Fort Madison High School - Madisonian Yearbook (Fort Madison, IA)

 - Class of 1922

Page 1 of 178

 

Fort Madison High School - Madisonian Yearbook (Fort Madison, IA) online yearbook collection, 1922 Edition, Cover
CoverPage 6, 1922 Edition, Fort Madison High School - Madisonian Yearbook (Fort Madison, IA) online yearbook collectionPage 7, 1922 Edition, Fort Madison High School - Madisonian Yearbook (Fort Madison, IA) online yearbook collection
Pages 6 - 7

Page 10, 1922 Edition, Fort Madison High School - Madisonian Yearbook (Fort Madison, IA) online yearbook collectionPage 11, 1922 Edition, Fort Madison High School - Madisonian Yearbook (Fort Madison, IA) online yearbook collection
Pages 10 - 11

Page 14, 1922 Edition, Fort Madison High School - Madisonian Yearbook (Fort Madison, IA) online yearbook collectionPage 15, 1922 Edition, Fort Madison High School - Madisonian Yearbook (Fort Madison, IA) online yearbook collection
Pages 14 - 15

Page 8, 1922 Edition, Fort Madison High School - Madisonian Yearbook (Fort Madison, IA) online yearbook collectionPage 9, 1922 Edition, Fort Madison High School - Madisonian Yearbook (Fort Madison, IA) online yearbook collection
Pages 8 - 9
Page 12, 1922 Edition, Fort Madison High School - Madisonian Yearbook (Fort Madison, IA) online yearbook collectionPage 13, 1922 Edition, Fort Madison High School - Madisonian Yearbook (Fort Madison, IA) online yearbook collection
Pages 12 - 13
Page 16, 1922 Edition, Fort Madison High School - Madisonian Yearbook (Fort Madison, IA) online yearbook collectionPage 17, 1922 Edition, Fort Madison High School - Madisonian Yearbook (Fort Madison, IA) online yearbook collection
Pages 16 - 17

Text from Pages 1 - 178 of the 1922 volume:

