Fort Madison High School - Madisonian Yearbook (Fort Madison, IA)

 - Class of 1951

Page 1 of 112

 

Fort Madison High School - Madisonian Yearbook (Fort Madison, IA) online yearbook collection, 1951 Edition, Cover
CoverPage 6, 1951 Edition, Fort Madison High School - Madisonian Yearbook (Fort Madison, IA) online yearbook collectionPage 7, 1951 Edition, Fort Madison High School - Madisonian Yearbook (Fort Madison, IA) online yearbook collection
Pages 6 - 7

Page 10, 1951 Edition, Fort Madison High School - Madisonian Yearbook (Fort Madison, IA) online yearbook collectionPage 11, 1951 Edition, Fort Madison High School - Madisonian Yearbook (Fort Madison, IA) online yearbook collection
Pages 10 - 11

Page 14, 1951 Edition, Fort Madison High School - Madisonian Yearbook (Fort Madison, IA) online yearbook collectionPage 15, 1951 Edition, Fort Madison High School - Madisonian Yearbook (Fort Madison, IA) online yearbook collection
Pages 14 - 15

Page 8, 1951 Edition, Fort Madison High School - Madisonian Yearbook (Fort Madison, IA) online yearbook collectionPage 9, 1951 Edition, Fort Madison High School - Madisonian Yearbook (Fort Madison, IA) online yearbook collection
Pages 8 - 9
Page 12, 1951 Edition, Fort Madison High School - Madisonian Yearbook (Fort Madison, IA) online yearbook collectionPage 13, 1951 Edition, Fort Madison High School - Madisonian Yearbook (Fort Madison, IA) online yearbook collection
Pages 12 - 13
Page 16, 1951 Edition, Fort Madison High School - Madisonian Yearbook (Fort Madison, IA) online yearbook collectionPage 17, 1951 Edition, Fort Madison High School - Madisonian Yearbook (Fort Madison, IA) online yearbook collection
Pages 16 - 17

Text from Pages 1 - 112 of the 1951 volume:

