Framingham State University - Dial Yearbook (Framingham, MA)

 - Class of 1988

Page 1 of 232

 

Framingham State University - Dial Yearbook (Framingham, MA) online yearbook collection, 1988 Edition, Cover
CoverPage 6, 1988 Edition, Framingham State University - Dial Yearbook (Framingham, MA) online yearbook collectionPage 7, 1988 Edition, Framingham State University - Dial Yearbook (Framingham, MA) online yearbook collection
Pages 6 - 7

Page 10, 1988 Edition, Framingham State University - Dial Yearbook (Framingham, MA) online yearbook collectionPage 11, 1988 Edition, Framingham State University - Dial Yearbook (Framingham, MA) online yearbook collection
Pages 10 - 11

Page 14, 1988 Edition, Framingham State University - Dial Yearbook (Framingham, MA) online yearbook collectionPage 15, 1988 Edition, Framingham State University - Dial Yearbook (Framingham, MA) online yearbook collection
Pages 14 - 15

Page 8, 1988 Edition, Framingham State University - Dial Yearbook (Framingham, MA) online yearbook collectionPage 9, 1988 Edition, Framingham State University - Dial Yearbook (Framingham, MA) online yearbook collection
Pages 8 - 9
Page 12, 1988 Edition, Framingham State University - Dial Yearbook (Framingham, MA) online yearbook collectionPage 13, 1988 Edition, Framingham State University - Dial Yearbook (Framingham, MA) online yearbook collection
Pages 12 - 13
Page 16, 1988 Edition, Framingham State University - Dial Yearbook (Framingham, MA) online yearbook collectionPage 17, 1988 Edition, Framingham State University - Dial Yearbook (Framingham, MA) online yearbook collection
Pages 16 - 17

Text from Pages 1 - 232 of the 1988 volume:

