Fort Madison High School - Madisonian Yearbook (Fort Madison, IA)

 - Class of 1917

Page 1 of 134

 

Fort Madison High School - Madisonian Yearbook (Fort Madison, IA) online yearbook collection, 1917 Edition, Cover
CoverPage 6, 1917 Edition, Fort Madison High School - Madisonian Yearbook (Fort Madison, IA) online yearbook collectionPage 7, 1917 Edition, Fort Madison High School - Madisonian Yearbook (Fort Madison, IA) online yearbook collection
Pages 6 - 7

Page 10, 1917 Edition, Fort Madison High School - Madisonian Yearbook (Fort Madison, IA) online yearbook collectionPage 11, 1917 Edition, Fort Madison High School - Madisonian Yearbook (Fort Madison, IA) online yearbook collection
Pages 10 - 11

Page 14, 1917 Edition, Fort Madison High School - Madisonian Yearbook (Fort Madison, IA) online yearbook collectionPage 15, 1917 Edition, Fort Madison High School - Madisonian Yearbook (Fort Madison, IA) online yearbook collection
Pages 14 - 15

Page 8, 1917 Edition, Fort Madison High School - Madisonian Yearbook (Fort Madison, IA) online yearbook collectionPage 9, 1917 Edition, Fort Madison High School - Madisonian Yearbook (Fort Madison, IA) online yearbook collection
Pages 8 - 9
Page 12, 1917 Edition, Fort Madison High School - Madisonian Yearbook (Fort Madison, IA) online yearbook collectionPage 13, 1917 Edition, Fort Madison High School - Madisonian Yearbook (Fort Madison, IA) online yearbook collection
Pages 12 - 13
Page 16, 1917 Edition, Fort Madison High School - Madisonian Yearbook (Fort Madison, IA) online yearbook collectionPage 17, 1917 Edition, Fort Madison High School - Madisonian Yearbook (Fort Madison, IA) online yearbook collection
Pages 16 - 17

Text from Pages 1 - 134 of the 1917 volume:

The Tzmes Annual Fort Modzson Hzgh School Year Book WE E? Publzihvd bu lh Ilzgh School Tzmes Asso t Fort Wadzeon lou 1917 , if fi 1 i 'ffl Q L5l21?Ql!HQqif3911551 0 - q Fxx ff L' .I Schoo B15 ' Hgh Q ,fbi 4' I v V T . Q K .3 M Q , RY, A 25 W9 1 Qi L . , IE I , X we I P 581 4-M lEI'U ,l . f 1 E rx 17 ff ,ie flgf 2 wzmgimes 1917-1L a-.Q 11mw!'f1' 111 1111531 l his I hui l IITQQ!-f""5l.L"gX NX U5 D F UC wXw 11112 mavflf Q 5 EEZWQ11 WQFWIE1 N f To T Emil-IQ' 1 cnam rc?3!2o7mI Q9 U 1F'am o liar! Aadnson f 1 gCh00L,lN graft 11117 U rcclaT10n0f MMM! Their -.iggcessful ff Mg Ei mm Q1 1 1017.5 IN prvnolmq Lvl' I1 LM The General Wflfarc me M 1. R ofArhIcT1cs,We 1 Zh 1 M Dedwafe Tma Vo!umr "ffm I Ja, mi W1 l'hLi1i1. 1 -11211-QA 1-1 W1HW ,arg XA " v 1 D V -1 ,md ' K r , 3-ZQA ,bb f' Z ' 'ir JH 1 " ' W ' X K X 1- ------A--Af---- WA, P ll: Ks gf , 'an 1 V ? F 73 NX Y: 'I 'ffl ..-. - -1 ,- T. ,ey 1 , -Q I I I nlxin, ix, 5244.-. ....., r' Lili' 1111 X' J. '1 1 ' I .:-V ,- 'Q-1.. Q51 'f' Q -- 111142 jV:u,p 1 - 1' 1 ,Iq ' r.:. 1 Q 4' lx , ll' ' K IW' I I E", ,A X ' I Q . 'L Hull 1.151 11111 4 yr - 1 1-1' ' 1 li" ' '11 'UH , fun. - '11, N I I lx 'I ' Au 1 1 -gn , .ai uigcitqi V,-Juli, fx 'fi "way I .u...,. 1 5 Ff-.3sX3 . I' , ' '1'Q'T HW" " ' -iixx A L+ vgnng 1 , ga..-, ---f Q, f Ui: "1 VU 53' ' P' -' ' z ' 1' 11 ' " M " H1 - '..i::L, 1 , , Avg, nj-1 IM . ,. P I fafwff-,'N. 1 1 ' . . 1 '1 H ' X1 u Vx "' f ,' 5 'xii 1111111111 1 1 1 ' 11 X l X' fl I - , Kg: I' ,.'5-Y VLBQ ,ffi f' In VJ, - P5 Xu. l1.Il , xx LLL- ,ga-' ,-41- ' " ' , It Lu g. , ' ' 'M " ga WW. ' . 1 1.11. 54 11 ff., 1 V . . :fig I - Nj' . All , . . LN "Ji 1 X K tsyi' Ile:- d -1 'T - 4 , ." f- 512 I. Y 'I F f I H ' P ui. W 1 ' H ' 'rf W fg1 fV. 'XV' W J- P" ' 1+-1 --"' H XA- " H .. H -' . 4" 1352 v fx' A ' - 1 ' -ff -Pl. . 5... in K V, 4-E . .I M .Hp --Q1 -f W -as " 'K 'fr 7" I .,,:- ' ' - ' l"'bx,QY ' ' X F ' ,. -f , r 1 ' ' Q2 gf " ,-::gvi'7l. . lm if 19135. ' , v 1' -'?,fF'g- ,1.v- 4, ,- 1 , fav ,. .. '- f ' g- ': , 1IiL.-.Jef -..,.' F4 33 1 1112-1-'1.,..ff1 ff M - ,- l :FF'!nnT"' -Q 'A git, V 1, K" if 5 ' ' vi' ' : , ' 5 ' nf'-'i- ' "-I-'-- --' 'JZ -Q 'L' A ' ,jr ll XML -Y ' -fi: - F X 4 6229511-H954 1 ,,..uf"' Ildkacit' Q6-f 'iff E fi 'Q wi E 162-12' Af mmm 11' X X uw If ,,.v,,11n zv.'5.. qs , HI N N X F ,ay Q54- XX XX In xx I U 1 ,gf I U EEL MH?- 2 Boolil The .5cnooL Booliz Lmfmru BOGKWCHROHIDLSN BGGEHNRDVERTISEMEHTS Ig 3, PTH-If WHIEI .Li.-13.5 - I. I xx A I 0 A 'NI . 5 . -', E-X XNbNwXX XxXxXxx-XxXxxv-X sxxxx' I -xx-XQQIQQ fqyxxxxyqg, xx Y- A. Iff V I I' - ' 1.-ff "4s!.' f I f f f f m5ffIl5 fIf f r I IF' , 4 ' K F' ' N45 K " ' I ' F II. IWW If 9' . 'CI II II . I I xg 1I:sI.N I 5 IIII I -IV A IIII :VIII X-In If? I I I ' I 1 S. I A ---.arg ' Il I '. .- ' I I I ,QI FII L' fx W N 1 A 7 'I XRPII V. 5 i In A 'H ' ' WU X II YI . as II 1 I I . If T':- I I II6 ., I ' " ' - ' I 1 I - ' I I f ' .I -. .- d-S I - ,I A I: ' , I -I - . ' QERI xx. III xI II E In MOU' I I vii:-a.x , ., e.I II ' " ,I '-I'--. - I.I 3 ,IIII Q, .I -. I .I In I m ' - l '1 n II ' ' I I . ., .L-A, Ve, -I l -I s I I .I I I I I I ' Y I: IIN TIE If . ... W 'I 1 I 1 I I H '7f"'- G . 5 I M 'E 1'-F1 ' I ' NI II N V.. , ' I X ' I ' 3 I + 4 ', . I I Il! L: 5 -II' r QI ' -" I .II I .4?.: Q 'va 'A I I N t '-"'-'-.- ' I I anvmfngsh---J I I I II-I-I II 4 fx I ' I .f f l' 'I If I 2 II ' -gi .13 I., -,5 . I I -gg - f G -Q 1 33 Q: X 2 I! ELVQ -A-wg :E If A Ii I U 4' ' ' i V 1 ' 3' I X ' 1 - tl- tg .f -- a. IE - - f'f I' I I . ' ': :I I I I 1 I Ilmim ' I 5 " - ' S - ,M "ffm 3 ' F! I I .--I Ig f- I-In I M I luu1ll.,fQ'- , ' . II. III - .1 '- I '- 1 S II: I I: . II- III , In S' - f 1 I l.4'c.1'-"- I I - , 9 1 I I I I -I I , -I IIIEI -1 I I .I J 144' X , I I I I I":-- .II... I IIII, Q IX ' X I .I I II I 3 SI II Idan lnllI A I I , . 1, Q - 1' vw 2 IWW-wQ'fI I III 'ul ' 4' , N - I Q IIII JI- . I - I. --H, I . I Q 1. I - l g ' I ' x 'J -'. I . I- IJ A A I I , 4 , A X I ' N - .,,,...,- I . I E 1 -If I AAI U IIII 'T IC' -1 --f 'f I I III S ,:ifHhIII IIVI S I I7 wI . I, - ' - , Six. s ' ' I If' I I I --n I , I LI I I - I . I I 'I is . 1-I I II I II I I II ,QI X II I I II 5 LX I -I A x ' IIII , - 3. I II R II. .I I . I III. I I X X IX I F C ' W r 4 I I I N Q ' - ---- -- L " x I I ,,I,,.i -- fr af I ,,,,f .. . I I I EI II, I IIII IIN I V ,II . I. M " UFS ww'-Nwxwmx'Rlwxxx'mim wwixk- fmimwxmx K II I X I :qi-..-.:. 