T he T zmes Annual 1922 QMH9 Fort Mczdzson Hzqlz Sc 12001 In Z Wadzson 101111 I J Pz1bI1'.s'l1011' by 1110 Senior Clflss oflhe . i . I 'V i" 1 1' , ' Illllll I II IIIIIIIII v t: lllll Il IllI1 ,AH-QQ I IIII :Il-5-hi-an - igili I ESRI Sl IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIlllllllggllllilllllig-El lllllldig-LIIIIIIIIIS :I N SUIIIIIIIII IIIIIIIII A A I I IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII!EIIlIIlIllliili?5WwFlvl' 4' i film f Y f'nFQt'e1'ZUIrf'If145'15"1'P'i Jv4.'O:vv 4 G 4' 1 - p 4 s , I' 1 L 5. , LQ Q ' Si x ,AI V . X, . ' ' Sr .Q 1 . I n Y Y I . Y lf.: 1 luuunnlnlnnuluunnn rl lnnnl - l ll ul I I lllllllllllllllhniA2T2Afli!i 'i'zIaz,..:,.1.. I I - 1... - . FOREWORD I X 1 111111111 5111'14'111 1311- :1 1111 111 111111 Fl'l'5 11 11'1. 111-1111 11111 11111 111 111111111J 1111111111111 1'111' 1111 111111111 11 111 Xl IIE 11l1'1l1111' 11 11121111 1-111111'i1'N. 11111' 11111111 11111 11111 11111 111111 111 Y'111l2111l111!1'1111l11x X111 IX1 11111111--11 11x 1111451l111. MISS NELLE KENNED Y I T0 IX' Ll'l'2li4'l'lll all-p1'w'izl1i1m lm' itll l':1iIluY'11l zmfl 111151-lI'islu SUVXI44 ulivhJwlunlwnflm-1'1-flu11l'wl14mlz111fI IM S1'iiUl'l1I2lNX in lPZllIi1'lll1lI',XX'1'l 4-4'II'llllf' 1l1'1Hm':l14' Tlliw. Tllw' Axllllllzll ui II1-1'lz1vwl'l1l!Q. A. I TISS Superintendent of Schools SCHOOL BOARD H V, lI,l'lN1'II. l':w-Nifh-111. .l. ll. I"I-?l'1l,l'llHII I' lk llI'I'1'll AX. l'. I'IUXYl..XXlP I". lil? WY .IAXXIIQS IMXY, S 1-1' l'1'12l1'Y l7l'. lf. l'. HAXZICX. 'l'm-zlxul' 1 CONTENTS I 1: P XIXIIIII IXIIXIS 'I'lli'lS1'lllmI, lfzlvlllllx' Sl'llilDl'N l'r1fIw1'g1'z14L .X4"l'IX'l'l'll'IS .Xllzlwlim Hrgzlnizzltiml 511 'iilli I.I'I'l'1lI.XHY I'14lifHl'iilIS S1 Virks 4'lIlI1Nl4'I.l'IH Villw-Ilwiill' Vfill l,!"3Ilh4'f'PY Axlllllklli vIlDlfl'4 . P"1""S'I. fd ,SS X-1 f 412 R an JL?-NN X 'X fs flruwnn U1 Ill mr ? 6 ,N W s-45 ,Q Z ff X TI-IE SCI-1001. 'RTTSN f' J 'W xfg g K I' X, ,K I ""XX Z , N . f N N' , r w if -.. ,FK ' ' A ' at N V 4 I I I 'un y I 'W' W ' X ll ' I 37 1 . J , 3,3 ji i' 1 i . ,E 3 'V ' , wi, 1 ,f , ,' ' 1 12 ' N ' ' ' 1 112 ' T A ':r+ ,, I W F , , s,g:.,." ,A QW' X ink " '-4 -xl' LAW- 1- N Q ' A Q. V, "4 XX jr -L --5 I X L 4 I w M V, Q Nnhv W X. "ff I., C' 9 t - -7 - , Y ' Y " - -'V- ' , JLJ11 1:1 -Unlt- N M J gli L ITACUUJH Y V MMM? Q fi N M fp , I X M M , , --.HQ g,-- x ? ? W F-A J 2 ll ll lllllllllllllllllllllillllll ll II IIIIIIIIIIIIUIHlllillllllillllllllllliil ITN IUINSISISilllllllfiiillliiiilHR THOVI Xb VS RFPFOOT Pllncxpal kxrksxllle Mo Pladuate btudent MISSOUII and ChlC'lg0 Innersltles C L DOSS Sclence XX'1b1s,h CoIle,e Ind T ught at Neblaska Cltx Neb hl TH IX If RIN! H VVI lI3.th9lll'1tlCQ and Engllsh Nebraska 'md Cornell N Has been teachmg at Folt Madlson XXII' K XRIJLTI' llllhf-BIIIRUCS Cedal Falls Ia H IG bcen teachmg at Fmt 1116118011 NIALIOX HXNIII TONI French 'md Hlstoly Innexslty of Iowa Has been telchmg at Bolt Madison - Ik 'All-lllllllllllllll llllllllllllllllllIIIllllllllllllllllllllllllllIllllllIIlIlllllllll'Il1 H I III I IIIIIIIIIII III All Y Y , 4 J . P-1 ' ' 4 . 4 . ,, N . - .- I R. , ,-3 .N V A . 4 I ' ,.. 4 'A' 29 4 2 N. I A " 1 - . I V 74 A .4 . ,A Z - g . ' - -- ' - , .A N '. 7: ,A 3 -V - - :' A 5 ' , . V . ' A , Q-+ 3 . 3. n " r A . . A . an . , s . ,., 5 A . V i .- .1 - A Q . :Q . A V 2 , . , .. N . I .. , . - Ig 5 1 FY , . Q 'D ' K fr .. . , .. , 3 . V Q. ' S' . ,- , O . , . 9 . 1 I , ' - -' ' 1 A " P4 . 1 ' ' 'QI , fl 7..- mg "W i . u u ulnnnnlln VHF' SlllllllllllllllllllllliilEiillllllihfiillfi lllllllfliH5l'H!lllllllllll'liiilllllgld !l lll llll lllllll llllllllll llllll lllllllllll XPIIX HORN Engllsh. Coe College Ia Taught at state Center and Bellewfu XII HI MBILRT Hlstory Qtate Imwelslty ot Iowa Taught at Centxal College Pella Iowa llllllll IIII Nl LIE Ixl'h.'NEDY Latln and Xlge bla Iowa College Grmnell I Taught at Clmton Ia. and Kewanee Ill I Ill Ill NI XBI:,L REPLER Normal Tlalnlng Leandel Clark and Coe Col lege Taught at Grundy Center, - lljlll George and West Llbeltv - lllllll MILDIIED NOBLE, supemsor of E Xlublc ' Ixdlamazoo, Mlch I Taught at Xthens, Nllllh , and : Joplm, Mo 1 f I , - I 1 I I - 9 - - llll IllllIllIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIllllllllllIllllllllllllllllllllll. C '. 3 . 2 ' " ' .. f - . ix l' J L ' ' 7 V1 1 , ' ' x4 N , lx , . 4 , ,' Q 4. gg ' - W 1 . A I' ' 4 9. . e I gs ' -. ' J - lf , . I, . ' , . U 3' . 1 . ' ' 3 - . 3 I . J . ll, . ., j'1V . . 9' lg . . . li .. . C, .. H M' , I .rd 3 f I if 3 S S: 7 S U Q I I .nt 5 I " 4 1 I I u u ll nun I nn ll 3 o I i i llll fllllll llllllli ill III lllll lllllj lllll l lll llllll Ill lllll Ll lll UI ST-'lnlll F S NOBLI' Manu'1lT1a1n1ng and Athletlc Coach IXHIHIIIHZOO BIICII Taught at Rlxelslde Cfxllf and Amasa Mlch GFNILX X RENINER Home Fcono unch Cornell College Ia Taught at Ndau LEOINA RLBLEMAN QCIQDCQ and Hxstoxy State bmversxty of Iowa Taught at Wayland and Lake Clty Ia FLORENCE SUBLETTE Engllsh Ixlrksvllle Mo Taught at Canton Mo LILA W State Unnerslty of Iowa Taught at Nashua NOlth Engllsh, Gal rlson and Iowa Falls, fEllswo1th College! AREHAM COIHIIIPI clal 10 alllllllllllllllll Illllllllllillll l - I S S l S S S I I lnlllvsrsi. I I . S A , ' ' wm45nnnan.s...:f. 1, .Hfw vf-.-S , 1 . I N , L . f ,1 A J 4 ' 1 1 '- A 1 . . 4 ..' L' l . 4 . . - - 4 - v . ' . ' - - 9 1 . f . 1 ' . . 4 . . H Q 1 . , . ,W . . 7 'i . 1 Y' ' n Q L n S k V . 4 , f g l :uma ' "M--.sv .vw V I Sillllillliw ia Si! lllllll Ill III 5 M OW X746 NN vwxi Hgikxivaix kxfkj if K if fgj 2, N X f NJ X N X X QQ xx Q 1 igkggf L! X X ,XSS X X XX 11 ' Q Q ff Q A x , I xfL X T f' Af A,,' Z xf F I K V f mf . vk P ev f F XX x 'N N f Q f , xr xx N X ,X gX X I I , X ,K - X- xx X X , Axx V E- Fx X -XX, A f . X . 'L 1 VL 1 1 I f k X XX X x , K M 5 1, X K. Xxx, X xx X A x ,VI JS X X AX gk x S X XL Q X X X V x x X X XX f X f Xky M XX XXX If N X "'X N K N iQ'-fe x k X XXX x L X f-..fQ, '? 'W X g"' X" S 5-.w XT 1 ggifgfqg? V? AA f X W K- X 'KEN is XX N X xx XX XJ X - X -X S , W X X X XM X S ff M M WN ff J A f X X W ff KX ,f I, Y Xxgxx Xxl I, X I Y XX! xx k " f--, ,, I on 1 llllllll Il ll llllj lllll Eu E E I I E I E I I E ILOXD CRISWALD Athletlc Xssocmtlon 2 Football 2 3 4 Ick l 2 Basketball NI Club 3 4 ee Club C XltL LXK EI H XPD XIIIIQ-ltlf' ISSOLIIIIOII lfootball 2 3 4 Footbrll Clptfun 4 TI Ick 2 3 4 Basketball 4 M Club 3 4 OpeIetta 3 4 Tunes Staff 0 4 Class VICE Pies 4 CH XRLOTTE BENBOW Operetta 1 2 3 4 Athletlc Assoclatlon 1 2 Booster Club 1 2 3 4 I kelele Club 1 4 Basketball Club 4 Class Secretary 4 Boostex Club Treasurer Class Play 4 Tunes Qtaff 4 PETER J DOERING Athletxc Assoclatlon 1 3 Track 3 4 Class Basketball 2 3 NICE Pres Athletlc Assocm tlon 4 Class V1ce Pres 3 Class TI'ea.Slllel 4 Opezetta 4 Class Plan 4 MIXDFLINE BOINICAMP Booster Club 1 2 Glee Club 1 2 3 4 Ixormal Trzunmg Club 3 4 Athletlc Assoclatlon 1 2 3 4 Opeletta 1 2 3 lllllllllllllll ll! Ill llllllll Ill V llllllll I llllllllllulilf 1 m" TLl'?'T"!CL"l"'51+1!fl " 1'f"l' X"' "flr"v4 I I I I O I. . , , ... L7 , '- , I 1 I. T ,., ,W 4 1 , . 4 -1 -I .4 '-3 ' ' - ' - . I cn - . -: I I . Y I-. 4 M ,.. I, . ' I A . A . .4 - .- , K - ' ' Y ' ' , - fb . 'J . I ' 4 I N L ' I 4 '. ' ' I . ' ,Q 'P I. I " 4 I - I I v ' 'I ' I N ' Cf .3 5'-7 '. , I ' 9 as - f - cc I . , , , I . I I F I 1 'L ,L+ ' . I ' . . . .I ' ' ,A ' ". '-l . , . I . , . co .L . I I I I - I I 'T' 'T' , N la r I I I I I . . A 29 If Q1 I l Is- Ia- 4. ,,. I- I wx.-Lv'-'L 9' J-4---.. -'I 1111 ' II In nah uuuu I ug llll Ill ll! llll lll l llll lllll llllll um I f I1IlI'h A CLILOM Flee Club 1 2 3 4 Opeletta 1 4 XthletIc -XS90Cldtl0l'1 Boostel Club 1 2 3 4 Flench Club 1 2 Declamatorx Contest MILLI I Bl' RGTHOLD Xthletlc Xssoclatlon Opeletta 3 II ARY D XVIS Athletlc AssocIatIon Booster Club 1 2 3 4 Glee Club 1 2 3 Opmetta 1 2 EDVS ARD R CANITRIL Athletlc Association Glee Club 1 2 Class Basketball 4 DOROTHY DODD Athletlc Assoclatlon Glee Club 1 2 3 4 Booster Club 1 2 3 4 Flench Club 2 3 Basketball 1 4 Tunes Staff 3 4 Operetta 1 2 3 4 Lkelele Club 1 4 1 3 234 23 234 1234 ll lIl1llll IIIIII IIH III! lfl 13 - llllllllllllllll IlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllIIIIIIIIIIIIIIIC was W urs., ll I., I G . I " I . ' 5 tu I I l , ,I - . ' L' . KAA ' A 'I ' V 4 ' r-4 N . ' - I. , I I ' , ' , I 4 ' - . . . " ' 2 A ' N ' 4' i ' E ,Q I -I i I I f I I I I I I I 0 ' I I ' Q is I Q I I I . I - I I I I I . I . . , I . I I I I Y I ' . ' . . ' ' I I I I I I I I-I I-I I-I I F I I I I I NJ Q I. I l I I I I C19 5 . I I I I I F55 Q A . I . , I A I ' I , E N 2 E151 , k Q, 5 I if I Yrxr, I :l - I Iffg W, C-. ,., . ...,... W...-..... II ,Ik I I- I II., I we , .LlUl.l'lf'JZ H'14YlQiN14Ex-Rb. Li IF lrvZ'1'?T.'-fs' '-LWQAI-All? ?"' I Ill A , AIA I Rl Ellllliiiliilliili-251'liilsitliililfhghlll if-I 6 1N i'lef'iEI!4l'f ,fl 'Qu-Jfl' .r'71IlY N"5V"'lCl'X "H 5 M llllllll lllllllllll III llllulllllllillfhlhihiiliiiilP+'I2 HU!" li. illc4U4,5.'3 5 " HELEN FATES C16-e Club 1 2 3 4 Booster Club 1 2 3 4 Athletlc Assoclatlon 1 Olchestra 4 Ukelele Club 1 Opeletta 1 2 3 4 LESTFR CI RTIS Class Pres 2 Flench Club 2 Duenportlsl S 3 TllllPS Qtaff 2 4 Class Plm 4 FI-'ltNl FOFCX DG'Hlll'llk H S l 2 3 Booster Club 4 Xthletlc Xssoclatlon 4 ELLER Clee Club l 2 3 Athletlc -Xssoclatlon 1 2 3 Olchestla 4 Football 2 3 Class Basketball 2 Operetta 3 JOE lx EDITH FL LTONI Athletlc Assocxatlon 1 2 J 4 Glee Club 1 3 Boostex Club 1 2 3 4 1 540111131 Tlalnlng Club 3 4 N Tunes Staff 4 14 f'4'il.'K' u4.-y-,.-.W--.f-M,--.0..,vy.vn., sy Q t-,k 1 . - - . , r' ' ' fi lr 22 '--,Q ,M 4' F' , ,..s--.N ,'.--.v,. L sais: 2 'Q ..f,-fy... .--nw .-,. '1.1v'-.. 'I - . V ... V . b. . ., --15.3.-s-..:svs-Q..,..t.......4,,1-, . . - - .fy ,,,. 1.4.-1.1.-V . '- . .f - mu , - I - - - - ' ,Y Q - - - - . - . 1 : I - - - - l - - .- - 1 v 4, ' - l A 1 -. - . , ' a . - . 1 1 . l . s na' ..' zh' - - , , 1 4 A I I p , - . - c . - . ' ' I - : - 1 . 1 . . j - .' J .. I - - 9 Q - - - - ' - - - - - 1 I - . . . - -.,-4 S llllllllll I llIIlll llllllllllllll Ill lllll R03 XLIF HILLESHEIM Glee Club 1 Boostel Club 2 3 Basketball 4 Athletlc Xssoclatlon Operetta 1 2 lmes 'wt ill Ll CI! Q C M XI ONE1 Glee Club 1 2 Football 3 Basket! all Basketball Captaln 4 Tlack 2 3 M Club 3 4 Ml RIEL TINCHER Athletic Assoclatlon 1 2 3 4 Glee Club 1 2 3 Booster Club 2 3 4 Athletic Assoclatlon Treas Operetta 1 2 Class Treasurer 2 T RALPH RAYN Glee Club 1 2 3 4 Glee Club Tleasuler Class Txeasuxex 3 Football 2 3 4 M Club 4 Tunes Staff 4 Athletlc Assoclatlon 1 2 3 4 Track 2 3 Opeletta 3 4 Class Plaw 4 MARJORIE J HITCH Boostel Club 2 3 BOOSt9l Club uce Ples 3 Glee Club 1 2 3 Glee Club T.eas 2 3 Class Secxetan 1 Athletlc Xssoclatlon 1 2 3 4 Tunes Staff 3 4 Operetta 1 2 3 Xell Leadel 3 r AX 4 u- -. I- ll hd it In VI: m fm Ir U 'A 4 ..- .. Q. -Q. an as HN IH -.. It - i an an an E :- an Q an In it nu X -un - -4 lllll ll IIlIlIlllllllllllllll llll llll I l Il 15 5 .IlllllllllllflllIllllllllllllllllllllllllllllllllllIlllllllllllllllIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIF l l -lf I r ,K - l. 4 If ,, I f 4. , ,lu I Vf 1 . Y Q 4 A le- ,.A:. . ,, K 1 . 1,3 , - ., , , , . 4 -.I . - V . 1 .4 ,V . 1 . ' .W ' V1 . ... - . - I v , I . - I I I I tai' 1 I , ,- I , - I ' C-3 In! V"-W' '. ' - 2 I . n . gg I ,L . 3.3 1 I I "D D . . . I I bk Q, Y , . . .. ' . . I ,mg , . A ,W ,ME I-Q. 1 ' I on to lie-E Q ' n gm.: I ' ' ' N 151:13 ' ' u EI- i 4,1 U! I- l , 1 in l iw! azzg gas, ,-In ge. I1 I Y- 3 E E : , V 3 lf E l' I I I U . Q U I I ll llll I I , X I I, I ill I llllil l 'll ll llillll IIUZ 'ill Il llll ll 1 Ill 4 Eliiiifwifffia- ug: xIXl.J'OR1l' OX ERHI LSFI Booster Club 1 2 S 4 G ee Club 1 3 4 Declamatolgv Contest 2 3 Xthletlc Xssocmtlon 1 2 3 H S Repolter 3 Basketball 4 Times Qlatt 1 2 3 4 Class Plfu 4 C XRL SCHW XRTZP In bt Pauls H1,,h Bullmgton Clee Club 4 Football 4 Class Play 4 MILDRED L MARTINI Athletlc Assoclatlon 1 2 Boostel Club 1 2 3 4 Glee Club 1 2 3 4 Lkelele Club 4 Tunes Staff 3 4 Class Vlce Presldent 1 Glee Club Txeasuxer 2 Glee Club Presxdent 3 Class Pxesldent 3 Basketball 4 Ope1etta 1 2 Class Play HOMER XX ELLS Glee Club 4 Malcelme H S 1 2 3 Operetta. 4 Athletlc Assoclatlon 4 GENEX IEVE PETER Xthletxc Xssocxatxon 1 2 3 4 Boostex Club 1 2 3 4 Glee Club 1 2 3 4 Basketball 4 Opeletta 3 Class Play 4 I 16 F Zlllllllllllll llll IlllllllllllllllllllllllllllllIlllllllllllllllllllllllllllll llllllllll 5...-.-4...:..4..s.-s1a.4..1...,f..,,.,...'.-az:...W... .,., .4........,..,.. ,.,..,.,.,,.,, . I Y, -fr v 14P:.4v .1--. -'H-v f- 4 . 2 4 . 1. ,,,..'::::luasaiaifidlefii-ig", -1 :za A fi ' gm ....L.a,.l,.l.Ms.,..,a,, , A , - SY: 141.5 323 -l 'rm ,.. 'umm lu sm, 2" A . fm- - x 1 v v w 4 . . x J 4 A L 'n , . I-4 - -. - E2 1 -2- - V 2- . . . ' g , , . - - -4 ,N w , . . . A .. - -I- f X Suv 3 1 w y 1 . 4 . 'Y ! 'G . ' . , .: . Ia X . ' I . 1 1 . Q . . - -3-4 - 4 - -3-4 4 V illIlllllllllllllllilllllllllllllII ll llllllilllllllllllllllllll lllllllllll ll lllllll ll lll lll llllllll lll Ill Ill Ili Hi ROSE PHELAN1 Booster Club 3 4 Claas Secretuy 3 -Xthletlc XQQOIldll0ll 3 4 Ileclamatoxy Lontebt 3 Glee Club 3 Normal Tl'1lI1lI15 Club Pres 4 TIIHQS Statt 4 Opexetta 4 lass Plav ILRXX IN W ELRE Qketball l Y 3 Football 3 4 Trank 7 3 Xl Club 3 4 Clee Club 1 3 Opeletta 3 NI-XRG -XRET Nl ARX JOHNSON xthletlc ASSOCIIUOH 1 9 3 4 C lee Club 1 3 I lt9l'llV SOKIGYW 7 French Club 7 3 Boobter Club 1 2 3 4 Times Staff 4 J ACR GLAH-X Athletic ASSOCldt10H Claes Presldent 1 Football 1 7 3 NI Club 3 4 llee Club 1 Opel etta 3 4 Tlmes Staff 3 EDITH NIQFARLANID Peorla H S 1 Booster Club 3 4 -Xthletlc Assoclatlon 3 4 Glee Club 3 Basketball 4 IIIIIIIH lllllllllllll A A A i A --MM 4-4- A A 44,-v M11 M 4, , A ..l 4 l--l l I llll ll I 'z .,,- i"'l Jw'l 5 An .X JL Ml, ' A. A: Q ,A - w . . . ... . A , .- ... . -.4 . 1 - r ' , C f ' ' 4 ' ' FD . . ', . - I. . ,1 , . , ,, 1 - - . - , , ,X , ' . . H ', . - . . I 1.' lj : - - I 5' ... N ' , ' A . M 3- v T le. '. 1- ' . l '. 1 ' . I 1 , 1 . A . . -4 -, Q, - . . cc ' .' J' , ., I . , 4 ,,, - . ' ' rn . ' - 4- . , 1- , , 4, ' - u X , . A 1 . in I r-I ' I ,. to ll hf F I I S.. ' I , - if 'A 4 iw, 1-K- .,,t. M, Lf- lm, 31' K.. ga: Q., 5 -5 1 .-, , -. ' rr r A I"U4'f'fV!-1-0. I I Illl'lllIlll'lIll1"f" lilllilllllllllllllllllllllllllllllllll I ll lllllllllllll E hui CATHERINE STORNIS Athletxc ASSOCldtlfDIl 1 Booster Club 1 2 3 4 Gee Club 12 34 Tlmes Staff 4 Operettd 1 2 l kelele Club 1 4 llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll Ill ORX A HINES VS est Des Home H ee 2 Booster Club 2 3 4 Opeletta 2 3 4 Tlmes Staff 4 Athletxc ASSOfldtl0I1 2 3 Clase Play 4 R01 GEISELVIAN Athletlc Assoclatlon 1 2 G ee Club 1 2 Declamatoly 2 S Hell Leader 3 4 X100 Pres Athletxc Assoclatlon 'S President Athletlc Assoclatlon 4 Tlmes Stxft 3 Opeletta 3 Clfnss Play 4 I DOLOREb TI RNER -XIIIIQIIC As O!l'lll0Il 1 Boostex Clu 2 Glee Club 1 2 Opezetta 1 7 3 llllll GI ADX S ROW I AND Athletlc Aesocxatlon 2 Booster Club 1 2 3 4 Operetta 1 2 3 4 Glee Club 1 2 3 4 Normal Trammg Club 3 4 Ukelele Club 4 Txmes Staff 4 ll E! 'III E5 1 F il 1 i1 ll Z Ei il P4 OO E li I 1 ul ll Il ll 1 F 1 S Z I nn 1 1 1 1 I 1 lllIlllllllllllllllllll ll s - 1 E: 5 S . .1 . -2-3-4 'E 1 , ' - S . I ' -..-3-4 E . , - 5 ' 1' .' 1 ' -1 . S. 1 : Gl . -3-4 1 ' J 1" ' -.,-4 - 'I 1 ' ' -1.-3-4 E l , -..-3 ' 1 'e ss r'. ' -2-3-4 : , . ' , b 1-1.-3-4 , ' , -' ' 1---3-4 3 .M . ,. ,gnc 1 ,,-.U ,. .. ..... 4 ,.', ,. SIIIIIEQIFJPIZT A..'gA.'-Q 3' ,, ' , , ' H , .,,. 1- , ,A... -,t.-.- -Y . 7 .,,, 1 5: 1 - - 1 - - 1 - 1 1 1 RUTH EATON g- Marceline H. S. 1-2 Athletic Association 3-4 Booster Club 3 lllllll llllllllllll Illllllllllllllllllllllllllllllllllllllll IIIIIITIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII ll lllllllllllll l HAROLD DAVIS Athletlc Assoclatlon 1 2 " 4 Glee Cl11b 3 Operetta 3 Class Basketball 3 Track 3 llll I IIIII I I W..- ,,,, -.,-, - w., J. ,.., . . . . .. . ll Illlllllllllllllllllllllllllllll lllllllllll I Ill I l n..11,' ,-1 I l .nl CD I 1 ' 2 O ua ' H . CD .1 . I' Q I . s: ,- '. ' c- , I 4 ' , I-1 , '. , . KN? u 1 I ' so . X .L I l I I S I I , ll A DOROTHY HITCH Glee Club 1 2 3 4 Ill Athletic Assoclatzon 1 2 3 4 Normal Trammg Club 3 4 Nice Pres Booster Club 4 Operetta 1 2 3 4 IIIIIII I ll I IIIIII ig 5 5 E E E Some Thoughts on Graduatzon K x 1 N l ' N1 1 1 U ' illll 1 I N l HSN x N Q 1 INHII 20 II NT! I CI RTIN 'l'l11-51-1115l11-l1i111l11xl1:1x'11111'11x'111l:1lll1111l11'i1-I' 'l'l11111:l1 ll11-5'1111111-s111-1111-1l1-X111-1-1li11g'l.1'1l1'1-111' ,Xllll x1'11l1 11-11li11g-5 flllllll5l :1lcl11 111 g'1'i11l' W11l'i11isl111111'l11gl1S1-l11111l1'111'1-111: lllll' 1l1'1-z11l1-1l l11111lqs llZlX'l' 1'11111l1l1111-1l ll11-ll' lz1l11, l1'1'11111 tl111i1'111'11s11111'1-111 l'1,'l w111l1111111l: 'l'11111z111-1' it sv 'lllf Iilq11tl1111-111l 11l' tl11- t1'z11l, lllll I'llElll'X' its1111ly tl11- Sturt. YV- l1z1x'1- t1'z1v1-l111l t11g1-ll1111' tl11- fllllll' l11'11:11l 1'11111l, .Xml 1111w lllill 11111' lVlfllW'1j'S 1li,'1'1s+g S1 - 11l' 115 will lll'21l' :11lx'111s1ty's l11'11l, WI il1- Ullll'lA l'1-1-l I"111'l11111-R 11:1 X11 lllflltllll wl11-1'1- 11111' l1'z1ils Illilf' l1-z11l, Ill 11111' Nllf'l'l'S.'l'.' I111 Illilllj' 111' l' -W, 1.1-T Ill lll'X'l'l'l'lll'L1'l'l 111 w111'1l 111' 1l1-111l 'l'11 l111l1l llll ll111 I11111111' 11l' '22, N11 111z1ll1-1' il'1111151-l11111l1l:1yf 21111 ll11isl11-1l, N11 111z1Tl111' xvl1:1l 1'2llllIlQ'S ww fry, XY- will 1-V1-1' livllll llllllllllllll5llllll lyllll' 11111111111'i11s 11l' "Nl:1l'.' lliu'l1." - . if 'Il ' .' I 4111-'L Ai L -I M 44 A A ei 1411 444-fx-1-if-ew llllllll IIllllllllllllllllllllllllllllllll llllllllllll lllllllll:r5!!l1ll!!lli1ll3e1 M41 44 --- :.t-L..--:uf--g--M ...ae 111 1... r lug s . f - , . . l 1 ,, 'ff . . , W " M1331-'sa1'1mN . , A ' .i 5 ,':r521. QMS? , . - .. . 1 1 . lf 2-'ff-,f - r ' . , , ,- ,1,, 1 . - - ' - r , lm .na ,r . - . , ' . . - ,fl"-"s'Z'L- f ' r 1 . ' 1 . ' 5.1 '- r ' . 41' 1 1 ' l , ' , 5' 5 , ,' fd , 1-f V 1 V 1 1 , , 11 , A -- 1 , - V1 . .' . , ' - U: " A , ' ' 1 1 1 - ' r ,.' ,1 ' 1 M 5: 1 ' 1 .1 , 1 ' '76 ,..' -Q 1: " 1 '. ' .. A h .. 1 - f . ' ' . 1 Y ' : 1 . . 4 kg, t . . ' ' - ' ' 3 -2 2 ' Z I . , - . 4 ' - , ' 71 . 1 . - f- , 1 . ' ' "' ' ' ' . " Q ' 1 ,.. . . . 1 . . . 1 , M 1 I ' v ,F 1 ' ' ' , - ' l ,, A .1 ' "' V . 1 ' . ' , ' ' . . '. ' .1 J "' ' ,' rs A ' F, 1 .1 .1 O , 11 1 , ,, 1 1 . . 1 1 . 1-11 1 . '. - . . '. . ' , '- - cu , Q- . 1 -1 r , , , ,,: . 1 , 1 . ' 5 Q. ' 1 u f-O m 1 W A - 1 111 . . 1 -3- 1: 1 C . , .... , 1 1 1 . . . 1 1 1 1 1: 1 FD . , . - ,, . 1 xi , 1 ' , , 1 1 ' I H '- , 1- . , . - 1 . , -. 1 1 1 .1 v- 1, . ,1 1 11 V . .1 . - 111 1 ,1 I1 - 2 . . A '- fs , , l I I . . - ,' 1 . , - f 1: 11 J: . ' - , 1 '-' ' A ' . , ,, . H , - ' n 1 1 Y ' . . '1 , 1 ' :- . 1 1 1 11 .1 11 1 11 . . 1 5. 1 ., 1 ' " 1 -1 ' , , - ' ' ' ' ' ' , f' ' - Q- - - . , . ' , A P -- - v n ' r - 7' 1 1 r , - . . f-- r '- ' ' ' .N . , 3 , ' 9 - . 1 1 ' 1, .-. 11 1-1 . 1 1 . . 1 1 - A ,1 Z 1 E 1 F 1... 1' - ' . I I ' . 1 an . I m g T 9'll.Gn33h'I?"KiA - iBA04V'l4r '. 'X' I-ui 0- 'K ! Q ' PUVV -"1 N1 luv". M 4-V1 .it 'id' 1 A A I Ill llllllllll IIEIISQZSJIT ' ' "-' Tfillslslllil, lllllllllllll ll lllllllll lllllllllllllllllllll .m-un- IV 5 44 R., I I vp 'BM' 7' ,ff 1.0 'N if QW? 32? ,fi QE' 531. 'nw us dld qu Q -11, CLASS HISTORY BX M XRX D XX Is THl allo ' tler c 1 + Hug. sc or rc s destlned to be the best that Fort NI'1d1son has ret sr en Xnd 'rlthough the Senlors 'rnd Junrors Jeerm lx remarked th rt It elx st e pr rf., or Ls xere xerd thls drunted bunch br rulx Jorned the scholrrlx mnlrs rn therr pursurt ot knowledge In the d'us that followed these tlmrd lrttle crltter be ne rth them when thu thought of w rlkrng 'rcross the assemblx or ol hum., the studx hall te rclrer bawl them out l1l e she drd those rrotous Junrors In irct rt was onlx rn the drctrormrx that ther round peace Ther soon or frrrrzed then class wrth Jack Clalrfr is presrdent and chose maroon and srlxer for class colors The frrst socral esent ot the rear w rs 1 werner roast Eserxone had as much as thu could eat but nobodr dred rn ccnsequence so rt was pro I10l1I1C6d 21 SlICC4:SS Thrs encouraged them and garnrng confidence m tlremselses thu boldls planned a bob parts one das rn Januarx Xccordrnglx ther en gaped some famous Nlrssourr meules 'rnd met one brrghf moonlrght mght to enJox therr mrrocent lun Brt rlas for them The sophomores Junrors and senrors captured the Freshre boss and stored them rn 'r deserted ware house Fortun rtelw ther escaped 'rnd eserw one had a good trme On Februarx 22 of that rear ther had a W 'rshrngtons Brrtlrdfry parts at Johnson s Lrttle hrtchet taxors were grwen the guests as gentle remmders of Georgres goodness but they really werent neeued because the Freshmen class was an unusuallw xrrtuous one The Qophres came up tor somethrng to eat but ther drdrr t get much because rt: was rather late rn the exemng It must hare been nearlx 0 o clock In the sprrng carrre those horrrble exams Luckrlx ther were capable students and most of them got br wonderfullx well Oh wou successful rfshmen 1022 seemed a long wu ff to Nou but now that sou are Qerrrors those four rears seem but a xers short tmre rndeed' After three short months of xacatron ther the Freshmen of wester d'u found themselxes agarn on the Journew southward to those honored seats at the far srde ot the assembly There wasn't much gorng on that wear The bows were out for athletrcs and the grrls were rn the operetta, "Feast of the Red Corn " 21 l Ill ll III Illll lIIll llll IIIJ ll l III llllllllll IIII I ll I I Dmmg the mel thu .11 1 x . 0 me ongmed XX hen the X ered then le ll loo X 4 xs ltdl tl ,011 1 N911 sv. S 1 pIlIlCl 1 me school wtute l . . . I . x QII1Ct 1 tel ooxllu, um mel X . . x ue ll ll,L'l or I9 :rx mu xnxx gl J N 18 4 x Nc 1 111 X5 thit he was 110111 MN-01111 .md 1.111 w X . . s x bf em fmgotten Q Jlllllfllk- new hum mxlng Ol lf nf ua I mlm . IX X . . X , s , . N te. mm x lun 0 the C 1 S Nou . x me X 11110 e the' . ills .1 ' e cus 1 lf NGIIIUIN me 1 1 mme aw m flllllill IBN cm' Kuff J mm 1 1 f ll 0 1 ill Cdlllf tllll Ni l lllltl Q l CIIUJIIX + xH 4 c X 9 tlle-nc x xml ark 0 9 XIISN-lSwllllDl tll ite 4 1 . ' llllfl 5 It 19 N6 n 11 1 Nt lf . . 1 S 1 p me l - .1 S emleuf nu r tn 1 .S QI . s ox 1. 1 . s ,, use vm: ed se .1 N X 0 X sl' .lmous .xml 1112.111 1041 e me ss . xnmxn 0 mxp as le cl m .med tone Q 10 the flllllIPI'ltUl1lS 01 1 e work was not dlIllClllt Im mem 1 ex 4111 no xx ID rp max 'mx tllllf so thu phlnnecl 1 tux socml 'llldlli xwewl as .1 rmnucl 101 the lootlmll mms ltcr then stu:-nlmus mn w NPHIUI all s .nu mem 1 mmue xeu mmm mls 1 mu x 1 ll s IP Jmmstxc Nflfnce clep.ut111ent .ml 11- uns 1.1111 X lDliI'6Cll tl ll Oulmarx alt wh tllllfl' xnxx .men lll lar' x + or ss ob XX ll e The le.1d1n.. ch.u'1cte1 mas 21 Nvmox X011 sfo c the ll s an . 1 .11 x um ro 1 x mmxm 0 law 1.1: 1 tllllfl' O1 then lu Q mm IS 19 es am IP .1 s l . x h.m 1 lf xv me 011101 .msg . ax am S110 esstul .mr XXISI um me 1 tv ll ll1'1llfltdlxlI'l!I9 " AT . wi ' h' l Z1 pa'tj at Mildred M'11'tin's which mwry- ' ent , '- 1 1 ' scl l :main the-y znrwecl ovvr u IWW 1'0x'.' I -' 'wr leix' " 'l' -th' .' im' ,'.'lI.'. .Xml the-3' haul ll mln' " 'pz1l. B -I' 'A s Q 1 ' fc it w'1s l'lllll0l'9ll about th'1t hm- xvls f'-ft. thwe, 'xml 'em' , " . But zf ' l l" ' l' the-3' clevialwd hv XV'lSIl'I 'my lion ezltm' po tl -' ' f" lt I' tl I" it tA X "H '11 'i.'Q1. 'Flwj di: 'uw-l'1-cl Nunn his Issf- laly tzxlli' . ' .' " ' , st " to rvlzllv ir, the 1"10t h'1.' not A'4't Th ' ' ' " Af I' ' tl w ha 1 -t, so Ihvy rlevicle-cl nut to Slllil " 'IIA' umncy on p'u'tivs. .XS Zl llll1'ill.' ut' 1"1i.'i11" lll0l'U l"l.'ll, lil' '11 Ju ' ' girls sm-we-cl at thv COllllllE'I'l'li1l llllllilllvl, zmrl the- lllflllfxj so eurllvcl vas t l'1s,t. .' ', '13 tl rvsult nl' their tlmriltimss, they xvelw 1 lo sin- thv liilllllll Xt fm' , S4-niurs I'1w- ol' 0l1'u'Q1-, whim-h prwvir :ly h'1l not ln-111 th- ' .'t mm. T 1- .' ' we 'X clelightefcl with Ihm- 2ll'l"ll19l' ht al: will thv l' '. Tl j l ,l' Ml, "'I'hf- u ' 'Class is 0 'Vtllllllj' 1 fzuzhlv Ill ." Th- ' 1 . .'-1im"s I' ml. XYitl mm-ll pomp mul CQI' th- 11I'0C'6'SSlUl1 ol' lll0llI'l'lf'l'S rods- in vars to Ihv l'lYE'I' XYllk'l'G almicl solves :xml theirs, l'fj Hills:-l111'm pre-z1r'lwrl Ihv S+'l'lllUll 'mml thc, l'lr1wc-1'-lzule-11 m1:4li1-I sunk lll'Il4'lllll th llj "t : 1' th . '. Th Dlf'IllI' ll' -rwurml prow-l lmv !I'l'ill ww the .llIlll0l"S rn-A' "'11"' thz tl im":4 l'1rl ut l'1.' l'0llI l 21 f-fml 171 'xml D8'l0i'l'lll w-.Tug ,l' ' , zlft -1' the ir 1-' l'lli'.'t N z 'mrs lu-re on 11 'th. Ani l ln, at l'1.'I, nrt ' llll'90 ywxrs ot' f'0llC'0lltl'1llt'Kl plucly, th j lww, 0'll'll -tl ths- 1'if'ht, to sit in th :U '-t .' f' IJ, wlwu- it bf-lmmvs thfm In l ul' nz: ' .' ' 'lf 'f' . Thx me-ml ws nt' thc- I"l'9F-lllll9llI vluss luv l' ' t 1' 1 '.'l'x ' ' ' fr, wl -,f ' that t"1vm'erl class ws-rv. Th ' ' ' ' tl ' ,lut th j l' t 'z tt ' :te Ho' " ' ' lj,'z1'- .'SQ'2lf . tl .' ",,"l.' 51' '-l al' 1 L. E' 'jtl', va' pwp 'll bj th- :"l.' in tl I ' - ' ' , '1 tl , l:j.' 0e't4' lj z ' 'ztml me-" M1 ' " 5 t' l' ' p" t'cl I' ' "Miss ll 'l 't2." ' ' ff Anl -:"l.'Q'X'1stzgp"t,' 'le'.tlejp'I'::'elt l vlllth- it ' 1 ' ' . ' -e-..!1 io ' :J tl , Tim 3 I tl . Cl' S: llzxy lrlw- hee-n zvptlj I dlexrl, wx will la 2 tl 1 S ' '0l'.'.', ll'lDIA' l A ,C , ' l "sl tl - ' ll il ull 01' ' 1 g . , , , V' 'asv' 22 gl BET? L 'N-s N jk iw 'SA JUNIORS lll ll 'far 1 Z 1 1 .. H .. 1 1 Pl 1 1 X Nh 1 .. PM 1 . li 1 P1 1 1 1 .. 1 1 ll! IG Z I 1 I 1 1 Z I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 i 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Fl 1 .. 1 lla G uululilulflllTlffHlfnTllllffillifl l4iiiiT1fl'fififfiil'lflii Uh fi3'ign4fQ'ZhLQAiAdl'i'l'2'Q"44 . Q K IE j' i .A 3 M 1 x I f X ff 3 Ai A Q A y X ' f 1' 1 ' N' QNX , - 1--4: Q x W! ?'4 ,. :,5' 'JN ' Y Q, - KP 4 -. 3 4 H i I 1 -1 x V' E P ,K L I Ax lk- -. v YJ- A-L -j xxfr-X ' A A ,.1?'g--,q , A' Q ' ' 'AML-:vii f f I A4 ' A 'i J W 1 ' - ! ' 5 K - - Sxx v f J n . X ,, ' - , 11 ,A - E to X Xf. 21 ff , ,- W xv ED gy . - - 1 - ' Q ' M KI-'-if fm , i , Q 7 11 X 3 , , Rh "I , G 1 Y , A f A , ' i g 'fy i ' 1' ' ' .r ' G XJ T X XX X Q- , X , OA I? A X L X M! XX XX, f jj- 1 TX X 52 Xzjf -,H--'ND ' xx I 1 ' p Q, I , A 1 ' YJ' I Q I T I A A A A--11.V.m-Ml:-,.,L.,M1........,,....f.,m1:.m--- -LW.-.,1.Q,,.., , lll llll llllsullllunnseennlllnxunlnuuaxnn.Luna , 1,-wsfaf --:sh HI .-1 u I ...Lf 1 .K 1 ., A. ,Ja Qu if -me U ,J JI' 11 .A 1. I IZ N4 N. -Q .M 1 'Q ,J .At . i 'Q ,pq .6 7'. .li .1 if ,.: 1-1 .lj Xl 5-- YI TIT! :li 'rx M1 in L F5 4, nc in I fn fn 53 has 15: 'll lu 'nv Su ,rn ,U Ks in I 9,- Pl al: in .n V' in Q- 11 Wu Hu W' tl ,u in ml I I n I1 HISTORY OF THE CLASS OF 23 VA 114 ",,jf,,A VT f -LANJ'z"! A-.AI 2 7 IIY I.frVISfC KIHSI,IfY. I. T l'::7f'i.f:j , ,,'QgA, . ,1- 1'-f-1f'r!,'.I g M1 w -,ff .55 ,X r' - f ' " 1,2 " h d ,R . ,ff - SS 1 S. A V - A "-,KQLQ - . , J ' - I. ix' 5 if,-N,'fffff-'fff . V A , m. ' M .i .S p 1 HOPE N N 1 S S 1 1 l 1 111 1 1 11111 111 11 1111 -Q x 1 ., 1 1 1 S 1 1 N1 1 1 11 1. I1 1 111 .111 ll 111 '111S 1113 S111 111111 11111 1 1. 1 .1111 111111' 1 111' 11 111 11 S 1 1 1 S Il to 1111111 11111 01111 111111 sm Q, S 111 1 THOMAQ A WILLI xMS 26 1 111' iS 21 111l1'I'11XY x'z1111 1111111111111 11111 1-11111 :11111 11211'1'lx11 111111114 11111111 iS 1111 1't1'1'1111f' 111l.'1'1'l1 1111111111111111-11111'Nl:1S11-1'S1111111.'. 13111111111 1'11'1'1111yv'5 X'2lS1 111112111 111 1:1111 111- 111' 111 S1-1111. NX'1111l'1111'1111Lf'111111'11111.1i111'.15111.11111111g'11t W1- 1'111'S1-11111' K1:1S1111"S 11:11111. '1'111'1111g'11 11111 11111 W1ll1f', S11 1'111y 1l1g'1l1S YV111 1'1111111S W11 S11 111111111 111' 11111 X11 11111-11S, 11111 S11111111' g1'i11S 11111 1l01ll'1 XVI ' '11 S1 1111' 1 'S 11 1 1311. X111 111 1111'51'1111.1'111'S111.?41111A1ll S11 " 1'1'11 1 111111 H111111. Z1 41111111-1'111g' ,'1:11', X111 11S11111i1151' 1,11x'11 1'-111 111z1i111y 111-111' T111 .111f' 111111 11 111111: 21-1'z11'. XYi11 N'11l'11S, 1111 111111 11111 11111 .'11'11 gg' 'i 11' 1111111 ' it iS 1111 111 "1111 1111 1351111 1 1 1 'gg .' .1 rm, 1 1' 11 ' 111v1 2111f'11Il. r111l1' 11111.'- 111 S 1'-1111 YY1 ' '11 1111 111111 1'z1i1S 1 31-1, 1111: S 1 ' .' 1'1:11'11 1111111, 1115' 1111.11 ' 1111 ." fWV?xX QkKf! !5, A My wk f X! wif f ff iff' i' If fr I , I i ff. pb: opfwmo l'6' A fs T-',. ,,, 4. Q'X rl A ',l,2? xvfxx X ,ffl Q- 'f?5fBQ4l Q9 ,A fi f-9' '5 AQ 3, 27? ' ,W X QW!! I 'Vf Vffycm f gb fr f "fl ' '. fr f , if 4 L "" he 41 LH I " "iff: 1 ' f 'IM' 7 Qi n' W if ' M W " lfflff All 4 ,ct , lf wx RM ' rx!X?X fi' v V, V f pfff V W ' If J, 4' I ,Ili ' 5 'ff 'fp X! ,Q ,'HI "f it I V V, I f' 1' ' .Lis cpl lf- iff' :fl y ' an 'el ww H iw Q V f fxx fl ' vig x, ' 53 f ,nf L " 1' 'f 1' ,. 4 E7 df L! ' . 1 H up ' ' v M2 ,fi ish ,. -. ff, , N- , K. 'c j 'N V3 j f , gy "' 'L 151 53 "-V "A 27 I ,Ig A if! 12 I: --Y Q ' ' i ,J ns .ni L11 1: qu! J, Wm. ,N TQ' 'av ls 4 wt fi 'fl Q ,ll ,H gl Jill A Fl 2 , un UQ- 4 Uri 4:1 3: R fn Zur, 5"4 EI "" "m:'f'1-:I-'sw gn- .. F-, V I :A , I : I H ' I - Z - Z I I I I I - ll I 1 I I I I I 1 I F - I H F F I - If E l 1 I I H H l I I I I I I I I I I I I I - - ---- 1 I I 28 g I I 37 Y' L Eff, lp '.f- wr ,:"'K-:w,..f .-ft: mf- -1-fam 1'?'r",.f wp- wmv?"-1--11:'gz:--1 rf- , -- --- vi .f,-f--- -,Tt , ' ingggqynvmwmmnwmmmwwwwmwmwuvWwxwqfvpQmWwqmQ , , , ,H mn-fffQ'-:,-,-.11-,.--.T.w-fm-,-w-- -1-fm.-w.r--v -,-. , ,. - , ,,., , . ..,.,k ' ,,: , gg ,,g,,,,L. E I llllllllllll M1 llila ,r.....--w- HISTORY OF THE CLASS OF 24 Bl PXXXN JLDX 24 PART I -X LX I1 g6Dt9Hlll6l ot tl1e Wtdl 1970 A Il IllQl6 1les1en1e1l 11po11 th lt old lllll b1tte1e1l hulk tl1e I'o1t Nl 11l1son Hlgh School 1 huge St-'llll b lll7ll0llS 111ob XE l11cl1 upon 1111est1g1t1on IGX e'1l 91 ltselt 1'-. tl1e 1o1111,., o et11l o t e c ass ot 11ent1 flllll the 9llSlllll5 e1111ten1ent 11e son1eho11 lo11te1l 0lllStlY6S ln 1111 ous CllSSI00l1lS lN,lIl tod1st111g111sh the lnst uctols t1on1 t e IIDDPI CllSNlllPll 11e1e llllllleil .1nd bossed llfllllld and f1n1ll1 'y,l'1S:,:n I A T Q67 NSXJIWG Q n H02 1 'P settled do11 Il 11111111 tl1e If l,..I1 of IPIIIJI F0llONK1I1 Ill tl1e footsteps ot those 11 ho 1e 3,0119 betoxe 111 11et 1 hose tl1e 11 us 1 Tllls t1n11 11per 1fte1 much Dl9lIl1Il5 on the p11t ot t1e 1o1c1 11 lll0llgl1llI1N1lll1!l2!,lY 11epte1l L1 posltlon on tl1e tootb1ll te 1n1 Ill 1 ke 1113111191 11e latel S.1CIlf'lC9d Paxk to the basketball squad Olll ne xt lCt ot lIllDOIt"lIlC9 XY IS to e11te1t'11n the 11ppe1 Cl'lSlllQIl '1t '1 pa1t1 To sho11 then' appreclatlon the1 pexsuaded certaln of the F16Hl1I'I16I'l to ac COIUDZIIIY tllGlll on 1n automoblle t11p 1n tl1e co11nt11 FOI some 11nkno11n 1e'1son these 101mg Gentlemen ffuled to ret11 n Wllll tl1e QXD6llll1OI1 Vhth the connng of Spnnz W6 cont11b11ted the fleet footed Hdlllel to the t1f11k te1m and 11e1e .1mpl1 l9YXdlfl9fl b1 h1s e1se 111 lJl9dl'xll1:, ind l'l13l11I1 recoxds '1t tl1e 1'111o11s meets 111111 l7Gl0lQ the end of tl1e te1111 9llJOXQIl 1 plfllll 111 11111191 I0 s 'ICIOSS th1 llX QI The IHIJOIIIX ot tl1e class NX 1lked although those 11110 XY e1e so 1n11l Illlflt the t11p Oll t1 111 p lIlll6fl o11 n1 1111115 TXSOII 1ee1 11111 1lest111 ltlllll b11t the ldll19S ot the I' 11u1t1 1oll1pse1l at the s1l1ool house 11 shoxt 1l1st 11111 llJUYQ the 11e l1 wn1l1et11sed to 1111 X9 'llltlllltl Illltll S11ll1 11e 111te1e1ltl1e Xssen1bl1 for tl1e list t1111e to1 IIUXX l1 1d COIIIQ the p11t 111, ot th1 NN .11s XX ltll sobs and teaxs 11e b'1de the If 11111111 t11e X9ll 'llltl looked l0ll-.,lIl5lY upon th1 pxdno 1nd clock Fox H1196 long 1nd llllellfllll 1ble months 111 should not behold th1 111 no1 taste the 301s ot XICIOTX ON Ll X plus 2 e11111ls 11l1ate19l It does It YY IS h 11d mdeed to b1e1l1 '111 BX 110111 those scenes 11e lo1 ed so 11 ell llllt b1e1k 111a1 11e lllllSl lol th1 11 1lls needed pamtln, '1nd tl1e t111n'1c needed IGDHIFS And so 111th lJONX ed heads and solemn step 11e departed f1on1 those llfnlllllflll halls to lellllll once H1019 lb Sophmmes 4' P-KRT II Kg.,'11n 11e ent11ed those XQll9l'1hlP h'1lls th1s tune as full fledged Sopho UIOIQS Gone 11as 0111 a11e a11d fetu of the n11bht1 11ppe1 1lassmen 101 11e h11l astended to the xank 0lllS9lY6b We looked 111tl1 scorn and contemptl upon those t111.htened '1nd t1e1nbl1ng 1o11ng 11pst'11ts 11ho had the eff1onte11 to call themselves If reshmen a11d vsere to lltter up the Assen1b11 111tl1 thell presence f01 tl1e next H1116 months Havmg e1e1te1l Olll oftlcers for the term 11e settled do11n to tl1e ol1l 1out1ne of study and lecltatlon Harper 11 as pers11t1ded to accept llls Ilflllllllllllllllllll lllll llll llll III IIIITIII - '.,, ,J?74,v- ' ' 4AA4 I lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllIlllllllllllllIllill Illlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllm . IIII II MIILIII I Q I x 1-1 , . ,.. , .. - . ff. ll . . . -' . 1 - ' 0" 1 : - -fq - 5-1 f-'1-" lf -- 'A ' '- 4 .1 -- .f p ' A ., 2' M 11 I' , " - ' f, UI ,"' J ' f ogg .P N ? il . . ': ' - " -J 3' ' . '. ,- -C: ff, ' 21' li 5 LB., l , I' - ." ' ' 1- ' ' - LJ- ' 1' 'Q 5 ' - . . . I . I II . I .1 .. 'I . I A ,s, Id.. 1 -1 -1 ' ' ', V - H f av 1 1 I . . III I I ' I :I es . F , - , 1 , I -I - .1 .I . -1 IRI' M? 5 , I I . I ,, ., . I I I I, 1 Q I Es ..I..Ifn I I : ' - I , .. ' ,f Agn! 4? A, . I- . 1 L - - , , ' ' A 1 M "' .' . ' ' E ' "i -.. f . ' '-' -- fl: 12 i .." ' .f v - ' 4 1 Pd . 1 I I . 1 , . . - - N " 1: , '. .. I rv I : 1 I. . I - I V I I .1 I-I I fo . - -- - - '. , ' Y ' 1 'I 1 N A ' fe ' N " . .. ,- 'A 5:2-'rj , S - . . - , f, , 5 '. ' . ' - : '- 'Q I 1 I H I . - , ...- I I , - I .f ' . . I I I I 5 . I I .. -- 4 I un . ' I . 'A ,I - 4 . , ' 3 ' ' ' f 3' Q ' ' 1 ' "' . Q ' 11 . . II. . , , ng ,t I . :I I I ,G " I - ' 1 ' . I '15 . 1.5 I . :If -- - M- . I .. . 1 , , . - e H I H - A 1 1 1. 1 : . ' , 1 . , '- . . : . 2' '- 1 - . - 1 ...- , ' '. ' : - I- . v A 'I I I . , I , -I I : I 'U I ,, . . n '-- . - .1 ,, - ' rp I - "' . - ' V ' . . 1 r - . ' , FE - -- ' . 1 - , 1 - I- ,A . 1 . - . N ,: A . Q , I - - - . 1 I Q ' . , - ' 'U 1' m 1 1 ' 'tg ' ' - 1 - A . 4 ' ' . ' ' fee. - ' '- 1 x '- , .. , 'Q . W - 1 . 1 I' ' '. - . , ' ' - '1 ' - I . - 1 , . - - rs' . ,- .Q - ' . - . P' - , ' II I " , .' ' N I l - J ' 1 1 1 ' N- 'X 'A ,-, I . I - -I , ,.. ' - . , 5 Q - , - 1 - , I ' , I V , ,: -. - , - . I . 1I - I I - 3 I -l I 5 - 1 . . 4 . ' . ' ' ' - ' f. - III , ,.: -- .. I 5 - Q - II v " I -1 ' - , Q 'I - , . l - 1 ' " A- " .f ' ': ' ' ' . Y ... '-l .' ' - : I I I n LI 'I II I A Q . ,I I I v I C . ' '. "" 'A "' '1 'I ?,.Q - f .. 1 . ,.. , .. , V . 1... ' . . - in, , '- A - , "' I 1 - 1 -I . If I-I .C . 1 . 1IIQIf - , I 1 I . e1 ,... ' , ' , .I I . 7 1 4 1 ' 1' : . I IIII II E II . . n - ' 4 - I II I ,. I -I . . D- III II: 1 III 1 ,.. I L . . . II ,-, I- I. - I I '. 3 I , I 3 I-3' . ,.. ,N - A - 1 tc ', - 1 . -1 1: , . .- f- -,. g ,' 5 , , - J' 1 Ln ' 1 - -,.,.,......m.,.... .-.1,..,,,,,.:.,1.m,,,.1.,:,-,...... ' , ' I I I Fllllllllllillllllliliffil !iIZ55ZaI"M. f'.ht51"i2Z'4-JS X 1 iim N U x x N l N 1 5 x !iN 4 x l x X X Tip'- ,, WN. 30 Mil pnwilimllislliil1'l'firhIii.lil if-11111, lmiil ll1i4 Iillln' Iii' xii' iiiii giiiiiii- im' l'.ii'k .iii limi'--il kiiimlly vimiiiii-siwiiiii-ml I1m.1wQi4I iii ligivdiq I'HlliIiI'iIlir iiii 1114- x':ii'iiiiis Viv.: sv il.: S11 I'1lY1il'Yt'I' Iliv in-giiiiiiiig ui' lin' if-i'i1i uw f-ii,iu5wil .i xx:-iiii-1' i'ii.i.'i .iii iii. vi.-lllQI1iixx1il'i-zi Vim' riulii iii' XX.1j',ihl1I mllll' IF-4iix'iIii-4.13 xx:-il zi, llllI'iHiI1IiI'1' ix.-iw v11lf'll4'ilx'1iiby':i i'11i1i. NYM-ii Il14'lJ:i4k1'lli.1ll ei-gisui iipviis-ml, Hrisxxwlii, iiaiviiig iiiiliiiiv' iM'Ilt'I' iii ilii imiiiin-ni Ihr' Sllliilfl. Yill'l'l'iij' viiziiiiiiiq ii vii 1-oiiqiii-1' 1ii':ii'Iimilifu mwii'y iippiiiif-iii 'i'liis5wii'llii-:ii'ls,i1ii1l4'i'Iii:' Ivzul--i'.'iii1iuI'lmiliw-sin'-iiiivwl I-Iiiulisli Iwi'-lie-i', Blish Iliwii. tweak up i1.'kvlii'ill, Tin- zii'm'viiii-liliwiie-ii iiisiiwiviiii' slimxw-ii I'1il'l' ,ii1Iig.:- iii'-ii! iIlSl'll'L'Ii!lL1lilQ'5l1l11I4l.l'il4llI.'iIlll i411lI'11I'Ili-'j.u111i:lLl1iivs1'i'w1ii Iiivvlzl.-fri YIYV.6'ilY.X"'I'Hl1l'I Iiiiiii Iil'i11', li:-i1I:iiiSIi1aI1's-V,Ni-ilvlikiiisiiiii1'.i1i1i'i'iiivI'Zaii'14, Wi! Ii.ivvwt'qai1iiz+-il .iii iiiiiu-ii' luv-iiqili i-'4i:ii.1iii1l ii.1xv-ifii.iIli'i1:wiI viii, Q-:iiiiw 4t'i1U'Pi, iiivleiiiiiiu Iiiw Iii:-iillx. Wi--ii llii- Iizivk si-zifiizi iiiiiiiis, xx-- i-xii-'wt li ii4l'l1?i" !Izi1'pe-2111141yiwxiivlyXn'X'v'i"IiiIP11-:N !1iIi1"if'1!!1I. Hwxivvil :i wliiiiw- iiiigilw IiI4I plzivi- gil Il1li1'ul.iili1 iii i-i- is. .XI Iiilx1'itl.-Q'OI- Iiiv yi-iii: nu- will il.lX'1'I1i.l-lvlilll''ii1iVI'4i"jl iiixxqiiwi im- ii vii- fiiw-fl X1':il4 nil thi- puiiiii siiii' ral' llii- .R+-1-iiilily. .lilflililyil xxx- i,-. iIl giiwiiiziiilj, ti--'wi iiwiiiiy'Hiviii,I'u1'Iiie-liilllvrii'111'ii'-'.', iliuii riviwiil ix wiizi ri, iii' i iwiiiq. Q w ci f ' i 1 W ' f 2 -5555.513 '2-333-"i-Ei x r Y X , imv - i 3 '- i I W UQSHHEN f C N Q 5 an DU U X , L Qm K 9333 Nf- , A 5 J W1 A Q X2 ii my I Hljl M ': Q - y I 1 I I EE : 1 I I I I I I I I I I I I I ! 3. E: is YI : IIIIFBHIIHHHHI! "'l?HW'HIIHEWAEIHUMWFMWLTJYEEWEBEEW' F' F 4 HHH--, I4 -. VI pm! fl I I . I W I Wil v I 6. I IWI . 'fl I I -. an . W px ,I ' I: 4 I - 4 I Q I . I I ' I - , I ' I ' I 4 l .l ' in 1 - . A 'm y II . ga ll I J lll ,, I '5 .2 I 5 ld JJ ' .Q -1 li ij Q wi ,' 1 I 1 5 V- 1 Sb' ' ll 5 -I ll 5 5 72 W I Q' -Q I I I U. 1 il 1 r: if 4 ' A -1 13 5 T: l :-,p. 5 :ai g ' 32 5 , ll ' : ,S I . . , I mmm:nxmzaunmvmaPnuwswrnuv.wv:sEJzwimzxmT.fam.a:aK-,s'w' :firing .':.,m.'.4xz.:,:v,:'. zrrrz-r- ' '- 1 5 , : ' . P' , YT " 'gg , x 'fgfqr'1'1v:wr1gE1m t41rf':f'91 1 :A xx ,. fi.:-L. . P 1.-4 ry , . J, . A, . w . M. f ., I.. 1 ., 4-w :env .Ab-mr L4 hmmm, Q -l f.1x..nvi1un-xi-me-A-3'!?f1nsrzm' -i ,if A' .-rn-qn.xr97-41TS'-1'5EY7UF!TiTv.FJ'l',2'F7-l1:n1mmuvr f. n'1WT"F? v.vv:J1im', wU4r.N-ar,-.fa an Jaffe-. L 'B"4.-'-""h"4 yuan-Q Nilfx 1 F1-QESHMEN HISTQR Y Iwx I 1 ' N' 'N 37 32+-U 1 wx ll PII I 1 . 1 Nxt N M N 1 r -L 1 fx x ' 100 Atilllt A 1 1 1 A Il' 1K mA A K 1AN ' LM- A A ,-, A W L WLMMA ,..,,.,w ,L.,.........,AL ..-A., .,.,.- 1.-...---A .,-A-xv...-A,--A.,-m.,A,-,:f1....L...L.L,--ffff ,LA L L L lllllllll llllliilllllllllllll A I I ll!'il!:v 3:f3i3sIi!91lf5EkE3i!SniES12EiS!lllEiillIlili Ill I ililllifllilll lllllll , LL S A . ll 2 Y 3 A ,P - L. ,, A L -A L -.. L . - .. -. - - A-A f . H ,' A Vj L . - f: L . - - L' AA Z T4 L., A .A - VJ--L ' 1 - A f - A " - 1 4 - 1 ' -1 IT' - : 1 - ' . -- -1 "' ' 1 A T .. - '. ' A -- :A - - " ,:' ' - L - 7 ' 7 L 7 31' A' A A' -L z : A f. -."'N, 3 A - ... . - - . A - - -1. A - . - .--'- 4 ' '-'f:-- 1-23: -1: 4 ' I, , , A -, ,-, L Y - - v M - .L -, . . A , 1 3 ,, - - F, : A-A A . .- - v ' L "1 4 X N - nu- : A .1 - .L C - -A ' - A -1 , A 1 f A- 1 ' 43 4 x A 4 -A .., A .-f -1 -. .. -A -1 L -- -A . xl, . " Z 1 1 A : L L 1 , Q " 3, : - v, A A- - :, 1 lr - A "" I L. A , 2- A , ,- A -, A -1 - 1' ' V I '1 - A - .L A - C .' - A 1 -1 - L ,- L .. A L I, ', L H A . . ,, 5 . A vi - A A 1' . -5 - - . .. - L N- . . . -A A - , , , L. 3 . L 5 : A -- A A ...E f. .9 A 'A ...f . x - -f L , " L - - , A 4 L ., I 7 -1 : L I A- 1 4 f " - ' T' A Z 1 A .L ' A f-f -v- ' ,J '3 L . , ' T' A+ 4 2 v- ' '. V '- 1-1 " 1' I LL 1. A 2 : '. L -1 '. 'Q -f L .A ' 7 M A L, 5 -1 : ' - : A 4 I v, H- - : iris.x'4:-1.14.1-1fxfAff'-:.1 . 1: -'2 -' A - . A- L , A -f "" - A 3, 1, A ' 5 - L. -, - A- ..f - - . . 1 . . L 1 l -A - - A ' -f "" " 'J - -- -+ - A -- " A' -11: ' - -- 1 -f , " A ' A -A L A ' ,-A 'A' L .: ' A - 7 -- 'A Q 4 3- 'U ,' ' L Y f-A , ,- : M ' :I 'C .-. -1 : :U 2 '- - f 'L P+ 1 .5 ' L 'f -: 1 A - T -- A W -1 X 'f , ' I: '. '71 4 r-Q '. j' - P - ,' A A -A .- -1 : 1 vw .1 " 'T' ' f-v- ' A 1 'A ' .. A y 4 2 :I -" ' '-' A ' A " T' -" ' ' .Y 1- , - n A A -. -- --' -- ' - L - ' 2' Z' I 7 A "1 ' C V ' A L "' ' 1' Z' Z 'f f 'I 'A L: .A : ... A ,,: : ,-, .1 :E ' .A j L4. 2.1 : l .- E 4 T Q -F 2 rv 4 3 .., : - A '- -3- ... A j-: -1 1 : L F' . 'Z z - ,- - 1 L - .. ,-5 1 F -1 . 5 ' : .2 A :I L ' : 3, A E :L A : -+ f- Z L - - A - A . L. L AE- :., ' F' 'AL-15411:--:LA :.. L A ..... ... v-v-1 . 3 , - . -1 A Z '15 A L -Z 'L A. -A .A V .J -f 'At C T rf-4 .-. 6 :. -I 2 -ff 1 , A: - f--uf , 7 j- '1 L f oo 'P E. -: - : A : Z -: 2' C -A L - - - 3 Y' -' - '- A ""' "" -C FP " f-Q : 1 ' f-P ' 7' Lf - A T" Z ,L f' 4' : L-' 1 . if .L L-'. Z' -- 5 '4 - 1. : -4 L ' L 3 j - :- -- " I 7 f-p 4 T 1 L -A .-A 21 - 11 Z2 1 ' 1' 7+ "' - 1 -1 2 ' 5 . L 7 : A - - 7 " : S 7 : , . . ,,, , -.f - ,. ,I L . . L .. A ' : 1 ' - 3 7 , : :, . . --1 A ft 7' ,-f -3 "' 3 - Q 'T -A W ... '. : " A ' . ' ' -'Z -' 'T ' C 'T V 'I " A 3 T 7 - ' 'L ff A L. L. 7 . -4 ,A .AJ P+ A 3 "1 -T .. I : 1 'T A 11 ... - 'A - L L' "' A T ' 1A 2 L I 7 A T 7' .-L -7 3 ' ' - 'L -J 2' Af A 5 3 .L '4 1 -' - f' - Z 3 L .- . . - - . '5 'I 1 ... :S .V ,,, 3' A 7 -' g - Af 'Z' - . . A . ff -, ,- A - 1 .. . - - A .L L - ' V A 4 ,L A ' L -A A f-A I 2 Z7 - L 'T 3 -1 I A .... . ' :-' .f -' yi A A -4 -f A .' . T: 1 A . .,, " ...JL 1-L---1 --L------.447 f-v- I' . . -- --f L -- L A "1 A . Z Q-A 1 A .... - - - - - : :' . 1 . 1 A 1 L : : - ... 7 - A 1, ,A : ' ..... ,5 .1 . -1 L. -1 L. A A -4 2 -- -5 -A L ' I-4 4 1 "' A A ' "' W' 1 -1 - 1 n-f L' ' .. . ,V L - -f , -, 1. A - Q -'1' -.. f '7 IQ .TJ . 5,3 f- V JA - A. , .. , A 7- 1 -1- r --1 '-' ..- Y, . -f ', -A 1 L 1 -1 L. ,- 1 -F -: . A -A : .A -- - .L 1 'L' L M -, -1 -' f T '35 L' ' A "' .Z Z Z. 'I' U ,: ..- 1 f-v- , H H, -- - -,I . L, -P . - , - fo . , 4 ,, A : A - 1 - -. - . v - A ,., 7 L Q ,-, .A 5 I Z L y .. .LA 5 Q -5 Z -n 'x 1 -1 -1 .. 5- 4 ' L. .... L 1- L ' - Y 2' - 7 : 3 1 I f- 1 5 fx' 1 -: f.-' AA :ff A-,:,'g'-2 .A-' .' A, , 'Q - - ,.,. 7' T 1 L -- 4 -, L '- 1, ,A . . 1 ,L x - L .. - . - - f-A "' -1 ' "" A "' -f L - 1 .... ' 1- . ?" V r-4 A A v -4 .. A A A . L - ' ,.,. . A A ,, .- E., A Y L A Y ' A 'f t 4 A ' Z 7 '1 A. A - ,' .Z - A A v L -A v--4 rf "2 v-- 1 v 4 v . rf' . w n ,-f V v-1 L v- ' 7. -.f rf' . J-1 . .L - asain xulawxa rm.. -: x 4. .. f . .- , , Q -..'.. 1 -A ll I I I I Illl lllll illl9S25?iSiii!l5Q5ii2 fx 'We 3 A O 1 1 4 1 A 1 1 A 1 1 Ili 1 1 M 1+ N f A xx no cu-A lt 11101111 1 A 1 " 1 1 ' 'lx 1..,ltlt Suu A llllllllllll llllllllllllllll 111 c 11 5 lm no xnt xx on much frlllltx In fmmtlmll or bm .Q K 5 N N 58N N I 1 ,lf Q Q1 OX Ill.: X 0 Hlll N, N ll IU UI Of x ll N . 1 Itblllcli . 1 lf un ll 1 I0 .assxxo fun 'Tum 0 IIISOII, .mm xo to gg ec lillllill lIIIllIIIlll.llllllllllllllllllllllllll 4 . 4 'Il fxxls X 111.1111 Nvxxlon 0 fxxn .ul IILIIIII ww 0 muuns xx . 1 nw 1 1 4 1 4 S U x ., 1 ' N4 mfs IIN A M 1 f 4 f 4 ID ., x 4 L x 1.11 . A 1 Ll 9 Jltrllllllt ll D azz LIIEIIIIIIIIH il U5 lllllll lllllllllIlllllIlllllllIIIlIlIIIIfllllllllllIllIlllllllllllllll F52 I A 31 H1-rm-I-.1If4I1-il. fin .x11.si1'Xwl' 111411. .1i1'l1. lm!-vm :fr 1211 'i-HHl,!4'1llil1Y1 I1121w'I'1l.AI lPIl1'w'w1.11l1ii.-'Xvffvingvwl IPl1':l'H1,k I E.w1z1fl in xE1.1l'HxxX 111141 ill IIlirx'f'i"X. 011 sfwh Q1 lull FV11 ml- xv- Il uv: 2l2,l1Hll, XY wi xxw YIIHNI l.1Iw fIww1"1'v:1I XXIIVIL il X'-1'x'uf. 1 lrm-m1:'xv-!HI111'wx I X . 2 u ! if I-' A' 5 " ' 'of 2 X - 5 : f- 3 L 2 'A 5? l f.f"'5 Z""f!7k x.. ff- ff Amway 1 UN U XZ' N -f -I-se nm if fax ' K 1' ...f N77 44' -f .39 ,f"" uQ x ,f" -f X XFTNXM ACTIVITIES O D ff wb rf 7 X ,fx I 1 f L I T gy' my x ' H - I ,f f M y-L , I I '29 Q ! GX ' 'f""' " HM ff. ' f I 9 on-I. F 9 . I i VIII! I ff!! 5 U ' W I 1' I Im! W ' V52 1' I , fL 1 Y 1 W W I I Q: , ' , ,Cx 'W ' X, H' 1 A I 1 ISL! I I ' Ei' I . 4 I I-.W ., I fi I W 1, , , I I I if f I I I I 2 , , , 1 W ' ,x-va, . I W it-'I JA .1 QL! , I Y:"J. .f sl' '.K.- I 1- N- k 'N I --f O SA I ,,., xv, gr W I M 'QD "ll n xr I NJ X ' -.. M1 I., gf thi- i f V -1 lu Y , X X N I X I FOOT ALL llllllllllllll Il ll llIll"l ,, f A , A MM A A A A A U M, A ,4,,,,:.,.,. -- .., --., . . ..---..- .--. . -,-ww, ..,. ..............f, .-v..,....-..,... .M .. 'Q IIIIIII lllllllllllllllllllllllllllllllIIIIIIIIIlllillllliii'Ilia.iiLnl1L,12xuL.,Z..1S-Zuni.:-L-LllIi.7i.1ii3ESis.EI-.i2l7uJQ,B'..L-LILiifwn- - - - ! I M44 lf 444 B5 Ang 4, I' 4EFi??'4f" ig'-"2 44' ?-lin '-"f'tt3,-IJ: - . A Y V V .:- K ii' H ,Q N, V lil ' AA ' ' Q Mfy x 'Q f -f . 'IL4 'If' fi ' , I X- A' - -9:55 k ,. at N '-,fa f Q ..., X V ' I f-f f 1 ' f V1 -f- 3 ' W X , ix I -- MN 5 f' ,f iff 24 V :D ".:2- l XX ,Q , - I , , ,, ' f f7'1 X r - - fl, ,f 7 4 Ni Y X AA , -4' A- i ,,: !?f,- QI! X, X1 Y L 73. 5' ,nv . KN ,..:1,fi , I B ' , --4, T A 4 - ig! - " 1 Q, , ff 4 r A Z .-'biz' i I- - AN li- A , 7 p .- Ly ?,lft IJ, ,xx ,N ' AF, ., --- L ,.., X f -.asf-n -Q ' 1' A 1 Qszeg., ' xx Nxxx nba In z Xin i- V 444 W! SX x ' f I 'Q ', 53.1 I ,.,.....--......-...-..........M,. A, Q . V , "f'?ilI' I I III I II I IIIIIlIIIllII!lI!8IVifiiili-iff" Ei' '44 ' - -' - R1 11111 411 AMLL H 1 4113.591 3 ll H f .A ' '.L.L-L.a.4:.4g-.A...A.....-......A,..1.LL.-2:.,SA-.-.JA..is.LAsa.i.L:.,-L.x..L...i4.IL..L.4.l:1'1iL.i. A-, .-.lf-.KL-..A,1,.,., 4....,4 ' .,,2.g.-.v. , , M Eaf-S? 21, wg! QT gin '1. 3 5' . . 4. 2,4 3753 4 2 ,S ' 2 5 4, 5 ? . E 4 1 ' 3, gs L i . :JT F mp 1 5 9 1 ". UL' .r C L., CD 4 UD 4. E if .' I '54, 1' p 13.5 Q . A ww D 1:x'i 'kg j 'r--:Q : fl Q .11 fi V EM 3 .iL':' ' 'J S - ii 1.52 . 'til a+ aj gf P, fu? Erma!! v 4335 - HQ' 'nl.',A .M Tia! i 'T' 1 A , Il Il IIIIIIII jill l x vi E 4 E!!! ,ju dh nl nu ?l in 4-. I, l H I I i E i E PM V UU 5555mII!HigR!IHH5'!SUi!Z'Vi3lUl'N?'f 'TWWIEU 4 JW? Yi TWH! K lllllllllllll U ll ll lllllll lllll ll.l lllllllll Illlllllllllllllllllllllllll ll I l.ll.l.l lllll FOOTBALL REVIEW J RALPH It-XX N T e sexson of 1991 w 18 not one of the best that we have expexlenced but from lJ95lI1Ylll1 t cl there w pep enthusmsm tnd a flght for succe s w hxch uecllxxactezxstlcs ot lXXll1I1lI1OledIll 1 s ppott tuclent bod Cuthl e 0 l'o1tNIad1son 14 The f11st gtme ot the season was plated at Caxthage Although the lllp was a h 1d one the boss wete full of d9f.9llI1lI'ldtlOI1 to XXIII Vilth the get enc o I8 this fight the outlook f0l a successful season w as sen favorable 'NI1lton 0 Fort NIHEIISOII 33 The f01lOXYlIlg week we plaxecl Nlllton on the home grldnon Though xI11tOI1 showed flashes of form at tlmes Nladlson out plaxecl them ewety department of the game and the fight was rather one slded The game ended wxth our opponents falling to score R1chland14 I-ort xIHdl:0I1 6 On October 8 we were scheduled to plax Nlonmouth Ill but thtough a nustake 1n contracts Monmouth was fotced to cancel the game Then a lush older game was scheduled Wlth Richland an upstate team w 111011 had known deteat but twlce 1n two years They dlsplayecl a vauetw of attack that kept out fellows guesslng most of the time scorlng their HISI touchdown bw a well executed double pass But Madlson added another VICIOIS to her mcreastng success VK ashlngton 16 Fort Nladl on 0 The bows journeyed to YVdSl1lIlgtOIl confident of wxnnmg desplte the seuous handlcap brought about by the loss of three experlenced plasers But our hopes wete shatteled bv Washington s duskv fullback plunglng hls way to two touchdowns and a drop klck added bs thelr half back NIHCIISOII came back the last half wtth a determlnatlon to keep Washlngton fiom adding any mole to the score and we plaved them to a stand still and kept the ball 1n the center of the field until the close of the game 37 Illllllllllllllllllllllllll I I llllllllllllll lllll lllllll I llllllllllllll .,.. an mr .nnL11unxr.n-me-num ll Q Al 1 A I I V , - L' ' . it 4 A , rq , . ' . . I ' f ' ' 'r . - , .I ' . . . V . ' Q A 4 4 t . ,, . ' ' ' ' '-' A 7.9 . Q 1 - . . 