, ARCHIVES 'N "1'2"Px'Z1tYCP'W- Nt "' WN- ' -: :-:-:-:-. x' kiifztbxxxwrpzxr. .-: 3""- IQ: -A732529 1-x722991229'-11+2512:1-1:1s4:1:xNM1-ixfsfrs Sw:- ' :s,32:::4'-x W-nixfqixsz-' 'ESQ xii?-fx - rxxssex- 11:51, --sm,-.SQ xxwxxzfrzx'-'s:?1' --x. mxxxxwxxs. Q-x .. . 3- xx- '-C:x.:?'x:1. 'x:2:-.-:-?,3.Eggx-pq-1-:-ac-.tsl"' Ng- hx x. xx., -.Q152355,-.-55.3ifxggor:1Sv,c:-g:x:-I:4-:-r:-3:-x:ExIcxI.'5?3g: NS':-"52f'9- HWY51:-?Eff'5925xegf":f'Px' ' - QF! 'ff ' " 1' -:--"3 ":f11'f:E"' 4521:-.-:1:-NEI:-E"'3'xEI""'i'f' 5'f'?::42EI:"':1: ':-:-51 Y ' 9: "- .x 'tit-NW :-2-."-:-"1'.-:- ..'.x x -:x 'xx - " - "'1:-x'C'xx- ' 4 1'Ex5'1:i:P"x:533:-:5:"x'1:31:3g:3:3 ' ..'-c-N'6"v3xx ':x-:Q Q-:-wg-.-.' 'xx x' ' 41, 5- Icf'4'4'xI1:g.f:-qQ?+-1.- -1'-.::I:Q2I :-'-.I:3: fb-'3"-1'fQ6xfsSf3SxSr-H 2: '+- - M- 959' ' x:-.,x,. x xqxx: ' - . I. jx'.I:I.xI3.I.I3-:-xgx-zx:-Q.:-:-5-:3:5.I.-:-.-.-:-:4-.::.I.-.I'::I.-.II.,-.-:-:IQ.I: NI L-'Qxzxbqzgixk xg- - M m 1-E15 -. ' . ' xx -. . - " : . .-: ' . . :-.-:-:-:-:-:+ :---r--:-:-rx:-.--'-x.-'c-:-:-:-:-.:.-:-:"-..-:- .I ' N xx, I- I" ' 'x NI'-:-x". -qi V-'-:-1-:IS-:I 'xx-."':I:-'5q. 'x-ix'-:-:ggqe-:-' -x:g:I:-rg'-'I:I:g: . ' . . - x., .11-.,-:-Q4 -IxxI.Ixq5g:::-:-.-:I '-.551:-N.:'-Q:-:xgxr-:-:gg-1-.5-Q:I:-'-:-:g:xfx.I:-.::'-ax 4:-.-' ' ' . Q - -5- .xg.'f"- -WN:4.-QxI'1x:-1:25:25'3.-.927:2:35-E1'15f:2'1:2'-zlfffzi.-:55'Zz?:tI:2EY:23!ff:1'f:2.-. 53:13125:fE1:-flzizififi - ' " - ' 'mx 6:39 :x'1:2-:1:f"23:l:7fT: FPWBS: fzfziixi-:ki:-tlzxZzl'I:-:l:1:k2:!:-'fkizkiic'-"5:2 x ,. x c x .I..I.x,. .... x .... xx, .,I.x, ...... ,. " x. ' . . "RN-:.,pxgxq 2155- xx "xSf:-.xxi-x-.x-.--.-..-:-:x-'-:-:-:-:'-:-:-:Q-:-:-:-:x-:-.45-.-:It-:-.-''--:-'-:x-:-:x-:xx,-:-'-. N- ' - x 'x -cx . N-"x:-x.-:-:-x:- -5'x:x.x.x:-Rx:-:-:-:x.xx:-:-x:-:-:xxxr-.2-xw 'Px:Cb'b1:-r-:BM-f.-:-:x: "' - . - ' - .'-x,'ES-:Sz-ax-5:5-:-:-:-Q:-:-hx-:-3-:gt-:-:-:-:-ra-:-:-.-:ft-.:2-:-:-:-:-:.-:-:-: :-:-:- I 4 - . I I I' x 'lxi-512s-qu. xxI:I:-:I '-:::xxI:I:I:+.-:-53:3 --.-:xI:-:-:g:I:5-3'-:5-.'-:-:-:-:-:'::::I:-:::I':.I:I'-:za '2 x - xw.E.xQxx-.jx xx 'bb if-2k-3-hgfxi3-mxS:5:-.1:i-1-13:r:v':2r3:'--15:332232:2:1225:31'x:r::2:t:z1:ixr:rs:1:zr: . . x . xI I -. -. -.x. x- .x .-.-.-.x-...xx -.xx- x- -.x-.-.x .I.I. ' - x "-'-QE, x '-'x'- X -.Q-5'-:Fx'.:-:3:Ix:-:--:x-I-:-:-Q-.cg:-:-:-:Q-:-:-:Ct-:-: -:-:-:-:x:-:x'-:-:-:-:-:5:I'-:-:-:-:-:I:':'-:-13:.-:-:-:-:- - 2'-'o . 'x,,b3gg.Ig I -. 'II-. :-:'-. x'-:-.x5I-:I:g.-:-:I-:-:IQ'-.-:-x:-'-:x--:-:-z-f'-:I:-:-:-.Iz-:I1.I:::-. .I.-xx:g:I-:-:-:-:'- 4:-.gxi X.,'x.-Txxx -.xx-.- . x.,-. :-.xg-x I.I.-.g.-.I.Ixl'-.-.I.b:-zxxrbz-:Q-:-:-:Trix:-.Iqq:g.-:-.-:-.x-. f NP- -. 5'-M 35:22252:5325551255552if535S':ifEffI1'55:23-'1E2E2.'52E5:1"' 'X' . ' . 'f:7.x?,6'4-:x:5'x'-Eiaxx '-W?-xNI'55.1-3+124-I-ICC'.2-I4:P.KZ-2+.'Px-DI'SC-I-PZ-I-2-5N+Z0b2'f':C:Z'. :-:1:' - -. .I '-"-.QCIAQQQS .- 5 -:,'-.'t3:5x,:7tQ.::tPSi:5Ex xi:"1:i:7:3'C:5i:5:i:5t1:5'1S:1t25:i'C'25:t5:f:?! 5:3:5:C'3:5:Q-3"7:5:1"' Ex "-. -5:f:-ffifft53:55:S:Ex3:5:E?t5:l:fk.':5Y1:?:I:C:5.,:5:5:3:SP:4SS:1:5:1:x -5-. ' - ' :-:' ':-. -'''xx-:-:-:-:'-:-:-:-:-xx-:-'-:-.-.:-:-.-:-:-:-'-:--:-:-:-:--:--.:-:-:-:--'-:- .... . 'i 47" "x?x."'-'1'ciQ'51::2:2:" '-Nxllg -. -. -. : -.x--. x -.I.x5.5'I":2:155: -Xfwfa tx: x 'xxxlksh "x ?"'I' ' ' 'I "-:xI":bj+.:5-3:3.xg.x5x51.I:3:-15533.I:x5-.5-gggg:-'-'-QI::Iizggqzgc-c-1 2 . -. - I - .xxi -gg --.xxgixg-.-.r ' . N. 'x x"xN x. -. N- x:S'..x:x'- ':- ' :x"'-5-::?'-.-.'-:Rn-'-' -'-fflxxzx-x: :- :x: - E' - . 'xx . . 'x x wi. '-3.-."'x-::":xk-T:x-:?fx?X3.-:-:'x- 'x:2x-'xx:-Xsxx-x'g:x-Q-:-:-.xg:'xx'Q Mx' - ' -"x,,f5:., .I . ' x.-x Qg.':x-cx-x'x-'.g'-.x-x.x:- -:ft-'Mex-'x-" -x-x. -fxx-:.x -xxx X, xx, IN K X Qi I ICI x,qQ.,+III .m.x.Q..i. S. I,.KRx.I.b. . . 'X' 3-Nwffnb xx XX? xx'x1x.xx xo xxoxx'xx'x:x'v-x 1x :' X Q' ' . ' - Q k' -3 N ,.-rc Xi-X-2:2"':Z:I-I-DN-'-C-I-2:22-Z-C-C-Z4-.'-C'C-Z-1323-C-Z-C-I-it-Z5-C-I-I-I-C-14:1-ark'I.1 I x.I x x51xI1xxx . -. ' 'I' '. .-1 Ds. - - ' -' -':'-'SI'5E1IFxI: fi: ':-255525 .'QIQ'lIIQI' I:I'fEQi.,:I1ZI':E:::.I.I 5:I':'-I5E5:5EQ.5EEf5f- Q55 :Y:?fcxb:Q' .,-. xx .xc-:xkfffx'x:?:Q'1.'-ckxgfsxxi'-::3-:E+ix::xgSx::-:I:2::E:g:::::1'x-:5-:I - - - - - . . . -, I1 : I.I-,xx:.x-.x-.-.- xx. E F57-'ar-x We-. - - I'-Q'2k":'Q'x,-.4.I',Eq,.,Ixl'1'-I--iii'-,.-f?:xLx'Xf5,.-f.i..,.xI.-1.-..,-.-.-. . x' ,X 'x ' . . - - xixx-xx-. ---.xx-.-.-.-.NcP-.-.x-:-.-.-:-:-.Tlx-:-.-1.2.-:I:x.2x:-,x.Ig I 9-.xII, W-.fx , xI . I Il -.I .I I xx-X-gzxq.-xxrgi-.-. x-:xIx-x-1 xxbxm- .CM 9.I,II1.-1-'-x- 'x v,-.xxx xxkxg xx ,I .I ,I ..I. Qxbqxx-3365.4 X.-A-.x-N,0x.4.,xxc. W ,I 4-.rx 1 5511 x 1 4-4 1 345 - 1 1 R . 'L'- 4. 1' f , 1 I 352 ,iff 1 1. mf 1" 31521 'fZE'E' 'Eff- ':C:3.-: 437 , Lf : . - 1 5355: 'iff-E"1a I ' 1 'P -C' fyrign x, xx xxx s Mx xx WI xxx we Nxyx xx'-QI N5 xxx xxx xxx X xlxxzg x x xx-xxx x X x .Ixx-x x xx xx- X xx x xxxxxxxxs txxxxx Qjxkikg "x'-xx 'x xx x xo hx x x x xx b xxxx 1 xe vxxx Nxxxxx xg xx xxx x x Xxxx , x x,x x x xi x Q xxx S' Xxx bxmx xx xxoxx xx xx xxx xx 0-9 NN -vxggxv x Q-xexxm 2-.xx N xx Xxx + xx x'x .I xox ,xxxsx x.Ix xxxx t N xxxx xIR3xxz?+xiX5 xxx zxxsxxxxxx xx xx xx N x xx xx xYx+ XIQ+ xx Q xxx xxx , x x. Qxxfjx QQ?-xxx xx xXx Xxx xx xxx+xx x NWN N x A xxxx xx xx x X x x x xx x xx x x x-xxxx , 'R X xq xxxxxQQ I xxrxxxx lxxrxx xx x xxx x xx xxx. x x x, -.xxx x xxx. K Qxxxxxzx x Xxxx xxx? X xx x x x , SYN xxx YS Ex 52 x X xxxlxxxxxx Q xx, x xx x x xxxxx xxx xxx Nxxx Q 'Ax xxvx Y' xxx x N Q xxxwx xo, x x xx xx Q xx S XC xx fx hx x Q xx x N xxx 'x x x xv .I x x xx Q 5 xx xxx Q 2 xxxx xx x x xxx 1 x I xx x x, ,x xx X x xx 1 x xx z xx x xx xx xx X -x x x x x x Qxx x x X x xx x xi xx xx + X x xx x xx x x x xx I xl X 2 ' x x x 'xx x x S xx x 0 xx Q X X xx x XXX X x XX N X X X X X QQ x xx X xf xxx x xxxuxx xx x x x E xx x 'xx X xNSx -5 x xxx x x S x x xx N 'xv' N xx x X xx N xx x xx x,x xx x xx x xr- N. X1 x x xx 'Qi xx -xI xxxxrazzx ,ex x xxxw xxxx x x f xx xx 'Qx.xI- -: ' . Q I I- - I '--:x-:-Q-.Ifxzy I' 190' zwf 1 1110091 f VAACZIH' ff 11- , 1fff,, +1110 I 14 0 -77 'f1'1'f -" -"0-'f1 Q1 f411ff f114"'1 f11 J 1 4941 fZQ112,v1 '1fo1 'Vgw I Zo:',1,11f7f1f 411111 ff 1 -wvhy, f 'iffffff f f'7'f f4.'?5'I1'f,'f jf! A 711 ff5"A' ff? 11? ff 17' 5 f 1 1 f Aff? 111'1," '4!I1 5 I 1' f1't1i C' 7 X" 'N NA' W I fntzf 'fo' 1 f 41"Zffy14'f'111'? 4'-!4'hf,Z7Zf1!f'Q,1?Z405A1 I V090 101 ' ' ' "'ff51ff f ,1 11 1 , 1 11 11 , 1 '111 41 1 11114 -471 1111fe'fwff1m 1 ,1 21 1 ff! ff ,111 00155-' "'1f 44311 4-QLI1 pCO 11 4.-V010 ' f'f11 of 11 f '41 f' W W 11 111, '11'1 111n1111111f111.Zf'1o1111 Z1 1f11111111fQ4111 111 fynof 1 11 11.-Mqo1y11,y'64fy 11 1f1 wy1,-',o 1411- van-'4 111411 ,1 14 441111111 1 f 1,., 1,-10 y110-'ff' If-'11f1.-'1 11 111411110 11- -7611,-f 02- fbffffff f4'l14f11f'1f1l11.-1121111111 ,3174,6,1,1 ff 14 3j1171 1541 ,1111 ff 1 1 .4Qy'.45'41ij 'f 7Cy'j,!f,y'f1KJ-61f'4"JJ15' f'ff'1 fff1'1W'J1'1'1f'f1 LYZW1 ,Z4Q1g?4 !1y'1-'71 " f7141f1g9f0ffW I 01021 fyfgvy 11yff 'NN 1 ,,,,1,11111W1'f,111sfo-11,91 1,1 , '11 11, 'ffW"f 1 1 1 1 I1 1 11 1 1 1'fk4f1j1'y1"I1Qf1o 9 544074 55,114,114 546 41213: 1-11,11 1 6154121 11 1912 ,- Ao 4-141.911 ,,-1f11,14, 11,n11w 1w1f171f1 1151 11 111oo,1f1 1,1 1,11 ,5 jaw 1, 4' ff4?174,sf!W 944012111 2111096 fs'f4Q' pss'f,fs1s XX1 'ff 'f f' 1 1"'1'11Vf'1f7 'V' ff ,An-1 I1 1'f 1! 14 If-'111 A1051 f 1' -vo H1711 4' 11 11 410 1 !!.f,f!7f1f ff 5115011 '1f1'ff1f-14574141 1 1,1115 '1f1f,11 XW ,011 ,iff 11 21,4 f 1!f 451 n,,o,y11,111.4.911d?' ff 1111y1 1 H1 11101 11291 f41'f,,fff1 my X MW If X' ' 1 f 5 1 ' ' 4441 11Qo111Z,1 C5Z1o1111'1 ,J f 1 1 1 1 1 1 X 1, Af 1111111y1 11,190-1W5f f ,111,,,-91111, ff' 1 W 11,114 1 y 111 1 1,3-'14w1,fM1 ,1111 11 , 1 f1J1f1 11,0 1 f f WW 4W1zwwffffW14wf111:f'f 11ff1ce1w1w'1 cf ff1'1 1j7f,121f,W 171441170fW1wg1Vf'1Qf1M1f4Mf:+f f 1,5Q'f'oG1, 1' if :Ip,1,0,I 1 wwf 111y?1y,1 WHA, 1 1011110111 31,11 1f,,41 1,11111 "' fff iff! f f! AV f 'fyyff ff' 1"11 'f4+7V' 74 ZZXZ71 " ' ' f1 f 1 '7 7 'AGM' V14 7f11z?1Q?ffZ,'f11'WZMN' 1 1 17 1 A14 M171 1 ffZZ-"f11,A 141110221009 , 7,o1Z1f!'f111 1 ,f1fA'f!I1m'y1 W ,O 14 111 1 11! M11 114,110 fm 111 f 11 1 f1 Off QV 110 Mfyf Af 1' fww V1 ffffiffzif 400 9 1 'Af f'4Z'1 41 , frry 1 'X ff 1' f 1 ' " 'f '1 ' Af' fbfff ?7,f14'f 1-5 3 N',1!lV X- 11, 41 1 1,11 ,,11 11401011 1 1 1 1 1 1f1,A 1 1 1 111 A9111 1fC1y 111 4111 11AAf6n 1111 I ! 1 1A1 1 1 1 1 1 1 X-X11 11 6516! If 1 ,XGWW ,offf 111f411v7'.g1,1,o111'n1 1110314115 13111 ! N, , I XI 1,, I 111! I1 ,101 111, 11!111! fflf, 11 f 4A11p Afffh ,WJQOTX fff62ff"1'Z4'71'A'!!"9'f"'11 1111? ,fn 1 ,, ,711 - 'f 1 111 ff 11 1111 111 '11f My "3 M 5' 'ff"f7f9ff5?ff1WJ' fl 11 111 1 71 f ff 1 i'f"C"'f1f '11 010061 141 IM, M.-11!.1j.,,41!-5 11, 1,254 !1f11f1 510-'pf ,I 111110 1gf,,5 1 , 1 , 1, 1, ,141, 1y,1 1 11111111111 11,111111 11111 , 11 1112141 JQJZZQJWV 30:25 611512115 , f"1ffHfyfVCy17Zfi?41HW1Af'ff1if11j:41f1f a111'1a,w,12'4f6f:11W 114f1W11f1n 11 111 I ff? vf1'111 fffn 111111-51f 11111f1 11 I 11f 4 1 1' f J, 1 If I ! I I 9!f1 1 1 1 1 1 Q 1 1 1 11 11 4,-,QW4fW'1gff?f 1A1,g,Q!M ygff 1444114 'fd 50210 Za' 0' 31414145 Mfg 1 F mmf-'1 57801 State Frarnmgnam, hfassacfmsens Tcz6fe of Confenzif Sfudenf Lufe- Clubs 84 Grgonlzcmons Spofrs Fcxculw 84 AdmmlsTrc1Tlon Seniors Campus Sifes wwM 'iii 111 vo 954' D ' In tne lior-ery, eilenoe ie defined quite Iooeely. Popular' feenlone oetzon on quickly sl ' .I Desk vvor'ker'e ere were noueee of information. Dio! 88 Infreduemt study breaks Include a few easy Stretches P5 ,W w 'fn-nf -wi .-4. gu- "Is that dishvvashirwg liquid ydu'r'e Soaking your' hands in, IVIicI'1ael'?" Campus Sifes wf"i'wX Q I Pouring over greet literature ends In querwchurwg the Cleelre for knowledge. K. - ..., H. -xamk 3 A 2 ' 1 Qil, X v i 1 Q gs ,Q Q ' Q i5 '3,'x 32419 . , iixz, if y ir, 2. A r I ' fxfv' S Wu, 1 ,fu , up Q ','.51ynZE.i J A' U . v '- ,RTL-'QT'-'g'13':1.1' ' 1, M9 '-:Dug Q 1 'g,,.,. .,,.'1- . 1 - ,, 1: ,. -' ., .n 4- ,. 1 3',.1:mQ.n9 r. 534-1,,'.'. 11'f.?'y ' 3 Ni' ,Mk '-H v- - .1.. F 1 iw' ,'...'v" " L 13 q x X, ,R . ' 'Q' ,. :wr tp 5, L, I ... M ' , .Av-1 Q fit' isbn- Lf, ' ,gif 'Q' , X N News 't ' 'A n 4.11 .' yr 4 ,- ' . Q, " 4 -1 . A, .,, .,,..m, ,,.'3,1 ,,.5,1.!.v Y, .QQ , , ,,,. P1-f'b::55'wv.'Lx f ' 'gf if -555, ','g5'171 A 'tx yy ,U g,PYAAQ 51 QP . V.-fs,,,'.,,x,vi,,31il t, ',f,'.451O9,.4 .1 . v",'fft2"YX,sv1'.fg 3 ?.'-iwQ9.???ff1'n,f' 'vw' ig' .'- - :' Q I -figwa. ,Xt Qin h.'.'.'3'?n-fsflfuf '3p'f':Ql1" f" Jlflfm, '!."1f', a Q. iw - V -as 9 37 rv I , f , Q A ff Hb ga, A -1 7 "?' 4 , 9 z, 'K .1 :L Q 21" 35:41 1 1 , A H ,gfffgsf-V. LJ ' tmuzwkv !5,W':92Z"?3Pfg"' f1 1 , ,, ' N . ., .""'- ,qu Rf, - ' , y n,, F ,.x,4. ... v .'- .- -.,. 3 1 r Q, A P ' I n Q ' NX ' I 'YY 1: x 'V . x f , ,. Q 1 Q81 ',,"-J, Lf V' A WA' , x,-mm u .1 2 2 , ve, ,X ,V I ,. 1-H 4 1 f. A2 3 74 9 if 5 Zo.. x 16? ,in I 1 4 'li fr V ' K , .Lx cs 5 . ,hx .,.,4,y4 via .5452 . .ax Q X Y .QV L, , . ., qua'- . .gg -3 .-.x af R if I K Dio! 88 3 ! , Thawe ar'a many fovmalicuaa on the road to gPaduat:ior1. Y E 4 1 ,IK 0 4 , Getting carried away is part: of helping out. 'sr-.,., .iff JU' Campus Sifes 4.91 - .2- V .- In-.1.A:, Z1 4 ,M ., , 4 W -an A 4. -..-9 1 , iff, f L Q I ,J :':V .ff . F2 :,.,v: iv Y J A R .,., H-qi. ff? 5 A . 'Q'-Q. A Whittemore workeholic. film. .N ffl ,f 4 ff .1965 5 The term paper terror. 5, x ,M -'N --" O - "' ff' f '- -'inf ,..N-v- - C' H". , F' Dial 88 .nn ,N F 1 A 1 ' . ,vw 5. 5X l 3 : Q 5 3 5 1. ' 9 5 3 4 X .ul- Q qx ' l'l1E?ff'Z1' - , Mi. . "1 . , , .5 .5 4 Q A few of F.S.C. 'S ser-ious students. fi-'11 v .Q 1' A -I 5' W . , 1 I - , l , . 1' Q. - .5 ' 1' 1 - X A X . A , . 1 Axxf , M11 . -' , .1 1 XXQKU'-' 1 V5 s QQWU, i., . W.. N ,P yi , 1 if -"J 5 - "' Q. fx I M gj V! 1,1 , D 1 t ll .A1',' :n'h.. ,-, - ii ,-'L if A match made in . . . I-Ieaver1'?'? . , 1 5 - A H518 i by ', it I 'V-ra. Q... 9 -'W Campus Sifes ,.,.--o f- 3 On r'-ere occeelome eoczlel gethemnge create new dnmemelorwe where the freedom for' true expr-eeeuon exnete ""'----W--.. "-n-..,.,,,- Tie. in.. ---..,,, IV1er'y E., 43. thet'e me. Diol 88 xx? l 'Tri' V Utter' fvuetrecioo peeks. 'SSM Claes notes comprise the bulk of study materials. Ab' D ka- ,.,a0'f- I Yft , i ,A A -4 o ia , . Who will pick up the table e controversial ooo Cooio. .. 4 E Diol 88 g P-Ir .rf o cl f ,iggwzu ul on , -,viv if-, .L " V 1 .M 1. ,- , I ' f , .1 5 3 1 ,. N g Q . ' cf, -- a -A ..,.- 4 xl V V, - V .f X v .1 'tr .f. . i- Ji' Sf: ' V V V . P, Q U ., A - ' 1 4 , kay, -, J . fr - -v ' iii? 9, ilu. 1.2.41 M x 1. -in X ff' 3 Q6 i -11' With poise, clothing ie used to project: ecnool eoir-it. I 1 Taking notice Cnet: tzner'-e'e alvvaye Poorn for' one more oaeeerneby are beckoned to join in Une eveninge actznvitiee. ,ji ' ff?" X jf! f 1 f,' Z ff x f A -arf' if Y f Y ihr i ,A 1 r ' L ' is -. . .11',f Z' -x"' '1' ,- -K A W :ifigiaip - '.5'...:" " ' m - '- -- ... .. ... ..,..- , , . .gg . E!E::!ET9: :::i:::32f:t4'1:9 .. .atm ' r R ' "U H 'H f - 1- ':-' -7---1---.Av .11 .. ..,.k...,:.-.. u ,uv 11 1 v H--FE' .::::2:- ,.f:::"f2"::::Sf-:fe : .. .- 'L..:.: ... 5.i1'5'l.-' re:-1' -:Et'-15255'12::.l:'::.- -Z-..i::r-' ' ' '- ' 55121211 'E "U -LmsiZ::luiv"q-215 31127 -' ."Zf::4"' "" .lm---1. , fi' -::5.::::..--L:-' ,tgiqtfr Z :Z 1Ef..:.I' , ,:75t::fg:gg , -mast.,-qgig.. 3::5g'zr, l . .- gy- - - 1-. .-. ,5!qg!:gL,:g, ': ,,:.f,...,-:.:: ..:-...:zz 'N ..1 ' . . 1'-wggiggf :z gn .wfx:1ZI::2r:' .. Lrsqgr g,.-. . " . h .-'Nile-'rf' 4: ff :if7ZQ:f::5':f:' 'i!F:1.::1: V . y . -r3:zf::!:.: :-- - .gggrrzgslcif -5::::-zz: .' 1 .neg 'S .g::::ig!::' M.: pg. --... f-.---1-au: qw .' 3 pr: L .' ., ,f.:..A.,1: fZ.,. r' '-ng-i.4xm..p 1. ry.: A ig., 4 'nl ' ---..' ---.- -- -- 3' ':: --:':-H f .':. 1 .:.- ... f .1 - --sum A .5 .,..::.L!:. uh Y.. . .--...... ' ' .at .L?S!g:iEf :Q 5555315553-5 .fggwf 'i::"fff121' ... .7-3 :mn Af, , 1 1-34 ..!, jg., ,r ,-IQ.. .4-.-,. H- 1 f ::' :f ,n1,:.::r ' -f - Sfnfvvf:-'. .. -1: :-me-, ' I - " ' : .nifvga -gf' 5, .-..l1-!.:!f2 1.137 . f..-...-.:f. - -.Lu .. I - ,f g frigkg., gg. ., , I3::.Lu..a. gm. .- .-..v- wg- ....I 5 . M! , ..' .,:,.-,.n -... .. .1--.-:gr-gg vu' :':1.7r,,,'g: 15:1 'H . L ,. A 1 .v 9. .sn----cv ."f' I: -.!'-Ihr". -"" .Q::.. .:., 1 :.,L-. 'I 1' , . .--:--.5 ,-gr Vg, :..::..:-Lf.. .:::' ,-....V .- - 4 : :Ep-gp gli, , ,. Q.,--min. M... .1--aw rg. 1: 751.1 a 1' nur ,, . , ' ':.s5,k:'g-nm' -r- - 'f:,.t1-:1?":1' iff' , ,.-?:rE?Ziff 'zfljfsfg ' ' 'A -, ,, , w . . -,. , .. lg. -nz-mi. ,.':...- ..g.,-, . ..-. . . .- .I . x 1 . .nl ---...--v -.3 .. .. ..,. ...Ap - -...,.. .. . . ... -. 1 , f-.,.,, 15-Ly-y, ..,gg:l,- , Qj.1.L.,... nl.,---:,.: .:...- fn.,-f ' ' l " , :.. - , 1 LJ. 5 ,Wm - I l. v-,,m- ..--a.,....... , . :..,,. ,.. 1 um- -f .... .4 ,,, . .m,.,..., .-.-....,,,,.. vt.-,..m 1.35.1 ,-EJ.: , . .-..,...f -.,..,,., K.. ., . . , A' .,, 1 . "-.- 1' . ' "7'i,1,n:' I , .Agn-.-. ,-19---wif, -1- rl -' , :.: -c r I 1 ,- ,,-g5-,- ...T ,g-5,1,.... Ye, .. .... ..,,,,...,..., , . . ....hr ., figgigigzi, ,131 .gggigggggggep jzu if :' 5:1550 .:5i!ig:5!g::::fg53:fQ Q -.jggf-sag: ' 3. , .:.. 1 .Zi ' " ..!...!m - -- ----gg-uf--if .52 , 1' .311-V ,1':.:':1:'5,:" .isp-.L-,: -gs - .Q v., v. .-..---... L .-11. -1-S: -. .5 ...- .:,.::..g.,.a.. ,......,..,.,, ,, , 1 '::::53i:- 1 , ,.5:tiS:5f2::f :: vi, ' K 1 -:-g':-:::rg4:f.:::'.::::1:E- -, :'.:f1g :',4'- " ' "', " .'5pgg,:.':, ,1!1::!1Ef:::' 2: -2- ' . .p21S'2:5-q:afq,r"- -v 15.g.:L:.r ffhagltgf ' ' 11. ' ' - --.11'if'5' "uf :g?I'?:iiL:2'E 53117 :'5:1vl?Ei55!' -1' EF?".:'i:5'7'5':-'..::r-152.1 ' : 515-::5 : -51:1C1f:g.-- .. zz 'fc-2 .:.r.g3:5a.::f'.rr'1 aid: , 1:11 gm . , - . , A .. . .. - ., ,,,,,.. .J . U- - , .-,,,.... . . ::: --ff. , .1 ' In-lar -- -ggi-151: ' J-A 1- . 4n.,,n..u.l-..f'.-.. ..1u.:. L.-y F. ... . 1-...f . ng n . ' 1 1 . -.5551-. f L375,-Q, rg-win., w:,:.n3-ga-5.- 'rv f-:YM-.f .A "Q: with-" 1 1 1 V f - -- . r- Ag L, ., ' ,,. . ., w.. , fl ... - --. ,-- ,"': ', --P. ':1- .:- , f - ' f :fn-gzl ,::- - ...mei A 1-4-'A--.iw--,,,!' :h::..:::.1t:.::: .:-i.q: ' : 3.g:::.. A.,.- , Y, Eng:-FE :z '. ...Q .ight-::1.:1 ,5.:555-gp.,-521152:.-5413 , " . I 5552213 2:75 - ::ffg:5.QE gl --3 ,' , 12.3 5:Lf,1LaIiEi!5v 'fait--:5.::ZQL.5-115225:-I: un 7 ' -'z H. ::1:'2,:..' '- - --1iv7.2-- '- Iii- rg :1::':',1'::. .212'iZ5,-L-.'..r'.f?.:.:1g A ,311 "'-:agvf-:" ' . f?::1'::!i 522-1' 'gig-522-gjgn :1q'5:-if:--':i1 11:51, . . "- ' .4 -.-f 1- - f , n..:f-... 1-' -1- - - .a r: :...:.:.,.,: :... . ..,..- --1.--ae .s- , ..,....... ,.,,,- f -11-1.1---1'-v ,.- . ,,, , , -1--.H .",,:1, ,,. ..,.,-.,,. .,1..- , ::.-f:,,gn,gu ,,,..- . . , ' .f--I-:I .1 .w :..A-. ' -.g.:-.:...f....- ' ,.5--my---1' ,::.- ...--: :- V ' mr .,, .v"'::7': ni.-' ...-4 --m....-:yy , :.::.:..::!f:. ...-..- ,.,f .:.. I . 1 1:5255 W' 4:59235 f ?i5:ae...ss,, fiffalzw-srai' .4151rf'.Ps.f' 2 ., :11:fE:f' -f' -1i::5::E-:.,. :f::.f2f' 1 fi!'Ag211'315-is mi" aisf 5 .1 :f" - . . . , 43:55. ,::g...:f.qx X. .gwgniii ,ga-gr: v - 2:1:.21:.:,t-5 .-:- . -V ,-,:-5 . 1 1 ' "1 I : .Q-3.1 .Q::z,gf::.'fZ ' ..Ff-g-:e- ..1--qv .- . 1s'1r::f:2:?:- --5126 . A' 'sl . 'H' ' 'dw ' 'I' ' :ff-GF' 1y::gg::::- Q. -V ssfhv 2:5,5:1,. I., .::q:4-:ei:1.:,..:::f' - "n --- H 7451315 ,g.-,:i.,l- 5 ' .g--- ,:g3i.,:5.,, :.::.:.Zlw5.- 2.-mv R gzv. .:.. u 1 -.um . 1 ..-.. ,--, .uv 13 ..4+.q,...,.,..,- . 'q-g 1 '-- :Mgr ..g1'.'.- ,, ,, , . , .. ... , .W . 1 .H , ,. ,, .. 1-. . L... ,... ,,, v .. J ... 3 .g' : :pics .:5 z'?5:!!i-:V JI .g:51:f7gsQ:gfS'.:g, ,' :si--:f,,::ay' - ..f:.:.gz' "" mx --- . .a. a -.ms 4-.V ,...-.--:gl " - is.::...:....,...r .. :':1--,-1'--Y-:V A - .gr'::.J: . "' ' ,, . 1 ps 'i.:::i?.QQ!' -' :!.1Ir:-7" :..2' -5----g-1--1332-1:--.5 .!E:iJ!ghi':. 'fl' -1,-52'-f X uh 3 I' ' ' ' 535.15 :g.,,gg,- s 5:12251 ,:1 -..::32fE:ziS.iifI' gn,-ng . , -5115311351 . ,ggggzggrgg --1.3 ' .- I 4.-.:. 5,2-gh '-1 -::-'-fn -' ..2:3'-.ug-gg.-r fr 1:-3 . ::::1:':iE ' .:1..1""-.Sf '.'- ,1::fg::. ::::-' . , Q 51,2123 . f:::.32:::.:-1 gffpf--1 2-1-:I--V ,.a:1az:'2!15- .. '2.:.. . " "' -:gg-Ep ' 137' ,:L' .2 155315. -17 -1gg5gggi5..::' - gg':',E' ,-g1::::- A5.::A5-.fgw , df- , ,, - ' 1, z I w . :5..::. - lv ,,..:': 1: snags: Ji? an--.1-: waz'-: naar' ,surf-1 um, .1 .--+f:. - Q. K 1 g x pglgah' . 5 .mah , g. mmf.. .::r. 5 f!x:5::,f. , r .:. , ., .-1 .,n...u4 ..,. 11515-I my-if H . if -gggggg 1 4:3531 '1:::f!'.:a2' ' :gf ?5E::::::Qg.. sE:.'f-z: 1'-' -I5E:Q'i?f5Ei, 11 .rr-' ,:3::p: . ,,,. . .1--iw: -- ' '15, ::!.. . 1-mv.-... L- 'egg-Ag ' V' .,.'5g:.:,1':.i:.: .. ,.:-A--f,-f :'2 - Q iv'-3 - :d'::..!!: Shui.. .- -'rf--'-v 2 59,-H.. u.uIL.,..n...u- 5 ,- I-...y.-vw -W-.. 'G 152' ' 55--gil'-' ' nn-nz' :I llishlflixi , .f L:-' 3:ggg5,g::5g'g:- 'r . 'f igz, 2' .:f:'. ' I, , .Q Q n., ... . -,-v ..:- ,gjgw ' . ..:3u,1:.1, , K 1 :,,g., , :.,15. .4 f- --wa.22. z 5'.71.- .. 1 .- 'W5"": .tlfiigr :v ,:4..:f :Q 55:-:-'zih n ' :' .:4!:.-m'E.5Q.- ,-H ,-1-1-f-' -::-' '1'::.: ' -'H " 1.:::T.?'4:. ng ....,-1 - --'v' zu". If ' ,.-h:5.,:: .-A - . 575:-:Q:f:::'L' 4. - . 5:1-I" f'..5:.,.:-1'-Im 4 'I' ' 'Ti2':3" .F 3:1525 'i 37" 32955, 2 zilittriii: ',.-212'5IQ'- !'lg1LF2'-Qfgtf' Ag' ef". z.iF1.:::1:'11f1'.::::: D.- .vxr-: .-. 41 -I -1 - I' ::,,:1,. " n 1,-lu., 1 4---.av b :Q 1: 1,43 .:, 37", -..,.-,gr , .,., . I ,, ' ,,...,- - .- x,qng-u ,An - .,..-,.-- 1. I-zz--an-3 1-:up - . 5: ,H ,5 .. 5, ,'-. 1--. . ...-.: .::. .5 :- f.-.N 57 :- gg-7.--I 1 1,4 . -, ffm' . 5 :f:!EfZf 1 fgg'f5e55'g. sditefh- M2-1' fffgfv- 5: - :g .f- :::g::..g.-'..5:::.,':: :S r:z 2.:-':1... rl.: 4 :: -f - . ju: lg- 1 3153: : .1.,:5:.g- 1-- ,Z "'f:..ig1Ei:",..:::' r rr!!-r:' ' -- 1' 5:-,.. 1-:J-31.11 :s. - 5-:yy'v-'5:,"'g:L"-a:"f:1':j-,. . ': : . g:"f" ,f Z.. ', -gui: i.1:gxg:,g:-'.L'5'5 , 1,.:1.' g..4.r- -- 'ggiffgk .5 :E ::.':,.. 2.1, .1 Lf ,1Z1.'--a-,. 9.-- -.1 -is .1 . if , - 2 1- 5 - T.. ' 42257 5: gag.. 1: ,g51:f1g9,:- 1:1 - :5:::g:2.S::.. gn- I. -- 1: 12:0 ":'1f: ' "S,-fl"-:.2:::.:': a?!'5:! :'. : 1:1 f' : 1 . -gg Q , gn, ....,, , 55: , rg., .-.g:,:g .4. ... . K., 4,. . ,, ,. .f.. . . 1. -- 1. .. -gp-. -.Q H: - 1 ,,..- , : .-... -,---- Q . 3' ,,g , ULN.. uv 1.- uf::rf:gf ....fu 1 A , .g:.:,4 . - -. - -1 ... ..,. ..- 5. 1 - . ., g'7-- L , 2: .-.'-0. .hqgay ia, ,.,..1f-- .. ..:. in . V ,..,,.. . .,. . .-- . ,- ..--:- ..-- - .. -. .- . . . . -- . -. .7.- .. :':L:" :qt,a,? ...,...--fr., .- 5:--.:'E ' , 1. -. Y , ' :':-.:. 'Ely-" " xv.: " ' -: "'. '..: ' --gui pa 5: . ' ..x- .,-.tx-,.. 1 1., 5:.-I 1.- V . , "' . ' ...Q .. , ,:. .4,::-f.-- ,n .,:..:'T' X 41: ..z. . :...': ' .': .v-EJ ...,QQ ,- 51.41.1341 'L ...!4'J' Mn... - . - gg. ja ...... . .- ,... .. N . ... 5- 1.-Sm V-2:7312 1- E:':' g:1:.: .. .--um. -4, ' :gy ,,,-,: . K -1' :r :' : -r". ... ',.'iI' ,. . ': : 7 ::'::,:':::'""-':::':':': . ' ..!u ,.--v i :Hg-gr-41., ..,g. ...J .-1 .Lg '-:ix 1' -4 . f, - 1-51. -. .- --.-' 1 .:'.-:f.:.' r .- 'Liv -.- M- 'JZ' ... S.. .-:'- ,,.c M.,, ., .as 43 ..1- '-,,.--.3 ., 5 .: 4 , , , ...-..... ,. . .. ,.,- ... ., ., ,,, .,,,,,.,.. 223 -1' .1111 PEFWZ: ? :gc .:::fI5?5EE:? '-.. .-SEE: ..:'-.-2"i1s".iJ:'?"- 'zlil' ' 1 .4'-A'':."':22'1.:.::":f?.:.f'r:::.E'-': SF? ' ' 52.23 25-gfg5:' 1' if fin--Iigrg:-' nizigwrfrfs . .Lf i, -. " .591 -7 .,:1::5:a".1.'.H'::'2':F1' :1i:5.1:"' 4: f 4. ,.L- - - ..'- A - :,"g. : . .. .-..-5 '- .' :,' 1: af. ,... . ...... A ,, - . ...--.. ...,. . n. . ,.- . , . . .:. ..1 . if: , ,,g::29::' :sir-,5. I '-- -:::::5:::2::1' ... fg:f::'-5-15:::5 .-.::'-:r"- ' : L,,1.f::: ::: 1, ,: -gg:-A v g- 5-EJ..-:N-22 -:mi ,1,.:,:.5.-A m.,5:,:g .1311 V l.gi5.:i:.f-5f- 3 !--fulgzfnags ,:,3!,,g:" . .. .33..:,.,:-...:... 1, ,131 g:'.ggagq,r1 ' -:'1 i':2'..1- --1'-- -' -'fi-' I ':' ': .?" .-1 "1 1-1 2 :-- af'-' .-J 1 . I:' ':' ' ' ' '.t.:::.:.'1 :f' - f ug' 15-3+ ,- - :Q:f::!-.:::' .-ggi-rgfzi--' . 1- .J 2-:1:5:1:.::' ::,:'r.5-fb.. :zz-' ,. 5 gn.: Q-, .ngligiflzz--r T.-"mr:-2 ' ,. f: Q f:.hI.:- N I.-3' -zz" -' x' 32.5.4 115- 1' ,!7,g'."'5' ,.ia::5"1gin.::.: 'Q' ,,:::'.t: -.,:.: 2.5 -I ..: :l'.:...f.,g-5::-- ,, gf 5, .N-r . :1:.:g:: .5541--y :: .un:.:S...,.1....,::..--...... .1 ,..--,fr-3:1 g ----Q-I-1 ,- ..,+. f - :pulp . . , ,-....,.. --.-.-'--n .u 'N 4 .,..,.-.,.4.,,+., ,.,..,r,J:7-. 1 ,..,. .., ,.- -2.1 ... 5 ... -. pg. .. -,V . ,sing i ,qua-.fy gg gzggfgytgjf 5 557:13-u1g2:nvfV.y....'... " A .3751 .gig-5.fi-.Z.,.q.,,g1,E'g'LE:,:. ' -:'71 ' ,,:.1.u: i Lieailff- 5.33-:.:::,. K 1 L ,5g.,..f:,n.1:1:.x:: .xr ,' ,.: 3-..:5..:.. . -..f5:5e:n::.. .:...: ,.:q., , 7' ,ii 213242551 e swf" 'gf ihialilflif :'g:sii!gv51i1:5f3faL22f' ,A 1'-1:31-gap':25QfE12-"Eta a'z:.:1-s gf- 21.2, . I ... .. . : '-if ,: : . . ... : . ' ,--1-11.3513 xg., ' ..::.' .. 5.5. .:: ,: .- :,:. :..:'::1 ff -23? .:E2::?a if 22" .1-i - 1-25gE:1:2:!: -!:.:l-15'-H va: - :fur-:.: I : z':'1': 21' ' - f :.: .-.1--.,. .- ma- . -1 '11...:1L.-,, w.-41.1-.:2f ,,,..5.. .,... . .f ..:-, .-,-1.g..::..-:Q . -1. - - ,f -4 1155555 , ,v2I:1Lgi :.-3n,.a::-C.. iiltjgjldx '. :'-: :nn 1. ,.g..'-. . .- J.. a-an-1: 1. ... :-.-, ' ..: rims: 4:5 gngggggigzz' Q! gisigigzlji- , 5:EL::-" A ,:g":g..'-.::":,' ?Q.ii:Y:f:.:'f-527--3-3 .I14.flg:"5 LJ: . N 2 :mv .-:-- .....yg.s,i5 rg :.,Li-:.1:. . a: ' .': - :s- .':.: 1 " . --:...::',..:.,.::...f..: .-: .zz L: ...:.',:.' 1 . .1 ,...--- -f-.g'g,1,- . Q Z ,. , . 1 ,,'z,, : ,.g ,., .- ... ... . ... . ... .,. ... . .. , : 1:51241--' -22.153521-9 ,,-. 5 -' H521 . ,-5-gig-gg-1, :A --:ff-,::f::':1::. ::.i1f.L':.E'x- 'Y1:'-:.a':f:SS':,v- 1 1.-mi 'fisrii - .3 I I - -'-- -'r ..'I.l.ig-.L 5 A ... . tg- .....- N1 -1. . 1::- :,'v': - :... ... - f":" :' ..:-- - fa 1 1- ..:": .A -5,1-. .,- ff -. vi- - . '1:f"-:r ::.3'-ws : " A:t.4:'1':-2 -'-1- -' ::f.:2! ,:!.,u'.-1' af 1 e .nur 4-g?-.argl-..3-:'.:.:, gy... 11.25, --5-51 ' ' .gun --..., -uwaqg 5 "ta: dim. .g:::.l.ci:xZ-212' :,,:. ,-.4 ,-... ' , ....f:- F' .fn.... .221 -..' , f :,:," I 1::gQ::,, - In -. lg:-' .--.Q-m.,.,.-... .--5 --. 3:5 1-gg:-413:11--,V-4, 5- H, ..- , , I, g- - u---.r--A ':",.' --fb -"'il?'i:1'f"H' - 1.--:'! .'?f: -" ::1.:.- wuz:--.2 . ,:g,:Zf . .::' ,li E 1fl2:q:!i 1 :::Z.'Qg:i-A ,.glg::!.,,:Lpg:..:!1z:..z.. ':-.z.-. '.--': '-- 1-4 -- 'JL -'-.:-:--J-- 1. .aim -1 i::.:"!': 1. ' 122112-'Fil ''7:::I5:g5i:::.:':::,I5j,I1E1.2:Lql " -g'gI.,j1 ' ' ' ... ---f.-Q-'-gn .f' ' .,,1.-. V . H.. X.. ...I-. :lf-,..-- 1. ...-.--L.,.,- .:, .. V . L. - Y -'fF5'wu" 1 .. '-- .2 '-v-- 'I' -'. -H. -.-h - . -'L . . .. ..:': . . ... .. .uf - f' -A--1591 Q '--'---' I ' 2123111--5 "':"::?f'2f:Z:.7.:...nz-'-: :GJ-: 2 3--' .. ,I ..1...1.... J .g:"E127,:'9' : 225211122 5 -fp'-1322! zilfflrgvgfcv- niggaz: ,u :.:l:z75" .Ag-JL: - .- .g1:Jg'sg,-51: ' ,f - 1 .1 -3:21 , . .5523-g5.:1 D 7 :'52ff,:e: H-5.':5513L3g3g1,,ggg:3 .,:51g,g,1:..:g.::,:27.,.'1-21.-' . '.':-:i.I't,:Q' ' ' f' zgfgrrg' ,v : 1921.555 1 7:1533--4 7sgnhfggilg-:..v.',1g-,g:5: Q2 1- :::gq1A '--1-11 ,:g,:!.' "V: h, ff -. .-L .1 - ..:f,.' -- nw- ' 1- '.P'1l-a .--..'.- in .:1. ,., . - -. --1 .1 al-:J n ..- .'-r. ...' .. - --. "E,:!l.'1f-1,-EJ. ' El, -.gh . ,.. . va... f ' .1.:g,,n - 1-glzgggx ,, -- vo: 5. g:1:x.:::x.2..l-.:....q.. ,: un., I -- .f'..-Zffvf' If , 311:51 wig-xv ,lpn ..,,--1 'a rgg:gj:i:g9g:Qp::.1.:i ff in-511 -. E. ,- g - 5:12511 '-I1-12:-' .:-' ' ..:.::.:I:z 31--pk-'li-i1':ii7:fij-' r- :'E::i,' ' :2:." 1 1 ' mug... ,153 Mgggxm -...:,-57.1-3. -: ,g,::,1Qg!Q.,!..,.:pQ:.I1, 52 72.35 .1 35 . - ,J r Invqll . . V. 'Ill-I. ,, I, 1- . .-- . , v-A-V-B... ng-. N 'I - -4 . .,...,,. :q,..,.3 .43-wt.-s-' ,. ,3.,ic.:':1z..-1-.4-1.-. 5. 1-...7-. ...- . yi f , .,...,,, ...:.,., ,,.,., .... 1.51. ,. ,.1..,.......,..,...,.,.. .. ....... X V' 75:1-5' 1-i::..: K.-:u:::!3r::if:.i.i u -gg:-nl--wg-glgvgzvtzn - qgv- -' 1 .f .:,,.r.:, 17.5--1:1 . -I -1--1 : fi--Hn ns- 1- :..:E2"i':.-1 1' 'iii A E- .:..f:i. 5 - ,f 3 ':.:L,1: izhgg, .5:f-25:-x?1..g-'L :: g:m:11,Sv,aZu?3' zz.. .Q ...:gy 1 !,:::... .----- :-::g!:i1.:-' if 5: .::,.x---gg::i:::"':w .-3 :::f..: ,f . :,..:5.1 5:1:K' g4i'.rf: ' A g jg-.g:g:5i,..q,-1 ,. , 5: :. ,.- ue. X ,f , ..x1..- '-':::.: . - ...-14-9--11-if-.11--:--- 'e f:: :::" -' , '1:q:-- . L:l.....,.4.. . .. xg :mvg,:yn1:.E31.1':.-15- E. ,,f -. ,f -1. . - f"--..,f--f---'- - - - . ..1'-11 'um .1-an.. .- , :.- - - 1 ...'-.2-'U E ' ' I Z.."h '11 ...E . 4- -1 -' ---- ' ,::i:C 132232 E ::1g::i1::' - 2 1 3 .L1-75:-21H5:!f:2fi12:f 'H 'Q' X iii". --lifi-if 1' 'I -5252533 5 TJ -f 12525551552:1EE:2E.E::iE ,f ,f A ,E ,A V ggiggggufg' : ...--.-,fa , ,fe :: :,,,,. ,,:::.1:.sr ..-Y , f ,X my .. ms .. - . '3-my -L,t:..v-.fy--43:7 1 f Z i f w . 1 1 f P 'y. rp 4 fs. 80 . rv U , 7 dl o 5 A 4 , X 1 5 i 3639- 1, F .oo P I' , rw- ! N :'. E ... A, , .. gl 'if ,, ' v..i ff v ,J 2 51144 1'4- as ll I 1 kid ' ibm.: A., .I Siudeni Life ,QQQ "We'r'e number' one!" The SGA team came in firist place in the afternoon session of the Fiarn Olympics activities. mg '--N ,i Q ,f i 4 M Ram Qmpzcs V 5- Tne sunny side egg toss All 2 A4 z 'Q rj I , 3 1? Dicll 88 Q' - . . Wfw ' A A 'V . gn: ', ,I , ' .:'Ii' 'I 3711 'Pay " " " , I 1 , fqfrjv - . ' ' ' 227' ' ' Ag " f N 1ff1,e I .. I lk R Jr It Y' 'fn ff Linsley Hall Ram Dlympics participants Here we come 241 Sandbox XX I V Sfucle-nt Life Gazing intensely as a new band appeared. speota tors braved the weather as the night went on. x '91 ff- E ? ,lf These two reverted to bright, cheery faces ln an attempt to drum up business. 'rfg-Q my ff .4-mx f"'r yr fy , One of many rnanned tables vended its goods in an effort to raise funds. Dicil 88 J, .. gi 'A l , lc 'Q 6 , ,,. "Hu ii I Those who attended the events participated in, as well as observed, the various acts. 9. I.. tu. ..1 la 38' 1 'as b gan C2 25 ,Q ,v-,mi ,L rqmtiil .Rib F un.---""" lig- . ,wg-Y . ANA' ag, ' w ...- 23? 2 H3455 Mg K -my 'Q 35-is 'Q - ' "QUT "fun, f x l , , ln. rf 1 'ir V, A ' Q A fl nh 1 ' 'V v , K ,V 2 S X , ' .um 4 , ll ' ' .M.Yj,, r'f fa5,..L - Tj . ..-1' f- k - --' ff X . ' N , ' . ,::,, 1 H if S X ' t . .. ,Ei?1i?Q.,.w'fEr2:ft1?5:5i'?rg?' ' I. l With the end of October came Sandbox XXIV, bring- ing along the sights and sounds of an outdoor car- nival. State Street was blocked off and lined with an array of student peddlers as the performances got un- derway. Comics, musicians and artists alike displayed their antics amidst the roving onlookers. Overall, Sandbox XXIV created an atmosphere of creativity and enjoyment. Compus Sites Monster Mash Weekend A. Nxxxn . Father' Ed Salerno conver-ta yet anotherr heathen to Roman Catholicism. if .1 K , 5' , A fee if ' Halloween is always a time for great fun, and the Monster Mash Weekend certainly fit the bill. The always popular Rocky Horror started the weekend off and a jam packed Stompers concert brought the festivities to an exciting conclusion. Ax Dicll 88 27 Stornpere guitarist, AI Beglio enterteine everyone vvnile, et the Same time proving, tnet you Cen oe fenrmoue end only knovv tvvo Chords. if-J 1, if v . , 3 65:5 Y""' Ti? IT -'i +1 V E i - fb, Costume Winners Cl..-FD 13rd oleoe tie between Hugh Dykene lIFig Nevvtonl end Ketnleen '. lvlulligen U-lereney Kieel, End Place. Adeene Tenko lTeeloegJ, end 'I et oleoe Lera Flynn end ', boyfriend EG-tipel. 28 Student Life I Fegjfer .v Peopfe f , f r 3, + E ffllglgg! I , .Q , V .'- ,I A' -x - '.."-,rl af- 't' f Hilltop's performances this year showed the less se- rious side of life. "Feiffer's People," the fall show, ex- amined the absurdities of life in a series of comic yet re- vealing skits. The spring show, Little Shop of Horrors, featured the adventures of a plant with a taste for blood. lt was definitely one of F.S.C.'s more interesting produc- tions. A taste for' Blood. tiiff , 15... : :f2.3'.za,j ,. :li,.v, :lsr . mi, E ., nog X... ,, avr ' i 5 WM . .,. . , . , . pap... . - 5. -- Xiu -s.:-.. , 1.1---WZ, .s .. ,f..,,.. .4 M, , nAg Z' Q 9 1 .30 X4 aw' S 1.4 ww .1 1 Q. 45 W i ! Q , .'V. 1- -.- . ,.., ' f "'V'2zg'21Y.x y 1 L I , Us 3-, , , 3 4, i x ff' " '.a- Ongcorcf Debczfe 'XA' WWYM R, 'Nga Wi. , ,NMSMQMWTLR li . .--' "'-mp 1 ' 'wg lk! .4 .x ' ii CJxfor'cj's IVIP. Christmas tries the pizza while listening. DIAL 88 31 Is there something funny Kim? , . gy' J '. ,A-S 3 .f I ! ' , 3' , ' ' f , , X , 'X 'f -V j1L'iQsg f x , 'rv' , ' 'g'1X.,, '- GW 2 , ' I :fir-' q . f 2 fm-J r 'x3M:,n,q,9'gi'f5,3g,4Q,'5?f,9,g 1 l E It , -7 . is W. ,,.gff1,,,v.., N KV , A' Y'Qf2'Z'f'f' ' ' I - 'yd f nn. . - M f f 'Sf' ua rl 4 A' .N ,.c-....1., ii 'X 'MOWM' X' A x The Oxford Debate which relies on audience participation and most interesting debate tech- niques for its more amusing and memorable moments was no dif- ferent in this year's debate. The topic of this year's debate, "People are unfit to choose their own leaders" featured members from both schools on either team. Arguments centered on the im- portance of media exposure versus the freedom of choice. The delivery of a pizza during the debate served as a pivotal de- fense for the freedom of choice. The supporters equated the choice of a leader to the choice of toppings on a pizza. Anchovies anyone? 32 Student Life H wmczn1'i1'e.f Pfayerr Humanities Players, a small but dedicated group of thespians who enjoy exploring the world of literary artists such as Wordsworth or perform- ing plays for the college community have devel- oped a loyal following that appreciate the forward progress of the arts. cava' , 9" Q ni Q U r t I DIAL 88 Arts 63' Hz4mczn1'z'7'e.f Programs ,615 Tom Cotztle lectures oh "Tomor-riovv'a Family. Author' David lVlc:Cor'd sighs his book "One Day at: A Time." we-.mf 'V' Flalph Nadar' Iectsuriee OD The lvler-moe Atomic Energy. The Arts and Humanities Programs of this year have resulted in inviting many distinguished people to address the college community. Some of this semesters guests included Ralph Nadar, Dr. Tom Cottle, lane Brody, Authors Toni Morrisson, David McCord and RoseEllen Brown. Future Arts and Humanities Programs will provide Campus with many other intelli- gent and interesting points of view. Sluclenl Life Author' Stephen Kellogg. XXX. Lieutenant Goverxnorx Evelyn Ivlurpny speaks on Women ln Pollcucs " E- . 3 A 2 'Q 5 3 Jack Foltz discussing sports DIAL 88 14 I1 ml ,i 'SL ' ' A- Cambodian journalist Dicn Pran Peoounta nie ex- L' oernienoea vvitn the fall to the Knrner' Rouge. UK If .of il' ii.A, igfiligf ,AN 5 Kvi. fu , ' , il N' , f V lx x - , I .U A A v 1 .X l-lie Excellency l3.K. Kaul on Inclo-LLS. Pelacione So Student Life I Ram Aid 111 Ram Aid III, sponsored by the Class of 88, is one of the college's more popular events. It gives the students a chance to act as their favorite performers. A Chance to let loose, have a lot of fun, and maybe even get prize money for it. This year's winner gave us his impression of Whitney Houston. Ram Aid lets us take a tongue-in- Cheek look at pop Culture. It always provides for a lot of laughs. You never know what you are going to see. It is certainly one of the more interesting outlets for creative expression at F.S.C. ,Q i 4 4. -J N S A 'iw 1 t5,"9gl'x ' 5 R 'af , X s as X .Q , Y 1 -.QP i " Q E 9 ,V .57 Q Q 4' egg' f X GLN W ' Q3 , www' hw 1' Agana. " 'N .Q Q .F 11,- .. I fa , ef- JU ,-Sv 'gf ,Z 1 A N 1 .ru 9 Y -+-4, 4 A ,' my 52 43353 38 Isandbaxxxv Student Life 5. 'fi t ' .1 tfgif' Fun was had by all at the silver an- niversary spring Sandbox XXV which featured many new attrac- tions. Among the more popular were the "Create your own News- paper Headlines" and a special re- cording booth where students could make a tape of themselves singing their favorite song. Other booths included balloon animals, photo-buttons and a cari- caturist. There were plenty of co- medians amusing the crowd while executing sleight of hand The crowd braved a chilly wind outside while enjoying the talent of Kevin Spencer magician campus bands and free Smartfood popcorn ,H l. l 1 v U i 1 1. 4 1 1 t i I 'I It I 1: I I H, 'Y' NY' Af? l.. nassaui'-, 'Zaman ll V-1' Sf l .ag Student Life 45337 ' 4 I . V 4 vi ' x fp Pg 4 if p f'v'f: Q 1 1. ' I'va':' 5 tae ' A i ' s The bands at Sandbox XXV offered a sampling of the musical talent on campus. Many styles of music were showcased from rock and roll to rap. Also included was the final Sandbox performance of local band, Nitrous, led by Ieff Chaulk. Nitrous has provided the closing band per- formance for several past Sandbox weekends. Once again the Sandbox celebration gave the students plenty to party with until it came time to be students once again. -Q 4? 