I ND' 'v -ef' 'TF' 25 Q I 4' , .f 1 2 va 4 0 2' , . . J? X9 5 , f-4' 6. xx- 4 l Xp? 'J The MHd1SOH11H Staff presents X The F.M.H.S. Circus rw ff N X ff! 4539 I ' , ,, ff l Z .. I , I W f -gl-,f fl ' 1 1 f Ag-,-,X S,-,L-Z 3 lj fX Xi' Y .N.' vii 5 Y Q F ,, Q5 ww 1 V Q c,X8LU XL f f X X Vfglw--f-"' X- O .xy X, XR XX ' A W if ADMISSION ,Z 50? B 50? all I' Q1 W Q be -X R Fi AWQTMLM M gi fa ' ,J k f Fx , . xy was wrfggggg Q L N. P xxx sg in Q -. . . - --r , E a 1 Q S Q 1 Us l, 4 .E Yi ...L go N r 4 N N - " . N : ' .: - - . V I' " ' " Q" "I ' "' 'I .qi I l 1' I .1.rl. .' - A-A . x--fo' ,.f Q- -W This is the stor of wha M.. Q. , . , i- H wiv! 1 Q x 0? 0 l,ii1 1 w ' 'N ' 1 is 4 , af' , , o QP? .r- F x Q' A 9' S5 Eff .1 3116? snun , I nav' BB Xxx G 2 ,2 .9 1' Y 1 W 7 . - A M 'l'ln- flaring X1Illl man on tln- flying tr:xlwzn' lk-ll---f ll-llf' ruivrm Wigs! fm tln- wall :ulnswm-lwnl. ".-Xliw, l'lill!'l'Nt ul' tll!'Ill ull". .X lvrilw for , ,1l, W 0' IL What you see when u QV x Q X I 54. ' x 1. ," fn M Q., 4.5, .. Ml . 4 I fi- : s Elin! 1 3. .,-vyf I.f't'5 play In-up frugf N ',: .X hum-r a'r:u-ks tlu- whip wllilv Hn' Lmllvrv of vlmvllx :nhl . . xrNx.,.X kidclim hunk ml. 447 .V fix 44 -9 way to a happy crowd l3a,?,Yfm mai fm LJ wx? K fx W 7 'ffgf 'ff Q J 1 J 1 -.WJ r - 4 AJ J xy., kk!! M Npdv. If 'U' D Ej,'.,ly O Q : f I 5 I if fffyfffzff Iv.!, t Q f 1 x ,It X X Q 1 f : 25 wyywfag Z'-N FX ' fy f-X f K WX fyff , ff fQZwW3wWW?f I H f 1 X ,N L X' 1 kg Xx 3 ff X X f f X Q I ff f - l tl' s b Z ,M V -W ,ff F f E fx , X K E K 1 1.1: W . Y . , Y , ,A , y xx ff ,' : ,QV 2 Qi X a X ix , Q 'TQ 61 , A iffy 1,'4 'L' 3 of 653 7 Qgg glu 0 . ' lm ! '-T .: -P. Af... LC 2 9 ll, I I I I 4 H ' at , ,ffm f N ff! 4 " -,.- H-jk s """ 5 ---' X, 'f X ff' if f X ' A X 7 ' """ X ! ' 1 f X X If X, ffl! T ff VJ: I X S N-A X! I 45,1 lf! V f A XX, , 1 I X mf 1 off .' fy f' ,gf 1 ,fl f ,f , f f J Bgner Krusx - KAICI l!ll I0 12 ll ll ll ll 1 19 20 26 17 35-fgllijliii i r. Duylm- ll Illn-H. l,l'l'Nillt'llt ul' Hu- Bmmrxlg Nlr. lid Nlc'Kin'rn:m. x'il'l"lll'l'Nill1'llfg Mr I.n-nnznrrl IlilI'llf. Mr. Paul Y. limnur, NIV. .luv lluthm. Mr. Wulh-1' .X. Coup:-r. Su-m'l'vTslx'y. The brains behind the brawn During tln' IHlIHilliNtl'Ilti0ll of tln-sv Sc-I lmmev I Hu:11'4l rmnllwrs. lnrgv. lll0liK'I'll :ulditiolls Ilan- bm-u built to two nf our grmle- sg-lmols :xml tln- ntllm' lmilrlings lmvm lll't'll l'l'l'Oll1!itiUlll'll in prm'i4lL' tln- lwst pussilmlc t'lllll'Il' tional fm-ilitics for tln' f'!lilKll'1'll of Fort xlillliillll The Ringmasters Hr. Ililfllllltl l':1wl1:nl. NlllN"- A ' ' fort Nl:lclisml lblllllit' Svlnnolm, wus g': : lrum l':n'muln Coll!-gv :md I'1'k'l'lYt'tI Ina , :. of .Kris " ' - '- .' I' ':. ISIN.. During his prnglwwsiv- : ' '. : many irnprm'm'1m-nts lmu- lN'l'll llliltlt' in tin- 1-lv' lm'nt:n1'vsclumls. -Illllilll' IIi15ln.:md S1'Ili0l' Ilizfll. sslllllt' - " ' - " ' ' NYIIVII NIV. Nlvklx' I't'SlgJfll4'ti. lin- xtluh-nts : llvpw-1-i:1tm-rl tln- Olllifllfllllitf' to lwvn - - IIIIIINVH to tlnvm IFLTIIIINQ' uf Ins : ' -N : lIIlllllltQ'fi llltK'l'l'Nt Ill HIVII' we'lI::rv. f' 1 , v 1 Klux lu, HVEIIIIIIAII. XII. Il. L. I.. I xml ul ll. wa !Hlll'lf1'Kl irmn tln- LIIIXQI . . l' ' ENVT - s XlIlNt1'l'llt Mi 414 Il! 1145111 tlu Ll!lXt'!'Nlt'x ni IUXVII. Hr un r, 4 . .. N " Nihon :nt tln- lim' gn- Nivklv. NI:-X. .Kim-Imlu Ymunuu Mr. Il. Psischul, Miss li. iil'2lllIll'lIl. Mrs. liuckcr, Hr. NlcC'uslin. Nlrs. Noonon. Mr. Ki. Xicklc The trainers wh Bliss Bugcnstos is instructor of :ind Pl'!lCtll'!li Blutlunziticsz Miss Spa-cch. English. :ind Urzunnticsz C'h:unliliss. instructor of i'illgIiiSil. Miss llnilcy. instructor of ciQ'lll'l'Ili .I0llI'll1liiSIll :xml thc :advisor for C SCi1'Ili'l'SZlllii Biology: Mrs. llurtlctt. K B: Bliss C'offcy. instructor of instructor of Sliortlmmi and 'l'ypin,Q: Junior English: Miss f'2lStl'ii0t'. in- lmrl l5nm.mh,5 Miss Bcrry. !lSSlStflllt principal and structor of Vocal Music :incl sinull .M lf. l'.l1iW'r'siU' of I-HH instructor of Aclwiiiccd xllltilllliltldil groupsg Mr. Ilcrshirc. instructor Nl. .L l uivcrsily ol' Iowa . A l Y 1 I fn-mlmlre work: l'niwl-sity Mrs. liovcs. instructor of Algchrzn of Woo1lhhop:Nlr. Hoover. .'xtiliK'tll' of' lowzi Plllll Nol'lhwz-sh'l'1l ' l invcrsltv. 'l'wcnly-oin- 31-:urs in thc Fort xlllliiillll School Syslcin. Ai?-, Xlicc lluilcy Lorcnu liurllcff Ucm-vim-vc lic-rry Nlnrthzl Noyes H.A.f'lllYt'I'-Slllfklllll 1'ollc::4' ll. S. in lillucnlion No' v . , . ' ' Two Y4'Jll'4 in thc Fort canst Missouri State 'I'4-ancln-rs Cullum' Vollvlfk' Nlarlison School liysteln. Collcazc Xl. S. l'nivvrsily of Iowa firilfilliltl' work: Nou Nl. ,L Vnivcrsily of lowzn Hrzullmtc work: l'nivm-rsih' 'l'c:u'ln-rs C4 firmluutc work: Vnivcrsily of Chiczigro. Xortlnvcslcrn Follcgzc. l'niv1-rslty of ol' Iowa, Vnivcrsily :mil Vnivcrsily urinin :incl l'nivcrsily of lih-ven years in lhc Fort 1lfl4lNY2l. , xViS1'Ull5ill- Nlsulison School Svstcln. Twcnly ye-urs in thc For! Six ycnrs in thc Ifort A Nlumlison School SYSIUIII, Nlzulison School SXSNWII. ?'-Q .IW Q I . I ' U wrutlu' i'ush-lluv K4-nt Ill-rsliirv "VH" flllllll ,lbs ""M'Vl"m' Ulflvl' H, X. I'lliY1'I'Si'!' nf Imrn li. .L Imrzl Stale 'l'c:u'lla'rs H- A- I'lliVl'l'Nit5' 01' Iowan li. .X. l'IliX't'l'QilX of lmrn Nl. .X, l'llivcl'sity of liwu Full:-grc. filllflllflll' Wlll'k2 l'lllV1'l'NlU' Nl. A. I'niv1-rsityuflmrn Klan-l'lmil Sm-luml of Nlnsim- lfuur M-:urs in the Furl uf Imru :mil l'nix'4-rsity of lirmlusntc work: Vnivcrsity tirmllmlv work: I'nirx-rsity' Nlmiison 51-huul Systm-lll. Urlnrzuln. ut' Fuluraulu. Bntvs t'0ll4-gp. nt' Wisvunsin. Villllllihiil TWU !'1'2ll'f ill Till' l"lll'l :lml New Xlm-sim Higrlilsnuls l'nirm-rsily. :incl Nlinnozxpnlis Nllllllfllll Svllfllll 53"l4"ll. lulirursity. S1-hoo! uf mnsiv. Four yn-:urs in Hn- I-'nrt 'l'wcnIy yn-urs in lhv lfnrt Xlanlisnn Schnul Syst.-ln, Nluclisuli Svhnol SySh'lll. k W O rac t e 1p ,.. .A -4. if ' 5. P A ' ., .av 'E llirvctor. l"ootb:nll 00:11-ll and Pllysi- . N ,M 1-ul l'1dllCllti0ll instructor: Miss A ,V -wwf Hulse: Orcllvstrzxl instructor: Mr. Hllti'iliS1lll, instructor of Sm-i:1l Sci- cm-vs: Miss Jacobs, instructor ni' I Hmm- Hvmmiiiic-sz Mr. Johnson. liltwixilltliiivsjtr-nflmq instrum-tor of 1gllNillQ'SS F,dm-:itimn ffriiillinitii in-xrlgz l'niveisiIY and Sswinl S1-in-in-vs. Mim Bi""4'k"" ill Till' Flllf Ii. N. St. Fraun-is School of Nlaulisun Srhnol Syslvlll. Nursing: l'. H. X. Vnivvrsity of Nlinm-sntu. Nine ye-urs in the Fort Xlmlison Svhoul Systcm. Puniim- .lzmnhs Mr. Johnson Miss llulsr- Mr. Ilufvliinsnn ll. S. lnwn Sum- f'nlln-,uv ll. A. Imrn Stun- 'l'i-uvliurs . . l . H- ., -, , , 1ir:ulu:utv work: l'nivi-rsitr I'ullL-uv :iiu,MR.liif,.titliluviu, clltufiu Pi,lixf,t,I'm'l MMA IMHINI5 of Nlinnosutn. l'l1irersiiy nf Nl. .L Drake I'nivcrsit5'. I .j ' .. x '. x , . , i'l1is-nszu. :mel ftillllllbiil I'. 'l'hrm- 51-:urs in the Fort M"'l""" 51l""'l 55'h"" f,',i'm:if:11 mul" llmlhlu Nlzulisun Srhonl SYSYPIII. Uno your in Hu- l-'nrt Nlnflislm SUIIOIII Syslvln. NX llllillll Ix IDIIIIIIXCT vlllfltll Ixolt ltlllll Don 1l1l IXTIII 111 I I I I St 1t1 I o X X! ITIINIT lol em mu TNIIX X IIIUIN 1 1 I 111 of Illtfilllll' 1 1t 11111 B1 ullu ,Tl t IIINKTN N 4 I rulu lte work l111nr lox xer 1 1 ll 1 1 N ru or ll N 100 N1 1 I 1 YKTNIIX l1m1 S 1 Q. 1 X 111 on N4 1oo N1 stun 111 er tolem tl1 I-ct ret xt s 411 N100 mst N 11l1so11 Snhool Sxstun 'VI xlnl 'VILI uslln 111 o X lNl0Ils Tltllll 114 IIIIXKINIX xlilibll 111 IIIXLYNI 1 III 1.11 I nnersltk o Iovs 1 It tlxt P0 XI11l1so11 N1 lllllll S1 stun More NI1' lx11111111x ur II1skttl11ll to Illl Drum' Itllltltltlll lllStI'lli r 1' Ixok1ol111 111str11ctor ot Illt 1 s IJ r IXYIIIIII 111str11ctor mt lcs Y oc ltl0l 111st111ctor NI1ss Ilttlm ll'lStl'lllt0I' of 11111 IOIIOIIIILS NIrs NIIC IS 111 IIIN rut tor ot I rtsl1111111 I' Ill ISI 1114 ut ISUI' ot NI IIIISOIIIIII st1tt Whlp crackers who ss NI1ller ll structor of I 1 1 'N l 1ttn F8011 111str11c tor ot clllllfl an nu 4 NI1tl11111tts 1 uk C 1 NI1' Putt rs 111str11c o urn 111 HISIOIX 11111 Illllltll' Y 1 11cl1 NI1- Pl11ll111s mstrut or at XIttllllllCll Dr 1111 wr 1 I l11 Il VIllIll l'1tt1rs In 1 s I of ' ll"' no IJ1 0 ' sun If' 1 4' ' ,N 11 H, 1, 5 1 lt I U IINUII Ht 1oo Su 1111 Cilllf i fl "ll 'N 'W' N' ill' 1 on H1 mo its Qlll 1 or NI ll 1 S Q S - 1 j' 'P' I 5. ' ' , If 1' 1 N 5 1, 1 L. 5 5 .. . -E A ' ' 1 ' fl, ,Mlz Bm- fttlv 11. D - ', H ' 1 ,. IX. S, Ilfilki' l' " ,' ll. .l. Ill' XV-51-1-1111 ll. S. lowu Q: - ' llegzv M, l-1, ' ', ' ,- gl Ii1'uml11: 0 ' 'kz 'a NI. Nl. H. I ak- I' nity, Six your. i11 ilu' Fxrt B: 1 ' 'g ' 1 vu l'11i' sitj :1 l lov: ftutu 'l'l1 -- 11-urs i11 thu: I" 't MIIVSUII -'Pl I f.'FI"l- l'1i'- ,' uml ': ftzt' I'oll':r1'. .Ia Vs ."l l ' . 'I' 1: 'I1 s ' l gf l'1i::l1t yours i11 0 '1r T11 - ,'-:1r- in the Fort Nlu 'son ."l l 'lll. O - - t - :V " t 'I' Slip: . ' -. '1.' - ,:ti1: and Y . . , Q ,I - . ,, -to Z A Ir. ,: I A. .. l U . ,i I :I NI . -, . ' .1 - -tal , , , I - , , S- - I,I'!ll'tl'1ll . : : 1'.' . ml :I111 3 NI . ',: , .' - ot Bu :111d Kilt'-.' und ' ': ' lill In ' mid 3 ' ' h h 'A ht r ' A, . . 1 A I' .Q ' I. . ' XXII - "1 1 . ' 'ur- A , . A II1 ' li' . , ' iz.-1' . sith' 01: ' 1 1 . ' ' J. ' .' 't 11. A. L' '. r ,-111 ' ,wt . ' -' , 1 I'--1 1 1 ' H , . , , ,- Galzt- '1rk: ' 5 I ' ' ' ' nr-' of s' . I' "- of 1 yf ' A 5 ': '- 5 I'l"u' . illlll ' " j f I'1i1:I.' yn-urs i11 - ' rt . Z -Q- 'Q 1 f ,ff . I I 'K ' NI'l'l'l'll ' 'llips All - ' " Il" A' 4 ' "ml .lol l'4'tv1's II. S. Iowu Stutu Collogzc 11. 11, pm. 11,11-gp II, .-X. Iowu XV1-slt-1':111 f'ollt-grv B 1 l,m,.UHi f'0lh,,,t, fll'IlllllilI4' work: Iowu flute NI. .L l'11i1t-rsi 1' Iowa Wmllllflfl' ' 'ki l,1'iV'-'Will' Ill'2lAlltlJlIl' I ' rk' :uk t"'ll'm" 15,-:,,1m,h. V Ak: 1',,i,-,.r,111- ot' wu, A Q 1-0ll,gl,4 ' Tw I-Yl'ilI'S1 in tl1g-.I"1rt ,,f 1, -,, ,,,,,1 ',, jmfk. lw yt-:.11's 111 tllu- 4o1't -I-hru, u,m.S in Hu, F rt Nlul . 'I l .,.t' . 'l' 2 ' 'rs f'11Il'2f'. W' l S 1 'l I - XIII lis .'-1 I . Tex 11-urs i11 H10 F t . : Ikon Svhool fyst-111. 54 sz-,I ' 3. 4 - K 4 , .... .M -- g i A . h . '7 4 Q ' 55 H rule Wlth the Iron Hand Miss frusiiy.lilirairiuiizM1'.S4-limi ki-ii. instructor of Physics. Civm-ral Si'it'lll'l'. Biology :uid Clll'llliSfI'f'Z Mr. Stlllllll.illStl'l1l'tUl'0fPl'illtSll0I1Z Miss Taylor. ilistrm'tm' of Pllyxic-:ii l'.1lm-:itimi for girls: Mrs. Y :in lu-vl. l illStI'llI'tU!' ni' SPJIIMHII :lllmi Illtl'l" x Scln-lik:-li . . ' s 1 xi 11:iiimi:1l lim'l:ltimix, Miss M':ili:upr1'. 'YT I"W1'- . . ' A , . I NX yeurx in Hn- hart ' ' ' ' ' AIINN L Vushf Xlzulixnell Svlimxi Syria' lypiiig :uni itllgllsll. M:Il'ql1n-th' l iiixvrxih' l'h H Cii':i4ill:ilv uurk' l'IIiYt'l'Ni'X in NNN-mi-in :xml l IllX1'l'Nl1X 1-I Nhulilliglniii Um- in-:ir in Hu- har! Mzuli-nm 5:-limi! M -in 111. -1 Ill, A lim we A p.f..'Lx , -1-ef V A , 353 5 , QE. A 32 ' in Mnuriu- Siuinp Mary 'l':iylm' liuili Yun 'Vinyl M:11'grurm-I XY:iIlj:ispvr .Xllvmln-fl Kil'kNYiH4' Stzito li. S. l.uv.':i Wm'Nln'5':uII ll. .X, l'niu-r-ity ui' Imwl Ii, .X. Irma Shih- 'll-:nc vI't'Jll'iIl'l'4 i'nllm'::1'. l'ull1'!ll'- til':lrlu:i1p wurki l'lliX1'l'Sily Vollvum' 'Hl"1'l' YVFIVN ill HH' VHF' Vim 5'v:ll'Q in Hu- l"lvI'f ui' Imin. Xzllinlml l'IliXt'l'NiiX 1El':irl1i:lh- uurk: Vliivvl iii Mzuliwn School SXHIUIII. Millliwll 5"lH"'l 5B'NU"l'A of Nh-xi:-0. :mil ll:-mm' ul' Iuwu. l'niu-lwiiy. I-light yozir- in Hn- Fort Iiizlih-vii yn-:iw in Hn Vuil Xlsuiiwn Svlmul Sysh-ni mliwn Svlmnl Syeh-ui, . X w S ue' liith-r. Stlide-iii' funncil Pre-sidvn! :incl Darn-ll YVyric'k, S1-niur Claus l'r1-side-iii. Flussiv .Xndrvws "She wasted not in tsilkinlr. she vlmrln-stmn-li Senior Class Ufficers .luv liiih-r, Studi-ni l'ounr'il Pri-sith-ni Darrell XX yrivk. SVIIIUI' 1 lass l'rm-sid:-nl i'oIurs-'Silver :xml lim-vii .lm-w1-l- l':Ill1'I'llili lfluwc-r--1'annn-liu N'Iuito-V-"'l'liv world is what wa- nmka- it." Seniors, star for four years Hivlmrcl Hugh-5' Rube-rt linrila-H PM lillfilililfl filllt' "Ho IIIIINY 4-:it tu live :ind "Une who Cilll ln- "She lll'l'liS nu A-nluggy. livn' in Q-ut." 1it'lDt'll1it'1i un. shi- spa-:iks fm' herself." to ilu his host with brain or lrrznx n.' l'1rm-sfinv Bah-s Hlnn-r BQ'Q'4'illIl2lll Rivlizird livll I'illf,.El'll4' lilnlivlmrcl "Ili-r ways urs- ways nl' "Humor is wnrth nmncy "With wurk tn :lu "l,u:it?u tu Iwml :ind plm-:wnlitm-ss." we :irc told. he pn-ts it mimic. lwmth in rise." if so hc is worih his lIi'Yl'l' hm busy in weizht in golrlf join in the fun." Nui 10' -f- Xb .V . s-wi , Q X Q mx I J fig 1 K swf K ij Qu. 431 'W 43 f s,,,nyyz -I' .I A YY Y A nw. f P . WW it .irlfl liruvm' Hmiin Yim-luriu Iiuldvn "s1IIllt'liIlI4'h wrinu- "Ilol'v'N :u plm-zusml quim-I 115 NllIIlt'fiIll1'N :::1y'. xxiih 11 hiirh xlnmlznrsl kuuxrx HIIUII in .xnxx in our m'l:uN." :xml wlwll In plzuyf' under the "Big Top Xluri liuwnmn ill:-nn liraumwoln "Nui hm shul'!. lull lun -hx. "lIli- buy' mm hmm! Ilnvlll 'lll :!l'm-ch you with pl:-fun! hif" xxln-n ii l'0IIlt'N to hznxkn-!lr:lIl." Juan lin-mu lluvicl l'iN'l'l'j "l"lllIllY. happy. :l Iiiilm- lpih-. "QuiIm' :un :um-lm' wlu-H-u-1' ella- :ova hruiuy hm. sIw'lI Alu :1lrig:lxI." :ull Hn- :irla 2lL!I't'l' 'lix Irm- ,Z ' ir 1 C r liuln-rin Ilorlngr "ll1'l'-xu'm'!l11-Ns in l1lllNllIlll!l'Al In-I' -milc i- mum. uv :ull zum'--v tlmi Jw- zu lnnwy. Xvilylll' lSr:ufif'lrl I '4Xlu:uyN nut tu! :A :mul Ulm uvll, i- Ilan! :I m'l'ilm'?" Q.. lloxxvr- NLIIF lun 'Nlsnx' l.uu ha- pap .lem -In 'I ku - N fl uv: ury Hr:-.-ding: ull lwluln Ihix littlv Illi-- lnuk N an In-uih'l1inul5 -imp ui Hunk lnixmhivt' in vu-l'3 nlimplv' XYiII:n l'llrixiy Huhvrf l'uwln-N "Hlu'r hi: lllllt' mqvx. "Hx' likvx ::il'ls will: wa-In tu hvpnolim-." vllru-X :mvl :rm-1 Illllf 1lm-- no! wilnl A pn-Hx I'u'c. i f W, .,v' .4 -af., .. auf' , ,iii f? N4 -..I ,fl fi .1 Freshman Year Xlhlkiiig au-rum thi- gyni fhmr with mlil 1'4lNlllllll'N :in-l xiii:-:nn-cl lilutick. wi- worm' cluly iniliulm-al into the l-l'lpI'lIl4'IllllgI ' xl1l'i'u11mlil1g,:f. nf l"NIllS. In nur M-vlllmll-ml vurm-rs xxx- sinh' X KlJllIl'1N ul llnm- sup:-r-liuinnn lu-iiigrx lumwn us S4-niurs. Cla-llingr X I in ilu- whirl ut' llllllgx. wx-1-l1'L'l4-cl mir I'lJl5x nI'l'icn-:wg lhv prui- x 'e ch-nt of ilu' vlzlm wux .la':uln'llm- Nulrlv. 'l'h1' xuvisil 1-'will ul' thn- , .'-2 ' 'as lha' l"i'nxli NllllllNUl'l'll Llzliiu- with .I rvzil o1'm'lu-Nfrsx. llimlmlvii tail:-lil mum- furlh wln-ii thc t'rmliiii.m mn--:lvl play. vga-1' XVUIN-, X'l1'!'-l,l'l'Nllll'lll l4'li'lw:i1'an l'i'm'x Sl'l'l'l'tJll'f mul ll'1lNlll'Q'l' .luzui ljillffllllllt' Xi-hln llulrviiipln- --mi Q w nite' Surh .X Hmm-" Slill'l'lllQ 'I'mmm' lm'lwr, .lam-l l"u'lli. Hill lylvr. :mil .lc-:um-llv Ni ahh- wah 'ilu-xvlilvll. Highlighted b pep-meetings lluh' llillllvl "Nice hw look ul. "Ii1IlllL! urlh um- ulivn ".X I'l'i1'llll ul' zull. lblt'2lNlll1I In ui-I, llIl'l't' Ill' hun. fl l'l'i1"lrl ln ull. :A In-r-mi um' likn-N In IlIt'n'l.U ix elrvzultlllly Nllllllxlllf. ha- :slump :iii-new mm i n'l lhzit Irma" ilulii-N 1-ull," Dirk Davies H1'YA'l'lj' Davis lftbllillll lluwmul "Ae :u wurlu-r lick 'ifilltlh in-VI. fun. mil trim. "fiit'h'al xxilh si luvvly ini'-v. XY'lll :u'luim. :ln :wwf to lhv fin .xml In-li." hi- -ulux sun' zulnsiyx c'!u:ii'vf' tn hm-lp his trioucl has In-un hix slim." i Q I , K- Q, , ag'-.- """,4 ,Z , ,. 7,, ' I ., A ' A ff. ' V Y, iv--3 -.X pm- YK - .5 fy 5-fav v , 'QP 'Uzfhm .ay Y Y Q- vi XM-mle-ll lluvulwn "llvro'e pi hm' wlimii xiq- kmm uill N114-an-.il our xxurlwr. um' helps-1 :I l'1':ll Iflvliil IlHl4'A'Il llumilrl lla-vlwi' "'l':lll :xml slim, with gray' mntlvr. you xhuulil hm-au' him -pin thuw plsllln-rs," ev""""P 'kg' J u ul Ynrris lizuly my umk Hliu-I' tryin: to :ln hix -l1:1l'4 1 mn x :nk 4lllll'l. mln-ln'ml:llrlc. zxlwzlys Hu-rc. and Crlmson and Black scoops .urclun Inlnxmn "Hv'- ilu' Sir XV.1l!n'l' -llzllm-izrh nl' influx. I ln- 1-:ur hvlps tnxr lnzlulvlx- un tl:--ir mu." I lum I mlm "S!w slum In-1' ymrl Hu u Il Ill' an-um in 4-vm-l'y u':ly. ami th Nlnfll Illflkt' :nuul 'mul N 14 w ' ' "' len Ilan! illlll hay. f 5, my fd -4 I .,.. 