,,,,,, A ,,,, LU 1181 Iluzuwl Il iisi-, Fliiziiilzi ,,1.1.,.1, ,,,1,,,,,,,,,,,A XXVI! 1 ',,.,, ,,,,,,,,.,.,,..,...,,,,, ,, ,,...,. St... I, iiis, XII- 'I Ilimsnm, Ili-m'gc .,,1,1,,,,,,,, , ,,,,,,, ,,,,, 9 . I. N. I '... .......,.,..,........,........................ .......... C a 'lm Izlg III' ,is Ili'm'vs, I'- .'.' ic ,,......,,.,,,. ,,,,,,,,, Il mi- .A,,,,,,,, . ,,,, ,,..,,...,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,, X X Ifr:mI4Im'1, Illii iis IILll11II xiii, CI -Q1 ' ',,, H, ,,,,,, ,,,,XX'i1"'11',,, ,,,,A ..,.,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,A,,,,,,,,,,,,,,,A,.,,, I A - X- lI:iII:1c'n-r, I1-115' ,,,,.. ,,,,, , ,, ,,,,, , ,,,,, XX'wi'lQiiig ,,,,,,, , , ,,,,..A.......,,,,, ,,,,,,, . H, ,,,, XX' I'il'1iI1I'iI-11141. Illii ,is llaim Ilzirxi-5' ,,,,,,,,,, ,,,, ,,,,,, N 1 my Ilzui I, Ili Ilia- A..A,,,,,,,,,, ,, , ,,,,, ,XITs.Als1I1ii Xllizilw, .,,.....,.,,,,, ,,,., . . , ,XX' x I"i':uil4Im'i, Illiii vis Ilxirywr, Xlziriwii .,,,,,,,..,.,,, ..,, ..,..... N 1 Q ' Ilan' Wim, I'z lim -,,,,,, ,, ,,,,,,,, XX fr '-Il.'.. ,,,, , ,,..., ,,,,,. , .. ,,.,,,,, .,,, ..,.,A. ,,,,...,...., S ir: I ,Illll'1lIt'I' Ilzirris, Ilill ,,,,,Y,Y,,,,,,,,,,,,, ,,,w, V,V,, A , ,Ying llxirl, .Xii :I Xlzirii -,,,,,, , ,,,, 9. I. N. If , ,..., ,.,....,,,,,,,,,,,,,,.,. , , ,,,, ,...,, Q l2iI'lHlII4IllIl', Illini iis II:11'l, I':iI ,,,,..,,,,A,..,.,,,,,,,A,, ,, , ,,,,A,, .Iii Ilill, Aliiiiim' ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Y, H ,,,,,, Navy - - - Iliff N, I.ilIi:m ,.,,,,,,,, , , ,,.,, XX'-1' " 1.-,, , ......., ,,,,,,.,,. ,,,,,,,,,, , , . ,....,,..,..,,. ' -'ill . llliuwis IIwi'SIm'5', XIII: Inc -,,,,,, ,. ,, ,,,,, ,,,,,,, X IX-1I"'Il ',,, , .... i,.,,,,,.,,,,....,,,,, ,,,, ,. X' 'si I'.I'2 lil- wrt, Ill' vig Ilimxii-il. Ilzirlvzirzi ,,,,.. . ,.,., . ..,,, I'1iix'n"siiX' HI Illin mis i,,,,,,. ,, .,,,, , ..., .....,. I 1 :AA , III' ii. lliigglu-s, Ifiilu XI: - ,,,,, , , ,,,,,,, III " ,,.i..,.,,,,,,, ,,.,,,,, , ,,.. . .,., ,..,,, ,,,....,,,..w,....,... X I I 'I ',: Iliilli, Him Xlzu -,,,i,,, ,,,A,,,,,,,,,,,,,,, ' I " - ..,,,, ,,,.,,,,,,,,,....,,,,,,,,,, . .,,,,,,,, XX' I'4I'llIlI'iIllI'I, III' pig I 'mg Ili-wiv XILIC ,,..,... ,, XIII 'ki '.,,, , ,,,. ,,,,,, .,.,,,,,,, ..., , ..,, , , . XX' "r:iii'i'm'1, Ill' xii ,lik PLIQI, .X ..,.,,i,.,, ,,,, ,,,,,,,,, X ' um' ',,,,i ,.i,,,, ,i,,, ...,,,,,,,,.......,,,,,,,,, .,., , , .,,,,....,,,... C I 1 "1 , A wif ,IMI i , Il -tty ......,,,,,, ,i,,,,.,,,,, N11 J 'lrz' ing ,,..,,,,,,,,....,.,.,,.,,,,......,. ,,.,,.,,....., S l, I, . uri hlllllllf Ill, 'lin ,,....,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Xlrf, Ifzirl XX'm IIS, 'Ir ,,,i..,..,,,,.,,.,i,,,,,,, ,,,.,,,,..,,i. S t, Louis, . uri ,Il HPS, " ii: ,,,.,,,,,.,,,,,,.,, .,,,,,,,,,,,,A. ' 1 .lim-i. Iiill ,,,.,.....,,,.,,,,,,,, , ,,.,,,,i,i,A,A 'ii " 1 ...,,,,, , ,,i.,,.,,,,,,,,,...,....,,,,..,,,,,,,,,,.,.,,,,,.,,,,,..,.,.. I'cm'i:i, III' si: Iiilizm, " 1.5 ,..,,.,,,,.. ...,. .i.,,,,,, , . '. ' ll-V' I V. D-v-.-"----,-------AA-.,--,-'----'- ' .' ,,-,'-AA,-,-wV-V,Y----,-,--'-..'w,--,.