Fort Madison High School - Madisonian Yearbook (Fort Madison, IA)

 - Class of 1925

Page 1 of 206

 

Fort Madison High School - Madisonian Yearbook (Fort Madison, IA) online yearbook collection, 1925 Edition, Cover
CoverPage 6, 1925 Edition, Fort Madison High School - Madisonian Yearbook (Fort Madison, IA) online yearbook collectionPage 7, 1925 Edition, Fort Madison High School - Madisonian Yearbook (Fort Madison, IA) online yearbook collection
Pages 6 - 7

Page 10, 1925 Edition, Fort Madison High School - Madisonian Yearbook (Fort Madison, IA) online yearbook collectionPage 11, 1925 Edition, Fort Madison High School - Madisonian Yearbook (Fort Madison, IA) online yearbook collection
Pages 10 - 11

Page 14, 1925 Edition, Fort Madison High School - Madisonian Yearbook (Fort Madison, IA) online yearbook collectionPage 15, 1925 Edition, Fort Madison High School - Madisonian Yearbook (Fort Madison, IA) online yearbook collection
Pages 14 - 15

Page 8, 1925 Edition, Fort Madison High School - Madisonian Yearbook (Fort Madison, IA) online yearbook collectionPage 9, 1925 Edition, Fort Madison High School - Madisonian Yearbook (Fort Madison, IA) online yearbook collection
Pages 8 - 9
Page 12, 1925 Edition, Fort Madison High School - Madisonian Yearbook (Fort Madison, IA) online yearbook collectionPage 13, 1925 Edition, Fort Madison High School - Madisonian Yearbook (Fort Madison, IA) online yearbook collection
Pages 12 - 13
Page 16, 1925 Edition, Fort Madison High School - Madisonian Yearbook (Fort Madison, IA) online yearbook collectionPage 17, 1925 Edition, Fort Madison High School - Madisonian Yearbook (Fort Madison, IA) online yearbook collection
Pages 16 - 17

Text from Pages 1 - 206 of the 1925 volume:

TIUI YJ!!!KV!lLV!'l?UU'1!1'9T'Y1Y7UY'UUY!U!lUVY' Q c- Q M i'iEIE'9-5' QPsv3Ef469-P0-b4'B1Ef'5fs?+-?'-'Q lah .4 nlfli'IHHUU1HIU1E1Bl1I1B5BBB.lIU1I1Iid..l 'TN P' 101 1' P' F , 4 I r The lmc-as s w an ll 'D UU! ,,, 'Z' 1 r' ' lk S as rf 1 db Pumwnho su A ' rua r f: 3' F Cfhe Semor Class ,n of 1925 JK za :Us r H lk 1 -5 4 01 f r, I F' I Fort MddlSOU Hlqh School I3 Fort Mdd1SOU loum ti F' ,J F' - ff L YLTHUUUUIIHHUUUUUUUUUYYYUUUUHUUF I arse : 5-:-41-been-,H-1 ref:-can-E.-1w+::x: 5.235114 DIUHUU'HDBHIIBBHHBBBLHABBBBBBBHHEII llilllllh I aiftrftivtfzr T 77?7.Z7'... ..I. . . .,'!""'7.': H R , .K - 4 . - . Aw lx -- , N, 1 'A l I ix .F O TI rj J . s K . 6 . I i t . ,, y AH.-V-.-i, f H71-y-W V , . . ., , r. rl FQ. 4... A.. .... 4 . ,,.A,,,A l - F: :- is V F5 E . . ' '-5 i f '1 , ii i? . E' Y ,E 5 95 F L: ,. r- " '4 :- 1 rg U V: 1 V. rf. if Fi "3 efrbrl - 1 E r, ki r: ' rg fi r: k' L' , - 1 ri " 'Q 1 ' I 1 FAME? EE fi r: f r: g if Ef f: pu I-4 3 T1 L- F1 KJ 1: lg gr' n. - .- gi I. gg Q pl n,. V1 EJ rl : E 1- f: yi : L: A' -1 re L-4 F2 ' :' If F1 H rj Ei ga eyiifr' 1 11 in :F fa 2 's ei E , nl? X 'X 'Q rd A . EJ r: E: F: ' ff-I 4- rg Y F' E f if ,Ln F! - gf, 'iii f gl E f s ri r- , '- r.: w r: 1 YA - fl ff If ' F1 'I F: n r: Q , r: m r: a re L1 , Fi L V: :J 51 Fi fl r: EE F . Ei - A M I E E E 'V :J ,: Q Ea rl . F3 pl .Fl I 4 h r: u r: H F' H F!! F1 F' E U ri . l H .4 1 U' P l'4 r , ' U' F: M 5 Uni: F. , . . 4 Q. - - , 1. 4 1 - X K - - '4 I 'I .' 5 I ," ' F2 -'J i 6 . 6 . l 5 . Q J . .I UT. ' 'I ' 4 1 '2, 1 'YIUUIYLYWIYUUUWUUUUUUUUIIEIUIIUIIUUUUUUUUEIHJU5.1PLL!!! 559'-iff -A516544 W'E'1E1?4'f?4'f 1-565-IEEE-R' L gzzmnnnununnnnnrmnnnunn11111111111111111 fm '1 I 1 Ded1cat1on rl "' FW 'J 1,6 if vi A3 FW5 F' rs gg E YW gg L x XX RIRFC J I NI N XX H 5 COODSI Oh ISNI XNSHII RTI N 1NlHISI-XVI INSIINSH DI J I NDAD xX'XCI JSI HAS HON IIN 91 I 4 T RNIB AIHIIH-XTION UI X NS 'P D16 IIIIS IC jx E F1 E 5 :1 A F: A ui sa PB .A F1 an .1 ll if ra 3 J 'A 5 1-4 1 j r: 'Il M 0 F in 'XZHYIUHITKIUUUUUIIUHUUU IIUUHUHUUUUUHHHT' 'Yf r4 E1 ?4"f9WE'E1?4-f?4-4131-:Ee-'i?'f'ff+BI1E 5 A Ilullllllil"lRllUUl.Bi1ElllilI'lHA'l"llli1llil1lBilDHHBHH1HlHHT1 IZ' ri , F4 ' ' L A A 4. 14. A.n r H 1 WL F ? W , .1 11 ' 1 I, ,- A . Ef f 4 n EE E1 I ., ,za - 515 mi if rf 1. TO .1112 '11 . 1: 11 '11 mx- ,, . ' , .L 1-. 1'11'. ,1 ' ' 4: ' 1 A - 5 mg Xl 11 1111 P0111 XIII i s S113 1111114 sr'11c1c11,. ' 11:15 gi ' 55 -I I A 1 . . , 1 , A 1. E 5 IILLYL V E4 5 ye x'c1T1oN TO THE sc'11oc11.. E3 51 'li ANI -111 1 11. 5141 011' IN- Eg fi mr ,FFP 1, ,rw 1 Y v f- 41 HID :A x 1 41 . 1 . 1 A- E1 Ili . , . , , f , , v Y , . ,v ,, 14,1 1,11 S11 DIQNT, 11 14., T111. :A Q 1112 c'1,A1'.' 01' 1.'L5. 111: A1143 E g 57 ' P mc 1' B K I . E ij E A , Z - E1 P 1, ,4 ' . .LL " 5 sf r gi I ' L ,v A . 174 " 9 ' I I Q 6 5 " 9 , m fg?- J. 'J . A .9 6 15 U ' . A I 5 ' ' I - A , Y TWWF: 2211 " ' A ' ' A A ' ' In Li 4 .nhxil :L..f.2:+"'+ ...1V+.'r:sr +Q"+ may 5g42A:m +E,mQW 4 " ' .fi. vw M -52 ' ga fl ,Q Q2 4 f EE if f Ev: wg 3 E32 ap! 1+ QS QM , .Q H 51 1-1 M N, Q.: gl' xr' 54 X X, 1, - 4 -P ,, fff...Q.g.g.....1Lg.Q.Q.1.1.L.g.g.4.g.4.. .. .L ,L .1 .4 .Q .1 .. .. .1 .Q .. .. L. .Q .Q .Q gg Il gg .Q .4 I IJLLI. UUUULI1 ILIJIIL II I IIIILI UUUUIIUUUUUIIUUUIILIZ I if s'-5E'lE+?f42's'4Ef'l'EW-?'0-3245+-Er"-SPM ,.n.:m1.1.x'xx.m'1 Vrvu nnnnnnnnnnmumnmui E I P' ix' 5 Q 5 Y '1 F- Q m ag va F: l" P' lk F F dk: sn A 5 Foreword NIAX FHIQ BOOK BF A TRLP IIPF -XND NIAX IT IN FL FLRI X F ARS RRINIC PIPASANT XII' NIORIEQ OF OLR HIC H QI HOOI DAYQ AND FRIEND QHIPS r' F' 5 nw r" F' V' 0.4 JR F' Y' db A a ll TI VI. I I III I1 LHI. YH I LIUUUUUUUUUUUUIIIIII '23fz"3IiEv'f 55?-'42f?14'BI-Ev'e-Z9-?,4'5l-5243?-Nilis' mnumm mn 1'mn'm m'uszmnmmnnnnnnnnnnnmmmuuu 1 azz 'H vzu 'mmf' 'Q . 'mz "' v I vi - A , 3 ' Q ' in Q37 f' Q - c d ' 4 '. vi 4 4 . 4 . , 1 ' 4 . - ,' 'I '-.1'I'1".z' .z::I.. :. I E2 FI F' i WW Wg 7? els V 4 , 4 F1 . K F2 . H . P, E E I. F: rt . M fi fe FE rf h F: Vi SWE WH 3 F. .,. TI. 5 , Q ,. b f: NI' F. F. GH 31 F-1 I F! AWN RWE E 5 5 aiu " :mn 1 'fl Y, A A ' Y I R V 4 I - vu 177 . . , . , 'E '4 RRI ORD OF ULR SI HOOI, fl Xi 9' W I 1 .An A Av A Y 4' vr v 13 1 1 4 A 4 I A A A " I P ELS 1 V , If 'ui A ,AA k 1 5 .rl Q 5 I I A Yu v I L ' 4 ' ' .I ga :E 4 :A 'FI Il F1 , It up Q Q' I ff r: F nvq Us F. . - 4 re r' we We ag: xi ga ":.r.':rzr :Irx::s'I'n 2: I , A p 4 Q - Q - , 1. 4 Q - I , Us Q - 1 0 . F2 A a . 6 . 6 . Q 6 . .4 I 1 :. . 1 '. c, HIV!! IYUUYHUIIUUUEHYIIUUUUHUUUUHWUUUUUHUFUYU IIIYIIIU-T 5'sf5E'IE-iffiii? 96516249-Ev '5534?Q'i'9IEv' 'S W zxzmzumzxnnzxnnmm v v v v H ax 'au F if A 'J is In as 'I Q., " A .am db fr ydb nan U1 mann Hill!! an sz an-B51 abcfzxzef-,B-1 efxenarwsmb:-feuaf -QQ U llhllllll A I TNS qlDLl1lltLI1d6Ht of Schoolx 'I' -. 9 E' , YL, ggi ,- 9 rl vpg D :I 'Y x 'V - in ii'-6' V' ' w - 3' i-xy Xu 14- A i x I 1 . S " 5 'Q fl , , :VI iw .'a Q Ai- slim igc ' ' ill! QQ zu! Lvl ' ' my Emi 1 I ge C ' 1 " .cw , A :ala sux inn ' iii' 10,4 25. A -L 3 as Sig I' . v' 'wk 365 :-l 5-Q :ny- 4 fa-. 'mit 3.55 .Q u'1'f'l v. q V l !"lZl':'5 -'Of'-'e .4 Wie v' 1 W I A i A 1: 11:3-ui u 1' 5 i E L IUUUYIUYIIIUYIUUUIIUUUUUUUUUUUIYUIYUI!LHSY Y Y Y'Y'! !!'!!!!Y,N" EK G'-f sf3E'IE-544 WSIS? -04-E s"5El'E+'s3ii ta KWH C. 1.0: u. 'Af NIV W li 'RY A un NIV .rj 'V 'Y' 101 s. JJElilllilllllllilllllllflllllllllllflllilllillllh " 'Al X "'Vl'l Contents F-XCLITX -XC 'I IX ITII S ATHLETIC Q II X FLRI S "'TfY'U!I!!'!YUT.YUUUf'!!UUUUUY!IHYUlIl1I'III!YYI Y ?fi'f?s'43Ef6'?4'f?"i'f"3I':5E44'i? 'UBI t .JL Zhlnlilllllllllllklllllillllllllllllllllkllililllllllml Ffhlfh U -LL F1 1 P1 1 'A ill E3 E2 V F1 .J F IMI' P1 1 V! 51 tl: , 2 P- 'Q Su till H- 1 F1 Nur 1 A. Q A il F 53 .m.x.121z...L L A ,. . v v H. . ,Q ,. .,.A...L., M if - 9 Q I . " 9 l ' 1 ' I V , I 1hAn'. ....'l..... . J .ul ,A A 53 :J 'Iv i L F. -3 F1 . -f ff, 5 :A F gf S f " A - '1 r V4 n vu L1 F1 51 ng :i f- if - JA g r H M 'A F1 lj EA n :J F ral A ' fx E431 :4 4 Ef f ig :Q 51 P1 I ' ' 's r' if 1. A :Q 3 Ei r: 3 n 1 'rl r QI, EA , A -1 I. . ba ' . 5 , :J FS -1 H 5 Er r ff ' 1 -,. My .s p 5 Ei E .4 . g ,A , . , . A r M A A g F3 gg 'N Pi . MCU: CLASSES U F5 :J P5 V1 ts I . X v - , '4 L ' . gg , 2. ri 5:4 H 1- K f - , '4 - nd :I k F r A if :J . UDV' ' F' '-4 F! :E A. ,. :I , F KA " H gl I-I -. : 1 :A ht r 1-L :I F :4 51 Pi U , ai 2. :L p Si- fi EJ 51 ,A ' . . .. A 53 is nf - . ' rm :J 3 5,1 F2 ,- gg 54 E: r - ' 'A s I P. 724 L F1 ' fi ' FJ ' Ea u: 51 ' ij T' . , 1 4 V, , 7 f::::1:m:::r::ifE f v' , ' 9 l I ' 9 ' I A 7 ' 9 , x 1 . L if Q . A f f '. A . x ' Q '. A x t 31:11 1 -- H lil . ' 'lillfl 1122 n lmnuurnmmmuuuuuuunulrnumruulnuz g 4 Q . Q Q hier fE'IE-EZ? '3E'f'IE-25 B'-Eff 1552-BI-E 23535 4 n 1 xmzummux T'Ti-Vfwj '1' F 5 In B Y Ndbt 91" muh 'MH IEW 'I db 1 I I P' M1 JIM 'I wdb QCA-,ua 4 nm HIDE!!! 1 A I I lljlllllnllimlllllllllllll a X DI-E3r'2?2?1i'3l-E'-"'3EYi-:I-E' 122491-EE: 3,532 El lllllll THE FACADE 'Q 5 , . 51 . P fx: L t , . N ' , '. ' K , awk., ' vaxati xi1iiv.v'udQivwnCir..-ex 1- :uf any Q -, " . ' xg " ss gif - s:TUf1 2 1 Sikh SWL' 1 V, 1 ' k Ellie 4 1 Q . .s . . -L V -' ' STE .' 4, 'NIH ZW! imdb' gi' Spy sm. Elgimg ggi-'a S7312 2:51 5052 2, 3 22159 W " 9 2 . .' 325' isa.. A A, .,., aw jxufif. un. g., If .9 silff iii! :Wg my . al P3 STI? SWF' funn! , QEHK. JL - iii?- ' , Q, D, 1 - SNS Sew? ' . ,, ' a Z' Bluff ' :uf 3 4 ., ,. In 4 Qldbi ' saw , . Hifi - Si' 9 'Q 9 f , agfrr , :pa 14 u - ---.lr -. x .- 5 l 5' i '- - I 1'--P 3 ' ,' I I 511' yn le 1 n 4 , Q . 4 , 4 :fp- eff If 7 7 I 1 x 1 i 1 'v'-. fr -If g,,,+'?E'ES'.4ZQZZ4Z2GEQZQ"ab?'T32X42?k.4?231'2XEEI42Xi2E3i5if3 4 ni I ni 4 L Eg HOOL H THE H in ' i?3"Zi5i3iiQfXi23p?13'aH2'Zi'F G 'LU' 421lif-T2532 , H H A H M 4133. , M Q va: P.. N 1 P Q l IG SC .1 BOARD OF EIJUCATION l'. ', ilvll. .l'.. l'1'4'.'i1lv11I Y .. Il. If 1' lilfh. ir- sinh- ., . ,ja 4, 1. Brow .. F, Vunning gwl .lulms I o ', . li, Sc-4'1'vtzxl'y IC. l', Hzlzvn. H T P .A 'A f Q31-'I ' H1 'E3'3'a?2HZl5G4.m'E"'EZk..af1 Ei' "'7!'+"2 5f?'1..bEI' Elph? 3 WSE QZEZHEIREZETTH H -I6 WWE' if Mi Vfrigf 5EE+E+?Q'EG?5'3'E1lE+ E'-EE' Q Q' XE ?1'-HEX5 E16 2' Q46 3' E6 A 'ES' E554 5442- 'J EE' EXE AUDITORIUM CAFFTERIA ? lf:-195445 -f?QffSfiff?dff?d E0-bifrbirbsb-bib-bfifbibl-Er Q EXE. 333 FIN rvf 445 IB IIN rw wi rvf F55 H w U lk if? w ilk Ei? Zi E J HE 'EK -IE' if -9'3E'lE1?4:ff ".'A1 QI i 'Is ec' A'1 eq' -9 '-r ku 'y e.A. - 0 Sw-. 2- 5,14 '.. in fl 2, in I 2-0-2- sm fl 2, s'1I- 12' Q-. IA 1, 1 FW ci FW l 1 FW FW 1 4 . cl? ' - L. dx. mf A Rl ., ml -Q 9,1 if ya 7. 443 1 A - nn QA ' Q Q- ' -P Q: - 9 m. - -o - -r Q - ., . er .4s- -qv , A -3- A ' .f . - - ' sd i . s rd . -Q. 5,4 I., , Q. i'J xl . .. , .. 5'g ', A 5,4 4-I4 .' E16 ?Q42' A A636 Q-Q ? E'E'?Q'f3f 412' E? E 4 Af? Ev'-E'?Ci QAGH 5? E' 54 623 ?if'4E -E- El ?ff5'f3 ? 362' :EEE E'-fi' "3 542' ? EEZ 556 E6 is -'G ?4 E6 ?i6iJ EE' -:l 556 'iffiifih VSEIE-5 'f2's'?EIE+? -fb -45 'f?.?'.i?-iff?-?4?-Pi'BIfBw SP- felis-'4 sf"EIE'?wi -fi rw!!! 5 EE' 2-:J - - V+- - - - ' ' I" a+ ' s I 3 X . 5 'I 1 I . I W ,J . 5 IJ , Q ,, . . Q fa H za 6 I J , .A 1 ' . Q rw. 11 ' ., .,'-nw' x- 4 Y 9- A I . I 1,1 - ,LI Y I I. V Q . . I N, I 7- no . I I J ' g 'ft ,f . f . .-'g - 5 h A. . . . . , I ., I. . Y' . i 1 'J 1 ' I. . . I , v ' If W ' 1 - fi .1 -. ' ' rg xH I , W W A A ' W i - I lx ,Q A " ' Li, . . I r 9 lx 4 . I V , A I 'Jr . - 4 I'-j'.,ff - , Q 4 " 1, ' ' ' A . jff 1 , ' . xx . , , "' 3 A I ' . 2, ' . ' A " -i 'Af' - .K ' 1" mf 'S 'q MU nun . ,.,: " vi : F .A I .X Z " I 9 I W' ", ' fe . , Q .1 'Lv , , ' . 4 ' 5 , 1 ' . Ili ' 1,1 -I ' :, .1 1 3' 1,1 I '- -' :,: I ' 2' -.g :, 1 I I 'ag Q I I - ' . ' -J' '. I 1 .I'. .N I 1 1 ,.'- I 1 ' - I 0 J '.'.N'iw fo Z4 T . 4 si I ' -A 2- W N ' ' E65 -CN7? ? 96 4? ? 51-6- 'QE EE' 24245- ELE- IIN WV' W 'QF M N K W ii W K 'AB EEZ GY? Q' V dk :YI 'Cf 'S' TX' x YQ V ur. 5 24 Q ? LI NC H SHUI IUOD I -XBORATORN ifmaammag x xx 232 M ill, 'AP ac' JL Ill Qi SEE SPI 5 ll! 51122 dl li? Ili 513 db anew . . ,. . . . X . . . , A - - . ' 5 - , -N - I dl . ,'A VW yy. ',r. 5 fi vi . . . ' I 4 K4 . My ' 'Q by vw ' - E " ' , 91 A4 ' , ' ' . . . Z 1 1 , ' . U U Y 2- A A V. . vw -. G in Q 5 . I P4 U A l . , I fs ' U 1 ' 1 - l . l x MA -' J A f , L4 . 2 ... .4 , . :,. 1 , mn 5' A ' I N RJ 'xm 4 44-4-A-A -M H 1y,4 me - l fn x M, ., I - Q ' . . . . . .. : , 3 n A 1 N - .- A , id f . 4 . 'Q NI . - , xl , , - . 6 -I 5 -9 X . - A X D D SP9 SP3 i"?fE'lE'? if HEIEH? if 'Nl XRTH X M HI' NHOW Normal Trammg., Imxl Qt te Tefuherw follvga s 3 is if irgiliviif 542-981-.'-Q-615456 if 5'-3550? if IXIIINI' JA! N Home L0Oll0llllf'4 Iowa St lte College 1 BSE? -SHG -if Sh? ? if2'9f?EQ"? CHU NPI 50N lnblu Spedklng, Bind md Orchestla 1 MSIE? -if2'i'iEIE0? 562-5 3E+E'l?4if2'i BEE? HP I l' N H KDDOf K lf ngllsh IIIIVPFQIIX of Iowvl 5 EEG 516+ ifiisi 35 L Q 9 af, il as le. 3 55 15 H 'T' 'wr 'ff wi Elf ll' lf' ff, if r-3 'EQFHEIEA -6 s'Q3'E'f6+? 16 34? 'H P 9- 'BI-BS' 'Ui 'Ui 'Ui 'll' 'll' 'Ui 'U' XIXN Xl xtlu 111 :tu s 4151 X0 In 1 I ll! um hu nh Ish K nl 9 NIXHIOX HFIPN H-XNIIIT N Nl NQZZiZ "" I4 Z1",2fZu"?Z+i:'2ZfEE 'Ui 'Ui 'Ui 'U' IU' I ' 1 A ' 4 ' . Q ' Q - Q . - X X '-i ' ' x' .5 .n 94 . 4'. 4 i f " 2 ,Y iw 7 ZW, iii . . I, , , FIJJIKICNCI-I ZARA f'i7I.I-I. . .' - . , . 1 l'l1ivX'."ly0l' luwu M . . X 'F '1 M 6 NI'Zl.l, R. ' Vxu ' 'I glisl T lowan Sluts- 'l'm11-lu-rs' Ufzllege , W . . . " 1 Jlk lk -7 1 x C. 1. DSS f 'T c'hA Zstry. 1' 5.-if-S Q t Wa 1: ' lgv M U I 1 L V Q .. .' I.I.' .. , Of I- 3- I"I'UIll'll, Hint :ry l'nivv:'sity 0' Iuwzl ll R14 . . FEIS 16 16 35,2215- NN IXSIIU, md Shop x ee Ins 1 Xkmom Plxlfx l 'Ui URI Nil POTI' I omme 141.11 ot xs Frm 'N I as EX 3Z?nXfQh3hQX5l4EXEZ 32333 Q - V - r . ' I-1 - fl I ' .L 535 I 4 0 ' . I 4 V. IC. MPV. .'l,lN , Q R Dr: " 'Q .' A I!1':ull1-y Voljt 'hniv xtitut- ' l'nivv1sily ul' :in U g a M X , . Nl-Jl.l,2 ' ITNICIJY - - Latin l W '1' ul-mnpll Volla-gn , T 1 'F W A i 4 , Ifl, if ' 'I ' El! , l'nive1rsity ' Iowa Q ' ,, Ka 1 , , l'II.lCANlJli I", SNICLI. Ph,'.'ir'ul ' lhlillll l'nix'r'rsily of .'l'lI'i.'k1l l ? 1 H -4 - - E Y - pg - ,-4 - - - - L1 s"L'E:1lE0?4'f2'sP3EIE-1? -E? Af? 'GES9' 5- 45- if-355595 5- QB!-E95 Zi 546+ if X65 HRANIJI Nl! Nlusu 5631? E+?4iE2'5'-3 D1 Ike I nn ersltx Sri E+? HI' l I' N IRANT XX Al Kb R I IILIISII X assar Colle ge nnersltw ot Chu ILO if 2'5f3EE'E+?f'iifY4f? B I- HMNIISIKPCHT D s Vlomes IIIIXQISHN Pi 545456 if-E6 XX Ar sn xc-l'1rus10l4 Xpp md ht 51 hr ml 5669 in? -E+? 'Ili 'Ui FU! aim 'U' YU' 'll' Xi2'ir1?5lE1? 4? 4? -6 -6 -f?-w'i-Ei3ii9- qi- P?-4? 45- 43- QEIEQ-'5'3 'd ' X' ' . A N '. is . A . A 1 . 1 ' 1 . 1 . ' ' ?Ei "' ff' +7 1 ' 7 ax, '- I.l'K'll,I'I IC. .' Cf FRG ' A ."' gl. .: I ' . .. E M ' ,YYY 'N db 'RTF' - - I K 1' I . If I . .' , I ' Ji 'T C J ., , . . ff - W ' ' Jn! W' " g H f W L Algebra and Athletics . ' . , ., , T 33 , .' J . v ar y V i , 1. I I L W9 ' ' l4llJ.', .xlfc'ns'l'l+:'r'l'l':u Lol - Q f 'IS' - lnvz Stat ' ez 'hi-." ' log - H - I l' . ' ll 1 'la - ? YT' l 1 una mi - ,Q -1 W 'Q - ,v -y Q-.g- Q. , . ,. Q. ei 'X , x . x . x . m . x . i 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . ' . . ' i ' ?3f.i?s"3'E5IE+ ' fG?S'f3EI6 ' D A PBIEE45 9- 'QPBIEE-15 ' Eb -E62-SH? 'UI 5 U CSI H1stn11 9-3 6 3296 ill! 'UK if EQ? N SHIIIQ x 1 Aguut Nl5Ill E4 'Ui iw? -EG Z 2-9-3 xi? IJ X SRX 501111 Srlenu mi Cl ll! E19 H 'Ui 5'i3IEvi6 il II FRAI I NHI QOIIIIIIPI 1 1 11 119 1 ul fn 'K 1 '1 lIllNGN 9-3656 101111110111 nn 2ii2'S'f?5I63 4? '69 -G? -G? -6 fiiifi- 45- 9- 3' 49- 49- QGIEE45 I Q ' I I I ' . - . if . A . 1. fri . . 1 4 MAI ' I-' J."'lCll IJ1':1lu- l'11iw1'sity V no 1 M - - 1 . . IS. .l, S 'I I . JCI' A v V' Y0f'2lfi0l ul . 1"' 1 lll'K' Q lov: .':t1l'f1l!vgv W 1 1 M - - Z1 ' M Lal YI 1 .' ' 'LES l'IliY1 s' j ol' f'olm':1d:1 A W M :Ig 'T f ' W ' MAI 'IL . ' ' 61' JLZ 6' VIH' ll ' IPHL' 1 - I11rl':111. Stun- ' " 1'.'ity of ' YI? f l 7 Q ., . , ., . , . , . , 3. 1. Q. E . g. Q, E Q X . 5 . S . 3 . S . li . 3 4 . 5 . 5 . 6 . 4 . 4 . 1 i V NIE' iii' KY? Y 'lf W :FI db QT? if W if db 549 Yi 'F r V , ,W 'TW i '-54 - . 1 I , 3 4 9 1 1 1 l L v -5 3 Q -1 w - un s 455323 C-1C42ZH'EES1Z4Xf1-15233425 E541-513531125 Z 4 III V 1 , '1 lx Y Y gg I' i' 6 CA .Q if ,,uw,,',H,+ I-,,,,,, , , . . , lvl- fx A .- 1+ 3:5 LS ZS 15 ZS 35 5 E5 xiii LR. GEASSES umm"5'gLM3 'QLQQEQ 4 Kbgfgfiwim 'NQQW ff wa WT' Cd seen Akamai mmm-mmm was iii ?"'M'fff 41 3 Ee 53 as :va X K 'SE , xi " - may , I . T -'f-8' -',x:xLA,,x FP sz Ur H4 '4 W S? H4 5 4 N E2 M fig -, qv 4l A-4 BE W 1 EE E " 'f 'f 'f " 'ff E If '11 as l 5 Rm in 191-it 111 1 111111 H1111 'I 1 ll N 1. 1-- 1 r1111 1 11 1N l I 1 1 1 N011 lx 1 11 - 111 r 1N 1' 111 1 ll 41111 1 1 H1111 N 1 1 1 11' Will 11 1111 N 11 I ll 11 1 rx 1 'sl P1-1 r 11-11 N 111 1 1 rx 1-1 H111 1r1 r 1 N1r1 N11 1 1 ll 1r1 1 1 1 1 s 1 n......L,an1....4x. In .4-. ...x 41. A .5 1144.451 ..1,f'- Y 1 ,-.1,. - ..1 - , . . --. , 1 1 1 ' 1 11.1 1:11'11: 11, '1'1x1'111-21: 'Tf h1..,:.. f . f ' 1 "Tr - :ls 1111- 1-1-1111 111 1111- 11111.1111.' ' ' ' , 1 1'1:1r1s1 1'r-111111-111, 13 . -111' K -'M1 , ' As. ":11i11111 1-'1111111:111. ZZ. 12 11:1.k1-' Tn 1 111111, 21. 13 '1'1':1'k, 13 M, l.11l1I, 1, K F 1 1 1111-0 l'11l1l, 2, Zig T11 1-S .'t:1ff1 'la 'l'r-11111111-1', 1 l'1:1ss Yiwv 1' U11-111, 1 I 4'1:1-111 1i:1s1k111:111, It ,L 1 O l O L 1. 1 v11'1'1N1.x 1: .'s1-111 - ' "S11- is 1II'1'I1j' 111 w:11k W1111 ' A111 wirty 11. 1:1lk wi111 .1111 1111-:1r1:1111 1111 111 11111111 1111," ' 1 ' 111-11 1'11111, 1. :, zz, 11 .111111-11-1 'I 7 A113 -':11i1111 11111511-1' l'11111Z 1'1'1-si '11 ' 1111 I11111s11'r 1'11l11. 11 1'1:1.'s 1'1'l'S1 1 111-111, IL 1'I11iI11r' 111 F1111-1111' "'l'i1111's1 1 S1-1 1 1'1:15 1111' I U O 5 1P1bl'.'1CY I.. ' UXVN1111 1": NYV1: 111- 3111411111011 111- 111-1'l'11r1111-11." A111-111' As. -':1t11111: 1'1:1w Y11'11 1 1'r'11i11-111, 1: 1"1-11111:11l, 1. I. fl. 11 If 11:1."- -:1l1. -11 NI. VI1111, 11 0111-1'1111:1. Y' I1 Ap: 1'11111, 11 '1'1':1-'11, 1l l"1'1-11-111 1 1'1Ilj. 1 1 o e n IQ .K1.11'1': 1-1 11111111111 if' '.'1111-1'. S11-:111l':141 111111 111-111111'11" if 51... 1'11111. 2:3 l:.111111- 1'l1111g 111. ' 11'111' As. 'vIl111l1l1 N11'11:11 '1'r:1' '1111 1 R l'1l111 l'1'1-:1111-111, 11 N, '1'. 1'. 1'l:11: If? 1:11-ls' A111-111 1'11111, 11 S111-111-11 1" . . . VH 51.111 511111118 '. "'1'1I1?l 1i1111- g:i1'1 111 11- 1111:s1111- :111-1 1 1'1f vl' 1 3 'l'11:11 111'r f1'i111111s 1111 1':111 11 -r 11111 E Q Y1- l 111-S1 1-11-F" 5 5 121111'11111, 1. 2. 21,111 A11 11-1i1- AN-1 L 2 1111111-11: l'1-1111111-r1-1111 11.11111 12111,-111' 1'f11111 l',1i1'1 '1'y111-u1'11111g 1'1-11 K -. 3 .'11 - 'l'1111-11111115 1'-1.'1-11: ' Q 1' .'1-f 'lil , 'l' -:rf wr 111-11:11-1'1'11111. 1. ik: -"TW: , '1' 1-:1Nl1I'1-1' l'1:1.'r4, 11 111111-4 ' 5121-1- 1 5 . . . :iv 1.12111 X1 111f1l5'l'1.1fll 1 Q '111111-1111' X11 1:111ii11g 111:1--11111. 11:14 1 1 I 11111 1-x----111'11' 1 .X111'1-111- Aww-'1.11.1111, 11111-1111-1' .3 1'11111: V1-11111111r1-1:11 1'11111. 32. 13 -lima I ,X11111-1:1 1'11111 j . 0 r A 11'l1.1.l.K3l 11.X1l11I.1'1i1N1P1ll.1l 5 Ar111111-1 1111- 111-1'111, 111111 11:11 1111 - 11111-11: . 5 111111 1111- a111.111..11. 11111-11111 1'1i1-Q :e I 1-1:1111-" - - 1'r:1 '1:l11 11-1111 S1'111.11. 11-1:1 Q 11-111111. 111-1111-11:1 111:11 h1'1111111, 1l1i1:1 , L 11--11111. X1--11--11 l'i1-1111-.- 11111-1-1111-11 1, r,.. . . . i'1 1 5 1'1il'11'. 1'A 1,1-111111 I 1 "M11Q1 111' 111,' 121111111 111111115111 1111111 f'- .-X1-1111-1 111111 11111111 ' L ., A1111-111 ,114-1-1:1111-11 Y1111'11:11x 111 ' UI. V11111. 1 1 r L fx 11,1-U -vw-ff 1'.-- --- ---1 11- :Q 41- ---1-4-.---. -N.- WJ., -. .. .msd . " . ' " ,A .. K' 'L . .54 ..-'1.1.'.1 -x-. -- -.Li ..-.4".1 1' J -4 fix -rpg -fp 9+- 44' an 1-fu. ..a.n......v1+ 1 1li'1 1 1 -1111! 1 1 l11-111 r11111,. r 115.l1t F1 1 I 1 111111 111tI 1 1 I 11 1 'I ll +1111 II1 IIIGN I 11111111 1 1111 411111 NX II1r I4 1 x 1 111 1 I I1 X111 1 X XIX 1 111 I-1 ll Xl 111 Nl 111 I I lil 4 UI! 1 1 1l1 N14 Nl XI XXN 1 1 1111 11 Ixlll I1 1 I 1 1 1 -1 1 lllll 1 11 Y 1 I1 111111 Aws11111lll1l 1 1. IlIll1'4 N Ill -1l11tl1 U l N x N llfl x11r1l-1 II11 1r 1le1 N l11ti1 -N111I1ltl1 ll 1 NN r11111,, X 1 IILIII Il 19111111 4 1 1 ll Nqr r 111-gp' 1-my . via... Qian nc. 4.1:-. ,.nh.5.1.a..3I4.-.Lf It .1.4:4.4:LC.4A'l1....n1l4. -nxt 11 11. I 1 rhi I 1"'1 FA! 11' Mv' ff f"'-wr 'vm ww-1 -url -rr' 'ff Y'-'ffl " . A, , .., . .,. Vg ., 1-..- ... .. K . ,, . - .1 1-.. - .. .,,4, . ,.,,',. .,,, .A .,. ., I ,, ,nf ,Ww,, .W , ... ..- -v -'- I J i --Q -A -n-1 +I ,.Ia-..:--4." An- mu... 'Ii ' '. .ffq-11... ,--left,- I 14 ' 7" " ' .1 " . Q I ' " ' ' ' 1 l1'I,1ll'IAN l', 1'l"l'lll1l'1ll'I' , 51 "I Illll Slllilll, lm! 1411 was X:1111 lIl.U ,, -'. 1 .XII I -li1' AN. ":1li1I1, I, 2, IL, 42 ' I' Ur -. '11, 1, LI, ll. lg Gl1-1- 1'l11l1, 2. F I 4 l il, ll: l5:1111l, Il, 1: Ag. IIIIIII 4II'1'Il1'Sfl'il, '1 V"- , Al: 1'l:1s1s ilu:-1k1-tl111ll, lg 'l'r:11-k. Sl: 1 f" 1 lrr:1111:11i1- IIIIIII, lg "W 1 M, X1 : , NV " 1':lSI2 I' -111'l1 I'Illj'l 1'l:1sf1 I ' 1 S1"l'1' :1r5'. 2: 1'l:1ss l'r-si1I1111t, .11 I A 1 As. '. 1 111111111-ss RI:111:1:1-r "'I'IlIll'S," 7 ' Il: IS11si111-111 511111: 1:1-r "'l'i1111-s." li I' U11-r1'lt:l, I, X L- o c 0 1 , 1'IIAIlI,I'IS .I. Sl'III"I"l'l "'l'l11111 l1:1sr Il v11i1-.- wh 111- s1111111l lll M lik' tl11- .1-:1." l 1 Atl l -tiv As. -l:r'111, I, 2, SL -li , , Ag, 1'l11l11 I-'11111l1:1ll S1111:11l, lg 1111 1' 11r1-1111, I. J V o 0 0 2 I ,. l -1 I MA .' 111:111.1,1x1:1-31: 1 1214 .7 "'I'Il1'l'1' is 1111 lI'ihI4I1llll lilu- fr: ' -ss " , Atll-'1 As. -'1 111111. 1, 2, sz, 42 "1 . , Girls' I11111sl1-1' IIIIIIP, I. 2. Il, lj Gl1-1- l Q, Q I 4'l11l1, 1 1 J.. 1 1 VZ' 1: 1- 1 0 o s 3 I 11.1.3 111:.x1'1'1. s'r.11,1,1x11s :HQ I " 1 sp--1-l1. 111-' .'111il'. l11-r win . 1- 3? if 11111 - wus, LQ. 1 IIUIIP 111 lrin- :Ill 1-:1r1-11 ZlXYIlj'.'i ' Q Il1111ut11r 1'l11l1: .XIII-ti11 A . 1-11 -l:1ti1111. B 1 3 1 -+- o 0 0 F I 1',1x11A11'1-: 1311: 11:3 . .X11 1:1,1, ' fl I "N1t '1 1 ' llll' I. , Arg -. j'lIlll'H1'Il' IIIIICII vu," , All l -li1- .has 'I:lIiIll1 Girls' ll sl . 1 ' 1-r 1'l11l11 N1r11:1l 'l'1':1i11l11g 1'l11l1: X. Q 1' 'l'. if l'l:lyj Girls' All 'liv 1'lllI1g ' j S1 -'-1' 'I'1-11111. E J A o a o L' F I1 I M.XIlI.I-I'I"I'l'I .... ,'.'GX I qi ' "'l'1r11 win- 111 -rr: 1111 1:1 I 1 I11- 1111 " 1l." '1 V' 5 1111-111' 1:.1.1,11.-1- I'I!lI!, .1111-111 .xx ill A ' H1r":11i 1IlQ Girls' Atl1l11li1' 1'll1I1g S1-1'. 1. 1 I'1'l2Il'y N1ll'lllIlI 'l'r:1i11i11g 1'l11lr: 'I 111, . I Sl"I'1':ll'X. I: I-'rs-111-I1 l'l:1y: N1 - 111 i Q I'I'llIllIIllI I'I:1,1': S'IlI1Pl' l'l:1y 121111. " ' s a 0 I J f' I 1111:1.1-:N 1:1-11.1. ' "Sl1- is sw--I :1111l l'll' ig ' IYII :1 pl1-:1s:111t r1111il1- I'-11' :1ll." .Xtll " "1 ' 11: Girls' ll1 vs! I I A 1-r 1'l11l13 Girl." All1l1-!i1- 1'l11l1g -. 9 'I 1- .'t: "1 ll:1.'- :1ll, I, 4: l1'r1-111-l1 l l'l:1y1 Soni 1' I'I2lj' I':lSI, E I If c 0 0 z li 1 ' MA1' :11'1-: Il. .'1'1'1,1:.' "M1- '. 1' . :1r1- 1-V1-r l111l1l1-r 1l1:111 . 3 .1 1 I. ads... . A Q-pi A ll- ' A.. - 1 1 IIFIIIIIIIII1' . Q2 1 IIIIII : Gl1-1- 1'lllIl, Is, ll: " ' ' .I-. Q Y W"' " mst: "Yo . I ', 21. 541 f I Ag, 1'lllI12 U11-1'1-tlu. Il. 'lg l-'1111tl1:lII. 14-1 , JL, lg IP1-'I1111111ll1111, 41 Ag. 'Ill E 1 l l2:1sl11-1l1:1ll, l: 1'l:1ss Ilnaks-ll1:1ll. 4 N 1 1 Fi ' H N ' 'Q ' ' ' I'."1"' 4 f, L vf, ,.'i"'j' - j2 'Z V - .gif . AAI 'jg 1 A1-gf : -3 if' 1 l I4 111 'iltblll 1111 1 1 1 1 'Hill 1 11 1 1s1 sm l 1 N1 111-4 1111 11 H111 1 11 Q 111 111114 1 1 1 FH N1111 1 X lllt Q 111111 - X11 N N11 XXNU 1 11111 11111 111 1 1 1 1 H 11111 1.11111 Ollll 11 1,ll' '4 11x11 1 1 u 111111 N l N Nlxl l XU1111 Xw1111111 H1i.U'I'I liI1l'll '1'111- 1111'--11 :1':11-1-11. .1111 191'111-1- 111111 lb-111111, 111- IN 1111 111' 11 -S1-.' A111-iw AN. ':1i11111 ll st -1 11111 1 lil-1-4'l11l1. 1: 'l'i1111--1 8111113 I-11111111-1--1111 l'l11l1, 31, 1 1 n . . llll'll.Xl1I0 l,,Xll1H'lN'l' 111--1-1 11-1'1 ll! 111 141-111'11111'y 111 g.. 11. 111 lIll11-111 111:11 -11-111.111 . . . 1'lIl-21.51A 51.111111 1-I1ll'l'1-I 11111.' IN A11 11 t'r11-1111. s11 -'11 1111 1r111- 1111 1111- 1:1..Q11111- 1111111 .111111-111 .1.. 1.111 111: 1'1'1-51111-111 N11111111 'l'1':111i11: llllllv. 1' l'l"'.',ll4'l1l Girls' A111141- l'l11l1. 1 11115111-1l111l1, 1,311 1 1 . . 1' 111111 I-ll'1'I-I1lS11X 'Sul -. ' 11 1-11 1111- l1lll4'H.,' 11111. -:1r. 3111. 1, 21 A111-11' A. '11 -':1t11111, 11, 1: 15 11-r 1'111l1, 21. 1t 111 1 'A1111-111-1'1111:'9l'1' 4'11Il1. 31. 1'111111111-11-1111 1'11111. Ili .1 ---1' ,lil'IIllI, . . . .IUIIN .I l1l'11l1l'1'll111,l1 '.1 little- 111111r11-11:41- 1111' : 1 111-11 .N F1-l' -1l 115 1111- 111-.1 111' 1111-11,4' . 111-1111 .Kxsm-i:11l11l11 I"-111111111 4111:11l, 1 O O I I1."l'IllI1l li. I '. N l'1:1s1 1:4 l'I:1r11 111111 111-sl 1:1 W--1 Ya-1 l-lSrl11-1' 1 " 11114 I'l1:11 XY1-H1 11-11111 111 -sl, .XIl1l1-li-' XS. ':1151111. l11111s1--1 1'11111: 1'1-1111111-111:11 1411111.31 11 l1l!'I'4 A1111-11--1'111l1 I C I 31.1 I GI 1-j1l1'1'1Z VAN .Xlxl-IN 'W- 11111111 .111- 1111. 11 r1 11 111- -1 '1 frl' 111 1-1'1-r1'l11 ly." " lj 111 1: -r1'111111.-11111-111-A . 1-111111111 l'ir1S' .Ul1l1-1i1- 1'111l11 1'11111 1111-r1-1111 1'l11l1. fl, I I I O 1 ll .1l,"l'lN .L WI. '.l1 1 "I"1111 --1 1:11:11 111111-. 111111 111-111 .111 1111.1 1-1111111iA1- H N L 11111 511 1 H19 11, 1Yl 1x111r1 11115111 r 1 1 111 111RI8I' 1 b l 11 ' 1811111 K 1 1- 1 s 1 11111111 11111 11 III S11r11 1I'1 I' 11 11111 ro-1111 XX r1111g NI1' II1.,ll1 1 S1 1 NIA NIH' I I I- 1 11111 1111 1 III 1 111 1' N1 1 1 M4111 1 111sI 11r1111r1 1 111111111 F1111 N Ill nn IIA R 1 1111 1 WN lI1'I 1- r 111r 11111 11111 1 11111 ll 111-111 r 11111 AQ11111 111 II 1 1 r 1 11 11 110111 A-18111 1111 1 I1 -1 N Illlll 1 1 X r1111g N11 r1:111 '111 11111111 N11r1 1 1 1 111 r a 11111111111 lil-4 r 1 x Ill r 1 1 151111 1 1 1 1411 1 11'1 1 1 S rung r XX right 1151 1111 'NI 1111 1:1111 A1111 r11u11 11-21 11 111111 11 -A 1 11-111111 1111111 111! IH 1111 11111. If 1 11111 1 411111 1111 11r11111l 111111111: 11 1-111111111 N 11111 I I11NIIIx N 1 111111 1111111 111r 111111 111iuk1 A 111111 11111111 111111111 1411111111 r ll 1 N P 1 1 Ulf! 11111 1111kn f111- t1-ar 11 3111111115 1111111111- A 11.111 111111111 111111111 I1ra111n!11 L1 111 l 1l1IthIl -1 1111111-r111I ll W 1 1 ,1111 w1111111 -11-fy ' 4 -11 a. 7,111.1 1. l1II,I.lAN 1', WI-IIINICII ' , I ' vi " ""l'is1 1111- 11 IIK1' 11- sin' 111111 1111- 11111' - j v1-:1r 'I'11 '. 111:1k111 ' 1111- s111111111111- - ' -ry- I1 . - 1'111h: Vi -1- I'1' -s' I'I1f 111 y 'lu , 4: 17111111111-r1-1:11 111111, 1 31,-1:V1:-lr-'l-1.-11111l1igAn- . 1 .'11-1 :Ibm 1'-1'1 lj -ary 'l'r1-:1111 -. -4: 111-1 1'l1111, 1, Lt. 51, 15 ' 1 2, 3, -43 " ' 1 , , XV " 1' " 1'11H1Z 'l'i111-, Slalffl S1-1 1111' 3 I'I11y 1':1s1. l O O 1111. . 1' I, , IIPY "1'1- , - 111111 K1 1 :1111 111 11 ll :1 1," I:llNiIl1'9. 1'1111-1:1-1 Atl l1-111- 1 .. - 1-i:11i1112 111 .-1-1' 1'l11111 1'11111111111'1-1111 111111. 11, 11 sw 1 A- ' --1 1T111l1, 1: 'l'i1111-11 .'1:11'1': S1-1'11' l'l:1y 1' 1. O l O SIIG . S1'II11WAl,'l'I'DR "S11- 1'111111-s lllilllj' '11-s :III 1 " , ' ll 111-arts w1111 - . 'le-H." , 111- 1lI'k H1151 S1-1 l: 11' 'ls' :W I11 . - 1'I1111: A11l- '- 1, -111 ' 111. f O O U i HLA -IIC 11. MI'lt IAY ' I "1-J'1-11 lin f:1111111:s 11-:111 111 v1 111-'11 . 11 -' : A11 - 1. '1111l : 161-1-1'11111, Il, 43 11111-1-1-1111, 4: 'l'i11 -. .'1z1t'1'1 Ag- ' fi 1'l1111: llr 111- 'I11l1: " V . . WI " 1'. 1: 1' ., ary. 51: 1 '- 01'1-111-s11':1, 2, 21, -12 Ag. 1'l1111 11r- , X 1-11 -11 1:13 Ag. 1'111l1 131111111-111-1 Y' - L 111- 111' I-'1r111 1'1 1-1-, I11-' 1 ry 1'111111-111, 11: I11-11:111-, 41 1'l:1ss 1.k1-1- V 11:1I1, I, 21, 43 'I' 11111, 34, 43 .'1- 11 VN I'I:1y 121911. " 0 O C E P11111-II1'l' V, ' WN 31 "N1 1111- KII1 ws W11111 111- -.1 111 1111 111- 1-n." Q 111'1-11vst1'11, 1, 2, Il. 1: l21111I. 31. 4: Gl1-- 1'l1111. 1. 11 'A V M . S ' " '1 1 "1' 1111- . illl ' 5 ' 5 - - ll " 12111113 A 1 gn, 11-1i1- As, '-21-11111 Ag.: 1'l1111, Sv 0 0 0 . L, VI-IIAIA 1Ql1J11'l'1!I'I1l1I I-I I+I'I'II - 3 'Nh' 1-11 ' , 111-1 '- 111111 11' jl 1 ' 731 nn 1- '111." 1, 11111111 -1' 'l1111: A11l-'- 1 s, -'1 1 11 1 N 'I'r 1'l1111g V1-- Q' I'r - 'l', 1'..-1: Girls' 1 k1'1- 1 111111 I1'lIll o o 0 ,f N1-I1,l.lI-I I-'l,1111l-ENVI-I " . "INC "A gl 'l ' - - ' ' ng." 3 . tl '- . . ' 1 - 3' 1'l 1, . 1 0 0 0 1'1I1-I."l'1'Zlt ll. II1 l.'l' 7 Ii- "1 ' bu ' f f . 11 1- - .- . -h ' 1 ' . '1 , 21, -1: Ag. 1'l11111 1' ll, , g Co -': 1'11111, 21: 1'I11Rl :.k-1- l 11111. 4. Q 'lf' "W 5' -1.1-Q,-". r My-H ,-1-1--gif 1 -1 1 1' , r .ui-17421, 111,111.1 '-1, "L13f'11q gfhr.- ,. ,ff ,Wg-1. Qu "EA ,7,'q'.E:.1'.ff3 -1 tx. A' QQ f...Lf. ...kfilwfm I I Is II III I I N 14 III ra- III I I I NIIIII KQNI I I-IIIIIIIII. insure II I I IIIQII' X-NIII II I I I III FI I lxvokllk IIILII I I N III LII II I XX II NI I WN IIII IrIII N11 s 1 xml I X III QII ll IIIIIII IIIIILX llIIl,I,I1 l,HI-I Hlllllllj In IIIVIQI, I':IiI' :IIIII l'I'I-I-Q' IIIIIQIIII' VIIIII. IXIIIIIIIIII ,XQIIIII-I:I 1 . O O O NIA l1I.IIZI'I'I' Y XYIlI".I,XN "I.IIvI-, sw-'IIII-ssl, :IIIII gIIIIIIIII-N-I III III-I' - . III shi -II.' MII IIII IIig:II SI-IIIIIII. I. I1 I1-IIISIIII IVIIIIIQ AIII-Iiv .Ks ":IIiIIII Q Q Q IIICNIIY .I. IIIIIIIIINIZ "A IIIIIIII. III I-ve-I'5' IIII II :I II.:IlI, .XlIIIIfII-- , II'i:IIiI-II1 'l'IIIII'x SI:II'l Q Q Q NIA IILIII-IllI'l'.X Ii4II'I' "'I'III-I'.- is lIIIII'v Illlll III IlIIIIIg III:III III ' " l.iIII- Ill, NI-I. II'I:lI SI'IIIIIII, I, L CI: lil .I- VIIIIII .XIIIII-Iiw 41:1 I' III. I U C I.l'I-ILIIA IIIIYIGII HIIIIIIIIX :IIII I: iI's IIIIII- III I'I-jI iI-I- My IIIIIIIIIIIS III I-lass I-IIIIIIQ NU I I - will I X'IIi'I'." ' ' ' " S'IIIIII, I, I1 AI. II-III' Axe-I -IIIIIIIII: IIIIII. III' VIIIII1 IIIN fri- :IIIII Sr:III- 'I'I'IIIII: l'III.I --II C U C I'lII'I1II1lI II. Ill.. yI'I 4'lIl'I' I':IlIIIs III' 5:1-I ly IIII III-I'." III st--r VIIIII: .XIIII-Iiw ,x,,.II-III II 1 NI :II 'I'r:IiIIIIII: VIIIII Q Q Q I'lIAIlIAI'I"I'I1ILHANI-Ill. ".'I -'rn IIIIII- :IIIII sIII-" Ixlw .XIII SIII- II:Ir4 IIII'I-Iy .III-S." SI, l1+IIIiI':II'I- IIIIJII SI-IIIIIII, XIII. I Z3 .XIIIII-III' .Xxx ":IliIIII1 IIIIIISIII I'lIIIIg IllI-I- 1'IIIlI. I: 'l'iIIII-5 SI:l'I' Q Q Q K.k"III-IILINIQ I. IIIQIZICIIISII "lIII-st IVIIII :Ill I'I-IIIIsIIIfs IIIIII IIII-:Iso-." .II -III- As. --I:IIiIIIIg IZIIIIIIIII VIIIII1 Girls' IlII-I- I'IIIII. 2, ZZ, I 'l'iIIII-4 SI:Iff1 I"I'1'II1'II I'I:I51 SI-I'III 111, MA11S11.11.I, '1'1I1151AS "111f11 is 11111 1111 s1111r1 11111 111:11 1111-1'1- ii :111v:1ye-1 1111111 for :11'1.:1111111111," 111'1'111-stral 1, 31, 4: 1111111l, Il, -11 1:11199 'I'r1111s11r0r, 513 1111111111-, Ii, -1: 1'r11si1111111 11r11111111111 1'l1111, 4: A1111 1et11- A515111-i:11io11: '1'11111-11 Stuff: .' -1111-r 14' :.'. 'KN 1 H1 X 11111 1 1 111111 K1111Pl11 x1111111 1111'-1 1 1 1 N1ll'1ll 11 111111l1. 1 1 11 . x11 bl R 1 " 11' 1 11 1 1 11 rs 111 1 1 1111 1 nslxr L xtllll 1-1-11111 1 Norm l1'1l11111l. 111 111 -1 ,. llltll' 111 11 A 119111 '1 s111111111v11 Ilww 1 1x111r 11'111 11115 111 I 111 111151 111111r11 1111.11 N 1 NQ11111111 1 X111 1 11r11 111 11 11r11s 11'111 11 1 1 S 91119 1 1. 1111 11 llli QI' 1 1111 Xw111111 on 1.1r -1 A 111111 11 14114 X 111111111 Y 1111 11 P 1 111111111 -1'1111111111111 1 11111, 1 11, 1 1 1 '1111 1111 l 1 I1 N11 ll N -Ir-.vrr A 01. ......s.. S1 1'l11 V10 l l l 1'I111'I'11 11. K1-11 .'1,1N11 H8111 i. :1 XVHIIIIII1 1111'1'1'1'lll'6' 111:11 111- V1 ' . S111 IH ll w11111:111 1111-r111'11'1- may 111- 1 . '1 Asp -'1 '1111: 11 91-r 1111111 I'k-l-11- 1'l1111, 1, 2: I 1 '1'1'1 ' ' ' 'll111I4:11'1Pl' 4 111-111' 4'11111Q 1':1.'I'111: 11, 1, O l O M. 11'1'1N1'I 1Il'1,l..Xl111 "S11- i.11'1 11 f1:1 11-r S11-. 11111 V1-ry 111111 11111 sw' Illilkl' :1 11-:11'11:-r A 1 1111-. l'11 11." 1,11 .' - '1l111: 1 -111' -'11 111113 .' 111 " 1' v 1'l1111: X. '1'. V. 1'111y. O O O 11 P ' 'IC 11. 1S1A1'1"l' "1111 W1 11:1, "111111 111':11111, 15111111 1111 111111 ne 111-11151 is u111 1 1-." .11 -gs " :'1., Z:."f 1 , Cl, 41 1111111 V11111. U. O O O 1'1-1011. A. ' ,SUN "1 1111v1- :1 lllf of 15111111 ' 1-1111 11111 ke-vp 11111111 .'.11If." Ik- 1 ' " .'.-110111, 1. 21 A111 1011' .- -': 1 n. O O 0 LICHXA MAHII-I GASTUX "S1l1 '1 1:4 ll 1-11111 'llf 1111111 N1 '14 '1'1-1111i11g 1'11111. U O O llI'1'l'1I 11A111'41N ".'11 ' s '11 '11." 1111- 1'I1111 1: 111 .1- 1'I1111: A11 1-'-g,.-'11 1 "IU ,t1-'- C111 1 1'11111111111'1'i11l 1'11111. :li 111, ' -1 1,1111 111111 811111-1-r, 11. l U O IYAQ ll. 1-xUI"1'S "W '1 1 Hlilkl' tl 15111111 1'i11:1i11': 11 v 11111'1 1:11411 11111'1'1- 1111- 11- 11 k11l "Ill," . 1 '- A.. ' 1 G1-1- l'11l11. 23, 4: HW1' f A 1'. W"1'11" 'am I Dr. 1 " '1111. -1: 'I'i 11-s .'11'f: 11 Kjl1Z11'11'111', 12. Q ,F '11 ,jf 1'jn.,: -.fLyv','rM: .1 iff: Q-.ii W.-4' 21-F' f""4'1'ji' Y' I Ix 14N Fl IIII I' 1 4 1 14 114 Q1 IIN I1 114114 un4141n114111 441 fl H1 4 141 1 Inu 1'1ll f 4111r 11411244 4 ww IllI'4 NIIIIIK 11 11411 tak: 1 11 s411llI 1 Ir4-u141v 111114 s Nfl ff IIK fnir 14 s414l11l4 141-4 1 1r111nl r1111 Il 1 1 'KI 4 11 '44 141 11141r4 n41r1l1 l1111411x111g. IUII 141s1fr 1 111114 11411441411 I 44 1 114 IX 114 10 X II 111 11r4:1'1 f41rv1 4 I 41411111111 '1s 4 1 114 14 ff IN 4 1,41 114114114 r 51 A111141 4 A145414 1 1111 '41 4 X 14114 N111 N X114 1I1l 111 4 14111114 S1411 Ml't1l-II, 'AY 'l'41 :1 y41111' 114-:1r1. 4-v4- y111111: 1:4 f 0 l l GlI.I4l'1R'I' IP. Ill' VII M4-1 411' 1'4-11' w1'4lr4 :11'4- 11 - -. A11 A. -' ' 1 I"11I1ll,1, '. 51. -1: l5:1,k-1l1:111. 2, 21, 41 'l'1':14-k Z. 4: IILIUIRIII F4 tbnll, 43 ' . Una kb-11. , I. 2, II. O l O 451-11111411-I S. IIlIl.l,lIXYl4II.l. 'llnl k 'l-hz- '44 1.1 .11114- "4- ,141.- 11111 4114-4- 4'11111 1, 4: IIFIIIIIHIIQ' 1'11111. 11. ' . 111 -Ig ' - .'1 .1 Il, -8. 0 O 0 IVA NIAIIIIC Wll. , , BIS 'An 41114-11114-:11'14-41 111:1i41. 11'114- 141141 .KIII'IIC Ass -': '111g 114 ,14-1' 1'IllI 3 N4 'I' 1' 1 11 l'l11l3 N. F. V. 1'1z 11 U U I l11"l'Il 111 KVI-IX' "S11- 1 w4-ll k1141w11,'11111 111- is ill 114 - IIIIIIXQ X11 -'- 1 -:- 1' 1 X411'111:11 'l'1':1i11i111: I'IllIP1 Vi-4 I'I'1'.IlIl'IlI, -11 ll'1'lr4' All -1i4- 1'l11l1: N, 'l', V, I'lr.': S4 --4-r, O O C IIUIKI-Il2'I' I.. 'I'I'l!NI'Il1 "H114- 11'1 114- '4-1' Illl' 4-41 1'. 11:14-k 11111 111:11'4-114-41 - .1 ':1r1." A111I4-11' A514414-1111141111 Gl4-4- l'l1111, -I If . 3, 41 I'1. Uk-111111. 2. 3, 4' l'l:1ss 111124114-1l1:1Il, 1, 2, C11 'l'1':14-1: It 1 'I'l1 - Stn : M. IIIIIII, 4. I O U .IUI .' I-I, 1'l4I'I'1'1l1 "Il Ink-rx :1 1:1'4-:11 111:111 141 114- :1 f 4141 1 Vlzxss 111-4-,1414-111, 11 1'l:1ss 'I'I'1'iIN 111'4-1'. Zi: l'1z11'x X'i4-4- l'1'4-si414-111, I 'l'1':14-lc. 1. 2. 21. 4: 11- . -1: 1'4 1 l'1'4-,'4I-111 , 111- V As: 4-':1 114111. 4: l':111I:1i11 'l'ra-11, 43 M, 1'I1lI1 I. 2. 11, 4. O O O 1 ALI-'IIICII I4'.1','1I2'l'.IlI,I. " Y -11 14111 IIIIYI' 14-:1r114-41 14 Ilff XVI: 4-IS4' l141114-r- ' 1w'!" ,11I114-1i4- As. 4-':11i4111: 1l14-4- I'IllIl 1: K1 4'I1lIl, 1: I-'41411h:11l 1. 2. 21. 1 1 Vlznss 1Z:1sk4-11111ll, 11 'I'1':14-k. Il. I, lunar-rl' 1' ' l1Y"'lPY1v if P j 1 YP 7 '-I 11?-I 'Wl'?I,l 'K 'Y 'WI'-YQ! l 1Afn..x Ji- tlilhn-1'lh.1l'L'LL Run:-.flu-. .fix .nur .rs 41.-Al 1 1 ll l N 1 1 X I 1 ll V r 1 1 I' 1111lu 3,11 1 1 u N-11:1 arm 1 YK' N 1 t 111 trip1 l1ll1 Q11 1m W l ll I1xx rr1 111-1 Q 1lt1 t 1 1 x F1 Nlfilll lk lb 1 I 1l P1 l1l x1 1 YI 1 X n 1 1 s un 1 li in 1 1 n li 1 11 s shim I Mum ut 1 N 1 ld NN I url X ll nu In 1 IIIIINI L.: mn NNN! 32:i'.IZII"l'tZf XEi'XQ.'l'ZKlXZ?HEXl2X 2X'QX15Y33ZifIFZ1'i HY! .KL 44-ali! 7' :JM 51 .I , Jq V 11 V: A, Q Q. A ,Q ff., "1 u '. 3 V' A, K , ' 1 , . , 'fv 1 1 .1 1 11 12 1 1, c- fi fi 1 3. 1 i , l YY Y--V 1 'fx 1 'A 1 ' 5 I-:.xl:l. 5l11'All'I'Nl1Y it I "'l'h1- NlllIlll1'l' th- lllllll th1- in 1r1- :npr , '- il hl- iN In l'1"'l s:ltiSt'i1-1I with ll'nr11-lf" ' l IPr:zm:lti1- 1'Iulu. Ii, lg lr1-lmtv, II, l: g , 5 "4'1vupl1- 11l'5lilli1ul1" Vast, , 1: " 3 5 0 a 0 i lulzlzx' lil. um-' f.1.1N fi " ' HW- tznllc Iitllv il' w1- 1111 n rl tullc ' 1 - illmlll 111lr91-l '1-H." ' ' .UI I1'ti1 Assu1'i:lti1un1 1lI1-1- l'lulv. 2, 1 Il. 4: fPlll'l'l'll!I. l: IH':1m:1ti1' 1'lulv, .L f , I: I1 llll. Z:: Hz-1-h -erm, IZ, E' l 1 l . O O O 4 1'llllIS'l'lNl'Il'lll"l'Ill if i "lI11 l'lllllllIK ways h:rv1- W1 n hvr 'ffl ri' . ':l1r-." 517: I3:lt:l 'i:l lligh Swlmnl, 1. 2. II: Atl H f' I I1-ti1' Ass 1':ti1m. l: N1 :ul Train L4 ' in1,:1'luh1 N. 'l' 1'- l'I:u': S1-'x-1-fzlvgt Y., 'l'r1-:usmw-r N, 'l', V., -li l1111,ft1-r 1'lulr, 'Yi W 0 s 1 f .L .lYl.' I., VHS lI'1lYl-I "ll1-1-1-'s to 1' 'ky. star nt' 11111 u-um, XViSll hv l1:11l In-1-Il ' l't94." ' g Q 1 Atl l ' " As. u-i:lli-nl: l-' tlmll, 'L RA 1 1: l::..k.-nmll, 1. :, ::, li 'rr111k :. . 11 43 M. 1'luh, 2. Il, l: lim-iles-tlv:lIl Uni- 4 ' 1-i 1 A 5 .1 . . Zig I o 0 0 5.4 A. l Ml-Illl.lI If. tb.'.' "'l'hf- W1 ll ku V. nothing uf lt, r' gr-: -N lll1'lI." , ,ai 1ll-,- Vllllr. li "1'.nupI1- nf Xl'llI1m" i 1':l.'I. L 1 1' l 0 o n I ' l,.Xl'lll'IXl'l-I HlllSXY1ll.Ih "Ho Iso. :ln :ltlll1-I1-, m gg tn hrv: ' :xml inl All l'1nr1'1- :xml ll1ll1i?l th:lt might Un' l ,, 51 All l- i Ass v1-intl rn: 1'l:lsn A 5- A I1-ti1-s. I, 2, 11. I: 'l'l'Il1'k, l: 1'Iv1- 1'iul:. 1. l .J N N , . . . , Lil ll. l'IlPXY.XlIlP M1-Kll'Ill.'AN H11 'nrul with his 1'll1'1'I'X Slllll - unl Q43 nm g I'.1 nltlwn lri pr. t1 our L mimi. III1- surg, "Just :n l.it1l1- Sun- y .' 'H SNQJ All l1-tl1- 1 'lz inn: ll: ll1l, Il, 'li 1lr11ln-stun. 1.2.31 llr:un:1ti1-1'luh, l: A ,. "1'11lll1l1- nt' Million" t':lst. . . . gg . . 'iff LIN. l'2'I' li, " I- 1' "lt' sh1- lY1llll4l :zlk In -, wv V4 I I-l if ku ' hvr -tt1-r." 5, if Ht 'z Ill 'I Svl I, I. 11: i IK1 , -'1'Iuh. W .E A VH I H -l VE V: 'g,VY':,, M VW....?N- Vvtlw A,, T ,All M fish? ? si if SAE? E+ if Zfireffh-'-Z-E+? 5633? isis 4656? if 5466? if?s'iE'6? Xi s'iE"-E+? Senror Class History C lll N l l' R lll Fort NI rdrson s greatest hrstorrc rl cr cnt h rppcncl September 971 when r o o grccn ookrng lrcshnrcn ithc cl rss o 7 s rted then tour rr nterr c rn S I h rd the tune to be a members of thrs class by the rrd of Mr Kertoot the frrst day of school we found the assembly room Eyervthrng was rn uproar every lrttle no se s arc' thc fr cshmcrr w hrte w rth fear of thc upper classmen s appro rch We h rd r terrrble trme trndrnp: our class rooms as the senrors were xery krnd rn grxrng us fake rdrrce Mrke Skyles says that he went to Englrsh class four trmes that cl ry It rs hard to say whether thrs was due to hrs lore for the teacher or due to hrs rg rrorance rn frndrng hrs classroom thc lrtter seems morc pr ob rble The frrst mrle rs alw ns the hardc t lVe got l y th l frrst rn gool shape and were now ready for organrv rtron VVe had a class meetrng and elected our class oftrcers John Peter w as elc 'Lcd prcsrdent Mau rrce Trncher treasurer and Marlette Maxon secretary Pete s rn augural address was excellent After thrs w as all settled we decrded to have a class party The party w rs held rt M rrquettc hall and wa a grand success Wc had ser eral talente l nrusr rrrrs rn o rr nrrdsl Thcse people won for us fame rn the orchestra and the glee clubs Not much w as con trrbuted to athletrcs that year brrt the trme rs comrng rust wart The school year frnally camc to a close thus adx arrcrng the m nate however and flunked but rs r whole tlc old clrss stayed to gether The next year of school saw that lrttle rfroup of green lookrng freshmen developed rnto prosperous lookrng crrls and boys We now felt ourselr es qurte abore the frcshrrrerr md m rm of our fellow Cave men assrsted rn hafrng our new frrcn ls the Frcshres Wc w ere now rll rd rpted to the rtrnospherc of hr h school lfe rn l fclf qurte at easc rn the old assembly We kncw thc xorcr oi Mr Kcrfoot rnd knew rust what rctron to take when he made 1 coarmand The class w as anxrorrs to get orcarrr ed rrrd scttled down to work c h rd 1 clrss nreetrng X rrgrnrr ltrssrr x rs clc ctul rrrcsr lent Jo rr Peter xrce presrdent and Niarlctte ll rxon se retrrx X rrqrnra was a good student and she show ed rem rrlr rble ahrlrtr rn leadershrp We also had 1 wonderful class p rrtx lt w rs hcll at 1 rc Moose h rll Wc had frne eats and the ex enrng was a delrghtful one As rn the year pr errous to thrs w e contr rbuted our rrsual number to the orchestra md glee clubs In rddrtron to these actrrrtres our ath letes w ere begrrnnrng to show deulor mc nt l ete won f rme for us rn tr rck whrle Skrpper and Corkx cntcrcl b rskctb rll It doesnt seem possrble that thrs xcar could pass so soon but we hare two morc re rrs comrng lVr1ch us rn rke the be t of them if 19 A ar 'L ll 1,12 of of A as 5 Q rl! 1. Elf-5 5-iff? '-3 E65 Mi E6 vi Q I - Q I . ' Q - , Q' , I ,, - I- A- Q I - Q I 'L Q' - Q . .I 'nl 'r rl 'l 41 . -. Q. , ' ' 4 C7 I - .: - , si - - 2 -. ,, ' Il ' . I " 'Q - . I, 3 D ' ' Q V ' '. f A. fr. .. .. O . . ' ' I' , , - , -4 ' , v 4 ' " . ' r' , . . - 7 ' H, rf . ,A . 'I X' l , .. - "' ' - Q , ' 7 . V W . ' . . I X ' n rr 4 4 , , h H , g 'X r I ' A' r 4 fr- 'A 'A , v ' F: . Q' V' ' ' ' "' ' ' f P 1 , ' . 4 4 i W I, . .au A A 7 Y: I l O U3 4 . i , M ' 1 - 'l O ' ' ' - . . '. . . 4 ' ' - ' ' ' . rs vs' - C 1 1 . , ' I 1 vs- ' ' --4 . . r . , ' ' Y ll . o , v fn M , Q r A r 1 . 6 F. 'J 'I " A J H f-P ' 4' '. '- . . I , 4 . V - , Q . I . ' HA 1 , . rr . 4 A 4 H. A , . , '41 - , , , . . ... , 4 . y xg , , . ' 4. . '. , . 0 iw . . . CD , r N ' M A ' . - - .' , - '. , - v . . . . . f , . ' ' . , be , :E - ,' - . fs Y , -3 ' Q 4 . 4 " ' ' itll . A 1 .A N A 1 Y 1 ' 5 ' f. ,d ' 4 Z I .4 gf rg ' ' ,, 'A , A. ,' A pr ' 4 ." 0 --1 . . I s . 4 - 1 . ,, - rf . . r . . 4 V ' " . 4 4 O , 1' . , ' A ' r w 4 .' 1 r ' - , , .. .r ' . ,f , I . . . . . - ...H l , , . U H- N. 'A , , -1- A " .1 , 0 - . vi " . A. ' A -A .f . . ', 7 Q A V. 1: 4 s 4 , - , vu 14- , ' , . . - , r: , f. ,, 12 N. .1 - - V . . . x 4 .- 4 - 4 - " -r ' ' X - Q -' . ' " m 4 1 . ' ' x r I . , A- , I H ' . ' sf M V A u - r fs 'J " , J ' L YF M 'A M 1 , . I ' f . 4 .., , . ' .I - - 4 -4 4 5' , va N ' ', '. ' . I ' ' 1 - XI' - ,, , 1-. 1 3 . , ,I d - ,. , . .. . n . , V gt ,4 V i- r . 3 7 - l . . 'I . ... N 4 - A . ,. ., 5 ' U A N . ' - P11 . L3 - - - " ' .I 'K ' ' , ' ' .4 . . , r - H rl M , ' '-g 4 , A- 4 4 . A , . V f A .I '. - Q . , ' 4 A ,4 ' -4 l 1 7 . - -a -4.7 M, ' V ,4 '- - N 7 ' v ' Y ' ' " V " n ', , , r l ' . . ' f, ' , 4 .. 3' ' J' '. A . ,, ' " Y ' ' Z ... se -- - . ' - . - -4 - -1 J - - . ft - A ,Q A v . ' 4 , ' , A " -- , sf , ' ' ' A .. ' 4 W X l rg A .f " l - A , . . 1 7 4 . V - fr , H - .. . , n, 5 . I - . ', , 4 , 1 . 4 1 v ' ' 4 . sr 4 ' ' . ' f . ' fr .. ' ' ' ' . A i "' rf - .-f ' . rf 'B 4 .. ,. v . M . 1 . s . ,, , -1 . , ... fr- , ,4 ' ' '. .A -4 G t.. R, v G3 - , , if . 4 ' H- 'V r' f ' 1 ' ... A ' '.a . -1 '- ' . s' ' " ' ' A r' fr. '. lr ,I ' - ' C ' , 1-. - A . rl r-. ' "' ' ' I., - , A ' . lr , . A -- . ' FN , . . - - 2 3 s' . ' ' 4 . I-I., v . - . 1 . Q ' ' -1 - ' ' . . "5 "6 ' I 5' H, . l . . . O I ' ' A s '. C N A , 4 O H U1 TB r - . , 4 r I r 1 I 'L I r ' I I' . 5 I' N' . I ' E - Q I I - Q - I . . , -Q I . . Q . 4 - . - N . 4 4 . 4 4 . . sg s - , A s - I i , . .4- rr? 5 -32 v5 :ii 654 El r-5 ififs E-Ea 56543 sf? Ii rr e .Hr fi at rf, af, A 24 'l' '-P as -rr fr iff ll? W Jr, fi '31 525 f"3EE'IE' 'E 935-ZIE-li -45? -4? 'fE3'x'i?+-?f?- fi' 46-EEAQSP QB!-E:-'Q -3269 -569'-3 EHJEIQ? if 9 EE' 535243 1mc sulc docs flx cn1c 1 11 s of 811100 1993 We thlt same httlc f,,lOllD 1 ll" c llltfl 1 1 1nd ncxx bullllng The lllllldlllg' xx is not Qll1tQ flHlSh0ll xx hcn xxc Clllblbfl hut xxe f ot llong the best xxc could Flnallx It xx as 1ll complete 1nl xxe IS Iun1o1s xxere g1ven ou1 plxces 1n the assemblx l'he qCIllOlS 0CLLlD1CCl the fnst fexx roxxs ln the mlddle sect1on of the lllllIt0l1Ll'll '1 1d xxc xxc c eatccl d11ect ly behlnd them As 1n IHQXIOUS xea1s ou1 lox al l11tlcb1nl1.otto LthCl md electel cl xss off1ce1s Afte1 th1s xx as all 0XCl xx the1 got cloxxn to some 1eal studx Exe1xbodx s thoughts xx e1c upon 1dx lnccment to the Sen1o1 class so that we could occupy those f1ont seats Not many ex ents char itteufed thls vca1 of Olll h1sto1x Lccausc xxc all x ere 1HtC1QStCCl IH ou1 next V011 s xvelfale QLIDQIIOI to ou1 p10 erhng xcals ou t1le11t had gnoxxn We had n1ore mus1c1ans H1016 athletes an l 111ore people tlklng part 1n all o gan17at1ons Pete and the lC t of ou' 1cl11l1lc gansx xxent out for track and xxon themselxes then chool 1111 then class g1eat honor We gxxe some of ou1 felloxxs f0l footl11ll and 1 meat llllmbel fo1 bas et all ppc1 s elc tel football c nt 111 C' cix c tam fo1 basketball to IC 1l1xe tl11s the x ea1 Cll 'cd ll l xx c had to th1oxv axx ax our tho lf '1ts of scl1ool t1ll nent veal Last but not least comes Olll se111o1 x c-'11 Thmffs 110 beglnnlng to look blue noxv as xve look ox 81 the past 1nd th111k of the good tlmes vxe had ln the loxxc1 clxsses 'We l1 1xc 1 ff1cat llllfllllel of that same l1ttle fvcshm 111 l ss lm u k xx 1th us 1nd can bo 1st oi a good looklng iamult W4 arc all xx o11x1ngr hurl and llll'10llf'fll xxc halo to lc-axe Olll fllQI1dS and classmates xxe haxe selxed Olll t1n1m and must letlre Th1s 1s the one blg X611 of ou1 h1sto1x Olll people of mtelllgence and braln poxve1 511 eatlx 0lll.l'llll1lb0l those of thc othe1 classes The school debatmg team xx as chosen f1on1 ou1 class Thex haxe xx on x1c t0ll6S xx hlch ou1 DlLd6LCQS0lN xx ould haxe nexc1 tlled fo1 The footblll team unde1 the Ieade1sh1p of Qluppr-1 Hltch xx as mostlx made up of sen1o1s Th1s shoxxs that xxe 1lso haxc some He Men ln our mldst The basketball team led bv Fockv IQ ent1relv n1ade up of senlors We have a champ1onsh1ptean1 too Asulo f1 om tl1ese act1x1t1es almost all the lmportant o1pgan1zat1ons of tl1e school 'uc led bv the broad mmded semors of the class of 2 1 ll secms st1 mge th 1t such 1 l0ll h loo'x111g class of freshmen as xxc xvere fou1 veals ago could dex clop and load the school 1n all actlvltles as xve are dolng at p1esent It xx as ms? fou1 x cfns ago xx hen xve enter ed school as the 1nfer1or Qaoup and xx 0 no noxx the chosen few xvho are examples forthe lllldel cla smen 0111 '1ttent1on 19 noxv turned to hlgh er ob1ects when we shall be the leaders of ex en greater thlngs S'iE'IEr?4-f?'i'f?4'f? -fi 'f?1'-Eafiiiiwb494145-P49-ifffa-P45-?4'Bl-E51-'QQ i4+s'r'E'E'1 F E61 vi . . . . , . J .1 . s - . WEE! . 1 u. A Q -A ' . ' 3:1 c M ', , p K . ' A H , M - W ' . A . Y 1 , '. ,. ." -, , ' '. V - ' I' ' . ' , A , A. F I ' V T , vw '- ' fi A 1 - - . I ,, V, . U2 ,,, H- ' . . - 4 1- 4 -x ' - l Q A 1 , . ' - . . ,4 , - N A D V -.f .. , , 5. . . 4 I A . V . I, I r '. ' ' ' A O V . ' 1 I W ' , . - - - . YN - ' "' - - O I '. - -' . 7 , . , 7 . ,-,, U2 ,A '. . s N ." ,I . 1 . , ' 0 .. -4 ' ' ,f f ' V 'Q '. , A . f' , -' gg - ' ' . . H- ' 4 5 ' 4 A 7 of V ' 4 ' - - . 1 . JJ . -- , , , , A A -. ' ' ,: M . '. 5 I A - LA . ,I . . ' I A . V . . V .. fx . ., - 1 O . '. f 44 . , I F 'N' A . Q ' . ' 'A , '. '. ' 4 . -f . V , A ,, ,I I 4 , ' . 4 . . - . ' ' ' -' A ' Q ,' 1 A ' . - - 'K C' ,,: ' - . ' ', , ' . ,' 4 A- . , ' , 0 -f , I e .- I Y W 1 M ' s . - . U ' U, ', I I , I , ' , lf Q y x' I ' . " ' 4 1 ' fx ' 4 - ..-. rg 4 - r ' fx , -1 ...: 41,5 , - 5 'A , " Rf V 'A v , A 1 . . 7 I A r . X : A N -4 ,, . . A I ,, . . ' ' " .1 ', ' " I M ... rv- - ,r - ' I . . . H- f ' , xi , . l. . I .. . A O , 'Q - 1 , F. M -1 1 , ,J 1 Q Q ,I 1 . . A I I 1 . :A - 1 . , . I - . . . . . ,U 91 .- ', .Q V: ', 1, x ,4 ' I , ,I 'H I I . ,Q - ' ' h fl ' , 3 A - f ' - , g, -: A 14 .' ' 1 , ' -xs , -A I . 1. " 'I J . , .. , , - S . . - 3 - g - , . 1 1, fx- I 1.. l -1 , . ,, -I a , , 1, - . . . ,. . . 1 -- - .1 1 , . 1 Q an I . K . I I D. .- , A S 23, , hr.: M . 5: up - 4 .... "N -1' .. Q 'x ... ' . . - . - ,I ' I , 'A A .. A, f- . . 1 . . ' ' ' ' Z P4 ... , fs - LT .- : "' ' . -: -- " -' 1-J' " ."' .--.0 an I -x . ' f -, . Q M H v, ,fs mr . 4 '. ' ,. ' ms. . l , , J . H - .. . . . . , , ,, ... . , 7 .I ,j V . 4 I I I I G-' Q3 . qs .1 H I 5 L1 I rx ,4 R : ' ' - . 5 : .f A ' 4 f-3 9 4 - 7 rf :L I ' A . hi . --- . . '- L.. ' 11 4 ' fi. f A , , I A- Q S " , ' ' . " M 'v-- I , 5 ' - ' . ., A w ,' . 4 - - '4 Fx fl Q . l . a . g-9 O 4 , ' 4 ' . ' " 1 1 ' F '4 7 s 3 - . . ,, ' ' ' I ,A 1 1 , 5 kd 4 . I 4 . ' 4 . ' , . vs- 1 ax ,4 - '. ' 1 NT. . ' '- 4 ' , ' 01 4 , V , -, - . S f , . 1-,- s ', , -,,- ' , ' . 1-r N . , ' - - - r Q .4 . A. :A 5- 'A ,, J, , - .h . - ,, S' rn , - . 1 - , , , . . I . . . . , . I1 ..: . . D . 4 -. , . , A. ', ' H' 2- A ,., - , 1 -I . -,A 1 V0 xg Y .I A H :x 11 1 I ', ... g . . 1 '. .' '. :L 1 1 . I ' . p . 1 4 u -f -4 . 11 U I me - A ' Q I I' A Q - s I ' ' ,, I . ', Q I ' . Q Q I - Q I O1 5 14 .X A . a N ' . .a - 'I . 4 - 1 . . U - A . A as . sg X . , a 1 ? is 9-3561 E6 1-3 5549 3555 2's'-1151654 ?E6 E1 EI 1-3 5:35 E61 1-3 5565 E46-1 221-1 'iii 5'-3E1lE+?I if 5'iE3IE"?I 5651 a I 2439? ff 1 'Ui 'UI JIM JIM lk 'll' nn P1 Class Song fThe P11 Th'1tI Loved qtole thc C 11 'l h It I Ioved.J This is the last time we meet Together in one large bunch Under the Crxmson and Black To leaxe all the footb Ill and tr ul Chorua The school that I love Ig the place that I leave The Cxlmson and the Black Nobody but ue Knows whit It meane to le uc Smce we Qtudled IH these halls around I just can t b6ll8X6 I 'lm lefxwmf., lt now Gee But Im lonefsome and blue The Qchool that I love Is the place that I leave 'XI mdwon Hlgh we re mylng, good bye We 'ue grateful to thls sthool lol the knowledge we h'1vc 3, un We le borry to gxwe our place To others of Claes Twenty Gmc Ex HARRX Cl iss Motto 'inns P Lrell Ll ue Flower I1ly of thc V alley BEE-Q -4? -4? -6 ff? 4? +2i!a-:-:a- HOFFMAN 0' 45- G- 4+?'4+Bl-E25 63? El 'Q - - - A - -4-1 4x ' 1 ' I A xv 6251 .EQ I X-5.54-5'iE1l6+.i46'iE1l+Ea.:if'2E.i.s sri we e in . , A 1, c. 7 . 7 l -1 H ' . ' 4 . , N4 I A n I .4 I Y yu '. '. V: ,, ' M N . N. Al - - O , ' C -4 4 . -V A . . rw V 3 C A . - V4 A I J I . , 7 i . . . 7 Q- r . M , , . , , .. 4 A yy. I CD V' Q A 'J A - .. CD "' I ' " . . ,,, YI , ' I . 1 A A A- ' . vw . E f ' .I . , i . . . 4 . ri 6,1 I "' 5 - - ' ' .fxwl Q 3 C rf e' ul-an ' Q gg, ' "'1l"!F-l ' m H -' I - . W. 3 , A ,4 "' ' I If . . 1 5,4 . . . A .. Aug ,A an L4 I 14 'E N I 21 sgsfzggm mm-mm: Mg 4 ffmskkm LWNQQAQQQQVIJQQ '35 212 seals: -eb 9 -4215+ ta- g,.g,4,. 4, 9, 49,9344 R an - 2 an an 3 ew wa ., 3 i f X W M 9 1- - - 144 Q- 5 fr M, 2 W 3 K1 W f f-f-f , .,.Q,Q,. X Jlk PM 1. 5465161 rg? In Zu3'Z'E" WEEE 1- 415151-15 1 ll 1 1111-111112 11 111111 XTI10111 h1th1'1ne Barxon 111111123 11111111 1x1111r1n1 B111 1 111111 1311111111 11111111111 111-at 1111111 13011111111 11111 1 11111n11t 1 11111811 111111111 1111I1'u11e111l1111111n 111k 1111-111 1111re1 1 1111111111 1111511311 116-1111111 1111111 C011rt11y.11t 1111110 11111111 0111111 11'111be11 111111e1t Dodge 111111111111 1111111 1 11111111 1111115011 1110111151 111111 111r011l 1 111111, Helen I' 1e1h 111.10111 11'11'11111 X111 1 11111-1'111'11 umor Class Roll 1111 1111 11111111111 11 1111111 1111-.1111 11 111-st1 H ll 1111 11., 11111 1111, 11 1 1111 He-.1 H1 1111111 1112111111111 1'1h111111111111 111111111 K I1 1111111 he 1 1111198 he-1111 1111111 1111111 11111111111 111 11 11111011 KO1xj111l1 IJ11 111 11111 er 1 I 111 1s1e1 165111 '11111' 1111591111111 11 11 111 111111s 1131181111111 1111 1I'1 1 1 111 11 111 11141111 11111,11'P1 111111 11 1 1 111111 N111111 111 1111151111 0111111 11111 711 11 ' 1 811111 P111-1 111 1111111 1'1111n1111e1 1111111 1'1111n11 1 11111 519191151 I1 1111'1ll1 S1 111111211111 1- 111111 81110151 t1r 111111111 8111111 1111 11 ll 11 S1 11'1 11'11111d Q1111111 1111n111 811111111 1111111111 51111191 11111111111 1 11en11111 1 111 11111 11 ehkes 11111es1 1111591 1111101114 111111 11n1es 11 11e1s,11111e I 11111111 11112111 111-1n1rQ 11 1111111 umor Party The peppy Junlorq and thfir eff11io11 1'1'1qf1 .111v1q111' Miqs Kennedy s1.11.,e11 1 party in the gymnafuum S'1111r11a1 ovonmg Apr11 1? There 1111 '1 short pro ram followed by dancing and games Iowa Huw 'Hasterq furn shed 11111 I111lSlC AL 11 0 clock ice cre'1m 11af1 fxerved in the cafeteria If there W19 amone who 1i1dn1 have a good time we dont kI10W 1111011 Vbdq P1 1 1 Ig E w 5 M .11 w 112 513 SP? SP3 if 111 f1'L FS' IU' . 