3.4 V Y A 2 A , 1 V 1 1 'gs il-Q. Us s Q-Q fl X1 1111111111 N11 Sophomore Year 1111111111111-N 11'1- 1111-1-1'1-11:11 1111' 111-11 1-1-1111 111 11,11 111N111ll111 1111-1111 111':111s111111 111 ' 'JN 1-11-1'11'11 111 1-l'1'x 1111- :ls 111' 111111111111 N11 111'11z:111 l11iI111' 1115 111-11111 111111 11lN 1II11lllI1N 1lIN1 1 111111 s1:111111 111113. 11111 11111 1111- fiill' 11'1- x1'111'1'11 11111 :111111111 1111l1l11111N 11111111 111111111111 111 1111 11111111111 11111 111111111111 11- 11111'1111g11111 1111 1111- 11111k1'1111111 111Hll1'. H1111-1' 111g1111g'111N 111111111 ' 'N1l1JlI1N1 i11'11l'1'N 1-1111121111111 1-1111111 1 11111111111 11111 11111. 11111 11111 1l'JlN1. 11'1 111 X XK'Jlx 111'--11111111 f'1:1w S111111x111w N112 51. 11111Q.1111111. MIN, 1., 11111111-11, Operettas, plays and street pamtmg, 11:11'11:11':1 1'11'l'j' .1111'1'1- 1"111111111111w1-1' 1'1111111:1x 1"1111k111111N1-1' .11-11111 111 1111111 "Hur 111112111111 11.1N :1 -111111-. 511 1:11ki11: e111-R :1 1111in. 'LX N11-11111-r I1111' 111111 "W1- 1111111 1-1111111 1111 11111 111.11R 11111 111- li111- 11151 .11 111-11111 111 11111 Fill," 11-111 111'1111'11 1111111 11111 1111 ll 111-1' 111 1111- 1111111-." 111-R 111111-1. 11111 11111 111 11111 :1111:11N 1111-1A1"A N1:11'11'111' 111111'I1XXJl1l'I' '1'11-1111111 11111111 l1ll1ll'1'1 11:11'rix 1'111':1 .111111 11111111111 "1"1111 111 141111 :111 1111- 1111111-. "X 111111111-1'1111 111-1'N1111:1Ii11' "111-11:11'1-. 1 111:11 11-l 1111 H5111- N:1I't 111' N111-1-1-11 :11111 111:11k :1::1'1-1-11, 1111111-111111: N1-11N:11i1111:11"' 111-11 11111 111 1111111 N111-1-1 111' 111111-." 111- :11'1- 51l1'l' 111:11 11111 11111 1111 11111111 111-'11 N111'1'1-1-11." 1111 11111 1111111 1 1 1, r 591 3. ,isnw !G'w- - , -iii-1 , .,,,,,,1 ,L 11131 1. -4 - I3 ,113 ', 111 4 gc 1,1 1' -1 1 Z- ' V' 1533111 .1 :f1f,W'?f "'V 1 q1.Y.,,gJv-, 1 Q 3 fl X 'S '91 15? 21. 1- 11, - X X ug fi 31 11 ij fi" ig' 'li 11 .J. 1 -.rw T1 , , l ,,,,,, 91.1 ,L A41 vu , x N,.x , "l',". 55 S 5 Mr? I M"'f2 'CS' if , -rg -v-QW Q X' "'r Ii::rIv::r:: IILIYVI' lim:-l'I5' IIm-Mig' l':1rnI Ilmmn Sun- Ilulnlu "I Ilkn- In tmh In In- Nm- hut In ml. lun umm- .lIllIl rela dance, Iivih' Ilmx n'II "Wm'Ilu 4:1 pu-rx Iruxt. :ulnuyx tuuml Izm' :uml MINI. .Itlilll .IUIIL "IIn:nl'm Illllft' ull:-11 In-N 11: In-ln" qlllv! nb'- J ,IV A373 ,Q . JJ 7 , . 4. vp IN T. 3 '4 . "II: :nlnlnitiulfx In-1n'I. uiilu I'l'icmIN mv n-mI.'A SSIHCSKZI' NI:nrirm IIIIIVIIIIINIIII 'WYIII1 IIN' uirlx In' Iikvn In I:lIIx, .mal In-Nirlv ilu-In ulivxn nzulk. Iixxylcm- IXl'1Il'II "SING :I fm-:ulxlxllx--N: xxx- kmm Ixy In-r m'Iu1In m-:nuw -lu' ix IIt'ilI from Iwi' Iluaul In Iwi' Iucxf' Tn X "l,.,tN.-1 Ixmmlvmlze' "XVII: will :lull In :nr In-I' vmnllmml. my the-x Irsnu In-T Nlu- -uyx, 'I IIINI .n Nmiln- In Inv: Illl In! A-:m'1 my ufi' Ilu1uI"' NIIIIIIIILY 11:41 exams, homecomings Ilulv Ilutvm I.4VIv:nV:n .I:nrm.m "IJy1l:lmitv 1-mm in mall "I,4mk into In-I mu p:n'I-msn-N Hum' -'lx .lurl -Ink :ln nu :I Invll-1 il Imp IIN! Iunk :I IIIIII- Inn ml IIIII Inlili Ilmt u.ux. NIH-k :mlm imp IAurr5' K4'1'xIl'I' I Irv1'4'lu'n' Iiwim 'YK l'lIl'II Iwzuln-:I :Imp "SIu' liuixlvll Ulll :Il -N. XXIII! :n vllulx xx ax Im' ju-I Ilni xn nr In- IlI'lX :ln :rm :I 1 ny' :l!'4'11'I un tI1iI1::- mu1mI.n. xlu-N In-rv: Q Qi' Q"'P rs- 49 Mrs. xll'l'ilSlll. XVIII' hunk :nlvix .le-:illm-th' Nohlv. 1-mlitnr. unior Year Wt- xvm-w rm-:ally llIilN'I' l'liINNlll!Ill now, with zuwinlnly N.-:tix "Nt-ptliin-'s Bull". lN'ln-n tht- hig night was in thu- lmlvnny :xml with xx-vmnl flour lnvkviw. l'rn-xitln-nt .lm- ltlttvr was 1-le-vtm-ml tn lm-:ul ns tliruugfh this hnxy Year. llhsnt Jl iuh it was tn plain lmnn-winning floats. purnclc. cluiwv, :intl mlvvnmtinin fur :lllg hut what t'nn it was ton. NY4' paint:-ml "limit Nlllskia-C' signs all nu-r town with uni' stnlvn linn-. XXX- 'ipplsnnln-ml mn' .lnninr vuiixmly. ".lnn1- Blunt" xtsnrring .lunvt l":n-th. Huh ll2lI'I'l5. :incl Ka-nnt-th ltippvnlarugt-r. llill 'l'ylvr vu-vt-ix'n-cl higrln-at rt-t'ngrnitinn wht-n he was 4-ln-ctw-cl pr:-sinh-nt ut' tht- lowu Stnmlcnt l'unnc'il .Xssm'i:ltiun. 'l'hs- "Nlik:ulu", pri-- wntm-ll hy the Jlnsiv th-p:n'tnn'nt. wsu an hngrt- NllCt'l'NN. lint thx' llllllllN'l' unt' ilK'llYilj' of tha- yvzu' wax tln- .lnnim'-St-nini' l'i'uin. tinully livrv. hsinqnm-t :incl ull. wt- wt-rv :ilnmst lou tirn-tl tucl:n1c'z- tn tht- nnuit- nt .lay NVQ-imlm-l"s Ul't'llt'5ll'Fl, hut what an wuncln-rt'nl night! Neptune's ball, and detention hall .Xrthnr Kilnhrnngrh 'ititxiw hs-1' tn ht- twnitimix. to hnhl :rout tllSl'iIlll'k' llt'l'2lll4k' tn his 1-hnrln tlwri- ix nn rv-ietsnn-n-.' lluris l.e'rm'ln- ".XlXY2lj'H lll1'ZlN2lIll. nick' to knnw .ilwnya nent froin hvanl lo tm-." ,. A .. -va . 'fi ff ' Q f ' ' A .9 :,i.1 , ..,,. ,, ,,. V A - ,I ff ' ' - . A , A . V ' ' . -1.41 ,.- gf M . X, ,il S l'll!l'1'llJl lill'L'llI!l'l' llurnltl Knox iinnrt :nut frim-nrlly Inn. 'ltnotln-r t-in-rut-tiv Vnn'll :llwnys finrl vhnp luuvv we. hm' trnt--hlnn-." :nnl tht- girls like his 1'0lllIlillly.u Katy l.t-vivk .lt-wiv l,llllGI5 Xlwsiy- m'Iwcl'y. "Cute :incl ph-nly Nnmrt. plvnxnnt tn nn-1-I. -hv may grim- the he-1' sinilv just wnrhl an start." 1-nn! he hont. xx Mfr W I '. . liugvr l,:il'nl'li' "ll4' lllXt'N thx' rifle that ix -ure. Init il nurlrinl-Z will' will he his s-nrt-," Bl:irl4-1-n Nlc'l":irl:nnl 'KX l'l'l1'lItlll' Qinih- Illlll tn'inklin:: vym-5. hrinrzs hc-'I' l'l'lt'llllS frnin fur :nut hi::h." 'UU lhg- auwuxnulzitiu- :in-:vim-Q of tha- hiuh l':l1ikim: N-nioix wt-ro No vlosv :il llllllf5l'llll'Nlt'l' thzlt thi- lop fin- hzul to hc Nr-lx'm'tn'rl for tha- iilillt-tm-x'Illil1mI honor ot' vzih-:li1'tul1.in ml Nulutantorism, 'l'hn-3' :in-: .lt-:nm-tto Yohh-, lill'IIIl llrzinwom. lj:ll'l'A'll YYyri4'k. lionsihl lk-4'kn'i'. Cznrol llootvii, Duzuu- Own-ns Senior Year lhvn 'ix lhow NllIN'l"lllllllJI!l ln-ingx who ti-rr'it'v lhv t'i't-wlnnsui. wt- wit hawk :tml xxnlvln-ml thc lllHlt'l'L'lJlNNlll2lll work. Wo XY1'I'Q'llil l'Illlt'tlN lmlh- llllllljflli tht- Killivs um-rv loxing: poumls doing tht- llmrlvxton :mal tht- Sword Dum-n'. l'iXk'l'Q'UIl1' had si goori laugh 'it thx luniors wuxliing: off thc-ir llUllll'l'llllllllgI Jiggnx on NlllI'I'2ly.N huilmling. Huh- llutson who wan 1-It-ctml to tht- Jlll't'Ulll.4'Fl'lll'l' tt-:lm intl Bo Nlulkcr who wan Q-lmwtml :is thi- moxt xailuuhlv vlan-r look footlmll honors for tht- vlusx ot .ml . l.u Nlluphy l won tht- vity junior golf cluunpionxliip :xml xx:-nt on to tht- Sfnh tournsuiu-nt In Iowa C ity. C luv Day. Sm-uiur wi-t-k. Chiu pivuit' li:u'c:iInllrm-situ. :tml filmlly Grmlimlion uouml up :i uon:h'rt'ul :tml hun' four yvurx. band 5j'lYlll l,l'l4'l'50ll "'l':lll :lull thin. "llI'llXYll hail' uith with :I rm-:lily :.:rin." m-yt-N ot' hluv. :i Nhurlliallul Nturh-nt through :tml thr- Sylviu l'ohlpa-ter .llc-xumlrisi Porn-x "Sort of quiut. 'ZX jollivr llmimln-li etill lots ot' fun. is ll2ll'4l lo fiml stays with si jnh until il's ch n1-h. l'Yl'l'Y0lll' 'llllllll'l'N ll4'l' concerts, liolwrt Phillips "f'Ullll'Illx'll with liltls' :xml pls-:naval with unort- lim-nm-tli lialiny "Wi-ll likt-rt hy ull. but sure to :nuke- kimlf' thx' lmlim-Q full." 'VX if-GJ fn? 5 li Q-4 clubs, radio ltoht-rlai l'oll1-it-lm' "io mum'h In-txuwli thi- i l'1lm-nor lhunwy Hllmlkx :irc hx-r lHliNllIIl :tml ilcligzht. :mul shx- studios lllt'lIl hy lulnpllsrht. 'S-11 ? 2 Qi, ,lr irq """'u All it ,W 1 A "firm cvs. Pg pl J 5' L X.,- lfl , -we-iv '11 . ., I, .gf ing, nv l - le, 'Q u. if 9 qi-,,,, '7 " f?wF:1lf,g"11fi:"" ' ff Qi 925' K y 3 -1-.Q 14 - . f' ,, 'va 1' 'ff it ., 1? Mg, Klqlgzfigri ,U ,. .5 Sire-f.'.'-.1 'J N -' 'H' ' 1 l'urlc-nv llc-1-:lm-r llurll-lic lim-ill K4-nm-lli lllllQ'Illil'tN'f,.E'l'l' .lor liillvr "Un tha- huskz-llmll flour "limi lu-:uls :Always shine. "Shurl. uilh ilurk Ulla- likvs ulnln-1'4'l:isslm-ii, slw won urn-:it fainw. :inrl sho is no cxi-n-mimi." hrmin huir. :irls pu-fm-l'n-ll. hy playing: hor host xxlwn- Ilia-nfs fun. in :ull ln- suis. 'Sm-' in 1-vm-ry :.'lllll!'.n ln"s :iluzqs llwn-." is lhv In-l unrmi." O K'lt' d l Cl YN':n3'ln- liuhinsun l':iul llnvkliulcl l,m'y Sllllllllllil .Xlivv Ssunlrlwh "St:llwnrt :mil strunzr. "Still wzitvrs run 'illtlimigrli slu-'s quivl "Who is this gzirl. mlm-s mi main wrmigrf' lion-gi thx-3' saiy. :incl sln-'s shy. you L-:un :ln-ss. lhv prim! uf this si l'l'lt'llll ln :ill sh4"s lha- ll1llllt'1'llllllll:j w0'll lt'3lI'Il 5llIll04lilj'.H you 4-:lli'l th-ily." 4lllt'l'Il nl' l4'XlllS." .li-rry Svulh-ii Palsy Scuvvrii Hairy Lou Siinpsnii llulu-rl SllI't'llgl'1'l' "lim-sn'l likq- su-lnml. "l'1u'l' tryine: lu do hcl' rll2ll't'. "Of :Ill lin- girls l vxvl' km-xi "Ili his plm-:isunl qui:-I wsu, llovs his lrvsl. quicl. lla-in-llllzilils-. llu-rm' lll'Xt'l' was il um- hi::h in life his lisilh hut in .lllllL' h4'll :incl allways ilu-ro." likm- Nlnry l,uu." will slimy." Liv! his rvsl. r V 1" u 41- 'Us 'QW 'QV-wap is-1-f Xgff' llmmzu luvlu-r nz:-11 Inollllwr ul ilu- clzlwx ul .flvl lm Ilan-0 Yvzllw. llv Inu Npvnl Ixix NVIIIIII' your :ll lln- lin-rnpvl' llillll' .Rc-:ull-1:15 ulwrv lu' um: Immun- fm' Nuinllnizru. Senior Class Song lu llu' lxmv nt lllllllxlllgf UT Xtlll . lluw HINIII Imvlurn- "Sl" lmw' all lwvn l1lilflNHl :un :lx llwj: x-- SUIH' luv. fllll' rvlzux :mul tmvflrrlll !7lIIH'N l1:1u- :ul4ln-ll In ull" tru lv :lx lln'5'vz- gum' IU. .Xml :xx wa- g:1':ul11:1lv lllix llluzll yl-::V. III umm uw- IIN-rv will lu- il la-ur l'2Illhl"' lliglm Svlnml llflw lxnu In I Il Xu cle-ur' wx-'Il lmlal llww lI'l'iINlII'l'N m-ur. :IN yvunx 11.1 lw. 'l'lu- Url' Illwlx will lvurl ilu- lixt nf IIlK'IllUI'lt'N wmfll mlm :lx vm-'IIN gn lay, linrlim-N :mil llmw umvu- 4lZllLN Wllll nur lilYUI'Il4' 1 -mm IN llwy vv gum- Ivy. XM' wlll l'1'Illl'IllI7k'l' prom in llu- gym . 1 IliIIIt'III"' wllln Ilml l't'I'lIlllI lu-r ln' lnlln--czulw lliglm Svlm-Il . . .: . - ,' VNC llilYN lmvv lvun w all II wx II Iwlrl lll Yl"lI'N fm In . as performers finall W:1ncl.u Slzuwly' Wnmlu Sl2lIIhlll'l'l'j' .lulu-liv Slsnrr 'Nlnf nlms In-r pair! ".XIw:1yQ wsmlillar In "Wv Inu- llvl' uillillxllv-N. III on-l'y' way. ul-I sllwzul. In-1' Imw-ly smllv NIM-'ll Illillig' :mul :lull In-t'm'v Nlu- Ivfl ll- :mel fl'lt'II1llIIIl'N4.n llvall Zlllllf l1:lyf" Nlu- xxzu wx-ml." Nlnrllm 'l'luuInp-ml .lam-I vllll4'li1'l' XYIIIIZIIII 'l'5'lm'l' "Nu AUl'llIIL'l' IIIUIIIIIUI' "lAIlI'ly l1:li1'. :xml In "X ulxiz in Imzlxkvllmll. of ilu' sq-nior L-Inv, Irrmxn vymw. :lml :I :mul wuul In alll. IN tlxix uzllkzllivv. lluix iypo ui' :ill Lllkzllivv Inv." Imyx irlulizvf' Nagy 4 ww 5'9'lis 'Sou-gp N04 ,JJ -' ,',g:iii21 'W',Q:1vI2f nfl? -RV, .,'2 .-., ..- .,. Q -. '12 1 Y . V ,Wy W . I ,gf W, ' V HM , A ,. G - iv ,WV W I Ai'1lt,.,.dV I lI'k'ilNlIl'1'N ru-:lr. ilx head llnm-I 'l'z1j'lul' "Slay mlnw lIk'l' In! will: :lll In-I' miulul. uv :lun-0 lllsll xln- 4 zllrlzlul K In-xlvr X I'2lIIlll'IllIllI'Q' 01' --win ' A llmn pun ul I-vw. lu- ix il Sllllll'IIl. wiv." 'W' R was-qgdt 1, . W 1 wh 4 2 in I '1"'f7 fid- .fi -ff . s I lhrlwri IY:lIIn-r Dm-ix Walk:-1' 3IOIlil Wlmiln-x lim-vm-rly XK'iIIiu "Hy playin: f4mtImII. Hlmrix ix zu poppy uul. "X IIVININIUIII Nmilv. "A wimzin: sll lu- won Inix IIIIIIIV. lIu- kiml Ihzll nlukv- :1 Num-II ju-Vxnu. nu rln-l1i:uI." zu winning: x n In-1-2111-v lag- Inu-cl zu rm-:xl lull." imixl IAIIUIII lu play IIN- :IillIlt'.n life, with that coveted diploma. Iilln NYiIIi:unx lhvgm-1' XVUIIE- "SIN nmkos thu gzunl "IVImI :have an :ww K"lI' Imu In Inuskm-1In:1ll ur :my ruin-.' that my uIrI um- :Im--n'tQ" I,JlINj' IYrigrIli Ilnrrvll Wyrivk "I':uI-3' is :I IIJIIIIII' Irlmuh-. "I wunlal Illll1'Il ranlln-I' Iu- xxuu-1I nu-r hy il ri::I1t than In- I'n--shui." fuiry wnml." Imam XN'urIm-v Hlluin' whul l'0IlI1'N n:lIllr:lIIv. fltx .luun tu il I, Iiufll Yurfll "Shu ix II11- quivt Iylw xuu um 1-1' In-:ur In-1' grilw. -6 ,f f 1: ,,:, 'uv' 3' 43' 5"'g-res' 4. X iff: Iwi Inx I11 um! H if I Q fs, p I .1-vpfvf '.,' at ' ,'4 ,M-P, Q, , !.- ', N f Q' fm, rf 5 1 , r zisil' Q Q lxl 1 v M. v I ky' , 5 , N r 'X' I ,1 'mils .aw I I 4 H ,.....,m . 1 no-I ,uv M f Aff f 4 i 1' ., Q -. V' Q ,Q A , 7, if 'fi ' .. , 1 4 x , 5 z 2 A 5 QW 2 EN Nu ,ln li if .il 3, 'fi s' X ' I 2? M.,Qnwvnf:n vs 1 I x l r V1 Q . 2 Q -Q 1v"' ,Af 1 , I 3 N ' F ' , ,E 2. fl 0 -' r' F 5 D ,vf , , 1 W0' 'v4-wnmn..M..wwh-wvuusnn-4, I ,, N f 'ffi ' fff --an I , n W Gp if N-0 ii. STE M G A E N 1222 ' Nw Eff ws !Q XQ Xxj xx f kj X X f X f X7 X ffvfy X f ww 1 wwf f 45 XQx X xx - 1 1 -' I4 1 2' , , N. - V , , K J, ' 212 I X Q X A Q -X X., 9 f if RQ, fx L 5 ff g X N51 4 fr , X Sis , f xg 'f kj X5 X X, o . ,L ' Q 0 9 U xx o 0 6 Ski Qx I !,f'A f!!,! o u XX j f i 0 0 N fQ!UVV Q G QQ -wwNs f fy' K ff x MIX XX x 9 ' ff 1.17, 'xx I I 1 f f f ' X EY 5 Q3 ? Z KJ Q Q29 Y W 7 Q JQM 1950-5 1 l'r'4-N. Dulr llulmm Yin--l'rm-x. Hu XVulk1-r 51'l'."l're-:lx Hngvr YYulfm' NYvmlc'll IJGIYEUNUII Hub f'oWl:'x Rivh xYilf,!'Il1'I' Rivlulrml N01-,nm Jun' Huh Hnux Hun Sh-xvlls Lettermen's Club Iluvicl ltuxhicl l,Jll'I'!'lI lIl1i'I'ukvr Hurry Ilurpm-r Hill 'I'x'l1-r Iifmnlcl Gunn XVHXIH' Wurilwll NHHIJIII Hlnkc- Kvn Iiruilwy lim-urgrv Ruxhill. Jr. lllvk lluxuw liulrvrl 5I1'l'll:ziI RIl'llJlI'll lim-II Kvrxny f':unplv1'll 1.1-v Hnurpluy GI4-n I3r:ul1Nc-H111 .IQ-rrp' livvriluglmnl Ks-nny Kurtz Nluriun Illltvhin-nu .lnlm XYJIQNHII HIIIICI' H1'4'I'll2lIll tl11- Nt't'0Illt 1511111-. lm-:11'i11g tln' tlttllllttllllll Resume of the 1950 Football Season .-Xltl11111gl1 tt11- tlt00ttIlUllllltS :111ti1-i11:1tv:l .1 NK'lIllllll"' w1H1No11 tl11Ax' 111xt 1111111111 t N1'l'lll to wrt P' ' . F' -t:1rt1-11. Illllllfltx t'Ulltl'lt3lltt'tt to H114 llst of w111'ri1w 1111111-cl In-fwmrv C'11:11'!1 lt11m'1-r. Ill ttn first two W1-1-tu ot' lJI'!tl'tii'l'. litiltlltf' t511s:11'1t. fl 111-11111isi11g Lf11:11'1l. s11t't'1-r1-11 :1 l11'11k1'11 :111lal1 :1111t wax t111'1'1'1t to ltrtkll tltblltttiltt. Hitt 't'1'l11 tu1'11k1- his 1'11ll:11'-t111111- 111 pr:11'ti1-1' lJI'l'l't'lttllQ,I witl1u11t :1 timt t1-:1111 q11:11't1-1'l1:11'k. f,ttll'l' t1'11111o1':11'1' 111111111-s t1:1111111'1'1'1l tl11' t1-:1111. 4 II11' H1111111lx lust 1'1'1'1'1' L1':11111' :1ltl11111g1l1 tl11-Ax' 111-111' Nl't'Illt'll to 111111 QIYIIIQ :1lt H11-1' l1:11t 1115 1 wa, ,-. A .mv 111-- 1 lllhl ' -M min 0 im,--,, wsuumpmn ' -ann V - M-.- .. New I-QE" -urn- 01 tl ' lttl llt :tl tilll' 111: rt '1' vt tt1- 151111-. . . . HHN' U I 1 I I 1 N I I t lx ftllt ttlttfl 'III lilll lx1m1m1111111 rf . 1-' 1 "N . :v -' ttvtlt' lgtiitlltttlillllltk tint tm' t:1st pt:11'1- with lyuixm Hm,H,',..IU1m i1K,1M.l ttn' tX1'0tillti C1111-tx 111 tt11' I.1ttl1- FIX C1111 ttt'l't'llt'l'. Ill Hllttk' ot' tI11' I111111' 51-:1s1111 tl11' II1111111ts l1:11l. t5:1l1' .-Xt tl11' t'o11tt1:1ll t1:11111111t 1111111 by tI11- Ili I2 Hlltoml ty-Yllfl1'1tJ :1111l liotv YY:1tkrl' ttl11lt't1:11-kt 1'1" H11 t1':1111 1-11-1-tt-11 lJ:1l1' lllltvlll :1s 1-:111t:1111 oi' tI11' 1-1'i1'1'1t at-1-111111 I11111111's 1111 tl11' .UI-Q'1111l'1'1'1-111-1' i1':1111. t1'ilIIl 111111 linlu XK':1lk1'1' 11N llltlkt 1':1l11:1t1l1- 11I:1.1'1'1' Nutr lI:1:1x l'l't't'tXl'lt I11111111':1t1lt' 1111-11tio11. ot 151311. 'IHI11'-11.':t11:11-I1 l,'ttt4'l'Nll'l. t'11:11'l1 K:111111111'11-1'. IZ, 'l'1 l1'1'. XY. XK'111'tl'1-11. ll. H1111111ii1l1'. It, XX:1u111-r, ID. ll11f1z1k1-1'. H. Ituux. H1-:ul 11111141 Il11'1g:l1t Ilm11'1-13 i11:11't1 l,l't1'l'K1 .mf-111111 rms: N. ISl11lw. Varsity . li, N11-I'I1:11l. lt. X1'ls1111. Il. 5t1'Y1'lIN. H. Wnliv. IT. 5tlQJIlI. li. 1111111-N .l. ltltte-1'. li. xXi'ttxl'I'. ll. II:11'111'1'g 'I'l11'r1l rms: lt. l!11s:11'1l. D, lI11111l1111'1l. U. lt1-ul, XV. lJ:1vi1iso11. IJ. ll11tw11, IQ, G. 1 1i1i. Nl. ll11t1'l1i11w11. Ii. l'11xvl1-x. 111111 St111l1-11t 51111111111-1's: IS. II1-M,-, It:11111-lv. lt. frllllll. C Hut D. llsnimw. tt. llvll. li. lgtltttlll. O Th 'Imp rms: c'UEll'Il P1-fvrs. Ii. I.i111:1N. H. S1'lll'1'lbf'1'I'. .l, K11:1pp, .l. lI11w:11'1l. l'. P11l1lp1-11-r, 5. e R1 ' I1 I7 Nlill 1 R 14111111 Nr llllll ll XIIINII I Nl 1'1 H 'gl'illIlI 1' II l'1l-"I NY XV'--l 'Nllll' '. .. 