1. N 4 Q yu- Q' 5 vig- ' 441 , E! i 'gf ak '-wry " -e Larnea' Hczff xl Behold, our' feeraleee leader'-, Elie- ebeth I-logen. Larned Hall houses ap- proximately 400 co-ed stu- dents. These students are in top physical condition from brav- ing that never ending hill that they live upon. Also, being the dorm closest to the library, Larned's students are an ex- ample of upmost intelligence. Hall Government provided students with monthly news- letters and other activities to en- tertain themselves. 'U' .73 vt af' V Q, ,f M.. 1,-aiiiilaff' 14 V v ,v M, ,,v, ,A i, 1 I, 4 ,'ff' .- x mn' Q1 s' i -. T 46 STUCIGDT Life - G To wer: . , , Ha!! ,ww gf" L . . I -ev J 'S-i fl, Tovvere reelderwc relaxing IO hue room decorated with hue teetee e 'ik I. ,Q -,. . 22 i 417 Eli, . ., , L T I C S 1'-X 7 0 S g Towers Hall, the largest Co-ed resi- dence hall on campus houses between 450 and 500 students. Being one of the more popular dorms on campus, Towers has a reputation of being one of the better dorms to live in. Due to the size, it allows for many different types of people to be put together. This, of Course, pro- vides large groups a chance to get together and study. When all the work is done they can have fun too. It isalways important to have correct priorities. 1 ' 'L-lfli : 5 S v - -aae -l-1 ",,' L18 Student Life mW 31. Linsfey Haff fills.. Linsley Hall is the third co-ed dorm at F.S.C. The three floor building houses approximately thirty five males and flucky for themj two hundred and sev- enty females. Linsley, not being located in the center of campus is not often a first choice for incoming students. The students residing there, however have had pleasant ex- periences. Linsley has been de- scribed by its students as a "close-knit" residential com- munity. Xxx. Please deposit '1 Cla: for' en additional three minutee -I 3 wi 'an ies ig, X ,we - Y 'W' -A' - ,. A s, 5 ,., X DIAL 88 Q2 5,-...... . 'Uni' s .f . -nf -N, I A x pil ..-, ffuw-,f,,'ft . 3 A 'rf-.'f.7'Qf-"' ' 'IW 2. ,,,-Q". M f g' , , ., 4j'1L,-,':"ff'.-,fuvo 0 'V' uv x ear 151' ." 1' .'Oy ""V 5' ' .,.4,tNl gg ,D ,Q ,' qv 'K' X4 .Q QQ- 9. . D. 1. gf 1' r ' . K X. Ml M' f. ...O .ll ',q 4 I I ' I ,s ," n.x'. ' Q' . .f ' A " A ' I 1 ' 5 .P ' - 4 ' 0 0 . I "' .x .'. gl, 4. u , H Q ' Q 5 xx "A, 0' .N-' U 1 9 Q 41' lf, '-1 v5.0.0 '. 5 . . ' 0 1 f 1. - U. 0. . a ' , , R 1 f V g"..Yl-"" Q " -' .' ' ' l ' Q Q' 14.3 W w'.z.Q" , . J X if . ' . F , A .. 'fm-ff" X A 555 a ...J ,.. .V.. ..-J v V4 :VX K' X! i,,"'1 ' I I . f .W -'L . A 'Q 37 SJ ' ,N . L,,, 4' I 5 A J I l 4 x , 6 "'Wi'Ii""A mf- -- MQ? , -. . 1 ' Q .N if W-.,..,m zu-,,-WT V6-". 50 Horace Mann Hczff Peirce Haff Often referred to as sister dorms, Horace Mann and Peirce Halls continue with tradition in providing single rooms to over two hundred female students. The buildings themselves undertook ren- ovations over this past year, with Peirce Hall gaining an annex and Horace Mann Hall being re-faced. The jovial atmosphere within the struc- tures remained, however, as re- sidents strove to make adap- tations in crowd living. Overall, the laid back atmosphere and degree of privacy the two offer continue to draw many people to its quarters. Student Life as--4-.-wgf 4 P24 X ,.A KF- 5f5 -S And these are the days of our- dorms. .fx F 'Sl Mfw-if 1 , xv 1 , Aka: y S 2 Didl 88 51 K f lm ,qw mu -rn .Ib X., .J ff'S""""" Xi .cnt Despite tne academic responsibilities college brings, socializing, too. plays an im- portant role in students' every-day lives. For residents Iiving in i-lorace Ivlann and Peirce I-lalls, the lobbies are frequently used to catcn eacn otner up on campus news vvnile tne nail pnones provide a link to the outside vvorld. i i i , i 5 1 i i. ii' i an ,fi ii' if , 'ff X' i ' I , fpny.-i ,,, 'Vw' , Z " ,, v . i V ,ii 'ff in fx, ,I , ' . iq, I 1 - i wr 1, ,,,-' .wk 52 Student Life 0'Connor Hall, an all female dorm offers students a place where they can successfully com- bine getting work done and find- ing and socializing with a new, in- teresting group of people. O'Connor sponsors many pro- grams geared towards helping the student. Such programs have included Stress Management and Self-defense. The residence hall also provides chances for women to get together socially for make- your-own sundaes or to have a hall pizza party. Ewa" 22 , " P 1 ,, I if H I I 4' 5, ' pf-.W ww ,. 4 H22 wk i'7:5ii'1fi A ' aww ' W ww gli 'fi fifi, ' ' O Connor Haff ,,+. ' -'- ix '97 Wuq r vzzw 2 Q4 ,. , Q . max Q-QQ. ggi!! X X -x 5? M - fx 'G 'Ne fl-QF? ,A fr A Q Q., , 4- xy ,qu 4 5 3,-Ariz.: - 5.11 K' ' ' Q A A x,'gi.f54 gf ix! ' 'K SLN h il jx QQ.: HN 4 Y: 'Sf' S., - z .. is 'f I A x , -.M , Sfudem Life Campus Bu1'fcf1'ng.v ,. 'fx ., , V' '41 4-J f ! 'ff Q' 3,1 , . "aug - -4 1 fir V-' N WV. 3,5 -515- ,- -N fl-, T":T.'ii.g i7 27737, "" "5" 'rf " -TJ ' " 11' filllijfl ff,-?4Lf1Y7f7,,ff s .Y .f 1 1 e 12.1 -B: .. V , A' 4-3' W alll! -M ""' Q ,Qi ' N - .964 ' 4 I 1 5 , . ,,, Klux - - 1 1, V M :S I ""f Whittemore Library Ivlay Hall Foster' Hall L I 1 : ' uf, Q .4'- . f.. ,- -f f.. V . - ., f,,-- ' ' 'if ::n?f.Z',, "gg, 2 ' L 1-ggwf. "" hifi ag.-'tgp-' 1' :QQ f' :q,...Z', fx.. -i"' -. 1: . 1. .f -mr 'L-f -1-1' 'fa'----V, ...H -S211 iciflf 1' -,. - ??' ,.,gI'Q3:Qfi5?:ff51' 'lf Ext? ', , f'FfJf'7E.P3i'si'3'5 - f?33TA'f"'f'?'Zf.: ir , ' 5?-iff "f:ev:":s?f-' . if ri if 3:11554 Fan, , ., - l In - .-.xii-H mfS1u:.':.'.-:-L-Ji: 4:1143 7-'E 131.-, ' I.. '-'h Q?-..'?u"4" 3 17' , E HT' 4- M-. L::-'.' A DIAL 88 TTT TTT A , rs. hlll Q, mg Crocker' Hall 'iw N5 2 .-'L'!'.22L:. up -,.. 1 .,,A,, X , . ,-1. '-rm Q- - x- 4 ,ku ui -, .X W- Dwight: Hall Sluclenl Life H ypn oivrf if The Hypnotist oeusecl rnany interesting reections to nypnotizing en entire group of people. The power of one can neve over the subconscious rnincl can leecl to inter- esting results. iw X Al. L ,. M, BM PQ K DIAL 88 l I WafQ Cofbhs - Barry Drake Comecffan I Car1'cczzLur1'.vf Nea! Porfnoy 14- 3' gl X. , ' ly , lwf 6,5 Comecficzn jej5Cjzf1.vf1'ce STucIenT Life In I ."'I.. 1 DIAL 88 Dave Binder an ' V 94- ,ff 7f'N 422 S Lf. .us- K' , 1 159' g .- wi ,+A ' Beta' , As I ..f' , 1 X I llprin N.- O Q ' 1' Q35 , an 'mf ' I I ' f rl 1 , fi " . 3 5' A Hfi an Student Life Bfack Awareness Week AWQQ W . 'll-mf Q F fet .Jw fx ...ml- Black Awareness Week offered lectures, dances and performances sponsored by the Third World Urganiza- tion, that brought forward questions concerning where minorities stand in today's society. Some of this year's events included a gospel choir performance, a dance featuring Hawkeye, an acapella singing group called Re- gency, and the featured lecturer, reknown author Maya Angelou. DIAL 88 V "5 , V? ,giiy .1 'JM . 4 f A Author' Ivleye Angelou, one of the rnoet popular' lecturer-S of Une week, vvnile recounting ner' peet edventuree, Cornrnente on the piece of bleak Ameri- cans in toCley'e eociety. V 1 Ja 'x L STucienT Life , f.gpF'kgM fx Th gm Q' gr. ef A V 'ings 'wi' - - 011. M A. ff uf HH' N 0"""N 1 x fi Al? ff? . if , "1-L,' K ff L' M7 i Q p. bu s 'ix .Bi xxx 'E , C f ,mm ., E' M I ...f R... DlAL88 63 :as ,Q 1 " ' L... f"' 4, 'Y X . in k A , Q A Ra ' D 6 m 5 en PM rf 4 ..L..I ummm: 641 Sfudeni Life Z I 1965? Spring Break 3 U H v vlx 'V ,Msg , 9 ..i ' 4 .aw e I nv fn, FN? If 'ff D. .vas STuclenT Life 'wif' M-1 ' nv 2 7 'M -. -vc. A M 4 , ,nay , sid an ,, A4 '50- 91.0, 1 5 f-W 5 55 l DIAL 88 ,f JO tin? 'ul :' nl" 55-1 ash ,1,,,'5:""" xNQ Q, . .nf .-QA s 'v-in v , v 331442 A,Y, 5 In xx. in 'f . -29 8- J .7 M 5" - A n 5 1 L f?"-"" 'W Q4 4, 5 ' H' ' 1 I A rr. ' .r - , s vi' 1- 'Q ST v gt'-F 'F A E Y V , .Q . f-Y 15 s 5- ' - H Rx 1 1M . ' I A H5-0 ' Q A 4 K R f A I' F 'PN--. In . -.., T 4 v 2 1 I 1 4 Y I x X ,,,., ,. ,. . , , . V.- --.. ,- -...- -. - . ...,-V - ---Vf.- ...., , ,.--.--,A-vf--.-V..-n:--- 1 T rv -rv-4 'in' :3 :-".1':'r-x:Q:1n'v?1rriTAi:7ll'RT":::f5'i22 '::n::.mn.--....-.--11111-T'.-::Fi':':: Hi--V VTE- 125. ::'-r:1i?1:er15?2S!Ea.:f ..5a::'H'-1'-.'.?1:.f11a1:2.. :::.azvneenazzifiaiafgzizzi:QEZ15-51.2351ilsiaifszizlsh.3::5::gV1a:-qv?132:52-w:E:g-, 1-.rrgn::'Q:1':lge::3:.-J-ag-1--I' gi.: ,.a -'---- . tif.-A :H:"'51:'2.hi.Vi.Va --.4,-::.1.-.-T--21---ew Va.--nu.-.U-..--.-4,-5--1-1-M--5T----Y:e'-f-- .I------1.-41.5-ui:-.2.1'...-Marr!-.xV-: . . . f,- .1 -- . .. -. -:I - , L . . ----W V,., V.. V..-me H- H- . .:. . . .. - . .Q-v.. -v-.. u ..V--f..--. ...,... .4 ,.... ...---. .. - . .png ,. V. ....... ...J ..,5..-....,..,-V...- 1:E:?E:1Ei:2:lV:!1a-:FE-15Efa:E:z:Ee .i:::ii5:Es..,.zzzzfff'-up V .r -1:a:: V112552112112113-1E?:.:iga........maa?EgiEa:i:3eE:sauiamziir.. V::::zpixzzzn.mis.::uEz::::2:E:Q:EViewrgniikzzizzzzaeiragtig.:.35fz:.g:qgp.1.y , 1Liza355H:Sii2E'iEgg5l5gEiQgQ::gea::s'. .wgzigpqgg:gg:::.55C5257.g5'.q.l!gg::::::., - ..!3gQ3!2l!lEIE5g32gg:zgggzegrzmgz:zur:g::::::g:::::eg:1::55:g:egu '-..'1:nga:23:g5:23::a:s:::::gg:::::::.rg5.1::giEgg2zz::::-z::Lt:::'g:2::::2::gE15E::a::g:z: ...mu ,'-.-1-. - 5 4 ,. pg...-...I-...nl 1 -, g,..,.' .K ':, -, -'-: mu.-3 .. .p ,:..5g:.-,gA1,,,g-..,n-,gp,,,,,.,.u,.,g,.-. lr..--wrp-. - ,e-.qv-. . ,.u..,-,,,,.aim-:sn...r:li .-V:.--- -g,...:g,-..,.,.n.-u.---p.nu-.fp -4-..r-funn vnu..-sm--v""':":' " ,...'.n-ggI-....--lg,4lv,:w ,,.,,v.u-al -ng pg V , ,,.,...,,.. V.ua--f1.:..g:S.,,.. ,..,.,..s....n......1.,,e..,.........aux-..1-..un-L..-Q V----n.,....,........4-...1-gp .v ...-.-,:..q........,w--.-ru.1.,.,.x..-:m-.,.,.-......, , ...nn-,qav-'L"'g.!.-:"'1,..-...,.1.01-.-'51, 'x'f. Q'f.-.-uk-.1...'W:,:..,1'i'.L--In..-':":'1:.-3 . - ,.n-E.:--.1-.up .v.-...ns--nu. .-.H-vr--gr..-I.-.nn--1...-r -5g-n-.mn..-.-...,-.-..-.ss -2-5. -.::....-,J-V-1-s--.ec-ug.:.-...,..u--...u...-.-H.. , . .1--..-.---.., , f-na,,,,..,. ,,,...n I--V.l.,1 g..,.,....-,-aw ..,,...,,,,..-...,--,.--,- ,.g 1.--I.. ,...-........-..,V1-.-V-.---A...e......,.a..-,.,.,,--.---. -1--.,.,,......-V.--..-1---., .V-. ,.....--V--.---..V......., --..,..... ,.,..,,..-...J V ,gy1.,g,....-u.lrK:a.:. dm..-..: .f-.L-Vu:---u '3g.g.....,,,-..1.:u-,- ,.-.,.,.,...,.1..... 5.mm-,7,h5,,,,,.....,.....-eg.. .n-.,....,..,....-.:.1-.u.-... -U...,....,n-.q..,,,..,,..H-A...-yr.-:.. qu..-..,.V,....e1n...u..,-..,.n....,...l,r.,-,.,x.,,, - W..---.-I-r:':'1 ' :'..1L.,,-.v--..5.-'p.21g.:'L-2.-.......--.-'-11,1473m.,.....y.-.L---uh-3 ,,g,.',... ,....,..n 1.-.p..,g. -...gnu-......f..,.....r-ua........-w---:-1-..:..--.-'-4-'px-ln.: ..::1-.....m-.:.....-rV.g...-png.m..gz.:.:..:..-.,1.- N 4--1":-"Lu-7 :."'-1.-hplu"-.-J"....:....'..-fh---.-xl-'ll-, :,:,,......--.mu-a....ng ,',,..,gl ,.,y.V-...:.....-.-...,.,,., ....-....-...-n-.,-1.--2---,.-..pVa.-,a....,.,....g,..g,.g,,.:,,,,,,.,,,,,.,.,,4..,:,,..,,, .,,u,.m. -,,.,,...,.,, ,,5 ' gp',E-.3,,.,g:.5g3,...n, .p,u-,.-1"-..,,qi.,up----.--ugly-1:.':v,,.,qu-.--'u. -.a--.g'!1.Erl,.-,,g,,-,,.-3.,,,,..,,n-5N..-1, ...-....,,.,4.3.-154:-:, ---gy-1:13-,V..,...,-...Z-E.-..,...,...-.......,-L.un.h-.,Y-:nw ..,...:,,,g-,..-..--...,-... .,. . . . 1 l wm,,,,,L.--,.,.,m.:.. ,M ,,..-Q..-.-me 5, 3,.-,n,,,.m-...-c-.1f- :-....gr...., ,,.y....L-...,...-.L ,,,.,,,., ...gf ....,..v -u - s ..ur.V.. ., -.m,..,.e-V-. :Hp.-.....-.,p.:.n-V-...H-.1.-. .--H.-,-.......... -,.--.......--.3 ...nf--In--I - ufl. . . ,.-..a.. - ...J-lf.. : .w-.--...V ,. -. 5-, . ..,..,...V......n . 0, 3, ,..,. ......,......... .. ..,, .........V1-...-,.V....... J ......V ... ....... -W.-.,l,....,...,,.-N..,...,-..,,.-W...-......,..,..,.......,....,, a-.-.-p-i:.:n:p'1.!'5,:L!.Q,gl..,1lF3"g"-1:,,5.:..fl.r..pl-ll,551--'1,,g.:.!,.n..,nV---5:-v'gU5l5Q,,,:,,g:,.-.,Hung:-0,V.,,-..:. . ,-.--..---u.gn.u:---gg',gHgg-pam...-...-gap.,-qg,.,...s1...-qx.V:--n-..1.l,-.1...:g,V,,,,.-.:.,,1.,g..,u.,,,,:,, 1 5Q:'g:l7,,,1.,1..-nhn:7.n.au-.nn..-ng1g,5,'g:D.,.--.3--5 ":'3,.!',,l'9-.,un.--up-.ug-...gp g.L,....:.-U..u:4..luh-.-:---'-.V1---- V ,::':::"5::'1.:z":,i':,-.-Inq ,ha-1.H--3'-ng-gg'-.--1a--gd--5--.--3-5----.-.---v----gtx--':V- 4--7-----v-.VV--. . l V. , , ,, ,... ...Vu--J , ,,,,.,m-an n.,. 1,1 ...L ,,,p..,.---.4 un r,....1......-.n--.,......-.:.1...Vw--. .n .l ,,-1 ..: . '- 'V --an - ,..4, .41-1 11- ..v-.---.--,nu .-.na 1,--ef-....n.-U. 4 .....,.... ., ,.....,....., ,M-.nuqlzi-l51,5.:g,.g.1V.-!..n--I--.LivH.. ,..nx.gr up lnhuhgu u,,,.Vn1.Qlil-lllI,,- ,un .......--1...-.-,-5.--.-5 -any .,....V .ig 7-I .5 -up--u-,qu - lx...-1 .. L ...g..ry.,-Q..:-...v...,.n-1-,M..:q....,g.m1-Vzu-4-lV.,,,.V .:.,4q,,.,.-,,,, '-'11-'waht' .,..:. .u-..lvlu:.nl1 'f-..,. ...nlqlu nribf-H -, ..V..' .....-,.u-1-'-xl 5" .,,..--14.-In-.l.+.nv-lv--.1 .,.. .....--. . in 4 u.,u. n..-05.54,-.. -.,-...--.u..,f..:,n-u -n......g...,g,V--1.-2-4,...g....q..r-In .-.:.'u..wv.:,..-, . ,.-,....- , .-,,.,,:,,.,.,.,, ,,,,.-----,. ,..,,.,1,...,.,...- -., ,,..,,,,.,,,..,,,,..-...A,,,,..,., ,..........,.... ... -.,,... ....---......,....---V..,........,,..,...,..--....1---......,........... ..,...., .Vp-.n.r.u lb- ,H t,,,,,.,,,g ,,,,,.lL-. ma., 3, . 1 .n...,,.-..n,z A- -,,,..,.-.,. .,..-4-1 , a.,,.,-,,.,.,,i,..s...., , .,,,1,-. ,ev.---,..,1g.nn1-.H -.-mam-V--. an---.H--v-..l-I. ,,..,.:V4,-.1f....,, ur,...m..,...,.,n.V..,...,,,,,5 '5..4....-u,-lguv, -ll , , ,..:4,....-.--n.VV-1-,H '.-l5........-'-..- 1-I :H -w.-:..-ua.'n.-If 1-1 in gin...-n......1q-4.V :1,. ,g...g..n-....,. ..,-1.A:lrg.l..g.,.a-.. , ' ..:-n.glv.g-..,.,' g,-n.q.Vg.. :.,,---Q.,--..-..i.n-,-.....,..., V ...n.-n--g.:v2.:f5::"!.' 2 ....,........:...:.3 3: gg... .--..--.gy5.:..x-a.,...1-.gV---'lgvlv 2 , ,,.,,u....: .- ,..,,...s.....--I-V-5-w--:w.Fn.L-f-.-qx.-H -f-' . V.-...gm-.-.:g1,.g, .g.,..V..:....1u..-.::g.v.3,y.:.--u-:....r- f55gggr5:a::5gggg.gz:3V-55515.535525.553-Egisiqhqggzniafslz.1.Q!g::1gz555ngg:13z12.::1g:ggg!Eg55::3e::u.i:::5Eg . ...nm2511:5:55555.555g5:.fi5:g:5:g5.::::v 335-, ':s3::x552:5:.::::gE:::.:sggzznzqr..s:gz:::.5:2.',.V1i:5:gi::::5: V -V -1.1 . ,, -1: ,.u.f1'- . - :.-...-...-V.- ----VL:-.ag - W... -M -- --1 --..:...:..,n..,.--.,---..---.. .,...-............f -.- f - 1 . uw. - V 1 .Q-. ...V -- - Ve- ,:- p.....:...-f::,.- V.--...V ----V :-- ----- V -.--- - "'41"5i:..i'Gnh.21:- V-!"2Ir--nb'1l1':'i2?!,.n.-fur-.1v'-'g'F"'2, :p..,:::,...--Ig"--g'-ar'g1a:',,.. m,V.,,..,,,lg3.cv.-fm,-., .-...n-.-.p-5...-u..x:1:!lg....1.---..A...-hxlgug.-:-5n.:,,:.. s.5...:.-....,.:..5,5,..:gl.1....,fqu.....,-a!...:,.,,..H-V.i r:55l:Hggg5-53:53:LQgui2E::slhrigggizlme:2::Bias:QEQZV25li::!ggg.::gf:::::Qg5lg-3:5:5553,555.53es::nag.:::g::5::2:za::...521355.::.irrggggggv.5-g.525g:555,5-g,.-.ng..5:5a:eE:::Ei '-ii-'Sr'1:5.55....'..5:.:::::gt::::5L.:.Z55.1...5gzhggg. , V1EQfEf11a:'ggg':25E5:ffg::g:E:1EE!25ii2:Ei!gg5:EQ:g5f,-5522115333:Ei'1:5:.'5Ql5EiEEF,i:::'i:ELE:E5?S311122:3232!5221315352223232523255-'V'' 'Ea3EE?E2EEE3::2:Le3522552:Ei:e5Ega:E:z:E:::jiE::35z::, ' 'L''2ff?1QEE55223553155gE5qEEE::zggEQE2ggE2:::ei .... -.-fr-,."g .. ',.1,5:,,, .5-nw: . Z' V'. ...nr-m. I-1":.I.L 5,7....-..-L-.--n.---.1 H., :--ur ,,.,xx...a.L.u-L... -.- ..-..1.-,-.e- x-.-.- .: --V-. -,.,..-H--ru.-s -V--1 -u-... 40- r 1--nV--.I-n,,!y-.as . V xg n-- vr-I-K'-' "' -H "- . .--... --an-. - I--9 '-E.:'.n.-"l'l-'1 , 1. 4,-gunz:.ng.n-.n--.al,- .A ......v...q-..--...r ..z.,......,.....-..u-...:..v--'-...-,,..V.,-I.,--..,....a, .--.V-V Vua-4-....,,,...,...n......rf ,,,,,.,. lva,..1,. , ' :n......,u....u,4-l:.n...,.l,.-V.-.-. . I - ..,...,..:......n-..w.,- Hu. ig., , 1, ,,.....,. ,.,3,.,......,..-... :q.'u,ff-gg,-4.-,,.:..n-V.1vu.--an... '-V .za-.nu-.I-. .15-.nf-1x:' --pl X 5...-...L .--lm-311' ' f211...1ls'4s-.1-j,L"lg,.l'11-..-' I-lgl1':1:' .-...-,..-aux'-'v-qu.-e'g,',5.,, 5-L 3...--1 IL. ........:.,.....-.gn .,.v..... ....n..,. Q..-...f-...x.,,:-..-., -V:..1,oq:,,,r-....- ...v ,,.,.-. .. ...:,- 1.53 ,iran 1 Nb,,H!,,,-,'5,:l.:rl R-Ln gnu. 1,5-ff xg. 5.h3:--'3..v1- rl:-5'g5,.5:..,.:.u.g.,...-.-mn. ..,:n.51..--,.:..:5:.R---:.,..:-319:-4.-zu.-...pn-Iv...-:--1n.:V A.:-in-:..-.szhgl-5:xpL.:..,...,4 ,Vselia1.-guaimtzzz.g.:1g:::::r5-1:i:EiEg!-i:.V-im ' 11g:5VI5E:E5Eig2EmE::.:.31:V.:::a35::::15na:3::2.Vr2.2-2511255237:-V2V"'-2::gg.:g5.23a:z.s::555.5gg:.:g:.gg:::. gg.5,5.g5:5gm,5..:1-ygzf''Q r:21."1.i nrzmun- yr.-....a.-1 -- ,..-...4-1 'I' ' L Q'V2.--.F-C,.....1.q--.-- -' we :Nr -ln "i.i:..,.::.:::,7.: 'ei H' .11 k:..7f'.. :...:g: -:..:.z::, ,.h ::s.:....,g..:g' A '. 5 I, .,. . 5 V .1-. .ur-ff--C5 - V. N" - .. . .. a--nl - V-S -I.---V-":. . .. - V-11, . 1 . . M. ..V . ", .L . .:. 1 . :L -: 5' - V lM:::5:5:.?3?i12:!2P215-"f5:11ii'1lE1i5i5?lf 35' EEE?5??:55?1iiE:Ef:5:a:f: -V V5222E21fET1E3?f5Ef:1i?5iz:fer 'ifriE:ii521122::5211if2G2iEfE2fF2iE4E:- 3:1522-zzfizifl-eilei ..:EE5 V E511--mzzz.-,f3Q!2':C.,gg12'5hE2Ieu..-- ,---.2-...Q-....f-u--.312 ,ig:.,.g:...:.q.::...:1::.....,... 'ze...e-.........:g.,.g.,.s.,,,.:.5..:. .5..:y.,:..-:::..- ,......f 1 -'KVM--M-f--: ' . - --.. wx' -H f- . . ... .us-In-i"--A "-"'- . ,...,.,.....,,,,,...,.-1--...fu .......-.,,.,...-..,.....,.-..,..,..... .. .............,,,........., lv-.lr---"VAL-1"'C5 " ' "0 ' nu-Nl I- - HV I . - v'-v""l'4""i" ' L -1- Q - .- -ql on . e v..n .-1-.l.'1l. -0 -nfx V-nlbi-1!v--f-.h--U.. 1 1-..,-. lin-.,......,--.--um:-1:-vi:--1..-.,'-. ,-:g.',.5...p-A-.gg--gg 5-123 '.:..--1-.---:..-1-ff'--ng...'g"l:v-l1--'.'5- ..'. .'.. -i'!'1'."1...E:51.-....V-. ..-u...V.,.-A. ..,,,.-..,.-:..,....,..,'.jY,A,..f . .. :...- . ... ..-V. A- - e- ,:.. . . ,.. 1- , :- ,-1 -- . -- ..-- .. - 1, 33: .-..-.:- :V ,- - g -.:,' 1: . . :.. ...:.. .. :ag Q- ..... V... .4 . - 9 ,-, .. .1 V .5iiiggiggigz5ggg5gg15g::!:51l1?..' - :e:::::..qg1g5.Qg:L:gg--V' f ..1.:2!2Vgg5:E:',EmyEg.i:::.:iL.:...::s::::.::g.1 4171.52 1555151215335 .gulls--1225253111 . qi.-.-1533:VVEg:255253:h2.:.3ggi- V.1a.-.i!...,.....--.,.--.....----g-:VV ggly-:11:::..p---H.ffl-.V , ,1":lgg2.....g:-.n---nV--v.:f'rL-'er-111:-.:f:2Li1.e-V131 izf. : ',..1:2.ir-.I--.1-:sl2.21 V-:...h..1.:Iz '2:f3i.7..-11.-h-,.--3:71-rZfV-V.51 V ',,.....A -.1-n---In-ggwfgu-.:g':' lb , ".5,'l-..,.---ll-g--5---1-h,,g'rg:ll,g,,,.--.ag ,',:..'mu--.3,3-::::-n:1:...21.-.n.... . ,..,-I-V, .....,..-...,--.-.V.... .,,..,V ....,.,.-.......4,,. .,.,.....,.,.. '....5.,a.w.:.-,.. ,,....,.v.,. .-.1-up ..: -.- Isp., -.fn V,.,.,,.-.V .. ..-- ug any...-5. ,...,... 1 V ..:-.. ... 5,q,,.,,,,,,,.,,, .L , ,,.,,.-,,. ,.,, ...,,,...,.....:.,,,,.,,...,...,,.,,,., ....,-..... .,,,n.-M,-,,. , ,.,.,.,.u.-uum-.u'-4.-.n.- 5, 11--' zu- ..fn-,..'Vu.u.-,- .,- - ,...q.g.n...q.-u-H-rl-1 . ,,.- . , g 1 . V . . An.. 'I 1.1..,V...n-.np . -V -1--,1n.V.,, . .pp - -. ..- -.U-..,:..,f+---, .........,.v'.,.--n-'rv'In-I--p -an -3--,,,,g,,, ,.,.mr.u-,v :vg gr-0.,u.,. -nav...-.rn-.xs1'!:.: .,-40,1 0 ',,: 1.12.1-ie.:. L. . ...,V.,.,.L- .v 1. fun. .... :,. .,,-, 5. ,-.- ..,.a. ,.,....a.. , , p.4....n .....,-5-...uh ... -.r l-,,, ,,.u.,..... .u .y ..-, , ,....,,.A,,..,,.... Q. ,. .... ..,. . M .1 ,, 1, . - .L ...ur . . ,.,,,1,, . I u ., . . , ,Q . ., .. w VIl:...n,-".....-Q.,-1. ng K lugs' -n-la-ds ,.,- ,, ...,.s-1-w-u.71w --.l, -:..,,V..nn..-.....-.-1 -n.-Avi'--v.-gn., ,vm s J. . - rv- Y . , . .. . ' -I-"dh V" "Q ' "-"""-"'-J" lu- -V:--n - -- I :fi . . .. ...Mg -.- . . ..-.. . .....,..-. . .- ' ... ....--..,..4...,,,..,..,,...L ...W . -I-.U .V 5.-. ....... ..,.... ....,....-.... ,.. V , .nf.vu.,axlnqn..r,:-n.-.vu... 1'-e.,-. -'n.gu..ll-1 .,,V .!,..,.uaf.q-------I u,,,,, ,-.uv ...Vg-. -,:..-n. ...-.-.. --. -.- ,-.ax--'-as-:tu-.. 'V-nf -5...-.qv .un- V :..-:..-u-1-v-----Q., :-' 'lf 3 :E :.-..-.-w..- --iw - ,,....-.s...-.--....,-W :mg-w., : .,g.....a..... ,.........,. .. . ,. ., .-..,,.,,,..,,,.,,,,H,. M . -., . ,,.,,-.,.f..,,., Q -.lu -vv..'gF',gg5'-,,,,,T ' ,I -..L4ll.-flnlfni I,V'1:., ,..-.,.-:..-T.-533.1-513115.-....f.:l.' ,. .--.-u.--n.-1 -- lug.--V-: :V ,211-.5-7-n.-1...-n.n.:.:..15 -..:. ...jqlzgr-. V f113h.:::.e..-. -mn.: 1-Q: .2.::aqgl2.f2F1. I, .gr ..'1:.ri5-13121--1gg:.1:r::gg::::::ft '.i::a::.3:::':: ::::.:....3...,.. - La: - .. 1..:1.-..5-L.:-tim...-:V-, 25 'f .2-.:.. V L'g:'2L:i1lI21." -1 ' :V-2 vu--f -.gr ' 1-V--.V. 3g'rf:'.-V!Zs!1!.f..Vgg-....:gg--V- ,-L-V-gg-.gg-gg. . 1:.::f:::-1.::r.:gg.:. g:-,:'- . '. ::e12I::-1l:g:tS::m:-.2525.. -61,27 V ,z... 1u.,.-.-,,:n- u.-N . . 1,17 :vp , A -Q V ' Lui...-.mv,':'. 1-,v:',.:'21 i':'1':.1 '1..rE .1if1i:..aIf-.!--..g'gf-.-'-1 ...': an-.. - -v'-2 -"..l.1-"-ru-M1-ff'-r 1'-I -:' V ,7::11:E:e::::a.-:L :iw iz? 4-gig, : -:wail .g'Wgg:5::::z "'V:.1-ra:.2:5:::Gi,V 153.5-.:::.::V!:e:.g::e.a:su:''H'-g.::::e2::..:.:::iE:E:um 2-23:1 21:E::EF'h?FiE2:i5?1i. Qin." 5:1 .,...,-----V.. Hu- r.,-,:.,., . L,----Iv .. -...Lt "' zza...-::..::gg...,...-:-....--1-am...-f.. gy- ---gp..-.. Q...-, V. ... V..-. ...........,aV-4, .' V, V , .u-I--111125122 H... z,g,n..,,,.r 1, 43 . .-n-g:2g,.,., ...--qn.......:1,.....Q-uv.-1-uv nga--'-l': ' '-g". "'1',.'lr' , " "': 'z' ':-m,':lq'2':':,:", 'Ag .'l"1l25...:.1 ' ' 11-,-ev-Lgggg.::..W. - "::1..:...-.- -.ns-rn-51.-.4.-.-53-IL-g'.ggGg'!71..:':'g: M! 2.:2E.:.:1:. V -,"g:. -gig-,lg-1-1.:., . ,L , ..' .. ifiilfzaf' 121521551 :iwezlr '-zur"-" ' H54-1-5V12V25fi1E::?E'fe5"-Ezi:::1:Egif: V 'izrgmzae-ff' 'H'-ms. --::--Sgzzirizetifr' '-259222. ' p1g.::.. .-vg:1:F11. I wuz. ,g!-f' :::1.1"1f52l!1Lz:2:ggh5'25f2L agen- ' - .5-n:::E:- -V-,L " iw-E51-3::i:::V'11,., . Vs?-5:1 Eiiif iwisivifi'-9..uE?i"' .:f' BRIEF?-2i?EEFE?f5E"5-. If Hill!" QV:5!::. .5EE?':5'11:E' L.. 12212. 'lgzff Vai.: ggfxy' '.-Zi: ...EV 3gg:g11:fj:1iLE:giar:2.Z -" ' qw: Q55-3.3. uf --V -nfvwa-133 . 114 'l:'1,. ' ..L' " V.--'ln' ""' E.. 1. a--'---4" """0"' 01' A. '1V."' -1 -.5 7 '.. 7? "' '-' 2112 .ETL " 1551 - . :gay '557'-Q 1: .. riiiiiggg,-:::322r'F'g'1:Eil:g1!EE:EE1:- g3Q:.:l:2!:m -5 5.5-in ,K ...qw 5' EV-ugiaqiirfi 'rf i:zg...5.- '. ,. ,qigvr :Hpg:,,.,p:::.:...5.n.-r..5.s.:75.:g.-17 37.9. . . .- . .,..:.Q. :. 3. ...:.. a':.!2z.... L., ,........-.-- g-7...f . 3....5..,...,,.,.--u--mg: gg,,,:.,,. A 35' -a- g-umm ., . I 1. V1-3-v-1-.---5-.:.. .--fy 1v:.i5f12:Z! ,g:5g, ..1-:-g:a:!L:::1i!!.1:!l1-..-ff--a--ra-H ', ... .EL :E:" 13:1 'H-vp f..::. . .!1Z:i'-2!'tin!4.. 1:-1 1...-: f..: .-V -V -H1221-1--V1.4-.e.V..a...n.-.w:L':2:1Hgv . Q-.4-. -1' .f -.flu . -.-n-.-h1- '-f-'-.S-...un M., .,,,. ...,. .0 g-,,,,,i.,,,.,......,,...-1.51 f 5,5 , ,...,,,.. :.. . .g, 1..--,.--.. -,,.. ... .,. . .,-n..,-.-...V V VV. . . . . fr" . --.- ..- nu... n.: -.-n..r:...v:I'-1 .- I . 1 .... --A - . . .1-f V -s-I . V. -eb Ms- -..1.... , V Lziggg., ,F 1.:5:.. Wea: .5Mizzggcs-5:1222aignzzgfiztrxgzilzt :,?12EE- Zz. V 1E!gigE::::. 'f:.' 25: HV -- :1:gE?9ea::e" Ag.. f-- V . :,- ....,... .,,,., -.. w ... L.. ...,,... .- -.-:. .3 -4-:V ...gg --..- L V. - .. . .... .- -uls.-VvV :- .-..-- , .r. .. :uv - E... -.- 1 ...Lv :.....s. ' , ,,1,. A - , .5 .V ,..:'.. 1152, 21.211 :Riagg ,..:g3::41SE" g'!,E1:i3v ug- .mizfsisrz-., ,, V-EE:::4 'A 'Vai V ,.E2.g5V V : . ,:,.'-2 , ...,-V ,.-E...--Q.:-3 mag- 1-,... 1 '.z:-A .,--fag: 1: ..- .. :..-:....:.. - . .J iii , I. ' 13231 .V "a!' :i!:E::iE,,QE:1V-In I Liga., ,:.:1i2..5:Q- ,la U,-12:31 ':::::::2.L::k.:gg, , :::..g:gg-1-gh--. ggi-, V ...,: .- ......:----.,-A-ea., . .:f'::-.::.... mixers.. , ,fm--V..' s...:,........-... .........zg:.:'a.:, ..:: ' -:ta s:s:6V"' V-U1 - .S.:::s::u12 Vi- L'-Wil" ---- ::f:z:l::: :--,-:een-::1' ' :' .-g:e':'f'f:'.zu?:HV "rf Qin: z:::' V "wiki i5iiE?f?f "'2: .1::':r2r :::E"f1'tiEi' 'EER . .:E:2:E:EE55:?19 .nn . ng, " -"li ' 4'4.::E-2 V., .gp :...f V ...f..n.-1. . -.U :...u:c.-.ue.- ... ..--- . an . up 'Z7:':" am... nl .:., . .--.9---M I-.e, ... 1 . . VM...-..:,.-.1 ... -Wm.--7: 3- xi ,gV .L , M. 43, . 430. .-.-..' . Eggs- ":1llK1.::i1!Q4V11l - H - 5- Q .u.---:.:.:-a.e':.. ' .',::2:::::aa. Ti. 5' ,555 . ,, - --1 - .tau 325' 2: ,B--f C--15551355312-215-:' .. , ,' sggltgigigigggiiszsfv- ' 4 -E-5 .-'lisltghstiiflezgg ,gr-::!:::::1 .-I Q .mtv fl' I ESI.-1fr:fV--fp .fiipciq-fr' .EEZZEIQQH-, V - ami:-iz:---:::4' 'H V --V ' V 11-5-".V ..c:..-4..-.--h , L -self' . W:-. -V I gl' ',' .:- If - V ' ' -,:2' 3: ' 1,:..::.i' . , r2"::5:.1-ng ' 3. .Z E' 'S' ':I' .., "':: 3 df: . i5gggg5:::a::!?t:3,g.,..1-- ,,.-.:::5..E32g35g:.::g . '..!Q..::. 9 1.22. V '..:E? :Em 1.Q,..,5gg:- -glhiiifiggg-le' -5-22ggi.,- ilfififigz- Jfgzllw , 'Vai 1 ...gp-5ggg1g:g3::1...ewqzengigfiitz:53:32,-g-g::1Qgr ,agv,,Z:E2s, 1:15, 'age , .. ..:'Z5g- V3- -gg.- QEVI.-5.55--.:::V . 3:--...EJSE 5.2-gr-lg..-:.:g:'I ATP: 1 71 'Z'---A-u-'--1'-"EST 2.1.5.1-.-GA.-4.:. 2...--.-J yu. "".., - 1- Vnv.. n .I--fu-1'l'r LF: 1' ' :.. A-31'-fp gi! 1' :L .'g':'vg.I:... -:j 1-: gn: - 1 .f , 1, -..'-2:11..2g:::::::ga-2:4 fl--3-V.-agar1:5::..1-gtgggg5g:..:- Q.. .my -A,.:g:::::g:g::5:..g:.:' ..... ::.,2i:.5....... .. 4.2.5-i::..r:::4 :::,g:E15..1521,g:g 1: V. 2 11-i511-Vgrzpglazilttlz. " ':Ei2e:22Z4.Lq-:---1kr" 5 "N -- -'Hz' . .- '::fi::.:::2.i:2:.!,.. 2:s.r:.:5eag::: ,: .igzzzizasegzgzzrr 2 4-.ggg:::.::'::: 445. . .1 Lgggug:5,..i,.,,p..-... 1:.,-,.--'..,5.q1e.,,-33.157 V- ,:g.,Lm-A . ., ..,,.....,.5V ls., ....,::..5:g.:5. ,.V 5:5 -.:....g:n..,:. Aq...,,L,1..:.:,.: .- . . . ... .f.,.-. V...,. .v-. -. .... -.u .,... 1 1, ,., Ng, . ,- -A.. .- ., -:.. .gh 1 ,. -- . .-QJV1 .-.,..- f V ...-.- ..- 1 I f' .gg:g,,, .1 9.1.c:u-:5f3g:gg.gQgg5V .nr :5s'3:::::::!-V.: .hh :::-g2,3,:g-,t -I ,-Qty . azz.. .V 'nga-,.fVt.: .9 .:.-:g.111:s:.:gg:: 5.:'ggg:Qqgx4:' V Vggpgipyif. Ei 3522212553-QgzaszgibfM.: " gggimigzzrgtiis 5 !g1h5...g31. 'L 315:55 ::'-:- '-iz. .: ng..2:Ei!1:!:i1:i1:i-'zztpil .g::Li:' .J -'..V.V1Vw---:.-. .i neili"3...f.mu.w'sL- V--I-' 1':.I'F ' .I:.:1: 91- .-1-..,. g . 11-.gfzv--z"--1 :v-1-gr' 'M 1-fp-V ,:.. 1 NL,,....V.nn :.. i 2 - I 5 . ,,, ,,,,..n.- .--rw L.: .. .: .. 1 :. .---..... Vf rg- :.::1 11: ':":'- . 51- V" -' -.- ..-..ug-5:1:3gL.:5t.5.g,:.g.1.53Vgig:::::2:? "'::25..-:H fz, V.!QE-445-23 .-fr-1' .. tikiE12-limi.-i...g:.i:.': i1:.:2.tfL.:.La. X . . .' Q. . - . -, - - , .,., .v --1 . .p. -V -1211 ,Ng .. 74: . :.. 33... .i.. . ... .... ,L. . -V-Liu.QVAJ1i:2H:3E:::53:f5:!1mail:-fs-V V ' 3' .g::g:::Er'-:- V .m-..:..V1 ..V ' 1:agpa:Evz.:::...::::::a:T'f 'rrizeiuzigsrig 4 '::,::I.3:.'g25-.,g...,:.....-V.:.u.g::.5gg:.:, ..., . , ,.,.,1.... -s ::Z?.iE::',::1::g, 41, . 4.....L...:m.-...f.-...-- amz..--V.-11. , ' I-'V..3g:-gg.115ima:i.1i:2Fi1.::1f1:1+--P'ir. -5: .:i:::'-- - - .E'g::V.::-::::::::::: -L--...W J:2Euq::3Z3if22ir!2t?:1:f 3::.ai:5I5f:: V ,gg!::,..:.,,,-:.:.....-5s::5ggg:g5.3ggg.g5::gp.- V .rr .:.. .-Vw ggg.:,.,:...:,,gV.:.Ja ..:,:V-.13---1... Qc...-,.5-..-ee-:gggg:-xg ,.-sang:-1-1.-y 'fitviiiili-EM'S1212VEzis1Za!::i::t::2:v23111. V- f RES .:::I1r111:12'''1111ii2221:!EiE'gE3iigE2 .1:3iQ'EfEl:E?f:321Qi15:3: V fE:E'Ef!EEEW ::::i.2.::.:.-.'.5-lv:-g'---5g5gu::3:g:L53zJ2Vs- : .-. 1 .:::E:iSE:3:Egf 4'a:.a:::2:r:1.i.912-.21 11.551-191235: Qiflfi a-frl ' V .V -.-V...-wg: zrug.:.Dua:.............-4.1: :,- -H' ,5 ...---.. gn., g-ngmgg-qf5,:.::1V g..-.::2.!2:.:5::.:1.' ..:g1.., f Ea:5:a.i2grn2Tig-pgigzarguf2:::L!z.3a5:V:- peg... l 35:5 nf. , , ...ir-:gh " 511.523-:1g2::g:ga' ..g1::1gg:gazg:::::i:E51' 'amy' :xz:,:2:...I:i::.l.i..an7.1"I:i"':E':5..L- -i.!".I'1.-52.1 .1 ' "1 1. F1-1-' 152 iii... i.13:.I.2-1-C--.L M-'-I---------K--.1---VV -1: ,....,,.5.,,-.,.,,......-.3.:4,1,, :,,5g.,.... ,h.,,,-g,:....,,,,... ,. ., ......, N3 Hg ,..,, .-,,.,,.,.,.-.,... A -.3-.,.-..,.,.g7.-1,31-5 V7 ..:q...u'-'l----:n.-4a-,,,:.......,.-..,.-1-- 4h,,.g.LV -:g,,..:. ..a ----ag,,.g,,. 1, .-uh.. Vm,:V.... g.nn.n- - ::..-za...-...a. -., -. , , . . . . . . ---. - .. . . ,-. 1- , ,.., . .. 2- V- - ,.-, ,, . Va.: . -. .Ve a. ..... .V-....-1-.rn -- g1iT.:lr'E.5E2EQ:'1g.5lgg:i:5:11:.:5i3gg?33g-tg grg.:1', 3, T ':5Z:.:1y :g::....t.i.,. .i3':5.3:,-itlrgggrgggl -3l:::::!::qgvglggz:. amz:-:r . . f . -.,,.- .,.. ...HE :':',.,...,.,.4l . K. 1 A g,:frf . :--nw., gg , ..,..-a. ,. I --.V--jf x- r 1,2 .jig 1 ,-.:l.,,,,,,, jQ,..,.n.-...LE -ng. gp... ...L -u-V-I-f---M 1 . .-....u...-v-.-'---- "' '. .n...V .--V-.-- A - ..' ..V.-f-.- ...-....4:u., .--lu--K --1-. -fy. - 'J .- -.- ... : :mmf-.'.. 'qv -- 1---V---rf .-.--,-u--n---UH-I ' . ..-.rv-.-nn.-lv-H 2 V. JV-"' ' '- '., .v-... ...:.. !....V-nf--:.. 1--sf'-' tw- -- f-- --- 2.2. . ' '- :" 1. .. . .., ,.,..-.mn -.- , ... ,.r ---.af rf .:, , .- ..1- V Q- , . 1, . . 1.5- -..ap :.. ..- ....-u.-.n-...-.sv ...f -5.1.1.-.-,.. - .z:E2514E:E::f?:l1!:::r112:11.::':4EE:+E2ELas, ::1!1:fi.+Vf --lr"--1:92--is-.IXV-V ff-- :.aE:::::sa::::1:a::a::f- , ,.z:.:.asg:::.f -swf! ,,,.::g,....:.:......-g-qg::q,:-1,:,W-...,... -:::gf:eV..,V.. .. +3--.,V,:,g4g:::,g.1 , ' a....V......g,.Vi-:.5....5.. .1-.gn-. 95-.gg-1,3159 1.7 ........--:va::'e:::E.:... ,V.:..- -- -:.:-: 2 .-sl.:-f 1-V - ,. .- - - V ":'1'::s1.. 1 :.:.Vf:..:. . ,a--1-.1 ..3 :...:..,:.-V ,.u1.-'l"5m5'..1: I--Al-'.i'::.-Alla , Ziff l:"'5""""'1f L' Y- . l"'L. LIT'--2' . 'L"' - A..fl,,2:E.,:io::f.'.u,--E,-fly, -r..,s. .. -:.-'V.!51n!---En-f--.L-:lr f V-.-I - . 4 , -u-- . .-.A u-cl . 1 vb lv , . .-- qv :-.ls , 1 v- V -. . -. . .1 V .-. .v- .a f -L' -M..---,rw-A --u'-s W". . -.ur -,fl . f... ' '..uV..V,- if -'V . . V . ,,.-... .-:x..z....,.,,.n....:-N ' "' W'-A-I-.-1, -.J - n -::2:!B3.,-.e-2:-ltznfgzg:Q--5:41.25 -11'--a:1.r11.25V:'-. . a:::...-...:--- 1 ,-3:1 FL Q 1:11 ' ........:..--.:.... .-.:.-.+--V- Q-:av V-q-:V11.-:::f:::1i.it:r+3EE:tt3::' X 35:g53.g:11E:2:u:1n.Q1.zhzlxzgnn-53:5 1-iii. .,q42E', -g 5:33331-::+::VV.: 1:2::-gggggv A' 57?"2l'1.25E21.31iI-gEi.i.:12EFE5 :lb-X: .JY.Ehlf:gy.ggzrgiygg-gggvggsw,' .,.....:,-5--yn-llil, ,f,, 112,55-.1 5 1 u' ' ,- ,H .., 5.1.11 ,. .gl .LLgL.m,:1 .-V. .v. wa..-......n-.1 --:u-fa-.ig 5---f-M fi--1: 1--:'14.::,.,,,l:m::.E1 ...,...---.aa--111-5-hn..5 ,...,. . '--: ........-. -'-H - -uf .,.'. V -...... ..-...r-.,n--.--wnh-,-'gm ':,1lIg-' -,5.'-- :.:',.,...........---.-7 ,...-r"""-"-1-xl.7'u.u,-'.m,. V -l':'.. -u..t-p---1312!--f--' 4 ' .flu .,,-.--" --wr"--'l:"':"-'-E1..:' ' .'-.-.- 72.11 .::'.':'.-.'qu..---....--:sa-: H.. m. 'lag-:ar-1--La-5 , :.. .. ..V- -s-ln, ,-2 ...arc-14,5-q... . I . I-.uw :gh-g:.:a .m U...--. :Fi "2.. 1::: iq.. 1 ..-.--.:....--..- gfff--.Egga '.t:::tgzz::.j5Q12:gj:g F- 112221155 .g:'glfEgg:e.-:1:!l.3:.::.V 'V ,sig ...Q-:.::5Eg:gt5:gg: .1:3511-..i.::gim:,3:5.3ggrg::3ggg::f" f -. f: .. V .---..--1 . ...-. ....V... .-1.:... J-.V--.-.N-.V . .. : :V- .-- - ::: : g..,g-,Q Lanz.. 5-..: ...:......,V I she: .2-.1--a"":'!'::'B.: ..:V --.---.--1' ':.':-. VV.:---nh-'-V"L'L V :I :L12".":':.,-'VL'--E , .f-..::: . . . 1- ..-.!.:-:.:...:....-f ,f ,VH azgg: '535555:?ZE1:E:mezazinfzv- zqgzxzgsf-1 ,52:::s.::::E::::i:2125- if .51 it ,-..g5.tgg231:51?-12V .f g.:E:E:Ei:i?i::eazezzzyezamgy' f , .-- .-.:...z:s.m- 'zz-wV ' :f..t1:.! --11::"2:'!':!'T::ii..- -1' 1.3 nf:-.-2..-.ng-' -- : -'I-:lv---1:Vv:f"2qiLtf'::W .V ,,....m..g--..-VV ,,,,...- 1-.V ..5,.5.t . ,. .,. , ,, -mms.-:.... I: gu:.,4:.-15.--53.71 V,,.',," I ' V' -ll--1m1":"". .. ... -. 94' :..-.. V.--...ww ' ' yu-'-m -f-- -'.. ,.: :'2.:'2 :': :,:.. 5:,.Vv V .5l!iZ11zs?1?EEiLV- 'ig' -!EgQ2g.tLQ.i!2!2.!2i?' f?'1If1:::51a?' Cjeg, :-gi'Egegizffigialgleggsf' f e::i::Qi2Z..15...-nggg... .::::-V .:.. !..1.3:51g:2Eg:::'!::3- 'ppp' 1. ':::,-31:11 UV 3.::za:,.z.gi:5.1Vr.3g. f -V-...V..--i!:g::32:i.:-1.9L..-ut'gz,, 'g:2:..,s.-.V .V V ,.- .qigqgz ,ap 3.,.,E11-.gz:.,,,:3q: X .,-.VII'1iI2F'E'5i:::frisrfllzczwf132211-1--U '1z:::::1:xI' .V -:Va-EL .uf :Lakin-2u:::::aiV' V V ::::5!f' 'figilim-.:::E:..1r:4-zz!r:.1:a2:ii2EiZ --frazf' ,-S5 - ,-..ailiEE1Lg' if :.:e::i1Ez:i:::V X ex-. .,,g,:,:m,..u.ne..:4.-V-V.g.-gm:-g,,l 4-41:35 V .,:g.g...,,2,.g.1.. '- -r.......:-,nf 2:12, .wgfigmiasiIE'5i:f':'t:iS.-iii-K-:sw 2.71:---.: :fN5'I::gf"g:-1" ., -:.1' .E:3:g'I:tV ' V EH- 325 -1.4:--"'1:5'Z'g'"::,'f':' 'itil "-5. HH :ilifl-.hr-V..'i5..ix-71? , ' V 5f': V1--1.5:-P ,ff ':i::L .-rlqg'2E'5'7'1fiE.fi-l..2E..f3iI----. -Tiav-5-W ,s:'5f:':::':"1:':Nfl-PL ':.. .QS E"'- :1E':15v' f' f, ., ,.,,. My 1 5 ,. .. ...--.1 ..-. ,.-V , .,,,,. ,,. ms-. .n--n n ..,. .... . , X :,,g!q.'-, ...gy,--fvh:g.gegu..g5..:13,....... '1,,..L... ,v...' h:5..,....q:u--'--.::. X'-V"- 1--v 122127 , uv:-ug: 42.1 fig., ,:,L,,,x.,.:1.:,.1,..--.-m. ' -M... -1-...gd . -...mug -,lf - 'V" 9-::- -.- 1 .. . V. - - - - - ,,,. . ..,' , . - . -,-f-.-. .. gn ua- .-..--..1V,.:...lg ,, H. . .--v - :Haig--5,.Eg-rr::5',:3g5:2:...-1.2-agsiinhdgi'V -.1 V.V,:.:-4.5 572fg-i255.:-Vg-::g:.:g:, , -351.5 ga' " "I" F' ."" f .. ...Eg ,asm v .an ---5:16. ,a L':'::.:.5 . ' 1 .1...... L,'...g V , . , .4 n , ? gL..:Zi.E':,1..:L'L.V-51. I qggggff '3gg:v1.:..l.:.Qg'E '. 33:1-35-5: .'i!l:i'-.1-nil:-!:::.!'3' 5:5 .lv , f 1. -I--1 ..- W-' ' ... . . ...L 1: as :H ' f gl' ' n--u-.n...'---H .-I 5:12. ' .2 1' ::::fQgS7':' 211-55 Tw-15--1L:!!-4 ' 12" . 5g7q:g:2:!.z.:?35:g3Vg luv' f , , ....1..., '1"" "1:::L..-... -, .,: g..,..-:.......:zV. V :rv . - ,.1. lr' , ...V-.1--V-v .w ......rlh-uv... ' .",! ' - V -Lg.. 51.3, gan:-gunz' .., ...u-r:.:-:P 5513 Y" ,V ' 1234: 11 ::1i::z..:sV. .:P-V.. 's::5.2.t.-' 42' -f 52:12 1: .HH :g::E3::::::, , 3, ..-Vu..-V ' F ,X Q: 5 'QQ .gap--'fn-:jig - -.., ,.v ' I If V VV -Q .4-I --...: 2. :.. --V .f . , .. - , ,.-...-,-----f,...:..- V V .V.-...M 4 J , x Z: . .:.. , ,.. --guq,I'u '11 V--,Q , ---- f -f -V VV 4- :V -' -'-'-'- -W ' .- .s . ' ,-' ,Jf .., . ., Clubs ond Organizations 'sqm-i DG fe,-Q W' my X? Q my 'I 988 Student Union Activities Board members. Soclkzf Commlffee wk 'U' 'l st row Deana Erwin Lara Flynn Kim lVIartino Karen Forsyth Peter Selan nous End row Sue Gargano Valerie Grasso Lauri Hebert Jill Gauoette lVIe llssa Flaffiele Bro row Erin Flemming Cara Svvioker Katnryne Anoosnian Jennifer Lee DIAL 88 Fifms Committee ,al is 1 5 , l ' i C3 14 1'-4 N? 1-' NSC? 4 ,,"-555,51 ,-.ji ,fa ' 1,114 W ll' 4 '51 5 I I Polly Nynes, Anne Nlarie lVlitohell, Tim Baker, lvlelanie Clark, Kim Check Concerzfv Committee DP fi 4 Karla overcloes it with the oalloons T7 Camille Stellato, Stacy lvvanski, Peter Salenious. End rovv: Linda Bowman, Lisa Flosen, Ivlarsha Phillriok, Cori Soezeski, Stephanie l-lutnak. 13rd row: Christine lvlanning and Peter Noonan. The Student Union Activities Board is one of the strongest and most active organizations on campus. This year's SUAB boasted a member- ship of over eighty students the entire school year. SUAB is respon- sible for many of the schools successful events such as Sandbox, the Weekend movie and comedy night at the pub. They were also in charge of booking such concerts as 0 Positive, The Fools, The Del Fuegos and The Stompers. If there is anything fun on campus SUAB is probably behind it somehow! Clubs cnc! Orgonizoiions V --, . Y V ., ,,a,,, ,, ar, Wgsr K 1 Trczvef ana' Recreafon Commlffee .,ugg,.V ' T, Q - , 7,7 1 L. I . . 1 may-an ,,, l .:v"a1. -Q i 9 - 'A ' " ' L., 1 5 , " ' 33, 1 Xxqxy 1' ry -. 