------AA--v-V--- Y I - V ' ' Y ' ......,............,............. S. . . . U .....,...,.,..,....,............,.,........,....,.........v.. , , ' l R N K i ?j 4 8 iffy Malia! 'you i Xim i lj N i 1 i K ix I ls I I l I 1 x I l I l K L s x xc Ny lilliki my 111111 X :hcl 1 lr 1 ll! x XX11m 1 x ll 1 l K Hllll X in ii uh x lk li K I X I! X051 xlllllvx lxuth X ssiil 1 If 1 4 ii llll milk xl ii Li! ix up n A 1 mi m 14 iiikmi 1 il nm inrik lri X A tl ni lm lgill X wx xi sup Il Xuuiig., lun ' n 1 jj l if N uv ilk 7- f Lxl 1 L I I 111 lil in lgK HHN K I I K wi NX 1 Nui Xnx i ll H UHF Xu r ii N xxx i ll Xiu X mx LNI X mx X ui Xiu X rkiii X rkiii a V114 L in 1 ii: rkiii uiklu Xrmx 11 LSI in X1 mx i L N ir 1 Ximx Xrmx Xrmx in r S im Xrmx X lu in 1 i I 1 ii 'Nui K im i 1 i N in rkiii Iixlll rk ii ik ii rkm 1 'N ui Xxllfixlllg, XXut I lin: N ua 8acfcf4e:L" . iqibtlflllt H 8 . . 9 I . . u ' .H iii 'k, I'illl'i ,Y A nr ' f ki -li, lfllg X5 W- VAN 7777 LQIXI I-Ni-'N ' iiiiiign, 7 + fiviiigtii-lvl, llliiiiiix i'iui"fX 'wh ,,,' ,, ' i X i tx, ii K iI1vA X t A A H ixrzlli, Ili Il, ',,,, A, ,,.,, ,, , -,,fXXfiixiii. , ,if , . ,, . , , XXiwI l'i':Li1LI4i1'l, iiilllllls lung, ' izml ,,,,,, ,,,,,,,,, ,,,, A , i .... XXU13' i ' I,g,gik, ,city Li- , ,,.,,,,,,,,, 'Hal firzuliiilv ,, ,,,,, ...,.,.,,,,,,....,,.., , ,, . , ,, if K' Il, S. M0 l,:1wi' 'iicsg I,. x' 21 ,,,,, A ,,,1, . ,,,, X fl 'ki!15'A..A ,,,,,,, ,......,,,,,,,, ..,,,. .,,....,,,, . 5 I. i,lYl!ii, xiiW541llI'i IA- Ifgirl 777777 7777.,7 A A, ,W 7,,,,,,,,,7, X.HI'iiiIl ,,,,,,., ,,,,,1,1..,,,,,,,,,,,,,,,... ,,,,, X X -st I'i1':Liik'4ii'l, Illiiiwif I ' im iii, ID: ' ,,,,',. ., . ,.....,,,, ,Af ,,,,,,,,,,,,, ,,,,, , ....,,,..,..... ...,,. , , ,,..,, ..... , f3I'i1'11I, Iililllfii ' I wi ii. If 's ,,7,,, , ,,,.,,,,,,,,,, J, ,,,,, X Mrk ng ,,,, ,, A, ,,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,, ,, , ,,,f7I'i1'IlI, Illiii fix ' ,,,,,7 -,7, xv'4 ' ui mg .,,.,,, ,, ff, ,,,, SIPI'iHQfXk'ill, lliiiwix fi ' I. I fi: glim'Twl,.L ,,,, ,.,,,,,,, ,,,,,. . Yiiy I' I "1 if . . Xl i. 1511-k , ' N, ,,,, A ,,,, .H .,,XX1i'lxi14 H, ,,.. ,Y Af, ,.,,, VX' 'NI I"i'1liik1A-ii'I, llliiifiix Xl' .u ilLI'X l'llHt'k'x,, A ,,,XX'1i'l'i Q, A H , XX 'Nt l"i'1niiki'1+i'!. iliiiiiiix Xlufzir w, Cu' XXI ..,,, ,, ,, ,, ,,,, XIV '- A ivlw, -Ivy, ,, ,,,,, , j ,,,. XX wt i'ii'1Liiki++i'I. llliiwix X tk twin-x, :uw 1' .....,.,,,,., frm If ii 1 X" , VI X luv, I i'ul4i ,,,, . ,,,,,,,,,,,. 'D ' ,A i if Xl' ,ziin Lily XI: 'Q .....,....,., ,.1, XX' 1' ' ig ,,,,,,, ,..... ,,,...... X X' -X i'il'ilIliiiAfII'I. Illilwis Xl 'X uf, Ch' r Q ,,,,,,,,, ,nf ,,,,1,, XXU iiigm .... ..,. Q ,,,,,.,,,,, f ,Ni ,.,,, .,,,,, ...,,,,,, X X' -S I"i':iiik'w1'1, illi ii4 X111 s Xlzirffz ct ,,,,,,,,,,,, ,,,,,,1...,,.. X X k' ...... A. ....,...............,.,.........,,,.......,.,. ,Clit fm, lilixiwix . 1A'ill'X', I1 tj- fu ,.....,11...., . ' , ,,,..,,,,,,,, ,,,,,.,,,,,,,,,,,,,,.,.,,.,,, XX' 'Q l'i1':1iil4Iiwi't, llli 1wi4 Vi, A "gi Y , 1 ,,., A ,,,, ,,.,,,,,, 4 ,,,,1,,,,,,. , ,H ,,,,,.,,,,,,,,,,,,, ,,,1,,,,,,,,,1,,, 1,11,1,,,,,,,111,,,,, A ,,,,,,, Q A 1l1'iHIIl1iIlil', Illini mix 'Xf'1" 1 , Ili ,,,,,,, A A ,,,1,,,,1, AX1' ij' I j X , IAIY7 .,.... .f ,.... ' ,,.,..... REU' f 1, il A hz 'v :hu ,,,,,,,. ,,,, , ,,..,,.,.' A ' ,,.. . 