4--... I ---' 1 4 f f 1 , z 1 f 1 W f f If 'I'I lr' ,.I.4.-fsgg. ...Z.L E ,f2,,-Qigmw mf iiiE'3"'iC'1 Qkfaww I W 'On 40 a P si ,ary l 0 fp ngol' 5 5 ll. QQ' 'ou.3'n' g' .',OJ 2110 '.',H'glQ2' 2011595730 4 JO ' It ot. 3'2" X-Q4 32' -3332. ' 3. 5'g!'iv'f 3.13214 4... H-l3o'3o7 ' gao.M. ,. I Ku, .ik . ?9or0" 'v -' v 'ha If' IIS", H0372 rg. 311' ,N Q' Q" 'O :ln , sb Ein? af' ,, WFS Q !'1'?:f lb I O b.' 5f 'fn 1" 43 O ug J ngv' ,xi 0 af 4 1 pn h 4 ,om cl a !5.2:'u11 9!,!3a5'5l Ov 0 . v Fug 'lhgfnfff v, 0 , ' U 9 I .2224 if , Q "J 1 V' ., . ' 10,0 5.4.0. n sf J 0 , A 93? ' Lt: " U 0 4 ' GB' v "b . go 4 ig-9 gy, 001-v' l.', 6,3,. U Q 5 0 ' 'G' "." '49 JZ da r 'mv' -an-1:31 P -if-v..xh jx v QI Qt! fi 9550. 10 l L9 o :Q-. ,-.g0- Q.. A ,.:,?,.' tix. 0 UQ ll A -'-08.331310 ' gl, NJAVQ' "-325' ' . . x 516 'iv noun. 'O' Mui is ff 5' f X -PT ll u sqvfg op.aQ 0' Q 1 5E:1.'.0 ire 1,'l' ,Op I X X at-1:21 N 9 u ,sf A: 4-Uv 5"6".f I. 553.01 P' It ox was li' 1 'mi 93-72' o 'faint fnvnnvqqk fjfvf 57? Yi QA 'lf fr 'T- "Ui I v ' '?' ' ' 'iii , ,fr ?fs1QH'fzZ 5 if " ,, !.-'i'14- Adi! V Q- . - ui ik if i iw WA- V H W 6 in nf i 44? FLA A 5 A -fxfff' u- f.'.,f.gx,..L ii .55 A.,.' -' L:0TF:'A.' ' - 1,7 ri .-.4 -Q . L.: ' ". a. - ' ,.. S , ff' ae .4g"'Qi 9113 5 F ..' ' 5-. X24 '-,L-, Z"' 'q,' 5 .J P-, Q " I'- 4- ' . I I FS . ' . - , , 2.0 '5 . ..'- an - nf , . 5 S f. - 3 5,4- 5 I . . . 4 .vm 5.1. ' lafq ' ' Q, 61 L as ring! A: 1, :- - Y' 'Q-Qu '.- ' . L ' 6 f Sl--'if fb y . " 5... '-.fs Vf. 'gl f" -1- f f Qifgjff ':'- rsh! ' ... Q 1' .1 A -. " 1 A 'Q-Q 7' - J 5 ry. LQ!" '-wrgpg.. 923 .Q 5 4 .- -,- iff- 5, ','E" - .41 6 - 5 'J f' 1. gre 'f f fa ' .4 , .,,.OJ?' ' las bbq' I QQ' . "sv ' :ha wg ' x, B, 1. r ' 4: f ' Q. :we ' Q: e- -' .Q '- - '- Q 2. :- .... A - Ya- - , . x , " Y , gk ' 17 ffl, T!!! V U T 'X f ' -'u' Q Y m ,, xj ' , '- xr a - V . 1 37' ' 2' R .1 Q2 X CZ K 'Ld xv4:j 47.- , XL ' 31113 N, . .Q I 1 Kiyiy, ff 1 55- A fi fa f 1, V- 1 .37 , L' , J jg! ' ' Q: I '. . rf A j I V' f, v ' 5? ' j 035 'al f Wu' ' lNk ff 'kv' 'rf 5 f, T 'K 7, Q " HI' , , Q , . 1.5 ' V' I ' f Q ff 1 'I J X V, Vx I fl! I Fl rl-'. XJ I Ag, 'Z J tl f' "1 4 g 1' ' 3 5 , , 5 I ,N Q f' . J Yyy'f'J', uf " Rv ' -'i- I . ,.. - w " , f f- Y N "An 7' 'fi' W "H" A' " " ' ' 7 W' ' 'J' . .C a.. , '- 1 F A WELCH Supeuufendnnt of Schools BOARD OF EDUCATION C H FINCH J H PRELIGH E A SNOOK DR. R. S. REIMERS P. J. HITCH, JR. S SQ , s ,M ' 5112 Qlmwflllg -4. ...4... ,.,...- A - A A 44 Q MR J W FISH MISS VINNIE GARRETT MISS GERTRUDE WI-IITMORI1 PflllLlp1I M nt lematlcs Mathemahus We MR JAY KEMPKES MISS FUNK MISS LUSK MR P L BROWNELL SLILIICC Euglxsh Lxtm Muxuxl Trammg MCCIl1Illk3IDI1WlllQ D V V V ' . ' V in .A A - Qu -AN I Q P I MISS OLIVE TERRILL MR H GRABER MISS OLLIE ROBINSON German Commercnal Hxstory Athletxcs MISS SELMA STE MPEL MR C W WEJLKS MISS SLHLILTER MISS LOTH En flush Music Domestu Suenu. Pgnmaushxp Alt A A A A A 1 7 4 I V v 'V ' V T Y If ' 11 I' I ' 1 4 - ', 2: I , ' I I' ' I x I , W V ,Q Else 61 ww 19111 H4335 f f Z X I 'ur 0 1 0 W 0 Wm M f ' NmwwIWf I-IIIIMIIII AIIIIIMIWIIMJ-J I we can we mil. W QI f If f I IIIW4 W' I X ff X W fI' I 'QI IQ V X II IIII7 I If X, QI ff X642 IE W 'E X I X If' ik f 5 f 0 If If QI III IW' WSI' 7 W0 If X gi Q 5 III E Z- X i E IZ, - Eg 5:5 25 3 ? Q2 ,gig bl QQ I QQ, 5 Z4 K4-'-X K en ri I X W ' f III 1 K IIWQ Egqigw if I I XVIII' I I I ff W b I ,I I 7 ' 'lw.sI1,I. 51-35, I .gig kg- ' V 7,-J ,f N ---A ,.,,, ,WW Kumi, 8, 'g.. 17- 411 gy. WW 0 f 7 Z Q A I Z lik Z if ,MW Z .lim X 4 ,,,Imll,!, A 0 0 ': vfffpegxx 1, I 5' W I ,-5' I , i-21 4 if U -em" . . """I'? jx ? Lffm- , ' -.wI4i i :II -I I 'fi ' li Z 'I ' . X fy" x ? ff AW: X I, If try ,i ,TI if IX.: f X L IIWIE .. , Iasszsaw I K2 6 I I ff' Hwy' f I ' I 6. W. "' 'E I J I W I 'I 55es!-E22 I' S ,III I .I A jf I I I I I WI I -2 .2-IEE? I-rv 141 ,I K IQ! '!, f X ' , I Ii I, I I EQEEETEI Q , Ii, f I iiifggf I III I 'I .I 6 I' I ' I I' I W f II" 4 I I II I? I 5 I. IWIII I, , II ' I fx I I I I 1 . III 9' K " x' . ' ' I, i 3. ,- I 1-..z I I I ' IIi'I,"' 'ljjif H Q 2 ' a-,S : W 'I I I I A I I -L - - If I -I I I- II .MI -IIII.'II-I,. ., QQ, i II, If "'-II' ,' If5..,V f - ff I ' I If I ' I II sl 5522112 'f I 1 2 . I I II, 'I I I -fssssf l' If , I 'I Ii - II I ' , If , I I flag?-LX , I N I In ' a ff-V I ,x 'Xg?XKf1Rfff I I 5 'IPI If ' " N f I - ' i - 1 f I II'II ,I II -' I' V IQ I I r I U - I - .. ' I I L B' 1 E Y ' .S ,. T Iv E , K ,Q I. 1' I I m e n ,C I' E v S. u - '- I' I i I i s i .U : l' I! qv ' ll U I B V I M ' - I 'n 5 I 1 , n I- ll ' H . I - , - l I n L 1 In ' 1' Z I I I' H - U I I 1-ml I' -1 -' ff' LI A 1 W0 sm 6iHie5-f1917f I - - I ' B Elan 51221954917 1 PROPHECY I 91 7 Rum PINLH XX heneu I1 the h1SLOI'X of the human 1.1 L .1 Y'I1lSm,C1 mind his owl tmted mto the 1Lg'10I1 oi almost supu hvmcm knoxxledoe cmd hm nmclu 1 guilt dlswxexx thele fun It onge, thousfmds of people vxho mx 'fnlt tm pled ated mxentlon IS lmposslble Ilcmuel lttel thm master mmml nu chnlollxtmtcd tha fact to the sfxtlsfflctwll of the moxt skeptlml hLmfl1eds nt pmyl .un IMUIX to.m.11d tha palm of the NILALOI to the IIHLHUJI Nuc ns mx case, and the demonstldtlon to bg glx en to x ou mm V111 be the Cum n mg slluess ol my 0:11081 Thlw 1.1413 the faux goclmothel oi the glass of lx .md one who dld muah to make the entupuxes ot th at dass suuexs ful has .wheel me to test mx pcme b5 lJ1lI'1g'1Ilg 1J0f016 hc-31 the lmages 01 L uh rmmbcl oi that class thlt she mm we l x he! own ex es thu outcome oi efvh of he1 belox ed Chlllllilffl D141 lfldx, I sh lll do uh xt you .uk but th10llgh0Llt ihe 1'erf01m.mce Behold the fu t membel 01 thxt Claw ls About to .lppuu 111114 MLIi1tt1lQk, ws ho stdlted on her exneedmgly suuesstul thedtrl ml mum .rs the star m Mme .md Men, .md hm smce d11SLIl t0 ex en H1016 exalted helghts than MfIFg'U6T1t6 Clarke 18 now before you Letha. Cun mug .md Ploswe Rmxlancl he1 .lwlstant Domextm Science tedchus m the Boston POIX tenhmdl Instltute haxe lecentlw xhovsn th it Xen dell cmux .md rllgestlxe IJKN um be nmclv out of uupct tanks .md black xhov I U14 Irene M1llSh vs ho has brought many 1338 of