5. - D S . . ' Q ,. . Ll- Z ' ' . - V, f-- A ' . . i 4 ' JA . '11 W : 1 H - . 4 ,A t. . D- 1 ' -1. ' 1 . -I 4 s '. 1 - P , v' ' as ' .4 . . . ,,. , . 4 - , , 1 1 - LD ' ' A , , - . "': 5' .- w . ' - ,. , -' : . 1 , v ,A 7 " V" JH L. '- rn IQ . ' My 1 I. q 1. V t ' 1 .. vz ' '- 2.4 . . . 1 " v x ' rn ' 3 .. , 3" , , , I , - to ' , , . , . , ', ' 1 3 A . 4 - I' ' , : -A r. Y, ,,: - 1 . , .Q A V4 C . -Q -- T' f. , 5 ' 1- Q: 7 - 3 , .' ' I, v Q 1 ' -1 j - ', ,f Y . , ' , - . ' 1 . I ' - .. ' , l - - ' 4 :M -c A. A .4 , 1 ' . rp 3 iw.: ' 4 D 1 1 t lat. ' ' v-- . . . ', -1 H' - f . . '. - "' f 'Q R" . ' ' ,' t ' 5-. ' ' ' - '4 Q - it 1 ' '- , Sgfl 1 '. 4 ' Q 1 :yg 5 JQ KM ' ' f U3 1 - n '. f-+ C ggi ..-I 5-t im., SJW ' 'mum-nm'c.x-fs-c' 1 .f 1.-.. . l I Ilpl , I ll Illlllll'l!l!l illll.-illiiitg 'I':i3ii!i?SUl!!!i5- . 1 11 N 11 4 14 1 0 i 1 1 1 1 X1N11111 1111 4 1 4 ' 11 1 N 1 111115 1 111 1 1' ' 111 1 1 1111131101 X911 N 1-1 14 1 Q 1X1 1 Nl 11 1 1 A 4 1 1111., I ss , ' 111 1 1 111171 1 4 4 N 1 11 N 1111 1 1 O ' 1 1 ' 1 ' 1 ' 1 11 38 1 111 111-111 11: 1-'1111 311111151111 5131, 11l11'111'X1 1-111111-.'1 11114 111111 11111111-111, S11 -1- 11lS1 11l'11111l'1' 111- 111111 111-1-11 11-1-1- :-11x111114 111 :1-1 1'1-1'1-11:1- 1'111' 1111- S2111 111-11-111 11115 11-11111 11.111 1ui1'1-11 115, XXv111l 111111-11 1111-1--1-1111111l1-111-1- 1111 1111- 11L11'1 111. XYi11111-111 111141 11111'1- 11L11l1 111 11111- 1-11.111 1111- 2111111 .41111'11-:1 11.1111 11 1'l'1l,111111 1-'111'1 514111141111 2111111-11 1111- 11I'S1 111111-111111 1'11. 1-'1'11:11 1111-11 1111 XY1 1'11s111-11 XY111111-111 111.11 1111-11' 1'1-1-1. 'l'111- 1111111 F1'111'1' 411 111-11 111:11 111- 111111 S.l11S111'11, 111 11-1141.11z11'1 111' 11111' 41E'S11'1'. 1311111111111-111 111: 1-'111'1 311111141111 11, '1'111- 1111J1l11111L'111 LU1111' 111'111'1-11 21 41l1'1l1'1S1' 111 11S XX'1l1'11 111l1' lJ1J1111111'1l1S 11111-1- Sl1'1'1'S:11'111 111 4l'111111g 1111- 11-111 111'1-1' 1111' 1111'11' V11'1I11'j', 11111'111! 1111- 111'S1 1111111'11-1- 1111-11 41-11 -11 111 1111 111111 115.11111 .1I'1l'1' I1l1.' 111l1111'1'111lS 111-111111-4 11'1-1'1- 1-11111-11 1121111151 -1.4 11111 111 SI1111' 1-X11-111 111-1111-11 111 1-111s1- 11111' 111-1'1-111, 11111111111-1118 11111-1- 17-1'1-111-1- 115114 V1'1'j' Q111111, 111111 1111-1' 1lS1'l1 11111111 1':1111- 111218. 11111 1111'j' 1'1l11Ll111 11:11'11 1-111' 1111- :111-111 41-111'11. 1"z111'111-111 1-11 1-'111'1 3111111141111 I1. '1'111- l"' 31111 111111 1111- 11111-11 1111111-11 111 1-'.-i1'111-111, N1 '-111111-1' 71. 111 1111- l'.11's1111'4 1'11111-qv :'1'111i1'1111. V1v11fs' 221111 4111111111 11:11'1- 114'1'l1 I1 41111111 .IILL 11l2111'11, 1-'z111'111-111 p1'11V1-11 111 111- 111111-1' 11'1l11 ' '4, 111111 11111' 112111 11-:1111 11114 11111111111 111 1111111 111f'1f' 111-:11'11-1' 11111111111-1114 111 sg1i11- 111' 11 41111 11:111, 1-'z111'111-111 11l'1'f1111l'11 1111' ' 11-1111, 1' 111111 T: 1-'111'1 K1,1l11Sl111 11. 1111 .'11V1'1111Jt'1' 11. S11111111S1'l1 111 111- 11 11111 111' 111112, 11111' 111, 1111' 11111111141 11111111-,4 11' 1111-:'1-'.'1111 1.-5114 1'll1lL1111. W1 -.11-111 111 K1-11111111 1'1-1'y 111-11-1'1111111--1 21111 4111111-1111111 1-111111-1--111 111:11 1111- "l111111 1-i1y" 111l111'11 4111111111 S111.1'1'1' 111-1'1-111. 'l'l11- 11-111114 11'1-1'1- 11V'111y 1111111-111-11 215 is S111lXY11 111' 1111- 1-11.'- 41-111-1-. RI:11i,'111, 1'z111111: 111 11' -11 21111, 111-1111:111 111-1'1-111 1111111 111-1-41-11'. 11111'11l1!1l111 1-13 I-'111'1 311111141111 11, '1'111- 11-11111, 111'1l11' 1111- 111-1'1-111 111 K1-11111 11, 11111111-11 1'111'11'111'11 111111 Q11-111 1'1lLZf'1'11l'F4 111 1111' 1Z111'1111g11111 u'-1111- 1111 1111- 11111111- 111-111. 'l'111- :'z11111- S1111'11111 11'i111 1-v1-11' 1'11--' 111 lllll' 1111-1113 211111 1111- 111111 Y1'.1H 1'z11'1'11-11 111111111 1111'1-1- fN'l11'l1S 111' 1111-11' 311211 115' 1111 K121411SlJl1 11'-11'1'1111's. 111' 1111 1111l'1'1'1'1111'11 11:1 .',' 'l1111 :1 111-111' 111'1'1S1l111 411. 1111 1'1-I'1-1'1-1-. 1-21111111 111' 13111'1'1g11111. 2'-1111121 102 j'L11'f1S 1111- 1111- 111'41 11l11l'1 1'11. .-X1-1'1' 11113- 111-.'11i11- 1111111 11111111.'11i1111 1-111-11 11--1111 11111111- 21 111111-11111 1'11. '1'111.- s1-111'1- 111'1l11Z111 Y1I'1ll1'y 111 11111' 1'1V111 1-i1y's 11-11111. 511' g'1111's1 ZZ3 1-'111'1 A1.l111S1111 11. T11- 11151 gum, 111' 1111 41-'1s1111 11114 1111- 111. 1111- 111-41 11121:-'l'11 1111 1111 1111--11 111-111 111 11-LV4 ,-X11-1' 1121111, 11-111 11111-111-11 111111-s 111 1111 S11'1l11L111111'S1 111111 111 1-1'1-ry 11 11:4-, 0'1- 1. 1:9 39 1 1 1 11 11 11 11111111 1111'f.1I1111111,.'111111'1'1111l111i1I'1III1111X1'1'111 11111111 1 11 11111 1 111 1 111111:E11 11111111 1111'111112:111 112114111-11.1:'11R X1111 11 11111 I1 11111111 111 '111 51-:1s1111 11:1 1111 11111111 111 V,1111I' 5 1111- LQ1111 11111 1111 1111111 1 11 1111 11j. 1111151 X1'11'P 1 111 1'1 1 1 11Y1'1'. 1i1':111111111111111111.111111fx-1'.1111.1111 111 1'1l11l 111111: 11.111 .11111 1l1:111:1 1XI1E:11'1:11 11111 1 11 11 1111 1 1':1g11:11111111-1-1 '1'111l,11. .2111 1,111.1-, f'11'I 1 11 1 11 1 1u1l1X111I1, 1111'111"', 1'.11'L1. 13:11'1'1111. N1-1x1'11. XX' 1 111 1111 111 11"11f1111111- 1-Hf' 1 X'1111'111Ll 11111111 1,--x1 1-4'I1f' X111., Ai 1 Nbr A 1 Q '11 gs , 'J ' L Aff, -.5j-'ff FUTURE FOOTBALL X11 1 1 X 1 Nl 11 1 N P11 N 111 Nl 1 1111 1 111x 1 .1 1xx xxl11 . Lk s 1 11 111 2111111 11 1' 1 ll 1 1 xx . . I1 L 1 1 1 . 111111 1 . 1 14 llp t 1 K K 1 1 xv 11 nlx 1 1111- 1.111 1 1 11 Q1 N xx r . 1 111 1111 1 Ill 11 nt 11lx . '10 11. 1 1 111 . xx 1 x . .1 11141 QS 1 11111111411 11s11l11x 1 x 1- 1 . 1 1 111 111112- 1 11S .11 1111111 xx x xx 11,1 1 xxn 40 '1'1'i1'-:1 1'.11:111111 1111- --1111 1111 11111' 1:1l1111'+, .1Y11l 111 111 I111' l'1Ll1KIl1S 211111x1', 'l'l1:11 is, 11 x1.'1-",1- 111-11111 l1l11- 1'?111+111111s ll..1i11gl11'111l11-1'lx l11x1-, .'1 x',l1111 xx'1ll x'51- 1111 xx'1 I'll xx' 1 :1-I 1111-1'1', 111 1l111,-1- 111112111111-11111 llzlls, I'x11 l11-1-11 111111 11l4'l'1' 1s111-z11'1- lll 111-z1x'1111 .'1 '-.111 1'1lll'1 f1-1- ll QL11111- Ill' 1':111I1'1ll. f'.'11 j.1111 s-1- 1111111-:111-1' "l..1"1l" 12:1 l 1l.4l'11. 11111111 1111111111111 xx'111p1s 11,111 1111111 1111-1, 111111111 l1'!Xll. l.l'If1l1 1l:'isx'.'11l1l. 111111 1-211. 'l'111'l11-1' l'1z11':i1'111: 11:1fs1-s 111 2111- L11l111111 f111-1111' 111111 S11ll:11" Llllil 121-111':1- ll.11'11111' 1111 1111 ll'111liI 'l'.1ll1111u 111' 11111 l:1.'1 K1 lillli Q111111-, 11'll4ll 1-111111-s 11 l'l'j' 11111 11 xxl11N1l1-, 11s 1111-1111z11'1111--11111-lc. 311111111 1.21111-. Nlj '1111 l'2ll'l' will 1111 1lll'l'8 111 Slfl1'j' NN". Rl 1111:11l:111z11' 111111 A11'l'SK'j' 111. jz11l1-, 1.111'111s BIz1l111111x', lC1'xx'111 11111111 111111 "SI1llfl" l3z11'1'1'1t. .X1 1111- 11l111-1- xx'l1111'1- 1'z1i 11 xt' '1 'e 111:11l1'. N1 ' ' -11 xx'11 H111 1111111 111' 1l111s1- '111 ' flu, 11111 14111, 1' -x -11'11, to 1111, f1llI' 11-11111 will 'lillf-'HMG 1111' 21 111111111111 1:1 lll' S11 '11 xx'1111'1 :111 1l11xx'11 111-'11'1111l 'lllll 1111111 'l'l11- S1111 '111 1111111 will :111l11111 lfblff' 1lk'l', .X1 111' lP1k'1l1E'll1j' C11111'1l11111s1- sq 111111, XV- xx'i11 xvl1111111 '1111l X1-ll S11 ily 'l'l1'11 111e'11-- xx'1111'1 1' 12111 1e1-11. f1lll' 1l"l1ll will 11111, '1 211111 with C112ll'llll, N11 ' ' Cvrtai j xx'1ll 1111 ll g111111 1111-, f1ll 1" l' 11' the ull' ' '.'1 A'.' ." l-'11 tl111s1- s1111111s 'll'0 111-111111115 1111 lr' 1' ks. T11 - S 1 - 111 j will 111-'111s11n1111 1111 ' ll '1ll, ,Xlll :111 xx'il1 xx'111111 11' xx'l11-1'1- xx'11 11111 uw: l'111il S1111111 F1'1.'l 111111 'ill 11-ll St. l'111111-, "Th 2ll'4' 111 21 1'1111111'1I1 :'1 111- l1xx'. Y Illlfl 1111-11 xx'11 xx'ill 111- 111 11111' LIlfll'fx', T111 ' 1 H11111'19l'S t1'11111111- x'11, XV1x'ill 1'x', "xx'- are xx"1101i111 11 t' 11111111 S2 , S11 411 11xx':1x' 111111 11-1 .' 'l1111-," L . 1 . . A , . 1 in., I Xxx, Z -www 4 -v' mama-n-ww-ne-.-yu fv 1 W nu www.-um:-e,:-aus-wunnvh-cu wnnausb.. 4 new -.naw 'own-:li mamma M .4 -M.-u-'num www w ' r L f l y I if ? 6 I i 2 3 1 3 , w Ii 1. WJ 1 41 5 1 i Lk' ww , -W,--A-.+ .1-. -4 5 .. , yu -mv., -Tw x 4 ' -, A ' '-fs 4 --v :N . Na+-V f ,V I : ,.1egQxyg1a .-,A g51?55A"+i!?f!1:5Etf1fisEqfZ!S.!Q951EIYg!Qlii!i4I1IA " - x -Q na-.,1,w. 4-.. ,, ., A. . . . N 'ewan--1. - aww' 1 wma. ...- -f-4-vu..-fu qua.. om-' 4: 1-X -v 1 ww ww: z 11 rl -'C 'JS il Q! .U 12" gs: ff.: 5: QI 'Fi 'il H E I S- al I ,nu -. ul uv ll -L an l 'E In - H H - - I - l - l First row K Clark B Shaffer Mlss Horn icoachj R Kllne M Mart1n Second row G Peter R Hutton L Mosely G Diedrlch R Everlngham Thlrd row D HllCh E McBlan M Green D Hooten IN Eklns GIRLS BASKETBALL TEAM With Mlss Horn as coach girls athletics were reinstated in F M H S this year and lt' the enthusiasm and spirit ot' the glrls who played basket ball thls season count for anwthlng the girls have a bright future before them In athletics Although our basket ball team had no games wxth other schools we had interesting class games Partly through superior playmg and partly through luck the Juniors won the champxonshxp tltle nn the Inter class tournament NVe are hoping that next year we may have more practlce hours and an oppor tunltv to compete ln lnterscholastlc contests -"fri F I : E: - t:: !l:i E- Un lin al- VL: h I E: y 25: l ll- il MH 'B . . . lf: -- . , . , . - , . . ilu 1 . , . , . , . , . . . ,- . y 6 , . M. 1: I l E , ME : : , l , ' ' .... E Y . - ' ul I H I - ' v I ' I , ' ' - . , E v ' - H . - ' - I I " i I I 42 5 I : 1 I ' tg fi 2 1 ilgigi 3i.......+L'IIl: 155 K, 5, ff. l Hz- an E., Dis mg: IHA s-F: 'Q' S -'S lt. nl ,nn ,a 'dl ll F l 1 'N un -I Ill -, H H H I :l I I Nloble 100210113 'xlalonev tcaptalnj Enblehard 'NI1ller Welpton F Gllsxxold Park Xlelke L Gusxxold BASKETBALL REVIEW ,ww N71 ASKETBALL season opened the first ot Decembel xx1tl1 a SGTIGS of class games ln xx h1Ch the Semoxs xx on the champlon shlp wzth the Sophomores Fleshmen 1nd JllIl10lS next m order After the class games the squad xxas cut doxxn to the hfteen men xxho had shoxxn up best ln the mtel class contests and the real xfxork of the xxmter began The first ,Dame xwh1cl1 xxas played xx1th Dallas C1tx ended ln a defeat for the local men 'Vext New London came to toxxn and handel us the same cluel medlclne Coach Noble changed the lxne up aftex thxs game and the new comblnatlon soon got tc xx orkmg and xx on tour consecutlve game- Keokuk Argyle Dallas and Denmalk 9 1 uf 5,0 M: 07 M agafnv K - 'lhe team then Jouneyed to New London but due to the la1,e floor and poor ond1t1on of the men the team lost a second tlme to them Stockport was then defeated at Fort Madlson The last game of the season wx as lost at Keokuk xx ho xxere unable to play because of lrlness and xmulxes Qu- va- -ax. www my mmf mm-mwxvnmzrg ZIIIHL WT V' F an ll ffl'-lUPrWl5?VEl'l"+E,l?"lfEE,'ZFUlETv l? VFEIEFHUBFYE 5 2" un un n I E nl H 5 nn H H . I i ,,, , , W, H -1 4 I , I: l , . , 1 h , x -A 0' , A , ' , x I -' . v ' .' , E . . , , , . . nn Q , Q . E E A . A Q V I , .M-,gary-..,,4, ' V ' - , ' - V y - 7143? .-Pv"1if..x' y 1 ' i 1 N 7, E i3.?,.:'Fu,f, b. - . . l M K - Q of gi- 51,1 1 V L. ' .- lj V -1 - " , , : I I S , V V I ' L : U , . - , w 5 , K. ' , jf: un , 3 : . l . X 5, : , . . I A . , . , im . . . - . "-Hr E . . ' V .- , 4 ,az - Buff? ' Pfll I ' y ' I :wi ' . Emil : x , . . - , -0- . hx mx ,. : C . . . l 1 5 fix, H ' ,Lai Il ' 'V - 5 ! . . x . I The team had been badly crippled by the absence of Capt. Maloney and Mxller, gpg' l .. . . ,. ,Q , : , ff? - 43 . E H .,.,, , ! Jn l - i?l'2fTi" '9fff'Lf"T?' i,",x'f-mrgv-fm ., .,V.f--.':,v-1m-P'we.u--fc,,fw,4aQ-:fray-any Wm A . new V nwa1-:wif---3-24'-3 N. ' 1 Y . , t.af4nf5z:15.:.J . 7 V2 P52533 f7i',t',,"1,, T -. Q .'12',.,xi, ,,'1f'.:ES"2 iid 1 ' , 5 fl: . JLG! JZ? E2:1Jl.:nna41..-H .K'-'12?2E3,v'wa awww:-rnraa: M, .7m-q.s.4m-L1.l'?!'5fef'::eepunu6- 1-Q-uq14 L.---.-1 z'E1.v:: ?. "W" 1' 1110 bo1s took pa1t lIl tl1e lxeoknk TOl11I'Il1I1l6Ilt and 111 tl1e prel1m111ar1e dete1ted Dallas C111 but 11 e1e Dllt out of tl1e Plllllllllg b1 the tast lx1hoka bunch 1 1 11 1 SLOIE oi Pb to 31 It was at '111 Pleasant that the team s111p11sed 1 s adrnxexs b1 tht way 1t d1st1ng111s11ed ltselt Owmng to tl1e lllness of 5916111 ot the team the squad wa 111 an1th1ng but good KOIldltIOIl llllt the tellows went 11110 the game with a do or dle SDIFII alld deteated Hedrlck New London V11l111111sb111. and Vwuland Thew 111 tlllll wexe defeated lik Nlt Pleasant 111 a close co e All tl1e team pla1ed KEYS good blSlx6llJ3ll tlllllll the touxnament and X1 elpton was chosen tol an all tonlnament 1111111111 gn 1rd Llo1d Gr1sw old batk 11111610111 dld h1IIlS9lf as d1d q0ll'lIS who 11111111 the 11st game 1fte beln SlLl1 most of tl1e week Captaln '1'lalone1 was 111 tl1e :une at all 1111168 1111 F1 1nk G11swo1d was the best man on the team for followlng the ball 1nd feedm tl1e1ne11 who made tl1e points Pnk d1d not get 111a1 to dll good st Ill but 1 IINC lnto hls own latex ln the season Ill the Xxllllllllbblllg 1n1e at N11 1919151111 he n11de f0llI baskets 111 tl1e last half a11d p11t the game ONQI 'lhc season was a success so fal as the pla1e1s wele K'0IlC6IIl9Ll mollaxs was the find of the vear and pla1ed a wondcxtnl game at back gllald 1- Guswold 11 on a place 011 tl1e team b1 hard conslstent playm '111lle1 who 11 18 new at the game developed lnto a good centel L Grxswold was not fa1 behlnd Solla1s 1n guardlng ab1l1ty Capt Maloney and Vbelpton were 1n the ma111 pomt getters and Park and Engelhard added thelr b1t when called upon xxlth V1elpton Sollars Park '1I1ller and P Gr1swold back pxospects for a Vkllllllflg team are very brlght for next year T11e second team worked hard and deserved much cred1t fo wlthout them the first team would not have been what xt was Those who composed tl1e second squad were Maxwell Dyer and Huett Our dxeam of a new Hlgh School wlth a real gymnaslum IQ about to be 1ea11zed and then Fort Madlson basketball teams wlll rank w1th tl1e best REGL LAR SCHEDI LF Dallas New I ondon AI'g1lQ keoknk Folt Nladlson I Den111a1 k Dallas New London Den1n11k Qtockpolt lxeokuk 0 Fort Mad1son 0 Opponents 154 T01 RN XMENT F XMES Hedxlck New Lo11don XX llll'llllSblllg Mt Pleasant XX lX1lI1d F011 '11 ldlS0l1 Fort Nladlson 116 Opponents 1 1 W 1 HH1IlIUI llIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIlllllIllIlll1lllIIllllllllIIIUs ll . . I "' .. . ' ' , , 1 - . . 1 I .' 4 14 l . ' x I I . Y Y K , Q V r I 1 V- A '.' L ' - : f' Vt 1 ' ' L' 1 . ' 1 1 1 "- s - -tg 'ts " . . . . . , I .1 ' , 2 '- S U' - , - u I . 1 A 1 u , I ' . ' ' : .E 1 U . . , ,, , - I 1 .- 0, . . ' ' . 1 ' .. . . Y, , . . , ,. ' ,J I t E ,., 1 1 1 1 1 1, 1. , 1 1 , : Mg 1- i l v -' 1 1 A 1 'v .. . K2 , ' A., 2 I E :At -,E , . , K . . . 2 E 21 'S ' '. ' ., 1' ' 1 2 ' if -f2'. I V . 1 -if '1 ' ' ' ' ' . ' 2 ' ' gk 1 , E 11, , ,gig 'f,1 -1 me 1 '- 1 . g rr , . , u U , I. - , ' . . ,. . . Q . I '4 , y Y. v. . H , U ' ll N - f , , , 1 fa. 1 , .1 : ...1 , , - . -. , . . . . A41 1 fr ' ' ' l ON . . . . . 1 , - l sn, ' . 1' . 1' ' l -VI: . . : 51, . . , 1:1 ' ' ' : 1.3 .. . n . I 1 . , . A . ,,,l,. u 1 I A ' ' - ms . M 1 1. : , v . ' v v Q - - p . 1 I 5 1 1' ' 1 ' . v - 1 nn , , . . I me - 1 ' ' 1 1 WY KW -V I l : , 1 J, : - , . . 1 : . A ' ---,.,,,,,,,, ,,1,,,,,,,,,., ...,. 1 6 .................1................ -..-,--- . . U20 E : n 11 H--U--,U-U '--'.--4' -'--'.--4 1 6 A' ' J ,,,-,,-,,,,,,,,,,1,, 1,,,,,, ,,,,,,, 2 1 1 r: g vv 11 UU-H ---"--.'--' V---' '----- 1 I A .' ,1,,1,,,,,..,1..,.1.,........ , ............, . 8 g : ..,,,,,,,,. ,,,,,,,,, ,,,,,,,,.,,, 2 2 ' ..........,....................... ........ 1 -1 ,I 2 ,,,,,,,V, ..........., ........... 5 7 ' ------------'4-'--e------ '---- 4--------- 7 I : ,,..,p,,,,,,, ,,,,,,,,, ,,.,,,.... 4 2 . ................................... .......... 4 : : V---' ---.--4---., ,-4.,,-,. 1 6 1' ' .,...,........,................. .... 1. 0 : xr --.Y--,--,- ,-,,,-,,, .,,,,,,,,,,. 5 4 1 ' ........................ .......... . ..... 4 ' I ---,--,--,., .,,,,,,,,,1,, ,,,,,,, 2 9 1 - , ............,.......... .. .........v.... 11 E : ,, 1, .---'--A .---.,---,-. 1 9 ' ,,,,,,,,,,,,.,,,,,.,.,,...,.. .,,.......... 1 Z2 : I -- -1' 1 F1 I - ,,,,,,, .,,,,1... 3 5 1 ..,.-----.----A-------4-- --------e-- : -'--------'--- : 5 1 Y Y 1- I - A IA 1 . - 1 1 , I . ,Z --,-,,4 ---,---,-4, .q,,,,,,,,, , , .19 ' ' ................................. ......... 1 4 E : ,, ,, -----, 4,---'-- lnnl 1 4 j - ,,,1,,,,,,1 ,,.,,,,.,,,,.......... . .13 : : 1, H .---.,- pllnh ---,--,,, ,.,,.,,, , , , 18 " '. ' ......,......... ....--,-- ---14 1- 1-1 9 , - 1 1 ...................... 1 ............. 14 E - ' --,--',-, ,,,,,,1,.1 .......... . Y - 4. 1 ------4---- 4' ------ --'----"""""' ' " 1 - ef- -f : - ---- 1' l : A , -. P-,--- .--,-'-- ----4,-4, 1 ....,...... ..Y.................. 1 I " I 44 5 I -I I I n f K Z 37 f f N5 If 7j,N 264 7 ..Z" ffm og? xlxxw JJ! X.,f x., 'LLQL-Q x mln , . ,.,,A.,Q-H., . 'filS!!!i!r?'! if,R gQ.1,' ?fi li! E NQRMAL TRAINING CLUB One fine evenmg ln October fiiteen would be school ma ams ot l 3 and several real ones ot 21 gathered at Dorothy HILCIIS for the mst tllh meetxng at whlch tlme the Junxo s ox mconung members lode mthex '1 co tstel wagon pulled by NIIQS Keplel oul mascot The tollowmb offlcers wele elected for the hlst semestel Presldent Dorothy HIICII VICS Presldent Rose Phelan Secletary Nlartha XX ells Olll meetlngs are held everv thxee or fun weeks at whlch tune someone talks to us of the problems w h1ch w1ll confront us ln a 111181 school A welcome ls- et to ou1 meetlngs also IS the eats We have colors delf blue and sllver a motto NIob1l1ty Txuth Culture and ou1 pms as emblems of our good fellowslup At our meetmgs we strlve to become mole closelv bondel togethex and on one or two occaslons we have even almost folgotten ou d1gl1ltW On of those the ,.,0'1l flmes w 'ns at Nlxss Kepler s palty IH the Home Economlcs looms but N11 TISS md Nh Kelfoot were there settlng us the example so ill we could do w as follow om SllD6I'l0I'S Pollowma 1s 1 personnel of the club Xlattha Scott Eumce Lelgh Nladelme BOIIICHUID NI1rJor1e Schlagenbush Edlth Fulton Gladys Rowland Edlth Noonan Dorothy Hltch Florence Lmeuck whltlred Moffett Rose Phelan Nlaltha Urfel Nlabel R055 Nlaxtha Wells 'Nhss Kepler Eva Smlth 7 l Qi in gl in lil lv I I i 5: E: ll in ll 'l 'I - ll flllllllllllllllllllllllllIlllIIll1llIlllllllllllllll fl , , . . , , . .- I . A ' '- A w , . D. ul J A 4 l P . ' ' 1 . ,J ' , ,- " 1' V ' n. Q ' . ' . . ' ' a .I . . , Q . , . 'fm V - Z 2 ' l 1 el' ' ' ' - ' 4 .gl A 1 ' ' . ' I . ' ' . I ' I , .rf . -f A ' 'f ' ' . ' ' I ,ft CD N . ' . I .1 " .' , ' - ' - -'IL " I ' 3 1 -1 - - . I i 1 1 t- 1 . , . fri , ' ' . j ' ,. , , f' A' ' , f , ' ' . 'li . 'v v 5 L ' v '. 11 , , - l ' n4' - 1' ,X ' . ' , il Ai - ,A . l .. v A , 4 , , A 'Q ' . , . V . 1 , I - 4 , , . le l n- ' ,lb ' ' ' t 4 '. - ,.. . a- Q 5 . 'A A . ' - 15 3 1 ,I 4 -,Ml ,,,,,,. P' "" 4 4 A A A--4--A 44--A H 1 A 4 A A , Lauxllllullunnlullllllllllullllrlll "3 lu,'ln-.ll V 'SET :Th 5 : : I E WEARERS OF THE M Donald Barrett Carl Engelhard Edward Tucker Lucius Maloney George Harper Ralph Rayn Carl Engelhard Lucxus Maloney Llovd Griswold Carl Engelhard Football Basketball Track Erwin Welke Harrison Ellls Jack Glaha Lloyd Griswold Milton Lane Otto Sollars Otto Sollars Myron Park James Welpton George Harper 7lIIIlIH -'-r :ru me .rain vwwavm..-FISME 'WNFR' gi 1 '-YU! P vrwffnlzfgpwywywmunnpnnrgwwgvgypywmndlfglfyr P vw vs I I I I I I I I II lu ii 'I I I I I , ll I ,I , ll . fu I I I - - I I : C C 7 3 I , I - i I YIAIW iw? ' I .- I I I a I . I ,, I , I . , , I , I . I . I f I .. 5 Y- I! 5 ,f I . ,, I . I ai I f 4 I Q xr I , fy rf I . 3 yi I i 4 : Q' fi I ? h I I- rl N ' . rf, I E xv: F I 1 VW. : E! ' Q Af - L, A - I Q: I ' f 1 I 5 I 5' I 5 52: K. , , : nv 5 In l ' r I 47 E .',,-1 l 51 we 5 ,E ' .xi 'f v-'71-.-v-.rw u-4:3 ff:-1 a..,.,',-W,-,...f,,v-Iw1r,. - I a- .tz:1aQf,....f,men.-:,M,,.m.x,-t:..u. ,mvtz-.s-vssnmlr ,:f' f Mfg:-, F . . Riff f . - ,, ' 'W 'T 7' 'N 'Y " ' 7 72 T' Pfvwlf 75 ,t - 4 . - , - 1 " , . ,fl 'T 7' ' V 7 A ,. I ' X rm fl 1-H Hmm rlr1:,,egf.,..-M i. .l -fu,--f.-,,. -.,.. .l ,..e1 xii 1 1 auxin. ,L--f tru.Ti.1h.1EA.,,:l,?,:,ffe - ,, . V . W ,,4v. , I -I ,V V., -.- W I l ,W.,.N,, .VV, ,M-I I ,,,, .V..,...W, I, Mm www -..,Wf,,,- V ,a.....,,,..+,f..-ef ,---V-,-K .A V' I' Artle Tre Bllllon Jack Glaha GIRLS GLEE CLUB Top row A Jaegel B Shafter H Cullom H Gates E Nloonan C Benbow D Dodd H Wells A Sutphen H Fxtzpatrlck Nluldle IOVS H DHVIS G Rowland D Stebbms I Lee NI Overhulser O Hmes P Scholes L Welner E McBla1n Bottom row C Storms XI Nlartln V RISSEI C Lease HIGH SCHOOL OPERETTA MISS BOB WHITE A Pastoral Comedy 1n Three Acts The thnd annual operetta was glven 'lt the G1 md Theatre Pebrualy 9 md 10 by the members of the Box s and G1rl s Glee Clubs It xx IS a decldcd success both IH dlsplaylng the ab1l1ty ot the students and flnanclally CAST OF CHARACTERS Bllly Van Nllllxon Duke of H1T1tles Lord Bashful hls son I- r1end Rodd Jack Hearty Geo Washington DeVe1e Naff Clare Llvlngston Goldenrod Nhss Llvlnthepast Autmn Nllss Schuyler Nlaggxe Nlllkmalds Quaker Nlalds One Onlv all Dames Vxllage Nlen and Vluds Sailors and Huntsmen Harrlson Ellls Emerson Bxgzs 'Vlyron Parks Dvulght Vllller Wllllam Kipp George Emerson Otto Sollars Orva Hmes Dorothy Stebblns Helen Gates Pauline Scholes Edlth Noonan x fl 12 .il H .1 fu 'A .n, xml 'fu l D1 I3-1 in lu .Su ln lu A il WG?- ls I in fl'-I 11 'tl 'l 5: ll.: lla li l: gl ffl: al: El I I E. al: ll fl I lu ll W . Q, . 'F' . . , . , . ,:. , . ., H, . , . " ,Q .. n' . V- . ,... , . ' ', . . lx: -1 - ll ,I .. I I CC 3, I TI i ' - - fl -. . I . - I .2 '- . 1 . , ' ..... , ................................ , .- E .................................Z.....-.-.... Y- I A : O. Yank 'Emin. . ,.... . . . . ............................... Tom Hollowell li . " ' ' ................................ . 5: v I . ..................................................... . ,- . . - 1 7 ............... . ............................ ' I p l ' " ................. . l . . , , .................. u I .' ................................. ......... : . ', ................................................ ' . 1 . , l , - ,- - , . -1 -, L1 ' , nl I 48 .1 I I I , ,''QQQB,lf"f""".T"','I'"'.','Q"Q'f'f'.f7ifff,fff71'flff f I "W , Y . Y, , ,,,, , . M7747 V . -'v-1-ff' Q, l I S1 E2 -1? -. I I il 'L I1 I I l nl ll I I I I! I I I I l I I H I I I :l i : E 151 BOYS GLEE CLUB Top row Rdyn Welle Engelhard Doellng NI1lle1 Baxlett Blbgs Klme Judw Bentzmger 'U1dd16IOXV Brown Harper Park Bock Sollars Ellls Holloxxell Bottom row Bellmel Emelson Klpp Nuxlon Operetta MISS BOB WHITE contznued ARGI XII' NT Two young HIIHIOHHIISS Axtle T1e B1ll1o11 md Bllls Nan Nl1ll1o11 hmm lost 1 het to 'ln Pngllsh duke and become t 1mps 101 two mo11tl1's Thex xxolk for F11end Rod Niles Llvlngston xx l1o IQ 111 love xsxth one of the m1ll1o11111ee Kllihlllged herself as 1 Illllklllald at the f'11n1 lSSlllllll1 the name ci Bob XX lute Th1o11gl1 hex xw1tche1y as the pretts lllllkflllld She memes the m1ll1o11'111e vllth whom she IQ IH love tall 111 love xxxth her Thele IS Qnother love affau Golden Rod s hand 19 sou ht bs 111 F11,.,l1sl1 110l1lem'1n but he 18 so hdillflll that he f'll1l10t Qummon co1111 e lo DIODOQG to her She lovee J'1ck Hearts A f'llI'I1Ql lul who enllste 111 the 111v1 llld fl1Qtl'Ilgll1ShQS hlmeelf SCI Nl Q A 1 Youll s1111o1111cl1ng II1OllIl Roclrls ll0llQl K tehe ff Pllelld R0fld9l10llqP -Mt 3 Scene of Tre B1ll1o11's Sllllllllbl home on Hucl on Dll6Cf.0l N115 F S Noble Accompamqt Mles Nlable Ixeplu Asslstants NI1ss Ivelle Kennedv md Nhss 1 sthex Benboxx 1'l'h'!-31" TT mm inn- HFFFF ' ll I I - I ll B 1 H ll I ll nu I I ll tw ll dl ll H . B l 1 v .' ' - .- 'gy 4 ' B s 1 v ' A fv 1 -1 : . ' - , , , , , , ' . l v . . ' ', . . , 1 , - - I I ,. , ,WY ,, l : 11 ,, . 1 ' - I v 1 . : . . 1- I : .. .',A,. 1 ..k .',. 4..'lus I . 1 -. . .. - . . Y . 1 r 4 4 . ?' 12 , . v ' ,l ,, ,. ,, .. . . , V . . ,. . . I .' . . .. . , . 1 . 1 . . . . 1 f . ... ,, , . . : ' ' '-, ' . , ,f I Z',.f f'. l. c" " I V .h . . . ,. E I , , . I , . , , S '. 'f . '2 g ' . : ,. .ch j,' 1' 'z,' zjz - . . . . I . K . . . : 1 ' if +I.: : A Ct K . L. .. ' H fc -1 'l. I,- : ACI, 2 - i ll ' " ' " " . . :M , - If ' ' ' .' 3 1' s . I 'w - 1 ' ' -. . . . . . : . '. 4 '. . ' 1'. : ..' .41 ' ' jz A C ' . '. I I l 1 5 49 1 I n '4 I ik 1,-.':"'er1w:r' -- -f--1,-'H'-'fr' H'-'f'-'f---ffif: 4-W '-Qi....:.1rgvv:"'4'LqL. .1.v..,f,Y-1-'fn fmt' .1 1 in wil .. '. L' I . IfU9f7EL?TE'.?-f ,C'T'51'lI'l 1-1-3-5fE'l1El'iP'VifFi::xYVl'11EVi3l,lTl,FEFk'l'E,rf'2-E13. .wEEllrl'f1'?55fFl'fl A . .- Y-V dv- e --- --vw - -- wen- Y ff--1---W1 1--- av --ff-:mf-r---Y "f-"wr-:ww--f-'--1"--' ' " - "' :wo "1 "W W 9 I H1 1 l N lil I ,t l - l l 5 l a I C Brown I Lee D Dodd C Benbow R Klxne Z Sutphen B Shaffer Rowland R Hutton M Crosley H Fltzpatrlck M Gleen C Storms NI Blown NI Stefllck NI Nlartm K Clark E Keaslmg V Hallldaw THE UKELELE CL UB The Ukelele Club whxch was orlgxnally started m 1919 by Miss Clark was reorganwed thxs yeax under the supervlslon of Mrs Noble DIUSIC by the club formed an lmportant part on the proglams of several pep meetings and other school functions and proved a very successful proJect The meetmgs were held on Wednesday evenlngs after school and were usually spent ln learnlng new songs whlch the dlffel ent members had to present The membershlp IS now composed of about twenty glrls from all classes The meetings flllfl1ShBd much social enjoyment to lts members as well as glvlng to the school 'ln orzanlvatlon which It has long needed 1. , . , . , . , . . , . , . , G. ' , . I - . ', . ' ' , . ' , . . ,- . . . ' - ' ' - l A in VT ,, ,,, ' ' ' ,Nj 'f :gi l -' - ' - Etc-xl Q'lr1'l s v . .sg , H lvl . . , . . , : CW, . lem' . . . I' 1-ml . ' , . ' C,-1 . , . , 5 Ml , . Y , A , . . Ali'-ve 1 , , L . . 4-f 4 3:4 f H 5 qw .ina 1 l'l1r' -1 5 my ' l no 5, 50 Q of 5-4- .,, 5 -- ,:.fgs.rri11" "" "" ""' " T --' - A A H' ' , ,J ,Q ' L . - '-g1'5qs1i"'g1fwl ffjii. gf., ,wa 1 11e-a++'4 C . A - , , ..f'..f.,, g,l.,ge.'--.f.'f.-,gf - . , .,mu..f .,.w..n......,..-.Q..,.-V...,.-www., . LES.. ,ge-a.,,:,,,.m-C..ymP.-me-vm-,...e.f,m,...e sagmruairaraaravqwmjizwaananiaauuwrnwffM1 lWH1iE33Bd5 ' ms' ,,,,!M 1-'11 E I-1 'I l"1 :l ,-I ag? lg' lil ll' 1:5 fn. !: IH F Qu: ,-, I Z 13:1 . 'vw 1 -I ws: 1 NIEMBERS OI' ORCHILSTRA VIOLINS Paulme Scholes Robert Bloxxn Tl1eodo1e Levmk Vxaxl.1nd IIIIIIICI R'1lpl1 NIage1ku1tl1 Cl1fto1d Steulley 1161611 Gates PI-XNO CIGSCOIILII Koch SAX-XPHONIE Gllbelt Hay CLARINIET Nldlmhall Thomas CORNIETS FIOIIHD CllI.hbClt V111c1l Johnson I'dxxa1fl NIPIQIEIIIHII TRONI IZONIL A1119 Lassxxell DRUNIQ Joe Kelle1 THF ORCHESTRA I 1st Qcptembel tl1e I+ NI H S O1'cI1cst1'1 xx is 1101581112911 11111 e11te1ecl upon 1 xe1x successful na1ee1 Its IIIQIIIIJGIS l1'1ve practlced faxthfullx and N115 Noble the KIIIPCIOI IS to be cong1atulated 101 tl1e xx Olk she has accompllshed tl11s XGdI xxlth D1lIf1Cllly '111 11exx 11ate11.1l Phe O1chest1a 1111de 1ts 1ppe11.1nce seveml t1n1es 11 111o111111g .1se111l1l1es I pep I'lIC0tlI'lC,w DIOVIID to It a flX0lIt0 01111 tlme '1nc thc DI0l., IIIIS fo1nn1e11ce1nfnt xx eek xx1ll 11 clude HIIIIIIJEIS bx the HIQIHIJGIS ments 111ml that the o1cl1est1 1 xx1ll 110001110 F1 Hxtme 111 the lI1hl1 school IS x o15'1111f1t1o11 that fllltlli' s and lnue IQPS the knoxxledge and LIIJOVIHQHK of IDIIQIC x1tf1 to 111 111st1tut1o11 ot 1911111115 NIIISIC' IS one of the l1bc1al 'nts Xxllllllll xx h1Ch lll e1l11cat1on IS not complete Bx means of the o1cl1est1a l11StIllIll0l1l'II 'md vocal IIIIIQIC are 1ven '1n equal place Ill the Cllllllqllllllll '111d p1'1ct1cc 'md GI1fQlldll1X'I'lCIlt ue DIOVIIIIKI 101 lts IIIQIIIIJCIQ 9'5" ".1wl:ux1r ummm IEFIEEFVT r.. I 'VI +1-:sau in 1:111231151'ifu'ii'i"i?h'iifi'lTi'11ni'1 lifiiziiflfiiws1-1111.1l:111:1111i:En11i:anIna1uulnc11lii'llll11ii11l ' '5 :lr.xamf.Z1T2?LQl::,, .Zi , 4, , , , 4 44.1 4441 4,1 :Th 4i.1,4,Y- 44 Z. 44-5 M Z4 - , . get Tri iff - ,' -I . 4 . 0 1 AQ A . . Q - . 4 ' - 'Z . 1 ' - . . A---3--L' -' - 7' 1 .- O A ,, .. . . L1 1 ' ' , A 1 5 1. 'A " '- ' ' 4 t - .. . ' fb - ' 1 .. - , 3 , . , I 1 - - . " 1 ,Q . -. ' 1 Q . ' 1 J? ' ' ' .. - 1 ' ' 1 . - ru . Q - ' . ' N ,: W ,I , ' U A, . H . I .. ,... ,,, .. L Q . ' 1 . 1 . .I 5 - . ' , : ' . .Y f"' ,. . V I ' ' . r-- , , . 'Q ' ' . '-Q ,., Q E I . 4 1 , w " ' . L 'Q 2 ' . ' ' N A l - A 1-11 - C ' '. I - .1 S V' . . " 2. ' , "1 . 4 e , 11 :s '. ' , ,111 .I A .- . ,Q ' ' , . hlql I H .4 . 'A b 1 . -his ' 11 . U ' 15.15 . :J - ' 1' . . liver? ' ' 5 f - 11.1115 X E ' ' . '-'Q - " , . . 731:11 - 3 fr I , . . -1 ' - - - -Q Q . M- ' .' :mi ' ' - H, - , flfvfl ' 1 5 ' ' I 4 l lm 32' . . 3 ' ' 1 - 1 , A U 4 Q . :fl h ' -.4 ,.. 1, - A pri? i - "' .I 3. , ' ' -ITT' '. -- :' V .- , " ' ,W ,, ,I O 'A . 4 . .4 -. . .. I1 f. , --1 ' 1 : -1 -e . , 4, . - . ,-' 3 0 - . b 4' f-+ 1 I 'S '. . . I ' "' .' 5, 1 ' 1 '- ' '-':"-1''v'vf vvwvM'vfwwwv -r--I.. ---4' , . Y I . .ami njinzacsxauanxzarirznnm-11H1g111r.g1.-ffsf1111 0 , , '.fTii'?:-L , ., ,V . 1--v 'frf-wma-1:-'1-v--'H f M E .1 1 ' 5 , ? gf 3 V 5 4 L1 fe v.- -'--r-v---ww-v--f f :s'n2-'xwzv'-'G-"1 f N as "-mr 'I-19 '-'vrrvl 1--f1.v--v-Im-H -vt -uw -1- 52 "1 , ""T'1-Q--1 , J- , - s..-,N .x -.-: .,f. sv V A .----W-'TT1lV'?i"Flf'."" ':'f2,,- -', .5'T1- ' "fy 1 1 1 'WikiUT33-TTITFfT551f1E37f5f'fWHRW73535555V!E?'iB!5f5FEHFfi?TlTFI!PZ15E57'7f 351514 I VET--6.11 7,7-,.-f,... ,, , A ,,V--7-.,--Mfr,-,WV-., ffr- -w -,, W-..., ..,,. -.,.,.-M W---W -f- - --If--ff - , I A y . 1 N11111111g'1111t 1111 'I 1 uth li xN LJ 1x1 1x 1 IJU1 1116111 1 N XU1N1 NC X1 13 '1'..11.--11'-111111 1'1.Y,r4 KLX 'N 2 I 122 . f', -:1 as ' 1 ' .1 V1 I 1 , 9' 121 .1.1, - '1111I1lL1111' 1 '1'1111 1' 191' 1 1111-11 12111111-II 1,1111-1' 1,, 1'11111i I, 3.1, 11111111111 J.1l.1111Q1 11 ,1. 111:11 1111111111111 C1111 S11I1'.'.pf1'tf1 1 1.11'1'11l'f' 11111 Imsou 12111 '11112111 11111111 111111111 P111-1 1711011111 1" 1-1111111111 1111511111 O1' 21 I111111s 11114 1-I. Nl. Ilulston C11111'1o1l1- 13111111 1111111 V111111 3121" '111 f1X4'1'11l11 1 N111111-- .1111-1cs1,111 1'111s1- 1'11c11111 xZI1l11' ,11 -111111 111-111-111111 I'11I11 X12l1'1112l Mil ' 1. 31211111 '.' S OF ,' 1-INICS X11 1 11111-1'i111' 111 21 111111111'1"s 111'1'i1'1- 111 111111 111' 11111 111'i111'111111 1111111111 11111 1 X11 1 l1'1U1' 111 S11111111t'1' 111111111 111' Ii. 31. 1i1l1.'1111. 1.1111u 151111111 X17 X 1111215 .X1'1 11. F. If -v .w Q. 3, M N. iii' 'IE l I I I , ,-,. . - , Y f mf- ' 1 - 1 Q vi: Q 'E z I ' I f I l I 1 I . I 4 I E I A I I l I I ' I Rolled 510029, Ba" 'buts wc don! 5moie Ins fnya for 'di , E . I . P . ANT! If 4 : rnr M PDM ,r Vgmp praof PfZ5lJCHf 7,7105 ure FLAPFERS Pftffy oy J.,-im. Ladies lfmqhf Georg .garmin I-"x.4nu mgiuzilulnmnwfmm wma A4 4.4 mgmxnsald-17 ,g -Q :nf mg. Qgnusrurw 1 s :hull , f. . .: Q I 'M 2 -- ' N. L. . . I 'YE X N I '- . x I N: , - -., 9 , I M . ' I f.. E - Wi I Q 4 l " ., I 'nf I 'Q R - I "' 1 nf 1 .. 1 , , H' ' ' ,- . , f. .. In Q 4 g " I' Lf? L I ... . 4 , - I I' 1' HMC ' I - I - 1 v 1 ' - In if W . " I 1 ' . ' I - , " , I m , I B , 1 I " I I In . I 1 I - I 1 I an I i I Q I II I n X I I : ' - I - I 1 I 1 I I 1 I 1 I 3 I - I - . I ll 1 I - I I I , Lx I 3 1 I 1 v- I ui -1. D v , I 1 ' ! W I , I I :I X I Q I -I ' . I f- 5 , I M I : Inu 'V ,W . V ' I ,I .4 .- Alqrfgnk., : I' ,-.+.:' . .I B ,I .Jfg I I. X I I- Y f - I - - - - I I- I MA ' I .Q 1 I .4 - I -' f 54 f' M. n ,I .eq 'S 'bl YL: g f 4 - ,-.Q-Q A .,,.,f,,,, .. ,.,.,,,,.,.,,,,,,,-,, ,rm - , vw.. - .1 ..., - .f- ww, Am ,cur .. .f -f 4 ' -I gi gg. -mis-1 A . in fq2Lsesez1'e':w.-H,an lf, ' . llllw- 1 ,.1Z,Q, 1....47....1......-...-.,-4,.g..,-, .M.....-,...-.'...L:..-g,---.nu-.1-g.f,......v..L.:.-In-Y .4 ,. ,UI , Av. . Mn- -.W.1..- V -,.,,J,uAQ.f.vvr-K.: Sllllli ,..,-w f ,Ili ff fb x ll lIll I I lllll Il lll 4'lP' 'g' 1 .,AA J -qggd Illllllll - 50 I llll gl I l ll l lllllll l I lll!!!llIllIIlllllillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll!-llUgg? 1 Il -I , - i, Il . . 1 f I 5 f I , 4' u- ll ' X - . E d X, - 0 1 1 1 1 Z I E HEX f I K F . 1 : X 1 - U f,f""xX E Y ,xx -1 , m XX X EE x b - In f : f , M- K P ' x ' ' C77 f' gg XLR ,A X X Il ' NQX2: ,f 7fQy 5 , X xg. : : '--3 -I-X J "XXL: X H . t ' S'jQ' 'xN- ' : 'r Y 'X . N I JE.: 1 Xf 'i::55R-X' oh u P N ' : if R S J . 0 . Q . O' V EE . , , I E j un : f 1 1 1 - ,,-,,.,Z,,,,,,,,,,,,.,.,g,1 , ..,, 4. W-A ...qu ,,,.f W, X . , , lk lll I 1 Ill I 1 I llllnllnnllulllnlunlruynlulauxnnnenzxsaunssssel1gii fff,Pf , .- 1 -. ' 'f - X 1 1 P 1 1 1 1-1 X 1 1 1111 1x 1x N111 s fx 1 1 1 X X 1 11 1 UQN N 111 X N 31181 N Oli X 1 1 1 9 I 1 5 9 111 1 1 1' N 1 1 1 1lN1 1 .., 1 N11 1 N 1 11 1 1111 1 INN 111 1 N N N 311 N111L.1.X1, '1'1i,XIN1N1l 1f1':1'1':1V1111lN 111 S1-1111-111111-1' 111 1111- N11'11111l '1'1'11i11i11g 1111111 I11-111 .1 1'1'1'l'I111111l 111 111-- 1111 1. 111' Miss IJ111'11111y 11111-11, 1111 ,11 111- S1I1i11' --irls 111111 Miss 31-11111 K1-1111-1' 11011- 1111- .I1111i111's 11s 111-xx' II11'I111l1'1b, .X h11111'1 11l'.'111 s1-ssi1111 111-1-1-1-111-11 .1 111-11.12111 11 .' -1111 1i1111- 111111 111-111-i1111s 1-1-1'1'1-s111111-111s 12111-sls 111' 111111111' 11'1-1-1-1111- 1111-11111-11 11-1111 1111-1-111s.'111"2I. 1"1iI-NIIMAN I'.-X1i'1'Y, T11, 1'1'1s111111111 1-l11ss111-1iv11y 1-1111-1-1-11 1111 S111-i111 1i1'1- 111' 1111- S1'111l1ll X'111'I1 1111 x 111-111 1111i1' I1'1l'1j' 111 1111- 311 '11111-111- 11111, 1111- 1-V1-11i11g 111' 1J1'111111'1' 351. 15131. 'l' 1 111111 11115111-1-111'1111-11 111 1111- 1'121r'S 1-111111-s 111' .11!11l' y1'1'1'11 111111 si1v1-1'. 11111-1-711111111-11 1-.-1111 11111111111-'1-11 s11'1-11111111-s. 1'111 :1 11Q, 111111 1111111-1113 1v1-1'1- 1-1111-y1-11. 111-1'1'1-5111111111s 1-1111.'is1i11x 111 N11111iwi1-111-s, 1-11111-11l1111- 211111 1111111-11 w1-1'1- r11I'Y11!1. JVNI1 -.'1I1'1 IR HTY. 11.1 1111- 1'V1'111l1,L' 111' N11V1-111111-1' 151, 15121, was 111-111 11111- Ill' 1111- 1111151 S111-1-1-ss1'111 111-1111 1'11111-111111s 111' 1111- j'1111'. T11 , .I1111i111' -11111 S111i111- 1-l11ss1-s w11iv1-11 1111-11' 1-11111111 11111 1111111-11 111 1-1111-1'111i11i11f- 111. II 'li11g'11111 1.111111J'll1 11111111 111111 l'U11,1'5, 'I'111- 1111-1111 1111: 111-111 111 1111' K. 1'. 11-111 w11i -11 11'-1s 111-11111i1'1111y 111-1-111'1111-11 1111- 11111 111-1-'."1111 111 1111111 i'111'li11j-11111's '11111 1"111'1 Nl1111i:-1111's 1-11l111's. NI11."- 11Jl"12!ll1'1l12' wus I'111'11is111-11 115' W -151-1"1: 11I'1'111 s11'11. 'V111' Nliw.1-s Xivi ll 111 1111-151 K2l1111'j11 1'1111'11 111111 31-11-111 131111111 I1l'1'S111f-11 1111-1' 1111' 1111111-11 wl. 1 111'1-2111-I'1"l'.X 1RX1i'I'Y, T111 11111-1-1-1111, "NIH: 111111 XY1' 1-." 11111111 S11 -11 il 111-1-1111-11S111-1-1-ss, 1111- 1111-111111-1 111' 1111- QI1-1- 1-11111S 111-1-1111-11 1111'f'11'1l1'1111'. 'I'111- ::1'l'z1i1' 1111111 1111- 1111111 111,11 1111111'11l ,1111'15', 111!11' 111 1111- 111111-11111-11v 11111. NI1rfi1- wxw 1111'111s111-11 113: 13111-11's f11'1'111'-11'l X11 11111-1-1-s1i11: 1'1'1111l1'1' 111' 1111- 1-V1-11111,u 1111: 11 51'1'11'S 111' 4111111s 111-1'1'111'1111-11 115' X'1il'I 1111s :1'111111s 111' 1111-1-11s1. 111-1'1-1-5111111-111s Y'1'1'1' S1-1-11-11. -1 X wlx 1 x 1 1 1 X x 51.111 1'.X11'1'Y. .X1111111 1'1l.1111 11'1-1111-14111111 1'.1111y1-x'1111111:. 11111: 111111 111111-11 1-'1-11111 -11'1-1-1, 111 -1 11'1l'1'SI 111J1-:si Mix-Q 1111.1 1111111e, 1111-fl-1 Sl'1111l1' 411-1-111111 11-1111 1l11l4' 1'2I1'1111j'. 111 1'1111'Sf K1z1s-1111111- 111111'4'. 1'1111 1vN112111111l111111'4151'l11l1'l11'1S111l111J1'11,lLl11!1l1'S1l1'11111111111111l1l11'1'1-Y1-11'X 511'4'l'1 l'111'S 111131111-11 111' N1l11l1111l' 1111111111: 1111111'111x111.'. 111111 1111'1H'!1111l111LQ111'1'1'N11Y1111'r12111111X111'1'Xr11J11411111I111'111. 1'111111X'-111 115' 11 1-11111-1-11111'E1y11111111f111, :1'1111111f1f1-1111111 1-1'z111e. '1'E11 1-11111.1x 11111115111 1111' 1'111'111111 s:11.111. 1-I1z11'u1-11 ..:1-.1111-.1 111"'1I1111 1'1I11l1f l l .11'X1111l 1'1,,XYS. 1 1.1-1111111 111 1'11l11 11111- 111111111114 1x:1x 111-11Q1111'11111 111111-11 1111 11, 11111 11.1 111111111 111-11 w1-1'11s 111'111'1:111111 11111-.11-1 111115'e, '1'E11f1- 11110 '-,1'11'111 E1 '11 111111111 1-I11:411f11 1-1111-1-X 11 11'11111Q 111 :1'111111s11111111'1111-11111-1-111111111' Hi:-s 51111 11111 1111 11-:1111-Vs 1-111141-11 1'1'11111 1111- 1'1l15f1'r. '1'111- 11111,1'e 11 -11 1'1-11 1-1'1'111-1111 111111 1 1 11-11111-111171 '111 N111111111 11l141f, ,1'111'F' Q1'11-111-.11 "1'.-1111.111'.-111 1111211--.' X111111111x111 11Uf1 :11111 1:11111-.".11111'41'1':11-111-11.I11I11-" .11'NI1111 f'.X1lN1X'.X1,1'1111'1'S. 1111 X1 I1'11 IT.1111-1111-111111-1's111'11111.111111111-1-13151 f1:11,1-1111 f11g111j1 111-1111-1 11,1111L 1 1 1111 1111 1-11'1111':11 211 11l1'1111l11X1'1111111, X112111111 11111111 .,1-1- '11'11:11-,- '1j .'1l 111 1111113151 1- 1'1-1'f 1.1.1 1'11'-4111L.,1I111 Q1 11-xx 1-x1":- 17, 'LX '11,--1'1-1.11-1,1-11 1111 1111111 11111 1:11111 11111 11j'1'2!l 1111-11111s1 11111-1'1-511112 11-1-111 1l1'1111' 1111-1111111 11.1111111- 11' 111111 14111"'1'.5l1'1'1'11 1':'1--1E11z11-11 51111111 111 51111111111:1111'11:111:1111r1111f1-'11-111-1-:21-114 11111111 1111.11'1'y XX11111'11.-1111111131111 11111111-1-1111-X1 1l1111'11'1 1311 121 -1111-111, 1'I11-'.11: 1114 11 11111111.1111'11111Q1111111l1-11111111-111Q1Xs.11:1v111E11-11'V1-1'11t11-1111111.1-11-...11111 11111 1111 11111-1- l'1'1LL111'11 '1111111-1-111-11 111 1111- :11111--11'411 11:111f111'1111-1-'. Nl. 11. S. 57 1 X 1 7 1 R0 N 1 111 11-111s1- 11-H 1 1 11 1 5 NS 1 N 1 1 1 1-. T1 116911111 I-'1J11'l'1!,X1,1. 13XNQ1'l-IT. '1111-1111111111111111-111E1111111f1111-1 11.1f111-1111111111 11111111-1-111 --1-1111,111-1 111111 1 1111111 .41-1111111 111-1--21.111-1' ZZ, 11121. .X11 11111-1'1N1i11: 111'11l1'.!111 111' 111.N1- 1-,315 41Y1'I1 1111 "1.,'N1'1' .......,....,...... 'lf V1 14111. -. .11-1'.1.111-1111111'Q1111.1i11... .,.. 1'11:' 121' .1- 111. 1'.1i',11.1g111.-1i11j1:- ..,.....,..,,. 1'.11,1l111,1..11' 1:11111'1- 1011511111111 1111111-'11z111 ....., 1':111 1111. 111 1-- 2.--N11' .. ,... ,...,,,....... ..... . . l. '1'i-- 1'.1- 11.251-1111:'l.1-1111-1 ..,,....... . '1'111111- 1111-11 '4l"'1Xl11 11-111-:Ni '1'111'111-1. 1Ez11111, 1'f11g11-11:1111. ,'111:11' 1111111111-41,1.11i1'iw111111l,XY1-1111-.11111111-1, ll11.111, 1111111-. 1'1111r1l1111 121111. 1111.-,',.11'11'1'111-111-1'1,,-f1'1111.-1-1111111111111 1111' 1111- f-1-z1s1-11 111' 11-12 '1'111 11-11111-111141111-1111 1x:1w x1-1'1'111 115 11ll'T11'111111'!11'1rf 111'.11l1'111'1111 11111111111 171-1-I' 111111 111-111-11 1'111111-1- 1111111 VI111111-1'1'S.111,11 1-1-1--1111111-1 111.11 11111lQ 11l'11'1'f 111111--4 .X11111'1- 1111- 1'111'I'1-1- 125 1-1 111-11-h 111'11g1-1'1-1111V11-z-1111-aj..I-Is111111111'11-11:1w iL1X1'I111r111'41 1111111 11111-111-11 111 1111f1'11f1 111111 1-111-111111111-:111-slr 1111s 11l't1S1'111l'11 111111 111l1'111. 1111- 111111 Cl1111'11'11111S. S1J1'111lNI1J11I-I W1l-IN1-211 .X1"1'. .X1111111 11 1111111111 11I'11'1' 1111- 111-11111111111 111' S1'111I111 1111- S11111111111111'1-5 11111-111-11 1111-11 -1-11 111'1'1Y111l11 1',1l'1l1'I'1'11il41. A1'1l'1' W1111i1l1L1 31111111 11is1:1111-1- 11111 1111- "I'1-11 Yilll' 11111'1iS 1111-5' z11'1'i1'1-11 111 1111-1'z11'1- 11'111-1'1-11.1-ys11111111-11 '1l111 811111111 -1 11 .' 1' .' with 11111111--4. 'l'111-3' 1'1l1S1', 11.4 il s11i1111111- p1z11-1- 1111' 1111111111211 1111-, ll 811111 111111111 11 111' 1 11I'11lf'I' 1111 '11111 1l1'I'11 111111"'1'11j' 111111111-11 111f'1l1'1'1V111 111' 11lK'11' 1'12l,','111'11l'.'. XY1l1l. 1111711 1111- "1'1-11111-st" 111' 1'11:11-11 N1l1111'.11.111 11-111111111-11 111 111XX'l1 1111' 1111111112111 D1"11'111'1'. 11111111-1', 1111- 111-11141 111111 s1'-1'1111111'1f-1- 111111 s11:11'111- 1-111111-i1':1pp11'1-.''1111V1 '11 .111 :11'1'1v1-11 1111- 1.l'11S1 1lf1!',11l. 111 1:11-1, i1 1:1s11-11 1111111 1111- 1'11i11 1'111'1-1-11 1111-111 111 1111111111111 1-1111111 111111 4111111111-3' swiftly 11111111-11':11'11. 58 f1.LZ2 Q Ham f KR f MW 'N f' !1dlltYlh4g A "V un QP! BEND ffax ff if fgmdf .ZW ff gk- ,X ff X LITERARY -. W Wgxxf ,f , '1 , Q rl ,f'- N gw K nf , if , C ' Q K ,yf" , ,Y , r , W T - , ,M-WU 'D , I - - V ff 7 , 6 1 g at 1 ' - . .A I ff 'I i , - . 3 , U Zh 1 I ,M il 4 y Q" N41 n fgjgl 3.51. A HDI 1 V ,417 ' 1' ,flzaiif 4 nf? JK 4 fi 9 + X A: ff 1 1' jg W uh N , , ' ' W 'Ay ' X Y 1 ' fy , , , L N , N , , , N , N N l I N I W A'-:LVJ ,-o L , r X :v',-. a. Z." -' QV' X 'dlp 'I .-v' H- X ,x s J N "J-1' O Q Q ,, XV. -71 ,N 0 i il ,Q jx W ' '4 NZB "lug , 5. X , I., ' - 'df 1 , F9 Y gnig 1 1- W ' i , Y ' nn-n-uv - -1-I X .f an v A , 1. x ,.. a 9. H1 Li My rv 1 ew Q. . x 1 ni ...5 Ui .ie -Hs! 4. Q z vig 1 3 '? 1- ,1 fi 100 w-annum-naw. lb 4- -i-xAaw'nsf6b' v K ,'llllll'l'lf fHiil5Hi9iillHii Hiliiiiillllll lllllllllgllfniis, ' I . 1: if li ,. ..g Ag , .,,, 5 9 ,. , 'A m 2 I I 1 S 'Zi .i SE 'i f is dz 5 ... bi ......i. A I -2 .55 -ww 1 .,N . 'I ...Q -.x, ...H 'WE l f I4 ' up Q ,,.. -N :Q , f, Q1 ' Y .. ll :ax I AI. ., . :IJ .i x. my ' -i -I :QE 1 .k ul , . " ni' Q: : 1' .1 5' T5 gli N111 -, 1 ' ,. .. ,Q ... U .Q I A M - gf-1 n :W u ,N , .- ,, -C Yu .N :JJ Z-f : ti 5 n A " I- , b - lj, NW, ,, V nv.. . U H, lllllllllll I "!i3!-Q.-'1 .,-,,. X ,, ,,.,,.,,..,,....,.. --- ----9,---VJ A1:.:::.::z:':-1v:af:1'1f-- ' -If 'li "" ' ' W ml- ---' " rug'-1' ' nw" STAFF UFFICERS Edltor ln Chlef ASSOCIHKQ Edltor BLISIIIGSS Nlanagel Assistant Buslness vlanagel Asslstant Buslness Manager Altlst Altlqt Altlst Athletlcs Literary Asslstant Llterary Souetv Assistant SOCl6fW Calender Al 1mn1 Jokes Asslstant Jokes Cnipshots Snapshots As is tnt Snwpshots "' 3f Sf Nllldled H1211 t1n Dolothy Dodd Carl Enolehald NI.11Jor1e Hltch John Evellngham Roealle Hllleshelm Elmer Bonlcamp Tanjole Korsch Rfmlph Rayn CHIIISIIIIG Storme, Lou1se Mosley NIa1Jor1e Ove hulser Dolothy Stebblns Rose Phelan Clhnllotte Benbow Ozvfz Hlnes Ruth Fvemngham XIII alet Johneon Glwdws Rowland F1 11101-. Kllne .ai -an lisa: -NV' :QF WE - 1 I 1 x. Y Y W Lugz: I Ill! i . -. I . ly . i Q . , . 'A. , ' . gen 1. u ly '. . F 60 L1" :Z:TvZEii55Bx3fS:'1E-3if' ?-?7?f'!Ef 'v' 'Z 1 illllgflwigiliiliiEEBQTQEEEQHTJAHWWFI mv.. -in IllllllIIIIIIITHIIIIIIIIIIIIIIIIII I I I I F ORENSI CS R Xg, Q1 11 41,471 11191115 11111111 11111 1801111 1 11101 11111 1 1 111 as 11111 11 11111 111.11111 1116111 to e11J111 11111111, the 1er1 1 st l Q I L 'ANN' 'Q Q ha ll 11 119 11 11111111.11 1111111111-,101llt. l1l.,l1 s1hool 51111611 Q ix X-U2 C111 h111111 11e 111111e1est1mate11 N 111111e1 11011 11111111111 .1 111111111 1 111 he 18 11n1111 111en11 11110111 111s111v 1111 1.,e 11 he 1.11 s the .111111t1 to SXDIQQS hm thoughts 1n clear f01f'9fl11 1811115 Fo use 1 c1111ent s 1 e1d 0 1111n 11 I1 1111 01 0 19 11 A111 1H1l5.,l11.11l1l 111111112 011111 out 111 ten th1s .1b111t1 15 developed 01111 bx spec1.11 111111111 No matter 1111at l111e of .11t111t1 1 man n1f11 .111opt IS 1118 llte 110111 t11e '111111t1 to 1h111k on 1115 feet 111d to 9YDl6S1s l11I11S9lf 1n fo1111111 11e11 1o1111e1te11 StI11il1l6S IS 110111111 to be cl potent 1101111 111 1111111111 111111 51111988 I1 o11e 11616 to enter the 1ve1af.,e Ame111'an h1gh s111o01 of 101111 11111 and den11 e1'1d1cate e1e11 1e'st1ge 01 101ens1c act11111 buch 10 d1111t1ng 0121110115 e111 111111 1 1l19011Q speakmg 111'1111'1t1cs etc the students 01 that 5011001 11011111 11 el 11111 11111 pe1 cent of then' school 11fe 11.111 s111l11en11 Vdl1lSl1911 111 111e p 101 much to 11111 1eg1e1 11e of t11e F1111 NIa111son H1511 School 11111e 111111 11011111111 01 1JH111Cl1ld1lOI1 111 theee 11011111115 b11t t11e 01e11111e11111ng 1ot1 f0l 1 11e11 school 11 h11'h took place 1181011 13 111.11ke11 1h1 1111111 of a ne11 e11 11111 I1 111e11111 school 1115119001119 1 1.101 F011 Madlson Qtudentq 111111 111111 'IS Hue '111 o11p01111111t1 '10 1111 5111111111 110111 ln thls SQCUO11 of 1118 co11ntr1 to 119191011 both 111111 f01111s11 1n11 l11St110I1lC ab111ty The next step after the lntroductlon of th1s 1111e of 1111111 11111 he pa1t1c1pa 11011 111 111191 school contests HQIGS l10DlI1l., 111.11 F NI I1 9 1.111es he1 111111e deep11 111 t11e 1eco1ds of future fo1ens1c 1on1pe11110n QX 2 I vu, 'l'5 N' ,2"1 n: ll EQ I 1132 llllfllllllllllllllllllllllllllllllli llllllllllllllllll ll , , -1 lllll lllllllllllllllll Ill-I-illllllulllllllllllll Jlllllllllllllllllllllss lllllllll lw!L'1fE":.Ai,:,f'ggj',1 1 i 444 1--1 ,N 5... .--jf. ji . ' 1 '- ' N : T V - , V 1 1 . N . 1 ' ' , 1: E' gt." I U: , - .. ' . NL ' :1 .' . A 5'- . . ' ' '. - ' 'A - J: - 1 . fl 1 . . . ' ,' ' . 41 4 ,, I l . ' - ' ' .QL Q , -,fx xii Q' , 1 - , 1. , 3 I .QF -A gm'-1 .V . , ' .: 1 - . c 1 'uk , , , -1 '. 1 .-t. - 1 '- '- - - . ' . ED 1 4 -' ' .' ' ' ' .. - . " N11 1.537 1 ,A N ,Q 4 , , ,.., ,.'..l'g , Y " Y' - ' ' hd 2 ?' 0,44 Y . ' t 1 . I . N I L ' . . - - ' 0- ...- ,.L. - . - , - .. .. ., -. A .. - ' ' , I U g ' 2 ue-, f. - , ' 1 H U, ,. H E 11111 , - " - .15 .-, -+5 I ' ,A . . O . W W' . 1 . .' : VA- C 5 -4 A3 , 4 1 2 , . . 1- - . H. M : . I r 11' . 1- . V1 -' . 7 1 . 0,.,,,wf7Yfl701ffL, -, A 4 Q .1 N . V 11u11lll1:nI I' ' ' - ' ' - . - . 3 5 V. . ' e I . I , - ' . ' ,J "' -- - " -r - 1 ' ' . -1 , H' . - L: on 1 E: . . V ' E A N: :lg U' V 3 N 1-4 1... .. . ,' - .4 I , : - 3 -- L-Q -3 - 5 ' ' 4 5 Z 1 , 1 I ... 5 , 4 7, Q . . J. V at 1 ... - 1.5371 Q H A " - ' E 1 ' '- .Lf ' . '. - - "" . - ': .-2 - lwfllgf 1 , ' S '5 is T - 1,1 . - . . - ' -5 1-n ,., " 1'- 11' ' ' ' 1 ' ' . -' 1-+ 5 'T I ": - .. , 1.x . - V' - Q - 1. 5 . . L L. 1 - -1...-O :1 - 1 . - --me ,. :'-4 3 :7 - J N ' ' - , . . ,' ' 1 g- ,., . I .-. ,,, 1 - ' 111' 411 u - ' ,A JI' ,.. ft un 1 .. ' , . ' Jw - ' 2 , 'g - Q ' 3- 2 ' . .A 1 ' ' ' .' ' ' .-1' Q 'C "5 3, : Q . - YA- ,: 1 5, ,n .. 1- E. Q E : 1 - ' ,.. 7' fb ' . 5 6 : ... . ' '- , Y, , H- .1 -A V L: '- fs -- , , ,A , V 1. Y A .. -1 2 : 1 ,. ' Y ' ' -'I' E' 1: 1 ' - ' ' . V v-4 '- .. -, . ' . 1. ' . - 3 . P- - 1: - -1 : ' 1' - Q' .. - A qc 1 E' Et Z. - . ' 4 . M ,. .I A . 0 - ' ' N 'U - . 7. E C' Q 1 1- 0 ' 4 I --- I . :.. ,S : .. f.. -. .-:H ... .. F. . : . .I A . 1 .2 - E E N ... . 1 . ... I . Z : 1- v fi- - 1.55 - .1 . ' 4 :r Q : JQ 5 : I . Y . 1 ., C 1, - ,-1 1: : : I - - - .H+-1-1 -1 - A '4 ll I Eillilafw.-1 -' 'Z C XVI.: L-5.4-1 , 5: Q YURT .nf Yi? A i .QU FE? 52,5 -3 A YZ! lf! . M ,i X4 na f ef". T? 3' ni Of '. 