Frankford High School - Record Yearbook (Philadelphia, PA)

 - Class of 1960

Page 1 of 208

 

Frankford High School - Record Yearbook (Philadelphia, PA) online yearbook collection, 1960 Edition, Cover
CoverPage 6, 1960 Edition, Frankford High School - Record Yearbook (Philadelphia, PA) online yearbook collectionPage 7, 1960 Edition, Frankford High School - Record Yearbook (Philadelphia, PA) online yearbook collection
Pages 6 - 7

Page 10, 1960 Edition, Frankford High School - Record Yearbook (Philadelphia, PA) online yearbook collectionPage 11, 1960 Edition, Frankford High School - Record Yearbook (Philadelphia, PA) online yearbook collection
Pages 10 - 11

Page 14, 1960 Edition, Frankford High School - Record Yearbook (Philadelphia, PA) online yearbook collectionPage 15, 1960 Edition, Frankford High School - Record Yearbook (Philadelphia, PA) online yearbook collection
Pages 14 - 15

Page 8, 1960 Edition, Frankford High School - Record Yearbook (Philadelphia, PA) online yearbook collectionPage 9, 1960 Edition, Frankford High School - Record Yearbook (Philadelphia, PA) online yearbook collection
Pages 8 - 9
Page 12, 1960 Edition, Frankford High School - Record Yearbook (Philadelphia, PA) online yearbook collectionPage 13, 1960 Edition, Frankford High School - Record Yearbook (Philadelphia, PA) online yearbook collection
Pages 12 - 13
Page 16, 1960 Edition, Frankford High School - Record Yearbook (Philadelphia, PA) online yearbook collectionPage 17, 1960 Edition, Frankford High School - Record Yearbook (Philadelphia, PA) online yearbook collection
Pages 16 - 17

Text from Pages 1 - 208 of the 1960 volume:

NX .QI fjlv X ! Q 'ir I fm N""'+-,ig K L W J JE? Sjgj Lwltgi 'df 0 nf fm u"'x'n:qyiL. ' gfX 4 xg N NO Q W ,-4 ww' Rf 346 Q Z2 4 wg 'ff' H' 3 mul'-l, 0 Q24 S K 1-, ff .f -,' mf K BE ' fafjgpxx gi? ,VQT R Hiuiwkf ww A 1-.1 flef QQ? l W1NDfWEP'T PE-RM -:A lf Z D . X YQ 'Y ' O fy Q Q0 X Nffif Us f AAL T Psi ff js! 5 S-?Kj"i?"2!'Q X? QF K J5- QM ba '55 5 9 S' gtg S bg Hikt Tnt fcndibx. New fYArlDJ' K.. KL ':"'a'7 f X TEACHER. IH ,rn fzj UDEMTG. TENNIS A 9 X i 5 f:7'l:,7 HELL .TT VLRYEJ5 AT ii,L,-Af Z J f Hi! ,f if Q5 If Z FZWTW Y nfl LL rff' X Q ! iff!! 7-il, inf' f 4450s J-"V" Ji mf .5 ix A " M. ..,- ,-- X -A: X QL,-I F 1 24 A ...M f 511, -' j 'J' "f?f" . 5 4 ' fax 5 F -2 QQ 'm " ,f Q . 1 - x fi 1 - Nici 5, ' 3 , J 'flq' jh "-Q. 1 AZ' L . - J yy. C9512 i 5' .f,j.'w-Aja Z 1 LA . . f 1 Q-' ,ij X K J Af 'Ei' UN 1 ' f sq - Q ! Il' f A 1 x ! - -H vi ------ Chula A L LGA Q30 g 1. . F' f '55 Q ii g'jjfElL9L- 9 , i 1 ff-f'-X 1 "" 1,.4.""..!' Lf X 4 XA W, J ,,,f - . 3- ?- X X il QE 92,254 X I R5 L ' fif-' E ' Z ' QQEF R3 f gy 3' ' '11 '37 if X- -v f- N Q 5 . 7 -Z, X f N 05 ' J 1 V N I J 3-:Agar 5 X L .. 4 2 4 A4 n 5. '-"-ll'-1:7 gl 2 IV 4: I .WG f .ziij jf KV W gl "ll X if-H 1 ' 4 f Z Mi xg v T If - ' Q 7 ' if ...-- - -5-jffff gf f 7,,,, -r 1- " f v NX ,f , f FW 24 If X X Q ka A N X fu 1 1 -V 115- I -5 A Y , X 1 "' f 1 fy' My W YX Y- 'M -'THA -il-111 ' -- .r gt Q Q "-47'-2Z..,f-T-N, ,vt-Ili ns-V L 'X Us Wifi wi uf N N 'B --T' 4 fig ms f' ! 1 I-J? J - sk L- J um. WA5 vmmrvm wow Fuu. OF wmv xmuus X H fy .45 bXLLY GO H0015 ftbi ms Q 6,-ETHEM WM To DE N' EMZQ EL memolm JTAMUM QS M f X AQ , Tumuv nous: f xi' Qnw X ch f P Q IJ xx ' lf 'Q X VX WN 5435! had n 3 W x " , M M Xxx, xl TNT XDQ ? gi f .ff Ay Q. W Al fgwnifbf 'M ILPXE Wu bm r inf bmi 'kk U KK f ff ff 'W V4-W fffpfr afurm. Ee TnfOLoIcuCQJL ,AN f' QD" """ A Y kvxkfffi 5 1 , uf EQ figim QQ 5 WHEN Wh: Wu: ILE Vw Youmq bimcs, AN Am. v1.Am: vxzw or cum Clxmpus biromz THE DAYS or All. PLANE.: FEEAJ' 3 -, f, 5 ' x ' Q gg 75 Q Q ' mf ' ' Jxsx fy' X af is Q '-"ggi A' -Y 32522 N fmgg, ' N v V -f I . 4'h' .911 -4, . fx? f . N Ng a ' ' ll' rx-a l wb X V 5 4 3 6 ' ' lUTm"w ' Q.,,5:iS.. fv "' . gt w l ,AX X 5. , ' ' A- 1 '. s .x ', , gi, 'A' V l ' - 4 .X A . ! gi N X- hx I1..,jQ,Jj Q 'I 5 f p 2 .yn XM ,I 5' f'w s'A'Q-full A Z .itat or F - M, I iff- K X I 1 f , Q "A 'X rf' S4-, 1 1' "" N 4 I ' ' , 1611, Q D- -5. , I, V I llyfr' , h .H K 3 W. Z-Ax X X-f.XL0"'Ax.h I-Q igq sl .Wm , X9 " i fflkfh is Q ' ' ' X, "'- X K - , 1 ' ' ' 'J . I . ' - ffi' I , f f NC' V I gf, 1 ,f V JW 1 21 f r W CAA ,yi ' . ILL K , UL?-Q: X Q H + so 1, 1 4 v M 5 QQ, I 41 ff , Ti Xml' .lg km L. . Rf: N- Sglew V F ' f , " x W . EL V T ' 'L ' ' X5 F f WG Sf il: Q W NW T ' W' 1 W K ll .6 Q55 yx l Rx' - , - f . Q! . 1 4 - R 1 Kar f' u ' ul . I AWN ' X. fi f 'F f "Q: ' xx 11 :F xx. + 1 , ,gf fer- at L' I I I ' Z fl L X. : ' . Q ' , XM, U - 5 f Q- .L ' ' UK y Sf ,v ll .T l ' jf Q I X W Q? IL MSIE:-HX x ' ' . n' " w ' 5 is . 5 ' ,'-., 0 X 2 f I f J . N 1 1 .F A f J, Q I FA . Q E'.'.'-f X Y, fi ' , K Ap R65 fx M nv' Wm. 5 " 5 1 1 11 f iff 1 XA CX J D X I xl Q- ' X I ' 'AJ' ' I - f--5 - 2 I qs --Nm Ag- Qkfdfeikif 4 pl I' ' . I N xx. 5W'5,-791 f ,Wu 'IJ ' A Al! 'IJ X ' U ' xv f ml' Fwy? ' X ,I X ,-3.4 I 5, t I , 8 ,Q '1- 1' 5' I M - I - l X . f lg X . .Q W ! I' S ' I 1 5 Q' .,,. L ' sta , .X Q K 3 if dm FIHNNIXRHISI H IIIIIII I T. ,n F A501 . of FRANKFURD HIGH SCLIUUI FORFW ORD 11111 111111 11 I1 x 1 111111 L 'VL 11' 11k X11 11 11 1I1L1 1 1111 1 1 1111 1 1 1 1 L 1 111. I I1 I 1 1 1 1 L 1 1' 1 1 1llF1X 1 1 1111 11 1XK11I11 1 F1 11T1X U11 1 Rx 1 1 1 1 111 111111111111111111 !T Q T111 1'1111, 11.11 .1 Iv .11' 1'111 1'111'1'1-11 1'1I'11. 11 '1 .1:. .1111111111 1 -11111111.1r::1' 1111' 111111 11111'111'1.1:11 .11f1x11111 W11' 11 11111 111.111 1111.1 .-I Fr. "1411r11 H1111 951111111 1111rt1:g 1131' 1.111 11111: 1 ,'11. 11'1, 9111 4. II 11 1 1'1'r1 . '111 111111111 111 .111 1111 11111111111 1.11'L11:1,, .1:111 111111111 111 11.r 111111111 1111 111 11 .1111 I1 111 1"r.11111111'11 H111 51111 141 4111111111 A11 1'1' 1.111 XY14 11.1' 111'1'1'1141rj.' 11.111 1111111.1111 1.1 111111111111 11.11 1'1'1'11 111. " 1114 1x' 'ry 11111111.1111 1111.111'11111'111111 11112 5111111'1'1111'111111' 11111 11111-31111 1111' 111111111 Re' 111, .11111 1111' H:g11 111151 .11 11-11 .11 1111' '1111 r1'1 111 1'11'111111' 11111111.111'1y 11111111"1'1 1' 11 1111- 111111111 1v'1' .1 111111 11111 11 11' 3f1'.1r1, 11 IN 111111111111111' 11 11v1'1'11'111111.111' 111 111111 111111 11 1111 T11 '1.:', 1 1' 1' H1111113' 111 F1'11111g1111'11 H1',f1Z 511111.11 11.1' 11111'1111111w1111'11 .111111'.11'1-11 111 1'JF'111r' 11-11 1'3' M' ff11.11'11'1 14 T1'11x1 11. M.111' .111I1'11111 111' 111 1 1' 1111' 111 11115, N111 111'1'1'. .1111 A111111111 fX11111.11111111 11.1x'1' .11111 111111 111'11'1'111. 1511111111111 1'x'1'1'y1'11'1r1 v.'.11111.111-11. 11111111 .1111'1111.111'.1x'1'r.1g1'.11111 1' 111111 '1' .11" .1 1I1.111 111v11111111, 1111-11 .11'1' 111111 5.1111 11. 1111111'111.1111 I1 xx'111'111111.1111 111 111 1114g111g .11111 112111111115 1'111111l11111'.r1f1, 11 111 II11-1111. 111111' '1. r'11 .11'1x.11111' 111.11 111 X'1'XK' 111' 1111' 1.111111 Q11 W111 111 1111' 111111111 11 w.11 11111 11111111111 111 .1111.111 1111' 11111111 .11111 .11111111111 411, 111.111'1'1.11 11111 1.11111'11 111' '111. 11 11 41llg' 'li' 111111111 111.11 1111' 1111.11 11111'11111' 111' I111X 111111 W111 111 '1'111'111. 1-X1 111' 'ry 11'.111. I1 xx'111 1XI'1 11-111" -1 ' ' '1, . Tig. hfl'kU1 A ' fs 1, Q1 ,Q fzi ny in ui' V4 Q5 I F ilv 04 it I PR XNKPUR D HIGH SL 100 DI DIC XIIUN Y ' N ' 1 ' 4 . J J, . L : N -. zu ' -' :- 'Z v I 1 1 W 1 5' ,I V 1, I 'H - I I ' 5 wx f 1 " - . ' -: 'X' sn' " 1' ' V' r lx ' ' 'X 1' I f ' '3 'Q1'. 1 :, , ' :xr , k 'f fn f 1 1 -1 "rw, ' f ' 3" ' ,gr r M 'g ' ' 14' yr, ':"1 ' X ' ' X" I-1 : A I X1 I ' ' ' I ' . X1 ' '- :X I CO IE PS I1 L M111 wr x 1 1 1 11 lrt 9 KK IIL :MXN aku atm sur uf Stl I 4 L11xI4WI'llI1 um 51 ut m rm xx nm rv.L0rn1- Ul'I1lIhIInuIIIxIII 7 lzk tm 1 S1 rvm Lru N 11 Ill T vw ltlf Il r 1 mmm 'X at- ACTIVITIES Iuut I l l 1 1 X 11 In 0r1 tra ,Q 'H Fv1If.'T5.Z7' HMI-'vf-. f 1 , N 1'-by 2 1'HIIX'. 1111 ., .,,...,..,...,... ....,. . ., ,,...,, ,..,,..,.............,....,.., ,......,...,.. . T 15vjx.-tw, ..,,.,,,, ,,,. .,.... ..,. . . . ..., ,,,.........,., .......,., .,.......,. . . N 'I-ff-I T ff :ui rmty, ..,.... ,....,. . .. .......... .,..... .......... ..... .... .........,.........,. . . . , , ' fX'I'1fNr111w .. ..,......,.,.,..............,..,,.. .. .,.,,...,...,...,...... ...,..,.. ,....,,........,.,..,..... . . 'f Um' 1,m1uV.1X ........ ,.............. ,.............,.... . . ,.........., ...,.....,..,..,.....,...,......,.... . . ,, - 1".m11I1.' .,.....,.. .................... ....,.......... ,... . . , , ....,,.......,.....,,,.,,.....,,............,...,,.,,., -f- 1W'I'111fI' 1".+g111t'.' 1X'Is mlm-X .............,...,..... ....,,........... .4......,. . ........,.4..........,... . . -H 1'I'1H1x1' 1111 I1-l11ll1L1IlE11.' .......,..., ..,.....,,. ....,..............,., ........ ,.,.......,.........,...,.,..... .,... . 3 1 11'Nt1+1'f.w-1' t1vu 911111-11131'1,1111 1x .... ... ........ ..,....,.,4,.,,...............,.,......,....,.... . F- T1.p 1111'1L1mgx ,....,...,.......,,....,............,............,..............,.,....,..,..,...,,...,....................,.... fI I11IINI1'I11vg!1l1fH1 ,,...,..AA,.........,,.,..,..,............,,...,..,.....,,,,.................,...,....,....,....,,.,.. .4 3' '.l1x ............,, .....,,......,..........,........,.....,.,..,.................,..,,,.,..................,.......,.,....... . 41 1,1 .ur,' ...............,............ ............,.,..,,...........,,.....,........,....,..,...,........,...............,.,....... 4 F 5.1 H111 Stun' ........,......................,..,.....,...,....,.,................,...,.,........,.........,..............,., 4: 1nt11c 15.13 41- 0111 K1IQcI1.T11g '...,...............,..,.... .................. .,...............,.........,....., . 4 U If N .'tm1vnt ................,....,.....,,..... ...................................,..........,...................,,...,,.. . , 4X Hu ' 1 ' SI-lmwl I' ' '................,.......,...........,...........,....,.,..........,....,.......,,..,.....,...... .. -W Ur. 1 . g Cflgwsfs ........,.............,.,......,.....................................,.......,,.,,,...............,. . YI' Cc ww 113 '...,..............,............,....,.......,.....................,...........,.............,.............. . 71 V.1c ' . N . 1 f.1 . 1 .mx .......,.....4.................,1.................,......,..........,............. if Rlmil ','. . 1T " .t ri ..............,...,..,,...,,.......................,..,............,..........,.........., 55 C ' " ' Ir' 'Q ..........................,,.,..,........,.,.....,........,,..............,,..,.................. . 9' In 11' NAU 111.4 .1 ' ' '....,.........,........,.....,.... ...,........................,......,..................,..... . .. U Av' 11 'Q .,....................,..........,..,.... ,........................,... ..,..........,...,.................,....... f J 1 F. 1c 5 A ' 51. an ........,.....................,............,........................,.,.........,..........,.....,.,.. ff My- 11- 5 Awwcla tum ...............................,...,..........,.........,....................,...................... 71' A11 , 14+ ful. wn ....,.,...,.... ......................,.....,...,.......,............,....,.,.,..,...........,,.,...., 'V 1 SIL 1' Il' mr 1 .,.,..,,.,,.,.......,..,..,.......,.,..,. ,...........................,,...,... ..............,,..,........... " ' 1 S.-1111111 PlI1I11!.lI11I1i ...............,.,,...... ...1,.. ,...,...,........... ....,...........,....,,.......,,.......... ,... S . 1 T11y I'1w1zc'f A.,.......,. ,..........,,.. . ,, ...,.....,. . ,.,,, . ......,... V T1 u H 41: Xxxif- .......,................. .... .......,,.. .,...,....... ,,..... .......,..,...,...,..,.......,......,, N f I'e.wJ liwq .,...,...,,....., ........... .14. . I . ,.......1,,,.,....,,.,. .,,..,..,.. ,,,...,........,...,..,.,, . . ww XXILXQII .'1M'I1X'1l'N ,,,......., .....,...,...,.,. .... , . .,, ,....,........ ..,,..,. ..,.........,..,,.,......,....,. . , '11 4 xv , .....,......,...,,.,.........,.,............, .,,.....,,,,..... ,.........,...,............ ,,... ..4...,....... . . 1 1 . T 1 lx B xxl111 T Sxx1111111111 T111111 x r Nu 1111111111 I B M1111 T111 511 1 P TIT M11 IIIKFX I' ATHLETICS S N 8.1 X Nl XR SU Xl K4 '1 1 KT 'lr F'1'.n1lqjf11'.i HIQIE .N'f11+1+i P1111 17.11111 15111111 ..,...., ,..... . . ..,.......,. . .............,.,.....,. ..,........,,..,. ........, ........,..,. . . . 'fi Afiyzn-211 ff?-.1:r....,.. ,.., .... ,,..,....., ........,.,,....,..,.. .,.,... .....,.......... ,.,,. . , , . . . HMM ..,.,. ..........,..,.....,. . ,.., .,,.,..,....... ........,,..,.. , . , ...,,..,....., .,,...........,... , . 4 TE-.f 011.111 ...... ....,,.....,..,... . ... ..., .,......,... ....,. .... ..,.,. . ....... ..,.. . . .......... , . . , " 8,113 15111111.40 ,.,.,...,...,.....,, ....,. ,.,. ...,...... ,.....,......,..,..,......,..., ..,, , . . . ' S1:::1'1'.3x11:x"t1wx .,.,,... .... .,.. . .,.. . . ............,,,..,.,,.. ..,.,. . . . . ..,, .... . . .,.... . I Q l4'1'1?1j.q,' V117-1.1 .. .,...,, ...,..........,...,,...,. . ,.....,.,... ,..,... ,.,,...,......,. . , . 111 SQ. 16111111 ..,... . ,.,,,. .. .. .. .,.. .....,..,....... .......1 . , ...,,......,.. ..... ....1,... ,,... 1 . . , . E ' Cfimrl 1.:1 11:11 ........,..... .. .,,..... ..... . .. ,...,. .,.,.,... .,.... .,............,... ,.....,.. . . . . IE' C1F111'4L1111-1' ........,.,. ., . ..,... ..., ...,. . . . ..,.,,,,...., ,.,..... ...., . . . ............... NT Tw1,11111'w11wN ..... ......,....,.,.....,.... ,,.... ...., . . 1 ,,,....,.. ..,.,.. ...., . . . ......,....... . HQ 11115 s,-11-11 ,........1.........,...,,. ..1...1 A ..... 1 ........,.......,. . .,..,.,.. .1,.......1. , 11 1+ T1'1111E11vN ......,,.........,...,........................ ........,..........,.,.........,..,.,...,.....,....,.,........,,... , , 14? Iilffrlmll ..............,...,..,.1.....,......,.......1..,,........,....,...,.,..........,.........,.4........,... ..,....,..,. . If 51 fqgur ..,,,...........,.,....................,,...........,.....,............,..,.,.....,.,.......,...,.......,,......,....... lff- B.1wl1.1ll ...,.,.............,...,....,..,..... .,...........................,...,,,....,.,....,....,......,............,,....., I ff l3.1xk111imll ...,............. ....,...........,.........,.............,. .,,........,,.........,.....,,....,..........,..,.... I 7 l r. p' .................,..........,.......,.,.,...,.....,...................,...........,...........,......,,......,.......... 171 11 ' Q ,,...,.....,.,.....,........,....,........,.......................,............,............,...,......,........,... lf! Ifu11p111g ...,........,...................................,.........,........,......,.,..,,,......,.....,.........,.........,... IU! Gym 1'.1 111 .,.,......,....,...,,................,......,.... ...................,,........,.........,........,,........ ISI ifrwwflvn a' ...,...,..,......... ...,..,..............,..,..,...,.................,....,.........,.................... l NF .' ' Q .......,.,.....,....,.,..,....,................,..,.....................,...,........................,.......,.... lf, ' 4 ......,.............................,.,.........,........,..............,....,..........,....,.,,.................,...,. lf-3 1311. 1111 .111J XY wtlmg ,,......,......,..,.............,.,........,........,..,,..,..,.....,........,,..,,,....,....... 131 if lil-QC! .,...,,...,..,...,....,.....,.,.,..,.,..,............,....,....,.,.,.,,..,...........,....,..,..,.. ............,...,. l H' Gulf ......,,...........,................,............,....,................,...........,..........,........................... 1-" Girlf Spwrtx ....,............,,.,..,.....,..............,......,...,...,.....,.....,......,.,.......,......,...,...,.,........ I." H1 mkcy ,.,............................,.,,..........................,....... .......,,.....,...,........,...,...... ..,...... l 1 " f ' Q ...........,.,.....,..,..,................,..,............................,..,...,,...,,..,,...,,....... ....,.... 1 2+ Bmkc Tull ,.,...,,.,.....,......,...,.....................,...........,................,............,.....,........,..,..... I 1' V1 fllsylwll .,,................., .......,........,........... ..,.,.,.,,...,..... ...,......,..,.......,...,...,... ...,..,.. I 1 I 1 ' Q ,......,.,...........,.................................................,............,...,.....,.....,.,..........,.. ll. r. Q' ...............,,............................,.,.,.................................................................,..,. 191 B.14clx1ll ........,.,....,..,....,.,,......,..,......,,.........,.........................,.....................,,.,.......... WF .lf lull .........,...............,..,.,..........,........,.............,...,,.........,......,.................,............. IVF Sul 114 11 S1 mg .,.....,..,.,...,..........................,................................................................,..... 10? .lt 11 N ,,....,..,.,.....,..............,............,.,..,,...................,..,..................,........,.....,.....,....... l 1 , X 1 uq1,1t1f111 ,.,,......,..............,....... ,.,.......,..,..........,,.....,....,.....,....,.,..,......................... I 'if' xl, fx. 70 .Q 1 , '.'yb'f x b 5 1 I yuyig, x c .r wi " A 'F , rr january 19 Frankford H gh Schoo -Sep ember 1910 1910 1911 1912 1 1914 1915 N x 11111 1 JNI 1 1 X 1 T 1' . .f.: "11,1H,Qi . O V . X i , . ' 1 1 1 L1 4 :1 -z' k1f,'f,':'.g ' 1':' 11.2 11 .-Xu: . T " " 'izf HQ" X T 1 -.1.'1i Xi 1311, T '1 1' X'.f:'i ' Q"1f' X X'Z.1',Yf"i'1 1,1--, X1t' ll-1 rg .Jx1'.'t. gi 1' -1 1 13,1 I, 1 i 11' k1T':' 1'I'f-1'.1- fiI1.11.11111. 1"'1 N x-1: 1' 1'1'Xi 1' -111 fT.'1'-1, 1. XXI.. ff AX 11 Mi 1' 1't'XK 1 111 1 'x1'11. 411.1 511 11,111 :rl 1 11111: 1 11" 1X, Y. 1' 1'1'XT X 1 X191 121,111.17-1':11 1 111' 1 kvikf X1'1x1. 1':1'X' X F111 111i :'X 1111 11 ',1. .1f' 11' ff '1' 1' 11 1 5 1. x:z,,1'1 '11 11.1 V1 11 71-'1'111 '. I " 11 .X1111 1'1AX1X1 1 1.1X"'-11'1 1111, 11 1..1 1 ' 111' 1 -11-'iz 11111 11.'1'1'1,1 11111TX,:,1X1'1"11g 'fX1'1' fi11x.1111r1' 1"1'X! X1111111 1':1' "1IX4y111L .X," IL-1: 'Z 1 11.l1'1111'f1' 1144, 11111, 111111.V111'111N1"'x1 .11' ,L Vj '1l1'1'1!'11I'1111 11 ,Xzzz '1' X1 111 111'111111"1' 111411111 fi ' 1N111'f,f' .'X1.11 'x ,Q i 11 1-:'11.11'j 1,11 1'X1qXXX 1 it 1 2111 11, :,g,:'1111 'ti QA' '11X1' 111-111 X 5 fr' X:,.,11i 1.'x1'1'l1 11" 51, -111 11f1X .11'.1x1.11113 X11' R11.111,E 1, 111L1l1U1171 11'-11. Q 111 '11 I . X. Cl1:1111w1'qr1 ww t1111' Q11 .11 '11t XJ! 1 1,"1'11 11111 511 111 X1"1X1:"1 911 11' 1.1'g1 X111 X.'X 1' 1"X1, 11 11' 1'.:1 4, :.1 :1::1.f XE11"'Q X1 111' .1 ., 4:11111 1' 91 1T1Lf1.111'Xl: X' .11.1.fx X1..1:n :' 4'.1'z,iX ' 1. t' 1'1'91'.'1 11.: ., "'.1T1.1' ,fi 1X 11",11:.f1"' 'nz-111 .,",1 x.,1X'1'1" 19 3 111111: gf1..1'111x 1. xv 11I1111:m't1 1,11 1 . 1 111V1'1'.1,1'1 .XIXYH1 1'r'x111i t"1" :Q .111 1 111 ' -1x1 X ":'X1 T11 -'11t:,1x,- X X11- 1"Xi X 1 ,.'XX 1111 Xittir IX'1':"p' ."1X1fQ 71, 1 1 "1f1X1'111' 111 1 1' 1"1'Xt X'11,. at 111 1 1'1'X: 1' 111 KJ 111 NHM1: ,.'.1 1 1', 114151 11111'gX 1 11, X11 111 1:9 1 ,-x'.11111 XxXX 211' 1 11','11'1 1QX1" ,X 11-115' 11' X111 ,'X11'11t'. ,XXX 0 I' 1 Vg ' QQ. XX ""' '. 1'1 X1 :'1"X 't, x21 X fi 1Q1'.'1' 11? 7.11X. 1 tt' r' t. - "." 11111 111'1'1L 11 1 :':.f1'Xi 1: 11'.1 X1.1j.' X11' 11-Q xg: .'X1'1I1 9111 1 .11 YCX1 1':'1:1y Y-1'111111w:' R1 111111 Aff 11,'1'11'Zm:11t111'g .fzxj '11 Xu N1 XY111' 111 5. 1111, 51,11X1g1111X11X. !'11'XXt I.1"1,1I1T All 111131 . 1.1-'X'X 1"1'Xt 112111 X 11' II' '11 1 , 1111.11.11 111,441-,1'X'1:g 1, 1'1I1f1'111" FlfCy'T6t1T History' ORIGINAL FACULTY Front left to right Mr Meadowcroft Mr Snook Mr Roberts Back left to right Mr Jacoby Mr Hopwood Mr Rudrauff 1916 anuary Classes move to new blllldlllg February Formal opening exertlses xn new bulldlng Glrls m sthool for Hrst t1me March Flrst g1rls club orgamzed Glrls Chorus Club Fathers ASSOCl1t1OH request C1ty Sol1c1tor to draw up ordmante empoyyermg C1ty to purchase athlet1c field for school Aprxl Fxrst champ1onsh1p tennls team W1ll1am T Tllden 7nd coach Mothers present sthool Hug and Amerxcan flag May Shakespearean festlval presented Lend Me Flye Shllllngs and Dear Departed presented by Alumm m new sthool audxtonum October Frankford wms Hrst football vxttory over Central November Flrst musltal Frlday mormng assembly Deeembtr Dtbatmg team wms thimpxon hxp 1917 January Fathers AAXDLIHIIOD telebrate fifth mmyersary February Enrollment pmes 1000 mark Aprll Flrt student tnlxsts 1n Wmmrld Wtr Wlllxam Chlsm May PFCNCHYHIIOH of The Pxper Woytmbtr First champlonshlp sotter team Flr t thxmplon hlp trost tountry team l l l , I' : . , . , . . , : . , . , . . J y- N . . 'Q' , . , - , . '-' 1' 1 - . V- . june - First class is graduated: thirteen boys. TY I F F A 'F V v 1 1 ri 2 w -' -- -' ' - 5 L I Y 5 P. ' f 4" ' a . . ' - 's ' 1 - " : ' 1 A4 ' ' 'A . 1 V, 5 f l 1 1 l A l 1 FA . - 's ' 1 ' s ' ' 'sf' I' . Frankford High School The Campus In the Old Days 1918 anuary School closed on account of coal shortage moved to Marshall and then to Longfellow School February Commencement exercrses held 1n Frankford Theatre as chool was closed because of cold March Classes agam held ln Frankford Hugh School likllldlng Apnl Flrst Rose and Ivy plantmg Llberty Loan parade une Flrst clam composed of boys and glflb IS graduated October School closed because of mfluenza ep1dem1c November Soccer team wms second champlonshxp 1919 February Flrst wrestlmg tournament orgamzed First girl elected edltor of Pzoneer Rose M Shenkel March Frrst semor party m gymnasmm November Soc er team wms third straight champlonshlp Flrst football VICCOFQ over Germantown 1920 June Flr t champlonshlp baseball team October Fxrst glflb team ID hockey volley ball md basketball elther organized or rn prospect 1921 March Old Guard orgamzed Aprrl Flrst Frankford Hlgh School graduate rppolnted teacher ln the school Harry N Barfoot - . f . ' - I v Q Af 4 'Nr' A ' l 4 V,. 4 1 A f X ' . fv- 1 - ' ' 9 Q 1 - .' " ' ' , ' s Y ' May' - May Festival, Community Field. 1 - c . ' ' ' ' . ' ' . ' - ' s ' ' ' . E . Q K. W. S . Q Q 7 Q 2 . . F1ft5'fTe111' H1.iI1D7'5' School Band 1923 u111 P1111 1 111 111 1111111 1 111 100 n11n1 11- N1111n11111 FITNI 1111m1111111 11117 11111111111 111111 1922 111u111 FIYNI 1rt 111111111111 1111 1111 11111 111111111 tu111111Q F11111rx A-111111111111 kk 1 11111 1111111 111111111' 1r1 FLbI'U1l'1 511111111 111 XN 711110 111r1111n11111 1111111 11 D111111111f t1 1m 1711111 L111mp1fJ11 11 unc G1f1N 111 111111 tL 1n1 111111 1111m11111n111p N11v1n1111'r M1U1K1f1l1 St1111L1m 1111111 11111 F1111111111 111m 111111 11111111111111 11111 111111 tL11T1 111111 1111m1111111 1111 1923 111u111 1111 P1111111 Suu 1 11111111 1111 111 r X1 If 1 1n111 1t1n1111r M11 111 111111111 1 111 1111 111111111 lf 1 1 1 111111 111111 11111111 11111 M1-N C 111111 1 11111111 III 111111 1 G11 XXIII 11111 111111 111mP1l111 1 IFNK U11 P illflllf' X XINUI' 1 lx 1924 11111111 11 1 If 1'r11u11 1 A1UH1I11 11111' ll C1111111111111n11111 1rk11 111111 lI'f 11 11 111 1 fl LJ 1111 111 I11 1 11111 911111111111 111 1111 1 111111 1111 1 1111 11 Stu 1111 B111r11 MITIIHI D B1111 r 1111n1111r 11111 1 1 W1 111111 11111 11111111111111 11 1925 1 1111111 11 1 111 r11u11 11mm11111 11 1111 1111 111 u11111r 1 1 11111 ll XXIII 1111 11111111 1 11 1 11111111111111 1 1 1111 11111 1111111 1111.1 1111111 1111111111111 11111111 G1111 111111 11111- 111 111111111r1111111 u111 1.11 1 111 11 1111nee'r 1 n1111111111 n11f'1z1111 S111t1m111r 1'1r 1 H1011 XW111 11111111 11 11 O11 11111 P1pk 11rg111 11111tr111 1g11111 1n 111m 1 1 1-A "' '14:: ' 1 11: 1 1115--1113. 14 1 ' 4 ' ' j 'S' 4 ' 1 5 1 .. -f 4 1 fi "4 ' 1111114 1 1 '11 sz '. Mz'-- '14, 11 " ' 5111. . .1 - 1 2 zs1z '4 " 5 ' 4 ' 714 . -WS '. " ' 511.- 11 1 .111 W 51.-1 1 514 11 '1l1C. s ass' 115. S01 1 1 sA'41:"" 151141111 ' '14 1215-F. -"S'1 I1 1 1' 1 '11 "1 'IC 121 '1 M. HL11. ' 4 '4 . O' C W- 41s " ' c' 4 1 4 Ship. N111'cr1111cr f Sncccr 11341111 11'111s SQ1111111 c1111x1u111'c c11a111111i1111s11111. SF' 5 11 1: ' 5 bi' ' 1113. 11. .' 1:'sg'1,.1:c4s 's11c4'14 M1 ' f S11 114 1.-11' 1W'!1L1 1 ' 11511 1. 1 1 f--Ps ,'1 -1111 19111 1' 111 1 1 '4 . 'kc N " ' f N' S' '11111 11.11 '. 'V S ' 1 ' S111. F11 4 1' 1-111 411 JG 11sC ' 11 11'11 '1 1' 11.99, M: 1 - G"1s " 1' 11 S 41,1 111511111111 ' 1 ' 511212. MQ1' -S11 11 111 Ms" 1C 1'41' 1s. .1 'ff' as 'ssl 1 1 ' 'K K LS K 1 1' L52 A 1. 11 1 ' 'N 1: 5' av' '-151 b1', Frankford High School Where Wakellng and Oakland Streets now cross 1926 Apnl Debwtlnff team wms champlonbhlp Gxrl wm volleyball champxonshxp May Captnn Appleptk prebented by revlved Soek mel Bu km lunt P1p1 OYQIII dedlexted 1927 inuiry Fatherb Abbotlmon etlebrate Htteenth mmver iry Febrlnry Fxrst girl Hwb Wax Ldlflll' Mxry V IVl'lUll1l1l Glrl xun volleyblll ehlmpmn lup lum Fxrbt 1111 of more thin 200 member 711 Urxtlumnv eptemlur Mr Snook retlre on 1111y1 of 1bw,n11 beau 1 of 1ll hult 1928 Februlry Hwh Wax lI1x.I'Ll e to IX 11a umn Aprll Stnned Ula 5 WlI1ClC1XX Fvy pt rn talled Glflb wln volley bill ch1mp1on hlp M1y New mnstltutlon wdopted by qtudent Bolrd 1929 Aprll Sceond stamed Ulu Q XVll'1LlOXK Phoenltu tl d Glrl wln volleybill ehimplon lnp Mxy Golf te 1m wlns 1h1mp1onsh1p um Ba eblll term xymw tblmpmn lllp September Enrollment plweb O00 mlrk Hwh Way mtrei L to sewn wlumn Memornl St1d1um rmleclnrttd 1930 lmuary Boyyllng team vym el1ll'TlplOI'l lnp Glrls xolley bxll tum yun himpunn lnp Minh Hwh Why win fir t Uroup rlt n r at Columbia S1hol1 tle Pre Ab otntlon md 'XllAm1r1e1 fhlflllf 1t N1t1on1l S hull tx Frm A ntutlon , , , ., JM-.. 1, - ,1 5 . - S 2' . 1 sb . .' .,' . 5' 1 ., , ' 5 X 1 1 I 1 'Y 1 1 ' 1 : . , ' -, . Ax, 7 A1 1 . Ml. 1 '--f r ' " '1 'N ' s " 1 ' S1 f. w r 1 I v w D v v I .' -- H- N 1 . A 5 , 1 . 1, 1. M- S ' " 1 ' 1 S . v 'f ' 'Iii 1 .. S--'- 52 1 H, S . . W, 1 . 15 ,.,1 4 1, .R 5, ,K hi X 1 -1- O -' 5 '1s'5 Sf ' l s. ' ,' 1 -1 ' " , "' 1 , , 1 fb 5 V. 1, . :1 . 4 ' ' 1 1 S . 1 'fl ' ' ' S 1 f 1 ' 1 , 1 . Q . V ,, s ., . Q Us k f,1f, 1. 1. 111511. + S ' 1 ' 1 S . 1 yi-A 1 ' . , 4 A 1 1 1 1 . l '-1 151 1 '1 f 5 1 1 s . 1 ...,. " . 1 1 J 1 . 4 D -' ' 1S'S I' 1 ' S. w l ' V x x Aff s 1 1 1 . 1 1 'i ' Y ' 5 2 : . Y T ' 2' 1 '1 ' S C I S . 1'- U ' 'S S',' Qlgf I ' ZS' 'SS 'S'1 1 1 ' " 'L 1 S 1 R 2 C AS C 'Q SS 'S . F1 11 7 ew Hzxturx 1111. Ll 14 Tmpm mx 11-.IMI 1 1 1 1 14 r Q-11411111111 r 1 1 tk lfll xx111 LI11111p1f1n I1 91 t.111I' r 11111 111.111 KL t 1 1 r 1 1t11 II 4 mx .11 1 x .. N111 x.111I r 9 134 1xx1r LL 1111111 X I1 1I1 r C11 r1111111I11p Tn 11 1 r 4 1 at xx W1 11 tr 1111 1931 mm r 11 I kuvlh Il 1 r11 1 1 11r I W1 1 111 xx 1 11n111 II MITKI I1 1111' 111 Q 1 1 1.11111 1 X .11 ruum - 1111 ll r 1114 11111 1.r w . 1 1 11111 111111 1 -1 4 IU 1 II 11111 r 111x111 I'1 ld 11 Lu 1 .tr1I11r 1111111 nr 1 11r I lllllf' 111111111-1 r npwrr r uw Lflll K A1111 I I LL IT 1 11' I 1932 I111111rx 111I1t rd 111114 11111' 1 I 11. IIr111r1 rQ 1111 xx111111111' 111111111 LIWI . 41111111 I 1-'111 111.11 11.11 1 ..x XXIII I 1 1 1 1 I 11111 1 r., 1111 II 'PXLUI R I k I l I If TNI II u 1933 11111 1 r 1 L I 1111Ix 11 I'r111Ix 111 1 mx 'X A 11141 I I uv I II xkl Lulil Rl IMI W1 74 W L ' I IX UNL II M UIKUKL 4 UII I kk 1 Ll' I L mtv. t 1934 1rLI1 1 1 fm H111 11r 111 II 1 t YK 1 1935 1r.I1 1 1 X 111 XXIII I 1 11111 1 1 1Qt1. 1111111 II Nfl 11r 11r L11 Nl 1.11 1- I +1 LN I1r1t111-' 1I'Q I1 wulllk ll' Lkllk lll I1 11111 1r t 11111111L11.L1.1111t 1 11 IWIINI T 111 t-11.1 mx B111II11111I11r111 ur. 1 tor 111 I 1 I 1936 11111111 1 1 I 111111r Q 1.111 11 1I1 Il Xmrmr 11111 um t 11111 1 1111 1 1111 111. 11r11u+'1 11 L 1 1111n1 nr xmr. 1 LI 11 111 XX IXIIL Emu -M1111 r wut' 11111 L' 1111111111 14 1 II 111111 1937 L NYU 1I'X I I u In 3 fl TMJ tg 1111 Il I 11 41 1 I In 1938 1111L 11 1114111 I 1 11 II IIHILIXRJII 1 11x4111I 1' mmf tl 1111 XXIII Ll 11 1'l1 I 11m11 I1 11p -I ' M Q' '4 ' 11QgI11II1,'Tc4QI1cQ'AQQ Q. . QQ-C115 I14QcI14ll '4 " Q ' 4 ' QI 'gt .Vp ' Q Q E II ' Qx"IIQ +1 F'ff'v. Oc MI Q P11I'I CA 1 1-1' T1 'e V If " H1.1!lT-' nj' Fr'11Igj'1w'1I Hlf2Il .'QI WI. Nw" 11' -.III 114 '4 d'I L' 'I I3 V114 'Q . '11 Q 4 Q 1pI V1 IQ' I111'I4c' 1'4111 '111Q .'I1.111111 -11QI11p It'1tI1 .Q 4 'XI1tI. F.-I1 4 1' Dr. F 4111Ix L. CI uI I1'Q 1 'Q pri 511.11 111' I: 4 1IQt'1nI HI1'I. - C' IQ' I141Qk'tI .II t'z1 '11 Q QI4 1 '11 QI11p. 4 'Q1 B41 I4 , JQIIHI I 'Q Q. HLQI X ' -' "Q I11gI1QQt r41t111Q 411 ff11I1 In SQIIIII-I4tIxf P QQQ AQQ1m1. U11. .I ' C" IQ' I141Q'I41II t'.111 x'111Q QI. 1 QI1111. Q -I311,'Q' xwlt' 1:1111 w111Q QI14 11' 41 QI11p. Sup ' I'c Ii. II ' 'Q H11 QL' I4 l'I1.411'd. O' ' I'11'g111 ' N :1I'pz c11tftc4uI ' NYC ' - " ' , IU ' 111 II ' 11Q1I4 1111. N1 " I1'r A .IIII I3 1I.e11fuQ I1 fr Qu111w1QQ .Q4 ll 'I SCIHI 1 Pr '111 11 I1rQ1 11110. .4 4 1' Fr. "rw 4 'I' , I4111I QIZIFTCLI pm: 1111. 'Q1 . 1' 131 I'1' Q' 1 L 4'I411' IQIHIIWHIP Il.'L.'41g11-. F1rQ111111c111 Q 1 't' 111 IQ4 , ' " Q. M. Q HMI XX7 ' Q "Mc 1.13 " .1xx'. rI 111 CHI I141 S:I111I41Qt1Q P 'QQ AQQHQ14 '1 . N " I 'r I'1wtI41II t.'.1111 Ic1"c411Q N1r1I1 C4tI1f1l Q ff 11 Q '1111 IDM. M.1r1QI1 H1ilI1 XX'df 1x'111Q "McLI41I1Q1" .1w41uI III C1-l11111I1141 ScI111l.1Qt1.' I'1'cQQ AQQ1m141t11111, Sup ' lwr NIIIII g 411IuQ 111 111 EtI14111 Allcn IfI'111'11t41ry S.'I11+11I 41Q A 1 ' 4 Q' 13 I HQI1. N' '. . . I Ia Q1'Qt'111 t'11r41tI1I't1c Q 111 'QtQ put 1 111 df" . DH' I F1 IQII tu41111 w111Q cI1411111 1 111QI111 I1y 1IcI"41t111g Fmt: 111 41 pI4 1'f41II' Q4 ' 1-11 .1 Q I " 'I I1'Id. T.'.1111 Q'11r'I11111114IIP III' I.c41!1c u 'Q Q. M4 Q H QI XX ' Q "M1'1I4 I'Q " .mx I 1 C11I11111I 1.1 5.QI1wI41Q 15 PrcQQ AQ' Q1:1t1 111. M4 Q H ,QI V I' ' Q "M1'I.1I1QL" .mu rd 411 CHI I114 34111143 " PrcQQ AQQ1 '1 . A1 'I Q' IQ' Lc4LI' Q Cl I 14rt"'1.11.'Q III CI 11v'11t1 II I'I41II F'11v.1I 111 gals 4 ' - Swyu Q 1' l. y 'l 541. .I ' F Q C ' ' IQIII 4 I341 J L' plc. Og I ' N' ' 4 ' Q 11 QI141QcI ' ' 11r' I1. I1 I. bl. 4 1' I41rQ g11'I 1'r1'Q1d'111 111' 5' CI41.'Q 1'1" 'I K4 I 'c X ' ' ' . ,I ' D11 II'Q Q Q 1'4 Q dcI'c4 'I I ,II11 II1' Q1'41Q+11 Q ' I' Q " ' ,Im-Q NIAI Q 4 LI '74 ' ' '4 N " If - I' I.1Il 1'. PIIIIC I.s41g11c QI. 1 1 Q. -- F1 1tI'41Il t'41111 C y QI. 111111Q. I' 'I 4 1' H1gI fx 1'11r11IIn1 '111 111' tI ' QgI11141I 'EU-if. XXI' 'I 4 Q' '. XVI Q 1111I' rcI.11' 4 P'11 lc 4 ,I 'Q DCII Q4 11' FQIQI H11 NC 11 4 " FCILI. N " 11' S--1 -4 'QPII4I.c4Lc'I. N'11SI'. Fmnkford High School When boys were bold and stoves were cold Inside the Palace 1939 anuary Repnrs made on Memornl Stadlum and barbed vnre strung along top of wal February Chou' aetepts first 1ny1tat1on to smg annually at Valley Forge Chapel Marth Hzgh Way mms Medalist award at Columbia Seholasue Pre ASbOC1HtlOH November V footb 111 te am wins Pubhe Lugue champ1onsh1p 1940 Febmary Mlke Jarmoluk wlns C1ty Ba ketblll Hlgh Seorer honor Marth Hugh Way wms Medalist award at Columbn Seholastxt Pre A sotntlon une Lxrgest graduatmg tlass 511 Graduatmg Class p1rt1c1pated IH mast graduatxon of all schools at Temple Stad1um September Fenemg team started 1 new port at Frankford not IH leaffue competmon. Detember Football team Pubhe League and Cxty Champlons The team was unbeaten and not t1ed 1941 February Students do not go to Allen Annex All students housed m bmldmg at Oxford and Wakelmg Streets Cholr performs at Benjamm Franklln Hotel and Assembhes ID Legend of Democraey wrxtten by Mlss Frames Snyder dlrettor of the Cholr March Hugh Way vnns Medahst award at Columb1a SLhOlHSt1C Pre s Assoe1at1on September Appomtment of V1ee Prmcxpals to sthool Mr Martln Fetherolf and Mr E Orrell Crap November Cho1r mvxted to smg at Academy ot Mu ze 1n Thanksgwmg Program Mrs Eleanor Roosevelt guest of honor J 1 '- 2 J 1 ' 2 1 1 a ' L41 , 7 . K N 4 . V. . , V 5 I - ' ' . " ' " , . '. - . ' .. . ' ' ' 1 1 1 as . . 1 1 3 ' 'aj . , , ' , ' N ' . ' . " . ' b r 3. . , . , , .- -- - C 1 1 1 55 be c . 3-M 1 ' 1 -- 1 1 1 - . -- 1 Q - 3 xv -Q f - f I 1 1 1 -1 5 1 1 - 15 , ' C- N V I v I- - v I -s A 5 7 ' . . ,, .R ,, . N . U A . . Q 1 1 K , 5 . T ' r Q .- M 5 t. 1 . , , . 1942 1943 1 1 N K 1 K K 1 X 1 1944 x 1945 X 1r x 111 111 1 1 1946 11 X 111 11 1 X. 11111 I L 1 194f '11 I' X 'll I I l 1 1 N 1 x 1948 1 1 1 11111 XX 1111 1 X 1 AX 1I'L 111 K 1 L XX1 I L il 11 1 x1 I I1 Im TH111 ,. X111 1's11lf.,1 Lj..1' H:-11115 TXIV111, Cf? ftI'I'.'Ex1f -'11f'.'i'11'fU1j.t111"+ 11-111 1V1,'f'1 11 .:'x1NH 1 A '.1, 1:11. 11:15 XXQ, ,1.'1zV'X1Q -. 1-1 C1 1i.ff11N' 152' W .KM ' k1llI1' g'11'1N -N N13 '1 11 1111 11:"u ' 1,11 1 I1-,.f::::11 1 Y : i11111t'-1'1 '- 'iw 1 .-1t11'f 111.15 IN1 11171 1'1'11.1.1 111 H1111 41111111 x1vz:M11 :111u1'1,1':i111':11t 1 11 1 411 1111 Yvx-Q 111--:1 1:14 15,111.1 11,111.11 1I'Q111,'1Qx1-Ni, X111 ff1'.1' I1 111 1 111'.1.1I1.51 'T1 TA' 5 X1 1-1 111'11x':11- .'111v1'!.1111111u.11 .11 '1v1v1' 11 1:11N117t.11x .11111 1' 'RT 5111 11 1' 171'-111 1111.1 101' 111'X1 1.1115 .11 1'1:111.1111111 1"1'.-11111111 111111. Huff XY41 xx111N "N11x1.11'N1U -xx,11'.1.11 c111111111N111 Y11111.w111 1711A FKA paw ,KVV1 C11 11.1 IANA 1111111 1-1'g.1111:1ni 11's MM- Ly' 111 14' 1x11 "'11 xv 11 xx1'111:1g 111 11.1111 11 1"1'.1111.111111 111111 1111 1 111111 XV11 xx' 111 111 1111' 51'1"1.4- 111111. .1111111 11 1"1'111141' 11111 Far ' .5 1J1.1Q. N1 '.'111111'1' 1 XY 1111111.111 11m1111 '.1,' 1111 5114111111111-11:11 111111 ix 11111.-11.11111 M,11x-11 111,11 XYJQ XXII11 Hx1xk1.11fXfu ,1x'.1111 .11 CD11 111.1 i11111,1x111 1'1"w .Av-1-11.11 4111111 111X1'1'. 11 1.21111 XX1111 111,11111" 111N11:1v N1 R'I111XXI' 1' 11I1',111 111.1111 11m xg 11111K-1'g 1131111 Y1+1'111 Cf-11111111 1111 "Tl1'11x1. 17.13 14. 911 H1g1: XY111, x' - "fN'11m1.111N1H . . 1 .11 C1111111111111 5g11111,1N111 Pltw fxW141.11 11 Ij"Il11CI' 1JI'.11 11111111 C1111111' H114 1X 11' KYX ' 1'11'11.1 1L.1XI1I1Q 41111111 C111 111 1 1f11g1.:11 1. IV1. 111 H1311 V115 x' x HM111. 1 41.1 , '. 1 .11 C111 111'1.1 Sf11111.!'11 151'wN .-X-N1w1.111 I1 iX111"1 U1111' C11111:1' 111 111s QIIX I11111' 11N1m11 11 111-1'1111'111 111 T115 131111u1111X N1wxx' .11 1' :Xg.1,1'111j: 111' 1N111X1Q :X C11 '11 Xxwtl' 59111112 -1' ' 1311 11111111 1- 111111111 1'v111'uX .1N 1'1'111g111.11 SQP'ICI111'CI' X111 A11 1,11 XX' 1'1:111u1' .1111 11111511 .1N 1'1'i11y11'.11. Og 1111111 .-X1fg:1'1 Q-1qvrf1s.f11q1'N .11'1'C11T .11 f'111111N111 4.1111 K, 111111111 11" 1 1' 11 0115111 1 111I'1 N111 1111s .1I1,1 lQ'1'1 Cf 11 1' 13114111 .11N41 .i1'1'Q-il' 1-1 1' 11114 I 15x1'1l11X'I' 11111211111 111 H111 9111 11-111. 1151111 T1'111'11j. 1XY?1't.1111" T11111f11.'1 '7 1:f1XI-L1-11-if 1"I'XI 1,1 Q 1-111' Xg1-111111111111-, 111 111111.11 '.'1111' 1111-.zu I1 1 1 5111.11':11 13-1. 111 P1 11w111. 11J1'nx'11111X1j. s11p1g,1 113 g1.1w 1AcprNc1111111x'.x1 X11 p11 H1411 X115 Y. 1 "N11x1.11t41'A ,mt 11 .11 C7 11.11111'.1 Fg11+11.1N11q 1j11'M.-XW1g1.1 1 I1 :X1111 K'1r1? 1111111:1w111111 l'x'I111u11'1C,1 IN1 .4'.' 91111111' T1'111 .111 1111' H 1.1111 IK-Ll'1R'p1 .1111' 1 351.1 1.11K 111-1,111X1' 11' 111s 11 1 -1111' 1711!'11111I111'1,1'1111 11'Q.111!1L11N1.'TN1'. XX'111'111111g11111 411111. 11111 111111 11 ' 1 .'11't11Qw N11 1111211-1' 1' 11111111 .'.1 :xi 1.1. '111 13111111 1 .,'.. Q11 .1.,.1111111 1111 '1' 11 .',11' 11111 '1' 5111111 ',1. 1:1N XXv11'1'1xkYA 51' 1'tx111.1:ix1 T1'11g11.z M1113 11: u XX" ,'f111 1111 .1 C' Q1.1'111' iff 1"' X- .-Xxx ,1 f Z1 .i'x'i':1 111' Q ',1. 'fi1I11f'11.I1x1' I Q '1 1vL11x1'. 111.1 TT' 1. Fxjzf '111' 13,111 1111.1 :tif :A fj. 1 1j'.II1 1111 jf F 3'1Qf1'x.I' 1311? Xi' V11 t.t11':1 1 '1.t l'x1Q1uXf'. 1 1: :X 1'Z'- 1. '11 . 1' 1: 1': 1:41 f1..'t-f.1 i' 5.111115 .1 Fift5'fTear Haston Frankford High School 1917 Deeemher Puhla Le ague toothall ehampaon Taed vtath Southeaet Catholae for CIIX tlt e 1 949 Fehruary Baeketball team famehee hlgh enough to eompete 1n Shaughnesbey Playoff for Bret tame March Hugh Wav wma Medala t award at Columhaa Sehol astle Presb Aeeoeaataon Apral Glrl Swlmmtfb Hnaeh Hrst an Puhlle League and 7nd an Inter bcholbtle Invata t1on meet May Mlle relay team wlnb Puhlae League ehampaonihxp November Soeeer te am seores on Northeabt Puhlae to hre ak 1 1 game wlnnmfv tre ak Oet0lxr Dedleataon of War Memoraal plaque an entranee hall Band and Choar partacapate ln Cornerstone Lay ang at Llncoln Hlgh Deeemher V footh all team wan ehamplonshap 1950 Mareh Glrl swammers get 2nd plaee an Glrle Intereeholastle Inv1tat1on meet M1 Sylvn Abtle exehange teaeher from England arrave at Frankford M1 Helen Aneley goe to England ls exehange teacher Oetoher Cheerao Club reorganlzed for Korean eonfllet 40th Annaverbary of behool eelehrated at danner held at Cannetatter Hall Novemher Football team e0 ehampaon math Bok Voeat1on1lTeehn1cal Sehool IV football team mme el1lmp1Olbl'11p Deeemher Bovtlang team wan Puhlae League ehampaonshap and Qet -everal league seorang records 1951 Aprll Fenemg team wan ehampaon hap for Hr t tame G1rl bwlmmere wan fir t plate an Publae League and 5nd plaee 1n Garle Inter behola tae Invatatlon Meet 3' i 5: x - 1 - f 4 S. 43 V- ' I' .lv VM " ' '- - ' - a I " r - 1 ' 1 s 1 ' 1 ' 1 ' ' 1 . 1. I 5 ' -' : V 1' ' W ' A' l 1' K' D' .51 '- " 1 5' ' " 11 .TJ ' 'gs '1. L , '-' AA l ' l A 4 ' ' . 'f . 1 S' 's ' ' ' ' . September- Driver Education classes started. - ss ' 1 .1 'es. 1 . - 'ss - ' - " 'S 1 1: " ' '1 . Q M I K I Q, .F . - ' 5 '1 ' " N 1 ' ' 5 's 1 . - Y - 1 1 - ' fe ' 5 " ' ' 1 f ' ' ' . -.. . 1 '1 " ' '1 ' ' '. ' 5 - 'A X 1 's " ' 1 ' ' e s : 1 a '- " V S '1 ' s ' ' 5 ' 2 x1111' 111 ru 1 1 9 1 Kllll 1 1111 1 1 7 1 xx111 1 f 1952 I1 NY l 11111 UNL wx X 111 I 1955 K 1 1 1 1 Uxfl' 1 111 L H' xx I 1 L 11111111111 l 1 kai 1Xx Q 111 Killkx Vx L 11 K 11111114 I' 1 1L 1111111 5 1 1 k 1954 A11 111 1 1 x 111 1 1 1 1 1 1 x ' ll 1 11 Nlllllxx 1111 5111 11x11 x lk N 111 1955 -X1 r11 1 11x111111 I1 111 111 1 t 1 1 L XL 1956 -1111111 1 1 ' t x 1 X111 5 1 1, 1 11 vnu 1 x xx11111 1 1 1111 111 1 N 1X IN11 xll kk x11 511111 1 1 1 1 11 x 1 X1 ll 1 I1 1x1111 1 11 1 1 1 1 1 1 X 1 ' xx 111 111111111 1 IDI' I' u lu L 'I ll IN IU xl' Il W 11 1 Ill x 1951 1 11111 1 111 1 IDX Q x 1 x NULX X 1 X ' N Vxlb Pllvullfp 11 111 1110 F:,:1xfTe.11' H1x1111'x- N 11" 1111 1- SQ111.1r 13 1 11 X1l1L1'x1 I1 111111 I1 51:11 111l1c.1L1 11 txx' 1. 1 1 11 11:1 .ned 111' M 11111 A1l.:1'- ?1.111Q C11llfg1411f A4Q1p1.1111111, 1Jugc1111w1' ,1.'X, 111111111111 tc..111 ' N 1115111 111 111X11111. :X11'1 1111 11111 111.1111 11I11N11CN 111311111 111 11111181171 111114111 '111. -1 '- 1i.1"1.111 11'.1111 xx111i P 111x' 1.1:.1g111' 11111 111111111N111p. 1.11111.11'x' 1:1I'Xl ff1.1M1-1 1111? -1111" x111111l111' v1 111' 11111 ilk x1xc11 :1Q '1'111. 1 x Jl1u x1"1 . - -LIINI .'1.1-N11111 111 "1J11g111111Nc." 1"c111'11.11'x'11 Sxx' g 11.1111 X14 111 113' M1 H1111 .111 3111111 111' I111' 11111x11' 1c . 1 t. .11l1' 1f11.1w 111- .1.1Illl.lI'f,' Al' 11r1'w11tN t1'111'11x' .11111 Il1X1.1r 111 111' . 1111011 . 1'11t 11. '111g 111g11.w1 .1x'1'1'.1gc 111 Cf1111111111'1'1.11 Cf1.1w. T1 4 x '11s .1 ' 1 1.11 1411111124111 '111r ' 11-r4 1Cf1.1w -1.111 -Inj. Vx'11'.1111 1f1'c11'1'1x1v1111. 1 1 1 12111 Xxx'1111111 '11 xx'111 11111111.' 1-u.1g11u 1'11.1111I'111 1N111P. N11 '11 11111 131' 111'.1111111 111- 11 'xx' gx'11111. N11111. - 15111111-.111 t1'.111 .'11x11.111111111114 xx'1111 111111 -C'11'1f 1111x'1111g Q1 1 " 11. 1 1:1141 A t' luv .1 xx' 11111 '1'.x1 11" M11t1"r" ANs1,1".t11'111. 1 ' f11r1 XXX'1I11I11 11'X xx'111 131111111 1.u.1g111' 411.1111111-111111111 N " cr- 'T1l.1 1vg1x'111g 15.1x' g.11111' 111.11111 ' Tc 119 82111111111 I111' 1114 1111' 1 1f1'.1111a1111'11 L1C1A'.11r N111'111u.1-1 Cfg1t1111111' 13111 Qltwlxfl- 111.111x' ,".lY5. M.1rx'11 '1'.11111' 11111114 1c.1111 c1111'1'N11.1g11c q111111w1ft11111. . A YR111111 Q1'1u111'.1t N T-111 111I'111.l3'1111V1'. ll, A1 ' .'11-11114 1115: 1'I'lI1 k1I'.11 01-11 ' 111111111 111 4 F11c1".1A"' 11,2 - 1,1111 N ' 11111 xx'111 ,ll L 1.c.1gL1Q 11. 11111111 111112 11. 1' 1 Fifi ,1g1,'Q11c' f1111+Q11 1111! '1' xX'I1Cx1 .11 .11 Q 131.1x' A11.1'11.11'.1Vx'.111.11'x', O1 1-M" '1J!I'Nl 1-1111' 111 1111111551 Xcux .1 1' 111' 1215 111' x'x11.11w1' 11111 1141111 1111..' .1 far .1Ilx1 w111 111 11.11'1'1114 111' 1-F5111 11 . N1 " 116- 151111112111 15.1111 1N11'i1x':11.1' 'X '11 ,11-111'.1111'1111fL111g.1l11H'g11l.111lf1:x-111111- - 11111 g.1111c 111 1.-1I1'41I1 211111. 1 -1,X. 11111112111 tu.1111 'lllx g11.11111111111X11111. 1 Ilm .111 H. xx'111X 111Q11CNI 111111x'11111,11 111'11111' 111 ,'5XI1l1l1.t1 1'1111.1111'11111f:1 1-11Q11SQ1111111 1511xx1111gC111.1111111111X1111'N. 131'g1' '1' - H0111 15.1X1111111m1 :Xi-c111111j."1 111 111 ,3x11111t1,"1 . Mc 11' 1 111 111' "LU 1111.11'11"1'1'cw1111'x1 -4111 11xx':t11.1 111 111' 1'.1,'11- 5111111111111u1.1111l11.1?11'11111r: x11111.111111p V 111 -. 111111. 1'j,' 11.1-1 91111-11' 1".'X"1 11.115 1'1.1x', -1 '1 1'1I'NI 91'111111' 1,1111.'111'-111 111111 111K11'.111 111' P1111 111115 -1 11.112111 15.1111 xx'1w .1.11111'11111x1111N Quplv 11111' 1'k1I'Nl ,'xNN'II11'1Y 1111.1 111 1111111 1' ft1.11.11t4 r-'Q1'1x'111Q 1:11. .1,'.111.'111x 111111119 1'.1r,'11t5' 11111. Qwx'1"1111' 17.11 R111 M1'111111'1.11 :Xx '11111' xx11c11 1.1Q 111' 111- 1.1tQ,t I'.1111f1I1S: '. ' 111 1 t' 1 S11 , 1. Frankford High School On the Way Up Sprung 1915 Novrmhrr Lemuel B Whrt nkrr Sport mem hxp Trophy vxon by iehool for my-.th mme Derrmlmr Soeeer term vym Puhll Lexgue rhnmpmon hmp and defeatb Northea t Cxthohe for Clty ehimplon h1p 1958 Februrry Seeond edmon or Pxoneer Hamlhoo make lt 'lppLlI'111LL Mirrh SWIIIU B1nd yum Bwndx ot Tomorrow eontc t Mry Sehool presents 1 Sports Speetul it Sehoolb on Parade It Aerdemy MUSIL une Glrls mfrb 111 te lm XXIII rhxmpon hxp 1959 One more yxln 'md The Biton 1 ourb May Presu1t1t1on ot The Broyyn luv Trophy tor footlnll 111 memory of l Brown a true frlend of Frankford 1960 Immry Puhlxe mon and rppr rrmre of 1-nw Yr XR HINTKJRH or f'RANlx1'URD Speelal A wmhly honormv former tucherb of Frankford Mareh Gy mkana Phy brnl eduntlon our the e JO year Aprll Euster Mondwy Mcarn nv A emhly Groyy th of Frmktord Throuvh the P1 t Fxfty Yeir Miy Sprmq Shovy Golden Anmyer ary hoxx Cetober Fxftleth Annlyer rry B1nquet November Homeeommg D1y Foothill mme Homcrommg Queen Annual Alumm Dime ' ' --f ' f . 'z e 5 . s' " ff ' . ' -W " 'z V s 'c :X ' 'z ' s' ' N 'z ' 5 ' 2'sfN' l' kL5'Sr wx". . ' - ' D . " 5 . 5 ' " S. z'- N 2" fp '.'e". ' 1 'L ' 'Of ,l -- A 'Q "s'z isf March- Swing Band wins Bands of Tomorrow contest for second consecutive year. 3 V . " . " 's 1 ,B w K . - .. V 5 U.. V - K y. y - mask.. , . .1 . ":' ' 1 'll " f .' ' ' . - 5? I' ' D '. W ' ' . , 5-1 , L vi-C N xl ' V- ,S "' v S. ' - 1 . ' i 5 sv '-f ' K ' , ' ' . s. K Yi, I V,g H 'vb S V S '4 . , h.. ' ' ' .N 52 . K N I ,lr 3 ' - ' V A 1 '. 1 xr: . S I . K l K 1 . 20 Frftyflear Hwtory O R PRI CIPAL MR G ALVIN swoon: MR THOMAS MOORE September 1910 September 1927 r Ceurve Alvln Snook hrxt Ie aeh r and hrt prlnexpal of Frrnleford H1gh Sehool ha be n a l1v1ng 1I19IW1I'1I1011 He was an honor Lflklllllv ff Central Hleh Sehool 1898 and he reeelved hx BA wlth honor from the UIIIVCYNIIY of Pennsyl vama 111 1907 He w ab eleeted to Phr Beta Kappa He had maaored 111 langu agex and mmored In mlthu matree He wzae awarded an MA 111 mathemfatle 1fter dolng graduate work at the tame unlver lt, Whlle purxurnw graduate etudre he reeexved hm iirxt teaehmg eappomtment He beeame a member of the mathematreb department at Central 111 1901 and remalned ln that poe1t1on untll 1910 T e next pobrtron he h ld was that of H ad Teeaeher at the Frankford Annex of Central Hxgh teaeher 1n the xehool at th at trme After the QII11: was mere azed h beefame firbt prmexpal o t newly ere ated Frankford Hlgh Sehool rn 191w For the next twelve year he eontmued to wforle for the betterment of the wehool and everx xtudent 1n If Ill health toreed hrm to ret1re rn September 1977 Although Mr Snook never rejoaned the taeultx of t e se oo e ma eontlnue to U1Xe o 11 time an energy to the beroo He max returne to sp a to awembly groupe Alumnl Father and Mother bboexatlon meetlngx and elub H has een tme movmg eprrrt behmd every worthwhlle Frankford Hlgh Sehool aetmty and aehlevement October 1927 january 1931 Tre xeeond prlneapal of Frankford Hmgh Sehool w ax Mr Thoma Moore who wa the aetmg prln upal ot the ehool from September 1977 untll Feb ruary 19a1 Mr Moore ww a graduate of Northeait Hxgh Sehool 189 and he reeelxed rl B S m Clvll Engr neermg m 1898 from the Umverxlty of Pennsyl vama He took graduate work at that matrtutxon from 1907 untll 1906 He taught at Northeabt Hlgh Sehool an the math and elenee departmente from 1896 unt1l 1911 He then went to the West Phllaclelphla Hrgh Sehool Annex lb za mathemmtlex te aeher where he remalned unt1 1915 Hlw eonneetlon wmth Frankford began 1n 1913 when he eame to the then Annex ax 1 mathematlei te aeher Wlren the behool beefame a full fledged hlgh xehool Mr Moore w ab appolnted head of the mathematlex and xelenee department The two de partmentb were bepdrated ln 1976 and he retained hrs post ln the mathematae group Lpon Mr Snook x retxrement ln 1977 Mr Moore a-xumed the role of aetlng prmexpal at a tame when the enrollment w ls rmng rapxdlx In thx drfheult poxltron he remalned untal the appointment of Dr Cloud who took Offlee mn February 19 1 Mr Moore eontlnueei an llehtel of the mathematlen department untll hm retarement 1n lune 1947 He dme reeenty after alongr ne M. a g' . e a - - 5 ' ' - ' "1 ' 1 ' ' ' . as 'e Q 'ia . as '. ' 'IS 34' Y, ' . . , . . K K ' -' f , .e X , , ' y e C , te l KY' I , L K M - e ' ' e e-1 u - ' 7 K , , K KK , . .. ' - , I -I 3 ' f x 11 1 . . , ' . . 5 O - . e a K a a .e .-. ' arf," .- - f- . a.. H -a ' .. 1 K , K K e K . e. K , ,S , ,K -5. 3 -1 1 1 . . 1 5 1 :. e z 1' . g - . K. 3 . 1 : . .. 1 . ', . ' . . , 1 'Q 3 --J S K V K Ki , K . e ,K. . -. K K ,K 5 , K - ,K , , K SK. K K K K . K , w -- f 2, 5 z . , - -K - . ar ' . K ,K- K,,, K'. he 3 ' 3 e 1: z ez 1 K .. K K . e K K .K K , K , K - . School. whaeh opened 1n 1910. He was :also the only , , - , , , ,, , - . - ' fs' z 1. ' '.: e... , ,. ., , ,A r , A 1 ' '. ' Nz e ' ' ' 1 f he .e , - 5 y we ,K 5 K ' - I ' K K K -KK I - a .' News-O ' K -KK .,K-, ' .K , , , , .. K . e .: . .K K , K , ' - e a ' e 5 . ' K - x e 1 , KK , ' 27 K ' 4 : 4 - ' a ' 1 e - e ..- '.' , ' , 'g ' K K K K K le - 1 . 5 h-.rhl.h'1gs' ad 5" fls fa d K K . , . ' l xl .F , me ' ,Ml l 'la' ' 'el 'ezk . e, ' F F v -1 I , " . n Q ' F A V is - ."' ' 'z . 1 -S.: 's K K 7 'I " 'J w f --1 a K., e 5 e .e K K f H 3 1 V 7 H ' . " - 4 . . . .- 1 'ul "' l': ' 4 ll ess. Frankford H1gl1 Schuol 31 'Wk DR FRANK L CLOUD February 1931 june 1946 I' HIL L un tn tnr prim N H L Luau Hrldult-.d from C fnmhohmkgn H1 lm SL wo ln 1997 HL mmphtgd hl L1I1dLI'UI'iUl1 an md Url uitg vu rk xxlth hunur Qt thu Umur 1t5 uf Pgnn mu Q W 19 tm m W 11 MA md hnlllx 11 1D wmv. Ill 1907 1 or umm win ru. Qtm m inn Arg muwlo 5 vm ll tLlk1lUU m my ur 1 1 Mum up ur Pumxylx mn H1 1906 Nut hy xurne prmupxl ut the Con hm hmkm Hlgh S hnol 111 1908 1 pmmtnm In k pt untl 1911 Lt uhhh tmu In ua prwmotkd tm Sulxrxntumdmt uf Cum mn Hu lun L1 1 L ww L gimp to 1 1 phn to tu IHVUIQLN at Swutm Phlhddphlz Hmh Skhoul for Buy m 191' mn nnnxmd tiara. hr txxcu yur .tt 1 19'7 tn Q um t ut1 ut head of tu dkplrtnnnt of Imguxm at Slmon Grmtz Hlgh Sdwwl Al-0 the U mum' mar vu qpmntu PFIDUUI of imc ummm skhoul tluru Hn INOLIHIOII xxlth Frmkford bgqm Vshcll he xxx zppomthd to tlk up th dutlg ot prmupi m FL 'mary 19 1 1 pmt xxlmh he hdd tor fittun md um hllf ycarx Dr Cloud 1 xudgly nnumlxnd for hm hrm QUlddDxc md l ider hxp of rhg X 00 Dr Cloud ntlnd from Frmkford m Ium 1946 HL Ll d xx yurs nt r ln Iuly 9W' ,ZR MR JOHN W HITNER September 1946 r Iohn W Hllllnf twurth md pn gut arm IPI t t X h xx 1 1 Uriduitp of Cpntml 1 mmol 917 am tk 00 cv L wogy 1 14 L tluv t om mn om lf yy r lt Qmtwn EIL mLl1tlYy Sdwol lxfwn LI1tLI'1I14' tu U S Army 1 mutpnmt m rhQ H ld irtl my from 191718 L hump 1 upyrwwr 0 pug. 1 ul 'md hut dm mon ln 1919 Th folloxxnm yur hp wgnt to Qmdm HL rcmumd than unul 1976 Durmg thls tlmg In armed 1 B A from 'llmph Lmmrqty m 1171 md ID M A IH f76 In 1976 hp Nump tu urn wt prmupa o tin mobs Elimmtnry Sghool m Butlcton and tin Comly Elcmmtlry Skhool ID Somwton From tn L pw mum Q xmnt tour yk Qr lmr to the Q t prmupxl of tht Sullxvm Elgmmtuj SQ O01 what In rtmfumd ught yur H1 Ikxt appomt mgnt vx lx an Pfllklpll of thg Wlltrwxl Elgmpntary 961001 from 196 to 1941 Thgn In vunt to the Blrtlctt Iumor H1gh Sbhool wha.. hg wis the prlmlpll for wx yur HL um.. to Frmktord 1 lt prlmlpll upon thc rQtmm..nt of Dr Cl wud 'md IN unnd thy dutlw 0 'hx po mon m Sgptcmlnr 1946 Undu hm leader hip thy Lhool hi mnmnugd to grovx m lts lmpor tmu t th tudmt md thf, wmmumtx It send 5 figli 13 Q Dr. 'fi ' , C111 1, I ' I' L1 ' '15 .ul f th' M , 5 , ' ' , 'Q Q 'Q' 1 ' ' rl I. , Q' Q ' ' T I ' ' 'E 'h 1 Q' 2143- he Cc ml. H5152 Q ' ' ' Q Hgh A L A " N' V' xhfixi bud' S1 1..Q 1 I'Schl fP'dS,L' 9 . 3 x 'b S9 ' ' ' ' H' Q 5h 'Q d 'fhQ14 "ns: Q '5 'f Qylva 'Q. rc'civi1 5 his AB. in 04. len ' 190' , S , . .' , . . ' R 1 , Y .li IS ...Q Aifllipl. .d',"' .HS Q f, ,, ' , , ' , Q l Q L Q ll . maj s lf' S " ' G "k. Li ' . Q J ClQ:4"Ql A ' 1, U2 H' 'Q s ' ,f IRQ: Q milh H-Q, Ik -Q Q' ,Q Cl H31 S-1 1, ' ' 1 ' ' ' Q x f CI 'K' X Q , V .E I V x Y I Cclmtral :ls ll gym tcnchcr :md ZISSISUIIH football ' Sw -N 'gr Q ' Q, x xx U -D .' Q ' c '1 .Q "' ' ' ' 'S X W N' I 'A ' W x I W' v , y K , - , , ' Sl M CH P b, '.. Q Q . . 19- . lb S1 ls, - ' Q:' 'd I' d "s A "' Q1 f H' 'Q ' Ph'lQdcl 'Q 52 ch li , Qx ' Ji ' 5 ' ' 1 ' ' 5 V J I 'Q ' 'Q 'A ' A 's ' ' ' 1 ' ' 5 X Q4 ' - Q d ' Q' ' I" U 'l" "Q s. HQ 1" il 'xx' SM -'h' " - 'V 5 5 '- P5 - uss e had 'cs A Q Q 1' 'Q ' Hi A 1' 5 ' 4? ' ' 2 ' nh , fll ,x,"Q hc 'QSQN ' 'i 'x-Ill ll ' 731' 'H4 1 x l x 5 'QS Q , , ' Q c C ' ' 'A Q1 - -I 2 - :IJ U2 S' A 'l Q ' : ' ' "' NY ' Q ' 2545 , Q 'f Q ' 'Q . ls V ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' A . Q Q ICS ' ' "' f A A X ' ' " Q cz 5 ' ' ' i'h l. . 'S 5" ' ' ' . ' " f ' If "Q J l. c .' b '1 '-, . Q " fm c s ' s Q ' A' ' "-. FAC ULTY, 1959 Frankford H1gh School FAC LTY n t L mum, ut htm mir the fnulty of Frm ford H1 h Sghool hx undbrgone wma Jnnvl Known throughout thk utx for mfuntammv a mn tant mrp of Lduumr Frmkford 15 prOud of 1th ruor ot tLlL1k,r who hub Qkrmd thg schnol for lonv pamd wt Ilmp At fir t Frmktord tirt d xxxtm 1 fmulty nt nm pgrxon m tm flll Ct C V' Th1 om pgr on wa Mr G Alun Snook who xx la .ippmntbd t uchcr m Chlfffp of the Frinkford An mx of C Lntril H141 Skho wl Hb txught Lxtm n 11 h md H1 t ary Mr I A Hopxxood md Mr R L Rudrauff umm two day Cuh xmgk to tcich Qclencc and LIFIXXIIIU ry PCLUNLIQ By 1911 othpr m n had IOIHLLI thk tx Thw. xmry Mr E A hm K Mr C VJ Mwdoxuroft 'md Mr W Robcrt By 191w uhm Mr Snook rnfliclwllg. lmnmc thp prmup 11 of xxlnt hld finally emerged lb in mck pmdmt Frankford H1 Yh S hool the Qtiff had grown consmkrmbly Th dL.C1:lOI1 to permlt gulb to enter thu school 1 rwullr student: nndc Frmkford th Hrbt ko CCIULIUOIII1 high 11001 m thc CIIX Th1s ui m Fpbrulrx 1916 M1 Emml Roth w us wppumtkd an lbmlbtiflt to thl. prmupil md hm dun 5 xxcrc to :mt as dem of fflflg 1 po mon xxhnh by hdd untxl hir rctxrcmcnt m 1940 1 Hrt m1lL f'I'1k1Ll1tL, to 1 pmnu 1 1 t 1 mcr xxl xrry IN Bmrtoot of tlu 1 of um 1918 who gntgrud thu phy su 11 cduumon d pmrt ment 111 Apml 1971 Th firt nm11., Uridultb rpturn 15 1 mutha w 1: M1 Martha A ibl tm, 1 ot Fkbrulry 195 who ua wppwmtg tic xuwnuu I mx mul gduntwn dqwrtmknt Fkbruiry 19'9 XX 1th thk 1l1x.I'L 1 Ld .nrwllmmt mmx dypwrtmbntb xmrk Ln um an upxrtmmt L1 5 xmrg 1 mgm to tn. sk mol T 1 0 t c taku tx w 15 urn K by the opmm of Olmx Hwh Sghool m Fbbruirx 1911 of Lmkoln H1 h Sho l m F bruiry 1930 md of Northut H1 lm 5.110111 m 1fS nuv IOLTUOD 111 wrumry 19v7 wut tux xun onlx tgmporary O N65 Oticnllx mbtwllud 1 nge prmupals m September 1941 wen Mr Mirtm D Fptherolf ind Mr E Orrell Crip Timm xx li 110 a Qghfkil Loun dlor M155 Roxe E Hubton At pre ent folloxxmg a new pohq of thu Board of Edumtxon than in tour ,nun-dlor ea h ot xxhom mke ng Q an ap abptnal Group durmv thy, thrcymlr mx Frankford The hrt Lmor swrctwry Mr Chunk, S XV1l kmxon and Qt thu bool trfwm Aprxl 1970 umml 1 rL.t1rv.mLnt1n um 1946 H xx 15 11111 d 5, t Q n gut xmor -Q.LrLt11'y Mr ELIIII. SIIU1 n Frankford 1120 pirtmpatkd m th T lhcr EY C mm profvrlm Ill 1970 N1 lt w nh tmn Mxs Lyn B An hy 1 mcmbcr 01 the sounl Stu us dppxrtmcnt xmnt to Envlmd to tcnch it the F01 wutc Sghool tar Glrl mt B11 kpool In hkr K, mme M1 Sylwu A tlc who had flllnht fmngrlphy IH hcr own Qchool md t1u1 hr Enffllbh 'md 'muknt hmory hen The new courmcb of tudy xxlmh hub hm mtro duked 1t Frmkford hwy ilxo rcbultcd m thc 'ip pomtment of ZLdd1f1OI1'll tmphcrs mcludmg drwer Qduwuon General Cdunnon rcmpdxml rmdmg rnmLd111 phy xml eduutum dntrlblxtlxe kduutmn cn Tlx L pmp L in plrr of thk fmulqr flfu ty Ik XL 100 f PIN. ullfl f L, wliflatlx, OH LIL 1Lut5 all rmupal Dqwrtmgnt I-Ind lm Tumef 4 uunx or Nur ci 1 L1 rmm 1 111101 Cen rrx md 1 untiruw IIMIILIIV' um l IVIIC Lr numntly t thc hbrnj. md 1 N011 tcicmm 1 t In thu xwrd of Mr Snook thk fnultx of Frmk turd H1 h S hor un truly b 11 tp mx up m U irx xnmpltnrmc m UHQ1-,nt 1 fOHllXXlI1'1 I lk , O 1 MUIIIIIIHU 01 1960 Ly dkpirtmcnt momnfv tub dm ut lI'pO1I1Il'DLIlI to Frmkturd ADMINIISTR LXTION Pfmupal Mr John NV Hltmr Rptknqbq-1946 X me Prmmpalx S.ptLmbLr19-11 Fpbrulry 1975 Mr E Orrdl Crq Dr Bpnunun I Nm nk Awmunt to I rzmxpal M1 Romlnl C G1llmm HptLrnbcr1971 . Q. I hx " 55 sl U I 5, U ' 1 k' A ' 35 5, C A ' V 1 5 cz wf 'S ' i5 5 - ' 1 55- ll h I' V U A 5 5 iw 'S at V g x N I' 7 I Z v N S 1 ' . ' I S. 1 .N 7 - 5 gf ' 5- I v- I 2 . -, ', "Md N:'l's " .MQW X L 'C ,5,,,,1 GSC -K ' H - bA N., S I. . N' Us 1 IS. C hs ,', 1 ' J f, V C 'wus b' h "1 . :N ' x f: .If 1 1 Ill.. px, 5.' 5,-.4 Y. T' . : ' ,- E. .. 5 f ' ' I - k L W ' C cr: ,f A 1 Lg . . in . ' ht 5, 51 - - X7 , I hu . x ,Q If g Q .' 1 . ' 5 2 . E Q' HW1, Q w Y I - Q d. 'S 1 r '. . ' 1 . . . . I H 1 A , , K A . ' Q be 1 A J ' ,K . 3 L ' y 1241 ' ' if' ' 2 rc' . ' Plwf . ' D. 5 . Q. . A2 -S5 , HZ Q u . 2 I N N, I Y F" ' ' iff. TN 'W ' . . . .K ' bf, ' , y 4 I y ' ,X , C, 1 . . . . N " 1 . . S. AQ , , ' T. ' x . . . '. ' N1 N , , , Q Y V .Q M M . ' " 1 ' . 1 ' 4' . ' 'G' . L Y X 4 A A K . 1 M , ' N . 5 c , - . ' - - 4- A N . . 4' . . . . - A I I' 3 ' 1 ' L 6 7 - a 1 '- A , ' '2 2 ' , Q N, 4 ' . . Q N Q-A M V .N . . . . I L L I PM " . K: 7 x 1" - N 4 Q f 13 . Q l ' of ' L 1' . . ss z 'Q U. ' W 1. ,Ml 1' ' 'H' ' ' ' , . ' C' ' . . A 1 . A . A 'W h'i.'Ns lifrl' N31 ' M. Hn H A' ' , . . . . , . ' T' ' Prmclpal, Z Vmcfprlnclpzlls. 1 AiSl5IglI1t 150 511.3 A , P'i4l'7 X- " Hi - N115 Tlc s Kfm. :W harp idasz C .qlqfw Q -b,, x,.S- . - - - - .. g 1 , k "f czcl 'qs Hz ' T, 1 W clue I ' .l ., N gx, , -x .1 1- N d ' , ' f K- - -, .Nbx N f F. ' N ' ' ' '52 1 ', c 1 f . , , , , N , p. . A Q. , 1 H fu- .f-lg - - ' L 3 ' : ' K ICQ 1155.5 zmt. N .iz Www SQ . .Gi cot 5, 4. . W . . I 5 , 'v N Q' - 1 -, 1 5 C1155 ' 4 ' ...n ' 'QS . ,x Gd m - . Q A ' I v x .Q ul N.- N X . N 6 in fl AL fl '- ' C51 J 1 Ig 'Cbm L C1 N 5 n 4 4 -. , ' K In be Schull Q' g I ' g L1 w 12 f' ,, N. Q N HK X A r V W x H TTC Q " g 'Q fl liQt of he F1 'ulty .5 f tle . ., . . 1 . Ll. , . V W 1 :I 'I 5 ,ug M11-K x hwdn jd 4 ' . - D I . . - - . x 1 ' ' , 1, 'xlg . hcszc f h ' 11' 'Adv nsnl y 5 - S xv -1 -w I -5 l 17 f , ' ' ' Ag U rv ' e . ' ' ,. ' I ' M ' , ns .g A- . 5 Nl . 5 . , F1 I V - , 1 1 .N m Iv x V . . ' N ...................... CN f Q ls: '. L. , A - . I I' ' ' . x as ' ' N' ' wk , ,, N 5 v - 4 -............,....--...- 1 Y 7 . Q I . 1 c . - X ' ' ' vf - -, , - . U- E. . 1 .................... , ' 5 . . N ' ':, . S Q ' sf , . . J ' .' . 3 I . l S , , .x "' ' 1 . ' , 5 . 3 'ss 3" Q . A 1 ................ . 5 H , rx1e I 1 1 1 131 SINI SS -XIDMINISTR PXTION 17716 1 1 x X I 1umH L1 r r Irx 1x11 x 1 lr 1 11 x A111 ummm I11Mx ar 11 Mwrm Sturm mm XX 1x2 11 n I 4 9,1 IUNN 1w COMMON L1 ARNIINC S SPPFC H -XXII MODIH1 D ENC LISH T 1 1167 Q mu 1 B r Hirrx C11 mykm Vwhr Hlzlm 1x ut. N hrs ull un DRIVFR IHDUC ATION Te Mun Mr Prxnk E Bm rl Mr M1r1uPxqu1r 111 ENCJLISH DI' PARTMEINT Def utmem H6111 L xxl S r 1 1 r 1Dq lI'U1'lL11II'1 11 Tel her I' I' Mr Arthur B1 1 Jwr H Brmxn am 1 Palm r D Pm 1 Q1 1 1 grm my L1 1 1 xx ard lx I Mm I1 M M1 I r S Burk111rtM rn w n N D aruthx O D unmll 1 Shxr x Tml VMS WN lin' ll 'W IQNH Q7 IVV! 19W WW Q51 Qqf 1946 1979 lvw VV IUWIJ lk ww N Q51 1' r1Vs 1 HNF -XRTS MX r HUM1 If ONO'v1lC S fx 11 rx M Drug 111 tm 1 lNDl STRI-X1 -XRTS L Nl r 13 111 T 11111 I' 1311111 H my H Hmmm mk H Iirw 1 N frm nn R Dm 1 A 1 L1 r C' Humy mr A M11 m Mlrtm Hurry V 311 1 UL 1 mlm 13 5 mm HWREIC IN LA 1D6f'17I771671lH6ld r M111l1XfX 1:1 Tex lzcv 1 f mmm L Qrum Dr Arthur C Iwrdm 3' lrx M HL um Vx 1111 r MPXTHLMATIFS Def11!n1enr H611 Mr Mmrk H1 mum T111 r M nm B rn run L r 1m NK M M1 XX 11111111 M1 111111 M r 1 R Mlrxm E 5 humm 1 atm L Sml R 1 rt B XX mm r1tt1XX nd r 1 NK UA! 1: 2 Q7 cp 1 'W 4 w 1 19 6 mp 9 K 19-16 n w 19-Wx 11 I4 F115 f ' ,xr H11 my 'Q , ' A . ' .' . .' M .-1114111111 V1 ylgqr ......,..,....,.............,,.,... ......,lUVw lJcp..v' nr H6141 Mr. 1j.1 v111,.l1114 ...,...............,.........,..,......... VFW M1'..1flXy'IX11 Klum ..,.,....,..,............. fTc.1u11crj 11226 Q V Q i TUMIIUN 4IDup.r11ufm HUM! IW- Tfmkllwlx N 1 , . ' , 1 :Q Mr. R..-. Amwll ....,............,1...,.,,,.,....,11..1,1... ww '11 L' him 4"44"A"""11'1"""4"""4"""" 1.1-5 M11 Cfqqxls 1,1Cl'11-111 ............,.........,................, VFX A Y" 'l Un 11'V'11"1 """'"'"4'4"'A"""""""' "HI 's 1V1 NN'Il1-111 C1lfX'.111 ,......,........,...............,..,...,.... 11111? i -1 1 A' A fx' 2:2541 V 11 . . 1'-1'u'11C1l.,11 '...........,,.........,........ 1042 TL, xAk1 115, MV-I1 N111 VV- HQ' U ""W4 --------'"'111'-'-'1'----'- wif' Mxw 7.111 'yn 13. Bw :mn ..,......,....,.....,........... 1' 4? MV- Hi" I 7 '1N'V'17- -1----'"------'----1--'-'--111-"-1 17-I 1V11NN1-Hll1w' . 1 Q ,..,.,..,..,......,.........,.,. 1925 1511 1161114111111 K11ykum1.ul1 ,..........,..,............... 1 43 MN RU 1 .ju Vx'i1x,,n "'4.'AI,..4."I.,A-,-.A..'-.4lA-.'.V. 11,3- MI'..11H4x1IW11XXv. L. km .......,...........,....,.......,...,. 12?-1 Mr,1'wr1.ar 1-U'111 ............................,..,.......... 11259 1 V 1 A A -1 M11 13. ' If 1.1111111611 ...,.....,,..................,..,.,. WF-1 D'!1-1111115 H0111 g 1 Lum. ',,,A,,I,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Ui N1 . U ..ll1Nl1 13111111 ..,...,........................,........ 119119 :5:Mr'.AL11w1W l'L'1'NVI1 .....................,.....,....,...., 11235 1 CL C '71 M11. M4 K-Q Pmlulxkx -"-,.',..- .-l-.-.--.'.,.A.,A.-444A4... 1 'Q Mr, Lum 1. 1.111 ..,.........,...........,................. WFT Mp 'S A' .4IA '4-.-..,-.-..,.,...---4.,-.-,.4,,--I.-, Mr, . " . Kr .........,.........,......,..,.,..,,.. 12,3 Mr- N314 'Q1,,l.,,-Q ..A..-.,..-,.,,.--.,-.A-'4,...-,.. 1 fi Mr. Fr. . 1ll111L'111 ...,...,....,......,............,. 1953 N Q K V X w N i i Mf.1 vf . . . ,'......,...........,,........... -fi A l Q A -f' ' ' 1 1x4,l..,..w, .H11 .,............1............................ .lm L ' K Mr. T111-1' w Q .. 11 cy ..,.....,................. 19,7 Q CM, "K X Mr. . . cw . ' ,,,.........,...,..............,.... 1931 Mr. . il Q . I3 1.11I1iS .........,..,........,....,...,....... -.x Mr, 1 V Mc M-xlx jk -.-'.'.-'.'--'4.."."..-.IIIHA .1 2.3 Mf Q 1 ' 4 ' '----""--'----'-----'1'-1'-""-'1-1" A M.. W un . 3.1 -nl.-lm ......,,..........1,...,.... 1154 Mrs. N . ' ..............,...........,..........,,. 7- Mr. 'n ' . ' .rv st" ....,..........,.....,........ 97- ' 1 ' I 1' . K, ,h 4 4 A A M. Q LC ". ich ................,,...........,..,.... .IWW . 'Q ' . 4 Q Q ...................................... 1950 ' cb 'N h Q A Ag 3 C t ,,A4,,,,,,,,,.,,.......,,,,,..4,,,.. ' XML R1 ,bert Gmtt11C1W .........,.....,.,.,..,................. 1947 Y i 4 V Miss I. 1' Q . 1 11Q1' .....................,,.....,... 1922 A' ' . ,. -L A .............,...,.................. ., 1 M 1 L "Mr, Hel I' il. cdcr ..................,...........,........ .1 -1 Dr C :S G, .ftc mr ...................... QTc.c1c D 1 -H Mis. 13 'L .C '-'...I''..,A-III.--..v"...'..-.'..-."" 1 :Q .N , Us Q - F L L' A : Ax :g1V1r. HCI .......................................,.... ,'f V' HL Mr. Q' gc , ' ...................................... 'U . . ' .Q . ...,............,...................... .1144 Mr. A11 cs D. y ..,........................,.........,..,....... 1 'J - 5. .- 1 nm . Q C , C ' .......................................... 1 -J M154 1 Q Q 5 'I A....I..II.I..,-,,..,....--..".'... 1921 D . IJ1 Q '. D ckl '.,.....,........ ...............,..........,. M r. 1111111 Hwlmustcin .,..,.....,.........,....,,......,.... 11188 xMYf C-H111 n C Pdf- 1 F ldk '................ .......... ' Mw rlxzzilwc 11 Lmkq '..............,,..,.........,.... .1921 Mf,c11.if1y'i H. Qkurly-IN ....................,......,...... '1 Mr, ,111 g gqgr .IAA..,,4.,,,,,A,,,A,,..,,.,,, Mr. lid '. 'lwpur ........,...............,...,..,........ 1 'I Mr, ' Q g ' ,4,,,,,,4,,.,,,,,4A,A,,A,A,,,,,,,.4,,, WW Mw . 'sw Q .N u ..,.............,.....,....,,..... - Mr. Uwrgu ye 5 ..........,...................,........... 12-W f:Mr. ' . 1- Nun ..,...,,...........,....,.,..... 136 M154 Ell. we-Jxmtwwr ...............,....,.........,........ .WT Mr, 511 11 R. fcvm ..........................,............... 1930 Mr. . ' , 'Q . .............................,.. 1'1" Mm 1 I' ' 1 ' ..........................,...., ' WML 3. L" . icy ............,........................... M1945 Mr,Niq11w1.1Q S.11v.1twrc .........................,....,... 11 'J Mr. ww , '1' ' Q .......,..................,., X. .' 'lui' . N ..............................,..,.,........ 1, 'J N1 S, Lf' ' . '11 .3111 ..................,,.,.........., .1 W 1 41 ILNC e TICTIHC 1 x H P111 111 1' 1 1' r 11 1 1111111 M M 1 x r S H111 1 r 11 r r IC r 1 1111 1 1 r 1 1-X1 NC 1 1 r M 11 r S 111 1 C1111 IV1 111 IC 11111111 M1r1111 M 111111 1C R P C MIXX I H 111 r r r 1 X Txx111111 PHX SIC -XL XN17 I-11 XLTH 5 1115111 H 1 X r -Xr11111r I1 C r X XX 111 r 111111 XX 11111111 P C 19-1-C1 9 C 1 1111 1915 1918 lCj'7'7 C1 11 I DC C ATION l -11 1916 C I' L 1 1 1 H6111 A167 I' r I 'X N If I TC11111 11 1 -K 111 XX 11r111 LIISR 'XRH M T1 111 S x Ml SIC 1 1 I1 M 1 1111 C C11 NSI LLCWRS 1 111111 5 C 1 1 SI C RIT XRI1 S S I1 1r I1 1 -X I1 C 1 C9 C1 X 51111111 1 1 III SC HOOL M-XTRCHN 1r NON TI -XC HINC ASSISTXNT I LI X' -XTUR UPI RATCWR IV11I'X M 11 1111 fd X 1 PI RSCUNINII L XIDXAIINISTRATIVE P x111 XI X111 11111 1111111 M111 1' 111 1, P11111 L C X H11 P I C C '7 C 7 1111 145 111 111411 11111 R 1916 1111 C 1111 1 1 X11 L PRINC 11111 111 11 1 941 lfC111 IJ r Dr I M 1 1 111111 N HX C C 1!+! 29 C15 9-if f'11x111QV1111'C1 H 1111 511111111 -N 1 1Ii Mr, T11Q11C111 C- I.D111'r111g ....,........,,...,,................ 19FH 5-,1111 -1 .13 :?Mr4.-11'111111'H, L1'.1rj, '......... ........,...................... 1 9-13 M' 1-X112 A11-1111.1-mr ............,......,.,..........,, 1916 2'M144A1.1111't 1-1'x'1'r .,...,...,..,...........,.,.......,...,...... .19-1' 9.113511 CMP D1 1'111I1'N. L11j.'1'r .........,...,...,.,..,...... .....,.191-1 r1I1WC,11J11.11.'4 1 gr .,,..,...., ....,,......,............... 1 92' :CML XX'.1t1'r N. N.1g141.111'j,' ...,........,............ ' " M .E1'1Q4t PQ111' 111.17 ..........,......,..,..,................ M114C111C1.1, . 1 '.1rC11111g ................,..,..,.........,... 191: M ..1.1I C4 1. C1.rr1't1 .........,,...,...,.....,.....,....... 1 19 IW 4. NI. g.1rC' C1 P1'111u ......,..,......,..,......,....... 19:6 M144 K.1t'. 1' . C1r1'1:4 .....,...,....,.....,......,.... 11-11 :5:Mr XX'11 g111 S1I'1'1C'1'i ...........,.....,.,.,.... ....19f9 D11 .1Q Ii H. r 'C'-1111 ,.,...........,.,.....,,.......,..,... 1921 :f:Mr.1 111 1' 1' '11 ' C1 .......,...........,.....,,.....,. 1911 M .-1114c1111 I' 1. I1 .,..,...,......,,.,,...........,..,,,. 191S 1 1 M .Frgdq gk 1.11'111141111 ...1....1,..,.....,..,.....,...... 1919 1111'11'11111 M 4.1511111111 'L1C'I1X '..........,.....,.,..,......,........... 1919 M144 1 .1 fX.'c11'11C1 ,.................,.,.......,... M1913 CM . XX' 11 . 1 L.1t11.1111 ...,.,.,....,...................,..... 1919 I M 1 M11'11.11'1 I.1'1C'1'111111 .,,.,,,..........,......,..,.,...... 19W Ti" 1 W" M '. ,1'1'f1'11 I C1411 ............................,.,....,........ 1917 MV XX11 VY' A- L"m"111 -'-----'---4''----44-"--f"'---1--- WN M 4.,111yQ11L. S1111-111.1111-r ...,...,..,...............,....1,, 1919 M111 A11 L' I I V991 -'-44---'---f------1-'--4-------'- --1-1I':'I SOC A A 1. Zllixcili Mr HC' .111 f411'g1'1 .......,.......,...........,,......,...... 1951 sI:1.1't111u1t 1511.1 1 I- LI 1 11 M I K1 N11 xy IJMM '-l,..A-.All,'..-. fTk.M.1m., wif M14 M.1C11'11'1111' CI. 1111114 ...,,,,..........,.............. 1943 1I5L.VKH.Um,m HEMI, 111:11 Mr, 11C'r11.11'11 Cl1111'r1 .,..........,.,.....,....,............,. 191' Tc.11'11c1w Mr: M1 . ,I1 IITZIC1 ....,...............,............. 1' -1 M ..'1. 111' Pm. C11111111.1I1 ...............,............,...,. 1913 Mfg-R91-111? P- M C114'f14'1P -"1--------'---'---'--------- 19:7 M144 Il 1" l11111'4 ......................,..,...,,.....,... 1933 Y ff I i 1 if 131',LC1'1 '. I 111 ..................,.,.....,......,..,... 1 U ' 7 'T V Mr' 4 I C , X 4VI44II-.'4l"."-'.'.A--.4-"'4'AA..... -M Mr4. If1111.1 Cf. -v1I11ll ......,..,....................,......... 19-11 AMr,1:1n '4 . c1'1'4 ...............,..,..........,,...,.,... ' PMN M' WI-it B' U hr "''"''''"""""""""""" 1 'I 1111! . -' 3, P111-11111 .,.......,..,............,,,........,. -- Mr' H ' 7- 91111 1--'-'-'1-1--1-1"'--'--'1---'-1---'1--11- W3 1111.1 . 131111.11 11.1 1-1 -.,,.,....................,,,.....,,. 111,11 M11 Rf- ffm' C? 1 111 ,'--- -.---.--'-----1---'-------'-1 1 W4 M .CIQT.11C1 11.1.11 ....,. 1 ....,........,,.....,,....,1...,...., 1 fs Mr" U'1"1"f 7 -'---'---'-'-1--1""--1'----1---'--1--- W7 X1 1. ,1.1.1.1.1.. 11. 11 SC11IC'CI11CC'I -........,.,..,.....,...... 1911- Mf'-L1"'M- WNV 'HY' '11-1'1"-'--1'1--'--'-1-'-1-- -W1 ' M .CT111r1f4 X'. ' g .......,.,...,........,......... 1 VF 11 1 1 I , , , , T j , , , M144 M. 1.11111 E. K111111'r .......,.,...................,.... 1939 1-I-QT! ' 0.11 4' 5' I 'I I P A 'I A4 .A A 1 UW ,4VIII-.-.4AA4-4.A4-."'..4.l'.-4'I--" .J 4 Mr 11141'1111C1111v.11Z.,1r ....,................,........,... ...191-1 Tc ..1' 115111 f 1 1 3 . 111. 'J 13 . ................,..............,............ N Mr4.1 . I' 111111' ......,...................,............... 1911 :Mn 1" . . f1.11141'11 ......,.........,...........,..... 1143 11 1111 W11f1lYf'11 lf' 11 ff'1'I'C'I '11'1f"'11 H :11Sf111111i. 1 1 ' .' f .' 1 1 f Rlf ' I .S CI. A1 " S 111 ....,.........,......... Sep . 1ll11Q11111C' 11-8 T1 I4 1 Q. LQ '1111 ......,... Sept. 1l-S'vI2111. 1931 Dr, '. ' , 11111111 ...,................ FQ11. 193131 Q11 1 -1111111 XL I 111'r ..,..............,.... Sep . 12-N' .'XNYIN'1'.XN'I' 111N1t11111 4 E11 . 11111 .,,,......................,... Scpt. Q1 1' R114,'111.1 C. I 1 1. II .......,.......... Sept. 11411 .1 --, - - Q Ii. C Q Cfr.111 ....................,..... S-sp . 1 f NI. . 111111' 1111 ......,....,..., Sfpt. 12-11fI'1'11. 1911 Dr. 1211.1 . Pqtty11 1111 ....,.......,. Scpt. 1Vq1'.1.lI1. 1916 . 1'111. 1 -1. 1 11 1111 ....,.......,. FQ11. 1 Nh' Facu ty--1922 I I I I I I I I I lr FORNII R FXCLI II XII XIBI RS f"I..'I1I'7 Hij. Q. I. . 7,J AI' ,I A A jJ- - TJ K '13- II, AX 53. - IX, gig X x Ir' :I .Q 't " ' 4.11, X' 4 Ii- ii' 1 :.iX. .I I Q'-V tx " 7X' x '. .X ' , 1.71. x.1' 't X. XXII I ' .irII7.g'1.. ' I-1t1'X IK z.. X. ' 11:1 " I' LIII' IIIVX x"I'K I ' I", XIX' ' t f V1 ' ' VX ' KI: Ii : t" I H. ",X, ffm ,.-- Inj' II. . . . . . .'3Pi 'S .. ..'I'V III' ll I rg XI .'X. :z.I:..I II.I:.I' fgg. .. ..,. .,.. . . ...,,., . 4,.,, 'Q' TI 'I .. .. . ...II IXI'XX II I 1. II .-XI. S I.:.., X:,I.i:I . .. . .. .. . . 74 :II 'IQ fXI'XXfNI.I: I II. '.N.I'I.. . .. .. . ..'1'f 'II .. RI II :IQ N' II :T 1. III. -...1f:I 1 1... .. .. . . . 'II 5 'iv .. .. NI: III I' II I" :I-X' . .. .. . .'IIII 'QM . ..'I'z fXI'XX I I-: ' I II'X' 5. IxI..'II"Ir1.. L. ... .,,. . .. . .,..... 'Q" 'J' .. .. ...Ir TNI' III-IJ I":II II'X.I.I1Ig-111 .Izg4.. I .... ,....... . . . ,..... .'I 'I 1I. 'X If NNI' IIITZIII. If IIrII'I" ....,..... . ..... . ..... ........ ' Eh iI 'I' TNI' XX'fI2-II: H II 'I1I..II .XI..xI:u'r:..f:. X.,. ..... . .. .. .. .,.,.......I QI '4I.. XII' I N ':I II:'I' -,I. z.. Lf II.Im'I.: ....., .. .. ...,. .........,, , .. .. ...,.. .fxt 'ii TNI-XI I'Ir:'X: II. .:. ".. I ..... .. ..... ....... . ., . ...I Qi LI '3f.. ..XIIXX'Itg II" III' I'1'.I'.-VII II I'-II' I1 Y :sf I' Iliff' IIfI..1 ...... .. . . ........' Q'I :I 'V . . INI'XX I IX:I. V- I. I'E1'IXz.l1III..Ig..II ..,... ......... . .. ................. .'lN II 'I ... IMA IIIIIII. I. l1IIlI.1. I'I':m:f.:,.. ......... ., ........ .......... ....... .... . ...,'. 3 I I I '-UI. .. ,...... NI 'xX'Q1:'I' I.IIg.lI.fII:...AI:X... . .. .. .... . .. .. .. .. ..'Q I 'qw .. XI: I X I' I C' I. I. IV If.: .i I ..... .. . 'I I '4'f.. .. TNI-I ,' IQ II',- 'T . .,.,. .. . -'r '54 . .. XI' IIII- Ir: X. . .XI..!IgII...:I ., ..... .. .. .. . 'f I XI-XI1' TI 4 IIILI ".. 4 IfI: l:XI .... . . .... .. .. I 1I '.--I. I1 fXI'XXxX" ll III- I 1 .. .. . . .. . .. ' 'Ii 'IX XI-XII K' I' .NI fIq . .. .. . . "At 'W XII I': IK I:.4E II X' I . .. .. .... 'I CI 'S XI-I X1 1. . :'t II In :X I1I. .. .. . . . . i- '44 .. ...Ir fXI'XXIl': ' Il I':I :I. I.'I .I .. ,.,., .. ..... . . .. .. 'QI II 'I' .. . XI: Y If ' .'x I :V '-'I. I1I'.' I'.... .. . . ...... .. .. . . 'IX iI '. . . TxI:Tx1z'- II I ' IIT N . .I X..I :,f.W... . "Ht '52 . .. 'XI:IIt' I IIV- EI .. .... 'FE 71 . . III I"' IX IQ 'i ....LJ Inf 1 " . . fXI'XXI I' mx lI'IXX.II 1 . .... ..,.. . .. .. ffi 'Q . .. XI-XXIQI IIQI II II .-'. I . .... . ..... . ...... fm XIV I X 7 .NI IQ II.X! .... .... .III 'II . XI"'I'1I'f NI II ff. III I..I. . ..... . i XI: :X::'t 5 9 II X. II.Xf ..... .... .. . E 'F .. XI 1'III'X:p.. .-X HI::IIXII1I:y lf:I:4fgI. .. ....... .. ..... ..,..... , ........' F it WI. . ..... .. .. NIAX IQII f IIxzrzzqLt H IXLIIIU. H:X!II .. .. ............... ., ..., ..... . 'IN II '13 . XI' JXHII X I I'II'11II' . N:I'II.u.. .....,. ... ........ .. . ... .........' IU II 'I5 X Al I' I' I I I' 1 I' l I' I' I' I' L 11 an Il mn 1 lf Y 1 ll' tal L ln lr l Hmmm lxurt I Amin! 1 11111 li S lung mlxf x 1 l ur mr 1 llll n llll XX l. K N un ll um mln mum M N111 x f at r UIIITYICTLL x 1 1 'rl A Mxr 1 nrlk I3 M C mn rt mu mtm Hlstmx orutlxx R M Umm I uma mum 1 11rlL XX lvl ummrnt vzfz 1 In M Mlllllxlll lllxmll u lmln wma Mum WLz!l1e1m1l1u Anim 'IHILI 1 1 mlrd M Mwtly E?1'lN1 Amklu R Mumtunl En fl: l ,wr-'L E Iviumluu C,un11nefLe C Ru ll Murphy Im 711 irlp R IN 1 l 71' urn t R Nuxrmykr um lrlp R Num HlNIt7X X 1 11111 B N1 lwl Qummev lx Oxmn NLIENLC llrlx urmm n fl 1 lrx Stlrlx Pxlflflllll Senezmx Ji"I'1L N13 HVII lrkmk l x Wu! 16711 xl 1T Rwx U77l17lL7LL IUI 1 1 t zxmz ml R :lm NI zxem ms xzl nr R R I1 71 Lrnlrd 51 u zu 1 nm Sul mu 'N '7 3 I gl N N W Y Lllfgk II Flux IRL ll! lllxk Illuk lllgk LYIILL xlllkk lll I lll ll I L lllxl. I llvmlllu. I Lllfxkl I p Illlk Trm land RLI1!'xLl l rurnutnal k IWIIL 'mn Rktlrgd Trm fund Rufllld Pm vm: md Prwnwud Tr an hrrul Rmnd Prwmotgd Rktxrkd Tr Ill land Ll 'Ik fill fnfluk PN lIH1lILLl Lllfku Ru IlI'aLl GIRL Rktlnd Tr ln tkrrkd Tr ln rand s Fzllw 'le ."' Hlstfwy Mlss LK. Hfyl. Klum '..........,.,..,..........,.....,.................,..,.,.,...,...,..' l'1t-1454 ,...,..4..,,......,,...,........ R' 'l M s. M. ll li. l'll'rm1ng.Chf gent ...........,........., ....,..,........,......' I 'J Lf- 'W ...,......,.,...,.,... ......... R Q :xml N1 .Clif v Ll H vrrwqlis. Euglzslz .,............,.,....,....,....,.,,....,,.,.... ........4 l U tw 'Fl. ....,.....,........... Tr.-msfg Nl Mlss lvl. Q. rs K-1-r..XI.lzlzfm.ml s ,..............,.,,......... ............ .,........A l f lil: 'F-1 .,........ .,............... l lgsig ' l N11 lm Ns :X KzlllL1gl1.ll:szwy .....,...,... .. ,.....,........,,....,....,... . ....,', 3 4 tw 'I-1 .,.,.....,. . ,,,....., ..., l 511 mltul Nix lvl. jf l . Kurglmw. Arr ......................,.......,..,..,,..........,,,.... .. ...' lfm LH '4' 1......, ... ,........ ..,.. . ...Rc 'ml M1'. fllmrlcs Bl. Kunz. l.l.11g1mgc .,......,...,.,.............,........,.......,......,,.,' ll in W4 ........,........,.........,.... Ru " l B1 . 'A ' :.H1.sm'y '.,....,......,....,.....,..........,.....,..,.........,.......' Dltlfil ....,,.,., .,.,...,..,.....,.... I if "l Mxss Dylplmmu A. L.tIllllllQ.E7l1QllXll ..............,...,..,...,.. ....,................ ' lfu rf: nf' ,..,..............,...,.,....... Rc " l lvllss 1 . f. L 1'1'1 English ........,.,.,..........,.............. .,.....,,.....,......,.' l Hilfilw .,...,..,. ...,.,.....,.,......, I is "l Mr. Vs' ll Q . l-c1gl1x11ngur. fc ' ' '...........,.......... .,..,..,.,..........., ' l'M11'47 ......,,.....,..,.,.,...,.,.. ...R N V' ' l Mr. lilll ' f. l-IQl1tlN+t.lllzytzlllIjllmnlllwiz .....,...... .......................' - V tw 'QU ....,.........,......... T11 sllrrul Mrs. M. E1:.llu-tlml-1x1tgu11.l'11.xz4wy '.......,.,................ ......... .... ........' I l I -1 'FI ,,,.............,......,.... Iluslgm-ll Mmss lfln .1 R. l-1pp1nwt1. Cf znxcrpc ..,....,............ ......... .... ......,.A l ' I ll 'Sl ...,....,1............., Tr. stfrxmnl D .XV ll'.1 Al. Lfmg. Ill Qzmgl ',....,..,....,....,.,........... ........,............,. ' l' tw 'FT ......,...........,............. Rutlxxl Mx'. Arll ' '. l1xx"..1 '11 '.,...,.......................,.. ...,.............,.....' 2 H tu '52 ....,.,...,...,.......,......... Rc 1l"kl lvl Qs An.s.as1.l VC. l-f'l1Il'. Cf m '....,................. .......................' 2 ' In WS ..,.....,.............,.,.... ...Ru " l M s. D4 l I' . l . :v'.Engl1.slz ,.,,....,,.,...,......,.......,....,.....,,...,..... 'ffm rw '47 ,.......................,... Rcslguml Mr. NV:l Q li. M.mslcy. Cf " ',..................,.,,.........,,.........,..,.' 13 uf-11 ...........,.,........... ...P' ' l M s. Ellzgllwtlm H. M.lrl4lc". Engl .xl ...,...,...............,,..,.,...........,....., 'Z' D173 ..........,,,.,...,........,..., lx ' ' Miss Ll: . 4 sl. l..n1qu.1ge ..,....,...,,,,,...,.,.....,...........,...,............' 16 lu A-ll ............,..............,..., is ' l Dr. Etlxcl McAll1stur. ML1zl1c1mlr1n. x..,,.............,,,.,.......,....,.,....,.....,... 'IU :lm "1 ...,.........,.,..,.......,..,.. Rctirud Mr.Clz 's . cf. .A ...........................,..,.....,...,.,...,,.......... '16 LUASI .......,................ . s7 x Mr. xl: 's MQCI' 'k. . 'V '.....,.......................,..................,..... '27 rw '-ill ..,.,.....,.....,.....,...... ' ' ' Miss D I' . c X H . ll ' l El ' m .,...........,............,.A 34141318 ....,.............,....,.. ., 3 ' Dr. Cl: Ns '. Q. l " lg . E gl .sl ...............,..... ........................A l 3 M1132 ...,........................ Rs, 'Ll Mrs. E l 'l . 'l . ' , .' " lELl u 1 ................,........,,,,........,' 31 tn '47 ...,......,,....,..,...,.,., Rcsy xl Mr.Tl as 4 ' QP' 'Pnl ..... ..................,' l fmtu'-42 ................,.....,....... .. X M .Rflx . CH gl.l ........................................,....,........ 'ZTLMFS .............,.......... . s" x MESS ' V. . ' - . L, .Nl ......,......,.........,........,.......,,.,......A 21 lu l-6 ....,,.......,.........,,..,.. .. sl ' Mr. C' ' ,' . ' l, ' .,....,.....,.,....,......................,,,.' ll tw 'ZS ...,...,...,.......,., H M1'. ,. ssc '. l1axZ'.lAv'1.x ..............,...,......,...........,..., '1'u1'3S ..,,.....,,......,........, . N Dr. Ch. Ks . '4 sm. E AL'll.Sl1 ...,................................,,........,...........' 35 tw 'Ti ..,........,..,...,...., . ' Mr,F NS . " l".N1. '...,........,.,. .....,.....,.........,..............' Z 3t11'f7 .......,..,,,..,..........,.. X" Mr. Cllz 's . l ls. . 1' A'.....,..............,.,...................,.,.... .,..,' - fltu'-12 ........................... . N Mr. Vllk .f Q s. N 'ne ...........,....,.....,....,.................,,.' Z' tu 'if .........................,..... . ' ' X MissM.5 -W s. N ,..........,,..,...,,..,,.,...,.,..,.,.,..,......,4.,.,....,....' 4f all 'ix A..........,.A......... . . s Mr. fx. Cz 'Q PQ . .E gl .xl ...........,...........,........,.........,,,....,...,' 2? In "fs ,,....,..,...,,..,.,........ Dcpxscd Mrs. MQ I' Q . 'C X . .Q " V '.,.......,....,.............................. Flltmml-17 ................,.....,..... Rcsig Mr.C4l '-lA.Pl ll'1s.E glml ...,...,...,...,.,.....,.....,.......,..,...........,. '16 tu'-if .,........,....,,.,..... T. 'xl D ,Cl. ' " L. S. RQ ly. . l JIQIN .....,.................A....,............... '18 In 'BV ..,,.............,,. ' MFC. fxnl. . CI "" .............,.,......,.,.........,.....,............... Q 2: IU --lf ................,.............. 'A 'l Mrs. Ll 'sc D. Rc cl cl . l'l 1lELluy.zr1m1 .....,................ ............. ' ffl t-V 'W .........................,.. ' ' M1ssEH1 . H . . .ll ll ,AML l,7'7 xlful ...................,...,......A lfmllv--lll ..............,.........., A Ml44E4Il ' . 1 l.E Qllxll ,,.,...,.........................,.. ...............,....... ' F3 tw AW ......................,.......,. ' ' N Mr. B' 4 Q. .f.lN l. Kfarl ' 11.1210 ................................................A F4 ll W7 ......................,. . s7 - Mr. XX"ll. C. lmlu. xl Airs ................. ......,.. ......................' l Q tw 'Fl .....................,.. . sk' ' IJ a.zw.i Frankford High 561111111 "'Dr r The Pie House-1912 Left to right Mr Roberts Mr Kunzlg Mr Pearson Mr Meadowcroft F urrmr Srhlirlwium E711 1181 W iym Suisuiig Mathematlrs Chr ur A Sittig Lanvuaffe G Alvin Snook Prmczpal Frimr L Snydrr Music Ruth B Sprmur Hismrx Edith A Spruvxlr Sueme Fr1nkW Strut Commerce Hklm Wridrmiri bueme Eulyn T W11y bczence Champ S W11k1U47I1 becretarx Lx nford 1 William Induitrlal Arm Grnniur Wil un Lanvuaffe Cir F Wix Envuh Vuula H Waicmdruif E11011511 R11ph B Yonkrr Indmtr1a1Art5 Deceusei w '17 '74 U 16 S I to to H W R-.tirrd R-.tirrd Rrtind Rrsigned Tr111 trrrrd Tflli 1LI'fLL1 Rutlfpd LLK1 L RQIIIXQ1 Rrtlrrd Tr 111 fund Rrtmd Tr 111 hrnd Rrtirrd Trim trrrrd RLUTLL1 Miss 1 s " ' 4 4 . Ig F1 ....,............................................. '16 11'58 .....................,...,... ' ' 1 , 2' s W - .',......,............................,............. '11 t6'42 ............,............ - '- rM. ss s . ' L, H ..,.............,..A..........,.........,........,.,.. '13t11'49 ............................. -+ Mr. . ' , ' ' ..................................,..,....,............. '10 to '28 .......................,. x' Miss 1 'ss . ' ', .' .......................................................... '36 to '71 ........................ Q s" ' Mrs. , QA '. Y' ....,................................................... '39t11"0 ..,..................... 4 s" ' Miss ' .1 "s. fs ' ...................................................... '16 to '46 ..,........................... .. 1 ' ' Mr. : . ". ..................,.....,............................. '27t11'-19 ............................ D"'a S11 Mr. Charles Troxcll. English ...............,..................,......................... '17 to "9 ,.............................., Rctircd Miss ' ' 1' ' 1 . "' ' ..................,....,.,....,......,................ '35 tu'-46 ..,............................ . ' ' ' Miss " ' . '. ' ...................................,...........,.......... '16t11'57 .....,...,..................... . ' ' ' Mr. L ' " . ' ' .1 . ' Y '.................... .......................... ' -flt11'46 .................,...... Q ' Mr. ,- ' A, ' f S. . ' - ........................................ '16 was ............................ 1" Miss - N 'S . , ,, ..................................,............... '- was '43 tr1'72 ......,................. A s" ' Mr. Q 1 . hll' .............................,.............................,.... '- t11'59 ....,.............,........... .. ' ' 1 Mrs. ' 1 , . C, " ......................,.......,..................... '-9 to'-10 .......,................ . s'1 ' Mr. 1 . ' . ' ' ' ...........,..........,.......,.............,, ' '31 'F '-17 .........................,...... ' ' N Itlf'-N19l3l Shop Instruclion from Sir. Humphreys. f vritvr-Chemistry Lesson with Niiss Why. Bvtlnm-Honor English wirh Hr. Wise. ' 1 , 2? 53" ri , ag, ,Ni O 1 ff iii, 1 '-,J , H, ., 'x L- Nd' 0 Frankford Hugh bclaool FRANKFORD CO U ITY The Habtoracal Sot1ety of Frankford IS the Qourtt ot a Great deal of 1nformat1on on the Frankford tommumty IH xtb early Ntage Fretted IH 19 O throuvh the generomty of W1ll13lD H Smedlty, 1n mtmory of h1s waft and h1 brother Frankhn Smedlty the spltnd1d fireproof bu1ld1nU of tht HIS IOI'1tdl Sotaety of Frankford la one of the fm-tat of 1t5 kand 111 the country On tht f1r t floor art the L1brary tht Board Room, the Alltngrove Room tht ofh e and a arge aud1tor1um The xttond floor tontnns thousandb of photo grtph lantern shd trapbookb dotumentx manu btrlpt paptri read htfore the Sotatty and an x tenswt tollett1on of reference map The Il1lI'l.l floor lw dtyoted to dl plays of eobtumt , early modtl of anytntaone apphantta and rthtw of our mduatrnl devtlopmtnt The Muweum covers tht ent1re ha tment and 1n 1t art undred-. of olutttb of 1wtor1t va ut part1tular mtertst to the Northtut from war drums to thurch Qtotplt from dolls and eradltb to Ind1an 1mplement5 and fire Hvhtanq eqtnpment, bpannmfr wheels 1tXK1I1f' mathant and woodtn w attr p1pe lampx lanttrnx tlotk atwtlry e 1na and ptwttrw art t1et tt t t story of tht ytry ht-'xnnmq of tae Frankford tommumty Praor to tht tttlemtnt of tlt XNl11ft man of touryt tht Dtlaw lI'L Indaln Ile I.tl1I11 Ltnapt h md 1 vllla t atrt and fislatd 111 padd d thelr way up and down tlat Frankf rd Creek Arrow ht ado and other lnd1an rtl1t la ayt hten found ln thu. lotahty and tht mtmory of our n 1anN hax httn k pt thyt 1n Nuth flmllllf namt as W1I1ffl1l10tk1I1W Tltony Wlxaaacvnaarag and Ta ka w anna After 1737 thtrt 15110 rttord of fl1ClI'llX11f1g here hut they tamt frtqu ntlx to tradt w1th tht eary Nttt trQ Th DLl'lXK1l'Cc wtrt not a war 1 C trabt and for that rta-on wtrt h ld ln omt d1 dun hy the hoxtalt trlhex to tht north ort than 00 ytarx aoo Duttla trapptr an hunttrb had thear t ampx l trt hut th fxrst ptrmantnt yett ers wtre the Swtdt They wtrt of nttt 1ty farmerb Hrst the1r homts were of loft tonstruttlon they Qrtw gram for tht Qr11t m1ll wht h they Hoon tstabhbhtd and thtar womtn folk wtrt huxy at tht pmnmg whtel makanaf thear Namplt tlotlnng Hunt try proy1dtd tht hadeb for tht first leathtr tlothang and Noon t1nntr1t were 1I'1 optrataon The remon w ab farbt known at Taeony tht Indaan name for all tht northeabt -ettlon and the name Frankford w ab nrt apphtd to tht trttk w aeh had ht n tall d hy the Ind1anQ ut Nanommtk or F l Skm R1ytr T Swtd1 h Ntttlemtnt wan htrt htfort tnn tytt heh d 11 tolony and 15 thtrtfort oldtr t an 1 adtlphaa 1tNtlf Th rwt to ta t pattnt 1trt undtr Ptnn plan wtrt Htnry Wlddy Thomas Furman and Rohtrt Adam and It wa! on the1r land th at whtt httamt tht Borouffh of Frankford w lx txt ahhxhtd 111 800 One of tht qrtat m anufatturmq tenterw of the tountry Lot lt start watla th Swtdt f Gr1Qt 1 w nth unt1l 1914 w lx kept ham und r ddftrtnt ow ntr-hap ffr1nd1nq tht gram fll td by tht farmerm 1n the urroundlnff tountry In 1874 the h1stor1e 1 m1ll w as ra td and a ntw mlll trttttd hy yer lnffton md Rowland It wx btall optr attd w lflllll the mtmory of many hym-1 today Tanmnff of h1dtb betmed to ht the ma1n mdubtry for many ytar a numhtr of Naw mallb and tanner1eb optratmff at ont tamt About Hin Iwathan Hllles wtarttd tat hr-f toa yar Tat LLl'1sl1wOf w att w rw at maxon Nhopkttptri and mnkttpers Tlatst wtrt mo tly uaker and Gtrmanw A l1ttle llttr thtrt wtrt alxo whotm aktr- hlatk maths t a1r H11 I' KL nfw t0OPLI'w U1 tlfptliftfn 1 tat 18011 1157111 tt'-tta t mtn tvlll tom1n to Frankford and an 1816 th What lktr: tommtneed tht manuf atturt of cotton Goode and erttttd a m1ll alon1 tht Frankford Crttk Plllll1Q Ntarttd the bus1 n N of rtk prantm-f xhout 1870 and tlm was powahly tht fart 1n tht tountry orrotkx Dy Vwork wa alio ont of tht rQt ant othtrw wtrt Ntarttd tm p wttp w1th tht ex pandlnaf ttxtllt lnduxtry gtytral Nt arth works were optntd and umhrtllas and statkb and rody wtrt made 11rt Turkaxla towt an ama k tahlt toytrs wtre nrt manufatturtd 111 Frankford A uwmt mtn probper d they eretttd large homtb for tht1r vrowmq fam1l1eb Man 1onb they wtrt ta t and tl7I'lN1t1Df7 of many larfft room, tmty wt t trxtd tht namt Clnlklty Hall was one of tht N11 XX p lttn of Illt, tOllI1U'y It Cltm0l1t10n ' ' A 31 . . 1 V 1. . V1 , 1 1 . , - - ' V 1 ' ' ' ' 1 :. 1 1'1s '1 1 ' 1 1 ' , V V. V , , V V V . V V V V V V V V. V V VV . . V..V V .V V V . ,, V . .. V V .V V V Vh. 1 '. 1 ' ' ' 5 1 " 1 GC 11 Q ' '1 1 es," ' A V. V .V . VV V V , .VVV ' ' 1 he '1 's :1 1 1 1 1 P1 1 5 1 1 ' 1 1 1 1f1h'1e l's 1' V' '1 11 1 1 ah 1V , 1 C 1 1 l- Ph'l1 1 '1 ', e fi .1 ik' 1 ' s l1 1 1 ' ' . 1 1 'Q 1 '1 1 1 1 1 ', 1 :11 1 1' 5 fi 1 ' '1' 1 1 .1 1 1 ' '11 ' 1 S. 1 'es S11 1. 1 5. 1 ' 1 1 '1 1 1 , 1 ' 11' s. 1 1 1 1 1.1'1 '1 1 cf- '1 .1 1:1 1 ' 1 .. 7' 1 1 1' 1 S. 'V 11 1 'V 1 .' ' ' 'T 1' M. ' WS ' ' 1 's fi " e. 1 't M111 1 ' 1 s ' '1 ' 1, 1 '1 1 1 '15 'l '1 ' 1' '1 .1 ij e ' 1 1 . V .V V VV VVV.VVV. .V VV V. V,VV VV VV V V V V V . VVV V V . . V . VV V VV , . . ' 11h 3 V111 'h': '1 11-of wld ' 121 1 1 1' ' 1111 'O'1f 1 '11 ' 15 '1 T, 1 '1 . '1s" 111 " ' 1 1 1 1.1sg' 31 1 1' 1 1 ' 1 ' 'Va .', .V , V V V V , V . V V , VV . VV V V V V V, . V V 1' 'U ' :,:1", 11'es1 ' 1 ' 1 1 ':1' 1 '1 '1 1 '. S. 1 T. 1 1 3, 1 11. '1 ', h' 1. ' , 1 ' 1 ' 1. Y' '1 1 ' 1 "1 11 1. .11 1 l 1 ' 5 1'1l d. l 1 11 i 7 ' 1769, Several files in the hhrary' of the Historical Sof heeides farmers. listed the followingtrades-t1a1lo1'S, 1' y' 1ll hx 3 ' ' 1 11 V' 1,' 'VV ' l 'l111"bl s. a If .3 '11 1. 1 ' . V A - - ' ,V ' . ga w 1V-1 1x t S 1 Q V S V 1 V :V ' lx 1, 1 r 11'1- Xsof LN 11 '11.:: 11'1:..11s'.,1h1'f l' 1 'f 12' 1 1 ':g1l"1 51 1d 1keS,s1lll1i. 1. d'1 1 13, 1 le ' '. ' 1 ' 1 1 o 11 l 1 9 'A E ,lil lx 1 h1b1 1 ' g '. 'f 11 1 1 '1 1 '15 1 '1 1 ' 1 ' 1' e ' '1 1 1 1 1 1 ' F 1 1 " '1 '11 1 5... 111. ' ld'1 5 11 e 1 ' 5 1 '1 "1 1 TS 1 3 1 1 ' 1 11. ' 'V 51 1' 3 1 ' 5 ' ' N 11 ', ' V 1 1c'1' cs' ' hl 1' A ' 5 1 .. 1 't '1 VV VV 1 ,, V V .V VV . . V V . V . V VV ' N2 1 '1 e I' 1 1 " 1 H 'e 7 2 '1s1. 1 16- 11 l' :1 la t. e 11 '1 1 '1 1 1 '1 flk 1 l 1 Q '1 1 : 1 1 1. kee I 1 " 1 f '11' 1 11: '11 e ' 91 'sf 1 '5 1. "" : '.11'11 ' ' 3 ' ' .31 'i 1 . '11 11.11 :'1'11 3 '11 1 M 1 1 3 '11 6 15, 1 1 is 1 d l'1. dd1 1 1 1 '1 1 ' 1 a ' AL T 1' 1 . e ' I 1 1 1 S 1 11 1 ' . :1 l '1 '1 j '1 1. 11159 V', S b :' 155 1 1 e . ' 1 1 1 V V V . VV 1 V V V. V VV V V. V V. V V ,. VV V V. V 'VV1' 1' QE ' "Q 1'1 '1111ll1d.1'1 :'s':, 1 '15 .5 1 1 '1 1 1 1' ' 1 'S '1 1 ij: 1 l1' '1lld1s1 '1 1 1 1. 1 1 1 gg 5' '..'1 1'b 'S' 11 '. f '1:lw'l111: ' 11 '. 51 " Fittx 1 ear Hixturx 1 iuv. muti imtm mini ' 1l't1 t 11111 11 1 11111 u 1r1 111 wtittit ll1f111.I' 11' X mm 11111 xx 11 11' r xt xx ixti U LL 11 L k km L U k 1 '11 vu 1 iff it 1r N111 1 t 1 1 1 im N 1411 1 11111 x tt xx1 L I N11 111111 1 1 L 4' 1 H 11 UNK W N XKKNILXKUI' L U ll' IRL NL-,II 1 tt r rx pLI iit i x 1 111 mttr iur xx iiti 1111111 1 writt 111111 1 11111 ut 111 br mt in 1 xxi r m1m nr tt 11111 iurth Strut t txxfi m1tt im-' i in t in r X LL in it ttrt 1r 1 1 md B 11111 Rohm ti I-1i11ri11 11111 1I'11UI'l'I11I1UI1 tfwnttrnin-1 Frm for p1rtitip1ti1mn in our N 111011 xx 1r W1ii11 1111 1vr11t 1'XltI1g xx l51OL1Q11I htrt dttmcwn xxtrt IDI 1 1t rntttiiwx 111111 in Frm ford th1t dtttrmintd tht xxholt tuturt our t of th 301.11147 R1puh1i1 Prmidtnt hmhn Ad1m ix 1uthor1tx for thix At 1 tmtub 111111 htrt it was dttidtd th1t W1bh1nvt1wn would ltid tht irmit Idftrxon vxritt tht Dtt11r1t1on md R1 h1rd Htnr5 Lee propoxc it During thc Rtvo1ut1on thu ttrritory vw IN dixputcd ground Wh n tht Britibh ottupied Phil idclphiw their outpo tN were in Kpminqton md tht Driqoon dlid th1 Amcritan Light Horse hid mmx 1 kirmihh here C'lPt11I1S Criw ind Allen MtLane xx ith their troopers wut k pt buy prcvtntmv Tory firmer from bringing their produttb into the city xx htre thc Red Coatb pud well Though tht Britibh thought thermdvv vittor thtir ottupmty wah gtttmg th1m nowhgrt md when proxibiom xxtre not 15 115115 obtained withdrtxx from tht tltj Frankford tompaniw grvtd in th1 Wir of 1817 ind 10111 hop 1lxo vxcnt to tht Indnn xx xr Thu old Civil Wir wt Untlt Int Btbbon tlumed Frankford wut mort 1Xr1v-1 hop to thb Civil Wir t in my othtr toxxn itx NIZQ in t U S rttord- ut 11t1r xx 1rN 1r1. t1mih1r to 1 The mmy mmuxriptb in thc library of the H1 tor1t11Sot1tty 1v1 mm to Q15 1h0ut tirtus 155 in Frmktord A mm nimtd Iuhn V OBr1tn 1.ordinq to tht rttm' xx 18 r bponi 1. tur t dutlopmtnt of tht 11r u in th Frinktord 1rea Around tht timt of th C1311 W1r his itroh 1t5 'md xirioux othtr ptrtormtrx xxtrt int1m1ti1m111y 11 moub md moat of thcbt ptoplt tliimtd Frmkford 115 thtir homt md birthplitt ith tht turn 111 tit ttiiturx 1 1m1 m ll1X im 1 L I Ll U 1' pw. X Dug I' 1 xi 11 1. l1p1tlUI1 lgl itit 1 t it 1111111 tt 111 1ti1111 t 1 tit x 1 iwur nllffi 1 1 wrt iii iwrtm tit tr1x1 I1 111 1 NN 1 1 11 1 1 11111 1 mr n 1m1it 11r1 1111114111 cut lt 1111 111 1 'MID N t 1 rm 1 1x11 1 1 111 i 1 1 rt tim1 iii ti iui t ith 111 1 iuwtt t it 1I1I' llI11X r11 r 1 twiniiw 1111 Fr11ikt11rd C nuntrx L uh 1 M1111 Qrtxx UIIU tit mtrti tiirw mtnt in Q 11111 witlts. tht Xui mv 1 1 t1mp11r1rx 11111 N mrx vuildinv of ix mum wrt x 1 ttr til 1 1 A vk1ltlHl'1471'I1l Fr1n1111ird I-Iw1i91i1111 tm p 1 1 Hi toriud Su itty 11N muth to 15 11X1iut t 1tt11mpiN mtntx ot t N vmup Ninu. it xx1 t Fithtrx Aw1mti1t1on th lt i lirgdy I'Cbp0I1N11D1C for tht prutnt Frmkford Hi th Sthool hui1dmQ 1 v1111 1 th Mtmornl St1d1um it Wiktlinff 'md Inrvt St Th St1dium xx 1s dtdit 1t1.d on Nov 11 19" to tht Ntrvittmtn of Frankford who p1rt1tip'1t1,d in W1rr1d War I Sintt th1t time thc stmdium ha htcn uxd 1 a grcit tommumty meeting p1 ice for pttriotit rillie p1qtmtN md viriom out of door ptrtormmtcb RQ xxtll is for the Ithlctit event of tht Ntudtntx of Frankford High Sthool The F 1ther Abboti mon brought rntioml actlaim from 111 who heard of Ita atcomph hmentb and purpmeb Novembtr 4 19" marked the opening of tht Frmkford Elevwttd in stunt vthith wb heralded hy 1 week of p11rad1 tonterts md community gwthtrmgb With thi tvtnt pasted mother mile atom in the Journty of Frmkford to become th1, thriving tommumty it is todiy WC muat tommend tht x moub orv 1niz1tion in th 1r11 xxho hut 11dtd in tht dutlopmcnt of th town of Frmkford Tht Frmkford Ex hmge Cluh Frmkford Kiwmix Cluh Frankford Liom Cluh Frmkford Optimixt lI1L1 th Frmkford Wominb C u N him bhxrtd th1 rt pomibihty md throuvi thtir tffurt muth hu N 1.11 1ttomp1i It is ISO ntttwuy tu tommtnd tht mtmbtrx 1nd buff ot th Frwnkturd Historitil Smitty for tht timt md tn-.rqy thq hut tontrihuttd in 1 'ut tustul tffort to 511 th1t tht txrly dip of tht town 1rt not forgotttn 32 Y ' A ' '1 QNL1 '1 1. X .1 L . 4 s, . '1 tX't4 1111.1 XV ' ' ' 1X 'X 1' '1 ' 1 j Q11 QQ 1 iq 1 '1 Q tw th- 1rX1. Am iid th V115 11 XXd 111 .ddif A 1 X -3. 11' 1 2' '1 I C0111 G 11 '1"1 tio 1 Xd '. ' fi '1' 'Xs hcqiusc 11 1 X A X '. 'X1 xml m VX1 xt ii' hy 4t11iiX tw ht" mX ii' 111 t1c pil 111 ' . 1-1111 Q 11 irn ui P. 11 1 . 411114 .1111 sri11 ii.1y hc M114 ff 1 X 1X111's 111. high Qqhanl :mc -' ricycd to war iii itf 111dfI'.1xhi.ii1:d N gligity. C' .11 thXr'f X drdcr tw Q11 X 1 X - "1l S A111 1 11 Putt R113'111. 1111 T. ' if Strwt, Hi tin X 111. th' 1 js iii rhX 15111111 r1 11rX111 I1 5 11X1c rXn1 'X1 1 X N im' timX .1,1u. mu'h 1 's ,'L1I" situ fur 1 CX t 111 A mx xx'114 s ug1 . Thc 3111 1 111.'scd ' 1 ' 11 11111 thcr IX1 ts 11 'X 1 XX prcf uf Ed X1 1 '11tcd such .1 4 c 1 1 ' Sq ' 1 Xi' s'i'x'X1 1'y M . 1-11X1i 1' 1 P11 1lI1k1 ri All' 1X1' such 11: 111 19111. h' 1: 1 111'1rd Aim? f 1111 CXiitr.11 H1111 his H 1l!11111C' t "XXV ' t1 U '1 "1 1 F4 . 1 S51 111 10111 Q11sscsf1vrt11' fi - i X i 11' 1 111111 1css c1i11cc ' 11' 1 q Xs. wh ' 11 1 11 QX1 1 X Vx' 4. f1 1' I7 1 tw hc' Vv'.1 ' 1 111 y '11 1' X 1 X . 11 hc A t of ' i 5 ' 1 i 1 1' N1 . C1 X 1' Is ' 1'1-,,1iL1"1 'cdficf T1cs'11 1gX' 'l1"wsc11X 11 X ' I111'NS illl' ' t1 ' SX' Xt: y's if1cc 1 1. 1111 Xd X1 '1d' ,412 X A j " of 1s 'S1 1 S 'Xty ,'t1 i' 1 E E 5 A S. S11 11' 1 X 1 is H1 The Hist11ric.11 Sufi-Jty 111s11 provides us with much ,111nu.1ry 1f1. 1912 the first meeting of the Fathers' A 1 ' ' 'X ' 5 1 ki d'S 1 1 ' ' Sf "1 ' l Q 1 'A 1 Q 10 1 wk 1. cc. 1 ' 'S '1 5. " 5 11 1 X '1 in k Tlc 'S "1 CX '11,' ' SL '1 hc X X. S 'X X 1dX1 XX' bi X ' 1 kf 1" lfih X 1: ' his , " ' '1s hc ' 1 XX " X ' X' XC SX Q 1 Qf,'.2' 1 's 1kX ' ' 3' ' , X XZ' X y 1 s 1 'j X 'QX 1 i 1 ' A 'x .S 'X ':. 1 '1 ' ' X X X A '15 X" ' . 1s c X '. 1 ' 1 1 X' U1 1 5' 1' ' 5 ' X1 X1 'Xs,.X X: V' s. c 1 A X "1 X . . --. X X'1 1 1 c 1 X ' 3 , ' 'X X ' ' 2 W 1 5 XV . c X ' " " ' '1 X -X 15 1 ' ' ' 1 : 'X X c S' X 'U ' 41 5 1 5' " "1' 1 ' 1 ' ' 1 ' . ' X X , N1 ' ' 1 f. hi 1 ' X ' 5' X ' hc . The c1 X1 f 1 'X1' X ' X X'X c X' 5 i 1 X '1 :1 X Q. "1 111. ' i 1 . X 1 ' xc 1 ., 1 ' 1 5' ' ' ' ' ' , '51 1 ' 1 'Q . ' ' 1, '1 'h1 X Xh .1 '1 " ' I dz " 1 ' 'J 5,2 c 1 1 " ' 1 ' . 1 1X' . ' 111' 1'X'1X X Xs 51 ac' ' K X X' ds. '1 5 Q' 5'1X1X A hc X' X S ' l.'1C' 1" iihcd. X'X X A X 'Q 5 ' Q . X' 5 , ':11:, X'X' '1 ' ' X X X 'QQ W i f C 1 'Ii' i'1 15 l C 1 'i if 13 'lx ' H' Frankford High School 33 .nih"""Iltau in -if 1-- S--f 'W W 'Pa 'Q The Beloved Dog House HI TORY OF THE C 1 IWLIIII XX11y1 1 11 1 11 1 rlc of L11 t1t1L t1 t11 ruum I1 xx11 1 t1 11 1 sc 001 uuxx tzmd It xx1 pnpirgd 1I'1UlI'1l x x 11 Crt T C r on I' 11 1 11 x 1 1.11 1. ulrmr turn 1111 tlm I1 1r11 rt ll IX 111 1'15I'Ll1I'X '7 1911 r C r1 1 1 111 r x1 Ill 1 1111111 t11 1 L1 11 t 1 W1 lflkl 1 1 xx 1111 I1 1'r11111111r1 111111 1 I 1 1 x 117111 VN1 1 111111 HKIITX Vv'1111x rt un 11 r muv 11 1r1 1 11111 1 1111 11 111 ll 1 1111111 Ln' 1 1rLs11t 1111 1 t 111 11 KC xx1t11 1 11 11 1 1 111111111111 1 1 Upon 111111 11 11 X 11111 t 1 txxo tr 1 L l 1 L 11 L xx1t11 11 r 1 11 r 1t1 1 1 t in 11111 mmm 1 Lt xx1 1 t1rx 1r1 1 L 1kL1X lI1 x 1 Lk 1 1, 11114t11r 11 1111111 11 I 1111 x 1111 I X kl 1 t11 1 Hmm NX 1 111 L1 1694 111k xx I1 r rtx 111 1t1r 11 11 11 ur HU 1111111 1L11r1 xx 111 11 t111r 1tt11r11 1 11111 1 1111 I1 I H X111 1 L Lt t1 1 1 1 Ill 11x 1 r 1 7 111 1111111 1111 1 L11 x CHOOL GRUUN S at A111111 L 1 pn-1111111111 m 111 111 Oxford T11xxnN111p IH thu hff t x11t 1K J 111r P111l1d 1111111 County m111L 1-0I'I11L rm 1 11 1 xx 1 1 151.11115 111 thk 11011111 1111rt 11 U11 11r ll I 1 f 111 t1 11 t 111' Oxfwrd T111 n 1 1 1 K Kun VJK111 1 f 11111 1ms mu t 11XL 111 1 1 KL K1 1 LnI1Ul1 nt t1 xx 1 U1 1 1111 Ot lb rg 1 " ll 1111 XX111L11 xt IS LL f 1 1111 1 t111r lt 1 111 1 1 Lnt 11111111 1 1.11 Wt ll N X 101 r mt L11 111 '1 N4 11111 1r 11111 L11 mf' mu 11 R XMLH url 1 t 1 11,11 lf1l1I1u Mr 1 wurt 1 1111 t r 11. 1 KN! Q 1L1 Q Y N 11 1 1r11t11r X 1 gr 1 lITl 1 XX 1 L 1 1 I' 1 1 1 1 L 1 1 L MXK R YI L 1111 1. XUL111 1 rn 11111 11 r1 1 in L 1 'N U5 LL 1 v 1r., L w IL L 11 1 1' 111 H111 11 1 INK 1 T JL. 1 . M.. V 4' 1 l V1 ' " '-,N FLM! :ie N1 T11 .cc '1'1 .1111 vs is I1 ' my 4111 t11' Rll1Wx . Q XK'.lN 111511 ll 11r4t PLlf'11.liCl' LIIS1 ll h'f C-'4 C21 111 '1'g11c1'g1 '1 . A N S . 11 ' S S. 'rs 5 119 z11,' 11' .15 'S Q 1131 A '. c '. ' 4 ' ' Rh , ,115 . Li .. :1111 11 'upyx'.1411."1111 11111 e'11f 1cK11g'41c','1f2 ' 'u '. 11 th' 1 's K. 1m ' 1' 111 11' C1 0411 c 1. 1. R 1' A . s.1ppn 4 .1s t.1xf11 for 521111, 1L1,1St111S 'Q I ,' -.. '. xv.14 111' 111g11cQt r.1t1- A 11' 4 -1 I VW M . 111 X 11115 L11l1Q1IL'I'. M144 M.1 11 itll 44111, "ry 41111' 1,1111 -p1 P.1u1 1W'111Q .1v1'f4c11 1111 511111 -111 141 d1's 1f111-11111y v1f11r 11141417112 H1 j A uf 11' "J.A11- 7 5 14'W1"I T11-3 . ' 111.1111 111. '1 "1 1Q '. 7 1 H1111 111. x'N.1111c4tn.111111t111s 11" . Sul ' 11 1+ part, 011111 11r1g111.11j ' 1 "11A.1m The 111.1 .11111 111- '11111 t11c 11151 Q11 V1 1 ' 'X . ' l' . 1121111 4 11 1.11.1 ,1 ' 1111 11.1 X'.l4 .1 tr.1qt 1-1' 1-S1,'Q .urea p ' " 1 W'l1'. 71' C141 1 110 S. '11-1 1 T 31. 1111. 7741 r1'g1tx1 t11c ky XX'1l4 .1 11105511 Q- W1C ' V 5 1 W QC -1. 1111 P13111 4y1X'2lIl1Jl 1l1xC1U'1txk11n11C'1111' ITN' 11 '11 L 3 1 U1 f 1- 11f'114bl,' 1 - 715 thc rm' " 1111 "C11"4s11114 11- C 41 111-1 4111 p Q91 11 '111' L14 '14 11- 10 11 '1111 55 1 1111 July 1.118114 111 17' .11111S11'1 111111-N4-1' ' 1N1'1f11' V 'Q .1rr' '. . N".1 I' w1c1' v1 ' .1 ts. R 1 1 Al, 4 1 1111 1111111 1 L11'1 111 1719 ll1L1 in on' 111 311i ,frm 11111 .11111t111'r 111, 247 . 'rw 1t 14 11.4 11,111 dtm-xl .july 27- 171'. 11-1911 1114 1'4t.1t1: only ' 11 1 h Sf"1"'1U"'111 t 'lk 11 SH: 'Vrxg but xx'11'1 1l1C1Llk1k1 L11-3 p1.111t.1t11-11 .11111 tr.1't 111 1-3115 wc. ' .' Q' X1. T11Q tr:1' 14.1 ' V. 151.1101 1 ,rx U, 11.11 1 . Q Xxhx A15 QA 51111 1115 '1f1 W. 1 :W Cfr. .Qc .1111 1111111111 I111' xx"4t s111' 111 Elizlllvtll. fur ml, .ml Aft! X111 dad U' thy mr, 1"I'. -11. 1.11111 xy-,14 - tl 11" Viv ,Y Ht- Ilwmh IU thflr Nun lm 1 hig 11,111 , .. RU1 , put' rum N f'1111.1m 1111111 1. LQ11 Ilxt. 11 1 MLD.. Al 4 thx , wr 1534. X ,' '.1 1,'111g' 111 . 11111111 '111 A A I , 11-1, x 'xvx1tl,t,xttnThl1 1cfL 1c 1111115 ,'t111114 11. g1 ' . A IIC 11321111 HL' H tu 'HHH 'f' Wm. 'Hn , lk 1 ' 1, I C, R-il 1 ,I I , 1, Wg Il Ark 9 111 c11114111'r.1t1111 111 S71 JS 1,I'Kf fl' Q0 QU .md JWCV11 PAUL 'N Ugg- - Huy .L1 and .1 1111rtg.1g 111 S1711 XV111'11 xx'.1J 1111 115' 111111 tr.1' 1 R1111'rt A 1.I114. W1 .11ru.111y vncd : t .1't 511115 'MJ' n 111:41 S 1,1-fc, 1 11. ' Q XY, 1111111111 1.1 I - V514 1-X114 N 111' '1 ' 111111 111s 116.1111 III 1752 . '1 11 34 F1fty'Tear History Old School Tenms Court 15 vull d1v1 1d lt 111 IN 1x11u1or5 111 111 1nd t1cy 111 171 ld It 111W1ll11m Tr1mp1r for 065711 Tr1mp1r 111111111 11 Ulltll 176 xx111n 1n 1On51d1r1 111 I1 111 11111111 11 o111 111 T1111m15 Sk1llm111 Qt C S111l11r11 r1111r11:1Q1 111v1ng by 11111 11m1 b1111 p11d 511111111111 old 1111 prop1r1y 111 1111111 Smlfll T111 pr11p1rty V11 11t1rvx 1rd old by 1111 Sl1er11T and pur111151d by Wlllllm P11r1 who 1n 1806 5o1d to W11111m Turnbull n 19117 tht prop1r1y t111n 70 11r1 ln p1r1111 11m1 Hr 1 111111 1111 W1 t1r f1n111y n who 1 p11 1 11111 lf r1m11n111 111r 1lmo1 1 1111tury W11l11m Turnbull on M 1r 11 11111 11111 ye1r 1onw1y 1nU 1 1 1r111 111 R11111rd W1 11r 1111 1 r 1111rd W1t1r 11111111 1871 1n 111 1115 yu 111d 11 111111 111r 11 111 11t1r 1 r KL 11 1 1111l11r111 C11111r1111 QIFI11 111d R11111rd W1 tar 1 ll I111I' 1 U1 1r1 Clf11lf1111 1 u11n11rr1111 11111 11 1' 11111 11111 1111111 1 kllkl to 11 r111111r 111 1111' 1 7 1r11 11111x1y1d 1r 11111 111 1111 r 111 1r 111111 xx R11111rd 1111 111r 11 11111 111n11 111d V1 1ll11n1 1.11111 V171 t1r R1111r11 1t1r 1 ou 1' r 111 1 1 11111111 5115111 1 1 1' 1 1111 1 111 1 pr11p1r1y 1n 1867 111d 111 1111 p1rt111on 111 111N c5tate 1111 prop1rtyf VV1 pur111151d by R11111rd W1Staf rd xx11o5e brother W1ll11m Lexx IS WISITI and 51 t1r F111ny W S111t1 r1lc151d t1111r111t1r1t so 111 lt 1111 whole 11111 VN 15 ve5teCl 1n 111m T1115 R1111ard W15t1r d1ed 1n 1894 1n11 the lltl g1t11111 ov1r 111 1 1111 111 not yet been forgotten In 1111 nd 111 ot tht. llflnlllllg p1rt11s Joxned 1n a deed to thi. G1r1rd Trut COUIPTDB 1n trust to ell the pro 1rty lt Vx 15 5old 11 publl N116 IH 1906 to Louls Burk 1nd Alfr1d E Burk for S771 477 71 the tract 1111111111111g 81 061 11r1 lt 111111111111 1I1t17111I' po NL 51on un11l luly 19 1909 Xxllkll L111115 Burk 111d A111'1d E Burk 511111 1111: -11 67147 11 11' 1r1111 1 I1 C11 111 P111l1d 1171111 or 87811011 111T11R N11T1 l'r11n1 1b11ut 191111 111 1998 t 1 151111 111 I1 1 1 1111 P11'll1l'I111, fr11u11 s 1111 l'r111k1 rd Country C lub H1111 111 ld Tur ey IU u 1 1 r 111u XV11 I1 1111 C 1un u 111 JUN 1111111 11 g11111ur51 111 1111xx 11 I1 11r1111r 1111r111 11 Ox111rd P1111 1111 gr11u11d5 were u 111 ly tllk l:r11111111r11 CTI 1111 C u h" 1' 1 '5' ' 113 '11' 1 51 .1 1 ' ' " -4 ' 1 . " ' ': 5 , ' 'S 511 ' ' '1 ' ' ". ' 1 25 ' 2:1 ' '71 ' , 1 1 , 1 - ' 3. 1 1 N ' - M' 1 K, 3 . . N Y , ' 'K 1' ' K 3 '1 ' ' . cs :J ' 1 11 1 ' . ' . '11' 1' ' "5, 1 ' 55 X at 1 1 ' V ' 1 ' 1 H 1' 1 1 ' ' 1: ' . ' ' . ' ' ' 'z5:'1 'A 5'5 ' ' ' Va' 1 'S7S2 ' ' Q . N V , .2 xg Q V , S i C I . 5 M52 . 1 .5 . . . ' 'Q . 1 '1 5 ,. ' ' 5 I 1 . 1 1 '. 1 1 1 ' '5 2 d 12 p1 '. ' ' '1 1 5 ' 1 '51 2 ' ' fi 'z ' ' 1 'c Sz ' ' ' S7 55'55' ' 1 2' " ' 4 5 1 " 2 ' . ..-f, -.....f', "2 ac? ' 2 '1 ' "U ' '. ':'1S. ', 11' 4' "1 '51 1 1 'l11cj. 1 1' 1 ' 1' 5:'5" 'h ' , , R"11 '51 "C ' U- . 1 d ' " '11 ' 1 " 1 "1 . 5 . 1 dcv1xd 1115 country' 5cz11 111 Oxford T17XX'll5111I7, called :1cr1'5 upon XR'111C11 111c Frzmkford High School is 0111111 5.1111'5 l"cz da" lc 11111111 1-11 ""d 11 11: jy' ' 'z c 'z f 1f5 ' 'f ' . 11 1 ' '. .1 4 .1 "1 'S .,'-1'. . ftll' y' u Q' 1 '11 131.1 al 5111 15. 1 1 ' ' 11'cd IE 'S iz 7 . ' 1 11' a ".. c 111' 1' 1 -5 dc5:' cd ' pr-W 5' -111 115111111 '15 1 11 d of 1'r 11 ' 1 d 5'5 1, 11 1311 S: 11 ' 11' - 'Q .11 , 1' T . " 1: 41 k -'111' Q c5 1 11' ' 11 '5, " 1 Q 1 1 ' d H1 511 5111 Q51 1111111 1 5c. 1: 1 .1 try 1 1 A 7' 'A ' "5 '51 . "11 Cl 11.' 11 -'. 1 "1'5k11' ' A "lOCa' Vs' S1 . 111' y' 11,6 15- '1 11d 11. 11: 1 cj died '11 '1 ' 11 5 ' ' 5 11' 111' r1:n111111111, 1111'-111111' ' er'5t ' 111' 51 11' 1 1 " , 1" 11 b.1 Fran ford Hwh Q5cI1ouI THE BUILDI S Thc hrt IUUIILIIDU UI Frmktwrd H1 h wnvsted of four IH numba Thu xurc nundg Inpt md unpn tenuou TIN mam Iwwldmg xx L HYIQIDHIIS the man non Imou I or thy W1 tmr E tltg thgn lt Imnmc thL Llub Imuw ut thk Frmkf mrd Country CIUIJ md Hnx x tI1L mlm I'u1Id1n+' I Frmkfurd Hlgh I Lonslsud of f0ur rooms on thQ Ground fIwor 'md two rooms on thk uond Hour In Itcd bx ur halt from m nd Jl Iurnng ID tue LL Ir Anc+tInr Imux xx as 1 LIlIlPlLIlluLI uutIWu1Idmg 0 tm UI'l4'lI1lI btlti t xx lv n xxn tm t I. tu ylltw Q1 t L P1 Hwu I Quu Mr Byr Qrmd thu my ns arnwus ms Lu It lumh t1mQ from 1ts on-, in I IK Q mm xt Xl L 1Iwmm IWKITIIKITX nn stl mutnr WUI mv xx ls ml C IPPYIXIHIIILIQ I1 Ilt xx 15 Immun Olkl md md H ur rm fm Wmkullnff Strut fuuvt thit no strncts xmru tIurL m t m1 t I of vri 1 U1 ml' I1 ld rhk L11 tlnktnm MI IULINIIIU Q m Ins IU tur LX for tI1Q VN1st1r Estm md vu lmmgdl my ul Th Turkq Houx by th boy C11 sw 0 a mom or lu Lndemn n xtun xx L11 I1 Id 1I'l thL bu1Id mg And ths. Ilst of the tour bulldmffs xx Ia 111 old Inrn lm md lpproxlmluly uro s WlkLIlI1Q Street from thu Turkq. Haus. Hur-. xx Is thL Wx mm mm on thL mrmr of XXIIICLIIDE and Ofaklmd Struts Thls IWUIILIIIIQ' I1 ld sxx rcmms md 1 potInII1Ld stove In Lk 1 mmm H1 IIUI 3 ll L s III L ILI1 mum T 1 vm 111 5 Tu P11 up NIIML most of tI1L room III t L otm r ulldmqs I1 ld only wlipx IL Qhurs or soxp hmm I wr thu, studgnts W1tIx thu idx nt of th 1 ILL t Turku Hmuw and tn Barn xur-. 1 MHYIUFILILLI In Iatgr yurs ltmr thL pnxnt Iwul mff Wu didn tn 1 1 I xx Is knmxn 1 thL Annuc Or Dog Hou L L lry f ' tm-. itur s fbglltlfffl X 5 tr mv tu mt I UIII L sdmol bulldmff fur Frm fur In that xg Ir tIu Lntm studmt Iwmly num C 1n tu IINUIYILI p1rQ1 Immum Qr ' mm m 1 wdcrmb Ips md qovm md nrmd 1 Ixrm mo el ut I prupuskd hvh -Qhool IWUIILIIHU bplflflff the m sgrlprlon Our Did Will Cut Th: lust XVMLIH 1 tuunt wx Im tn wmmumtx dnl mon than xx 1tQI1 Thu pptltlomd md xxorkhd Inrd ind In SLpt1.mInr 1914 Ground xm broknn for rhQ nhvy L11 mv TIIQ u7I'IkI'wIUl'lL xx ls Ind on Ff.I'ru1ry ' I ' I.. IxQrQ1 Lb fm at St Mir Pms' Hou I, xxlth 1 I It1 n I5 tIm Hmktord H1 I1 SQ moo unhv. trx Mr WlII1lm H Thomu prcsxdent of the Fithgr Ascouatlon wxelhomed th, Guest He ex plumd that Mr C Grant Lmas would haue the honor wt b mg thu prcsxdmg ofHcer lD'19IHUxI'1 as xt h 1d Ixm Iwfmd th at thy Lcnmony would h we taken pl lu mn thv. prgvmus Noxembpr or Ducmbu' After thy xmmmon by th R x John B Harchnff ot St Mark thL umm -tudgm Iwody jomyd m smvmff I 115 mn m tour plrt Mr Thuma C,ruvIxtur1 rg ld 1 I1 t: of thy 1rtxCIes tu Im pl mud m tha wrmrstone A Ipw of thv. artlcles ln thu wrmr tom in I1 ted IDL ow BIIIQ md flw fmm Wmshxngton Clmp NOS 14 101 199 md 667 PLIIILXIXIIIII Pnrum Or er 1 n I Amyrnl 11 wry of tm-Q groun on xx uk 1 tI1L 11 I1 I on tmd IIUL of thL Iuu t5 in 1 hull lf that Q1 MLN un1r1v.ItL xut 1 I Imol to tInt tlmk Artnlw pulwhsh d mn th-, Phllldglphll papbrs con urmnvf thL LVQIN Artnks md p1LturQsoIf.1rly Pu1r1syIv1n115chooIs ID sklwul mastgr lm nl hlstorx. sougtus thc story ot Lydu Dnrrah md m my mcmmtos of I1kL xnture A sdwol fhg md H1 AHlLf1L1D fIu tht Bu Ird of Edm mmm on Propaty md Mr Frank Im 5 Edmond 1 forma' mLmImr UI tI1L Bolrd of FL Llutum Qlosgd tI1L IWYUUFIHI II St Mlr TIM Uruup tIlLIl p lrxd LI to thL sgI1ooI where Mr Frmklm Smbdlq muh thL mun nddru followed 5 t L utuil Iiylnv OI thL mrmrstom Rgpnsentl tlms H tn tu Int my lsslstu Ill rhms pirt 0 tm u.I1m0Dj. Formll opcnmv Lxkru Ls of thL Frmktord Hlgh Sghool uhhh um. ltundyd Iv tht N0 boys and rn IU lrs t In mm xxQrQ I1 Id on Tue 15 nuurnuw Fklwruiry l 1916 m thL xudltcvrlum on tn hr t Im r IN11' Cwvrm Alvm Snmok Is PYIIICIPI rp 1d mu sdutlon of SQr1ptur1I FLILIIHQ from mo xplritp Blble ThQ hrst BIIWIQ xx is thL Om he Ind uwd tor mort thm hx 5 Irs m t L old skhool, md tn L mm xx Is tu mu B1wIQ pr-.sgnty x t Q' mmm Cwnumxttw wt in Ifllpflll urffml mon: t t Q. ukru L 1 Iux rnuuths PILXIOUDQ thL mar pa flu .bool IvcumQ oxcr Ir vxxdkd md 111 thk nmItIm1rt1y If xx 15 ngusslry I I stwl 1 In mn x 111 III Ilth U1 All n EI,mw.nt1r5 SI mm Lkxlyk md B1ttQrsI'3 Struts Thus xx Ia mmm Li' D " , 35 5 bt K g - 3- ' 's Q. . Q . Q', 5' s' ' ' 'sQ M sQ 51 ' ' 'I ' C' 5 "A -'1- A A s - K' N 2 -Q , ' Q Q " ' Q ' ' ' f Q 2111. . Q' ' 'F ,,' Q 'A . t ' " : ' ' " '. sl'-5 " 3 st, 'Q ' v"'Q' 'c ct . ',, '. Q I 0:1 ' Q" I "II: . I ' ' ' 1 S- ' 5' 'QCQ 'Q ' Q ' . f ' 'K f . is ' 'Q 'Q Q '5 ' Q ' ' I' 'SQ c'Q '.I 'lfkfb' f I1's QI' :'s ' Q" ' " 'J' . " ' ' ' h- 'C Q-Q h--Q sg , " s s' " ' IN 'S ' ' ' ' 'Q ' 'I ': Ixfi fl"f.".2 ' ' ' 'Q c,I "'Q Q5 ' Q?'l Q S, Q . mly LI rr, At 1tI1Qr ti " ' xx s us'd Sli Q ' Imgy ' . . Q . ' Q' 'Q 'A 4 ' 'C CI III Q 'A IJ'IIQ I' I III, 'Q'I 'Qtd Svsw' "'Q, L QA-' 5 .Q 41 -2' - 'Q Q Q cf AIR ' 'IQ II 'I"I 'IQ sh I 'kg g " 5 " 'A"'l 2 Q x A SQ 5. " ' ' 'J ' he 'ds 11' fields ' , Qss. TITS N: 's ' 1 'Q ' I ' Q d III sc Q s h'd IW 'Id' , Q ' 's' " 'I ,'I"k'.'Q CI I" ' "'d "I hcsc, Q ' '. kjs' ' "QQ fl ' Q 'Qs' ' 'Q 'I f " c A ' 'Q ' 'Q Q h ' f 'Q lcd C " 5' ' Q Q 's. Qs:': f " '5 ' ' ' . ' ':sQ 'Q " Q ' " ' C ' 's ' f " " 'Q ' 'Q ' ' " Q 'Q 7 ' , - 4, ' ' A 'rx' Q df' Q:'s. 'Q " 's' . y .N v fx. N w -I ' w Fl' CS' A kv' KJ? X ,NK In 1911 Xl brick. UNC Sttlfy bL1IILIII'lg WSIS CTCCUZCI Spggghgs by Ivfp Vvqlliqm T, Tildgn. Chairman Qf ' 'Q 'I Q d QC QII' IQLI lcsk: ' 'Q ' Q . .I 'Q ' . ' 5' ' ,, Q Q .'. Q k's. hs 'Qs 'QII"' I' Q " ' ' s '5 x gg Q xi- l I Q ' Im' Ic I1' Q "IQ S'IW"i" Q ' ' " LW ' Q' Q ' fi ff,. "s.'Q ': ' ' 'Q 'c C I1' h'i' Q Q", ' " NT '. ' ' Qf P. IQ " he I 5' Q I' Q " ' d's' f I' 5 LI' Iw I' 'I ' " Q f ' ' '. Q ' "Q ' '5' 'ILI't, I' '-' ', ll ' " 'LI I' PQIQQ' ' Qs ' '. Q , 'U 'J' ' ' Q ', ' As 'Q I' as 121- I" Fi I ' s' Ass "Q ' va' I ' 3 Q' I: Im' ' llcd, " ' c SCIQ f y', N' Q s'QI'l'." ' ',' Q kf 'N ' Q ' . .' 'Q ' ' 'LI Q " ' 'Q'I'1cI I"sI1, .",' 'Q .17,"JI. ' I'I': "QI Q'dc f' IN' -jx "d' 'Q ' ""' s,' " Q 'Q ' .CQ "QQ fi x ' SI 'Q " Q Q ,' CI J' Q Q ' ' s. ' ' . 'Qi ' ' Q 'Q ,:' 'g 3' ' 'm 'Q 'b " J' ' ,' Q "c 'QQ 5' I1' 5' Q " ' 'Q " Q 5 " " 's-5 5 Q ' I ' sew I 'Qi I ' ' ' 'I 'I 'd Iwi- h, TIcs I' INLIXQ I I' ' ' ' U' , ' " 'I' 'Q ' QI hQ '::Q' 'Cl 'Q ' . Q' " ' Q ' Q Q I1' 'J' "s's Q " ' 5 Q"' 'I '. ' ' ' ' 5 ' ' 'Qs ' ' ' ' As ' I" s Qsscd I' 'Q - ' Q Iw Ald' ,. ' ' ' 3 ' 'Qi Q' ' ' Q ' -7. 'I ' ' Q ' ' ' f ' "5 ' 'Qi -'fggg ' Q 1J1'. TI ' "5" Iwcg Q Q . Q k's Q ':I. c:QII'sI Q Q Cf I' ' Q c ' ' Q - s' " Q s-:wh ' Cql " 'g JI I Q"I I. ""'Q Q ' "S, 'E Q' Q 36 Fifty"Tear History tained until -lanuary l9-il when the ninth grade was dropped frwm the feliwwl and all the pupil4 efwuld he accommodated. with Swme emwding in tvw Qliifts. in the prexnt huilding. The sghiwl pnpulatitui Jin' tinued tw erfiwd the Qehwl until WW when Lineiiln High Selimwl iwpened and gave same relief. The gym faeilitiee had lneen inadequate fur many years and after much requeiting and petitiiining the Bmrd uf Ediieatiiiii de:ided tn lwuild .1 new gym. .fxeeiirdiiigly in 1973 the wld Dug Hfiu4e was tnrn t.lfJV.4Il and the new gymnasium ww attached to thc ni-rrh Qzde uf the huilding. extending alwng Oakland aziel Vfalieling StreetQ tw Qxfwrd Aveniie. It was d:-l gated f-fiwenilwr 4, 19:-1, Thiix tlirwugli fifty year4 the iiriginal mansion lil the .intl itx fvutflying lauildingx have gniwii tw the large uvinmet Qingle huilding uf the ire4ent Clav. . l , U U VP' malls! On the Way to Classes S 3593, Q. , 'Q A M" ii U --ng, -. 71 1 fC1H111Ng1 GIFT FO YHE CHOOL FRONI GRADLATIING CLASSES 1 3 -1- 111 111 11' R 111 X 111 1 1 11 1 11 1 11 'VI11r11 1'r1111 5 1111 q111111JL1k 11 111111 11 111k1 xx 111111111 IIIIT1 511111111 11r11 mmm S 1111 1111 1111 1111 11111 111 1111 11111 1 11 I11Xu 111 1 1 m x X 1.11111 111 11 xm L ly 1 X XINW X M1 11 11,111 1r1111 1 x 151111 1 r 11111 1 1 1 11L1r xx rmtun 1111YlI1 1 111 1 1 r 1x1I1F1L u 1 L111 1 1111 1 111 11 1111111 1r111 1 11 1 r 1uI11l L1 11 r 11tr1 111 1111 X1 11 R 1 rr X 71 1 5 mx 111 111111 ll 11 1 F111 1 11 1111 1r111 1r13 11 S M Vs lf 1 S gfn 1 1 UNL, L111 L1 lk 111 Ulla l 1 L1 DL I1 I1 U11 1 UUL Ll UL 111 1111 1111 111 U UL 111 111k W L7 11 17 9 1111 19' lql 141411 1944 94 14 147 1 1 FTA kllf' gf' 17111 1 f f , 41:11 111' 12,11 A1111 ...,,...,,.,..,...,...,,.....................,........ P11111 XXVTQMI ....,.......,,, .... ........,. , .,,...,,.,L 1 . 111. 1919 .11 1111111'An '.,,......,.....,.,.,.,...,.,...,..,..,.. ...,.............,..... 1. 1-1.1413 .,..,,............,,.,.,.............. .....,......w 1 111111 1919 :X11P11:' 1 3 ..............,1,,,.,.... ...,.,,....,......... ..,.,....... ....,.,................... ....,..........,...,....,..,. . ...,,... Q 1 1 1 zz. T919 1jE1IL' 1 x.X1',f11Q .........,.....,..., ....,..,.,,..,....,,.......,...... 1 1 111311 ....,....,.......,,................,. ..,..,,, 1 1113- 19211 91111113 .,............... ....,.......................... ,...,.............., C 1 1111 1: .....,..............,.,,.............,.......,. .,..,.., 1 1111, 1921 111. 11.11'gv111 1,,....,.,,.....,...... , ,. ., ........,. ............................. ..,.......,..,,.....,.,.,,..,....,....,....,. . . . 111911 V1311"1X11w1A1-Q81 ff.11'1 ..............,... .. .....,.... .......... .,....,.. 1 1 .1115 1' 11111 . .,...,.,..,. .,,,...,,...,..... .,.,,..L 1 . 111. 1922 .1 111 131.1111 ...................,..,....,,..,....,....,.,,...,.,.,..... 1 R. 91111111 ,.,,.,..,,......,.,...,,....,...,........,..., 1 1' 1922 111.1 1Dq1if:'1111'1-111A111gCf.rr1fr ....,,....,.,...,,.. ,,.,.....,.., C 1v11'Qr XY, Tx1r1,11111 ......,.......,....,..., .,...,.x 1 1111 1923 X11 x11 1111111111 ...,..,..,.....,, .. ,.,.,..,................,...,,.k 1.11 4111111111 ,......,,....... .... . .,,....., ,... ...,,.L 1 1 1 111' 1913 11111111-111 :111 11111111 ........,..... .,,......,,......,.....,.. .,,..,,, C I .'111':c 111111-X ..............,...,,.,....,.,,...,.......,, 1111101171-1 X111-1'x'.1 .,.. ..,......,...,....,... .,....,.........,..,....,...........,.,. K I 11141111.1111 .....,...,.,.,..................,......,.,....- 1 Q 19--1 1111111111 1' 11 T1'-111121: ..,....,..,.,.......,,...,.,......,... ....,.......,...,..,.......,.....,.,........,....,.,....,,.....,..........,, 1 .111, 1911 X11 x11 111111- ,.... ........,.... ..,, ,....,...... ..,..,... ......,...A 1 . 1 1 Q 1111111114 .,,.,.....,........,..,.....,....,..........x 111116 1925 1111- 111111111111 ......,..1........,.,.,.., ,. ..,.,,... .,.,..,,.. ..,.. 1 1 111w1't IXI1 111. .......,,...,..,...........,............... 1-111. 19211 1'1'1'1 'ry ,,...,..,,,.......,...,...........................,..,.....,,,...... .... ..,.....,................,,....,.....,...........,.,........,, 1 ' 1926 1 . r ,Q CIQF1' ............,................................, 1 .11 , ',.,..................,.........,.....,. ,.,,. b 14 , 11-7 .'X-1y11I'1Q1 11111 ..,......,...,....,....... ,.,..............,................. M .1rt::111 ....,.,,.,...,................,.........,....,......, 1 Q 11,' XX' vxx' fg11111r11111t111111 ....,..........................,.,....,,... 1. R. S12 11151-4 .,......,....,,............................. -1.111 12,8 XY 11 ' fg1111tr11111t111111 .....,,....................,...,........... 1. R. S111I11'Q1i ...........,..................,,.....,..,..., 1 11 264 XX' ' fu 11111111111 ..................,,...........,.........., 1. R, .1 '11 .....,...................................... .1LlI, 2-2 M . A 1 111 ..,,........ ...................,....,.....,........ N 1. R. -1111 Ygk. 1"11' 1 ,411 "fury1111.1111-ff1.1H1'11 1A . Y.,-1 11F.111g11-.l111CI'.N C1111g14 .........,........................1............................................,............,......................x 1l111c 12,2 11u11g11 ,....................................................................... ,.......,.............. .,........................................ N 1 11. 19311 L1g11t 111.111 .11 L'I1IF.lI1CC1 .................,..................................................,...........................,.............A 1 " 1930 13111m1L1x1111X'.111 .11 ru.1r11f.144c 111' ff X123 ' Qu, 's F. 13 "ll A 11 'M ...,.............................. 11111. 1932 111. 11111111 x'.111 .11 rs.11'111' .14 ' 11g 1.11 '11 .1 C ' "x11liI'! 1-M111rc4N ........,.,.,................,..,..... .1 111932 M. 1 171: 1111 ..........................,.....,.....,................... 1". 1' 11111111311 ..,...,..............,................,....,,. 11111. 1933 T11 ' 11.15111 .-XG' 115 '.,..,...,.,...,......,........,...........,..,......... .............,,,.,...,.......................... t 1 ' 1933 Sc. 9.1111 ..........,...,...........,.........,,.........,..,........,........ A Q '4 ,...................,............................. '14 , 1934 1:11 ' ' 3 5111.11-4111110 '..........,.......,...,,......,..........,.....,....,...........................,,................... ..-1 1 1934 1111 111' 1111 1'y11111'p.1.'14 ..........,.,,,..............,...............,,. 13.1111 Rc 111 .............,...,.,.,..,........,.,...... .1.1. 1935 1-. 111111-.1111 ,...1...11.,...,,,.,,.,.,.1.,.......,.,...1......4....,......... 13 111- .,,..11.4.,...1..1......,1.......,......,... .1 1 11131 fitrm SQ 1 1 ...,........................................,,.......,........ C11111M'r ........................,,.......,..........,.......b 1.1 . 1936 11-1 11 'S .111L1 T. 1111' ' utcr 11111cc ..................,..,1,..................,...................,.......,.,...................... .111 . 1937 St. ' Q 1 1 :Q 1I11ll1I1.'Y11111Cy '.,...........,..,.,.,,..,............,..,.,.. ,............,...,...............,...,...... U 1 Q 1937 11x'1Q1I. C111'1111111N-111x113 111141116 misc ..............,........,............,..... .,.,...,..,...,....,.....,.............,.,A 1 .11 , 1938 Ur 1 .1 R Q 111 1,1'1I1C11'4l1A4 l11L' 11111QC fm 1 iF 1 .,..................,.......,.............,,.,....,..... V1 11938 T1-4.4 B1L1Q1N111 1114 .......,...,.......,............,........,.,...,.... wx' X '1 11 ...,....,...............,................. -1 '1939 .'.1 11' P. 1 ...........,.........,.......,..........................,..... 1-11 '. 11 XV' 41111 ,.................,............,...... .14 . R Q 13 If 17 Q113.l1.4 1111111 '.....,....,..,,.,.,..,.,....,.......,,..........,,.....,...,.......,,,. ..,.,......,,....,...............,..., 1 -3 1 1711f.1x.111i 111 1:11g11t ...............,,..............,.,....,....,,.,..................................,.......,..,......,....,............... .1 Q 1 1 131' r1fC.111.11 .....,......,......,.............,..............,.............,.........................,.,.............,.........,.....,........' 14 . 11 2 1 11. ...,..,.....,....,...........,.,..., .,....,,...........,.,............. L 1 . 1-cur .......,,...,............,,.....,................... V1 3117 - xv. 11 111 1.f1-'.11111 .......................,....,.....11.1.,..,,.....,.,,....................,,1.,.11.......,..1.........,..........., 11 . 1143 2 11111111 q.?1:f.11111 .....,.1...,,...................,.,,,,....,1..1...,1....1.......,....1,.....,,......1,.1.......,....,..1,........ .1 '12-13 :R F1'Ily'1'e11T H1st111'1' 1 Dr Robert Ellls Thompson Presldent Central High School ll' 13111111 S 1r 13111111 S 1111 1 1 111111111 111 1-Xr111r11.111 1 fl 111 1 1111. lfllll R1111111 rt S1x111-1 13111111 IU 1111111 1111K 1111 H1110 11 111 1.1tr11 mn '1111r1 11111tr1111t11 11 1 1 111111 11111tr1111t1 r 11 1 r1111 1111tr1111t 1 1' 1 1 1 111 1 AXTI 1Lk 1 1 11 1 1 1 111 11111 1 1 LPN' 1 r I1 1 11111111 1 1 1 N x11 111 111111111 lx L 11111 1r11I1111111111r111 llllp 1 llllx 11111 11111 1 11111 ll11k 11111 11111 1 11111 111 1 . 1111 19-1-1 19-114 1946 9-if 1 1947 11243 19-1X Q41 1141 KN is l WW 1 11 194 1 31 , M 1 li ' 1' 111 f 1 11 - 1 W. 1 1.f"1.f1111 ......,,............,,,.....1.........1..........,.....,.......1........,.........,. 1....,.....................,... 1 .1111 Vs". S I-T2 .1111 ,.........,..............,.....,...........................,............,................,.......................' I ' D1'.' ' ' I 13111.11 ,'.., ..............................................,...........,......,..........,........... Q I.11. L1l1kl4'.1 ' 111111111 ...................,.................................., 'X 4 . 1 1 ..................................,...A I ' 1 1 .ig ' ,Q 4 ISU 11111 ....,...........,............,.........................,...,..........................,....................... 1 .111. 1147 S1 " ,411 14151 11111 ,.....,...............,.......................,................,..,........,,,....,.....,.........,.....,..... I ' S. ' ,Q 171 11Ll4 Q51 H1111 ..,.............................,..................,..,..,........ ,......,...,..,...........,...............- I 1111. 1' 1f1'- -1. 11' 1 A1111 ..,.............,............,........................,.........,.,......,.................. I ' 'N 121-1r1s S1-11' 1 . 1 I' 1 11111 .,..,....,,.,.........,.........................,......,............,....,..,.............,A I .11 . 1 I 1'11111'11r.1111x1- " 11' 1 11111 .........,.....................................................................,..,........ -I '1 1 1' 111 11' 11r .1111 xr 1'1' 11 1Q1111Ir111L1t111111 ..............,.,.............,..........,.......,...................,.,,..................A I.lI1. WWI 111 1'i1111.11'11r 11' 1 S1 1'4 .....,................,....,.. .............,..,...,..........,,.........,....................,...,.... I ' l7s'1 14111 K1111111'11r111111' :Krf 5511111 ,... . .,.,.,....,...,. .................,.., ........,...,..,...........,..........,.... . . -I.l11. 12-1 11' K1111. Lllf 111' Art .1111 51111111 51 1'1 .............................,......... ....... ............,.,....................., 1 ' 11111 R117 ' cu l1I14VliN 1'1r 11111141 11' . 1111 '111 .........,.,.,.....,.....,.,,.....,...,.......,..........,.,.................,.,.,.- 1.111 1212 RW11 111 Q4 1-11' 1111111411 11111 ' '111 .,.......,.............. .................. ,........,.,....,.....,.,,....,,...,.....,...... I ' 11'2 911111. fN111l' 1411111 151-111r11111t111111 ....,................,.,.............,..,.....,,..,..........,,....,....,.,...,..........,........ 1.11. 1113 IT,-X..'1w11'111 111l1CXK'l1f1'111 111 -11'1'11111t11 1:11 ..... . . . .. .... ..., .,,..... ,,...., . . . .QI ' 1 VF Tx' 41' A ' C. 111.15 ..,...,..,..........,,..............,.....,,.......,...............,.....,.....,....,....,,......,.,.....,...- I 4 . 4 A1 111gr.11'11 1111 1111111111 '1'.'1,11 I1,p,1fm11--1: 1g11z1ir1'11111 1:11 ...,,.,,....,...............,...,........... ,......,..,..- I 611:-11 1-111111: . '11 1A1'lAc1111111.f gm 111 y fi 111: 1 T'1111111 ,,....................,..,.......,,......... .,.,,....,.,. - I.111. 191: Frankford Hlglz School N Pen sketch of Mr G Alvm Snook by Paul B Remmey Class of june 1922 T511 xx rltgr for Hlffll XX 115 Offi T5pLxxr1t-.r for Hwh XX 115 Ofli Spot whtb for Stim Spothghts for Stwc Record P115 er Bullgtm Bozrcl ffrom lnll 16 mm PI'OlLmfOI' Or mn l'uml fLUl1tI'llTUIlUI1 Or lllFl1I1kl OIlU'll'WUllOIlj lung Ill UDL 1 u 11 lI'l I1 LIDO. 19M 1915 1915 1917 1917 1918 ION 94 19 O FROM FRIENDS OF THE SCHOOL Ge r1l Pgrwlun r mul 5 1 1m 11 fur ntgr no 1 tl lot l all C lmampmn Plgture Pr nt Ll hx t1m1l5 m Mgmornm Ch1rlL Stghlk Plltl. e In lvlLmor5 V rnon C Hpnrx PILIUIQ Pu mud lw5 41 ph Sum III MLmor5 of ln xxlh Rcld r Stmd Un qtifu Pu mul 15 Frmrm r Lrb o t Ll tr1 r Ilfllll 1 tl Illllll llmmlttmn l I'I'll.LI'lll 1111 at 111 T ink fg151nq D15 1915 l l ' "" 'U ' 5' cc ......................................... . ,......, .,.,...,.....,...........,................ Q la . 'Q lg ' - Kb, .,............................................................. , .,,,... . .........................,,... ..kl ' '1 1 A lb ....................................,.......,..... ...................................,......,....,.................. L ln. ' 1 ' ...................................................,....................................,...........,.....................,.. bl 1 ' ' NA 2 A . J ......................................,..............................,..,................................ rl: . f . 'V' .................................,.................... .......,..............,..............,............................ E lunc 'P gg ' 1 ' ' J ..........................,.,...........,....,..........,......................,,,...............,,...... .ln . 1 TJ gg fc ' ' .................................,.............................,..........,.....................,....,... J ' 5 nc. ' g .....................,........................................ P ci' 'll1'lill'sG' l'l'1 I 'rl l1s'cF1 - " ' ..................................................,.......................,... Ns' ' 'Al Sc 1 ' A ' ' 'S "At :g's.: l.,' ........................,.........,................. Ns' xl l' Q1 :lOd1' f hc lls Ac l gl lc U ' C ' H M '. ' .l Orgq 'zz in 5. lm 'sk ' " 5 '. Fzjrx 7 ear Huron L 11 m Sha rn 11 u 1t1 x W im ir 1 'I Yu knt L in l Mr T C vmlx Hunnr H11 Mir 5 K Lnr Sn 1 L C 9 nm Hmr 1 nw R1L1ITlIl1X n THE PIPER COLLECTIGN IH HD tl RLT' X m H xx um re RX xx C M1111 I1 L1 NU Y L xxm 'X -KH l L IM an K 1 Y xx Rl I 111 Vs I X lllk 1' FROM THE ATHLETIC ASSOCIATION Vs 1 K1 t Smmtmr L N thfl t A mt wrmklfm xxxth H11 'X Tull RLLII mul! Intgrulr 1 t ilu Album Nr D1 1 flu D1 Ivhhwm F1 ld Mon mon Sw 100 OU P1 ld d matum S14 600 flfl THE PIONEER COLLECTION C mtludrul M1 in 1 Charly I t En 1 Th Sturm Ind at Autumn L ifflgt. Cplki I L ELI' LDIIWIILL U1 Chunk mu lm Ln Lwan Tunph ot C1 tor md Pnl ux Attkr tht qturm FROM EDGCOMB STEEL Lllh um IU' W 11 0" m 9 m 19 4 111 ' WC Ium 19" Tum 9'9 'X V in Dxk P1LrrL Au fu tk C mt 1 UW Qnuuw Rkm Frmf. H11 Vm IN I Lum C' nmlmr P ml Rknmnx I hflllhl IlI1'lg m IW r 1 'LOTR 1' 1 nt Ttn mkvnv tu mvmm NH Lntk t x, 1 L 14. 1111K L11 mkntfo lhk 311 1tu 11 glnill if 11 hi md U1 wt ummm kuxmkntkum mtml crm ntr r 1 K K L 111 I l I I L Ix l 3 lik Lux u g WTI QQLIIPIHLD IXLII n U 1 rw L Fx xg xy T N IIN Tv S k 11 r w 1 1- Lqllxgm Ili LIL tru Txpuxrmr nurxx ww L tru x xxx rmr mum I n utrl Tx Lxxrmr rx um Autwnmtlk 11 mt r ln Nu nur ummm in rm rm nf' Mx hm HL I I1 HID u ll lI'l1'U',UI ffm g KJ I' If mum I tn k tfrm 1 shxll C- lluqtmfln ..,.,..........,....,...,.....,.,.,........................,....A I Y . zllcmgg CUHCC -, ABCQ Cl lcd 15- RJ, T, .'lQ1ilQI" QQ. M. cl 14. I I-1. P 'v MT . n 4. , ,I 1' ' , J Slmlhrl 4: Origiml Stun Ssmrg '........1.......... ........,.............,......,,.... H X jf .f mpdluy, Lim wlu PHx'Lr.mt .mi Wrmiunl . lg .Ulll 1.....,.,......,.,.....,... Dr. ' 3' lil ll Pt, " ' . -Q Vfwi Fr!! REQ, k C. I '1 .11 .......,.,...,.......................,.....,......,..,.,,,,......,....,......... Faux 'fx' Thy Rfw XX' uw ' Rhx N Clatluul xl ....,..................... ...........,......,.,....,.......,..,.... I irc 'cl' Nw ' lmmc S1111 E 'X if U ,.......,. .....,..,..,...,.........,...,......................., I -mph HN lmrwm Punnf Tr: I' virh the In lmnx .....,.... .........,.,....,....,...............,,..,,....,..,.. E .1 " . ., Nav Rc.J1ngMIA thc Dqcl.1r.atiun wi' lml xpc lpn' 1..........,..........,.....,...,,,...,.,.... IiJx'i11fX.:XNx'gf B.ll'4'I1 X'-fm SICXIINCII .1 Vgmlluy Fw gk 1,...............,,...,...,,.. .............,.....,........ I ll 'm A. , Nlwl: Thy Pu wt' Bgml ..................,......,..,,...,.............,,...........,,......,.,,......,.....t I1 T1 '. Aluf. lg Am li clung Thu "1wtlS'N ...............,,..,...........,....,,..............,.......................................,....,....- I - V121 Nzlu' N I Llc 1...............,....,...................,..................,......................,........., ,I ' -, -I 11,' 11' 'fur ........,....................,.........,.........,.. Mcliunzmu .,....,..,............,...............k I L1 . 1 -.. 1 1 ' " Vwiwfl C V C- .... ..,.,... ' Q' L .....,.,,.......,...............,.....A I A . 1 ZZ X Y ' 1 I .1 .......,,............,.,.......................,..,.........,.,.,.............,,......- I . . 2 'scrbv 5 .......,........................,.....,................ A ' X ...........................,......., AI. . 19-5 Qrgam Fund fdonntirmj ............................................,.....,..................................... June 1 - m 'Q x 3.7 My ........,.........,.............,.....,,.,..................,,...................., f 1- 4 1 4 A . . 5 .......,......,.,..........................,.........,..,...,............,......A x 1 - 1 x 4 , 'l. Kin Q 2 'S rw' gland ..............,........,.,.,. ........,.,...,......,.,.........,.............., , f. jx I V ......,...,..,.....,.,...,.,.............,.............,.............,..........................,... R. HN Fw. W ' '..,. .....1.....................,.......,.,.....,.............,...................................,.. ' ' 1 N ' Tl c ,IN ' .........................,..................,.,,,................,.,.........,.........................,..,. . ' . s 'nldx SHS' ................................,...............................,..,.........,...,...... SG. ,Q " x f ' ,gs Q I .' A C s .Q X 14'P.M.Lcsl'c Edg' b,PfsLlQ fl,l'EL1,'Ll I S "1 C1 1. ,II 111101 xvxth .m 111 'tw lata ptr 4 f TTD cq 'V W "r N C ku Pr. Q 1" r um. fu :X 1.4 d. Q mfr ,' M N H15 'q 'p ' '. 'I Cl s .+. Th 'asm lf thnx' mfr-. as B1 . Iijgq 'mlx -Lil 1 thx Qtudf 41'fA Fnmkf wrd HCI Sql mul .QV ti V F xy' and girlx . I timcy lv-rv thx lxwtf' C T11' ugh :es hc haw g " tl ' who 1 'S nm p V1 lcd ll' tl ' Bw. rl uf lQdL1c.mu11 IWCCALXX' MI' llx V ul lx JIHC' lf? M . Edggunil 11. 4 Qiwn thc wlwwl the full Wm! IWICCCX uf ' W cm: 1 M r ,C . 