sunshme to the xx ounded SOIKIILIS of the Imulopedn N111 And It seems .ls though I su Mt Pleasant 10D1CSCI1tCd m th It xx .11 Bfllthd Nlggemex CI made 'mnmus bx the uxe ot he1 tongue In one xeaz she sold fl 990 LODICS of Hem to Gum qhlllt tor tha VS 1ch1t.1 Pl,Ibl1Sh1Tlg' company D15 New som, xx hose IIHDCISSIOIIQCI 0l1ltl0I1S m conglews haw' clone so munh to lollew the down tloclden na tum ot Lubd htt 1 Anthony vs ho tune has been .mound the XXOIICI and alas' her name IN stlll unchanged A1c.1 X fm Ilxnmg stlll QIIIXQ xlthuugh mmus an mm, lftel his mam dfumg dceclx on the bittldleld 101.111 bampsell the ICIIOVS ned .utlst his been IGLOQIUIQCI fu leaclmg c.1rtorm1st tm thu Lh1c.11,o lllbune Among the women xx ho hfue taken up the pm fQSS10I1 of Qhfmuffeur Helen VK mn stands out Qle.ulx ax Olll hemme She clellghts IH mdkmg 1x0 1111168 an NUI, IICIQS IN thx Qdl uh ch wax mare upenmllx 101 he1 beneht .Lx lt hu onlx loom tm one A1 mm K1 eblll p10 fessm IH Psyghologmxl Iwseflldl Ile has smwocied Ill Dl0N1l1g' the old the-mx tha? man IS dexcemled hom fflvvn mtelplllal Alma fr9lhdlCf f fgi- N j 1 ' ' 1 1:5- f1 --i3j ff 13 1 .Miz fr 'yf 7411. S - uf 74. f .1 . sr. ., JM I 91, 1,5 ig , , "L..g..4. ' , -' - ' Bbw A , QYY,-, WW,v,,Y, A Y-HA! ...fs H41 YY- ff: 1 Y 1 v ,A., 5 -,A , - . UC, l ,4 , S , , .,V - 1. ' x ' 1 ' ' 1 B- K- 1 1 1- K . f 1 31 1 1 1 V Q , 1, -. , , . . 1. ' 1 '. . ' 1 1 ' .. - 1 ' , L . 1 , - 1. wr . 1. . h A, , ' 1' , 1 ' 1 , .1 Li ,h ' 1 1 ,. K1 , , L1 - -. ' , ' 1 1 1 .' 1 1 - ' 1 . . 1 1 ' v U 1 - ' 1 . v , . ' - vu - ' , y . 1 1 ' ' 1 ' ' . . - - J 1 -' 1 1 ' 1 . . 1 1 1 . . 1 1 , . . c . . . . . - ' , , , , . x 1 1 1 1- 1 1' ' ' . 1 ' 1 ' ,L 1 X 1 ' 1 . . Us 2 A1 . vw .1 :xv - 1 uv K- I . 1 ' , J 1. 1 , ' 1 . E. - . yy K1 2 1 2 1 . L1 -' 1 bucause 01 the chfflculty ot the task I must ask your absolute sllence V5 . . '- Q' 1 v 1 1 1 f . ' y 1 . . 1 1 ' . ' . . . .. - . .. 1 1 , - . 1 1 . - ' U ' . 1 ' V . . 1 1' . 1 1' 1 , 1 1 . ' '- . 1 ' . ' 1 ' 4 - . . , . . . 1 ' I v I 1 1 v . 4 1 I 1 1 v 1 ' ' . . ' , ' . . . , . n ' ' I L Q r 1 . 1 1 . v 1 1 v v v 1 v v v l . V 1 , ' V . 1 D - .' 1 . ' ,- 1 ' 1 ' 3 - .. 1 H v x - . Y - 1 1 . - 1 , 1 1 v 1 v a 1 y 1 ' 1 N l V 1 ' 1 1 1 ' , 1 1 1 1. - ' 1 1 . 1 1 1 1 1 1. 1 Q 1 I 4 v, 5 v 4 . v 1 4 -4 1 v 1 ' . 1 . - 1 , 1 1 ' 1 ' U 1 N - 1 1 " X. , I 4 L 1 ,Q 1 1 L n ' , 7' . ' . '1 ' . . 1 2 1 Y 11 . 1 ' . 1 1' 1. ' 1 ' . 1 1 1 , 1 1 . 1 ' 1 1 - 1 1 - . ' 1 1 1 4 v v v' 1 4 v 1 1 v Q . ' . c ', 1 A 1 . 1 1 . ' 1 1 ' . . 1 .1 7- - v ' 1 ' 1 ' v 1 ' K1 1 . - 2 ' 1 'S - kv - -' 1 I' 2 x ' l 4 -1 ws 1 1 v 1 1 . v 1 1 A I' 1 1 1 I nu . v . , , . , c . 1 . . ' 1 , ' ' 1. 7 " -' ' v v 1 v . - 1 - K. . , 5 L. . h 1 - L. 1 .. 1 1 1. 1. K1 . I 1 1 1 ' 1 . ' ,. T 1 . 1 . 1 1 1 . . ' 1 1' A n n K I ,L . n x , I ' 1 ' 1 1 ' 1 Y v 4 1 4 lv 1 M . K A . L5 . . D A 1 I ' Q-'ii ff- Elan 6153199119171 .1 no pollcew oman who has solved the troublesome problem of How to keep school chlldren off the law ns H lrold Hoffmelster and Lee W lyl md arc masters of thelr beloyed art Thelr hobby IS taklng plctules ol dogs dressed llke men Hazel Brown ls stenogrlphel ln the otlicc of thc l'ord Mallufactullllg Company She also h lS a told of her ow Il Llx st ll Judy aftel her fallule as opera slnger IS now maklng a llxlng IS N Y s f lxorlte ballet dancer Vlolet Cardner lftel QLIIS ol studylng lbI0lll IS now Latln teacher ln the first EIlgllSh school establlshed on the wlld lnd un lnhablted coast of Madagascar Marg lret Palker by her swcet smlle lnd wlnnlng ways has captured the he lrts ol many young gllllnts but It seems as though the rlght one IS cxceedlngly slow ln elcprcsslllg hls feel lngs Je ln Wllkcns because ot her exccptlon xl ablllty lll Ellgllsh IS last cllmblng the Iaddel of Fame as poct lnd her lmblltoll IS to push W m Shakespeare off ot the top roulld Iouls Ixoch attel hiblcllllg, tor 1 tew years the posltlon of ylollnlst ln the lmpellal Orchestla ot N Y has of the Hlgh School Clee Club Ilene McAlllster studwlng mlthcmatlcs abroad hls come ne lrel to DTOVIHQ the theory that twlce thrcc IS nlne than any of the other great mathematlclans llN1Ilg Ada DAVIS the elocu tlonlst whose dram ltlc presentatlons hue blflllgllt klngs lnd queens to shed te zrs It hel fcet Robert Phelln the surgeon who Llll cure lny dlsease ln elclstence w lthout the use of medlclne I uther Rank hls dearest frlend the undert ll1er who cowels up the doctors fT11Stlli8S Cretchell Mueller after attendlng college for sonle years has accepted the posl tlon of te lcher lll the Rurllngton Hlgh School Cathcrlne Ifulton be cause of her generoslty and klIldIl9SS IS matron of a IOUIlClllI1g'S home Emlly Hltch holds the degree of ch lmplon wlndow smasher of the Ladles Suffragette Unlon of Amel 111 Edw Ixreblll a mlnlster has un dergone mmv perlls and perfolmcd most dlrlng feats to fulflll hls mls slon Ardelll Ileltrlck spent several XCIFN IS model lor l llshlonlble store ln Lhlcago but now IS poslng., tor Nell Rrlnkley whose plctures ap pear ln the Trlbune of the same clty H lrlv Abel the noted star ol the Whlte Sox IS recognlaed by hls red and black sw eater whlch he at last has procured aftel hls many fallures to do so by hls lengthy speeches ln Hlgh School Ha7el Janse deslgner wlth Madam Yvonne Flfl Lllllan Hlnkle IS Llbrarlan lll the chlldren s llbraly ot St Iouls Adella Schuelter first lecognlaed by her cleyer storles ln the H S Tlmes IS now corlespondent wlth the Flobe Democrat Pern Kern whose banquets and luncheons hawe caused much attractlon at Newport Rhode Island Robert Eklns commandel of the submallne squadron wlth an ambltlon to deal the death blow to the Fermans Helen Ravne true to hel sweet CIISDOSIIIOII whlch XX. ,A 1, v 0 , ,,,- - JZ . . ',.! j 1 , .'.'f:g .Q 1 1' ' 1, W f i " .,- ., ., , ax , , 1 .. ., '- . .1-'.'l.u - H xx , ff l ': 111 1 - - ' M- -- 4 2' - J I v 4 y 1 1 1 K' 1 7 K K v 1 1 ' 1 1 1 7' 1 ' 1 1 1 v 1 1 3 1 1 1 C 1 1 f L l 1 1 A Y. 1 Y N 1 1 1 1 ' 9 Y I 1 v 1 1 Y L . 1 1 c 1 . f L 1 c U , Q ' Q -1 D I 1 1 I ' - 1 ,1 1 v I ' c ' 1 ' , 1 I 7 I 21 . . 