4,1 Vg 3 ! yllllllli THE NEW HIGH SCHOOL 1 C 1111 11111 s s - 19 1l1l9S 1s N1 ell as the 1111se11t s1111le111 1111 1 ai 1017111.15 111 st the-1111 V1 s 111 JI 1111 lll., 1 s lt A JWQI 1 1 sed 111 1 foul 100111 lll 1101111 In I 18 1e11 1111l1l111., 111 1 111 1111 1 extendlnr, tl1e 1111155 11111 111111 1 11e11t 1 'OO Ill O11 11 s JDS 11e 1 10 ca e e e fllN1 floo 1 111 91 Jll 111 tl1e 1.,1111111s111111 1h1 111lcon1 of tl1e a111l11o1111n1 the 1JllQlll9 s 1le11111111en1 l lllS1l 11 1 111111 th1 111 flo111 15 1111 1lon11s11c s11ence 1le11ar1n1e11t the sc1e111e 1001118 11111 1111111 1to11 11111 the 111111111 s111 lklllf., and 11111s1c 11QplllIll8ll1S A 1911 ago tl1e school boa111 p1111hase1l P1 n11n111e1 of lots lll tl1e 1800 11111111 1111 Se111111l st1eet 1111 the loc'1t1on ot 1 new 111,,h S1l11111l A 111111111e1 ot lots h11e s1111e 119111 1d1le1l to tl1e Ollbllldl p111chase 11nt1l 1111 s1te 111111 1on1p11ses the wh11le 11111111 The 11es111f111l expanslon ot' tl1e C111 and tl1e 11111ease 111 popula 111111 1llS 1111116 1h1s loc 1t1on the centet of 1111111 The 111gent need of a new b111ld1ng C'lll readlly be unde1stood OWlHg t11 the f11t 1h1t when tl1e present school was f11st bllllt the 10111 1111m1111 of H1,,h Qchool students N1 IS about e1ght1 wh1le the p1esent enrollment IS 111e1 1.11199 111111d1e11 The 11111p11111nt ot the present school IS so lll9'1g4l that tl1e sfune t1pe of w111k IS ot1e1e11 tl plesent as was otfe e1l tw ent1 1e11s ago '11th0ll1.,1l tl1e COIICS pt1on ot what const1tutes 'tn eff1c1ent Hlgh School 9dllC3.t10I1 has g1e'1t 11 ch1nf.ed 1oc1t1onal md ph1s1cal educa11on and t1f11n1ng 'ue sadl1 lacklng It n11gl1t be of lnterest to Include a short sketch of tl1e present school The p1esent b111ld1ng was finlshed in 1895 at wh11'h t1me not onlv 11 as the en t1re lowet tloor g1ven to the grades but the slxth seventh a111l elghth grades were l1o11sed on the same floor 111th tl1e H1gh School wh11:h latter 1lepartn1ent oc111111ed merely the east end of the second floor Late1 the gramma1 g1ades were t1ansferred to the Llncoln and Jefferson bu1ld1nbs and st1l1 later to afford H1016 r1on1 tor the lncreasmg attendance the east end of the hall was 1nclu1le1l ln tl1e assembly as lt IS at prese11t Mo1e11ver some of the cloak 1ooms we1e added to 1116 class 1ooms Sevelal t1me-s plms were suggested for usmg the th1rd floor wh11l1 an untortunate t1pe 11 roof 1135 1en1lered useless For .1 t1me It was used fo1 a gY mnas1111n b111 8Sld6 from 11S LlHSl11t3.b111lY expelts feared tl1e efte1t ot the Ja111ng upon the walls and f0LlIlddtlOll Nea1l1 a generatlon l1as passed sxnce the ag1tat1on for a modern and ade quate Hlgh School began and what l1as f0l years seemed to be a mere Utoplan dream has at last become a reality lillilIllllllIllIIIlllllllllIIIIIIIIIIIIIIII . - , 1 -A ... .... l , . ' . . , . .4 ,u .1 . , . 5 ' : 1,5 . - - " J: 3 ' 1 , ' . rl : Q ' , , . - - ,A '. ,-, , 1 , 4 , . "' . 1 1 13- -' , . 1 , N , 'I 1 A L dj V 1 - ' ' , "- 1 A " '4 ".' H .. 'Ts 5 1 1 ' - 'I ' . . 1 ' . ' ' 1. ' -. ' '- 4 1 ts ' 5 ' - 1 ' 1- ' 3 ' ' , ' . - ' - , . ' "' '- ' 'A V 'f 2 2 1-WD I 1 . V . 1- , N m , A 1 L ' . ' H5 :. 1 "s '-. 1- . ' , - 1 I' .. i X 1 . ' 1 . . . ,' ' ' 'E '- A ' ' ' . ' 1 : "' -1 . I ,.. 7 C7 1.1 :-" :I -' Z f - 1 ' , ' , . 71 0 '. 1' -s " "' 1 . ' - ' ' s H M u 1 , . N f. 1 1. H ..1 A , , 1 ' . ' I '. 7: "" 'Z 1 1 3' ,' 1 .-- f , , -. - 11 .5 V . , , , f ,.. 1 . 1 ,., M ... ,K 4 N a-1 'fs "' . ' -4 . - 3 n . . - ' 4 ' ' 1 ' as Q . 1- '4 ' ' A 2 -A 1 I . Q , '-'Q 5 - .-1 N 4 ,A -1 ,Q 1 , ' ' ' . Q, - :. F. ,-5 ,, ' ' '. 2. F' I - 1 1 : I - 1 . .2 ' Q 1 'T ' :L ' 2 ' - - . . - ' - F 4 5 - ,,. T A M . , - ,- . 2.2 5 4 1 A -- V .. . ' 1, - , . ,A . H Q - : I 1 Ft Q, 'H p g - , . I . .. A . :T 1. C .. - .. ,A . . ' 1 . . 5 ,..3 3 , , 'J :I GD . ' 3: 2 ' H " 'T : 1 .. -- co . . 1 1 ' ... rg Q fc ::' If gg fs - - - , - ,f -- ' . 1 1 ' c 1 - : H . . ' ' A '- : "' 2 - L . - I - 'I . ' ' , : 'f E- '. ,g .. E. Z. -' ' ' , - , 5 , ,. .. 1 ,4 V . A 1 - ' ' 4 ' :J .... fl "' - " 3 '- . + . -, , A A. S 'I ' -, ' . . - 1 ' :L : - 2 '. .-- 1: - 3: T f . U . ' . - 5 , ,:. 4 : H ,- ... Lg 1, ' ' - - - - ' 1- '. : - - : 1 1 . . 1 . 1 . - , ,.. - - , - . e ... ... . . . 1 '-' ,.. 11 1 1 J . Q ' A 1 F - V f H 1 1 , - . - , ' . : ,.. Q '-1 - V : : 1 - ' " - ag : :: - L. .. Z L 5 1 A ' ' '- : 'U 7 T 1 - - . g . 1, - : , Q ,. 1- sk Q Z 1 1 'A 7 - -' 1 .L 15 3' .. 1 - 1 '. '1 f-- , ,. "1 H C: ."' 2 C li. 4 f ,- . - 9: -' - , ft ., 3 - 5 .. 1 -g 1 ii 'I . 7 ...- 'I' I ' . F .1 ' -4 '. :- I C - ..- ,L 1 - ,- . - . ,., 4 -s 1 ": ' .- . ' A 1. 1-. 2 -1 1: 1'D ,.., 4 ' 1-1 ' 1- 'T '.' ' A , . . ,A - . ..1 14 I F, . f 1 1 . ' H- ft - - '.. -- .... ' - , . 1 ' . 1 1 -. . . F .: ' E 6 -- 5 .. L: ,- A . 1 '1 ' . ' -' If ' ,,., 3' 1 ..: 2 ' . : 'C 1 :. , " 2 2. ' , 'A '. . .. T Ls' : E , 1 ' - ' ' N .. ' -' .. :. 7 - ,, v A- 1-. 5 -. H, -Q V z--I . . 1 -1 - , . "' A : "" 3 Z 7 A 1 - ' A I 1 . 1 1 . , -. 1 , ,.. 2" .Z f: :Q ' A 1-Q Y. W . A s ' 1- we.. ...1..-.,. 1 ..+11- -e -sa... 'N A I llllliFl?llllllillllllllllll!9lE29?EEFFZLH' J -,i'T3'13:,-is-EIQEYT "Illini 1. use -I 'Lnbt .J Y 1 .1 L -.. DnA.vs..', ,-, -' Tvnb' 1. 1 . ,r 1 . , 1 . -1.-. A wa,-1 sz J' -Q lllllllllllll lfll Il lll llll llll ...xx RECIPE OF SUCCESS 1 N 1 -1 1 1111 1 1011 js 111 - - s 1 0 x 1 1 s Q11 X lx 11111111 11111 1 N N111 111 , IN N0 11N N 1 1 N N N ., cxx N 1 N I N 41+-. N, 'X 1 111'. If. S. SMITII. 1 11111 1.1111j' lJLI',T111111C11 111111 1111 ,"1'i'i11 f11'l'll1ll1' 111111 11l11'11'11 XY1J1'111S 111111 s11111-1- 111111 111-111111-11 1111111 111111 L1 11111111111 1'111-1-, 11111-11111-11 1'Yl'l'Y 1111111, 11-1 R111 111111 1-111111 111 S11l'1't't'11 111 1111-. '1'111-11 111- 1111181 111111- 11111 s111-vcss 111111111 1111- l't11l'1l 111' 1111. 111 Illj' 11111111111- j1111:1111-111. 11 '- 111'1- 1111'1-1- s11-11' 111 1111- g1111--11111 111' s111-1-1-ss. 1-211---1 1111 ' 111 111211 1J1'1'1l11lQS 1111 111-1-11111 111. l11'1- Illllj' 111111-1111-51-.'1 -ps. '1'11' 111's1 t'S,'8l111111 is 11611-1'1-11"1-. 111 11115 1 1111-1111 1'1-1'1-1'1-111-1- 1111' .11-111111. 1'1-xp .- l'111' 111s 111115, 111s 1'1'1-1111111-s, 11l1'11' l1111.', 211111 11111' 1-1-111111111 111 11lL'11l. '1'111- s1-1-111111 stop 111S111'1'1!-SS 111-s 111 1111- I1121S1l'1'j' 111-4111015 50111: 11111 I11L.'I1'l'1' 111' ' , 1 lj, SD11"1. We 1111I.'1 1-111'11 11111' 1111111-1111-s, 1-111111'111 11111' 1111f.' 115. 111111 1 "11f' 1l1l1' 111113111 111-111g 111111 111s1-i111i111- 111111 1'1l1111'1l1. '1'111- 1111111111111 1111111 su-11 111 S111-1-1-ss 1' 1'1'i1-1- 111 11111Il1l111Ij'. 111111 11 151- 111111 1-111111'1l11111- 111 1111' Ll11Yi1I11't'1Il1'111 111' 1111- 11111111111 1'111'1- 111 1-1-11111-1111: s1-1'1'11-1- 111 1111'11' 1'1-111111' 1-1'1-111111'1-s, 1111-1111 1111-111121-.'111' 1l1A111l'j', 11- 111.11 11111 1l1'1'l11111l1l111' 111i11i111s 111' 111111111',', 1111ss1-1 s 111'1721l1 All 1'1'S 111' 1'11'11 111'1111'11- 1.11111S,111'11W11 1-111111'1111i11: 11111-1'1-.-1: 111 11111--11 1-111'11111'111i1111s 111' 1111111111121 11l11'1' 11111 111- 111111 1'1'1'1'l'1'111'1'S 11111 101141. 11111411-1'Q 111' 11'111 '-1J11'11. 111111 1'1-11111-Vs S1'1'Y11'1'11!111111111I111f', 1-.111 1111-1111 1111- 1111:1-1 111' 111.'11J1'j' 111111 111 1111- 1l1'l11'1S 111' 1111-11 1111-11 Z11111111l111'111S 1lI1VC' 11111111111-11 111111 111151 111111S1I11'S.11'1'1'11114111111'11 11111111s111-s. '1'E11-1'1-1'111-1-, 1-1-111-1111l1- 111211 111- 1111111 I1-111111 11--1'1-1'1-211-1-, 111.1--11-11:11111:f1-1'111'-- 1111s 1111111111-11 1-1111111-111 :111-1-ss. Q111, K X 1 98 'Kun-. ' 1 115' 1, 1. 11 . ff' '-1' Q ,h -riff 1,1 I if I 211 .,,:vffIi' 13+ ' .- 'iw 'izigai' x Eu E , 1 X Ml. Y, ,,E..,f11.'. - E34 Luiramaxmf lx! Lf X. fi C5 X bv -,ii-1--1 ,rl-11 ""'-Afqii ix J! f K ,ZXJ-X f !PfZ !" XXX gf, . , fff 5 xXx " 7:1 X J' 1 ,1 5 , Y f -vc- ,X l I ' X -- ' " 5 D ff .X !, -. ff X -f QC fx lf , f 4 ,xxx X ., Q xy! .X ' , V xxx "'- HT' p-fy R X 4' i Ns if Y NN - S-X ' ---4 RX. N, 0 - I XXX , X XX X ufx K xN xx gr XXX x. fb Q,-1 X V, 4, , XXX X, SHRIH' !IllllllllllllIlllllllllllllIlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllIllllllllilllllil "ti "W A SUNDAY AFTERNOON SOLILOQUY N 'C 1 Nui 1 vm N H 4 4 A525 X Q BYWIETJ ' ' 'i w 4' 4 4 f Hr 4 141 XX -'Q' in . 4 X up N 1, 1lSlIMll!lI!'ll!mYL 1 1 I ,L f 4 Nl ,N -4 I I I- ' H II4 1 I 4- ,I 4 n is .4 II 1 I0 l -1 4 I 1 ll Nt ix ' 4:11 4 lm 4 XIII In 4,11 4 ,,,i 4 X ,. N 4 I Qt lug, ,., F n ll xi .ut 111, i 1 4, X4 ll i 41 4 4 mln 4 ll 4 n ,, 1 114 llll 'HHH 1 4 'I r 'l 4 mn Q Xllllli 1 l i4 in f if on 1 i4 ll 54 4: 11-1 41141 1 14111 Xl no 1 xo 41111 4 4. 4 P 4 114 Ii11ig.,1114 4 41 H 'no Ull PKK 9 P Q 1 it ll ill x l lmo mx r'4 xx 1411 no wx Ill Alu i uint i 4 4 4011i lqlfl l"9N 4 1 5 Nln H 4 iw th thui fllxlll ul ill if-ltq I f1l4 'o f 0 r ur 'iw 1 'll 111 sunil'-1 rr 111!! 4 ua ' s no far I 1 1 , f I 00- 4 km h4 114 4 ll ll., 1941 I l Illil 1 li 'I l 1XP'l I 4 Ik nm llllgllfi lllllllx-Q4 lllqk I know limi gmail Iullliil 4 in 441 in li 4 bunk mt IIPIYCIIIX ui ii Nhll I I x on ll 1 1 uni-4 li 'D 'I l gnu. ire xx utm ful me mer lll obs Tllll 019 1 I apt Ix144 givin 0 9 in gui l T01 Il OX ,N ,,mlmm.,1llllnnrn1Il llIlllIIllIlIlIlIllIllllllllllllllllllllllls ' ,HM I l l I I: I I I: I I . I - I , I. - r- 1 , . , - I 2 - .- Ullll-.li :Hui NIA' NIJI4-1' I, mm- amy Ihvy :ulwarys l'nvw wh-ii SlII'ilgfAN : ' , uunin' '4-:l11s4- Ill' illlli Jlllllllllt' Fulfnx :lml .'l'i nj I:4liN'l'lNlvIl :ilxuys : f, I . N! l1:u'4x:l murlvls- ring: right Ivlll in Ih4- fr I j'ilI'1i nn' ws-:lr 4l4n'u :Ill th4- : 3 'I :fn "'l'ilSS nm' I4-:ir II14- lluwn-r lw4l in' 4-V4-1'ylliilug', ll' -ll, lll'li1'Y4' im- l li xx : ' L 7' HI 'ilI,2'S Uiilllllll by th4- way th4-5' talk : l1L4-'lprli-re. S: iff 1, p',f4f1,1- I 's' A ' V 7 ,, T"'A""'s 'ld NWXI4' in las :ull 4n'4-1' th- I urn-. :1l14l I 44:m'l may lmtlliu' 5 3 . at gil UI14- l:1hl4- llIlj'illUl'i'. Xe" 14-V ljilll 4l:u4I, W- just h:u4- 14, sit Imwli I Q . . 4 :xml h4-111' :1 1'4-g:'l:11' 4'4mgg'l4m1441':ulinn 'limit Nillill pip' -fs. :ln4l 4lmp4-S lil' : "' l1I1'1'. Illlll T1 Il'il1'S HI' 4"vl41I'. It .lll'4- 4'444l. x1i4un4at4u14 us, This ylluyiliylg : g :ll lrl'v:IlxI:ISI I 414-4'iIl4-4l I just w4vul4l h:ix'4- mix amy, s4 I in-"nu In I4-ll E 5 :ull 'ln ul Imw imuili' mzirluls-s I xv II aft:-r S11 Iny S4-howl, :111' hun' runny : Iisl I 4-:iugrht j'4'.'ll'l'4l2Ij', I, lliit' l4i4ilc4-4l Im. h4frriIi4-4l Ihr :lllXIi'll1.Z'. : ti think "lu-1' 4l4-:ir lil'llfIlI'I' w4vul4l lu- s4 4-V114-I lu th4' p4mr l'.I :1n4l ilunyll.-p 1-:U-,ig 'l,.,m : 3 wi ning' Ill1lI'lbi1'N I'l'4im th- 4vll14-1' l ys "4-: usp il. p::lmlulil1"' sh- ruys. Al' I ,' l.' shut up : 5 lil":1 4-lam. Init pri-tty sn l l14-:ml IIIIPIIIUI' t:1ll'i11g: ' ut th- in-:ii1til'1il msn- . .l4ihn.' n : 'F w :ll th- ln'i4l-'- party I'il'l4i2lj' :ift -i'li4i4ni. l g:l:m444-4l lrVl'l' :lt ID:i4l :xml lill'l'l' was Ih4- fun : lIi4-HI IIIII4' IWiIlkll' ill llirl 4-A4-H. hut ill' llilillil winl' lilu- I Ill4Ill"'llI hi- vu. gwfii' rn, lllf : ju, "am valtilw l'4-all fast, 'l'h4-I1 tha-3' In-'full In I:1lk 'ln ur I,4v1ii:u-'N ln-:mx :incl I.-v in- tw-lls I , .... , . , . ll 'lu mm' shi- wmlldnl ll'llll'l' with liplr l'l1nt4v11 lust -'lt VHIIN4' sh- w:1l1t4-4l I l'lI him I :ilullgg :m4l hu-W Hhv lik4-4l Tw 1:44 him 1111414-I' hz-1' llllllllll :m4l s4-4- him wrigrglv, "I'4.4ir Kish." : I s:ii4l. :111' I.4ruis4- lu4vk4-4l :lt nu' ki! ln' Nl:l'tl4-41 lil'-. :ll14l kiillu' lllllrlilvli. un' 4l:u4l 4-114,144-il : , :uni hzul to lv:u'4- thi- tzlhlv fu' il ' llff'. XY' . fill . sl14' lN""Ill talkin' :lliuul III4- -xv mriu : thu! was Yi!-lilllll th4' NY' l. .. Sh' sail lu- wal. 4-4 min' nw-1' :mini w4ulll4l probxihly :Italy tw : sul v4-1'. : I I "Ani oh thr-r." sho .:1i4l. "I'm so nn." . to iizilu- :i gnml impr4-ssimi 411 him : ln-4':i11s4- ln- is so xlttr: -tivm-. Ili- sziiil thc- 41114-411'st tl'1L.. f44, l'l4- t4vl4l Phyllis Martin that : I14- th grit tl 1 g"l. f tl '. 11- i':t' vfrv 4-lltirc-ly t f'i' l ., :ull h4- YYUIIIGI l1:1v4- I : mv-t :i girl who h:14l 414 inn-stiv f1'ilil' 'i4'N. : " -I II4- Hail. to . that ln- tli4nu1,:hl that I : In lu-il tu lm lhzlt typv but that l 4l:ll14-4-4l 4-ntil'4-ly tml wvll to ln- ai 1. 4l 4' k. N4 ' m4vth4-1: I 414 hzlvv Nzuu-3' baikv 4:u4- of hvr lcvlly 2lll1I'i vzikvs :1I14l I'll hint that I llllllli' it. It W4-11'I : A im- llii rl, lw 0.4.14-41 4 'ttle." : I I Suj. I Vlllllll llllftllj' 191' ' ,' 0:1 . 'l - 1 tl ' s:'l '. "gl t' will thi- li'kli' , of illl 4-yvlzlsli. Anl lj tl i. n rniig. .l - l.nl tziuglt my Sumlny ,'4- ml Vins. :ml h:u4l t4vl4l I: . :it l'l1risti:i1xs new J.: ' fa 1. - ' I pri-r4.' . 4 114-t4-4l :i tilx. or :lnytliinlr like tlmt. ll' I : - :ml th-'I I manli- up my Illillil to gin- that guy il l 4-k. Ju. :1h4 ut thi- tlmv he-'N ' : " ' it :ill in :bint I1lliS9.S 14 vely 4king :ml has :1 pivturi- of he-1' in :I " ' 1 -tt4- E '-: -'1 ' ll lvliw rlrl. tlat t-l -. h-1' llf-:ive-lily . :mil ai pn-tty whlt- :iprun whilv sl ' lv fr4. . il l02lllfil -:iki-. l'n1 1. im. t 4lr4p sniiw 4':lSll:ll rvnmrks th:it'll bust up his lips- E 1-1: ' j ': .1 ' ' ' . '. 'z ' nk. II4 ' 4 n I kum' :lll that p ' abr z 'f ,' ey-. :ind pipe- 4lrv: ns? W . l'va- llilil 1'Xl1'l'il'lll'4' with I. .4-'ra : 14-: ui ln-f -, you S4-4-. l'll t4-ll 'lm t tint swim- otlu-l' tin -. but I l.4tt:l Ll now '4':ill:-w th- : ,Z f 3 -R" ' - ' ' B '. la ' . XV " ' ' t play pirnt ami l' 'ng' : 55 mb- 2 . "ll! El 9 . , . 4 . : . -MA l. I 4. lulllll I.'l4.l!. - I I I I I I I I I I I I I l I I I 66 - I I I , . 'QQYQZT' ggivilf Ll Ill llllllllllll lllllllllll lllllllllllllllllllll i 1 1 1 1 AJ- L.- lllllllllllllllllllllllllllllIllllllllllllllll ll llllllllll A GINGER SNAP Xxx xdea an xdea' 'Sly kxngdom for an xdea xxaxled Slxxxley xuttlxn hex haxr xxx mock despaxr Oh tor the love of Nlxchael OHalloxaxx' Axe you stxll ravxng about xdeasf' snorted her bxg brothex Gene as he pushed back hxs chaxr and xeat hed tox hxs tap W ell I Just guess Eugene Xlarvxn Allen that xf you had halt as much to do betxx een now and lhlS txme next month 'ls I have xou d he xaxfxng, too xx xxx but the baxxgxng of the front door xndxcated that Gene consxdex ed dxscretxon the hettex paxt ot valor cut short her txrade ind throxxxng hex hat xn one foxnex of the xooxxx and her book xn anotlxex she sought solace xn thx eooky Jar Slxxxley s xaxd on the kxtvhen netted hex a :,xn,,ex bxexd man an apple xnd xxx xxxspxx xtxon It xxas xeally the gxxxgerbxead man thxt xxx her the xxex Shxxley xx as edxtox xn ehxef of the Snapper the annuxl publxshed by the Stnxoxs of the Scdxlxa Hxgh School Incxdentally she xx xs pxesxde nt ot the Sexxxox xlxss and setxetary of the Athletxc As oexatxon but none of these thxngs hxvt xnx be xxxng, on thxs tale It was the Snfxppex that xx as xxoxxxxn hex noxx It yx st hxd to be the best the cleverest the snappxest Snapper ever publxshed fx soxt 'xt monument to the undyxng genxus of the Senxoxs but hoxy to mfxke xt so the questxon rang 1n her ears day and nxght It even xnterfexed xxxth hex extxng xnd xx hen anythxng undex the shxnxng sun xnterfexed xxxth Shxxley s xppetxte xxxll xt had to go some thats all As I have saxd xt was xeally the gxngexbread man that finally solved all hex dxttxuxltxes It xx as xeally Tommy s gxngerbread so the xnspxratxon mxght h xve been called stolen but xt served xts purpose No more xx exe xdeas the sole topxe ot eonxexsatxon and peace and the eternal quxet of the hxlls descended once more upon the Allen home Shxxley suddenly showed new xntexest xn thxngs domestxc' tspecxallv xn 'hxxxgs gxngerv The newest xecxpes the oddest combxnatxons She even trxed them hexself untxl she foxgot to xxatch one batch of gm exsnaps 'xnd Gene thought the house xx as alire becau e of the smoke and called the fixe depxxtxnent After that her mother kept her out of the kxtchen Just as suddenly hex xn tex est veered to paper She studxed kxnds and pxxces of paper untxl she he xn to xepeat them xxx her sleep Observxng thxs her mothex be xn to xxorxx xnd hxd all the catalogues The dfxy the Snapper xxas recexved fxom the publxslxexs xxas dax cf e yoxcxng xn the Allen home Even small Tommy knexx thexe xx as somethxn xn tex estxng, comxng and got so excxted that he forgot to tease the cat all day con sequentlv the cat nearly dxed from surprxse Shlrley came home from school xxxtlx a bundle undex hex arm She entexed the door laxd the package on the table 'xnd gravely saluted the assembled famxly group A - A A A A A - .x,1, M- , . -. AWA., -- --v-. . A I I A I II I I 5 I I ,A I A A , , ,.. , - 4 v - A . - . A - , . - , .- A, x-. . A - h ' ' . . -1 r-- O . - x . ' ' ' 1 .- cb . , ' A ,, . 5 A V , A ,A A -A . ,A -5 Y f A -A : A, A' 5 , A: .- A . n , j ,5 A A A A A : ' 1 -4 ' ' IAA . A ". . A, ' ' V A A: - ' A t ' 'x 4 . - - cn . , ' - 1 . . . A 5 . Q . . f 4 1-f ' . ' , , . , . n O ' : . ' . . 4 ' I "' . , 1 :r I . . ro ' . ' ' - A Y , ' Z , A A A . . . ' 3 ' - - , ' . , B ' ' . , f . v, s ' pa . . u ' s ' 14 ' p . ' x ' H . . ' x S ,- ' ' . A . , - H- . - ., V f. . - ,. :s - ' ' 1 "" . - 5 - A 1 , A QA -. A. UQ A A, . cn ' . '- . 2 -A ' ' ' - ' Nl ' ' S , . ,A A A , . AA A . . 4 l - . - ' ' . .-. ' : x . . - -z - . ' H '. ' fn . .A 1 . , A .. ,J ,.. A . . - .1 1 m '. . ,- A ' . " - I . 'A 72 . Q '- . , , : - . QA . .. A A - , , . A A O A A . . , ,, A - ' 4 . '- I "" v N ' . . jg '. , ' Q f-Q s- ' . A A-x . . ' ' A . 5' A . . A A ,D A. - A. , UQ , . A ' J: ' A UQ ' 1 , ,Q , D A ,.. A A x ' ' . 'A s . s A .. , , I 1 . fn , . , . "' xx -, '1 ' fx , , N ' r- 3 A 1 - A M II-' ' ' . ' . H '- ,-, . ' . ' ' .1 aq . , ' . - . . , .. yq "' "' , . . I A ' . . ' .A N. A Us ' ,.. ' '. - fx- 3 .. - .- P- ' A ' 'Z , ' ' . T' FU 'A N X . . . . . X , . l .- t ' ' x. :f .- . . : . as ex-frm-s.uw.xv-.Q-Ilexx.-on-fww14.-asa-ww,-s ,.-,ff 1 ' yu- -- III I IIIIIIIIIIIIIIIIITZllillili!l'.'iWiSlHivfiE8rNxilES'3'f' f'55'fft Il Illl III Q 5 E X X lllk x S x UU X L N M 1 Hll U 3 lkxlk N lik N ll ' t 1 1 I ' lom mx N111 1 no - Y Nllx O NP N IIN XX! 1 X X 111 N N L r N Yll 1 I 111 ., sp mix! N f' ru 1 fl 1 I lx I IXII N Ox Q P., l S9 YC ld.t X 9 NI IH ll IS, N 1 1 211129 IIC X x ' 51 KN L, xt ISI 3 Sl ' x iSXX" ' XX II ,APIITQNXPIN TNT IR HI SINVQS' SN U IN10 IT' x X 1 c 1 en U1 mm new qdvm us 1 1 n .4 10 . Q x H , so 1 no lm ho mug Kms . 1 on mx 21112, 5 114 m. Moms don thx ug 0011111 haw ,mam broad for suppex '7 L01 ISI NTOQII 68 Hinlllllilf, Yllll now behold in mv thw imzngv 111' har' xx'110-xvllu-1-1'-wf'll. 1 jwux. xmllznz I Nlnrlwl IUSQ15' was than llurs- I nm." t'f3I!,.i.'.l'1ll till? tile-11u11sv11.'uul11l tvll us lmw lhv SI11lpDL'l'l Incl," Ul'1lt'l'L'I1 llwlw. "ik-I1wlmIf"sl1f1-Vim-ul. in fl1'lHll.lIi1' Irma-S, :ls :hw llllXS'l'1lllI A41 thv p:1c'lc,4:vz1Iml Iv-Nl in wil r1rIlH'lllfIlL1lDiQl.l' ml. 20111911-IIIWJXXII. "X'.'l1vxw- mm mu'Il1 flirl 5' ll 21-I 111111 K'll1lI'II1lIlS L1'ilE.Lil'l'-Sllillllfu usiwfl hm-1' lumix.-:'il1f11l'p1'iso-, "lli'1,g. 15111113 lmlllilluf XY! "1!l't'YUlll'l'j'1'S?.' wus ills- V1-ply, "Jil '- you flu Ilrxl -vm-111 In I'I'11Iilft' it. I will nmx' slallv fm' Ihv In-lwrit NI-2111 vom-1-1'm-ml IIILII :Eu-1-UE'-vi ywllllm-11:4-1111 byllmvuurllvrvl"ui11141-x'sl1,1pislmlhilxg nlmw' nm' lvw than Illl' Luis-Xl wlitifm ul' that I'2lHlOl1.' 11111111111 lll1'Sll:1ppL'I'." "'I'I1f' 5Il.llb1bl'I'!" 4-xvlzein lrl Ihr i'lllil'4' LLVIIIIIP in SIIl'Iil'i4l', 'AW -Il fm' ilu' Imw of BHFIIRIOI O'lIuIlm'u11!" 4'X'1ZlAIllf'Il Ch-111-. "WI vw- rlill yum gm-I lhf- i1lv:u Ir1vvv1's11wzluyllmillqiilu-it," "If you will pronlisv not to svold mm for taking' " II gc 1' I ' .ul mam. VH ta-II x'cm."sz1irl Slliflvy. "Uh, 'IW1111115' gut :mother mmm" szlifl Mrs. .-XIIUII, "so I ILIIIOSS l wou't :wnlrl you this lima-." . 'Xiu fm. 'I'l1v .' up ns is killing," Vllilllfxll in Clvllv, "Yun sf-4-. it wan: II '-ly," 110.2111 Shirlvy. "Ihz1rl hu-11 XVOI'l','iIlQ' uhm I thi- fxlllxlllli 1' 'till I wa' sivlc. 'ml I just r-mlldn' I'nk ul' zallytllilmg' fJI'i2fIlIll 111 ull. Um- rluy wif-11 I VZIIIN' 110110 "mm srhctul 'l'HlIll1lj"S ,-'illgs-1'I11'v11rl Illilll lfmkwl fm :mari I utr- it. H: ly I f-ouldn't holp it. I was thinking uh ut how :ood it vms, :md 1111-11 I :ut to thinkinj 'xhou lhv Sxmpywr' zlllrl tlle-rv you urn-. II Ai lsr Il2lIIlI'1lHj' VLIIIIU. "XYe- IIZIVK' Kl'iI1N2lITlUll 'lj lv." and floury j lws' :xml -vv1'y- thi like- that. OI' c-01 V 1' 1 to do ll lot ul' work. but there ill' sm any tl '1 "Q f'Ulllll'l'ff'Il V'tI xii'-I ' 1111. Iiillj 111111 an m'lc'Vc-1' iflm-21 llhllllt Ill: urls. Ull thm Dll,"'x lN'IvllI'l' thv 'lds therv is ax si.-'11 lil'v his: THCSG I'IifGliICS.'IVC BVSINICSS MEN OI' YOI'Il KTITY IIAVIC HI'ZI.l'IClJ YOI' l VT GINGEI' INTO YOVI .HH I I ICR. N0 ' " IS VI' T0 YOI' TO BE A SPORT AND IIFI ' ' ."I'0 vu , Suj, it. works-rl lilw- 4 -hlrm. Ev ll 1 M X' .' Q 1 .' K lnlf 1:1f"H. Tl 1-xtm SI1'lIlIJl'I':1 'nw ffoinff to Q ll l'kc- ' ll I'1' t 4' ATQI' !"ll'x.'Q 'mi tho vrmlit is all flue to T w ,' yer-I 1"-L I 'm. . 'Y you 'nk 'I -- Y . C . . ,CY S llllllk A POET AT A FOOTBALL GAME cv' get ' 1 1 1 ,, Lis' V 1 111xx4xs1 N Q 1 lb Zn 1 N-X-kj? 41111 Q 1 1 , O ka ' N ' 0 L 255 65 1 1 ' ' 11. 11 H 11 N 1 N 11 1l 11 1, 1 l I1 U llt I r- 'I 1 It I 111 1 1 , , 1 1 ,, X I 1- .1 1 , ' 11 vi N 1 ' 1 I11s1 1 4 1 1 14 F ,ll 11111111 S1 ll 11 A X 1 1 1 1 Q 11 l I 0 1 1 9 14 1 1 1 1 1 ,qt , 1111 1 ,. 1111111. 11111 lllll lll 11111 11111111111 1 lllp. ou k l 11 4 1 111 111 ne llllll, thlu tumutx sewn 11 lllll QV1 per, le Ill 1 1 C 111-1 lt s 1 511 1 1 0 1 1 ll 4 11111 1 1 1 f a Il u llll 1 21110 101' 5.101111 -1 mf- SBIIGPIGQQ pc1f1v111111111 f111 111 1 1 x 1 1 x 11-11 11 1 xx 114 1 11111 41 ,. 111111-1 1111 1 1 1 kl f-N11 ll 1 111 4 1 1 1 1 1 1 1 1 111 1 1 11 1 1 151 1 11 11 14 Q 11111 1'1111111 1 1 XXI L. , , f f r 1 1 Ill ' 1 1r1 11 t 1 f 114 1 1 1 1 1 1 U 19 11111 1111101151110 S S ut 1 111 111 11111.11 lllll' 111111 1 0 11 Q s 1 IIS ll' 1 11-1 1111 11 1101111 I 11111 not tttm 111pt to 1r'11L 111 1 111111 1111111130 of the 1rov111 for I 1114111111 1 911-111 A11p11re11t1y the opposulg torus 111111 111-101110 angry 11111 11111 111t11111111111 t11 11j.,llt lt llllllllIilIllllIEllIlIl!!!lllllllllllllllll IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII llllllll IlllllllIlll.llllllll 1 ' - - 1' v. , . 'mY,'1, ll MA l V2 l . -X , '1 L - V1 1 '- -I U. I , -I ,A -. -I ' ,T - . " - IIXYI-" -1 -- 1 - ' flat- u :"1,i - ' 'lu' l't""""l """' 'W' 1-fill'-Sv::I:1l1:11-11-1:11 1-1-1111111111 1'11 XVII as : LQ. gigs" 111111111111 2:11111-N. 111-ally 1 1111 11411 1'1111w what 1 .' -11 1111- 1., ,FH I U - '-- - -1 .-.-- '.r. . P' -X K ,M 1411 t11.1t I 11411111111 s11111..11:-t1-11:11141:1s11:11111-111.111,111,11111g111 1-114 1- 115 I f xxx :1111 11l111lj'. '1'h:1t S11-11 lhl'll1iI11Tj' sh11111 111- 1':11l4-11 :1 11:1s1i1111- is :1 Y t :I 1 .ang flats l115'fI4'l',Y tl- 1111-. 'I'11111- :11111 111511111 111111- 1 111-1-11 V1-11111-S11-11 ly :111 :14-- ' :1 1 ' 4.5, flU3llll12l1l1'4' tv 211I"'l1l1 :1 g::11111- with 111111. I'11ti1 t1111:1y I 111111- with- .-- 5 .Ulu11l1.' I1 11.1. Ithia :1t't1-1'1111-11. I'1.1- 51411111 111,14,,,.11-1, ,-1.,,l-,mu 1 -I .3 ,, , - '1 F- -, 1 XXIII 11111 111111 1111111-S111-11111-11 15111111-. 1 EI XY- XVl'I'4' 11141111-41 :1 s11111-1- 11' I1l4I1'1' ti1111-s. 1111 11,0 11311. pu- A-,, 1,11 1 - 1N'l-1111- 111-111-1-111-11 will. 1'11111 IIN, 1r:1Il114'1'S. 111141 tags, 11:11':141i11--' hy. 1111-11' 5 :3 111111418 1111 1-111-I1 01l1l'1'S' N11 lII11l'I'S 111 i1111t:1ti1111 111' 1111- 111111111 3121112 1 't : 111111- :1-w at th-- St::t1- l'1-11111-11t1111'5', '1'h1-y W -1'1- r:11si11p: :1 h111'1'11114- : 11111'11z1l' Willl il IIl1'iIIIilI:l'11-xx I1 wl. NY1'l'1l XYl'I11 S1111-11111151 11111- this: "WI 11 1111111 11:1I1't' 1111-1' f: :11111 1111-1' :1g::1111. I-'i111111y :11'1'i1'i111: :lt 1111- :11'1-11:1. W1- 11'1-1'1- 1111111-11 151' :111 111 1111111111-1'1-11 1'4-111w, :X u'111 111-1111'w1-11 at 1151. 1115. "Tw 11 -1111!" I u:1s:1111111t 111 1'1-1111v11st1'11t1- with 111111 t'111' 1'1-l'1-1'1"11g: Q'-A 111 I11j 11'11-1111 1I:111-1'-'11 111111 1111- ill .11 '11 1'11Ip.:11' t1-1'111r1, W1 -1 111111-15:11 h:111111-11 111111 11 111,1j:,l.I i :X '1'l14-11 I V1-111111-41 that "1 1'k" 11-1 1111' 41' th1- Illilllj' 1111-111-11111 :111111-1111ti1111s l'41l' 1111- 1111111111 S1 I if :1' 111111111-11 th1- 111-1's111 :1 11111. IQ'1'1Y1IlLL' t'411' it 11 s111:1l1 lPZISt4'blliII'll, I st1lp1-11 111 asl' wlat it ,,' was 1'111', 1111t H:114'i"11 1111111-11 1111- t111'1111g:I1 th1- 'fat-. 111141 wp 111111111 11111's1-11'1-:A ill 1111- 11111151 11' -'E : ZI11 1111111111-11t1y l11!'l1f11111' 1111h111:1111'1-41 111111. 14lSHilIj,.1' 1111111-11. hats. 1 '1ll., :11111 1H111l11'1'N 111111 1111- :1i1'. 2 I : I p:111s1-11 111 :111 011111-11v111' tn 14 ':1t1- th1- 21111111 st111111, f11' I 111111 oft '11 111-:11'11 411' 1 ,U-. 5 :11 :4t1'11-t111'1-S. I 1':1i11-11 to l1l'1'l'l'iYl' any 1111111111111 wt' that ty111- 1111ti1 Illj' 1-1111111:111i1111 j'l'lI1'4l ill : :l my 1-:11', "1'1l1l1l' 1111, 11-t's g1':111 :1 S1-at i11 t11- g'1':111 lr-1t:11111 111-t'111'1- th1-3' :11'1- all t:11i1-11." 111111 11.41 A: th1- way t11x'z11'11 :1 lofty t11-1' of .1-at:-1 1-111'11'1-11 hy il 111115111 of 11111111111 111-111-fs, 1-:11'11 h1Pl"1l11ll:Ilj' :fi il: 111-11t 1-11 1111- 111-14111111-111111 411' 111:-1 111-1111111111: 1 fully 111-1i1-1'1- 11.111 gh.. ,mm N-1,,, ,1,.,.i.f Html ,hm :Z 15 111:11-v as :1 g'1'111111Nt:11111 111111 111 - -.sly i11,:1111-, t'111' 1 4-1111111 411-t1-1-t 111111111115 g:1':1111l :1111111t th1- :Q 5.1 str 1-t11:'1- itsvll' 111' its 11111-1111: 11:-1. I '.v:1:1 :11m11t 111 sin-:111 t41 111111-1:11 1-11111-1-1'11i11--' it, 1111t vas : : 111t-11111111-11 hy :1 l'1l2I1' f1'11111 I111- HIl'l'11l14l'N. 'l'111'11i11,1: to 11:41-1-1't:1il1 1111- 1':11s4-. 1 .:1 ' II I1-11111 : 111' 1l121j'l'1'N. as Illj' fri-1111 t1-1'1111-41 th1-111, tru 1111t 1111t the- is-11. I L: T111-y w1-1'1- :1pg1l::11111-41 1111 1-V1-rx' .11I1- 115' th1- sp-'t11t111's 111t 1111111 111 111-4-11 wI1:1t1-1'1-1', 11: fill th1- 1-1111t1':11'y. th- 11111111- 111' 1-1-11t1-1'. as 111- is 1-:1111-11. 111111-1-11 Il t'1 1112111 411 1111. ,L-1'11111111, : wl' - 111 - 11th1-1' plzlyl-rs l'11l1-fe-11 1 ' -.i111- 1' . I-'11 ' Il1trI'P k 1111 ,' ' 11,1 in HH. I-PM-. : :1111 il111l1l'll12l1l'lj' il V1-ry 511111111 1-4111t1-st:111t 111-1111' f 1 ' b-1111111 th1- 1-,.,m,,.' y,,.g,,,, U, ,mum in : a shrill 1111111-, I 1-1111111 l'1'2111i1j' H1-0 that t11- 1-1v111h11t:111ts w1-1'1- 111' Il I W. 111it1-1':1t1- t4x'111-. l'11- : 111- 1-111111t-11 111 this 1 111-1': ' - ' -- '--- '- '- " 2111 1111111- 111' his 1111111-s 1-111'1'1-1-t1-11 I 1' . 111..-:111 at th1- 11191 11111111 tl 1111 pl: ' 1 tl - 111111 ill th1- 1111111111 of th1- .'1l12lIl : 11-11. 11, 11111 t114- wh 11- t1-11111 1'1111 swiftly down 1111- 11911 1'1 1' S1-V1-1':11 X1 '11s. '1'111-.1- . -1 11:- : Zl1'f'lI1l. w1-1'1- 1'1-pe-11t1-11 again 111111 g i t'1 tl " llf 1Dl2lj'0l'!4 1-11t1-1-1-11 11114111 th1- s1-1-111-. '1'111-y w1-11t t111'o111.h t111- S11 , . . .. -' ' 1 -- ' 1 -'111111 t1x'1- 11111111t1-11, V11-11 El 111111-, Hlll'iLIl tlj lllilll, 111- -1 1111 111 wh1t1-. 1111- ' 1 '1'.tl-. At -1- th1- tw -'1' . -1111- 111 21111 tvo of th1- lll2ly0I'B I'2lll uve-1' to t111- 1111111 ill white, who, aft-' 21 s11111't ti1111-, t11.. -1 fl 1-41111 111 tha- 1lil'. Aft-' 21114 t1 -' 11-lny, th- t1-11111s took 1111-11' p41s11t11111s. 11111- S1 1'-:111 111'1-1- 1111f t111- 111-111, th1- 111111-1' ill il Sflhligllf 1111- 111-1111111 t111- 112111. N'llil'1l 111141 111-1-11 l'ill't'fll11j' 111:11-1-11 111 I. :1 1-11111111 11111111111 llf 1-arth in th1- 1-1-11t-1' uf t111- '-111. : At illll t11-1' blast f th' x'11.t1- fr Ill th1- 111-rs ll ill whitv. tl14- t1-11111. .111- - DIILZ. : 1111' 11f t111- 1111-11 11111st l111v1- 111-1-11 I'l11l11illH' 111i11111y, for his f1111t SfI'll'k 1111- llilll "th 'rm-at : for-1-, 111-11 11111. 11.111 Il 1111.11 :lI'l' 1111w11 th1- 111-141. A plays- 01 th1- 1111p11s1t1- 111111- -1 1.11t 't ill El his :11'111s 111141 11111111- for thc- p1a1-1- XVllt'1'Q' it 111111 111-1-11 111111-1-11 so 1-1 -f lly, l 111-1-s111111-11 hat - 111- was 1-11111-av111'111g: to r1-pl111'1- th1 112111 11111 that t111- 1.211110 411111141 111- starta-11 111111' 1111-, hut : tu llly 1111111z1-1111-11t hc- was 1111111-1-11 11111 I1 Zllll t111'11w11 to the earth with 1111-11 vi 11-111-0 1. to :1 1'4-11111-1' 1' - . " IIS. I va 111111 to gn 1111w11 to tell ll 11111111-111 . I t ll: -' f - 1,,llf E 1111-:11141f1--111 t .it t'll, i1.15:'1t 1-1 fI'ft HY- 1 ' Ib ' -'tl 1. L - 1, ."-1.- -. I I - U . ., N.. . v - . -1 - ' 69 l In I 1 x 1 1 s 1 I1 1 N111 1-N 11 1- 1 1 N 11N 1 N x 1 1111 1,. 11, 11-1- 111 1 s 1 1 w 1 N N F 1 1 x 1 Q X x11 1 1 xv 7 M5151 552 70 1-111. 1111-1111-1' 111111 1'111'1111-11 111'11 1111121111-1 1111 -S. 11'1111 1111- 1-1111 111111111111 1-1-1111-1-11 1111-111. '1'111- 111111- 1'1-11111' 1-1-1:1111 11- 1-1-11111 :1p::1111. :11111 .'111111'1l11X 11I1' 111'11 11111-4 1111111- 11-141-1111-1' 1111111 :1 Q11-111-11111: s11111-11. .11111 1-111 1-14 1111- 1-11s1'11g: 1:11114I1- 111' 1111111-Q 11 11LL111'1' 1-1111-1-141-11. 111111111 1-11111-111.: 1111- 111111 111 111' :11'111s. :11111 1':111 EIN 1111-11g'11 111s I11'1- 111-111-11111-11 11111111 11. 1 11111 1111111111-11 11- 111-111-11- i: 11111, 1'111' 1111- 1'1-st 1-1' 1111- 11111.11-rs x1-1 11111 111 11111'w1111. .11-11111: 111q1- 111-1111s. 1 1111111111 11111- 1-1 11:111- .:1-111- 11111111 111111 1-Asif -1 111111. 11111 I 11111-11' I 11'1-11111 111- 1111 1111111-11 I'111' 111141 11111- 111' 11111 11l11'N11'1'S. V1'1Il' 1'1l1l1l1'l' 112111 g':11111-11 1111- 111i111I11- 111' 1111- 111-111. .11-1 111 11111' e111'1-1'is1- 11111 11111 S1 11-. 11111 Q111-11 1-11 111 1111- 111111 .'1 - 1-1111 11'111-11 111- s11111i 111 1111- pg1'1-111111. 1-x111111s11-11 111 11' 1111111 1':lv1 I'1111. '1'111- 1111111 s111'i1-111-11 11'i111 .11-1' 111111 111w 11111-e111-rs Q11111111-11, 1 1111111 sv 111- 111111 Q1--11 111111 111- 11':1w1 111111111 111 111- 1-:11-11111-11 :11111 111111 1-1'1s,'-1 11151 I'111"1-1'-1, .11 :11141' 1':111- 111- 11'11s w111'11 11111111 11:11'111 1'111' 1111- 111111- 111-1115. S11 '11-' 111111 111- 11-11111 1111111 1114 11-11111 1111111-111 111111-1-1111 i11,1111',1 111 1111-11' 11:11111s. 1111- 111111-1'1' 111111- l'1-111-11' st: -'-' 1-1'111 1-111 11111 11111- 111111111 111'1-1111' 11111'11w 1'1'11111 111111 1!11'1-1-111' 111 1'1'11111 1-1' 111'11 1 arf si111:111-11 111 1111- 1'1141 111' 111- 11l'141, ,1'111'11 111'1- 111'1'1-11 11111- 111' 1111- 1111-Q1 1114 -'11 111'11-111s:11-1s11I'1111-11'11-11-:1I'11-1'I111111. .X 1111-1111-1-11 -11' 111w 1-11'11 11-:1111 1111-111-11 1111- 111111 1-111 1-1' 111 1:.1111i 1111111- 111- 111y 1111-11- 111'1-11 11111 11-1 1111 1-1'1'111'1s. .1111111 1111- 1111111 1'1w1- 11- iw "1-1-1 111141 1111151 111111 111111A1s .11111 11-11s. .111 111114 11':111 1-1-111-1111-11 1111-1' 111111 1111-1'. 1111- 1-1111 111'N1 111 1111- 11 'Q1--wi -11 1-14 --111- N1111- :111-1 1111-11 111-- 111111-1'. 1 :N111--1 1l.1111i:11 1111.1 -1-1111-111111: 11:14 111-1 111-111-11- 1-111-11'1 1111- --1-1111111111111s s11111:11 1111-1 1-1111111 11-1111 111111 1111-1:11111-. 11111 111: 111113. 1-1-112-1 111m 1111 1111--1111 1l'1'111l1 1111-1 I1 111111'111-1'1111s 11-1111, '1'111' 11 'III 1-11 1'111' 111-1'11111--1 1111 114I111' .111-i '1 1-.1'1'. 111111 11111-1'1',11v 1-1' 1'1-sr 111 11'111--11 11111111-11-11 1--1111-Q111111Q 11 -1'1- 1'1-1111-11-11 1'1'1-111 1111- 111-111. 111 11-- 1111111-11 11'1111 1-111-1-1" 11-11111 11I1' 11 111- 11111111 .11 11.Q1 1111- 1i1111- 1'1-111111 111 1111111- 1111-11' 111s 11111x111- 211111 1111-1111111-:11:1111w 1'1-1'1111-11 111111 1111-N1'11:11':l11'11I'1'14'i. 41111111-111111:1-:11-11 111111-1' 111' 1111- 5111-115111-1' 1.1111 11-1 1-111 11 1'1-1-111-i1111s 1'11:11' 111 111111-11 1111-.1 Q1-1-1111-11 111 1-1121 1-111-11 111111-1' 14.1XY. 41-1'1-1'1-1 111111-Q. '1'111-11 1111-1' s1:1:':1-1'1-11 1-111':11'1l 1111- 1-111. 111111 11- 111- 1111-1 11:111'11'11-1 1-1 1111 --1111111'111x11-- 1-1'11'.1-1 11111111 111-1111111-11 1111-111 1-11 1111- 1-111-11. X11 1-11 11 1111-11' 111111111 111111. 1 11111 11-1' 111-1 1 11- .1-111111. 1:1 41-1111- -':1'1-' 1-111111':111-11 1111-111. 1l1.':'11s11-11 111 1111- 1111141-1-'111g 111111 1-111'1-111'1111Q 11111--114 1-1 1111- s:11---11111-1's 111111 1-1.1.11-Vs. 1 111:1111- 11IvY 11111' 11- 1111- 1-1111':111 --1- .11111 .111-11 1'111' 1111- 1'1-1111'11 111' :111 11111111-.1'.11s I 111111 Q1-1-11 1111113111112 1 11':1s 11111--111-11 111 1111 1111 x111-S. 111.1 11111 11'11Q 1-11111-11 i'1-1-1-11111 -11-111111-11-1 11141 1-111's 111111 I 1':1s 1111111-11 1111111111- '11'-1-1. 11111-1'1- I 111111--111' 1-Q1-111 11-1 1 1I1'111L' 11':11111-11--1 1111111-1111111 1111 1111- 1.-:11'11111-111' 11-1111: 111111ts 11111- 111111 11'11111-w'-1 1111- 11111111- 11'1111111. 1 11 -11111--1 III-X' 11'111' 11111111'1111,1' 1111'1111L:'1' 11I1' 1-1'111'1 111 11141 11111111-. 11'111-1'1- I 1-1111--11 111 1'1-11111111 1111111 1111' 11 11111114 :11'1- 1-1111-1 111-111-11, I Q11:111 111-1'1-1' 111- 11-1111-11-11 11111111-1111 1111111111-1'1111111-111-1-11111-1111-11111' :111v 1111111. 1 11:11'1- 11-:11'111-11 lllj' 11-'N 111. V I Y V 111'1l1X'1X.111IX. - - r- ? XX x 1, 5 .1 '1' fy. 1- -. .' 4' 1 l ll llll llll llll llllllllllllllll T W0 LINES How IIIIICII a llne do wou charge lol AIIVGIIISIIIQ, lost IIIIKIQSO Tell cents 'len cents" Let nle see two llnes would be twentx eents wouldnt lt? want to say lll two IIIIQS And wlll sou VSFIIQ lt Ol nlx glowes and tllell wou know nlueh bettel just what w Illeh I w int to advertlee mv own I w IIII to adwel two 111188 for lt wouldnt DIY me to spend IIILICII tlslnt., lse was a present to lllt IIIII I 1 I ke J .ness I fdll put w 1 e DICINOQ I ha e l s s 1 pulse se Il lll not IIIOIG ll lee ovel ee l 1 Ol Ol lou w .1 eo wan o sax abou e l sou IlI15IlI S11 that the owne wllues the DUIS8 nlole lol lte ISSOCIIIII s H61 IS on the DIIISQ th1t It l s st thel the f e nel n l stole the postotllee xOllII11gIlI S15 thlt lt w as '1 seal le1thel one llllll 1 gold e 1 p on lt me mv nlonoglam X H B on one S116 lll gold IGIIGIH 1ne ll I'l'ltI 1bout ftllll dellldls Ill papel and sllver It also CUIIIAIIIQII a SIHIDIB ot blue IIIJQIIS sltln 1nd a pearl button I wanted to much and 1 spool ot Wlllle Ihleld nlx dool kes and el very tlny hev that belongs to mv Jewel ease and 1 CLIIIOUS old that I calrv for good luck and-oh ves a IQCIDG f0l Ladx Baltlnlole that was ln the purse Thell I tlllnk that sou d better sax that the flndel reeelve a sultable reward bw leavlng the purse 1t nll home O1 1t nn hu b1lld s Sllldl0 And oh yes' I had some DICILITQS of nlx old school fll9lHIS lnd teaehere whle-h I value qulte hlgllly MV phone numbel IQ 14h J coln e'1ke w1 l lllllllllllllllllllllllll Thank sou SIT here IS twentx cents Good das The leporter looked down bewlldeled and s1ld Two pages ln two IIIIQS Sax Bob what should we name thls SIOIWQ l llllllllllllllllllllllllllllllll sill' fin es n 'Gig 0 o oy? P9 -fake. I 3 gjlll lll IIIIIII I I IlllIll lllll lllIIlllllllllllllIllIllll.llIlllIIIl1IllII ll-IIIIIIIIIIIIIIIIIII I ll1llllllllllllllAl!IlAll!ll?lllllA!lAll1YQ -I ITT , 3 . ,. L: c-'g:':':.:':1" " '- ' 2 : -P ' 'A ' ' Q .' . V , ' . . E .L 4, . -A pi V. . , . - ,4 , : Z : A f-. f-- r. It '4 3 , ' N '. A ' 1 ' ' ' -- . ... - . T. , . ,, ... . . . . ' ' . . 1 f, H' m Q, :Q ' ' 4 ' f l '1 " -. , ' F. . F- - , ' ' : Q .. , ' . t , A U3 ,A , .. - 0 . '. A - . , .L Q 3 - , f ' ' S QA : -, 4 M ,.. . , .., ' . .- -- '. -- -- 4. . Q .. ., W A . ' ' - 5' :- 5 c I ri . - . " fp : -1 H - v-z 1 . -- IU P11 - . N H- 5 - : , ' - ', , ', . , Q - 4 Q ' U . ' ' ' . 4 'Q E . Q . Q . 1 N C . gr YA 1. Av :A V . Q - - .. :J ,. O 1 I 1 lf ' ' C :. ' . 1 ' e. ' 1- .A N i . . A 4. I .' . - 1 ,-+ - ' . d 'fiie' 10 X ' ' 4 E : , ' f 'r .11-ff: 9 -X - ,. f. fb . 4 . 5 , .gi ,- ' 1 ,A --- rr- 1 , 1 -Q: - A n 'A 2 fo . l aw.. , ,l , e ' .'- - ' I . 1 Ce,i,1i". , . - ' N' -M .f 1-v I xiifa Q' ' ' H. 71 '. ' - - , ... ,. .. . l N , .1 , - ' : "I . 4' . - , . . ... , . 1 5 .. V , V. , .- N A p l ,A - .. K 2 2 1 - Q 5 -, , 1 f- ' '-' . . ' 3- -, . I c 2 "' . . - , .-. , ..: '. I fi 1 . ' if. r' " :J E' I t 4 ,. , , - A- 1 , , . ' ' l- 'J . f-' E z ' ' - . . ' ' l .. ' P. :J , F- r - -. 1 I - " "' h ' - -' 1 ' : , ' '. : I ' , ... : V Y, :: I - Z - ' - - " . ,. '1 .3 ' ' - C -- 'f . Q C' " - . ' 2 : '. :L Q: 2' , . ' .v . -. - A .A E 4 '. 'A . C N' I , ,A 4 ,. E M : 1 . . M . 'T f-' U' H- T l' ' 4 v-va - v ul . , , I C -'J' 5 "' --- . , .' 1 . . . -5 fp ', -0 -v Q l . ' 5 , ..H...e.e....,..gf.w.., ,.,. .... .-.,1. . ' ll I I I I liblallllwiflii-5-.iT'SrJ7i63 I ll lll llllllllllllllll llj ll III llllll ll l llll llllll lll Sillllllllinil lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllilllllilllllllllllllllllllllllII!I I THE ELEVENTH H0 R Film 1'-Vi' " ' 1 1 1 M 1 , 1111 l , 11111 I,l,m, I, livvt 1 Hn 1111 1 N NU' 111111 A W YQ " ' ' ' 1 fl 1 '11fT1111 11 11 1 11 I 1 11ff1111 1 1 1 ,, , F ' 1 IQ X1 I1 1 ll 1 11 ' 11 1 11 A , 11111 XII 11 ll 1,. 1 q Y l I Il 9 1 1 1 11l1N1 111 1, 1 1111 11111, 1 1 1 ,F ,., 1 1 Q 1 1 I1 1 lf II 1 1 1111 1111111 ll 1 1 111111 1 IQ 11111111 ' 1 1 11 111111 1l 1 1 1 1 li 1 1 1 1 1 11111 his 11111 IN 11. 11 11 Il 1 1 1 1 1 11 1111 111111111 'I 1111 ll ll 11 111 x 1 1 11tl11 ,:1 11 1111 11 -1 1 111111 1 1 ll 1'-111 1 N1 N IN1 X IV1 ,- N 1 1. I 1 ll 111 ,. 1 1 1- 11l 1 I1 1 lll " ll I 11 s 1 I N N 1 11111111 ,A 1 ,. ,. IN 1 I IN! Nl N N I ,, 11 III1 lll l N ll I 111 1 1 1 S1 11 1 N1 1 I I 1 N N N s 1 111 1 N 1 111 1 11 11+ 111 1 1 11 1 1 IS 1 I I 11 1 1 1 N ll N N N H 11 1 11 11 1111 1 N 111111 111111111 N1 1 YI 1 1 1 1 1 11111 ,, 11f 1 1 N 111 ,. l 1 1 111 1 111 11 l1l 11 1 11 N P01 I llll 11 X1 1 1 1 I I11 1 l111l 1111111011 t0 OK! I 1 1 1 llllllllllllllllll llllllllllllllllll -fi flll 3 1: ll Illll llll I I 15 ' llli!FiZ!EZfi3!l2??Q??JSFF11E7' j' ' 11'-i977-liihvv . -'f"'A'lvf-4 ' -'11 ' 1 .411-' sg.-1 -1-1, V gif-E If jg jgl-1:l?2i Ei 2' TFEQ37: 2252555 E'E EQEIEZ' E2 5:2 'Tl , - --ff '1 -1 ,:1.3'I- -5 :gig--: : A-f-2:' 62645 Z' Qizf- 1? 5 22 1112 2 f 1--.I if 'T' ' ET' '47 ?A""..I7 EZ :E "Z: 4 :' 4-if 3 3 -5 Z 5....f? -- . 23- 'V' ' Ag-.. .1 'i-.-N:-: 32 1' -23 : :IEE '43'4:' . Z: -J 2,.JIT'l- -1: ..: . ,,,,.?-1-' f 1 ,- 7-'-----: ,,:--,g,11:--,-,--- .,'-,,: 1- -, ....,.,-... V -1-,--z,' .---2-:: 2. . : 1 1-'-.-1 1: -, --':-- -11-4- -4-1 -- -...- -:-1,"-,1..-1.--..--.- 7--,- 1 1-.-1 ""' - 11. , ---1 .. -'A 1--- A-v . - .. -'- 1- , -1-'14A1 , '12 ...g -z- I-T-,---: ..""----5 .::.3,,,-5, - 4-1.4.2-:---3 -1-4: --if--1 ":3.-:..- 041.4 ,l'.,- n:4r 3417-'fT:4::,:hiZ,Egfirf-1'' :lei 44:7 - 4: : -"'-2:'-'6: H .Tiiip. ' '- u4:v4: ---- Qf14l1':4:s"i,4:47 44 :rf-3 ?'--r--1:-M22:4:f2:::5 1 N-gil' W1 1.4,-gg .----f--------1--f.. - ..- -4 -I,-,75,,g -....., L ...- I ,,.-+ :,,, 1 A f -- ,..:--,.. ::1::4:'-3:1-, ,5.,:'.,g:-:'4.....'.... --'l1--v-3 " -1- 1-:::::' -1...-I -- 4, X 1 i H: Q?2?:5i' 1:LnfE'3i '2l,5i:::ipTn2A::i:2:-2 :::E3?4--5z?E:::?:4E 1 Q 7 -' ': 7:17-' "" 2 -',-:- '21 -1"-'-Q::':'-4 142: 2'l2':-3-1-1-'1 - : L:':1:"": W P -' :ji '7"5::,--33242, 7- E7 :-1,1 ..":--I .,'f-'--,1...,-3.T.z3..-1-' -1 :?:--:-:"--4'I':,,:'- V2 1x ll' 1 .. .,:-...-442 '.::,':---74 -3, :.": :. lg, :...1-4 -11" ":."-12" .:1.1..::":: r-: ' ' - --T::::-- :-,4L::1 I 44--43 --ggizr :z'4-24 5:6 :1g442:4g57z Ng J 2 ---:'.Q9..:-:i-1, 'L- : " 'I' 15: T:'.z:r--t,-ET3',--T-'E"-::1g- 54-C.. 'i.. 1 -1 --: :-fx'-': :----: :.' -. I Z:-::-.: f Arfl-41.1 "T'L:,g..:-'4"..'1z4.., -: -- "' , 1.1 '-Z'-1:1-Z :' :"Z1" -Z:' -I 'IZ-N :-'LT ,..,-- :"-1,1416 ,,-1 Z -52 -:'-:":--:': " 4: 2i2:Z yas: :Lb,"3 1: j: 5:3 ' mFrZ:? U-1 : 1:5- -:Q:g1:'3- :7'1L: :4Hv::1E . 41 ' '-1 JF ' -1-71 1: 4? ::H1 --:- A:,-:-::4-44:14-2--:-2:1-1:1 -A7:::f SDA Z -5-L,,- -,:f':g4- ,..:. :..,.- ,--,:'- j':'--41... -.-rf-.::f-.: 4, -3 -H ....':-::'1.- 5- :- q,,..:.. L :.5:4,:j:-541, -5 ....:.4: - 1 : 11: -3- -1:" :TQ 57 -,1 .,..:...:,-3:-gg.-5 7, -- 4 :...: - 1 gf,-ll.,-1:": '.: zAf: z :.- :z:.: :-1'-':,. -1' 4,114-... : z :Q"-::- :-,. 7. .'Q:-gjq A - -: -A ::,'- ..,-.. '-' --N .5-:- - :ni g,.,TA...4,, 2: -' ':': .1-1:-1-.. A'-.TI :.:-L, 1 ... --,:.:...,-i T. A4 ,- M :T . -Z-....-1 H, ,-,111--,-g,-,,.. -V .. .. A..--1:7-5 .1 -----.-1,,,-.' A S.. "'-.: ,-'--- 4. T4L-1- ...- 1 '-..--:-" ----164 1 IAVA...---J .-1-1 -' -1 -- - ' N 'S ...Q -' T- ,g -:Z .. -2:1 ..:.- , 1-'CA --' -.- -A-H 41' -Z""":"LTI,1-: " -0 ...' :f--..."1- -.:: . - xl:-:rw r : ,v-- 1 D5::TE 4 2- A :-26 Z': 'E Tfi'2::4?:' amz'-::' ,i:- - I 34:41-:QEL 5:3 4. : 1: :T-4:,Y::.. :3 3-A 1-1E.'4::'....-1 1.-..'1:.. :f7.,g:: -1-cu---L,--1,-7: 1 3 ,.------:g,1Q' -, ,L..:-: -: -.4-1--if Q-.-,4-3.1!-1 1 -4311 :gr -1:3 A.: -1:3-32.-.5..'1--..: . 4 -1: , .-.-.. ,... 5.--L 3 .31 A v'-A - ---,A L7- .-1 ---'44 14,:"1 - ' -1:1--:--S.. ' 7- 1-1:1-317 4172.7-:N Q: 3 : 3-,Q4 -4:-1-4:.4pLf.:T -gi..--Af-,g -:,:..f1i:,,, ::- : V -+ f...j, '1 A 1' 1: -1 ... ,,,., -:-. fr: --4 4..-1-:,....-11 H: '- :JI 427:-"1-: ':. S.:i-,1---0 -' ': L-4... -11- - -AL-'74 gg- 3 -4s 4- -,7-Lf-q ,.,,:- ,-,:'3...-1' ..4- 4g...m -+., .W .. ,...-.:.,g -1- - ',...'4 :Z-1-1-2' 5:4 :'-4 -- -1-'tzfz' :A---!:': :'.-:...:...',,,,,'Z:1 .:...fz5:"' -:,.: .1553 :.::--: 7:..' 3-52--:IT 4? 7111- Q... ,..--if..." f-'4:':' ,:f:',:,v5'1'17-E.-3-?"7i:LzT:5'77 2,Z,::- I 13 9 --'-,, -:'..7-: -Lg: :1 1-. 41: --:Z 1- ...--1.:....---:-114: 'Az-1,g,..---,--1-1 :-1- 25-25-4:1 - Z- -:2-..:'- ---.-: 'I gg,-7:2--: "5-4:Z.,'--'L-:HI-':"T' 1' 'Z'-:.-f'1rf 'I8z'1'2:.:..:":-- I" 'ICI-1' -:-.3 -4 .-+5 I I ::'f: --I-'-5' I'.:I'4'-': T -: :'- .::' ... :E -" I3 5 7-137,42-.TQ-: -3:'A :- -Te-' :-3-:.. -' ,:-27-344.1 ,Lil :Z-gt.. -j.Z-,,,,g- - sf..-f:'.... 57-1 1 , 1-...-1. - 1 1-,1-- . ..:::,.,--'- ,,,1,,- .1,-- ..--'. -':--, ,,-4'-7 -1' .- :'--4 -A , - ---- - - -- A- --- -- -N .:--f4-- - ---- 4' 1--: ----:... :--: -z - 4- 5 -.:.:-:4:,5-2 -dxf-4 53. :-04,33-5:3 41,-- : ..g,,..::: -QQ- :.:.,e .1 - -,:,Z-...-. -,Lew 4. 1-.1:54:" gb .:'..:1-.2 '.- 1-4-:Q f ::'1 23171-14-4: --.---:"'f 1-T-59'1:: :..::,,2,,,'4"3'-::. - -....':----H ... :::.:'..: 'ff 1-' "-- --:'::': ..:-- ',g,--:.'- -A-1-.:::'-n: -,'- '- - 1-1 -,'::i-12? wg:--'L LZ If: - 5 -Z:---2i- 'lf'-:- F 5-: 'Q - - E Mfzwff T: ... 15,715.4-,.:A 'jj-:, -2 "-E-11- :4:A-"Tag,-22:' ..T::..3..-1j:.1:: 2722... 13gQjf7:-:::: - .,-3L,- ,.. - .4---.. ,,-, :T -, g-, . HH:-47.-g- -,..- --.. I.--1 5... gm, - -:,,-:--, 1 -:-: -:,. : :...:' :- --. 1 .- 4- rg,--4:-' :.::4 ':-- -7,- .'---' 1 ,,-: --4'.-- E'EE-l?i2: 2417314 3? f11?2Q-: WF? ff:.li24i'::1'5 -if F5 F : Trl:-,-lffiml .1 - ar- 2 : 1:4 4 -- .. ::1:w 119:--,,lz-'.: 1' '1-T.: -431 21: :Q-13:4 -:--'Q" 7 CQ? 55522 -:'e::' -F ?:1:f4iE - f'--6:1-::Li-E-Lf l::5-L ev' E ::2ffEL: ' - 7f4:.14r-11" ':- :. : .. :m.-:'.-1 ::f.::':i:,1C34--:T'- 1F:':TI -: ::1'rQ" 2 ---...--.1 L: -1, :-V: --1:--T: fl: 7: 72 4- 4,144 : -- :1..'I-'-Z' -'-:'t --1-3 -,-T':,,-:"::---7 D 2'-..: --4 7-' --3.2:-r-: -- :---- '4 -1-:---..4 ...L:-1"-':": "..-:-.j- :Q.. .- 4411? gf:-.: 'vi -,:.: C--f- T-::'..- :i -'1:- : '4-1: fiTT--"Q-': '-',: : -'21-' 'f --11-25-" :-1 "E 1414 -fc,-12 ::::..-3 3: -'-4::4:,- -- -N: if-2 ::"'-4,-.fl 1-qi, 5: 1,4:::z::I: 1 3 7: " -.-:,'-: -1-1 ---- .:" 3:7 :zz --1.. :"'g --,4'F7.,:-'g-... -.3144 7. .g.....1 '17 T21....-':.. 2 4 '-- 4 ---'- -.. - ,.-'--- Cz" gi-71-.2 1--- -',..'- -:1- - - 1-- L - 1--.. - :4- :::-1- N .4-....4: ,- - -:---7 '-:---1-- -4 :I- Jr- ..-" - :. :',.:. --:y:-""---:Z- . ,--4 ...'-- v 1- - -- -.. -- - --f-..-. -- -.- 1- -..4---1. -- -.1 ...---,..... - --- 4--:' ---t-- '4---r -4 ,- -- -. 4 : ...-...' 1.. 1--..-1 7.2.-7-3, 14 "1 1... q:N,:' -----'f .-.-Z --'f1.L. 2 I11 -4751234 42- '5:'1'T 3:-4 I- 3-.-:T'4Ef: 111' -212' :"4 1:55.:4f.z:c-T... ' I f-2 2:-'4 A -'V-:.' 'f I-5422-'zQ :F-1 .11 ,,--- - '-zp..-I: 1 1,1 fzl- :Cx-1-1: - 'Q 1....i 3" 15 15.01123 --1 3,57 T,-4 Z' 2"',.:- : ',.-1:31,-1-5 M E'.:-...N' ,..:W ,Z-:-,'11fj-Q-1 E-z "- I z :..-"S: -,,-:' L1 14 1::- : -.1---1: ,gggg-:--I ---.zz-4: - 5-:N 417,-ri-: :-, L 1.., CTL.. ..:.T'g,:. 3,-3--,..---4 Q --14,:"',, L .. -EC.. :5.,':- . .. ,::"A-4: L 311 7 --3 : .r'5A' 1-1- Tx: 1- .. -13-53"-A :- ---'.:.1- ' : 4- ...--., -' 7-:.. A-O.:-1,4 ,..-'4 -1-g-13, 3141 -AA -1, -11' :Z' -1- ' I., 4---3 - 3 -z:-ff? 1 - 'S:.',1 - -:-L74-1 Az' -.1.:"4,'1f2-:'::. -- f1-- " 4- -'J'4: :.-r T:-' - r--'2:- -.:--1: - :'1':'-.l' -- 1.1 : 4 -1: ' -JI' 3-3--' E., :-: ,.jE'. 1. :. 45-1..1q ' ,' ',5:: -23:-lr' .Z Z':4..:..:'--- ET.. :':Zf:'4-,1:2:f?1-1 f., 41 - gg- 31 11,-'5L4 14 p-,":1. -N Hg-4:7 z-:-'.. ': 4.44-5-:arf :rg -314: eg I.: 41 i-? e :M i'f4iwF 23 Lf!-1 2 12-3 'f?ff :Z 1?-'f2m-1 121 :1'f2':13.'.f 1-'4 41 .:: 4344- :, -,--:.-.:' . 111: -.. .VL : ': :: Nz: , .. , :Q-4-,v :-, ....-1 -,-. . -- ----..--. - -.L--. - - -.- -.-. -- .. - -, ...-., -,4.:.- - -. .1 1- :-,Z -- - -:T'-- - -- -L:- - ,-11-.. -4-- - :.-- T121-:Q : g-e- :4- L-4"N1.f,. r? v-4: if -' zf4m-4- :3 -Li - 3 --liz 312 7' I :: :7f::- 4:2 1-:,-1:-:yrvl - :-T: " :- :'f":': ': ---S-4 '1':-.: 5 -12724-. E 115 T-1.'.: Z': '4:'4I-,':S-Fifi L 3:72 ,V 1: "..-H: L ,T ::-::5 : --Q:ZZi '4-4-.:,: Lg, 54:43:37: 1:3 E..-E-1-'::' 54 1 ::4g IST' ll --11----1 --':. :::--- :. -- .jr 24 T 2.1 :.' 42: - '11 : IJ.. :rn --I 4 1 14- -1 7: ggftgfqf :.g 3 "-L .. : :..- :H "---- -I 'D4:::N- --1 --...-cr--Z J-:Z ' -1 ': :1 :f':' S-l-if I. 'I Tl: 3 I 1424: gi 5-2.i-L.- T: A 'xfll'-'.-3 77: -x iz af:-1 -, -..f1., -.,. ..---,,,.-..-- - --.. -..... ., 1...- .,- 1-,A 4- .: ..- -:-'-.:-'- A f-,gvf ,, :-- '... '4 :-1 - 1 ....... .....: ....-' ---1 -- .. -1 - :':z? - -1. -.:.:"--- -- -'31-T: 1 :-:-4- -4---- - ..,:::-1:-... :.'- - -:- :-L-f':'.'- - -.... zl -14...:y... I: 11...y.:-1 1 .-1:-.r'g:. .-1:---: :7 141,-I1.1r:., 1 55 -4::,,g.:17::..gA.zj - 2 l 1 I lllllllllllllllllllllllfll I llll litxllllllllllllllllninlllllllllllll Ili II llllllllll li iilllll il te TE ll lllllllllll lllllllllllllllllllllllllllllll llll llllll lllllllllllllllllll ll lllllll llll JIMMY IN HAND Vqwmh,-71 IY 1ll d nmx at IIIILIIW t 1sscn1I1 I11s ex hxed on tl1e hook betote I11111 l'11ted they xxele for e tI1red not look up On either slde of I11m IH front ind be htnd htm sat A g1rI -X GIRL and Jlmmy xx 1s bdbhful B1shtuIne1ss ts a IIISQASQ It aftlltte tI1e stom wh the knees tI1e tntoat the he11t 111d tI1e tonhue 1ntI.I1n1n1y xx '1s bashtul I t had Illed OIICS to tate cl g,1rI like the oldex boxs dld tease hel about l1e1 hall or het exee h t UIIIX once I11d he Illetl Qlnte tmen .1 f1rn1 IQSOIVQ kept l11n1 trom even look1n,., upon the Illl IIIQN tbout h1m p', v'x1 1 , .1 4 aww: 0 www., QQ N av xt' g - I1 1d attempted to But tI1e I-.1tes xxete takmg, Jlmllly in hand I 1otent 1s In ms tl t v ment t II N tuetn Jets 1 t '1 sex his enetntts thetuselxes xxe te tm. df.,HllINl lm xo 1 ext .umed I.1t 'Noxx 1t 5 tond n11n1ma hid named her Pat11C11 xx1tl1 YINIOII hefotc het ot 1 sxxtet Ioxlll ot ndmei P t11t1f1 h d dxxlndled to Pat I II he stme tune I'1t h I 1oxx11 111to1 x ne ot I1te 'IIIII IIIISIIIIP e sat noxx xxlth Dorothx and Iflefinot ln 111 IIDSIIIIS 1 1n1 x 1914 th xxete supposed to ht studxtng But 1nste'1d she hxd Just shotketl het frlends bx DIKSIIIIIIIL, th tt she could vamp Jlmmy Thex knexx th 1t l1er xx 1vx bobbed l1a11 hex I11,,e black exes Just brimming ovel xx1th fun and 1191 sm1I1n,, mouth Illlle to1 111 c IOI the test of het tate could charm some boye but neve1 Jnnntx' He xxas bex ond hope orle s e KI er 1 just lnvlte IIIII to ut p11tx ton1oroxx Il 1nd II he doesnt loosen up III .,lV9 NOII that red stalf tI11t xou te CFIZY thout And so It mme tbout that Jlmmv later tound hlmeelf totneutl hx IMIIOLIIY xx1tI1 no means ot eecape except a promlse to be at hex DIIIX tI1e next 9VtlIlI'Ig 7 ' on I9 aal mght I1n1rn1e xxtth IIIUII, It II tpp It IIOOI ot Dorothy s home Xt exactly txxentx IIIIIIIIIQS ot Glaht he se 1ted himself ll 1 rathex secluded corner alone Thele he eat r dnl he ct Celx Qtn th xx tolt LNPIIIYIC, rout no t 1nceo1 x C11 .1111 1k h xx s not hungrx He I11d Slllllld txxlce and spoken about as otten JICOIIIIIIL, to 1tt1x s cot xx ten e oun., tot- ess Ih0I0II51 v tlls ustec IDDIOIK et .1 tes e et su' v t otn ra1n11n1 Ill 1 s xxc t N ou rt utter ttke h1n1 111 hind at once ot III oxxn tht 1ecl Sld.II hetore HIOFIIIII5 I'1kt, l11n1 111 hand thought Pat as she tutned to tI1e m111or to tuck 11p 1 fl tha, III., ent ot hu han ll1en she atdtted ott toxx lI'tI J1n1n1x Qhe thlexx hetself on the Louch beslde l11n1 a lxttlc clober than xx IS netessdrx He moved ovtt to DIVE her more 1oon1 but she tolloxxed 73 IIIIIIIIIII IUUUIUU 'E z , '5' 21.2, ,,. 