'I V' . iI'CHI'1'S f ,f xi ni c, '1-1134, .......,..... ,A.XX'f1rkiliiX..,, ,,.. , , ,,,,,,, ,, ,,.,, ,,,, , , ,,,Q'l1ir:1uw, lllinim NIL Vi 'ui 777777 7,77, ,,,7,,.,. X I 'lAk'iI1lllI Xlglriiim- M' vi' A .1-ik. ,,,,,,,,, ,,,,, , A, .,........ .': , . rrix Haig! ,.,,,, ,. ,,.,,.., .,,,,, ,,...., . Y : . iiir, ':y1 ' ,,,,,,,,,,,.,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,, X X'rvi'i4iI1g ,,,, ,, ..,,,,,,.,,,... ,,,,,, ...,,,, , X X1-it i'ii':li1k1'wi'1, llliiiwis x X11 lsr I, Yf1i'iii:1, ,,..,.......,. g ........... N4 mil ,,,,,,,,,,,,,, ,,,. ,.,,,.,,.,,.,,.........,,,,,..,. ,,,.., ,,.,,, I ' ixaiiisx iliv, Imlizmn .I 5 im-lwiiscg, ,..,..,,,,,,,,,,,, ,,,,,,. N 1 '41-'s 'lir:Lii1iiig,,, ,,,,,........,,,,,,,,,,.,.,,,,,,,,, ,,,,.,, S I, I, uis, Xiiss i , 1- , Vlimn ,..,,,,,,,,,,,,........,......,...... .vi 'y 7 lc, i,4lll1ii'Ilk '.,. ,.,.. ...,,... ,,.....,,,,.. X X ' ivkiiig.. ,,,... ,. ,,,,, ,,,.....,....,.,,,..,.,,,,,...,.. X Xcel i'-Vllllkl-l1I'I, Illi i iix 'zuw-lim-, l,m-'ls-1' ,,,,,,,,1,,,,,,,,11,,,.,,,,, .'1 Vzlgv, i'iY112liiIIl' ,,,, ,, ,,..,,,,,, ,,,1.......,. X X'U'iiiIU1 , ,,.,, ,,... .,.,...........,....... ,,,, . . ,.... ,,,... X ltuii, lil' 1ui4 l': 'ky Imiii.. .,.,.. ..,. ....,,.... i ...,.., A v 1 i'21l1'i'suH, XI:11'g4ii'm-I ,,,,,,,,,,.,,,,,,,,,, 9. l. N, li. ........,.. ..,,,,,. ,,,. , , , ,, , k':ii'lvmii11i:ilv, lliimiix l'0:1wwk, iQi'i1ilI'1i ,,,, ,,,.,. ,,,.......,.. , i ' I' i'l'1lX lvr, Piggy ,,, ,,,,,,,, XY:-rkiiig .... , ,,,,, ., ,,,, A. ,XX' " i"r:1iikI'm't, liliiiiiig I'lim-Ipx, Ilill, ,, ,,,, ,,,, .,,., , r I' Vicki-iix, S21 'I l.m1ii ., v.,....,, I'fmlr, XR-iii ,,,,,,,,,,, ,,,,,1,1,,11,,,,,,,,,,,,. X Xhrkillg ,, .., .. ,,,,,,,, ,,,,, ,,,,,,, , , ,, . , 91, lmiiix, Xliwwiiri i'i'z5'lwp:1iiski, Ilviii'-' ...........,.,.... .fi ,' Rain, IP: my ,.,,,,, ,,......,,......,.,.,,.,,. X 'H " g .,,, , ,,,,,,.,, ,.,.......,..,.1,..,...., , ,AXXVXI Ifi':uikffii't, Hli .ix Rv: ' , ifliim f,,,,, ,,,,,..,,,,,,,,,,,,,,,......... X 'rv 'i QU, .A ..,,. .,.., ,,,.,,,,,,,....,1,,,,,,,,,, 1,.,,,,, ,,,,,,, , , , , 'I if gn, Illiiiiiie Vv: ', vlzwk.. ,.........,........................, 9. I. N. lf, ,,,..,,,,....,,,,vv.............,.,..,,..... ,... ,,,,,, K ' :iriw lalu, lliimiie lin-' I, flziym-llc' ,,.... ,..,.............,..,,,.. X XF' " . ,.,... ,, .,,.,,,,.,,,,,,..,.,,,,,,.,.... XX'vsi Fr: " rt, Illiiiiik Kit 'I ZLNOII, V1 I Q-rl ,.1..............,,.,,,,, . ' Q l' I ', Xlzlry .,,,,,.,..,, ,,,,,,,,,,..,,...,,,,,,. I I IIN' , , A. ,A , ,,,,,,,,,,,,,,,,1,,....,...,, XXV' l'4i':liikr-wi'I, iilillivix l' . ' ......,,,,,....1,.,,,...,......, XXifII'iiiIl2'. ......... ,, ,,,,......,,,1,,,,,....,,,111,,,.,..,,,,,,, ,,,,, , ,,L'Ii':ig11, lllim-ix I'1lif- , .Ioan ,.,,,,,,,,.......,,,,,,,,,,,,,.,,, XX'fn'kii1g '.,, .,,,,, . , ..,......,.,.1.,... ....,,.... ..... A ..,,, . L 'liirzigq Illiiiuix Szilwllyi, lfrziik ,,,,,, ,, ,....,, ,,,,,,,,,,, . ' 7' it Nix. Alfvsvplln , ,.,,,, , ,,,,, , XXVH 'king ......,,.,. A , ,,,,, ,,,,, , , ,,,,11, XX nxt l'ii'1uikiui'l, Illii11,i4 Sv: glv. i'i!'llI1UR'N,, .....,....,,........,.. Xi: rrim-rl , .,,,,, ,,,,,,,,,, ,,,,, ,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,, , X I i 'NA 'ln'-wi-X X' lvwif-1 in-ll", Xlziry X1 ',,, ,,,,,,,,,,,,1. ,,,.... ' 1 NJ9 'l'i':ii1iii1uA, A, ,, ...,,,,.,,,.,.,,, ,,,, , ,, , Sr imliix, Xli-wiiri FIV" -11 Ilwiizllwl ,,,,,, ,,,,,,,,,,,,, ,,,.,.,. ' v ' Shin, rin, ' zirlvs ..,...,,,AA.,,A,..,...A. . -' S111 Unk, llcrzilil ,...,..,,,,.....,,.,,,,.,,., . V Six viii, Ki-mi ith ,,A,,,,,,,,,,,,,,,A,,,A,, Xlzmriiiw Slzgm-V, X'ii'gil Clizwlw ,,,,..v.,..,.. ilu!-viixc i'i:iiit, , ,,,,, ,,,,.,, A,,,A,A,,,,,,,A, ,,,,,,,, , . . , L'Ii"1igii, Illiiiuix Stiir-Q, lfvm-lyii, ,........ ,,,............,... X I Q. lfxvn-tl fi iiivr- ,..,..,,,,,,,,,,.,.,, A,,, , AXXXNI l'ii'gii1ki'fii-1, Illiiifiie Qull ' igvr, 11-iii' ,,,,, ,.,,, . ,, .,,.,, .,,.A A A. V Sul 111, ,XA IJA .,,...,.,.,,,,,.... ,,...,,,,,,,. . V1 -' Si' ' :ir-, llvln-11, ,, .. ,,,,.,, XX'+irkiiig ,, , , ,.,,.,..,,,,,, A A,.,,,, ,,,, , ,, , ,,,, Clii xigii, llliiiiiix ,Iill4lIllI1N, lfliml . . .,,,,,, ,,,,, X XM 'king .... ... ,,,, A ,,,, ,,,, ,,..,,,,,A, , X Xlwi I"i':u1kt'1i1't, Illiiiiiix riiilrrlllllx, iivivll ,, , ,,,, ,,,,,,,,,,,,,. , XX'ul'i44llg ,A M, ,,.,,,, ,, A ,,,,, ,,,,,, A A ,,,, ,, fliivgigu, iiiilluix 'l'l11m1iiwl1, H1-lui ,,,,,,,, ,,,,,,, ,.... , . XXX-rki ig.. , , ,,,,,,,,.,, ,,,, , ,, ,, , ,, ,NUI in 'l'lim1iwii, IH-:irl .li-:ui,,,, ,,,,.... ...Xi 'MN 'lizliiiiiig , ,,. ,, AA ,,,,. ,, , , St. lmllix, Xliswuri 'l'l11'm-xxilt,,l, If ,,,,,,.,,,,.,,,.,,,,,,,,,,,AA,A A'g Vliflbiiilllgil, Lu- Xlzwgzir -1 ,MSI -pl -in Ciilli-uv ..,,. ,....,.......,. , , , ,A . ,,,X"lilllTliliIl, Xliwmir' XX':l:1'-, Xvvrzi Ifziyv ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, XX'1vk'rig,, A ,,,,,,,,,. ,,,,,,,, , ,A ,,,,, ,A ,,,A,,, A, ,,,,, Iiiiligiiigi. XX-1'. 1 ", 'iL1lk,, ,,,,,,,,,A,,,,,,,,,,,,, A'1 XXi'Iu1'r. .Xlirv ,lam x ,,..,,,,,,., ,,,,,.. X X11 " ,, ,....... ,, ,,,. ,,,,, , ,.,, , ..,, ,,,.. , . ,. ..., . .,..A Iiillirmxi XXg'11v1'r'. Xl: ry ,I-1. ,.,, ,,,, A .... X XM' " g, , ,, , ,,,,.. ,, ,.., ,,,., ,,,,,, X X ul I"r:u1kIFirt, Illiiifii- XXlVk l':u1I l.w ,,..,, , .,,,....,,,... XXH 'i , ,,..., ....,....,..,.,,,,, , , , Ifxzmwillv, Iiiflinim XX'ilI ww, Uri H1 ' , ,,,,, A A,,,,.... XX'1:"i Q, A A, A ,,,A,V ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,A,,,,,, Q ':Li'imii+l11lv, Illiiiiiix XX'1vjflIi1ir'1l, XXXLU14' ,,,,,, , ,,,,,,,,,,, nffixul Hugiiwl XXVI' ' , .ll ,' l'iX'k'i-'1 ....,,..,,. ,...,. X XM 'A ,,,, A ,,,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,.,,, XX' 'at l"i':1iikf1+l't, lllimiix XXXL' , lflzlik ,,.,,, A,.,A,,, , A,,,,,,,,,, ,,.,, A ' 1 ' f, ' ,' ...........,.................... ' " f A.A,A,AA,...,,,,,,.,,,.,,,,,,,,,,,A.A ,,,,,,,,. A ..,.... ' '.l'1lIlkl-HI'I, I I' fig "K ,III JIUQU' HIFK' j'MlVx'.'r', riff lf'ffcf1'Vf-LIU fJ1u1mlifl1r.v ,I flu!-x'.'2' jlw' ,"m1fr l'Wm1!fflfuirh1m1'.m11z.i II'1'1lU." K7 ff!.C 4f x F X Qt S, , ggkvg I S 270 Xa, S 270 STARS SHINE FROM THE SERVICE FLAG OLD BEN COAL CORPORATION Through rhls page dedlcated to these our employees now ID the armed servlee of our country and those yet to be called we say Good Luck and a Safe Return nib Q! OF 1 YMJZQ MW MMM! MMM M JM gy WJ Mwffiyjf QL mf X Mjfjfigj M Milf? Mf ffl WMZM6 ljfffjfj fag fffffjjgyljjlff' ,Mo f My X ffl! K 7 W7 22,2 C7 fffow ZMMM' 'A' ir 4 X3 ' if -711 'N xy" 35 Aww 9 U X has if J. x, X' ixX- 5 F 9 K N'N ufx' Y h . I L ' x J f J xx!!! 4 . 