1 c 1 - ' - . ' 1' , z ' ' 'la ' 1' " z ' 2 , ' ' 1 ' 1 '1 1 1 1 1 ' 1 1' 1 - 1 1 , 1 c . 1 . 1 1 1 1 1 N lr 1 1 1 ' ' 1 1 1 1 I 1 1 1 . 1 , 1 , 1 1 7' ' 1 1 1 '1 11 1 1 ' 1 1 1 1 ' 1 , c 1 c c 1 , 1 1 I I 1 1 1 I 1 Y ' xv 1. . 1 ' 1 1 1 1 1 4 1 1 1 ' ' 1 1 " f , 1 1 1 ' 1 1 , ' 1 1 ' ' v ' y ' 1 ' 1 '1 1 1. c 1 , 1 1 1 1 1 1 ' ' H 1 1 'I 1 1 , 1 1 " ' 1 1 ' A 1 , c c 1 1 . I I ' 1 7 1 1 i 1 ' I 1 . Y 1 1 . 1 1 , 7, 1 7 1 1' I 1- . ' 1 . 1.1 1, 1 Y 1 1 ' ' ' ' ' ' 1 1 1 1 found lt mole 2l.dVlh3.bl9 to be the successor of L. Xl. W eel1s as lllstluctol ' ' . 1 1 ' 1 1' 1 1 1 ' 1 1 1 I . 1 , 1 V 1 1 1 1 1 '1'1 1 ' 1' 1 1 1 1 - - . V 1 1 4 I I I 1 1 Y ' . Y I Y 1 , 1 c 1 1 c 1 1 1 1 1 1 c . 1 , 1 , 1 c . 1 I - 1 1' 1 - I' 4 .W 1 1 1 1 1 1 1 . J , 1 1 ' , 2 1 1 . 1 1x1 . 'A1 'K1 2 A1. 2 1 ' 1 r 1 1 1 1 1 1 1 1'- r 1 . , , - 1 1 1. v ' 1 1 . 1 1 1 ' ' 1, I . A 1 1 D 1. v 1 1 1 1 C '1 1 ' 1' ' 1 ' ' 1' .1 1 7 ' 1 ' ' 1 1 1 1 1 c . . , 1 , 1 ' 2 L s ' ' 1 .' 2 ' s .- 1. 1 ' . I 1 1 Y 1 7 1 1 1 1 . 4 -1 1 . 1 1 . 1 1 1 1 .V 1 1 1 1 1 c 1 c . 1 T , V 1 1 7 , 1 , l 1' ' ' ' . 11 I- V 1 0 1 J ' 1 v . 1 V , 1 , ' D I .V Y ' 1 I 1 1 N v 1 Y . I 1 1 N 1 1 , 1 t 1 1 ' 1 1 1 1 . 1 1 . 1 1 v ' 1 v 1 p 1 . D nf 1 I . J . K Y ,' . . ' Q ' '. ' 1 1 W 1 . J 1 1 1 , 1 ' .V Y l 1 1 . 1 ' N' AK I 1 ,, . 1 v 1 1 1 ' KS Y! 1 , . ' r . , 1 1 ' ' 1 Y I W 1 1 1 1 ' 1 1 . 1 I 1 1 1 O. 1 . ' . I 1 1 . 1 Y . Elm Glilziw-'1917 f M 11.11 1111 g111.1111wt 11111 111111s111 11h1le xhe 11.1s 111 111111 811111111 IS 1111111g 1111111 6111 111s 1 111 L13 1 111111 1.1 11111 . .11 111 11111 E11 lllt 1111 1 111111 .11 111111 1 . 111 1.111 N N 1115 1 1 1 lt 1111 1 ll 111111 111111 1 1111111 1 11 111 11111 1N 111111 11141111111 th 1111 1111 It 111 11 h11111 1 ll 1 1111 111 1111 1 11111 LIIN 111 .1111 1.111 1111 1111 111 1 1 1x 11 Xl 11111111 . 111 CLASS Yh.LL Kermp keridp kefll ker7e111 Here s to the class of seventeen We hxve the rep ofh1v111gthe pep Boom'1 for seventeen ffix' ' f 11 1 1 ' . .1-413 ' Y, " -- ' 1111z11'i11' 11'111'k 111111 has 111111111 her 111111 11111111- 111111 1111' 111111111111ss 1'hi1111'1111. Ma" S1 ' 1-Q11111 1 111- 1' 1'1' '1s 11-- '11 ' 111' 1. 1 M: 111111111 if 1+ ' 11' .' ' 1111' 111111 '1 p1'11'1- ' IC " 11' .'t'1ls. S1 5311: 1 1'11s1" s11111' is-1'111-.'-Q 11." 2111 1 ' 1111- 1 1 ' 'zs'1- j 11 '1111z"'t1".'1"." 1 j 'nth 111111. 171JI111l'I' 11'11ll. 11Q'2l1' 1'1'1'11I1S, :1111 9111- 1111' 1' -11 1 '1 '1111l 1 1 11111. wax H 79:5 CEA: 2:5 F 3 HT: was w J t 'Q vuwiv l F : 5-5 H P02015 JU! J UW U 72 dn N E SKB!! J NCEE IL: gg 156:32 A 5 ! Q5 2 if :xii J Z J J any Sf J be Jin: :Aziz :J U F GJJL O1 F Ji M cj: O53 C F JL O02 H : F jr EJ O OJ H J: O35 n J :jg F J F O32 UU? A 35 E39-gi J: O32 M :GEM X: HQHMWS an F dw :im F JC ,SH USN I: G56 N U CGJJQ LQSUNSQ G J: O33 323 E 2 30: 32 x UDNOUSUJQ U H3 m HUEHE H2 U62 VU-wi A SSUSH LSQNUQW BEEN N-32:0 E C560 wo U: OUJ DEOJ ME OJQD U: GJUL he :FU Us OUJL M ng Mita :N U: OOJL hgm :AE :ESL F ME Onan SEMENOEBV N U: OUIE L-Ola MN 22033 SUE!-U O-ow dw U: O33 :UNOU N Z0 F ME, JEOUUL C O J HF i AJ: LGF S F 4 : O: ids JE E ffm-J U O O: S M as-is H 6: N: F S I H: E SSN! ,CCH :js -Ohm in L IIENH ENE 12 Q J : 23 200 S 3' Q ,sc Us I 1 F I 'SI DN 2' : Ji E2 UW ! an xr is xg: I :donna on V I 5: 3:6 A :E :K J H is Ji LO: HE E J: J, I J' J J HIIJ'-at J JL ?AF Ura fzn Jw! cm VCO? :NJ bg 'H A Q I: Ui UQ OJ 'Sas J H MF dm J. GENQ J J H2 in MAUEQ SH A M 3 2 U3 m H J NWO Opron 2: it 2 so 1 M! SCR!! J ::o: JEOQ mics 2: V :DOJ PESSJEYH 3: N355 :SNA J! :F fd ga. wg 2: F E32 2 : A D: :Of-Ia 3 L 2: 7 JO I S-OO U93 TI: Q1-JC EQIP 52 553 E H :YE 22 JY: 32 :Q if Bid U A I : :nv 93 cozaofr U 'HJZ I W gm Sm :HJ Sm I :I Sm ls: :T- A :JK-U Q F, LJ: J t .5 F 3 : 02:3 5 A U' I Mx ?OmO O H021 :Saxon O JA: J? IWJJVJ 2:3 FTM OJ UC: C12 DLE: OJ JF V 5:0 L F H55 A OISQ ,vi M3 is was as J prom J U? J: J I J A Ingo-N, JF EU nm O'Hf2:OE3Q BVSSE J :rs un :H rm : HCZUQNWH ,::Nw-UHZW Nc :NH MENU J: Ewan H :NEED my N: M LM S: UZUBUOU m ,sim TSE: 3 ls: S :di w in I JU DE SCSI: H ,Ez WTUEES V mn: rin 2 Z: DN SI was H :N its UNE 2 J: :bmw t JE Jud: O J :gui ,gays QU DZDJ if isa: JF ,552 OOM In Um W5 anim x is E ggewg F U Q kiucnbrgj JH Us M L 3:2 U H :M UEDCZ M: E ,J Q do 354 JA ,vm A Q12 JOQ J gum MEM m GSJ Bam ,tom Nr: H in : SI H U Am EHMBFJ Dom I JD UU NTS: : Q JDSJ atm ASEE :L Fifi MOL QL'-AOZ JGYW um LEMALZJ 7 L Um- mm E :xox :go im :Zum H J Jr H 22 L wbnox Sxbwl Spy'-FE M332 Ur, Z : up m : 0,202 Nam J SBE F M530 C JE this JH J H J Z JE E :Q A FE 2 J: :NE JH ,Z U P H :vm Uggqj : DJ VH AH C 1 H JM! Dwi' STA JQSIAJNF S7 3:02295 A Am Z :' U vi Jm H Hd :J S JO N: JH U FO S O MSL 2 :JA F H: im DD: Q JA a JLG J JD A M3 A I ZQ :V :J E S Axim dz I xg .Nm 2:5 Z G: 4 :E S54 Nrbx vwzrz :M -U' Nl M :Ears 3 : Z OF hm L 'E VFW T - H Z UE NIH SEQ:-L In A V' - x Y T -5 ,Km 'A A rm I, : V I OF IA: H ,A gui i I F fu:-Ai :U-Czyjzt-EI U T - Va xg n V4 WA 'H UE 'A 'H 'I F I UE" N J' - :M A N 5:--W ur EL N Q :x V T T -G UE L H E : H ui 'A yt: A T : - -I, 11: V A - WMM' A In 4 : 2 : 4 I OH N In az: I M M : M 'A mg? 5 :F :EZ LA m U Q N I J v XT, H. 2 -:E :G 2: l gCP : HD I 'IN we - : - .5 wsu! :EH l E. :J U-:YZ A Q- - :L in U In MMU 4'.. I H T G En:-2 OF U-E H A E F xzib L- H , I T A I m ,vu EE my :Z MOH U N A A JM 'AIT g UE tm: 5:5 I V-:Sting U:-E: F Ll- - L W A-,fp I .laid r H My OF fd- Al- ,AE T I Em V H F J 'SI :V :I In A T .T I: , I HL Q F lulllq V .Fr M I E N. - 'I OH L 3: N S: 'A A M-:Hr is ZZ! qc CW' A N H M.: ' MOH: N 'iz Url: I : A: ' :FTE -Sm M:-:HAI I USVI I L .U T V14 A I I I: 1 OH F gm -A A :H FIJI HELL :w ' I xl , : m A 'V l OH A wad- U A N :L I in-52:0 -In Sm L A :T 1 W1 I H L GH 4 2:5 I: ui 'H -I 'V A L H71 Nui.: Eid M L H C M Y 1 U I I U 1 . C r H OF dmcwtzz :mU::H: u::5O-maiden 1NEUU:2E tau:-'HUg:3 guards 2504 SOO! MEC!