1 i. Q: 4 , , ff- .4 w ..., it , ,.,i,U ,-V z ,,gi 2, ' 1 Q' ' ' ' A i my cp i ii V " " 1 i V 'lat row: Linda fvieougno, Karla fviancini, Victoria Carnara, Kathy O'Brien. End row: Cathy Harrington, Chrissy i Cameron, Elinor Fagnoe. Cynciy fviartino, Stephanie Nlataon. 3rd row: Paul McDonald, Peter Salenioa. X ii Arif G- Lecfwres, Dayivme, Five 0' Dime, iiii i Pubbcny Commlffees , Magnitu- ' 'H My vivid XX Xa-' 5 ziifaa '51 A K, K. I C? ' E , , ' '- i f I X fx., J .5 ' S. gr 'T . V s - 7K , A -,gh ' K x .1 aeuh Wheeler, aacnei aamdber-Q, enema consoii, cam-ie W" ' Bach, Geno IVIartino, Trisha Whitlock, Anne Whitlock, Dan N"'w "" Q Dowd, Linda Caatelon, Rick Eroloni. .if-X -i ' t DIAL 88 73 S- ,,, ,, -- ,, ExecmLive Board l -F ,Q Q ff 'ra' -.:- 5 Ki .Y I X Wx K 'x J 'i2f7zfg'4w'X 2 Gif . ,HG if z "MQW V - ' '1 ww . 'VU . I' 'Vg 5' V 14 If-A.f'G!f g:?':,f,," :ff 11:2 Y . , 1 Q. , 1, ' - V -, 5, .4- ,,,,.g , . , , , z Q1 ,get ,- H ,, f , 1 'av ' - , f ff .,-,iigzfhg 4 513 1 1, ' is 2, V- I 1 , ip, Hifi: T' if ' f Q i. 13 if ,Q-,f L e,, ' -j4:,f1- , 1 aff. 4 .. ,, 4 f-, s,,,,, . , . , , . qi ,,- , Mr - ' N . ws' ' 1 'zaqyz z if. . . ' A ff , i 1 . ' MQ. 5, QA--3. H , H4 Q - - 'lst rovv: Tamara Woodward, Treasurerg Chris Darcy, Vice President, Diane Duoioos, Secretary, Floland Arcand Presidentg Kim Nlartino, Vice President of Programming. End rovv: Karla lvlancini, Travel Recreation: Stacy lvvanski Concerts, Carrie Bach, Five and Dime, Ellen Servetnick, Advisor, Tim Baker, Films, Beth Wheeler, Arts S Lectures Sheila Consoli, Publicity, Fiachel Sandberg, Daytime. 416 ,MVK . J' m.. , . i .xx y A 7 3 n ,J K If 14' Q 9 i T ' 'FB I Cfars of 1997 mwwf . ffv' if. ' ' ff-api.-' , ' . -" '1A,7.1:' i v A " " . -'+"'- -gf i ' ij i i M- cv '.,,,, "- I 6 ' 2 MNA QM, Brian Balvagio, Stephanie Ivlaceon, Kelly Billie, Chria Iviacljonalci, Kathy D'Brien, Terry Ander- aon, Linda Ivledugno. I Beam' of Govenors "'t""P' 'I at row: Nlatt Wiaael, Elinor Fagnoe, Bean Corey. Butshann Pearlman, Ivlichael iviiller. End row: Bodney Green, Larry Nloaher, Chris Darcy, Boland Arcand, Beth Corbin, Bev Weiea, Becky Tayior. 76 Clubs ond Orgonizoiions Q 53 ,M 'l st rovv: .Jim Serry, Chip Kelly, Al Craven, Pat I-lughes, Todd Larsen, Nlike Langone, Sill2r'1d row: lvlichael Keating, Dan Lynch, Dave Scheibert, John l-lavves, Nlike IVlcKenna, Skip Smith, .John Hubbard. 13rd rovv: Sill Forsyth, Dave Buckley, Dan CJ'Shea, Ed Salerno, IVlike Nloro, Kevin Gluinn, l-lenry IVliller. i 2 Flugby Club's "Rent a Hugger" to benefit the team. Players rush to get possession and start the attack on the goal. The Rugby Club continues to prove its ever-growing popularity as sport gains new members and a bigger following with every passing season. Known for its roughness, its the perfect sport for those people who want to rid themselves of aggression - or involuntarily give blood. Whatever your pleasure it is an exciting sport to be part of. Play- ing teams from schools such as Havard, BC, BU, and Wentworth, FSC was a very eager and determined team. ,...f Af is fi, . LP' W , ,ff ,nn 51 y yff ' 14 - f 1 r- K. L. 'li ,-, f V ' ,-1 4' 1 ',' 'NJ- 1Q!- : N , ,th W A pi , .V r -4,:1r.s.4.r,, , , .. '. Q,-'21 V v.,,,i1-if f A' air' fv, :lb if M, QI., Y..,,, A -.1 .R --X"-Q15 ff' f ' 'H' ff- -v 'MG' 1' gV - ,ma Clubs ond Orgonizolions Cf! WT? I2 mtg. QD' vf' 'I SS7-SS Senators: 'l st rovv: Pauline Gnize, Pay Gorrellus, lviicnelle Padie, Chris Darcy, Suzanne Flyod, Putnann Pearlman. End rovv: Ivlark Santarnaria, Nlatt Wissell. l-lied: Gustafson, Kirn Gleason, Scott Casnrnan, lvlarianne Cl'Srien. 3rd row: Dan Lyncn, Kristin Doherty, Cindy O'DonneIl, Stephanie lviatson, Katny CJ'Erien. Pauline Wallace, Peggy Yeomans, Srian Ahern, l.ynn Valcourt, Kristien Savery, Cara Swan Kristin Allen, IVlary lv1cl.augnIin. Atn rovv: John Saron, Soo Gardiner, Leo lvlastrototoro, Poland Arcand. Scott Sarnbucni. Pick Porcelli Podney Green, ,Jeff Sulman, Ellen Servetnick. I Student Government A s.v0c1'czzLi0n SGA is the student representative body for the political and social happenings around campus. SGA is responsible for protecting students' rights and allotting funds to the clubs and organizations on campus. SGA is concerned with both the college and outside communities. Some of the events sponsored this year included blood drives, co- sponsoring Midnight Madness, and S.O.U.T.H. fStudents Opposed to Unfair Tuition Hikesj which was instrumental in a protest against the Spring tuition hikes. Whatever the subject, SGA works to benefit the student population. They work to keep students informed of what is happening inside and outside of school. I Q Pick, is tnat call business or personal? 1' DIAL 88 STAT The result of l-liedi's hours of dedication. 'R' X Y J ,Q J. .J 5, Q Even Senators have fun! The winners of Flanfm Olympics show off. 'J Ki f k I rw. S Z , X I 11---11... X 3 5 Nlacc rnakes himself comfortable. 80 Clubs ond Orgonizoiions riff' if ,NN Katy end Greg go over' their' cues. Anything for' e enovv. 'lv' WN.. Lighting Cr1evviSeen and Stevel try to figure out the power. H, Ky Q 4? , DIAL 88 MMMMWWMMN H iffz"0p Pfczyers Guestioh of the day: What did Flik do how? vi . 145 in 5 " 'it -ff ai X ai' f t . If they are hot oh stage, they II hem it up for' e camera Clubs ond Orgomzotlons Sa 'I et Pow: Kahiann Vakekjold lINor'wayJ, Ceclhe Leung EIVIacaoJ Nuha IVI Ahmed CSon'1ahaJ Shing Jen Yang ETaivvanJ. End Pow: Sourin Etyemezlan Llohdanl .Janz Lee EI-long Kongl Sharon Lane ELJSAJ Nlonika Walker' EEngIandJ, Alexander' I-laile fEthloplaJ Srfd Pow Yun Sham Cl-long Kong! Sun Lung Kan It-long Kongl, Karine Fong U-long Kongl, Gina Ariakll fSyPlaJ Fiacheal Valcnn fl-taltnl The International Club submitted several arti- cles to the Gatepost concerning international issues. Club members organizes an international day for the Campus on April 21, 1988 containing a Cultural Exhibition representing the distinct countries traditional clothing, art work and music. The Club also prepared an international buffet from their home lands for the Faculty and the College Community. The 3rd World Organizations was a large par- ticipant in the annual Black awareness week ac- tivities on campus. 3rd World also sponsored sev- eral dances during the academic year featuring there own Iomo King, disc jockey. Didl 88 " 13:53 ll ...OX I . Hia?" ll 'Sui' ircf Worfcf 0rgan1'zai7'0n ...J f gil! NJ 'I 21.5 'I st: row: Susan Alexis, .John Lewis. Lucy Veiga, Saudonya Daniel. End rovv: .Juanita Tirnpson, Christine Allen, Alisa Iviontero, David Biggs, Karen Groce. 3rd row: Nlyrna Dassion, Ffiacneile Exur-ne, Dwayne Sparks, Eric Walker, Jorno King, Ray Ivlorgan, Eddie Pean, Jarnes Wnitfieid, Barbra Holland. Sean Snuernate, David Ware. ii 811 Clubs ond Orgonizotions Bu51'ne.v.v Q9- E conamics The Business and Economics Club provides students of the ,ess 5 X I Framingham State community to discuss current issues of the busi- ness and economic world. The club provides the students with field trips, study groups, and the chance for outstanding students to be recognized by the National Honor Society, Omicron Delta - EpSllOI'l. 'I 988 members. 'I st rovv: l.evv Grinnan, Eric Walker, Carolyn Nlacneocl. End row: Debra Vanaria, Prof. lvlaureen Dunne, Flick Ciolino. 'I SEE Cnorale. 'I st row: Lisa Tanger, Sue Cournoyer, Holly Sourr, Kim Gleason, lVlonika Walker, .Jennifer Sanford. Carmel Floacn. Eno rovv: Karen Kerstgens, Karen Foote, Pauline Wallace, Pam Decker, lvlary Eodelston, Patricia Pen- Clelton, Karen Burke, Dr. Savas, Paul Feldman, Tim Ioannioes. Muslc f W The Music Club of F.S.C. allows students a showcase for their musical talents. The Chorus and Chorale pre- sent both a Christmas and a Spring Concert. Students who play instru- ments are invited to j0in the Mixed En' At tne annual spring semester Cnorale Concert. semble. DIAL 88 Ifrfl YJ QD 'I 988 members. 'I st rovv: Chris NAECDODBIU, .Jen Strother, .Johh Kehoe. Qhd rovv: Tim Bretsos, Kelly lvleczlciocks, .Jo Soehclry, Jehhie Sommermehh, Ahhe Becker, Wehdy Noyes. 'rx l-lope lllllllm mm... 141 85 Clays 63- Friend: Gays and Friends a new or- ganization, established to provide social awareness and political involvement regard- ing issues. An information booth for AIDS Awareness Week, a minidocumentary, and an information Phone where all sponsored in the first year. Gays and Friends is open to all members of the college community. Prycfzofo y 1988 members: 'lst rovv: Leoherd Flyhh, .Jehioe Ceclrohe, Kereh Witt- lorodt, Dlehe Vveylehcl, lvlery lehhuzzo. Ehd rovv: Kevih Withem, Dehhis Foles, Cerejehes, Steve Serhosky, Kelly Salmon, Fred Greoely. g. -" x... ' wt ,Q The Psychology Club is in volved in both social and aca demic programs that concern the science of psychology and its part in everyday society and its ex planation of what goes on. This past year the Psychology club sponsored a bake sale at the fall sandbox to benefit their organiza- tion. 86 Clubs ond Orgonizotions I Fscpzfao Existing on campus since 1980, FSCPIRG is one of the state wide chapters of MASSPIRG. The or- ganization is concerned with in- I forming the college community I l 4 about consumer, energy, and en- vironmental issues. Some of the I issues FSCPIRG has been involved with have included concern of acid rain and chemical dumping in the waters of Massachusetts. PIRG allows students to learn about what effect people are having on their en- vironment. PIRG also teaches people who are interested about what they C8111 do to the ?:lbl1SE 'I et row: Hilary l-loclgkine and Peggy Frederickeon. End row: . Nlaggie Clakee, Pattie Crieafulli, Dean Anee. ' Hiffef I , r,,f 'JL' I ,3' IL ..T 'NI -.Q ,T 1. r .-fx 32 Wu . 3 ,am A of the world around them. Hillel is the Iewish or- ganization on campus, which is open to all students. Holiday ac- tivities were planned which brought students together. They spon- sored speakers who dis- cussed topics relating from anti-Semitism to jewish identity. They es- tablished an awareness of traditional and modern day Iudaism. 'l et rovv: Indira Nloffett, Corry Spezeeki. Liea Floeen, Carle lVloGuire, Lynn Harlow. 1 End row: Cantor Sonerr, Steve Wilclfeuer, Stacy Toabe. II i i l , oiai as l'lst row: lVlary lvlurphy, Tom Dernpsey, Kirn l-levvlight. Edn row: Dave Kurt, ,Doreen l-lenzel, lvlary Kerry D'Brien, lvlichelle Eolite, Chris Ferrari, Alan. Eircl :rovvz John Arnbaoher, Doug Telling, George Jarnis, Joe l-locjgkins. l ,. P l I I l P00655 The Politics Club is con- cerned with the future leaders of our country and the effect their politics will have on both domestic and worldwide con- cerns. This being an election year the change in leaders is it offering the members of the Politics Club many new ques- tions about the leadership to follow. Their knowledge may Y" Q, Y 1 provide some insight into the plans of leaders to come. They will understand the choices of a new government that will be coming at the end of the year. i Szfwcfenzfs Agdllhff Driving Drunk V7 'Ist row: Nlary Qaoa, Treasurer: Dara Swan, Secretary. 2nd row: Beth Wheeler, Presidentg .Jayne Costello, Vice President Students Against Driving Drunk or S.A.D.D., is a student run organization concerned with the alcohol situation concerning young adults. When con- sidering the prevalence of alcohol in col- leges, S.A.D.D. is determined to inform the public of its dangers. 88 Clubs ond Orgonizotions q,,.., 'I st row: Ivlike Fiosetti, Dave Thomson, Carol Stuooi, Tom Sates, Mike Ivlerline, I-ieidi Scribner Jason iVIcEIhiney End rovv: Judy Kallooh, Virginia Petronio, Karen I-lavener, Cara Soiegal, Avisor Susan Waloovy Soo Pemberton Janet Sestokes, Flik Sansone, Carl iVlaoNeaI. 3rd Flow: Nyal Fuentes, Phil Srangiforte, Fioo Hendry Paul Niunafo Christian Gilliat, Gary Fioloinson. Jen Diamond, Jim Shea wojfvi WDIM, F.S.C.'s radio station, broadcasting at 91.3 FM offers a diverse and unusual place to turn when trying to avoid the repeti- tion of the Top 40 stations. DIM is known for being outspoken and up to date about what is going on in the world of music and the world outside. Students are invited to experi- ence a new way of looking at the world around them with the help of an interesting group of people. ,147-Mg . Ji Nlike fvierline shows off his favorite radio stations t-shirt. v DIAL 88 A i H ,t O L61 mpc 011 . ' ,722-'fZ5ff1?f.'i' i l -Q ' il 1 K NX xx' E l w 'X 'N - ' :ami d QV ' - . . X XX X b r U , v 1 l.. ' lvl P O N X V ' 4 -f , 5,1 1 SPRINGOO - ,M sn it , V "Q-,X ...N i , i , . , - Y V 3 . MV N ,,.,,m ix . ff Y . ,, ' i 57-g1??fFi'Qf5WZ2L.,m'-, fzfffth ,N,, . , f W fr ' , 4 !l'W4"X ' "7l43f"n I f 'Ifff' K ' 5952 az :rfww ' 'aj'-egfgq P i I 2? Cover' of Spf-ing Edition of Ivlagninnanf. ADW'-3 5s W x , Y ,A , ,xt IQ f 'Y xi--Q., Z-1 ,aigfff 0,4 'S' ...- 1988 staff: Brian Delaney, Ivlike Malone, .John Egan .John Hubbard. Magnimarf, F.S.C.'s satirical arts magazine offers the students a chance to poke fun at the college and aspects of student life. More memorable contri- butions included updated adventures of Curious George and letters against members of the FSC Administration. Magnimarf relies on the freedom of speech to allow FSC its satirical license. 90 Clubs oncl Orgonizoiions 5 I Gczfeporf 4 ,ii ,,- . , ,fs gg f if xiii g . i-A ' lu sw im - Ernily agrees that a rnessy desk is the key to success. Expressing his frustration, .John Egan, Graphics Editor. is ready to strangle the poor rnac. i s 1 4 v T l The Gatepost, F.S.C.'s campus news- paper is the outlet to the college com- munity about What is going on and off campus. This past year the Gatepost had made sure that the student population F ,jpg knew about fee and tuition hikes, pos- r 'na - ir sible faculty strikes. 1 Q The Gatepost, recognized with the honor rating of first class winner from mf 'f'i4,pj,i W , the Associated Collegiate Press, Editor "f'IffS'I1b, l bflflhats Ron Maclnnis, Ir. , has been a publication determined to tell the students what is going on and to be a spokesman for the students. Jeff enthusiastically reviews another interesting issue of the Gate- post. , , , I DIAL 88 l l l 6-lf , t Uv Asst. Editor .Jeh Floscoe checks and double checks her' notes. T' 'Wu C -ang,-4 ,4 ,- 1 WW 27,1 ,Jin ,,j uaoiloanun XE il V-rw .1 "' . ,, , Photo chemicals rhust have dome this, that's the ohly explaha tioh to this face. 1?'Hf1Q7!73T1?"i73f, 'MMM , W- - Kiki.. ' .,,,,,:5.'l , : I IX '- itii '- so -, Q , J 5 X627 Editor' in Chief Roh Nlaolhhis works hard to stay with ih the Iihes ih oriderl to DUE all the elements together- for- another' issue. 91 -9-VJ 522. ..,az,.. -'51-'Hen '-I1 . .ma un. "u- ..V .-- . w.1. ...:n:ug.g...1g 5: 1-:zu ez: , :..-.5-g.,,A Sha.. .,,.,,,. 3:33 I l'nlll- ' In 4.53.4--41-. - L.-1-hh :ml-n--lr -ff-nz . .. v ,i:!l5::L:" ,Q::F .eiiessieh -Vfaaif -if '1- V.-Jmn-.IST '-1. 1' .123 -.uv-H-1,.,,, ...v"A ...- h.n--.n-.fn ,VV.. n..V. an s-9:1-1--3.5 ,..--4-. 3-5.1 --. -1-g.g2:E!.:..g-g27gL,,T..1 ':1r1 '-mu.1'.-uhE-pn.--aiu u 4....u-s.a.,...u-5.1-un. -L.. '!1:g::5qgl:g'j55-.lxg-nl- A: -:.:: .:E:':E:-:isa an..-':g:a "Elf -ESV ' " -el.t.n,,:,,.... .:1'-i'1.::'. '- fi . ZA t:'zBs::-252' ',:5E1ia::a1 -: :--Erf. ...:..q.m.,,L::...:,.:..-N.. L11 km. gqqiq .::-.gli-. ::'!1fi"':' 5::::::Hz:-2:Ps1:L:':iE'3.:3:..., 132, V::i Vgpign. ,gg::f::v.v, 1' L51-it .-n...--ui'-l,.5-4...2.--:.u.qz..,., , my -, .:..:.. r.. I-' .:: 1'-uh :1gg'E,g:..gg:-'-1' re' ----2:13:51-:1g.. 1 ' ..--.'- V 'r::5'. -'-1' .-: -:L t. 1-...m-.-.:,,.:5:. 'f -H' ' -.U ..L-154' ,,zf-. :.- J--:-. fa...-.-..:-..,....-:VV . .... . ,..- ,..-u. V- --:- ul.. ,.-...........-. ..,,, . . l ggg3nQ:ng.3:s5q::L'i:'n- ln . . ""V4w. 5Q1n1..:1fl5fL,- ., m...-:-..f-...-.:- V. ,,:... ' . -:..-:i.:::.:!:::- .... ,,, ..5:it:-. :ni-n-1.1-.rug--1, . W.---. -- ., A .n-... -. - - 1-,11....l--.su v 11. V fn E' .vm-.u --.Ls-n::L,w-.1.1.w,-. ..... -mm. , pun,-1 ..-.:. I lg.-gr...-1-41. V. .mf , ,l,- .--., :ll-' -.- ...... .. . ........,.,.., ,......-. .. -.- . 1:-..I::.l.La:-..:tL.,:..f.a:-L.:1g..1:i:.L.: ' ..: I I ,:i.,.i,,. ...5..... -V f..L1i:.g, .:.g: 1 .. .:, . :::.: g, vq5.iL ,::.,.-.H--,,...,:..,1.?,.g-.5:.,...q:,11-M .-.1 .,,.-ug.-1,,..-.p.:. ,, V -...-,, ,.-: - - .V, , A g,-nf'::3 . ...ff Y-5 , L uf-lt. ns-.g--mux.,x,pgu.--u-1..'m- .xg..,-.a5-..-.-.zn.V.,- .- V n,-W .,.. - ' ... - ., - l,...,,n, , -14. K-. 5 ulilfllziifk' ' ".mi:giI:::22:13:1:2 "-2::Li:.Z-Z':4i2::r:" 21?.,. 'tfzv 4' .I 12 252 I J' -.- :g...::11i12f-::f'i. -121. 1-Pr 1 Q :-.,:-:ly ---q..nun1n.g.,.-xc., -,,.-q...,-eq3..- .my .1.....4,., ,,.,,.-1 .5 . 1 ,:,h.V , -fn-gwwnlgglhgj-il ..,--y:..,,, -1 11:-Bw ,. '::::.n::7Lg'zn:::....::5:rf':f!2:21:uv!' Jizvqfg, H-31:5-V.gg"2:g:q'3. e ga..fg:'?: V :S z::. V-QE.:-3.-9.-L .-,t':2:::f. .-..,... , .. ..-....,..gn.-...lu-....:......n...,- ...-:I - ::.,.. .. l4,,.,, : ,....-.-. H., . - -1-----. --7 r' ---5, ,, ..,:....,g. . 5, . . ,,. .,- . Q... .. .. . ., ,.. ,... ., . , ...:,. -L, :.-..,--:- : . . .... -..nV:-:,.-Q:-.3-V--M ,. .. ,. f - glggfyg V. '52-QQ.5,E2!p-gg:Q2g:qq25gSV2?212:-Gigi' ,R gng V '!EV:i:'J-511,--11.51. .ip -V,52:.t.iQE ,,. -- -. :::::E::12::a.:a:5:::::g:, ,,,, K -:QLVI-Qxga -I -n:. 1 ' ,..a: " ::z.a..: --sa.-. .'r':12 .G --sh" .. ,1.z:":!-.-:--uf?5.f.:!r1.1' ..: .':.- .-.--1-1--f:--151-:-n-::'1" i--- . . : Q11 z .. .' .:-::.:..:'. 4-ggigpig -.J,.....f-.gfffitiagff-zhzgiaggggf' ...gg-23:51 V-I:g:::gg5I2r1.-15-7?'1:':,5:::':':fV11:-:f.GV rf- lj 1:21:'13?!f,3:g:ii7Ej:.2r3 -' gf Z.. .351-1.5152-5 -271:15--q!V f'.'---LC ' . ':!"L'f 'Ti' --TI nu. .'-2, ' ' 5-""f 'l..',lui5,:V ,7I:n'.1n:I:L1- ""if.T-.,'l' , 2, --'lb'-i-il 3:1 'ng H In-lg L' , Q' , Ig, ggi!-E 2,9 ,f..E:'Ail5l I zz... .av -. -fini' Jan.: .Jer ....,.L -!::.....:...:-mg... -4:-..i..-...f 12--.-5. -5.2- 1 .r..:z'::f1::::.:.E:.:.::zgq:.... 4.:A -. .. -...:..z..L,..EE... -..,..1. uh, 3. .4 1-. . ,gnwnpf K Q-31:33, ::.'-:31-r- 333.5331 gg:::.E3.1-.-f '.u5::.L..h5:3i ng . pdgp..:,gy,.,,...,,,,:.,,,,,l'..,,: . ,- I-1. .135.-31.334xglvgggrgglugg .f::':f-:Egg I' "'-EEE! :ES-Ei::1'ViEgifi'5 "..f-:1?2E.i2"'I41:Ef35? -4:il3:E:3'PE::Ei:e? .-'2Elzrfilrfliliiiifiifilii-'iii' 115 5- --15 1--1 - Fiiiii'-1E1-2351-255-E:E:E:2:t..... 5-- -.' 1-V .LW -..:.... -..,1.' Z' .:V.a-n., Hi-...ip-lg,-r -. 'mm .:,v,:"'1:: VJ..-px-5gx.:"'-:fLj:11Qg-5:t":f : f'112425215.Z2Z.,..-'::,'g:,,5L'1,,:1,,-,.yV..r--.----. '::'v. Veg ', , --3. -:qw .i5:::g" ' '-1:?"'l -Q--..:. .43-:QL . 'lk -Jani.-SP: 1.:1L:-. 1 -pr! '--:...,:r,-l- 4-1 '-gs." V Jim-.E.:...5-.5---.7-.V5t:"-7' ""'K L -V - g , L E - --- 1 V - V1 - l- ' ..-- -.5 -i -....--V-5 M 5 ' -- , -. .,. ,,:.. ...gf ' :,. ,. -5... Y .., . . .,,. .:. .1 ..... -. -i..-- . :-. :V :.. 55.2 ' .W-z:glgi:g.a.:. 'f"'gV xigzsgt: - ".pg:g:g1:.: . -Tffijgflaggfgff' 'B ' Jzqgggigggfyf Vgf5w:5 3. rl N-.i,5g::::5::g.,,g::'g:', 'V:.2P:::::g:g53gg::::52:g:1:1:5-2:1 i., ..5:.f E' ,nw -53'-21:-" 3: 1211 gigigzgrf. ,1- giafim: ' ytgii. -fsaigg, 73513--g"x .5-5: V., 5.5. Ja:::L.g:1z:5.fT:Ca::::zi:. .2121:!:!52431.ie5!iiE:g::S1 g-iii ,FF ii' 15 5 2 - 1-1.---s .. ugh. .1 . . .Z.:...1.--:!':'ff-', .':.. .:.: ..:- .M .Q-3. .gf 4.1 V' ,-5V..:::3::'., fr11q.:f1::V:3,Lg41g:::!1.1..:g.a::m:.2-I V-Jil! .--: :.. 3... .V --.ff-"H -V '.-. -... .4 ,ffm-.1--':3g.... V :. u.- --.ls fu .v V ..-. 1- 1 ' -,P A x.:g,. - ..-,.-., ,gl -f. z.. -.ul...1-...H-2-kiln. --',,.,n.,q 1 -.-1 -.., V- . . ..::1ii...z::':f" f :-:g::::- .-":.'1r':'s-:mel-fan.. V, -- 1-V Q -- .57 , -. s::.:rV,. -V rr 51.'.42.....:. .--ug-4-,--:-1. 1-----:1-1211215136212:-H111::::iff2:2:Rr!!1rI:.:-V: 'r 12 '. V .:::::z::31:-' '2f35.z:1i 1:2-'azz-:QE-zlggzr we ' :U .V 1.. ..-napa. Qr ng 52,5-' ..1i9i1EEFE- .. -gf-11:5-1---'iE:g5E-'-eizerzgaz-ffgwiif 'af .w::2iir!21" :1.1z.g1V - nn..--Vu. '.1..' ' . .11--.-'V..::s?,..: :.1.' -2 ..-.,2., 1-. - -lv -,'- ' '17 1 5Lfg',.,,:qg-5:. ..:n. ' -..--.:'x-11.1-A. -14 -nI1...n'u-7" ..-f-I--11 1 .......... , -. -,H-4.,.......-..,.. ,.,,,., . .,..,-H., 1V..-..- -.--- -- n V -. 1.-,g ,,,1,,,g,., ..- ..,.......,., .,, ..,..-. .., .,.,.....-.H -uf. .u . ,..,,-.. ... ..-- ,-. .- . .r. a .r- ' . 'H-"':":' 'I -V v '.: 11: f' 1 .,.... -:.u -,. -L4 -.... -. .5-. V'----0 - --::'-'-:I :wigs E 2' :1:5r11f,:w:i,?V:1Q:e--1lg-:L l f-gizagizi-ga? ,."--cgtiszzu'-.1 1.2: 1515.9-?t:: -'-123' -ggiggiggf-im, -53,-111, 's:::s25iE:z.::iL1. . ... . , -.V ,.. ,::.. :': .- L. 1.- :. V -f --- 1- L V --- - f: V .1 . 1 . ... ': . - V f.. : ' -V 1- - - - V hill.. '1.. V 'il'-f:f1'l1fEZ..:..E2....:gg,:, ' -...,..:.-1.--.lE.il1..ET-f - V- -gl .51-gf .g:::gg ,:::::,V,,. .,-.-... ..5.:.,:g:g,g.t.t .--2.23: ...E Vugg-t:Ig2s5' 5-41.--2 4-:..v...: "-1.-mg-.--guyz..g....x.. . ugv.v..'z:.n--11.3.--.rp-a V 5,1 .yr Van- E:-,u:..,f:,f ..:-,-,-Q:3...--.,,..,.u.g- -',:5p- .bu ,5g:,3g,m, .2113 ' 'T1'E'L3 :.:. 11212:-Emi' liaZ:12nEiI':r' 'lu '11Iwi,-E::1::2liI1l1.E5! '- -u .rv - Hg-221-:"T-'li 'L 'Zi ide' .:E:lE'.::5i::'Q:!,'. . 211.2-Z.-4-1:3-V16--ui!! .L--... -.-' . -ww --':--- ---.---,..-an 1.,- . '...-..-...-...-....-.--..-- - '51 - .::-:: .:-,.:---..... .r.:.-.1----..........mi.----- .H--1:-I '-ra-1-12-11: . L.-. ., .-- --v --,.f..- w. ., ,-, , , -, . ., ,., . ... ..-,V-. . n : -.Lv ., ,. ,,,-,V.. .... .., ,:,,.---. - g--gn .1 :::.."':.:.- . 653, J -5. 5.53,,15gy5,..g-55553222 -2555! -.' - 5: jul-31-1,3'g:g5:.,i:g:3g7q 3. 5-V ,ui ,:-H 2. .. -.c:...S-Vgeigu::E-6-E2ii....qw 4xx5:43:55g:v' - --135: ..,- ..:.. .:. .:.::..: ..f L : :..-....... ..:.1.: . - A .-w:' ng- i.V1:.T"na,. - 1- --11-"5 .'L.:1!-i1:"2:',:2: -1-1:-- 1-Vg: :g ..::':c: ., 4... ga2'llug-5, l ..r' -K, nf---53 :1.f':'-uiu-nsfgw . .flulaf-i.:1fs.-HILn::'11-4535: 2' 415-11. -55-E-EI .-'g..s-.fl.ell...,!:aIf1ZE'i-IL!!1.,..-g'Z"l5?-2' --'E .-' ,g:,g:e.1,:,g,...g,::ggg: .3 QI, 1:31.53 3.-gil:-5l3A71:h.5' 1 -7,l:--m'grgr- "-fg4:l2'1:92,- .5 -Z .- .L .ni . -ling. -u.-gru....:-n. -.1s:.:.f.-.455,...1....1il:g..l::.LG--:QHLE 'cy' L 3:59-a-...---55--nn..--. .Q U ,.: .--:wi .1-.,l...,.-:,:..... ,1.i.I11:!.-r--,Q-'3!,:.: .-i--- .1 - ::.ggg1:g-:g---:Qg5::'- .-::.1:::3g:g:5gg1,:11.-1..E5ge.2g:::?:--:..1-.-:Eg-..--. V 3, ,t,,z5::x::u Y. umm .hx 1-, ,.u,:u : .-us...-.,.V:.4:...,, ..,,.,.,ii. ,4,,, .,.,,,,,,A,: in, .K V UA.,.x.,-l,,.:.,:ng.H,. .,.......:.,.-.,.,.,.:-Quran.. ..12.17.-27.-4,:9-..,l:.-1 V., In '.aVv ,5:":.:..::: .'....f.' ..:L1.-15 ,:?'- 12.11, ,ff 'L :- 21.--gn, ":w:f::. .:: . , 1 ....:E,4.:f-.1-L:.... .g.-z'r-Elm-vg-p': itz.: r' :I.'7.f,".:'11!'.':'. 31. . .. . ....:'....-..-. ,--..E.--...QQ ..,...s....-.:1:1... '..:1'.t.1U.1! :.:5i.:,:. ,. ..:,:,---.!.- 5- ---.V-f:-wg!-:p::g':, :r:.Q::.:-1.::i.:--1.1-1ml- .:Eg-7--.Zu-ii-12---1-P-'V ". f :LQ 3.i!Y""'- glg:i'g,g'-'IPLLL 513'-3-:'.lv1z.e..':tr-., 5:v3'5:g11.g...gf- ,. -U,:..w.. - if --VMI... 5Vg:a:.:s55- '-Lg--4.1-Hx:-.1 -. .'-:,.-uv--.7-l.cg:.g:-47:g.:lJVi..5Q::gvy.f'-"-V':1:1 1 '15 "Q zaifaaig. --:eegp2:E:::f' ..:e::e:5f 2::iE'5gE3g:5i5Eeefff-" .L. .TfL:5"f:"'-'-'P -V '13-5315 fil17E11fH1i:'lQ5Q1 - . ':'g:2::::.:::::.s5:- ''2.2:21133222322155:511i5:5gEi.1E:E::Q1gi: ir- A-:V ::- H...-! -- .....- .,,..,.-....,.....3,.- ,,-',V , - :.,.:'- ,,V.-.-,,,,,:.:.. V- :Q-g-V:::-ga gg, 5 :-:g ,,.gA.:-p..,::. . ,.,,4..,,. .... .. .,- -. A-.-.F-" ---x.:- 'n..V:, -.u--.-hm..-'f .-.f ,---.---..--.--V .- --. q...uu." --11-H ... .-. --' 'J'--.',,:l-.-.Er -':.-L.--,m'u-43.1.2--n:-nu...-:-zr,4. .-. --:- ...-uv -.- .m.. ,. 1 1.-ln.-. . g :.- .1-1'Q1h I.. u-: --s ..,,, .:".,.,,. . . .... ' -- "-"""': Y .-"--4 L: 4 .1-, 1 w... . .a: - . .1f1-- - -: -- V --'....p-Hg... 4- ....:.2i. .1.- ......- - .:5..V.5.-...E-..i....ZZlt...g:L,.......:,g...,--...--, V, Vf--- . -fy:K-:I-g.3gg.qgvgg.:,g.gg2.:,g.:::.:f...-i,:...:5,1:.:-. 1, - 5- Qi.gln.-5:3':a.::::nlx:5:v1:: 1::'. , 1':7'::Z1i"""1:L::5mugiu'-"A219213p5g:g:1:v::.,grga-1gg-1, --- . F ' "!.f!.1-.,y..E-.-.-.,.-.5z..---'glqggmgyg5g.:.5::-gk ,, , lb 14 , may -En A.,l:....13:-Qing.:-..."':i...i:1-- .::..2 ...Engl-':..g-, '1.:gq.7,g.gV- ....q.::..:....:-,:'--z.'V.:"..:..:qE- ..!. .Fm 1 -45:l:.:A5:uhm:V,,..,,. '1iLZ' '1-712-:alll :ag1gfqny:qiE:.5.J:1 102. .-.-..g.,,,:g,::.,ggg::gv':lgfe::::::V... 'f' :.:.g::-g....:::.:" - :-:gtg-qi igfw:::5'1:'qr:'r 'Q 'A -.-.::p'1.--1-S-4...-I--.---...1.-L:-5---L My --.N .. 7 ' -"'e.!::. ,. W.- ---- -. - -.. -. ':V:.' . .- ..a .. A - . ...L . ...A ': . V.: T1 . ,:.:5 1: . --..- .- '-..-f-xc' 111'-x-n. .--.1--' ', :H - ,.L-2 .g. ..,. .--. - 4' 11 --.11 V-.--1:.i.zz'::...::::..::...:i.i..1. 2. ,:.:-:....,..:...., ..- gg., 1-..::.i.:... .1., .. ....g.,,L.......V......,-..:.......1....--wg' -,E-1, ,143 g,,.,g.3:,,,,,.,.,,.,,,.,,, za... P .-------.-.2.-..................,...:,.. ,. . .:....,,..-...L..:... -V ------.-------v-----V4----1---w-u-V- V.-:4...:..-5:A-..r:-.-:-1----V--.-----.-----V-E'-Vw 3:5512540141...igllaxngnnyrr-gthguprf ?,:L-5gIl::g:g-vgJv- --: m:..::-:,' ":.t.s.:..n5nv1x.,f. - 22 fifigglgfiigfijggv'5iI:3:5Z:gi1Z'ii7r::' 5-:Z-...ia-:...gpg:-:V '--zqzgzgj..zlyiuifqf ...msI...aix::::.,.:::,:,:'gy:,,,'..:.:" .gg 4.-..S1..,..:25...' -.53 V :'3,i5'1.ff.' .L..:'1'::i,:f5i:1ii: L::1.-.-.75-...-.L312.-L....1g-'--f" .. :i!:,'j:gg.-t.igg3,:g.E: 1 -27,-.:.:'i::g,:,:i..' '-v-'"-f----0---Vx.-fu---ft.----I-U--H .fr --z-----......' ' V. - ..,.,.:..1 ...,-,V ...p ,,.,, .,..-f...--.---.---.g -..-----4--.h-g-.gg----- -,,.-..:.,,,:. ,.,,L..,.,. .........,,. ..- V--vu--gu-gm...-,,,.,,,.,.,.,,,. 4... ,.-.-.,,,.,,,,. . .., , ,...V ..,. ,V 15- :V .4,--1 -1.-1-.gm,n--an-.:s,--.1-,.": 2 ,....,L,,. .1 -., . z...-.,,........ 4- :'--.- .n.n. .1 . .1-n. V .'5- ' 'V'-1. .-.., - 1-xr : 2 1--. .'.::.:'L. Z' 'V-.-lgavag-gn.:--.:v'w'g-'.:v.-ng 41, J...--.a,.y ,Ag gg, -: ug...-ru,-gr m:::gi:.--nhFhiczuzv' .:a:' 1 Zsxiyaive-' z- -:S ..2gE::-a... -. ' .. 5:,:ii:n1f::n5:.:1nriiirif-H'i2'2'5z:L3.-,--1251-1-1'::2:f-Eg?-w .1.::::::a::s- Ve5:.:3Q2.4E5.?,:,,.-5,- 351. . fagmimi ..L:. 4 Gfeaglfgg- J.. 3-:gpg-:ggggggggggggstmz:'1:q11:5:igg.:g:,::i::,513:?3:,33:-1.2: mm.-... .1.. ', ."3' -ag '--, gg. , 5 ,:" go '11 'Htl '. , "' :' T. 1. .-,zu -gnu.-m..:...r1:2..-l::.u..q an--'-:VV - ng.:-.1-r V, .1 .. 4 :"" V-:ii-Eiiiillgullaf VMS, .1 -.-i2giiQlL'Si 23:-gf: V s?..Q-5115-2251-3----U 42733 2112:-5g:::::g:-1:e5:::!q5:gL:rg,gfr:1!lgt::1:aS2:3:3-fzkgnztil- 'adgiv' .. ..1::'f': --- -lr' :': 1.1--1-1:4 .v- l:- rg, , :fp ff' '--ff ur... gn .-- .Q-...q.-2 .mp-.: .-.-1---.cw ....-2 -11: -,:::- -fr-ut "--1 35:53:55i::.,:.g,:::5t::5f .:fSg:..:.z:.quiz-.i:5.::' :f..:: -:..5:.1., -.:::: :gagggggggggggggmgggigigigggggiggguz,Ei....5s..g.-.::a1q.: - -V--VV...E--...Fla-I?:,:': .::1E1-,ez-32:1-..-::::1,:g5- 4:12:12 5g:,:fa'- A 'rr ,..:.::......m--:---V:------ga:gras5:"ie"-HM,f-,V--,:' .J--P. us. ..a. .nn 1: ...vu V11 ...-I-1.-.....,v... --. fu -- -"-' - - -. -: .1'-.-uv--' . rv!--:cr l:'.1!-.A-,. 1 , .-vm-Ld. : M ': , . .- .J .. - ' " - :-4--V .J .. .-.. -.ur-.n.--- 1.-. .- ..x.--'- - - - .n-x':.i-.:,!L..iE,Q:n22:.' ',251!1u::!.:::TH-.7flE?,222',1: z'SI:"Z .2l!.::i7: 1112513 A--.. Viz-5-227g5:t!":g':5P0gInfrfg-:L-gi:' 13525: 5: 1'1!t2:'::q'6g-1-:g:,f , a..:n5"gll:i9!!:'ll5:xiufm.-:Q-:g-.vig .4 fggu.-F.. ' 357-.u ..1Z,'::l' '7211:..:,,: 125133.:5g51n..1,:1q,-- v --.vggq .:g:g3qL:.:1z-::::-w- .4L:1:i:::-.ir -V 1 ir - ins. i- n:..::i..1:.1 .-.ng Juli.: - -.:-- ---.:..V.:.gif:::5-egg' 4' 'halnvl -1 -1. ... ....-- ...M -- -..-.- ..g ... V f V. --. . J.: -f gg-,V , ' : "', : .. - . :.1::::::1':s'E::f .-1::..l-521-.. , , azz' .z:f--:: 1: ir-Ziggy-. wig ,Ve::1:-v: -2-:sr-:. ..1'.-"":1:"'r -Q--:veg Suu-VNp.1v'.r , i1::.:"-u:-::....- -wg: V a..-:'5a. .L-"HW: .-L5-L . , '2'.t.-35:1 ..,.-am:-Lx... ..-4:31-'v'wf:2".a" A - 1'5'2:" ' 2::gt2:::gg::E' .-25-1gf5e:3::::a::2z:: 11--f. -waht: .g:i5i53-5-57:13 :-11:51 gs::az:::::1Sig:E2:1:21:21-rlzrrzzffav-5.sf-V'If--221 .1 V -3 .--..--- .:E. ' .:, : f-- Q.-. ,.., 5-Q1 -.. .4 . -1- -- n ..: .': ' 4-Q..-. ..u-,1...-- .-- 5--.-:-.-,. af-1.-gg --fr: . -:5::2:522zi' .:---25?15'E?!h2:'2:1Ei1:- ...dai-if 251 ' '5E2'5ZEi1Ei15zH-Eaff:- 1-:icirl 'fI.2522115:5115S2252211F11I5113a1H" -:--111' riE::11:::: 114525:-153 31225--1-:5:s'fiL: ,,-'a:Eu:i:- ff -5E:Elif:E1-E211511155132V -2.1232-::-a 1:1.::f:g!eIe:net-22511121-if::::1S:211S121-Iii?" gg-mkgngqx fVLg1t'2:i,QL:5x -"t.'i:Q.:f2m ,a2.Z11mQgc5'., :1u..:5a::5.t:..'52:uV::QI ,. 42:-xg-553521 :Ei:f-'g.E223l'2Eg,g-...,gEE5:!5i1::Z1: fPfff"" .::s"15!L!23r2?u1iZ22f.:i5!- Ggilq-TE'5:2hiiFi3:2'in,-gfri-',,,,1?l32Q'-xnlgg--i.f :'f':f"f" ""' "?5'f3:'p:"! .,: i':i'?'-zihii' .:,gg:1Pi5.f322:1f.1"' iiiiiliwiigigI:s:Q5g5.::5.V' gig-x53::g3QgLgS::g2:59f ,Q.5mV3Z.i.E535Snnsggvzz.. Q m.,,5..- 1 5. 'qniigizign:Q-gg1E:::::' 'Q' gnzsazaazasmil-21:2551451 ,mv :gszqirzii-EMS' f.:EifF11-'555ZE:1EE:?f2:5E:555g5-5:115553.,.:..gv3.--- '- iazsrsafzagqwgzzzazi:3::5.3:: :gauges::'1::VEE,g--.gz::1..: ,ga-' 5.41:-:Lg-2-22' .2513-If wie-1:1q3:f?1:E:-1-mi:-Lgrg-1.5-1-'' ... .Q ::L::::::.a::i:.:::::...5.:- -,gn..gr-5.4 .,:gg,.g31r!1 V.2i-' -5n.!1g...:.g- 3.-.:.:Zf:: 11.-1--I...iaju.12E,5,,5g,,,S--1,-V H53-..-31.313-:a..1:5gg:51! V2::52::i::EiE2 'WGS View .ifiiiiif T331 .sE21T?aE:E?f1-Niiirfiiiiiaiaii " V?!:ri1:21:-E::2P1i2f:22f:i1P' :tersiszrsrirsf-. 'Vgxgi::z2f:rE: 15:5-12: V-sg:i!5Eg::1EEE2-, 15:92:13--grsggr ,gf5:1123g22ES1ZEE5E2a21iP" --n---L--Vu--Z--.' 1.-...-tra... .-...Bti u-...-4. '-.:...:...- -1v.'.:2--5.-' . fun- '--"':. RJ' mm-...r:...-.....- ..-...-.. .-. .... L.-Q..-1. :1...n-....:,1x..g..,-.V: .1 . , qglig'-r1g'H:"E..:2 -' ::l::!g2:gfx-:ttf ,1fs::::::g-,sz-531' ::a1:::gg:?ea::3::::::aw--zweswh' 112: '-:..V11-115--Eizihfq:-' new -..- -'..- .4-ax -...-:f.',. .:- .- .---. 1. 1.-...L-...:g' 1: .' ' ,...VV , P5 .nn '-:- --1 ...,..:.L... ., .V ...V..1..,.1i.t-.:, .,,.s:..2z.,...:s..::......1,. ..::..x. ....-..,.., 'bzgym--I.: ---1,-rVg.:-.4--f., ..-qv., -3.-n.m.4,,p-.nh.-.u-:-1-. V.-.-up 1 - 1--Bl:-Hx ' '-:!e!:2:!:- '---if If-mt:-!':2qs' Q: 1fi?:522512:-:Es!:i2l:25ziE:1.-2112:-V ..:: 13155: Spofrs 7,111 N xx, I 1f'vvquif'Z' "kt, 11 L g V, '4 N- - , . . ,' 4.x - ' A ,,..... ' ' "2 - ,I 1 ar' . . -Y - " .- - -. va' ' A - -151 , .1 ' . . " ' . 1 4 .,n.0' . Aa in-1' xx- N' U ir -nv J , , DIAL 88 1 , x ' x ' X J ' 0 Q 1 9 X 'S Fix L - S x . 1, T-I 'afyv x 9 W 7: ,, v.4Ijw. i .,,. I -4 'rw :iw . "Qf"x3- . ..' wX - 3f'g4..w,,- - J . ' ' -' F4-o x.. nam ' -414 A .za ,A wisrf- -. 'f 047' , , . , - A 5 ilxv ' F A' .Q It , I- A 'ha v 'xlRp',"mf4 1, A vig Q 'I 3 ,N q 2 49 1 , ,X Q- S xg.::...m- 4 4. 'f?'L"5 1' 151 'Y-ff "fig . - ff fwjyf... . 'X ,. fix "V Xin' N ATX' fx., - 'gif --ffx' Q nth: Q5"l'- 1 Q.. -6' M1 ' tan! 7 . I 5 Q Sports .I ,. gl if ,I O O Q. LEX 1 Q Ja omg, .- f'?, :ww vwx NSC.:--4 'J 'Q-' " -. fir 'VOM f , Q f m 4 L- 1'lv 'ix r'.' . ,5- 2 A Q i A Q 3 x J ,,. DIAL 88 ni , f'Sc 1 uafiknv FSC' maxi-y Sports Y W' X x N. lb 6, "W-Q., wa -vw ,., 1 'f'vf"'?. A, E., 7 4 4' Y. f., I, , S A , 5, , Y f I A '23, rf, .,,- y"'W:-3. , ' y 5-. , ,. , ,L 2? V V L k Nh' Y! A. W 2 5 5 5 E ' 'J 1 ' ,, .,. ,ff ,- My Af ? K I , -,few Q, . ' .fy vw 'I ff 4 V lf 'VW' W , .,,,,,-1--af, V . 'l .,,, pf 3 100 Spods !Vlen'.v and VV0men's Soccer The Men's soccer team led by tri-captains Peter Helliwell, Todd MacDonald, and Alan MacRae, was dealt a difficult season finishing with a 4-12 rec- Ioseph Dupuisp with a total of 7 goals and 7 assists and a total of 6 goals and 3 assists respec- tively. The team is looking for- ward to the challenge of a new ord. Individual high scorers in- season. clude Carlos Almeida and Y YiIb.f QU 45' i - 51 U ga 1 D 'l at rovv: Peter I-lellivvell EDaotJ, Paul Deanler, Dale lvlartin, Plot: Nydanw, Flyan Dullette, Pnilio Giordano. End rovv: Jules Deaar EAeet:. Doaonll, Andrew lvlorganti, Todd lVlaoDonaId fDaotJ, .Joseph Duouie, Darloe Alrneida, Alan lvlaolflae EDaot:J, Patrick Dailey, Flooert vanDenal3eele, Daniel Soopaya, Ivlatt Varrell, Lea Serne El-lead Doaonl. Iii Daniel Soopaya and Patrick Dailey go air bound after a free Dall. "' 1 - ' I f "wid , r t V .- 1 ""..-A '-1' . 2 ,iv ' A - 5' ' . Q .nl N A U ,T -' 5 V. V we '-M' .. 'Q ' xv: ' 'Sei ' Q , .-uw -ff 1 N .gt- f- X r V. X 4, 1 - Q ... - . rtstawsff' v A.-Y ,xv - A-l'7'.it' Q wh 4 ,, 'v .V , x ' ,.- ' 4 Zigi 4, ff . ' 1 ' kv s . a 49. . N rl' X ' - Q Z-in l V . i I i l i k. ll l i il li i l i "Y Lori lvlisulis and Cathy Stevenson North Adarns player. DIAL 88 'lst row: Julie Backward ECaptJ and Chris Kranyak fCaptJ. Kneeling: Kellie Dewar, Ernily Srnith, Sharon Jacobson, Katie Sinding, Lynne Elliot, Theresa Saudreau, Patricia lvlole, Seth lvlinnucoi, Stephanie lvloore. Snd rovv: Lawrence Soyd El-lead Coaohl, Larry Venis ETrainerJ, Kendra Daly, lvlichele De- sirnone, Susan ..lerz, Jane D'NeiIl, Cathy Stevenson, Patty Daly, Karen Kane, . fl 0 gf if., Q, n . 1 A 'i,.". X KX.. Q N- x fa H' ' in . Q Iv f 'N E v I 1.4 1 V. V ' 1 I v . ' l' ' , . fi fl 3 Led by captains julie Beckward land Chris Kranyak the women's ,soccer team had a successful sea- -son finishing at a 10-6-1 record. There were many exciting Wins lwith freshman Beth Minnucci leading the way with 14 goals and J! 5 assists. F.S.C. recruited many talented women in the freshman class who have made the women's soccer team a force to be reckoned with in the seasons to follow. team up to Steal the Dall ff-gf-T1 3 Kelly Sinrirnons, Lori lvlisulis, lVlaryEllen lVloSinn, Chris Grant EAsst Coachl. 1 I 1 .- U 5 ,J 1 '. 1 Q '- 1 . 1 , . I -. gr . 'E ,, -' at .. 5-rff 1 . , -5-'rip 025943 , 'ZU ' Charging the ball, Ar'ilcl Vaktskolcl scams the field in sear-ch . A gf of a team member- to whom he can pass it. sl u Kiln ,,, at A don. Elizabeth Nlinnucci makes a move to sweep the ball away from her' op- pomemet. -iA"i ""'9-,xx I 5'5"-' N ,f 2" ' 'B , V - .,i5.v-f-'- 1 ,A-nik... ,K sign v 1 wav w Q J- fn? '.,y ,, , .,., , ...A- 4 5. . f,..r'k !,xv f. - -.HPJ - W ,' :ff xi .lsr 1 -i-Q if f?f'f"'5'g mf' 1 T ' 12.2 9.5,--,-,-w J :Q gjff' 5 fx, l A fix' ,aigh- .1 Kuff I f vxfxgrilii . i i -'?2'2'i' 5 Kellie Dewar battles to gain Control of a loose ball. my 6-wi. A ii':.g,Vif,g A Nw ai, ff . K ff' b Dicnl 88 1 Patricia Daly is blocked in by a challen- ger. 151 , N . mmf-fun-1' no-5 47 ,.. ...n-chu,-yzw ' w A ug? L' AE, , ' I x, "SIP . . ,. 4151- 5 ,V gy ,QL 'J--f ,,.,f,. mf- .,,,, ' nb .' '?'w--'MSM Fullbaok Flob Nydam races after a Iooee ball. + wwf-1' ' . 0 a Q -Q ' ' , A - . 1 q Hr,-A1 fi. V A..a' 511 m we ' . ' 3 55232 Y?'w?"i'Rh" " W' 5 ' ' gl ,- E 5. 'W' If gh " rs -'J' . 