1, , , A . IL' lx '1 IEINQ 'Q Tj" x 'lRx :H lily' 'Q jp"-X I F 'dx 1 "C.41g la U 4 QCA! wnx' D". g.1lT.Qgl'1b .c'w Ti ' Qqhwwl .xml INITIIC 1l.1rl3' If C mwrbal Dep. ' A ' Llfilxlb' SY-1l'TAUl i 54 . lids:-'1111 T ' 'Q 111 thc N 1L1'IlT.F 11' . kf- ul. Mural-Judea-presented by Class of june 1925 MURAL The eight murals which adorn the semi-circular recesxs of the walls of the main corridor are among the most important treasures of the school. The cost of these magnihcent murals was taken care of by gifts from graduating clasxs, Student Board, the Old Guard, and many other friends ofthe school. The artist responsible for the eight paintings, Mr. John Ray Sinnock, was a graduate of the School of Industrial Art of Philadelphia He also received a scholarship award for study in Europe. His experience in designing stainedfglass windows is evident in the murals. He also did the two stained glass windows on the first floor. The theme of the eight paintings is the cultural inheritance which the great civilizations of the past have bequeathed to us. A short summary of the outstanding details of each mural follows. The hrst mural in the xries. Islam, was the gift of the class of june 1922. The culture of Islam reminds us of the remarkable growth of the group that began as a small band of Arabs and emerged as an empire extending from Southern France, along the entire coast of North Africa, to Asia Minor and India. During the Golden Age fabout 700 to 900 A.D.D. schools and universities for the study of philosophy. sciences. and literature sprang up and flourished at Cairo. Bagdad, and Cordova. These great libraries. courts, and schools were in marked contrast to the Dark Ages elsewhere in the Western World. Bridging the gap between the great classic civilizaf tion and the Middle Ages were the Saracens, whose most valuable contribution was the decimal system of 1'iOtation. The panel. England, presented by the class of june 1923, skips over to the literary contributions of that country, starting with the sixteenth century. Surrounding the border are the names of great English writers leg.. Shakespeare, Keats, Chaucer, etc.J. In the picture are an English author and his friends, costumed in the Tudor period style. Rome, the gift of the Old Guard in June 1924, portrays a Roman senator sitting in the midst of the ruins of his civilization, teaching to his Northern conquerors the theory of his system of laws. This tribute to Roman jurisprudence is further heightened by the background which shows the destruction which conquered Roman civilization and opened the era of the Dark Ages. On the borders are the names of famous Roman jurists. The class of February 1925 selected the mural, Greece, as its memorial to the school. The symbolism of this painting represents the fruitfulness and pros' perity of the Grecian culture, especially due to the 42 FllfAlj"7'6Ll7' Hzmvry ,M Xar- .10 .5219 View of Hallway wnh Murals xx 11111 1 1 rk frm 1 111 txru MI' UU 1. 1 UI1 1 NIH 4 H1111 l 1, 1' 1. il I :RL up I 14. k ITIHI u Q k xLL N Jfu. ui s. grill" n U Q U 1' 111m Lkllll 11111111-.11t rlt1r t111 1111 1 mural prvknu 1 111 1 1 1 W 1e1 nt 1 11x 1 111 111111111 U HL Wux 1111t11111 tl . X 1 X I1 r lf 11 1 1 1 uw 1'1' lx 11 K L L N '1 1 -rw 1 1 .tuud 111 11 r 1 l X' N13 K I1 '- ilk K I IU V X X IHI x ' Q N K l ' N L n 1 r 1' Q fl pa KU INR N NIR l IU" N Ilufl 1 jk R 1 XX 1 x xIUIUx U XX: 1' L tl L x 'V " H71 t U V 7' u 'IV' 4' L I' l 4 x I x UNK 1 K 1 X arx WW 1 nu 1111 vun 111 tu xx11m111 u Nu K y 1 1ULl Tm. 1TH Vxlf tu W L -1 11111111 pntun 411 tn B141 L mm 1 1rN t 1rxe1H111se tu LL 10 t11 tum 1 mg 11111 hfvun Ill x r r 1 1 1 1w11tr11u1 1 91. IT Y 1 N 1 1 flntra md 911 m1r1L1 1 N1 1 1Lt1 111 t1 1 1Llwr11u11 1 1 wru mrx 1 II Il r rx rm Ullll II Nu kntul Amu11.1 11 1 N Xl 1 an 1 n lflll 11vLr 11 1' tn 1111111 ylltfl 1 111 tn untkr w 11 ur I1 I1 0x1 1 Xkllllp 1 1 1 rrn r m1r1k T1 11111 1 11 1 xx111-1 K' l L 1 1 X' xg 1 u 1 k x 1' N N 1 1 r X1111' 1 11111111 l'Y4'llI1p 1 L 1 1 1 1 1 1 1 1' 1r1 LII mm 1 tr 1 lx. x I1 N X RY 1 1, 111 1 will X 1 Iurm 111 1 Mr XX1ll11m N111 IIN Il 111 1 r mn k 1r WI nu 11 , . 110 ' '11 "pt 11' I1 .111 .ls f ul 41 1 lund- 1 I' 4 my . "1 -'. TIC k Ml' K 11, ' ' I' ' . '1 'f :md sul ' S11 11. Th' tlg ' 111' 111' l. l.raus . vnts th- 1Jc.1 1fp11lQ'.l I4 "dw . ' h I 1 141 'kf !.1::111g Ill :1dm1r.1t11111 kt th' f1,ur' f 11: C x'1illl ,r ' ' ' I1 'll' 1 1 tlc lm Q ll. thc 1l'.l"cl . 111l1'.1tc4 rlv 4Ll"x5' 111' the C "lv M1 I .' "1 lk 1' Q. Tic k Nl' , ', ' 111 ' 11111' A N th' xx' rll thx' 11,11 VII" .l 111' . Q1-plw c tjpics rlf Q 'I run 11' .If1ir1. Adv. '1 1 . lc 1.1 f rw. wh sc gulls: ns .Ylilfd Q14 f.r li A al Q ., uth T111 4 mllj' 1'cl.sQ111 l11V 12-5, A "1--1"g1'P'd ICLWN J'-. U lui L1 15 'mi Cn1ItU,w wg. 1 . K. ln.. Mt' dh. The 51.45111 F4 . 1' 1924. 1111 th' hftlm . ll' 'I ' 'ix-1111rrl 1 '1 ':11:1t11111: th' 'IT CCF! Hf VC 4" 'Y Ut ng E Ld A I, ' I iv W I W ' fl N .1 QIIQ11111 uf tllf QPJTA. 111' .1 QUI xf'1cr+111.1l:t,' .14 IM' muml in thi' "lU'NC S' AN' Thf H 4 V5 ' 1. . '111 x'ftl1 ITV 11.1t11r1 XX'I1f'li1IN 1114 pix. 1114 N f"d1'H mf 1' Q' N A117 I lx K' x of film, ,UN 1 LV px. , tl . mu ull M, gm .1 wr1" f m .114 11 lc yfwrl :X " - 4111- 111' :11,cl 411111 11: 111' Chrm .ex th' N.1qrf'qu 111. 111: UVI11-1111 X" i". A 1 Rini Qhlvf' Q-111t I '111 111 fx-k1,mptl1.,H ,,f thy 11-.1r11l3M..N.x44 IWQ.1fiH: ilk-TJNN-1, xx'111'lJ Q1v1l1:.1t11111 14 111 thc field 111' .1ppl!cd sq1c11cc. .1f 1I1.- L,1wg .1 l S1 P,111I, 41. 111- 111161111 ,Wy ,-,- I 11. I11 thu cu11tcr 14 .1 fguru 1111lLl11 Q .1 Nllll. -1111 ' N thc 1111lJ111: .1 111-1k 11111111 611111 :N .1 q1111t.11t11'1 1111111 1114 TNTl1UX4Tlk"T. N-11114 "VKY IW' W-mb -'Xl UW N1 lk yn g- .1r' 11gL1r'X 111' :X111'r1 '.111 xxwvrkrr- XYIIIWXC Ntr'11,Kl1 11.1- Ill If-Ir11.1rj.' l2,f1t11u3:111'11t I'w1.1rd1rvv11tx11l1n lumix' In NZNC th' K" r-v N 'ut "tg th' 'QQ v I-C XIXII 11111 .1lt--tl1cxT11111l 11.15, NL1I'InXI -11'1l1'x111..1t' Ill' 'V' In mf lxukx 1 'LV Wlhnix 'ml 'th tr ml- ix k.k,lk.l, KV1 fur HN N. 11, .- WMI 15. mm UI' 111.:.f1':1u1'j., 11 xl Q. Lzvu 111' thc n1.1gT1.11c ANC. I-Il .IMC ...lm N- ,QI Uk-M1151 me VC , lm Kdwnll N141-11.11 INV dw . tglq XX'-lx N 11 :cl -11I'I tl 1 th. tr,ll,Un.x .11-11 xt. ,J frm thigk, I , LI11' .11'I1qlc 113' T111'n1.14 I31"1.1r'Il1, Pl1lNl'4?1C,l 1 the Mr, gm-, . U 11111 1 IV-: 16111 llfn thc P11 .een .nd fr the F111 uc .911 . xx' Q- L11..r1'+ 1 R 11111 VJ 131' df"V'F31"'N Q J xi If ' v - -wi If- Head 511111 111111 1111 111 thc 'ulturu 111 the xx'1:'l,i. .1r' FLYT' 111' Ilzu 111.1 '1r.l . J Fm' :X I4 Dcp. 1'11t, 11 rhq .j xl 111 th' r11L1r.1l prcv11txf 111' thy ql.1w1+f IN ru' Tzvc !yfT ' HN V5 121 FY'J11liI1'v'J H1211 551111111 Frankford High School 43 Lnbrarnan Czarma M Hall Recewes Books The school hbrary loeated 1D the center of the second floor of the bu1ld1ng 15 one of the most 1mport1nt rooms 111 the school However If took seven ye1rs for the school to get a l1brar1an to take c1re of the booke 1nd If took eleven yeare unt11 the Bo1rd of Educatxon m1de 1n 1ppr0pr11t1on to bulld up the supply of ehool reterenee book 1nd Uener1l re1d1ng M155 Cz1r1n1 M H1ll e1me to the ehool 15 he 1d l1br1r1an 1n 197 1t wh1eh t1me the l1br1ry w1 orgamzed 15 1 perm1nent room Prevxou ly the room h1d been used for etormg home re1d1nU book 1nd 15 1 mus1e room Other llbrnrg. bookx h1d been kept 1n VIYIOUS room 1nd dep1rtment ofhee fl'lI'0Uf'l1llL1I the Qehool M1 H111 fir t 1 Nl t1mt w 1 Mr Helen R Pedr1ck who e1me 1n 1976 Too mueh ered1t e1nnot be amen to M111 H1ll tor the work 1n th l1hr1r5 In the ye1r1 Ihll xhe w1 the lIlWI"lI'llIl She hu1lt the number of book from praeueally nothlnfr to 1 xolume where our prevent QPTLC la lnadequate to house the book She alxo mcreased the uae of the l1br1ry from 1 p1ltr3 few Qrtudents to 1 e1p1e1t3. uee of thc f1e1l1t1ee She lflafl tuted elueses for freshmen 1n the Ux of l1br1ry 11e1l1 mee 1nd 1t 1Il tl.1T1ew worked 1n eon1u11et1on wlth the v1r1ou deplrtment he1de of the bchool 1n obt11n1nU 111 ewceellent referenee mhelf Money for books w1s d1fHeult to seeure Th Student Board gwe 1n encyelopedn books 1 Chrletmae presentb ete Mr R1ymond A B1 w mgerb French elwsee eontr1buted Freneh book The Fnthere Ab oe11t1on pa1d for eub1er1pt1on t twenty Eve m11g1z1ne M1ny Clube eontnbuted um Wlllkh were ubed to purehase b1s1c reference book The Thlrteen Club e tabhbhed 11 Colleet1on at Amer1e1n b1ogr1ph5 Prrjeeedb from :1 coneert qwen by the Brown bn1vers1t1, Glee Club 111 the prlnv of 1974 11 o went tow1rd the purch1Q1ng of l1br1r5 book The ell ot C 1 of une 74 vue the proeeeds of 1 party tor 1 eollect1on on Shake2pe1re The first 1ppropr11t1on from the Bo1rd of Edue1 ton w1 IH 1977 The 1mount 1 1 on the en rm ment of th hnl The dlotment lb forty x eent p r pup1l plu S100 Wllleh m1kes 1 tot 1l of 1bout Sl O90 1t pre ent The eollectlon now num b r 1pprox1m1tely n1ne thoueand books Spee11l book eOlleef1OIl h1ve been extabh e oxer the ye1r T e e Hle u Ch1rl-ee B MeC11111 Memor11l L1brz1r3 tortx xolumeb of non fiet1on ', 1 : 1 ' 1 1 5 ' ' 1 -1 -. 1 -1 1 , 1 . . . , t 11 1- Y 1 1 ,I 1 1 A C K 1 Q 1 1 1- 1 Q, 4: 1 '11 ' 1 ' ' 1 1 '. . 1 . 5- 1 1 1 1 1 11 1 ' 1 '1' ' ' 1 ' 5. , ' 11 '1 1 1 ,1 , e ' 1 ' ' ' 1 11 ' ' 1 : :1 ., 1 ' 1 ' 5 1 1 e O 1 1 ' K 1' 1 1 S1 2 15 S S 1 1 .1 1 1 1 1 1 . . . , .N , , , ,- , 1 -J, 1 ' 1 ' 'ze 5. 1 3' 1 1 1 ' . 5 ' 1 '1 1 '. '11 ' '1 A . . , , 1 , . 1, -1 1 1 - 1 1 - 1 5 , : 1 A 1 - , A 1 1 1 1. 1 1 ' , 1 . ' ' 1 1 1 - 1 1 1 5 5 .. 1 5 " 1 11. ' ' ' - Q 1 1 1 11- ' ' " 1 ' 1 1 . 1, 1 ' 1 ' "": 1 - 1 1 , 1 5. .fe , J .. U1 w IQ- . ' 1 ' 1 , bb 1 5 s1s:s' 'as Q '1 'ee' 1 1 ' ' e11 . 1 1 - 1 - . 3 1 1 1 1 K I4 1 , 1 'as - . 1 1 S baked 1 f 1 C ' 1 1 1 11 1 . 1 1 , - , , .1 , 1. 1 '- 1,611 1 . 1 1 1 e 1: 4 L bL C1 . 1 L - - 1 s " s e , . S . ' 1 ' 1 1 T T 4 ' 'h 'S rp -1 1 f xfx S ' A 1 51 I ' 7 7 1 1 1 : , 1 1 7 3' 5. 1 : c 5 1 .' 1 ' 1 ' . 1 1 1 ' 1 111 ' 1' s 1 1 11 I sh d 1 1 '1 U ' ' 1 ' 11 - - 1 r- 1 "1 5, h'sf 'l dc: -. A --e- 1- 1 ' 1 1, ' ' , ',,,' ' ,- 1 . e ' ' 1 ' 1 1 1 1 1 1 1 ' 1 . 11 1 i 44 F1j'tyfTear History Students at Work m Lxbrary Lt D1x1d L S1111 Lm11r11l 11111tgd lv M rm ll R MUHll1fd tlvrtx IXKU uluml 11 11 11 Il md 111111 flgtlon MLn111r11l t11 Ruth Dunlf md P12125 Slumlt 11n1t1Ll lv tlu l1 t l111u1r5 1948 om xwurm 1Lmr1l H1t11rx T 1111 11111 x11lum1 P111 11 1 tory 11 PllI1flIl1' from 1x1 P1111t11111 t11 M111 urn TIIULN MLn111r1Al tu Rolxrt OR11ll5 Vkwrld Bunk E11 Xgll 1 ll Clilfgk yt 1 1'l1nu1rx 1 xmilflll t xt 1rt Du C11 Il 1111t1 x 1rL11 Sm1t1s11111n pfln tx Lxk xo umk 1111 1111c1Qx 111 111tur1 l11 my ll!-114 1111111111 t fn 1111111 1111 1111 1t1 x 1 1 1 K1 1 pL1r Comp Lu 1x m11r11l t11 11xrt 1 1111 1t1 x 1 1.1111 191 Vulumg L1 r11'x 1 WT 1nt 11r1r1111 1 lw1r11m 'Km rm 1 L 111 M 1111 UNI l l I1IlI'LI'lhIl Ill i1 fl 11Mr Enlllfsfll um pn 111 11 W1 1 1'1r 1111 1111 1 1 L11 lfl ll ll xx t1 11r1t11'x 1 111 1 x111 1 xx 111 II II 1 dLl1t11111 I1 r1 ll 1r 111 t tu Llx 1 t 11r rx ll INTAYX m1 1 1 1x111 1.11 1' 1 ll 1r11L1W Xx1t1 lI1LllXlLlLl 1l pnqut 11 I3 ux 1 111 111 t 1 t SL1ppl1n1111t1rx 11111 1r1 1 UL r11.1u111 x mx 1111 11qu1s1t11111 1r1 lt Ll 11111111 5 md d1t1'1 um t 1 t11111r Fv ry 1rt 1 mi L to cc t11 11111 11 Lntlllll up to It 111 1 h 1t know L 1 111 x Lt WI t 1 1 1 xx1 1 1 ut1c1n11l p1r111 111 Pu 111ty for tl11. l1l1r1r5 1 lnndlgd through lul gtm n111r ll 1 Llwo p1p1.r md loul 111111 mumtx p1pLr xxrm up Ind proffmms ID tht 1ud1 t11r1um 1. PLLllllX III 1Ll1l1r1t11111 c1t Book W k md 11tl'11r 1mp11rt111t 11111 1011 A1111tl11r 1n1p11rt111t plnw. 111 t l1 rary 1 tl1L t1 rm1t11111 111 th L1l1r1r5 Amlg Clulw orgim Ld 111 191 About t11rtx t11 httx pup1l p1rt1L1p'1t1 lI'l tl11 11t1x1tx Llkl tum tu L11t 1 t 1tt L L1nul1t1 x 1 mmf' up IP 13 1111 WLI 11111 mr 1111 lx 111'1 tn YK 1t111111 111 11rtu111t1 III t 1 Xl lflll tl1 r l1 r1r1 11 t11 1r1rx 1 11111 1111r1 X111 111 1 1 r11 1' 1 rl 1 X 1 1 KL 1t kk 1 Yr 1t 1111 rtun t L1 t 1 m1t1 ll 1 1 r111f 1 tudgnt m 1 1 1 111 1111.-. Il 1 1 1 t11t xr111 11m lf 1 ' 111 l1l1r1rx 11 Xxlllkl J t gwmg 11 mrn HDMI L y NNW . 4 " . .' s M1 '4 . d 1 1 1' iss f4 'l' 'cs 11f he lil r41ry 'or 411n.l. . 1 1 . I' A. 'l'. . '1 - Q ' '1 NS 1 ' 'Q '11 read' 5 lists 1 1 'ss ml f 1 ' rlg. Nx ' l1 lc 4 1 " . 4' s4 'lsc 4 4ll'4 's 'b 1l11:ll 1 '4s Z'L lg' 4 . '4'l1s,--:'cff1 's .d1 kpl1l k Ll 1 1 I' ' C2FSll'b2 4 ' Vs- 1 ' l 1. Q 111' L14 Q' zll'clds1' 'lxlga A C1 1 4 's I' 11' M s": ' ' I " u ' l.1r,1 '.1r1' y 111' P1ll'I1IllC s is .VLlllQllWlC. .S xvll .1s .1 Hs '1' 1' ',' Ca '1 4' ', lx "1l's'l"' ' "d"4ls. ' l1l"' ' ' ' ' 1 ' 's . 1' x 1 ' s V 1 ' 1' 1 ' 1 11' ' 4 nl d's1l1ys. s' 1 l 4 1 4 A4 ' f q'lpm1..d111ll1'hcClzss11'h. 1,'1P-17, 4 ' if ' s- 3' N5 " M' '4 11 P2 F' s Class .1"d 4 s.1 . ' - 'F "1 ,' ' " ' 1 ' ' CC 4 gl lk ml ly l1is pa ' ts- ' ls. '4 S' '1s 111' ' ' 5 "5 5' 5' . x"l'1 'l 1s l'lxj . Ll 1 zl 'st '- - ' ' ll hs 'll 'AS H' 1 4 C 4 ' 'S 1 . 2 Z1 M' " " A" X' E' Tl lg ' K' ' 'L' "" - . ,4 -I ' " S gl1"c 1:53 " hs " f 'mi C'fJil"' ".K"' 'ik I N 'J' jd bl' CIW! Llcsk: dll vclcr1c.1l x11'11rk. mending. 31111 filing: help I N -7 K ,hi in v1tl s1t 5 Ads l4 's l 'll' ' b 4 ds: . l Tlc 1 149 l'l 4 '. . M'Qs 'I' '. S. 1 fl l. ' ,"' "" ,Z U' 'x "' C' he "CM "" Gm' tlsfl 'l ?'lMSSH1llff X 't sms- l-111.54111 lst' --1.11. 11.1111 'rs' HC "HSN It S F' "' " ' 'th' sql11111l. .1s wcll .1s du 1, tl1' 'QL1l. 1' '1l111l day. stu' Rv' l ,'s".l 'l .11 gs lll thu llw 4 y 'l l1 111 Q IN ,. 4 L U. HU ity U QC hw S ,rms Th' 454 'Q' 'U "f K' ' 5l'l'34- 4" ' ' dfsk- 'Md .1v. l.l1l1-, Alsu, lu '1, study l1.1ll, 4 s 1 .1y c-11-111-. sl fl' 1-Nmlif lf 'lkl If -1 sl lllli 1-1111111 uv tl1c lll'filI'B' l'B' NlLI1lI Q .111 .1tt1 Ll. '1 111 1'1r In .1 . lc 1 1s Il xx' ff'lX'l4l4'Il f1 ' struq 11111 1. I 1 ' JA 111 l 1 '11' lw ll -1 j -1 xl Il - j -Vfil ls S- " Fr s sn1.1lll1cg1111111gs111 lU-F. l ' ' 4 1' l 4 s t1'1 .Ill 111' mins IHA ql41sscs. Spwll g I9 ' l 11:14 c 11 lv' 1 111 " ' '1 '1 1 " 111' tl1' ' . s .11'c 41ls11 11c11L1r.1gcd 1 '1 tl1' s1l l, CHOOL TORE The modernized school store opened in 1954. The design and building of this area of the school were under the direction of Mr. john R. Nevin, adviser of the Service Club. The original store. 10 years before. was nothing more than a table in the hallway at which ribbons, pencils, and pennants were sold. Many other items are now offered for sale. Profits are used to pay any High Way deficit and to purchase equipment for the school. I F1 tx Tear Hzitorx THE D Y OF OLD KI G CHARLIE XX 1II1um H Boerc el r19'91"' Immx Ihml un IppInIIl m Iwuy In s1nII III LIIB xxI1In CI1Irl1I B5Irs xu momnh III 1 e surwqul It Frmkford tlmt lt la xx 1th s0mI rnpldm tum thut I Ipprouh m 11't1I.lI XXlX1Ll'1 1s 1DtCI1Llu'.l to Iruw I lc thI Iliys It Frnnkfwrd H1 I1 IIIIII11 t e idx nt III I m IdIrr1 lu-flu QIIIIIIII st III Us xx III mud I t I sklwo lt tlnt tlm xxx IILXII' III1'-'IL tI1I IIII Ilsluom mms-I pg ID Iut thruu-'lm tI1I II11turx old trIIs Nor xxlll xv. IIIrqIt tImI pm musI thI tur K5 1cIusI md tIII 0 I rn 3m N nm t I I flmllur lmdnur nv: 1 1 IIrIII umm I1 In 1 IIt Iuttu N-.xx QINIII xx In mu tu! slx YIKIIH nm Nitin 'FI U1 ml' tlm It I sl IIImmI IU to Us I 111' uI ll xm tn mm I Us IIII I 111 I mum tr I1ImI to Frm llfk m p II of gm f Intrml H1 I1 HI III I'nPllfiI1I1'l wut tn 1II W1tII'lu.I'11l4' m I mu XLIICLIR sxnpt Irom Us II VINIIUI U full! xx IWIINLI' I5 xxwu Inu Iur rIIcIUr11'ILltI1I 0 n1ms1sInsIt lf 1 IrImt1I roi VII IQ 1 IIOO wus. TI mg tm xxln I trxmll lIcIunc.lId IN x Inn P1lI Hlfflilll In Olklmd Strut txm It FUI I t1mIs I XIII-I xx 11.1 xxIIuI un dIlwI1tId t e xI ft mum I pzmur III tmw rurx I Ipproum Ill Hlffliill Strut ur IH xx I5 III Ibrmd xxm mg f'rIxI I Irr1II'I Ilrlu lIIIlm1' III Irum tlu Ox or 1 n :II Im r It tlun Ilmut th IIIII FrInlI Or 1 I xx I III IIHOUIII III p xy p1II undIr tImI tnd I :I I 1 XXI LIU IZL X L. IIIIIIII' I kN L I wx X I no s x rx II x Hx IILI' s IIIII lll tlk um 'r Illllkl xxx x r xxltm IIt1x1tx xxIm1II1 xv ulIl mIxI II nut I sI1III I 1 I IIur 1... S ldun LI'I'I1NIl1 uInt x utx ur t1I x11 I' I I N I. IXL KI'l UI' HIM lf Lflx llllxlt HI 1 N L I -I 14 IIIIL L L X X l xp N I Ll I II I It 1tuII llvlhx I mI L1tt1I IttIm II .I I III 'Q I I I tm xx I II lrt I I Lfllllll In x I I um r sI. I M51 I I IX I r I I I IIct thlt th Pmneer 1 md xxlll contmuc to bw. a mIt uIIIs Iul lhool m1gIzmI Yet fmw OI you xu uld rIIcIgmz,, om III IIII I Irlx Iopxcs Thcrp xure IIn5 uv t pigs III lt ut tlun too t1IrI xmrp ess thm hftx IIII5 ln tluI s howl AQ tlm QIIIOOI raw, ID IIIfrIrI txnnty om lx UL had Ixcn pulwls I1 If In :Il 1 rmxn to thxrty txxu p Im s xx 1th 1 I15 out s1m1lar t tI1It xx ll pIrs1tIIl urml IunI 1971 XV1tIx t e mum II I Hzffh Vvax tm old ordIr clmanfm Slmxl ITIS IItI1Ir II IturI VIINIII I1 IN par lSfLLlllY1tll II WI I It xxIrI tlr I Ir 1 tn lusrwrx 0 I T1 tIrII IInt xx I X KU s tII I If IEW x tn lflLI'N sIII1It1II1 Iml m I Imw I xx ll I1 I'r'ulIIIIrI 1 proud xx 1. III W I I I 5 I IITII III1Is XKLL J IuI It tmat t1mI xxIrI u kk III pur 11sI.tI1rJsI tum xx 11-,II tm I 1tIr IIIIL1-'Int IL nrvxn xx is no Inn r um III wut xxI kl HLLII nwmy to ug. I 1 an I' I XI nt xxi I On X xx ly tO I IL x I NILYTL I though EIFIIDI' Ill Klum rlnngs would I XL I It tI1I Iwys Iwu x md that tlmcr-, would mave mm nt I tum for m1sIl11I But suIl1 xu not tic trutm NInI II u xv Imr Iwrv t Mlltt Rke Ir my I U ls In Iwmn IIIIN FII' IXLL Llkk utt xx Is tn x xx MI lllftltuthk t rat hint lHI'II1nLlII1UI1LOltlL IIIpIr rII.IssIs II tn old Im III II lu ut xx IN tn 1101 pr1Is.t At I Lat xx un tIII IIrImIImI xnxx prIm1turI x Iwrcmuvlut to 1 I. 1 X I' DNP LL LI' XRIN IIIYUDIIIV Omp Ixx ul mIlIIl1 tum lI'l I trImI1nI' rcIs.1 m I most I Wll I Ira xII1II utr llkl I xxIrI In mm III .mot I,r Ir t Tlus xx IN tu hrt mmstul slum I-lem min I xIr IIr't Ir UIUIIIIII In I Unlx Ox tI.r III ll Ixx Ir UI IN n Ir It lllwll t 1 IIII F tIurI1t I I Iur Ixx I In IIN 'rw ul mImI I II IIIL xx1II1I IIN 1 pu I II 1 fIsI rIxxIs nm IN I I Ix wtIrn1BIIr mmf 1 mv I I I xxIrI I. x II IIrI IIIIr1I xxIrI mmm III xxlut xxI Ll Iflx Hx In XKLI1 ful I IXIFX 51 x III IIUI I 4.1 f 3 '- 1 . D k h Sf Q I' gslQ"I1Q ' ' ' s'l"'si' " 'Q Q c ' 'SQ " ' A I' Q' " Q " 'fp 'gs . ' '.llh IS s "':s' " I QXQ ' 3. " ' ' ' Q Q .'z Q " l"',Ix ext' '.l1 '.1.I" "'l I ',IIQc ' Q"Q Q , 'g " ' h 1 ' f' 'S' 'fi , I 13, g ' Q 'c '. I ' ', I' . Q Il ' ' " 'f ' is 's Q ' 'S cd. ' MIIQ ' 5 'I Q ' I1'd Im' , lc I ' C Q 1 ' ' 'f ' Q,?:. " . Q' ' ' "ll ' " ' ,' ' I 'Ll Q 5' 'cp' g :I Q 'I 'ch ' :'s ' h ' -1 ' lx I , - " "F, " " Q l" I he ', I -' lc ' ,"Cl. ' A' ' "I S. ' k"l QQ ' ld f' 'Q ' ' 'Q 'S "' Q 'Q 'sf' ' lu . Q ' ly' ' I1's' Q ' 'Q Q Q ks li ' rl ' I 's'l dQIy " ' s. tml CI ly il I ' I' f Il'sQ ppw ' , 'I I Q 'sI" I I ' " ' 'I 'I l" tlu' sI'I1II.Il. Ic I " 'I s 'pklj I cf. I' Stu' Inu ' I ' Q VXI. li . ",' ' . '-J 4' I i'k Il XI Assc Ilj. I ' F. I ' As' "Q ' 1, Q .my II 'ld' , Q lfIIIkcI fb ' IIl'rI s T Iwzclq in III' III' I ,s II' 'I Q ' Q. " I 's 'Cr' f ,, Still' 'l IQI 'li in tlu Isc IQI 's. TI Q I " " F "'kl" Tr" 'Qs IQt lylf sl kcdzska C'E1t I ISI IJ " "' s'l QIQJ' .'l'gs IQ " g I ' ' Q kf I ' IQ 'Q A 'ng to 'I " lc "DQ ds" IQ ' , . TI ' ,Q 'Q .' t C' Q 'g,III'Qg'-ll ' :R .I Ifysof IlI'Q.'Il 'QI " ld " " I3 ' "1 ' " ' ," ' Q ' ' " ' J " ' I' 'll IQIts. IIQ llsx Il ,I I TI. 'Q s hc li' 'Q ' get ','s I' ', ' . ll in I I." Il. ys, Fc' Qs,"sI' ' lIlIQ""' ", '..' ' ld ltf" 415 A SI ',Q ' Q I'. I1Qck 'I I' id 'QyQ. Q s'l If lilmlixl ' 'S sf. Q ' I I Qk' j lc ' II' 'Q 10 ' I' Off I" I' l' ' ' "f, 5 ' 'Qs I ' l "c. Q Q Ll ,. Q 'Ri 'QsQ I, I-I' s "lI"' ' ,C " " 'cl' KS ' . ' 'I "I ' ll IQ " ' ', ' li . I ".I.ck" L Cl 1 I ' ' 'L.I'2 3 Q '."'ll'r Q," I' Q 'Q Q' ' 'I ,s Ql.TIcQ Q'I "M " I' Iwi' 'I 'I he fir. l-', III tI1c lIuiIIling was ll littlc plank walk from Oxford .xml :Inly lmzing .It FI'llIllifIJI'kl. The ritcs wer per' Q Ll Q I' " I' 'Q' 'Q I . " Il' A, ' ' ' ' I' I" ' I' I' bQ , ,Q "l 'Q 'Q,'f 'Q ', ' ' ' ff' d . Il I I 'l"'c"M 1" I 'I',I Iwi". , . X. N kg .I I , I H Oc 'lcgc. 'gsQII Q, Q 'f cl . 'llsc II,'M.S1 li.R"Il' '55 ' Hgl 'Qs I'Q ' IQ 's Q" ' " '1 Q 'I' Q' 'c'I I . ' Il' ,I fl ' Q S In I'I'lJI1 III' ur dw r. TI1's 'Q s 'l' 'Ll III' tlm' s'5 l'I QI ' NP' " s" .It .Ill im" wh-n 'lQl.1"s vcr' t in "M " 1 ".IiCli" " ' ' ki ' ' ' IV sI's.'1IIn. If 'I' I' I If' pl. I' 'Il Q I' ' ,'I'I I Q tl I ' 'I cIlc I' s . 'Q 5 I ' ' s J ' f 1 ' Q y LI ', s I'II 'I' I'Il " I . ' " ' " 'I IQ " +II' us vxll c " I' ,Q RI'I'Il' 's ' ' Q ..llad, Ilm ' I' 'I' II f'l Ils t'u tins s"'. fc 1 :In "Tl I' ' I' ' IQ St' I L 'Q "I t' f .II't ' " III' x' III I ' X 'I '::m, III . I ax' PV. III' Clmrlic Bycrs, Cus IIgli.I1 III ' .HIS IIQ1ll wr Il Itlmll. VN" "'n 'cd II IQ I Q ' "kct. Rss. .1 "f' Fr. "I l .Is Jing ' Il '.sI'rvI'Il III' IIZIUIC III' tlmc TII: IQIII 'r. III' 'I su. Q '. lx ' s Q I s'Q ' uri's "I" "rs" III 'v'r,' xx y. Im! it f"m' tI mI' Q15 III' 11's .lllxl IIIII Ilwg s. I 's. Q l rl I' " p" disf IIIII :II IIII' 1IlIl 'r xml rI'.IlIy Ix.IIl III' Q t' l' of 1:1 'Il I'rIIm tlmc IIIII "P I' H ut" TIII' ' HP' "rs," sI'II Il l IH 'Im I'IIr us. TIII'r' '.'.Is nw I. ' .l I Q Il III' Tl I' sI'lI1IIIl xx'.Is s .ll. II I 'Q ' pt III l Hg, IjIl 1 II lull' , us xx'I1.It III 'QIt. Tws' " ' th' In .I lQIrg' xmy was m't IIy lc 'IIIlI'fI 'Q cl 'II' Il.I,'sI 'I' ' 'Ql "s " ' " cd. XXI. ' ' . " np' . 'I III' "'r,'I' II.ly. Tlx' I' ee "rv'Qs as :I pl '. sI'Il lf CI Il l" Imul lt. TI1 11's " f 'Q l, jI'I'.l 'xQImplI'. TII-.l. I' tl I' I' IS nm LIIIUII III' III' .ml "' gl Ixlj . ' VIUNI QIs much .Is Ixc 'I Il 'nt- Fiftyffear History 47 The Turkey House-1910 1912 t 1t1 11 1 r dlt x1x1 1111111 At th1t t1m1 Ch1r1e Lou Ll h 1x1 run Mr S111111lx 1 1l11x 11111111 for pn u 1tx LLIU4, th11u11 Mr 9111 1 111 11111 11 111111 Cl 1rl11 hll al th1t 1 11ut xxl111h xx1 1 11 1 1 1 r11t1 1 U11 lN r1111n1' VJ 111 11 111111 1111' tl11t L an u thgm lwl1L1mlWlx 1l11l 1111t LXIWULYIIL 1 blt In t 1 wry lx 11111111-11 Lx Ll 1111t 1x1.11 11111t1111 1 1n Mr S111111l1 P 111 l1x111111 g1t11r11 l11 111 1 11ut l11N fmt 1111l r111 11t IN 111. 1r T11 tu L11t 111xx1x1r 111 111 11+'11r 1 www 1 1111t 1t 1111 11 floor hut 111x 11 1 t 11111 1 vw 1111 mrx g11ml0ftl L 1111tx 11 t 1 11111 r 11111111 w. ut wut 1N111p 11111 xx IN r11111r11 1- 1 1 ur IllJLl4'l1 fl 1111r1 x N11u1'l1t t11 111r tl11 1xtr1 xx111'l1t 111 k1111xx 1 L1 1 Ill 1 1 Xllltl 111 111111 1111 from 1, fnqugnt up Lt 111 t 1 111111 1 t 111111115 1x1 xx11'1 111t x11 1111111 Our ur x 111Lr1111- xx1r1 111 111 1111r 111 11' 1111111 t 11 X 1111 N 11x1 111111 tx 11 t11 N 111. Bklg llld C 11 It mx m1n111rx wrx-, mg 11 11x1 xx1 h 1 rufu 1' tru 111111 111 C1 1ld xx1111 Thg XKIDDLI' O tn 1r11 N wuntrx r111 Mlli M H111 11 remem mn 1 pr1111x t11 11wttr1 111111 1x1r 1l1xLl11 L r ld rd t r 1 t 11111 gnxx tn 5 11111 to lm lormul to Lldgml tht n1r111 111 thx bghool III mur 1 1t 1t11N W1th pmtx ot vr11un If xx lN not 1rd t11 hnd 1 111111 t11 p1'11t11L out oor port B1 tl11l l111xx1x1r pn 111t1d qum. 1 pro U1 xx1111 xx 11 111 x wx hx r1g11111f1 up thc 11 h1r11 Durmg thy 11111111 XL 1r 111 wh1111l Bower md 111 1 tp 1mm xx1rL11rv11111z11l Tx1x11 xurs l1tLr 1 an Lt 111 1 t1111tl11 I1.ll'1'l xxxrx 11111 Ll t1111ur l1:t 0 11rg1111z1 1t Lt1 Q W1 1.1111 not hx mx m1 1115 rc wut t11 nxt 11 1QQr1.1'1t11111 111 w11r111U 11111113 lll 111 Lqu111tlx h1mp1o11 lllf r1th11' LX 111111 u ut l1kL Lvhrx thmg clw, It xx 11 1 lWCg1l'U1lIlU L un-.Ll 111 th11 1urr1L11 um xx lx muxu S11m1 11 t1C pr1x11t 1x tu 1.11tw m1-'ht ln 1l1fIUI'lSt.l,l 11 I xxcre t11 mL11t11111 t L p1rN1111111 11 t L Ulu 11r M111 11 ID C luh Of 1.11urw, xxg mgmpud most lml"1flOUb selec 111111 uhh L Aunt D1111h C u1lt1111f P1rt un11ul1Fu1111ul1 1n1l SlI1Ill.llgIl Thu an 11 111 Cluh xx 1- 11111 111 1' 8111111 l1x11r1tu III lmluxp h1. xx 1x1d 1 r111Q11 xx 11111 mom hourb thm e .11uld L11u11t L11 1x Om p lx 111 t1x11 111111 111 xxhlb xx1 h1d pgrwbtu mon 5111111113 thx old llfL1'Z11'j wmlgtlx n tu 1 X 11111 xxx 111 1111 Ln1f1111.1I'm no 1 f Il11 KILIIIINI H11 wIll'l1W L11 xxU1 1 Wmfn hz S. l4l1'Scc' '1s51 . 1 l 1 ilk 1 1 1 1 141 1 1 1 A 1 l 1'1 . '1 1 S11 ' 1,p f ' ' 1 fhlgh 1 hl1 ' l1 1' ' 5 cl, ' lllfl ', hw S1 5l1 . 1 li k Ll' ur '21' hz A 1 111 11 '11 xl '1 ls. X12 '1 ' Q 1 1h "1 '1.1sl1ys, s S. :ska 1 l. 1s1 1 '11 ld' 111r1d 1 5 14 1.341 1r1-, lc . 'l 'l '15 fi :ll ' 5 l'c1l 11 'R 5' 5 ld C11 1 s. ell. l 1 ld fl l S1 5 1 111' 1 . ' 5 1 51' ' , V" 1 11 'bmi 1 If 1 ' 1315511 '1 '. l11:1b1l1 11 5 '1 1 51 ' 1 . ' '11 5 1 1 , 1 h1 1 ' ' 5 hj' 111 1 1' 1Llcslc. "'k1 1 L11 A 1ll 11 '1 11 c 5 f 1 Ll . ', l11 415l' . A111 'l 'S fl 'lc A1 "Ll1l1l1'c.. 1 ' '1 ' 11 ip f 1h 1 h JJRQS hlf X2 ls. l-1 111 S. l1l1i fax, 1,1 A S' ', ' fl Ll l . A l1 1511 'la dd S' , tl 1 Cl S1 1 1' Q1 A 5 41s 1 1 1'1 1 5. B . , 1 ig 11c1Ll h1 s1l15 '1 '1 A 1hl1 ' 1 1 1 1 ' :1,' '151 A4 '5 wats imprcwiscxl from peach lmskcrs. T11 misc thc Cnc phase of old sghool life which is 1111w in' Lllg 14 hx 11 'lc.1 1:1 'l l1 ' 1 1 " l '1' 1 f l l '15 p 1 1l. Thi. 1f 111 sc. l 5 p V 'xl1 ' S Ll1 5 Q 1 5 551 'A 1 1 'l 1 7 5 l11 1 1 11'5 ' 'lxljx 1 ' h1 1 5 xl 1' h1 ' 11 1 dil' l11d 1 1dd1:1l 11.l'1 zgc ' l11' 5 A NW ' th' T . 1 11, '11 1 1 5 1 'A 1 f Q 1 1 S1 s ' hw 11 'l l11 ska . 4 5. 5 1 11 " ' 1 's Q A ' 5 1 y," A1111 "1 '. " '1 1 1 I 51 , 1. l' "ll 5' V " 1,"1 1 1 '1 1 M ' 1 '1 wpc A 'l1 1 1S4,Tl15'h I Ll l' . 1 'M. 1' k's '1' ' dl xx':15 l "ded ' 1: 11 IHS- l 1 l 1 1 th 1 '1 '1 1 '1 '1 1 .R " '1 1 ' 1 h G ld. A I' 1 ,'51 '15 1.Il1l'1'1 '1 clLl1 ' 1 . 1511. 11k 11 1 11 N1 ' . 1 1' 1 f Th1 1 1 h151 " l 1 ld :'l l l"1 ' '1hI l 1 1 ' 111. " ' cu c 1 1. f "sh 1 1 5" 11 1 5 15 '-ff 1 '1 1 l,'NLlLS 1l1ll,' l1l1' 1ck 1 111 pml 51'1,1S.I l1 1Id:1l l. '1l1l 1 5' .1t F 1111711 1 L11 c 111. 11s hc sql 'l U 1 '. im' zrtii S, ' 4"1 S. '1 1 1 ll11t ri-1ll '11 1 Ftjtx 'Tear Hmtorx Itttrttt Ex ryom Imlomgttl to tthtr th MOIlkN or t pook tht mmm ut ut und 1 detp tr unrut tl thlt Xtrtt Frmd tx nwht xx ls tht ubtn mttt mv mght tn rwu trx r n -twxx or tt Mx -tlt ttwrm fhtttd notwlt IX up Oxford P1 tux mmutt tttr tum tmu mum ut rut rx x tru d tmtntt rtm ttt t mow tn r L 'vm XXKIX H1 x ttf gli t t tn xtwt un It ttmutl mm Mm 'mqutt xx nn A hot md G1 t rmmt tu x xxtrt tat tttrtnt xxur tn h t xtwur tn xut rtttt Xkttt tdtr tn uttt 1 tllt x W Nu H t t t t vt tvrltu xxttt UN ut - 1 ru thtc only Ittu ty xxtrt ptrmttttt to trm tn f'uttI m xx mx tmt xxtrt mttt t tht NUIHWILIUUN tt t wt tr twrtmprlttt tttx xxtrt Utvtn tu tn tttu ty nv trtt x nttnttom txt hrxt pu tt mr turmmtt tx-.r ttttmpttt x tt 4 Huw Ln ut tt wntwx tt xxt tu W Nt txtr fm n txt thou uw xx tx 1 rtt nd It httmtd mms t N1 wxx xuth ttt L1 ut wurtsqut tw uxxnw t tx tr tt u trlx I1 t xxorthx th tt tm t ttr vm t Ellllkll N xv. tt utttx u rtttll vtxt x 1 Pom tn xx ut 1 out tv It tttmrx tx thc um t tw tl up md damn at Nt Ut ttmptmg txt nm xxttt tht m txtm h rt tx no my 1IruttItuIttrmn I x t r t ttrt tn 0 tx Xu L ttrtxttl Imm tu txtn-t wt tn ttvrtt-.rxtmtt mt tm 1 ttt mn t t tux ut mf' nllxutltw tx IX uwntlntttt L1 t ruulux xkttt 1' t wnot to Hoo 1 t t L1 tu tx r H11 t 1 t x tt t tn htlght THE FIR T I?XNltl YI xt JIU ltll Htl IJ tw tt t txt tnwux t urtx Nut I1 xt mtl trutm L ht 'H t IL tt x tttm tttt x xx tx tk tn Stpttm xr J 1 4 t 1 t tt I1 IH Int Tk L L INIHX tfllllltt L I K L K 1 f t mt mn hr t I'rmItIwrt Ilr nt t x X t tttt 111 Ll 1I'Xk IX I' IXK 11 111 trtttmd gud tn tw tvtqtr at Ut 1 F111 I' I Url IL N If ki' 5 1 YLLL KKIYI tilt 1:51111 III IDL I X luxury Tht tfmrmrbtom Izymtt xx lm t trtmtndoubly tu tmn mu mn Tht vxholt btudtnt body txxm 6 tw xt t L xxtwmtx mme p tttd At th pvytholofftn mwmtnt I'1 rh Ttnxnnn sttpped up md vprx tmtully pltt 1 rt. vxhtth ttmt t . torntr Nt mt tw txt '-rt tnt mntx 1 tttttf Il ot txt p tndtd hutldln-f xxhtth xx 1 t sup tofu ard tn our 'mtrtx xxt quttt tnwptruw Th IWUIIJIDU vm rmx td xxtth Itmd ptrtut tn t tat tm howt ttt wvttr I1 th Phu t Iphtt QLIMII Btwtrd mm tt Nut rm rt txt Tm tmlx rm Nt wut tt xxx tttrxxt t ttthttt wtrtnt mtt txt ttut an x-.rx prvhthlx httr tum-'N tttt ntxtr Nhtmu h tvt. rt tt mt ptrtntt t tn nt othtr ptrtttultry nga put xt ands out m my nnnwrg. t lw th Old Hom. Wtt ptrttlt YIC tn tm tr tg 5 ut 191' Wt xnxx tl drwx up I mr tht I tlty and m our t tps md gowns ltmktd Lvcn mm Ntu ttmux tum vw ret 5 xxtrt Gut t Q xxtrt 1 rt td ltkt tn Elk tomtntlon xxttu twt ttwpptr tn tuttxx tx touts mth xxtrt tau tttu tn txtry stu put vu m tht ptrtdt ur dr tm ut plIlIllI Frtnkt ard Hwh Sthtwl on Ctnvh txt 'r tw 1 xtrx -, ttttvt Nutt of tdxtrtmntt mtx tux tuttdtntb xxhtth I hut trttd but y to rttt mt u t ony wmt tttm Q mtts tt tmc Cmldtn AQ 111 Frankford lttstory If hy prtscttttnw Ik ttttx twrmtttn ttuntx nr hours xptnt tn L15 llll ttnwtm txt IQ of txt wt tm r ktndt 1 mt t mtt p ru txt ttr3 t ty than tt trttt t Il ttmmplt h d tts pur ww t 1 tr t L rmttd ut t uuztx mr tt 1 Iitwtrtkt xxt tu tx m m tr '1lII'lI1Ixt TUDE T ur -. r t w t L It wt tt tm Y t L 11 X U3 lph. 'rt t tht N t t t rt wk xx IO tt t tt t mt t I rm tt' tuttnt x x Tt I llltl t t nn NL! L K a, L xtL IU MI' INNU-. I t mtrrttt t rmItItrtI rt ttttt Dttmth tnv-fm um tht N 1 h tr 0 1 h xx m txtttlttxt t tt r m tn Bm to 5 t Alllufltl 48 ' " 3 'Q '1-l w c' ' e S .' '. " " 'Cz ' ' " hQS, 5, 'dfh' ".'hh",z '.tIak. SI' 'ts' , ' ' " ' ni" bld "':. ', 'al' Q ' ' .1 "f h' "QI ff Ia". c :HI ' , 'K , 4 tl ', I. If-ff at , it ' hz 'I--4 ' . K' 'C ' 3 . 3 ',. . ' j " ' s ' ' 'ssl' 'kc. A 'Q " ' 1 'cd I It "k, ' " IN-:': " h' ' ' 7' ' X4 lg ' I LI' 5 5 ds ,l "'I,' it ' f I't 's' I '.'. TIQ dcdi W ' IS x' I 'azcft I'twIIs'I I.ThcMwk41w SI' '.", 'lS.fx,- '4 ' th' St Iv " ' WSSIIIH. I L 'LQ ' ' A F ' - C I n , '15 The QI 'c' soil svn mf I' 3 1 'gi tl ' c 'LI' " ' 1 ' S.: tl I h'I"" "S 'LI . 1 ' I 'LIIQ ' 'I' I1 4. Itwss I'11 "sts Q 'Izdc I y 1 I ' fm s 151- v- I A J' F- w - ldg- g Ll glpyl wt I' .t, QI: IJ A Icfwrd ca lly Hs. It' 1' LI2 " th" sg tI "hes p ' "IQ, "S N Q' ' A q ' ' I.t'Ii :tht tl ' 'I UIQ :iff 'QS hc fm A mur .4 wt rI I' fztihit n. IVIztrQ1i'htn 'h'rri's w'r' fm I4 W S ' I ' I-A ' I Y. 1 QI " ,' 1 4 ,' 'I L1 v ' fl It it wat: 1 IQ 1 ' the I' 5' IJ X " S ld A ' 'z 'I 'LI 4 ' :I 'z --'I' ' 'I I'kI'1" 'l'l O' ' A "zI'I'xIs fl 3 ' ' I'y " ' I l'd. A .Ri I 'f':s. h' - gl C" I 4. -1,14 -ll I1 I'.1'I'- ' IctI.k:Ac: I -. ' "':I 'gg'd I I2 C QIHLII' ' ' I' 1' 1" -t 'wg' 'g ' '1fQ Q ' ' A 1 " ' " 1 ' 'I If' It' wld 5: ,. I q 'Sf I ' 3 d' 3 I: " :II ' " I sIDILI-Q- t .II,' 'gs I'Ic.' gm hy I's' I I '- 'glldxgj' 'wg 5- H ' , "I IQI tu that time. It 'Liz HI. tl 'as ' ' ' itr'I " x 51.2 J - A 'fl' - 4 gl The H4 - U N bu , hIt '. I' szll I': 'III 'ANI 'ipzf "Lad d' 'as' ' QQ YO 'Q lg I' uc' I' A Icxffz' 'ass A "II Q, ' gg ', g I 'S ' 1 gg .ti v'Il 115.1 stu-i.1 S All of S "2 "LII,' 'gs I tthgl Il' g t' I' wif--' ' IF" -4 " 'J' 5, "TIc ' 'I "I ' f tI 'Q' .IAQ p Tl 2 n c . .n , '. A ,, '. kfl g.IItyc Q ' tI'.':t,' ' 'A IfI' pill- -.1d, 1, 5 , flxN'g-ll -, Q I "I - .NT c ' 'Q A '1 I gl. i t C ' 1 ' 'S ,. , 1 ,S ' hut ytvu tltmlt hatvc tu watlkfh R11 'Q A' A , 13 K. X. N ' pl.: Prt Imhlj th' Q ctttwt I 'Ils of I ' Id LI: js "P 4 ., V I . in ,S ' 1 . IIS -R C ' 1, tt C II." I VII." H I It I xi IIN wld sp" Ia c 'adcd I' ': I' IQ 's. tI's tlcdfz 't ttf Ir NN' ' B 'Id' ,M C ' , f A ul. IAS A X. 'S C -J I 5,- Nj ' IM scI.sQ "I 0.11 5 df Isis Iirw thztt 'tw ,ld ht' felt nwrc thzm xt ftvtwt : 'Q I' F A ml' IF rip , N fm hc T W -H T H5 My I I IV inn I- It I "ls UI ' If Iycg I I I. of Mr. ' "' 'I 1- gthu at f.c I ' c h' . :Q 'I ard. XVII '. s I c Ii s hui' tv hunt tt . s dc af I Q atsltcd f th 'I tr.tnsf'r." -th'r'I'y Itwing I c I wr xl 4 t1II' D I gll I ' tl f I I 'f,' ' " Q. 3 tl uf hcin, tht' Ihwt to ' ttll. .mI cn ' thc QCIIUIII tn .t I thy ur l'I tl 'y mtnt' it :X shttr . r'tIfh:tirctI hwy xxnts th' t'.'t 4 I ':1t'. tux' .tt. t' I. tI.t,' '. I' In g ' ' ' I, ' lf 10? Ht' 1 'vt 'I ht' 'r'tI 'nti.tI4 tu Mr. 5 1 '. 'I TI WU mmm mg tml Qthfrg lkc It I lt 'C . m Iftttkctl thcm vcr. Ilttltttl th'm atttsfg 't wry. Q I sn' . E 5 X . I . rftIIt'tI th' Iwy .I+ tht' hrxt I' . kt I tl 1 I' . 'Thttt tm tw ttmt tttm' tw tht' mm If UI Q ' ' -fr-d . N H H 1 ' It-tg X Zu Itvhll I... .YI 11'. xx1tI tht xtlwttlt Hur' tx th' .tnxw'r .14 to whn hgti , ' V tht- hun tr wt' IYIIIL I ' " ' I 4 ' . 7 Iigm. XX I U IU I7I"'I"' WI I Ntlllxllsllml' ALI I my ' .li-14I.lIlI In th' INLISIIXCQQ m.m.tgt'r. Iwldmg thatt ptwif Tht' ' Nt Iwye tt- tw-1 ' ttf th' sgIw+I x't'1'c twtt. tittn untiI th' Sq ' I ' ', 1Il1,, x'h1I1t'Q1t. 'I ' tht' I at '. I' fu 1 'I 'Isa LI Itwkcd H ' Q "I 4 F 4 "m g gd , 3 y 11, . . A 1 c .tn I ' . "I tItm't like tht' Ittt1kQ S' 5 ' . -I ' 'Il .md ' I.tft the sqitt-1 Q: LI f wt thig pI.t". Lets gt 1 t A sft' tw N I '.tit." hin Q nu 1 '5" III' 1- ' I - I' S- uf- That I' Iwggnt ,-I 1: P- -4 71 1 hci, U' Fran Ord Hiffh School HUW PHE CHUOL CREW Xu nm 4, 1 to lm wrtmt 1 1 1 11 IV 1 Tu m11 1u11uou xxl Uljx 11 111' X K 1 L1 III L1 1 111 'IDU X 1 IU 91 X r I 1 t n UTD 1 1 L T M lux KK un 11 1 1T11r L1 x 1 1 I 11311113 1 m 11 1x11 nr1 m ur 13 fxx 1 11 1 IN 1XII11 1 l IIAHI 'W 1 1 L, M1111 11K I1 I' ID X1- 1 UI' I' I rltcy th 111 1 mr 1 L1 Aprll Nm Apr11 APTI1 Now Apr1l Nov Aprll Nl JV Aprll Nov Aprll Nov APII1 Nou Apr1l Nov Apr11 Nm APTI1 Now Apr1l Nox Apr11 Nox Apr11 Nm Apr11 Nox 1916 1916 1 191K lvlw 1919 9U 19711 97 Q7 Q7 1977 11,71 K7 K7 Q5 1924 1913 1971 Q7 Q7 Q7 93 IOWQ 1979 1979 19'9 19 O 19 O X 1 76 ,w Ny! 'f nw 1 '5 Q58 fn 1021 1O'u 1176 1117 iw S39 Sw c,w 10 2 1110 IIQW 1719 1748 1 0 1481 wly K 6 7117 '7l N 477 972 1Ow4 O94 1134 161 1213 IINU 116Q V 437 1473 1470 1w44 1634 S4 13 IONG 1U6x 21 J 1wlf1 1561 U ' 1 5175 'ISF 7 44 W 1 '7 1980 'O6H "19 7413 '464 16 9 769' W71Q W77Q D. L 1 THU ln A r N th NNN 'Nov Aprll N mx Axpru 1Jmx Apm Nm Aprll N wx ALWYI N mx Aprll N1 wx Aprml N wx Apm Nov 941 1940 194 1941 K '7 April Nov Aprml Nox Apr11 134' Nm Aprll 194 TJOX 194 Aprx TJOX 1944 Aprml 194 Nm Ilkml Bow 21 '111 1 24 1624 7.19 7x 177k v S r Q63 16w4 1147 1610 16 S 1661 673 1x70 1400 1767 1194 1114 O7 1121 1168 1 111T1 U1 Llll Ht OFLDID7 xkk U1 L1I1 K 1 X lu lf uid WM 'VXI N l6xs lsux Q7 Q 3 7 F 'ml 1837 711 1818 191 4 1939 19 4 911 7Q N119 17 7 69' 1761 1799 177K 1 S9 'JSO '11 37 J 1 1 J qv 3946 7 7 3428 '7 17131 w 0 '931 ww '18'9 2873 "901 3 0 fl kf 5 49 11.1111-gt'11n1 H1111 SQ1111111 11.14 gn 1x' I'r1-m 21 4 .111 gmup 111- t11irtj.'f"vcn 11115'4 m SQpL'n11x'r 191111 an ' p . 151111111 xx'1u1Q11 11LLN 41111131 II snr 11mcm to nearly 4.111111 111 ,1QQ:1sA1m. lg 5 1 1 C 3 QC 'hfh 11 '11 1s A Qi 1J111I1CCI'N X214 3111111 11vcrg1'11xx11c-1 m Sci'--1u1x'r 1912 v.'1t1 2311 if dc 2. A1t1'm11 11 1 . C. 11.11 Nun 1'I'U11CL1 Dcgcmbcr 1' 1. f.1C1111lCN xx Q 11:11 N11 11x'crqr11v.'.11m1 t1m.1t 131151 1117 the tmp c1.115 'mid 1 r't 11 Cfcmml 1-1121 1.1113 t11c1r 4'll111l' yur. P12114 CI1I'1111I11CI1l in thu 111a1 4f1111f'1 11:14 Q4 '1 '1 'mth 3711 in Sq an wr 1913. The f.1uc1. kuy H11 Nc xx 4 4ti11 m uw, I kmg g.1r: 1117 t1wQ Tirx 13 111115 m thc xQ1111111-- 1? Ur 1 .111y thy 1. A 1 mm Q 111 cm 111- thc 4L111f'11 xx'.1xt11 131' 1.31111 t1,1 1461111 1311131141 13uL the 11: Cs c1-1 1n11g:1r1- t11.1t them nur 1xrx wcrc Mr qxguc11sd if thc 19111 11111 1u.1vu 41 nt 1-11 111 thi- 11.1y f1113Q far .11311x'1 thc 1'xp1x'L1m1 . Q um. In 1111' L11311' 1113 L'111'111111L'111 QCl'I.l1l1 i11Q1'q.1Sc5 Q1111 -11'gru.1-mx X1-11111-1 lm' CXI"1.11IlUa1. T1113 wpqnmg 113 1 x1 ing w1Lm11 111 H111-111 in 19-' xxwnx rc4p11n4i1w1c 1Af1I' .1 1-A111111 11113 111 CI1IW1'1 wut, 414 1' c 4 14a Q ' ' 5- 111-c71I1L'1' H 111 511111111 m 1931. 1-11101111 1-1111 SQ1111111 in 1991. .:m1 , 'wr 0.131 H1111 SC11I1111 fn' ' 13 -1 1' Q in 11lL' I1'IT'1111'.l4l1 111 1977, Thy 11111111114 111- N11x'cn11wr L111L-1 fX1'r11 114114 1151311 S-Llut-.11 .14 11113 11.1313 fur term 1'I1T1111I11CI1 Hgurw 1111111141 drwj 411 'Q .11rc.111y 1311 Q 11'K1, T1 cis 111 C4 cp'1'4cnt t1x1' .1Qtl1.e1 Nizc 111 1111' N 1' t 1w1111,' mwrc . tu Q 1 ' .111 mn New f1'1111 t1w1wg' wing 11r cud 11' 10 Xrm. 15117 ,1 Gl7'1Y '1'11t11 G-1.1 T 1 1, 3'1'1 776 A 1-'I 1-1 1-11 240 '. ........,............,...... '-1 E77 S?f 11 . 1931 ............................ 1-J! 1-f -N 41217 ............................ 473 493 ,7 H 1932 .....,....,...........,..... Rf 1311 -715 TJov.19l7 ...,...............,.,...... 338 339 7 -1 H 1932 ...........,......,........, 1931 14f3 3014 u f .........,..........,....,., 373 'lf 1171 1 'l1933 ....................,....,.. - 1771 3193 '. 1 1..........,.... ...,.,....... 'ff 583 1143 1 2 1933 ...,..,,...............,,,.. 17U1 UN 3339 3 ............................ 6-' X3 1-f3 , 11934 ....,......,............,.., 1 - 3'Y 37fO . 1 2 ................,........... f" ', 1352 . ,Z 1934 ............................ 17-' 1877 350- ' - ...............,,,..,,....,. 533 79W 1473 1934 ..,......,.............,.... ,f 1 -7 370' . 1 -U ............,....,.......... 79- 'lf -1 .V K 1934 ......,,.....,,,........,... 1197 19 3 373- ,' 1,-1 ...........,................ S13 1-- 1733 '11936 .......,.................... 1f3S 2032 33W . 1 -1 ......................,..... S82 1 1 .1 2 1936 ............,,............., 1723 -U3w 31-9 I -- ............................ iff .3 2112 ' 1937 ........,...............,... 11 ' -Af 3 , -- ...,............,........... ,V7 1 -0? . 1 1 1937 ............................ 7 f 3'11 3 11-3 .................,....,..... - 7 - 7 V 1933 ...,.........,,,..,,,..,.... ' 1 - 3-68 '. 1,1-3 ....................,....... -' 1 .. J 1 '. 1938 ........................... . . ' 1,-4 ............................ - - 1 -3 '11939 ........,,....,............, 3 13' 347- . - ..............,,............ - 1232 -33' ,. 1939 ............................ 7 35- ' ,-7 .........,.................. 11-4 f -243 3 1 7 ............................ 1 ' U 3'79 Q -' ............................ ff 1111 . I ......................,..... 3- 1 7 3437 ,A 1 -6 ............,.,............. f9- 1 - 3 1 1 ........,................... 1 11 3181 K 1 -6 ...............,............ 1'- 12C' -- '. ...............,..,....,.... 1343 1843 3186 '1 -7 ..........,..,...,.......... 3- 1383 - ' ' 194- ........,................... - 1 3 76 1 1 -7 .............,..,...,,...... 1334 - '. 1 - ............................ 3 - 3 A -1 ............................ 1- 1 ' - 3 ' 3 .........,.....,.......,.... 1132 1693 -1-' '. -1 ......,..................... - ' - .. '. 3 ............................ 1137 1 - - - ' - ................,,.......... - - L ' '11944 .......,.................. - ' '. - ............................ 1234 f - 1 .......................,... .11 - - ' 3 .....,...................... 37 ' 3033 3 3 ......................,..,,. -7 A -9 3 K 3 .........,.................. f- lf 1 3323 K 1945 ............................ f 1931 3199 1 X I-151 K 1V-13 f-12 1 1 N 1 'Y N N N U-1 1141 f1Nf 1 21 Vx X XLTI1 1X5 1 C 11-IE CRADUA1 INf CLA 111 1 1 11111111 11 1 11LX L 1 1 II 111 I 11 ul L1 LL L 1 L 1 11 LII' 1 L lp 111.1111 1 u 1 131311 1 1 T11 1 1 3 1 1U x Lt11 1 1 'L 11 11 1 11 115 1 1 111 111111 111 111111 1 111r 1111111 1111 1 lI11k NX U16 K 19 N 11111 1 1 1 11111 1 11111 11111 L1 1 111 1111 1111 111 1111 LHR 9 X U 1 U U '7 qw 'H 'X 'V 17 'N Q5 'W L7 1 'N 1 'N 1 1 1 'T 1 f N NNN 1 V111 N 1 1 1 1 1 N 'N 1 1 1111 I 1111 l1I1L 1111 1111 111 1111 1 14' 11411 11141 X 5 l 1 'Y In 411 1 1 Z 1 1 -41 I -1 7 1111 lL 1041 1111111 TG 1 1 THU! 1 wlj X N 1 K 3 'U 1 1 7 '7 '111 '1 'Q H 9 f 1 K1 1 F1.1r 1s-.v'H111111'y 1315.1 f1E1"1N 71,111.11 B ,Y X G-HX TU L1 A1-111 11 ...,11,..,, ..1....1.,,..11. 1 131 11113 31111 A1-111 11133 ..,,....,,.......,.......1.. 111' 123' 2174 Nw: 1'1-1 1.,,.,..,... ,..,,........... 1 2"-1 1 F P147 Nw' 1033 ,..,,...... ...,..........,, ' H11 1211? lggl .'X1N1'111"-1-' ..,,,1.,.,. ,......,11,, 1213 113'4 313' fX111"1117:-1 .,.,,,..,. 1. ,.1,1.,...1,, 1 14,11 3433 N111 V'-1' ......,....,......,....,.,., 1143 1"11 D124 Nw 1113.1 ,,,,,..',AA,,,.. N vullqlll 111,j 1341, 21125 A111111 ,,,, 1 ,1.. ,. . ..,.., 1133 1-33 23113 A111111 11133 ,.,1..1... 1 ,.,, ,. 111. 1133 1I'11 :141 N1-xx N43 ,,.,..,..... ......... 11'Vf 1 'f IW' N 1' Iwi ,,.,,., ,,,,,,,,.,,, 113-1 12-4 3:31 :X1'1'11 1' 1 ........... ....,..,......., 1 1f1- 1113 --VN 9113111 1'131 ,4'.A,,.. ..'A.,4,.,,,,.,, Uv 113 QQI11 N111-. '11411 ..,....,, ,. ...,..,...1, 11411 1 1 I' if N11 11111 -,,1,,,,,,,, , ,.,, ,,,,,,,, 1 113 11111 1173 .'1X1x1'11 11131 1......1.,... .,.....1,..,1,, 1 111? 13 3 231' 1-11-11111133 ,.,.1. ,. .,.,...,,. '111 11111 2 711 N1114 111311 ,1........1 .,.......,..111. 1 1'11 13'3 2334 N111 1'1:- .1,,1. ...,......1,, V...,1, 1 1 113 11FF Q1 f .-11-11111131-.,. .... .1.1.1 .....1... 1 1 12 1213 22111 A113111 11131 .,,.,,,.... ,....1., 11133 1111 22:11 Nw, 11211. ..,..1.....1.....,..,..... 34' 1Z'3 2122 N111-. 11133 ,q,,.,,,V,,A4q,,4,,,,...,A,. 11511 111111 33311 iX131'11 1212 ..,....,,..,,.......,....,.. 1 xfX.' 1211 21-W fXPI'!1117:1l ,,,.,,,..., , .,.... .....,. 1 1-U 1241 3.116 N111 11132 ........1,.........1..,..... 11113 12114 2111f N111 111311, .,...... ..1.,.. 111' 12311 2131 ' W 'f ' W 1 1 X 1 W H f T111' 'KI gr:1111.1111g 111144 111. 1"r11111x1'111'11 H1511 551111111 111111 t111rI 3-11 11,111-A L13 11, 1111- 1 Q4 411111 -111, 1 11113 t11c11fg.111c1 1:1'.1111if11r11 IAXI1 2 111 C111111111 1-11g11 5131111111 111111 I11 11113 1.i11U1' 1W111111111Q 111 1111111311319 I11LT1I' 1111111 yc.1r .1111 P1l1'1vC111111.' 1 Q l11111"11'1f 3111111 11113 .13 11.111 111' C1UI1Il'.11 H1111 SQ1111111, T113 'Q C3111 I11Q t.11'11' 131-1 1xx g1x" I1 ' 13c1's 1 1' 111113 .111 31113 xx'11 1 11.1x'c Q . 1 .2111 1-1-1 1111 t11Q X-1 111313 1113 A st 51.133111 111113 1V1f 111-1.1rtu11. T11- 11.143 111' 1111113 11' 11.13 11113 111-1 111 11.1vq 1111 gn '1 . Q- h 11 11l1' V11 111 11.1x'111g 11113 111rL 'it 111111 'r 114 Q .1-111. C' 12131111153 t11 t11c 131.133 111, ,1L1I1' 11411. SQ 11 3 Cl! ldv 1 -311 1111' .1 1r1ml3. CIM.: 13 F. C1T1.Y T1 1 Cf111.1.1 B .,Y', 1 C1-1, - 1 1 1 11 ..,.A,...,......,. 13 .......A 13 211 1.111 111211 ..,,.111.....,.,....,, 112 S3 172 2 1.lI1. 11117 .....1,...........,,.. li ..1,1,,. 14 23 1 11111211 ,.,..........,,,...... 111 1211 241 3 1 -1111 ..,..1,...,,.,...,1... Z1 ..11...1 21 IS 11111, 111311 .....1.........1.,..,. 73 1415 17K 4 1.111 11 '....,,.....,,,......., I2 .....,.. I2 -U 111111 111311 ........,,..,.......,. 116 154 270 3 1 3 11 ',..,.1......,.....,... 211 fi 111 311 41.111, 11131 .,..1.....1.1.,.,...., 22 117 -16 K1 1.11. 11 ...,.................. If 22 44 31 1 1'1'IE1 .....,...,,.,......... 111 1K1 -gg 2 1 - 1 ...,1.....,......11.11 31 311 ffl 3: .1-111, 11132 ,....11,....1.1...,,.. 11' 141 IFS S 14111. 19-1 .........,......,,.... 33 Z' 611 33 1 111132 ......,..,..,.,....... 111i 1311 -44 11 1 31 -1 ,..1..,.,,..1....,..1. 41 311 111 34 11111, 11133 .........1...1.,.,.1.. 111 '1 11:- 111 11111. 19-1 ,......,...........,,. Bi 43 SN F1 1111151933 ..1....,............,. 121 1- -1'1 11 1 -111-1 ,..,..1....1,.1....... it S11 113 311 1.111 11134 ...1.......,,.11...... 1311 114 -'3 12 1.1111 111-- .........-...-..,,--., 32 511 sz 33 1 1- 11134 ,,,.......,....,,..... 133 141 - 4 13 1 11- 11-- ,..,...-.,........-... 11 41 111-1 FN 1.111 11133 ,-..-..,,-......-.,.,. 1113 11111 -11 14 1111, 111-3 ..,..,.....,.........- 11 QF 1114 311 .1l111C111Fq ....,..1.....1.,...... 134 1'f 311 11 11-'11..F ...,,................. 1111 ff 126 411 1.111 1'lFf 1.....,,,... .......... 1 21' 141' 113 111 1.111 111-4 1..................,.. 3' '1 12s 41 1 1-111311 ,,......1....1..,..,,. 1'3 1113 3711 1' ,I 1-11-4 ......1.,....,........ 1111 112 132 42 11111 1113f ..........-...,....... 144 143 397 IS 1.111 1921 ,................,..,. :' '1' 127 4? 1 1.13 193' ..,...........,....... 1'9 2113 378 111 1 1111-3 -,,,,,-,,.,,,,,1,,1,., 111 115 1,-4 44 1.111 11133 .... .............,1.. 1 311 1T2 318 I" -1.111 1112 1..,,...,..,........,.. :4 SN 142 -F 111111'1'1FS ,..,. ..... ........,, 1 f 1: 22- 387 ll 1 161172K 1..,... 1 ,1.,.....,.... U1 112 1112 41 1:11 111311 ,,,,.,..,,,,,,,A,,4,-, 144 1F11 313 II 1-111. 1'3" ............,..,.. "1 '111 H111 4' 1111113 12311 .... .. ,............. 2111 IH1 4 7 23 1 1311-' .,.,.....,.....,,,..,. N1 13' 111 43 -1.111 1' '.,.. ...... ,,,....... 1 2 12 3711 I4 1.111 1121! ..,......1.,....,...., S3 '111 IW 41 1 11 1 .,,,., ,4,,,.4,4,4,A,. j 31 3711 F11 lf 1 1112 2...1..,,,,..,.1,....,. 1111 132 273 311 1.111 ,...,,................ 1 -3- mr Frunkford II:gh Schonl 3 1 FIRST GRADUATING CLASS-JUNE 1916 1 Reid Hammond 2 ohn R Thorpe 3 Tl1omasL Prosser 4 EverettE Glenn 5 R Dewees Summers 6 Walter E Howarth 7 Harold B Hutchmson 8 Howard Ross 9 Frank R Shuman 10 Raymond H Wnlkey 11 Howard G Hollenberg 12 Lewis Lutherman 13 Alfred H Debel 14 oseph M Gottschalk Instructor 15 Charles Kunz jr Instructor Cdam lunr Im lung lan lung lin Ium lm 111 1111: 111 UDL In UI1c 111 UDL 111 Ium 1941 1 1947 114 1 944 1944 945 945 94K 1946 947 1947 948 1948 1949 1 9 950 1950 Buxs 1Th 7 7 W 3 N 75 5 5 N 7 7 3 753 7 771 7 5 7 777 71nal 474 7 75 15 75 5 'H K 48 7 7 1 CHass 111 UTIL 117 UDL 111 UDL 111 l.l11L UDL 11 11111. 111 UDL 111 UI1x. 111 UDL 95 951 1957 1957 'O 954 1954 1954 1955 1955 1955 1956 1957 1957 958 1958 959 1959 Boxw CSHB 5 I 7 5 '7 7 '7 57 7 7 C 7 7 7 7 Total 7 75 74 'YT 75 77 'T 1 ,J- ' s ,J - 4 , - - 'Q , - 9 , - 2 , , l - 5 Q . J v -, , 9 : , J- .z5 va- CE' s ' ,n ' 5 51-4 5 ...................... 173 -'1 - 70- .la . 1 '1 .,.................... 107 161 -68 524 -.Q . 1242 ...................... 1-0 1'7 -77 71 .1 51 ' .....,..............,. 1'7 -37 394 534 -h 5 - ...................... 138 -87 4-' 72 ,IQ . - ...................... 104 151 -'5 54--4' . 5 3 ....1......,,......... 92 1'1 243 73 -.I 5 5- ...................... 133 -0- 335 55-5 51143 ...................... 123 -48 F71 74 jg . 19'3 ...................... 78 116 194 56--4 .1 .....,................ 86 110 IN 75 tl 51 .T ....1................. 94 1" - 9 57--3 5 ...................... 1-4 -48 372 7K ja . ' ....................., ii 1-4 179 584--1 . 1 ' ...................... 90 18K -75 77 .I 5 ' ...................... 114 189 303 59---June 1 ' ...,.................. 130 -'K 386 78' jam. 5' ...................... 89 140 --9 6OMj4 . 1 5 .......,.............. 85 16- -47 79 AI 5 " ,..................... 119 18- 301 61-il ' 5 ...,.1........,...,... 141 --J 370 811 ju . '5 ..,..,..,.,.... ....,.. 1 01 142 -'O 62451: , 1 ...................... 114 177 -91 81 -I 5 ' ,,,,,,.,,.,,,,,,,,,,,, 132 -16 348 63 31 5 ...................... 1'4 -6' 411 824 ,Ig , ' ...................... 91 1-9 --0 I4 - -.Ia . 1 ...................... 130 177 307 834-Al 5 ' ...................... 106 181 -87 65 -,I 5 ...................... 1'8 328 6 84f-14 . 1 ' .,..........,....,.... 80 87 167 6f'-L . ...................... 130 194 324 Qi-J 4 ' .,.,..,.,.,,.,,.,.,.,, 1-6 17' 301 67- --I 5 94 ...,.................. 1'6 -86 44- 86fJg . 1 ' .......,.............. 84 11' 199 684314 , 1 ' ...................... 133 153 -86 874 .I 5 ' ...................... 136 177 313 6114, N ' ................,..... 141 --' 366 42 FII-lj"1'6LlT Hmrury Commencement at Bapust Temple-January 1944 C0 RSE UF STUDY 1 ur L N 1 1111 or h11xx11 111111 111urwt1111f 1111-'LN 111 tu lit 1 x1 1r r X111 111111 r 1 111 t 1 rt D 11 NL mg 111 t 1111 L1 ng INN 111 uxtur 1111111 111 I'lXKll'l4' xmn t1u1'1t txxlu Q 111 xx-,L 5 txxuX1s1t111f' tklk ur tl 11111 ty nm stu gnt x 11111118-.L wt nr L ur 1 xurg 1 tw tum ofnnd III umtui x L Num xm ll x 1111111 1 1111 x1 llISIv.1 T 111 111110 111 L11tr1 ll t p1'w,11t 11 N 11141 1 r In 11 fM11w Luurx 1 111 t 1 1 1 1 111111 1 lLxl'I1lL llfllflkfgll umral 111 u tr 1 11 Pnparmwrx u1ld1111' C1111 tru1t11111 11 1111 wnx T111 111 in 1 r 111111 1111111 uvurw, xx 1111 t 11 1' 11 gfx L N4 1. u 'Tl x KK U Hx urnvktk 1 rlnlula 'NNN 1r1111' 1111 xx lf um wur 1 xu 1 Ln 111 tu Lnt X 1111 LJ mu 1mmtr1111t11+11 ll. UH lllllg l IU If MID lll L L MX Wx u g I1 t111uu.l Lr Il t 111 T111 t-111-1 1' 1111 kk mu 1 11 1 N1 11111111 rk t tu tu gut 1 1 llx Tllx L11 rm-.nt tum N xx mb urlgxnltgd your LN U u I' tk 1 lkgmlnl X W1 I Ll nt 11111 1 fI1I1kL1l11XXW1'k HIL or IXLY l"L NIU xH QOK RSES OI- QTL DY 111111111111 1.1. 111111111 D1Ntr1l1ut1u hdu11111111 Drum Eduk mon 11111111 M1thg1111t1L 111111 w11un11k H1111111' 1l'1 1 11111 r M1tl111111t11 'PH I' dxllu. 11111111 1 11111 rt, muy ll ll' My RL 11111111 111111 111111111 R 1 II1 111111111 sILLx 1911 1 4' 1930 124' 1916 1916 191C 1916 1954 19 N 91 941 19x11 1946 1949 S1 . Thc ww S' uf :tudy .t F: kf d 11.14 s ' xrl cl .urn :bll lm' , fc ml ll I ' S 111 S. Thcj 4 ' 1 ,CIA gf' V111 fiftj QM. ll 1. ' lx 'dh 'I' . ' ' st G. Al " S k. 11 st tc.ql1-cr Q d 11111 11 4 -rin' fur thc 41 W lca1r11'r. fu I 1 .cg 1' 'tlll' ,'ft-td. Q11 .I uf thc ."l11111l, 11 'A inznlly CL mc to c. 1 :t111. fur l1u :at dc cel 11' 1 1 I '1 . 1 l f Exl:'.1dl': y. 'xx L1 dx ", tl1u.".,1i nl' t. .J "" 'rl 'Hkb' ' 1. 'l's. fxS1Q1-111111111 bm1g'1-.11l. 11 ' 3 F 7 ' '11 vs '1 '.k.1dCk.1 I v' ' .4 L1 alll' C 2 'bs ...................................... f th' fl 1 'gs 111115. Ill' ku ' gs Al ILT 411111. V' Q 'Q ' .............................. 9 - ' Hd 11-4 4 'C' :I Hfh. A 'F' 'A ' ............,.........,................. V 11111 ldfcs 1-1-11 'h' i'slc4d'g 11. C". A '13 ,.......,....,,....,.........,....,.... ...Q - 111 .:A1l1".C "'.l,C' 11.1 ls1.l H 'E' "5 ....,....................................,. Aria Helms Ew11111111cs. Music. V11c41t11111.1l Art. and Hrmwr Englwh 6. 7. S ........,.....,........................... 1949 Tzdc ' .4 1' QB' ', , s ' 1 Mcf E LIFI 3.4 .........,......,..............,.,,.......... . T gh. all C 't 't' 111. T111 1 4 il V cv V1 H 1 . 1 Q "Q 3, 4 ......,............................ . '1 xg 1 '1 uf ' 'N 'I xl 1121114 tw lx' dgl 1111+ H 11 SN '13,-1 ...........,...,...........,........., ' Th' ' .lfx .nlw u'rt1t1g.1tcQ QIVNII tl- N 1d111t4 '11 If QIQ11 ..,..,............,..........,...........,...,......... ' 11. '1 ' 11--d. ' 'l.l1 5.111 Mud. QA ' ...............,..........,.......,............ 1' D1 N 1 .A Q X, ,. 11 1 Q, wr, HH- -,1111 P11111-l gt' ,....,.,...,.........,..,...,......,............,...... '1 1' Q dx Q. Thur- 'I dvd ' 1: A 1 1 . . P-11' l. S"I1'x ........,...........,..,.......,....... " .11 . nl . 1' . px. 111 Tl "V du-11 f R' 'l.l .....,.............,........,,.............. f 1 aft' If fl-N-11' I ' xx'.11'. Rc ' . c. J Q ........................,.......,......,. 1 A xx'11 L IN 'lu iw 4pcQ1.1l1:cJ ' rv4 R X ' .1 .' N ' ' Xh .....,.........,,..,.,.................. Fran 1 J Huh bchvol V LEDICTORIANS A LU TATORIANS r K L 1 X fl n qxlutitormn x Lf I I xx 4 1 rx 1 K m III UH K R ' k 1 X n r mth ruhlmtl U my u H1 r gm' tx WL lgibfllfi xx nt t rt N x 1 1 mm 1 mn tn wnrwr Ot MID7 gl U 1 lm x th n r 1 1 k L uk 1 N X llixx 9 k x AL trx 1 ut xur kxtkmg tw the 5 K 1 X L I an JIU llf H umm 1 1 n ill! Ll lllf k T1 ug f tm PYIHLI txxc1V1 1 mm H 1 111 L t 1 X my k lrrmt UH I11 UU LII p UDL 1 U11 D UD I UIR 1 UID. D UDL 1 UNL UNL D U11 1 Ulix lD UDL 3 um 1 hm U 1 N U 911 ljli IWH Q7 K7 xvw cw 17 'T 154 17 cw 1j'7N mv L7 'W L1 K7 K gil 154 I m ramll D Sunmnmr 4 I I' 5 Irmk NX Summ lm l 3 rd lx I11 1 r um XX I mx l L mu I H C xu Mnxmm C Hmx :rd Thfwmu lmk XX 1 1 t r Pu tu IX Ll Sklu mm k X M wml Mmm an 3 Ru X XX 11111111 P Mx mm pl 'I' r H Vw IIIH H Ru Lxrx UIKIUXHNII ww 1 lwyflxx O um ml M hum I utrlklx uh u lI'I'LI1XX FHA Illfc qlllf r rw 1 lx XX K uxm Du Hx mx in C Il r I 1 Th m x Y Mlf1lJIEC, Br: 111111 x Q,lKhxI'lDL E Shumm Etr K M Srrlrlm mr mr t L un 1r1I111M M w r 1 ,tu D Em x M L111 LC Fmlkmyr 1 1 K x xn H n r urkmy L AL mm M1rth1b1m1 ln lrx I Frm m B xmhpf Tlmmpwn Emllx Iuul I1mD Mlllm r Mm L M1111 r IA Ehnt mL1ntwn lu I4 n Ik 10 N 111 mm M1 r Fthd V CLIHIII Lmntti ll Hui LILRI 4 A 1 ff In thy fi +t yur uf thx gruduzming :Kwai uf FYI Ilkf-NYJ, th' Vgllcdict fllllli Ll d . '- 4 V c hc HN I 'lV:r1x.1ufIiIl! T'-wys. lmxcd 1l,'3XQIJ'l'I1iQ It. Ll' In ,I C1113 x'itf1thHd'c twf gi IQ' YW g , . 'na claw lx14J f rfflw' g ICV.1Nd--1'-E 'c ZUhCfi9iU,'2CZx1C qlly: llwhf 'l'g.4ltu twrl vcm tw the irq girl :1cndcn1ig.1lly. In is way thc Qtudc t speaks 4 :ft C rmmcucxmint hiv bpm a I vi' .limi .1 girl 5 X' 1 13. lu Iqirllmry 105' ll nw' 45'-turn wf wlugtllm xml trix 1. ffwllmpgtitivg ju 4 'X Q i' x 'lxd . fir't QV' lv-yx .nl Tin tivo girk .fg:1dmnip.1lly. Thf y.llL1ILI.ilCX I ' judgfl fill qlmlzty wf vwigu. ' nj. im. prf Q Jftwn. .nd uc: iugf 1 prwulmtk Un uf .1 gmvn .4rt1:1c. lc igv 1114 Lfllx cr Hlcvl arc lc ' Ajml, ' CU'P1'1I1Q1I"lll4. Engliil Dcpmrtr x Cl d . J fm' Englxsh -3. Qhcr. A lvl uf the rugipimtx uf thus l1UIHlrI'N IU1I1,xx'F flxluuk ycnrx ' Nutr ilmbility tu wi't.1iu C4 A i111'1fr'xu,1t1fw11J: X'LzfcJ:cz1frz,uz .N.1fu!.gzw'1L11z -I ul 16 .,......,...........,.....,.,... if lv ,Q 'Q H' '. 1 2.1-ifwllc Ywri ,Im 1017 ....,.. ,...,..,,,. ...,.,.,.... X X '. l Q fuller E41 I 2, H.1rr1wn 4l1f1v17 ,..,..I.....I.........I.1,..,... '. ' L--'Nh thu. I' 1 .',...................... ....,.., X Y. Irul-il' 'z T4 L1 Pull w .um ,I u l IH ....,.........,,.....,......,... KJ " 7. Zcrrcr' EH ul ugh' Inu. 1 J ..,....,......,,......,......... llc :rgc NN. T. jlwr 1 '. 'cj ,I V1 2 .,.,,.... ..,,...........,....,. C ,?L1QIil'N'F. Becker 'J ' ' ' ,f . AI.m, IUZI' 1.....,..,.,,..,.,..,.,..,.,...,, Hcrlwrt V, Ivlzmguuttc xIl?h.lIlIl.l L. .Incgcr -I ' - ...,,..,...,,..,...........,.... Curl C. Fwhcr . ,. 1 9 -I.lI. 11-1 ...,...,..,,,......,.....,..,... 9.4 Q . hld "ll M: 1: L' 7. L1 Q -I s 12-1 .....................,.......... llqwrgc if . C. 1 Q .1161 lc .Ill . ll-- ...............,,..........,.... I. 'L .S Elil. IW 'T ,Crmlluw ,T QILZ ......,..,.,....... ......,....., I . Ns '. Iv QLQA ill' . 1 Q yu. 12-5 ....I..,I....................... xxtlf -1, ' 1 I1 E111 3, v V -I 'l'1,3 ....,.............,............. L11 I' ,l. 1 .Qkur Vml. Ii. H. lvl -l.a1. ll- ........,,.......,....,........, Iimu '14 illllll E 'clj ,YU kc Al -12-4 ....,,.,,..................,.... Tl QS -, jp Fl - -- 2 1. 4 1.1 . 12-9 .............................,.. St. lc ' bl. pl g 4 V Nw ul W1 -' ..........,..., ...,......,..... ' A . gg M -V14 L1 .lz1r, 11-6 ...,..........................,.A Iwc 1 .Gnrdncr If - - 1 ,I X lljm .,... .,......, .,.,,.,..... K .11 .ilwl 7 lx' BIAII. 19-7 ..,. .,.. .,.,,..,.....,.,..,.,, K I uwrgu -I. S1Cf.'I'I 'Ill . RH-13111 N. f . ' Q KI 'IL7 ........,,....,..., ..,,........ H 'tjl 1' '. .IIYIN1 K 1- A Q .IA . 12-8 ..................,...,......... QI ll ' '. Q ull I-Ingkg ' , W .I K-HIS ...,........................ ...IT l . 'Q JN VIQ4 ' Lal Sl I ' ,I-ll. 11,1 .....,,,.,..,....,......,,.,..., T S11 'y 1, ' Q' '12-2 ........,.....,..............,.. L, R Kill Cl'f7k Y lu Q -I1 . WSU .................,.,.......,.,., XVI ' ', 'lql 4 - , K, ' .I -ww ......,.......,..,....,.........A am if .,Ir. H- 1 ciwkgf bI.l1. IVFI ...,.....,.........,............ Hn lla' 'MINI X 11931 ..,.....,.......,...,....,.,.... I11 xlrl L. Iiwluy' mfg L, '4 U If blgu. 1032 V Q WPI ...,,,,...,....,...,..........., Ill ' C. 'I I' Ill c 5. 'Qc F x 1 II U11 III U11 III UH I ll I AII LIII UIIL lll UDL I U11 I U11 I I LID H1 III UI1 ID lllk Ulk I U11 III U11 III Ulla III UH I Ulh Ulla ill llll U11 I I um Im IU4U 94' U4 94 IJ 7 1245 I m I9-14 I944 I9-IW I9-IN I9-46 I946 1947 lU4f I94N I94S 1141 1949 VMI iw lx iw L51 Im KN lx ln IVN6 I 3 xx 'X Ir LIH1 wmx I Qtmn r rI'I kr rl XX D1 rm L ru r Ix Irl III X II 1 1' H R IIAXIII I I 3 X Ir L L nrt Vx 1111 7 M R1 U4 mum In Itrm ll A Tlwmm Lrtrudk A LIIMI mm I r un I M C ut IL Irm M S mu r '.I'lIl tuI'I NI xx 1 Sum r r I'rmIIIu1I'I Hur MIYXIIIH XX ll II nu R hnumx r IS M u wrmm S C 1 Illllll R R1 Inrd A Smdkr ur A Iiqxur m Vs Iirlmxxm lb ll ar Vs IVI X ml1M IIN xx 1 LH m Durwthx 'X md r DIXILIL Axutuu I IN IYX R Iiruxx T Ruth mI I 1 II tm T I TI II M I 1 I1 T S Ir 'X T 1 M t 1 Irxx S XL HI HV U I x II' X H xx ard I3 Hmm Ruth M f ummm I1 em 'Minn P Miykr Im VJ Hnrxu n r IIC IIII U I IM I RI x :X url S Ilrrfm 1 M 1 IIIH Tum 1 wruf Ilru x M1 n IMI 1 1 1 ax W mn nmr mr L u M111t lXtI I rum SIIIYI n r M S L ljtl "IIc'.17'I"I xtwrj. Y..fe.i1f:wv'z.1v: X1I1I:.x!ww',111 'IA . IUFF ....,.,.,..... ....,........,... IJ ral Is QI +1 'ell I. 1' . 1 'Q .I 0193? ..,.........,.,...........,....., I' Q .11 I.. Imncy QI. . IOP-1 ..,...,.,..................,.... CIIx.I1'I:N :. ., Ia Ru A , Inu-QII -I u IU?-1 ...,.,.......,.............. ...Lu Q . ' .awutz ,Iam :XIIQ uwn .Is . IVF? ........,..,......,.........,... CIN o I. t QI1 CIIIIIICTIIIC ANL-51 ni .I Q IVF? .... .....,,..........., .,..,.. I K :Inn .Kuuzzg IiI1:..IwtIu . Iftrw In, IUFG ..........,...........,......,.. XYQI zur L. Kr.em.'Iu Hwyx' :X Rum .I xr IUF6 .............................,.. RIIIXI t I4 I3rcwIcr IiII.I ff. ALI. mcxt AI . I937 .........,,........,.......,.... IZL V. L M. Spcgtwr' Klrwgc A 'I'vrwIIIigur -I Q IVF' .........,....,.,..........,....- I. IDA XIIIIIQ NI.: U A. II.1x'ingtfm Im. WFS ....,.........,........,........ I"r.1:1I-4.-XCHNIIQ l1I.ILIy4 If uycr .I I WFS ...,.......... ...,...........,. S tuplw Vvfxglmcl' I'IcIvn I. R1 mam 14k.e .I. . IVPU ..,.......,.....,......,........ H.1'1'I.I 3. Vs'.1IIu'r Kat. Grim' .ftrmt .I N 1939 .......................,........ NX' l.:.Im . .eI41t.1 M. 1.1111 A. , IINmy 'Im . ..,.,...,........,.........,.... INI. ' - . If1w11Iwx'g Im .1 If I'u1+pIUN Q I I .....................,........,. RUIYI' IVI. Ijr'w4wr' Imc I, Z1.-lu JIQU 'Ian . I I .....................,.........., IfvIm I' 01.41-441 .IIIIIU . S bg' '.1ILI 'I Q I I .......,........,.............,. YJ ul' . IDLIVIN I'I1yIIi4 R. .Its 'wwvn 1. I-I- ..............,.,...,.........,. Utwrgu LIVIQI. .FRI K.1.I QC . I3 ININ ,I I' I -... ................,........... lhmrgu P. Iicck. Ir. Ii: trips II I3,'FHI1 'Ia . 1243 .....,.,......,..,.............. ' .mm I. mmmg. -Ir. RUII 1. X fmgncr -Iuuc I 143 .......,..,,,.,......,.......,.. Bcttw IVI. Lulmr 11 'Q . I Q 'N .Ia . ...,.......,.................... P4111 1: tv . I ' Q 4 .I c .......,. .....,.,.....,........ L QQXV. GX try f. Ij' . Q " 4 .Ia . ' ..............,..,..,.......,... Pi Q. , .4 .lu , . HI' -I ' ' .,.........................,.... G' ' . ' U . Ucwrgc CII 1 ich Im. .................,......,..,.... Dm Irv ui L. Ivludvr Ilmn- I. Crqisf, -Ir, .I ' ..............,.... ,...,....... S yl '. I . Q I pI 'Im D. 'QI VV. ,I.1ck4 n 'I.u. ....,..,..,.......,..,......,... Dr F ,.'cI I dc IIN .Ju ' .. IV '. k Park qc L. Cfmtfwr 'I Q " .................,,............. Rnlpl :X .' wr Gow QU VV. Muuka t. Ir. I-wL114. .Ott .I. . . L................................ I Q ' . . f IACQUCIIIM' 1. c imc .I c I '............,.,................. . ' . '41 .mr K.1,', .C.mQvIIicr NI. . I I ....,..,.,,..................... P. I . I ' -I . M. 'Q I c .I ' ......................,......,..1 IIIIII qC.IIum Iflic .XVuig.111J -I. . I ' .......,.........,,,,........... N1 . Inrlw IfI11.Iw . Imim 1 c WW ,,.,.....,.,......,............. Vs' 111 . Iwgfr- Sh If I. . IINur,' -I.1r. I VI ......,,...........,..........., If . .f I' ' Cf.1miIIc R. AQINI .IILI ,I ' I V1 .........,............. ........ I llgl. LI , ' M. 1' QI wg.-re 'I.m. 1l'2 ..,.....,.........,.,..,........- IMI '. ' I' Nw11.1.I.C.4Iy .I ' 1 V- ..,....,......,................. If.1rI K. CI nncra Ir. tI.mc Cl. ll. ytcr -I. IIN? .........,............... ., ...- I.1I fx A. Sault IIIwri.n I. IJ1sccI 'I c1l'F ............., ,.,.. ,.......... H . fIl,l '. . IIIMT IiI1:.IIwtI1 L. XVwIl.xx'ur .I.nn. 12'-1 ......,.................,,...... fI.1rI-I.I5I.1uk,-Ir, I-wu1su,I, K,liIffQ11 I u ll'-I ..,....,........................ V. L. .Bw Iw 'NIU .IMI D. By ' .l.1, 1999 ..,,....................... .... R lgI.1rLI . MII' .m M. 3' I7 :gr IfIl:.I I I A. Rwgcrs .I 'lfq ........................,,...... ,'..S,'c f ' f. 1 -1 . f .......,.,...........,.,....,... . " I, , ' Lw 43 c ..'IVII Frankford High School june Elan. .lunc jan. june Jan. June X7t116d1CIOT1iCl71 l9w6 ......,......................... Coulson A. Conn 1957 ................................ W. David Kay 1977 ................................ Earl W. Schick 197 8 ................................ George J. Dccket 1938 ................................ john H. Gruninger 193 9 ................................ Clifford L. Doxx'nS 1919 .........................,...... William Ward Salutarorian Joanna V. Miller Bzirhzira A. Wallace Suzanne Lchr -lune D. Knaflc Elcthca M. Hitchens Irene A. Ferraro Marian L. Leahy Planting the Rose January 1923 Planting the Ivy anuary 1923 Ella Fllemyr joseph G Barlesas RO E A D I Y ORATUR Bgginninv in lung 1918 thLre xmre tudbntb Cho L11 to dglivgr tln Ro L Crition rhk Ivy Orition 1nd t e Tru Qration 1 xx 11 1 thg Trw Pogm Thaw sp uhm coinnunwritkd the Lffort of thg hool in th studgnt hodx to improvg thL appurin L of thL Limpu lx plmtmv hruhhgry Thg pawns who WL t we s uhg xx r on iou c tg ini honnrt LX 11 ruux L in Lin so Lhoxn T x 1nL1uL-.thu norm 1, stu Lnt of 1 h tyrm Tln prntiu ot hmving thnx orition xxab dllontinubd in 19 O UDL C L UTIL unc e une e June 1916 1919 ww wo 199 iam 1971 197' 1 'm 19M Rose Ovation S1111 Mnhgmr Ruth Hillmr M ary C 1'IolmL Emm1M1 Mxdntxrp Kithgrim C imph ll F1'lI1LLb Abhton E112 ibeth Col11n Emily M Long E111 C Filgmyr Vio11 Hibnl I1 x Oration lam MLK1nl x Holdpn V Arnuz loxph 1 Roonq I'ILrhLrtV Mm ugttk Ngxxmm 1'I Lang Willilm F Anggrmm Stxn Q5 11111 C Hoxx lrd Thomab lime W MLLQ1 Ioxph G Bariesas Lloyd SLhumukLr . D 1' Jw . l- . -J 1' 'h ' h H , ' v' 5 ' ' 5' 'A ' ' Sf Q A . ' h " 1 A .is 'C ss ' M ' . 5' C" V ' 2 W 1 5 ' ' ' ' 'Q 'z:c" "1 5" 4 ASS '. ' 'S pe" 'S 'ccc sc' S if h's'g11 hy'l.d "'A'c1' bf ' ". 116' d' s csc ' . ' I1-1' A 1 Aj 'S' z'. Y' "' ' 5 ' 3. I ' 1 ................ . ............,.. 4 'c A' ' ' xg as ' A c' Fb. ................................ A A' 1 - JA .lune1919 ............ ,.... ............... I r cnc Lingo , SV ,V " F'h. - ............................. 1 ' . 's ' ' - 4 S 3 1 .I ' - ...................,............ A ec 4' 1' ' " 4 . 4 ' Fch. -1 ................................ 4 " ' 4 c ' 'g , xr' 4 J - ................................ 2 "' ' 1 lv ' '5 F b. -- ................................ Az 'S . iz " -I ..... ............................... A ' . X L: 5 . ' . Fb. 9-3 ................................ . . A' ' 4 " . ' , . an pnpnun--...-4-nn.-.....-....-... 1 I 5 Y A KA T Fiftyffear History F lw lune F b Iune un u 1 un vunw Alunn 1974 1974 971 197v 1976 97C mp xp 1978 Q7 Q24 171 14.11 TREE SPEAKERS Tree Poem lively n H 1 onker Marg xret K1rkp xtrlek H len C Steven on Adelud M Elllott Kltllfjil M Frmk Mlry P Blmlord lfdni l.1n nhl D Mu H rrm mn 1.1111 ln H vrro lx non W, 1, E111 M rs' Blm 'lm ' R. Stein Amy Sprlt Tree Qratzon Frmub X Munch Thomdb Moore Fred H Yoeum Norman L Cook lo eph T Q1 lrdner Fred C D1 tler Illlxxood W S nd rlmff Edxx 1rd Nuell Edmund D mea 1 Ard 11 S11 ldl Lili' L.T'1' r john B. M 'Clinto'k H'1rry 1. Tom1in-on hloicph Hwddock Fran ord Hzgh School COMMENCEMENT PRIZES x ard ti r i I1 tm 1 iit xxcri. Uix I1 to 5 in tn I. irly diys of thu sghool by thu Stu mt B :ard Lit r th Flthgrs A N0xIlt1OH Lontributgd fun I 1' t i purpo-L in Q thgn xariou in 1 xiduil md mrf miziticm hug comb torxx 1rd with or in irx Imrx form it ii Ii howl 1 tix tw :min L in I prgsgntly ui inn fmmim Iimnt priz s my hrlu' ii ALVA C AMPBELL MEMORIAL LO KN ND Thi ind iimfir vu lIU3M Llku ti ix I L X iw L W 11671141 i m 1 X up 1 t i worthy udgnt md th fund p I mr mx t I 1 I A W L L u I Ir r ummm LI ri mum t I nrrium iiuiihk t L cm im it mu N pu i nn 11 L x Iwritriwiitiim t In tum xmm mi ALUMNI SQHQLARSHIP Thi is wmrdgd to in out tmdin tuduit xxhrw i pl mninff to UO tw my iii pltl fur iiurw. trm n DR BRNIAMIN H C HANDLEE IVIEMO RIAL SC HOLARSHIPS TIi p muh I full tii I1 Urmt hir I Lptp t L u Nui mi' it Prmkf 1111 Hu I itx ShARS ROEFSL CK LEADERSHIP AW -XRD i lu Ira LL on ti I 1 of Outstm inf L lkul' iii I iitx miriam' ici ir up Ind Iikdiim Q rw uhm in p u hum ill mid to turthgr fum Q uuti ri inmr t mar rmum iw ik tim xr iis I xpmsk BOARD OF Pl BLIC EDLCATICN SCHQL HIPS Th sf, prmid S-H70 ki Ii yy ir fur twur T r ox IL Lx un 1 Iurthyr Iuukntiui 1 kr L ru fi L lkklr L tu s nt un tn I i of tiur I 1 Lmi. rm uw in tif, 1 ii ty I s 0 11' iii 1VE1l wk on ity xxidy unipktitim 1 i Mu 1 ho irships ir bl I+ tu xH ILIIILL in mul I L t L1 p 0 tin L 1 Ls. lr I 0 xxx ir mm I om Ltitim 1 nm lfp fortx 0 ir ii iw ii IW for nursm wo s FATHLRS ASSOCIATION SCHOLARSHIP Thi p mu. 9 tax ir t tu uit tuitiun Rx guns. in i tra mm xmr 1t ol ff Iti im ir ri t hL1sUf hmmm mgd Lholir hip diiruur I id r hip ibility 'md Iikklihood ot u kk uid 0 nmainm f tour ybirs in yOII6f7C ALLMNI PRIZE Au lrdyd to thc hm in th n utriil Art urx xx ri um Rxiti ti l f L Y IU I K. FHS FLIND A fund t hm mLmIxr I Tit Gd C uird m ii xxhii attcnu ik vi 'W T I ur I I th Imund I k il IIIL I W ITL llI'ULIlUI1LII'I'lUlt r riuit x r itwn I IITI fd t FI Lk L IX ITTLI 1 1 LmI xxi ti i ig in 19 7 in pruning to 1L I in I Iii I gmix x lLlJIT1I'T1IfIu,0f L Old Gu 1rd DEPT OF SOCIAL STUDIES PRIZES Cfimn ut NULIII tudigs md Annrigui Hitmry PHI BETA KAPPA AWARD Ginn for expel Im Q in Envli h Foul ii L mvu lil. 1ncIM ithgm mc FRANKFORD EXCHANC E CLUB PRIZES nun rw tuunt for moo skrxi I I id r hip in hoI1r hip THE GEORGE EDWARD FRYE MEMC RIAL PRIZE Axx1rLIi,LItotIiL Ioy or zLirI xxhw hi X t grvin tu Lhou md wmmumty with 'TIJII t1LntT L mir ui stlhlih LI by Mr Fryb in mcmorx of G-,urge Edu ard his son who digd in World Wir II DEPT OF COMMERCE PRIZE C inn to th t p rmkm urnnurgnl frlnuiu IAMES W MLLEA MEMORIAL PRIZE un rut t u nt in ii fl ii 1 L rpm anus xx in rin um in W' SENIOR TVJELVE PRIZL Ginn tr, thu rid i h 1 i UI Q 1 in UL r 1 icnt 1 Liu ui hy L m mhkr ISPXBLLLF ALIC F COOIX MEMORIAL PRIZE AVI lrdkd to th-. In t f1rI in hmwmg pmmamig T i pri L 1 in honor of Mi Cook 1 Omp mo iiomig tnghu xx ho dikd in l9"7 CLEF CLUB PRIZE Aix irdgd to in Out tmd tuunt in mu ik kf ' 57 i Av: s if sgI if: s " zIv'IA y ' ' Ci 'C the ' fs' hs l th I jx I C Iarc. 's' 'z ded Iwws' I"4 ' 1" 'M ' ' CI' ci hc,zs"' A K':1",s' :s'.'z:", Ii . ac C1 "' s:"zA ' ' ' czcs'."',. "' 'sc"ss: ,f ' ds li hs 31 S' CN ', ' i 5 ' d" ' ' ' g ' WI " ' b. " 4 s 1 gz 'I ' s 1" ' A '. " I : 'I 1 ' C prizcsf 'Q Ii' "' I' c' I Sc .Q ' 'ity. I LI s 'z s in " 'hu g zd 1 's ' I IQ Thi' R ll -' Q 114 ' R-Indus :II 'T' ': I-I highest .ivcrugc in thzt mu s' and VI is going to I ' Q' ' ' ci Q I sg 'iz sI 'ps: ci-lime. I , A THE . . . ' ' : ' cs.1I'Iis 'I by HI ,: Q fi I s Miss AI: C. II 'II, ' 's ff " I' I I 4 'AI Q ' 1 I'r.I sci' " '4igI1cr alt IJram"f vrI. x'h Inst hur Iifc fin II ' sQhfn+I Iwtk r' 12-0. hi P pf sc if c ' th' shil Al .Mss C41 II -II Ia I sta r uLIIivII'1ig I4 tw Icnd mr n'y t Iwys 1 I girls Lis IQI5 I 'ni - , f QI ' 5 gi to mIIcgc.4 is I ri f I QI Q Q :LI 4 Q iw g ad 4 c 'Jw ki '1II'gc. vidus I as ai Irwin tw any s uLI'm x'vIw has 61.111 N1 ' c cs is fha J' I UTI th' Ifmli HMI ftp: ,' ' lf is ml mud :md has QIQCNSSI-LIIIB' wing l'ml OIII yczir nf tw In m-1dr :Ls Wm ufrrr urslclllzltiffn -ls 1'f'ss'I'Ic. TI Q wllfqc. The Imam must I'-: rcpaid within me year Ill 'A s CsaI1I'sIcI ' 9 1 LI 'I tl ' Aft' wIIcgQ g ad . ' gm rw ' ' 's is Qizirgcd. sclwl I Q spoil ess' II,' IQ' 4 " I " , "Th' M1 'sg 'IA"s h' I :mg I stIc aid 'nl' f Q 'LI'4t'I,'. C 'I ' s ii I' I LI " ' :dc hy . . . , .' . : 'V' tcz1uI1crs. studcms. and fricmls of the duccziscd. IW VIN IICIWTIUIUIIY ff' IIN INCSI IW3' RHILI QIVI FIULICHI I ' , 5 '5 '- g ', s "Q s "5 1 " "2 's '. . sz ' g s ' ' 's 1 ' b 3 4 ' : "' X' f I s'1I' fiig. 'C' ,'s, :,zN'. 1 'z's. . A K , I ' I' 1 I : I Q ff jg y f -QQ ' Lb CV" s I' s I s'I IJ' ca cs' I d tio hz ' :my girI acc' 'LI hy h' Schml of if 1 S I - I ss: 'Q If sfal. I ' K' ' M' -'.k A : I V2 , , , Y K ' , lg Thsisg '. I'I Ichxss ' J: d' gI'z I'f IW H' 'I I' s' I 1 ' " " his gi-lull,-1-I..,iLa,,.Kl1i5I'.K 's'1,,,I .'s'c:I :I'. hm 'ad 'ascii 'sc ' . fs "'ss ' wllcgf. I s I 2 cl M A ' " I ,' I ' I '2 . A' C . ' "s 'LI 'Q ku . W' - of hc 2 'A LI """s ll i' I 2 . tutgil of SSW? tu he all I IRI 'J LI I '5 ci III-gc I I 1 T " I' my ' H 1 ig Q ' 'K ga I1 '. ARS K 3 CL-s V' C Q -4 C V-3 ' ' Gi " hc hes st dc ' E Llsh. TI 's was cstnhf yin s t '.'. rI 'JI ' scs if I ' 'I 'Q ' 1 aft' Iisl CI IW PII ' 5 UI ,Ii 'I 12 I A 'LI I IL-. high s'h II QYAILIUQIYI n. Th 'y :mrs 1 'z LI-:I Stu' - T: ' gg f Llg 5 I W hggg -' I s' ggld- '- 3 14' b ' I 1 u.mtc w1tI t Q h'gIcst aivcrzlgc in four ycairs ' for- QI: ss. TI 'r ' :rt 'ch I1 sI 'I s arc 1 II:I I1 Il 'IS' If QUHQ- TIIC CCP' 'I F' ' 'lub c"f"Q 'I"'h:s's. sb sc I: "':c C Qix'z1iIa1 c fur th sc s LI' ts tsl' 'I ' st .nd - - r 1 I 1 I ' also scIiuIz1sLi'aIIy in hc p cr half f I 'ir 'I4ss. I '2 I ' N5 L- i ' 'N Th'i'z ails z 'L ded as p' ' I1zsis.TI ' ' IIIS 'Z' 'S' A 'ss , ,K I1 ' " ' . 'Q I' sch I: sI 'ps . 'Q '.I1IIc ' " Q scI Ii. "S H ' N ' " i -. 's rf "I's IUII Iva KI hc s QI' 's 'I '." III! S I' I F1111 T em' I'I11t1rx THIRTEEN CLLI3 PRIZE A11rd 11 It th1. fl UTI THIRTEENI CLLB ALL MNI PRIZE CJIX 1 III III 1 UI 1t IIT I11I1r 1111 LERALDINE NICE SPVIONS C IX Il t11 th I1 II 1111 11t TI1 111 1rd 111 IIIWI 1 1 Mr 51111 111 II III I1111111r 111 h1 m11tI1 r WOMAIN S C Ll B OE LRANKEORD PRIZE 1 II fb 1 111 1 1 11 11 An TI 111 H1 1 II 1 11 UIIU 1111 1 11 t1 BAL SC H AND LOMI3 AV1 ARD CI11 Il IJ IIT ut E111 I1 1111 11t ERANREORD OPTIMIST CLL B PRIZES 1 1rtI LI t11 1 111 1rI 11I111 1 t XLIIIPIIIQ th O11t11111 t r QI ORPHEUS CLI II PRIZI4 LJIX II t11 III 11ut t111tI tud 11t IH mu 1 ERANKEORD LIONS CILLB PRIZE A11 1111 QI 11 11111 tlI'lLIII1g I1111 111 1rI gr1du1t 1111 11110 S1111 1t1z 11 I11p IIT 11.111 KIV1 ANIS CLLB OE I'RANKI'ORD PRIZE 1 11 1 IH 11utT111 IIT SQ 1111 111 h11p XR r Undu tr11I Art FNICLISH DEPT PRIZE A111 1rd J t1 IIT 11ut 111 11t 1r ll 11t E11 I1 h 111 ISREDERICRSON MEMORIAL PRIZE C11 II t 11mm r 1111rSQ 1 1 111 1 1 n1 mI11r 1 111111 1 1111 11 1 m t Vv'1II11m 1 S1 MOTHERS ASSOCIATION! PRIZE L 1 THE EIETH WHEEL CLLI3 OI! PHILADEL PHIA AV1 ARD CI11 ll 111 111tI 1t1z I1 I1111 TI11 11 r 1 r 1 t 1111111111111 XR 1rk 1 ILANNETTE ALC LST MEMORIAL PRIZE 1 111 1111 111 H1 r I th Eutur T 1I11r 11t An1Q1'1 1 Iu T11 Ir1zQ 111S cbta 1.11 1 111 11111 tu 11t 111 h1111 r I r A11 LII 11I111I11I111 918 SL HOOL HONOR PINS G11 II to r1QIu'1tQ 1 1 I1111 1tt11111 1 h111111r 111 1 111 1111Q 11111 1 1 r1I tt m sg ' ' : 1 -I I : 1 'Q Q 1 ' I 7 , I 1 I , 3 I1QSt SQ1Q11QQ g Ld 1 Q. G1 'Q t1 1 S1 1II g 1111 I1 5 f -11 k 1 T j , V 1 I' 'Q11 S I1 SJ, t11 thc 111tStz QI' g I111,' grad :tc 1I11r . hIQt1QS 1 11 .1 1 ' . 3 1 '. Q 1 1 f SQ 1 1 SI' . St: 1I111g Studc f1 QxQQ Q Q S '1rk. II 1 . I - 1 1 I 3 I 'Q Q I ' ' 1 I 1 II 'Q I1QSt 1.1thQ 111t1QS S IQ . CQ '1 '14 QS: IISI QQI t11 tI1Q 11111 QYZILIUZILC 111 I1Q Q Q QQ Q TI Q Iv Qv I' 1 SI S11 ' I '5 Q , 1r1zQ 'QS QStz1I1IISI1Q1.I I1' Q 1 S 11I thc QI11SS of I II I ,I I 1 , : ,IMI 1 1' 1917 11 h 1 11f Sl QI: SS 11 Q. I I4 G1 'Q 1 tI1Q girl 411111 I11 1' 'ItI rl Q I11ghQSt 111'Qr.1gQ ETQJQ1' Qki 111. IIT t 'KI 1'Q11rS 1 I IC C2 ISt11'1'. . I 1 ,. 3 I1 'Q11 TI-IANATOPSIS ANVARDg GIVQ11 111 Q1 "M11QIQI 1111 1111tSt1111tI111g Sgh1111I wrvicc. P111 QQrII f11r z1QI11Q1'Q111Q11t 111 Spit' 1 I S 1 I1II1f I I I I I f Q I 'QS 111 11I1St:1QIQS. 1 I I : :I 'Q I1 Q 1 Q' I Q S I . IS ,I I ,I ' 3 1' fc 1 1 121' I1111111 S -Ig1111QS C, V174 IIKC . 4111 :Q 11'Q Q 'ty . 11 Sl QI1 g SQ1Q11QQ S IQ . " C - 7 S I I.I: h I 1 I, I I I I.I I A1 'Q Q XLI 1111tSt11111II Q I1111' :111QI g' ' I NS LI1'Q11 t11 . tSt2 ding 111Q I1Q 11I Q Q .gp Q ' g CCC. Q.Q 'S I 'IQ: C I1. IIS 1I' 'U ' ID' I ,I I: II 'Q 1 Sq 1 I1SI1Q1I I11' thc f.1' Itj. fr1Q IS 1 S dc S I 11 111g S Q I SQ. UI M Y H S- ' I If I I IDA . I 7 1 'z Q I I 1 : I 'Q g . . 'S t Sz Ij ' 1 d Q jx Q QS I S'I I 1'h1 z"1 1' 'LI hgh S I QQ: Q I' ' Ii " 'IQQ. QI I Q S I 1 d IQ1 ' SI1111. IVCT QC 'C 2 'F S. Fran ord H1011 School 1 TI-IE TIONS SER ICE Student5 from Frankford h21ve p21rt1t1p1ted IH the three xxar th1t haxe tiken p121 e ln the l15t fifty ye1r T '0xe1r h1 tory of the thool 11 ted 174 P1one1:r5 tonnetttd xx1th Wor1d War I The only tudtnt from Frmkford xxho lot h1 11fe 1D World W1r 1 V915 Lleut H1rry M1uger 0111 c11l1y reported m1 mg on Dttemher '71 1918 He xx1 1tt1vt 1D XIOID 1 1 mcmher of tht 1115651 H1 III 91 rt51 tnt ot 1 xeflflll D 111 t 1 ttrm 191 111 1th tt1t edltor of t11 Pmneer Afttr h15 Gr21du1t1on from Ctntr11 H1gh Fr1nk far xx1 111 Annu. of th1t thoo 1t tht t1m xxtnt to St1tt Colltgt 1n xxh11e H1 ll 111111or yt lf xI11lNltk,1 111 tht old FIFNI Rtmmtnt N1t1111111 Gu1rd xx 15 1 51gned to the 109th Inf'1ntry 1nd x1x21 made 1 torporwl on h1 1rr1v 11 1n Frame under xxh1th r111k he fought 111 the etond b'1ttle of the MIIDL Ht vns then mterprettr for C1pta1n W1l111m5 hy xxhom ht xx 1 t1ttd for hr1xery Upon th15 c1t1t1on he xx15 1551gne 1 1 t1det ID in ofheerx tr11n1ng 5thoo1 1t Lanvre FFIDLC 1nd UI"lC.1UlfCLl 15 metond 11tuttn1nt No further 1l11'UI'IH 1t1on h1d hetn rtttwed 1bout h1m unt11 h xx15 11111 11llx reported m151ng on Chr1tm1 D1y 1919 1. Ntltuv: 0 t Lorgt xx 1 tm lt t fmt of th 1 111d1t11r1um 1 Ill mtmory 1.1t11tt111nt M1u11tr It Wl prt tnttd lwy tht Alumm AN4Jg1iIlOH 1n 1 memor111 dN6lTl1'71y on Apr11 l 1975 Th Setond World W1r l15ttd 511 muth lonff r hoxxtvtr 1nd lnvolved 10 m1ny more peoplt th1t lf 1 d1111tu1t to m1ke an 1teur1tt tount of the num her- ot Frmkford tudent5 who took p'1rt ID If Hoxxtvtr ID Apfll 194 the 5ehoo1 ded1C1ted 1 efvlu: lg to I O z, PIOIILLI' H1 mt.I'V1nL 'lI'1 I numhtr lt th1t t1me xx1 1010 Capt Frtt P o tnh rg 1o1der of hvt ttor1t1on IH trt 1tt xmt lHlC1llQ the nrt 1nd tht 11 t 1pane5t 5h1p 111 tht B1m1rtk 11 B1ttt NVIN the -pe21ktr on t11t Ueelxlllfl Atttr tht x1x1r 1 Mnmlbfl 11 Pl1qut xx lg ptrm1 Ififlllm ID honor of tho5t who lo5t the1r l1vt5 1n World W1r II 1124 Hlmtb 1re envraved on th1 mtmor11l Ded1t21t1on of tht p11qu1: xx 1 on Novem r 9 1949 111 1 hool15tm y In the IIHIIUCE of tht Student Bo1rd m1y h found the m21ny 21tt1v1t1e ID wh1th the 5thoo1 1 1 whole took part to further the w1r effort The two out5t1nd1nq effort5 were thc Bond Dr1vt5 1nd Th VILIIJYV Corp Tht tudtnt5 took ID 1tt1ve plff IH purth2151nff W1r Bond SIVIDU St1mps 1nd Bond ls well 1 t1nv151nQ tht nughborhood for 11 of Bond- A mtm111tr5 of the V1ttory Corp t t tudtnt5 d1d Llcfln 11 xxork 111 tonntttmn xx11t fl t rt-f1tr1t1on lllk fltlillllll' 5urv1y1t t1t Lnberty Loan Dnve-Aprll 1918 121' 'O '9 9 Z ' ' ' 2 ' :S "2 ' ' 2 '2 ' ' 7. 1 5 2 1 2 , 'c ' 1 2: 1' --. '12 5. he - 2 '5 1 ' 5' 5 '5 .. e 1 2 21 1 1 1 Dc. 1 : 1 11 1 1 ' , '1 1 , 2 1 : 2 1 1 1 2 1 5 1 2 ' 5 '5 '5 ' 1 2 21' 2 1 1 2 ' "' 2 12 1 ' . 2 ' 2 , f 1 Q ' 2 5 : 2 ' '. '2 1 1 A 111 -', . 11 1. ' , ' 3, 11 ' 2 2 21' 1' .111 1252 1 ' 1 2 1211 51 fly' h S3 ' 11 5 ' '1 '11, 2 d hc tc21 ' 1 3. p ' h'5 31" . 1. ' hc 1 2 2 ' 1 '25 . ' . . 11 . f2l1 1 3.2 dz 11" 1' ' 11 . Dll' cA,l 1 " 1d11 2' d 1 1d'1d 1 ': , 2 ' 1 2 'Af 2 1 2 f 1' h 5' ' AV 5 2 1 I5 12 1:1 : ' ' '1 d 1252 ' 2 51 12 1 ' cj he 1 '5 2 1 S62 2 11. If : " 1 12 " 2 1 1 1.2 d ' 15-' ' '12 . 1 ' 1 1 . 2' 2 2 5 '1 1 12.2 1 '2 2' 1 12: 1 2' ofPcnn5y'1v21n121, llI1Ll tr21incd21tC21mp H21ncock. Ho ncntly' 21f11xcd to the w211l outside thc school 21ud1' 12.1 2 1, g V5 ' ' , : 1' ' 1: ' 2 1 2 2 ' 2 ' 1, 1 1 '1 2 . 1 2 11 2 D 1 '5 2 L ' 2 1 2 1, 1 '2 , 1 ' ' 1 2 1 '25 f 1 '2 ' 1 2 ' ' '2 :, ' he 2, , ' 2 5c 2 '51 1111. ' 1 '25"1 211 '. 1, ': '2' ' 5 1 1 2 2' c 1 '2:2::' 1d2s2 12 1 ' 2 115' ' 1"'5' " :1 252 21 2 ,,15, 21,2 C2 2 2f2"5' 1 ' 1 1 - . " ' 1 . 1 12 ' K I 1 ' X 2 1 ' ' 2 ' 2 11 g Q '1 I 5. 1 5 1 21 2 21' ' ' c 12: c'2 I' '-5' 2 ' 1 ':' 3 2 2 ' b 2 2 1 25 i'. 1 . 5 if 1 .5 12 215' A 1 1' Th' 32 ' fs- G1 K 1. 'h'ch F2 ds 2 he 52 215 :. 5 1 1 .1 '1 1 5 11 ' C SC114 nl 2 ' ' . 'g ' 1 1 gf h1 5 1 2 ' 1 1 '12 ' ' 1 1" '1 1. 2 ,1. 25 151 1 1 1 ' dzf 1,'5 2 ' 2 1 2' 'g. 5 1'11 11 .. 611 F11-tyf'1'ear Hzstory Bond Drlve Passmg ln Revxew 1916 1111g11111r11111111 111r X1 x1r1 1111. 1 1111 C 11 tr1111 urxq 1 1 lNly tr1x1 struzt for1 t LL lalll 111 1111115 ot111r prom N 1111 11u1111r1111 111 111111t11111 A n11111 Group of Ntu cnt 1t1r111 1111r N1rx111 111 I11g USO 1s 1 1111111: 1111111 1111r 1111 111111 N 1 K11r1111 1111111 t 1 11 m1 YI LL 11111111rr11 11ut 1111 11u111111rx 1r1 IX l11l1'N1L 1111 1111w m1115 1rx111m111 xun xx11u11 1 1111 1111 1, 111 t11x Ntrugqh 1 tr1n11r1douN gr11xxt11 111 t111 K1 1011 m1 N It 11111111 x111 111 1111 r1111r11x 111 t111 111tur1 VJ p. 44" X DK L "'.is -1 Hx. 4.5- Band at New Buxldmg Ceremomes-1915 ,,, 1 1 A PU.'5'1'V1C gp 1tz1g .11 1 T111 14 1 1 'Q 11s sm' 411y P11 111r5 111 11-'4 '1'11'1c:"1' a'111cdi15 zciyf A . '2'Q'2 1 1' w111 11v.'1t11111 1 L1 4 ' ' j"t: t S1 1 11 1 ' 1111.12 1 '1111' 115: 1. 1 4 1 ' . s. H 3 11 S T11 1 1 ,Lx 1 K 1 511 1 Qkci' 111 1 11' 1 ..1 1 1 . . 53111 1111 1' i ' 'S . 1. .41 111 Q 11 1 tri. fb' ,I ' ' 1 M 4, ' K L 51 A " --,If it ry . - ..12f ' 1. 1' ' V N A .NA an xr' 1 1' 4? . ' .lv dt jk xiii!! Y. ff 1 1 ' g .15 1 1.1, til1:y,j ' A , J 1. .y1. ,V 1. my Fran UTL1 H1111 551111111 ASSEMBLIE fl 1X IUIJFIIIIN' 1 -xm'1x t 1 1 Il 11 1111 111' lllxx 1x n1 xr 9 6 xxxrx L1 x1111t1n11x 111 1 11 x x 151.111 1 1x1t11rx t1x x1x1111 1fxr 111 1I1IY1.lIT11.Df11I 11111 11x P11 lk 111 x1 x x xx x x x Ilxxl Tx 1rxxt11111 11 1' 1 n rxxx l1I1x II xxxr1 mxm 'xr 11 t x lxU x 111 luxlin' M1' 1xrxx1111 11114111 111 r 1rrx 1 xxxmxxxz xsx 1 xrx 111 111 x x 1x 1 1 Wf 1 x K x Il 'fx x 111111 fl xxxx xnt mu 1x1 'r11xfr1I11 1 1111' thx n1111 1f11x x 1 xr 11' xx t x uxnt N 1 1 xm1 xxx x Mr 111111111 NUI1 1 rt 1xr111r x '111 P 1 x x 11r r 111tr 1 1 tx11f31' r 1x11 lx 1 I1 1 1 Mr C1r11l OBI'1xIl Ixllihl' Dr A 'tm J 1 x NIIIL x11n11111sxr Mr Q1 11rxx Q31'11I'I'l 111 1 511111 x 1rxn 'xr 11111 t Mr E thxr B nnnx Vx r11111x 1 xxx1 1xrt r 1111 1'1zxr Mr NI1111 11xxx 1-11 1 x1txr Px 111 S111 xlxr 2111 r 1111 1 t 11x t 111 n11r x1r1x 111 r1111r1n1 x I'1Ilx1Wl 1nn111111xxx t1x xl Ullulllxx 111 t 1 mu lx 1sxm15 Qxxr t1x nxx' rty xx11' t1x 1111 111 r sx11t1n' 1 xxrx x11 lssxm 1 sxlxxllx 11 Il 1 11 txx ll 11xx1111' 1Tx s11mx 111 thx 11 '11 1t 111 t 1xsx 11r111'r1n1 fl uxttx lx s1111 xxxrx u t1t11tx 1111' t1x IUUNIxll ttxnt 1n 19 1 11xt xx 1 t1x H1011 Vxfux III it x lffbflll notxxl xx1 1 nxxxss11'x 1111't 111 thx tu xnt tr11n1n11 Thx x xlixl not 11 t too nnq x 1111' 111t 1 11n111111ns1111 1 xmx 1111 xxm1xr 1 9 111111111 t x tx 1111 xx 11 ll 1111 xxon t11x 111111111 Ulmn xxith GI'1fZ Hidh S h11 rxx xu11 xxxrx prx xntx t3 t sx1111 51117 111 111 t x x1x111111111' x xvxn A1Wf1l 17 191-4 x xxnt x xl 1 xxxrx trx1txx1 t11 1 11r11xluxt1on 01 Tueljth 10111 pxr formxxl hy th Hxxlvxroxx Playxrs 111 thx 1t1x11t11ru1m In Dcxxmhxr 01 thx ameyxu' T A D113 1rxp11rtxr for thx E1 enmff Bulletin '1nx1 1 1111xt f1n1xxl 111' 111 1r1s1 1nx1 11111111 x1111xxt xxr x 1111 x t1 thx tu xnt 11 dixl 1n11thxr reportxr D1111 R11sx xxhosx x11um11 tu 111x1 Non xnse 1 1x11r1tx xx 1 Ph1l1x1xl11h11ns n 111 th 11Lhl1 t 1 t1x 9 K1 1xx1u xx1 t1x tl gixxn hx W1 11m S M F11rn11x1x 111 ll 1 'K m1r1l Vx 1ll11m Byrxl H1 llxlx 111xl xon1n1xn t rix I1 I1 rxt1 1n n 1rxt1x rxf'111n 1n 1 111 1 x An1xr1x1x11txrt1111xx thx tuxlents in Fxhru 11 I1 t11 1' 11111111111 17 xx 1s 111nxx 'x t1x 1111t 1 tx 1111 111 19411 t11 f1IT1n.I1xX x 111tur x1 t11 1111 1 11 t1t1 111xl thx C115 Cl1lD11'11f1I1 h111 xroxxn t m 1 x 111 xxxm 1x1 l111x x1r11u oC1t 1 xxxrx rx xH x ll rt1x111txx mxn 1 sx1 1 x 1ru1rx 9 xx 1x11 It 11xr 11rn1x 111 0111111111 xx11r 11111 111 x M1 11xx r 1 Inxmhxr t lx 11111 lx x 1 1rt11 x 11 xx -mn 11 xn111xr1xx I1 1x1 tr1 11t xx ls 1 ll131'L5L11 1 1' lt I1 x1111n1111 1111111 111 H11tx XL 11 x xx Wx 1 x r 11 11 1t1nxx xinff x11xlur11 xx x11rx 111 Hx 1 1 1 x xx111 x L 1 1 1 N V lxf X lx. t 111t1x OxxlI11f1Jm 1.111191 l111xl t11 CrxTI'11lI1X 11 xx111111 xntr1 111111 1 xxx 1t H111k11xx Cl11111 1 r sxx III lNNt.l'll 1 11r11u1 III 19-W lIXXl11Ll1t1mx 11 IIN x11untr 11 1111 Q11 April '6 194 thx 1ssxr11h15 honor xl 111111 tuxxnt xxh11 xxxrx 111 t x 1t'n1xx 11rxx 11ft1 Illtx lfx t1x xxx1x1 111n 11 1sxrx1xx 11 T11s 111' 11x Nxxll 11xx11 11xxr t 1x Cl1W1I1Jl1l1L tlxll rx xlltx t1x x11111 111t Fr D11 xn xr1f us 01 unx 1 n111x1 xx11r1txx yxr xx wt chit s11x 1kxr M1111 1lumn1 111 t11x sxrx 1xx xxxrx '11 0 pr 11t lt t111 px 111 A umm D1x 11rxsx11t1t11111 n111111t11111 111 xx 1r 111x smrts xx1 fx 1tu xx 1I1t1L 11 x11 1 sxmhlx III 1944 xxhxn Lt Ptttl xr1' L 9 Mlflllx 11111 1111 x 11111ut t1x xx1r for t xnxht 111 t1x r F05 r1xx 111 1so111xx ' 1 s1111 1111 st1 In April 1946 A1111 1.uxlxl1111 I x if IUI' xx X I 1. 161 1 I' lx 1' 1' x lx U1 1 xlflliff 1 t1 x11n1stxxl Hlllllf, 11111 h 1 wx 1N1nxtxxn ftlffy xXxD xx1 1n11t1xr 1nnxr yx1r111r t1x 11111t 1 tx1n1 111 xon xquxntx 111r t x sx11111 Il lL1CllI1UI1 t11 x1pIU1'lI1U thx 1 ux t1t x thx sc 011 xx1 1xx 1I'dLLl th Lxmuxl Whltlk r Sptlft m1nsh1r' Tr111'hx It 1 111txxx Jrt x t 'tt t11s xx1 thx sxxon x11nsxxut1xx Ilfllx t 1t t x lOr1xxl'wl1lLl rxxx1vc t x 1111rt Y'1ll11Nl'lIP 1xx1rx1 Fr1nk1111'xl 111x1 11rxv1ouslx Rf A A 61 1: 'x1- I ,1sg' 11 's. I1 r41xl't'11 4 '41'1xf 11'1 xl '1 ' 4 ' . 'ss' 'sr ' ' ' f11s"'N1'xh',11 ls' ' 'xl Jl'x4ll lCAx'Q4 x1At1"' s1xlhs 123 . '1'h's' 11' hlics hzxl "1 'xl 1' l'41'g ilfllf' Lttl' ' "1 ' ' 1' 'l ' s "' sing s 4 xl ' s ' 11's s 11 1' 1'1. lcl1'1'. ' 4 .1r'.. 21' xx'x'll 414111l'11fCl4fUl'I1'4111111'1i'Lllfy.l,v l" A 11 c x'14 1' sh'1 '1 i 1 'qcxl 11' 1' 1 ' ' t1'x1' " 1'M. -X xl"S.1"l4' 's..1ssscxl11y 11411 '4 ' 1l'4' ' 1'1' '4 Q cP1l'c s"'4l '1's 1 h'11'1t,'. Q 'g .1v1. 1.0110 Cl ' " 1 '1S'1' '4A S1 ' ' xl kllll ' 4 xl M. F1 'Q' R. N' ' -141NCC141l1144C 111' 1 D"' 1' I 1' '. '1 sf' f t11 4 iSCH1lNl1C' xx" ' 11',h1'x1ts111'111' K'x'1.'l'il1'1 't1x'1f l'41ll ffl 1Nl11x'4 " ' 1' 's' t'xl. t1x's 111 thx' sx'l11111l. The inst41ll41t1 111 411' tl1x' 1W111C 11rg41n Thx' xl 11r 1111 -1. 'l in .1 ' 111r4111lx 1 "'11ll:1' 111 12-1 xx'41s Q1I1l1l1'I' stc1' 1'11rx'11rl 111 lc 1 's'11t.1f 111 13'l 4 1 41 'l ' ' ' 1' qxl 4 'U' l ' f sp-111 5-,1 1 5 1 Q4 ' 11 x 1 sx'l hy 'ss F111 "s Snyxlx' . 4 ' ' An, N 1 Q 11 N N14 x'111 11' 1'1 H1'l Il the 111' 1 ' s" xl'14. 1'1 . E11titl'l "Thu Lxx' xl 1 ff-M1 - gk-111.1 51x41 111114 1-r-g , ' 4 1 G. D' '1 this 111s".l '11 Q '4 mls tcxl All' ' . x'1'1l'st 111 ' I ' ' 111'r1l Mr. 1 't 1111 I1 l. 'lf 1'11l'l11' !-lfllflllsi lc B' 'J ' 'J 'l' wl t'11 1 M . P' W'zl4. ' 1 M . Hal" s '111 llllli ,"1lf. M5411 , 111ss1 1 . 1 ' " . ' 1 , xl. C1131 ncl Cl11r'11 " D. Ch41111l 'rl41i11. xx'h 1 xst111'f C'C'1,.1. 11' 1 . V 1-x Z 4 'L-1, ' 1 , 4 11 lishfl 41 xx'11 lx1's l 11, x1's4 " fl," N ' 11" M , 1' , CI' S1 1 L1 . PQ 1 xg x, 4 - , My rx" l ' .1 sn1.1ll s111,1' 1111 t1 r 111111 '. 1111x1 '1 41ls11 C' -xx. Mixx 1 '-4 S NL- l M xv Lillj I-I, 11 '11 tl U rx'x'1rxl 11 r il n1111fft1111 flixht 1 ' 1154 t1 ' F1 ' . s. . ' 4 P. I-1 "1l. Miss 'lx11 R' ' . A l- " "5 ' 5 54 ' '1 5 'kc Miss Aln141 Graff. Mrs. Emily S. Hztgcr. 4111xl Mrs, 111 11x'i11ti1111 in N11x'cmhcr. 1941. Dr. P11111 V. TLl1'111Y. wg 1 -1' 1'1 'C' 11C '1 C11l'1"1 4 '. ,'4. 111 1'f . C41 1xl1Ig 114 'x1Llx's 1 1 1' '4 'tx' lxlxl css-11 4 .'.' ' hl ' F 1 ' ,, 4 1 " ' ' ' 11 , 4 s. t11' 11 ' "111 1 1'1 1 ' xl1s'1I1' 111' s1111lqq 1' 1 ' y's 1'x1t. ' 1 " ' hc1llf S"1S.'N 11'. 5" 1' 1 ' -. 3 ' 2331 ' C 4-4 thi ','114 1'P1'x' 'PCI' 'Ls '41cxl 4 ls S' 112 'l'1"S' lCU"Ll 1 .',' ' hl"'1'll'11shcc 1xlP'l.Fll "xg 1 Sf4"l1Y 1'1'1'1r' 1'1 ""f11lx- 11' IL .i ' ' '1'x1l'g1s '1"' ,1 s. 1.11" fl ' " 1' ,4 ' 4 11' 11's' 'xl E '11 ' ' s " ' s ht 'xl ' 1' t11 1' s'l l. C4 . x'x1 P. ll' 11' ,. Clif ' 11' ' 31.1 '1' 'h'ch 1' 'U ,-' '5 A1 ' '33. 4 '1 xl" 1 'l fl". '11.' hc 'c' 'xl' '1 ' us: 1'-3:1 ,' 1 s S xl' 's f 'J 2 1 '1 " ' " '- s cs' Q' ' H -xx ' gg 1 ku c 1 'ss 'Clk 1 ' 11' 1 ' . Th' ', 1'1 h4 ll c11 ' 51' 1ss' 111' Dc' A Q11 1' 1 ' ' '4 1 l .1 5 '4s '1 r'l " 1' 3.1331 'xl h' '4 '1'ch14xl.'s ' 1's1:"4l1s:' " . 4 'B',. ' ' 4' ,1 ' " 4 ', c11l. 4"C s.s k'4 1' '1 hc Th "A s "' 's' '111 hx'-1111 Cl1l' 11' " '1'-l.R1:xlC s'D"'1x11lf ,4 "11 ' h' " ' ., 'l' ' . x11l' lcsf .120 '. 4 . On ' . f . tl1' stu l' s 111' t11' S'l111l 111' 11' ms 111 M. 1" E'11lS1H1771 ,s1111kc111't1c "4 ' '1 ' 4 , ' ' " - ' A 1 G.1. vc g1l111 111 the 11l41y 1lIlLl 111 1 'tinx in xsncrnl. ' ' Q "5 ' 1 'Q ' ' , T11'1:sc 111' h'4 ', h's .lk ' sf' 1' l'11f ' "" s' "4 . . 4 ',1 ' ' E Nl's Q11 s."s. ' ' ' 1, ' 1 1 ' 1 ' '1 's 1' ' " ' 'fs"' 'ISS 1' 114 ' "4 ' "1 1 1 '1 '4 " " s'. s k' 1 ' s xi' s. 1' ' 11111 '4 4 x1 ' s' ' lj ' h' F1 1. 'S ' 2 ' '. ' ' :"l 1 4 " '1 '3 'lC1f1x'l'. 'Th 1 "S 11 1 s' 3 " is still 4 f1 1 ' ' 'it1 '15 1 '4 ' e ' ' '1 Q s 4 : 'L '2 N '- 's 1 ' '1 hi' h. 1': 'gs ' I". C1 O c ' c 1'1' 'gh s11' 1' 1 3 sc1' lc ' ' ' h1 h' P' " F 1 "" xl h' 1' 2l1C " I' 'll'1 1. xu 1'xlc s s 4 5' 1 '4 . 1 ' 1 " 34' 1,2 F1f'fj"'1'6l1T Hzstory An Assembly Program 1959 iI1I'1tXtLlI1'11 trophy 111 19 O 111d 1Q1111 111 194 At the 15t111111x o11 Dtttmhtr 10 Mr Frtd Fotrt th th11r111111 of tht trophx tommltttt md 1-515ta11t t1rtttor of phx 51t11 111d h 111th tdu 1t1o11 ID Ph111 dt1ph11 Illlklt tht prt 11t1t1t111 Gut t pt1ker xxa Iohn B K 111 Sr Olyn1p1t th 1mp1o11 011 mfm Tht 1o11oxx111g xtar 1xx 111othtr ptt1111 1 16l'I1b1X ho11o1'111g tht fot1th111 tt 1m xxhl h h1d 1Q1111 5wtpt tht Pu1111 Ltfwu and h1tl tl tl the Cftthoht Ltaque th1mp1on S0utht15t C1tho11t Amonv the gut5t 5pc1ktr xxtrt Dr Loux P Hoxtr 5uptr111tt11dc11t 01 Ph111 P111111 Sthool Mr BQI111111111 V Ogden h111r111111 111 the lnttrltugut Co111m151o11 H1ro1d cwt th11rm111 for 1oot11111l of the PL11111 Leaffut F1thtr lullm Rt th PI'1I1tlpl1 ot Southt1 t C1tho11t H1 h PlUlB'1I'IO101'1'1cO to1th 111 th C1tho11 Lttqut ttwm '111t1 Oth Surntk Frmkfortl foot11111 tlilt 111 S hroth C11 11 1nu1rx A rtturnt to tht 5thoo1 lI1Ll ptrformtd 111 m 155tmh11 OD 1111u1rx 19 1949 M1 Qthroth h1d11ttn 5ttor1do11 thc 19491 xmpxt 1'xm1115t1t tt 1n1 1'tprt5t11t111-f tht Umtct t1tt r ptt11t1t5 xxtrt t1t Plflltl h1r 111 t1t 11111tt 1t1m A11ot1tr 15 tn1111x 111 MIX 1949 xx1 1'1xt11 to onor 1x5 L mm ,Hutt -ht 11,1 lu5t xxon tour hrt p 1tt 111 th N1tllJH11 A Hx n1'115t1t tou1'111n1t nt N111tttt11 forty 111110. 1 o m1rkt tht xt1r111 xxh1t1 tht Mtmliflil P11qut to 111111111 tormtr 5tudt11t of Frmktord xxho 111d 13LtI1 11111 tl 111 W11r1d Wir II xx15 dtd1t1tttl CLftH1OD1cN took p11LL Novtmhcr S 111 tht tht1o1 1ud1tor1um Tht f'ut5t -ptiktr X115 Mr D11v1tl 11m1t5o11 p15t tommmd r ot tht 11111114 ford Po5t of tht AmLf1t1H 1. g1o11 xxho 1ddrt 5tCl tht tt1t1tm5 on tht 5u111ett of u ng tht1r l1vt md m1111t1111111Q our tountrx 1I1 uth 1 xxax lb to k p 111xt tht rntmorx ot the dtparttd -trvxttmtn Rtp rt5t11t1ng tht rt1q1ou5 t1d r of tht tommumtx xx trt R 111111 P111tho5 1 Ch1z111 ot tht Tt111p1t Sholtm R x Walttr A Boxxtr of St Mift1D Ro111111 C1th ol1t Churth 1nd Rtv 0 tph L S h111tz of tht t 1mt5 1.uthtr1r1 Churth A1511 prt5t11t on th15 t1tt1 11111 xxtrt E111 G 111111151111 C11 5o1 Ft11ru1rx 17 d ll'1 of the Un1x'tr51tx 111 Pt1111 xlx 11111 L1xx Sthool 111 131111111111 1 1v111o11tx mtmhtr o1 th Hou t 111 Rtprt5t11t1t1xt XVlNh1Dl'tl1!1 D C Th MtH111f11l P 1t1ut drlxt xx15 tontlutttd 1x th Studtnt Bond ptrn11r1t11t1x 1 x to I1 x 1 rut 1 t lULl1tUI'lUlU Ont hundrtd t1ghtx tour I11f11t C 1tt on tht mtn1or11 I1 tht mu ltl xt111 txxo 155-.r1111t t5trxt mtll t1111 II mo 1111111 t1tt 1 ot I111u1rx rttur11ttl t 5t t1p 13 h1 1ttortl1o11 H 111tl1ut 1tt11 5ttttt 1 1 x111111tr 1111 Arthur C0 r 1t11t Stout 111111111111 1t r o 11115 t1n1t Wlt to fillkfllftl t 11 1x or lI1Ufl1tI' 1 m11x 111 1 1 '5 " 3 1 LAR' ' 3. 1 1 '1 1 1 ', 1 S 1 S 15:1 1 111 1 . . 1 1 51, 1 ' 1 1 11 'c ' - 1 2' 1 ' 1 I' 1 ' 11 1 1::': '1: 1 '11 1, 1 1 '15 111 1 1 1' 11 ' 1 Q' 1 C2 ' ' '11 ' 1 51 1 ' ' . 1 5 15 S 1- A 'L 1 '1. 1 1 1 155 1 ' . '15 5 11 ' 5 . ' ' V1 '12 . 11 1 1 6 ' 1 1 ' h . Q .. ' '1 1 1 ' 1 S ' . ' : ' 1 1 '11 ex' . ' A 15" 1' " 51 '1 1 5 11' 15: -' 1 5 1 : 1 : '1 ' 51A 1' '151 '5 1, 1 12 , 'C 1 1k1' : 1 1' 1 "511 ce N 'C ,G Q , 2 'E . '- VU 5 ',, , ., , ' ,1 1 C, E- 15. 5 , 11 f . 11: 1 5 1: 1:1 'x 1 11's J 111 e 5 ' 1 1 " 5115111 , 5. '1.: 1' 1 ' '111 "1 1. 1' '1 1 1- 1. '1. 'c 1 5: . ' . , c'. ' 1 . '1 ' . 1 ' '5 1 . f c"1 ' 11151 ' ':5': 1 " 1.1 1.5151 ,cz 15. Cv ',15. 1 1' 1 ' ' " 'c b 11 .11 1: 12 1 , : 111 ': 111' 1 1 A '1 151. ' 1'1 ' 115 1 '1 51 11 1 1 . 1 ': . ,153 ' 1 1 " , 'gl 1 1 1 1 , 1 1 1 ' Q ,1 'Q 11 kv 1 CQ ' ' 1 J' 1' ' 1 5' '1 '1 1 ' 1 . 11 1 1 'c" '1 . 1 '5 1 1 d 1 ' b. 1 1 1 ' c 51 ' '1'11. 1 1:1 1 1: ' 5 . , . 1: 1 '1 C11 1 c . 2551 ' '11 1 ' '31, 1 1d 1. 1 11: 1 1 1 11' Q 1 1 . 1 ' I 1 1 ' 1 1::1 .1 1 I' It 15 1 1 1 I' 1f11.'cd 1c 1.111 1 5'd1 thc . . '55 t 1 1 11 1 11-' 1 1 ' ' , 1 1 'f ' 1 15 111 Ol' '1 ,' 1: '15 11 1 1:1 ', 1 ' 1 I5 1d 1 1 '11. S. 15. HQ 5 11'1l 11 1 11 1111 15. tl 1 1 5'111 . ' . .'.' 1 11'15 d1:1'1 1 f 11 1521 11 11. . 11 1:51 I" '1 .1 11' .111 ,'1:11'11.C1155 ' W. 1 I' '-19. '15 ,,' '1 h Ivffjg S1111 I- lv-5 55 3 5 hi 1 1 11 '1hoo1 1 11' '51 1' ' . C 1 i' 5 V' I ' ' ' 5 li 115 ' c 1 ' 1 .A.U. 1 '1 1d QS 1 1 1 t1fey'e tj 1 1 . T111 1 5 ,1 .1.1c -lh 11111: 1 ' 1 11 ' 'f ' 1115 1 1d 1 '11 ' ' '11 F1 ' o 11,1 f 1 1 1516 11' ' 19'-1. Fmn 11rd H1g1l 5C1111J1 1ut 11t1r ht 1d 11 th h111111r111 11'11'11r111g 111111 1 1d111t 1111 1111 r 11111111 1111.111 141m 1 111t11r1 r1dx I1 Hurt 1 1 1 '1 Ll' 11111 1x1 1 1 1 1 ' 1mF11111N111p 1 41m1'11 1111111r1111' h 1111111 1 1111 111 1 1rt111. 11 rt 1111 11111 111x111t111111f 1 1 1 T1 1 411111 xkk 1 1111 1111.1 -1 11111 1 1 1 N1 11111 1111111r1d 1 1114 111111111t1 v11t 11 41111 11111t1d 1 1 1I'1l1UN 11x11 1111111 111 r1 111t11 11 t t 1111 l1Q 1L'L 1111111 1 1 111 11 1t 1 11' t1 I1 xt 11 1 I1 1 111 1111111 111 11111r L11 t1 111 1 r 11 111 111t11 xx1t1 1 11111111111 111111 1111 t1 1 1 1711111311 11 11 1111' L 1 1 11 1 ft 11111111 4 X1 ALL W KX kk U '11 L X1 1 11111 t U11 1 41111111 lf t11 r11111' 1 11 t11 11rt11L1 1r 111111 1111111 F11 d1 11111' 11'1x1111JN 111 m1 H1 31131311111 P11111 1111 111111 1141111 111m1111tt11 1141 14 1111114111t11r1 tl 1 I1 1n1 1111.1 11 1 1 1 1 r1t11111 1 t 111111 1 t11m4 11111111112 t11 Puhh L11gu1 111 1h1m1111111 11117 11-111 131111 11 1 1111111 m1 1 1 1 41m11 11X1l1 T15 14 1 111 w111 1 1111 111 41111 kKlt1 11 11' 111 11111111111 X1 1' XXII 1Ll1'Ul11l11' t11 1111 111111 111111111 lf 1 144111111111 11 'fl 11 11111m r 1 I1 11 11111111 19 r 11111111 W 1 111' 1114 1r1 LL t11 11 411111114 1 1r 1111 C11l1I'I1 1 1111 1 Tfk1H1lI1 11111111111 m111t m1d1 dur1111'th1 X111 1111 1L 1 1t t 111141111 t1n11 11rm111 11 t11 F11t 1'111d1111f Cl1mH11x1l711 1 111111t1d 1 Pr14111111t E1411111xx1r t11 111x14t1111t1 1 t1 11 1 1t 1 1 111 11111 L1 1114 11 171111141 x 11111 QXI1 S111t1m111r '11 UW Dr '1 111 F u 11n 11 1 4 1x14 111111111 11r 1 41 4t1n 1112 m1d111 11111x1m111t 1111111 1 11xx111d 11rg11111 111 1 1 114 1111411111 11 111111 11 x11111111r4111 L11111r1111 11 1'111ru1r1 6 1917 tht 1 111 F1hru1rx r14111t1 t 1 xx1t 1 t1tL11tt1 tr11 1X 111 1 114 r v 1111111111111 111 C11 11111 111d M1 MITX E 13111111 T11L 1 txx11 tk 111 4 111 NL 1 LL T1 R1 1 11 11111 11 1 r 1 t11 111 A1 1 IU t r11111t 1t1r111t1 Qfl 111t11111 E11 1ut4t111 11117 4tu11111t ID 111 1111111 11111.11 1 r1111t1 xxlt 4u1t1 1 I1 111x111 m1d11 11111 xx11u1d IIVL t111r 111m1 1111'r1v 1 1111 t11 r 3111 t IW 111 1rd X11 111m1d t B111111 M C11111 M1n111r11 Klfd Mlf1X m1m111r 1 t 1 11111 11 111 Il t11 1t 11rn1 xx 1111 I1 11111111 xx 111 1 111 11111 t 11 1111113 11 111u1rx 111 1 Rflhxfl A11H1lI1 UDL t X11 1441111 1 lW11LIf 114111111 1 m111 11111 1111 11 1141u 1 11111 1 11 11 111111111 H111 114 1 1 1 1111 1 1 111 1 1 x 1111 1114 1 41111 111111111 1 11111 1 11111111t111t 1 xxr1t1 111 11 111111 ll 1 111x1m11t 111 1 1 111111 111 11111111111 xx t1 1 1 111 W U kk I1 1 KL 1. 111111 111xx VN TL I1 1 1 t1 13111111 R Tkft 1111 XKIYL R 1 L 11 N1 1111 111 1 41 17 I1 1 1 111 111 1 11111 Wk F111 r 11111 111 t 1111 xx 11 11 1111 111 1111111 11111r14t11 111 4111111 1111 1111 1111 5111 1 4 v1r m1d1 14 IXLII 111 E11 fl Ulf 1111111 41111tr t 1111 xx 14 115 11111tr11ut1d m 14t 111 11 t11111 411111 r1'11 111 1 11 111111114 1111111 111111111 1 11 1 11 r m11114 111 t11 1ut11 x 1 t 1 41h1111 1 1 r lt t IN 1441111 1114 1 11 Kflux 1.1111 111114 1111111 Vvl t11 r4t r11111111t 111 th14 lXVlI'L 11111 1 111 11111t1 1 1 IN m1t 11111 111111 411 r 111'-.rt 111111 11111 d1 d 111 1911 AH111D1' t 1 :111 t 11r14111t lt t 14 11r1m1111y 11111 Mr D111111 Ru111rt 111111 Ruptrt R1 h 1 Ru1111't S111 111d R11 1rt QL111 Vw711111m Mlffflvlll C111I'1tN H1rm1t11 1v11n11 1rr11111t1111 1-11 111 V11t A 1111141 M11FT1L11l1l 1 111n1 T M1111111 lI1L1 H1111 N Bll'11111f 1 11111 F1411 CH u 1 El S.111v1d111' v141t1 tk 111 1 1 1 11111111 l11r1t1111111t A1111r11111 D11 11t111r11ut4t111111111 141m xx 1 Q11 I1 1111 11111 2 ll xx 1111 t1m1 t11 n1111111r4 111 t11 1 11111111 tl 14 1 111 IXKIT t11 1 111x111 t11 11utt111 mg 41111111 111 111n1m1r11 1 1 W11111111 Fr1d1r111141111 M1n111r11 A111111 T111 r4t 1 1111111 111 1 11 KN 1 r 1111 11411111 411111 11111 1' 71t1r 111 111d Mr Sy I1 1r11 h Oth1r 11111414 1tt 1 1441mh1y 1I11.1UL11k1l'l'111'11 r t1 144 1 11111111 17 1nd 1111111114111 r 11111111-141111 T1111 v11r1 A111 B tr11 11 1111 3 31111'11th1n1 H11-111 XX' S1d1h11th'1m P111 111 t1r T 10111111 W 1 411 ADH: M11 um l'111I14' V1 R114 111 CAumm11111 Mr md M14 Vs 11 1 n1 r 1r11 4111 r 1 1111 5111111 1111111 41111 K E11111 r 111 1'111m411r 1111 Dr 1'r111114C T1111'111 ' IQA1 Q 1 63 'A41A' 'h1 11d Q A1 .'1 1h'A ' 1'1 '14 1 ' hc C12 ' 11 Pc4 ' EA4' h 'c. A 1' 4 '.11 14" 1'1,' Av. . 1 4' ' 1411A 11' 1'11144 " ' 1' '4' t '11 G1 I' .1 d 4 11A t11' F Cl 1, T1114 11 1' 1'11 f '1' 11: Mc .1 '114 qw' t1,1 1'r , 41111 '1 4 1'r'4'11t 'd 111 '1.1I1LlilI'j'. 1l'1. th' 4111 11. The 1 '1 d4 411.11111 A ff. Ch1 ,A .' Q4 1 A , t Q 'A 1114 1 111 1 ff ' 1 . 11 ' A31 41'11111c tc. 4A IPL "11 SPH 11 "1" , " 1 1F11' 111A1,.AT 111111 1A.' A2 ".1v1.A11 . ...1'1 ' 11111 thu 1' '11r4. T111' 11111111 4111'. k1'1' 11 .1141 14" 11114 4t11d' . 111 1 411c".'4A 11" ' 11'1 't' 1 1114 xx' 111 .1t 11.14 1141111111' 1 "11 Ll 1'cr4 111 111A t4tA 1 11, 1 1A'4' F111 'A1 1,1 S11 111 11111 '111 4111 ' tl" .1t th' 411 11.11 .11111t1' 111 111' 411 rt 11' 1 1 ' . The LA111 " 41t,' 111 P1111 41'1 '. 11. Hu '1. .13 'Q ' V11 tr11'1 ' " 'd ' h t1 ' '1 t. d 1 ' hi' 114 . A,h1,' ' 1 ' ' CI111ClC ' 151111 O ' '1 5 1 14.1 AP '4' '11 he 1'1 Ll 1 l11A14A 11rt11t1u1A"' Q 4 '14t11'v1'11r1111Q1"r- 4111111 11. T1 t I1A'4.1r' 11111 A t1 '. 111Af1Q tr 1115A 141 '1 A 1'111 " '11 th1' " K'111f' '1 11'AA .1-411' 1.141' 1111' .1 1'1'.1r .11111 th1'11 11.1441'111111t11 1-Q 1'.' '1 11111' 1'1.1t11111 1111 11111111 11' 11113. H1' 11.14 4111" 1' 1'1" 1 th' 1111 . T1c A d ' 1 11 Q 1 ' 4111A 1 ' '11111. 1 y411r 111. ' ' 111A 111xx'. 1114. . C1 '4' '1 ' 1 1 ' ' 111A ' A 1 f A ' ' 11 '11 1.1111v1114 11' . A' 111' Mu- 1't1' A44 "1tA 111A t11' 4:1111 1. Sw '1 t ' 4. H111 1 11111' 1111 '11 A '1 1. x'114 11rc4'11t 'd I thc "h 1 11t .111 11. l14.111141'l111114. 111111 1111 th1' ,1114 g1111411A 1111 ' 11'H1Q' 11111 '441v' 114. '11111' ll M1 r1'1 111. 11213. T111' 1 '. 1 1111 " 1 "11 1I""11I '1 thr 11,11 111t th' ,"11r4. T11' 14 111 1l11I111'lJ1A D. '1 R111 'rt. .1 1' 1 1'C1A1lL1 gr. . ' , '4 4 11t 4 '1 14. ' 11A'4 1 1' 1 ' 17 'A11114. 1111k,1 111A th' C11144 111A 11 u111'y A32. '11 11d 11" " 1' c111'1c4 111 1' 11 '11 4 A 1' A11' ' 1 '1 At' '."1 J "'. T1' 'f ' '1'1 1 1A11"1 151 d '1'.'A ' 11A'SC1114 'f .i1' '11A'g" 1'Q1d11: 1'.' ' ' A T1 1 341' 11A'.' . 1111' .11 '11 1'1 '1 111: ' A1 ' 1 ' 1 A4 '1 A4 5 AAASS. thc S1 1W12 " 1A . x'1'1'l' 111111115' 11c1'11411111. A t 1 11 ' 'At1 t1 ' 'A 1 ' 1 ' ' , 1 "d '11'1 T1c cc1'11 1 A 11'A hc A 11111 '1 AQ 'A A 1 jc c 1A .' A 1' ' 4 dl' 11A h' 3' 1. T16 1- 'C 451 4 4 14 1 ' 1 ' 1 'Q V f 41101111 1 h'.'1.'Q' hly '15 V11 Q 1 :111 ' A32. '11t 1 1 Q11 '1tt11' Cf1L1111Al11C 11111 Q1141111. 111 1111 ,1i R' A' '1 4 1 ' 11' "A1 A' A A51 1 1. 114." 11 ' 1 V111 the t 1 1 111 V' ' gi " t1 th1' '1 A'1 '1 4 d 1 'd 11' '11 fx . Q41 A A' di 1A M . 41'11 1 61. ' 'A1 13 1411 1' ' A , ,".1. R ' . ' 1 A1' A A . , h' 1 '44 T ' 11 A A 1:4qh 1 " '1 'd1 SWCC1Ll1 . hA: " ' ' "' 4. 1 A' ' . 1 .',' ' A 1 A1 A1. 11-1,1 ' hc 11 10 C11144 131: '1' ' , 11' c ' .c 1 11' 1F11 1 'A . D . C" ,' . T1 y1 . '1.'1 'f 1' . A2 . 1 1 1 . ' ' 4c11t'1 t1 ' it 1' D . T11y11 '14 A1 1 A 1.111 H1 A 1 . '1' E, 'A . lA A' A. VVA1' 111 thc L11111r Rc1.1t111114 B 1 d. 1 1 1 A f A1 . A 1 1 I' A. 1 A . ' 1 ' A 1, ' '1 .1 11'AS.l hc ' N11 14 Ped 15. c14111A ' 1 . 'd A '. 1h1A 1 1A 1' 1' AA A , . 11A9f11111I 1213.4 W1 1A 11' 1'1'c 1 A AP.111 1m ' 1 111, 1 'jc 1 ,. 5 ' -51 , 1 1 ,' t11' 4 -1141 Akc. 1-11' 1141 c.c1c411 '1 1 ' 7111 ' :ity A11 ' 51 1' , Qflx lwly '41 A Avg -1 4 IA ' 5'1'2 AQ. -' ' ' - .1 A-. .WAV 111. 1'13.1 '1A'1 A ' 1' ' 1'.' A 1' C1144 1111 . Q 1 . h 111' A2 . '15 1 'd f 11? 1ut' 111A -1. 1 I' A17 1'4 11W1A.A11'L1 1 1 '1 d 11' ,'1' to .'1 dA 1 ' A'11 1'1 "' ' 4. Dr, Q A 14 il 1' 41 dA A A A ' ' ", ThA4 A511113 r'11 " 4 1' . d A41 1..'t '.'A1't111A t1' 1 ' ' A11 '1 , 'H' 13 1 1A E51 A ' ' A '1 1AA A1. ' '14 D111111'4 E. A t'.'. 3111: kc 4 t1 "1 - O A' 1 '2, A- 'C1144 A ' 1,'AA2A7 " ' M. V111' Sal- 1 . 1'11cyA. 11 'd he 4ch1111 'Ah 1 S1 ' ' 1111' 1 d F. 14, - 5 15:1 1'1NQ,"' 1' - 4 4 1 m 'd1 .' 111 H c y'11 4 A ' 115' A .h. r1'4 B. 11g 411f 15 C11 11A .11 1 ,'A 1 A A' .' A M , MQC1 1 A44 si' . 1' . '4' ' '.'1' F . " 1' ': 1A'd .S A'k'.-111 cr: 111 .1rt 1 d "1'11". '41 "t1v'1y. 11d 11" t1 ' 1. 1 '1- g . ' ' . A ' 1 . 1 l V, .1dvA4c 411A 1' c111441 d h.d dAcd ,A 4 "' 1y. At F 4 ' . h' ' A. H'4:','. 1 1 1 C , 11' 1'1'1d1A 91X1SZL1A,I 1' A 111't ',4, f', , ',4, .1 'f 1 d " ' ll 11' 1' 'd 'Ah 5 A1h1' C 1 1111 11. S. Fc1l"'k: .M 4. LA11A1 M. .A -' 'r 1'1" '14s ' 11 '1'A 1 ",1c1 F'1'A'11.' . . 1C1111.P1 1-1. 5131 1 1' t 111'1h ' 1 d14111.1y 111 1111 I'111'1Y c1141'. The . A . 1 '. Ftjtx T ear H1sto1x A telexlblon pro1'r1m to honor the Umted N1tlODa Blrthdtx toole pl tee tn the tuehtonum of the sehool on et :ber M 127 tu ents xxere e mowen to t.Il'tet tme pnrt ot reprexenttttxee ot x moux eountrleb tn Irmle PeI'UIkIlI UT ite Vxeft, Clsellve On lune ' 19'-1 Frm twr ll tue honor 0 le lflllt' r 1 um H xdrle Penn xlvlnlx xtmer ot tx ear 1 re N tue Ntuelentx r xdrlelt txree Hn' tre FH 9 1lurnn 11 Her t1 e x H nt 1 ul 19'-4 Mr oo llneler tn Mr me lI'le X 1 x from Ile 1rt eeptrtmtnt ot tht B tr wt ue lflllh prevente tn unuxutl 1 Nemwx on Art ot Tlllx W mrld Hb ettured 1 mu te tn eommenttrx A Nlml tr pr 1-'run xx 1 xflx n x these txxo ttlented ptop e on tr h IN 19 N tt vx net tlme txelr tuple xx lb tte Deltxx ire Rlxer Vtllex eemhtr WJ 19" xx ut e eene ot mother 1t1 etxe 1 emhlx honormg the ehimpmn Pxoneer toot 1 te rn Nun Ile Nehool xx le h trmf' the honors 1m wel lifl Mlttle r prexented the Glmwe Trophx to Mr Surr1ek tnd h1 te tm Mr elle hnrmm ot the Puhhe Le wue Foot a Commlttee mlxo 'txx trded 1 trophx tnd ehimplon whlp eertlhe ate to the eoteh 'md the pl txerx Qther xfuext xpetker meluded Mr Ben Oxden on hehalf of the Interlewue Athletle CLJmUllx1l3l1 1nd Mr Steve Sehm Cn the phtform xxere the prlnexp 115 of WIFIOUN lngm NLXOON tn t e1r elbleivex lx xxe Z1 v moux repre ent tttxex from the Botrd ot Eduuttton In Mtx 19M Lt H A MeC1w xhovxed llde ot hh trlp to th South Pole Lt M Clxw wr tn ehtrqe mf heheopter operltlonx on 1 xetentlfle Navil expedltlon to the Ant 1ret1e Welther re tdmq- tnd other ehmtte 1I1VeftlQ'ltlOI'h were the purpoxe o th1 tn In 1956 the student ttten mg the -ehoo were tretted to txxo out ttndtng lwemhllew xxhleh vxere lo e to t 1 trt ot all loytl Plwlleefs Th firmt 0 tue e xx lx on Aprxl '4 1 date xxhxeh mtrke the xeventx htth hlrthdlx of Mr Getlfgt, Alvm Snook Hrxt prmelpwl ot Frmkford At thlb tlme Qtft from the Fleultx Student Botrd tnd Alumm vxere pr sented to tht rexered Qentlemwn Prevent on tht memorlhle oeeablon were memberx of the Old Guard repn.-entitlves of the Alumnt Awoentlon former btudent- xxho eime ptrtleultrlx for thu 1s:,emhly teaeherb vxho had heen wsaoeuted vtxth Mr Snook m the e1rlx dxxb of the behool and m1nx otherb A book xx1th the btgnaturex of they one hundred fortx four guestb was presented to Mr Snoole 1 1 memento of the eelebrttlon Spetker lneluded Bette D1x1d on, Alumnl Asjoctatton Au tm Homer md Rtehtrd St hl Old Guard om T E Hxppl Fehrutrx 12 C url e F teultx 'md D txxd knteb Student Boirel The Neeond 1 xemhlx 111 19D6xxh1eh mtnx tudent xx1 rememher xx lv on DeeLH1Wef 7 Tlnb xx tb knoxx n 1 the Old I' uhtoned A emhlx md xx 15 prtpl e x r x r noo Tn tttempt xx tx mtde to Qxmu an u IU x ot the txpe tormerlx held III me Ol ttrtmx' xx1t1 tm I'1I1'll1K' ot the or1ft1 1 ll Tue prxmtrx purpo e of tlnb txemx xxx tm xy-Dent to tue wemoo 1 eh eh tor S10 f twmwed 1 1 9 h mltr lnp Fun to We lome o neeex tu ent pax we xxlthout lnteret tor u e III e lleve Mr VJ: ter el er mt e the presentttton on l h tlt of th Old Guard md the fieultx xxho h td mtde the eUI'lII'1l7Ut1UI'1 to the fund Amonv the mtnx vue t prexent on t 1 oeet lon xxere Rte 'tr B St hle H1roldB I'lUfel11I'lQOll L Rox W Thomp o the Old buxrd Mr Dixld A Horoxxttz Dr Vwlhtm E Burlmrd Mr Add B Anderbon 1ndMr lnnex F XX1lll1'1l'l1NOl' the Dept ot Supernntendent ot the Board lJfEdLlelI1OI'1 Htrrx N B'trtAoot ohn S Mxlne Htrrx C Seheetz Rev l0Nepl1L Shantz lxmex W MeKmlex 1 ffraduites of the Qehool 01 M treh 7 19w6 tn unusull lxemhlx xx is htgh lwhted hx the performmee ot the Billet Rube de Monte Ctrlo dlrected hx Madime Sxxohodi ThlS xx 15 the ftr-t ttme the Group h td ever tppelred on a h1 h Nehool btwe Another outbtmdmg eultura.l lNbeITl5x LIKUR Ile SIIIWUU x Ile India e6 luh ot Duke Unlxer 1tx on Aprll 1" A Npeel 11 uxemhlx' to whteh atudellts on the honor roll md thelr ptrtntb ire IUVIILLI wh llYll1QUI"'ltCd Septemher -O 19W7 The-e twemhhex 'lI'L now part mf th Frxnkford tr1d1t1on tnd they htve been re petted e teh term Nlhee At these tx-emhhe 1 member t th fteultx spetk to the ptrentx thout the 1m porttnee of IU'1lDTllD1IlU Good holtr hlp md Mr Hxtner the prmetpll txx trdx honor roll eerttheitev to the bfll CHU On Oetoher 10 19w7 mother Frankford alumnus xxtx honored III tn twemhlx The memorx of Paul Remmex une 7 L well known 1rt1t xxle per petuited hx the tequmtton ot one of hm xviter eolor puntlng The puntmg xx 15 presented to the sehool hx' linet Lutz prebxdent of the Student Boird md ieeepted hx Mr Atron R1poport memher ot the 'art deptrtment Txxo other pamttngs hx Mr Remmex xxhl h hxd been gxftx of the elawei of 64 AA " A A r' Cm - --. "RS d' 5 " ' 'l '1' SA ' 1 A'1 e e, 1 1 l ' 1 A ' 1 "'5 A '1 A 5 ' A", 1 d bl l . , A. e. ' 1 ' A 4: li XVi5i I'-g 1 ' N le LKN, -' N lf" .',"d. 1' 1 'A ' ' 1 . , K --. f 1kA1dl1d l' f 1s5' 'A ' 1 js ' l '1 A 5 M s, VxfAAllA1 il. c' A'k. ' S' 1 A1 'All ' ' ' '15 l, ' . A' '1' ' M1 l ' A lc Y'1 . 1dd l ' 5 ' 5. M 5. QS ' " - A13 A ' ss' . 1 '1 ' id d Hel' l " , li1 ' . 1 1'. ' 11k o 'Q ly' M . S k. l ' 1 ' '15 1 ' eA ' xx'11Q x"r' inspir.1ti1n1tl. I he f: 11 1 A A . . -luck ltltf 1 .sw hli' A ' 1' " A ' ' A tl ' B lax ' 1 d 4. E 'lA ' N 'C1 klej. A Ir sch tl. 41 A , 'Al le A g 5 A ' ADAH-l 1 l- 1 - A v og e11 AEel AQ ' . r" 'd eel vol hell. l ' A 1 1' 5' A A' ZSQN llx' 1 5 1 1s5' ll' " A '1 Tl " us 1 I l f 5 'l l 1 ' e" A ,OO P. f'1 ' slAd-ss. SA' 1 d ' ' 1 '. 5A Al1 es1llA5l ' QS 1 ee 1 1 5 A d lf 1 'd t 152 'LSAAKQ lv - 1' - N 1' "l' s el' s. 1'1ll' 'A A A S' M1 e' U. 53.1 'l A'l A ' l 'A A' '1 ' l ' A 'o ','. . il ' S'Al' 1d' '5' 1 A " -1 11 N 1 we1 A e 1 1 1' ' ' De" ' -. '4 h's" ' Ai ' 1lf 4 1 ' ' ' A. A S ' . , ' l' "1ss' I' A ' '1 A A H A f 1 I' 5 's s hAs " ' A'h1 d lull '11 11,1A l'5' 'I'SS A5 ' . C I A . .C ,' . ' with Bok Vocational. Special Events Director of son. Vvhtltcr Seller. Hyman Rubin. G. Clarke Baier GA l 's. C As 1 nl .. ' ' A lol f ' AA. A 1 AA: . 1 'A . 'A . . ' . A' 1 As '1 , . Gus AA Ai . - . - - ' ' ,L - G'Ax 's. e1A 1 A ' A' '1, ' h ll ,k 1 A A- 5 A ' 1 1 A 'A ' S :A " 'S '1' 1 ' 1"5. . A '. I ' . ' ' 1 .h S' 1 1 5 1' Q Q xg A ' f . 1 gr ' Q , A1 1' . ' A 'ISU 1 I .' -1-,N N S - Qi .1 . 1 1 ' , 1 fl 15Q' ' '1 f Q w s x K .1 N 1, A xA 2 - Ab u y x w 1 -x A w A -s M' '1 A 5 'xl 5'l 15 1 d h'A ' 1'l if 'll s ' A , A ' ' ,' 1 1 ' ' -. A 1'. " .... ' 1 : 'N s"-5 Ag 'str ' '1 Ax ' ' ' g x , Q 1' .3' 15" ll' f'1 'd l':AbA5 h' l' "'gl, '1.'1 V- ' '1A 5 15" A' 1 c A ' A-. -:'k1': '- - rf 's 1 A1"1"A' 'p, ' ' T , A . 5' A'5 1 ' ' -5 's1'dAk l " f C2 1' f e s' hele1 s A1 1 A "1 e ' f oA C 1' ' '2 S ' 1' fi A ' lv' '15 A-,1 1' 4 C1 1 1" .ALAA,:, 1sA.1 . 1 11 . --af. f 1' '. ' 1 .1 A " ' ef ' . A .1 ' 1 s sys x Ls 1 l . 'vfx AS '2: 'H A i"H 7- x 'v v ' 1 ' " 'A ' ' 5 ',J ' A2-,1 1 1 As. f 1 . ' ':' 1 1' f -' '. ' , ' 1 ' 1' A A ' A' 1 ' 5 ' 1 1 ' 1 ' - ' 1 s. ' 1 '1' 'S' ' ' t " ' ' . ' ' c 1 ' 5 ' " - Fran ford Hwlz M1111111 1 11nu11'x md 1lI'lU1 x H xun 111 p 1nd Jn t tw. 1 r 111 tii 11.11 11111 xxkr Mr G A un n 11111 r lf 1 iktt i11.t11r 111 F1111 i 111 111111 1 r Ax .11 H Kttkr u .rii1t.m1.m 1 i 1 ll Pu 1 S 11111 U. 111. 11111 r lU kmmu M II Lmmu Mr Tllhl R1mm.x Mr SX dn 5 1r11i 1 Ur t11 1 ur r 111' L Trwxk 1 r 11 1 1111 m r .mmm m1t1 r 11r 1 111111111 Mr 11xx1r ,HIL r L11t11.r 5111111 Mr C11r.11.1 SUHIUHLY 1111 r mr S Txxi t r 1 1 1 1 1'r111k 1 TL KLUXLL In 1 1 1 I' NIT' U11 W1 u W Lk L 11X1 W 1 x11. r 111111111111 r B KN 1. 1 L lt1llI1 1 wrrrmiit i 11111 r 1r1 1. 1 ll xI'1l1ILl1LLIlI 1 1' 1 11 1 11111 ln. 1111 1 Lllg 1 111 111 u r. iunt 11 Stuunt PII11 11111 Mr Him r xx 11 prwid1. It t111r 1ti LII xwmw 111 1 1 1 r 15 1 r1t 1 I1 xi t r5 111 Xmur 1m our 1 .1m1xtit11rNi11 lI'11lNN1IlU 1 r..1111 11 1 xxinx 1 mv ti. 11r IIIUWI I1 1 91muL1 G LI 1m1 Kill 11 1 1111 uxrt 1111111111 xun 1m11 1' "ll L lN X11 1N1mWlv. KL IL 111. W 1 inot nr III 1918 tu 1 1hr1t ti wir x1 N111 fLl1 xx 11L1I xx 111 tn 1 1 1n1pi1111N1i11 fXXl1 11111 Mutix. t rm rh X lNnl'l1Wl 11 Ur 1 ti. t11m runny r1.1 .t 1111 xi mr Lhirmx 1r11m 1 M11t1 r 11111 1 L "Nth I 1 1 D11111 111 un 1' t 1 r 1 11 1 r Lrmm S1 1' 1111 1 in r 1 11' 191K 11111 li I xxmn 1 .Um LL 1xx 1r 1111 1111111rr11xx 111mxr 41 C11mm.r.1 111111 t 1111 xrt 1rm11 1r 1 5 .nt 11 1111 t 1xx 1r1 xxim11111' i 111 t1. ur mr. 1' 1' 11 1 1. ru ix xx1 WI'LNuIlIpL t1 In r H1TH1lI1 13111111 1 1'r1i1111 rl 1r11 r 111.11111 1 U Qu 'L L 1' 11 U tu Lnt t xi it Il 11111. xx nr. 1 ll mind mmx 1m 11rt1m itkmx Wpffllflllll' t '1X'l'i11'lU1 1,111.11 I1 1. 1 r1X11t1ti1 II 1 1 1 ll 11 1 1 1 lt Em 111.1 1 1t11r I1 1 lfll Il ti. 1111111 11 1 1111- p1i11ti11-1 r um lxll 1' TL 11111 1 L.. 11 1 r UI1Il1I1lU tm 11r11'1n1 i1fn1turL 11 A r1h1m Lim1111'1 prd 1.Ld hy thx, xwmrd VLH Tru x Your Thi wxnmhy xx 151111 April 1' 919 1111 i n11v. 1 Il x 1xx 1rd 1 1r 11111.11 Fr1n1-1 1r N11rt11.1t 141 t IU xxi L UWUTN 'mv Xnlf 11 .11 1 t mxxn u' 1111111 11 HKU 1 I' U1 P ft 1 1' 1 L 1 1 1l'Ilu.I' I1 r r un 111 11 N. 1111' 1n11t11r1 111m 1r rt xv 111 tnmix M11 11111 u. 111 urr um.. N iw ix im xxi X11 1.1111111111 11r ti xx 1r1 t 11111 1 iwnur Ar. mx. 'r t 111 1r xx1111 1 trwhx rt x11 111N rti lt 66T1 1xx l 1 W xx 1 uk I L M IX W1 I 1 N11 1 my lt IN11 L1Nt 1 1'ULII'l11I'b 1 r 1xx I1 xx 1 11 1 A1101 WN xi 1x1rx mmm. im T11 1 1 Ltr IX 1111 r 1tr r Ur1 Qr1p md Mr Ru N111 MLlT1W11b I1 1dL1it111n t11 11. 1 vxmw 11 xx 11. 1 upn Ln nnnh 1 X LuIl1lDU1 tvmx in .nt 1 1' Il 1. u 1 im 111 LIIILTIIIIIITILIII 11 tn t mmm tum rx lll 1111 1 mut Ny tu 111 1 1 ir tu 111111 111 wt1'1 t 11 H1111 1111! 111 Wrwnu u Clu Dm.. Club 111111. n11m1mr u Lll11f. 1mr111rr11 111' th tumnt M1115 111111. ltLI'H1 S1114 md Bu in W Lwlll l U Q Q I HW lf x 1 ILL L1 1 iNNLU1 nr 1 ll 1111 1lI'UlI1IZl 1111 ll lI1XX I'1XK1l r I'll11N rm Lll l1llX IFIIQ l1 NNN IL 1--am 1 1m 111 i11twr1 lft 1 ti .11111 xxu 1.1 unit n111ti1w III t1 N x in ur 1 1 111' 1 11 r YIIU xx 11.1 xxi 11 m1 1r1 1 X tl Cgrtun r11iti111i1 1xwm111 u 111 11111 Q. hun Hillllflllin 1 1 in 111 tl lN gnu i xx 11.11 mu tuduit B111r 1111111r 1r1 1n1u1'ur1t11 1 .mwi xx 1111 t 1 ti. w1.i1ti1111 r XL 1um.r1 111 1 Lr lf wrt 111 ix xx 11h ti tuunt 111rL 1xx1r1N uri 11 1111 11 r Ill r xx 111 11x1 X YK tii. 111f11I'iJlLQ . UN 1 tixiti. 1111 m11r1 rumtx 11 'Xrrnu 11r.L Nxnv x tl xx 11 1m m xr tu x lI'l4 Ll 1Wr1r111L- K LL 1 X gn LL 1. Lk t11 W 1 1 11111111 my wlllt 11L1t In KI t Liruwrx r1ix1x11t1 1 m x ltxx 111 11. r 11111' num Lr nxnt I11 .11 r 111 ll um Lk I'll1 111l'L 1r1 1111111 1111111 ll 1' 1 1 1m1 1 1 kI1lLLti tum 1L1r1i1-1 Il ir t 1r x 1r 11 1 I x R. .U 1 Y 6- is 11'.-231 11 srl' 13' " ' 4121" 1 he hz 1 1' . 'Az' ' 1 '. S " Wj 5','.SPL'11'iC4D 13 '15 "cz . . 1' 11' . 1' 1 ...1 f. S1 '.D.E.1M11'c.D"' Q 'Artiin T1NN4 '. cv. '. 11 ' ' . '11 1115 P11 1. Q N 1 45111 11114, 41111 D . 1 111 . NX ' ' . .1m1 .' 11511-1 t1w1ll Q. 14 '11 h' ' 1c. Q in S pw A ' 1 11' Ph'1. dclph. hl Q Q1 ls the 5 t 1 mc. Thf is he "B ' Q1 Lf. 4 'J G 152: '1 111 M s, Pi 1 R' r. .11111 f r -141:14 H. Br x' . . Q 11d Qtc1f N11 hcast Hi,11 Rx f. Fi 'F ' . Q' A. 551111111 III IJH4. .1r11 .1 fQ1it111u1 1'111111xx"r 111 thx 13. N1. I .E1'1M.'1-X114'.M.Cf1. 1's ."11. P1 H 1.1m. M. 1311 ' 11 1111 fN1V11.lS ,lu Dr. Q 1 'ft K1111. . 1 fi " 111- M . Rx c141N4f Fr. 1'4 1 Q. Q 11 fu yft '1 ra 'I-hc 11,1 41 1 14 M. C1Q lw H' 1. .H '. 11 S' . 1'f1 ' . 11 ' gx 41 1'11,' lf.'1-N11f4l"r. M. '111 Q. .11 1 X411 M, '1111 Q ' hj.'1c 'ims 1111.11 1111 O11 '1 'a P H f '1 '14 L idffcv Fr. 141-1 11 ' th' F11 111- Nixt1 tim' in itx 1114 1ry. ' 4 'fw 1 'I ,' -11 Q 11,' 1'1-ffm' - " 1014 1 ' - 11'- '-lfkl r"' "1 1 ' 14'INll'1 121, XX111iI.1'i1' S1 I4IN.lI141ll1N W' Q 1'11'i1'l11Y 1f"'fl'1 "H M"1' 13 '111 1'1- z1wz . I 'Pi.1'1 111 nh' N.-1111111 1111 N '11111 .'r 13. 19-2 .1 .14s'm11 14 111311 :it 1ir.11111f11rJ . 1 . ' rt11f 1ji7- 51.1 .1.Q' . . M I A' ICr..Q.- 1151111 1,11 1. f . 'I-1s 1 '111 -1.1-k B1 ' , '111 1.11 5LQt th' l1113'Xiu.11 .11111 111211111 11114. 151 - ' 1 Dr, 28- 1171- 1' 11 111111 119 kvvr 1111111 iii. " ,' V1 1 1111 Vxfll, If, 11,11 1, 1, A.. .-my S 11- - If .11' 1-1 r , 11415 rf+11111i4ih1c 1111' Qr'.11i11L thu 111'4ig11 1111 S.-11111111 M . I3u111.1ii111 fit. '14 mvxki. A4441 ID' 111' "V1,' 'Y C1 1U M 1 W4 1 U 1f"1U- M - 13- rxll tor 111- P111'41Cll1 . 1 Hcz 1l11 E1 1.t11 1 MP4 1111 11 1 i A 1 - 3 111.11 11 11. . . - I 1 " 1 11'-1. 1-1 1 vh -k-' 11- ' A 1 1 'S' Cd '11 10 11 cz' A11 - .11'c .1 .'.' '11y.t11i41 D'sm1c 6. 1.1 111 1 1 11 1 1.115111 S1 111111 12'7.c1-1111: cl lc 'Q11 '411- ' ICQ V' 1 111 111' S1 1 11Ac'111C111 C111 ' 11511 1 'LQQ 1. 1 1 .. 1 11- .- 1.11111 1 'hi' Q. 1' Q '1 hz 11.l 11'4C111.C1cf 1 defeat. This fins sh11wi11g was rgspuiisihlc for cz1pf A 11 1 W 1 1 1 51 1 1 Sw S 1 1 1 V tur.F 11 MCM C11 111 S1111 11 Q 1Qm1 1 cs 1- I . ..z ' ,.1' Q sk Ji .Q ' 1, S111 1 1.1 1 . S' 1- 1 .. .1 H- 1r'i' s . 1111cfz1ct play durin, th' t'rm .1t 1 ',L1' thc C414 1111 1111. 1101 ii1111. 15 lf '1 '1 111 NY- O11 ' K1 114- 1 5' 1 4' V 1 .N H 1 11111! X , 11,7 I 1 tk S11 I 1 '1111 '1'1C1W11gQ .'t11CC11'1W.VSP'C'.1 11-1 . , ,I 11 1 11 .111 . 1 1111 11111. .11111 h t1L1: 's 111 1. n 11114 IC 11c. T1 cv . 11 ., 511' .c1uQl4g1 1111.111 NN-1. V , 1.11 .1 N1 lvxk -I' 11 1-'11 ' '1 - 1 v- i N. 151.1 1 , 7' 11' 11 Cf, 1 I Ar ci' . 'S' 1110s t1 1 ,i 1s 111 1 ' 'g 4 "1 '111111' 1 I H 1. N 1""1111111" 1111 15 C1 111 A U Q.. Q, . ..1, ,um .. . . . , hx'-l14Q 1"l'- '. ' thx 1cQAss1f 1' MN 111111 ,11 11x m , . 1 . 'Q ' 1 . uint' il r-3'11Q1 ' HI 111 their 1".1ts. 1 11 tl 11 , 1 11, 1 . ' Q Q . Q .'.' ' Ks 1.1 ' rf, T1C ' 11 111 11' 116 4115 1C111f S114 Ui MA' H .' Q' 11. T1cS' ' cl 1c 10 .xv his Q1t H1 . f'c,il. Q11 c.1111' ' 111 .1 s11:1r1111 Q11 y 111 ,1 .1 Q , S Q 1 11 Q 1 Q - 1 5 1 .11 11.1 1 1 11 111111 111' 1 1,11 ' 1111? .Sv 11'.. .11 -1 11 1... AI11Q- - Aa- .1 ' pc, fhf 11' 1 '11 T 1 111 1111' -11' C' ' 41 1 1 "i1t4 1 ' .ls .1 1 1'tt1 Q 111 il 4: .ww 1W1'C.' .1t "' -Q Th' 11- 1111 '111 111' 11- 1.-s 11 111 1.1. 1- Q-1'1a..1'1. i 11111. Q 1 Q1' . 1Q 1 .1 1, V ' Q stht. .. L1 1x p1nQ ', Q1. '11 Q .1 11,.k..r..11 1.QC111, 11.11 plug- 4 x" Q .lSll1I1 4i11,1c11 11ut f11r1i 1111r1Q1t'r the .1 1 -C -.QM 1 . 1.11 . A .11'-' ..Q I rl: A411 11 11'f11-1--1' llg. 1 11.1 C1Ni41f11". . -11- M . ' . .. 11 'ill 1 . '. ci ' '111 111 th- .lI'I1l'1 wr iw 1111 thc l111it'1 StQ1t's Q1rc inf 11115 11111, 1W"I1 L'11'r11114 in invitin, q1.144c411f1 'S my vit'1 41011K 111 111- S' A '1 1 1 ' 1 11 - mc' d' s11"s 1311 "1111Q1.ss N 21' fitsuf hf' ' 1i.T11CN1.'L1.' 1czS4c 11117 '1111 'p. ix.'1'l- ,11.11. "1. 11C11l11C.d N1W'SP'." 1-'luggd m?11.11 . 15 1 '1 111.1 f.m1111s 111rtr4't 1' thx drill 11 st.,'. Stu1'nt4 41t FJ k'1 1 . ' ' lwl Cr-. 1 '1. . I .111 1' '1 t11 1 ' 1 D1 Q' fort . ' 1 1111vi11Q 41111 .1 wi11cv.1ri1'ty11f. 441 11i'4 tn' .' ' ,. M, B1 gli ,.1x'u 11' F11 1 fl pr'Q' '1 1 1' 1 ' , 11' 1 cuffs. 1.111 sc111111 wivf fpgpc Q 11-210 'Qz1s'5z 1 f 11'. Philology with Dr. Sterner - NJ X rs o . Physics Is the World We Live In-Dr. Mae Harveson V? -X Lesson In History mth Lung Po-Nh. Michael Flsch Apparatus Work in the Gym Fran jord H1011 .School F THER SSOCIATIO rutmr 1lJL1 Wtrlm 1 Hn LLL t rcmtumr IN rhb Fnhkrs K xmntlfwn 1 wrvmx mon 11 id II humbk 1"RJ'lIN11DUN0T1 thc mvht 1 mum 141 191 uhm '7 mm mu it tm Quv LI LH T4 W I WLC NOITIK, mmm tl ux In Wu Nunn mt111kt1L Lqulpmgnt r Chirlw t 10. vm Lum In uhm 0 t hrt 1'1t11 r N matnfn m th LIIIYLL1 titw L1 1 1' N xxltm no N A 1111 K 1' ntuwnx LL nun mn 1 fr-um xx nn tm tu mt 1 mn mm N ut 1 nun uw 1 1 N111 t 1, NUI mm 11 1 71 ll mu um N tL K K xIhl'1'gllg num' mm Mr Cmvrgk Axm Snow lt t1u l1I'l1'lI1 nm 41 tn UIXJUW xx lx won pmud 1 ul km L1 hx If umxtututlon xx 111 my t11 Lt thy purpm., wt thy UI'QlIllZlUUl1 1 TO brmv t mc mtnrx 1 t L stu knt twmtnr Nmm for yur em 41 prwnwtlng tn L ULlU11D1 lntkrwts Oi FHL IlU1'f11n.lNI Xmfm wt Phxlldglphlx md mon par tnul lrly to 1 Nlst thu tnulty of thk Frankturd ww gum lI'l N t x 11 L tuuntx Tm- thy tuundmfm x km ll r m org L11 Z tum V1llrQL md wrong in Llguuvfu t lt 11,1 L1 x 1 gumux x H 11 m uzmw nt otur 1111 flI'I1L1l'lULlt t 1 wuntr lx xxx mx m utnr pirtb 0 ll 111 111 1 Il xx 1 N4 um I1 uw L mtv ns XKUI'1x1l11H1L n ltL1X I UD YUM HIM Lv I v. NWN.: I II 1 x fwtunmf' mmm L11?O u ' fr 1 tu wwm HRLIIIIU' 541011 l1h1'XXiI'k mruw 1111 sf u 1 1 Num uwxxm ru 1 1 tk nu Uyltllill 1 mar r-,uv L L 1 L wr 1 lrmr 111 tltutum unmttu L Ll' wi N 1 I Ug11t11JI1N Xur L ww 11' nrwu cm mlm w11Lumw xx N lnflllgw lily llk 11 up xku-,Lum I 1 1111 U NL NW 1' mc N11 u UL 1 H 1 'ml l H N mum U1 LINK' ' mm If xxuu tmkrxxlx um mm L 11114 m 1 H 1 lfp Tl 1 ll L ur 11 1 gum 1 xx 11111 Lmv 1I'lL1"1 tulr L 4 rt Urwum xx lx ru L11 fur 1111 mu 1WLllQlI'1K' tLm1ur 7 1 L1 X wmnkd 1M 'X xm Snow 111mm 9 u -. lnf1X1Il-. ur D 11 xmn ITLIIULTUKI 111 1111 L tm x rx t 1 1 w m IHI' Ilillgli L N ir T1 fun xm su um Q ta 111 1 Lwtg I if if 1 fllt. U LD! l Il if M 1 L n 1 X w lr-uw wmmuwu x N1IlLp 1 1 H111 4 xxyr 1 tm X mr Mknf- 1 tx L 1 1 n 1 1 11 1 wr r 1 11 t g x TK 1 rwuud 19" ll 19' 11 1 xmn N mn-Y to 11 um tmr Ury mtwt LILLLNN Thy mLm1xr W KX u Y L mm x lik XXI ' Y, 1 X rw guru L 1 L Il mu x n Lmnw 1 x my arrmm ur x r 11 1 1 tmr rm-.t ff x 1 " KN 5 I' XML Ar IX wr L n Lrm mr um m 111' uwtu U1 ullIxFti1I1mLDI Th rk 1 mx X mud xx fr tu 1w um wt murv, ut mmt of It ls Ltumg t Ny uwrnrnlttgw so I nt t 11 Lhllk NN rwllffmt 1 L tm HlLyIlI1" 1 11' lnlrly IIDIIL tu uwmrulttu H. wrt III In xutmv 411 rppruprlltuwm T1 rm 1 1 1 t N on xull mm tmmw lu Lbrle In an m x 1 nrx 11 n t wt tn LVLINI1' ls mum yur to xm11w11t5 an LI'1fLI'tllI1l'HLllf my 41 tm nw - u N mm mrulu 11411 lx xx 1 llldlkl L11 -tu kntx un mrtmmt m tm pruffrirm 111 mt IH YLLLIIX XL II' 1 1 1 rw 1XK 1X N ummm ul r m mam Ikx t r1L L ra n NHHHI nt Flllll I' xur prnsxlu 1 r M 11 n f furu mx dxffkrmt 11Ik lyIlXlU mmw 1 x K Il wxx Il xmn x up H xmmr kk mr 1' 1wru mrx x 1 1 un n r ku-r 411 H415 'TUIIIIX mn 1 rx ' 1 1 1111 um 1 KK I 1 H Lwrumrx 19 mx in Ln. kmm nu' If I mrnur 111 WMIIV 9 1 Hum un U4 n IK 1' 1 1 wx 12 11 I' nr 1 L11 III n nu 1' nw R u N FIHYLIIL1 nt 11 tm 1 1 Ill uw 11 1 mum 'M nm L L 1 mm Lrruk r mum nrum 1' 1 1' 14410 ww I' H tr I L x xml Q Hum 11' WN 1111111 1 -,r mkm mr Lx vu 1 IM r L1 1- my uh Rx IRI' WN LN B11 dk L lllklpl wurt Num xr J 11 y m rt 1 trvr 1tt1 1 x fwrm ll Ula turn L 1' 4 4 67 9 Um 111' F IlI1'i-f L1 H521 f"11-ful! 1c4 f "1 dx .nd VlL1'L1 1 11 4 '41 44111 tw Qtud'm' in the fwrm 1-11 - '4 -Q ' "4 X 5 ' 4 ' 1 SL". Q .The 4':11'11l Nhipl. hk ' Q1 '49 ' 'fll NS '111i1c1 411.1 -4 Z2 ' 1 'Q N 3' A aj 'U HIYVN ml 114 4 lczst 1 ' st 11' hz: bac 4 '11' 11- .14 4 I' 4 2. ' 'X .. 1 'N .4 15 4 of law H 4 .'x1141L f1'g ' slr' " 'N 1911. T111- gwtmrl uf Mr. B114 un S. 11 fri. 11 "Q ' A f1r,41 :4m 'n 411441 '1 kxl fur 1m V1 1 1 r1.1 1 1 11 I' 1 ' 1 X 4 1 " Y A .md .1t111c Q 11111. .1111 ndg 111415141 4 lIi11L1I1"I1x M. 4 1' S 6111 '45 x1'i wd w 15' N ,f he I'vI1114I15'11fI11QQ tivitics uf 111 '41 1411, 1 x '4 Q 9-A'N1-I ' A Q ' 'S S4 'X --41d -3 I Q "D4ds" " '1cgmf Thu .wwwltirn 1WCNLlX'l in ll f4I'l1ll11 way. "1 ' , ' 2 '11"N 1 ' , 'L ' N 4 ' ' f px! 'gr.r - 4114 LlllI'1l'I1I'l, 114 x'i1' 4 - t' , It :1111 '41s w'11 411 mv' two ch Ll'11llk1. 4 1 '. Q 11111111 xv. X 1 Ng 1411 '1 1 IQ 4 Ll, he JY R 11 Of -I4 144rL' 4s thc P11 1.4 1 11m'm. T1 gct unix 4:1 41, lif bqpyig - J' N x1QSSQf- 11-1 'ld' N' f ' thx 1 fm 1Ij1f-' ,J 't V414 n"14s41ry tu 4 L14 t11' 11111 Vx -Stl ' wtzutc. .mul w11cn 1116 fzc 1ty ' f Q4 1,' 414 7331111 7:43. 41 V1 uf Sl 114111111111 of 1fvy4n1 m '11 11c4mdc1 by 5111 Ur 1 uf 111' flwnturu M 1 ' mg V414 th' ' ' ,' " y N 4 4 . 1 ' X ' lf 4 14, ,UYI +11-411411 , T111' 114. 11.111 I1 1t4c11' 11414 Ili 111. T114 c , 411 4' 1' 1 ' , I 'ag ' Cx' t . In fmt. .1 uv ml' Q11C p4 t uf -4 '1 oct L 15 4 11 's "dw 'c 1' 'S ' I ' 4 '11'1 '41 dx' 'd ' ' 4' 1 . Q ' 'S 41 'ujs "1 4 ' A N x4 'z' '31 'r k cd '4 " 321W 5 A' ' lui f411'1f hr 5 d' s 51' i'411y, the 111" ' 14 11114 ' .'.' 11 ,1 1w1'1rN wpwf 'n 1'x1'4' 41' A 1- xx-59-S4L.1-I1'1-,'L1 ' 'f 1' ' 'gtg X f I s4L11X", A4 14' 1Cp"' ' 4 ', 25fA.f X .4 ' ' A ' " H'h1 c'p411f he :ch 1 'A 1 y ' g' 'Sz Af 41'g S1 1 ' E111 that pcrtzxini tw hc welfare 1 A th' 1 s'1f ul 4114 ' T1 ' 's ' 1 111' g 5' 'N s 1- 1" 4:"4l'1'4L1' '4' '.M4'f11f 1 E " 4 ' 5 X"x1Q1L1 fu 4 X44 i41f Q11 1:5111-4 1 Ll -ZQI1x,' fgllgg' 'fd gl ' 4Aj4 5 xg ,'.' 4111: 1N'd'4 .'L.1'.'14'f14 'pcd' 1s 51 " ps V14 zllj Q p'x1 ' d N 5 ' -11 'bw 4 J 4. Than t1cr' i 411m it 41 '4 Il 1 ,1 111 ' 51:6 "ll 1 11 4 ' f prr ' ' 91 'L1'iC ll 1 4 I' tif in 1xc H 1 1415 P1 114 c1p1 '44 PF T-44? 11 C U 1 A U S " U 'A lcd. T1 Q Q ' 4s V. 11 p1 Lvl ' 1 F ' ' ' " T111' 4pc414c N 1141 " 111g1L111x1wL1t+t.l ding 11g " III 114 1 dc 14 ' f 11' 11,31 t4s1iS '1 itf mn I' ' N N ' 'Q uf 4 X V A st11f1WftNf 1114f1l'l'. t1141t uf 1 4 ' ,4 ' 'S' 4,113 i1L1ing,41f 11 1 ' 'W ' 1 1.'fk 1 1,c D1 ' FSH1 ' fic r u41y.Q1-'N' 1 4' 445 '4 14 "f l'1l3J1Rc'.1f11y1T1ukli. u' ' 1- ' lut' 1 .l41i1I1, fur Q Q1 4 1 '111' V, '. S d 4 vn up 41111 C11 41 QM. lllfjg Dr, XX'Il,1 VJ C 11,11- wut tw 111 Bw. 1 111, Ed 1 ' . Tl: B 4 L1 " gf 1'rcs11'n wt' HllX"f14 111 Cwllcgu 1111 4 N11 111:51 th- N51 f. , 15 Lv 4 ' , 4 .'1111 El '4 1 E. B' 111 4 . 1. ' 1CI1.lI ffm" HT' tw .my wrlv -4111-l. 1ut th' 4ss "4 ' 'w k 1111 Pm 4y1V.lIN4l UN 'N 1fr4 1 Hjg 1. 4 yt nut S01 11' Q. As lr f 4 I' ' 17 1 'it1m M 1 2 M. ,ww uf P11114u1'1p11141 101 1 -r Il, 1 2111: X111 -1 LlL1I1 ' 4 1 4 '1'r"rx. If 411 "'- l'1 Axm Ur. P 114111111' P. Cfluxt 11. lf S, C4n11n14x1fmc1' -11' git' 1 fur 1:I'L1Il1'i1. rd L1 45-1141411 fur 1ft11 ,ir14 4 1 L1 '4 11 1,141 41ry4 12,111 Dr. 1fL1winC1, I3 my 1 54 .ml Z1 111r,Xr4 4 m r' 1 '4L1t1fu1, and . 1 xttcr S If 1 Q 1' 10 Ph 141101111 4 P 11 4 S-Q11-114 114 N111 '11' N.14 ' '1dw1' "14 1. ful. 4 12--.4 1A1m', 1'1I:j1DrAC1gQQ , A, Thcv Q14 yfw ' 111-uri,i141l P1llllSi ' dmc '1Nx1 '1 HN P cil' uf C' 4 1 Cfullq.,-: Hun 2 1251: I11' 4 t"1' ' 1111 "T1q Nc ' 111 ,H T1 1 N1 V' gc XY. Pug I c . 11. S. Sum! r ' un PNININY1' 1' 11154, 1'431w 11' ' N N' 11', '- - 1511 '1'.1-1111XXY11. Rlpx N1- Hp ' ' -34 1114. XK'111'1 V419 5 ' 1 I' Mr, fur' CPI' C 11411 Q1 1 P inwt n 1' t1v4111 5114 ' fDcf U. 4 1" 4 14. F' 4 1' 1, 1 11'. 4Xn1 1 1 -311 C114xr1 L. r Wu, Judy wt' thx T11' 4 "'Vsu1"'O 415' '-' ' 4' M1 41C fscy ' 1'. 113 1:Rc'. .1111 R. - curly ynmrl. At 1c 'c I' uutwt hc 1:4t1V1'Q lrw H41 . 1 cc 4 1m V411c,' F gC14pc14 1 ' rr 68 F1ftyfTear Hzstory A blg mght for the Dads--1922 11111111 nt rh Umvpr ity of PLl1l'lylVlI11l 1 9 bwrm W xr 11h1.r r L S Conga mm from P11111 ylx mu Ohtohkr 19-4-S Dr Loul P Huyr Supgrmtgmhnt ul rh1 Pl'11llklLlPllll Puhlu. Sghuols illulfj 1949 md Luutgnmt Cwluml Murl Curh tt U S Mmm Corps Apml 1911 0.Ygl'l puku' up 1 rn sg th1 1sso111t11m mon than umk Th1 R V 1 Hart hxs hun t L most fnqumt vlsxtur Mr CllVlI1 Althnusk Mr lohn Dpnm Mlhomx md Dr Plllllpl Stunmytz 1v1 1 11 1 spokum at null d1fRrmt l'1'1LLTlI1QS mu tn rwr-unxzltum of tn Fathgrs As Oxllflllll mlm IULl'I1lRI' 1wtth1t11utx uw lLkL 1 pulurs 0 n Y HIIIILF PI'1IIL!PilOf Frmkturd Hwh Sklnwl hx null llnqumt guut spnkkr Mr E Ornll rxp mu Pfllklpl 11 rm for an vrl um s nt-. mt In gr npnlty lllllllwllll Mr M11111 1s11 hu ut rh1 h1 tury dkpurtnnnt md DW1 Ulllllgll fur mmy yurs utlvg in tn 0I'QlI1lZl 1 Fnthnr A fkllflllll 1 mx lx 1 mums LL 111 sg um mktlxltlw xi yrs lt tn rmgtllws 111 tn. mr 1 xrs un um 1 1 x Lrsl nm xx mc ml 11 vrl ummm I'LqUlI'L1'lkIll LUI'I'lLUll nu pump kxtrn 1urr11ul1r 11t1x1t11 1 L lt 1-.r 1X0 wnsor t 11 lI'lNtl'lT ls u 1 mt un rh1 x 1k1r nu Umu frum tn UI'K'lI1lZl 011 s1f L NU N I 1 L Q r S0111 1m1 uhm tn 1 m lx xutm mn m wrtmt rm 1 0 l'WI' 1 lt VII mu n xml L no lI'Ilx.1llXlL1l sgrvlu 1 tn Hfruuw nr many ulrs Mr Sumo uiillflxlllnkl mu1h to th1 mu tu UI"llIl"l 1 n Hx prmd gl tn X-.rx 11111 szrx lllllx lxtxuul stu 1nt md llthgrs H1 lf xx ls who ottm slmmu tm nun hem thur mummy md Lllorts should lx u1p111dgd m wrd1r to lm ot thp most v1luL to thg sghool Th1 Fithyr A sugmtlon dld mon th III 1UaI h md out momy Th splrlt xxhlgh pprnumd th.. 0I'U'lI1l Zitmn muh 1 hung form, md pmxnr not only in th sghool hut III tht Lommumty 1s well T 1 Flthnrs ASNAKIITICDH 1n lts hq day xx 1s thg p1r1t of Gund lll th1 Northeast But lllu 1ll gr-1 lt org ll'llZ.lf1U!1 lt hid lts pyrxod ul Urut utxwty t Ln pun ul wmparltlvg m lktlvmty t ll n 11 L its grut gm s t L nun Lum xlib lflllp thu fl lum tlmgs U1 110 ummm mn ltwns mmm an N txmgn 19 0 H1 tv. 111 ml Wmwrld Vx71r II xt lay Llurmmt In 946 tu X110 ht tn n 1 for tn Fmt r omg mon T 1. Nkl1HllI'Nl1lP fund vm 1101111112 phu tn moo m1 Lgrtun p IX pmc on t L lm UN 1 I1 g L l IMVV Qyrlllll IUIII ktk Agulf t L 1 1 lll sunn mum tml plant I -mtnr HTL wwm tm r um t th durmmt ur 'mlzltnm Mr 1x1 urmll th1 1 pnsl ut P1121 1 T r tu hrst 5 lr O num Lrs nxnt it tn UMLUIIK' xun sr A pgn I Pmmxxn Bu llllkl T m msun md Twrl t xx ls nk ld tm-. Xnpllllv. wmnmtv. rmuww rh1 hrt Wndrm s xx lgl umm 111 m mt 1 u 1111 III I utlxltn 11 H1 Lrl nutuw n tug tm 1 ugsdu frum O1t1mxrtl1ruuYl1 Mn l u.x1mt11 tw ulxll 1411 1 r and 1.l1ILI'IllIll'l1LIII u tn 1 rmmxr 'lm tn r 1m ntu 1 tn iXKl mm-' l tm durmmt lt1Lf'v A su111t1on tmr 1 mv or 1 TRL x rkkuxrltw Cliv 5 U "1s' ' ' H s' 1 li QNI1y. Ll' s1 '1 V '1' ' " ' "d lx 147j: " ,' .S1 hr '. Al.. ff. A 'ss' 1 ' 1' "1 1 ' 1 ' ' s' '1 '1 Q 1 '. Fjg , 's ' 1 1 ' 1 ' 1 1 X . ' I 1 '. V lg 1 " 1 1 ' ". 1: 3 ' ' ' " ' '1 1 1 51 V c. .. 1" gf '. 'X 1' 1 f1 'A '11 1" " S"'1l s X1 ' s h1"1dd 's:'d 1 1: 'A1' c " . ' ' ' " Sf . ha ' 1 ' 1: . "Lck" 1 if 1' hw 1 1 5' 5: "1 A A 'S 1 ' '15 ' "S ' ' hi "1'li ' 1 s1"1 ' ','1 '. h' 'xls " RE-'V' l ' ' ,1 '1 ' A l 1 1 ' is "1 V 1 4' 1" ' '. I l1d '2'l1NLl A '1 A 1l:-W h' " 1 Ns' '-1'll'l2x1"lRS5'1'.'.'Il1 s'l l. fl l1s's. 'Sul' 'fiLlx" V. ' '. ' "1 ' 1 A ', 1' , 15 "' Ll" 5 'l1 ,-11.1 d lg 3 1 Ll b"1' 1'x' ., 'C1. l"dw' 1 '1' 1. ""' ' "1l fF1 kg da d,1d 1 '. h11: also 1 l1:'l1 l "l l' cml' l' 2l1CS 1' 'Ll' hcsN'1l4' C2 1" '1 A V . "l1'l 'N '. h':' 1 S ' A 'xslw' 'Aide' Fil. Hd Q ' 's ' ' 1 ' 1 1 1 il ' ml. l 1 xl l "ded " 1' l1A' s 1 ' hx FL' '.A 1 "'1 V l' A1 '1f CA pi. 't c'd'd1 ' A' LS- . " df tion 11s xcrctury and trcnsurcr. ingly. Mr. john W. Hitncr, principal. cnllcd ll gmup Tl c 1 ' s' ss "1 ' , 15 il '1 's ' ' '.'t'l of h' "OH D1 ds" 1 d .' ' A ' 's ' 1 ' 5 ' fl l1i"" 1.'. SI'1k'.'1 l' l' ll5'l'1 ll',1 lc C'-'QlH- c 1 f l1 ' y'1 5 ' 'l l' s'l4 ml p' in 'l 'l 1 sy '1li Il gl '1 ' . . P 1 . ' Qld T',kl'l. ,111 1 ' ' ' ' ' s. ' ' 1. scl rl l""s. 'iilml '11 l - ' i 'c1 . ld ' h' J p 1 " 1 1' 's. 'tx The F1 l ' s 11: ls H , " ' Mc,'s s. s ' . A. '. dd. sy ' l ' Cl if P1g11 . G1l' mv. 41 l f .1 l I l '13 lr' cd l 1 Qf, .SVA ,QIA .' 1. SA 'A, -HC .. ,A . 'Q . Clk.. ti itil. and on m1my multi n' in h' ull lays Q1 'l n l. sh Lld 11 d ' 1ll h s' 'ss 1 Ll wluu M.1N1m Vu 'l" ' lmsx hy ' l 1 i f Lllld rl' ,'llxil 1"',s 11 l' lirl I 1 'ssng' wr SHT CXPFCSSIHII tl 1 II 1' si. il or T " 11' A ' l 1 3 1A' Nc 1-1 'l 1 tril ' 11 l 'l.lf uf rh' sch l 'H l ' ' '1l llxlvl lf' ss'w . spake s. 1 ' ' 1' ' . lf l', y.F 1 '. . li Th s. lwld 'l'sg1"l-hst'g' stw ' 'l X ' - s 'Hssut' l ' 41 '..1t'o . l'1 '1 lv ' , 11' lc 1 F. l' si '1 ' ' 1 " 1: l ' " A' 1' ' ' ' ' f 11s well 11s l " llcss' , f 1 91 '-dy " 1'1 i n. Frank! d 1 h N 1111 I um U H 'vir Rnlmr 4 r Lin 11 1 17 L llx 1' I HIL I 4' 4111nn11tu1 111'r1n1 111n1n1tt44 r 1n 1 11111 11mm 1111 11 441 1mm1Lt11 lvlkzn 1 11 C11rnn11tkL 1nd Q P111 1r ll C11n1n11tt11 TllkX. 411mm1ttL4 xx1t1 '1111 lI'1 ' 1 41111111 4 lla '. ' 4' 11111 x ' 11 11n I1 91111411 1 1 x4 11 1x1 1111111111111 11141 1' rt1 hrtt1 4 1 M11t1L 1' xx 1r1 1111 t 1 n141t1n1 11'1l1 147 lIlL Iltl IH 1tL1 1 41 1 ' IN 1 IL IH1D LLUHU ILL L P L L fu U L. X Il X kk 1 L L 1 Ufllll 1 Valk 1 Im. U IIXQ X X "NL l Xlfl ll 11 1 1lX1, 'l'lX1Ll:. tn yUIgI'IllI1lTld1I IIT ITIU IL dl' lm lfly l' mill Um H I L1 4 O1 1 UNUI rur it 111' L 111 I 1111 X 111111 4 tn 41m Xl ID 4 1 1n 1 x 1 tn 4111111 111 1t WLIWI 111 xmm 1n4trumLnt1 Ill tlllllfli' n xx 4L1t4 H1 11ur 111d1t11r1um Lt1111.r 248 thgy 1 f1r prup1r 5 prLp1r1 1 IK 1 11 1n 11ur yllil 1114 1n xmrg Nuxkk 4ful 111 1949 T14 1 IWllLfl1LLl nr 1 w 111 1 11111 1 Llll' XLII' W lX 4 1 ITN 1 111111 411 m1n1t1 III ULkLNN 11.41 xg 1r mxx gym Lum, 11n ilu IIC 111 tl11 O 1 D111f 1111 1 III nh. 111 3m n tn turn 1111r 111nnrtL IIII41 4 144r1111m4 1111 1 mrx hm mu411 17141111 xx1t1 1 111111 111' Wflyflky r1111m 4 1 1411 1n t11 l11111'tl1 1111r r1 u1tL4 lllkl tunnt ll Wu 1 L ut 1t111n n my In Frm r 1 nr 4 lnllfllll r11W11Xt1 F1 l 4 W 1, ' u I' ll 1111 1 1' IN 1 11111 4 1111 rt 1111 X 11 111 r x XX1 41 44 1 4 4 md tl 1 4 X4 n I 1 ll 1111111111 N1 1 1 1 n 11 I' K 1 ll 4 1 1 1 1 III 411 1111' 4 1 4 1' 1 1 1nt444 11111 PL 44 1 1 1 m111 1111 1, k fl L k 1 Il W' 1 X 1 " lflll 111 H111 3 1 11 1 'rn 1'1 IW 1 UI 11x 1 1 11111 4 mm x r1,4111 M 1 1 1 O14 llll 1 l M1111 T 1 L LXX L x 1 L 1 1 ll 1 L kk 1111's 1 1 w11lI1ILI' fl I11,lI'11XKI1 mx 11111 r LII 11111141114 11m fm n th Frm 1 1r1 114 1 mum un411111t1 pu 1 mty ln 1QlLl1t111n t11 1 nl 1111 Lx 1 1 r lI1 111111114 t ll 1 f 11t I JY Jaxx 6 4 5111 1 Elennw Tnm41r1 z tl11. CllYlSt1Ll71 51161114 11n1t11r lllxl 4u1. m14f1z1m4 xx 1 xmr-. f1m11u4 III tn txunm 1 The ut1 tln Amerzum N 11111 1111111 11 rmzl UI 8111111 wqress 1111 pu 1 14 1 1 1 Il 1 HHHN 1111 11411111 1 141m1n 111 Fr 1 1 1 L1 111 t1t11t11 n my lxlnl L Q Ll NN LL 4 I 4 11111 3 t1 1L4 III t 1 pmt 1m pr141,nt nn 111t11n 5. 11 LYXIIN' tn I'lL1I'IlLI'fJl1 nf1.r1mL4 11 1 fllx 11 ur D1Ll4 111nt1n111 t11 mut lllkll' L11 XIX t1n114 1 111 1 X t1 IIIIIIIUQ tn 111111 xx rk Ol p 4 1nt 1tl11r4 4411111t111n11n ut 1 pr1L1 11 1 1215 f 1914 19 1 1916 1917 1918 1919 19'U 95 1977 llflg tg 1 1 I11 L1l1 M Sflllfll Cmnt LL14 W1ll1 lfll H Tl111m14 ll 1n B SIL 1 111t 1 IIN Lrlxrt A lun Bx.U1lH11I1 S Thnrp HIFH R Glgnn Rulxrt Vw M Conn ll 1 1 H Arnn. W1ll11n1 B C,v1lm11ur PRESIDENTS Q5 gv l9'1 951 97 19'Q l9'9 If H 1 1 1945 D IIllLl B Dum l11l1n H Bn 1xx n Bmw R ML1rr1x xx11111 A llll l11rl14 H BLIIIIJII A 111 FKYIIUII Edu 1rd R imp 1111 Andlmxx A N1xvt11n L 41 Purm 4441. Purm R1 llkrt Ott Q41 Qwfl 191 Q41 ix 1914 Qww 1916 fn 1944 1919 R11 m11n1l HLLI1'k X 1 lllil C11n1lN IIITIL V1 1 11 111111 14 1I'1. Uk L 11 XX 1l!LI'4Ll1I'l C11r1rLl b11ttLr I'I'lIIk Frm Fr1nl1. Frm' A xrt F Txl1r X lL1I'R11w1n4n11 RlXHIl1IlLl lgnlxmx ' 111' H Q .Nfl rl 69 ,111 4 7, l -W. 1 . 