1-'. . 1 1. 'ff 1 'f gs: .. 1 ' . .. nu '. . . 1 ' . . -. . . . . sf ' J. N:1pi1-r. .X. S:1111l1'1r1'l1. I. 31-11i1-t'1'1'1l1-1-I11-1': 'flrirfl rnzs: R. Sillllldl'l'N, I",. lil-1111. .l. H1111-1'. J. !vvJ.ltNl71l. Il. lJ111lg:1'. I.. x'JlN1Illl'Z. K. NKHIQI11-1'. 1 1111r 1 fmt ll 111 1 frm 1 15 1 11r1l nur 1 f s 1 1 0 KX l 4 lllt 1 1111 t 1 Sl 1 1 x11r1111 ll S1118 111 111111 f lJ:1l1' ll11rx1111. lrlphuln H1111 XYJIII11-r. Klux 1-X 'llll 1lwl1 P11111 ftgif' 3'2- ." 'ff' 1 ,ffqggigivgf 32 sz-14 N ' wwf: iv 4.2 ..A' '53 W liivh XK'ng'in-r rlriu-N uvvr i'1'Ill1'l'. llnhl thai lim-I Th G 'd' A H Cl t W k 'llhr l"T'l'SllIIlflll ffmtlmll tK'IlIIl. 4-mivllewl hy Goin- up :xml flown the- gridiron in high atylc. 1.01-:il Prnt" lJ!lttt'Y'N0ll. turm-cl out to ln- om- of thx' ln-st spurt fans pri-rlivt tlu-sv iiirxlx-riciim-rl lads will frvwlmi:m tt'JlIllS ill nmiiy yuirs. limisting :A rw-or4l go fur iii futlirm' high sclloul iltllitllllll. Sp:1rlu'4l lui of lun wins. our loss :xml om- tiv. At timch flu' :ill sim-s :mrl sliupvs of lmyn. the t1'!llll NV0l1IlCl up tm-:mi hmki-fl liki- :i polisln-cl Varsity. Yvith thi- lim' tha- svtlstbll hultling nut :1 tim- with thi- KL-oliiila hlocking :xml tn:-klixig. tha' tm-:mi 4-urriul llu- pigwkin frmh. Twp runs: l'u:u'Il l'uilm-iwnii, 'I'. Xvilll,iilNll1'l'. ll. RUlll'l'ix, IH, llufhm-r. li. l4llIlilN, .l. Num-, Squad la. ll:U'l'N: Srrfmrl rms: ll. hnumh-rs. l'.. ll'll7liIl'l. lx lmvnuu. li. Q-ruswiikm-iiilwr. li. xlilylil' li. P4-tm-rwn. l,. Munn-1 Tlrirvl rms: ll. l5lum'li:ircl. J. liurr. D. Blurxh. li. Clark. i, 1 "f : li v' - 5 an 'i if . Q J k link Q' if im , 'QT A Wm Q XVI:-1 forgot Hu- signals? Football ' ' li Ht. l,ll'IlFIlllt Km-okuk .......... .... I i. lin worm-5 fur the IHUUKIIIHIIININ. NIIISCIIHIIQ' . 7 .... XXIIHIIIIIQIUDII .. .... ...... . . nd oEnded HMSO l"OO'l'l5AI,I. SC'lIl'1lJl'l.l. NVQ' 'l"u-3' f,ttllIIlXVJl .... 0 ........ fl I":lirfin'l4l . 7 ...... ..lL CR-lltm-rx'illv .. .... 125 ........ 21 Burlington .. .... 0 ........ 215 L0 I 1- 0 ....... .20 lf! Mixing it up. Action :luring ll vzwsity p1'm'fic'c-. Ulll ul l' Nllli, 1lIlllUIN'Ill5. ilu- lilHUllllllllIl1lN wmu- lm:u'lx in lu-:nt Nlt. lJlm'JlN-illll mn ilu' l,IllltlH'l'N 1-miri. lu-lil. llllllfx lnoluxl prvftx' lxl:u-lx lm' tlu- xxm nt un in xx ll mul Nllill qumtxt 1 1 lllfjlllll Nlllv-rxlllir. :uul l'1lll'll1'lll. llu' l'.Nl. llxu- worvcl :111 upsvt XVlll'll tlu-x' lu-:nl loxx':1 xitx' lligjll llll flu' lxawu l4lllYl'l'xllx' l'luur. Basketball f wi . at F.M.H.S. 1 lllllllllll ul Nllllll lwulxxtlmill pluxxu ixwulu Hull lxnlxpuuxex Nllllllllll tu 1 lui ill W nl ilu- lu-at lHlNlil'lllIlll lrzllllw rxx-r in umm nulx 0 lun ilu Iulluxxm xxulx xt lllmim llumulx luut ilu x I1 ul tillllx lluul xx xx llu x lrwiu lllt'll Ull flu-rv was llllllllllg sfwppilugf f v A ' . . . , 4 1 ilu- lgl01HlllHllll1lw. ll'tlIllll'llIQ Nl flWlllllL1tUll. Hull lx:1plw11uxm'. Ku-nu' lull.-1-WH - C' ' - ' unu' t'UllTt xxwunit HW' 'l"l"' l,"l""X nl Pi on tlu lhinmxx ll tlltbllfjll. 'l'lu' liulluxx'iuLf xvx-xl-1 tlu'x' lllillllliffll to pull :nwux lrnm :x ll!ll'll'ilf1'llllllgj 4 Ilflllilgl' hum lah' in ilu' fuurtlu qllrxrlvr lux' :x worm' Illllllllx'N of ilu- Qflllll' lux' il N4'Hl'l' nl' L2-SGT. of 52-147. lfori Nlmlisml xx':ul1't stuppvml until ilu- Hill 'l'x'lx-r. furxxwnrfl. wax 1-lm-tx-fl to ilu' :mluxrzl lmnl q11:11'tx-r in ilu- llixtrivl 'l'Ulll'IIIlIlll'IIt xxilll .Xll-i'xulxfvrm-lux-v lint tt'Jllll pu-lu-fl llx' tlu' I.ittlf Six t'Ulilll'i. lim-fnrv :A rvvorml-lvrm-:nlsillg 4-rxxxxrl. flu- rmu-luw. filvnu llI'JlllN1'lllIl. ilu' Ilmilulf 13' 3" pixwil iliivtk Illllll!lQK'll in lwrx-:ik :nxx':1x' in tlu- l:ut frxx' lllilll. wax lmivlxxml :ix m-utvr mu ilux wx-mul ll'flIll. Schedule 1 950-5 1 4' pl11l'XI1 5:11111 Juv' U:1ll:1s 4111 f7HllIllW:l XIx1w:1t11u- In-ulxlllx ..., l' :llrin-111 .. Hlll'Illl1l'tUll Nlt. l'l1':1s:111l lgllllilllfillli N .-1Nl1111u'1u11 Utlumw:1 Nlllxwltlln' K!'1lkl11i .... l'Zll1'fIl'IlI Iflf M r'1flf1.':.ll11l1' U1'v'xNlm'1'. 4:11111 5l"1llIf4'. It 111 S1 un lillrlillglull 131111 ll:1r"'1x. ldtx IIQ-:ull-1'11. livllx hmulllh- Varsity NH. llIl'ilN!1llt Iowa Vitlx' xyilwllillgjttlll l 'll'tIl'l"'4' 1 . ,N ............,. . ........... ....... llistrivt Vlvtbl 1l'1l'lI'll'll' W1- l-1 325 23 31 1111 Z7 161 1.13 1-U 315 252 1- l 1. 5 -,, 1.1 141 1-fl 1423 lil .52 IHAH rmuzll. lIfIl'lH'I'. I7 Hutt'-l'1-1'. Ii. XX.'g.m1. 41. lgl'ilIlNl'4PIIl. 1. Nun l'vl1 I 1l1 l1 1111 . 1. 1 xx. lXilI1IlHll'.Yl'l'Q .mwmnl rms: li, livll. XY. xYl1l'Hll'lI. IS. xYJlHil'I', li. linac-l11u:111m. K. Kill 'S lxlu ll Dun 4. . . 1 N. 1 at Z f ,m1,w 4 Xafx, 45 .15 143i X1 llllllll 111111 1 1 I '1""'Y' "7 YT' ff " .fax 25.1 pd' 4 ,Ari lvl 1'113.':111:11'111'1-11-IN.1.S1'11111'111111111 11 1I:1111111l 1 111111111 1' 151111111-11'1' X 9-1'1'11'-11 l1.1.111111g.N1 131111111-. ' 1 . , . .-1.1 r'1111ff H111-:XY. XY1-x1 1 x11'11l1 lx N1 1:1111-1' 11 5l1l1'tl11l'Y' 1 XX-11 1111 N 111111 1111 111111111 xJll'N11Y r11111' 11.111 :1 11111-111 111111 3-. 1111 11 ll ll 11:1xk1-111:111. '1'111-1' 111x1 11111'11-1-11 11'-11111-1 111 1111 111x111 1111- s1'::s1111 . rx. .. 111111 11111s1 111 11-1111-11 w1-1'1- 1-111s1-. 1111- 111 11' 11r1111:11111' 1111- 1x1-11141111 11111 1 1r1111 1 g':11111-N 111 11-1111-11 1111- 1"111'1 N1:1111x1111 I W1-11-1-11111r11111-11 11:111 1111'1111g1111111 1111- XK111'1'1'.5 1111- 1l2111?-. - 'Y y 111111' 1111-1 1'11' ... 1N...1N rs 1111- ll1lX'1'l'N 1-1111111 111-11-1' x1-1-111 1 1'1-1 11111 11 1111 x:11111 11 11'1'1':11 111 1111 .11 111' N1 N 1111-. :11111 N11 3111--1 1111- 511114 1Il1N x1111w1-11 1111-1' 11'1-r1- 13111111111 1':1rxi11 1-11111111-11111111 in 31101111-r y1-:lr 111 11':111-11 11'1'i 11:111 1llIl111lllU' -11111 sl1111111111f 111-111 111-1 111:11 1'1-111111111 r ' h 1 S 41 5 x.f MQ lx II I I vwlmulx 14 :Avi XX,nNI1rlu:l lx ln. ,.,-.vfsr ""'l I xxx II :ml ll11lI'n11r Hxmf- lv-1' n 1 I Dv Ilan lmlm liuwnl mm limb XX U' 1 Q' 411. Mm-I l.ittl1' Six llllllllll' :nt lmvzl lily State- lmluur nt Iowa City Quaxlrmxprlilu r :lt Fort Mmlismi Uttumwu lla-laayx l,l"Zlli!' lirluys :lt D4-s Moim-N Furt Nlmlimn lie-luya District all Ultumwu Little Six Uutmluur ut Furl Nlilllixtill State Outzlmrr :lt .Kun-5 5' 'W if Halton pass from l. Nlsnrdmll tu liuh xv1lllil'I' H Data' l'l:lL'n' .Kpril li Iircl April . April Zl Zml .Xpril 25 Zml .Xpril 25 250 Huy 5 Znrl Mug' ll lst Huy I!! Ilrml Mui' 27 The Fleet-Footed Hound Track Stars l. Xlnrslmll. .l. l'lYt'TlllpIllilIIl. ll. 'l'ylvl'. F, 'lllll'lll'l', ll. llllffnlu-r. ll, XYnlkm'r. .l. Svllnltz. CFarrvll 'l'urm'r was truck 1-nptuin fur "50"j T01 M . 1 N Ll J 1 rrnu: linu Slump, limb C'owlvs, Norris liaslvy, Gloun llI'illlSI'0Ill, llurra-Il lllll'l'lllil'T. liolzuul llHll1'4N'l'i. Hunk llcmllslgzs-4 Nrfrmnl rms: Don SlQ'Yl'llS, K4-uuy liurlz, Nlivlwy Kamp. G11-nu YViIsuu. K1-itll NVag:lwr, YV:1lh'r YW-sf. Julm xVZll50llQ Thirrl rnzu: Jm- liiflrr. Frank urtim-Z, llivk llnvivs. M1'Kinl4-5' Cilftllllll. Give Tha m ire a eein e 0 t U p S g Ey D g iizum- Date- Win or Loss liurliugtnn H. Jluu- XVun Burlington Cl' 'l', ,lunc XYUH Dun Sh-vvm pivlu up :u grnumlrr 5lllS4'iItlll0 H. Juus- YVou llurliugztun 'l'. Jum- XVnu NlllSC'iltllll' 'l'. Juuv XVIII! Nur l.UlNlUlI H. June' "I Warn liurlingrhm CL' H. Jum- "I NVun luwu City H. -lllllt' Zl XVUI1 Km-okuk 'I'. .luuc 27 NVou Nc-W l,uull0u 'l'. Juuu ' xvllll Uukvillv H. July Lust luwn City 'l'. July Xllm Kvukuk H. July YVuu l':n'kwmnl 'l'. -luly lvllll liurliugztuu 'l'. July l.mf l.mru Pity 'l'. July Wm: Z ESHQWS n Q!! Q X 4 ff, Q fM gf' '27 'X 'Q -4 -'.,,,z3 ' s 1' I QP , 2 Q Va -yu 3 4 - fl ol 1- , 1 wa- ,Mx v- A - M, N.. Nw - 5 f X 1 X . ,fx X X X X I X X AX I 9 O 0 ca V 0 O 0 0 47 O O O O J o 0 o 0 , 0 O O 0 O O KN FXWX f'N 435111 Q N VJ M fCf?w ffYNfN K5 fyvxffx fxfxf fx fXfXf'Q 7x47 mi J lf'NfxNf-Nr-N if G W fx!-f I X iffy on D Jai in 00 00 3X f X U ,ff L 'XX U -ffff 'iq X if " X ff H W fl' f K 1 ff D Mu "WY , , 3U L, f M ' Fdl cQUf f . k H I N 0 N It ln 1 NN X HXNIDIH 4 ,JX- Homecommg ueen ttendents the ueen K D Nl N 1 1 x x N I ll I I 335- , if J lhmlffhllqxx 01 In llltX fy-W xln xxux lglfllltf N MH. f 'l'lmmpwn. 1 5 ?- SHZW fu I Q :.. -Q -w,,f"' Y E515 EUEKEM? "Burn Hn- I,t'lIlUH!u Soplnolnmrv flaw lsloilf Informal Snaps of Homecoming "I,lls'l4. Huw do QXHII lu-1-In yHllI'w up?" " , 'MT 7-7' 9 t ,5 V ' ik. ' If: R f 5 1 f f A il 3 i gg H y ' Q3 ' V A . X- 27. , :A' A , as ,, M , 4 2 ' 4 'fa PY 645 ore Homecoming hots lluiiii-wriiiiiig llziy. spuiisori-rl ivy ilu' -lllIli4ll'N. 'l'lu- prim- fur tlu- Willlllllg limit was :iw:ircl1-il in prmu-cl in lu' :i luigg siic-cms. Sn-luml wax ilixixiiwul ilu- liI'1'NllIllJlII i-luv., .Xftrr tlul l'4ll'HIlIltl1lll ul' tlu it 2 l'. Nl. :iiul ilu' wtiulriit luul-i' liiirrivil to ilu- qiuwii. ilu' lil lrlv KllIHllllll'lj4'lllUll Qflllll' gm! iiiulir itlilvtii- liz-lcl hu lriirn tlu' V':ixliiiig11mi llviiuwii :ilul v.':i-V wills ilu- llviiuriiw ilu' vivturx ivy M-im-in puiiii-Q xluwiit :1 lww K'lll'1'l'N li-il ivy ilu' 1-li flm' i'lv:ulm'i'N. lmiul 'l'lu' lluiiu- s'1r ming clriiuw' was lu'lml iii ilu' lui ll mil Kiltie-N. 'l'lu' lHlI'!llll'. :it 3:00, wax xtrirtul wluuvl gyiii witli 'l'iii.x' liiggx lmiul illlll gn ll'1llll tlul liivlil. It iiuliuli-il ilu' lmiul. liiltiu. 4lt'l'lll'!lilllIIN. 1lUIlQ'l'IltlllilllUllN tu tlu- .liiniur Ilan lllll'Kll.N i-ur. tkmtlmll tn-:im :iiul lIlllIll'l'1lllS llmitx. fm' zu Niicwx-wl'11lil:i-k'l I I -1 gi FA In W M-vnu-ii' wt- fyllflliil NJIlPil'l'. fQlIl'l'll l,l'lUI'1's l'm'.'l1-s, .I:l5ln- KIJIVHII 1 1 .. , 4 - lln- l51.m lu-l:a.x' fJIlt't'lI. Huw IM-lor:-N Cmrln-N, was C'I'UN'lll'I! In turf- il fillet-lwluwll c-mwnl :nt Hu' ll'tQ'l'llllNhlUIl ul tln- :llmlml Port ltlifillll Re-I:1yx. II:-r :uttx-minllts. Miss Jflyllt' fQ:lrm'r :xml Him l xntllin Napirr. :uxishwl tlu- fllll'l'll in :nwnrslilxg llll'1l!ll.i .mal riwvmn . . V v . , , tu wmnvrx ot e-va-nts. lln- Royal tI'Il7 wa-rv :IH gr:1rll1:1h-s of HMO. 1950 Rela Beauties Neptune's Ball c,ll Huy Iii. IU50. tl11-.l1111i11rs :xml Sl'lli0I'S. with tl11-1r 4l:1t1-5. 11111111 :1111l tiilllllfl 111 H11 clvptilx of ll:1v.1' .l11111's's I,1H'kl'l' for ilu- 1 . . . , . lllllllill llllll0I"5t'lll0l' I1-11111. N1-1 Dfllllt"S Bull. l'l11- 1-lun ui' 'BI l1:11i tr:111si'41r1111'ci H111 gylii- 11.1x111111 int 11 :111 m'Xl1':1ur1li11:1ry 111-1111 wa su Ill prn-sich-d nw-r ivy King N1-ptiiiiv IIEIIISVH. :uni tl1r1-:1t1-11111 ivy 111:111-1-:itiiig xi1:11'kw:1114i wl1:1l1-Q. Qtlich-iitx I1-it tlu- 1l:1111-11 with liumlsfiill of 1-nlorfiil fixI1 :md slivll-4 fm' 111-1'111:1111'11t ru- 1111111i1'r 'N ui :1 w11111l1'1'fl1l 1-1'1'11111g. XYll,XC1llUIl llNIl', XX.Xh , . gn., , '1 X x l,I'l'iiX illll HAI! HY .Xl,l. 1 ivla III Un' ill rv-f-ff .5 -1 1 1 ,1 1 I ,V 'U 9'-if --.LAW ,. , 4 ' 'S llltflt l1l111':5l 1t111N11li1 H ll I'l111111 I11111 li11l1111 llll I11x 1 11II R111 X I 1111111 I IIIN N tx ll 1 11:1 XX IH' KNNK 1 1 1111111 H1 11111 Nlll 11111115.11 ll 7 l1111l ll 1 1 1 X1111 1 111 1 111 1111 XX l11t1 ll Ns ll "Ladies Lounge ll School Play 111 ll H1"1! lllll H11 I 1 N SI111'11 IJ111:1I1 l111x I111111 X111 N X 1111111w 5111 l'11111i11gt11 ll 1 X ' N U ' W I - CJ 511 M0 "Up to Your Ears"- unior Class Pla l'.NI.ll.5. Junior Class IlI't'St'Iltl'4l "fp To Yum' liars." :i tlirvn' :uct m-mmwlv. umlvr tlu' rlirm-tion nl' Nliss . SVIDII 1 1 1 m'i-pwritimis for lui impl r ix Plfllllllil hr miirx lm l ittirwn inxta ul nl nn 1 lu-nu. C'lrirlcv lll-ikv lmut llt'!' Your ' ixvv w ist:-r lmml rliffi-rm-nt imlvzis. ln tllv 4-ml. :iftvr lllilllf' llllilflllllfi im-icll-nts. we- final K:1yl1l:xrrying clllJlI'll'f'. ili:1r:u-tm-rs in tlu- play im-lumlm-cl: lla-len llurrl. Qllirlcy Hoof: Glnmlys. Suv l'm-nningtmi: Kay lforml. llflfllllfll ll:1g,5l1-y: Vic-kim' lllakc. lflsim- Cloud: Sully lor-'. l,iimin- .lu llivk.: clllill'll'S llukcr. l.:irry qtJlllfllt'I'I .lolm llnrml. Duvicl llnyus: .loc l,:ittm'rsml. Clmrlvs Yun llc-lf: limi lJIitll'l'S0ll. 'llmn lim-ring: iury JUIICS. l,:irry ll05t'llllIllllll1 l'Q'h- Xvomlwurrl. lfclwin Gillq-ttf-g .lunv l':irlu-r. B1-tty SK'llllllt'. Qin-rry lh-nuismi :mtl-ml :is proinptvr. Sli l'riu :xml tln- Buys' Small Group under tllc clir- t'C'li0ll nl' llin mln rr in lsic' lwctwm-ii :ids was furnisllcml lwy flu' Girls' Miss Custvllm-. The Band lways Leads The Parade Ilir4-vim' uf Hu' Ifm-t XI:uIixnn IIig'Iu Srluml Iinml. Hr. Ilunulrl Krumm xI1'IllIN'I'N ut' Hu- Fur! Nlucliwn High Svluml liuml :nrvz lf .XI4-xnmlm-r, J. ,XnHmny, NI. IS1-1-lmnzu, N. Iilnkv. IS. Ilulfun. IJ. llrvn-xv. I.. Iirm-w. ll. I5-va-, I,h.1.lYNYIl'5, J. frnxkl-y. J. IJJlIY'f'lllIlIl'. NI, IDVYIIIV. Y. Ilivklllanlm, 'I'. I,1N'TIIlf,I. N,Ilr1-u..l, I'1x:nnx..X. I"4-inlwrgr, ll. I"l'illlIZ. if I"rn'y. .I. Hulvlv. IJ. ilurclm-r. N. iiilh-H. IJ, I9r:nlmrn. S. tl1':uNk1-xxivz. l'. Iluwtrvy. C, IIl'IllIl'1'Il. 'l'. Ill-11-'r. J. Hunt:-n. I.. Ilnrm-r. Il. K4-rr. Y. Km-le-r. II. Knux. J. Krum-uw. J. KIICIHITUII. N. IIFINNIIIHII. l'. JIc'Uve', J. 3I4'fIl'l', NI. AIVIIIIUNII, J. NIiII1'l'. K. N'liIlm'r'. li. xI0l'l'HXV. Il. Nnpivr. J. Napier. J. N:-HI, J. N1-llv, N. Nvwfull. I7. Uwvn. II. I't'I't'I'sUll, I.. Vinkslun. U. Rm-rl, S. Iiingx. li. IillNl'IlIHlllHI, IE. S.-lmile-. 'l'. Svllultn. li. S1'IlI't'IDI'1'!', Il. Simpsml. J. Slvv. N. Slll'1'l1gJ1'F. Y. Stanley. IJ. 'l':u'kIn-rry. C. XY:1lIiN. S. Walton, IJ. W1-in-r, Nl. YVhih'. IE. Williumx. IJ. XVilliumx. Ii. NYiIIia1ms, IS. NYiIIifN. K. Wilwn. G. NYrighI. Ii. Wym-if. 1lm'vih'r, H ll'll2lI'4ls Q,lbIll'Illl1'illll'l' lgl'0XYll Ulm' JHIIIV5 Slwpln-rd llurgruml 1 4 UL 2 lv Q11 f-4' ' '71 H :tar-' -. I ,' Y xg-I". "visa-Z i 'NYQ . Y: 'Ia W 'f-f. 5 . K . I-mx.. X r' Y I IL.:-utlry Huw. I1-zulu-r uf Hn' lmml :md Hn- IlIil.lUl'!'tt1'N. " x x ,rw f--22 . ' J. ""' 'SY ye f-'f-1 1, 4 trange Music In The Air llmmlal lluwsim :mil lluln-rt llurris. violiliistf.. hail thi- rlistim-tim: this yn-:ir of ln-ing thi- first frmn l".Nl.Il.S. to 1-urn IIlt'Illllt'I'SlllIl tllrmigli Stiltl' cmnpvtitimi intn thc All Stull- Ori-ln-stru. 'l'ln-Nv hoys. zilmig with ixllll1llN'llt' lgilllgflllllilll :xml .-Xmm Xutgmss wi-rv invmln-rs of thi- high Nl-lnml xtrllllf l'IlSl'llll!lt' whivh w:1N Ul'QIllllZl'tl thiN ywir :mil playvml for lllillly civic m'c:iNiui1N. This ym':ir's nlifia-4rN wvri- l'lll:i lVilli:unN. Imrmi- llviitz l'm':1 lll'llllI't'll. Ylt'l"l!I'l'Nl4lt'lllI lJ1mC9:mlm-r. Nt'l'I'i't2lTY'tI't'!lSllI'1'I'I limmlil ll:nwNun. lihrfiriuliz :mil Gary llyr. IIIJIIIJIQVV. HRC Ill Sli X NIICNIIEIQIQS mi N nu N nu Xul i 1NN llmrluth- N4'XYlllit'lIl. Miki' l'm-vliivu. Siimiim- nh Ill n nm ix :ary NVQ-IlN. Namini .Krimlcl. Numj' liillinfh. in 1 1 It umm x llirmon l,ymli:i Ariiulcl. Viviun l,ilIll1'lN. llury llyv. r e mu xx on tl iltu lira-vzr. XY:iym- NVnr1lu'ii. llill liulta-li. K llll'l1N xl1X :mil r lu nm th Xl llN0ll Ch in In N l ri i llivk lu-rr. limi ll:-fzvr, liolu-rt l'i't4-runs. rv 1 1 ni iiazrrlnvr. 'llnn lluvrimr. Nlill'llj'll NYile'A:ilN. irla i N 1 on x n ix Nlilh r I Hulliirl llornor. rw nawrmuwc ,gil gf 5 M Lz m. if av Z A . 4 , : .1 I I 'I' nl I lirwwn-1' ID Ilnyq-N, Ix. I urnvll. IJ. NIJIIWII. Il. IIUIIIHIVI. N. III.-Iw. up runs: I'. I'.IIluI. IJ. III' IJ. I,1'l'I'j.-I. XUIIIIIQ .Nfrww . .. . , rl rms: I'. H1'1lYt'l'll. S. SI11-pIn'1'1I. Ii. I5:1gIvp. 'If IIIIIIIUXI-IIKI. Ii. I7:1xx vm. main 'Inn I5 IM "Im'3. I,. I5lll'g:I1u!'t'vr: Tlliral mrs: .X. NI'I1lIm'. li. Iin':u'I1. I II.II:u5I-N I'..i-lIIvII.h. II- Ll . . .g. NI. I'IIIIIlg.l'IlHl. XY. limlmly. -. II. II'iIIi:m1xg l"wI1'll1 rms: .I, II Il. 'I':l1'Iv:Im4'l'l'5. Ii. SIMM Q I' 'I'Ium1pwn. Ii. II:n'riN. Ii. Sim-xx-mx. IS. Ibm-nI1:s1lln. Il. Iam. 