'RXF Q if sl 'p ' , ' 5' 5 ' U ' 1' 1 kfgff. L . A' - f .gf . ' lk' ' 5 if 2. w '51 -W -1 : I wr .I i XO lb f- v adv, , 5 , QE., ' . Q .' uf? V515 F 1,Q'.,.4f3g+.i Q, g -, , if i i m ' +fff'3 V kk 8. . ' 7,1-W --- ' Av' . .1 9 ' 4 Pfis "K 5 J"' ,., 5-Q' W -h f ' Q Wafer m 'ay f m . .fy 2 ' X31 f'w,,?,,,y 3, S .. X l H mga-gy m Q me . rj 2151, ?,gj'.5fQ, ' . N A ' 'f'g,3.'f,4y5-Ea W 1' . g N45 M ': 4: 2 r. I K5 4 ,e f ,a , T Q 'if www- ? """A -'Q 5. 7 A VX iff' RTM FSI. , -"' 1. - A L 1: ffb NT? " ,V ,aff W . ., ,ly 1 l K5 B, Ig- .va -511 ,pjjs in Y Team member Carlos Almeida battles for ooeeeeeiom of the ball. 'U iz' lr.,,Y,u,:, fin?-1v.'v-1 F04 uhhh 'f A nf .. gui. fp w' I .mg ' g"'9ry3,1 ',- v'1rQ"J iv. , ,.' .11 m ,Q Qfwfpl .rw A Pr 5 ,g ' .",Jj,--,'EPy',1,ff!An'.4g,f'Q1gyzrbff ,,-'i' ,ukff ,. 2-rf wfdvvt' ."4,-fx .zu-1 fr" ' ,'IV':Q qf",,L.:".,"2 My ' Q , 'Aa tha' In , 5 JS' ,H '.f. , X yi s,ig,,. 1 .-VX Q : www wwf 46 Preparing to recelve tne ball Jonn Elalne poaltlona nnrn qs eelf to punt ut down fleld in an attempt to galn yardage for Q DIAL as 105 ttf' , 4 , ,519 L, W ff., li':5.,A " - "-53. "' fl 1 -' f 1 f ul w'- 11- ,forf ,V V flu V ,Li fa ' f""-.. ,Qs ffl .l -it . 7' .J if-1 :ya A- , ., ' ' 1- . hs , " ' if -,, 'x 'T' " YA '11, . egje -9 "ffl - Q .K '25 , ,L QA 'A H14 ' - L Q - ."' rv f . ' N 5,5 r M W ' l 5 9, AFV A2 , 23 't ef' - so sw, s f 'T' ' , I 4 4 - - g .. - AJ ,QM tj hw l 4 'M ' "' x'- '-'. fa .Tl - fr i .' li'-N ' 5 Q My Q 2.229 bi '41 'L cf JJ' .4 ff 'N v M . 'E X 'K A I"'x 5- s ', Xi., if X-P , -gmt -77 1 - .M . , A' , lag 1? I: I l I , I 5 X r . . c. - 'I 987 F.S.C. Football Team -4 , e iii '4gj,,, xy W" l F4119 ,J . - V, , , .f . ,A A ' ', "H l ?5":1:frkv,.: ' 'f. ' ', ' - we v 4 ' N - - 1 t .. A A . 'awk fwm' Q- 5 ,Q I . . ml Gb -, , m,,,1.f gffw-a,+. 1, 1 -mwvfaff,--Mft '.fg,g.rw:Q,,w M5-4531 rg .,. A, M ,.., 42,1 ,,, , tv.. J' :vi ' ' , .. " ' 'cf' ' . ' 1 , . U ' I , ,V,,,. f,' EE 8315, 4' sg VJ, JG' ,A , V yi Ji Vx. vu 'f ' v..'I.L',1g l uf fQ-..iy .L 45" . 1. ' 6... fre. ., " Kevin Gnldea oruoohee another' play. The Rams ended the 1987 Football season with a 2-6 record. The team showed a never quit attitude thanks to the leadership of senior captains, George Clafin, Paul Canney, lim Ieahing and Mike Hock- ing. Leading scorers for this year included Senior john Blaine and Freshman Dennis Tarr, each with 5 touchdowns. Other season leaders included Chris McDermot finterceptionsj, Frank Perfuto QRush- ingj, and Mike Hocking Cljassingj. Best of luck to next year's team! 106 M4 D 'Al SI" "' ' r 1- 4- I xi." 'ff ,ff 'Sv ff' mg.. '39 WSA. 'LFP 'XY ' 5, a , F 9 f L W3 'N x K-54 T' E. .,.,. .4 rg s f S. . 1. fi if f Y AJWDQQ A g-.sfwrii-e-as , . Mask -f' Tfgfff' , 19,1 1 .9 I The action is on. Mx ,vL.A Diol 88 f E740 , r. 4' , N' 1,g"k-r 1-' f' J Z .vw . L""1,, 73 1 ' I Lf' "ir 1955" K. NI I J Q lr! nv. ,,.. . A' 48' 'Y' H . 'N 1 ' 9'k'4'9'75f' nd'-.f as L, Q Everyone roots for' the team. w , J., -J, ,-' q 0 l A xv X I 0 Sporls FHA!! - N V C L N if Muf.:.5A MQMSA 'l at Pow: Liz Covalli, Cindy Walton, Katie Connelly ECaotJ, Nlary Sai'-r'-ow CCapt:J, .Jodi lVloKeon, Debbie lVloAPclIe. End r-ovv: Aeats. Coaoh Flobevt lVler'Pyman, Laurie Corners. Stephanie Johnaon, Kelly lVlor'ley, Una CJ'Sr'ien, Suean Dieterle, Katie Sweeney, l-lead Coach Cynthia Souza. ,. ' Jf ' A . - . , v 9' ll".!x g ' A ' h ' ' ' ' 1 ' I Y " missin --x, ,.sx11'fVwfn.n . N 1 3 0 As t ll? 9 .vdxvsiuitu wggigxx mxtxnwtxw L ' V V . W - u ' - - , ,4 3 l ' 'f ...,. E .,,y A "1 f M "H"--. Q' li i . -.,,vlgw:i.M.,1 N ,,. .,A, ,Y X, ,v'gM.! 'NA T , Yi ' A'in' 'A I qu f 7 af H ivy? C it f.. f "-'ai r l. 'vlt Img .5 A N ef. an 0 , , Q ' "-, l , 3 l , , A' ff , f A. lf" K K ' 5. V. Q y' 3 1 :Q A -'ff-: wg, f i - 1: ' . 4 2 V" ' ' M' f' , ,,.,.,.. ,, 1 .. KL! ' ,MTV e'e-V ' 1 if gg Q ylyl A ,,,l . V W K f 3 --ff" , , " H,,W,,,,' ' ' , jig """' :1??'g'i ffgj' jg I E 9 I V. tl 1, js Dlol 88 L is-QLLEYBALL l px l I A - 'Y ' px , 1, AXQ, 1' I ,4'?i. L E A' 1""'tv,.f Q Us f 1 'fl ' ll Ll ' 4 'i f f i-A V.-X i f l' ' ix w s" 'izlil' S655 :JW g- -r 'I' :E t . My , - , Jn 1, u W W- " : i w I 1 f I i v l I 1 1 W 'lk i ,Yb- AQ! This year's women's volleyball team played well throughout the fall. Hours of diligent practice were involved, where skills were honed and techniques polished in order to stifle the competition. When game- time appeared, the team played as a well-synchronized unit both defen- sively and offensively. For all the hard work put forth, the team com- pleted the season with an MASCAC conference record of 3-3 and an overall NCAA division record of 10- 22. 4 Q Y ,,,,,1? Q4 L 1 " 4 E , fl f ., 4 , . V . 1 1 Qv"u',A ,4 Qin? . n s nf- .E l 110 Sports I Cross Country Q ,sa X Keith Linquata, Paul IVIcDOr1alCl, Steve Sanderson, Jem Sommenmann, Dari Hcar, Nlauraa Kennedy, Tom Bates, Tabitha Br-own, Scott Sambuchi. The 1987-88 Framingham State Cross Country team under head coach Ned Price compiled a 3-6 record this past season. The team's MVP was sophomore Steve Sanderson. Senior Paul McDonald was voted the team's Unsung I-lero. Some of the teams FSC competed against included MIT and Eastern Connecticut. The team's performance showed a strength that will be harnessed next year with the beginning of a new athletic season. p IVlaur'a Kennedy keepa pace. Senior' Dan Hawkins leads the pack Fiefcf Hockey A Brenda Brackett, Parn lvlarzeotti, Goalie Josee Fridrnann, and Gillian Bethel await a free hit. .Aih' vQ+l9.61"g2+..w 'H ' ' J- 4' l i fri l l i l l I Q Diane Howlett, lvlichelle Gadbois. End rovv: Bhelly Cummings lIAsst3. Cdachl, ulosee Fridrnann, Heather Anderson, Gillian Bethel, Jeanine Kowalski, I-lillary Allen, Lauren lvlorelli, Brenda 'yBracket:t, lvlissy Flomanelli Uvlanagerl, Tor-ri Richards El-lead Coachl. 'l st rovv: Julianne Barnpsdn, Tracey lvlcl-lugh fCapt:.J, Parn lvlarzeotztzi ECJap1:,.,J, Bobin Pare lCapt3.J, H2 Spods , fe f Lf ,filly 654,997 1 I pafv "U" f ,a...,.. ...f-Q L-.. y , g. . S., , 1" m.-,.,,,,,, 3, .r 1 . 5 Q x ff N 5 L4 'Chg , grime' - , MW ,gyjv Rx W ,., N.,4 ' fig, 4535! ack S'y,ig' X V - 'QA-.. M ,. .- li' , ,, , . 9 6 A -AQ' .AQ . . - --' mf.- nw.. V gi x DIAL 88 113 M6 Pfff 1, E! ff '. , fn 1 , , 1 'QM X I 'qffkl -- ..gx , ,-4 VV V I 14'-f .":,'2 t -- 1' 'gl U x ' 415' ' .0 Y .' ' L 1 Civ Q - 'J' - A ,r fo-1 " 'i'.'4K'4 L,f . U. 3? ' A ay, , 5' if C- '73- li .1' 1 r I.. .A ' 1 rf .Y ' 7' 3 'Q--XJ. - Z 'Ulf J' ' an we 4 .fm 'vflgly E I4 1 Lb . I... . , '.' x'-"f'n.., 1 Q... x A X . I f r 1,, EW". Sophomore fullback l.or'i fvliaulie C241 and mio- fielderm Cathy Stevenson team up on a Nor'-th Adams foPwar"d. 5 we ' '1 st row Captains Nlark Baer Dwayne Sparks Jlm Hunt End rovv Asst Coach Harold fV1oSI'1ane Se Snuemate, Flay IVlor-gan Jonn Blaine Steve Nlaroues Jomo Kung Tom CJ Connell Sean Jackman Ste Pleasant Fiob I-lalvorsen David Ware Cnrls Broughton Jlm Berrlgan I-iead Coaon Kevin VanClsln -D ' DIAL 88 115 lAf0Mfl2I'l,J Baskezfbczff 'lst rovv: Asst Coach Catherine Bovvrnan, Lori Winters, Lisa I-ialloran, Ivlelissa Statler, Kelly Sirnnfions, I-lead Coach Nliohele Boisvert. 2nd rovv: Patty Green, Jolie C'tooIe, Kristen Zaoustas, Cindy Cieslak. Senior point guard Lori Winters dishes the ball off for another assist. The Men's Basketball team, de- spite a losing record of 7-15, had a number of good games with members of the team having ex- cellent personal games. Statisti- cally, freshman Sean Silverman topped the lists, averaging 15.7 points per game. Lead by tri- captains lim Hunt, Mark Baer and Dwayne Sparks, the team show- cased the season with an exciting end of the season win. Women's Basketball had a winning season going to the MAIAW finals at the end of the year. Point guard Lisa Halloran lead regular season play, averag- ing 22.4 points per game. Hope- fully next year's team will be' as successful. Sports ,I U3ictur'e at: Pightl. Chris Broughton E123 passes the ball to Seam Shuemate for' a wide open shot. '5T'6"6T'o"a'r5- NX,, fi . A 'F ,X ,Ni P PM M.. M, 'W ,id w,. ! W A 113 Sports H ockey C Q -1 as 5.5 . 'Au ,, ' M, .--1' ' i SV be 4 f" Hgmig' 'Ji , , RlMlNGH4 W f C 1 . , 15, r ' 'l .f"" Sify- ' Q 'R . ,v . a R L C , ?rRAMlVGrlAly,? 'l st: row: Nlatt DiDonna, Brian Guillenfiette, lVlike lvleenan, Eric: l-lagan, Steve Anderson, Flob Vose, lvlike lVlcCart:ny. Qncl row: Parn Hawkins fTrainerJ, Jann Einkoski Cl-lead Coacnl, Kirsten Larsen fSt:atisticianJ, Cnarlie Llrato, Rob lvlatztnevvs, Terry l-laccn, Glen Chapman, Chris lvlaninno, Carl Buck, .Jonn Creaney, Bill Collins, Dave lvlullany, Tom White. Steve lvlandozzi, Alan l-lutcninson EAsst. Coach, l-lilary Allen ElVlgr.J. DIAL 88 63 'nu Y IJ ' Chrais Nlerwirwno VI 51 and Brian Guillemette E283 double team a Tufts player' with the puck. Charlie Urato checks an opposing fohward. The FSC Hockey Team unfortunately had a disappointing season ending with an overall record of 5-19-1. Despite the losing season, the team did finish the season with an impressive 5-2 win over Fairfield University. Iunior Chris Men- inno led the way with an overall 29 points for the season Q16 goals, 13 assistsj Y Spons Equerfrzkzn hi., The Equestnan team IS an mter Colleglate sport competmg Wlth col leges such as Tufts Dartmouth and UNH The Team competed thls year and had a respectable season plac mg reasonably well at reg1onal com peuuons Inclirae Nloffet - 7th pleoe in Flegionele et Colby Sawyer' College. U03 l-lelcla Webber teem oeotem emllee for- the oemere DIAL 88 -1 K 3645-. 'I et: rovv: Nlary IVlcLaugnlin, Brenda Lynn, Trien fVlcLi.ire, Laura Fiaci ford ICO-Captainl, Heidi Webber fCapt:ainJ, Pat: Sexauer. End row Karen Snriitn, Airnee ivlarcnand, Indira Nioffetz, Carol fvlurpny, VVaI Cer Clavia, Ann O'NeiI. Q11 1 fn., 5' CO-Captain Laura Fadforci at Regional cond- eapcaim Heidi Webber placed DE'C'UiO"1- fifth in this year'a regionala. Nw -7.x -Wlxfh www km gs Ae, 3 .r 5' L... A ,w. .v- -ef-.. -.ii ug: - - QQ Q DIAL 88 wi n ,S -- 'LE'-N l Hiltfmlg , , aw, -l A2 l l of 1 b. ale, 'ev'- Seoior' Lorii Winters takes e out ee l-lead Junior' Keith lVloIVlel'1on et: the plete. Coach Tom Kelly looks om. 'in 124 Sporls if ii, 3 N rf! A .. 'X 'Ib ,B Q -lik' tix X ,K 'X X 'Q ' 'I 'X 4. is A fa X Dv! WWIX 14 A . - -is-Q 5" Q jffw-1 'IQ .2 .-f'4fG3? A , W yn. Q :ff '-,Cf I N- "' .,?P'f,'-1 lg! -. .. ' .','n- --' ",', ,. 'M ' C, 'r +7 X 1.45: - ...V ,, .I . 2 2 .. , .54 .,. -'- ,M ' '- w f -an A . .-. Qggfuf ,r- KGHY lVlOF'lSV VWGKES the DUSCVW- Kelly Simmons makes the hit. Nlar'-y Barrios makes the catch. 5 I H VH. , 4 ,I "?,,,V,, .H .A M t1fUW"'Q F . . ' ' XJ T' " Z 'oo ., Q 1-L ,, A gi. ,if-5 .13 - 1.5 5 'I 1 'sf QI, -,git 'Ge' is 'f'f-F Y fa .32 4 C3 rf .- F in 7? L5 3' ff 'l st Pow: lVlar"y Eahrios, Colleen Clinkscale, .Judy Carlton, oat boy Blake lvlosherx Denise Ouimette, Pam lVlar'zeot:ti, Julianne Sampson, Josee Fhiclmann. End Pow: Thalner' Cheryl Phice, l-lead Coach Tom Kelley, lvlichele lvlelia, Lisa l-lallorian, Kelly lVlor'ley, Co-caot Julie CJ'Toole, Co-caoc l.or'i Winters, Kelly Simmons, Patty Green, Del: Eochynski, Sue Jerxz, Jill Adams, Asst. Coach l.ar'r"y lvlosheh, Asst. Coach Shelly Cummings. DIAL as 125 ii 11 ,I , li il 'iv fi J-l'..f. M .. .. . -K 'i st Pow: Keith Nlclvlahon, Dan Tetriauit, Vinny ivlonahan, .Jeff Harris, .Jarnes Whitfield, .Janwes Bartell, Dave Flubin, Dave Lorienzen. End Pow: Asst. Coach Tim Friday, .John CJ'Br'ien, Ivlahc White, Steve ivlaioh, Kevin Hunt, Co-Capt .John Blaine, Co-Capt .Jirn Hunt, Keith Sinwonds, Niike Szczavvinski, Ivlike Doody. Head Coach Sean O'C3onnorx . Y Q'v"' Q ii , W Numb' At ' I Q' . W iw. jr -' P 'H , H ' , .-,A Y, -k Ea f 3 an fra: ' 1' I A 'Q in , ' ' u J I O ' 0 a U ' N Q i .iv L .. .. -af' V I xg' - x ,i'! . ,M I 1 1 'v Ld i - ' 'L 6' 1' ' 9 1, . ' 1 xx I. . "i ,W ' I , X: T I , A -W.. if f . 8' L I 1 f - ' ' W' V' i u .xauxgg Qs 'K fi 4 8- 2. ' it - " - Q 1 ' - 5 is-N "7 . " .1 v' I 1' 1 v -M S I J- W- ' f 9 l. ., , i L ' i K ' ' 4 ' U W L X H L . X'x , ,-sn' SSFNOP Jim HUFWC FTWEIKSS Contact with G DiUC"1- Freshman Jarnes Whitfield awaits ondeck. 1 t -1- .- , f., -. - 3. 4. . ' ,....-... 7 . :Q , . W ,-V,45e-.- .xx . .,,-,.., .- Af- 'v-W.. - ,NL -qq , ,h R 44- Sports ,,,,.,aauv-- ' Ifshf' f FW' :. , - ' 4 , 'Yfi'g,, X7 ' , 45 'Q fx 5,.-ovgz it I . X 0' 9 1 NI'- .. J D ' s .9 .. fl x w. --....... s A .,,.. I ,.,,,. Q.. ' Il V I J., Q , V ,L Sq 'm 'S Uv' X I il M 6' 1. J R f " 'X K x WL. N 4 yy a 9 rg' 1 'Q- g . ,. ,qi-' , ' f- ,KLM A '?.i,j1 --. N F , -- ...A-,,,,'A - --M...', rv'---g L- . .., 1 gg- ,- Q,-4. ',.'! An-, ,:.:." ff k'- . """ w .. - '-i ., '-.,' . 11 .f ,415 DIAL 88 I 5, I - rf J Y E iw Sports vi 13 , '!"?" C3'i43' X. 9 Na WELCOME YO TMI lXorthStar YOUTH FORUM -44 """"'llllllluu. 5:3 x X As LB, f Q DIAL 88 51 - I W I i . - . A 'Y,A-j- U I . v 1 1' 1'-Y -Rin,-,3f,9,.,pxvk, I , ,pup-v 1- . I ii f 0,-r""q' ' fl 1 fl --14" f P I s Jr ' 15 . . A , ,I 'x at K , We 55 1 5 r 9 5 I f.-I ' R 1 1 , 'J K . If . LAW -Q Y lj 2 A- ,"34v4' M t f: 'Sm..., , W s ..., . - , fm-.W U-Y, ' DY 1 s h . W Q Y 1 1 4 L Sports DIAL 88 fu Ml K ""p'fM'fw- - .A,.w.w.V,Q,, ra wjvfaft E 1 .fr -1- - ---- ..- " '-.Z..,- , ' '1 -.2 -1 . 1.' 1-:1, 1,1 ,----.-..u-.. -I----V . ' 1,g.1.1 :--1.v... 1...::-g------H ... .13 , .. 4 3. 1:--51, ..1-gglmg.5..,321533:Eg--in:.2,1:4p--L,.5signL.g5gg,,1 , 11. . -::"-- -1:-.:.:g:--g-n-.m:13,:::-g--.HF "5" Af--f-i1-...-,:::.:::f'I:-7...--,, . 1. - 'I 'gf "- 1-nuhli 'l""l-n..fsg":lil--.url ,IP Q- ---1 .:. ' . 'J.gJ'g1,"1.-15' --In-.-Ln"'.,.- , , ,-1. .----1-11-.ml-g1'--.n,,,.,,:ur..g..,..1..:'L,g1qf-r...:ugg,.,:-',,,1gf:',-. : .1,,3..1:g..-.-15 '11-:- .,....,.-.,1 . 11-, 1 , 1.1....,:,. 7.5.-1.,.,1....., 1--.w4.,..,f., -1,111-........:.': 1:-1,-a-H-:.f...-H ":' '--1-'v1.......--,...-Q.. .,. . . 11 .. -1-nu- gn' '-I'-n.w1--.-,!"'1.g.a. ..1g15:.. '-- rr..-------.-.,'.N.v -' uf-1, ... ,ugh ----- -.. - -:.. H. ' '---1.-H - - A.- . . .. . . .- . . . . , . ...,. - ., . . .. , ., ..., . ... . . .....-. .. 1- . ' L.'.5"fF54--1-1'12I'S ::'5?1-2-1-5"-:E-3-Ein 11-Ll,1!:::19.2131-7751A-7.:T"71'1f7!SZfiEF2!!2..-95.21.:1...-Zvi-112557-S-..5" 'YFEU1f.-.:.-wfhv---1--.11 . .. 1 --1" -EI'5'-ifififzsa1'--I--L-1..:.:'H--11115-.rvmi--911-I-.1vex1::1:jgm-1--352--455531253-3:-1sgle-:rw-141-.IiS.2.5172115735'1':1J:C:':'L,:g':- --- -:J-'1 I"'1'!'1f:f:'Z.'-'--"2.AsL--.:'114'. . --1, 1 -, :Q -. ZA.,.,5. -1.-u,1.,,.,,.:-!g'f1.vE,.-.11,.,g:g,g7-.i.....,,.5,..,,,fi'-15'--r-1--...J-,.f..:1-,gLg----ff-,.,m,u':,I,r,,.-nj.,-.,',:, , 5-'J-....,..1n ...nu 1 Jer--In-...-......L,.-.:.- 1-5 1 .. - 1-, - 1 ,-if-.14 4, :af 14 , - -- --1 .-K .mg-,f ,,1, .:,:.:.-gn-,..:':':7.E1-g-pf.-3,....,.,,5: 1.1:-35.533,.,p..L,:.g.:..:::...::.f,,11 :'1:4-'Z--1'I.'v---- .Z-'51-:3,':g"jg"--1 f'-.1.2':-,5Lg:'.?"':LL1 X ..,:. H .nv1!....,!-.,n.,.g. -5, .. 1 , -L I ' -' 1" --.s..f.w-1115..g1,1.!.!'I:!,:z3:s-f1.,151--',!,.g!f.:f-:-A--.....1.----,.1.L..,:...E,2:!:1,:.-,.5ff':gge-111!f-"1.-'...:.:fQ.:..1-J-J., ., ' --4- 1 ' ',g55.:..2gS3:::g3.:1, .1131 I ' 'f.-:- . 1'11'-11--111-in1flrsza:-:::2:::g:52:13-1g55g5::::f.111:r93:42:27:-e:f:e::Z:i5i55Lr1Fiszfsizzzaziza--"r!?fEEE-1i!I2:2221:::',:::::-1 11 .:..Z" -- frfifglt:--'. 1 . f-1' - -- .iz ".-'1:-'-1 .. .j"'--'--1:-----f-:--.--!1i::::5::2g:.:':-1-1.1-'Hz'111.1-1-:ff112:":vf--:--p-'ili:i2::..5E.:::1-'ff-ef.'fr'1E I L ..-'. . 11:11.-,E-J In ..,. --1 .12 A- - 711:.1'1:'-- .-1 '-"111 1 - . - - -11 N , 1 . ......-1!s2I:"'F"'-1fg-,-1-':1:-13:E!,f'1!2:-aL.::g----ef.---,...,..f:".-12."-' -I - - .. 1.-. :-':- ui. .1 5.2.1 . --- 5' , .1 .1 -- 1- .Tg.."M - 11 5.11. '. ----- "' -H--1---'.1-.... , '- "fr'1': " 7-:gnu 1. -..::g,,:f ,A :-::- .-:-1.-..,.. 1: ': .::::g- " S -5:25591 -13-um., g! - .. 1 1: if... '.: 1 ' '- - 1 - . 1. ' ' 'f"""":--'-:ff59125-2122552315359f2.if5,'.rr7f'lS - '--:-eng.......g. ' -11 ' ' ff - .' .. ' 1 .1 .. nt. Y 1 ,- 1141, 12-.1'.. ... ' 1: 1- 1 ., -1-- -..1-....:::::":::"' 1X , .-:T:E::::2 -25f:!g:ffi1'gg:q , - 3 - 1- -3 .. . .. 1r.a::- 1411.5-E: gg - 1' 1' 'in :1 L:- 11 12::1r. 1 , 1 "fill: 1,1 ,g 1 --1-g.-4-A I , ' . . ug- .., ..-41, -.,.,,., ,, 11-.W . gm, I 1 - .. . ,. ,g ,. ng- 5.1 1 -H.,-H1-1 1 , ,, . 1.15,:1:x.- .5 ,I . 15.514--13'-1-1.4 ,:5g W: -.,1- . ,.- - - I -'..e Lk.. - - . gg --gg-. .. ., - ,. . 5-f 1-1 r 1 1' - , - -urs! gg 1. :1::1 1: ': - ' -.r21q::2:ev'51-' 2-...1:1,.::- 1' '.1:'f'Z ' " 1--1 if 1. 511 f:2!1::1l -fm ,E .-..:::Z:g . . - 2: -1 1- - '- " ., ' i1':-rf"-'.-5,1-.AJ ., .. 2 -gi . . .12-11,1-1 1-1 -:N-52'-1..g:', ,Q-'V '1f1":--L.1Fj:'J'---1 .' :1!gvg--- .. " - .. - L 2: f ' .. A ' -1 F' f'gJE'. fi ' -1-------.. 1 ..--. .. , -1 11 .,' . v'-517: Zi.. 1 ' -11-' 1-L.: .g -. "w . , tm- 1,-4-g.,-1.. ,. A , ., I . . 3 ,1..,, 1. .. ... .1 --f 1---..-4. ..1:':1-1 .. . . " '::"f1 2-, -1-11" ,wg 1"- .. 1 , . 5:55 11- .' ' 'r,,':f-z..-g.,1:. ,Ag 11:11 . . .1:. . 1 257. - ,g . .,.,,,,g- -5 -am ,,.,,: L' 'Hrs 1. r h .5115 1 .. . V, ,.: - , p ,, 45 ,-.M :g-: - -.-71... .. 1 ,gg:1:.....-...... .. ' ' ., , . . . b :ggi 1. .Li-515-15. ..:.. :---. :,41 'f '- :r1 - f.:.,' gfgg- 2. . 1 '- ""' "':11,.::.j::g:..':,.,, g ' 1' 1 ,- ...xi ,- -,lf-I :....! i 5 'qgg -1---...J-.15 if g::2:: L11-, R 11.-1. - 1 'Z-' '.-3:,.1y 1 f.g,.1,.1.g'5,. .4 , . 1 .i::1- 1, -1 1 . 35 57 ' . ..g:51:g:3v1..,:u- 53 , :nw , ,g -1,1 . ., -- -1..,.-. -,.., ,Q--M . 1. , ' ,- f-.,..,...,.:-1553 ,fp git.. .e1,...... ., 1 1 11: -1- ggi- .' I1 1 ',-1: 12312. -:L-.1 I 5 .. 4 ' ' .- .,. .ark ,.,,,g ''-:iz--.q:.,1':.-15:--,,-.....,., I v 1: :y , ,.g 1 -- .. , '- 3... f-'.r.'-117: .-1-.-.......,,, . ' ,. , 'K' .1 -..:. 2.1 1-4--p - ' 11' 1:..-.gp137.--.1-pg:1g,,,.,, ,H -' - .: ,g1, ' 1- . . .1-1 ' 'A ' rg:-"5g.-1.-.1 -.7 ...,..,..... - 1-1. 2: ,,'f-1 hm -.1:.:z . ' 1 4 " :- ::f11:1--fu. 'zrf.,:.-- se. .-- 1 fzrz , - -1- -1:1:.::-1-:ff 1-:-' -fr. .' 1':':7: ' ' ' "" " - n.'1:.I'Z1- ...',. -. ' I 14' " .' :,' 1-l1lZZ!1iZf:g.I'7-if 315 ., 11.5. ., ' "" vf-.:- ,'g1 :--u- cj-.1--. .. , . - 1. 15 . -.. ......... -3 51 -L.. M1 :...E.:. ' ' 4 ' :','1g'-I' 'I-in -1...:.1.v...,, , ..,g. -.2 -21111.--1 . .qw . hm., ., . . ..,,.. . .- , ,:,,,,,,,,,0,-U 1- ug. M .,.g. , " A' --: 1.-w.:1..,-,ng-' - " .1 .: .::' 1-MJ F: . 1, . - ., ..,,,,.1.-i.11. ., -:..,, .,..,1 5 3 ' ' ' "H" - f1::.:g: , 5-1111 .F ,- .,, ,. . ..... ..,.5.,:J2EQ lm., . -4-., 1 Z1' I 1 .-A 1 ...1 1 fi I il xi ' S ' 1 'Fi ' 1 1 '14 . : 1 1 i1,...:, , , 1 -4'-' '.'L-iEl'.-n:,,- , 3213--4...-:.:g-.:.4z-,'1.,. , , ' 'V'--ilu 1 ,:1""r--CL' 1 ' , 1 1 1:"x.1--..,.g-f,,.'v--f-....- ,. .'. 1.- . Z.:::.:1:-1m::::,g7:!51-1....4.:..:.g----...q . 1:':.- 1 M.. ,.,, -,......,. 1-.:,. ,,,....,..,,,. , 1 ,. ,, -I -......:..gL5.:::,5....-.-55. .,,, .qi.egg-....fM4-4-,.,.. .,.3,,1,,5-1 I , 1 A - - --I --:....!:Z..JI?1s..,.::iJ1.7-"5:"'1-..7:Tlf""II-f:I":w7-5fFZ1Q'::-1-vm-.,.. 11 -1--1111.::!ffeI.Jss:f:S1:' 121.1111-51.12--ffl'92-.li::1:1:z'111-2 f-111. ,. 1 .v-N ---.' -. .Q g g---1-'. 4174- ...:....f:1.::'--1,--3 . . ...-- ., 1 1. f -'-f.z:::5"Ef-.-41? a:::2:::-1-1-. ::--:r::g:--.--.-.- r-. ..... 1 51 . VL. .-.:1,..g1.,,fq15: u.5:yn-A-:,:-g...- 55:35 15:.,.f-.3-111.71 '. ... , 1 Mg .1-.......:.::',:'!L1 -E: :11:..::.1g1:2r! . 'i. ff . :q-'if-1:::.1-... .. 1 - .i:::':g:2g,g":' 11- 'gal-A 2152.-115114:-".4-1:--1-..-.... ,, 'us ' - 'L-, ..2:.z5::s.. 2112115ff:-f1.fi:f:1f::':2--?:--. -. 1... . 71' ' . -.n:1:r:1g:.::,..Q35-L15:::5:gggg1g555411-:Ez.tffizgfgfgggifj 1 . . " "-'L--'11-!!: lr1gg,-.aTf:,:-::!25f!::I 5153.-I-.:. 4 . -- .. "-f-::::,gg,1:1:.1:ma--2.5-:.1'g:qg . -w-1 M AA --111 5, ..r."-----112:-2525... .. ' .. :..:l2E2::-1-2 - "tif, '3, 1.11. . '. :.r'5-- ' 1..,,,,-,V 5.--q,,.,:::'I: . ,,1,1,5, - -,:1.f 1-.1., .L 1:.:.::.i,g.., ,:nf..,3.-1.1,. fi ..,,. 1 - - 1 .. : :-1-- . -11...e:1--1, . 1 ,Q gmg:fI-512-2-1231: 2:1-:V-.,ag..1 - -gf 5.-1. fr-any . -..::,":u- -1- P .:.!:.:'--I-.n:l....g1 - 1,, . :.,-- "rf:-1:1 . ,-g.,.v"g:--lr,--.. . ,',-1:--3 , -.-.1 :grim .- 15-:.1..1,1.:5g,..m.-p - .-. .Ugg-5 .,,.q, H A ,Y 5.5 .,,l- , , --:in-..,:jgg5-55:1 , 5. ' ',:,g,.L1 Iggy.-A S-.11.-. . , -1 gg. 1-: ,, .11,, 532.7-Zrlirrzzazazze 1' :.:::155f.r5:5eg5,g-:.s:5,Z5'7::.1 .Q " .1 3 agtqegsiig.. . , -.--1. .v.,.. --- , -'-,......'- -.1....:'---1 -- '- ., ' - A--L. 1 .,. - , 4 '1'F-'41:21ii:1'i:Q7?57I- . '-"i2:"' -1ffzfzff-1f5?,t:1::'.5iZ'f.'if -g-.. "' ' ::1t::1:::!t5. --1-1 1"'ia:9i':E:53'-f--if- .' I-31:35-f '-- i22'E51'1f2'3-'LT:'.'5- ' E45 " .- -- - 32352232255 fzgigglm.-ffI:iii:3 --"Tmfg,?Ef:I:f::a,1-551111: '-IIi"r - Q 'L -n. - . 3,511 :::.5:,1:. 1:11-Eu-3g5..i.. ' -n'5i:s:g::giE:E12fs5:. .s:.5:s553 ::2az::g5E2?i:'1, ,, .1-11:5 1 1 :....-. ':. ' ..:.:1i::p:?s1 ..1.1 ' "':f::z::::EfiI3 ' - fL1!':g1z::::-::5.:2t:gg':1g3.f::f::::g51:: 2531511115 A:g:E:12:x1f-1.:.- -5:1 L ' I Mfg ,Is-by 1' :::::E Q 1 ..ggmgv-::.,:'r"':-'V-55 1 . . -1qs:::::5-55.-::.::p 'U:-11'-::i:igir22:::::1fgII!1g-125.513-fr,21? :.2"f.- , 1 .giE:f- -' :fail 13.115---1:21 1g..-.5.g:55555z.:4. ' 1 0 1 1----:..:f,.::g--.. :,q" r- 1 ..1.,f:---5.-.ag '::: gg--f,r,':--gf, 1...1:1,,:: , 1. , :mg f.:f:1 , ' ---1-..,..:-::g,, ,, .. . :. - ' ftrggggfzp:--25512: .-.1i1.:,.g11:f5!E.:::15Z.:::..':-..g-if-..,.. . ,1 -111 -' - ., pew- ,gzzgg---1352....2-ffsfrfgf 1 11I:::y:gg35f:?:i::g . 1'fl'fr'1fgg3J2E:i::ig1gr9ir:a.::.1,55 -'11 - .'.1..E' gi:-fx-1 fra, - 1125 . , ,. . 1-:.:. if??f2-fra:-x.:::5.1.zfalri - :::Z:ggg:f:F2i512:i1.:::::::.,,, im 5555.5-.,.,:g:g:::. ,,1 Q. ..-E-5.-,.Li1::5'1.5:5:i!:3 f:z.f1'g.1.1:-f , ,lf 11: . 1:1 gQ.::1it'1I'f131L1:a,:1. g1g:51:1..j:1: .-gas' ...1L:T5EfT:-I':,' '::- 1. '::-Efpfuaigi-lj.:'E351Q-gggwgn-11:5 1-,,..::f5::513g-1,5 '1.::g .-12.:gyg-31a1r:1.:-3:51152 1, lgj .:,11 " 1 1: ,1. . '31, I-ug... gtggghfflggl -5-- 1 .'l2.:.:,3.:3:i'gff1,5531 .3 -fge.---Q.-ia.I1:5:L,L !:.:,p1::5g:g1'1--51.5.far:1 '-7.735 ,. :.1.... ... ng, -A: . . 1--qt . 1 -v---.,, ',- -.-....- . , , ., .., gf .. --.::..... ,, 3-,--gg:---,1 - ,.,-.... ,.., ,,, 1' - - -gg-3-11.--.-1 .- 1.---.-.- ::,:' :-,qv -,..-..:,,. ..:n...,,. , hav--p -I 01,---5 g.v:..,::,. ..g1,:. . , ,.. .1 - -. --, -1 ,- .. . ,. . .- - - ' .H 4. -1....,.., ,.. ug., : --- 1, -11 1-1 .. --,-11.-1 ,. 1.'. 1,-, -.:..,. .,,, 33,,1n5.g1.I.::::':r . ,,,A-...1g,1,3.,:....A'g,,p,7 123. .....,.- ,q -- -,. 'ig-, .-1f.....i..:.-:-:L 3--:'f'l:1-,-1-- .:. -...ig '. ng. 75-f-....,-r ,:.,,. 5 5,gg:,.,,,:-jr -1 117-:-1.1-f ...Q -1-h::g:-'.1:f:'ff1.:' 11--:1:2:1:1-:--:-.:.air----1 ' " , ,- ' ' -g --::5::.-5:21:1-gg'-1-...':11:5-1.:...::g.1egg.g+.11 "IU f-- wi:-21"f2L1::'4..-1 :---- 2----1-21:.::1:i::::'i11":- :::..-...-i....3L,igQg- .'-E-',',5l"...2,1'gfg1----1111711 .::,-g-1'-f-'11,::.,,-pg .. J: 1:1g1z.:'1igLi,k'1:: 'ff:':g:"::'-1-LZ.: ',z.':C..1:":::' 1-P-S---1--.Zin-I-.I..,.. " --13219:::2I:'f51::-f--..,-!:.1ig,: 1f2I!::2gg1:::--:gf . 1I-1::Ei:-fgggufi21215312111 -:E-E::'1f,g11-gg-ein' fg -.2::::::p..:5:::-7'-E1--Jilin-1:11-::' .:."-.t1--.1-- r'f1f5'-J- :.5?ir5'-'If''.:-::E1g'x:' 1 If'1Z:-ff-11:r.::' :ig:I. '--':g.fg j,!"""51--12-'!:1- .' g1"""' '1::?P"' ::g::Eq5-' iilillia-Ligrfagli' 1ff.g:::g:::mfg!5g!12,f11525ffizq-,.:s51-ggg 2.ffj5231f'::q1-.::..1.3:::3.z:r::1:1g:5g,,, , '- g:.::z.i-25 :577:f:7f5Ei.-.-.2359 gifgazzaggzrw, U:-ag.. g . ,smzgq-5 -gf:-lf" ---1523 3:22:45'i.g:5.i::z:1a:.f:1' ' '--S":::z1fal3z::::-:5-:ea-2:3'i.!'1-Z::5:.:.':3::: 45135 g ,555Af--:2:..31115559555,':.:'.2aECsia5gQgigg1 ,.: 31- pp. .-:.,.:- gg,-1-. :--:f...:g ,: ,,1 w ' , .-p--if-J-112' 1:1--gf--rf ' '- 1f'--1--g--1-H .l':.ZCgL2"1f7!"-Z F1-tx:-.11---11: ':.'.::"g,111'11f- -1--..5::.:I::gp: A---11 :1-ie:-!221a1""--F-Hr-Z".-11 " 242317:-L .,:.,.:, "'f:..a 5--1-117-311 -12:1 :al-11:31. . :nga 5. -1.4: .....z.:::i:.1.:,1- 'zz-1111-1---11,.5:1'. 1.1531 ...,......:.:::::- 411:51-n1::,,,1ll':gfr'-5-....g,- ,.::g g.:l1!- -an:5:51,gg:-5:I-3--..:n:..nI:....,. , ""r-.:-gdgl' 12.5-1, '-ve:----.-...:j,g'g, t1-.1--'.'-- --1.12,.e-:A--Z-f'5!:lrgf:v11, -.. g':j,,rx-rlixzgg-.':1-'ln - ' :'- - 'H . . -gzpu--..-'.. -- 3-:ag--1.--1--1...-15-. ,' :L-.:...::Z..1:gggplr-.."':":g. -:-1---11-2..L.:. ''"-'1--1.-ws-.::..'.!:.':-.1 "-emi..-.1:::g----...2.:1lg.- 1 1:- .rzupzgg1127-?!!5i.1-:Hg-f'l-fl--:H::11:.E 15:31---1. :z.:..1..li..1':..,-g..--1:...:,:1 1 :-.1715-Q-E'?.:..j.f , Q.-.n7:a1. :gy-1-'--.:.:,'1 , ' . ,,:f, 3'--rr-.:..,.4,g:. -,A 'g-5 ..-rff.. 1.5 gnff: ,um .:-.11.1.,::' ,jg , 4,555 I-3,1 -"-, 1 '::E'g'f---.A--!.1.?"-'11-1... Y-.4...' '---!:!s.:1-- -- W.. 11--21.-52: .:'::' -n--1f..:"1"--' .':f:-"- '-51' :r-.:-liz...--' ...? - -1 1 '..1-H3 -..-4.,.,-,J :nun - K..,f.qL, ,gv1-- .... .Vx ,:,.7.,- .,,,,.,...n 1-1-.n.,.'. ,un ..1:- . ...,,,, ,K-. . ff ?:ig-:.!E:gff.:1...2.:,:ig:---J.: Qsgzfgq--vs-2::41Z.:531 gg .-'5...i1:.i:9-1 227.5-fggsifr:f5IZ:Qif::f3:2:. 35:11 .1 -- 1--5-.: ' I1 f '- "H-1Z:11iI:!:f:1-PTZUHQH1 4., ' L:fL2t:5:':g1 -1-i111::f:.1:u.a..r'5f 11f:L:s51 "'-:-If"iz--31:19-w:..:2r1.2ili:.'3iL.::1 ,-... " I ,' 1 " 'f'F'!.::,-1:ii- .. .I::..A, ,L1 1 ,, jgzm-:-S.. .gif-111Z31f"1fgz::1:.f-. -215:27 'rg-11':::-':-1-5112221-3125::'1::f'5gi--viii!! 7' 1 . . L "' "-- ,ggggg-1,511 , W,-1:52131 ' 11-f---ASi221I"1:::::::'Ff--1,g12ZL1f- .Austin "-2-af' iizffzaizgzq' 'iiifzzgasfgguf3135,-435'ff" ,. ,f F' ' : n:.5,-fig.. .zgzggeugggzff.-f11E:11:3135231 , 15 .er1311.."fiL5.3:z:2ir' '7"'1!f.,A Hifi' 1... ai-1--1242-5527-I:2.5iSz5L:- ff ., . .., :g,., . Q.: .-....5,L.:-1,--1 ,: ,:-- -.... .,,,1-1-, - :...,.:7-g1-g,.3---- .- " .-4 gQ--- -141 -...--., "-"-":-v--- ...... f -511'::.1' .5, 4. ' '-- 4 .- 1...1gg.115,. .ggg.gg5gg-.gy--111. -.. ' - A- ..:. ' ML- ,, g.:.g21, '7"' f-.f:..'.ggL,3:.-1.1 , I ., A - 1.gg1:.,,.:-,g:5g,-1..5-Q-1.g!,g1L1V511 1, ---- ::.:1.--1--.... -1-1'-,51-!1.:::,,f fa .,f::g11:g-.11-L ,,2 v1 . , . 4.51 - "'--1-m1...:g:195311-1--I-..:.f .1511 :gy ' 1' -Z. .z-."'::-1' 1i1-,:.:,1::g,g:1- ::Z., 3 , ' 1 15: 7:1--11...L ., 1 ' "'--'-1--?1Z:'::524:s:'.qi , -' . . :zg-1 21- 11. . . ' "'11f,1" ,f' f, -1,1 11...,....:, 15-..... 1.1, 1 ,:. . U '1----.:-:.:,:-g.:g5.:..,-.,,. V- -1-... .--f:1-A 2 -.11 ...tins-111211-1:.ptr"--1.1 :':. ' f': gg, '1-r -:1 1-1' - -.-'::2..,.- 1'-a--mgrfian-:1:235-., ':"1- . ..1!!fZ2:- gg1.'-z:....g:-.gj,- A -.1.,.g 11 ' .11 5 :ig-1-I-':.1:':g-,. ,Y .....4......:,:.:::.:2fZ'T1ii:H:f.:.-.:-- ,- 1 , ' --'1'2::g'-:A-1--,.:g'1. , I ' ' -- :,,'1',gAi-.: , .52-ff -4-. . , '"'-1.-1-:::1Ivf.-1-.12.:::Z': Lf' 5 ,sg ' f V pa.::,:,,c,g3gy,1,:..,.g1r3,1....,,, , 1' .114--.-5: g, .. " .inc 1' -5' 1 ---in ::.. :.:::.g7- " "-:vm-:gm--3.2-:::3:.,.....,, , -,f 1' 45.355:g5i:L:,,a'5.1.-1511.511viva.,I -- -.gghggg-gg:.,,:-M'-WA U A 1 '. ..::'j'.,g1, H I .uv-.n.-12.-53,5-:5i.5Lm.1" f" 55121:-'-51.g::f5f2:'s:311i'L....1:4-F5111 iililzgr- 'Z1i.?31:fpfE:VrYf 13, -2 'f " ::L.L: 51.51. 11':': " - ----' If .'F153.w:,gg31:2-,:ai1?'I,I": ig!-.I:g:'g.-.2.!:2'-:-11--i..:gfjg731-'V-. .:',-Qj' ,ly 1 , .. "2 " 1,11.-'- . 11. ' f, 2 I 1 1' i:'.1ZZ"'Cf'-:hu-215I---:l.!l51aL' ffl:-1--2..:ug+1:x:. 12112117-1 --.7211-"'1-.I.-J. x '1- 1- JZ. 1?'.TZ." "1 ...I " "Z',"- .. 1' . ... .. ..., .. ., . .. . .,... . ....,, . , .. , ,. , . . , . , - --vm.151.:f:':--A-,..:'1:-----.:.,----1:1:11.-1-1:-11..5....: -Q-1-U...--.1521-1.1..,..,. . . . - , - .. .f ,f 1x Hfgl.-nn:':!1lv:71:""-Ig-1'7:2''-:'1Q":'-u!:':"'f"--52.3, 4-12-u2F1""g-1' 11122:.:":--h.'iL-I'2I.Z1f' 2-' -111 .1 Z' ""' L' . - Y '..-11' 1 14 .,g,:-1-.,,g,-,.,.::51n:.,,,L:gA,5-1.1.1:55,...,gggghgu,-.:,.,,,:-fi-15.-1::..::1,..,,3.x7.ef1-.:.,..-.hrp 3. 1 , 4 , . 5-fl: 1 if f '!v'1::1:S:.11q::.?.1.,:g5-1-.....-1gggw15gZ:L-gg--. L.-.:11-hif1:::1-f:Q.524::g:15:--5-..1::.II:::1:?::g'1-I-H1-fp-:11r:1.g"g: -'.:1T!',-.:.. - -. W ' 1- - -" ' 52:11-1011: '--:er-1 -!1'1-lr---2-..-1-14:2 :-",1-..5?L.1:,gmp:-"-lr.-:.,":1:::."--11 :1.1.: :V --1-g-1.-.. 5 ':1g:g:g-'.---'--1 ,.q :f 1' ,' .:..:-,-:2,,:.ggggg3..1.E:.1333g.w-19...,.:,.1l-1,L.:::.:::.H..q,,:,,1,-55:31-5...,.fg,1,.y.s1g5,.,.1g,,g1::,gg.:--1-'55143..1,,-..f:.::fggq:q.g-1g .zgz-.sz ,.,-f .f lp'P'-l:x11!:-1-153.1-1,!.:::-g-..1,-:.I,5.f"Q5'1-:12Z:'f3g1g-.2-gg::,5.-:ngg.,-.:Lgg:ggl:.:4.:p.: Z.g1:l:"gs-nic!-7,23!1.1,gg,i.j.-:h5,'::1,.-,.1.rQy .355-1 .1 ,, 1 .---. .-dv' ,ff 5,4 g3...,.,,,555h ng..5:,,,5,gL,.,...L,,3::...-.,,.1,g:.,r1:1::,,,,L:::-4 1 1.-gv..,.'.:.,:r:--'-,....,':,g1:::---3,.:. ..,,,,:,g:5L:1.:.11 ...: ..:...:....:Z:4:1L.!ggA:5:a...g1:,, ,f ini g,2Z:::e-3-.,.j.,-2:5-p11-.1:23212-1'-1-217221:--52.:::::1,-...-:..E2:':L2:.1.ggxef-112141111221-'zz 'vi-1:11?-.:::iIa:g::,:::1:43-1.:2:1i":''::p-n:1.u:-:'--.fl--1112"' f .1 . .u--ni.:-1:-11-....!g:'1-ve.-.1-- :-.ali-1.3.,:' '-1---4...:z-' :-----...:...g:...:' '-2r'.'.f::'t-'--1---.-1 :fu-11:1 ...l--'rv-f-::--.11-:..mu-f -a ' ....,--.f1r.'.1 . .1 -1.,,. ,: -1.-.-ff,...,,g--......gg:-.-...:g,.g, Hlzzg-----. -11,111--g-. -.... .. -:'--fur., 3,--1..-1...-H-...L. ,2-11:4-53-.....pff.....::.1.:i:-":"f1,I...,.:. - f 5- ,gf-:-45:.5:::5:-4-115111112131-1L.:15:::--1--1-2221212-1q:1e:!'::1:5-f'-"H-2.-15-1Z:.:':!e:2-.12-.:53:1:::::1:'::-fi--:g::11:.::g--1-1...-,-...,,.,.:r:-2:...zqg-vgy' f .1I:!2::a5::r':iE?2f2-!iE'v::-ifiiza'-5:-251215221312e111-1::sv::ff1E511121:22riff..--1-2-rf:2:::i'-1:4911--2fefizzi.1:f:2:f-1':'1231E'fiif-Elf..-fre"11E'f"i:-'V f - 1 5:--.:.,,,,,,g.,-LZ... mg, 5.--..:Q,:,g541.-:.,,g:-gfw-3.--15:31.gf-:,g.v:a-1...,:5:gg3g':.7...:1:.g,:,Lgglp-435--5-g-.rg1::,:gg-1,3--fha,qw... :gig gg. If 1 3 '21I-:r-f-'1-g1.111t::1iaZ:523.511,-:ii-arf'-:::.3r5.:: ::::121:-134:z:.:fz...qg,1.21:.'2::.5:z1-1::g--:4!.q1i.:.:::::2:zf15:42:24:3:1rf222c:2rf::s:1-1 f .EQPKQH .1,,,a1-Uaaingu-133:-1m::,::'131-ig...-,E1::1hp-Iga12....':1:-1:Er-:'7m1'1I?'-:--1-1-in--32122-lift''ErfQ---52111:..ii:i.x1I::Li:W-gigjf ff 1 -1 -'sf .V g'.'f' 'f 1--V -...Ji-71 ---:gg---Izr 25i':':11--:lar-211' 1:1-1: :i1:1"EZI: 'L-'-1.--5.41-112-.: ":i'11:r--A-A--. --1--.:1.!'2 '- .' 3' ,,, ft - 7.T""'--1. .ui-,j'j1r--1--A.:g.::t:i13-g'f.1f1-2.1-,.f..f15ff'f-u-:11-zshszggggg:-:gg12:.:gf,.1-P' 5' f aa. ,- 44.1111 ,'. ""-1---fr-'ff:1 Y-'2f'1-r:rJ::--1111.1:1:-tn:!::"----2'----h22'-xl-1Z:f5'a 1 f 'A - -Ll-.Q f F'--1-1 - , f..-..... --um--1-1--------ai.,-,,: -W-. , 8- vw ,.,.,,.,1:.-.,...,,,,.,- X . . , Y ' - .. "ti--Y-1-:v W Blofog '21gXX'Q,X1-X3-'X1.X3-3'xQx'QX'iXQ-X3.'Y-gX3-'iXX1-'QX'Q3-'X3"N553,53-'QX'XAg'5-X?-xXX3"X'-XX,X'X3-'ixy'3-'Y-X-X'3-'iX'iX-'Y.Xg3-3'3-5'iX'3-5:X-g'5.g'5-'iX'XA"iXg-x-"X3"x'3-'E-XX53:-as Foculiy cmd Admimishcnfion :nA rumen .ed :'Eg Wham fun. mgpn new s' ce 'D ' .1 , V e Pow Dr' Wllerrw ence Dr' .Judy Klaaefli er' eveorw Dr' ana ost VV Ch tt 2 : . i i , . i , . iiem ar' ovv, P. ee er' oe e , rx ic are ec vvi . rw Pow: P. Cotter, DP. Thomas Height. QggiQQ,-xxqqaxzxxx.v.x.-x'x-xxxx-x-Awcx-A.'x'xx-x'Qm.'Q.'xxux.xxxxxx.vx'xx DIAL 88 ,.,'-' I ' --,I ' ' ...,,.'. I .v- ..'. . . .i .iff '. 'rf .-:gl 4 jZf352f5i1,'Z'4, . .'?'i,414 .if wiv' 3 I Chemirlry CI-PJ: DP. LaPPy Simcneon, DP. DaPcI Fiuaeell ICnaiPpePecnJ, DP. Richard ivlil- i N P aazevveki, DP. CDGPIQS Zapealie, DP. fvlaivvina Allen. .Jena Anee, DP. FIDDEPC Beck, DP. Kevin VVl'1itbuPn. i Q 4 Q 1 "?iL'Qf-Qi QC 'N , -x ft G, 'lr x ws- 'Iat Povv: DP. IV1aPie IVlcKinney, Betty Yobaccic, Paul l'VIaPcianc, AUPOPE Fiiel, DnPiat:ine Doyle-BuPKe, Lance fVlcLaugnIin. End Pcvv: DP. Don KPieP, Flctnerft Devine, David Zalavve-ki, DP. FloDePt: Wallace, Donald Ivlaclqitcnie EDnaiPpePecnJ, INAEPCDB Nleaney, DP. CDEPIES White. I Y-XX3..'9Y.X.X3Q.C."X3Q'X'.x.XZX.XX?'X'xXZ.xQ.Q.'Y.X.'O.'Y.XX3.'X3X'X'XX.X'.X.X'3XXX'A.."X1."XKXXX1XXQ,X'X.X3.X'.N.."X.. i Economics 0 52 K 5 U1 2 25 by 5? fig U 5 3 9 ffl V W U V3 M W I EJ Ui U5 ' f YJ . wo fy ff f I w ng H K 5 OJ - rn f fb lfj rf ff, A, L . Foculw and Acziminishotion gig wb C by E SSg2S,?QSSS1,'B-f:?N511g?35S.AA,? ?9?ilef' 1 K W Q N if Vit M H H N M r W big C O 1 Aa 'T C 2 f f Q an 3 31 ts 9 VJ f v fo W 53 on M Go m E23 ff .A fb , 1.5: K' Y S: V 'V , C0 0 'Q : V, f ,Q K iii: - ?"7at, N ,, -Mixet ,- EQ bm 297 g' Qfiyi 65 Q lg: M I-X. V. 2? M fx v ' E 43 'M awry, 1 'W Milfgh 2 gay, ,. , . 1. ff? Mm, 3 ' 16: cv. . , .J . 1 i, 0 by 9' . v ,' .1 'I '21, ' llgw ry V . 1 v , ,, ,Q ' W , lp? 'X , . - fgLx,','1e'2 U V . S ,Xx, ,A ' . , 4 A- 5 1 E , V, ' A N 45 gg DSX A ' wx 5, x 4? I hm A ' ' XLAQXE3 1, 1 -1 U 5' S 3 'leg g 2 x ' x xy l 6. ,Y .P ' 5 ' 1: gr Q" , 3 ming.-... ..,- 5.---1 , Q:i. ffQffspff,9P : 'vm-Nf www - ww 1 ' ,, m V- . 4 u num lv In-Ip , A S ,nl ,-'ff . ' 'Q Q f. 3..,..,, --X . L+ rl, I DIAL 88 -. - oAQnC f':Q.N:XQw:v:X:w':C:iff3Q'cvCx??QNf: CCf:':f:9xV2f:g1qg1g3g1fg3'3gjj,Q , il dk 'E 4 E A ,, L N, Q " , fri 1 ' 'QE 4 A df 1 23 sk L M 1 XM ,uk 5-L 2, vw. 9' E1 K, 2 Engbsfz I-1'13-fury "X'.X.'Y'.X."Xl Fciculfy ond Administration "Y..X.X'XC'X'XYX."Y.XYYYX'iX.'Y'..X."XX'X"X.'X1X."X'X YXXXQXX-QYXYXQYXQQQKXQ-Yigx-3-YXSXXSXXXX 'I at row: Dr. Thomae Grove, Nancy Nyhan, Dr. Catherine iVloEue, Nlaxi Keate, .Julia Gcandrett, I'V'Iiriun'i Levine, Dr. Helen I-ieinenwan Efjhairpereonl. End rovv: David Fieioh, Dr. George Green, Dr. Jerry Natteretad. Catherine iV1ol.aughlin, Dr. Loie Ziegelndan, Dr. Arthur Nolletti, Dr. IVlary lvlurphy, Dr. IVlarK Seicien. ffl: S ? ,Q-Q I , '8- 'S Roberta Flite Looe Dr Fiobert Grant Gloria Barron H 'let row: Nioholae Faoheotee, Dr. Bradley P. Notting, Dr. Grozier. End rovv: Fioberta 'X'-X-X3-Q-XZX-X-X-Qx'yix-XX'QA-Q-3'Q'XXQQXXXX-ge-aixgxxe-Q-gq-iXigQ'3eiXig'3ee'XIX DIAL 88 139 x 1 Geclgraphy 'let rovv IV1lchaeIVVhl1:e EChalrpereCJnJ Dr Arthur Goyette YaeerNa31ar Koeh 1 f A t P X'3.'X'lX.X'LX.'KX,X'3.'X"A."X. 5 5 x 5 5 5 5 I .Jiri N13 'lets row Dr Kenneth Preekenla Dr Walter Czarnec Senna Sandberg Annta Goldner Dr Anne Sevln Dr Warren Chase Dr Alfred Browflihalrpereonl End row Dr John Lewle Dr Thomas XXXX,Q-X1-'X3.X1X-'y-X-X-X33?jX.'X'5-X5X,X-X'5,gXg'Xg-x,-X Mafh E CD -U Q Q Q -2? Q 3 Q :D Q 3. 2. 3 Q If Q D X x3-x3-'QgY,gX3,Y,g'x'5,X'5X'3X1X'XR.XXYXYX'X3.X3.X'AN1X'XX.X3.YX"X'XYXX.XXX.'XZXLYXYXXK,Y.X.X3.'X'3.C'X1.YX.YX.'iX.'X"X.."3."X".X..X".N.'X"A."Y'.X."X3XXX3."X'XYX..'N3.'Y.i'C.'X'A.XX.1. 'X "X',x,'Y,gx.L- S ,409 1'6- -gx,-g',ggx,-QXX-3-Q,-yyx-,x,"x13,'x, Q,Q,xXXXQ,-gxx-QQ-X33-gxxxxqqxxebe'YXRXQQYXQQYXXXKXKXGQQYX XXX- DIAL 88 I I 1 l"""'--X- tug. Y w l f . ""'x W J! Xa R xL' :nl Fx 1 T15 17'-y .' If ' f :Fifi :QQUCIC .355 nfl q,, , .ilzfh K .N Y--J X fi' ,TN ffl 53 M 6, fi flip M 1-T7 MQ 3:5 fu fi 03 ffl? W fry uf fx j 93 M I 'J ms rn fr Nj M My rv 1 5243 3 S '2. fx N1xxxv.xxxx:xXxxx.Nx.':xxxx-x.'xx.x-xx'A.'orxxx:xxxx:xx XXQXQ-X-X' Q3-3-X Foculiy and AdminisTrc1Tion Phzfofapfzy fc:'p Ja Ml' Stph Qlliiuf D Sc ph D F? CCM , DIAL as 'P 9 P lx f 9 fi 4 .iyc 0 0 4 I N.