'K Ott t1111li tlv 11 xf4l' Tlllx Vp 1 41 Ll f.1 1 111' l' 4 lifrwl l"l1!l1 Ll' '4 cl14 'r 41ml 1111' IIIICJ tl1' f11ll Unk 41 111, S1'l1111l l"41tl ' 4' A41 '4 1. lt xx'.14 p lzlln' lu 11 4" ' ' 'lxf Pr N 1 C " ffm mcft ill. 1lrl14-ri .14411'141t11 Il 'vcr 1' 1rm1l. 41ltl111ugl1 .1 411.1l.1r Pullf 1' Cf 4' Pr 1-i'4 C1 1 ' lsr' ,r 1' W414 1 rN41n1.:c1l IH l11w11 4l1ut tl1c 4. ' '1 2 4l lp 41' 4 .,g l1 il lp , ' 1 Cc 4 lf' rl ' Fr: lifn gl lvmll' '14 Ll V1 nnr. .nl ' ' "41 "l gl. 1 L fr' 'l. .1r' 41111 the '11nt1n ' 1 lw fllx f11r many "'41r4. S1111 ll l1'f l1.1glilW11 ' 111' tl1' 1 r,.1n1:.1t1111l. I ID 1 lx t1 li 1111 tl1' !.lc.1. M.lIll.' 11f l11: 1 2 1111' In F1 Y tri. 124g 4t11,k.mN fn 1K4 A' 1. L 111 tlxc F1'.111kf11r1l 1'.1tl1c 4 l-VY' lwlp IH 11rg.1n1:1ng Blmu 4m.m1,L1 du, Irfg t .. C .. ...mx 41n11l.1r gr 111". Tl1u l:r.111l4f1r1l H1411 xx"r1 4tr11' ft, 16 ' N .mx Ill' t11l tn 4t41rt' , .et l'414t tfn 41'l1 J1L11'4 1n gliff .I-I C I N Q lv v my xl H th v H l In Ilxr ' '1 't 4 11f tl1Q Q1 1nt1'j4'. xllfll W1 l 'ly 4cp.1r.:tc1l M4 4 11 X-4 1 1MW U, 4mk,L1U,1,k. V' 41 4 H ., 'IIVI -4 .14 P1'l xt. M4144,1.S:. L1 llli. M11... lS1'.1crl1-. tl1.1t 111111: Tln' l'r4t LllI1IlCI' 1nu1't111g xx'.14 l1cl1l .at tl1v fl 'Phi N' xtlrlr h mc' my Htl Ui HUJNNA' R L 1 KWH, PIM. Mglbv IMS. OI If H C DJ lg K N dui thi: 11141'1111g11. f.l11'ltcnl1.11n,A .1nl lin l'11ur +lI'Q.lIllZ4 Q n4 1111' ,. S11 " 111111. l11 w'x"r, lr M tl1'r4 l1.1 'Q X ',m"l Q' H' Ijrl lik ,rl l tux' Thr ll N IM' l' lv' IH '1111 UP tl1' l1HI1'I'4 l11'l1l c11cl1 x".1r. full VH I l4f"'lkl ml 4 CX' llc' will I' ' 'lf H I nl LL Q ' 41l l' 1'11r Il1' l111ll1ng11f l11y l'l',l S4-l1111, 1 I' PNK ' Q TW dll Nlllrll 11"1fH44l4 Nl ml 'Cry 11tl1u 4Ql11111l4 II1 Pc111143'lv41111.1 .nl N' ' Al 'r4'B' l.1x" c11turt41111111g 41ml .14 k'VCI'Qll D411l4 l141v1' 4.111lf ".14 vm dclcult ,ng U, 1:l.lmkt',r1 mm! N. tl in -1 1l41411r11l'c441111.1l4."The '4 Il 4 1ql111l 'lul14l4 " --1 , 5- for ANMAUUN 1' 1 .- . - llllld ll N l V 2731 Nw'41CQlL1 1g1"- '4l.","c C 1lv ,y 44 l4.11Llkl-FQ 4511. -I rl in .1 1l',',d Hu S '- BUY 15 5 ill F4 l' 9 ll' l lf- 5' l lm' l'l1Al. clwl '. n'x'41411c 4 1 1l pc ' l"4lJ. l1c Xe 1 '-1 Tlmy 11r-3 't.1lly ' rcrusrfl ' rl c x'clf41rc 11' Tl,-gi El-emmw p A , hc Xen. yi k Ig 1. wh., th.: l'fl l4 d'41 1'l4.Tl'," Nx'l ' ' 4l' jllnz - my gp, 4 -1 Ubi' A 4 C ' 7 I 2 V l fO' l' N1 ,1 J 'lu 2,2 '. 'l'1'Cl1 " ' .1 5' ll 1'1: N'4SliQLl -1 'l' E1 'Ll Nl4,'1l4c' 1- '- 'gg' O 111124, 1 '- Q-I I ' '4 I 54 J " V' I A l'Y B I1'l .1 1l1'1 ll". .'.' ,l4 " llf'l1xl '111114 'L 1 f 4 rcn11 'llflllll 1114 llllkl 4111 4 ll1t111n t11 ,lrpi-ls 41 tl 1' 4 A ' 4 l 4 " 1l'il - 14 ' lmk, tlv 4'l1 l lu1ll'1,. The 4 lg-llfql 41 x' tlny f'1yl'g mm C ' , ' , . 7 14.4 ' I I 5 ' A 5 "'A Tl QV S MW 51 S11 X ' '4 uf tl1' lr'4t .1"14t41n" g1V'n tl tl1c " "Hd ' 11 4H 41 llw' 1wD4 114 4.-4 1 1,4 44 4d ' llg' 11 l1l'lfl ' "1l' 1,6 1:'Cd1,. 145.5-1. 1 S KI4 "-' 7 - l - " I - ' 'll 'df D ' t11 tl1c 1144 1'141t111n in v41r111114 p.1rt41f l i l 111k. 41, 1 4' 4 cft4l1l slql 1 l ' ' ll . "Q I - ' . 4. 4 ' K G 4114 4 4 l' 4 4l'kc 414 well 414 they '41 yc41r 4 11 llll ' 1 C1 ' 1 l 1 3 l '11 A :rt 1 F4 ' A .'4' "4 f '4 1 4 ly lc 1 Ll 1 l rl Q yc.1r4. 4 - Cl4 X4 'll1 12-3 ll 1 . 'LID I 1 1 Q4 1113 , ' 1 -4 , . 4 1 ' VII! 1 5 C. 4 '414 -' '- . 41' 'l 5. XF X llllll 4 1' ' 4 . I -K Ell' l ,G.l' d11 1 '- Tl K' 14 '14 .ll .1"l'l li 1-7 C. , IVE Ot '1 1' C. H1 1 4 ' -1 Al. 111 ' ' ' 4 ' C 4-4 ' . -. '. 4 lf' .4 -Z 4 ' . 1 JS, 1 ' . .71 ' 4 ' 4 - - - '. 4 , Q 1231 Jw- 111 11'v ll1 1 54 15-1 VJ4 ll. cc . 4 "' 1147 bl 1"1 -ll Y. l ' l ' 5 Fajtx 'Year Huston MOTHER SSOCIATIO In 127 Mr Hatntr th prmtapal of tht 5taool had ru td tht qut taon of havang a Mother5 group IS wtll a th Ftthtr A55ot1at1on After much da eu lon and pl mnang Dr Etta M Pttty 1ohn 1 yltt prantap al af tat 5thool and Ma Ro5t1na Gal man 1 t t 7r t a a group of t Mot utr tovtthtr and d15tu 5td th 1 ta Th Mothtr5 wtrt tnthu5aa5t1t and on Qttober 1 197 a group of 160 Mothtr5 a55emhled an tht au atoraum and tltttt Mr Frank Franz a5 tat fart prt adtnt of the organazataon At the 5am t1mt thty tlttttd tht u ual group of officer ap pounttd var1ou5 nttt ary tommatttt5 for tht ton tanuantt of tht tluh and dttlded to hold afternoon mtttang an Ottolwtr Novtmhtr Ftbruary March and May Throughout tht yt ar5 the program tommattee ha trat to hxvt pta tr w o wtrt 1uthorat1t5 on topat an whath tht Mothtr5 wtre lntertsted Somt o tht pta tr and top1t5 mtludtd Dr Ltwl Sttrntr who pokt about tht Stnaor Prom at SUPLFVI ron and txpttttd b havaor of tht 5tudtnt tht Stnaor Tr1p5- tht rea5on for havmg them and tht to5t5 Mr Ma hatl Fa5eh pokt ahout the unaor 'Trap to Wa hmgton M1 Fachele a polrcewom an spokt on 1uvtn1lt prob1em5 and bthav1or At one mtttang a rtprt tntatave from tath of tht armtd fortt de5tr1htd tath of thtlr l7r1ncht5 of trvatt and tht advantagt to 1 hoy or grrl an Joanang up Dr E Pre5ton Sharpt DlftttOf of Youth Study Ctnttr pokt ahout h15 work and tht probltms of 1uvtnalt dtlmqutnty From tlmt to tune tht d partmtnt ht ad5 h av dt5tr1l'7td tht1r 5ptt1f1t subyttt matttr and Mr Hatntr tht prantapal 5pokt t 5tvtral mtet1ng5 on graduataon rtquarement5 etltt tlon of tour5t5 and v7ar1ou5 topats of mterest to tht Mothtr M155 Paulant Smath an exthange telthtr from England 5pokt on tht tdutataonal 5y :tem of that tountry At two separatt meet1ng5 fa5haon how wtrt gavtn by the glrl of our 5chool-ont hy tht Homt Etonom1t5 dtpartmtnt where tht gurl had madt thtxr tlotht5 and mothtr by Lat s North tat Stort whtrt our g1rl5 modtltd prom drt55t On three SUCttllXt ytar5 tht Mothers planntd and tondutttd an antaque show at the Amtratan Ltgaon Hall on Ltlp r Street Dtaler5 from out lyang da5tr1tt5 da playtd therr wart5 'and each of th 5how5 proved a hugt uttt 5 both financaally md 5ot1ally In Ftbruary 1977 tht Mothtr tamt up wlth a ntw ldtl They thought It would be a mee thang to anvatt tht Mothtr of tht frtshmtn to be prt5tnt at hool on the nrt day thear thaldren tamt to Frankford Afttr tht prantxp al grttttd tht fr h mtn and antroduttd w ar1ou5 mtmhtr of tht tatulty tht Mother5 wtrt muted to a Tta h ld an th Llhrary and gavtn hy the Mothers AbbOC13t1OH Tha was a wonderful way for tho e who attended to httomt atqualnttd wath th l7u1ldang and 'aboye all to tomt an tontatt wath that 1I1V1l131L mtaneahlt ytt txtr pre tnt Frankford Sparlt An avtrag of 170 to 700 Mothtrs havt found tame to attend tht t Frt5hmen Tta Tht M17thtr5 A 5ot1at1on a 1 group ha m dt trap to numtrou 1ndu5traal and manufacturang e5t ahh hment5 Tht t trap are of 1 5ot1al as well a tducauonal naturt Th y havt mtluded 5ueh plate a5 the Phaladelplua Ga Work the Unxted N mon Bualdang an New York LaRo5a maearom platt Sttngtl Pottery ett Wath all thest 5uctt55ful tvent5 aetumulatmg through the year the questlon maght ar15e as to what the Mothers do wlth thear trea5ury They do pltnty They' have e tabla5hed a Stholar5hap Fund At the prt5ent at 15 a loan fund payable after tol ltgt graduataon wath no mtert t ratt Thty hopt 5omt d ay to ht ahlt to endow 7a ptrmanent fund On 5tvtral oteas1on5 the Mothers havt donated award to the play ers on champaon hap team5 IH 1957 gold ha5ehall to the Garls Soft Ball Champaons and tlt t a5p5 to t t Sotctr Champaon an 1979 thty tontrahuttd to the eo5t of handmade and tooltd walltt5 for the Dante Band members who were champaons of Delaw are Valley Band5 of Tomorrow m optn eonte5t for the second con ttutavt ytar Dr Etta Ptttyjohn w7a5 tht fatulty 5pon5or from 193 w to january 1956 when she w 715 appomttd pran tapal of Kensangton Hagh Sthool Mr Madtleane Burn5 one of our counsellor th n bet amt tht Tatu ty pon5or Ma Ro5tana G1 man ha5 5trxt IQ UC! Llftf wlhtt I 1. '1 :Ot1'1UUIl XXI sflftt PRESIDENTS 197 7 and 1974 Mr Frank Fran 1977 and 1936 Mr Albtrt Laghtfoot 1977 and 1978 Mr Wallaam Clark 1979 Mr Ray mond LaPtllt -- 1 1 7 1' . 7 5 1-1 1 . , - 1 1 1 .1 .' 1 L J . . L 1 - 1 2 1 L' 1 1 1 57 7 75 1 1 5 1. 7 L , ., .. , . t 1 5. -'. ' 5 7, ' ' 5 5 5 - ' 5 -5 -. 5.-5 1 15 L 1 5 A . 3 5 55 1 1 g . 1 . 7 I' , 1 f 1 5t 5 1 7 7 71 7 7 Ll 17.77 .1 511 :71 11. 1' . 7 7 71 ,777 7 e5f ZISSIQIAIHI t 7 h 7 1 111 7ap11l. ez lled 1 , th 1 1 . 5 1 - d, 1 . .1 1 - .7 . -- 1 77 1 7 . l 7 5 g7 7 1 t 5 7 C 1. 1 1 t at . . Q . I 'V . , V 1 M . . . e 7 . 7 7 7 15 1 1 1 X . 5 'I 'W f - y 1 1 ' y - 1 5 R , 17, 17, 1 11- 1 1 ' 11' 5 1 1 d 1 7 77 7d 5. 1 1 1.7 1 7 17 1 7 7 e 1 1 7 1 5 75 7 . 1 1 . tl C 7 7 7 17 7 5 7, 1 K7 7 ' ' - 15 5 v 5 " ' ' " 7 7 ' 7 7 7 7 5 1 . 5, 1 ' ' 5 1 . 1 y t . Q Y . tnssy , 1 ..- 5 1 , - 1 I 5 2 . . sq .1 N11 1 ' ' 1 5 1 5 t 15. 77 5 7 7. 7 7. 7 1 7, 1 7 . 77 5:71 2524 25 1a7 1 1 7. 5 . 7 5 3 1 1 1 1 L 7 '71 7 1 7 LS t1 5 7. 757 5 1 3 7 1 7 19 7d 1 7 5 71 k7 5 h 77 7 1 7 1 1 1 7. c 7 7 7 7 1 775 75 7 7 7 7 7 7 7 . 7 11 1 1 15 5, 1 . 5 f 7 5 71k75 1 77 7 7 . 7 '5 A ' . 1 .71 5 5 5 5 . 5 5 ' Y' -. 5 5 , 1 1 5 1 A 5 , . t 7 '5' 7.7 77 7 e 1 ' 7 - 7 5: f 1 7 t 777 7 7 7 ' 7 7 : - 7 1 7 7 1 A 5 7 1 7 7 . 3. . c 17 7 5 71 1 t . 7 . 55 5.1 7 1 . 7 7. 5 7 1 7 1 3 . 5 ' 5 '5 - 1 5 ' 5- I '7 I v 5 , 1 . 1 1 , 1 1 1 5. Q 1 .S. 2 11- 1: . 515 5 2 . .5 4 1. 5, , 775 1 7 7 71 7 7 1 77 57 77 .7 7 1 7 71 7 1 7 1 . 5 1 1 5 ' ' N' ' ' " 5 5 1 5 ' 5 . t K Sk 1 K ' . -1 C . I I. L 5 . . 7 1 7, 77 7 1 7 1 5 1 7- . - 1 . . 5 1 . 1 1. 1 5 1 , 1 - 5 5. . , 5 551 ' ' 5 5.6 5 '55 , 5 ' 5 - , 1 1 1 t ' 1 1 1 7 . , , 4 , , I xl 1 1 -, . 5 1 s 1 1 . , 1 , .a 1 N5 -.R 5 x 1 M K 5 S, pw 55, K 1 vi r 7 f I -Q 135 1 ' fs '- . , I 3 " - 1 h 3 y t 1 1 1 5' ' 1 . , 1 A , ' ' ,5 . . 5 ' 1 1 . 1 . 5. . 1 1 , 1 , 1 1 1 - 1 ' 1- 7 1 ' t - A . -1 V . . , . , , 1 - , , x , 1, 1 1 - 't - L 1 , '1 1 1 7 7. 7 1 7 5. 15 1 7 , . 5. 7 7 v7 7- 5 5 V - - 5 7 - 5 -- 5 5 ' x x 5 - 51 e, vt 1 7 ' 7 7 7 7 73 71 7 7 7 5 171 75 7 . 55 77 1 11 1 lf 77 '7d . . , ,' 1 ,- , , V 1- , ,Q , -' -, ht Q- -- - ,, , , , 1 1 - 1 1 1 1 .. 1 . t 1 t 1 1 5 t 1 . ,ls . 1 1 1 x 5 . ...ti ,5 1. - 1 . . ' 1 1 A W 1 1 ' 1 ' ' -. - - - .. 1 5 1 ' 7 1 . 1 - ............ -. 1 ,, Q t . '1 7 ' t 5 1 '1 1 C 77 1 - . 5 -1 --3s- ' 7 - ' - . 4 ' , 7 1 D 5 5 , 7 I . 1 , 5. 1 1 Fran ord High School A UMN ASSOCI T10 Emu Pxfon thy Hut dub had bun graduated from Frankford thc nad for in Alumm AS:OL1HI1OD xxab felt by Neural of thL former tudenta SIDLE Frmkford xxu at rhg tlmg 1 two par annex to Cpntral Hnqh Sghool xt xxx: 1 group of Central 'rmdum who t lt th 1r Fxrt 103 xlty vnb to Frank ford md xx ho m Nowmlnr 191 lend the toundluon fur our Em Alumm Awogntlon At th first mutmv mn Nuvymlxr thg box L 0 Vlmknt A Hunk for thur hrbt pn ldumt VIHLLUI hu Mm um ut rhk must UUf5tlDd1I'1Q bop urmf' h1 my lf Frmktord HL xx L rk pon able for found mg rhL Iumeer md 11:0 mbtrumpntil m Ctlb 1 mm t Stu mt mr xrung 15 Quntiry tr 1 unr and fllllllj pn ld nt of tln Studult Bwxr mr thru tum In 1911 md 191' hp w 1- prcm mt of hh div Hunk left bkhool ID Iune 191 a to Qtudy LhLm1-try lt the Ph111dLlph11 College of Pharmaq P rh lp thg pr1mL rg Nm m thu mmd of thy boy who U1'lK'll1llly tuundgd thl rmrvmlzltxon vx ls t k lLqUl5lt1Ul1 ut m mthhtxg fikld for the boys of thy xhool md thu vmb th firbt objggt bought by thL mcmutmn Othgr mtprcbtb Qukh 15 college and full thur plmx to tha fully-t However they d1d lxslai m luqlllflflg thu Edd md thq vwcrb rcpresmted at tht Lormrstom 115 mg tor thu mw bmldmg Hynry F Colgmm xx as prwldcnt 1D 1914 nlthuugh hm 1ttmd1mL it Huvgrhmrd Collcg pr vmud hl ung tw lktlvk Vmunt Hunk n-umLd thu pruxdpncy m 1911 Durmg thk Nprmv of thl yur thh lm-5Ox,1E1tlOI'1 helped thc 1thlLt1L th xms iimmnlly At the Aprll meptmv of that yur plan xun INldL tor thp mmnl dmv: prmmd ot xxhx h xmrc to go tor thy bmefit of the bL U0 In Ium thb lA0gllll0l'l btxged in Alumm D13 In thk atnrnoun thu bop mdulgcd ln bport md ID rhk Lvgmng 1 dmncr xx 15 Nernd Snvcml hom rnlttub vnu ippmntnd to k 1rry on rhk work of th iwokntmn At thlb txmh thu 1woL1dt1on vm mhptmq on tht firt Thurxd 15 LVLDIHQ Ot muh month ln the old xhool bmldmg In thy prf.u.dmU full thy Luxtom of 1 tootlwll Elma vuth the xhool tum vxaa beffun th mmm n ultmq m 1 tu 6 to 6 Tha 11 t mutmg of thu 1woL1at10n m the old khool took plug on Dugmlxr 79 191W it Vkhl h t1mL th.. group III putul thy mu bulldmg by thx, 11 uf 2150 IDL ton L- Thgrufur mggtmg xmrh to be h ld m the U5ITlI1lNlU1'Tl of thy new buxldxnv At thelr February mwtmq ittgndcd by -uznty Exe memberb plan- were mxdg to prcxnt -rvmethm to the 001 mn Q lutlon D13 T ny xw Lmoy Ld thp tn lf of trymv out thk gym mppdrxtu and gettmff thu ful ot thy grand new bmldmf' At xt: IHCCUHU on Oktober '77 1917 th 1 xmu t1on xutgcl tu buy 1 Llfmrtx Bond md xlw tu xn tvwntx wplg uf t umeer to t cw, ut lip Lau uxtnm who were II1 m1l1t 1ry k lmpx md lt thu. from Lnry Colgmm xx 15 Llutgd pr 1 mt The nwmi t1on hmd mdmmd enough prummgmp to nquux scctmn ID thu Pwneer thc wuz: o Dukm gr 1917 urryxng thx hr t Alumm Dgpmrtmgm T Dgunnlxr nmutxxuq xus mgmornblp fur 1 bl-ketball gimp between thu Alumni md th Ju v wl telm the Alumm xxmmnv 10 to D Follmunv thx gimp tht group ldmurmd tm tht lxbrlrx where mqmt wa -und xxlth xpudmu an 1 tm u u1 xmb It w 15 du 111 tmc mt mutuw thu 1 w knuon had but held xx 1th morg th m 1 hundred ID attendmuc pl ug on Fhbru ary 6 ID thk Frmkford Thi ntrw. buxld mg md w 15 1 most dp 1 Ld uuu, In thu mir the pr Lbtlcc of hlvmv monthly mutmq www uhm domed m fmvor of thu pruynt plm ot mutmnfk 1t Chrx-tmxs md E1 mr Tm grldultlon of thL hrxt dub to wntun Qlr rabid thy quwtxon or xxhxt thy nlturc of th-, 'uw Lntmon W'Ls to In IH the tutun Sump vuntbd to hue two sepxrlu hbouitxons one fur boy: 1nd one for gurls but thu konxn UNUfUplDlOI1 -umgd tj po1nt to nm bw INIKIIUOIT XVII t L r ult t lt after the grulumon of thc dub of Ium 18 thn vxrl- were lmludgd m tht mLmbLnh1p T L Nprmg mcctlnv Ot 191q wh not L lxrfmy ittgndgd ls were prpvlouw mutlnqb ovung to pmt pamcmyntx md th fat thwt 1 llrm number 0 member were m mlllfify Jun For a t1me xt xcmgd thit thy bow and Vlfl mxght we xpiratg mutmqb 1t thur own UBIIVLDILJILL wlt ony blf' mgctlnv ot rhk two vruup xt Chflwl rn but thlb plnm DQNLI' mxtbrullzkd Thu pw ma: suvgeated beau-e at that txmp thi boy ID th abbogntxon greatly outnumbered tht gurl there bemf' but one claw of gurl Qmduatvw mg. mo-t 1mport mt bllxlflgw thlt Lamp g orb kj - 71 " 1-', ' '11' 2 'W fd A l' N Y 'Q ' 1 " WS " ' I 4 M . I . - R. . 6 . bv ES, . y X, . . 5- " ' ': 'fe A 5 S '. " ' ' 'V .2 ' ' 'Tm " 1 A 'zsz H ' 'Q ' "' I ' 1 Y Q 'N 1 QM, " i I! 1 1 'A X , ' '. ' 2 x xh 1 Dxdi 4 1 '. he be '5 rl: L2 Q xi ' 'c c' 5 'z ' f A f 'Q w 'Q ' " 3 N 1 ' . Q. . Q Y , V, 3 3 . . C. .D 3,,.N.. . xx: 3' . V A ' ' 3' . A' x lt, ' -. . cas: "sf c 5 , ' N, H ,'s'hsc ' '- f 'Q 1 4' rd ' " . V x' 'A ' ' 13 " . ' 'X 'N I' ' ' he P' h 5' ' IX ar' Qd N' ' 1 ' E ia 'A ,Wd .5 "LA ' H" Al 'W is Q 'Q . 'isa 'z 4 ' . ' 'as as 5' , ' H' ' X 1 'z W ' " 1 aid' . ' xi: 'k ' , 'Q 1' " '.' sz' ' 2 N A ' A'a4 Isl' g hc K d' B: d. ix V A if f' 'Q ', ' A N , Ai: f N" bl cw ' Q 'Q ' 's' c ' '. H id .1 "A ' A Q ' 'Q ' , ' H N s. 1 .. ' '22 'd' he ' A '. ' 1 W 1 1 ' ':':::. V ' 'X Ab f . ' .3 Az ' X 'x w 'J crm X 1 '5 V: 'R , 'Q -2 Z I ' .' ' 5. 'U V' D . c 1 s X 4 Q wi ' N ' 5 N 'S x. 1 ' A 1 I' ' m ' ' 1 ' ' ' ll ' ',,'z ' ' ' 's ,L 'z ' h' ba W ws? ". " 5 t" dzll lx s al Q' ' .1 a ' " ' ' ' ' HH." '41 WI: 'd I b , 'V D ' gss: f 5' ,Q 's c N V' ' ' 1 -', ' 'H . V ' 2 4 ' 2" "4 ' . 1'1' ' R ' U 2 x time jobs prevented the boys from executing ull The Efth :annual dzmcc of thc association touk " A S f , ' ' ' Qi?-' 1" , f Q ' ' ' Q 'Q ' ' f I I' M ' ' I " ' ' ' ' ,L 1' 4 5 'bdx S ,Hz x A s S s v' x l fs s I ' ' if ' 2 A 5 V 'sw I KS wiki l , ' ' . ' 1 'z T' ' . ' 2 ' N 'S' 1 A H ' ,: . Q A 'sz ' 1 'Ez 2" c C' ': 1:1 :st ' ' 'sb"k I'A: Q' ' 'gf' ' Q' l1 ' W V ' 2' ' ' 'Q' 5 ' ' 7. "1 ' "' ' 1 x 1 3 .55 - I. 'T A, ' AS 'H fr' " ' ' .' -' ' I ' 'Q 5 . ' " 'Q I 1 "1 H ' 3 ' D 1' : 1 A ' 'Q ' 1' " . : "1 z 5 " ' 4 ' A 12 . 2 ', f' ':, x' sp 'A f' - 1 "' S . ' 'C " A ' f ' g ' ' ' 4, as: "2 ' . Ah hx cs ha "h I. Y. g ' ' 5 1' , 1 , N 'Psi' 'ak . ' .H Q: " " N' N w ,Sf 'Ll' N 'J' 'N S.. h': V5 ' I .5 .sz:'l' ' 111' Az A 'z': H. x . ' f 1 ' ' if H 'A 5 'J' ' "' " Wk 4 ' 'Q ' ' ' c ' 5 Q c .QC . 1 1 K' ' f . 1 S W 3 . 'SN 7,15- .1 . X N iv .V vis N. K 1 . . WM 5 K 4 H. S .K S is 'NxAA ' h. 'q.1f N' ' A ' ' "",: ' 'GQ "h ' ', W 'b ' Y ',, 1 ' 1 xx ' 'A 3' 1. ' ' D , EIS, ' " 1 1" 1 ' 'z 4 H . " ll . C A- ' 'S tr 2 ", . " C, ' . 1 : ' ' , ' 'SA e x QS u,kV . 51414. . . ui. tl' Y, .S. , .: S ' :N "' ' ,, , 'q . ' 'Q ,j' x' A . 1 N, ' ' 'A I S 'N ' 3 x ' ' ' ' 3 T13 I 4 L '55 A 'A ' lw-f x -2 F1j't5"Te11'r History' "1-..1' 1 Front Ron Irma Coleman, Chuck Schalch 1Pres1dent1, Janet Hoffman, Anthony Vnsco Center ean Schalch Glorxa Pl0If0WSkl, Betty Parker, Marnlyn Wxlllams, Laura Lee Scott Top john Broskey, George Broskey Andy Carter, Wnllxam Barber 1 10 xxh11 11111111 11 the meet1r1g 1111 Apfll 'I 1919 xx 11 1h1 r111t1cr of 1 mcm0r111 111 Hlffy B Maugcr xxh11 11111 h1 11f1 1n th1 W11r1d W1r Th1 m1111or1f11 LVk1ltu'1115 111011 1h1 form ot 1 r1pr11du 11011 of 1h1 11111111 111 S1 G10rQ1 Sc1111111 111 1mp11r 1211111 xx 15 1 1 1 m1s 11111 of glrl 111 1 1 1x11u11x1 111mm1t111 1111 XX11111 thx had not 111111 1'11I111I'IO I'1pI'1xHt1L1 A11 1pp111z111g 111nqu1t XFVCL1 IH th1 vxm 1111 11xx1d 1 pr1111r1n1 th11 h1d 111111 1111 1111111 1I'l 1 a111tor1um Th vr111u1111to11 of 1111 11111 19 1 ls- 1111 lo xx 11t1r T 1 DL1Lm1WLf '9 1919 m11t111Q 1111l11xx111 th u5u1 111111 111 1 1 1 1f11h1r1ngb 111 v1r111u1 r1111m 1tor1 1h1 n11111 11111111111 1111 1 ffxm T11 1X'41L11t10n 111111 1 1lr1x1 11 r xx 1 xx 111 111 111 11r111'r1 1u1'1r 11411111 r11l u1111 11111 r1111x1 1 uWNtl1Ttl1 111111111 1 111 r11u11 1 Qu 111 111111r111u111111 1 11 1x1111111' 1111111 A 1'I11m1r1x1w1 11111 pr1 1 1111 tl1 NU11111 111rx 1m111 1 1 k1rN 1111 1'1r 1 r th rt t1m1 xx1r1 1 1111 11111 1LwlI1f1L 1-111 111111111 xx11111 M1 11 1I'lDL 11n1111 xkklmk 1 x111 11111111 11 r1111r 1111 111 11111111 111xx1x1r 1 11111 p11't11u11r1x 1111r 1 m111 xx11111r d1n11 11 Sh 1111111111111 011 1n 1rx 9 "1 1r1u1' 1 11ut II USU1 11111u 118 1 group At IIN 1f1Nt1r mkltlllq 1111 AQYI1 19'0 1 6 0111111111111 N11llVxLk1 111 111t1r1b1 111 111 111u11x y iddlllg 1IN v11111 111 th 11 11f mmy 1111111 11rg1111z111o11s ID r1111mm11111111U ID 111111111 111 111rx for t e t11111rN A prmg D11111 xx1 h11d At Sh 1111111111115 on 1r11 11 111 1h11 x11r T 1 -111111111 h1x1 511D 1 e hrxt x11r 111 xx 1 1 1 1510111111111 1111n1pt111 txxo 111 1111111 1t111r 111 111115 dr Th 1111111xx111ff fl the 1 111111111111 111111 111 pr11t111 111 h1x1111' 1 Th111 S TIVIDQ 1111111 11111 in 151111 TITLL A Unlquk d1x1l11pm111t 11111 1111111 111111 1n t e c1r13 prmq 111 1971 xx 1, 1111 f11rm11111n 111 1111 Old u1r11 Th1 1 111 15bf1k1lt1l1IT 11 1 1 111 11 the NL 1111 11111111t1111' 11111 1916 T11 1111111 r 1r1 0 1 ur 1 1 1 111r1 XKLYL 1111 1'1r1-111 111111111r1ce 111 IX I1 WUI 11111 T11 1'r1111p 1 111111111u111111111111 11111u1 x 111 r1xxN 1 1r1'1 1'r1111p 11 t1l1Nk 411111111 111 I 11 IN xx 1 111571 O Q1 11r 1111 11 x1r tmk 11111 1x1 111 th Q 111uN1 111 tur x 11111 111 t11r 11ur1-111 6 1 fl 11 III II 511111121 t11 1 A t1n11 foes N Q11 1111 1 1 111 11' 11111 1r II 1 IINI 11 11 111 x11'x hrt tllkl 111 xx n11 1 up Fr1n1x111r11 H1 h S11111111 M111x r1 u1t1b xx 11 xx1r1 x1rx 1111x1 11111 h111 m111x 11111111 1m11r1U 1h C111 Gu 1111 xx1r1 111x111d 111 111111 1111 11rf'1111'1t1on 1 h111111r11'x r111m111r 11111 th1 0111 Gu11'11 It ay L .ff ., if IJ ' 1 ' ' ' A A ' ' ' ' he Sf 1 A - 6 ',A A . 'Q 1:1 11'A ' 1. -QE 1 ' 'A Q 1 A '1:f'z ' I " ': ' 1 1' ' 1' '11 ' 1 2' 1 1 'A 1' 1 ' A : ' Ci ' 1' ' ' 1, 1 ' ' 1:51 ' iz 4 ' 11 - ' 1A.A 1 ' A . A1 - ' ' , 11 '1 1 'f '25 111.11 'Ss' A' s h' 13" "1 S 'A 1 " 'as 1 ' c " 'W 5 ' 11 ' 'c C' " ' ' A1 ' -Y ' 4 . h's :H 5 1"1" h 1 13' 1 . ' 3 '11 ' 'h'ch h1 at "1 ' 1 1. 1' ' , ,- A , I, A 1 A , , 'g:"z:1's' "c'. c' ,"1z11 I A3 A AA A A M NS, , - he ' 1134 1' " a' ,Q . 11' d. . A C .A A A AAA A C.. A J AA , . 1 A .A 1' 1 . af 1 11. 1. A 'l1::1-fda: ':"s. A' T 5 'A h A T' . 'AIA 'A A. An," A . An G1 . "5 'sz LQ' Ti ', 1111 111:-1s1' .' ' , AT", 1 ' ' , ,D 5-1111 11',A1 '. . 1' ' hes: 1. f 'T' 1 ' ' U 9 hi" ' ' " 'A '11 s1,1lll111ys.1s 1' 1 '1 1 ,' 5' 1 ' 2 members xx'1'rc asked 111 c11111r111utc 111 thc St11k11Um in I A dv ,A At- I A ..AAld A M. I A h A 1: '.. '1 'hfh ni h' 5 'ss.Thc A . AA' AHAA AA 'IT A " ,.' 1 f' 11d 'A S ',"' , 1' 1 3 1' f1 11 ca 'hc I '1'l1l1'1iC ,tt t f hA :AA 'T A A 'A ' P A" 'A AIAA A1 AAAJA F A1111 11 4111 11" 11 1 11111111 ' 1: pi ' 9' ' ' " 5 A 1 .". 1 ' kai' 1 ic. 1 11 111 ' f1'4 " th " HN' H1 ' F911 ' 'I 'mv' " " 1' 'S 111111 10 V111111' " ' 14 '1 'Q ' ' ' L A" . C " A ' Shiv' I 'AA' Zi' I 1111. 1111i 11ss11c1.1t11111 11119 1z1t1x' ' 'r'a1s'11 ' S','I'11f:l' .' ' . 11 A' A 'A ' ' 'AI 1:1 ' '11 '111' 1' " A' ' S 1 1 4 '110 ..,,A,.f111.1T1..111 11 .1 AAA AA. A A U. I' . 11-1. 1 1 111 'S J 11 1 1 S': 311' gs 1 A' 1 1 5 1 1 A yd Fran ord Hwh Ncl11111l H1111 ' If mtm tr tu tm 111 fl L11tL tt It 11r1'1n1L1t11111 1 IIXKLXKI' rtt11111 m 1 1 L mtrt 11 111tt Il P1tr1 x11 t111 rt1t r t 1111tt 111 11 llx 11rttxt1111t1 x t t 1u1r I1 L 411 t 1 Oll C1u1rd h1 Q11 r ll 1111 m 1 ttt u 1 t 1 t tg tm 111 1 d11111t r C Alun S11 111 III ' 1 ll 1r 11111 11111tr 111 49 t1n1t 1 r Mr S rt lfll 111 1111 Old F1111 1 Il D111111l1tr 6 t1t 1'r1 11 111111 1 11 111 1rt 1111 llll 1' 11 1 r 1' r Slllllllx 11r1Nt11ttt r fl 111 NX 111111 11111111 W1 1 1 1 1 11 11 11 11111 H111 11 uxt 1111 l'r111lc 11 u lla 11 N 1111 111 urt f tt 111 111 1rd 111 tru ttt tt11 11r11t1 11r 11 t111 11111 111111 xxl11t1 1 111 111 1 t 1 1 1ll11xx111 HlLIHl'W r Hx H1111 RL1lWlIl Vs 1ltt1' 911111 Vw 1ttr d1111 Rlt 1lI'Ll t1.l1l1. l.1R11y Th11m11 1111 Htnrx M d 1' 111d E Qrrtll Cfip mtt 1941 t1t 11rg1111z1t11111 1 I1 undgr t 1r1 1 vr111,11111l tht tuthlul t1111 11umtr11u t11 mt11t11111 It 1 th h11pt 111 Frmkford H1111 S h1111l th1t thx group xull t1111t111ut If prexnt mttn t 111d k LP th plfll 111 tht Old S h1111l 1l1x1 xull ttt 1tx 1111111 1 11111ttt hut vt N1ntt1x1 1'r111111 tl1 1frt1t utr 111 1 1111111 tru 111 11 tht rt 1 x1t1t 1 1 O Gu 1rd xx 1 111 UIVL 1 rou mg wIlI'tI11fl1L M lUQxY tmf1r11l Fund xxhtn th 111'111ttt 1111 11r1. tntt 1t t t rtQul1r 111m111 mtttlnv 111 A11r1 1951 1 111 111111 111 1111111 tr11t 1tt1x1. 111111111 111111 IK IH 11N1hlt t wrvt t1 1111111111 t11t 111 II 1 Tatum 111 lurmtr 111 ID rtlrt TmLI'ltN xxtrt tntdorth l1IDltLLl 111 111 tn 1m 1111 1111121 lx I XLI' XXL ' ty Hkllt UI Q I' 1I'y 1 t 1111 ut 1 1 1 1 Tk 111trt1 E11 Ur1 1111 1 1111 xx h DX 11111. 19 fl num trt 1 " d 11111 111 I1 rmv 111111111111 11 If dkntthr 111 1 t 1mt 11 ll' 1lA 1 Lxlliltt r111t 1 1 10111111111 lt tht Dgttm tr r111ttt11'111 19 1 1r11u11ur1ttd tht 15 111 111 11111111 1 xxttkly lu11t111111 11 1111 11r1du1t1 xx 11 Lll' 111 wtttn xt th 1tX u At tl11 txmt 11 11111 1 11 t11 1dm1t 11111111 1nt11 m1.n1lxrl1111 XKl'l41 l11 1ttt11 11 I1 X11111 11r txx11 xt1r M111 mr Mtm1 1r1 11 mt11t11111td pr YlIlU 1 111 xxllft XXIII I'11 Tllfn. LXLIXI Q IH I L QUL1 111111 xxhkrt mt ll 111t1 rt t 1 1 r1111111 m LLHI x, 111. I 1 l ltfl t 1t 11rtx1 11'l t1t 15 111 ch Fuwt Vx rld if t I1 11111 t1n1t t umm 1 111111 1 trtt 111 11 1111 11111 Ll I1v,4I'ltl1D 1111' tmtut NX X 1t1r tr x 1 t r1 1 11r111rx N4 1 11111111 1 r lt tl1 'Xl11111111 1I t t 11 l T3 1 1 1 1 1 1 1 1 111111111 ttu mut 1 111 11xtt 1 1 'r11u1 umm 1 1t llw ll t1t11r 1 r1111 1 1 ut 19111 111 t 111r1ttt 1111111 1' 1ttt11d1.d ly m 1r1 th111 1 hun 1' mtmhtrx 111 Olt f1u1rd 1111 t 1'u1rx 1' txtuttt Qilllll 11r 1 111111111 I1 1111111 t1 rr 11 11 1111 xx lb H 1111, 5 Y 11111 11 1 Tint 1r r xx1th tht 111111. t 11 1 ll 1111. 1 1r t1t 11 tmnv 111 Ny 1111 111 t11. 11 1 t ld lWLlll 1 ff d111t1 111 t1t r1r1q111 t11t x 1r 111 l1 'Lt 1 IIIL 111 11111 111 111 N1r111g 11 9" 1111r1t 7 1 111' um S 1tt1mt P1111 1111 111 111 1 1111111111 Ill Dnttmhtr 19' 111rt vw r1111 1111 1 lX tn111r tt 1 1 t ty 1 11 t 1r111' 11111111111 11 W4 1111 11r1 'I I1 t 1111111 K' t 1 txttutxxt t11n1n11tttt 'w11ttd t 1111tr11 1 fl' t1 t1t l1 r1rx t Nt1l1l1Nl1 '111 Alumm 111l1 1 ll to xx ltll w11lumt xxtrt t11 1 1 lr11m Ill'l1'. 111 t1r11t 1.11t11111 1 1 1 11 1 X111 If ll 11111 11 1 111111111 111 xx 1111 Vwl 11111 1111 lln 1t f1rwtl11111l1 11urt 1111, vxtrt 111111 h lt 11 Amtr lt 111 H1 tory 1 Alumnl 1111111 111 th 11 1 9"-l tll 1 1 1 1t t1r 11t1ut 1 111111 1t1t 1111111110 1111 11ru1r1 fl 1 xx 1 t1 lk 1 tht Alun 111111111 rt tntmv 1 111111111 t 111 X11111 11r1rx Tht u u1l l1111t1uLt md txtr1 '11 11.tt1t3 1'r1 u1tt l'lI1l 1 1 111111 111' 11t1xt 11r111fr1n1 WTIIIK' 111 11 t If ll II 1 11111 11 rttt 1111' t1r ll t1 1 1 III t1t 11111111 IW1 1111111 111 xx 1rk 1111 tht MtH1i1fill St1c1um F1 ld wth th 1ul 111111111 111 t 1 H1 h XX 11x III I1x fxll 111 IW1 tht Alumm ur1dtrt1111k th 11ul1l11.1t11111 111 t Dtttmhtr 11un1l11,r 111 tht P11111eer undtr I1 L 1t11rh111 11 C I-l11xx 1rd Th11n11 l'tl1ru1rx kj G Q' Tf 1111s ll 1 L 1 1 l11 Q 9 d1 1 wl Q 4d 4 1d 41s The 3 L- 1 5 1 1 ' - C N :1111 11 5 l41 '114 11122. Tl 1 N4 14 ' h. 4 h 11 '1 1 4' 1d pr--1 111 - 1 111-11 11 3 - gf- -pg ' 111 4 13 114 4111 Qllx 11.1 14. A 1 1 ,l4 11 .11 lc 4 111+ 11.11 1 Y - 1 11, 5 1- -mg11111d , 4, 1 A 1-lQI'I11 'll 1 4l1lt1 14 lc 4 ll 1 l1 11 C 4 IP ' l'l tl11 Stu l1 4 111' th' '1l1 11l 11f thc Q111rt 111' 41 1 11:6 lj' l1Q O11 ff 4 1111 l1'l'1' l ' 111' l114 l11111li, hg 111114311 ' 1 1 111 15 ' C ' 5 '11 XY1 V Th Q 1 f' 1 21 1111 f1V"l1l'lC ' HU," A 111 S1 1 ' 1 he Al ' 1.l4 1 l 4 111 .l c QL1111ss1' l .1l411r4 su1h S4 hc N4 11 lkl 1r f11r QC1 ,1-1 1, Q. 1, ,A ', 11,1 Ld.1' .. .1114 X111 , M . 1. 1 4' 1 lx ' 1141. 4111l 4111 th' testi' Sql- . -,1lL-Llp 4, QU 111' thi 511,14 4,1 F11 , '17, m' 'll Rl' T W - thl1 ' N "l 1 -'f-'Rl T 'Y HQ .1l 1 w.1Q tl11 Al ' S11c4 kr 4 t1 1 ' XX. lr: 1 2l1.1 Q 1 ' lc " 4 1 lt ,'.'. Nml 111' he Fdfllxfi' AQs11Q141t1 I1 111 0qt11l111r. ll--. O 1 7. Wg . l' - 1 11 1 l' -11 ur' Th 1 l414 lwcn illx 111 the fx2lIUI'Ci 11 th' "D.tl4" 4t4111d' 1 1 141 4 111 t11 F 21 kf1 d l'l1,l1 St'l11111l. 11 ' gh ,mtl 11114 l111 1l 1 1 I'1l hi' l'11 ph ' 'lM-.ll '-H '. ' 1111. g 1xAl Nlgl l4.'l1cc f14 t1l1'1 zl11 wltl .1 'llftl r 11 rc41111ti11, 41 Q.1l111l.1r4l1111 ' 111d f11r , , Sllljflfl. Tl S ' d 4 ' l 1 31d l1y4 ' ' 4 f rd I111111C1,f11g 1,1 5 ' ' -1 -1115111 - 1 11 grad 4 1 1 4115141 l ' 1 f hcrmg hw 1l 14 1111. 1 - 1 1 11 Q11 - - I 1 V 1 ' 4 A lwlll ' S "4 l1414 1111 l' I 'l tl1 Vl l' 1 1' 2. lful 1111151 1l f' llg 11' Q 41r.'l ' 1' ' "l F 1 m1 vd 111' l11 '1 " Q 111' Ll l111111ttt1 111 lt' 4 ' 11 1d11r. This 1 1 11 g '4 1 1 Q Q: I' 4 ' . 74 1 4 1 1 . 'Al 1 E. 111 1d l1' M . S 1 la. wh culled 1111 111t111g 111 Shel . '1l4 B. S 1 1. 1 ' S . 1 dc " 1 Fl 1 hell hi lc l4d '1d '1 l 1 1 I' c c .4 . 1 4 . 111 ' , '.'1h l ' lx dz 's 11' l1c11 'd'11,. S' " l' .4 'f' ll' 9 lxff N hc The 4 11' l 1 s11'g ' li l'c4 '4 4 Qld 4 lf1ldff5hlPl'fWllll4lU1 H- lBllll D"lWffY- 111110 WIS- the PCll1lll'H C1lUIItfb' Cluh. 41s was the d4111cc 111 the 4d4, ' ' ' 1 "- f1ll.1llt 1' l'Q1'1 fl--1.C'1g1Vw. '5 C 1' ' 2 - '4' C 2 'S T4 yl .il 1. '11' l 114 1 ' l1 4 as "4 ' S V Q I A A sl 11l41y. "T ' C ks 4 l 4 L.d,'." hy If ' 'll 'VNS' f' ll " llc ' I ' " - 'ry 1111 l 1 s 11' l11 '41 'ul '. was 111j11ycd 4 tl11 41 ' g diit' 1 "1. , , wi , 14 1111 '1 l11 111 111' H- N ,Al H A -1 I AI 8,1 , 1Cr. 11x11 C1ll'l2'l'i' "cc.O 1 f SHS 411t1"'1s11'tlc h, , 1 Q , , UC 1ut, 51 1 ld 14 '4s , 14 5 :iz 1 411 11, 11.1, UCS: 1: K '1, ,.Q1C'. M' 2 'V ' ,C A- W 'lg 'S' 'd ' 'h'1 ' 1s '1 1 he 4d lcd ' ' 1 ' 1. hx '- A ll H 1 1 l' ' ' Mx ' 's 41ls1 n14 dc f 4 .11l l4 sl '11 ' d. rl 1 B'l'1 'l' l" 1' '11' ' Sl' 111.-1 1 1 ' 1'-1 11111 2lLlC4'.-l11'.'Zl. '111.1s' 1 11 1lcl4 1 l4 lallwt' 4 T1,-1. ,S 1121.11 l,'Cll' ,f '14 1 ' ' 1 d4 ':, 4 d 1' 1sl 1 5 '1 1 ,Z -S ,I ll' ' . " "1 4 l l 1115111 Tlc ' 4 -1 ' 1g'4ll1f1- 41111111- Ifxll 1111 ll '1 y '111h ' Stats 1 411111141 Ill ll A S11 Q R X1 Xkk T1 C Old C 2 1 1 . S H . l1iQt1 ' 11f tl11 s'l1 l. lw 1111 1 th4 t 111 li141rcs rl 1 " . H . . , . . . l:1l 4 ' 'I 11ll11 'Cl lc lc4 l 11 1 N11 1 14s111g 4120 111 l 1 , 4d LI' l1st 111 th1 Qql 1 l. . . Q 'hic ' ' l 1. 3. h' 1d TS. ATU" "Y P 'T 5' dm' " 'l"' ' The '4 lcSP'. ' ' 1d 1 l1cl'1cldx " ' l '. ' " S"".'L' K""""' Shcl 11 's 41s was rho 11110 ' the f41ll 11' lm 'ly 5 'L' ' 'S S' Cd ' 'Y ' ' ' ' ' " F ' ' Q, N A S1 ', F'1ll D4 '. h: h.ll1cc 4 Q 11195 tl 1 " MlChA'C' , F11lC,' l1114 1 hc P Side 11' the ll l'-ld' ' V' ' 'fd ' 'lc C"":' "hr ' '. ' gl ' T f 455 1'4' 4 1 l11 11' ,11f 2 , He ,' "T 'l ' ' ' " 'fb 21 1 l4 'h4",4 '11 ' 1l1 C' .14 ' 1, 4 4 1s 'h 14 cd 4 1 d. 4 Q C' I' XV' C N Nl"4 ' ' ll' H ' . ' ll Cl 11. 11 ' 1 ' 1..- lC"LlCtl . ' . 5 Q 2 ' 1 ' 1 f 11 ' ' 1 1 1111 111-1 1411-1 lf 'hc 1 1 ' 1 1 1 lf . H1 5' 1d' s ' 1' . 14 zs. " 4 '22, Fajtx Tear Hastory Tha a ue featured torae and artaeles ot by and for the Alumna and the Alumna A soelataon The bag feature ot the Deeember meetmg of that year wa the presentataon of a part of The Paper the famou play of th prmf' of 1917 hy member ot the oraganal east At thas meetmg Iohn B Sadebotham lr wa eleeted pre adent Sante Mareh 197 1 the assoeaataon had publash d The Alumnaghtlx a sema annual pub laeataon that erved to gave news of the graduate It appeared a hort tame before the semaannual meet mgs of the axsoea ataon and wa sent to the member of the Alumna The first one was edated by Austan A Homer the next Apral 1974 by C Howard Thoma who edated the Alumm Paoneer of De eember 1975 Wallaam H Boerekel w as the edator of the Alumna Paoneer of Mareh 1976 By tha tame the sema annual dance had assumed sueh proportaon that at was deemed advasable to move at from Sears Roebueks where at had been held for everal terms to the ballroom ot the Penn A C These two danees of the assoeaataon have be come bag soea al functaons for the assoeaataon and have always drawn an unusually large crowd be C ause of the elaborate seale on whaeh they have been planned In preparataon for the Easter meetmg on Apral 18 1977 the Alumna reverted to the former plan of publashang The Alummffhtlx mstead of attempt ang to publash an as ue of the Pioneer The new publaeataon was a saxteen page number full of news about the sehool doangs of many graduate and mformataon about the aesoeaataon as a whole Stuart S Buzby was elected presadent at the meetanv ot Deeember 79 1977 One of the most notable feature of has term of ollaee was the began nmg of lafe membershap an the assoeaataon eostmg S19 eaeh Walter E Howarth une 16 beeame presadent at Chrastmas meetang an Deeember 79 Durang has admmastrataon the assoeaataon appropra ated S10 a year toward upkeep and labrary book and finaneaally aseasted a student who would other w ase have had to leave sehoo t the Easter meetang ot 19 O a play tate eauty and the aeoban was pre ented by t e Paoneer players a group ot Frankford grad mo t of whom had been member of So k and Buskan easts durang undergraduate days Durmg the greate t depresaon years the asoeaa taon was aetave only an a soeaal way In the later 19 O at made quate a name for atself beeause of at danees The Thank gavmg danee beeame so large at wa moved to the Penn A C at that tame the ulta mate an danee aeeommodataons There were alw ay two bands one a name band and the other a lee al band The year 1940 aw the end of aetayataes for the most part untal atter the Seeond World War years la k Krause w as presadent that year and Con tmued an oflaee unt1l after the war n Deeember 1 1941 a te tamonaal dmner tor Dr Elwood Gelges w as pre ented by the assoeaataon at the Franktord Gy mna aum An honorary late member hap an the asesoeaataon wa awarded to ham at that tame and also one to Mr Harry Barfoot for ha aad an preparing for the danner ln 1946 laek started the ball rollang agaan Meetaaaafs of the exeeu tave eommattee were resumed and The danees were agaan a soeaal event for the graduates He dad more than that however has eommattee planned a long tame aetavaty program for the organa zataon They started the Memoraal Seholarshap Fund they started the praetaee of Gavmg cash awards at graduataon they appomted young reeent graduates to the Exeeutave eommattee they served Ea ter mornmg alumna assembly and home eomang The first Alumna seholarshap was awarded to Phyllas Brogan at graduataon an lune 1957 She reeeaved S200 to help wath her nurses tramang at Northeast Ho patal Bette Davadson was presadent of the Alumna Assoeaataon at that tame In the sprang of 1936 all of Frankford Hagh Sehool eelebrated the 73th barthday of the sehool nrt praneapal Mr G Alvan Snook A parchment eommemoratanv thas event was presented to Mr Snook by the assoeaataon presadent Bette Davadson at a speeaal a sembly on Apral 74 1956 A new admanastrataon began on lune 21 19a6 when D1 k Gerhardt was elected presadent Ha other ollieers were the followang VP Ralph Twelves eeretary Gladys Boggs and a sastant treasurer Irma Coleman In july an addressograph wa purehased to aad the exeeutave eommattee an sendmg out dues eards and alumna news to member A thard lafetame member hap wa awarded an May 1957 This tame at w as presented to Mr Mauraee Smokey Say my a an ofheaal thankyou for th many w ays an wha h h had assa ted the assoeaataon through the years une 70 1917 saw the eleetaon of new oflleer Glady Boggs beeame the new presadent and she was a sasted by George Knoo her vaee pre adent and Loas Faormtano seeretary lt w a an 1917 that 74 , Q e. ., , , . .,. , V - . V .,,. , , , ' ' , , g, , , ' ., 55 5 5 . a , , . 5 x . ' f , . , , -- - , . ' ' se . 5 r f l sl . ., 11 1 ,- Q . ee , ' , ,, V ,Q . ,, . .. ,, .. V V . ,- V . -V . .s e . , , . a . . a a . s A V , . ' - V A V., ., , , ,e ' ' ' . a 5 Va e 5 5 . y 5 . bc 7 a ' ae, . - -, 4 ' ' 5 x 5, L a . , f a 's se ' l . ' , - Q .7 V S vsl s. C I-e V . .' ,, , 1 , ,. , ,. , e , - . . , , 5 . a . --. e 7 ' . 1 x C V, L , 1 , Q a-a a Q . I .5 5 .. -f -w s - -e - -I " v x' f vf - wfs. s v -5- A . a 5 a ' a a 5. . ka ae 5 ,I ae a 1 sf s f f l x 1 5 I 3 f f . v I -I 1 v ---s a a a 5 7 e a e 1 7 a , .5 . a V e V .. .', ' . V . e 1 , , . ' ' , .. J ' ,V . , , ' 4 ae . . a .5 5 5 . a .5 a a . '7 I 7 'a ,V S 2 72 a I , ' . Q ' a s . ae ,V ' v I- .' ' ' A '. ' , - . . . , , .. . . 5 a 7 a A s . , a .Q V , , ' , -. I, , . . . N . , , . , a e a ia 5 ae. . . . 5 w T I 7 -, X V,. 3 Q ' y - ' .,, V , ,-1 , V , , fs - . .. . a . , e V a e s ' . I ' Q . Q2 ., , ,. , a , .. . L D e a . V 5 an , 1 f I a 1 2 Q Q V. az - ea e 5 I 2 1 ' 7 2 74 7 ' a 2 ' 7 71 C. . . 7' ' 7 7 a ' 2 Z ., ., ,V , V , - - - . 5 a . 7 a ' 7 a g a a e ,.g V -,. -- -' ' , ' . ,V V ' V .,.., . ,- . . a e L a , 1 , , a e , S -2 V L - , K, , . e. ,V a LS a 1 a , V. , V .., V , 1 a e a e , a . 2 e7 72 a 7 74 f ' 7 ' 2 7 a a lx V V V , . . V a a , 5 , . . V - e , s ' 1 1 K l K ' ., V, - . ' ' - A 3 , .. . 1 a 5 . e e .Y . , Y . V . M i., . . e O -, a e . a -5 . a . :V V A- , K 7 - e V , , e 5 V , . . Q , , 1 s , -s 5 , . . . K Q: - . I , . V . ,- - D - ' a 1 7 .G 7' .. , .. . a a 5 Y - , . , e, ,, ,- . - . ' ' ' " x M ' V a e e 1 b , . , 7 C ' 7 . S .V - V 5 J ' s s , e . V' . a . . a , , . . ., s.-' -. 1 '- K- ' 4 - '- ,, ,,.. Q , , V V V . :Q- 7 ' 5 7' 9 5 7 7' s 1 1 fs ' al 7 7 2 . 'S Z a a s I a I V.V VK aa K V 5 ,S . K., K ,l. . . ,a - ' s'V V -'- s f s s V , . ' . , . V ' - a - a a a a 5 ' ,Q . . . 7 5. 'e' 2 '7 I 1 e 7 7 7 S '15 a 'Q 7 Q ' A . V . , a' ' a 'I d - - ' - '- 15 -7 1 ' . vt- Tex 5 . "B l ' " h " " ' . V . . , - V - ,Va Q V , V V .. . , V 1 I a he ae 5 ' . 4 5 a e ss I Vs s - V . . . , V. ' , '. , -.', , ,, .- .', ' -. 1 gy a W 5, 5 a ' '. e e a 5 a e e . as x 'u 4 4 . ' , - . 5 e a 1 U. , -1 s s K s I -. I ., V . , a- a V ., 5. 3 f s -1' V - .. .' , V. . . , -' . P M 5 S . 7 a s e 5 g 7 a 7 a ' " ' I' ' 5 r ' -' vc v. K V - S51 s v s s S. m '--, 15' , . . 5 ., 5 , 5 . V . . . . - . V V . e . . e . . V V V. . D 5 a a e 5 a . e 7 a V .5 V . Frankford Hrgh School 21 new ffed urer took eharge ot the f1nane1al 1lT11r of the 1lumn1 2111oe11t1on Exer 1nee the torm1n1' mf the org21n1z21t1on Mr Walter E Sheldon had heen the 21e1oe11t111n yery eompetent 1nd depend 1hl trehurer M1 Irm1 Colem1n IH equally e21p21hl and w1ll1ng worker ieeepted the re pon51h1l1ty ot t 1- Ol'I:lee 21fter erwnv 21 1 11 t1nt to Mr She on UI' w.XeI'il XelI'5 'I 11 Aumm d1nee too p 1ee ln Novem er '79 1917 at the Four Cheh D21ne1ng to the dre1my mu le of t e tyler wi emoyed hy all At th Deeemher 19th111eet1nQ Betty St 1ufenberg 1greed I1 e p t1e 1 re 1o11r1 m1e 11ne 1t her home 111e HXe l L1 life tu Ili' Uleetlllilw Il'1eI'e We e meetm1r1 were xllell ee 11151, lt tl1e5e meetlny' the exeeutwe eomm1ttee el 1e nothmq hut 5turI op1e1 of the llumlll new5 1nd due-5 e 1rd 1nto enye N5 to e went to 1 115oel1t11111 mem er5 n llllllfy 17 19111 Ile 1 wUL1ltlOI1 pruente 1 1nee for t gr1elu1t1nU 5en1or1 1t Somerton Sprlnv E1 ter M11nd1y 151en1hy 11111 homeeommv el 11 U1 918 w 11 1 UQe ueee M1ny old te1eher 5tudent fr1end h1p were renewed 1nd everyone pre e11t enjoyed h1m elt 1mmen5eIy The Four eh wa5 21Q11n the eene of 1n Alumm 1nee T e d1te w'15 M1y 9 1978 1nd the orehe5tr1 ol Cl1rer1ee Fuhrm1n prov1ded the mu51e At the eXeeLltIVe eomm1ttee meeting on june 19 1918 new Olheefs were eleeted MIFIIYH W11l11m hee1me the new pre11elent 1 515ted hy R1Iph Twelve V L1ll11n Strlmple w15 eleeted eorre5pon 1nv eeret1ry 21nd L1111 F1orent1no reeordmg eeremry In the f1ll the Four Chet5 1-'11n weleomeel the Alumnx Abbfklltlflll to fllell' e:IllWllol1I1'1CnT when mother Alumxn d21nee took pl 1ce on the 28th of November 1918 S hool 5p1r1t w1 prev11l1ng If 1t5 h1ghe1t pe1k 51nee th15 w211 Th1nk5q1v1ng wcck nd 1nd the mu51e of tl1e Styl15t1 XVI wonderful A new 1de1 w 15 lI1fI'OtlUeLLl when 1n umhrell1 covered wlth S1 b1ll5 w215 eh 1need off by the 151oe11t1on w1th th 15515t1nee of Iune Hunter 1nd Betty Stmfenherv On Nlovemher 1 1918 the Alumm -pon-ored 1 prom I1re1kt1t 1t the Four Chel1 tor the en1or1 Th l1re1kf15t W1 1n 111111111111 1ff11r wlth plenty ot entertammg mu51e ind food Apprommately 18 people 1ttended '1nd the exent w 1. 1 huge 5ueee In v1ew' of Fr1nkt11rd5 F1ft1eth Ann1ver5'1ry ID 1960 the 5ugge5t1on V915 n11de 1t 1n 151oe11t1on meetmq on Deeemher 18 1918 to eomp1le In .1nn1 ver5ary book eommemoratlng th15 event The ug ge5t1on wa5 Wdfmly reeewed md the exeeutlye eom m1ttee elee1ded tl pl 1n 21 l1t of 21ct1v1t1e for the tortheommg 1nn1xer lf, Th Color C1u1rd performed ID 1n 2155emhly 111 E1 ter Mond1y 21nd Chclflcw Sehaleh 21 memher ot the exeelltlve eomm1ttee wa the pr1nc1p21l pe1ker On the 4th ot lune 1979 Mr S h11eh w1 eleet d to t e pre11deney ot the 1moe11t1on 1nd D1 k jone5 une the v1 e pre-1dent SUNIDIIL Horfm 111 XK1 eleeteel reeordmff eeret21ry 21nd GIKHIIA P1otrow k1 the eorre ponehnf' 1eeret1ry XYItl'1 Betty StlUl'eII ef! 1 151 I1l'1I U'LlL1I'L1' At the fir t meef1n11 1n Chu k 1dm1n15tr1t1on on une '1 1919 XIFIUUN eomm1ttee- were 1pP0111Ie tor t1e 1pee11 eyent5 pl 1nned for 1960 le mot 1mport1nt eomnnttee 5eeeted tl11t n1ght w 11 l1e 1I1I11Vel'S1I'y hook eomm1ttee Anthony F Vlseo w1 IPPUIIIU. t e el1l1I'II11I'1Ul' t 1 eommlttee 111 If 1 t1rou+'h 111 UIIIIYIIIQ tfort1 th 1t tl111 puhl1e 1t111n I11 he n U11 e po111hle Tony h1ndled the puhlle 1t1 111 1dvert111ng 1nd ell1nU of th1 hook 1nd reported tw 1ee e1eh month 1t e11eeut1ve e11mm1ttee meet1nU h1 pro1're1 on th1 proye t Mr5 Irene Re1ter m1de UIVIIIQ of her tlme 1nd knowledge ln the qltherlnv 1nd edltlng m1ter11l for the volume The ekeelltlve eomm1ttee e11tend1 If th21nk to Tow who h1 heen the dr1v1n,q foree behmd th1 hook 1D every ph 11e ot 1t5 puhl1e1t1on 1nd lllb eom mlttee 1111111 1lumn1 1nd underQr1du1te L1ur1 Lee Seott 1nd Rmdy C1rter for the1r tlrelew 131111115 on h h1lt of th1 puhl1e1t1on to Mr Ch1rle5 F Troxell 111 Mr Irene Re1ter tor t e1r w 1 u1 e 11151111 e 1nd to the m1ny 5tudent1 p11t 1ne1 present who l1 We QIVLH of thelr tlme 1nd t1lent5 to m1ke thls volume po551ble The or1g1n1l 1de1 for the publ1e'1t1on w211 5u11 f'e1ted to the 155oe1 1t1on Ha were n1 my other or1g1n11 1d 1 hy the f1eulty 1dv11er 1nd 5pon5or ot t1e exeeutwe comm1ttee He h1 been the 5pon5or for n11ny yfe1r5 1nd h11 heen eon1t1ntly concerned w 1th 1mprov1ng Frankford H1 h Sehool Mr E Orrell Cflp h1 et 1 5t1nd1rd for the 155oc1at1on 11 h ha tor 11mo5t ekeryone who h15 met h1m of 1mh1t1on 11neer1ty 1nd determ1n21t1on It 15 to h1m th1t the eommlttee e0me5 when It 15 neee551ry to hue an unh115ecl op1n1on on wome Quhyeet when 21 5eem1ngly un5olv1hle problem h1 pre-ented 1tself or when a new 1nd dnferent 1d 1 ha been 1I1tI'Odlleed wh1 h needs el1r1f1e1t1on 1nd expl1n1t1on And It 15 he who 1nv1r1ahly glvea the op1n1on f'1nd5 the ln-wer 21nd make the expl1n1t1on . 7: , 1. 2 'S - ' 1 ' K K' 5 K -' 1 5 2' 2 1 'V K - 1- 've 1 f 1 2 ' '55 1'2 ' . '1 5' '1 ' ' , ' 1 1' 1 2 ' '5 ' ' "5 ' 1 1 1 ' " ' , . ' 1 . 2 ' ' 'K 2 S2 '. KK,-, S- JK ' 'S 21. - - 1 1 K 1 K S C K B S 1 1 ' K fs: ' y . '55 2 2 ,2 ' 1" e E55 ' T '1 ' K. . K K KKK KK S ,' ' ' , K' . ,pen ' - ' K Us ' ' S 1K 1 K h': 1171 51 ",'S255'52 . 1ld 5 ', Y 7. 2 Ci' '15, 'C f :1'12 y'12 3. l1' 12' 1 ' ' 1" "3 ' - 'C ' 'hc 'kll l ' 2 11 k 1211 ' 1 h1 hm 1 1 'c1- . :2 1 2 '25 -. ' 1 ':. ' 1' 12 ' 1 '1S1'1' " " '5 gm ' h S ,. S .KS . ' 2. , 2 K C 1 1 15 , ', 51' 1 ' " 1 ' 2 1 1 ,.-' . . 2 '. I .. h1 2525"52 125 1. 1k1e l12dd15i,2ph 21l'12 1 12 l ' 5 5 C55 ' 12 " 2ll f t 1 "5 H1 1" 11' 5 1 1. Tl 151 .l '-- A '? -' ' 'I 5' 'd KK. ,. . K. ,K lcd bw 2 ..' K, 11 5 1121 5 2 1 .Tl 1 5 . - . ' .. ,., ' K ' 2 1 ' 11 5111 1 2 t 1 C .2 ' . ..K . -K S- . 2 ' 1 A2 ' 1 ' ' . '25 1111" 11151 1ll2f."'2 ' 1 h1 4 Id l1"2 4 hs I 'II Ll Q . - . l ll " 1 5 ' ' '5 O 2 ' , I 1125: 12 151 1d 2 9 KK K A I ' ' I A ' y 4 4 .. 2 . .K 2 , . . -2 , K d2 '1 he Q 2 2 5 51 3 2 1 L K 'y ' . 1 2 1 5 K 2 51 , , 5 2 1 KK , 5 v"w wK - 2 S H' ' N A ' 33 Hb ' Q - - 5 RF 1 2 ' 2551 1' 2 1' , 21' . , . . 5 155 5 '. 1 1 1 ' 1 '2' 2 h 1 5 11155. 2 ' 121 1' S . 'L. . ' A , A 21 very' OL1ISf1lDLI1I1Q CODtI'llWUt1UI1 to the hook hy' K BK K K ' PK K 1 1K 1 1 K 1 1 KK 1 D 2 . 2 . 2 . . Ch1'5 " ' 2' 1 511 1 ' 2 ' d2 ' 1' '. ' , 2 1 K . ...- - . - K K. 5 , g h1 2 1 2' 2' . ' 2 1 ' 2 , . . . K K K.K 2 is .. . K - 5 ' I 2 . ' ' 11 2 ' 2 1 2 2 15. 2 2 11 78, 1' 2 15 . 1-K 1 -1 K 15' 1 Ksff 1 1 I 11 15K K' Kc K' K F c 2 5 '2 . . 2 1: . 31 .P.: ' " ' 1 " 5 1 11 1 1 1' el' . . , , ' , A ', A ' 2 d 5. 1 1 1 1 h1 '2l2hl12:5:2 C1 .,. ,, ,, K. . K .. S.. . ,K I ' K K ' ' 2 1 2 '5 1 5, if 2 1: , 1 '2, 1 '-'Rei "' ' 1 .' '.2 K.. K.' -- ,K . - . K K, K K 'S ' ' 'H 2 A . . 1 . 4 2 - K .1 . .K .K. . K, V1 f1 K ' K C K S vis K l 1 KK K K KKK K.K . K K K . . 1 I1 " 1 1 ' 11 'F 1 'CLS ' 1 '21 ' 2 '51 2 2 : ' 11 2 1 " 1 ' 25 . 1' '. ' . is .. .K - .K T- , .. , . 2 .2 . . 2 K K KK KK K K K KK K K. . .--Z -. K. .2-.-K C . , . .g K K K K K K""KK 'S 11 5 3 Y H . 2 - ' ' 1' 2 255 2 2 2 if e 5 1 1 1 3. ' . 1 'J 5, 1 2 ' 5' K . 2. 2 . , K. K ' K K '1 K 12252 1 11 151'5, 5'..',K .. ', - K c 12 21 2 2 1 ', 2 2' ' ' . '. - .K 2. ' 1- 1- K,. Y X' V 7 G 2 1 2 1'1 '25 2 ' 11155. 52 I 1 K5 5 1 ' 1 .. ' K 'K '- ' '1 ' 1 -K 2 ' 1 2 K ' 1 ' CK S 1 ' 12, 2 'C , 1 1 1" '2 ' 2 1 2 2 2" "2 ' 11 5 Il ' '2 ' 2 1' 2 2 ' . ' '1 -. ' K 1-1 1 K ' ' 1 K - ', 1 ' K ' v ' 1- 1 ' ' K - .K I 2-1 K ' 1 1 ' 'J . 1 5 1 ' ' 5 .1 2 2 ' . The Iunchroom Separate Tables Typing a Stencil Dr Kuykendall Social Studies-Mr Twmmg A Workout in Gym ACTI ITIE ll SPOOK Mfg L n I W -.g.5-g1l:gH ' J 1 fi 'sq' '1,f:.'Unl'j ' J' M 1 Wa. iw 71" 71 1 " f !5?R.?w gi1Q NX. ""' "hiv 4 u , f M 5 5'-j 1' L fx l, .E-'fl ob T X . 'L LW' 31' in ' nl' Z'-s'. ' I' E 1 .i lik- 1541 -1'-4-,.g,,l 1 fb x - ex ,.i5g,,'ffy,:f.-- . 4 I .-,-M, '-'fwfgzvbv-U if 443 ' 'Sie YHA. K ,M kr, Dance Band Practice-1958 Typing with Mr. Hargreaves 'Qs 'Y -15, ,av-5 A Biology Field Trip-1959 Fran Ord Hzgh school TUDE T BOARD Lum tru wneer In Fx ruirx 'S 9 n 1QItQ l1lt tm tu Qm nr xxx tn Qu ltltlll ot rI1Q hol I'lI'IPI'Il1LlPlI Mr Snuok Th pur QSQ tn JTUIDI mon xw tor r 1 r1..Q fur QxQQ QmQ 1tQr1rx xuwr IJ vwtQ wrt I t Q 1111111 r tu I u to tw LIINIU mo Ik xt1Qt1Q ami n I Q1mtr1'utQtwt1Q 11 neer ID Hint' 1Qt1X1t1Q I L LI rwm1IIx mQQ tn If xx I QOIH NISQLI of rm mmm grid I X tu rmm ur wt rhQ Iwwnrd wQrQ ' IIIQIIQ tQ m rm I'mxIIIlI1M. Irwnu L Q Hum Q tm ll r Q IJ ulx num xrS xun lm Impwltk III Strntly TLINIQOI' ' Q tn uf Urux t IQ t1Qt1 vllgll IH mu mr Sunn fmt rhQ B4 lr Iumtum 1 Flt nr A Suu mon PFIJNILILLI prxzp momy for Iumrur tu Qnt TI1 Iumeev QQImQ SQII Suppfurtnw xmur In unmsut th Bur Slmplx Qxpm Q nS Ir I r In N r mt 3IlwS 43 Smear: I x nh um I ltlll t IIS Ind I Qontmu u 1 twrx Nlllup lf 1nQQpt1wn m thow, Q1rI5 dipof 911 n UI tI1Q mot nwtQvmrtI1x pro1QQtS umhrta Qn I mn xm tn Qcwntrl utwn of t1Q orqm t xx 11QI1 mftm r S tl 11 I t H 1 no Q UQ wr mym Qrwll' m Qtuum Bc lI'L mm. Hom Ir lm IIIQ wrwmm turn Quit pQr xx tw 1 Sum of txuntx hm Qmt pu arm IQ l!'lLI'x,l Id QnroIImQnt m xx I t xxx Il I 'ru KL tm u-fm wut tm tk n 1 nw tx. ll m QQI I tu Bu Hu RL W Q LL X Q Qnwrl II 3 1quQ I1 r Q Q1 QQ Qrxlunurm im LIN I' m x N S IIIL udp I R11 S 1 I L rvu lrx H n1Q mlrmtx n wxvrmv Lmkmr 1 II rQnS XKIFL mlxfwrd H Ilfl 1 IWQQQIXLL rn JI Qx for m w mm It nr IIN mn Ir mm tn C Im mx uml I mr 1IxX r m L QS 1 nw n I1 Q Q m tI x Q HQ xx. Q I m I I ' 1 I Q Q nr H1 Um S It trm x Q :tum um Imumr I pr Lk mQmI' r Il m ur IIXL r UQ In m Q Im I IULIIUUYIUYU urm f IIIQ umm ur I xr tu Bu In umm I xutm I tnrm mu m1mI'Qr III xx1rt1mQ 'IQYIXI Q I N Ir -XQUU x f'Iwn1n11ttQQ mwrQ1111tQQ I tn yrmur xx uQ1xxQrQ SQ mul xu md xxh1Qh xxQrQ ISA xx r Q In Qu' . mln-'tm Q 'rout Kun Q J Il I1 cnrwvrl 1 ru pi I' Qlrtfm m fm I mmm Q Q for Ik xrmp dr1xQ I1 Imntm-1 LIUIW pon-und IW r rwthx MII Ir mttkd Irt1Q Q for Qrxxunnlu 1 num Curp mnSurQ M1 GI lk Bu mu Im M1 11u1Q ru mv m LL X 'A' rm QU QrS mxtun Q Qu Iwr ln Iumwr R SQrx1QQmQn ID 1 '1t1 LD tI1Q 511mm n Armx 1 rk xx 1S 1 I 1 Qxxuw Cfruup xxIuQI1 ml Q mu um. .Ir QrxxQQn1Qn I xQQr1w u' Su QL x I n Il R Iviumtun mn 1 Ilwibll X IS x W Q S U1 XUIUIMA Q Q1 an Su u r 11S IQt1x1tx xx.. I Qwntrlwutul I x th mr LlIItLLI1 xxx ISU mnnt HIM ThrougIwut tI1Q yQ IrS xxlth M1 Emml Ruth nm 1SS Ro llll 1 mm tn mv 1r-'Q tI1Q Bmr 141 Supkrxm t tlfll Tun S I r 111 tn ISIFIIWUIIHII nf In QtS tw IIQQLI5 Ilml 1Q T Q 0!'U'lDlZitlOIl wt tI1Q pri Qnt Stughnt Baird lx 1 Qnnt Imm rhQ um xx 1 xx1S Quit-.LI IH 1911 u my th-. Bmrd IIS HI Uxpnllflku ulI'I1IHltt-.n mm S L u tn I Q r- U tn vrwup pu 1QILnt tum NRL U1 ILLIII Su.I'xIlI'X HM U1 INUIKI' H1 R VlI'lULlN QFILIQ prQS1LQntS Qpn QDIIUNL from um 1 IHMFIKJU1 lI'L Q HU Q11 NX L Luflilll III tu Q Stu Lntw uwrmrrwmn -'rump S I IL umm' tn Q YLI Sy IIUXL Lp L S L U Ik IFILIIQL xxx m tltuu m vQIWI'L1lI'X 1947 Qtumnt mtQrQ tk Ill rurmmv IIurwII1QQ mu t L1 WIHIK pQL1t1on XKIEI 1 QQrt1m num ur wt Swn1turQS Qhwr.. L Lnhlk IIN. I1 ILL IUHII IILX THU I Ukxf Pfnxfl XLI qlll III Q I4 IS Q xxn x In Bn I uvhllltlrvll In I m Q U 1 Qxxxnr -, I Q lntxlx Q Qnwm III IQ gn W H- fl LIHIN -v S W. X' QL k My INXYD N X I I r tn QQ 1 It xx11QIx tl I Q1Q'1 H QQ IULLH NIL u N tml IH N I H t ISIULQ urd pn ILLIIIN 1 up mu Q wt t Q mm t r um htlxmtm tu B Ir Qu tn um nt Qr QQ IX Ir Im' SQ11 cw IU IIX Q at I L L Q I r I1 L Q QQu1rQn1Lnt r tu Ird Q ' SQ IQ num xr II wur IQ S I If In Qnt III LUIDW vwr ur t plrrhu If ld ' ' 79 R" ISM I'I' 'LI4 'QI 'Iv 4"-,1 11, .In 'rwkQII IW 'IIS.'K IQ IQS'1 -INS " ' 1 QI '. ' IJ IQ S QI' Bm LI '4S I' ' '4 I - th' Cl IIQQ fm uf wld phw , .pI "wrLIS. .pf 'SQ IFS ' S , ' " 4 4 .4 i . Q p 'A '4 S. silk. ,'I . wld '41 keys. 'tx ' I' of Iw ,4 'ZA ' '4S AIC 4 p "' ' 'x-'11' " "4 T Q ' ' 'Q ' S, :Q ' I' M S. II1IA'i,' ' I-Q. I dc' 'iz If Ii' Q cycaIf Du. I' 41' k A ' 4 "I'S' S' ' .TIQ IQQ 'I 4SLI C9 IQ Qq 'I Q I I '. II' " '4 S. V' I' , S. FI 5 'LI Iwy S5 4 ly I " .ldfw I ' I'I'v '4 QI I' L"",wS . I 'SSL 'S'D QI-. .II'LIitt,'I-Lit-,' Qt' IV 5'III0I, ' x" 1 ' S. '41pS. ' '. 1 Ich QQI Cr1wSS4 O 'gg 4 -' If gh. ,l -44 V I ' ly " "" ' IIISI 4IS. 4 LI ' 4 '. N I 4 CI4l,'S, I' ' I'S ' ' 4 " TIQ' 'I'QI4KZS"-5 I "' ILII ""S' Q.I1t4ni11S1If . II' " '41 S. 'p 4 A NJI'II Snry t' ' 1' S' ' . TIQ CI " ' C1 I. Spun' S"t' . 4.nI IQ Qd H finf'IuQI' uf tI1Q III 116571 Iiucf ' VI IX' M 4' An 'I4 - I I 5 I M W I 1' ' I ' ' " ' I ' 4 ' ' 3 " ' . y A1 4 f lf 4 VC. Ljrrr p "nt IH 'kugcf ' I-.I Q,qI41'1fy, Ai I' SQI HI 5 ' ', I ' A II' 'Q A ,'.' "4 f v't"4 S in Iwj t41IS. I: ULIS frm tI fi 4 ' I' "r' tlr Ii rm " F ' - ' I4 LI A ' ' 5. TI Q ' 'I ' NI' c B 1 LI, A If.S.O, '4 " '4 S JI'SA Sq '4' 4 V' " .IJ It 4' 'd. S LI' S. Q ' 'I"'4 'N Q ' "4 " SS 4 4 I H41 I'4' ' I Q IQ df 1' 4 d'd M '.'.' SQ' 4 C. GII 4 4k 1, QI14 ,'. ' 4 QI tw CH iid' 4tI1Q ' 1111 t4 lI4."5 f FI 'I III' .IJ 3 ' 'QI hc QIIIIQQ 'I of ' ds 'U 4 QI I ' VII" "dui 255-SJ QQ. I I4: 4 4 ' ' 0 QI? ' ' ' 4Sk' J " ' 44 'I"S. ITS ji' " ' A i"4 ' 4 " .I . h' ,4 '4' ' ' 'S' ' 1 OQ ,' ' ,S " l' ' sk' JIT" A ' ' 'Ifch "4 ' ' . Iwy IIQB4 I '4S I' ' 'Iv ' ' I' M4 .11 TLI42 ' 4 I4:4 ',"' "1 ' ' 4 IIQ .NCQ 'rw II. IWCIIJUIQ SLI" t'gI, IWOJCI I' IIIIYJ I ' , f 'S' ' . ' D 'Sf ' I"'I' 4 I' I. II4", 1 'SI' S. 'Q 4 I 4 Ll LI' 'I ' Q 4I I " " S ' 'eck 4 F . 4 ' Q ' LR' 'S' 4 "'S ' '4'I " S ' ' .TI" "4S' ' ' II ' 4 "I S' Il' 'I"' .lL.IIxS"L1' 5 m4IkQS it p4ISS1I'IQ fwr tI1Q Bf1.InI tw uSQ tI1iS muncy in .IttQmI thc XYCCICIY INCCIIIIQS .md rcpwrt ImQk to thcir m.I I' 'I rI 'I 'I' I j"r4 I 1 ,Ir IQ 'rl . I ' Q S. In't'. I UI' I4 " ,, I 'S' 'NYC' A111 , I ' 'Q S r"'utIy pur'Iu.1SQLI IW IQ :mul "11 4 QI"t tIm' w!IIQQr.' wt' tI1' I3 4IrQI4 il 'xx' I1. " I "nz .1myI1IiQr Ihr tI1Q pL1I'Ii' 4 IQIrQSS S,'SL'm, I 4 ' " '. S S ' 'LI ' F' 4 ' .4 4 I' S M' 4 II. ' 'I D'Q'4S'I S' ', 4 I I "S'd' ',A SSI ' S YIS' f fm III' 'Iwin A IiSt uf gift' tu tIxQ :'cIwrmI iS "I 4 W 4 ' I ' A i', 4 IW" '4 I'4 If ' 'I 'd. I' '.I 4II" IQ' S " ' 4I"f In .IQIQIIU In tw tI1QSQ pu 'I 4 SQ' fur tI1Q SQII MI. IIIQ '41t'IrJ fur Q.nQI1 IIIIIQQ .IS SQt IU ' Iy' I ' 41r I'S IS: .url I141S QQ I4 II' .Ill ttQd 1 1n'y fur QI. 44IHIv ' lffll ' . Th' 4 g'n'r.nI QIQQII Il IS IIQILI. .nd QQII IIIHQI ' I'. 'I S. TI Q QI 'IQI ' " '4 I .IQ tI1' 'ix Q S .Ir' Sw: rn in .It .I Sp-:'i.II ' S 4 II4 t on I:r4 '- US' .I I4xS "I 1 ij' ' ilk. 'CT' 1' ' KI ' 4ISS' 1IIy. VIN wr uS '. IIlI,Il.' 4Ir.' I yS. 4 I I I ' ' p:1rt.mt ' I4 ,I I ' I 'St .S w4I,'QI In tI1QSQ 11III"S. :IDI II SI N'ILlI 4 Ill' AS I9 UI' nh ' I3 4 QI, M my I' II QI1': I14Q4If I NC IIQI I INQIII Q I ' QI"ti an 4 'I " ,INC '41'I '. mlif L1SQQI tw S'nI Sy In 11' '4IrQIS. gt -'II '.1rIS. :1 I .I.xtQ 14 intr QIu"QI tw tI1Q S I' t I Ig' .ml IS I 'rf Sn.1II 11I'tS tw I up'IS 4 n I tQ.I 'I ' S ' Q54 ' 1IwIQ, mn " QI Q4 Ia .1Iwut Im pI.ItI' rm. A IIS ff. I'nt TIIKISC QIASSQS x'I1i'I1 . 4 ' I QI p' "nt B14 I' 3 'Q 4 I ' LIQQI, ' Q SI 'I' ' tI1Q B14 QI I4 " thci QI4aSS SI 'IQIS On' ' I1' S Q" 4 ' 'CQ nf I ' +I. LI Ix.1S LIISFI- ,'11 I tI1' QQ I ,". In" I ' QSLIINIISI Q uf S' vi" 4' V: LIS ' 3' I rS D ' L ' S" 'I XX' II XV. 4 IQ 4 II i"I WI I4 'Q p4Irti'ip41t'I tw v41rI1L1S 'xt'ntS in CILIIW IIQSIA " I 4 ' 'ml S ' ' '4 ' ' 4 ' :ml Url Q SQIII II f1n'tiwnS, R'1 ' ' ' S fu I 'SQ ff". TIQ V- A "tj J ' " ' I' 4 'I .II .mu S ur' I41f'QI un rl ' I' I I S II ' 'tu' I' ' S 'I "I " ' "I1 f'LIc4 "' " ' IQ: :S Sp' ' I ' , ' k ff he 4 'A I4 80 FiftyTea'r History , p, ,V All I X511 , 9 1 - '11 35 1: .qv 1 .1 11 -2 1- " .-1 4,5-sv-1--7' -qv - 34.7" 9"1 H -l 4,5114 11 II ll 4 J-Y Y Student Board 1960 o1Q1n1zf1t1on for orvan1z1t1on5 wh11h 1ontr1l1ute to the Lommulllty or the 51hool Th1 do15 not 1n 1lud1 merely 1tt1nd1n2 meet1nQ5 15 1 111eml11r In order to lx Lllglbl6 for th15e lW81'db the stu d111t mu t h1v1 1 1e1t1fl1d 11uml11r of hour5 15 follow 11rt1H11t1 1 QIVQII tor 10 l7LflOClb of 511rv11c 111 on1 11t1v1t1 or 41 p1r1od5 111 mor1 th1n one 11t111t1 1 1lv1r 1ert1f111te for 60 per1od5 ID UDL or 71 p1r1od5 1n mor1 th111 on1 lktlvlts 1 gold 111't1f11 111 for 100 pcrlod ID OHL or P1 p1r1od5 111 mor1 th1n 0111 11t111t1 Frmktord 1olor II' 1dd1d ID thc god 1 I'Il 11t1 or '40 p r1od 111 o111 or 00 p1r1o 5 ID n1or1 t11n 11111 11t111t1 l'll!l'11t honor 11111 1 t 1 S 11111 111 g1v111 tor 400 111111111 111 11111 or WO p1r1od5 1n mor1 t1111 on1 11t1v1t1 lk 1 111 11d for 'LfYlLL 11 11 1 1ontr11ut1 to t11 2111111 111 111 1 t11 5.1hoo or 1on1n1L1111t1 111 151111111 to 111111 5111111 not 111oQ111z1 1 ot1 r 111 11115 5u1h 15 1t 1 1111 tL 1n1 1tt11 h St11d1nt Bo1rd h1 p1111 1om1111tt11 11 1111 1111 111121 of XITIOU5 11t111t115 14113 4 uw VLNUUD lW11X his l11111 Usul tl p1rm1t tughnt t 511 mlt my 1d115 11l111h th11 h1v1 to 1mprov1 t11 hool or to 11d th1 fun1t1o115 of th1 B1llI'Ll M1nut1 of cf11h n11et111g 111 m11111ogr1pl1ed 1nd read aloud to 111h hom1room then po5ted to he Qur1 1v1ry 5tu1l1nt 1an l111om1 11m1l11r 111th the workmg of th15 1mport1nt org1n1zat1on In order to :11d 1m port1nt charlty dr1v15 QUn1ted Fund Chnstmas Fund lnfant1l1 P11111 515 Ctk th1 repr1 1nt1t1v15 of Ll h bL1flOD lfe 15ked to colle1t don1t10ns and turn th1m 111 durmg th1 week of the dnvc A fman Llll 5tate1111nt la puhl15h1d 1t the end of th1 t1rm Fr1qu1ntl1 th1 1pp11r1d 1n the Hugh Wax Ov r th1 1611 ther1 h1v1 been m1n1 m1mhers 111 th1 f:11ult1 11l1o have gwcn t1me 1nd effort to 1urth1r th1 1111111 of th1 Bo 1rd Th151 1dv1 115 511ved for 1 ITQIDQ l11111th5 of t1m1 After Mr Snook g1v1 ov1r th1 111115 Th1r111ter th1 l15t 1n1l11d15 th1 fol lo11111g Mr P1ul A M1rtz Mr G1or1'1 E MUNI ford Mr f'h11l15 F Tr0x1ll Mr AfIllUfW L111111, M1 M El1z1l11th on15 M155 Rflillll C C11 m111 M155 A111511 ll Lyllllw M155 An11l11 R M11m ord Mr Strou51 Mr GLOFQL El1l11 kc M1 Evelyn T WI11 M155 Mlfy Ell111 Clffllll Mr 91111111 Blhllllk M155 E11 mor WllklIl41D Mr Ch1rl15 T111n111Q 111d M155 Dorothx ODo11111ll S1n11 1948 It 119 hc1ntl11 pr11t111 to lxk 1 H111 1nd 1 f1m11 tk 11l11r 11t1111f 11 1o 5pon5or E, . if ,, 1 A , 5 - L, . rn -I ff . x A l 'R NK 1 . , ' 'X . sz " ' 5 '1 ' " ' ' 5 " ' 'ka 1 ' ' , 2 1 - 'r " . 's 1: 'f 'Q ' ' . 5 1 5 ' X ' ' ' '1" 5.:. 1. ' ' ' 1' "1 "1 " '15 Y .," vi -, , 1A ' .I 'A " 1 S . ' 4 ' 4' 1 , ' .' 5 ' X5 ' Q S: 4 ' 1 z '11 KJ, ' 's' 1 1: A H - M x -Q 4 s - . 4- 4 H .N - 'ac "VA 1 ' 1: ' 1 ' ' - ' . . , , , 1 , . . . . , . -4 ' 1 1 ' 3 1 1 1 ' . as 1 ' 'Q ' ' ' ' ' ' 4 4 4 . 3 Y is .Mi ' ' 1' sz '.' . 4.4 . Q . l , . . l e 1 'z ' 1 ' . ' ' 5 ' - ' 5 ' 1 t . . . ,I 1 1 - , , . 1' ' '. 2 ' 5 2 cz ' 1 A l . . X 1 . 'c F11 'f - c 5 1 3 ' di . . K K ,. . , . 1 , ' lz ' '. 'x 's 1 'z d 's ' A . . K hx . . P. , . . . , up thc post 115 ndvlyr. Mr. Sydney A. F:1rh1sh took x. 5 . x lx s A -. , Y ' ' 5 1. ' '1 ., ' Tl .Sq ,Z 5' ,hal . -1 ,S 1. , " 'I M ' ' ' ' ' x .' ' il 'llfi ' H- l ' l ' ' '1 ' -N -. , I ,- . "ll . -1 -1- -11 ly 11 , , ,Q f z 'Q :J ' 2'i ll' A' 'Q lv -5. 4 ., , , ,C -N , Tc ' z :ss -'1l- ' "5 'l"l , -4 4 1 - 4 4 ,Q -1 li " 'li A 1 ' 'J A I 1' Rec' l' A 5 ,f 5 '4 4 14 ' ' 5 4 , 4 1' 4 -' if 'N 5' 1 ' 4 S ' 5 o " ' .4 ' ' ' , A " :ll .5 2 ' ' ' l' 'l:. ' ' z"" ha"4 :l'. A ' :l1 sc' 1 ' " f ' 1 . ' 'S ':"z",z.'fI Cs, Fran ford Hlgh School Sprm .1 Sprm .1 Sprm 1 Sprm 1 Sprm 1 Sprm 1 S1 F111 1 Sprm .1 Sprm 1 Sprm a Sprm 1 Sprm a 1 Sprm '1 Sprm a Sprm 1 Sprm a Sprm 1 Sprm 1 Sprm 11 Spf 11 11 bprm 1 S1-rm ci Sprm 1 Sprm v 9 121' 121' f 1 1914 1914 1 1 1916 1916 K 1 191k 1918 gy gy vw 19WU qw qw 1977 1971 17 cp rp ap, 111 cp '27 1 nw Q5 an 1f2'H 9 171 19 STUDENT BOARD PRE IDENTS 1r Br 11 1' Br N111 V111 1111 -K H 1111 nt H 1111 X111 1111 'K HL1I11 7 R 111111 X 1111111 D1x1 Hx 111111 RL11W111 1t1r S11 r 11 1' S11 r 1 111 r1 111 r r VN T 71 1 rrx C 1 N1LXXIT1l111'1 I-111 R Duxx L Mutt 1 r MlXH1111 111 I1 91111 rt L W1 I'1u M1tt11Lxx K fx 11 11111 C NV1 WI'1L Sp 11 1r M 111111 D B1xx11 r V111 111111-111 UYILL P1m1r 1lI11111uII ON 111 111 111 fwxrt 15' 111 r 11111-1 uyr Ar11111 S111 Vs T11 1 lI'1'. 1 1 1 T11111 1 Ar mur C S111 ur r 1 1111 Mf1n1m r 1121111 MrJfI1H1p1 1 111 A M 111 L11 A M 111 E11 120-th M1111r1 m R1xmo1111 111111 D Putt r W1111lHI L M1 M111 111 l1WLYIM f1r1111 B-.1tr11A P11tt l Q1r111 1 S r II S1 1111 S1 rm 1 3111111 Sprm 1 Sprm 1 Sprm 1 Sprm 1 Sprm 1 Sprm 5111111 Sprm 1 S F111 1 Sprm 1 Sprm 1 Sprm 1 gpflll 1 SIWY111 S1 rm l S1 rm 1 Sprm 1 Qprm 1 S1 rm 1 U 112411 '24 U4 1 24' 12 ' 1 4 1944 1944 1 1 19 6 1946 1 1948 112 N 112412 Q41 K ll 1 1 11, 1 iw lw iw 11 1,1 iw iw 1 iw iw iw l12wN lggl 1919 T11m1A M Sur 1 1111 511111111111 Hlffy Edur 'X 1' xx M M1 1 L1 1x11,1 1- Sur P1111 B1r11 1 11 1 1111 L1 XX1 11m fx C111111 Lrt m 1 v1'11l1X M11 1 H 11 B11'r1111 1 'X H fm 1111 A H ffm 1111 1 T C F1 1111 11 H11XXl 1 1'1 11 R R11111 Plfflpll R K1D1iLlL1 11r 11 I M111 r 1 M D lLlI'LI1 1r1 M 3111111 r 1 11d11r1 11p1 zux N11rm1 I-up FWIF1 JlUI1J 11111 lxl' L 1lIl A 1111 X 1 11111 A S 11111111 Q11 -X A 1m IN1111x Num 1111tt1 E 11rr11n1 S 11 1L1I1L A Amkpm 1m1 'X Sm1t11 V1r111 Em rx 31r11r1 A K r 1 rt P1tt1r1111 XX 11111171 H Orthp D1x111 13 K1111 Diud Ku r Vx S 1 111111 M Lur D1x111 E Vw 11111111 R1111 1111 3114 11 1 1- VV1 k I'11l 4 1 If ' 81 . ' g 1 11 ...,...............,..........,... C14 once 11. HHN F. 11 11235 .......................,..,... 1: 4 . 4 JC F11 l 11 ...............,.....,............ Ci1IlC11QC 1. 1 'Q - ' ' Q 11236 ..........,........,...................... '11 ' 1 1 'g 1 - ...,.,...............,............ ' Q1 1 . c' 1' 15.11 11236 ...........................,................ 4 ' gl F11 f - .................,......,......,.. Vmqc A. QA c fp: Q 193' ..........,............,...... . 1111 Q ' . 4g:z: . , g 1213 ............,.......,,.,.....,.... 7 Q1 1 , 1' Q 11.111 WFT' .........,.,,.....................,.,....... D. ' ccg11 F111 1213 ...,....,..,.............,........ Uwrgf XX, Q 1 WFS ................1,.................... ,1.1r11c1f3. - 1 :F 4 , 1 ........,........,.........,....,....... V1 4 4 'N 15.111 1'23S ..............,.,...,..........,.............. . 4 :- F111 1 ,.............,.............,.....,..,..,. 1' ' -1 1 Q 112312 ...,............,...,,..................., Elia I-. R1ft11 ' H 111: -.,...-.,,.,,.A-,-,-.4-4,..,,...A,-.,.4,4,.. 11111139 P1114 F. 11 112312 ..,..................,..,..,..,...,.,.....,. T111 zsl- Q17 F111 1211 ,..1.1...1..........,............1........ XXZ1- 41 1' Y :1-W ...,.,...1....,....,.-...1,......... '114 '- 4 Q ......,....,.....,...,.,.....,......,...., XV.1 11 1' V11- 12111 .....,..........,................. A1111 Hs 411-1 Fe 11 .......,................,.........,. 111141141 -1. 13111211.1111 1' Q 1 1 ..1----1.----.1.,.------..-.1-----1- 12' 1,' c1c11 1' 5 Q 1117 ......,.'-I'IHAAA,.,4.,4-.,.,.,,,,A,,A C1 Ulf- S.,f11' Q F111 1 1 ....,..........,...................... 131-mc 1. uglwx F. 11 1217 ....,..,..,A................,...,........... P 111- I-111111 7 Q 1 - ....,....,,,.....................,...... Ci' wav 4 1 V LI 1' ......................,..,.,,..,.. fluff QC 7. 41y111r 11411 1-1- ...,.......,...,....,.....,..... RCQ111. 1 . of .111 F11 , ',..,4A4.,,A,.,44,,,,,,.,,..A,.,.,,,. -11141-I1 H- R111111-y 1, 1 11 4? .,.......,..............,...,.,. Rc! 4 , 11 .111 J ' Q 1 1 ..,.,,,A..Eutm..,1,.,,4A.,,4,,,,,4,,,,,, H11 f- 3. 131,11 11.11 112 3 ,,.,....,...........,.,..,...,...... 171 .11 . 1 11111 F111 1 2 .....,....AA....,.....,4...,......... N . . . 1- -' 'Q ....,............,..................k I-4 T '4rr1 f ' S 1 -11 ,.,.,1,,,,.,,..4,.,,.,,,.,,,,,,,,11,,,,,,1, ICQQQ A -L1 F.11 ...........,.,,.,..........,..,. PM 'Cx , " 'c41L1 F 11 - ....,........................,.... VVS ' 11. Vv'c11i 1 S 124: ---'-4-"'----4--------A----"-A 1 1 I xi 4':1-1 -.,-4-..,,.,...4,..1,,,,.,,.,,..,.,,,- Gwgf 11-1 F111 12-H ,..,....,,...,.........,.,..,...,..... S1A1'f'f. 'c F111 1 -1 .............,...,.............. 171011-14 11 .Q '41 1 -Y 3 4 --'-4---'-----'----------' I3 120115 - CL- ' rv ' 1 -- .....1....1.....,1.111,.1.1,....... 1"'11 11. B.. F-111 .....,...............,1.,4...... D1 1 1 +111 F11 -- .....................,.,.....,....,. 1 1 - . 1. 1- 5 ' H 1247 "--.---'---'-"'--.'-'- TPC ' .11 K if 1 'Ski Spring 11113 ---.,,..'..--.-4,A..4.,I-A.-.A L5-nf,,rL1 H4 ROW-14,m1 F1111 112-1-7 ...,...,,,.,...,.............,...... C1.1dys1-. Skinner F411 12-3 ,...............................,.1 11 1. 411 lgu -1 E U 1 x------'-----'--------'-'--4-A------A---AA. - U2 ' Q 1 -4 -4-4-IIIUQ4,---4,.--AA,'.,-.".',-4A', yy. 1' Q -1 LH- 11.11 -4. '...,.....,.................,...,,. 13.1 1. 4 -1. CY -1 11 F111 1 -1 ................,..,,......,...... 11. 1 . -'11 Q .....,.........,..----'1Q"-"" T11 R. III Q1-' .--4A,".A,-,.--.-.-.4--.I,..--,-4-.A'-- QQQ all 11.11 1 2 ...........,...,........................ 1121 .Cz F 11 1 -5 .,......,,...,..................,... C, H 41 ' 1' 1121 ---'---"'---'-----1--.-----.. V111 --if ' ' 1 1 A g 1 -6 ..........,......,.,.............,.... ' - f Q' F. 11 11291 ...,.,..,.......................,, 11119 1' . . L14 4 F111 1 -f ...........,...................................., 1411 K. 11 -' ' Q 1211 -.--.....-......V.--.-..-.-...-....-,-.-.- U 4 ' if 1,-1 .-4,A,4--A4".'.,4-',-4A-.-A-"."V-'. R 1 . 'A 1 :ll 11.11 1 '1 ....,...,............................. Cf11.1r111t1' 1. Flwx F 11 12-'7 ..................,....,.......,..,...,...1 111 .B '- -' A M U13 .-.--'--.VV.--..----.......----.-...1 101 1 ' . Klum 'Q 1 is .,.,..,...,-....4.,,,.--.-...,--..-4-Ak 14 . 4,s11L. F111 12'Z ,.............,..................... L 1' - Hug F411 -1 '......................,.,.,,..,..... 1-c411c 7, 4 ,'11 r ' I 3 17.3 '-'--4--'--'-"---'---4-44------------. ' - ' ,' ' 1 1 nv ,..,..............,...........,..... C11 cz, 5111111 F-11 WF .-'---1-.--.-.--.-.----------.--......,. 1- . ' F111 12-2 ....,.....,.,....,.,............ H.rrJ'.. 111115411 'i A! 11-4 """"""""""""""""""""" y 1 ' ff ' 1 1931, Dlv-,A'..4-..-....',"'.A.V-.' tl :I L. . 1' 1:4111 1 '4 .....................,.............. 1. 14 4 . Qllc F11 14511 ....1.-.1-,..-.,,,,,..,.,-.A...-4.--.... b., 1 'ng -H' 1 11217 ..........,.....,..................... R1 11: . 1 s 71: 11,131 .-4'."."-'--.-4A'.'.4-4.-.-..-"...-.' 5 1 - -. 14.11 12'f ..................,..,............ 7 '4 1 , ' F, 11131 .lvvl--44"'.'-.-4-l-Al'..-.AA-...-. H,1, Al CH' Q .ww ' g 12-6 ,..........,..,..,...,.................. 4 'V "4 I g 11132 ,,,.,.,,,4,4.,,,,,,,,,.1,,11,,,,,,,. 1-11-11 I 1-11' g F. 11 UM ............,...................,1.,.......... . " F411 11232 ...................................,.. -211 1 - 1' g 12'7 ........................................ E41 1 '. .c11'ck .1 ' 2 1953 ,.,.,-.,'-,.A.,,..,.'.,-1-..--.,..,',A -111 CS 21, F. 11 12'7 ...........................,.....,......... 4 1 1 1 F'11 11233 .,..,...........,..........,........ D1 41 , Q 1 H! 17-S ---1------'---'-'----'-----'------ -'E 4 71 4? Q , ' g 14234 ..,..............,.,........ ' 41 4 gg ' 1 F111 'T .........................,................ 4 ' 11' Cs F111 11234 .....,..........,....,.............. R 1- . ' 4 1 Q1 1 '2 .................................. MK141' . .1 cr ' g 35 .............................,..,... 14 11 . 111' 14.11 ' .....................,,...........,....... P411 VQQQ Bm I 1 I x Il XI I IID NI BO XRD F N 1 I II PTI 1 I II K I x I I X I k I 1 1 1 I lf M 1111 II N T I I Xxx I nr I . I I IIIIII I N 1141 I-I 2-I 'I-IS I N U42 'Q-IJ IN IN I N 1 I , I, L A . Iiix. I II I III 'IM 4 1 1 R , J- A1 I x! X1 .. N I I. I I1..QI..x 1 ,1,. NZAI 211141-I 11: 1 f N 11 1 , 1 1 11 iXI-"xp I I'I I':' QQ ' I. I , X' '11 ' 'Y ' ' , 1' Y I' 't' II III 'IQ I' 1' 'I2,1'g11 II I 1I'fQI LI' 912 1 If II. 2- I-11 Q' If I' QQ 'N 1" :I1-'1N':.1f 'II ' 'TU XTQI kit :t'14f : I II1 '145 I a 111 II.f1"11114T1-3 I ':.1" ICJ I 1, I111' ,Nw 111I1I' I.: I'If-I XI111-,' IQ1u1. I Il 411,11 I 11'11,1A', IWQ5 V111 1'I1111A" II'I,'IAIIITx 'I11t,1 I'1f: xXII,IfI IMI' I Ii g'ZII: Q I IWII1 III'Q.:II I'.:,1 I'fff1 'I3111Q1g11111:111 IvI.1g11.1If.11'1.1 H111 1' I1111'11.11j, IWQR 'XY1 1 IIIXX I1111. I'IfH X'X'11.II1-N11 I1111111'1I'1:i:1 1111 InI11'1111'1. IWIN XX'1111I111x 1X1111t1'1I'11i'1111I I:111, IDIS XX'11,111xx I111111':I11t1-111I In-I11-11,11-1, Ivjv I.:gI11 II1.1II .11 n111r.111 1I I11111- Ivjf f,1iIIIIAIIII I111' IJIUIII I'1I11'11.11'j1 IVPI' .Q111111111'111-1111411 11111, 111311 Hflfv.yCTI1.111I11I11-1' I'QI1y11,1y1,- IWSI N41I"1f1111I11y1'.1r Ht1t111'y II1111I-1 I'-IFI X'.1wx IVIIIA fX111I 1 1-111 IIJFI IXIIIIIIIIXIIIQ Syx1c111 III A111I11111'111111 II232 SII11.III1t1151.1111'1IIII111 XY1 II11 1: I'I11111I IUFF II.1111I I 111I'111'1111 IVF? I'11r11'1111'1' I1r flags IVF" I'11r111 1111' IIIII' I,1'111y1p.1IYIIIIIQ1' IVF! II1'g.111 IICINIIIK IVFS M11 '11pI11111v III :XL1.I11111'111111 IWW II1111Iv1-1 I,1I11'.11'j IIIFU I7.1.I-A115 H.1II 111.'t11r1w xIlI'IIIQ xx'.11' I - If11I11r CI11.1r1I I'111f111A111N I.'111111'1I'11111111j I' 2 II.111 I I'111I111'11 N Iu111t1'1I111'1-111I I' 2 NYJ' I'11111Ix IV1'w1'1111mI 111 3.,I11111II ,I111'111g .1II 1311- xx.11A I'U.lI'4 II.111II I'111I'11'111N I .' II1'11111x 111' II1xI1cNl1'.1 ' -If XY. 1' 1' .II I I 011.111 INI1.'1'1111I11 III I I 91II-L I"I.1gX I V'1 Ii:11x,111N I9.11111I1'II111'1 I I VI T1' 11I1yCT.1 IIIII III1111 IIIXCIAX IVY? XYI1-ul IfI1,111' I'11r I11I11'111.1r5 I V-I Ii11211r1 111 M.1111r1't11'. II.IIIxI. If1I111'Il11.1rIII'1111'111'1114 IWW I11.j.1I1111'1I1.1 91-I II.IIIT.:I'I.'I IUV1 ,I'1I1x1x1111 Syl I'l:"1 Ii L9 I. ft 1' "11x111111- IVV' I'111111"I1111:1111111'II,111I.-II11111I,I11,I11'11 IVV' X Tr:1y1 IL1111 II1,1I 11.1'1111' F.:1'11I1 II11 fi. IIN4 YI ' T1-.1 S111 IWW If1I1rIQ11.1r1I I'111I'11r1114 IVV! Mvr- I111' III11111' IIVU 1 tm Reurd Bon t L ffrldmtlng k 1 lull 9 1 CHOOL PUBLIC TIONS f K 1 T 4 1 1 'w L 4x.u ULYILI' L L I 1 U 111 XK11' 11 11 k K IU A xl tx. xx 1 kk X IL L t II um m nt un K K 1' m mx T XX Hum R 1' x 1 I 111 4 L 1 I m m 1 lx 1 1 I F 1' ' x mm lll 1 Il NL 1m 111 R L T x K' 1 s. 'III 111 K A 1 ml 1 L 1 L1 urn m t If N LL 1 1 It ll ui L L y X L MI' H L 1' l 1 Q t IIHTIX t Nmknulxr U t k m l4'iZlIk Il lmrk 1 LL t L4 un am tunk qulrur N tn mm tm W quirtkr lmhm r Lmy ir 1 1 x uk tuu tx 1 xx r m Hx nun uhm xxx tn lf r ur L 1 n 1 1 u ll prmtu IH mv. K ltllilll Ifgg LU LflmNl?I1 UL lnl. VU L l llllx R 1t1 rhL dx nt ut wr mtn tu 1 utwfwn I' ily ly N x N111 ll L x x 'lf I ykg L x. k xx 17 UI1 If Ll x IX lILI'lI'X 1 Vrl N-Lln1L um nr trntly I wneer tm mt ILTU1 XX Un k 1 K N l k ak 111 W l xH X T k x XI I' I ANL L VIL LIIL IUTN LL WL Lgll TULIL u, Ik umm rmxltvln 1:1667 hx L xxku uw K uknt x mu r NTU! tl 1 1 LIN lI1xXX HLXX I7 IIMI' XX NLT fum x puw ummm 11 rmurnd m by '75 mr gr 1 prmlm ln Ou L cr uflfb our u ot 1 mrnry numxr wntunmf' tn Q ltlmf W 11 m llllllllll Ldltun Th.. third md U1 Sprmf' 1916 mm k mmm phkn Your mr - vnu 1 tw t tif m muh 1916 and M1 nm mum mkum ll uuxr v my g vm k fl If' I I' Ill l1Lf f I ICCT III K III flu I' Y' tum uf 1919 Ima mr xurl utr mhm gr ot tu L1 IIIL tl Mr Rlghlrd M Hwlnn nplup Mr 4 n C r mth prnw f 'W nmux lL1'vlxI' Kmr hld dump thlx vwrk nu. thk 1 ct 191 Othgr ldVl kr yntpr d the Pmneer pxktuu IU uk ku mv yur Mr au F Troxdl u1mL mr lrx md nux N 19101911 19111917 19 5 191 Q gxfllli' 9 4 F 1914 Spnnv 191v 1 Q W mr mn thu fll of ION 1 m xxx T 1l1mx..d Llllfll 1896 xxhkn thx nlumm lla x UIHITYL mu tilt Elma thu Kun 013 ruw 1 u N ut thy rwu lf I nmeer xxlt 1 tn euwd Bmw ippg mrmv 111 Fdwrulry m Ium r un G Qt rmr vnu lfgflfy 1 xx rm 19 6 r rwxgll rp umg tu pot m 19'7 T Pumeerx hm 1 u xxl prmtkd um tum ID 4 S mm tin wrmg cw PW t rnwf ut tn lllgflfy numlmr xurp un gr tn Ldmr hx of mv. 1UI'lI1 1 rw W1 fax 1 tm x nnmlxr uf tn td EDITORS IN CHIEF OF THE PIONEER Vmkent A Hunk Vmhent A Hunk Vlllgcllf A Hunk Hy rmn Rubm H5 mm Rulwn Albgrt Fpcrx Allnrt Fury Hou 1rd Rox Hou mrd R0 bprmv 1917 A H Bmw Drak Flll 917 I'lIlV 1 Edxxm W Zprrgr F f Q prmf' 919 F11 19 Sprmv 1970 F111 P Q flllf U' Norman B M Cullo h mvrm W Tu or Rfvx M Skhcnl-.L Vw lllx am H VN ukkl Vx 11l1 lm H VN ukyl Lwnn G Crm lmd Lux mn-.g Shunnn F111 lf 1 7 KI' LILI' 'W Hmm 1rd Thunn FH' ki-w1iHzgI1.J1wf N! TM' tfrxt Fxllg' wt' IM' l'1w1eevx1j'1Rx1r'1 111 N4'X'xxII1' N11 11-H MXN .AXIUV t1"'k Iw11M Iimrulgcl pimp In IH: Mr l'l1'u T? 1x vue- .111 flfhtw'-ify' lwwk MI' iw .nil frm: wr' ll,-1, My XX'.1:k-r IQ, NI.mNlgy twxk 'NU' 13 rx' q ' 4 N 512111 11141 ww? - cfwsr :H mmf ihf H:mQi.1l w k Mt' Mr. I-I Ima .lr the + mr :imp ing :hu yicturq Ht' th' Nglwwl IN-lxfxfi Un xt. Tina Thi Viwzim MJ xwxl I.R,rmLn.m 1NVH.Umm,: V'-1fI"'f - f fhf In-wlmf -'Q Nr-wi in IV If-M111 my mp 11QJWIQ.lim1A .kk-fQ.n1ldmm. Uiffufldl Wh Y" NWN! nl'fi4"Vf UV VUNV' Ulf - iV'm95 ,::i.l 'Ula qulur . .xml qxqhllmc. In Fclxr .mv VL". "TA th'-' N9h""1 X-INN! 4111 IUVCAH TIN N My -N1 ,1 XJ My Rewmi Iiwli xx'-'N Hllxlzxlmqd .N -1 1'-mrt vf th' YI 55 Hx IV Wm" 'H 'I '51 vi A' - C "X" Pzw ee". Th 4 pm 'UH 1-I' mqlulmg thx Rcwmi in ilrrd. l1ICI'.1X'y cd I vr: xl. Al. XX' nw lids. Qqhwwl mx. LM Nu, UT' vlldl Krm .yt 4 mt Hltlilmd W1 skim wr: Nl. Hcrlwrt T N .mA all lx! Q fxlltwrz .ml IUMA, wig. XY.'Al X- S, Ttw111.mN, flmpywug udltfyr. Thu l'L1':IlC4N Aki I Sh In HHN Umx IM I,1M1uw MMT Nltklm! Wm X "V wnuwikxl "T Hx Q L' M CI ' Ula I lg M mlm wlnp 'Lili nn x wth 4im1l.1r pul ligg tiuna it xnf m' NNT' Muqgtkw I IW-Jwhu L' Hfvllm I I 114111 4m L-my ' l' ily 111111 l'CILll.I14'I1 .mwug th'- c,4lI41NlklCI'1I1, thc mst that rlf Qclwffl 1 . in xklwlllx lm mx mt, NWC C AMES IN. ci Li In fm. "lily I lnyftwg tw? In ns NUM' IO ly' Lhwbwg Q Qm Ihlx high Quin 111' wx-jcll mm' lwlwr1gQ tw thu .ul ' Qurx. lllll Nlmlly' 4xn1lN1t111L1Q un 1. tk Q. In tlh- lm L1 yk-,lr wmlxly Mr F11 lx Nh K I NMR U I IEC- WM, ww wiltiplllllltl1!1.NI1'.-IINJPI M.llm1. 4C1Qlkl'w'.I?1' mm lv 5 gl Q51 U X gm lx tg U, P .Inv 6 W th' tmultf' .zdx'i4cr, Thx numl - t paws mad mf I x R 'V i p QA Lrkfglili. -Ilullg lm' iq 4 'hd' v-4-10 T15 Pl I A .x'tUfN4 NIQW R If A W' Jsig' wfww 4 11 :A ' ly C 4 llr-xf V' 'Nd' ICHgIvvv.','g xv 'gg x V1.1 2 ' A ' Ns. M. Syl W' A. Fa HSI vas rl ' I 'Z 'lyklfv 111 ATI M N 4 '4-1l.2d.'SC L d 1, . R - ,2S1,Cd-KM Nblx 3,1,.In1dx nc "Vx, tlxft, The Q11 lcig mf tlc schr ul sc: ' 'I ' tl H 4 Q ' HV ' V A mlcm' thx' Oct I x A155 C the :r11l"Qlrl-"Img .mn l,ll- ' W2""' "f - h'Q"'Sf Wg 5 J I Itwd 4 I' wx" ' ,Q nvnilnl lc. Thc wc ml Fsuc uf rhf WPI ww 'gls wr:-14111, ' 'Ni W n f 541 Zlxi g N-lb, Hiiddcdl hesif isswwgs lc . w 1gUfhX,4 . 4'lzss. MXN ,. eQ1w E1L1'1,-lv-4 - Tlfvk 'fi 'f I 7' " ' Q .14l"'. Rfsc M.Scl'11kl we th' 'rs hirl If xwgg 1 fd' S li N I' N Il' uh U 5 ,Cl -5 U' tl C Pm, V. lg VHS' 1. Sp mb 1.111 amd ip N S4 Cf V ' 'N 11 ' , ' I 1- , - I ya-15 ,ITS -If R' kg w',,. ' s":.d- iD. bsvisgsitfr L"s Ac ' 'z.'lN."zd'Sc 2.M-. A nz I . N amd ' bljh 14 T NS Nd lx S -. hc I V- . V - - - '1.l'ss'w4 ' ' s V " 1123. kxk cs ,M 19--nsf1a 11: Mr, K k 'k 4 ' ' sd" ' fa ll f 5. Frm ' SI 'A f l4-' to hc Spi 5 A 1923 .I '5,S,,C - '. 1.',g, dw1..',g'PV' -Wd' 5 V-5 5, .Ch 1-9 , lv-g N l' N f tl ' cd' wi fghff f the HJ VK zssie xl Iwi' 1 I' 4 ' :1dv's' ' ' an ' 4. Miss x ' s l I ' sg F. f ...................................... ' . x ' , .................................. . . 1 c f ,,,,,, ' - , V Q 1 . 1 ................................ 1 . c , c 1-f 3 ...................................... A W . " N SP ' 5. 919 ......----.........--...------.--... '4 . ' A Full. 1113 .............................................. ' X A All, 121. ...................................... CW ,' - -fl .l',,11 ........................................ f- ' SA,.1 .................................... .- Ml all. ................................................ x ' j 2 1.19 1-----.-----..--..---.-......-..-.-..- 7' .2 . 'y"' ' ' W x V ' ...................... " I , "M Fill. 171' ......................,....................... 'Q is a .1113 ......................-............... ' . .......................................... 'Q -p'1.l-l .................................. 1 4 . 215 .............................................. Vsnl ' Sfl- F.1ll. 19-1 ......................-..........-........ 'Q -S Fzjtx 7 ear Hmtorx JIII IIUXII Q N N R N 5 in W 'H-f g fi, N 5 fgfff , J K L Q IQBUUIL Z fd k g in ef Photograph of loolbxll bquld Ed1l0l'lll I lter lfy Cllss md School X W Photographs Pl mtmg the Rose 'md Is s mv vf 'W Lockers Ind knockers C lubs Xlumm Mhlellcs Iixah Inge f"-rr 51549: 'Hg 4 .X ff In ' K ' 1 K xx R. 11, , M. u ol. f f, November H V Niumiiw 'IWW 4 ' ' i ' . ' 'Q fl N: -, . Lf- g1 .su. x.. M X , - - - - 11? E?" ,J f x 5 --M 1 ei ff so A If if .Vt 'EE 7, V M ,rr W til I S f 'lr A. fgpffp I Hy , f,S. . , f ny' 4 ,I M lg K """ ' 'f ,:""?,:Y-.-,-f rr If In ' .,. I V C, L fi ' -K k I E L ,fi-A ff 'fig' I' mga V .- ,Q ' -- , ' J j 1 ,.. A,,,,..-,u' -' f V A-1 lk it., ,RX This vfogln Y N' ' Y '-L VV 'U I ,.H. X, - -w '-5. A , 4 "' ., ,off --1: 1 I h ' N: Y' T o ,, 4 to h ,o 91 h M 1 ' Nr gl X ' A V . I ' 'ff-rv ..,.-.. . . .-. .e...- .-. 7 ' - ' Tx 1 I .N K I lm, U, Ei? o Q11 ' - . 1 f 1 ' 1 - 1 1 . . . 4 1 S T i . I .I , ry" XE Q L . ......... 3 1 -9 h i 1 V u '- ' J 1 ' . . .... 6 h h , 4 Q I 1 f 2 1 .... . . . 15 hi H 1 . 1 ' . o ' ' 18 f' Q llquh tml: T 'Il o ' 1 ' - . . . . . 22 o ' o X 'I' '4 9 Q'-Qg,:Nf!ff - f I- . W- . .. g o X 1 - Q - - . . ....... 21 L CK o il ..h1m k 1' . A 5' - , 4- . . ...... . . 30 7f' QW' A ' 3 5 . ,- 7 I , 4 , I - Q . . . Su - i f I L IIY. 1' I x B' Xb, 1 ...... . . 54 ,. X TJ ,: , y J . ,"V, X' 'Q' M If 'vi m Q '1' :1 - 'Tig - ' '- 0 Qu - IT' , . , ,,,o if 4,-f B Y . V o Aooo . o , f 4' Q 1 ' ,L Vf X , :I , :XV V in Frankford Hxgh School 35 PIONEER STAFF February 1916 Sprm 'lm 'X L11 L rm 'P 1 mi M111 rk r VW L L IITIIIIM1 S Sny r wmv Q' fu S hum k N 1 I' 1 um I M4f1r1 lw K' R xmwml XX xultm THE HIGH WAY hrtx Nur n k up my Qu x ku Hxuxm' diy 1 um m L km gr W1 vm Nur pun u uw umm uf x lf amk X 1X1 g w tl m luud m tknk r I 1 tl un 1rwn K INN L 1 xnyl-,L N u VP lla r Ilfu 1 K m Ivimwn MltLfXXLfLflLI1LXX an lI1I'll 1 xmr xxltm U nur M mm th umhrta Mr XV1 tn hm iI1L.ll 1 xl-Q IHII L L Y L X U untl 1 m t mk m L tkmxr ru mmm ll mm g umm Mr C Ru ll Murwx m1 k th L1 '-'L I1 In IMI rm T4 r umm 1 'll if Q wxx L nnrwm In uw mx 11 ut kk rfwm 1 1 K Nl tm K Xur T1 H1 1 x xutmt x 1' U 1 tu nlnn vt tm vu My pmcr 1ntr1t11nt Q lxlf Lk x II K xJUT17'I1I1X wxuur tm 1 H rm K R Lk tn tu nt rut tn rw 1 1 1 Il k m u U N Lf x K x wu m mm un w umm m N urn ur 4' 1 ku m I 1mm Nu ' CS ut t tm rwu xr mmm x rnutzxv w r km mx-. rum wt r 1 1 1 hr ul p Cr Lum H In I' llll 111 1 1 1 4 11 xx ul uillfl . 0 auf m tu X1I'lfL1 u cw of tn utx T1lsk1ff'XD. T N f ' Q. 1 -- ...,.....................,...........,..... ll' I. ww Sp ' Q. 1 -4 ..................,.............,. TIM .4 w 3 J. lilll. ll-- ....,.............,......,.............. -Ilvfuph U. I3.lI'1'4flN Fall, 1224 ........,.......................,...,. I1 f 'dc S1 Ag. 11-3 .....,......,.........,....... Ll yi QI. fc .1 xkcr S1 ri: g, 22? ..,..,........,.............. Vx' ll. 3. .1 11" Pull, 12-3 ..,.,...,.,...,................. '. S "r 4 I Thf A 4 Suu wwf the High H115 .im X. cd 4' thc l114IUI'l ally, I-lux-1 f'-ry nz and x 11+ wlf-1' 1 as lx ' s 1' lfsch 1' Sxptx bx 1J-', It usa 1' 4. w' lx "Q" :I . T 'hx' U I ghn' V h N XA Dt 'Q Sudc Q. g 'w U Ll r1'xx'Xp.1pur tint .ppt CJ .ix cdlturflnfchlcf. Thc mlm rml 4.11 Q 1' .my , Q , - , . A , W -Xklg 1 Ntcad ut .1T11.lQ.lZ1I1C that Jppmmr' Il' wt hx Vrnlfc Q wt hc P141 leer Q 2 If. Tl X xp: tl r1.1 Q . - f A xxuv LllVlL1CL1. H1 'W " . lu .1-,lu 11l.l,w fri IU'I1I1'4N. NUT? VM N PMI 1 T 'NIM il U1P'f'f1"G 1 YQ ' Il frcqucncx' uf .1ppc.1r.umu, and Qlzc uvc1utu.alI'v mmf girls M. CM lk F. Trlxxll Q J M144 4 N ' Q 1 .Q Q ' I V , vm 'd I N N JC N 1. I N Wm .1 dot .I Ii pL1lN11g.1f Mg Qs' "XV N'41dcd141.d'i'1.'l ,, Q, - ,, . . , . tum. XX rl tl Q xpm Q t'r t 1 -1 thc Nzzf 1 t :hr the I r N III .1Qt1" ch. ,N wt Q ' .kmg i Nu mxr lg J ty 1, xl n Q it K . . 'M N' '. r X H FC 4 NE, N. 4 my NQ " . Qltcr E. Mgmclcy xws lx . xl 4L1'i'r. IQ ll Q qx tx ls lj 9 Tlx WNW I H W The Qclcct uf rhw mm' In wk quit' .1 vhilc. In xt ll l-x It ard In thx hw U? Ili fur. :mlm it up 'l dczdl' Q i N ' ST X I x . K K A tu L P N A U 1 x lad I H NT . . ssc Il 1' O "A lx I 1- ' hlf H 55 ff TCP C' tds CQLNQQ I4 F, kHk1A-H N414 lkl v t. Pvt Qhc ligl SQ 11 .xp 1 xgm A 111+ ' INN n X xd INK-,yqplxg 11 Vxgi. I ' 543' UI'!.lINZ.lU I1 QAHCJ I ' P C94 ANQVQI. In Uf IIIL' in Cwlfn .11 d.1yN1h. l'l T' P11141-lp! '. 1N -xy H111 Sgh M lx uf Plul. delpl .1. 'lm' gf' K 'nu X4 t ' k. lc gl Vxyd,', "I F 'ark L14 wrm t.1ti 'mx m" lx '. w 4 sql w 14 ' I' ' 1" ,Q f SCHOOL . SWEETHEAR SHOW d h BALL NH' W v i lil: XNlxl Ulfll lllhtl Fl lltllll. l'llll Xl7lil.l'lll X llill lm l l lll lhh Y llyllll-W l l 'KT YY- lhlllir llhYNAl' Nl Assembly Honors Visiting Alumni: lllfrfff- rrQlZflQjQ'.-.fffffl r Pignegr S505-gg Musical Vic S k R . ' i lu Ig l'If "I ' lllllllll 0 Q Peo er eveals Qppoffvelflsz , "'f'L, 1 Defeats Eight Hugh Schools for T ' ,, ' L ' 1 r an n .1'. rw.. ,:,H,hm Rmb . , , i 5 rr r I 4 i V , 2 J k 6 ital Trek: llurlvl lnilvrl ll'rlluI'r's jllhll 1 gy. V rg f , l N .1 - , s ,- X x x .r , l : .M , 1 ,."'.'. r-Lf' X il ' t Stereo Highlights 1 r A Philco Demonstration M. 5.1: l.r:,E.-' -1 'P.-- "wif 1 04:5-1-1 - ' .. -.H ' Y' ' 1 rn 1-wzrr but Ms" r Applv l B err Nlusiv. Conn-rly g',1'2lQ .i,i gl XT, 1 is Spark Frolivs r X r rr . .B r "il -I K , li ,i ".Qf'fE l " ,Y ,..-ve ,rr Preview Compulslon, C FTA Helps Edm Gains Knowledge of 2 JV mf is ,r I l ' I Xl I I'--4.1.-r ,,- B Unit Witnesses Telephone Pf09f-Bm' 5 Learns About Communication Progress rx,-an-r Qrrrlirrr-:tri-vu. lrrmr- n-.rw rn-,4 .rr hx' n...r..lt -.rr r L. .rn Inn l 1 ..r...r xr I 1 . I.rrl HI r l r x I x ,. l'.1x-.mr IK r .r ' V ' ' 'jul gr' u .r-... . .V . - Faculty Members on City-Wide Committee Problems , U . ,- Slnrlrnl- Fvnrr- lu llr"'rnnul 4,lPlllIlI'llllllIl "z.'- ll, 'lll' X.-'.-.-r. 1- 'V r- ong Points of Both P1 45 .r'!' .,l.'I. rr .rt "wi - vw.1,x 1:-L' -' r I 'gf fi' 1 5 f sl ' x V. l s P' x , llx.Xt r :-A ll lull Xlw' .N ' .ally K 1 I KI Philmont C. C. Hosts Senior Prom Dancers 4 '.:'1.i . N if . -Q-H,-,, rg, li my ,..,r , r tm 111dH1114 1 1 41 uw' 1 t11 1 tt H1 11 1 411 t11m11r "1 H1 1 X 111 1 1 111rt1r 1114111 tr 11 t11 1111 11111111 S 1 Pr A 011 1t1f1n tht Cf11Um 11 1t1 r 11111111111 t N ltlll f 1t1 r 411111111111 1' r11X1 V11 111k L I tl' I L Um 1 1. 111111 111 11111 11110 111 It XXL 1111XKn 1r11t11r Durlnv t 11 xx 1r 111 1 1rU1 11 t 1 111t1r1 r1111r1m t11 r 111 1 11111 11 11 ur 3 xx 113 xx1 111 11t1x 1 Charles F Troxell Pubhcauons Advlser 1918 1953 t1 L1L1u'lIL r1m t 1 1171 11x 1111 1111113 1 t 111' tr1p4 t11 t11 11111v1nt111114 111 t11 1 14 11111t1f111 t11r111y 14111111141 111 touth xuth tht 1t1t tvt 1111 m111t IH th HC 11 h11h 41hO01 111urn111 m r Truxtll 11111 Mr4 Irtnt M R11t1r 1r1t111t lC.1VI tr 11 1 t0 1. LQltL r11m1111r1y 11110 1t t 1 M111 f1r111114 h1111 LVLFB prmq It Drtxtl In t1tut1 T 1 p1p1r h1 111r1 r'1t1 1f111414t1nt3 h1 111 t11nt14t4 htld hy th C1l1Um1D11 md tht N'1t1111111 11 14t11 r144 4111111111114 11 r11.1nt yur 11 lfl XXLIN h1 tnttrc 11115 t11 form-.r conttt Frum 1t4 r1t111U 111 fourth 111 1977 lf h1 4t1'111 x r1111 unt1l lt V11 110t11111 1D tlnlf If r1t11v1 t l'11Lkl1lt 1xx1rd 11r ttn 111n41111t1x1 111r4 I 1 1111111 tr11pI1111 11111111 111 11111 111111 ton 111 r1t rw 411111 1919 Tht 1111 1 It 1xx1r 1 011111 t11 11115 the top tnn ptrtmt 11 th D1.XK p1111r uh1 h rmk IH Hr t 1111111 111 t 1 N1t1111111 S 111 1 t11 r Ok1lt1mn 11111 tn I I L 1 11111 1 1.t0I1C lu. fl 15 r1t1111' 1111111111115 A Am1r111r1t111v111 f 'N 9" 11 J '1 r 11t1x1 1 tnt x tmp 1 111x1r1tx 11 41114111 1X1.i1' r t11ur111m111t to xx 11111 tht 1111 X tix 111t rt r1 1nt1t1x1 1.1m11111 111 111 11 th1 1 1 IIIILTXIQXK 1r 1111 111 916 11r111 1 11011 1 1111' 11' t 1 1511 11 1911 1r 1 ox 1 1rr11 h111111r11111 m1nt11111 IH 11111 tc1rx xx r1t111f' 111 '1 111 t 1 11t111n 11 tu tht 111' po 1t111r1 I1 t 1 1 LX 111 m xx 111111. 11111 r 111111 xx 111111 11 xuth rt Ll t 41 1111t 111 lLlL1LIlI 11 KJ 1 111r 111 1 111111 1rt1 1 111 Ll11k1 trxwut t t11 111 4 xxtrt 1 ttttt 1r11m t 11 Group T 111 1 tud I1C1'1ld to 11 1x 1 trt 1111 11um111r11t 1111 11 111 11r111t1 n11t1r11 11 11r1 1 111 1 1111 1 1 1 Ur 11' 115 1ur11111111 1 1 11 1r Ill 1 11t1v1 to 11 tu tm Mr R 1t1r 11111711 t11 1 for tvw 1 txt tu LHI 111 t 1 1 xx1r1 upcttt t1 xt 11 r C 1v1r1g1 111 E11g11 h 1nd were fl 111 11 111 11111 t11r11y lf 11 1111 11111111 Howtur 111 1919 111c1th1r 1 mm V11 Ill t1tut11l Frmhmtn xxtrt ptrnntttd t11 enroll or tht tour 1 1140 T1114 n11 1r1t t11t th trvltt 1 1 t nt 1fr1 1 4tu tnt Th1 1111tor1r1 1h1et two IIIIDLEIDU 1111tr1r p1g1 1111tc1r 11111 r1p11rt1r torm th1 r1pf1rtor111 4t1ff T1111 1 1 11 1111 mc t1f1' whlth t1k1 1rc11 e 1 1111 nrt 1 v1rt141111f u1 1.r1pt1r111 m 1 lll 1111.1 1t11111 11 ll V111 ll 1111111 11 11111111111 work 111 tht H1111 VV'ax for 1111113 y141r4 The prt 111tl1t1r1r3 11111 tr 14 r 11 tp V11 mr r Ch1r11 r11x11 W1 111111111111 f1r 1YlVlllg I1 t11 1 v11r or tv1111tj.111'1t xlfw H1 w prt 1111111 xx 1th 11111111 k y 113 th C 11um1111 Stholi fl Prt A 11t11t11111 A1111 r Mr Tr11x111111nd11 th1 p11111r 11p 11 t11 111 1r from 1t4 11111pt1f1r1 111 5 11t1m111r 1971 Llllfl 11111 191 1t111t5 lllg 111 t11 trtmtn Ll Lllwt pr111t1111' th HIVVII Vvfax h11 thm 1d1t pu1111c1t1o11 r1 utnty Il t11 11 1 11r1111v sIXIxLIl t1m14 1 1r x 1 111 L12 mt 3 1r 11ut1t w 1111111111 1 1111 11r 11 1111r 71 1 x1 111un111 IP r HIGH WAY Edltors m Chlef 11t W1 11m1 Vx 1v1 W6 111m1 B111111r1 1 qtpt W1 Vx 11t1r V17 Wl11IlU1 C" Mwry V M1U111n1 P1111 M K11111111 1 NPS P1111 M 1x11111111 11t WN qtpt 1 j lfllx 'X 1x1r111tr11 FT' kj ' 'g .fd 1111 1 5' 12111 Il W414 4 ,,1'4tc11 hi' '11 111 If 11' hc .2 VU13 11141gc 4 ,4.4 ' 4 ' 11f 1 "4 4 ' : ' 12-12 1 D111l1 3. 11-1. 1-1. .1 11 113 4144- 14111 The gl XM' 12115111 '14 1 N111 111 R141 1,'T' 11L7"14','1444p 4 1d4,'141y PQ 41' '4 '4 ch1111 644 S4 "4 ' . 1 ' b'4 p C13 4 1 11" 1 HK, N ' ,' h414 41' SC11f11111' P C95 A44 "4 ' . 411111 he .'4 ' 11211 xp 141 4 "14. By '.1 ' , ' 4cQ1 11 1 1 41:1r'4 Sch1144 QP1144 A4' "4 ' . M,T ."11 '44 11 ' 1 "'.E11S'1"k' 1' 14 1114 41' t1p1iLC 411 th' f1u11111 4 11f 111 C111 hi. A441114 '1 411111 r41t' , 1'1 hc 4'11 1. 1 '1' Ch: 114 F I 14 111 111.1 '4'111fk 'd'1' 4. ',11 '4 1 1' ' 1144 '4 4112L1C1'12,' 11111 '111 ,4 4 c1114" Ach. ,1' hc4111" fi 111 i'1 ,4' 5 C11 11 A1 FC h M ph '. '1 '44 1 4' 'c dutj. Il hc H gl XXIQ '44 lldC 'h1 11 4 .3 hc' '. 1 4 '. Q 1 111 Q4 4 1' QIU1' 4111-141' the 4t41f14, S 1 91iL1 1 4111 14 4 11 111 ' 4 1114111 4'1 111 1 1' 4. 411111 hc 11:4t 4 dx ti '1 1 4111'11' 1'4, . hx Q4 Q 4 4'c 4c14' 1 "'114 ' '11l41'4111f1 hc 5111111 1 111.1151 11" 111' 4 Vp t1. 111 J'-1 Il jc 4 '4 '14 FS W414 ff' C11 414 4 111' ' 1 tl 1 4 111 4, 4. c' 1 4 ,1 1'4 Q14 Fi ' 41111 IL11Al1' l'141r4. S 111 4 ' h'4 Q14 44 '1 1 1.' ' 111 4 h.1'141" "11 ","4 ' 4 4 1 1141111 14 1' 'c4 41'1'g14' . '1'1. ' ' 4 1 'hz ,1 '44 ' 4' 1. 1' 1 11 1 1 ' 1 f 1 ' 41. 4 5. 'F 14 14 c 11 11:1 c h',4111 4 111 wuuld 1111 ut111z1:d for two more yc41r4. 1114414 4 14' 4444 " 414c4 fth X 4'11 1 4t 1. 411 1 ,. 4 14' ' ' 4. fl'1. 4 11 1 "r' 14 ' . Mr. 51 h R. Nc 144 4 11:11 tl 1 ' 141 '14 '4 V41 ':M.,141 h 1,2 S411 11,4 14f1 h1H',1XV,'1.'11."111 M. 14 14T x11 '44 1 1 4 'Q' 111' ' ' 1' ' 1 ' 5 ' 11414.14 1'4 ' 4. 11130 11 411 '41 f '1 'f1',1 y14 1 V414 111' ' " 11111f " 4, c"c1 'Q".15'C 1 4 ' Q ld 1' 'g 3' U' 4 '4 . M. 144 44 "4 ' V43 4. . 4 111 1 4 11 . 1'1.4 1'1 4 414 41' f11 4111 ' '11' ' 411 k1 Q1W1'4I 14 f 14 11411 144 hw '1 f fc 1 1 -' '1 -1 1 'R 11 1 1 1 '4 'A 4 4' 1. R1'1 1'.11cQ4 SN ' 11 1 ydflg ':411f h1 41 44111 .1111 :"11' 'gh' ",. Q ', 1' 44'4g1 ' ' 1 ' c '. 4 1 4' 4 f 111 1 I4 1.11 f 4111114 ', :'.' 11 ' 4 Sch 14 4' " P 174' A45 "4 ' 1 1'1 '14 4 t1 1 yc4 . 1t vill 4111 'ar ht t1 14 ll 'c4 . -' ill H141 X Q 441 111 1' 11' 1 14. 11.' 4' l1CS11'1:FlII1f 14g1.f1'1'1 ' -.' 44t141'1l' 1145. '41 ' ' '44 1 1 ' 14 ' 1'1' 1d hc ' -' - ' 114 '4 4 '4 f 1 ' 51' "1 j14 5. t h44 SW - 1 -' .' 15 '- D? '5 1 4 4 43 -35' 1155- L1 P14 -- Fch. 1 - S. T1 44 111' 41, -' '1 -. 1 111414 4 '4 c1'4 ,"1 .1 .IJ '4 1 . "4 4 I' 1 1 11 f Q 1 15 ,K 1 5 1 'Q 11-1 1 ' . S,' 'S Q ' 3 K 11' 1.,' . 12-7 2 . ' 1 h1 4' 4 Q1 144" PQ44 A44 "1' ' ' FC1. -1' J - 7' 4 14 4, hw p4pcr 1'1'v111 41' 1 1114 '1 111155. f1r4t S11 . 1 --' 1- '4 1 , " 14 4 '14 u 1t n WI L tp! Sept Sept. Sept Sept t 1. Sept ,pt Sept Sept Se wt S1pt S1pt F111 1, 1 mpc 19411 19411 1941 94 1242 1142 C . 1944 Hrgh Way Ed1tor1a1 Staff September 1958 1111t A K1r1tp1tr1t1t W1 llI11 E Br ht VN 11111n1 F Brt ht E 111 411 D11r11thy R M1 t rmm Durutht 1 A VJ1 Rwhtrt W D1ttr1 11 R1QH1l1I1L1 Bt 1tty E Ruth 1111nty b'1'k S. '1 h '1ne G. R11y1' h'111e C. Royle V1fg1111'1 IX. W einer Pe gy Voex el Rvhert L1dt1'11 5111111 P. B'1111nger Guy B111111 Cuy Buhh Rut1 K1e:11nl M'1rt11'1 N1eh111.' Rut 1 Ke'11ey k' y FA ' 1 -ezmne "1 ' Al 111 C 1'1tth1r11 Ch'1r111tte S. Cr1" w1111'1H1 P. 1.11" Phy111: 1.11111 Anne N1'1'11'1.' A11t' Fromuth D'1v1d E. Brown nfl Stpt S pt Se pt. Sept. Se pt Sept ept Sept Sept .apt S'pt. Se pt 1944 1941 1941 1945 1945 1947 1947 1949 1949 1949 1950 1910 195 1951 1 5- 1952 tit 1914 19'4 .i' 197 1916 17' 19iM 19'S 91 19'2 VV 11ttr Frmteb Comm k P1tr1 11 Overton Pltflell Pugh Edvx 1111 Z 1:1 Edu 1rd Ztk1 M1f1L R1111111s1111 C11111 Z1krz1.xx 111 H1rry L B1ktr K1 -111'1n A. Hein' Dolcmrei Rynkiewi ' Rnhert K1n1me1h1'1tt Exelyn M. F1113 B'1r '1r'1 Seh111e: P 11p Sij rift P' r1'1'1 F. 1: Florenee K'1ufo1t1 R1 l1WC1't R 11' D1 ir St 11 er v 1111et R11h111s11n ,111 't R11w1I1SU11 Q '111 Het 1' eurp 1 Bufer E r S-hi '11 D r wthy 1-11 rr I' jun' D. 1xn'1f1' Judith Tr'1v1: C2h'1r1e.' Fox -1 h11 Futherinf 1'1'1l'1'1 M'1r ene Ton e 88 F1ftyf'1'ear H1S1t7T5' 1 1 1 Feh. 1 '22 '14 ts . ' ' 1 " ' Sept. ' 'Q ' 1. S.1111 Sq . l -1 '114 . ee Fch. ' iz 1 'C Fe11. 19311 f" 'g . -g Sept. ' 1 'cl ' S11 . 19311 Oscar . .11 sr I1 Ffh. 1 A I F111. 1931 ' . asc Q I SNN 1 '2 C JS S1 . 1931 11 . 'lhg Ffh. 1: ' as F011 1932 ' . " 'C 1 ' . 4 lt ' I ' . 1932 A ' 'Q ' F011 1 1 1- 7 I ' 'S 1 Feb. 1933 . is " e . 1 : 1 . 4 Sept. 1933 R2lB'IUi1I1L1 Beatty F011 1949 bhviph H. Simwll Fth 1914 11x D1Xl N 1 SS 1914 2 t Fth 4 eZ Fth 1911 1. 1 t S1111 . 1911 1 . 1 'ex F111 1 1 . 4 Fth 19 16 Q 1 Q . 19. . N 1916 1 L F111 9 2 11 1 L! N F11 1917 . . 1 .lt e. 1r111 N 19 17 Ft1W 12 1 1. 1 Feb 1913 1 e 1911 tw St 19-8 1 4 g hh thht 1 LZ Fth 1919 . , ' 1 S 1 1 L 19 19 1 . FLD 19 N 1. 1. 1 Fth '.1 Q.11 t 191 1 It. 1111 1 Rt. dt Fth 1 1 G gt N1 Fth 11 1 1 I e 11 1 L L 1 1 1 , . -X Feh 191 111 .gt tx Fth 1 V 1 u. S 14 1 1. 7 1 Q K K N 1 I-klw R 1 N 121.19 114: 1. 14 u '12 9 1 N e 194 1 ew. Fth 1 N 2 11 1 . t 1 11 . 1 Q Fran ford H1011 bchool THE RECORD BOOK Re 1 1 uf 1 11 1111111 t V1 umm 1111111' n lt 111 11'11 1 x ntun m xxrltun lftlyn In 11t1x1t11. 111 1 11111 1 1 1 tn 111m 11 11 11111 C,1Y11IDgI1 Lmuit 11 ku v. 1 U XI' L 1 v 1 I'I11.1TlU 1 mmm 11xx1tm 1 1 nl' N' 1 L 1 L 1 4 K 1 xx 111 m1m1- 1 1 1 11 1 3 1 1. 'VL 1 I 1 I I1 111' Xkx L1. kk 1 1 1X 1 N mmm 1 Lx.1l11I1I I L 4 Ll 1 H 1 L 1 Dr L 1 x 3 L 1 L 1 111 1 1'r111L1 lll UIIY1 lI1L1l1'X 19'6 Mr W1 ur Blhr nux W 1111, 1 I' L1 1 Uupxukpi Dr Snrmr X1 nt m tm m1tr11 1 1t1 t1mr 111111 1t1 m tn ecard our th1 pw t hftx yur T11 1 my X 19111 1111 U11 1 1t11 1 1 11 tory 1x11r1t vm 11 Ur11u1t1 11 '1LLx1L M1111 WH1111 11111 1 1 1 111' mann 1 xxrltl 1' IL L11 45 Lkkll Tl 1 k 'fl 1 I 1 31191 Wlrwrlp I1 tltlllll unu 1 1 1 1 1 r1 1 W 11 1: 11 1 n 11 1 x 1 1 tulip r1 X1 ll 11t1r 1nt1r1 t 11111 mn 1 x X 1 "L X L L W x L 1111111 K H11 1 N Wu 1t1 ut 1 1 IXIL L11 m 1 lritp ut L x1wt11 t Tutun xx r m1m11r11 of muttm mv in N111 L K xx Xu L PIKILIII r x 1 111111 1 1 nm rm 1 1 11111111 111k u mv L11 1 11 1 A xx IX D 1nn 1 1 M11 1 Pllllkgl' 111 1L 11 1 1 mhwr 1 1 nfl! Ik ID II X1 KD I L LI UI' HIL 111' Wlftlgll 1r 1 I XLII' t1 Ik 61111 1g Itk L xx 1 h 1 11rr11 tmwu' out tu dltllk 11111111 rt x or 1 xout x mf' 1r1 1 fm 1r1 t 1 t 1m1 C11mm1tt11 xuwr mv 1r11t x xxlt 11 cmwr 111 th 1 11: 1 m 1 nr- 111 11 mnmv 1 1 FXIIN' wut 1 1 11 ll u 1 1 XK1'1t1I'lQ up 1 art11 1 1rr1nf'm-' fur 1111tur1 tw Il Ln XLI'l 1 1 Ill 1 11111 lL nw. N-.utunf m1t1.r11 tu 1 1 1111111 m tn Lt, 11 wwf 1 mtm X1 mu 1rdu1u Th 1 1111 mu L b mht m 111' 1r mx t L 311111 r 1111 t 11r 5U1r O fm Il'-11' u 1 T IX 1 1111 u 111 I1 11 1 11111 XL11 f11lI'I'1 X KL XLTI 1111111 1 I ltu 1 lI1 I1 11111 111149111 11 1 11 H 1 4 L 1 L 11 k L L 3 11 11l 11 1 '111 FX 111 1 111 LL 111 m 1111r 1 1 1 1111 1 1 1111 HOV! RECORD BOOK EDITORS lik 1 1 Lllk Lllk I LHR 1 1 11111 1 LIIIL III UI11 111 LHR I1 HIM 1 I UI11 I I UIM I1 UIM H1 UDL U1 UDL ID UDL HI UDL ID 1918 1919 cp 116 cp Q5 11pw 11273 l'7 C7 Q7 Q7 1931 cp, QW cp qw mp Q7 1978 1p1 1p1 19 4 19 4 1 Fuxm XX Z 1r1r umm X' Tu r 1'11rxrtV M111-'111tl1 1r Fmnr url 1 1 1 Ru m1m11 B11 k 1: P1rk1rBurkh1rt Ir pm m1 1 D U11 E IN Ph11111 I'I'lI11'C11I1 1x T1wm1m1m 11111 11' Lk umm Llgmtr XXIIHIIIH P Iviwmm 1m1N A Br1tt1wn 1 11 C lI'1'lI1 UIYVL SIL x.I'I Xxjlltlhll 5 Burrlx 11111 Vs 1tt11 r P1111 M K 1111111 in 1: H 1m1 -X klr 1"llI'1 HIYFX 1 Tomllnxon P1111 L Lum Thumu T H1w1m1. Iuhn L Rruf' 11111 L F111 1 1 E 111 V1fQ1H1l Mudmuroft M1rf'1r1t I Gr wif R11 m11n11 B1att1 xx 1r11 1 R13 r Mxldr L1 E El ner li' 5 3 39 Thu 51111 H .III li 14 the 1111114 1' 111411-11 Q 111 mg .m's 4 4 111 j'1" g 1 ' 11 be 114-11h5'hQ:1114'qf'1Q.1'1'11"r'11. n'1 ' 1'1w11k.". T1' 'k'14 '3i" h.'I"3 'QQ 11' ' 1 '3134.1'3i'A""4.I1C 1 'Q 19. Cklfldll' S c X' 'il' glsav fn 'tl 1'I"N11I1QlI 111153 U1 1 ' ' 1 inati n f tw 14 'Q h' 7' '1 Q r1':"'A h' bfi ki ' 1 ' :111 IIN 111111 951111111 'Y rts 3 1 ' Q' ' , 11131 +qh11111 '121y. 1: 13 tr'1xur11 hy :111 th' m'1 1 ' 4 uf th' 51.155 1:1 Tit' ,' Y'-lI'4I1114 Rec "1 H 1111 R h.14 han .1 trus 411111 1IXy'111'5iN11441Y1' rig ' I'1'N Q11 4 Q '111 "R"1 104 111 1 114 11' . 11115. 1" 131' ' : IIN Q1 V' 4 Nrmx' f1u1cr.111d U11 r' m'111xL LlI1L1 .lSt11C wf-111' 11 F3 UI' 2 91517 A I 'A 1 If in 'Y'11f 1:-S1-N 111111 1'-1111 -A 1 1 - mm 13111-1,111 51111311 f11r:11l uf th14 1L14I 1111111118 1'111r1rfi11f1mf . 11 1 11 ' '1-111 NIM wr 111' 1111. 116.1 M1 13 A,1, k In 111. 111115, 1111. 91'.1Q1' 1111'4 11111 1'TIHlI th' 119111111 111 the 11.151 wth x.1HN1n 1111 111., 1.141141 131111111 A 111111, M11 11 .n 'N 111- th1' 'mira 41.1114 hut r1'x1'.1r1h L "3 Ihc 1'1.m1,1t. 1.1 .1 . Hn. XC11-t.1 1,, 1111111. thc 1.1.1151 1311114 vmg gmw .14 1'11il11rv1r1f1'1111'f 111' 1 ' R"11r1l. 11.1 1116, M11 111611 11U,11C 11111, UM11 .11 N, 111' 111, N1 .1 134 11" 1' hm' 1218 C1111k11WUf4Il1DQ1I 1 thc 1i.C.'r1,1Hl11v 14I,,, . 11. 11. 1111111 WM L1CL11.1ts,k1 11, f11.1xe11t 1L1n' 1912 14 in the 4. 1' 14 ', vry. 111-N1 1'1'111'1Q. H xx"x"r. Qturtimg 111 1931. , L'xx'14 Cl, Stqrmrr .lNN11I11'11 1'11m111't1' 111114411 111- th' y1-4112 1111111. 1-11' U111I1I1l1Cx1 th14 xx' '11 fur 1'q gh 5 Q 1 ng .11 3 .' ,l V ', 5- 3 114143 '1 111 Q I' 3 . . 41 ' 1 . X ' 11411, G' ,' X. 1,'1I1 1113 ws LlL1Y'4C fur grad utilg clussci, 5 1'11 1-1 -1111, 1 ,U 11- , 1 N ' - -- N Y -I 11-1' C11 '1' It 14 mtcrcgting t11 nuts wma flf rhf chzmgci that 11-H1 1 -1 Siimllfl CIIUWCI1 41r1' c"d1' ' 11' . c'11u1111"1'1 3 1 ll". im .1 ' 1 -1 C1. cs I"1:hQ1111 1 1'R- '- '15 "Qs, 1'-41' 11111. -- if if ,'c:1 wki, '1 1'11111'z'1'11Q11ss1k 1 4 A1 ' -- . Q ' . .1 . fn t1 ' , Q 1 1 '11 S1 "'1 N. C1115 1 ' . 1'1.1Ss 1111. 12-3 Alnsc 1 G. B1 4 1 11"'.k 114.1111 1t1' '.':r1l'Q1f "h, .1 '1!-3 .1" . 1. 'N 11111 ' hy 4' 1 rg Rv' t 111 vhs 1111" nut ,mc h1'f 11411. 1 -4 31 ' '. 4 1' 1111 th' i'1N1' 1Q.,2 h 112- 1'r '11'h 11 '1-4 S ' 41 L" '1uh. Qc. 41111 rev 1 fur 'Ach s111rt. 4 111 cw S11 :111y 11: . -' E ,' ' 'N Q I1 411 rt 51415 1114III','. Rc4s1n4 for this ' 1 Il ' 11 '. 1 -' 1 ' Q , QR' li 1vh"11 4. Crt ' A ' 14 has 1 " 4111 ' 1z1t'1,' in AI. . 1 -6 -I4 4 4 h.1 '111 1-IT53 numl 'r4 1113 p1'tur's in thc 11m11k, Claw xl ' 1 -6 M'u1:c1 ,z ,Q Q1z's hav' 1 " n ' 411 lurg' that it is ' 1ww4fi11' tw -In . 1 -7 G' ,' fhf' wr' ' 111311 ca u1 in11"'1 .1 ' :1 rpg 2 ' 53311111 1 - 1 -7 1 M 'jc 11' -1 11-1. 3 ' 11.1-1211 is-1.1, 11' 4. 'ti 111 Phi" nf thc "Timm 1-JVUKCL1 tu 1 -1' 'Q 4 ,3 1 hznhy " 's 111' thc s1'm1wrs can 111 x' hc 41 1 th' -131, 1 -J Ij 1 W1 -V 11,1111- SC't' 471- F. ki-wr1's 1:2 4. n '1 L1 5 1146 ' 1 ,J 'Q 1 A " k . 'gk pike 23 " 1 'zjs Q ' dz h1'.'3 " L1-3 ' " In , 19311 4 ' I ' 3 "Pcck'Q B1 .K'14," 4111119 1111. Thw' ' " n:11sh1t4 -1 N 19311 1 3. N F pres' 1' 14 x"11 knm' wt' th' swi 4 . 1 11 I IQF1 :S 1 , th'3 1: " 11 spccnlty. 1 , 11131 1 1 ' F Engl 1s 411111 mf 1 ' R 1' "1 p'kS 1 1 'm' .11 . 1932 11 1 , '15 'hc 's 'Q '11 1 gh 1' - " 1 A f -1 ' 1932 L'11'c .R"' x' 14. nj, . .md vritA , 4 ' 411 ,X '11 ll th' .11 . 1933 'z N ' " h' 2 1 ' k' , 11"-11' "h 11' .1 ' 1933 . z 5. ' , 1 sp ' ' Q11 1'i.1lI"- '1sg1' '11 ',:m1 111, 3 al' ' ' 'nr , .11 th' 1't: 'ls S Q1 :s "'1 -lub .1 - 3 E11 -1 14 'w -gg "1's.: 1 ,' , - A' 'S 1 he ak'. "1" Ja . 937 ' c . S 111, F1fty'1'ea1' H1.st1n'3' f ,4 X.X I' 1 3 r- UDL E111 UDL 111 Ullx U1 UDL 111 UDL 111 UDL U1 Ul1x 111 Ulla. 111 lllk 1 Ulk I 1 Ulla v 111, 'unc 1111, 1940 1949 194 1941 194' 1143 1 1 1944 1944 947 1941 1940 1946 1947 11 mm C KlHL1y1W 141 V1r 111111 A Wgbnrr Edna M W11d1 Er1111V C1111d V1r 11111 M E11 1 Mlfiufy E Abpgn MIT' 1rLt M Ro K1t111r111L T Strut Dorothy M Stitg F11rL111.1. 1. Muxm 1 L111 M11 Lbtl Luum M H1gg111w11 Burrlx 1511111151111 11111 1-1 RlKH11111L1 111 r1 R 31111 MIIB 1311111 A lI1L 1"111rr11111 Ruth M C u1111111 111n1 11111141 Vw 11.11111 C 1r11x11 R Murphy 1rtr11d1 A 1.11111 m111 In L. M r E'1g1.MAM1rd1f cr11'1dcttc 1-1, N111' 77 Record Book Connnlnee-june 1959 UDL 111 UDL 111 UDL 111 UDL Ulla H1 UDL 111 UDL 111 UIM I1 Ulln 1 1 UDL 1 U11 AHL l1l1C 111. 1947 1948 1948 1949 1949 1910 1910 191 911 19 7 1,1 iw lx U11 1911 1916 1917 1 w 191x 1918 9,1 gm 19611 M1r11511 C Br1tt111Q111m Iuqugllm R Rgnmr Nlbfml L1 GICYIUAJ L1ur1 A O 11 1 E1 11 M V711 111111 Doon D Dm1utL1 S11lI'1Ly C Bndbury Ium C S 111111111 111111111 A W11b1111 D11r1 E B11ott1 MIYQIILI E W11k1l1 on E11 l1'WLt11 L W11111v1r 111111. S1 11 Vs ll1k1l M 1311111141111 ki Allllg R11 rr V1r 11111 f' Klrlnum 1 11r11 Sn11t1 1111t A 1' 1 11 1 T1 g11llI' 111111 t 11 111111 mr t 1r11 M1 1.51111 1' Bu 1 5 rcnc 'X 1:'rr rw RUI11 11. H'1wk111' V1 1111 Ellig tm 11 Li H1 11 N 111111 1 USIC ACTI ITIE ORCHE TR A 11rt L 1 111rmL 111 N11xL r I 1 L1ru1r1 1 ' t LrL xxL1'L L1111u1'1 L L11t 111tLrL tL t1 1111111 txx11 m 'r11u1 IL 1 I it 5k.lI'111tLI' I 1 Vs1I1L HIL Ik L 11111113 L L 1111, 1 1' 11tLr SL11111 I' I L X L L I1 A11r11 9 L L L 11 1111tr1L1t rL'L1xLt1 tr t I1 1rL1t I1 3LLLr111Lr111 f11lbL1ff11.fL VXLTL L LXk11111Ln'l 1Lr L1 5 111 S 1I1l1L 1 LVL 131111L1111g r T11L 11 1111 L 1S11 t1L 1t1Lr A S11L11t11111 111LLt11111S 1 111 XX1ll'11 1 1t 111 L1ru11'3. 191-11 1111 CL11tf1 Q15 11111 tb 111 1 11 1111 SL111111 Xkllfk f1'r11 r V11 Stl 111 11111Lx 1Il11LI1IT1L, 111L1 Mr 1 111m Bfldmkf 1 SumLLl 1L1L1LrSh1p but lttLI1d1I1kL 111 1111111 On 1lI1UlI'y 11 Mr GLc1rUL P1ttLrSr111 1 SumLL1 L11r1fL ut 11L ,1xL 1t up 1t t11L nd 111 t11L s rmg tLI'm Mr EL1vL1rL1 A Str1111fLr11Lxt 1 umLL11 1L1LrS1111 111 rL1111111LL1 111 L11r1fL 111' IVN11 3L1r At t111 t1m t1LrL 1xLrL 11111LtLLn IT1LI'l11kI' tXXL1YL 111vL111L11 v1LrL PIIIN I1 1 W L l Ntukk ltL L11111L l11 xLLpt111111 xx 1111t 1HL11ry 91L11m t L 11tLr 11cL1mL 1 mLn11Lr 111 t11L P111l1L1 p 11 311 1LStr1 HL11ry L11 NL1f111 c1rL TL Ufldllhlfp t1LrL15 L1Lpr1x1111f t L 11r 1 Str111 1tS 1 1111' 11r1t 1- xxL 1 1tS L1 1I11'P1.I'111I'l'H1.I' I1 AIWFI1 W 9 6 I1 111'L1L 1' vL ll 111111111 L1111LLrt xx 11L 1 xx 1 XXL rLLL1vL I1 t1L 1 tLrm 111 t111t 5L1r Mr A11L1rLxx S H1111LS 1SumQ 1L1 LrS111p L11 t11L 11rL1LStr1 Attkn 111LL lf rc1L1rS1 W1 l L 1 XL U L N l LX rr1Lu11r 1Lt1w1t1 lt t1 t 1 111 tr 1tLL 1 1 L L1 11xxLxLr1txx 1 11 L to 111xL 1t LL1111L1 11111111 L 11LL1't 111 PI'11 1917 I1 111 111 1Lr1LL 111 111111t 9111 I1 111 L 11 5 t1111Lr 1917111r xxLrL 1 n11ttL t t1L 111' L 1L t1'1 111r t1L 11rt t1111L 11ut LxL11 t111S 111r1ox1t1o11 L1 11L1t1mpr11xLt11L 1ttL11L1111LL T 1 xx111tL1' 17 1Q L L L lUNL 12 L11 UTI UL 1L1r 1 L UL 1 11 t1L prmf' r 1L1r 1 xxLrL rL 1m1LL 111 t1L L1r1'1111 1t11111 1111 L 11L111rL tl Lx111LLr L11rx 11n1L 111L 111 1 111 Mr 1.11111 AuStm 1r1L1 Mr C,111111rL1 Hl1ff13Lk t 1 11xLr111 'I 9 ut Mr Au t111 111111 rL 1111111 1LL111SL 17 17 IL L "UK 11.111 LI'L I XX KILL 1 il 111 5 L I' I'L I lf I1L 1'lf L L11tl111 L L L 111 111L11 11111 ut r Lnrx 1m1Lt L mL 111 11 L11L 111 111 L L 111 111L L1 L mLm1L1' 111111 ty mL1111Lr I1 1111111 1' 1 L1L r 11r t1L L11111111L11LL111L11t LxL L 1 t1L 11r t I1 111 L11mmL11LLmL11t 11xLr 111tLrL t 1g1fL lg 111L1 Mr R111'Lrt G Kunzw 1 SumLL11 1L1 r 1111 1I1t11L 1 L11LL 1Mr '511m1L1t 111 FL1ru1rx 19" A111ut tx1L11tx 1'1XL Stu Lnt H11 L U1 t1L rL1L ffl 1t S t1mL T11 5 1 11 1111 N11'1t L1111111 GFidUlf111I1 111 1rL11 111 L1111 1 Lm 1 lY1L11'OI' Ur41L1u1t11111111 UDL I1 1111L 1111tLv111rt13 11LL1S11111 t1L 11rL11LStr1 1 1 ll LL111y 1 L 11131111 t 11111 1S mL L T11 111 111 t1 ll I1 11 t L U11 xg LtL X1l1ffJ1t1L.1"111111l1 lk I11lI'Lf 11111 111111 11 1 11111 5 1 1rL1LStr1 1ttLn1ptLL t11 p 15 1r 1 L Rtr11L F11rLxLr w1t11111t 11111L1 p1'L 1111111115 pr1Lt1LL L FLNLII 1LL11rL1111' 111 r u11z11f L t 111uL1 t 1 L1L 1rLL 111t p1SSLL1L111xx1t1111ut IIIYL, pLL11 1111t1LL 1 1 1 r 1 r 1111S1 11111 L 111L L 11 pLr111rm111LL r 1'11rrL t R 1Lxx111LxLr L1mL 111 t1L 11111 111 1 17 H N 1. L X S IIL N 11 t11L pr111r1111 113 t11 13111111 11 EL111L1t11111t11111L ULL 1111 1L 1N 1 r11StLrL u 1LLt 111 t1L 11' L111111 Lur I'lLULlI11 T11lN 1 1 L t1L HI' 1 Ntfl l L FOSILTLL u LLt 111 1111 1 1w11lu11t11'y L1111 1Lt1x1t5 t f1I1'1L l1LI'L XXLTL IHIFU 1'lX1. I111LI'l1WLI'N1I1I1L11I'L1L Tl t1mL v1L11t 1111 t L 1t1Lr AS11L11t1L111 1111111'1t 11Lxx 111 trur11L11t 11r I1 11rL1L tr1 1Y1k1 tf111'11 111L 11111 111 1111 XXLTL lL L 11 U'-1t1L rL1 tr1 1 1X L 111rt1 r1111' 11 LL t L L1111t111uL t 1 IX 1 111 11111 1' t11L B111rL1 111 EL1uL'1t1o11 1111u1111t x1r1r1uS 111 trumL11tS 111 pr11x1L1 L1 1 tk 1L11 r 111 11131111L vu 1111' to L 1r11 xx 11717 1X Ml11X 11 t11L Fr111k11rL1L11'L 1L tr1 111L111 1Lr 1 L 111 t1L 11 IL 111 151 Q 11111 1L1r1 111 tt1L 111mL 1 1'r111k111r R1 L 1L FT 11,1 1' 'g Qc 1 U1 T11c ' S S11111111 1lI"11L'111'11 x'41S ' 'L1 ' . ' "111f S11L'1.1t11111 4111L1 1'1 r t11c F41t11L'rS' ASS11g14 1 111. 114-.1111,B5F1 1 111- 111- - .1 4 s 4 E' S'uL1' S ' ' 'S 'L1 1 ' Q S 4111 L 15 but " ' 1 1 .11 . S' S '45 'L11 "4 " 115' 1111 ' 11 114 "4 ' ' CN 114 L1 '4 'L1 4 1 1 'r' 1 t1 'r '11.,l,'l'1 ' S. 111t' 'S '4 1'1 4g4 '11 4 L1 111 11" ' 1' 11 'c 111 4 tL'11L1cL1 rQ1c41 S411S4 ' ' Q1 1, 19-11 111' 111L'm11c S we ' S11 few 114 1 ' '4 11 'rf 111111 111' 11 N111 1' 'r' x'1111111S. ASS11"4 1 l11f'1ll '11 'L1 t11 "t11L1r411x' 1tS 11114 '. 1 1 '. 1 13 11 St11L1'11L 115' t11' I11lI'11' 111 -I 1111 41SS'S4 cc. 11 M . H' I' SL1 '1 'll ' 11 ' Vx'y14 Q 11 ' " " 1s 111 1: L'S 111 1s 1 '1LS r41, rcS' ' 4 L1 '4 S 411110 t11 rL'v1vL' 111t'r'St 4 L1 ' 'r'4 S' 1 I"'1' '14 1" '1'S '1'S1'1 111' '1'S,1 111 4 ,'.1l,1t11' 4111L1 1L' ' 11141yL'L1 111 SL1111111 41SSc 1W11C' 11L'1L1 ' 1 ' 11c11 11r'1 'St ll 11141yL'L1 1' 1 ' ' ' " ' 'r'1S.'S HN' ' ' C141tL' 111 11u k1111v1'11 41S " ' D g 1'11 1 ' ' S '111c. H 2lI1L.1 413 41t 1 ' Fi 1 ' S' Nf "4 ' W 1 ' ' " 1 " ' ' 'S 14 A ,'L1 It1l111 A111 X,"I'4 Q' ' F'1 4 ' ' ' 41 411S' " 11' .4c ' ' '1 4 --. 1 H11 L1 1 1 11 'S1 1'S1'L1 1 ' . '41kf " ' L1' S 4L1' 1 1' 11 '1 'S 4 4 1111' 111 L1 '1S.' '11 4 4 4 ' ' 1 4 . W'lf ' '. 13' 114 ,LL1 ' gl S' 4 4 ' ' '4 4 ' 455 ' '4 ' ' ' 4 ' 4 " '45 M4 ' . ' S'1 11 ESS' 111'cS 4 " 5' 4 ' ' . x4 4 ' ' . ' 51 4 ' 5 455 ' ,1 H '14 ,'11 'f14"' 4 'c ' p' O ' " 1' 1' 1 4 VAN ' , S L11' ' C211C1 11 S1 ' 'ti 'tt1'. 1 'S '4 S . '4 . 4 ' 5' 4SS ' C1 ' 31' 1 1f11LL4S11 1' 11' c.'1c' 'Ll ' 1' 4 S 4 L1 ' 4' ' ' '14 gf ' "4 S. 'S ' Q 114111 SN Q11 P1 " S11S4.h14 41r'21.1923. 1" "1 ' '1'S, "" ' T1c1 '1" 4 4 ' '1 14"'T11c St4S4111 V111' 1 1111S gr1111 t11'rL' w41S 4 5 1'11t 14 'r tL1 4: '1 'S ' " " "1 11 '1' ' 4 ' 4 ' 11L" ' 4 ' .1 '111' 'S. 4 ' ' iL1, T11' 1. 4 " 1' , M. K ',.1'1' '1 11 H' 4 ' '4 ' 4 ' 1' ' ' '4 L1114 1c 'S' '1,1 4 ,'.' ' " 4 'S "'41 L '1 4, ' '15 5-1 Ibgf 11' 51 4 'd N1 111s c'c 4SkeL1 M. S fl 1 '11' '1111- 1"1' ' "', 11' C1133 4 1'.'1c4L1',S1" " 4 44' "114S'.'1'4L1', " '. M. ' 'S .1N" '4 ' 1'SQ1 1' O ' -4', 1 1 1L' '1 'Str41 ,Ll ' 'S 11rSt M4 y. 11-3 41S 11 1u.'1c t'41'11L'r. T111S V417 1 ' 4't41rt 4 4 ' " . '1"1 '4S "11 "" 'L1.1 1' 1411 1' ' 1, 4 ' Q 4 1' '4 ' ' '1 1' ' ' 4 "4 . "' . 4' L1 1S"4.'4 'L1S11-"' ' 1'1'g11 S' 1' 1 '4L1'," ' ' 11 4. 1L14 1'4 112119 "1 . 114L'L1 1' c1c.' 4 251 5"1 '. S 411w4 yS Il 11111111 '11 1 ' '41 S' it w41.' L11 ':tr41' N 111" Q L1 1 LS 4 ' 4 ' ' 1 1 ' 'f' '. A t111S L'u " 4 141 t1nc4111L1 '4S C-N118 "1" "'1' '1'." 1' '1NN1J. 4 '111.H ' '.S411' ,""SS" 4 41 AS ' ' " h' F41'S' iS ' N1 '11 " ' A ' ll 4 L1" ""41 41 " S ' N'l 1: '1'S4.4' 111'-. L' 112 1141SS "1 1'1S. 'cc1111S. 4 L1 H1119 " ' 4 1L11: 1. 1 Cc '. ,'1S 'N'SL1"L.11l1x f 1 1- 1'41'1CF1111,'C1' 1CSP':,C:1!' '1 'S 4 ' 1' ' S ' ' 1 '1 'F ' '4 ' "r. 41111 1 ' 'L1 11 114 1' 411 QYLL1 4t' S. 111 12-11 1'L1 ' '1 Tl ' 4 ". 11's " ' ' 9 4 ' 4 ' 14 ' , '4 ' 5 ' S 1 3 w41S t11' war y'41r. B'1:4 of 111: '141 S11 21,2 4 L1 " Q 4 '4 ' Q 1 4 ' ' "S11' , 1'4 rL'1 '4 Nl 1S '11 11 1111 11L' 11c1L1. But '1 1 ' S ' N 1111 ' 14 4 4' 1 ' ' 4 '1 '1 'S 4 ' f L'1 '4 SQ 1S " ' 'S '1 4 L1 1 1 L4 ':. ' .QYWLI 1 ' S 1114yc1 ' 1 ' P1 '14 1L'1111 '4 H',1 451 1 111' " ' 1L' A1'.'4 1' H' l'H ' 4 1551 111ASf L1 'S 4 4 L11ic11 1' 4 '11' '4 ' L11'1'1r't1' 92 Fiftyffear History Y Orchestra 1950 lk T r K Q 11' F un uk Lr1rQQL1xQ ill wx lf wr ll INLINILI 1Qt1v T lar tu yur rum tn ull lL 5111 Mu lg Tmgnr llulltlljll up cmlmwtrl ulllllllljuxl tu lx 1 ruSt..rQ SUWILLE xutx Lnd1t1'1vQntmx1r 'I'lkUlflOIl m 1S tx 111 tlu Sung Qmgory m 19611 Qpunl lmtrummt lI'L pmvldgd thu. S howl hy th B lrd of Etlllglllllli md IRL L Sun lr mum mx NIUklLI1tXVl'1OXXlNlC to Q urn to 15 Swmbly prcwr1mS ln gum rung 1 xmr to Z1 thu Studmt 0 t L xhool 1 pxrt of tha. onhwtrw SQhL ulQ It p lycd nt lll Urmdumcm um1l um f vs Ln mmmgmLmfQnt ul h d at Bxptlt Tkmpl tor t rSt t1mL B-.Lum t cr-. ln no uwmmodxtxon for m urQh tra at thp TQmplQ th mu 1Q h1S hun organ mu 1k lt hw prowdcd mum lf th Chn tml tc tlval N1I1mC th 5 very HrSt Ilftnd ID t lfl. 0 1 umm 1 t Chr1Stm1 Story xt to muS1Q e Qhmr Sung rQ11f1uuS Sung m Qmw m mu wut rhk Story nmmpinlnd ly th or hx tri Thg Q Olr vm und r t C xdgrnxp w 1 rmkw 'Sm r un1 l9w1 xx gn Sh.. trmShrn trrwm t L duno One of th thrxllmfv Sun t t Q f t a vm t L mqmq Of The Hlllglunh Churu from ThQ Lvl 1h nmnmplnnd hx thQwrQ1utrz Tn mm tn mu mg 1 II um uns' m p and hl thrlll Ll mm' 1 11 tL cr T on utrl prmx L mu Lntl muS1L for 1 91 Qk md Bu km dramatn Pl'xxl1IiI10I1 throuvhnut t Q ymr It mvt ww my puhh pQrtorm'mQQ when 1dm1SS1fm vu Qhlrgul nun thc wry ciry x I 1 t um m IIN 1Qt1x1t1QS to IWUI1 U1 1 tug 1mxQxQr lWI'llKlLlL mlm mQm r u I1 11 xp un LIW lL SQhQm on nxtrl mm mar in tr-. umm mm nt xt rmn1xrS vu hrt 1IIU'l1UlLI1t 111 Sonn p 1rt1Qu lr Muon In 19'1 Mr Nuxnnyu QlVL up thk m trununtml vwrk md took our thu LlIOlI' lQ1d..rSh1p xxhQn M1 S115 dur trmStQrrLd from thQ xhoul For llfllwsf tvum 3Q1rS t L m1luStr1xx1S xmthout 1 pQrmmLnt lu Lr u Stltutk tg 1LhLrS h Ld thQ vumu Ulltll Sgptem r 19' xx Ln r HLrmmS1uu xu nppmntu r Smgkl r WUI t tu on L tri 111 Qr..1tQd ubw mtuxt ifLI'I1L mv. o t L mu mar mu St1 w not mm uwk Qumkrt ut tux H Hx U 1 tum for 111 rw tn lSQm x umt IuSt wtnr r Smal xxx lppomud thy SML 'md Bu km Sprmg o wmv cnmk 1 muS1Q1 Shmx known 1 e Sprmv Frohk L xrxpt ot t plu 11 'cm orwmil and rhQ mlm mu lui numlnr in mn orwmil xxrlttgn hy Mr lun T Q onhv. tr1 turm Ind th.. TDUSIQI numlxr lwr rhQ Qntlrv. 1 nr IL! OIRLFI YL nxffi I X Mglmu 'I I Lifflgi I HTL vQNII'i lI'l NL Olly 'I XLI' lm mb Throughout thQ hfty 5Q lr Frankford hu h ul 111 rQ Q tr1 mmkt1mL It xx 1S mr m m 1 x md ID IIS 11tx t Otnr tlmg II vm 1 YR L UUH' H1 Ll i LDOUUI tw l I' l milky un T tra mnklcrd hw ll If quotl wt mitru rmnt1l1StS xx ho I lt r h mu m aah mu 1. thQ1r xontlon t mu lm Sud th at our SQho0l hx dom lf him m Quloplnq 1ntrum'.nt1l1StS who u-Ld mu 1L 1 in iXOL'1fl0l'l or xontxon . l ' f K muS" lwldc ml' th' 'ily ln rhc Sprm L ut' 193' the klQl,'S wt' hc Sql mul, I S 1' cd ' fl ' 'ly 'l 'S Q 'ml Q Q 'Q gl fl S 7 'Ql Q ' ' iti'S Sch ul Qfl'QQi1'S. I l' l, l "" Q " ' Q I' ' f '4 lc "Q f l ' Il lQ lcl'l Q S" 'Q 'l ' S lw S 1' lc AllfPl 'lQ lclpl 'Q P ll" ' l 'l 4 ASS "Q ' . Cl 'l Q d ' 'q ' lg ' ' ' S ' l ' 5 'Q S Tl' "' Q ' ' ' 'Q ."'d 'S 'S ' ' 5 ' Q "IQ S"' . "l"'h" 'lklglll' QLl'SS'll' ' . ""'.Q' "S XL ' ' ' Qc Q ' c UL ' 'Q ' Q Q' ' ' Q 5" ' ' Q Q 5 ' "' l'S: S2 c Q 1' 6 ' "fl S "Q i h' ' Q " Q ' Q ' 'Qd'. lt plz '. S hi ' ' 'Q ' ' Q' 'll' ' Q'Q ' ' - AJS' ' , Q 5 Q ' L "" Q ,"Q ll hc. '3 'h' M. ' Q "gl 'QSQ ' 'l. ': " S f h'5' QS Q ' ' ' '5 Q'S M. "x' cfl 'l l' 'h'S QQ Ll' 'Q " ' T' 'cl '. li ' Q Q , Q Q ' S ' bl '. ' ' 'S Qf ' l' lQ 1 f h' ' S. Tl .i 'll 1935 'h' ' ' S' ' 'QS cl Q Q 'S d ,' " p ll' ' " S h l dl, plQl' 'Q cl ' C ' hc li I ' '. "Q 5' h ' Q ' ' ' Q f l' QS." hlj ' S. E 3 Q" M. Q' " t. S". ff' ' 3 h 'Q ' Q f"Ql f ' ' ' RS "Th QS " :"Q c 'S QS 'S'QS ', Th' ' hc Ql'lQSl ' 7' ' c' ' ' ' SI ' ' he lQ ' 3 'S. Th's ',,' Q Q ' Q' S"Ql ' S hQ " h" f': "Ql 'S hc ': I5 ' 5' S". Th ',' Q C " ' ' . S",'lJ. h' ' 'S Q ' ' fi A 'lg' :J tS2 al 'Q lSQ dQ"Llf ' 'S ' ' ."'Ql 'S' " "1l'l:2'. ' ', Q " Q " H' c c 'S Q. ' 'h ' lnS 'Qd of Ll "C " " Q1 'hit Q hcl' lsxi ' Q 'QS c h lcQ ' Sl' f M'SS FQ Q 'dc h'Q "Ql "Pi " 'h'i Q. Q d hz " cl ' Q " y t'l 7 'h' . ' Q 'Ll ' h' 5' l. ' cw' . ' C ",, ?" cS 0' h' 'cSivQl 'QS h' 1 ' " ' "Q S Q ' QF Q Q S 'X', " Q ' -'Q , S" ' " ' cw 'h'S Q. S1 ' ' 'S ' 'Q 7 " y S Qlll Q gl 1'wSS'hl,' M':"Q " Q " Q " 1' ' 'l Q. l' Q,"S " lim' ' ' 'f nhl' A l ' ' 'S ' 'Q S lQr,' S" QS ' 'QS S ,, Q Ll 1. QS ' C Q '11 ,h Q Ll 'Q FQ hlc ' Nl he Q cQl ' "rt Q 'S'n . r'h'SQ.FQ 'J QSlQd'S Qf". f Th' 'l1'i I f"d'd ' 'Ll' il 5" ' .ll ' Q T ' Q c Q " Q ' S" " ' 'Q ' . Qu' Q S' Q Q" Q' S 5 I QI' 'SQ' Q ' I5 "SSQ " hw 'Q S. did Q ' 'Q ' ' Q H5 Ql"' 'A ' S ' Q 'Q 3 ' T5 S" QS Q ' 'Q ':" ' S' " ' f Ql' , . Frankford High School 93 PRIZE WINNING RHYTHM KINGS-1959 Vocalist eannee Suleskn Sax Mnchael Chesluewncz, Rlchard Schxavo, George Berry, Peter VISCUSI, Michael Yeacha Trumpet ohn Myers, Charles Emel , Wayne Clarke Carl Burg, Ronald Barnes Trombone ames Morrxs, ames Merkelt, Ronald Brlstler Plano Robert Humes Bass Wllllaln H111 Guitar W1ll1an1 Beckert Drums Kenneth Welch R1chard Cook DANCE BAND r S1130-.1 112 Llllll td md 1111pr11xtt1 th IIIQ1 f1rt1t 5 urmv 11 1 nwrx 111 11 trt1tt trt mt11111111x mttrt t 111 t1t 1111t Bmt xx11th xx1 1f1111z1t 1111111111 1 11 1 1 1944 1' IL Orrtll C1111 tv 1115 11 XNXJ t UILLN 1 vt 11 1 dtxott muth ot h1x Ilfllt mtl r mtr 1 t Il t11t tot 1 11rf1111z1t11111xx 1 11111 tt11t11111x provtn for t111111 1u11tt11111x 111 tht D111tt B111t1111ftr5 It wry ht t III LIIILITIIDIHLIII for 1115 1w,ml11x prof1r1n1 L ITIIIUI' lttUI'I1P1wll'I'11.I1K IIN 1411 to tl Ulfn. t1t hrt 11 1tt tmp x txxltt ID xutttx11111 III t A C APPELL 1 I1 5 L 110 Ik Xt lg soundb thtt h1xt tome from tht Fr111k111rt1 twt haxt httn rtndtrtd hx tht mtmhtrx ot tht thmr Th A C1ppt111 Chmr xx1 r1rQ1111ztt1 III Mtrth 111 1919 U11 r th t11rttt111111t 1x3 r111tt nx tr tht mum dtp1rt111t11t All C1tx D lI11.L B 111d Cilmpuflflflll 5pr111Qo1'c11 by th P11111t1 1111111 lu11111r C111mhtr111Commtrct In 1971 lf rttuxtt th. 1xx 1rt1 for ttrmd p11tt xx11111tr 111t 9 N 111t1 1919 If xx IN I'llfl1'.k1 tht hut html 111 the t1tx 1xx t1n11t ut 1 1x1 1t1turt IKXICL lb t1c 111111. v11t111st III tht vx11111111U xctrx Mr QIQUL1 h1x xxorktd t1111qt11t13 xv1th tl11x group tum 11x1t11111w to Hu 1t umtutm Or xpccll 1u11tt11111 The Fr111k1'ort1 Rhx thm Kings 1x thtx trt 1111xx knoxxn 1111111 1111'xx1rt1 to mmy more 3511 of Lltu. 1 CHOIR t llfwt ot 1111115 11111111 rttuxttl 13 the Q olr x1 1xx1rt1 L1 on NLWXLHIIXF 11 19 9 xxhen t 1r11up xx do xtletttd from 91.xer111 t111or hlgh school 11111 111v1ttd to form ptrt 111 1 chorub to S1119 undtr tht 111rttt11111 01 Ltupold Stukoxx xl-11 xx1t11 tht Ph111 Lltlphll Ortht tr1 lt tht Youth Conttrt . : J .y : . . . . . . . . . : J y . I 7 - 4 M.1'Ab111:'1g11 ' '1 cha " l'xi , 11' ' , ' c ,1111t1'b1'ssp1::11'.HQ11s1111d 1' -LC 1. ' 1 1 A 1 1. "' 1 fy 11s ' 11 D1 11 1 1 11" 112 ' 11 11 s1' 111 1' 1,1 1 11r,1 A 11 'Q 11111 11s L1 SXX'1l1, lllllkl 11 hy 111 1 191 ' A 11: 1 1 1 1 ' M , '. 1 1 1 1. 11 511 1 11 '1:. Mr, 1' ,111 1 S 11514. '11s '11 1d 14 1 1' 1 S-0591151 11 15 1 A ' Ti Q 1 1tilW1' 11 1 1 11 9 ' 1 1' ' D 1. C. 111 h's tx A 1 ' 1h'c as 11 1' j 1 .Q1,1 if 1 1 1 1 ' R to hc .1 succcssful gn 11111. They 11rc 111xx111ys OD h1111t1 1111t1 111 the past six years 11219 xx'r1ttc11 many original ' s1' 1- 1' .iz d 1 1 11 1 1ft11 1 Pfl, .1 hc 111111111 1 1g' 5 '11 11'1s' 1 1 '1'1:11 1 31. ' 1' S. 1 ' 1 'x:,1C 1111 Th' :f 111 1'.'1 1 115 1111 'xp 1 ' 1 . ' 11 1 1 1 111 S ' 11 ' s 1111 - hj. "'1 ' 5 'xxfil , ' th1 s 1115s. 4' I I 111 t1c c11t1 1 111st11r'11ft11c s111 1. 11 111111'1st Th1 A J ' 1 '11 s 111' 11 1' h ' 1 1 1'1 1 1 ' 1 1 Q ' 315' 1115 1 '1 e "1 1 f, 3 1 he 1111 1 11 '111 J" 1' '. e g "':1'1 1 11's1' ' S dc c ' 1'M':'F1 '15 L. S ,111 of 1 ' ' 1 15' 1' 1 '14 FI-I'lj'7'6JT Hzftfwx' ,sn-avi' 3-fw. in " ,au -ncaa, gpg:-n vit' you A Cappella Chou- une 1953 Tut thtnr ptrturmttl lt tht At 1tltmx of Mu lt Ill 19-W 11 xxt 1 If th Btnnmm Frmklm Hutt Tht group ha xxun C,ultur1l O13 IUPIL Axx lrtl If th Lmvtrxltx of Ptnn xlx1n11 U1 prtxtntt tl1I'l rts Q1vtr tht r1d1t1 mtl m v1r1t1uN t 1urt ts 111 t t tummumtx Dtttmhtr 1941 m1rkttl tht tlmt xxhtn tht Frmk turd Hxgh S hc111l A C'1pptll1 Chmr hro1tlt1t 1 Lhrlxtmu Pflllflm to Englmd ovtr r1tl1o Ntltlflll KYW Mr Furrt t Ntxxmtxtr htt1mt tht tt1ntluttt1rt1t t1t thmr n 19W ntltr h1 tllrtttum tht t1t11r T 1. Uroup hu tontlnut lt r1ttltt ol Nlllflllff If x1r1t1ux wtlltxlls md tommumtx thurthtx Thtx glxt ttmttrt nt Tuxxn H111 mtl 1tV1lltx Forgt Lhmptl Tmt thmr mg 1t tht Qr1tlu1t1t1n of xtutltnt nur N ll tht Frmktord H11 p1t1l Thx pr1tt1tt xx 11 ttm tmuttl lor mmx xt1r r1tm1x 1 1 tlmt t11r mm tr1tht n m I111-t 111 th A C1pptll1 Chmr 1rt xtrx xmpurttnt n tmt mid t cf tht hu tt 111 utt t 111 r Cnx QI 1t 11 ' t t1m for t 5 I It 1 +f1mt t1h pl1x tl m th Mtm11r11l St1 xum tpprmthttl th tutl nt tt Fr1nktt1rtl r 1hzttlt trt nw Nt It in I p I5 t 1141 omg ur t MN l3r11t1trlx L11xt tht tlt1r vmtt of tht Frmktor t1r11tr nun 1t1 5 1r xx1 n tmt t1t11r IIIQS m Cltx l'l1ll Atlultx mtl h1lt1r n 111k 1r thrlllttl hy tht 11 llmllllf wlwx xx tnt1tx t1rQ1l 1t tht Frm turd H11 p1t1l C,1rt1lx 1rt ung of tourst throug wut t1t ll 1tt1t t 1t1t1 1111 t1t ut 1x wth rt Curwt m KN x1t1t1t1r1 Wl1t11 Mr Ntxxmtxtr rttlrttl ln I111u1rx 1913 Mr Vx'1lttr Lamont xx lx 1pp111ntttl tc hll tht V1 t mtx ln t1t mumtr 111 prtvxous thmr dlrtttor- Mr L1mt1nt xxorks xxlth t 1th Ntmor tl us ptrftttmg t1t Nttttumx tt ht Nunq tt Qfltlllllltlll Ht xio 1 1r1ntt t1th t m Th htst loxttl mtl mo t t1mt1u ptrtornnntt 0 tht -froup 1 1t tht 1nnu1l Chrwtmn- Paqtmt A tr1 1t1Q1n has httn to mvltt 1ll put mtmhtrs 0 t c nr tu tw t 1111 -t1Qt tlllflllil tht hml num tr tht H Ile 1111111 l1UT'LlN Thtx tumt -ultly up t0t t ut xx11t Il lwhtx 1rt tllmmt mtl xxhtn tmt N111-' 1- htfun t1t wmtx Q11 u tu lllummltt Il t1t1n1l t tnt1t t1't tturmt tht stu tnt wtlx t11 ptrtltlpltt m x1r1t1u sung mtl thttr Tht mtlu-trxoux mtl 1mh1t1t1u tudtntx xmmttlnttlx xxtnt t11 xxork mtl orgmmzttl t1t hrt Nthou in m t1mt to t1k p1rt ID t t ,gf , 'f g, Q 5 lf.. ' :I S TF? " 4 ' 45,51 4 - '-J l' ' ' " ' Q ' 'Q ' ' ' s" l' ' ' "Q ' ' Q ' tl ' -.Q: "llQSQ Q ' Q ' 'l. 'Q lxss tl Ci'l 'cQ 'lc l' 'l ' s' AJ' 'A Q5 ' N Q ' " 'Q so 1. fi c' 1:Q'cQc " Q ' ' ' 5 ' ' ' s' 'Q 'Q Q tl 1" 1tl ' f ' ltl 'Q ' 'Q J 5: 'h' I " 'Q Q ' Q kf cc I ' ' Q ' Q ' Q' : 'l 'h'." h' ' s 'Q . 'Q 5: 's A, " Al ' l'lQllst'l-s'l I l'lQidQjl1'1-ll ' 'A C ,Q 'Q ' Q 'QS Q ' . "' ' .Q Q ' ',, N 'S if Q Q ' Q' . Q ' Q 'lfi ' ' 1' ' Q' A .A It A , ' .175 Q ' 'V :A l' ' ' i '-. U 1 's ' ' 'l ' l' :'l"' 5 1 1 3 A Q A Q Q' . ' Ql. mcrcnsctl its numhcr of engagements each sc:1st1n. prcpurcs thc choir for its nsscmhly pr11grQ1m np' l1'. Qi' ' 'tl'SpQ"" ':'A'5Q lt'QQ "5'Q' tr. 'Q' :Q ' "Q, "A"' c " Q s 'Q 5 " Q " f ' " SQ ' Q Q Q Q A"Q A 'h 'SQ Xl Q 'J if QQ. . l" 's'AsQ 'AQ Q' J ' sc: Qtl" if " ' "Q Qt' ' '. fh Q ' Q ' s'Q. 's Q"" 'Qi ' - tht' 'm' 'A ' 'Q hy ' ' ' Q ' "Q 5. 1 tg 1, C 1' ' ' J ' ' h' Ch 's if 's Q ' ' ' Q y Q 'io 5. Q tl itQg' 'l'l1 lc ', 5 Q ' ' -tl. Q ' ' l' l ' C 2 'Q ' Q ' " " Q . 11, -t . l'l',l p ' 'Q ' lc I l' 'S 1' ' Sl'Q dh fl' ' hc 1'1" Qntltli. Q fQ1'cs1 l'sQg,'. B, TD ln tl ' yt'.1r t' 1224. Q18 hc c ' hc fir't '1 QA ' ' T tl' l A' Q Q ' ' 'Q ' 'H hillta ' 1 C Qjc ' c ' 'Q Qtl' 5 As Q ' ' ' 5 ' 5 Q Q " S Q C4 cs1'Q ' cz" ht' 5 "Q" " ' Q Q" xx'Q1s , rl 1111 hQ tl 41 li ' hc sch I s A 'nf l' ' s l h. tl ' ' ' Q c Q ' h' 1 1' Ik N 111 1 '1 11 1111111 1 T111 11 '111 11 LTL 1 Y1 Q1 I' 1XIl11X1I' R v N , TT 1 l x 1 r M1 I mx T1 11111 r .1 1 1' 'N 1 1111x1r n 1111111 1 N4 .11 1 1 1111 t1r111f 1 I 11 THE 1111411 r11 H1 1 1 KLL 1 1r1'111 11 5 L t111 1. 1r r1x1 1' t11 tu 1 H111 1 1 1 I 11111 r 1 11111111 1111 1.1xx1x1r r 11 '1111 1 W11I'I1I11 1 11 ll 1 141111 ll 1 11 1 K1 mu 1 11111111 1. 4 1 1 11111 1 1v1 r1111111 hm t 11. rv 111 1 111 1 III tl 11 1 ILI' 11 4' J Lx HIL th. 1111' 0' 1 1 1' 1 1 1111111111 1 fl 111 11111111 t1 1 1 1+ 1 114 xx1t1 8111111 T11 1 1111111 tn 1111tr1.t t11t 1111' um. 11r11'111 I1 kt 11nr 6 W1 11 .111 ru xx 1111111 11 un 111 W1 111 I1 111 111 xun t L UUUkN x 1, N 11 L Q L V111 11 1 111 1tu1 111114tru1t11111 116111 .1r111 6 1976 411111 tn 11r1f.1n p.1rt4 .1rr1x111 A r1 6 956 1' F11rr14t NL1x11111Lr,11t tn MU41. D p.1rtmL11t 111.14 t11L f1r4t to p1.1x 1111 t111 mu 11r1'111 .md 111 qum .1ppr11pr11t11x 1111141 111 11111 t111 11111111 A177lJ N111te1 S1x1r.11 111 1111 1N'.Xt 11rQ11114t411t th.. 11tx 1l.lXx 111111 if-1' 1 1 I' 1 71 111 LL 11 I Wx 1 T Y' y K NK ,X J 1 111 A 1 1 N1 1 1 1 1X Nl 1 1 1111 F xx L XX 11 I11 ORCA 11111 I IX r' 111 1 1,m1 1 1111 L1 1 111 1111 r 1 1111 1 111 Ll 1 1. r111'r 1111 111 1 r 1 r lll 1x1 111411 1 Mr 111111111 1 UML 4' x T 1' U1 xx 1 xx 1 1 1 L 1 Ll X flu ILL 1 mx 1 1 1 Lf 111 1 111 Ill I1.. 1111r11mr 1'1111x1 ru III Ifklgfltbll 111 tw flgllpn 1111 t1 1 11I'4'lIl 1 1 Nflll VW r 1 1xx111111r r1t1r11 1111 r Vs 11t1r 11111 111t xx1 .111 kk III 1 111 r L1m1111t 11111t111u1 tn Or1'111 1111 1rt 1 4 1 1 1 tx L 1' 14 1,111 X r111'r1m4 111 11r r. u nt WL1 1. 1'1t1.r 1' 111 t11 111111t11r1 f'r1111111r11 H1 L 11 1 1 1 11 1.1VlnQ .1 1 1 11 L. wrwkg to tm 41 111 .1 1 Lommumty for mar T1 Lar4 .1 1a tn u U1 gt 1111 II .1rt4 .lfg XXg.lI'1I1Q' wut, 1.1t11r 111111 L r1 .ILLL1 p1p14 SIMD Q 111 .11t1o11 11OL1 rL111x111.1t1d I11 f1t111r XKCl1'L1N II 14 nur 114 C1111 The r1p.11r4 .lfg urx 1114t15 In 14 hop-,d t111t 411111111111 11111114 .111 111 r.1141dt11r1p.11r1t pmpkrly F' f'k. 711Q11'1'11H1j1I S111 -'w'. U: 1Q'4t11."t1y4 g1.114r.111:13Z1j.'. th- 11113111 111 111113 1...4 111 1 -1 th' 1'.111,1 11r11x'1,1g,1 Q111Qrt41:111'ig11t 11121: f1.11.'u,1 .11 .wx-1j.' 1'Y.I11Q1- rl 11 4.11111 1-.'11.4111cr ':1Q11.1.14 111 Dr tl: 13 .1 J I7 T11.j.' fl. 31.1 .11 j1.1j .'lX. 1 .11 111.11111 1:1 .11' 1- 111 gI.:111I1..1 111' .111 1'.1 js 411 '.'.11':11114 4.111111 1'1'1gr..1114 .1I1,1 .14431.1111j,' x'r1g1'.11:t4. .14 11111 414111111111 117 1111' 1 11111 42111 14.1111 '.x'r11 .14 .1111111.111:1j.' .111A.11r4. A111 T UH 1' 'I11"11 Nf"T"I1 1"1'1'n1"11"'1 11"x"' th' TX11' 1111.11-11 1. 111:114:1'qg.1111q111411.11114 41111114 1r Y 1 1"f'1'1' 111"1W1111'41mf11 111414111 'L'k 11111111-SNH11' 111 1'lI1' 111' 1l.1:1-.111 11g '.x.14 I'1.11111m41 113' R11 1N'1.1'1':1 :.1111111. T11qj.' 1111-r1.111rQ 411111411 I1111i1111JI'.1'Z .1'11t4 Xxwlwm m 12-1 111 41111111111 v:.1f'. T11q.' 1'1.1j.'Q.1 4.1 Q11 11.1 11tj.' Q1 1' '4 4 41111 .11 .144.'1111111-' F111 .1114 1:1 t1.-g 4.111111 .111.111111':11111. T111 mlm' 1'1" 1VV"'11' 1119 N1s'11x"r 1:1 VHF' '19 HM dm NIM. .Ltr UA... Vl!.VX.lfTL i in A hid. N1.,,,1 11111111.14 1'.'1.1111.1.1the411111141r411:11t11t11s111'-:4f'1t f Q' 1w111.1 111111'v:11'1'11 11" :1-11.1.1 '11 :My l'11:x.'1'411j.' 1:1 '4 N11 1'11'r1114111 511111. M . S11':f141 U'1f'V'1.: 1114 YT' 13'11'14y1x'.1111.1. 1.1.' 1111 111'4 311111 11.1x'f 11 11 1L1gQ11 1rg111Q11,111114 IK 411114 N111 In, K-41 X-1' 1-'14 11., 1.111411 111-111.4 In Alllmmriv. MI' 115: th, html vmx 1lUuMI..1 1,11 .4rL.1s111:.11:1111.11 11411r1g111,111111111'111gt1,,34.-I-1.11111'1111 Mm! m.N.m.x1 U!I.l4,,,.'iLl1M.A 11,1 1N1'M1L.1..1l.., 4111. mx IU- 111 19.13. 111.' 11.11111xx'.4 111 1v1' 111.1 111114111111 111 . f ' , MI-A ILM-I Stl-MMV tml N4 RHMTI Al chu,-mm .11111 15.1.1111 1'1'411x'.11. N1 1111 111111 1'.1'11u .11 1111' f'X1..111 NIP. A Ml N1 xl. Kvlly-N ANU LMYVUUH lui my I A ml '1111' 1-1 N11141. Ill :X11r11. 1915 11'.111111'11 1'1'.11111111rU mb 14.41 111111111 111.1 g.'f..f4 11121411135 1.1 1936 H111 Sf'1""1 +111 f11f 1f11""1 1-'111 T11' 111111 W-'1 M - A ', .L -N .1 th. ,FMU ,,-.MF ,,f' 11.! ,,r, 11g1 11' 11.14111 .14 Yx'.1N IIN U1IL1L1Qf+I'. 42 " N1 . g.,mg.,y1..nA H, .U--444f'Ul1y 3111.-X1 111.-14: 1 1 uh 5111311 11.1 1 'r1'1 '11 11111111 111' 1111' m1141g 1111' 111.11 Var' 411111' 111. IIN 111 141 1I111'11I'I.1I1I pcr1x11r1 .1111 1'1. 11111 .111.'.' 11111141111 4 1 1 Fr. '1 gl Sq11111l r1'11v'11 1tN 1 -. 011 111V 1 11 p14 1' t11u11g4111 4 .941 11lx4. It 11.14 1"' .1111 ' 11. 19-6, .11-IT L1 1 11 f11 Q ' mls 111 46111 111' Qf11 ISSN 1114092 Q1 p11"111,. 4. w1t1 ' C1 111 1L1y 11. T111 111 g .I11L1.11Q' .1cf S111 :flu 1111 11 Q. '44 ' 'i11C1. . N1 ' 'r ' 1. '1. 1 "'1 . T11Q 11 41 .11111 111 41 ' .11y 14 wr '1 1111 11I'N.1I1 x1l11. T11Q 111154 .11111 ,1rl4 114t 1111 . Q11114111'r41t11111 xx'.14 t1 ' Nkhkkl '1111 111. t11c 141111 ' 111 ' 111 111.1y 1111' 111411111 111:f11r' t1l'y 111.1y 11111 '111 1' 1111' 1511.1r11 111. 1211111111 11. T114 xx 4 411 ' 111' '1 11. T11L',' P 1 'll' .11 11 tzskc 11411114 11c1'1r' fr 111 'll ' 5, fur1114111y11114t:'1ci wcr' t11 lc ' 41111 .1ft' 4c1 111. T114 Q1 1 Q 4111134 1 v 1 1x 4 111 J" 11w4 '1'11,. 'r1111c'4411c.T1c 'A 4 c11p4"f 1cp'pcf 111411 1 1' f1l1L1l1C1II, thu prrjvt . 1 1' -4 ina ,4 . 11111 111 411111' 111- t11Q 1.11'k4ta1,c w.111 ww' . , t11' I1 F4 'ry 1 -I1 M V NJ, , . ., , ' .1 4 1 141 I' 1" 1 Q4. T115 1-111 111' 192' f 111111 L11' 4t11' M4 'A . Li -,Q Hmm' 1:1 ' 1114 11.1-. du 5 ' 1 1.111 111 the 11.11111 The Ir 411111 431: M V 4 . - ,Ll I x Q Cl V PL U- gg A 5 1 H i 1, 11 SW id 1' ' O iti r'4p114111111 j 14 111 pr11v1111 :111 11r,.11114t 1111' all O'1 1.1--.I1"lfL'I '414S'N'1.lL1I11C QB, NA it fxlc tbl-.N'1,, 4 1 Q .'1111.1111w.14' 1c 11. k. P14 4 " 1 11'11 ms- 1,.l ' 'Um' 4 ,,r't11 111 r4114c f11T 52.71.1111 1cf1'1t. 414 t11' .Q . V I A U MQ I St Slzhmm ,A A, ll , . ,- Vai .4 ' 1. Q11 li 1111' 11t4t11r" Ill11l' 4C111'1i M, , U - 1,75 , ,, p-1 1' k"l1p.'frjf111. Its 31 1151111 111 NIJ- ' ' ' Jy'xf.1'l'51L.11'511 1 A cifc' '.P' 1"1'44.111 M' 1 11 'Q N C in ' bx 1p1' " ' 4 C111 -' 'A 4 111 11s 4171 JTL1 H1 11 N111 CHOOL DRAMATIC 1111 1 1 r 1'1 r1L11L11111 1xxLxLr 1L 1L1 1 1 1 L 1 U t rx hx TL X1 u Lntx LxLn 1LLt L IH tuL1n IX 1 Lt 1U 1 lL1L11I1I1I1l1 1 L 1111 1 L t1 1r11LL11111111 1r rN1n1L xL1r t1LrL xxLrL xLxLr1 W1 xx 11 1L11uL 1L 11xL 1 r r11 1111 111 11xxLr1-1 1 r11 1u L11t5 11 1uLL 111 1L1tx r11 1114' t1L L xxLrL rL1111x th1 1Lx1 t HL t tu L11t x LrL 11L t1 vxL L1 1111L to t11L1r L1I'1l'111I1L t1L11t 1t1 t11L L11m1111f 11 thL g1r t t L L1 fl 1916 thL f1rt 1ttLn111t xx IN n11 L to rL L11t 1 111xL 1 xx 11 111rtu111tL L11111L1 L11LL tort L 5L1r 1 6 rL11rLwLntLd thL thrLL hu11drLL1t11 111111ver 1r5 of W11 111m Sh1kLs11L1rL ThLreforL 1111 M15 7 the fir t 1nd one of the moxt L1111or1tL dr 1m 1t1L perform1nLLs QIVLD 1n thL sLh11o1 vnu the S111ke1pe1re111 Fest1v11 The 111d1enLe num11LrLL1 11vLr two thousmd A f1nt1-5 Lnt1t1Ld S111kL-pe1re D21ughtLrs reprebented the aplflf of the f11ry wenex of A Mld the bards 11115 Several 1n111ort1nt pabsagex from Sh1kespe1re X dr1m21w werL dL11vLrLd e g thL -1LL11 w11k1ng SCLHL from M1L11et11 the H21m1Lt Q1111111 quy M'1rk Anton5 L FunL111 OFIIIOD thL vxomng sLene from The Tammg of t11e Shrew and four SLCDCS from A M1dbummLr N1ght 5 Dre1m A tflplk, m 11L qmrtet smg E11z1hLth1n 15'r1LQ rrom three 1111511 111d the G1r1N C1111r11Q 1nd the B115 Glee C11111 smg other Sh1kL 11L 1rL111 L1CCf1011x The sLhoo1 orLhLstr1 1nd S1d5 B111d LntLrt11ned xx1th muN1c211 p1eLL The fU110Vk1I1Q 11Nt L11nt11115 t11L n1mes of tudLntx who plI'IlL1plfLL1 10 th1 first dr1r111t1L VCHKUTL 511116 M1LhL11Lr 1rL11L Wh1tL E11z111Lth CornL11 Ch1r111ttL B1rr K1th1r1nL C11 14111 HL1Ln G Cro11kL E-ther Conn BLrth21 M M1 tLr M1e Cutor HL1Ln Scott Ann1 BL1tt1L Emml H111 H1rr1Lt Broxxn W11dem1r B k E1r1 G 1'11rr11111 W11111m C111 m LJLOFQL W11Z1T1kk1 E 1311111111111 F Th11r11L Vv'11tLr e1Lr H E111N41I1 P1111 Antr1111 F 1'L1t r P11117 Broxmm W Br 1 ford K1111o11r Ch1r1LN Du1111Ltt M111c1 YL 11'1L Alfred Str1L1L1 r Ch1r1ex Button 1on1th111 M1r dL11 Ch1r1L SoL11:1nff W711111m H WL1ke1 R15 mond P1LkLr111Q D1v1d M1xxxL11 1111111 ROKVITLS A1111 BL1tt1L HL11r5 SL11n11dt o n Th11r11L HL1L11 M 1.11121 111 111 L11 H1rnn1ond 1 11111 r t 1L 1L11t 1 LLr11L 1 r111r1n1 xxLrL 1111111 1 1 1 11L 11111111' L11L E r1 1f 11111ur 1 LL 11 1n r L,11rL ML 1L115xLr111t L11 1m1n xx 111 ' r 11L 1'L1x S 1-11111L 111L 1 1111 'X Lft LL 11 L L l fl 1 xx rL 151 1r LL t1r xx11 r 111I1L 1 1rL111 1 L111tL t 1L11r1fL W11z111Lk1 M1 r L LTI 111L A11TLd D1LTL. 1L 1 11Lxt 1l'I1711I'Ill1l r1m1t1L 1r11L11Lt11111 111 111xL11 5 t L nLxx 5 111rn1L 11L 111 11 111 1111 xx 1Lh 51111 founded u11dLr the d1rLLt11111 of r C111r1L W Me21d11x11Lr11ft Thlb ww 111 thL sprlng 111 917 ThL firxt xxork 11r11d11LLd 115 thL mLmhLrx 111 t111 L1u11 t11rnLd out to 11 1 pLLtaLu11r 1'1rexent1t1o11 1nv111v1ng th1rteen pr1nL1p11 male ch1r1LterQ Gx 511u11g Lh11drLn Cn Fr1d1y May 4 1nd S1turda5' M151 1 thL Lomp11L1tLd 11115 The PIPLI' E11z111 th P Pl.lb11dy xx 11 QIVLH to ovLrf111w Lroxxd ThL 11115 Wlb 1nd Ld 1 d1bt1nLt1ve Lontr111ut1on t1 the LL1ehr1t1on of Annu 11 Dr1m21 YL1r 1917 111 1dd1t111n to Dr ML1dowLr0ft 11thLrS Lor1tr111 11tLd to the suLLLsN of thL show Mr Andrew S l11TkN WTIJIL 11LL11 1I1k,1 Lnt1 UTUSIL A 11LL11 L11mm1ttLL 111 thL 11 L11t5 11111d1 d thL 11ght1111f mu IL 1n k1lI1LlDU DIDLL 111d 11u1111L1ty Mr P1111 A MLTIZ Vx1N the L1Nt d1rLLtor L uh l'OQ1VL 1 r1L- 11 t ree LL11Lx dr1n11 t1zLd from Les M1SCYd17189 Thu WIN 1WI'LV.11tLL1 111 t11L INNLH1 5 1111 t1 r 18 1917 1L 11Lxt tull L1L 11r11 uLt11111 Q1vL11 5 t1L Lu xx1- 111t11n A 111L11L 1n M15 1976 1 H1L11l R Mumford h1d h1rffL ot t1 L111L 1110 111LL t1L rLx1v1 111 thL S1Lk 1nL Bux 111 L111 111 1976 VNII11 thL 11Lr111rn1111LL 111 thL lfI1lI11L 11115 L L U 1 N L11 11 x sf 1x1 t1 r x1Lxx L1L1 15 IX IXLII 111 t1L 111tLrx1 LtxxLL1119'6 1nd 1959 or to 1t t n1n1 tt L1N OXKLXLI' I Ln L t t 1 lpl I' 1 'T 1 I1 n1111r11xx 1xL11 5t 1 r'1111x1txx 11 XXLFL 11r11L1uLed for t11L 11ur11oQL 111 Yll 11111 n11111L5 for 1111Lxx11rt115 NL11111 1Lt1x1t1L tml L 1 L n11ndLr to t L t1t1 11 t LLL TX F1 111. .1.1 1 91 LTP 111 191K there xmx 111 11211: 21x'211121111L' 1'11r 'vie L' N 111' 1 1 1'. ' 1 5' Q111" 1L1 KK'1'11 111'L14:11t' 1'1111fLg,1lg ,151 1,111g 15 11 't 4, 1-11 '1 " . 11 1 111!I111N1' L 2 " ': M1-4 15 2 R11t1r 1v11M DS' ich 111 1211 2111 .m111e 1t21Le. 111 tl" ' 'e 'e't x' dc. 1111 1 A. 1... L. M114 lr' 1 S, 1d dsc. M1-N L1 L1e111, . d '1 5'fs'.' 'e' 1'g1, Idg Q. H 1'12 . Mix C11111 '11, 2 d Mew Q, '12 1'4 111111 g ' g 4114 Q' 1 511' 112 1 S'x ' 1 C11. XX", '2 1 " ' 2 B ' ' '2 LL' . 1:11 51 4 11 1 '1 1i"1.11'11eQ '1L1 1 11 A 1' 2' 1'2 1 .M1 1, 1 1 , 11 '11 1 L 1 g L1 1 " 115 112ckL1 11s. 1 t ru' 111 L'1111111't1 I1 XK'1t11 1111 tcrqe11t1112 r5' L'L'1L'111'. t1 111, L'1 1', ee. '1 '. " I' 1' 5, 1 15' " ' 1 vcd, 11r:ze4 '13 ' 2 '4 L111t11 1 QL' "111C S 1 1 S1.1kev On 's 1 ' ' 4 115' he s d1 S x'1 1 211' 1 ,,1 '1 11e2 '2 ew: 5' ' 1 15 1 Q'-1 L' ' '. '111 cd 111 sc 1 1' 2 2 " 211 5. E11-.1 1 "1'1. W'1 1 ' 'E f ' '1s 11 h1 51111111 1 1 . S 2 L 1. id, P 3. I S12 ,. S1111' 1x11 317s1:1N Thk 'Q i 2 '1 2 1 ' ' 'L1' ' hd '12 121 The ' 1 2 L1 A 2 " 1 1 ' ' '14 1 1 - -1 - 5 ' 55 1 '2 ,"' 11' h1 1 '1 'd S '11 2 111351: -1'1 'g Q 15 1g 1, 1 1, 2 ' S, F 2 'Q I ' 1 ' " ' D . ' '23 1121 1:'2. '1 . 2 2i' 1 ' 1 " 2 1: 2 's ' 1 1 5" ' ' C 2 S " ' 2 ' 5 2 ' . - 1 " .' 3- 3 " ' f ' ' A ' ' " 2 ' 2 2' L, Li," summer Nighfs Dream" as we11 as other heroines of female characters, twentyfsix bit players, 21nd nine 2 :P 1': 1 2 '. 11 2'." 1 115' 2 3 1 1 2 1 g 1 . 1 2 e . 12 ' '23 1 1 1 ' 5. 3 , P- 111 g' 3 1 1 'x 1 2' 2" e1 2 1 ' ' 1 2 2 1 ' 5 . 2 's H2' 1 1"21 ' 'Ll' 21 s "'21 fi A 1 1 1s 12 12 S1 ' ' ' 1' ' 1 QC ' 2 e 1 'A ' ,, 5" 1 - 15 g 1 ' "5 g 1 1 2' " 2 d 2 " 5, fi 2 '15, 2 , . 2 , " 1 'Q 1 2 ' 5 1 2 I s 1 J The '1 213 12 12 se f h 1 s'1 2 2' 2' 11 '21 1, 12 L'L' '1W1' C1e111e 2 . 2 1 2 . 2 2'1'2s'. " . 15. T11 ' 151211 d 1' 1'1 11' 11'111 3 , 1 ' C 25 1 , 2 2 ' , 1 1 '2 7 "C2 2 ' 11 'km ' 2 ' - . M'ss . 2 Nl 'I 2 '65, . '1 ' . A 1 '2 . 2 Q 2 51 ' 11: ' 21h' 5. 2 2 cc, 2 . 2 'S , ' '2 's . S' " 11 1" 21 ' 1 S1 1 2 1 ik' ' 11' 11,1 . ',2 . , 1. 2 1 - " 1 1' 2 11 ' 112sf2 1d 2'. S '1' . , 2 2 ' . . '12s C . 1 '1' th' '1 11 1215 h21L1 ll ' 11f111U 115 111,it1r5'. It 1Q 1n1f fi 2 . . es' ' . 2 1: 1 . 1115111113 1 e"1 ' 11 '1 12 5' g"1 ' 11 ' 1 '21 2 e 11,1 '1 2 15 ' . 111 '11 - 2 '. 1's he 4 CilI'1'lC 5 2 2 2 s 1 , 2 1s L 1 ,. ' '2 . 'Lili H '1'1. 117171 d1d 11 h's C112 c 's 2 11st 1' . 2' " x'1. 2 ' if '1. 1f1e .11 1125':g"1 11' he1'1111, ' '1' 'h'e1 ,1 ,1. ' '. '2 "" . " ' ' ' 2' ' SF' L, " ' Jh 1. 1' Q 2 .11'. 2d Rfl 11' 'f'1 12"""s.1 25' serx'1.14: r1' 2 . ' 1 see h' ' es 1' hi' 1112 98 F1j't5'fTei1r History Q 1 -d- Pyramus and Thnsbe Cast Shakespearean festival 1916 L Llulw L IDX to hivi ufhnd sump tiniporary Rt i SIIILL it 1 nit 1 I ir umm Ofhui 3 undir thit n img until 1956 In thi nu mtimi thin xx: muthgr Hruup knmxii 1 thi Drimitik u xx iiih pri intl ix iii til i sum 5 tor til mt r tiivirmnt ut thy tudgnt lwdx Mi Amilii R Muni T i xxi tlk punsur ut Iwi prmluktiriu Cu mm le iii md lPI'U4'I'll'NUlI1l"LLUI1g nt p ix i t ivxxini' yur Mr Riihiril M Mivt xy ton our tn mnkiin utii mv tn iiruu k riniiim iii L irm unti 1 f it xx mit n xxx umm ig x Mr ir lx Thin in 19 6 Mr F inmi Himllitwn xinmg til iuisir Ntti mt Lil thi tlg pimswr ii nm iitir Minn p iwr 1 9 i in nt 1 xmr l Y I' LX 1U H Ii. Q Q54 prksgnt tu L u i mi u t tu uit xx ii I y N in imx in mu iii ig nurnh r xuirk ii thi mnuil Fhri tmi 'in rin f wxx ix i sn wix i i in i XIII W X Ll k k g s 1 lkn ti 4, 1 Hn Date Apr I M15 Ulla I A1 r M15 Apr I in Mn M15 um Mix 'X r Mix x Mix 1917 1917 1977 1975 lqvw Q5 qw ip Q7 1975 l9Ns of l97f qv Q7 qw qw l'7l L71 Title The Piper Les Miserables Nlenlmnt of X emie A PC7'f'lCA17'lfV .51tuutmn C l1TXM.l7lIllE77l1l77IN Name jiw the Gi lmf s The B X XX ill Mx Lu lx Line ii 0 C ri v s ami 1 in x Ni Thu! s Vi hut It Vx L1 The Tvxsrnw Plane C uptiiu1AN"leidi Three une dit plan Laml 41 Heart s Desire Nei enteul The Tl1riielwnizseilBr1de The XX li leT u 11 Tal 1710 Take Vx Adu e Cill j the Bunslzec Beaurx and the aiubni Ouiilzrx Ntreer umm Nliim Du ix The Fmmlx l. pxtazm . . i 6 ' 5 h 'Ulf Th' ' s'c 5 1 ' s ' ' i ' ' ' ' Qhzcks. 