'llI'Il'I'. IS. l':lII1uun. W. SI1lIlNIH'I'l'j. W. Slnnlm-5. II, linmi. 1 . NI. Ilmxrnun. S. live-1'ix1grI1:ul1l. Ii. Yurillg I-'iflln may: S. I,l'It'!'NlN!. 'A i v " 'l'l'Il. I". ,XIIIIl'l'XKN. NI. Ilmmpwn. Ii. Iwllpnlu. Im. I ny. vI..I1vm'x..I. I'IIIIl'f. .I. ISI 'I'Inv wr-Him' 1'In-ri1'. 'I LIIWIIIII uf IIIIIIUINIIIIIIw1'IlIUI'N Nl'IK'l'Il'II Ivy Huw fnxtm-Ilm' :HMI cIix'cc'tf'1I Ivy Inv. gnu' :1 uw-ll ImI:u1u'mI Inn- ui ll1'I'IUI'IlIIllll'i'N 'IIIIN Come Un! Let's ,, .. '-5 - I Ir X- v -',. :I : -,Q Ir: xl xx Mum tln 1 I mx IIllllIx um I-. 'HI 'x p:n'Iivip:1tiu11 in III-' .Illll11:1I QIIIFIHIIIIIIN I'1u' nn : 1114 I Hn- l.ittll- Six Nluxic Ik-NIix':.I. azz This Thing Up 9 Q: ry , ' i if ' fi? +2 nv Y Q H',I f", ia Q f 1 x " 'K 12? gf. 5 , X lflf ffm I-. xX.lIlxl'I'. XX. I,fiNlliNUIl. in I'.Nt'!'IIIQIIIJlHl. li. linux , . , , . . , . IHIII fu... 5, l,xmrH1ul2:1l11. ls. ll'-lnr. NI. IYWXIIIHII. XX. lwvxtvr. NI. I1l'K'l'llIIIpl'. 1 fzflrfff urn., XX. I , ,,. . .. lf'f'1f f'ff1..': KI Hu-th". 1. 'lU'ltt'II. lx, l1vll1H'I1'l'. .l. Xnlvlv. 31. lxllllxghm. ' Climb. NI. 'l'Im1npwn. XY. Khrixly. li. l"n-5. .l. l"lllIlxlIIDllxl'I'. Behind the Scenes Before the N Il lllvlll l1II In flu- 1Pl'T'fI'lI'IIlIlI1l'l', X J':rffe-mi Ill1'IIl"ZIt lH'fNl'1'Il 'nc S'I'.X if I" 'l'l:41x.' XYiwlliIlL' til WUV!l"1' HI' l"3l xI5"Hx""5:'I' I'-,lliiUl'ill1lliif' ...,. .IQ :nmlvftn NUM' Htfllll' NiLl'll1-1 lllf 'Hill WIN. Uwlfm-liau. nur ulxiwr. l.i1vl':a1'x' lfmlitm' ,..... 5:1124 l'1X1'l'Ill"'IlfIllI frm! slH'iilf1. :ml wm'L llx'fj.'l!I ill .xllL1'llNt. Nl 1' KVWIKV l'1fHt"V -- -"'- V111 fAH"'5t"f' 5rum"' 2'2'll!II llrz- Kllpilrnl l".112'l':z'.im! l!lPl!I!lJIlIX liV""'l :"'lIt"V "" ""' X Jxlillw' Iinxt' .. l .,'f i ' ..,,. . 1 ' f' 1-:atm-in In-lptl1. Nvmt1 1117-lvlly.-Y, pl1..Im:n,-.- thx- lrnlxmxf 1,gm1UJYjliHH.Y M I4 Aww llslllyt-1 Ihr flu- c-elifiwzl. IIN- NHIIVIYIIYIIYI1 ui :nlx 'llvw WCIN ..gl:U,.tN l.'tlMm.N H HQ, XX:Ijk',l. lmwulllu :ei tlnix tim:-, IL.,-,-Y 14x,,,, Qmm ,. . .. . ?'- ' ' VV1 4- lfailt 'N . ..........,. WMI , I.. J flu- vlutlrv -.Mil U'4lI'lit'lIl 11114'--:xwlzugliy 141 gy-I llv- M MM H mx Im uuulull Ill Hi: U 'KILL' main' tu !-rvw NI.11'1'il U.Ilf14'l' UlIit'il 1-u1'x'-my gt-um' Qlvlmxlmt I,-ditm, H lllmm ITM - - . .. I . ...., ......,.... . ,..., . b il will "lu WHV1- i':1Q'1- lfmlituxwg H1-xv1'l.x' lim i-., .lu-uw l' lxlulxllmu.-1 , . . . . xlilftllfl llllilllllvill. Xlrnrx Nu- lie-wxlrn' liuln-rt-s ,. H . I11f!Il1't!l'. nrnrlmr-1 Ilwtnvr. Inlln Wxlllunx. Nlnx Hi':"'.iillQ. inml Hlmta-11. i':1x'lv11v lim-dvi' H1 i4UXK'll'N, Curtain Rose on the 1951 Madisonian . . , . 'Hzv fu 1 my :1r1.1 x w:1t-lm In QXIIININ :I-11. "l'1lNt. I v. 2? 4:-E+ XX. XV. Fosti-r. XY, Christy. li. Frey. M. lillington, XV. Duviclson. D. llutson. Handbill Editors Meet the Deadline Crimson and Black The c'l'iIllS0ll and Black. tlic stumlcnt news- paper. is uditvcl :mil PllilliSllt'1l twice :i month by the students of l".NI.ll.S. 'l'liis ye-ur. for tlic first time. Sopliomori-s were pvrmitc-zi to work on the stuff. 15130-lSJ5I STA Fl" lfmlitcir-iii-Claim-t' .................. Uzirrm-ll YVyric-k Assistant lfciitor ...... .... . li-:iiirttv Nolwli- Artists ................, ..... Y Villa Christy. Carol Hoot:-11 News Editor ....... ..... l iolwrtn Pollpctvr Fnwitllrc lfclitor ..... ....,...... Y V:iml:i lfostm' Club Editor ....... ..... N lurjoric lillington Sports lfclitor ............. ........... l lull- llutson Advertising ll:iii:igi-r ...... Nlzirtliu Tliompsoli Advertising Solicitors ...... Sum l'lvrringli:un. linrlm lfrvy. Holm fowlvs Typist ................. ....... . loyvv l'lllllkll0llSt'1' Pliotogrnpllx-r ........... .....,. l 'iciwin Gillm-t Copy :mil Proof ..... Mary lircccliilg. Yvaimiu liostn-r Advisor ..... Miss flililllllliififi CRIMSON .XND l5I,.Xi'K S'l'.Xl"Fg lfrnnl row: NI. lil't'1'ClillfI, li. Jnriimli. XV. Christy. ll. Frey. YV. lillmly. XX. Foster, J. Flllli'illHllSf'Y', if lIllUt4'lIQ lffvrlf run: J. Nohlv. NI. 'l'liompson. S. l'lY4'I'illf,!'lHlIll. D. NVyri4'k, NV. 3 Willson. IJ. Hutson. li. lollpm-tm-r. w I X U31 r nm IIN 1 lx IH l Ill K ll l XINH 1 ill! 7 4 N NO lX H1118 1 Q NUC ll The uill and Scroll 1 3 , YM lil gf . I Q , 2 5 5 , 7 s K ' - Y , l 1 4 V L' 9 ' , f ,fr -'qi 1 li? ll' 'lhif rms: lf ll1YUlt'lI. l', l5I'llllNl'liIll. ll. XY,'l'im'li. .l. N ll: lf. l,llllN'l1'l', S, l".x1-l'iIlg1'll:lIll. l Sf 'flllll I'lll.'2 XY. l'ln'iNl4x. XY. lfcllllx. Il, l'll'l'f'. XY, l"1wlm-I'. Nl. lfllillgluxl. Quill :xml S4-rull ix rm ll0ll1lI'fll'y vu-ivty fm' lligle Only junimw. wniors. or punt g,Il'Illll11lt1'5 :uw vlll ml .l'll""'f ll l" To l"' ll """"l""'- ll' 'Y ml t gl l '. .-Xll l'Jlll4ll1lZltl'H must ln' 1'm-Q-111111111-Incl:-ml lwy thx ll lu- 4-ullllmlvtvnl lmll- 5t'llll'5t -rx wm-lg mm ill' -wx W, ml or Immimltilm H1 ,J Q :ml UMW ,Ill I lbllN'I'. vm-:u'lnul4. ur 1-:ulin .'t:1lAl'. .Xl . tl: -' ft l , . ' ' tll- vxcclltln- wma-t:11'y nt tl1- - fty. lu in tln' lllblitl' tllil'll of tll 'ir vluss M-llrl:.ti1-ally. 'llfp runs: D. NY5'ri4'k. Ii. 'l'ylA'r. I7. Siigrull. 'l'. Dm-ring. IS. XY:llIu'r. J. Hifivr. 'l'. fillllllj SI'I'1Plllf 1'fm': li. Svlirvpfvr. IJ. llorlgn-. IS. Nnpir-V. li. Bula-r. I,. Nluurv. IX. Hulhmg 'I'hir1l row: .l. Xnhlv. S. i'1Yi'FilljIilillll. J. N1-nl. NI. llppm-iilu-illlw, Ii4-prq-sz'l1t:1tix'rs. vlmsm-in by tile- NtlHil'llt ivmly nf iirsidvs Hn- rm-Iilu-se-llt:1lii'm's. ilu- four 4-lass prvsi- i'.NI.II.S.. main- up tin- Stlulrlit c4UllllK'ii. liiil' mlm-nts urn' rvprc-wish-xl in tin- t'0llllt'ii. This ye-:1r's purposv of thc' Stmh-nt C'uum'il is to 4-:xrry out projf-vts im-lmlv :1 paid Il5St'lIliliy :md clistriiwutimi thc ilvairvs of Hn' stlulm-rits. Tile- Pre-wirlvilt of of tin- ililllliiilllik. Niiws Nlurgrurvt YV:1ll'i:nsp1'r is 5tlllit'Ilt C'oum'il is llmilixulful in tile- spring ivy tin' tluf- advisor. Uffivvrs :arm-: ljTt'5ilil'llt. .luv Hittvr: lllHi0I'5 :ami vuh-cl un by tin- Ntl1liQ'llt body. Hvp- X'iC't"I,I't'Si1it'lli. Hill 'l'yle'r: St'4'I't'i!lff'-iFt'ilSllFt'I'. wc'Ilt:1tivvs:nra- 4-in-ctrcl in tilt' full ivy firm' Stllml:-nts. .is-:llivttv Xoiwlr. Barkers for Democracy Science Club Prawlufillg an-.--1-xxllwliq-N :md working mn pvrxmxul prujm-ct-Q Ilan' lu-pt this yn-zxrl I'lnl lgl'tl C Ill 5t'lt'll4'l' C lub on Hn- gn, .-X C'UlIYl'lltiUll :nt xXJlY4'I'ly. Iowa Ull ,-Xlfrll ZH-Zl xx 'ax Hn- lligjllligllt of Hu- clulu. Imrul- ing illix yn-:nrk clull :nw Pr:-xirlrllt wax 'I-l,l.x,.5,.,,Hxtx M l,1,,5A Hmt ,Im IH ,,,,l Hmuml In I1 um' ll:1rr1'H YY-Yrivlci Yivm'-l'I'n'wi1irllt. Hullulml llvckvr. :xml Sl'l'Tl'tIll'j"tl't'IlNllT'l'l'. .lvrr-x' l'zYl'Y'iIlg.fIIIll!l. NIV. Sl'lll'llkt'll wax tlnv nmlvisor. Hill I":14'Hl. 'l'um ll 1'1' ring. Vllalrlmw Yun l'1'l1. .I4-rrp I':Nl'l'il'gllJIlIl. Hwlulli IJ mlm luvm l'ul1klmlm'r. l'lmrlm-s Iluwtrvy. Dun- limp-N, Sam: lim-mil-14. .Im-ry Ilmniml. pm Wyrick. .Xuxtin Sumiruvk. :md Ralph flllllll. 4 .ip -Q.. -,.,! . 4.0.5-il. D sz .0 on T 'U 'op rms: IS. XS rlhts. 5, XX lvlllllilllll. lx. Blri lung. H. .Xngn-. 5. lxmcaul. N. lionw. 5. .Iann-s, Y. Ku-1.-g-, J. Nl'lll'1 Sf-1-owl ru1.':S. li1':1sF.4-xvivn, li. Williams. V. lin-vmlvr. Y Stanle-y. ti. lim-ml, li. H1-nmlrx-n. ll. t'alhoun1 Tlzirfl rms: if llt'lllll't'll. li. Franz. l'. Nlvih-v. lf. .Xnmlm-rs. X. Blake-ly. N. S,ll'l'llj,Il'l'. I.. Long. ID. Sporkinan, Thx' Girls' Athle-tic' Association is hasvml cllivfly G..-X..-X. lN'l'JlIlll' il Very' avtivm' school function in upon tlu- imlra that girls. as we-ll as hoys. in-ml 1950-51. 'l'h4'ir :u'tivitim:s im-lmln-rl a llUlllt'i'0lllillQ' sonic' activity in sports to km-p thmn healthy and float. a pm-p assembly. a girls' lnxslu-tl1:1ll train proinotm- good sportsmanship, In tln- past two which playml outsiclc trains. and tht- annual Hadit- yvars. this organization. nnclz-r the clirm-1-tion ol' Hawkins Day lJ?illl'l'. Nliss Xlary Nc-ll Taylor. has nlamlm- much progress. A girl rvm'ix'vs awards hast-xl on a nn-rit system. Nlt't'tlllQ'S are he-ld twice a month after school or By this lncthod a lcttvr is given for the first 500 at night for one or two hours in thx- gym, Officvrs points. and a pin for an aclmlitional 500. Only onc- 1-It-1-tm-fl for thc year arc: Cora H1-mlrcxi. prcsicle nt: fourth of thx' total nninlwr ol't'r1'rlits can he t'!lI'lIt'Kl farlm-no lice-der. vice-presiclnt: lflla XYilll1llllS. in any one- sport. thus making it necessary to sccrvtary-tn-asnrrr. partivipati- in a variety of sports llll'lll11illQ' haskct- hall. soc'c'm'r. liockcy. tennis. Zllltl othn-rs. The Feminine Athletes Svhin-tl-ral:-m'lu'r'. l'. .Xlt'XJlllIl1'l'. R. llzigrlvy. l.. Moore-g 'l'hi1'rl rms: li. liushirl, li, Uurtlm-r. if l"r1-y. li. lloliou, K. W'ilsou. ,ly ip l'1lh'ZR.5lUl'FONY. IJ. lioyw. if Yun l'e-lt. ll. 'l'j'h'r. li. NYM:- uvr. IS. liodiu. l,. Murphy. W. YYorilu'u. ll. lluvia-s, N. l'iusl1'y. lf. H1-II. l'. llovkholrl. 'l'. lfuulv hmm-r. il Yrmh-uhurg: Nw-.uul roxy: ll. hlljlilll. ll. Ruslurl. XX. Duxiclsuu. li. XVuIlu-r. ll. Hur- pvr. l,. Kvvsh-r, ll. llulxou. .l. l'lX4'Y'lIlgIllJIlIl. D. Ki-rr. l. IS. l":u-ih. li. H:uu'oL'k. Ci. Thoulpxou. .X. Sumlrock, 'I'. Svholix. Y. Johuxou. 148-slam' , 59 61 RC' D I Hi-Y and Tri-Hi-Y Um- of thi- Illtht outwtruuliug proji-cts spousorul 'l'riflli-Y girls voopi-r:1tul with thi- Hi-Y iu IW Hi-Y :md 'Vfi'Ui'Y HHH Yliiir WHS HG" ll' tha' "Go to Your c'llllI'1'll Mouth" PYUQTIIIII. whivh Your cllmrcll Mmlthu' For HW slmngorshill Ut. mix wux 1-liiuuxi-ml luv :i music' tmtiml. Othn-r proirvix projm-t tha- group ri-1-viix-ml uutiounl ru-oguitiou iu . ' . . . ' HW Nowhmlwr. 11,50 iwmh Ut, HH. ,,Hi-Y u.nyN..' of tha' group wi-rv: :nu t'llt1'!'t!lllllllQl' YIlI'lt't:Y :un-iir 'HW group ,Wm thvir ywlrly Mom and pull Emu, lily :uul :i hukn- mlm' iu April to rziiw iuuxlx for ciuvt iu thi- lfirst fhriwtiuu hurch. A lmskvtlnll fllll' fH'fiYili4'N- .i:uuhorm-c wux hrlml Nlnrm-h 25. iu voopvrutiou with othrr lli-Y t'llIll5. Twp rms: X. lfirr. li. XX lllu-hu X. lllllflllvlll. ll. lh-vulrm-u. li Slu-ll:ul:n. X. S:uulrovl-4. .I l'olluu-u-V, l'. lloluuw. l.. l,o12g1 . , tuulvj. li. Sllll'lll'Xillll .QI'l'1Illl1 roar: if Ciriffi-ill. Xl . . ',. ., Shi-v livril. 5, li-iviwou. .l, liudrl. Nl l5owru:nu. Nl. lll'1'1'lilllg1'. li. Dux ix .. 'Q "win, .l, N4-ul: 'lhirf low: 5. lXlIlK'JIlIl. l'.. ll1'llCl. l. l,ll1lxNlHlI. li. llllgluw. X. H1 Vlwoll. NY. lflllly. .l. llrvvii l l'uul4houwr. ll Nllullis. li .l lJl'1'NSl1'l' .l .loumw li Wlillvl' Nl Ihuuipxou. l'. Xuclrq-ws. XX . . . , .1 ou. Nl. M4 , , ow. Y lu-vlm'l'. .l. X1-llv. .l, lxllclvln-ll X 1 .X 'l'1'IH' trmn ilu- llxrxslums plan. Yun i':m'1 Klum' lin-l'yi!ni1:g." pun-- clmly. XXJIIHIII l'nxicl'. I,lH'l'tt2l lxm :xrg:i1' Iillilljjtlbll. .Uivv x!l'l,!Il'FNUII inrnl Svlnulh-. -:ml Slum-rrill Rings. Ilirw- lm' wax .lnm-I l':u-HI. llu-Npnln Hf1ll'l'l'N iulk un-1' ilus ym-zlrx ' "'-A ' .'7 ' ',' ' Nlfllfx pmpul lu Iflillt Immmfh Xuhlm 1 uni Hn' IlN'!'it5 ut' ilu' xurimu prujm-H4 in x'lce--pm-slrli-:mf .I:un'i l':u-H1 :xml sm-1'1'L'i:1rj' I ,urn-I In linux. I,l'HlllJltIl' vluh utinrmw lmlcl :I 1-unfair. vis :1 prngrznn fu prq-siximlf liurlr l"r4-5' xlnilv wm'rm-l:nr5' XI:n'g'i-- lillillglnn Q4-ix lt un Hu- ra-4-nrrl. l'l'-llI'l'Nllil'llt burn l'.vn-rlngllsnn aug:- ,.:.. X A y 1 v f w if s, f Top wmv: .l. liillvr. ll. lllllxllll. li. 'l'yl4'i'. Il. lI:ii'iwr. ll. llrivim, IJ, Wyrivk. ll, lluffzilgt-i', XV. Xl'ul'llin'ilg Sffflllll rms: ll. lluclgrv, I.. Nluniw. ll. Iluw. S. lir:ulwwit'z. ll. l'lT1'.Y. J. Xnlilq-, li. liugglvy, S, I'lYt'l'lllQll2llll. li. ilnvlmw, .l. Nnpii-V. ll, XY:ilk1-rz l"runl rms: ll. Iiruwli. BI. 'l'lioinpMm. 'l'. liotiviisln-lt:-. S. lifngx. ll. lslllllglllll. W. Ifuah-V. J. .lmum li. l'uIIpvlvi'. Nl. U1-pa-mln-liin-r. O Cltizen of Month National Honor Society .Xlwilitjg c'l1:1r:lm'lf'i'. lv:ulf'rsllip. m'itim'ilf.llin lo To ln' 4'lm'c'h'rl to thi- Nlltlllllill llmlm' Sm'in'ly. wlmol :mil :ictivitivs :irv tlii lmsix mi wliivlu in-w ,tmlt-Ht, mug fn- in tht. HMM-r ,,,,U-tI,i,-,I nf tlhiil- --rnln'i'w :irv 1-If-t-ti-fl into tln- c'lfl7l'll ill' 'I'l"' 1-l:iss:iml lmw' :ittm-mlwl thi, st-lnool for om' yi-ur. xlmlth tilull' Omit' H Himltil, Imilnhl-rx 'mummy' il .Xftvr wiin-sta-r grmlvs :arp miiiplvtvrl. tlu' vlt-m'timi -roup ol girln :xml lmoku. lht- stiulviit limlx' flivn M U A oh-N for um- lim' :mtl um- girl who will lui- tlivir is lwlll- l'lVl' IH'Y4'vllt ol tln- junior claw :intl im' ii-pm-sv11t:1tix'c's in tht- vlulw. This ya-ni", ol'l'iu'l's more' than fifh'mi pm-rm-lit of thi- senior class is irc: l'rn-siale-iii. llill 'I'j'lm-r: Yin-1'-l'i'a-ximlm-ill. .le-:lm't- N1-li-4-tt-fl Q'Jll'll yi-:ir. ti Nolsli-1 :xml Sl'!'l'l'tIll'V..lUI1ll .loin--N. 5:7 ei rms: 'l'. iluim. J. liillvr. K . -. . wsu . .Hn 'uh -. . if Y'f1p1'm.': li. l.YulI'4'. ll. ll'yl'ic'lx li. IM-4'lw!'. ll. llI'FlIlNt'Hlll. l' 'l'AYll'l'. NY. xvtlI'lll1'll2 NIVIIIJYI rcwlig Tllirrl mir: li. l'0llIlt'l1'l' ,. . if l5l'mx'1'l'. ll. l'll'4'y. .l, Xwulilm- ll. Imglf-y. ll. lluwg l"uurfl1 Radio Staff 'l'llm' limlixi Stull. llllllL'l' tlll' xlii'e'x'1io11 nl Klum lmtx-llxrv :xml Nlr. llxxtx-lim-mm. lllt'l'lS mi 'l'm-wxl:xy ixigflita :xml lxrmxrlc-:xxts xx- "l"NlllS ON 'l'lllC AIR" slums' x-:xx-ln N:xturxl:xy nxurniixg :xt H1230 uw-r KXGI. l'lxix yx-:xr tllx- lhxxlixi Stuff -ioim-xl thx- Y:xtixm:xl Sclmlzxslix' limlio llxxilxl. l.x-ltrrx ire- zxwzxrclx-xl wlxx-xx 75 puiixtx :xrv :xx-qxxirn-xl 111 tlxn' vrxrimls fix-lxls of rzxxlixm wnrli. Usherettes 'l'llx' L'sllx'rx'ttx's i'x'mln'r srrvicx' :xl plays iml Hxrioxis sm-llmxl fum-timis lxy taking x xrx' of tix-ke-ts :xml Sliltlllg' :xrr:xixgx'xm'xxts. l'lxx' group. sponsurx-xl by Nliss lhxgx-ixstm. xlx-1-tml lixxlwrhx lixmriiig :iw c:xpt:xii1 for tlxx' xx':xr. A im'mlwx'x' xmxv x-:xrxx first :xxx lllSl2,flllIl xml l:ntx-r :x lx-tlvr. 0 0 L1brar1ans 'l'lxx' l,il1r:xx'i:xns :irc Q'llU5t'll to :xfwixl up l'l'l'l'l't'llC'l'S for stmlvxits. :xml :my xmtlxx-1' wx-x'x'ix'x'a iivc-x-ssrxry for :x Hllltbtltll ruixixing lilxrnry. ,-Xwurxls fll'l' gin-ix mi :x point SX'Nti'lll lumix. Nliss frxxslxy in 1-lxx'x-king lwoolis. lxmliiixg .-0. ef, ,K Twp wmv: li. Nnpix-r. li. limlin. S, lix-snivk. li. llx-sw. l'. llzxxvlrx-y. ll K4-rr. li. llzxrris. li. Six-vvxxs. V. Vrmlx-nluxrgr. li. 'l'lmn1pwn. ll. lixvyxw li. llzxwsxm. N. lilukr. lf. iiillx-li: Nw:-mul rms: l'. llulim-5. D. Pnlllm-ix'r N. llxxxrxmxn. ll. llx-mlrx-xx. .l. Nm-:xl. ll lll'ilIlSl'Ulll. D. ,Xyxg ll. Naxlx-V I 5. l'.vx-rxngrlxzxin. J. fl'HNli1'l'f'. l. lh'xm'x-r. 5. lx-ixmngrtmx. ll. l'x-rry. 'l' Knilx'mlx'llx-g 'l'hfz'rl rms: li. .-Xxxgv. C. Svllllllr. I.. lims, .l, llrx-vh-r li. llzxglvy. l.. llurm-r. Nl. Uppvixlxx-iixxvr. li. Vluml. ll. lfrx-y. J. Nxvlvlx- Y S. Grexskx-wicz. N, l'zxrr. ll. Svlxxxllvg l"uurlh man: J. lx-:xcox'k. N. Gill:-if J. lic-lxlxvlf. S. Dum-x-. .L liivlisxrrlx. J, Kr:xx':xw. J. Vsxssaxmly. S. YVix-clinzxn Nl. llxxffaxkx-r, N. l3l:xlcx-ly. ll, Wx-iwr. S. llingrs. Twp ruzu: Nl. Kllj'l15ll'3l. li, Nlomwix-f. ll. llxvrilxgr. li. Nlurrx-H. Y. lirxxx-Q: gm: N. XYliilc'uixxlv. J. limlxl. l.. lims: Nrruml rms: J. Gsxlwl. ll. liulrxml J. XXX-llx. l.. Nlzxrsluxll. li. lim-cl. if Tory. li. lhxlu-1 Thirrl rms: Nl. Wx-Ilx Bl. NVlxil4-s. ll. 'l':xyl1vr. J, Slnrr. S. l'nlxlpx'lx-r. l.. lloring. Trip runs: ll. 'l'4lj'llll'. Miss i'ruslxy'. ll. Six-vvlxxg Nrrninl :wigs l'. li-xrlx lmlxl. l'. lim-vnulxls. ll. Sll'X'l'llN. li. Xmlvrs, J. l'x':xx-xwk. Vw ru-I v, " mv- vi- QJO- 'hiv 'Q- li ,Q N in an F 9041 dn Q 55159 I F uf' ks 'nm an 11 gif s, ,.- .Cf S t Q. K FZOCDGKJ D305054ZO5045DZ1KlKJD31KD4K303054D43CBiCKD17i1b3CK31D3i7CX C303P3!30i05ff303fi04504 XKY XKY5' O 3-111 -UK X? -U' ilnaxbzx Dliiifiiblllifilfiliili 75024 3203021 724 534 524 D21 Fifi! i C2024 .13 mai if MPP cm, gsglifzv V 9' R 'v 0 2' Q :km u,.g,, M Wgwe www Yi Q: "L .ff 'A 'r l3i.,lil9"' 'M' Am miami 'un-5. 