1 ' ' 1 A - i 4 . ' fi - r ' h ' 1 - - ' 1. 1 M - 114 1' 111111111 "ms 11:11'g1111-1 11 11-11 111 . ' " '11 ' H 1'i1111- '.: 1-k 11'1l 1' 1 1 1 ' A 1 -'1 A ' 11- 5. '- 1 1' ' '1 1111.21 .11,11'1- ' 'z ' ' 1'1 .' - 1 1 1 1 1' 1 1 . .- .1111 '11 ', 1' '111 '11 1 h' , ' 1 '1 ,' - 1113 111111: ' 11'i1l'1 1 ' -1'11111f1-1' ll " 1' 11:1z1-1 1 2151- M111 'Q 1111-1 ' "" S 'f",' 2 .1151 2 1 . ' z 1- ' - 1: '11 ' - A 'z " . I' 'ag 11 T1 ' . ': Y ,""xf'. 1 " 1' I 1 1 . , 4 ' ' ' . 1' '1 1-" ,"11-s 1- ,' 'g L 1'l11'1'11ll Canady l'2ll'1 1111111 11e1't1'1111e S10l'lI1S ' ' .' "1 "z' .'Z,1 . , " f11'2l1'E' 111' 1 'itt 1 ' 1 ' ' " 1 .1111 .' '1'Z1111 2' .' b' " j . ' 11':111- 1.111111 . ' '- .' Q ' ' ' 1 11111 '11 1: '1111' ' 'z , ' - ' 1 ' .' .' 1'11. 1 .' .' yer 1' " Q ' " 1: 'I' .' 1111 'Q el 1.111- ' 1 ' 1 .- A '1 1 . 1I'l1 'T '. ' ff 1 ' '1 Ar N111z . 1l'l0 ' , ,. . ' g 3 1 '1 11 ' 11:11 11111" 11-111 'IP ' I U " 1 ' 1 I t . 'A 1 ,1 ' , -' -'1 ,' ' . ' 1. '.. . . g , , 1 . . 1. A 1. , v ' v v ' ra 1 '4 . . 11 , . V . 1 1 It L LA UNIUR 3 'B'Z4E,- B'Z?L'?,nm 4 1 A gf'-xv fi-B PALS aocvrs 6 OUR BERRIES 1456 4 K :mm ma s if Eli-9101? WELLS m TUNE M weave 'F' 'P fs.. Zn5 E' ii M r W--.. 3 1 , . ' ' 'W' ' A '7f W W W W W , TWH' V A Is. V S321 ' E? 5 ,. " uf' "-"W" ' 9 Q A I A-:.,--.1 1 Jn 3 'Q-'K Q . - ' X V' A 1 " - ' Al f I l 4 Q ,m Y . Ei- A A 1 , . , - . 1 g E 1 4,5 A ' . 4 .f 5 a- f 1 X W V . I . W , , F H ' f- ' i " ,l 4 'U' ax V fi ' 4 ' if iw 1 al' l . . - al? 1 'X i Q. I ' Q ,. 1 p' , ,,- ,- - r' , L . ' uf , : Y L .r J I, L I Q," 3 ' i bb I I E I V ' i - A I 5 nl. . V I ' 'Amman V- .---7- - - 3 A M .. Mp W , ww . X' 'f V '. ,t' V rr- . g ,, , . .I , , , , ul Q, 1 Tu' .: E3 , ,.-" - " 2 ' ' f f A-g. , L 3 . 3' L Y 1 ' ' NI in ,J 'J 1' 11 H11 1 ,Wy I 1' fff ,fp-j , l 1 ' -f ' , P ' A 5' W 2. -1 ,J , 'rf f , A f4 l a 1 H' ' 5, 1 h 'N A 1 1 'QQ 1 fi I ' A .5 ' J " 1 H , 1 5 .V " ""' ' A A I A H V - 4 sr I 'F 'V . 7 ' - 1 'V V, U 54 .f A . ' , I ' ' . i fn . , V, A - , f , 3 M if ,Q b Tv: J H Q' , , Q - H , V N .,. , - . ,I , Q M ff, , 1 ff? . .YE ' - Y ' Q 'pr Q 1 - r 1? 1 Q Q Q -3 ' .4 Emgiigkammg QEQW2RZH?6WE4 ZEEE54 ffwmfw bf-mme,-gggwpd QQ-T' 'I E? wmHHM3m ea- af ea-my 4+ een-as 'E' ,IVV V' ' 1,7-55? K - ,J ,- Q- ' N , hi fn. 1 A 41' Il-Ek M- 4 IQ I H5 ff V X nga n M 1 fis -"' Qjff -" edu N - -"' 3 , 5: M ' " J EE EE V W W ' L W 574' K ul J W 51" 'YQ-J A ' 1.3-f il Eff! ew 'Ui 4 f ilE3EZQ5llE5I5lIlEQ 'Ui 'Ui 'Ui 'Ui 'Ui 4351 Z? W' 'SKS' 'REQ 1?-IEP? 1111 X1 1 N 11111n XIIIII 1 XII I11I1 I I! II111 I I119I19r I41II 14 Ii 111 IE1111111111 H1111 1111 II199n II11111 B1111I19111111 Is1I191 131111111 II X 1119 IE11II111I II19I111'1 B1'11I1 loxeph H0111 ' 1x191 I 11 11 Il II1 1 XI 111191191 Ii11111s I II111 C1II11111n I I111I1e1I1 I 1sw1Il 111111119 1 1k C on R1x 111pp1g.,1 1111s 1 Ilo1111hx I1'1nI91 IIC D111 I 1111151 1 rosles XX o1'1h D11111I1119 1 I1 11Ies Duflx B1Il1 P11-1 1111,I11111 I 911I1 I'11191s11n Ge1I1111Ie I 19111 IJ11I9ne Iford XX 111121111 Gayloxd Iv11h1111 haldner Kouneth G'1rdner Ilowd G'1rdne1' 011119 G1"11'ew 111111119 111e9n XX 1I191' Gr1f1'1th Sophomore Class Roll IIIIIIOII1 1111s1X11I1I X nes 1111111111 11 111111 1.1'9 II X 11111111 IIIX s 1911111 111181 111 II1 Ii11,,1r II1xs 1 I11Xm11111I II11111 X JGIII II1111111 Il 119 IIIIII O I II H11I1I ll ll I 1IJ111 II111 1111 X 91119 J 111191 11111 IIKX I 1X 91119 Ix1s1 R1 I1Il1I R111 I IICIXS I1 19 19111111111 Ixokjohn I 11111I1I Ix111s1 I1 P11 X1I9I111I1 K1'9I11II XI'1Ig'1I9l R191 QI lll s I 1I'11II9 I 11ge119 I 'lllf 1111111 I ll ,1 1rx 111111 I 111 XI111 I 9 1hI1911 I G11 I111b911 VI1I4I1111 Nlae X111 111n9x Ruth XI91 ox I xI9 XI ll I1 I1'1n1es XI'1x91 Il111I1 XIGXQI Iohn XI1IIe1 II11I1911 IXI111119 2' X X11 II1111 Il Nestle I IIIII 1,1911 111I 11111 1 I' 1 Ix911I1 I'1111111I FI111111 IN R1111s1 1 Ilow R9sn11k 111 Ii1s1111 11 I111I191 s II11191 IioI1911s1111 11111111 Ii1ss11 S1 I Pl I1 1 11 Km I1111I1 SI111x111111 II111I1 NI9IJIl1L,P1 XI 115.1111 8191111911 X111 III 1 S1 1II11 gs Ixe111111h S11 III 1 11I 811191 9 I11111s SIIII IIPII Ruth T991 XI 11111119 TIIOIII XI111.1191 Tlllllf 1 NIIIIIII 1I Trlpp 11911199 X '111 Hxnmg X is XIGIXIII X IH Xxlllklf II-1111 XX1 -1 SIIIIQ XX I1111I9s9X IeI1111 XX I1111o111h IJ111111I1w XX1II1'1n1s TI19111I1111 XX I1119 1I1911I9 XX o1k111'111 Il11ss9I 1 ldlk 11,1191 S11111111111s I I11191119 A111I111111 up IU' vf - ' in ni ' ' . 1' fl .: + 9- -1 - " "' I + A1 1 II H I I V . . . LI XX'z1l A li mr ' z ' - ' f'2lI'l .'1'1'ly N9 ' 1 "p.:'I1I 1 g .' ' . 1 ' .' .- Klra Ill 1 '- ' 11I1I I' -1 " ' - ' 9 '.9 1 I II:11'11I1 i :111 I I: " "1 z,'I9.' 3111" - I'1-:11'I1 1' 1 1 1' ,' - 'z '.'zI 1 'Ii .I11: ' 1 911 'M II1-I1-11 ' I11i1' I'II11z1111:1' '11-I1 ' ' ' ' ' ol, 1 ' ' 1 -' 1 ','.'0I ' :.' z .' ' ' ' ' f li ' 1 I1Zs1I 1' ' 'I1 C: ' -' 'z ' f'I: 1 "z1I191' Ali" 'lg .ly' 1' 4 I1:1l, I1 'ris 1 " ' ' .' " . " Iv:1 1111'1I I' 1 'f 1 1 ' . .' - 1 .X111a .Iz -1:1-1' I.1111i.'- R111 11' A, I.z.' ' 11- C' -' 1 I, 1 has NA k I"I1 '11 'z111I1 ' ' , 1 .' M11 'gill' 1 VLIII . 1 - . 1 - .- 111" .I Ig ' .' -- ' 1 A 11 1 1 Ia ' ' 'z .' 11' .' ' f ' . ' 'I".z Tzu '1 '1-1' " ' .1-'1'- .' , FI: ' , 'lurk I1 'js 'lil .' ' 1 fi '1 .' ' J11' 'C fly I ' 2' 1 ' ' ' ' - .' 'z ., 1. ' 1 '1 I 1 ' '1 ' I -kl I"11y ' ' .'I9,' . 1 ' 1 ' , Q 1 V W - : - p . I ll . I . M11 "1 1 I95' 'I'I1:1z1.' .1 ' 111- . 2 " " ' , , lv' . '53 ' .' ,' 'I , 11 1 A 2 ' 'A ' ' 1 ' IK M V 2 .I 1. ' z .2 11111 . ' '- ' PI M , ' 1 ' .' 1'I1z11'I111111 I,z :on ' 1' '. j ' I T. ' -' 3' 'l ' 5 .I ' .1 'I111' lfllli! '1.'S2ll' gy, . z I , . z.' 19 A " 'z " - ' ' fa , ' Ku 1, . - ' -I19 . 'z Ili,- ' 1' ' ' 1' Sz '1 " 7 , , 1 , 1 - , , 1. . Q 4 . - . D 1 , 1 1 ..' . 2 'S ' X ' ' A E' I J-C 1 A. A C .. . 1 .., I ' . 1 . . ' " I . . ' ' AI: '-'1 ', .' ,, 'A , ' ' g - .' - . 1 im , M X ...V M 1 f I Q 1 :-Liz' mt J il af! - M 94 . .far .4.1?-IBM 1' ' gi- - ' 1' -my-4, V af, ,, 1 1 13" -9 Wt: gff'lE.'IH'I'Z3i?'ES'51"".E3ZZr'ZQBEf3"EZ2Z'iPEI3i32XiE'Eii '-24 NEVA LUMM Y L Fffifggfhgi' Q Sy? 3 SIE E512 42 i'2?"'X'a'.'f.'i2il+3 Q ha by 5? 1. 1 X-l.'h4 ' I ,. . N, f t ' .. i i 4 55 i i 545 Ei ' ,. . ,xy gg an . f 59 ' Eg Q, W ' - f .,.fA. GE , M 4 f. i. as V4 - - ' X - : 2 N 4646 EEEMKQ 'f3'X +B!E?r 5- QQIEH ?13fKf6xnQ bqxmggyffd VN? u 33354254252 49 Ma- 2-3-145+ sv +4 ie:-I-Ea 4 it 1 55 AA, N4 S gg: A J Eg I .. vw W, Q2 In 5:21 E4 S? E? wr' 'ww W 'vu '- - nv, " wr' HP M Q' 11? . Bi - - y H IZ 2 1 :5 : Q-'z zz x it 14.1 T fl93vt3'- 'ffl 1 an 1-ll?" 4 bkifs-'xx n.. ..-. .fa ,., v -v-4 --4 1-1- ...Q-an N41 -ag. vs-' . .6- Q-1-.-Y. A 18 I'Rl'SHN -VNC 1311 'Ui 'Ui 'Ui 'Ui JK lui 'll' 'Ui 512513151 -ff i4':'51E1 'N?- k t- 13151215 X 1111 XX 111111 -XIIVX 10111 1111111110 Bl111111 11 11111111 11111105 1310111 I 1 1111'0s 1111111111 1 1111 1 llllP1 1 1n111 1 C'1.1I119'lll 1119 1 ll s X 1 11111 1 11101111111 1 1111 111111111111 C0011 1 1 119 F111 ll 111111 I1111Il1ng01 111 I '111111 1111115 F'111l10 XI11111110111'1h1111 111 1101011 H11 111 111 XX 11111110 X11111le0ly I111111 X11t1111s011 111111111111 111111 111 I11111s 120 11 111 Pl 111 111111'1 1111-.1 111110 1 1 C lll 511111181 f0lXll1 XX 1 N111 C opeland 1 IXIS C1 1111 1 2111g0 1111s JIP A111111 f1111l0s 111115 flllll 11 111161 flll S I 1111 I1111111h1 '1111 1111 1 111 IS UOD11110 111 1 W1 Freshmen Class Roll GIRIS 111111 J11l111s 1 10118 1 111s 1 110 11111111 1 1 111111 ll l ls 118 If III 111 X l 1 111198 X111 1 X111 1110 1 1s X111 11,1 Xl 11s X I1 Xl0111 1 X 11 X01 1 11111111 Il 11111 BOYS 111 111s 1 11101 1611 111 1 111 111 111 X X11N0I 1 1111-.01 I 1011 1111 11111111 P1111 ll 1 11111 011 111111 H1111 1 I11 X111 11111111 lXPl11lf1ll 110111 bl I111s1 1 X11 1111 11 I111nI1111111s111' 'N 1115 XI111111 ll 5111 S 1 IIX S1111 N1 51 91 1 'Ill 151 T11 11,11 1 111 1 T111111 X X I s X XX1s11 111 XX11 01 0 ll XI110 1 X 1 1 X111 1 1 U1 11111 111 s1'11 I X11 1 111111111 11 I11s11 111118 flPNl I 1 111111s Ill S 1 'I' 1 111181 I'11111pI11 1 1111 T1 J X 110 XxfSt 1 1 11 XXO X 111115 XX01111 11111 XX IIS 1 mqmmmfm 111 mmmm 1:1214 W I' ' B ' Y B J . . ' 1 111? ' XI:11'y . ll" '11 I-I ' .'0ll Maury 11:1 31- " z 1 '1 , 1' A111 . 113 K111l11'YIl1'2 1l1l1'I'S " " ', ' ' 11211111 '..'1ll' l1lZ11l1'Il0 2111111 M S111'1 11 ' :111 X111 '1' ' l1ll1'1lj' .Xlz 1' 11.'1 . . "'z ' .' ' 1' lint 1" - I'i1I I'I1I11-l .' 1111111 40' 1' '1 1 ' I.111'1'z1i1111 I.z11' 11111 I.:1111':1 1 '1111 W 'I'11-1 z ': '1111 All 1 I.','1111' I':111Ii110 SIIIZIV1 'I '1 . ' 1 1':11'11ly110 I.: '.'1lll 111111 .' i111 I.:1X'11' 'z 'l.'1111 ldstl -1' l,111'i1'li 1111111111 ,' l11'l' 'lf' '1 1 ' ' 1'1-1-il 1 llll I"l111'0111'11 '1111 NI:11l11ly11 " 1111 Xlil 1'-11 . Ialys S:11'a111 'l'111'I1111' A A - ' ' 1111I1Ii1- M1111 11i11Is X1:1yg"- T111111 11i11s , I1 1 1111 I"': - .' 1 1i111- IC' Ili 12111 ' ' 4 " ' - 1101111 l' l' 111111111 X'11s1 A A111 "- 70:11 1111113 1 1 'sll I':111Ii111- X'111.' 1 1.iIli1- I". ' 11' 31:1 ' 1 11-1'i11- , z.'.'1111 X'1-11111 XX'11i11111'11 1 1 . ' ' ' 11111111110 .I111'f1'11 l"1'I'l11-' X'1'i2l11 - . : ' "1 1 11111, . '111' 111-S1110 "lr Il T NI: '1'l1 H1111 .vf'1ll I1111'111 ,' ' 1111 A X111 '1-11 'zzxsv 1'11111'I11111- I': 11111 311111 i11 XX'i1I111'11 .IA lnlly II111'1'1'111'1I ' 11 ' I I"1-1'1'iI1 11: 111111 . . .l1l1'1'lX' 1.1934 dk O U1 A W ' ',1 , .1111 " .'115l' I'z111l . ll -1' i . 1 .' 111111 " 11-11 Virgil .111111- 111-' 1 ' 2 '10s .XII 1' 11'1'11 I'Ii11 I"1'11111-is AI1'11':11'1: 1111 'IH X'111' 1lle11' .Izuy 1"1'1 z1-1' X11 '1111 .'11 1111 b , 110 ' XX'il '1111 191111111 lil!-' 1011 111 1,' 1 ' .1'1I P11 111 'I1101' XIII' '1 D' ' Ill11'1' M 'I 'Z ' ill H11.'111'f1l'il1'1'y 11: '. '01'1 ' - Iclll' ' 'tis I"1':111I1 111111111 IGI s1'1 '11 I'- ' 2' , .'z ' " . .1 1 .' h' Sill i1-k 1 ' 5 ' 1'I11i1' 1' ss. I+'1'z '11 ' 'I' '1 'z 1i1'I1 1111-111'i1'I1 'i1'k 1.1111is 1111011 . 1. ' ' 'sl' 'I'11, iz '1 1111- ns XX'iI 12111 Ii I ' .'1lll T' H'1"11 CWDW mn Jm umm 111- ' 11112 1111 -' 191 11111211111 1'1 11111- IJ11yI1- Y'11w l"1'1-1I01'i1'I1 I 11111 111' ' -'ng 111 1' ' 'tis . 11 ' XX'j1 ' '11'z1 ln: 1: ' j 'X ' ' ' .11-' 'x' ' I: 11g 1 1'liI'11111 ' 1 .' '11 11' 1111 '1'z11' ' 11111' ' ' .1 111 '111111 1.11110 A11 ' 1- I':1 11 "111: l'1lll'l .11 111x 11111' 'Q -,-on T " If ' ' I 1 'U ' . " BI1"1'ilI XX'l1i1111a111 311111111 NllII'I'i1X' 11 4 1 .V 1- 4 . 4 . E 23 2 5 5 2 fikmisiniffwa f3 9- 4-Eli-Br' E- iii?- bwn X Wwdafgpafd VW H5959 E'- HEI 9 1 aligner no fr -E539 4+ 4+ eel-5-asf iwfeaa - ' "' ' "' 'Z' .1 , 1 4 A , 4562 Es dl F wr' X X f! M -Q- V. W W9 Q' in 4-BE-4 5524 4:2454 5?-4 54 445554 5? 9"3EIE"? '45 4344? '49 '45 -tiffa- Ilxslght NIIIIPI NPIIIQ Stetllk Ruth I4 lellngh Illl Nlfllthl scott I'll1lllle behols'-l Tolll Ilolloxlell Nlabel Rows lfeolge Fnlersoll I IOIPIIIQ I4 1116114 Il lelnll Slltpllell XX Illlrllll NI'llZ6 FIIQIIII l Ifll llllel 923 Ins Nll lnes I IIINPISIIW 1 I4 ll l Xl 5IlI4 IIIXIIS IPNIIIIII., llk s Hosp 4 ol l Xlls .I lllles Tell Ill ll ollllllg., PFIIICID ll s Otllle III XNGSUJI Il I Illllll Iles NIOIIICS Ion l rl Nl 14118011 ll l x l I low l XX excl Iowa N e ll li lp Is on or NI ldlson on Ol NI IdlSOIl on UI NI ldlson OVI I4 OII N1 ldlSOIl low I4 01 l NIAIIISUII ou OI l NI ICIISUII ovl 44-B 545 92- . . . I I 1. . . I . , I . , I A I 5. ml Q. ? ""' ' T' -1- ' fl - ... , I , . . .- - ... . s . , I , :ST 244 ef 4- .. - 4 - - N72-4 .-I - .. ,..4l..,,, - 4, A '. -4... -- ' : . , A-4: ,ls -' A. M .M .1 . --A I -.. .-.-Ali -...N , A.: -1 . 1 -,. ,, . . . M I N . l I N- -l 1 , -l . ,,, .5 . L- " -, 4 -, 4 4 1 .- - Q As ,- V , " 'A ' "' nl- "' s . . A- . . .' ... - M 1 N H. I - . 4. I -' ' 3, 4 .. - , .f --I-+ 'I I f - - .-. , .. 4' 1 , , 4' ,. f - " . 4 5: - 4' . ' - ,.., .. . . ' , 4. , 4 f- 'Is 4 . , . f vw E.. U- ,-I L., . A i A l -1, ll Q .1 4 V, 1 --I A Q'. -s .1 .'-1 ' 4 1 ' : - . . ,.,. .. . -I.. , 5. ,, ,i I , H I U , I . . D., A ,n . -. 1 V . A . n - ,4 4 ' - , . - .. . Y, .:.- '. - . , A .:. - , -f V' Yi . . vw " -J 7.-7 - ..: Af-s - I, 1 7 - I . . , Vi :'-4 gr: 5 4'5',.g.4--4 , T I 5 . N -4- 5 ig: ,:': .. -.:,..-f,- ": ,.1.- -. . ':,., -4 . .. I .,, -,- ..- 5,,'1,, r: , 4- . -, . , -- - 1 .4., ' r . .- ..,.. ... . ... -- ..'.... . . l - A -. . ... ,,, . -., A3 4 -A - - : - 4 -,-4 .' '. . . . : -V Z . .-,.: A - " -':4 ..f , '-- 4' - . . ,, - . - - -- rw I -, .Fw .-U - 1... .BTN I ,. '... . - , V' ,,.... . A ,, ... .V . , I ,- A , . ..: . :r 2' L- 4. c L. - , . - .5 4- .T .. ... .. -,.. N A .I , f--- . . .. A: I., 'r' , " J - 'f 44- :-.- 4: --E. 4- I -12. 1 lm' -af-A .. .. . -s . - -. . . .., . - .4 V 4- - V - .f- rw : f: --AV - ff 4 - .An vg,-, 5 ,, 'Y . , v . . ,F-", 1.1 A . ,,, . '. , 'T ...wg 4 ' : X,..q M .1 - .-. 4 - . , , I , .- ... S, 5 Q' ... nm l N .. , ' .35 .1 3 ,. '. . , "' all .. 4 -: -' -- - . I . :P 1. ... N --A - . A ... V , I 5 3 -, 1 4- Nl- : . 3 . "' 4' - 1 1: '- - 1 '- -. -1 -1 :. 4 , ': , .. ' Av, -. -I ., . .. 4 -. - ... 41 .Q 1: 'QE .l. 1 1 ., Ou! ' II: I1 . I ,'I'21"fI'3V3 .V?'TV'l1" .' V 7 , ""-'Zl3'-4-r4- fm ' ' 1' -r -rf:-4-1-A7 --T u 4 o-A -A WA. n...F9 'dv '1 '-4'-l ' Af' A f 4 1 A A A A 1 A 4 --4 4 - .. ... , ,,. ..-F-cv.. ... ,.. O -fflg, -" :,::,,.:- ff-45" :: A f,4g-'T -"' V ' .4,: A42 :Z "T:'1:'- 4- '- -f '-I-I--I-1 '- f 1 ' '.:.1,.:r'....: ' .-- -. -- -1 -. -- . .... , '-l. :I . I I "4 """', - ."': . ...I,.,' ff A If ' , 5:--.N ,: ::, 1-' " Q A1 l "" -..sh-A. "N,-.'-' "" - -a-C - . ' .,..' v .-' - 4- -4 -- A,..----4-,... - -- H- .L A-M --- -....,, - .. -,, ,... .....,..,. -. .-..,. 4, 2 I , -'. Y- . I fc . ,:---'- :. , - I - ,, .. .. . .1 g :- ,,:.' ' ,f ,- 4 -4- ...I . . -A --. -4 S ' 7.54, ,, ' A-I , 3- ,..-lg - 5 :.-M, .. ..- - ,- - ' :.. 4- ' - ..., -.. 1 4 4 g , v , 3 .- - .... - A3 .. , ,- .. ., , f- 4. ' .I I 5 if -' -J:.. ::: .zf S--2 .:.:."""'- .- T ... 4 , 4 - .-.- ,,,' .. -- .. mr, . ::'T"""5J 5 I -1:4 '-4 -- F I: ..,..,-l.-. l....-4.-,.. ... if ' S .QQ A" 75 4 f ..,.1..I.3 1 ,.: "' , 3 44 I I . . . . I . . . "" f - if 2- 22 ' ::::::::::: : FJ I I, I 'B U - nl . . , '5' H5 4?-454 524 4533 ff' 5? E-4543 4-B 545554 45 554 49 E4 4 52? 549 255959 Innes I Qlltdf.. I4 dlth NOOIYIII l Sill Innes Iillloll Bl'll 4 he Stewfllt I lnles VI elpton XI ll Jorle Sllllflgellhllsll XX llll llll VIUIPS NI nth l XX ells John I4 lellnghalll lreslentll R01 Il I dlvllcl Tucker H0118 I lmpe Nlfnl Nlelrllllels De'ln spaldlng Hllold Dil.: I nllly Hfllt Llaude I IIIIIS Agnes I If gel fhltl Iiloxl I 011156 Nloslf x XIWKILP hleen lllllord Steldlex I lllll ltl XX IIIQII Ilentllllgel I'Ilolll IS VI llll lllls Slll Iohnson Ilohelt Johnson Ilelell flesslxell Iosepll Nlolfett I ell hllhlldtlllh l llll ls Ix I Il Illlltoll Ruth lllllf r Iiox XI llmell XIHI Iielkel s hcl Slll Q Xllllllell XX PISIIIII4 IIIII l tl 139111041 lt FPIKIIIIIL, ll Ill Ilollle 1911 I4 IK tl Tl Ilolllc I'ellIllll,. Iimllles Polltefhnll Qlhool I' llsons I ol eye Ioxvl St lie I Illlf mln College ol the Slcled H IIP I PISI Ioxl l St lte I IIIXPISIIX Felephonf fo Home Home Dell lsell Horne XI PIII nl Qtatc Ill Il Col I IX Ulkllll., lovll XX eslennl XIEHIPTII PIGIIIII Xlls Rex Wllcox low l ll eslf I ill Xxllll IIIIS Sl OIIIIII., hoods ge llll n I0 e Plrsons College I l Nt tl I ol l l lrhl low l Stlle I nlwersltl s l Ilollll Home 's Il DOI-.IIDIIGII ln l uh III lol e I4 OII NI IIIISOII ovl llll Q llIl9S Ioxl Niolltlose Ion l lil llllllse low l I4oll Nl'ldlson Iolul e ln Io st ll Inu l ' olll Illlllols Iam l l l Io 0lIlS l l w l I lll owl Folt Nlldlson Ion I4ort Nl UIISOII lm lll Illnll -I N IIIIKNP xl I4 orl NI ldlsoll on IIIIEN Io N1 lt NI ICIISOII l I'le'lsant lox ll lg., Illlnl s l l Ion l I'le IS lIlI Io I4 ort NI HIISOII Ion 'S U hle Ile l Io 48 f Im WI flu Io I4 OII NI NIISOII on I4 ort NI ldlsoll ow I4 ol! NI ldlSOIl I5 rl NI lrllsl Il l l oll Ir X Io ll s It 44-BI E45 4555? AEIE4? +9-sl-EIEIE4? -4? -454-4,339 49- aw 4 IEE445-il-2-:Pal-E544 IK 533' 5 921 954 's QB 52-4 YE! 25152-4 9 524324 4959 59? 999' 524 EP' 49 35? 53 '55-1 HEI 9 -4? -G? S ule l UIOIIIN SIPIHDIIIS V Isl 1 Helm ll Kllm er lc 17101111 xc latt F11 uw Kin X 01111 H'1iSt I- me rson Biggs Pl tux . I 1 1 utn B10 x lhomls Dum Xiao B9llf7lI15:',EI Fdnl Head S1111 l css BUIWYII .Iudx Nettle Ilevk rhnn Iohn Bock 119 Ixos Ifmthx FOOV Klllllll Slhlilll Iulm I s Nell I kms felt u R IN mund I' lllllxh0HStl A ues Iaeth I 135 lIlxflIlSW1 Xlmldl Hum htons Ilcmlhx I '. Ruth lxlme X nun Nlwnshe nm ngnet IOIIISP X 111111 Cul Rlfllclld 5tlllffPl N 101111 H111111 l H 1 .Pr hemge Halpel Nhldlui NIIIIDIIX Ros Xml Nldljllllil Nh! 411101. I llll VI uslmll lin NILQZOIIIPYPI 1 e Xdolph ODDIIIIKIINOI llfll H9114 llllld Kle- II 1116-c ne Vflt I llfollv fl1lllKS Rohkn fVnV lee ll mime PY Hr P IHPX 42ig'9- 49- II l IIINQTSIIW s Ink F111 'mx Futon XIXIPIIC mn Qtlte Hml. Xtllll 1t ' P lf 1 IH 11 tol age Xlllbmse ollege Home 924 H 8151111 l une-ls VN ebst 1 Lnowes lmm O11 Retmeu m fell K I 111 'VI 111141111 C 'ls 1 nthfxge iollege I n1nb'1rd folleme- en Ffwtoly know College lleuw s fllfhfuxfll I-I u 1 1911111112-, 1 ulu Fe H111 lp., Ie uhm 55 x1St1tf Cole enkus 1211! liusmess lolle 9 116111011 t mhle ll 111 Past C1 141111 9 l uke S Hosp Nmses Tlalllllmg Qchoo Imm1St1tn C019 0 Hcme Pnl. College XOIIIIXXPSIQIII IIIIXPTSIIV Shexttel Pen Co Nt lie Te ll hers Colle QP NOITIIWGSIEIII IIIIXPISIYS Post G1 1du'1to Pen If IKYOXX Home Pen Factols Telephone to Inu 1 VS eslfls Pen P'lft0IX Il I nc Pen Fflvtou lfxlfhlllg Nh. H'110ldNnNdc1 Home Pen P utnrx I es I1 umm, smhr TGIIIIIIUI Home Iuxx 1 XX Gslex Ill 49- 9- 45- 4?-4 N If lemngton KS Pens1lton Illdl Port Nlddwon Fort Nladlson XX eur Iovm Port Nhndxson Port NI'ldlSOIl K V1l1i0rn1a lou ma Iowa Iovs 1 Iowa Iowa IJ uenport low L 'Nlurltlose low L I X 1 Imx 1 I 01118 0 bmi Nlidx'-Von POII NIHCUSOII If mt XTPICII'-V011 2 halcsbluf, Ill If 01 I Nl'ldl90ll 1 IIPSIJIIIL T1 uelmg If mt N1 11118011 B1 ush College- Pcrt NIddlS0ll XII'-VSOIIII XX PX er Ioxxl xc 4 I X If ml Nladxson I Ol! N1 ldlS0ll F mt N1 idlS0ll 1401! NI'ldlQOI1 P mt xIddlS0ll 111114 Ioxx '1 Flu Ion Xmek Imkl Imvx lou 1 on 0 XX OSX OX! Ion 1 OVW OV OW OW Fmt Nl'NllSOIl lou K Il'-V18 Cltx NIU 14 w mston Ill I-mt NI'ldlS0ll Ion c ll xllq Io Ivlnston Ill F011 VI'3dlS0ll Fmt xI'ld1iOI1 FOII Nl'ldlSOIl I mt NI ld1'w0Il Fmt Nlidxqon Ion Ion Ioxx lou ou Xlt Ple isant lou a P mt I+ our If 011 Pxlot P OIT If 011 Fmt I hlr 1,950 Ill XX ex ex Iovw A NI 11114011 lou NI ldlS0l1 Ion N1 11115011 Ion 1110! e Ion 1 XI'ldlQOIl Toss NI idlson Ioxx VI'ldlS0ll Tow Fox! Nlidmon Ioufn N P14 want Iona PBIEVH4 if-Ex 613 44? E-'E if: 49 F525 52 3 In ,..' -- V-.- V-V V A V V V-.V V VV V. V...-.. V- V-.V ...V V - V-. V V .V V... V..... ..-V-. ... - HJ45 .5'C.,:- : m- .V VF.. ,Vg V.V.- ..V -A V' -Vg f. ,g. .:.- .,..-... .-VW: .,H-.N -,D,, ,N V..-- , ,A JV.. ..,,.- V V,,..,,C...V-- V.. ,WN 2 . V... VV-1 V. AV. V.. - , .mf Ml. V. .. .., , A ... ..... I- V. - H.. V- L V.. - I V '..-V """"' 'V V 1 '- "-' ' A VL -5 .V.V - ' , - ' . .'1 -f' -"1 -1 - "' P-' f-. "' V r-- ' . A . an ...4 0-"' .V " "' i' '-' ' V V- "' ' 'V-4. . ' V... V '. ' ' "' . '-1 "' "' V.. .VV V ' V .. ,,, .V ,., , , i , " Q- -A V-. V. A' . I V-. ,. h V - : .--M -.V V, :, .V-9 .--V V. V LV.-. .V -VV V , .. . - ar Q 'V :--V f. ,V f. - A - V- -. ...V V- V: A 4 -A - V VV. 'V V V V. V. . ,VJ .. -V . ,, V V. : Vg- 'xml V 5 ,. V ,VA-A V ,A A It :I , .- - V V A . . V . -V V , - V.. V Q ,,, A V 'V E. , u "' V.. r Q h , V. , l BTV. V4 - , CD ,FD .. -V . ""' ' "1 ' 15 - ... , Vfg, , -:V-1 -V -I .,' , Y' 75.3. V :Vi . ,1 V , ... ,A A V . 7 V.. ,,, .,. f VV: -QF V . . -f ' ' V.. ' :"'- . 3: - 1 -- V : ' T"-V-V -.VA ' V-V W - .e V ,TL A NV. V V V73 V -T., V1 . . : V.., ,, n -- -f ...VV ', . : - ,V MV, : 1 , 7, . M :g V.: ,U A V - V ,, .A 2. 5 , V V ' -. - Q: Q. A 5 1 - -' - .- -Q f. V - V ' . ..V . - .V V . ,Q . ,, T- -A vw fp - ... -, x w ... : -I ..V ,- V : 'V .4 V . . ' V.: V 'fm' . . . . VW V V . V.. V Y V V V V . w -V.. ',... '-4 . V ......V,V ,,.,. V - Z V VV . 4 1 V .f '21 "1'Tf . V. V.. Vv. -5- T JJ . ,V K 5 V- .-, fn, ,V V.. '- Vw., mV-u..':.: "V: 4-f " me ,,, z ,L 4 --"" .-V. V " ' - ' , 2 "..V..,V N: I ,,, 1 ' -,H V '. ,.. Vw " -16 ' . '-'- ' "' ' , -36 A-nrmw ..." . . '- V -5 V """' ' V' . V A F- 4. . A V -A 'e -. - -V -V -1 " f. ' . - .2 1 , -- V- 2: . -V V .. V V . ' V ' . ,,: --1 -- . - " ' -, ..,V.. ' V A, . - . . . ., V V, V. V. ,.V,-V .. V. . N V .. , , , ., V Y j - S- V- ' VAf-- V- V, J. . . .-V , - 1 ,,,., , , Fi ' - ... W ' .V V A A' Y Z '. - 1, .1 , :: ' A- . , NV . A - ,- -, V - V 4 ' 1 y-A . . . V . YW . .4 A-. -4. V . , ...V 2 4 - - -4-4 ., V.: VJ 5 - V-+R: , V- ' 3 1 V.. 1 V 5- -V .V 'b A ' A V ' -- IQ .. ' '.-"FJ H ' A - : X84 . - ' T ,-. V. , . ff. ' f 1, A4 'V V V . - :: A' 1: " ' 2 . - '-' 3 i . - ' :. Y 'V F 3, 4 2 -- .- VV ' ' P' . 3.4 V '4 . ' V A IVA ,X O . . u a '-' V 1 V... f 'N r 1 A4 5' kv! ' V V V-. . V V V-. , ,V ',- Va A - A 1 4 A A Ja A 1 1V.-16 ALJ A If V V Aaff .Sv A 4 'I , . V 1 , 432: . , , , , 'Tj r V-9. 4 ' ,.. V-4 ,.,, . A- I: ,v ,.. - 4 A ' , ...V - .. ,,, ..,. 1 .f . , V ...-V....A-,....-- V . ,' , -:.,, l , ,Vf V .RV V V.. , . 7 V 4, , . x -A ,. - V. ' ' , V .FV V , V,: '. V, X-. V.: . - V - 0.4 I, VII, VV VA V V V V VwV VV - V A' V ' V V V V V,.V ' V V V gg- V 'x - 'V V V, V . V V V A .-- V V - - - V - fi - A V.. , , W V.. A A V- V.. V- I V.. V.. V.. f-- V. V.. V. V. V. A, V. V. - Y . , ,, M M , h .D . ,,. ,. F. ' ,,,, f, V. . . . V.. ' -. 'V " . -.' C 1 ' .' 2.2 , ' . ,V V V V VV V V V V V V .V V .1 ,VV V V V V.V V: V V - V - 4 . V V .V' - r" 0.4 -. 1' . L . . . . . 4 . , . il. . ,Z .-A: V . :V , V2 V .n. . f .' V- . A V-1 ... V- V-V-. .V ', - - f 1 : - . : - - Q . . . . . . ,,, . , ., H -I .. . . N... N! V-4 5 "' ..-.V-...VE V-4 V- .V V.. .I U .J .xl . ' I . r-V . "' ' 'VL 4- rv .'. ' eg i ' :su mm: nouns: 2: 2 ::::'.:'-:-- zz 2 ps 24- -- V-5 2.5 V FB ' 1 .A A, . Ax v 4 4 . A N J Ai . 4 i . x 4 Q Ax . if N h A- . I N x . 'A' A A -' - V' . . ' w .' ' '. ' . GBE-' 324 EK E4 E454 PB 5-392 4 'Big' 4 22-9 54 EV 9 55:4 54 E4 if Sf .VL m 2 ik Y, M Q fi JV, A E315 'Y' fr 'fe Q V11 'V QC 'T' Qi? Vw T db 5155.9 tilt tl: till til: YY Ill: ll! W Y lla 5'-SEIE-H 4? 'fi Beulah Schaffer Inev Parham Theodore Ne11ell Grant Rasmussen Vlarjorle Qtemple lella Qells Otto Sollars Ch rles Scott Beulah Tr1pp Frances Strom Lloyd Vin Vhnkle Nlark Storms Ruth l uec kel H11 r1son l'll1s -4? -4 -6 Xh?Z'E'-E'WErZa?' iE3 lorsepms Nlotol I st I 1 It 1 Io11'1 qtlte l111111s111 Home College XIIISGS T11111111 'school Home 1011.1 Qt'1tel1111mrs1t1 Drake Ste11oL1'1pl1er 1lo1 s Q lfl HUSIIIPSS lollr as l n I 1fto11 Qehool of 111nos NI 11118011 Io11 1 1111115011 Io11'1 lo11'1 C ltV Iowa l mt Nl 1d1s011 lo11 1 lt xgo Keokuk 10111 P011 NI'ldlS011 lo11'1 lo11 1 CIIV Io11'1 Des NIOIIIQS Iowa 11 1 hmaton D C l o1t 1111118011 Io v I on! NI 11115011 Iow1 011 1111115011 1011 I old111n Colo Alumni Banquet The annual Alumn1 banquet was held December 30 1924 It proved to be one of the most successful soual events of the year A dellclous f11e course 611111161 was served after WhlCh a most pleasant toast program was engoyed by a large representatmn of the Almum and the1r guests the class of 1925 Mr Joseph R Fra1ley acted as toastmaster and welcomed the class of 1920 to the assoc1at1on V1rg1n1a R1sser responded to the address of weltome These were followed by toasts from representatlves of the dlfferent clases and the school board At the conclus1on of th program the evenmg was glven over to dancmg The entlre evenmg proved a very enJoyable one to all present and the t1es of f11endsh1p among the Alumn1 proved an 1n v1t1ng feature to the class of 1925 Quia, , An in 'iii EHEEIE? 'Ef9'6f3E'li'+? EG? ff? 54135-'42-r.4PE 'QE-IEBE15 iv? itil-ESQ? ml: e V w 3,2 in 25 .1 1 an ye 4- . P IC. ' ' .' . ' 'urs Fort . 1 . 'z ' Q, . . Po: l'z l 11110 Fort, .1 . .' , '. W . ' ' . f en'-f K Illl. ' K J' Q . H ' L . 1 14- , ', ' . . 7' 'z s ' j , . I, AB ' '. Kay lluttc-ry , t: 'on -' ' . z , 1 :1 Q - L L K- '.' iq.. 1 , ,- , ,W . A . 'l. Y I A' '5 - :P .Ti 1 F . - v .u w Hazel 11h1ttlesey T9HI'hll'1Qf Pleuszznt Grove, Iowa ' - '.- 41 't K A ' H. 1 ,' s , 13, J, -Q--M -,N ' 1 -.L . w . , . -L -. - , f , -' . QL Y 1, .1 . . 0 . ak' . . . . t L t . . - Q - - it A ' ' K I A Q : .L ' 41 A 11 2 1 gk o . .w:.xt.,6a' AL In In 1 U nb V 'Q mf' Ll.. ' Q." 5 "4-., -' . f"'Yf , as -11: J, 67.39, J, A fa 9 ff all -.L if fix Jug! 'vvYT-x-Ciir-gfx nrwk-L-J' 'ff evo lYQgz. ,,,m 1 Miz? ff W W 'WJ Q ,J D 'AML f MIAM- 'Y'fv" v'rv D 1 vw v- vfvvvw fqvfrfvqqryv vvvvfrvvvy 11 vw 9 W N H553 wg gre. ITB v Q 4 A 'xfmw f ff M milf" Qi ,L.hLL4 'MLLM ...LLL Lhlihb .Lunh LLALAA ..,...L...L r 'AV 1f?'y ww BQIAHHA I 310157 Q Q! avvggi? M .P'H?5""J 1 LL 1 l L L14 L hh. ALL LMLL ' L 2?-KX6 ,qvyw w f.fv-:'wF.? ALMA 1 X N P' ix SN 'rl yx KgsRyx4,,4 Aff EW TK fe' A. lad, , Lifiifi, A EK rx iw, rg?-X A: A Vg X ,-7 " , E rf X' '7' Y xx TY 15' 'u JJ 'Q PEER' XX, f"' K N ' -Q 7 1 fm 1 X , .. ff -. , X . ,X f ., x X f,-X off ' :ff - ff x ff. " 'X Rf ' - ' Y Q A - ,Vjpgkl ,ZA fv L A , , ,X , X . 2 , X, 17 I EQ ,1 Lv!! -, WN 2 I. J ffl f , f-4, sf, LE'f-'N Mm fu I XJNTX -' ,,f'15+, X 'D 'sf!i1HA .. .,.....:Q., f- M. - A f J x 'M f - ,ni f 4..w,-Lf-Q T f w r" XM' fx' 11-7 " -' ,,.,,,v.., 'L rf- .,:1i2,f WX" , , ...,,3, ,,:'.',f, J" J' Q' ' Ni! FI"'Tfsff'ff'ffWf' if V .iff 7 1 f Y Y! 1 Y- 1, Y A , ' QHYLY, .f'YfTfZfYfYT'f, Vi?T.'i"T"'7TTTt?7T7T'7"' 'Q A " A ch, '. K " ' f, A . 4 - V . ' C ' X ' .1 -5 -rf Q ' - N" X ' 5 ' ' J X ' Q" - if ,f 1 Q . I I 1 ,Cf - W . . ' - , 1 L - Y -- l' "'i-6.. ii E f fri- QQ Us ' 4 V. 'X W1 H . , - . ,-f ', A ff L" EA . , , A M rn, limi K ,l ,N , X 1. -, H ., , 1 1 ,.4 ' pgxgx.-:gg,,.4 ..L.L.L .g.g.L.A1.gg.22.L,g.,....4.,..L.AAL,gggg1,LQL.LgLJLLg.g-g.1.1.'.,.-141ggg1gL1g.L-1- L.gQii' ' V 1 T' ,, ' TI ii, f ww if "N fl 59 li H 1 V ,iz 5, X L ,-3 F ,L Q1 273 I 3 "I if - . 5 :J .": P "-. ' gn, 'g ff- '7' ll ET, f' A ,f FW' ' E Ci A f- ,. ' v- W1 l " FJ, 1' J - ,E , , - fl Q ,y X -. F f' 'xii' ' -f F 5 ' Tx 2 4 4 ,"" 'Z . V! ur X 2 , ' I. in V, V- T.. is fl. M , A' I YQ, -1 ' 1' , 'tj Ei m. 1 A A t . ig '- :Y , , "1 " TI .'L 9 9: Eff f? if 'M . D xi ,f . - ' ,J Q , r if 1 , , if - -x E ,. mf.. .M , .L.!.Y' 7.12. ' W" .. , vi' .. . 'f"".- ' ,"'H"""""f""r""'-"wr - " A ,,4., rg . ,. T' , QQ X. ., f - - Q9 J , -5 ,J R, ,. , . , . ,L . . L,-A . - 4 ,. f, . , 11' W 1 - ' '- f .X , 0,245 .. ' K f0.. 5 . V - I ' Xu x K x A . ., t ... . f, g , CP . 1 . 1 , - , 1 4 ff . , , if . , , , 5 ' ' L - A - 15" 54 ' ' 7 A . E Fi'-' -.. 3-Dlx. " "1LL4-' ' "' Y ' 'LLL' f A ' 'L' "X" 7111112 f ' f ..:xJYf' " ' "L1Lg.L1Lg.L.253Q,Q"'-"" "IQ f --4 1: A f . - gf F4 .. Q I1 0 -'H' x sri lv. , -ft A , P 1 K ' -r: U x , S f !V"- -:m x f '! ,r-I A '. H , 11' X -I 'ff ' 1-1 ' -1 " - x ' '--1 :V w . Fig: k, V. , , f vl:: .,ZYTfTfY?.. .1J"".. J.,Tftfvrtrrrvtfrtivrttrtttfrfffrrzfrttxttttftftrtvf't:Hi Yi ' ' ' if ,, V H ,ff 3. ., " - -r , ' ,, Y ' 'f , .f 'Q' TT ' . X 3 .r ' A Q. yy Li Ft, ' f I ' R , , ,, , l s - 'r 'A 3 1 f' f , ' ' '. 1' X ' ' 1 . 1, wig! ,H 'ff', , X - - A '-13 . , , Y' JJ, . . ww A ' - ' . . -1' Q 1- ' ' 1 liw ..-. Jw W4 fi' Y" XA, 9' . un ff' - V i K V 1 , ' 1' l V ' X '1. ' H1 T N .' .' ' - f ig?" ' ' .1 1 Q fi 1, 4 'ff'- U I V w ' ' ' Q 'XV i 1 1, ' ,, A ij' r E:..g.Ln, ': . i 1' Y-:.gLgLi'uig1AL-LLLA " 'UL.L:'g ' 'zixilgul' ' 'LJLJ T" ' 13.13 Ll.L.lQ.llLiLlAL. L4 A, . , ,H 4, . ,fr ...QALQLJ 'L fw-ff , -X 67 . , 5 fj'l"T j"Ajf ff :Tx Eff ' 5 xr J ' ' V A, " f ,XS Q 'T ,M 7.51 " ,W ,, yn Q Ft ,TQ X ff 'I5 fyfxx' 2 f f A, -.4 ,A XX K 'X rx ' 1 ff r gil ,Hx ff, X414 ,Q . X V Y Q V if I V, . 'xx .I 5 X I1 R If XI!! C X ,X ' wp I X ik , N W' , nw w Yi. f JI V V-xg L -if 2 ' 'X . if x .X + , 3 XX-51 x,, X XX r er? x 245 181 ll! ml: 181 Ill! will 'lla 5'55l99'H"m'g e-b 2+-be 49' 49- -Slate ra E Declamauon Dftllllllllflll was started early this year with Xllss H tddock 10210111112 the dramatic and humorous electluns und N11 Nelson the oratorlml This xeu sexenteen trled out '1 llrger number thin u Xtter 1 prelunlnlry try out there were ten chosen to tomtpete lll a publlt scholastu cou lest Thus contest was held ln the hlgh sehool 'llltlllfllllllll rn December The progrim was is follows ORATORICAI Parl Xlcffutney XX xr Nlust fease llmer 'llurmx Intenentlon Xhth Cuba 'llfzurxce Sksles Lxberty and Imon Selectlons tnrls Clee Club IJRANI 'KTIC' Carmen Brown The XX heels of Time Vnolet Hllsabeck Thrush Xlflrgarct Haggard Helen Thamre HUMOROI 9 Geneva Hllsabeck The Ruggles Dinner Party Pwelwn Heltzman The llttle God and Dlcky Frace Nlclhvrtt The Cholr Inuslble lorena Suter The Amerleanlzmg of Andre 1 l'1Ilf'0lQ Elmer Nlurrav won fxrst ower all Vlaurlce Skyles Margaret Haggard and Crave Nlellantt won second places ln thelr respective classes The X xnners 0l flrst places Flmer 'VIurraw farmen Brown and Evelyn Hextzman entered the dns t let deelamatory contest X8hl0ll was held on lfeb ruarx Thls was held at Keokuk and Keokuk won all three fxrst places Fvelyn Heltzman vtcn second m the humorous class at thxs contest though Fort Nhdlson dld not reach any hlgh at tlmments lll declamatxon the contestants were not drscouraged nelther was the student body ashamed of them He can look forward to next year as a trme when much more mterest wlll be dusplflyed ln declamatmn than was shown tlus wear for '1 large number oi people have sand Ol I msh I h d trled out for declamatlon qc' L' if :fairs 2 1 -ee-fe: eq-Q: assay Qs- ee felaetesf fanart tl: En! S. till: til: Q ' ' V I I P Y ' Y ' ' ! ' 1-' 1 ' .rf ' H -LL EK Y QL! 4 QL wa 1 ' ' .' .' ' , ' ' V I ' ' lust jxar. . ' 'z ' ' 2 ' '12 QL L vs: , . K 1' Ll' I 1 1 ,L ln 4.. , 'H ' '-M 'z . . Y .. , Q lt ', Q' ,' W- ' ' ' . Pi , . .-V .y 1 1 . - sg: , 149 A,-, X 4' Ill - A - . IIN WC . . .-x , 1- as , . 7"f I , v it t V . K ' ' o , gl s . --' , ,. Y ' I 1 . c ' + . 'I I . 12, Jn , . 5 . ' " 9 141 T1 .h- 4 4 Y K' ' C, la c 4 I . 1 " QI, i fl AF 1 h ' 'j i- " Ja ' s h' al. . ' at A . . .- AI- 9 - I 1 ' ab .xl . I ,I . , . w QL ' L . . .V ' .K JP ' J' , U l, 3. 4- ' - -. T ." if vt .- Nfl: JL J: ml' , , ' Q Q ' Q ' 94 ' f ve - -1 - sz ' .. 0 ' sl ' -r 0 . K BE'- 3 as T L ll 9 Q Q Q if Y, ff: J. 244 Y BE-' 4 49- 4? 4?f'?'4P'?4?' 41-BIEE-'4 THE WRONG MR WRIGHT Presented by the Dramatlc C'ub under the dlrectlon of Mr Carl Nelson Hi h Sclool Audltorlum 1995 92- THE CAST 49 E-'Q Seymour Sites Fred Bond 151188 nephewj Wallon Clmgstone Captain Crosby Lord Brazenface Front Clews Julia Bond fS1tes niecel Maurlce Skyles Elmer Murray Robert Dodge Ivan Fonts Florlan Cuthbert Vlarshall Clemow Robert Brown Lxlllan Werner Tilly Blrd 'Margaret Haggard 5-42? 49? 9155? 46 499 E-'S 9?b4l-3-+E?'5'3i??'4EE45E 45 E-'SE 2450? 255 Henrietta Olxver Inez Parham SYNOPSIS Seymour Sites goes to a hotel under the name of 'Vlr Wri ht in an endeavor to capture a check forgcr At the hotel are hrs nephew 'and nleee Julxa Bond has tak en the DOSIIIOU and name of the mald ln order to hlde her ldentltv because she wants people to love her not for her monev but for lerself Tlllv Blrd the real mald has taken the name ot Julxa Bond In the meantxme the detectlves Clews and Henrletta Oliver come to the hotel to search for the same rheclt forgtr that Sltes ns looklng for The forger has taken the name of nfl ht and the rest of the plav explalns how Sites escapes trouble and It ends wlth Sex mour Srte en '1 ed to Henrl tta Ollver Lord Brazenface engaged to Tlllv Bird and Captfun Closbv a vxsltor at the hotel engaged to Julia Bond All s well that ends well COUPLI OF MILLION Presented by the Dramatlc Club under the dlrect on of Mr Carl Nelson Hlgh School AIIIIIIOTIIIIII March '30 1925 CAST OF CHARACTERS Jeremy Wise Edward Mc-Klernfln James Patrlck Burns IStubbyJ Earl McCartney Professor Jabb Merle Ross Bemis Bennmgton Duck Slack Squire Piper Marshall Clemow Beverly Loman Robert Brown Genevlrve NIcGullx Fvelxn I'I6ll7I'lI'lll Mistress Clarlce Courtney Dorotha Wells Miss Fay Falrbanks Vlolet Hllsabeck Pink Lorena Suter Sammle Bell Porter Geneva Hllsabeck SYNOPSIS Jeremy Wise an attorney is settlm., the wlll of Mr Pendleton Bemis Ben nlngton is to receive the entxre estate lf he xslll o to 1 small town and llve there 11 year become marrred ID sux months and earl Sm 000 m that wear If he does not the fortune goes to Professor Jabb Bemls oes to J xhh s home town ln Alabama wlth Stubby and there trles to bulld an mterurban IlllP Phe pl u tells of hls trlals and troubles and at last he rlghtly comes to hls msn by llI3.l'lVlIl Mlss Fay Falrbanks earning S5 000 as manager of tha lnterurban lme and IIIIICTIIS the fortune of hls uncle In the course of the plot Stubby becomes lllIlIlll'Id wlth 'Vhss Sammle Bell Porter and Jeremv Vhse takes NIISIYQSS Clarlrc Courtney buk to New York as hls W 8 The Wrong 'VII' Wright and Couple of XIIIIIOII were well presented and much credit is due to the cast and Mr Nelson Nlost of the talent in the plays was new, and no one knew what could be expected from lt However, the plays were ac cepted by the audlence and were genulne successes The recelpts of these plays were evenly divided and given to the Concert Plano Fund and the Band Uniform Fund. " 9 ! 9 1' Q 4- spa.. 1 H S 1 A f 4 f'l s 4 E334 E5 46+ 4 E' f-E3 P' 59 4 fl T 'B-E X- 4 ra 'B-E 4 ir? 33224 E- 4 -2 rl :B -'BE BT: 4 -2 Q4 'BE 4 rf F? 'HIE "I I f -If I lf Il - A 3 I' - Q' '-I' - - IIS -ff 'Il -or -I' I' Iss G' WI ,, 1 fl - z 2 l L . , Z U' In 2: , Q- 'E .. 55 - ' S.-2: ' IP ' , '1' .. W' :.g2 .-Q: ff, : 1 J: . , ., S55 . gE,gg,3 ,S V' in - , - 15.553 - ge? 5:55 E , ,. , - 55555. qt 3.2 555525 ' " ITM f - . ' " - : fvf : 5 ' .' issiesszszi .. , :5.x', A teil V' ' gzgggfggszg va I A .u V. - I ,ml ' H 'ff -' . - - ' " M Y ': is Q ' . ' M db I. . g 3.1.4 . Q' .,, :EAD .-. -7 1' ' ' rp 1 - ZA t UQ : I .'.- - 1 - 4. ."'n 2 ' ., : .Ql A i le . .Q V. ' l M. 4. A h. I .j,.i. V I. O... h, ' l- ,f v V l- q, AU'-"" "' "" K'-IPR 'D' -rx 1:1-efvlx -an-u--'wg J I A .. Qi uk l xi llllll Clcin 1 s s Sli I 1 C 1 The Dramatic Club At the beginning of the year tryouts for membership in the Dra- matic club were held and judged by Miss H iddoek 'ind Nlr. Nelson. Each ipplicant gaye 1 reading or acted in 1 short scene. Other members were added during the ye ir for outstanding feats in deelamation, de- b ite or drlm itic work. The club was very active this year and with only '1 few exceptions eaeh member did some public work along the drimatic line. Qome aeted in plays others ente.ed declimition and still othrrs clobated. Two plays entitled The W rong Wir. W1'ight and A Couple of llillion were given by th Dr imatie club under the di- rection of Wir. Nelson. In any school work that required dramatic ability thi le iders w ere always members of the Dram itie elub. After '1 successful year the Dramatic club is looking, forw 1rd to next year when it will be one of the leiding orsfaniv itions of the Fort Madison High School. KJ T- 1' 1 . Pr' 'if- ni .'+"l""5 wg-ff. 11 v-lr, xggpgg- 574, . f fr jnfglpx gmfj1a+ 4 lib-is 14-.1271 in-un: Amis.:-1 au.: Llngxftrgg :gs ..4lrl.t3.s .4r..1lr 4' F 'Ki' " L ,vias-1 -Lg-v -Har ,viii ,vs vi 11 4 '3 Qi 1 1 - - ,, I-at "'3""l""" 'il' "if-12-rms, asa,-,sl4g.,s1JL Q Quia' .af.f':-sl.1 1.-slif.Qglni41...JKi ? :J 1 B34 a, 1 1 Er ll - A is or be 1 1 f , . .Y 1 1 1 '.-ff L if A r i li ' Y F r..f ily: id!! 1 Y l l f l ,- 1 ' ' 1-1 I I x 4 F 3 ' l Lift .' li! ui H il . . ll L1 1 i H kr .1 F' 3 'YL' Pi., fill Il 5 5 r w ' g U 5,1 TA lc . F ' ', l f-rf Sli llollniziu, Sl'yles, llullowcll, Fouls, 5Icl"1'1 i , ' 1 ow ri lleitzrnan. Wcrmw, Brown, l'a1'li:1m, llczir, llzlaruaril, Ilzlrldock Q4- '1 Kr' ger. llilcli, Buckinun, V. llilszibcck, G, llilszilmcck, S ter. -v Mc nlwrs Not in l'if'!m'1- lD'2llll1lllK' 'l1b1. 5' Nlr. Nelson 1lJir1-1'111i'l. llHl'2llllZl Wflls, l1Ilni1-1' Aluirruy, liurl Nl1'C'u1'1m1y. -". id ' ' lj ll . ll Q r 1 F :1 i 1 Y A X A Lg, ' z ' . . 37' 1 1 2 ' 1 2 1 z . ' . I: ?1a'1 A K 1 1 K i - f , l 2 , z z . I I P L X 1 I I A A Z K K , . L , , ,. .Z 2 Rl K l ' ' g, 7 ' i K I , 1 X . as v A ,H I 1 as 1 X ,, 4 i s ",! A ' Q c fvi k . A v 1 4 I i H . fl I I 2 x Y x 1 I YL x x x C 1 I 1 1 1 I ., , X 1 . . 1 I c 1 1 ' l 1 1 z ,z 1 . 1 - i xl l-6 H F1 ' Y . 1 HI - A . 172 E15 fl P 1 5 gf c - -1 ll 4 r i fwj r 1 1. 11 ' A if sf Q if ia li 'Y' ill! lla ull! :cf SENIOR PLAY The Class of 1925 Presents Ahce S1t by the F1re TUESDAY MAY 26 1925 THE CHARACTERS Un the order of their appearancel Amy Grey Virginia Rlsser Cosmo Grey ther brotherl Florian Cuthbert Ginevra Dunbar iAmy s bosom friendl Roma Shelledy Nurse Alice Grev Lillian Werner Colonel Grey ther husbandl E Marshall Thomas Fanny the maid Helen Bell Steve Rollo tall the villain we can provldel Elmer Murray Richardson Marlette Maxson Alice Sit-by-the-Fire is written in Barries inimitable and most whimsical style. It is comedy of a most wholesome type. Nlr. and Mrs. Grey are just return- ing to England after a long absence in India where Mr. Grey has been a colonel in the army. They find their daughter Amy 1173 to be quite grown up and the boy Cosmo 1131 in naval uniform. There is '1 baby too 'md nurse is very jealous of Mrs Grey. Amy has been too often to the theater and therein hangs the tale. At the instigation of Ginevra her bosom friend, she visits the rooms of the villain the is not a real villalnl to get back her mother s letters b.e'1use 'is Ginevra says There are' always letters. There are complications which end in complete understanding between mother and daughter and Alice who has been the belle of the Punjaub says she is going to settle down nov. and be Alice Sit-by-the-Fire henceforth. si-self-Eifliffs 9964952 -el -QM? '49- Z A Zffaleffiiei-if 4912216 E .ge 1 ' ei421??I4+BI"'59?1Ii+BlfBEa QEHBIK 5-2? If f il - ' : 'H' Q : A Q V' : i .', ' 55 T' r - gg lla ' :'tE' ,' IU E Q45 'B-E 4524 E-1 'BE 2- 4 E65 if 4 513 1? 49-E SBE-i E- 2fi'Bl-EB-E-5 BE KEEP? 55- Fil-Bl? 1111157316 1111111 1111x011 XX IN ll 1110 1 on111 1111 S L H11s1111 xx 13111111111 111111115 1'lI'1l ro Cl ll Ill 111 Co LN 1111011 18 1011111111 more 11111 111011 11110 1ts 01111 IH our hlgh s1hoo1 Cl1Y'llQL11L1FI1 Thu 11,11 111 11111111011 to 1110 13011 11111 Puls Flee 11ubs '111sx B111111e11bu1g OIQIHIIGL1 1111, LhOlL1N T111 Gnls Glee 1111b made 1tQ f1IQ1 1113136211 11110 111111101111 11111111t11 1or1test Both G11e L1I.1bS and ChOI11SLS sang 1111m17L1N 111 110011 lSSL1'I11J11LS 11111111 11 011 11111 re1e11ed 11011111111 111111101 10111611111 111511 11 illli 'fpixlyly H01 , . , '2l11S, 31:1 ','11, Xv1411.111'f1. li1111111111y, tl, N0 1 , "-1, B11-11111111-1, B1l11ll1'l1, 1111111111-, V, 1Ii1.':1111-1-k, 2. -Ck, Miss 1 1 bury, 111-iIz111:111, 11111-11. G:11'f11111r, Alvin-z111', 151 1 19011, 1 21.111, 11111112 G SQ, S111 W1 't 2 , ' 11.2 Glee Clubs and Chorus . 1 1 , 1 . 1 I 1 1 , . 'ww -1 Q V . . 'f 1 . - 1 , '. -7 . I L ' 'L r ug . 2 X pa 11 2 - 1 A L1 l 1 . K1 T0"' ?.'?2"."'1i1115 I"?2 "e. d -., -. f .,g Q:,.Q 4 'Qff --Q.g1,,i. Operctta e 0per1tt1 Onfe ln 1 Blue Nloon 11l1 xx 11 Llul rt Niadl on II1 h 91111111 Apr1l I1 J " 1 1 It Ll um prow '1 gr suvcees THE ARGI 'VlEN'I 'X ter 1n xhvnm of four xearn It college Bob I II 1111 up M111 to r1t1 he home of hu foxter n111nt Nlrs Nlqrx NIOIIILIJIIIC x xxhfx 1 1l xx X s boxhoo1lsxxec1tl1e1rt H x1115,f1ll111 nl l 111 Chum Geor 1 Ttxlor xxho 1 o clx rm JlH 111 1 IF week end p1rtx or N 1 1 1x 11 ll tl re'1tlx '1tt1'111tQ l11111 rnek 111 QD K III 1 Sylvia more ch'1r1111nz than her photograph -1 s I 1 'X arrive and 11111 xxelcomccl as d1St1ng,111sl1e1l 11oble111111 bx Xlr 'xlont nnurx I III t e 0 re111'11n for tl11 It IIXIII t ,. N N r es p1'111e 11n1I s111p111on IN Illflllll on fur 1 x inffi look rl1rl1 forl111111111t1l Il III x' 1 1 1 1 1 r m the 1' 1l Iloh 1o11110111p, hu Illdfrll' 1 l11x1 N fr in the approved IZISIIIOII SCI' NFS Prologue P1l'1c1e of the Moon Lady ACT I Dr INSIDE room 'xlrs N1o11tf:on11rv s l1on1e TS II 111fl III rx ont1,o1111rx 1r1 tll TIIIIQ Pruf nt Place Rosemont bx the mea Monterey Callf S Ntlllllll Nkxlwa I1111114 'xl11r11x I' lxxmg Nllw lr111l1r1l111F,. lmf l'.1rl11111, loxxnfr, II lxxlng: Q 11111l1x lI11tf111111 l.111-1 l11111x1s 41.1r1l11er, l.1111 UNII'lllIl"lfF, XN.1ll1-1 ll1ll'1xx111 hlsl Iiuttf-11 I ll nllvrta lx1tl1l11 rt Th 1 1 " 1 1 1 xx'h'1 '11s pr 11t111l hy 1l111 GI1111 ' 15 ot F0 1 '11 'g 1 1 ' ",1f1..1,w11sl11rg1ly11tt11 l1l 1 l '111 1 ' ent , . . if 1 1 II 1 ,' 1 1 , Iurrl gc is 1: 1 1 1rn to L .' 1 , 1 1 1 Q 1 .' ' .41 1111:l1I11r, Sylxfu, 'llf hi ,' ' 1 . 11 " 1' 1 1 1 ove wit 1 1111otl1111' flirl ut voll :UL he .'111is his , ' :1 if , ' 1l S1 j 1semll1.1 l1i . to s11hvtit11t11 for lllll 111 tl 1 1 - 1 Ge ge has :1lxx'11y.' b 1111 1111111111: t III 11 Sylvia. xx'l1 sm- 1111 11r11 L: 1 j 1 1 . ' . Ile ur " .' III '1l pr1 111'11tio11 for II f:IlllI11.'Il l1'i11st11 n11rl "111,- IIIIOXIIOCIUII g1111:ts i11 the p11r1'o11,' ot' Sir I'111'1'ix':1l l'l11txx'oml 11111l Nl, R111111 11.11111 1 , ' 1 ' ' 1 3 1 11. 1 g 1 ZIIII ' vi - d t . 1' 1 WS. 'l'l11l Iliilht xx'l1il11 the 1f1111.'t: 11r11 1l111111i11:, 11 1JIJIlK'I'j' tak ' 1 ' .' 1' 1 111 21, vho is f1ll'l'l'I1 to 1Iiw11l11s1- his i1l11!1tity Th ,. ' 1 ' ' ' tl 1 5: 'lt, 11111111-5 .1ro l11'1111gl1t to jll5II1'l?. A 111211 11111 fro 1-1 " " ZIIII ' ' ' '1 11 1: '1s ll11org11 free 111 finish fhw pt1.j-' ' 1 1 1 1 - 1 1 1 1 , AF S 1 Nl M 1' 1 G: l- . , 1 , 1.11 , l - 1'- -N' I V1 1 IiUY1"tlI1l1Il-I f'l1l'll. l GIRLS' GIJGIC l'I.l'II. Moon Lady 'IIN eth I u su sn mu netln I LII lltm I merfr ll lIDIllI'tl li eg: r 1 1 nr CAST OI' CHAR ACTERS Hrs Montgomery fthe hostess? Sylwm Nlont omery Ieatrlee Montgomery Nlr B 1bb1t Nlorton Betty 'Horton N I1 enr er Istlll r beor t Tulor f'l.IllS Bob IIHTTIHLIODI Str P1 rcxvdl Chetxsooml M Rene Le'VIon Quzannc fthe French mucll Hop Sing H1 fthe house many Skylark R0"tIHS Icletettxvmj Mooney fpolicemunl Qmnxsh Dancer Bllly Maxw ell CHORUS Chorus of Guests Sunbonnet Girls Burglar Chorus Newspaper Reporters Nluslc Dramitxcs Qtage bettmbs Orchestra Steps 2 A K Iiv. K , M. St IIIIIS, lllxm-rso , Ilissf-r, I's-alvla Mix lirnml- I lrpz. I" , Nuvmum, Utt- , 19, Storms, W--lls. M1-pn-r. lin-' un, We-rnfr, IVN4-il, Hel - 1. 1 : , Ittex Ju' - , Imrnor, llmvrxn, 'l k . A .. A , . .............. ..........,................,..,..,........... . A S . g ............. ...... ....... .... ............ . .....,............,.,........,........... . ' ' ' ' , A1 ' I .... ...................... ..........,.,..,.............. , ................... I I , . . 1 ' . ........................ . .....................,.,..................,........,,.... I , Mrr. flu Luv l A ' in mou ning! . ........,............................,........,.... . ' - U, , , -. . ' , j Y ,,, I , . ., .......4....,...,.,.......................,............. , - . I ....................................,.............................,....................... , . ' 1 ' . ' 1' ..................,..... , ....,..............4..........,........ Evelyn Heitzman ' ' . ' .....................,........,..........,..,.,.................... 2 I j . - ' I J A ' I .........................................,............................ 1 -' . - I .............,... ,... . .........,...............,.......,...........,..........,............. I , '. ' ' '. ........,.....,...................................,....,...,....,.,..,...,,...,... ' , ff' I ." ' . .........................................,.................................,.......,. 1 I I ..... ...... ............................,......................................,...............,... - , ' ' "S .. .... ,... .......,....,. .... .,.....,...... . ....,.....,..........,...., I I . 3 I. fll- lu", I 2 kjlell f -, ---..-.. ....... . ........... . - .,--v-- .--1 --f--'----- '--'----'-----'-'--' """"' ' """"""' ' ' """""' ' . .., .,.,. -- ...--,- ,..,- .. . -,.,..-.. . -... I ., .X 1 ' I " - -- - 1 -,, N .4-. . 1. . - . . . Mx.. - -s..-41... 'f.-x:.44.. Dorothy Otten Flohlll Hubbard Illlldll XX erner Clmrlotte Larson Clmrles Schuttv Helen Faeth Ilorothq XX ells If ugene Lane lflorun Cuthbert Flmer Murray NI111r ee Sksles Iltrrx Hoffman Dorsey Tow ner outse Rltter fhirlts I IIISQHUIQQBI' LIICIIB Brandenburg Helen Haddock N tm k Xuli S S Carl Nelson Eleanor Snell F! 71 hr ...ski lil x 4 V ,, rrrs C Ixelson ll! ll10IlllS o LS lfxxln Q 1 14 Nlclixxrlxan ooten A Schroeder II Nirlxuxnlu I I an NI Ncl on 1 Kuthbert Brown rms IJ bclnmrlu lun II SKTITOGI Orchestra and Band Mr Nelson reorganwed hrs l 1nd ind OlLl'1LStl 1 last fall and there began a successful c1rce1 'lhc rmcmhcrs pr utxcecl futhfullv and Mr Nielson 19 to be congmtul 1tecl upon hxs xx or lx xx 1th them The band plax ed at pep meetmgs and cxcrx footblll md b zsketb 111 game t home, backlng up our felloxx s 1IHljI1XlIlf.f mol c pep to the student body Both orchestra and band haxe helped m lke ex erythmg we d1d a suc cess They noxx haxe become futures IH thc hugh school and we could not do wlthout them Next xefxr xx c hope to see the band IH unlform The band 'md orchestra xxlll enter the WIISSISSIDPI Valley contest at Keokuk Others entered 111 the meet are Plano Adrlan Schroeder V1ol1n Edxx ard Wright Cornet Harold Smlth Volce Gxrls L1ll1an Werner Volce Boys Edward Wrxght These people w11l do the1r best for old F M H S l , M0 F, ,, Y ,' irzctori, .lllllN'S, Mitchell, " :.', c 12.-, 1 f g. K1-1, llllklrli. or l,1lIll'. xx'-1.1mw'f'1- "Ir ' ' I ' . H , . X, .. "W'z .'ll'ZiJlll'.llfl.,.-"5 ,".7 1, Ad: ., . " ' 1 xy Gross, In-e, M, f'llllllH'I'l, I , , S' lcr. . .' ' . J zz 2 " M' 'z C J ' 21 '. ' -.2 2' , . 1 . 'Q 2 . ' ' ' ' . ' 1 . 1 ' X 2 I if Z 3. ' ' 2 "' 'K 1 .c . c c v x 2 V ' l Q Y v .47 n' ' x ' Li. . , Y Y v x 1 . . . A 4 -1 C A I 1 . c 'l l ' ' A ..l.'..'.'- l . ' 1 V 1 I . . v . . . 1' ....H...-....--....-.........H-..-........ 1 ' an I. Q or , P Y, , , ,, g , Q , Q ,Q ,i'A-xr..-q"......'V'l'., fHg41.,.,,.,-, he, r-1 "" "" -X-' v' ..f .-- X .-.fx -.,w -,. , Q 1 A I ,Q -t wpqx -,L,.,,...,',g 4,. " E n. , ' '- '+V K 1 ..- ... .. -. .. ..-. AQ, -.- ,,44,- .- , 'V pq:-fp-ggr Q- ,Q-f my-11,1 -rr-1 -1,5-f-pl-1 I Dui M fa... . . 4.45- .r-. .aw-. -51 -n-.1 -.s. .4 ....4'hx. -xl.U...4lLl' ' :J , If F3 ,L Q, 1 X 1-. :Q .Zi ii W :I , ih. I Tl 1 2: 1 QE If 'L 'ff- , :ff , W Zi ,Z 5R il Lf- 4.3 ,-s: ii' .93 , I 7-" IIE 529 ,. X447 :g, :..:v aff ffl 225 1 :gf ," -'-min ., ,, ,r ,Av ,,., , ., .,.. , . , W,..,.. I r, 1 ' 4, .U . lf-QI.,-1' ,, -v ---' - , -s--.,.. f M' ,,...'- :.f if 1' . 'rf ' V A ' 'xK5?s'-Bi-IE64-G? 4544? AG? 4? fiifi- 43' 5- 9-P4 49' 44552-'S if?-+I5i4' Q 3 X XL if-35? E? s 1 iF35r' 45- iPB5r' 431 TVVAI HOME LOOK PRETTPQ GIRLS ff 'i+35w QF?-1532502 AT OMNCY DE CAREFUL 46514 42? IPAH ! PAH I THREE Musff5TEeR5 5? x55E-' How Mum P +555-' QE :fJifle1?4+.'4Efe+2f:+b -454-624+ 42- Q 41-2-I-ew-22' f'Bl5r'3 H '. 1 . w. . x . x . L . i 4 . 4 . " 1 . 4 . 1 . 117: ' , , " A x, 'ig Xl X' Q . N X-X f I '. - w - ,. f X XX 1 tilt no V 2 V , x, jx ls. K I A ' V V VV , f- in ,xi V xxx , . ' 5-V. VV T 1 5 .XX , A , 1 . , Q, Q . . V . --I K 1 .' ' ,,- V 'Q 1 . V 'T - - . dh - , 7, . . ix.. . V . , ' ,-- - V, V V .. ' H ' kf . . . ' . , V F W ' f 1 -fe - :V W, a' fi. - - -1, . - I -Ll WV , , igz V V J, :A rf m -. Vg 1 T.: , ,B 4 .I f - rw . , A - . 'A X A ' ' ' ' , 1 f L . , ' ' ji, :V - V . VV MA A V ." 1 .. , ' , 1. ' ' ii- 'Q ' ' 'N rw ' A A.-. . ' V AL 1.00 x ' -"J . . 7' 9 5 4 ' 5 2 , 5 ,,,,,-, . b ' "Iv - .5 4 6 ' rf -. ,, ,Y X - . .. 5 . , . , A V Q V W, Jr, .V , , w' ' - ' 1, T' 1 . " I nn: Y' M " 2 ' x - 2. ' V ,A 1 V 'V' "' - -V n . V 1 - 1 V Ir . ' - I .V , H A . f, V V , L ' - - - w . V VVV. .S , 4, ' 1 '- 1 1 ' 3 V . - Vg 'A ,A , - , A V : 31.4 V AA ' - V 1 ." ,Q ' - rl 'if ,-if ' ' V ' " 'A 'Etta' ml W 'Y Y nw Y W? 1-- ii 'gl 14 1 if ' H-V "! E+ 'VV ' 9 ' ? 1 ' Q 'yer' ,,g,p4 QV' Yx,bQY5 F 9 i ' - K ' 'J T- . A . A . A A . 4- . 7: .l - Q of 1 ' EK 11 'i Pl 9 3 'xiii Y S? 5? 1? fr' Q W 'L 433 Q- 9595- fk QQQSQQQ Kia' ebb-BBE WWW. W SIE? 5- EPB? wxmggmffw W E- 'i fli 152 A 'L 31 Q Q ii 63 ax: 'T' 4? 1? if IU 'T' db Q LV db :asa-:sei R ' f , I ,V 1: ' Q ' 1 ' 1 - Q - ,,, p 'd x . ' 1 if Q24 , '55 af--5 im 'V M rn 250, sl: 3 ff I Y 'i' K X.. :.,,. V ' 'A""' , 0 , , f 1 ,f ,T W may 'lf W r w H V til: 'va' " nw " W 'gig-J Q 1 Q, W9 W ur' . 4 '9!A,'7'?'9 Q-1-ve-,,!"xv' x.0' V ' -'A id. ' .na .VA fs fd. 4 . 1 .' sX'? ?:.' HK4? fHf ..1 if V .Q 4 I ,. xx rs ,av- vw any rm ul ,A 94 . i ' .gf 'L b V wk D A w f' 4. 4 ' .u j. ' N W ! 'Y yi' 4 . , , nz, .N N qu xy, V I O if F, ' - ' ' Q 3 r vw ,I fx ' ' , V 4- x, - r- w 1 x L 'L 2 L V kr :. 1 Z . A 5 L. fi' , 1 . f ' . :E .. I A W, H I I E : 1 Z . I ,A X Z .' 0 5, ' if 1 Q ' ,.. N' . , WL +3 x K .I Q ,, - - yu 1 GQ. 1 ,I 0 5X X X , w .mr I X, 5 .. , ll a . ' in 1 ' , I ' 'fy' 1 .,... . 5-.. . 4- ,',, , --'f ,.-. ..-as J U-.. .. -..L - .ai ,,, LUB x' I ffl f f , r C ER ST O ORE BO M AN-SOPHO M FRESH fr Q ,,,.,,,, xl La' ..u......4iaI . , ' . f I , ' 1 5 , . w . X W 'W , . , f, . . Y- w 1 .t 1 - l , 1 , I, 1 M ' 1 t Y ' 5 -, , . - A W- . -. V, my.. 4,,, . .I V,-,,,4.M-..,,i-,Q --,W-'fu V-fn, 5 lx .N-,. . ,Q qv Q, 7 I cw. r '- n4,.L..1.... 1 - :J.u.Q.i1w.:....'-J',.- ' ...'-.?.'.m.:."f.-. s'.g.,.4 ,.,'..n.m' . ' 5-1 rx IIE 49 b 545492 9-B 52-4 3? 4"BEr' 54 9? 4249? 4955-' 2-3 4 2 49-Be' 9 9? 4959 4f':9IEf' 5-152 EP' 'BE 5324 e'45lE'?s44? 4? 4?44? 4? 4529- 45- 4?- 45- 49- 4?