2 rf 2 -E 'Q ,I -. if iii ,. .1 ,Ls--1 ISIN , ' -fate Jil j, S' t '1 j i11 Im ly, jes : aff. -, , . - .. .. ,. - I 1:44-.1-mfs.. - 1 ' - ' ' ' ' , hx -'A 3'b'475ft 1n'fN:1 , . . . . 11- 7.-fdir.-5. 'ffm' f - S . i ' Ljgf'1Q'g.f"1,-I , ,K I ' - ,. , - - , - , .. . . , ,- Q3' fftvif 3fCIi:'SQ'M' 154 ' ' A ' ' ' ' i: 5 - 'sig f," . L. - - - , . ' -. . . . . 2. - f. -,,,,,-..,..5: . , . . . , xii ' t '- . 1- 1 gt ' .1 - . : I 1 'Ii 'Q l' ' ' ' ' ' . He : ' . - lt I I . . . , . I. ', VM U .. , I , 4-5 ,. h L.L I I. Q . , .UA : I I z ' . "' 1 1 I W - v v ' ,- ' 1 ' , . . . , . - - I . . nl ' ., -x.., 1.1 mx ,.. ' IIIO I ILS, 1 I tt he t'.i1'e1' 3 J, 1 ' , x 1 ' .4 ' -', plot- : . ' U - f ' ,- h' . 7- 1 I W "1'll DOI ,' u I 52111-Y' ' 'l" " . If '. P2 was l'f'ilI1j' 11 girl xx'I1o.:e- : i ' 2 1 1 " 'z " ts he ' 'z .' 'x , " E E little t'1'ez1t111't-W nevt-1' too gay or boisterous. But through the usual sI1rinkz1ge : . I J ' . " a " "1 " a " " " ant 2 t sz ' 1 nr ' : I - . x v -V . . ' Q jou ff girl tt1Il 1 .f.p : ' U ' . , . . , n Q- Sh .1 ' ' j I . ' z 1 it 'ot , x'1 '- ey : I - ' .1 E b. , . ' ' F, , Z vi E, -.v : 2 ' . , .,, . , - . - - . .- . . -- ,, ' I C . . Li L Y. If v ,, 1 . 1 1 . - H . 1 Q .gf . ., . , , , -. L , . : It I "D ," rI1 "1 I, "yo1 I yo ' 2 ' j 1' ' I alll. : 2 ' ' , ' I. ' 'V , 1. . 2 b. ' . Z .V Z A" E I A - 2 I 1 - E - - . . . ., h, . v. : At :LIO tl f t ' , ' , " tl si " xr I li 't. rz ed 2 the I . - ti. - I . . . v ' ,- x so 3.2 ' i 2 Q , ,, ' ., ,no ' 'S'il','-'." e 'I 1 ' ff. H0 "' ll t Ie ' plztj 1 'dS," ' I, "thai ' YOU. F' '21-' i N,.I' Z L. ' v' y . L4 - 1 4 V1 ' iv 1 ' I xl' IJO'J I uttfee '1 - th y ff 1 ft ' ffl 1, -' 1- 2 ' 1 'h 1 I" t. l M1 11 11-rf. -1 .-1' -k. I' e trieit 1 te-1 ' 1' .I t hx just 'HN alk- V . 2 x 2 x . . I I ,V , v . , . A. ,. .' ' ' fy." 1.7 K A - . I 'H v t, , ' .. f. 1 'i "'.'l' 5' I ' 1' ' " . ' ' ' " '2 ' - ' ' .S , . x ' ' ' ' I - 1 'Z A' ' jj' -Q ,. C,-' . 4- D. ' r ' 1 N I S10N 1 11 X011 00191 NO C0111 1 11101 1010 0110111 11111 111 1 L, X 119 1I1XOI1 1 ' 11111611 .I1111 1 st S1 1 1 1 1 1111 11 L . J 1 1 1 1 11 C' N1 1 1 XQN 11.1s the1ep11 N -, 1 11 1 1 N O 21111191 11N 1.1111 1 1 1 1 1 11 1 N 111111115 N 1x N 1118 1 1 1 11 111 1 11 11111 10111 1 111112 11111K 1 111 . 11111111 .111111 l 1 ., N . 1 .1111 11 1111111 1 1 . 1 11N 11.11 11 1 g . 1, 1 -1 L ' X N 11 1111111s1 11 111 0 111111111111 1 1. 1 115 111111111 11181 1 11111161 a111 1111 911 17111111111 1 11111 1111 111 p.1ss1111111x11 11 1.11111 1111111111 1 11111 11.111 .1 11111 1 1111111111 S11 . . 11 rep 1 111 1 1 1 .11111 111L111 1111111111 11111111 x1.111e11 A 111111 1111111311 1-.1pe11 111111 his 11111111 11111 he 11911113101 11 111-11111 11.1111 1 1.11 .mam :1111 .1111w 11e o 111 111 11111211 n 111 111 11 1. 1 1111 111111111 111N .1 1. .111 s111 1.11 11 1 11111 1 91 11p111.111 Sl 1 0 ier is 111111.12111 11 SL I11 11111 1 I1 .111 1 111111 1 11111 1111111 11111 on the f1l19Qh01l1 1111 stopped 211111 1111111111 qho v1 IS 11es111e h1n1 H11 ODPIIP11 1118 n1011th111sp1 1k N0 1111111s 0.11111 1111 11111sh1111 A1 lwt 1111 11111spe1'e11 nent 11111 s1are11 111 go home AIOIIQWY Terr1bl1 she moaned 11 Then 111111111 111 better go too A1111 11 1Joro1h1 1.1111 her f11en11 111111 and 111nk at her her hopee :11111 clreams of the 1e11 smrf faded lnto thin air M VIARTIN 'V mmf! 1. 1. I 'I "I'11 j11.'1111'911 11l1,".'1 3z1'11, H2111 j 1 1' 1: , 11' ' '1 ' , 111 1 - j 1 1 1'-11'1 S'1T1l1k" 1111: p1'1- 1'111' 1 j 11 11S1?" - "1111, l111,"g1' 1 1 ' 111,'. 1 11 11'11sj11.' 11.1I'11 1111111111 111 11111'111' 1111 1111 i1"11g111111'i1i11s 111' 1111' 1'11111111'11s, 21111 1111' 1 11111' 11111' 1'11.1I'I11111A'1 '11111 i111111y 1-1111111 11pp1'111'i11111 1111111111 1111111 11111 111' Yi S 1111.'11l11l. if ".X1'1111'1 11111 h111'i11g Z1 11'o11111"1'111 11111 :111 :s1'1111, I "'1'111-y'1'11 j11.'1 1111151111 1116 111111' 111 11111 1'11I'1l 111s," S111 s:1i1l, "1111 11-1 11111 11111 T: j'1l11'S. 11's 11J11'11f1.1111.H Sh h " 11 1 1 1' 11':'1 11,1 111' 11'1'igg'1111 ll 11'-1.191111 I 11111s11-11. 11111 11' " 1111111.11 his 1'1.'1 p111'11111 1111111111011 Ll 1111111 -11111111 21 1111111 111111 111- '11'11111111'1111 11111111 11 :111 p.1i11 1111 111111111i1111. ".X11." s111 1'1'.i'11. "y11 1111 1111 1.1110 111,11 111111'11 111111111111 IJ1l'l'11 111. 111'111l1'1'1j' 111 X111 ' 1 '1'1'. I1 is 11111. S1 11 '1 11' 11? 1: 1: j1 'i1'0 11111." 111 xl Q: :11111 Il1111'1'11 11111- 1-1111 1111 11111 1111 11111 11111112 5: I . 1- 2111 y11111' 1'11111'11f'11 1111151 5111111 1111 111111111 111111 1 ' 1111," S11 '111 '11s111'. if '1111 111-111 1 1 111 with 1111 1 111 11111's. 111111'i11f 11111'11 '11111 11111l"1l1 1111, 11I11'S1111 i1, 'KX Q.1I'1'111 I'11.l1lf'1' is 11111111112 111'11' .'1111.n 11111 111111111 1vl'1'1 i1 as S1111 .'p111111 11 1 ' ' Q "11111 it is 11111' ie 1t1e1'." 1H 1 11.1 11i.' 111'111 11111111111 his ii: 1'11"1'.' '. A '11111 ' 1. 1j .' th ' j -1 1 1'1' 1 s I1 1 3: , -1 "J' ' 1'11"c'11 1" 'le11. "11'11'1 1' 1 is it?" Q: 111 ' 11 1 C'111!11."1L' 11'i1h his 11"111'11 '11111 11T12l1.' ' 1ie11. " '1111 111'1'1y." 1: "1111, I 1111s1. 1.11, C' 1 , ' : J' V' K11'.', 11 E 1111' 11.111 Q1'1kQj', 1he1'v, I.'1 1" '111"1z1.f1- : 1111 111 11f1' 11111 111111: He ' 1'11z11 '1111 "1p. '1 1 .'1 111 fer 'f llj 1 '1 't'11g : I h'11"11.A1."g'1tf1 'g.f1'111hi '1191'11l fo' : , .'Y2.1Y " 1. : . 1. .'.' ,. : 11A . 1 . .. r . n A . ' ' ' I I ll . i vy - .1 - I - I .. L 1 I ' '1 - ' l ' l . . . . .' . - , 5 l .. b , . , . . . I I . . .' '-z. I I I I I I I I I .I I I I I I I I 74 3 I I ll 1 INN ,fi f-f'NX Z'7f,f2I?K Y -7 'N Akwlhgx f' f A 1!Sf7l7l 0 G n wld 5 Z Qfclsgi ,TX 5 CHRONICLES 3 X'f-n J is O 5 k E 1,54 I N X ill N 1,1 iz Ny , Y- 7 W , 'K A.A.,,..f,v.f,f f 0.3, ,,,,f,,,,gE, fig P ', 1, K , 9 I U Hu! pg, ! 1",'! ' 11 A Qu.. I f W Y M QE!! I I gui ' X 'yjfu ' .aj 3 3' 4' W Y if , ' DZ K , yy, ' lik f f 7: , X 4, w , ' WN , ' ..,...J, X , , 1 , 4 .nv I Q I 1' '1""!: 'L 7. W7 , ' :.-.' I ...... ls i . B 'R -1 , 'M' " X 9 Q -'A a -ff N. XY ja 1 A Eff tw ui I4 M1 W IL, ' X x ' 'fr 1" I . ,-f W4 , ' film 1 i- 'Ji i X X X111 CALENDAR NL111 N 1 11 N11 1 NS 1111 111 11111 2-1 N 5 1 5 1 1 1 1 1 1 XII 111 111 11 111111 1111 S1111 U 11 D11111111 l111C11 1 11111 IJ 1 11 11 11111 111 1 1111 1 N ' IX 111 111 1111111 I 1 N 1 N PK 91111 1101s 1 1 11 111 111111 N 1 IN 1 s 1 11 1111 1111 N X DINI1. 1 X1 11 1 11111 Xl 1111111 N H 1 1 111111 11 01 O IQ 11st11 I l1I'l 11 0 111 ' 11 11 N11111111 N111C11l 71 N1 1"1'1-231111-211: vii'-F11's1 11111' 111' 1111. 121 1'N1'1'S111Ill'l1 :1111 111111111151 1I1AS1l1'1'S. 11 111111-1-1's 1111-1-11-11 1111' .1111l1-1i1- As: 1'11114l11l. 11L-- I1'1'1-S111111-11 11111'1- 1-111.0 1lll1'1j' 111 A1211'11111'11P. 11' N1 ' 1111 'I'1'1 ' 1111! 1111111 111-111 21 1'1-1-1-11 ' 1 at I ' , " - 's. 211 171111115 111-'11 S1-1111111 1111111111 1411111114111 111'I'P. 222 1"11'.'I 1J1f' 111-11 1111-1-1'11g-'. 111'1'1J1S1'111Z Z1 3111 K1-'I'11111 11-11 1111' 111z1l11111'111 11'11111- 11-1111 11+'1- 111' H141 1111111 11 1121111.11 11 XV- 111111 ll 1l1'l'2l1 11211.14 1'1 1'11. 113-11 .' sr-1 111, 11-111-111-1-s 11111-1111i11g 111111111111-. 17 1"I'1'S111 311 W1-re 1111111111111 111' 1111111-1' 011. 1N- 11111 .' -1' C11111 1111-1-ling 211'11'1' 1111. X 1'1'1K1111':11Z- - 11 .X1'1111s111-1- l12lX, P11111-11 1.1101111111 111 111- 11 11. 121 "111I1vilI1xY1111C11"'l11f1I'11111-11111. 131-111-111 11f1fJS11'1' f'1l11l. 13 1 1'1s11 S111111-111111g 11'1 1111 1121 111-11 111 111,-1111 11115 1-1111-1111111' 171 Se- 4111's 111111 .l11111111's 111111 1111111-1- 111 1111- D111 '1'1111111'1111 1111' 11111'11l1,l'11J1l F11111111111 11- ws. 23- 1111111 1111111111 :111 1111 111' 111111 1':111L11111i1l'11'S 1-'111'11. 1xlJ01' Cill'1 23 - I-I1'1-1'1'1111111' S11 I'I'i11g. '1'11111111.'g11'i11g 112111 111-'111 1111111-. 11 1'1-131121-211: 11 S111.l1' girls 11111'1- 1121111111111 1111' 1'1111 1111 11' 11- I1'1-11111111-11 11-11 '11111g 112151. 122- 1i11':111.' 111' 1,J111'1'111-ns 11111 xlll' 111 usp- 11113 1X S1-11 111111 il 113111 11111611 11111'111S, 111s1111'1' 111'I'1fl11. 111111112111 111- 11'1-1'1. 111 1111' 411 111ll11'S, 1241 1-'1'1-s111111-11 1111'1'1111'111g S11 '11' as 1'1'UlIl 1111-l'1'111!11'11 .1 A1r.t 111 1121113 1111 1111' S211112l 1'1111s. 21 1'111'is111111s V111-11111111 1101.211 .'1QX1iY: 2 S1-111111 111-11111: 21221111 1l1.11'1' f1111'1S11111lS 1':11-111'1111. 11. 1'1-1111111 S1'l11H1' girls 1'11l11l1Lf 111.11-Y' I-'11-s111111-11 1111j.s. 11 XY '1 sl111'11111 1111 ICS. 15 1.11s1 1111.'11111'1111- 1-1'l'111'1 111 1111 Six 11'111-11S 11'111'11 111 111111 111M111. 211 111-11111't 11111-1111 21Y1'11 11111, 1.11111' 111 1111- .YS 111'1111:11'11111111. 21 1l11'1s 111110111-111u 1 z.'11? 111 11. 1 1lIi1'. ' ':--f E1-111 "Miss 111111 Y1 1111" p1i1'1- 111 111111111 '1'11l'Ll1I'0 111' G11-0 f'11I11. 11 I11-1 111il1'1i 1111s111-1111111 H2 1. 1'1' . g1'111-11111.'11' -1'1-s t1'11 S1- ' ' 1'1-111111's il 1111-11 '1111. 15 112111 1 111 B1211'f111ll111' 1111' 111:41 111' 111-' 1111. 121111111 .' "f111l111111S1 ' '10, 111--1T111ss 1111-11111-s 1211fl'11 1111' 21111 1111. '1'11' 1'111111-1'11s 1 '1111111. 221-J. .X. S, 11111111'11 111111 111 111g .5 11124. NI XPCH NI XX XX lll Sl-., N II ixa, ix ei In sou i N f X N Ollfk N f xx L N111 x 11N N N IIN Wi ii ii: L mu bel: l I LI I 11.8 H1 N mm we-iimr pi ffl Kiss .Lx Cliss pmuic .K hx xx 4 V -sr ,gg-, 7 '73 76 v"' 3 -.Q '-e -Q i , .I Z-- I2 Nm' ' lliull Swlicml ' .'4f'lll. III Ilrnml ixsiiv vziwics. Il .liiiiiur Iiiiulisii cliaissvs Illll mi plays iii 1S.'L'liDlj'. Nwt .wi liirl uni sid - 'ing t X .' rce. 15 SIQI1' iiispwm-liiiw visit svilml, Sill Nvnim' girl: iwisv Iilixiiif im IT, 51. I'uli'ic'k'.' dau. Triii- ll7Yl'I'S ul' livin show tliwii' r-nl ws. .iiiiiiur i'2ll'IliY2ll at High owl- 25 Iliuii Sviimil Ikillows .'i:'1i in-Iitiuii :1:z'11.'t Ull2!IPIPl'l'5.H Ili iiiii imiiiiiriu iiiisiiif-.'.' sl: Vis, Qu All Hixii Sviimml stiislviils visit ti-Iwiiiimio oI'I'im-. .XI'IlIL:-- J I,:i.'t rlzxli rrI'.'r'i100l li ' -ek. vi Si 'inn z'z Ii ,ins. il I'Ix'vi'yu1iv lizwii in sviiuul 2ll'I1'I' vzw: lim. I2 SI: 'I ii1':ir'tif'i- for Swiiiui' 'I' IS play, il IJ: :limi lliiIlii'i1-:ami l'lil'i'ui'4i IIVIIHIIIIIS visit lliuil Sviirmi. 1 .Xiiiiiizii um-S in iii- wiiii iiiiwniiius wi' lin- sLu.1'l'. 17 .Iii ' ' 'om. 2 I- -13:1 "1 12llll'fxZllU. 2fZYi'l:iss Day. QI!--Class im-zililizisf. 21 1'HillIIll'Ilf'4'illl'I1t, 25 Cl' I'l4 I' 263-'I ', '- fl . rv K ,- l :iz 'Wf.!1v'+. if-hiv Is, ' .., ,z Q., 5 f I YJ ' -2+ - --" ' xfvi- , -s 2. sf' . Q, ' I 5 1'-' ,. ,J bf. , , i ' e I-1 mx I l . llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll llllllllllllll ,- A I ,U ,, , C .A -V Za' fp fo T" S79 j 52 U1 an .. lo 1-1 '. 1' - I N . . .... . DA , v4 ' 1 . I v ' 1 A , - Pi I "' ' 2 . . , ,,,, ,A , 1 . ' i I ' .' 4 -' E " ' , . ' Q' Q ' : 1 . I r . D - , rw- . A H nu W l - L , V1 . V . , 5 .V U - I Z I1 , - m , . . . U1 ' ' 1 'J ' . , . ' ' :: Q .' ' - "' , ' . ' 1 . 1 . W 5 . 3 . ' . 1-4 4 .3 " ' - ' , . I . w 3 :va ' 4 ' ' - N: f- " - . v - y ' 1 . 1 1 N- , , no -' - . A - ' ' . ' UQ 'IQ . '. -A '-'- .. . ' 4 ' 4 -4 " Q 1 1 X ri. S 5 - , . - A ' . :t V , 1 1 . 1 . S. : , , - 'A ' ' ' 1- 5 v . l - ', ' : " I' 1 v1 ,.. ' ' . ro 3 . A fn : - K! ' . . . ' ' 1 1 ' nv 'fi 1 'J ' I . 5 2 - n , . U, A .. ' . ' ' , , , . 0 1 ' . - , - ,Q - i - 1 " C Z ' . . rn 1 2 - ,' N -1 ' . ,U . H , . gg- - . m 4 , . - . . N 2 , - ' . ' l 1' , ' ' . ' 4 1 , , .' ,N .- ,, V , ' P, - Q 4 ' . '- A . ' . -14 ' . rl- 1 ' ' 'A ' V ., ' ll ' ' r ' - ' . Q ' . . . Q . . A 1 -1 4 I . 1 . 1' f- ' 1 . 'P ,A .A .. .Q " ' . 'n'tPnbLlwil..',.m, 1u. " -U uve x.-.AM 1"1:v'-WAN bu',f,'er1A-1 .f..1o. - - uf -'-'As - I ll I Illl lllll ll I lllllllllifdllmiiss 6262-1-.1,2.iC!5-1 -.V-r"rf. 1, CLASS WILL By JOE KELLER st 1tr- of Iowa Lountx of lee XM the Senlor Class of 1997 of the Hlgh School of Port XIclfl1SOI1 County t I md State oi Iowa haxe stlengthened 0111 mmds Wllll foul wears of smholastlc knoxxleml e a task acmompllshed llllflllgh pxofouncl ISSLAIIII llllllk ll 1 xxlst 111rlm11n1f1ceI1t 'ut to dnect and bequeath to the l.ll9DlCl0llS and 1n IIISDICIUIIN 1111 mber'-1 ol tl1e I1 ICIIIIX and l nde1classmen oux Y2.I'10llS schol'11lx '1tt'11nments and d1p,111tx and do hereby make publlsh and declale thlg to be our last VS1ll II Testment l Il 1 I 1 xulls 1nd C0dlCllS bw us he tolo1e m ull To the J11n1o1s our seats 1n the Assembly 0111 good be-hax 101 d1gn111ed lN'1llI12f scholastlc ab1l1tx and our loaflng 1n the halls lo T VS Ixertoot a X'llll3.b19 and 1nst111ct1xe leather bound book Learn I"11bl1c Speakmg 1n Ten Mmutes composed and ed1ted b1 Ros fElS8lIII'1I1 To 'N11ss Ixepler 1 beautltul hand pamted cel1ulo1d baby lattle to keep he1 Nmmal T1a1n1ng., g1rls Qlllet dllflllg the iirst perlod To M1 Doss IOIIIIQQII gallons of H20 to be used 1n IIIS blg tourxng cal To Nllss H11mbe1t the pr1x1lege of domg nea1lx all the IPCIUIIE 111 her CIXICS and H1sto1y classes To Coach Noble one plug of paraffln to be xlolentls chew ed bw IIIIII wlule 'tttendmg h1s Football and Basketball games To Nllss S11b1ette the GXPIIISIVQ rlght to flunk any and all pexsons that d 1 not produce tl1e necessary fprudencej To MISS Horn a eopv of our favorlte song VVh1spe11n2 IN DIVIDUAL CHARITY I XIIIIQI' Bergthold wlll my best worn out st1ff collar and ,VILL how to Ha r1son F1115 who 111av hawe the p11v1lege of weaung them at the JIIHIOI' qemor Banquet I MarJor1e H1tch bequeath to Ruth Es ermgham a pa1r of art1fic1al wlngs so she may flutter about the Assembly room every tune she FSCQIVCS an We Marga1et Johnson and R11th Eaton bequeath to Em11w Hart and M11 dred Moffett our wonderful treat1se on How to gaxn aVOlI'dllDO1S 1n three months I Lucxus Maloney w1ll to TanJore Korschgen my 1ndustr1ous and stud1ous a1r and my I6gll13,I' attendance at K1ng s I 7lIlIlIlllH ll IIIIIIIIIIIII lllIlIHllIllll HlIHlU llIllIlIIIlll Illl lllflIlIIllllllllllllllllllllllllllllllllllI llll P' i lllllllllllhllllllllllllllllllll IIIIIIIIIIIIIWIHIIIIIII llllllillllll We Nlarw Davw and Nlullel Tlllfhel bequeath to Ruth Hutton and LGIIIQO Xloslev 0111 iblIllV to tlrkle thv kew. of the twpuulter vxlth QDOIII and 100111 lcx I Clrl Nchw '1ltZ6l vs1l1 mx dl5,I'llflBd OHNICP ot Plegldent oi the Flflppms. XSSOCITIIOII to lm mcmbf r 01 the Jumm CINS who deslms such publlcltx also mv much envled marcel to Ruth Lueckal me I f 1th mx lbllltx to lun the 111110 to lhules Sc' X1 1101 Nl llllll IJQQHPII 1 to flesveutll xoch mx IIIISIIIDINHQI Elllldll 1 ind xusdom te1rCmt1s vs 'ut sm u t s s 1 Bnlett mx to gun a 5,1109-1111 stude the lest to he spent m expl umm. to the Fresh men xpeuence dQ 1 mm t no VK I'1lph hawn md Idwaxd C'1I'lfIll bequeath to MTIIIICO Skxlm md Tuhn Bock mu lttm 'supper studx houls C111 I ng lhud ulll mx ood lme ot fllk whvn 111 xkmr footbfill spw to Fdxx 'nd TllClx9I ind mx exvcutlxe lhllltw to John Iu11111f.h'1m I I'I'1I'0ldD'1VlH bequeath mv 'zblllts to mute Hmxely vezses ln hula ll ate books to Cllfford Steldley O A Hmm fnmmlth to Dom x xhms md Hu PIIYD 10 unexcellcd tllent fm in actlesg 'md '1eQthet1c dancm c s vull mx ,LII Q giggle to Ykllllilll Newlon I Dmothx Hltvh bequeath mx mum ind ew blow pencll together wlth fm llldlillll on then' proper and efilment me to Beulfxh Shqtfel 'Ind Allovs eeno Rameey I Vwk fl1h'1 bequeath to Thomas Patuck Hollowvll mv prlulege pm xmbulto mbout the halls and 'ISSLIHTJIV 100111 at any tllllf' of the diy I Joe Ixvllm vnll to Flancls Klme mv lI'I9QlSt21bl9 Slllllf' upon all occ'1 s1ons I NIHIJOIIP OXGIPIHIQPI bequeath mx d1amat1c ablllts to Tllzwbeth 'VIcBlam 1 Helen G1teQ bequeath to Paulme Qcholes my abxlltv md sklll III homdlm mx bow "9 to mx Nl011I'1 I DOIOIGS TIIIHGI vull my Job as P11v.1te Qecretaxy to N11 Tlss to any mem bu of the JIIDIOI Class who pcxwwscs thc XV1Sd0Ill ncmssuw to DGIHJIIHI such a task We Fdlth I ulton md HCJHIQI Xhlls lnquelth tm X I kms 0111 shx md leflned au' Fein I Ifoggx do vslll lm 'lbllltx to 111938 11.111 to Vllsf-, Nclllg Tomp kms I Dolothx Dodd hasmp, no lulther use 101 mv plolouncl knowledge of 1 Ford do bf qumth lt to whom Q0 exer Mele need 0 t Q., ll auul E E E E E E I E.. 4 1 lu ' ll I J I H I I ' l n . . . , - sm, . , ' A' . . . , p , , h: , 1 A K. A . i V -1 . H F, , ,. ,- L , I: , I . 'z : i . , V . . ... .. , . , , -I G. , ,z . '. ' ', ' j f ' . , . ,, , . ll 5 . , S V . 5 1 I I . A- ' I 1 . I ,' "- l 7. I, Lloyd G "Avoid, 101lll'i Q z ' ' Q , ' ' T z ' ,. .' ott. N: ' S. I,.I'1l'r .z", .zl 'z V- j : 'z,'."1k"'irn : bg Q , I mi 1 ' . : li 1 0. I, Los , ' 'ill p. ' ot' my :111 'x time 0 :how "Rpm i" z " "H ' : 5:2 z' ". ' s " "3 ' .' X . X ' z' ' f , .' - : wh, AA 1 u In - if-5 , My 0' 1' '. . z 0 thv ' Fld. : ff. I I ve . I i I 3-Q, 10, -Q. I. "',' 1 C ' ,. A , . ' . 3 . 2 I -:nn I 493: . H, ' . J' . v . I . 1 . . N . , ns- I 1 . . . . - ' 11. I, I: ' u fox z ' , ' 'g 2 ' 2 .1 . S X Che-s I new ' I . I I . . . . . . , :V 12. , 1 . j . j " ' X ' 2' ss ff '.' gn lu- , . . I . l l I - 112. I, rv' ' - z , ' thj Still ' p z z '1'ivt,t, " , utr' k my : - ' -1 1 .. . - ,, I 1 x. ' -. I I I K - . . . - . . . X- 14. I, Gvn9Y10vv I'0t'l'.', ' -' Y 'll,h ' 'Y , ' . 4' . ': RI I I : ' ' 1 A , " ,' . . 4 ' ' 1 : I A ' ' . . I I I 16. , .1 11 ., 2 . " - -"' , to ': 1 ui . A , - ' . , I I I 17. , ' ', " ' ' , j ' . , . .- I . I B . . l f I 18. ,. " " ' ' . ', Q ' ' u' . , ' . I l . . . . , . I 19. , , z ., , . 1 .' K z .' ' 2 : . , . .' ' I 20. . . V, . .Y .' ' .' , K 5 , . A .. I , : 2' 2 ' ' ... ,, Q M' 2 'Q ' , ws: " " ' : ' 1 . 1 I . . : , 121. ' , , ' 1' , z ' '- K 1 1 Ilvlvn Creswell and follm- I ' ' ' 1 . . v r - ' ' I '. . . , . . : I 22. I, ' C. ' " j 1 ' ' j ' my "' . .' 1 - I . I .'. I I 9-5 . , v- , - . , - . . - t I -., , , , , . , I , L a f -. - ' ' 1 . 1 1 . I In I 78 ' l I 1 1 0 x ,Q X N NW 1Il11flfl1 PX 11 1 1 1 11 I 101 1 1 N xl 1 x 1 N 1 ' K'N11I11 I Il N I 11 N X1 1 1 91 11 IN 1 1 1 1111 x 1 1? 1 X 5 11111 A N IN -J NIJTHIJN NN X 1 5 ' 1 N 1 1 1 I 11 1 1 U 1 1 N l 011s 111 H11111I1,L, ll 70QSlb1t 10 f0111J 011 0111 1,1 1 00 1 1 1 1 N 11111011 1 N 1111111 10 m111111g11t 011 111 0111111 1h11111e1 111 IN 12111111 0111 1 11N 1l01lN 011 IOIN 110 havv 11lllQ 11-1 1761016 1111111 111 111111011 11h01110f 110 1111.10 11e1eun10 get 0111 112111111 111111 H1-11 1111 '19 1 11 11.11 A IJ NIIIICGII H111111red .1n1lT11ent1 T110 fblgnedb THF CL-XSS OI' 79 34. 1, 3111111-11111 11011i1'1111111. 110 111-11111-11111 10 1111111101111 V11111411011-1-1'. 1111- l'1.Li11I 10 11111115 :111 1111' 1l211'1M'1' bills 1I11'111'1'f'11 111l1'111Ql 1111 lust 112111-111 1111-1112111 33. 1, 1T111111-1'1111- SI 1'111.', 11'111 1115 1111111s1111l1-11 1'1"11L111f'l1I 1111 111 1111- .'011111-1511.-r C'll1'11f11' 01' 1111- 215' '1ll1J1X, 10 A151011 1,2l1'1i, 111111 01111-1' ' --11s. Jil. 1. f'11111'11l111' 1101111111 11111111211 11-.1'1- 1111' 11111111111 1-01011-:1 101-114 1.1 Miss V. N1-1 - IQ1-1111 -111. 111 1-11s1- S11- 1111lY 111-1-11 1111-111 111 1111- 1'111111'l' j'l"11'S. JT. I. 1'11'11'i11 NW-1111-, 101 '1- Illj' "C1 1 11111-" 10 1111111-1'l 11111. 1111i11g 111.11 111' its 1'lD11.'12l111 ll." 111- 111:11 llI1'l111 H111-11 1'1':1111s :ls 1 1111. JS, 1, 110.1 1'111-11111. 110141-111-1'011s11'11esl011' 1111011 SUI1ll' 101111'11'i.111s 1"1' 1:1 '111, 115' 211111111 111111 011'1-1' I0 z11'Q1111. 111. 1, 1i1J.'1l111' 111111-s111-1111 111-11111-11111 10 1i11i1111 Nfllllllll 1111' 111111111 I0 1'01111'11111l1- z11'1i1-11-s 10 11141 "1,0111-11' H1-111'1s" 111-1111111111-111 01' 1111- c.1111'.1Q.1ll 111-111111 111111 1121111111111-1'. 111. 1.1111 111' 110 '12111l1 I1l1l111'1.1111j' 111-11111-11111 111f1'f1111l'1 1:1111 Li111-1111Y1'11141111S1I11u11 I0 1':111'111 11111-I11, 11. 1. 1'1-1 -1' IJ0 'ing' 11'i11 111j' 21111 511111114111 111111 1111' 11ig:11 F1'11fl111 1'Ill'l111j' 10 11l'IJ1'gl' 1'1I111".'1b11. 23. 1. 19111111 311'11':11'1111111. 111-1111111111 1111 1'1'2'111:11' z1I11'111111111'e 111111 1J1l11l'1l121111j' 10 111-111 811:11 1112, 15. 1. 11011-11 f'll1111111. 11011110.1111 1111' 111111111 111111 .'1'i11 111 111111111 1111's 10 101111 1'i1y I0 i111,' 1111-1111111' 01' 1111- Jllll ' 1-'.1s,' 11'110 1'1111 11I'I'01'11 I0 11:11 1111' 1111' 11!.'1l1f"' .' ' 'S-1. 'l'0 Mis: 1'l'l111I'11X '11111 1111 1'111'11111'. 11'1-. 1111 1'1'1s.' 01' '22, 1ll'111ll'11111 11 1'011- 01' 11Ei111'S 'lI11 01 ' 11p111'1Ci111im11 1 1' 1111-11' l'11f'O1lI'l12L1111'11I '11111 1ll'1'S1.'1'l11 1-ff 1" 1 1 ' 11 1 'H'f'1 S'h 11':1lll'1111U1 V111l S11 '11 11 111g'11 '11 1 '1 111211 it 11011111 111111111-1 1111 1111111-1'1-111s.'1111-11 10 1- x 1111- I1 ' ' ' ' ' ' 2 j aj 1 '11 51" J p ."1' 11111111 V . ' . 1 " ' ' ' ' ' ' 5 s ' S1 's -..11 1:j 1f.','. . . ' ' ,,'- '. " 3 ' . L' ' '22. llllllllllllllllllllllllllllllil lllllllllllll lllll lllll ullllllll iliiiiil!llllllllffgil-5liBfiif?fi1'P'E1a-'z 1'- .--. snnp,..,..4-...-.,,v-w,.,,,.,.w,f4A,- ,,,, , I . , I , .. .. .. ,,,, - - .,. ., ., . ' rl 11 U . , : 4. 1 1 '- : 2 : 5 5' E U . 1 Q - . II . , II I A n - " -1 -I 1 ' 5 1 . I-1 p-4 'A A . . 9+ ... .- F' -1 "' . - 1, ,I ,.. 1 , 31- , ,., ... . -f - .1 : , 1 .1 I I I L1 I Im I . I .4 :M 1 . 5 - In 2 4 II F- .. , . -- . A ' 1. ., 5- '. : I I H :- , - fc -1:: fz4:'-.:'4.. A . '. A - A A- A 4- '-4 ha I a, ' I ' I ,, I ' I I E "' 7' -..- m 1: ,I -I , I II I I I I . . I I ... I. A . I-I - ,II I-I : I-I , :I II . 4 , 1. . . I . Hfgazl zfm- 1 II 1, I I I I-I I. I... I . II -I II: I ' x Q ' sf , CI . ' -1 -4 ft - , 4 1 I A 4 '. . 4 . , . -. . -- 'C V A- 1 -. V , ,- ,:. ' ' - . 3 - 1 1 Z : 'S ', ' - .- - U ' V- ' 4 . 4 'I '. ' .-- -1 ' Y . .. 1- 4. -2-wx. 12'-so 1 4 I I 0- YI I A- I-' ,.. Q '. I . 1: 3, E 7- "' I 1-va . . . . , - 1 I- 3 ,-- - - :A I - 1 ' 4 4 , 4. 3 E Q . ... . ,A 4 . - - , -f 1 1. I., .-1. - o ' 4 I, . , L 5- 3 . 5 Y 'A 1 . ' '-' "5 SD ' '-: ,,: . . I I I i I I I . I I I: J: : F, .... I, :I 1 . -1 - f ,- ' - '. D jg ,- Q- 1 ZZ' . . Ig, 1 ' . . 3- ' . A I - 1 2- 5 - M f- I 2 - ,A - ., , ,I - . I , , I 3 - IQI ' I 4 I- . '. , ru . , , . F. 1-, A ' -s M 5 ge 2 :D ,.. rv -' , ' ' .1 ' 'J ., CE 1 -- 1 " - ' A . ' 1 '-: N ' . X , 5 .' :n I I - " ' Q , E 4 5 L A -I 9 V I - ', 4I . ,.: I It .. I Q :Z II .... IT f. I H f V ' ' ' T ' X if L 5 ' ' .. 4 fu c. ' C" ' 1, 1- ' "' , ' , ' . 2.1 "' Q ,-, .' , . . n- ' .. '. "f 3 -1 1 ' , 1 ' 'f A YI Q '4 Q I Cf tg IQ ' , is ,,. I I I . . - , 5 A 4 1 I H I I I I III 2 1 -I A -I .. I-I HI ' Y 1 . - -1 7 C L. ... A 1-v . I . . III III .4 I I III ,-, : I :. I-I - IZ X -- . I. . -. ', m Q -1 4 .. :' 4 .. , , '. ' "' -f '. ' - A ' '-' A - -' . . -4 F' T 3 '4 ' ' 5 ' - " '. 4- , - - , ' -. .. ' 4 ki - 4 1 ' ' ' E - ff '- '6 sl - 1 ' V ', ..- .... . I 7- - - . , -1 - F- ,1 A I-:I - J I I 1 1- ' FJ - I In : : Q A Q r , I . . 'C ,- 'D A ,Q I 3 Y , "' - "' . . L' "1 .J T' '-' 1 I. I I I f A ,- 1, . .. ' -I I C ' Q , ' " .... ' ,V D 1 N I- . I I . .II U: A " I - . - ' - f-1 1 3 :z ' 3 ' . I . . - . ' 5' ' .. f- : f- ' . -' -f . . I 'C , II' " : - ' . ' 1 KD 3' 1 ff I ,, . -I . 1- I I I 1-5 .. ' U1 A 'Q . .' 1 - I I' '11 4 -1 1 I' I 1-v' "' ' - ' - L ' ' " ,.. I, 4 .- 1 ' , 1. 3 - . . 2 -. c , ' ' ' . + , -: J 'i '-1 I ' ' :A 'I ' ' 'E . 1:15 - . 1 u 'A ' ' ' . .1-' - I " - . 1 CU 1 . m 1 H- 3- IL- . ' vI "' V, e- ' C I "' ,. .... . .J 5 -. 1 . -Ig 1 " y :T 4 :.. 1 -- x 1 U1 -1 V 1 . 1 1 1, '- '. .' I l CD :L 1-+ 'fl 'LT' 'i i :unuuiulxxulunxuxunlnixlnllllltixlnur:ulillnulluluullllnnuulIlulluulu:IlliniluuulllunlullunlllllllllllllllllllllllllEllll:llllIll: PROPHE C Y B MXI .101 II HITQ II F1111 NI.1dlso11 Ioxx'1 x1llll111' h 1 .11 N lf 1111 e 110 1 111ss xx ltllll 115 S0100 IH 111111 een llln1111 xxen x 1 1' s I1 111 801111 H1111 IHCOIIIDIQIP due posslblx to the f1ct that lt NK IS ln 11115 xeal th lt xx llll 111111: x11s 1'ollsIl1lcte11 1 801111 I 11 1 111 1115111 xxexu xu con 1111111111 IEC01 t XGIIIN .111 111111 the Iollowlllg xxhlch x 11 x s I1 x Lllllolll Helen Xlllll IS noxx 11sl111ll,, .lt 1 9 XXel1txxolt11 XXQHIIP IIld1dH1110 1 1118 1 scon11l1'lll .1l1se 1111 Ill 1111111111111 s L1 s U1 111lx 1111l1Il1l3.,6 N'11hlC'h occllls dll1 lo Nllss C1l11oll1 s elfolts she collects 16 M1181 N11 14 H1141 1 0111 x 1111 s 1 we 5111111 LS l 1 ll Nil' Nialonex 1x.1s the 1111111101 ol tle 1411110115 Ma1o1l1x s MOKIKIII Vlllld Method It IS used IS 1 1110111111 g.,l 111ll1g., 51814111 111 dll 1113 to 11.111 schools Bx 'VII Nlalonex s method 1 llllIlKlS ol 111 students ale photogl1p1111 1x111 xxcek 1 d 1ll111ntatlons 11111111 1 Lh1.1Il1lg., 15 thus Clllllllldtf 11 .md COI1lCt lll.1lks 111 glx en In p1ac1 or 1 111111111111 111 ,lx es 1 COIIIDOSIIC 1Jh0l0Q.,ldI111 ol 111 1110111115 l11.1de dllrlng., the 1elllo1 x 111 01118011 Xllss N11Igd19t altel g,l.111ll.ltl1lg., 111111111 the IIIXQISILN o 1 1011111 Hue s1l1 studled law and 101 501118 tllll1 11161 was well known as a 1111111 R1 poltel 1119 State Leglslaturc ol C 111111111111 s1 nt 1111 to the New Xolk 1 xposltloll ot the I nlted Slams ol Xl1l0llc.1 15 lll.1111lg.,1l ol C1,lllIOIDl1l 5 ullllblt she noxs 11165 111 Poltland O16-gon Xhlls Hfllllll IS now Q1 11111111125 1llg.,lne11 Fil, 15 11 p,l.1d1l.1te ol both XXHLSII 1ll,,to11 11111 Colllmhl.. U111vels1t1es 211111 has 211111111611 11111111 plor1llne111e IJGCIIISL of the XNOIMIQIIIII llllca IIIIHGS VS11lCh 11e opeldus xt 1111s1nt 111 lb 111111011 f., the vsllds oi NIISSOUII IH hope oi llndlng 111016 ol th1s1 lllln1s l 111 Dolothx 0111.1 lsk lllSSld ss l C1 .1 1 but xx. 11114110811 the IOIIOVSIIIQ' wal Sutiexlng telllbly 1I'0l11 bloken Yealt she d6C1d6d ' I lllllllllllllll lIIlIlllllllllllIIlI lllllllllllllllllllllllllllllllllllllflnni 1 U1 lllllllllllllllllllllll 1e10t1 llllt 0 ll B0 s 111 s 1 IS st111ll11, 10 lIl1.l0K1llC4 to 1111111 e 1'l1ansln1. 111111111168 01 SOID Hele she '1ls0 IS SQ11lI'1,, 1norl11ous 1111111111195 01 TLZOIS 1111 1111111165 ol 111111311 11111 1JlLl1 11l111e of 11 1Jdll1Cl11ll11 dlll 111le 110011 t 1 1st 11111 tll1 111111 us ,.1 .11s110l11 011 v 1 s s 111 5.111111 1, IX 11191 speI111ln,., 10111 18115 '1t Io11'1 N X 415 lng 115. 1ng1n111lna, 1 1 s ln lese countl es X1 s :ugh Nil 11s1 ll 0118 1 t 1s 1 s 1 5, 1 1 1 0111111111 1 elan Rose IS 11011 ln the R011 111111 IJlstll1t te11hll1 le 11111 1 Cs ISS C1111 had 1111 INS 11 1nted to 111 1 1o11un1 181111 1 11l11s s 11 1C1l1l 111 the BI1l1LGDOI1'sC11001S but hoth ILIIIIITQI1 1 1 lst 1l1lo1lnt 01110111 1n11 111111 H1ll11X so s11e Cl10s1 the OCCll1Jd.1l0I1 she 15 now pt 1Sl11I1f., she hxs 1391 I1 11 IX t tour 0 the 101 1 n 111 pll1 1te 1 IC HQ I1 1 ON 1 to 11n1 the 1-311 19 1 l ftlbellll 111 t lb l1n011n ll01111el that upon g.,r11l1l1tlnb 110111 t111 L1l1Clf,O v11s1t1 he 1e1lt 0 111 11 IX0n1l11s of 111115011 s XK1I1I1I11S1I 1t1on Ix9D0ltS 110111 neuspapels ln these 1110 llllllll'-1 state that parts ofthe speeehes 11111 11111 01 Dl1110s 11111 111011 11 Q11 10 th1 111s 01 1115 dlIl1l6I1C9S It lb thought that M1 G91St1ll1ZlH IS DOXV lesld Illl., 111 B1l1.1st Ire11nd 1111111 he IS wlltlnf, hls new book FIQEIDL, the 1101111 1710111 P01lt1CS OV6I1lll1S8I' NIarJo11e IS IIOVV dolng 1lg11f llousekeeplns on the Isle 01 X 1p Phe llght house IS one of the largest ln tl1e 1101111 and 12.1111 101 some one V611 l t BQIOIG MISS O11rhulse1 took 11p thls dlstlactlng wolk she l11.1de 1 XGIY 9X11dl1SIlV6 study 01 the q11estlon Where do f1l8S Do IH 111111619 She p1a1tlc 1lly p10111l that tl1e1 d011t she has also tlaced he1 1ncestl1 back to Xdanl 1nd Ieve 011 the grounds tl1at .389 of her '1neesto1s 1lav1 flllll 1111101188 nl Ih1I out of tl1 It 080 797 were 1e11 10l1d ot 1pples In he-1 spar1 hours at the 11f.,11t 110llQf Nllss O111hulse1 has wrltt1n 1 1e11 b6d.l1tlIl11 'md tOl1e1'11l1g blt 01 11091.11 Ode to .1 Soap Dlsh I"et11 1en11le1e 1115 attended the In11elsltl1s ot 01015121 ltah 1nd 1111s111 111 QI .1 011011 ds 11181 It 81 OI e IJ1vs 11 1111 '1n1i NI1t1'l1 Co111p1n1 Once 1 Xildl she 12111619 'IIOIIIN1 the vsolld CO116CllIlf., the 11611651 forelgn 1.,ra1nu111ls that 110ul1l 1111 her Greatly 111 th1 1on1p11l1 s 111111 uondence In 10.10 she leslgned and ll121II'18d one 01 the 13115918 01 the co11lp1n1 81 an., 41 llllllfllllflllllllllllllllllill IIIIIIIIIIIIIIIIIII Illllllllll llllllllllllllllllllllllllllllllllll: - lllllllllllllllllllllEilulllllllllllllllll i M. ' Z 5 . 5 ' E 'T .1 2 f C1 ' "T F2 4 .. 5' .L ' ' 1 T ' 1 H ' : ' 3 E ' 'z 'U "' A 3 5 :J 1' . , Q . -1 '-" A' -- Q ' ' ' j' 1 1-.1 ,... 1 ,r . ' A v 7 . H ' - 4 ' ,., -. , . ' . .' ' 1 - .. A' .1 ' I 'A , z 1 ,g A '. '- . , A, . V , .. A . F AA I - . D. , A V. , A .. . . . 1 1- . ' ,LQ "' -5 ' ' - Y . -- ' . ' L' ', ' -- . -1 F. . ' Z " ' ." . " A . 11- - , - ' , A 1-v 1 'A V ..Z. ' 'I - . - A sv 1 . , 1 - ' ' . ... A - V V , .A J . . : ,, M A- g H . A 1, :. . ,- 1 , 5 - . Q - ,A . . H A 7 1 Q :A -11 ' '- gg "1 3 : .. W -- . -: " A . - .A . - , "" 1-1 ,. 3 A- A -: fl ' A Q: . - f . 1' '. I: ' A - , v V . . 1-A -A , V . f 1, ... . A - 1 ' A 7 ' '. ,,, A A : T -- . A 5 .-- ' A rf 1 . - 1 - ' 1 A -3 2 -' 5' . , ... ..1 -A . . . A ' f . -' ' , 1 ,,, L - . J V 1-1 , 4. v - 1 1 A .1 11- - - A , l ' , . . 3 -1 1 : . ,.. 1 - Q cn 1 . . U H 1 L C ,1 -A - ' - , ' . . . 11 -f : ' 2 .1 1 s 3 1 ' . 1, . " ' n- A 'N 1... 1- 4 '. - I 1 - .. '. -' ' T ' " 7' " fs I ' . Q - Y , . 1-e ' , D 1 A Af . ,,. , -5 1 1 A . '1 . -. P- .. 1 A -A ' F' . ' ' ' E S2 , -1 H- ' '- ' E fi : - .. ... . . Q 1 1' '1 " - ' 2 A A H 7-5 f N V . , . 2 1 ,.. Y , ff- --1 3, O . 1 ' ' , 'A : 1 : " E -. ' . 1: : ,C - . ' - 'U ' ' 3 ' , ' . D ' 115 "' F ' 0 1 'IS F- ' ' 1 . ,, I , , . H' 22 16 if - SC x , ,.. 1 H I . A ff . , ,A A L , '. 73 A .-J - - fr I -- A : 7 :' - - - Y .4 .. 4 A .. 1 .-1 ' N ' 1 ' ' . ' f 3 A' 1 1-1 ' ,- . .. . A - . 4 3- V : , 1 'f Ii M 5 - V A A ,I - ., A . .. ,, . ' A , - . . 'N F : if . - ' " ,. F . ,.- . f, - - 4, J. 1. , , . - 1 . ,,. - - A 1 A 1- -. FD - M -f -1 . A A A ' 'T' 1 ' 1-+ '. I 11 1-Q V Y - , . A f L A5 - -1 - .. , 1 . ' ' . - . 1' ' : ' 2 : ' '- 1. 1 "' 1 4-. . "4 A 1-1 H . . , 1 -- H . V .. , : , A A E, , . A Q . , , A H , ,, . 1. -. 5 1-1 f - , ' Q '- ' - , 4 3 gg ,. 1-1 I 1 1 , 5 i- 1- , . Z- .- ' - A A 3 ,T . . 1-1 1, 1- . . ft .... - ' -- .T 2 -: I. A A, . ' ... 1-1 : ,- 3 Y -. . - .1 1 . . fe ,. rf L- A ' 1. L ' 1 5' . 1 . ' .. - ,: N ,.. .Y , 1-n ' . ' ' 1 .... O ' , - :' ' 'I Y - - - . H . H : .. A . . V , . A ,,. . A A A T, ,,, - A ., N . - .. - . ' . -- . A1 - A : - :- . - 1 - . . V . . . 1 - - 1 1 , :.. - - - . A ' 1 - ' - ,. 1-1 "' J: FI' - , . 5. . . ,. A , A 3 ' . . 11- Q - 1-4 ' 5 - ,-1 ,A - . Q . . 4 v A., 4 :. - .. 1 A. , . ' . 3 53 - .1 Z , : 1 A - -1 un .. 1 , 1 . Z1 ... '. . . , . ,, ... . .A A f- -- ' i 3 . . 7 . I ' ' "' ' - - , , 1 1 . fc E ' C . m - M .. -1 . A ,., . A ,, .. - , ' A 5" 1 ' ' ' ' 3 P1 ' , 4 A I' Y- '1 , 'A A J . N ' T -.-. ' A f-Q N 1 .1 .4 ,-1 1 ,L V. 1 I A - - , ,4. 2 ,-t ' ' .. 3- 3 . :' A A , . A - 1 ... .A - 1 V 7, - H . - 4 :. , .. . - - , A - : Q c 1 4 A - - A 1 X . 1 -. 3 . :- H .. I A ,.. A ,.. , ,,. . ,A F: 4 ,A 7 7 . ,. ,Q . - -A .. A . -O , - , N - . - ' ,,, -LA -1 ,-, A -: 1 ... ,A . . A , ' . A . - . 4 - A . Q ,, O '-1 Q R. :- 1 I .4 . 1 . . 1 1. , . At 1 3 . 1 V1 1 .- C . .1 A 11 ' -nnmmwas. . .Is .-yu A -.-11.1-1. , lllllllllllIflllflllllllillllllssttf1UH 'f lllllll ll II Il lllll 3 lv L3-1 Be1f.,tl1old F MIIIQI has Composed a g1eat mans DICC s of IllllSlC 1n the 11st fifteen or twentw 1ea1s lxow he IS COI1dLlCtlI1g tl1e Be1gthold S1 mphonx Ol0ll6SIll X'lll1Cll IS 111'1k1ng '1 to11r of MEXICO and Texas One of the pleces Vklllfll 1111de M1 Bergthold fa111o11s was Spnng On1o11 Mazmka so l0'1llSllC tl11t lt bl1llf.,Q tems to one s exes Fulton Fd1th f0I'l1l8l1Y d1et1t1on of the VS est POIDI hosp1t'1l Famous be cluse ol hu ab1l1tx to GXIIHCI acld flOl11 1a1s1ns In 1029 sl1e lll'1lI11d Dr P J Doe llllf., chlel 'Slll,LQ01l of the hOSDlt'll N011 thex '11el111ng1n X1ples 110111 VSl1lCll 111109 D1 IJUIIIIIQ., c1111es on husmess 111th '1ll puts ol tl1e VIOl1d hx l'1Ill0 co1 1es11onde nce D1 Doerlng the Hlgll School cut up IS one of tl1e 1no1lds most 111 omment bl1lgO0l1S SIhNl3l79l Carl Amana Iowa He has cfuefully uolked Ullt 1 pl ll mtl uh1ch he hopes to 1efo1m tl1e uolld It vull be 1Qlll9IllbPl9d that dlllllli, llls SEHIOI 1ea1 ln H S 'VIr SCIIVSHIZBI aspned to do such Thou1,h lJCL,llllllll,L, on '1 s1111lI SCllI he has to d'1te lnstalled 2 653 217 ele1ato1s ln F 52 D le ldlllfe, hlgll scl1ools of the C0ll1'1tlX The bll1ldlI1gS axelage tour stones 1n helght VSh1Cll States c1t17e11s vull be elex ated 91 380 feet pe1 elex '1tor pc1 t11p pe1 dax M Sehxx dllhl It mas be added never marrled Dodd Dorothy H l1v1ng at pI6SeI1t at 52 B1y1rd llr1ve Savmna G1 Afte1 f,1ddl1it10H f1on1 college 111 1926 she devoted seven yeasr of he1 llte to 1 study of the ene1g1 generated by Mt VGSUVILN and has non found a means of t1anster11ng tl11s flom a waste to eleetueal enerhs 11 lllill IS trans poxteel hw vwueless over all parts of Eu1ope 3.1111 As11 I11 19'4 eshe l'Illll16tl Sl,.,I10l Alonao Ponzullcks a dxrect descendant of VK allace Reld XR o1d has Just re tehed 11s that tl1e SIDHOI' dled a short Ilme ago leavmg an IIIIUIPIISG f0lIllll9 It seems that he fell 1n a barrel of elect11c1tw 11 huh Dorothy h'1d left IIIILOVGIQII and after a terrlble stluggle choked to death Glaha Jack F IS nom marrled and l1Vlllf, 1n R10 de Janelro B1az1l 19'6 after graduatlng from Leland Stanford Unlversxty Mr Glaha went to Qouth Ameuca wlth a theatrlcal company Attracted by the hre1t p0SSlblllIl9s 111 the hankmg husxness of the countrv l1e gawe up the st'1ge and '1fte1 a con s1de1able length of t1n1e became Plesldent of tl1e B1az1l1an Nat1onal Bank Gates Helen G at present IS p1op11et1ess of '1 fashlonable vunter re so1t 111 tl1e Pl11ll1p1ne Islands Dullng tl1e summer season shc tlavels and devotes 1 11,19 1t amount of her tlme to 1'Dl1S1C She has made tvxo complete trlps 'uound the v1o1ld lllfl stlll he1 name IS unchanged In 1921 sl1e w LQ engqtgeel to he Ylllllllfl but llCl flanee was kllled 1n a uleele on the Pea Xmc Illll Ill-EikilleliiiriEllllIIIlIllllIIIIIlllllllll1lllllllllIlllllllllIllIlllllllllllllllllllllnli . ' in I I I I , I I . . . - ., , ' ' .Y - A' 113- 1 : "I . . , I 'M .. ' ' - ' -. ' f ' 5 I- rang - - I 1' . . . . - , I 'vi - s 'z ' . . J A .. -. -I an ,, . 'H , - , . , -A .- - . H . . -,- I Ma . . . . , . . ,,, J., ,, .11 1 ' " K 1' ' j . ' 5-g I 'ZZ I .im 4 . I , . .. , . t .1 X- F 2- 1 J 1 . ' ' - Q' I 3:1 f, -f g'...' ' je' ' X1 " ' I T1"lj . . . . , Y . : 5:3 1 2 -' ' z " . s . ' . z ' 1 ' ' , 'L '- I - e 3: . . . , , I 1- ' ' : : I .. , . . . -, , K. , , . 1 H ,- I : l f 1 e f 1 1 - - : , - . . Y . ' .- . , .- , : .- ll ' " . . 1 . . ' . X' f I - . : 1 1 e 1 1 , . 1 . , , , . f,- .1 Q I : . ,. , l . . . I : IHOILIIS that through Mr. Schwarzer's1 efforts tl1e II11lldS ot the future Ulllll'Il I Il ' - : - , -, 1, ,. ' , V ' I 1 A , . - : I "' . . . , 'I : , ., ' ' - . 1 , , '. 1. : "' A . ' . 1 l .. I : 1' 1 1 1 e -1 I E y - V 1 X . - , K . :I I : . . ., ,- .1 - . ,, U, , -, - . .- 1. : . . . . - : ., 4, ,. Eb. . 1 . H. 0 . any : 1 . I 1 'If - A . ' ' ' ' - ' A- , -1 ' ' ' I, ' . . . . . I E z' ff . ' , ' ,. : -, h. h. . - . .- - , , e, , L , . I 1 . 1 I : ' . - , . E I 5 I. : ' 1 1 2 .. ' ' '. ' ' ' ' ' ' , " '. I11 E E - L . . . v ' l v : - ' I Il ,. ,. . , . .. . I : p . . U Z .' I I .., . . . 1 Q . . . I : I , .5 . . . A : : -1 -1 I Q 1-- .. .. 4 1 M I I . .. ' .s . ' s se f': : 1 I . . , I " z ' 11 ' s ,. . 1 1. nz I F' . '. . ,.. - ' ,. . v- I -1 1 . ' f . I 5 E 82 I I I nf I 1 Uanndlnna. V -4 -- ,Y I , 1 1 ax s L11 Il I1 w .us s um XIII5 O1 the mums x 01' I -1 X X 1 L1 X I 110181101112 IHISSIOIIAIQ xx 01k 111 Chthilll 111111 115 um cgom T11.lllX pax 5 1. Iulilllcd hh IIIINSII K , 0 mn 111 NN Ida 3 L x N x K J h dxf! SX x 7 'mf .n- una x mom L on ony 11110 s IC a so 111 one 0 1 x sm K 10 1: 4 llll 1 lll m X . ww 1150 llll these valuables H019 ll 1 0 top bu ugl 811100 .1 1 Dlll N . gun Illl sl 5 It . 11xe1 xx Ill - ixlun uw 1 . .wx .ll lullnluiiuuluuilfninuail rar. X s I N ., 4 In 1 111 X, nrtc nr ed Flu L11 ld OND1tdl FIAIIIIII5 cmo 41111 A ., 1 N u mu me K1 1 X . :Jw . gg . . OXI mol nn - . s X -1 Nl . 1 wmm I1 S tashlong S Il mx nm. 111 Ntmkllffnl mme en N c uc nm ll Jus X N lm ml x 1 1 1 1 , LU g 03116 13 1 . w c-on se to .14 llllllllllllllllllllllll IIIIITIITIIIIIEIHMU. ' 1 N ' SLI 1 14 X0 It 1 ll ., I to CII Cl 118 IIISIHQSS IS X 1611113 Y ld J DW 111 118 UIQ1L,Il 117119 Lptl x 1 1 K x K K x 4 - mm 1 'NCIIY ln 5 011 ., 1 H5011 1 1111 xx 11411 xhe 41411115 xxlll unlock lmk Jaxx me ls xx1u x xI10XXIl L1 me um 1 N memos 1 UNXII Ol .s K - llllIlxlQ1 mstom to 511.1111 .19,.11ust OWGI lext Mom cm1st.111t una, llllllllllllllul ulllllll !llll1llll1lllllllIlllllllll S E I: E I IE 1 I I li E L5 E Ixellm Joseph I O11 x L1 lu 51.11 ua 11 mm co 1 ax uv .1 11' 151415 1x15 - X 111 1 mn Ill euud e 4 mme NO 1 1 x 16101111 e um 1 4 R mxxec un 1 1 wen lll L11 ld 115 lp! ll IIIOH V115 ll11IIlLl ll L W -HCQD 'I new 01m . .,. xc ex as an 1 301.1 nn- our Q lx- uw ue most bllllldllt buuess 01 Iucenf yeiuw X 1119 on 1 0 ' V" A MM A A 4 W X AA A llllllllllllll llllllllu I . 1 ' 'I Y' T '3' 1 ZS' - 'J C -' ' -- '-" T 'f Q ' ' - 3 - - 3 -. 1. .., 1 -.- L .5 -, ,,, . ,. .f -5- L.. -.. : ,, W ..- 4 A -1 .... , , 1- ,... ,,, .... V ,.. -' - ..- : , Y , ,, - I M L, ,A H -L H, YA :H ,4 :. 2- , ,.. :I H d , Q f -' .L 5 5- .- 'Z ' , 3 - ,. h .... ,' ': f- -- V ,: .... .. ,J H ,., - M , .4 ,L - --1 . ,,, - :, A Q - .. - A - -- 3- ' - - - .4 '- ' "' H , - -' V .... - .. - - .. - - '. 'T 5 v - .... 1' "" ' L' A Z ," "' -. Z: I' --- 7 ,.. , 'Z - -' V. ' A "' : ' "' .J ' H 'T' -" ... 2 1 4 - 'P : A .A " ' I '-' fl I O L '4 5- I-' . '-1 f -1 7 ,pi ,., n 2 . - .... ,., ... 11. ..I. v-n 'I' ... ,... .1 .- . - ,: -rf - - ,,. I - - - , - -1 .. - - r . :' , - : : - f .f : : '- ,- , . , . f- ,Z 3 .. 2, ,- . - 9 'L .. .. . - ., V .. . :. - ,- M L ' I ,A - '. -: ,5 . '-1 , .. L7 ,, f- v ' -' 1 . -- -, N , '1 Q, V H ..- .. C, ,J Y. " - f- ,- H. '4 A 3 - ZZ 1 C . 5 r' : J ' 5 . - 3 2 - 2 .. A - .... - -- - 1 ,. , ,... - :. -- '- 4 -' ' - -1 .. .- ., N - ... -' - "' '-: ... ,.. ,. .- . ... , . ,. A ,. . - A -. ,. A ,,, , . A - v-- ' ' -- - ... 4 A -f - -. "-' r . -- , ,,, f - - 'A 'A C A f H " 4 w r -- C 1 -f f , 2- : v- - :- -- , -+ - ... A - V ... ,. ,,,, Q , - .. , . A .. '. . - , --f -f .. ' f- A .. P' .:. - W 4, - - N S -. H Y . 5' .... -- 2. ' 3 "" .T ' 7' 5 ' "' S -H -r -7 Ti '1 . :' .. - '4 ' f. F" 9. : m A f ' '- "' "' -- 'I' 4 2 1 ' -Q..'r 'cw-1 z,L u' fdz 413,--. '12 15211-1 I ,.. -- - ,U ' ij' - '. 3 5 - 3 -3 .. L 5 H 2 -Q F' - x .. ,.. 6 -. H . A '-' M . -.. ,,, R ,, A 4- r. ,... .... .. ,.. H, C Z - A ... 5 V 3- 3 . -1 ,T 1 - 3- - . . . - 5 . '4 rv -f '-'- 4 - - ... - -- u , .5 " ' U, ' - - 'f ..- .... -- F: C- .... - .... I' I ... 77' 3' ... ,- - ' H, , ,. 4 h :' - ,Q 1 - - ... . F .- ... ... 1 1 - ... - f- -- .... '-'- - f-- '-' ,,, -' 4.. C '-- ... 'A L: ,.. -' 2 - ., , - -' , " ' -. - U5 "' -H I 'fl '-3' , . . .L "" - C H - " '-: IF . H- A - "' .1 f fn " ,, " fb 3 1 Et ,Z , 2 . Q5 A '- ,, : Z 3 - 'Cf Y ...f ' ' I , M ..4 .C '. :T ,J ,J " - 2' A Q .... v' 5- rg A : 3 - - . f- f' . A --- ..-. ,, -4 v- ... , N V , ,-, .- ..- V . ' ... . . -1 1 ,.. - ,. ' .. . .. Q- , - 4 , f: '-E -: , '. ... 'Q 'F' ,.: ' 3 .-f XL ,.. j' ,. 4- .- Y, ve 4 f-+ ' '1 . 'T - U ff '- - ' , : L71 : - H 'S : ,4 :W O . , H -' - 1 . 'U - '-1 ,R O az 1- ..1 - - . ... .... - , A ,,. Z -- . I - ,,, 5 ,.. ,... . ., F- -1 kj- ..f f- 7 I :J : - 1 ..- 3 :L ,- 1 : -, : . -. 'Z ' '- F- - - ' -x - 4 f 3 H .' '1 . ' ' : . Q .- I - r -, ,. ,. H A , , . A , 1 1 H JZ , , Q . 5 . .4 . fb ,-4 ...- 1 C 4 0 . Us ,-f -' 5 A .T "' IJ' 'T' - '. . :iz .... O .... : -3 : 'T - ' S -' -' :A 1 '- 'C ... . , . .. : f ,,., In 3 I -1 4 fl 5 :- rs ... -- -: O, N , : Q .. F- A ,., A . ,. H. ..-. .. -.. A A ,Z -- -, , , , N . ... .. ... . .,. . A N ,.. . v J . f- .... ... r f .- A - 1 A - . , .. - ,. .. U, H . .. , ., CO -f - "' -' .- ' , '-' . .. "'f . ' ' -- G -4 ..: A " O 3 ,V ,. ' ' L . . BT' ,-. f, I ,-- Q L Q 4' Lg 2- 1? f , LH:-4 As: .H1, - L-"ZS: '51 ' h - -f - I 5- 4 4 b- 3. ,- A. 4 A L 1 :: ,. . A 7' Z ,-3 . - ,E . ,L 3 F, . - , 5 :C - f- v J! "2 : Q .V 1 U 1 W rx I 1 5 . 7 ,. 'E : '- - ' : - L : "' F' A - 4 C ' F: 1 - 2 ,Q .H 4 . H 4 ' 'W ' : H ' . : ' - c :, ,Q "' 1' -' : ' T 2 3 : -L 6 f . J' 5- .: '- 7 ,. I- ' 1 gg r' J ... .- ', 7 ,, I S.. .. - m - . A -5 ... C '. '1 ,.. 1 - - 2 - : 5 H 2 -+ 1 1 r : 4- 1 :' 1' 3 - - W 5 3 A r f, " - H Z P-1 . g, ... - Y' 1 , q :. - H 1 3. '3 5 1 A ,.: F' 5 ..... A . 4 . -' . 1 ' 1 UQ "' '-3 ,-. -Q jg :, Z A - : "' ... P3 ' . .-A IL 'i--gz "em -H5E.9, 553 'S-Ee f g-Efj www: ,- - .... . ,.. ,- , ,..- ,, . , - ,, .., '-' ,- - ,. H- .... 'A .- .... -f . - 1 ,. J! 3 V . . - -4' .1 -' P-Q ' ,Q 7-' 'K' f C ... f '. '- : .... ,.: .-. ,... .- ff" v. :Q L D I 'f' V w 2- -f.-ff,ff5- E:f ,Mfg --1, :. 'S' A ,, .. . A J , A . .. .. , : Q 4 ... '- ,... A - A A - - . '1 .. ,- -. - , - ,, :' -- : - - . - . 1 .. - A - 1 fy - A A .. ,, " -- lg. A- JE ': ' 2 :Z ' Z' '- -J Z If. 2. V- '-5 5 Z " : ,M P: A- ,i 5 ' A . - .C . L1 4 A ,.: , y ,.. C W H I .-. -" H, ,. -5 -3 ' A -. -- -,, . . .. - 1 4 1 .- 5. :1 : .., 4 : - -' : Y C -1 :A , . I: ,L 1 3 .... 3 , - .-. .4 - -3 ' 7. C 1, ,. 3 'J -5 -z- , : ' .... .1 - 'Q T -1 3 . -f C .I - an 5- f-f L ., '-' '1 ' -1 - -1 1-' 1 '-: I ... - J 5 I ,L ,A :J :' V , Q: 5 ,-1 A . 1-o ..., n--. "' A .1 "" -. A A z -Q 1 --4 . .. -, -7- . F, ... -- 14 V , - "' , - - I - -: , 3 7-fx S : ,.,:gJ'x ' 5 12: :,-":3'i 'iz' ,r EQ .. 'Q 1 E-25' 1 A iii f-i9-:z Ft :r : ' .4 -4 : ' :Q ' T, 12 1' ' I :' .. ' .1 E 5 T' if I- .,. ' A V . .. - - .. - -f - ,, - . ,L . - .f ' 'f- " 9 ' C A b: 7 17 - -1- 5 y 5 AQ ,A ., 5 . 3 Y 5 N 5' " 5 3, J: ,J W. ". 5 5' 'L : 1 1 Y ': - 5 Lf H 4' Z. .1 j - ' IL : " .. V , ,: 2 H " - , -1. , -: M 1 .4 , - :: ' ..' " , -- -, ' - Y - ,,, - f-5 .... A ' L ' H H .,L. .AL 1. . A V : 3 Z .... Z F. -1 .4 -- H, F- ,H N 1 3- 3' I .. fy : pg :- --. - ,.. A - H - f . - 1 1' f : v. 1, 1 1 : 1 c lf, - E IL : : 1 I 2 A 2 .ve-...,..-U1...,..'.f,Y. , ,. Y A . v A A 1' A 'ig--if - . ' ' ' '-S 1 flllllllllllllllll Ill IIII IIII I I IIIII . wink! ' xlkgllkvf Atsllaixiu :Gilt-6-rib-w dir' -. .. ...ns r - 51 A ' A I llllllllllllll Ill ll lllll llllllllllii: E' , -wr-1 pie, ,..,- A ,.T,a.1:mf.-.q!:ffr.E:..f- gm,-mr. .1 nu 1 ru nr 1 jo m ' p V nu -- A . '- ., : i , Z 'L E ,U I .g ' 5 1 : - ' ' I 3 ' " ' ' .1 ' . -M , ' ' . ' . - ' . f . k - 1 ' - x . 'rl " 3 . H- ' Q . V ' , hm ' ' 4 1 - A' "9 ' . nn '-1 V . . -- 1 Q 5 - qs Q , M. 4 . J . q . 1 , - . .I A A: , 4 i . is i . , A 4 N ,V . v, pw 1 . 4 I : A ' , A In ' ,TJ 1, , l 1 . , l , y ' E 1 I 4 X N O rp X H . - - . H , l . 4 V , - Pi . . : ' 1 ' ' ' ' O , - A vi , Q , ,.., r . an , Q ' , IE. ' . . ft , 5 ' I 'A 1 I " . r 1 ' ' . , ,I 4 - . ' : f N A ' - 4 f'5 1 , - ' ' - D' . . T' E - f . . e - : : ' ' . ' Y . -. 5: Y: ' . , ' . , A . . fb ' .. ' , , . ll - , ' , 4 Y . N 4 I: i , . - . , I 1 3 - -. "' ' - 1' 3 " . ' " ,J ' . . UQ ' : . Y M . 4 5- ' - ' -. . 'A Q Q '- al - ' . ' ' X . ' Ja 2. . , ' ' : . V ' ' 5' I . ' .- - A f 1 , ' X ' 2 Q ' '. ' lu ' ' - , F 3 1 ' h ' . , ' Q . ' '. I X ' ' :Q ' E' .. v ' , - U' - - A -I - , . r . ,. ,., 1 A . 4 1 . - r , 1 ' ' . , I rg - , Q C E ' - I '- U .' "1 .' . V -- 'i . 1 1 . ' nu ' , 9: ' - - ru Y ' - - , . . - , . -- '3 -- : A '. :T H : - - ' r . . f , - ' rn I r . c Q in 'T nu 5. i 1 V I r r I 1 llxlxl lllllllulltlllllill lllilllllllllrllrllllllllllllllllllllllllllllllllIll: seurfrl wears ago she Xrsrted the North Pole nhrch Nlr XX elke xsrred as rr specrrl rdurtrscrncnt for her vrsrt there o rn rs ln n urth lrer husbanr a r rtlr Polr Mr Vkelke holds a degree as chrmpron shark sltrnntr 1 t northern regrons He rs now dorng a brg busrness up there sellrn electrrf tractors and errdle rockrng machrnes Mrs VR elke rs eonductrnz 1 werx exrlu srve beauty parlor sxlrrch rs patronrzed bs the ftshron rble Ifskrnro Nobrlrtx Iionrf rmp 'Nladelrne for a short trme was Postrrrrstress of Prrmrose hon eur thrs lrte was 'r monotonous one so she left that ertx rn 1998 'rnd rccepted returned to Port Nlrdrson and malrred fantrrl Eduard rs non lrvrng on a ranch rn Vhornrn The strte hrs rnted lrrm 1000 rcres for use 'rs 'rn experrmentrl frrm So ffrr he lr rs bm able to grow a wonderful custard cactus bv graftrng mrlkweed and e g plant Mr Cantrrl vsho rt vxrll be remembered had fr verv pleasure: personrlrtw hrs rl o strrted to tame bears 'md vsrld cats It rs vers ersw to urn the contldenre and rtfectron of these anrmals and a recent letter from Mr Cantrrl states that thex are begrnnrng to call lrrm Torchs Faton Ruth rs now lrvrng rn Sawyer Iona As a wrrter she has been compelled to seek the solrtude that such a plaee has to offer Srnce 1997 after she had completed an extensrve study of lrterature she wrote a serres of crltrcal essavs The most vwrdely known are her essavs on Paper Brarns Bobbed Harr and Beauty Rax rr J Ralph rs now manager of a taxr lrne runnrng betvs een New Sork and San Francrsco The company operates over a mrllion cars has rts own garages hrghwass and hotels and IS beeomrng a great menace to trans contr neutal rarlway systems Mr Rayn s offrces are rn Omaha Nebraska Benbow Charlotte R attended the Iowa State College There she pursued the Home Economrcs course Upon finrshmg thrs she accepted a posrtron as Superrntendent of the Home Economrcs Dept of the schools of Tampa Florrda She rs now conductrng a prrvate school for the wmter residents rn that crtx Curtrs Lester the worlds leadrng hypnotrst rs now travelrng on the Electrrc Crrcurt For a short trme after hrs graduatron he was rnterested rn handle makrng The company wrth whrch he was connected made specrwl handles of oak rand ash for razors and egg openers He left the busrness after five years work and took up the posrtron he IS now holdrng Mr Curtrs has 84 1 Ill N sp1111x1 11 1 1 1 X xx 1 ' 1 N I 1 N 1111 1 Q 11 1 N 11 N 1 11 1113 11 11 x I1 . 