'Hwmmw F lnest Dalry Foods Fort Mad1SOD, Iowa PHONE 1730 O :3oc:o4:-1x.xxb4:qpo3o3cK3cLmx:xx3o3ca3o3ca3cK3ca3caC:c:3cxCboCxw34 504,14 5 T J, 1' 1. T 5 1' 1. T T 5 1' 5 'I' ,L 'r it T 3 5 I JL it 0 b19Q1rocbO1ro1r3cJC:c:3c:31hO4bQ1b3cb34h3cxCx:3ca3cb34:3c:3oCx:3ocxa3ocDo3oc3ocDo3oCxK. Oro: :oc xy: xDo3ocx may :or KD: :Cx mcocx P20431 ac:-04 -Ay 57' ' 'za an . 'IX 'V'A.f? 7, ,fi 1 Y n' i . X I .' IL. - - his . 1' - 'Y 4. " tbr. ' , ' . MMP- - . o-va . ' - . - A , - ' -, M V. , . 3- -' X ',.g4Q,1..,.. -Q--f " Q wp -- Q4 ' . f ,f Tv' "'lQ.n",nfN1 I Lwl'-gf-5: 5 L f ' fs-+4 r- - as Q -. l ' f ' ' ' - ' ' 'I "" '."'- ' -,, "J, N nf al , c .x . .r . in Q au.,.'- ir,-has if dw' V, vqsng, Iv v':H,,-,KN Q, 5:5 , -1. 1 ' ' ' I ' ' ,. ' ...' Q --' .-. -,. . A , ' y i, ,Mg 'EJ3-,l A ' V- Q, I.-Q, 5 - 1: I. ,.,. f'y. ' 1 ,' Ls' ,L ss Q 41. 5 .. V -:-..,A .ag 1 ,, 45-f,,. , J ' g 5... A-. 41 V, M, ,- 1 , -, ,W-V. V- , HM " I , - ,' x V ., 1 . , a 'A - , - . . ' fs' 7. ' ' b..-1 ' "': I ' iw: M 1 'ffl - Q Tw' N - fy x.'r Ai' A Wk- L, Q ' ' ' v. . . "1',.. '4.'f"."f:?mk'f' Q. 'Q 3 . .2 -fi W' 'QA' 9' .' +41- V' '4 A ' 'Ly' rm' nf V ' .fx W A 'nm' ' -. .-, ' - " ,s ,', . ' 'I -, 'R 7, ,V I- f - .'.., .' .I I , . t K, .vii-fx it H, Ax , Q. ":,.x!-T, 'A 'Q , -A 2 h E ,I - .. ,Q . :Vw hw N35-.4 ,V . x V, -X -. V ZA A ', ., ,, -. OP Q o o . M . 1 -f 1 ' ' - 4 , . Q , 2 , , , f. . it 'Z' "9-ff. Q," . -- . ' '-,' .f'- . ' 1 ' . . ,.- '-A . 4 4' 'r -' " ' n,,'f,X big' V 'wifi' A fp.-, Mkfv 'f" " f'. ' Q '-, f',,' ,id " " .qi - 4 ,, ,.,4,,v. ,, - Q A-,R ' I,,,- " I V s.-qhllzfx 4341 .'A M, -1' ' f , M Q' ' 'H ' -1' 1.,vv..l.fg,J,, .,., , '. 12 -Q., ruff' 1, ij ' i'i 5 I YJ .W H 0 ,l, 3 3 3 3i:-3593 3-1 3 3 3 3 13433-zacx - 1-3iw3i 3 3 3ix3 .3 V341-34r3ir3i?3ir3 3 Yew: A CU 31-ZAD NC1RA'I'lfI.A'I'lONS TU 'VHIC IIATING CLASS UI" 15951 X I U! UN 64 Fx- 5021 pw-X3 -X. Y K ISM X' 'l'him,4y lm' Hlxlllxl' I-ix'mQ 'l'h1'u Chvmis11'y" Yyifbf' "',"',"'Q,, KV XY',bv hrbfl, ljil, ' YF,5'Q5MX,5-,Nl '-Yikf R75-Yhlwh " Ofifiifiiiilifiiiiiii7C3i5Zi554li1K3OZQ5C3051DZK3CDKl545CD175'1bZC5iXD5XP5C7iX731 O Y La AM' illwvw l NR, l I l I DRINK TRADE MARK REG U 5 PAT OFF IN BOTTLES 73020343504?323430434Kiiliiiiilf73CP3'173ilJl73Cb2024734P202021Jiii37Ei7203C53i72il3ZOZC O KD0303OCXKDO4DOCOCb030CbO30CD1bCDOCb4m3030CDO-q31KDcb31bCb0q',b0CD-cr3cbCb4KD-c f Q n - r'.- A 3 Q -I 'F -4 Q' 2 f v W X-4 f Q f' "-,Q Q j W ' Q I X' Xa- G T5 , Q ig ' Q QL, , Q lx'-., 'Y -f Q Q Q f' - Q gg p A . Q . :lf-2"":1:i?e A gr 5 1 2 ' 1 Q xf ' 2 ' g '.. Q 1 , Q . Q ,Ky I W 'A kk ' 3 " YZQEJ'-.iJ."4'F4: Q E' " 2, L ' Q -l- My 3.g4,eJ.i 1 Eg. E "- K if' 5 u X - -"Jig Qaof , , ...,.....-.A ' A. OPZKQKPZOZOZKSOZOZK!3iPZ1i1bC50iD0'C7f!E1bZ1bElKD1bZfiili47CDOCZK5CbC?5021lfFKO l PCDOCDOCOZOQD4w45KD1hCX7S03030Cb4a30CXJ-CXbCD1K3-rxCb03o4D4rCb031r303cr30Cb0303rrG0C71xCD1wC1K1J1rCDrr-3cr-cDc1-CD41C71K SCOTTS DRUG FOUNTAIN SERVICE CANDIES PRESCRIPTIONS DRUGS SCHOOL SUPPLIES I HKU' 7 D0217517lll7i43l7liiD'CDOlCPi0l4Dl4i47lCP3I21?5473i7i1K?320'3B'3P37EC?l4735iPE7i1iCi1ii?303fi1P31 D0 thi-y gin- ours with 1-zach pair?-'1'ough gl j-What do you want to hi- when you gn ' 1 Chi flrs-n will play-VVl1crc's ye host smilvs?- 1 " I water ' is ' 1 Y ' - M 1' -A. , , . x g , Q, :H ' - . i I ' ' 4 af . . 5 1 - . I . Q4 --iw , ' ff ,X -Nmbw I Q XI. 0 ' f ,mrs ' V ' MMM V if f . -gf I f - ' ' M x C - K 4 ,r I I Vx ,. ' , I K .-no 0 I .M Q A I , L " -H E -A I I A ' '.1 A ,:...,m,5,-V' ff , V FV.. 5 , 5 I I, A I OX34534PC30547502fiiiK3OCXKD475x7Z4P21D31Kj7Z1b3DZK?2i,30Z03fJ54D54D54i1O Q59 93' Hina COIN GRATUI ATIONS TO PHE CI ASS OF 1901 :Jana gliuslnmllg YOUR JEWELER C' kJ7Z4DCDOQDOQ21PfD0347CDOx305CQ. 73050434 34P31Pk.54P54b50345Q30'E15Z1bZi73OZ4l731O 'W 5 Q V 2: S A A Q , . 5? Q Q Q ' Q Q Q Q Q3gF'.9rQl6!+.. ...., gg. 3 Q Q 2 2 Q Qi Q 2 Q Q 3 Q QQ Q Q Q 'ff Q ' Q Q1 ' , Q 7 2 Q L Q Q A T Q Y Q I 3 2, ii Q fist Q f Q Q S Q X 5 1 2 Q S . W A A Q A Q 55 Q Q Q Q d 9 Q f, Q 4... ....,gg.-p 2 : Q, F ' 2 2 Q f' I ' Q Q 53 Q , - , . ,K , ,. A Owcx:canoe:ooccxDocxxcoQoooooQccoo4cxcx:oc:ocaocccQooe:ocmocCo9:9 O RICHELIEU QUALITY FOODS PHONE 4 and 14 PETE HUGHES QUALITY MEATS and GROCERIES Compl te Ime of 2805 Avenue BIRDS EYE FROSTED FOODS QD3KbE4lZ03i7QJOZiPCJ1il5030'C7031P504D1 PE03OCDii373OCDOkDiX3ibC30C7KPZ1KD1O .QQ Q Q ., Q . Q Q Q Q Q Q Q -Q Q 5 Q 2 F-:QQ Q Q Q Q Q , Q Q F Q Q Q Q Q Q Q Q ?2 Q Q Q Q , Q Q Q29 2 fl Q Q Q Q 5 g7Q QQ . . 2 Q ,xxx 1 i ,hxx Q Q ' . lg QQ fb Q Q FEQ W S . Q Q Q 'Q A MTQ Q Q. "LQ 2 . ' Q Q3 Q Q Q Q Q . Q Q Q Q Q Q .-. ' h 1,51 QQ A QQ lin Q0 S.. L,- B I Q Q Q Q F Q PX Q Q Q 6 5 Q Q Q Q Q XZ Sc Q Q W Q H Y FCXPFX 5681 KW0f'YK31K1-0-C'-x'Yn'N1 KN JF'-1 KXKNKY 7C35iKKiX5C54K'347CXKlCYJC51Di15iXK74K51 PHONE 2087 833 Avenue "G" O CjD1bS121rCb4lv34r303-fxC1rG1b-Q-0-34Kjxx31xQxxCJ1J-Cb1b2f rCx:-3G03o3cr3o-3rr31x31Cxf3wCxx3r3CKD1:2-03:Q1r31:GOG4b-31 . Xi? 15 ru 'K X 'f' J if.-'Y ww! :en . .-. , 1 Q , V . 4 tw 53 -3 I 1 V sq , Q 3 . W I N fg E f'5 yi. " ' ' i l I um ' if 'Q' ' 'A ,' -if 7 Q ' ax-7' k Y. x ' ' A 4 . 9 1 QM' - , ' H , S Q' f - V ,I . 'I - ,Q . ' , Y sr- 1 . A , W? Sf QQ? E 1 iff' 3 KA.. ffm ,Q ' M ' 7 ' 1 N'-I 3 .3 Z' k ' . Q fi" t L A YV' K f l.vfX hun- :Q gr:-:ni big 4lN'lQl'l"xYJIIl'XKlllI Si: Illtv' fxxinx Hurlv xlxuh-N ilu' IIlIllI'x un Q-ml l.lIIll'llx-HIM'-N llil-X muff WQ-'rv nfl' In :Q xlllIlllN'!' 1151115 Wim lDl'1illgl'ht Ihv Quivruiw llmvh? Q w .fKj,0g+x,QmgwC,xQC,1 , ,X ,-L' 'X K xi ,uf w,,,--QX-o4,x,f,'xx,Dfx'X 1-, x:C Q Q K SJ Q E la Q 9 E M 5 T 'S Q Q I w Q C DCDOCDOZCPZOQKKD4P245Z4D54l5C55f7ZiK2K2KPZOZCl517i'4bZO4Z5CXl5fD51737'3i5EK Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q -Z TQ ,:. ,'I,,. -iw, 4 22 ...A 15 fr a Zi CA is A." E. ,R ihifilibibliliF34721ifP2037303P30213CD1J5'flOCXb2iPiDfPCX720lOi47'347Z!bZ1?Z47iO3illiliOiO'i4D517i7lO217C MeKiernan Hardware Stoves - Bicycles - Sporting Goods Paints - Oils if 2502 Avenue L Fort Madison, Iowa 72337373173 OFZOEOEOCD45iX3153P3051K57ZC7505CiO5CP5051PCXKDC?ii?CXi3?3354l50ifK31O ,W nviif x-'xii Ill NK ll ll Y' C P nr:-x mrxlm X znflom 1 w pr s 44 llll un Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q O Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q S Q Q W Q Q Q 3225451543333lC3KD43OQ'D4?2CP51PCDflDCDOC'X3'3P34l54iP313Z173PCD1P21P3 7CDO5OCD050547C74bCD47Z47'C3OZiPCDi5C275473034KD4l3iD17C',517Z1551i0ijD3731i547KDi tal 'C' 5. WRIGHT MOTOR C0., Inc CHRYSLER GMC TRUCKS PLYMOUTH Good Products Good Servlce OD1PCD'Ol743'47i3P2Ol454D15173DCD15l0CD15i13l173027'CD0302C7iib3OEP2C7503f72Ki7lC73f73731731P21YC74P31iil4734O ' , sf 1 ' . ,Q f, .4 .' r I r 1 ' , ' ", In Q , 4 gg, '.f.,Q " fl ya rf' ,Q K a'lffff'T 4 .fiq . I v ' . .A xg " . Sp' llxuw plzllh-rs. lid' -H1 ' llll 'lx can mu- num l rlcl?-' - flfou of an klml' f-- Dil X111 likv Tlml om- Blur?-fllolfl. l'm licklislmr' fstlllljllljl ilu- lah-xt wuop- Walking that laut milf- XVI ' '. vv- .' fly? A---. ll- ' I I ---'llnlkingr uw-r wlwl 4Ylll4'lllN ,X lllilll.N lnzl frivml is u l vgw- -V XVlz 'lm I kin' uf? ' 'Q fs , ' .L NK A ' ,fix 4. iff P f . g ' f Q . dv", . , , :AQ 'L-4 N V MA x l t 1 - ,,- A- V I ,....,,,r ,. ,, . l 1 Q -,..n.,..,-.f-,- -,fL... ..,. . , Q-, ,. ,-,N ,. .-, . 'V' ..Q. O 1-in Conqratulatlons fo thc Claes of 1991 For F1nanc1a1 AdVlC6 and Asslstance You are Invited to see The Lee County Savings Bank '30-303049062 1:vf,4y,ixfCxxf fyj-pq'-ff':xpcyf1poCQ-cyixfycriwrwx, -Q-Qu,Q-'J-fgf3,-wA:yf,y,-ft-1,-fgff pc,::yf.,,1, ,. gf, ,- 1 iff - g ii11"11- ' f I -fu , - .-n ,L , .M P. I -'..'T1,g, gg. " 1- . 1 2. ,"a.Q.'.i. 1'-' fv.. - .1 Z .-. , W N w W E ' I ' - N ...T y - 15:17 J Kyo-Q54Kbcwcvckvcwrycwgxhfxpcb-mQx,CJococ:-4wG4wCb4f:bcp'x9c:QoCpcmCxx-3cwQcr:occwcxmeococxa-9043091 f ' 1 A . 1 ' K , e . - 5ZO54l3050i1754KD475453750Z03K73024PCIPElZ1KD45ZCXZ4754JZ4 KXXDQPEOZCPZOZQPEPZOEQPEK734iOZ4ii7Z1i7OZ03OCXi503D51CXb24D5OCXD2CP51PZ17Z4P3fPifKO xbococn-ocxmcpocbococcwcooocxwcocxxbcmc:4xcc:-ocm43-cxoc:o1woooc,Q0Q0CX,Q0Q4,90Q4,q3Q,G4K9,,C,Q,qD,,Q0430.OQK3,,C Qewgllgam BEATRICE FOODS C0 222226 Butter Meadow Gold Dalry Products D 951132 HOME FURNITURE Authorlzed KROEHLER Dealer 620 Avenue G PHONE 633 K9oCxx3oconDocboq9o45cQ PC5051 Q Q Q Q 2 Q Q , Q QE'- Q Q Q Q- Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q - Q Q Q Q 0 Q 3 Q Q Q Q Q Q Q Q. Q 3 Q QQ Q Q Q Q Q Q Q Q Q ,Q Q , Q Q Q Q Q Q Q Q, Q Q Q QQ QW. Q Q Q Q Q Q Q 33034 EXP! 05505455OZ4iXb3b3ii4lD05054bZKb54554D545CXD3b5CD31P5OCXiXbZiK5bZ1PC3021 We Wlbh to extend our best xxlshes to the semors and thank them for thelr ime patronage 13111 rlr SWf11h1n PHOTOGRAPHS OF QUALITY PHGNE 733 609 M enue G Fort Mach on Io 'sa 350547547547315517ZO430?0CDO3DEYCDCl54KDCKD05CiC5CDiDC55CXiXPCDCi15CXD5CDZiO "' me Nami WWI I' T 1-w......,,,--1 1..-.J uw, N, f NI E R 1 E N S SHELL SERVICE STATION Goodyear T1res and Batterxes snug C in 513.111 S11 PHONI' HIM APPIOVED SERVICE RAY Certxfled Dry Cleaners FORT MADISON IOXN -X Phone 73 W9 9th SL KDOCXCD4 PCN X31 Mldw est Translt Llnes Charter a Bus Any Place Any Tlme Call 1247 Fmt NIddISUP xy1ICD17CP4!'i4PCDCK.A7'CD1J'f?iX3ib-Elf D17-1,311-f,D1b-Qiijfxjbfif A A SPEXARTH fNoth1nq But Insurance sus Av: G muon: 55 FT MADISON IOWA John Amborn Studlo ,Of wcx woc wof Best Wuhes 11 om IC Teentlmere Club IUC K X G I 1360 on xoul dlal m-30303031r20fDoCb02cx.3vxDfb1,21x3oCbcKpfXDcKD4xD0CJ1x3cb-C1 'Q-K3-ociwcwwcxxix-g'S-E,-.,.-T-x --w- -- --'--'--3-1 --f - f5.,,f -5- A-,A A ,gin F- A- ,, -,QW Arnkhj- ,- l'lNIl'l.lXlI'Xf'I'5 HI" I 4 V w ' H .L - L. A . . K A Ave X la cl .' 'vm U ' Q ' w K4-1-Qgwwewcxp-cwwctvxjwkiw-fc,Kniwfj--1 - i--J--ft--fi--1-1: K-::.0QpU4,gx-q3.Oq..f' ,Q.,4f...f-,f,qf,.. --43.1 .--3, Q. S5 -3.f3,.g3,. K V K 1'uNll'l,INIl'.X'l'S til" I f A 34 5 Q X I Q . ' Q 5 5 F Y f v Q Q A - l ' ' X 108131. llllfmxlt 2382 Y 'X 4 - ,- . .. x . . . xg Q wo-wc:-1 so-from-90431 :coca-0-cDo4Doc:o-of w-ecQ1G0eoQoQc 1-cw wc-0-f30QXKy,.qXK34 ,C,4,Q1,Q.f,C, 75 BZ X an ' ' vw N Q X X I I Q - , Q X gcflil o A me Q K Q A Q Pj z l x 71 x P' I bl 1-1 Y X 7' X A PSKKDOCDOCPOCDKKDQXDOGOSOSKXDOCDOSQ Q OK5JC?051PC?,2OC347i345Z47ZOCXi7CD4lZ!5505051D51535i1754KD1 MK " rm- ' I- nuls use 'Ol' 11' van 1 via nr fave- u-ry wm urn mr mnyg rCOGO30S030CD1b21720CxKDOZcb34bCx7Cbtm31JCJ4PCXxCb17CX YOUELS Clothes Youel Ilke 724 Avenue J FORT MADISN IOWA ST I I , f. lf- TH GE, eaka MILK 8: ICE CREAM Ralneys Dalry Bar Sandwxches Malts Shakes 618 18th St PHONE 9186 UFEIIIIEI I Zifhu. A .J l -Y-H Il'l I IPTG! UN UH 4' 7.T I I I' U2 '1' .-' 1 .-I" ll'Y I' lX N MIN Htl 1. +- HI " Yi UI' K' H IFN UI I UQUTX Ili. K' U.. 4' l'. 0 I Q I I Q Q I Q Q Q I I I Q CI Q PI YTOCDKYESOTDCDCb50iCi30ZCD54iYPC7K?b3OZOCX724l3475455173C7EC55iDE45CX5ZOC1DE03054iCPOCD45CD1lC3KZ1 'x1f,. 4' 4' Industrlal Plumblng Heatmg Company PHONE 816 606 Ax enue G Fort Mad1SOH Congratulatlons from MADISONS MEN'S WEAR STAND OUT WHEN YOU STEP OUT Iowa Owocxboc:-ocxzcboocx9ooocaoc1zocormCxac1xooQoooocJO1:ooooooocaoo3xJxo1x9oocaooccc1x3oocmoc:ceQ ' A III IIIII all yr I II x I li I ll I Ill IIIIIII lk XI II II I I 1 I XXI g. KI I Itt IIIIII lit II lg. v III llIllI Ix1I I I IU IIINII NIH ul I I . LL ' 7Y J 7 7 ' 7 P3f734ll1DEf33334350'317'l1337C3i7C747C74PliPl0'C34P34734Pli l'315Z'1P'30247CDi7l17?13i1i1i1CDiY3iP313'CP4Pii5C3Kii72CPCP1 GU 6 U , Qluuvv colnnouzn I C - I I 2 -uni 1 'Za- xii' We fp i v I 4 r SOC KD04T,Kb2rxQ-rrCYv434mC51xfXK'voQxuq fxx -4 3031 xpxxdxx-6' yQx,.Q-pqxgokbof XX ,Ugly XXX 54 34 30.304 1- FT MADISON IOWA - :oCbo9o94K:xr9oc4xboQoQ-cKDoQcw9cmcDcx9ogxwcx-Qc 3mCb4ixwCc:9c:3cwQo-cy:Q0c1xJx9oooQca-3ocoCx:Cxwc-cwGcbC1 k..l O O 1 ' x 'J D 1 , K 'Nr X F - 'f K , . ' '5 .f.... if 1' y , , i 1' Y ,, . 3 f Q 4 . ,3 l I 'T LTYIQV I K ,,, ,. 2 1 1+ -. ,R ' 1 l . L 'fix - . 3 ' I Y vw , 'ff ' , J 5.2 xx 7 i gl , Y Y Y ' XVI an wa' nmwl is .Xlm'1lmli1w .Xu H115 IHUIIN -'l'l1'- tluring -YIPHIIQ mum on Hu- flying fr:1Im-xv l"l1lxxIc'12llu'x:l Nlllulmlll Sum k1'1-pxvluv' xx':lh'lxmm-1' illl vlllplhx' puul Holm. 41 pull- :md Dirk Taxi? - UI . flu! firm' :lusuinf C ,,-1 H - P' gf 'S P-'S fl' ' ' -X 1 f :Z T' ' 2' , xixx sf 1, w-' X,-gy,-4 x f Y Q Q , fx Q ' A 1 1 1 X A JZ 51 1 ' Q ' W 4 I ' 5 5 Q 1 7 Q X? f T 5 4 5 Q 5 2 I Q W 2 ' Q 5 . Q 5 3 Q Q Q2 . Q T I - I U . ' Q X , Q A Q Q Q 5 Q X Owotxbocbooocboooooeocxbocaooocbcxzptbfacxccxocacxxoocooqpoooooooooocxroocxcxaocx3:cxxo1acwQcmo4rxaQc:CxxCa4xccxCxxq5c43q,Cy,CXKyywX34,Q94 gogqfy EVERINGHAM S D4PiiiiiiiblfilflbliiilfiliblfD3?EOl03Cb24YZ1P3i20l4P3i5i72CDi473024Dl4XI7C7l4bififbliifiiiblilbli O34X3043OZ4DZ15CDiiD4i7OC3020352OC545C545203C?C515CD4K5b345CX7ZO5OE4iXP3OZi5503CiXP34iY5CW54KXCXD31K3N13531K?b5i 54 50CX 51 "71K'5O',54bCJ03i Y 'Y NOCD1 Q OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO 'OOO OOOOOOOOOOOOOO0 'C O Y i Q J X Q 5 H o , E 1 , ' A L Q T 1 H 1 N 9 E Y G A T . o 1 1 N m L G ,, OOOQOOQOOQOOQOQO ooooooooooooo OOOOOOOOO -q'w1v4D1:-QN1K1X-1bCS1vQ w1xqAw11Cw1K'xbqN1-1. -orix T ,,"x'gs1x Remvmb1-1' 'I'11osc 1'111ppy' 11111115 It 1 I-'OX THEATRE ,NKIXK A.. ,- a-Qwococpocxwc K ren-Q-1x-X-1:Q1fc -4311451-431,431-431s-151-C -Q91 Cong 1t111at11111s 11 om GRAHAM DEPARTMENT STORE '--1?-wg?-1.j,11',--, 91,-Qxx xf1'51:-1,-1A,v1 T911 ,1Kb1x.:1A1:1 ,S ,- fn- t'UNll'l.IXI1-.Yl'S ul" WILKEN'S DRUL1 STORES THOMAS MOTORS 2174 S XLILS AND S1-hX ICR 1111111111 111 M 1111x1111 ow -4 ,C -cvvqwn-co 1-C31 'Cum-Q ,QS-1 fy N TROY LAUNDRY and DRY CLEANING r-fum-Cb1wCb1rCb1h-31 91x30-C3-OCDOQ1 ZPOCXKD1 L11 .31 '31 D1 COIN C RATULATION S ass oi BENBOW COAI CO f-"D-111251143-13-CD1xD1 QQDOQOKSO-31 DOCLDOCP1 '51 D1 31 D-1 31 D1 X GODBEY PHARMACY 1507 Axcnug C PIIONP 9199 591,51 91,1 61 ,-'31 Qcmf ratul mom Fhompqon and Enderle CONFECTIONARY If Au 1111 1618 J KD1'b1 1 1111 1 'N 5 Z 1 1 X 'X -' 5' S- Xwg-1 Kim ,gy 1131 H1 "xx, 61 nxxix -Cf ,K X 1 1 , , 1 I i, -E . A. . 1 1 1 1.7" -u ,N , I - 1 1 v N 1 5 , . 1 A AA L A L1 A AJ 7 1 ' 1 vw 11-11 rl P1 . ., ,1 11 1 f 1 ,-1 vx, fxxfffbf -qgxwco-1xg.-1 S--cgxyci-xi- , -,Mff A X,f,,,,,,,,1.p.,1gxK31x,,1,- --1, '-1.g,,1., 1--,.. v1f1iA- 51,-91. ,g--ix 1'l7A1l'11A11'1.M1'51117 1 1 ,1 ,., . Y 1 1 Y x ! '1 1 , , ' , v. K 1 . . Y 'W 'C X ff' Y 'TX KSA- 1.301 xi 11, xg:-1.fgu1 x,,u1x1v1 , Q-' X, mf, 11 vCv1,-.Q1f-Cx,-,y-1.31 1 w Y 1 , v 1 I 1 I 1 1 - ' K7 Cl ., 1.9.91 K 1. X f X A n ' X 1 , " , A J - X x ' ,CX - Y' " X- Fl X I' K fw-vxfgxxixxiwwcx1-zp1wCJ1n-Cb1x3-1x31y'D1wCxxi ff' ' 1-' X90-'P" I , . ,, , 1 lUNI1'1,1NIl',. li UI' ' 1 L I 1 , . : If E ', Z 1 ' 1 s ' I D ' 1 n . . V 1 .Y - 1 L 1 4- 1 .. 1 ' ,I 1 . . . . X' 1 . . Y. ' F 'N 1 1 ' 111 . 1 'C rd-1,-f"Q1ff',-1 ffxr' QC' x'p1f ,iv ' 'X ' 7 f' X - - - A f- f - X17 ' ' ' S - R- F--WKJK5'-I P'-X12 1f1gv1x xxpw-ixx,p1x,p1 x ., we 1-1 X, Y 1 1 . , ' 4 . . . 1 1 . 1 1 X 1 ' 1 g . - . I "' ' . ' ' , ', ' . Y, . . ' ' V . ' . 1 1 -1 If Fmt N11 l.m1. 1011.1 1 C1 ' -1 1:1111 .incl C1 P1111 NI11f11:.o11 V 1 ff 1,.f,1.,.f,4 yyf, .K .fy H .f .fivf -ff -ff -f'1vxix-wfv1- zffixxif, www- y,-5,11-gy, Q-1,-'ay 1,3 1. ,Kg ,.f,.,34,,f,, Xp MODE O DAY 116 A onus C P1111 1V1lC11SOli Ioxx cl 31561 wcx 143111315151 GREENWALD S MARKET 1930 Axenue H PHONF 151' SPOTLESS CLEANERS Truly Odorless Dry Cleaning XXL Plck Up 11111 Dl1lXLl IIIONE 7100 1101 Ax 111115 H 141111 N1lC11SOI1 Ioxx 1 if P54 QQ' POC? 34724 ,P4 Df 7247347f7' Rlchelleu Ouallty Foods A F HELLING GROCERY Better Foods for Less 11111 D-34 bl Congratulations DAUGHDRILLS. INC. FURNITURE AND RUGS wSOCH4mC1D4KD4xD473:KD4b34x1b4bcD0cJo' ALLEN'S Beautiful Clothes Avenue G Fort M aclzson 53 hcbo-CDOSOKDOQOS4 l5Oli3EOlCDiOE45ZC7lCi0545C5C Ames and Brown HARDWARE 819 Avenue G xD4KDOCbOa30cDc 534 , -,154 K.L?4!"T-CPCPQ Iowa 7-L30-3043031 7l47302lbEOl4?C503fP37517347l47fD475DC524bCXhEC7iCDl4 PAUL C. BAUGHMAN The Scherte Insurance Agency, Inc. Fort Madison Savings Bank Building Fort Madison. Iowa PHONE 104 XD0304D03O3crCb0303021w3cwCb4131wKD1w4Dcr31z31rCi7Cb1 THE MUSIC HOUSE Harry Rempe. Owner Band Sz Orchestra Instruments Accessories Pianos Private Instruction Complete Record Department 711 Seventh St. PHONE 1200 BRUMN'S CLEANING SERVICE 2522 Avenue "L" Fort Madison, Iowa "When Quality Counts" m2OCb03rbCD4b31i-:D4KD4b3473K724bCb030QD4KD034hCb473imCD1C Congratulations from W. S. EICHENLAUB Quality Jewelry 713 Avenue G Fort Madison. Iowa, 734b347i47Eibi4X34b54KP47Z453i?3050l4bCDiblO34PCDi7Z4 "Buy Moore Clothes for Your Children" BOYS and GIRLS SHOP Mrs. C. L. Moore PHONE 157W 706 Avenue G Fort Madison. Iowa 2CDOCb0-34b243304D4xD4w31bCD47Cb4b30S031bCb1rCD04D4:3031 V011 l'l.lMl'1N'lAS Ui" WINKE SERVICE STATION FREDRICICS GARAGE Beimer Bros.. Prop. PHONE 45 and 41 1204-06 25th St., Fort Madison, Iowa b31303O2031:3173O34b31r34b34K3b20-CXbCyb3cx5N3031h3xb31bCX in 1 W I Y 11 it 5 1 FS I 'S X Y 11 T1 F 1 Q I I X T X X 1 Y BK Q 1 v-3chC:4xD1KDoCXK?