3' W ' dll w apic: alia' "1 ll' .. X . g ' ' - . ' 'Q ' ' ' f OC .. -1 -' 5 gag ' F ' ss ' 1 4" Cl li. :'. -.. . ' i ' ' 'l" 's' 'Ll plzjsi lmsi' hl' ' l' ' cf .l '. -- ' K, L ' l. A N ' s ' . ss -' 1 . f Oc .. -i 5 x P url 'as i' s J ' ' S. F N 17-J - ' 'N ,lf App 1 4 ,Q i l " 'fa ' li Tl C 2 '. l -4 ' ig' ' 'ull ' , "4 . "4 , l' ' 'lc "' '-1 -S A Q L"-' ' 5.1.1-gd -.,f1.5 pl-is .g'sd' Oc..1-'T T- fik. LLL' iii i- 'i vs i. Q vi fi in - iii- is Q e-N- iifi Dff-Q -' ' 'S is, .Ci iF. - ' 3 . ,ii X -N Ji -- -' ' ' l .s ' fx. . s- 1--. X 1-4i'f.HfifI ii-I Q if-1-" 7 l 'fi until his rctircmcnt. whcn Dr. Chgirlcs N.ish us' DCC" ' l 5 K 1 Q Q sum' ' du "s uf s I sl 'p. Mrs. l ' ' M. ll '77 X x J D 'P ' Rf- is--4 his 11 1 sf. Til-I gd "QN 'Nfl 'S f Q Q ,, , 's M s. Shi lj' T. h. wh qissun ml th' pi-st in ' ' - , , Q i. 1 ,L Dec.. lf? ' ii if ' s' R G At l - 'l li 's .Llc p if s di s 'lf DLT.: ll lj A , wisl tu p:irti'iIa ' in skits. sl 's, 4 gl ls, A I, -Q Ivy, - I - i Tl N x C s - 41 . L R VA 'g KS 1 d 19311 'ES Sp L sl ' 's. Thj' :li 9 'Q sl 1 rt plays ' rhc DCC.. WRU Cl - f- I . ' l lj. and up 'Q siwmlly in th ' 'Vining 1 full' M.i,'. 1931 lj ' sl plz" 'sg 'crm , 1932 - 5 'q 'Q Fran ford H1011 School Date 15 IX l11 M lX M 15 lI1 M 15 e K. M1 Apr Nov an M 15 m M 15 M 15 UDL L C 111 L1111 ID U111 L 111 M15 111 un1 1n Ufk 1 in F117 1940 19411 1941 1941 1247 1947 C 4 1944 1944 1941 1941 1945 1945 1946 1941 1947 1949 194Q 1949 1949 1949 1910 19511 Chrlstma Dancers-1958 Tltle N 1111111111 'X t une .Buch a Goose V11 P1771 1 dwew B5 Tomrnx Sam Hellc Enter Madame Tl1e 81111111111 Tl1e Frar1t1cPl155111an Paswnv of the Th11'd Floo1 Bac The RoxalFam115 Farztawx XX hat a L1l6 71111 Can t T1 e1tV1 1111 1 ou The Late Chrzxtopher Bean B Hearted Herbert 15 1dd1nU Charlex 9 Aur1t 1117117 Around E11 aheth Fran 11rd Fr1 1115 Georffe VJas111r1f'ton Slept Here F0191 hom the Chwnes Rmff Man XX ho Came to Dmner The Roxal Fa1111lx Ar5en11 and Old La1e 1o11Ca11tTa e lt Vw 1111 '1 ou Home for Cl1TlNI171dS umor M15 Rmv Around E11 abeth George XX'a5h1nffto11 .Slept Here Dem Ruth Arsenu and Old Lace 1.1112 M1111 Father Fran ford FT0llLb Crxstal Cra 5 'Vfuch Ado about Nothmv 1.1111 111 M15 MIX 1 M15 M15 1 N115 'X r N11 N155 r M15 M1r M15 L Date Title 19111 191 194 C VW6 19wo 911' 'N 1937 1915 1919 1919 Comm Round the 1V1o11nta1r1 Hoorax jorvk 11111 C 111e '1 ou a Dalto A V1 alt Dream 1 11711 111 the t DLP1L711711l1C He IIU1 6351 N ll 111ama f1r11S1I1Il If TX P11115 1111111 1 111 X 1 115111ama H 1 5 TX T V11 ht rlvodx L11 es a F1113 5 F 111168 11 Vw ar TI115 Vlodern Vx orli The Admnahle CT1Ll1l4111 1 et Ha1e a Nhou Chr15t1na9 Caml SENIOR PLAYS Th1 13115 pr1 1nt11l on the tr11l1t1on1l S1111or Mormm, 551r1 111 1tt1mpt to 611115111 131011111111 fs Xxx111K.h 55111 or1l11111'1l5 1h1r11t1r1 111 115 the r1ad1r1ff t 5111 pr1 111t1t1o11 111 t 1 1 1 4 glft an 41m1l1rl5 dr5 11t1v1t11 Or111n1l pl15b and bought p 15 5x1r1 L1 111 v11t qr1 1t 11111 md th1 Qcmor 131151 55 1 11v1rl5 look1d form 1r1l to Both th1 A hlfld 13 umt took p1rt 111 th1 1 P1'lXlL1LI1lJI1 Gr 111111115 tr1m1111lou numl31r of 1xtr11urr1111l1r 11t1x1t11 111 th1 hmf 111 141111 5 111111 111111 1v1 131111 no tu1l111t v11'1tt1r1 53115 11111 O1to111r 1971 vxlt th1 151113111111 of th1 1111or pl15 55r1tt1r1 m l11L11I'5 1917 551th th1 0ll1hor1t1on of th l1 1 v11r Mr r1n1 11t1r T 1 3 17 I5 QL 14111 to 131 HIXLII 1ft1r 1979 1111r1ll5 PL 1111110 th A 131154 1on11ntr1t1 on lwht 1om1d11 poofmff h1gh 11101111115 edu11t1on 1oll1q1 11111 t1 11h1r 1'1o551w1r 111 p1t1the populir 1 of t1L A p 5 th15 too 13151 pw 111 11110 t 1 t1'1 111011 of th1 hoo T11 5 551r1 Cl1b1U11tll1UL 5 111 1 1 of un1 1917 111 11woro1 1 s1111or 111111111111 to 131 111111 1t 1 n1f1rl35 r1 t1ur1nt At thu lumhcon th1r1 1r1 k1t xxrltten 135 t111l1r1t 1I'1 51r1oub 111113 S1n1or Tv11l5e Th1rt11n Club D11111111 hut th1r1 1 no tormll pl15 pr14ent1cl m th1 1 1ml3l5 on S1mor Mormnvf S1n11 lune 1937 the lun1h1on h1v1 13e1om1 1 p 1rt of the xruor 11t1v1t11 1nd th1 A pl15 111 p1 xd mto m1mor5 T 1 :1pp1nc11d llbt of pla5 11115 r151ve Ome pl11 mt 1cho of former da5b 11 0 ,le .. ' '1 ' ' 5' ' ' 7 A 1951 1"i ' Ck 71 1 '. 1952 ' : " 51:11 .. 1915 'Dr .1 Xzqh 1993 ' 11" ,'T us 1954 .1 .s ' N1 51. 5 D' 4' P ' T5N11Ql 1111111 -.'. DSL. 1911 C11 1 'QV '1'117'T11'11 1 3 .. l ' Ca' 1'G11ef11111ID,c1 1 . la ' M . ol da-' .Y l , -1 No' . ' 11 'Kg 1:ClN. 19:7 N1 H' 1 ' D 11" ' 5 Ap..11'7 or 1 51' " 1 '. 7 ' .'1 'Y 1 11 1934 .jk 5, 1 1. 'D '. ' 1? - -ls .. 1934 fo ' .' DNC. ' ' . ' 2 '. 1939 1 '. 7 .' ' 1934 - V' 1 ' 1 'S 151 1 ' 1 . ", 1 '.1936 ',' '1 'L 2 1 1 "1 '15 111937- 1 2 21937 ' ' vu 1 of hc 111155 "l. xv z ' ' hw 'lgsi 5' , 11 D c.. 1937 D ' ' ' ' R 5' 'z ' ' 2" "3s. 'g' 1 2 " ' Dm, 1938 ' 5' li' lz 's " 1 SX " 11 5 72 S "ss 1 3 1 ' z5'. 1939 z '15 'ag ' 3 ' 'z . ' 1 . ,7 " 'Q 1 ' NQ1 - ' Q . . , . .. 19411 Com1r1'Rour1d 1116 Nlvlwlldin since the incrcnsc in the size of the enrollment. thc DCM ' ""1l1 7 ' ' ' s 1 ' af' 'N . ,l' -, ' 1 11 3 c 2 gc ' 155' bl' 51111 115, ' - h1 1 21 12 ' H S - 4 1-7. 1'-C - 5 ,ls 1' f. " tc: .' C1153 5'- U41 '-H Z 111 S. 1 ' ' M. R' '. 1111 11'111so bl 21243 RW 1".' ws. 1 'N I 1 H' FTF" 11 "'O C311 'sw 'F c at' 1' 111 DDQ- ' "7 ' " ' rv ' - N 'vq Q ' Q7 'S ' ' Jr.. ' .hm 1 -I 1' N ' -' 't5' ' 11 1:1 's, 1' 2 '1 155' ' h' -- 1 g an 5 , 111' N11 1. 1' ' 11141 D ' ' , ll X lxlzss '51 ' '."1' '::3' '1' zv. L, 1 pg ,. my ,W 12,15 JZ N VL G I . O 1 1, ., I A . A 5 . W . ,la .. 5 " lx K V Ib' 5 7 OC 'Q 5 ' A ky' --Q 11 15 15- I! . - I Ji H -X 1, hd 1 1 'b 1' 3' 5 N - . 12 sz 1 es .., 1 D lfllu F1ftyfYear H1story - Scene from Sock and Buskln Production 1958 The Admxrable Crichton Class Txtle Class Title UDL 111 UH? 3.11 3.11 UI16 HD UUE 2111 UI16 2111 UUE D UUE 111 Uni! 'ln UI12 H11 UUE E111 LlI'1C une in um 111 une 111 Ufk 111 um in un 111 lune 1918 1919 1919 1922 192, 1929 1924 1924 1925 1925 1926 1926 1927 1927 1928 1928 1929 1929 19 O 1930 1931 19 1 192 1914 19 4 1947 The Engagement Prophecx Sketch 1938 Where But 1n Amerrca Boss Wall Be Boss ane s Touchdown The Wrllow Plate Sylvia Sylvza fa parodyl Kmght of Dreams The Pot Boller The College Widow In the Good Old Days Suburbamsm Wurzle F lummery Wearung o the Green The College Stuck The Ghost Story Mer1dew s Rzght Hand Grandma Pulls the Strmgs At the Telephone The Try stmg Place H1st1 She s a Man Courageous Men Readmv of the W1ll Weeplng Wrllou Q Hrs Model Wrje The Trun rom Indra Fur and Warmer Waxed Ends Dear Lads Be Bra1 e Prom Xwht A Frock jor Francle F1 1 s Fortune Spea :ng to Father Wald Hobbs Horses an UI1L dn Une 'ln UI16 UDB 2111 UUE Un? 2111 UHC 2111 UUE 2111 UH? E111 UI16 2111 UUE UUE 'ln UDL 111 UDL 111 UDL lI1 UDL 111 UDL I1 UDL 111 19 9 19 9 1940 1940 1941 1941 1942 1942 941 1944 1944 1945 1941 1946 1946 1947 1947 1948 1948 1949 1949 19w0 1911 1911 1912 1912 5 5 1914 1914 1911 1911 1916 1916 1917 The Weddzna He Am t Done Rlght hx Xell Who Gets the Car Tonwht' When the W1f8 s Au as Chzselers Three The White Phantom Tommy Says Hello For the Good ofthe Goodums Readmg of the Wall The Cat s Whrslgers Aunt Adelrne s Herr For the Good o the Gooduxns The Trystmg Place Orchzds or Glamour Donald Duc s the Dermst umor Ls Love Chlselers Three un1or s Nfustache Prom N1ght Wrxte Me a Love Scene L1 e o the Parts Fzreman Save M5 Chzld Paul Sphts the Atom Gettmv Pmned Mama s Gettmf Marned Soap Opera Commemement Green Exed Monster Theln1tzat1o11 OTIg17ldlTXf Same .1 2 ,ls .. 3 - ' O 3 .. - ,V 1 Q J . .1 3 1 ' ,1f .. 1 'D 4 .1 , ' A J . ' ' rg .1 ,., ' jan.. - ' ,1 , - ' ' ,1 , ' ,1 ., ' ' . J ., 1 3 - J , - ' J ,194s 1' j' ., ' Jan., ' ' .J , - .1 , ' A Jar., ' .1 ., ' ' ' .1 - - f .1 , ' 1 " .1. .. - ' ' 1 -1 ' ..1 , ' .1 1 ' f .11 ,1 ., .1 , ' ' ' J . 11 ' J ., 3 ' J .. I ' '. .1 , J , ' ,1 .. ' 1 ' J ., I ' ' . J , 3 ' . ' ,1 , ' jan., 1932 His Model Wife Jan., 1950 junior vs.Lo1'e I , 3- .1 . ' ' J. .. 1913 'U ' ,L ' J -. 1933 ' ' 1. .1 1 ' of ' 1 ,ls .. 3 ' " .. 7- ' , 1 A ll H J: .. 19'3 9 3 J 1.1935 . 01, '-19-' 9 I A J. .. 1936 5 - 'Q , 3 A 4 J '.1936 fl, 'L .- 9' A J. .. 1937 ' A 'I ,I -- .1 0.1937 'f' 'hu - , A K J1 .. 1938 ke :I -5 . f , .1938 ' -. L In - -- . fm -. Frankford High School 101 Dancers-Spring Show 1957 Orurk PR1nL1T11mx5 Tun lnu un mmy 1wth..r pm ummm 11 tlu w111nt1 mu 1 11 1. nntp t at ut r vruupz. IH tht Llwol haw Qncn tlmg ind ffmt to prm uunv pl1y fwr t tudynt body Gymra x thw. hum lnen ln t 1 nutun of lu rt klt u uw 3 11lmm1.n11wr1t1ng s1mmL h1ml11l13 lo ll LV nt or 1101 1 xlty up Ll f tn xlmml 1111111 1 mu 1u tgn pn gnu plly r II 111 1 1 pun tu m u t C mm of 11 tudmt- mt 1 Urwup v1lwp1rr111p1r1d umm IK to 15 tlnt t gr xxl lt 1 t 1m u lm pro uktlcm Ginn for 1 tu Lnt umm 5 Ll 3 11' lN-.txm1n 1919 md 1975 Wit 1. 1 t 1 in u H1 U tu morn nm "lIlOL1b prodmtlon xun hh to tht m mlnr 1 tlm Group NXRLNLI' LXLII 1 IILLHIQ I lC'll ILI1 x1 nn xttg 1X ut n x tm 1111 1 1 mrm m ITILTILID D15 1 lt th Tuma t '11 ku tmtglm tu uit 11xxt1J ufmttur tud5 t1mL 1 Book W k lnt on thy rwouru ot thv. 1r1r3 Lu t mx IO L moth t 1t1n p 111. 0 rhk lull Imwrh punlx clrxmatk produytxon u ullly 1tt1mpt1d m th prmff t L 1m1w ha- rumtx o mu tn lfl t111 T1 fUlI1H'lf't11.tl ntx wt t 1 nur m 1ml11tr1 Sak md Bu km Clulw in Dina Clulf to prwknt 1 x may how Llwu 1m11lml11tur1 1 11:mw1n1t11m1wl Ll1'lIl1lllx an mmm ll t1l1nt Thw. lmlvv. lngn tlu popular Cllfbt mu N mx lrrmg tlu A Cappgll-. Lhmr Oulu tru n Inu u xx vw 1 m1m Lr mftm 1 md Bu km Clulw Tfldltlllllllly rh1 fllmrl-ltnmx Nlmxx 1 xml mt n1tur11u npwunt Lpntlng c lull Lumix 1 mg u tm t lrtm Y 1 s fl t N lrrxtum tlligll from tln EVlD'7Ll1sf -turn 1 1111 mm IDL xxxt trl 1t11vn1 Nklqlllll IUUNIC t vrm 1. 1 mtuu nr mr mv 1un1n1' fm unty tu hrt 1rt1w t 1 'rw rlm Il 111 L 5 stu tvtu wut 1' 1r1 tml TRUNK lml Hr 1 lro m u.llIlLlIl0' n 19W 1 ll t gplrtun from tu rum lr pro Lfram ul m ld ln mum prml 5 tn un 11 Ntrm in A C11 gxlll Ph lr 551 x m 1.1 m nltun from 11-fu r1w11wu war t pcwu lr wmv oft 1 N. 1 on 5 Fx pu llll' 1 mr 1xr11'1n1t1.d lwx Mr lnm nur rgndknd tlu Iflklltlllflil btory Ol th C flat l'11l1l 1rtl1 Dngllflflflll pr1md1d by Mr Xxfllllm Fnmh hx m 1tr1 UIXL 1uu11t11m nn mx 15 n Wfpllllfi mv in yultklwln Thq tfm form tn 1U 1t1ur1um mm 1 mlx1Np blwxxp 111 lm' rhk Clrlxt m Nm an l l , 1 3 ,I 1,. gnb.. L , . d the Ar 'SI I lt Sl ld lls lv '1.l hz llc S' l 'l l' "1 'ds ' l' z ' A A 2 "2 cl N -' Ng- ' 'VW ' 11 Q - :X Q' s. 2 ' " ' ' 'gf .4 -' 5 ,S ' hq 1 1 Q X N 111- sh S11 'A - 4 fa ' L - Q ' hfg - '50 53. gill' 1.11dD4."Cll-,1:"ll1s ' l'vs1'lcS1ck ' ' 1 A , 3 ' ' 1 '. ca ' c . s'l ul 4 5 Q 1 - 1 in 1 ' X 1 ff 7 ' .1 'ti " '. In rl ' 'arly days 1f l ' 1 . A wry llki l " I he 4 x fi 494 Ll' "n . th if pg f - N51 Wd 5 15 U 5155. Smu 'I 5 wt Bibl'-1 ' " 5 lczd' Q p 1 hc lvl l ff 'Iwui KfS'blC ' cl dc lu 4 cs A Q l 1 5 ' lvsc Ch is - 5 4 5 ' l 5 5 .5 5, 7 'lg N 5 , l Q , -5 "-,1 SQ, I h,C hzslm' ' lf ml "lu 111" zl 4 3' .RSR legs CS C Ll 1' Nu, ' AS d, l1Il'ALl'Q Spxi' lx. 1il1', ,. Mm' Zi.. H,.1Ch ,Ci . A --I -h rc" l' l' 'S pg f lvl, ga lash-' dv thx rig. mf hc Swk 1 L1 B Sk- Cl lm I , . '1 'l 1 l -lgl Q Cl 'S as fa 'l': I li 4l" ' " 5 V' ' Q 'sm' 451131 F, , I ' .Pgh dw " lx 'blz ' H "N si 'W I'z1s he J' 's, lv N ,. '19 Q c,T ' Vdcdlwl' l' 'l' 1 lm " lv' l' l' pll js p ll lj' lc Spa 'Sh cl: si tw 1 il 2 ' X 2 A U' '19 U 'C l J '. l :'l'l 1 ' Pa A ' "Q 1 '. 2 sk' lfy -3 la 2' ll.-llb' 'lub' S ' ks U I li 5 LJ l h' "14 - vis? 'l lw 1 'acl S d' s lu ' lw dy lu" A 'U FW 'ik' - 'll - Q' 4 ' ,' 5- ' 'M- C ' l Ez cc S" 1 'J' "S ' ' R' '- N " ' 5 'I 5 ' ' . C h -' wg 1.111 fy flf hx Gd hz ' 11-5 f f' 'Sb' - - ' ' V C F ',. hx Sch l if "' lg If l' cl: ' di 'lw IV' " A: ' la " xl 'z 'S lwcc l 'xl l' 71C4"U.'ll l1"5 l' Llc fll lm' l'4'1k',a dew: " :S lf il Alva Ll. ' 'S 1. 1' 1 5' .1 Ll . Ll' A A g gk-:V-A 'lg -1 ' - JI f 2 " T' 1 41 'X 'S '. as IUSL' . czbrrstmas D.1qQ2Uf Frankford High School 103 Thls Modern World 1957 In the settlon of tht hook L1el11I1Q xx 1th the eho1r there 15 1t1d1t1on 11 1nform11t1on 1hout these show of comblned twlent The prmg hovx otulonwlly 1n the niture of a vamety ot Frohe 1115 been e pet11111y po u11r IU the lit ftxx yt11'5 Th IITILL on t 1n led by Mr Hermm S1 ml l1mUtUUL11Lw on this suhjeet It 15 1mpo5s1b11. to oxertstunite the d1ff1cu1t1es vwhlth 'trt noxx mwolxttl 1n the 1tttmpt to paint full hngth t1r1m1t1t pro1111tt1or15 Studtnt tre tn gaqed ln mmy 1tt1x1t1e5 xxhl h tut IHIO reheir 11 t1me The ust ot the aud1tor1um for tht t rthear 115 IS not mx 15 11111 11J1e Prltes for rtnt1 of t1e 1ud1tor1um on 1 nlght when tht twtmnq hool 1 for ewmnf' performmte Students ire re1uet11nt to tomt out on thool mgnts for dr1m1t1t show omt 1 5 111 111tt1 more 1111115 to lfffltt them in cvcn tho 1. hut 11m1t1t1 1pp 1 Th fmt th1t 1 goo many k1t 1re prwentt IH t 15em1111e5 ml e the student 1oxx to 5uppo1'tth1 ty pe of 1eflVlfy on 15 oxxn flmn FIHIDLII1 t11fhtu1t1 rtntmv of 111k ro totumt ro 1t5 1 an xt 1 t tr111uteC1 to the qr1c1u11 L1 e11ne of the tu111enqth c1r11m1t1e produtuon Thex hue Unen xmy to the short ont 1et 5omet1me 111 IPIL1 type of eomedy vwhl h 1 C115 12111171 from th 11111511 h r t1t1 logut does not requ1re C1d1JOI'1fC COstUm1Dg or stenery, and w111 be over 1D t1me to contmut, the revular school day wlthout 5er1ous 1nterrupt1on ID the 11611 sthedule "The Frantnc Physncna 1 Y. N i U- 1:1' 1 . 1' 11', '1 ' 1 ' .1 .I .2 tm nav' . .. .5 1 KGS. S .xg V. M1S.K V. G . R.N. . . 1 1 1 15. 11 1 TS 1' 1 1 . p 1 ' 1 15 1' '11 Cl '111 he 191 d, 1'.' 1 1 bg. 1 ' 1 1i 1 ,. 1- I 1 v '- A v V v vw 4 sl w 5-1: f 1 4 1 1 '1 1' 3. 1 1 5 1 1 1 f M . vt 5. 151 ' 1. 1 :1 ' 1 ' A 151 1 51: ' 11 11 's 1 '1'11 1. '11 A 1 11 Q 1 1 ' ' 1 'Q ' 1 1 1'1 ' x '5 not in session make it ncccssary to charge admission 11 ' 5 1 1 1115. 1 3 1 1 1 1 1 1 1 5' 'k' ' A 1 1 '1 T 'sg Q K1.C.'1 11 ' c 1'1' 1 11 1 ,1 Q1 s1 1'1' '1 1 -311. c 1 1k L1 1 5 '5 1 1 1:1 1d' hc15:1 '13 11: 5 1 ' 5 . 1 5 , '5 '11' ' ' h'1 ' ' 1, ' 1 'Az ' 1 'cs Q 1 ' , 1 1-1111 d ps, 1 5 15. y11 ' 'cc5. 1t1.j 1111 '1 211 1onf . LK 1 ci. x . 5 . 1 3 V 1 . 1f1 1 . : 1 5 5 ' 1 1. 1 I 1 'c '5 151' 1 '1 '11 c ' e 's c 5' 11 1' W 1 ",,f1.. 937 S? 5 xii 1 slew, it 1. ,. I f ,., 2... .' MQ E' f 0 I I Frankford High School IOSQ At the Depot Semor Trap 1959 SENIOR CLASS ACTI ITIE SLn1or 1Lt1v1t1Lw h1vL UenLr1111y 1nL1uL1LL1 thL 101 lowmg Lomm1ttLL for workmg on thL Record wLn1or mornmg Lommntee A1UmHl A5NuL11t1Lm Lom mntef prom Lomm1ttee xLn1or tr1p Lc1mm1ttLe QLn1or pl1y LL1mm1ttLL IH rLLLnt yL1rN 1 1unL con L11mm1ttLL 111s tl Ln 11vLr t ls I0 111 no p 1y 1 LLn QIVLII lt wLn1or mormnv LxLrL1 L for t rLL yL1rS 1n lL.1k1lf10I1 to Lhcumnq thL NLn1or c1f11LLr5 to UUlL1L thL tLrm 5 yxork thL mLmhLrNo1 thL 1fr1L1u1t mg L 1xs11lVL 1 10 L IUNLH rLprLNLnt1t1vLN from L lk 1 vmrry sLLt111n to Lu11LLt L1uL5 org1n1zL 1nL1 1n nounLL pl IDS for thL bpcL111 LXLIIKN of thL tLrm 1nL1 rLport to c1Lh 1dv1-Ury 111 thL nLv1 work Ll1mL hy thL 1nL11v1L1u11 Lomm1tteeN Th1 mLthoLl h1 LLL LL1 111 I11l1ClI12,' thL N nwvr yL1r t11L uutxtm III 11nL for 111 Fr1nk1orL1 tUdL11t n of thL most 1mpLJrt1nt pr111LLtN 111 I'LLLnt yc1rs h1 LLn thL L11mpLt1t'11n 5tlQk y t L -Lmor Lomm1ttLLw1L1 CXYL 1 Ln11r huttun E11tr1L u m1 ttd hy mLm11Lr- of t1L r 111111111 1x r Ll1'CU1y 1nNpLLtLL1 and tL yymmnf' Lxwn 1 proudly vorn hy thL graL1u1tL- AII1Jf1lLf 1mport1nt projLLt h1 1'1LLn thL st1g1nvcm1 tht Lontut 111'1v1n.1 1 t1tL a t1L MIX ULLII Lontut wut 11111 Lan N1 LrLd 1 p1rt of thL 1Lt1v1t1L ot t NLn1or 1 A few L'1nd1L11tLx from thL Lmor 1L1X1NOfX NLLt1on 1rL nom1n1tLL1 for hL1uty pLr-on111ty 1nL1 popu 1r1ty ThL1r p1LturLN 1rL 1p 1yL 111 t1L L1 1nLt 0l1t1'lL m'11n floor ThLy 1rL 1ntruL1uLLL1 11 111 IN bLmb11LL Thx Lnt1rL NLhoo1 xotLs tor thL wmner who 15 LFOXNDLL1 It thL xlllllf 1L1I1L1'1L0ll Thu pr 1Ct1LC hw Viflbd ln rLLLnt yearb md NomLt1meb thL wlnnmg L11nL11d'1tL 1 IUIIULJDLLL1 at thL sLhoo1 how Recent XXIDULYN of thu Lontut h1vL 1nL1uL1LL1 1ll'lLI Roylea, B1r 1r1 W1111 Mlfllll T1gg1rt 1nL1 E unc F1r11n1u AnothLr N1Un1f1L1nt 1Lt1v1ty f1nthL NLn10rb 1QLn 1 1 thL LIUU1' lflp A Numm1ry 111 t11L plucw Vlblffid 1nL1uL1LN WL t Pmnt 1'11rr1Nhurq llid HLr2hcy' Ben' M11u11t1111 1nL1 Ry NLyx York In prLv1ouN tLrm IH thL e11r1y L11y' of thL Qchool, thL NQIIIUIN uNLL1 to votL for tyxo 11L1v1wLrb 1 m.11c and 1 m1 to Nponor 11 L11 ThLNL 1dv1NLrb 11vL L11nt1nuLL1 to 11L IllV1fx.L1 to rLun1onN of thL L 15.563 yy 1 h thLy took L1rL ot ThLn Dr LLxx1N G StLrnLr u Lrx1xLL1 111 LDIUI' 1Lt1v1t1LN HKTXKLXLY rLLLnty 1 mm y tLm nt rotnnv Nponwrx xw 1I11L1Q'UI'?lth r Vw 11tLr B1hr 1 t Illlkll 1L1v1-Lr 0 1 1 N T LrL 1rL 111 XIX tLlL1'1LfN who 1rL iwgm 1mL IN L1 h LvLry thrLL yL1r thux 111ovy1ng or r L uw gr1L1u1r1onx pLr yL1r ThLNL Nponborb over LL 1rr1ngLmLnt- for t L1r 1nL11u1Llu11 L ww EvLn H1 t L 1 t tux yL1r hLL1uNL of pLrxunnL1 L 111 Lb, t 1 151 ot ponxorw hw not bLLn thL v1mL T 111 1t111n of th prom h1 Lh1nQLL1 from t L Cry st 11 B111r11om it SL 1r RochuLk to thL BLnJ11m1n Frmklln 1'1otL1 1nL1 thL Ph11mont Country Club N I -wi ,'y- 1 5 yr y V - 5 y - fy 'y' x x ' 5" v 11' . W - l 5 1 3 ' x. 14 ' 7 . Q Q . QQ . Q Q Q .QQ Q Q Q QSQ . Q Q Q ', 2 '- 2. .Q QQ Q . Q QQ . . Q . QQ QQ .Q Q Q QQ Q Q S Q L1' 111 ' Q' 111 '11 .11 111, 'A 1 3 A ': 1 1: 1 1' 1 1 ,R ' ' 1 ' 11 1: 1141 1 hf' Q' 11.1 L1 11' h1s 21512 1 zcc. 1 '1 :Nz . 1 li 1-,LL ' L Q .L- 1 .LLL ' h LL Q ' Q . 5 . . . Q'11Q J. 1 Q 1 5 Q 1 11 1 , Q.-51.Q LQ.L' -'QS dr L 1 1' .' . 1 1 151 1' -5 -Q 5 QQ, ' L Q-: L 111 1 111: 11 :1 1 1 11111 4 . ,. LQ 4 Q 1. Q . Q , , L Q L, , 4915 'X' '- .5-'I 5' xl.: 'c. 1' . 11 1 5 11 "1 5 1 1 .1 Q Q . 1 5 1 s. 1 ' ' 1 s 1. 1 1' 1 : '1 1 1' 1 ' Q , 1 ' " 1 1 ' S 1 LS sue' 1' ' ' I ' .LLd, 1 Q 4Q , :QQ UQ Q TQ Q11 Q 11:8 11c. Q Q 1c 11ss. Q . :1 '11 1 , . L - L L L L Q1 1 '11" ' 1 1 1 s 1 5. QQQ , , , L L, , L, , L L 1. , L Oc 1 'J 1 111 Q . 1. Q Q lv U , 5 1 ' S1 11 15. 1' 1 151111 11 1 . :1Q1L1h'h1i1 . p H . . Q Q Q Qd .,g,S L . Q Q Q ,L 1 Q Q 1 S ch 911 S1 '1 , '1s S 11- 1. 5 1 . - . . A M. Ii 1 1 s hc ha 1111 f.1l t1 1' 1 11 g11L11 , c11s.-1111 QlQ QQQQ hQ QQ Q QIQ QQ Q Q Q , dd QQ fl' ,Q QQ Q Q hQ Q, , dv, ,Q L1::L.. 1 1 L L. 1 . 1 --. - L L 5 ' 1 ' , 5 1 5115: 'LC . 1 1 ' 11 '11 s. fi ' f . 1 ' 1 . ,, ' 111 ' Q 1 1 5 1 ,'11. 1:13 ' ' ' WN IS 11 , 1' 15. , '11' . . . .. . ' ' ' ' S111 1 1 1 L' h1 ' 1 111:'1L1. 1 11L1 S 11 1 ' Q 11 1 1 1 '11 1 A 1. . Q,dQ Q Q ' Q . hQ QQ. QIQQQ h111s 1' '11 5. 1'1 :1 1 3 1 'hi g1' L L L 1. : L L L1:r. , A . . - . . . hsl' s : : 1' 11 15. 1. 11: 151 . 'S ,':11 S 1 1 ' 1 1 A 11 g - 5 g A g g 1 hc C1 4 ' 6 is 1 1 Q1 111 11 A '. 1' 1 1 L1'S12 '1L1 ' 11 1111' 15 R - W S. '. ' ' I' 1 1 1' . 1'1 14 11 1 1 1 ' 1.1 1 S ' . Coming Home on the Train SENIOR .XCTIYITIES W ' Having Fun-Senior Trip-1959 Senior Prom. Philmont Country Club-1958 1-C A Time to Relax Cutting Up Before the Trip 111 7 7 1 -14 1 1 1 111 y L111x 1111 L111 1 111 1 Ulla 1 L11 11111 11111 1111 llllx. IDU Ulk 1 111 l 1 UI11 11L1 l lu 1 IU 1 1 U 11111 11111 11111 1111 UIIL l 1 Ulh 1111 Lllh 1111 L111x 1 U U11 11111 1 1 1 111 1 'w 1 1 1,1 'T Q75 rx 1 F 1911 1 gw R71 1 Y I' l 1' IOR CLASS PRE IDENT A1111 r H1 XX1111l1l1 C111 m 1111 11 r 1r Vx 1111 C 111 'X 1 1 11111 M 1x 5111111 1111 1111 T11 1111 H 1 1' L 1 1111 T 111 111 L lyXK11I M11Q1L 1 T 4 1 11" 11 1r 11 r 11 H1111 1 -X 1XL11 111111 M 1 mx 1111 'X 11 LXR 111 X 1111 1 Xk r ll 1 5 11 I 1 1111 1 X 1 11111 1x1 111 11111 T111 r 1111 Sxx 1 SIY11. IX 11111 111r1 t1V1 1X 1 11111 B 111 1 X 1 11111 3 t 1fX X 11111111 X -X 1TI X111 1 NK W N N 5 1 H N 1 111 1 1 1x 1 111 1 1 1 In 1 1 1 111 L1111, 1 1 1111 1 1111 1 1 1111 1111 l LII11 1111 U11 l U UNL 1 111 U11 l 1111 1 1 11 1 1 11 1 'W l ll 1 I' T 11 1 1 1 I. 1 K 111 14N 111-N lr 1 12 1w 11 1-1 1 N iw 1x K 1 N 11,1 111 1 ,1 X 1 1 111 R 111 1X1 1 1111 11111 X 1 11 1 1111 11 r 111 111 11 1111111 X 11 X 1 X 11 LTI 1111 1.11111 R 111111 1x1 I1111x rt M C 11111111 11 r 111111 1111 1 I1 11111 H111 11 XX l1Iuf NX11111 C111r11 M Flxx L 111111 T1r1'x 1 C 1 1 11 1111 1111 X 1 11111 XX 1r1 1 1111 xx 1111 XX1 1 1111111 11 1.11111 XX 1111 F xx 1111 R 111111 xx 111 1 1 1 1-111 1 r 1 11,111 11.11 11I'1x L 1 X 111 r 1V11X'1I1O 1V.xXX 11 I' P711kk1'1T1l H1'Q11,S1'11111V1 1"- SE 1 1 1,1111 1' 11 1..,.............,,.. .........,.....,.. H 11 '. R115 41 11 Q, 1113- ......,,............,.....,........... 111111111 N rtf I v1.1I1LQ1I'1,', 1111- .,...,.,........,.,........, 12.1 111. .ffl-1111 -141 1.1I1L1.1T11'. 111311 ,......................... R111'irt X1QQLL.11,1 3 1Ll11C. 1111' ........,....,....,...,.,......... ' '. , Q -1' 11115. 111211 ...........................,...... X'11.1 .1 ' 2.1 4 1.11 .lfyl 1118 ,..,,,,,,,,.,,,.1,,,,4,,,.,,,111 P 14.3519 48 x1.11111.1fY. 11-1 ,.............,................. Di ', 511111111- 1 11111 1, 111f4 .......,...................,....., H. 11111 'Q111111 41 11119. 11-1 1 .,.....,............,............, H. Y' G11--11111 fw .1.l111l.1I'B'. 111111 ..................,............. Cf11.11'11'N Stu1111- 11' 1.11111.11'1.p 1 41 ........... ............ 1 A1111 1 ' X '111 1'l1111 ' -I L 1, 11 ,.,...................,...............h 1111111 11111111411 11 1111 1 1141 .....,,....................... C11. 11- 111.11'11wY!1Y S 1.1 .1rj,'. 11121 1.,.,,,.......,..,...........,. H. I' 1. 1111. 92 1.111Ll.1f5', 111-lf ...........,..,......... R.1j.' 1 ,1 G .1 1.111 11 1 Q. 11-1 '... .......,.......,.....,,.........,..5 I 11111111 13111411 5? 1111112 1114- ......,.,.....,...,...,..... Fr. Q14 31111111 1111.1- 111 1. 1111.1T11'. 11121 .,,........,.............. 1i1Q11.lYL1 17. , 11c1 T-1 -1.1111.lTB'. 1 143 ...,.....,............,..... Kc ' 1 X '111111- 11 1 111 11111 ..........,,. ...,.... X X' 11 . 1' V. -1 1' 111 W 1111112 111-13 ,........................,.......,.. H111 X '.1--1111 12 1. I1Ll.1I'1.'. 11121 ........,.....,....... ff H '. 11 2- V1 1.11111.11'y. 144 ,........ .............,.,...... f 1.1x'11 V1 1. 13 2 11122 ...,..,..............,........... 'X 1l1'11L1 11lQ1i Y' 111115. 1144 ,4,,,,,A,,A,,,,.,,,,4,,,,,4,,,,4,.,,A, R11111 K '1 14 1.1111.1r,.', 11123 .......,...........,., 111.11104 XV. VVQQRCQ N - -111 .1 y, 111-U ......,.,..........,.......... 1'111r.1Qc 1 101 11 1 1c. 11123 .......,...............,... 1-I '- F- 1' k 91111 -1 11118. 11145 .....,........,,..,.....,....... 1Q 1 ' Q g' 16 1. .1ry. 112-1 ............,..........,.,..5 1 11-C1111 C. S'111Q X111 -1. 111.1 1-h 1-N ,,,,,.,,.,,,,,,1,,,,,, R111WQ Q 11- - 5 17 1 I 1 --1' ...-..-..............--. 5 ' '- ' 11 -11. 3111 61 1111 1. 1141 .,.,,...,.....,....,...,............ XXH11' C" 3' IH ' 1- I -HT. 111-1 1.--.--......-..-..--.-. V1C1' L. 11111114111 f1- 1. 1111.1 y. 11-17 .,..........,.................. 111 C111-11 1.111 111 I 1 -N .....,..,......,............,...... 111111 B',L.lI'L1 63 ,1111 C, 1147 ,,,44.,,,.,,,,,,,,.,,,,..,,,,,,,4,,,,4., 11 . g' -11 1. il 1121 .......,................x 1 11sQ11 T. G. 1.1 Q 64 1,1 1 12 . '..,..,,.,.,,4,,4,,,,,1,,,,,,,,4, '1 ' ' 1' 21' 1 1 J ,....,....,...,..........,.....,,......... K4 1 1 '1 ff -1 3 . ',....,,.,. ,,,.A.4,..,.,,,,,,,,,. , 4 -4 5 A 15- Z2 1.1 ary. 1112! ,...........,,...,.... 611.1111-1 1 . ' 1 . ff 1111, y, 114 ,,,,4,,,,,,,,,,4,,4,,,,,,,,,,1,,,,,,. 1 ' I' I 111118. 1112- ,....,...........,,..,........,. 1111111.11 U, 111111- 11" -111119 111411 ,,,,,,.,,,,4,,,4,,,,.,,,,,4,,,,,,,,.,4,,,,,,- 1111111 King I-1 1. l1L1lI'1'. 1128 ,....,,..............,...,.. 1111111111 . 111111 ,R -ll Iulllm.. 111:11 ,4,4,,.,-Q,,-AAA..,,,.,,,,,A,.,.,.A -X1 11- 1f...1.- 29 1 2 115 ,..............,........,. 1111111 XY. C111111111. 111 111 1 Q. 112:11 ,',,A.4-..---,.4,,.,.,4,,,,A-,.4-. XX'1l11A,n ij., 111 251 ,1-1 UTY- 11-1 4-4---'--4'4-'-4--'-----A4'--4 E1 V 1 V A 1 -11 1.1111.1ry. 11141 .....,.,...,,..................,....., 11- H 27 .111 3 11211 ...........,....,........... 1f1 '. 1 Kvfcr. 11, '1 xl 1 fl 'I4A,.-4'--I-'-,.'44IA.--,I-44..A'.' X'11'. 'K M 33 .1-I 1' 13 1'5" -'-'-----1--,-4-4-'-------4-4--- 5111 C BJ TQ 'I 1.111.1ry. 11'Z ......,..,.............,......,.k 1 11111 11 '1111' -11 11111-. 111F11 ...,............,............. XY1111- XV. S11'-1111 'F 1 11 11'2 ............,........,.,.,,,..........., GQ11111' 1311.11 3'1 .1111 11 Y- 1151 -+-4------1'----4-----1'----,-A' H- '1111 11111 '111 '4 1.:1111.1ry. 11193 .,..........,........... XXNVI111. ' 11.111114 31 1 1. 11131 ....................,.,.,............. c111.1'1C- 6:11111 'S 1 k31j'j 4,.,..-I,Q--A,A4,l,4.,,,.,A-..-.A-,.--4- 5 , - R W. ff 1. .1131 111F2 ,...,.......,.............,..,.. H.1 1 1 13q11f1 -1, 14 Iumry. 11-4 '-',-.-V'I..-,A--.,-"."'-'4..4-4 X, " 'S 33 1 311132 ...,..,.............,............,.. Y11. "1 4 -- K1 ,411-4 .-.-."-'4"-.-'-..'A."'4 .Ll .K 4, A U .Nm 34 1.1 .ry 11123 ,..4.,.,....,......,...,..,..,., H. 11 11- -S k1Im.,,,ry- 1125? ,,,,4.,,A,,,Q4,.,,,-.,,A.,,,AA yyilhtm RM-r 31 .1 V WF? -'4-------'--'---4---'------14--4'4-1 M' 'Y '1"41'11 '11 1 1g 11151 ,,...................,.,.........,k 11111 . 1111111111 36 -1' In '1 5" 11'-11 """""""'1"""" Lfxtcr -I' 11 ' 111111 91' 1.11111.11'1,, 11V 1......,.,......,...,.......... XX'.11Q 111.11'111'- F7 .1 111954 "--'---'-1---1--'--"11--11'1 L' V ' nf i 1111 Q1 1 Q. 111111 ,.,...........,............... N1Q11111.14 l1.1r.11'.111- 39 1.1 .1ry. 111? ....,..,.,..............,. R111111 . T. j11.1r Q 1.11 My- 11j?f' ,'.'4,I'.---.A4AAAAI.4'I.".V' It ik Ku' 1 1 Z 311 -1 1, 193 ............................ XY11. 0111112111111 S3 1 .Q 115- .-4--.'-I--'.Al4,4ll".'.AA.-..." CA 1 Q 1 Igwfgkfl, 41 1.1 ary. 111?1 1,,,,,..,,,.........,.,.. 14.1 1 Q1-11 XY111' mr M 51.1 M... 1,-5 -l'l4'.A-'."-'44-qA-' Eugq C 1:,,,l m,, Yxki 41 ,I 1. 111FK1 ,.,......................,..,...,...,. Y11. 111: Qi 1 11154 ,4,,,.,,4,,,,.,,,,,,,.,,.,,,,, T111 1.. , , 1 43 .1-11 -WSH WF' 1-------1-------'-----'-'------- M- .' 1111111 11 .1.1111.1r1'. 1 '1 .....,,...,......,.,...,.... 11 '1111 G111x'1t 431 1 c.1113' ...,........,.............,....... T11 X '111111 Q' E1 .gl '11 ................,,..,..,..................' 1111111 1. 1110 1. .1ry1 11133 ..,........,....,.,....,........,.. 111- X " YQ 1.iI1L.lI'Y. 11f 1 .........,.,...,.,..........., C1 11 H.1rr:x 11 1118 F1j'ty11Tea1 History' BIRTHD B11 k 111 tht d1y5 when t11t t11s of Ftbru1ry 21 W15 1n 1t5 low stn1or yc1r o5cph G B1r1ts15, 'tn 11tt1vt 1c1dcr ID 5tudcnt 1f1'11r5, htt1mt 1ntcrt5ttd 1n tht 1dt1 of somt 5ort ot 5tut1tnt fund to 15515t vyorthy 5tuC1tnt5 who vw 1nttd to go to tollcqt Ht took 1115 1dt1 to Mr Gtorqt E Mumfcurd tht1n f1 ulty 1dv15tr of tht Student Bo1rd w1th tht rc5u1t that tht 1d 1 of tht B1rthd1y Fund VVIS prt scnttd to tht wtudtnt hody for lt 1pprov 11 Tht plan 1115 1mp1y th1t t1 h tudtnt 5hou1d tontrlhutt to tht fund tht 5un1 of ont ttnt for t 1th yt11r on h1s or htr h11'thd 1y I11 1 11ort t1n1t thc 1dt1 took firm hold on t11t 5tudtnt body so th If III 1 ftw ttrm5 tnough monty IU hccn f11thcrtd to IVN 1rd 1 ho1r51p to 1 mtmhcr of t11t gr1du1t1ng t1155 The popu11r1ty of the 1dt1 1 hown 1n th y1r1ou5 SIUIIIN th1t yxtrt hroufght forth hy tudtnt xx 111 vttrt t1vtr to h t t U11 Sttt on 11 h1rtht1 1y odd ptnnlt xytrt throxxn lnto 1 tn mmon 5ttt1o11 fund for 1 Xttflflli tt1ntr1hut1on hoy xy ll 1tttndtd t11t WOXIIIU 111 xxrttmtf mutt 111 t1t QyH1l1'l11UH1 to11tr1huttd mtmhtr of th f1tu ty Qtntrou ly ovtrt1tt t1t1r mt 111d 1d 1 do 1r or txyo to t11t fund novt lI'1L1 t11t11 VV1t11 Mr lvlumford 1 ft th hoo tht tttyrk 1 t1t 1rt11d1y ton1n11tttt yx1 tl 11 oytr ly r A11 rtxx S Hunt xxho rtt1111td th 1dy1tr 11p untx h left the 5thoo1 to httomt t1tp1rtmtnt ht 1t1 wt South Ph111d 1ph11 Hlgl1 for Box E1 1 ttrn1 1 1oy 1n 1 fur xytrt 1ppo1ntt t Y FUN oo 1ftt1 t1t to1ttt1o115 on tl1t1r rt5pttt1ve 51dt5 o tht hulldmg U5u 111y1 tht to11tr1hut1on5 from the s11r15 1mou11ttd to mort th111 th 1t 1dd d to the fund ly thc l1oy15 11thou11h thc monty tollttttd 1t tht hoxlng 1nd wrt5t11ns1 hout5 vt 15 ton51dtr1h1t Studtnt5 wtrt ftmllldtd of tht1r h1rthd1ys hy th15 tomm1tttt wh1th t1bu11ttd thc 111rthd1y5 of 111 tudt11t5 1nd 5tr1t tnvt1opt5 1nd rt1n111dtr 1t tht 1ppropr11tt tlmc to tht 5tudtnt 111 tht 1dv150ry1 vroup room Tht 11st of tho-1: yyhovt 131rthd1y5 ftll 111 tht tour5t of tht vx li VN'1b prlnttd 111 the H1011 Vtfux tovtthtr vx1th the 'tmount tontnhuttd Btfore t115 tht h5t of tontr1l1utor5 vt15 prmttd 111 t e Pwneer t 1th month In th 111 of 1919 t1t 1 t1 vt15 th1n td 501112 vth1t H1thtrto tht fund h1d httn u5td for 5tudtnt ho11r h1p5 01115 Noyx lt vtldtntd 1t5 stopc 1n t11nvtd If lllmt or tvtr1 xytt t1t 11 yxtrt 1111t1rdtd w1t t1t my ttr1ou nun1l1tr5 11 '7 16 '77 yut no LXIU 111111011 Ulktfl ft-tr tllflll 1ty 11 wttn su t1t11ty yx1tttt t1t H1111 VLA of N11ytn11tr 9" t1rr1 d t1t txv 1n1t1t1n x 1n1p1y t11 ttn yt1r 1 o t foun H1111 1 t11t 11111 111 xxtrt ll 111 t11t n.UI1fI'1WUIlUI1 t tht Stu tnts A 1t111tt Fun yxoud ht yyt tomtd 1111 Noytm tr ' N' 1 tttn tt11t5 xy 15 1 tor ont ctnt 11 r t lt yt 1r ot tht I1 yy l1u1 11117 rtm th15 t1n1t tht fund 1115 1111111111 l1y ltn ntw 111n1t ht 1t f1Xt V11 111 t prmff ttrn1 o 19 0 'Q' 111. 1115' 1 1 'Y 1k1'1'111111'.1 1' i'1:f 113' " 1' 11.11 . 1'11: 1 1 "U I2 1 1 ' ' : ' 1 . t 1 1 3 111 1 1: 1 y 5 1 1 1 1 1 1 c 1 1: : 1 113 11 1.1 U 111 1 1C 11 1 1 , ' 1 1 ' '1 1 1 1 ' 1 11 - 1 Q. 1 11 1 11 1 5 1 :1 t 1111 fi 1 15. 1 1 ' 11: 5' 1 1 11c 5 1 5 , . 1 ': 3 1 :1 ' '1 1, 1 1 ' 1 1 1: 1 11 111 ' 1 1 :1 ' 1 'cc ' 1 ' 'D 1 5 1 ' 1 '11 1 1': 1 ': ' 1 ' 1 111 ' 1 ' h hi ' D1 1 , 1 11 1 5c li sh' 1 c '11 ' - , lx 'd11 115 1 . g1 : 1 , 1 ' 1 ,' ' 1. 5 1 ' c sc 1 ' Q 1, 1 ' 1' 1 1' 'C 1 1 1 d 11 ' : 3 1 11 1 , g 1 5 1 5 11: ,1 '5 1 1. 11 111 11,1 clp h1f d. 51.t1 F 511111 111115. 1'lZllS '11 111 1 'h ' 115, 1 '15 11 1 1 ' 1 11 1 11 15 1' 5 1 3 " 7- -1-1-1111 " 1' h 311' ' ', 1 511' 1 ' ' . 15 1h 11 1 ' ,'11. A' 1 1 '5' 1 11t1111 5 H11 1 1 1 1 1, , 1 d 1 151' , 1 5 ' lx 1y1 111 1d. 11 'ml '1-1 ' 11 11 ZZ, A 1 .3' 1 ' 1 . 1 1 5 ' c '1' 1 1 1 -L 1: 'c 11 1.1111 1 ' . It X115 5' 1 11t A1 1 5 1 1 51 1d 11' zj 11 . t1t1t11 114 l1fI'W 111 5 lg hc ' d1 't 5 11' 1 , Ald' g 1 1' 11 1. 11111'd.1dl1 1 '1 '511 1. t11 ' lx . ' c c5: 1. 1 1 11' 5551 11 d 1 1 1 1111 1 111 11 B' 11 1 ' 11 115 1110 11 11 M . 21. -fm -7. F1 11 11 Q 11:15kct1 ' . 1 1 t1 1 1 . 1' 15. ' 1 1' 1 Q 1 1'51 51' '1 11 'h '11 ,' 1 c 1 'ld' 5. '1 C C' , 1' 1 1 1 1 11 F 1 ': ' 1. 1 ' 1.5 1 1 'Q 1 1 '1 C '. 'Q1 " 1 1. T N115 t1l11 115 ' hc 5 'b 1 f 1c1 1 1111d1b'1 1111 ' 1d 11 S. Fran ford H1011 .School I CHOOL CLUBS I I U lI T111 I IMI I L1 O UI1 IIIIUI1 UU UYIIIIIL, I II 111 III I' I IIUII III 1 I ll NII11 QXUI1. I I IIT! fl 1III1'II I l I1 ml L I IILYL I111. III of Ii U 111 IIL. IIIIUL ot III, C III or xxh11 xx rI 111 111'1' 111 t1Im I 1 ILIIIL 1 I u 1It1x1 1I IIIL1 put o-I xx1 CII IX III lmpt 111' INI to J JXX IDI U I Q. L11 XXIII XII' IOYI IRI Vx 11t1Ir 1lNI L.I'1L1LlI'II 1 I 11 ' UYX XXI XII' I U I I ITII I IIII UW 'I'U'TlII'1 lI F111 HI' FIII III mot 1111111 1't111t of I1I Ixtr1Iu1'r1IL11r 1I UI L 11'I IIIL III 1 11 tI1 1r r ACTIVITIES RECORD 111 1914 Th purp11NIf11 IIL I u xx1 to 11 IIt 111 e tIrm by tIrm thI 1It1v1t1I 111 C1 h pup1 ot 1 IILTC xx 1u1I1 bI 1 pIrm111I11t rII111' 111 I1NI 1 I u N onxor -11111lI1 Llxk 1 I u 1 now 1Iomn11ttII 1p o1nIII1 by SIUJLDI 1311rI1 md 1L111It111n 1 p r of that body AERO The Ilub xx 1x org1n1zII1 III 1979 by Mr Norm Ln D1y ThI mImbIr5 v151tII1 11rIr1ft IIIIOYICS 1nd f1y1111f f1C:1d hxtened to t111-1 by p11otN md othIr connIItIC1'xx1th IVIAIIOD Club memberb would report on rwearch problemb thit they h1d done and con struIteI1 model 11rIr1ft It mubt be rImImbereL1 th 1t AVIIIIOH xx1H 1n 1ts mt IDIS II IhlI t1mI The Ilub yu I11bbanI1II1 III 19 0 BANKING AIDES Blnkmv A1dL5 Brat I1mI 1nto bI111q 1n thI S p 1ImbertIrm11t 1911 It- mImbIr put 1 grI1t 1mount Il U IIIIJIII' IWIIIILW 'U K1 1 I xxor11 IH 11111I11 rII11rI1 1xIIp111Q 1 I 1LkLPI I1Ip11x1tx ID f1pIn 11Iyx 1II11unts for Stu Int IyIry Mf3I1dly I1ur1r11' 1u11Ih pIr1oL1 T11lN group 1 1 If PIII 111 hI1p111Q -tu LIIIH to 1 1r11 t e H1111 11b1t of NLV11111 It f11ur1L1Ir wax Dr Em 1rt P1r1II who xx 1 suI Lhkdbd by Mr Sf1muI1 Brooke 111 191' BIBLE ThI B1b1 Flub h1L1 1t5 15LQll1I1lIlQ m SIptImbIr 1948 unI1Ir thI 1e21I1erwh1p of Mr George Mey era It luted two year The purpobe of thu club wav to unIlIrbt'1m.1 the te21Ih1ng5 of the Blble There wa: a wIIk1y mIIt1ng at wh1Ih hymns werI sung SIr1p turu FI 111 111L1 most of thI t1me thIrI Wnlb 1 guest pI1kIr to 1I1I1rew thI Ilub A11 progrdmb were con I1uIted by the members themselveb Once :1 month I1ILI'C ww 1 Iombmed meetmg of 111 of the h1gh xIhLx11 B1b1I Clubb of thI I1ty The Ilubx motto xx1x 1 11 I or Us Whl7LlII 1I 1v11n t u -. 1 Banking Aldes-January 1959 ly U 1 lC9 T111 11 119. F4 1-41-1111 12 '1 1c11 14 11 1 1:I1 f1mp 1 11 h. 1 e 1e sm' of 1'4 111111-y' 1:4111 L11' xL.1lI11'.1A1 1 1.11 hasbee :I11 1181111 1I1z1s .'iC11C11WIC11'5 1 1s ' 11 I111 S 3 'I1 1 Q11 Ie 'A 1 1 . IIS xx' '11 Il st1t1 IIII of t1I1 11 bs Q 1 "'t'1i 1 p 514, A2 '11 bese 1,1 11' 14IL1v' f1l11 :so 1 f h1 11115 '1 1 '1y's1 f1"1I1. 'hile 111s1s '1 1 11 winh Q 1111111111 1114 hfit The 'Ile fs icty' of 11 b 1111111111 :k1s ' 1 Q1 1 1 I 4 4 1: 4 kf I1 1 1 of 1x A 1. '1111f zf1 '11 sc11I111.C1111s1 11's11' z1p1z11c11411I1c, of tim' z11I1 -:11erIy' ' t 1111 QI1 1111 1 t 111 Thy glub LL-.11 11r1g111g11gI1 by Mr, George Ebbcekc L141111g so they' QZIIIICL1 I1xpI1r1u11I1I1 4111I1 p1'11I1t1cc in ' '. c -11 1111 'ai c1111z I1 11-C' ' ' J I1 11: 121 11 ' A. A'd15 111 1 ' 1 141' A sc 'ls hzt 1 I1 1 5 .1 dx s 11 '1 1: 1 11 11 11' 1131: elb '1' 1' 4, 1 1' S. X, 'Ap g -1 ln TIC -1 11 3 IQ 1 ' -- p1zy's 1 b' 4 A 1 ' A 5 I11 5 cg h .iI1"1 '. 1 rg 1 h 1' sgs git , rf. 17 1: 11 11: 41'.'.2l 3 lf ' 1 I-V 4 A ' ' 31 nh S, ,as 1 ' 5. 15 1 ' 3' ' I "- . ', ' 7 1: 1A 1 ' 1 e f ' 1 1 ' 1 19, 1 1 1 1 A '. .1 1 1s :h1z 1 '15,"fGI1b1f 14 1'2M2'S S?" 1111 F1ft5'f'l'e11r History' Y Boots and Saddle Club january 1945 BIRD Th1s elub wus ori lmzeel 111 1974 by M1 s Lorl A Ivhrsh The purpose of the elL1lW xx ls to uequunt 1ts members xx1th the mme of the x1r1ous b1rels 1n the Ph1l1delph11 arer to tuely the hmblts ot the b1rd md to le lrn the vllue of blrd l1fe to 1 eommumty F1eld observ1t1on IYIPS were held and were prob ably s1m1l1r to those of the b1rd witehers soe1ety ot toel1y The elub w ls d1seont1nucd 111 1910 BOOTS AND SADDLES The elub xx is orginxzed 1n 19 7 ind member h1p wus open to any one mterested 1n horsebaek r1d1ng lt met once 1 week IH the afternoon and 1f the weither perm1tted the group would rlde If the weather was melement the varlous members would ot the aetuwl r1d1ng an 1n truetor from the r1d1ng ieademy would ieeompany the group and g1VC group 1nstruet1on ID flellllg They rode from the r1d1ng aeidemy then loe1ted 1n Bustleton Vvlr Cllr-.nee Hutehmson w 1s th begmmng ponsor md 111 the liter yewrs the elub xx 1s ponsored by M1ss Miry Stlrke 1 e ret1ry IH the 11111 e The elub dlsbmded 111 1941 CALYPSO The Cilypso Club for thoe bxvmg advmeed tr11n1ng 1n twp or b1llt L.ll11elIlU bevm m 1911 under the sponsorsh1p of Mr George Ebbeeke and eontmued unt1l 1956 Club members represented Frankford 1n publ1e performmees Hnd '1ls11 enter tamed the students 1n a sembly progmms ind 1D the I'r1nktorel Frohes The elub Qlve xts member the opportumty to le urn new el mee routmes and to ex eh lI1Qe 1Lle1N for Stnlgk dmemg CAMERA In the flll ot 191 w Mr Ch arle I Kunz lr who 11111 beeome the ofhenl sehool photogrlpher for elubs md org11n11.1t1ons g1thered together 1 group of boys mteree ted 1n photogrlphy under the name of the C ameri Club Th1s org1n1z1t1on was respons1ble for m my of the photogmphs of boys 1n the Pzoneer But wfter a few years If went the way ot ill good things md p1sed out of emstence ln the sprmg of 19 1 photogmphy wa rev1ved 111 the torm of 1 elub called THE CINE CLUB Reeords ire very vwgue on thxs elub Mr Russell Hargrewee was the sponsor md very l1ttle 1f any thmg was wr1tten about lf after 19 '7 NO lt 1 as umed It was d1seont1nued The member were mterested 1n photography md probably exehmged 1de1s 1s to eompos1t1on subject m1tter hghtmg and developmg of p1etures They were the ofh 111 pho togrlph r of the school md ittempted tw how the dexelopment md h1story of the sehool p1etor111ly Agnn mtere t w 15 lroused 111 photogrnphx 1n the f1ll of 1949 1nd w1s problbly of the une mture 1 the olel CINE CLUB Thu elub wls llled THE CLICK CLLB ln the Februnry Issue of the lgh VK ax there 1ppe1red an 1ppe 11 for mform1t1on eon eermng the donauon or rentmg of 111 enlmrger 1nd 1n 1nv1t1t1on for person mteresteel 111 photovriphy to jom the elub The elub ended 1n 191' The ponsor wa Mr Ph1l1p W1eekow k1 l .V 1. 1 1. ' ' .1 W . ' ' S N '- 1 Y. Y. ' e ' 1 'gf f ' 'Z ' ' 1 " 1 Y 1 1" 11 51 - .. 1 . . , , ' e. . e , -' - . fe . - ,fm 1 - f 1 11 1 1 . . 1 . . . 1 11 1 1 - 1 .' ' ' ' 1 S ' '1 e ' ' 1 ' 1 1 '1 S ' 1 I ' 5 , . ' 'H . ,. ' 1 1 . 1 sh- . b .. 1 71 ' 1 ' , 1 T 1- . e. e e " -Z .e . , " 1 1 1 1 ' : ' ' N 2 P 1 - .. , -,. ' . , e 1 1 , 1 1 . . W . , X. . 1 V e 1 ' 1 " e T 1 , ' e. e ' . ' ' e N 1 V, 3 N V , -1 - - s . . . . 4 ' - " 1 1 . 1 1 1 e e 1 ' 1 f " 1 , A . I -1 s y v ' ,-. v ' K 1 . ' ' 1 1 . e - ' 1e 1 . 1 5 ' . . .. eu. , ke K K N L E 1 v ' 3 v 1 I X . " A I . V . I - 1 - 3 K v 1 5 s e Q 1 ' N 1 1 - i r N ee -11 1 . 1, , . 1 1 . . 1 . - 1 I T V K - . A 1 , . - , . - , , L Q 1 N I 1 1 , dh 's h 1 'h 1 f d U O h cl - - ' - - - '- 1seus t e proper tee mques o I1 mg. n t e :Lys , N 5,-mx 5 1 1 5 'Q I 1 I 4 5 s -. Q - , -. ' , , 1 7 1 e- e y I l 1 e., K ' ': 1 , 1 , x -' w v -I ' - . 1 . ' ' ' 'Y 15 Y C2 4 - - - - 'I' C i 1 1 e s 1 1 ' ' 1 s ' s . .1 N1 "1 ' " : - Us . 2 ' 1 - - '- 'K 1 v - v 1 N - Qs- e - V ' e -1 s , ' ' , ,, , , ,g ' , , ' . 1 1 1 . 1 e e 1 e . , 5 rt 1 g K Q 1 ' ,, ' - ' ' r 11 Q' v 1 1 1 1 r1 1 . . ., '. . 1. , " 15 . . 1. e1 ' 1 " 1 . . , e ' H- 1 1 1 T v - fe l ' I . -e 7 . , , , . . . ,. ' ' . ' . ' s - 5 I x 1 1 ' 1 . 1 ' 1 1 1 1 ' ' w ' -' 3 1 4 " --. ' ' 1 ' , 1 - 1 ' ' 1 5 1 5. ,I 1 A ' K 1 1 x 1 . g . y Ax v 'Q Q . .1 1 3 S, X it 3 , S I v ' I I s , - e-- 1 ' ' 5 "' 1 1 5 5 ' ' ' -. ' S f ' S 1 3 ' - S' ' x 1 I 1 1' 'S . Frankford High School 111 Clrcle Twelve-january 1 936 CHESS AND CHECKERS Thrs elub w 1s orgam ed by Dr Way ne Sen enlg 1n 19 v8 It met onee a week and d1seussed 1nd pr le t1eed stntegy and pl 1ys of ehes The club formed a team and eompeted wlth teams of other publle h1gh sehools There are no reeords of wlns or lo es by the te 1m The club Ll1Sl'31I1LlCCl 1n 1942 It w1s re organlzed 1n 1949 by Mr Burkhard MOffl5OD and resumed mterseholistle meets It was d1seont1nued 1n 19571 when Mr Morrlson assumed the sponsorshlp of the Athletle AS5OC1Ht1OD CIMETER Thls was 1 soenl org1n1z1t1on formed by 14 boys of C 1 1n Mareh 1915 They had been together 1n the1r first three years of sehool and they eontmued to meet after graduatlon Last notlee of thls group appeared 1n 1917 CIRCLE TWELVE The Cxrele Twelve wls born dur1ng the sprmg term of 1974 A group of twelve boys who had been together for the greater p1rt of the1r h1gh sehool career formed themselves 1nto 1 club and '1dopted the name C1rele Twelve Thls ongmal group selected Mr Elwood A Gelge is advl er w1th Mr Snook as honorary ad vxser The followmg term 1 new group of boys became an honorary club under the leadershxp of Mr Wlllxam H Boerekel and adopted the name C1rele Twelve The club W1 an honorary SOLIEIY and was made up of gnduatlng semors and '1 few from the next sueeeedlng ells. to lnsure eontmumty of the orgam z1t1on the1r method are somewhat s1m1lar to those of the Thlrteen Club The rlvalry between the Clrele Twelve 1nd the somewh1t older Th1rteen Club h1d developed some ot the keenne s shown 1n the old days by the Spooks and the Monk The deyelopment of 1 p1r1t of sehool 1de1l1sm among members was fostered by both orgamzatxons Ex 1mples of the r1v1lry between the two clubs can be ree 1lled by mentlomng the football Ind soeeer games engaged 1n by the elub The elub flourl hed through the twentles and ID 1911 Mr Worth1ngton L Surr1ck bee 1me 1 co sponsor wlth Mr Boerekel As tlme plssed the to fill the1r membershlp quota Mr Wllllam Boerekel eontmued to sponsor the elub on hls own Ifter 19 6 when Mr Surrlck dropped thls Ietlvnty from hls hewy schedule M j1mes Kxllough aeeepted the co sponsorsh1p vacancy ln June of 19 7 Th C1rele Twelve s act1v1t1es d1d not eenter on port mee many soeul functlons were also sponsored The Old York Rowd Club was the S116 for many Twelve danees In 1918 Mr Boerekel gave up sponsorshxp of the Crrele Twelve after havmg served 14 year Mr Klllouvh contlnued as 1 ponsor along wmth Mr Theodore Humphrey who filled Mr Boerekels vac1ney 1n 19 8 The club eontlnued ln lts Hne tradltxon untll the sprmg of 1941 when beeause of global cond1t1ons and d1re fmanelal e1reumst1nees the boys found 1t lmpossxble to contmue Thus 1n lune of 1941 the sehool lo-t an orgamzatlon th It had eounted many sucee sful Ploneers 1n 1ts membershlp 1 Q 1 - 1 I' 4 'W 4 1 3 1 1 s 1 : ' 1 1 ' I w 12' ' .Z v ' c Y S I I I N K 7 V ' T I -A f Y , ' - 1 x X ' s " N v ' w D 'w - . T Y I T l K I V l e I T ' 2 , , 2, - ,-q. e I 4 3 W : e l 4 Sf - v ' I I T T YT Y T E D' ' f- 1 ' ' ' ss ' ' 1 s '- , 1 ' 1 sz D ' 1 ' . a s W 1- r ' ' . f . 1 . 1 -1 K - W . -Z 1 K K 1- . -1 5 V JR, ,, - S' , ' , '- .. ' ' . - - 'S -. Y ya 1.-Q 1 ' . . ' . ' "1 a 1 f . ' , . , 1. ' . . A " ' ' ' ' 1 f 11' 11 1 d , , Clree oun IC necewary' to raw upon ower gra es 1 E , . 5 1 N - . . W' 1 ' ' 1 . 1 ' - 1 , 1' N ' . ,, . Q T l s C' J . ' 1 1 . r. A i v - . x , - . , . 5 ,R . ..- . - 9 . e 1 - - ' - ' s s s ' e 1 1 - - 1 ' 1 : 3 . ' 1 ' C I w 5 1 - 11. '- ' ' 4 ' 1 ' . ' - ' 1 5. . D - b 1 ' - 1 ' 1 ' L, 1: 1 s e 1 ' . l x I , 1 ,i . 1 - ' , . ' " e ' ' ' . Y I I J . ' - v s ' ' . ' -' ' 1. 1. zs 1 1 ' 11' 1 1' , - 1 i - 1 ' ' - 1 1 t ' ' : 1 p1 1 1 1 -- ,z-Q ' - ' ' , ,, 'f , SX - - - , , 113 Fa1ty'Teur Hrstorx' Clef Club-June 193 1 CLEF CLUB A MUSIC Club began at Frankford 1n the fall of 1926 soon after Mr Forrest R Newmeyer eame to 'the sehool The elub soon beeame a restrleted selectwe club with an entranee test for membershlp .ln the fall of 1978 the MUSIL Club ofhelally became the Clef Club The purpose of the club 15 to gwe all pupxls who smg or play 1 muslcal lnstrument an opportumty to perform for one another and to re ee1ve helpful Cf1t1C1Sm Meetings take plaee IWILC each month at the homes of members The club has performed many tlmes m speelal assembly programs and annual muslcales Several tlmes durxng the term the mem bers go to see an opera or to hsten to a eoneert Members of the elub are saneere ln thelr effort to lmprove the1r talente Many of them reeelve mu le seholarshxps and go on to make musle the1r eareer Through the years the elub was ponsored by Forrest Newmeyer 1ts founder Wlaera Mr Nevx meyer retlred 1n 1956 the Clef Club sponsorshlp vvas taken over by Mr Herman S1Lgkl CLIONIAN The Cllonlan Club llgllifllllg an 1947 and endanv an 1949 Vk'Ls organlzed for stuelellts mtere ted mn h1story At meetang student -1 aye report on phase of hlstory that hid been eoyered only brlefly ID ela T e elub also made Xl ats tn plaee of l1ltU1'1e1l mterest IH Phllad lphaa The sponsor vm Mr lexeph Gottsehalk COMMERCIAL ART Mass Ann Rlehardson orgamzed th1s elub ua Sep tember 19s1 Members of the elub eame to meetmgs to work on any phase of eommereaal art mn which they were lnterested It has long since gone out of ex1stenee DANAIDES The Danaxdes elub reeelved lts charter from the Student Board on Iune 6 1949 and at that tame It qualifications for membershap were made known Any gxrl vxlshlng to beeome a member of Danaldes must submxt a letter to the 'aetlve elub whlle she 15 an 17A She must p artlexpate aetlvely ln fave or more extraeurrleular aotxvatles have 1 C average and haye no fulures 1n the 17A term The name of the elub stems from the old Greek legend about Kmv Dlmus and hl fifty daughters all of vyhom wlth the exeeptmon of one slew their husbands on thelr weddlng nlght Mr Ruth V M K am vwas the tlub s first sponsor and If wxa under her superv1s1on that the founda smsters of Danaldes var1es from hve to twenty Th reason lor thx fl xaballty 1 th att e une classes are ava ay areer than tho e III Ianuary and therefore more earl are e lUIWe for the elub ln the s r1n Iefnl 1 1IeI'I11I1ve aetxxe e uw se eeIN the fixe charter member of the next Dllliltles Club from the 12A la The eharter member tn turn deeade who and you many Lf taelr e a hlltes xull eomprase t e remaanm 1 member of the e uw V YYYYV ,Tir V X 1 1 - 4 - v - s A' ' . ' ' 1 , . . 1 ' ' I V Q A N , Y . . . . A A T , ' . . K . . , - 1 . . R . . V , I A Q w l I I '1 I ' 1 h 1 , , 1 A A s . x .Q K ' . V.. . Y Q . ' ' '. 1 e ' ' ' ' A 1 ' e 1 A ' ' ' A ' " 1" ' 1 1 1 . ' .. . ' 1 A ' ' . ' ' f W f 1' 11 A' 1 1 A 1 1 1 1 , 1 ' ' 1 ' . 2 ' , 1' ' ' e - . 1 ' 'I I '3 A 3. 5 S 'H 2 5 5 ' ' ' ' - Q, 1 - -4 - 5' 1 ' 1 ' 5 1 1 ' 1 As ', , A 1 . f :A' A '. '-. 1 A ' , V ' -P' A ', I ,A 5 V . ' 1 ' tg S ' 5 v ' 1 A A 1 , u, , , , ,y s. . e 1' 'R ' ' ' ' . , ' A . 1 4 A - 1 - , A Q - 1 f '1s ' 1 ' 3 ' 1 1' ' ' A A . . . tlons for the elub were l1a1d. The number of the -ue 1 ' ' . a 1 ' '. ' i A 1 1 A 1 "5 A ' ' . e e1 5 ' 's e." AA ' As 1 h rl 5 .""1 ' , y - t I A 1l'1'sl1 4' 1 s" .1 1 ,'1 , e ', . A ,' A. ,A 5 ' XA sa 1 -l'h'll- A 1 ' A f p ' g -1 " 1'-if Y 54 H 1 5 5-T5 E1el ' l' 1' 'l l fel" 5 H ' 1 G Q lv A Q 3 ' YY 'I V Ax r I figs. 5 Q ' x W- r l . W4 1 h ' ff f' 4 V5 A A7 ezss. "1 1 ' . 'e ' 1 A ' A- C '14 ' 3 7 '- F ., it l ' 1 I' 1' le' 'l1ss 1 N: 'A Ar he ' 1 . ' :A A e ' Q s A ' 'l l. Fran ford Hwh bchoo1 Danaldes-January, 1959 lt purpow. 111 D11111t1 1 to Ntrvt t t 11111 111 to trt 1t-t 111t1rt-t 111 txtr1turr1tu 1r 11t1v1t11. V1 tntt of tht glrl Hoo ttwi V1 1 lt ll tvtry 11011L11y or -petnl ott mon xnxhtn tht h111b xx11ndoxx and hullctm 11o11rdx lfc detomttd hy D1r1f11dt Tht Mtmorit po ttr for tht tmor xxh1 h noteb out Qt1nd1m1 tvtnu md p rwon111t1t of tht Ur1du1t1n C 11 md xxhith 1 t11sp11yed t1th ttrm 1n tht m11n h111w1y hay bctomt 1 Ddnaidw tr.1d1t1o11 Uudlly the tluh hu txxo 1o1nt meetmgb Ll1'1 term ont xx1th Semor 1' 1nd tht oth-tr w1th 1 u Thtt 1rt ot tour-1, vtry tr1joy111t 50x11 g1thtr1ngN tor tht mtmhtr Tht first 1nnu11 D11111 dey Sxxtethedrt B111 xx.1N prutnttd It Somtrton Sprlnqx OD Novgmhtr 0 1951 T rough th yt1rN thtrt h1vt 116111 v1r1ou Qponsor- Mr E11z1l'1tth Stotkton xx IN tht ypon or 111 19511 111d 1911 Shh xxu followtd hy Mr K1y Gr1d1 k xxho xxu Npon or of tht organ1zat1o11 through the year 1917 to 1911 11111 Mr K1y1 Knodt 1 Iunt 1911 11 111 y 1 1919 Mr HL L 11, xx1 1 1, 1 U xponxor 111t ll pry t11t t1t Tlfx III 1111111 y M15 oxp111111 1t1r DANCE Tht tlub xx ls t1rt1.t1 111 S pttmhtr 1947 md xx1 1n 111 U1r1 tluh It mtt ontt 11 xxtck lt tht YWCA md xx 1 purtly 1 rttrt1t1o1111 L1U17 111 1949 1t th1r1g.,tL1 ltx mtttmg p11tt to thc gym 111 bthool and httamt 1 group of g1r1N btlttted for portumty to p1rt1t1p1tt 1n 11 show on tt1ev121o11 T tluh to11t111utt1 to fu11tt1o11 1 1n orgxniztd 111 111.111 md dmtt tor 15gl,m1w11L F1t11.r 111 Mothtri A 51111 1t1onQ 11111 p1rt1t1p1ttt1 1n tht Sprmg Mu 1t11 Shoxxx md Chr1Ntm1 Pmtmt- Tht g1rls lmrntd t1p 11111tt md modern diflglflf' routinu md tomtmtly pr1tt1ttd in pfhplfltlllli for somt pu1111t or whool ptrformmtc M1Nx Imet Levtr ww the O1'1Lf1I1l1 ponwor of th tluh md continued 111 th1t t1p1t1ty unt11 1956 xxh 11 Mr Dorothy Loytr htt1mt tht Npon or Dance Club--June 1959 kA O 1 113 1 T1 ' Q' i 1 1A C4 's 1 hf S11 1 ur1t'1 D 1 'ff 1 -11 u11r' ff ' F- N1'11 J L1 ' N2 ' ' ' " ' 1f' " 11 1' i 11111 'S 'as 11' '1 11's I 5 . 1 1 1 'Q' 1' E 'tl' 1' 5, 11111115 As S1111 1 " gi1f1 ',i1NL11W' 3.151 A 'C"1. A 1 ' : ' 1 1 1 '. ' 'S. ' ' ' fi 1 ' '1 ' 1'A's. 1 " '1:s1 1' Q ' ' 2 '29 1 TS 5' 1 SN S 1 c ' f 1 1 fb ' . 1 'X' " 2 ,1 '1i1 SQL.-NS ',1 1'g 1 '15 1'1 . 11,51 'A' 's 2' '1' 3 A ' 1A A '1 Y' 2" 1 1' 'Q ' 11 ' '15 'A' . ' " ' "' 11 'Fmw Q , Y , I, V - - - , V , their ability' to dance. In this y'e11r they had an op' ., 1- .L I I. E Y. . 1 ' , , ' 1 - 1 1 ' : 1 . . ' ' ' 1 3 'X h . , . Cl 11. 1 -. ' 1 1 1 - ' 11111. -'11 1 1 . ' I , ,2 ,- i Y w 1, 1. sch11' 1 1"d 1:1 's, 11's1t1 1 . a. 1 1 1 1 2 ' Q I I .A A l A M I I y I X 1. S','2' 11 1 ' 1 1 1 j . 1 - . 1 y I - Q x x 1 - st '51 : as .jz :. A i Q' 3 '. ' 11 . 1 1 1 1 " , h K C "1:. " 1' 1 '--, . , , ' t1 .1 1 1 1 1 : 5. '1 ' ' '1 i 1 5 S 5 . w 5- , 5 - . 1 1 3 - ' '15 ' ' 5- 1' llftl 1 ' ar S : c 2 if ' '-C S S1 A ' X A A ' 1 ' A 1 1 1' ' ' ' 'e A ' ' s '- ".1 s. 1 5. ' '1 "1 1 1 3 s . 114 Fiftyf'Year History CHAMPIOIN DEBATING TEAM 1926 Seated Edlth L Allen David K Spelt Myrtle B Uetz fCaptam1 Paul M Kendall Ellen W Fernon Standmg joseph M Gottschalk lCoach1 Harvey F Corcoran Margaret Reed lcoachl Mary V Magmms joseph Myerson Gabriel A Phillips lCoach1 DEBATING FRANKFORD FORUM A debatrng team or group IS almost as old at Frankford as the sehool 1tself The Hr t group formed as a llterary and debatmg group was known as YE SPOOKS md held 1ts first meetlng Oetober 1 1911 The l'4OllC1W1Hg month fNovember another group vxas formed known as YE MONKS Debzvtlng as u h however dld not start untll 1916 when Frankford entered mter holastle d batlng In that year the deb ttmg team won the cup donated by the Phllomathean SOClCty ot the Unlver slty of Pennsylvama Durlng the war years xnterest lagged among the high sehools m debatmg and Frankford veas not ehallenged for the eup untll 1972 the eup ln 197 w and dld not reqam pose lon until 1976 but agaln lost It ln 1977 In 1977 the team tled for first pl lee vuth Nontheast After 19 O nothmg IS mentloned 1n the reeords of an aetlve debxtmg team In e ieh eontest Frankford entered a boys and a g1rls te am The eoaehes or sponsors ot these Ie rm were Mr C1br1elA Phmllxp Mr Ioseph M Gottsehalk M1 Florenee Sehlarbaum Mmss Mary C Pureell and Mrs Dorothy Malzer Interest yxaned and ut was not untll the fall of 1935 vyhen the debatmg was re aetlvated and the club was renamed The Frankford Forum The new sponsor yy as Mr Charles TXVlD1Dg Thl group par trelplted ln eompet1t1ve debates several times but for the most part was more 1 dxseu s1on club In September 1958 Mr Tvnmng relinquished the ponsorshlp because of hls vyork wxth Student Board and Mr Stanley Goldm m ueceeded hmm DEMAGOGUES Thus elub vyas formed supposedly to take the place ot prevlous lnterary organlzxtlons whleh had become soelll m nature Mr Gabrlel A Phllllps and Mr Ioeph M Gottschalk beelme the advlsers The purpo e wls to promote mterest 1n debatmg aot1v1ty lmon the boys In 1974 the Qlfl debatlng club 1o1ned forees vuth the boy for only one year Thls elub veas orgtnlzed 1n February 1928 and enibled the members to get a better understandmg ot engxneermq The boys lxstened to talks by the spon or and other speakers on the dxfferent types of enqmeermq md the trunmg and edueatlon required to enter the vlrxou H lds ot the vyork They dls eljxed md trxed to solve theoretleal problems and learned to use the transxt and other mstruments of the urveyor The elub veas started and sponsored by Mr Arthur Lovye ln the fall of 1977 In the fall term of 1979 Mr Harry Bonner asslsted Mr Lowe ln the sponsorship The elub xy as d1seont1nued 1n the prme of 19 T : . , . , . , . , . . : . , ' 7 Y ' 9 9 - Z X ' ' . 1 . 1 . . . ' 1 " s' . . , L s . : - S x s . y' ' 7 I . . s ' ' . f , z r ' X- - . . . s . , , J. . 1 . 3 .. .. v Q A ' K I I " ' VK 5 1 :X 7 5 K 5 , , f Ez . . ' ' ' se .e ' ef . , , . , . 'e. S 1 4 ' . A Q . , 5 s' . e z 'a a . . Y I 1 I ' 1 . . 4 - . . . . 57 5 7 I v y -, v 2 - - A Q F , A , 1 g ". - - V s K X I A 4 i - ' V' 3 Vg V Y V ' ' S 1 'H " - ' . . . - . The team won agam that year. However they lost ENGINEERING e ' -f. ' K ' s"ss' ' '- - -- 3 '- ' s V , U S Y ' - , - s 2 s s - Q L s - ' 7 ' ' s 2 S ' ' az . H' ' " . ' . ,A'H'Kg g"A, -,' ' " ' 74 - ' X 1 s e ' ' . ' f e ' ' ' ' 3 . : 'A s 'e 5 . - fi' 1 ' , 5, X s a K 1: ' . A hs, . 5' . " . , 'ss 3 s s L -' s ' - ' . . , -: ' . -- . 5 - f , e. ' 1 7 . H ' ri S I - h ' '- - ' ' 1 - . . 1 .5 I 1s ' ' 1 7 r I A- . ' , V ' 1 I N v " ' H I I . - . . - .. - , .. . ' ' '- , - --Q e . 1 . A f 5 7 .sg- Frankford High School 115 Fraenclshap Club-1958 FELLOWSHIP Thas group was ora, anazed an 1948 by Mass Fraeda Kahler for the purpose of crc atang a bcttcr und r standang among students of all races and creeds It held ats meetangs twace a month one meetang at the home of one of ats members and the other an school The club sponsored Brotherhood Week an the school an February 1949 collected clothang for young chaldren on a Nav aao Indaan reservataon an 1930 and senat representataves from the school to help wath the work at the Settlement House The club was dascontanued when Mas Kahlcr transfcrcd from the school an 1931 FIRST AID LEADERS QGIRLSQ Thas club had ats oragan durang thc early part of World War II The garls met on Fraday after methods and theoraes The group was composed of senaor garls who had a grade of 80 or better an 12A Hygaene One Farst Aad Leadcr was an charge of each of the seventeen hast aad stataons 'around 'thc school FRENCH LE CERCLE FRANCAIS The French Club oraganatang an 19 a and con tanuang untal 1949 was organazed for students out standang an thear French classes At the meetangs whach were held each week the conversataon was pramaraly an French and reports on French authors were gaven The club also held debates and talks concernang the people and customs of France The sponsors ancluded MISS Lora Marsh and Mr Henrv Meder FRIENDSHIP Tha club as properly called The Internaataonal Fracndshap Club and was tarted an the fall of 1946 by Mass Carolane L Gruhler Its oraganal purpose was to help those an need to form greater anterna taonal fraendshap and to promote good relataons wath an her nataons In order to better attaan ats purpose thc club has worked an collaborataon wath the Save thc Chaldren Fcderataon an New York Through the Federataon the club assumed spon orshap of one of the ruaned schools of France after the war The school was located 'at Montfaucon d Argonne France The club anstatuted Penny Day a day when all students are asked to con trabute thcar pennaes to thas cause Each sprang sance 1947 the club and students have observed thas Penny Day In the hrst year S O was collectcd and sent to thc school to buy the lattlc chaldren pencals papcr combs handkerchaefs etc thangs that were so carce an Francc at that tame The club sponsored the Montfaucon school untal 1949 The members exchanged letters and vyere con tanually sendang gafts boxes to the boys and garls In 1949 the sponsor hap changcd from Montfaucon to Ecole de Morazon en Meuse and the same pro cedure was followed wath thas school In 1956 the ponsorshap agaan changed thas tame to Ecole Publaque de la Vraae Croaaa Morabhan Bretagne a vcry poor sectaon of France The letters of thank receaved from the chaldren of thc three schools make ad and amprewve read ang The joy and apprecaataon of receavang the small a ' ji F a '5 s ' v g ' W 12 I 3 W C , Ax -s I . 1 S 2 ' 2 ' 1 . ' c , . s 1 c , ' 1 C T t . . ' . - ' ' ' ' 5' a , i I l I T T V I I -4 4- I ' 5. l V , ' . S ' ' I 3 ' 5 ' 1 . 2 a s s - ' " ' . - . ' - ' U' I 'Q . K I 17' I I V 1 L K I ' . ' e . ' Q . K ' y I lt 55 noons an the gym and studaed and practaced first aad , , . 4 .WJ I I I I I , - . X . , , . . . . c, 1 , . 'F K . . . . sw ' . 'S 1 z . I I K F . 17 C T , K I ' , gf . ' f S a K , 1 -, . - s f - : 1 -. f . ' 11 ' ' ' ' a . ' I . . . I S s , N - 1 - , , W Q . s. . J f F1jtx 7 em Hutmx xvum m tulr at r xmn lurxx mg m H 1 fl m up 13 1 Lruw k ' 1 um Lr K IIIIHUQL fu pcmwr un1 um' r IW x 1 1 mm K ' m wrlx mu tum r wrt w mn tn md xx h 4111111 k FUTURE TEACHERS lll1hf4 rl If rg k r uf ul trwun L UXRINRI' 19-W fx r lknlnllig urn 1 uw m wr L um umul pruu 5 tn nxmk ct Hlll 1lXuI' 11. UI'Il n UILI'lUlml1 L 1 1 uh 1 lllt xxxt tn Nxtlwm uk umm w n an 1 kl1mrtLrLdfrmrn W nwmn n IX 'runrx IVN6 Dr Bgllllflllll I Now 4 L R uw wrlmwn 1 u nd v. punwr up 1 Lum ' Hwykr Iutun Tuk urs ll 154 n r L 1 VKX Hruu' H1 mn xxx Dr Hoyer Vxslts FTA Qprmd nxtlonul movgnnm Rujulir rm-.tnw It 1 'ro usluna Lhmruur Ntudy fLlLh1I'1l' througm 1 kumunx hms and rudmg Dlxtmvux hkd lutwrm tux wrmg hrt nn mturnutum Vx It lf mum t sg un m LU gm 0 1 un utm vfPh1 1 um Cluh mgmh r gsm prmtna LX grxkmk 1 t nur ll hmth at Frm fur lk lI1 m mv' XIYIIIQ Lhnnxxtury Lhmxrx A K un lpn ull L I Ln flu urrlw mi num ind uthpr ubeu lnturnmmun on uummn-1 Dr Huygr ha frgquumtx 1 rv. 1 nmutmng ut tn gruup m 1 'nn x lnurutgd 111 ltw xumr mx Iuhrmmlnrx nn Ik nt vw an all mtv -, un Q wrotk 1 wnk in g turmd t rmkf ard I-hgh nd I vthgr X 1 1 thk mxghhnrhlml 1 tuulty numhgr GERMAN DER DEUTSCHE VEREIN 1 u' xxx Ilffv. IH 'ru mrx "4 t lm 1 x k rum ut 1 x fl u L I K mms x nu u uumu '41 an Lk X 5 -X Um IN K 1 NMI L L L nrm an xxx n 4 g u LL ' W XKLIII LII m LL 941 P4 I1 or xm L 1 r wn 9 I N Dr urdm from 19' w J 1 L uf XMI rurn 19 U tu L GIRL RESERVES 1 G1rlR an xx: f'rt twrm ID uknlur 1971 hh Llu Llffknp frum 1 tn mtm r u m Ig L rw I 1 mxn. 11' YW CA md nwt ln thL Lhmxml hwldmg Hmm 1 mmm IULIUUI' wntut 11 xrm lll I ny 1 tn murmt rw 111 thy m-.mlmr Ly mn partn tw rhk pour ghlldr-.11 But rhL mlm pur x g Q N x I quwrdy thL prohlkm of hi In 19 fl 1 dnhgitg WIN int to rhg mldwxmnr Lmnmfgruuk LI WlNhlHQlI1I1 D C At th Lt txmv. th gluh xdvmr vw ax Mlxx Ruth Stm hury Tht Glrl Rexrvw went out of unitemp m 19 GIRLS DEBATING In Sgptnmlxr 1970 Mm Flurung S hlirhfxum orgmmzgd thl Lluh for thg purpog of fotermv mtgrcwt II1 dehxtmg Thk duh xxon cvurxl mtnr k ufutn mul For L hurt tum III 19'-4 It mgrfm xmth thv. hop group th Dcmlqogues hut If vu I'LOI'2iHlZLLl 1 u 1 H group m 197' un Lr Dr Ethgl M M Alhitu' dmrutmn Thx L ub knnru ally l d tw rhg form IUHI1 of thc Trlmqlp Club GIRLS GLEE T L hrwt QIYIN duh to hy UI'QlY'llZLd IH thu X owl xx ax 1 KIRIS CHORUS CLUB m rhk sprm uf 1916 and hid mrmnmbgrxhlp ot 1"fJg1rl Ruhr m nut llldl at xxhot pmwr xxl Ill x ry lttg hx un nmr Q. 1 cut t L u t 1 axsunud thlt If xx 1 1 wntmm xftgr 1 hurt UHIL It xx as nur untl 148 th xt IXLOI' 1 m 1 num nt xu h in or lm :tum MN fllkl m rua r mmm hwrtu IIVIVHI tm it L Ill mmm vnu tu mu 'mlzntlun 1 1 L no 1 ' 9 1 W 1 m 5 m x rn lunuwm 1 ku 1 xmk x flkglllhjx 111 x 1041 XRNL1 v.FXx t pfinlluy px.I'l1 t lblllkl d uhm M1 Qmdkr trm hrrml rom nhk xhwul m 1951 116 ' ' , '- Elfta .as my '.s'l A I ' l' -: -. " ' '1'l - lll,. Tl c F L' 141' Chl is truly . 4' 'luh Th 4 cl I 'Q S 4: 'd Fcl . I' li- . I 4 'nf MISN f'r ll' 'cr 'l t hc its Q ' rl l 'ri lvl 'l uhm rl c '.l 'rv Q 'UQ vmi uf mrly hfc Sup ' lc I' 'shcx pr ur health ' pcllcd hor tw m C"'r . jx Thcl' 'srxl tl ' hw tlf l QI I4 z L1 sw' ug th: gm 1 'w 1 S' " I ' M .Rul ' C' ttf rue' ' sum-.'r' uf th' ' UNITE' y m'.m4 mf 1 'ur'4 hcl' hm .axwllumcd thc Qpfnwvrilmlp . gl I ' :A 'Hr' .ml Qlmdw. C' ' Q 4. 4 spwkc R4 mu 'h .14 pwvlhls Q 111 N. .lt th' m"t1np. Thu glul " IV uf Cfx1Nl'I1" ill I . F1 "ml It u ' Tcmhc 4 Cl I as ' dal The Q ws s Hr' Mixe Elli fl 11 24 1119-21 N " 1' ','M4.Mg l" 'B s.: ' L 1 .-I 4 l -fit 1l3f71.IllJNIlil l4Elli4 Q31 .lt th' wl l. It ass ' dl ' I ' 1 ' mg i' 3 1141. L 1 P. H tl ' f rr s 1' ' ' d'm wwf ich M I+. Thc cl ' is .Hill cd " h I' 4 ' al T15 A Cp H, -Q, 15 ' Cd ' Dv- 1, Ed '4 Q Assm :iutiu Q. d 'S ' A ' ' A 1 ash' - .T - 1, 1' , ,I ' :ll 1.1 IC Cl 1,5 ' -' - I 5'l 4 ,' E - - ' ,Al I .- Wk- rl ' s'h l in that it lcld 'ts 'fIi1,S alt the vn' wt' th' slwgmlk ' 'I.ls. us n ' th' A 1 4 h Q , ' X S' ' ' .4 qll S V QI' ' ulks, ' y ' S. hkcs. pq t"s : d TIL' Sl. " I ' '.'l':Clh': wr- ,livsycld 1,' fi , , xS"'1"h,. "YA mf V" UNI 'Nd Sim' Q-gt 5 If b - "W 'UV' visited sick childr-:n at the hnspitznl and gzxvc Christ- ' as 1 's 4 ' ' ' . ' 4 f pufc nf th' 'luh Wag to tcnch thc girl: tw falcc 4 . ' ' ' ' s A Mc. ' ' ' " Q 1: . . . z ' c I Y wh Hs. 15 ' " .. ' 'gd 'A i "' t . c :A 3, ' 'Q S ' K1 " ss S1 sllgirls' x ' -', d' , ' . c '."s "", 's'l . ' ' . . . ' " A ' c ' 1 ' li A ' . X ,K Q ' I , . - .K R NS ,' 5 9 I al 'ar' J f '4", Al dk' h-'5 - kg 'x ' -gh ' 'I 4 'A ' A, ' 5 's ' z I 7 '43 a I . ' , . , ' ' 5 ' g 1 's'lad'- :'. 'iszc Qi' 11 g gg ' xg' '- 'S -- dgkli Ph In L1 X llj 'il C2 llyA Ll u S4LlC4. 'lzdclf c 4 ,gg Q ' hc Sl 7 'gsg L1 'Q f I' 1' gg pil, ,, ' :sxf 1'-11 "H h" " dmlzhm hc'lh.I 'Sag' ' 1 A ca 'I ' Aklci. 1 4 1 kv L1 H'gha J' 'gh' 'gg dg- ' -dg A - gg ' y 'gy Y '1 I 1. " ' - 'S' 15- 'l'P4 C1110 1' .' 4 " dsslm '. 'ful 'ics ga V T' ' I 'Q l 'al ' . ' 'fl 2. ' , '.'.' F1 "S S jdc 'Ls esp ill' ' I' " .' 'a'l',, . " Qi ' ' la' 1' , add 'F-"J " I AS n I ' A . 4 L1 'S L 'iilj It par "ps cl ' gm ' "rt Q "1 hy I' sig ' ' n ' li. mtg: 'L ' S rw' tlc vh I ll 124 an Ll Sill 4., il .lv Mx jc ' ' W- "QU '11 wJll',c.: d QC hlw scwal wus' '. Tlc 'l h lcld "'kl,' th' ' Q th' 'z 'hint I Vssimn, S 1' hg " r'f "' ' fl I 'I "I "d LS 1' ' 64.15, ' 0 Fa .1 'Q' il mm ' i'huml4 ix I di: c ' ' 'AQ . ' ' Q Sl' ' f Fm111U11rd H1211 Sk.'l'11'IUb ,.- ng- n-- ... ,Q ll .I ll I . ' ll .l .1 I! W1 . P 1 ll U- Hugh Way Representat1ves-- anuary 1959 GREEQ ull 111 L17 11x 1 t 1 but Ll xx 1x r1'1111 11 19411 lx 111 1 11 111 11' Th H11c111 1 Inf 1' 1 1 I1 L L H 1 Tl k 1 1 1111 tu 1111 v11t1 11 rtt 1 111 X1 11' 1 tr11 un 111111 rt 1 1 1 IIXL lt 111 11 111.1 1111'1111't 1 11 IVUIIL1 Tl 1 ' 1 1 lturt 1 1ttr1t11r1 17 1 nmllll' 1 111' 1' Wll 11 1 1 xxtt tt 1' 1 1 1 11 ll 1 11 11111111 1 111 ' 1 kk x 1 1 1x1 '14 xx 1 HIGH WAY REPRESENTATIVES lx 1 U1 1 11 1 t TT t11tt11 HONOR SOCIETY 1 1 1I'I11l x 1' 111 111 t Nttm ur 1 N 11111111 r 1 1 1 t r 1r t1 1 t t 1 F1111 If 1 l M 1 ax uL1l1I'1l 1 1' 11111 r 111 1 11 t Lgll 1 1 lvlf 1 11 1t L 1 1 t t vt 1111 rt L1 11t 1 lqlf 1 1 1 1 1 11r 1 t t 1 1 11171 r 1111 N1x111 tt 1111! K1 1 111 1 THIN X 1 I I XX 11 1l111r1 1 1 1 1 11 1 1 1 Nl1'1l1fu 1 1 1.1'1Wl11I1 tmhtr 11 1 Hlffll V1 JN T111 111 1r1111 1 1 r F111 111 111 r11111 111411 t11 11 N rt 111 N111 1111' t11 11111 .1 11111 H1 11 1 11 1 t1'11 trr tr 1111 t 1 t 1111111111 x ttxx u ttt tt 1 r r1 111151 x 1 1 11r 111111t1'1 t 1 11' 11 1111 1 111 111 1 HIKING 11111 t1111 1 Ll' xx t 111 ' HOUSE AND GROUNDS COMMITTEE LIKNIIII1' 111 1111 1 1 1 1 1 1 Q r tt1 1 ll 1 t 111f1r1t IRINK C1113 111 11 1 t111'111r l1lI'tX Lxtlxn T X111 1 11111 1111111 1 11 1 1 'I 6 r1, 1 , L ' 1 . ' . . J I xx'.1N wr1tt' 111 ut 1t. It 1- 4 111 md tl 11 ll w.1S rc' Th' ' "lc C1 h '. ' 11 5. :cd '1 11' Mr. 11.111 '1 .md rc' 1r,11111zc11 A 1-3, u ' ' Q Clull Chci ' A, SIIUN. Thu 111.1111 11111c 't1v' 4114 1-J 'llllw Cl11'l, .11111 w.1Q t11 111' 11111 111 thc 111 11 .11 111 '1 .11 wgu t11 .1111 1.1' S dx Q ' l lc G '1111 .1p1.lct 1111411112 D1 ,111 r11.1Qt-. :Q ' l x, 11.1 ' .111 .1111 ln " t1R'11eN111114 1 lc Q' "1-4 li , Lg, IC plc 11 .Ca 11111 r11llcr Nl-i.1l1I1L I-1I'I1'N fc. 11 1111 .mtl l' ' 1 2 lt wax tlivitlutl 111t11 tw11 qh.1t1-rs, thx 111" LN. Mm fQl1:.1l1ctl1 S. 1..1cl-icy xv.1Q th' L1' All 1. 1111 1111' l31't.1 .11111 11.11 11' 'Hkly I11"11l1,4. It I1-NHT 41111 4P"f1X"V 111' 111' 11111 11 " :111 I 114 uxwt' 111,11 11111-11 ' 1-l ll-47, '11k'. It 1:11 1l11'TI11111'l11l1' .11't " 1111t1l 1 1 '11-11 11 '.1X t1Ql1. phil. Thk 11f'N.1I11.'lLlI11 I1 xx'h1'h lx 1.1dc up 111' N 1' ti 111' .111 Lr.1t1'4 T11 alla' huh. 5-1 ' 1' 12-4.'. The F. '41 11 H11 59111111 511.111 1' xx'.14 11rg.111 P111 1 1114 tl.1t' 1t WM .1 p.1rt 111 lc 31 1. H1g11 12111 111 thc 4111111 411A 19-H Ny r. 11111 rg: Elwhtmlw XX' -' '1 1 .l 4.11. It xx'.1N 1l1l1Ll5l11. that w1th 11 Mc : il N S 41L'l1 t11 +t11t1'11tN 111 the 111171 t11 1213 epvkl s111 ' .nd :111 1'11t1ty 111- 1ts 1 V11 ' '1ult1 Qr.1dcQ KYl1I1 l.1v1 .1 111111 X-l1111.1Qt11' .1v'r.1g 111 :111 1.111 .1 111 'l H111 - Qfhx' llllx. T15 411111 ' 111- the 111. 111r +1l1'QtN, T111 11 11 1v 111. th' Qluh li t11 1r1'f gn 1 4 M . -111 R. . V1 11 111.1gh111g .1111 111 4111 1' 4 1111 .1r' f.11l111g' .ny 1: c.1t'h .1dv14111" 1111' 11c111l11'r lx wlcq tml 'l we 111.11111 4lllNlCQ1. Thu Qllllx lx .111 HH1 1 I1 1 .Ill utj 'Q t1 gr n 1 .1111 -cll fulr yt 4 1111 thc 1111 1 +1 p N 1111 .1 Y11lLlI1f.lI'B' l1.1N1N. 5 ' Q Qcrv " Lf 1 lm pl.1yct1 .1 1rf.1t M , nvgkc '. X 1 - iflillfllf 1' .' iff 1.1 ' 1 111 , l ' A 1111's 111A Q Vxlly, XVlc lc .1+f' 011 -1 rlv 45111111 hu ww Q11' . 'A Q it 11115 1114 .1 'cry 4' ' 41111111 11.11 'rx 111 Illlx 1"'l'1 ly' M . P.1t glt 9 lj' x'h1 4111 114 ml 1L Q 1' 111.1 .lI" Nclt' 1 11 lt 1, 1111r1 lfl. wht hs XX'.1N N11Q.'t'1'11'11 hy Mr. 1111111 H11 1 1 N , A T119 111 1 '.1+ 5t.11'tx1 thu 1.111 1114 19-3, It 14 111t' N" N t' th11t .1 xllll' 1:11111 thc " 1 RLM' Thr p .1' 'Q' 111' lxflllflllf 11 xxwrx 11 1" J Q thg XVA- ' .' I T f H .11 hu'1 11rg.1111:ct1h' M15 ' r 114 111. thu s1'h1111l lwg.111 -l li' .11AICI' the 5 " 1' . X ' I' 111 IUIN. lxlll xmry l1ttl1'11r1111l Q p1 111111' Qlflx 111 1l1Cx1'1'1 Q t xI'IN 11' l l , F m 1 11" 1 IR F1ftyfTe111'H1's1t11ry Honor Socxety June 1953 Ill 111v111n1n11 t1L xwr 111 111 11111 lI1k1 Cm11111 C11111n11tt11 wmv. 1 r1111 fl -11 1111 1 1111 x 111 11r11111r11 111111111 r 111 ff rt 11111 1 1 1 11111 N11rr111111 1111 mfr 111111111 1 111 1 t1rm 1111 W 11 1 ll 11111n11 111t1r1t11d111t11 xxur 111111 1111 111mm1tt11 11111 xpmd 11 from t1e: Il 1r1 r111tt1r 111 pp 1111 1111 rr1111 1 1 1111' t1 11 n111r1 11t111t.1r1111 111111 1 1 151111-1 to 1 t 1 U1 1 11111 11111 111 1r1 1 1111 t 1 u111 If 111m 1 ll 11 N1 0111 11111 1111 fu 11111111111 111 11111 f Olly 01 t 11 L'll1Lbt 11u11111nfw 111 1111 1115 mm 1 wkkluxk 11 flx 'work of t111 Houx 211111 br11u1111 C11mH11IIL1 1111 t111 11111t11111111 111' 111111 111 111 N111111 If xx 1 11 0111 wmu 1 1 1 1 I1 ut 1 1 WUI 11111 V11 1pt 111 pr1N111t11 1 1111111111011 1n0t11r 1 11r1 1 t11 11111111111 111111 11 1.1111 1 S r111ut11111 111 t11 1 11111 r lk 111 r 111 1 INI 1 1rt1111111t 11111 I 1 1 1 111111 Il 11 1r11 1 lI tk KU 4 1 1 lfxxl' X ll Hu TX 1 1 1 1 L I' 1 1 1111 tw 1 11 11 11111111111 111 6 r 111 11 1 1 111 1 fXl1 1 1 1 1x11r11 11 111111r111t111 Ill 1111 lt 'Nl 11 ll'l'l 1111111 111 11r x1x1r11 5 lrs 11111111 t111 1WC'lUtlfy1Ilg 01 111. 11r11111111 111 t1111r KUt1kN Vlfll1llN N11r1111N 11111 f111w11'H 1111 L1L1lllf' t1-1 1 11111111 r111 11uN11 1r1111nd t111 1111 111111 v11r1 IW 11111 111 t111 umpub 11111m1 1 1111111111 P111 ll t11 1 1 11 111v11x11'111t1r1 1-111 111 111 1 u1 1.111111 111111 1x15t111t 1t1 t111 11111 1r 1 11 Vx711r111 Vw 1r II 11111 t C 11111-11 111 1111 111n1mu111ty N 1tt1tu111 t11v11r11 pu 1 1r1111rt5 111 1111 U1 11111111 1111r1t 111 cy.. wre I1 19-16 Mr ClI'1 NV1 r1x1x11.1 1111 t11d1ntN Sum. 11 ru 1111 131 IU 1 1111 1 11111 111 stu' 1 1 C11111111 Club T111 SIULILIIC B111r11 1111111111t 111111t 11111x1r lk 1r1 11r111 x 1 f11lLx 1111111 1 11111 111 411111 13111 111111n111111t5 111r1111t11111- v11r1 1 r ll 111 11x1r1111111 Ill 1t1r 1x1r1 3U1ra W XR L 111 1 L 1.X1. 0111 11111 1R1r1 1111111 111111111 1 t11 XR 1 to 111111111 1 11 1 1 1 1 111 0 1 1111111111111tx S1 Nl 1 1 lkll Ll L1 1111t11r1 1111 x11t1t1c1 1 IRL 1. 11 LEADERS CLUB 1 1. 111 r 1 t11't1 111 19 I 1111! 11 1111111 1 11 1-11r1 111x11r1 111111 t Q 1's 1,4 '5.11'k -1'1'1 f ds T1x' 111c-'s11c1 Q11 ad 1 1 -K ,Ci A.. 1 1 1 ',' ' 11 M'ss 1 1 1 S. E111 11,1 . 1 MSS A1 1 C. Lcc 5 1 1' 1 I '-'- 4 ' 5 5 5? ' -' -41, 111111. 111111 . 11.1 '11 111111 "1 - -"D, .111 511 11 3 11 LS 1C1x'1 ' 1.11" 111111 H H ' 14 '11 1 K1 ' 'I ' f'- W3 . '13-1 lclwulgltdl-1 1' --1 ' 1. 11. "1 11c1.1 11 111r1,'3's1 ' 11st . k 1 1 - 11 I L..-A C V 1 1.,,c111 x1 111111111 1 1 . 111 1 1 'su lfg. 1.1.g111111x'1s 1 VV1 1 1Cl1il- 'L 1 11 t11 1 "1 '1 11 11' 1551" U lvcp 111 11. -1 1 1 ' 1 ' 1 '. 1111 11'11',.1 111sp11'111y 111 '11 .c111z. 1 11 '11c1 1151111 1.1 51 .I T11:111 1 1 11 1' '1111 1 ' 11 . .1 7411 1s 1 3' '1 f C111 1 ',4' 5' b 1 'A '. 1. ,11,'1 f 1 1 1311 91 '1' 1' for 1 , 111 1. pus 1 11 is t111 1 XV' 11 A 1 51" '11.111.1.' '1Q .11111 '1s11111 111111. 111 111s 11111 ,t111 ncccssary for thc cor11r111tt11c 111 t11kc over other k1I'1VC'VV.lj'. New 1111w11ri11g 1111s11cQ were p11111tc11 and d11t'1s. 1 , ' 1 s.1w 1 1 111.11 11111 9111111 t111 1. 1 s111 .1 ' . 1 ' 1 111 1 1 ' : 11 1 1. 111, 1.51112 ' .1111 A' .1 1x 1111 gm 11 dif-' s1'1.1 '1.'t11C 1111 11 1. 1 1f 1 1 1111 11 . .111 11 1 1159.5 C ' t111 :1111 '.1s 1141 11111111111 111 11111 '1lI'15' 71.13 1,'11 1 1111 A A 1'11 1f11. 1' g1N1l1kg1-11 11E11Lf 141 '14 ' 1111 1 11. 1.11 11 111111 11-1 10111 . .11111 .1 ' r 11 11111 111111 uf 1111 xx'.1111 Q I1'I'1'4 1111 1. 'na 11111 t11c y1111t11Q 1 1111 I 11 1' 1111111 1114 + 1g1'11 .111 .11 1111 1111. me of 1 1 xt111 111.1y 11111.11 .1111 1111 111.111 1111 11111 c1.14QcQ. 1.11 4. T1lC 111 11 1LNL1 1 . .1 1111. '1 1 1rccf All 1 1 rk 111.14 111111 111' 11- 1111 11 4. V11 111 211111 11' 1 1 1.111115 11.1 14' 11.1111 tcm 111 c1111t 11111q1r4 .1111 111111x'1 11Nf1g11f 1111 4 1 1111 '.1'1 L14 1 L 114. 111 192 M. Ld' f 1' r1 1 Vs'1111.111s tl 11 111.'11' 11111 -11110 '4S.4II wf 1111 T1 Q CL Q 4 C1111 111115 s. 111 ' 11. t1 1 A 1, . '111 111151 11' 'Q 11'111t1111c' 111.111 Frankford High School 119 Leaders Club-1959 1ssumLL1 t111t the C1u11 of t1IL L 1r1x x 1r xx ls 1m1 1r lll IES 1111urL to t11L L ub L11 t1Ik prL L11t It 1s composed of g1r1s xx1111 lI'L LxLLpt11111111x good ID t1L1r Uxm xxork, xx1111 Pl 111 u111LLt 1111 t L1r ro tLr 111L1 xx11o s11oxx cv1L1Lr1LL 111 1L1L1Lrs11111 11111t Its mLm11Lrs mLLt 1111LC 1 xxLLk lffkf sL110111 111 t1c gym ind rLLL1vL 111s.trL1Lt11111 111 vxm xx11rk 111 lL1VlIILL 0 tht, L11ssLs T1L 1111 r1Lt1LL t1L LxLrL1Ls IH 1ftL1'xx1rL1 1 1 t t11c t 1L11Lr 111L1 L1Ln11111 IFIIL 11Lf1 rL the L11ssLs T11L xxork 1 v um 11x 111 If 1 L11111 Lr 11O11L1r to 11L L11 1 1s 1 L 1L1 T11111u1'1111ut t1L C1rs 1111 11 11 L11 111x 1111119 111 t11L H3111 xx11r Of t11L SL1111111 T11L k1111xx I1 111111-11rx 1rL 11 tLL1 11L oxx 7 f Mr 1L sup 19 f 194-1 1944 949 1949 1911 1911 1917 L 111 1957 IQ 111L1M1 LLvLr UUINL LIL 1L I r 1Lh t lI1L1 Mr L11111L LL 1rx r LL1rx111L1M1 1111LtLLxLr LIBRARY AIDES T11L mcm11Lr ot t11L L111r1rx A1L1L C1U17 1L1r11 t11L IOUIIIIL pr11LLdurLs 111 t11L L111r1rx N11 t11Lx L 111 xx11r1L 1tt L c1rL1111t11111 L1 11 11 111 t11L tuL1L11t f111Ll 1 LLp the 11111111 11111rL1Lr1111t11L 1 xLs 111 11 11pLr1t xx1t1 t11L n1Lm11Lr 1 th tu L11t x 111L1 11Lu tx 111 thc, 11br1rx 111L1 to m1kL t11L L11111r5 1u11Lt1o11 1 El p TLC of TL 11 rLLL1rL11 'lfld r 1L1111f1 1111 p1L1 urL T11L L1u11 111161 1ts r11L11111Lrs ID 11ppo1'tL1111tx 1111 rL1 XYVILL to t L L 011 1 xx 1s st1rtLL1 11x 1 1r11m S Ax 1r11L1 III 195 111L1 1 t1 111 Lx1stL1LL Ulldcl' 11cr pon-f1r11111 LITERARY T115 L1u11 xx1s s1t1rtLL1 111 FL11ru1rx 1979 Th1 club xx ls f11rmLL1 for t11L PUFIWUSL of 1111pr11v1111' 111L1 fur t11Lr111ff wIUC.1LI'1t 111tLrLst IH EUQ11 11 for t11L purpo L 1f 11L1p1r1ff thoi xx O 111L1 1111 111 flfy t11L11t 1 xxL 1 L11L11u1'1ff111v t1111sL xx1111 11111 t11L11t Thh, klub st1111pLL1 ID IIDUIFQ 19 7 1L spL1n11r L111r11111 t1111sL xL1r xx ls Mr 1z1 1'1ct11 M1rk1Lx LOCKER COMMITTEE ro Lrlx spL1k111ff 1111 1 11111 IL 11 111 1sLrv1Lc 1111111112 1111111 L11111p11sLL1 111 pup11 xx 1111 11L111 xx1t11 t11c 1s11111mL11t 11 1 Lrs to stu L11t L11111rLL 1oL cr FLQU 1t11111 111 1s1st 111 L111L t11111 111 111k rom 1111 ultLS T11L tuL1L11t 11s11 11L1p xv1t11 t11L rLLor LL111111f 111L1 films T11L 11r1'1111z1t11111 xx1 st1rtL 1n 1947 by Mr A111Lrt R1LL1 r I11 19 fl Mr R111crt Txx1 1f1f t111 11xL1' t ls xx r 111 1914 Mr 111sLp C111v1Lz 11LLLc L Mr Txxwvs III 1 111 L111rQL ot t L 1c1LkLr L11mm1ttLL It t11L prLsL11t t1mL MANDOLIN I1 9 r 1111111L 1r-11111zLL 111s L11111 111 1t ILL 1mL 1111L 111 r1L 11utst111 11111 n1u 1L 11 11r111111z1t1L1r1s 11 t oo 1111 11x r 1 L 1dL A 1m111r L111 or s xx 1s L fl 1 1 111 1911 11xxLxLr 11x 7 lIlfLI'L t 111 111 Lr 111u 1L1 111 trun1L11ts L IU LL1 11L1t11 01 t1LsL L11 t11 L1 1111 MATH The M1t11em1t1Ls C11111 xx1s 'irt org1r11zLd 1I'1 M1rL11 1977 xx1t11 hftx 11111L L1'11rtLr r11Lm11Lr 0111K t111-L xx 11 rLLL1vL 1 f'111L1 n11r1c 111 m1t11Lm1t1L xxLrL pLrn11ttLL1 t11 11111 t1 L u1 T1 11 111111 or xxLrL Dr MLA111tLr IITL1 M1 1xLrr At 1'r1L1u1t11111 MCM- ,.. Q-, ' v L- ' , . '1 1 1 '1 ' jcz s 'Q 5 s' '11 A 'i 1 1 1 '1 ' ' 14' . 1 ' 'si 1 1 ' 1 1 ' -1. 's ' 11' ,' ' ' 1591 S f'S T111 Lb: 11: 'R is: 71 53 sk: ' 5 1 ' '1'C'1':Y- 1 1,'b 31 '11 1 LL: '11 as '111 1 1' ' 4 'N 21' I' ' 1 as 1 ' 15' , S1 ' 1 11 . 1 1 If 1 1' ,'1s112'x"' 1' I L1 T115 bs 'U '11 s s,El'1f 1 "1 ssss cz"s: 1 s 1 1 111 1 11, 1 1 is 111 111 1 'Q L1 ' 's 1 s'L1' CL1 1111 ' ' - , . X 5 HY' :gl .. cg ers- 5 I, .p1v' . 1: s.s .1 1111. sa L1 yi' 'sc11111s11c' "Q R164 1,' ' k 5' ' 'x 7' Y N Y 1s.'5 1 f 11ck1 3 J L11 s. 1 '1 'k W V' Q Q M X ,Q s xl H Q 11 ' s, . L1 zisf ' 1 11c4 ' c S f 5 H 7 7' 7' 7 ' 5iL1l'Q. NS 1 ssh 1 ' 1 '11 df 19.1..'1J.1.1 5. 5 B. 4 km . S I . ' N N: .2 , 'LS xx id . 19334936 Mrs. 1L1z1 Sm1t11 A Y ' x .5 'i q I , , .. . L . . I - M VL' ' Q N ' ' "1 1' s "1 L1'L1 , "Ni: L1 's' '. j ' , 5. , . ::-1 hx K W i . H 1 x tw , N' f f ' Mrs. cz ' ' f Mrs. Lca '1 'ss 1 1 I111M.S '1,1,'11'." ..L1' N ww , N , I Y ,w V X 111 1 1 '11 fl L1, s"z ,1 ':' ' ,5 bv 1 y 'A I vf VM' Q L f 11csc11 1' 'c 1L1'c: 1. s' '1 ' bf ha Ax I A V K Q' Y Q .' bo kq girl' '25 1sz111,s1cL1 ' 7. H '1'1. 4' 19-1 1 1 R5 . C ' N s I s. . N WS . hw 5.11 . S W K. -1 SN . km s' 1 1s1c1"i1L1cf 1zL' , . . 11:1 '1 11s s 1 . "1 1 ' 'su QsL1' 1111L1'1 .'1,' ll d 1.1 71 H111 . Q1',' ,115 1. 1 1 'ai . 3 L '1 ' 1.1 51 111 s'1'1 1. I 'ai Qi 1 1 :1 '11 1L1 2 ,1 1 ' 2 Tl 1 '15 MA '. . xc ' '31 's s '11' 11" " 1 1 ' 1 fr' lc'11. 1c C111-S s ' 1 s 12" Fl!-If"'YCdT Hzstory Organ Club-1958 my Lu pnxntg 1 um tw th. 4X lll xrl xxlw 11 th Lst aurl-'L m n11tn.m1t1ks for tha. our yurs Ilmrwt xum an ll vu dxsmnunuv. IH lvwfl ur 1 1px ut hm. yurs tn nntnnnms Luv xx as rumrvnnlzkd lil WH Tlm-, mgmlxr dld to ggm Llltfrlllnx Lxxms md xxurkul wut puzzh Dr Etlul A111 tu' punsunl tlm L u unt1 lt xu 1 t h..1r u ID 9 MEDICAL 1 K ulw xxl ur-'1n1..L III t prmg nl N xxlt th purpo-K of xmnmnv mtgrut ln thp stu y ul medmm md nur mg la 1 protk sum Boys who xxerg mtgn tid m buommq dmtors md Qlflb who mxg t tak-. up nursmff 1 1 liner xxcrb mxmd to nun xg mutlngs xun Nussmn of thk o or tumtns m tn pmlkslons new arx trumng and w gms ur mo pmtl xx nm ulh trunmq Lou ll K ugmlx In r 1 mm tn lull Rss. tlu mu mmm xtm In xarfu lxsu tn vwr xur lun m tmp U 1 If HIL Q Hllgx XKnI'L HIIL u Xxx Nl L lk wxmsun lx 1' 1 Lhm urns an Mr all xxumx m U 1 WN lynn UI L Nl L unswr 11 1 u 1 um LL xx mm r xukmx trm hrru lrwm t 1 1 1 ORGAN Th Orvm fxlulf xx ls UI'ElIIlZLLl m 1949 by Mr lwunst Nwxmqgr for tudunts LXpLI'lLlkn.Ll III pl ly mg th. urvm m lor thnx xx mu vnslu to ln. lrn to plnx prm1Ll1nQ th., 1 mrm to plly th. pnno up Th u pur an vm to nqunnt stu mtv xutlx th. lumtnms mn IPPIILIIUOII ul rhk urgm nstrumum Xkis vrun an prntnk pam xun pruvmlkd Txlyntld mgmlnrs plxy durmv lxfli y m it glwo xktlutns Thu llulwoltuu lttgndsurqm r Llfl s m Lomgrt Mr N-.vxmqir sponsund md tlught the club lmmlurs from 1949 to 19N7 WhLn lu retlred Mr Waltcr Llmont lssumgd tlu pon orslnp ORPHEUS T L Orplnus Flulw 1 mum nppruntxon g uw vm l1I'UlIlIZLLl m Skpthmlxr 1946 md umtlnup umm lum 19W usmay ti-,nt stu Lnt an luu ty mgmlmrs grlurnn l mr tm g Ll HIL H1 nssgm lx pm-Yrnnms Mkmxr :tum L rpms ill mnurt mm L g k 1 l 4 HH lu IF! x4 FL ILX W 1 lll ln 1 H-'rmms xutm Ln um xx 1 ur u nu n K N mx l L N Ill I I X k nur I K L u pu wr lm und lrmu r Mr mm UI un md r k C 1 ll tlx'llw X" m1.lmkl Nlvmfg nlg, ' l.d clvi .".," al' 1 l 'f c 51 , '..i K. ' ' ' . "1 ' i '. xl . Ll ' 'as ' 'Ll 4 ' ' 'J ' ' ' s ' J ' " N' ' 1 " f . ' Q ' ,a a d ' 'l ml Xl Af- 4 l. I ". f l' .l' 1 "J -ll 'l ' K "l1.dl'. ml .' ' 4. x ,z A' ' ff, ' N 's ' sll' ' '-ll. ccl lfs ps" 'as 1' a' 5 Ll' ' ' ' " 5. ' ' 's . ' V ' ' " J. da ' ' H K. . Mc 's' s 3 'l "lb 'l' 'qslzs 'ad I: " ,WH .Ll "ds f' 137. 1- N f .' 'SISC' lwl' .Llzs' l:""' '.'. " ".' 5 4: Tllls 'l 'Ls ,a "ml A he 5 ' X ' IVO fl gli: d N Sq' Q X V I 'Ah c J' "".i',' 't' x cl 3 L b, I . 'll Q- i',.s:t' 'f"'x 1' ' . Tl N H ' " ' df' It 5 ' ' pp f lv ' 5 , .. Q A 'l l. ' l' "ss: I' 1' ' k '.s ,Q ' ' ' fr ' 5 1 i ' 'cl C1 lljf' l s lzls 'l ' ' s ' .' ' X ' ld lWC 'l N ' ff. M fill' als cd E Ll' s. nl l.d. 'rl' ' p" ml I lc 'llwa 1' Frlq ' j sv. kc s 'r1 l ' pnufcss' s nd' . ,',' ' lw I' , 1 ' l ' s 1 ' dml 1 W' . Ll dr "" Ll . ' Q P. ul-sp Q ' g l ' '. il s ' -' s. .md . y l'.lrn'd tu I".lkl .1 nl 'ull ww ph. 3 f l ' ' k " c sl u ' . d st lfmsp' .nls 'l 's . 'w 's. A pulf' of mln- clul was tm ' ter' . l 'll " ' . lc. glm. gc Ir ,a 6 ' l studl ts fr sclnmls 'mtl Tlmc cl lw 'Q s 't. rt 'al .n l 41 ' ml Q' M s, slmxl. clulws. Ar :md . U tlm ' clul . '.1r 1.-L1 ll M. ds " Q B ' . d s. H.-l ' S 1 'T '. prlz' tw rlmc xmwr mwt .lctwc ' lc xlwml vlnm was In 12' ' Mrs, Sw " .ass I1'Ll 'vl' sp ' sl jr .1 m 'n l ' of lv 'l lm S ns s ' 'l l' Miss Tl Q cl lf dslm d'l 'l x M s. S . s" 'l '. Ni Snydc. , D. "l L 'ill' . M. ' lc scl mul in 1149, Cflmrl's T.Ik'1. Frankford High School 121 Receptnonlsts Club-1959 PEN ART Although no drte of UYIQIH eould be found It 15 known that thx: club wab 1n exmtence m 19 J It was bponbored by Mr Albert B Wraught Memberb of the elub practleed faney Wfltlllg Spencerlan Qerlpt and engro omg It probably went out ot exlstenee when Mr Wrtught trrmferred from the sehool PHILATELIC SOCIETY The boys lnterevt ln stamp eolleetlng wav atwhed by the form mon of 1 Phrlatelxe Soelety rn 1971 by Mr Che.sterA Sxttlg The all boy bocxety showed 1 great amount ot enthuslaam m the buymg bellmg and eollectxng of stampa Eaeh term promment phllatellstb were m vxted to show therr exhlbltlons md gtve talks rbout thelr hobby There were no reeorde of thu OLIEYB after the ear y nO 3 PHYSICAL SCIENCE Mr W1ll11m Bari h orgamzed the elub ln Feb ruary 19v1 Student who were mtere ted IH belenee worked on xndxvxdual pro1eet They 'llxo ymted plaee of sexentlhe mtere t The lub dr blnded wh n Mr Bm h trm terreel from th ehool ID 19w9 PIONEER PROSPECTORS Thu elub wb 1n em ten e III 19 7 It wa founded by Mu E Alvm Campbell who eontlnued to be the elub pon or unt1l her de tth ID 19 9 The pur pox, wt to exrmme II1lI1LI'1l Student mn the elub took hlkeb md Ntudled the mlner 11 found en route Mr Walter E Mtnbley and Mr Martxn Fetherolf were e0 ponbor wlth M1 Campbell from 1934 to 1918 POETRY Fmrt tarted ln une 19 O It eonmted ot tudentb who were lnrterebted m the wr1t1ng of orrglnal poetry re tdmq the poetry of modern poetg and dm u sxng the live of frmoue poete The club exxsted one year under the Qponsorehxp of Mr Gahrlel Phxllxp PRIMI TEN Thlb elub w as firbt orgmlzed mn Februiry 1979 lt wa eompo ed of the ten moet out tandmg stu further trammv and praetlee for the members 111 voeatlonal tnd eommereul trt The ponbor were Mr Chxrles MeCan11 from 1979 to 19 7 Mr Bowerb from 19 7 to 19 and Mr K1tehen from 12 to 19 6 when It ww dlxeontlnued RADIO Mr Georve Ebbecke wr the ponsor of thls 1 roup It was rn exlstenee xn the f1ll of 19 v0 Mem bera praetleed Qendmq 1nd reeelvxnff hort wave mee 1ge Mr Wxlter Cole Wu 1 l1ter Qponsor of thx: 0I'g1I1lZlt1Of1 rn 19 4 It wb dbeontlnued ln 19 S if 'as ' N: s. 1 s N N 2 K . a vi 3 . . .Q S . 1 I - I rrf- D T- 1 1 - . v ' 3 I ' . J . . s . 1 l 1 . ' --Q f T ' ' f . . . ' 'a N fs ' s fr Sb . T T I -V 5 - . J , ' s' x. ' .' ' . 2 z e g , 5 5. j n , . 5 3 Y H1 I 5 5 1 .SA 9 ' 5' ' " 'N 5 e Q ss I ' s 2 ' 3 :. I 1 z ' ' ' ' .. ' 5 "1 ' e . . . f ' f 1 . I 1 T . . . , , A 7 e , - f ' ' fag " 1 1 . ' - . 1 C I I A I - , dents mn VOCEltl0f12ll art. The object was to provlde . - - Q -- , L , ' 5 2 - 1 . -, " ' z ' 'z z . H s ' s " W . 2 'J ' ' - Q-. s. ' .-.. no . . ". 'S of '-- ' -f S. fss 3 e . ' . S Y 7 ' S ' ..' --. ':- ' 1 I -XS --'3 '-- ' 9 ,Q ,C 'S 4 s v C W w N V" ' I , ', , ,' ' ,Q ' - . 15 5 . e S . 5 ' ' C 5 . G . K - - V. X K - Q 5 'A - , - ' '- Q --, ' 7 , - 5 -- if I 1 - - 1 . 5 M J... Lb 51 5. . K 4 1 A . e -S . K K Rl 1 .N . 1 n '. - ' ' 1 ' N ' 5 5 s ' 'Q 0 . 1 f nt. 122 Fiftyffear History E SCICHCC Club-January 1959 RADIO WORKSHOP The club was orgamzed by Joe S1mon a student 1n Frankford 1n 1948 The club endeavored to 1n struot 1ts members 1n the techmques of radlo broad cast1ng and to gxve the talented people at school a chanee to perform on the a1r to better equ1p them selves for the future Because the club laeked a sponsor lt went out of exlstenoe tt the end of a year It ls 1nterest1ng to note that 1n 1977 the Department of Supermtend ents oifered a sdmmer eourse to students of all publ1c h1gh school free of cost and called If a Radlo Workshop RECEPTION ISTS Th1s club was organlzed 1n 1975 under the spon sorshlp of M155 Elame Ramsey Serv1ee to Frankford H1 h School was the purpose of the group The members were jun1or and senlor G1rls and were as hall perlod luneh perlods or my other free t1mt they may have had One of the mam act1v1t1es of the Retept1on1 ts Club yy as to haye a g1rl It th 1ns1de mam entrante of the bulldmg to ansxxer v1s1tors que t1ons Anothtryxa yxeleommv freshmen on the1r Hrst day of school M1ss Hdfflft Schwartz lxtame spon or of the club ID 1977 and 1n 1979 Mrs Ce 11 Berman sueteeded M1 Sehvxartz yyhen she res1gned ROLLING PIONEERS M1 s SYIVIH Astle exchange teacher from England sponsored th1s group for the term February to June 1951 Members of th1s club went to the Concord Roller Skamng Rmk to 1mprove the1r roller skat1ng 1nd haye a soe1ally good t1me The club was C115 eontmued after a year SAFETY COUNCIL Mr Fbbeeke orgamzed th1s group 1n 1948 as part ot Student Bo 1rd It was composed of a group of students who were 1nterested 1n lmprovmg the slfety of our s hool and commun1ty The members put posters on the bulletln boards to m1ke the stu dents aware of hazards There was 1 sta1rway commlttee to see that all stalmay and fire towers were kept safe another eomnuttee worked closely w1th the Phlladelphla R1p1d Trans1t Companys eommlttee for safety h ld tw1ee 1 month The counc1l was d1sbanded 1n 1976 SCIENCE CBIOLOGYQ The B1ology Club reeewed It charter 1n 1949 md was sponsond by members of the Blology De p11'tment faculty Mr Charles Coehrane M1ss Glmdx Bulmer md Mr Val Udell The clubs purpo e was to xnterest and to tram 1fS members . . , .5 , 7 Q s 1 ' C ' . S, a . . , - y T C T. ' ' N ' S 2 ' ' ' ' ' - ' ' 1. 's . . 1 'U v , ,,, ' N . A . . . 'D ' L 1 6 . Y . . . . Q V r I I A , A y 5 D 1 f C 512211011 fwfv dimes I0 bf P6ff0fmCd dllfmg SfUdY measures in travelling and walking. Meetings were l ' 5, - s ' - 2 y q ' -s C -.3 K l - 1 . K . ' 'a ' 's ' '. ' . '- . ' 1 e . 'Q K . 'S 3 A I K "' V6 5 s. Z: " U " , ' s ' ' 1 ' ' . ' ' ' . 1 . '. ' ' ' 7 ' ' ' ' . -c e 7 . H 7 7 ss - 1 ' 1 js , 1 . . : a" 7 . s- - ' ' . ' ' Frankford High School 123 i . Secretarial Club-january 1959 further 1n the Held of broloqy At meetrngs students dxsseeted mall 1mm als md mleroseopxe studles were made Eah1b1ts were entered 1D the Greater Phlla delph1a Sexence Falr Interest waned after several years and the club w1s dmsbanded The Selenee Club the sueeessor to the Blology Club was orvamzed 111 1955 by Mr Ernest Federoff for those lnterested 1n NLICHCC and advanced mathe mrtres The elub IS lfhhated wlth the Jumor Engx neermg Teehmcal Soexety of the Umversxty or Mlehlgan md ltes purpose ls to help members obtain a better unelerstmdlng of Se1LI1t16C prmelples and 1de1s Members conduct eacperunents 1n the SCICHCC laboratorles and Held trlps are made to varxous mdustrles to have the many mdustrxal processes expluned SCRIBES Thls Club was orglnlzed 1n the fall of 1946 by a group of boys md U1rl under the sponsorshlp of Mr Charles Troxell The club membershlp was open to students who ve ere mterested 1n lxterary wr1t1nq The purpose of the elub was to further the journ xl 1sClC standards of the Hwh Wax to teach the your nalxstle neophyte the Hner and accepted styles of verrtmg newspaper artlcles and m general to studx the format and make up of a newspaper Mr Troxell was suceeeded as sponsor by Mr Knute Krassenstem Mr Kras enstem rellnqulshed the sponsorshlp ID September 1954 to Mrs Irene Re1ter who kept xt unt1l anutry 1957 Mr Elame De Marco a sumed leadershxp for one term unt11 lune 1957 In September 1957 Mr Joseph Volger became sponsor of the Hugh Wax and also assumed le xdershlp of the Ser1bes Club Mr Volqer sponsors thls club as vtell as teaehmg a two period eleetlve m lournalxsm SECRETARIAL COFFICE AIDESJ The Seeretarral Club was orlglnated ln anuary 1919 Female members of the twelfth grade enrolled 1I'l the commerelal course eomprlsed 1ts membersh1p The pr1me purpose of the orgamzatxon was to afford the members an opportumty to learn the quallfica girl were xssrgned to varlous teachers to take dxcta tlon ID order to meeompllsh thls purpose Extra eurr1eul1r as vtell as school trme was devoted to thls org lmzatlon Mr loseph Klem was the orxqmator and sole sponsor of the elub He seleeted the members on the ba 18 of thelr scholastic reeord and eharacter Mr Klem both sponsored and advl-ed the g1rls untxl 1937 when the elub ceased to exlst as a spee1He organ1zat1on In anuary of that year the members of the Sec retar1al Club became eonsolldated m a larger orgam zatlon The Qfllee Aldes Club Thl ls a group of 3 s . 2 1 ,z ' 5 a a 2 . s. 4 I 4 . 4 5 - - N r ' Q' ' K . " 'I I 1' 4 4 es .' e 1 . . ' , I - l ' A . .5 ,. . ' 4' -' 1 1 ' " Q 1. ' 1 . I T K T 7 . . . M. .. - . 5 . . . . . . , 4 " ' 4 ' 4 4 4 , . . . . 1 ' ' 'X . . . 1 W. 1 1 . . . 4 . . P, T K T I I 4 1 r , , tlons necessary to be a successful secretary. The s az ' . . a . .f ' 1" 5 :I x . , , , . '- , , . ..- ' , e '. . 4 I x pi 5' S , - .. 4 4 . . l T . 1 T 5 T ' , 7 W A T e K V 3 . ,, , ' , , ' ' ' ' - s 4 s- -e s e - e 4 K. ' ' ' ' S V ' g' ' 1 f 4SI ' e 4' ' 4 ' 4 4 . . .Q . 1 N . V H Q . .,' M . 'I ' o .1 ' , ' ' L , , S K . , L- 4 A. - Y T I I T K I V ' . r' '4 in 47 . 74 1. 74 ' I 4 7 4 4 ' 4 . . . 4 S ' 4 I I' I 7 . S I 1 24 Fifty'-Tear History Senior Twelve-June 1930 students both boy and girls vyho devote their fre t1me to help IH the ofliee Anyone from grades 10A to 17B may volunteer for this elub regardless of the course ln whieh he is enrolled The members of this nevy elub assist various teaehers and members of the olhee staff in order to learn eflieient oflice practiees Mr Edna C Simon the school senior seeretary has been the sponsor inee 1911 SENIOR TWELVE The Senior 17 ls a Frankford tradition The group was organized by 17 girls in the class of une 1927 vyho seleeted as their sponsor Miss Dorothy E Gleeten It 15 composed of 17 senior girls in the 12B class with the highest academie averages Being seleeted to membership in this organlzaltion ls a very great aecomplishment as well as an honor Its pur poses are friend hip among members eooperation The exeeutive system of Senior 17 ls sO eon structed a to assure eaeh girl 1 plaee on one ofthe various eommlttees The oflioer inelude a president seeretary ind treasurer A Clinee eomm1ttee 1 se eeted to plan the Senior 17 danee given -emi annually at Somerton Spring The profits from the danee are Given to several vyorthy sehool funds In the pai the girls made many eontributions to the E Alva Campbell Memorul Fund They also pur ehased Thanksgiving basket tor poor famihe The lanuary elasses made it 1 pr letl e tor several year to donate a subseription of Fortune magazine to the sehool libriry Part of the money raised at each, traditional Senior Twelve dinee makes up the Senior Twelve prize 1n athleties and scholirship whieh Is ivy irded eaeh term at graduation Three girls are elected to the dance committee eaeh term There are three girls on each of the other tvto eommittees also These are the social and cul tural eommittees who plan entertainment for each meeting The largest soeial meeting each term takes plaee when the girls are invited to 1 joint meeting with the 1 Club The present sponsor ls Dr Lois G Dickie Dr Diekie has sponsored the group since 195 w Other sponsor of Senior 17 were the following M155 Dorothy E Gleeten 1927 1930 Mrs Dorothy Degener lOaO 11 Miss Mary Baeon 1992 Miss 19 w Mrs Viola Woodruff 19w719s9 ind Miss Evelyn T Why 19w91957 SERVICE QSCHOOL STORE, The Frankford Serviee Club ls under the sponsor hip of Mr ohn R Nevin tnd vu first organized in 1948 In the fall of 1937 the store moved to 1fS nevy loeation vthere the old ty pewriting Room 4 had previously been The old room had been eompletely re vamped into a modern store with proper shelyes and di pl ay elses ' YS ' A ' Y 5 A - 6 ' 5 ' ' " . - . Q . . Q M , 2 V. . . .- .Q l 5 . . K 'N r Q Z ' , ',. 'N v ' 'V' ' ' Q ' M " 3 ig ' ' I . " . s. . ' , 's ' ' sa - A ' - , . . , ' 'V 7 ' ' ' ' N' . J . . . . . . . . -. 1 . . .Q . . .N Q S . U . : . - ' . ' I , . , 1 '. 5 1 7 ' e - " 9 S 1 with the faculty, and contributions to school projects. Elizabeth Eynon, 193349343 Mrs. Ethel Millikin, .' ' ' ' ' ' , '- - - - 3'g 1 ' , T f 7 1 1 ' Q '- - ' I Q s -. s v v 7 f ' " . ' , ' 1 ' " I ' 3 1 e s ' ' 1" , ' - '.: " S. z 'sr- 1- , ' - I -, l' , 5, -, , 1 , '- Q - . " 'ks. - s' ' .j . 'as ' k' - I 3' , , , , .s I ' Q A 'j A - ' - s V - ' ' - e . . -1 ' , v v ' ' 1 - - ' ' S ' ' ',S. 5 ,r . ' 1 ' s 4' v ' h ""' '. 1"c'- Pa. '.5 4 'sz".:'. Frankford High School 125 Sock and Buskln Club-January 1959 The f1r5t respon51h1l1ty of the eluh 1 the 5pon5or shxp of the school store the 5etond 1 the d15tr1hu t1on of the H1gh Way Th15 eluh W115 1 111tural outgrowth 1nd 5ub 1d1 1ry of the H1011 Way Repre5ent11t1ve5 It repre5ent5 11 smaller group of very re5pon51hle 5tudents who manmt und run tht 5thool 5tort keep retord of the High Wax 5uh5tr1pt1on5 11ter the repre5ent1 IIVCS ll them 111 the 11dv15ory seet1on5 'md d1 tr1bute the H1011 Wav on the date5 of 1t puhl1e.1t1on SERVICE GUIDES Memh1r5 of tl11 tluh w-.rt on h1ll duty durmg cl15se5 111 order to 5uperv15e 5tudents 1nd to d1re1.t v151tor Stmor were tho5en for th15 work M155 Ro5e1n1 G1llm1n org 1n1zed 1nd 5pon5ored th15 group 1n 19 9 for two yt1r5 It vw revlved IQIID hy Mr Georgt Ehhe ke ln 1941 1I1L.l d15tont111ued 1n 1917 when Mr Ehbetk-. tr1n ferrtd from the xhool SOCK AND BUSKIN The 1ntorm1t1on on thx tluh t1n he found elv. xy ere 111 th1 hook 1n th 1pt r 11l1nU yxlt dr1m1t1t produtt1o11 SODALITAS ROMANA QLATINJ Th1 yn 1n honomry 5ot1tty for tud nt who 111 p1 51 It e1tontye'1ro1 L1t1n vuth 1 m1r of B or A It W15 tlrttd ln the early tyyentle 1nd het 1111e 1n11et1ve md then yy15 revxved 1n February 1917 w1th M155 GGHCNILVC W1l!7H 1 1t5 5ponsor Dr Arthur C lord11n 1tted one ytnr 15 1 ponsor 11511 Memherw ol the tluh NLHQ L1t1n ong reid l1ter1ture 111 L1t1n dfld generally oteup1ed them 5elve5 w1th th1ng5 of 11ne1ent Latm 1ntere5t It W15 d15tont1nued 1n the l1te tome STAGECRAFTERS The tluh WIN 5t1rted 1n 19 S and the purpo5e W15 to tudy the 1rt of make up to ton5trutt 5t11ge 5tenery and detor:1t1on5 to m1ke m15k5 and to de 51g11 to5tume Tht St1geer1fttr m1de po5ttr for 111 tht 5ehool pl1y5 11'r1nged 5t1ntry 1nd d1d the 1fternoon 11 week The only ofhter yy 1 the setret 1ry The elub dl hmded 111 1941 M1 Edlth D1qfgett WIN the or1g1n1tor md pon5or 11 the tlub from 19 8 to 1941 When M155 D1g2ett rolvned the 5pon50r5h1p or the tluh Mr E Ornell Cr1p took over the Sfdgfl 1r1fter5 The new group dld not do m1ke up or any of tht xenery 1rt work It yyork XVI merely the 1rt 11 1 5t11t proptrtlu tht optrmon 0 t e 111 ht tontrol hoard and 111 5tage 1rr1ngement5 tor 111 thool puhl1t 'l11'.d1I' md 115,emh11e5 The nime of the tluh was thwneed to the STAGE CREW md mtmhtr h1p ton 1 ttd of only four hoyi -4.1-gn , 3 Q is ,S iq R, va , A ,R , , 1 ' A - - 'w ' '.. .' '. .1 '- - L 1 5 1 ' f .-. 5 5 ff - ' ' 1 , . ' 111 11: 15: s, 11 1 l 1 : 1 ' ' ' - ' 1 . ,- . . . . z 1 ,' ' " ' ' G . . 1 1 , 1 A 1 1 T r T -. I- , - . . 1 - 1- ' ' 5 1 5 . '5Q , 3. 5 ,: . 5 . 1 -. ' 1 - .. ' ' . .' , ., ., xl K 4 5 K- I J I - W 1 5 '1" , , , , , , . . - -, D f 5 V 1 . w--5 3 y 5 ' -- K fs 2' " f A : 15. 11111: 1s 11 Q15 1: s 1 1 1 1 1 H , , - , 1 : 5 1 1 - . . ., , , A U make-up for the 11ctor5. Meet1ng5 were held one - S , Q ,1 , . . , 7 -. . . A , ' ' : ' 11. 1 1 us 1' 1 . 4 1 2 2 J ' ' . . - . . . . ' 1 1 sa . 5s 1 1 J "1 .. '13 ' , 1 1 ' , - - ' , E ,A V as 1 4 . 1 5 1 1 41 c 1 1 1 . - J . 5 - , ,. , . , , . - . -, 1 K 15 5 1 . 1 , -I , 1 5 1 1 ' 1 ll, 5 e tl11 1. Ll. , ll I In .' 5' cz 11 1111151 1 1 12 f h g 1 1 1 81: 1 1 1' 1 51 1. ' sz '21 1 : '1: 1 1 " ' 11 1 5 C 5 1 1 5 K 5 - , - K 3 .Cl :Sidi 1115 1 '11 1 1 . gk g 1 15 ' 551 ' . 'IQSZ 1 1 1' 1 '1 sz f-. 126 F1j'tyf'1'ear Hxstory Thanatopsxs Club-June 1958 STORY M1 Emnn B1rrett formed th11 eluh 1n the 1111 of 19111 Th1 1111 exe1ub11e11 for f11rl Sever1l other llthflfy eluh 11ere orff1n1zee1 under d111erent Hlmhb over the years STUDY HALL MONITORS Th1 elub heqm 1n 1anu1r1 1979 Thexe mon1torb took the rollx 11111 xuperuxed th tudy hall to keep If qu1et and orelerly Me1Nt 111 the mon1tor1 11ere -1111orN Frequently the btudy 11111111 e11t1re1 t r sp11n11J1l1ty 01 the mo111tor Th elu enele 1n 11.1111 19 9 T 1 xpon-orw11ere 111111111 19'8to lun 19 r C'l1re11ee R1y eptem er 19 ' t 1111u1ry f 4 err 1nu1r1 1 4 to une 1 TABLE TENNIS 1 eluh 1111 t1rte11 111 Mr Normm D11 1 111 11ter w11oo reere1t11111 C11mp1t1t1on 111 t11ee11 member of the 1 u 1 elu Nto e 11111 11 1 of mtere, 1111 t1e Plft ot itll entx 11ter 1 hort t1m1 t V11N re111e 1 1111 111 9 1 U11 er t11 ponxor 11 111 Mr Le11111rel Lur11 l111916t1e elu1 111tere1 111 erse 111 t1e 111m et1t111n 1 e 11 h1mp1o11bh1p hut the memher 11111 1111111111 I1 1111111 t e 011111 in 1ompet1n11 1111111 t 11t11r Ie 1m Att e ene 11 t e N11-1111 111 19 N r ur1e re 1q111 1 111111-or 11111 Mr EFTI1 t F 1111111 u11eeele1.l 11m THANATOPSIS CLUB Th1n1top 1 11 1 umque org1n1z1t1o11 111 Frmktord H1 h Sehool It memher 1re reprebentatwe 0 Uelfy e1er1 group eluh or Ielm 1n the behoo an the1r one n11111 purpobe 1 Nerv11e The need or u h 1n 11rv1111z1t11111 11 1 felt 111 t 1 prmo 111 1946 111 t11o 1m1Q1n1t111 11111 1II1lN1I1UUs Qtuelent Don Tuelmood 11'1Ll Dol11r11 Mentu T11e1r or1g1n1l 1de1 11 11 to form 1 1111111 1 u for Ile ehoo N111ct111Qj t e memher 111 u 11 1 1111 1 to 11111. xome re re -ent1t11e from 11111 1lu ueh 1 Skk 1ne1 Bub 111 1111 1th1et1e Ie 1n1 ete 1 tk t t at t1kNk r p rexer1t1t1veb11r Group eou then uxe thelr spee1 tl ent to of Ner11ee to the 1 oo eptemher '6 1946 111 t11e '1te 01 t1e rat 11r1f1111zeel mLktll11Y y t 1 111111 Th1n1top1 1 1111u1reel 11 111rter mem er 111 1 1111111111 111 t1e perxonot rrel flp 1111 pr11111 1 1 1re11 1n1n11el11tel1 elu111 eel 111m l111per 11 t 111 el h1 T111zn11to1m1 11 hrxt 1I1Ll H111 1I'e1.1UeI1I1 1 u 111111 1 n 1 n the1uw111m1 111111111 1 1 1en1 111 XX1ll111'11 Cullen l1r1111t 1ut 111 e'-.let 11111111 t1on 1t111111 t11 1 t 111 t1e 1111111 ot u 11N1lHI NLQIT 1111111 11 1111111 1 111tr11fu1n1' 11111e1er 111 e11n1tey re r11111t1t11e 1 11r'1111 111111 11 th prmq t rm ot 194N th hrt 1'r hmm D11 ponxored 111 T111natopb13 took plaee tt Frank 'S '.: 2" " " I' ' ," 5. 11 ' 'g ' Ni ' S 1 1 STL 1 1 "' ' "' f "1" sn' 51" 1 ' 11' 'zl"",'x .' . '1 ' "' 1 L1 ' ' . " '. 1' " 's 5' "'. 1 11 f s c 1 ba '1 ' 'Qs " ' h' S ', ' 1 . X' 3' fy' .csx V A Q 1 ' 13 f"1"111' '11s' l1:'1 'A Q . i 'Q' I In ,' h1 1 's'se1 'gms .": 1ep'f 'V ,.v . x . 'Q ' Nfb'q "id 'B 4 ' 'z' ' 11.5 ' as 1' 2 'lc' . L' N' 5 N ' F' 'T Ch '.1 1 " 'Q S. ' '. They' "l h 1 e f ' hw R" 'R Q N M I I V x Nw 1 ' 1', H, s" ', 111 1 :X " .' "hc D. 11 1 " 1111151 1 'h' 3-' 11 -4 A ' 'll S be T Vw wslh 1' - Us --M155 K1 1,11 15 113 J wfmw 5' f N -4- 'ff V ' 11- ' lf 5' Mr. XX'1ll1:1111 Bocrckcl. H' N T S' B' h S W ' ' SS 11111 .' Q1 ' '11 ' ' h' 4. el: s I ' 11 'EO 'IC1 . ' "p1l.T11""' T115 ' '15 51 " .' A 1 if -5 ' 1 1 1' ' 1 - " 1' l'1C,t11 s 'p 1 . ' ' 5'1 l " X ' . ' ' ' 'gs he' - I W 14 'ks .I w1V'111. lT1c4 ' Q -I-I N - 5 A 'Q -N x II' I xkcd 4 cg. Xu , V 4 A. x L ' ' ' 'cr s 1 'l 1'.' 1 1. T11 4 1114 14 111' t1tl1 of ll ' ' N . ' . . 1 ' " 'Q , 1 '. 1 1' 'jg' 1 1"'elag: 11' 111 11S 5 f 11 ' ' A ' ' , Q1 .P I. y I ' ,X , ,xx I i x W1 ' 'Q' he "1 13111 . el 1' 1 1 the ' t1 3'h 115 " ' P- " , It h.1Q n'1"r 11' 11 :1 gl 'W "T 1U digg' TL" Tlx ' 1 'Q 'T ' T Ci .1 , , , Q in ,1 H lg , 1 1 el 111 '1' 111 : 111 the 11-,1 1.11- -',1,.'1 11111. 11 111-1- ' 1 1' he :':,' ' if M, L " 'el gs 1 c s 'Q Q ,' 1' c ' s ' es 1 9 3 ,. . 'S Q 1 1 s 1 1' , Q 1 I' 1 . "1 1 f Fran Ord H1gh bchool '7 ford Hlgh Sghool The mcmberb of Thani irrlvcd urller than any of the frcbhmen and xurc on hand to dlbtrlbute tlkkub for 1 dfmw gxxcn for the fre h mm after school m the gym Thex xxclmmed th-. mu tudent md dcquuntgd them bncfly w1th th-, frmktord may of hfe Thu mxt tgrm the Mfmdgl Plonchr lvnrd vnu pnxntgd Lt grldumtlon for thy fxrt Umk Thg mx ard gonblstb ot 1 S73 bond and 4 x.61'U6Llt6 uhhh 15 gnen tune euh year to 1 dn5LI'V1HQ ffrmdu ate who hx proven hll'DSLlf 1 Model Plone-.r 1 Sxlur Doll lr Dune pnxnu uh yclr durmg ChflbtmlS wack lt Sumgrton Sprmgb by Thamtopsls hi bewmf, om of the yure souxl h1ghl1ght.5 at Frmkford The dub hd: 1150 been ruogmzed for the QCFVILC It pgrformul for thc whool suyh N dpuar Ltmg thg mun hill for 9pQ,LllI holldays PZIITILIPIIIHU 15 1 group ln b..hoo1 Show and helpmg when pobsable wherever help IS needed November 1952 saw the orlgm of another Tharu Hrft a Pep Rxlly m the faudxtorlum The btu dents supported thls event tremendoubly md smcc the Hrst one pep ralheb before many gxmw have begome tradmonal at Fnnkford Thana membcrb 'is one large SOCIHI group look forward to scvcrwl soual functlons mah ycir rc atruted to members Om of thpsg IS 1 pump 1t Cham Bndge whuh tfmkm plane IH june Thmi tops1ans from long ago meet Wlfh Lurrent mgmbem for b1'Clkfhi5f bcforg the tradltlon ml Fmnkford North it ollg footlmll gimp Chfl5tmlS urolmg IS 1 flYOI'1tL, Wlfh m1ny who hmvk mct cuh yi ar lf thk Ch1ld home and btirted out at 17 00 on Chrl tmv Eu to crenadp v1r1ous lugky member The list vxukend 1n uly ls usu11ly rebervgd for thc Thma to 515 LIL putty L or many yur lt l4tm Street bcuh m Ocum Clty Another of Thmu Oflglllhil 1deas hu been the formitlon of 1 Pwrentb mght Thu Im 1 mght when pargntb Lan obxrve in ntual bubmess mcetmg of the dub then bk enter tuned by thy vmoub tilmtb of thc dub member md Hmll5 part lkb of thv. famous Th1n1 xnapkx In pltg of thene md mmy other umm wmunung boual XLUVIUCS Thmltopm hah through thu pan Numa fully nrrled out 1ts orwmal plm of wrvlw to the Mhool Members of the dub have Nxme 1ts or1g1n been mtercsted 1nd aktlvb m Iumor Red Crosb vyork Thu 0I'g8.Ill'1flOD wfford Th ll'1ltOpblb many opportumtlcx to by of xervuc 1 hu been CV1d6l'lLCd m rmant yclrb by thy evgr 1I1CI'C'1:lDg amount of xx ork done by thu dub Lt Rnervlcw Home for the Aged Con ucntxoub Thfmltopblm ham du 155 been mn hand to volunteer for Hurt Fund uv Lk.t1On5 or other related XLUXIIIL5 ln th-. mm mumty If1d1V1dL1l1 club members have gxwn of thur Umm to read to blmd pu-unb M my of Th ma ot Lr Ny1'X1u. haw not mn pu luzgd Nuyrthg Lb t y ar-,t L xxor f t 1 tmnf' bm of kdm Ltg tu mt xx hu provmlg LfXluL. md prugrvb thb xwn dgrtul Frmkford H1 fh SLhooI pmt THIRTEEN CLUB t Qrmdultlcm tmm tnrtun f t tug m xnmrb ut Frankford Hlf'l1 Lhfxml in lmlt-,gl to 1 dmmr Thur ho tb an men who omg were members of 1 umlar Group ut Th1fILLD Frankford boy T c firt Thlrt-.Ln Club mud 1ts nppurmu 111 tn pr1nUof19'7 Every Fdwrunry md um vnu, thgn Lxupt for 1 brmf lxpyv durmg th.. Suwnd Wcmrld Wir years 1 mu group of lv boyz his been xlutcd Several boys of the dub of February ID thur Llrbmg dip ID the lhool advbed mhb for mmon of m hononry bounty 111 Frmkford Ab they would not bg m sghool to carry on thy work thq gathered a few bop ot the dash of June to orgamzp thxa Nouety thu Thlrteen Club Mr Snook utgd 1 thy Llubs ldvxber unt1l he hft Frankford m 1977 SLYVILL pprbonalmty md ghul1rbh1p were Ind down lb thu prlmp rgqumtcb for probpgctwg member who were selected by the group ltxlf Mr C Hovnrd Thom lb of FLbI'l1l1'fv 7' tht 1I'lLflIlLIOI' ut thg 1 u xx xx L mry k own 1 U1 honorary member For Nump tlmm. they dub um shud of 1 lxrgb nuglgub ot boy in thx, gr1c.lu1t1r1g 11 vuth x tem from thh nut uugechng clhb to mburp thy Llllltlfllllty of thy ldeals set up by the Oflillfl 11 org UIIZVIIOI1 Mr Ellwood Gugy md Mr Lynford W11l11mS hudbd thg organlzmon from 1978 to 19.0 Late m 19 7 Mr Iobeph Coval md Frank Lightfoot took nur bponwr h1p thu lattgr Lontmumg untxl 1933 uhm Mr Fmh uuptgd to pon orxhlp vuth Mr Cuval The Thlrum Club Lontmucd m 1th orlgmal xdc 11 through thL thlrtlea The FIVHIYQ between the Thlrtun md Cmnlu Tvwlw. boy added much to thy plfll -o Lvldkm at Oxford Aunuf, and Wike Ymff Str Lt The two glubb bxttlgd bmk and orth tor m my ye us ID lthlgtn, utlvmcb The Thlrtceners of 19 O xull well remember thc jomt meetmgb w1th their brother rlvwlb th: Cumlg Twelve The Th1rteen Club also held many gah oknl events it such Hue dlmlng pub 1 Melrose md Ccdirbrook Country Club N , ' ' 1 1 . 5' ' ' 1 . : ,S , . 3 ,,, 2 ,Z .. ., 5 M 4 1 - ,. , . I . ,, -, S , . 11,- k. , V 1- , , .V , - V v v ' i , r 1 I f 5 " ' AVS 'I . Y 1 L , .S S2 , 2 . . , , , V ,Q -Q 2 v 1 C ff ' , . A h, -, r-.Q f 1, bn hiv X ,N -1,-Q . , , x . . Q N 1' x x 4 zu 'Q' hem N hx ' ku hss , 1 d d' T11 ,-N , E I 1 N 5 ,' , 5 L1 5 5 I E , 1 ' X ' ' L - ' ' 'Q ' ' - g : . 5 ' " 2' ' . as ta: 1 .5 x . . , , - - , 1- ,, h, ,1. A . . .. 11 L 17 AL llc H 1 1 X' 'Ll cw 'Q ,,' , A , - ' Q. , ,' ,-. K . , K . . . .N Y I N . 1 7 I I ' . 5 1 2 .5 N N ' "1 , 'Q ', -' ', ' - W , ,. N 5. h : . L , . 2 . . 1. S --I , , N . ,. J . A. N . . . IN K 1 . ax, " 1 X 4 : . "1 , A , 4 V -, ' . ,- ' , 1 1 ' ' 1 :xx " . 5, , , . , , - . N 1 o V . ,. 6' . ' , . R. . . , . -, ,. , . , -- r , M . 4 I v --1 1 ' ,' . .' , ,.. ' ..- 1 X , ' 4 , ,. g, "' Q Y p , ' 1 I 1 f 7 1 xy 7 f A , 1 , V s 4 - V 1 , - , , ,. . . , . W , ,- - - 77 5 ""7 K . ' 4 x .' ' ', 8 A N L 1 w 3 ff w . , V- V 7 ' . 1 ' sb 5 1 ' . 'Q . . f. f . ' , wx . - ' .., , , . . . . S. Q . , , 1 , R X , Y X . 1 1' - 5 'a Q Q r N7 - X . . '. z', N Q ', ' ' 1 Q ..-, 1 . L1 ., .x . 1 hx .5 C. h Q 1 '. 5 as 'z 5 4 V . , x , . , ' . , x - , f V ' x ' V w - rv. r x , . - , . 1 - 1 4 4 - --, - V N - 1 - - 1 K I . - 1 A 'D 1 4 5 ' ,' Q ,- . ' - , ,. . N-- ' .- ' ' ' " L.r:, . Y . : 1,, yy 1 w ' . , - . . . . 5 I 5. ' 4 - x x - v N f - yxs , r A-1 - x . . 4 . p' ' bf: Xh 1 ' h-ld f A ' 'H s ' I p .. , ' ' ' ' . ' .S 1 . 1 4 K . C 1 - X' 5 H ' ' 6 - . . . .. ... . . , . . , . . . . 3- I . K - A . . - ., , . . . , . x . L K ,, . I S . , . , . 2' i ' ' I f X '., , ,. , . . . ' ' 7 V . . 1 X 3 'F 5 x V . 1 V 5 2 " . 1 4 w K fx S V y - sw Q - A .R . , 7 1 . , Y V V N Y 'I - r hs! Q ii I 1 s , 4 1 x 1 1 . ,. R5 -, -. y y 5 X f C 5 r w M- - U 2 '-1 W Y. V5 K ' ' 'I V A -5 - 3 va A x - " - w ' - , .' , , 1 , 1 1 , M ., 5 X . . ' '1 1 3'--Q f- 'f - 1, 'M ' . , . -. , ,- f v 1 ., 5 . . - . ,, ek . . . . ,. : 1 "H ' 2 X H' 1 , K i 5 . 3 v. V 5 5 .. . Q . ' v 5- ' ' . . . -'. ' ' . - ' -, , ' - -.4 4 : 1 . . , , Y - N ' -. '. ,. . , .. , , . J 1 M 5 cb r 3 - 4 'Nm 1 5 1 c i 'N"5 7 ' " Y 'S 3,' -' V -- N 1 V1 -, -1, 1 L . 5 - .5 4 . ' 1 ' v N- 1 1 ' , 5- lin Fijty'l'eJi Hixtnrx Th rteen Club-january 1956 K ll rwxt iuiiittl 1. 1 1 N M N i iim L QHININKI' lim uktf film I' 1 i UI' I1 Xt t wmv r ruxt l 1 Nu ouiwir rom ' 9 tm i nt 1 t in L xx ir timt N twuu 1 U wnixiiitt xxitli tlimimxliirw fin 11111 11i1xt1 t i1 T iir't11n ii x kl rtiiixtnitt in ' 111 it xx ttitt i ti u N xx ii tx trit 41 1' 1111111 N, N11 1 ll 1m N Nix It nt xt x1 xxi nu txixt ll 1 1ix1ll in Mr Vxilliim P iu-in 1mt tc wwwr im rtmiimt NU uiiti tiiit ' 1 xx iw r Trwxtll rttirtd li' im t lg mx' r 1m1 tttr in 1 1 iix it 1 1 PUIINUI' xxitli Mr llllx ll nxixtt 1 1 III ii nt Ill 1 lI tt it Nun-, 1' N ' x 49 I' LL X L 1 1 1 t ll iturtt xxx III uwftnit ' V N H m '11 1 l 1 titi-iii 1 r 1 irwt it Hi i' 1ii1ii1 xllllkll I 'xnxx t Wi N it L1 lil i I Ntit 1 Tliinttn W1 fx 11 t H1 H' i x' i N1 win 1 1 Nl x 1 1 i 1 N111 tt t 1 . ' 1 ri tx tLlI'Tlt11 lf' MUNI lt rug i 11 rm r 1 iiii 1 u i iw iix tit t u mtm i1 titm t xt Q1 ut 1 nmnr i 1 x tix lxixi wt 1 utxt ii ini' r ui 1 in timt u uillx i tir Niwi itturitt Virttiillx xxit mu tt i1in t wi xx in xxtrt mn ittr t writ X M1 g lN-N lxx IIXL tll Il 1 l u NULLLN U 1 mv 1r1wu ui iixt pn xtd tii lxlll ii uttt NKXK tirx Il tit 111 vw 1 x t tipilx x ii titir uxxs i tix xxx 1. xxu ii xx lX tit gr 1 in ui nitnixrx -1 ttt tit x wx t tx 11m it1r tw lx tit MLIINIUI iiix' mtm xr 11 tit IDLOHNIIK' iiwr 1 ix ittr tux 1 Nix 111 x I L wti r mxr 11 1 N N iix tir 11xx11 mttt ft x 'lk xXx IL DLL IU' n Nl N45 K t u mal lt in N4 iii ii lk r M 1 1 wut ti1 1 X ltlht VPN HN ' u fx Wll lla mx 1 riii 1 t ll 1 ' ri 1 U1 Dr Mit ii St 1 triii ri ii tint 11111 it 1 1 N iiixtr w t it tii t 1 ll li1l1lm1mlx1r i i iir tt ' i' fl ti1ti I 1 t i nt HT 1 wt 1 x i II L1 t in tttiii l Iii IVF Mr. fl.rl1'- li. T .-'ll ' i t Mit. Pc l. M rlf ni st c .1 k.lwlQ rl Q .lm t rl 1' 13 Fi 'l .14 .1 g1i'.iLlx'iscr, Later iii 113' r. lx' ll. Cflilx is tl ': l ' 'l lx ' l 'ra l t vl fl" L'i l A 5 k " ll M . F xl f 11 Q l".1r. rli- n ' l - Q 1 ll tli' IIA cl.1Q4 x'li1+ lcl' fcc 'll l ' l-.",M,T ."l.s'lc.'l ' li IPF rl ili-1:1-.id ,g.i1l.t'S..tl ' X sz 'fiide rlif Qlt1lili1'1'.il X ii .1ctix" cairlx' ' 1141. rli- tlccif 14 tw lm . " . 2 i . 1' fl t Tlic -1 ' Irv: 'N uf l.1t' 141. ' l 'l fx-xpt' ,tlvl xw 'l " ' ' Qlx cl Pri' ' , i. "Q, 'x "l lx li 'X fill ly'tl'r 'l."m.t'l." rc1l1ittt1li'f "'fQfl tw lic liriimm until it XX'il9 " . ml 1243, .ml I sp' s. The 13 Cl ls l. '- wx l.t Siiu '.1f1l"lmltl.1t lcfl l '11 ld'x+ 'tlx' 1'.I.l1'ltx' fr 4"'S4'l1l'N '.l1'..1tl li. lil f r ,mtl at 4 'Ni fi iii .iii li ii r.1rx' l.1".. tl ' xglii il lwxw .1r' xilxlc t1irc1'1wgiii:c suli 2 . ilirn' i Ci 'lt Tx"l't 'af t rt' 'ml Mr. Clarlw F lt fall Tr . tl . f" X . Cl. lwcc. ' 'H' Tlu 13 Cl l 'l"IxI'II ' rks tl s '. jr l t k .iduf fpiix. l 'ftlt 'l-I -1il'1li1.'li .rgl3qll 'l"fil'- l'li'cl,'slij" f M. f X x'1 c.'li',.M.xl. '4P"N Qlt "l' xdx xl'sfl' ' , l. ' t. kci l 'plac' .X C4 fs I " .C. fn. -cn xllif. L. 2 l tix" l js ml if lv lc Tliniugli rlif l.1tc llirtiw .mtl liftiw tlic Tliirtccii uiglit t'r1.m .aiming tlicir Ql.1s4m.1tQs Tlic thirteen ffl li " 'il n.1iix' uf itx wltl tr.1l 1w 4 .1 l vxx ms l ' X tn 1'.1'li cl.1'4 cltil l. '1' tli' ' " ing li1il1lQ.1mii1.1l l. i"4 . .N 'rt ni Si riiip 1'.1Qli ,'c.1r .llll ' k1.ll "'iitx. :Xt tl X I "t 14 rli' 41 ir T4 .iff In W .mtl 4" tlic pltili V cxcrittl '.1ri'tx' sli ixx'4 iii mugs tw li.1x" gust Qptxiltcri xvlw ll.l'x'N lN"i it 'f tlit Qcliiwl .11 lit ritim. li: tl '. X . . " 'tit tuwlitil 'i 1' licltl nf Q dc. 'iv tw if '. k.lx l 'ir 1vf.11'tNyi1t 1 ii lx' Tt11l'iitx lint rl 1' N1'li1Hlxx'li1ili.11l 'xi 'r ' "N tw tlic l js Ex. ylt4 .1 ' l 5: 'si 'i .til ntl .ml slim 'l tl 'ir Niiix nw tl. ' 1. -ii.-li .1N lxlr. F . lt XX'1ilxt'ii'r fr. .tlxrrtiwiig i. ii' ' I 'lf' wr xx'li.1 li.1x'u x'1-L1 Pr- 'wlx xxwm tw '.r1l 1g1'r Il r lf-tcrlxr ik Pcii Ch.. . lit . witlt. tlit- qltil Y gr. l . -ii .1xx'.1ml ii ' 'ri '12 wt' .1 .iii Tli1 rilcx' ll, XX?--tl. .1+xix. Ll' Vt ir Tlit- " l 5 5.111 u+Li.1llx' lx' li uni liuxilx' wt' . ll'tigN .it Cf1vlumli.1 l' " Nitxi All 11' l 'it wll Q fi-rtlmll pri smiiix tliir ii, tl 1' f.1ll . Tlif iii .1r' Fi'.iilxt'1.r.l gr.11li1.1t1'4 .ztl X t N Qli p 1'li1l1 ix limitxl tw viii ir l xw x'l1i li.1x't til-4111 :ii rlf Tl. t"ii Cflul. gr. Llc' .1ll NL1lji"t4 .111 l it FU 'ii .11 ' in x'.1 1+t1x ' 'tr.1' Atta 1 .tl . wi Ili t IH 'ri lx'r4 lxxwwr 'ii ll- tliq ' -'l. .R "t"+ .-'xx 'i.tctl 1? Cflulia x'itl li. iq Q x Dt" liar Frankford High School 129 Ushers Assoc1a 1on january 1952 and lune of e1th year Men who are l1ke1v to show up for 111 evenmff w1th the1r old 1.1 Club budches are Robtrt C L1ntk sheet metil exeeutwe and mount un tl1mbtr Brooks Wh1te eonstrucuon com panx txetutlvt Olwtr Txx1t V1tC premdent of the Frankford Trubt Co Clwrtnce Summeri Leed: and Northrup exetutlve Iohn Mllne owner of 1 h1t stort th11n 1nd C1rl Thomu in Oh1o school teathtr All of thtxe xx tre members of the Of1g11'l'11 1 Club IH 1977 Anothtr or1f11n1l mtmbtr who dletl 111 1918 xx 15 P1ul Rtmmey 11't1 t xxhote work hangs 111 tht Mttropo11t111 Mustum of Art 111 New York Tht org1n1z1t1on ot tht Asbocnttd Th1rtttn Clube was 1nwt1tuted by R1th1rd Thitther who 13 an executlvt of S L Allen 'tncl Co 1long xxxth mot of tht mtmbtrb of the orwmal club It xx1s largtly through hm ttfortt th Lt thlg orQ1n1z1t1on hu betomt the promment 1nd buceestful group xxe know todiy TIR NAN OG Th1 tlub wt 1tt1vt for lbllllt thrtt ytnr from 19211 to 1977 untltr tht 1t1v1sor lllp of MN Eltanor 1tt, It prtxtntt txtr1 p 1yb 111 t t 1 tm IS TRAFFIC Mr Ebb kt btvm tht tlub 111 19-1-7 for tht purpoat 0 kttplng tht 11111 trte from DON, 'tntl thrtttmg student trafht Eetth pemotl somtone xx 13 umvned to the thffertnt pobtb 1n tht h1llxxayb No ptrnlty W1 Qlxtn to lolttrtrb 111 the h1ll but thty xxtre qu1etly rtpr1m1ntltd Th tlub xx1 d1Nb111ded 111 197 TRIANGLE Thl tltb1t1112 Notltty xx1 orQ1n1ztd 111 Apr1l 1970 by Qlrlx xxho p1rt1 1p1ttt1 111 VLYIOU Ntudtnt 11 tmbhtb mtl tltb1te Tht tlub L11 bmdetl 111 19 9 The ponsor xxert M1 Flortnet Sthl1rb1um from 1970 to 1974 M15 Mlfy Purttll from 1974 to 1977 M1 Retd from 1977 to 1979 Mr Dorothy MllZtf from 1979 to 19 Q 1nd M1 Mlflilll M M1 ttr from 19 S to 19 9 US1-IERS Th U htrb Axtlltlltlflll xx ls OI'U111lZx.L1 ln Ft ru wry of 1914 untltr tht wuptrv1b1o11 ot Mr Hlffy Bonner S1nce 1th eq1b11shmtnt the Uxhtrb Abtxocm t1on hit mi ntamttl 1 1t5 olt duty tourttoub and ef11c1ent astlstanee 'tt sthool 1nd local eommumty ment exertwes 'mtl othtr 1i1'11r Mtmbtr of th club weir formal a.tt1rt lt 111 evenmff 1ff11rs and create a eharmmg atmo phtrt e1ch t1me Tht number of ushtr 1n tht 'lxwfltl 1t1on 1 ubu1lly 70 or 71 Qlfl They 1rt Qtltttecl t1th yt1r on the l11 of 1ntl1x1du1l post thirm ptrbo11111ty and mmner Mr Ly nford W11113lHa xxn tht spon or of the orv1n1z1t1on for m1ny yt1r 1nd If prtatnt tl1t glfl 1re qu1tlod by Mr Theodort C Humphrtyb Otcl 510111115 tht 1 xot11t1on Q1Vt:1 1 tlmte The g1rlt of th15 actomphbhed and popuhr group emoy Ntrvlnv the1r sthool 111 thu mirmer 'lncl thex 111Vl1'l'1b1X exetute the1r tlut1tN e111t1tntly ind ffract fully extn 1t 1 momtnt notltt 1 - , . , ' 1 . 1 ' I 1 U 5 ' 1 t ' 1: X1 3 . 1 1 1 , .1 ' X 1 1 t 1 1 5 1 1 ' 'Q , f 1.5 1 1 :. 5 1 J . V 111 - ' 1: S fs, .1 , .1 S S- 5 1 1 SS 3 5 - k K , - . , .1 . 'q- 1 1 -1 - ., 1 t, -, - , t 1 , A Q, , 1 . .. Q bb - .. , 5. , , ' ,, ' , t ' " . . H- . ' -, 1 , 1 L 1 , 1 1 .. JL 1 1 bb 1 A. N '. " 'Q' 1 15 1 A J . 7 9 3 I A ' 1 B V J --. 5 1 , 1 vt 1 T V, 1 D V I b ' I b 1 1 . 1 -- 1. . 1 1 , .1 N N 1 N - 5 V t a 1 1 1. 51 v 7 1 1 1 1 N f - K 1 I 1 1 . . - 1. V .Q Q .N 1' 11 1 is ' s ' ' 1 ' T 1 L 7 1 1 s 1 x . A 1 1 7 . . 1 ., 1 ' z , , - . functlons. lhe g1I'1S usher ut school plays. Commence' 1 . , - , , D l K P 'Q' s V . 1 x 1 ' 's '- 1 - , ' ' ' , A A 1 , 1 1 1 5. 5 L . C N Q V K V 1 11 1 5 1 1 s ' 1 1 . 1 . . . . e ts 'z s ' 1 f s' :QV 1 1 HH: H --A'5. ,:,yt,. -.., 1 1 1 1 1 N55 ' ',' t 91. - K . 1 . Q ' , D 1:1 'tl al 11" ht .sse ble. I 5, , N A ' A . ' f ' v vt 1, - 1-5 -, ' - , Lk 1 G 5 ,1 1 1 1 :1 1 : 5 .. ., f 1. ' 1 I S 1 Z, L ',. ' 1 K v D N . 1,-. - 1, 1 A - 2 , , - -.' ' ' ' 1 'Q' e' e' ' - I I 1 1 D 1 1t- 1 V 1 1 . , - - , K , , K , , - . - - 1 I fq rx ' -. 5 - ' 1' 11 ' v fx ' ' - ' '- 1 " - ' 1 . ' 5 ' 1 ' , 'e 1 '. eo as :1 11 jf' 1: or '1 D 1' J. ' 1 1 " a 7. F11rx 1 ear Huron VIOLIN Dl1f11I1X Vxur t1rtL t ls .u 1n tn 1 pur r x 1 11x11 su L ' tn X111l1 1 LU istu 11nX tXX11tL1'111 YE MONKS 11 11x1111Imr 1911 111r1u 11 tu 111r 111r1111 1 1.r1r1 1111 I11XXI1 1 111 r1x1 91.11 1 1 u xx 11 1 11 LQI1 twrrm tn. 1r1x111us 111411111 I1 s xx 1 11r1'1111 md u11d.r tv, 11111 111.1 111 Mr Vw Bm 11LfM P11 N111 xx 111 xx 11 L I Q Q L L I 1 T1 1 lll 1 1 wx irl 11 1111' xx1tI1 Mr S111 11 t11 1r111.111 111 t1rn1 I1 111k Lum 1 t 1 11 111 A111 111r 111. 11rLs1111t X11 1 L t 1 r11r 111 Ll unr xx1 t1t1 11111 111' 1111 1 11r1t1rx xx s 111111111 1 tlm 96111 11 'r11111 1111111111111 tn 1 111 t tx 1. 111 r1x1r1 1 tI1. N141 1X 11111 1111' 1 tum 1111 11111 r mum 1 I1 L 1 111111111t 11 1 1 mx 1117 1111111111 tud111t T1 Y M1111 11 Ik x11V1L 11111111' 11 111 1.I1UI1Q Ik INI WIJUYL I1 1. 111 1 1 1 1 1 L 1 R111111r11111 11 fr11t ut.1 1rt1 t 11 11.turL xx 1s 1r1s111tL tw I1 111 11 Ik 11111t111v 11 Lum nr 9 xx 1111 1 umm 1 Qrmn 1 urn 1 1 11K 1 x 1 1r1s111t t1w.t11r 111111 91r11u1.1 Bkrmr 1 tL11I11r11f tI11 CIR r111 111t11xx 11 A11111.x 1111 1t xx 11L11 1 W1 1 umm lI1L W LL1x X all LlU1kL L11 X 1 LXLIHIII Xkmvll 1 111 1 x 1 1 111Q1111f 1 111.11 H11 111' t rm 1111 um 11 I1 M1111 x1 1 1XLI1I 111 mr 1 '1111 I11L xx 1tt111d1L1 t11r11 I1 Lkhlknx r111L 1 UNK 1111111 L1I11L 1L1rl111 11. XX11r1 lf 11v1.x1r t1r11u1f1 1 911 1 11 xx1 r1111x11111 111 t11 turn t 11 1 1. 111111K 11 11 -1 1111 I1 111r 11 1 111 1 11 111 111lLfL 1tr11 111111 1 x r 1 - 1 u 11 kg X X 1 1 s 1 M111 11X N11 1 11 D 1 1 IH 1 L l 1 1 1' 1 1 1 1 1IxL 1 lx 1 T11 1 illf xx11Lr1 t M1 11k 111 t LII' 1t1 111111 lI1 1111.1 tv thy musk 111 P111 1'1.1rr1 111 111 or 1'1LNU'l Don 11d E1 tI1urn 11..1m1 tI11 1 u mu 1111s11r 111 194' Mr 1t urn 11 111 xur. 111t1r ru nd If ,1u 1 11 1111 .11 mtv tu sun.-, 111 r Mlftlll FLtI11r111t I1 mu tI1L lLI1l1' 111111' r Vs 11111111 C1111 L11 1 1tL r t .rw 9 1ut 111 946 tn 1 u 1x1 tg XK1l1HUt 1 111 r 1' F1'111k L1 I1tI1111t 11111 -.1 tn 1 1 trwrn 1 1 TX I W L L 1 1 - 1111 1111 I1 191 111 111 r11n1t11 mmf 111111111 Y 111111 11114' 111 1x1 ty Lk I11ll11 11.111 r11111111111r1t I11rt111 1111 111 s111.1 Tu r 1'1111z1t11111 1t x YE SPOOKS 1 11 I LIN 1114111 1 1 11111 s 111 L xx s t1-. hr! L11 P1 Fr1111cI1rL1 1111 1111 11r1 ls gkt 1 111 LI1I1I11 t Xl 1 111111 to 11N 41.11 5 11 1111111 1 1 Frdq 1111111111 1t1I11r 9 1 1r11u1 WK 1 tu Il I1 fmt 111 t r1111111 sk 1 1l1Q 111 Vx11lI V11 1 -.L mon 4 und r +111 11111 11 Mr 11 11 M Cmttwn .1us1 11 t11 1111 UI14' 1 11 1 mx 1st 15 t11 111111111 11'I1t 1m1111v tu tug t mu 1 1 xx lx 1111sg11 1- tn I1l1'11L 0 t 1 Iluflfj smut 1 1'1p1L1 11 I1 1 L1 xx1 Ls11'111t1.L 1111 5171111 1 11.1 1r1s1 1111 xx1 1 11 1 1L tr11sur-.1 I'LyL1X1. tI11 111111 111111 111211111 1. 111r 11 tn 11111 l11k.1 tI11 nut r 1111 1 111111 or Lr 11 I1 1111 T 11111 1111 1 1 mr 11111 1l11x 111 111t111111 tu 11L t tx L r1x11'1 11x1 1 I1 1 r1m1 1r 1111 xur r w1111111I11rn1L1111 I1 11 1111111L11t 111 '1f1 11 11 11xxsI1111 111111 L X 1 11 N 11 1541 'nw 1t11r mum I1 111g I1 1 1 1 lI1x Nm Ll 111 1111 1 L 11 1111119 u u Q L 11 1 11111 11 111111 t L111 111 xt11tt11t111L1t1111 11 11 1 1 1 ll 11 41 1 111r 1 11 1. IIrL u 1 WI' I ltl 11 1tt11111t1 1 UINI' I 1,1 1 L 1' I T x Y TEENS 1 mx 1 -1 I1 11 11 r R 1 11 I1 X11 111 xx 1 1 1 L 1 lf 111.1111r1- 1 1 1 111g .11111r1111111tx 11r1111.t 131- 1 ' . Y- "1 11a 1 s. d 11' L14 's ' 11. dd. "1 Miss 1,' I" s. 'd 11: 1111' 1' 1.11 I ' FI' I I ' '52 KI .5 C 15 5' Hf 1939. Its p1w x':1s t1 tw ' it k,1'f1tS .11 111.113 MF- 4 15 NW ' ' 'I 115 1 ' 11'11'.TIc'1I11.i1d 11' ' - s. SI' 7 I -A -E199 -9 111 1' 11 ' at s' I ' 'zs '.'1c11 I1 A 11 - - M. 1' " 'cc.1 12"491"51. INN '. .., tsd's xl. F .. Q I P - . M. 'A I. ,. sx .ssvs X1 M. 1:c111 11 111 1t1.,"11k1'.s1cM1ks41s.1 '21.x'I1' 14-1 .1 1 lb A d 1 , N 1 - 1 ' 4 1 ' 1 gm Q1 V 1.11msp.111.....111 -1.1 12L117'x -.1 'Q - , . . I Q 7 M , 1 Q N dq I ' 111's 124, 1" J 1.XCM11k.' 'Ls ,Q 2' 1 1' . , ' Q I ' dv N . , Ad N C C 1 .1 .1 lc u11t1 Q41 11' 111 11 fl XR'11'I1 tI1' s1uI1 .1s 1111 31111111 11rf 11-11 .1 fil-111131 11'I111W'I'. 11.11.1 1111 111t'r'st 111 11' s 1.111 11 Z1 I LI 'HI II II Id I . I I II di' . . . 1 . A111 N Q M s lx 1111 1 ,cr s 'I1'1. sg1111111 IWC? sc 111 1 '1 Q ds ' . . 1 Ii. , V . . . .. ." 1 ' 1 ' c.d""ss111f 1'1 -111. A -Xvlg E. XI ' Ic M1 s s1l" '11 as I1c1r 11101 5' I 111111 . I1 . T1- 'Jil' '.s gallcl . . A A I r 1 rtt , TI1' QI 'c 1':t111' ' 11 I11' S1 ks 11ci tI1s 111171. I1tr'.s 1 'as 1111 M1 Nl'1QNS.L 1 . , , . . , thx vs 1 I Nl- k V Vg Y V .1 W 1.11 t11.1t II '.1f I ' s Q1 1 1 4 1 H 41 1. I ' 'I I ' . SCI 11. T11 ' .11r1.1 L1'.11 's' ' 011.11 '11111' TIsL 1 1 A '1.11'1vc1s ,'1' '.1' . , . , . . ' .1r. 11 - tI s 11111 s ' fr ' 1 1154 - 1.1ys. xx'1tI 1 SI' 1is1 ':r.111 , '1111111 1. 1xx'41s O1 . . L 11. 1 11 I A . . . N za'1" ,. '1' J. ..g fish. Hs 11111 111 I 11 11. JFK 1 1 I l:.s11r11 H1 1 ,yi If 1 1 G SCC .U 1 hc U .1 2 xuhmyi 'II II ' 11 'I I ' Iwlllld-A ' 1. 1.5 q.1l11 1 . f 111.1 N' " I 1 1 ' 11 1' 5.1. Q-f ,lsch f :'l.lk. t1 1 s:I11 1. TI1s wx 4 4 1A11111'ss 11 1 . 1. t1 ' Bw: 1- the dim: 01- 1 X NC I 5 and t1 , L' D I- '-,TIE ' 'IIKIU 511.11 1....-1-1- 1. . ,1- 11. QCIIIII I1 'LI 11'u'I II 111 1"Yc SIKNICSU ng -1 lf I1 4 ' fI1's was Ck1119L1 113' t111 P1 '1 z 1 1 151.1 72 T111 1- ,J ,k. Y, Tl C ,Q 1 - 16 .1 11 ,l S 11.1.-5 1 .1 lm ' I4 11111' V1 1 1 - W QI I ' MIA "CI ku: tI1' ' '91 '. s c:11cd tI 1 "1 I 19' III I 1' I ' "RI1":tI' 1' :Ig-s db. '11 Quits 11ftQ11 t11c group .1ttc11dc11 j11111t I11CCl1I1Q4 111' --KT , 1' 1 . B I I, S.. .11 Y 1 .C v:1t11 t11c S11 . 'I 1 d'1zt's. 1111 's. . 1 111, 111,P.111 -111. --RCC 11, 1 ' 15 S 15' X1Q"1 NS x" ' txt '11, Ls .11,' t1c L ' ld Im Sw ks . 1 tIc 1tI1cr 1 1 ary s ' 'ty. Yu C111 .1 "I'.111L1u't" V11 s 1 ' ,.11L1-1 .IC 3. M, .Su 11' 1 .1 1. kts .S 31,111 .11 1. ,,1, The c 1.,11s1'11- ksx-Nr-1" s1.1 .1,,g1C' 1,1511-151 1-.5651 g11s' v 41111 11I1,1 111111' 11' ds 1111 Irs' 'I111. - 1 I ' . 111 IQ L1c'11 1 A1lS1A 't 1' '111 ' 1 11g A ' I'1 1151 111' I ' ' NI '- ' I 1 t11'1111's1ftI '.'C1 1111. 1. 1 11XX'l 'H 1 N1 t11s1-1'st11' As t11Q scI1 Ig '111' 1 1sts 11111 ' -I11' 1111 i 'N -111 111, 11.1 1.11-Q. 1Yu S1 ks 11-11 p1 1. 1L1.1'S. 111' XXVI U 'III I ' IVQILIC III IWII- - I VW 111' 136,11 ' N 111' tI1' t1r111. 1913. 111t'r'st '1 tI1' .s11.111gcs 1111114 111.155 '1 1111' M1111ks' 11r,.1111:. 1 , Mr. S1 1-51.11 1. .11 115 'I . up Q In ' 1 1 xr CY. ANI 54 UQ 11cs.11 ' t11c 11cw s111111s 1r. .111 tI1u 111' tI1.1t yc.1r tI1c gr 111 11s1.1111-311. t1- In' rn rg. 11:11 :1 11 ' xsis Q01 .111111 1111 . 111 Qs .11111 -1111.11 1111 N V111 ' 14. 1919. xx'1t11 Mr. C111:tsg11.11c 11" 1-111 ,I11l11N 1'.1111ur 111.111 11L1r.1ry .111'.11rs, 111 ' .1s .lL1V14L'f. 111t'r'st .1g.1111 xx'.111.m1 111 t11c 51 1114 111 1932 M11 IQ.1 1 81111110 1111111 11111' 1111' s111111s111" 111, 1924. XR'1l11 .11111tI1Qr rQ11ru.1111:. I1 . ' 1 m1 Q11 X1111' 111111 1934. XK'11'l1 111' xx'.1s 111111 xx-11 111' Mr. 61.111 Up I ' 1 1. 11-4. 1111 .1 1-1111 r txx' 1 1.1l1'r 11m '11111 P. X '1 ' .111 1v1r. ff. R11 s-11 '1111 .f . NYM' IIN-IIIB' M!-IV1' 1111 1111' :I1.1sr," .1 11t11111'1 111 .1 s111g1u s111111s11rsI1111.11'1c1' 1931. 111'111g . I111'4f 1'C.11's 111.1111 XVIII IT I11' 1.11- .lII'11y1'1.1 1111 T114 11' ' 111111. 111's,11111g.1 1 L1,1I'1,' 19-1 111' XIICYUMIIII I-11-11 'III-IIIN JVCII IW II U IVI 111141. -'V 1111 N1 N. 11s.111c MI.-1.f1s11 .V rks111Qf1'111'vr.1t11 41111 1'x.1 111115. 111 1N1.11' 111' 1930 .1 sL1111wrf.1.111.'c xx'.1s 11119 11151411111Y.XX'.f1.,Ax, QN1I'14111I1C '111 . c ' 1 .3111 vs 11 .et 1111' Ari 11. '111111 1lI1'11.'1 Rot. .111t. 111 11.1rt1'11.1t' 111 N1L1.l1 . 1 ' ' 1' s, ATHLETIC Fv'.:v1lqim.1H1Q11.9 4 , 'YT KT - '?9' . ., . in ,al 1 5 if F P 32 W . Q 'i 9 ,ffht1f':, , limi as IQ, Q? , er c, if . ey Sign xfw- Q f- sf" 5' ' X. f Q,..,..- 122.4 N35 - -7 'ffl ,F X1 ...Q '.s 5 1, vu, , 1 . ,amps W..-, Q swf? .f' 'Lua if -V" bf' Q, F if I 5K LHP: ,S .. F I . 1 u ii 1 1 . s Q X 1 JF F F 'liilx' n ! l IC X ' 1 XI' I y ' X K, ' f , xi , XXX V 1 , , ' I I Band with Majorettes-january 1959 k wruarx 4 K 1 r um xx uw tmux m mnwuruud tn. knnpugn tnt bmuvht m S7 WU mlnr t tm faux ty lwlstm Ill 1 uma N ot 11. mwh wr 11141 Wmvrk n rh h vm Noon un kr xx 15 Bru xx 111 vnu Lrutcd along Rutl md and Llrgc Strutx kxundmng pxrt xx 13 along Dyn Strut th-. nmnndcr ut thL nurthprn pmrt hung Lmlcmd vuth an umm mgntxl mm fmu Thu Qnuth front dong W1kLl111g, xx ax trm formed into 1 lxnutlful Wlr Memmmrlal lflnllldlflg brunzt txblgts glVlI1g the. num-.N of 111 thy Frankford mm who wan Ill wir NLYVILL At thn wuthcwst md Qouthwwt wrmrx of thk Hgld drwimq rooms xnrg prnvxdml A grmdxtmd vu- cr-.Ltcd :loud 1 purtlon of rhL ldL4 of tht Halal Thy dkdlmtlon of thy Mgmorul Stldlum took au on oumlxr 11 1977 1 thc Lllmix 0 m nLLLd1n1'l5 thnllmg vxcnk III ulpbrxtlon of tc upgnxng of thi Frmkford Ehvxtcd Thc program 1 1mludLd 1r1Lr m t K xx Q swyml parm Ill xxhl h Ntud ntx ut t Q xhml had txkgn plrt pxradml :fur xx um gkmg th-. dLdlglI10I1 0 t fx d I XX1 fgllllfs. Npyup LN IW M1 UI' Hamptun Muon md C vluml DOl1Lr tormnr na UH111 wrnnmmdu' 1 th Amkrxkm Lggum Cu um 5 3 nr pnxntk tn IITLIHOYII Tm p 1 gr of tn x x Lllltbf m xxx Mm nrouxuw k-.ku Ulflxlw. tl tn num wn 1 xxx w ll x I fl pkrurrmg wx ' X QIYN N um kh u Q 1r Xkltl xx nm mm lk m K lr wwrmr my up wx xxxtm xx ut-, nrt am u xr truu pf Thk mu Q xx lx turm wk x tm 11 IL 111 KYILL U1 mt Lumn ' 1 Ixn-llIUUIlll IIIIMI' xx 1- -'nm m wr r 1 out ITU uk frm nt xhumx 1 Q xg IVWIMI' ll U L fln L n pllym urtm L 1 th.. football 11 ld pruvu rmt gr umm Maury lI1lll'l1L an t L mpd of vmou lfTlPI'UVLIl11,I1I mu urmntly hlt Thu Athlptu A vumon had upgrumcd numgrou ruthgr pro xroux fllllllylll Ll on and the txmn Numzd mpg for thu omp gtwn of tn work gun -Lum ,LUN pnvxouxly Auordlngly in tin Nprmv of 1979 plan vurc' Ind to xnufs. tho. hdd more. dLHmtd5 under xhool Lon trol 0 thxt my mumy Npumt on tht hyld would In N1fLguxrdLd Ovgrmmmg many ob tulu tht mm mlttu m Lhmu of tht work finally vm run ar v. by hwmg th.. urdmnmf. Nlglkd by Muyor Harry A M1 k 5 un Iuly 9 1979 B3 thL tgrmx of thk IL up Commumty Fxdd mn l5Ill1l7 of Mgnummrlil Stadium m th Lppkr F1 ld xux plxud undu' thg un ot Pwr 'll Annrn m Lyman md thg Frankford Hlgh Skhowl Alumm A Nkklltlllll Bpnuw. thx whmxm 1 not 1 L HTLI1 mdy xt vm not po NI tu p my t Durmv thy ummm ot 1979 the ww iuld umhr xunt 1 thwrwuffh unrhiulmg Imprumm-.nt ma L tu t un mx: num thm S 1 NU Lntln ini xuthm tn tri vm vrad J an L A xwtkr Num xxltx uutkt gnrx tx ua X N1I1Nl In LLH1 1 Nw 1. Lum llll n xumx tw :wx H L lt I fr nt 11 tn ar Lfllllfli xun uxk m tn g vu N uxtmwn L1 w gr-. v. r tm tru un I' H1 dm ata 111111 lx. Il W fkk rw. UL g rn- tlLI'l'1l'1'1lI'l1 Vxl Urn. lI'1INI'UXg xuth lttraktng aIlU'lI1gu xx1 XXK1 -ng Ind lxtxugn thkm ulw tmtu Lmk A xxrvuvmt m n xm lu xtxmm thk 'ram tm lil tu p mmf' 11 ld 1 IVI 4 l' 1 . 1111. by M . L ts. 'I I 5 A - Thk 'lofi Q1 l ' pl 4 sc nf thc lxistury f th' i.,1' I' 'Q It I4 5 ' ,K . Vll. Mc 'su' If AA Nl '2 .'.' n A I 'QSS 'tl ' TIN Q" g s xg' 11- ' 1 3 .Q 'I 'gl I d. gh' fi 'sl ' " ' d hx N' ' 1' S U c 'Qld 'as 5 Ll' ': ', "k ' x ' s 'af ,N ' 7 . X ' " S' '. s ' "" ' Q 1 ' 4 'H fl "1 ' 4 ' V ' ' s a ' sf , A 'Vi x ' 'Z ' '. 14 1' 5 'Q 'Az sus s.a -' x 'N ' ' ' a fl " :3 V 1 sf ' Sc lx' 'V' be "Q: 3 ". 4 :Q ':: " ,"' 'gb' ' ' ' ' ' ui "lL1'Li plz " N " N . --. as ' ' if fs , ' ' A' . ' , ' ' li 1 ' '.""A,' "A " ' "5 4' ' h gd c ' N 'c . 'ar rf ' "Q ' ' had ' ' ' . cz I" ' hx 'c'k. 5' " 1 :dcs ' ' Sf "Q ' . "Q N 3' l 's ' ' Ac Q c 5 A h' 1 4 4 ' Q , 4 'hz ' yd IN ' A 'a s sible la " he Cn Saturday uftcrmxm, the American Lcgion ticld directly under the cuntrul of thc school. a:'.f' '14-z ' X 'H' fhc ', 's ' ' -. 'f 'cl. " 1 , "1 " ' s ad' Th's 'Q S -'Q 'd by 3 "'h y .y J. hx ' 5 N 4 Sf LJ,. - '.a 1 ' ' ' af The' "Q '. "' I' :ck 'as,z c 4 L1 1 4 ' . ' ff Q ' ' "2 1' . I 'I md lcd. 'Q ' ey' ' . "l 1' s "1 I' tif I' If IF ml I ' ' Xl, lc s cgkx ' I ' fx-r. mi ' ftzllcd tu keep rl ' ii'll tlc best pus' d41,'x'.1+ S' ga S All. 'lo ,Q "1 5 sp"'l -'llx ' 1' vm, Q gl ' v lx "1."4 . T " 4' ni uf I vi' st nw th: lmd bccl m Th! '. 4 fn ll wud lj' ll mfs d'1l 'f Nl ll' 'cv I NVQ M' .l H ' fl' 1- 1 f 21+ V1 lwyi and m ' lf. ull :tu lx s uf thc S' mul. tl ' fir ' f .1 ' n' 'I' :nl for If gqk, 'I Th 1' 14 A Y 'I' ' 'ld"s. Ll 11 k ll ' sg lil ' was clad. J ' mpl- 'ly ' xx t'd. I 311 " uf thc I "Q "I 'I' x 41 4 . 11. k ix 4, ' Qi' lx QIl1'4Ih'f-HI If T' c 1 4.1 'QS , xllllf' '.f ' 'sl'dl1' lc PIAl.lc1pl'4 P 1 " BQ d. g "d " . .' ' Q " 'glks 'Al f 1 Thx 'L. lld' ' ,"' ' Q' ' '. hm uf M , SLN hz by rl ' ' i' ds 'v' the A S 1. Q1 f' " mf ' Q ,I ' w 'gs pl. '11 l. I' N51 is. da J I' la," 5 'c .Thi Fran jovd H1111 School 1' t 1t1 1t1tt t ID 1 tt 1111' 1 111mt r ught 11111 1' tt xxtrt 1tt 1t t11 rt trttt t11tr111tt 1n 1 ftntt 1n f'1tt 1111nf1 X 1 11111 trttt xx 1trt 11' hru trx 1 to t 1t tr1tt1xt Nttt1111' 111 tr1 11 tu tx 11 1tt11 txptr1t11ttd xx1t1 Ilt r 11111 11111111 xx11t 11 1.LI11I't.qUL1IIj 111 1111r11u hlx d1m1Utd hx hoodlumx W1th tht 11 1 1111 tr rt1p11111 t tontrol II xx1 thought 1dv1 1 UP U1pt1t111t1Nt 1 ft 1I11'I'1111m Vxlt 1 I' 11 r 1m 111 t 11 1 1 pptr 1'1 t1 xx1 tntloxt x1x1t11 70011 1ttt11 ftntt t1t t11t1rt ht xx 11 rtgr 1dtd 11111 11111111 xx1t1 gr1 1 xttd A ttxx xt1r1 prtwoublx t111 f1t1Ll 11 1d httn 1'rt1ty 1111pr1 x x 1 t1rt1u Qfldlllff mtl N ru 1trx 111d trttw 1 tt11 p 1tt IWOUT tht ldtx 11 t11t tltl T t Athlttl A Notutxon -pent S1 0011 of lt own money 11n tht project Wlth the 15Qur1nee of htlp from tht Amer1t1n Ltg11111 thc Alumnl Ax-0 t11t1on 1nd th Fathtrb Amot141t1on In the bprmv of 1979 the btudentb were axked t11 rnbe money tor the erttt1on of 1 Held house on tht Upper Fleld W1th donatlonb from the student t t wthool th F11t1 Houxt tventu1 y htt1mt 1 realltx LIVIDQ qu1rttrw for the tu tod11n of tht 11 1d vttrt proxldtd mn the p11n1 1 xxell 1- bhower 111d drtwmg rooms tor tht tt 1mN IIIL1 storugt room 1111 1t1tt1t tt1u1pn1t11t 11rn11 1 1t111n 111 t1t 1u11d1ng took p11 t u11t 1 19 8 md tht H ld xx15 Illmtd B11ClXXlI1 F1 ld T t plots 111 vround 1n tht tt1u1pmt11t xxtrt U11 tr tontrol 1 1 111r 01tI'L1NtLLN tompoat 11 trtt mtmhtr rtprtNt11t1r11f ot '11 lI1L1 t rtt from tht A1UH1l11 AN11t141t1o11 Txxo memhtrx from t1t 11r1f1n1z1t11111 xxtrt ptrmmtnt Tht 11thtr txx xxtrt t t prt 1d nt 111 th Alumm A1ot11t111n 111 t1t k.UD11'l1ll'1L1LI'11 1st 'll t wrw Vv 1 ttr E oxx 1I'fl1 T11111111 rt 1111 Ellxxootl A Gt1-ft rtprtvtnttd tht A1UHl111 1n Mtx r L1xxrt11tt R Dunn Rox M Klnl x 1nd Dr 11 tp 1 111 rt rtxtntt t1t t1111111 ot oo muth t1'td1t t1111111t 1'1xt11 t1 Mr tlgt 1 r t1 1n1 Il 11 1 t t xx r 1111t tlurmff 1t prmf' 1111.1 ummtr 111 19'9 H txott tht gfltlfgh ummtr t11 tht UPQTXI 111n111 fly rtton trutt11111 1 t u11xx11rk xx1 nt 1 p 1 1 t 'IIN lI1L 1YltLllIt I Nt! 1 t 111 gym-L r1u1r x tmp oxt t tl1tht xxor 1 m1tttr 11 rttor N41t1 11, 11 tht tx lt lft trt v1xt11 oxxtr htl Mtmf1fll t1 1um t1111t1111 119 dtft tmt1 urt 1pprox1 m1te1x ttt 1111111 1 t 1nY trttt tt 1111147 xre trttt 47S1ttt 111nU mft trttt 111 -N6 tttt 111111f ut 111 trttt T ptrm111t11t 111111 t111t1 r11x1 t st1t111u lLtl11'I1l'I14J 1111111 or 44164 ptrxon xx1t lfllpt pr11x15111n tor ttmpor1rx tm ll t t nort 1nd xouth ntl t t1 11 txtr41 11rvt troxx Lpp r 1 I1 xx 1 B1 xx111 IL n1t1 urt- tx1ttx '1 tttt 111111q Dxrt Strttt 1111 111 1 1 Fttf Kitty W W1 111' L1rUt Strttt 111d Rut 1nd Str tt T111 pot tont11n 7747 1trt T115 fit d lm 111vt11 ovtr t11 Q1r11 11rt 1r ity wt 1 xotttr 111 I1llI1N1I'1tX 11 p11rt A 11111 top 111t1 ttmpor11'x Ntmd h1xt tt11 tfttfetl Tht rtnox 1ttd 11 ltlx xxert redtd1t1ttd on SACUI' 1111 Stpttmhtr 71 1979 wxth 1ppropr11tt extr tlxt ID tonnttt1on x1x1th tht 1nnu11 htld d1x of tht Amcf1t1H Ltg1on Post A dr11l hx the M141m1 Pobt Bugle Corp n1t1on11 h41mp1on 1n 1977 md 19"8 wax ont of tht mot tnjox 111lt 1e1turtb M1ny puhllt ofhtnlb xxert prt tr1tk mttt t1111t1udtd tht prognm VlN1I47fS to the held never fall to exprt 1 tht1r wurprl t 11 sttmq the exttlltnt to11d1t1o11 of th 1fr11u11tl mtl tht gtntr11 tt1u1pme11t Fexx ptrbon xx t11tr Ntudtntx of t1t 1111 11r out 1 tr I'Li1Z t t xt1rN 1n 51.111 of to111t111t h1rtl xxork somt t1mt undtr 1111111-t 111xurmount1h1t t11f11tu1t1t th1t 1xt gont lnto m1k1ng the 11t1 ont 111 tht htst 14711 h11o htld 111 tht t1tx 11 11ot 1n tht tnt1rt tountrx 1t t11t1rt Pftllttf 1N 11nt 111 xx 1191 t t Nt 111 1111 tht tntlrt tommumtx 1rt lustlx proud tor 111t11 1t rt11z1t111r1 1xt tfont some 111 t t t ffort ot t L1 trx of Frmktord 1'11Uh Sthool 111t1 If 1r1t XL VV1t1 tht 1111pr11xtmtntN t11 tht VFUU!'1L1N 11 ot1 t1t Lpptr 111 oxxtr lt lI1 t1t trttt111n111 t1 xx 1 111 mtmor111 1t xx1 t1ouff11t th lt 1 t1rtt1 r 111utl 11 1 pomtt tor mix t1t Bkllf 1 E ut 1t11111 rttutd Mr W1 11m 1'11rr1N1111 111 th 111111111111 1 rtt 1t 1111 111 m1 t 11n1 1rtttx rt 1 1'1N11t or I1 11 H1111 1 It ld 1 t turrttl IU t pr111r t11 19741 Mr H1rr1No11 h Id th1 1' 111n1111tx u11t1 uqu-t 191 xx1t11 t rtt1rtt 111 xxh1t iXX111L1L,I'1'U1 111111 tlld' W1111 11 1 t11 xt til' t1Tt KK1 D 1 Ur t1 11t11 IIN' xx 1 t 1r t r1t1 1 111K 1 1111 Ffl 11' ' 15' 11215 ,r'41t1x' f4 '1 4 'd he l11lflL11' L of 5p"lJI S if AQ 4 4 ' f " d the ft' 'Qt"s f ' x'11 sg 11, 1"lt14 4 ' h' ' ,"' . The 1 " "d. ' '41 WYYP 1 ,,11'5 " ' p14"d 4 if Dy ' Sid' .' 