1 . ," I ftfvif 1, 1 1 - f ' ' ff f I 7 , f f , K OV ' A f . r X' . f J M ' f I K PM M Wil f f ffff' f' ' ' f M ffff'fff" 'U ff D -.ff ff ' 6 X . Vfffff , fj ffjju' fy, fl X P f 1 ff-gf !,ff!QQ'A '7 "4 I fy! 1 f' Ar' V 5' ' Ly 1 . Mx , . ' , 4 V I X fd C! . 1 x ' J v' f ,f, , I 71? Ji'Q JRE? X wif if M X all to9fapSJA7"L3 Z f AU , Use this Page or 7101: ' X X-R il. T5 Q 'SDE X if 11 L, gg sv! -LMJJM ww ffvwjjw X Fwwwj UJJXQQWAVQUUV ff WW M wjjwfjjyx J 9 jfffbfvyf fxf'UL"J'HMMwf JACCBS LANE C0 , Inc Www School fewefm ir 'A' - If 4 I i 1, VG-'. Jwgqt - W . . 1 x ' . Y 1 f ' 5 0414 C . " V Q. 1 5 ' ' 1 4- - RQ K Q ' Y-tt" , I 1 1, fl 1 1 X fa QQ if Q Q if se ff H X X X k , 1, I, f X E. - X . gf iiq- E: 'ig' . I 71 K f- Wig-, KJ , H, - .1 E7 I A ' 1 -1 Q f. Ti f fY ff f Q: - ,H Q if "' , ' X -gl , ' 1 X f' . Q ' 11 A 'fl f f ' fjf f f fg1.f'f'-fifigl - vxis, , 7 f fl, f f I V' f . .K Tl-'Qv - ' M V A' , 'f X Q 1' 9, . ZZL4,' f N4 'I 4' V6 J Af, QC f f . ' . - ' K' 4' , Qfy' 7 JC" I ,fy X' ',, ,f 7' f W fy X -xx! I ' U u -'T . 1 ' , v A, 5 L, X 1 54 "1 94' - , X- Y. 1':yflzul'luw ,,.- A l - di-1 Is IL T E ENLARGED VAR TY STORE j Nfpw Re dy Io Ser e e FranIcIorI and SouIhern Illlnols A R rgesIvS+ Ic of V rue'Iy erchandlse Under SI N Wx! I R XJ NE BERRY co Furnl+ure FIRST IN STYLE' FIRST IN OUALITLY' E. R. BROWN FURNITURE CO. SWOFFORD HARDWARE W +M LOYAL BOOSTER FOR FC H S BOATRIGHT THE BARBER 4I8 Easf Mann SI NEW ERA DAIRY The Home of VELVET RICH ICE CREAM and SUPER RICH HOMOGENIZED MILK 0 422 Easf Mann Phone 663 'lr Lu+her Burpo Feed S+ore CRITIC AND CORNO FEEDS GARDEN AND FIELD SEEDS FERTILIZERS o Phone 86 r - X , " " J ' XXL F. I XI' H AST fl, 'I I I , Q K . , ' 'f' E11 . M, ' f" :jk L INV. Y ,i4igV "S 'VII dv flu I I 6 vb V V, xl L' Q XE - ' R 9 X Q R . . K w I X A X I X I E 1-0 If ' Ng "X I i n 1 xxx N N I- l n X-X,j QI3' T - R X RI CO. I ZIO es ain S+. Phone 300 -tri I I I Q NOTHER YEAR has rolled around wlfh Final Exams Sensor Weelc Baccalaureafe Graduahon and all 'rha+ Four happy years for some of fhe FCHS crowd have come fo an end The gang a+ Mllces nexf year will be a luHle dnfFeren+ some famlluar faces some new Buf +he happy chaffer and hubbub will be fhe same Sensors of lasl' year and 'lhe years before are on fhe flghhng fron+s Many of fhus years class wall lay aside +he cap and gown 'lo gel' Info a unnform and shoulder a rlfle For fhe members of fhe Class of 44 a more serious phase of life has arrnvecl Bu+ wharever 'rheur fask may be +heyll face I+ wu+h a smrle and come fhrough wn+h colors flymg eanqaafwfalaam, Kult' MIKE S CONFECTICDNERY Milne on fhe Bafile Fronl- Viclcie on fhe Home Fronl' ww ew ,ffmaeuz MlfKl Eear the "MIKE" ll' 'A' INTERSTATE PRINTING CO. DANVILLE ILLINOIS PAUSE af I'I1e famIIIar red cooIer IndIanapoIIs Engravnng Co INDIANAPOLIS INDIANA Fo +I'Ie Pue Refreshmenf of Ice Cold COCA