- Y K : M' L : : L OH U AH H1 A : :Q V 'JU A .EA : E H A W Z- Cum 4 lm Q Ilulurv V : .ZA OH Mixctg :A 2 f I I H 7 I MY. 1' V .Y HAQQA U A 'HU 4 , U A AFV l F L OH: wir: H H, I I Y L My Imlgxzq N V E uqulru It I Um m A - 1 I i g .T -Q V rvqlvvxvl 'WE :Mus IA: I Y - I ,W :um 'IT L N: A I H OH, Q xrrvbuuq Aus. if K A Alllllll Z U - S: I QE U 'H :sm I. Em HE. X M -A n ' - 1 W A 1 Z I A G M FD OH 2 E V Q 1 T N .Sm I: - SE :H I H T H M-S TE' N sf Y G 'ULOFZ ,V --I1 ' I HI T If A H A Am - .H in -:N ll I H I E M G - ' OH A H4 JMB A A ml! 1: ir m vw' C 'T H 'T d S, Y em I' V l H A I OP U H A M H. 4 'MT I MV, -'QV' A :vm - M' :OH T- M VU V X I MEC A U OH Z :Il :' u M ' U V' 1: nv-:vm 31m T : Q z W 5 G F A OF Vhvvlvhvv rl ' A-MA 1 hi- V i Mm V' Lx AV H U : l 'T x K V u A H HN :V : VA 4 IA an : U In an .A 1 T T I : 'T : ,Q-T xr :tl NF J' 4 I IA., F I OH V U F. it I ' I I, Ty, , F I ALT x qu Um N N 4 V ff M i - OH W N N 2 1: 0 2 V E -F F Viz: f MAY- .: 6 -' I H A OP M mr if M H V4-C ,V I cv: gi: F T V: Z gr I hllllv lvvlvrx I OF V A."I!l Q l l V I Fl - I H: naw A 'Iv - 'F J Q, Y X H I - OH AV Al . M I - M f ME T V 1 3 : :M I N- M: V Y M V 5 Il"'I.I..U , OF I I M- 1 I I Q : 5 , A.: I I E - W H M -Q H - It V N ISI Y FEV E Q, L- U N X N k T A 'Y Ev- mm J L M5 XA V Joh. Dv Q s..Df. Q 511961114 H1917 A F1917 FT ECL SS CENSUS ... I -kdil 1 LL Sc dnl A 4- C. ... .... ... ,.4. ,- ... .... ... I d 3 WY W LOL I-' .4 ...f .. III .4. .- .. .fCf"'.j"' Vw"-fymf -'X V" .. .J , . H ,, 45,3 " 1 " ' , I ,+-, 4 . -, . h Z f Qc U E 1- W 3 2 Z' ': 5 Q, 9- 1 5 : 2 : 2' '- I f il ,x - - . .. , . L " 'J ' -7- P 7 U ff jj ' .Z ,f I :I 5 H I Q 'E ,, fi 7: U E 2 :. : " E 3 fl - C Z C 'J .. X' 'J 5 'J U 1, 'J u L, Q .L :IL .L :IL 2 Q 1 2 5 3 I'-1 P-' P-' P-' P' f 5 '71 r: U as Q " :I 2 3 W -f .i Z " 12 33 LF 1 A :c ... f f Lf Q " U ew L : 'j Qi TE 1 A, 3 L1 ,- -5 AI 3- Q 3 . :J 3' .I -f it Lf f-' I '2 5 : 3 -Q Q .. .. L 3 A U 1 ' ri fl DC Ld an I-4 z. LJ Q A 1 QE 11 L ff : Z J' M - 5 - 1: Cl f' f Z A : E S- I L. + wx - Z 'J , 5 Q: .x , : O 2 f L. 'Z : " : G 1 U 4.3 .- '--- TJ' ' 'J 1. 7. :- 5-' aa ... " u Q ,.. ,YQ W- V: ff -s- .a. J v: rf: 3 Z 3 L' . -1 x - L, - I 1 2 ,. 1. ' v : : : 5 :ar L' 7 ff u 3 ,, 0 -3 .- ,A O Z Tj : 3 f .S if 5 3' 5 3 U .. .1 9 L, u ,5 A I x fc bc .1 Z , I o It , ,J ,, U ,.. .2-5 -1 ' I C .it .... Z , ,: I-'J :I 'cf U x- fl IJ 5- 4 vu 'II J I I l :A Z 1- E 2 . 5' V' :' 3 21 1 LJ I -l : 4, an : - 1 : . '- ri 1' 'Pk 3 -' O S -- r-: o ' L. .J ,, 5 5 L' U aa 'C :I v-1 ff- Ehe5l1i1w'19 7 , CLASS REMINISCENCES HHN 'NI KLRN EX91Xtl1lI'lg seemed to go Wllbllg' It lust OL11 teet xxe1e too lng names and taees ot the teaehe1s eontuslng 01 xxe enteled the xx l0l1U' rlass 100111 Ill ot xx hleh xx as xe1x amusmg to the UIJIJQI elassmen lhe shade ot the Emelald Isle xx oulel haxe been Iale 111 eom1a11son xx 1th the g1ee 11 th It ma111ed ou1 xouthtul appefuanee One ot the 161111315 ea1ast1oph1es xx hleh happened oul XCIX lust elax ot lllgh hehool xx as xx he11 the Plllltl pal announeed the Inst ILI10ll l'lCNl'lI1lelIl 1 l1g'llSlnl elass and n111eh to the amusement ot the uppelelassmen, thex saxx the Llltlle 1+1es1 man elass 11xxl1a1d1x stumble o11t ot the Assemblx to obex h1s eommand Iuallx 111 0111 Lelletl xxe olganlfed 1I1t0 a elass and ehose 0111 leade1s togethel xx 1th oul elass LOl0IN Illlpll' a11el lehtllill to xxhleh xxe xx1l be loy al to the end IT1LlNlLdl eantata Ruth xxas g'lXC1l lt the frldllll pe1 1 llen se ll the month ot 1NIa1eh dllll p1oxed th lt xxe possess speelal talent 1n the Some ol the JUIHOI and Sen1o1 bexs deelded thex xxa11teel 1 holldax One mol 111112, as the students and teaehers eame llltfb the se hool ex e1xo11e xxas met xx 1th 1 ttllllllt oelor lhe nlght p1ex1o11s the sehool had been ente1ed and sott l1I'llbLllg'8l sp1ead upon the heatmg p11 es lJLl111l r sehool next day, 1tte1 the plpes had been xxalmed up the atmosphe'e xxas no pleasant to the nost11ls 111 taet lt 1'Clll,l1I'8ll only the elililltlilll ot some 0161 rlpe saue1 lxldllt to glxe It th 1t del1eatesse11 blend so h1g,hlx p111ee1 bx 1 certam natlonalltx It 1N needless to sax th It the dlfferent 1I1fl1XlCllldlN 1eee1x ed the eox eteel holldax Noxx, 1ust to shoxx hoxx meze l'1eshn1a1l may I1l0l1t bx 1 gfood example lf thex ale exeeptmnallx 111 lght 1 must break the unltx ot n1x tale and lt late an 1l'lL1il6IltlIl'1lt h 1ppened th1ee XQAIS 1ate1 One dax 111 ea1 lx Qeptem ber some ot ou1 1'l'l9fYllJ9lS JUIIIOIS noxx 1111exx1se xearned to1 1 hol1e11x lle they despalll Oh no' lhex had the 11oble example ot the he1o1 Llmburglsts betore them Thex eoneluded to dexelope the11 t0HN0lld.l talents and as .1 mere e1eper1ment 1nx1ted ee1ta1n l'1CNl1Tll9Il to reeelxe 1 flee llflll eut lhough t e ehose11 ones tlixlldlffl themselxes yelleetlx satlsfled wlth thelr pompadouls thex l10LQSSdl1lV subnntted to the lm portunate ba1be1s xxho gaxe them a beautltul h111 eut 1 11 Nlllg' 311111 The ente1p11se sueeeedeel xx onde1tullx the 111111119111 lxlllglllls ot the she-al xx ele teneleled a xx hole xx eek s Xdldtlflll SUPIIOMORES At the llegllllllllg ot the seeonel xea1 thmgs VlDDf'fll6Cl fl1fl't'l911t llllfll V . - - f 'A ""f' if m"' """"'- ' ll-'W' . ' ' f- 1 tex 11 f ' L - 01- ' Vw- ' -, tg , ,, .I A 1 ,,. -, ,R 11 ,, ,. :ee -Vgy. ,1 , -A-,X - A V, V 5. -: -- .- ,,.1..,. , y, - V Vg , .11 11 X ,gs . 1 K 1 My , 1 , , . 1 111111 11 M, 1 11 -a.- 1,1 11 WV V ' 1' ' 1 1 . , ' ., , . , V, , ' . 1. .:. V' . , 2 , .V V V ' , , V. , ' , VV' , .1 .KV V ,V . ', . V V .V 'VV 1 V ' ' ', V. V V , , V' 1'- ' ' 1 .x 1 l4 1 1 11, . VV, V V V ' VV, V V 'V 1 V W, V V ' V 1, 1 ,1 V V . V ' 1 1 1 VV 1 . V, V ,V ,VV . V' V . 1 VV . .V 'J 1 , , .x 1,1 V '. V 11 AV 1 V V 3 .. .. -1 1' '. . 1.. 0 ,. ..,', 1 , , 1 1 1 11 , . ' . 1. V V 1 V VV VV V .'. 1 ' 1 , ' 6 I 11 11 1 ' ' X mus1cz11 llne. B1 lvn U 1 t 1 1 ' - 1 V - V 1 1 . V .1 ' V. V VV rg V V- , iss. 5 rd l v 7' V x 14 V 11 1 1 . 1 1, 1 V . . ' ' V V -V V . 1. ' '-V V V' 1 V. ' Q . V V 1 I V D v V ' 1 ' 1 , . ' ' , 1 1 12 . 4 V1 V V' V ' '. 1 ' ' V . ' ' ' V V,1 1 . . 1, . - . V Q vi. I v . 1 -1 11 1 . v -cr v 4 1' ' i C . 11 1 r M I 4 . L V ' V V V V ,.x 'V V . 1 V ' V , , , 1 1 . t . , 1, A 1 ' V V ,V. 1 V V' V 1 V ' V- ' V 1 V 1, 1 I u ' L 1, 1, ' - V . o. 1 n 1 v V D1 1 u V v . .. 1 V C C b 1 . t L ' V V VV ' VV V '-, V'V V,xV ' V . ' . V 1 ,1, 1 , V 1 1 1 1 el . J V . V ,V . 1 1 V- 1 1. x V - I . . V L V 1 3 ,V 1 1 V ' V V 1', , 1 1 . , 1 , ' g 11 .1'- . 1. 