1'S3."j'1" 's.1 '45 's4 S " ' 4 'xml dz " "4 dN4 , Xyiknf' 4 'j 3221" 41 Q W4k'1't S ". 319 f"t 1,S '1"h',hs hh','4tlded 111:41 41 ,D,"S ". "' 41 bLQ,NS tl 4' " " ,, -' 41 , R 14 d S he ' 4 ' C11tt1'4111t'tl'11'1,'14d1" " "1 ,4 du s p 'tl' 'A 4" tl4 41' 1'd1:ss'b 5. '1"h14d11" A' ' 1'f4 d . S. "h4 1' "5' ' ' .4 ' 1 Q 'j 4 43' ' I. ' ' 'etl 41 dl. h' h 4 3 e 5 11 4kc C2601 tl' 4111' ' . ' '45 A 4 hlc 'f4 ,' ' 'di eq ' 1 '1 "msd 'sl' , S. " hz t1 css'1g The ' c Feld. 11 ' CL11CL1 41tl " 1:"1t1. 1,1 ' .411 .15 .-1.1, 31- 1 A ,. K .1 Q 1 Tlt I ' "el '4 s ' ' fd " - 1' 4115 Zl1lI1g Pr41t St " . 41nd e.'4 ' 1 ' '1' 'ect 41 Ill " 1' ' " "ld '14 ' .4 5 1 "1 1,1 " 4 14 ex 's .1 ' 4' s A 4s.-i". " ' "4 I " 's ' 4 " 3. - .. 4 ' 1': '1 ' ' " sp S. Q, '4 1' ' 1'1:tl 111' 4 '4 " 1 A 4 ' ,,. 4 511 11' hoys' V1 9' ' 114f'11411. 3 . 4 d - '4 4' I' 11 yf 1' '4 "'h4t111" l4"d41 's' 'J f 4 Q. 4cQ 4 ' 4 91"1W" h' ' 'Q sg "4 ' 3 3. 'S ' ' '4 ' 'C 4 "" ' "4 ' ' ' '4 , 4 Q ' - ' -4 -' , ' '4 ' 3. faculty, merchants of the community 41nd friends of cnt. some of whom addressed the audience. An open h' S' . c 'e Q' ' 411 "4 ' 4 1' " ' N ' ' 2 . e " ' ' ' 4 : 4s ' 45' s I S' 4 1, ."' ' ' C ' 4 11' " ' ' ' . F 41 tlct1'c4 ' ' 1' 'hc ' J ' 5 ' 1' xh 1 stl' s. '41' 1' 1' ' iC',1 'f. 3.4 1 c 14' lV"i-'1d'11-' ' 31 4 ' 'f h, K. 'R 2 L1 , . 1 , h4 " 4 'A "'t1' ' ' ' ': h', d' ' 11'4 114 tl ' ' "d1' I" 5' "' ' " '- h " ' 's ' 'b Ps - ,4 11 -- T1' ' " ' ' '1"1 h'."h1 14 1 '4 'h ,4 ' 4 ' " ' 1 4 ' , - 1 111 '41' 4 ' h4 "A ' .' ' ' h' hes e s ' hc " ' h' 's' e ' Q ' is "5 ' , d 1'4d' 5 ' 4 ' 'b ' 4 'Q ' "1 14. lx' 4 ' fP'-'-- '1 " -5 .'1'111 "41' '.1'1 '4 . 4s M1111 '. 4 1 1' ' ' 4 1.1 L " F"1t1S4 d 1' ' "' ' 1c ' , "gs - 151 1 1 'U 1 d '411s4 d ' '4 ' '45 1 , 4 4 '4 ' 4111: 'js s. 4 " " , 1 ' Q ' Q11 V S1 1 e zp ' 't1. AQ' tl'11'. 1' 4d 11' 51 S, h T114 L1 tp ,Ll 1 , Lx' P S4 J .Q 4 11.4 ' 'llk A - C T ' " ' '4 11c,"' 1 ,G-' -4 ' '4 '11 " 4 X11 14 d 4d' 1' t1"'1g 'f '11 1c Cl p1e11 11' hx '11 k 11 1 ' 5 11. SIl1f'11'1' 1c Q11 tl' '1 11' t1 ' he S. T11's11-I S '54 s ' ' ,,, qt1111d -- '1 ' ' fs ' ..1. . 4': 1: 'Q s ' ' s ' '11 1- 5 -' .Tlc Q91 S1 '1' 1' '1 A1 5 'S 11' h' " '1. 11 't 4 ' '. 5 do ' SF f41r 215 osshle hy he stu' 1 K1 ' 5 - " ' ' .1 '3 ' - - I -ll l 'T' ler 3 4 1 14 1 4 's 111' he :'111111. T11:s' 11 js 1- 1 3"4 4 14' 'tl '4111 11 t1 c , 41ss 111' 1t' 1:11 1.11 11q1t1 eg 14 11' ' 1 ,"t1 11 1 - 1 k, 1111110 spr1 ,Q -111 14 c1c ' the 4 ,'1f ' 411kf F1 ty 'I ear Hzvtofy Zz AX mf' 4: 1133 .W-1 4. W EE 14- C Q .ii T'-F 111319 Q Aw: KR Dfxl N aa,-51: L..- . Grun n Yun x E332 45135-11 Baldwin Field House rt t 111N 111 11 1111 LIILL 111 xx 11 c irtt buggtbt t11t tl11. xx 1t11 Ill tm sioxxtrs mwht 13 1 littlc too x11 1111 111 is t11r xx 111 KJ not 1111 1 Hoot 111 r 1311 H1r1'i11 M1 XX 1lt 1 P 11-.111 tl1111x cur Bills vmrlt 111 p ttmxr 21 1111: lw urn 1111' 1111 t11t wmt Q00 xx11r11 t1 ity L tt tlg1XK11 1 'i I1 1 111 t11 un N11t11ti1 HIL L11 RL IIL NKID III 1, 111rt Igl 1lPI tt tin 1 11 w 13 1ltlxx 111 ll 1 Q 11 111111 1x1 11111 un 1 t uri L11uI111I1 1 1111 1 tI1 itt 11 tl B1 11' 1 1 1 11 1 1 1 ' t A 1 11 1r111k111rt1 Hlull Qt 100 1 1 1 1 t 1 1 ff 41 rx ll' 11111N 11u1'1 tr L11 L1 1ti111N 1111 mu. r I1 tit llt in 11 1 x 11 .111 I-1A1111'x11 1 1 Iltl it PHE CHOOL COLOR 1 r 1 mr t .11 r I1 ter 11r1 " 11 xxritts 11 I 1 x 1 11 1 I1 t11111f'1t t x t11 111tm1 t1t 13111r IIXL 111 1m1 1111 11111111 111111 uit 1 1111111 xr 11 111 or tom 1i1111t11111, xxtrt 1 1 r m1 T1 I1lL101LXX 11111111 1U lx HIL LIXX I1 N 11 t1i11 11' 111111 mm, 10 11111 11111 1111 quit I1 1tur1 5 u 1x1 X ttttt 1 r 1r1. t11t 111. rm or 1r1t truti inttritx md 61 itx t11 Our 1111 1 C 1 ut IU1 L 1 ' 111 1 s 1 1 1 111 1 1 1 L xt 1 1r t1 fr11111111t111turt xx 11 I1 rim 11 iit 1 111 1 11' titi I1 1 1 tt L 1t 1, x 1 L 1 1 1 1 1 11111 titx xx x r C 1 111t 6 11 lllx 111 r 1 P11111 x 11111 tO xx 11t 1 XXL in Q0 Urmty m 1. ttt llht t 6 11 11 tx 1 t11n1p11w. xtrx irfm x 0 it f'r11t1u11ttN in xt LUX 111 r111m t1 it mill lx tht 110111 of 111 rmny 1ml H1011 136 'f f' 1 1 gf-1 1 '1 - 1 -1'-1' -11 -v 1 f - ' '17 . 11 1 r - X b 1. ,I AV A ' . R 11' , "i "'- A L . ' f fi -. R' I1 Q STH!! -1"1 A '-. ,jf 1 M 1' 1- ff' '1-11 11112 ,..1 Wi 1. ww 1 X -iff - f' 11 . 1 . 1 1 -+- if? J -5 : Q iw-1 1111 ' 1- 1 'bfi' 121 ' "1F1J,1.:zi" 1 "' 1 1 I W HM 11,, W-, T351-1--Jen--1 . g,?1- 11-1-2:11 - 4: . srrgrvrr 4 ' ,jf -f'f"1 1 K ff---ff? ' 4 4331- 1-121'-"TT"' ' f,..,V, 1 1'11 1 Q11 ' 181 N1 111: 1.1 '11, 1. 11' U " 11. 1 111 1111 '.t' 1. Si11'1 t11.1t 'IC tlc 'cltlf 11 1 'Q 11:1 "T ', C: ' Q. " 111 ,ta 1' 1 11.'1 11' L1'r t111 11111. l 'l11'5 1111 '1 11111 1:'1.b 1 ui 'Q' .1111 .i1t1.1111 141C 1:t111'11luf W1 'l 111 " 1 " 1 E T17 1.1t' PI 111111 .1r1 1'11'1C11l1lY tlcsigiintcd as 110 t11lqtic 1 '. 11' 1 '1 ' '1'1 " ' " Sc f 11'ultls 1A I. ', 'b 51 1. 1 1 1 11 'F . 1 " 1: 5 1 Ti 1 K7 C1 51. fr1111 .1 wry l1Llll1l1N l11gi11i1i11, .14 11.111 111' ll ' 1 Cf 11i1t j Cl 1's g11lf 1 l tlir ,1 111.111y 1.1l4, 111 b1.1i1u.1ry 1991 lc C' ' 1t111tl11 1 1 " 1,l11t5 '11 1. '1 i . 1 111 111111 li 11 1 1 11. 1 111' 11: 1115, 111' grwuml t11 t11c B11.11'tl llf Et111c.1ti1111 lll1k1I11C Amcrf 1'.111ulty 411111 stutlciiti. .mtl .iftcr 111.l11y ycnrx. 11111 111.111 LQL11 P1 if 211 . t1 l 1 A1 111i AQ' '111 Sl. 11.1111 .111,l 13.1tlx'111 11111 1+ 1 11211 .14 '. "111 rel' 1 'sl xl 1 f 111.111.1,1 t1 of t111 Huld t11 tlif Higl 'N A 1 l1t'Q 11111 14. r' N1 Mi1. 111. tl L, R 1 . 11, 111 ' 5 . 'i1g "Of Q11 xc vc .111 .111 1111 111 111' ir 1 I1I11'I111D t11.1 111m ii1 1111' 451111111 .11111 11111 111' its '1 y Hrlt CLLC11' xvitl 111111111 Hig11. .1111 51.111 t11 1111 ll 1N.lI'1 111 F 111 4111 fra tlc-13111111 Ilia 1111111111 1 111 1. iiiitiu ' 111. .lI11 it XX'.l1 tl1 111g11t l1I'C111g t11 11 l11t1y itf 1 tlic 1'111v11 ' 1111' 111111. 1' 191-. l 2 ' ' .e c11l11r4 .1l1111g xx'it1 tlg ll 1. Tl11r11"1r1 111 11.lX'C 11116 111111111 fl lCLl1 '. 1. '11' 155' 411 .1 1g111L1 "1111r 5111111 tin 1 11.14 it 11114 11111 1 ,1 1155 111' f11r . til Nc 111' c11111r 1511 1' 1 cr Qidc. 1 1 1 lcrs 411' lx . t1t11l. '11 1 111 1, 'f "T11c 1 'Q .11411 .111 .1tlt1ct1 Q1L11i1iqQ1i111 i11 T111 fact ' . 1 1 . 1 1 '1' '1 l. 1 1' . ' 1 '1 '1 d'sf 111. 1111 ycll11x' .111 1111' r1prcN111t Pl1il.1tl1lp11i.1, of 'usgctl 1'11 I1111 551111111 11 111114. lc 11 xl 11 '51 'ns W1 '1 1' I' '11 11111111 t11 110 V11 tliy iti:111i . l th 1111. ' s f11r .1 t11rc11fc11111r QQ11 1 .15 911' ' , It r11 . 1 111 1 1111rc4c11t t11c l'11ix'1r2ity 11f 1 sylf wa' felt t11.1t 11 r 5. 1. Q1 9 ld pmga.-as 5 1 sg' '. '1. '1 '11 '1. 1 - C 1. 11' dxb 11, S' 11 11 11.1141 'Q J 11111110 15511111111 '.cl,"4' i1d'1,'1.,1l,'f's,. .11.d CI 1s1 1111: ki' dip" 11f 1. 5' '1'j 111. .,'1.QcS' 1' 1 1,1 , Q . . tel' 1' '11zls. . 1" Q." Frankford High School 137 ATHLETIC ASSOCIATIO T 91t111Lt1 'X -0 11t1on on ISYS of 1 nprc-Lnta I1 trom Q1 1 X1 wry L nprp-',nt1t1x t Q11 1 t 111 At111gt1 Coun 11 xx111 11 runxx nccvmmgn 1 11 n 1 r mx 1r mf' at r md num rx: to the m mb r 111 1111 x1r1ou mam ry Htl x ITL r pon1 r -1. mv 111 k 111 lLX1fI'X T1 1 11111 1 1 11 c 0 r 1r Jforts t t f1r1f111 11 u or 11111111, 01 the 1t111et1 the 11 1111 S 11r nh 1 1111 dune 'mxond r1u1 1011 Volunt gr 1r1111 t11 A -m11t111n 111111 th P011-OI' 1 1 1 1t Lt1 umtct T111 11113 xx L c1rU'1111 111111917 Mr S H kurt Xl 1. 111111-41ru11t1 un 1912 S1111 t11L11 r r 111rt M rn 111 111 11 tm P01141 ATHLETIC ASSOCIATION PRESIDENTS Sprmg 1914 XV11111m M11rr1 011 1 1 iffy B Mlug r I'lI1 'vf S Sprm f 191 F111 913 S r111 1916 1' 111 U16 Sprm 11 1 1: 21 1111 112111 1 F111 9 1 F111 1 19 ruw 19 1 7 8111110 2 1 I S T111 2 1 1 T111 1f V rm 1 T111 lc rmfv 1 129 rm F 19 11 r111 2 prmv 112 F 2 C11ar1 So f1:1I1 Charles Soeffing C11 LI'1L: gO1,f11I1g Ch1r1Q S11 11111 C11:1r1 S1 f11r1ff I1 m, 111111 IN xx110ua F fr 'XX T11 111' r X T131 r R D11xm1 711111111 M 1x Smxt11 'l P1111 B R 111111 1 1111 11 1' 1-113111 1 1-1 '1'xx1 11111 H Txut 1 11 r f111 XX M CJFIII1 fl 11I'11u1L 011111111 XX S111 11 r H1r11D XXx1111rfp M III 1.1 P 11 FFYI1 1 C H1ttOr1 XxN1111l1'11 D1 XV11111111 1 D1 11 D1 r 11 11111111 1 D1 r 11 XX 11t r M Bu 113 XX 11t 1' M Bu 15 XX 11111111 H:1ro1C1 C Punch R1L111fd L Moon VN11111m T T1t11 1' Lmr 11 H M1 111t1511 T 1 1 1 Sprlnv 12 1 1 rm 1 r111 1 1 1 r111 1 1 T111 K T111 ' 1111 12 K 1 1 1 1111 1 1 r111 1 C T111 1 1 F111 ' 1 1 F111 1 1:1 -1 Sprm 9-M F111 14S r111 1 1 11111 949 SPFIDU 19111 F111 1930 rmf 1911 Q5 1614 VV G1111L11 1' Edu 1rd G11111111 r 1 1: r x ki 111 1 IX R11 Vs11111111 M 1x1x1 Andrux N 1111 111 -X1111r xx 111 111 A1111r1xx 11111m Vw 111 r 1V111r111x Il r 11 'X11 1 111 Dunn 1 1 1 R1 111r11 1x11rt R1 11lf11 kurt r P 1 C 1 H1 1111 1-1111 1 t1.11 r 1 t1.11 r WL D X 11111 R1111l1L1 M1111 11 RO1111C1 1v11r1111f11 101111 g1PfI11I'1 Frmk B1ur1 Edu 1rd M111 ry hc 1 2-12 1 5: cl ' c 5' ' '. 1 :1 f rcs 5 hc ' C11 5 cccss -1' 1 ' z 'cs Svc ' .ch :dt '. T111 1 151 . "cs 111 411 sc 1 . 4111 cj 1 'Q . ' c ' 1' . rcs: 'VC C' "C 1""5 ', 6' C25-I Q 51:11 1 ci, I 1.1 '11 Q '11 1 '. 11' 2 11 c s 1 ' C .11 and -llCL11I" mcm1cr1 Q11 :md collect tickets .1t 1111 Q as ' 11' 5 1 5. .111'1:' Nss, The rep Nsc :tits 1 1 cs s'111c fo 311' D '14 ,. ':c ' . . . . ' 2: AJR, 111 4 A t11c1r 1 1"s1 I' c1.1SS. 113 'Q 1 '1 ' v. Q t11' Q 7 '1 1 c , T-. Q xc A M . 1r11p11r 1111 rc1p1111s113111 I' b 0.1111-C I1 116' ' 1111 k 1 11 -il 24 11cc 1 1 Q 7 r. 1- . j, ...................,...,.. 4: 'C 39 - Sp A g. 1933 ..............,......... 1. '. 1 .Af c 2 11.11. 1214 ......,......,.............,.... 1-11 ' . 1 c -W 194111, 1933 ...........,......,.....,..... ' '. I .2 1' PM jg, 1 ................,............. as C g 41---. fb, 134 4--- 4 ,1 ' ..................,................. -1-2---F111, 1234 5-- p ' g, ' ...............,......,....... 1 M. 1 43----Sp ' Q, 1933 11- - 1 .1 11,1.....................,........., , . 2 Q g 44 P111, was 7---', ' g. 2 ' ...........,........,......... cs KC U -15 -Sp ' Q. 1936 N- .111. 11 7 .....,.,......................,......... P 'S Lcchlfr -15 13.11, 12Ff ..,..........,,.,...,... C11 .1r1c1 . T 11.'C11. .1Y. 9 -Sp' g. 1'.....,...........,,....,.. A1 1C ' 'Q 47---Sp ' g. 1937 111---F.111. 121K .........,...,..,.....,.,..... ,101 gc '. :,'1 -18---F4111. 11237 ...,....,........................... Fred '.c:j -15 11 --Sp 2 g. 1 12 .,.......,.........,..,... G01 gc V. 1 '11 -12 S11'111Q. 1'23f ...,....,.......,.,,............,....,.. R. 1' St+11g1x 12- . . 12 Q11 124111. 123S .,,......,,..,....,,.....................,.. Stuck 13---Sp ' ,. 21,1 ..........,..................... h1c5sc . ' " 11----Sp ' 19312 .........,.........,...... 1" '. c 'Q '33 14- -111111. 12-11 ..........,.....,....... NY' 'I C '. - 1' C 12 ---134111. 12312 ..........,...,............... ' ' V1 4'l1 11 .'1' 2,19-1 13 Sp g,12-11 W.,..........,......,...... 1 ky ' xXv11,'11 16----11.11. 11221 ......,...................... -.10-C111 G. 13.1r1c5:1i 1-1 11.111, 112-11' ........,.,,,......,,......... ' ' V01 A' 1' Sp'111g. 1'222 ..,..,.,.,.................. . . Q cy 11- Sp' 1. 1 41 .,,.,.,..,...,...,..,......... '. Q 1 1' 1X F.111. 11222 .............,,.........,....... 12111141111 M. DMWL1 111- 11.111, 12-11 ...,......,...,,.................... 11k1Q.1l' S111c1 1.111 112 S12I'1I1Q4 1'22F ....,.,.,,........,. 11111: ll -Q f 1 us 17 S111'111g. 12-112 .......,,................. 1':1'.l11!1i S1111111111-14.1- 211 15.111, 11223 .,......,..,.........,.,............k 1 .111 C4 . "st 18 11.11. 112-1- ..,............,,,......,...........,. A112 1' 1 191111 21 fp ' 1,112-1' ................................. . cs . "S 522- -Sp" Q. 12-13 ,..,...........,.................,..k .1 c- 22 17.1111 122-1 ....,,.............,....i Q 'Q - '. Q ' . ' 1111 F.11. 112-13 .........,........,..,,........... C111.1r Q2 1l111212111S 23 -S12'1I1!. 11221 .,..............,...., 1-111 .yu1V1. E11 11. 1 f11 SV g. 12-1-1 ,...,.,.......,...,...,....... C1 .1r1c4 111111111111 '24 11.111 1921 .......,......,.,.....,..... 1. 1 1. 1 I' Q 112 ---11.111. 124-1 ,.........,...,,,.,........,.......... L' . r Z 21- -'SP 1 1. 11226 ......,.,..,........,. . 111 , 'I' '11 U3 S11 1 S. 12-1: ..,....,......,................. 'Q . V Z 26--15.111, 2-11 ..................................., 11: . Q Q 64 1:.111. 12-11 .........,..,......................... C111 CIC1'41lI1 27 -S11 ' Q1 192' ..........,............... . ds . 15 S11 1 1, 12-111 1.,..,... ....,...,.....,,.......... R .1,' 1Ll1'1'1 1"1 U1 23 -15.11. 192' ........,.,........,.,..,... " '. 1. 'ctr1Q11 If F.111. 12-H .,..,.,............,,.......,....,........, 1 11111 .11111 -2-- Sp ' Q. 1029 ...............,........ ' '. K. 'ctrig K17- S11 ' 1. 12-1' ........,.....,,......,.............. 1 1' . gk SU- -111111. 229 .................,,......,.. 7' '. 1. 'ct 1C K1S-- .11. 112 2 ...................................... En as We .1t1 31--Sp ' ,. 19212 .......,................ VJ' '. h. 'ct 1c 612 A Q. 1 C ........,....................... Errcs 19 .1t1 SZ--Fzll. 12- ...........,..............,..... 7. Q . 2 ' 70- 1 , 12 1 ...,..................,.....,. Gcwrgc 1-1. 1:11u111ic11 ss- Sp ' Q. 111:11 ...................,...... 2 Q . 111 71 Sp ' g, 1141 .......,...... 11111111 . V5 Jr. 34---- .111. 3 72- - 1. . 1 .............,......,.........,... 1 A '11 35-Sp 1 Q. 1131 .......................,.. , 1 73- ',. fx .....,........................ 1 . ' 1 36-111111.11231 ........................,....... ". . 74--: . .', ..,...................,............... V 1: 1. 4 31 S ',. sz ....,.......,..........,,. f' 1 , ' C 71--Sp ' 11, ' ......................,........... . - . .- 3 - 1111. 1132 ......,............. . 'Q CC . .Q 1 761--FF111. 1"1 .,.......,....,,..................., '. 12 I Athletic Assocuatlon anuary 1942 Spun K w Et xx tml Mtn rt 75 1Lll' L M l t rm " R1 lurtl Q1 trmm K' Pttrmtn Ruth Smmtlm frm lx F xx trtl Rwmm xx ln I 'X 1 t rm K N wx rt lv m VN 1 ll 1 l K wrm lf N w Mmlxn Rtmhumtr llWw vm U f l N Wm WN Il N Nrm VW 1 NIU l H 'Z New GXIllH3SlllIIl Dedicated Noxembtr 4 1954 Illllllll S Mtr lull ukrt W l Tu mlmr Mnrnrxl mm rt Mlrnrx RTI t 1 u g Frankford Hlgla School 139 Parade after a Victory CHEERLEADERS There ha been organlzed eheerle1d1ng w1th eheerleaders ever slnee the fir t organlzed football game 1n 1917 But lf was not unt1l 1936 that the Cheerleader were 1 group sponsored and tramed by 1 teaeher In thl year Mr Iames Klllouqh took over the uob At thls t1me ID order to be 1 eheerle1der one h1d to p1 s all m1jor Ubjeets When eheerle1ders fir t 'tarted all the members were boys They began praet1ee three week before the first game 1nd prae tleed eon tantly between games In September ot 194 Mr E Orrell Cr1p bee1mc the sponsor In 1946 for the larst t1me slnee the 1970 s there were gxrl eheerleaders The mlxed squad w 1s eomposed of elght glrls 1nd n1ne boys In 1947 the eheer were gwen by an entare glrls squ 1d for the larst t1me The pree1 xon and UIUII147 perfeeted by m1ny long strenuou pr1et1ee 1nd the fine sport mansh1p hown y th heerl 1der are two of the faetors whle hue helped leeep Frmkford quad r1ted 1monq the elty ae t A t e u ponsor for fourteen year r Cflp pent m1ny h murs an the tr11n1nv o t squ 1d In 19a7 M1ssl1net Leyer bee ame the qua ponsor n unforvettalale p1rt of every U 1me w ef er 1t won or lot 1 t1e vnety found If h1lt t1me l'11l!'el11I1U' of t ID tae s11av11a1' of tae -e oo sonv and h e eere1ders I'1elI10' 1ero s the fi to lead the opposmon IU a eheer all these thxnvs are p1rt of the exeltement of a football game For many ye lfb the eheerleaders have been ehosen 1n a umque way and many g1rls over one hundred 1ppe1r for the tryouts h ld m the Memor1al Sta dlum Tryouts begm early 1n the sprmg term 1nd sem1hnal1sts 1re chosen The glrls of the PICVIOUQ squ 1d make the1r eho1ees for the seml finals In the f1ll term the finahst- praet1ee for a few weeks under the Uuldanee of the members of the squad From the sem1flnal1sts finahsts are chosen The g1rls ln th1s group have a ehanee to perform several eheers 1n a group led by 1 member of the regul1r squad before 1 p1nel of 1udges The Judgmg panel 1 m1de up of between four to we f1eulty member repre ent1nv severa e puatments 1n the sehool The student body has 1vote 1n the seleetlon of the eheerle1der-1 w1th the student bo1rel PI'Lsll.lCI1t Qlttllllf 1n on the audglng w1th full on the vaeane1e eaused by Ur1du1t1on to brlnv t numbel to 1bout twelye 1ny 11 the mo t e1ut1lul mrls to Gr1ee Frm for port 1ls I1 me been el1eerle1ders 1nd these mr have been amonv the most popular III the1r re pe tlye e axe Bev e beauty e1eh Ulfl must be qu1te 11f1e owmq ee1 e t1ent III Uymnat1es e we1rers of the bu hy whxte wwe 1ters lkde ked w1t r 40 1n Ue tr1p fl on hue 1w IX aeen 1 v1v1e1ou Group ,C S.. . I Q A C ran. x 5 ' I 2 l I 2 ' . - S s 5' ss 5 - ' I K 2 , , , , . 5 ' 2 . ' ' 1 1 ' e ' ' ' z " . 's .b ' ' A ' U ' 3 ' ' 1 , 'V I K .r . WE S Q . i . A 1 ': A 2' ' 'z ' H 2 ' ' 1 L- I 1 - 4 - '- 1 L -U zs:' 1' s ' ' 'z 'J s 1 9 ,'-5 '- 1 s. . ' 1 1 : ' 1 f 5 b 'f - - - - - , I 1 ' A' " " 5 ' 3 . 'I -A' 5 V ' 3, 'N ' ' 3 . 3 ' ' 'e " ' sz 'N N y 'Q ,-K-fu - X-K - sf, ' J F - ' I ' ' " " ' 1 1 - Q fn - '- - 5 H - , 5, 4. 'Af 3 K 5 Y K- N 'S 2 '25 ' 3' .4 'P I 'f- I 1' ' - 's. ' se ', : .1 d- "1'5 ' 'f ' Nt S'2 1 ' 5' . 1' 'nz e ' S ' -if-t' ""'11f ' " I , ,b x V x Y Q A 2 K. .h, S '. x. K . 5 ' S 2 ' "til ' ' ' S ' I ' S ' voting power. The number of girls chosen depends b' e e at ez ' sz ' ' ' ' S C "'h - "fs -f ga 'bg g ' 'U hg :N ' " 1 ' 'ss . 4 ' 2 X ' 1' g H 1-, " dslrs, Q heel b'ss 5 ' ' H H. s. Mg '1' 1 s bw 4' X' 5 pri 1 kf M. 14 s' 1 '1 5' t z"b f he ' d's 1: Q" " 'S"',1 xv'kAli ' 1 s. ' - Hr "4 1 es 1d's . 1 H 1 5 ' : ' 1 ' V s c- S S - We 'l."as. rides 2 '. ez ' 5' s a Ae A F ,fi ' 2 A ' ' 'ez I 'hah' ' :bln sh "L da-'elad QI' ' ,' .s":. Th bc' s.'sl'h1'a'4 a '.The ' ' s"":"ar: race "h 1 "e ' he ba el. l' 5' , 4 la Uh l ed.gld4 dbl rs Led 'bb S a"al 'ajslh S e.. te'h"lu 'lE'Ab21 s: e eld 1 'V' 5, . 0 F1 tx 'I ear Hzitorx '46 6 561 isis? .Gi fi Cheerleaders 1 All boys squad june 1943 2 Mixed squad june 1947 3 All glrl squad june 1958 14 f ' 1 V' 3' qi 1 Q J, W, . Q t 3 ' 1 ' - Z I .-, 5 1 1 , ' .Q E ' I T Q f, 3 ' '- Q ,-4 'eg ' -- 4 1 , X 1 Syl, A-q' . K ' 'HQ' i L a ' x sh ff l ' t V xt V . Q ,Qs I iv-.. fl X ,rf . b ' 5+ 'x , Q: A J A ' ir- A 1 Q , P, V A xx-X , H. A 1 if M " 1 w 1 ejiiifi Q.. l we-, - a - 5 i Frankford H1211 School 141 TTY 114- .ff 48' 1 Y-,a M s ' S' H ,x 3 -Q YWV5 M xv:-:!..': Vs., Qu. In Perfect Formation 1957 COLOR GUARD Lunar lll Ugg mtry ut my QL 111 lLIlX1t Ln Uruty Ln mmm 5 tn pnxmk of thL Frm ford Hxqh S h xml Color Gu 1rd Thp ught qlrl quid IIgXLI' u A to nn mt SII'lk1f10' mppnrimk 1nd 'mn llhpfuxslkg PgI'f0FIUlIkL MX 111 Wu I1 Nt 1I'1 n xx mm wt md vow Lntxl thk yL xr 1946 tha Color Gulrd as xu know 1t todly vu flgflpl mmnpxubtmt T Ln xnrc: guru milk nnmlxr ot thy bmd who urrlkd h v w wr an tu 1 ut th Lum tin wut t x nhcnk no Npuu notnk untx t rw ff Lntergd thy Uruup 111 1947 Thk 1 1 v the 011' mwrkhmv m thg Lhool umturm nuvht on ICICIIIS m 1948 thkrc xmrb no milk mgmlxru it ill md the mr uzrd nd 1 uid uf ufmt un xmr., tum 1U lwmnr two nflc bmnr two ffmrd 'md 1 uptim quul rkmumd 1 pnrt ut the bmd u11t1 Wm xx mm undkr thc sponwr Yup Of Mr Erm t kurwtf ut mum 1 epkuhk OI'f"1I'llZ1UUIl of tue xhool Mr Fkdyroff Qponxond thc Group for mo u lr durmff xxhl h tum thk Wlfl mirchkd it oot 1 mmf. md othpr Xhool 1 mr lLU ILXI f I' ltLf big Xl Xxkrl l ntmtw through thy y xrs Fxrt If wls necessary to hn wrmnm to lntlll 5 tmm t b fflrlb ind 1' M M1wtLr found thlt Qombonc 111 the perxon of nrlp ll h f'hu..k xxurkul xxlt t quam 111 thrrwuffh hu tuur xnr xt Tkmplc Umxcr 1t5 He 1 'ull m clox contut xxlth Mr McMaster 'md the vlrl thrnuvh n Yulwr korrk pondknce Chuck 1 I1 ponwllwlk for mo t of tht mrlx t1nd1rd routmw Mum cut thgm In xvvrlnd out hlmxlf xmth thL ex pkrnnu In Uumd from drlllmfv dl1I'1I1f7 hu tam 0 krxx Q Ill th Armx j I , Z, ,Q M .12 1 A, pf' ' 4. -..,n , 'ff ,J -2 .. T ,I A Q - 'Yu ' '- 1' nl xx. I J. V .. fax. K . I' ' x, X - N I , ' The s 4 ' .' N . 4 ' 1 'I Thc'l :dp 'Q ' -4 '.'Iul1-'fy ' 'I-g - . is 4,h,Ql,,lA .,db,l. .. Nj k, F,l, Q- bw -I N -8- 'I 'A C 4 4 . ' Vx tn T L I I - x , j ' 5 l, ' "'fJ'1' ASN aimgz "4- '1 S. 'b "Q '- -Qs. N . f f ' 1" 'N ' ' 1 'N Tl 1 ' '-ll al Nsrxd ' bg ll ,Q -sz W :A 15. ' s. the traditional rod. lwluc, and gold with the addition In 19i2 Mr, john W, Mglviglsrgr bcqglmg the f'I'-I ss: ,I 'A f4Q'l':I"sc.M.McMzs' h..lzd?w"z14sf ' at 'Qs ps' 'zlly ' . hm ' 'N xd x xx 4- glll. h- 3' 1 .N M. Swv' ax N xs ' N. ' '. 'tc Q54 :N ' ' : Schmlclcs. dlxflzg ' c "'dS.NS.l CI, XQFASQLIC, , -"' 'h hcs 41 hal' N5 'Hd 3 "Xl , 'M 'l h H Girls . 5 's' 5. ' " S' '. N ' x , , f. ' 'da 4f Q15 's 5' ' .TN .' " . . C11 Ca I4 14qV. Vglflilx- T 'Q ,4 N N F x 5f " 5 fl.b .'S. ' ' .Ns ',.'s.. . X' X,z'N "', ', 'ra f 142 Fift5'fTea1 Hmtory L 4 Merrymakmg Majorettes-1957 'X wood many ul thg nuwr YOUUHLN vnu mmm mud hy Mr M Maxur or hy thy Qlflx thgmxln nothgr pgrwn who h la Q1XpII hnr 1- lNfclIlLL 1 Muw Luum Drudmq Sh hm un on hm um xur Lo ht rhk 'lux mgm krx of tht Nquld mto tmur umlormx tllunq up or lgttlnv down hgmx muvmv Wuttonx md prw-Ing lrt T1 Color Guird m nwrv. num yi lr xx mul rugm at Xl1'1 vu rm for utlxltlv Tun vu ut mor Ill 1 Lm x L1 tum un t L diy an t lIlNfll1UUD of mxx tu Lnt mr Oflkyfx 145 markh III x lrmu pirxd 111 thg wmmumtx durmv tn y lr lll m VNS tny xmrg Nruu to 11x11 gut tulr whool vkltl mlm wthrr Frmktor stu pnt t t 14 Ag uhmy of Mu III rhk p11w.nt1t1on nl M wo A n L1 u e rm f r stu ..nt pn-Qntu 1 prnwruu ruxrd mln L uuvm Q r 4 1 w wmtm-' m txxlr L u mn pull! rl L IH llliifgxxnlll -nun mm nmr prturm llhn xxl l n mthta m' 14 1 r umm m mx Ivwrl k mnmxmnt 1 xg tn Num t NK lilll t rr th r Glllf L iw L iNUI1 n N M144 lf 4 41' lrx 4 wrtm 1 1 1 rm r -fum mlx vxxlnv 1 -'lr 1 L wr-, 4 4 L urlxu D 15 Mun in lgl x r 1 t 1 L t -.lr m lI1 wmv Num 1 ltt 4 m mr Nfl t n r Lrm am r umm ltt U11 r xrfut tum Lnr 11 4 MAJORETTES tumthall Lwm 1 tn rnot murlu xwm for porn Lntlmuwxstx Thy Lmmnxmt of tht, loot 11 Harm md tn m mr H1 prumolm ot halt tlml r tornnmu ln ummm L Illfl Tln Muurkttw hum xxx I5 mn rupmm lg l r lLlLllI1U 1 mum of mr m H xmuur to ll t t m urlnwnm l'rmkf urd Q vroup ul urglxluk m munry of 194 15 lpnrt lt tn mn un xmn ony txxo mr N111 t L hrxt Group xml thmx numlur nm mud rhl -mn untll 19N xx nn tu nnnmmrxu lllyfll d to four 1 numlxr hl mrmxtumt x mln uw L um XL ar UHI1 nl xx run in un m uonttk lll tn Qrcuuw ls 4 urm from in um 1 lllgflil' um Npumur Ttu lwrktn 1 lvr mmm 1 1' r ut- mu 1 K L1 1 ffllll' tw X ut np ngnnnt wr Url ultmv num kr- l 14 um r 1 1 u L m XI' 1 MUN Illini K, 1 th umm mlm ur lf t 4 u ml ll -4 utnm 4+ wnuwu mm txxlr ln' kxpkrm L Lyx N xx x 4' lf' lllll' lf tk If t trl x In num nnrmlmu Ivfanm L Ulf v xi X L 111 W ' 1 wrm Tl x mln 1 xml x m r n tu N11 wr Wl Hum ilk ww H1 x mrwux mmmux Nlfikx 4 ' ' - C 55 ' 5 X 7 HS- The 'r 4 Sw: 's l' s 'l 'li'4:, A N ': ' x 4:s':' 'NS ' 5 4 ' .' 1-,II . Q ': hh . cl N4 11 HQ ,A lx -14 2 d ' R ',' 4 P.: , '- - ' ' lwxi l 'C 1 A l" A 4 4 ' 4 -hyd lls. ' af ' N: A VH4 ' -5 ' ' lb 1"2l'Z'SlW" H: fh' .UQ ',4 'l A l 5- 1 4 Sk' 5- 414 klf 4 d ,la l4l'fi 3 " ' 'S at lc 4 .' 5 "4 s.hz:lx' 'L Q - p 4 '4 1 5 F4 li' Ll 4""":. lfl 'f x V .M . I A , - Q 44 N1 S4 459 141p.4h W h- L'fl1C Th f 4' d -ll ' ,4' slip '-'sm B441 '-XLT1-V 'l'djTl'l"l.l"h1' hf 1- dl 1 IH H-1 L1 ll flflf ,f,l',Ql4P, 4, 'Th-I lf 1' 'Al 4 1' ' 4 ' di dw sa mv U I 1 't .N l' '4 4 ' ' sic' ' 4' 'fl l' ll ll-lx l l K' 5 J Ilx I' 5 U Pv"d.F4 klwdi Ll' 5 'l. ,A glllllllfl' lfll LPI-lcd All 5 nf high sqluml spwns and the girls wwf the Color U C K' ll R 5 IQHN R Subcl- Cl 4 4 'lu-d rhr ,l .1 fwlu uutin' im ll.1ql4 - T yu ,ICH lull X' I 5 l 1' ll W S IL1 sg L1 4- ld gl HS- tw T1 N .dg ', ' lv f lf rl - sq 4 l. M. Stkfcl il Hdxll di Tl , 4. ' I .4 .45 4 ,A Qk L. .md scvraal utlvr m'ml H s rl' the fi ' l L ' hxr Jud tl , Mudd CU Q1 I I I , AN, K x F- wltl c . ' ' l 'Q f lm' cl lx akc lc timl lfnul jxlr l 'l 5 's r.: 1 c Colm , J Q4 N I ' 'P Q l'1 'A ll L ' 'WC' 14 thx ' wrlmll st ' , .ml thc li,,vr ,ami 111' lg-Illllwlrll 'mm thc ww 'mi' C ' J l l lfkg QL thx N 1 ci.n.,1ffP. kfwd ,. - .44 "' lk' -df "1 l' ' 'fl' ' Nl Wi Th. s,' " ,, Tl 4- 5' li If-I, N 1, ipcxilll drill fy, The , ls mw wwr l 'uutlful whirl 4 ll ,wld th' T A ' ,,. ' 4 gl Q4 'l ,'c.1 um h.t lay -1119 9 19' - 'l l Wtlf I T- 4' f"f l l l-Nl lm' 4 xl , s 4 l l' 1 Q l Sk, l 41 l ll -If all ff rl .ll ,. 's 4 l 4lf '4 ' ' ' my 4 l la A '41 l' lc wCy'7' l4 hcfri I.ll'4. frmq 111511 BOYS SPORT 1 11111111 111 N11 1 11 x 11 1, x 41 1 xl X 11 LLI1 LII L11 IDU' Q L 1111' 1 fl 1 WJ tk IL HH 1iYx U Uk Q 1 L 1X IK Hxll X. K ' 111 1 ' XK1 11 mul' 1 'xx xl I x ILU lXK1I' I1 N Lllgl II fnl t"'N1f 1 111 I' X if 1x ITTLIH I' 1 f L X lI'1flU tu 1 111u1'1 111111 1r1 111r x L N1 x x x 1 V If 1' 1 1 1 x MIN TROPHIE 1 1 1 L x L 11 1 11 1xx 1 1 1 1 r 5IL1x1 L ' 1 ' LI 1 x IxX1LXK H I 1 11X N I' I lllk r 111 1 11 nw :IV 1 x xp 1 ll I x I'lll 1 HX Il l nl' 111 1 1111111 1 1 11,11 L lkxl 1 u hI'lWllIxk IN I 1 Xl ll IXX III 1 ' LIT 1111117 fx l L VU IHHLIIX IX T Lx 4 L 1 L I T111 U L 111 1. 1711 7171 1 YI XXL ll L 1 I 111 L IXK ITL 1 11 3111 LL L 1 L 1 'XIX xx 11111 n 1 111111 r 1111 1 XXII I WIYXI N 171K 1111 1' -1 ' 11 'VY 3 1 1 ll Il 1 1 1 1 11 1111 111 11 XX X1 1 U x ft11xl L L ' 1 1 1 x L L K' 1 II 1Il1U'N X11FI11x1l III IWW 1 I 1 x k x Illhl' x 1 111111 111xx11 Ll' 11111r 1 1 1 1 1111 xx111 11 1xx 1 1111 1 1 III rx xx Il 1' L 1 1 1161 611 N11 1 1 11 1 III 11 11rx x 1111 'fx 11 x 11111 111111 11x 1 1 1rx 1xx 111 1 1 K 111111 Tr 1 P1 IX 1 1 l'x1x 1 111 LIN l1NxL L 1111 1111111 111111111x 1 LN x L X ID xx X 1 N 1 xx Iillx I1 1 11 I"l1k L I'1X1 L x L x 1 L CU 1 1 Z I " 111111 L fl T111 X IHML N L 1 11 1 111111 K 1' N 1 x 1 1 11 4 xL M 1 '1 L L N11 Il W n N f X lXX 1 1 1 111 1 ' N ' N U1 ' L 4 17 N 1711 11 1 11x 11 11 1 1 1 1 YM 1' Ll 1' x 1 K N 1 1 7 1 '111111 H gl .11 1111 143 5 T1111 r.11 111. 1 yi 41 r'N .11 Fr: 11111'11r11 14 Ql P. 11" 1119 1111" 11.1r11'1'41 cd 1'11r 1111 11.141 11111' 11111g .1111 11111115 1111 1111'r'-11 1. N115 '11111 '1111 I1 11.11 E-'NYY 111' 1 11 '11 111' .111 111' E1f111Ct1Q tmms '12 1111 A1111 1' Q' dx!" 1 1111' 11 Q1 if -1 S1ty'm1 111g T C1111r. T111-11yw.11 111 w X14 '1 11111' 1113 ' 'z Q , hc N111 111 .1 N ,111 . Q :X111 N1 . ' ' . ' .IUII ':1rf11y 1211111 1111' Q.1Q11 th' fmt "1 tN'1'mU'rk mn 11-11 -11'-'N 1 W "NV 111.1111r 41 rt. l11'1' .1r' gc11'r.111y rc'11N111:c11 41: 41111f 11.111111 xx'1111 111C QQ1111111. T111N '11.1111cr 111 111 ' 4111111141 ms 11.111111 T-1r 111C Wr41t1-- 1,11 W, ,K-Vtlrlm . 11N,,r1- ,,14 111N1 1rj.' ' x' 'rx 1111111 111.11111 .11111 111111 rf N1111r1+ 111 '1 1x'11 11 ' 1I1C1Ll,1.k1. . T11' 41111-11. IIN t1'.1111x .1111 I1 11X'l 111.11 N111 1:111- 1ft'g'11.11g 1511161172 T1'111111x 11.1x'11 x'.11 111 .11111 xx' I1 11111111'1'1111x 111.11111111111x11111u T11- 111 11111 1x 11r'v111'11 111 1111' xx'1 ' 111- 1111' N111x1:11 . '11I'1X .11 1 11'1111111cN11x'1r 11111 y1'41 4. .' 1'111- 1111' 11111 111111111411 L. ' 1 ' 'MII 1111' 11 1111' 1C.l!Llx' .111.1 Al 1111.11 .111x1' 1.1141' gre. 11r511' 111 " '111l xx'1 ' .11111 1111' Ci.lt111111C xx'111111'r 111 11c 111111 1'11r 1111' 111516 1111511 5111111 111- .141 111 N1'1 1x11 .1I141111N . 1 j.'1'.1r, 171r111.111'111 111144c4411111 ULIB' 111' 1- Q11 111' 'V f 11'.111c N1111'. M. 1' 131- 1111140 .1xx'.1r1x 11.111 111' N"I1 111 1111' 11111, 1111n '11!'1 11 " 11111. Fr. 141411 1 '11 111 2411. 111 1111' 1'.1w 111 1111' 11.111 .11 1111' 11111311 111111.11115 111 1111' 11-31 11 ll-H, -C1111111, CII' 1 TT11111Ix Mx' 111- 111' g11111r11111111y '1x'1q 111111 +Qrx'1" 11rg.1111' P1111-K 4C111111N Q11111 '1' Qr11Ns-Q1 II I' 1'11r 1111- :.1 11 Q .14 xx"11 114 F 4 111' 1111's x' 1:.111' N' fx4441' .1 xx 1 NQ11111 11' 1111' NEL11x 4 111- f"' 1.111 x'11 51.1111 . M1 111115 fX4+11c1.1111111. A11 1-M4110 .11 111. H1g1 S111 11111, 11 XX'1lN1A II . '. lvl 11 1124, :X1111 Q :X4411111111111 .1111 11111 SIL 1'11 131.1r11 11.1x'Q S. lJ1111cx ,Xfcm A' 1 ' '111111x 111' 1 '1 ill 1' 11111 'x11.1 . '.1r11w .11111 111 LILQIN T11Q II'411,' xx'.14 11rs1 JlXX'1lI'1'L1 111 1943. A1.1c1x LW' 111 p14 11111411111 '.1111-- 1111 1 tx. 1 IQ D. ' N .1 !fAlL1L11llC 411 1123? xxx Q . 1 P1 1111 111' 1111 jc 4. 1111" .1111111.11 131114111os M1 '1 ' ' C 1. Hk1111f1' L141' 1 111-1 YXX' .1r1 11111Qc U'111111'N 111.1 1: . 141' r1 Il .1w11g1.11w xx'11'1 N411'Al1I1k1ll1-111111 111.11 11111 x'. 1' 1 11114 1'11111'r g.11111'11 11u1'111.111u111 1111w1'w11111 111, 111' 1111141' 111 x'NI.I1W1!x11 .1 111s11111r1.11 III 1114 411111111 .11111111 xx'111g11 xx'1111 .Il'x' .1xI1X'x1j' g111111'X11'11 111' 1111' X11111111. 111c,' 1l.lL1 111m 111 N11 I11llC11. T115 11111 11x' xxx X 1111'1'1'1'111'1' Bd, I-511 7-111115 T5 M 7-W111H s41.11111411c11- 11-1 111' 11xx'.1r1'11 111 111: 11111i. 11111 1.10 T11x xx'.14 11rX1 .1xx'.1r11c11 III 1-'J-111 .11111 xx'z14 111111.11511 "l11lUtLN '11 Pnmktul-J H1111 8111111111 mr 1' mi YNY 1,11 111, M,1111' 11.lNI111l 13.1 1 '111 1511 11.1 1111, All 111' f 1. 1i.1Q111.'C.1I't11' 11.11111' 111. 1111' 15111 15 png . W111111 111111111X U UVM H1 M1116 Numb 1111 11114 I ,L 1 111' kll1x1LlI1k1 111'1N11r'v1111m1xx'1t11 . 11111.11 121 11 C1 77112715 B11xlqc11111 T1111 11x Bn 1'm1"I1i T1"111Y D . Q1 111' .1 1'.1u 'tj . 1' L11 111' fI1111r.11 Ntll' I 1 "I 11 "N 1' mum lmll t" Hmm' B1-1111111111 11111 ,1'1114 11114 tr 111134 14 "IM'11 111.111 11111114 ' 1 11111, 111 tr' 1 1 'Q UWI1 ff' 111 1f11""11 fur lm 'I N UU 11'U""N 114111111 .111 11xf.1N11rN1.1xx'.1r11c11 111 11112, PM V H Rl WMU H1 If ' lJ1t1'11 Cf111111n'11Ax F 1111 111.111 T1'l71i11x' 1111111 H 15111111 Tr111'11x TI N1r11111x XX11111' .11111.1t'1 111' 11 ' 4.11111 114111111 .11 K1111 ' .11 "T1 1' Hr '1 klugf' 11115 111 11" 14 .1 1111' .11111x'c II'111W111,' L1 N111 t11x 511.11111 1 f1111' 111111112111 111' 1 1.11 111 11.1914 13r11xx'11 xx'1111 1151111 .-11111114 -X lfi. 11'.111. 111- 111' 1'Ll1 11g 1c.1g11c. 1 x'.14 11141 . 111111111 Ill . .11 111 xx'11 RN'.1X .1 g1'.11111.111' 111' N11r111c.141 111 2114 11-1. 1"r.111111'1r1i 11.14 xx'1 111c .1xx'.1r1 111 12-1, WZ-. .11111 xx'.1x 11111' 111, 141.1 1141411111 1111111 1111.11 1 1111.111 IUFF. 1935. ll!-V11 1'14'. 19-W. 117q'1I1x',.1Ih1117-'1' V NLl1W1'11I'lx'I'N. 11-11 1111111111 .1 N!I1f1Q g.1111' 1'11r t'11:'11.-1xx'1 F .f.w 111.1115-1 'ar .-Xxx11111f11111 111 E.1,x1c1'11 1,81 1.x'11'1 11 1'f.4I'N. T1 N 111 1 '1 .1 11' 11111 Z- 111 11g 11c1.1 1111' .1111 131111111 T1w11111x 14111111 '1111 YC-1I' 1111' E115 QQ111111 K'.I1'1II1N 111' .1111111a1 F114 . '.1r1x1 "1 1114 111' 111' 15111111111 Smccr N11 ' lNI'FI'i1Il1'i1.l1I'1 141111111111 1.11112 T1111 11111111 14 fXQ411c1.1111111 111' 1f.1s1cr11 Pc1111Xy1x'.1111.1 411111 D14 "1 111 1111' 1111111 111- .1 N111.111 11r11xx'11 .1111..111c 1111 XK'1I11.1 '1111 11111 tr 1'11x' 1x 111'1'11 1111111 41-11l1111N1I1 1115 1' 11111' 1:.1,1111 111- N11X'CI' 1'.1x"X 1'11txx'111111N 11. 1:1'.11111f11A11 xx' I1 11 111!! 1'11r 1111111 Q11111111 111 N4 1xx'c1'. 13r.1111414111'11 11.1N xx'111 111 ' -11. .v '-1 -1 1171-. 1i11', 1119. 11112. 12-3. 1'lF5.111x1 111-. Fzjtx 7 CCIT HlSfOTN vm nz!-vu 11 T1 IX 1 wx X umm x tu Flthkr ao 111 I1 Arm mtmx I1 17 1 11011 111 W1 I' ix mnlu 111 1' ll I1 t 1 IU'1L111f'11x I 1 1 11 711 u 1 lXX1I1g um mu mm Tuxllhk X Ik Ill I1 1 ulltfl 1411 Sy1J11 m IWUN XX1uu+n1xt 111' 111111111 1 x 1 4 nw 71 1 w 1 1 M 4 k xv UNH M x L 1 lllk 1 xxmmr lx QnfxI'H1111L I1 1 1 1111 mm Mr 111 lr t tn u1'n1mt11xn whx rm h r xx un m I 1 f N 11I!11L1L C O Bunn T11 IN T111 imply xx as Llumtkd by Mr Hwxx ard Cooppr fnrwm m F t 1 m mr t PLI3 11 md on lllx T1 1 aku! N111 e T71 IN 11 Il1W1X xx ix L1 mt L 3 tn 1'rm11t rd umm IW un fu 1 uOtWl hm xx mx xxfwrx x nu nn unn urn krx rm 1 1 uhlphu um 1 Hu m m ix r 11 L. ' t mm m tm Frm ton 1 r t C 1t 11 t 1 -umk 11 11 n mn Lrwruxu un thu muun LL tr up mx :zu ltx 1L'1171NX11 1171111 1 I XLH X L k Lrwn 1 Lmw mutlk of tu Llty groxxn im 1 R 4 1 111 lla 112-ts 11 111 e V111 1uf1fune1m1e T1 zx mln 1 11'11 to 1 1 1 wn N-,tlrwu 11 415111111 1 x lXXlI'L1LL1 x tm P11 1 P111 TL1fI11'uH1L1I1u1g u 7 LL I 1 x rmu 11 I1l'xx.f 1 W nr wm mtmtwu 11 1 1 , 1 mm 'N' 71161Rllf 111-1141 1 fl IX L li l L LL 1 xluul' u uwn wx uux uw 1 11 namk n I'lXk 1111 tr ww 1 trwwx 1 mu 1111111-urx L mkl RUIXTI r rl U1 L Imum 12 Hx 111 m 1 1 r um t rum m up n vm urmm UI1tf1UUfLQ tn jllqu md mkda 3 m 11 1 nur 1 111 1 my 11 om N41n1UL 1 twkl11.OL1r1f'1. 41 xxul' tL 1111 111 fly lx C7171 mme wx 11I1lfxL1 X u u tp Ilyuf Lx lfvllu. ld 111 trwwx 1 u111 5 1 11 x 1 11 km rm1x11rL1 1111 mrd 1 N 1' 1 tmphx 1 IX nuhd 111 11 1 1 e 11 1171 5111. 1 11I1lIxL X 1 L 1111' ID 1 r 1XuI'l num 1 mr tm Frm 1111 wrap 1 11 1 1 I t111N trop 11 L x tx N 1 xxmmxw thk 1'r'mk vrthkat lt 1 L 1 Hum fm Tum N-'lx 313 Th up xxx hrt mx ard 11 Ill 1947 Frm or 1 1 nm 1 nf Iemuel Vx 111111 LT Npmzmlmullzp 1Tr0Ah11x T1 wx 1111111-' 1 thx Sport 11111141113 Trophx tO 1 1 r turmgr PI'lIlylPl1 at Qwuthgrn H1Q11 S6100 iornnrly for 7115 wn1x Thu trophy ls 1XVl1'L1p in nun x 1 x m1 1 uwk 11111 tum mick: in prlnupa III tn utx Tn N3 um hy xxhmh R100 3 lfp 1u +L 111Ll1Lg t nm x mmm pkromht In xtuunt mu md putltorx Frmkfor 11N xxunt1n mug trwwx 111 19 11 194 1946 1949 md 112 This-L 144 ' ' g CEL-1, 1 'qmplr' 01111 1 1'1 1 -11Nm'Q. N'1'1 T11!1r1q1jxx1: 1 :t'd 11' 10 . Ni'AS'f 1's1w het S'1114dc1 -1 W ' .Q Q1. ff 111A C" J ' HQ S1 1. J '15 11 it 4.l1'lL111 Qvfx X. 4 1' :r'a. .xx '11 12,F,1 'Quin' -1:11 N 1, -Q1of11 Lmh dl TBM! TWI1.. INV C11I'I11'CI111 fn in :l11f.1r und -1, rt4 :1111 1 . '. 11d D 1 . lx. th, Inprgiholng i. FC .1 S' 5' 5 . U11-111-1411111 5 111' H1 I ti' wf P111 .1 C1111 1. thi: 1111' ie rwpcu to .11 F1 O1i Kfwvr Tmplq' 1' wr 1' my 'tt 111 m 17 'ing F . 'Av xx' this 1' '111' 1 ' X dc 1441. C' .1 11,1 .T-1 r 1 nw: in lfl. 1111 tix. Thu j was frst thw tn I11y 1x wpcn uv 4111 4:11 1' '1 ' 5 1 Q f - V- ' ' 1 41. NXYII L 411111 Wai 11r4t ITCPIIICQ1 in 111311. D.. IM H T111 J .X I .,7, Cu! Av 11?'L'1' I. .NIA 1". 11 T7'1'f111f' D . '1 11' thx 1.1t' Dr. Twlnml xxhw ' any Th N tr: phy ww first prxlcntcd in 12-- hy thu 5--A 4 11.15 g '- '1:41 Q. Q 1 1 kf '1 . 11't1's 11131 111. N11Y11l'.l4t Hgh Schwl 11, A11 4c1ww14 ' I 'L' :md 1.1tcr rlww nf N-vrt 1'2l4l C14 t1 11111 .hy is in all Qpwrb -vnlsx 1J " ' 1' ' ' 'd sw 1 lu hc 1 111 ly Ig gglfml f' ' N - '. furdf 'ur 1. " I ints 11.1414 Q mil. 11 1 ' F' Q x' N4 'qs C. Iwlf ffm 11: ll ,. ' 1: kim' 'ing Trwy kWd '1 ' 11314.17-111.11-11, I,:'. cc 'gs'Q4'4 Q' ,'. kf d 1,1 . , 1 ' ., . NN-, has xx'm11i111171.l1HT'.. 111'J. 511' ' 11-3.1 'sz '1L1CL141 11': Vi' IL-4 -4 'FM 153' lv Q tiwmlfTnq1mmu.11 sdmwls for mmpctitifm in truck dcscrvmg sqlwul was hcgun hy Dr. Lcmucl Vv'hitf . 11c11"- X. akc,' ' 1 . W ' 1 1, .1 1 ' '1111V' 1 Y 1 I ' v 1: 1 5 id 1 ' wg -.nf 1- 1. L- ,N :uf Hy wf-111111'-lgl 11-. d C1111 llIlk11S1IlI11C1. 11 fa f 11115 ' '1"1 1 11 115- U 1' 1' 1' -"9 1 ' ' 'A -H1 11 ww ' 1 12' S V: B N f 1x1,' 'f th' 1.1 1- 11311 1 xl 11g C5 111-11 P' '1 1 5 1 'Y P1114 N I Eq,1Ns. T1 c tsta d' Q pl: jc 1 ' thx "1 1 1 'W 1' 1 If 1 S '15 5 d 1-5 1041111 Q4 11- . 1' ww 11111.11 :. mic ' 'S '1 11r A F - 5- f 1947, fw1uh:11,: Nlmlkg ",:"1 N t'1 ' 17' . 15. Un V' uf " ' ' C141 L'1'1 11' th' 1,'11iv'rsity of Pcrmsy1v4u1i.L this 111,'sN1luQ'- '.1'skcpt H fur um' Y'-1I'. FI'.lI11'if11I'L1 xx' 111 in 1941 A x1 "J in 1 Pl1'i1g'1T"'g' --Url, 11 First .lxxxmrdcd in 1935 this: 'Q 1 'Q IC .11 .,1' D. sk-1111114 f wr ' 11 1.1 11 ,' Qstfs. It vas 2 . 11 4 'L ' bf' 1c 1141101 1'. ,N " N Cl 19. X ' Q 1'v'z.1"tw1z Cup 1 Fir .mumm1x1 in 19111 11" P ' 'xt I1 1' sity 1' 1 ' t11s pup 14 wpcn tu 4111 wh' 114 f ' 1 ' 1 ' 'I ' 1mNQ1m11. Fr.mkf1wrL1 mm ln 11211. 19-11. 11l3.', 124-1 ' 1 . 1 lr-. sin f .1 . he P IJ.: c' 1711 ' ' ' ' ' Thk t 1111 j 14 1imitx1 tw 15'.nk1'+r1 ftu1'ms. It 1 1 3 Q11C41l1111C m 'Qt impwrthut 4c11i1vrff11 thy 51 QW ttim. '1111 Thu .11 'X 1 1' T"'1'C4IlI'1 11.1. :1111 1's . N 14 1 T 1 ciiwdw 1Q1y1y.T1c 11,'14' ' 'wwf ' D41 " ' . I1 Frsmkfwd g 4d .t' :ff E. . I' K ' 'Fl 1 E111 1l'1.1v1.R1'r'sf"14' t1X 1' Q V. ' Frankford Hxgh School FOOTB LL Footh 111 1t Frankford h1 1lXK1X he 11 one of the mo5t popu11r 1et1x1t1e durmg the ent1re Nul'lOOl year So mueh mteret h1 eentered 1round Fr1nkfordQ rld prowe th1t 1n lttempt 1 een m1 e to YCVILXK e1el1 11011 ep1r1te1y NO th1t 1ny gn uate can re1d O1'UCIl1lIlW 1n th1 tory th 1t W111 reeall fond memor1e to h1m Th ueee we of tooth 111 It Frmlctord 1re due to a number of f1etor Very 1mport111t 1re the 5e ool 5 lflt 111d tr1d1t1on Home or 1w1y lI'1 wet or ry we1tl1er VK1I'1OX'lU tle tudent 1re 1way 1oy 11 to the 5qu1d expre551ng themse1ve5 by the1r pruenee and yo1ee Gr1du1teS 1nd old fre1nd5 of the se1oo1 1re 1lXK1y tn foune lt t11e Mme ome o t1mer 111ve fo owed the te 1111 51nee 1tS entry mtr the Publ1 H1eh Le 1Que 111 1917 The eommumty h1 been ever loyal Th1s finds expre 51011 111 111 the 5erv1ee elub Fmnkford LIOH Frmkford K1Vk1I'115 Frmkford Optlml t Frmkford Exch111Qe 11121 the Wr1n11n Cluh of Frmkford The F1ther5 A 5oe111t1on of the ehool 1115 been ardent IH It upport oyer the ye1r 1nd secured the fine 1thlet1c fi ld wh1el1 1re now Plff of the Qehool pl mt A11d the mueh younver lvlothery A oe11t1on h1s be I1 1 11ulw1rk 111 reee11t ye1r Trlhute and th1nk5 1re due to tho5e doetor 111 the eommur11ty bot f'r1du1te 1nd fflelikl who h1ve UIVCD thelr SCYVILL on the p 1y1110 f1e 111 1111 1r o ees r G AlVlIl Snook f1rt Pflllelpll lllel Dr Ellwooel Gewe f1r5t ltllletle d11'eetor 'lITLl fir t coach of 1 eh1mp1on h1p te 1m 1n 1971 p11nted deeply the root5 of the true F1'1nkford 5p1r1t They 5h1re wlth us tod1y the fru1t mf Ie 1dy provre 1nee entermv the Pu11e 1'11g Le 1Ql.lL when It h1d only 5111 te1111 111 1917 Fr1nkforc1 1115 Hqureel 1n top hor1or5 more often th1n 1ny other puh11 lg IUON eXeePI wrt e1t T1 P1oneer 11ye won the f11q even t1me5 1nd t1ed two other ye1r or 1tot1l 1 11111 Nort1e1 t w 1 1 o 111211147 n1n e 1mp1o115h1p h1 been 1n the le lfllle lonver t TU Frmktorel ome old flk 11 r fe y Xe Fr111l1 or too vre1t 1 t 111 If y1etory oyer the p1ren sehool Celltfll S7 1n 19lf Germ1ntow11too1c over the 5potl1vht 1n 1911 1oweyer 1 the two school were founded 1t the 1me t1n1e They met w1thout 1 hre 1k unt1l 1910 Pl0I1xeI' Northe1 t r1v11ry e 1te from 191 fno ff 1me 111 1919 w1th mme eyery ye1r throuvh 191' The -er1es w 111 take on new thr111 w 1th the moymv of Northea t from E1ghth and Lehwh to Cottman 1nd Sommerdale and w1th the add1t1on of the L1tt1e Brown ug IH memory of ack Brown 1n 11umnu ot Northea t 1nd fa1thfu1 follower of Frmktord unt11 h1 death ID 1938 H1yerford Sehool has been met every y ear except three 51nce 1971 u u 1llyf 15 the season 5 opener The North C1tho11e Qer1e5 got underw1y 1n 1978 1nd hee 1me 1 Th111ksg1v1ng D1y fe 1ture 1bout 1950 L1rQe t C 1thol1e boy5 sehool 1n the world for m1ny ye1r North would Uradu1te more boys 1n 1 une e1155 th111 were enrolled IH Frankford5 ent1re SIX er1e1 A fe1ture of t1115 popu11r 5er1e5 15 the Old Shoe Trophy fuven to the outst1nd1ng player on the lo51nff qu1d lllkl the To11nd Trophy g1ven to the wmmng 5chool The hu11d1nq of Lmcoln H1gh School 1n 1950 has e to o11e of the most p1r1ted r1v11r1e5 111 t puh11e lewue when L1neoln 1nd Fr1nkford meet there 1re upw1rd5 of Qeven thouQ1nd f1n5 to see I e U1I'I'1ve As mot Fr1nkford111n5 know Olney ha5 never 1 e11 mhle to l1e1t the Pll'lf1LtfN There have en our t1e ffame5 1n II 4 1n un roken 5er1e5 th1t d11te5 111 k to 19 1 or 111 pl 1y v1r It Q1me5 IUIIIINI 1 ferent LIONS 111 e 1914 XklI1111I1g 1 totll of 'l 9 1g11115t 179 lo 5e5 111 4 t1e eormg 4 879 po1nt5 1Q11l1 t 7 9112 for opponent ny North ClKl10l1e 1nd l.1I1LUll'l uve t e e We 111 t1e 5er1e5 reeord 1ff11115t Frmkford T e P1o11eer gre 1te t de11e1t ls 11111n5t Nort11 C1t IO le 1n the 111 opponent Llthgilfy wlTOVx1I1U' 71 w1n5 for t F11eon 9 fort e PIUITLLI' w1th 7 t1e Lonff Wll1D1I1U Stre 1k After Nvllllllllg five tr11v11t the 1919 eluh lo t 1 7 6 dee151on to North e1t he lt Germmtown 111d North C1th0l1e The next ye1r -qu1d 11e1t 111 r1v115 1nelud1nG Wet C1t1ol1e fur the C115 t1t1e the n111th Vletlm th1t xe1r 111 1941 the te1m l1e1d Qhutout v1etor1es over Ile tour Upelllllff te 1m 1n 5eemed he1dec1 or 1 5eeond tr11f1ht erown to eome up 1g11n t a deter n11ned Fflllkllll te 1m that 1dm1m5tereC1 1 tunmnf' 'O O druhlmnv the only P01111 11121111 t the Ploneers 1111 e 151111 who went ont to w111 three more ut ou ' 145' ,1 1 ' ' 151 '1 y'5 1e 1 T-. 1 : ' " ' 5 " - 2 Z- 'J '55 ' M 5 ' 52- v - 1' 5 S ' 'G 1 1 15 11 1 1 1 e 1 , ' g" '155 li 1 1 1 h151111 id, 1 ' ' J ' ' J '. '1'111 wr: 51111': 1: ' id 1 1 5 ' 51 ' ' 11 5 'b ' '5 5 ' 1 ' 1 1 ' ' '5 ' ' . ,y 'NS ' . K , - -5 v v . . . . e 5 1115515 1 1 1 1 11 1 1 -, S2 1' 1 . 1 '51 5, '1 11 'fxll 5 I '-x-'- 'lf' .- 1171 41,54 f'l'-A " 1 --15. . .11 . 1. dr '1 . " se, 115 1 5: 111'5 2 15 I 1 N ' 1 1 '1' 13 1, J 1 ' ' ' 1-1 ' ,, 1 "1J 1:1 '11 ' 1 1 1.1 ' ' 5 , ' '- ' 5' 1 1 1 1 ': '5 1 he 1 1 1 51 15, S tri ce '-I - V 5 3 '- ld '15 1 1'll '1 1 11 5' 1 ' - 115 - 1 ' '5 ' 5 'C 1' A - 1' 5 5 1 1 1 1 ' 1 1 ' ' 15 1 ' . ' ' ' N U 51' ' 1 1 :1 1 5, 1 ' 5, - - - - - 1 "1 1 ' 11- 1 1-11 1 l' ,- 1 " '1 ' he 1' 1 1, 1 1 1 5 1 . 1, ,, ,, , 1 - ' ' I - 15 , 1 1 1 3 5: 1' 51 1 1 e ,, - , . E t 1 1 e e1 1 - A55 1 '11 51 51 1 1 hh bi 1- 1 1 e 5 ' 1 1 1 1 1 - . Q V I 5. S 2 1 - ,Q ,, - 1 ' . ' . ' 1e1 1 1 1 1 11 1 be 1 1c 1 '1 '11 5. 1 . . .,. .. 1 . - . .Q 1 . f 1 U 1: .-1, 98, 44 11d 1 th15 1' 1 :1 1 5 1 1 ' . L l . . ,S 11 :1 1: 1 ' 1' ze 3 . h ,z 1 15 1 1 5. ' 1 1 5 , Th I I q h h F k -NS , I: ,A 5 -,mg d A he- much M l . e e1.1rt oppo51te room 10.1 5 ow5 at ran. ' - -Q , , fd .5 1'ed 381 15y'A1 'flhi 5 33dff N- N -, y -w Q 1 1 511 1: 5 C7 . ' 1 1 ' -0 is 1 S- ,Q A -. 1 N , , Evil 5 - 55111 d 3 15. y . ' ' ' ' 1 ' 1 1 5 -. 1 'T S. . , Q K I 1, pl 1 1 e K Q, 'Sl 51: 1 F-Se. O11 v 1 A11 " 1111 111 511. . .1 5 1 Hn 'h wx 1q 11 ' 1el,1 11 51 11 11 1,1 C 1 . h I ,l 5-' - i ' 1: 1 ' 11 5's 11 TS 1 1' '5 1514. 11 1'1 ' ' 5 1 "1 1 1 1 'e A ' 5 ' ' 'R T Z 5 'l 5 - 'I 9 h'fh 111 1: N1 1111. 11 ' 1151.11 he 41 1- hw ' - 1 1A 51 1 ' '1 ' '11 5. 5 ' ' 5 1 11 : ' ' f 1 1 rf 'e, 11.5 'h'1e1l5 1" 3 'e S Ag . 1 f 1 5 1 f - hz ' Q ' 5 15 11 ' 1 11 1 1 11. 115. 11 1 1 ' 1 1 ". 3 5 1 ' . 1.' '11 '5 :' 1 11 . '11, ' 1 'C S S 1 "1 5: Fo 21 'y' ,'111r5. 1 'f C1 1 1 A1 .1 1 ' ' ' 1. 1 ' '1' 1 lc , X1 delgh ' '5 y' '1 1 1 1 t . 1 1. 1 . '1 ' 1 . 1 1.1f.4 1, 1 . ' 11 ' 1', 11 Fl d'11 1 '19 f 1 1 3 , A: A 7, 1 1111 , QS 1 1 21' S 1', ' ' . ' " 31.5 ' 5 11 1 . 5. 1 ' 1, 1' 1 ' 1 1 ' 11 1 ' 'Q 1 1 . 5 'U ' 1 T2 ' 7 . - - ' 3, 1 ' ' S -D ' S 1 ' 1 The ' 11 f 115 '1 ' 11 Ni 7 li S71 i . ' " ' 'V '1 1 sh f 51 1' 11. " X. 15 '1 ' '11 , ti Fnm ford Hlf'11 .5c1w1f1 1 L1 up t um 111 1 H 11 1 1 1 1 xxmn 1' L1 t mt 11 1 t L1 un Hu in 1 tn L num 1 u 1 ug IIHIM 141I'1llI1 un ' in mu t 11 1 m x 111 1 tu x 11 1X 111 m1m11u1t Rn 1111 vm Urn it Hur wmg to Kxrltk Xfvur mmm L xxrltf. nut xx nt r X vu xxmmn or wt UI mxxx u mx tm H111 111111111111 11 1 m M n 111 19" 1" 1 6 1411 1 1 xxmnnw t L uty 1.111111 11 1mm XVwt C' nth wx 1947 cm mv tu Rumm fur tn qty Lfk xxn 1943 tud Suuth C lI11011L for C 1- 1 1 N Um Q N X UMI11' M 111 1 4 Ulf L xxltm 13111 1111 1 n x mr 1 m thy 195 t nw Ug111I'l1P1OI1 xxlt ok nuptlnq thy C lt U1 nmr 1 m 1 L UN 111 1 x r mn tl S1 ut f mt 11711L nmx B1N11l17 Nuxmm Lxst of Coaches 1 B1rrM11r1tz Rm DL xplun-, 1916 Eur Xwnnn 1917 Ellxumod A QJLIULN 19711 T Frmk C Lwhtfoot 19 0 E1 XKUUL1 A Gull C Vvwrthnwtwn 1. 1061 1 Surruk T nmlwrk D11-.rmxf 1 4 Xkurthllwtulm L KGL11 Surrmk 1946 1911 x tu tu -,n 111 mc me xfu u 1 UYU1 kk 1 1 m W PPk1N1L1L vm L mu L 1311111 wflu -,1 Nunn vm N 1 :mt tu I1 untx 451111. hurwf 1 17 xx 1 1 rk ut m tn mu 11 g U13 y l T x 1 1 lun umtmw an UI'UlI1l4.'.L1 Urmlp 111 Frmkturd H1011 S hum 03 m url 1 tg 1117 nw L1 mm n wrkxntnn ' 11 4 tm pm ommlttu 111 tn LIU41 111u1w 1 11 1 I Ib. 1 L y u I1 rwum it 1 11 KKFUU 1 11k 1111 M 1 u u L 41 L My Q hrt t mmt x nw tk xx 11L1 mx 1 x1 U1 11 1111K 1 1 1 xx 1 111 11 'mu xmn un rum L11 fl Qru 1 1 x Lt 1 11 IK xmkn m1 11111 t 1 mum '1 tum xxx I'11Nx111UY 1 111 t 111 an tu Lnt hmdx nunmhprpd mhrdut UU Hum xmn 11 111yd xxxth tum 1 1 wut tm. 1 111 rk mu nrmk at rm r un gr t 11 ndmtn n r 1 L wrmt ,011 L t L tum xxltm 1 g 1 U 1 ll XX 47 141 IL g t W 11 191-1 I -1 tu t 1111 1 xx funn xxmmxw irc wutnrn f U md Lntrl gum 1' 1 L Lrg nxt tr 11 tnut 1 Ll -.my P nm 1 1 1 1 1 m 11 'I 1 Q vklti 1 num LTI lllp 1111 1 an g11fi111 11 thy t 1111 md Mr Mmrrlt mu r T 11ml 1-mt1nuLd 111 rh 1r r M tn mum 1U1w 1 191 xl uk umntumd gun Hum 11 L11 xx uhh xmxx p ixk. ur 1 44 0 xlktory mu gr wgrturd H1 fh 511111111 thk tum 0 t tm Cmtrl 611 h 'nrt Hmm npr 111111.11 xxlth Curmlntmxn 1 L 111 1 1 N 11 mu 1 TJ xlktrary our mutnut H1 A11 Lmy nm 1 71 tw A mmm wlth Hxddon Llvht xxi 111111 xxhkn t lt t am 111 tu lppur t 111111 5111 Mmk xxx 1 C 1 L m hm ' 1 1 num tu YLUI1 1 ur mmf-'L C utr ft 1111 1 Mr Mcmrltz 1m1Dx 'T-U11I1L1nOl1t1l1llL tum' Qrwu 1916 11 1 turt 1 1 t mmutp wmwry our tu 1mxx1r1L1 C Lllifl tk um x kmrl 1 mt t 11 1 tmr hr t LL1LlI1ITIX.KU 1 lr hy 1P1'l1 lk lpnx 114 1 u II L l1LL I k.11K1k ur Junk 1111 vm trmm 1111! YU11 1 L L 1 tmmuyl wx 1 tr If 111 1 1 v. Xu 1 all L I 11x rm 1 r 1 1 111 1 1 1 1 L wwf 1 3111111 tm n Lrmvlk at mu 1 rm m h u 1 1 1 vr tn hr t xlktwrx nur mwt nr 1 rxx rmkt 111111111111 tu 1'1'1111u tnt 1 1r'1x 441 m L1 Q ang X1 1 L ut urn 6 '1 1 tnut 1 fi ml Gum n 1M I1 I 11 11 L 4 1 L lHI1uf kf Q ' 14' T11'4.1L1 Q11 4111 tr-tQ11 111 23 " 4112111 St 11111: xx' 1' Cx t Q1 4' ha 741: PcL1Q S1 ij. 31411 tw lwwd m thrm Ntmzht yuars 111L1 Q ' in, VCX P1111Q1L1c1'1'.1 1' '41 ' , 187. - 1 Nw 1 'QS Ntrulx hz mn tw 15 hcf rx it ww 4171x1511 Q f 11141 ' Q 4 17, -.1 1 1111" 1' 11'st 11115' P11 M Q1 11 hw 'Hr As 1 ' ' 'QQ 1 " f 511531 he Qghf 1 Q L1 nhc Qa. x1, 4 L1' 4 4' 'x Q 3 Q-: 'Q Fflmk' 1 , 4. 1-11 L4111dl11L1. Q ' 11 L1 111 1 'ir Q1 Nd 1 ' 'Q 4 11' .hw 1 ' sam' 'Q1 11 1 114 1121 4. V1 QS 1c,' ,1Q l'Q 1 ' A hut ' ld 11:1 11: 1: Q 141.11 L1 dx 1' gm J 5. "XX'1v S ' x XQ QQ 1 Q xs 'V M . Q. B'rt M 'z ' 21111 h' 'Q , "1 the , 5 I-11 - ' ,Q -1 S hg iw ' 1 S. 11 Q14iistQn'c cf Dr. 51 scph 11, T11Q ud. 'h Q15 Q Qrni 1.1 - 11, 1114311 1 1 ,IH Qw cum 111y?'1Qm. 111. s1'p 1111 s 21P1'1l m1 4 -1. 12--. 1933. 123 . 12 , .151 ' , 11' 'T ' 'i FMU' In 1'1 1' C1 p1Qycd ilf RQ 'Q ' ' ,' mm sh'V ii A '1'C1 15' , 1 I S 1' QZVQQ C' i1ST' 111.131 GQHINS 1' ' ' Q w' 1 . " - 31 I' th vw 'I ' 1C1-s H11 A1111 'Q 13fflg ,1.D.. 'ill' utlcg 1271 Q "111111111llI1S with Ilok. 1 , t1 1 Xffj. 5 1 C1 111,15 1-11111. 34,111 A If 1" LJ111 wax r1L1 ll Inrct thy C11r1111iq winncr in il SQ C161 ti' 11111111 V 1 41 151111 111' 111- p-1 1'g if N1 11-S4 1.1 "1 1' 1'-L1-1111 ,'Q L1Qgu.Q d ' '4 cum U.P'f11, 1 -111' C . C1 .5 4 'gi 1 Q15 gf'Q ' 4 "hB Q H :1111,C LDA 1,1 Q A - ' C' G1-C'.Uk-111-"C,' wi 'Q dccdcd 1 Ll crnxchxf vor: 1 .it 1' 'itl' - tx ll, h 11.1 1 kt I 1 Th- i'Q1cL11" 11' SW' ,Q K, uv' 1. A Q . '1' 1Q,'x1, Af' Q f, ' V 1, 'Q xl' ..................................A..... 191.-Q11 H1 ,L 1 Q X is lg 1 W 21. I QQ ...................................... IHTCQSQ QM V. ,ig V Q 1 7' Q S .......................,................ '13 . . , . . Ny' X1 H , 9 '1-1L1'L1 Q flffl Ili Thx: was 1 11 "Ll hy Q -011 Y .I 5. .................................. 2,5 YQ V 1 C121 411 Qld, 1-I 12212 1 Q Q Q Q ""'A' Q """' "Q' i 1111i""3Q111,Q,Qa PAID X ' Q Q 2 , . ' 5 1 """""" -1941142 XL Y "11cd. ' 1 .hQ C1 Q lcd Q 'Q . The I 1 v ' "" ' 12.6, Q P1 Q C111 Q ,Q ' 'QQ hut 111Q1y'L1, 11Q1r1's ' V , .... 1 ............. V ................ Q Sxtgyill m11xx1Q11,c., H, APS ' ' C, Q """""" 1 1c4 S1 mu. . ' Q 1 Q Q ' 11 1 V v "" x, 1nthc1Q111 of 1911 an fcx' uf 10 s dw ts ' t1 Q11 1,1 mt, ,sr-11 in fmt1WQ111 ,l111Z-1 Q tum, 1- Tw. 1 11 11,111 m 1116 11,16 561111111 WM .1 Q1 1111: fX1Q mc ' 'Qs -1-'xl 'Q1Q'. A.""Swf 1.5, Q . ,, 1, ,.'1:. 11 .1 Q fhfu 9 15 '15 113lVd All 9 If C 5 of Sf. It vm C' Q1's iirst deft thu xnsn gud 1-11 xs ,,Q11 1 'h'c1 'S lcd' -s1T1's 14 'S 15.1 ' , yx S ,L '11 10 1':1'l1, XVJI4 nut 1111 11111c1Q11 tram uf th- sph 1. H1 X11 1rsc. 1uc QC111,,,1 tum 1:r1 11i1'11r1 tn 1,1 Qt 111111 Umm 7111. 11 x-Q14 th- fnrst gQ1m' tu lw 171Q,"1 hy Q j1' , likf 311 1'1 111 . 1. Q .Q . 11,1CL1 1111 5 I 5,1 111 11 ' 4 TH - 1 1 n .5 C 11 11 'S hrillli Q ff Swwr' Q '1d vn. Thx y 11 412-11114 - 4' Sid' Vim- 13111 1'Qi1cd. Vfith 1n1y t'n wmls In play, th' 1 - 11Q111 ww mn C11 tml! 1511456851011 on thxir cnfyurd 111 11115 1'g,1f fluff WM Q -, 11 ' L tl - 11 t A F Q 111' 1 L1 11. ycr. Y 'un. hr: ku t1mmug1 t1 QC11Q1111thQ A 111 '- C -W ' 1's'1 1 Q " N 111111 Ll 141 kfk hy 1' 111". and 111 1c md 1111 131:11 1 from 1 ' 1'st of s'1w111 11'I1V1f1xS I3 the f Q 1 ' thQ 141111 vml. il 44 fCI5' WM Sw '1 ' t Q 1 14 1111 it was tm 1.14 1,' 1 fur the 11131 Q 11 F-li QNK1 mU1. 41 1 Q 1 S 4' " the 15 bfi, 4- t1 -rf WM 111 l'l1'L11'll1 Qutvnti n 11114411115 f1 1r w11111w1, 1t w.14.1 mm' tQ11kc11uf fur ycQ1r4 .11'tc nlrds. thx 111. ,Hrs F 4 ',lJ1'L ' ' 111C N. K 1 Q y'L1I'Q Q1gQ1inst 1113 DQ 1,1 2 f . Q L1 St.1. 1i 7471. Cf twts x"r'1oSt The 1 S Cl 01x " 21111611 as Q1 sghw-1 'um H SH 1 Q . ' 1 C1 US H11. 21n. Q L N .1 f uns than 1114 1913. '1 "1 11141111 11 '- NQn 'SQ 104111: I ' . 6-U. 14r wh: 1 lk tint v1'twry KWT thx ' .' r1q unrest '1t1 S LI1 any 2141. CQ 14 '- - P' 'T X- Fifty i ear Huston 1917 In Ita hrst full mir of nity mtcrsyhola ti. ka ue Qmpuition Frankford fini h d in th1 gcllir Garm xur.. non from St Lukg 60 P D l"0 1 bu irthmorv, High 9 0 thL Hr t thrnp dmtn tb A stronf' Wo. t Philiddphn givp Ff3Ukf0fd H ,mn iult in winning ti. opgninv intbrskho astik Luquc gimk on thi. mmmunitx fi ld hx thc Jos-, 1 I1 m 60 T L Qimk thri gr nmL uhm 0 N-.vxhousc Piumgr hilfhi k iiiurupud 1 qpgcdboy 'iss in rim U yir tn ti 10 iidd by in intgrf-.remo. hy Doriihcim In 1 d yxriti. diort to sum. hy 1 pi s Frmkford lost the ball on an iiinruptimi Dgspiu furthu lussk to Luitril 76 O Sciuthbrn 19 O Nurthmst thL Llnmpion 57 O ind Garmin tmxxn 60 Frmkf ird bmi tn thL hm punting uf Cuiimll thy running ot Kidd r Wiqiinr md 1 apt mi Prnt Lu 1 Lr 1918 Thu xx ir hroki. up thL ihgduli. in 1915 only Your vim.. hung pl 15 Ld hx Frmkford Thru of these xkn lot Millvillk won 1 0 Svmrthniorp won 71 U md Snuthgrn vwn Th Gkrmintmxii qimg rg u nd in i mm Us tli. Cimut with Cmtri ID md Wkst Philidulphii xmr dgtirnd in hnzly mvkr p 13111 Nutt in t 1 no tum t i yur uhrq Buumwmp tn 11 tim dt moo 1 pi uni' 3 Gmrqg Biklc 1919 Tu hr t wiktory of rh1 NL win xx la 'igiin t C est nut Hill AL idgmy 19 1 Dowd Lgurkd two of rhh toudidoxxns for Frmktord md Bigkl 5 thk third Eltunhg id puntgd x-,111 thruuvhciut thx Ginn Prinkhird lost rh1 ngxt Qimg to St Lulu A id Lmy 170 lu t um xunk liar Southun High 1 d d in ut to imury L utinff tik ionur r n Athyn vii dkfutkd ig tin. Pionurs '10 xx ii L th VJ t hilly mmg ui 1 work tig C L iimpiun fliitril tk im tank 1 19 0 xiktory 1 i iutigrn St Lukg mon tu it img pliy. x 1 txmm 1. in 4 9 9 sun vu mir fixcirwly xxi 1 Frmkfird hrt xiktory mgr Gkrniwntoviii Frmk t wiihk id ru hx x 1 L ni i in i1 iinur x i L 1 1 ixxi ply in nun t ik txxu 1.11 Vs k and Smit ik xx in mn in mm in 1 im md hr kk ui Ggrmm uxn 1 Ln ix tin it wi ni tirtid 1 ui th1 hrt X ir f r xxoqi ,dy md 1970 F iurth pl iw in thy hc t Frmkford could muster fur I t Bri n Athyn 1' 6 Germantown A1 idkmy 14 Cmtril ghimpions 110 Wpt Pii id lphii 7 O Th. si. lNUfl Lndkd xx ith the defeat of Ghrmantoxx ri thh hmm t rivil The list thru gimcs brought the twin u im suukss when it dcfmted Gcrmmtown md P-.nn Chirtir in hird fought contests md usily uvkrxxlnlnicd thy vucik Southern tum 4 0 Smy thg mud thg fir t triukhdoxxn iqiinst Gkrmm town thy hr t +.vLr wind iqimst the Bears on 1 piss from Lffny who nuffht bgrmiiitoxxn islncp 19 hc fugmd i pl num nt kigk H ilbcsstidt midi: some fine uid run fir Gcrm mtoxxn md w is li ird to contiin liar Biifgr sgorcd thL only touphdown 'it Cihill fi Id tor rhk Burs Clnxmp Summers swopcd up 1 Curniiiitoxxii fumhlp 'ind dcspitc his own fumble, lik nmurkd and sgorcd Frankfords second score to xxrip up thc qimh Swtt and Bmnctt Frankford tutligrxmight uid disgovcrcd lite in thc scison iustifigd Mr Gum s Loniidemh in them by stoppmv ni 1113 by rm mtovx n s cnd runs 1971 Th W1 tg im vi ilk d through thy lmguc without ning wud upwn md xms hcld to 1 tic in its ast Q img hy thc powgrful Bryn Athyn Andpmy Llwen Thg tv. im tlrtyd out hy dcfutmq 1 strong Hlver for S howl on 1 xut ind mud 3 fi ld 7 O ut Gkrmmtmxn A idymy fll by the store of '766 Piul R1mmq. utfgnd 1 broken elhovn 'md WIS umhk tu rg umL pl 15 for 1 tux XML s Northki t tullmxed 7 0 md Cmtril lost .a O WL t Philiddphii xgfllud Frinkfords only pos ihh wiitmdkr for thy ghimpionship In thi m purtmt vimg it vm OIEIQ mon hy Smtt blockinfr punt md Bill Cliu Ln ti inf' on ti bi is it kriisk tn im ffivin-1 tip Piomkr 1 ix pon mirfin Qwuthgrii md Cnrnimtovm proxcd cisy 'ci i uni' 1 ww-. 35 ins of 7 r mmm x Bryn Athyn ilmot pmlkd in unlnitkn ruor xxiti 1 7 7 tn fiirm Lmmq hkld ffml try vm: 11 tiu ui III' ill xxinninq iop in thu cos in' miiiut-, Both R d Liffhttoot md Bob im iwun p in fin it hi thrciufiout ri. Snr 1 IWI ti. im hm Ind 1 brilli mt xl cm hrinffinfi Frm for s hr t khimpiun hii 143 V " I 4 1' in 5 4' ' A H 5 A W g 1 1" us ' . 5 1 5 T 4 I' 1 C fu I ' Sl. ' misses fi: j ' ..f g W ' ' ' is' '9 " " "' f 'n '1 ' '. '71 ' 1 '1 ' '. 'fg 'S "1 ' 1 -3 ' n- 5 HQ is N' l'l1 -3 '1. . 5 5 1 N 1 1 ' I SU1, U- ' u 1, ,-b- ,:- IMA. I' ' ' 1 ', Ht Ag i W- C N , 1' .fs 1. 1: D "k1 - sm ' if if . h' A1 ' 'll' '1 ' ' K fc 1211 xi Q V T' ' . " "1 1c,""'1.' ' 1 N 'T " q' T' 7 I1,5r1d1"d7 '1ds ic ,Alf 'filx N is i 'I ' T' ""' " ' " ' '. 1CS'-"- 1"s' ' ' s ' '.l1'i ' 1' " ' '1 1 .. '. ' s ' ' ' 1.2 .' 1 1 1- ' A , ' .' "' '15 N' 1 ' 1. fp "1 S.-f,1 1' ' si 1 '1 1.1 .g 1 1 1 usml t A 1' ' " ' 1 ' 1 1' '. ' 'A ' " ' c H .A ' 1 ic ' ' '1 .. 1 ' " 5 .7' '1 1' G. "ll'. A " 2 ' '. ..' ' ' 1 K1 ' X' f' ' 1 " ' Q. Q ' '1 ' 's' ' " -'. 'i ' -' X' T' 2 T ' ' S U1 's "Q 2" ,' 4 A . " .ii N. S1 :T .K T ' .. f .1 1 ' ' . c ' 1 ' Q1 ' ' ' H 's 1 ' i 1 '1':: , 'ss V ' 11. P.. .1 'Q '1 ' '1 "c ',1d h ' I A 11 ' ' ' l1". l'1s hzd '1 h's I C ' ig is C X 'h O I "1 . A " '1 '11 . i"1Ps',1" s'l 1. li - Si X 5 "' 1 N1 h's l1cc h" , hllcd h ' ' t ' 'C y. Mr. -2 W V E - T' N T E ' Yccimuns was IlQ2liIl thc couch. . W W1 S 2 T Y S' - ' T s ' ' K d Q 1 . 1 " 1 d' C f . NZ' ' 1 i C1 ' ' c ' ' - f. l'4s 'i xfxif '1'1k1's h'f 5 , ,,1 ,K I T .5 V' if' V N V I S 1 ' 's ' 1 ' ' 1 i' ' "'k5. ' i 5 1 , 1 ' ' C2 ' . 4 ,Q , ,, , 3 ,U '1s 1' 3-f .1 ' 1 ' 1'f. D D W1 ' : ' .2 ' . "s CI , 'S .2 ' li SW ' 2 " ' ' ,. ,'-S ,,.,a, 1 'lldc "1 'si' A sl '-A ' hy d'f'1 ', I' P4 " s 19fO. 4 sl 'H '15 ' ' ' ' 'D fl By f Q5 ,n - I' I- ' -sg ,fs 1 ' ,1 s' '1ll'h lc .111 ' 'I 'l' c cs P ' Q1 ' '1 s 1 I'ss ". Th 1 sfml 1' l' ' ,A ' , l' ' " s 1 i t '11 ' .' 1 '1 1 f H15 dd 1 L' . 1 ' 1 " 1 ' ' 1 , Si 1' . . "s ' I' 11s QQ ' 1 "Cl bf l ti h" , still 'd l ' xi " A 3811 and 350, th' ' s'hi ls 17' 3. 0,1 1- Tha. l l scar '1s 1 kcd -1 ' 11 ' "ti V r 2 Q Q Y. N 2 xl x 54 d 1 i S S " ' " ' 1 ' . 1 ' . . . . El 1 '1 's thi 'c rl field L nl ll " ti ' Y i X I T si, N' Ri , T 5.1 v it A Pi " s il SIU vii. The tum 1s 1x 'I+ilc. 1. 'cd Ni ikcq I S X d 5 1 i - Q1 CS T I i '-ll. cs! lly I ' ' ' ds. 'cc cs 1 I' I 2 9 'S' C S U ' I -L ' .1 ,- - ,K L1 1 U., , , A , "5 .11 fd , '1 111 gl I' . Th' t x' 's wtf' s"c hcl ' ' '1s '1lly SL Th's - " 4 .5 N 4 U ii 725' A ri U 1 k' '1s ' ' s ,'Cl 'mi E11 ' L1 A.C'g-11,1 Q , -I, 1 dl' 1 S 'R i 9 U'- Frankford High School 149 FOOTBALL CHAMPIONS-1922 Top Row T Rooney G Bennett Geuges fCoach7 Murray Wynkoop Sldebotham Dowd Nichols Harding Hall Bottom Row M Bennett, Der nclrson Barxesas Weekes Tomlm Clausen Volz 1922 The outlook for the 1977 sea on vxas bleak Vvlth seven regular 1w1y espeelallyf after the 15 O defeat at the hmds of Penn Charter After a t1e w1th Htverford the team met wxth mcreasmg success Northea t fell by a seore of 10 O whlle Central was defeated 17 O The West Ph1l1y game onee more proved the scl on s hardest but xt 11so was the finest exh1b1 t1on of hghtmg that Frankford has ever shown Chlrlle Weeke and Wy nkoop center were hurt N0 th at the lltters play was affected but he refused to le we the game md fought on B111 C1 xusen the be t l1ne plunger had to leave the game vuth an mjured leg Bennett an end was out w1th a wrenched knee and Gugel a halfback broke a shoulder bl lde West Ph111y was held on the 7 ylrd lme for three downs durmg the first perlod and attempted a drop klek vxh1ch was blocked but more attempts to take L half tlme lead Led by Charlle Wcekes md vuth Ru Derrlekson for lnterferenee Frankford tled the score Thls hard fought game was eompleted usmg tyxo 11ne men mn Fr lnkford s ba kfield Th Southern WIIHC yya hlghllghted wxth the peet leul ar all around play of Weekes and a vemnmg touehdoxxn pass from Charlle to Mlk Bennett vt 1d ly reeognlzed as one of the best ends 1n the exty The final seore was ls 7 The largest crowd to vutness a eholastle contest to date saw ehamplon bound Frankford drop Germantown 19 7 Credlt mu t be QIVCD to three year guard Joe Barle as and Champion Football Team 1922 one of the e1ty s Hnest tackles joe Tomlm later to laeetbme the founder of Pop Warner Conference Mldget Football Thus Frmkford had two con seeutlve ehamp1onsh1p not to be repeated unt11 1947 and 1948 197 a From the top of the heap to the bottom tell the tory of the 197a te 1m wh1eh found ltself 1n last plaee ln the famous ramyf season well remem bered by all who were then 1n sehool A 9 O vxetory over Bryn Athyn vu IS the only bnght spot 1n the entlre ezson Games were lost to Haverford Prep 16 U Southern 17 O Central 12 O West Ph11a delphlx 7 0 Northeast 12 O and Germantown ad mlnlstered Its most crushmg defeat 26 0 Theodore Rooney vt ls eaptafn 1974 Led by Hovtard Blffleyl Gugel later a Temple 111 eeond pl lee Bryn Athyn tled 7 7 and Hayer ford Prep yxon 107 111 the non league games Southern Vxls deferteel 717 West Phlladelphla lot 1 O md Northeast dropped a 770 count Hovtever the Iel1T1 lo t to Central 19 9 and Ger m mtoxxn the undefeated ehamplon 15 O 1975 The 197a erson brought Frankford an even greater thrlll than the tvxo ehamplonshlp year for If vt ls the year of the great play off w1th German toxxn on Franklxn Fleld follovxmg 1 1010 tle 1n the regular selson The team made an ausp1c1ous : . , . , 7 Y 9 9 7 9 7 Y 1 7 7 , . 7 9 f ' -- ' s le' N V - H 5 ' 1 . sz 1 ', ' ' f . ' K . ' 2 f 1 2 W 5 . . . .U M I . . S . 2 . ' . S v :e f , ' -, ' . A . . 5 Q Q N D r , I 5 -e r 3 e . , . ' Q - 1 N .. - .. , . ' N 9 I 2 s s S. 1 , , Q y y . . . . . . ' ' , ' ' S'2.' . . e ' e . 3 , I 1 K l , Q 5 , s w 'S 4 , I Q Q . 1 a - a 1 a ' 1 K , q ,B s , , I' AK V I Q , , . .Q X W r W A . is , 1 7 V ' ef V. s ' ' m A T 2 '. e ' A -f 2 ' ' W - ' - v vc Q K ey 3, I K I 7 - -w i . . . West Phllly reeovered and Hnally seored after three gtar, the team of 1924 redeemed Itself by flmshmg 1 U '75 7 '- ' 'sr' ra. ' ' 3 a' ' Y s ' r 5 ' . . ' . , . - K 1 K , ' , K K s . s . . ,F . ,Z , , - , 3 - K '- s M ' ' s,sf,e .-f . c LL . --. -. W sl S I 7 , , l a , K, bl AD v . e x -.2 w - V S, 7, . s "1 ' 4 . . . ' ' ' x v 1:1 lx I C 5 5 v -1 " e 1 as ' 1 .' ' a -T sw: 5 V. e K -- , - ", A 1- y 3 s -. ' 2 v s 1 ' ' vs S, v s-1 1 S- K - '- s- C N -L - ' ' VZ K- e ,et e 1. L , , N Fljtx 7 ear Hnturx xuth m 1mprL lm. W fl truumnw wt nn tu n Himrfwrd Pkp xxgm down I U outhkrn 7 U Th llrfm t Nauru xgun t Cgntra to an xx 15 tn 49 fl xnturx for Frmkfwr t VN tPh1lid Iphul t 1' 6 md Nurthu t dmppgl U Lou 1 n mu tn mart N111 mf' tn xuth Curmm toxxn Minn om ot tn xrfnt groxxds tux two nam hut drmn Frmkford upgmd xxlth 1 fi Ll 'oil by Tom Holdgn but Ggrmlntmxn midc toudmdmxn md pc mt to 1 ld A Frmkford 1er11l xttuk mr m tn xwml pam mttg 1 hird L lrmd toughdown tw brmq thy won to 10 7 Sev Lrfl CIIVLLILII thru tb 1t thh Plomcr goal hm were dI'lVLIl off but m thy thlrd pcrmod Fad Bynner noud h molbm drop knkyr mud thL txmg thr L pomt Aft r txkmg 1 60 lud ID the FI'lDkllI1 Fleld phy off md btwvmg off thk lttl k of thu much feand Iohnme Glllebpn. lfmr North Catholn E1Ztd every om to come through vnth 1 stunmng 10 6 vlgtory md tht Lhlmpxon hxp After the ana xon It ww Ll1SL1OSLd that Harold D fSh1ng Wyn koop Frankford Laptam Wai over agg vuth the result thwt thy Plonegrs forfelted 111 uty leagu qamu 1926 Thu thlrd pldgc 1976 devcn loat the. opmer to St oxeph 5 6 O md tlyd Hwprtord Prep 12 12 and won from Bryn Athyn W1 O m the early non lgague game Southern fgll 14 O Frankford took 1 7 O vntory over Central then phyed 1 6 6 tm wxth Swxrthmon Prep before Iosmg to We t Phlhdelphu Iv 10 A 17 O vlgtory over Northea t preudecl 1 7 7 tm wlth Germantown Frmcxs C Hatton vu the tuam leader md Laptam 1927 A uc for fourth vuth Southern wav rhL lxst thu 1957 qu ld gould do St oxph N took 1 1 6 vu tory Hxvgrtord vu lx ddmmnxbnnd a 40 1 druhblnq Southern um on the short end of 1 l 6 kount Cgntrll lot 17 6 Thk poxnrful Wgst Phllid lphu gh ITUPIOITS boxxlgd over th.. PIODCLF: 73 17 A r1thLr p mr tn 1 1 xmth Northut dl lppomtcd th tp 1m N tolluwur md Gkrmfmtoxxn took 1 14 0 vu tory W1ll11m I Dmtrnh wa thy nptun md tlr 19732 n 19'S thy Llty lugug vu Lnlarszkd hx thx, 1 mx mon ot Ourlwrook Frmkturd xum thu opgmr xuth Northuvt Cltholu 70 7 1nd took 1 7 0 wg trvrx rom Ourbnmk Cxlltfll tn 9 I xtf L K In VJL t 11 A I ll mlmpmn xuvn Su arthmon Pr p xxun 1 hwllmx xlktoq mer xxhlt mm x 1 XL n tg m IH Nort L1 t xxx t :mn to 1 '7 6 ,num wut urn tm 19 IQ xffwrp Frmkfurd by mt Gprmlntoxxn 76 14 m th Thmpl mm t tn tm r 1 L in the Lwug 1 D1 trnh prob 11115 um ot Frm ford hm t ith Ltg x A ILHII tmm Liptllll C71 k 1979 t.. lm plmnd hu Umm. 'Jun it mn. 1 mgh pomt but tht dl lpptllllflllq whom vu mlmot forgott-.n uhm tln xquwd rox III It wrath to Nvwup 1 lxvuldgnd Gkrmmtoxxn tum wtf If fmt 76 7 III thc la-t glmg of th, su-on The tk lm hoxmvgr fulpd to Lllmb out of ll t pluc Hiwrford rg mu play cd to 1 wort wx t1c Nort ent Cxtholn Lkgd out 1 7 U vxm thu peedy nevxwmgr bratz rushed md pmbed through thu Pxoneer for 1 'O 0 mum Overbrook turned m Z1 6 0 xxm md Central took over m 18 0 warp ab an a1d to the vurmng of 1ts Lhfxmpmomhlp The Hrbt PIOIILCI' wore fulpd to Vklll the Southern game vwhlgh thL tum lmwt 9 7 Northeabt made. one touchdown to w1n 7 0 Wet Phlladelphxa won a 17 0 game to stay m the rice It was twpnty pomtx xored m the fourth perxod against Germantown that embled Frankford to redeem one of then' wont seabonx 19 0 Frank C Llghtfoot took over thi Loaghmg job ln I9 0 lI1 plw. of Ellvmod A Gelgex and Cdl Surrmk who were handlmg tht Haverford College eleven He hid thy rl5a1tlI'lLC ot Iobeph T Coval md Mxrtxn D Fethbrolt wlth 1 nudeux of elqht rbturnmg veterans Frankfor mon tho. firxt league emounter vuth Grdtz 1 6 Lx k Maher Thompson and Painter play Ld well A btrunq Anhwp tum ended Pxoneer gh ll'Hp10DbhlP hope vuth R d, Pollodc thy blg gun for tht 19 0 vxmmng lggrwltlon Ia k Vin Horn ubxtltutgd fu' Pxonur -tlrtgr Pamtgr and vm kndmd xxmth 1 putmular wh xt quartgrlmgk WL lk xgrlil ddum-L pl L 'md Frankford ull N. DOH -puully m the 1 6 lp to Ggrmmtoxxn md thk I4 7 ddur by North Clthtlllp Thx tom. 1rd xx ill wt lk Mah r C ll1r Wklwr md Amport vu xmong In b t m tx.. Llty hoxmur susan found Frmktord xx 1th 1 xuak hm m front of 1 fury tmnf ln khv. produunv 1'1+ ' .- Y start ', 1 ' '-1' ' , Q B j I' f " . T : 'd. 1 flf, l"mrN Aly . . " ' rw W ' . v' 1 H5 LIU V 'S Pl 'lmiclfhk cl: ' S ' . 1341, S ' . f. C1554 5" N 1245 X 1 42 ' c ' 1 ' ' ' 'z dz ' 'Q ' 1 ' f 1' ' A l d har year. was ls ,Elf 1 rw d H1 . I f . ,V hue 'fn fcs 'Q Q Q ms, ,f,g Q, 'QS 'L cl ' 1- f ' .S+ I' "d. wL.l5 X 113' ' nt, a ' u 1 : '.- - Q c ' c Tic cz x I' lu fl 'ak' , 'N " Q f Stud . U :kc li Ll pix' ' lt, '. B'11 '. 5 ' ' ' IN 1. gs A ' Iii 'Q ". 1 ' - ' 4 kA 'S A 'sz lx xi. X' s 1" 2 ' . 1 A x N " 1 cl ws 2472- 'Q 'z :A . 3: ' mx, ' . 'A . 'il U-2 . . gl u cz . A 2 . . Th, H Wg -Hai xsbx- W- SX ,Ll 1 1' lz ' lx 3" W d N 'd 1 . f , ,- A 4 - 4 N , I 4 r ' . ' 5. A fi. 'ir 'Q ' ' ':' X f. f - - 4 A ' K I ' 1 S x N f X ' : . :N '1 Hz xy Fi' N 3 x SPX: ""' ' . Y 'z 's x ' N4 N- x ' "'.- si Az ' '3n:,. 'Q . 'sum ' -'xs' ' " Q' ,- N ,N 4 I , 4 mb K . 1 " . I 4 b P 'p '23 1' 4 'lwt 'Q h .3 c 1 1 a fs 1 ' , -, , N , ,A , , V ,, , 1 1 -' . 5 . .".z '. fzzcs ' f -,i ,Z V-, ,, S- N . . A .x I 5 .i n h - ' 4 ..,- ' . f f ' .1 coach, Frankford lost thc breaks, and Germantown X , , I 1, 4 , 4 . S N N X ' -' Y '14 ': " ' M L. ' ' 3 - ' fs ,Az s , 'S' IS. 24 ,' ,,'- , : 1' A' 3 'V . f ,Z 5, ,4 , , Y , : . H H: . ' ' c ,, - , Y - , N - , . . . . . ,- , . -M " ' : ' . z P 5 ' ' S ' 3. . 1 , 4 -E , n 1 .-I: 5 1 ,Q Y . ' ' . ' , I " h I 1 .. , - , Q ' , ' . 3 N " ', f 5- ,. , 1 a,, rf ' . : e 1 -f " ' 1, . ' 1 f " A'- ' ' -. 3 - ' 4 , 1 3' 5 ' ' f . 1 ' ""sz ' 'h ' . n A 5 ,N Q 1 I . 7 . . I X Q . K Q, 5, . , 5 . . . , . N K '- Q f " ' 2 . 1 ' . ' ' 1 f us Q ' . H '. ' ' : ' 'A , N ,A . -1 f .A , of . i Q , U A I f vs 1 - - ' 5 sz 5 a ' v v ' 1 1 1 ' k , ,, . -2 , f ' w v' 6 Q - 1 'y - s 1 ' . ,jf : . of 'f ' - k ,. 2.' WI. 'w., ,3 K' 1 ' ' ' .im E1 -.C 1 - rg' S 1 3' ' M1 S :I w ' V W 'Qi E I 3 ' '25 , , - N ' , ,' . . ,., . . ' . , , .- 1 1 S. -, V ., ,., ,I R C 1 . 5 1 . I 4 . . -Q ' 5 ,, , x ' ,-H-,M L - 'Q rl "F ag' z . :WJ . of ', 3, 5 .' 15. '55 ' C ci "X ' ' 3' 155 X 1 ' . ' -3 ' 1- SJ x - ' K , ' '-H ' z ". ' ', 'Q '1 mA '. 44: . " " 's in 1' 1 sg. .IW 50, 019- 'f-- 'SQ A A t ' cs ' lx " '. "H, ul. 1 , M1 f xg- 3 ndf 1931 '5' ' " . 1 ' v X x x Thc'31:-1: A Q A 'A g Hg A - " 'V Q ".-'.. A f ' ' nz fl'5 g .C -sid. "SA 11111 11rd H1 1311 rttor 1 11 XK111 11 111 hxt t1t r11111t11 rd t X7tt Ph1l1t1tp111 xxt 1 157 r 1 1 111t It tr muth 111 tX1 tntt P Nw 1 t 111111t P1 nttr lllt 1 t1t 1 Il or our 1Xx1 x lf 111 th hxt x 1rtll1nt 111 tht tl11rd t1u1rttr 111 t1r11 ort t t1t 111n 1'1y1111' r1 P1p1'1 tt 4111117 XXII N1 1 111 11 1r1 xox xx 1 lI11tXttlltUtPUI1U.I' F1111 rt 11111 11 d th 1 X1 INK 1r ltt 17tl'1lI1Ll Ctllffl 111d CJTIIZ lf 1 oxxtrlul XX t 1t11 1 t.1Ul xtrro I1 ttr5 lll tl 7 optntr hut Fr111k1or k1mL 111 1y td1111t Oxtrhroo 6 11171 1111 t ITllI1UIt 11t1tr touthdoxxn 111 1 W1tttn trf' tonytr1o11 t5t Pl1lly txt11tu1 t11mp1o11 on 1nt Ct11tr1l 111tt1td Fr1nlt1ord to 1 dt1t11o lt Plxpl 11tt touthdoxnn 51ved 1 vth1ttw15h111g 1g.11n t Gr1tz tllllvtttllli' hoth touthdoxvn N4JftllLlNC mothtrtd th P1onttr 71 11 111d GtI'1'Hll'1tOVsI1 iollovxtd Xkllll 111 18 11 v1ttory A grtat 7711 xxm ovtr North C1tho11 1n 1 76 6 dttt1t ot Olnty 11v1gtd tht tnd ot t t t 151111 A1 1round p11y hy P1pp1 p155 dtftnt hy H1rry N1lly 1nd 51-'111 t'1ll1n1' and p1551r12 y ddx b1l11Qhtr htlptd tht tt 1m to f'71Hl h IH 1 fifth pl1tt K l W1t1 to1tht Gtwt md Surr1tk 111 k 1t Frmk lord lI7l tht P1o11ttr5 vytre unstortd on 1n lt wut tomptt1t1on t11 1'11ttlt tht1r xx1y to tht1r hr t lt 1Qut t1tt 51ntt 1977 T t TTI o ors m1 t 1 tot1 11 91 pomtt to 0 tor thtlr oppontnt Atttr dropplng tht optntr 7 6 to Hwcrtord th P1onttr5 oxxnt 10 Wtt y t 17 th1mp 611 Southtrn 71111 NKJft11tlNf 1 0 Gtrm1ntovy11 4 Olnty 1 0 IH 5p1t ot 1n IUIO IIIIUTX t If torttd Chr1 P1pp15 out of 1tt1on North C:1thol1t 5 ltODN r111 rough5hod ovtr tht P1l1I1ttI'N 7 6 111 T11lHkwU1V1I11' D1y 1 d hy Ed Sthvxopt On 5noxx tovtrtd Franklln Fltld P1pp1 5tored t1t lont touth oxxn 1f'11n5t Gr21tz ID tht 7 0 VIL try ID tl t1t1t t11t In 1t1gut tomp-.t1t1on ot tt 1m h1d httn un tortd on unht1tt11 unt1td xx1t1 txxtlvt tt1uthdoxx115 t1tl1 1n requl1r LINOH pl'1y 11t H111 xx 15 tht Urt1t Gr1tz 5t1r Frankford h1d h1d t Wt tl11T17111lIl11I1 1' t tltytr Ntkh 1U 4 lt t 511 tt tt t1r 11x r 1xtr1or ut Qxtrhroolt lt ut 1 f ut1ktr XX t t 1 11tf1mp1r1111t HlTfX l'11rr1 11d B111 Poxxt 111 flll 11' 11 t 1 1 1 x t 1 1 1 Il t 11t KH xx1 h d IH httxyttn A Northt1ttur11l'lt t1111 tt Bo T1yl11r qu1rttrh1tk to k1rt tndl r 1 l6y1r run to humhl th Arth1xt I 11 goup Q,lfIl M1t Mmku Illll d txxo tounttr 1 1 7 11 rout ol btrm111t11xx I1 tht ttlm t 1' t t 1 p mptd out 1y t 1 v dtn 1111t y 1r l1ITL t hltttn poun 1 r H1111 xx 11'1t 1dx111t1 t t HJUII 1 1 Intl' 1 L :1t111 11I't t1511 lf 1 xy 1 -tort t 5 It 1 N 1rt11t1 t 111d O 11tx xxrttktd P1o11ttr hopt Hwtrford XX1 opptd 7 U Ctntr11 xxtnt doxxn 17 6 We5t Ph111y MltFlf1lIId Al M Clt111gh111 T1141fHlty W1111d 111d D1vt Lttth xxtrt 11ut5t21nd1ng on 1 muddy htltl 1ga1n5t Olney xxh1th t1td xx1th CtUIfll for th1rd p1t1tt ltagut honor wlth Frankford ont 5pot l1th111d th1mp111r1 NK7fI11LlNf W1111d 1nd WLlHmlHH 5t1rrtd lll tht 17 O 5t1mptdt of Gtrm111towr1 hut North 1gf11n prtvultd th1 t1mt 19 0 dt5p1tt tvtr11good p155t5 from Rlhl to MtCl6Hti'hlIl 19 6 xxo t1t Qlflltx to 11 t11 K1 16 5t151111 ttmtd 1 h1d 11mtn hut tl1t 5qu'1d t1n1e through w1th th t1g'ut tltt tytntu1 y 1'l1xtr or 1 to 1 t' 6 dr1xx 1nd W tPh111y outp11y1nq tht P1onttr h1d to 5tttt t11r 1 5tort t55 t1t T On yf ffly XXl 5tortlt55 tor tvto ptr1od hut D1vt Letth txplodtd tor txxo touthdoxxn ID tht th1rd lor 1 14 0 w111 In pltt of t1g tttn hrt 1XXDN to on y ont 11r t Bu O25 GYIIZ t 1mt tlo5t xw1th 1 7 6 1f1s5 Bfllllllii tt 1m p11y tt1turtd tht Northt 15t 1'1mt An Arth1vt tumhlt rttovtrtd hy W1x1d 1 d to 1 P1o11ttr touthdoxyn 1n XXll1tl'l Vvood Lttth Rogtr M1 F1r1111d 111d Fr dd1t K1 zyn5k1 111 111d 1 h111d 1n 1 47 y 1rd dr1vt for 1 ont touthdoxxn Wlll 611 Fr1n1c1ord topp d tht puh11t troxx I1 it Ph11l1 old 1 111r y tru5 1n1' Gtfmlllf11XXl1 71 11 xx1t Lttth W1x1d B111 Bntoxx N1 k 91n11111t C1pt1111 Benmt Str1z.ztr1 Ed M21 F1r11nd 111d W1lt Kmet1lt LILllI1Q tht way North C 1tho11 po11 d 1 hnt 114111 111d1n1' r111k1 1'd1t r 1 tt lf 641 ID 1 1111. Ulmt 17" R171 A21 7C1l1t1 lil " d 117 71 ur ' 5 .1g411115t txx' 1.15555 1 d 7 " '5. 3 F . '71 75 1't5t g.1111' XX7214 1t5 VN U'1L1H1I711 oxtr Tl ' 734 4711 Il 5t.1r"tl but x"'1l xx'1tl1 .1 1F"1 X711j' X'5 4 "1 171, 'ih G2ll45hc. PRPPIS. 4 1 '1 y' 'Q 1'1z"7 d.1' " 'c'cd11 4 71 T7 h' ' 7 ' 'd' 11 LS 5: 1r 'd 2111 11111t' 511 71 ' . "5 Ph l1y'75 1 ', 1 2 ' 4 I' 4 v 1 7 5. 41111 2 1 1 "ll 42 14 F4 1411 d h p'5 xx'itl .1 The 11 " 1 ' 1 Qld 1 ' F41g11 517 I7 J1 "If 13"1tr'un11h. x'1 1 4111 c:15y' 1941 xx'111 .gm 5 O1 'jf x' h7 Q7'7l'1 7 '7 ' 7 4 " '4' 5. d'7Qc 7 ' 17 '45 7 '-111'1 ll 55 'l'55 7' Tl: 1117 '7 , D11y'. 11 1 ' . 2 ' 27 , , 5 7 ' 711 1 1 '1 t1 Ch 5 2 .5 lcd '41m 5: r7 , '7 h 36 1- II Iv c Q ' 7 "5. 1' . t 71 p1't'l1 . t1C 1 10 MQE' 1' '. 52 ' ' . 71 li' llIlLl 4 1 5 4 70 ' ' ' 5 61.1 111 tht' 1711 1 7 75 c Q 461511 7 h7 dp12 " ' 7 7' 11 -6' 7 7 ' 4 ' . ' 'z 75 1'c5 ,,41111t'. . 7 4 . P't' R111 u ,' il if ' '21rt1 pun t1 tht 23- C1Q c ' " 'Q d 7 '. A p "7 '7c5 C21117C 5 :d11" dc lc Tl1' 77 "- d 1c 4 't'7,,1 . '4 11: 117 P11111" 1341. 7 IC 73- ' ' . 7 4 7 d th' 17lll't1I1S hr1 ,l 4 2541 P1111 " 11145 for 111c 4 ' 1tk1" g A' 1471. ' ZF f ' - 11ft11' 77111175 po 'r 5'15 n5. Tl' ' ' 4 t11 7 'h', ' "57 , 23' f '. ' " 11 '14 7 5, xx' . 741, 1 1 T '1 '1 t7'5, 1lQ1lll 5t 71 '15 Q 1 ' 2 4 ' 1 '7 2 'Q tx .1 157 "' ' 7 " '5 in 735. 2 " 7 '45 4' ' 2'7'4'7A2A'75 2. 5: 2 " ',-'g ' 7' 19'6. Highly' r41tcd Southern fell. 13'6. with P21pp215 proved stuhhorn hut lo5t. 7-11. Qrlyn Kimmel. Ed "'7, ' 5. '255 " 1: 2'22 , c '1A2. " . A ' --' '7 ' 1 7c 2 d 2 ' " ' ' 5. 7 ' ' 5 ' 7' -' 7 "54 4A' " 7 h'5'45, . '2 7 'z5. 1 '7 4 .71 ' l'z 2' ' 1 15, 2': 5' ' 4 ' 7 ' f-' 71 ' ' 7' 1 , Mc 2 ',4 57,211 7, .5'7Ah'E 'c 'z7'. 75 7 ' ', '57'5"2 A t1'. 3 1233 T' 7' A4 p' 11:77 5'15 5" ' . 71 '2' '5 '7b'5z 7' tc 2 4 ' 2 ', ' 5 . '2 A 7 c 7 7 733, ' 7 ": " ' ' 7 '2,, ' l'1A ' 71' "' 2ll'. 4"f d hell 4 1' ' '77 4 ' '7 '4 '7 75 'QA ' 2 '.z e5 7 '. 1 '7 A ' 7 "5 4 71' 57 " --. h' VC 1 1t1'1 1117 5' 1' 7 2 'l'55 hc 1 c 72' '15 A - ' Q 3 ' ,' , SA 1 ,fs ' 1 1 ' SA A , ,- tl. 1 7 ' 7 A ' ' ', ' , . 7 , 1: 7 ' ' ' 5 7 ' 7 7 4 ' 7 , 7 " 5 d ' 'd, 7' 1 '5 Phill ', hc 7f- 71 5. 5 7 ' 7 '7Ah " 7 5 dw ' 5 1' ' 71 hc ' g ' . - ' 3 '21, 3' 1 ' 4 ' . lld AJ, 2 '2 ' ' '7 1 ' ILO: ' ', 3' . 7 5 71: 7 2 4 7 A7 ' hr 7 7: '2 4 ' 7'4 ' ' 'if ,L ', 7 " 75 1 QQ 2'7 . 7'7' ' 7 ' 7 '. " ' ' ' , c 1 Fzl' 5 1 A 5 ' ' 7 "5. -3',1 7 " ' ' .7 ' 7' 7 . 1 .3775 4',c ' ' ' '. ICQ? ,4 c "1t'5'2 1 4. 1' ' 'd ' 4527. "7' ' 2 7 ' c ' ' 1 77657 11 '7 lc 7 ' 7. '2A ' ' '77 11 h 11111 ik h' ' 511, ' 4 ', -'f. '7h 71 5 1 " 5' ' . '2 '. 7' . '71 . . 7 55 '. 7: t7 '. 1 47 " ' ' ':',7 A . 5'25 2'.A1' 7' 4 C21 .1 4 4 '25 ','4 2 . 7 4 1 l'1 7A ' "'. 4 t5 7c 1 7 ':'41 th: r1,h ' 1 7 1 7 of ll 5tron, lin' illltl Ll hy' h4 7 , F 2 711 7 5 h 5' dc7'1 . ' . 7 4 t7,1' ' ' " 1: ' 7-Jld, ,Q '. W5 flftx 7 CJT I11XfUTX -v- TiEWOK.DWAR O -.I B ff s. it B LJ .M GJ 'U UI 'U 'U C Y ID nk ri-I UI 'U C! 'B s. on N C C '-1 D. L. coach e ge: 0 0 2ll'1C F moanh COHC 355 Fran Ord Hagla School 19:7 Th 7 season was unaque an Paoneer annal an that the team defeated the ehampaons of the Publac the Interae and the Catholae leagues but finashed only an thard place Haverford went down 17 0 an the usual opener Northea t was slaughtered later 4 7 and North Catholae yaeldrd 60 at nr t dete at an tharty fave starts before 17 000 fans featured by a last datch go al lane tand by the Paoneer agaanst four Falcon traes anehee from paydart Captaan Freddae Kaczyn ska s 76 y ard touehdown run was the only seore and Bobby North made a deeasave antereeptaon of a forward pass In the final league game Germantown succumbed 17 0 Paoneer Ray Gurezy nska antereepted McGuekan forw ard on the three and went 97 yards to eore wathout handranee Bob North had a 47 yard touehdown Se amper also for a score 1938 The 8 squad hat a low spot wandmg up an saacth plaee Wans were reeorded agaan t Gratz 19 0 and Overbrook 60 but there were tour losses and two taes the lo ses beang to Germantown la 6 to Northeast 17 7 to West Phally 7 6 and to North Catholae 1 6 and the two taes wath Haverford 7 7 and Oln y 00 the eeond eorele s draw an the latter seraes ohnny Sadlak Faleon great scored all 1 poants an tlae Turkey Day fray 19 9 Deeaeaye wans over Haverford Southern and Central augured well for the v9 te am at the outset but one lox a 7 6 thraller to Northeast balked Frankford hopes tor the tatle because of a massed eonversaon Sophomore ba k Indaan joe Neyman proved sensataonal all season wath a sa tance from Goose Ox nav lule Gebauer Mak armoluk Ed Rzep ka Ray Gurezyn ka Romeo Capraotta and Vanee Gealeone partaeul arly entral t ll 1 0 on Neaman paese to Gos ang and Rz p ka A somewhat samalar pattern downed O aaey by the same eount Inauraes u taaneel an the 70 0 trouneanff of Ben Franklan we akened the team 'affaanst Northeast wath only a maxed eonyer aon spellanr dete at for Frankford Four tou hdoyyns an a lat peraod thrall rdaller C' aye the Paoneers a 77 19 yaetory oyer Gernaantoyyn e seore yy as 19 1 wath only fiye manutes to o Rzep ka yya out watla a broken leg' for the North Catholae game but the Paoneers won 18 6 After a Gurezy nska anterceptaon on Frankford s 17 the boys ykerat 88 yards for the Hrst score Galeonc dashed 67 for the seeond tally and Nejman went across after a run ot 71 1940 The 40 team hat what was probably the pannaele of sueee for any Frankford team watla the Publae and Caty crowns an thear po sexs1OD The team was experaeneed well dralled and heavy The opener provaded ea 27 7 wan over Haverford wath Nejman gavang promase ot ha later greatness by throwang two touehdown passe to Looby and Rzepska and seorang two hamself one a 72 yard jaunt The West Phally game yy as ag aan almo t all Nejman wath two touehdown passes agaan to Looby and Maar and two eounters for hamself an the 77 0 rout Second strangers aw mueh aetaon an the 43 0 workout agaanst Gratz Olney had lattle better luek fallang J 0 A 92 yard return of an anterceptaon by Ball Fraeke was the bag play after the first strang retared followang three touehdowns Ben Franklan proved the touvh one at Memoraal Stadaum goang down 60 on a touehdown by Galeone Andy Wolfmm stellar guard saved the day by brangang down Lou Lopez. out of nowhere at madfield an the 770 collapse of Northeast an that teams first defeat that year Joe made all four touchdowns Rzepska and Nejman eaeh seored onee to down Germantown 146 an the league hnalc Agaanst North Catholae Nejman affaant seored all four touehdowns an the 70 6 wan to end the regular season The Burrs of West Catholae provaded the oppo saon at Franklan Faeld for Frankford s only outraszht Gaty erown droppang a 1 0 battle with Nejman affaan an the stellar role He passed to Rzepskr for the nr t seore Guard Katz blocked a West kaek wath a ett eye an Rzp 1seOOIe to t e 71 at plays later Nejman clanched the Game and the tatle for Frankford earryan the ball on all sax plays 1941 The 41 sea-on rolled alone beautafully wath a straaffht stranv of hfteen eonseeutaye vaetoraes untal a tlaoroufrhly stunned Frankford crowd sayv the stronff Ben Franklan team roll up 70 poants whale huttanff out the Paoneer tor the only tallaes made Rf 1 a 151 " '- ' V 1 , , . . . . . . .. . . 1 C 1 Ve - V Q V . . V 1 - 1 1 e .., I Z 7 1 7 7 1 7 7 7. '7 '1 7 e . 1 7 7 7 , - . L .,- ' -,,. , ' , , V... . 1 1 . - , 1 1 1 7 N. I -1 1 1 l V s '7 a 7 L s 1 eV- .,. - -e 1 V :D 1 , 1. , , . v ' - r , . Q . . . - . . 1 W 1 7 ' 7 L , ' . 5 5 71 ' . , 1 ' " :Q ' I ' H ' , ee , .2 7 7 7 .. 1. ' 1 ' 7 7 7 ' V 1 - 7 7 Q-sf-' -e V '- . . . -e e . 1 1' 7 5 1 ' 7 S 7 . . . W . N Q 7 . . . 7.7 7 77 , ' 3 71 7. ' 1 . ' . . . V , V s .. 1 , 7 7 V7 Y Y7 7 V' ' 7 7 7-e 7 '- V 1 s 4 .. . . . 1 e s 1 L 1 V 2 e l 1- - C l V V - V 2 sys, ll 1777. V . 1 ,, . . , , , e, , 1 , - 1 v - A - . . . . V 1 '1 1 1 1 : 1 B, , , - , - - a N . V V , ' 1 1 , 1 1 . V . V V V , - , . . . 1 1 , 1 5 ' 1 . 1 1 ..' ' . . . 7 ... ' . e 7 7 S1 ' 7 1 7 ' Z 7 , 1 e . , . 7 L 1 -1 v 7 - Z 7 37, , N .R - 7 . v v. . . . l ' I I 7' 7' 7 ' YK Y ' v "' ' 7 ' ' ' 7 Q V , . . . , . 1 , , , 1 v A 1 s R ' -1 V ' - , ... . ' V ", 5 , be 1 , , - 1 - , I T 1 s 1 9 ' 1 -7 e 1 7 s e , - , .Q ., , . 1 if B ' ' . . 1 - e I s N. V V . 1 , 1 , , 2 CV, , , Se. S1 S- y 1 . F ' Id' N ' l d h hvdl' h' 4' lf ., . . . I1 lflfl E UC CJIHZXH 111 I C L11 IHCS to IITISC 1 J e 7' l 1 '. . . , A1 7 K 71 l K -1 . J e C Y L 1 L 7 . --Q Ve V - 1 V V Q . . 8 Q N it v 7 7 7 T l l K 'N 1 1 . 1 , fs , , , KK e ' 2 7 fi, ' 1 ' ' - - e 7 7 7 7 1 1 151 3 e 1 77 7 7 1 77 1 - 1 7 , V' -. 1 . 7 "' a 1 ' 7 7F17 1 N Q Q . . . 1 1 -. . 2 - , , 77 71 1 I I 1f , ' 15751 7 - - -x v - , 1 1 1 G '77l ha . 75 7: v C .If 9 ' 1 - V 7 Q, - V' 1' 1 , 1 . 1 , 1 7 S , 1 ' 7 ' S , 1 , 1 - ' N HN Q - 151 1 . ' 'a 1 ' 1 '. e Q .. , - 1, V' e . 1 1 C7 1 C , J' . 7 e 1Q77S 7Sl he 1 ' , d ,k- AN Nd hx ' s 7 I 7, 1 C 5 - . 1 1 C,S . I 7 ' 1 7 1 I ' , ,, w ' - N , - 5 1 1 1 .51 1 I .V V e -1 e 1 h . S SK e . -I vb Y X 1 r 'Y V - 1 , . 5 1 1 ea 1 e. -i, . 5 . 1 VVQ Ve e Nl abi 7 717 . ' ' 1 e747 7 '7 S . - - . , . . -. e K y el K N - K- I 1 , V , 5 . e b C , ' f 1 .S ,7 , C ' 7 7 1 b 7 U 7 7 I77 '7 7 7 - Vs e ' ee s , V'- V -e e V f 1 P-1 -e 51 , . 1 .. 1 . 1 5 1 1 -- w V,-1 77 vi v 1-e 7 ww " x ' f A f 7 4 v 7 lh,e . f a g , . , 1 . .. r 7 S '15 ' 1 7 7 S 5 7 S 7 ' 1 77 1 7 1 fjtx '1e11vH11r111x T1 1 1 1 FY11111 1rt 111 1111 mt 1111 ttr t1111t tr111'1 xt1r 11111111 rd 11 H1111 11' t11t11111t111ttt t11tr1 xxmt 111111 1 Our 1 111 1 1x11r1u1f 111 'I 1111111 1rt111t j11L1 11 111 O 1 toutu 1.111111 111t 1pr111tt1 1 1mr11111 1' 111 lt 111 ifh uz 11d11 1up1t1mLr md 1'11rx1x xxtrt ru1mt 11111111111 or I1L rt mt t11 1111 1 1 1ut tu tn 1111 t111r 1111111 11 1111 x 1 1tr111111t11xx11111111f 111111 11 111 1 1 txtt tm PUITIIIIU 13 B111 F1-.rn1r 1 11 Gtrmm tovxn 0111111 Ivftytr 111 CllWT1lJII1 Elfft 111 tht P1o1'111.r 111tkht 1111 t11u1hdoxx115 IIIL1 11111111111 111 hx C1IWYll1lI1 wound up tht 1 151111 tor 1 1611tI'1l1I11P1111YLI' North 1 11111 Thl xx15 to 1 1 15t 1tt 111 F11 mt lt untl 1911 tht 44 111mt gomq on 1 1947 1 44 t1u11 1u5t m1n11f1.11 t11 111 ntn 1t four md four 1-11v1r111rd 1 lme 111 k on tht xhulult vuth Blftfdm w1111VkLL1 up for tht f1r5t trmt md 111 t 'O 0 on toutht111xxn5 115 M K15 M1 1111111 1nd 'xtx11lsUI1 1nd lgllll Mlnhll kl wxth Ktn W1111d ind Ed Mx tr N110Vk1l111 prom 1 In th 9 1- trountmg of Ong Mtycr tort twlte hlm 1.11 1nd 11155111 for two othtr Rox orough 11ttr 1l1b1l'1Lf 11 O m 1t5 firt 1ppt1r1mt 111 tht yt 1r dropptd 1 6 0 dttmon undtr tht p1 mg tom111111t1o1'1 111 Ivhytr to M1 1111 111 xxhl h VXA provmg to 111. om of tht h1.5t Ill tht lmqut N0rtht15t thttktd Fr111k111rd 6 7 on 1t5 xx 13 to tht tltlg Bud Sutton gomg 61 5.1111 for tht Arthlvt more Frmkford Il1lk.1L 1t5 two Plllfltb whtn Knzyn 111 md Dunn tr1ppt11 Sutton hthmd tht 21111 11IlL bnrmwntoxx I1 5tortd 1 1611 s11L1IOUI 1nd North C1th1111t r11315ttrtd '111 11 vxm Thmk LXIVIHQ mornmg Q Thto1111r1 Dotrmg lxumt 11Ll t111th folloxxmg tW11 yur hy 1 Surrlt KK 11 111 turn 11 5ut 1 1 L 1211111111111 Crum 4 11, tt 4 4 1 r1.t11r 1XkI'111I'k1 xx 111 1 11 Southtm h1tt 1 1 1 1 1rt tmt r5t um XV1 5hoxxn 11nt tn I'lI11'C11I1 7111111 11tt 1551, t 1111 1m1t511n 111rt11. hr t I'l1lI'kLI' 111 out 1 1 1 51r run 113 1111111 Mu vnu 1 t1113 hy D1 k R111115 11111 1 111111 mlfknf hy C11lf1 3 D1111 11111111111 1t1111t1.5tt It 1 I1 t 111 p 151 11111. tu 111mtr PX 11 11 C1trm111t11xx11 A 1 1 mx 1tI'1 ' xxm 1111111 QI1X11F1 X 1111 tort tht 1 1 xxn 1 1111 11 x 1r tmumph A11 mttr 11t1t1 p1 1 rml tltt 1X II1 1' 11111111r11 11' 1111 111 1N11'I11LlI 11141f1LI' 11 um h7NI111IL 11111 Mu 'rut t111xx11td Q1.rn111'1t11xx11 on 1 tout 111111 t1t1 tl 1ut 111 IHITLQI' 111 htt 1t1 1rrh Cit111111L 11 tmt 5trt111't1 to 1r11x1tt 1 1 1 um 111 tht 11111 1944 I1 tm 4 11 1.11tr 1x1r111r Nglbfk tmt 1111 5r111't51L1t11ut I1 11 311 r11. X11 ut 011113 tu111111r11y ll t151ttt for 1 1 I1 t t11r rm 111111 1F11 Frm 111 111 1 u '51 6 thtn 1 5tr11n1' NVL t Phx 15 tluh h tht 1UI1LLI'N to 1 11 t11u11t on Dltk Ktmlt 5 5111111 ptrxod TD 11 dx 1nttrttpt1.d 1tr1t1t11 p1 to I1 1 Ihfgll D1111111115 L1 ut 111 t11. Plonttr xht u 1 1111 5111111 U11 Lmdy R1111111115 thnvx 1 touthdoxxn p1 5 to Stlftrt A Roddy to Luk5u ky 11155 hrouvht mothtr md ot L111 51111ggt11 1 Dohh1n5 throvx 1111 tht fourth 1nd 11 t Ch11mp1on5h1p hound Northt15t nuff L1 11ut Frmktord 10 hut G1rm1ntomn 111511111611 1 711 11155 on 1 Crowm touthdoxxn Ht 11511 hrokt up th 111, t Chvtdtn thrt lf ot tht d1y hy nulmg atoh 1111 1 11155 p 15 T L F1 ton butt r1.5u ttd 111 1 xort 1t55t11 Ivitytr Roh111n5 Crowtn 111111 R1y C'1pr111tt1 t11115t1tut-.11 1 good 1111161111 C11pt1m 1m Suttrt tru puntmg 111 th hr5t tlmt 1 111 1 gomg 64 y 1rd IH tht ur Th1 WlbI1'lL l15t 111mt m vwhl h th 1111115 wou 11. 5t11r1t55 1g1m 1 Fr1nk1or11 untll 1911 Tht t1.1m rttord 11115 1 ' 1 1945 41 tu movtd vu, 111 1t hr5t hu q1mt t1k1n1 1'11v1.r1or11 76 Ovtrhrook '11 0 Blflflfll 911 Gtrmmtovxn '7 11 lI1L.1 Dohhm5 4 1 115x111 rt utt 111i011t1L N1lfItl1t m1 k1t our mht H1111 r111 tord 147 1 1 gunt t11t 51.Lm1. t11 h1v1. Wtl tm tn oy LIUX t11.5 111111111 t1 Roxhorougm 71 11 C1pr111tt1 1111 UI11 1 tl p 1X 1WllI1I North C1tho1 hut tn 11111111 Nqukkzk out 1 tourtm tr111 I1 5 t1 11111 h rttor 1115 1946 t rtturn 11 C 1L11SUI'I'1t 111 46 111 not 1111 51721. tu tt 1m5 1151t111n ury mum 1 lt rm fl r1.11r 1 5-.1-1111511 1xtr1ort1 1111111 1 ll I1 I1 Frm 111 1 L111l. up 1'-4 ' ' . .11111 QI 1h1m 1111 5c115:111, The 11155 1111111,' put 1 'f 1921. 1 1 P 11 5 t11 Q '1 1 ' :1t11n 1'1 1 -J 1t1 5p11t ' he 11. Nuc. 1'1f6.Cc1 .1 111111411 125' 1 11' 1 '1 1' Y1 1 AT' 1 1 L' 5 1 ',1t ,'11 5 1 '11 1 1t1 1 " 1 5' 111 1 11111' t13Uf11g111 ' 1g1' 5t O1 Ci' f1 11 6-'1 1111 11:C1 11 '1 tl 1.11111 . 1011 159111 A '5"1D1,'1 1r1 1i 1115t. 1911: 11.11 1 511 1 11 Olncjr cash t'c11. 'r1 1' 523131 t1 '11 gg 11 1'1 115 1 1 1 ff 1 13' . T 51 N1 11.5 "Q 1: 1 1111115 111 ' . '11 531 '1 ' 1 " 1 ' 1 1 1 1C. ' "5 '111 115 .7f'.11f1rc12.11'1f' 1 'ht11 1 1111 1 1 1113 "h1111'1. 1 51113171 HG Z1'.1..1 11' 1.1 1 N1 1 '-111111: 1,1 1 "1'119'1 141111 1 f 11A'1"15 11111. 111 ' 1'11c. T115 XY11 1 1 1 1111515 1111"' 11' " 115 11y5.v1t1 C1 1 1 51' 1 1.1 '.1-1' .' 51it1 1 1c '4 P1 1. 111 11' 11 111 11 1't1 of 1.111111 ' , ' 1 1 111 1' 1 1 f it 1F11 S1 . 1i5 tin 1 If . G at' '15 CASE' 11t '. 1 . 11'1.1 11 ,1 ' '51 111' 1 21141.11 . 1'5 ' .1'11t11:111' 1 F13 ' 11 1 1 '11t1. 'c. hc 111 111 1 ' 1i.1 5' 1 141' '15 5u1f T ' ' ' fl 1 '1 5111.1 1' 1 ' '. t1 0.1. -V 1 1 1 J 5 15 '1 ' 1 e111 1 1 1 511 5 ' 1 1 ' '1 P' 11 5 1 7' 1 " 11 "k'.i 11 C1th '5 111 t1c115 t151 ' 1111111 1' .Rd 1 1 155 1:11 11 f ". 1 ' K1 1. ' L 5: 11155. 1 11 . U ' eh 1 11 ' 11 11.1 1' '15 Th1 ' 1 ,' i 1 151 h 5214 111 1 ' " '1'd13j' ' ' "' ' 'Z ' ' 1 . . 1 1 ' '1 ac 13' 1 1 1' 15: 1 1 ' I " ' " 5 'A 111 'f ll 641 triumph. Ovcrhrook hccame 11 19f6 victim. 1 ' 'Z -I ' 5 ' 1 ' 1 " ' 1 1 c1', 'c15'.1 1 . ' ' 'Q' 5 C 1 1 1' "15 '. ' 1 5 1 1 ' 3 " ' 2 ' 1 5 1 ' H 5 ,- Si :J 1 1 1 1 . 11 5 1 c c3ff -' '111.11511d 11 1' 'S 11 '1 --V1 -. 1 Q- Q I... - , , S. 1 11' 111. h1 111 1 11 1' 11 ' 1 J' 1' 11 x .1'1 " A, f- ,' 'Q 5 1 '21 11 3' ' " 5' ' ' 1 ' 1 ' 1 '11 . 1 1 3 f 1 1 RSS' ' " ' 1 - ic ' ' ' 2' -1' " 1 - t . 1 3 A - , , -C K S -' , -C VS '111 ' A '1 c 5 ' 1. 11111 ' h15 k'ck5 ' 12: . ,. , Q - ,- H, ' 1'c c F111 5 1L11' Q1 1115: 1x1' 5 5 '1 1 1 1' 1A 1 ' 1. Thc' ' 1111 1 '111' '5 '11 t1 15. ,1 '1 1' 1 fg11 1,-f,1 ':.3f3.Thc 1,43 O1c1111:1 151111' 1 1 '1. h11: 1L11' i s Y . vi v Wd Q K N Q - ,- 1' 5tr11'. Qlx 11' 5 F 1 k' . 1 . in 1 111111 H. 5 ,Od-c'k gk' ,h - lid K. A1 1 11 111 1 1 11111 1d 1111 15 hc' 'c1d1d 1 '1'. 15 111 ' 1. T11 111m 111111 ll 'Q 11' " 1 " 1' "' ' ' ' ' , , 5- Ll- '15 11111 1 1511-11 5 1 1'C. 1' H. ,,' ,K Q 3,4 . 4 l.d Out. 6,5 -1111 5 5 11 111 1 1 p1't1 111' 1 1' . t1'. 11cf11 11 11: 1' 15 J ' 11g1' 5 B1 "4" T C " d '1' 1' 3' 1' F1 ' . 27111. C1 1' W1' 1 p1 ,'.1 111 11 D .11 1 1' 'S 4 '.'11 '1L111,'1?. "1 L1 Th1 1 1' 111' '111' ' '11 ' ' 'A 5,1 11.1 1 1 1 'Q 1 1.1 gr 11 11 11 pg" '11 11.15 ' 1 Ll 1 '1 1 1 ' 11 c' "5. 9. 4. 111 d 11,1 1111, R1 "',1 1 1: hz h1t1 111101 1111115 '1 H1 11' ' . 3-. 10 1 k'111 1111 1t1 Fnm I rd H1 11 5111 I W Frmklm I n 1 hmmm ll K' futnrn C prmttx L 1 L 1 Tun u umm x um m lful' tmrux 1 1-1 t C an Mirlxl :tt n tug L um L ft t uv wma rm ford lf 1' trlum x rw r fn rm um M n 1 Afllll U11 Du lttk xmnt tw Nfwrtnat tk Ttm triwmt tlmk 9 7 Lr L Luk u x in Sh ll X cv 1 writ L1 on thy ony lmmur 1011 r t cw K r 1, mx Nt1rtL mot r nv of k d 1 1 in irkl If Chg tm Gudzms 1 R13 Luk u ky w M Lum md AllPulwl11 guird Iwhnny Hmuxk plu thg wmmg xmatnm Ermg Lxlurm Lould not pr vgnt 1 6 fl F1 urn xutwry to xund up thL mL lfkfu xwnm 1947 A 19 6 xntory our Hmvgrford plu Lum ubll Hlg um Mn Frankford thx. t1tlQ 1r1 1947 th :my luxw mlm' to North Cxtholm 19 1 m t xt :111 tum In th Cxty tltlg frxy lt Frm m F16 d In thy hrxt thru league gamw Fmnkford mddg N 77 md pmntf ugunbt Gratz Dobbmx md Frmklm xxlnlf. holdmq tha. oppowx mn to om tough down and omg wlhty Gratz gettmg rhk formgr md Frmklm thy lxtter Northg ut and Ggrmmtovxn win thg two 1 hur Lb tu ovgrwmh Gwrm Fmdlxh Mlrkl ff D1 k Bpbgn Chu k M Elvxu. Luu DLV1ur1 Hll Wylmkcxmp md Tum Iuyu vnu t 1 mun tus III t u 1? 6 VILIOYQ igfunst Ark IVL ox L1 N om hmd muh of Ever on N p hung unc for thy book Thy Germmtown t1lt hmmm 1 dm nm wrt.. but raw Sturm ruourf, III Lmnmy fumblg bphmd thg goal lmc for thy dumvw. Mon for ri 7 0 um North C lthllllg took hrmt p0SbLbb1OI1 of thy Toland Tmphx dunathd th1t yur by Dr Iowph I Tolind u dm L1 m th 111 of H9 3. l191' mum m Kum Nmkgd um mnvgrxxon lttempt md Ntoppnd t ru. pro putln tukhrs to gnlble Llbulmxtl to Lou 11 Frmkturd toughdovm t ouvh Lxlxrm hui om of hl Qrutg t 5 lqnnst Rwmm ClIhl3ll md wored wry rhh 0. eptmn 1llx mbl Purplb md Gold dub hxd no CMH yu ty 1r1 Wlllllllf' 1 40 17 tmumph m nh CII, t1t1v. vamg it Frmklm Flgld 1948 Hugrtwrd Sgh 1 D Mmm M1 tbmum Ihr-t mm.. umm t Frm t r J Ong in mr mr: Nrwmu ry U ff 7 fb 79 6 1 J K r l Ufllld tart UM lr tk N. 1 trught Publn Lrmxu m 49 1 mar t L Anhln wen tn tum tw Lit md Frmktord dld yut th1t '7 fl xuth Bxll Sflllfh pkrtfmrnmw xm Lnuuvh t4 xxm thL Mxxxxkll u x 1111 Ggrmmtmxn xxx t twuvm but 9 n wry Sturm and Fxdl lm 1 Lnough tor 1 611 xxm urth Clfhflllg num ltw uprgmnq umm U01 M11 t tl 1um vkltx 1 1 pm VKIIIDIHQ ln t XL 1 t qu lftnf Elk 5 60 x xr run -' mu Frm BLrk 1 1 unc to Xore rwt or tm F1 kan A 05. rd run by T try to th Fllmn 40 brew' t A Anglo thg hx rmpgmn Wmtlm john KIIlWjlll1 t m lt H1 t mr t tally A '6ym1 out Uukililf leg, pliy m thc labt two mmuty ghmhud North mm Beton 45 000 TI Frmklm F1eld Frmkford umm Fat mln. gnl mg bvth xhtlols tu bharg tht lt, grown 1nd hive po5:exb1o11 of the up for an month muh South movgd from nb own 19 on m 1ntLnLpted px s to thy Pnmnur 17 when S hultz uught 1 Brmnm rltflll tor tht wunt Thy LOl1Vk.I'a10l1 W1 Wlde Gettmq the bxll on tht enmumg kukoff Frank ford Wgnt H6 5 lfds to Xorg on 1 drlvg by Llhl..l"itl KII'll'Wjlll'l Tgrry md Sturm bhmnv runmng md hlOgklI1Q honorx Huwlg cJflhlmN pluumgnt wx hlmkpd Dwf, L111 broke, up 1 South dr1vL b poummg on 1 fumblh on the Frankford 1 Lxberatl won tht Inquxnr Phquc for bemg ht uutstmdmg plxyhr ut tht Qumg Kltabjxm w glow runmrup ID tht UPIIIIUD ot mmy Thy ruord auordlnqly mn 7 l 1949 upm mn 0 Lnmg 19 0 0- to HW-,for Frankford x khlmw xgmg mod t mr 1 thml trlwht ugug txtlp ln 49 unt1l AYIHISIILL, Dry NO tri quently tht Lnd of Tr1Color hopw whpn Northya t himmumd out 1 70 1 xxm rmklm xx ls no at 0 mg 6 but 1 hmhly flth Roxlmruufvh xwnt down Hffhtlnq 'VI Kltdbll1Il Bruno md Smponarw wen tht xoruw uw m thnx gimw whulk Ed Cooperb punt xurg lblp to put tht Lmmy IH tht hulk mmy tlmw Olnq. u lqpd omg mon wlth 1 1 0 chfcxt thg su n tunth wtrugmt mmu u 11 mm t mxuw 1 R11 bf rm lv: 1 ' . 3912. Fcfw '1 'lktmx 2912 luis tu 1,14 1 kb Ll. 1 "1 d CHF ky SJ I - . 111 1 'AI 1t11l1z'd un 1 ' ul 11 rc' fm 1' pusy. gum, duwn 1841. JHJ. 31' . - ' . :nd 'V' 'J ly' K1V1 1 L111 ' I ' '1 P2 'Q H Ilarkc. 274. tw get wtf tc 1 ,1 SI '1 d I' it xml Dm' 1 'fhs ru 1' 'n'f lwngh rf the 4 1' ' ' ' ' N 1, Held Ighlgl 'Ll F1 kl 'S J' - ' pl 'Q Thi ,W h' ' ' " I f '1 W1 . Th' 'Q 11' In lx H 1 ,' Tug " ', 'Nll 1 , w V ' lf " Cl b for I ' 6.1 s 1 ,I 2 1-'f . Y' kw. S skj. A 'J1 . ' 1 ' '1 4 Q ill tl. ji h 1 d. c cf' Q ll1b 26 "7 ' P' W S' 1 T' '. H .1 w 'sc hzd H A " 1 C Aftc xx' yu 9 uf ti's. O1 5 1 fd 1 hc ' . stri , ' losses tu Fran fur witu ll 341 luv. D1 " N 1 " '1A cd 4 ' 1 " I 'A 5 M. M . 3 NS ' 1 ' :k'. 1 ' s 5 '. Bib 17.0 QKYVCHK ckc 4 141' "I .1 Sf' s 'lcr. Ck c.1 f 1 .. ' 1 '. S " ,4 ' V115 1 '. L1 ,1" x' ' fl ' . " ,'1': C' 1 ' 1 1h1 ' T' fi S f fx 111 5. ' 1 1 11' ' " ' 'dv ' 1 3 f '11 ' v: ' c 1 ' 1 ,h . l ff ' Q ' ' g. ' '1l"1 's bl ' ' , Al or k A ' gf hc 1 '. - f '1 IN f f V' ' H 1 B4 , ss"' P I ' 2 ' ' ' 'S 'V ' N .5 'jh " s. ,1" ' A ' ' ' ' . c 'I - 1' 3151" r, 1 'Q f 3.1 d he 'i ' -- - 2 A I . 1 '2 3 40,12 Llrublwmg Administered by ll superb Rgmgm from behind to earn il 6f6 draw against South C1 h 'Q '1 ' c ' ' ' Y .1 ' 1 1 kl' A h 3 Zhl, 4 5 '1 ' N C' ' '1 - ' 1 1 " 3' c ' .',-.1 33 Ifiir' ', , ':,1 ' ,' 3 3 3 'u , '. 'x x , -gt' . - , :si ' ' " -, ' ' c '1 X 1 , . . . bg L111- , - 1. 1 k. ' 5 ' u : ff H 1 A, f ' 1 1 '. . i I U . 'C , ,. C C '. U1 , Y ',1 '1 '1 'h ' 1 h' 1's1,'5' h' 1' " the "- 1' V ' 1 " Y 'h' ES. AI ,"': 'f 1 '1 ' 5 'J ass 'A ., - ' A 3 - 4 A 1' . . , K ' vi , 1 1 'W 1 , r 1 1 d"' 9 '11 lx C15 1 '1 " " '111 31 I. 4" A ' .1 A1 H? H541 'vi .3 w -4 'fin '- Sw -' ' D-r ' ' 1 px 'A 1 lsr 1 Nf J. fwhl Q c 11 -XIV: f f 1 ,J ' fl - ,R ,JN Al 2 - S1-5 2.S ' ' N 5 1 1 5 ' 1,2 , V , - - 47- 1 4: ,, iz S - ,f hw' sN"'N1'f:'W1 'm' 511 M , ,N - 1, V ,, ,Q Al h , ' 31 4 1 ' ' 'sx ,1 'S du 's Fi 4 ,H 3. I 51 A 33, Q K 1, , ink 1 ,1 c 1 W1 1'. ' li" J Wd I, 5 ,, 5 'U hy 3- x I 4 1 C ,L - 2 , .I Ui K 2 I , 3 :Q , -l',1"b1 1- ' A Q " 'H 1, -. swf bl'A ' " ' " 1 3- ' 1 , Y :Nc f 1"4 ' ww. 1 AS. 15 1 A J ,1 ' 'Y 5 1 l P' " P bl' V, 'ull 'A , 1 Frankford H1gh .School 1 77 fl Do11b1n L1fU17b1DU Bo11 D1n1e15 took 1 Bruno P1 1111' thL hrt LL11rL IUHIIIDC Q1nL5 B111 W 1te ut out th O1nL5 hrL 55h n hL r1LL Q11 51r 5 to 4L11rL 11tLr h1 1ntLrLL tL Frankford dom1n1t1on 111 the 1e1Uue Lf1mL to 111 111rupt nd 11 Sh1b Park bLforL 7 1110 55hen thL rL 15L up5Lt 1 11511rL tLam 701 A1tLr L1L1 tL 1m h1d 4LorLd t5511 IX po1ntLrb Frmktord 5t21rtLd 55h1t -LLmLL1 1 t11uLhL1115511 L1r1VL A t11C 11 t L1L1'1I't 1' 11pLnLd Fr111k1ord rL1Lh d the Lnem5 515 1n1:1 551 n1o51nv 1n to 5LorL 55hLn Northedbt- B1111 M1 ko 11ur5t throuvh thL 1lITL 1'r1hhed C11opLr h115L1 pus 1111 551th 1f1111Ll 11111 11111 55Lnt 1 t 5515 111r t1L L111L1Lr T1114. 55111 155 If L111 Q11 XL 1t' T11 1 p ux thL 19 17 efL1t 5 N11rth pr11duLLd U NL 11111111 rLL11r 111 put Fr111 or 111 I1 LL 1nd p11LL 11Lh1nd C1r1tz 1 1L11115 lt1I111L L 1LfUL L 11111 1 WL lt I'r111kf111'd 551111 1g1111L1 1115 111,21 1tt1 k K1t111111n I11L DTNIJDH Ch1r11L Bruno DHDIL1 1nd D1 k 1v11Lh:1111k 111 turnLd 111 ffood LANOD 1OI' thlb hne qu 1d 1950 r11ub1n11 911 Lru51Lr 111 I'I1vLror vot t1L 1 1d 17114 11 1 orL 1 L 1 t U LomL Bruno 5Lored thrLL t1mLb 1n thL hr t 11 1 k EndLrb Lr1bhLd 1rom the 1our and xoon 11tLr nt 11 r lt rtr1n1 u11LrLd 11 t1 rd hutout 14 U 111 5Lr1L G115nL1r P1 Wk to on 1155L 111r11nL 5L11rL 1nd DudLk took 1 rLvLr L 1or 77 51rd5 111 the 1151 NIIIIZ1 GFl11lH1 L11115LrtLd 1111111 5L11rL T L CLntr11 M1rr11r XKLFL Lr1LkLd 1 41 11n Fr1 15 thL t 1rtL 1111 111 t L 5tL1111r111L1' 55L11t 1111 t11 5n115h D111111111 41 6 1ggLr 11 tLr 1nd h1 h15 IH p1rLd O1nL5 tk 1m 551 th nL5t 11111 1I t11 t1mL 5 41 14 7 LL1511111 Du Lk 5 1ntLrLLpt1on 111d O 5 1rd 5u115LquLnt c1rr5 put C111r1L5 Bruno 111 1 1111 lI1l1I1 t11 5L11rL Ed M1111rL f11I'111lI1U 46 5 1rdLr hrought thL 11111 to th O1nL5 74 55 hLrL Bruno u11LorkLL1 1 hL15L to R11515L 111r thL 55111 Coopers inc puntmg Moores 7 51rd ru11 1nd 11v5L5 L1Ln51vL IX 1LL11untL 11r t1L 011 N1 t11r5 o5Lr N1lfI11LiNt A111n t L U1mL 1Ltt Fflll 1ord 55L1kLnLd 551th 1l1lL1I'lL In5p1rLd C115Ld n 11115 Lk tL 1onLLr 170 1n t rL55 t L L1f1uL 1 1d 1nto 1 thrLL 5515 t1L Bok e11m1r11tLd Fr1nk11n tk 111 o551n1f 55LLk MLLt111Q North C11ho11L 111r t11L t55Lnt5 t111rd t1mL Fr1nk111rd u5t11nLd 1 7 O lov Fr1nk1ord Lnded thL L15on 13 L11Lh1mp111n 551th Bok 115 v1rtuc 111 :1 -LorL1Lw t1L lt Shlbe Park H055 L5Lr the P1onLLr 1ot the r1ght to reprL Lnt t Pu 11 Le1guL 115 111o551nv B1k to outv11n t1Lm 5 the 511m mlfiflll ot 7 51rd5 from -Lr1n1n11gL In 1 1ur1ou515 dL1en15L batt1L from bt1rt to hmbh Frmktorda outbt1nd1nv feat 551- holdlnv Bok for 15511 111415 on the onL5f1rd 11nL 55hLrL I'Io55ard C1r1h1m h1t 701 pound Bo PLrLL11 btruvht on LYLL rLL1Ld 1um L 1nd GLne 0X.11OXXbk1 rL L115LrLd 1or Fr1nk1ord The QL15on:, r-.Lord 5513 1911 A 6 6 t1L 13.1111 N11rt11L14t 111d 1 7 7 lo 5 to North 1t11111L 55LrL thL 11115 111111, 1111 1n othLr551NL LX LL Lnt rLL11r 1D 1 hut jubt en11uv1 to 1 pL11111nt hop-L Tr1 111111111 11pLnLr I'I15Lr1ord 11151 711 CLntr11 GYIIZ S1JUT.11LI'I1 CvLr11rook lI1L1 O111L5 Lou1d g'lI11LI' 111115 11nL t11uL11L1o55n 1m11ng t11Lm thL Sout Lrn R1n14 1fett1n1f t 1 onL 55h11L the P111nLLr ro L u 14 70 71 lil 7 pflllltb re peLt1vL r 117 to 7 up to th1 51111111 In thL OvLr11rook g1me W1t I'I1r1dL1 111tLrLLptLd I1 ndLrh LorLd t1rLL t1n1L5 5151111 1551ht1nLL from W1rrLn M111n hL sLLonL1 41nd t111rd trlngerb 5LorLd 41nothLr 55h11L L11nt11n1nQ thL O5Lr11r11L1k 1tt1Lk C1nL5 prov1dLd 111 N111 11155 11r 7 Xl 1nto t1L L11 Z1 L 55 11L11 D1vL 1111111 11nL 1111 L ovLr 1 L1 551 1 r111p5 t L 1L t 11 I5 11 1 L 1n1 SturL15 1111L 1115 115 I'I1ndL1 T11n1 S1n11111L I1 k K11ngL1 R15 Rumor Vv11t AndLron T11n1 R11 ton 1nd B1 B111 Hhlf 1114 Lpt t1L Tr1111n from 11LLom1nU tr11u111Lbon1L N11rt1'1L15t 11l1LL 1111111 t1111 111 t 11111 11 Irm or 1- 1r1t11111 5 1v11n1n0 1 6 u 5Lt t1L 1 ArLh15Lb L11rLd 11tLr RLLVL Qr111b C1 1 L11u T1 L5 n11 LuL 1111 Frmktord 1 Br1un1r1U thrL551 1 p1sb 55 11L11 1 111nLLr L LLtLd 1nto the h1ndb 01 Prz111n14k1 1111' th ArL111vL sL11rc Tom b1n1o11L 1 t1L Lon5Lr 11111 In thc 11 t n1nLt5 4.6011 5 I'I1ndL1 pounLLd 11n 1 Northe1Qt fumh1L 1t the 77 t114Lt up 1 L11rL 115 EI1L1LI'5OI'l 1 St1tuL 111 L111Lrt5 to I1 Lr-on A 111d 111 5 1rom LLntLr 111111 L1 Fr111 or Lon5Lr 11111 LIITL17 I1 B111 knwht 111 th PLnn5 1c L1n1L 111 Frmktord 511n1L55h1t unprLp1rLd tor thL 4911 h11L Lr t11t 4L11t thLm h11mL rLL11n1' Fr1n 11 r h1d 1 15 5511 1 5 5L1m11Lr1n0f 1 51r 4 I7 L11rL Ed M1111rL m1dL t55o 1111111 ON 11 111d B111 I-I111111 5L11rL 11nLL 1111 15511 171113 from . . 15-1 55: 4 1 4 5 Q' gb 4 A ,Q I '11 "' . I '75 5 I 'S' he 11 Q '13 1 z'1dL Hd' ht :A ' 'z V: 1 34' 1' hc ad' ' '111 1d. 17.' '4 154 4 3- 'Z ' 4 3'4 1 '- A e 1 4 6 ' ' ' ,-4 ' 7 4 4 4' ' 1 1 , '55 4 3 A 'h"1s 3' . 42' 'd 1 . -1 3. 4 1 75 '1 ' "S "" 4 Z ' 7 ' ' 72 5 5' 1 ' 4 ' '. 2 4 I 1 B 4 1 4 - ff 13 ' '1 ' 246 . '4 311 1 4 ' ' ' 1. 5 4s L c P' "11 77 '. 4 1111d. 1 1 1" " ' 1' 4- 3' Lf- 1, .1 A .Q 6.2.1. 4 1 '4 , ck' L " 111 hc '4 ' 4 1' 5 .X 5. V 4 I 5 , V -1' -1-. 1 11 L1 f -1 .'11 3 1-41115. C55 1. , ld 42' 1 5 1 f - d 'z 11' ll 1, 3,4 UH' ,Q d , .R 1 . A 51 ku I 4 " d 4 d 4 kf d I1 c 111r Y 5 YQ S744 141 I 15' lL14- 4 1 ' 1" f. ' 1. TIL FQ1' 5, C11 ' I.'41 1 '14 Is. 111 5 v 5 I wi A H " 54, VSA: ic. F4 .- ' Y. 3 .4 5 5 5 H, 3 hx ' V4 ' .1 4 ' , 7 512 C A I 1 5 L 4 L h4s '. ' 41 4 77 5 11'd 1 4 ' ST: S 4 5 I ' 11 ,- , - , 7.5.4 L13- 4 ', 5 " 1155111 ' - . 45 ' . 1 ' 2 . A 'LS' ' 31' 4 111 d, 11 41 1 " "' -g1ckE "s' ' 1"1 "11 squz t ll 1111111 5' 1 111511 11 1111155 to 4 '4 3.7572 " 4 4 1 4 . T 1 ' 1. " 77 ' 1' ' 1 4 s h.14: 51' ' ' ' s 'M ' " ' ' 1 ' " .1113 1".'1 4 '4. T 1 " ' ' 7' 4" wards W41rrc11 Mann snared Z1 I'I:1verf11rd pass and 55'c41k oppos1ti1111 in the 3241 decision. B111 Anderson' 55'c ' fo 4 111151. 'Mc ' 4 .'.' 1 -1 jx rds 4 1 ' ' d 1111. B41 4 s 1 1 's 11 s . f . 4 the '1 4' 4 1 ' -'11 d'L1 1 h4S h'4d, 'is Q7 411. : 71 zsi'd R R' " 4 1 5' H 7C 4 5 11f1-5 14 '14 h' gz c. ' 4 1 14' 1 1 1 11s'4. - '4 4.' ' 4 1. 4 '.,.c ' 1, 4' ' , h' ' 4 ' s V k':k1 11 fz S4 " 45 77 1. d4' 1 h' 'c 1.4 d 11-s-4 11 " " 's d' hc z11'74 kf 5 if 's. f. 1 L1 z:p'14 5 11' L44 ' D 4 6' pi' Tle A114w',4:s'.4 'g "S" 1' 14 114' "1sx4 e 4 4111' us e he1's, 145 ' '11" f . 's' 1 4 4 'S 1. 4 'D 4 ' 4 4 ', L1-': 4 1 " ' 4 3 "1 4' Q' 1 L ' '1 " 4 P' 1' d'f1" 1 4 4 ' 4 4 4 L "1 1 A ' 1 c - . 11l1ekLd 1' ' " 5' . .s ' 1 '11 C1' R '11145'z" 'df 1' 2 f "Lf A dx' . 4 45' 4 " 1 5 'c 4 kf ' " '4:. gf . h1 ,4 1 " 4 kf 1 d4s ' " s' . 4 '14 1 ' " ' I' WS. ' 4 1 e The 4 ' 1 14c' I 45 S 4 c 1 'p. k chvkcd h' P' 1' 5. -f . 4 d h 1 ' h' 155 1 '4 1 4 4 5 ' ' 1 1 .1 1 4. ' e. 4 z 11' '4' 4 4. " I ' f s 'k' 1: 3' 1 ' 1 '14 L. . kf h' 4 11 " L '1'. '14 K 14 4' 4 41L1 4 1 held da '. "h T'11e' :'4 ' 4 , 7f' 1 " 'f 4 ' '. 4 4 5 5 4' 1 . 1. ,'4 Ll: 1 S' 2 1 4 1 ' , 5 ' 51 4 4 ' ' su: .' ' f'. ' 5 '4 4 4 4 1 :' 'd 4 1 ' 4s.'1' x F1jtx 7 ear Humrx u -11 t ClTK'LU pnm L t 1 t11uL1 mxu xx 1111 ul 1 1 11 X ILLUUIT 1' urln-' wr Ik Liu 11rd T wht dl.fmI1lXx. mm. .1m1xk 1 uk tu xwnu Lum thuug 111rt 1t11111 xx I1 ll wunth 111 1 mv. frwm Frmkfcmrd I-Ixruld I1m1 wud for Nlurth Lllf71l'xlI1Q 1 69 x 1rd m1rLh xx 111.11 1 1 wr L Frm wr um L1-rg .mu xx 1111 1t Amlkrvm tu I d tnrty tl r 1 1i1tX 1 r 1 1111 1t1 111 IQ37 rmld rd N 11 XN111 LL 1 1tr1 ' H 'wt 1 tw III 111n11111uN t1rtxx1th 111 umm r1 IVL 71 7 toH1v1.ri11r M1 tmum xx 1x Ntlll vu 1k 111 W or rm or www 1r1 113 1 r Lnr1 .mn t1r11u'1 xx11 1 7 vmury Fx 11 twu-11 fl dl 1 by 1111ur11 t 11w1111rN nm on nur 1 to turn 111k 01115 9 U Imun Lrrm Knmxlg mmn 111 to thrmxx 111 LILVL1131 uv tu W1t 11 1k uhm rumppd thk r1.m1111m-' I' I 1 N43 L U L 11 N an Cd kllx BOHU WLbLr 1 llllnbi kgr vu .ndmd xuth good xxurk WL-t Ph1ll3 mu turmd hu '6 0 lxfurg thy ru 5 touvh pift of th1. Non Lamg 1111112 with thnc lown tn tolloxx Fxrxt Frmktord wx lk turmd lm k by Northuxt 1 Lvgn rl NLYICN 1 111 xuth hw N xt III lltk Novgmlnr on 1 run xupt Edd Lm wn L out rl 7Uv11n In lf hrwt Pu 1 t1t More v 000 dnmhgd tm North Cithoh m1mtLr1.d 1 0 6 butmg tu 1 N 1 rithyr Q11 m11 yur ohm D1 1 BllHlfklDb xurg 1tLr1 5 tmur uf Nrr-.nut KD th hm xx 1 Ixhpp1n0.r Ru N11 1rU1.n Ill Krucwxxlw xurh hx kh ld Nlflfl out 193 1 T 1 qu1 pruduud only 1 uhty lxtt r r NU t XXIDLIIIIU up xuth III tn Hugr ur uw Ld thx 11 L11 r 0 nr row num 1 wulfx kN UL ILI' 1 xuru L I i HDI r m1n1N11.11t11 tn 111 t11 11111 r1-wt .ru uvkr 1m t1-. t r tn tlillyl mxn 11111' xl uw I1 Zulkm t1rL1pt11111 on L11 J xx wrvught H 1 ' x 1111 x 1 t 1 X trum nwxx 1 r 1 r m1rk r I l 1 xw11r1111g1xx1n1w11x mur Ll t r Il 11 llllx' r I X W U' L L I H1111 111111 rd t 11. nut 1 I P F11 1 1 rr1m,t1111 tw 1 1 1 1 11 1 1 x 1rd 1111111 mx 11 llllllg 1t1r r1'1t N 11111' 1 fx-.r tnm tm 1111 Mxk R11m1n1u x ,11m.r111n H111 t11 IlUIn r1 11 M1111 X1 nd th. tu L uwmgr t11uJ1d11xx11 1.0111 rmn 1 III 1. mum mrwd ink un th hrt itmr x 1t1 lI.1XlIl4 111111 Ixwlm x m11111111t11111 lf m t t11r xr111 tu wwf. xx1 1 11111111 1 111111 mu L m I'r111 Hn t 1 1 1mt11.1r11xxn fl xx nn VN1tC r1l11mt11 L11 1 r1 m 11'r11wt1wn1111 1 t1tu1 11 IWLIT to u x l H1110 ll L 1 N011 XXI mlx R011 IMD L L I1 .num lxwlm kx m1d 1 nrt Lt 11111x1.r1 I1 t11 I fl lt! '7 76 xx Il 1 umm tm 111 KK 1 lllkflifkl xx 1 lll1dL L11111 111 t I1 x lf tor xx wnm 11 t 1 on tn v111t 111111 thr1llLr 11 C11.rn1111t11xx I1 t11t Lund Ill U11 N um t11. tux UUIL 7 7 Olmy xnnt doxxn IQIIII 14 1 l'r1nkt1rd xx IN mrmxtumtly uutphypd 1t L11111111 M1 k St1 lum 5 North C IIIIOIK but n'111111qLd t 1111111 tln F1 mm to 14 6 du Pmmgr won wnnnv on 1 l"IlI'1'1I1gIOl'l Ns 11 UL1 0 IDI I itltml OXLI' L h vu du L 1t1h l9w4 B111 Rochl ulwxututlng for Iohn WflK'hI muh 111 thru toukhdmxnx IQIITINI Hwgrtord for 1 19 Q mlly wnnxt mkrford 111 t L 14 OPQIILI' XVr1Uht in rrmvton t xx 1X '4 6 my HVLI' Llnfhlldlllf, Cm. Ch1mp Northu t Tmuvh GLI'I'I1lIlU7XXI'l f1IIllly xnld d txxm tumh dmxns 111 th. tourth qulrtkr Om lu XXIYIUIHE in 1 otnr x T r 1 11111111 Vxrvht m mo touL1d1nxx11N w11nt 1 xx 1 D N ID Luw II'I'lI1UIUll md GflhlH1 yUf11lWl11xd an 1 Ps 1r1. wuutkr D1 lx ullmk on 111 1 1 1R1r111 1111 tu 111tu1t1 H 6 xntory rwht fllll d 6 1111111 xx un 11 wmkr 1 x wr 1' n 1rk H 111 wurxx 11 IDI 1 V1 H11 r1'1t 1 I1 xx 111 111111 m1 1 gm ll1klNl 111 WHIIII lf 1 1 1 1 l1'1 Hlln KNXKI1 k LUIXLI'lxy LL 1111 11 11r11 r1w11 1 1 .1111 1 C r 1 1 Mm 1 Xnlxflll 111 1 1 mr X r1 I1 T111 '11111 1 1 1 1x1 fm .11 I1 11111 rwht 1 N1 1' 1 X L1 u H '.LI' L Ikll' gl Uk 111 to txmntx tuur XXIII 1 111 lif -, ' Q. . R if 11 Q 'd-d h' 'ld ' s, 'I 'T 11' ' 1. lc c. 'c 4 1 skfs ' 'W 9 "tl 1 4. fxrg 1 " tcd fn the sc , f I 1 '1 was N 1d I S A 2 Vw' gl ' 1 ' ' I 'rl Al. 711 1 S ' 'l ard. S ross' P' H - -, nl Ti? - ,h XJ h C11 lv' "1 'F L11 ' 1 'd back tix 0' llx - I AH ' . 'A 1 I ,7f2. . -1 'S QQ Nd Q A 4 11A I QQ -fl. Q1 1 f uf ' 'Ski' S"'1 Q' 'll' .L.c' hcld1'dl'iX 'us lchzdq. kfd. 1 kt' d'sl 'S' 1 'L ' 'T' 2fl.ll.AL' '1 kuk 11-1 1114 1.1" '. kf 1 Vsfzl rkc Hell' "1 4 TIC lvhll I" ' 3. 'lx 1 '11 1. . 11k 7. 1. I rccwrd was C1 91 1blys. Ffa 't wry. I ' iw. ll f 1 Hz ' , 1 S 1 ' 1' Ll ' y '- v wry. but thc .llf Ir ta mt 'xtr. I 'lf 'a s 'd. F Q Pl, 'S fi,-t 1 ,mg L- gm-1 135 ,ug L11 ' l I - sr.1g'd il fvffynrd m.1r'l1 t11 c the 11301 .rf . ' ss. -' 1 11-sf 1 V1 401 1'1" 1 "111 'Ami il ',, f Inge g ' I gslg 'gjj' "Q V N .. '- . 'cl I--1 C lc fi Al ."1f'. .md fx . 'lffl f F 1 kf dk lgl 'St sun ' in FYI Q '45 V 5' ' Q X' .9 V d . 'hill mu . yu S. C. t Rl .5 . I gl rd 2 -6,6 .111 '. 'Ll 1 'cr1111 t as I ' 'I F lc ' cl thc " '. -'-3 1 J 'd cl " f hcP n '- 15 10015 lg . I . ,Q , A .' 11 Tl' " 1 ' ' ' lx ' ' :cc 1 I B' ' 'Est " 1'. "'f'ard '7'- " 'N 'l.,i'- '-'A xi .' la 11,f 11Gs'. 1 - ' 1 :'A,3i ' a"a N A' ac zd' ya ds. C1514 111: at unt'd f r thc Safety un il IN' 14 I' 1 1. ' U x il' A blxk 'ci ' Y' as "sc ' us '- X n G' G " A: - L ' . . ' . u K , I .5 A V .Q 5 1 pai: t K 'l. wh .dc ll sc 152 A .1 " 'th-f ik... '. 5 S ' 'all' 5 1 A 'scnf if 1 5 Y N- AS. 1 A 'ai 5 .C ' '25, 1 K Q 1- - - - V 13f6.tm ' ' th't:":1t1i 1 . " ' 'tics X, , 11 .L ' bi. Cx' gi N x' 11 N ' V' l,Q4f ' h"' Ni Q .d ul Xkcd ' ' V4 2 d 'S 'Q NHC IC Imk H11 ' N led hc 'Q ' to 11 - f 'tory IW" '. ' N W .2 S. 4 'c nd' ' x 5-3 -K . V 1 Q ' V Q V-1,1 fb. '1 1 '- '111':1l' VF. Lf . d 'Q x F h W C N' 'hlc Q7 5 'N ' ' th' I , bl' Rwchl. '11 1 13' ' . . ' g ado Ci 'x 'Q d LC C d S' ' 'I lhlvi . 'cak ullfs 111. 'f Hz ' 5 1 1 1 ' , ' 1 4 Fwfy. 1 h' W3 S id " ' R SIA! 1' ' C ' N . 'Q' B ' sc 'd 1 1 ktkud blwqkcd eil. " ', " 3.4.1112 .Hf J lNyB'll :x.1dR1fl11ddcdlxH.l11cl 11. Xppw ' p'c. 13' . Qwb k sl "d 1 3' Q " 'I Af ' . 'Iss first l.11f .gf s Bok. VJ rf 4 if 3 I ' 5 'I - tl - P' U 5 4.3 c ' f I ' " .I I XY J '. 'kcd ' .1 Il 'x' s' 111, 1. '. '+I-1. ' " 'I 'I img Mzstf fn I ' 11 cc. I ' 'ld ' IH' , 1 by l.L . Vw' gl 'Q 1111.11 XK',li . Q ' ll -, I ,JTH Stu " 's in ' " I ' Brvk 34. 'hich IIC lcn. ' ' lv 'Wd al ll ' 4t.111d. d, Hu ll .1 lc fix" wi' l 1 , ll1'l'i Jw fllfkli .1011 Y Lflxk' "Uk 4' rc' tllx cglt t 'I 1 ' S .1111 ' 1 " 'l .1ll six 111' v'r:' ' K 'l's .md RII 441 yards fu 1111- l.1Qt tr1'l. R LLQJ S utl ' J Hgl , fllflj lf-Q' 11' - 'C . wnl I 4111.111 111.1k111g .1 7ify.1rd punt rctum 1-1 r ll A ll fl? w111lNy FI'.I1klll1.llki .1 34141 x'1.'t11ry wcr - q Tl Q -1 1 , l, -kt'1-11111' R, '- , X' 'g 1. Hdrf Rf'-'i ' " ' lf 'I dw -1' If fl H' -L' L . .1111 l'r.l1.1111 . "11,'d the 'QF 1114+ tw 111.1 x'.1s tl ' m' 11'xt. .1:.1111N L ' 111. L111' l . by Plllllf up 41 34,13 1 ,HA Fr. 711 s .1r 'd llku .1 111 uw .1Hrc. 111 thc NX' , 4.1111 hit 36 111mg 111 thc 611.11 1.-.L111 tiff Q Nl . H.1 Q' f 'KH-I p. N4 xv. 4 2 Hi fur t'r.1l' wl1'1 th' P1 11" Q cxtwmdcd I ' Ntrn k v'r . Hy, 'I d ' .M w la ' XX' gl gl ,cl O11 " V N ly' .1 4119 ID.lI'Q . Luc Frankjrcwrd Hlgh Salma! 139 411 PUBLIC LEAGUE CO CHAMPIONSHIP FOOTBALL TEAM 1954 Front Row Ted Lyszkowskl, Howard Will ack Harrmgton Charles Dallas Bill Raser, Steve George Second Row Ron McCollam, Edward Tompkins Walt Graham, Harold Morris, Fran Galloway, John Wright, Bull McCann, J y Supp Thxrd Row Odne Surrxck Icoachl Bill Roehl Bob Frnel, jack Ehmann, Dale Wlttxck, Duck Bullock, Daniel Roberto Andy Wolfrum Iasst coachl Fourth Row oe Davies fmanagerl, Bob Roehl Iasst manager! Duck Pltts Cal Stoudt Dave Wilson, Nnck Garofalo Tony Vnsco, Bob janoska fmanagerl 1 t 111 1 1 1 tux ut mu n mt tontnn tht IOIILLI' 1tt1t bmltrtlng Nwrth C,1th11I1t urpn td I5 t1k1ng 1 t 1 n txx t ut t 1th for W1 II H II111 T11 1 L nny Rwhtrto t xx1 mnwuntt 1 1 t 1t on txt 1 1 I 1 ttttr rttnr Fr1nkI1nr vwu r prt tnt t uh It wut III txt It tlt L IUI t I uh -UIIIIII 45 1 1 t11n1w1n1t11mn uf IZL 1nt txptrmtntt Tony u -UI wund 1ttx 1 Inf qutrttr 1 Ill ttnttr lllp 1 r III 1nnx vtrtnxxtrt mmm x 1 t mn nw Ill rtt L I tt r 1 If pu t rr tx t 41111 UI In t 1 nw 11111 twnmtt II s1 n x 1 1' Qww 1t1 rh 1 t I t 1111' r 1 f 1 L1 t t tw 1 1 ntrtnrtl 1utt1mt W t t1 tt P1 xutu D1 m Rwxrtw 'tttln ' turtt tntlthtwxxn 1nt tr1tII1n' II ntu r um 'It rttnxtrtt x 1trm1nt11xxn 'rn uttt n IN I PIU an tfkll UI 1 L -.X L 1rtr1mtuxx11 'HI xxltm Dmt Wlwxm 1 C11r11I1Io Tom Bttttx IIILI C11 Stoudt PITJHIIFILIII P1I11tttI hy tvm twrmtr Fnnkford UYILIIULII C1r1tZ. '7fJII'IL1ITlWl III xx mm tn 1 1 1 N It UH Itrtn ur nx mr I'lI1l tntr1I IIILI Lmtu n t 1mt from IWLIIIIILI In tht ttnn 1 I tx 1 1. xx 1 1 It t11ut1t11xxn ttr Il IIIUL n twh u t t tn PIKJIILLYN t Ut 1 t I my 9 7 1s ttnttr wt 71 un l'l1lLI 11' t of txt Nlllg pmnts 1Itrt wvrt nt t tx n hn 1IIx tlmxn tl IN11r 1 llltn 19-I-I 1 15 twn rttmtrt 1 I31t11nIumNt I tnlr I31II Ruta l6fI pnunt fu 1 trmt nu 1 n r ttt t t L nt tvtt txt s II 1N11 I ' 1t I 11111111 r tu urmtr 1 mn -. txnmtt nr t t mm r II tm 1 xxtrt t1rr1tt 11 tn t t11t fu mu t h11 xx n jw 1ItI'tl1 to 0 n Juvrfk lttutlnttt or 1rt 1, In Uxxxnm r utrnrt thnx mt 1 rn IXI WL tt IIFJUII fur 1 . ,, . ,, . ' . . . . . 7 EIIQ 41nd .I41ck Vv"ntII. LI, sc1s4ti1wn4I 11s I "rt: II. 4 1 "1 J' . " I 4 " 'IH . Nik ' Id 1 ' 4' ' P' " 4 4'k. '4 .4 , '4 4 4 ' ' . "x 'z "s 's' W'24AQ " "A' 44 ,' '.I4 Slfll tIc'isi1 n 11 '11 47 'h Inwns CQ ' I :Ish sI41shctI tn ll If' ' II. ' 'I "I 4 'Ih4 ck M4 ss4 1 Id t' . .1g.1inst markers hy ny Russn 4nI v.'.1s I11't tn thc '4 . D41 ' ' . I '4s: "d 4 Is1 hz . I' R1h' s' 1 cd the ll II' n ll kc A 4 197 Ioss tu h4s's1m'4 h' ' " LI. 4 A LI ' ld c 's' C' 4 .4 I 'I 'A " " ' 's" LI th' I7 I" L04 L ' I ' C 5' ' I' 4t'h. h.1II' tm win. 117, lftl hy Bill KW Vdy. 'itl :II III ' . I. S utI C.1th1mlic r11IIctI t1r.1 3411! hy tI1r" 'I I ' s 41f ' I4If ' ', I ll ', t sq c'z'. 4' I-it 4-S'1 It 'Rss1n. I' ' 'dgdpzs LI". " ' Di ' I fl s4f','.B'IIR4s'. 4 'h4ck. LI " ' Vw'Is 4 meth ' I' I ' ' II ' INQIQ1' . 4 tl D4 "R1IW' " 'I I1hI,'It's An 4 ' . .,, 'ss' " 'I' 'Q Q 4 1' ' Q ' rl fur IJFLIIIICI-IIIKI. C.1LI111Iic. l3'Il. fm' thc hrst win 41g41inst the I:41It'11ns In pu II , 4 3.1.43 "1wrIthcPi1n"rs XIII s' " I4ck CIR' " " 'LI4 '4I' ' Il' L11 -42 in s fc .1 n'x' s'.14' 4I hij. .1g.1' s thc 1n I " IS. ' 'I I. V I ' IIh4ck. I " 11pp11siti1n's I-I-3. Vs' LIt .I Q 41" L r'I I r ISU. thr QI 11 fnu su"'ssix" plays tu 4-uri The sccf .1I.'w .1 t' x' Ii,,h. nI s'1 r' IQIIU' vh 'n XXVIIQJII .'c111+pt'tI p 4 rth 1 " I11I I'Ic nn tl 'ir -II .Imnny R1 I ' s 1 Ict Inust' il KX" I c Imss nf many x'ct'1'41ns th' ICAHI nf 'W pc fqgt fuss f ' F4 I' . ,Inf St" ' 1. f h.1 I 41 Ins' , cwrtl 1 I 4. C. 'L starting with .1 IWIF hc 'I 'I Q . B11 I ' 4cI cs " ' '. "I II I ' IIQII 5111 q cs ll Ic ILIIILIS 1f I'I4 " ' , I '. ' I41 'It in tht' frcnzy I4 l II "LI th' ' 14I 'I 'stIt'. tn .kc Vs"'s IiIIy. 2743, " I I 1 I' I' '6 LN 'L I " 'I 's. IS4 'L IQ If. .-XR1" f 'Ib C' 5xP215SJ" 'If the I: I 's " " 'I IQ' C' 4 ' 1 LI "I Q1 I' s 4ClPI'IA .1 13" " 'c Hi " I I yn rl ' ffl n"r tI"'A. I' tI1' t'41m r' '1v'tI .1g.1inst "6 'C1HHI1. .IIH1 5' D1 'S I lII'I I 1 pI I IIC 160 F1fI5"7' ear History' econd marker ja1k Clayton conv1rted this one On a ram soaked field Roxborough and Frankford sloshed to a 6 6 tae G rmantoyyn yyent down fightmg but lot 6 0 Bok vaa next to lose 14 7 Clayton reeover d a fumble on the Bok 18 to set up Kryn ka for the first ounter A 30 yard pass late an the se ond quarter gave Bok a half tlme ta but Way ne Kauffman on 1 Statue of Laberty from Kry n kr proved enough for the hnal yyxra Led by Jammyf Davx Frankford hat Franklin for 1 7 7 wm but hlgh hopes h1t a bad snag an the 7 6 deelsaon 1n favor of Overbrook Laneoln celebrated the ded1cataon of at new Held by takmg a 70 0 wan sparked by Herb Vargas D1ek Constable Don GYOSSI and Frank Scornaaeha League play ended vtath 1 21 7 vletory over Olney wath a good daspl ay of offensave and defensave strength Ag aan t the Gatholac League champs Frankford played veell agaan t North for the fir t tyyo and 1 half peraod but the final read 78 1 1957 An 8 1 0 reeorel rn 77 was good enough for only 1 fourth plaee an the taght Publae race but the Paoneers reyoaeed an 40 14 smash of North Catholac for the hlghe t wmmng total by eather team mee the er1e began an 1978 T d Marano on 1 6 y ard fake buek lateral seored the only poants to down Hayerford 60 an the opener Southern vyas rlpped 40 Seores vyere Walllams reeovery that enabled Kryn ka to seore and again by Kryn ka on 1 73 yard punt return fol loyyanff 1 handoff from Davas A bloeked kack on the Southern ten opened the yyay for Dayas to tally Iron galloped 47 through the lane for the fanal An unseored on reeord seemed poseable as Mast baum Dobbans and Fdason alloyyed the Paoneers 57 41 and 76 pomts respectlvely to none for the loeer but Germantoyyn eolleeted 19 polnts an a 41 19 P1oneer yun The mot amportant and mot publx azed f ame of the season yya played fonee more on a r11ny mrserable day before 7 100 hardy fans as Lan olns poyxerful T up et the P1oneer 4 14 an 1 frame agaan loaded vaath exeatement doyyn to th yylre Olney had to sette for a 73 0 o In the Thank vavang Day cla s1 Frankford yy ent rlght to yyork yy 1th Kry n ka gettang tyyo tou hdoyyns in the fir't quarter and throwing one pass to ohn George and another to Ted Marano for markers In the thlrd peraod George scored agaan after cateh ang a pass from Irons 1111 Davls voted the out standang player on the wlnnlng team made the last one after beang called on to make all amportant fourth doven d1stanees Wath a fvt soft touches on the sehedule the Paoneers rang up a neva seasonal hagh of 279 poants agaan t 64 agamst them 1958 Howard Foulkrod reeovered the openang kackof whxeh 1 Haverford back dropped to enable B111 McTaggart to eore from the ten on a handoff from ohn L1tzke 1n the 78 opener but Haverford went on to eb alk up a 70 6 wan The followmg week Frankford dropped Bartram 166 the Bartram touehdown bemg ats first 1n five games agaanst the loe al boy A Frankford reeovery of 1 fumble on the Edason 74 set up 1 Ron Sykes pass to ohn Latzke for the farst Paoneer tally lohn added two more on a run the first two Frankford pomts under the new optaonal after touehdown arrangement Frankford sevyed up the game wath 1 fin al peraod touchdown after Fdason eolleeted sue poants for a 14 6 vxln Ed De ar dropped the Ifdason ball carraer for 1 11 yard if the vt 1st e An Q S tle va as the best the boys eould do agaanst t yaeld 16 0 l1nemen and backs got 1I1IO the seorang pleture Lrtzke seored a touchdovan and the folloveang tyyo poanter Ed Dear blocked an Arehave fourth down k1 k vxha h Mark Smlth fell on 1n the nd zone Lanenaan George Heaneman tackled an Ar have ba k for a safety to complete the seormf' Laneoln took the l ad an the Publae ra by addanff a 76 7 eore to ata eolleetaon ats saxth an eaght Frank ford ame Oln y tall played an bad lu k agaanst the Paon r droppxng 1 9 0 eount Hememan bloeked an Olney ka k that rolled across the lane for tyxo poant A Frankford off ad nulhfi d 1 counter by Ru Ka h and the seore stayed 7 0 untll the nal penod when Lxtzke mn pate of cracked rlbs s ored after a dray from the 7 Russ Cornell eonyerted Th Faleon ay nffed the 77 drubbanf to eome through Vs 1th 1 77 17 Vs an to gaye the Paoneers 1 5' 1 season : . ae 1 e . .5 1 , J 1 'F 4' 1 l n . y ' , ' ' ' - , 1 - ' 1 ' '. , C 1 f' 3 3, . b ' ' ' J 1 1s x 1, f . 1 77 1 e s ' 1 -s ' C ' K' sq 1 4 ' Q . -' 1 ' 11C 1 - 1 ' ' 'Q v ' s v 7' f-7' - ca 7 e ' ' L, 4 L 1 1 A 1 1 ' s ', f 11 1 1 5 1 e 1, ' ' 1 1 . 1 1 s, 1 1 s 1K1 . . , . , A . K l J-T , S a S 1 '1 l ' 1 1 - f ,e 1 K1 , - , K s 11 1 ' 1 11 . :- - 1 .K 1 e e1 1 a 1 ,' , '- 1 s 1 J 4 A -- 1 1 1 , -1 s 1 My 11 - 1 1 1 1 1 - 1 M 1 ' K ' 5 1 . 1 9 5 I 5 4, 1 F 1 11 11 111 s s 1 1 1 11 'S. 1 . K . . 1 7 S, e a , - ' J, 1 1 V K - 31 1 1 1 J 1 f 5 Y H Su ' ' . 7 -, ' ' '- , 4 ' 7 ' , - ' I I I I I K T 1 K 1 - 1- , 1 K K K . . . . . " Rf 1 1 1 s 1 72 s . , , . , K K I , 5 1 - , g . WK , , ' 1 S7 1s 1 1 .. . , . - N 11 1 - 1 1 1 .H e 1 1 .1 '11 1 1 11 1 . K K loss 1 1 'h 11. e 1 1 1 1 1 1 1 K K Y . z l K Ki V K, . . ,- 1 Y- - . , 1 . 1 1 e . -1 - ' 1 1 . 1 1.1 1 1 ro Nor 1 1 made by George on a Bob Kalvy asanska pass, by Dave Clmml The our Vaeffk 3 Dt Hg fheabf Llub had 1 . 5 - 7-3 , ' ' " l 1 - N- - , K , 5 -s K O , . 21: 1 . . ,, - ' '- ' 1- , ' 1K1 1 f s 1 f f 1 - ' . -N i K, ' V' v , ' 'W " ' 3 an ' K . - . - 1 1 1 1 K 1 c 1 c 5 K e 1 ' 1 K K e . 1 1 1 1 1 1 1 K - ' 1 - - s y -1 -s - ' H 5 I , ,Q 5 K- N , e 1e 1 1 e D. . , 1, 1 1 1 1 , 1 e1 1 ce '1 g .., , 1 - 1 1 - 1 1 s 1 11 , .1 1 f Q, SK . I , - 1- -K - gl ,SK C 1 5 K K C K 1 , 1 11 1 . ee s. 1 K 1 f 1 . 1 1 1 1 s ' 1 1 S e' 1 g. 1 1 ' ' 5 ' 7 ' M T ' -sf- .-- 1, - 1 ' v A ' ' A "' 7' ' 7 " ' x M KN K: K D K K , . 5. A , 5 L K K . - ,. . , 1 . . , -. , , y ' - K 1 K ' 1 K v K - Ks C 5 le . 1 1 .. fl 1 SS Q1 . 1 -5 I v 1 ' r ' - ' ' 1 w ,e Sa 5, 3 , K K SK . 7 a 1 , ee K K' 5 - 1' --' - . 1 C 1' 1 1 1 'e 1 3 . 11 '1 1 . ,1 -1 1. K--, -Q K K K 1- 1 N 1 lss. e 1 s 1 e g1 g 1 1 sg 1' s1c, 1 11 K ' 1-1-1 '1 1 1:1 , ' . 1' v - A ' 1 1 " -sf- : e ' e J. e 1. . Frankford High School 161 A Single Wing Power Play 1958 1939 60 The D9 team w1th 1 five and flve record was the first slnce 19 7 to allovy opponent more pomts than It Wls able to seore Itself The 1959 season st xrted out rather dxsmal for Odle Surrxek football charges Haverford beat Frankford 14 0 Roxborough was Frankford s first league opponent and was able to walk off wlth 1 44 7 yrctory A lorden to Samph pass accounted for Frankfords first score agamst Roxborough Grant scored the second tally as well a the la t Pxoneer sm pomter on a pass from Degenhardt Kruse and Degenhardt play ed very good defenslve named Shaw contamed Frankford Frankford has been hampered by the necess1ty of seasomng new material 1n actual play to replace expeneneed letter men lost by graduatlon Gratz S Bulldogs overwhelmed Frankford and proved too powerful to handle as they won 12 O The Pmoneers took Mastbaum 47 8 as Kruse Degen hart orden Cornell and Sldel ky all collected sur pomters The game w1th Germantown proved a real thr1ller as Frankford won 77 16 Kruse and Snyder d1d the scormg for the Trx Colors along wlth Bob Hlrl who p1cked up a safety The1r fine V1LtOfy was only marred ln the loss of Alan Laskow kx who fractured h1 left clavxele Northeast got If first look at the Brown jug when xt but Fr mkford 0 70 at Memorial tadlum Northea ts Cantor supplled plenty of thrllls as he s ored 70 points for the vlsltors Snyder Shannon jorden and S1delsky all figured 1n Frankfords sx.Ol'1I1g After a sound beatmg at the hands of Llncoln 74 0 Frankford met 1 h1ghly rated Olney eleven Olney of ehamplonshlp callber th1s year posed qulte 1 threat to hr ak the Frankford Jmx However led by bloekmg back Tom Samph a well tramed and spmted Frankford team shut out Olney 10 O Team work was the one thlng that enabled a seemmgly welker Frankford team to down the Trojans Hard for the seormg the latter scorxng a safety Flash Flemmmg joe OGara and Bryan Hlgh played thelr usual fine game The 19w9 team man aged to redeem 1ts rather poor over all season rec ord by defeatmg North Catholic m the Thanks QIVIIIQ classlc 12 6 Wasser and Snyder figured 1n the Frankford scormg Frankford hopes for 1960 are brlght Mo t of the startmg offensrve team are Jumors and w1ll return next year No doubt a hlghhvht of the 1960 ea on w1ll be Frankford homeeommg football game at M6mOY11l Stadlum on Saturday November 5 agamst Mastbaum A blg parade floats and a Home commg Queen wxll be among the afternoon attrac tlons wh1eh yull probaly dravy many old football players as w ll as other alumm and fans ' - ' 'z a 3 f- 1 '. s A . .- . 2 K Q Q Q .Q . . - -' 3- f 5 ' as - ' - -. , , , V 4 ' QQ .YQ - ' - 2 A V v Q 5 I Q , l f . Q 4 . Q . Q . . . 52, V . Q " . ' 1 'z e' . 1 " . , ' - f ' s s ' ' ' f . f . , , 1 ' 1 a 2 . ' '. ball for the Pioneers while a Roxborough player charging Kruse and pintfsized Bob Hirl accounted . ' . " 4 , " ' . Jim ' . K Q7 , ' . ' ' ' ' r ..' , ' ' . . , QI , , . ' s f '. . ' . ' ' . s Q ' . ' x ' . ' 'D s s 1' . ..-f . - ' ' . 's ' ' . Q. . Q YQ . .Q Q v Q . Q Q Q ,Q Q y K Q .- Q S , , , , K Q K , .Q .Q Q . Q .Q V. V Q v ' K ' s . a . ' . ' e . ' . ' . . . . 'P f is ! U 4,1 1 FRE -'HF' We .W 3 -WA 1 X 'FN 3 fr fi l. 'XII' Un vrnv-l'J30, Q. ,Luk NIQKJX .HIL lvfu lllairmkwn pl.1x l1.lrd-IU-18. S, Hub Hunlvr' 1-uw llls' hall-1950. -1. fgarhmr fnilln r llld rw-I x mn-IU-13. 5. Alln- sun is nn mx Fran ford Hwh Qclz vol OCCER tr xx t t 1 wr tt: x N wx r tn an t nrt tu 'hut L t tr mt t tm xt Il 1 kilt x 1 t tt tm 1 trt t uw tt wut thtnuptutt 11 tum tlmt U f 4 K" 1 ' S t 4 W J 1t xx Il t ltx htm :frm 11 x ttm- wrmttt Lttvx 111 t uw t Nut tt 101 Hut L K' tm tt t r fu m wrt xxt 1 Urn N 1 t u ut 5 rwmt wt un tm 1 lt Nwrtmttt tm wx cut t Wlfitttm xxtrt my tr hrntn ftnmt xxtrt tx xxlt -'mmm tr xt ww Mrtxtu X Mar 1 1 my v 1 can Htr tr n mm xxx tu rt tt Illll cs tn wotttr tt m 1 rml-.turd n 4 tn 19 ' Cnrtrd rw KL tum tt tm rt ut t tn ntrn xxtrt tdtt t 1 tn t mttu L Nut txt gtm-. xxtrt wt tlt rttfwrt tn Xtrx lllubnl W L t t t X L W t Ku 1iIDgN Xkxfx NL ILL L1 LL 1 if 4 t L rt tt tm Htxtr1+1rtlS ws ut nu rttur N ft ttt rt ut K RH t rw 1 it XXtXtT II1 1 att Llx urt hx t t t 1 t ut :mt tx L tr mtt tu Frm tt rt ttt 1 ft t wt 1 tr -futntlmmrtt 1 ' x t I1 UI"'lI1l'L s. 1x.uL1 g t H RUUMH T T1 H I l ' L 11 nll XX LL V HIL IXX L I XXIII t l L 'VX t x R R X t 1 att m 1 t t rth t x t x try mx x It ll uw umur t tt k lfIX 1 It tt 1 I tr x ft t 1I'1lll4' wut Ltmw To t h 1 mt tntd tor tht tttm fMr Murphy ww III txt rmxj Nut t hampton up xxt It rtxx trt tt tm xx n t tt1I't 5 Frtuk brim ttm 1 t N xx lv H11 thtr tltlt f wr hmktmrd tht thlrd m t rmx tt qu td xxx t llit llflnd by H trry 31 tu' md uvtt IL 5 Mr Murtwlmx who by thtt ttmt Ind rtturnttl tw tt at 1' 1 'V 1 t Xklti NX t P1111 td lphut md th n 11 st t playa m umtt t n t muddy h ld Mr C Alun Snuok tht prmtst t wth t mx tt tm lwtt tux Mr Mur x xxt t ttunk t xxmtr 1 7 t tm tutth X Mr Htrrx N Btrtcxmt lt n-.xxly tppomttd fttultk mtm mrj hm h tl III thlr 1 ttt L Hn xx tn 1 nm 1 n hay umltr Mr Ihr ax 7' ltt f t fly xxlth VJ t Phlltdt ul n XX tlbrltltu tt tum tl tu tt tm Tht 4' tt mtdt ll xx rf w ttptu lf t v n tttttm Il ll xx rn th Htvtr fm uw tur tm IUUWIUII 11 tt tt tu 1 md prxx ttt w L t IL t R lm trt t s. 12 4 t tt mv N unpum um x fm H m t t tu u t N111 4,7 L I'tK1IxL tt wt Kilt I' Ml Prttxktcurtl nt Xwtmt T1 ' lg x 1 P111 at t m tmt cw t tmt 1 Nurtmtt t pu It NUM t mc 4 R 0. 1 w 1 x N t 1 t Nrtwwu tmt I t 311 Ita 1 W- tn r f I It LMIL1 xrt ttttt 1tNUt t 979 qu t M111 trttmxt LXX I I ty IH Hfttt FI ki U 11111 tt ' L 1 tr txt tit 1 HIM XX LL x Lflk IU 111 ' ' U kr f 16? Sus xtx Ullx HI' th' tkrQt xp t+ 2 lwptcd lj' the yc. l Xi' rt li: wt: , .tll Ili lc. L ' .H IN I 5 -ff FQ kfwrd. . tl 1 5 ll tht yw 5 tlw unc F XIIU' ' l ' X2 . ' 'Q' tn 4 11.1 'X plztycd cw 9.4 N ll' gfud htll. The 'Q I ' A I' , I 1 Q 1 ' sl' t 'J i. hawggptt 'Jtl1'Pll'LQa, ' sip The 'L 'nqapfcdlw' 1 ' '. elm-l. xg I 1'. 1918, 1219. 12--. 1133, 13351 md In Qpitc wt' at lfl tit' with Nurthuvt in 1919. lt. 12'7.l11lf77 ' ws hcC 'Qa p' 'Yplydc' ,in , . ' , 'K 'L ' I , ' - 1 ,- futig N1 tlws 'zlfl'c. 211 ' hc PHC 'I-1,51 .251 2', ,J ,IZ-I -2.l,d Lx, 'ffl I lf L-Jn, t titl' ,uma In It wrly lx, A ,V , , 5 - ,, Q , , yxt 4 ttf tht' wlm tl. fir: kft 1 'ge wt eiqqntly III ,Z .hmx -I-tc 19-H mum Cndcd m A yngnml U, ic' dllzgx SzIl",l l'l'dltrl, 125. ,tl rcs -RC 12 C V hc :,H- Aslclufs 'hc H "w l"u5 '. :t3'2t tstwz '--J. . 1. " . . 4 F "'pl:,'cd "h,a 1 "1 ls. ta " - X "wal,ux'cd If -A "s , phi' latrll' . slug ll :ntl L njcll ww sch ls, EI. N lv t 'as 'wg 'I' g 'lx 'I ' Q. Tic 19-1 ua . ' 1 ' cd ly' Tie: 'wltfiiwpz' flxfm' 'xt .zj . LA 2 " I' MP4 7 .I 12114 d 1-."4 Cllcgx ' 1' "sc ' 'dflzi Sc' 1 'Q .Nu l'Ls.g JCR 41 lxlf Th, ig ,l Lil: PDQ- , . Qi- Pt ly 51,1 lxl 1,-5 N5 W X 1 in 19-- III sp' ' rv.: V " C4 'z 'lphizt In 1913, It " ls: N ' glftngs hcl' I 1 7: 'tg 'zpfc lk 'Q . ' 11-3 .nrt fur tht' Ir'v1rwt14 jxtrx. C. 'A " ' Pl 'I l'l Qqua I . N t '41 titlcs in .t vw ly 'L rin, all wttl 'lmrtl Cullvgc. Vv'c+ Plulgt lclphiu. Nw hw Qt. Its lcngu- tw ntwts I Q Il' 'Il ' w c 1 t f rd .1 ful +l.l' " tl: fl' '41s Ct' lQglQ1'sI'pflcwlwlQt .tru .tmttlgtlwlt-. In 1214 tl X ' fi .t m'nti n wf xt ot. wh Qulw ls by 1Cf-CLIUUS Ffixl 14 Sclc: . xc 1 l Studs fur tht' tirit tlmc. .1 Mr. Hurt and at Mr. jrwtucs watsthc t-.tpt.tm uf 11114 Qpluntlitl Qquattl, HU W H ' ww It Wh fff'f1'1 tml C' R N 'H Tlx' 'Z tum wa, gnu' N wull unttl it luft tlmu M x A Qmlxm "t Cxmml if lx tl E c' 11 gh: A 41 I bfi 'nt to Central ' tht las ,zmv l41tx ,t ,nlwr uf I x 4 k'w 1 tl ' lltm lcll ,J "f th' vm, I Im lj-Q th, gtrugglk, WM W ,R ,1- UV I YY Tllf lwgff fx' I N xl th? Wu 4 in rx "I l. thu Iwi WM tw Nw rl '. Qt. .md mmcc IIQQIIII mix WM 'N m 1f'W'Ui yC"I-N' ' 4 " 611141 'l 1. Q pm -s vltl Vwfcft In 19154 th' ftrlt ycztr uf .1 ,Q -xl vi tl lt '14 lclplug 4 d I ' IINN 'S 4, A' 124. Qhcd .ml wwf pup 5 my ' . f'kr.tnk'urt1 '11i4l1ctl wg nd tl ' P "rx mugs wrt' mtv th' runnxrtlp xput III tw Nur lmtxtxtt with Mr. XXY.1l1IILlI1 .14 gf .1 th. In 216 12-6. th' ' 'src T.11T"XX'iIl4. tw lmwa 4 1 'tw uw. -1-I C WL- mlgun W, A 1LVhQ-tts Ut- th, I ,, 4 The '-:HH ' Q ytxxr, l91'.xx'.tN4t lmtmcr ww tn tltr ycztrg tit' Q. K. .twin wi lm XYQQ Il lxtdclplmt .md tht' ttxtm. It Quttwtl -txtjv pt-mtQ .ul gtll xml itx Nwltxxt. lrtught tl Qcwtttlfplmu Ptw ct' iniilx 'typ-t11't1t4 wtlg' thru' lurzug th' wwwtt mu tim xxtv: In 19.38 tum tics .mtl .t Qtnglc t1cI'c.tt wut ht' :tm tw thx frxt 44 "tr ghd pi 'whip fur th- sch 1-tl. Ullwl w 'I lwx 1- 43 11- lirl Qpul thtl - S :ul Nw tx Nt xt1Nt.t1mt't1 K4 tirxt It NN in ning ytxtra vivu tittkhci m .t ttf Ihr Qcwlutl with tht' t r wp. . 