- 4t3'lEf'5 The Booster Club The glrls of the Booster Club have trled harder thls year than ever to hve up to the purpose of the club by boostlng md suppoxtmg m every way the act1v1t1es of the hxgh school and 1n txyxng to create better school splrlt In the fall they took an actxve mterest m parades XXl'1lCl1 were held before each football game The glrls decorated cars two of whlch took DTIZQS 1n the Leglon parade sold tlckets 'md urged other stu dents to partxclpate m rousmg the mterest of the town Most of the work thls year however has been done wlth one pur pose ln mmd the furmshlng of the glrls soclal room Flrst there were candy sales then an opportunlty presented ltself for '1 lecture and a pxcture show whlch added to the club s coffers and together w1th sev eral other plans enough money was ralsed for thls purpos The soclal room commxttee composed of V1rg1n1a Rlsser L1ll1an Werner Grace decoratlng the room Very mce flbre furniture rose draperles and a taupe rug together wlth brlght colored plllows floor lamp and a beau tlful mlrror presented by the Normal Tralnmg club add to the attrac tlveness of the room Each day one glrl acts as hostess and the glrls of the school are prlvxleged to enjoy themselves here durlng the noon hour and other txmes The School Party Sponsored by Booster Club On November 15 1924 the student body and faculty gathered en masse to hold the flrst soclal event of the year The party was voted a huge success by the 260 who attended The program began at 7 30 and consxsted of plano solos by Adrlan Schroeder and Inez Parham solo dances by Geneva Hllsabeck and Jocelyn Raxnes readmgs by Evelyn Hextzman and Lorena Suter and stunts by freshmen sophomores senlors and faculty At 9 30 the danclng began and wlth the 'nd of musxc and a do or dle sp1r1t many of the faculty and student body prox ed to be ac compllshed Terpsechoreans Games were played ln the rooms adjom mg the gymnaslum After the danclng refreshments were served ln the cafeterxa '-EEIQ? 45a-3E'IE+? 4? 4? 4239- 45' 9- 4 IEE-'wir 4'?+lEE-1 Bi' 5 'QL4'-BE P1 43-E 4342- 4-BE Q4 -E 224.3 , . Q X . 'N F . 'N V . N n p - ,' A t A' by 4 P - I 4 -r I is .. . i A' l b . I g , , l Q ', l i . l N . i .H In . A x Q' n Q . ff . I H ' .. :r ,l. - .1 - . H . 3 m . . - - ' .. . u . I lla 1 5 I r ' Q 7 5 Q . . vw I I , ' 3, ' ' vw ' - . cn - - . 4 . 1 "1 . , , ,' v 59 . . rw r , 25 . 'W , Q- - f " , , flu 1- t .. ' ' 5 'H' :iw I 1 N ' ' V' , .cn . 'A 5' - v - ' Q L4 , ' : ' . -' ' M' 4 X V. I ' Qc . 'a . . .74 Y . .Q ' . Nl . ' A - S' . . A 7 . - A. ,. - , ' . 4' A . .rig , L4 ' . - cn f- ' , , .l. , 1 - ' H " '1 ' ' ' ' C , ,- ' , . ' O ' . , 'U' , A v-1 . - 1 . '. . Q- , ' KA . ' an . - -- FF mu lm 'D-1 ' 4 - A Eh' . - . . . in . :: ' ' 2 . '41 1 . ' 1 " ' . I I .-. ' 1 I 1 V Z I I 5 I n I N m :Un r-ra--H" - Y' -- .. ... -1..- , I '14-L - -Q mfA-1, -1,1 -1p ,1...,.fYt Nlawcwell 0181011 A111l1rs1111 81111111 tl I l1n11 11111111 111111 Ben .1111 1 N 1111r 11 1 11s 1 111111 1r 1111181111111 I11rr 11111 gl 11 X188 1xr1 ll H11 Lse 1J1IlfY 1111s1111 ll The Normal Trammg Club e purpoee of 1111 N T C IN 11l111111on'1l 1-. 11ell 18 S111 al At Cach meet ng 11ef1rStg11o11r o11r1111s1n1ss 1111t11rQ 11111 111011 11110 1l1t1r1r1 11r ed111'1t1onal program some f11r111 111 11111 11 v1r1 ll 111emh1rs 11111 1 r 11 t1 KVQHIHK 1S voted to refr1s11111e11t I-,1lll0s '1111l 111111een1en1s The opemn: '1ff11r 111' 11118 XPITN 1111e1111z: V119 '1 1111111111 for the 1n1t1at1on and H 01150011 p'1rt1 11 15 111111 11 1111 1101111 11f 11111111 '1111l1rx11111111 the Allifllg-lil Road It s here th 11 tl 1 fn rt 1111 ll 1n1l perfunctorv H 111 11011 IO r1 11111 lIlL,S 11 1ve been e1er1 t11r1e 11eekQ ll r111:, CllI'lS1ll1lS V111 11111 11111 '1 th home 1111'1r1 1411 x11 1111 11 11111 11111111111 N X115 t1111r1111,hly enjoyed every member B111 111 112. 1ons1der other DFOJKCYN 111 r111l out b1 111s Group l1rQt we m nt11111 1111 111111 Yllll 1111 1 I' 1111 11 1111 T1 11 12111111111 Here a mumca 1111111111-r l'O11llIl IFN 1 ll 1 1111111111 111 those pree er 1111 ff 11s 1 1 111 1 X118 presented at a noon aseembh The other 11111 Nlrs 111111 11111 11111 H011 '1 XX oman keeps a Se eret were EIWPTI after Qehool 1n1l a Qnull u1lm1Qs1o11 11215 char ed to raiee enough ll0hFX for a 1111rror for the 1.,1rlw 11111111 r111 1 Many '1.re1nel1ne1l 111 th111k of 1111s s1111e11 '12 1101111111-21111 of '1 seleet group of teachers pete but 11e11a1e '1 11111111111 11011111 to fO1lOYX 111111 1111 11111124 eueh as high grades and good conduct are expected of ue so that 1113 mav be mspxring examples to all other Fort Nladxson Hxgh School pup1l11 Anna "-00112111 is vw P' qv- -v,yq'Gyk'1lf1"1""4lg' uyy 'U 'HMM' 41- ann.. als nl- rl- . .-tu xv 4x 4 ..4ii s1s.4 ..4B.l' , -M , 1 A 'A . , 113 . . 1 .1 , .' 'z 111111 l'1'f1', 11 . :J , . , bow Bull' . I,0'l, 11 Wil 'II V. F111-111, .I '- Kell 1 , . 1 .' -' , 1 1111, N11 111, fvlfflll, l'1.'.'li11g, ' '1'll '13 , ' Ste " .' . . l"111'1ll. I I Th 1' - . . - '1 ' . ' if .- -i . . 1 i ' 'S ' '1 nz- 1 1 , 1 1 ' 1 ' 1: ' , '. ' Of -' , ' ' '1' 1 '11 s - .' A " I1ill'I. T111 est f 111 1 - ' V ' de- . 'z .' 1 1 .1 4 ' Q L I ' A. 1 15. , ' A YLA. 1 1 -.' ' ' ' all ' ,' 1 j '1 .' 1 1 1 1 1' 'z 1 - .' A I , WHS 1 1111- i111' min: j1111i11rs 11'1-re, 11'i1l s11l.- 111 1- 1 1 y 1 , v r1t 19, lllilflll ll part 111' 11111 s111'i11ty. Sin- 1 tl 12111111 111' if z , held ' .' 1, ', ., ll ' ' if 'z ': t' :1 party was '1 1 t e of Hazel ll:111s1', where 1-11011 Nllfllllll 'I'rz1i1111r i111'i1e1l I1 g01111t'lllIlll friend. Again near F01 ' 1. j 1 :1 Vz1le111i11e l"l P: ' j 1 . ' '13 " by 1 .' - , ' 1 r '1 j 1 , . . ight me 1 ' g 1 11111111 gave 11111 ' 11 zj 1 11 1 1 1 1 .' l . 1 ' S11 j 111111 folk 1111111111 11'11'11 11':1r ll' ' '- j J .ent. An- 11111, 111 11'tz1ki11, wus 111:11 111' tl11'111- pl: 011 1. "I10'1lll' 1'1I11," 'zu .' V' 1 .' v 1 1 ' 1' 1 KY 1 1 1 . 1. . 1 A 1 - :- 1 1 ' 1' .1 111. A ' L . I ' I.. .. 'I 'Y . 1 - L .Y 'U I lv , v ' ' I '1 1 ' r ' 1 Y ' X . . . . - 1 Q . Y' " -3 '- 'K .--U 7, k-1q-'Y - pp- - ff if L41 it-t 1 - 47 v- -f! ,ML- , , " , 1' .9. -' ,"1',' '15 15. 1'.- 4, .1 ,V 4' V -. .- . , ,- . . . , -- . . . ,. 1.. . 1 1 W-, , -T J xvm, , K q - w7 ., ,, . A-ab va WS vg' ,745 'b ci' - h 121 . .. ' ,0.0'f!5 3 Recs-SS NORMAL TKNNINC UUE LIN PE DAGOEUEC U? IN THE Alf? ik' ga-'-' POSING 46.2 . ef -g vfivli - A ,Y , 1 71, Q, 9 ' xl: ., , N Z:Ql? ' T - ' "N 592345 if fi fi if QS ls "Y gi f .2 73 . fi X, Q' Si as .Q 1 1 Eg ivy V553 f 5ha'Q ,.,....Li : ?t3:.::'. :.:Q T.i1:::'1a3 fQ 'f f ' k va JN IL -..I..........,....V-.,.,..-..-- ,,,.. A, ...fqzflf Aly A 25 y' , ' ' , ,,,,Y,,,,,..-M.,,-i., .,, ,, .A M , V1 21 2EE'E1I'X H5460 P HSI? -311.3-f+i,1'LZ-g'Z'QI.' E-E'-Z'E,-49? 0- iglzsiffi F IH!!! Iii Ic t' 2 B X E414-I g 'Tepplrnde Tfheho H1 ,QC ss Qlhs Sfhe ggna Hn Thu If TMcbT lrf Ll X A Deep ST ff MXH? Floorplan of flwefwo se bu IT bay the Shop class 1-,F ? f HE-IQ? -f Heuer -er ff: Ag y :ap ca- :fan-ass a- ee-use-e x -- V 'Q 'E' ,', ,, f u . J 7 A f, f is 0 ,,4,x X x .mf X ' , 3: Q X A I f, I , ,Q TW V, 'L1-4 4:-:E N I ' Y -,. A i-"-L 1 I ,A -Q---.hi- . --3 1 F Kg, X- - -J S A in rufu Y2JTHforcQvPQpwCr.'uIf' ASR PH,l'1C Knows. my 7 ,s q A Ib , v MY KX Tk! 1 E ,Q ,Q N 'ff ' -ix I w F ,. , ' Q l if ix YI f 5" lf wi W 5 W X if X' 1 lf E' K! .' A., V ' gy I 1' ,Nl ' -V V w in - YV f Sho hp h 4 1 W M d 1 A: 2 " 23:-A fo uf N 2 Q G uyl I x .-t Q iij QV VV -gil if-:Tv H 7 f l KX LJ my Y ,Y-V Ji W V -1 1 1 10,110 ii Hn.: 'V . , X. , 1 A gy NL I j " ffm- ,Qi1A , , i W - ' VI7 v Q ' N 'f an Ln. W 4- . Vg ""'f' ll'6"Xlf! U 1 , X' , nu N ' lffzzt-V 35 . 51: T-' Qs ,X ,fb 'll' 489' : . iii iii o5'w- .f f V'.I.1. 'f0 'I-.f.2 .V' 1. - ' '30 5-faegaa: -eb -fb Af -Q4-G +R! EEZFAWQIEEQ If QI E3 rl -- - V 1 - II HJ n ll .11 4.-.u in IQ l 7: gl- ll Ill l-l- I-ll li Ig UQ.-J L wD --gl :il P1 l1 ll L mamma mar l gi 5"3E'IE+? -4 i"?5I6?4-G?4-6?4-f2f2ii- 49- 49- 405152-'S 9- 635:-'E H f'1ZI CIZI i-11112 2223 ' '- Ax 1 ... 'I A - N 'V I 749 -sf 1 JTQ E "'f M 05 -is " as gk fix ............ V I' I ,Gy I l W CE Q in tr Ei A .A . J., 1- m U' W it 3 it 'Fc WC LT-T37 - V w ' f 5 33 - -J Rl - H ETL ' fv 4 A, I W !.,- ,4 v ,gf ' I . 1-2'5"::f'v? ' Q A . L .-. - -. I- K TJ as Q ' , A Fi Y W m "W -T: nm-.vnu ' if U A C . , - y - 9 ' .v 1 ' Q ' 3 ' . s V 2 : f- X 94 S 'UCF 'AfWf'Cf'qDll'TlfNrx -,.- M... -,.., -.Y Q, . ., U QE. k,lf.4,Jl ll,,LJLf.1L!IJ bY5HQP f 5.5 A 55.4 ll SKA ' ' ll. , K . . ls xx. X .Xxx A- 1 .n I.. + '. 'x - N . 7, Q. I - 1, f...-,W--V...-., v-'fy-V , -w , v .-qV- fn----gf-q'v1,vsyQ1k--1,11lqggvwqyy-qik-7 - , 5, - Y- 1 , i . 4 4 A 4 ,Y , - ifV.14.....'.-,L n. ,.l... ,anj . '-,Ad uni.-4 ..... 4,14 . i-.01 AG CLUB 'IIIIZGII III I I 4 ICIIIIIITL 11141 rf, foxigr .1 be 'school spnrlt or Prw IN nc PM x 00 I' I 1 Tren n X II rm Adamq Bvrsrler BI mchdrrl Bron n Fnlvm Fopol md Pomble f'11thbcrt D xx ls Dorothx Dunson u Fr mkhn B Frankllu I' 111 ll Givc I Hut N Ixokjolm r XIUIIIS I II Of I Icnmnatou 9' 12070 T57 I'ounrI R uns IW Qc hroeder Sr hllttw I Qkylcs Sutphen TOIIIDICIIICI Tow nvr R X III Nhnklo I XX f-ber XX 4 he I' I NK Q st IX hlte E R XX rlght I C Org. ' ' if lu prmnmm- 1111- IIIIKIIVSIS uI':1HI'4' - z J 1 ' FII-1011 III-II, .,,..........,,.....,...........,..,......,......,,. H. W: Q 1 IIiIc-, ....,..,....,.......,........,,....,...,....,.,. V. lfvwil I,viL:I1, ...,...........,..............,......................... S. . uugxn I.: IIO. .,........,....,.......,.......,.................. I Im 'ulv Iinv . ...... .. ....,.,...,.,....,,........ Spit. at A Q W- H- A -. V. K. T- M- 1 T. 112. I .wg E. E. z - ' .I. I'. Ifuzer ,xx J, , - R. V. ' XY! . 'L jl ard F. J. ' ,' S. D. ' I-'. XV. Guyuty M, If, , 1.- VV. P. 1 F. Ii. Iolt II. II. . G. C. . . ' XV. E. lflll IC. XV. ' . F. P. 1 T. ,I. ' ' IJ. I.. ' L. A. 1 XV. Ii. Lunv M. . 'z " G. P. j HLIVOII . II. IN. ' C. A. .' P. II. ,Im-Ilvr M. F. '- f VV. R. F1 -th O. IC. Mu":1y NI. I. 'n' A. VV. 1 z ' R. II. Ivll T. F. ' ' RI A ' L1 X'l 1, ' my 4. . ' 'xr V NJ' Q"- ,PJ 4 'Ca' .197 AG. f'I.L'B ORCHESTRA AG CI UB BAQRFTRAI L TEAM AG CLUB QUARTI 'ITE Y S 0 B nun Toxxxu Whxte Nlur U AlllI'I'1lj'. Nlurrls. Wriuhi, Hill',.'X1lllIIls, Alilvhm-ll,l'l1tl1lw1'I,Skyls-s. . . . ' u . , ' . E ' 1 A Lgxuc, Lvifzgh, Schurty. NIIIITLIY. .'l Holt, 1.2111 . 1' ' , '1A', ' ' ,. r1,'. Cuthhs-rt W. Lune. Bvll. Valentine. Kokjohn. Pound gfaj.---1 v",,, , -Y ,1 -rs "ur-'L' rf' 1""f'X' ' ' "VA "" ' ,i"' !g"i" "'-'W' 7 '- " ' t Ffifilrfi F 2 F C' 'K x -Q if f.. 1 -is-A-....m..-..-, -- .- If , ,,,, . , , M , ,N ,, L , .- - --- W W 2 1,-b--H Qaunv- lk ua 5? il Z3 ?i1 Q ll H ni E93 vas Vi Za -wmv W mam- ww xmsv-'lv' WP W1 1"w'Q"fl'f 'W""'f1'1 """"'F1""L '15 am.. Bi.:-.. imma. LJ i4E.1...n.. Ar 4 3. z?.'L47.nJ1.af.....::BLs Lge.: kt r4....alK PE eg 'E Ea E fi V . f s 1 1 A-,f QE Q ,E V H r pf . .43 35 H Vi 5 25 Fi ga ' E1 Li Zi ll H xg 42 74 , , ,gy ww 1-ww rm - , L ' I ' 1 'T' ' M' , . 1 "f-V L .- , ' 11, ' f . ' A Sgwif- ' f fi?g.'sA: Pg.L 45" - 1 "ff4. N ' -4 611551521 MNH 9 9 as 0 A 4 4?fZifa"?.i-."? 1 se ei 2 E2 Ka S Sa ea E BIB? E- 425 X515 E'- EZ 94-Eff Ear EEZ f-1 Q -- f- f h - - 12' - If ' - ' k t 5 1 Q fa 1 u K 'ML ' rim QQ M H206 5 95552 1 rf ,I ' 5f2 E? Z ' EZ V14 fiwkmb wwmg,-gdwpd gg-3 5- af ewes? ee:-we-sag I Mai.a..,a.,.:r len... VIRGINIA RISSICK, Erlimr-111-Clliof 1 t a KATHERINE IIEISERER. Assistant Frli' r Xl XIi:,II XLL FIIONI -XS IJ Il ICQ Xl XVIII! I 'IINC I ER XIIIIQIILS INN XX I RNII 'Nlusu 'NIM U01 RING A 11111111 XII Ii XIIIKIIXX IV XX OI TS HF! FN BFI L IILIILIJ. mm 011115 H 1 N. 155- IS , . , .u I O A A. A , , - - . . . .. ran 1 t' '. 8 U K . I I 'C ' ' If , V 1 ' . 1 l U C I.II,l, , .' 'G . CR, U O U llI'I.' ' C I . U O U ICII. C . 1 '. Sm-ivty O U D , ' IF Y - I,itv1'z1ry I n a n I I C1 I 'x' 1 l ma 'hots X :1f6i'VA"1f W5 Q: F55 "fa-,fr ffffl-1,f'f.i'-i-'fix 4 -' 'I- 1'7"L--"'i"'iii"-'ihlf I fi " P " 'I' ' 1. ' '1".:'...ig3' f' li mil f-21-1"-.2 1. fa .f , '-. ',.f.If-1,-:.' tr-'--"nf I -C ..p..v...4. URTXX CI FIIBIL VI O Xhll 1 I'JXXl'I 1 III-w 11111, IUJ 1011 Xl II KX fllxl If W 3, 1' -ifrwb Llfx KK!-ri x""EYJKi""" ""-'I' 1' 3, ,g gg, 44. 5 1 .-:inf-1hi.41C.-48.3 54.4 all 17 1 - 1 1 1 1 5 V 1 1 1 . , 1 VI. ..., f 'I ', ' Iillftwil 11i!!!1"3f'I'. f f'ff,X1l11'T'I"I1'1 Q" 1, iw I ig 13.1 N ,sg 3121111 ger I 1:1-111111.13 1152110 'I,L, Arrisr ' N Illififlfxlll ZSSI-I, 1 .'1s'if1'1 1 Iii-iizrss . ztiffel' IGICKT 1 1'lE. Artist . . , HO. .X ,fII1CI,1.I'IIJY. :T 11111112 11111' 12111111 Kl'I'l'II. J111i1'9 BIXILY r'1'fHlXI15. S' 1111:1':11111s'1- !lV1Ii1f1l'I' TI" ,'IfH. 1 .I 1 1 1 1 111f:1.1:x 11.1111 mic. U , .X'1'1i1'y J ff 'L' ' '1.s'.,5 1--bw-zzjjp, ' gh' .Q,f.m:-,,fy- ifxx "'g.Hj.::.V 3 . V4 , ,. -.T -,iff -E3 i'f3ElE4?Iif?IifffsI-E6 1 - H - 13,1232- Blair? tl! my EX Debate Thls is the thlrd year that debatlnf, has taken a promlnent part m the actlvltles of the Fort Madlson Hlgh School At the try outs Elmer Murray Marshall Thomas and Earl McCartney were chosen to be members of the Debatlng team w1th Robert McBla1n as alternate The questlon for debate was Resolved that the halted States should Join the League of Natxons Our team chose the afflrmatlve and prepared to meet Donnell son The hard work of our team was re warded by a 3 to 0 declslon over Donnell son The next adversary was Falrfxeld who was supposed to have the best team 1n southeastern Iowa This tlme Falrfxeld was the wlnner much to the surprlse of the Falrfleld debaters and student body Thls defeat put our team out of the race for the champlonshlp of southeastern Iowa Much pralse IS due Mr Nelson for hls wolk 1n coachmg these boys and to the boys themselves Earl McCartney proved opponents an 1dea of Just what a barrler they were up agalnst Marshall Thomas second speaker came forth with real facts and clted authorlty for all statements When Elmer Murray thlrd speaker wxth true debatlng f1re made the last formal speech lt would seem as though all had been sud but the true Splrlt of these de baters was shown IH thelr rebuttal where McCartney Thomas and Murray really shone We are sorry that these three men are semors but hope an equally good debatmg team may be found next year ln our old hxgh L Nlff' XRTNP X THOXI XS NIURRAY 221 . . ' l ,g a formidable adversary which gave the 7 I '. K 2 , In A. dy . . D v . . ,, , , V ' Heuer: if e'sere:e::ee:e:a:Qif+ s :ee :fs Zfelasees kenaf-4 '-XuL+im4u,1lQSr i Dj 9 ofa i ns in 4 A' Q D g:? ig'hg'h3?nL' K 5?iE"'E4'If5.fgLiI 4 mmkkkmg bmxwegdwaw 'B 5'9'4E'l-E+? -firik-3616+ -gh-E-435-E32- E,- M 4:4 1: 1: 1: 1: M y A , 1 B 31 'A Q91 f" I .Fl-fi ' 5 ,, 33 3 5, A oct al 1 i HP V! wi' 1 - ' -vs-f it we 'B vw 'F' .. I l M Si? P 'B 562 4 24 ?'5'3?2?D4'5 'B 5 Ebiiiiibf E' 'B Eb! -915 .4 59? Q G' K+? ig, 5 COACH HELNIBRECHT lH0llyJ Holly aaaln demonstrated hxs execu tive ablllty thlg year by bulldlnc, up from ln expcruncod m 1ter11l a football team of con siderable fame ThlS y 'mr more than last demonstrates llls 1b1l1ty and worth as a coach Holly h IS made h1I'll"'Clf a place ln the esteem and affeetlone of the fellowe under hxm and thls comblned wlth hrs knowledge 'ls '1 KOILII mule the DIIQQTS do thelr best for hmm Everyone that played on one of his teams hxs bccn made better because of con tact and experlence wlth hlm Everyone in F Xl H S SIIICCIGIV hopes that Holly wlll be our athletle mentor for many years to come r NNISIIGS th lt he mn turn 1t0llllOY year worthy of Fort Nladlson Hlgh School and hls '1b1l1tx fCaptJ HITCH QSKIDDCYJ Tackle Skipper Dlflyed at tackle this season and was one of our best offensive 'md defensive menl He is lost to us this year 'md the loss will be a ,rent one in more ways than o.1e. He could always be counted on to hold up his slure of the rlcf nse, QL ll fn 65 JL fit fn Y W T95 Q T"f X1 IT! TI 'T' dk if ll! gl .1-N 'fair -vu wx w ,,,,.... 4,,,,,.,, ,J 41-Jflh-0 I-yi-M INK! NTRXH K H tlfhttk nt N a'-1 I1 war 11111 no one hates tt more than he Tlnthcrs s lldltX ww 1nte1tt1 1111, ptsses H :lemon ed I s abt 1t1 1111 1 o 11r e ci s sorr xx 0 was tl'-.o a grt It 111.111 011 use wed next sets Nl' U1 lentu lane was tht bm xx IO 1 s the 1 cl one ot beet tlefensne men III the Ht 1tt 111ot 111.111 ame 11141 n1a111 ten tr r11-shes were stopped be cause ot hls hartl DIINID XX tlt remams ts a mem SPH' N Y' S IXH thfnnw Tackle Q r1h was one ot o 1 most ll enrltble 1 men thu year H wave arose to the otca H III HP was a har cr ant surf tacker Strah also has two mort wears and we sxpeq h1n1 Il t0I RTRIGHT tl-at1 I-11llb'1rk p ted a goof game at full and when he had 111k ten1per aroused uasa Holw Terror Fat ws1ll be back Nhllll ue next 1 ar and he u take a great part 1n the revenge on Ixeokuk Let S sf N011 gr FUIIFITI I XXI' """'I1L4 'w1?1,ltx1.r"lni,:r1'Q'1 'Kyiv .lgrxa-at'-14g1.v-Jrgrylgv-:1r'1 r'.al....ama 1.,.axrL..ta.gu1....11r In A f11Q1L,iZ..-1 mnig 1nt,...n.L , ."' , 1' """' "1" .'N""""' " 1 ' s.- H- an-uv'-4. par- ,fa h A f 1 .. ' J.. 1 -t . . , ..,.. M f.' 4. -.t. A' , 4, .. I , ,- ,K Lge- ,,' ., 4. 1 .f I ' ' TIN 'Ill-Ili lklost-1 ' M4 if platytwl hi.' l' .' 1 Hill 1- for I". M. II. S, this .-pe-" 3 'z ' ' "qt- ' A' te - 1 strut 1i.' ' 'l' j 1ci t Fa' fi-I Q 0 ', II, deff' .' , 111111 he will he 111i.'.'- 1 J zfon. I1A.'1 V1 lt! W 4. .. -. , b. 'wlil thi11g."' on 1'ne. I11 hilll we h'1l ' the IL '. As "1 ' ' ' " 1 he playerl a eonsistent 'f g' z ' ,' " 3 A t 1 Q: 'I' ." HCR her of next j z 'L' lam. . . 5 e , 1 1 STI .1 1 g : .,t z ". ' 11' I. .' .1 Ap z 111 I ,' ' , e al- 'Q ,. . I. , ., F91 gif . . "J ' ' rl hit- t 5 l' ' I ' l ' ' lf , vw - - p .- ' - S, . , I, - , ' 1 1 to1lo111111'h i11 that IIIIP. YE 1 4 4 rat laj 1 1 F je' is s re to ' 'W J .-e A g 1, 'zht .' ,- f'rll'RTIiIf HI al, T ,f af- 51,51 g 1-5,li5,-,?,lZpL5ll- I at IO IRNI' rt'a1p1.Elet-t GAYIAJHID tStit'kyl Taekle Gaylord was ehosen to lead the team next year and has proven himself just the man to do tl1is. Stieky was on the wav to n1ake a name for hin1- sell' at tl1e best taekle ill the state when an injur- ed ankle kept him out ot' some ot' the gaines. XV:- will hear great tl1in,s,fs of Stir-ky next year. C OSGROVF if on-ky 1 Quarterback 'ind Halfhaek tks x it speediest and shiftiest c ll irterhacks th ll P las t QI known Plislng monsistent gaxnc all season earned 11111 ionorthlt 1114 llll0ll All tc 1 1d tike the b 1111 7l,., zap, around so we' at If s tot l w s e sf t 1 s s ll 1 1 f1ll his p a e lllRNIlfR tBe1th Guard B rt was one of om most valuable men on tht ine this we1r He cout fill any position on the teim and would haxe ie e ved '1 plue on tht A Conferenee team l1ad lie specialind 111 any special position rner IN 181 vsho will w ,.,ames H0111 the Nltltlll s next vt 11' BFLL tDun1h1 Guard was 0110 f lt ecrappiest guards 111 the ronference H had a uneannx abilitw of stop IDP, all plays throu 1 h s side of the nc .1 reward fm, l11s Illllgilll p aving he was given plate on tl1e All Confnr cnce team Dumb bids llN url 1051 IZOXI .4r....fJLul4 4,......x1w M -.... 4... 'bt As REL 4. 4 1.4. ht+Aa.....u.. ue1nf5.....u- Co' j vas one of tl - 1 1 ' ' .' 2 '. Ni. H. S. l . -v ' ' . 1 a ' . ,I A 4 ln' C l ' l 1 l - ' for . State -am. H- eoi l z all z l 1 RD I':1pt.-elm-et. "1'f'- ' "' 2 .' ' f-I ' fl ' th' his oppoi int: - 1ld not te l where l1e '.1z VSV los- Fo 'kj this je: ' ani it will he in rd to ' ' '. l e , .. 6 ., H 5, . l' , j z . - ll e i . z - - ll ' . T11 , ans otl ' ' " 'ateh the rr- .4 ' - 1 1 ' 19.- Bell " .' 0 tl 1 - ' . e ' ' ll 1 D. U b 3. gl 1 is li 1. As . . . . 1 . Y. l . I. i fl 1' A ' f ' .' a X . . V 1 - 'I' ' .' Ili fare ' 1 l this year. IWII-11 f"1""vB I ,n,'v1f"1" sur. gs: 'fiff f1'q1v?'f"'v'fe7,.1 l?ikE."f"72""' '3S1'f'2'1g12l1rf"'fJ"1 l'PFJ"'J"i A 'ga ' .im :1i..w.'f.:wf4',....z.-L' '14 1:1-1 J., -We if re mga.. 1 1 l i l 5 if .7 ,i ,lid 1- - 4 t .N -- r ,rgiz b, ,V V I a S - -. 1 is J 1 -I 3 v IIJIIR TON XFR it' bn- tx ,Lammel ld: PETER tPetej Pete lived up to the prophecy of last year and made a whirlwind half. At Hannibal they "laid" for Pete and "got" him. His legs were hurt so badly that he watched the games from the side- lines, until the Keokuk game. We lose Pete this year and his position will be hard to fill. STOWE tHandsomeJ End Stowe played a whale of a game at end this year. This is shown by the fact that he was chosen end on the Mis SlS'pDl Va ley Confer ence team Handsome will be back with us next year TONE NIP R fDo:,gyJ End Doggv was the tvpe of an end who played a very consistent game He had the ability to stop well meant end runs Dobgy was also a good man on the offense since he could catch passes with unerr ing accuracv Towner is another of those venera ble players who Jotn the ranks of onlookers COPPAGE tRexi Half back and Quarter back Rex was one of the hardest hitting men on the squad and always made gains whenever given the ball XR hen it came to passing he was the most accurate passer on the squad R x is only a sophomore this year and has two more years Ja. an .gi ,a.,f-Q1 1 -1. 1- Q 5 4-iffy.-iw, M T 'f '-vb. 1 '.- tr' M: '.- 'v.F11..1." ...fs 'Rig bTOW L COPPACF md if A 5 - ig Z4 . , . - i , .X , v . , . ' 'l i , YQ! 4 . -if f ' 5 2 1 ' ' Q 1 V 1 V ff f mi v . , 3 - . 1 0' 1 l 'H K 5 I . . I . . S 1 1 .. U' ' 4 4 1 . 4 i . .' q h . . . u - 1 -v - i . 1 A 1 , . 1 . 1 . . 5 . t I Q v 5 . 3 . e V t . l a ' v Y 5 l va' A - ' 4 7 gllv'-ff awry f- :wav--:v-gym,-f-.-.uv.-'f.w.-. an-.-xvis,1'ss.yi1i:C:'m'f1-':'fs yr: -'f,i"1r3--"Y f-'s' WY! f' --ir " ,:' ' . - ' J, . j. .. J: -i1- 'i-H K ,ff aff - i Q ' - 41-fx '-:. K . .fel ' ' H" SEL ' 15553:-':'k17 , if Yr., 1.17 - zh:'!a:fas'.f' is-hh .L .--as ' ff. .ser 3...s..r .ws Q, 1 1 1 THF QQUAD Revrew of Football Season FURI MADISON t -XR THAI I Wrth thrs 1ggreg1t1on Port NI ld1SOH pldxtd the f1r'st 1, 1nre of the w.'1son on September '97 xxrth Q 1l1h'U,t on the lo 11 freld The brggut feature of thrs g,1nre xx rx the 111 cl1x 1 1rrr xx huh seturecl for thrs 1111 tle the trtle The Drrtrest Footb 111 C 1nr1 lnxer Played 1n Fort 1111111 son No open freld xx ork could t1ke pl ue 901119 tefxme pl'1yed a con x1stentg1me of footb 111 Although t 11111111 Ilrtth xx IS un'1ble to pl'1x H0115 s Lfmg went fdl1l'l1gL home xxrth the m Ill end of '1 26 to 6 storm FORT NIADIQON l l OONII ll I D '1xenge the defe'1t of the xe1r bmfore Cosgroxe fl1s1ry qu'1rter' back xx as rnjurerl rn pr rctue 1 fexx cl1xx before tht g,1me urcl xx rs un 1blo to pl 1x Whrle xxe mrssed C OSLIOXL xxe xx ere 1,1141 th It C 11111111 Hrtth xx 1x 1131010110 b 1tk 7.11118 old posrt on on the lrrrt I ort NI1c1rson nr 1de four touthdoxxns xxhrth xxere fedturecl bx the brrl1r1nt ground gunrng ot Petere 1nd Turther And thus Port NI ulrsorr xx on her we ond g1nre bx 1 st ore of '30 to 11 ox er Rloomfrelfl 1 44 L I A A - A 1 U. V' '- 1 Q 4 ' ' - . ' 1 . v , A ' w . - A c Y c A c A - 1 rg A ' 51.3 '... " 'z' .f1 cz '1 . 1 fz 1 1: aj 'z' ' V '1 ' :- ' 1" z iz :"1' ' ' 'z '- . 'V ' . . . . . ' z 1 . 4 . . 1 - v. w I I ll 4 l ' p vf v v A n I K u K K C A I I v 65 v,1 1 ', w Y 4 v. 1 r c A ,' 2 i A 5 2 c 1 , A 1 ' A A A ' Tl 1 A 1 U .1 . v' . . . .3 ' . - . 1 ' On the folloxxrng Sfltllltllly Lloorrrfrelrl came to Fort Madrson to f v 1 Q 1 . ' 1 . v . 1 . 1 c 1 N 1 . 1 , 4 . c ' 1 ' ' 2 1' -1 ef: 2 'zu z 2 1. ' 1 'Lys ' 51 ,-- 1, 1 1 ,. , ,-2 2 'E 2 ' ' . 12 L. . f . . ' . .' g , ' J 3 .V . '. . - C C L 1 A A . A I A K , v L. 1 ' , . x , . s, x .' 'I T, Z' ' ' . 2 ' ' '. .' ' ' . 2 ' 1' 913 2 1 ,' 2-94216 fKrAnZ E-E,-Z-E'-EHE,- QPEEEH Qui- 49295 P2- Q 4 4'B'5v" E.- IEEE FORT NIADISONI HANNIBAL The flrst game wxth Hannlbal xvas play ed on thelr home freld Oc tober 11 Thls game W IS looked forward to by football fans of both Cltleb At 3 o clock xx hen the g 1me xx as called the f eld was thronged xx1th many people from Hanmbal Due to the great dlstance only few looters from Fort Mddl9OH were able to attend but as the game progreased they were ably Supported by hlgh achool students from Palmvxa xx ho were greatly enthused bx the splendld showlng of the Cnmson and Black Holly s gang put up a hand f1ght agalnst the lVI1s sour1ans who showed great ablllty heal the cnl of the flrst quarter ln a strateglc moment our daahlng quarterback Cosgroxe kxcked goal for polnts In the next qualter F M H S fued better and Peter by one of hls flmous end runs se ured a tou hdown makmg the score 9 to 0 In the aecond half Hanmbal proglessed and at the close of the last quarter succeeded ln makmg a touchdoxxn followed by a successful drop klck The game closed w 1th a score of 9 to 1 ln our fax or FORT MADISON FAIRFIELD The game stalted xxlth Font Madl on klcklng off Falrfxeld wlth a well dulled team beg tn a sensat1onal march doxxn the fleld Thls ended only w hen Stansel the Falffleld halfback succeeded 1n carrylng the ball ox e1 for a touchdown Agam the ball was klcked Faxrfxeld began another serles of l1ne plunges Only for 1ece1x1ng the breaks m luck 1nd a heart breakmg defenae Falrfleld would have made anoth Cl touchdown The quarter ended xxxth the score 6 to 0 IH faxor of Fulfleld The second quarter started xx 1th the ball m Fa1rf1eld s posaessxon Folt Nladleon held them fo1 four downs and Fa1rf1eld punted Fort NI tdleon made 1 few yards ln sex eral plaxs but were forced to klck Thls contmued 111 the zest of the quarter The half ended wlth the same scoxe as before Takmg the ball at the begmnmg ofthe thlrd quarter Cosgrove and COll1tllfZht adx anced the ball the length of the fleld and put xt on the four yard l1ne From there Lourtrlght ca111ed It ox er for a touchdown Cosgloxe dropklcked goal for the efctla pomt Faufleld recelxed the ball on the klckoff and tucd hen formel tactlca of passmg but the de fense bloke these up The l1ne durm the the tlme xx as puttmg up a xx ondexful lnttlc knockmg, off then feet the heaxlel ralrfleld lme Thls peuod ended wlth the score 7 to 6 ln Folt Wladlson s fax or The last quaxtel found Furfleld trxmg hel passmg agam Thls aellal attack prox ed d1s1st1ous T1nche1 mtelcepted one and ran 80 xalds fox a touchdown Coagroxe dropklcked goal fox the extra pomt The end ofthe game showed a 14 to 6 XlCtOlX lox the C umson aggrega 1011 FORT 'NI ADISOIN QL INL X On the 25th of Octobel ou1 football team Joulnex ed to Qumcx That w as an all lmportant conference game and the team was ln no per H3 EASE- Q I 4326! V ' ' s fl ' ' - ' s , ... ' lr I . e , . . 5 1? nn. I 5+ r-t ' 1 A ' P A A .5 ' F R' A as . ,, ' ' as f - I fn . 4. . Y 'A A A . A . . i ' ' ,A ' l - A , ' 3 CO . A . I V ,A . V A y A . A - . . - I A 4 l 'A A. n A P I'l , 0 ' ' rx '. "' v ' I' H ' ,. ' . ' ' ' . ,, . . ,I . ' . R " V 4 " , y . ' , ,, -1 A A " , '. ' ,v ' A , - . s . ,I A A f . ' ' . ' T . ,-A . , v- ' A V A A - , sg - . , -A , . 4 ' I V V ll . A ' 4 .. . A 1 l ' -. H , 4 4 , . A A '. i r ' D . , 4 , ' n n 4 A 4 ,A . I gr Q , ' 1 " . .K rx A- . . rx I . ' A. A A A '-1 v ' - " - 'l A 4 ., ' A , . 7 . ,. Y , V V . v P . . . A . . 4 - . , , . l - ' , -1 - - v . A. . A . ' . - A ' , - . , . ' , ' -1 - . ' A A as Y 5 ' ' ' ', - V Y A - , , wx fn , , . 1 . A r- If . , I . A A ,- ' I K ll A ' A N KM . - , -1 n .4 . 'IQ O 4 - -D ' -4 f ' ' n l , Q -4 4 . A . 4 " A A " A 1 '. - ' Q A . Q 5 - . A . X A . Q A . A. ' A A A 4 . . A . . ,A 1: , - I ,J . , I , ' A v 4 , A - ' s 1 . ' l A I. . rx 'A D. ,I ' ' .' . 'A ' , . ' - ' ' 1 A ' A VA ' - 1 , v - . ' v ' . . . . . i ,. A ,A , '. 7, ' h ,, A 4 I' 4 A ' o n 4 1 ' ' s. A n ' r , - a - v , ' ' A A , ' 'A' 4. ' ' A ' ,AA- Q 4 f . ' ' , ' . . 1 '. 'A 1 ' . ' ' ' .4 . up A A A A A' , . , A ' . I I A 4 :' . 7 ', . ' J u ' ' 7 . ' 4 A . ' A ' . , 1 ' " f , . . '. , . , v U . Q . 1 . , ' . ' u rl 'B . l . . . l A I Q9 I 4 s - H2 IEP WF I 4. li M 9 cb ft A M Y 'fr' Y J? i JL 5325 l l l l THE SECOND TEAM fee cond1t1on fox xt Three lC'Lll1l ltltls C wlold md Tmth r were out of the battle but the te lm fou hf tl 1 I ts tht oughout Qumcy got all the breaks and 6III6lf.,QLl xx 1th the lx t tml of 1 2, to 0 store We ale st1ll 1 pomt ahead of thvn hot x lt xuse We beat them the year befoxe to the tune of 2-1 to 0 FORT 'NIADISON IxFOIxUK The Keokuk p1gsk1n totems c 1 no hue Axnn tl e Day wlth the one ldea of rexenge fol the defe1ts ofthe 1 1 t two LCIIS The fleld was muddy Cas usuall vs hlch g me Keo' u t t me IS they OL1tXKClgh ed our fellows Both sldes pl IX ed IH do Ol he m1nne1 Keokuk ln ed up to he1 leputatlon of gettmg all the lu ll s X tone xx xll co ld not haxe been much h'ude1 to f,Otl'1lOll h th n the NI1d1son l1ne The Purple and Whlte had onlv one nl n tl f llbl fnot Cap a1n Although the game ended u 1th the stole 76 to 0 1n Keokuk s favor the compamtwe st1ength of the teams c tnnot be est1m'1ted because Keokuk made all these scores on b19'1kQ FORT MADISON PL RLIN C' TON If at the close of the footb1ll so won I ure wsked ln whlch game our team fought the hardest I X ould xeply The Burllngton Game Those seemg the game and knomng x hut oux loys had to buck up , ' ' 1 ' . . v 5 4 - 1 ' . 1 ' t . g 2 f, N ' ., It , 2 ' e , 1 ' li SI - .wif :ffl " f '. ' 'f " 1 ll'fTE 2' ,. , 1 2, s' . ' ' ' . L , , 'ez', I 'ez 3 t . , 7 , . . - u . ' . ' t '21, I ' 's 'ci . ' ' ' ' ' ' 1 was ' ' z ' . 1 ' v ' . v 7 "- I . v. 4 1 ' f I 2 1 1 It I I X tlfl'..l!l1.lfICZ. ' ' - . J J aj a - '-1 z '. ' ' ' . I sw: I s 'z u ' ' . ' ' f ' gr 11 or L 2 QS ' . V zz., .10 u .zQk, ' t Ph1ll1psJ who could galn at all through the Frlmson and Black l1ne. v. I 1 u ' 7 7' x L 1 fd K' V 0 . 1 1 nl 1 . C A C n C - C C c I' . ' . ' L I . Y , V A A ' J - A I A . , . 2 , x'1'1:,.' ' U ' Y U A 1 . sv . , ' v . ' J " 4 nifr-f-firfgv-42-f ,, 1 W 1, 'ff-5 jgp.f'.,,',-e -I , - f-af x,L -i' . if : -seg! 'ia'-""fP 5 nxib,L.:1sL1-l.L1L?'L 'un QA.: .A f -CZ Ip u1,',.' ,. 1 I ,. T -1 -1 A if .A . A--11--'J 4' azz: qf' 1 ll! ill 1 ill 'if is A PK 5 l H35 If 1111st XY1llSL1l1.ly 1g1cc xx1th mc DLll1ll1.,ll'1Llll l.llll1,L11lllltC!s our boys fought g1ll1ntly 21nd held thc Bu1l1ngton tc 1n1 hx 1lmost super llLl1'Il'1I1 efforts At the begxnmng of the l1st 11Ll'llt6l ox 91 half of our l1,gUl 11s xx c1c out by 1n1ur1es lllfl bec1usc of the fast game thex had been pl'1y1ng ag 11nst the 0 pound hc 1x1e1 team so It 15 no wonder 1h1t thc blg, heavy and expenenced G1cyhounds succeeded 1n scormg lS they d1d Thc dcfenslxe playmg of Turner Stowe and B ll xx ls good to x 11ch xxhllc on thc offcns xc Cosg1oxc succeeded 1n m21k1n1, cx 91 1l gfuns Tmcher came xerx ne ll gcttlng loose for P1 to11chdown xxhen he 1nte1ccptcd 1 15 bird pass Petc1 our speed demon 1n the backf1eld w f1s h 1nd1c 1pped from 1nJu11cs IC e1x ed IH the Hanmbal 1mc 'md so d1d not h 1xe h1s usual speed I 1m S1119 thpit the coach and lugh school IS 1 wholc 1re xery p1oud of ou1 boxs for then' splendld cffolts :Un 'FHL' Z FORT MADIQON 'NIT PLIIAQANT Thc team entered the last f121y of the se1son resolx ed to f1ght to the last dltch Mt Pleasant s gang was ex enlx matched w1th our own lllvll Il lthe one m 1de mx spe lL'1Clllcll g'1lI1S Ol p1axs Lnfortunatelx our forward passmg x IS serlously hlndered bx the mjurx of '1 plax er The game dex eloped 1nto a serles of plungmg attacks w h1le fumbles marred the shoxxlng of both teams The score w as not QUIIQ w hat we wanted Q but ou1 s1de fought w1th ex e1y oun e of st1en1gtl1 and the Thilllxsfflxlllf gave w as '1 rcf1l exh1h1t1on of lox'1ltx to the C l'll'llQOH and Black 426542 Football Banquet On the 16th d 1x of Decembe1 111 thc xc ll 1974 OYEI 700 of Fort lI'1d1son s busmess men h1gh school footb1ll pl 1x er football follow er -GHZ!! I h1gh school gx mn 1s1um IH honor of th1 D1 1 tooth 1ll sea on A splendxd dlnner was serx ed bx th1 Llll ot Illc emor 1l'1 The h1gh school orchestra NUDDl1E'1l 1h1 11111 lt llllfltl' th1 le1der lllll 0 ll Nelson Spceches xx ere n11d1 hx 1 1 NI 111111 1111 NX hx XX e r C10 P G Hltch on The Ncxx 411111111 Nflllllllll Dr I 111 F e 1 ng of Ioxxa C 11x on Qpo1tsm'111sh1p 1111 1111111111111x1 k1hl111 111 x then gaxe 1 sho1t t'1ll1 11111 It 111 1l1 ll 11 1111 IKXKNY ll xe1s that xxo11ld IC 1 xc le 1 1 KX KKK 1111 o the next N611 through the cxcmngz llllltll mlllllll ll ll xx 1 how 111 hc nexv stad1um 1nd the 111xt xc 11' 11 1111 e SQHIOIS s1n1111lx hop1 111 ll lx 1l 1 xef11th1tth1 1 ll Nl 11 I':4IZ1-GI I WI E312 I CNE Rm, I '5'ZQZ3ZSXQZQEBZBIB' '!'i Q ., .,, ., ., , p V A 6 5 1' . 3 ' " . - . Q . 'L 4 , I, 1212-"1" U '1'2 " 1. " f 2' . . , I 1 2 2 ' 1 - 12 3 5 A- K- - I 2 I 2.' 2 ' - ' - . , -11' 1 'L' ' 1 1 1 ' ' ' hw, 2 .1 51 1 - r - 1 2 C 2 2 ' 2' Q 3 - 12 1' ' 2 3 .' ' 1 2 1 ' r, C ' 1 ., 2 2 1 1 ' ' Zh' ' l 1 x 81' V ' , ' e ri I. Vi' - V V ' 1 1 1 K-T 1 1 ' A- - v A A- . . ' 2 ' ,- - 111' '2 2' ' ' " ' 1 2' 1 ' ' 2 " 2 ' 1. 1 A z - yr C 1. V ,. 2 ' , , vc K1 Z 52 ' 0.1.1 Q C l v ' ' glut 1 l L1 Z v .Lv A1 K- Q Z ls 1 C , 1 , ' 2 . 2 . 2 1 , 2 2 . H . 2 77 ' , ' 0 -1 n. -". . ' A ' L' . 1 ' 1 ,Q v s v v v' v L n a CL L A y' ' 2 e er 2 2 3 2 - f ' 2 ' ' ' W' ' v ww- Tv' 1 . ' v I I v v c 11 vc. 1 1 . L 1 . . ' I I . Aw . C C . vm v 1 . L. 2' L' I K1 . vc.. 2 . .1 Q 1 K1' ' 7 1 C i. 1 K C I 25.5 .' A, L 1' K if VK .1 1 1 - Y B4 1' - "L .I - q. 1 T 1 I I ' N l v . . c 1' 1' 1' 11 , . 1 Zh 5. c 5 2- and interested guests and speakers from other 1-itles gathered in the " ' Q 23' ' 1 as. .' 2 S 2s . ' . K' S S . X SK X X I S , f1'2 'l 1' .' . 1 ' A ' 2 1 j '. '. - 2 ' I. . " ' j ' A 11 H1':" . . " " -'1'. 1 -Sz . '1 l -.Bll- i ' " ,' "1 ' J 2 S ' 2 5 ' A 1 '1 . 1 cs. ' 1' lfll 1 - "Hollj" 2 ' 2 .' ' 2 ' 2 '12 11 ill es 111 l se .ls ll F! 2' 11l21j - ' ' c '11 '1 tters. ll 1 :1ls1 illlll llll ' 11 the 112, 11111 ' 2' 1' . j 2 '. N All 1 '1 ' - 1 sk st 'Q s s. '11 1 111'11:'11:111: 1' 1 . ' 2 1 1: j 12 's 11 . - 2 Vt' ' -1-1 3 1 4 15 111 llllc' 11111 :1r111:':. ns '.:'ll:tl'l J :ext ' 2 ' 2 1 S 2l.1lllll x"ll l111:1 l'02lllIj'. 11111 Ll l 11111 N "X" 1 f ' I . u ' ft' 'Q'-2' kxgx l x 2 .1- 11 " 2 - - -2 - . 'ig Q - 1- V' ' , ,ak H563 -if -399 if E+? 5 565315 5656? '-EG 6659635 .U B 6? 9-55 'E l lx l el Z2 -1 ' a 6- QQEI Other Letter Men of the Football Squad BOWMAN! CJohnnx,J Guard Poxxm 1n xx ze the xx ull of defense xx hen lt Q lme to 1 gtme H ce u e at h1 to xt ng. mdx l e xx ts 1 eonxlstent 1 1xe 1nd o c ltx Noon le until N un through hu xxcle ot Q l1ne Boxxm tn IS xnothel xx ho sums lel tt1ons xx 1th the old F NI H S lootb tll squ td 5-I 161 sv-3' . . . . . . , . U M A- fl- 'A I - A . l -' 3 , ' ES E : I 4. rx ,.+a -Q v- , A: fp . Y ..... ' V r 0 3 il- - M 4 .H v . . "" ,A M ' Z . v '- ' L4 ei A M Q AA ' C - . , -, .. 4 , M A, NY I . , Y. cc ... .. . - A. W A v :-. '. . , . is .., L N ' . L A: T Pu Q Z .. - N rl: . ,., 1 4 ,,, F' , Y c . , ez - C fx ' Ph '1 'J' 3 ', ' 1-r . -1 2 1 ' G . " 5-' M . Z -, "' Q 4 C3 V Z ...- .. fx- . . , , , ' . .L f- V 'N ' A ru MN, ' f ' " O " , . . H - ' .lxfxl ,. .. ,-, , 'lx ri I . f-N -1 . ,- x. - ,f Y 1 ' I I ' M "' an " ' " ' fl ' . 1 ' A ' - ,.. A-4 V ' si ' s ' :f ' Q 9 X, 'H . A ' l .1 P . up Alf? '- " 'G A "2 " xl " :..'A-V, , Q . . ,I ix' . . X , . '. 'A '4 J I3 " ' " '. ' mn ' ' ' ' A' - L ' ' , " ' l ' 5 ,. UQ . I I '4 A' N1 X11 -- CI' , - ' Q 1 ' ' , AA x . O -. I ' f-3 "' - '. A: .. O . , - .1 1-r , ,, : , . 'I A' I ' 3 ' '. '. ,,, , -f 1. , V .- , .. . 3 ' 1 .. A: Q., ,-. I , . " - . ', ' "I A . . 3... - A. 'Z V , " 4 . -A ' - X - - A4 ' . , A E ' 'g v A-. ' ' - f-'-3 'N - , r 3' A . . '. W , 1: . . 7 cn ' : - -- '41 ' :A - . . ,Q . ' - . - . , "' ' " L, ' - . - f". l '. . ' l. , , 'v, , , 44,4 I , PHFI ANI floej H tlfbwck r - -'ENE-9 Ioe xx 'ts 1 pl IWCI th mt could he counted upon to do hls best 111 3. tme He xx as 1h nd hlttel on the offense md 1 de tdlx tltlilfol on the IN xx l.1t1Ilf.l't0 sec xxh tt ht xxlll do next xe ll 1 iii ? - 561365 KOKJOHN lSo1kl Tickle 'io tk xx ts Qnothel of the m unst txs ln the l1ne tncl boxe up hxs xhme of pl txlng, lox haul tonvetent p llt1L1D ttxon He xx is 'tlxx ftxs IH the mulxt ot the pl my 'tml hw enthususm tncl pep senved to erelte 1 S1fI'l1l'1l feellng ln the squ Ld Soak xx1ll be lm lek xx 1th us nexct you md xxlll he one of the bulxx llkS ol the lllll, Z pee' f teas WO' A-get HEI' 15-Z 113231 I 42 l l l 5 ll -13 '-356.-HEX Q -5 E-gf' EQXKF3En'I4EGIIg!'3I2i3EI.IK!+1BC1E!X-Qflfli ' ILT!! fi:mi??f"Mx,, Qgpxm, iw 23 -'G-C qw Q , ' , - . ,'-.- rx 4 vi m ' . L , Y Q21 , -as - 6 1 flu , - 1. 1 If Q 3 Y E lf' X ' ' l ' X l f Q , ' n 4 3 3 ' , Ll S 'a I .L . . 5 , , - J . - .. .-A1 . - . 5 . . 1 ' A X . Q , .. sz, ' 5 ' N - wg . 1 5' . .1 1 aa . 2 .. . . FP -. ' Q A r . . . - - - 9 - gg Y - 4 M ' Q . 'i ' . 4 , - . . 4 . . mx: . ' " :1 Q Q f 'Qi 4:3 QTEK? .x M MQ AES? v'-IZ 415 lET4XZPlIEII-SEZ? l1ASKI'I'l'lIAl,l,M.2lAlD, K w x X Nun 4 The Basketball Season of 1925 v 4 ,A 1 Y 1 v X A v- I-v " 1 N A A 1 NOIHO mx JOr'v LUIWQ if ' I f Y L tXlt lg . R lu x. 1 f Q4 12,0 xx w lx ' N 1 'W ix , H+-ixllhr .!.- Ma, v1u.4lulQ K.-11-V, Hi!--lx, Sl1':ul1.'I'il11'l1:-1' l.znn.- 'I'FlI'I1t'I'. CI xx ,I Nurmw l'w11u1I. Wriullv Yux' H1511 'IW-.1:u' I-'ixhrf Ani TLZIH tiny -fill If.-an :1 :rm .qi nw Y"'x'T'lllf' Fmvh Hvlly fiwn-MW-ai 11 Tmmm :hm :any 41'!11N'1 111 :Pav xx- II In ww ull iw vlmvx. lfiuw-If IY1'HlTN 1' H1 '11-"'.1:g.1EiNi !1isEn4':x!:1i1E11I Ylw! xHfgvl'1:YIYiI1'1 1.11 t'1:'I'4I1:x1 ullktlq- f..1 1".'1' vt' 2,4 N! wrvf- Xfnwu ' .f -gltfif iw' ta..-x L-V411-If wruv 1+!'fl' tmnzgl in 7?1i4p1nr7 1-f th- wwlrzzry HME5 v.'z1x11.l1'1-:iw-xw-tv4l1mx,' xfl wiv: I 1'r"'-' 'Y fy r"f:z1l.:'x+a1x-'ri Igwftxwl, H1 ln- M-fx'-M13-fi :L 1w1x3w1-- 112' w':1m'12vv Z . .. TNQ' firv with 311'n'r1 4' ww V'1Y1Q'l1x1ifv Tfj.'.1x:wrw +f HN ffl Iii, Sl .11 ,11't1rthx4 Ilghrxfl 'Uf1111YI.l"ZI1 T!.14t':rr1ffif11' Yu M411 Z's'LL3 I1:1"f'g wmh 13111 Izmruifwrx buys 111 th, bi: -:pl Hx' 'hr QA-wr" :ill :Iv Ms :mir um- wfw I1 Oz. 1'rxrx1s.ny1 plan 'rs uVw'rc'f1I111 the-nr Ivai 4-Y-'E 31"11' Til Th3'f-'1W1'l"fTi'Q- 13 T2 1-T WIT "Tv !"'J1:llT ::1:m'xvl4Im1z1vw1 with NH -- I.wI.1"2fY1WY.I"k' 1' 'Wm .1z. fvwr':r1m pwri wi 1'-1: 1--nr fffIw'.N'NI11ST14xxX' 'ln'-ir Hlpflriurzfy 'I iw Ikiflal +vf-rw wa- I! IU 'I'T.1 rwx. wwk I-'41 .IIQZZQWIN 1-.mw hurl- '.'1Al'I'!1" ' Qlw 'zx li :vw-rl smnr, Efz- 41-Y.'f'1.Y':v ff 451, 4-':1'.w1., 7111- 111:11-A wal: ,ww vusy that 'T 1 sw-Miz! 'mm :W-f 'fs frxxfv' :nm-Yx uf Nw- 'imp .M '1-'xmi NNW uwrf I-'1 rin' I1'l'Ylt1 Xi' . 1."1t"X"Z Ii -I 10,11 ?:'-11 V-"lx v,.u.!i11: 2:4 pina' Nxf1l'!' It wrllllxv of 5' lzxrii: ' 'iff- Ifpg Mm 1-,X1y' .-,' 1l?fIf4o'1'?.'!:g'?fy'LY .Li L.m'.1 ffflllll1'11ftIi4',-Y!lS?!fJ'Wv"1 ' f?wjr xlib'-zL1'1-:1::firL Nr--wifw -gj- TEL- 1.7 I11,rz1l-wrlhwxxljf-1p41i!L,'.Uf3.--' Arwfw zxhziw us 31.111 11-2 Tig-A In-' 1-w1.!f'1"'1w' :mm lm' Iflo- X-:aww xwzuf pliuw-11 'A ' I'1:Ir:gj.m Y." 'Il.1j:?. 1111 4.114 1 1i"ff-' rx .' 1, 11' I-1"i1'v-11x x'.wrw-rU..m'1l-1, : ' Y".-vm fu l.zm'i1-V XX" f'::w'r"f'N: Twzu 'HH faq, WEN: z. wfm- wi Zvi-1 m 22 In u.1r ff' ' W1-v4I.Ifrf I iam '1 :mn wif. f':1r'?.uL'f 2:1 H.: .r IUUI'Y1li'flJHlI'sViI1'l S!lTI1.1:lYII1iI.'.- IYJ, llfffi fff VVNLT' f'-vin: 'ff hz- Ellyn, I:1'?f umm' K' IIN 1' X?i1Y'I'fli, m:1'in: T... ' IY.14'f'r.Y1f- H," .Z lH'1X 'iff' -'vi' "'1T'P. LJ- alluvg-fl f', - rlgffyfv Y111Vr- :L WV ' RASKIi'I'IZAI,I, TEA BI. :nan team The next zum: svm xuth Ixfokuk Fm vm bg n 1 k for 1 week 0 Okuk thought thut thu xwro fm ng to nu XII 1 x L1x'1Y x Thu brou ht t eir Jo er, and rhmr band and mark 1 UTQHQ de 11 cw I1 Q to Q13 our root ou yelled lhE1I'S 0l11"b'lfld out plakod th r L 1' n 'wrn will ph! 'wxr team Ml won , N- '111 m pau T at nivht llowunz tho Kookuk fras we planed P 11 fu ld on IH ' ' 1 0 uw P xirfleld S and our team S UFQKIXIB Q the Crm! on uwi B 1 X tmmvt ls r w tvso DOIDIQ 16 to 14 0 0 mum rx Wurnued down a f'h'lU'1D1OIlQhlD Ifkllll of 11 I wwr O1 r MX un ind won 0 0 e next week we xwnt to Qmvu vu X1 nun t ox me our Jmx 'md non to 11 1 n x ' K 'Nl 'md Cub'4 won 19 to 16 and f to en came '1 return 1 Xl H o xx 1 xi R M1 J IS e Ort ll mm mm xx 1x I x K HW W een luckmr XX my ll R no mn 0 y wwalloplng 'Nun om on Q rw ur rf-:ul'1r QQINOII ondul ue turno our '1 ngton whore tho Nom tum 11 tourn mn 11' f Lx ni 1 xvu u mv x Q 0 ey were gomnsr In take tho tourn am 1 N NNW Z 0 be carried out for 'xt tho en! N 'H' bro en and Qtoxxo was w11bt1tuh1 ' X X xx ' then Fort Nhdi-mn 1101.111 to ruin 1 N N- xx I was onlv two pointq nhoml v -I ' A u ar playing time ended 'N t X I xx-W 3 point on xx frm Ihrmx Q urn ' ' f'11S:l'1vYv. H':1l1I.b1 Kv'l'v'.', HEMP1. TWIVIL I1 ll'-Qr1M1!"wl1'. l4W'.1I'll . A A. x " '- ', Qzrmw Li 11 s'0' . ' ,S K9 ' . 'I ,Z i I: '-2 43: sy V111 maj. Q g h rf t 5' , ' ' '11 , A: f 'ass But stray: ,. - PTS I-' ' FI . - ij vi S: ani hrs 121111 mr L11 ' - .fed '. -' . X' ' 2.5 to 16, with Corzrm' . ak' 2111051 of the kts. If ,. fa " , ,' ' . j 'z 'I' V . Q-irflo.,!w1: wing . 'L ' ' iifk ' ' Q., ' s 1 . LCE' Cqiad lov 51-1310 iirsg ' h'f F42 b,' ' ' ., . Th f ll " 2 I-' 'day misfit L' YTf:I'V1:ii'jx ' Tffh . ' , ' ' is j: 1 fcii 'Q hit Qui' stride :a:f . ' Nt 1 . Th ' ' ' I as iw the fJJTY'.3U : . h j ZF' ' d " .' . ' 22 T Thl it .vo :xmas with Haizixi.. . .. f11.we ' 23 10. Th A :nnv v't. Km' k k 1' Vvkizk T?'frv is:1't 11 'Y to tell ifift th' . Th F M: lf' t , '13 of' !'.'Y'm lifiki Yrckitk coizfi hm" hz il' ZW? b ' ' , 'Q 1 f tl 's sumo by 11 L31 in 19 ss We Tfzs :text www ' .1 1 7 JD b ' ' ' .' ' I. 1 R1 1 T. O L . . :S X , ' A 1xtf1.:.1o'1 'A :Tir tftzrttazmxts At F-iflli , . ' .' ' ' 1 1 ' . u.1s Tuff xv Frnx Rfskzzk TA? 0117 il'St F1116-. Frit'1j Elt V k R -: dffvzxtxl 1-'.ar11:1:1::1u'z T113 xt .312 1'I.at::1v.! ut 137-' Ib ' ' K : N : 1 :Z lt ivcknxi tTx".:gY'. if-rp? pimms " Fill- t , . 4 nf the srcctxi .".1.HTf:xT 1'::'.:T'.sT :rf his CM.: ICF.-E k . ' " 5 5 S' u S.. x r Qf.11'f:.i ff':'S.'fT'1'.y1 s.'.'1:nft0vYt:' it Z iti . . . fi 1 'xx f!h'!':1.'Rz'f9 VX: tfw' viii cf T1:xIfY:N- fl ' , ' . . . Th 1:13 .mff was fr:1Z.:1':'.i Fw sfsss y:'.1:aT.E:1xg -'iid 'Ze reg 1 If 0 2.' U :hs f:xr11111'.'.:f:' :wrt :tar 1'rrz:.i Y: "uk F11 X 2 Thx sm - stun! F9 if is xx TT: ,-1-.:"':'.Z1 :'.',u.:1:'Zp31aj SENIOR VL.-XSS TEA M. l X HltCh rose to the emergencv and put 1n 1 prettx l1ot from 111 111 f thc co rt J 1 before the wh1stle blew The game ended '0 to 19 111 our fxxor 11 Illhl v.1 not have much trouble 1n beatmg F'arn11ngto11 18 to 14 We 11 f thc tional tournament another year At the l tr1ct t 111111111 lf 1 0111110 1 tl fl lows were el1m1nated bw FalI'fl0ld '70 to 17 n Frldaw M rch 00 the felloxxs xunt doxxn to Qt IOII s Tl1x xxen mos 1 for pleasure but planed '1 basketball 1:1m1 Wllll last St 101118 IS '1 H1118 ln All that were able to plav of those HOIDQ doxx ll YNOTL Pos rovs H tch Turn r Ketl1 and Bowman The others were our XVlfll 1nj111'11s 'llr 11 lllllll 1 good p1 however and only lost by three pomts 19 to 16 All through the season the QOOTIUL, was led hx C"1pt11n Cos roxe ll1s floor xxork was of the best h1s basket shootmz '1c111r1te Illfl h1s plaxmg 1-lf IH Tmcher was an Cosgrove as he was a sure passer HITCTI W'ls011I the f1rst ofthe mason xxlth '1 brok en hand but he made up for 1t when he got huh l l 1 w rv ffxv centers 11111111 him and he d1d h1s part 1n n1ark111,fz11p IUIIIIYITS md 111111111 Illk 111111 from Ilfblllf' IP same Turner was the backbone of the ts 1111 s def nec Ile took tl1e l1c'1rt out of his opponents by h1s close gllarlllfl Verv fc xx IIOSC hots 111 FT Ill 1114 lls Ill lv er was another stron,., msn on the def1ns1 'md hc 11s11 1llx 1.111 '1 fexw scorts to add to our total each gam e h IS a new man w1tl1 the tt llll s s 1 1 squad H has shown the makmzs of 1 f1rst cl1ss pl 1111' and xu 1r1 PXD6CllIl 1 or fr ln h1m next year Stowe ls mother good 111111 l ft f r tl t 1 1 Stowe gets h1s share of the baskets IS well as 111111111 1 st dtfe 1nd off' hough Cosgrove T lfllil' H111h l I l Il I 1s g U old F M H S we shouldnt be doxxnhearted for xx11l1 Qtoxx '1nd Keth to form 11 nucleus with such others as Slack XS r1gh1 Pound 91 ah lane md Nlarlo pick from, we should have as good a team next pear as this Dorsey L Towner H1lI.Skyl1-es. Iivll. lilott f'llIlllN'l'I, 'I'UX'lll'l', Kllll'l'1lj', fl1'Esxx'11l1l I'.11'.111ill, ' . -, ' 1 g I1 s'1 -o 1 ll 'us . , Z1 L ' 1 ' . Th: 'Ult 'A did ' , ' ' ' 1 1 . ' 11 1 w411111-rs 11 1 sec- . 1 tis '. Ol 1 11 11 1 S' 1e e- O ' a .. , '. 'f ' . . 1 1.1. 1-A' ' t .tlj . ,' . J 1 1 - " C. 5 S . 1 1: . i e. 1 . 1 ' ' A H ' ' . 1 . J. ' . . 1 ' ' ' '1 1 111111 gave 1 1 f : me. . , ' s ' , 1 ' 1 1 I 1 ll . ' ' , asset to the telllll on both offense and dffenee. Ile- made ll Hood Tllllfllllfl 1111110 fol' 4 y V 1 X . . . 'L .1 3 A 1' 111 . V' L - , ' ,', le It 1' '1 .. 'THD . .K . i v. I X S I H H . 2 .V 1 . 5 H . '. . ' g. . - ' -. A 1 s J 1 1 1 hy l an. ' ll D. K t 1 " . 11 , This is his firrt yezr o11 tll' . e 1 1 ' . 'A 1 '1.'.' aft 1 '11 1 X .5311 0 ' V . 1 1 ' 1 e 11 1e Clllll nvx x'111r. I ' '. , I ' .' . .' if ' .' ' 2 ll 1 II .' ron: 1 nse 1 ense. Alt A 1, i1 - - , ' ' 11111 "111'11er 111111 JZlj'l'K th' ir lz ft 1111111 Y F , . . , ' ' ' , , . 1' , 1' 1 . T0 , A . v .'-4 - ' Track of I' I x II I' IIIIII II II s IIII 4 4 I N lx Ill I I f N I I I I In NI IH I II I I X N 1 s 1924 I HX -I I N'Ir I I I It I 51 III I I I Y I I A IX '4N I li xIlI II I I I N x I I X I IFN I 'N IIIIIWI III ' I I IIII III s THE M CLUB Ull II':II'lc so-:ISI-II IIIIIIIIIIII III- wit! :I II:IIIL! III' IPIIIII w:I9 IIIT II-rIII :IIIII IIIIIIQ IIIIII fI.I1III. IlIi.' Xl'2II', .Xl'll'I' :I IIIIIIIIII III' lI:II-Il Iv rl: IIIIII IIl:II-I-. 'l'lIII I-I'I-IIIS III wIII-'II ww IIl:I-'I-II -vIIII III' A LI tlII- II-:IIII wus III alI:I1II- III IIII-I-t :Ill :IH full vi: IIIIIII4-IN, IIII IIIII ZIIII III' ,IIIVII IIII- tI':IIII. III III llNl5'1II"Il lI:IsII II:IrIII-I' so-IIIIIII, 'l'iIIII- III IIIISI-Il III' I'IIIII:IiII ll:II'III-I'. l'I-IIII: .IIIIIIQ .I. - fl:It I4lI:Ill, 1':IrtIIIiIl, llyvr. II:IIIIII'I't. ll liI'i4wIII-I, 2!lII':II'Il ll:IslI IIIIVIIIII' IIIIIIIIIIII. vlvllllt' II' I 1 :IIIII l':II'lI, III:IIlI- :I trip III IPI-1 NI-IIIIIIH fl:It, III I-IIIIIIII-tv III IIII- :lllllllill III':IlII- III-IIIIN III-lIl III: I:II'Il lmfll I'II1I-I IIIIIIII, 'I'iIII,. ,SQ I . -I". ITVIIIII .IIIIIIII--Il:IrI-I-r IIIIIIIIII-I. IIst:IIII'I- ' 'l'lII- IIIIIIIIN IYIIII III III:II III--I-I IvIr-- III IIIIS f,.,Ir Il iI,.II,I-4, IIIIIIIIII-I': II:Ilf'IIIllI- l'l'l!Ij' ll' rt NI:Ili.IIII sv-I-IIIII' II:Ilf .lilv III-lply ffl"III'I Xl:IIl','IIII vw-IIIIII, 'I'iI - liiilll, Il'I-tt-I', .lIIIIy. Nl:II'slI:Ill. lI:II'IIII I TII I 111-II. IIIII IIt'II-I :Ill :I III:IIII --:IIIIIIII III- III-:III-II Ill IIIIIIIIVII III-I:II l'III'I Xl:IIIi4IIII first. 'l'iI1'I' IIII- IIIIII' IIIIII-Qs IlIIIy :II'II I-xI-I-I-III-IIIIII-I IIIIII VI, :IIIIl Iv- -'l:IiIII III lI:III- :I I.'IIIIII I--:IIII, QI II I li M-IIII-I' III-l:II I'III't XIII-IINIIII SI-IIIIIIII, onli' I'iIt'III1 :IIII IIINIIII-I4 gpm! W. I-:IIIIII IIIt NIIII- lIIIl:I5 I'II'I xIIl'II34'lII IlIiI'Il IIIII' II II :II IIII- 5Ii..'IfsiIII.i YIIIII-y I'IIIII'.-III-III Unly I-IIIII-'II I-I-IIIIN IvIII'I- WIIII. lIIIwIII'I-r. III ,,,,I,.y II,.1,1 ,H Quill,-I-' I:lI'1' IIN t'ifIII III' Xivll I'11l""4 l'IIr IIIII- IlIlIIg III- :IrI- g:l:IIl IIIIII IlI:It in tlIIt UII .I:Iy 2 Illlll Ii IIII- tl-HIII -'1'IllI'l'f"'l IH 'III' KI-IIIQIIIQ. IIII' IlII:IIIliI-at I'lv:Ile1, I'I-I-IIIVI-Il IIIIII 'I'I'i SIIIIII IIII-I-t :It I'1II'iIlIIS I-IIIII-:I-. l-':IiI'fII-lII. Iig I.1:lII- TI I II-I IIII- II-:IIII st:II'rIIII III tlIIr l 'l'III'y III-I'I- IIIIlI IIIIM III :III QI.-IIIIII VIII' 'Ill Imwg IIII-II' I-I'2IIII- IINPIJII'-I Il:IslI- ll:II'I-I-I' l'i:'st, 'l'IIIIII III I I I N -5:IrIl IP:IslI lI:II'I-I-I' sw-IIIIII. VINIIII' ll' If'IIIIfI-I'I'III'v re- -IIrIl I ITI, !L'1lA:Ir'Il lP:Ir1II- Il:IrIII-r first. 'l'iIIII- 231 I I 330 -x:II'Il IIIINII ll:II'III I- I'lI'xI 'l'iIIIII 33 l TI IZ!-IIIIII ,IIIIIIII--fII:II'III'I' fiI-SI, lIIQIgIl,.4,- I IHlPy:II'Il lP:IrIlI l'I-II-r t'iI'NI. 'l'iIIII- TII lfI f,-I-I 10 iIII-III'-I, II'IIIIl'I-I'I-III-I- I'IIIIIII'IlI -IIIII j'1lI'Il lP:sII W III SI-I'IIIIII. VIKIIIII' TII 2 3- .IIII 5-,ly-II Im,-II' l'I-II-If ,-I--IIIIII, 'l'IIIII- 52 2 I l1I'II:III .IIIIIIII II:II'IIII' I'iI'QI. IIIQIIIIIIII- 141 14'IIIIfI-I'I-IIIII, rUAU,II,I fm-t fl IIII-II. l'2Uj:IrII High IIIIFIIIIN .IIIIII firit 'l'iIIII lvl 'I I':IrtIIIlll sf-IIIIIIII IlirIt:IIII-I- IIS t'I'I-I 102 IS, l1'IIII1'III'I-IIIIII III-IIIIIwl,I S iII-II, 220 y:IrIl I.IIw IIIIrIIII:4 Nl: .'I:IlI t'iI'.'I, I'IIl II:IlfIIIilI- III-l:II I-'wrt Nl:IIli.'IIII f'r:t. 'l'iIIII- . 'l'iIIII- LIT 23. I1'IIIIt'I-I'IIIIIII- III-IIII'Il4I 1335 I3 I-llhly, AI: 'sII:IIl, l'I-II-I2 II:II'III-PI SII IIII l':II'k first, 4':II'tIIIill tIIiI'-I III III! A':IrIl III-1:15 I'III't 5l:IIIlsIIII first 'l'iHH' t:III-II I! l'I-I-t 2 iIII'lIIs ll'IIIII'III'I-III-I- I-III-III'Il,I .-II' 25. Il'I-II-r, 4':II'IIIIill, IIIIIII-I-, I':II'lI.l .IIIIII-IIIII-l':II'lI IlIlI'Il IIISIIIIII-II Ill? I'I-I-I I At tlII- lIII':I iIIviI:ItiIIII:Il IIII-I-t IIII Slay III I -. ez i'3EQIE'?C Ei? 1 ff? ?G?f ?f2i'i?E KE i lil' B4'llB"'A 1ll'll Bl'f'0llll. llistnllcv 115 4-rn-nl hy must l1':1-'Ii :111ll1111'ills-s i11 thu- stzltvs 1 f- ' - lxllll-lll'iSKVlll4l sevund. Illlll fnstm-nt Illf'll in 4-ilhvr srzm-. Ilsirpvr N lI:1lf111il1 l'1-l:1y lf"-rt NlillllSOIl first, Vllllllt' gl-ing 111 NlrI'lllXXt'Sl1'l'll l-lllYl'l'h1fj' now :1111I 1:34 1-1 t.I1'4ly, l'1-11-r, llilfillilll, Ilzlrpl-r.1 wh lmpv luv "lim-s his s1111'l"' in trqulk fur ' ' . 