141 N 1 U11 N1 N 1 1 C0 15- 1 11111 .111111 'NJ 111111 1 7101111 5 1 1 1 1 15 11 1 1 ',., 11, 1 S 1 S 1 S 11 D0 N 1 S 11011 1111 ' 1 0110 1 111 1011 11 11111 11N S111 91 1111 1 1 1 111 1 Q 1 1 111111 1 p11.1se11 to 118111 f10Hl S011 11 am tune 111s o11r C19D1I11119111 IS 21111111 IHLQILNIGL 111 T119 11101111111 01 l11f.,111f1l111l112' classes 11 111111 10 ONIL 111111 1,4-1'I1 111111111-11111111--1111111s11111 111:111111111111'I1-111s11111'11111'111'1-11 1111111 111111145 .' N, 111 4'YL'1'j' l'l14l' 111111 is 1111' 11s 1'11s il 51112111 111:111. X1111'1i11, 11111111111 11. .'X1'1I,l' 11 1'U11l'gI' 11:11'11111' XY1l11'1l 1111s 111'V1J11'l1 1-1111-111' 111 1111- 511111 111' ,111111'111111,'111, X11 .'.' A1'11'1111 1111111-11 11111 V11111 IJ11111' 1-2211. 1'11f1'1' 111-1' f'Il1'1'1.1l1 1.1111111l111'11 11111 111111-1111111121 111' 11l1S 111111111' :1'1111' 111 5111l,1l11l' 1'1l1l1I'4. 11'1111'11 .111111l' 111'111'1111 3114s ,XI.11'1111's 1111111111 1,211l'1' 51111 11:11N 1-11-1111111 13111'111'11111' 111' 11111.'11. 111111 211.1l'l' I1 1'111'1' S111'1'l'.4S1'll1 1111'111 S1111 1111: 111111111111 lf rl, F111 1111. .11 111'1-.411111 S111- 1Y 111111 111 11.11 11111.11 H11111111111111 S1111:11111's 111 1'1111'll'1'5r, 11:11'1s, A1211'j'. 111-1'1111s1- 111' 111-1' 11111111'1'iI111: 11111111 Miw 1l.11'1s 111111.11111 11.11. 1111 '1 111 11111 C'1J111111111'1'1111 11'111'111. H111 111-1-1111111 1111114' 1111 111l11l1l1'11j' 1111 111111-11 11111111111111111 111111 111-1'11'11s. .l1111 1111. 1111111 11111115' 11-:11's 11l'11X1111'11111'11 1+ 11111111 111' 1111' 1J1111s 1':11l11111II1'I11 f'111lIIJ1l11j' 111 S111111111111, Mi1111ig1111, T1111 1111115 01111-11111 1111111'1'4,'1l1Ll1'1111111 ll 11 Ql1'l11J111l1j'1l1'S 21111 1191111 1-1'111'1'11'11111'1-. '1'1111-111-13 K1l11'11'1. s1111111-11 11111s111 1'111' 11111111 11 11'11111. 11111' 1112111191 111111 11115 111 111 21' 1111'1l111111J 111111 11l11J1'1lS1l'111. S1 1 :'111'11 1111 11115 1':11'1-1-1'. 111111'111'1-11, 1:1111 1-11111111-11 111 111111'111s. S11 Q11-111 "1.' 11l11' M11-111114-.4 111111 S1111 1111' 1111-'11111.' 11G1' 111111 111 1111111111 111111 11115 11111111' 1'111'1'1f'11 11111'11111'111' 111' 111111111' 1111' 1'1l1111'1l1, 11111-11, 3111111111111 1C'o1111'11111111111. U11 1' 11111 11111s1 111111111111 111' i11111 11l11:':'i11111 1'1:1.'s 111. '22, A11-1' 1111 Y1112 1 11 1." 11 S1111 111111111111 1'111'y 111111111 11111'I'1'S11'!1 111 111111111-s ' 1 , 1"' 1' 11 .11 -1 1 1 '11t111'1' 111111 s111 1"111 1'111' 11'1.1111e111 111 151221, 511 1 XYIIN 111-111111111 111111 111 1111 1.1191 111111 S1111 1111111-1-11-11 11111' 1111111111 'f'11 111' 111111'i11g so 11111111 trip: 111 1111.11 1r11 .1111 1'1,'. S111 i.' ' 1' 1"1lL 11 rest 0111111 1111 111111111 1111- "3111'j " II." 191111111111 i11f01'11 ' 1' 1 11 .1 1j 11 ' 1 .11'11 1111111 1111111119 111 111111. 11 '- 11' 1' 11111111 lllilj' 1111 21 1'11w 111111st1011s which you 111111111 111111 111 ask. We ' 11 1111 ,..1 .. . V. 2 'V ' 5 1. 'A.L,L -.-1 ,ii .--.11 'l ,-. 2'A , Q Vey' 1 j ,'1l1'S. A ' J. . 85 S CLASS SUNG XX x I NN 1 x X X N 1 1 I x 1 X 1 1 x 511 N W w 1.11fS'1'I-111 11, 1'1'11'1'1.' 11 1111s 1111'1--1111111s 21211 12151 S1-1111111111111' '11112l1 11'111'11'f1 1111111111111 N11111is1111 I11u11, 11'sz111111r111: 1111 ' 111 1111111111111111' XX'1Ii11 11l11' "111-11111-ss" 111111111 11111111111 111' 1 XX'111111 XX11 11111f1- 111111 11111111 1'1111'11511111-111111 '1'1111s11 111115 51-11111 1111111111111111 114'i11'Q 1111-j. :11'1 111:11,11: '111111 1111 1111'11111-1-111111 '1'11l'l111S1' 11111 11111111-:1 ,'11L11 111' 21 11-1113 1.111111-1111111 111lXX' 111 11111' 11'1'1ff11111:11 .11-111' 131 11111 'N1111119' '111' 1111111 1111x1111 211111 1111111 11111 1111'1,'.' 1112111 111 L' '1.f:11'1-111111f- 1111f1'1111'll1 11l'11l1' XX'11X1,'11'111111-1111-11--11111:111111Ii111111'.' 1J11j111111.111111111111 211'1'1'1'11l1I121Q1l111" 11111111'111'1L1I1Sl11l.'1 111111111111'111111111'11'.' '1 11.114 111111111111111 1111:1fI1'111 11111 111 1111-11111:11111'1111g 1111s 111111113 N1I111!1111117l'1' 111111 .1111l1111' X11l1S S11 -11 112151 11111111111u11111i11pl'1:1f111111'11111:111111111113 11's11:11'11 111111111111111111s,1'11'11'1q11F111 1-1-11 XX1'1'1111S111'1111 111 I"111'1 N111111S11I1 11i:11. 111111' S11111'1 j11111's 11111-'11l1'1i 111111 111111 '1X'1 111111 1J21,','1'11 111 11115 S2111l1' 11111 111111, 111111., 111111 1E1'11l1l11!'.,11111 111111111111:11:1111111111 111 11111115 111111' 111111 111112 111' 111111115 l1"'2I1 21111N1l1l11 11111 111 12151 1151-'111 11111511111 11111 1-11111112 XX' -'11- 1111 1111'111S1 11111 111' 11111 1':11111, 11l11,1111111111'11 111'1'111'111111-1'111".'.111'41' YXU 11111,-1 111 1111111111'11111'111.1111-. 1 11' "1'111111" 14 11 f11111111' 111111- '1'11:111 I1 1111'1l'171'1.1115111111-l111111lIQ11 1111111-113 ' 111111111111 Q1-11111 11111'111' 111 111'11. 111s 1'11111's11 is 11111111' 111111111-1-11 I7 11'11:11111111' 11111' 1'111111'11, 1111's 1111-11 11 XX'1 11 21 :1lll111' 111111 21 .'1J11LL'111 11111' 111x211'1Q 11111 1111s1 111 1-1111 111'X'4'1' 1'4'11'Ell'1' 11. 11 is m1111113 1111111 1151111ll111s11'1111111:11'1. XI111 1111111211 11111111 1-1111s 111' 11111 11111111 1111 111111 111 1,1-1 11.'211XX"1lXS1i1'11D 111'1L',1I1 211111 11-1111 1111- 1111111111111 111' 11111 I-'111'1 311111i.'1111 111:11 X1111 1111'1l1J111l1'111.'f.12. I! ,l X Ill 1 N I I x 1 1 N Sf I I f I111111s ll Il 1 s s 11111 -. 111111111111 . XII1 1 1 1 N N 1 41 11111 1 N 111Nt 1 1 1 '11 mv 11111 1111 s1111 KI '11 1111111 111 11I1I I M Ix XI III RINII4 bTOIiNIS I N GX 111325 X-'14 gbypaiil mlllllllllllllillIllllllllllllllllmllIIlllllllllllllllllllllilllllllllllllllllllllllllg ISII I, :I I I I I I : ff 27 7 I I I I I I I I I I : I I11v11 11111 tw1111Iy1t V11, I v 1 I X1 ,I'l' tI111 g'1'11z1t11sI 11I'1.'s 111 z1II. I 1 I I I11x'11 y1111 I111' II111 11111 11111'111s, I r I I'I1-11 y1111 I111l11 Ill' 111 1'1111z1II. I Q I 'I'w-11t51tw11. thy 111111111 1'111gs IV1111, - I I 'I'11 II111 l111.'t, 11I1I 11Iz1ss 111 .11I1111I. I I Hug' 11111 II111 l111IIs 111' tIIIII', I 'I'w1111fy-'1w11 1-1111111s 1I11w11 II111 Ii11c. I I Y , l 1 L11 ,H - . I l I . I , 4. I .- I v . . . . . . f : III 1 I1f11 IS III ts CI ' f1't111'111, '1 I ,. . , I XX1tl ' g's1I-11' '11 1I I11w- Q3 I . . , I A111 s1111xI111111 .'11'1111111111g' 1' 1' us, 515 I u I 'I I 111- sI'111.' 111 1I1111 1: I I1111. I ' IIII ' y1111tI1I11I s1-I11111I, W11 II'llI IQ11! qv I Y as I NX11 '.'I ' I' 1 .' 1 111sS, Eu ' . . . . iff I 'Fw 1 1 '-two g'I111'111s Ill V11111' ' 1 '111S. I1 ' ' ' . ' EI I D12 ' 5. , H. S. ig - 11- : In I 11 . 1 1 . 3 If , .. , I - 11111113 '1 This '- - f I I 'M , ... - Ill , ,. I 1 I 1 , .. - 1 . .. I 1 I :,,,k,A 1 W' . I I , I. .. : II I' : E Q 0 ' Meigs E g Y : X , 1 - 4.2: gg ' .I E I 'Q : ' ?? II- 2 : : 1111111111 I I , - ,,Y- 1 IIE.-' I 1- - ' I I I I I 1 I Z I 1 I H I F I Z I 1 I Q I 1 I 1 I II I 87 -1 I S I 1 l I 1 J '41 3 I l 1 l 1-'-- Senfor Bue0f1e5 JZIIIHC Muc If L Democfaf mm' 52477111 yg Afhoulva' 71,76 115 Lffffe ff: va Om: 17055 Shay 88 byzfddmg M of y Effy 0 d Cyc fone Pmff Pa Peqlvg IIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIlillllllIllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllui s. F ff m M N MN: e 3. A H131-m :sw :EE ir? if CB fi 35? Nw J xii ' If f f I ei v B R X L 0 fi Ei A f QE? X X i5 9 x J xt l ff 1 f 5 ff! i f fiff K xg I ",' .-,.. X X- S 155 Eif gg 89 AL UMNI BANQ UET 1921 T110 111111111 111111111111 01 11111 F011 M1d1's011 H1211 School 1111111111 XSSOf'1111f1I1 D1 U 1 19 cs CI 11 1 s X111 1 s ' 1 1 1 I 1 11 1111111 1 111111 ew N6 11011 Ol 19 1 1' ' 11 1 11s111 M15 C,1111ste1 Cross S 11111111 NIISS I11111 H11p1e1 1 R. 1116-'1 K me 11151011111 11155 I 111111'1 Potts Ch'1111111n ot Execlltne C1111111111111 H 10111 X 1 1 X11 111lS11'11SN 11111111111 ,1 1' 111111 1S111 10 1111 111111111111,, to 1s1s 111110 gn 1111 X1 1 111111111 111185111 .I HIJDIQX 1.1s111111s1 es 11 S1111 1 Ill 1111501101 01 C2111FI1g1Ch'11d 02 11110 c1111111 11111 be 111156111 C 11111 '11111111 11111 131111111411 II111 5111.11 111111111011 0111 N611 H1 11 School I T111 1911111101111 01 11111 e1e11111g, 11 as spent 1n f1'11'lClI1g, A THLETICS B1 Robert Loum Fklns 17 X1 1121 11111 11111113011 IS q111111., to 11v1 1 hymn 18111111 111111111 11111 111 111111 11 of 1 101111 of 0111 sue 11111 1 5011001 of 119 CZl11b01 thit we 11111 11111 11111 11111111 L 1161111111011 111 1h1s 111111111111, a start 1011 1111 the ,.,1"O11KS1 119111111 111 11111111 111 111 111111 0111110 Qpmts 11111 111 1111111 18 11111 11111 " 11 1. 111111 111-,11 111 1111181118 11111 111111 the new 11Cl1111QQ 1n11 the 111111111 Splllf 11 11111 11 11111 111111., N11 s111111111 soon be s1101111 111 110111 11111 ,., 1 Q 5 11 21111111 e H 1 O1 s 11 11 Q 1 11e11 1t 1 1191lCS 101 1 011 11111 111111 1n 111 0011 X101 1 110 11o 1 1h p -111 111 1111 1111 111 11111111s1 11111111 1111 11111 S0111 11 111111111111 SDlIIt 01 9111s 10101 111111s 1111 Q11111 of h1 11111111 1111 1111 lb LQLLL IL 1 111 11e1119110s IH 11111 S1 90 . 1 'z . ' 1 ' z '. ' .' ,- ' , '1 ' 111111 1111111 1111 D111-111111 11' QS, 111.1 at 11 E11 .' Hull. 11111' 11111 11111' '1111.' 1111111111111 ser '1 111' 11111 12111'11.' 111' 11111 1'11i1111 11'8S1JA'tQ1'1Z'tI C1 ll '01, 1111- 111e11ti11g was 111111-11 1 ' 1 '. T111 111111 " g111'1'iC N'l1'6 01 111 1' ' 11 , ,'1'211' .1222 I,l'1'Si1i1'IlI ,,,,,,,,,,A,,1,,,,,,,,,,.,.,,,.......,,,.,.. IC, H. 10112 '11 V111 1' ' 11111 .................,..,,,...... ' S ' 1' L19 .12 -Aii-vAvvv-'--'-------4'w'-'-I-".---- ' ,1 1 2 Q' T1' -z1.'111'111' ,,........,,..,,.,.................,.... NVQ . ' 1 '. 1" 1 1" 2 ' .' " ' 11.1 11' 1. l2lI'i 1 - .'.' 111-11, the 1111101i11g was "i1'1111 0111 to 11111 '111.' at IC, H. ' 11z11'11. " 1 ' " 11 2: Q ' ' 1' 2 2 1. 1, --------,--,,A---'--------4-'.--- 1 Sr., - . 1' ' s ,....1111,,.......,..........,...,.,,..,Z 111, sl'- .' '11 'i 111 -"' .11......................................, V1' ' 111: HI':K1Q1llD01'Z1I19011SH ....................., J. M. C, Hamilton " , 1 ........,....................... F1 '1 . ' 'A ' .' ' .' " .................,........ A. . Tiss 1 ' ' 1 ' ' ' V Y ' if K' ' c V' ri Y .1 J . , . 1 1' ' f 1212"" " 1"1j 1 ' 1 1 J 1, ' ' . ' 1 ' j 1' 1111 ' ' ' .1 'z' ff 11111 ' 1 IJ ' " . ' .' 1 1 1 s'1 hif 1 ' ' 111 '11, W1- 1111111 11 vuys st 'ff ' 1 " ' 'z 2' . 1 1 .1 '1'f thy' " ' gf m , -. A1' 1'111:1,iv11 111111 11111111si1'e p1'o1'1'11111 01' 5111111111 'S as i1 111ij'111 1 1 11111 f111'11'111'11 111 11. an 1 111 .'iz1 111' 111' '11111 11 z ei' 11 2111. H1111 ' 1 El 1 ' 1111111 1111 . , 1 , 11 1 11 1111111 g ' 111 1111 11011 in 0 hy." '111 ' 1p1'111'- 11111 o111111s111111-111s11 ' 1 1 -1 . ' ' ,.'. 101. T11, j .1 ' 211.111 1 .1 '1.' , 1. 1 1 1111111 11'1111 1111s 101111 1111' 111111 111' 11111 :1'i1111'1111 111' 1'1 1111. I1 is 1111 to 11'1- 11111111111 11'1111 1l11Y1' 11113 1411"' 111 get 1111 '111 11111 s1111111111S 111111 make th" i111' ' 11 rt so 111111 1111 111114' 10111 111111 11111' 501111111 111111 11111' 111: 1s1 ' st ' , . 1110. MILK INSPECTORS SOLILOQUY Xx 4 4' 1 N11 x l 111 J X. X x N11 x 1'- x 111 -1 -1 4 N 1 N 011 N IHS x 1 1111 Q 1 N 1 1,1 ILI1 1111K 11 1111 1 11 1 01 X011I 01 9 111 7 111' 1111131-l11'1'1' U1-JY 1'11'1':f11,1J111'4'111111i,V1'1'111'4'l1111'1l 111141. 11 1114- 1l111'1'1?1'1 1111111 1-1l1'j'111111f'Il1l11 111114 1111111111111 1111 11111f1-11-s111141 11111'111'11i11f W- 1I1'1'11 111961111-1.111211 11 1-11111:1111s. 1'1'4111-1115, 1111 iI1'1'11l1'1'1'1115111I'h1'11 XXV- 2111411 111-1-11, 11141 XY1'v1'1' 1111 1J1'112111. '1'111 11111is1'111'1111111- 111111111114-, .NIJ s11:111' 111111 IIl1111'1'2l1 S2111. 11111 11111-14-1'i111 L11'1JXY1111S1J111'11l' 111i1l"s 11111 11s, S4 11'111111'iI1I'1l11'1l11Sl1J1115 1111111-, 1'1'11:111- 1111 111, 11111, 11115 s111l'l' is !I'1'2l1,M S17 111 1114-5 .11111l11. 111111 f"4'1'1111' 41115' is 11'1-1'. '1'114-M11 1lll1111111f' 14-11 11111111111 111' 1111114-, .X1111 11',111'1111s s1111'1', 11111 s111111141 411'i1111. 11'11 11111 1111l1' XX'111l111 NY11'1'S 1111 1111- 11111111. ,411 uw- 1111s1e111'i:f1- 1111- 1111:'s 111111 11i14- 113, .X1111 1115 1'2111S1' 111-1114- :11s11'i11s, 115' 111-111111: 1411' il 111111. 2111 1l1I111' 111' .-111, XX'11i1-11 l'ix1s 1114- 11111-1'11111-5 51111111 1'111111111 1L1'11XX', 7111111 1111111 1115114-1-1111' 1111181 s-1 1111: is 11111 '1'11 111-1-v1-111 11111-1111 1111x'i11:' 11111 114111111i11: 1111 211141 11411111 111114 1.1'Z11111'S 1'1Elj'11l!,' Il1l11111f'111111' g111111-s. 11- 211511 s11-11111s 11111111111 114-11 111-111, 1111 11111111111111 11151 1111'1-4-111-1-1-1-111. 111 111111-1' 111111 111- 1l12lj'1J1'S1l1'U V1111211 1111 111111 1111111 is 51111111 111111 11111'1-. S11 11-114-11 1Yl'111'1111f 11, 1111'1'1"S11112l1111S1' 111.11l1'1'11Zj'1ll1'S1I1 11111' Q21.'11'11' ,i11i1'1- ,1111 1'11 1111- 1111111 is 111-ll ' U1111' '11112l1 1111 will 114- 4-111111.'il'i1-11. .1111 111-S1111-:Q 111111, 1111-1-1-'s 1111-11'11s1-, 1 , 1.1'1111'11 115' 11s1111111:iS 1111s:4's 11111111211 111141 1111 11111s111111 in 11111' ' 1113 W1 i1 11-1111s 11l1'111'1' 11111-111111 112' T11 S111-111110111'1-i 1111-1'1- 1111-115 1'ix111s XY' 1111 111114-14-111'411'514-S. S11 111114-ss 1111- 1111111 is 111' 1110 1 -si H111'11 111141 il 11111111s111111- 1 ,' ' 11151. PREPARING FOR OLLEGE P NI S A XIHN X., . ex f 111 u mu Lf J 1 1 1 X L 4 L x K I .N 1 ll 1,.1N ffm 10 . 1 x xm 1 . 1 ' Q x f' ns 2 Im N U . flmf x . X ' I 1041.1 ul sm mg 0:10 0 to fm 1 111 .r 18 the S4 pmmplm x I X Illfl N N X N N N xx hc I 1 -. 4 S ' v :nfl lf x.111r'0 mm ww Q. mr L 1 lllfl ' N 1 fl . 11 g X 1 1 4 N 4-11 s arf mm lon on O0 05:1 QS!! liiils-adiqlggi ,Y . . IPI 'C .' Tha j'1'Q'1t st duuge-1' ' f ll '11, tm c-Iosvly thc ide-an ol' Vlmklliwlllll Imin ing in high .'c'l1rmls, is Hut iI1StllFIOI'S mu' 1054- si'l1L ol' the iIIllPOI'l'lI'1CU ul' 1111- 14011114 ation sulmjvvts fm' hiffh lr M1111-1 Von. Coll-ff l 1 t 'wr' -pt thvsv vzxri Ollf ' 'zlliunzll SllfJjPf'IS als of 'IIN' Y'l1ll - in U11fI'ilI1f"K' I'i,l1lIiI'i'llll'IIfS um' do th:-y, in thx manin, prn'i4lf- zuiditimlzll Ol 'ws in 911011 an f-vtx. Th Iwmw- that lf, 1+-c-llnim-ul s' mls. 'I'l1fA1w- hu: hw-11 tcm little flllid'1I1f'9 vxtmndvcl to pvuplv in our high svlm pls W1 ' 'Q-' t X 1' It I - Hcp, z I 11 Il sum tlwrv 2lI'l' IllQ'llllM'l'S of LI141 l'm'ull5 W1 urs- vznpzllxle- ol' sm-Vvilli in Lhv Ozlpzlvity oi' '1lY'.'0l'S to , X. IBA' zv. Sll all lllllfbllllt ul' work it 0011111 hu IlQ'fiHiU'lf' ilSf'Kl'I2liI1i'f1 just what f'IllH'SI'N u1'l'mwl in ilu- high svhrml IIIGHSIIH' up to thv gvlwml Oollf-go 0ll1l'2ll1C'l' I'9f1lliI'n'- -lt.: Ii' th:-st11c1Q-nt has llllldfx up his mind us to wlmf-rv 114 is going, Ihwll thw- tzmsk ix +'Y"Il n-usivl' :xml luv 4-1111 knuw ut H141 wud ot' 1-11011 Still' in high sclmul iillfl ho ' ' stzvmls in rvgzxrrl to vollego DI'1'IJllI'2HOl'j' wfwk. It will lll4"lIl l!lIlf'll to thv rwwlln-ffv fl'f'S1lIll1l!l to klmw tlmt his high sm-lnml sm- ' will give- him 1 I" rl ll ,X :La lin? mth lx' than tu no Illl'Ullflll thf' pu' 'll 11+-c-vssity ol' S1 1-ini! hi: 1'11f'm'd rllthhssly hlllv pvn "Iwi 'md Tw 1'm'4-1-rl In zu' uit that :L xxvxut, part ul' his hijh school worl' wws S0lllK'IlliIl,.Z of an fllillllix 'ns 1' -ffz 'llc 1 -11 u t' 1' ' ll A 1. q L X ,i:x?GfxQ" - 2 2 'X .V l 'HE !f 5 E " . Zig' X , . 1 xy r O K - 2 4 92 1 X 1111 1 1 I11 111111 11 X119 11111 1 1 1 XX 15 1 X1111 1 XI111J1111 111 'I' 1 X111 XX11111 IQ 111 XX 111111 11111 N1111 4111X'1. 10111 Q11 1111 F111111111 T110m'1S I1 CLASS OF 1 X11111s111'1 11 1x 1 X 71111 X1111111 5 1 11 IN 1 X1 1111x1111 111121111 111 1 X11111S1111 11 lx 11 I1 1111Q1111 111111111 1 1111s11n 11111 1 111 11 111111 11 1111s1111 11111 I1111S11n X 111 11 P1111 XI1111Q1111 X11n1p1111s Md If 011 M'1111Q11r1 1011 1 C1t1 Q3 C11111g1 1 I P X111111.1 111 1 11 7101 I 11N I 1 111 1 lf 111 1 T 11 I N I K 111 1 11 JIINIINNS 11 1 51111 F 11 1,.1 '21 111111-1-1 S1-111111111 l111'z11'111' 7 1'l11111l'21 131111111111 F1111 . 1 SI 11111y1'1111111-1' 121111-11 17111 F1111 M1 1'.'1111 P1111 C11. O1'1'11'11 11111 111'X 11 1'11111:11l1' 111X'Ql1x11X' C1111'fl1' XX'111 111- 1'1'11lII11'X' 111-S 111' -s C1 111'Q1' SFI 111 111111111-11 F1111 N1l1111Sf1T1 ,'11 A '1 1101 1111111 X111111' 111-s . ' C1 111-Q11 111-1'1111'1- S1-11111 1111-1' X'11111- 'l'1-111-111113 .111111 1l11Q111'4 F1111 111 1'.'fJI 1'1-11 F11. 1-'1'z1111'1's 111111 11' F1111 . 1 S11- 11u1'1111 ' .X111111 XXW! 'V' 1"UI'I H11 1'1'11 l'11. 111211If'1l1' 1N1'1'0I' 11:1l111'1:1, XX'21 T1-111-11111: 111111111 . '. 111 1-'11'1. 1 1jl'1 1111, X1111'u11111'i11- 131-11s11 F1111 M1 l'.'1111 IE .'1I1'SS 1711111 11'1':1111i XX'1111is 1-'1111 X1:1111s1111 1'1-11 f'11, Oil" -11 F1-1' "1,'1111 F1111111-111, 111. C1 11140 1111111 1115 C11A':1u1J ,XVI P11111-Q11 Is:11111l111 111-1-11 X11:11s111, 111. T11 111113 S2111 11113111-Q F1 'I X11 F11' 11112 1211111-1'11111 21111 F1111 X11 Z11 '1' 8111111 ,111 '1- '1 1:1111 17111 M1 1-1 '111I1g 1'111X'1l1'f1 ' l11's '1 F111 F1 11"Sf' 1'1111'1 . ' 11111 F '1 111 11' 'D11.'1I1'SS F111111 1111 11 11 '11111' .X11x11s111., 111. T1-11 '11111! " ln. F11' R11 M1 "i1-11 12111 ' ' Ilsvy " ' 11 A.: 'I'1111'11111g 11i11' .' 11191 X' F2l'11111! 11- I 'gn ' ' . 1 '. I' 1.',' C1111 ,X111 fl 11111 1 1 '.', . N21 '111 .Xf'll1111111X 1'111'1 S11-11111111 ' ' 1 I .'.1 1 11- - . '1 C1l1f'1 .,-0 5u12l Safes f770'H iq ffeff Zvs! Honey I Al Klme and W0 if 4?sQ ,Q AWN J f f aff' -WV! f79WZ7f7 y III , J Kon sa 5 JOKES "" 'W anna-li I 'Q 5 x ' HHH!! U FTJTY ,L,, ,, 3', 'if if, ... In. ,-, I 1-3 W, Y - I I4 1" F3 I :E f rl z Z: X HP L'1 ' ull 33" Q". -.J VI- ,'f!'l jx' 5 ' xx' If Hhs, K f K-fy... 1' M-' ,Q 0 -- X X lf, x 'l Q 9 ' D .' Y 2.15 Q I. 'Q E22 -' ' Vg: -f' ," rl -1' .': V 1 F7 .,i 2 r 5:2 vs- ,- f i'? , il D N nn' X. I-a V !'Q .. 10' ,I L. ng ' U v EU z"' , ' ' - , if " 1 ' -' fi'-9 9- 5 i , - S' "K N 'A ' i Q .l . 4 I f . ,G ' va - -. , , . -J' 'J' 4, vf.?,-fu -f , , ff V-f ,xg Q ' 5 cn A7 dl f 'Z T L I -3 ,-:! - :Q ln I 90 I Qu 1. E16 lk 'li 'Vl"tfilNbluDnhf0l?X-f?':"TB!.li"!!'i'AAf1ll 1R'Kl'Mx,? ,I 4 4 I K , Q . U I 9, w...1.,. "-' - i!zi::r.1:im:Q::2 ' E. 'Luk'-"' - A. -,,. - .1-u.'...v1..1..-. ., , 1 .f.-.-nw. x-...,.-1-.v.g-xn-Mu-,-.-n-1-.-.unu.n..p-....e,f.. L 1 111x 4 X111 l N N IX 10111 NV 1 114311 J 1 1111 1 X 0011 .O 1 1 1 11 1 H 1111 1 v 111x 1l1111t sxx1 1 1111 I 1111111 I1 t1111 ll s 1 111 11 1111!! I1 141 0118! 1,11 1 1 1 1011 1X 1111 SXXKA I ONS 1111 10 f x 1 1 1. I 1 1111 111 11111111 xx 1111 11111 xx 1112 11 1Q1 N a111 IIIN 1111 s 114 x x1 II 1 I1 1I011t 111 II1 1 1 ' 11 ' 1 N 11 Q8 "1E11111l 1111111111 15411111111 11111111-fl iI1'1Il'1' s 411, t11'4'bS 111111 1-.121 xx'1-411' 111 2111411 x 'I'11:11'I11-1115, "XX'i is 1111- S1111 111' 1-1111x1'1'f111i1111, 11111 1111-111111I.", llilnlill. 'I'111-1-111 Ii11I1- 11111, 1111111 sxxw-z11'T 'l'I 11IlX'l' 11111111111 11111 i11. I 111111112 .1111 t111x"x'1'1 s11i1I 11111 :1111 :11-1111. . I 1111- 1'1'CS1lI'S1 iI111x'x1' S1'1lI, .XII1 11115 x1'iI1111l 11111 111112 21:11. 11111 1111111 if 11111 I-'1'11s1111L1111 fxt'Z1I' 111' 4'1l11'Q 'I'l11-V111 Ii11I1111111', 11111111 ,'XY4'2I1'1 'l'111-1'11f 111111-111." l ' .' '11'11'1 'I'I11-lx I1a1x11 1':11I1-1I fllll :1 11lIIlI', I I1 'Q 'l'I11-x'x1- 11111 s111-11 11111 4111- g1'1-:1t, Put 1111 pa t' I '111f1 xx':1i1, I1'111' jlllll' StlIl1l1llIIl11'11 j't'2lI' vill s ff' 3 'l'111111xI1 1111-x' 111i111i1- 'IIII1 111 11-I1, 1111 1l1'l5111l'1 111111.. T11 1 '111 little 11111, 11111 't .1x'1' '1 'l'I1-ref littl I ' J '11lI'1 '111111' 1IZlY0 S'1i1I 1'1111'1'11 21 ",st. ' Vg XYit LC4'1.' 11111 l'1-II flzit, .1111 111111' 1111p11s 111' :L 1' "t .X13 tl' 111 l Q 2113 11111 XIJIII' S1-11i111'1l111's will I11-I'1'11111'1'11111':11'1, T1 '12 little 111j, I1 't 5 '1'1'! f-Ex. M '. D .t.': S11 -111 111111 tI11- 1111111' Dl111f'j' 111. sayin: 't x'z1s -'1sy 111 :111 111111 111 111K -11199. G. l'.: XY11l,I'll"1 ' ' ' 1 '11S'? As1.t 1,193 Ilrtt list. 11' Mis: K1111 -1Ij 11111111 Q1-1 fl 11011 M12 '1--' iist. My ' 11 l'.---1'z1zi11: 1111111111111-1-1l 11111 111' Ii11gIisI1 1-1111111 xx'i111l11xx' :it 1-I1i1-111111 111 I1 11 11511 111111: 151111 Na1t111'11 xx'11111I111'1'11I, Mrs. ICx'111'i11gI1z1111'? 111111113 1111' 1111-1-111 4111:1lI111x s1':11'1' 111111 111' 1111- 1'111'11I1x' xx'z1f: I11':11'1I 111 11111 II' 111:1111111111111111:1111l11'1I1111111x111'1'i11z11Q11x1't,11111111111xx':1.'l11111i1:z11111I 1I11'1-1- ti -1 4 1 X 1XL111 -, 1 1 I 1111 N 11 Nx L X 1l1N1 1 1 111 1 11111111 L 5 17 1 Xl1S1ll1Z1 X51x N011 11111 1 11 X 111 1 1 111 l 1 N xl 1 x ll 1 X 1 Q7 xx N11 11, 1', 111f11V11'SI '1'1111:11'1111i11-1-1 1I11i1'S1'11I'1'111L 1111- 1111111111191 111 XX':14?1i11g1.,11, 11, 11,1 1111 11111y'? I 11111115'111 11l1?,1i111111J1'S11111 111111. 111121SI'I1.KI.XN-S'1'1J11MS Nl'1"1'1A1.S1'1C1,l1l1111.X'1'1-111AVI' 1111111 N1111N Mzwl -1' 11171 111-iN1-11111111, 1':S11l11l'1',1J1'1'1111l1'1111'11111111111A115514.1111'1'1111'511111115 111 1111' 11111111 j'1'H11'1'11i1j' N1 .11f'. 'l'1111g1'1111111 wus 1111111111I'11ll5' q111i1'1-11 i11 1':11i111111-1 :11111 11111-s111'111111:1111-1.11 1141111 "111I.11I1n 1111i1'11i11s 111 f2lS1C11 1111 11U1' 11'1'Sr1'S, 111'1' s1i11111-rs 11'1-1'1-111' 11111 gl.1s5 1-1111111v111I 111111 1111111 1'111'L11-141111-5' -s. '1'1111 11111111 XN'11'111'11l1l111'i111' 1112111 111111111-H, '1'1l1'1'1'l'01111l11y1111111 IJ11111'l1111111I'11l1'11' '11g1'1111111 1:1111111x11i1'11 11':1s 111-111111111115 111-111112111-11 111111 .u1'z1ssz11111 111111111-li1111s,1111-111'i1111'sl':11'111'i1111'11111'1'1's. '1'111- 111-11111111 1:1.11'1111 1111: 1111151111 115' 1111- 1l1'111t"S1'111'I111'1' 1'1 1111, 111'111 1111111'i11:. Alix: 111111115 1'111'l:11111 111-1'1'111'1111-11 11s 111'i1111s11111i11 111111 XX'111i:1111 .11111l1'r 1111111-11 1Il2111. T111 111'1111'1s11111i11 was 11111 1'111'1111111111 11111 111 1':111'11 1111' 111'1111'4N 11111111111-1 .X1'11'1' 1111- 1'111'1111111115' 1-1'1-111111111 i1'11 111111 1111-1111-s 111-:'1g s1-1'1'1 11. '1'111'111'XX'1j'-NY1'11S11'1'I S111J1'I1y 1-111' 1'111111111i11 1'111111-11 '1-11111'1111111y 1'.'i11 111a1111- 1111-11 11- 1. T111 11111-111'-101111 "111-sts were 3112 211111 Mrs. 1f11XN'il1'11 '1'll1'1i1'1' 111. 31i:.'i1111411'5 14111,.- .' '11'. XVIC ,P L' ' YO1' - If j 1 '1 1001 just right, 11' y1111 1-:111'1 s11111p 111 11i:111, 11' y1111 11111111 211111 sigh. A1 1 jc 1' 1111'1:11 is 11I'f'Q 11' y111 1-:111'1 s11111'f 111' 111"111i. 11' j.'1111' g'1'1111 111.'1vs 1i1'1 '111'. 11' y11111' 1l1'211'1 11111'S11'I 1l1'.l1. 11' y11 '11 :1111 1'1J111 1A1'1'1. A111 y11111' 111-1111's 111 11 1x'11i1'1, XY11' 1111N"1' Y111' 31.X1'11Y '1'1111Z 1!11!1.'? 1 1 1 -1 xx S 1 1111 1 N N 1 Q X-N If 1 1 1 S11 K 1 1 N 111 11N1L 1111 01 1 1 1110111 11- Low fhllfl 1 111111111 111 N ' 1 11 1111 11 1111 N 1 1 1 L, 3 111 1 N N 11 1 18 171711111 111 A1ll1'1i S1111'111S 111111-1' 111' 111113111-11111111 11111' il A1 111: M1111-111 1811111I111'1'1'111'1111111l1x111 1l1l111,XY1117W111 111 5111111111141 j'11ll111'1111111111111 '1'111-1' ll1'l' 111 11111' 111-1-pilly A11lI'1i, 1111111 5111111 111- 1111 111111 1111-1111' .111:.' 1111111111-1'1 111 1'1'11-sz 1171111 1111111111115 11111-11 1111- 111'1'S1111'I1l 111 S11 -111: '1'111- 11111- 1J1'11S1111'I11 111111-S 111s 111111-1-1 Miss 11.: 11'-11, 1111111 11' 1111- 1'11'1- 1111-31111-111 111111111 1111-1' 1.1-'11-1' 1'.: 11 111111111 11111111 111111'1- KY1J1'1i 1'11l' 1111- 1111111-11.1111-:'. f11111l1111l1' 11111-1111-11 1-'1'1.'111111-11 111 11 11111s11- s1111'1-: I 1111111 11i1-:1111 11111111 1 hYl'1l1' S111-1 i1111r." Alllfl' 111-1111-V: 1 11111 .'OI'1'j' 11111 11'1- 11'11'- 1111 .'1l1l.!' 111' 111111 11111111-, 1-'1'1-S111 111: 1711, y1-s, y1111 11111111' 11 :111-s 1111s 11111: 111111-111-111-1.1'111111 51 -11 'Z 1111, v'O1 .1 11 , " C1 ' 1." 3112 IiC"1.11111 111 1111- i1'Sf W1 11111 1111- 111'X1 1'1-11111'1',' 1'1111'111'11 S11-11111-1: 1 111111 11111 1111111' 1g"1'1s. Miss 1111111111-1'1 111 1" '11-S: XY 111 11111 111711 151' 11.11. 11.: N11, 1'111 11111 ' 1111, N112 11111+s: Y1-1, 1 1'111111' 11111 :11'1- s11111111s1-11 111 1'1l1',LL1'1 111111--11-11111 111 111 11111 1111 11' 11111 81111111 11-1 111 1'111"'1'1 11 111111111 l'XZ1111. 111111-. 11,1F1'1'.f Y1-s, 11111 X1111 11K'V1'1' :1s11 115 1111- 11111'-11111111 XY1' 1'1-1111-111111-1' 1'1J1'11-111 -"OM 1-'1'1iS11K1.XN 1iX.111. 1',X1'1-111.1 '1'1'1'111S1'1'1l111 IY1I1111111'I V11-14111 ll 1111"-1- 11111-111-1'. N11'Q111111'1' 11 1-.'1111- 111J1'1'11, 1'11111'1 II 1l1'11'.'1'S 11 ' -Ss, 1111-'11x1111 111 11!1i1'1!111'1111111111'1' 11-11111 '111111111-1: f'11'1'T'l1 11114 :111 111',11'l1- 111111 Yi1':111 1111s JI 31111111-srl, 1'1'11' 11,2 1 11111111-11 1111 11111 11111' 111' 11111412 A1114 11,3 Y1-s. 1'1111'1'1- 11111 1111'1l11l111l11I 11111-, 5 'J HIGH SCHOOL GROCER Y ik N INOI1 K -A 1 N 11 11 11 1 111 111 51111111135 11 1 11 11111 11111 1 111118 I 10 S ,, 111 1111 111 13111111 111111 11 N Xl X1 1 1 11111 X11 1 1 H Ill 11 100 11 N Ox N 1 11 1 1 1 111 1 N 1111111111 0 11 11111 X 1 11111 1 111 1 111 X1 Xl J D I1 11111 R11111 11 1 11111111 13 11 111 1 11111 11111 C11 11011111 1 D 1 1 1 1 1 lll 1 N 11 NS 111 111011111 NS 11111111 11 1 1 RN 111111111 Q x 1 111111 1111 N C13 S 11 1 1 111 1 ll 1 1 1 1 1 1111110 11 N X111 NIIIN X11 1 S 111611 G1 '111 3112 11111 1 11 1 Fl 3111 1 11 1 T111 11121111 11111 11111111 1 1 1 1111 51141 lx JKT 1 111111 s1l1 11 11111 11111 1 1111111111 99 S111'iz1l l1'111'1 This .'1'l.' . 11 Vl"'fll Vlflli HUB' Ni!i'1111111'1-1', 111-111 .f111lli11g. Wil '111 3lziz11, 11 j 111-1' '1I11i111. L, .' " :Z 1-'l111i1111 f'1111111121'1, 31il1'3' S1 1'11l.,T, A11 11111 11- 11111, 23. I .'1 A1i1',1111'11' 1li11'l1, lJ11' tliy l1Illi.', l1'111'11 l1'11"p1y. 4, V: 111111 G 11st .1111-11 Gl11h11, 112 101' "1 . 5, Hugs 1l1z11'1l l111il111l1: O11 S11Ilz11'.', l1'1"11 '1-ll'11, l,111'i11s 312111111l'3'. 13. 11111 31111'g111'i111-: .1111 1' '1l1111111, 11I111e's1111 liiuus. 311111 .'1 '11.', l"111'1'11s1 l1'1'11111'l1. T. 111111-11 1' 1ls: V11 'il .1111111.'1111, 111111 S1'111111111111s, f'11211'1,,T S11111. 1.1 ll1l'g1' s1111-11 111' 11'1'1-s111111f11 111 "s -1'1' -.1 N. .11111 2 A1211 1l11111' 1J011Y1'1'1l 1'12S.'0S. 51. l111111s: 'IV ' 11111 111151 s 11111s 111 110 111'11l1il1i1i1'11. 111 1,l'll 1-si 131111112 111's. 11. 1'i1'l'11-sz 1'1e1's1111e i11 111111 111 11111 111111-Q. ll. l'1:111'sZ A111 211111 lJ111'. .1111 ' 1' 111111 11z11'1'i1111P. 1111-11 11. :1111 31il1l1'111l 311ll'11b'. 11111' 111111 G11 -"e1'11. 11192111 111111 3lg11"111'i1'. 11 1 . 12, V111 'l111s: 111111 311'C'111'111111', 31111"1111 111' ' g 1: 1511111111 1 111 '111P. 14. l1'l1111': S1 1 girls 111111 111'11 z 1'1'1is 1 1 1s. 11111111-' 3111'i1l 1'z1y. 15. l'1111111'S: S11 1 11z11"1-11. 111. .ill 1 31i,'.' C11 "111t. 17. 1'1-11111-1'. :zj 11 3li:.7 '1 1'.31i:ss 1i111'l11J1.311.',' 1 1 1 2111. 1Y. I'z11'1'111s: C'l1111'l11111- 1111111111111 l1'1'11l 1'1111l. 111111150 A1li.'11'3'. C'z11'l S1'l111':11'x111', ,X1'l11' .1 111111 s: 31i:s IQUIII1 lj. 311'.'. EN'1'1'1l1H 2111. 10. C':1111-1 11111 11111 1l111y lid: 31: '11-111111, X1111. 1fl11111'j'11. 3la11'g1111'i11'r, 7: l' . LU. "'1'l11-1'11's :1 R111 .'1111": li1li111 N1111111111'S s111111x11. 31. .1i.'- .' .': 1111j1 111111 1"11111'111111:111', L1-stm' 1'111'1is, zst. . 12. f'1J1'11 3111111 .1 ull: S111 Q li111i11-11. 211. f'11'11 11'l11'1-S: 31111 111 .1 '11111 "4. 1111111115 "ns: if sz '1 111. 23. f1i1111. 11111111111 r'111f:11'111i111: 311' '111 1,i11'11S 111111 'l'111111111' .'L1'. 1111. ."11i: Alff 2115' ' 0 l. 27. '111 : T11-' 9" Period Gro u cf: 0 Boof Sic em 'ni Q C i . y, V 1 4, FVQA 1 Ip QVWEUIEII - wx: .. I f. TY., Tv-., I ,,- v vw, I.AZ,i-'.iv.? l.,7.v 7 --..7 , ,. . ,Mg ., , ., ,, .L ..,-.,.j: I t I :T f ., . .. , f ,, 1 gpm .- .-, 5 A Q , , J ' , ,- H ,- j ef, 15.1, , ,X ,QT-,N x x I . '1 . X A 4 V . M Q 2 . idx! ,- 1 , it X ' ' as 'Q 1 'f-I ' ' ' ' i . -- . A 71 . ' 1 - ' , 'Pl X A- Q 1. I A 3 I ,' . 1 -if'-'QA-Q3 - w N ' ' . , -r ' if 4., 3 .- 1, I -,M X N. - 'fi ,. 4 I 1511 5 .. ' 'A x -5 ' ' ' u - fi. ' if 2' . , , . . 1 4 , ' . 'V ' , 'j H ,1 . ' . . ' Q, .. g 1 1 ,x 3 J - - EN A h f , N M--W I f: Y xl 1 3 y A z '4 o X I fn ' 1. ,1 3 , , w-.4 I 4 N l-J-Q ' . 5" 'iii 1 X .b , , M1 fq A h' f if irq N rf xx :ij , , , V - f ?Ai . -it ,Ut , l -- -,, .1 i QW ' - , - , ,i . . , V ,4 .,,, V Vi. YH 1- '-Ll , 4, A - .- 1 xnnnxxtlxxllxullx l A lx! Ilillllllllllzllllllllllllllllllrlllllllzxllll llllllllllllllllllillllllllg url-"' Ili Sim STATISTICS OF THE CLASS OF 1922 185171 111111 1 12156 1 1 lN 1 close 51101111 11111son1est X1 1111 1'-11011111 1 11111111 oh V1 1111 1 ll 1111 911181 S 11111 I1 11111 Fullom 1 so 1111 Xl 111 110 1111s1 11101 1111111 X111 e 1' h1 l Q1111111 N st111s1t1e llj11I'lQ 1111h11lse1 e 1 1 I S e111pt 1 11he11111 Stor x1 1 1 l1os1 1'hel111 deselves 1111 ho11o '- 1,111 s1o111s1 Homsr X1 el s e 11111o1h1 H111l1 N 1161 T1111l111 N s 9119111116 IX 11111111111 111111131111 11lLl1l .1 1111 X1 1 1111 - Xlost l1l611IlCh1l1N 11111 Ge1s11111 1 esthl11ffer1n1l1ss 1111 111 1 e 1111 htest 111 11 11111 19 sets ce1h11 1 kfep s the 11st 1 e 111211011 1111 s Best naturedf except when 0111 of humox War Cnet Jol111s111 Tl1e most ehdrmlng Fexn Pogg1 0 B1 gest l111l11er Genev1e1e Peters Qhe 1l11'11s 1111ls X11 Dos 1111911 she s been too bl1Sy to prepale the ass1gnmen1 The worst grmd Miller Bergthold Class 1111119 Pete Doerlng A model 1101 and s11ch .1 f11YOIl19 111111 femmes Laz1est 11311911 he has tlmeh Ralph Ra1n Most leligxous Marjorle H1t1l1 B1ggest crlbber Erwln VVelke B1'a1n1est g1r1 Rosalle Hllleshelm sclence shark Our musical wonder Dolores T111ner NILISIC a la ty D811 r1ter The most lnnocent and ch1ldl1ke Madehne Bonleamp The meekest Charlotte Benbow The 111tt1est Joe Keller He gets off some good ones Speedlest 1typew111111g termj OlVd Hmes Our ladv klller Lester C111t1s I 11111111111iazllgglllglll 11111I1111llllllllllllllllllllllllllllll1l1l1111111111I1 1111 I1 ' 151 :1 iii :fi H . ' -1 +1 ng, . le 1-1 :C 3,115 111 - ' -' . nl' 1. 1. Clic: 'llll15', Helen Gates thy ' 1' g fn' 1 1" 111. 111111 E1111111 1': s 3 E 1 7 .2 .' -1 . Q' :, 2. 111 .' ,' 3 E11 'z ' " j F' " , He lo 's -1'y ch. ' 1i11g' 'V : 11'itl l's 11111 011 1111- SW, Cor 1' 111' his 1ll'El11. 71 : il. Gt' 1 Co 'I ,'gh1: H' 1 , l1o'1:1l1y 11111111 is ll1f il T11 :' so1"1 j 1"l'1'-Dll11Q'l' ' te, It uf E 4. G1'1z 'z ' 'itez Mil '. . 1 '1i11. ji : 5. T11 1'11s 'S11 f'z11' , ' '1 mer. 1 'fp : 11. .los '1'.': 'l 1 M1 " ' 1' 1' .1 '. 511. 'ill 111111 1'11ste1' 111111 .1111 :Ze :Q girl 111 l . JW 'z 1 .' ms. 5:2 EV. T. B111 11 illlf 1111g: . ff 1 " J 1 :', : S. Best athletes: Luke 31alo11e1', Lloyd G1'is11'ol1l 211111 c'llf'1 El1Q1t'1lliI'11. 11:1 l 1'-1 :31 1. V . 11. 5:1 '11 , , 1:1I :N 111, T111 11111'1'111st: ' j ' . 2-31 I1 'flff 11. Biggest fussaesz . 111 ". ' ' -'. ,1:Qj . V.-1, E 13. .loft -' " ': A121 11211141 '1' ljs ' . 3:1 E' 152. 1"z111'1-st 111' 1 111: E11' . 1' '1 '1 1111. -1 : 14. 1 . 1 - 3: j 1 1111. ,:1 lx : 15. B'gg .' ' 'z:.: .11 1' 1Lh'. 1:1 I Qf : 113. Th ' 1 E1' h F l , Sl .' .' Zl per 1 're f11f1 1111111 111 :11 - v , ' 1' I ' B1 : 17 111 - 1 14 1'n - 1 1 1 w' 51 : . 1 . 1 . 1. . 1 ... : 18. ' 1 ' '1: . g. 3 S1 . E I 111. .- ' ' 1 - ' : L' . . . . " : -0, g' i ' g 3 . . .u . '.,' ' J' . . ss 1 : In ' ' ' - : 21. .' ' : . : -Q I 22. .. z ' . 5. A - - -' -' I E un - : 5 23. ' 1 ' 1 5 . : : 24, ' ' , ' ' ' T . "' 25. ' ' : ' . E Q. . . . . . . . I -fy I C . - I ' : "' 27, 1 ' Z ' . . ' ' ' ' , -1 I ZS. . ' ' ' 2 ' ' . E E 29. I '. 1 D 30. " ' 2 . . " 'l ' - Il ,l 31. . Q Y ,. . I , I . .I -1 l 32. , ' . ' ' . " I g 101 5 -1 A POEM X111 I 1111111 fl Nl 11 I -1 K N 111111 ll 1 1 X 13 11111 11 1 I1 5 15 S 1 I 111 I 1 NIII1 111 xt 1111111 11111 1111 111 1 X11 1 11111111 h1 116 -, 1 1 w'Xi 1111 111 Q 11111 p 1 111 111 INN JI1 111N N I XXX XX X 'N x 1 1111 N1 1 1111119111111 'N I1 301 10111 I PJ 1 111111111 1 1 KIUXX 102 X 1" LL .-X1'111l1' 211111 S11' 111 1-101 W 1'1- 11'1.'1 17111 1111'11.s, XX'l'.I'l' 1111: 15111 1111-5' 11.1ss1-11 11w11y Slllll' ye-111's 211111, 111 11l1j'5 j-11111- 11y, 11111-11 1'II1g1I1,' 11'1,-1'1- 1111111 '111I1'j' 11e1'1-1' 111-111'11 111' 1'I'111A ' 11111, N1 ' S1111-1'1-11 1'1'UIIl 1111- 111 -111111- '1'11xg 111 1'111'1, 1111-11' 111115' 1111111110 vas 111 11111111112 1-1111111-5 1111' 1111-11' 1Ili1I11j' 1JL1L'1iS. A11 1111-11'z11111111'1-I wz1s111' 11'1111g '1'11111 j 11111y'11 111-V111' 1111v1r 21 f ' 111-12. I"111' 111111gi114' 11111111111111i11-5 11113 1111 11111115 11-ss 1111111 1-1151 11'1111 111 11s. T11t'11' 111f'111111s 11'1-1'1- 111' 1111, '1'.' 5111115 '1'1Il'11' s11111-,' 111' 111'11ss 111' 11111111-1'Q .X111S111'1S1Jl'1111'1i11'-111211011 11' 11x1- XY1- '1- 1111-11 1-1111s1111f1'1-11 11111111-1'. 1'11 112116 111 1111v11 111 111-111' S111-11 1- 1110s. 11 11111111 ply ,:1-1 I11j' 213111. J11.' 1' ' 1 '11 'l 1111-y'11 111- 111111 If I 111'11pp1-11 1111-111 111 11 11111:11. Ne'-'111-11-ss. 1111-y w111'11 ' , zppy, 111 SI '1 111' 11If'il' 1-1111111115-"5 W1-ight: 11111 11'1111, 1111 y1111 Illillli, 111111111 1111111 111 11'11v1-1 11' 111-3' 111111 111 111- s11i11111-11 115' 1'1'1-1:111'? BIGRX' .II 111 1-'O1'1'1i1X1.11 111' S11.XKlC.'1I'I. 1 1-I. 111 '11 1l1'11I" 11l'111'y YI. W-11 1J12I1'1'11." 111'lI1'y V. A11 11x1-111 1 ass!" '1'11- '1'- 1111-st. X 111111-11, ll 111111-11, 1 1111 1-111111-ss." 111111111-1. 1 1111 1-111111111-1111 11111 111 11Il'11' 11111-ks." N1z11'1111111. 111 -1 ' shes! 311 '- ' .'111','1" 111'11'j' VI. 111111 511111, 1111 '11 1'1111 111I'IlI.H 1,111'1-'s 11:111111' 1,11.'1, l'111.' S1l1b1111101'11IL1'1J1' f'111'1I 111111-11" 111-111'y VI, 111-' f-' 11111'1, I have 1111! Il1211'111LL'.'v - , ' , 1,1-1 111111 1I1lfD21.'S.1l111 11111 111111 1'11111111'." O11 -1111. 'Tis S1 '1 11111111111 il I'1l1I1I1'I'." A1111 h' 111111 C'1111.111'11. 1'11 1-1111-11 11, are it 1f1111111s 111 g'1'111 1111." 111 - 1 . W 1 11111111 1111,V11 1111111115' 11138 -s 111111 1'1'11C'1i1'11 -' '11s." 11's 11111 I'i1"1 111111, 111111 1 11v111' 111-z11'11 11l'1'211i1II2 111' 1'111s x1'11 1111111 .XS 1 X1 1 I N11 1 XHXX X1111 J 1 U IJXX I1 I 1 1- 1 I 1 1 1 1113 XY111-IN ,XN11 XX'11IiIQ11I'.' 1'111111"?" 111' "1'1z1fs1-x1'11s1111." , 1111I11'j'.U "1'i1111 1111 11111 11111111:'," "Y1111 11111 1111111111 1111i111111s 111111 1-111115' 511111' I'l111.H "'I'1111 11lll1'11 1-11111'11s'1111" 1111 111'1IV1'I1S." 'K' ', 111' 111l'.H "1111-111111: II11'." .1 1 -1 1 1, Mr, -- "I 11'1i 1111 5111111 11-111," L"111121151l 's .1 11il'1i111.1'1'1.11'1l'1l1'j'.H Miss 1111111111-1'1 111 1'11i1-fi 1111l1111. 111111 11111 51111 1-x11111.4s 111111 1111111R 111 1 111111111 1121111112 I 1-111111l11'1 l'X11I'f'SS 11111111. .I111- li.: 11' 5'1111 1-111111l11'1 1'X111'l'SS 11 '111 H1-1111 41'I1l 115'1'1'111:111. IX 1'II'. 1.1111111281 .1112 K1'1'1'11111 111111 111S 1"111'11. I.11s1111'f'111'1is1111:1 1111' II1111111' 111111. 112111111 I-111511 111111 1115 Ll11I11. N111 '1111 'I'1111'111'1' 111111 111-1' 1H1XX'f11'1' 111111. Miss 11111111111 111111 Bliss XY1 1111111111 11111 1111' 1111111 5115s 141-11111-115' .11111 1.111111. 1l111:1'.'1-i1'11 1'1-1111' 111111 11111' "'1g:111. X1i1I'41l1I'1i' 111111 11 1i1111- 1211111 I1 unix w1'11 1111111011 1111 111111111 1'iY1'1'f1' 1111111 111111 1111111111 1-1 11111 111 'I'111- 11111C121I1111XY1'111 11111. 3116 S.1I1 Ii11u1is11: "WH 5'1111 1111111 11111 111112 1111111 NYI111 111117 1111111 111111w. will 5'1111 I11L11'1'f' 111111' 1111211 11211111 111' s111'111'11 is 111111. 1'L11111I11",7U 17111111I11' S.: 11111151 11Y1'111111':,X1111 IN 'VIIIC II.XI.I,. 1111: 1Y1111 1111111 111 1111111151111 5'1111 15111117 11'111' 11111 11.1I111Ill'1,1 Q1 -: 11111111111 11111Xs1111x. It al H , - 1 .Qi ye - .' '1 F I' Sophmore Hmm .MJ xi 4 i11 H111 --1113 fN GK ff" fgfla E l RWM 'X f- X4 JEXKYIINI H, U WT 5, all I fax K7-f .if gi- rf? fe? X ,X ADVERTISEMENTS f' T? ,J WJSX1., W O , , , , f - Y ' ILW, W , 4' 'Nj V 1 g fx E ff X ' X I . , A A N wx f 'I"""" 'ff I , xx , w 9 z of ' ' 4 A K 4 .f . I 253 B J ' Mann I ff- X I yu, '1w'I.J f J - X A-- ,f E E Q 4 E E pf A ' X LY, 1 ' , W , ff f . ' w ' F' ' , X f 71, , 4 ' 4... ,, , jf , W E ,f E E E ff , N E V u ' X , w 'I A::.-W '4' lv- ' : wit, f H X 1 "' X7 '-nl it 'X st f N O Q 1.-5 3 ,,, x XV I 71 1 'EM '4 C , nukl Wy 1 x h 'fr 1" L bm 2 -7 , W W '-nr' ' v , 11-1 1 f QONIPLINIENTS OI C F Tzngwald Company Drv Goods, Notlom, Cloflks LADIES READY TO WEAR GOODS A SPECIALTY We Sell P1CtO11EI.1 REVIEW Patterns The Style and Quahty Store Fort M3d1SOH Iowa. 627 629 Second Street 109 Y 1 1" L. D . . O O , . H . . A ' c f 9 Lll1't2llIlS, Rugs and Llnoleums CITIZENS CORPORATION t D p Good Water Wa er e artment At less than cost for past six .4 . ' "' 1 lllll lllllllllllllllllllllllllllllllllll I I Fort Madzson Business College Q XLCICl.11t0dJ 1: ort Brlrldlbolly Iowa 111 111 11 1111 N111 11sN DN tlxlllg 11111- 11 111 1111111111 11 Q 1111111 1111 1114 ws 111111N1s 111 B110 kLLIJ111g, HlSg'11LI 111111111 lllff 11111 1 1 1 IX 1 131111 111151 111111111 111111 111 11115: 1 111111111 ll 111 111e1111g' 111 hee1et1111111 1111111111g lll 11111 1 111 111 1 1 111 1151115 1111 1 1 1111 11111111 11111 11111 1 111 11111111 11111 1 1 111 1111111., t11 11111 1111t111111N 111 111l11X1I1u 11 lllNtIl1f 11111 1 1111 1111 1 11 N 1 1 KXIUN 11111 11 111111 11s 111 111 11111, t11 The Nat1ona,1 Assoclatlon of Accred1ted Commerclal Schools, you 111g 11ssu1L11 111 the 10110NV1I1f" , l lllllllllllllllllllllll i l n ,- -.1 'J i2 '15 .-1? -31-W.: .. v - .-1 -- ' P+.: "" .-1: 1 "' 1 "' A wf : ' .1 1.1 3 1 f : I 1-1 - J 11' ,I 1. 'P L 7 'I L - '4 3 . 5 I .- - 'J rg' 4 ,Q : L 3 ,- T 1 N - N, Je 1: -' 242' reef. 1 11111 1 1' -: E 1 3 ... '1 I 'g P P N Q Q , , : AA 11. ', --.1 'I ... - If 1-1 'Z A 4 - - .... 4 11 3 A .. ,: A 1 AA - 'S Y. -1 g :' 1- ..... 'T f' : . 1 Jw ' ', 1 ,,g,, ' , 'l. - ' v 'f .. ' 1 A ,, , - :F "1 ,.. 1 A A , Q . . 14 -Q - ' -' ' ' -v 11 '1 A 1-.- 4 1 "' : ,J '. . V A . ' V 1' 1-1 .1 H F, . -. , X, -A . . , - A -1 1 - - 1 ,' : :,, :Q :A ' 1 ' " :" ' .Y 1 ' . Q- : - 1-5 ,Tj 5 .g fp 11: . : I-'A K' A Q, ., - , . -1 . - . ,-I 1. 1-P 4 11. C 'T A' ' 'A . --' 1-v- , 1' P+ ':' 1. : : 1- : 14-I ' ' A s " X f. ..... 1 ' A .. f-f .- .... 1 . .... ' rv- 1 . 1+ 1 L - : . ,.., --- 1 W ,,, Q .... 1 ,., ,- ., . 1' '-' , . 1- . - A . 41' '-' ,,, , 'A 1 Y ' D NY 'A -1 : C A Jig - - X . , I - -1: gg 1 A . ,,.. '. 1 ' F, . u 1 . .... 4-' "' A -- H -1 1 , .... 1 . A -' I .1 - A , 1 - 1-1- 'A 1-+ "" - - 1' N' , A 1- , .Q 1 1 I., 1 ", A 1, C V 1. - - Q' , P .11 1 A ff . ' ' IL 1 -4 , .... . 1, 1 1, . A ..1 , ..... , 1 1 . . , 1 1... , ,, , . 1-E '-n H: H- 'jg 1.. C ' Y. 2 1- 1-1 -- -'. gg, 1 -- . . H Pr 4 A, , . 1. . A ' :I . H . , v . ,, . ,- f-D J -1-I '.. VH - 5: , . 1. -1 .I P-t 1 1 g- .A 1 A 1 1: - -': - - "1 1 ff ' 1-1 A v' ' 1 ' ' 'Q' ' ' ,, 1 ' ' . : . , 1--' , if 1 U pg CI 1... - , 1 1 . - 1-.1 ' ' A - A 1 ' . ,-, ..... 1.1 - ... , n . ..1 -1 f-' . . - .A ' : 1-r V -1: Q :' : 5.1 ...1 - . f. 1, , DU 1 - ,,-, 1- Y I . -' rf 1 I -1 A 1 1 , - Q , Q .5 - . 1 - , Z Z - 1-r- ' ' .' , --1 ,' Jw A -1 'f 1 Y : A Q 1 L' ' ' -1 v- C he Fr C-4 rf' . :, A Q 4 u pil AA ' . ' T P-d Z Q ,.. ,-1.1 . ,L ,,. .F . ht '1 A A ' 11- 14 .... ' ," 1' . 1 ' 1-' 1 -'A ' ' y- P 1.1 . . 'T' 7 N-f . 1 rr - -A 1 , ,.. - 1, - -1 1, F' ,.,, --1 '-' . - "1 V " I ' : L L 1- U - F' CU 1... , Y f, - .1 .1 1 ' . ,'-' A . , fx 1 , 1-1 4 u- .... A 3 - . -p Y 'N ' P- ,, , 4 -4 .11 . - , 114 1 Nl f-f- L , . l' A: 1 n . ...1 1- Z A 'v e 1 11- ' '. 1 4 1 1 . ' I ' . "" 1 1 , ., 2 J' ,,-, 11 1 rf- ,-. - J 1-1- ,-5 - . 5.4 . . 1-1 . . , 1' v ' 1-0- - -- A- X O . ... -. V . ... 1... . J ..1 1 1 ' 1-1 1 1 1 "1 1 A : 1 . N. N4 L ' 1 I, Z4 Hcuviv bf. S'-J-1 '111 nxtv - 4".' -UN N-f A '-1" 1'w I llllll Illlllllll H Illlllnlilaiiresiuslz1-1111111-.. :'1l'ff,.1..11'- 1 ' 111111N1 111 IS 111111 1111 111111111111111 1111111 Nt 111141 111111t11111s tlC?ltl110l1t C 11111111 tent dllfl 01111 r11 IlCCf1 teae11e1s X q111111 1111N1t11111 1111' 111111 11 O1t11W ,1111 ll ltl NI111 11 1Il41lX1L1Ud1 111Ntr111t1011 111111 1111's1111111 1I1t6,ILSt 1111! 11Ns1st111111 It filly tune 111 the iuturo ,Illlllllllllllllll llllllllllllllllllllIlllllllll E E ' 5 5 1 : E E I : E : 1: E E lllllllllllllllllllIlllllllllllllllllllllllllllI Ill tl 1 1 1 1111 1 1 1111 111 11 111111 Ill N 1 1 11 11111 1 1' 1 111 SIN SS N ll 11N 1111 LN 111111 111111 111111 N1 11111 111 1 111 1 1 111 1 1 ll ' 1 4 l X X Q1 I HN1111 X 11 N Iltl toflclx 111 OL11 1111111111 11 11111 101111111X 11 ll 11 1 1 TUX IUNI1 0 GTQD 1 1 N 1 1 1 1 11111111 1 1 1 UN11 1 1-N ll19l1l1N 111111102S1011 flll IIIRXXLI 111 11111111111Q11011 of 1111111 19 111 111111 111 111.11 11111 1 llllf 1111211118111 1 111s 1111 .111 1111111 X111 1 XX XUMURI 1OR11'R11U'1'10X I111t Sl 111111111 s Oldest nl I llg,lSt '31 k 9l 51111111 Y lls Q 111111111111111s lflllkillg., S1 11110 H1 1111111 llllll I1 l N 1111111a1l I1 N1 111 A1111 St 111 S1 wtun 811111 1 1 11-11111 Carsten 62 M ztchell Proprletors l 1 SI00 000 00 1 1111111 ll lnhlll Nt111kl111l1l11s 10000000 S IIIIIIN 11111 I111 N 80 000 00 I0 I1 Y1'80 00000 Upen day and 1st B llxlll N 11111 ul lflll mg., HIlslIllNN I I I I l I glllllllllllll lllllllllllIIllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllli L Av I I I I I 1 I 1 , ' ' 59 ' : 1112, X1'1l'11 "1111'1111-111111 w'1.' 1111 2111111111111 EIS 11111 112111111 111 11111' :1 I 111111111111 111111111121-11'111y,1111121s1y11i1'yi11g'111111111111111111111111111-111111111 E - 1 1 as - 111111.11111'111'112111111w'1s1111111.111111111s11'11111 21 111'11 '1s ll"2ll'1j' "11111'1111'1 I .' -11 3, :1f 11111 1111s1 Ill2111'l'l211S, 1-11111111111111 115' 11111 1' 1' w111'1q1111111, 1111 1111' ' - 1'IX1'1'I11'1' 211141 1'IX1'1'IR11'1X1'1'I1D s1111111'x'1s11111 111 21 111111111 11121111 'I I ug 11111 111 111111121110 211111 S1111 S1111 211121 11111111 wi111i11 111111111 111' 11111 21v111'21g'1- E 1 A A :N . 'll ' - , E1 31 '1'11-11 1111 1121x'11 s11111'1111111111 Ill 11111' s11'11g'g1'111 for Q1'A111'1'Y is 1111 I: 11:1 . . . . , I I- 1111111-1111 115'111111-1111s1z11111y111111'11z1S111g's21111s11111'111g'21 1111111111 111 s11x'111'11 : ff? 1 .' 1 .Q 1 . 1':1 has . .. . 1 . U L1 : -31 1 . . . , . : .5 1'2 . 1' .'11 ' 11'1.11'111 :1 'Il 1 - - . . 1' 1111111 '11111l'11 ' -'I' '1 ' .' 112111 ,'1z 1' '11 ' 11s1. 21 1' I Tl? I I , , -1 1 4 ' ' ' ' ' 1 1 v -1 :Q 5 JA 1 .1 'A ' I 'A 4 'A 1 1 ,, 12: 1- - I Q: -, nur. 1-1 151 :. 1 - A 1 11 an .' 2 ll 1: '1' .1111 1:1 I ': I 01' 1 .'1'1 ,' '111 1: Z . . I ' , V , 1:1 I E - I I 1- , 'I - 1: : . .. ! ,Q ,. ,,,,, 1. A I 1: l"l'l1l'l'Zl fi ' : : . 41- : " un - l " . n : nl : f'2:s11 ffllbilill '2 id ill : - I1'11ll ..,,...,.,.,,...1,,,,,..,,,, , . : : A11 I' ' 2 If: ' 'ty 111' : " ' -Y .-- l n 1 - --------- 1 - - : .'11' .12 '- fit. ,,,..... . . : I 1 I I I - " 11 .... .....1.,... 11.1 . . .1 , . -1 7 I I I : l : ' liz' zu " ,Q E - . . . I : lilgg 1, 1 li 1 A Hx' 1: I I I I I I : nr 1-1 108 : . - I+ - ! , oss IX 11211 L 1 1 1 XSRUOII Heel and Walks 1 lffl 1 Away With Fashzon' It Turns On Its Low 1111111 110 111 I 11111. 11' ws 111e1t111g s 1 S 111 H 1111 111 J 1111111 11111 1111111111 9121 the cl 1ss llf'lxN I Ill up 1 s 31111115.01 Net 111 st111111 11111 '11 the heel 11 1 111111 ll ll 111 IIS e VK 1 s 11111 hee 111 1 lmucklel Instcp NIVID Nhss H11111 111111 IS th1 l11101ne 11 1111101 ' 1 T111 I"i11'k Ixnlght 111111 11111 p1tent C0111 I1 It 11 111 111 N111 0111 N ztman s Shoe Store fi THE MODEL 1111y11111111111 LAUNDRY KID I.11 1so11 B111 lg 01 111111111 Ix1111 11111N S S 1 11121 s H0055 H OLD 1111111111 A H+ 51-NES SOLVED ONE PROBLEM Now .SHE KNawS T1-16. PLACE To SEND 3 fat Fnuvnws C1.o'r1-1ES .1 DUN 1 N UN '- 1011 1 NN IIIUI 1111s . H ifFSfi'l'Y Ellflllllllil W' 1 2 FH'Hr1:UllllllllllIlllIIIIIIIHHIIIIEIIIHEIIIIIQIN 'Vi I MBI hilli I ll -- '.Y-. , bv, U-, , .-----1,,,1 N .sv .,1,,,1,,,-,. ,,,G........f--, 1, ...ve ,,, Y- ..-..,.,.-, ,,, -A:,,A,,,,W, Y M M, A A AJ, IllllllllllllllillIllllllllllllllll llllllllilllllllllllllliliilllillNlllQE2I'J'I3llliil2ilIIIIQII Ilillllllllllllllllllllllllllll IK is 4" 4 fi., ,, ,4,, , ,,,, , 4, T A l 1' 2 1' 'Z' 5 T: TT . ... -1 f' -1 5 T- :- E . T L-.. ' -7- Q N -1 11:1 1: 3 .-5 , "' A 1.1 4 .. '- N - -1- -3 -.- 1 A f Y' 1 : :iz 1-:f : ' - : 1 9 11 ' 1-1 I' rw -- --1 ,... ' "" - - ' -1 -- ' ' J. 'z .. H " 1-1 5 3--. ,Q A H- ,, HH NL..-11: :V pw . -- ..- .1 .. . - f-' 1- - 7 1 1 1- :' A - A f - Q ' H if : 1 2 Y - 1: T' A 1 . - - '-"- 5 IV! fl :-r ' Z A N' .. ' 0 .. I -v V' ' ' . -1 : :f - - I ' 5 ' . .Q-. . 7 - .f . -J -1 V .. . -5 1 . -1 .1 .. - 1 - -5 -. L. , 1: . L - . 1 . - 1 - 1 5 V s- :: ' - A F 1 Q . . .1 1 A -- .4 1 , . -.- -'J , ...1 " J L A "" 1- - ' " A Y " ,h . ' . . .-. 1 3 . .x 1 5' W' 6 r 1 A- ' . ! -. -1 - "" "I 1 - - 1 Q .z f 1 i - - 1 'C ,' ' 4 - I r A ' ' 3 . 52 -: ,- 1 . A T - rs: .Q ,.. 'fl ' 'T' - -A -1- H '- T '21 .p F' - - 4 :' 1, ', 'A . ' ' 1 11 , ,- Z e .- -1 Q . 'A i 1 1 v . 5 -. 7 A, , . - P3 -, . we . ,-5. .- , A- -- , -1 . un , 4 7 : , tk , 1 . . ' . ,, - A p... H. E w 'f "" - f , ' 1. , .1 -f , A Q., ... ' ,. V 1: -. ' F7 S I 14-2 1 v 1 1-1 'U I. ' Q Q-A 9 CO l C .. : 'F -' ,-'r: 1 -f : C 4 : 1 ,1 1 ' Q A -'f - 1 P fi A .,'-11 7' . 1: ff- rf ,z -A -' : ELL. .....7 Q A V A H . 1 ,V C 1 -1 1 1 3 'Z -- -. r , , 1 V 3 - 1' 9 A D j' 3' I z. , ff :: fi f 13 X , " - A'-' ft -, . ,. Q . N A ... v , 1 '- W 5 '. 7 2 , If ' 1 2 W5 - V 1-1 - :'-A - Y .--,jx 5, '. I , ... ,., 1 - , .1 , .. .Hy ! ' o v , ' '. -J. I 1 ' . . IQ --"'. -1 - , - D " 5-' . 1 . 5 5512 , Lf. s ' .. f 1 3 .- 1 . -, -.. 11 , 'B ' 1 'S , . . , :A 3' l "s ' , : :' , 1, B ,..-- -. ,: 'ALJ ' 1 "J ' :A ii-, . ' 1l"' . ' T '1 Z -Tg :Sf ,A m ... -1 "' 'Z ,Q 4, .. .-. , , , 11-. I Vim! D--n ..A ,'1, I'-"f M A .1 M .f,..:.- A W. 11- 7-1. 1.-M.. , Liall if ilf1b'4 QP!! r!'2 ?l,?g,'.gpgyfp.1+s,f ,4f, 1 1 . , We try to please partlcular people OUR MOTTO The Industrial Plumbzng and Heating Co Telephone 816 606 Second Street I "Prompt seruiceg satisfied customer " I l C 110 I-q'-' Iowa Wesleyan College e Mt Pleasant, Iowa IUXI III NIIS I IIISII N NI I CUNUN X NI XFIII NI XTII S PHII OSOPHY IIIXSII S IXXII IXII 'XISII 1 I I I n mx om ox mmm Nr Ilool Bulk tm II ll fum: IMI upon uqu QI 111 7lIlllllllll ll I llllllllllllIllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll3 :I . if .X S'I',XNI1.XIIII I'HI,I.I'lIiI'I HI"I"I'lRINII NIXIUIIS IX 'I'III'l I INDI. , 'IXIII: 5 IIIHIAMIY Q 1' -:A ."1'm' I'IIJl'I'.X"IUN ICNIILISII ' II ' 5 IIH, Ii ws I., 'VIN 5 J I : , E Iflxslcwixfs:xl-1141111541: f Roy J -1 l,Ixx1:Iix4:14: E Som: ,s'111:xc'I-2 E .xul:lv1'1.'l'l'l:l'1 - II X' ' IIIIQI' 4-mI s am- given In I,iIw1'z1I Arts, .X,Q'I'II'IlIIIIl't',I'HIIIIlI1'l'4'4' mul XII sie. XY- also str-ss 'I'xueY1-211' X1 ' zIe'I'l'z1ir1I11g' 1' 'so I1 ' II'2l4'Il1'I'S. S11 " I ' am GQ-11v1'z1I i'z1tz1Iog'11v QI: II5' : - s - 0. I. E St ut 'lh it Sewm S Account Now VN 1th the Santa Fe Avenue Savings Bank It wlll be 1 ood Stal te1 im you when 3 ou ente1 Colle e Louls G KIQT QQISIOIQI STRAND THEATRE The Best ln Photoplays Nlatmee 3 O0 Nlght 7 30 and 9 00 Fo1t Madlson Iowa 112 E I , k 6 . gi 7. I 1. ' a I - I 'K' Y Y 1 f Ig' . J. H. Freli h Pres. H. WV. Kneme el' Vice Pres Q ! 