-x.xxxx.'x:QAxxxxxxxxxxxxxxx! j -ix'-X-X'-gg-x'-xix,'x'A,'Y,gi,X.'Y,X.X 5 'lat row: Dr. Harry Julia, Dr. Geraldine Guerta, Dr. Barrie Weeterrnan, Naoy Dziak, Dr. Lorraine Low, Dr. Ivliriarn Wilton, Dr. Beverly Vveiea. Qnd row: Dr. l-larold Kieee, Dr. .Jonn Booz, Dr. Joyce l-loffrnan, Leonard Flynn, Dr. Douglas Eloonfiouiat llinairoereonl. XXXXXXXXXX l 5 A i peer 3 Dr. Joan l-lorrigan 4 XZXZXXBBXXLXBZX. U5 'DJ Sm wi' U in 1 in 0 2 U 7 r. no '4 6 X Z X Z I X X X X K X 2 X X X X X X Z X X X Z X X X X X X X Z K Q-N1X-'X3NNK-'Y-X-'XRNY.X.'xxNx.N:x.'xx.'w.x.'w.x.N3.'xxx1x 3353-Xxgxxiigxxixy i ttf will f I . -X3-'gl 'XX-QQKXQXXQQ-QQ-C-3-Qxxq-CYXQ-CQ-XAQ-SXX-9 'XjXX3XxX'3X'3-'g'XX1X-'gg-'gx-'xg-X3-'Y,g,'X'A,X3,X',x.'XX.X'L,X3.X3.X3.Z.'X1.X'.XY.XX3XA.X1XXX.X3.X3.X'A,X3,XXX3.XX.N3.X'XYX.YX.Y'.XX3X. "X'.X.'XX.'X3.X'XX3.X3.XXiXYX'X'XXX.XXY.X.XB.XXXXC.'iXX'XY.X'iX'iX.iXYXX ,, Iv , , Mvf.,afrv+Qgq,,,,,,4V,,. - 5 A 42' 5 1 . ' z "' Q -T"l Q 0 Q -2' Q 3 Q ID Q 5. 2. '3- Q 6. 3 X335 --.-.-,el 'XXXIX..'XXTx33."X3.,"X.. A! A AF? ' f A V 3,9 ' f -" ,'. ' . ' .bi ,,, M M 5321, 5' Q... v 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 XXXXXXXXXXXXXX Z ,X ,. - 'MA ... ng fv,,,.w W, . , ,,.,,.f.,p.w.ww""x if WWW A -y,x,-5:x':xv.'xx'xx.'ix':xN.x'ux'xx.'cxxxXN:x:x'xNYx0N.N'x ...gg -I 9, DIAL 88 H 'Nui' 1415 J 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 -Xzxg-X-X3-X'3-'Q-X-X3-33' "iX'iX"X1X"Y,X "X1X. 5 sv 4 I x X Z 5 K 5 5 I X x 3 5 5 'M .. 5 I 5 I 5 5 X Z X 5 Z X Z K X f X K 5, 5 K A 'nu A X Z www.-vmkv , K .. ,. Mfg, 5 'H A cr 'mylmmm 7 ll M 5 X 5 2 2 2 2 5 2 2 2 2 5 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 5 2 2 2 2 2 2 2 5 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 5 2 C.X3.,X'XYX.'iX.,'XX.XXC.X.. 'X'-X33-X3-X-A-Y-X-1gXX3X3X3"gXX3Xg'X11XiXXXCX13l.'iXYX.'X?YXKXXXTXXXYi'X'is".X.X..'X".X.."X'XY 'E DIAL 88 A a'min1's.v1'0n5 A , L .. 1 Q ' ml " -nl' C7 'let W: Judy Donnelly, Lise Derneriie, Holly Gilbevt. End Pow D Scnevlek , Lola Deneeult, Donna lvlexvvell, DP. Phillip Dool'1ePlID 1: J Career Pfacemenf is' is 4' xi zs:::.nV yu, Betty Bone lIDir1ec:t3or'J. Bonnie I.. Shank, Dena Weinstein, Carol Doekley. I C054n.ve0'ng Cenfer 'I et Pow: Alice Kooiernloe, Nancy Cnerxioo Pn. D. EDir'eo1:or1J. End ovv: Lynne Eennetc, Alen Lazer'-eon fvld., Cindy Benson F1'ncznciaf A ia' -D Q o Q -Er Q 3 Q JP' Q 3. 2. 21 Y 3 o 3 ,N.x.'ux.'v.x.'v.x.'xx.x1x.'xx.'v.xNx.'xx.'xx.'ux'AXxQ.wxxx.'x:x'xx.Xxox'Ax:x.-x:x.'v.x.N:xN.xxx.xx.'xx.'xxN.x'v.X. -as eil' . 55555 ":'?4f,Yg'5 'fr , , , I, EQZQHK 'let Pow: I.. IVler'r'ier'n, A. Selvi, fVI. Oakes, L. AnC1er'eonEDir-eocorfl. End Pow: K. Tnveadgolo, D. Boyle 5 5 X 5 X 5 5 5 X X 5 5 5 Z X 5 X 5 XX.'X.'X.N.'X.'X.X.XX.."X."X'X.X.XXX..'XXX.'X.'X.'XX.'X.'X.'X.'X.X.X.'X.X.'X.'X.'X.X.'X'X.'X.'X.'X.'X.'X?.'B..'X.,"X. I 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 Campus M inirfry H eczffh Services 6 xoox'xx'xv.xY.xQ.'xQ.'AK.x.x:x.NxxxNxxx.xxxxxxxxxyyXyX-XA,-Xxyxxxxx-Xxxx Foculfy ond AcIminisTrQTion YX' 'iX"i.X.'X'X"N i.'Y.X'iX'Y.X.'iXX'X.'X3.iX'Y.XiX'Q.'YX'Y.X.'iXX'.X'3X'XiXC.X'AQ fav-:LM rv ' """7" ,, ,N . f, , ,4 Father' .John Culloty i,'Q.CYXi.XXX.'iXCY.XX33'XQX1X3X3i.iiXCiXXXY.XX'.iY.X. XXYXQXX 5 fi ,Ln nf f ,saw 'I i Ginger' Pfierdar-1. Cher-i Kavanagh. Soyna Sears. Carol Wilso Betty Dion. 1 CXX,'Q'?X3XZX'iXXXiXX'X.'XXY'.XX'XYXiXx'.X'.X.'X3CiiCX. iCCX'.xC'2QX 'XXX3X'.XiXX3X'.XiXX1XiX2.'Y.XXX'3Y.X.'Y.XXXi,XX'X.'iX Dio! 88 C.X'X"iX.C.'C."Y,X"iX'3XX.'iX.'X'R.C.'Y.X'Y.XiXYX.'X, -9 X. 1419 4 4 4 X 4 Z 4 4 9 00 ' F cf X X . 4 5 g ervzce 4 X 4 X in " 4 1 - 1, W mf' 1 4 4 4 5 fz , 2 5' F 4 CI to PJ: Bruce Buckley, Waleed Kavvalas, Kim Knox, Stu Gepha t Z 4 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXLYD XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. 5 ' 4 2 1 Q 5 ' was PLAN-A-MONTH 1988 Q e -dd'------M j X . f P 61 g M IC X X ' R I iv' 3 e a on: 4 4 V 4 X Z Z X X X X X X 4 Z 4 K X X X X X 4 X 4 X 4 Eddie Fdx, Connie Afurwsm Fleedy. Q 4 'iggexxixx-YXQQXXQXLXXXQXXKXXXQKXQYXXXXXQ- X. Foculw ond AcIminisTrcJTion I Sfucfenf Servlces Sguqjemggg Cynthia FQPPQSC, Director of the College Center: Larry Mosher. 5 x I . x 4 z 5 x W - K fo 'X 4 f 4 fe x N - ' x 3 4 X 4 P 5 x 4 , x fl ' 5 . 4 Z EQ. 'YX.X3.XX.'iXYX'X3.'i.X.X3.'YX..X3.."X'X'X3.'YX.'Y,X.Y.X.'X"A. I 'X"A.'X'X's13T'..X.'Y'.X."X3?XNX 01' XXQ-'XXYXQ-X3-Xxgg-X3'X3iX-13-X3-X3-3-X DIAL 88 151 3 x-xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx-Q:x.x.'x.-x.-xx-x.x.x'x'x e 4 X I X X X Z X X X I X X 4 X 4 X 4 X at 4 4 4 f 4 4 4 4 D- 1 K. 4 W -b 1 I Q Q , 44' 4 4 Adrnirwietrfatoh of the Year: Barbara Diae. 4 t 4 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx-xx. f Q t Z 1 I V - I - 5 4 4 4 e , Y 4 4M,,,,,,, v-cj' X 4 . r X .W J, X V K - 4 B T X 4 'L 5 X la 5 4 43' 2 1 2 fl 9 J , I ft - 4 5, e 4 ww 4 ,J 1 ' X 4 q ..,, f 1 ! Q V 3 X -319' ' X 4 4 4 4 X 4 f 4:2 4 4 .ia , 1' 4 5 4 Y Aeet. Athletic Director'-: Tom Kelly. g 4 Athletic Dipectom I-a"'V'Y BOVC1' xx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxX , 5 xxx.-x.-x.'x.-xtaxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 4 4 H X'-XXX-YX-X'-X-'XX-'ix.'.X1X.'Y'.X.'X'3.'X'A.'X3.'X'A.'X'A.'X'A.'X'3.'X'A.'i,X.'X'A.XXX3.'iXX'3,'iX.'X3.X'XX3.X'XiX'iXY.XX'xY.XY.XiXC.XK.X3.'C.XX'X3.'X3.X3.'X'X'X3.'iXKX.'X3.XX,Y.XX3.XXX'.R'X3X1.X'xX3.N3.N'XXT 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 Foculw ond Adminisfrcdion Campus Pofice 13111 Officer' Qick Clank CWCSP Pete 1: cb T si 51' Lu ChuckLaB Pache DIAL 88 lu, ,vi 3, Af" x li b-r MA4 fl"'x, mm 153 YD' Xwv 1. A i QQQQQQ-QQ-Q-X36-ggx-933-Q'-N,3gCQZCCGX Y,xxxXxxx.Nx.'xx.'ux'x:xNxxxxxxxxx.Nxxxxxxx.'Axxx'xNAxxx 5 5 5 5 5 5 5 5 5 Z 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 "Y.XC.XXY..i'Q.'X'XiXXX'X"XQX'B.."9 'Tl Q o Q 2' Q D Q :D Q 3. 2. cf.- Q 6. D '33, 'X. 'RX-'Q-'gXQ-'X3-XxgX--9-iXX3--iX- . M41 fm ca if-WI Q 5 5 C. X., DIAL 88 'C..'X".X.."XZX.Y.X.X1..'XK.YXX'..X."QXXX3.K,X.X3.. K "Y.X.Q..X3.X3.X3.N3..'X., I A. a . fl 4- 'F fi I V07 'YXZXXYXXX'3XXC.X3.'XXXXX3X.XiXX3XXX3.XXiXiXiXiXC.'YXiXXXX3.Y.i'XYYXQX f . x Xj-'g?-'X3-X'A-X'-X'X5-'Y-X-X-X-'X3-x3-35-X3-X'3-'z-X3.35-'X'X'g3'33-'X'LX-'QZKXQXXXXQ-Xgggi-Q-Q-Q-Q-:Q-C3 X3-X3-QX3-gXXXx3-XXX3,XAKX'X3,'XX'X3.XXYXYX'iXX'X'XXX3.XZX.XXX3XXYX'Q."X'.X."X3..'iX. 5 5 5 5 5 5 5 Execufive Ujjficers Any institution must have people who help keep all aspects in proper balance. Those respon- sible for keeping F.S.C. on an even keel are represented on these pages. They look to pro- mote the general well-being of the College and keep it running throughout the year. Foculiy ond Administration yxxgxgx,Nx-xx-x-x-5,-xxxx.xx'txNx.Q.'Y.x'ix.'x'x.'xx.'ix'o.xx.x 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 if ,Q 5 .... i3r'esiden'o DP. Paul F. Well Arthur' G. Clhaves, Executive Vic P ci DIAL 88 ' 5 gr L - ' ' . 3 Dr. Madeline Adler, Vice Pres. of Academic Affairs f QW" Q.. N1r. John Horrigan, Vice Pres. of Admin. and Finance NIS. Wendy Noyes, Vice President of Student Services 1 .-.. .,,, ....... ,.... . . W. --14,4 1 an I . -4.-H.-.M ,.u-un...-pQs.....-...,-.14s4e-::r.f.x-N A .. ,. A, .. ,U .F..,.-..,.. -....,.. , ,uv , ,, .. . . . . X -1 'ax:,:::.:::L:a::'.2-.....:.-.-...1 rpg :,- -1,-::::. :mit . . .incl-:......:: z::...:":... . .'.'...-.1- 1 " " ' A ' " ' A' . .W..- . 1. f 11' 1-1 .1 A- .... .. .-....z,... .... .. ,: . ......- 111:1--..-1----U--1,-4....:...:.,1 , 1:--.-. -.---I----I---J-0,3-fi., .. ....-....-.... ...Ji-. .-.---...-.--...J ...L ---.!..'!.,...1.If....-.. .. ....!.1..-..--- --v,A,.,,,,,,,,..,, 1 . -1'-1-'-'1:'1'1""""5:.. ,:..--. .- -----. . -. ., - . ---....-..,-...............,.-........-....... .. ...........1..1-3-7n,,.,,.,,.....,, ':- ,. --..-1....3:1vv5-,g,,..,......- -.-A ,. -.--.-.. -..,-... .. . ....-...................,............:........-.,-....,., . 4'-,::,':.','.',g........... .......... . -f """' ' " """ ' -, ....-- .... .1-M . ....... .... ....----....--4.J1,...,,-......- .......-Q.-f...f. .- 1.-....-.. .... N ' ' ' --ff,.....-.--.---H . 1. .-........-------:-5,-----5 ...H .... , , -... .-....-,-.--..,...-.......-...--.-....-.1......,.................,... ..--- mv---u.---a,-,,,.....'-----' -1 . . -'nr---'-vs,-:.:...::g:.. . -.... . -..-. . ,.. -.... ..-....-.-.........,.....-....................-,......... .. ...,.. ,L .......,..,.-3--,:,... -.-..-.... , . ... - 4 'e1m..-..,.. ,. ...-... . ......:.........7....,,......:.:.....ul..H,5.,..,., ... ....,,,..,,,............... ...,.. - ,----hh: mug, ,gn - -- -. . -.... .. ..........-...--... ., ..- 5 .-..-... . ,--,, -.... . . . fn, 1-4 . --.f.-.. ..... -,-- .......1 , 1-"m, . U, ,, ....--....-...... U -1 11- 2::::.r:f.:...-..!:-...'...-' J., ...... ....,..,.,'.--f...v.-..1--....:.,.-U--..........-..-...-......-...,. 5.0 -.....:::-I. , ,W .73,1-,gtk-,.,g, ,.......,--.... -. -.. ,.... -....-.....,.-.,...... .... ., .-- .. - --. -U--1--.......-.-...............-...-.----....---I...10--f--,..,..,... .., ...L...- -:I 1750, , , .... 1.,.,,, ..........--.H uv- -1:1 'I ,-. -- 'U , . ,.. , .... ,. A , .1 n -nw... , nn.. . n --.--u uqvnzrqufg , ,-1-1.1-U ...und-.--.--. 1 r. I B- .., .-11.-A..-A. 5 ,, ,,,..-....-W ..,..- .. -. . , .. .... .11 1 I U- ,, .. ,.. -1 ,.,....,,, ,.. .,.,. ,,....-. .-.. um - 1 v:. .. -..-..-,....,....,,,....--,-g:':: "":': -1- 'z-:rin ...15:.11-:z:1::'.'q",'1':'.ir.'-':Sri'21H71:3::::::'-'i-.1I:::.::gg::::ik.:-., ... .-..-..-.-:. .-,...:.145,5-,gg--,gigg11:,::.:.-. Q. . -:L gg 'f7J1':'.-:L17:1L'1I'::ri:-2L.:-11135: 1 1: 31' U nh... :.:uu...5.g-1.M1...Q71-.-::.1:7,....-.--..-:---5-rf--ggny....-531:-M5533 :::'t::.:::1.:.':' ggg:,'.g1L.,.,.,,,,,5 :,,n.n:,:3 - -- 1. wil:.'11.1F!-'-151111595'L:zi:::: zur.-l.i. 21: H- .5:E:i'.':::::1::E::-4:'E:r-1:17753'xl'De':-'lm--Ei:':.:'.-1"1:E-':":::sr:::: :::'f5U2I1:1. :2:r,:::1'2131i?5i"'?'rLr:::,:.:: 1 F5 '11 'i1'5f4:1T4:1:7i?En:wE:":".'::f'.:' 'favvz -: nr. ...--..:::'.:::::::!:.::'::.:r:i:.':-'Emi37i'?'5'4157?':.i?':'.:-::::.:..:1:::.-::::.::..:gn:agffgggarazqgfgm,-,,,1,-,...., ....ua..-'1gg.'J:.:....,.:.,g.5g:,,,::-, . . , 7:1 .1 '1i2'gL.:.'.!1'.1-H-.L--W1-3-ng: 1-11-1 5 fq-5 --'H?,'J:r,::1r.::11':1'.::'1-,ml-lf?-5--'.f:L12A.'.--r-Lyn,-4,1gv,--35-:7ggqgg:f.:g'gn.'!:7,fJf..-1:21,--,..--17,:::::::.-:.'L'L1:'1:.:'f..r.::L151:L.uri-.,,5f:L1 . .1 1' 11.1. 'Af-12'1'-172'-7--11'-3-E1.11'--'1:.:. '::z:'1r-':.z -4:r.:::r:::J::r.'f:1.::g1g17-'-451271-211-21::::?!.gr....-.-7--5,-5':::LHi::f.ILL'. :::::f'z::.::::.:'g::::Q1:.,-,-::......5733.-.1535-131,uq:J5',.--H--3,-,-Jiang-L 3-1 .1 .... at 312-'Z5'LiE2,:',':g::::?:.-:.::2?J.:. rf:. '3::u5:::'::1:.:'3112.::-.'.'1155-'.:Z33'1Q'.'f 135555553gil1:1ig:'.:::::::::'.'.':.,.....g:11:Lt:J2!2.11'::..fin-1- ----,-Mgggazg:.1-,L-:5,1::5::x:::f:::r::'5 . 31:-1-M :iL1: .--.... ,........, . .. , ..... .-..,,.-.,,..-....-..-f.-.-.-...NL-r..-....- .1.:.,..-1.:.. .L-al..--.......---......-...-wax... , --:gg-55' g,,.,. ...-,.1.4,,,,,,,,vb,,,,A,,,,,,,,,.,.,,, , 5--5. ,, ...,.,,,...... .. . .. ..,........,..--......-.-.-.--.-........... .......-..... ......,..5-7,...,. ..--.-g-wgf1xx.,1' v.:...1- - 24:22.z.-..---.....-.-..-..-.-.11 - ' ping, 1, nu-.-2--f--511',Ei,'T!T.'-32'-'JLH1 .'.','.1 'gh mm.1of5--211-Q-:AW5.1-:7.4:n::-1-zu:5- -.--.-..u:--- 'g""f:'Z1r1ul7.f!T'!g'Y..,2.g'L',,I .......-1 , ,,.,, .9-nn.u-.1nnqu:1::g:::g',-1,, - .. -1-51,5 .:.v,.,.:.. .., ...... ..-..... ..2g.f.......-...,. ::.:fg-,v::: 1-..-,...........-.....,......... .mu mm,,..,,,-:.: F. A Mm ,.... ,A ,g.,,.,i..,.....,..:s'....-.......f -....-,...-....--1.......,... .,.....J...r... ......i.,....,,....,1. ..-.. .. ...l,,m,43,-,,1y,,,,gg,9gg,g'.-..... l- 1 :.'1:. .- ---f---'-1--1'--9:2'frm--:. A-'H 11- "X::1"'.e...zL.::'.:::1-1' wr.1'.::.'.':.f:' I!!!-7?.JTT!L'?.: ---M" ,........-............-...--qw 1' '11rL..'-1 '-377' f""'7?'f-"1'":.::vf:1g "azz:uiv'-1-1'-21z'.':1.1::11:'.::::-::::1'::E.....:z:::.::::::.:::' .II-f:.r."rP.':'-" 1119551-1 ..5.. .. .':r!'J-1'-'515757473515-7:fL:1'f1.': ' :..:.. ..--- 1: ':' 1::1:r.::.'... W... . , -.--- -L . 1- -....-.-..--..-........... .-.:........ .. .......... Le,--41 .........-m:3m,413fggqru.. , hm: -, ..........,.,...,-. .t:..:......,g..15...gw..e..gg,::...,,......,,.,...,.s,...-.........7,,...,,.,..,,,,,hi. MIL .1 -.... 1 -:A-,I ,,,.,,.... .1:..,.,..,... ,.,.:z. .,..,:....:-....-,..'. L13-1....,...-.j:f.....:.......,......-..--..-..:J!....-..-,......:..,.3,:-,1g3,7g:.- -'-- --3111211.95527-1r::. .:. .11--ua.: :maui -"::4-H'-'f.f ..:,z.::. . 1 ':::1"'xL" ' -U-""'::: :::.::.1::':1:1:':""'1""-"UN:-:::::'-12" --':"-zz.-:......... --1----Q---P':-::::1f'-. 7.':. . , ,..5,:g,,1::.:':..,....... , ,,....:: :::. .---:':...:f, .::::r::1...:. ...-...-..: :....:'..2.::::.1:::':,.:.':...-.gg:..,:.. ..--,..-...-.W i"'fx""L1r5 ' .- hx: .... , .T -::L.f,,,,,,,,,,...., ..,,g,g.,,,,..,, ,................ ,,....--...,.....1........-f...........--...-,,:.......-.,.-,.,...,, . ..--..--g--::' ..u.:::,..L-HL IL...- ' "P - " ' ',-..-- --....- ..-.-..........1--av: 1 '1"l""'w-1--+. ms.....--......-v-------....--f..Q-,...........-....u..... . . .1---------1 Q: .. .--....-.-...,......-..-- 1 f "lei" 153134. ----In '::::.-'.:L:.':.:4:'-'r1:,.:::a-- J::::12lJi:.::. -:L1::-.7-"v-':: 'f--as-PL"-1'--'-'1:""'"':sJ'1:'f'f'L'::-4l1!S2'?5fTr.T ---1-1-1 ':,"'::'A::" 1 3 --.... .....,....,- 'ml ....-..-.-..1 ...--,.......... .......--- -.:,.-.....x:r--.-....:.-.....L.::1.:::::.,u::cr..........-..,1.-....-...Lf-.1-H, -,ggg..fgLz:gg:::..':.,...: 1 L7::.:.'.-1:::1'.z::'.::L1: " '11 'H--'1H:":":'1' ""--.a::..i:::',1r:""2':::a::f:::-:L-.::L2'::::1::m:':.:':::.:':::.::...:.. .......-....mgm-gggzggnm :::::.u1.:n1:'::.1:.::.:g1' ':z'1"":"u'.1 i?f'5:r.:::'zen--,::'::::1u-'11-'-1n:p1::'.:1'.1::L1.23171- , , ...-::1:.:11.-.-5-1-,-31.-, 'asv'--11-':1':r.1' --xi-1:-511521121-1'f"'1'!'1'.1'1-''----1-'--'55i::'.1:a:s::::-::::::: 2 ....1:p::::v::::-21222-1-E-1-----1:1 ':.?- !"-"":.:..-.-.-..- --..2,......... ... zi: JJwir..i1:::7:LtL::11S..-..---..-..-- ::::1:3' l...L1:Y-----:.2. :.,......--..1-:--- ,-g1',!,'-':?5,'Z7j,i2L 1 iw -----7--7 ,.:-- ,.-K...-....--.4..-...-..-..l...-.......,...L..-,,...-.--V.. ,,,, .-.-...-. ...-....-...........1::,-3-,1f,,.1..a................. ' " :".' -- - ::r..::r::.ar:-ma:::'.:::..':::mx.:::1r-:'.1::n:::-:..:' -..-. 1--Ae------1:-xqw...':r::.::Nm...........-w"r-gg: ng: V, .f., ,....-...,.....-:W-:m.,: .....wi-::.,..:.,3.,.,....:,.,-.mx --1 g::.gm':..:.,1..5-4-.5.1.1.5.15-B-'15,-lgsfmg.,,., 11' . 1 '- .' z':'f-'Evil--':::':::fE:::a'a:L::L'an'f:E:1':i1'::-.'::::. ' - 4211ffl?-'-551141151552:::::'.f1.':1f-'lrfififiH1Yl':TifE:11 . 1- :M . -.. 1:.':::u..:..:7:...-.:,.. r..--ul--....:.a.:......:.. 2' -1157fy-yr:,':"i.1.--------------H ---z--5,-31:-3.15-gm. Q' , ... mul...4'11---in-1....,.........-..... :5:,,g,,,,fg,.,,:1,,,:.....--:,..:.-.15-5:L::,gl3,,:g,g,,,,: .. . . "M" "M" 'M "W" ........,......-- ,......- -:.::.................- .......... -1 . ' -:-'WH'--"' ..-.--:----':,:',,....-.--..1-.gm---1--'11-gg-g .1 A ..f--, ' :fan::1:::.a:.:em::u.--....,.---.fr-'::::1n-::f.5.::r.--1.1 -1--' f ..:.,g1,-.::1:"1 111'-IXWSPR?11'1Egii.:::::::m:::117411: M ' . '. gr: '51 .'.:7:,:-g:::'.1:7f!.:11'::.r:1.:ii-211-743::::'.:f-".'::f.'ii.ilJLt!! 1. .1 . . .........,. .....-.,..,,y,y.:::".-'.z....-............,,-,.:1 1 H 1 , .- 11:51,-,nf:r.:11r.'-.:.-I 1123www-::::::21:::wn:r:.L.-:,, N .-..... . . v ---e--.4 .. 1: "-1'-------1f:::::-.-'..:.,..':'- ' """"'1-rr. 1 ...-....-.-.-.--.....,.g- .. - . ::'. 4, 1., .L. ,, "'-::f':7.... .... ,-.........- 5 ......:7:........:::.'2:11..L . , .W , -A .... ... :g - , g,...1...-1-I-1-7---7. -112: :"":..-.,...............J, -.... - '1"1" .-,-......,....,,.,i.-3... -1 L.:....:::.:::1...........---1,-gn-:.:..:5..:":.... 11- 11. ' ,I ---'111:-:L1::u::::::-:L:::::.:.-...-.........-... ., . ...- -pw--,, ,,M.......-................n,..:...........-.mm ...T 1. L.a'4:L-.5--...-.......--3-q:::::L'L::?.1::.::aL-Lg.......--.-.- 11, ' A -.-....:.--,g:::.'.::.1r::1.-:-L........---.----7-13---1--14.1"g::Yf!-171121:... 1 -an--H 4--I -fr1r-m-o--..1....u.un--.null ","'f'7C2.5.-L1.4....u...u-.......L'l...-.. . """""".' up ...-v---.--1:15-------..,..---. .... ....... .....--..-.-.-.. .. .....- 1 2 """I'1l'S 25.1 .C.L'..-vv--,.1.vw-"1"lF3"'N""":iZ"-'..Z1 ..!......1. 1--....1.!,,!1' .1 ' . .. 'J' . 5375-,:,..2....:.:m53:1::::1H,1,.fZZ:577.-1...-L....E...5--1.-..E-L:.HI--..,.It.2fj:'f7L-.:..., . I -1-'::'.:i:i'af-.-.:.k1w-..-..-.-:-..-..,-.4 .-2-fggrfiL':5'5:::r::.:::::t':!r.::...n:ug:::1:1:::.:::r:1 .ga- f 'xwz-r'hfrzirrrlrfffifl 112?1l'S'fiF-'1'-:-'- -1' -"1-.1::r.::::::s e.:.:z:'::If:::?.:::.:: :xt wane: .:21E:f ?.'.r.. :.5:q.rra1:::1ri.L11:1::-:L1-::::ztg--':::.v.'.:11'-1-3-,:...:.:.-..5:, m..:..:::L,4-15...-t., -,...::: ...4:,.g' 1 .:"L'.1LL.'C.-.L-..1.U......15"'F"1:1-?F2.11:GL1:::-4.1-:1...1-.-........-....-..-.......--f..-.. , ...-..--.-5--3--:ma 1 --'....-.....,........,...--.1-gs--1-. .-.......,............,..---...,.-.............-.-...., . . . .,... ,--, -.-I K 1 f -if-ms: :r.x:.::f::r.:L'-S11wi-11'--11---1::f1r..1' ::'.'.':f:r::::1:: '::anus.::snag-.f.-c.::::- 1 ,,..:::1:.'.:::r:::.: :.::::-:....- ,,1gg1,,..,...-.:...5in-ggg.g.fggg:g1',::gg'fg.,...:L...z-Q...-....--,..:-3.-3-153:--1.1-.1-.-.19--up . . W -,....-551gp,-gg-32:55gqfj:,'.1:'!.L I -1.:I3.Z1?:L1-T-"fx:ii1.1,,:L1.,:gggp:g1.','.:1e3!G7.'.!L1Z.tr1r?-L'-1r::.1-2.4--.--.'..::4g1':51 15-5.,y.:r .. .I .5 5.15: a -.5 ,-'43 ,511 L M: gp-331, --1----an-.:::t-W - -11:--':H:-'----sr-'1"11-':':'.:::1::1':..':,.:'. ...ar rx-. .....:::.:..'.. ...-........,............,,. x :HMx:...........-..2.P-A-:-9-'13-fr'1.21-i'E'.i2:!S.:?..:L'l1..!..1-I--....-.-L-..' ...1.'.-v- 5 ....-,,' nn.. ..1.....-..- w:::g'.g-gf.: '. --1-'zz-"-11331:47.12-F-INF2-1L'-41---'1--1-'sts-'-11':':':vr':tr:::I'a::':za'3'-121:-F.'i: -1 1-'-':r211:a'1---E:.::r11::.:-:L::.z...-.-...,..1 27-QT.-.-I!I.,-...-:::L5ggg5i'.53::G.i,i7L'12LL1:::..-.5:l.L3..i.::g::...-...L..-L-:L:.:n-h,- :Q-.. ' :.'5.::L-53.534:1ygkgh-ng:::g:f9::'157:f '-1 2YI:EEii?Ei!:'E:1: :1'f11WFil11'H153557-'4f1E1?5-72: 'mira:E5i::5:1E7w1:'.::::1::r.:-.. S15-1 1 .. -::m:':::z'-":L':.f,521Wfi3liEEZiP mfr:::r:u11f11'41111Gi1"22f7fYf1Yi::-:::::::::. :vga-.-rrmzmw:an-.-.::u.1::.xr :.- ':.-521211:Hfffif-1-:1-Lfm- mr.-'11 I -51. -,,,,,,......Y-,..,...-.-----970,-5, ,,.-,- ,,.. ... .',..,,......... .--. .-..- , .,,... .. -....--.... -1 ...-A 35: 3.5 wuz.. 1 '51-1'5?-ra::-'!!'1:::'::1:trz1E:.....:-.2S2:.f "1f:55""1f':wsP'1:?f-:5fw: ' .:--- .'f.Y. - :'::?.L'::::s:::::..:......-,HT. 1"3?'::::.g:r:.u::::!::L1.:::::::u::-11:3---551,4 M I L'qE5i:::L.,.-g,,:5:,i:, Q ME... 'Win ..... -ygfy,-:rpg-g1T1:'1:'1174's...--- , 211..u-n...1n-.1r:.1.m-.u-p--yu.-::':::.:g,-.....- 1. '55,..1.,.-..,.. -5 ....... - 3. ,,....' 4:1-.-. .,,. -:...,.-A.......-..-5-i:g::f,g,,,g -" -"""':::::::L:::.::::.4--- --rm--:::::::: 1- ::::a'::::'"L'.f:1':i'7' ' ---11-' ..':.,. 1-:sr-"::::2':.g:v:............., ':"15-':rm711122-fri?-112-11114-iff-'--"af:wr, .. e11'"'f12:'.:::1:.:z:::::' :FEE-' .." 'i I-' '21 :""'1"':' '1"'::.::'. :::.f::::::::.'.'::,.. ' ,.1:L12'-.--f1nv:-vvu-11..-,.x":l1''L'.:'.7-.I..Z'..--n i,',.i'1TL.,-1-- 1-un., -.- ---.'5- -. ' i'-.1. -J-' -1 ,. -. - hr.. "t..'..........-.---.-..:--:Ln-111:-J. 1 ....-Q..-.......-.,..-.--1'-:1f..4:..:........... ... .....:.....-.-21...--7: ....-r .... ...... .. .-,M ',. ..'..,......... ..1-Ag:-: '.":'1'.F-'5.::..- I wp-Q,-yang: T::Q:jgf,"',!I,2--.'Z-.mia-an-.nv-.115-I-na -:.:..,1:nLL-:::-:-nll:.- A xa- ,,,..., .vu L-15: W-:g gglh .- .vp ur.,-1 5-1. v,':JlL.u- --.HJ-IM. 2:.1:E:':::.-In-L--.-.QL-..- -g-:yu-'4::7:7.1.':::G5?, .L..1:?5i:..-.....':::.. "' ,::' .1 .1 -f - - gg- M' 1. f- .:.--.....-..t.,.....,,:,,, mu t,,A,, ,,,, , ,4,,,,...,..J,.:,.,.:1. .... ..., , . .- .,... ..... - .... .... ... .-. ,.-., . -K-,H ,uf A :..:,1,,,...-..,.Hm,, :r::1::Tr::.1x1:.:r.:-z1::-----H-r:5:L:::'.1!:::?J: ' .:::.-::::'::::.::'::.2::: 115-..:f rn: , z.-:..... ,:.f:?:. ...H T...-..5::.1a.:,A5LLg1 ' A''Lti:S:::::z':1Lt:::!,'I!1.5--...gr1"-'1'"--'':r.': :z .::!m:.'.g32:P,u:::!n '-::1'r,-, ," ": .. ...- - .u-.. n-.:.....,':'.,.-......,m - " ......-.....,.....-..-......4.1..-.-.us-...H ,.. . -. ,.-..--..:.4....w ...pu ..-... ,.... .... ,.....,.. ............, .......- 7:.hn......-.-.H.-.-1.-1.--rv-----1--155:----:::',.- . ..-e:...----..-....... ' .... ... ... -V - ..----. -----Q-5 1---.--5------1 L ...----1-1----1-w-1--1-K-4--"1r:::::...-::1. .... . .........,...-.......... ...-...- -- -------. ..,.-.Li-grim:-I-mn ,..,,....55::3J-:::g1g::g3gg:1,g, ,5,,...-....... ... . ....--:qmt--H.-... ..-:iz .:,- unifum 3-Mu-M-,,,,,,,,,,,h 1. 7:.:m::.:-1..mx1:-n---3:-1'---'r-LZEHLHT ,H ' 15'f.!:'-..:....:,1..r.1 LJ ,:.,..-R-.. -- -.11fg:L21:".-1:11. 1-, ---.. .1 A -.--...,:.-... -nf... --... ...... . .... ...nm 1.--.,.1w " ....... .... .72 Y... ....,:.:. I. . .....,:-------:'.:::::L::1:1::r::i!.,.1...-,- .... .-..-.,..1w...---W -.--M---gm. .:.,.:L'... H. ':s1:.'E'l'2211-2----1-----'-H1-'-2--fH':'-1 ' "1 ::::'.z':2:w::::.wf:' ...n.1:.::,:t-..1 --'1:11":':: :':.':1 - J.........:..--M---p-1v':Z'.1:'!-1'lt'::.':'::1.'.-I a' : Lf: --......:--v.--Y .-.1...-----1:12..Al-L'.:..-,J...,.. ---------w--L".:.::1L.1--....... ...-.A - . . .. .....1...-.-.nrgr M:-1-::gq1:..,... .......-....... :::l.1::.'ef2'-'r-12.2--r-----f'L--Wi'--:fur -1- 1 g:5.::.-:ra-....-, x.-2--:.:.., ,---....- ....---1-'--tx. .' ...-.M- .....-.53-g:1'::'r.'1-I.':2.::z:::..'f.. T: '-... ---.-.1.-:--: .. - - 3 ....... ,, qi .-::1:::.:..!:7:!....:---1--vnu.-nuvflffk. . ::g,3r35:,,:-, ,g,::,qg1,.,,,-- ,. . ..- ...!Z..------ - ,-. 5-1-uw'1""f:1':f:!.1!.:'11::.':55X'::'.: ..:' :r ..f-W,--5-55,17 -, A ,. .1 --1-3---L.:'1--p-.::'z::1::1:.L::Z.111. .'.t:L:r:::::::.-...-5-5-23.lm...-,Hg-g 3- gr:-gp,:,a.,.-fn '-'- .,.,,, -:gr::::,'.2LAL1.1:a:..,-..,...-..:.,,-..v,.-.- - ...-.fm---75---::':.:.7...-......:.. ... .1 - f.:g:.::':::L1f '-.. . .. .. . .....,..p. .. - A -: . .... ' -7S::i::1T:1-..1i---17'iil3L21:::7:.:''rx, .E : -xi-7-9.-..,.: '-a- 1. .rm-zz .n:..:::'f 1-'::.1::...' -li..-Li: U I 5 '51-17:55'IJS:r:L'.':.:...--5335-zzQ-,:v, f r .2:..7.L-::L1:'..-.. '--fr.. .,..,..':7r'::f1'1":z-fi1'2'5'-ff --'-":",'r :::' ,- i....-..I----:gym111:-:':L:.....---1.11 --- 'g g3-15311:::1:zt::::':..:......... l----u---'1-k--1f-I- 1-1'-:'::- 21:11-11 - :-' -:'--'-:r':7.-- :.-..-..-..R-,p1:.-535,- ' :. ...:.-.-...---.-:-.........,.,...,..,....... '""""---":.L:.1.'.....-.... ....... .... ..- A ':,:::'Q-.:!t....-............ . ,. ,1. ,...-------'v' -..u.------.N-....----...Q-....-,. .-,. - -:L-3-L -555- ' . ... nu...--..--.-1.--11:A-----. .-..-.,.....-............. ......-......-..........- - ' ...:-. ..-. ::"E.?f.i?-'---5-----1'-'----: r""..1.1: ::.:. .. , .1.-...w-.M-..........:..-.........--.......... . ,v .. , ..1 . , ..:.........-.-..-.....-.... .-5.0. ..... . ,.......-........-...--........-...-,.- ....-.... -,-:.... .. .... ,v ...15----5:g:1gzx131r:.:k5'xT.:g....... .... 3 .-.--...............-1--.uvnf...-..-37-...--.... -, ...........--..-... :,h-no I - 5- -1' U-'nr .1-..-..-..,...,----..-. 1- .J.-Q--.--.---.........-,.----..... ,....--... .4 ,.......,,.....-.-..L:::L.::M..m,,,,.,,, . .....-... .... . ,,,,.-..-....-.,.... .-.. .1 ..............-,,.. ..... -... .... ....,.-. .,.,. .. ... .... -......-.... .......-....... .-........--::,:'.:h a.--......,,,,,..,..-.- .. ...---.........-,uw .-.f.----.-1:--1-g-gg-- - , ... ....-.--v1-'-r-:":g.,.g,,. , .......- If 'II-11'J!f.'1l'1-...:...,::.,..-...M-4-'1'.'L'-' ' i:11:'::L:r::1!::.:!::t.'::.:..u1.--11211-1-N35 .::::ftizrazzr.:::st:.1.:.1:'l....:--a.-.2----H - ..-.---.-----------1 :sir-4:-.v:'1 ....., ..' ..........--..-...........-.....,-.--......,........ ..::......:z..........,................. ........:- . -..,..........:-.:-.UL -tr.::...: .... . .4 --.-.1-1-..-.-...-.-..,.,.....-.-..--....... ,.. . ....... 1.1.1....--.--1-...,..,.-.--1-----uf--' .......-.,,-1,,m,mi,4,m,,HL.,,,.. i ,. ..--........-.-..,...................x-,wp-:':.:':Pf'- 1 -..'...g.::g.H .:......L...-...,..-....:.,.,.-l-,,.-,,,.- ' --1 1 : .... ...-....-..,-.-- --.1 -1 -- -------A-------1--1---------1 - - ..... -" - -' - .1 . ,. -...........-. ............. ......,..-..,.r,m,h ,J " ":'5":":".:.1----L-------,-rw---pg'g - 1- 1'2'1s':::":::'::L:'::LL:::1::Lt:7:1:.-L..'::'.:rL:r2:1::Q" ,,,,,...,.,..,...:.........-.-z:.":TllJ-14?g'.:.-,.-..-.zu -" I-1-fig-W1-:.'-:':m:':.'.:x1L1:531.-:.-:5.v.:.1. .1. I 1-1'-w-..":WHvxxrf-'--.:.v:::'.::.::'.:r:.:':::':1'-1-521 . g:z1':::L:.:2::-Lugz..':.:.::..::,:-...:,.,M:-,-,fm15,11-pr- , 'I "1" " ' .,-,---------I' -"J "' -f-- 4" ' '3"",'1 .lf-LSL.. .." ' 1...n-8.1.1. A-Zu..-L.Dn.1 :j'1:'-1 ---.-.,-.-up--.-..-.... .,1..-.1-ww"-'7-""'513, . . A .--- an. . 1 -1-.11---:gf-1y..,,,,....-..-.........-......- .-4, ... -31... :.......-...:n..z...-,, .....,.-.,.,.,,.. ,-..-.-.Q 13- ....-.......---..-,....-1.-.-...-.-..-.'.- --frm"-'s:.'....-..-. . 1-- U-. : ... .....,.........--....--'Y"1.1-A..1,......-...,......,, ,........... , .....---......."-.'-. ..--------.-.M -....... ..----1-., -1--1 .--....... 1 . e- "'5"""1.?.....1.. nuuv.-..--gf" "' "Tu .Z71n... 9 -no-....... 3. .. .mn 5... ... ' --11-4.-.."1.1' - ,,,,,,..-1.-,1,....x..-.--..--1--------'T"'Tl2'1.J1-.'1t1T2..f.,- .Q - W253:E7:.:::.?::TTfi5':1f1l3'445211517212151g::v:::i::?::1:-ar.:::.EELirf:::.ra5.:E:zi::it::'1r...-1.51"if, ....:efx' :::.'.::L'.11::.M.u::::,:1':f.1:r12115115---1:g3gv::gg,:v.Q:?' 1 V 1-L1::L11-1::.::::1-:qgljlf-.?A11.'.!....1:::5......L.....:5L-11.1-.15-1y3g1::g:::5::g....1M:1,735-gggaa.:---ini-.3-.... 'I5.5-I4-H.....5-135M-:n.::-5:.:.::.:-.5555,gLE'g'AL"......-111.57.', A .mr1'12sm::'::::E:-.x::r:1'1-FC-'--ff? 1iE:EE: 1: .E:.':'3::1.:::.E:-:::a:Ag-.:f.'.11: :ue215111111wlisr-i2::r1:::11-.:E: ..q::'1?i::::::::::':r.2f:.::::.-.1::1r: ::f::.'::'::1211'!f2?1E-EZ555. v . FI-'-1752-4-11: --Lv.: flfifiL!?5?.'::t::::ig-g.::'-.H1: '.::'3:"'dun'-:1:,:7::g'::':':':?:::':211:lZ':tiLT!:::::f.v1'.',1T""" i':'T:L':::::,. "'g-""''HU"':'E-1E::fEE:t!!E:1::.':Ff::'g..:.'712.11-.---gl 1 . VHS1--351'-5:E:::::::..'.::.::11-Q-:Lam:::m::::::5::.z:.::::-.:::.:::::.zrf.:::.::2:::xLt:':::::::.:-iiili: ---1'5-2151'Lam11Ef.i:?:i1.-.iES1L.:::.:-f::.:::.::.::::a1:::f.1'.-gi:-51'-gd .. , ::::x:::::55-1--5---31-gszgggg-1:12.L----.y-gmygy:-J.,-,,..,::...:.1m,.3-1:L...,,,5....,.,.:m.1-----23-M ..-z'.1r::.1:.:.::::,.....:..-,...-H..---51155--gee...stiff-i:e1"::Lg::..': 1' . .5 .- f- , 1157ygg:5fj,..::7.:1t.a.......rv-I-',7i7:711'1,rs..:..-..g:.. .:.: 11.32. , ',17----Q-M-1-U--Q21-.21-11...I1:!!1--II:-.7111T:::7'aZ'iH1112TEL7II':F.'1!.'.1'JLI:LZ?.:z1.,......::......-Wg..-3-:3,,. . g'.'::"' " ' . . ,. , -- ...... ,...- ,..-..,..... ...., ,...-..........,,-.-.,.--..-.,, . M.. . .... ....... ....-V ......-.... ...,.. . .-... ..,... . ..-... .... ...-...-......- .......-......---,.. -.-10 , .,,, ,.,..,,, , .- :1::.---..!!--..-352.---y--f-3-5--gr.g.-,.11...-.-.W--1--.,-... -,.... .......-....-.......--....-.... ,.r--...--L...-....-....-....-1--.--,--.--.....If--f-1--vm-1'g':'1:z::1',?.L-..!.-...... .f ' .,f ,, ,......--...-.......-,gm.5,i..,,.,.., .... :...:.:,--....Hu.....,.V.,L.:m.m,',.,L.,...nm,-i.,.5... ..... E... ....... --..-,-.,.........-......,.-,....,......,....um.L-5X-.,,:,,,.....,,.,,, , -- 11 a?:'27iI-1fG2!F-17'--T-YWN----'--:"L'I.:EIA-5.11-1..1::::1-..1::::.:N-......,....-...-.-xi.-A--.A-an.S..:::-:..H:r.1ZH.75L'1?1..':f.iL'.:::::':::112.22.:::..::::'m.::.':.....-...-...-.....::-,-,:,-- K- X . 4.-1 , ...f..-.-T--.-3:L:7!!iI!"1X3'fi?L.':-r......-.-.-.n-z-u..---15-1751-5:4,g31:H.75-if-L----nun--4---3gg:-1--ff...-...,-.........--5-Q.........-....-1---57....-1-15-355-1155332.11535-gg,.,-,.,.. M . - -------f 1'-'-1 .,...-...:-..:..-.....-1- ......,...----------. an .... ....,:.- ..:.'.:::-'-"' 'H ..'."'-------------:-1'-'-111 -1-'-A-----" "- L'-.fu '...-......--.-...---1-. . .J ---fu-----w1v1,' , ..,.......:-.mf-H..---.r-....,... 1 L. l , . ..M ........... . -..-...-.-....-,....-f-........-.-.-.-..-..,.l....... ... . ... A L N,-,,,.. A, A, 1 - -- -": -rr: ............ ....... ....- . . .--MU gf--4.-...V--.. -..........-.:.........-.......-.-J.---W .......-......-..-......----------M.-H -1---.. .,, . 1' - A G. ...-......--,-.-...-....-0-..--,..-,.-................:.-.............................:.,.........,...Luqggl1 -.1 .- . .1--:....-....-3.133-:::,,,,,,.,,.,,.,.,,.,,...-- :,,:n,:g:,gg,'.,g5L ,-7:g:,'-4---M-......-...:---...-......-....,,,.............-qu---.-..,.....--in-5-mg..-.-:::::L.::1.....-. 9 . - . - 1 :""7::':::.1.:.........---...... .. ,.w.-.g:f::.:..-...-.-..-.-........--1...'.1:..-:r1:::-"- 1-:::1:"11:::'1::.z:Lz":5"::'"1.z:'1::n-1:--::1:1---..--.-----:-1-A:------y----- ., I 1 1'5WV""""L1"1L'Z .....--...--.snir-A-6-1-MN'iff-5-v15-:m::,5-3:.-.-15:LT::g.u.:::::ing-..Z:L1i-Q.vu.........-,..,....Ji..-'J..?:-:..-.9:at-g.:..,-:sm-W,L-3.--Hg2-,g,gq3gy,gg Y. ., . .:.',z::u.-.1.1...........5:za-:Gaia5'1-555:31-q:g:'.:1:...:-':'--.--....-1--Li..-am-1...-..-......--.'::7g::::.:-:gg1.:::g:,-gg,gf-51,-g1Lg',,-,17::',1:,.:,,,,,,,:,,:,.,.,.,,,,.,.....g.Hi.-.3--:'.:..g.., . .j 1gg1:::'::::::r::3::t,:-..::..mt-515-55:5::HiT:T.1:g,:.:g-g,q15:.gL::1'J.'::lsr:221713.-1':::'1L1r::.17.'ILT?.!L1:7gL'.'231::trf.-2.1r:::.f::L1'1:.1:.'.::3:,:..'.1::r.::r.',f1:::r:.1:flicqfzzfin.1. , - , , ...---7-pg.::az-,1H--1-':1::1..:...:1,......--..,......-----.,.......,.-.-....,.......,-mg,-::,..,. ....,.......--....-..............-...........,.......-,..,........-,H-37:-.:,,.hun- . . 1 '1Tf-1-4-M--1-1:73-1-1'-'-"-'--"':J:u::'::::'.:.::1:::::-z-ma1'm:::x::'::11:..............:.m::::-:-ff'---:I-M1--'-'1':'15-- ':":f.:f:1:1::':::xxx-:'L'.:-.z.......---...-.. ,1 . :.... -...-....-.-...---------g' L.: . ....,. .. . .. ' .... ...M .. ..-..1........... .-...-:.r,,:1F1 151121'-1221 if-77:1 :.z ...: .. . . 1.....-...........-.. . 4. , -....,.:..,..........,...-,...Tam-::g,g1gu...:.1....-.::1.:.:.::L...g..-....Q.:.......-..........:.....-....,,,g.,.g,.......-.....'.......,-::.....::,...-...z.:.:.z.,..........,..-., ... i-1:'::::::::z'.1::.:1:::-..'.-.1...--......-:,,::.,-,,:,1.:., .j....,.- ...ngmrfagn :,1:'::::::::::1e:,.-, u............ ........-....--vwv1-uf.-ra::-,-'::'ffx:.'1:-:.::zfr v --.11 , ,- ...-.......f-.-.-.............---------J31.'..--.1,1-.--M....1..-....: ':1.-..,....1 ..........v-.111-1-.-.::..-::':1.-7:1 ':1"..."nztzff'5A':.r..--....-..:..p.......--9-v' N T...--.....-1-1:'T.?:g':::!:fy,':::1::::..--..... ..,.:- .. :mmu:.:::::..::..t..l:y,45:....-..,-,....--...Jar ':L....1:1..-3.:i.2'1.--.--.--H,-yu.-..:.'...U1 , 9.91 ' .'17:f.1r::::::':-L..---.....:,--Z-gl-'::"--Lf:'1:1-..g-g..--X--1 11. 1-1-.J.........,......L1.:.--.......tt:..1!::'.1:U:::::.'7:5':SL:"'L::L'Z1L7'r:'.'-273.2 -.:!.'.'I:'.!.-. . 'Q - -w---1----Q---1:.:::':':'::t.::......g . --1' 1 -1-'---hr----11-'2'-'H-rn.-f--T....-.....-...-.---1.-.1i...1:t.--.:..-.--1-.-1..-......,.-.... lf.- ' -.-7...-....-.K ,,,1.::.......... .... .1 .. .......:.. -.3312---.,---1'-gg7:1L':::.::.'.':::'.q:-,gynf---..-........,-..--.....,,...,....,....:..,,,. ...Aw ,H 1 ::.'.'.1:,..:.:.-.... ,.. .L-lv ..f-gf,-,-11.15- 1.--1.-..'.::5:n.....-.....-....-.U--...:,'.::.::.:':::.-:ws::::::z::".vr:.:....1r.1.-..z.- .1 f ......-.-..----.---- --1-f-gm -11' 1. . -..........--. - . .-----.u:..-,-..., . -.--1-.U.4---.-.-....-.--...... ,-.... ' ... - ,1:,1..,.w.-..n......- vp!! .-1,........1-+-y7y':L1'::...1731...-1. Llgpg- -3---, .----.--....-.-..:.L3--5-:-:L-3:L3::-1-.:,....-...i..--..2f:'.L.-51--a,iE5.......:..:.-.i.-l1.f.-- , ,1 . J' I.":T2T:LG 217-...r-'-1'-:-' "' ---0" "" ""'." 1. ' -" 24-f.'L1 ..'17l2'Z"' TJ:'.I'7-71.LL.-L-1,---v--ul." .5"',L22'1L1'l'f"1""-"10TY'2""' ' "" " ILL' 't ' 1 -Z.J.........--1-.53Lm:,.13:3g-1........,.,...----...:..1...:.....: ue... .'..-.....--........--...:::.::...,-..:.1gr..:::::.'.:-efff:f.L::.'::v:L..1 .1--. 1..,.n. .-3,5-171.xv--3-::,,,,,,,,..,,..-...,1---.......:.........--.-.Lu..........Izz..-i:,:L.,:13l1'1:L-1:3-uL.....-:7:35..1.,..,,.,,,,,,,,,g...-1-......-.t-... 1 , ----lu 7 -........-.............-.-. .. ,,.......... .,..,,..... . .1 W U, ... .km .......,.,,..... .---............. ,. ,, . .......--.. .... .-..-. A ,,,, ,,., .... ........-...... .... ...-... .... ..-.-....---.-.N---I.. ,--1 M- , ---,..-. ,.-.....,.,,,.,,,,,..-.,...........4 ,, - .......-.-...-...:,:L-mqmlw..-.. ,.....,....-..--..---R-.....,...-..-......,.L .5 ... -...-...1,...........- ...-.........-...-...-..-........1.. , wffi-:::1'1az:.'::n.. .-.--.-......---.u,..-,CMJ:::L::4::::::.4Lz1:.::.::::.::::::....:4.11:-.:::.1:g:::::::.1:'u:1::.L-:--3-1---ff--+1-----M .f .- . .JT:...........:-...E-5155517521.227751T!1::11....m-.-..1-.1..:,.-..,.uw.....,...:'5E-5....,,.-.---..--.-......::.--.113L1Z.Ehi7!:f::L'.'i51811? -,Hg 4 21.11::Jn:1':2:.-Fi2f-----------'HH--ww-11:51g:'r:r::::w2Lt:1t.:::::::....Lx':.z1'::t--..i122tf.1:::.1:.:::fv:::r'f:.z2:L'a:::.1-1-.:--'Ef:-1----- - ,- ---I--1-'Ii-1-'1HH"J::ug-:,'.::nf:::.-:::':7:.,..1...-....-,f..-....-...---g....,.....-,.....-........,-...1-.....................-.1'2..s-f.--.:.:ir '-:xv-'x1v:':::.::::f..........f----..-:vu""'f"::::1:::L'.'.?:.':.:::.':if'.-I2fi-Hr:L-.':::z::'-75235:-::.::L:':Lzzrvf---gg:---- -..-J----.... , 1 1 "---'f --.--------------1--HI-v-----In--H -1- ...,.,...-...-..........-....-.........-.:....-.. ..-. .....'-2.rg-..--.:41:::.r.':L'.!::' . ' ' -- f. 1. -fi. .fx 'iff 2 ww 'f'Li"' 1: f v.-, 1- .11 . - - -- , ., 1 1,- -.:- :z,"f,,.:-.fa b3,:,,I' 5.1.71 zwaxxrfxw '13,-3-'gfgric-5."A'fE - 51, v' r . . . .7-,.-1 . -- lf' 114: ,- ' :C 4: X !" 1-X 1 4 111' IQ AN- - . ...,.r 1 -.41 . . ..-...,.',..-,- J, U. 1-5 aus... ' A ' '. '.LZ.-.ng Q' "-' , 4 -535,911 1 -QYQO - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I - I 1 1 Y all. 6 Xiaiix Kelly Aguiar Clothing and Textiles Karen Albinson Early Childhood Education ,tad Celdra Allen Clothing and Textiles Nura Ahmed Food and Nutrition fir Hemalatha Alexander Business Administration ,. 2185: no .. r Diane Amaral Soeiology 'K iw--' N 'Q Qi Susan Anastas Art ,am i ,kt XX X. ff" ID x x- he ei . Linda Andreola Clothing and Textiles 23 , x Nq- wilaw A , ,I x.l. V l Q ,, H 1 W5 LX X 4 if , .- ' ' , Y , QE 7 'if l A ' f X co . ..,V A .t , y 5 by - l WSL .. 