'Hly If 1-wt ttf tht' I'11t11t'vt1. If". Tint' .mtglt xutx C, Ruwt-ll tv ' Fmt: txtm. Mt X? x'1fI.tll " mg .t Il ' I ' wt' Llt' tb: Q 1lty. TM Wy, 4mu,I. .t X t' W1 NU I ,Q St Huh .mtl th- g.tpt.t:u xxxtx H. N, But- wt. X-1.1 W4 qw- lv--1, in w tl plzty wtf U I ' 'lu Tl c 1 V214 th' txtm 1'sw.ttctl ttx 't'I'f4'1I'IN.lIh'Cttf- thc 1. N 'um intw Ihr" 'xtm I" i 14, Fr. kfw 1 lttsr U14 F LL,1 Io r ight Ir1nk Gransbach Otto Grupp Raymond Ixennedy Ln-orge Stzele Harry Barfo Fred Grupp Piul Thomann Russell Vlurphy K L ll xfux x 1 N r 1 1 Mxml L ' 1 IKII I W I lx H X T L XXxX dk I I' K K k K I IIIII L IIIIN I'r111k1 1 ,. I1y' II11 qlwc wwru I1.1I 4 II'1I111tI11 I1111 TI1 VIII . '11 tIc.1Nt 1. M.'I " I. Ii1'I111,C tI11 Lr.1,IL1. t111g Iain .1g.1111 r.1t:II .. NCQ IVF2 II 1Ir11111xxI I1 I1 1' . I'.tI'IIfC Ixx'.11'x I1 f'.' N III IVF? IXLIKII III .1 wg1111 I g'I.1.1' tx TI1 ' xy Q Img rI1.1r11p11111xI1111 III IU II11 Iu.1gL1I1 H-1 " ' IQII III .1 IMI 11c.'c 1-1 III? ,I1,111111:1 IIXI 111 ,IIII I'r.111IxI'-nl II11 11I.1ju1+II', xx':1I1 211 tx -1 111 wi 1'I1' Q1-.1I 111' ity 1n11'?1 Fr. 1',I .gait Y. 11I.1xc. IVF: mv, .1 rc ' Igifzig I 1 Ixk I' L Frankford High School 165 CITY CHAMPIONSHIP SOCCER TEAM 1957 front Ron Charlie Tramor Steve Klnsley ff enlcms Benny Mahan Second Row George Dechet Stanley Lllk9WlCZ Bob Kennedey Frank Hlst B111 Zaun Bob Hunter Top Ron Walter Bahr lcoachl Walter Lucenko Walter Clauss Gunther Metzger ack Miller mrtheat nel Olney It tae 2111111 aoneer thard pl aee The 1940 aggreeauon eould not do lxtter thm yxm 4 or ate league gfamei The battle yxata 1Northe aet Cfltlllllle en e an a Neore do tae 1941 waxy a Paoneer Noeeer te am vehaeh eould not ome up to the lexel of prevaouw yeare The ml reeord 5 owed three yxm emht defeat and tvxo 'md ported a reeord of me vtms tour lmsem and three tle good enough to plea e the Tf1COlOfa eeeond an the Puhll League A wan an the game yuth Northeat would haye taed Frankford velth that xehool and would haye meant a playoff Aman Northeaxt went on to glory xmth fa 1 trmumph mer the Ploneere I-11 tory kept repeatanff ltxelf 1n the perenmal rlyalry hetyyeen the Arehavew and the Paoneer Aeam an 19-iw Franford mound up an seeond plaee yyath the Red and Bllek rompmq off ve1t1 hret plaee honorb The Ie am reeor of eexen wan three lossee and two taex vns eearned by Wallaard Baehman George Boyd Ja k Wllk1H:OH e are of the x arelty md th other hard hqhtmg hoy arry Barloot lr ranklm arm md 1 MeCurdy deaerve mcntlon for the1r vxork on the 1944 team veha h emerged vxath a record ot hye ut torle five defeat and tveo tae Gmlae B111 eut yyyler helped to shut out Upper Darhy Vve t Phlla delphaa M1 thaum and Central Wallaam Faelder and Duteh Albert along Vslth D.an1el Prlee Walter Gentry lohn M Kay and Rxehard Hannah parked t e re appe aranee ol the Paoneer an the -eeond erth o mon m 19-M Seven um mo tae an lea Ue play yyae the remark hle reeord ama ed hy th boyb that year 1th a reeord ol talrteen yxan m twyo oxe the 1946 xoeeer team tayed up there among the , l , 'I I : ' ' . I ' I a Je J ' a ' - r . ' , 3 lv 9 h 1 ' : Y 9 . ,J - Na we ga " lc' 11 xl: P' 'X 5 in "1 ' ' f 'i ' 'Q 's " el "f" ' 1 ' ja ' ' " S. ', . ' 3 '. N' ' I I I I. . .I I II II . .I II I I I I C . . I I fl 1 -. '. , dll . .. ,1, . -, '1 ' I ' 'Q " '.z Q W . lx 'I 's. .e . . e e . ,, , A - , , W, , , , H: ' 2 . b .. Fe ' G: 4 B11 c ' ' N' 5 ' ' : ' :. fi . 9 V I I ' II I' .- .h .e , ,-SI . SII .I Q 'C ' a 'H tics. However. the hoysin 1942 played excellent hall. IS' N 2 if Y ls' ' I LI ' , , . ,, . , I , reg -I, . S z " :J ' i e 11 I I'I t I N -Q ,C -, A W . .S .. . . " 4 . Q - NIII . LII .I I . . I 2 ' IQ 'V ' ' '-1I I w e L. I . kr X I .- .Q . , ', . ,I t ', , C - 22 N 2 4 S ' .e a -- , , ., , . ,, 4 ha If 'I- ' a ' 'es' ef" hw - I, -Q V , - an - , .' " ' ez 41' ' 1 :ss ' e j" . e U - I - -,I V N Y x , V 5 I . . . ' M 5. xz' A f . ' ' W' 2 " ' 1' U V sa el ' 1 ge-eq ge- ', " X . N 'I ' :'e' H s.' fr. I - N1 Fljtx 'YEJT HIXIOTX 1t1gut tl tr Ivartht 1 t 1I1L1 O nty xxtrt t11t tt11115 xx 11t11 1111t1 11 tht 1o11ttr5 t1c1r tt 1 P lxlnfr wal I1 t1t 9 7 tt 1n1 -'1r11tr 1 rtt11r O tt11 XXIII 111 Ilftt 41 -t 111 tour tlt to tmtr t 111 5tt1111 1 t 111 t t1g11 txtn v1n1t5 L1UI'1I1U tht -t mm t11t1tt1 111 hutouts tor tht oppontnt A 115111 tht xxor 1 tlt1t1t ot 1 t 1151111 xx le thc Ont xx 11lt11 tht Arthlxt xxcm by tht 11xtrxxht1n1111-1 5tort I1 t1t OOVx1l1Q t1r t t 1111 t11t1tt1 up T1 thlr p11tt ont 5ttp hchl11t1 tht prtxlnu 5t 110115 htrth Tht rtt11rt1 for 194'-1 st1nt15 1t t1txt11 xxln two 111 5t5 ont tlt O ntx 1111.1 Nf1ft11tl5I xxtrt 'l4'11I1 rtQp11115l111t for 111l1t1l11g tht Pl0l1ttr5 tht t1ttt1t In 1949 tht bop m111 1Qtt1 1 rttord 111 t1twt11 xxl115 ont 1111- 15 1151111 N47ft11L1Nf hclng rt PO1'1N111t for t t Fr111kt11rt1 hrokt I11t1I' lmprct IVL NIYIIIQ of fiftx thrtc N11L1tl7L1I A111trt Dldrlk n Sltgfrlttl Klfmx 1nd 1n1t5 Getson t1t5trxt 5pct111 mtntlon for t tlr 511111111 tffort- Tht 1910 bqu 1d dld not do xxt11 1l'1 tht 111111 5t111t1111Q5 Thl5 W1 p1rt1x dut to tt1m lr11urlt5 Tht t11t115 vxtrt two XVIII tlq t 0551.5 111 tour tltx T11t 1911 rttortl xx 15 not lmprtwlvt enough to g t Frmkfnrcl 1 p11tt 1mon11 tht 1t 1gL1c 1e1der5 The 11155 111ntxtt1 hvt xxl1l5 511 cut 111 thrtt tlt5 But 111 1917 tht tt 1m ha11t1tt1 Northta5t 1 trtmtnd Ulla 5urprl5e 115 t1ttt1tlng tht R t1 1nd B11t1t 1 O t1u5 11rt1kl11Q 1 trlnv 01 11- xltt11rlt5 131111115 R1x 1111111t1 5tortd tht gml 1111 E1 p1 from 111111113 Rtnnlt t tt 1111 5 11111 rttor xx 15 xtxtrl xxln thrtt Ott 111 ont tlt A 11 to provt t 1t t 191' t1t1t 111 rtht1 t xx1 111 111 I1 1o11ttr5 1 1111 u15tt t 1t 111471111 r1t t1 tt1m 111 19 x 1 5tort ot ' 1 II1 1t1t11t1Or1 t11t tt 1111 1921111 pnrtttl 1 Good -1.150111 rttord 5 oxx1111 txxt1xt XR111 t1rtt Own. 11'1 1rI1t R LCHDIL Luttnko 1tt1 th tirlxt 111 th 1914 qu 1t1 to 11111 h 5eto11d ln tht 1t1f'u Ttn xxln txxo 11 t 1nd txxo tlt proxtd tht Pl0r1ttr5 111111tx to ftmllll 1mr111Q the 1t1Qut 1t1dtr5 A1th0u- h tht tt1m 191111 h1t1 Lutcnko 1nd Rnhcrt Lumhtrt to pur thtm 1111 t1C ht t th 11c1x5 could L101Il 1911 V115 to Q1ln 1 fltt p11tt poltlon 111 t1t t1f'ut t1nt1lnQ5 xxltl thtlr rctorti 111 tt11 XXIII 111t1 111111 111 5t 111 1916 th 1113 101111 111 td 111 tth p11 t f11N tlmc 111 1 tlt r t TI pot T1t tot15 xxtrt ttxtn xxl115 x 1055t5 txxo tlu Atttr 1 111151. of 11lr1tttt11 xt1r F!'1I11Cff1fd xxon tht 5otttr t111111p1fx11xh1p IU 1917 ln 1 tlffht r1tt th1t XXTS not dttltlttl 11111111 tht 9 1 xlttorx ovtr O ntx Tht Plonccr5 xxon lxtttn 111 t txxo and tlcd ont th1t 56151111 to tmtrfft 1t1Uut th1mp1on5 Tht' 11155 mtt tht C1tho1lt Lt1gut rtprt5tnt1t1vt N11rtht15t 1t ollt for tht tltx tltt T t outtomt xlx15 E1 Fr111k111rt1 vlttory ' 1 th 11r5t tltx 5c1tttr th1mp lonxhlp of tht 5chuo1 Out5t111t11nv 111 thl5 5te111r tt1m xxcrt B111 Z11111 R15 Bu k Gunthtr Mttzgtr 111 1 M111 r Tht txxo -1111 5 tort 111 t t tltx tltt 1f1mt xxtrt m1 t 113 1111 M111tr 1111.1 Fran HII' th Atttr tht xlttfwrx 111' 1911 t11t tt1m of 1955 tould not rl t 111oxt fourth p11tt 111 tlt 11111 t111 11105 ln pltt 111 1 rttor of 51xttt11 xx 111 t 1rtt 11 ont tle SOCCER COACHES 1941 11t111t1 1914 1x1r 1'11rt Mr 111111.- 911 Vs Wllllnllll C R11 5tl1 Murphx 1999 G A1xl11 Snnok 1' 1'11rrx IN B1rfot1t 1948 1111111 C I.l1'11ttt111t 1 1 T1tlJL113ft DC1tflD1' 11 111111PC11ut11 1914 641 XX .11ttr B1hr '1'.t1'5. ' 'z5. 11' '1' ' 'Q ' N11 1:5 '15 1 1116. 1t P' 11 ' :gf 15' 11' 1. 'c ' P' N5 1 1 ' 5'hz:k5. 1: " U hx '5 1 1: '. ' 53 111' . " 1 ' -f . '111 11116 56. 1- 14 'z bg ' Cd: " Q1 f 2 " 1 'Q at 5 . ' 23. .1 ' " 4 t1 1 1' 1,5951 t1 ' "5. ' ' g' " ,'h " 5 " " " 5. 1 '-1315.1 t1 ' ' 11 p1.c' ' he1'. c. S"1 5: " 'U tit '."1: 1 ' ' 5' ' ' 5. 5 V '. .1 - C -,. ' 6 j S 1 5 il ' ' 5 N N4 . h' 945- '1 ' A , '5 : ' ' ' 2, c. 1 " 5. ' 15515. nf 541, R I 114 - ,I 1 -I , V td 11 K K' I 1' 1.11 "L y'z , hc cz ' ' 1 .1 - 4 t 9 S4 , U Id Vx- ' 7 ' ' A 9 5 -"if T 1 '5 c j: ' " '.i ta' Q 1 - 9 N' 1-1 5191" '5- Uh 111 ' 1'1'.,'5z "1 5i':. ' 1 ". 'z' " '.,z 1' . ' 1 .A S3 ' 75:15. - C '- 5' ' 5 1. ' 4 'T ' ' 'I 5- 1 515' 11t11 ' 11' .c'. 1': ' ' . " T 1 4. 1 - T N 9" ' -- S fn h. 5 . 1' .13 " ' '1"' " ., f1'c :S , 1 '15 ' '5 g'1 ' ' 11' . ns' singlc tlcfcat. Hc1xx'cx'cr. hy scoring 1111 thc Archives. . X M . N W Q I S S' x . .SC .x' . gi.. 1 : "' 'z : ' . 5 . 1 , K' , . , '.: . "' ' ' 1 -f "' ' 1 1 ". J: 1 'S ':' 1' t 'Q 1 h' x , A V x Q v . wif .1 T 11 .N I Y w H1 . I .:. ' ' ,1 '., ' 'Q ' Qi. 1 ' . . .11 N N x . 5.1.11 ISP:-I d ' 1 ' 1.x 1 ' '31 . 15. 1' X9 .' .v P C. h '. ' 1 ' '1', h1 ' 1 , ' 1- ,- ' 1--' , - - 2 l I' '.-'. c I '4 " "' '. f 1 T L . 1 . . 1 1 1 111 . ' 'I I 1 ::'5. . d '1 nf. N' ' p n 5 - ' ' C - ' 1 .af - ju . tg . Y ,Sz . , , 1 djzck 'c. ' ' ,.1'5' 1d ' h' .3 -. . -x , C 1 K-: ,Q '1',. 1 "1 .t11 'hat' '1 1 11 1 .i 'z 'x 1 5 'N ' f "1 ' 1 'f 19 ' 5' ' 'A 1 .55 b' ' 1 W. .1 ' ' - f'. ' '. ' 7' ' Th' '1 "gal " d 'z':"' " 5. "1:515. "I 'fn' 19 A-151995. . t1 ' ". 5 A ' hs hc f.. C117. .' 5 " .2 1' t1 " " 5. 1 '11.55c5, 1 ', 1f13 N '1'1c5 12-147 . I' 1, 1 . Q . .A " .749 1. - A 'F ' 1 7111 7, .4 A 117132 1- 1 1-5 1'117'l'2 T1 5 lrs XY11. . 1. rn lf Ibflfll BASEBALL Frmkturd H1 h Sglxool has bun rgprg Lund on th lu lull dnmond from th, wry fir t prmv ot ll cu umm Tho. part ha :lu 15 bun popuhr it th K 1043 A autlrwrty nmlldxtv. nportk lortm lift 11 111 tum m th1 lllwftjfb of th, sxhool m thc prmv ol 1911 Mr Clurlw W Nlgulmmrolt touk Llnrw. l tu u hm dums md H Dum. Pmtt xus Llptun rlmt, vk-.11 p lypd xxltm wvgrll IILIQI wr ww grlmmlr sglwol D1 ton Lfmfvfgllmx url an md xun wan but uhm thu tum plwyi tn 0 kr tum H1 tn r-. mmm L wut 1 gum xmrk ot Thu, mn no nwrds for th 1917 sclson Lxcppt t at lt Vx ms not knurgd m th Frcshmm LLWUL 191 Frmklord omg mon Qntbnd the Pre hman LL mug The Fltlnr As mutum buught kqulpmmt mr th1 um md Mr Vw71yn, Ln Lmv ul t Q 1 uty 10111 L xt T le yur -mera mmm xmrg won thl mot lppI't.Lllt Ll xlytury lmmg our th1 ircx FIN! Ggrnmmtmxn by 1 L fm ' A rulmv ml th Cay iuplrwsury Commlttw m 191 m mlm It lmpo s1blL lor th Fr mkforcl Annex of mtril Huh S howl tm l' m th Fr hmm Lugm gl m 1914 1' Frmnklurd plu d lndgpbmlgnt W1 1 il in fl ,how xxum sOmL Ol t C sg wols fm t gn. u Th1 1911 suson wi-. tm ity 1rt11t r pnsumw Lou lv. fltm th1 omuw ful th, 1916 11111 Frmk or WIN no lwngpr m mno. of Ckntrll Hlgli School so t L bisnlw 111 tum vm Lntln ID the rufullr mtmr sgmu atm Lufln r Vw lur m Q Lou t 1 LINOII U1 tk tg IIN umm txum wflmg to nn U' l I my n 1917 th1 tn lm hm hgd m Lvpntm p 1 L nut tr li t md xx 1 Ullgll d by Mr Rudolph Q Fqlk n mn 1 Q ' 1 n mln nu lx gr nn ch, wrmnmu xl nn tn tum m mw m it p lah t IH 'PU tn wnur 1 mu L nut 1 up lr IL rllll 1713 All X l gg, 3 lxtxukn Frmkturd md Gkrnmlnumxxn for hr t plus up to th at Gum xxltlm Cnho 11 Huh it t it tink tlnn xxx ony om lufful lwth Plruhnl m P11111 km m If ln th1 mntlm mmm' Frmll or mud to Wm th1 gdmv. md rhs CIE, Ch lmpum lup Thx xx 1 the fir t year thu Mr Ellxxood A Guru Loached the tum T 1. 1971 tum wmt vnu mor, IRIO t c lr 'xX1I1I11I1UIl11'LL Mmk In 197' lf muntnmd It un Lnvmlwl plus it the bottom It xxx wuhed bx Mr H lrrx N Blrfoot who lm ad bun L uptun of the 1917 tum md who Ind nturncd tlus year as 1 mgmlxr of th, lmulty Mr Barlnot xx ls thc unch for tht ngxt Hu yeirs n 19W thy, tum lim lm d 111 Hfth p uc In 974 nt wls IH the uzllxr omc more In 1977 It cllmbed tr uurtlm plug Thc1fP6 1977 un xxx thu tg im 1 un lt th1 bottom of the lwddcr In 1978 tht t-, lm lo t only two Uxmu md clrmd the plume of 1 p qyoff for thu tltlp wnnst Wit Pl11l1dLlph11 Thx l'1I1llQlITlk. hovwvkr xunt to West Pluad lphm by 1 um. of 4 1 Th1 yur sm the lppewrimg ol Bull Dmtrnh 1 pluh r fB11l ltgr m hl llf pxt lnd for tht PhlllLlLlPl1ll Athlctlu 1n pm L xonll lull In 1979 tht tp lm vwn tht Qlm mmplun hlp tn hr t tlmp -mm 1970 'md tht Lumcl m 1tN lustory Muklm t L ugm t 14711 dv.pu1dLd1mt1L 1 nur NIL mv' lflk Hr uttlrw mu I Dlytflyll nu L1 fun urlwrmmk xx 1 tm oppumnt tlu t1mL mmm xx ls 1 1 m for l idkrslmlp up to tht 1 th mmnf' xxlnn Frmmktord lwrmlo. th tl xx 1 1 lu tml um ln Otm w Ltrxm t 1 I1 Ntflkb out rgmrd tlm1 BL lr vwlnn ln lmmcl nmctun up 0 mv lwttlrs ID mm 1nnm1's m two dlfllrmt fflmg 11 tum 1 1 umm ul 9 runs wr wnnst ' mn It cwuk rw wmnt It vns un oulvtpdly tht lux tum Frm lcr 1 wer 11 Ll Mr Vw lltkr Grunxxoml xx ls tu mmm 9 0 tn tum NIPPL mm L trl tm or tourtlm pllu Th 19 1 squld opmgd xutlm 1 hm 9 6 trxumplm our Ggrnmntoxxn Andymy but Lndld the lon LL 1 urrx1nvS9dxd1 xxlt 1 poxmrlul Cpntral mm Th 1 1 mul rm wr moxmd xxm Us Q 1 ln mum' 5-. mr mL tum mud 1 rnnnr ml'l Lum nk gn mf' 1n mon lxu x t tn 11. IILIIIIU of om 1 r Wltlw 1 num ul um 1 rw L 1 fA'41l?iAv'dH'g' Al 11. 167 1 A ' 1: " ' 'S' ' 5' ' 'A ' ' NZ ' A ' 1 A s A . c 1sc1 Ar A ' ' " ' s 5 A , AAS As '15 5 ' 1 . ' . 'A,'s fs ' ", ' 4 1s1 '1 's " 1 1 c ' '1 . .fl 1. h' .. '1 ' " ' A h cclla , lv A 'Q1 A 1 's ' 'al A lc s 'A A , " ,1 's. -- A 1A 1A ' As f lv: '1 A ' A' ' 'i' ,A 5 A, ' A c 1"1 , '1s '1' I' HA lc cfzc A g 1 . 1 ' 1 'Q' '1 1 ' 1 ' ' 1 AJ 1A . C1 's " ' l1" 'Al '1 'All' f ' ' ' A1' '. . 1 A '1 l d U1 1 C Ass . , ' ' '. Sl ' Af A N 1' -' '1 -. di J: "2 ' f, " "1 fmdl' I -f ' '1 Asc A l1', 1- tlm' '1 s A l' I: 'sl 1 LW, ' 111 xl 's A IQ A ' 1 ' . -' A A "'ls, ff ,1". -f - sc1swss1' "1 "1 ' , " 3 c -,1: 'J' :g1A1 ' 1 . lu: A 'ri ' ' ' A c 1 W, '. In .. ' 'P s ' ' ,Q 1 ' 3 1 A " "" S '1' A1l1' 'A'1,1A.. 'S f4 ' '1 .111 . 1 ' ' S" s' A, ,A h' f.C' Al c Ac ' 1 s' ' f . As "1 1 ' l""l1'dA. hA' "1 3" 11, 's "' ' , 1 11 " A A A' A' 1s A'c. A li ' ' s 1 "A1c 'A' ' " '1 lf A Ac. Ac ' A ' A1 ' A1 A'iA A'1l. ' 1 ' . '1 sgur' f ill. f'ssA 1 1 A,1A Q A"A - "1 ' "1 AsA,l'As 3 1 'A A s3A ' A c 1 . A 'QA " - 1 's" A A: . ' C' 1 A, Q 1 Q A c cs 1 gt g uf lu" s "'ss of hc scz s ' ' ' l ' 'l' " 11' f' 1 A gc ' ' ' l1ll.AA 1A'lA,1 1l:dl", flA5All A- O " Clmcstnut Hill Acndcnuy. Ucrmamtown Academy. more tlmc pcnnunt dcpcmlcd sm the lust game of the L1 S1lc 1 Ll T1dcs S' l " ' I ' A lm s'1s . 0 " '15 l' ' As A '. The .'l ' lm s'l 'Ll lc. ' A '1 ' '13 l ' ,1 ' '1 5 1 saws: ' c1 ' 5 A ' 3 l1s 'Q1 li M.S' 3' A, '1'l'd. A A , ' ' 1 A 1 ' c Ac 'hAcl zd NX Al ' Q A , A ' s'1sv 1 f J las ' fr t ' 1 l innil ,. Di' A'l sc 1 cw lm' 1:'1 '1 'zs' "dA ',1 A 'f ps, 1 A "A A,5A ' A '- 'l l1sA'l'1, '. M. 'al' E. M1 sl"'1'l1cd ,1 's. Tl- '1 h1Ll1 " l A 11 Qs' cd hs S'lf 1 cl l ' '1 ' ' ,1 's ' Llfl 1,1A 6 32 s' 'd by As l 1, ' pl ' s. '1., in l1s pl11", Ll ' ' ' 's '1 A1 kArd h1s " I , ' '1 A As ' A s' ' l l1c'f Acldc. . '1 ' " ' '15 l' '1'l. 11431 '23'L'C ' . 1.1 cf I1113 l' Ni ?lA 'dA 1 Aplc Acf lmy. Tlc l91S1md lil! 5615419 " ' 'tt' A th: 'I s sc s, l' '1 ll Asl A , A l1s C 3 I 1 ' ' 'A 1 A ' f A li ". " ' ' I ' '. . ' ' s:1s Bu A 1 .. l ' PA " s 'lA hal If tl ' in last plan. despite 1 s p AsA , .M C2 lark Cell. tu tl ' ft . Tl As sc.1swn V115 1 s "f' aw 'A lu 1 " A 1' 1 A '. Q s'1 s 1 Al d ' 1 A 1 ' 1 ' A A s 1" sl " 3 'A s. 6 l Ss's. TIC A111 'A , "1 tl' c lzs ,1 ' 'A 1 lA' lm '1 sh " 1 ' 1 kz c ' clwc . ' dA , A A ' ' ' '1s l' ' '1, '. 1 1' A1 1 d s" Ll PRAY vih l- HI- p' -I' , T llA' s'luuls A A I. ' A A A , 1 'f d TAtl1c s. 'A 1 " l A 4 'A s lllll 7 l ss's. th' N. J I 'N X . K Mx 1 'im 1-'...1,......... f.. i!5'r- V -b---o-i-- ' V' Q ' fx f' ,-H, V ' gf .1 '-vu-'Qi' ? . M Ava -- X ,. ' N., ' 'xx 1.--my r H X x. X ' "x, ia.- f ,. .I .LB Q A1-A if-df' 'iff' 1 sw 'I I ' J -F! 5 "" ug Q x I -Q -.. 6 Sig 'Lo 1. W'all Bahr iN.Ii.3 making lag on Harry Harfoot. jr.-1944 2. lid Lyons warms up-I9-15 5. Catching up. Ed Dcnr-1959 4. Jilllllly Davis heads for first-1958 5. Daw- W'ilson tnkvs a suing-1057 6. Racing to base. G4-urge Brudgkrx- 1949 Fran ford H1 h School 11 2 -lf u x flu LL ll N tm m- xml L1 1 1 Ik x ' L L M T tmll um' ll lxpif b-,rrnlntmxn 6 W 111 tum lI1lllI"" wut ug 1 T ' X K x tl 1 ru l ll K lan 2 6 in 9 frm qui ll 1 mmm nw L xx I1 cl 1 1 gl u fOr1tL t I ll mlm K1 x 1 1 k um 1111 RX ill L alll ff x L 4' L kurnu 1 kk S xunx nm rr X run Blnz 1. Nw 1 L L ID 1 uk mg mr frrrnlml mum t uturn ru IDU' In rm xntc r mvrm umm! xv Il 47 Y' I k LIL. l nm M athlxxx xxx mm tn r 1 nur Lllxx lf xxm wmv 1 L tu mm u 4+ Lf TRU D m rw X t Il 1 111 ln m t m ru I1ll"lU1XX11 l IL mx xv n t 1-, mm mu 0 Lmr 9 xur-, In L ll lm mv 1, 1U x lu mg rn 1 rl tm X 'HL 1. 1 Rupp 111 x -w f 4 N K X1 M K f L m L mxl Il w 1 l xrwututt mn r Lt' l Altkr xxummv LL m x K ma A t Il mum 1 twlmwrtln wt lm l URL XL mmng Ham my 9 ll 5 5 xr m xx ll 1 tm-. tum LOL l 1 x mx tu 194 xx ' xx mx Q L ll mmm Nunn U11 WTIWXLIHLIIT H194-ltllu Nqu ld xum Llv t v r k bottfmrn xxlt 1 wrrx umm rw ' mx 1 IUHDS Ovw BX l um x lx n tm r xxl umm IUIPTQJXLIXIQII n n IL Ill U' L 1' K H1 mhltx 1 my Ntuy on Ek xxummv 51 L ol t mmf mn 1944 vnth IU xxmx 0 gt hy 6 love- 1 t nm Ntmrtu lm ury trurwy 5 UXXIIIHU' in I'l5lk Llgup IUII 1 rxt VL ugug uw mul mt brut Ourhrmuk Frmklm md Glrmmtovxn 'Th rxt t 1 T t Q. xwnn lamp xxhgn Souturn rfmnmpld nrt t am 11 W fmt Lr uvug ufut mg xt ml 9 N Ed L g wut mg 1X kr n t tum xut 1 1 1 wttmg IH pm. mf' Lung: The xdwonal rewrn xu Good gnwuvh to mlkg thc 1944 team .hampmn t t uhh Uugul lt muff t Lrc uh A tur L IX IX r xxlt wr L Nt mp gout an Lllurmlny thxs 24' tl m x t t r xx ' a Il XLT L NNXI kr xxummv 1 1 UL 1 L1 tw- K wuk :lun r If arf thru vmn m rw L WL f ummm nr rwolx an mx IKUPXLTL Ll u Hg sXv.ll u HVU-, Ul 'I ', I 1'UXxL Hill 'll 4 1 W1 x tml Lrwxxn trum tm T fl w um 1 m' mmf xxmtn our fl lmrvm Xu L B r III 1 Ill 1 LX 19 m uwmrx -fum ll xx tn ut lr ll y If V X03 -,Lil n L l H k l"L1p QI 147 thx nwr rm x11 1 L Rklx un Lu r 111 tm mrm lQllIlNt Crltz uuvllll a 1 trluw wntgm Lf r tm K tlt L tm tk 1 4 x ful 1 nl mmf xum 1 u f r 1 1 n crtn oxwxu mn UXXII L mum lLlQllIpI' Alta rhlr thy tl lm vmn fmlx txxo mmm Llrwpl Lal I1 1 l 1149 1-f fr +'1t1 un mm 1 O xxmx 1 Lk tx x K xx1 lr 1 lIIUi1lX un In tk lm xum kk Lru N 1 L TLVIOU mar gf tux m K'I'1QUlfs, N 1 url t lf tm lflwfl tum noun N m 0 my mxlr twat up n mu x n l lv nw mx nflxlkp rum tw tn ul xxnfa of my tum Dcaplu vnu plfglllll' x B1 DILIFIL r md Eddlg Pxlugh the tum lnkcd hxttmg poxmr up QL 1 onl Ilull' mu w vum in 9 mxcx 1 911 tum Klffu of xxlth hvl tnnnnuvnlx L lQUL Vlglilflux IDL LXpI'jUIIL XX D 11 ILE tu UJIILLLQ th lt thu lp mm h umpmonx mln Qomq to by wearmff Pwmlr umturm Enrywm t it 1 uupt er mlntmxn .md Lunoln lmth ul xx hum pullml urprye, uw-Lt 1 ,wma Q ml' xx lx r-.Npmm 1 t LNL uint Htl N Nhmx 9 um- 4 loxsqs 'md xxmnmff l qimg md llmng on thu 19 7 mm lmlllx uwmpllsh d IIN goal of mmxxng t C Puhh Luuul txtln Among th boys who pubhcd thk v1Ltor1w nm N were Frank Rumo B111 Dletrnh lr md Chwrlu Row hm K ddle Ggorge Gerbth Fr Ll Dohl h Al Cxrgen Gwreg Kem Blll md hm Andkrxun md Lirry Fltzpxtrnk Thy plwyoff for tha qty khampxonslnp xxlth South Phlladelphn k' 2 ' lf' l'F mn' 'mlcd l ' 4c.wwn in lifth plzv' 1 lc: Ju: Thq If ' ul wt wut tw vm hc irlq fu thc N. J 3, A ' 'U 4 Il"-1 lwe U Fmt: xml l ' tire Nqwml U'1l4'Ul.X" mmf, hut II Q " h.ld th' p- lmgul' .lclrxlt tu pldguf th' I'llIU. .ml If h.1d ll lull iw dw Nw. Alt' ' V , I4 fwur n vnflcnq ' 411' .X 1 .1 4 . ,' ' 3 ' ,. ' lv, ' 1' ca l lppcd ' "4 'B qg1l in lirlt lc: R ' 'tr ry, he 1135 tram .ll:f1vq.w nm 'Ll"'45lflD tw, S1 'l ' . O " lw ' z tl Ol It ww 4L1'q'44ful. YI 1 . "lard -ff 2 x'1't :iw .ml W " " ml 4 lhsmntly tru win 41X uf th' 'xt S' " Q-131mg l'. N ' ,4 n ua hut th ' href Llctlnltg p " l dz gg ll ln vs 4 dl 3' ns Qdlgd ul '-.1 -- Ylf "'ll"l t" WN lv f Q lc WC hrll' .lf 6 'i Q pm 611550. VN'h1 w ld ' ' 'll l.' was ' Wd Ll l l H '4 Ol A 355 Nfl . V K N r V Q - .. Rad cl Qk 4 xl Dck Rfmlli Tha 45 sl ,Q ' 4L1xl vcxk iam mx the l. pw 5 ut Ill." I ' V 1 ' 'I ll ' c gf' ln lYl,L1' pldy. thi' yfllf. thf tmm vi I up m A lhrcffwllll ll SU hx H f Ml IK. lit, I 1- ,- 121 SHS My , 4, Q, ,K N Clin :ll tc r ml lwluc wlth .1 hm' r" rd ul lf' . . 1 Q . . - W1 s .lml 6 lflcnta II1'lL1kllI1, mmflw 5 ' LJIDCQ. rcxpwmxlwlc for ll Qflliiltlflllll vv'n mug wfhzt V4.5 Vt' 5 N 552' Q Sf, lx ,C d' 5 ' In 14 " " Ll fvxszlmlll Qpppf l, CIM, T ',Cf,lf,f 1,41 , xg CN hx N 5 ', tm lu . Qiltllfvllfll l ' 4 ' 4 Q ' T , 1 , Row IMP lntffns lwlwfg wnh 1, hgmm5 ,yvmx - ff .371 .xml c:Zll'll-iUXK'Nl'iI .lllfwvcul 4-nly unc hit .mal . " tel DA 1, 4 . ,I M ,lc py, -v Q3 'Q t -I UQ, fwfr zwclvu Qnl-1kl'ffl1Lx. pn 'l' , lqlpu l l 'tw ll t vii wry. x' ll ww. A Q N . , Ll, fl, It 1248 'lx lx ,lm " ' ' X lf' Pl 'l2dCll'l V4 5 d " N 'l 01 AY ff T' fin: lll' sph 'l Q fi ' " Ll of 9 " 3 ill Ll F l Nice. 5- ' A1 lf ,' " l' '10 N C IV ' Rl- lr lIl1llKCLllllKC.l rcallly Q cz t sci su fl l ' lw 'l NI1 W x l '1'111yl'lHf'H11 flu' 1738 4f4'4"lV'l Uml' O t' thcy mm Illfll' llfif Qqvun Hzlmcs in :L ruw. But Q4 Ll' N plwyqre llll thu '. 1 x '1'1 Sl B 'lmczi CV'..I Jm , . xU,I,I,k,1thC vmlm. Hurd X,-tl A 14,5 Xvru B 4 xx' Q. l V'tm l. "xX l n. QL N h ' , 2 , X: v , , x l:mvll1uX 'l1l, an thc huclg 1 f the 113' 'l.m1i vm. th' und ' ' lf li ff 9lX4 193 2 SlL1llLlll 'she l ' " 'sw nl 114 Q' .wx l 1 ww Th . c :SL CQ 'K It 14 tural f 11 .- i :nd kll4llCQlI'IC ' g Qxt .qflIlIllIlQ :X l ll 'ks ' . .4 4 N 0 Vfm . in ll Qmmll Vhmm ,Q S SPL kid by tl Q fmt thr" 4 Il rm '. th' Pi n"r4 lust .1 Q 7 ' gdcqiii vu th- + ,'Hf11h, bmw I X ,l ,. . ,NV Q ul 1 f 'X vv.4fS,1 ll ' 4 C- Fflff' th' p " 4 . Aft' lvl ys -1 4 11 it 01 X '- 1 4 Wil' 41 'Ui n 'l 'fl l N 5' ' lld wa' nut zl tw su' hz lc ' 'Q ' ll lack .ma 48 fmlf' 6 wil 5 fvffwt 4 lamb: in 1 'ith .UI N fd . I, .. 1: 11 UWC ' C116 N351 .ln J 'ix 3 :xml 4 lwssw th' Inu il "Ll f ' 'N ,' I ...V ', W Pl ,.l lk. 1 , U , Q11 ' tl x H. "',Ll "l',h,'lll ""h,J,, I - 'T 4 " 'lscl UC' "l - X 1 ' ' 'I 5' "- ali I' " l f-wi1f4s:,:'ft7li:'i. jtmc Tl'-'59, fl 'X Ll '4-'N '47- K1 lfri. l-Hllu -' 2 -gym lcv 'aSLl"Al'l' " ' tzs T161 ' .1 S1 .d f 5 ' , . N I J th' nl pl.1ycd SUN lull, r',1st'rin, S vim 1 tl 9 lu! ' " z l ' " ' - gg W4 1' - ..1. l"': Tlcl 'sl-.md l' " ','Ad' A hc 4 - :A 'gg ' 5 'N 5 'D l'1.' ' V " 5 TTS' ' :J Tlc A " " S. " ' ', hg Q, G , cg ,1 ff,,,S 51.h,d ,-h- lvl R ,f -. a ', ,S s "'sQ 're ti 5 fi ' lux ' IP '1ts: C' ml. gi' S. NVc1k IA " fi'ld' 5 'ai fhlc fw- '5 Z' V- 1 Q ' 1 - Q V- C h'." l"'. s. T 11:5 'cd " 5, 5 ' . fi 5 sc luck mf h' :'a: " ' " l' lfifl ' mv" hc cz V. The h' l'.O ' l'-'4 By V 'F S 5, Q5 5' kv ly Q. w 5- cam ' . tl ' hands uf Bqrtmm. 27. yum was ' N ' g I' A -- V '3 C t ' 5 x h th' 1 stznml' A p14 cm hc 'Q . " h Q ligh 1- wx , ' .V C 5 , . la ,LV 2 Ll I bi 'A '. j"S x l ' 4' V 55 g ' 'Sf ' g 'Q y ' ' '- 3 us: " 5 1' ' z ' 'S . Q ', -L -1 1l.l1CP 'Q L"A zalh ah h' 'z:' l c'f .3 '55, , . x gf 1, ' Q wi 1' pls ,wtf " h N thu: 1 l X h' tu Q' N g Q , V A 5 '- . x 4' 170 F1ftyf'1'ear History CHAMPION BASEBALL TEAM 1929 FrontRo1v G0l.'Skl Davis Dietrich lCaptam1 Hermann Palmer Second Row Keyser Slbson, McEvoy Sudelk Glmple Trther Thxrd Row Greenwood 1Coach1 Webb lAss1stant Managerl Fox 1Manager1 Catholle High Sehool on lune 9 w1s won by South Catholxe The 195s nine eould not repe1t the triumph of the PICVIOUS year The best it did W1 reach the middle of the le1eue tmdmg wrth it reeord of 6 wins and 9 lo se ln 19v4 there W 1s improvement as reflected 1n the totals of 11 wins and 7 losses Although the Ploneers won four out of 1ts first five non league tilt they xx ere tled by Haverford 1n the Hfth game and then rudely jolted into defeat by 1ts tral and South Philadelphn The reeord stands at 9 wln 8 losses 1nd 1 tie The 1916 nine dropped four out of the first l1Ve games 1nd tied one before it finally broke into the win eolumn with I1 V1CfO1'y over Bartram 9 Z There was nothing spectacular 1bout the totals for the se 1son 9 victories 7 defeats e The 1937 team plled up 1n lmpI'Css1VC record of 16 wan and 7 defeats meludlng non league games Some of the stars of this season meluded Ed Dear W1lly Growney lm Pleree Ray Buck Chl k Dovynh1m oe lones limmyf Davls 1nd Eddie An tonellr on the starting te 1m wlth Bob Ganskopp and E1rl Sehiek on the mound The 1978 nine ended with 111 even season of 9 win 1nd 9 losses Ulme md tied one Le1gue games were somewhat Cl 1er to win for the te 1m ran up a record of 8 wletorxes and 4 defeats A Hnal non league exhlbltron U1me vx 1 dropped to North Catholle 10 7 BASEBALL COACHES 19 Ch1rles XV lVlLlLl0XKeI'U1I 191' No Ie 1m 1 Vw ly he Sensenlg 1916 W1lter E Mm ley 1? 7 19 Rudolph S Fllkellllll n 1970 7 Ellxyooel A Gen R ll" 77 Hxrry N Blfllllil 1478 '79 W 1lter B Greenwood Hlffy N Barfoot Theodore Doermg 19 4 49 Frmk C Lightfoot 19 41 10 W1ll1lR1 P Cllllxll : . i'. i' .i i . l ' ' ' 5 ' i 7 f 5 ' : 7 , . " A ' h ' 3 f ' . e '.. .e i -. . i x I x . 1 ti . . . . . ' s . - . e, ' f '. 1 z Y ' sz s a' . . s 44 - - Y N' N Q t T A 5 9 s s. 2' . . . 1 . e . w . V 2 Q J 3 5 is h. K .G 2 . , f A S, v v ' r K i 1 5 .x 5 ., . s Y, 1' 'l i 5 li " 1 ' Jn' 'sz J". foufle-H5112 OPPOUCMS1 Germantown. Lmfoln. Cen' In 1959 the team lost one opening nonfleague . . S 1, ' ' . ' , az . 1 ', ,I ix -. I ,- 5, 5 'l '- - ' as" ' . I 1 . . ,, I 2 'y 1 V.- . MI W C r xl' , . . ' ' N " ' ' ga ' 'as ' . 'A f-. 11 A 'J . as " ' l--f- 1 1' 1 . z A .. 'Q 1-15- Q ' . ' ' 111319 'L ' ' ' " 'j 193162 A ' . I W t 2 S x v s 3 ' fl ' . 1 5 :ec 3 f 1 . 'Q - '..l ' , Vgfs T fl A 'z . 1 5' Fran ford H1011 School BASKETBALL Tht story ot Frtrnktord p1rt1t1p1t1on 111 1nttr 5thoo1 ba kethall 1n the tarly ytdr 1 rtthtr 51mp1x tqld It nextr uttttded 1n gtttmg vtry 111 up th 11t1t1tr toxx 1rd tht thamp1o1Lh1p It L11k1 hoxxtxtr h1xt 5txtr11 1nt11x1t1u111 mtmhtr5 xxho m1t1t Good h1d for 111d1x1t1u11 5tor1n1' honor5 1n tht Puh11 wut Ntl on C L 11r 1pt11n o t1t 1971 tt 1111 xx1 t1t tl mf' 5tortr 111 tht 1970 Pu 1 Lt1s1ut 5tl5O11 In tht oldtn t11y5111trt xx trt many' hotly tontt tet1 111ttr Lttllblll 111 111ttr t1155 tourn1mt11t5 xx 1gt 111 tht old h1r11 xx1h1th 5trvtt1 la 1 Wy n111151un1 Po 51h1x tht poor p11y1ng tond1t1on h1t1 5omtth111U to do xx1th tht poor 5hoxx1nU of tht tt1m Ctrtalnly tht p 1x1n1' ton 11111115 1 not 1rou t n1uth tI'1I11UN11 m for tht port nor t11t1 rhtx 1ttr1 t 1 k t 1 p 1ytr to the sthool T t 5t oo1 xx 15 rtprt tnttd hy 1tt1m 111 t t vtrx 11r5t ttrm of tht hoo1 5 111511 ry Cvtrm lI1ttJWD Boy Club Ct11tr1l H1th Fftwhmtll 111t1 Gtrm mtoxx 11 1nnex to Centr11 H1 h xxtrt tht oppontnt5 The t g1me5 xvtrt 111 from 1t1f'ut t111hrt hoxxtvtr but t11ty xxtrt tht ht5t Frmktortl tould gtt C11rtntt Brook5 xx ls tht t 1pt 1111 o1 t11 lt 11r1tt1m 111 Dr Ch1r1e5 W 1v1t1t1oxxtroft XK15 tht to1ch From 1910 to 1916 17 h 15ketb111 t1151ppt1ret1 from t1t ll 1tt1 ltI1Vlt1tN of Fr1nk1ort1 T 15 xx1 u no doubt to th f1tt 11111 5on1tt1mt t11XN1I'C1S tht tnd 11 1911 or 'lflb 1917 th h1rn xx 15 torn doxxn to 1111kt room for tht hou5t 11ttr trttttd we5t of t11t 5thool In 1916 Mr S1tl hoth1n1 1 Hood 1r1tnt1 of t1t oy o tr 11111 u5t 11 ont 11 11 11u1 11111 o Fr1nkfort1 Avenut Immeduttly tht 5thoo1 tnttrtd 1nter 5tho115t1t h1 ktth1l1 tomptt1t1o11 W 11ttr E Shtldon c1pt1111tt1 tht tt 1m mtl Mr Rr x D 11p111nt to1thtd 11 Th x p11ytt1 fourtten 1'1mt5 mtl xxon only ont Ct11tr11 79 77 Thu5 tnd d tht 19161917 5t15o11 t ntxt5t15on 11171919 xx 15 t xx 1r xt r xx 1tn 1111111 oo 1t1tt1t5 xxtrt 1 lt 1 loxx t The ttlm xxon txxo of 1t5 mmtx th1 xt1r thu5 he1t 11117 II prtv1ou ytlfw rttord Mr F1rl YtO1'l'l1I1 xx1 t t tm t tt1rn xx 15 u11 tr 15tvtrt h111 1 t1p Ill 5t15on t xx 15t t yt1r o1t1t to1l5ort1Ut t1t 5thoo1 xx 15 t1o5tt1 for 1 t1rnt 1n 1t no t1mt xx 1 11ttr 5thoo 1t1t 111oxxtt1 111 t hox h1t1 no 1tt to pr1tt1tt Thtrt 15 not muth ln tht rttortl 1hout tht 1918 1919 te 1m So It may bt baumtd th1t tht rttord xx 15 not 1n 15ton15h1ng one Th15 5t15on m1rktt1 tht fir t yt 1r for Mr Fllxxood A Ge1gt5 15 COIL11 oxxtxtr 1 tht 1919 1970 5t15o11 tltvtlopt tl 1111 vot 1 Qrt1t thr11l xx 1tth1ng tht tontt5t bttxxttn Nt15on C 1. hr ot Frmkford 1nd O Br1tno1 North t 15t HIL11 1n tht1r ktt11 r1tt for tht 111t11v1c1u 11 11lg11 wtU!'1I147 of tht 1t1gut The team dw u5ua1 Hmshed 111 15t p11tt hut Lthr f1I11s1'1C 15 11h tortr o t1t twut t 1t1n1' r1tn IH t 1 t 1'1mt o t LINUI1 T1 19711 1971 tt 1m 1 11 hy Nt150n C Lt 1r 1t1t Ct11tr11 Cvtrmmtoxxn 1nd Nllfthtlwf 1n tht lt Wu 1nt1 C1tho11t H1211 Gtrmmtoxxn Acadtmy 1nd oort toxx I1 111 non t1Qut x'11'11t ut t1t t xx 111 xxtrt not 5u111t1ent to pull thtm out of the ce111r I11 1971 1977 tht te1m 1tt1 hy Rohtrt Wttttr p lytL1 1 fin 1'r1t1t of 1WLktt1W111 hut mmtgtd to J 11711115 of L tlr tontt t hy out or txxo polnt Tht 1977 197 te1m 15 not 1h1 for th fact th1t IC o5t l111f Q1111-.5 11 197 1974 11 tt1m xxon Olly txxo taqut QIUILN hut pr1t1tt1 1t5tl1 111 htmg 111 1 thrtc W1y' t1e 111 15t p11tt o5tph Cox 11 xx 15 tht CIPIHIII o t 1 tt 1n1 1n xx ls t 0x11 on t c myt 1 1 1 5tho 15t1t tt 1n1 L1ttr Mr Cox1 tt 1n1t 1 mtmhtr ot Frm tort 1ltU ty 111 t1t phy51t11 tL1Ut1t1Ul1 tltp1rtn1t11t T lt tory xx 1- tht 51n1t 1 rhtyt1r5 moved 1onf' From 1974 through tht ntxt 51x yt1r5 tht tt1n1 xx1 111 11-1t p11tt Bttxxttn 1974 11121 1979 Mr 1 Harry A 1111111 KH h t1 tht boy ln 1978 1979 Mr tlvt too ovtr 101111 15 to1th for 1 yt1r 1nd 111 1 7 19 U Mr Vv11ttr B Grttnxxood to1thtt1 T1t tt 1n1 I't1'111111tt11I1 tht ttl11r1n 19 U 19 1 1n ' 7 t n11 5on1t 1tttm t o T1 t 111 7 1? hut tou1t1 not 1th1txt mort 111111 4 xx1n5 out or 17 to11tt5t5 9 of xv 1 xxtrt 1t1Que m1tth 11 x txxo wut m1tt t5 tn 111 x1ttory tho5t xx1t1 Ctr1111ntoxx11 111t1 Ctntr11 Thtrt xv 15 1111rket1 1n1 proxtmtnt ID 19 19 4 xx1th tht qumttt m1n1v1nf' to NI1lft txtn v1ttor1t out of 51x1te11 tu 51e 1 9 19 1 group 111L1 111t11 trtnt 5utttx xx1t1 x out of fourtttn Willlt T11 19 1 19 6 tourtmtn 5ttrn to h1xt 111 t xxo1'5t lutk of 111 Th x dropp d thtu- f1r,t thu-fun 4'lI11t5 111 1 roxx 5omt hy oxtrxxht1m111f' 5tort5 kg' 'D 171 e ' -"' 5 ,1 2' ' ' 'f ' "5 ' ' ' 52 ' .ff Q7 5 ' ' ' "' 5 '5 Q ' " I' Q . ' ' 71" ' . ' " 'z' 1 . " 5 "11 ' ' ' ' ' '1 c 1 :.' "' . '7.72" 1 ' ' 5 1" '7'72 ' ' 1 " ' 1' 5' H "".Q5 ' f .. :'Q: " 't1.1: .' 5 ' ' 1 " ' 5 3 ' ' 'Q 'Q 5 , 1 A4 "Q ' '1 ' ' ' ' " ' "' Les, '. '5 . C .c1 1' f 1' - 'z . " 7. c ' 1 ' 2 ' " ' f 1' 1'it1' 6 " ' ' ' - hlt 'QM ' 'Q 3 'y' ' " " Q77 " ' ' L ' ' ' z'C " ' " ' ' " '5 IQ' 1" ' tl . hg 5' ' f 1' ' 51: L1 ' 1 ' ' '1,'L1' 12, '. h': ' ,O'B" ' 1113115 ha ' f ' 1 " ' Us 5' , 5" 1' he 471.7 . ' 1" ' " 5 Q Q' ' 'h 1e -f - '. c ' '3 . '1 1'Q " ' 3 1' U ' 71 5. 'A" N 1. ' z ' 1 711 ' ' '15 e IQ I" 5 ' t1' ' 3 t1't1 1 5' ' ' 219 1 2 " 'Q . ' I ' ' ' 1 ' '5 ' at 1115c1w:11 1z"5 M '5 ' ' f1':A 751 '5. B 1'5' " 5 ' . " ' 3 ' ' . . h' "h 'ag ' '5' ' 'Q 71 ' h' ' I' - f -- ' Q ' ' ' 1 1 ' 7 - - 1 gg '5 1 ', ' 1 '5 11" Q e 5: ' Q: 1 . Q g Y V , ' 1 'P' ' 1 ' 2 ' 11 5c 4 ' ' h " ' '5 5 ' ' ' ' 5. ft .' 2 'g J " ' ' ' '. 5' ' ..-f -3 Q " Q e e . ' Aa 3 ' ' 'z 'sb ' 'Q ' '. 1' ', 13 1 '5 g' '3. -1 "1 ' " 1 ' ' Q. 1' " 1 -Sf - 1c 'Q ' 1' ' 1's ' J, 3 'LS ' 'Q Q' ' 1 '5 'z 1 tl . A: 't'. " "yV' Q ' Q ' . 3 , 'g " 'Q' "1 . '1'1:.' .1 3' 1 'Q 'z' ' 2 ' f h'5 f f 21 . '. 'z 1 tl 'Q3 'h h 'h'ca1 111f:' 123 " '1'1h"c1""'3 1 ' . h'3 '15t1e. 71 , 1' . ':1h": 'z ' ' " Lk' . c 4' 1 J " ' 'Q " ' ' 1'5 'a' 1 " 1' ' 'Q ' ' . ' . 1' cf ' - c 1 'L' ' 1'5 ' '13 'QQ ' "3 ' .1 5. . ' ' 3'5 1 ' ' " ' ' ' - L ' ". ' ' '. '.5 . , 'c 1 ,: N "' ' If ' "" - I -1 ' 1- 11 '5 if' Q Q 1' 1 1 '1'5 '111' ,5 11 5 Q at c ' '5g' -Sf .. .G",'5 Q ' '. k ' 231' If ' Z7 ' . "1 . ' 9..9' 'z ' ' ' ' " ' 'J' .:" 3 . '1 ' . " ' '. 15 ' . ' ' " . 1 ' . ' . 1' ' 1' 'Q ' 5' ' ' ' " . ' S I S , d ' 'Z 1 . 11' eg 1' ' ' .' ' '. ey' 1931fl23-. 1 ztle 3 'z ' p t '5' ' 193: Q" ' ,. ' ' 'Q ' Q 'Si ' 1' "" ' 1 "T, ' - '--I. S ' C ' ' SNS . ' 'S ' hth " ' '.x 1 ' e5. O 11' Th' f72 3 , 1 f 1 , '13 hc 'Q ,"Q1 ' lez , ' Q 'h" ' ded ' '. " 1 '1' 'b xh '1z11"'.' "1zl1: 1 "hh. ' 1 ' 1 ' 1. " Q' Q ' f Q. V 1 ":,1 5: 5 , 5 1' 5 15 1 ' ss' 5. f - ' X -Q 5 ' , '5 ' ' 5 "1 " . . 1 ' I 5 3 Q ' " "5. 3', 1 5' 5,T1e '15 h' ' .q11.Th' 'Q '13 11' Q 5' ' ' Q dl 1 34f 3' j 1 ' 11' ' 5 ---yt, fl gig 1'5 3'13 . 1 ':. h' ' 1 ' ' Q :h Q51 ' ' " ,. '5. 1'5' I7 . ' 1. d. ' ' '25 e 37 3 ' ' S77 Q" Qd he Q ' ' 1 1 72 1' " . t1 he y'5 1 pl: " ' f " ' Q . el' c " 3 ' 77 1' ", ,A A '. F ' ' " ' ' , Q' ", an AA W v r -lm" , ug lil N -..., NY 1' '. 'N 'I"sIQ,N, 5 XS. E., 315:-Hr S fx. ws ' V! 'iff Frankford High School 17? Basketball Team 1948 49 lF1rst Team to Reach Shaughnessey Playoffs? 1ly fl y rw I1 1111x u11111w out 111111 OVLI Germ111toxy11 76 7 11111 th111 promptly lot th1 111xt 11111 111111 v1m1 to W1Nt Ph1l11l lph11 he 1 11 of th1 11111t T11 1y l1 lYL h1 N11r111tl111111 to xuth th1 r Nut I1 1 oy ng NL 14 I1 for Ill 1 119 7 t11 t11n1 UUI1 II 1 14 1111 Ill th1 vym 111lUmI1 Tvw l111'u1 1111111 11111 to Gr1tz and one to 1uth1r11 th1 l111fu1 LlTll'1TpN xx1r1 tl11 only oth tv mnr 1 11111 1 11fu1 r11or1 Tl11 tk 1n1 11111 11 u 111 S111111 pl1 1 oyy1v1r tux NukLkNNlU 11111111 X111 to 1111111 hy 111oth1r slump po1N1hy 1111 11151 ot t e l1r111 numh1r of Nlfwlty m111 vy K1 h11l qr11lu1t1 AQ1111 111 19 'Z 19 9 tl11 t11r11 xxon only four o 1t1. 1n1prov11l 11111111 Th1 qu111t1t yum 11g1t IU wt t n th1t 1111111 Tl11 only hrlqht pot vm th pr 11111 o 1 1rmouk yyhox 1v1r1111 111 17 r 111n11 won 11m th1 11gu1 11Q1 1or111v 1r11xy11 11 194111941 1114111 111111 yx1t1 1 1r11 1111 1l1t11t of 1'r111k1or1l hy M1IlWlUm 74 16 11111 th1 r1m11111l1r of th1 yndf 11111 not oft111 th lt hloxx Out of -1y111t1111 11111111 the P1o1111r1 drop 1 tyy1 11 1 111'u1 I111t111 t11 r11oorw 111111 t r11 lI1 111 t l1I1l 11110 III Lt11,l"Ol'I11l1l'1 p 111 Doxy I1 to t1 1l1pth- v1111t Fr111l1tor1l 1Ua111 1n 19-1-1 1947 x th 1 r11or o ony t1r11 VKID 111 x1y111t1111 011111 11 11r111 1 1 t 1 111 r1t111 or 111 tk 1111 11 111t11r1 1n 947 194 op111 r11'1t1 yy1t1 lfl1L1IT1IWH1f 6 x11tory ov1r 111 111m 1ut th111 flu o 11111. s1t IU 1111111 W1th 1 11 12111: re1or1l of 7 yum 1nd 9 1111 tl11 t11m yx1 18,1111 I1 1r the bottom of th 11UL11 TL 194 1944 11u111t1t lmlxx 1 tltl of VL w11tor11N E11 Lyonx xx 11 lll outst1111l1nq memher of th1N t11m 910111117 t 1rtyon1 pmntb 1n t 1 Game 111111111 B111 Fr1r1kl111 11111 hr11k1111f th1 Q1hool r1cor1l hy XOFIIIQ txyo hu111lr11l 11111 po111ts 111 th1 N11-on Tl1 19441941 s11No11 Nhljhwkd th1 courtm1n 1n 111nt pl 111 xylth 1 r11or1l of 4 um: 11 0115 1n 1 t1 111 1ll H1 1 Iohn Nov1k the outst111d1nU N1or1r en 1 111111111 III th 111d1v1due1l NLOYUIW x1ry 1111xp11'111111 tk 1m yxon our U1m11 1n tl11 1941 46 SL 15011 1nd dropped ten 1l1ClUd1I1g two x1ry 1los1 OHLN v11th South Ph1ladelph121 f 8 .16 lllkl Vylfll 0111 y f Q 7 Th1follow1ngy11r11wth1 19-I-7 111m 1y111n111g 11ght 1nd lobmq n1r11 ff1m11 1111l1nU up 1n N1venth pla11 1n th1 league Improve 1111nt xmx ev11l1nt 111 1947 48 when th1 team won 111111 U1m1w out of lts n1111t11n mme b1h1du 1 1n t 1or1s ot m111y ot the 1le111t1 how11l 1 co 1 m1111111 for th1 oppon111tN For th1 irq t1m1 1n 1t1 h11tory tl11 ha-ketb1ll t11m 1omp1t1d for the 11ty 1h1mp1o11Nh1p1r1 1949 49 T111 t11m 11111 111um11l1t11l t1y1ly1 Will? 11111 two Us 1 1n l11Quc m1t1hc In th 9h1uvh111x11y Pl1y off P11141 '. lc' 111111 lc-" .'l1y's11 H" N 4 " ' ' Mggha .l ' l' 111 .' 3' 1 4 ' 4 54 1 1: '4 1 T 1 :s's. 1 11 '4 s gjz' ez ' c :hc 'lc ' fsc l"1z s 2' 21' 411 J ' ', l'4, '. do W ' 11' l S ul' lc 1111 V1 D4 in , ' ' T1 ' Sf ' ' 2 1 .'.' ml 2 1 Ll ' fl ' 1230 3 l ' '4 1' 1l A111445 ' ' V ' 3 '2 '2 S1 ' 1 4 ' . ' 11, 1 S. 1 : 1. , 5' ', h' 'f 1 ' ' ' h' 5 S1 ' I ' '41 "4 ij 1 'hl ' 1,l'.' 1 4 ' 4 14 ', 'F ' 1 . 4 ' 1l'4, 1 " l. 1 12 ' c p' 4' " 'A ' 1 1 ' :' ':n: . Q" 11 41: H '1 ', lf' : .'.' ' l 711: 'Q' c f ' 5 " 1 1 ' ' ll '1 'z 1 5 . 15' l' 114 31 ' h ' h 4'1. " 4 " ' " ', lC'1', 4 d 4 1' 1 A 'z ' 1 'h 4 t 1 4 1d. lx ' 4 gms. b 4 , ' 4 ' 1, A4' ' 31' 3 1 '4 ' " f" 5' '. 11-11 ' c ' " 3' 'U sixteen gz11111:s. 111 193949411 Q11111l1t1o11s h411l not contest. ' ' ' . ' ' 1 ' 'fl 1 11 l1 A ' "" x 1 " "Ll 14 ' f 54 1' ' e 4 sw: . ' ' 'A S '42 e cs' 1 " 311' 4 , ' ' 1 " fM'k1bI4 l . ' 4 ' :A ' ' -3 p: ' "'. '- V ' ' 3 1' 1 1,1 1 ' l' 'l'4y 7l'Al'S' ',' '. 4 " , c' 318 ' 'K "4 '. ' Tl ' f :xi iz '11 "l 4 ' Ql' Q 14 " ' A 1'K 1 " X ' 1 b. V, ' '1 1' ,4 ' 1' ' pml -11 I1 ' 1 14 NC ' 'S ' 1 11 X. '1 1 11, 1 Cl ln, 1 Q 'l's. l1T'f'l 5 ' h -14 1ll11St hc 5' ' 1 ' ' "4 's 1 1 ls- 1111. ' 's1',' 1 '1 ' l ,l4 ' , lc 4 1' ' 1 1 3. -, 5 '1 4 " ab ' ' f -4 vi 1 1 1 ' A ' " " '. 1 I 4 1' 11 f l' l 11 " 5' i"1 '1 1. 19. Tl 'S 2 ' 1 1 ' 1' ' '4 ' 3 ' ' 1' . 'Q 111:l4s1l41f4'gf l' 1. .Tl'1' 1 1 14 1 41' 4' '1" ' 1 -f 3 ' 1ll1',l lj "l 4 'g 1121 11-vs' 'fx 1 1 Q. e1 4 1 1:'1' 4' 11x 1 ear Hutmx 1 Ck 'rd vu n U1 1 Ox rlww rm +m 'ut Q 1 H1 1 -Hn K 4 1rw1 1l11L L my 1LI'1 X n xmrk tu mam nm N1 11 up tk -112 V' L4 Q LU L 1 t M ix In X mr 1 I Mm 1 1 Q 4111 H 1uL1TYLyIl U1 L 111111111 N1 L11 im :mx mrnmk wm mud 0 111 K UNH 1 ur rum 7 XKII1 N L 1-Y L "ilk tl-, 1UI1LLl'N xxwu nur L N x ll' I Il TLUII' N 1' x P11 an txu XL wt wrt 11 1 t xxwn 1 1 1 un W9 46 un xx as y x 5 XX mu xuth 1 uuw ll num xxmx N mxw 1 rum x in u 1111 xuu nn xI1ll1t1 lluo u'I14n th Q at Nui r Q mt tm un I1 VN 66 I lr I um nn tm t lI1H1I1 1uL1 L1 Cum uk 'mr Frmk Burmxy M11x Rummmx ky in W 11t 1Dlk1I'11xNUl1 1 2'-1 H wur mgn Luau 1 mt Ilftlllf' Nk l1XN1I11 10 11 Hg rn xunx in w m LN m Q WUC x un wx N vruun LL rm m 11 lm mx M lr xlV1l1Q 111 lI1kXXI'lLI1LL gmuw 11 my ilu run tu 'JW 16 quu Tux qumut Qruppul n 1 1 1' 1 m xx rn tum, mm md 11 ld 1n1x Hirrx 111 lllx 1 1I1I1"yX11 lll Il1I1t1L"iT11n XX1t11BxI1FI'1I1 LLI' N U I'lI1 I' s 1 ru w ru N X 11 . N ,. 1 u LH v, " U 1 X 1+ M 1 11110111 xx uw 1' 1 L 1' X L1 NI! K m xmn mr L 11x I1 an 1 I1 xx 11 1 1 1111 t kr vm N nrt r on Hx 1 lllk rm 1 r N vu N -'un htm kr 5 x 1 u 1 11 un r 11 tk um 1' mn m ' n I1 1 - xx N m N 1 Q 1"11p U 1I1U11 x N XL mu Us 1l1l xtx uw xxn turn 1 111 lLUU1 kl1XLI't11'nL Num I1 1 krtum -ww wnmt lln um V1 gn x U11N1'L UT KU U g O gx Ui N IL U m rm L U D Cfrm L mm 1 1 nr X1f1 1111 um 1 mm iw tn mg 11lll1lI'N J S J I1 t 1111 1 im mn L tm xx 5 vm H1 1 mug 1 1' Q x mm v dk it 11 tu Ummm wnnxt Olnu mL1Drn mm t 1 n mn n uvmkrx mm wu -, fwwurlt :ri ll 1111 L lt1I'Ln XL r flf wmt 1jl1I'1q11lJgI1X md on mum xurk In tm r w nun umm t1n bmrpx Rn BASKETBALL COACHES f mr id PXKLF4 it ' 1111K ' 1 w x wma 1 X114 'T F 1 X114 111! 1l1I 11l1"v mu 1x1 L1 1x1 'T 14 1 1x1 x' fn 1 K 111 V4 F111 ' 1 xx'1t1 1'r1tr4u1. 1lr.m1ii'- '1 2SfI', 1111110 p1.,' +11 lm 111 :1V' .11 Xut. Hury 1'r11iQ 15: kt'-1 df 11.1 w1t1 'c ' '14, 1: . 1 141-1 1 1114 4744, 1 L1c14'.1tm1 ws: '1 N "lard 111111 cNt.11'1i'11c.1 .1 ncxx' vu' Uf f rty' 51-L 1 C.I111'11C 111 t1mt 11I1.l1 p1.my11I1 ,. 1' if-13. clglnt I41I1tS. H. 1 L1 Rc' V11 4 1 A1 D 1 km '- ' 1 ' 1' f A Qurprmngly Ntrmg tum ' Vrxcd in 1 7657, 4,13 .111 1133 jg I 1, +1 ' nm, WQI1 .1 XI'.iY1'i11I1Q 111141111 mf N Wim .md 4 1 440, T112 The 1'J 7 tcnm Null nut ' mc up Uv thi 1 ye rnwwd x1L1.l111-y111Q fl-r t1 Q 51. -1 csil' pl. I' 115 1'I'1111.11CU thu 11.111 1"'u L11Np14,'u1 1 ' ju. 1 Nfvrc. IW thu glwc m1ur,m uf 1111 Qarnc. Kun' mu 1112 Thc 1 5 vcr 11 lI11y Hx" t f A W ,:m'5. tml " ' E. 1 S1 '14 .111 D. " VQ11c . '1 1. 1111111 -'-'w.l.'11'k.. 1' "1 1' N t wid '1111' t ' itz QQR D"1u'a 1.1.D. 11. L1 111' l ' 51 Qqmd L1 pu " rd wt' - " S. Cl .1.m. .wc ,cd 111 Jr llc ti, 'Q Thu "1 13 hawk 1.', 111 11 ,lr Nil w. 1' P H 5 ' f Sl.lIT',.1HC Kull L X'.x1 et. Q1.du L1c.T1 ' flllll .m1 lwt Thur in the ncxt yu . T119 fu 41 " d WAS .1g.1iu 11116011 the 1111111 playoff by ' R4 ' ' 1299. ix ,zunw V1 1 L1 "1" 1 '. N 1 '19 ' t11C T110 'cu 1 rf 1f '111' . L1 3 111959 11 12, ' 'Wm' pl.1yff1' at thc cmd uf t1 c scm ' f . T1 ' ' 'Ji pct ' vans thc lwrr in "hu 1 1'ftury. F' 11 Q LIIL1' nut tum mu '11 t41Q11ccr .l1WUL1f in t11'twt411 wwf ' 'ini As '. X I 1 Iwlg,-QA XX' 1 , 1 ll" '- ' -K 5 11g 12 lussus rccwrnlcd in 199253, The 197354 xainn Lluuth gml m thu gums Against Ccrnuzxntuwrm and Q 1X1 " gs "'.'st'1 " 1. 7 " 71ii'f1nd .nn W' ' ' , Q11 ANL' ' L'1'o1n. D4 " 411' wi p 1:1w1j 1 ' 'Q 'w 11114 " IW' ' 11' Nj ffi. rcsp 511- f tx' In, vi't F1 415.1111 11' uly cxwy 1 ' 'Q 11-fu J fc Q1 : 1c 11 ds of Lin' tml il1lC1lL1U1-1: 1 kfwrd i11t11-:1'41,L1c.A1. . ' g1um nf-1 , .Sm lvl ,' 1c cz C Q 1 '14 was tx 1ig11 vu y V1 Vullcn, Kflly 1 1 K1 1 H '1 '. A "Q : 's 1 . C1 Fu 5' .li .19 j wg, 'Q f . 1n1'ifff' 19 cg ag! 1cp1.lw1r1f1wy T10 1' ' F' ' L ' ' IN1. 1: cfs: , im' 1 ' ,LI11C.SlU ' 1 . 5uuL1rCCur1uf 111 wins: 1 fu " 1511 "n1.6 -' iQ dflisi' lt, KL11-'Q sl 1',: '.'i,14 3 'ji 111' S, 1'1i1".SU'1 1 ,'.1 ,Q 1 Qt'1f 1 rl ' tcz t1 , .111 1m m1'uft1' r1'r'c P' H 7 'L1.51'IlSI 12 'A . "dA I t I H11 ' J ks th' If 1' S.K1,1J.C1i11Ll'1 '1'11'L12 1 ","z1r uf 1' 1 "7 s Q1. 1F ' ' 1 ' ini v.14itytfwt.11uf1, ,111 4 S. , xc '1f'I R ,I N. 'I 1 "Fl 4 1 I' 4 ,'Dz rl Bcl H' 1ww1Q lw, ' 1' ' : 1' 1' -41m ' R -y1'1Y U ' 1',g ' " ' 1 kf this fur. 1'21 V11 C11. 15 VU. 1V1c. 1 " wb 1235-42 JUSCIW11 T, C1wx'al1 11111111 N 1 1'2-1-2'-14 -1. 'N '1111 Q11 1 J'f1H R-11' Df1.1p1.1111u 1-y4.y..p' T1 NK1. Q 15wu1'1ng 1'!1"1N 1j.1r1 Yr .IIN 1' 'f .1-1wp1 T.Chwx.11 1' 18124 1Q11x- 111 :X Klpagux ff T1 '111 '11wur'1ng 1112445 -1, H.l1'1'1' :Xx1mtf111 ll -S,-U HI kb Ki AV lhlux IWIW5 1. 111'N K111w11:11 '-' F? '.1 " , " '1-, . 41.1 1'159f1' fX11x11'cxx' XX'-1 "um Fnzn turd H1011 wlmol TRACK ml tx. Lml 5I'1l 11 mum ua .mm 1 .tk mu IHII Nwmnu r 9' rm fn L 1 1. xurp NLTIUUNX m nv x 1 ft Frm my n mut 1.1 ltk x f1r.1Ax nu. tum Ulkl 1n11..u m t 1. .mmf x11rL11'1N1L Nfl Lx wr Ifllx xx L tn mm X .rg 11 un tu 111 mtnn Lmwt I lt tn nwrtmm t mm r 1 Oxford Annu. HIL 11'I'lwUD SKYLLI vxxkmr 1 rx 1. uv xv w xx t nm p11 1 xxltm 1 tg llll I rvrm Suudkr Vx my X1 'vi H11 III 1 1 1 rug 1t tu Pum R 1 um ltL1I'H trmw t nr I 1 H1 C 1 1 Ill N41 r lr mu T1 fmmwu L 0 tvxm lm lI'L mn lx r Xxgn lt In mm 1 gm 1 t nk un mrkr 1 Duff m tn 1970 L1lW1l Hwh gl1lIHPlUIllNIW xxon t Wru ump xxlth 1 up fmt Vs ltlw tm wnmw fa anmg L S R1 3 m 1 lllk th. wmp plum uf th. Mlnufmrmll gflklllllll tra Xl lwtwu 11 I1 ax 1+ 11. 1 IUV1 tu m nd fwurtlm m tn mlm mom 1p IX 1 114 m th w mum' X ar th. Nquu tool. h tu p up xu 1 m tum xxltu HLIIULYULI nu Run r wrrmrx won t um H 1 1 III tu ' nm um 11 w rlhr Vv'11t1r :nw xv n mlm wmt r pri N Ill muy umw nrw ILL X XLK kk m an lm ww yum x fl turx ruum L 1 qkllkl tm s U H QL N 1 IIWK 111 LI' Ng N1 Hunt XX 1 4 mx 1 llxlt t 'Ullkllllk' xx 1- I ILII III m r uk lu 1 rx lu llflfbll ll Lula wuttn ItJW1KI'l'l1I'l'U r vt umml my m 1 . vm N in nm. 1 Ulm. Nl Xxltu lun 1' Lug 111 W I1 kr nur L Xnkl' L 1 ml X IU! T 1 n N1 xxm N t '.I'lllI'IDl A I L S I 3 lk ut mm 1 nu r N x L 1 rw I1 Ilhx 1 3' n 1 xx I'l"1f :LO NK 1 xITX W HM 1111 Um, 'lr Xnrx urmr Il fm L n xx rl tm L vut L L 1 1rN ' 1 tux urm mrmxn fur tm nm l UI' X Ju. . full X 1 L ,K 1 yuvrm n 'll' lik Htl 4 r rxt lu III th. II . 1 rt lm tum th, utlu r but 1 x 1 rwtll L11 tm LL 1 t lm lxxl xx nm u Um 1 L 1 1 nur mx ar 1 mum 1 1 mkmxr U r. ix L m 1 N 1' 1 gr ufrmu hwurth III 11 A 1t lwtlx Nwrrxxtoxxn and xt Frmnklm md Mir 11111 B111 Wf1UhI H15 the 1 tum Hkury Fulmkr xl tn t1 1' ll Q1 l'r4uL1jum mxr 1 M' ' L1-'lr Furmr Y r w an k I 1 Um 1, m I' IX It .nn R 1 our m mxxwxmrx L lpfllfn. xgwnd plice mtl 'Smmmw fI4LlK'1lIVxl not 1-tnmsgnul 1-.t tk am L x H mm Ilky tllunv flr :WA at Pkrlnrvnun M nf-,rtx Pulmkr Bom r lt Bu 3 mru Alkxnmlgr xml Hlffb 1 may t L munwtux 4: tux L L1 XXNL1XKlx ntl IU tn L 111113 I I1 g iVx1I'g HILINQ Ill INULN I mum on x 1 nt x xx hrt H L Vxfllrmngtmm mum u mkr H 1 1 L mm m tm IN1Lm nurwhrm urn lvrmd mmp tlnn md Ntl rm an t t ll1L1lNlkL11 puffwrmlmk by nm Frmkfmr x m mx wr 1 1 1 mru Lx URLI' 1. mmm tn xwub flu cw umm rm 11 wr-,xmux 1 rm r xx tx H l'llIlf1UfUl toxn 3 111 L rg xx1 t 111 1911 xxlnn Fm xj mum f ' In 1. lm mv N 01115 0 WH Ill L NLU1 U L Lf IIYIHLII Ntnm kr u xx ms tn xtmuw Ll tum. runmr wt tux tk im 1. mr 1 wlmwl nmr rlxn rmn X mlm' .mm ID tl-flmt lx 111 I1 LL KXXH wmrx n um III t1 gmturn 1X 111 mut m t guvlll. I 1 1111 1 Durm 1 1 ll 1 1 ' 1, L lL XKi U K' Y 1 L I kr ll N . Dux 1 n1x.r.xtx fu xr. r 111111.11 1 1 nr 11111 Sxxwrth wr. - 1 1 m L mv x um' r mum tum .xx Um. fur nnnmrw-. p wmktlmu 11, my x x wr lk H1111 1' mm SIIUTL 1 .Lt t 1' nt r my llly Q lx WIN N U L NNI ITM. 1 m 1 1111 1 xnxx nw 1 1 1 kLl1IU1 mu tum kj H 5- . 17? 1' I1'M' .15.d '.4' g1'1lf1N1V C" gljlg l.1.11. 151-111 pl.-N H1110 mt .' 'N lw 11, 1 -21 F . lqfw 1'str.1'k:qtivif wr 11.111 rr lwtlm. li - c. 1 ' ' Q . B012 is 'N ' ' 31" 11. 1171 pod 11' lzuk v' , . 'FM fin: ll" ict sclwwl rc: vrL14 in lx 4 ZDWQ. 41 J M fi -1' YQ- Tlx N Q. 114: 1111.1 ww 11111 t 7 ed.1s. AUPQ, Off 'Q 11' .'.L1z '11 1-H N, .I1l11'l'JL1i.lS11'.L1Ll.1S.A4 ' 1X4 f N1.,' x"tl ll N1 ' lg gt pg, WM 1f'Ll fr .ci 'llilf tux Q ur .ms Ql tum. lillflwinx lirst in Claw B .t 1'f1c1L1c"Nv" f' 40 pw.1'fIy P'1-4 'Cgss . .' C" 1.1. If lwg - Q If 'X ': 1 4 1 4 ' 1 .s:. ' Q '.? H. ' . up: . X ' N lxsllfxfm af' p Ht 'N".2Qg.l zmQ19l2.tl','L11, Sglmrxl 'rm 1 1i1r'..-'7'.R.E N. . 11 '. Ulm". dMcf 1' 1 .w "1 1 '. KIA M 1 - . 711 111-Q C.1ll'r y w m sc' ml p1.1c in tlw ilc Q11 j 1 the .md . Q . -3 4 1 cl. Qficd . " . lc ' u1.y+. P' -31. yi. . 1. N. li 111 wlzcc' 1913. Hold "sz L1 'L K1 'N' 2 Tlmc 1914 tum wzw rutlmcr L1I14U'CL'44lCL11 ' thc 1c'-.' '11 gif-X11 1 ,1 ' 'JS . 5 , 1 P1 first fur' n with il Ullll. fl -lulf, lc 1. 4 m" '. . it lid x'c11 11. 1. ,X Hti . ' N St in Du 11-I' " 4. H '. 1. 1 Ollw, '- X1 1'ir Cl. ,',' . - V -. QC. lx 1 R "14C. 1 'zk ir lun, ' fd! III " r S in lUl6fl7. Cl. xl'C Vw'.1 21W '. PW 'N ' 1 1 ' F'c1dS ' 1- H P 'C 'F -I ' Q g - -x - h- Q' flfi '1 11 '1"1 5'.'1 1 1'1c1 rzglfj " 4 In ' 211'il,.fj". 1 X '1. Is. A lc D111 '. ' I N fl 1. F he If - ' 5 f C14 f -w ,M ,bf 1120 lmys ii F111 11' ll lulf poi 1'l.f ' ' s 11.10 . 1 ' Q lx ' A ' ' A: . 4 ' Lck. 1 U . .lm k ll ll qw lf. fC f1'4'.T1c - f. m C-1 I F 1 ' 11. vd 401 1 ' lc 11 A 11211 li 'sl ' ' ' li '1. I' S111 s fi: S11 110. I W 125 1' .1 - w 1 -'111 I 11 ' .Ll cfll 'Agjcz .1 "fl 1.'i 1101105 1 "lil I " '4 ,' 2 .4 C1 ,, ,N Q CC .I .' , S ...N,ll. lvl' 4 I' FI wrt. Iwi ,Hb-I fl 111, K.. ' 1,32-CI, P Q1 'Ii ln 1121 PU W A1'X1:'. 11 1-. "1 14' all." ' Clnr.-mf Summcn xxuw .m cxccllmr Sbrlntur .xml 11'3""' 111 '111 t' 1' ' 'CV T1 1 1 " 7 YVU' hu 1 . 1 Q . J, ,, I r, I ' S ,, S -mx. 13.1 N tlm U ' lc juwlin 1F"6", .g. ' f lf x' . , dl Ali, ,.Cl,1.,.V, Hkck. C-f..l1.1' if t Onl' wc rum 1 ws sc A 3, 'N .nk A 1f'sl,' ,, S ,C ,I ,, I N , 161: S A ,lt iT.-y Luv 1 1 pwlf V.1L11tcL1 l1'31,f3'. T1 ' '. , WAP. M, L1 fur khml mnth. ,,. ll N, - t, ,Ml Mitt .main nut tum Stn 5 fur Llllill mcctf. will ' DC I ,, in It ,M H., ,,k,',m1-N I Vt I, 2 ,mu I i 115111111 ml p1.1cc N rtlmilst Clnlwliq at RCI A N 1, ,, lculwg ogg, K. P-k' x.Cl.l1' Bu1wY'1v: lx lun 1..1..1f. 1 1- I f 4. 1 'W ' 115 ' 4HW1' " d , A Q - V Q .xt Pc "1 X 11' 1 -' , v' 1 ' .1 Q 2 Af mile IM 2Wd1t11ctc.1.c'c Ill '1 111.1 Q.. lm .ngwql 1'1:l4' 11.. l"bf"I" . -1.gk. '11 1lf,l11I3f..11rir-NC .1 rf, ', Q f " L 1 7 Ny 111.1411 f, Tlmc r lu ru1.15 tmm .4g.1m 11.114 Snj 11 .an 1 .111111 lm '1. .lml Pl 11.-f '. 1 c T vm 4,1 1 in 1, , P, , Ilcll X..- HUM' 11 U V E hm 111 'DNN' 1 Q L11 'su lmcymlcjf ywnw 'H th- lat' '-"'S. rl ' L14 plus in the 'lumps wa' thc flue 1114 11.' Q6 Wu, 1 .4 4 ,,ft,,,, Str DN k,m,,,Ll, U, C, Inlwtk, in Sui, WU- 1- 1' ' 9-1111' '1 X' ' K1-' VT' 11114011 1-'U imtx QQ1 11.1-ri' I Hts .l4I11HFU .t 1.1 "' J j fDu1.1f 11.lL1 lwcm m.u1c 4 'X 11--. ,11111 Kmlm. B111 U'11iua W, ,A pk, 1, . . lrrxmklm ,ni M, Q , N j -, , 13111 ' Q1 . C" rg M.-CI. tl' 15411 . 1 C" rg m ..l,-u,,l1gQ vt- x Ucttlgl N f C4 , . I. ,y Eylg. . 1' 1 ' . .l Ll T1 I-111110 'U ' 15 K, f. . ' ,S ' . tri 4' X ' Nj 15 4l'.lIl11 s wwf .1 4111.11 t11.1t xx' 11,1111 1N1wN41w1n in full MU, 1 ww- Ll, -Mad. D- H . 5 'R U, ,R .jx 1, Y Q11 4' 111 19-7. wlvu it '1 C' . ' A lird mm .md ,, hw. xwmg U, l, ,, hc tl . S4 1, 1. x11"t 111 1115 51' 114- Fr 19-1 tw IUFII Fmnkf rl 11.111 it4 1 . 'li Ag. in. twinx 11: ml luglmly .ls x -itll tlmq IX 11 tml f..11ll11Ll1 N1 QL I "Nut "1r1+1.1x'x1v' .dc ' 1".lI'r C.1I'llCI', ln .mlm wt 'very mwt. liulw .ml s '- 1 X , Frankford Hugh School After soso seasons 1n 31 and 7-7 the 33 team led by Les Stradlmg Hmshed last 1n the champs although as usual some boys d1d fa1rly well 1n 1nter scholast1c meets B111 Ladendorf was an excellent hurdler 1n 1 and 2 Ray Fab1an capta1ned the 4 P1oneers as a h1gh hurdler and yumper In and 35 a freshman team from Allen Annex won 1K5 half m1le relay event at the Penn Relays at 1 19 8 1n the latter year B111 Browne M the present 100 yard mark 1n and Orlyn K1mmell moved the h1gh jump record to 3 8' B111 Berlmghof d1d well 1n hurdles part1cu larly the h1gh B111 Buck was captam The next year Matt Crawford pushed the vault record to 11 51 2 and the m1le relay te am fimshcd th1rd at the Penn Relays Don Eastburn and Charl1e Hangsterfer were also prom1nent on the 16 squad as sen1ors In w1nn1ng the m1le relay at the Penn Relay Wally Moore Bob Rowen Harry Welnberg and B111 Browne set a new Frankford mark of 309 1n 37 The next year Moore was the Publ1c H1gh champ at 440 and Bob Suter took the broad jump w1th Ph1l Hallworth Russ MacLean We1nberg M1ke Czarneckl and D1ck R1d1ngs 1n the supportmg cast Czarneck1 lowered the half mule record a tr1fle m 39 wh11e M1ke jarmoluk put the shot 47924 for a new mark 1n 1940 john Orfe and Harold S1egle coach after 12 years as ass1stant to Mr Raby Also 1n 1940 the Publ1c H1gh League began com pet1ng under a umque system dev1sed by the late Benyamm V Ogden and st1ll 1n use 1n the league On the track each school enters one best 1nd1 v1dual for a race Follow1ng each race there 1s a relay event by four boys of the same or approx1mately the same dxstance In Held events five boys are entered The best boy per school IS the 1nd1v1dual and the marks of the other four are added for a team total No boy 15 allowed to compete 1n more than two events W1th each boy doubl1ng th1s means at lea t '78 boys competlng eleven events flve boy each d1v1ded by two although Z5 or more boys get 1nto each meet under th1s system usually Most meets are quadrangular a few tr1angular Flrst place 1n any meet IS worth the number of teams competmg one less for each lower place-even 1n the champ where a vtmner gets somethlng l1ke 14 po1nts Frankford competed under th1s system unt1l before the 57 season but w1thdrew from the league because of several comp11cat1ons 1nvolved and has s1nce then had an 1ndependent schedule Each new meet brought 1ts crop of new records unt1l the boy became accustomed to the new cond1 tlons No attempt vyxll be made to 11st here all the changes 1n record holders for that reason although the teams of four were always 1nterested 1n bettermg prevxous marks Frankford boys made several excel lent records and 1n some cases set Publ1c H1gh records 1n th1s type of competxtlon Success contmued to elude the squads of 41 and 47 1n the champ1onsh1ps although D1ck F1elder Don Hand B111 Naumann and Fran Sholomskas were good performers and j1m Rooney set a good 900 yard low hurdle mark of 2? 3 and a new hxgh hurdle mark of 159 both m 41 W1th Boyle Doermg and Foster he also helped to set a shuttle h1gh hurdle Publ1c Hlgh record of 1 074 1n the champs of 41 Ken H1nde lowered the m1le mark to 4 47 1n 41 Bob Matlack had won the Publ1c t1tle 1n the hop step jump 1n 40 w1th 41 73 and 1 team of Boyle Malloy Lauphelmer and Fo ter had won a shuttle low hurdle t1tle w1th l 46 9 but another P1oneer comb1nat1on lowered th1s by some 1 seconds 1n 44 Charles F Troxell and Donald Eastburn were ass1stants at th1s general tlme A new head coach Donald Y Yonker 1r1sp1red the 43 squad to a good meet record and a fourth place 1n the champs h1ghest for many years and not equalled s1nce Fred K1ng was a good broad jumper Jun Pangburn a fine vaulter 1m Strange 1 dlstance man and Gavm Wh1te an excellent sprmter and Jumper w1th Carroll Pfromer the school s most outstand1ng h1gh hurdler Bob Jam1e son ack B1ss1nger Gavm Whlte and Fuelner added cleven feet to the hop step jump relay mark to rlng lt to 15" 10 1n the c amps Other evem te tms were better than u ual also Under W1ll11m P Clausen the 44 club dropped only one notch 1n the champ Pfrommer was the best Publ1 H1gh hurdler vylth a new Frankford mrrk of 15 mrde at NOYFIIKJWD md also at Fr1nkl1n Fleld Harry Paffenholz was always pushmff h1m Ken Z1tomcr Bob Cornforth ID the broad lump md Stan Noll 1n the half were also good The m1le relay team flmshed Hfth at th Penn Rel ly A team ot Z1tomer Fran Mlddleton Rudy Perslco md Paul Burger moved the relay broad jump mark to 70 10 D1ck Lyster moved the h1gh jump mark to a 1014 A low hurdle relay team of ZIKOIHCI' Vtndegrxtt Pfrommer and Paffenholz lowered th1s m 1rk to 1 7 for a Publ1c Hugh record at the champs . - 1 1 . ' ' ' , ,,,, - S S . , ' . ' h ' vs 4 . Q s ' ' , ' ' ' 3 3 . - ' Q - o ' 'Q , ' - .- Z . 94 , , - s 1 li 11 -Q ' . ' . s Y , ' 7 1 ' , 1 .. . - . . 1-,- , ' ' ' ' ' f ' . 15. - - - - - . - ' ' , , M , y . y I ,Q 1 . . . . . . . s, ' 1 v , . Y 3 F 5 1 ll ' . ' e - , ' ' , . , ' ' ' c In. ' 1 4 ' 1 ' v ' ii A . . I - Q ' 4 . s, Y : -.a ' a 5 S Y 7 , C . ' . ' ' ' ' I If , 31 . 1 1 'A v ' ' ' . 4 ' , , a s . . , . : ., , , , X Q . . Q 9 ' ' . . . W . N W s . . t - ' ' , . , . . H - ' ll - g 1 I H 1 w A w A . - , . . g , , 1 F 1 T K I performed well. MHYUH D. Fetherolf became head I I . ' F ' x J s . s K ' I r L1 ' v - . . T Y 7 , 7 5 K ' ' x I- y . . - , - b -' " 'h. a a -.2 1 s 1 , 1 c . , 4 . s ' '- . ., , ' , . ,,. . . .. 5 F , K 7 N 1 1 I S .- 1 . -. 'C 'A Q 7' K ' - ' I - , . 1 '-Y 4 5 ' 2 r ' 1 - ' ' Q I . . I A ., ,S J- . I . , In , 1 1 . - 1 . 1 az 3 . a ' '. - . . , . - , .Q Y W i l , . . C cl ,Sv ,K , . ' l r s J- . ' -1 D 5 Bb 'AQ . V' 1 1 1 , - ' - r If ' . . s, ' K 1 V , -f fff' , ,, .K - , . 1 c 1 ' ' I V I- F . 1 .1 - In . . , 4 .J 4 K N 178 F1fty'Tear History Track Team 1943 VlUltCf5 Allman F1eldtr Sprmgtr 1nd Houslnd took the1r t1tle w1th 1 7 m1rk Some star 1n 45 were Captaln Hmson 111 the sprmt the tvxo Klem1tk shotputtmg brothers R1 h ard and Ph1l1p MtAteer ODonnell Shalltross Shavx and Vvfelth The pole vault ttam of 1tk Sprmger B111 F1elder Ch1r11e Housand and Gen Euster reathed a total of 7 6 Broad 1umpers Don Cornforth Russ F11th R1y G1pr1ott1 and lohn Blessmg lt 1ptd 77 7 for 1 new mark Ph1l Kle m1tk la k G11 h Ch1rl1e Wtlth and 11 k Bomtn l1l1tt put tht shot for 1 new tot1l of 166 The 46 squad vu uf11t1tntly vxell round d to t1ke Htth IH the thamp1onh1ps hut Ur1du1t1on vxretked tht Hne tluh of MLKIQ Alltmm Captun 11 li Ch 1pm1n Sh1lltross F1e1der Gornforth Frttman Somt ntxx tt1mof four m1rk were t th1t 1rt t1ll good Htnny Folkmm lot ODo1111tll Efllln L1htr1t1 111d Al Angtlo ran tht h11f 1n 1 1 9 D1 k G1nLr1th Gtnt Llthtrmm 1111 Chapm 111 111 Gtorgt Alltmm d1d tht four m1lt Telly Ill 19 7 1 Ill tht th1mp Ch1pm111 11 k M Kay A e P1tttrson md GlDLf1nh r1n tht tv1om1lt rtlay 111 S 466 tor 1 ntvx thool retord Hwh 1umper Boh ltp-on Sttxt Mt1stl Al D1ttr1th and G1ll Gr'1h 1m moxtd th1t mark to 71 8 1g11n t Gtrmmtovtn and Roythorough A good pole vault team of G Shall tross Walt lmke B111 F1elder and loe Relter also fe1tured thls squad w1th a retord total of 47 The ntxt four yurs 47 through 50 brouvht some outst 1nd1ng mlle relay teams In 47 Hen11y Folkman Fr1nk Costello Ed Sthu ter and Walt Enghsh set 11 new event retord 1t Gonventxon Hall xuth 47 9 for the event and took second at the Penn Rel 15 Costello vxa also the Pubht H1gh 440 t1tl1st la k McKay set the pretent mllt mark of 4 8 1 lowermg Ken Hmde s 41 tand1rd of 4 47 1nd 1lso moved the 880 mark down to 7 01 5 Charles F Troxell took ovtr 1n 48 md tontmued throuvh tht 18 se1son vuth Mr Ernest Federotf 1s 1st111g 111 10 through 99 Al Angelo Ed and Don Sthusttr IIIL1 Frank Costello won the mlle re11y at thtrt Mlltf M1k Me1trott Gent L1eberm1n hurdler Al md Boh Pfedftr 111d Chu k MtElwtt plu W1dt Altxmdtr and lohn C1mperson vuert tht 1112 gun Ed Sthusttr EYIIIL L1htr1t1 D1ve Mlfkllblf 1nd Costtllo wo11 1 ht It ln tht 440 rtl1y 1t Ptnn Rtl1y ln 41 7 Th Pfufftr hrothtrs Mc Elxxtt 111d l1tk M C113 stt 1 n-.xx Puhl1 1'I1ght1me of I 01 7 to t1kt the Puhll Hlgh h1gh hurdle Fells rovvn The 49 m11e rtlay eollttttd ever1l mards for 2 ' , '. Q 1 2 ' K .1 ' . f - - . , , . . . 1 J 1 . 1 , , . , . ' 7 . , ' . ' , ' ' , I 5 1 - 1 t ... 1 - ' Q - 1 l- - ' '- , 3. 1, 7 7 e, - , t . 1 t, . 5 1 1 1 N1 1 ' . , ' ' . 1 ' '2 Jr- , 1 , ' 5 ' . . 1 ' e t " 5 ' ' 1 1 4 'V f II ' 4 ' t 1 0 . 1 f ' 3: ... - . " 1 , 1 1 1 5 1 's. 1 s " ' -.' ,, , f If . ' , ' 1, , , , ' L. 1 ' .. 1 . ' . L ' s ' '- - 'Q ' 1 - 1 1 1 , .1 ' ' ',' , , , '1 - , b - 1 1 ,-L .J . , s 1 . ..,.1, ' , , I ll '- 1 1 1 3 . 1 1 ' 1 -: . . ' ' us s "1 ' f e 1 ' ' - ' ' 1 ' ' 1 ' ' 5 ', ,1 1 ' B 1 " '1' , f' . t ' 1 V, 7 1 . 1 1-5 j x . , ,RC 2 2 . 2 ' 31 . . ' ' 1 .1 1 1 1 1 ' , , , , , ,D ' ' , Y I N - 4.-1 -1 ' X Q- 2 1 - Selgle. MtKee. Angtlo. Gash. Bomtnhhtt. L1ll and Ptnn Relays 1n a.a6..1, for tht sthools last w1n 33 x 1 v .5 .Q - 7 4 A ' . 11 1 s se 1 -. 1 s e . 1 1 , ' ' 1 ' 1 s 1 7 ' 1 1 s . V . , ' ' , 5 1 1 1 Q ' H, ' 'f 5 1 ' ' ' 1 ' :3'. . s 1 1 1 1 1 1 1 C K1 - ' 1 1 -. 1 I V 'gc . R 5 1 ' , S' - 1 Q A ' 1 K 'Q 3 , Q d 1 .71 1 Q 1 , 'W 41 r ' 1 .Q - 1 1 12 ' - 1.i .Q - -5 - - - 1 . . Q . ' ' ' ..1-. 1 s. 1 1 .,.t t .'. c 1 1 11 's .. e 1 ' 1 1 1 5 ij 5 ,x1'- 2 4 1, '1 1 1' 1--,1 .11 C :,:,: 1, 'C ', ' 1 . 1 1 ' s' " . , f s : . , 1 1 1 'c ' , ' 1- Q I ' N K 24 Q 1 . 1 ' ' 1 1 - ,- 1, Q . . , . - k - 1 1 - 1 1 F'rL111Iq1111d H UI1 SCI11111I "'L TR CK RECORD N LLI E14111 .111L11 X L ' rL1L 11mm r 11 L II 1 I1 1I'IL 111 H111 II LrN I LIIY' Ll L I I I 1t1I1111 L L I I L L If IL I L I t Il-IJ L I I 1XL 1 I L XL 11 N I IW-I-4 N I N 1 1 1 II LL L ILL11L I5' I 'L I II'L YLIIL II11 I' I LIIU 1. III Ill ILI LI: NI rL1 11 1 111Lt1 I ,LI I II L SIL 1L111 1L11 1111 rL1t1 r1L 11111 1I1IL11 1 rILP-X IL 1 1 IL L111 Lr11Lr KFII1 I L LLL LL X111 L 1 V11 1 L L -1 IN II' L UI L I IIII L 1 I LIITI II IXII1 L 1 I I L L K l II I 1I' I' IITIIIL L III I111r 111111 IIIL ILIIW N 1tLr IILIILR L LLIL L L LL LIL INV L I 1' XIII1 ll IL1 IL 11 L XX 1It ILr11 11 1k IIIIIL I L 1 LIIIIK II 11 1 I 1L1t 1 1 1 111 IIL II II 1tL1 L 11LrL NH 11 LI L II Lf 1 YL 1' 1 L L 1 mLtNN1111 111 I1 I111 1' 1 111L OI11L1 L L L LL XX IRL I L 1 1 1111 111 111 II' 111 I 1r1 L 11Lr III N I IL L II L I1 1 1 11L 11LLL 11r 111111L 11LrI11rn1111LL 11L V1 II 1 111111LL 11 I'IL11111r111 L11 1L11r1'L Lt 111L 1mm III I1 1t111LL FUII 1 1 1111111' 111 I1 1 1 1 II NLL III 1 Nl L 11 111L WYIILI II 1 L II 1 14 111 11111 I 4 1 LL 1 r1 LL I1 I1 III L 1L11LL111 L LL11IL II 1 Llll 111LL1 XVII1I'I1XLf II L I L L 1 1 111 NLI1 1 L1 r1I1L1r L UL t L I11L1r 111 LLI 11 LI I L L IILX IIIL L 11l 41111 1LL 11111 11 L 1 III 111 L LL I1 IIL I L L LL L L 11rLr L 11r1t1L L11111' L I XL LL L LL LL ITIILI' HILL 1 11 1rr111 LL I 1 L L 1 111 1 K IX L I L IIIL 1 1 Y Im WTUXII11' 1111 I1L1Y PYLX 11 111 L 1 1 I 1 L 1 11 11' L 1L XII 1 L 1.,L LXLFI 1 11L1111'11L1Lf1 L L ' T X -I " 1b .I Ifl -' . I'I1ILIL'1- V511 1L'L' . I" 151.1 IIIII I'.iI' I4 XXI1II1.1111 IIr11111L' IW2 11.111 IVF: IJ' 1'.1rLI4 CIIJ1 5. L' 4 QFJ1 XYQ4 CI1L'4tL'f IUZI -I4 :HIT I4 XXI. II. LL' 111111 rf 1".' IJ '1111 I111'11.1t11111 193' W1 1'.1rLI4 I1I1'4:ItL'r I-lrL1L'IL 11: Ii .I IIVS INI IL' ,I.1QIL 1 I. IL.11' -ISR I I'1.11't.. C3111 . I111I1. Il-17 I'I1gI 111' IIL'4 111:11 II P111 111111111 Ii? II11I'ItL fII1.11111'4 L1 ' LIIL'4 R11I'L'1't IQ-'II 22,1 I'f'7 'II1c1LI111'L' IVI.1z'.1:11 12.1 N1 rLI f1.11I111I1L IIFX 9I111i PIII IL' I1' L L IgLI.1II11111 1-1' 'I 3" I'L':111 I111'11.1111 III I VI I3r11.1LI -I 111111 H' Ii III1 'r If' V' H. "r1'11'LI SL'I11111I IL' HMI -I111111 VI1. rIL'4 IvI.1II 11' VI II Q." N1'1I1 fi.11I111I1L' IWW I'11I1' V.111I1 IIIIVI. ' Cfr.111't'111'LI I I ' :I 3" 122.1 .fl1'.11: IUF6 :II.D1111.1ILI SLI111L'11I',' LILI II'f1" III 1I.L' I'L'11!1 I111'11.1111111 .1LILI'I1:1. 1111. 11' .1rL' 41111' 111.1rIL4 III L' H1114 III1 I11 L1L'r 111 'LL III 11511. I1111 tI1L' 111 '.14111'L'111L'111 1'L'L'1rLI 11.14 11111 , I1t1m.trM-1x ILWSM, HT1,k.,-L,,,,-IMW1LL.kL,,x1.4k...,.1 IIIIIIII IRIN -III' . 1'.11'I11'1'. .14 I:.11'L'tI1L'1111111111114 "tL'.1111 111' I'1111ru ' " r I4 LfI1.111g1'-- III LI11' I1111 I1111'LIIL' 41111.1111111 I1.11'L' I1L"11 It V VLH 1 4 - LI14'1144L'LI III 1I1L' I111LI1' 111 1I1L' . 1' IL' 1111 ,r.1'I-L. I11 mm" Im 'xl' I IH I 'IIIII II I' t"I'. ID 'IL I3 ' II gc . IIII S' IL". D1 SLI 4 " 1'IL'. L11 1' I3114IL IL ':4 .1 I1L'ttL'r IIILIII -IV I 1.1 If .111I 'LI 1 1111 1 1111IL 4cL 11LI III .1 LI1144 111 IQ1 I I1rLI VILIIII ' '1-I. III tI1L' I711I1I1L' I'I1gI1 L'I1.1111114 .1 I 'III RL'I.11'4. III .LILI1f TI1L' I7 4L111. I LI1LI IIIII r14' 111 tI1L' I1L'1,I114 .14 .1 1111 111 11'11111111g II'1111'4 .'11ILL'I SI11' L' 'c L .111LI .1 1'.11 . I11t 11 I "I II. I1' , I ' I 4 "4 by L1Q".I' .'c "I.1 " 711' .L '.111. D." .IIc.BIIM YBI1 ' ',s'.L" 3' IvI1111'L' .11I SI 41' " Q41 ' t41:1r4111I11.TI1L' IULLIL' . I I311I1 S 4 IL' LI'4. " 4. I1,' DLI. WI tL'.1111 1'r11I11"I.11111tI1L'r L11111 111' L'1 ' 'IIL'11t '. I1-r4. Trc ' IL' 4I11f. I1,' I31 I1 XVI KI ' 'IL I tI L' '. L1It. .I11I1l ML' I II .11114 11114 1111LIL'I".1t'LI III rLL11I.1r 4L'. 111 I11' .I11' IVI.1II111' III tI1L' 1'.1L1It. IIILI . I I 1. 111111. IWLII I114l III tI1L' LI1.1111114. D1111 I4L'r114. II11tI1r1L' L.111111111. TIN' 11'-11 IIY-1I1I4I'1'TLII1 I-141 WHT IH III'-' PUI1IIC HISIH I31II L' .11"4. .111LI IRIIII X'I.lLI,I .111 QXYII' .141LIL' .1II LLHQLIL1 BCI-IIVU III? II-I 'C-111111 IIV ICJ 11 V15 '1I1f 1'111I IQ '1111111L't1t1111. I311I1 IVILC: II ILL'11t 11 ' 11 LIr. ' .111L I1.14 'I1'I 111L' .I'I11 Il LI'1' I' 'I LII' tI1' SI11 11111 111:11'IL .1II 40.141111 LIIIIII I1L' I111.1II1' 1111 11 1'I1'I '. TI I4 L'11114'4t411I I .I " 4 I I 4 1' I' rLI 1111 11 14'11Ll" .11 111L- PIIIII l11v11.1111111 111-L-1. HL-114 5LI11111I 1.111 IIIIIIIIIIIIII -11' I11r1: 41- II I111Q1 .111 I .11 IL'.141 .II411 II11I1I1L' I'I1QI1 L'I.1111. IDIYII XX'1II1I'1 LI 11L' 1' -LI 111L' 111I1L'r 11r11'.1tL' 4L'I11111I. .1 I'L'11' 11'1tI1 1111I I1L' IINII 11' 'II LIIL'4, 41 L . I V' np, Nfl ' N, 4L'I11111I4. 11110 111 11111 11'11I1 C.f11tI111I1L' "I 11I4. 4Ll'I .14 N. Q '11 I1cL'.1111L' .111 14414141111 '11.1LI1 III WI. N11 W1 fI1lfI111II! -IIIKI I:-1II1'Y ILILIL '. I1' I ' 'L 1' TIN Li .111 1,1 1111 U-L1 thy- L-mf, W3. '44 .nhl 111" 1'1 I1 I-III' 1I11. N1rtI1'114t. .111I Ol . I tI1' I11. 11 "" .I 111 .11"r.1gL'. I11114I1111N tL'111I1 III WF. .111LI I-1tIIL' CII. 11114 'I 1 1' VI IIB' R1 xI1r ULII IIIV' L'IL' 'L' I III '14 III 1I1L' L'I.111114. 11'I1 'I I1.1LI I11' 1I114 4L'I11111I4 11'1tI 4 JIICQF I VI fIII'IIIIIII'IIfI. 11I1' tI1c 1111 ' g1'1111'11 111 .1I1 L11 .1 LI11:L'11 r 111 1rL' 4L'I11111I4. TI L' IIUII RUIJY1- I ' 511 IRI SI111' I111't. .111I LI1' I11f 11' rL'.1II1' 1 4t.111LI111g 11L'1'I'1r111cr 1II LI114 gr.1 LL-,L L11 ' II1 '4 I11I 111 'ct III ,I.11111.1r1'. Bllyi .111LI LI. I LIL1 ' 111 tI1L' I1.1II, .1 I IQ 11IL'. C11114 4 'III5' If-11114 I-1" I1 ' 'I1 I1I"I" I II1 tI1L' I. ,' ' '14 .14 N11 1I I111tI1 12114. I1L' I11 " 'LI II1L'1I1I'I111.1FILt11Z2 4.9 -1I'IIII,' I' - I' I- II1 A11 .111LI '.I11'L'I11NL'I11II1L'4L'I11111I 11IL' 111.1rIL 4L'1" .1I M114 111' tI1L' "6 LL111,1,l f'LL1r11-xl 1' 11' 'S' 111 14. HL' 11'. 4 IIII I .1,.111141 .1 4tr111g 111II 111 1I11? V.1II'11 4I11 11111 I1Q4t III II1' HSI .IIILI HIIII . I tI11' S11 ILL'I S11 Q Q' .'.'1 '11.I 1ILc tI1L' 4cI 111 .1rIL 1tI L' 4 1 ' N I1 1 11 L14 1515.111 ' Q14 III tI1L' 1111IL' .1,.11114t Vv'L4t III11IgLIcI11I11.1 . I ',', LI11,I 11 gg L LIN-I1 11 L- 11 mg I 11 11 lk 1 f the L41 41, INLIE L'1111ILI 11111 Im' '1'L'LI1t'LI 11'1tI1 If .14 I1L' I11114I1L'LI 11IL'. .I 1111IL r1I1I111114 .11 R .'I ,I .111LI .11 4L'L' 11LI. 4L'1 .1 11'11' I11N'I 111.11'IL III tI1L' R113I 1 11gI1 L111'11I11. 11'I11'I1 IIII4 1'L'.1r I1.1LI 114 11141 11L'1LI1I111rI11111LI ' IfI1.111114. .111I 1'.14 I'1111rtI1 111 LIL' P IIL' HIQI1 IIIIII f1'g11' .1II.11r. R Fzftx Tear Huston The low hurdles mark underwent some rev1s1on Ray Downes had run the 180 yard event 1.11 '7 1 1n 54 Ted Marano moved lf dovun to 27 5 1n 6 Bob Igou lowered If to 'Y' 1 1n 77 and Marano t1ed th1s m 38 All these ran the race Wlth 18 yard mtervals but the 20 yard 1nterval vyent 1nto use 1n 1959 Four standouts featured the 38 season thc last for Mr Troxell as head coach Don L1ghtfoot was strongest 1n the 440 Marano was excellent 1n both hurdles h1gh1ump and broad jump Iohn George d1d well 1n almost any event but pamcularly well 111 spr1nts h1gh and broad jump and bet 1r1 the shot wlnmng at the Penn Inv1tat1on meet Vallen agam d1splayed unusual ab1l1ty 1n the 880 and m1le Ch1rl1e Malloy r11sed the h1gh jump to H 1114 Al Bowyer Bob Welsh and B111 Weston produced many pole vault pomts and others were c0mll'1U along 1n other events w1th Mr Troxell 1n second spot and Mr Federoff also ass1st1ng Th1s season the one s1ngle outstandmg athlete was Don Schoenly who took second 111 the Sp1ked Shoe pole vault w1th an unofficxal 11 6 A champ1on tenn1s player Don usually pol1shed off a net match raced across town 1n t1me to w1n for the P1oneers 1n the vault and usually fimshed well up 111 the hlgh Jump sc1ssors style no les' Mark Sm1th D1ck Fothermgham Ray Cherry B111 Ward Larry Oxtal Paul Gnffm Denny Nackoney md lower classman Tom Samph were other on 1 tent performers Th1s team l1ke 1fS predecessor XVI 'trong 1n field events but somewhat weaker on th track w1nn1ng the meem 1t d1d take Wlth good work 1n the field Cherry as a shot putter was perhap the most cons1stent w1nner followed by Sm1th and Fotherxngham Ph1ladelph1a publlc schools do not compete 111 tl1e 1avel1n or d1scus The two m1le event was aboh hed 1n the very early 20 s Changes 1n the low hurdle 1tuat1on have been e.xpla1ned above For nearly ten years the squad had had 1 hve event compe.t1t1on toward the end of the sea on 1f the schedule permlts Boys who enter compete 1n the 880 POIHTS are awarded Olymplc decathlon style for performance W1t.l'1 70 an average mark per event for h1gh school level M1H1atUfC track hoe awards have been g1ven to wmners of first second and th1rd place 1n honor of Mr Martm D Fethc rolf on behalf of the three coaches TRACK COACHES 1912 1915 1916 1917 1918 1920 1940 19414 194 john C Bechtel 1944 Alfred Carson 1943 46 Dr Lukens ames L Stre1t 1947 Charles F Troxell Clarence L S Raby asststed by M1rt1n D Fetherolf from 1979 through 19 9 1n 1916 also by W1ll1am B Le1ghn1nger end 1910 llmcs A K1llough the latter contmumg lijsl M1rt1n D Fetherolf and 19w'1 Theodore Doermff Martln D Fetherolf and 11 w 8 Charles F Troxell Donald Y Yonker 1nd 93" Charles F Troxell 948 49 W1ll1am P Clausen and Charles F Troxell Wlllldm P Cl1usen Charles F Troxell and Martm D Fetherolf W1ll1am P Clausen Charles F Troxell and Arthur B Cresse Charles F Troxell Worthmgton L Sur r1ck and Arthur B Cresse C hxrlcs R Troxell md Ernest Fcdcrotf Ch1rlc F Troxell Walter N N1 koncy 1nd Ernest Federoff Charles F Troxell W1ltcrN N1ckoncy 1nd Worthmgton Surr1 lc Ch1rles F Troxell Walter N Nackon y and Ernest Federotf Walter N Nackoney Charles F Troxell and Ernest Federoff 180 ' vw, ' I. I . -3- . . . . , . 1 1' Q . - Y H ' 'g . ' ' ' ' . , . . , , , . ' ..-. ' , , ' '. 2 ' ' ". ' e ' ' ' c ss . 1 1 . V 4, . 1. . 1 . . :Q 1 is . s ' , - e . ' . ' we ' . f ' ' s . . . . . ' 5 . ' I I - . S. , . U . . f . ' f ". 7 I T . E, V . 1 . . . Q 1 1, , Walter N. Nackoney became head coach in '59. the shot-put, highfjump, broadfjump, the 100 and , . . , ' Y, . . I . . 5 . . . , ,, . . 1 7 5 ' , . . ' 1 Q . . . 1 -15 . ' A' . ' - ' " . z ' , . '19 - . .- - 1 - ' 1 E' . . 4 ', 1 ' ' 1 I- ' 'R ' ' - -f - s .5 T ' - . ' 1 's . . ' , . . ec ' ' 1n '37. 1 .1 2 ' . ' t - '- 1 " . 1 , a e . : ' ' ' ' , 1 ' 'c - 2 ' . ' 1 2'3'7 1 ' . ' . . .' e' 3 I g l 'I ' ' . ' , ' . .', Frankford Hagh School BOY MI OR PORT BOWLING ehamps Northeast The team average 111 the Baaa Boys bowlmv tarted a a club ln prmg of 1977 yuth Mr Charle R 1N1ehols as 1ts adv1-er Hoyxexer letm gamee veas 160 Iwneteen fafty fave sau the breakmg of some p e If soon was Gayen tatus as a regular sport and 1 nom m the regular hedule of Publae League eompetmon The team nearly veon first ln 1931 but trom then cn untxl r ently at Clad not have out standmg eason al reeord There was a reorvamza taon of the hoxxlmv team an 1941 The boys at Frankford formed the1r oven lt.1U11C of e1ght club named atter oea eb e Ba 194a at emerged tlnrd 111 eague tlI'lCl1l14' n 1949 I1e team ma 1ts et Season 1I1et, 1ts UI'1Y'1I1 Although at ended an 'tlaard lee 1t a t e ata faetaonof vunnmg aeon olataon pl ayoff mateh xxltla Gernaantovyn tfter laang the 9464 944' Mr Mark H l'lagmann ha eoae aed slnee 1941 A ehamp1on hlp xx a hnally brought to Frankford 1 1930 T111 y ar a t ave tht ettlng of many league reeord The hox ama sed the record for the lg est three game total 166W haghest one game tota 948 and h1 he t angle average 170 e Clark took the honor for Pulal1e League hlgh 1nd1v1dual auerage U74 and Fred Stott vxon them or team laagh slhvle and 111211 three game reeord 7 8 and 194 Ot elexen 900 games rolled an th league Frankford wa re pon 11 le for seven M1101 letters vyent to Clark Cooper Selaumaeher Stott Vaughn and Wll47H In 195' the laovelmf' H1111 tatd xx 1th Dohbms tor seeond plate L1YPI'1S11"1f1lX enouda at emerge tops 111 the Bu letm Tournament he 1111111 eyen the Clty uou reeords when the team came out 1n second plaee 1n the leagu These neve reeords xneluded lg et axerage per man of all ln the eague 16' eettmv of tvxo and1v1dual records by Ron Harmon '14-1 for angle Game and 616 for three game tota Also 111 the mateh auth Southern the sangle game total yxa et at 99 over the old total of 948 and tae taree Name seore xx as run up to 77 6 The to loveanv year Ron Harmon eaptureel the Annua Ph1ladelph1a Hlgh Sehool BOVx11I1f7 Champaonhap tor the haghe t andlyadu al average In 19a the te am hmslaed fourth 111 1958 swath FENCING Feneanv 1 a relanxely young sport at Frankford It xxa hwun 111 1940 lay Theodore Huber but the team vt not an the league The farst 1nd1eat1on ot any proves made hy the team xx as lts reeeavlnge laonorahle ment1on 111 1948 despate ltS loss of a meet to Central On the 1949 team whleh ended up an htth Plaee ln the league Don Hoffman and W1ll1am Freedom were eated for outstandmg performances A hampxonshap leneang team emerged an 1931 Graduate and lettermen on thas quad mcluded D1 k Ol n Cordon GI'1fHtl1 Al Lomas Edwm Rexehert lerry Seatter Jack Strange and Harold Mlr oat melude Mr W1ll1am P Clausen Mr Theodore Hulaer and Mr Norman R Day OFT Bowlmg Team 1959 ' 181 9 . - -y - I 4 ' 1 1, 1' ' g sz a es' - , A V Q ' l 'A . 5 . 'A' ' A ' A: . ' 'a . 1- , ,, , . , ' . , - , e 1 A 5" 5 ' A 5 'A 5 ' ' 1 . A :a ' jr 1 Sc ' ' ' A ' L C. 5- , N . ' 3 A ' 1' 1- ' ' ' 1 1 hA h s in af N 1 ' "'1Tl, of -ll ' a A ee' ' A A a ' A g ' A A A . 7 - 'X 54: 2 1' s. aa N g. Az' - ' 95152 .1 ' ee- 21, , , F ez . ,. 1 ,Q - N S i , N X we k L 5 2 ' NA ' Ni, 'A 5, ,Q 'as sr 1 3 'a X 2 ,z 4 ' :Aa l '1l'1llNQCS. I' 'A 3 2' A la l 'vga 1 1:3 - 3,. 'lf A l'.A sz ANI 1' 'A 1ae1'fb-s 'Ag 5 A1 ' gl .16 5' ""' 'gf ,g A A A Az ' 'Q 'Aj ' 'Ag A s' pl: A h.d h sg 's 4 'A 'A Ax 1 ' s . A s 'Af 'S A 1 . H 1' an 'A a a ' 4 - ts'A '7 X ay 3' -,K-,Q other playoff U' OlUCY 115' fllf C1950 SCWO of in 1959. third. tied with Central and Northeast. - f- -. , 1 . at 4 as ' 211' K -5- .is-K, M 1 - "gain ge, 4 , An '. As 'ez .1sasa' 'sa At 1 ' 'T ' Q A A A 'A' zk a " s. ' 1 :sf ' - A115 A ll N' Q A -A A hl h ' H32 X 1 1 - 'L AA 1' C2 " A 'l If Y Nl. 4 1 WA A 1 .11 1 2 Ag as s' Ag ' 2 as sz . -Io' ' ' 1 1 1 , N , - -i - a 1 . . ' 1 5 , U ' ' ' ' , ,e , . , , va 4 T. Z A ' . g I . f 2 A ' g ' 1 yr ' gs ' ' ' qi-3 1 j ' ly ' C ez . ,' ' 'l . - . . ' . . ,. . , , - Q A 1 a, . 'as 's s 1 H ' . . ' ' ' 5 ' v ' - , . W - - 4 Ac so , T ' - ' . . . . , , , , . , A: . ' ' 1 - . 9 ' A Na f . a - - ,' ,L ', ,' ' . ' Alle. - , , e ' A". S gy' ' ,l.A ' 'gel ' C Shes A ' ' . AA. , J, t I ' 1 l ' 4 ' . 'Q A g X" W A ' ' a a , g , 1 I K ,. L4 T Q . -1 ' ' Hx A I R' F1111 1e11rH11111rx Champion Fencing Imam 1951 GY 11 TEAM 11' 1 IIT1 l Lk T' 111 N 4 1 1l1I111LIlIlXL I' N1111 1 111 11111 1111' 1 Wflktl 1 'X 111 1 1 T11 1 11Y11 111111 1' KL 111 txx 1 1 1 I1 1 11111 V11 X 1 N1111 1 1 111 11 WL1 1111111 1 1111 111 1' 1 11111111 11 11111 l1 1 11 111111 111111 11111111 7111111111 1 r 1 1 1 111111 1 "XID N411 111 k 1 L 1 11111 111 1 111' 1 m11 1 11 1 11 51. 1 Nt fum C111 1959 11' 1 P 1111 1' " . 111 11111 11'1.111g111.1r Nym m'114 ll 1,' A111 .1 1111111 .11141111 11 1,1-1 1:1 1"1'.111111111'11'4 11. 11 14 11114 11.111 1111111 Q11 111441111 C-1111 41'1111111. O1 11141 111621111 1 1.1111 11.14 111111 .11111 141 11111 1191111-I11.111' . 111114 1 ,'4 11111,' 1111 '1 r14 4114 1111 .111 1 1111111 111 111111 111 f 111 . ' 1 1 '1 11.1414 f111111111wg3'111w.14 c11'11111J 1.11 1. ' . T1111 111111 1 111- 1111' 111111, . 1 111r 111 11'1 t-1111111 1-111' 11111 1'11'111'11 11 11114 41 fl 4 11 r' 11114 11' 1 11XK"1 11 14 4 '11' 1 1 1 1 1 . ' 11.11 1.1111111114 1-111 11111 11-1111-4 1111 1 .lVi1f1.1'11' 17111411 11.14 1111111 111111 111' 1111 1111141. 11111113 1 11111 111 T1111 11.1111 11.14 11111111 111 11 111 11111111111 1-111 11111111 1591114 .11 11114 1111w114t 1114 Fr.111111'11r11 41111'14. 1 , 1 1111' XK'IA'I1IWQ 111- 1114 11114 11, 1Vf1'. 1111111111 11111 If T1111 ,Q 41141'1 41.1114 111 IU111I11IAk11- 11111 1111 111 11-14 11111111 11111 41' 1114111' .11111 1111111 I1L1'1 111 11114 1'.111.1:111' 1v1. 1' . 111 11111 11111411 111- .1 411.14111 1 1111 .111 .1 11 V111 11 41 1' 11:1 11111 11:11i1 '4 111 '11 111 .1111 111! 111.111111.' 111111 1 1111 111111114 4, , I ve' 1 1, f 1 ,V 11 ,, ' V Q ,I 1 si 'L' 11' 'Q 'D I 'N 'I A 1 . 1' .11 1 . 1' 1 1 1' , 1 1 1 'f 1141111111 ' ' ' 1 I A 1 .J 11, Qian Wg 1 1 1 -. 1-Q ,n 1 kavtvg 1 1 ' K 1 - ' 1 '1'-.1 - Frankford High School 183 1? 31. "- .J V1 xii! H -is 26 Cross country Team 1917 CROSS COUNTRY my Lr 1 mumr h1mp111nS 1 tg 1m xx 1 prmlu 111 iii 1917 xxlun 1'111xx1rd 11111 Qlimr Dudl y 111 1111411 11r S 11- 111 1 runmrS in 1 1 NM 11111 mm xtitiun 1 rt xx lx u lf 1 1 xxi 17 i H11 xximiinv t r1 in xx ii 1K1 111111 Liiuru H1 11 r11 1 111 FL 1 1111' 11 S 1 lt 1 1111 -111111111 1t1 kL 12 7 At 1111 1 H 11 1.1111 in r t 11 111 1 hmm tmxn Anmx 1111114 tlu tum u1lmIW11511N11P u11uS1 t 1 mxt .x ruiimr xun :run 11111 W 111 1 1 1 1 iii 111 741 1 1 It 11 m 1nt11xxn md W11rtli11 t in limui 1216 ii. 1 i iiiw l mmf lf LL E11 WIN' if MI' HHH S 1 Llk x lxxiii 111 1111 1 11 L k L L K iii X111 1 1 1 111111 111111 11 1 11' I1 N 111 XX 1'w1,I' all 1 111.1 11 iii C 1r 11 x ii iii1lixi1 111111 r 1 ' 1 11 1 r xklti 11111 ri 1 ix XX 111 1.r 1it1.1 1111 11111 ii 1' 11111111 1 1ri111 PN X i 1 X1 1 1 r 1111111 111 1111114 1 1 I 11 Sm 1 1 11111 xx mt 1 111rU1 F11 11' xx 11 ulpp rln 111m um tlirgg hrSt LN 1111 LXLI1 I' 1 IWLYI Ll' LSI I mxt wut tm 1114' runmr to M f11nI1I1UI1x 1 xx11ii 1 nl' gfw 111 INU1 F L L 1 lj 1 ii r S t 111 rt 1 in tn Lity 111 1111 wi ii i 1t111u1fi tip tLl1'11 11ptur11 1111 x 11urti 1 1 r tli 1 1 '11 1 1r1 I W1 r i p ir 1lN11Ulxl1111l11l11k 1 1 111111111111 1r1 1 1 1 N1 1 L ul 1 '. 4 11, m11t inn 11 1imMtiti11n 11 wt r 1111'tS 111 L1111' tr1 unit 11 1 i 111 l ' U L N 1 u n J 1471111 1u1iit x S 1 1 1 N 1r1 1 Lllltfj lil t1 ry r I in 7111 in Mr uxrt N lxuii iv 1 LL u 1l1NXXl 1' I' 11 1-11 L 1' l l 111 1111' 1' ITTL 111111111 111g 1' 114 1'1lX1.N xxx 1 I' F111 4 L ll tlll 1 1 u L lx x1 11 11111 11 ii 111 1111 ui 1 1-ii 17 111111 1' X 1 11Xu1'11 11111 kk N1 1 11 4' 110' I' 1 11I'11l1 FX U1 1 111111111 li K1 11 1 u I'11lI' X l 1L11mXK fl .1 - ., -if 3 'ft I' ' ' 5, ' 'f ' If S if 'Z 1 'lt' 1 T5 1 . V, ' il 5 ', K K ,f V X ' J, '. 1? I 1 ,M - 1 -.I- 1 I: - G',',g1.'l1l"d "1 V "TT Thu 11 1' '1SSf' y Q 1 ' :lip '. 'QS plus: t 11f .1'cS. R11' 1. Y' ki' 'S lic 1"' " iz 1 c S. 11, ' l' ' ' 'd.H" t 114 l 1 S f licft lift: 1" ' 3 ' ligl fl l 'v' y iiit' Pl la ' " .1 'Q lic ciitcrml in tli' 11-8 ' 11 i . Tlic S111 '43 pup li 115 '.1rly .1S Sc.S11 . Y: kc: 1 k fi S plnc ' l ' " ' ' 1 Ill? f 14111 'tli R.111i "Mike" Mc 4 Q " ' , he Sl1pS. .11 ,l l ' 11 'L 'l 1g -1 l 11.11 firSt .cc ' '111 lc S'l l ' ' 'l. ' 1 S11 lw kc Aftc 1' 113111. 111-re w.1S upii .1 lccliiic in tli' r"1 l for rli' jun Scli l.1.'tic mil' 4 tli' im' 'S in rlif Si 1 t. Tl 1' S 1 t lg: ' 1 lul Mil 1' 1 . Q St. 'S m"t iii l1-. 1h gl tli' tr' ' l S 1111' 'SL 111- 1r11'r miii1r Si 1rtS lm' Mc 1 1' '. Q li S 1 1911 1 11 11 12. ' ' 1111' c11LS' of tlic ii.1tu1'c 111 tlic ' urS' run. tli' 1imcS f1r ' ' '. 'lx ' :l',l1": tl' "S.1 lLl'c i"' f1hc S1 l'1' Si' ' S " ' Q' " . l'i' ' l11yS. qlu li F .ck S wlii'l tzilu' .1w.y nsmy l yS ln 1913 Mil-1111' 1i1iiSli1'1l tliirl iii tli1' ii.1ti111i.l A tcrf wli 1 iiiiglit r11'rx'iS- liziv' timu f11r 'r1SSf' try. mlm 1.Stiu cliaimli 11Sl11IWS. wliil' tlic tczmi lc. C' 'rf lircl ' lg tlic liiftr ry 111 tr.1'k 11v'rl111S 1111' ' 1 SS' 1 ' . 1 '.S 'S ' J. '11 ' 'S 1 '. The 1 1.S,.S11n Sim- rl ' t'.1n Wim ' , 1111 itS C11z11'li1:S in tlic 1'.1rly 1l.1yS 111ClL1LlC tlic f11ll11wiiig: Lluzl " S, Sp, lg-l lwy l ' l 'Nl I ' f Qing." 111' lvl , -11l C, 1 'l 'l. , R l ' X". 7 Zig. Mr. 111' D llcl' ' S. Fr. kf 'l l1l5l1 w11ii tli' 'ip f11r kl.1iii'S 1-. Strwt. Mr. P1'l1,i1llU1I1 li- ll' ' '- NRSV. M . tli' lllXK"Nf tuim Swr' iii .1 ruii xx-1111 LfiiivSrSiry 111' Cl-rlb F. T x'll. M . XV11l.1 13, Luiulili SUV- Pai Syl '.i .1 fr'Slim'ii .iiil ' l ' 'l 'ti' libli M 1 .l4I 'N fi. A . . l M . RuSS1'll NY. scli1111l '.1I11'. Tlic Scli 1l .1lS11 '1111 .1 Sl " ' p in H4 'l H L11-11.111 1'. IX 1'11w.1 xl Tliv' D 1111-y'.'11 ' " 111.11 lil Twxlll 3' '-1 5 F - kf 'V li' 4' Iv Sl Nl CYHW l 1 S. 1'111ii1ti'y riiiiiicr i'i'11lx1lNly xx'.1S l5.1x" V111 'ii lii 1 V' T1 1' SI 11l'I 1111111111 1111' .1 Tl' x' 511 S, '4 l R l 'f 111" pl. 'ul lil? 'l 111 lc P1 ll. l'l1' A: P Higl PM Q11 .1111 M1 5 Jl' ' 'l .1S tS. li, 5:11111 gli 1i11ii'liiP in .1 .ics vitl " lic l f Sy. fur fly V.,4t,..-'ly PS l, In 1' -' Xvvllmff 1lI"l .mul Tiiity' Htliur' S1'li1111l lN1yS. 15.1" .1lS11 l11l1lS Till x' 111 tli' r.1'1' iii tli1' 1'1'Sl 1 ' urS:. .l 11 gl Il ' lJ1'.1I1l41'-1111 He-11S1'111111 r1l1-11 tli' Ff i 11111 tli' 0.1111 t111.l1 lY11l3' tliiiml Ixlllm. Tliu lA11ll4PXX'l11Q y1'.1i' l'.1rl1 CY1'11SS'1'1111iit I' ' 1irS1': l11N Lim' 111' 12 t'S ' tli ' riS' 111' .ii 111- Sci 111' t 'iiiS. R111S- .ml If Suu '1lS l xx' '1'S tli' 'i11ll1ClkllN1'xXY1l1 K' 'l' 1 184 F1ftyf'Tear History Swxmmmg Team 1957 11 C11 Wllf r111 tl1L 1111L L11Uf L 111 1' rn111utLb an 40 sLLondb 111 1914 D11L V1llL11 111d VV1lt KruLlL1111 11LrL not the only outstmdmq runmrb to LompLtL on thL Funk for Lr11wL11'u11try tL 1m 111 rLLL11t t1mL4 E1Lr1 sL1L1111 h1d L11mL 1111L or m11rL, run11Lrb yyho XXCYC Lt'1nd11111 D1rLk l3rL11dl1ngLr 48 49 R1Lh1rd l'L1rd 0111 FLr11u41111 111Ll R11 C1rr11ll 49 l1111L1 But Cy 111 AllL11 111111 111 D1111 MIYYK1 5 R11n1 1mL: 1 W1lt KruLk1111 4 C111r1L4 M Niul 11u11LL 6 D11L V1 L 16 17 HL11111n114L11 16 Wlllllm Ml5fll1 111d D1111 L1f1ht 111111 7 L1rry 01111 B111 V171rd 111d 1111111 l'111hcr 11111h1n1 75 B11l1 MLC 1r11Ly P1111 F4L1111L111 1n 1 1N1Lk11nLy 11 L1111 11141. Fr111k111rd 1vLr1-'L 1111111 lllth 1I1t1t. 11 1d l1Wl1ll PL1lWl1 L 11111 L lllllk 111Lr 111L 1L1rb L L 1 L U L f1L l I t 1Lr1 111111111 1L11111111L r 11 lk 1 111 P1111L 101 1111 L NLR 1-111 111L11 n11 ll I L 1 1 I1 l'r111lL 4 11 I1 L L111111 r L 11 1 r L11 11L I1 1 1 1r11111L 1110 SWHMMING 1111111111 1 1L 11 1L xkk L1114 1 1 L 1. ' 11 L 1 1 1L 1111L1L 1 19 mg, LH1 I1 NUI' 1 LFX11111 LMIHNLIL '1 fl1l 11111 11111 1 11 1 111 1 111 1 1 l 41 111 thL L1rly P111111:Lr bwlmmera was I'IoraLc V1L1r 111111 111111 thL 'WO yard SXXIIII 1n thc 1951 4 1nd1v1du1l Lh1n1p1L1n-h1pb thLbe wLre the only p111nts f111'11L'rLd hy tl1L 2Lho11l l11 1977 8 the tc1m cdfmd Southern to l1nd 111 next 111 llgt pl1Lc Thu pos1t1on 1115 rLt11ncd thc fL1ll1111111g yc1r ThL tL 1m emcrgLd 111 '1 tr1plL t1L 111th CLl1tf1l 1nd Cycrhrook 1n 1979 JO ThL rLlay tL1n1 lLLl hy W Er11111 Murr1y 11011 du1l mcL1 h11n11rL for thc tc1n1 TL11 BLIYQ lltkl' 111 1919 Al RClkOXX 111111 tl1L 111111 1rd 1r1:L41ylc Lh1n1p1on5h1p 1lthough thL tL 1111 1 11111 l1LttLr tlllll hfth 111 the 406011 r1t11111 T1 1111111111111 QL 1r tl1L l111y4 Ll1m 1 up t1rcL pl 1LL 1 l111d 111 1h1rd 11115111011 Th 11u1t111d11111 b111111n1L1' 111 1976 1115 1'r111lL r1111Lll 11h11 kt m111 r L11r 5 111 1111Lr4L111111L 111 11 1Lr 111n1n111111 n1LL1 Lat H1111 1 1 7, L 1111 if fl'I1U 1X YL lit Jtffl L tl1L 1llXLI' 1 1 1 1 It 1l1lxI1 L 1L 111L L1LL r 1rL11 L Lr11'111111Ll r l 111111 l M f lXI1I1 111d Mr V1 11rtl1111f1t1111 Slllfl TENNIS L ILHI11 L11 FI L L L L NL 111 Ll N 1 I' H 1rLL1 111 1111rd A1L11uL I1l1'1I1LNL 1111 L L L L UCHIX 11 UKL L LL L 1h z 1 ' sz ' ' 5' ' - ' " d We: ' ' 'a ' ' 1 ' " ' 1 ' ' 3" " f. "'. ' 1 '--" " ' -f' " d ' 53" 1 ' 'z 5 ' "' A 1, 1' - f . 5' L ' 511 'h 5 1 aj 4 ' 11: 'lil 1 1' ' . : 1 ' .. "'. 1 ' ' 1 d ' L :S " 1 L 'Lg .ld 'g Q 1',' ' . 1, ' 1 ' bl: "FL A ' 79377 1 2 C L 3 ' 1 , '54: Bill M " '5 1 11' :ll'11 " 7' 1 Bob - 1-1 V 1 -1 ' 2 1 ' 1 1 1 ' ' ,g' '7 1 ' 'Q 1 1 'Q f ' 1 - 3 ' 1 ' 1 1 1 -1 ' .5 1 4 ' fi- I 2 1 , Q ' L1'Ll ' ' 1 A 4 :'., . ' hs. lc 9. 2 'mi 'il lu- 1 4 il ' ' 1': ' , " 111d l ' z"s 11 R111 11. 1 - - 1 TW A ' A 'z,'d:l ' la C 51 'N if . ' - ,l '1 . P11-Q ll'-L' 1- -. 11 -.1 11- -.1 Th' sizc 411. 1l1' L'1 11111'1111, sql11111l4 1llll l ' f.: 11111 1 11 11 L L -' ' N H L- Lap- 1 1, L1 11,11 1 K 'SST '4 lf Pl li N11 Q- ll' Hrhl 1hL' 1L'a1111 111414 l5ry'.111 High. 11'h11 cams 111 sL'c1111Ll 111 Scl 1l 1'11l'4 14 g111111111:' l llll L",l ' .l1L' ' Lliihf 111 1 ,111 J 1 1 11 11' 11 11- - 1,9 11 1 - 1' , Nil T11 T1flkl -1 1111111 ffilm SWB' UH' Y'-11 - 1 - 'flfffkl 11111 111 PL'111fy'l11:1111.1 111cc1 111 1919. Tl1L' 1L'.1111 11'41Q 111 ll-I4 1111 .1l P111 l1L'lLl 111 1111' 111 'ruw' 1 11 L' 'psf 11111 1111-C 1 'md Q1.1lly'.11111-11g1l1L' 4 1. llL' Q Ll l ' cyl l1- , icl ls, 11,1 -111,5 ' -1 1. ki 1 C11 L O 11 . 1 1 'M I ik ' 1. L11 1' . 1 , ' ' 5 .' ' Lk. SRX' L '.11 X l1.1 '1 11111 l '111 .1l1lL' 111 ' l'.Tt I11LL'l 4111 l'111 NL111 111 l1m:.1114' 1l1L'rL' 14 111 111111 :lt Th' 1 F ' Ll 4 111 1hL' 11l,l 11111, WT. H1111 1111 11 - Lgl11111l, H -' Hr, .15 lA,lI' l,1gk .14 11-2, l 1 ' 111' high "l1 1l 11111114 111 thc C1 rnf 111' .1rr1+.111 l1.14 l1L'c11 .1 1'. 1. U ly' 1' 11h' "l ls' 1' 'Ll Lt S 1- g L1Og' 1- -, A1111 Ll I Q C 13 N L2 ' l Xxvfg LlL'l1'l 'Q l1L'11, l1L' 11 ', Tl1C IV: 11"f' ff'q '1 '11 th' 111-41 ff -111-1 1114 11 Frankford High School 185 Tenms Team June 1930 team appears 1n the sprang of 1917 when Paul Ambler captaaned a group representang Frankford Sance then wath antervals there have been tenn1s teams as part of the regular sports program at thc sehool Reeords show that an eertaan years g 1917 1922 1975 certaan factors apparently made at lmpossable to put a team anto league compet1taon but at as dllhcult to get more anformatlon on these peraods The famous Wallaam T Talden 7nd coached the team an 1916 and 1917 although not wzth outstand ang results The 1918 boys eneouraged by the work of thear captaln and star player Herman Dornheam fimshed seeond to Penn Charter w haeh had won the sprang ehampaonshap for the pa t five years Dorn helm won all ten of has matehcs and as regarded as In the peraod of the 1970 the t am seesawed from thard to fourth to last plaee and then clambed ba k to thard and eventually second plaee an the league by now composed of all the hlgh schools an the c1ty ex ept Southern In 1977 there were two teams one for the fall and one for the sprang season an compctatlon In the sprang of 1979 the team dad poorly wannang only two of ats tharteen matehc The fall season wa worse wath Frankford losang all at matehe It wa then deeaded to wathdraw from the prang league and prepare for a better team for the fall competa taon However the fall season showed the Ploneers wath only one wan agaanst Northeast and twenty nane shut out losses No entry was made an the sprang league Sance that tame the team contanued to enter the Publae League eompetataon but wath rather unspec taeular results In the 1930s some of the re ults were these l9a1 swath place tae 1934 won one game 19 D won three Games One braght sp at an 1916 was the undefeated doubles team of o eph Madden and Wayne Evans The 1940s saw amprovement an the final tand lngs wath the team losang only two out of eaght matehes 111 1941 and comang an an second place an Worthanfrton deserve spec1al mentaon for has work at tha tame In 1918 the te am lam hed an tourth place me 111 1959 at rose agaln to seeond plaee Coa he tor tenna haye aneluded Mr Walter Robert Mr Wallaam T Talden 7d Mr Walter E Mansley Mr Charles B McCanra Mr Prle B Engle Mr Ralph B Yonker lflr S Hunter Kurtz Mr Wallaam B LClQl1l'1lD a Mr Aaron Rapo port Mr Knute Krassen teln and Mr A B Cresse Q Q . Q . QQ Q Q . Q . Q x A A 1 L I 5' 1 ' I 1 I l - I Q ' I ' 1 ' AQ 1 1 ' ' 1 ' 1' 1 ' ' ' . ' ' 1 ' ' ' 1 fe. ., ' - f ' ' - , . Q Q Q . a s ' D ' f Q 1 ' 'S 7, 1 N . 11 a . as 1 ' ' -1 . I , .. . ' e : f - " 1 ' Q -- X X . 1 . ' , , Q . I . , ' , 3 - 5 . 1, 1 . Q Q Q 5 QQ . , , a QI s V ' r 1 'T , 1 I , a 1 4 ' . 1 ' a 1 , ' " 1 " 1 ' ' 1 sz f ' x - Q ' ' N QS s. v-2 Q , ' ky- y' -. eQ ' V 1 1'Q ' 1 a A ' 1 ' ' 1 'a g 1 ' ' ' 1 ' ' ' e 1 a ' the most outstanding player for this school. 1942, just a few points shy' of first place. Vern " I N QQ 'SQ C - sf ' 5 S ' s ' 'Q- Y , 1 ' 1 ' , 1 ' 1 's ' 2 1C ' 1 ' 1 ' 1 ' ' a ' 71 's N ' ', 1 '. 1 l ' 7 1 ' 'N 1 ' ' ' ' ' ia1A1' A' 1". I ', -'Ct a . - ' 1 Q s A ' 's 1 an ' ' a . 1 a -. 3 1 ' , , s. . ' '1 . ' a . - . . 1 a ' ' . . 1 ' '. . 1 ai . 1. . . "e . Q - 1 f, ' ' 1 . 1 . S , 1 . . a , ' ' " ' 1 a s. a 1 :1. as . '71 . ' 'ga:'. . 1 1 f ' 1" 1 'Q1 's 1' s. s . . ' 1':'sa'.1 . .. :'. M1 F111-lj"-1'6cl7' H1xt111y BOM G A D WRE TLI G X11 1 111 t1t111 1L111XI' X 1. L 1 Wglll gI'11'xK1 1, lx 1 1 111 W 1 1XXL1"1 N1114' 111k 14 HKXLIU 1 1 1 11111 111k 1 1 111.1 r1111 1111111 111111 K1 1 11 XKKY1 AT XXLT1. NU 11 l'1ll11L 111411 11k 1111 1 ' 11 11rxx 11 111111 1 L IX X 1 Llax NXX L I L11 IU 1 1 U 1 1 '11L l 1 KL U 1 141111 1 ' XKKTL 1 11 L'u 1111 v 1 11111111 1 11 1xxv. 1 1 1 xx11 11 M11 1111111111111 IXXXK11 11 1t 11rxx11 1K .1 1 1 1 111 L1 1 r x 1 1 1111111111111 ut. 17-1 LI' K 1 K UN 1111rxx111'1 11111 1 ' 1 11'1txx111' 11 111111 11' 1 11111xx11 1t 7 1 'J' 11'1I1-1xlXXXK1l' ITIX 1x 11 111111111 T 411 IXXXXL1 11 IN 1 F1-1111111 11111 1511 1' 'Q' 11t11rxx111'1t 1 1X 11 t111111111 mb 1 1txx11111t 11111 Tum 1r1111 111-111 1 111111111111 111111 C 131111111 N1 1111xx111'11t 111111111111 1111111 1V11x111111 1111tH 1111111011 11111 1 1 IIK xx SLIIUIULI' 1 1XXXXL1Y'1I l111L 1T xx X 16111111 1311111 1111 U X111 H 11 JI1 1 H F1 1 11r1S 1 1111' LTI S 1'1Ll1 1111111 111 r111tt1 11111 N11'111111111 H ll 11X 1111 ll 1V1lIll1X 1 1 Snykky K 1 1 11X xX1l11111111 111 K 111 1 IX 1 1 vs 11 11 xXx X 16111171 XX1 X 11' 1 xx1r11 R 11111 Q L1 1 LIN 1 1 S XM 111 1 L 111 I K 11 1 K I . ,' T :X 1'1 N 11' RK'I'C111!11Q 11111r11.11111111N XX'.l1 4 1111 1:'1' A' 11.11 111' 111Qt111't1111 111' 1 1' Q ' '1111 111 1111' 11111111 111 19112 111: ff11.1.'11 121111-1111.1 :X C' 111111. C111l111N1H11 ' 1111111211 ",11 111. ,. 11:1 "v,11t xx'111 1111111 .'1.1-ww 11g111xx'111g111. 1111 1,11' 11 g11t. . 1 XX'F'X111I1!. AQ 1.111 111 '111 1' 111 '15 'Q 4 p11111f 11L'.lX'yX"1Q111. 111 5.1111 .'11.11111 1111-11111 111.1Lg111'x 11 ' 111 1 11 '1 1 111g 111114 W11 .11 11 1 1 111.111 I1 11111 1111111.11111 1111111 112--1. 111 112-1 111.1 1111 1 1 '11 1111 1111.1 x1 Q t11111r 1114111 +.'1111111 1.51. 11.1M xx N .111'11. .111.1 11111 1.1111 '1111 y1.1r .1 11Q111' A 1111111 CI'11XX'k1111A 1111 ww 51111411111 61111 Qpugt. 1rX 11U.1X'yXX'x'1Q11T 11.1 .111 '11111x1x1.'k1 111.1 1. 11111. 11111. 1111 .111'11k1' 1 t1111 11111 1431. .11t1 11 L1r14 '1 1 111 1111' X1111111 j.'11.1r 111' 1111 111l1l1.111' 1:.1.11'1'1-,'xSi11' 111111111111 111 Q 11111111 111111111 1111g.111 11111 11r.1"1g1 111' g1x'11 Q .1 :1111 11141 T1111 1111 1 X'1l4 111115.11131 1111 ' 1 113' 11111 N. 1 111 11111 1111.11111111111 111 11.11111 11111-w 111 12- A11111 111' 1'c11114y1v.1111.1 111 1931, 11112 1122 1-1111 111111111 1-.1xx1'111.11 A1 11 '11 1.1.4 1 , ,. JL 11,1111 Q14 11-I-1 M 1 1 11 .1-11111 M 1111 111111 1,1 11.1 121 - 11. S.-1.111111 HV- 'V 3111 .1V11f R1 1 W 1 M 1 11 11 gl R111111r1 1 111111 '14 1 -fi L',1 f 1. 111x111 H. '1111111 Lg1111g1 N . .1511 H111 '1!1 -11'1111 1 11 1 1 '1 X Vxfcs 11 XV11114 Hu. 11 g1 -luxsr R. W11 1 LF 1 -1 11 1. 1 1 11 X1 R. 1111 V11111111 1:11. 1 1 11 Q1 Rit 1 NC 1". H111 11 LQ1 1141 1- 11 ' 1 1.111111111151117 51. 13. t R1 f 1 M111 1 '1g1 1. ,. R11111 111 1 '1, C'1 xc . L',1 1 Q. '1,1 Fr: 13 C. 111.11111 H1. C11 '11"cV1. .' 1 X 1 H14 111-1 D. '11 C. 44111 .' Q C1115 X". iq 15 L1 C112 X" ' g 1024 1111111"11-111 HMI wwxm 1.11111 Z.11i1':1x's1x1 E11 1. 11411 1. UI" 11 Rc. 1111 R1111crt 1. C111 11Qr 1U'1'111W 1'1Hl HMM N Num ' VC111 1 T11 H11111'y ..:1i 111.11111 All - 1-'lc .5 A-1111, 'lx .yr 111.111f111.1x'1x1111.11'r mlm 5 W1 MH 1.311 1' 1 1 R N1111 Cf.1r11111 11.1 1711 111' 111111111111 XY. .1 N ,.g1q 111 x'.1x'111.111 Htwmfu A .W I Mm 111 5111. 1.1r Sj1x'1141111' .'11.111.11 A. 1 H C1111r.11XX'..' l'11' I , ., HMHMWNHI 11111111.xx111.111 HJ" A I I q W' 11' ml' 111-..1.1111.1..1.-1 lil 12.1.1.1 ' Ii ibmi 1 D I W 1i1XX 11.111 i Vx'111111A MI IW 11k1'1X1xR' 1'111111111'11'1' R1 but AJ Minh JW' Mx , MW ml 11111 R L4 HL C11"l111'1-1 111...f.x U YH Hx I It M 1..1112S1i T. R1.'.111 H11 -Um PA MU wx ,vilz ,xw,MIMl:lIi1l1l-11 5:11 111111 11.11r11:. 11.-111 it AHIEMIX H W 1-1.-:Ty-. S.'11m11.11.11'11'. O1-MHZ' H Igkhmilg . . Idwlmm St1I14I1M1Xix 511711 .1 R11 .Q A A AUM! '11..411i.1-p11.11.. P11111 1. D1 PU! H 1.1111 1 1.11.1-1111' Im, 11.11'11.1 X TX1'1111 1... 11111111 I, AA.: NZM. V: Wi" .1X:.t :1 1.11g1.1.' 111111115 1 XY1113111 1-n11'.x13 -1 Ai 51.1-1.5 . .1 '111 ."I1T1.' z 111.11 11.111111-1.1 11 .1 1'1.' 1'iI'11Q 1 H T111,11.1x '!1".l,.11 Frankford High School 187 Boxmg Class Wrestling !xl11JIJLENk'1z1fi11T E1xx'111111 Evans 101111 01614 'HT' H EAVYNXEICHT William Neill ull 1"121r111c1 13115111121 11r1w1'xx'111cs1H1r Ffllllk MQCl11SkCB' Stanley Krueger 1929 rr.ar1H11a11xx'11111-11 Henry bl. Wz11thcr Dan Ql. Cz1vz11ier1 L11.11rxx'1111.11r Clyde Vvl. M1111z T. Pratt Butlcr rx1111111.11xx'1-11,111 Frulfrigk Krug T1111mz1Q Tithcrs 1.111HT'1'111-X'-'YXK'I:IfQ11T Boxmg Class Vkf'Te.xtl1ng H1iAVYXX'I'.1f1HT Emil Samph blohn C. Hunter 19311 15kATHERNX'111flHT .lO11I1 VV. XX'l1l1Il'1CI' 1111111 Vvikf 1.11:11rxx'r11.Hr A111611 A. Brehm blames Hough x1111111.rxx'1-111111 Garrett Rcnn xl11scpl1 N. RfJZj'C1i1 111.111-111'.xx'1-xx'1 141l1T N11rn1z111 H. L11rrz1111c T1111n1:1s P11s11k.1 1'11,AVYXX'1f.Ir.11T A '1 '11 M'111cr E1vx'111111 Ev'1n5 Emil S'1mp11 xl 11111 Ampwrt CRICKET TEAM 1914 Fron1Row Glenn Boerckel Second Row Scott McGlaugh11n B Howarth Rexcherr Rubin Third Row Sheldon, Le eune Lynch Meadowcroft fCoach1 Crompton Fator CRICKET ntktt xx1 11 15 11 11 Fr111k1 rd 11r only t r 1 rx 1 r 11r1N VJ 1v1111111xx1r11 N 1 wt 1 x t111t1 11 11111 sport lflx Bxtr 1rtt1 r 1 111 l1u11d1n11 11111 fr11n 11 111 -1111 ntx 1111 vxl 1 1 111 111 11r11 I1 B u xx 111g r111n11Mr r1n1'-, 111 1111 1r11n1 txxtntx 111 11x E11 X l 1 L 1111 4 11 xx1 1 1 111111111 xx ll 1 ' L L L L XX 1 1111111rN mt 1 11111 r11n1 11111 1 r1n11n111r11 or N 1 X 1 1 gk U1I'1pI'L'k 1. 1 mn 11 1 11111t11n1xx111p1x 11f1111x1 111 111xtr 111 1 1111 x x 1'11l 1 r 1xx 111 11 111111 1 1 1 11' 1F11 L 1 n 1 111 C11 1rttr 1111 11 1x1r11r1 11 1 t 11111 x 111 TL U L U11 1. 11 1 x 1 1 11r 1111111111 1xx 1r111 t 1 1 11 r l1L 1 - 1 ' ' 1 ' : -I , , l , l , l . l ' 'Qi 12 'C A Q 111 .1 ' 11613 "f1.'.VVl11'Q C 11 44 1 ' y'11 in 1919 1. D . C11 li' . 'Q " fr 1113 411111 1111 11114 t'.1n1. HQ xx 4 1111411 1 1"11t xx'11j 111' 1111 .1n11 1111" ' 4 '1 1' 5 . Mr. 111' SQ111111 1 lc 111-111115 ' Cl 1:1 11 fccl C3112 'S ,'1s.c1'1kc11A11 ",s: '111 :,1" 1'L'A'1sA,'11'Pc f 1 ' I lc lc 1111 'fkc S.11.11.i 1111 S. T115 111 1911 4 M . 1:11111 'Q .1ss1411'11 ' Cl LC1 ' , 111' rcwrtls 111. 111c 11rs1 your are 111Q1. 11111 1110 tc11n1 11111 1c.1n1. T111' 1911 x'.141111 111' 41X g.1n11'4 1+ 1115 1.1Qt 1111c luis 1111c gums 111.1 , up 1i11UXK'I1 414 lc nys' C1 11. 111 xx'11111 Fr.111k11 11 11. Q111.11'11. T11' 111111 lllgt 111 151 ' TS 2 ,111' 1,1 1 '1 1' P11 4 1 1 1 1 1'11"1 1C 1111? 1'1 O1 1' 11's 2111114 plnycl 111 191-1. 'wrtli ffr 121 . 11111 11 ' t11'r 4: 'Q .1r1 11-11 .1x'. '1:1l111'. C111- l11111,'IKK' '111 C'11tr41.1rc11x':111.1111c lc. '1 '. '1111 1.11114 111 1111' 1'.1111N x"r' Rigl. 11 511-11112 131' ' 11' g.1111'J. 11111 11111' xx'11l1 15-1111 ff11.1r1'1'. '111'l1 11111 H1 '. . .1111 XY11 .11 Cf 111111111111 Fzfty 'Year Hustofy Golf Team 1944 GOLF bolt t11ms did not lWL1glI'1 to reprwent Frmktord 1 1 1rly 1 Nome of the other port but 111 xtb bhorter hwtory the golf t 1m hu h 1d 1tS shire of glory In the Hr t yur of tompttltlon the Qqu 1d fimbhed thlrd IH 1 11 xffuc of four thoolb yuth Mmfnoqm ClYlflC9 Sherldm Mu W Kormm Conetintme Frextcr Wolff 1nd Anderxon on th1 team touhed by Mr W1lter E Hovtdrth The hrst golf erown mme to the Qehool 111 1953 wxth Fruter lm iptamn when the boy: defeated Germmtoyyn IH the plwyoff g1me to bre 1k the 111 Non 5 tle The Ctond crown e 1m1, 111 1979 when the hoyx loxt only one matth ID the yn on Boyb on thxs tewm lntludtd S1muel 1 Korman W Ervun Mur my W1111 1 C Foth1.r1nQh1m Iohn E Cuolu and Tiy lor Fmntt Tht 19 1 tk IDI won the tltle Zlgilll for I'r1nkford t 19 4 M1111 en 1. 111 -eeon pic-. In 19 -1- enmth Renn yyon Leon plice 111 the lnt r hol1 t11 mmts 1nd rt 1ehed th S0.IT11HI'1!l tor 111 t p1t ln 19 H P1ul D1 Chnstopher reuhtd the Ntm1 hn 11 for tlnrd pl xte the mme QCII' In 19 9 tht tt U11 defeated the leigue Lh'1I'DPll11l Roxhorough hut d1d not have enough power to xyell hut d1d not hold up Th1re hive been no ehwm p1onNh1p te 1mN Nxnrt 19 1 Cmehtb mtlude Mr Vw71lt1r E Hovy 1rth Dr Ch1rle W Memlovxtrott Mr Charle5R N1el1f1lS Mr Iowph T Coy 11 Mr Theodore DOCUIIU Mr 1v11r1on Hornunv llld Mr A B Cresve Coaches Talk It Over Mr Wolfrum Mr Clausen Mr Surrnck Mr Cresse Mr Doermg Mr Baht, Mr Nackoney 188 ' ' ' 1 W . w- 1 A u h w W . ' ' . 1 N 4 y 3 wg 1 1 q K U 's 1' "sg 1 1 ' s 5, " - . , - ' ' ' H Th- 3 11 ' d'd 3 d 1. 1. .1 - ' Y C1 25 4 -1 '- K. , 1 , Q.. d ' 1 ' C, ' AK at 15 5. X1 X1 C3 ' 1 5 1 'sb I ' , R lr 1 1 1.6.4 1- . . - , - , , 1 1, 1: . 1, .1 1, yas- 1 L. -K H' .4 1 5 1 1. Q. K . ,K 1 1 A , , I 5 W N, 1 .2 1 .K . 1 . .K ' ' : ' ' '1 1 Q ' ..'. tv Q ' ' 1 1- , H C - N V, 5 1 hecome xuson champs. In 1942 the team started out 1 1 , V , ,, . 1 . , 1 1 ' 1 1' 1 ' 1 se" ' ' ' Q' 4 1. NS - 'L 'X - 7 S w K 'Q 5 , ' 1 ' ' 1315 . ' 1' 1' ' ' 1 . 1 1 . 11 . . 1 ' ' 1: 1 Q. 1 , . 1' f 1 s . 1 " . . f' . " ,, 1 LC' . 1 .y . 1 15, . . Q ' ',. 5, ' 1' 1 'I 1 ' 5.1 . . . '. 1- 1 1 A "r ' - N x- 4 1 , ' 'y:f.,j, 1 T31 ,, 4-1 ,- . 4 . , . , . . , . , . 1 , . . Frankford High School 189 GIRLS SPORT Permision to stage girls' interscholastic meets was given by the Board of Education Supervisory Com' mittee in 1922. Up until that time, informal and impromptu games had been held. Frankford's girls' teams soon joined the various Public League activif ties such a basketball volley ball ete These teams had a continuous eatistenee until 1931 at which time the sehool policy changed Partly bee iu e of the lack of adequate practiee fields and partly to encourage more girls to try out for ports on a less competitiye basis, interscholastic girls' sports activities were dis' continued in favor of intra'mural sports. Since they intrafmural teams changed each term. depending on the grade levels and the number of participants there are no school records of girls' sports from 19 1 until 1947 when mterschola tae veere resumed However girls who played on intra mural teams vtere eligible to vvin numeral l tfer and charms for their sports aetivitie Hockey Team 19 HOCKEY Hoekey w as organized in 1922 and tlae team met sueh opponent a Palmyra Southern and Darby With Johnny R ed a captain the girls emerged ehampion and repeated this triumph the follovting n 1924 the opionent numbered eight In t e eague in 192a there were only two ehools Ger mantovxn and Frankford The fir t game ended in a 1 1 tie but the yaetory eame to the Pioneer in t e second and Cleel ave game Le ague eompetition ended yy hen the league yy a discontinued in 1926 and 1927 but an 1928 it vt as reorganized by Gratz and Frank ford The tvyo teams ended in a tie position The Pioneer captain was losephine England The 1929 season saw Frankford emerge victorious over Gratz tying the first game but winning the seeond The following year the Pioneers also won top position with Myrtle Farrell as captain As an intramural sport from 1930 until 1948 hoekey was played by girls who formed their own teams and eompeted vtithin the school The return to inter eholastie eompetition was in 1948 when it had 1 plit season of two wins tvto losse ind one tie There wa also a jv hoekey team at thi time In the early 1970s the team sported winning reeords until l9Ja when it lost all its games or the next two year the team had 1 plit season 1 However in 1937 the girls earned a tre mendou reeord of seven wins and one lo Coaches of the sport include Miss Dorothy M Queen Mr Dorothy Loyer Mrs Kay Gradiek and Miss Gilda Nardone - , . - , , 5 . , , e , -s ' ' .. . 1. ' .. '.. a ' 'W ' ' J sb 5 ' 9 , -Q V x V - ws s ' ' s I s. Q s s g 4 4 4 e, t r 4 ' ' ' 'f ' ' ' . ' A- Y 5 K K - ' ' as g s gt ag, ar' , l +3 . s I , 5 a . J y Q c . I , V , .7 , A . ' ' 1' ' '2 ' ' ' '43 4 ' ..,z ' ' V K ' . ' s s as ' ' 2. , . . - - s ' - as an I .1 I - - 7 l ' C is a 1 , , , ' ' A l l . s, . az s a ,, - - ,- - e year when Margaret Kirkwood was captain. - , Q. . -- - - ' - . ' 1 - ' 7 ' s ' ' ' , h , , , v - , . - - , --,- . . s 1 . s e e. , s. e 1, . - e e ,e e , , Q- . , , , . . U r s -. a as e . . . ' at . s . ' f . 1 . a s z a 3 . e - . - - , 4 y . . e . . - , , , an . ,- . -1 - e ee 5 h I my ,. . -- . . . , ,- F as 1 -es - e - t , -. . , ' ' - 4 4 5' ' . e 5 K . . i , , , V-, - 4 1 ax ' s . . 1 s ne tg " . 5 2 .. 1 - , - - , - - 122' J. " . ' 2 1 f - 1 5 a 1 ' I ' . . . . s as ' ' ' ss. . c e 7 , K . , - 1 - . .- , C, sf f ' ' 1 - v 's - K . e , ' , s. ' , . .I . . rl N ' 1 v' ' . ,, '-. ' lllll Fift5'fTea1 History ,A Swimming Team 1955 SWIMMING immiiw lui ir N xxi lI"'lIN4. t in 9 1 T i tt vruu xxtrt lfwrmtt 5 Hui t D tit t t Mi x ii ix i ii ixxiii x ir vi N tn -.rt nm t Hut twiiiwttitiim ii win i 6 llmnii R ht rt xx iii trim 3 tor li lX , xxon t tt x l k Y it iii x t iit nt t iitx tl it -ir N tum xt-.tl in intrimuril Nxxiimiiiiw r 9 ut th rt ti t lu mt i i rttuiii ti int r in 1 tit tunip titimi until 1 l 1 l It Ll' t 1 x ll l I H' L ll? V KK t IL n 1 Ullll X L t 'lux IL LIN L l"lt L Lt WHL in ii tr t t in t lr I I1 1 Iklfnk I1 it 41 tt Y N t tri L tt iv t I t N tri 1 UXKIH -, ' N4 tu t Ilhfx H t itll tti L lk I1 H1 ll LXnI K i m lx K ll' ll L l N '111 Ill 111 I1 UW lg 1, ll' x l F fllt UP Ng x N JU L t i mtr up tim itt t nur in H ul' L Ill lx It 1 9F wi iixxi mir xitllt Won, 1 1 xxirim , n i our xitturiw ui ii t KN ii xxtrt iirt in tit iittrxt in 1 iw n ithtr fir t 3 1 iii ti u i t wut xx ix -flint li-1 xti - ir xxiix mtl N t u utr m 1 sir N rtm imtt in t iirt 1 i ii trxt in N Ti VW N. win xx lx un :tu ir xxiti irtu t i 1 i Tl wright ut xxi ti tixiii mil 1 ii 1 turtt ti tt XXIII 7 ITU ti n t ii nxtitx uti im iriixtrii-.nt xx it U1 t I"Llt 1 i viitiit tt X IT X i in ix xx- ii tit ii t ixiiii t wi t nur it i rlttx 1 tixiii-i rx ,ii . L w tl D l im in ti at t lI'X I1 'K l t u ii i rig xt lNttmii tt ii txxwttti K' N ti Hlxtr r -, HIL Q IT 't Lxll ul t UNB uh, t tutit in k 2, 10 . 4 w, A dw licttcr lun rui 'f L' l' Fl: '- ' thc sw ', ' if ., 13. if- lf'f'l I--'Vi t N ps ., , A .1b. Mrs. L Q. 'RJ-hxl Tlul 'gs . lijz 'lc l ' ,l c" .md '55 E ,Gly T- vw -I-I C f ll, . 1 1.6 thc tn n .ir . 'H ng' season cllf ' ' 4 tl 'ii' Srl. , t, ,di 1,215 , . F, " .Id . 'II libs Tht'.,irls tl l V lt l ' fl last T. l9F 4 . ii ' s 'm Ll la ,' . l A 'ing' ' 4 ' .9 lllff lv P Hf L'-5 ' '57 5- 'Ll th, mmm. :Muni mp, yur, In A 1, ,Wi th. 6 St in 14 . vi l .1 .'c.isuii.xl tural nt rl cc ' ip. l uit' . , I -. i . . ,- . . , ' . - A , ., tin V li'-qyxnrstligittliisl. ll"n.1'l Us . Tl' Nflul- 'l llpl-lk - l- - l l lll-W l l . . I , , Q I . .- - H imc I 31. in tl c I t' "l l.1stic.'. Th J Q sph t cult mi th ' ll.1x'wr1if ll Q li 1 l dd - If I 'Wi 7 " 7 illffl' N l' - ' l 4 'N 'rl mt . . 1' L. Sd L51 . U - - 1247. tml wily mc wil, ic l 'A sp us lc 1' gut ln 1248 tl Q girls ruiclictl fifth plus iii thc 4 'rn L' UN- Wh fl ll 'I lc 1 lf ' l I-ll mtg Iiit'vl.il.iftit1Mufr it Hiitiiimw Phil. H1 lf I IN' '1- f M 'l i 'X ' 'f tlciit iii thu Wifi itlllllkl wliifli tlclmtutl .ill IIS Puliliq A .'li.iiiipiuiQliip wif ,.ii1icl in 4 'h'n tl ' Li , v , I I E I N .tl I . X A I I' X X xl m mst WIN in tl x .N ii pi 5. ' ri tit ii r i .ixtitw Cnr l I lm Ulm l txt' m Y' l 'KL L-ll. 'i l ' tvvclltli ,rn lt' tl V g title funl .alfw P llit' L'.,1: Thr ttxim umit' iii vw l iii rl ' X V - I . l A 4 Q li.itl tht li ,l Q- iihcr lil iiiiitx iii .ll g. l' fir l ti Ngliiilmtiw. tllurring th Littl' l'l vr. ' .mlv , n - U W - V X . ' A l J. fit' .im 5t.ii'pt'ii xxmiii xc ntl pl.1c' in th' lv l Q. P 'l lc Afhl .lW.rl fri YI", lu qf,,X,lnll,l.k.trl In ,Irv Nyc- ,. .. ' Mr! , 1- it N . . i I L Ali t. C L 4 'kc' "ul thi thc RQ rl TW H Nl' l-'kg lkl, iii :lin tenth :r.i l- tliviii! uilltwt. D. ,'l xl '- t-d Tl c full ' g Quwiii th t Lirl- .il 'unit' iii 4" intl thi- tri my l rl u fulliiwi jxir. iii tlv l ' "h l.l4IlCS.llll4Ill'11xPl. 'rg vw nl .1 l Tlit' 1' if xi timilctl Il1I"'XK'lH-.l tl ' l'l7. I4 thi l lc cl ' " ith 1r.tlu tlivinl divisi iii. Iii lfl iii lc.i,uu wniputitiiiii thu .i lm- i . H hi tl. th-1lxtlcfl-.fl.l11iIli Q 9 lcPll"l.'.,,u' Mrx. .I-ri 'X H. Lui lr"'t '.Vh. lg "r Ui N thirtl ' ii"'Litix" titlt: lux it still C4 ll iii-t th' l Vx A 19-U. Frankford High School 191 Basketball Team 1950 BASKETBALL Ltu 1111711111 ii' x xx in 3 Frm fi N w cw 17 175 lcpg, I up umnts xirmd nm mir ut tn Piumkr xnn suminqly imimihlg ummm P i ippi Hi. pn L pI r md 1'luri.mL 5 xur 1 tim in 11' 1 J ind W7 usuktiwy 1977 md 117 mkfnrd ti 11 14 r t p r ti xxiti wuturi im thin with britz Nimtun txuntx mm xx ls rhk 51. ir in vwhmh tn imma qua rwum t titp 5 wt 15 im 1 5 tn fn 1 1 Lhim nm s xx is L13 1 nh thL 1 m r mu L in in Lrsk in is L u1n1PLt1tiimii n 947 thk t im ix L nriimiiitiixxii ind C ur Mx mul mwuimiit in In 1 N nutiw. 1IwIL ix tm umm fi xX.LI1 xxiii mu git um tu From 11149 until 1911 ti tLlnII1lLI'XXI1III1IIU mmf ut nw himpicin i N 1 ti. im dr: mud out 1 1 L11 wm Mtltl in unti I 5 xxhui it nturmd to imi 1 ru r 1 ti L in v Th W7 in 191Nuwr iswxun muy thL 4 Lpirtnk it Wk 1942 impriiud i Ut LI' N XXII in U XXII 1 11 ig im un Mr Frhkl Milhkiii mini t x M Quun Mr Diirurix our Mr Ltty Stmktun M1 fildn Nirdfm md IV11' Kiy Ixnodt VOLLEYBALL 1 hrt xi 1 vu x Iurnnu in 1' MLmIwLrs imludgd Friiikfurd Gummtmxu South Lrn ind Kkn iiwtcvn i iwmgr wsu first p iw Liptum 5 Mildr LI Lux rung isll iptiim rhk t im xxi n it Lt t ii I L y I L LUIII N 1 u 11 krmimg xljly 1 im rwiinu ti.. III in 9 f imrxi 1 L wmr t ig nm ur ti 15 Liimvi in 1 intl Wur L ku, L 1 r cn IIL xigtfiriiiu 1975 tkIn'1 md tn W tk im 11 Ulf it 1 L tu Lnsiiwtwn in 1 If 'IL 1 I 1 xxun 19 1 im 19-18 u 1 xx lsUI1u 0 It intri muril rt i Lf t vir n L Um Lom L on I 9 I1 im it xxiiminif ind lim ' pu 11 I' 1. T L 1 IX IYLL If P l LY K I WUI' l 111111 rd nt-.rm i x x i 1I ti ' 'ru mimi in ilu mr f WN md 1 m tim in 9' 1 xx 1 i mlm mr if th u im um 1 irx uru Mr Irwinni S ihmtkr im Mi HMI gui' BOWLING xx in I 1' LL i mix 'riiiut in I in ur tii mmm xmm Ln I1 x ig u rmr in 1 H E mm Rim 1 ii it xxi I 1' 1u1 hx Mr Ding irr in 14' I 1 L m t uni Curniintimn i mx t 1 it L t 1 port 'ru rim riff ndt 'ir it rm fir n W9 t L -'ir s nk in x 11111 xxiivnikgtxxiikiri xxin wir 1 m mn xx -.1 x in tif n i diticm tw ti urvmi kr if tht pwrt hmx inf' runs iam ingu L r omni fltz. L uit 1' r L1II1in Mix imt Lur md r lf'll1I Iii 1112? lI1'I1AlfI1 drfiipcl tw s" LI1IQc'. :X BQisIi'IQII cIQi I sI is volt 'I IN' Q 141' HI I't' ' 'I 1 Q I 1.-1 hy kIL1I1.i Avignis ',,Q' 'I girl! in WZ-. 11-3, 12,41 12-'. and - , TIQ I ' 'IQ 1 Zu. M' ' '. Yc.kc1 wiki " I' ' s p ' 5 'Q " UI 'I .IW 1' " s "' f IQ 11-7 'IQ I'll11S.I d 1212.1 'I suv ' A"' ' " 1 EI: ' h'II' '. 'I' "'d'd Ic 1 1' ' s -F 'Q Q 1' Imp C J ' ' " Kell' "cqQpQ' s' 1l-'. 19-. NJ ,TI','IsI1s the t'tI' K' 5 ' 1225. Q 1 - 'Ji " ' 'I '. In - Q 2-8 19311. Qiftcr Invin, held it six tin 's in -i41r smsiiiis. Fr. '1 'c 'w ll Il iig " I S 1-1 Q I Bet 3 Q I .' 'iIIcyI'Q 11 'Q i ' fr1 t ' " 'Q . ' " ' ' ' "Q ' .f Q rP114111"CgII!,'IS.I lug 'A p" ' ' " I' P' " s Q I ',Q' 'd hc 'I' Iv titi in 124 . thc 'Q spI . ' ' N Q fng, iti'I'. CQIKX' QI Iv' E1 'I C' 'Qiv's. Th' ' 1 p' f Ihr". M. in I'ttc s w'r' Q x'Q 1-11 1 Izy' s for :hip 'gf .ig.iin 'Qgiurud in 1931. th' I.ist year in th' Est rinic. Thru thu si I 1.p+.m1. wh" ' L'.1 pu t"i.t'd ' ' L' i'I Ii :tit Fr. "iv Q ' 'I 4 'ii11Q,'I'. 11 tram '1 IQ ,Iam- ' . If ".irD11 s iN'-m1- Zi. T.: for I 1 ' c. p1Q,'cIC" Q ' . Vw r1i'sQw1'c' 1'1 ns. 'I'1' QPhIic hmok. winning the Iirst .md Iiwsiug rhf sccwml mf Lcnguc x'wIIcyh.iII umiupctitinii. II " s. Img " ' I ' 11-11' suisuii was fIw.icIiqs ' 'I I' M ss MQ 1' P '-11. s. K Q . -1,'1' " I " s. ' duff. s. Frit:.:1 "1 I sskIQ 'L"'. ' ' IQ 'Q Q " ' , " ds. IW Q Q ' sI ii s. TIT' W ' ' "' ICJ! 1' 1"'1 'I B111 gfir N1rIsst.1rt'I.is. "1 ' 1241. 1235 ' ' ' ' ' Q 2551 "uLIc1' Ir'c Sim 4 4111: I s I " ' Miss Hel' A sIc,', 4 dfiv '3I ' 5 VI "I " LIVI5 "III4" Miss LEILIYSBI dM'ss . IQ' ' Q s'y. III I IN KI' 4 VI - I If ' ' " I TIC Thc '.s rar rxuiiizcd .is .1 Q 1 ' . . "I rcs Is w'c1i'c "is. tw I sscs. t ' ti's, H. ' 11 '.I 1Q11 cc s "I " 'Q ' .ml CW 'I 'S ' 'I I' S- - ' ' " - MIS' D ' O1 IQ yzir, IL is still .1 imrt uf Iu 5 si f IV' C S- I.'I-,"- 5- BI ' QQ Q' 1+g1sQFQIc'1d.1 1' h'N'I: ' - '59 3' 4 4 C-4 5, 4' y - 1'tI'I1rw,'s' Q In 'I' 3 " '1"1 Ichuys 'i . The Q Is' t'.i rc' I 'Qis thr" wins Q d 'ur Th' ' s 'i11cy1w.l1 IQ. 3 Q x'.is ' 'I ' 12-3. Imscs. ' 'g" ' Q ' . ' Q '. f 1Qd" Ic Ni'Z'Sl' 'S . 'I'5 ' .Q 's', .T1QP"'g' Ig", cfQ'I'1'IQ""1dcIMs..IQ QF"S'hI"IQ, 'Q Q' 'dh' ' Q . " SIICQIS C2 Q' 'd Ms. "Q Qjs. Miss 1: ' L"'. Q f Mg, ' Cl 'I L' ' r' Qiincd its itlc 'i 112-1, NI. 1. ' PQHIQ. Fzfty 'Year History nwv Ar' Girls Volleyball Team June 1959 TRACK Frankford nrl trxek tum Pllend tlllfkl mn th 1927 mter high ehool trxek me t the Ent ever held The Qlfl moved up one noteh the follnxunq mlr Mirviret Klrkpatrmek mxdc the reeord of runmnfr t 75 x ard duh 1n 9 non B1 k to thlrd plm. xmnt Frmkford m 19'-1 than to htth 1n 19'H md ha lx up wun to thlrd m '16 runbtorm 1 IU d th 19'f m ef to h U11 0 no TIIIDY' xurk Gwen Thlrd plaee xu xx an 1n 1918 xuth Vlfglnla Humphrl the qmd eaptun Gxerhrnok euptured the nth m 1979 when the Pioneer slxd to fifth p 1.1 Llllllfl H1 ..rt eaptum t L Plonerr tum 'lf Llmn 111 I 11' Intr.1 murnl trmek meetb were h ld durmnff IIC x lr 19 1 to 1950 it W lem IfL,U'1L for inter xhulltre purpoxcs vm rvmrwznlnd hx Mr K15 Grldl lx Hoxnur thc tcim d1d not ll t utter 1914 Champlon Softball Team january 1959 192 ' " ' V A A y.--.V-M- v ui .kj F r ' 1 r-P4 I- I 'k ' ' ' .M vw, 1 7' . L . ,V ,"b , .' M 4 ', L V " - . , - . in Wim. -qv, - ' 'Sys' 5- wg p- Q 'cs -s. 1 'X 'z 1 -A S' z' 'c. I 1 . ... 5 ' SA ' 5 Y N - 9 - A 14 "2 'Ihr ' 1' ed hr ' H w , 5, ' 3 '- gf 9 N- ' 5 which regained second place in 1930. In 1931 the he "jx .' ' Sr' ds. Q ls 'R ' I ll, d. if 9 4"" 1 g ' -, 'f 4 an "1"'N e 'al ' ' -'.A SC' 1,5 ' '19-. jess 3 ',. h"1dz' nk' ' ff A 1' ' 1 sc c -" C' cw cd ff: :N If as N ,. '..' 1' s. .' 41,5 ","'- :bi "'r. . ' :sfr ', " s Frankford High School 193 CHAMPION BASEBALL TEAM 1928 Sealed Boerckel M Helm L Mortimer lCaptam1 R MacBr1de I ackson Standmg M Smith E Carragher M Farrell D Hamilton F Mahnke BASEBALL The Qlfli on the Frmktord ba eball Ee lm mon the ehamplonshxp m 1922 1 rem lrkible achlevement smce It marked the Hr t year the Nchool h ad entered 1nto league compet1t1on Opponente lneluded South ern W1ll1am Penn 'md KLHSIHQIOU Nmeteen twenty three was mother champlon hxp ye rr In 1924 th team came ln seeond to Ken IIIQIOI1 Frankford regamed the t1tle ln 1926 by defeatmg the only other league membere, Germmtoxxn 'ind marked the Close of the 1927 Qewxon L01 Mortlmer was captam of the ehwmpxomhup Nqu nd un 1928 Fr r the next two years 1929 and 19 O Ruth M1 Brlde captamed champ1on hlp teama When league compet1t1on vue dl contmued IH 1931 the baseball teams funetxoned 1ntr1mur1ll5 Interscholastxc compet1t1on vnu resumed under the name of softball Coaches mcluded M155 M1rth1 Gable Mm Nelhe W Passant M155 Ahee D1v1 'md Mr Loure Relehelt SOFTBALL ot 111 fnexx nmme for n'l le xl sttrte 111 1947 but the te mm ehd not enter eompetltlon Ulfll the followlnff ye mr The be t eeore 111 th at neltOI1 vm 1 41 0 vxetory over Dobbme There were no ehxm p1oneh1ps untll 1937 and th tt vvae repelted in 19N Lettermen on the vxetorloue teims lneluded Frmee Bom Frmeee Be lm Ellen Buerklln Lmdl Dmgler Smdra Gitley Lee Hltehens M1Fll5H MlQl1OfL Dorothy Sehoheld Elune Wlllftflll Ruth Welk r rrqe Peffle Dune Cook Dene e M Leoe owe Hum Bwrbari Clirke ean 0M1ra Gall Dru lanet Nlehol and Anne GreeI1XRlld Bot hamplon h1p te rm ima d 1 L1s0I1'll tt tll of seven W1114 no lo e The 1979 agqremtmn veon hte lo t txxo and txeel two Coaehe lneluded Mr Lxlhm M13 M lane Lever and M1 Gxldl Nlrelone 51. , . ' , . ' Q ' , . ' , .J . ' : .D - ' 1 5522 '9 ' ' Sfbz " 4 " g' ibgvbz lj Sa 'd' ' ' ' ' -, . 1 . ' 1 'N ' ' Y . 2 - , e . , ' ' ' ' I U V 5 ". . ts 77 . 'z. '. 1 . l ' D D I f " r N ' -l 1 - 1-. - R , s 1 ' 9' . ' E N - - - - - - . Q . ' 1 z . ' f Q e . . ' 1 K 5 1 . e . . e ' ' N s' K . 'X 9 9 N' 5 9 8 3 5 . . . H V . , Q ' ' 'Q , ' " l g A - h . - , , , A , , 2 . N '. N ' e ., . ' ' 'k ' 1 Kensington. A tie with Gennnntnwn and Kensington joan Martm, Barbara Rebmann. Carol Renme. . f en: . 's ' ' ' ' . 1' 4 . ' C . . . ' -. ' . ' 5 4 ' -, 1 M: j Y 1 'z ' . ' rs- Q ' 1. El J , - 3 . .c ' ' . . . Q . 2 In ' . . ' 1 - 5 e- be " 5, . H 'z . 2 2 hc. ' s' 'Q sz :Sie .sexi . 1: ' . . . " ' " ' " M, SSS. 'tn 1 ,., . 4 . 4 L ,K K , ,.. is , Q I Y . . , 3' H ' , , '- '-3 , '5 , 5, '5 5 s ' ' Y 5. ' '4 1 's, iss Ag -t " . W . 'ss ' 1 1 2 Flftx Y ear Huron Bi 5,5-" IHL FIRLS IN ACTION Smlhfufoli fly? mf MMA JMUJAI TWIIWIHU as fdl'l':ryD cm enum' mlhlnlidliwmmdaw lhfnlplpy day Mlamlhwwd uns callngw Q come Hwang' wgv Ngvou Him ' " 'TQWJW IW 5' .Mm El m lhel wma na lnlnmfe see Vw Tl ejeolas new Wswfd M iw W lvlm len fmm om rnemog WWI form dem F A 5 H J if Jw M4 Q ,rm Iizfml fmlfill was we jy1DlLllVlUQ mm lhfms seen Winn Wcmfd de ur gm 1 I lfqiaml famed Jlgal1ywmgfweI1l4Jlbe Fr J Hlgh School 3 li i i 1 010 o 0 0 0 , lj - . X . . 0 we ' 0 1, !H'!l 'YM EU , ' f 5 A IDI' ' law , . ' xg ll ,W I ' ' J - . 0 I ol 5 +T P1 1' ffm . ,f LN ' V 1' V' lj 1 1LTn?3 i ' ff ?: V , h W 1 W r 9 gk I . ,K . ,I I X qj f ' 1 ' x I A i K I, I 5 l ' V bwdmn 7 I PAIRO S X 1 X 1 I1 111 1 k l X M 11111 1L 1x S IX X1 I XX X 1 X1 11 1 I 1 1x 11111 I 1 1 11 1111 1111 1111 111 ll 11 111 1111 111 1111 11 1 19 1154 12 4 1' 1' FE1 j. -1.C.i1'1'11.1l1 1' 1 ' Q N1 - A k '11 - .'.XXx i 1'11'ILQ : '11 ',2. 1f1111.1'11f. 3. g:'.11L'. iw 11't1'1.1f. 11171 .". 7 :7g1.1.1:Q:1. 111.1 N1 !'X1 1 1 111111111 1'1'.11111111'11 14111. S1111 +11 TM' 113' rf' 11? 11 11x1'X1 11.11111 X.K, 1.111.1'1':' . 11111111111x'.1w11,11'111 1 I1 111 XXX 1..1X1 11'-'111 111' 1111 Q1'11111I111 tr 111 .11 Xffn 1' '1'-'.'fx'.11.'1. N1 K,',' .I 1'x1'1,. Xcxx' X' 111. 111111 X1-1"' 1 11 1 fx 1-11' 911111 11' 1911111 '11. 11.1-1 1 N11111:g::.. 41112: 1'1.'.1 '111X11"1". -11.1 1111111l11c1"11111k111I1f T111'11111111.1111111'1111-11111111,1111111 v1'1?1x1-1'111..1.1z 1f1'X1 1 111' -11: -1 1-:1 '11'111v1I1'1'1j. 11.1x 12 xx A 1v1'1'1.1 1' :111t!.'r' Q111' I1 17:1 Qf!11'11!1. -'Q t11-X1 1'x1f1 112 15 .1.' I.f.1 111.1.111..!,11: A 1'11'1'111N1f. :X11,1111g1','11 .....,, ,...,, . .. .. ,. . .... ..,... . . ..... .,,. .. ..,.I.1l1. 1951 H111 ,'.1 111 S. .'x1CX.lI1 111' ...,......... ..., ..,. .... . . ...,.....,, .,,..... . . . .. ..... .... ..... ,...,. I 1 1 111 19Ff1 1'111XX1111X.1'xI' .e1:... . .... ...,. ... .. ,.....,,,, ,,....,.,.. ,..,..,.....,. ..,..... . . . .kI1111' 1923 B fl. ff1.11'111' 1X.111'I '..,,.., . ,.., .......,, .,.1...., . . . ,.1,,..... ..... ...,. . . ...... . . ....,...,. . ...H I1 11' 1919 XX'1, .1111 I 13.111111 ',..... .,... . . .. .....,..,. ,,.. ...., . , .... .....,.. .......,........... . . ..,I11111' 19-V1 H11 '1'j1' N. 1111I'1A1"1.., ...... . .,... ...,, ,,., . . .. .. .. ...., .. .. ..,..,,..,. .. ..1I11111' 191N 1.1l1X' 11.1t1'X ..,,,..,,...... ..... ........ . .......... . . . .,......,., ..,.. ..... ,.,.,...,,......,., ...,,........,. I . 1 1 1. 191-I XX'1111.1111 1. 11.11111-111 ',.....,.,... .. ,....., . ,......,.. .,., ..,., . . ..., . ..,..,..,... . I11111' 191N H111111 41. Iff.1r11f1'1'gI 11111111 '... .. .. . ..,.,.,... ..... .....,,.,., ..,..,.....,,. ...,,..,... . . . . .I-l11, 1921 1-'111Xvk1 TN4. 1'm1N11111 ......... ,,..........,.. .,....,.,. . ..,,,......,.., ..,... , . . ....,,......,..,,......,......, I .111. 1921 121.1111 A. 131-gp ...,......,.,,......,,., ........,.......,. ,.,.,.,,.. . . ........ ..,.. ,........... ..... ..,..A I 1 ' 1 1 F1 1.c1111.11'11 -I. 121r1'1'111. 11. -Ir ,.......,. ,................,.,.,...,......,........,.....,.........,.........,..,A I.111. 19F9 R11111'1't F. 11111111111 ,,.,.,....., ..... . . .,.. .. .. .... .,.... . . ..,,.. ..... .,.. ..,.,.....,......, I 1 1 111' 191i H. X '. . 13 4 11: .I1 '..........,.. .. ....... .... .....................,..........,.. ...........,...,.....- I 1 t 19F1 X711'g1111.1 I1N1gCl1+1'1.111I 12-111131. ............ ...... .........,. . . .... ...... ...................., I 1 ' 19311 1"r.111 1111 9. 1111111 '............,...... .........,....,. .............,..................,,,......................... 1 1 1' 1928 1v1.1', 1'. I1..11'11111I 11L1I.1'f, . ..,. ............ .... , . .....,.....,, ..................... ................., 1 1 1 111' 19311 XX'.11g1' 1x1 1gl1l1XX '.,.................. ......,... ...................................,...................,......,.k I 1 11' 19311 C 1211 ,1111 R. 1..1:1'11x .....,........ ...,. ................ . , . ..................................... ,.......,.......- I 11111' ' 111 R111m'1't f111.11lQ ........ ..... . .. .. ,... ..... . .. ......., . . .... ............ . .....-I,111. 19:9 51.1114 XX' V1111114... ........ . ,.... .. ..,....... ..................... ..... .... .....,...,......,.... .....k I 1 1 1 ' 191-I 17.1 '111 BI. X11-11.111 '........................ .................,. ....., ..,........... ........,......,.. ...,,..,......L I 1 1 ' I 910 11'11.1 N. C1111-111.111.. ..... .... ................. ........,., ,.... . . . ....,. . . . ......,. . ..,.. .. .. . I 1' 11511 5 11.111 Cf'-1111 ......... ..... ..... . . . .. ..,....,................. .... ...,... ......................,..,..,,..., I 1 1 111' 191' XX'.1111'1' F. 11111'11'11.. .,... .... . .... .,... ,,... . ..,. ........... . . . .. ., ........ . .... .-I1:111' 1924 kI11N1.'g111 Cf11x'.11 ....,.......... ......... ..,........... . , . ......,.....,....,.... .... ,.......... ........ ..... , . K I 11' 1 - -I 111111114 CHN .... .... . . .. ...... .......... . . . ......... .. ......... .... . . ..... ....,.... . 1' 1 1 15.11111 XXX Cfmgg ......... ..... .... ...... ............... .... ..... . , , ,....... ..... .............. ......., I . 1 1 1 1 ' Fl 1'. U1'1'1'11 Cf1'.111.. ...... .......... .... ..... ,,....... .......... ...... . . . ....,............ ....,...... . . . , I 111' 1914 XX' 1111x111 1111111 1'Y1Q1.. ..... .. .. . .. .... , ..... ... .. ...KI1111 191' D -1111. 7. 11. 1'1'1:J1:1'-. ... ... .. ....... ..,.. . ..... . ..., ....,. . . ...... . ,. 111:11 195 ,-X11 142 11 11:1'1w1 ........ .... .... .... ..,..... ..., . ..... ...... . . . . . .. . ..,I1111' 191'1 E .19 5. ' 1111 ,KA .... .. .... . .. .,,...... .... . .. .. 'I1'11 1919 , 9 YY 1 1 1 1 I' I TL 1-1 1 1 111 1-1 1 t 1-1 111rR 1-1111 1111 1 l 11' 11111 1 1111 1111 1x 1.1 r 1 c N C 111 I1 1 'V 111 1X1 N11x1 it I' X T 111 1 xx 1rt N111 1 Hr 1 1111 11 1111 1111 1 11 L111 1111 111 ,H H. ,... ... 1.. .... A A A .. f -. A A ,V - y N 7 Q fd J J' ,Q J, J U , , . , -1 -, , -1 i T1 - -- - 5 f ,. -- H1 --n, - :A-.:, :4 Z ,- 7 ' 'iff -Y S, "-1-1 ' ' 4 17:7-,1" 'WA-f, ,-l?..- 3"--'AI 1:11163 :::ff?-A ' -' r '-A f N7 3 F7 S. 2 51-' " F4 -' 13 "' L 7 L L f :A " . 7 1? 12 A r. T A1 f-Q 'Q f, .- 71- .4 T H. A ' 1 A p , -1 C' fu -1 f L A- -T-1 jj Q.. , A V- T1 A L. A K' 'N -Q 11 5-5 5' 51- Al- pw :HQ ' 9111-'3,' ' 1' P- :5:1',Im:'w , ,j Q,-C171 guy 'YA-1,Y,A ,4,j 'J i 1-11 j,,,5..,.:fj :jj-FJ M .rlwm-' ,. -1 .ff .Z A , - ' f J, - P1 '-4 B ' . f ' -1- '1 I -1' -. ' " ' ' 5 A . H , '-' f' , A ff Nz .1 5 , I L ,. 1 , A -Q" L . J , , 7 , Ag A PM 7. ,Q :- A ' ' I 5 I :E Q -1 I Q1 fi ,, W' ,QA ,Q V1 ,. I f, 7 .4-1 5 A ,A 1-N , 'L L:.I 1' f. 2' 71 1 5, : -1 T 4 I, I- QQ 1 , -A 41-1-1. 'T' ,. 1": " ...P-Q-.f':,g 7'Q ,ALMA-fa Lf TA - Hg'-.LA1 --- -1, '- - H .i, . . -- - - -4 H 1 4 .. .. ,L , L, 'Q f, 5 . Q it 1 -A f. F1 A '1 A H - -1 ,f A 1 -Q 1 :Q Q4 3 F. H, 7' .N V ,, f, A, . .. A Q H 3 ,, W. . W, L 3 ,N +1 A .Q Q, 3 Q ,Q A 1, , . 1 . . . W1 .. -1 ,- 3 ,,, 1 3 :vf j 1 I 14 A. 3 f 3 gQ Q -1 .. 3 f 1- ,- L QQ Q -YA I . . 1 ' ' g PT i fj : 3 ' 2 : 1 1 2 1 f T' '. I 1 3 ,, 1 f-f 'f -4- - ff 11 1 Q T '1 . 1 2 . 5 . . 1' 2 3' 2' Z 1 1 A 7, F Z I T" 7 1 f E Q- 1 Q. J 1 1 7 f L 1 : ,' f' Q-Q 1 .Q ' , 1 1 : 1 ' ' I .. Q I 1 1 3 A- : .Q 1 I I 1 . V f. , 7 M l 3 Q : A Q 5 - ,1 5 ,1 Q : 1 ' ' 1 - 1 2 i 5 5 f 1 T 5 5 1 2 2 5 71 5 i ' 1 E 3 2 ' 1 2 : 1 1 ' 1 1 2 5 5 5 , E 2 Q Q Q Q Q Q Q 2 3 Q Q Q Q 2 Q 1 'J f : 5 Z 1 I I 2 , I 1 . . 1 1 I Q Q Q 1 Q Q Q Q 1 . 1 I I 1 1 Z ' i . . I I ' 1 "J . . Q - Q . Q 3 Q 3 3 3 3 1 : 1 1 3 1 3 1 1 1 . 2 1 f : : ' fx , 1 ' Q I . 4 3 - 3 ' 3 . f 1 3 ' A f 1 1 . I 1 1 Q 1 1 . 2 1 I f 3 . : 1 1 ' 3 3 Q : 2 1 1 , : 2 ' 3 Jr' 1 2 Z 1 2 1 : 2 3 3 1 2 1 1 I Q Q Q Q ' - Q Q Q Q Q Q Q Q 5 - g z 1 1 ' I 1 11 f 5 3 5 ' 3 1 1 5 1 I 1 1 5 . 1 , ' t ' : 1 : 3 2 ' ' ' ' ' 7 1 A 1 '1 . 3 ' : 1 . : . . . . . . 1 I A Q Q - - Q Q 1 ,- - :J 3 3 : 2 S 3 3 9' 3 Q 3 , 3 ? M 3 F Q Q E f , f Q : f 1 ' " ' " if rf f rf ai 5 41. F' fl . C ,I , . . , , , . , ,. T " 'l' - 'T 'Z' T T 'T T' " 'I' 'Z' 'I T "' ,. T' Q 3 C C C Q: 5 Q C X: C 5 5 f 5 Nj Q Q Q Q ,Q Q Q C' X- x, A. X. xi v v w N' N- Nf X' Y N- P f- . , Q-Q J ,-, I , ... 1 ,.. 1 1 1,1 -,1 ,- -A 1.1 11 , '11 1 IJ 4- -- 11 14 11 IJ '11 1 1.1 1 '11 IJ 1 31 1' J' 'J 'I '-' Q Z' " Q , ' Q 'f JA L4 A Q- A - ! I 1 1 5' 44 4A . I -- l I T 1 1 15 1 J 1 J -- Q L - 1 1' , 1 1 X. ., N- , x I I Q M .. 2 N 11111 W 1,7 l 7 N I Tu mn x II 'NN I II I I 1 I I K I 1 I I NNI XX Ifk III H It r Ill I It ITL IIIH L VIII I I IL X NIM S N. 5 mm II IIII l I I l I 2 1 I! 2.1 w 2 N JN 1:1IIQ.'NIu...' Hzvlwrg CIm.Iu.ztw fIr.1.I1a.xrzIfv1 III .X I, M IIIHK.. ....., . . .,.. .. .,,, .... . .... ..,...., ..... w I .my I'lf'f iXII+1II'II IwI I-TN fm., .. , ,, , .. . ,..,..,. , ,.,. ,....,..., . nu IIC: N XXI. I sr . I . .I.I4: 'n-',' . ,, . .., ,. ..... ,, . . Irie IW? R-fIwrl -I, N1.IwIx.,, ..... . , .. ,, ,. ,. , ,, , ..,. KI 'II. IWQI O IIIIINTI XXI, IV'-.x'.II.I, , ,, . ,. ,... ....,., , . ........ . ... . IVIN ,I.Il11w XY, Ut ..... .. . . ,, . ,. , .. , ,Inmv I' -IV P II.-III .Am I' IIWIIIIXI J II.I.Ig II . .. .. ..., ..,.. . ..,...... . .. ..... IIIIIU IU' ,I.aI11wIf I,.lIIIh'I' ........ .. .. .. .. ....., M, ..., .... . .,. ,. ...,...,., . ,Ilmu I' 4' IIHIMTI IL, I'rIri.-I. ,..,,. ,.., , .. ,..,.,..,. ,....., . ,. ,,,...... ......, .......,.........,........ h limo IVIF Vx' II .In ,I I'I1:IIIgv,. ..,.... . . ,..,....., .. . .... ... ..., .. .,.,......,, ,...., . . . In IIC' kIwIm CI. III.-IQ. rI... ...., .. ...,, ..... . ..,,,. .... . .,,..,,,. , ., ......, ..... .... ,... . . , .,..,I.4U, I I. I QI1z.IIwrI1 III. x-ILIQ-III IIIIIIX. ,.... ...., ,,..,.,... ,.,..,........ ...,......,,...,.......,.....,,k I . I 11, I'FI Q XXIIIIIAII It IJIIIIIII ....., ,...... . ., . , ,...,,........ .... ...., ........,. . . L' I 2--1 R Iv-vpII H. Ilu1lc1'... ,. ..,... ,,.......,...... ,.., ,... ,,.,.. ....,.. ....,...,..,....,....,..,.,.,..... b I 1 I 1 I Q I'!4'v Iir.Im-ix II, Ilx'IIIIIh'I.',. .... . .,.. ,... . ,, ............ .,....,,,..,...., . .,...,..IIlIh' IWFI ll, I5:.kI.-y Ilnlmlu-1: , ., . ...,. ......... . .. .... ., .. .....,.. , ......... .KIIIIIC IVIII -Iwlm II, Rc wry '...,,,....,...,...., ,... ......,..., , . . .... ,. ., ,, .,...,..,,....,.,.....,...,.. ,......... , Im, I' If I7.1l1I II, IQUIIIIIIVX' '.IVIn'I1I'II'I III' ., ., .... , ,. .. Klum IWII Hr' '. I IQIINN ,......, ,. .. .. .,... ....,..... ..,,, , mv IWII- Ihwrgu T. R"XX'I.I!ILI.. ........ .. ., ,, ...,. , .... .. . ..,.., . . I1mI- IWI 4 Hx' crm RIIIXIII ...,,. , .,....,.. . ,.....,. .... ,.,, . . ...,....,.,.. ,. ,. ..., .,.. . .. . ,Ium IWIH S I-I1yII ll. SI-I111rn.I.I..-1 '.., .., .... .. .. .,.. . ,..., ,......,...... ......,....,...... . . .. .,.,. IL mv IIC? Igx'IIl.lIIIIII SQII I.', .m't:. ., .... , ,, .... ........ . . ,...,..,.....,.,. ...,... ..,.,,. . V Im IIIIQ Vs". I r SCIICI A....,.,. ...,.......,.... . . ,.,...,, ..., .... , . . ..,,.....,,..,...,...,,...........,....,...,....., Im IWI ' RL I III. twj QQIIIIXII.. ,,. , ., .. ,... . ,... .,...,... ,.,...,.,.., ,... , . . ........-Izmg IUI2 VCI sr I5 SINIIIIIII... .....,.,. ... ,...,.,.........,....... ...... .,..,...,....,.............,.......,,...... I L my IW ' I..I1 'mn SI1 .ur ,.,..... ..,, ..,.. . .. , ,......,.,...,.... ..,.. ...,....,..,.......,- I I my IWII QIIIIHI II SIxIx'IV'IIl.II'I.., ., . , ... ... .,.. ,.., . .. ,..,...... .,, IUI' llgwrgg -I Stu!-sri. Ir.. ., . .. . ....., .....,.., .... .,.. . . . ......,..,,.... . I.:1 IW2' SIUVIVHI".SIIl41IQ1QI1xr', , .. .., .. . .... ,.... .,.. . . .,. ...,. II::u IWQQ NI .111 S11 1.'tIIr,. .. .... . ,..,.,, ,, .. .. .... ,.......... . . .. . .QI III IWIH IMI: r. I X' .I ,'II-1' ,..., ,, . .. . , .. ,. ,..... . . .,.,I,II IWIM ,I xlllrx AI SIIIIII .,.., ,. .. .. , . .... .. ,. .,. ,, .. .. ,, IW: I'..11I.I 3t.zI.I.. ..,, .,., . , ,. . .. ,. .. ......I'LI.x IW:- Il1.I1.mI II, SIIIII. ,. ...,, , . . ,.. .. ... ., ., I :L IUI I I .Iu..Ir'II .I N. vrllw It ,., . . , ,, .. . ,. IILZJ IWQ '- R'.I1.tI'kI I, III TIIN I. ,,,. .. ..,, ,. . . . I111 IIWQ 9.:1:1l1II Cf SLIIIg.w ..... . , .... , ., I1I:.- I'J?f :X II 5Ir'1.IxI.r'.. . , . ,. ,. . , ,. , . I I I"I' ,IIIIIII M SIVIIIIIIIV. . .,, .., .,.... ,. .. .. ,... . .... ,... , , .. . .,. ,Im IWF4 III.II'x'I1!x IT Il -III .13 III , . ,,, U, . aux' IWQQ X HT Int lx mn frnnc mv. r lI1lllIlC X X f'f1'f1L" Hzjfi ,iz X. If tj-53,3 f:'..Jlll Q. X' T13-I 1' . . . . ,.. . . .. ,QI 1:1 'NTL TX rr X Tl .,,,. . . . , . , . .Hylwzm H '.1. ri T1 rt1XX .. ...klfx 1 :Li X , . , ,,l'.Yl 'X lj T7 ig . , . . . ,... , , .wllvm -I T '2Qi'f , . . , ,T '1 KX 1' 9 T'1'Xt ., .. . . , , , . , Tm X T X' X ' . . lf. H X1 X' Q: . , . , ...Iwu H ' X.". ' 1 - lv XX X , .. l vu XX' , ' , ..., ll "z XX' ' 1 . ,,,, . . , .ITD TXX' '. YI XXNX' X ' , . ...QI-.11 V. XXV'lV1z. T' . . . . ., ,lm X I XXX" . .. , , , . .......,.'l11:1 1'X I XX"7X.' , . ..,. , . , , , ,Mklm XX' XX' 'i 'Xi X' . . . ,lm 'f Q I3 XX , lm: "rm, XX , .T' .,,. , ., Tm' ' ' T XX' f' ' .. ., ., . , . .. ,. .lim 1:,XX'- TX . , , ,lwu XX X T zu ilk' P X 5 " .. . . , ,, ., , .. TT-I1 lflfllltk . 1 7 4' is w1X1r'X H 1'1" ' lilg iv 1 .T' I ,4.' DE H- f' lltfw: IH z' ' 'rx .I N I 1.2, XX4 H'I7 1 E :A IPI Ny! IQX' X1 T 7 M" 'T N "1 1 .lx gf, R1 AT lu rp .Xl 11 9:1 cilllbw . 1 U ga H 4 'ms AX4ktt'li-4" XX T: :X.'XX.'t' 'X:l.If.IQ'.'XX'1x'1' :. fr' fl' rmillz. XX 't , T1-rt 7 K" ' .i 9 .3 'IX : .X XM' .XXX 't'- Xl t' rf .wr f'f XX 'T If-'X N N: Tv. VE- ft IME ' .X :Xl l51.Xl' f' l 1' lM,,:'. g'..I2lH11!IT 15:1 ah T :1.'l VX'X ., .T Nz... Tf1'r'I-'vllfflaxlf I I III I III1 I III III' XII II I I XPPRI CI I I IO I IIIL I II Ifzffg Ic..I'H1I1IIIV. 1 , 1 4 - 4 I I A III-' I .I".I"' ::.". .I it :XXX 't' '. .1 Iii Q '. i'ZX gt ' I ix :I '. .' .'1'It.'t .II iff? 1' 1:25 I. I EI ' Y. I" I. H NIQI . TNIIIII I.. III 'I II. :Z 'I' YI "fr g. It 1-Vg :I. 1'II' , ' TI' Iwi :XIII IIQI. 'I Ivu Y' XX'III'i II. 'It:I :I I" IIIIIII' xI':". III .I.:II I.I'.I 'II' I. '. I . I' 'I'.Q I:'I. 'II II' gf. II IIXII II I' II I' yff' I'tX TXII1 I' III':'I'II III',Ig', xv I'I':'.'I' I II.I .I.Ix'XI'I III 132 IXIIIIIXIT. XIIx I X .I I' XI"III1-II. III .xsry I. . 'IIAT IE "III If I. II'X II II'.' IIIIIXII' 'I'I. X 'I. I II X III IM: I'II VII. III "I I' If ' I'1"III' III X II':I-Q 'X -Q. It IMI' . I'I I' I IXIX. II' II NI. III 'I I. II II'IIIf IE III II.IIII.III'.III'LYI"IIII.I'IIII1III 1 'I Iv II.II.I.-III'I.Iv.'IzI.I'1I.'X' I F "II'I"II tI"III'1I 1' ' I'.I"I'i 13. I I'I'IIQ. .IIIII III'I 'I II II 'II III'.II. III' 'II'fl'xiI XIII IIIi"IIII Iii 'ox I 7i.I'I. I'jI II: I' III1 I: 'I I' II I ' IW IIII I'i'I I XX 'X 1I'X"I' 1 XII' I'I.II X I' III III IIIII' I I'I'.'. III 'I 'f III It It I' g XI II: 'ffiI " II. III 'IIx'.IIII. III. .IXXIXI IIII' 'II VI' I IIS III Q. XI' I. XqT"I1I.g. . III. .I II g'II I'IIg I .fIII. II I.'I.wI tII I.Ij.I QII III.I .III II' IIIT I1I VX :X IIIIQ III' .II IIIIIII. xI..' IINIIXI X'IIgI' IIIII fXII.I.IIIIj.' I" Y:X.I . QI'II.'I'II II..I'I'II .III I II'.n IIIIIIIX .I IIIIIItII-.'v. xx'III .I I I'.IIIII1I'.I IIIQ .IIIIIT III' I.'.I. ::I.II1.I'II1 T1 5 IIf'IIzj' I'I.I IIII.III.".II vw II. HIX .I'Ixm' .IIIII I'.II'I1gIIN I'IIII III .III I'II.IXI'X I I IIII. xl. III I..Ix'I' III III I'I'.II:: .IIIIII III III'X III I'-IXX'IIII'. IIIIIIQQ' I4.iI'I!I', WTI IA. YIIIII IIII XI1I'X.I"I'it 1IX. .II I I, IIA' Lac 55 II. IIJIIII II . IIIXxI.'I'.II'II' In'Xu.II'.I .IIEII XK'T'fTIIQ. .'I'I' .IXI II- IM' I'I'.z'XI.'I-I I I' III RI I.uIII. KIIIIQ XII'.1I'IIIX ..t IIQIJ XQI. I I If III I' II'.I . I-.I.I"I'fIQ. .:I.f .f'Xi:' XIII' III' IIIJ III I. :X 1:11 IIIIIII RIIXI' .'XII'IIII4I'I IX I Im' I7I.IIIII:.I f'I I' ILQI' I'Ix .IIIIIII IQ' X'.I:IIIIII' XXVI' .IX .' ' .I I..'II'iI.'I1 II'j'I'.'.t. I' :I Z I II I'I::II.I'III-.1 'I-Y'Il'I IT IiII"II' 'II 'Ip I'IIII'I'II S.Ix':IIQX .IIIII III.III JXXXI .I.I ' II. If..' T: 'X IE uI.Xg'.II'.'I'X. II ' XMI X IF.q..'I:I ' t' IINI' XX'XI-:Iyv ':. .1'XtI'II'.t1II.g I:1I':'IwI:-IIII A 'Ii III: I Q .IIQ -'x'I1g II 1 I Ixm If QI' 'Ik I XII' I-"..'X :X IIIII.. fy I' I'I. I,I'4If'IIQ II I.X . It .. 'QI RI I' Ii . II' II X. It N i'II.III I'IIII'XI."g I' ITII t.j. ,jI-X 3: ..II' I rf 1111 ' 2' 12 ..XX'XI. II.. WIIXI II '.I:..II'1 II X' f IIIII A ". 'II I.I' I'1I'III.X III' X.II X I"I t'X II. . ' 11.:X. .. I' t' 1 T X III XY. X't..II.I3.'I7 II Iif' II. tII.I1.l' tfII',I 4' f -'III' ' QI T'YI.II'1. I I' TI 1.1.7 AIII I I " if M '.-II . lII'I1.IXI N IWIXQIIIII :XI .-I ...L l'I..IIL' II. I. X4 . 7-'Q' r -aug, A 1-up 5 , , 9 'ara' ' sag 5? Hg? , ' f . . 1 1 3 . 14 Q 5 f 5 H, W . .aw - :af ' D ff' , . J? lt. 'S if :Q5,,,,fw Wm.. . 241 r 2