7 Q . , ' : ' L ' Z: ' :Z ' : ,r . , y. . Studebaker Cars This is a Studebaker year Auto Supply and Engine 61214 Second St et Ph e 550 S y twth Day Chocolates For pure lce cream buy Day s Call 124 I - r eg on i I a i i ' 7 113 : ny . - y :mug ng-Liu H C Lerche Jewelry and Muszc Co l 11 X1 1 ll K 1 11 I 11111 1311211 , ll N 1 1 c 1111 l Say I t Wzth Flowers Kemble s Flowers 1 1111 S C Amborn I I 1 IP PI x S S111 1111 Q011 1 11 X SIX. N 111911K 11s1"11sQ 1' 11911 H 1 111 NS I-11111113111 A 111 r w 1 11 nt 11115.01 111 l"1C6 Mus I1 0 1111 fe 1111180 1'IX'1'I11Y'1'1B11'1 W11'11s 11111 111 1'X111'I'S5 Y11111' o o t - . sy'11111:1111'1'111-g1'z1I1111111- I CC I N11 1 11111' I1l11l' 111 . , . , 79 111:1111111111f. XX1'1s1 X111-1111s, 811'-1-11'111'11. 1111115 XY21'11Os. I1'11'1', 11111 Hlusw. 117211111 I'I1llXYl'1'N 1111111-xx .'2l.' 1111- 1'I1Ll'111 Pzmltwl t1l in.. 1 ,. . A 4 15 11l11l4L1' 111 '111.- 1'1gL'1l1 IIIIII' 111 gs, S111-11 I'111:', 1111-. , 1'i:11111s '1111 P1-1y'111' IV IOS I4I11I5l1I1 211111 111Il'1l1'j' 1'11111111u'1'11 1115 T12 S1- '111111 St. 1"111w11' 1111111- 511 . 1 .101 le: 11 I'I1'i1S1111l2l11 12113: 111 I1 I . V, 111s Ii11l'1' 111.0 Sir XY111I1f1' 5111111 was V191 '1I'1I1"1 1' '91, 1111-1 sir-11. 111-11z111:1s11'111ie111'z 1211.'- Mis: S 11 . 1 111' .'.'111,S,' mug 11111311: O11 1'-s, I 1'11111011111e1- 111111 ' :1111 1 N11z111 111111 his wil'1-1-11t111'i11g't111- l1I'1i. VIIIXAX ANU Q 'ASS Mi.-.' 1' was talking 01' 1111'- 1'111'1111t 0111 '1111 1 Hs. 3 ' 1 1 ' Q1 Y 111115-1.11M111111M H. A, D, 01, 01 - ., 1 , f.1'1'0f'11 '. . 1-'l'11N1'1'1'R1'I '.: XV. 11:1V1- Il W 111' X121 ,1. 12111-1 .K f1111'S- '1'11Y.!fXY1N11U1Y 1' Q IDRS 12121 TIES SI'I'1JII1I S11'f'1't. 114 4 SS OLUCI M zllznery Ca 9 I XNID IR It Ill nulnlg uf S 1 ws I ss X PAHNTS POR EVERY PURPOSF Hx f MARSH BROTHERS lWOtO1 C0 Pamt Co 96 Qecond St M31L1UGtt6 Bldg SCIVICG and Quahty 115 N, fun 3 E E 5 E 5 E E 5 ig, .., M -rua-nm - M , , . ,,-.....-.-,,.,-M ----www-, ,AA!-- -Af4.w.,...-.-.-,A.f-,H Y . .. M- A 4. T llll llllllll IllllllllllllllllllllllllllllllihiuhxiiiildilldllliHillliiiil ' lllllllllllll llllllld W4- S - ffl-iff, "ii" A -744 ' -A A .AVA , , 44444 A v 1 . 'N 45 5' .-x I" ' ' .. , 7 v Z .,, -. .... 7 A y : i ': :' ,- '- , - A . .... .... - Y A - : - 7 T 7 N 4 ... . 4 . ... '1 .... 1 Y -v .-. ' f-f , 7 J T 3 ,Q ' F A ' : . x f 2 .. '. f 1 ' A A- .A T' Q F 0 ... in '-Y' R 4 ' ' ' ' Z. V . ' 7 M7 Z. f' nA L 5' Q ' '-' A -I I 2 f y ,A .. f-5 4 , If .J . - " -4 " ""' , 4 f .. 'Z .U -1 "V ,L -j s. - 5 T , -. .. . ' Z 'I- A ' C 1 . L' "3 Y P-4 93 2 , A I 4 ... - -4 -1 tr L v M A -- .1 L .f . u -3 A 3 1 - V .. f- - - DC I L 7 'H ' - 7 -'v , ' l , - J. .4 , 4 -:Q .1 k 5 , ,A i 7 .4 L A Af 4 H' Y PY' SJ w . '-1 . .1- , . .,,.. .... ..W...c.. .. ,,,1 , , , :YMIIII llllllllllllllllll llllllllllllllllllllilSiililiilIU'Z S 'x" 'wiv fFll.v1-:.M: .. Q Hwy.-4' . .. 1. , M-M...' -.'.,fAf . . ., , IIIIIIIIIIIU IIIIIIII lI.lI lll l I Slllllll llllll AMA 1 S .fgf Lamfltf dmab45:kfJ LIQQLA L.Hh ggwu K sf My E' i Ji Cs 'HF -1-4-L. Ol 'L' 1 OWEN PAYSON 86 CARSWELL Zelgler Coal IIXQ S S 1 1 'XUQI lNIxl QS XUSUUI IFRS XS X 11111 V1llCo11x111cc 1 a11U11Ix B1 1111111 1x11 111 Ulf N It INOII 11 1 Jos HELLING 11 H1 M 1076 I 101113 St 7 1111.4 III lllllll ll lllllll llllll llllll llll ll IIIIlllllllllIllllllllllllllllllllllllflllllllllllllllllllllllllllllll lllll ., I II I I I III I II IIIIIIIIIIIIHIIIIIREIEiiillihiiilllillllfibiamsf' .. ........1...w.w.-..f.w.1,7., .,.,.,,.-M .. , A i "' 4 4 A A 'l T 3 W---v 1 111 1 1 :I - ,- , -A .. N ,, - 7' -, 1 A g 2:-: ., 3 A -f ,J 11 ' , 1.-'I '-'-W--if'-Xi"- 1 1' E -I J ' My ' 5 ghjtfcy- -4 A ' ,., 'L -, r rf' L V- .4 Z !U .,. 'N :' : -, 1 1 , 1 1 525.11 . 1 : P+ V, 111 .3 41'-Q.-An nw,-4-0 Y A -... , - 1 f-f : .z , 1 1 , , 1 1 1 1 " c : I 1" 1 Q '1 :',jz.::'g1 -fav 'A 7 'T -3 ' -3 'V' ' ' ' J1 ..I 6 .. ' J N' Z -S. -. -. YL? --I-'-, Q - Z. A 1 , I , 11- , .. E 3 LI, " .T f 1 , . hi H . , - , Q 3+ 5 , 3,1...f'.,-, ,, , 1 , A -I L - . 1. 1 1 1 If 1 V . ' f -1 r - 1 A 0 'q W Q A, - . - " N 41 i 5 1' '11 j fizflf 1' ' '11 "' Z1 A A , ...L ,.. I 4 2: Z 1 -' 1 1 . A 4 P - ..., ,-I I .QR M-v.. z - 1 ..- 2 - .z 1- 'Q 1-L , E 'Z' ' : 5' : 5' V4 " . 4 A -1 - 1 .-. ' ' 1 , JU ' :U :l 1 L4 3 s" 'Yf'fM"f: H1 1 , 'T -- S if I 1 111 Lu I - 'L .- - 1 3- 1 a.. , X . J ' f Q - : 1 1, 2 11 11-AJ 1 f 2 3 f- 1 rT--,- --,rf may?-S '1 1- ' -1 3 - 1 , f -.. -.--5-3 V 5 -. 1.1 ' -1 I -1 1 111' ' :view .' A- 1 ,J -L ,.... 4, Q. - ,4...T4- O : -- .-. 1 'T"., K1 --4 f- ... "" 111 "' . Y ' -I : .U f f 1 I-3 I ' g Z " 1 4-2. r, , 'g Qggv 5 . iv , . ,1 , -W ' L.. '- L 7 V - ,Ll ,411 'T-vf' :' ' Q1 4 --4:1 1 ' - ' I' .-. Q L 'N R -J 17. ' 1-. I " X ' O ,J 3 ' L , I, ' v 'ff hr, , , , ' 5 3: : ' r1,'N!,.,f-"Nj 1 L ,,, -1 y A. M: .A. I .V a 5' V 'I ,' II 41' 1' f " ' 'i 2 :I -I ? 1' . 1 1 5 'f I Tf Y Y 'I -, Q -R , ,. , . 1 , N A I F Z. H 'e ' ' A ,. A l 1 J l l ll lu lllllnluu luuu 1-uv - THERE s A REASO For Our Phenomenal Growth S 10It 11 R1 1s-. r Ollflllhl Jllklnfss to teep 0111 mu 1 I 1 N mt 1111110 H 1 s ws 1 S 0111 If IH 10111 H 11V gflx xc 1 1 14 4 1 f sl s 1 x 1 111 ll pcm 4 1' Q UK N IOXXII 2 1 4 1 1 I ,. X 1 p U I f111s1u l XXN XII XX JICINI N TO XRTIFI I N H Meet Xie Xt Hayles Pharmacy ThlS space donated by W1ll13mS Department Store A safe place to trade - - - U - I 117 H nu - - -4 illlll ll:-I ll ll Illlllll ll llllllllllIllIllIIllllllllllIllllIIlIIlHllllI1llIllIlllllllIlIlll lil lull lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll I! lilll llllllllllllllllllllll llllllllllllz A A af,,e-A,45,-A4A--A--:Q:-Lf----- ::v AHL- 4111--, -4..c,1,-A--44.1,-1 'Q gl- r:Ej:1::- P il- Hun ...f 1 4: 3--, .. ..." Z '11 ., 1-173 -1:4 ':L. 'n.1.f X :VC "' 3 -..-1.-5: A . PO, A'-' v--A '. ' ' If V "" A.-aw--4 u' 3' 'C 'mf o 541, 3,-1 Mvfaffg .- - 1- -: -. f ga rm :Ha-Q -- -fm :., ..... 0 4 '32 .. A:::'T-' V: gi- ::-',-,923 ur: -'Z :-1'-1 1 U3 2,5174 71-25 M T: -1 fiavr T: fm ll.. L L...-15 .. -'na Czncngj, ff.. 2 2 --'H .. ' H f:'- : " 6 2 M I 21.1 -"' .ZA ...- . - W- ,. - 9 V I'-.:. TIT- 'C . -.,.... A--..f j- ... 3 ....-. I::Q4 -wf ' , ' -f :i ,f. Zz: -owg 9 ,' .4 1-4. 'I.:-'S 5 M :--: sg 2-Q. t .tim ,Q:.,f. ,-7, 9 , FD :-5' pg 1:-4 Q-if-Q -2'-A .-- : '- , 517' H-Z:.f3:5,-j N 41,' -xii-,: -1 , -- r:'1.. 1 if .: ::':. ':-"'1n-fZ." ,A ...- H-:-1-+-A ' . "' '3"J "' - 'fill 1 A Ig: Z::.1f H U W 3 'f-3 45:7 ' Z :EI U- TC-OT F ?J""L :"l'f:1'-1.-If' :fi TCE E::4T:-Zlii ' ' ff 'ZH : 'F' fin T? :Z ,':2"3.Z7' ' L... 41: 7-q:...-1 -:" . Z! ff' fZ,33":F 11- . - ,,. Z1 QQEZQ45 7, ....4l'-- Tir- H .. - Q- 1: gp A A 5 L.. ,.. 5 Ln 'f l' AW :rf Ili?-'A N-If mg, ...Tf"?I:':: A If E? 13'-lfii? f-.., gl: 3-OS.. 'C-1 -2: ff: 11-4 'lf 5-1-,AZ ':C:dg'--5 .L -'lf 7:53-:AJ , , N HC- 14 WH-1 .,'L ' :Z ':l:EjL-T... 1-V. 1:6 '-'Z-ft' 'WI 5--A ,- . -I 1-f-1 Hz 3-'424 -Ag.: '-1 :-Azz...- '-lv ff: v.':m-.f'4 'A-H' M4-A 'fugu "' LAM-:'1""" A ,?4af4.m.1bvLRl'.I7VUl A-H-GY -wma,-of ,f H , , . 1 - 1 , 1 5 xa 'n , , - . 1 , x I llllilllilllllillklillliliiiii!!0!1i198281'11 'mx - - '1 M ,. iii' IIIIIDOI ters Fort M3d1SOH Marble and Gramte C0 1 Monuments Statuary and all krncls of Cemetery work 932 Second Street, Fort Madrson, Iowa L sons 1 S1 IR C1 1 Bakery '4W1re For Us and We ll Wlre For You The Modern Electrrc Shop 1 I 1011110 01 llt I hone 441 X L D TRIPP 1 DX XXII R 1302 SECOND STREET H 1 I illllllllllllll Illllllll I ll lllllllllllllllllllllllllllllllIlIllllllllllllllllllllllllllllls ' J Kl:11111l'414't111'1-1'f E O I H 'f V. V. I.i11sw11111vy1-1', P mp. 1 i 3 2 5 af 'rm-3 4311x1,1'1' ' u 11111 ,g 51 l'IYl'IRY'l'lllNH " ICSII E 11:35 1cx'1c111' mx' if 'l'In- 1.211131-st Y:11'i1-ty 111 the 'Ei 21 lf' E ' 7 ' 77 E 1 E .X VINEI,lNl'I1ll"I"IX'l'l'Rl'lS AX Nl! Sl'l'I'I.II1IS, NIU. 5 E E R. J. Scl1z11-'1-1', " " ,t '. E E llli l'i XSL ' 11 E E I E E -I I E 0 0 E I V I: E ILXRI WARIG, S'l'1 IGS : I - -v .. E Fl' XAVICS : E I : E 1 l I I - l E 118 5 1 I "" I ,unv- KENNEDY BROS GROCERS 2639 Santa Fe Avenue x II If th II XX 11116 do ui pllt 1 p10T1111s 101 the TIIIIQSI, Doc XIIIOIII In the Joke box tx 1 S hls IX The Ch1n1 oplc 111 CIINI an mlm lluuluulunlluuullulllllluulllIlufigiifiii11lAgAl4!ll4l4lffiy4lAg3-Illnglggmgllunj!iuuunlnlunlnnuuuluuluggg-1.31.24 -. E 2: 1 1r 1 . V Y M W N 1 . 1 V .: 5 , -1 . m as ,- ' I 1 A 1 A1 .- 1 o " H 1. 2 I rx N A Trl ' 5 . A 1 -3 N, ,A 1, Cty , C . 1 1 11 ' 1 1 '- H L, V 'D I 0 - we r" ov -A - v- '- . Pi, NH ' A . - M :UH NJ -1 . ' A4 ' I .' , ' . 1-"A ., 1-1 ' 4 . -. ' 2' ,,. , U M AA , . so P' 1 9.1 - 1 74 1 pq iq . :H 1: .I 1 I .- I eq O . ., 2 , A 4 I 1. N , -A 1 1 if rf CD A -.. 1-3,1 ' E - v 1 m 4 A-1 "j , me . . 11,4 , 4 1' ' rc I' 14 gvj . J -he P1 . - Z l' - - U . 7' Y l"" A e lv '! - ' !'aInf!ihn:4f ' UNK!! 1 T.lfW!1p.n,....A.,.,...,f , ' ' I I l Ill zliilzinlzixzixzsnueizw111ua1s11rHs21sfs11is:1w11:-Ewa11 1 A - XXI' SOLICIT XOI I I XT! ON XC I' IN SCHOOL BOOKS XND SCHOOL S I KODAKS lt ISIII 'III I '1st I1 n It 1s11t 1 Ixoc 1 hue th Ill '1 11 1114 ues IIOIII 'ii up BIIIIQ, us YOIII 1111115 IOI deseloplng 11111 IPIIIIII 15. 811151 1Ct1o11 1,1111 mteed STEMPEL S WEST END DRUG STORE 2627 Santa Fe Ave Phone 7 6 J-L: J BE Bow ood and Coal 11' E .1 E : I : E I I E I C E E E E I C E E I lunnu 1 llulu 1000 I RON F STRIE I T OH11 1 I hone 1 J N1 Res 939 I'0l'l1t1I St Phono 10? vw, wxfefnrfz IIIIIII III IIII IIIII lllllll I III lllll I llllllll 'fly' lill'ELH"" Youth' a M ma Taylor Qualzty Nothmg could b more dellghtful than thls slxm bodlced ruf He sleeved Frock, just one ofmany crlsp new Mma Taylors ready for your vxewmg Il'l1S mormng' HOME Dresses S2 95 and up DRESS UP Mma Taylors, 255 95 and up l III N XTINI XCTION Ifv I4 95 llbvdhqih XII RITS Fort M3dlSOH Bulck Co I De IHOHSU Ill! I1 I 10111- len ll C415 4 Bllllt Bulck X 1 I IOWA B KE RITE xl QS 1 ll0P l IJISQRINIINXIINP FXSTI 5""t"' F" Dept Store' . Santa "1 . V0 2002 santa Fe Au- l,ll0ll0 615 X IIIIIIIIIIIIIIIIIII lllllllllllllllllllllIIIIIIIIIIII ll I IIIII IIIIIII I I Il I II IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHHIUSEHuigailiffgvf.Emil ......-J,-x,,,.,.,....,.,.,,.M.,,.-.,... ,,.. 5.4 EFL l llfn ,I ,... E I . . . . . . , . . , I . I A Af 251' -, 5 . . '. -z -- s -, - ' 1 I A' I' - 1 ' ' ,Ears-1:"f'Xx 4 r , ,r:::::'T '- sg-Q . . - -vu" 'lf ' - "' ml- ff. Q . P551 R I -ugh. , , . N . A ' ' . 1 ' 4 , . ,I . ' l CD . ,xl N ca ... S" ,lj -4 , - Q E i I ul 1' -, , V 5 L-1 V ?fJ ..1 A v ,., ... . ,: V r 4 '1 A ' ' I ' - I ', II Id A "4 :" ' lu A W w 1 ' ,E 0 f -3 , M 1 - , - ::: 1 , , ' L f 5 J. A 1 Q a . A V I I Y "' P: F' -a lxf eu fl'-E . A , - ,, . ., - , 0 I I ': Il U Z ' ' Il '4 'F' x .- A L 4 V c F1 V -1 ', F: . .qu ,rx r-A ' n A IA 1 C4 ... I-4 I V -: . P-4 - ' ' A 3 O ,f P V 84 A 1 T 1 Q '11 ' ' :.' J O . .. Q as A I, ... A no 4 NJ :A '71 fl, ...K I: l lllll llllll ls - llll ll l l l ll l l l rl l lllll lull: ' I - A 1 l.ll I Ill llll ll lll lllllllI II ll Il III I fl fllll III llllllIIlllllIlIlI IIIIII sl 1 ll llll lllllllllllllllllllllll l ll l lllllll ll ll lllll TI PES Iw TH1 ILXCL TO BI Y XOI1 D1 S1 COODH RI I N NND L1NO111'NIq III get 11 bflll ue deal H110 Y01l1 11nole11111s 11111 N1 X H11 'm 116111 1t 111 thls to see 0111 s us X111fr1r'11 I 11111 111 003521111 FIOHI. Lace Cometh NICC 111 Patterns OI 1 MOTTO 11'0111pt 5011109 511151101 CIIQIOIIIQIQ mlccvss Checks I men VK1t11 I sen Oc Cash I111f'111s1 W R Tlmpe 86 Co Duncan Schell Furmture Co From the cheapest that IS good to the best that IS made 11111 H11 1 11 I ws 1 s 1 I1SilRlX 1 IS 1 xx 1111R111R111111s 11 1s111x1 N1 11111x1 s sun 1 s S1 mv LIIINIS 1x11 1 11 1x1 l HIIIIIIIIIIIII llllllllllll llll lllll IlllIIl'IIlIllllllIl Il TII1 Ill llll IIIIIT ll IIIIIIIIIII llllllllllll ll lllll ll I I Ill Ill ll,l ll IIIIQ pi ru l, .... .. , '-J ' 4 .. gg 1 .A -I-1 1 rx .fy Y 1... K f' 1 A J N V -I - 1. .. 1 fi ll 4 "f ' V rv p- ' ' 1 1 ', - A : w . . -A if- A 1-- 2 5 "1 3 . 2 IP 1 1- I ' . A . . ,4' - -A A T .4 -- -, 1, , 1 1+ - . 4 5 "" "' I' ' Q ' ' 4 v , -4 u ' . ' 1 hd A : C . . 1 L44 V 1-1 1 s. , -7' J? 4 Q " ' 'T' ' I' ' w 4 4 4 'Z' if 1 37 . V 5 ' , 14 1 V ' Q :'1 ' H 4 4 ,f 171 O P4 L 5 A ,1 :U H, I ..' N . . :' 1 y I A ' '- f-I f-3 1 A .1 4 . tu - , 1- , 1 T Y 'JU ,T . - ' 5' A 'T' P7 'L -' "' L I-' I :A f'I .T '- U . . ,,, ' :U U '. 'Q' . ' 1 . ', . .. , , . . 1 - XQ in LU , ' V K' : L Y 5A4 NJ' A Ax H' -A ,A A ,.... 1. 0 '. A . :U Y A :U - 0 JI - T1 3 '1 v H V ' ' , .L :A r: , ' -1- ,' .. . -: 1 ,,. . 1 4 LAA A 1. M G , , , . ' ' Q f 141, 3- 1 ' . A 4 Q ' V 1 , .1 f - 4 5 H' ' - N P 8 P- O .' Q , 1 A I 1, In llll I llllllllllllilllliiilll?flb5YYA11ff- -,-11 4 -- --1-' 1, wk Hug N rss Hllllllltll to won xx llll X111 :re x tx 1 n hmd uonnc Washington University st L0'-Us J 111 xx IS ll x Wa hmgton Unlversrty, one ofthe largest and best V 'U mi- it D01 Otln equipped urban Unrversmt-N nn the Mxddle Weat is dlvldcd mto the following departmerts College of Liberal Arts of Engmcermg of Architecture of Medicine of Dentlstry of Law of Pine Arts of Commerce and Pmance Shaw .School of Botany School School School School School School School Henry Graduate School Division of UHIVCFCIIS Fxtenelon me Phe! tn Mt thotlx c rss spt tum. pnnnsx ment I suggest thex should DIIIIIHIHCI on the 1 ll mi IIIOIIIGIII IS IQ mther mdtllnltt Rose For Catalog and Full Information, address G W Lamke, Registrar llllllllllllllll Stllx HIIIISCDD onlw llud '1 p nag: rph ug nlvnnsrry 25 SAINT Lows T HITCH Prewdent B B HI- SRF Jr 1091, stunt E T I-INSPXNJEI C'lSlll8I IN TON I IIH'NIXf Xsst Cieh M XI IL SCH! TTI Xsst C1Sll NNN X J HI BBARD Xcct Illl Illll IOWA ST TE BA CAPITAL 350 000 00 PAID IN CASH Fort Madison S Newest Bank 1 to cl Llllild ldllxllltil l1llNlll-OSS Our Nunn Q lk wntmtn Ill pdxs 4' pu tent IIIICIISI on QJXIIIQS accounts, ox J' tt 'tune tcltrfltatt-S VI e II1Xlti Nom brlelnees l llllll ll lllll F ta IN F 1 1' li Fl Ik 3 3' JU QI U lull SC Ill H1 ll' Z 1 an an ll an In nu 1 E in E an I E 1 In 1 1 1 1 1 1- 1 un an 1 1 1 an Z 1 an 1 1 1 1 :- 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I 1 hu 1 la SQFVICC Secrecy Stabmty t I 41.114 Ib I . I J. , ,ll .1 A llllllillllllllili-!ak!!rEBSHILQS:.'-'-, :- ' raanu---v---a..a-www -V I , 1 r L I 5' l ' VTJ: ' . . I I 1 1 1 L I L1 - , . , . tl- . I f. 5 I - l 4 P-1 V, , 1. L rf ' 'w ' ' -f X 1 - . 5 ' like ...I - . . Q. . A hp . 4 I . . -f ,' A ' lf! - . 1 . lt. -' 1' I - 0 . 5 - I - . - . L ' In 1, A .A tl . - . ' tv . , . , - 1 . g 4 'Q ' . . L 7"" L, .4 1 . '. . ' ' Q ' ' ' . Q ," ,' ,. - ' ,-. , - ', 1 , 1. L V. K . . , . 1 .I H N. t- r - ' f 1 . , 5 ,.. 1 . ,. . I 5-A A v . 4 ' . -- . to '. '. ' f I 0 tw - , I , 'A Q4 ,. f A t- n " ' v- ... - - ' E 22' -.7 ful- ' ' 1 - ' ' "' .. , V' 1 ' t , .1 2. " ' ' f 'A ,-, ... . . , T UQ . . , -' - .S .X '. ' ' , 1 , -Q - l.. ' . ' ... . - Q 4 ' ' . ' A .f . . H -f 'D 'A " "' ...' ' UI ,..: F.: ' M :A -J . 3 N ,- M - - v-4 ' 1' . f- '4 ,- , J. ,A '- V ', .1 , -2 - . A ' .. .' ,..,. . 1 '. .. . . PM l . 5 A ' . . - ,-. ,' " ..J..L. : F' Y 3- ..l. 5- -' 1 " .' 1 . -. -L 1: Z. V, AA nu- J lllllllllllllllllllllllllllllllllllllfl IIIIIIIIILIIIlllllllllllIllllllllllllllllllllllllll lllllllllllllllu!l!lAQAllAll4lllIlllll M 'Ti 51' , WHEN YOU THINK OF SHOES A' Think of 1 iff' T q 7fl l4 u 'VFW V v 7 i FAMILY SHOE STORE Z. W Z,.?Z,.A,h.,Z,!.Z.?fwfV7+..,? Z. 4 809 SECOND STREET if D :- assume was urn:-:rr nrnawwwnox Ti , Q I T G T, A - T . 4 we V IO OO A I ' ! T - . I 2 ' U 5 , w f H ' w If . If 1 ' ' R A ' li 1' II T . ' 4 5 x ' . N r 5 n 7 y -, ,M ' - - S ' .9 ' 'oxu--1-,.n-.w.vr.fu-v.: ,.-- ,T ,. ,N . .-'illlllllllllll IIIIIIIIIIIIIIIIBEERIIIElllliilhifil ,.muwumw.,,mwwwm 1 fu. You W111 nnd a good assol tment 11 om whloh to Choose We C211 1 y a complete hne of iootxn ear T01 the Whole famlly and nothlng hlgh prlced MBULAN CE T1a1ned Attendants Bettel Equlpment Onlv Ambulance ln the Clty T01 Pubhc Use PROMPT SERVICE Phone 075 llllllllllll l!lE!llIllilllililllllllIllllllllllllllllillllllllllllllllll llligllllill? i I , ll! 54 r. AM, mg --flun- mms 'x f 4b 6'Juv 0 I 'Hifllllfliilii-'-Y' A fffi fvtszuuunxa tnxatasixaxtttunt fu f1-aw1mn-Wv-'- . -H--wg--Q.v,.f..,.1t.,-v-,few-fW.-f...,.wJ, . A i.'.x,,f ig' 3-fi 315 '- f, A aff ,lfef airs U45fRP,y0 2' -bt6XQ 'I' 5 - 1 llx-, - 0 ' ' , , Q: A W 'Q Fr 'EW - H l..j Q- VV XXQX- 2 A UU 1 ' iw L' iq.: in.. Uxlji 3 51: T: Tuul: ll l A lllgifgfgfnirfrl A Anime l All g I I ll f 4' i1 A or' Decrevel Studlo 809 Front Street Fort Madlson, Iowa W.. E Sllfilxnw f F Q H Inman? s 1 1 S Haillll if u lllll u I upmulu u Suits II In If lol 1 I B B Hesse s Sons The Big Clothing Store UNI UI' TIII I Xl I LST IN THI ST XTR Featui mg 1000 Men Q Suits S10 'sl' SIN N10 s Sym 'Ru S S Nuits suits Nuns 5lllIN Nlllts Nlllfi prices ,x 'fr-31 S10 41 S-lm 'fr-I 10 s iplx mu II 1 I e llllltx Ixuppc ulu um Tc lic x I S Stiflll I dlllf Ill ll ol x x ouei orl e x xolui 1 lmllsl ss uitli ous li ill tlif expense 0 x J in on If is pu i 1 s pocii 4 will 1 us sI1t1 en fmfeir Do Not Handle Cheap Made Clothing Ml N S I l RFI CTI X PITTIX1 Nicely Tailoi ed Suits Sh 68 Up 1 1 N 5 1 4 9 x NO CHARGES FOR ALTERATIOINS X eu A Athletic I mon Suite h I 1 1 l 4 C 1 Q 1 ll In L -I. vu., sn. .1 on .4 4 nn. in -l an n nu -i. nn su 4 n -Q 1 1 s M as if n m un rt ln IL 1 i 1 -1 1 1 I 1 1 in 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 s - nu 1 1 nn S 1 1 1 1 1 1 1 nn -I s 1 1 '- r- cu Spring, Neulll Fine X ull I ulou Suite I ull 1 it Live 0 if Buys 4 I I IIII Wllltlx I u 1 II all uu K xuutlnt l IUN1 Suit ICONS Tun X 0 1 llnusu Ixuukel Suits A50 6 to l U 'H' ill :M S S I : 7 I : 0 0 F Q - 1 nn - - 1 I I ' H: J ' 1 I - I 1 : Q. , . - L I I - - . . .V - : 1,0 ' 'f -ng .- .' .W ,,,,.,,,,, ss:s:s.:.. - -w - : 0 1. .' ' .' A,,I ,Y,,,, . 'Z 7.63 ' - -' -I- :i Cul ' ii wr .' ' .' ..,.,,.... .38 .Is : I ' U7 .' 'J .Y,....... S L75 h- -st - ig' 'z ll -. .777 . ' ,- ,,,,,,,,,, .' 7.13 At I 4' - 'm xr" .' .......,.. .' 7: .ing l"i1-1- I -I -, I : I,I'lf'1',' qliotn-fl :uw unt sale- ' but :iu j ' 11' "'l' g tl I :I pi' 'its vitli gnu. So X' zitfr, gou will realize the fact. big ' 11 'X of .51 : ue-.'.' " 4- z ' 1 I' uuj ctl Ns! 'A iu the state ol' wwa, trim: Q : mlr lla rs iu our c'11sl0111vi'." l' -ts. XV I " bzxcl' tl '.5 sz 'ui t up with Z1 Sl.""" :- . ,V , 1 - I 1 - 1 - . : . 1 I M: Q: .' ' Q: I 1 - . v . 1 . ,. : Q . , il I ., :l, Ci ' ' 1 Y ' ' 1 1 ' 1 4:45 Nl 1- Ilwvc- Hur Uwu High 1 l'1s.' l'z11lm'.' tu Inlt law-i'y Nut 'lu l Lam jr-E ,, , ,. Q25 I' it -Xuy Maui XOB12lttLl'ITOW llzuwl to l' lt. iii 5:5 S-.L 'Z Y ' il: 2:' A ll -. . 0 All- -A -' .' " mi - - - - - .' -' x -, if i - 1:1 , , , , ' 2 - li vm Mig I-aule . .' 'iq I 'Q -,S Fr I-' ll l'ut, - 7 951' . 'I Z lls-vlim-i1t501l.' s ' , Q ' ,Xllel'o I Suits :illlil up r v, ,, . . V . ' 0 o h, , Aw -.- -.- Y 7 125 1 --:Le.T.,.lf.fQ.,,y,g..1.:i:-f,.eg4.,,,if.:..l-:' l-.5 1 I 1 1 Ill Lzndsey Tazlorlng Co lim 1 O IS? 1 I Carthage College Carthage, Illznols S ' ISSJ 1 :um ntl ul HS Fme Conservatory of MUSIC 'S 126 tilll hlxnlollts Um' Pm Ili ilu l"ig'1" YH Huw I HI 4 I U I O I 111 I lmlsvy, BII1Il21i.L't'l' H4 Nl2ll'li1'f 511 et IMI' sslIs1.Ii NI1 KUI'I'0flI twrilinu' ,XM C2511 'I'l11rv you url. 011 you Vvzul it? '1 : ,Xlhw-fl, you must strive for lwttc-1' liuglish. l 1 fl: I strixw- Im! Ih2lf.:lL1SI'4'I'Z1F I Sit. XXI XXILXHHt'HI,I,l41Hl'1IJHIXH .XHSHI,l"l'l'Il,Y FIR 4 I .XSH WORKHI-'l1'l'1RS.XI.I, l'Rl'1el'hHl"'ICUI1 NAI 1' ' TNS Hu'l1li1ngse'feKlz1i11,l'z11'm-g'i4- S4'i4'IH'1' Ilull, Hflllllil- s' , Htxilt Vlzmt, .Xll1HtUl'illl1l, lhn'11ui1o1'ios: No' 1 llslll,l5:ll'Tl1oIm1u-xx' Ilzlll :xml lbv11In:1r1 llzlll. For i1lf'UI'!lI2lfiHIl zulflw-ss l'Hl'1.'. H. Il. lI1HbX'l'IR.. l'l1. I? ll If 1011 OVER 100 OOO GWNERS Obrecht Motor Car Co Growmg Wlth growlng Fort M3d1SOP Santa l'e Pharmacy ED GOTT Proprletor House of Tanlac Theatr ICH1 Makeup Tollet A1 tlcles DO1'1'19St1C and Impol ted Paul Electrlc Co Our E1ectr1calF1Xtures and Appllances Are the Maxlmum 1n Efflclency The Shop Where QUALITY is Paramount 813 Second St. Fort Madison, Iowa 197 l H - H H H aillllllllllllfll!!!llglllllllllllllllllllllllllllllllllIllllllllllIlllllllllllll lllillll gf' IMPIJHIC ISRWI' HRS DUI iii HRU'l'lll'lRS I:lISiIH'SSl'2ll' Mit ' 'ZIVS , , 33 35 53 , . . . . ,, E5 ' -- Iillillll' U5 210-212 1'L'4l2ll'St. :F Eg -1 5 O , '. 'I 0 , . 'U . E 1 : 1 5 . I 0 : I . . . - E ,I . . . . U Q U lllll llll lllllllllllllllllllil lllllllllllllllllllllllllllllXllllllllllllll H XT II' P11s11e XC' EX 1111 e111 FI O NI H XXCHI TT CXQTUGI N x Ks C'1s1111 ZIRTI1 B NIUE Xss F1s1111 I OX -XI J PO! BILS TeIl11 Lee County Savlngs Bank I' stabllshed 1888 I ndel qtate JllIlQdlCtl0U and NIIDGTXISIOII C'1sh C'1p1t'1I SIIIDIUS Fund :1000 0 Combmed total S125 000 00 DOES 11 FNPICQI I3-XNRINI lil NINPSS FOI I1 PER CPNT Intelesf pald on slx monthq T111111 Deposlts Ion 1 Tax FXlIl1Dt Inx eetment Bonds for sale Haietx d6Il0Slt howcee fc len DIRECTORQ Wm H Xtlee VS 111 F Ixlel XV N Blacklngton Peo M Hanchett John P Crmkshank Zell S Dry Goods Sto1e Mack Vmgt 81 C0 ISIIIAIA QR 1 HARDWARE Fu1 naces Tmnm 'fl' 5-5 L1 tx 1 cll N ' ' L 1 1 1 INOII1 li :S HIHI QN lHll 4 IH 1111 5 1 X1 RX I 11118111111 1TCJIIIQ'ZZIDI1Il dk CIC? 1 t 1 J LUI 1 1 1 128 ll1lll!lIIlIIIllIllll ll IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII GTZ' Ill IIIIIII Il llilllllllll IIIIIIII III I I I I If ll IHIIIHEIUIV2SkQ2Ef'U1fHI' I, ' .,.,,,,,,u,,,,,,,,,,,,,,.,,.v.,,,. . . 1 ,. 2.1,- bw 5 S . f .J A J 3 7 ' - la- A 'i 't .. L, T -A :' 7: au ' 4 . J 2 .4 : .. F: I -4 -1 'Z .- -4 -1 - A ,L-1. :'T.. TV - rv -5 A 3 , . ' V. L -.-L - f . :H - . H , .. . Q 1 , 4 , . LA ?,Jk E 1: I . . V A A .. Q : ,, ...L 1-v- A on 1 - : 'C -T ,r :T va -. - A ' ' 1 ' rr ' P+ ' -- 1 ' - "". 3 'L H W o ' 'IZ , ... . 4 L 5 . - -, ... 4 A ' ..-1. 'A -. ' J: 'Ln V - ' 1' I' , E. . T -' A - ' ' .. ' .j - 5 W .1 ..1 . F' Y . ,, F, f-9' ..... .U ' - f-f -0 . ...' 4 TZ' "' I - ,.. --'N J .- . 51 E1 1 , JQZT,-V, E L A :EE '- ' . 1-v' ' n U ' . " -43 : 'f ,L - H ' - OZ 2 a - f ' , If E - . ' ' F91 . 1. 4 . 2: E . , . , . . . , FT: 1 ' 1, 1-1 ff - -4 3, j r 4 X' -' 1 ov 1 v-1 . X. f ' ' ' K 1- fi' - , -1 : ' -1, , 4' -L I1 ' ' ' . 7 31 3 9 -A K le .z F f . .. 5 35 5 -1 :A I A 7 .X", : w: 1 'A , I . . - 1 1 -1 '- f If-1 -' 1 ,. i 5 5 9 , .f Z ... 7, A 4 .. . . .1 4 , V v Y . '19 ' ' , 1 - -. . . ' 4 v .. 3' ' ' 1 . o,..h"- 7 , .-- ,A lg, . '13 .-1-f Q: L 2' u O 19 - F A T. , .. . , ,. - - -A , 1 .: L -A '1 I" ' A 2 1' ' '1 vv ' -" vi .f 5 . A A ,. - - Q '. - W ' , -I... A: -1- 1 ' . ?. f ' v 1 .' 1 oo- 1' .' 6 N-' L . -ff -L ' Q O 2 -1 ...1 h . 4 l T . . . . r+ .4 IL s " J A. V : . . .Z L' -Q n-4 "T" 4 T t . -T' .. ,.. - A .1 V ff 'f 2. ,j L ,.. ... , ,A , ' :ri 3 ' ' H , . . 4 , . 1 -' 6 . UQ T' , L1 - N -1 A 'I IllIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII IIIIIIIIIIIIlllllilllflllllllIllllllll I I llllllllllllll IIlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll Let Your Feet Declde NCHN1lDlx NHOI N l 1 It 1111r111te 1011 see twm 111 0 11111 Ill'lllS 11p 1111 1 ed le1th1r 111 11+ 1 C0111 11.1t11o11 1.11 1 e 11111 1nst111t11 wt 1v 'imp P 1110 Nst IX 1 eh: 1 Schmldt s T01 D I I f'X'l SHO An Instltutlon N N ll 1 11111 It at toU0Ner1 Ft Madison Securlty rl HU SSH IUXX Fred Boll F lorlst 1 .HS UN ll IIIN Funeral DCSIQHS S 11111111 1 ll' J11111 1111 -1 111111111 11 Sllll 9X Tl 11111 111 S0111 11 Ill If 11 ID CIYICS c 'ISS IX bl U QNSIOIII X II I li I 1 111 e T e 10 e1l1111s1l N N11 1 KN ll p11 Tl lf 1 N l111 llllllllllilll lk Ehhlll HillllllllllllllllllllillllllllllllllllllliilllllllllllhlI lllllllllllllllll illllllllj n 1 llllllulullllllulululllliillllllfllll 1 fr I oi 1 M rl g ... 1 4 A 7 , ' Z ,4 ,A 1 I, 4 I V ., ., -1 . M- . --.W ,. P1 1 '1 -4 . : :T ':. . I 2 4 lf., 1-f , - 5 . . 'I 1 "' -' - "' - E"- - - -T ,.. H 2 "' -" '- " .1 gm, -1 4 ' ..: L. H' -, - 1 1 1,,, -, -:L 5 , 1 5 .4 3 1 .. 5 , 3 .: -1: : 'A 'D L 1 -: "' - 1 "T I .. , 'Z '5 , -4 :t f 4 H -W ' f' 5 - - Z' I ' - 1' S - 4 I-1 "' .i'f I A 1 't mi 4 - 1- ,.: '11 ' A 1 , 3+ - f A .,.. , . ' ' ', -Q 1 7 -2- I' 'J oz: ' 1 LT : ,f Ii ....- Y ' " ' :-: .. I C: ' ' 5. .t 3' - ,-, ff :Ji -. .Um ' A , H- K-1 A. ,, Mg: U .M,gf A Y- ' , 1. 1 Q 4 5 T ' 4 ,, A . -. 1 L M 1 ,' - - 4 A ,.: -.. ' ... 3 L - 4 ,.- m .. 5 " 71 'I 15 H '- : L Q -4 A-E -. I 5 3 ' - - 5, :J-,C A 1... - ... H . -1 . ., , 7 5 1 n'4 JZ -1- Y 7. .. -1 JL ji 113 co F.. A, - - -- - - .. , H-3 ,. A , .. A - :Q 1 -- - 'cg r .,. w 2' -'1: A v - - Q -. - ' 4-1 V 1 , - . 1 , A 1 . 1. 2 -- A V -4 I 3 .. ' g 'J 2 in ' "L vv T N- T' -p T -2 1 in ', . A 4 :. , .f .. .f :- 7 7 -'- .--'AL -1-- ,- -' -Qu 1 'S f "JI: 3 , .-'v . ': ' Y L 1 QQL ilu :HZ 24 " 1-Q 2' 54 7-rj 1 "..I. -- : .1 " ,A - :' . 1' . L. ,E I 'Q' -it ',,..-- ' ,TI 3 -' 7- U., 2 : -e V :V .1 ,ag - V :O - . 0 , 1-p -, I, I : 3 .Q Q1 . 'T 5 A . ...L -P -- 1 -. 11- 4 .-. - - 2 W Q . 'L 1-f ' -- 4 'Cx ' .V 1 , .f . , f 'JL , 'f ' '. O L '11 1. , ' . 4 4 H A. ' ' A if' ' .: 2: 1 f - 1 '24 Q 2 Q -.J ., ... : 'T -'A i .. M2 1 xr .C T. --f- ,-.- , . AC rn f . . . - A - -5-1 4 .-. , -71 A 11. -, .. ... , -+V ' A 1-v 'J ' "" ""C .3 1 "fl ' H :T -i A T I 1 ' ,:, . hu . .1 A -' f 1 ,- ..4. ' 11 1 1 " 5' -5 N' '-15 3 7 f 1 x 2 2 P+ 7: --r 1: C - : :'f1 , l I Q - - , YI' 12 ' A IT' - T: . 'W-: -f I I ' - 1 'Z ... ' '-'- .1 1 5? - 3 A LII: : 32 ..: . .. . - . -1 C4 11- 3. ' ir" r wx ' an om.-Q-.p.vn1,-1fu-,111-.w.-.,..v,..,,.--.-1 , , ,-- ..,,1,,. 11. , ll I ll :ilu llnlllnsls51111151111-QQ1111'-11: 111 1:gg111:f-.-. - :lf -'wx-pgn v Hrtxsts Photo ngrahers Besldes bemna tlme lmrmit 01001111 anon 11 tluc country Qpccnlnlnfv on Ouuhry Collwc Illusznrzons lnndllng our ,c o annuals, every year mcludmv thxs one we are g n val artxbts and cnfvraxe Our Lara Arr Departmcntb create de mns and dlxtlnetxve 1llustr1t1onQ make accurat meelmame 11 wablx dI"lXfV1Uf'a and lnrdseye VILWU retoueh photographs and Qpec1al1 e on advcrtmnff and catalog 1llustrat1onJ Cur photovraplu department 15 unubually expert on outs1de work and on maclnn ry Jewelry and general merelxandlse We reprocluc all lnnds of copy 1D Halftone Zme Etchmg Ben Day ard Three or Four Color Process ID faet make every kxnd of orugmal prmtmg plate also Eleetrotypes and Nmkeltypes by wax or lead mold proee At your scrvzce Any tum, Anywhere for Anythmg 111 Art Photography and Pnotoenvravmg JAHN Sf OLLIER ENGRAVING Cb 554 XVEST ADAMS STREET CHICAGO 130 1 Wlsh You Good Luck IRAM SAYS Ft M3d1SOH IS settlng the pace And 11 am S Haw d wal e IS settlng the 31 dW31 edom 1n Ft M3dlSOU 720 Second Phone 195 Ford Sales 8z SCYVICC FGRD CARS FORD TRUCKS FORD I RACTORS WE Sell Genulne Fold P211 ts l H H E Hade Motor Co " 620 Second St Phone 633 X un SIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII -.-nn-wrm-:wo ,urine ll Ill lllll IlIllIllIllllTl.llI lllllllllllllllllllllllllllllllllll llllllllllllll llllllllllllllllllll P ji! A , 5 - ' - P-4 a L a r cr, 1A . , O ' s 1 . , FD . , . n-1. '1 ,-4 0 T "' A . I 's-annum.-.nawnnm 1, . 1 A.-wx. . ' ll Ill lllll Illlllllll Illlll l Ill lll llllll lfllll ll HIIIII ra POSIIIOHS are plentlful for the tralned 1 tl o e NX hose I1 111 llld bmms 111 no 8041101 1 o III 1 11 1111 1 7 L IIN A E Glazler Kodaks 11 111 the Tlalnc o1l 1 rlte toda1 101 1 I hu. 11111 hook CET 4 XD IN Ill SINIP 1- C111 tl k11o11led5.,e that 1 e kmg and 1o11 to 3.1111 11111 knouled e ln the sholt I1 Q 11 the lovsest Coe It IX 1 1o11r C0111 of IIS ll 111 1111 11116 ho k an Sportmg Goods IOWA SUCCESS SCHOOL XII Xcmfrllted Rusme-Ss College 0111111111 Io11 1 N IOUII Mmagel yers akes etter read Lester Byers Wholesale D1st11buto1 OCCIDFNT FLOUR AND WHOLESALE BAKER Fort M3d1SOH, Iowa Made 11'1 Fo1t MHd1SOH by 1+o1t Mad1so11 Men 132 v! 15 illlilillil Hula!lllllllIlllllllllIlllllllllllllllllllllllllllllllllIlllllllllllllllll 11'iF lll ll illlIIlllIllIl.lI ll I llllll llllllll J ni 'll . I-1 1 . I 1:1 1 '- 0 I .1 -I-1 ,. 1'-' 1' f nil' ,W S 1-I A ,-, If ' -I -1 .. H:- .Q . '- f- I 'S ff' l 0 :Ag FU' 1 S, ' .' z ds z '. .' 1-2 1111- 11211111-fl, Il -'1- is .' ' ' 'tj I' 0 ' 1 .. . . . - pus 111 S. I311s1111-se 1111-11 1- ' - 'l ere- :3 2ll'U loc kin - for Illflll 1'1-:uiy 1 i ,T willing to 11:11 thx-111. II' you 1111- ot ' ' ' ei- :1 XY 'itll' Class, 1"' A' ' - Q1 :1 Cop, ot' t 19 " - ' , "1 - d :. 'FIN I AHIC. .' . ISS." It : I lls 1-X11 Q 11- ' ' Y - fn bllSiIlf'SS 1111-11 uw- S 1- ' ,- I ' ' e: fa' 2 ' 5: ' ' - 3: est '111-, 2 ' x .t. Q: XY1' 1- tod: A' I' 11' j j tl '. 4: '- 1 "2 , o . .1 S Q: . .1 , 1 I1 in I 'Q Y 'i . I 1 ,: .. ': V1.1-. .',, 1, . ,., - 1 I - I I L I - - 1 I H - 1 . G. 1 , ,J - I . 1 . 1 1 , gm X PI f!'II 11 Glasgow 11111111 O I T l 1 1 111191 al 111141 1 I1 C ll IIIIIIIOII 1 ph p mse- 1 lt lI'l the lnccx N -.5 IIlI1Ib19l11lll JN IX 1 1 111 1 IUII Fort Madlson, Iowa Jacob Rashid Plant a to arden llllllllllllllllll llllll llllll l lllll lll lllllllllllllll lllllllll II llllll llllll rsli Ii 1E E I F E I E E E E 5 E 5 E E i H' SI s IX X IP Il UNIX XX I Xl S 11o1L111 5 , 1 all l1 I X Saar Bros H Il ST Z Z ,-, , , A .,......t-AU - , ' Q, , x T , D 1 . ll A I I l lll lllll I llll I ll lllllull:lusinailnu-11512111anslllllllu -f+..na:l-snuprsfv, ..-.1-1.-,.1...,1.......4..,.m.4........ . .1,- ...,.,...-....,..,. . . , . 1 .- . '1 .1 -A A ' f - '- , J T 'T 3 .. L 2 I-lf Z' '. N I 5 : A 3 ' I 4 iq -f g CJ :T , V .. -. . A A -: ,, . Qu 1 .-f - Oo T f' xl T ' 4'9 I 0 , ."' T Q .1 T . Cn Img - V A ... T . 5 1, N -if P.. if .71 , 1 V ,L R -4 - 1 7 - ru 1 .Z -,' S4 M V . ... Y ' .. ...- I 'f :' Z' ' Q 7+ B V-I . I -4 C 73 I r-t' '11 5 "" P-4 " :J "" S Z T .: H 1' : 5 4 1- A Z '1' Y '-I Z ' I., '- " If. I- : W A 1' - , 1-1. ,... " 1, : C L. m 1' J 4 " 7 5 V ,., , . . , . ,. V- ,- . ' ""' , 'Z A - ' , 4 : rs 1' T' , f- -A '-' - 3 r- 'I 3,1 1 3 - " ' : -. .. ,,.. L 1' v , l . 5' "" vw - 'I Q 5 - F2 L T ' F' T 5 ,-l A. -- V "1 'Z ': 7 : ' , .- - - -' - - : V fu 1 ' 1 , 4 5 . fb :T 7 : ' 4 -- 1 1 ... - ,: ... '1 A 1 T ,.. "' ' . I K- " EJ .- Y If -1 1 33' Z 1 U .. , .. ,. -. .1 e , ' ' A "I Q. -- Z - A '1 -- , -11: I. Z ,- -, .-. .4 '-1-- ' -, ,, 4 1: . , - . , V 1 . 'f .. : -g ', C '-3 '- ,.I ' -' 'P 'A Z I 1 'A 1 -t ' --1 4 .' 1 Y 3 ' ... - H 4 ' L :fc -' ,J 1- 1-A rv A I -" .1 "" A U .1 A- - -1 '-" T L ,I 'I' 3 'Q : ,-, 2 J 'Q A. 4 ,if A ' "" Q. ' :Q 1 2 L i 'J ' IL : ' "" - 4 1- :. m 1 1 -- L - - - ... -. - O ':. 5- 'A f' I - - Z' ::- , ..... - Q- - - ,. .. ,- .. fl S: :A N. . H -2 'A if ,g A J: 3- ,,, t -- 3 'I' -+ g 1 3 ' sf 'J. "' Y- - "' " I ll I l llllllllllllllIlllllllllllillilllllliilll'fQ1-new1.- 1 . , 1 - 'Ig , I ,b U y n ilu S y e and IIS relatlon to good t3ll0flI'1g' Stxle IS the outward QXDIGNSI an ot good ICIIIOIIIIQ' In SOCIQIX Brand Clothes style md good IEIIIOIIHQ' ale msepar ably hnked nd the result IS quahty SOCICIY Brand Clothes I BERGTHOLD 8. QON IIII4 UA Amerlcan Beauty Candy and Ice Cream Shop ndl S exe! IX ll American Beauty Candy and Ice Cream Shop mole l ind R ar 41-1511011 'I -'I 7'llllIll1lll1llllllllIlllllIIIlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllli A I CC t I 77 - 1' " . . . . ,- - La IE Y . Y ' ' ' . :E I , Q " ' ' ' Q: I C 35 . - ,- - , .. A - N , Z 2 u Y f 1 3 4 I , ,i I a ' ' ' . - Z1 if V. bag 4 Z I 'C I 5 l"nl'Ao1ll1,2'AlMlmulAlu-llAAl1oS1z1yAol1llL1' I 1 : I : Q 0 v K E Iii! S1--m l St. l"o1"r Alzulifon, I vu D l 1 1 , 1 I 1 : STOP AT 1 I 1 1 'f 1 ,, . ,. . . 1 I I I I : I - I : and Make Your live-11i11g's I'IH2lSllI'65 Complere. lcv Cream, Slwrbvis, Soclas, I E S11 ze-.', All the I'o1mlu1'B' ' 'ages oi' the D: E l I I: - . , , . : Arm-ru-2111 HUZIIIIA' I lnwolzltn-s zmll I-rom-H H4-z ltn-s, l,11114-In-olwttvs : H E ' V Y ' Y V Y Y Y 1 1 YY Y YY ' I: : AX In lDluI,lX IuR IU Al.l. PARIS HI- I Illu VI I I I 1 1 I I 0 1 " r 1 Z : XVI sa el 1 et' 'l 1 E ' -' -' rl S. T A. Bl. to I A. Al. I"m'tMz11hson, la. 1 Q 1 1 .. 134 : I I I - - V ll 1' ' S1 - . 1 1 1 LITTLE STAR CLEANERS 1111 INC P1111 SSIYC AIND 1 5111 OPHNC1 X1 e L 111F111 111111131111 Q1 81 1 Second S11 eet PHONE 553 M Curtls Brothers Handle Manufacturers 1 lf 1 1 N1 llllt lll1J1111l111X1 11111S1u11J01'L11 s 1 11111111 1 1 1 N 11 1 ll Quallty Talks 11 1 1111 S111 11 ,lllllllllllliiilllllilllllll Bllilli'liilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 1 1 1 1 E :I 1 - - 1 1 El V T Y '1 1 ' 1 1 '1 Y VY, 7 Y : 41 I A 1 1 ,I 4 J L I I . . :I 131--1 11111131419 111111111111-1'1111'1-1111111-111y. - 1 H -1 I 3 I '. . 1 A . . I ff 1 I 1l1ll'll 1111111T:I!1111.111.111N:I11111.111. I 1 I - 1- 1 1 J ' - K U 1 I 1 I - - I - 1 1 I - 0 1 1 - I - I - 1 1 1 - 1 - - . , . . . : 1'111-111114u'111111111-1111111- ll2l1I1ll1' 11l1l11Sl1'f' IS 11111 Q.l'1'111'1'21llf' 1'1'2 1 '11-11 - . . . . , : 11y11111s1'111111111'1-1'11y11111-1'-s11-11. Byg1v111g'1111111g'1111111111-1111-1111111 1: 111111111-11111111 1111111111-s 111'1- ll.' -11 111 1ll'ilCl1C2'l11j' 1111 111111-1' i111111s11'i1-s - :1 11111111-gi - '- " J' '1 101-3. - 1 . n . . ,: 17111111-1' 112 A. 1'111'11:j W11111- lI1Stl'1l1'tlllg.1' 11s, w11 '11 lllDyS, 1 :I 111111-1' 1111 11'1-ssiv1- 2lll1l i111 1111111111 111111-'s s11i11: "11' V1111 1l1211i1' 1111 - o . :V 1111111- 1111111 11111- 1111111111- 1'2l1'lI llily, 111111i1- El g'11111 1111-. B1111i1- 21 llilllilll' I . . . . . ., :1 ll12llj'11ll1'Z1lll1l11l11111211111 x1'1111 111111111111-1'.'w111 11111 s1-1- il 11111. 111 1'111111wi11g' 111s 1111vi1-1- 111111 i11s11'111-111111s NYUll21Y1'1l1211llli1l11L'1lZl1l112l1lf' : 111 1111- 1'111'1is 1111111111- l'i'1'1lQ'1l1Z1'1l 115' 11111' 1'11s1111111-rs 111 111- 1111 - 1111111-11 1 :- Ivy illlf' 111111-1' 11111111-. 1 1 I : cc - 'a I 1 H l - - 1 1 - : 111 111-s X111 -s 1 '-1-1. 1-1111 B1:1111s1111. 1 1111. I 1 I 135 1 1 : - Fort MadlSOn Creamery Co M3Huf1Ctu1 Q1 s of Peter s Ice Cream and Iowa Brand Creamery Butter DEALP RS IN DAIRY PRODUCTS 114 Walnut St Phone 109 Fort M1C11bOH Ion 1 Compllments And Best Wishes The Hmde gl Dauch Paper Co 136 I o . . 4 . .N 7 C A 7 -1 J , f I' , . 4 I .f-4 v, c , c. 0 . C.. I o Q 7 Mrs Heegen Cafe ' X 1 1 r Strictly Home Cooking Num Emu Motto and Ambltlon Be as H gh lx he Um o and Alllbltlilll oi THI I C Penney Co o Lnto Othe1 S db You VX oulo H ue Otheu Do Lnto H ou . , F enneyC0X 4 X X slr- lu! , X w I,l,ss VR-7 J 1 lbs 137 Xlfny Ilzxxis I'4'll1iiIl! l'!'lJIl1 ll11'1'4J1i ol lmxm: It my in-I'-. '4XXl.4'Il on fins un- In-M11 . ff 4 'X an-1' -5 E -nl. XX'f'l1,1T111I sh 1 Q vf 'H 'Iz . 'lf--. Miss Illlmlwxli ilwsw-,X-.'?1z:' if 2111 fmllw-1' xvzrsmr xxlxj, xlw- X-wx' l':!IL'I.II1ll 'I'r:-f'7Il'11 in Imzxnf iYlrTl"X'i ol' 111!I1 -v' '. . px , -"1"5f1"'4l I' 1' lwiiums lil-11'll1'-f-M1111-1'11f-1's4il1i'f Ilofw l'PuNuI1: 'l'I1Q xui11l:-1wxxw1'4-su IT lu-nn :xml f-old IFIZI7 H14-A 111111 lo sm. DIVI' 1 vlrrfv HJl"1l1l'l'T"I lm' lu NX':1I'111, HVICN IJAXY .XXI XIHIVI' jf 'Eno - f " - if: 1.15 ' , L,, A ' ' : 41 V .x A A J o o I D I - .- . N 7 ' . v , K K L Ilnjvinr S1-Hin: MHFl w V h Xfxf-f"5f"f"4 , H W X Vw' - -9 xxw will ISM. . X iiai'g1L-'4Mf.f.....,. I . E E I FLOWERS I J C Auge 8cSon " C X 1 11 ll 11111 llllL111 ne 11111 1 01111 1 11111 1111 111 W 1 ' f ll '1 1 1l11Ul1NL 141111S1xe11t11S1 4'-441 Nash Leads the World ln Motor Car Value Ubrecht Motor Car Co G1ov1 mg Wlth G1 owmg Fo1t M3d1SOH Phone 65 210 212 Ceda1 St M zss L Bruegenhemke M illinery 2515 Santa Fe Avenue 106 mag' lllllll llll ll ll llllllllllllllllllllllllllll gl E 1 1. ,D l " - .: , , -+1 I1 ff? Dis1'11.'.'i11e' 111: '1'111111lDS1111'S u --1-' W 23 in I!11si111-ss 11I111411s11 w11111111-1' i1 11'-1.' 1 jg 1ii11i 111' il S111-111'11. : .-7 . if 11. R.: '1'11111 was Ill '1- 1111111 11 : Q 111111 C2 11s11 21 111111 is pty, : '5 I I J. XY.: T111 was Z1 S131-11011 11Pf'llll,'x :S o 0 i1 was 11111 111' 1l1111i. : E E 1 1 3 H L: M11 Doss: Y1111 111111 111111 11' H1011 : 7:! 11111 1'11 11111-, 111111 sol 1' " : Q:f 0111 111111 sp11'1 y11111' 11 1,"1111, " 11 St .1 Q11 Pi 1 St. 1,1 .1111l'H XY: 011, it YK 1111 just 4- w11s11 11 1111. I-' J . ' 2: 1 1 1111' , 11-X I 3: 4- - 5' I A 1 SE :1 2: , , , , I i., 11 -1-1' 1" 1 1 ' 1 1. : " I ': 1'1 1 1 ' : IIHI1 1. w . : ' In : I1 1 .1 I 1 I 1 : I ' I 1 - I 1 : 1 : . I - 0 1:1 1 I . . . . -I cc , 7 , I as 1 I -I - . : . l ll 5 d I O The American Fork 81 Hoe Co IHIN um A 1 fxm11M, mm Q0 Manufacturers of True Temper TOOLS FOLXKS HOP S lx ARES 11,1 Q Us A I You DQ du T01 T1 ue ig Sll4'4'I'wr4Jl'S 111 YT 1 7 4F j X 1 VY 1 J A A A ' . Vzrlillnlixllwl INS-1 CC 97 - , , 7 TY J a 3 r 1 vw N 4 q . '''l'1'11r-"l'ml1lH-l"' Xl'-:lux 'l'l1:x1 ilu' igllfllmf' lx Hllill'2lll1l'l'lI. Wwz 'sq 1' ra X' ' "' ' er rmrrerp Grand 107 Begin Your Summer Fun at Our F ountazn I Bergman Drug Co S 11 IUJI1 X1x5 Fray, Welch Sz Fray CUSTO111 TAILQRS AND CLEANERS FORT MADISON IOWA F St Clase Repau Iflg' ll F1eneh D11 Cleanmg And P1 ebqng 11 1 Chektnut St Phone 610 X 1111 O C 1111- Q'1A1'11111 111111 8111121 111'11114s A111 XNv1111'1l'1'1l1111'Xv .x11I11'f11111Lf' 111 1111' lQ11:11115' W11 511111111 211141 111I' Way XY1- S1-1'x'11 11. 1'1'1111-5:11'1-111111111111111111z111ty'1111. 111111 11-1- 1'1'1-11111 if IW, 111-111-1' 1111111 1111111 15411111 1'l'4l1l11'l'1lIl'Il1w. S1l111XX'11'114'w,11111.11 X'ill'11'If'111's1X1111'111111s1111I'11l1I. l1l'11'1'11 211 1111'. '1'111C H1'1X.X1,1, ."' PRE F' - V"" ' L, . Q ' 1 Three C s of Banking American State Bank Every Month the Rent B111 Comes 1 1 1 I0 l N 1111 JUNNI 1 XX 111 1 X1 11 11 Hawkeye Lumber Co Q 0 1'11111'11-31.111111111111-111'112111111-111111111-111-11:11'1-1-w11111i:1l 111 1X11X ll '1'1'F5lllll l12111l1111gl11s111111i1111. N1"1ll1'l' 2ll'4' lZl1'lilll42' ll1'll1' 211111 1111- 11l.l'l1'1'l'S 111'1'f111X111l1 111 11 111 X1lll1l'511ll11'51'1'Yl1"l'. 1411111115 511l1'11'1'1111f'lll'1'l1,111.S11x'l11g'x1ll1111'f11Al1ll111'1'f1111l111lN1 111 111'4'1Y111l. illlll f1llll' 211-111111111 11'lll 1111 XYL'l1'1111l1'1l, 1.1-1 llr11'll 11111 111.11111 l'z11fill1i11s 211111 S1-1'x'11'0. Q 111311111-11: l-'l'IlJI1Ill.XI, 1:1-:s12:11x'121 sYs'1'1-311 O g21111l1-x'111'1'1111111111y11111ligi11t111'11111'l1211'1l1-211'1111l 1'21sl1. l'1Y1'1'f' 1l11ll'11'11'1il for 111111 is 15111111 l.11l'l'YLl 1121111-211'1-s11l11111111111111111y'11111'11w11l 11111. 1111 g'1'1'1lI1' 11l11211l11.' is ' 1 :r'l1l11. 111-1111 111 '1111l XY1' will 51111 ' you 11121115 211111 11 1111 Q'l'2l11l1S 111211 will 11111111 1111- XV'lf'111 21 lllblllll 111'.'1111 1111' 211 1'1121s111121l1l1' '1s1. Q 11112 l"R11N'l' S'l'l?l'Il'I'l' l'l111Xl 111 , 141 1 1 1115111 Q VVVE11 I AND L B ANI REQNICK BROTHERS 11 , X 11 xsuxs 111111111 19 FREE SFRVICE 118 C11QHt11U1l St I ORT WI XDISON QTRP ET RAII W -XY CO 1111 1 GEO. '. 1 . 4 "HES '1Z1 I'1111- S11' 11-1. 1j111111l'3'1'1,'Nv 1 1111i 1,l1"11I 1111-1N.X1111 XWlm,Y,l, ISHXI ING A " Xl"1'1111111i11,1141 1'l'11I.11' 1,1.X1111,1'1'Y L '1'1 'ICS '1'l'111'1S ...' 111'I111i11l'11.'.XN L1z1s1111111u Stf1t1U11i'AI211'I1t111111 1,111 11111111 1'11'l1111f121. 111.111 11 11.111. 1 J ,J J 1 V N f , L k, .111c1i1111111'111-11i11:11I'1111-1i1'1-111'11111-11111J11S11-111111113 A-AX1111 111111151121.1111- 11 1x'z1s1ii111'11,111111I11r1-1111z15's111111111-11i1e11." Mm. 1':X'6'1'1I1!11i11l1 111 1'1z111. 1' 1.1 I'1z11'1'is1111. 1111111 is 11 11111121 111 11. IC. 111111111112 11z1s1.x' 1111sw '13 AX 1111111--51111-11 1-i1'1A11-, W 1 1 1 1 1 L J J 4 0 H B Gockel Tue QLOIHIPLM HA'I1'I4R AIXD FUENISHIHR SUITS MADE, TO ORDEP Come in and See Om Line of ALL PURE WOGL SAMPLF S 891 Second Sheet Fmt N1 1d on Ia Dr Thomas Bess SURGEON 111 1 X4 rw 1 3 Nr 1 v ,I Y 1 1 J LL L J Trunks, Bags and Suit Cases A S K K J ,- ' ' ps 2 is . I SERVICE INTEGRITY CCNSULT ATLEE B ILDI G MATERI L Telephone 36 QUALITY DEPENDABILITY 144 IHIIIIIIIIEIIIIIIIIIlllllllllIIll!!!llllllllllllllllllllllllllllllllglllllllllllllllllllllig 1-pe.-,.,.., .1--pw. ,....wm zqunmum-V an-4-w-.-f..-Iv' 4 wy- 4' -f- L- - 1 . llIlllllllllllllIlllllllllllllllllllllllllllllllIlllllildliltiiitA555.3 1 ww , f. 2' "'5,+ivZw. 1 , - :xnxx-ovnnmvwwwwuxn-f-Q1-NM-N. f , - .. V . 4 - N4 . --M WV-. -.4 A-uf-Sf:-Arr! f-2-1k-:GK-F-M ff'-A ruuwx--1 V-'rr lx-v-awww:-Aw-ess-on.-ww-Av,-,-..,..f.-. f. W-2-Q-nm.-W:-n.w.maf.v..fK.f. .4 -In 1 .- llllllllullllllllIllillllllI llllllllllllliilfi'E74VQIIli5li3l2v1f3U3iifililllll Kill! . fllliiliifiliilfilliiiff' 5 1 4-A.-v --,--.-n-.1-.W-...-.... A. . , .. .. ,.... -41. .11-QA.-MV.. ,- ,, -wx-F , .rv , .-.J illys- night A MONARCH OF MOTOR CARS Hyde Motor Car Co 918 Chestnut bt FO1t1Wc1d1qO11 Ia When You Need Shoe Repamng Remembel Courtrlght W1th Yeeue ot Expenence 104 106 Pme bt Fo1t NI uheon Ioxx 1 o 5 , 1 . . ' -4 A, . R , o o . O .. , . , x . X I 411 .W fl ' . 4 C 1 . C 140 -2: sit - wf' ug 1 XX mmmmmmmn 'NN :.J H X , Cook By Wzre 5 F :' Ask Us About Our Cookmg Rate l Fort Madison Electric Co. 3 PHONE 162 Q "Let Us Supply Your Electrical Wants" E E I I pg 146 I g I gg I hj A : - Z' f Ekiklwil IIIllllllllIllIlllllllIlllllllllllllllllllllllllilllllllllllllllllllllllllls fQt'Wakf1f1Jfsfw1ls:QQf "ro- Afslwwf-s - lint lf : S: J 5: XQXXQ' zu ,tsvqb : , 'M 5 Mfg 5 ,,, . Z. " : -., -- - E : , C' -1 : ' , l I' n 2 0 a 1 E : Z l l 1 - I I I I : I 1 H I 5 i I 5 -1- --- E : l- l 1 F 5 a I I , I I 1- o . E -1 ' - E ff X s 5 l -f : I ff A V N : : I X E : 21 I :za : S2515 I 32 . E 5 n Eye s:'.U . 4, L e 2 ll Q Professlonal Dlrectory 4 1 llll IHIIXS 1 1 1 N 11111 lx 1111 11xS11 '-11111 lux N Nllllll N 1111 11111111 H11 111111 1111 1 S INI ll IIN Nl H111 ll 1 u11d111g 41 11 147 I C 11, .1. 1'1X'l'1'11lX. N1. 17. 1',1', N1.X11'1'1N 11:1-i1'i:111 11::11 F3':1':.,1'f111 ,111-.11-gn-11-11 LT If 51111111 l1'1- .M111111 11, X, .l1111'w:1111'f 111111: 1JI'I'11'a 1x1l'l1. 11 H1.'1111111'I111'l11 Y. 'I'. l1111'I111X1i. Nl. lb. l?l'2ll i':'12l1l' 1111105 51131 1fp,,1,1, 111 1,1111 511, 1 I l11N111'1l1:1'1- , 7 X V mr 11.XN111.111X 15-1 11.XN11l,1UN 'I' .UI1l'!l1'5x-111-1.1111 511111-':s1111 111111111112 T'IZ": F1-1111111 S1l'I11'1 v W V 1111.11.Nl.S1'11Y11l11 1:.x.. 1.1m , UVIIIINI l.1111'y1-1- NIE11: S11111111 F111-111 7111113 S1-1111111 S111-1-1 v 1l1'..1,XNIl-1511. 1111.1 1111 12. .X.S11Xl11xXN 11.1 111yR , 4 , b Q 1'1'111-111-1- 1111111111 111 111s1f11s11s 111 1111- l'11ysi1'i11l1 111111 5111111-1111 Iiyv l'1ill', XUSK' 111111 'l'h'11111 11l'Srl' I211i111i11:, VIL S1-1-111111 S11'1'1'I 1341111 ,11111is1111 11,1 'V'1RK .l.1'. "' .XNK Ah: 'a ' 111111 1il1' ln' '11 '1- 1:0111 H.-mu, 11111111111 l"l111m1' K11 11115' 11 ' 1' 1. 1,.11,XZ1'1N,11,11.S. 11. 11, 1'111,1,1XR11 I11111111s 111 111111 11 IL ' 'ICN 1 Q S111'i112s 11i1111i I1 11111: B11'111..X1N 1'1111'l'111'1J. 111.11.. .1111 , 1.118 N . Q llhlbfll lf 11sh111,u, 1 I I 111, liar, N11,-- 111111 " -mt 1'0llllll1'lK'iill I'l1ol11g1'1 lhy 11111 N1111is1111 Suviuus 11111114 I5 ' ' Adlwlss T275 S1111 1111 S111-111 . . Tower 8LCo RP ADX TO WF LXR Dry Goods, Rugs and Carpets 128 130 Second St Bastlan Brothers Compan I tl ww xx 1 ww 111 ENGRAVED l ll Ill I 829 Bdsm 111 Bldg ROChCQtQ1 N Y 148 Q T Y V 14 ' , ' JQ F. f'r 0 M11 111l':11'T111'1-1's of ',. 'IQ' 1' 1. NHS .X'l'III.I11'l'Il'3II'IlJ1Xlb ftblllllll 11m-1111-111 211111 XYl'll1liIlLL' I11X'i1z1fio11f A1110 nw 0llfS f'Ill'1SfIIl2lS f1I'I'l't'illf.L' 1121713 4':1lIi11g' t':11'1ls if' 1 - '. 7 1 ' n C , 4 n , . ,SHEAFFERS Llfetlme Lxfetlme Fac s n gun lnnhum Ilpna u l nu ndntmn 1 x ll u unc 1 cl lame u un I ISIII Creators and Manufacturers md Isa ne, nh m the H uric r I eul xvt I espond to I ight SHEAFFER S ' "" lmtul EIIICIVI e Pucv of Propel Repel EXPCI I lfitlllllh IS lti l'lll ll Cow: Pencil Mode1 No 8 LIFETIME 5 D1spense w1th cont1nuous buymg and alu ays have the best HE FF PENS PEN CILS W A SHEAFFER PEN CO AT THE BETTER DEALERS EVERYWHERE Fm Madm ,M SERVICE STATIONS NEW YORK CHICAGO SAN FRANCISCO KANSAS CITY DENVER 7llIllIi! H I2IlllllllllllllllllllillllllllllllllllllIIIIIlllII'ilIlIllllllllllllllllllllls 9 Q Q ' ' 7 9 QC ' ' 97 t 01 ' Sv"aI " ' 1'I 5 Pvn I' fn! ' -1 ' ' alll' ,QQ G a 1 - - ' ' vc-r QL jj, Malin-s Fi ' - Farb s Cz - ' f Z 1 ' - z a ' 's gl. 4 op ,Q if S . 3: .., a vs ICII Qi: If - -1 , ,, 4 . .- 17- .:.," cz - - ay H . .x . ,, .5 ,. 1 fx: --1, . . . . 1 . A , "5 ' 2 : fa " -fa ELI 25 l g T 3 ag , : 33 ' I : EQ ee as V: - ul - . , -'Z 5 7 E E : I . . . ,- E . ' I : ' E : C n : I "' : : - - A 3 : - . . - " ln - l E I " : : un "' : - In - 1' I " l 5 I ! : . . . : ' 2 : 7 - I - I - 1 - 1 1 - ' I ' ' l - n - l - I : 1 I : " -1 - i ' . ,, , ' ' I ,,, W Y.........-',5:7Y-..--- -1 Rf-W 'f'- '-an-A - f Ai-1 2--: -'..w.-......-.,.. ,-,. .,-.- .,,.. . ,.....,,... . Y-.. SQHAPILR AND KQCH H1111 Xl Nl XRx FOI HTH 1 When IH need of bt6111df11d B1 ands of QL ALHY GROCFRIES at 1 1easo11able 1111oe come IH and look them oVe1 We aeQu1 e you Cou1 teous T1 eatment B R I-Iotop Cash Grocery 111 1 HUPMOBILE 11 II111 1 I I1 thc best C31 of 1tS c ss lllllll the COl1XlCtlO11 of 19 fho11N1111ls offa1111l1eS 11110 own WIEGOLD 85 HUILSER 1411 1 t 1 11 713 LHIHI' St DURANT 1111 ll 10111 1111 Sl 0 1 1l11 N 111 WIEGOLD 85 HUESER 1o11ol1t 111 111 TJ 7 Q 141111 t ..- N. .-1.1 1 yn 'ii in U I TIIITII 1 1- I E : .. .... A .... : g T' 1 I Z. A ff 1-1 3 ,., ' ,- 3 -: 9 3. . lj- .... ...f : . .. ... C -L - A 1 J: L . . 1- ,.: 1+ ' , - ': - S 1 ll ' - , 4 3 : -. I' H K1 - A X.. f A Q: .2 - ,, V 4 : - . Y - -.5 - .. X., : A 1 7 ' F - A : : ,-- Y, -1. ' - : -1 . - . - ,, Z 1 Z.. H S 5 '4 " 4 L nl - 1 ,. H I' ' '. C 1- . . 'I : , , . . '14 '-' A I- ' QD f . D T "' -' ' : '-' 'S 1-1 - 1 N J : 1 ei Q , 2 Q IU :- .., A 1 . w -- - J, Q, . . C J , 1 o V' b-u-I er- 1-E '-' "" , .., 1 .... 1 99 -1 : - C Q1 'T' 5 U. I - Q u - .-1 I - ... I -A ' l Z' -Q 3 : cv : .. T, -. 1 2 . . . , 1 .... . 'V u -- ' L- A -' - U1 ,-1 1 I- .. 7 . . . .. ,. c .. - f A L 5 1-,-1 S , - ., ': 4. ff Z 7 A' '1 1 ' f H "I .J "" f-+- 4 ' ' -I " . ' E -xi ' '4 'L A 'F :L - ' ' ' 1-f 1 ' A ' ... - 4 ,4 . Af .Y "" P' v 1- : 1 : : 4 L . 1 - : .1 -. A -S f-P .1 - A . .-f V n O : .. L., ,,. - ,A :. - - 1-1. N I ? rr T I X : I A 77' "1 - -2 f 1' V ..... Q ... 1 ' J ' : 1-A 'N 2 C rv- -3 Z a - 1..- . . ..... . , 0 . .. ,.. .- I "' 2 il - : Af J - , -1 :E .:. 7? ' 1 ,.: 1' ' : 14 J- : M 1, : 1 '- A A -, A , ... - 2 4 1 A ' .- P- ' 1 . -Y ... .-. :E - " I - "" ... ' I . : ' .4 ' ' .4 L-2 ' ' H CD "W .... 4 ., ' in T' Z J 3 - "1 .L . 1, H-1 , 1 1 I u 1- 111 I lllllllllllllllllIIIIIIIIlflllilllllllllllllllllllllllllllllflll I llll ll lllllll llllllllllll! I 1 1 deal , W of Servic N HE Democrat Company Statlonery department the newest addltlon l ml N. WE to thls half century old 1nst1tut1on '9 was founded only wlth a view of servmg our patrons more completely In our umformly hlgh grade stock IS carrled a wide range of statlonery party goods of all kmds, appropr ate cards for all occasions, small office supplles etc We feel that we merit your continued patronage The Democrat Company flncorporatedj Statlonery Department r: 52 Qliililllllllllllllili Hlilifi Hlllllllll - iff I ' 7 R ' . ll'?"'- . ,NJJI K 'Ry' . - . . . 7 .5 I ' id "-.1 ' " '4 . , . E , . , lol 6 ' s N-anna-1-v 4-Qwu.,.9.: ' ' ' H A Y fir: . niiiiitE!U1XtVtLE9"5!j'.L w,v5 p to - ., , Y.-. ,,v..,, .- . ,,,,, ,r,-M MA R A -v-- OUR FIN IS F 554 Que 5? l lllllifflllifr Q 5 Ffklliihili illlllllllllill wzkf un-:nhl x Sillflllllllll ififhi i illlll iii A 2 Q ,. 9 yQ5 A 'W i it. 5 , 53? 'i VF? ig 5 SQ E55 3 gil: 7 l 1 :ILP Q 5' 255 z ig . 2 1 I K 9 I: I , Q fl , . J ' .- gf? M ' ' I ' 53 f fu +61-, 1" 9 32? ' gn 5 35 933 . Eff? i vu ', ff Ek 1-N if F' 5' 5:6 E Ei: W il I 5 Sky I - r rf. 12 52 I .: 1 : 152 1 : 'Q--fr.:-.-e.rwuen1vrv-frm: ,I A I., ' "' :QLL1EMg.5g.g54::, Ai- -1 Y lung ' 5""Qi F? ' uf. w ..,- v. .okr Lcr QL' v' 1 wk-rug r v 1 'r:w, , L,