1. Eva Apostolopoulos Roland 0. Arcand, Jr. Linda Archambault Mary Ashe Eeonomics Geography Chemistry Economies 160 DIAL 88 Aff! 67- Humczn1'i7'e.v Pro ram: I fag- " Tom Cottsle leoturaaa on "Torr1or'r'ovv'a Family." Author' David Nic:C3or-ci sigma his book "Ona Day at A Time." Fialph Nadara laotur-as on "Tha Ivlenoe of Atomic Energy." The Arts and Humanities Programs of this year have resulted in inviting many distinguished people to address the college community. Some of this semesters guests included Ralph Nadar, Dr. Tom Cottle, lane Brody, Authors Toni Morrisson, David McCord and RoseEllen Brown. Future Arts and Humanities Programs will provide campus with many other intelli- gent and interesting points of view. Sludenl Life Ps Author Stephen Kellogg. - """' "" N f "--- --ff: :4,,1,o ,,,, . -' -o xxx X Lleutenent Governor Evelyn lvlurplfwy speaks on Women rn Polltlos .Jack Foltz discussing soorts DIAL 88 :Mas 4944 gf -w -ffm a il", 5 pf' , .V 1 wiv' '. , .v 4, .4 mv f ix! V ,W Q. d , 13. A f Q 7227 ' . A, ' 1 ' fly 1 "Nw, I' K ' F, 1 , 5 3 ' zyikjglfj- fl, , K 2- J ,gf fel j'. f ' A'7W5'Wx5F , ' L . r 5 fffa I i f A, G' If - ' 2 5 .5 f A gf-5 , . - f ,, ,,,. - Q v .al V . f-1 f Q eb n ew 22 ' 3, - , f. ww, "" 4 " 1 ' 1 'V . ne ' ,131 4 3 f 5' 3 f gif Q' Cambodian journalist Ditn F3r'an Pecounce nie ex- "gg, 'if' :gs oerxiencee with Une fall to the Knrner' Fiouge. A ' ' A , 1 f QM . . 1 i Hia Excellency F3.K. Kaul on Indo-LLS. relations 36 Student Life I Ram Aid Ill Ram Aid lll, sponsored by the Class of 88, is one of the Colleges more popular events. lt gives the students a chance to act as their favorite performers. A chance to let loose, have a lot of fun, and maybe even get prize money for it. This year's winner gave us his impression of Whitney Houston. Ram Aid lets us take a tongue-in- cheek look at pop culture. lt always provides for a lot of . VE'-414' I Lf' laughs. You never know what you are going to see. lt is certainly one of the more interesting outlets for creative expression at P.S.C. N, 1 .1 5 ,H-4 . ' ' fa-gm v f L- wif? M,-'ri-ftisri ..,... A if A so F 'in I l 1? F' s, is 45 fa i A rf 38 Sluderii Life 5ancfz50xXXV,- S is yum Fun was had by all at the silver an- niversary spring Sandbox XXV which featured many new attrac- tions. Among the more popular were the "Create your own News- paper Headlines" and a special re- cording booth where students could make a tape of themselves singing their favorite song. Other booths included balloon animals, photo-buttons and a cari- caturist. There were plenty of co- medians amusing the crowd while executing sleight of hand. The crowd braved a chilly wind outside while enjoying the talent of Kevin Spencer magician, campus bands and free Smartfood popcorn. limba Vs. 3, it mf" .22 ,i fg i xv, '-Tdpsm' , ,X , i If .gi , 'V w . ff, fr" , A. 1.31 -c, ' ', .Q I 3 ,H 144' Y' -K If ' R ', .4 fa S v 1 Us I ..,f N er 'f'fm4"n J V. if .Wm 4 N ,ul at v' , i Student Life ,, We Y . y 14 if 3af-'f r-f F Q .M ei Q x mia 0 cp,,, agfge fgigxfv pon . ,Q , ,lar ., 5 Af' , - The bands at Sandbox XXV offered a sampling of the musical talent on campus. Many styles of music were showcased from rock and roll to rap. Also included was the final Sandbox performance of local band, Nitrous, led by jeff Chaulk. Nitrous has provided the closing band per- formance for several past Sandbox weekends. Once again the Sandbox celebration gave the students plenty to party with until it came time to be students once again. Q Q .Y ff? 1? ' , 4 , r l vm: I , . . ai' 37, 'J - 4 , KW, 'W' A.. Eff K 9 H fff 1 C. . 41 .,. ' M' n ,n . 'v if 95? E, A , ffh "sins X 1 WA Student Life Heahd it through the - Says Kar'-eh as she picks up the back of the Iihe. The meh enjoy Ea cold bee-P while Iistehihg to the concert from the pub. The Boyz performed at the Sandbox XXV . Concertfdance. The dance brought Sandbox XXV to a good close. The crowd had a Chance to dance the night away thanks to the great music. Larnea' Hczff Ql f Behold, our' feewless leaclerf, Elis- abeth Hogan. Larned Hall houses ap- proximately 400 co-ed stu- dents. These students are in top physical condition from brav- ing that never ending hill that they live upon. Also, being the dorm closest to the library, Larned's students are an ex- ample of upmost intelligence. Hall Government provided students with monthly news- letters and other activities to en- tertain themselves. L 5. e 1 E 8 5 lie E i N. I .f ' n 46 Sfudeni Life i I ' - lvl xx ,. if ""', ii 'Lo 1 if if :Q'Wf?2?i" if" S . 3 'f U 1- Q " :ii 1 -1 'Y ., W 'fix , zz Y, 9, 3 Q f fi, 4, .x-, ' '5, Y -We ., , Q' in . 5 j "rf ' "' . ,L Q ' . ' 3: b f . i 1 To wer: i 5 if: ,uv 'HQ 7 1 ,,,-. , A gr ,, Ami M .jf Tovver's resident: relaxing in his room, decorated with his tastes in life. i i A- .1.-.1--1. ig, 'Q' 5 i i , ? M1--. 73 u DIAL 88 ffl 'N I if 1 . f in L17 wt N ,uv C B wld' E L T I C S f Towers Hall, the largest co-ed resi- dence hall on campus houses between 450 and 500 students. Being one of the more popular dorms on campus, Towers has a reputation of being one of the better dorms to live in. Due to the size, it allows for many different types of people to be put together. This, of course, pro- vides large groups a chance to get together and study. When all the work is done they can have fun too. It isalways important to have Correct priorities. ff 52? Linsfey Hczff Student Life Linsley Hall is the third co-ed dorm at F.S.C. The three floor building houses approximately thirty five males and flucky for themj two hundred and sev- enty females. Linsley, not being located in the center of campus is not often a first choice for incoming students. The students residing there, however have had pleasant ex- periences. Linsley has been de- scribed by its students as a "close-knit" residential com- munity. 3-.... Please deposit: 'I CJQ2 for' an additional three minutes. ufwmugg y . 1..ElQ4E,j 3 . , in l N QA sv- M-- ,lohn Ml'lJdFi'll l":l'0Il0lllll'S 'M' Q in... Charles Mennino Business Administration X fm.. Donna Mills Clothing, and Textiles an .ff-'iv Patricia Montgomery Early Childhood Education 'V ff' A, Hose-:nary Ml'lldllQ.IlllllI Food and Nutrition Nlivlluc-l A. Nl:-rlinv Sociology .m rf .' Anne- Marie- Nlitvllc-ll CUIlSlll!IK'I' and Family Studios adm Patricia Nloonc-y Food and Nutrition 4 adkf' ll.-iili Ma-Mauna liuhiin-as Adminimtr:.ition X Q N I -, i cf", Kun-ii Nl:-him. lIonauin4-r and Family Htudim 44 ,. .N liaurvn lVlolinari AFI 5 f' M . vi M-' , . Yay. .92 ,i s R515 'vw-W. ' li i 1 , t .,. 1 fihristoplwr More-iran Millllt'llIillll'S - , ' .," 4 X I 44.1 'V 1, 7 if 'I' mv E I l .lunu-5 l'. 'lim-lmn xlillll4'lllklll4's 'H 1 1vfZ'i2 ' " .1 v"'y 'L ' q ,, . 4, 142-ff, V, ' f ' K 1,9 f ' f ' Q Nt 4 , I 4 ' ' I9 ' ' ., ' ' 35-'Q 7. .M 5 .13 ,U ABQ 1 v lm-xin 'lrlilliggaul lfllgglisll hryf, ,. ,of , X. ,- ,'T!,.. ,., 5.,.f,,,E- ,.1,,J n 1 A 4- 1 .SZ if -' 3 . 1' ff Wlurylille-n Wloniz tlonsulm-r and l"umily Slll1lll'h 'Q La .lill lwllI1'4'lill'lllll' lillllllgy 177 Qfx 1 iw -.,, 1 .Nun Murphy l':1'0ll0llIil'S . .1 Af: 7 , A Kelly Nicholson Clothing and T1-xtih-s Sta-vm-u Uiliriz-n Nl:-dia 1Ionnnuuivalionr. 'RAW - 1 ,KW ,, 'l'imuthv U'l,ougl1lin ff'- Mary ll. Murphy Politirs ,Iill Nlt'IIlC'Zyk Consuiner and Family Studie-S lfnlwaral Uckf-rlry l'lllgliSll 'gif' 1. ,,-avi A , Q... ., , fr , -"'A R Kllllllvvll U'Na-il , W-M1 K' ffm ,..P' Nl. Merrie Najimy Early Childhood Educ-ation ,lf-ssica Niro History 4 5 Nancy Uillonnor Nl:-alia 1l0llllllllI1ll'2lll0llS llI'll1'0 Uwvns 'bn 'w,.,,. Robert Nelson Economics Lisa Norander Early Childhood Education Thomas 0'Gara ' Biolog' wg'-"vu . Kristen Panlumslii lVlillllt'IIl2lli1'!s llllllllillg and 'l'e-xtih-s lVl8llll'IIIi1ll1'S Mvalia Communicatinns ing C--" ' 4 .I-vs Daniel Polagrutn l':f'0H0lHi4'S Ap. F 1 Kathlevn Powers Psyc-hology 76' ..4-1 Susan l'uque-llv Xrl WW Nlury lflla-n Pvltz-pit l':1'0Il0llliI'h rv'-A f ,e 4' qv .Q ' 1 . We " 's Q, df? 7 UK 4 1 Q 0' 1 Q 4' V15 ,,Q if .V 'gif' , ,pg . Ag, k 97, ' 1 , ,ks , L V, -frjff-5 , , 'gf.n.L Ril'llJ.ll'4l Pura-c-lli Vs illium Pulau Mc-dia 1lmnnlunirutiuna Hl'llll1llIlil'h ,avr ft, Q, ' ,, ,, 9' "f K " Q? -- Maurw-n Pom-rs ,lilllll'5 Pr:-rulvrgusl Cenrnulller anal Family Studie-3 l':t'0lllllllil'h -df tw 95 4 , 3. , ' ff, 1 v . t-, FQ! ,ld1'1llll'Iillf' l'e-rrilanm fzlutllillgl and 'll-xlilm fi ,E lhum-lu Pivum- Hlnglisll Diane- I'oM4'l's Hurly ffhilelhuml l':1Illl'iltillll :fa ,F fb Y n--- Z ' FA, 4' 4 . In, I fllxrisluplwl' l'l'cnim-5 l':1'0llUIllil'x 179 Kristin A. Pryor English 'EQ I ,- -r Christine' Pulturak Art .lalna-s Quinn Snviolugy .lvffrvy Randall st I Illllllldi Ren-1 I1 History dm lt: Nl: dll l mnmunn .xtmnx .. 1'-my , 5 s fb I-I - rw . ,. I I' .QMQXM 11,5 lx Sandra Rirllarfl llllrimtine- llignlmnlm Ximw- l,ynn linln-rtf ll El'0Il0lIlli'S l'aym'llnlugy l':wy1'lmlngy l lwu- ,.,4-1-- ' X, :film 'L' ' ' ' ' " ww - ' ' :a..., Q In " Q Q " .ZA if . , N Q V "' fd '0- I , . l Wx 3 ' kj .......,. ,.4. 1.-.-,,.w: " Joanne Rolwicla Ihnm-lu Rmlriglnm Cynthia Hogmx Mwliu liillllllllllllfilllibllx Biology Clothing and TQ-xtilvs ?' ' 7 J f- l' , " E Christine' Hunaynf' I , Clothing and Textiles ,gan llrlivlluvl l's'lc'r Rnppulu Matlu-nlalic-5 ,v,vu " A1 f '71 f.Q'lIll4' lfolwrts Xrl 1a,c::,-,mf f A fav- .- . u an A as ' i .I 1 wal Q 2 S Nurniu link:-5 Fnml uml Nutrition ' '-"' f - --lh i M' l ,ag V 'il r ,K , 3 , E33 K ' ,M I .I ' i ,Q an wdk A v- Ar l -14 l l Carola .lanv Huw Ste-plus-n ,l. lima lfmnl and Nutrition ,Hi VM ani' ,V ' 4 ,L , . L ., --" Gail Salvuvci Mary Sunburn Mark Sillllillllllflii Stvpln-n Surnuslxy 1, ltngllsll Biology liiulogy Psyvllulogy li i 181 gat tl 'Y :gn liuhin li. Sanmlers James Sawage Jennifer St-hnck Stwiulugy l'syt-lmlugy Psychology f' X Mark Seaman Lydia Marie Serrano Christopher Shanahan Eemmliiies Harlv Chilalhoml Etiliratiuli Eeononiies , Ro'-1 Marv Shar r W ,s :i K l Q I f fa , X X X ' .0 R Mau 51.1 Nm in ug ine-ssy He-rnatlette C. Shaw 4 Uv l'sw-lmlugv P ng ish fe' 'N JUN an 0' Y'-0 Kathleen Sheehan Tarn:-ra Slim-Ilan 'Uivial Shim! lit-mioiiiivs PSy1'll0i0g.Q -'Ui X iw Stanley Schroter Computer Seienee Mathioli Shanmugasundaram Computer Science Qu fs- if Paul J. Shaw Business A-Xdniinistration ,Q x ws.. 4,....f' Nlelanie Short llsy Flllllllg-'Q "" W, 5 fi Z Nunvy Marie- Siluwlro- liiulugy 'x t ', . '- ly 1 rr -. -- 32,1 3. 75 ,J Y 4 5,4 V M, If Xlgff. Q i z.-'. ' ,AY-,Q-5' . .Vg ' f ' 5' z Vilffi ff . , v. . 'Q' A f e' 1, 5, . Q 1 ,..,,, , 5 llutlwrim- Slum l"1lt'lll1'lll2ll'y l'llllU'illlilll I 1 I g , a."l".L ' ' Q-f EP Snadra Souls-y Sandra Soruka ,ls-ffrc-y SlN'll1'l' Art Clothing uml Te-xtilezs Me-fliu flllllllllllllifilllllllb cf 'I ! N I l . 1 .1 ,sr W.. " vwx it . I gif? ,. -' 'T 2, A 2, . i ' W. K, . A l , ' ,.,,1-wir? ,W - ', QA. ,, if . v . J I , 4 l 4 nr fir-, A 1. 'Y ky ,lilbllllil Slxlure' Sillxllillig, I l ,le-mule-r Nmnm-rmunn Mullin-lnulim 'fi ll' Q m -,H ' W7 effif, if ' 5. 5: ' ' , , ' ,K 5 , V' .uv 5, Q 5 K 5 if A 3 J s 5 , I I A 'X 1 , all . i A . g 'f' ' f1z?", , -f' 5? 4- ,I J A Y K' f I .1 Holly lfalln-rinv Spun' FVI1-1li4-ul 'l'4'm'lllmlogy "Q av' ' 1 W Q , ,,, , s A gh V5 '29 q ' Cynthia St. Cyr lfrvmlan ,l. Sl. Cm-orgv Lisa SI. fLl'l'lllillll Limla Slulnlvurl Me-dia U0lIllIlUlll1'2ili0llS l'lIlf,fllSIl Phyc-lmlugy Pulilira 183 'lirury Stowa-rs lfnglisli 13 Lisa Sullivan Pzfyrliolugy Maltlif-w Sullivan Sm-iulngy liivliurcl 'llnllmi . .l r. H istury 1811 vm- A. ' lVlauire-1-ii Sugruv Early liliilmllloml Eilllfilllllll Mark Sullivan lfvoiiuillivs 'lla-iw-iirv Sullivan Sm-inlngy uw. Julie' 'lknulmsi-in M4-elizi llmninunivatiuns J, "L 40 15.11 fx M. 1 ! I ,. 1 . .4-,Aff ' . l ffiiifg' :J G , '?'.v" 1 H M- ' J". I NH. ,of If , 'iw U ::. N me ,u,.vo V , Q-A , Q ' we .V . an Z I. ,f 4 ,' ,c ,f ,Q .599 ,- Vg n-Q., I g,.,,6'n X a w 'sa 0 ,xo ef 40" Ho A "3 ggi? gy -f' "0 'V .fff2L',"f-.fgL" "D ' , if uw a k YA . 6 o 'N.."'4x 1 0,1 Q' 1 f: Ya.-' 'R- 'fi' V "v5":g' A ' .. .?'ri,0 an .l i8"',jj1v Lara A. Swan Kathleen Swift ii0IlSlllllf'l' uml Family Studivs Clothing and Tvxliles 'UN kewl?" l , Anita Terzi Kelli Te-ssicini lfuglisli Matin-nnativs : 'VF 73 if li i ii! -ri .' 4, if , Ili, A 1 , iz iq 1 . L l llunic-l Trtranlt History ,gf-' 'vi Z, . N I ! lx iq Karen Thurson l N . . ' lfoocl and Nutrition il lf i 1 Belinda Vale-nie , I EI'0ll0lIll1'S l Shivla Venkataswumy I Sociology l l l 'wzlzwfff -- . Q 3,57 ,W , 1 75 19? 1 v vu, .,. -, i v, ' lu 'U Ok' ,aff ,,-,... W... .lI.fr.n3. lvvfn .vw 'i A. .,l,m, -.!g1'!n f- V -,' ' 4 .4 ., f,.. ' '.fv,'vy " 1 ,fn u .'1,."cy,, .5 E v ..,. ..f,ml'. -.-..'. L ' 1414! llc-illi lllllilllvl' Spanish i 1 .Ewen gf'-3 llaroly ll rllmlml lfoinputvr Sci:-iii-v fd.. 4 l I A 4 2 W' A"' X llavinl lf. Yulinotc- Soviologgy Kelley vlflllllll Psyvllology 1 I S V 1 r 95 2 lxun-n l,. 'l'llaye-r llonmnm-r unil lslllllllf Stiulif-5 ,lolin 'l'o5n4-5 lllslory ' 'ii "' " Q llicllarml J, X anariu l'll'0ll0lIlll'S 'Sf -,, ' 'C " 'Ng' Nlalirc-vii Wucle llonsumc-r anal Family Stuilia-5 '. fl '. ,Y- H 5 42 fm T 'uv' . 'V , yi' 1, Y. ,if X JY i f i- j if ,., :N , f . ax Y , ' l ah Q ' ii 7 5 ii A Hi lfvlbllliilll lliornton lllotlling mul 'l'e-xtila-+- ik' r if llama ll. lurrln H4-ogrupliy ? L is - ,- Q" v ix G If .Sf 'llivliue-l N ua:-l lfq-ononlia-5 ffnfik 'wwf lxure-n l'. Nlulnli l"oo1l aunl lNllll'llltlll 185 qs. -- W, I ., 5. NP. 5 nrt. ,ga 1 Wt if V - E11 xg, Lesley Ware Meclia Connnunieutions AC" ,A ., jj Ann Welch Psyvhology 3' wx L 1 .L r lflizaheth A. Wlli-cxlf-r Consumer and Family Studies 5 if ix. 2. . Y" A 11 ,, ,,s,g? Maxine Whitney Food and Nutrition 186 i. F51-wr. lleitli Webber lilementary liclueution Jonathan Welsh Geography lliane Wlli-lzlll Psyeliology 1 4 .lill Wilcox li0lll'llltl'l' Seieiwz- Linda Weidner lieononiies 415. -' v tg- f' 4,-1. , ,,q9 .','r. I, 1 .Q ' r 1 4 . 1 ' ,J 3, 4"',if ' 14 3 ' ' 's"'a'dt 1 1, l 'lvfozf .',' f 'v,. e 4 ' X -:,49',.' .4 e'.A' - Susan Wennerberg Media IIonnnunieations Gregory White History fl: .P Km in Wiililer Soeiology Arlene Welby Economies r, it es..- di, Karen Wesley Psychology Anne wlhitloek Early Cllilqlhoofl Ecluration J-4 ini Patricia Williams Clothing and Textiles IQ! Lori Williamson Food and Nutrition l 2 1 -Q. Jane Young Psyvllology J ,Y sl 4' 1 H '+ 1 in I f 19' sf' Lora xyillh'l'5 l':1'llll0lllii'h QUN 'GX ,luqly N llllg lillglixll S! ' f i, 3 Ste-plluniv Vkitze-ll lillsillvsn xtllllillihlfillthll ' 'TT 3. 5, "ig, S t V t x Q 7 Q K ,.. frlllll Lill'C'21I'lLI I':1'llllllllli1'N et , Nillllf XX ytlu- l':wym'lmlngy Nlurk Ziln-l Sllfilililgly fd" '. f "-v f mite lun Fermi und Nutrition ' t Q 1 its 187 ,3M,,- -x ' .. 'agicgf V ' '11, f va, 1 "iid 1 "5 ,jk 1, , V . , ,, .i'f., . 1 K 22- 23", . esaaegf? , 1'-2 'fn 7 . .jf -ww - ge . , l""'1 " ez ' r " -' 1:4 iF,-!E .,',w ' x. ,, V ' . , -, U ,.L ichelle iixargaret Dailey A 3' V' ary Jane Heal '71 ' V arc 1 , 4 allaliv onesv ' y ' M rr1S Z 42" 1 , 112757 . . r! N J' I vb vying ' n 3. . C z ,x 51 vi v A dl n UL f I v 3 L ,,..,. gg,,, X , 5 k ,DQ . 1 'n 'B 1 A1 F . ll ' , e -3 , . s I il v 'Q 1- -1: v 'pu A c f A 5 fifs. f.j-.331 Q, , 4 " ' rv' ll' 1:4 .1 F wh , - 4 ,-, m 'fu 'J' V .f-. ,. 4 -511 '-13. M., r 3 311:33 , 5 ,. 4 'W f . '. LU, 1 :N L In ,Tw - ,. ' fl' .' MJ, . si I-,ii 1 ' , 3 " ' n 4. 'ff 4. , , ' :Ja ..X,,,... , ,d f' f4?5'- E, 5 i W rp, " .-..,..-wr . 5 4 "" .1 w "Ts AZ. .4 , H.. M ' 'JZ ' Q, mu, 1,"",.,. ,A 'wr 'W "M -v,3" """' fm-.yn Q 5 0111 VY I an nw 'vw "rl W-n.-f-1'L'K ,, 4 -An-rv-0 Vvw-ev. M," am, ff,-- - .. w V. -,, 4, Wy f- W """ ,A uanwf, 4 ,, ,,. v mu., +1- 5 ,N A 1-44 W v 'www " W' Q... Q, r WT' 'Uv'--n"" " 1 Jeff " " Janna , . ,Q -., , 3? 4? ,. .,,'5,'f-AN,,, ,, ' JZ. ' 1 U A -, . ,,.2vsfg.l- x , we., . f ' , "W . "" - N2 r .- ' 'f' ' 4.. , A ,.,-..,,:', M M5 . V .. ,k 'F.,,.,,,. Av ml ,Q . - U ,,,,,x-,,,. 1 4 ,. ' , Q - - 2-f-.H -..V ' 1 f .. - my ,, ' .- '7"'-gn 4, ' , 1 -4 , V , f .7 .,,,,2' 1':"f'7nw . ...T-f' f'.',A" " K A , .' , A 'tf7'1-f',fZQ'!':," 5 '-7'-" --1-il?"'f' W T ,,Y,,,',-f , W , ,f.42".. , 5" '.Tf.gg'g'3.-",'..'f.. 2, f, f' ff Q P , +, x ' '3f.,,:iv::1,::-' T.: -....L..'23ZC , v V Y K1 gi A :ff 133- j-- , 1 f-,M .2 4. .H , H . it V , -1+ ,, v ' 152-',jf"', ,-5, , 3, ,, . Z? V 5 L.+:.l..f1'f3"' 1 X, e-V. 5 1. .X :mf ' ' " ' fm , f Lv- ' 4.1 1, A . 7 , W., ,,. . r-. , .A V , , H ' , A f.,..,. " -Y 4. z 1' ' r Q- '. , ..- ..., VW. H ,L 1 v ' ' ff 1 I ' '54 ',,. ,W 3--4-Q-..... .246 , A -.. 5 - , 3 - ,. .V,.,.1j,'2.:- V- . 1, , . yy ' ,v ',' M ... 1- - - 4 , fi A 1 ,M " ' ,.T-'- f. '4 , I A. A , 1, ., A. ,Wg n.,.. .. , 9,55 3' I 1 ' Q' . 71. W.. ' . , W 5' " ,"w'f A 1 A, ' f " V' 4 1-Zmk,--1-M AM-Yu nf .fix ' Kciyf' YI? fr ,Z 1' 5 .Q x I Y .ug -'Hr 6 21" ,W . fl ,.. I fl. 13,6 x 1 ' A N1 if ' N ff - 'UNE 71? 2 1 .,- ., V. ,Q-Q Q13 ta 1 ,, - .4 L 1 :- It A V Ka 2' X 'L',s: 'i wb p . J ,. n 5 .a 'ff 1-M. if 3 , L gf " ,, 4 !6'LV.-bff, I. Es - '1- 'ffe " ' 'fax rl- ?,..' --. , -'. . ',,.' .L , .- if' "" i .. f sf Q ' - f' f ly ff I .v s Q ,-K' - fn 211.7 - N x x , 4- 2? ' ' 'X Q . 4 .4 ,K N fl! .V ,, . . -- 'A J we -- -V v ! -5.1. . . --wa ' - 'N - . H 1 v , i J s- 41 Q' Ti? ff? 1,315 '-i.n,Q: I ' pf.: ' i .BQQQ1 n ..w.,'fF7?H k H' - Q. " ', - -ff -as 1.5 "but: :agen ,, k .5-1. 'R-5 '-f.,- f'Q - - r, -js --- .,x"'-1.bs -1 1. -.-Q , 5 k 4, vkas. it . , 4"-s...N :P N Win- ' -- . '1",f-,- .W ,W-1t'z 1 , X 'J' .1 -- . 'fr .9-gfwfi "' x SAN. ,A , ' U ...... ..-X A ,W .sl dc: .mv i ,-:A-R7 ' N Q - .V , iv. .. .. . 'Y, 7-.S-lu' 5-x..pbX-f3xw,....fx-, . V f X - 1 h .. R x. , - . . Q Y o ffm 'fx G Jh- s 4 Qui. F 5 ' gt" IU Arie 'WV -H .5 . .Iv . n :lfsg Q A W--gig .3-.Q 1 , Lg. I .,,v I , . .J I 'A . - l 5' "1 1 ' x .Q - x , x -.34 ' v 4 ' - 4 f-ff. gi 1 u gf. -Q tn E95 Ana' 1 ., X X s NH, - 1 . If I 1941 .femur lnvedvzfure The first Senior event of the year was Senior Investiture which was part of Homecoming Weekend. This was the first time the Class of 1988 gathered as the Senior Class. Seniors, their families and faculty members listened to words of advice from President Weller, Vice Presidents Adler and Chaves, Jos- ephine Reiter, Class President Michelle Radie and keynote speaker Mike Barnicle. 5 '5 , '1 vs , - ,if 5' ' I' --f I , ,Mm 1 ',. ,"?4 FV 147' ,Q pf 2 2 Q 1 t 2 3 22' Q ., Q 2 ,Z .4 . ' ' fl' ' 1-jfggv V .ysfik , f Sli, , 4 fw , g ' vi 2' "Wm, rf f fi 1 1 jp M2 grew., , - - ' ' M. ' 'N 014 VSV ,JW ft .JW 125' of 21 , ...qv ..-4' e cv- 0 fn .J 4, "NIM l 0 I . 6 I 5, 1 fff I J Am 3 X X Waf- QUV I 4 'ZKHVSZI . ,, ,W ,f yr 4, " 1 , . gf 2: V , G .AEE .il - f, W. M.. I X. 54 5 . . 'Y Q 'lv SJ' if x .,,f , ff '9- N. .4 in 1. A. ' -viva: :ri P- 3. Qi 'an 'lik .Nays 6 -uncff' ni, 4 1 'vm ' . 2 X L Q k N Q ,G 1 '31 'Y V X fl 2 A' 1 .i 1- v 31 I 'J 4 Rf E -4 4- .3 'fi' 1 ii? 'ii 1 2 f . 1 0 'Ks' ,Wvj 1' I . - 1: .iq , 459 fi. x: f E , r "my, ,, 0 My 4 U N v 4 - ., . Sh 'ga fa' , N ,I .V fu .Lf f ug, 'Tiff 155' 5 Va li 4 .L 1, ."?: 198 .Senior Week Senior Week began on Sunday May 15th with a trip to Boston to watch the Red Sox play the Seattle Mariners. Later that day there was a cookout on Dwight Field which was fol- lowed by an outdoor showing of St. Elmo's Fire. '45 Nxm-Q 'Nw- Seniors Real .Sox Game X , X , - -as iff' S N Xe-Q ggalfbn A., , ff L ' ca' '5 L, ' 4 nw 5 -. Q2 f 1-19 .Vol ' V . ,fi , X A H FY' Nl fl'-l 5 2 'Fl 4. .Nui 7' 1' 1 f 9 l In 9 s. Ti".ie ' X, A L "UW ,l K, t. 'vig dale Sim 'V' ll I xf S l il 1, l 1 DIAL 88 199 Wh0's Un F1'rnL i f X , , A , 5 B11 Q l 'l i5 ' ,K , .. I if i ! 4 On Monday FSC Seniors returned to Boston to party at the ever popular Who's On First sports bar. Over 300 Seniors and their friends packed the place, which had been reserved solely for FSC for the night. ""-.ng A L 3 fw-L. 0. ., x- ,gk A '11 5' fi? if ., iff -may ,. - .arf -Y' 2 - T: ' FG N . A',. +R, 1 5 1 ' V 5.119 V , f, ,, w 41- if if 3' f ,K , f I 'S 'f 'H ' - --Hxii' -. I I A A 1 - E TQ' K :ik X 4 , ' 'ask' 2 ' he Q' ,r .LY ' b' ., ' uk I Qi? ag N V-' 1 Y risk .. :tj 1 ' 0 464' Il x r ,S 3"4f' lf' 1 W 1,1 . 5 P! K, i X. 20-41 Seniors Seniors gathered Saturday afternoon for a Baccalaureate ceremony which was a time to reflect back over their years at FSC. Readings were presented by Paul McDonald, Dr. Arthur Chaves, Chief David Cella, Father john Culloty, and Ellen Servetnick. with A na' Senior- FamiQ Dinner Baccafaureafe . C 'I 1 After the Baccalaureate many Se niors and their families Went to the College Center for Cocktail Hour and Dinner. ftx I 1 , 1 N 3? Y 0 5' VFW: ,Y ...ff .SX ff :uk-V- 'af vi 4. Q' 'ff' ' 2 Q' .5 va A., 'x 'r s 3 13" .xx ffw--s " 4 to ,, ?a.t,: Fw 'thi mfg,-. ,f V,-A. -Q "' -do "ll K Yi 4":8 1 uf A 19. . 'Q ," i ...W 1 7 yi, s. wi, Q- J, '+'c7L 'slr . we fm, ix , 'vin f-.,,f 'W Q Q if 1 .1 4"sl4 Seniors +"x Q' k, , wv.-"4"" K 1' If Ts' , -5, f - , Q X KW "' Is A' of 'W I 4 If CX DIAL 88 11--My -an i I Jil iii .lf je S """"'s.,.,, .f-af ,, 7 Q D Q Ang: a 1 p 1' . xy 4 "' . 'Fw wi 4 ,, K ,,f -we V " ff,-rj ' a ' 9 , , m . T 1 V l-v Seniors '+'2Z,fV-M' Rfk.. TW' j 5-i I DIAL 88 219 M J.. My ,, M ,...-V . .., Q 1. CONGRATULATIONS ond BEST VVISI-IES TO THE CLASS CDF 1988 DIAL Siclff fs.. 49 ,L ' H, ' -6511 5 ', , V ' -, iso N ' f i 4 1 s L xii: 'K 1 A'-V 'X . ,gifs i it K -A -a l , ,-xr' rn. I -, NK W ,. MM - if J 'fy 'Ist Flow: Linda Andreola, Johanna Pescarino, Kristin Larkin, Christine I-laloen. End Pow Susan Dainis, Kim Fiogers, Eric Araujo, Alenda Nizzari. 'WQN1 Q1--..- lf The Great: Norm Benrirno. Photographer George Leice switches from behind to in front of the camera. fl' DIAL 88 221 ,.f' Bonnie Gless, r-einfor-ces the theme! Linda vvoinks diligently on the cover' design. Y,- f. 1 IQ' 1 'f dl Kim Sovois, onotogteonen 5 E Tneress, Faculty end Administration Co-Editor' 9.36, E.I.C.. smiles for tne osmeins. Fiiok spends time working on nis section. 222 DIAL StofT!Potron Poge I Letferfrom the E6!l'ZL0f The time came to sit down and write this letter I had to ask myself why as the editor I had to write anything at all. My dedication and commitment to the book I think is shown in that I stuck it out for the completion and did not quit even when I really wanted to. Then I thought that I should briefly express my thoughts about this edition and the people who were an integral part of its completion. The theme was decided to be a play on words of the name of the yearbook: DIAL. . . In the l98O,s the popularity of the telephone has grown tremenf dously. Personally and through business the telephone is used a great deal with the up rise of personalized telephone services, i. e. phone-affriend, sports results, answering machines, and weather update services, we def cided that this would be a good theme to follow. As you look through the book you will a variety of people on the phones and pages that represent a phone book. The list of people to thank is enormous and there is not enough room in this 224 page book to express my gratitude to them. But, individual thanks must be given to a few who especially helped me through to the completion. Mike, thankfyou because, although we didn't quite always meet on time and the interruptions sometimes seemed never ending, you were there when it counted. In my opinion, Linda deserves the biggest thanks of all, with out her I would of been sunk. Alenda rescued me second semester and took the never ending job of getting the photographs taken and filed. Maryg although we didn't quite meet the deadlines it is done anyway, thanks. Thanks to the puzzle wizard, your help was greatly appreciated. And not to forget Rick, Eric and Chris thanks for the hours you dedicated. Thanks also to the Athletic Office and Peter Schipelliti for all the sports pictures. Also, Larry and Ellen, thanks for all the advice you had time to give me. Barbara with out you I would not know where to turn for the answers. Deb and Big Mac, what can I say but thanks for the suggestions and the keys. Thanks also goes out to the Great Norm Benrimo, your support was great, thanks, and also Dick, thanks for answering my never-ending questions. Last but not least to my family, thanks for understanding why I am going to do this again next year. Kristin, Linda and Alenda - The end is I-IERE! Finally to everyone else THANKS! without you it would not have been possible, however small your connection or involvement was. Looking back on this experience, I see how it has positively affected me. I learned about human nature, politics, and the business world. I honestly can say I did not regret one moment of this year. The long hours have finally paid off and I sincerely hope you have enjoyed looking through this edition, I enjoyed working on it and with the people involved. We worked hard all year to make sure as many aspects and events where pictorially represented. After the headaches, arguments, and long hours we tried our best to repref sent as much we could. DIAL 7988 Editor-in-Chief ..... Beth A. Iacavanco Layout Editor ..... .... L inda Andreola Photo Editor ......................... Alenda Nizzari Copy Editor ............................. Mary Mullen Clubs 8: Organizations Co-editors Eric Araujo 8: Theresa McConke Faculty 8: Administration .. Christine Halpen g Bonnie Glass Senior Editor ...................... Rick Buckingham Business Co-editors ........ Iohanna Pescarino 8: Kim Rogers Advisor ................................. Michael Miller Cover 8: Division Page Designs Linda Andreola Sfcijh' Melissa Aumais Susan Dainis Kris Larkin George Leite Melanie Murphy Rich Porcelli Kim Sirois Tricia Stone Chris Wood 1 DIAL 88 fo ffze Cfass of 1983 Bert lfVi.flze.v from: A Friend Kelly Aguiar Mr. 8: Mrs. Zaven Akillian Mr. 8: Mrs. Roland O. Arcand Iohn 8: Ellen Baker The Charles Barry Family Paul Michael Blanchard Mr. 8: Mrs. Charles L. Buckingham The Canneys Mr. 8: Mrs. Iohn R. Casey Mr. 8: Mrs. Eugene Coakley Ianice Cohen Howard 8: Phyllis Craven Mr. 8: Mrs. Robert G. Daly Mr. 8: Mrs. E.P. Demetri Mr. 8: Mrs. Robert E. Dem sey, Ir. Martha E. Dewar and family Congratulations Maria! Mr . 8: Mrs Mr. 8: Mrs Mr. 8: Mrs Mr. 8: Mrs Sara Gillis Mr. 8: Mrs Mr. 8: Mrs. Philip Donato Antonio Fajio Carl I. Famiano Donald B. Foote Cliff Guyette and Family William Heemskerk Paul and Maria Hojlo Mr. 8: Mrs. Edward A. Holda The Iacavanco Family Kelleher Family Fred and Ann Kurt Robert 8: Carolyn Knight Mr. 8: Mrs. Andre Laliberte Bob and Pat Langley Mr. 8: Mrs. A.L. Lavery Ginn and Bob Marino c Mr. all Mrs. james T. McLaughlin Mr. 8: Mrs. Charles Merline In Memoriam of Linda Meserve Family of Kevin Milligan Mr. 8: Mrs. Robert Norander Michael 8: Nancy O'Connor Ruth and Bob O'Lou hlin Mr. 8: Mrs. Warren Pettingell Joseph 8: Kathleen Prendergast Iohn 8: Nancy Raffert Mr. 8: Mrs. Norman Rlobida Mitchell Rosenblatt Mr. 8: Mrs. Harry Sanborn Ann 8: lim Schock Mr. 8: Mrs. Seraphin Silva 8: Family Mr. 8: Mrs. Henry I. St. Cyr Mr. 8: Mrs. Donald 8: Lucille Swan ohn F. Valinote Mr. 8: Mrs. I Mary A. Weidner Mr. 8: Mrs. Iohn White The Whitlock Family Kenneth and Carol Wilder Mr. 8: Mrs. Stephen Zibel Cofopfzorz The Frammgham State College 1988 DIAL was prlnted bv Hunter Publrshlng Companx of Wmston Salem North Carolma Yearbook Assocl ates provxded all film and dld most of the dex elop mg and pnntmg of plctures as well as shootmg the Semor Portraxts The book has an 8V x 11 format wlth 224 pages C200 black and whlte and 24 colorj The paper used IS gloss The tonts ubed are Ven ture Scnpt 36 pomt headlmes Palatmo 12 pt bodw copy Eurostlle 10 pomt captlons and Ax ant Book 10 pomt kxckers All mk me Hunter Black The cox er was des1gned bv Lmda Andreola and lb a two Lolor hthograph The book was. completed on june 'O 1988 ' ' ' 1 - ' . - . ' I Y - - - ff ff . 2 . ,, . H . . . , 1 - I . V . , . V . .. , I 1 1 i . I.. Q ,. . ,q,,, . ? -:Q:?.E53:-:--:Zs.5.'-Q:3'i:3:5.5-xi N . vi . 'vu " .fix .' ' ' 'Q KK---Q59-few "SQ-3 38' : Q25 Q " -:- b. 53 Nwxzx-:G-AYWFZX ' Q-tp Ia' 4 1 mwffiwgf aw SMR Q - X 'W -fi l.-N.-.x-.-"tj-'Q' :gf I l vc :-'X . S2 , " '-. 1 I. I " ' - . . '5-.g:- "-'-' .. .- ' .. ' , ' -.'-'- 56 . - gs, . 5. g ls-,N ,g. - ' .- - N.g+-- :fccy-s'ix9.5.:f:-:sx3'Q,+ :' ' ' gg., '. 2 '. :o1.:' -.. 'f' "'-. ' Q -P ' - ff -K. . - - ,RQ Q.-..-.f.3:3...,,.::, .. , , A ,U . . .. -. ' ' -'Q-.gs Ax M -Q. x-.:.,9.-.QL-fvfmksgqz-W-5., . - , - - -. - - x,+,.' X '-.c-...jj . . v ' -. -. .o:,,w.' . ' 4 '-.' . ' -: " 0' lEdvSM5'Q5' 5? R'-32' wg3"S WZYWRQ-x bs' WV xggfix -+255 0 Nb, x '- o f' -.-.g,,.:.:.-. ,. - -. . Ax, - -. 3.-.,-.4PQN: C-Ng 4:g.,j,g5c-:p:g.'kfxg 21:-MQSQ., -5-. 1 -N N .:. 'W Z? r1r:'2'I1s.2:"."'-'-2-'trifr . . W . 'N WP- M ' -. x N . . ..:s,.g, , , lg:-' I . . . v .Quia .-'--ig r H x 1 .gg ff N? If -' f QE- .. sid . rg-Q-.. . - - '- . '141'x:,,'3PxP'z'2-3fN'2N'fvN'-5 Q f-r-in 2- va- - - . 2-. 393 - -+5 -. -'ff -' 5 .- . . W 3 - 2 35:3:.5.:.5.:..:.:..,,.,,...Y . l -. . V, " A . - . 17'f:2:2:f:P55:2i'2:5:i15'RI:31222:22:Q:E:QFF'2:f:5452:2Q:15:554'k-.-:I+ ":1'Z1"5:2J9'15 :A5'511:-:5":-"4:Z'-:5"'-:1'2?' 1"V'f5+-f' '''If'"'119''4?4:f5":-'1:-:I:1:1""5- :az1222151.24-wszzzw-P21-av f"'f4fC .-:11-14Q4-1-1Q-25-145-M9344440,1fwagfgppgiwyjgyn-ffgfgzf .-gg,y.gf444Q4,fi,p 'gif N 5:1524591713:531'I:yi:-3'7.43-5f:M1552-421M':1v,:j.53-:-4.-. .5119-5.5-1499.-'xi' :IV35 H '-f:-Qy"':P .mf1i:1M' f -' " 1311:1:1915:-124:1:.ff:Vx11416,M942:1142f41Q:wp.-2WA52:1:1-'.f2m:2:zws:Z?M462-C4zv.f- ,Z52w,.--4-75699544 Af, f -1-14-z-w.-cf:-' I'A'Z44'ffAi'I'Z"'4"."1'Z'IA"Z4'I4'.'1. :f-:c.-:A - zfzf: -.4-:-v - :':f:- -.4. " .- ' ' 1:In-12231sz424-12.09311111:1215az1-34-34-w'..:4u2Q2z-iff.-'.f'fzwpgxragy44fz'.4zg415Wsmg4y-29 ,gfvf f 5:H4:5:?-5:39111215122944-zizizkwz227435442-MZWF3:3'2'4f-:-'y2594'f:Z3z4f.4?:1:- -Q:-540171 ,4fjM"45'-:f' 4fZ4vVf'44. -.- 4-' ,-4' 92f-'4-:-2-'4-'-:4':f4f:c-:o:-:-:-:-:-'2-5'-ry-'fs-tp'-544-14:0-SW-' -2?'-5:04-.-217-:-f94!o'44544' W'Af5:45'W3f5:Z' ' f -'ff-f "1 .-Ac-.-Mc-.4-f, 9..-.-by-1.-.-.fn-.f.o..f.o.f..4-M.,-.-,c-,.fx.44-1124,-.-.o,,-.ffm o.-.-f--4ff!f.w.-.- 9,411-4 .-16.1.-.9 ,I fgfxf' -'f fv14-15I14:-9:-'I:4,1-gp:-1-.914o:-:-29:-1945-2:w:':wm-:-Vx:-97.9.-97:-:-fwxg-14'-:4-1-'kfjy' A4-:-'4":4-'F fm.-9.' .f zo:-:-:-'-.-:-'y' -' N -'fi fs'-' " ze-zo.-:,:-v:-4:-:-.-:-:,4-:5-M:4fx,mfAff:-:-wpz-:0:-'-VMmfr.-14-,f:-:-:f:f-9'-.-:-Wfxjvgff-14-14'-M-gif.-'-vgf-4'fyo:,:'9:-4-J-'-:2+,,.f f 'x -:-z-xc-:-z-zozf 144.--4-1-:-':-'cf:4f:-'-:f4- 444-'-.-- :-'-:-:-'Cz-2-: za.-5144444-w.4-?.f -'-9' 9- 'ff-7 ' :5::5:2:fag:-vycgxgzggz-'cgzgz-:iz 53:544-Srgygz-n:-7454:-:f1f52Py-216-139:12-q:"5:f2-".-11:14,x,-4 " 'V ' -.-.-.-A-,-can.-,-.-fbfo4'-.-.4fn,ff.M.1ff.o.- f.,ZA.of.4-.-.-.-.--:I--.f.-cc-Af.-,-A '.-vyff.4-'f.-'-'cc-'-.-Mm-.-ff - If ff,-" "" :fc-'-'-ncf-:-'x-4-'cwAa5:c+ .-':49:4f-"Z:-:-QM'.-:ff-9:-zfvi'-'-'-''7'-'iff-:4-:-'17-zfffz-vi ,lyfvff-'-6'+-'.-'.f-'f -f-ff " " " 4:f4cy4:4ZAx-'7'.y':-'f26'o:cccf6:4f-'.alf-V1-f-09' Zffffp-f-z-:f -4' 'Z0"f 4.1"-' 1' f 1 .- f.. .f .- .- - .- , ,.-.- .... -.'.- -. . .- -, . ' .- .- 211132Wyr2111:2myzz1:ls11:21sz2Qgyyawn112:0491:1:349yg1:24:2:255:3aaggyjfffgzfgffggzwgjiigjzwyfg- fiyify 112.514111.1.5252-':Z:1"Q.".j4'ZgZ:I'Z"'Z:2'Z ' .aft :5-4g.f-.-'j-Ijg41..-Z-'- qzff 5:52w:1:5.,.5:-.5:f'--4, '3:c-.5,.-z,f.g,- -xg:-f'..,439:-' f:5 . '-'. JI' ..'4'1'.' J ' 'fl 'I I. '-'.' 'fl' 'l'I.'." .'4"',l ...ffl-'In' ' I ffm' In -'l"-' 4 ' 1 145' ' 4' Ju' 'n 1 1' " ,gd ' 112:1156:Q:2W22P3:116xiiizwvffevm19962M292122:fd2625:24:24Q53mls-E2:iZ2:1-f:5'1s4F5vMz2WZ,5' f f " Q'-' -' .g,f.,54,,.f.,,1.,-4.5 ,.-,,-4.1.-4-40.-f-4.4,-1,-A. 4,.-.z,,.M.,.-.,,.,g.y.,g,.1.-4..,5.5f,,-A.,-W.g.,.-.wg.5,4.5,, .Sw .1- -.-.-.I.-kI.447A-.5,,.4+.-.c6,g.5-A.-.cw444444-.-.gffyf-:-..y,-.-1-W,-.5.51-4-.4-51,.-.,,.-4,-fjg.-4-',,.-.vigrx Z- Is- ro.-:-wa2:-fzfJ:+'y"'9.-11:1-':-Qu4 -.y:ff-W:-:f2cf4w:pg:y.4g,-',-1-5444951-.7-:-.w:'-'xg'.'-:-:- ,.v1.,A-" . -:f ,-.55-,zz-:4 I -sf' --:- ' yfxf A 512311:-:i'Z-1Z:IS111245:IZ42':-2-311-5:Q:fb:QWa1Z:-2-zybwfxkf:1:5:1:4:12529152419:-:9-y,:'2'g5f5-WRMQ:-3":22,44:1:-.-2 724+ ' ,513- -:111151fr121111115:2zr3-21-5:I:zzzr-ws.41:--2224ffImax:I-PA-zz4:-:A:1331322as1-24wmagi4-14-1-94-Zz.-3,-.yJ:4g-5322-2-mv.a 9- , ww . . . .5:f:15:5:123I123:1:iii525M21:1:1:Q415:1:22'5143?EQXZW:32:1:1:1:1:I:5:712:5:I:1:I:izZ1rf:31:5Qi:2543722:2-5:23:5:3F:Q5f9:'5ff5Aff2fJf:?"1'2:X 7 fgxmf fx' zizizizkfziizfzizozkfzizZ4115:Irlzizfzkkfzfzi'-xiiii'iff.-:-fy-:IM:Q31xg-'E:1:3:-:g:1:5:-:312:Q:Eivyjzc:iz42:92SA3-'.5:4-'-:::g'2Z1:5w5':Z,5:::- -:g:554?f".y.'7 gf -1,1-:-1:-:-:-1-uv:-15-11' 7Ap:-7'::-:-:-9:-4251429491-:-9:4-5:-:7.-:-9.9-2-9.55.-:-Af,-:5-17.-f:-5.4 f.-4-Alhyzo. 45512-.-.-zf.-.-4-'-'4.f ,gf -F" .94-.-" ,-. N 5:-31:Z5:1:izZ2fa54:22-:WZkkm-15:45:341:1:1:izIggi:iz41:PWS:2-:1:25z5:I:-zlnicizigyizki:-zizkfzazgffgfz-" PM ' 35.-442-'51515527555?-1952-5151315Z777j5'5'51-152521517 -155545.-'51-Z52f?'3i7'5"'51925'32f:7'5!32f5.-Z5Z7Z7Z725'-I-FZ! '5'.g13,5,44Z:" '- 21E151:2EZZIMZ52:ZE15:25235E22272fi1:5:5:5225442221:EZ3ki:iff-ficZ9:15312:1:55I21:1:5:if521.aff-M2-Q2ffF15:fq5"4f?.Z7S5:322:'4Z'5:?cW.3E5.?.'5' MP- -S' " 12:1:51355:1:5:1:5S:1:5:21:2Wh-:IG115'Pi535:-55'Z5:55-:1:g:52:21:yfw5:ff41:1:5.-:z:3:iz1:::5:52:Q513:4:gfzgzgfqzQ31:32:5.c2E5zg2fJffgw2a'g:g:3::w:4g2:g:g:::brf .- fp:-vo 4-"5 ff 1.1.'.-.-.-f.w.g:o,,f.-f.4JU... .-. 14,1 kf,g.,.,...,.,.,.5.-f ,W .- -4., :5:3:1:3:3:f:1:f5 "" 4, 'c,:::::-:::-':::.,,,.-5,.pg--5.,.5:-'::f:.,.1:p5:55114:-:fr -. .- .f.g:-'-3:.,:,'.-:-:-:.::,. --,-:-1-:.::., .'.-'-1:5-. .5 ,:,,.4,-'. -- -. A.- JW? 1:f:1:1:f:1:25:2F":i":2:1:59' zfzizi.-1:-nz-:f:125Zi'I'I'-555:fpri.-'of:gi2:5'Q.Q5:359lv"2:5:g2:W1:-'::1':,,:5i:f:'532:22 Q. y:-'Qv3'24:P5'2", .Q.22:-"'j..4:- FI? 'C+ -. .,.QW..5.3.3.1.54.-.1.,44.5.1.,.I.,.-.I+-.3.,.-4.3.5.-.:. 1.-.,g4.1.,.-.:.,,,ZF-,.:.,.4., .,.'4.,.,.,.: ,.:.,g.1.- y..-.-.Af . .- :P .,.g.. ...,4.,. ...,4.,.,.,.. ... 'f..,.g.,. Ia.. ..,..g.. ,.f ,. .g.y,.,4.,-,. ..-.. . lr ..1-ny.. .1 1 .rl .gee fr. .1 . .vm :, 4-:-1-1'F:-:-F:-15Q1:-:55-5.571-5:1:-5:-:-v2:5"5-9:5-9:35-: M34-ag:g:f:4-2v5.g:-:49,-:9f.-,qzgzzz-',44:bg:5p:g4zf:g.-:p:-' .9-3,-.-:::5:-'--'55-, :.P:f.,.- 55:1:I15''1-:2:I:Z:5:49'.1:?:1:4i".-:-:-:1:f:5:2f"' -:Mk-:1:1:-:I-1-:Z'7:f"-'-"':2'.-':1:f1'.4'.'Plz-23.4-:f"'1:-:"'4': -:5"":1'2:1:5i4:-'Z4" ' f'.:P"-4" 1'f"" :-:-:f:45':-:-:-:':-cp:fy:4q:3Q-:c-9:rx-:Q-?Qv:,:7j.-:f'-z552:3:M'1jQEtEff4-55 .,.,.:' Q-:f,',2: P' M 09:4-:-zf:-'-: -,-.y:-:f-- .-'-.f:,w -,.-'...- ,-w..-',':-:':- -:--:-'-: -.-:-:g.-'-.-:-:,,:- .-.-.z' .:::.-,.-:- -,zu-. ., . , x f l. 5.11.9 -414411.-.5.g.K... -.-4451.-91.43143:32-.gzxty-...g:-4.-.,.4',44 .5 wi., -cf .y- K . V4 gf".- "'l1 4 .- P' ! NI i I V K 1 I s 1 1