1 VV v 1 V1 1- V ' . A L f 1 1. V 111. .I 1 1 X ' V . 1 VV V 1 V 1 V ' ' . ' V , , , "' Y' it 1 K ' K C L K 1 , V V'V V 1. , V 1' V. . . 1 1 ' , ' , , .. , , 1 ,1 V , L A 5 r ' 11 V V V 'V V1 -V ' V . 1 1 'l' 'll ' . ' 1 4 i I 1 'V Vet- V- Elie 5111212 V1917-31 xxh1t thcx had the xear p1cx IOUS, 1nd xxe had rl c11111cd the nan1e 01 'wophomoles 0111 xengeance vxas cast upon the 111com1ng I'1t:'Shl'l1dH xx 1th illelgx As LNLlyUIlC lVnoxxs xxe take vx1th us the xe1x best of 1th1etes and exe11 111 0111 Sophomoxe xea1 xx hen xxe O1 ganued 1 base ball team zlllfl xxo11 ox Q1 the lun 01 and be 11101 teams, xxe p11JX1.ll that ou1 NLILLLSS lll athletlcs xx as lIl0Llg'l"lt abo11t bx exolut1o11 OUI n1e11 too began to appea1 111 the foot ball held 111 IJIOHIIIIOINL IJONIUUIIS Vlllll It xx as thus thcx pleraled to 11ll thf lVllllxN Ill the g1e It Lhamp10nsh1p I'eam lllll 111g th1s XQVLI xxe gaxe n1 HIV Nilllzll ll1HLlLl0I1S 111 a CllSl,1llLtlX elegant xx ax At th1s stage lfl Olll ev0lut1on most ot us xx e1e possessed bx the Splflt lVn0xxn as ClOVSIll1g'ht 01111111 ss and many SLlLLCCil8Cl IH gettlng canned 11on1 class at least o11ce a Nllllltll lh1s hoxx exel S0011 gaxc xx ax t0 1 xx1se d1gn111ed dll th It CllNtlll2,'UlNh9S a l11n101 JUNIORS lhe tolloxxmg Septembel, xxe A1080 Vllth thc thought th'1t school xxoulcl bc g'1I1 th It dag. and th It xxe xx ele JUIIIOIN llc S0011 chose 0111 class 0lHC8lS and class pm and llllgs of xx h1ch xxe xxe1e xelx ploud One afternoon the last sad rVtcs xxe1e sa1d over the lemalns of the class 01 lb 111911113818 hold ng the llllltlfll 111 loxmg xememblance 01 the depaltcd class hxelx n1e111be1 01 17 xxas plesent It the soler1111 SCINILG and the l6,I'l1d.1IlN 01 the class 01 111 xxcle placed Ill 1 long black cofhn placed 011 a cart and hauled bx tvxo small Cl0l1lxE,jN, thus carted through the st1cets to Rlxerxlexx pa1lV xx here a sholt NCIXILO xxas held Paul Wh1llon actmg as the 0111c1at1ng cle1gx man lIltLl!'IlCIlt xxas 111 the llllsslsslppl IIXGI The lLlIl9lVLl p10cess10n xxas one ot the n1ost elabo1ate exel held Ill thc 1111 and as the LOIt0g'0 xxallV1ng txxo a11d txxo clad 111 tl llllllg' gal ments ot black, 1 lllllffldl dllge xx as plax ed on a I1l0LllYlfLll d111n1 'I hc XQVLI xx as 11lled xxlth manx NOLIVII act1x1t cs among xx hlch xxas 0111 l0Xdl ente1ta111n1ent ot the f.fldCltldtVIl23,' class 01 lb at the 11111101 5911101 l I1 n1 ShNIORs lll the tall 01 lb the old bell 111 thc toxx GI c 1llc d LIN once agaln and lt seemed xe1x stlange not to see thc 1011111 1 class occupxmg the txx 0 south IONXS of seats xx hlch had at last come 111to 0111 DOSNQNNIOII and xx e 1eal11ed th lt xxe n1ust 110xx assume the IGNDUNN b1l1tx 01 tllglllllell SClllOls Among the n11n1erous clexe1 and llllg1HVl.l stunts lplease paldon Olll seli DIVLINQJ, xxh1ch Wlll f01cxe1 be l1'lllCYHbCl1'Cl bv all Scmols xxele thc daxs xxhen the 5011101 g'lllN xxent back to the-11 chlldhood flaxs and made ,VV 14 V - , - V 1 V "WWW 'W " H" -1 1-"""f 'mf- "' SA 'f f-V V 1 V " V - Lf N -Pr VV ..Vq-ga VJ . , ' V' , ' '-., , VV.. V , V - -1- .V V Vw ' - -- .411-V. ,V '- 5 1 - - VV--, V V V If - - u V L- V --VV. V -V -VV V-- -V ---. -JL V 2 V-VV V V WV -V V' LV 2 V V V Q 'VV V V ' ' H 1 1 V 4 A v 1 Al 1 . n ' xv V e V' V V. V V , , V X V V V V V V . VV VV V V' V V V V V V V V t '1 V V ' L 'V 2 'V ' . , . V V VV. V V V V V . V V V V V V V V V V x U V c V , . , . . . , I V V V V V V V V V, V V V VVVVV V .V V. V V .,., V VV V V V V V V ' V V V V VV V ' - , I V V V . V. V ,VV V V V . V , V. V V ' VVV ' V ' V ' ' V V C A V V' 'V VV. V V V VV V V V'V ' V ' V ' V 'V ' , V V V . V I L s n V W V, V 'V V V ' - V V V V V VV VV V V ' ' . V V V V VV VV y V V v 4 1 it v 1' v v V11,, I I v v nn ' ' at no y, V A ,VV V ' " ' h V V V VV . VV V V V V V V V V V VV V, V tl V t VV V . V, , V , A c ' V' . ' 2 V . V ' V V V K ,V V V V . V V V . V V V V V V V L X A V p I n V V V V V V V V V VV lr 1 L V. , . . . V . . . V . . .V V VV . . V .V . V V V . V , V V , VV V, VV V, . f ' 4 1 V1 ' xv y v Vg I 1 V ' v , V V .V V V V V V V ' 7 ' VV ' V ' V VV ' V' V V. V ' VV V, V V , V , V V V . V VV ' V V V V ' ' VV V V V V V V V V' , V' nn- N V V V K A V V V -V V ' V ' V V VV ' , ' VV- V V ' V V V V V ' V VV , c V -, V V V VV V V V V V V . V V V V V V. , t V V V V u V V V' Y V av v I 1 1 V 1 v' 1 vg V 4 1 V 5. V ' V V . V , 4 V V . V V 'V V V VV V V ,V V, V V VV VV ' u' V u ' QV ' n 11' vg 1 ' v 4 'l ' i V , ,VV V V V . ' V V' V V V V V V VV V' V V V V V ' VV ' ' V V- , t V V V 1 w ' A I ' 1 ' 11 ' I vu 1 4 v n U ' v V I A I . V V . . . V V V V V V VV V V V V V V V V V V V V- V V V V. . V . . V V , , . , . V V. V . V. V V . . VV V V V t VV V V -V TV, W W fi V . V ' , ' V V V V V VV V V V V V V ' , V 1 V V , V V VV . V. . V V ,V . V VV .. V V V V U V V V, VV . V H vx 1 V I v ' u A 1 4 1 V ' 1 V1 11' u v 1 V 'r V V V, V VV .V V V V V V V VV V V V .V ' ' V ' ' ' ' ' ' VV K A Lx V V , . L p V. V V v v V 1' ' V 1 1 V V . u 1 V Y V V, , V V ' V. 'V V ' , ' V, V V V V V V V ' V ' VV V V V V , V V , , ,, Q V V V, . 1 yw v 'Y ' V ' u V V 1 n ' u 4 ' V vV V - V 1 V V . - V .1 61213 '1917 1 1he11 11111111119 111111 th1 ANN8fll1J1X 111111 1h1111 h.111 111 p11,1.1111 .11111 11 h1 I1 e.11h 11119 t11ed 111 1111p1.11 the 11111111111 111 h11111111 Ou1 3811101 19.11 p111g1.1r11r11e 11.11 111111h11 1111111 11h11h 11h1111qh 111 1.11 11 1111111-11e1 11.11 111g111111111111 111.111.1ge11 We 111111111111111 11111111111t11 1e 111 1h1 111he1 11.111e1 the 11.11 111 1.1111 1111 21 1511111 p111g1.11111111 1h1 111111111, 1111 .11111.1l11 b11111111 .1pp1e11.11e11 11111 ef1'11111 1111 1h111 1.1111e 111 111111111 1111 1he1111.1111111 11h1111gh 1he1 11111911111 111111111111 111.11111111 .11111 111.1111 f111 171111311 .md 1.1101111911 .111d 1h1 1pp1.1u1e 111 112111111111 1111111 them 11.11 I0 111.1111 1b11 111 1.11 the 1e.111 1 .11111 It 111: e1111 of 1h1 1e.111111 f11111111 1h11r111e11111 Ch.1111p111111 111 S1111 e.11t11111 11111.1 111111 1 31111111 11.11111 111 81.111 Ch1111p111111h1p 1h111 11110 111.1 t811.l11X .1111e11 111 1h11 1111111 1JX 1h1 1111119 Nkhlllll 13111 1h1 111.1111 h1111111 .1111 gf 1111 1e111 NN 11h 1h11 11.111 111 1 .1111 11114111 1h 11 111- 1h 111 1111 I111NNff g11 1111 NN h1-11 111 111.1111 11111 111 111.11111111 131.11 1111111 H1gh S1h11111 1111 h1111 1.111 the-1 11111 1,11 11111131 1111h11111 .1 1. .111 111 It 1111111 1111h 1 111111111111111 11.111 111 111 1111.111 .1111 1111 11111 1 111.111 111111 1111111h 111 111 1h1 1111111111 111111111111 .1 11111u1 .11111 h111 1.111 111 .1111 .11111111 111 1.111 11111h 1111 1h1 111111 1 111 1 .1 111 lt 11 111 1 111 11 1 1111 111.1 1 111.11 1-x11 11 11111111111 11111 1 of h.1pp111111 1 u1 1111111155 .11111111 111 111 11111111 111111 u111111111.1 1111111 IN 111111 1111 1111 11111 .11 11111 h11 .111111111 1 .111 11 79 11111111 111 11 1 1 h11111 .1 the B11111.1111 211111 01111 C 1.111 111 ' 'I 1 1' 1 -- 1 H 1' "1 'A ,,E2f'1ii,,1f11 ' 1 "'i. 1f:."'9' ' 4, 1 ' , 1-K 2 . A vi Q , ..