Suggestions in the Fort Madison High School - Madisonian Yearbook (Fort Madison, IA) collection:

Fort Madison High School - Madisonian Yearbook (Fort Madison, IA) online yearbook collection, 1919 Edition, Page 1

1919

Fort Madison High School - Madisonian Yearbook (Fort Madison, IA) online yearbook collection, 1920 Edition, Page 1

1920

Fort Madison High School - Madisonian Yearbook (Fort Madison, IA) online yearbook collection, 1921 Edition, Page 1

1921

Fort Madison High School - Madisonian Yearbook (Fort Madison, IA) online yearbook collection, 1923 Edition, Page 1

1923

Fort Madison High School - Madisonian Yearbook (Fort Madison, IA) online yearbook collection, 1924 Edition, Page 1

1924

Fort Madison High School - Madisonian Yearbook (Fort Madison, IA) online yearbook collection, 1925 Edition, Page 1

1925

1985 Edition, online yearbooks, online annuals 1970 Edition, online yearbooks, online annuals 1972 Edition, online yearbooks, online annuals 1965 Edition, online yearbooks, online annuals 1983 Edition, online yearbooks, online annuals 1983 Edition, online yearbooks, online annuals
FIND FRIENDS AND CLASMATES GENEALOGY ARCHIVE REUNION PLANNING
Are you trying to find old school friends, old classmates, fellow servicemen or shipmates? Do you want to see past girlfriends or boyfriends? Relive homecoming, prom, graduation, and other moments on campus captured in yearbook pictures. Revisit your fraternity or sorority and see familiar places. See members of old school clubs and relive old times. Start your search today! Looking for old family members and relatives? Do you want to find pictures of parents or grandparents when they were in school? Want to find out what hairstyle was popular in the 1920s? E-Yearbook.com has a wealth of genealogy information spanning over a century for many schools with full text search. Use our online Genealogy Resource to uncover history quickly! Are you planning a reunion and need assistance? E-Yearbook.com can help you with scanning and providing access to yearbook images for promotional materials and activities. We can provide you with an electronic version of your yearbook that can assist you with reunion planning. E-Yearbook.com will also publish the yearbook images online for people to share and enjoy.