Suggestions in the Frankford High School - Record Yearbook (Philadelphia, PA) collection:

Frankford High School - Record Yearbook (Philadelphia, PA) online yearbook collection, 1955 Edition, Page 1

1955

Frankford High School - Record Yearbook (Philadelphia, PA) online yearbook collection, 1956 Edition, Page 1

1956

Frankford High School - Record Yearbook (Philadelphia, PA) online yearbook collection, 1957 Edition, Page 1

1957

Frankford High School - Record Yearbook (Philadelphia, PA) online yearbook collection, 1958 Edition, Page 1

1958

Frankford High School - Record Yearbook (Philadelphia, PA) online yearbook collection, 1959 Edition, Page 1

1959

Frankford High School - Record Yearbook (Philadelphia, PA) online yearbook collection, 1988 Edition, Page 1

1988

1985 Edition, online yearbooks, online annuals 1970 Edition, online yearbooks, online annuals 1972 Edition, online yearbooks, online annuals 1965 Edition, online yearbooks, online annuals 1983 Edition, online yearbooks, online annuals 1983 Edition, online yearbooks, online annuals
FIND FRIENDS AND CLASMATES GENEALOGY ARCHIVE REUNION PLANNING
Are you trying to find old school friends, old classmates, fellow servicemen or shipmates? Do you want to see past girlfriends or boyfriends? Relive homecoming, prom, graduation, and other moments on campus captured in yearbook pictures. Revisit your fraternity or sorority and see familiar places. See members of old school clubs and relive old times. Start your search today! Looking for old family members and relatives? Do you want to find pictures of parents or grandparents when they were in school? Want to find out what hairstyle was popular in the 1920s? E-Yearbook.com has a wealth of genealogy information spanning over a century for many schools with full text search. Use our online Genealogy Resource to uncover history quickly! Are you planning a reunion and need assistance? E-Yearbook.com can help you with scanning and providing access to yearbook images for promotional materials and activities. We can provide you with an electronic version of your yearbook that can assist you with reunion planning. E-Yearbook.com will also publish the yearbook images online for people to share and enjoy.