- '5p. QW-Y N2 I 5-if ig AV- fr' Ac! ' 1 , -. . ' A K-S lv .' ' . , ' . ' ' 7. , ' L.. , . l d , . .. A., ,. 8. ., . .J 1 . .. ,l H , J ' -L. . . 1 . D. 1 ' I 1 V' , Y Q .'. 1 1 81' ' . uv ,, I With the 11111111i11g 111' 1he 111111111111 11-1111111 11111' 1111111 s1ep111111 1'111'1h 111'z11'11- lj ' 1 1 1 Q .' ' Q ' - ' Q ' .' th- .'. tv . ' ' 'S - . - K. X 3 ' . -. . . , . ' 1 , 1 I. ,,..' 2 ,Ui I .,: l, . ,, ,,, .I,.- . V A.' ' 1 ' A' . ' ' - 1 .. L. , . . y. I 2 .' ' z -1 ' '1 " ' 1 1 Ish 11-'1111 H.1f.' . 2 .,... -. , ,, ll , se' '1'1' -, 'hi ' -, 111 J h 11 1, L' 1 -ts -j 1 ' 1 ' ship J . 2 . ' . .' . 2 ' , . . . S., 1 'l.' K. .' . , ' . 1 .- fect' ' 1 2 1- .' '1' 1 1 , 11 ' ' 1' 111'1 'st '1' -1.' " " '- j " ' '17." QSQLX 1 f.. "'QQi15he 511119511917 f SENIOR CALENDAR 1 111111111 111111 11 I S '1I11P1I1SSPI 1 LG 11111 1111111 11 511111111 NI111111 11 111 1 11 1 111 11 1 11 1 1 S 1 xx 111 111111111 N11 N11 X11 N11 X11 XIX X11 X11 1111 1 111311 1 S1h11I 1 111111111 11111 11111111 11 1111 N111N11111 PLIQI 1 11111 N 1111111 11111 1161151111 P1111111 131111111 1 111 1111 11111I1e11 11 1111111 1111f1111e1S111 1 111 111121111111 131111 1111 111eh11111 P 1 1 111 111 1111111111111 111111 11111 P11111 113111111111 1 S911 11111 111111111 Ekms 11111111 51119111 11121111111 N111 11111111 111 111 111111111 S h1111S111eep11 121111116 R1111l11111 1.1 A11111 '1I1111tt11111 111111111 111 the 1'11u111II111g 110SD1t 111 -11119111 51111111111 I 1 11111 1111 the I 1111111111113 1I11Sp1t 11 1111 11 11111111 11 11I11t1h111 1111.1 1111 111 011111 1111 11111111 1'11u1111I111g 1111 1111111 NI 11111111 ll 1 N 111 0111 1I111111St11 I 1111111 'XIJ1111t 1 KN .gr 212 11 4 QL111,Qf 1' 1 I1 1 'W I I ff,gifQ94j,1+ LQ -W 1 ' 2 11 ag,-Inj A99 Q C'I21ss 1,I2l.' ..............1................,......... 1'11"1211'. . I1 Q' 112li'L'2l12l11l't'211t' ..................................... 1' 2 .12 L' f'I:1ss IIIIQ1' ..............,............,............ . 2 . 12 t' J11111111'-S1-11i111' 2 1 11 ............................. 'I' AS 12 .12 Q 1'I21ss I'11'11i1' ...............................,..... 11101 1s11211', .12 A 1'121ss I1211' ....................................... 1111 31211. 112 t' 111111111111 2- 1111 .................................... I"1" 12152 .12 -' 11111111111 IAIIII1' 11-1111 ..........................,...... I"1'i 12113 .12 I' Q1111' 1 '.. ,A ' '111' 2 1111-11" A I3111111111111 ' -1111 I'1'1111111'1-11 211 11111 1l'2lI111 'I'111-211111 111111111' 11i1'1-1111111 111' .1. A. ,11I12l1'C1. 12 91' ' ' . , ' 1:11s: M2 " +1 11 '1' 12 21', 2 ' s p11111'J ...... 2j H2 '. 111 f-' I 11211111 1111: 1 12 1' f 1 PY, .......,....,. 1 -' 1'2111t21i11 11 1'g11 I,111'111I 's 1 'J .............. 2 ' '. Sir 1111 'I'1'i111 Q 1 ..,.,...................... 1 '2 ' ' ' 1111 121 '1 115111 121 1111111111 211111 21 p1'111'11ss ' ' 1 ' 11111 ...... I, ' 1' ' ........,...,............. .. '1' .I1121111121 G111111I21k11 111'i1'11 111' C1 211111 ................. , ' 2 ' 1 1 '2 1 .' 1' 1 'J ............. .. ' ' 1'11gfk' 1"I,ittI11 131'it21i11"1 .......................... 2 1 ' " . 2 ' ' ' ' .' .' 2 ................... 1 '2 4-2 1 ' " ' f .' '21 .................... N BI1IIj 2 " ' 1 2111 ....,......................... V111 f12'11It1 ' 2 .' " ' ' ' s ' 2 12: V2 111'.' P12 W- 2 .' 11. ' 1 " --. 71 1 . I Elie H11 m1194917 1 BACCALAUREATE BML xlaureate Rennes vslll be hdd It 1 00 P M It the C 1 incl lhc Ltrg Rex XX In Cmhfxm xx1llp1es1dL mu the NLIXILQN 111clRex J In Nux om xx1ll glxe the Baualaulemte sexmon Munn tm the oQcas1u11 vslll be dl 1 u1gedio1 hx C' XX XX Qekx 9 10 P O1pheum lhextu II1t1OClLILtl0I1 S alutatm x X on nl Numbe1 Pwpheu X on 11 INumbe1 RQHUHINLQIILBN 5811101 Stunt X c1l6d1Lt01 x Class Song C hx YG C1 'Song Inxonatmn Song, -Xclcll ew Prexent Ltlrm of lJlDl0I1llH Cl-XSS Did x 4 0 mxug 110151 m xxlll 14 f,,lXLIl lt P1u1du1t ut 5611101 C lux Mmm Ix1Lb1ll Rubx llY'lLll Row Qu nut Fun Kem Loun konh QOXIXIEINC LXIEINI llfl l'he1te1 Xlu 91 1' Flee Club Ru E Il Rudd Puls flee Club -Xttmnu XX C Blood lxnollulx lmxn Y Tv-XXV? ' 6 ,71 - A M--4 ' Y Y ,3gLiE?1Qgf1',.Q1' Tf ,,,, r, La ,i 7, ,.,,' , ,J 4 , ' 1.1 .-, 1 .,-V - ..-.42 ' -r -' ..17f,.. .Y . tl I , 3 U ' 2-.1 H? .t':"- . . ff "1-5 - " 'L 'J 3 - U I uh., W 4 A 1-- 4 1 ,g f"z' K " 1 2 V: . .1 l'z " 1: -. '. '. '.1" ' " 1 '..'-'s .' ' v 1 I - - 2 K, . . Aw' . ' - . . tw' v' , - 1- I I . . , s Q , , . , 1. . . . At LZ? . M., Maj 2 . thu f ll "1 1 ' f'z1 " l 1 r' '1 2 tho - " 2 - ,Z ' " ..,,....,......,.....,........ 1 " '. . l v . ' ' .X ' ki 8 ............ ...................... , ....... A Roll Call ............................................. Irene Marsh ' 'z 1' ' .......................................... Girls' Trio . . V -..,,-,..-. Q . . -An-.--.....-..--,-.....--.... X QR. I ' 'z ' ' .......... . 2 - 1 ' ' ' .' ...........................,.............. 1' ' X - . -. . . . Y. ' . - Y ' , ' . . 1' .Xl K V. la ll. 1 A, A v WA W, V2 1 ' X2 '. . aj LT, J17. . ...............................1................... 1 f Y bl ' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ' ', , , A 1' ............................................, ,Il ' fl 1 , 1 ' ............ , ........... . ' 5' '. 1. , '. V -. .2 J 1 ' ' ' z.'