COLA RACHE ELECTRIC YOUR HIGH SCHOOL NEIGHBOR Coca Cola BoH'IIng Co Wesf Frankforf IIIIno s The Bank of West Frankfort CAPITAL SIOO O00 OO DGPOSIIS Insured In Federal DeposI+ Insurance Corporahon We Furn sh a CompIe+e and Eff cIen+ Banknng Serv ce for Wesf Erankforf and V clnlfy OPENED DECEMBER 9 l940 PHONE 797 1 My nunsauax 3 . r r I I JI X , IA X ' , Q 'maj Ill - yr IFI"I'II- E A-it nl Ig 5c W lll ' I I I ' ' I i . . I ' -' II I Il I z vyvfiy prfeiroqs fr' om 1 WCM Lola m fv 0 1 N We for ww , on wovru 1 L, r'f 'IO VXO XOL JUG C w 1 PVPJ ww are Geo F8 J fa L fv f rff Pr' V re Cog f Q ow f 'rx 'H f 'WC C. '1 Q M f M noi ass ar fo qua f f 4,16 ' VW ua Wrf x G MVN VGUVCGG GPO OVTW6 Chicago Wilmington and Franklin Coal Company ffl P I . . ' XD -x f f.,,- o ,f ff , I j Y f ,f"' W I 1 , 7 4 ,. 1 ! if mx 1 ,ff x,' X' ' N ' . wk' ff- ' .I f . ! M 'lf I .1 1, .4 I , , n . " , , j 1 J 1 ' f' ! , . I . - , 1 , . 1 .-1 V ' 41 .,"v , 6 fx ' 1 ' v N fv 'E 1 1 ,Q C,V4'5'U'i' cos rc XQLJ mr af 2 ff d q7r'5 vw 7 fc "mmf 'Q ' 'fm fa" 4, " Tiff 'S f'XN7f1, Lg f 5 Y f 1' H2 f" "5 im -.mrwrpyff ft? 'y'J"' Comrw -VI 'Tm-f of war. Toi- CfoiL.ffffz OF CW-nt lfffd' arm 05 rv A P5 fn ie . 'J ..:"ofw Q"fffh'c- " , Q :ed 'O H is-r 'W F +A, Nylon 3' j6'6Z'. Som: 300 .fx ffc V -law Q ' -ff 1., ' 01,4 NC. F WAWES are no U,,IH'a', se foes a' no X , P QVC,yUC+'Cf' Von' 'fe djrg fx fr uf, -J 'O are ,2,c' fg Juppgy off 4 for 0.35 Va ia An of 'ef X2 ' H 2. I I I I I 44 CC 7? 77 IIIS volIdbI I WE IEIAV ITI AnyII1mg for The Home I'Iea+on Trre 8: AuI'o Supply 0 J NVE T EPAINKVO T IIL 9 TRUCK AND PASSENGER TIRES AND TUBES S p e+e p B F J senge +6-S Furniture Co aI+yF ue 24 HR SERVICE I7 E MAIN PHONE I29 WORK GUARANTEED WHERE THE BIG PICTURES I A sn-Tow FIRST j ff!! by f7,fv 30 -QQPSXAU yt Z 5 -Q23 RCI va SWR ir 'A' lrvfn ,X T ' Q I ,, - . I I I . If , If J XV' A ,N " 1 . if , T R- T- Ia ir I ' ' ' JI I I I 1 -I ' ,A ' e . . . I5 '.' DITOVXG I 9 IQ? V. M50 I X - E ' X XII - R - ' I - X Q jf J ,f I -X ,I f I ' Q . CompIe+ SI'ocIc of New J X I J ' ...E 1 SI I, Home Supplies and porfing I J I, Goods for Your Vaca+ion. I' . n...,, Com I modern sho for recapping and vuIcanizIng any size Truck or pas- ' r ir . Home of Qu I urnif r If I 3I I- . - j .Xtry N J' I ffl 1 LJ 7 W ' J R ,I I ' I x H D A f T' ,T QR f I ,I I 'XI ' I I Ik I I I j v W ILKER af SONS K! lf XV jf A,M CLOHQIERS W' FOR MEN Ar-tb BoYs 1 7 1 TJ! X J f f if SmceQ1as4 I If oung Ladles Who Know Smarf S+yIes Always Shop a+ ,I f ,CJ 'A' Phone 229 320 Eas+ Mann S+ Weavers Greenhouses and GIII' Shop We Know Them Because We Grow Them F T D FLORIST Fmesf Ladles SI'ore C FASHION SHOP ,ff My w em Need ,MWF DOWNEN FURNITURE S T O R E ReaI Old Fashion Hickory Smolc R BS PORK BEEF BARBECUED TRY MYRTLE S CR'S CROSS APPLE PIES o Cano CURB SERVICE TREE SURGERY Tree and Shrubbery Spraymg N rf e n G wr' TREES and SHRUBBERY nSIo4 See Them aI Ihe SOUTHERN BARBECUE SOUTHERN BARBECUE Guy Ramsey Jr Prop P H O N E 3 0 8 Jus+ Wes+ of Hxgh SchooI NNEST ERANKEORT I Pl! Ill . Mkjx ?j?f'fCfX i' X LIT I ' 'I VXI, x MV" l ,IJ " ll!! I 1, f M, -rj' ' ' I I ' J S 1 I ' I 5 f I T,'! w 1, Fyif . IS' ,fd I I7 my J ' ' ks , I J 'QQ ' A 'LIM II . ' I ' 'V I x DIET! If W 4511! I I-1' r xr LX KJ' 1 i 1- 'w'o'qVI , TWA' Soufhern IIIinoIs' J V l ,lf ,lil J fx 0 . I f . . JA I . . . . I fb ff ,rw S Aw' Of ' f J I E J A E fji "J Sfw1ffGr'QfS E 'Ie' gag If fr Tp RE- I U or I W I VJ! 4 ' jf O I O E V 'O . I C' Lei' 'rI1e Fufure Share Your Presenfl Record :I me PICTURE STUDIO BARKER DRUG CO THE REXALL STORE a e h Psa e eps sos soc by Q e d se For Lad es For Genflemen fo rrIey S Ca e No Sporfs fa C Le Were Old So Shaq K ss and Te DEDIC T Tommy Du Roberf S Tom oore WW J WILL HOWELL 309 E Mann Phones 50 and 5I i"k'k'k'k e Serve Ihe MEALS SANDWICHES ICE CREAM CANDY FOUNTAIN DRINKS T y Our Home Made Ice Cream COLUMBIA CANDY CO 'k'kiri"k P 0111111 I Ike? N 4 X ' 51 . YI ' X 'I Cari I5 rk r-R. P . I O I ' ' T ix I mar Ts keowm by We company He S ? ke , Ia Irjknown II1,mer- dw n I. If seI's. . Q I - Q Eibabefrw Arden C U ' I Q r me . rn rw X 2 R I S S I LenfIwe-r' rw, ,F Tabe Yerdieys mb . ? I . II I'IIs x - N 1 I FA I A V ' . f fl!! R . I I . ,y a rj x- .,' I I A as I or I y A Q I I 'f OV W ,. . B e s'r P " f I 'I' I 1 v i., 1 ' - , ' , I ,I L - qw 0. I 1 - I " f W U I C y Us y y - - 3' Vyvr S' ce" MV 1 If . ,,,, X 1. II r f , , ,A Mm If A 1... ffwfmf-frw 41'f"'i?L-wkv2.fHm,5 ,gl if 4- .gffgi ,iffy ff Qs., F .3-J, 5' 'C-,fx Z1 ff NM' X fab-f fn' R' XY' Cf at f' Jseffrwa XML My ""r.. ff-we ""?,,- 6 JUL nfl? mag Qwf ""'?' 3---sg a ' .1 .21 Cf Z.. L 735' N-!' fi L.-f-'ify 22 fbi! we Qimzieulrfirwd '11 eikzx vi' V' 4 'M 1,1 Kal ""wI-'Q-K-. LTV, C5 K. H65 if iffifflf I.-J" X M955 ,f 'xrf' G 4' 632, ,Q k,.,.f '57 ,ELF 11? HJ Xxx,-faq 1 JN 'R 'jj 4 J ' If 1-D 1 ., . fm- K 'L -' M.. :W A W X n . 1 5 M, 1, na X , F, ' fff? ,V of t 3' ' --S LQ V LL t"f" N 1:71 ff? "2 -KK' M 5 cw- Q2-A r 1 ,p I A I 1 ,V -M ff, fa!! . V 7, W NNW. Tl tj. Nw 9111! ' -ff 5 I 1 'R L" "iw ff" 1. - 'n"'5'Lr,f if -. YT 'Pi "ri . V X ,1. ' 1'-if ' .f 3 jj? b EL , W- Lwpg H -W E ,Q , in -iw AM- - mvsiwi V! , iijff-7Mf':w H , M , " A,., D "P ' ., 'CSF' ,., " '-W 1' . . 552, 5,-r K-.L J-V ci.- I'-6,1 - A N V., nz: . , r if uf I ,. ' C grip .M ' J f 2- Mi. A Nw Lf" "-WW 'E L" "Viv ff" .... . L7 '-.A kk N 5, ,W N vvfl 5 ., ., ml-'jfs N :ind Ml-Jgifwv-,, K, , 4 .f I "1-5,21 ..:- V RQ? M- nf "" , I l flfrtg Z f"' Rs 'M 1f..,,. K cf Cgvx y 5' 'A , -7. 'R fT'Ti1i. 37' , ' - fum l 'T x' 'gli ' --,sf 1..,, b ' M, Q"W P 'M' 'N X 'F -1-SZ. 4: H w I L": W . , ff iwfqgsyu 1 1 .xr x I T I V W , N5 ' xy' .Q xy' - -X ,N " 1 Y X, X -J X "J 1 V Rv. K ' N, 1: 1 I x xi L " ,. R YQ- ., X Y in ' . i l Jai-7 5.l,-.lr . Nw Q. E ey ' X N7 --- mf Nz- V14 . ,L M V1 3 C: -..- MLA ,N .f' N, x 1: ' fy N W' fic Q if . I b ,J , 4, .. - f X "'P "ja - C, , .Y V N if . H dw! -NV Y-... L A ,EQ M? -,tx R ik, '-.WWI 'jk Q 519 JJ - . ,N J' ' V., " - L M ,--f Q ' A ' -Q' QM R me ki , by ,,-.., ..-R. A f N - M 4-'Ll - , LA 11? . X" li uixr ' C aw M .mx . pb , ' um- ,ff f 31? , 5 , D1 M-X. 'cw - A, 7 K s 6 -r NIL ' ,F f x D ,1 V' k .N ff., s 'FUN ,MN .N ' f X ...tg ,. V ,NA V 1 X- 2.111 - .,,,. 