1-1' wi1111i11,. that 1111-ot thu 11-11111 fa-lt ..1111'n Illvlll :is wvll :is hu- flial for us. JL lil 1' I 1lIl , fcvt G lIl4'lll'S, of luwu :xml llliimis :is ll1'lIlLI um' 111' thn- he-st ' II1l lllllx ' v - A Nfl 1' lic-ltvr :1I11l so ilu' 1-11111-l1 241-111 swim' of tho lll1'll Illll'XVj'll Jurly, our srur lI4'I'flll'IIll'l" llll thv zo fllll4'1l1I0 111 vuxinpvtq- 111 tho Nntimizil 11111-r high lillrlllmi. is nmv :lt I,u111h:1r1l 1-Ulla-gs-. .I sl-holtlstil 'l'1':11'k 111111 l-'ie-lil Mn-vt. ll1lLl IIIIF- hs- :lm-sI1't p::1i11 :1 11:1111s- fur lllIllNl'lf this pm-r won hi:-1 l11':lI uf the- pre-li111i11:11'i1-s i11 the sl-ring.: we will ln- llillllj' 1111:-1t:1k4-11 in 1-11r I111111l1'-'ll X2ll'll -lush i11 Ill I 3 rlw'41ll1l:4. Ill- IIT' 1-:1l1'l1l:1Iio11s. su wnn his llt'Zlf i11 rhm- s1'111i-fi11:1lS ill 1119 Hf :1ll nur t1':1vk lf'Zllll wo have only Illrm- s:11111- ti1111-. I0 1-5 r11'1'r1l14lS. lll UH' fillillbl --P 1111-11 whn will rn-l11r11, The-y 2ll"4' 1':1l1t:1i11-1-lm-I .4.. 1:1-I only sm-will-l plzi-1-. tho Illlll' bvillll 10 1'Ul IN-11-r. lv:1l1l11-rt :1111l ll. Griswold. S1-vulills, . Tho- ru-:1sm11 was :1 sliww-as :ls 1-v1'ryo111- will 1. - 1111- ln-sr 1.11111 .111 1-ur ll':l1'li te-11111. was 1-11llSl1l- 1'1-11111 thq- Y:1lI1-y 4'+111f1-1'1'11--0 111 0114- yi-:1r'. tl' .. is E llnnl III1l'lPl'l', ns wi-ll HS llllfllff 1':1I1f:l1ll 111141 :1gr1-1-, 1-spa-1i:1lly :is wwf wi-11 lhrw- p1:1q11.-s . . . YF f ic, 7 O 4 Q Tix Ullll 25,29 , Y' T Hg 'v i gr-fl W ills I-'J 1.0: 'GY 'flI'JE-?'IE? -fig'-5EIE'?4'f?'i-4? 'f??li?+- 49- H' QB!-564' 1-Q ' i Q , if F31 ff H A W QL E1 . Y Cell' -L ITN I YY if .L 5 ii jj H ll Q Q Q Q Q Q Q Q E 5 QPPIZGJL'-ESIIEII E323 ... l2'3'2Z'935i5:1E'3'E2I 3 Cm 5 ful Ville 5 'ax QQ if Qc 5 JWJQJQ M Q Q Q Y - ' V 7 fi Q .L Q' Q Q . - rf 5 ss , I Shu . c oo 6 H Q Q'-1 Q' E " ' fi H N51 D k - Q A QQ i Q? R .,,A,Q J QW 6? in M ,I gg Qi gm yn, E14 'Y Q Q Q Q5 - -fb- if , - - .xh- Q. ,JT1 , . .4 Q ' 'W ' ' 'Q Q ' f Q1 W Q1 I1 J qi 4-Q P i ' 5.1.4.1 '-Q 1'-ymy--,rp-vagfw lp- qv-,fini ,-P-fn--jg! t1:,..7f.,--, --if vq--f -. -,-f.f 7- Q, -I 1.3 L, -,ri - -5 .-sf ---- .1 g - : - . - II r A I f , f xulLQ.....-..!ls.f'X.f c. . la-!u,....,L. .' S..i..--.,.-.- - "..-.v .-,,I...'...2 . --.D gms. ..-a....4..-..4. I.. u I I HOIIOLI I XSII MX I TI THI SOC I Ih TI ANN lx. .fa-.. X.-,UML-..xn.11iA .... .r.. . 1.x .'F.rv-c.Tff.m .4r...:.ua n4r.4x1r 9.4. .Qtr SOI' . ' C li S 'Q CTI-3. I, , CAM I I I , if 'WI' C. . .I 11" ffL"?L7f' 17l'Y'7fP'f:l ' f?'fL-'ff' ligfililfr. 1-511.-fnr4y,g.'v,xj'.?"!1'1',54 ,Q ,L . V W V ..-I It., , X-. , ,h Il- V I - , I IAQ- ., -- ' - ,. . r v Gtrls Athleucs rs thlettes ln the I rt l'lfllQOIl II1 1 ctoo we m rear pro ress he last vt lr and 1 s ls e ntstum t 4 peteut coach The glrls now have flve differs nt sports trom Hllllll to choose 1nd are permxtted to work for 'tn NI A Gxrls Athlerxe Club ht been formed and mrmbers who wln sufftetent polnts bw plavln on the X'll'lOll'slO'lITlSIll11Y sun the coveted lettfr The fxrst number on the glrls ftthlette prozrzm thls we tr xx ts soerer After weeks of praetlce the class tourntment was hrld The ftrst s,1me xx ts held between the freshmen and the sentors resultm, tn a 0 to 0 uetors for the freshmen Thls entltled them to meet the sophomores ln the ftnals The KIIHO resulted tn '1 2 to 2 tle but ln the plty off the sophomores 'tdded two potnts on pentltv ktclts and emerged vlctorious Basketball the most popular game of the season vt 'ts begun lmmedtatelv follow ing the Chrlstmas vtettton The preltmtnqrx Or eolor tournamrut was held the last week ln F0bl'lI'1l'jv Thls resulted ln 'tn S to Q tm hftwe n the blue 'tnd green Citement ran lllgll The flrst gtme was pletwed between tht frtshmeu 1nd the Junior senior te'1m The freshmen led throughout the ftrst half but tn the last quarter the junior sentors forged ahmd xunnlng '1 7 to 5 wletorx In tht tltsh for second team honors the sophomore ,urls dcrtstvflw defetted thc freshmen hx 00 to 1 score I the next game wtth a 10 to 0 mllv tn thetr favor the sophomores rrushed the Cham ptonshlp asptratlons of the junior senlors The freshmen wndeaxored to stage '1 eome baek ln the fm tl gtme but were f'lSllV bmten bv the sophomores 27 to .J This IS the second ve'1r th: Cl tss of '77 has earrled off ht h honors ln basketball GIRL? ATHLETIC CLLB V f X 514W'f""""?'? snr-Weill? fr,-5:11 v-NH I '-'--111: "OW-vrm1E"'v"1zwajW1"""flf14 4 .,,.-.-. A , , - ,V ,.. .V-, -M-,-.1 , ,:- .V , . .. , ,, . ,.... .. .. - Q... ... . ,. - ,. Wt. ,, ,'. -1 . - , .0 . .T ,J ,-,- 4 ' 4 f n Gi l.' a , ' , "o IN. '. 'gl S'l l hz ', ade g . 2 ln t . ,": 2 Z1 lztlf. This du to our splendid :ym 11" und ver-' 'om- ' Av ' ' ' is Av I D ' QQ, -K ' H. K '. h, .' , x, q ' , , ' ." t . ' l 1 Q vz 'z .' J ,, . 'r, , z '.. . ' .' tr: , 'z .' ' 1 . , ' I . -4 D U . ... " h' Y' . V. , ' , ' : V- A. I L , ' H. 2 'V ' -L . , , . 1 . . . , . , 'L . ' . ' v ' , I '. . A '. 1 ' . . ' ' . 1 X . "1 wk . . ' M t '. .. , ' . C . ' P ' . t I teams. The class team games were next on the program. Rivalry was keen and ex- if . , , .' j z , X 1 j n - 5 . ,, n 1 1 . . . . . ' i , - . . , -. , .. , . . , . 5' ., ' , 'z iz , 'X 1. b J ..' '- PQ , . , I l z '.. '.- ' - ' -' ' - i1 V ' ' - P' v w y U ' I ' A , 4 , ,-.. L1 all F I tb. ly 4 P 7 If 5 Q . 5 I 5 - - ig... ' . E X V 1-i1Qse....'Kg:fi nel. will i1nd.n.....xL .. m'i..p.L:.f'Q: Ax' -...AI ' tri L41 ' 'A' .4 a"jar...4' tar 'Y' ,111.E.1e, fe -1 .1-112-ae feaezze- ,2 XN 'i 510 W YS 4 X 6 .Z fn slag 15 .r 11" 0 i Q Q, M mv GIVE HIM TIME' SHAKESPEARI' S DRFA NI TO IE OR NOT TO BI th zt 1s the QUQSUOII L1l1e H-XNILET I once m'1de th1s sug,gest1on -Ks out upon the st1eet I xx xlked I met 1 clog I 1 used mx um to st11ke It VVhen fx XOILG Llled hold' I xnsxx e1ed AS YOU IIKF IT VV hlle xx 1lk1ng, on 1 lox1ng., pan Imet I soon dlstox e1ed It xx IS ROMEO md JUI IET Nuct c xme OTHEI LO md hls 111end IAC O too YVh1th blought to mx m1nd the T-XMINC of the SHRFVV TVVO CENTI EWIEN f1om YERONA CIIQSSCII lYltl'1Lll best C ot 1 good Klltlltlllllj., hulngb bcen L lllght 111 the TI MPEST Thex s1t doxxn bv mx fue hung, the11 clothes upon 1 nul And xx h1le thex xx e1e drylng they told of 1 WINTER S TALE Thex stfzxed unt1l the 'I WFLFTH NIGHT LDt1l the sto1m had C6186-Bd 1tQ te11o1s Thex mfzde NILC H ADO ABOUT NOTHINC' VVh1th p1ox ed 1 COMEDY of ERRORS INeYtc'1me SHYLOCK demandlng '1 pound of fleeh fO1 h1stre'1su16 VVhen WIAF BETH CFIQII liy on X ou sh'1ll h'1xe MEASURE for MEASURE THE WIERRY WIN ES OF WINDSOR Fntered xx lthout feal Folloxxed hx RICHARD JOHN HFNRY 'md KINC LEAR ANTHONY and CLEOPATRA 'um 1n 'nm d1exv neflr When CORIOLANUS 'shouted JULIUS CAESAR 'Xie thought LOVE S LABOR LOST but 619 I could tell The crowd shouted ALL S WELL THAT ENDS WELL When I woke from my Sleep Wlth a start and qcream I found It was nothmg but a MIDSUMMER NIGHT'S DRE M A I p 29 mae' if were sea-ae:-i n ee :elses en-:as-fe e:-B111 Q ' V 9 ' 1 9 E , A S K Q -4 . ' 2 :I X " . A . x ' T K' ' 9 ' 5 ' Y' I . xr" 1 1324 Ejygl , MY , 5 . ' "'-'RY ix' 1 1 ' ' , tXsf.1rN11x, W x. W N 1 !,,1v,1x. Us I XM lv, A f I 1 ' xy' X Xl '55 l X ' "7 : ' X . ' l l J, V- 1 f 1 X i X ' K ' X 1 1 X1 ggi K 7? X1 NX, l X IR 1,712 COW' f XX X11 1 SOA ff 1"1m 1 -L4l X1 11 ll Xl 1 'N . 1 1 wx 'gf 1 L Q.. X1 N l x TW' ' X l X - X -.1 - yx 4 0, 1x1xJx1111,,,L, ' 1 - - o 1 74-S NS- V6.1 90" 'Y f ' , V 6 f 17 ix 8 'll' ' .S Am, ff-ff,-"3-,x . - rg... ,I , 1 we L, 'r' " ' lV'. ""'1 , ' 5' ' A- X -mx 'Y T 9 f-'S T . - f' "' ,A H e A ix I 1 GB O -Nj, ana 0,11-' 1 -1 7 1 0 1 1 L I J I . 1 3 ., 1 . ' . Y 'J ' I 2, 2 1 ' 1 . ' X A A , ' c 1' 1' T 1' . I 1' 1' ' 'Z ' 1 If "1 12 h. V, 2 . L. 1 , , 1 K Y ' . . 1' I U . . 1 , . . ' I A 1 L1 J 1 a ' 'Z 1' , 2 ' 7' ' , - ' 1 . 1 1 ' vs 1 2 J 4 1 1 1 . -r' . . . , X. 'Z 4 4 , 2 1' 1 , , , . l l r V . I . V 4 1 1 4 . " ' 1' Y 1 7 v 1 1 1 1 ' ' 1 1 I I 1 4 I I 1 1 A 1 , ' I 2 7' ' 3 ' 7, 2 ' 7' 3 ' 'Z 7' x '4 A - x v sz 1 V yr " 1 , r ' 1 . K1 2 2 ' , 1 ' tv v - 1 ' , 1 2 4 'L 1 1 r 1 1 ' 1 W K 1 c V 1 A , , . . A. 1 1 C I. A . . .sl , , 1 1 v v ' v' c A 1 1 I, ' W ' 1 ,1 D . v . - ' 1 4 gc , C 1 K 4 M1 C A 4 , 1 A 1 r 1 ' 7 1' 1 1 ' , 4 ' . ,A 1 7 4 I 1 D ' ' " I Y .V 1 v U f I 4 9 V 1 ' 'Y W A 1 1 1 c , ,J I 1 . N 1 ' ' H 4 1 E . H 1 1 1 . . , ulm I -A - 1 ' 1 EHHIIIHQDQK I2Z?2'Z4B'XiE1E f f ZIEEK5XE- 6 I T S IRI I I I ALSI 'WI ILT -X JOIxE IN HI RI OX SOL -VND Q-XID SONII THIINCS SOL THOUGHT 'IHAI' NO OINI' KNI W ILT DON T FORFI T WI IVNOVV IOTS OF THINGQ WP XI IFF'I OLT DID NO'I I RI 'IO VI RITE -XQ I AD IIHINC9 -XS 'WI KNOW ABOUT IP X OL RI AI I X NILVI C ET NIAD VI F DON T CARE X OLR QHOES DON T FYI IN OLR TRUNK NO WIORE S IHI+RI X waffles mein . . , . - . - ' ' 75 - A 'A Yi +2 x Q: aaa: z-ga: Iz mr: X Z -azgf -his-as 'Y Y I ' ' LQ I 4 1 s-A -f Z3 L ' A U: - . i vw A , V' ' , -1 uv -., jf W Q ka J V y , H w Q , 4 A A . I 44 v- x s O A I, 1 EU 4 P 4 N 4 LA K A E ' I 1 A N, l A f 4 A v- 1 4 A , I Y p A A E L L' LA! A 55 J 4 L L1 P I . ,Q S 4 f ' r X , 4 I H H 1 Z rm A H . ,A .-, T 1 w iq Ln I-A4 K, N ef-a I ' r 4 nn LAJ JL A 1 ff PE 5 Z . T ' P ? 1. I 1l:'lF"'1aEEE.n.:T51'II4. .urgfz ff YEEIX Yi 1 EWEEIEH EHBEQEEH 5"3'E1I'f'i+5K1BlE-EQ? CALENDAR SLI l If XIBLR FIFSI, diy of sc-hool or1t1o11s bx f'1culty Assembly and freshmen gxven 1n structlons Flect1o11 ot oft1cers for Ath1et1c assoc1at1o11 John Peter president Orgalllllllflll of Boostm cluh h flX1CS ten PI lkfeltecl Cdrlha e 26 to 6 Tunes st1ft otfleers announced mt Semor 0l'1ss meetmg., Booster club mrls make b1g hit 1x1th hoxs hx m'1k111 footbill post OC FOBER NI T 1r s htvc pmnir' 'tfter s hool of 0011184 1ss Ioster stir cross examlner of tho ffxcnltx sprln s test of '1 hun drul q11est10ns MYR xX ,,s..v W tx Thor out of humor 1nrl ra1n spmls dw for t1k111 111111111 DICUI es Bloomtleld when 111to clmp Plvtnres t1L e11 for Tunes ionn borix SICK md school KIISIIIISSQKI 11 3 30 'Nlormll Train111L, grls Journex to keoknk vw rfnofzf 1 ,A ,f o 1 s n jon nex to I'I'1IlI1 11 am xxm 9 to 7 xx IW 1101111 from IIan111b1l IIPYIIQ mptxx lftd bx xoun, ar x 111s hut 1 o t 11 hen he 1 lt she ls 111'1rr1ul 1nd tho m or of txxo ch1ldro11 Assomblx I'10u1tx itll LIIIVBIIIIITL 1 xx IX to Ioxxf1 C11 Nh' Kcr not lost h1s hooker book md IS out of humor rest of wrek mshmen h IDDS pf-p mme 111 "'-TGI' Fivwa? ri -N' x X fx 'P L., F 'J 11" k' .-' ye -' fs! X gift ,gg 9 Q25 QT-3 r I nxed I"11rt1eld scoff' 14 t 6 Best 5.11110 of season 'xlr Doss 'md X11 Kerfoot mah x1s1t to tulors 'md '1ppe'1r 111 bv 101111112 '1pp'1rel sera-I-eb 'fr -f +5 ff: -fr 425.11- if-:vas is fi- g, .' I 4 3 A ' D 5 10-f' z 1 . Q . 1- 9- . . ' ' - '1' - . H . 5. A 1 ' Av I iv E.. 10- 1 ,. ' ' " s ' ' - l4A'- - 9 1- ,' b. 2 .h .I '4., ,X I ' u 'ix 1 1 , 'l -- ,f Q F 1 I ' .1 F ,I L, J 'N T 11 j 1 ix ' 1 L"'1 ,,., ' 11 11 11g'.f gn if ' 1- 5 h . 1111 P21 1 " . 37, , 1 . 2 l O11 'aj 1 - ' 1 29-. - V. D, 2 - - p. I H' ' z "1 1 3 g ffl lfs K- - 1 - ,l char 1 ull 's f' ' 1 . f'IllIS 30,1 If , K - I ' th: .' '. '- z , oth- .' ji- .- 1 ' g- 1 I , . ' 1 . M.. 13- j--1. K j 1 ' 'S , 111 'z j '. T' y. . . f IAYA . U 2. li' I X . I v I '. ,- i - - 1 D, l' . "- If' z " 1:11 , 1 t' at 2s Mt-1' f . , 4- . 1' F - ' "- . , 1 1 ,.. - nf' - 1 ' ,.i9gT--f- A . ' ' - f- T' ,ss .. 1 ' L if? I X I Q fr, 21- I .- rw' 1 1 -11 , ff' , ,' 1 1 K , ,, - - f ,tx f X 1 f - ' Q' f , Q.- W-ks 4 f , , 5,1 s V -X ex' - ,A-' f ,, X, -, , 1,1 .,.s. Wu. 1 ,1 if-. fx .,-1' w ' ff'- n 3 1 1 f 4, Q , X L ..,,,.nr' , , Q . ,A - Q, . .V , I K. . Q x - . x ,fl fy 1, ff ,7 f 1 1 X1 4 wx J' YA - '- i 35 rl "' 279' . I' ' f 14,5 X J? 1 . ,-V I 1 A ,L if sf., ll I X 3 it ':x.L.,.l1,, A-A XXV! .iT",IA,,,! X fl X " J N x ,7 f . .. f " -, , IS P11 :nflv ff 'lz j '. g S ' ,L X Xl-+5-' Q I! o . .' 'z , - - jf Q " 20-. . . . 1, " :Q z ' fl . : ', 1' - ' , 1 . . 1" " """'-"' ' '4 1 ' . AN .-1. . 3 K A . x . 1 5' . s'. 5 . 5 . 1 ' 2114664 -431313-EEN IE? BIB? X-GZ llu rl fflllllt xerxhorlw downhe'1rted C2 5 3' ,BV eff' . 1 V ff, L- N 1 1 M4 ARTY A-fi. J """..2s X191-M Pr1nc1pal from I'lN'1l uty give hu morouc rearhngq bsfore students NOW P 'HBP ll cxmxxnul spemkf s ll urn lustorw clqss Thomas famed rle Pl 'mr the l1ttle gzants NIP Putney 'md Cuthbert A 0 fncultv get to xote but appear to bs Repuhlxmnq Fversone stlll 1l1Qu1ss1ng the elcr' t1on Our boss put up poeters 1n Keo ltuk unfortunitelx some were p1stul on the horse' Nlllllllllllll A scmblw gathers Keo tult must be tlken mto c-'imp Xl'llll'sl1C0 In B1,., p1r'1de '1n une Keoltult xx nns everwborlw rlownhmrted Better luck next une Nlr Doss gnves en1l11ra11ee test of Luo Dfll0dS IH PllNQlC9 x 7 Booster Club sponsors 1ll H1gh mol '1 Stunts .,a1ues ana Ildllilllg fedtulee of eunmg PllOI0gI'lDllfI L1kes po1tr11ts hlet Clubs 1n1l l0Olbll1 men P1p XIGCIIII f'r.11,., Qhedfter lllfl C C xllfllll arouse enthusmqm C1'11ne IL l1url1n.,ton 94 to 0 More h1rrl uck Presulent Sfllltll from Iowa Vles ex o ge o ee l1f In n shzll Bl, p1r'11lf 'lt noon 1n up tow I1 111s r1f't 'Q mee 111 s s 1 Ixexxhorls h'1ppv as school cloqes n1 ht mtmorw f Tur ew D11 Tlmnlts nun Du brxngs me wlth 'emnnt 1n flIl'l K1 1 seuson IJFCP NIBLR xervonc stxrts to school 111111 gre It glte 1nrl gusto Kerfoot on ralnpige b 18119 score 'zre tarrlx OXXlIl,., to xestl ssneqs of c-loek rlur 1110 s11'1t1on Dorsey Towner entertuns lfoot h'1ll how It banquet O3 'HI Gael: N sonarp f1 m Afflfl KINGS txllt hefou Sturlfnt on rl0tor1t1ons ff clouds mee Nl1rx1n Cos IOVO CHIOIIAIII'-1 foot l hoxs 1t IIIOHIOI' hmq ..L.. nn B51 :Un il lei-If 1:-.Jeff ,-ee:-:flewsfzrsau-aff as-r.-we ae 41- :eu-ae azz ' zjt ' 'y 222 to 0, lfl ' ,' j E L V 1 ' BIG 'in M --R ' ' , we-1 1 jg H N I I' "auf I 1 Mx 5 'W . L - Jkt, ' -'Q who l ---- , Ns X ' .. t - .X , 41 , , K fl f -' A fl ,QQ X! ll 0, 1,45-1-1345 5 h 15' f . 2 , .' S .' 1 ' Q M - - W -4 Svl I1rty. S f' .' l ' - . "K 'Q ' V ' 1 1- 1 s ' 1.' .' of 21-1. --A 1 A. ,L In 2: ..21 '. W., H N 4 R- ' 1 5 1'-1'.' 111111 -l in 1 1 ', .1 .1H.4- 5, - 24 rv 31 A ' . I 5- h11t ', 1 l ' 1 ' . 1 - l j 1- lle'. utlin 1 ' e ' ut- '. - f . . ll th g 1 , ' 1 ,A ' . 26 f- 'F' 1 1 1 1 ' ' '.- 1 A 1 .. t ' . l -p -t' g l11.'t.' 1111 lay. 1 - ' ' 'A ' to 'g in 1 j o " k -v---Aiixiii 27 W ,I g. Y. g Iv, . I . . ' Mt. ll1.1 1 d '.l .mx of 1 1 E ' j' I .' 1 .' . 2 1 'l 9 W ,, 1 -1 V. 1. D N - . ' 11 , 1 'lj' I Q 5.1 - 1' ' ' .JA L ffl I 'A . . ,,' .f 1,' - . 1 51 - j ' . - l' ' .' 1 ' 1 . 1 '- ng. 1 . . 11 in -1- ,, X I I I! -.I1f.'1 1 ' 'ct . ,1 ' .' 1 ' f t' 1. 'Q . - s - 1 ' s 1 ' . I, 2 . i L -' ' I ,, I lJ1l.l 1 L1 V1 uet. 'L 11 1111111 C 'Ill aus S-A-5116 ...1E.1e1 ' e-fe free-1-51:11 1-E11-14 I-,EEA 1,2111 an-121.11 1111111 HM 1 Xl 1' G16-1'11 11 .., g1110m1 IN s11111111111 111tr111s 11'111s ii- ED vu- Qenlor L.,111s SGIVQ b.111111111 1111 fflllt 11111 1101s 11111 busmf ss H1611 1111 1 1111 08011 11111 Xl 1 1p1 1111 'V' 111 1115111111111 ,.,11111 H1111111111 hstes defe 11 1111 1101s f1'1s1 1'111'1111 11 C B 11 1101 1011111 fll5S St150S 11111 as sch11111 1I11s1 s 1111911 1111 11111 up s111c111119,s IXNUARX I 1s111111111 1111s 101111111 to N11 1011111111 Svore 9 to 19 Fv111'1 1111 n 1 1111x 11-11 1111 1111111 1711011 soup 811111111 111111111111119s q1n11 F1111s 1f..111e11s 1 1 1 11111186 11111 111111s 111 111k Ulf! f- Arun 1111109 and B011 as 1'11n1e X11ssrs 1111 ll 1 11111 sp1'e111 s11n 'Ui 1111 11111 g1111110ss 1111 11111111111 s 1 7 111111 11.1 1 C1805 ' 11 X1 111111 1111 ,.,1m1 ll 111s s s 1 111111 :111 gum mus ,.,11 s11 IlC'lll1y 1111 8111101118 s11111 11111 1111 111 8111110111 g,11111'111111 I tl' 11 1111111111 5 I l 1111111101n2 11r1n111s011 1 to 11111111 111 f1rs1 1111110111111 1., 1n11 11 0 " 1111 111111 C1 111m11 ,111 11411 1 L 1 1811111011 1 1 1 y 11av011 ll Ns ll 111's ,1111 s'1111 1111111111 110 1111-, or 11 11 1 11S 01 s 11 11 1 st111111111s look w11r111111 1 ,ri X491 3- 151115 1 I 'wx 1.11 lf ll I1 1019 '11111 11111 's 11 1111111 111111 11 WT 11' 17111111 11 1 s 111'f 1 q1'111'1 ll 1111 1 111111 C1111 11111 1 101 111 11 s 1111s f 1 11111111 C111t111 1 1 1 1 1 11111s 1 1 1111 C'11ss 1 lk 111s111111s 111s 1111111 11V 1 1 1 s P 21fi2'r1E'1E+? '15 -1? -1? -1:1 415 42131-3:-Qftwirzwir iswivqswgairinff EE? I .f-ei 'V' 1 r , 1? - 4 -B111 1'1z11111 1 2 ,' 1 '111' j V 'F .- . .f 1 . . , - - -1 ' k ' I 1 1 1 1. -- 1 W 1 ' ..- f s--- - ff: " 111 ' W 1" M o m Q T S1111 ' 1'1111s 11111: '1i11g' 111111 1 1-1' els J S 11: j 1'11 'z 2 1 U2 1 1: 'ks N Q 1111" f 11: 11111111 .'1-orc 1111 11 4. 111 171' 1' ' ' 4 1 - - 11 , 1 .1 1 - Z 2 " V" X ' 'z z 1 .' 1, .' .' 1 '. .1 - ' S11 - Gugl '1 1'h .' 1: ,' -:11"s nv, 1 ,.. I , .3 xml I - '1 1' - 131-1z11f'1's k 1 p p Y' ' U' .'t1' 1211 T ,, . - , . T . 19411 z."1 1 ff: -. 1 ' 1 b-' 1 U ' ' U' , it A Z I 10 P1111' 1'z ,' . ' 'S ' 1 '- M U2 1. S1' 1 34 to -2. 20 f--F01111: 1. 3 j. 1' 1 11113 Il H , xi , H I. . if . A A h l , 119 14 E1'1'5'11111- "1 11Ilf' ' 1' -.1 11s. -X- . 3:1 - If- 1 .- zff .1 .1 0011 fl 11 1111 A I 'L - .'1.'. F1'11s1 111l1'1'y 1111 - 111 111-:11'11 11111 111'.'. T111 '1 1 .' ffl - If 1 , . ' .1 -1- 1 11'1f 1' '1'1- 1'1111: 111111 11'1'.' '1 '1' .' 1' 'J 'Y ' V' '21, 1' f'i,iR,f, , -.-f..1..,z:.a.f . wi-4-F . 2 11. '1 z 1 ' lj .' -1' -:fQ.,'-pi.-?i7T7' " . ,- , . 2- .. 1 v- : ."1 Ns.fv.' ' 111111y happy. . .--gg -- . 1. ' ' V7 ,1 'TW-. fl' 1"z1r11 ' :111 :pl 'z .' 11 1 1111111 : 71 vw, ' 1 ' -' 1 kFCl,gj 'fl:14:.i 5 P' - ' .2 z 11 .' ' -' --W-4 'f' Im 1 y 5 H1 dQ1Htpl"S - I- 1,-S 11'-f 111," S1'1111111 7112111 111 11 1 T111 11' - 1'1' ' -L' 1 los. 1 1 1- W C 17 P1. j1 1"z11'111:1y1' 111 111 S. " '1' f , 2013 1 lt! ' ' 1 .J 'X 111 Km - - '11 F11 25 111 113. 1' - T 'QXBK 1111 111111 Ilusg 1111111 11111:1s1-11 118 g:111- , 11-czfipts 2l1'l' 1 '1' 1. ' 5 1 L0 I111j.' 111111111 1'11r F: ' 11111. . ' 111! 1 --7 MQ' 111 111 14. T111 11111, 11:11'1 11-12 L-1m-1 :Vi T? 5:1574 I ,JIT SZ! ASF 31 -' 1111' 1 "111 1 'P M ,H GZ1111? s1-1-- 20 t 111. . I4 .X 1'1111' 111' 11111 "ffm i1."' 2111 "Nl 1 W1 , f 7 dvi' -1 'F "A Z XL V11 '- 1 ""'111 211111 111 I 110' T ' -32 , 111112 A "W T BS S1-1' bush' 1'1'1' gr 1 HP' ,F 5"'- '-'V A ' ' 5-I -' 111111 F1139 1' 1 1'1'1 1: 111111: 1'111 1 .' 1 .' - 211' I1 go 1 ' -' Fr :11111 11111 11 ' -f ' s11' 1 1 ': .' . 1.'. 111211111 hy I 1I11lf'j' 22 111 18. A - 2-I K ' r' ' 9 'f ' f ' -9 - yn. . - .. - Q. . . . .. , i , , K . . .1 , K . . , , 1 - 1. " 1 ' . -1 '. 1. . A . -4 . 11 '. A O 47. 5 ,' 4 ,' ,. " A .',,"' ,f ,' 1- ?a'?E'lE- FEIS' SQEIE 'E 'f 9lb4 4+BIfEv' PBI-Ez-'Q 9- ia- BR ostels con mu: x rk lll ur s 111 I0 T club put on Norm Xssem x om 08111 has tbxll bln mm t 9 I rmshmon So xo Xthlctlf 'ISSOIIIYIOI m t N and thi t0 1 ll m L11o11g.,1 pr IS Sec' I iw Nlontxose Hmm I mt NI Hhs or ,,1 Sr orz X Imm xlrlgkl xho DlCt.llI' N um Ot If ntortfnnment 'xv Il B c ll 1 ll Il an nt xt Koo ll qoconfl h Q km ms ur Fxvlrs 0 fn unrw to dcrxde chanmplons N Ot If hu 1 hw. lxre Q ohuk If Ol 4 1 10 11 IN III 'ISSIIH Iuxluot 1LLemptQ sun-ide hlmsflt twm D010 From 1 '- rrl xomen mu to his s x sh llxfll r xn 1 con mt It Kao uk t Nlulmon plnud but hoo S fl k wx och '-ponsors trlp Ind flnrls ho lou on rltmns next num NI XR! H mn S 1.11 I Ne son mn ll r 1 uc ISSN 'N ll ll xx ll my xwkulx 20 to J x0 'lrmm ton to I ' mhn oval our YKIOFIPQ , 1 1 un Rus x us ls we xx r e 1 tm ffhlllllllllfxllf xt 0Sk'll00Q'l P L.l 221 as Il s x H1111 bump ot kn0xxled,.,P on Ins BUIQULI in School Board hx Do Q10 5111111 .,1 ss ll 111 !., cs I0 IS Jettel tlnu NI SherlockQ nun 1 s 4 stlll drn s S 1 llNd ' uf the scmhl 1 f uno w ll H xntoot omtee xur 10 1 oi whoo un Jmxuwx- 4 un mu 1 out fl 10 to lf' Not very .ld Y I 5 ow 1 W If :funky "NT""' K1 -xg C X '37 Cyfgyi Jllo unuvlk, X lk 1 much out of hunf torlu QIIUSIXIDUOHS txken for Annual 1 lllll I4 Throvs0rQ 1th Ioum IS X10 immoth S em 1 x 811100 XII' Gllbert 0111 pluwnmto of ker loo N lrmn I lst Dm Nlmmw 10 Xl RIL g 4 0 0 wmgn a Fume les-:ou Aprxl Fool' K lst alms Il for Qemor pl'1y mm sul for sprln., '.'1c'1t10n Hulrlh' 9lXh0dX J I a NX lllllll qtudy More Bughmme Fables X pmt' IXIIPP Qxt W ine P110 JK 'mf 4: ew ,Aa-ue? -Qfxwffzssf,-M-2-:av-m.p:f,.f'Qs+:eeF 253: -, '. - f. 'P ' P 4 - - .- n ,nf Q - Q- 0. A VIC VARY. , 2 H0 .' "Q ' X' ' vo ' ' f 'V gf' H Ili.':lillQ,' soc-'1 - om. F-'jx 1, v . v .. , f ". J 'U'- .. N. . , . X., bl.. f-Q' If I . Vs-rj: gg' l. 1 Haj ' Flaw Hamm ' znlw z . '2 ior- A XF' .In ' ' 12 ,fm fp 4' -. pl - V 1' mm' I6 to 2. R PY'-.I 4 cm-ls . 'I "1 ' q ef-. -M H' gR1L 5 llznmlihznl buy: cmm- 1 1 ,an QJ .XV f' ' lznlcvs tl - l ' fl "Jon, ,- mul Imam mlzj . ' rf. 1 '- 1,31 1,145-S 1' -V A 2 'I-On. ll' Mr. Dos: "IllI'Il.' l'ru1n Iovu City T VIIIVI r-cum-s hvrv I' 'fa mv. ' e V V Y U 'v 21: to 10. ""1"1' , 131 .Yam " .5 at 1 ,' ws ' ef' ml, . - ,-1 ,, ,,-Ng ' :xml :H ' --4 l urea I . ' ,, ,' , ' A' , SWL I. , . .d by 008101. ,1 It 11 -QMLI. Ilan llc ax' u 1. hz-1' ' yn! V V ' i i i A ' 1 . 1' . , . , 14 Fm .A 11 4 , k k. . ho v,,. th, t.m.l.9l mp A, f - .03 frhllll aol Pat. hi.. ,HY in .- ,, lry. 1" MHS PU" or ' AT ' I X ' 1' "S 19 Mr. IP: A X gave 3 talk in as - ' 1' I g.- on "WN G1 " l'lx 14 -Flzws gf: . -' - ' V1-' 1 .r fm -- qi l'f," in ISI Mr. Tins znrx' s ml for lm! 1 'ix g tml! Y L '- 11,11 220 - TH ' ' 11 Sl, Lo I I h . X . Q 31 KK' ' -' 't Nlzulisn gun 30 to 'ef ' 5 ' 1' ' b ' , lib. Not so good. 0 ,pm 8, ,, ' . f' 7 24 57 1 ha pm my pl: j ' . 1 bly. T 7' W L- in Mr. '-" z . Q by i .' P , A lllI!'Hll"' ' :X ' , -1 ' ' X 1 H Q, , . lfo to pal ' t I t, dis- k X Q l X X, 'N Suu' is only hzldlj .' z '1 up. I 4 27 In '11 l1IUI'fv' ' I 2 1 k '. X si Iwmz' . 1 '. 2 'X ' kuk 1 ff' A SPOIIL' to have 4-rigv on othvx' t H1113 " 4-I If 5 ,H Fl L-1 -- f .1 ,- ' 2 ' .- ' hv must 1" ' 1 ' 1 .' ml-yg '- 1.1! Miss N 'll 'P - ' Nl' ' 24 . ' .- 2 . A I f A 25-H'I'1:-111'11 -nr for 'rw ' ,. it V Ke' ' l '. " tor. 4 P1161 T11-' "tl ff 'I H ly ' L ' 26-A Ma aszs Ill' znfte-1' l. "NX ' if Mr. VV' gh! 3 oat S '- - I , I 'X - , ' t'.'. ' Cz: . . ' .' H'gh, T Iizxnkelhull lmjru lvavv for F: 'I r is he-rv. ingtou. 1 ' . N NYU 'U 'U ' JV' ' ' 5 2'. l Mis: I"04t0I' fll'I I t. 2.. ' ' . ul: UVM' F4 ' 2 IS 14. ' , -A U - H11'x':ll1! '1 I' ' -'fx -V 1 ' Ui. 'S.'1 ' U 1 . ' . 10 Lie: user' vi. ,, "7 ' .. I ,, A 4 131 Friflali' ilu- 1?tl zgz' . '-1' un- 6 Ev g 1:1 'k nd '2 ' I0 luvlzy fluj for .' :g ' 'e e df . . . . I'r':1!:-fl by I-':1i1'1'ivlrl 20 to 7 in I Firrt '. U00 for "1 ' . . -0 '- , W flzg.-4. ,. , , . , , . , , . , . , . , lx mf , 'E . H? 1 V W- 'T ' L P' fl ' Wim 'B "' 16616511 QE-1'-E1 1-if-E'5l+'i12f1i1BIfB1-14 EE3 'B an . 'Ui 48891111111 111s1111111 of 112151111125 1011 U HIWS elevated tutelage 1n l1111.,t111 or21111111 FIIUFC school 2,11lWN 1est11ss 11111 111re1tenQ I1 V1 1'l1S1lll1E1l 11111081 lost l1l0lI' L'1t1n 111'11'11er IS Nhss Kenne111 was Il 1r 11 F1111 over by 1 strange Cal Trwouts befole assembly for con test at Keokuk Vely 111ter1st111. 11111eg1.111s VlSlt Illgll School A1 111111111116 heuts thump MISS A'1ra gallops down m1tr11110 1 1 1 1 1191 tra1e11ng sllesmau i fcLEAR 0 rar TN!!! LOGIN: D an EYIIYN 5NDVALl'll am 1111 Ir A rtoot IS r1.,l11 on the Job 111 the halls ODQFC-311.11 ,reat success suceese lnnure student 1111111 111,21 Qherlork to 112111111 R111 111 ks 11198 11., 111m 1 11111111 1v11l soon 111 typ111,., semes 111 1111111 QIIPSIIOIIS 11p1,11r11111, 11951 Ill 1 pho 1 1211111 re1'11111 1 1111111111 1 Pusons 11111., 11 p11 1111111 spe1111es bftore 1ssem11l1 1 1111 1111110 Relass 1'11lf6'SS0l 1111111 kno! 10111L,0 11 ks 1111 lll111lS ll s 1 5111111 Bo1s R 1k Jll 1 1111-1111111 1,1 1s 111111111 1111111 Ne 1111111 t1kes 'lowers p11ce 1111116 J111111 1l11wn11l1 11111 Fle1111e1 Bell 111r111s 11115 1 1 s u 11111 11111111 111111 S1l'161 1 11111 urns s s 5,111 but 0ff1111 Bell 1111ke11111 911 11-11 s pe11111ss1o11 -X11111111r t1pe11111111g, 1o1111st 1111111 lll 1ss1111111 1111 1111 S1 11111 1112111e so .1 f111 s1111111s slept 0111 8911101 .11111ke when the bell rang 1111 the t1pewr11er He 1.1l01lQ,ht lt NX IS the alarm clock Stowe 61911611 basketball captam 11111 the entlre 'lS'i61'llb1V e11eere11 IS 111 g1V6 1 short talk J11Il101S se11111ng out lllVl1311011S 10 11111111101 MAY 1s 91111 11 es 11 su nts 15111168 1111ere11 1 1 e 11 IS 111e111se111 11 11k 111191 111 1es111 11111e1es 111111111111 11 1111111111111111 11ke 111 1111111111811 11111 1.11 to Keokuk N1111es 111 students L1l10p to xeo 1 1 11111111 1 91 11111 18 X 1lke11 1111 11 0 1 IN 111111 Le 1 11111-1 stuff 1101"-1 11 11 111,11 111 1 11111 11111111181 11, meet Ill 11 1 1111 IDN 11e 1 111 1 1111 1115 11111111-1 1e111g 111111111 111 1111 1111 11111 11111111 119119 1 s1o11 He 111111 11. s 5111111911 111es s 1ess 1 11s 11 1 llll 9 11s1 czg C, Q65 1111101 SOIHOI' 11111161 1 11119 1xe11o11t 11111081 1111118 W N 11111111 1llN e'11s E 4 1 1 4 E .I , . 91 b E ff 7 f. . " 1.-' 1 " ' ' K - 221 'l'1'211'k 1021111 11111111 1111 -ers, 11'l1V1' 1'111' 1 r .1 - ' . A ' A 24 W . CL. . '. u' I 1 ,,! Rl V, " .' ' .' 1 2 . 111 1111 C111111- ' .'11'y. -21 1. 27 1-'1'2 '11-y gives talk 1J1'1'J1'1J .' 1111s S f' ' 1 2 J .1 ' 2 ' on N '1- 1 ' 1 1 111 2 ' 1 ost- ! 2 2. . 5 . ez - ly 111111111 1111- frls. J ' ' 2 .' ', 28 ', , 1g ' .1,1'2 ' Sf ,' s ' 2 ' - 2 .- ' ' 2 ' ' 10 ' ,- ' ' . 51 11' 1 ', 1 2111 f'r1r.' p 2 ' S111-2 f - '- ' ' 1 12 ' ,' . .' 1 . "N1 .' 1 is 1111' 12- ' ' '2 ' ,- ' 1 ' - :111 "1 , ' f 1' '11 1 11111 1121111 vhfre 1-1111, is ' 1 111 wh , ll 110211lL1fl11 121111' if 'e11 l1i.' , , 3" ' 1 ' -' 1' T ' pf K 1 jg 1:1 c 1 1 111- 1 . . . , , ., - .. . , r. 1+ N . . , . . . . . I I2 2 L. . . , , A 3, 1 E. 1? 3 1 1 . 1 iam 4 ' ' f , A 1 .U "P 2 , 2 . , , 11 XP 1: 1 2 1 2 .1 2 . ! 2 . ' 1 11o,'.' 1 .2 ' 1' 2 ss 21111 1121111' .'1 - 13-R" , 2 2 A . "e ' 'g 'ff 111' s' "2 .' 211'e l ' .,.. l'111e ' ' ' . . spit. '2 .' , -2 1 .' ' ' 2111. at 1T-- 1 ' ff .' 'f '1'1'2 ' 11221111 jot ' 1 122 .' lrg M 1g,4J,mim. pm-ty proves to be Social to compete with 11 1'21s1 1'ie111 111' - 1 I . 11. U 'A h' 1'1 ,lui 2' 1 2' 1:i1' Q 2- 1' ' ' : 1' , S fl 'V - ' 1' Q12 kuk 11 2111121111 the 11 i1'11 2 21 . 1 . 1 1 V111 u- - t'.'1. V1 - " '1111 ' 111 if '2 " 1111 "sh ' 1 their , .- ." 1111 . 1 1: ' 1 ' 'om' My 1I1Q"'i 2 1.'i 1 7 -1- 1.111 f S1 .' as:-se 11ly 1 111 2 1 , 1112 j " s ll '1 g ' ' ,1 101' ,F 11111 1,' f , 1 ' res. 3, 11, T --1.1 ' - , ,1"t :1 '. " , " ' 1' 115 'z pr ' 4' LIl'1'111 auf'- S, 51, P21 'so .' '111' 1 1111. ' 12- S111 111' '1'i11111S 111'2111's 111w.11'11 1'1 11. -. .1 " il Cl . 22 '111 5-1112 .' 2 121111. ll 21111 , -H? if x 2 1 A --, - , . - ,T , 41,59 ' 21 Girls 111-111 time in ,' I ' ' ' 1' -QV, - 1'11I .' to 1111- ue 111' 2 111- ' " ' - 11: .1 ' ' 1' 1- 11 - . Ml'- J2 1'1'1-.si 11-111 . - 211 111' 1 .' ' , 1' 4 ,- 1. -1,1 as ll 1 111'11V1'1'H 2111111111 1' 111- 11111511 1 '11 j s11'21i11,' 111' sy111'11p211i1111 11'ip 1 ..l. Q, , 'rv -9 - 1 I-9 -49 ' sv m-f-- Q - Q - Q-K' Q" 5 sealer. 211. 211. :fb-. 115. 211. 21'1'fi51::-41:21-412,541.7 .11:3:111f .412:141:P g5Cis?'fff?f'-inf? -G? 'Q4454 ?Q's??f?J- 'Z Xs'111 l I C lllt PIU lIlPlll QI 'NIOR XXVI lx 6 C' lss 11111 1 Comme Ill 1 ment 1 S IIOI IJIIIX llllllX llfll Class Prophecy As I glanced up f1on1 my 11 Ol k of't1111nf1 letters I V118 surprlsed to see Marguemte Van Aken st'1n1l1nff lJCfOlO mc gill not IL 0gI'lIZlHg and we had '1 half hour s chat hcfmc I called ll11 los llusrueute lS a prlvate seeletaly III New 310111 c 1 111 11o111lc111111 11h1t the rest of the class of '75 wele domff lllfl 1l1 1l11l lo 11 111 to ll11m Aftel spendxng many evemngs 1111t1ng1' lcttus 1111l s11llc11nf1 111th 1111ters cramp the return letters belfm to COTIIO 111 The fnst letter I IC e11c1l 11 ls 1111111 I tl1c1 nc H9lJC1C1 She 15 teachmg French ln de'11 ol1l F 'XI II Q Rulth Barron IS a Physuzfxl T1 111111111 IH 1111 to1 1n the Dallas C1t1 hlgh school Helen Bell s lette1 came f1 om I'1'1n1e 11111111 sh1 h ms 11 on much fame as an accomphshed pmmst John Bergthold IQ IH Fort Nlfnchson lTll'n1'ljIlIlST the clothmgx stole there He expects to start 1 9tOIC Ill Q1111131 sonc t1r1e 111 the near future It Wlll certamly make the to11n boom Fletcher Bell and FlO1l'lH Clltl'1lPLIAL ue IIXIHSI hound lessons on a roof garden 1n New York I m1grht sf11 l1e11 th lt they trot then start 10 years ago ln the Fo1t BT16119011 hlgh 1l1ool 11 hc1e the1 l1eld 1 boxmg match at one of olfnoon 'tssembhes F011 est F1 ench 1s the11 bus1ness manager Leah Berstler IS a stenographe1 IH the lXI'1ste1 Nlechanlc s offlce at Fort M3d1SOH You can t guess what Royce Blott IS dome The last name almost Elves xt away He IS maklng blotte1sth'1t 'ne 2'L1'l13Ilt6Gd to absorb one Quart of Ink every f1Y6 m1nutes should OCCHQIOH demand lt 4515- 2'3Ef'IE' EIC e'4E?'IF 5E'i"3l-Eve '31-EE'.S'3lEc'e3'Bl r. fe- 45- SP' fe- 45- 4'5IEr' 13213 m NF NK " ' 2' ' ' J " " ' ' I 36 ' ' ' '1 ' '1 ' I" f 'Q 'fl - "5 V . . + . .s . .5 . ' Q 1 -. 1 . -0 . - f ' , 5 ' . 42 ' . J . 6 ' . J . 1 Q 1 ' V 1 . , , 1' w L 20 Hof: . '- 11':1 Illll! l1:11'1l lm' 111111-1. A . . - 232 St: t 1 Illl'l'l nt A 114, l'lf'llIY f I 1-X' QI: L - , - f I ill 1 ill ' QI: . 24 Hz11'1-:1l:1111'11:1t11. -LL C 37 1-Fluss flilf' 11x 11'11is11s all II 1 2711. m ' 26- -- li 1 ".1Xli'11 Sll-llffellll'-l'1ll'4'.' ' 27-W-' 1 -- . " " 1 ' 28 Ulnss Ill' '1lkl'1l.'l, f'UlllllI'y 11l11l1. In ' 1 Ser' ' 1 ' Co 1' 11lnl1. - F - ' 3 .- Ill f 251 S111 ' 11i1 lllll . - ' u . 'I' 1 ill V L. 1 fl'- 1 . Qi k ill 1 ill V 5 c 1 c ,N ' 1. n 1 I ' ' xl' , me asked lf my employer was III. ll ell. I,1ust had to tell her who I was I c c J. ' c A ' X 'L I I I 1 1 1 'I ui I ' ' - v v v . c.. 5 1' ' ' 1 1 ' ". ll 1 1 '1 " . 11 5 ' 2 ' '... '.. ' ' ' 1, I 16111 '1" 1 .1 . ' 4 . . - 'hz V , Y 0 1 ' , - - '11 1111 1 --. ': 51, c ' . L . . n . m V 1 Q e . . 4 . c 1 v V 1. .1 - ,1 Q 1 - 1 J 1 c 1. 5 11 1 1 L 1 V ,Ik 1 7 - . 4 . . - . , 1 , . - v 1 K 1 lx l . 1 1 1 , 1 Q-L Y 1 .1 c 1 . m ' 1 ' 1 1 .' I 1 1 K, 1' ' L E . 1 c ' 1 1 ' A Ll 'tv ' 1' I11 I .111 I I 0 v . . V ' . 1 1 . ' . u .D u 1 E . , C .K l. S, A Q . - .Z i f lf 1 S. ' 1 1 sur 1 ' , , V . . ,I 1. 2, 1 1 .3 ' 1 . ' A 1 9 ' - , - . . .x c C . C . C . ' b I . . v . K K . . 1 JB ' ill I IB 'K' J 4 4 0 4 . 1 1 :p t l . - - 1, , IP 1 . 'A 1 : L, -F. 4 f M 'X I u 1 N: 1 ity - " 4 9 - i S' , 1 , 1 , , 1 'B 1 if E BE P L ll fl? J: fix P L ill flX ITN Ev 3? if T' ,Q M ll 1 Robert Brown Elmer Murray and Edwald IXICKIQIHWH are play mg 1n an orchestra that IS known from coast to coast for 1ts tear brlnglng muslc It IS hmted that they always carry onlons wlth them to produce the deslred effect Irene Bullard Velma Faeth Candace Maxwell Leona Gaston and Chrlstlne Urfer are teachmg school near Fort Madlson Alfred Cartmlll xs teachmg amateurs to roll d1ce He IS maklng gobs of money because he charges 85100 fo1 every 1oll Marvln Cosgrove 19 captaln of the World s Ch 1mp1on basketball team No wonder they are world s champlons because they have some excellent plavers not only the captam but Robert Turner and Gllbert Hltch as well Luella Dever was workmg at the Pen Factory before we graduated and now IS head stenographer Henry Doermg 18 tlymg IS see how many dlplomas and deglees he can get He has graduated from three colleges slnce leavm hlgh 55:4 'BEF' 95:-12 Marlon Drolllnger has become a very successful nulse Merle Ross IS lnterlocuter fo1 a well known stock company Ruby Epperson IS w1th the same company as planlst md L1ll11n WCIIICI scored the hlt of the season as a sololst Ivan Fouts IS champ1on pencll chewer of Iowa He started the good work 1n Mxss Haddock s seventh perlod Engllsh class Thelma Glbson IS teachmg at Velle and has learned when the tram leaves Fort Madlson so her puplls never get any holldays Phoebe Glacy Meda Showalter and Iva W1ll1ams are 1n Chma Phoebe 1s an Enghsh teacher Iv 1 a mlssxonary and Meda IQ a nurse Lawrence Grlswold has taken Albert Tangora s place as the World s Champ1on typlst Ruth Harvey 1s teachmg physlcs and 19 noted for g1v1ng speclal help to her students Earl McCartney and Marshall Thomas are maklng soap box speeches Marshall comes along and contradlcts everyth1ng Earl says Mlss Foster s CIVICS class was the cause of lt all Harry Hoffman 19 runnmg a tll,1Ck farm north of Fort Madlson He wrltes poetry 1n hls lelsure hours George Hollowell has won much fame as an artlst ln Greenwlch Vxllage Ed1th Keasllng was engaged before she left school What can I say for her only she hasn t a dlvorce yet Grace Keth has opened a beauty parlor The blgg6St part of the beauty IS ln the owner Margherlta Kopp IS a Hlstorv teachel She makes the DUDIIS learn all the campalgns of the C1v1l War too Harold Kmdred IS a mmister He is m Chma at the present Ahce Kreblll IS the Tennis Champ1on of Iowa Cecll Le1gh IS the Certlfled Pubhc Accountant of Iowa In hlgh school he never l1ked bookkeepmg but m later years found It was about the easxest Job he could hold 291595223 Zi - Ei? if HEI? 5"3E'lE'? 1 52 -552 '4rBIEB5'5'?r5l-E52-45 I. - vsp -v I, Im -,II Q, ,g .w...p' rx ", I.-,' n4f C' 5 . I - K I h 5 - I 3 -I-S2 .fgxl , ,.,-In-.gg .Q :I V274 I 9.. 1 n ' ., 5 I' I , ,BN W.. it h ,I , , , , Q-.K ,x,..., ,..,g , , ,,,. , 4. , ,dp .-BM :ul H In l X44 , . . , I , 4 ' I I ' I 4 c ' - 4 I I I v ' I l I I Q 1 I , c , c , it I c I I I I I . I I I I . A , . " . , I' .I ' I I ' ,I' ' 2 ' , . I , . ' . ct , c , , . ' H . 4- c I . I' ' I' I V c t I c r' I' M . 9 I U 1 . - . I 0- 1 . I I I C, Q UI: " school 10 years ago. 14 . . . . K A I x I J.. '. ' . . . A I I I c I L' I I l v 4 .' . u . .' Z Z ' . I I I I ' ' ' Im A L A L I ' ld . . . i 6 L . . V , . . lf, I I I II. - . . . . . ffl I I.. . . . ,, I I' I , N -I ' . . H . Y. . ,A I I , I I I c I I I - ' , Iv I , . . I . I I I I I I ' I ' , K I C K . , . . 1 . I I . I ' c ' . I 0 ' ' C CA I. C I I I I I , a ' ...K I . I I . I . I I I I ' I L t I C I I - , . J I I I I I , I I I I I I C I I I O D ' I ' I ' I I . ' I I ' 1 sic: 4. A. WF J. YQ A. 'NIV A 'Nr ,L WY K ,Jr 5335 Y JK Y dk Y JW Y Y .dk Y IR 'L' ll T 'E' i'?'F: Marlette Maxon IS the wrfe of Jean Despert and rs lrvrng rn France gf course you remember he was a correspondent of her hrgh school ays Charlotte ON1el rs strll collectrng fraternrty prns She has the largest collectron of any one grrl rn Iowa John Peter has taken Harry Cole s place Harry couldn t go fast enough and belreve me no one gets away from John John used to get away from Harry Vrrgrnla Rrsser goes from town to town organrfmg peppy booster clubs rn hrgh schools Charles Schuttv has Just completed hrs novel Why All Grrls Fall for Me It rs very thrrllrng and one of the best sellers Maurrce Skyles was grfted wrth a good lrne of gab and rs puttrng xt rnto use now He rs sellrng Real Srlk Hosrery Lrnnet Cross rnvented a new style bob for grrls harr She be came very rrch over nrght Dora Belle Loe rs now '1 nurse rn Chrcago Dana Stallrng s prfrno playrng won fame for her Esther Swanson s ambrtron was to be '1 prrvate secretary but she rs marrred and rs drctatrng rather than bemg drctated to Our letter from Mary Storms was an rnnouncement of her engage ment to Chester Holt We drdn t hear from hrm Perhaps Mary would not let hrm wrrte Q97 Q. dj? E- -'Sir fair PE boss of the rancher Nellre Tompkrns rn a successful nurse rn St Lours Justln Van Wrnkle '1 descendant of Rrp Van Wrnkle rs explorrng the Catskrll Mountarns to frnd the spot where Rrp fell asleep Dorsey Towner rs a track coach at Dax enport From all reports the team has taken most of the awards Margaret Whrtman has wrrtten some xery good poems and rs be comrng very famous Cecll Wrlson rs noted for hrs abrlrty to make publrc speeches What a wonderful class' It certamly rs Wrthout Equal Well I must get busy as I have a lot of drctatron to get out before 5 o clock Roma Shelledy BZ lf Q"-I s Cllr 2'-EEQIE' 'AEE' 'dE'IE"21'fifBI-::r'3'B-:vr's'5'l-Eirm 555: If - y , 9 ' . 9 ' 9 - 9 - 9 ' y ' 9 - - - - -, .L . V Y Q r 1 u... .-g...- . 2 . 2 . 2.12 . , . ZA 1f.fe'ifn Y -1' 2, . . c ' l ' c K . Y- ' 1 , K . N I I L a, . 9 . . " 1 9 K - , K I 1 Z. K A K . o . 44 e I r ,, . ' . . K :lu K' c K . , 1 . ,Y . . , 1 K c c c . ' , . . . K K K K c K , L . . . . . . .b ,,,, n . . L, . 2 . - Maurice Tincher is boss of a large ranch in Texas but Inez is the - f, K , c K c 1 , - ' J A. . . c Y . A In J 1 1 I' K K C nf . 6 vw ck' K' V I L A - . L , I , ' ', 44 ' U . KK . K ' Y . . , u ssilgrq. 2" 'wffwy-fggfa :QQ -1 nn li QB W N . H Q 1 I 3.0 1 ---.L 1.3 . Q p 4 . p 1 I K "se i,-r ed' -: 2. Y: --.s.-H: gig ear-ng-Q QQ ee:-we ee-'-ne-safe 491-:ee B-E mv.. The Class Wrll State of Iowa Countv of Lee VVe the Semol Class of 1925 of the Fort Madxson H1g,h Schools County of Lee State of Iona humf, xuth much d1ff1culty completed the four yous of lequned knowledge and fllldlllf., ourselves possessed Yvlth thxngs no longe1 of any benefxt to us do hereby make and ordam thlg as oul last vnll and Testament leyoklng all former YVIHS and Tes t1mon1es heretofore made bv us The sfnd Class of 1925 gnes and bequeaths as follows 1 To the JUIIIOIS our elex ated eats IH the aud1tor1um our dlg n1f1ed bearmg and good behavxor 2 To the Freshmen our favor1te book on How to Handle the Faculty 3 To Mr Kerfoot the pr1v1le e of steppmg oy er the foothghts at any tlme he so deslres 4 To Mr Doss a l1m1ted amount of monev to be spent on hats t flre sales 5 To Mr Sherlock a book entltled How to AV01d Blushmg 6 To INIISS Foster a book on How to Get More Work Out of Students 7 To MISS Haddock our appreclatlon of her help as faculty ady 1sor of the Class of 25 7 To Mlss Walker the rlght to ernbrolder at Commencement QXQFCISCS 9 To the rest of the faculty '1 new testament on How to Teach Xvlth Candy INDIVIDUAL CHARITY 1 I Ruth Baron leave to Luc lle Keller my famous Memory Pllls to be taken Just before exammatlons k2 I Iy an Fouts leave to Jack Byers the honor of hlgh school she1 3 We Katherme Heberer and Helen Bell w1ll to Murlel Peach and Kathryn Gardner the prlwllege of keepmg football boys out after 10 o clock Charles Shutty bequeath to Marshall Clemow my bass S0106 S 5 I Leona Gaston leave my ab1l1ty to keep qulet to Lorena uter Traverse Arnold w1l1 to Max Kopp the art of drawlng hls breath at a certa1n lnterval Ruby Epperson w1ll to Forrest Welser my untouched dlc tlonary w1th whlch I mcrease my vocabulary 8 I Cecll Le1gh w1ll to any person the r1ght to llsten to the bedtzme stones from Davenport m I 'ig' 'U-' Sl? if W :Gif lil 'lx Il: ill flx if I W X3 Rf: A W Nl' lll 32 ll' ll! e. x- 1 ' :o 0- U ", N' 'I :N"n . ' ' I I L L, g - , - ff - .-1: : Q . - - f f f Y - - ' , Quxl - ie I 9 , ,-Q, 2 4 I 5 . l x Q.: I '. ' , A' rn.. , 1. I 7 ., . . . . L v v 4 y y v f u C 1 v 4 v s . uv ,K .kv . . ,. C ,. L. A Us K., v. ' v A . A . . . 4 . ge ' cl Y c c , ' ' 1. v ' .' U . . ' v v Q LC K x 1 A C C L L a , '. '4 S c ' , - 4 , c c . ' , as u C an . . 0' . V . . . C L a - . . A . . . 1. V . 4 . .L ' C6 - - sr . . . , . ' an . 77 v' U I . a nn K. Ac - . c , ' 77 5 u . , c , L . ,, . . . c . c . Y . ' v 7 U ' H ' 1 C 1 c c ' ' 9 W 4. I, , L v . . . . . . . , , .6 I ' ' ' ' 3 9 c . 7 I ' ' ' - y s K . . . . C C KY. . . . . - ' 1 1 , . . . 0 I Edward NICKIQTHQD xx1ll to Frank Guyatt the book on Why D1e to be Great" 10 We Grace Keth and Mary Storms xxlll our old vamty caaea to Helen Faeth and Flohlll Hubbard 11 We Phoebe Glancy and C andace 'Waxxx ell leaxe to Lu cllle Keller and Evelyn Showalter our unquenchable loxe of Montroae and anapahota hoplng they may fmd some Joy therexn 12 I Nellle Tompklns leaxe my lhoulder splmts and bandagea to any one so unlucky as to need them 13 I Florxan Cuthbert xx11l to Kelth Pound mx xblhty to draxx attentlon 14 I John Peter leaxe to Offlex Dahbe t ll x medala won ln track meets 1 I Cha1lottcUNe1l xxlll mx IlSt flfteen xx o1n out poxxdcl puffs to Maxgarlte Bur ns 16 I Royce Blott beque 1th to John Keth the rlght to aak all queatlona enterlng hla mlnd xx hlle 1n Mr Do s cl1 Q 17 I Henry Doermg., leue mx dl IL wlth N11 s Foster and Mxas Kennedx to Robert Bowman 13 I Iuella Dexer bequeath my loxc for Keokul to Charlea Dunaan 10 I John Bergthold le 1xe mx un IX ded zttentlon ln classes to Ted Whlte one YVlQhlI1g lt 21 I MRFIOH Drolllnger bequeath nax pr1x1leg,e of grxduatlng at the end of the flrat aemeater to Charlea Keller 22 We Marxxn Coagroxe and IIIRUTICC Tlncher xwlll to Walter lane and Charles Keller our akxll 1n ahootmg baaketa 23 We Earl McCartney Elmer Murray and Marshall Thomas leaxe to the debating team of next xear our ablhty to make the Judgea a1t up and take notlce 21 I Margheuta Kopp bequeath mx alow talkmg to Grace Mc Dax tt 2 We Ruth Harxev and Allce Kleblll bequeath our ablllty I school ma ama to Ol.llt'1 Moore and Wielxa Peel 26 I Roma Shelledx bequeath to Flo ence Amborn my permxa S on to tlckle the tx pexx rlter kexs 27 I Hfuold Kmdred bequeath to Harold Exvmg my dealre to flx aeroplanes 28 I Harmx Hoffman xxlll to Car1olCanadax my abxllty of chew mg gum xxlthout belng caught 29 I Irene Bullard wlll to Leola Emeraon my curly treases 30 I Niallette Mzikon bequeath to Kathr yn Beattx mx line of 1 We Ixa Wllllama Velma Faeth and Thelma Glbaon wlll to Loula Sutphen Harrx Walha and Tom Beratler our ablllty aa hlatory Qtudenta fl I I1ll11n Werner leaxe mx abxllty as a xocallat to Charlotte I arson frriae Ieeele feeae eafleasvseaeseel-ee 1-'sarees an-Bees 4,5 A 2:4 Y 'F 'fr' 'WT 'ff' 'il' Q ll! 'I db sq as I-BE 'VI we fx r 1 I- ' r ro ' r' rg ,' ' rf' s, 'r P, . I . f. . xa-wnfa . x-4 . 1 f--f- v - uf . V- . -- . --- . -- . .4- . .V - . -, A - . . . -I 1 . , . . ,J , v- 1 L.. 5, ' I . I I 4 . ' 'J ,. f- A I 72 I . 1 A '. ' - ' A ,'. w I ' Q , ' CD 'K ' , I0 - 1 - .. ,, . . . . . I ' lo I V' ' ' 3 . . Q1 . . . . . J . , . . . . ,I . . . ,I . . . . . . ' r . . . . . .. '., 4 , . 1 I u. - . ' ' 4 i-4 ' . ", . a . - G - .1 - - - . - 1 ', Q. - I. P 'I I ' A 5 4 v ' 4 4 A v I -.1 I L A 7 v 1 . 1 , . . I . " . A 3 ., ,1 g Q . fr 'I' H1 - , 5 A A 1. , :H .' ' . 4 4 r -7 . . Q ' r A ' V V . . f ' x I . ,I ' n N , . 'H ' 52' " . w '. ' - ' . ' - , rn . ', ' - V" I . A ' ' A I v , ' FD I-I . ' ' , -1 ' A - . . . mill 1 V . .l l ., Q-1 , K .4 ' .. . ' . 1 ' . 4 4 ,, fn U - A , 4 , ' of 4 ' I 5-4: I - - -I ' .... M - 1 " I A, - . . . . - 4 " ' Al hi 4 A Q ' , . , , I Q H 5 4 R . U W N. I .-w N4 . A 'A A A I ' A Q4 - I . rx . . I A , I ,, , - A f I I 'Tj 'I - A a 1- ' I A O 1 "' I ' 'I 1' A A A yg ' . , 4 ' . b fx W. . ' ' 1 z-9' 1 4 '. ' l-- F! c ax - . O - A , , I - L, ,, H V, A A I A X4 ' ' "4 'A u r 'I 1 I I A , U I l 4 I . Q, . ,I A ' ' F A . 1 Q 4 r ' . - . 5 I-. . N I . .-- . 1 Q n ' F, ' A- ' be 4. x A 1 ' A ' A v ' I ,P , I ' :T . v " - TJ - ' ' H f - ' CD . ' .x 4 I Fl . ' Y - . r -1 I-3 gr: ,J , . 4 'xx l 'U' - ""' ' T., I '- II . ' 5 Q , . . 7 A ' ,J 4 I ' 4 ,I r ' ' ' O ' "" A . .X A . I . ffl - I " , . . . . 'vc - , ' U: 'f - - , ' ' "' rv- ' ' A. . . v v " . . r Q ,4 ' ' hh , - X N .. "h I, . . ' H- 'N , ' . I ' . I ' O ' Vg I v , N , ' 53 :. ' , , - :s . . . , I . 14 f , ' I ,N I I I - I '4 ' '. '. . ' I ' . ,N nr 4 nn U i i i 6 W. i ' "lx ' IM 115-"fix H5 I 4 Q45 +55 .E-45 035 5.45 GE E-45 FB-B IX 'fee sf :ww-sa. f Q 33 I Dorsey Towner bequeath my rlght to argue wlth the fac ulty members to Robert Dodge 34 I Chester Holt wxll to anyone who needs xt my secret of how to use an excuse more than once 35 I Gxlbert Hltch bequeath my bashfulness to Paul Mueller 36 I Justm Van Wmkle leave my quxet humor to anyone who can make use of lt successfully 37 I Robert Brown leave my posltxon as drummer ln the band to anyone who has the ablllty to obtam xt 38 I Margaret Whxtman bequeath to Margaret Turner my love for Mxlton flowal 39 I Marguerlte Van Aken leave to Peggy Rowen my dlstrust of the male sex 40 I Lawrence Gllswold bequeath to Jay FIHLICI my quiet md studlous nature I Esther Swanson w1ll to Mary Helen Hxtch my unflemblc Wir?-'HEI-' -Br' 'B-Eire 'BE-Br' mlnd 42 I Merle Ross le'1we my sclentlflc '1b1l1ty to my brothel Lee Ross 43 I Ed1th Keasllng w1ll to Maggie Tompkms my ught to be come engaged Agnes Guthrle Alfred Cartmlll bequeath my stand ID wlth Mr Doss to Joe Phelan Dora Bell Loe w1ll my glllhh modesty to Charlotte Clark 47 I Fletcher Bell w1ll one half doven Jars of Stacomb to Ken neth Strah Dana Stalhngs wlll my abxllty as '1 pxano player to Flo hxll Hubard 49 I Robert Turner bequeath the rnght to make and crack Jokes ln any class to any Jumor wx ho can get xway wlth xt wlthout gomg to the offlce 5,0 I Chrxstme Urfer bequeath my modest shyness to A8115 Guthrle 51 I Maurxce Skyles leave my stand m wlth '1 cert'un bunch of Sophomore gxrls to Bernard Hesse 52 I Meda Showalter vslll my book on How to Cet 1 Clues L0 son m Fxfteen Mmutes to Melburn Nestle 53 I Cecll Wllson bequeath to 'mvone famxlmr w1th Go to the office my art of actlng xery mnocent 54 I George Hollowell bequeath my golf lmckexs to Stnckw Gaylord 55 I Murlel Kay wlll my 'lbllxty to cut up 'lt any tlme to Kath leen Lerche In wltness whereof we have here unto set our hand and seal thxs 19th day of May, 1n the year of our Lord, nmeteen hundred and twentv Ve CLASS OF 25 23 24352 'J A. 11, Ill 411 l. Ill 3 dm 3 Y 'il' ll' ll! '1 , , v : I 2 1 st ,g -wmp 1 N-5 1 4 1 V-' -A4 ' ' -s : ,EVE I a l- MJ: .S 'S-' ':'g2: 5? 12 .- l ' , . . n ' 7 7 . l .I !I ' l . . 9 ' u ,M 0 , , . . L . . . . . . 4' ' 1 l 1 " . , . , 'nv I 1. .. . , - , . . ' ' " ' ' ' z - 1 41. , . . , ' . f ' ' e .' 1, ' . Q ' i , . , . A . . S V ..r . 'L . 9 44. I, Leah Berstler, leave my right to talk whenever I wish to 45. I, ' , " ' " ' . . 46. I, , ' '- : ,I at . o y , 4 I' ' 48. I, ' , ' ' ' .' . ' - ' 1 r D . . I ' . ' . f z . , , I' n K . . U . ,, . . . , , I 1 1 1 ' ' - u v . . . . . . U . , , c . 1 c . ,, . V . 9 ' - l . , , c I C ' 'I - ,J ' . . . . ,, ,, . . H u 9 9 I. L fi v ' v n 1 L r ' .v H V -I I l . - ' L Q . ,1 . k 0 , V u ' Set-236 S4 562.21190 'GIUES A W 1 53 gc HP 53 5? 'fi 3 4 ' ' ''QZQZQEQEQZQYBBXEXfEi'i2:'I4i2EZ 4fg 24 5 la -A Do You Want to Holds - 1 a Good Pos1t1on7 If You Do It Wnll Pay You to Investigate the Courses Offered by THE FORT MADI 0 B SI ESS CGLLEGE QACCREDITEDj We offel Bookkeeplng Hlghel Accountmg Banklng Machlne Bookkeeplng Stenoglaphlc qec letallal and C1V1l SGIVICQ Courses at modexate tul tlon lates fox Llfe Seholalshlps Much 1nst1uct1on IS 1HCl1V1ClLl3l and our woxk 1 so tholough that busmess men are always glad to UOIIS open than we can flll Foxmel gl3dl13t6S ale ealnlng flom S150 to S800 a month Names of such students w1ll be glven on request Summel school opens June 1 fall telm Septem bex 1 New Yeax telm Janualv 4 Wute fol catalog and fulthel mfolmatlon A F WHITE Presndent s ssiifliv s 4 -si22'9- 4a- ia- ea- ea- 91294 4 N O I 4 1 -J ' as 4 N4 . Fl sl Y , li il 'EX .4 Ei K I ST! W . ' . ' 2 ' ' . ' v 1 513 , . . . , ' - .' 7 7 1 , s . , M m get our graduates. Evergf year we have more posi- B51 p Q . p W , o ' L 1 . ' ' QF K ' 9 ' . . ' ' . .' . -U ' . ' C ,I L , ll so Ei xl ' ' 7 Tl 'r E 2 E E X54 J E ZS? 'Heal AL. FORT MADISON DW OIL REFINERY lMd GA S OLINE KEROS EN E DIS T ILLA TES F URNA CE OILS 4215 QQ We Wall Apprecnate Your Business -43 Faultless B nds L b :cat ng 0 ls 1 5953946 X-E'E- :A es- sa- :eases f-- L - ' A .L ni Ai s V 4. s 5,5 A4 ' 'f I It I .illi s . I , V -:- -.'- A For a ison lnslilulio -:- -:- ra f . 5 sn I l 2 DISTRIBUTORS M I . ra u r' i i . . f Y 4 in In i ..- sx iff s ' ffff ffl- 4. Eff QEI6? -6 4+ QBIPBPS J G 1-1oToP GOOD GROCERIES :J- -G :ge Q ' Y ll ' F I 'Af R ' ! fu! Q .I ' P Q ' 1 Q ' 1 R se NI 5. I :Q XI k. 8 -sa NI 5. . se, all Gif, sl,-ee 5. l et .N 1" un 'L V wx., ' , . ' '1 , N 4 ' ' ' I 1 YW s . yy 7 .. A rw 'J " 9 . . ' J r 4 rw - 0 A O ' . - vw I ' ' + 7 . h wa . 4 rv ' ' 0 'I p ' if ll . ' mn 4 ' ' ., 1 . -1 1 3 'A It '.. ' 9 "' Eg- Lg WZ- I E-2 - - :L - 4 L , - ,V V, A 'S -E JE-Ee -E 5 :JE-x-:gs E05 -fri 'GER E6 fl 'GE' E6 Q 655 -Q 42' M rea-Q L ill 6 if at is 45 J.. A as Y EACH DAY WE SERVE NEW CUSTOM ERS AS WELL AS HOLD OUR OLD ONES A RELIABLE PLACE TO TRADE 5 N4 2 N I 9-9 4 N '41 O s: 'S Z N be P+ O "S Q- N "1 'Ll v-A U1 CJD cf '11 D14 '11 H I CD '-3 FU C11 E11 P11 'U I O Z P1 .Q oo 4: L. STOP AT The Amerzean Beauty CA ND Y ze ICE CREAM SHOP and make youl evemng s pleasuxe complete Ice Cleam Shelbete Sodae Sunclaee all the popular bevexagee of the flax Amerzcan Beauty Chocolates Frozen Beautzes and Luncheonettes WE DELIVER TO ALL PARTS OF THE CITY Amerzcan Beauty Candy and Ice Cream Shop Wholesale and Retall 818 Second Stleet 7 a m to 1 a m Telephone bf QZHHJEIQ'-1 E-XE,- QQ!-B614 2524515 i on r Wlf:-1 clnwwom E3 . V rf ,- --351243 '3 ' : ' Www.. ..... 3 ' I -SEN . N. , E whthh . Q- f .I X: X,-.N Q ,fy -QQf- N ..,,, 751 n W . W -lik-W !iXl'5 h L 1 'Y . 4, W4 Q . ,f---I fm h X V fr' '4'i 'yy h L Y . I gx.i1.,.fg 5 jg 5 ' ' 'fn J f ' "HJ LW V 8 Q SQL.. Vp B Q Q . . . ,VAQQ X 2 fx: ,. N , 'n L-:F - 3- X Mi i'f?EE1l'E+?f-fg ' ff 'gf M5 i 'Y '53 'QQPSEQIEQ O1 LG :IE-gd if :J-EE-3 32213 2'-EEZ' F W 'QP' W ZS if W N! W 'Uf W Xi M W M E W9 W9 It 3 Q3 HARRY RESNICK P p A .L A 24 5 l :ang-zz ee- :fg'+:lE',tL21Lx-gszziaffi Q r 5'-Sala I I H 'Q 'lift v w v u . . N. ww C5 xo YI! . R: - 1 N 3, W? . Z 5: mn U M rn FN NE . 5: h- ' S D? 0 ' , P . P P .5 14' - ' - ' - m - - 1151- - A :A - : 5 Peters Pure Perfectly Pasteurtzed Products Please Partlcular People Peter s Ice Cream 231-215- Iowa Brand Creamery Butter Z-3 ZZ- 5? Fort Macllson :QE-Z? 5.3 t 3 l ima Creamery C0 ffl fl an YI. B 9 A :B ,L Eff Y 5. Y Q II! 1 'af X' 'lf Tl! X 6 fa' J- -.1 1 V -5- :aff-:vez-if uf -W- e. I 4- Q. , A., ,N . , 1 Y V A211 S 1 I h . gaps . ' I x '- X, ' - 4i'12H'f:1.'- .,'2'.fE7'... V ww .. L ' f. Q- ' Sf- f A V75-'LJ j . . . J Q - R ' V filyl' ' , , , x . X 1 , Qu ,':,1.ff - 1 j ,, . W . 4 lg ,gil . If 71.4 I- - . W ' ', ' V' V , . . 1 'Q - 5 1 pf wg w 1 ' '1' ' ' I Y L . 0 4' W V' - , A ay w , , 93 A l , , 1 Q , , gm. Q N A A M . -,-- . , ' ' ' A A Hr 39 . -- . V' W Y 4 h ' ' ' A 3" ' ." u A , .' 1.. - - g 4 . . -C K, A K mfs-myge -g N A . . 'r - , , H I .. l -- A ,4 ' ' 4 ,Av ., Mig, I f . . ' ' ' vs nu ' I , ' ,, ' ' . eg' Ji" nw ' V- , ,AN-7 1, aw- -:f . . 1 rf - 1 , ' , ,uw W. V' , gx A if ji v -0 U , . K A - . 