-0Cb-oQYKjxx30QNrCXwCXrq51vcT'ocW-oc?-rn-Ki:-oci?-rx-C54 Cixx302-4K?foCNwCxbQxKZb1xDOQvCXbCXrC703cKiXw3cr1xb31K The CLASS of 1951 Is Cmlgrutlllated by KgxxCb0QoCxwCXrCvoCxK"-fxixlbmwqixxb-cxbcx:-cxbcv-Cwxiv-1 i T Dr. Frank R. Richmond Physician and Surgeon 815 AVC. H Phoml 499 nCb1r3oCb031:-3'cxLxw-QDogboq31r4D1rxDw3-cw30CbcxDfx3wX311-,Dv-H54 Dr. H. M. Shroeder, D.D.S. tCb4r30Q0303cJ3030CJOCOCx7Cb0C7cr30C1r31x-34x3w-c31KDc Dr Robert Rexmers Exe Ear Nose 8. Thxoat 73iii1bZiiE4P3OCb1fCbOC504Dil3-0CD4l3OCD4PCNP31!31PEOE1i3i Dr M E Godbey MD Dr LeRoy J Dlerker MD Y317'34PiiPi47'3Pl1PZ1PZ1P347iil4!3CP4347EiX3C7'f34Pf31PEf7ZC Dr R C McI11ece MD Dr G C MCGIHHIS Pififffi KE' YA 2 if Tiff riff' Dr A W Schulte DDS DAKZXKDCDYK XYQX7i4KfKbQ31YCX754bCXbCXb-'vxiir-rx -4 i5fx,YJ-f lkvbx Dr. Paul Shreves, D.D.S O.3.O.O0,O1OO.0.OOO.D1OH0000 Dr. Robert J. Doering, D.D.S. r3i7i1hi4P43iKD17204D4P3OCD4bCb4b31rE0'Q517'i1 Ibikbififfiffif Dr E C Tucker DDS 7'iO'i0'Zi7i! 37347'3734Fi47CD4iC75O'EC751D3CYlY5'475O'C5f Dr Frank L Lyman Jr MD PE0'21l21YZ1bl1Yi0'3PQ34P'31?i4iCD4i31PCb4PE1PE1PiiP31P3O'CP4 Dr R L Fexghtner MD Dr Harold Werner ND 7543455113135 PCYFZKDCI 34D17'i4!Q'lO'SO'C Y54P4347q'N-CPC Fi Dr C E He1nm111er MD 31341312-3trCb1xD4wCXKD4CxwCbcKwrCbff4D4 ,bw-'Dr .X 21 3-4 A ,Jw-KD-1 30-C0-Cx Dt Zh-1 Jr 'Z-1 :Cx 34 .90-L91 ,pc b-1 34 pony X , Q x :Y Q 1 1 5 K A 5 K Bl - ' A - Q 5 X a Q s 1 0 0 Q Q 5 pr ,K X Q 1 x Q 1 Q 5 o u s 1 a . K , , 1 .1 o n Q 1 K Q 1 X Q 1 Q Q 1 K Q 1 Y Y Q . 1 . . . 1 . . wi , , , , . . Q 1 Q 5 Q WK S 1 X Q 5 X 1 1 5 1 ' A 5 . . . . . . x . , t. . 5 1 1 f 1 Q V 1 X 'R IC X, X K Y K ,X X , X L , X 1 4 K x Q 1 X x Q . . 1 , I ,Q . - - K . . . . . . , K Q 1 L A 1 ef , V V 1 X X ,cj-1 Lxf:-1,-f 11,31 f-f ry ,qc ,yt-fi--C-f-fi 1-Cv 'C Lx , w-KL?-M43-frj,-fm-fb1v.5c wx-'iv KD' wc-Qiivjy ,fwf-X I 1 K ,K J 1 K ' 1 5 1 Q 1 K Y H X ff 1 1 - . YY . lf' If K' IQD XY , I If K 7'f,7CJkY Q FQX X XY 'Y KA Xi K' in ' 5ZC5ZOCD1P547Z47ZKJ5473754?3?Z1iib3OZO5OZ172475i O 343020-303031X31543031DCDOZOZOSOSOQOQOGQl3f7-31b2031KD03031J31J317CXb3fbCb1K3-1bCb17C4KIbOCJ1 Congratulations to The CLASS of' 51 bCD0247CD4PZ1P5CPS4l7547l7545lilb51Y34PCD15547SOC7f73 Pollard. Palmer 8: Lawse LAWYERS ?Z47l4P437CD4bZibCb1!3i7'3CPl47l17ZO31J3OCDK7Cbi7SC?317'CP47S1 Herminghauser Hermmghauser Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q i15Z47ZOC75i'K7CXD3054i0ZOE1 Oxc-cx9c:c9cQoc:ocx9cxo4:ocm43c:cxx3cx:4Qcx:cxK3ocxQo1mo4 MID WEST WAX PAPER COMPANY Fort M3d1SOU Iow QOVII I INII N is THE GAS COMPANY 5f73050Zfl3fJ517ZiDi1iD17Z4l505i5Z4750503f73K32Q Napier 8: Fehseke LAWYERS x30CDOCb1b31r31x3034J317Cx:CDiK3173021hCP031rCXK3cxi71b3'1 Johnson 8: Phelan LAWY ERS PEKPEDEHCXJIEK ?475fiZ1JCZK5Z1Y43ilC34l5Cl34331iiKD17C3K52i53543K5315CPiO WATSON S Smclalr Serv1ce 1009 Avenue G XII I XII N 1102 Ax enue H PHONE 75 P503fif5CD1PiO5fXCD1K3D51D517ZCi54DiO54730iC5EKD'C37i4iE4?43 7505050354 Q Q Q Q Q Q 9 Q 55 Q . Q A Q Q ' Q 9 f Q A . S5 fi Q 55 fi Q ' Q 3 Q Q A Q 97 Q Q 0 Q Q Q A Q Q Q Q Q Q Q Q A Q 0 A Q I Q Q Q Q 'D Q 2 Q , Q W A Q Q S2 : Q . Q cb V 3 L 4 Q 1' F Q - f . Q 5 Q A Q E- Q , - Q 2 Q A Q 55 Q ' Q 9 2 - 2 A Q 2 Q I Q Index of Semor ACt1V1t16S 111 11 N 1 L N I 1r 11 11 1r II1 IIIIK 1 7 1 111 1 1 1 1 II1 1 1 1111 '111r111 1111111 r 1 51111 11 IUII I 11 1 111 NCHIII 1 11 11 F1 1 I .111 11XI 11 11 F1 ll QTI I 1 IFINIX I1 111 1 1 1 1 I' 1 1 1 1 II 1 II I S1111 11 I Il I1 Il S 1 1 I 1 1 I 111 1111 11 1 I1 1111111 M111 I I II1 1 1 1 I11111111 111 1111 1111111 II1 1 1 1 I 11 111 1 N IITIN III I 1 11 1.11 N l I I II 1 I1 IIII 1 1 IIII I 1 N IIII S N111 111 111 It 1 II x N I 1 N1 I1 r 1 111111 1 1 1 111 III 11111x II X 1IIII1I11l N1 1 I I I II 1 11111 1111 N 1111 N 5111 ll 1 s 111 I I 111 1 1 1 I 1 I I I I IXI1 I I O O O 9 II1 I ' 1111. I' l111'11111'1- II1-1'11'1'. I1111:1I1I 11.I.I. 1: 1iilt'w 11 1: '1'1i II1 I' 2 II 1: ,'11xI-I 1: 1'I111.1 1 1: Y.1li111111I 111111111 S1 '11-I1 Z1 I: S1'i1'111-1- 111111 II Y111' I'11-11111-111 1111-1- 1iI1111 l 2 II 1, 1: 1911111111111 1 2: 11.1-1111-1111111 1 2: 'I'1':11'11 1 2. mfiri'1.1'H1i1.hiiui ' 1 1 1' tl 11 1 11 '11'11'1"- MII" 1'1111 1111 ILII .1' 11111 1 2 51: 11111 1.1 1 2 Iii 1.11 J 512 H: I 2 : . HMI ,Nt ,z , X: I- 4' xl 5.1. I.. '.II.II.S. 1: 1J11:11I1'1 111111 Il:1111'1::1I 1: IIi I 1. 35 'Vit lan Lt: H 'I I' tum' H It mm, NI HH II1 H111 NUI 'VI IJI'lI1I1ll11lII1I- II:11 l1:1NI-111111111 1.1-:1:111' 2 31. I' I Y , ' , I -. ',:1x1'j, . 1 ' "' I ""-4I"',"'1'-' l , 11'1:11tI1:111 1 21 11111.-111111 2 .11 11111111-1111111 2 .11 1111 1. ll1'z1111:1111- 111111 2 11: 1111-1- 111111 1 2. I N' "1"""'i"" li'li'v'1'uIi'1i' ' II ' '1 1 12 '11 1 ' 11 1 1' II L 1,1-I I 3 . -l-.- H- Y 2 I U 1 11111:1 11-11- 1111111' 511-111 1 111 :1111 51-1:11 : 11 11'1 Ill' 'lj I H I Q 1 Z4 ll I111':11I111111' I 2 II 1: l11':1111:11i1' 1'111I1 2 ii 1: II:11liN1111i.111 I'1-1-1'I1:1111. I'.II1ll'I' S11 fr' 1, I"1111iI1z1II 1 2 71 12 II:1xk1'iI1:1II 1 2 21 12 l'1':11'11 1 2 S11 I,1-1I1'1' 1 I l I ,,,,,,,', 111111, 51 1, I'.II1111- 111. xIiII'.I1II'I1' H -Il R. All .i X:1Ii1111:1l NI11'i1- 111111111' 511:11-11' 21 1: N:11i1111:11 II1111111' 511111-I1 ' -, .'4 ""', , , A, U , , A 11 1111111 111111 s.-1-1111 11 111111-11111111-.11..11111 2 :1 11 1111111-1 11 II1 I .1 11 5II1I'1I 1111111111 .1 1: 1.1-11-1111:111 - 1 11111 .1 1. 1: 11,-mmltil. I-lm, 5, 1' I4I:1111'11:11'1I. I'.lIg1'l11' 1.51.1 mm. lg.. M15 1111114-'flilll I--21211-' 1 2 if 11 '1'1-1 Iii 1' 2 :1 I2 112121. 1 22 1111 :1 1. 111-1111. IIl'l11'1' Q 1111-I iI11. 11111'I111 I'I111T11::1':111111 111111 1: Wi '111-NI1'1'. Nlziv. 2: 112111111 Il: 111 I . , Z1 S1-1'1'1-1:11'1' 1: S11 -111-1- I'IlIIl 1: 11111111 St:1l'1' 1. IVV' 111111111 -111111 B I I X..-t '1'1':11-11 l 2 I1 1: 11111111-11:111 I 2 21: Y:11i1111.1I II1111111' ,'111-11111 I: ' - H' I H "H" 4 , I l.ctI1-1'111:111'- 1'11111 2 I1 I: IIi I' 1 2 ZS 1'1'1-111111111 13 51-11-1111- 1111-1- 111111 l 2 1: II'I II1 I .1, mm, 51 1' -'I Q ' If b A I Q 4 I'II'1"' IIIIIIIII. .':1r:1 11,X..X, l 2 21: 11111-11115111111 2 .1 11111111111 I. N:11i1111:1l II11Ni1- II1lIl1lI'. -i1-I1 II I: S11 1-111 11111111-11 1' li I .MNA Mill... I' ll 14'iIiz111111ft111-N11 111 2 I1 I: Kilt'-1 1: 1211111 .11111 41-1111 1: 11.121, 11 111.1 1111111 2 11 1'1-1111.1 :1 1. N' "" """" if '1 V ""I"" IW S" llimiliil' 'MIM-1 1 11'11' 1 1 '1"11:1' 1 1 I1 1' 1'1 1 A ,, - . I . 1 -. . . . ,, , 11'111:111 1 1 1 1111 1 : I'l 1' L Z: 1':1111:1 111 111 31 1l1:.1lHig'I1-13111111 1 J 1 1. 11 111 1. 1111 1111111 J 111 1, l: UNH St: H, 3 11 Y 'ml Huw' I I :L I11':111 ' . 111-1111 Ilintlfiy' '.""'x.:H,l 4 ., .. , .I ,. 1., .. , . X:1Ii1111:1l II1111111: 511111111 1: 11:11 1-1111111 l 2 II 1: 1.1-111-1'1111111! ' H Ill" ' 'I '11 'M' I' I' IMI ' " I' 4"x' X' I' 1'l11I1 I1 1: 1'l:1w I'1'1-111111111 2. I"11 1'1- yyumlil Iirsuf'-111. II':15'111- X:1Ii1111:11 111111111' S111-i11t1' 1: 1J11i1I .11111 S1--111 1: 11i1Ii1-- 5: 1: , 1'iIiz1111111'l111-XI1111l11 SI I: 111':1111:11i1' I-IIIII I1 1: 'l'1'iII1I' 2 Ig -1-11 1111. .I' 1 l E K Z, 5..l.,.l,,:l,... I' .I1111i111' 1'111-. I'1:11 21: ' 'I 511111 J: I: II: 1iN1.111:111 51,111 1: . v 1:1.-.- 11111. 1 1 II1 I'1'i11iI 1 I1 11 111111. 1, I' Q- l1f11'I1H"H i '-1 I1 I1 'II11-1111:1111 2 I1 I: 1'iIiz1-11f111'1111-II1111I11 1: Y111-111 IS 'l'l1.1I11gl11 II1si1' 1 2 I1 I: N:1Ii1111.1I II1111111' S11'i1-11 1: X:11i1111:11 II1-11' Ki1t"- 1: 11.11, 1 2: 'I'1:i-1l1I 2 :1 1: H1111- 1'IIlI1 1 2 3: 1: 11,,1,1,,1 51,-'111 gg 1- 1'I111i1' 1 ' I I" 1111 1'r. .I1111'1' 1I1T U11 Hi 1111111 2 :1 11 111 11-111111.11 111111 11 111111.-. Il 11 1111 h1'i-111'1- f'IlII1 21 1: ,11111i111' 1'l:1-- I'l:11' 24: II:1N1-11-1111111 2. 511111 :1 1, 1'I ' '. II'iII:1 If ' U '1'- 'l'+111 1:N1U1' 1 31 fxlg qnff gg 1: 11, 1g,,,m,,,, ggufi' 13 Quill :Img 111 I' 2' I1 lg l'11111111:1 IIIIII1 1: S1-1'11"1- 1'111i1 Z1 I: 'I1':11'I1 1 2 S1'1' I 1: X:Ii1111:11 1I1111111'H11'i-Ty 1 YI 11 I""'II'f'II 3- 11111-11. 11.11111-1 1x11 I1I1'III 1-111 112111. -I1-11111 L11 '1',-,H-k 1- IIIIIIII 1 2 I4 11 1I1'1'111-1I1':1 1 2: INI11'1'III! l'IlII1 2 I 1. 1'1 11-l:1111I. II1 I1 1N11 j1I1'IIII'1'1Il fIIII1'1'WflI1"'- M1 'I1"I" l.'m,Hmll 31: 'l',.m.k 55. 1511111 1'I11I1 1 2 513 S1-xI'I 2 31: 1'1111i1' JZ, 1' 1111-1. II1Ik'1'I 19 V1-fl'1 'IIN h A h I A X:11'1111:1I Nlusia' II1111111' ,'1 "-11' SL I'i1'1'-I'1'1'Ni1I1'11I 12 I'1111II1.1lI xi'I"'I'5II II"I"'I' -""'I'II' :I I1 FI' 'III I"'II""I I- 1'2l':1 11' 1.1'II1:1'11.1:111k 1'11111 is 1: II1-I :1 li IIIIIIKI 1 2 T4 1: Hnrri i lh,1,l.l.t I' l""""I' MM' I' X:11i1111.11 3111111 1111111113 -i1-I1 I: 1I1'1'111-11111 I 2 51 1: 11.11i:' Ijgilrg 111I1-, .I11g111 11-II 141191-1-1'I11I12ZI 1: .I1111i111' l'1:1w 1'I:11 31: II:111i11111i:11: 'I'1'i IIi I' Z1 1: KIII' -N I1 1: 1l..I..I,1. 'Ii :I I- I,iIII'j'IlII1Il'. V1-11i:1 II1'l11I '1'I1, 1'111-11 1i..I.I. Zi: I,iI11::11'i:111l 1'1 112: 1II'l'II1'NII'21 1 2 21: 11111'1'I1111 21, l13111i1151g11'f 1- 111-1-111-11111 I 2 35 I1I1:1111I I 2 2: l.11,I1,X, 1 2 Dmlipl. Dahl ZS 1: Y:11i1111:1I I11Ni11 II1111111' S111-i1-ty I1 1: l'1-11 11111111 2 I1 l. II1- 111111 111:11 5111111113 11111141-111111 1. 11 -i'.'1', I1:11'I1111':1 lmxmbmll 11- ,ml ,H 'I'1'iJlIitIiI2-,it-g1: G-11111110 ig-III: 1I'11111 I 2 C1 I: S1-11i111' 11111111 1f111111111ll 1 2 :1 1: 'l'1':11-11 1 2 :1 11 111111-1111111 1 2 1: II1I' 1 2 " ' " ' " "' ' ' ' 11 1' 11x11 St:11'1 Z1 I1 111-111-r111:111k 1'l1111 31 1. H,,,.Hjg. lg..H.,.l1- ljayi-N. Jil-k 1J11'II :1111l S1'1'111 I: 15.1.1 1 2: I'NII1'I'1I1LI IIIIIII 23 XI.11Ii S11 1-111 NI:111:1::111' l 2 II I1 I,l'III'I'IlI2III4X 111111 l 2 Ii I: IIiI "'I"i"' MNH I- 2 Z1 1: 1'iIi11111 11l'l111' N11 11 2 24 1: SIIII'III 1'1111111'iI Lf, li,,1,1l.H. fn,-1,1 IJ:11'ix. 111-'1'rI.1' 1.111'1I .1111I 5111111 1: X1:111i-1-1111111 S1:11'1': 11.I.I.I 1111111111: l1'i IIi I' 2 11 11 NI: IiQ1111i:111 SI:1I'I' 1: Ki11i1-N Z1 1: 1H'Ii1-1' !'I1111: 1'1NI1 51:11, W 211 II:1111l l 2. 11111111 511' IL111 . II111:1l1I , ' ' .. . I ,n . X: Ii1111:11 NI11Ni1' 1111111111 S '11-ty I1 1: 1LI'1-1'11111 2 If 1: 1'1111i1' IH Hlx A I' 4" Mx' I 'I' ll I I J lllxllhm L' 21 g. ' '1.. 11.15 -1 11-1 2: . II11'11I1. IIUII5' X A I X vb xx I K 1 Nm X N ilk 1 1 I I X ll lluhx Il: k ll 1 I H N ILI 1114 1 1 x sau x Iiuirlulwrx. Nl.nrl-rn If -2:1-1-x. l.I.m-V I-HH..1HA 4111-r.-v Klum 1 JJ, 5.NI.1:.-Inv IJ , lI,N , X:lvfx.wi Www.. ilmm my-11-!x. , N1'T'!Q' 1. V1 ' N Y, luwk I U Ii 1: I.1-I1--lrw..n11xtlvHf l Q 111-1 'MLN J w L. 4V.n1: , 1 llutxlm' Hill" ifmxllifi. lluxfll fNuT l1I4'illl':'1l2 l.XIiNI.lI1::wmrYNI',1l1I-ll I I-1m!b.1lI.: ,1 wf H x' lwz- H4 , ,V , ,Hd ', , ,, ,W HH I . N X W,-,,.,, umm x 111m J I'1-'Null-:ul X, lz!1f-':1mYw-'XI-za' , l H1'x ,my 1 ' Y r, x Ir..1IN x 3 .. N 1 I fi 4 Q' . , . l:"H':"" lM'Al':1":A VMM.4X!.X lH:':iNX1wi'1.-wi.-1.1 1 M.. rim, 1 Q L w lx H7114-Lllurttriw XIKQWIIQMJ EI is, tim H13 J. I:r,m.mw 121.2 Q: V ,H IM 11,5 ll y,!M5,,,,,iJm NIM, 1- r14 lll f 1 Il V . y,,,H.x 'gmm He wl. IMVN1 Sw V W I X1I.,yl1Xlu-1 I1..,,H1m,.E.lx 1 L. N .mm 1 nl-I Q-, ,- 1.1.1. ibn!! , n,4 1,1 w I 1 lx, 1,. ,, , 1 1 Im--11.0 In.'XI-'MM 3: 1, lxrllux , x X! W1 X-lux. , jg M, MIK,-,,,.:,:-. jX,,.,X,gl ' ,"I"X "' ' ,wr tiv- I'Isx Y I1v,m.H. 1 , ,. ,1 ns , , ,L ,l1,,,lx1l'?,lIflirm! 1,1.!.- aim. w ' :L , ff V" " 'IN' Y ' XM 1.4! b1v.ww.4."x:, 1,"1r 'A , W. VV. lx:-1xVv'. l,:4v'V-X , Im'-' ,'.11,-. lj tif. '- . M MM 4 1ww'l1 ' QNX . 1 J x IW-4 11: ' xx II, N. , xv. - - xy . 1 .V Im-1-r. fMr'--rn. Q: 1 , lm. X1. lwwww- vi,- ' , lvl , -g , p W 1,5.'11wl1 -VM' L:'I In M, 1 wr- 'T 'A ' ' N Y 'N A lxizrniwwmd. Xzfwwv , 1 : J ' A 4, .3 X Q 'w. 1, 5 , SA, rw-N. 1- . IHW1' 1. 'b 1, x 4111, 1 II4 Nw 1 N N A KH V, iI,w'HMN W XR ' M 1 . I ' . ' X W Nlw- lx ,v X .' , I A ' ' ' ' A Ir: 1- 5 4 . . ,, 1. l..y4w' 2 , Q.,-V, Iv.,--jx , ' , A -, I' Y H , ' 1, ' W 1 X ll ' V! A X I M N X Y . 1 , . r' ma. V." 'U ' V ' U 1' 1 ' ., 'f. X.. ,. M W . m , 1 - 1 is 3 1 .- fx '. ' , , ' X A ' Us lx' 'M iw" mm- N 'k:""A 'X' V A Er' X W 1 A ,L ,Z V! ,. W 'Lx AX ' , tw , , ,: ' '.'I'214,' 2..,-1 ' M N X r 11 ' 1-. -' x ,- Q 1 Q I. X lu 2.3-dim. lm'El,. ' AM- 1 x .x1' --mr N , xllllxgl F XIMMH XV,-wlNIn-111' 1, la ln,H J. .1 ,M Q -UM". lx,uH1:'-Rm l!""x"'!'1 'l"I"'1 !'1Iul1 l1w1fL,. 13'rv.f-ww! :MXL PNN "1" MMI 3 I' ' V1"5 i lv ijj V. Illia I x':M.:.x5t- IM,:ly,.,H1 il- Nl ,:-': :Nl-wi l'wXwN--1. .. 1 .nw X: Y. X: fixx I: lJH,:: 4Im' J :Q it --1,,Il'X 1 ..1. ln'lIu'rIl,,IxAlHw '. 'Q sn V V I E 4,m:11.f . Xw4v.wl'r.-wiwl I: RMIMYX 1 J ,. 1 lUl'l'lN4VYl. -fll'x X I'wlki1'lIIHlI"' l MNI4-1' N111-plnx Im- -' . -' ' HEX II NM! f ". I IMI Hwlll YYY 5. II.uI1.w 4:13 1: twtlf-'nutIE-4-Xlmwtin J fl li INN J ' . I i It Mx 1 H N4 imxk--.Mull 3-1 1, 1.-rx.-mhmx mimi z, 1, -lm.-1-rr ,Y 1- : A Wwilwlz I--'I+ XI N I i FI n.N1:' I1 llrN IIIZ II5lAlr14'Vlf1xrl1Il"Nl 1. 'xI.u.i1 rm ' 'HR ' HIIH1 lx NI.lI'I 1, Klilfvrl ul llw- Xlullih I1 ln'Ilv1'll1.lu N Klub 2 I 1 .I 1 v.I- Il. . . UIMIEXVI' ITHVN Xvlxuxl lilm'l1:nrrl ' . , ' II'I'N1..'N'-. '.I:l: -NV-.,,4I-1: Jillli I-,...n..,1l Q Ii ll lm:-IA ll 1.-v:.',f..,.y- rm, ., 1. aux V ,""" " "' X' ""' ' ' X :mu J: ..l.'.- Vim, 2. W llllw. MIYIIFI XIII1- IVAIIHMV l Nm-vm: flul. I : 1: 1. Nzxillnxml llmmy frii-A-I5 I. bl. U1 ill ,xml Yun-ll ' il Xflwn XX'jIIiglmx, lipxg-rlx X11 xl- I 3 IL 5: fllI!l'I11I1UIVXIKIIIIIN l 2 Ii I. NII1.-pf 4lw1'iI 1. lvl--.f lm, 1, HMM 3 Illthwill ,L I, X X mum-xl I 5.-41.-Lux I: Xl:u4ilN1l1nl,u1lS!.4II l',-Iihw A, Him!! tuuimt :V Iv ' ' A ' 1'X-"'- ""f""' , Q , willamx. mn. XzlwlmlXl1lx1m'llmml'. 'lm-I5 .2 li Ihmi I :IL I. ll.N .- 1 HMM 1: ll ,,U.Iu,N,,II J I: K'-X-X 3 ll Xvllmlml NIH llxwhm-N!l':u l 2 1: IW-11 Bum! 2 I5 I3 4l.1l'llw! 1J1:1lI-'I is :. llmlm. Smdvu N I: hmm AH Stull, lmml I, l'1'f4'1'xm1 SKI in . . ' ' . . . . V Hnlim' lin---1-r 1.1--ll! 123 Ig ll ' li I HN :L 1, ' " . ,A H" "' ""' " ' r-....11,:.1l 1 zz ng lm-'IN zz x1.n1..H..x H......, . 4.-rx lllllllpx. liwlu-1-1 IME 2 14: l.1-In-11n:mkflubri li flaw Ulla-I-r I. mln'-A llub I. Xkmrlvx .Imam l'ullpm-In-r Iiulu'l'I'1 . . . , , . ,' ' . , . lxl-:tl:l.I--illlficlzl! l:l'llN Nntlunzxl Ilumu' , 41' -ly 1: fI1I!l'H wr! thu- XI: ntl: I: Quill 4,1 mx I M H, 'UH H I x ' 111111 Svrrll 1: Yu-:ll XI xim- 1 2 Ii lg lkxll Stuff fi X: Y 4' ' ' x1.4:iN..m:.1. 51:11 x, XXV-rlt. lmtgx l'ul1lpvIm-r. Sylxiu Hum' I 2 A' Iklu-run: Vlulf 1 3 tknptzuin :Q I: 4.,X.X. 1 :4 XY5,fi,-In IM,-,-,-11 lxUI.'.1,,w xl.. JHHlI.i'.l XIIHKIIIHI -Hululn' Huvim-'ly Iii- ll, f'ifill'll uf ilu' XI1 Mlm, muh 2: 1'-My L 511 -1:1 luum-ll .v. 1kl:1w'l-In-wlvlxt 11 5:-11-lu-v tlulv R V Iv H l'ln'N1rIw-HI X: l-NH MMI' Ii lzsllfwl' 1. IllIIl'X. xv nv 1 lf.,..xmll 3 :a 11 Hi Y Vluh rs 11 x'..w.1 xm.i.- gg wmv.-,.,1..,,g X urtl. Ruth 1 ' 'J 1- 24 ilu-in 1: 1.11-v Vinh 1, LAILIUQTU 17,18 'wk . N N H. v 0 wi , 'I p w,,y J, JA, mt? qw, .J 6 M sl' gbgl' VM , i.f,4v 3 .gf-m"zva A f ar 1 - 'W ' 9 'Ui 4 W ,g Q " , ffgknq A , 5 QQ ,bw W H A 5? .. vw Y 'fx 4' 5, Mar 45' ps-any-Q Wa f' ' Q. wwf" W-40' , fb 0 Q? , Wm 1 av' 1 .Me-mf-Q