Suggestions in the Framingham State University - Dial Yearbook (Framingham, MA) collection:

Framingham State University - Dial Yearbook (Framingham, MA) online yearbook collection, 1982 Edition, Page 1

1982

Framingham State University - Dial Yearbook (Framingham, MA) online yearbook collection, 1983 Edition, Page 1

1983

Framingham State University - Dial Yearbook (Framingham, MA) online yearbook collection, 1984 Edition, Page 1

1984

Framingham State University - Dial Yearbook (Framingham, MA) online yearbook collection, 1985 Edition, Page 1

1985

Framingham State University - Dial Yearbook (Framingham, MA) online yearbook collection, 1986 Edition, Page 1

1986

Framingham State University - Dial Yearbook (Framingham, MA) online yearbook collection, 1987 Edition, Page 1

1987

1985 Edition, online yearbooks, online annuals 1970 Edition, online yearbooks, online annuals 1972 Edition, online yearbooks, online annuals 1965 Edition, online yearbooks, online annuals 1983 Edition, online yearbooks, online annuals 1983 Edition, online yearbooks, online annuals
FIND FRIENDS AND CLASMATES GENEALOGY ARCHIVE REUNION PLANNING
Are you trying to find old school friends, old classmates, fellow servicemen or shipmates? Do you want to see past girlfriends or boyfriends? Relive homecoming, prom, graduation, and other moments on campus captured in yearbook pictures. Revisit your fraternity or sorority and see familiar places. See members of old school clubs and relive old times. Start your search today! Looking for old family members and relatives? Do you want to find pictures of parents or grandparents when they were in school? Want to find out what hairstyle was popular in the 1920s? E-Yearbook.com has a wealth of genealogy information spanning over a century for many schools with full text search. Use our online Genealogy Resource to uncover history quickly! Are you planning a reunion and need assistance? E-Yearbook.com can help you with scanning and providing access to yearbook images for promotional materials and activities. We can provide you with an electronic version of your yearbook that can assist you with reunion planning. E-Yearbook.com will also publish the yearbook images online for people to share and enjoy.