1 Q: CW ' ,fr X 34,24 . . . ' 2 '- I ' f V -'W' f- V V K ' , . ' 1 ' 7 f ' ., I. 2 I , 4 , l L Tumi -'Ri w " gy," - Q in ' I Q 'A , .. A I h r - , A , A Q - rsfiil , 525 VQFPZ QQSXJK g K. g 5 X L YL., WL ul RUAGA THRLEOUWYWIEJ OUQ BOYS Jlk Lx M LONG 15tl'W,?RAu. JWCETHEARTJ JOLLY GOOD BUNCH Er-fl Z wmsfefa coqfrr P Mtixfgx-Q Lam Mafia? +9 -fb -Q? -294-ff -63+ ff- QQ- 1+ 49- fvbfela-in-'S if 6 542' if P3565 if?-P3 P55605 if 3224? 562' 4555 if 'JE'-E05 ? 1-SGP? 241 Ei sf-SE-IQ -G HEI6 4 -ff -2524 E ' - Q . . - Q ' ', Q ' - Q ' xl .-es .ees XIV.. 6 XI-. s -eiexlitfi I - r+ l 5' , ' F' I . - I I 'A ' A O A E. ' " Y ' ' . .79 ' Wi 0 . ,, ' Q3 -. , " , . '. 1 w A- - . ln' .. A- . . I I 'Q e 7' .1 A I Y 2 U2 ' . . nl 5' ' . 1 . 3 ' vw W . .. Q 'G' - . - 2 '1 . 0 ' ' Y -4 "" V' Yi N '- . . E . . P' ' , , .' 1 ' Y 0 , EM ' Yi 3 ,,.' A ' 5 ' rs" ' X., . An ' . P x. .. V . .. -' M CDA 'Q 4 . ,4 . F 'J V' 1: 4 S ' , 0 NK .4 H - , A E. . 3 A: ' -e ' -W ,A . ca. . , -, ss: : ,I , t ' C TQ B", - ff- ' . fb . F11 0 1 I 3' rc l " S 5. .. . -. N: - . , - if You WI!! be Interested Eg- m the m IIN Qlllt6 fllffbl ent 1 tbl lu we heme to tdlllll lnto Your Clothes for Spring 1925 May wx e have the 1Jl9d.SUlQ of x our mspectlon soon" Lzndsey T azlorzng Company ZZ- A HINT TO THI QPINIORS The Cle xtest Nutmeg, xull omul IX meet xgl tter Hel Dad My bov you ale 1 mm Qfter my own heart EZ tt I 'um after Harold Klndred Ah for the old d zyo The glrlo of today are not 'lt all llke oux mothem u ed to be W hx xou dont ex en know whit needles 'ue for' Nlurlel K IX I do too Thex IL for phonogrfxphs Z 52:525- If lt was done wnth all-E-2 HE T ou can do lt better wlth GAS :GZ-Z? 'Q-'L'-:gi 1 ll Q 1:5 12: at at 24 nf E Fort M3dlSOH Gas lght Co S V CE INTEGRIT CONSULT TLEE BUILDING MATERIAL TELEPHONE 36 QUALITY DEPE NDABILITY E EF-ggi I 2 I S321 Erfxmzafzlzmzg 'E'QZHZ'EI'ZZ?ilEEI'X?.?'l 55' 4 yr in 5-Er ZX? Fff'rEb415-'I' 3m+.L3'K"3X-fi-3'-3ESZ ZQ' 12372421142 3 Enfl'-JL'-02: 1-G 3 lil-'UE-02145: Zi-.7 ' 5 ' 'A I in ES N fi N fr-1 La N N .4 Q I - I - ' I -, - K I 53, 1, -. ,Lrg Q CGNFIDENCE ...gr 'ZJL35' if 4.15- 'i1- .5 . Q . F, . , f ' E fe ' 5426. H '26 T . :G L C ' 9 , ' Lf T -:- , n - V n -- , 1 ' - ' , .. . " Q ', . nun 3 rn 1 1 , Q .. E I - , vu 7 -U rl. '. - . . .. P-r X 3 . ' vw , - . , up S : fi f, T , , , . - mn v T' 4 4 - 0- 1' E , I I ,,.' II ' H 4 ' . . n. ' F 4, ' ' 2 A . : 7 Aw . U V. V. u '74 4 " ' K - - , - -D . , " 2' - '13 2- - . 1-1, -4, ',:, R I ook upon thls bank ae 1 bllllele tuencl one you can tlust and talk fleelx mth about buslness .afTfu1s EHOWIHQ thew mll be kept conf1clent11l Amemcan State Bank Z-3-XLS BERGMAN FREDERICK S SELLS THE BEST Machine Planos and GARAGE Pl3Y9f P13905 2426 Santa Fe Avenue Telephone 41 Z-'35 FOR THE IEAQT MONEY We ale M9mb9lS of 17.3.2 2 E it 2 5 t the Folt Mcxdwon Bergman Plano Store Automoblle Dedlem 813 Second Street Aseoc ldt10I1 "-'13f3EE'1 -Z ig? 246 X-ginfii :QI-S? Tx' -5 -'5X ZE'- fel-BEE? X531 THE COMMUNITY BANK OF THE WEST END Xl XHII N Santa JIIP Avenue Sautngn Maul: I ORT MADISON IOWA Safe Courteous Accommodatlng Your Business Promptly Handled Thw bank IS duected bv 1ts IIIIQCIOIS who ale constantlx endeax Ollllg to co opelate towald Il'ldIVIdU3I and communltv de welopment WE WELCOME YOUR BUSINESS H C LERCHE Mansh1emDrugCo JEWELRY co ACROSS FROM HIGH SCHOOL Qallty Always j 2' ALL KINDS OF Dlamond SPCCIHIISIS SCHCOL SUPPLIES Phone 412 M Phone 397 X 805 Second Street E'I"f"f"f"Q4'f:g5"?"?-f5'-5-'-9"P'f9'IiF5 I ct 39 .T ' .l, J. H. I"IiI'II.IGH. I'l'f'SidvI1I. . . Il. XY. KXIC. ICYICII. Vive I'l'efsi4IOIl! .IOH.' 'I ,I,M.X.'. Fzisllivl' ' V O . Q' 'V In . 'f 41 K 9 ' ,, I ! 1 " ' . II 'I .L l .S . I . . ' D D -1 h V w V ', D - U I . . . . - J. H. l"lil'II.lllH IPIlll'I1"l'0llS. IIIIRMAX SVIIIIOEIJER .l. A. 'ICIJIA F, I'. DOI! IIC H, XV, IL' 'L E 'ICP u ' A' -X O I . s '31 ' I I dh ee - 77 , P 7 'Ui 5 'IW I C l C U If - f n 1 ' 5 ' ' . i . x . x . x . x . n 4 . 4 . 4 . 1 . 4 . 6 - ' ' H M " 2lfE1'i.'fI+E-Z GE- E3iEI.'iE4!flKiiBZi'I4IZNZ5-SEEQJFSQF I'Ig' E?u. EI L. D. TRIPP I Hardware Pamts 1 s Furnaces Sportmg Goods Tmnmg Glass 1302 Second Sfreef Phone 31 IX I A Safe and Sane Buymg Pollcy for You T R A D E A T T H E FAMILY SHGE STORE ,.+ZE'II1'IC32ZK?ZI5lBl'.-I5.i3E'3El'E331 HAH buau Q xou et the I ATEST STHI E CPFA 'I IONS NN ITH HOSE TO 'NI ATCH bullt bx the na S-XXL buau e xou bux them at uch IOVN PPIC ES 4 e our peclal UIPICIIIINI m pollcx OUR POLICY OUR HIGH 6 YOUR SATISFACTION EST PRICE P 'QZ-3-QTQQZ H i- ?"'ESr-" I 3 ' O'l f E? , A n K l n I Ig at A 1: ---- -4-nxrx Q I. I4 I 5 BIZ I I I I ' N M ' A E - I ,g iz, A S4 Ii I U S1 .I g JI SI My , J 1 14 ' .I V 'W LYKY Y ki A A f? x ' .v 1 - v N IIOIIIS leading manufaCtu1'e1's. I A, 1" s j t' ' s ' I I I ' ff it I' Ama Io possibl 1 by ' s " z Vs' g 'V BE ' . v. W I : S . I .I ' ' ff U - . V 9 Q - ' 1 , - G' I ' is ... A ni S' A ?5'?EIEv?I 5'19E?I-E+'?I 'ESI IQGIEH IEEE 21 If Ii ,, 5, ll I :CZ I L r v I 3 hzs may be the entrance ta bzg thzngs for YUU MUItltUd9S of young people have entered here to ple pale themselves fox then Llfe Work and have gone out to posltlons of honor and powel WHY NUT YOU? THE PLACE IS READY FOR YOU WHEN YOU ARE PREPARED FOR IT Iowa Wesleyan College MT PLEASANT IOWA SINIIVIER QCHOOI FAII TPRM OI FNS FNS JI NI 8 T 1 A516 4 -e -:bee -e 4515+ ea- + re- fav:-:ff-ste-T.'oe'4 X1 I 'I I -My 'I .-.fd V' K, W "Hx-v-'..,,,,Mf:" CAMPUS ENTRANCE. I. W. C. ' 'Ui KW o 0 ' dk ' EX M .7 . '. ' I Q I .. 4. M II . YH ur II w I In - J . II I v ,. . , ., A . .I I A a, 1 J.. F OI' LH' I."l , III25 SEI' , 5. I925 Q WX ' E' nn mg .,.,.,.,.,.,A,.,. Q.,., .,.M ' 'I' .x.i.s.x.x.s'4'.4.4.4'.a .s.'f i EZ! ...f ,,1, .f - - ,.. -. ,, ., , idx..- Youn PHOTOGRAPHER Look at the Photographs ln thzs book They were made at our Studzo Why not get In lme har a good Photograph of yourself ' Our work I9 guaranteed Our prlce IS rzght Mclntlre Studlo 809 FRONT STRFET Fort Madison Iowa 1 . . 1 . I 1 . . .I . , 1 . O I 1 'xwqv-M P-'wg-w ww- -- W-J Q-- X-.. , . .-,-,, ..,., -,. ., . 1 - 4 . 1 V -,...:a- 114- . .. -.4.. ua- 2-4- r . . ...U ., ...V --. - ?Z?i'3EsIG??f if ' 'E+ Q if?IsiGW?+T:?49? Q4?E I4+BIi5:?'5 ?Ef 4'3IiE-F5 v Zurcher Eichenlaub West End jewelers 2617 Santa Fe Ave The home of the latest styles ln Iewellv Alwavs the best qualltv at the most reasonable pl ICQQ DIAMONDS VICTROLAS KODAKS Watches and Sulverware Records and Needles Fllms and F1I1lShll'lg Central Market Fresh and Salt Meats We Deliver 918 Chestnut Street PHONE 871 Irene Bullard fglXlflg portj There are slgns sumr Welcome to Fort Madlson m the West End at the cemeteu and by the penltentlarw m the Fflst Fnd Last mght I woke up wnth the strange lmpresslon that mx s0 I got up and looked And had It gonel asked Tom No but It was gomg' MISS Benbovs How long dld xou study xour home lessons'7 Rax 'VI One hom street car tlme lVI1ss Benhou 'street ml tlme ' Rax NI Hes countmg stop and delaws YEA? mi Er-9 9 +4- bfi EE' v-1 -YS' Z' EEE' -:QS-'A N 5 Gif"-E' U' 'f ? E46- 'E 3' 'E 996 5 E16- m Q: as as as as as ll 5 M I I iff if 12 if Elf JB '23 pf, Q 3 3 IV dj. ns - 3 5, uw: M A M . . . . IL U . - -7 l ll ,.. K 0 J . I -a ,L ' up . .-4 W L I s I I Iq -- U A . rn T M .L ! , . VN . . . . v I' . p A 711 1- . , v A . FC- I I A k.' -. .Z Y' ,- , . . . L V U , - , N - - . . 1 ., M I Y . . .Y . mx was Q , vga J 41 . 1 . ' V ll -il , . 4, . V. 1 . W N. Y . . . . v v x I, 1 . 1- xs atch was gone, sald Jack. ca , YV K as ' rv I dx r . . ij, U . . V H . ,, -. 4 A q A 1 ' f I f: ' f ' - . . . . . W' ' I I1 :A U' I . I ', .' 'E' . y . . A 1 . . , . . . . V A A A Q K K ' - , , .-, 1 - - Y - A, 5 U' I .I .', ' 7 C IN ,,. M I' . , . T eil! n. 1. n :Un -'T Q . . ,Q f O ' sv ' 9 - 1 ' 9 , 9 s - Q - Q A Q xx- -v,--- , p's O ' ' ' . A . A . A , A . x . - 4 . 1 . 4 . 4 . 4 ' . 4- . - a as 5 5 M ik HTF' hi I 3 S52 JC? N E2 COMPLIMENTS OF . 'Q 'f3 ::Q -ms, 1 - :sum 63:1 h '1 1 ,H fx D' V1 ' H N f ' P i if U ' 1:wP::',zs:1:z'.::sz'g+:::'4s-x'.:wQ.:V zzb::"..1':3.xQd::'.?m::x::g.'s: e Fort Madlson Street Rallway Company J E NEGUS Mgr E5 2 22 32 imma A iefla 11 H., , BUICK The Standard of Comparison 2 53 ui- Kreblll Motor Co -Q iq 1016 FRONT STREET PHONE 312 ... ' - Kroll 81 Lesch Mllllllg Co Years of practlcal experlence as well as a Mod ern Mill and Modern Equlpment insure Quality of Flour ii'3Z IZi 1' EVERY SACK GUARANTEED K Sz L BEST PURITY CHOICE FAMILY WHITE SEAL PEACOCK CROWN PASTRY CORN MEAL GRAHAM RYE FI OUR Custom Mllllng a Specialty EF 122C FRONT STREET PHONE O4 I ZZ 3 A A Xi Y Q '-P 'ff at 'NP YI' I 1 U V' ,, 17 3 X Q X X ' - Q : 5 l ' A ' 'SF ' U - U s L A . . 'l gg 73 l ' I I 1 'Quay y F Lg , s 1. , .iz 541 - sway E A . 'I T ' . 3 ' F E D 5 T' , wi A A A M , , . . , 'P - . l , - ' , - X H . . . T' . , T li ' J 1. U . . l lol I H 4 T 55 1 ! ' .U f P 3 ' 2, ' Q - g ' Q - 1 ' . . A4 T 5 . n . 1 4 . 5 " 4 . 1 . 4 " . 4 . qu E JL LB 'PN M 3 IB W 5 3 - Q:1:r:.'f4z:?.+::L?u.'4 Zlnnm Stair Bank 45.2 A 1? 'ME Y W W 9 ' N.. .W gg v iz . 571' 71 W 5 ' 1' -1 ' A - . - ' .. W -:E I, -fg- Solicits Your Account Z-Z 4 Per Cent Pald on Time and Savings Deposlts 2-5- 'L-3 Total Resources Over 51 ooo ooo 00 ZZ? --. .av--11 -ig-:Fil I9 THIS TRLI C IRI S' The footbrll hero hrt the lrne xx 1th truce rnd rnrghtx thud H xx rs 1 luge harrx m rn endoxx ed xxrth rrch rad blood -Xnd xx hen thex dug, hrm from the ground hrs ears xx ere full of mud A store of men h rd xx rlked on hrnr xx 1th h rd rnd he xxx heel md yet he drd not hee l the hurts th rt other men xx ould feel hrs bones xx ere tough rs hrckorx hrs mustles h nd rs steel He xx rs 1 xxrcked srght to see all rn hrs footh ill surt There xxas '1 sh rntx on hrs t 1 1 35 rsh upon hrs snoot rnd all the m udens smrled on hrm and xx hrspered -Xrnt he cute Frrst Senror I oxe they s 1V rs xx hat m lkes the xx orld go round qecond Qenror Ill not 'argue that but I do knoxx rt m rkes some people rxxtul drnx Tefrther frfter lesson on snoxxj As xxe xxfrlk out on 1 cold xxrn tu d rx and look rrouncl xxhat do xxe see on ex erx hand' luprl C lox es' Nl rurrte Trncher Drd xou trke her father rpart xx hen vou frsked hrm" Z E R R S After the DANCE Dry Goods Store ISI Bariman s Nellv Don Wash Frocks and House Aprons are here for Vour selectron The desrgmng rn Nellv Confectionery and Don Frocks rs unex celled Lunch IHC. 2530 Santa Fe Avenue tiers'-re if ae: af: as if: -zesfzae as 412:42-sae? es :en-aes ill IIN rw 'i lil Ill wc J. rv' ,Ja V QQ 553' rw Q. rf ...Q 'M at 'lf ll! 5? Y' 'Y' all , ii 'E 'S EIS iiii 4525+ r-3 -if s W? ?iE EEE' r-3 ?if EE' -1 554 6+ QE! if? Er 5"3E'I , 4,1 af at-9 3-2-IQ-P-1 3g-E-li?-I - 'L I Q-ifaibl -'- 1 -3 -5- Jfifrrcf- , . . v 4 ' . " 'J ' " , ,X Y. f n , A, 'S . r N , - X .. ... . , l 1 . 4 ' In ' ' f A .. " 'r' ' -I - '. ' ', 'X' , - '. N '. rl Af . 4 1' '1 . . 0 . X 7 . . , 3 : 4 A. XX . X. , 1 . ...1 fx- , . ' , .'-- , 7 Q H . I ', ' , . . . ,, , . . , X .. . A. A' 'f' ' ' ., v 1 A , , , r X ' . fx ' . A ' ' -' " ' - 9k , 'S ' . X . 3 n M ,X . ,,. ' ' eu I r Q. 4 I -4 '4 " 4 .n if ' ' gr' f . -7 '- ,, V W - ' ' A I, " r D4 x - -r '. - ' ' ,, . ' X - . .: X X I 4' , ' ' -X ' rl ,lu ' . . X 'A l 'X L: X' V X H - l 1 : . . -. .- A- , 74 l. M l Q '1 . . . 1 4 1 . ' - . " 3 V 4 I '- '- -- ,.. . , -. I , Y N4 Y- X . V ' - ' 4. g'4 il . . , r X X . . . . x X l - -- ' 1 r I ,, X - , X , FIA, ,- - . , X . . X X N X . XV X ,J . f , ' .. 2: H X X M XX A. A .. . .. X . , .. .. . Q V V ' 0 4 '. Y , , . , 1 I . . -r . . gg' I " ' ."' 1 Am I 4 4 A ' A- ' ' X lx 4 - - g X- '. V D . . A A Y' ' v' . l - -4 1 ' 4 . 4 A. XX I ..f I '. 4 FTD -5 ' ' A - - Q - - Q - ' t . . . , f ,I Q s .. 4 g- V . I- s r Eta Go P t 'es Q I X Where Everyone The Piick of the 52 STR A N D THEATRE Fort Machson, Iowa WHERE GOOD PICTURES AND GOOD MUSIC MEET Mat ee 3 O lock N ght 7 30 When You Need Shoe Repamng Remember COURTRIGHT Let Us Keep You Well Heeled WITH YEARS OF EXPERIENCE 221 .222 Che f met M d '4H-QI-'S-E43X Ef-XE!-E-X53-E- ? E3 YF I ' . i f i :2 nd9 B? zz H4 . . '4 1 9 SP S? wh E I O Ka I B? l -4 .S S nl . . Fort a ison,Iowz1 l 2 E5 M E2 5 3221 Quality Best Prices Lowest 1 TI1VIPE'S I A I Y tl! TIIC Home 0 H0nCSf MCfChGndISC 421 Dry Goods Rugs Llrloleums EIIHSZZQEZHSEZQIFZIZEZ -39121-4.2-Z-!'I..'2'Z "K" 42-Z W R TIMPE SL COMPANY Second and Market Fort M3dlSOD Iowa Fl9ShYlldIl flll tu ed XOICCJ See th lt blg fellow oxel thele A I I M H bloke thlee I6 01618 lat xxeek Queet Xoung, Thlng, Nlerty I uoulcln t let hlm run the X10 no l Sanztary Meai DOISQV T Hfue sou exe been ln loxeq M arlgei Rowe B Thats mx bus nts DOISGY T lVel how TO PLEASE Thele ls sflld to be one flesh mfm o dumb th rt he thlllk C 61161 tl Sclente was 1 famous offlcel flllllflg' the f1X1l ual 117P1ne qtleet Nllss Hlddock Dullng the Restol ltlOH the people pald glext lttentlon to thell folm COME IN' me-le 4 free'-lereef 4 Af ea- + seemed + :el-ses U . 77 1 Y, Y 'Q tl-I ' u I . . l O Q . ' 1 Z E U . . . L. . 2 v v . : ' S 2 . ' ' ". 9 . , . , . C . L. S . 'O Q - A v 1 ' r ' rj A' ' , L v v ' y' - - 0 I ' lz. -I -. - U 1 v 1 ' - - ' , ll V 1, . , A as 7 , Q' ' W 1 K A . n l ll I1 ".'S. 5 W' .2 " l , "s - .. l .' 1 . luslnes WE ALWAYS ThY 1 S 2 S v Q I v ' rv F W F A ' 1 If ' 1 Q Z K ' A Q X 1' E' '. 'J O l , . . Y he l l l A 2 me WL my A v ., ' ' ill , I K " "' 2 2 D ' ' ' . ll 1 ' ' . x ' N . i . i . L - ' 4 . 4 . l u 4' . r A ' " 'P ' ' ' M ari'g' -"E"-"g E' Hfiitg lDh6?fQ STIDUIQS 078 gfQ0f0St ft ATION WIDE INST M P MQW 71 DEPARTMENT STORES 351423 Z'Q2l gfl+u 2:3502 802 804 SECOND STREET We Stand Dlrectly Behlnd the Dollar wlth the utmost ln value that a large buylng power and a masterful understandmg of the Quallty hlgh rellable quallty QIVQQ to the goods you buy from us that true worth whleh makes our D1 lee extremely low 5-Sala rc rn H rn 'JJ C: Ch I rn CID 3155 L 'Sala :sm hir' L..n. 4.3 ZZ? xzfzn M C BECKET QUALITY MEATS PLUMBING GROFERIES HEATING PHONE NO 4 2800 Santa Fe Ave PHONE 4'-31 J 241f Santa Fe Aye Free Dehvery Servlce xEi -I- 7. E Ei E El 2 E3 EE E5 5 Q ,L 0 2 ' U S. gi . Q 1 . 5 R 5- H z- :: 1, - is 2 ' is . E '52 A 2 1 . o V l 0 1 --1 X .U , I , ,' 5 - 3 A - gj . H, . 1 O ' ID .I u .8 . 1 7 . .1 S S S S so S S S S or , 5 o Q 03. 0 , E I S li V E. L. . -B 5 1 5 - 4 . I I H , O , ' . fg 'I L ' L 2 . F f ' ' M 51 2 E E 233- 113' 55 IZ-Q Suppose Thai Elecirzcziy Too cz Vacaizon There d Be No Breakfast For You as you en Joved It th1s IHOIDIHQ., hot cusp toast blovx ned at the table fraglant coffee electucally pexco lated No Street Cars to take you to wol k ox 1nte1u1 han CdIS to Cdlly the tlavelels 'Z-Z? No Telephones fox buslness Ol SOCIHI Ol home ac t1N1t18S or fol emelgencv Calls that often mean hfe and death No Lnght m Stores or OfflCCS no Shoppma' no bankmg no buslness nothmg' :'3'4'5L'oZ'E'.'+1'g-T3 No Factory Power Wheels of 1HdUStlV would stop and thousands of wolkmen lose then wages And at Nnght dalk stleets and houses Ill whlch the vandal would wolk vuth ease and daung no movles no eleetllc SlgHS no soclal gatheungs of any k1nd -41231532 e 42315 But Electric Service Takes No Vacations It s on the Job summer and wmtel twenty foul houls a dav the mstant you want It as much of lt as you need It s the very healt of com flllllllty hfe Do It Electrically 'SE IZJEGIIZ l l 5 Fort 1VIad1son Electnc Co Opposzle Pos! Ojfce PHONE 162 , 4 , -. o, - L.- v. 1. 'sr - tr at , .E u - . . 1 li ll . U . ll d is? 1 N O ul nf 1-4 vw I ll , 7 v 3 ' ' ' - ' T 1 -' . y H ' . 9 r QA 0 I I I. v u 3 - I y I l 0 lx ' . . ' . . . 'f I . . A . Y. I I I h a ,, - 'I . ' Y I . . A i lb H . , . y r . a ' ' ' 4 . . . ! r ' . ' . . V, L L l - k I U . A- . .J , I I i ' n K ' - l 1 Q ff a u ,J ul A 'J '- 4 1 i 9 I fs 14 1 .l R ,, I . 4 - -4 2 EI 3"Q'E4Zi'EnZ'Xrgi'Ei1EEZ4E6Z'f2EZ'EZ'?2'Zk'w,g.gg I ni We Try to Please Particular People- H v'2u-.arm xzznxfaxzzzzmz zizzzszzzxawa sgzmegzzasza Q1 1:::a2zxf1f.:::s2Xi.gf.Q' : OUR MOTTO Prompi Servzce Saizshed Cusfomers Industrlal Plumblng and Heatmg Company T l ph 6 3ZQ f2'XE5un I I I V rv 'f' 1. U I 0 . I O D ga in QS I I ' I I I I , A 5 o H! dm 5 Y N H' e e one 81 - - - 606 Second Street ,I in , , if - - 1 -, ' si 4 i 6'f3EI65 f z??i ifif ifif 32345 1 9? I E I 9? iii? f 42-i fii-BIEE45 in A x ,f . 5 f 5 .r 'T' 4 -X?-. -5. X 1, ,,, f, , 6 ' ,jf .W . T There Are Only 54 Homes as In Fort Madison Whzch do not Receive The Evenlng Democrat Each Nzght A Remarkably Small Number When You Conszder the 3 000 Reszdences Here But zt Goes to Prove that The Evening Democrat Is Truly a Fort Madzson Instztutzon In Uther Words Your Newspaper THE EVENING DEMOCRAT Over a Half Century Old ff'-xii i 'W I A546? fi-weefe: -fr4+241's:f.fa- 4544 fel-f.-swab' fel-Bi 54 6' Q-CBI? 95 .QPBIEEQS I I, J: E E' 'E' 'E' W H00 VXI I vth . ' I ' ' I we - FW . MW an ' ' 4 wa an 4, ' ' , ,lf I 1 3,7 . J . C4 ' no ff lx'-05 iQi'lX if If It Sffllx A5 F24 IIQEIT '55 2 If I 4 X 5355 FBIEEH5 r-3'-' F' 'BE 53515- Eirf 9- -39- +5529 E-ff EE 65'- ESB Xi .H i o JJ -' . , aw- y- -f - -'- wgwl- 'fu '---- ,, L: 'L - f ' .7 ' ' f b . ---- ,1- f-W-v X- ., r -- ..,, T'-vw , 3' -, f - "" 4 'S " ' ' . F iff. .i--4 mg, ' K , N Yi Q' . , , - - f ,H ":b34ff"if5-f' K' ' fe' we o Wi l? ' ,. ' ?'?+1s ,1"T " ' ' ' ' T" cf ' gm? MAJ ,E wk ills I E-"Qs 1 a f ' , jalfusggtt VQ sv iIf3i6 7 ' ex -' -if ilk"-' -4 4 Qian ' X ' 1: --2 ,f sg" 1 'N' 1 ,ki- P 'Y N. J ahn and Olller Agal HE largest personal servxce school annu l cngravmg house m Amenca More than twenty years of uccessful exper1 ence m Year Book desxgmng and cngravmff Three hundred craftsmen spcclally skllled xn Annual p oductxon Over 40 000 square feet of operatxng sp cc m our own flreproof buxldmg A specxally orgamzecl system of r od 1ct1cn th t msurcs mdl vxdufsl attentlon to each Annu l cflcxent manufacture and on txme delxvery The personal co Oper tlon of a creatzvc 'rd research scrvxce department w1th a reput t1on ED U ff Z x g xx - va .1 HQ W X " x I l i 1' 1 5 5. L 3,-ak JAHN 8 OLLIER ENGRAVING CO K, J 4 x f'f'ABwN sgflffsffa C Y'N'f1 Hne ffntfng Pfatesjbr Black or Gofofj' X if 817 Washmgtnn Boulevard Chzcaqo ' "' fcon susan srj Fm gg YMXX f f mt l Ji YN f'N'YQ V1 fgw aglfg, AW JJ .N A F llfllf l l 5 E -f or l 1125 l 4 'Q 2 I-y X X ml l I l s w' lg 9 f ' 3 5 1 ' 11 F .fi 'l glwli llgi 1 4- ,Vi Q 5??+1'.,' Q!-fli? 2 1, f i! 4 15151 tl hlij' if . .sl ' 'l ly l"Tf'f'i1 'PEM fi e 41 QQ lil Hgilit 1 s!5l 57 2 1 4l ,' lf I H22-1.- '. ,I 1 12,7 V X - V I 4:4 'N--at 115: V . , ,y u V i . 45 ' l I l 1 Y l ll jg? ' if r I+ I l Ln '31, .4 w , NA I ' 1 H ' 'nw :J-,igf I :I ,args v N qlgii . . r . P Ufgagy 1 -A . o - 11 gf'-Jil.: 5,..,l,f ' ' ' ' 2, l l 41, ,l . . . -. y ,xp :,.,lV' a -f - 1 1 1372? .2 y . A . Y . . ,J l 5 . '. Q' ', ' . G' . . 3 JN! ' . . 'A Z. ' ' , 1 -'1 1 - Q ' 13255511 4 -' ' . -. an ' a. y 5,555,221 in ' . ' a ' . fl 1-3.411 M so rms ANNLJAL ersooav v ,f X lxrvk, li 4 , 1 4+ . x. - f - 5 5 3 1, 'Moto rapners, Aftfsts and Makers of f , B 1 4 41 R. w 1 - ' ' ' - N 1 1 'z LQ . 1-.wgltil , 1 --We :2 ,w c ' ighjkf. 5rf:,vLygN X . 1 g l: ' i22fE'f Y l y , ' ff l ' l ffl! ,hill QQ. J ,Q 1' L X v v. 5' 7'3f 3, , '-M'-'J e 'W ,. , ' , 'W ,N " TQ. if 121+ 1651 X H+ X 1' Y if ,f l l V 'ahhh X X 4 A V H- - xx "W I ff l! : , 1,4 VHF' G. e , , 1- - V 1 X ' ., Y fi Y A ,Q : f--V , W , 'W .. , lr Hi, Q7 'e fy ' if HQ' x.3',f,h l , w e W 5 ,L M M H , 1 L . . . V L.. 1 y I -5 'Y -V ' -a rf- ,L -.1 .-. , .A f -,- Y I - - . ,. .4f.. -., ,...,,,-I N ,, .,,. ,. f1:rm- at , -...ax Q f.,. A. . . A A A ... . E .-. ,. .1 , -ms, -1.-.-, ,s I , ... . A - s - - .-. A A ,. A 7 .Q ... A 9 - ,1 f ' --ggg 71: ,A -- - ' 'W Y 1: ' ' ' I , Y W " ' "W" ' 'M "'f,,Y,f'K'- 245 114 I W quare Deal Grocery E ll FRESH ERUITS VEGETABLES E Full Line of Canned Foods, Fresh Eggs and Good Country Butter E? at all times. Ice Cream and Soft Drinks. Come in and see us. 4 3 HE 1117 FOURTH STREET FORT MADISON, IOWA. A I'e COMPLIMENTS or THE Duncan Schell Furniture Co 1 B? COMPLETE HOUSE FURNISHERS F1 om the Cheapest That IS Good to the Best That Is Made PHONE 417 Y Bu on Bros Theo 1590551 ljflndarrl Baffgyy Moron CARS Elecirzc Servzce SPEED WAGONS Obrecht Motor Car Company Ea 913 Second Stleet PHONE 65 Helen: -4: 49 ee? -9 4522.5- 0' 9' 49- WISE-S H ' o B3 A K I S sp m4 za . as V 'r Gnd . . I , ,fe ,C FORT MADISON, IOWA 210-212 Cedar Street af Q96 E6 .4 .2 4 956 423 E16 -G54 E6 v-5 'Q E+ Ei --gn-3 Eli' 21 '-3 sefifl'-'55 -G "' Z'Er 4Z' 4 M133 L Bruegenhemke MILLINERY 2515 Santa Fe Avenue tttllltl III A emblx ou m fone I 0 e to repel lmmolt 11 Wolds of Web tex Nlauuce Skyle nd lke P tc I t 5,1 out 0 hele igom t tant ln on the dl tlonalv NI1 Sksle m Economu Cl If the DIILQ of Tldlflg' on the fill ott Grace McD'1x1tt ide Crlblllg '1 mouej I x fm o exutmg, I L four b xg of peanute IR M SAYS Wlsh Fort MHdlSOH IS st1ll settmg the pace You 311 Good uck lram s Hardware IS stlll settmg the pace m ardwaredom ln Fort Madison 725 SECOND STREET PHONE 195 we-le: -fb -fb -fb -fb 4 E,- i Q b ' 1 . 1 Bi 'I 'X . A ' 3 'IW 0 am ., . Q l .5 . ' Ll JIK I LI' 'f' ' ss e N'-"All ' e, be' '1 cl S , ' at the :B ' 1 1 G 1 w 1 I, c . I H S . y . Y I' " ' s-La sz s, e , esft f '. Hes ' A 2-f" os"' 'Q' da . . ' ' A . ss W' S 'S ' ass-" ' ' ' street car were raised to more than five cents, the passengers would TB 2 1u.IV . 1.11.1 W - ." so " . -"t v.. s Tl at- 'I 2 TS c -.H dk 0 E1 RIA Jul V O ' 0 T3 I 'IK' . O O I I m A 1 a ' Jn. F d ' All M I fl' ' 0 0 n A 'P f I -J- R ' I ' I ' 9 ' P - I ' I Q Q d " ' . x . x . L . x . wh . x 4 Eli I ee: 11 522 ZB- 3 A W rr ll! W Ei E 2 3.2 'M 5 X4 9 HSP EE' ski SP? GEHLE GRUCER Y S T OR '55 , Alu H3 Phone 721 X 119 Pme St -9 e - ff e ' . .. S. P' 2 ' '-I 1' 1-4. -- ,.,, .- .-. . . Z . 2 I 5 ' ' , , I '. , UQ . - I C ' 4 rw , m - -: , -, Y. . . 1 'A Q- ' ' H ' " I . ' P7 ' ' - I i Q.: ' . . 1 ,', 1 .4 N 7 . 4 we , . . . . 7 4 ,, 4 4 . r' 1 : C- ' ' . 15 '. , '. -' ' . 1 I, V4 ' I A W ' , we , Q, . A , X' . l A ' ' A- n Yi " , ' X. ,os -4 Y ' ' U Y 1: n. '44 ln N , ' I, . 1 I rx- 1 ' ', . . I - 1 J . Aw ' ,j N ' , 4 1' A vi 5,4 P, , ' Z Nl An 3 1 - . . . .' .' ' '1 um ' 4 ', - an r' . , , . ' rd' r 4 r m J , 'U I . U ' ' Q . - Q , - - N " sl-. sl-. wolf. eval, if .e Z Coach I haxe yust been xx elghlng' the cattle tmeanmg the foot playersj Kerfoot D Best 1 es Vlr Kelfoot 118 xour turn NI1' Kelfoot Cafter welghmgj Two txxentx elght Nl Fosgroxe Oh IS that all ' AEE? if s ASQ? One day N11 Doss told E111 MLC utnex that he would llke to see h1m at the end of the hour VVhen he came up aftel the lecture N11 Doss asked Haxe vou a IIYes slr' stammered the pu17led Earl Then Earl Mr Doss sald dryly urlte dovsn on your NlSltlI1g C trd all that vou knovs and brlng lt to me tomorrovs if HES? A Yale player was teachlng some covs bow to play football ewplamed the rules and ended as follows Remember fellowa lf vou cant klck the ball kltk the man on the other slde Nou let s get buay Where Q the ball" One of the cow bovs shouted Nex ex mlnd the ball' Let s Qtart the game E6 Sf? as 3.7 lil 2 .L if cb A 'QP' A 255 Y IK Y 4? K Y 'JF 'ff' 'vi ll! 'lil db if fZi' 35132 EVE- E'- ig Dunlop Un1tedStates Goodrlch Lampe Drug Store TIRES AND TUBES THE NYAL STGRE Perfection Sales Company C ml ate t Reg1te1ed P a ac t JOBBERS WE HAVE IT PHONE 209 sos SECOND ST Bergtholds FOR GOOD CLOTHES Manhattan Shzrts Munszngwear 723 sEcoND STREET Q we-Ie: -f 4235? if 4- fa- 4+ ea- email . 7' V' VE' V? Y - -v E - l . s g I Ti 'l'. H. NAISICRS, l'l-oprivtur. D 1 'o Av ll S ' h rm' is S ll u , , . N' . ' 7' X HIP' IT IS FOR THE AUTC3 AlWf1ySatY0u1 SQIVICQ ' - - 7l1lS 'ml St. T 21-Y W Q55 " 1 N fi E S U . . . M SEHK "" 24 XE-Er- 5 is If . BZ Llttle Star Cleaners and Dyers I CLEANING PRESSING DYEING AND REPAIRING We clean clothes clean, because we knovs hom Goods called for and dehveled Speclal Attentlon Gwen to Mall or Express Orders 815 Second Street 2508 Santa Fe Ave Phone 553 M Phone 920 X IVIr Kertoot h rd 1ust lun out of 1, ts on the Ol1l,Skll'tS of a town and saw '1 xoungstel tommy., along the road carrxlng fl longlsh can ln hl hand 9 w bov he c llled Ihope thats gasohne vou haxe ln that can Cee I hope It am t letulned the NOIIIIQNIQI It d taste like the du kens on m 1 s pancakes Bob Turner Glmme 1 sheet of muslt p pen ulll x 1' C elk Whw fore" Bob I wanna Villte my 5,111 a note Hls Companlon Not exactlv but he almost fell to pleces ww hen A I told h1m Father When do the leax es begm to turn' "' Qon The mght before exams IL I shall refer to the Book of Numbers s'ud the DlXlIlltX student as he reached for the telephone duectorv we-ales -Q -4: -4: -ea 45 -exf,a- :ae ia- :af a- ca- QB!-B-.ass .L , ca as V V , it 1 . . , , D . i - L , . I ' 0 n o A 'lf . us f. . M f Q " , - I A ll . , . . . , , ,I I . A . E . . VZ. .' . ' ' 1 .1 6 lv rx. - . ' r 4 y H tv' 4 I rx- 1 ' 'S . , , W U nv u v' ' - - 4-5 scalvs ,v 'Z Q . . 7 . N ' ' 4 A J xv 'UK ,L . H ' ' ' " . . Y .. . H ' . ' . 9 7 v I ' . ' ' It 1 A ' I - v H H ' s 2 s ' ' .. -Ex, ' I " ' 2 .' a '. " ja 1" rl . . 44 Y , . " 2 u , I v.' T'. 5" . . . I , v f -' ' ' . Q 0 V ' I I . . . Eh 0 lr 1 1 be u K' , ' 1 Q H Y ,, ' . . v. . H l KI. 1 . . . . ....iEx. R ' .v - I ' 7 ' 9 ' 1 - 9 Q - Q - Q ' Q - 1 ' Q ' 5. I1 - . 3 . 'Q . x . n . x . x 4 . 4 . 1 . 4 . 4 . A . ' i E515 'NP 'L 1 1: A 'Y' L 1 1: dr, .1 .L if 1 if ii 'lf 11 111 'Lf 11 '11 EE' E621-P1 IIN1 -13111111 O 1111 -X PODM 1 ll t 11111 1 H1 t11 11111 11 h1111e 111 101111 1 111 th111 N 0116 thmg, 011 1 11th I 1 111t 10 If th1t1Nt0 1111t1 1p0 n1 11111111111 to he ll 1 110111 111 N ng, e S1 N0 5, Home Q11 eet H0m1 111t the11 N 0111 thmg, OH e11th 1 111t A1111 th 1t IN to 1111te 1 poem if e'JE'E+? I 1111 not lfl 11d to uNe the 11 1Nh 1 1-1 I 11 ll not the S0113 Ol 10mb 1111 the11 N 0111 thmg, In1 111 1111 to 1ttempt -Xn11 th lt 18 to 1111t1 1 po1m 1451252255 ff? 45615 if HES? SQEE? -EG 566565 11111 N 11 11 1 1 111110 1 poem 01 150101116 pl 111 01 t101h 11111 fo n1 1 111 N 1 8111611111 011101111 111 1 111 1 1 111 1110 1 13011 1 11111 1 St11111 hiN1C111"lI 111111 lg 111 11011111 X8 N 1411 11111 1111t 1181111611 to h1m John F0111t11g,ht QS ueNN 101116, 11g,ht I he1111 111 01111 yeNte11111 th1t he 11 N 101115, t0 10101 1110 101 h1N u111,N F11Nh1e 0 X118 th1 t1eNt m 111 111 h1Nt011 ' Soph I 110111 k11011 F11Nh11 V1 hx the Rom111 N0111111 11 ho N11pt 1111 h1N 11 1t1h LARSGN S T e Qualrty Shop Everything Fresh Every Day The Largest Varxety IH the City BAKERY EE' 5-. 1 A I . - Q 1 'I - , z.. I -, at. -I Q 11,1 : .1 1 . -A 4 .E N 1 5 - . Q 5 .1 . , . . 1 . 4 .1 .fl 11.1124 ,.- .. .11-. .. 'fu nn. 1 . - .f Nw-1 W "1 :lf 1.. 71,4 C . .. A F' H C . 7 f V ' ' A' w 1 1v 1 1 " 11- 2 11- ,.., 11- ' 1 ., 1- T5 1-1 . "' . 4 4 .- vu - - "' 't' , A: A. " . 2-3 " .f. . ' 1 4': n- A ' 1-'D' , ' . "- -1- .: 'Z ' . 'Z 7: ' 111 V 'A . C - . r - f , - . . A. ' ,d ,A - A 1 ... . . . S C 1 . M 4- H , - 1. F, A , V . 1: Q. .11 ' 1- -1 -: .... V, 1 1-1 . . . H' I "' . 1 ' - - - . - .J "' Y . . N N. H X I NL A. -I l L .,. ,1 -L . , Q,- ' ' . .. . 7 ..: - - A . , ' K, V '1' th . . , ,,. -- - .. , fr .: - , " ' -" ' , fd . . ,, V1 ,,: .I 1 -1- ' Z2 1-1 - - . ', 5 -Q . . -1 ' Z 1- D-4 1 1 . r. yi . 1 . . , 11,4 ' -1 ,273 .'3"S '11 I '-' 1 . . l-' 'ng 3 ,N f 'W . . , rl ,I .4 .. b, Q V 4 Wy , . ,-h-I . .1 . 4,....Lf: - . . ,- , I- 'T' - . ""'11- - , V H -.5 . ' - I. --4" '1.. ' '14 - - N ', -1 L.. V ,,: . - 1 . " . ', A- sv : 1 fp :N- ' .. .. .. . 5 il T H I , I ' . M' "' 1, 1 F'-3 M Y .. ,, .-lf? ,lm .-N .,, f . 1 - CC .T W?-I f-'S - : , ,,. ,. . ,,, 1, -5 , . - ' , P' .-. V 1 ..f . - . ,4 '1' ' 1-. , F: 7 v , 1 ' n-4 4 . 1 . 1 ' " " , - :I 1 ' : Av . P 1 1, , . . H 4 .. ' 1 eq . ' D' -:. .- H -1 -5 1-. ' ,.. , , ,. U , r-1 V A 1 IA: . X4 Y Z V - , '11 .Fil " .. ax, ' '. 4 ' . 1-N 'N' .4 1' . ' " V Y . . . 1 .. : 1 1 ' C , , 1 '-' 1 1-I ' ,-Q. A- 1 ' , f 1 V V I C ' - .... - ,1 .. ..a 1 3 , . ....... - ,.. .. f: ., N .. . . . 3- -- ,,, , - '-' . -1- --f 1 . r-' .""' -.F1 . - - 1 .'. 1--1 - .. 1 , ,.,, ,B l ' ' ' ' - ' F ' ' Q 1 - 1 Q .y - . 1 1 . 4 11 1 . -1 1 . . gr, .I 1, -5 r, I if ici ENE' fg .2 5 5 if Eff' kiisfi E6 gi 5 if E-6 9-3 5-'ii 6 E1 E19 213 313 .L 111 fIW W! W v 115 5111? v W K W v W gf H W7 11 '17 H A 319 A M Q ZR :fi Orem 36 Jig IIA IPI rvf W '35 QL III 9 as r-ff 5 JIM lk if II! if Q Hi 935' if -'EEG N EQ? L L MILLER C0 Clothlers AND F urmshers FORT MADISON IOWA Llttle VI IIIIQ xx is of ln IIIQUII 1n tuln of mlnd xx 1s xx Lys lsklng QILIQNLIOIIH xc dx h xsked one dlx ls todax tomouoxx No mx son of coulse It 1snI tomouoxx xx is the leplx B xou sud It xxas mul IIIUILCI VVIIIIQ When d1dIs1ytodax xx as 0 molloxx asked f xthex We I It xx IS Todax xx is to monoxx xesteldtv but todty 1 todlx lust us yestexdwx xx ts to dly yesteldax but IS xesterda todxv md tomouoxx xx1ll be to city tomouoxx xxhlth makes d xy yesterday and tomolloxx 1 once Noxx mn along me pl ly Thats the gux I fzm I xm to muttexed the hen 18 he fnmel tame out of the house ene1 ll Jixxes It s 'I s One O ILSI xxho had xust een talled doxxn gloxxled to hls companx No 1 man xx1ll be LIXCII hbutx todix Ihsgulsed XOILG from 1631 1xe me lbeltx 0 1.,lX6 m clelth W ho sud tha demanded the nate oftlcel Iokes IH othel Annuals lemlnd S That xx e hax e some D001 ones oo me fuxself x c been bettex If xou h ui handed Ill Lfexx lch IN Sxxlftel h it 01 coldq Heat ben xuse xou can catch to d H-'E'6?f'iEi, -EGEIE-iii if if 5426? Q E26 er-1 35 -LIB .. - . in "'-1' Nz-fx-N M ,7 AZT- 4- -.L : ,N N 1 : :l :i : rr' : 4 H fly . .1 . 4 . -4. ,F 4 ' K - - gi'-1.2-f . '- ' ' . rn-: .1 -'P - LI: I Q. 1' A V ' ':.jf, 'cc n A . x."" .I ' K, . ', 4 ' V" . . 'N' '- M wr - , , --sz A A A '-'.'A- 'A -' .u 'A 'f " CD 'I' 0 W. I 'Im 'A M :Q 5: . . Cx: . K A-swf' - H- " f' .2 . pkg UQ --4:?lk'1 I Zin 1 I' ' .' Tl' 222 . W ' : , . : ' Qld ' ' 2' ' ..L'l 4' : gg 7 2 5? A 3,-Q ' gag ' fr 2 I 'A 3 ' ': I , .- ,WQ - - I-v-I C ' .. Z- 1, D A: 11 1: 1 dx I , fx- V' I , . p-1 ,4 2 1 4 gm Q1 '. - -' . :T-I ' i4 A v-4 M '. Q ,4 E' t-L ,' .'rA-A 'N " V fq , 77' hs: 'Q . A I, f-' I 3 . If A1 .. A 51 s -. i A rn .- , '4 4' x z 'III' . " ' ': ' '. T " Z ' C' III -' 2 , ' I ff 1 . rg .' .Z N 'i' if af- -4 --s..'1 :I-.-'Sw I 0511544 fl . 4, -I . 4.0 -I+ if if-E E16- -3 '-:T'+E'?fi-ff .3 543' Ni EE' 2-aa ?if EE' 'I M Heli 24 Il as U O Q- UQ N W '-s O 1'l' 'D' N '-s rn -NZ? Ev? EI ie? v A Smart New Modes in Li vga: H FODTWEAR diy For Young or Old M5-4' NIEW SI IPPERR PUMPS NEW OXFOPDS OR SHOEQ ARCH PRESERVER FI ORQHEIM WRIC HT 9 SELZ PETEP S Belief Merchandzse or Less 'I HE FROG VN h lt 1 xx onderful bnd the frog, ue When he st md he slt VN hen he hop he flw AI MOQT He am t got no sense HARDI X He unt got no 'ful EITHER When he slt down he s1t on VN h xt he '11nt5.,0t ALNIOQT It suddenlw occurred to the small Pow bcout thfxt he h td neglected to perform hls dfulv good deed He uppro xched the mflrm old lxdv on the corner -if Nifty I ucompany you auoss this busy street m1 am? he 'lsked Whw of course vou m-ly you poor llttle fellow she be Lmed how long h ue vou been w utmg for somebodv to t lke you 'MIOSQ E 14 I 4" f , qi I 9 R v-A' VA HA, fs as 1. ' . w L A 'of ... A- , . I X' w ' 3 2 v ' . f ' ' . Q : 1 Y' 1 '4 W X , .. .. 1 I .4 4 A' 4 4 V A. 'hi -I I1 Q an 5 A FK I rl I' R: - ' I A- ' W K . Z: P NH . fx- - e . :ss . -- I - , -f V . -4 , u. ' 'A 1 -WS V. . l D , - Q 3 - . - r V4 li! 4 . - , 1 Q ' f Q 1 I' an - " w L L . 'Q ' M A. 2 4' I - E u V Q Ii v UAA K , ... , . v ., N 2 . Lx ' . ll, ,f Ax ff- W ' 'i I M A "' W! I bl 4""fu Z- V4 P f- I1 -I IN: Y' I Z. . V4 'J if --'Zi 1 5-3 4 - 2 -3 2 ' E5 if spit'-?lE+ -G HE Z'E"Z'E' QQ!-B24 9- PBI-BPS E' HEI ' - . . Q4 , lj N5 1 E. A ' H - I . M V V 4 A' as I " A1 ni: 11 kg, M 1 55,4 A: 1 . V ' 1 I . ' C1 ' . " E 5: '- f. i: -- " f x P '. 1-K 1 4 A ' ' , . .. g. CU" 7 f. ,' - .. . Q - 4 - - '. , 'Q' - I D . 4 .. . rl D ' 1 U 1 1 .. -K . X 1 Cn .. ' . . 1 - . '- 5 - - , u ' ,A L ' 'I . 1 ' , ' rc Q -' . n U . I4 Aa ' 'vvi . . 1 H . - CU "' ,, l ' 1 i - I . 1 . 1 A 1 An r 1 '- ' 1 -1- I ,A , . O nw V 4 N W Q 4 i '. W l. ,1 . ' 1 3 'A 1 1 1 . ,A , , -1 , , 1 v 1 I f A I P ' 1 - I 1 1 I- 1 - 1 I 1 - . . 1 ' l 51 : l , 1 1 - f , 1 .fl 1 Y .1 1 ' , , . '. .' 4 I N' 1 O' 1 . ' , 1 , I . . . J , s 'A I V A J , . r ' T , - 1, ' ' . '- S , , 4 ', V' '. . " , , R: 5 , . 1 . .. - , n M . 'ui ' .4 4 , . 4 I 9 1 0 A: , . ,A -H 1 - . I 2: . '1 O ' 1 1 ' .' ' 1- ' . .' . '- ' 3 A ' I . I . f -ff N11 Doss tcxplalnlng, 1 chemlstlx IJIOIJILIUJ Noxx 11 xcu xx ll ll xx 1tch the board Ill go through lt ag,a1n She Clelatlng, her tl 1xelsb And m Iflorcnce I xlslted the Plttx I 1ace He Uh dlcl ums' NI1ss Skxles Cxxc me 1n ex1mple ot peuod furmtule Flesh Student Wcll I should sax 1n electllc 11 ch ur bec1use lt cnds 1 sentence NfI1ss H1m1lton Vx ho oxx ns Austlah 1' NI! Doss suggests that lf 1 m 1n cant get hls ble 1th xx hlle falllng 1 5,xe1t dxstance he becomes unconsclous Half 5 Malxln I knoxx a guy vxho smokes hls plpe and floats for hours I' ul Nlc Where does he scratch h1s match' HERF S A HOT ONF MISS Fostex Crant Waq toasted all ox QI PUIODC if Ii WATCH YOUR STEP' Thls Clty IS Full of s 5561? ST DEBAKERS if Auto Supply and Engme Co E CORSEPIUS Pxes 612 614 SECOND STREET 1 PHONE 550 ili EP? K+ Ili 111 'QV W Yr 2? W 'if' 25 25 111 S21 il? I IIN QT? I? ll? If IK I 52 we if 'JEHE-'25 326+ if GSE? if 4565 if 9 916-E'E'? 4 'lE'E+?'-'ff if '4EE'I6:P? -3 3 5 5'f3'E'i1l6?Q E6 6'f3'EE4I+f:-9-Q E651 301 5621552 102 1452 1415595 rd H B GOCKEL Clothler, Hatter and Furnlsher FRUNKS BAGS AND SUIT CASES SUITS MADE TO ORDER S13 Sh COND STREET IORT MADISON IOWA Fort Madison Marble and Gramte Co C o LINSFNMEYER PIOIJIIGEOI MONUMENTS AND GENERAL CEMETERY WORK SECOND STREET FORT MADISON IOWA Pleflse No' C, N No N11 Au come on ILINI thls Onee Pomtnely XI lSLllllI'lL XOIL9 Ierllnmc xolee NI1 culme Tone Fc mlnlne XOILQ XIANCLIIIIIL XOICQ Femmlne NOICG foot Idontsee whv I gmt 'Vllss Fostex Where xx IS the D lu ltlon Of Independeme slgn ec ' D T At the bottom Aff ORDING TO SH XRFSI E-XRI' pl eshmen Comedy of Enom Sophomones Hugh Ado About Nothmg, AQ You Llke It All s Well Th lt Fndx VN 1 Il Iumou Semom R F1 eshle at once Fdlth K You know when wou only h ue one mlteh It .always goes out VVhx 18 It thfxt gnls llke to he eng lged to sue: ll men fer-fue: ff: -ea -Q: -fa -ea za-ze' 4+ 1f1 'B 'UN' O I O O r 1 if ! nn y Bla 6 ' ' 5 . w 1 w 41 N L 0 he A R , . .7 , ll I O k L ar . Q I . . J , ' ' ' , , A -In . T, gg. 'll 1 Il T 932 I 4 , , X' . ' 1"' -" UU." . - 'wx - - x , ' 3 Ax Y ya I . i A . I . as' ' ' ' "'-"P-l- f-zz-.'-L. A F . . X V .l ,, V .!,, AN A - 1 . ' X v ' J , , h . ' 1 ' , , I 1 L . ' ' ' ' -" .' 'Y ', no!" W IXIHSSLIIIHG vo1cek"Aw, Mom, all the other boys are going bare- " Y ' V .2 V VY .i1..- - . .' '-" 'zs 1 era 'Q ' 1 ' ."f 4 I 4' lu sy .5 AK Y! I -....i1.? 7 7 ' of I .' T ul "4 u. I l . v h- X U J .. Zi." . , , . ' .'-"I - 1' f.' ' - i' H - uv ,V , .L L . 'l v S1 ' '.'-" '.' 1 z , .' If ' 4' 4 , A, - ax v 'l. ' K ,R . K. ' - , ,-2 y 1 if , 1 .2 V ' 1 , I I -In A ' H ' . , V V . v f . '- . v ' J .1 , 1 1 - Q ' vs 7 A . . U Q . - K ' Q ' V ' I ' Q ' f g - 1 Q3 - - f . 5 . x . 1. . n . i . A 4' . J GEEK 5 --3 'E+ EPBEI gf' 2 XX EQ 2-2-3 5' if E6 Q54 I SEBEIEA? -4 HEEIIS? '65 'G 'f?:ii9'?i?- 0- ieliisf' 5-2-'i+BI'Bf lfurl ylillllhllll s Sh I1 1 1 nic r IIFI FIDIAN I4 R XRY Sf :fo Q STYI I4 SHUI We make dS1J6Clcl.l 8ffOIt to fll1!I1Sl1 gldCllI3.t1OH and 1JdltV f1oeks The latest t1eat1ons the new est m3t611HlS Even f1ock 1n ou1 stole IS pe1sonally selected by ou1 bUV91S 11 ho v1s1t the Clty ma1 kets QVQIV few vxeeks Ou1 151106: gU'1I anteed to be the lovx est You make no m1stake 111 selectmg V0u1 f1ocks 1nd coats at th1s shop Fresh1e I know 11 he1e xou can g ot 1 th1c ken d1nne1 fox 150 'VII' Doss Whe1e' F1esh1e At the feed SIOIC Hr lwelson VW he1e do you flnd s zlt' Bllght F1esh1e In the s'1lt shakex NI1ss Foste1 Un C INILS Cl1ssJ The D'IltV leaders get tOg8th8I unc make up a platfo1m fo1 the c 1nd1dates to 1un on Fletchel B Aren t platfo1ms to st 1nd on ' R 11 MQl6dlth Wh it m zkes xou so short' Ed Wmght I vsa tallxlllf., ox 01 the phone md the operator cut me off Wir Doss Deflne DCIDGIU 11 mot1on Bught Student INIWUIILQ Skyles tongue Kerfoot Novw vs hat wk ould thls school be vuthout the freshmen QQUIOI P"tl3dlQQ 5 9 E4 5:14955 E216 I Q4 A' ' 1 ,V - I ff , ' he e V 1 Q, +91 maxim at , . ft- - , , . 'QQ' I' 'I , , -5 ..5f. U' 2 I , , . . . -, ,. .I 'A . , . , 4 XXZI -I. I rgdhni 1 UMW 'I' l 4 .I . ' Q4 " AAv'?..'A ",f57.L an. 1. iv'L ' f . . I -I . , , , 1 - 1 ,sa be-,f -- I 2 I , , . , I , I ,s Y! .. I t r :I Q ' A ft " : 4 . I . - I 2 I k V vu 4 I : I -. - I . . Q V' - - N4 - f . - . V - ' ' ' ' . vw : - Y . f . -- . ' ' ' A 1: . 1 , I Q 'V r' 4 4 V ' ' 4 4 . l . 7 i ' , l k 'xi yu i. u . A 7 . , . Y , 'N 'f' fs ' ef . D . V4 ' ' ' - . .. ,, A v ,Z . 'w yd Q I . L 'ji Y Y '. "' - : I ' . . 4 , ', I - Z ' nl 1 r . . 4 A r , . . .xp 'A ri I - , 'A ,.'. 7 r 7 KI , ,A - 1 A: 1-1 V , ' H i ' . J , . , , I i, I . A . 4 4 .. , l , . , -, , , . . 1 . I u 5,4 la .4 . . 'I -- H I n . I. H , . Q . 1 I 'A' . ' '. " ' J ' , - ' . , - . 5,1 an ' -- .- ' - , .. I r .I 3 I K - , g J . . A, . . 1 1 3 Am .q ': . . '. ' Pr, , . ' , . . 'Q . 7: ' r I MA 9 " v 0 1 g . F 1 I . PX' ' '4 . 1 11,4 up . .4 'I I 7 'A ' ' 4 .. I- I- 'Y 4 . . , .Q ' I I . ' In '5 L 'Ar- ' db - . - Q ' Q l A - ' I -Q 1 Z ' ' - f p. . x +1 sl-.a V.a.',sI-1. adsl- .vsssl -.v i4 56552 ?4 EE' gr-9 is 54 BEE' ii? Mi Q 5' 0 0 77' ff? "5CD mai 33 5.- Q.-W CD Q- 51,1 34 3' O,-1 'Hr' gm I-19 mv So O"C Q1 -C 53 YO f CD Q 5 F' L4 F: 57' f 3- ,- f-r 5' fb r- 2. O '1 O 'Vi 4 "N :- E K f U : : J' o :s IP o cs' an E Z o- 0 F' 4-7 : f C' FP :- O I f' o 3 FD E cz' o :fc FD f 5963 5-3 E6 'ii PIL 9 is is ab A NU' A 'UV A ff? PI Y Y 4? 'JP 'SV Q ll! 'L JB ag.: EFBEIQ-v?I Z'E'Z'E' ni if Creamy Crust Bread GROCERS WEDDING AIND BIRTHDAY CAKE O d l43F tl HA W KE YE COMPANY IT 1 B ld gMr WEHAVEIT P 75 Y 1102 F tSt wane: -Q: m+ m- E We al make all kinds of pastry h C00kl9, ake, ll b lp . B? T When 1' d 5 s. Ph ne 158 5? Id BUY LUMBER BUY IT OF - 0F W If I 'S ui in ll erial US US I ..... 'YF V hone - ron . I I 212 e 'I 2194321-E+ -EEHEIEQ? -G -6 Q4 Pia- IEEE IF YOU ARE LOOKING FOR UP TO DATE FURNITURE AT THE Loxlvl-EST PRICES SEE A R I-IEYING -XDX lf F TO CIRI 9 Hoxx to -Xct It lFootb1ll C lme 1 Alxx lxs lsk lots of QLILNUOHS ln a loud tonc of XOILQ It 18 en llchtelllng to xou yOlll p lltflel md to the lest of the stands It ls also 1 soulce of entclt llnment 1nd dlx Bl slon tllllllig' tn excltlnc moment Be NLIIC md sax Wh lt dld thex do th lt fOl aftel ex elx pl IX It 15 LOIlClLlLtlNl, to sell l0llllOl md IIIQQHLIIIN especllllx on the p llt ot m Alxx axs applaud xx hen XOLII honle te lm gets pen1l17ed Thls shoxxs 1 deep lppl 8L1dt10H of the game and ID8lm1tS XOLII sxx eetle to undel st 1nd th xt vou lust loxe to see fdll plav 4 Nexel cheel fol the home team It ls xelx unlldx llke and xou I9 ll lble to c ltch cold ln xoul gold teeth iff'-3261? WOUIS lemalk ln 1 pleasant shllek mlngled xxlth lulcx flult Some foolsthlnkthex I8 smut The effect xxlll be plctulesque 6 Dont folget to lsk hlm xx hy he 1NI1t plaxlng tod tx Sul elx thex must mlss such a good plax 81 ae xou told me xou xx ele Wh lt llc lll the people llllghlflg' lt me fOl ' Be SUIQ lnd ask the scole aftel the g lme le ox 61 Also tlx and tlnd out the n lme of the teflms md xx hx thex play ed as thex dld And xx ho ls the telllble H1 IH xx ho llxx lxs klcked the ball out of IL lch ofthe othel te tm I don t thlnk he plax ed fall 8 Don t oe SUI 11118911 lf xou haxe to xx llk home alone Some peo plc dont applecl ltc good compflnx KERN S 23152255 1102 1104 Fourth Street Phone 1031 'Ui 'U' HES? if if Pail? 9 3256 ? EQ EE? IQ' --3 ' ' A --if 1 if Il? -- Me. V- 1 4 'ei Q n ' 5-1 ' I- pw " Y. C ea ' lo . n .AI ' A- , , ' A-I A- N :Sl A . .,g vw , 1 ' :ch +4 -- , f v ,J '- ' . ' ' Z 4 . D . '. . m - ' . 15 3 . W A A- ' A M E , V ' ' ' ' Y' Nr Y - ' " fx- fb . . ' 4 -H. 1 A 'N' A A H-1 . .ji A. QV' ' Q - . W rl. . v, pq .:'. Z? . 74 . ': V. 4 'Q 'AF . M I,-3 . '- 'N' 1 " ' , . '- gb . '. :M 1 ' ' 'AP n .. ,N , . 4 L 4 'H' .M ' .3" ' "' - -'f - . gk' A -PM ' ",' . " 4-A . A lc: YY 24 W 'I . - - ', 4 'Q 4 - "' IK I 'E ' 5 I ,'vx- , . ff? ' .' ,- 3. 0 ' .. ml .. 'Z 1 ' ' , ' . ' : am ' ' . - iv? ' M ' "H: N ' 7- . . . , ' . 'N' N ' A ' , 5 . - M f' '. -. .Ag 4 ,l fi D . W. , ' ,, .. l ' Q 45 .-.j I 0 ::r .' n W A . Ev- : 4. - " A-, 9 , '. z gy-3 I N 4 n -w '. H 4 I St: e A - ' - a X . f .on . - . s, A 1334 I ' A ' A I 1 A i 'Ui 'Ili 'U' 'UI V Hilfe 156 -If 14 9524952 9? 14035595 B 149595 4 Young's Radio Shop kid-IQIQ VII Excluslve Dealers for St1 Omb6I g C3.1lQOI'1 Long Dlstance Lenlth AtWate1 Kent Snnplex Racholas and Many Othels Fort lVlad1SO1'1S Only Racho Doctor SETS AND SUPPLIES CIND E RL LLA BEAUTY SHOP N XI S I0 PROFESSIONAL WORK IN ShdIl'1IlOO1I'1g Maucel Wave Wate1 Waxe Round Cu1l Eye B1ovx Pluck Faclal Manage Hdll Dvemg Qhlng and Bob And All Other Lmes of Beauty Work BARBER SHOP IN CONNFCTION IIARNI IJ IN 'IILYIS HINIOIV School 8lGLlIOHS ut held on the second Monday of 1ch lnless lt f sc 1 d tx then lts held on the next c xx 'iuemt The SDIIIL IS 1 bunch ol bones th Lt IIIIIS up ind doxx II the back ind holds the IIJS s1t on the othu Enghsh lVdSh1I1gtOH I1x1n1,, ot h1s B A fl62.,169 fIOm the UUIXLISIIQ of WIQLOHSIH HISIOIQ mun1mx 1 hodx th lt h is dled IH efulx tlme mn xx as fvced so IS to p1ese1xe hmm Hdxe xou exe1 met 1 m III xx hose touch seemed to th1 lll txe1x, f1be1 of xou1 be1n1,,' xes on e L !lLI'llINl -e -e -fy-e -ea -e::aia- ca- af-4+ a- 9-49952919 I 1 J". I I I ll Y l I I i .N I f . . I i l'. x . M H l' .. 37: XII - f - 'F W za W w ,Q . 4: W n W . I C Mal" 1 ' alls 111 1 Suu- : 5 ' '.' . 2517 sANT,x Fr: .XVIC 1: 1 . M 1 ' --: H .' 1 .' z ' N 1"ol:'l' .L usox. xx'.-x. . Q K , 1 , , A ' ' ' ' . Q . . 2 L. . It-' ' The skull sits on one end and I nl' A '- 1 I ' , ,- 'S Z 4 hx ' - v' y- 7 I I 7 if ' . r- . U . ' ' H: A 5 's 21 . '. U' 2 as ' ' 1 'j' S I . l . . ' 2 d 'z .' '. .' 2 3 ' .' ' 'P ' 1 . ., s P le ' .lr ' . K. P.: 'I - ' ' ' ' 2 , . . , " . , . ' ,111 F. S.: "Oh j c -thi 'l VY l H I ' ,U ' .v - I ' .v - 1 1 - Q - 1 - 1 - 3 - 1 - , , A BASTIA BROS CO JEWELERS STATIONERS To I-hgh Schools and Colleges is jf Talented designers expert die cutters skilled Jewelers experienced workmen and our superior method of manufacture produce emblems that are individufil and distinctive. Catalog on request. No 1172 Bastian Building ROCHESTER N Y i 5436 "3 l I N5 ifiifflf-555453195193-I ifrfifvlfi? 3- EEF? 'Ui 6435 XS QQB-ZEeZE BH 354 5 MILLER 86 MOLINE A. E. GLAZIER ll 'U' IU! JK 'Ui 'Ui 'Ui as Meat AWD Grocery Market N El OVE LTY TORE Kodaks, Brcycles 010.2 Santa Fe Ave Phone 641 FREE DELIVERY Sportmg Goods 830 SECOND STREET THF NI XX QT-XDILNI About tuo ye lls 1g,o A new Stdfllllm W rs talked xbout xou know W 1th blelehels ill mound So people m11,ht emow the down VN e plcked the spot NN e m xde the pl ins We tolled llght on lhe noblut IU the ltnd lhe footb ill bow thought It would be gl 1nd Fox so noble 1 bind Fhev V501 ked llke houndq And plued llght xx ell On the mme old j,lOl.lI1Cls W huh thu know so xx ell lxxo xefus non h ue p used -Xnd the txme xt last has come NX hen ue m u hope to haw A wonder ful new st ldlllfll SDOILN xx hlle SILLIIH., IIT LC 'z?Zs'f?5l+E-H-G5-6?-0-G ?K9'.?-9-4?-9-BIB? C h ,p Il Bla E 4 is . I 0 T A ' o + . . , ll? M rx 24 W vw v v , dj: , 41 A 'J R A . . ' ' 2 'sz f , ,. 'T' f z ' 2 2 ' . , K' .r 5 'i v , in wsu v . 1 51' . ,- O A YJ .' I 8' ' ' 'Y' 1 W ' ' 2 1 2 i ,B . X '.r V W " f if ' 2 2 . T " 1 Z wh' r . ' f'z . Eg To have such 21 spot. I4 2 z M. ' v v . ' , L A Zlvx .',. v v sz 2 f' , v I, iv v iq v ' U . ' 1: as ' 1. ' i 'X 2 ' , ' ' 2 ' sz ' . C'zu'1'oll Us 2 lay. , .,.,.,.,.,., ,., .,.,.,.,-., 'N'.x.x.i.i.i.i lg .l.4.4'.5.a ' s':5E'l63? "gfPf4E" 9- fir- Qxiiiigisa- N sI'osttl e 1 1 mule Dozsex 'IOXKIILI ent dnl the x tll the mt s I1 Ills OUII nes I Llllllli txt mu VJ H txt some ollxts t h ulotte I ou llke them don t you ' ulotte fluke 1nd m 1 co tor 11 I llked t em -X m ln xx ls almost fl llltli xx 1th tooth wht The onlx othel puson III the loom xx ts h1s pompous m xttel of fact lunt I1esentlx the m lll bulst out Oh I xx1sh to goodness people xx ere hol n xx 1tl1OLlt teeth' Nlx dear Altlul thnx ue sud the hefutless lelxtlxe Nlfushall Thom ts gets the Ll 1st1L cloxx bm IS hls P1118 to! Absent mmdedness One cl mx xxhlle he xx ls Q tlllng, the roll he called h1s oxxn name three tlmes md then mfukecl hxmself ftbstnt Fletthel Bell s lxs that the LIIILIKLIIS on then t um ue so hand that they pltk the gl un out of the xx ood Boy lead us to themf Hot Dogs and Tamales THEY ARE AT THE LLEY INN WHERE THEY ARE NEVER OUT Also Light Lunches G G GREENSLAUGH And Cold Drinks Proprietol' 5"3E'lE+?"-2545. 125 if? if? 3535- GE?-'AQSE 0590? 45391595 1 525 Mgr' EI if? SFJEIQQ -EG if 91- Pf SFEEIQ , . , , . , . , V 1 A , I I H4 'Y l .Iis.' ' .' -': "I"1'eeclnml1's l:ure:1u gave ull Negroes -10 ZICI' s :ml Y 2 - L. E ' ' e': t'Wh , '1 ' get: A Iles?" Class: " 1 . "." Ag .' I "f z 121. 1 1 '-.' 1 ' ' z ' -. " ' 1 l 9 0 . , Cha ' I A 'z ' : No, 2 I' glad I l n't. ' ' N ' hf I'cl eat 'em and I hate the darned things. A I NYY Y . . I I rn I . a 'a .' z J 'z ' ' z ' '. A j ' A -f ' ' 'z .' 2 '- - - 2 . ' J. K. V , 2 I -4 V ,. ,L.L. V - ' Y' .V 10 . "A tv 1. . ' . , . ,lf Z . "' hx? ' . Q L-K. . 2 ' v J, . ' 25? .' 1237 " ' ' 'ar "3 ' " .' - I 1 ' Ax 2 . . ' L- K K. , l I . 5.2 vs . . ' . A hx ' 1 '2 - 2 1 A, Lv 1 - ' - x rg ' 1 1 . gg H , . i I 555. s"iE1IE+5 -4 'f XG-XE' Q if-BIB?-4 9 6? EE' if a ff?-'i ?Ef 5-if 5165-6 E6 55656 E6 '43 5546 6:1 E4 9-3 3? Frenzied Facmty 5 ulonk Ilobhs 111 111111111 Dlktllle booths ulotk 1111 115 111 llL L lt 1s Dog Flou1 used fox 111111 coubttullxh 11 to m1kc c 1s lLl1tS Ithlnk W 111411 Hobbw IUILJIOICILIIUL., I'11st Ifltshm 111 X 7 It do xou t11 1k N 1lke1 xnote on mx Engllsh 11 11191 Setond P 1 Lshm 1n XX h It ' I'11st F1eshm'111 Qht Knott XOLII 111tLttde11t 1 111 IL 1 ws 11g X015 11 K Wwe H uldotk Hobbx look 1t1Jo1ts 1ss H 1ddotk XL 1 1 dom wc 1 0lltNlK u lBldlY1f,, f0l Fn5,l1sh "' 11sh 1ll hom 1s m1 1 1t s bun oo cod Doss Hobbw R ld10 N11 Dossi tx11l11111n15 LleLt11L1l 1111111 itL1S All t1ke hold of h 1nd 11011 how m 1115 11L shotk Of '7 Uni faiflif? 4? -9445 M6 fc? -e2tf.a- Qs- fa-:ga-,549-941.5413-1g5g44 E-1 SAE! X . N ., 1 X I 1 . g . 9 ' I - I - 4 - - 5' 11 . A A du un- I H. 1 1,5 3 3 I nl. . I - ff-1 1 S -PM-11:,'if1--Z1-, V A 1 - K EFL f , E 'E-7 H ' ' Q . . 1 1 1 we ,X ,af Q 'WZ 114. - - '15 1 Qu N 1 W . Ge f L ' f '1 '1 swf- . A. I V . ' 1s U Q I I v w K - - - - .2 5 . ' 1' T' - 1- 2 Q . 5 I' 'I I - 'A " , ' V ' 7 T '4 ' '- U1 ' I 'N' 1-a -an J 1 1 L 4 - H.: X ., v A. ., Y . A- :L ' v 1 1 M' 5' ...1 y 1' '1 ,I 'I 1. 7' " '. 'i .- ' - W . g' 'Q V V ' L 1,1 L. .J 'f I ....- A I. ' 'H -1 "" .4 , V ' -: .' 1 , ' , - ' ' A A 5 A 1 .1 - . -1 1-1. N -f i .. ,. 'V' g.. A- '. .. -, ' "K" , 5' .,. Q A, jp m iz gf .. - " f, 1 Z: , ', , I 2: -' r, ff 5 -1 ' 7 . Q , 2' " A ,4 F ' A' " W " " 'A 'J' V 'vf 3 -f 7 E M . .. , In .. 7: . . 11 ,- ,Z - -- 1' gi. 3 ' :Q 1 . .. ' 'J -- 5 m .4 5 . "' . ,J ' , ' . ' 73 1 Q T5 . .1 2 ' ' : '- 4. 7 IJ . . Q - X 1 'Q 4 ,, v ln M S- ." ' A' 1 fx ' ' - N: 9 - A. 5 .-.- 1-K 1 1 V ,,, . A14 .. '. : -1 -- . 1- ' -1 H- 1- ' 4 ' ' - ,.: ' V ,- . , , V 'E I 'A r V , Y' f- '. v-n --- Z 'l l . " T ,A Z' 7' 2 7, . , ... ., . . EX . . 1 a. , 1 ,Q 1- ' " EE-1 8 5-E69 -545. Qffii af aa Ill 2 J. ll. Ill 9 J. dz J. Ei Y 'IV "7 Q III 'Il QI If ll' Il! 'I E' r-'I Q -2 GI if 5-'Q EE' "3 14? ? EE' 3 IV1ll Dlck Slack' C LH Robert Dodge' Can R Llph B Cross Wlll Malguexlte Burn' Is Ed llxx xys CWJ115,ht' John IS 1 good Bow man Vhll Jack always go By 61 Und Don send I Vxlentme' Hou h ud dld Kelth lound Hou m my Bells does Melvi I ee Hou often does Cfeltlude qtfll m I W1ll Fulyn Ind Med1Shoxx W1lte1" How munh f1u1t can C xrrol C ID Id yl Is It tlue that Maxgherlta IS '1 cop CKoppD 'I They tell me Irungb IS 1 Bak Cl now and th it John Court Isl If he hld lned 1n the old days Stleky could haxe been a C xy lold if? 4559 1623? 'Y BUESCI-IER S Royal Markets '-3551? Meats You Can Eat The house of Doeumg s famous sausage you ale 1I1V1t9Cl to lnspeet ou1 plant at 1727 Sec' ond stleet x un 1 n 4 Nl N Say 11 wzih Flowers Say If wzilv OURS The Home of Home Grown Flowers Flowers of Every Kind for Every Occaszon 823 Second St Phone 171 Y EVERYTHING ELECTRICAL SUPPLIES APPLIANCES Paul Electrlc Co 823 SECOND STREET Telephone 553 X E+ if'-9 HBEIQ? 9 EEG 5 A -I f 522' I I - Q A 'if' I I 'Q a 5 I 1 5" ' -I -I Q - 5 .1 I an I E , -5 .. , 2. 'I . - V -1 f 3- 1 A' UQ ' . M ,,, , -I.: :I H :J-' , ,L I :if S 'A T' M -J A X In 4 2 -5 f - .' . : gg h - M .- 4 I - rw . . 56- - ' VJ ' LA I- "M fl- 2. - M 4 A- 'I' ' . ' 1 ,y ' "" X i I' f ' H- ' ' , ' M ' " f '- A A: -1 - . . I, ' -1 ' 1 , I fu Af . " ' ' I -1' 1 '. . 'A . " " 'I I ' Nw SL: fl . I ,, . A- A i, , fl, . 9 an ' n 4 ' . . !rT'E ' ,' I' 1 , ' ' 'Q " I E 67' -: 7 ,I "' ' V 1 I" iinii I - if ' ' "' . . 52 :. V - ' ' . . , w ' , E, -- .,-- ' ,,, "' mn . . 2 I i A X mm ll M . an A Dj . . , . Q , . , I +13 . . . . . Nl 9 M ' ' c ma , . , D 1 v 'n . so va Uni " 'f ' '- W ' -9 ' Q - r Q - Q - , if fl . I . if I . 9,1-I- . . II?.i?'S'f? I . as V21 E5 225'-I ?-if E53 5-31 E16 gud 5694226 v-'J ?if EEG ? 36556 96+ F23 nf L Ill 3 Q. 