Suggestions in the Fort Madison High School - Madisonian Yearbook (Fort Madison, IA) collection:

Fort Madison High School - Madisonian Yearbook (Fort Madison, IA) online yearbook collection, 1947 Edition, Page 1

1947

Fort Madison High School - Madisonian Yearbook (Fort Madison, IA) online yearbook collection, 1948 Edition, Page 1

1948

Fort Madison High School - Madisonian Yearbook (Fort Madison, IA) online yearbook collection, 1950 Edition, Page 1

1950

Fort Madison High School - Madisonian Yearbook (Fort Madison, IA) online yearbook collection, 1952 Edition, Page 1

1952

Fort Madison High School - Madisonian Yearbook (Fort Madison, IA) online yearbook collection, 1953 Edition, Page 1

1953

Fort Madison High School - Madisonian Yearbook (Fort Madison, IA) online yearbook collection, 1954 Edition, Page 1

1954

1985 Edition, online yearbooks, online annuals 1970 Edition, online yearbooks, online annuals 1972 Edition, online yearbooks, online annuals 1965 Edition, online yearbooks, online annuals 1983 Edition, online yearbooks, online annuals 1983 Edition, online yearbooks, online annuals
FIND FRIENDS AND CLASMATES GENEALOGY ARCHIVE REUNION PLANNING
Are you trying to find old school friends, old classmates, fellow servicemen or shipmates? Do you want to see past girlfriends or boyfriends? Relive homecoming, prom, graduation, and other moments on campus captured in yearbook pictures. Revisit your fraternity or sorority and see familiar places. See members of old school clubs and relive old times. Start your search today! Looking for old family members and relatives? Do you want to find pictures of parents or grandparents when they were in school? Want to find out what hairstyle was popular in the 1920s? E-Yearbook.com has a wealth of genealogy information spanning over a century for many schools with full text search. Use our online Genealogy Resource to uncover history quickly! Are you planning a reunion and need assistance? E-Yearbook.com can help you with scanning and providing access to yearbook images for promotional materials and activities. We can provide you with an electronic version of your yearbook that can assist you with reunion planning. E-Yearbook.com will also publish the yearbook images online for people to share and enjoy.