1' --M., L5 -il x ,ju .3 il? A , Lf 1' gina' ----1 ' 'M' fir: s 'KXJ E.. Fx , S -ML -- . Q -X N, , , , J, V 4- - ,KKNX f La" -. .h., ..,n. "N-2, ' V - 457' j I ,J H! , A K ..,,, .EAT 5- -A A if - KA-J' A f' ,,1. "Q, Qi., . K "f- f ,H MIITN 4 -X 1--f, X - CX? S V I R- X " " Ax ,J if jx? X .1 J ' V ,Q A A ,V -' ff ru! g V.... 5 - ' Q' Jw :- I X X1 A' 1 . ta -- 4 if A 5 A IK! ,f f.. ' AJ,.L"- A 'U , L! W , Rf N W' Y J fv T- . .f-3' R, 2 ' uf' J ,. L, E X y fb C: UA ,A Try k lysm 'FAM 4 ' , b ' a 5 ww ff 1 ' 'Uh Ay fx D R I .X : -f ,U f V X X ' - ' X xxx X 'fx K X , Tk' J J. Q. Ex H '- vi V ' PM . . yall I If V :Ame A L, V J X' fix A U, ,x jp, :X -df X i 1 z j 5 Elf fit, tk' . HI A if f J, - , x f ,A , , .,- ,I , u, ,XXVJ J I, V, , . M E LJ, Q ,. x U' w,?"' L lx ,.,A,. .rf ' ,fs X jL.JQxL, fx 'f Q t K' JK, 6, I . 'I ,L I I P, V X N ff Lf' X PM 4 xxx -X J I ef' " ' XXX J Q-


Suggestions in the Frankfort Community High School - Red Bird Yearbook (West Frankfort, IL) collection:

Frankfort Community High School - Red Bird Yearbook (West Frankfort, IL) online yearbook collection, 1940 Edition, Page 1

1940

Frankfort Community High School - Red Bird Yearbook (West Frankfort, IL) online yearbook collection, 1942 Edition, Page 1

1942

Frankfort Community High School - Red Bird Yearbook (West Frankfort, IL) online yearbook collection, 1943 Edition, Page 1

1943

Frankfort Community High School - Red Bird Yearbook (West Frankfort, IL) online yearbook collection, 1945 Edition, Page 1

1945

Frankfort Community High School - Red Bird Yearbook (West Frankfort, IL) online yearbook collection, 1946 Edition, Page 1

1946

Frankfort Community High School - Red Bird Yearbook (West Frankfort, IL) online yearbook collection, 1947 Edition, Page 1

1947

1985 Edition, online yearbooks, online annuals 1970 Edition, online yearbooks, online annuals 1972 Edition, online yearbooks, online annuals 1965 Edition, online yearbooks, online annuals 1983 Edition, online yearbooks, online annuals 1983 Edition, online yearbooks, online annuals
FIND FRIENDS AND CLASMATES GENEALOGY ARCHIVE REUNION PLANNING
Are you trying to find old school friends, old classmates, fellow servicemen or shipmates? Do you want to see past girlfriends or boyfriends? Relive homecoming, prom, graduation, and other moments on campus captured in yearbook pictures. Revisit your fraternity or sorority and see familiar places. See members of old school clubs and relive old times. Start your search today! Looking for old family members and relatives? Do you want to find pictures of parents or grandparents when they were in school? Want to find out what hairstyle was popular in the 1920s? E-Yearbook.com has a wealth of genealogy information spanning over a century for many schools with full text search. Use our online Genealogy Resource to uncover history quickly! Are you planning a reunion and need assistance? E-Yearbook.com can help you with scanning and providing access to yearbook images for promotional materials and activities. We can provide you with an electronic version of your yearbook that can assist you with reunion planning. E-Yearbook.com will also publish the yearbook images online for people to share and enjoy.