'QF 11,5 I 2,5 11,5 In 5 H rf V IK ff I n' If ff' ll EI! III fl:- dl: 245:-3 E i P OCZ so cleverly served The highe t purity products pt re fi uit Chai uter go i1.to the making, of our flavols and that alone gives vou soda drinks of superlatixe qualitx and Q1 eatest appeal Plentx of ice gn es them the light fiigiditv to satisfx thir it. Clean seuice makes them lppeal- ing, to the eve and to the taste Sodas plain mth ue ueam or other combinations ades tancx egg drinks md milks Bergman Drug C0 FRAY WELCH 8a FRAY CUSTOM TAILORS AND CLEANERS First Class French Dry Cleaning, Repairing and Pressing Rugs and Carpets Cleaned seiieli- 'f 4 'QZAQZ-SZ-5Ei4'E.'IEbZE.'2E:'ZE.. 12522 I."Z?2E il 425' l:fJE5I."Z?.3XZH1BIIi.L' ll QSJIZJBEIIQCQIIKP Z 'IB 121-G 455221 34 T Cl' M A l I ll 'U' r 1 3 s . , 1' ' '1' g N 5 v y s I . . SDL' S ' " ' ' C 2 ' ,. . ,' ll 4 N N A N I . Y. li I - D in - k .A , I I . A' - 5 R za i 7 L- 9 5,21 --- A 115 CHESTNUT FORT MADISON, IOWA PHONE 675-X L sr L ill IB VT W 32 EB 615 ab 'Ar Pvt w M M Q.: qi. LAL W 5.4 ii? if-2 .A 'W iT' X9 3 IZS QLTJ mi-'Q Sn, gs 'U'-1-1 O Q zm1:z:4rvgr:1: E W 2 W 5? Y 'fr' all Y '15 fl? ll! 4? S'-351 I -'SP FORT MADISON IOWA ESTABLISHED TRUE TEMPER Forks Hoes Rakes QUALITY GUARANTEED F Ashtabula Ohlo Montlo e Iona Geneva Ohlo Nolth Cmald P Iackson Mich St Iohn buly Vt Memphls Tenn WdIl1I1gfOId Vt 9 W Manufacturers ot gg 97 34 I g Other actories at .', I ' 7 . . ' 5.3 Y Harrlman, Tenn. Phllaclelphla, Pa. v ' ' J . x . v . S ' , . u I! u I . 9 ' ' - ' 54 5:3 ui Ill 9 A. Ll: M 9 45 is A. 25 X' Y I ll' ll! gl:- Q ll! fl 6 5'-'1 1 Hx xou h'1xe 1 lot of hum lolxts m thls lssue aut l I don hun h ol tl1LHl1I1tO I I if sf-3565 xou loxt me c t to tht su tn m 1st xxx xppul up ln xou It pl ul the su 1 ou sxxett thing. lzllllbil the 1ll1lLl fluence at t e xesttum utnxx my gnttm peas if W dltel X es sll h xxe some' C l uente Y 1 ms hung thlet Wutex Anxthlmu else Clirente el XOLlY'llj.,l'lllJI1!I mt t lxxb tut ln ln slla es XVute1 I It 111' fuente encx vfz is 1 co xou m 1 pex et jI0LllYTl1I1Cl9 SAEQ? if S AES? Oftlex Dlbbelt sfxxs some people are so lmx thwt thex aouldnt stop 1 lJl9'lCl xx lgon lf thex xx ex L st uxmg Donsex Hoxx xx ould xou llkt a pet monktx Plolente Oh th1s1s so sudden Eeiiiiffif 596565 ,ldsgow OVERLAND DINGMAN C0 Y 1 .ulors if s'9EE'E+? OVERLAND WILLYS KNIGHT if 5656? MOTOR CARS ' Iet us make XOU1 next if stut or OV61C0dt to 5 E6 SP5 it if JL M 9 2:2 13:2 M v QQ. '55 H If SFT V 367 V A iff 'ff' X' xl' Eli BZ your measure. 213 Cedar St. Phone 667 Beg ! " 1 V -1 ' 'Mr -4 I, Q- Q- ws- I px - In F, 3 I' 'itic'-". fx K' 1 ' 1 ll ' '.' . ..' ..'.' ., . liol 1' 'llll'!lL'l'-Moll. e't lanoxv. l put :1 4' ' x ' th, stox' - and thx- lim- just l'U2!I'0Cl.H . "Do Q 'X A?" sal l th x paper hug - .' ga' '. , "I Z1 jx: N ' j E- fs gzr. "Y s 'H ' "."n1u"1 '- ' - 1 -' hug. - Ta ' ' ts h ' sz 'z ntl-"W: 'z ', have you z ' VH: on "' '-" ' ', z '1 .' Z" .- '21 zz., ' f Q 2' 'J ' ' I' ' Nh," ' . ' -"W1l , j .'f " g . x at s 1'z ' erry - ' th' -3 1 ' . 1 " , 2 V'-" s tha z . , 'l. ' ' -"M " ', VVh:t l ' th' k I am-z 'f 't C . . . 1 A " ' ' c . T ' V' z ' .' x 2 .' z . j - ' S K, I .1 xg ' t. ,,.,l.2.v ' it , ..-l..-i ' ., .in , . . ' , , , ,-3" I 1 , W A n ' , ' , L, , " I I l 1 , I I - I . W 11 "' I1 0 C 'W Y I' 0 A . , K . J K 7 ' . , . Y . ' f Q12 lf' QL Ill 9 .I 'TL ll 9 dr, ,L 5 X' Y ? 'E W JL. JI Y I 'I-I. 50 'Jea- 'SE' '-If fir : 54 are E6 I-1 "3 1 'F f 4-f Sr .I N K, Sqg'e5"':1.3' :ICQ o""f: 11 S".-.C ft .- r-55-5 C' Q SEAS H O CDU,-C ,.-,- P, :H IJ' V Q C-'JDO :s 5 :if- f- 7A J ...C- an Z 5 : Q G C je..- 5-' f Z fr' If 2 '- L5 C I' A US: C -3 5 74- 5 Z - K' E cc- ... Z 4 '-"-' v-1-1 g 8 'H gg W O ? J- FU l'f :' :- U' f Q if 3 o :: 7 o 5 fx f' ff? 455 4 '-3516+ : k es-ef E64 I-2 Ii -fzmf-:lf if if if-af Q 5 :QQ Nez-ed if-iff A656 c-:ee-I: -1 '-aeee 656544 I-IE-6+ -I- 1: if F urmture Cllllld nun Cosgloxe VVell h nent got muIh to xy NI1 Kelfoot Well so much fox that Of the pleasant days of QOIC TOYS Rugs I heald 1 SYYISIIIHQ' svn xshxng, d S J t t d b d d Lp lille lllullll lllrfllinf Lliokrllng, 001 an tatlonery And some shufflmg, on the fl Tw IS mg7,O:lSt6l IH g, lloshes OVER 74 YEARS IN HONEQT Onlv that and nothmg more BUSINESS METHODS Z FU CID I CC as 4 fb 1 FP CT' co CID C: 5-I as rw ro 4 25 E2 ,.,5 is ECL CD2 Q: wi is Sv O iii H: P-4CD 22+ Qs SSD Fi' CD 'E9?:'f E :s,'22 25 I.. 'J rn, 357mg 252 S rnzfbgm roligru 562:15 I-953:15 :mv 554102,- E:h45O Hw"ff'D: 1:15 Sgr-gOt 'EO "f"""m'-' S805 golf-2:56 Dag' .-C41-f rg 'Cf :Q-V-UQFDKD fn 'DZ JJOFLQ-'IL'f O Q0 li. : E52 2269252 "' Nm 5'f"I:.'C-'3 Q CD I-v-fp gd H o :P moi' Ci- 52 5 ZZ 112 mtg FD ""3-' 3- "6 O 3-C :Q 09 an CU JJ 7, ag 93 '-"' I- fb Z Lg' ng 5 A "":7' OCT' SD gd 5: 3: ma ...ro -4 Zan 6954? E 91 Bi'-3 35 QL ll 3 il ill K W YI :lr N WY W I5 :Pr V Q: IU' 12 H W H W If YQ In 12 dl: if u-3 The Marsh Pamt and Wall Paper Co Marsh Bldg 820 Second Street R ,YK 'f lr P Y' -.:6' P Q ' 1 - Qf' ,. g. FH: Q ' . p I ' - I- v 0 we . 10 . A . x 5 . 4 . 4 ' . Q 6 . I Q -1- v 'S I' ' 2 s' f 2' 1 ' Q nn S ,. , ,S K. , ' ,' ,. ,. I. . In , ':"z "s."1f.': . . " I 1 z X 2 . ' ' 'e ' - . , - I I' . K ' I Q I tt 1 v l 1 , lj ou f .. It 7 qi I' - V vv . 'B ll' . 1 ,v v v. w . . I lu. x.1 v I, L in IIIIISS . . ll 7 I T' k a ' a ' . 'zu . . r l t' 2 'K ' D' I mf' . ' 1 I . .lili 7 ' -v M2 ' ' ' I' ' ' 2 , I f 1 z f f ' sz - ' 'B I . . . . . wt I . . , I 'U' ' One mght as I lay thmking ' . . L. , . ' .-. . - . 1 ' I ' , . I ' 9 ' 1 I I I , I If I r, , ' - - W ' - , 2 I 2 ' ' T, B ws -l -I 1 'I ll 4 1 1'1 1 ' v v k . ' , ' f.. . . ra . .- Nl ,4 m ' . - ' y I ' 'a mx umm I ' A ,! 1 - Q ,l .1 . L4 II 1 Y I ' y ' ' I L f 4' T , U , , , . V. Y . . Y - 7 Y -f v 1 'B ' . 'R 'I 'I ' I - ' Ll . 4 ' ' Y I I. I U. l . u 1 1 y - - y 1 1 1 " v ' I . . I v . . C . ,S , . ' . l I - up ' ' gg, . . 4 I - - 0 Q . . , l S I ' 'B 'lr- HUDSON, ESSEX, B55 5663551 1 5'F3'ii"-'4IE'?l 56?I if? ii5Pfi5E fi?Ef 45E?-?i'5IiE' 5 5? I49iEf?'4 1 "Flowers f I I Xi' PAIGE Q JEWETT .C.Auge 81 Son MOTOR CARS WARMIN G MOTOR co Store, 209 Pme Street PHONE 210X R F- REHMEL Mg 1400 S th St 626 S t P 2 P 489 J Users of Mlddle Western Coal Recogmze HARCO DOMESTIC F O R T MADISON 0a THE VERY BEST COAL 8a COKE CO pl-IQNE 175 FORT MADISON COAL 99 COKE COMPANY e-me-: 4: -Q: Ae -fe -Q: weaves- e-:few-:Q-:we :sealed ' , rx or All Occasions" E I W s I I 3: 32 A M '30 di: -- I B ' I 305 ttf . -- II! X - - f T- G I1 even . econd S . hone 47 hone - Ik gg xt . iw , 0 FT! 5? Sill? HHYCO W 513, AS 3.2 W W . ,S al' 93'-121 Ei 'fi '21 IZ I Z 1II Q2IIeI2f3E,+Q+f'5 6 L E1 I . I ' 15624952452 14 iiiaiii? IQ' IEP? 214 :l Eii Yea can best please the Graduate EF ta by buying the present from Saunders -Stewart Jewelry Stare Ei vrv U Dlamond Rmgs as low as 517 50 Latest NOVClt16S on hand at all tlmes Pearls for the glrls from S3 95 up Watches from 512 50 up SAUNDERS STEWART INC GIFT COUNSELLORS Day S Chocolate Shop FOR Home Made Candles and Ice Cream 124J D lAtt 207 PINE STRlLE'l FORT MADISON IOWA feeuee eee -ez'-1-frnzeeae :ap ew ea- ea- e-:senses-2 H W I I H? ' ' ' fl' L w ni H 7 0 L 1449-1 i9-13" Eg 76' 1 Call - . elivery Made from 8 to 0. Specia t en iol EE Given to Specialty Orders 3,3 5 T W , A . I l as 11: Iffl ififl E IEIZIE IE IEI-"NH ETA W '32 Hi 5 w 3 w 24 E 31-'E 25 2Z? 21-'I'2fZ5?1lL.NL !. O 5 0 I I ' Q Sim 'T . fb 3 , - -.U, gg H -- m "' '1 5 ' S 5""' ! 5 1 5 5 - s Q , SE E. ff , -1 : I. 1 N . '. nv "' MSE. F4 5. Og? - ' O -1 "5 I .5 W I v '- , ,-, ' CD O Q ' ' s - SL - . W ' n 1 :jg : s W - u 92 ' 9 ' O si. ' '.r's N 55 ..-. R m . A 3 N Z O 5 P , Q ' sc -'C . : :- f-5 W , Eff V' " -I 4 ' -fi ly 1, Q -- :.. 'H -- Am - ' :4 - - ' ' : -1 ' :-. 4 W Haas Bros. Motor Co. Dodge Brothers and Gray Graham Brothers T racks PHONE. 561 1532 SECOND ST MSIE 4252521423425 EEZIE ECI-iEJ"Z1-G C424-G E Fi F351 H E9 N 55 F5 E EP E E E EE 4 ms. BANKED FIRES eq 1 e the ue of fuel mth 211 L ll ual bolt, N tj L ometh ng that ull bu ll but coal that vxlll hold fl 1 def te tlme THAT IS WHY Bum Llea 1th I ttle a h btt has a lot f heat Whe heat eeded JOSEPH I-IELLING HIGH CRADE COAL Ph 81M F tMd 102 F tSt tr 'gif N335 42-3 DEQEXQZECIQCQXBTZE MSIE? -f Heil -1 -Q 4249- 45- GIEEQSSP- 4 c2llLSl.lOI1S found 1n ou1 ques tlon box ind answered hw Nia d tme Noltal Whlt ue the suen a ts ol women' I B Studlous Siftty plns whlp plns lan IJIIIS f1atern1ty pms 1a mond pln tlothes 171118 and 1oll llll., 1 s VN h tt sh 1ll o ta nth' Im tue of wil 55 1nd LOIISUILIIH., the ne11.,hbo1s I R Sltkly Whit good axe knockms' X Pu5,1l1st 'lhe knotke1 the LION ler the kltkel Ifiult flndexs lalge and small What do they need fo1 each days deed? Wo b1a1ns no sense 1ust ga f DI not tletted h help mob the lutkx one I B -Xngellt A Yes but dont be too de perzte Cut around the tornel IH shoot fo home hang 30111 head and be good Q Is It wrong, to EONSID and xxhy A Thule ls s0 muth d the best of Us So much good IU the uox t of us of us To talk about the let of W ould It beneflt m lf I d1GtCd for at least sex en daxs' O C Skmnex A No It has a reducmg ef fect on the flesh Nexextheless lf you lnglgt lemembel that 1f an anlmal of any k1nd falls to edt fox sexen daws 1ts all uealt E FORD 'qi .nf V153-rr WE ARE IN I4 ORT MADISON 'IO sluldl LINCOLN FORD AND POIXDNON OXX X EPS MAY WI' SI RVI XOU H E HADE MOTOR CO N2 24 Sl I UND S1 Rl I l IURI MA111suN, mw x 42323232HZHXQEGXBHGZEKEHBKFLTEIQ ' ,U ' I I ' I 1 ' 1 ' e Y Q if 5 H ' Q. I I' A A 1 , s all I ' z ' .' ' H ' 4 '- e 1 - ' 'Z I Y . 1 I 7 .V ' c A . . . A fl '. Q. 2 2 ' 1 'gas - v ' S- A. Sz f ' ' .', ' ' I Ci -' - 1' . - S, . I. K1 4 - R s K. ' v r 7 Ss' , lflillf- 3? G.,.B. Q. I 2 A z Id 'c 1' my A. " 1-1 s Q ' ba 111 hezl '. ' "ld ' 'z kin f I 5 - ,- ' f 'r . ' f ' ' 's , A. Run and consult a physi- That if little behooves HUB' tian. 7 2 ,. . . . H 1 ' S ,- -, us. A. ' 1 ' '. f' 'I' Q. I ' ' e ' f K Q . Q . Q . ks Y ' A' ' K. ' , ., , . I 'il . ' . 1 ll. 9 1 ' ' 2- x. I '-mn Q 1 EET rf- . 7 X V N gl' 1 w LN 1 kv 3 14 1 w 1 y N ' ' 5 , L . - I 4 UI. :hui 13 I .I O O I P .-3 Q 699 'Q 5 -E6 65925 'SEED 26255 K' it I l efsaslesi s sealer: IS your smallest 1tem of expense Compaxed to the constant benef1ts you get f1om a xx ell ICQCI 1ef11ge1ato1 the cost of ICG IS almost tl 1fl1ng It lb the cheapest folm of health IHSLIIEUICG Stale foods even befole they bPO1I ale not wholesome and flequentlx cause smkness Ice vnll actu 11 ly pay fo1 ltself Ill the food It saves DEPEND IN ALL WEATHER 5 ARTESIAN ICE COMPANY Q endon malluwther ii m""'ruu.vv9" GFIEIQQ sf 'Q 4? 4? 'Q 'fiiii- QP QQ!-EE-'5 41 o . ll -ni- 4 l ' 7 . - 1 v - X' s , 2 fl , I . . . ., . - I ' . c S, , ' 1: ' 7 w , .I ' 1 ' '1 w. . 7' 1 . Z - M . . S . . 5? H4 xl 7 ON vm I v A K f 1 Q 1: . ' 'll' , v . . , , . . , , ME. u I NA'l'l0N.XI. Ah. I.VI'IUN OI-' I1'l'I INI .' ' HES 1625 NTS! Wuslnillggtuln Sl ' -I VI " -' gg Ill' BAE . . I4 . N 9. . .f 0 X- 'U' This 5 Yum' IGIIIIJIUIII Z, . .' I'1'Ulg-011011 I -L Q - I 'O .H ' il f N I . x . L . x . A . A . A 1 . 5 . . i 'f3 1QZ-4312153341215 " +51-SSH 4 The IDEAL B In S11 bllllards ar er Op App1ec1ates t h e Pat l011dg6 of Idd19S el I1 11 Gentlemen aleo the 1 k the game that ma es ue Folks better cltlzens EX PE R I E NC E D BARBERS 1-1 IOX1 XSA l 04 P1 SUM Ie e 1 sell 101111 YI p.1t1e111'e 11111 ti if l Q1 1 111 1 11 11111 1 11111 Ill 0 NH XIN1 NIIXOI INK Nl 834 SECOND STREET OIJIJOSIEG P0st0f1'11e D IS lf 1 LNP1 I "l" ""h"'d' """' JONES TIRE SERVICE 1 Ifl 1 1 11111 1141119111111 1 fP9I1llf-. of OOFIIII FOR 111 Il 1 ment II1e1 makes 1e ' I' 1' B LLO0 TIRES 11.1n1, III Xl If vou a1e 110t aheadv uemg them, It WIII pav V 0 u to d11ve 310111111 and get an est1mate ae to what It w111 coet to put them 011 e1the1 two at a t1me 01 a full Qet F L KLOPFENSTEIN 1111 PINE STREET I101tMdfI1S0II Iovxa JONES TIRE SERVICE Ex I Fort Madlson, 'ISN X H111 1 lowa Fl! 'Ui 1-15.15 -a1ez3maQm- 1- we :ease 11 I 1 2 " ' 1 in Ag ni I 1 5 1' t 1 e ' 2 -T f .L 511 S121 E . ' 1 1 ' ' 1 . . J. ' S . 1 i 0 . K. 1 ' fu E 4 1 I AS ll 1-11:11':11't11' IIIlIIlIt'I', i the '1 11111 of I1i1Iiz11'11s W, J, 1 ,' .AU l ' 1' 1 I ,. Q I S is 11111+x1'1-11911. It 1 V 1111s GIG A .' . . . .' I 'I 'lfl I. K 1- . .4 ' . ' - p I'S'P1'Y 1'2I1I1'I'. .XII I, as 1111 , 1-x1'1'is1. '11'z11'11s is 'Iea1I ' 2111 1111-y1z11'-'1'01 1'Q'I'- - - I 4 rea t' 111:11 I "nge 111111 M N 11 j pr: 1ti1'z 115' 1' n 1 A 11111s1'l1' III, 1116+ 1111111. 1 14 vi.-'1 - ' - I . Y1111 will fini I 1'1- ZIII 111- 111s1 11 '- of ' " A I A 111111 1 ' ' , '11 H fell 1 's11ip. Yo will :leo 1 fin I 1111- 1111 1 111' A IIIIII- 't ' 3 II . 5121 plz," ' 111' I1iIl'1 '11s most 1 1-11j11j: 1111-. I Y. . . 1 u Fa . . - - ' - ' . V . . N 1 - 4 1 1 ' v A . - 9 i 11 Eff! I . . 4 111 ' 1' ' xv. A , 1 'f R1::11l ' l'l 11111- -1 Q I ' S1"1'i1'1- - ' 1 1 11 1 . ll,' ' 1"1- 1 i . . Y . , . , . , . u 1 H . s . - . - - - - 1 1 I ? if 566163 E6 1:3 53: E1 E1 ?iiH E6 er-9 5 if 42236525 Q E-'E' 5-A 55? E562 :ri ? 556 EE' ifsbi sri 214 5'iEi1'S5'?"?iEf?-i"36'i9I'5v?"if59'I 5451 35122 Q42 1492 1415915-E45 2 11 71' COMPLIMENTS OF '1- J CK AND JILL Barber and Beauty Shoppe H 111' DFBQSIIIQ 11111 Mflllll llflllg 1 Speu 11ty 292 CHESTNUT STREET PHONE 842 HANILET NIADF NIODERN fwlth 11301015198 to Sh11i6S1Jl,l1L 1n11 NI N 11111110111 N 1111111 C 1 s To squeeze 01 I1Ot to squeene th lt 18 the quesuon Whethe1 tls nob1e1 to use K01XI10S 1 epsodent Pubeco 11e e1 L11 D1 11on s tooth po1v1111 O1 to 1,1011 old and gumless 11111 the toothlux an IH h1x 1111 1 111th1 11e1stst0111e1 11 1 But 1h' Peel th lt T-11111 111tn 10111 tongue ee t11 1 e H111 me 1111 1011 1111 S 11th the nge F01 1 111 111 tooth 'NLXEI det 11s To 1he11 to eat 110 111011 10 1he11 N111 come 1nd th11l1 the 1m111lsh11 ne11L NI1k1ng the mght 1'l1C1LOLlN -Xn 1310111161 c11e111 110111113 of XHILIIQ 111 NI 11, 111111 1111e1t1sem111ts the 111111 ot 0111 Ot f111 the bLquef1the1 ot 1fY1I'l101t11 e111 I'o the 11101111 1111 11111111011 1,0 h1n1e Ie111ng, me the 1LlC.kW one ot 1110 Lounds Thou lY1S1C1l0LlS 1'T1L1ldL1OLlN 1121 11111 p 11n Iooks 111 the m11101 111th 1 C16SD91 1t1 fue H1111 et uhm 111 hlx mOLlth IIIC1 pulls 0111 h1s111se tuethj John J I 110111191 ho11 long, 11011111 111e 1111110111 1111 111 und A1119 11 Tlme 11111 tL11 1145+161 -1 ee +9 4 -exif aw 1- a- 9561- 191555 up I . 1 T5 . 0 ,B ' . 1 I fi 6 ! ' 1 . 1 ' 7 1 ' 1 ga 1 . I . .. 'B ar 1 , L ,L 0 zz ,A L ' A J . . . ' ' ' . I 4 1 Q ' 4 . 11 4 A 1 ' ' Y 2 r 1 - S c 1 if 1 1 A 1. ,N c 1. E 7' fh 112 Sfy, -4 L1 rl 1 A1 r Y E 'L' in . Q ' ,' . ' . I. , 2 , 1 . , Y . ' 1 ' 1 . Q 1 ' -2 j , '- '. JI' Q 1', , i . T. . lx.. ' E Ask, 1111 ' z", 101' 2 1 2 J .' ' 1301- m 2 Q 1 1 2 ' v' 1 -1 . r ' Get 21 fr "2l11S21V! th .' 'f2 '- 2 1 L' I2 'A 21111 T .'2 1. ' 2 2 12 A'1 . . .2 tvs! . -. . .,' " , . 'Q But in that m21stic:1tio11 who knows what pains a 1 , 2 , . .' J . 1 ' . . 1 A ly 1 I L , ,, 1 d j " 1, '2 'f '1 1 . 1' 2 fi ez '1' 5 1 2 1 ' - V ' 2 ,Z '-- 1 1' 4 ' 1 1 'L' 112 " 2' X ' .' A ' " '17 ' :Y " H . f . 1 1, ." , ' " 2 .' '2 -1 2 2 11 1'e2' zu ' U - . 1 1 .1 " ' ' ' f ' " " 2 U' '21 1 .A , . ,, . Y. 1 ,, . I " " "" "' 'g"""f"19 id""'.a.x .n.x. x 4.4.4.4.4.4'. "i iii 'Seri 55 55696 r-3 ?ifE if H3561 fi W? ?if Eli' '29 ?'3s E61 3 5 --if 'if ie? 321' IAQII-X11 IY1 -X The ge 1111e opened 111th W1ol1sses lt the s111k 11111 qmlllI1OX ea11h 111 111, ll NK 18 111 the box 1111h Illhlllj 01 smoke H0111 played 118 b 1se 1n11 Flddle 011 seeond base B 11ke11 IJX 10111 IH the 11eld he made 11 hot fo1 th1 11n1p11e Apple 11 ho 11 1s 1011111 he 1 1me 10 bat and Ll'1OIJIJLll 111., 11N h1t Blltk 11 11ked 1n11 S111d11st t111ed the b1ses Song, 1111616 '1 h1t 1n11 T11 ent1 NC0lLfl 111, ll 11 ent out 11111 B zlloon sta1te11 to JlLl1 11111 111111 st1 111,111 11p 'Ihen 1he111 111ed but 116111 1111d 1 11e kept 1001 1n the 1, 11111, 11n111 he 11 IS h11 111 1 p1tche11 11111 then 1011 ht to h11e h1111l 1 s11e 11,001 he1d 11111 bl Sllldbl 1 1111.,h1 1 llk I1e11l1o1fedon1h1111 D188 and bumped 011, 111 11 ho pl IX ed 1 11st game 13111 0111 L1gh1111nge In the 11fth 1n111ng Wmd beg, 111 to 111011 11h 11 he 1011111 do Han1me began to knoek 1nd Tlees lJ1,I.4lI1 to le 11e The X1 11 1he1 1o1ste11 1'e11111ts 11as a 111,g,h1 Kmfe X118 put out fo1 e11tt1n5, f11st base 111,htn1n1, f1111shed p1t1h1ng, 1nd 11111k 0111 sm men In 1h1 nmth Apple told Flddle 10 11ke f1lSt base 111d then 50111, n1 1de 1 h1t T1 ombone made a sllde and 'Heat 11 as put 0111 on the plate The1e 11 18 1 lot of bettmge on the game but Soap 11e111ed UID The SL016 11 IS 1 0 D001 s 1111 1f he hf1d p1t1he11 he 11011111 h 11e shut then1 out 111011111 V011 11ke to 11ke '1 mee 1ong walk' she 1sked Wh1 111 1o1e to 1ep11ed the 80111115 m 1n 1111e1 IO1OllSlW Well 11on1 let me det'11n 1ou CLEIVIENTS Tramed Attendants Better Equlpment Only Ambulance 1n the Clty for Pubhc Use Prompi Servzce Phone 575 1136 Front Street 'L 11 e .L 'Y' L 111 e fi 1 11 14 11 1 1 'Q 111 '11 1 Xl' LU CR., QEYQ E .S- ? , E56 1-5 . . , . . . I . I - 4 Q A I - I Q mst ,sl-.1 .e. sl. 11 1. X I nl. 1 4 ,.. T '42 3 .. 4 . . A, 4: H . Z : . C-.M .. T , , 1- - .1-.Tn V , 2 1 . - '4 N1 -1 . 4 . ' .7 ,.. 2 - r .- ,i 'Z ' ' A A. 4 44 M . I 4 . . - ' ' , .1 A , ' . :4- - A1 1 11 . .' , 4, I ' Q.: -1- 4 1 , ,ff . '. N N1 2 1 '1' ' Q.: 'f " . 44 I . 4 H' L "' 'J Y . 4 eu .4 'N ,T Y. .. e . . -- o - 2 . .. - ' 1 . f 1. -4 . .,. . . . 4 ,. . ' I 1, '1 ' CU 4 ' ' '. 1 - - .. . " 9--1g -1 ' ' ': . -f'-1.6.5 2 -, ' ' vw -1 ,Ig 4. - -- V4 5 . .1 ' ' ,C F' Y .f . - . . . 1- . . L ' W ' - An V- C ' . 1 4 V . V " . I '4 - r-15:3 -1 f1- 4 Y 14 ' 'N ' .. - - ' LU ' 4 ,,, , , .. T, 5 , . . . . , , 3 -, . . I 4.4 1, . - - e ' 1 1- ' 1 1 V . . 4 I" 4 '. o I 1 .1-1 ,,. I 5 1-I JA. N '. 1. '1. '. "' 1 A' ' Y' ' - . ' - 9-:... . A- . ' A mf 1 "' Y ' '4 91, gAJ ' , 1 ' :. 3- A , - . . ' ' 1 1 , ' 5 A. 1' 4 4 1 1 ' T 5,1 - - '-' 1 Al 4 . . 4 Q-433 . , ., . A 1 " P 1' ' 72' ' : - , -- -. ,., - ' 1 , - - . 1 - 'N' ' ' -45-3. V 1 V " 5 '-' . .. 1, 4 N Q 2 . ,. V . A .4 . .- 44 V -4 f. ,. A . mr 4 '4 . Y '1 K1 T-' . , , . " ' - ' '-1 .. 4 Q. ,n ' -,- "' '. - ' C . ' .. 1 , A 4 5 44 1 . 'N I ' ' - H- 1 ,. .z . '1 - if ' N Y ' FT ' V 4 .1 ,, O , 4 - ,W4 -1. . E' V N - L I M 4.4 ' ' .1 , ' Ao W . , . gg M " "I 1 1 1 , '. . M .' fb 4 ,A A - 1 ,,. . . . 2 ' .- fl- . '. 1 -.,- 1 '4 1 V - . -4 " , 5: L ' f M . 1-1 5-77. ' - . ' Y ' fp ,.. ,.. ,- - 1. H . I '. . -1 1-4 v-- -1 r- 1 nf' . . . . 4 . , . . 4 . . , , - Q , 4 I A f I 515' I' 1 1e' 'Ie 0 -, fs I ' I Q c 1I , 111514. .: ' , 1f-.- ,9,:'. ,Q-N .- .1n nu 1 .x 49 4- d E6 P3 if s 512' ENE' fee.-1 fi iii? Q4 E19 gr-1 964452 .3 ? ?if EGP 11 fe 1' Ill EIN TV W Lu TV' 911' -ur W v W v Cal? if M A W me 'Wk 'cf X' 'W 113 Y, EI! 111 lf JK: ff 913595. EZ f3Kf3'QLEX'EZ'EZhQZ+2k 4 HESSE S UPERIOR FITTING SERVICE WHY PAY 5 ooo 4 0, Kup GOOD CLOTHES CAIN '56 WE FEA TUR15 Kuppenhezmer Hzckey Freeman 3' Hart Schaffner di Marx Isl I I mu Nl IN ll A nun ccaxac 59232145 '?if3ZfQZQ54X-Z?'I432'EZ'E'EfX-EEh h h' Q . I W ,Q - .' - .4 ng ,- - um- I Q , " " ' ' ' in ' ' In 4 7 . LI I ha 0 ' anim 1' ' IllllIl-' j : I I ' I 1 5 I 1-f-It f'rt' , s 't . 0 - 11'-I1 I1iLi 'I' I' 'I 'A 1 '1 ring " If 1 I' HIIIIS' In 3 Ifm' ' Slau'him-- T0 Mulla- 'S 5 0 Suits EX ' 'en fIl'1Il'I' - I I 'rf Cf:-v 011120 X ,, n.rl...,f..r+I..W,r,m., ' 5 F . No rily ol' loss than I-453' 'T S HND000 ll0llllI'lIIUll I A I ults I, 5 to "V I nu-nl S21 I , , N. I yi . . I A. 7 J ' I X - I f 1 'J ' if "' ':'.ul, :- I.-IIDIG srns X BIZ! If LI I,0lI .'t,'l I' I' ' 'gn :xl I. -.I'- ' l'4:nI Q' 'FI Q 'Irv 'JI - 'l,J" IRI 5 ---:Al --lg Ra I ff , lII1"u '-" .IXN " Iil'I'l'l'l.' Il" .IIII' ,fiyh ,f"! HAI " Sl'IIAI"l"NI'IIx I - - 1 . I .. :I ff 'UI S2 . . Bw E CQ: Water Servzce so E BT? MEA NS if HEALTH CGMFORT CON VEN IEN CE When Clty Water IS m Your Home It serves you ANY tlme and nt IS ready to serve you ALL the time W B? L K 4 W - E H? iv L HEIE1 Zg5 "E'Z'E" B" ig Pu1111a Feeds Gold Medal Flou1 She1v1111 W1ll13mS Pamts SAAR RoTH'1:Rs Flour Feed Seeds and Salt Telephone 101 Folt Mc1d1eo11 lou 1 11025 6110 Second St Soph I dont 11k Caeeu' F1e hxe Why not oph muehehdtoom hC1 Mr Sherlock D f de t Sherlock Good alt down Tmcher C1n HISIO yj t oe f all sad c o o gm ue Ive flunked agam Fort M3d1SOH Duoo Co Hzgh Grade Motor Refznzshzng APPEARANCE COUNTS 1118 Des Momee Street Q -Maxam Kb me-mmm-: i 1 -1 "' A A " N4 l 7 7 W r W .--- ' - Q -1 ll T , S ' T-xx r?u W S .-"Be " s a uc In l. L . ' -" e ine nsi y." " E Freshie iscratchingoheaclb-"Icz111't, but I can 1 Q ' ' I1lllL1.'t'l.l.'0 ." j 'lf' ' ' " 1' -"Some est, eh?" "' W D '-"O .' wor ls f t I1 f 1 1 or pen, th l l 't ' that, 5? nz a I ' O J I 'I 'Ui A , . h O fr' . . 0 Q o n ' cc as fl I Eli! Fori Madzson Faoorzies GOLDEN ROD and MAMMA S CHOICE CANNED FOODS MAMMA S CHOICE COFFEE Sold io Your Groceroy Samuel Mahon Co A J BENBOW SERVICE llll WORKS Whlte Rock GASOLIN E Automoblle ACCCSSOFICS :A eefa-ae mMm ATA , Ka BE A 4' and fl ' lst: L: E P4 144 T ' V4 lj 0 0 lg g 2701 SANTA FE AVE. Eff! and Coal Fort Madison, Iowa EE 1006 FRONT STREET ' 5? of-f' '- 1 R651 ' - off Phone 192-M - " rsfa EE - A F' Terms Cash K . Sf 3 'Ui U10 'Ui 'Ui 9436 . '14 Wrmfred E Duffy GROC ERIES 'QM MEAT Telephone 925 I 3292 Santa he Avenue ILYPILC TI:.D CRITII ISNIS Well why dont you lrke the eox er It looks better th 111 .my 1n nu 11 ever h IS before thrs Ex erybody else rs s1t1sf1ed why 1ren t you ' No the faculty 1rent so handsome as usu 11 thrs year But then thrs hrs been 1 h 1rd year Also remember th It some ot these cuts are new Well m1ybe these lokes 1re bum but then The ones that thrnk these lokes 1re poor Would str 1rg,htw1x eh 1n1,,e then xrevs Wrth those th lt were retused VN e thrnk the st1ff plcture rs re 1l good don t you' l er h IDN we re prerudreed we hope not' ' You sdy you don t lrke the 1rr mgement' We srmply couldnt put ex erythrng at the frrst We eouldnt make the book IDN brgger bee 1use .1 lot ot students W0l.1lCl r 1ther let then' frrends buy 1n annu rl 1nd then look at tha Nlother X ou shouldnt beh1weth1t way wrth 1 young min' D1ughter Hut Vlother rts done rn the xerx best ulxertrse ments 59 -5 2 l 1 gl I I . . i 4 A 6 I C u A 'W' . W T Ll I -I Y bln-4 K, 24 I W 1 1 1 1 Y ' A 1 1 A , l . . A ' , ' ' ' r - 'A-'P 1 1 . 1 1 1 1 , . . 1 c ' 'I 1 1 u .1 Q 1 .1 1 -1 I T 2 2. .. ' . . .2 . , ' 2 ' ', , F 1 1 Y 2 1 , 1 I 1 I 1 1 3 '1 4 , . , W . . . . . . , 1 - I fm .' as 2 2 ' jl' 'Y .' . ' ' 2 .' 1 .' .' ' , 1l l 1 1 v 20' K' . L' 2 'x v A W 3 ku I . 1.1 ' IL1 5 sh 1 QV L1 -2 ' 7- zty . 2 Y- ,'1 1' ys . is Vould they compare the jokes we prrnt K - 1 l' A, s 1 2 1 1 ' . . A 7 ' 1 ' . - '. . ' 1 ' J 1 1 1 '1 W . 1 , . 12 , V . 1 1 . 1 - 1 ' ' ' h , N' JW- 1. ' ' 1 ' .' r 1 C K . 1 . v 4 ' I . K1 . , 7 . 7 1 2 .1 ' 1 , .2 L1 . ' K1 -1 'IL' ' 'z ' . ja 2 2 tl l- Ex. Q! . , . A A, I U 7 K1 2 1 2 1. 2 1 C ' ' YV ,Q . t 6 .. f3 H516-I -4 -4533+ Z2- Santa Fe Pharmacy ED FOTT Pl0p116tO1 H0lISl+ 014 I KN! AI I CAPITAL 350 OOO Pom' MADISON SECURITY COMPANY FORT MADISON IOWA COMPLIMEN TS OF WILSON S SEED STORE Flour Feed Seeds Salt 1210 FRONT STREET Mi M MSIE' 'ff -6? -G? -6 -G -f5.'if.?-?-14?-?'4?-5F'4+ 4?-3-149' 9151-' ff 'X ' o H o H 1 H J 1 I 2 .F .V I Eff! A 'V' , , n nl 1 . 1 , Y W W Y V Y 7 X1 K 1 L L J J 'U' KZ 'l'lu-alrical Nl zulu-up. 'l'uilc-l Ar ic-I1-H 'A l,IDlllI'Stil' and llllll1ll'11'll ' QQ um. , I N' I A DISCO M . . 4 ' ' 1 JIHIIIC, I1 .' ING, S .' ' If SIENTS, .,'1'IL 'RIT l'.' ,B .,. IE, Q15 2 m ,s I4 W u l A 3 N, nn M W Y n A II I1 jj T1 o n A ' - - ,v - I ' 1 ' I ' I ' 9 g ' g ' Q ' Q ' 1 - 1 ' Sv. A 5 l N ' . x . 3 . i . A . L . A 5 . 4 . 4 . 4 . 4 . 4 - ' ' H EE 'Ui IU! 'U' 'Ui L s'-ti 5 5516 'K- -Bf'E,- 42t- 1 1 ol1l f t 11151 st loo S o oxx l 1 ei ot 1 x xu g u high s1hool lmoxs tix to1m1tit1 its hoin Some one tsked John Couitiif ht xx h tt the gulf stxe tm xx is incl h1 xxith much Lllllfliltflltti but xxith no 1 Ill i1pl111l 1 th tt floxxs thiough tgolf Louise Host l6'1Ll'19lNl6HllHCl on1 ot p11ffl1 H Wh it kind ' C IONN xx oirl John Boxxm tn Wh it ut xou Loi in to do ton12Iht XX lIltlX Linn Daxis I think Ill s udx John oxxm in un going to do lllxlllllltn tlllltl N to shoxx T Do xou knoxx of tnx s 1 t xx ith txx o 1 in 1 'No gixe me tn ox tmple Well North K trollnft h is txx o Fort Madison s Oldest and Largest Bank Over 70 Years Continuous Banking Service NI1 mhu in ll I 1 I Nm on ul 1lx1 ln1l Ntutf' N t1 n Nlllllltll I Ill 5100 000 00 1 num ll I lltx Nto1kh1xl1l1 I S100 000 00 Nui ilu Ilol Sb 80 00000 0 'fx 80 00000 BEST B ANKING SERVICF Blggest Banking Business We Solicit Your Patronage in School Books X KODAKS I I Bring Us Your Films l HI L N 4 STE M PE L S West End Drug Sto HP H free.-ie: mam-my 219: mauve-magna W 'N' . ' X . ' 1-I ' ' 2 'l'h 2 l211ly living in tho vicinity ol' th- l 'fl A-l l says, "Y u JJ kn ' 'an nex' ' 1'2tt1'h tho bus any more lmo1':11is1-' so niztny ' ho.'1- l 4' 2 L12 ' . . A ' . .' r V . , ,. ' . . X. 1. , , x st 1 1 E, 4 - 1 1 1 1 ., " ' ' ' ' " '2 '2 '2 W.. "'l'h21t is tht strozim ll 2 ' 2 ' t " N. 1' 4 ' '.' ' . 3 l Il '.H 'A Q E. .: " 2 ' 1 " ,B li ' 2 : 2 2'1 j f 'r A, . ', . " j? g 4 . . . , ' ' JZ st . . . . . ' H ' 2 Z li 't . 2 Q J 2 "1 l1't .' go tho A C. .1 " N' ' 2 j .'t2 t 1 " ' -2 I 't: l::'."' D. S.: 'Z' , " 2 .'2 M" C. T.: " . , '2 ' 2 2: ' ff S. , . . H4 , , u il :ind srhool siipplivs, tlnlx' llU2llf'l'S in ' J to!! hooks in Ihr- Waist l':IlIl, ' 1 f -' Font 1' 1--fi" ' ' l1'1-1l1-rzll .' 5 2 W R1-s ' ' ' ' 2 1' h , I I , , , , ' . . It it isnt un lmzistuizin. it isnt 2 lxof W 'yi 'I ' S 0' laik we l121x'v thlm- -il full lim-I it T l!I'lt'PS 32.00 and up. ' . . N i n Push l'apit2ll I'2ui1l in " ll .' . . M A 'hu U ' 'f'-Zh ' or , For1l1'x'1'l1,pillu2ilfl1 'ntin ', ,Xilis- - I V V S Q H lillfllllll fluzirzlnt 11-1l, R .' -5 s :xml " f'ts ' , . I ---- 3 'l' lnl . ..,, .'2 , . F 1 1 FC N 4 J W ' , . ' 21527 Szinm Ft- .XVt'llllf' ' -' ' 3 mm , 71: 1 ,. . N ' . ' x ' " K ' 2 A H -' as P fy? JN" 4.5465 55 Vi ds: 5:3 U 55 52 'f U ? 3 XX 5 ' V m -e p 3:52-1 I Y ' ' - - 5 I RNA fe Qs:-trizigx '- K . i ' Q w 5 ' ra -xQxx..f , .' - :bf-' . -,Y' EVFRYTHING IS' READY FUR OMWENCFUEVT Hel eo tume lsnt com ple e unt11 ah as chosen hel xxhlte slxp pels Those mth damtx llttle bows at the sule are charminglv appro- priate and so ale more elabolate QtrappingQ 4-'Rio 310 EITMA ' Y Shoe Siore Il fmigg 'f H 5?f??Q5???'fff2?P'f'5E:"g x'3S52-'5'5EIE'5I if E'flf'iPl6+5I if I EG I I H ZE"ZE" 4 5-E65 Et 5565 6:1 EI 55409 E6 5i"'3 Eff 552 EE' 55654 ENE' 555913 6' EI 5569-3 56+ set if STORES LOCATED AT Newton Iowa' Home Offzce Centerv111e Iowa Fort Madlsou Iowa. Compllments of I0 Albxa Iowa J U HURST CO Department Stores Fort Madtson Economq Center FREE DELIDERU Edman Dlllavou Manaqer Mr Doss GIVE me an obyect w1th two p1ope1t1es Wllllam Overhulser Omons They bu1ld a man up phys1c tlly but tear h1m down soclally We are go1ng to offer a hand palnted m1lk bottle to the person who could solve thlS p1oblem but we burned the mldnlght 011 one n1ght and worked out the solut1on for oulselves 1n o1de1 to save expense The questlon lb If Why Dld I Klss That Gul IS a two step and Donn 1n Old V1rg1n1a IS a waltz what IQ Bred 1n Old Kentucky' The answer IS 10 cents a loaf Coach shower Turner m1ss1ng you take 1 No IS there one Ame11c tn to Chlnaman retlly txue th xt thc Clllll N e tt ll s" Chlnam tn N but1s1t1c1llx tllle that Amcuctns eat Hot Dogs' Aldcn who mlllltil Nlllcs Still d1sh was lt not? ss N IllSLllll Mu lns mdllled John Alden Fl0l1'1H C' Ycxh' Moon Mul l1n s slstel She1lock hath? B Green Sherlock Who kllled C Davld How d1d he do B C reen He rocked h1n1 to sleep ZEe-X'E'X'B'- :ln 1 I ' ' - ' , ' Al,lll.X, WA , . 3 U . . . . . I I I i ' , . U -K.: U ' ' . 6,2 f ' C : AIIS . . , . , , , ' ' ..' lt ' 2 ' ' 2 - ' ego ' ' K , U ' , Z wt, ry 1 ' vw' .1 . , , v , ' . H' f l 1 2" o, .' '-2 K' . . C ,. .Z K. . 'a rs ,, . -... . . - ' U Miss Foster: lt was Princilla T7 1 X' ' A' i 5 . . . Class: 0, z ll' S U K, . .K S, . I . u - K I ' K ' . V: 'lc f.: 'Z . ' - . . - H v ' . 'rl ll '. x . . . ,, . y V . ,-l . If ' y I 77 - ' : " fo- ' . .' H 4' . i , an ' rv . . , . H ' : "D1d ' ' . - . . , H it?" 1 . , K4 ' 1 , 44 ' . , . I . . -7 ' ' 991 , rv U , , 1 'IP , , - E E! Ei LAL lZ1'I5Xi'if'E 423513214251 XSPIKKQZSL Phone Une Un' The Laundry for Partmular People LERGY E TRGY LAUNDRY f E4"'fG FETQICZB The Grocer Phone 109 Seruee H 1111 o bmzfe 909 111 Front Street rg. 2 Z9 WS E5 E U31 M A 5 4,5 F' I"'EEQEQEZQZEEQEQZ1-"iF?fEm1'7"'1af1'ZSi'iB"g:i"'s',I'Z-i5:.'i'i'l"fZik ' ':Kf5+.'5":5I' 255 f :i"iS?iE'iLE JI uf' 2 V CD A3 '. l KW V" 'V' 7.1 1 ' M v .1 pill -tg N ' M 1 'I N ' .1 PY W In-z N 4 W , gm R 1 ' C f 4 o 4, N 5. QU , 1 J of N N Q, If . H21 I "f lg' Q ,J , - 'f - -- I- 1. ' -. X-If -- li, ' : Q -4 I" , r - li, : - - in , -- M Pi HE!!-E1 I E15 Eiglzieen Years Tf1isPasiFebruary ' We Opened Qur Store ln For! Madzson E1ghteen Years of Honest Dealmg With the Pubhe Nothmg But Reliable Merchanchse Sold es ea! We Sell the Followzng Brands f Naizonal Repuiaizon Wellmade DIQSSG Wh ttall R1gs Ste l1 g Coats P111 td Dmpe les Mada e X G11dles Vdll Raalte Glove Dove U de musl ns Co teell S lk MUHSI gU delwea C0113 e ew a QI s Wavne Kn t Hos e V Mt X 91110 Cllllld Mate mls SALES AGENT FOR EVERFAST GINGHAMS AND SUITINGS Eli C F TINGWALD C0 Style and Qualzfy Store K+ fxmmN...ff...mE""f2"'+1sf'EEe ll ' - 14 K 4 N l all Aa - l S ' 1 s i 1 1 11 N 1- '11 'i ' I1 " 1" ' sta m '- - sz , , Il 1' i . 1'i i i s I4 P. N. Corsets Seeo Silks '11 11 ' ' 1' Pi t " lR vi P' tt '11 f U i i 1'. . I ' 11 ' ' i11 1"' 'f at A had I EE 1 O 9 9 M - - 14 cc . as E ' 93793, - H ' r Geo. RoBERs at soN ' r A n J f Y LEATHER GOODS TRUNKS AND BAGS S 616 Second Street Fort Madlson Iowa SCHAPER 81 KGCH All Kznds of MEATS E7 2 Phones 77 and 193 1034 Fourth Street Eff xxmmam E w2f i E72 E 5? 5? L Fresh and Salt ti STE E5 ,QF U E' PSE! -EZ? M3 X1 1 as 1 55 E ' r '15 To our many old friends and the friends we hope lo malqe: All our success is due to good folks like YOU and words alone do not express our sincerity in thanking you for your part. These are the days when we real- ize what true friends mean, and in a friendly sort of way we want to acknowledge your helpful patronage and say we humbly appreciate it. MEET ME AT Hayles Pharmacy Patronzzed by Partzcular People LOMPLIMENTS LANE OAL OMPANY BEST GRADES OF SOFT COAL VERONA BLACK JFFF CANTJNE P0 CA HON TA S 9366 XE-XE-IEEE' 49- QQBIEBE-'4 li li QE 1 il 11 , i 214 fs- S H? H? fr Hg Phone 534-Y Your Next Order li 1k ik 7 1 1 1 Grocenes Fresh Meats Confect1onery FREE DELIVERY Phone 968 1136 Second St ALBERT F I-IELLING s N11 Kerfoot there dnythmg, you can do bet te1 than xnyone else' M1 Kelfoot s 11 IL 1ead mx msn uutmg CFOUTS and XX hen Stuky Cdylold pldv fullv hfted NId1X1I1 off h1s feet The Cal ofthe Ameuc 111 the han md Famlly 1 11m non nt Cl som 10114 too fa1 THE BEST IN ITS HOV! FLNNX FROC S IS CLAQQ -X f1og, ale -Xmt o no tul Almo t hfudlx What a funnx httle thlllj., When he hop he lump Hoemg Servlce Station 32fH,Thii2t,'2,et2fj,m'D he It What he fun t got F1ont and Oceldentdl Sheets Almo t hudlw E? SX?iSnZQhi4E1"qE'Z5XE4 fS sg ' Egg N M EE I1 li 1 -i! Qi! sta S21 N 5' ,V f V' 11 1 EK 1 "' sz 1 ' 114 sz E4 , Mr. Tis ': "1 '. . is N , I ' . r ly I I- .4 1 '. 2' : -an J' u 4 iv v va ." I 11 1 . " 1' M , b ,- , Miss Foster.. who was patrolingi If ' 1 "W'llE A , t ' do ' -1 rry AV Q ' -. . " Y AS .." Sta , of , , SH b'4 N Y ' 4 I I H A. if I kk ' '. E t. Q 2' 15 ' E' 1 O O I . .ru S. In ' ' ' ' ' T . s 11' jf' 4' 1 'I' b 4 il 1.1 - 4- --. -1 - -1. 7- mime. 4 - he - N in "" 1-14 olden Krisp Bread lr XBMX 11""2K 7 'fa BAKED BY FORT MADISON BAKING COMPANY 'Ui 2609 SANTA FE AVENUE PHONE 615 LX H Xlllh IIILSIIQI 1g JIIX If IISI ILE SIOIIIxIl s is si ISI uv Iowa 33 ROI XL I POI LI N Xsst LISIIIEI Lee County Savlngs Bank I sl l1IJIl'sIllII l888 Ll IN Surplus 11111141 .1 1 c1t1on1l I IIIJIIIIN ul S1111 M1011 els LOIIIIJIIIGII total 3140 U00 S I ISI RAI IMNIIIV III SIN R Pl I 'I KS 1 lllt D1 posl s ax Ikblllpt IIIILSIIIILIII Ionds 1111 SI L11 IJOSII huns 11 IS 1 ee II lIIx1I1 beo NI I'.IdIlC.I1+II John I C,1111ksl11n1c ff31"1E'3'Q -'QE EXE-E-XFQF 41- QIEH 4:3 4 . VI! N l HS. -zz:-, , .11 4 ?,,j1a1N-K 'V , . 1 AI I I 1- ' .. , uw 3 :-24 VVM. . 1 " . 'I ', '1."I Il W, N. I1I.ACliIN'I'0N, Vice I"1si1le11t, I LI HEI. N. I1 NCH ITT, 'z :I iel' CAI' '. 'J ' ' A, .Xsst I'z:l1i111 .Xl.I1I'Ili'I' ll. Ill-INISOW, As." Cz.'li1-1' K . . 1 ,.,. . .. 1. I '1 I I 1 'A IIIIII -' Stutc J111'is1licti1111 RIIIII S11111'1'v'.'i1111 11 .I I Cash f':111it11l . ,. 1. ., . ,.... . ,,,., .,.,.,,. PF 5l1,l1l1l1.1H1 , , .' .' ' ,,,,,,.,,,.....,.,,,,,,,,,, ,,,,.....,,......... ' Il1,f1U0.fl0 , , Hi." 1 J: "5 '.' -' lm- .V,....,.... 51111011.1111 ' ' ' ' .,.................. T , .OU 11 INIIGU1 G 'If 'I . 1 , .' ' fl .TISS 1 X FOI' CI' CEN ' IIIIOI' 1:1 111111 011 six 111c111tI1s 'l" 11 - I A04 " T' ' C ' - '1.' - 1 .' ' ' Qi I -. S1111 g 111- Q l' 1' I'Q'IlI. 'A X I1IIlI'II'TOI.' XVII. H, .Xtl 1, W1 . F. Iiiul, W. N. Ula 11111. .V 11 ' h ' ' Y l I ' 'J .r 3 4 1' 1 5- ' 1 " . . 1,1 1 - F 21+ S'Z X-Sf!-5- EH H4 l l xl Phone 825 Second 869-X Street ELCHERS MUKE HOP Cigars Candy Clg3l'Ctl8S OBRECHT Motor Car Co DIST RIBUTORS OF Good Maxwell AND Chrysler Slx LET US DEMONSTRATE PHONE 6.1 210 212 Cedal Stleet OH BOY' The Fold xxfls dolng slxcty But the d11X9l xxole 1 floxxn Peeause It xx ent ten folxx flld And fifty up and doxxn N Dos ln ll'lXS1LS Heel xxhflt mxkes the 'loxxel dt P181 lean' He en B I dont knoxx If l dld I xxould tlke some of II HIXOII D d JI heal ll J e about the SIULQI lnd e mllk' QOIJIJAQJ, Ill blte Hlxon It s the eats e Slnee I lnhellted tho' plopeltx lxe had thlee IJIODO Sd s t L l In l s ezke Can You Im 151116 M lllette M'lxon flunklng D lllfdlll Fold m xkeup' NI Shel oak blush ' Elmel NIUII lx bluff' Nllss H lddock smlle' ll IUIICL Skxles lfl of gala' xx lthout her xx lthout h xx lthout hl xx lthout her xx lthout h loud nenklle Tlll lllfle xxlthout hel Henrx Fold" Il xou L lnt ldllgll at the Joke ofthe lg,e laugh at the age of the yoke Shellock XI hat IS It hat gloxxs on sxxeet S0119 Don X llentlne Sugar Cane lee-we eefx :F + + + were I sp E l 4 O ll 1 ' l' I l 9 Eli M 14 .V l ll fl S . 'l l - l -4 ' ' D 4 X-14 144 . " 2 f' : ' . . 'z ' . ' ? 'A I , . .. L. , sl y Q ' 2 i Y, Q' v 0 v 1 2 1 V y E x 1 ' Y V' -' , " A f" l 1-. .1 -1 - Y' is ' 1 A' 112 uv wi .S i llr. Q' ' l l Z A . 1 , , 2 my I vx. 1 S2 1 xxx. 2 . v' I ' 2 .' ' xl l .: ' '. , 2 5 g " is I ' ' 2 .' ' . g' f' '. .' ..,. .Q George Hollowell without a . ' l 4, U R. ' 2 1 'z ' ' thz, . V. ' Q I I en, 2 sz ' ' 2 th f " 0 LQ T 1 I rx: Y ' I l ' : '.' - ' . ' j -2 ' ' r ' ' ll f z 1' . z ' f Bla Sh 1 -- ' - ' -' .L - - 545 Q Q v ,v f Q Q v . '? , 'A - I 1 -4 - t N . He: "Oh, for hx z cf' " - -' 'J - ' J H rx ', ' , u , n , H c - 1 . . H l S' ' -o 1 g.. .... ........ Zr 3ZKSEZEZrEZ?EiiEX +245 if 4 'Ui 'U' 'U' DR THOMAS BESS SUFQGEON He s a chubby bort of a man And squrnt eved And xx hen he talks Hrs xorce rattles Hrs trngers txxrtth And hrs head moxes Wrth sudden lerks And thrs same mm NI :nv years ago W Ls xery poor And xxas shunned And he knew rt And felt rshamed But he xx IS brrght And learned thrngs The Lrmoln xxay For years and ye us He xxas vxorkrng On 1 pr ent In setlusron No one saw hrm No one hrndered And then one day He sold hrs patent And became rrch Down e me And And And noxx he lrxes mansron has serx ants no longer Is he ehunned Import rnt people Seek hrs rdxrte Qouety 'lffarrs Are not complete Lnless hes there And those people Who xx ere annoyed By hrs presence In xerrs gone by 'lry to be trrendly And grxe hrm prarse And try to say Home Lute thrngs Por frxorrtrsm And xxe vxonder not W hen he sud Some trme ago He thought people Petulrar thrngs And so rt goes K? Ke3ZKQlZQ'Xi?l?.:Ef4Xa?EXP2E2.? GIBEHE lf! 5? I l Sf! I . I r xi A I L G1 '.. . . V . ' v L. 1 - ,' l l ' ' ' ln ar ' . I 1 ' x 1 v . L L1 v . kv' L1 1 l F 'l. " r xxx r' . ' . .Z 'W 1 v v ' .1 1 Y. 1 x n L, n C 1 7. 1 . Q v ol 4 ' 1 A . L. L Y I L X , ', . . 0 ., . , , . . 1 . A L4 , , , fi 1 .. r, . r C h . . rj .. ,. . x v 1 . lv V cr -',, r I , . , . . .. , U cl . N 1 r , Va 1 vi "Y v ' 'cr , 5:21 K . ri' r., . H . . x K. 1 2 xl. K X I ' rx, vu 1 . X . v l ' . ' f z 1 s . 2 at r f ' x . x' ' ,, ' o . . . .. 1 ' ' , , , 44 . 'I , ' Y' vv .. kv 'kv 1 -. ' r A.. l 'o za -4. - -1 -4 . .4 - - - Y- ,, 215 24 'IEQQSQE If 15565 P 6 Z Z I P-1 -1 O Clfolfhs SMOKING AND CHEWING TOBACCOS PIPES Hutton s Royal Seal 5 E 6621651 5-Q ? if s'-326 E6 Ee? if if La Reata c 9656? -3550 if 9-3565 TURB ON FOOLS And the f1Ck6t sud OINF ADMIT 5656 if XII Skx es Nlax who belt the Ihlhsllnesf M1 Kopp Gee te nms if Teachu Cto clawl What IS an octopus? Sam Resmck Qvsho had Jusf begun Latlnl Please I know Su lts an elght slded Cat if 5656? Why 19 1 duty boy llke flan nel? Became he ehrmks from xx whmg' 817 Second Street FORT MADISON IOWA THE HOUSE WAS PACKED Anv gul can be gay IH a clasax The adx ertwement read LEC Loupe In a taxl they all can be Jolly Put the g,1rl wozth Vshlle 14 the one that can emlle When xou I9 takmy, her home on the tlollew A ul xx hlte onl lu ed IH an oak The more he sau the less he spoke lhe lese he spoke the more he heaxd 15 cant ue a be l1ke 11' bud' H1 Doss Some one gne in exlmple of dwnamlc equ1l1br1 um Bught Student Mr Kerfoot fllllne ofi the platfonm NI1 Doss Food example were as Jlf M 3 45 dl, A is ll :fa J? lol I it I f? Y-Ti ll! all 6656? if 565356 if 9656? I 9656? 5696? . . . .. . ,.A Q Q I '1 W 'xl 'l '51 A M g ' 4 f , . ' V 'J A , 5- . ,- -Q, L: A ' 451 . ru r ' .- ,. V. . ,. i H 1- , ,D , 1 4 A- V Q, -- "' 'i ' . u , Q fl.. r ' , ' 5 - l Z ' . N. Y! , 'A' r-e- - V' 7 a ' IT' ' .1 ' , an l V fl ' '- -- C-4 .' .. . 'J ' A I UE- , . - -4 . 6 ' 2 yy - E ' na 2.7 C . . mg I N , ' C ,-- rv ' 0 I " - I 41-'ft H l . F FA mn S "' .A 3 ' . Q .. R' 4 . an 2 . ."' P ."" " J . , I . , . r- . R, . . . . A V ' '-1 -4 ' , I fp ' QA i I ' J I . 5 p V 74 1 Y 'A -H. ' mm -- " . V f I , ' ' : .4 ' V, . . l , up ,, .. ,-L ' H ,-- 1 4 . D I MM . ' -3'-1 n I v ' 2 ' C: oo I , . M A- r I I I' f. .1 -. .. ', 1: ff NI XII . . -I . all .4 I I . 'Ui 'Ui 'Ili 'U' 'Ui 'Ui HEI? 'Q 955165 4? EI E-flu? B- E-IEEHE Professmnal Cards I H SHI1Iu I ' III Nl T XIIIK 1 1 I 11111 I IOHNbON Sz MARTIN I AIX XI iw N 101111 SKI DR W C KASTEN lIIl IPI 'I11111 ll 1111 uxlx It 1 ed N1 NI1 thods 211111111 N DR E E COURTRIGHT 'N 1111111 IW 1111111 I I M C HAMILTON X FIORNI X xtewenwn Bldg DR R S REIMERS xb N J t NI11I1so w1x1111.-w Pmk P1 DR R M ECOVEL IJINTIST '1 wsvrmml N11 1 HERMAN I SCHROEDER 8: SON I If XI TORS 11111111 Ihnk I 1 I1 J H OPKIRK Nll J H 4 DR N E COLBY 'NIN I E H POI LARD Xl QASDY M D D I M HOBBS Ill Nl NT 11g1111 VAL T DOERING M D IU I H N W1 L L WE BER I X x In I' R RICHMOND I seam: if -1: 4: -ea -11,19 1, 41- 41- 4 49113195 - ' 7 F ' P ' I Q. , . 53 I - i 1 - - . 'f - f , ' 1 "I IA ' l l ,QT-1 DR. '. . f' ' IVIUB '. . ' '5-'MIS 1x.' ':1xx1'1f1 .xx1 111-:,x1, 11:."1'A'1'1 . f1'i1'1111 S11 If 11 ' lldg. X32 Slwmm Stmwl X1 , .- Y Y 'II 1' IJI'I."'I."l' 1 70532 -'P' -' 'PPI N2 3Iz11'11111111f1 Ilclgi. . ' Piles 1 I Otl ' IU-1't:1I " I l -4 AF 111' g T--11 by 1 111111111111 1..1w ' 1:11 Q . - , l,'1 C' I' Il: l' IIIIX, NIM I St. I+'1n1'1 NIIUIICOII. Iz1. M mm 5 In K QL 'I' J.M.R'1f, .. . . l7l'I."I'lS'I' A 711:15 S11-111111 S11-1-111, BZ R .. Lew C' y Ildg. W A , , , , R. . . . 1 Q' T -' " -' . If'111't NI:1I',' S11x'i11us II:111k Iildp. db M . . ' 1 ' ICYIC. HAH, NU.'I .Xfl 'l'IlIIO1X'I' 4H'I'i,.,, 11113: Ir- nfl 1111 111.1 112, T For ' 2 n 'qi vi Y' 'Z 'I 155' lla-511111111-11 I'I11111e- .VI '. .lk 'If 1' ,AX 'YICII NI.Q .' 'e--1. .Iz11111J.' II vk mp ' ' 1. . .1 6 H , 1-111's11'111N,xxlm-1'111:+:f1N 1 .1 . . I,4-c- K' j 1 31111. LIZIL l'i111- Slrvfft. at A . 7 - I ' 7 - 1 u . Q . 1 . Q I Q , 4 A . A , . . . . . . . U 'Ui 'll' 'Ui 'Ui 'Ui 'Ui 'Ui 24 15 EEXf3'X Z'EPZ'E'- 4f5IEE+1S-s9- QIBIEH Professmnal Cards HERMINGH AUSEN Sz HERMINGHAUSEN XXX XI 1 llc I ALBERT WARREN XII 11' DRS DIERKER S DIERKER XX S IJIO DR C I DALEY PO X S 1 Cunfi sue-el 9 GEO W POTTS Ol NPN I Xlwtz nc 1 1 ll l I lwlloxv- I CEO P 81 C B ANTHES NII xv DR I I4 CHALMERQ N XTX I-I N S 11,1011 ln Fha: Q DR I E MURRELL DINFIYI DR R L BEIGIVHNLR JH II x OWEN PAYSON IS. CAREWELI I I I lx ms N1llllN I I R FRAILEY Inu I I P CRUIKSHANK XX I O Ixsnnecx 1 R A GARDNER Nl I X I ent I A STARKWEATHER M D New DR F W NOBLE XII X 1 I H und NI SCHERFE sl R xv: IN sm mu lxen Ixmr II IIIINOII Sump Rink I ms. 915262 5 -f??i?- 45- 9- 49,314+ 49- QQIEF5 IX vu 'Ui 'Ui 'Ui 'Ui 'Ui iii M 'f ' A - - I . -. - 2 f rl W-W' , A L ' . 1 1 1 1 1 1 1 41 M Y- . . . A ' I'IIYSII'I.XX .XXI .'I'lllQl1IJN . IM ' ' 'IHS NHL SIMD I SHUMV Sill Il IH- Iluspitzll r D V V J I IN.' ' LXNVIC .XIlI'INl'Y. INC. AHC' IIT 'I 'TS - Hflml I"c-lluws' Iilclg, I'I1o1 2 .IMI-X fi .uw vim, UU Fmhl . ,UH llwil Y - I . . Y - .X ' 'EI Ak h VIIYSIUIXN A .'IJ HI' ' IC NS W :wa II'I'0l1I Sm-ur. -111111418 Iilfwk 9 P a . U . - - I Q . OST J, lnivl-ull' IxH'L'u'1AN AH? IR.Xf'I'S . . D A ANS E 'QTL .'e .' 1-. l'I1Im ISI-X Iirmmllnrl Ifllior. ' - lj Illig. T1 M . . , , . ' . , IN:"l..."'C ?"."' l ATT lt. 1.-U, AMX H xv It .xr 1. cx ' 1 l t All Ixmd: ol II1SIll'illl'l' - H V '5 'V xml 5 lub H rl.iI'v, Ac'-idl :and 1-'ire-1 Odi " ildii 1,1-I-C'u11l1tyI3zu1k Bldg. db W M ' IN: ' :, Q 'lc , . 5 1132 Vinx Slrvvt. 412:35 Sm-mm .'tl"Hl. 'T . f . . L - - - Q V - if H0-'PIT-XL VlIY.' 'I.X.' AND SVR ICON -'11"' ' I ug M2221 .'0't .'. ll . f . . , , IN." A X '-3 ,xu1:.'c'Y In: 'z 14 of 'I' " I U Luv VUIIIIIY Hilllk Illmlg. Fo' M: .': 'A fu 2 ' Illf. db ' Q B . B I f I . ' . 0' I. I Q O' s Q I I ' ' ' 2ii?5'1?E'IE1 I EE ieE'EIE1?1 -ESI ! life? if 1 1 are 'Ui Jlk UID .dk 'Ui 24 Chiropractor NEUROCALOMETER SER VIFF V515 ln 6 fry fr P A SEELY PALMER GRADUATE FORT MADISON IOWA 941 Front Street Phone 493 J I'loh1ll tt1lk1n1, to Ioxx 1 C1tx box sht mat It Pullmgtonb The m 1n I many must be bold but not lLld?lt1OllS h mdsome '1s Apollo yet IS lI'1ClllSlLll0LlS IS X ulc lll xx1 1, s 'iolo'non I ut meek '1s Hoses '1 m 1n 1ll xx omtn xx ould Lfblllt xtt cloxotul Olllx to ont xx om'1n H Hoxx luclxx xxt mtt W h It lStl1C stuct of sunus 1 lxtcl the SIllllIl'x 'ush s 11d the Lutton T1kt P11118 s 11d the W lndoxx Alvx1xs keep tool sud the lu Be upto d'1te sud tht C 1lend Il Pmd 1 good thlng, lllll stuk to It s llll tht C l t -X ce1t11n student xx 18 lNk8fl to XXlltL 1 long sentence H x1ot1 lmpnsonment lOl llfe At IH QY'1lll1H"ltl0I1 NI1ss 7 ll 1 1sk1rl 1 cut 11n student xx hethex hls qutstmn emb ll 185811 hlm L l9IJl1LCl t 1 1 s 1 u1t1 1 e 1st 1 1nsx 1 bothels me NI1ss Fostu Wh It xv LS W 1sh1ngton s f uuxtll lflCll9S's7 Hwxen m'1 1m SHEIQ? -6? 4? 'Q '49 559' 491- it 9- 45' ft?lEEf'4 FU' 'U' ! 1 . an , , , .1 rwr' , ff als 'lf' l O M Ill ana a , M rx H4 m Q . 2 . r ,Z 1. ' V L' I x 2 I J ' . .-H K 2 ' ' .' ', 2 " 2 .' 2 1 , as .' ' .' 2.' H'2 3 's l21.'1 1 , 1 ' 1 2 ,' 1 9 g--, 1 '1 Z y , v , . , 2 1 1 2 , 1 , v K 'Y' ' eitn , 1 , , ,wx x 11 y H , . , . M MI it H H ' J I A ' . , rc . I . " 2 1 2 Q," sz' " '. 4'- ' " - - 2 .'2' A '2 2 '. . "Never lose our head," said the B211'1'el. 'IP . . . . , . " ' 2 f f 2 .' - ,' .'2 - I ll -. ,, . "2 .' '2.'2.' " -2 ,fs e 1. .. 1 , . ? 2 .2 2' H ,2'2 2: r 2 "'z ' ' S H 1 ' 'X -"No at 2ll. It is 1 ' 1 'l1:11'. It he 2 .' ve' that W .1 .' 1'--" 2 2.' '2 .' ' 2 '.' 2 " '1 2 ' " W T. A.-ff 1. 1 , .1 W 11- 'H' up 'U' ' " """""' "' 'l"'t ,s1'..'.t.x. .. ........ -- 'G F5564 TL fl 9 J. 3? J, ll 9 A. 'U' 45 ,L 25 Y I If Il' II! 1 JI Y Yi? II! 'L JL-Q 'ff '-95623 ? ? E6 E6 iff? --Qs-3 5 3' '-356 G-"-E6 -6 -gn-3 5 Q E16 EE' -fer-3 -'Q'-3 5 4235 'filii ? 5 EE' E16 -fr-3 46? ? 5 E61 E6 'ini --Q:-5 5 5'-542' P196 W-24 'AEE we Page me L PII 2 in 4,5 'ii dr, 45, If 5 H I I I? xiii iff if li! 'L :lb :az ee-we Model Laundry uallty and Servlce Our Motto I1 ORT MADISON S FORT MADISON I P ADING I AUNDRY IOWA Say It Wzth Flowers! When you thmk of a glft-thmk of us No mat tex what the occaslon IS we can supply fIOW6lS w huh w1l1 be applopuate fo1 11: If Vou have a SlCk fuend an acquamtance leavmg fox college Ol a svs eethealt select a flolal glft hele And when you are aw ay fl om home o1de1 youl flowels fl om us by Postal Teleglaph You may be Qule of the best cholce and puce Kemble Floral C0 INC 712 Second Stleet STORE PHONE 56 GREENHOUSE 982 A ' 9 Q . ' Q - 9 - 1 Q - Q ' 1 ' ,. I 9 f Q - - . p - Y x I Y O . . " 1 , , . 1 - , 2 , 1 , o . A N . + . A . A 4 . 4 . 4 . ' i 4- . 2 1 ? F 4 4 1 , -3 , 4 1 e '. 'uh K 'll K .4 1 i 1 'a vm up 'A N I 1 I 1 u 1 1 -ff c o -3 W, U Q-4 77 ,M K M M ,4 I, , . . . . 'T '? 'B .' a 1 1 Y Y 7 - B ,, K 7 A . . 1 . - . A J V4 IK Rx fl 54 I A 1 . ' 0 . . I ? ? .B ,E 43-3 A 1-,1 5:33-Ig'5: nf. ffsfzfkzmfzffh ...x Q1 A 5 If . . . 1 ' . . ' l V 7 . 7 1 . 1 Q o l v 1 - . . . . 0 n I. . I . l l B 1 ' 0 y n n . n y s. ,e ' ' 4. I 1 - 7 1 - - - v - ' in . . , . t L 7 u n , ' 1 . I A A 'n "A up 1 lx 14 , , . m If . ? N .-n , k Q Q ' fm L yum nfs I ' 9 ' Y 9 ' 9 ' 9 ' I - 9 ef - 1 - Q. - Q - Q - 1 ' V . 0 4 I-1 S I . r. . A . A . ' A - . ' A . A 4 . 4 ,' 4 . 4 ' . 4 . 4 ' . ' ' N u Q Q 159 P EP 5 ff if cw it f OJ 59 KT,g Mllllglj 55555 P , K 'Wg QA QQ E in lil H, x M1 YQ sa gif ff viii 20.59 3 x o , L1 Sgt V0 W S 9 :maya SPE' if Q,,,WQ4'd X1 5 A 55" 1 A W . 6' 1,51- K '. '44, ' time iw' 'sc WJ Z X 1 Q P? J C ,Mfr rg, ,, L1 etlme Jfly JF? :ww 213722 33 AC' Kgs Q1 Z iyi D X2 bidi! Thzs ountam pen IS wrztzng Nic' 'fi wif 'gt a new hzstory o achievement A J-W On the crest of an epoch malcmg popularity it s heralded not only as fi thing of beauty but as an outstanding and needed improvement lts first great advantage was a point of honor a remarkable mb that is guaranteed to last a lifetime And now comes a Jewel-like barrel that is practically unbreak- able and indestructible because it is made of raditc. Radite! Even the roughest usage will not harm it light it is in weight with a radiant elegance all its own The now far-famed Lifetime is the pen of no r pairs It is built to endure. Spot it by the dot in its field of jade-the white dot. Through the edict of' a record-making demand this fine writ- mg instrument establishes fi new world leadership Green L'fez' ' 58. - cn 37.59. t .,S2,5O and up 'UC Z ' " , ' JJ!! SHEAFFEKS , ,Sm . t 2- , X N 5 C Ag - -gAw,f.,g. ft, 5?',7'Q . -5-.A WJKSHEAFFER PENCOMPANY may 06'-2.,!,23t ,, Qig OHM BISON O r 9 ' fu if Fm5vFobV -I 'Jazz KM" Wp' 94" ,ineqj x 4 lg 3' 4' M5145 1 g K XC? QQQLQCEQHV 7'-0 nv s 9 9, 822 h jf 0 'W 'ix Ni... Nb.. ' 4 - Y F A , WA 'grae-lp .f , I 4 1,1 ig px N ' '- n-an f:g.11-:- -. -, , ' ' -:J 1. :- " H. A -, 1 1, -f 1 ' 17 - e -'rn hp- - 1 , ff- , , m 1 , 1 '- --' 'V' 'AVA-sz' .' -.., f -:, -trfl 6519:-' ',.. ,,nr4a4'.' ,. A' F .5232 ' . Q ,gf -, 5 ? lv -,-:a.i7,r5, 1.3 6.-...a vp 5531111.45-gd, 2. ,.:. , 4, A h 4 , 1, 1 ' ' " 'V ' 'ri' ' xl 0-1' - 'O 5 - 'Q' .. 4-"w n I '- -' fr f' 4 ' 'IS li e! EQ Q Q. , .--,. pf -. .m Q 43" . ':,-.var-J-ug --- t. , I Au ., Go 1 .-1 X . ' 1463 , "Wv"'ceH'-P-LQ 'Anti-:n: :'! -c 4" .. " QZ'9':W - - H9 -11' 52 . L 3352- V I Q j. ' 5 t V X3 7 'TN 'pk GX 'P Pii 'iw 1-F31 -' 9' .V , r w:--,H P +P! ' Q t.'amlp. .a R.- a j ' 2:4 L' fy l l A' 1 A -,f5Ll,4,,Z .Lg ' 145 U, 'U A ,L li s :' f J ' " P P' as Q PP 1 N it In gf, ? 1 lax 'QE ky X 1' Ch qcft' 1 0 n 'S 0 Ziff! g, . CQ -1 Y , , 3 'aiyhhz . -1 : J V5 - Af fi X Q ,JS ,,, - Q , It ' I f 'j I' -V iw 2,0 :Q A V PN il iigvgii if w ' 1' ,, 4 , ' , l , X15 16 in Q " ' V ' ' -51' 5 'QW , X ,R , V A. AA , . , Wy lil C N .I L, 'xy V' L A S. Q ' Q52 ,lil it fs rv 1 ' fw Gif n.?14?t N .ii 1 I , V ' V ' Q '4' i' fl 'li I 1 3 .- , ' 'Y P fi e - 'wr K 4 , . A Q . x , 1' P V " 3 X R525 Q .dna K. f I-V, - X 34. 'hah f ' . QU -:'n"f'-., 1, X , V519 X 9 9 ,233 S' R' 1 rr V g el' , J' ' si s 'Jn ' PL Y 'A 257'-1 . '- K , . i 'B 1' "' - 'X ' 423' I "Tn . , 1 WP' 7 Y, -Sr X V. 4 1 3 . , 1 6 , u axif, ' 'ZW " Q L VK 1' ni vm -Y K f xx ' 'ffm 0,4 1: xv 5 55 "f 'JE ml, , ' LW 1 1 , K Q gil , rl K' fx fi ff? - , : - , .- is ' f ' f fir '+.- fl iWQ1Ei5 1 H J' . . . . . 'f, X' +2 25. 'IP Z v fvp' . 'Q ' yy 1 K 1333 , . - , "2 jj' 693:-, Q K . . . E . 'i ,' " ' E lf -I5 un 4 5 Q 1 ' ' I I : ,j g A .0 i ,gif ' -f .Qfez - , Q, 1 :W 'Wg Q ' '85, nfl' . " ' ,Jw YQ :R may I Eau l 'I I 4' i A - 'QM ml R f ' tg 3 K-lm, " 1 zm4."fbr men, 75 for umm , O liars ,K Y . , i KSN, Al bt rs orcsutrvwlxcrt 4' , q :S ,lg rf, 1 A NX Q L ? 6 v . P E P z N I L s I P 256 , Q 3 ' ' Q ', . . k g : , -3. . I . JQLAJJ 4.2 6 GX E. -ff v rc U ' 1 L 2 1 M ,Q L l 4 'QM K5 .?' L, 5 g1'L7g 31'ZKHg'v g. VDu113usmom1CfD CIS ll X IDlufmmIS 'A LF ffl ci fxllfl I 5 X IN XINC D SNPOM Lf w9l K HEI? -432532-542 M A 3325-Z5'E' 4 - , j .-4 K- 2 - -4 V - 4 . - Y- 4 I II I I gg ,,,L ,,., ,,., ,. I .4 3 ' .AAAAA 'l'. ff I fig? 2 E" P WD 'Il " Ko . z' .IOVIf"f?'I'f3IY'?3U lf! 1! sfa sfa N 4 W S'I1UfIffI, 'I.II7'I' ', ' I' I E? 5 5,1 ,,,,. W, NJ ,, 2 :Dum 5? I D1f:1't'xfm r1friI NIfcD213'lIr11"E?i'f1ii2'S 5? I WE O FI fx' QeVt1'r'I M W rl rl iglfgj iffig I f 'rg 11,3 G4 L14 UI' -VIIf?'I1?l"I71Y'I'I 1VIn.Iw::: Ka V4 N I 1"'IIlYI'I'If"7I' 'WJ "ICI JNL ID Ig I.II'fWII'1I.R Y 7Ix2fI31PJ IRVII I I Ii I! il B? Sa L' III,I.I,I XI..,II N I If' ,fQ F' I , ,q ,Z ' , ,. N , fi' E 7WQK4,1WWLI E I E I 1 ' ' - I ' - ' ' I f iw ' if Ei! 59646 'G s"f"E'lE+ 4? 'f 'f2'3?' 45' 0- fiilic-'5 5' 4 IEE-'9 f 3 lff A 5 B005 ll R5 Paironzze Advertzsers if H646-Q af? 165 14? -:Gb :G iwkbikbikbikbft it-P4f'BIE:9 E'-rv: H5954 leafs-eeri if eras:-nes: if ef-ae-1-nefiaf we-16:1 ff2f: i -2 ehaesefs-1 are x sl are-ez-ne 4 QQ J Q K' .fx f 3 '- ' i 1 , , H - ' do 'ii' 5' ' ' AA Q Q ' ' , , , 6 . . A-1 , , 4 1 1, ,l ezisamet u :: .:e- ,crazed 1:11 a::As Quai: 'Q E6 '46 'fri EE' -fr-5 E6 'QPB E6 2342- 65-6 1'-'S-Q 'fi


Suggestions in the Fort Madison High School - Madisonian Yearbook (Fort Madison, IA) collection:

Fort Madison High School - Madisonian Yearbook (Fort Madison, IA) online yearbook collection, 1922 Edition, Page 1

1922

Fort Madison High School - Madisonian Yearbook (Fort Madison, IA) online yearbook collection, 1923 Edition, Page 1

1923

Fort Madison High School - Madisonian Yearbook (Fort Madison, IA) online yearbook collection, 1924 Edition, Page 1

1924

Fort Madison High School - Madisonian Yearbook (Fort Madison, IA) online yearbook collection, 1926 Edition, Page 1

1926

Fort Madison High School - Madisonian Yearbook (Fort Madison, IA) online yearbook collection, 1927 Edition, Page 1

1927

Fort Madison High School - Madisonian Yearbook (Fort Madison, IA) online yearbook collection, 1945 Edition, Page 1

1945

1985 Edition, online yearbooks, online annuals 1970 Edition, online yearbooks, online annuals 1972 Edition, online yearbooks, online annuals 1965 Edition, online yearbooks, online annuals 1983 Edition, online yearbooks, online annuals 1983 Edition, online yearbooks, online annuals
FIND FRIENDS AND CLASMATES GENEALOGY ARCHIVE REUNION PLANNING
Are you trying to find old school friends, old classmates, fellow servicemen or shipmates? Do you want to see past girlfriends or boyfriends? Relive homecoming, prom, graduation, and other moments on campus captured in yearbook pictures. Revisit your fraternity or sorority and see familiar places. See members of old school clubs and relive old times. Start your search today! Looking for old family members and relatives? Do you want to find pictures of parents or grandparents when they were in school? Want to find out what hairstyle was popular in the 1920s? E-Yearbook.com has a wealth of genealogy information spanning over a century for many schools with full text search. Use our online Genealogy Resource to uncover history quickly! Are you planning a reunion and need assistance? E-Yearbook.com can help you with scanning and providing access to yearbook images for promotional materials and activities. We can provide you with an electronic version of your yearbook that can assist you with reunion planning. E-Yearbook.com will also publish the yearbook images online for people to share and enjoy.