. IGM Ezmw 1917-3 e-4 M W m DW A ' QW f5!,aff-izsvxf C C fb ff .arg. x g ffm f W -. 'ff f' -WL 5:1 -- 'Z"f" Q" X k ' f -jf: ,F -e, ' A,---.241 Y '.1f'a.'i9F 1' 44. f " X -- In 25 'ffff' ' Q 'X A 'A J? M , , - , fx lf xi' M A Wh 'N yfl.!'A!",lI,.1 ,ffl A V - Wx, A J A-I L5 X I Ll M1 I .4 WI-1 ' mf Mn' , . I h ,-1,1 1 A A ' ff. -f " f fff 44 X ff ' , f ,Q QS x O ' , I f ,Z X x N cc A 7 W 'ff' T w 1 dt l ' ,, - S 'Ig l X 4 1 U' K ID f' l 3 ev'- Q wif - . -x W 4 f M wx ' ,ffl A '- QL2-ijQ,- , 91 H 'X- ' Ki, H, Q XXX ' ' '2"'- ' vonnv rf I - 'hi 5122 Eizffw 49175 gi Howard A nxek Fern Andr Loulse An e Barbara Auwaerter Alma Berens Mabel Busaxd Nora Ll unev George Lon: 1 it Llara l'1s4.l1r.x Carl Funk Freda Gehm Verna Gxbb-, Wxnnu. Glaha Wxllxam G1 al Vlvxan Harflner JUNIOR CLASS Lexla Henkle Marne Herold HL.l4.,n Houston L11 u les Hu 'hu Granvllln. Jarobi Lecll Knkufl Ltlll Kltblll Edward Kullowatz M lI2llt,l"llt, Knhlmexer .lnnb Lee Ruth Maek Lxslf. Marsh Hnlda M xxfield Phllxp Muller Wxlter Morton Merle. Myers hunlee Niyler lvo Nmggemeyer hdwm Oppenheimer Lomse Rufenach Marlon Rowland H llda behlueter Vld A Skyles Ray bmnth J uno bpeneer Helen Steunpel Florence Tennanl Genevnve Weber Maud Wellington Graee Wllllanls CWS ' . ' .i . , . - f A f , z f S 'f I . .1 -. L . X. - , , , '- , - X . ,. , , , 5 . , .Z ., 0 X . , 2 S, . K ur Y -5741" li- 'V -L b- 4---r -H H- Y- HY.. W , S l 5119 Gimme 917 X tt f o v , f ' 1 4 Q L S 1 . , , , - , -,f:. 1. ' ' ,ani-da S" ik ""'L"' m --lp rl. -4' X .,. .? , 4....L: N- W ,,i-my-,i,L+M L V S - 'f I eonard Banta Hxlda Berens Thelma Berkundthal Helen Bdderbach John Bonlcamp Walter Buckwar Shelby Coe frove Mamxe Dxedrmch Dorothy Dnerr Laura Dunlvan Pearl Faeth Ellzabeth Fofeland Jaek Gardner Lester Glbbs Vada Lzethnge SOPHOMGRE CLASS Hannah Goldman Dorothy I-laden Hxrrv Harper Panlmm, Hoemvf Thorn Judv Fay Kent Alma I ackmann Mlldred Lirgent V1v1an Marsh Wllll8lU Moore Llara Muttersbach Mamle McDonald Carl Parker Vxola Payne Katherxne Phelan Mary Phelan Frank Poepwl Alxce Rasmussen Koestex Schafer Hazel Sehnelder Verna Skvle-. Vnlla Stark mxlther Rodney Stexn Lucv Stormx Harold Urler 01221 Ware Lyrus Wood Leleete Zerr Marie Davis Amelia LaFollotte Irene Smith Elm. " 1 1 f Uva Arnold Edward Brown Ruth Lale HBIIIOII Laxothers Dell Loagrove Velva Davm hdmund DOLrlllg Methyl hllls Mann, Fxnlev bllVl3 Foxelsond Harvey Faeth Roy Gehle Donald buthrxe FRRSHMEN Ll ASS Jamex Hxteh Mlldred Jieobs Gnv .lohnion Lvdon x Keth Glen Khne Ellzabeth Kullowatz Lorvn Kumley Joseph leary Lol uns.. M1llQllCll1l Gxlbert Mayo Walter Mv.Far11nd Marne Mxller Harold Neil James Patton .ln muh Roland Paul 1 bCl1lllCt6I I 1111 bklllllk Velna Schneider Lora Speer Irene Taylor Edward Walllg Lncnle Walton Hazel Werner Zena. Wright Arvnlla Younv Kenneth Young 0 Tgx 1 -7 f f - A -1 fe- r . e X1 5 ' "ff'Lf , 1 ' so , :' p ' .. '- f ' -. X Y -. 'V " 'A Virginia Britton Samuel Hughes Harry Rnyn - . ' 3 z z ' . , 2 - . " ' J 1 .:' 2 X' ' . . r j 1 - - , . - , 1 ,, . 0 X . . - .S . f r ' I I V ' ' A ' Q 4 Q I S. t I h ,F xxkx 'f f f 'V 'vain M r 1 V9 .. X 5112 6zmwv1917, GI EIL CLUB OFFILILRS Secretarv Treasurer Day Newsom President. Cecil Kirkufi Vice-President, Florence Tennant IK' .: . t t1tt'w Y tit! t iifxrigi' l ""r'w V iS3fsgW'2,,5,T1'5 1 If? 35111521 P3'191721g -l ,Q 1, A C l 1 f it t t IH if " if 4 , l X I 2 1? BOOK 2- Lzterary vu fi-""- ' Y ' ' ' 3 v X NXT- 7'Z xx ' , , -Si , , '-I f-xx ,QA ,ku- X ?' !5f!1?.5' I5,HB941n pl -' F' 1220 W ki H- , -0 vm vw ' ,ff ' 1 x., ,,,pumhulmm wlllbll' 'MM i 4' kk. W' 'Ilan vw auf' KF H Nm uhvlum mmiww N NY WNUW Q MM 'Ml 'MMNX W. " A N. ' .Q f fl u Wx Wu N H-. H Nqulul W' H w x' M Npdhlwv N' Wu, 1 x u vw ' X Wm ! I vnix X-X 9 ...IT ax. ,QL XI Q N N' -. NW -i S Knyyll v7' 'ixx I I ffl! A A, 4 If zzadegg qihfem- ,, 1 "EIL,-3 5 N? 1 Lag, .1-7'i":fx ff My ff ff 'Q ff 1 ,u LX4 NRM x .E JK 2,4 X 1 Q5 .' I I 5 f , ' F ' nfxfx Q-Cx: 'L ' ,,.me:"'ff4' "3 . ,M -V W . , ' , r It VW- V' P1 9 P-fxj XHQJNQHA nywv X 1 ,vwuv urwu wif' JI,-'le XA N im NM Lx., .Mk ul My 1 I 079 ,pm xo" asf X 3 y 'N MV RWM U "X 'WXkkx1,wu un' 5 , mlfv ,nun 4,v'.,v' Wy Kw1,,uxy Q.. MM WAX K .4.,, NIH J'-'rf Hwy y YW ij JJ X' R I X :ml N' X.. uX'X"vmxxx mx a 5 YV Www Vw 1n""'1'!xv XX KWKIA. Nw N mMW!'K'Hx.x V vnu' N99 Q." J." X 1 M Xiu, lx 1 'Ni' wu vl N V V Y ' 'M I w H! i Manx yv' xv XXX kk MWINH Hu x.. L. I LL 'V w H QF 99 F 1 ' . "M 1 ,v J' - Hu L ,DN fx avg xx .WA M .A ww , ' ,fp QS R, wi Nu wh.. K, 9,90 s amd JJ' N Num Wiuw f V . 'K X N' x A ,N - - ,ww . N, N, M. X H ,0 J N X yi UW W ,H mp W ivy Af, f XXX wi MN W, lm Www ,N ' K KQ ' 'ibm NN lk kk. yl' ,W xx k 1' N ' x, ,gm 1 , MN 7 -K5 QQ r-it ry K wx xx' Www 9 v X fx ' 4 V K uv f QQ. ks, Q x R w. 1' W - ' ' X ' ' ' x , yu! sh . fy NK 'xxx Wm Y Qf. ,Q 'xg N J X- XM .L , 1 , A . 1 N 'ix 111 lu Q ip X x X dx rg , 7 KN X , x x I X . -X V, A H w if- g Y r -' X .Y X 'xxx K XA N I , If Q m kg fflff X - X L 404 gvww Xf M 5, fi! 4 x .-I.4.',vxf1 . ' 9 " " If .:. "S'fX"'.f f . '- ' 1"I'x-fv 'fa Q-t A 110 ' '31,-5 .2.1CE'F f' ' " . ---f""""" 7 ,' - 4f'f -udlfrzg-QL 1 I , K, ln' . iv- A X I' 1, Y ff' -,f -4' . y--gf, A .L T I .Il I 1 --i i V- - - , b ,H ' - . ,L-5' Www ..,' x uni., K I-'50, 1, ! 5 - 'Q , L , f4,,- ,K J I- N If x ' xl ":'1'gAi.4: 1, ,Sf X ' Q ', 1 ' I 9' ' ' xii " 'l T' I -Ni I If 'fl Q ,. , , ff . , , . ML .-7 L ' , 1 H . fff 4 ' 1 g QQ 4' XLI: ?'f k I, - f 1' ,I I 2.1 bf' SQA x X . 5 ,4fg,, fi 4f , vw Fw .3 ffg, f ' ' ,4 f 1 uf ,ff 1 X :Q Af' wwf A f, V 'W X - wx f K "', 1 f 1 1' - A . LJ H I, V , S 1 . ' f- K ' gl -r ' ' I TQ I L 6 f , 1,95 .fi if - V, .L.E.p4kQ"ic.6 Qi'-Lk'1N.1..C jst' , 1 V fb U i - K .V 1 - A .- w, X f, .in X , X wwf 4 vox fn L L ,A Elan E1mesv1917 X Top Row left to ll fht IIMPS SIAFF eW1vlxnd Athhtxgx Vnlll 1Muou wlxiin IINIIILNN 1 1 Huold Hk1fflllLlNtLF HllSlllLSN Mlnl u Robe!! f'klIlS Alf! t 1V NLwsom Assxxtnnt BHNIIIZSN M 11 1 Ll Inns Kugh lfdxtm ln Luc. LILOINL LOIII ld! Asxxst :nt BllSlllLSS M an INK! LLIIQLI Row ROV bnnth Asxxstxnt Athletxcs l"lou.n T u. Lnnint Assnstmt I-'dltor 71,1 June bounl un Q bww ns in s ll H I1 .Io No: 1 LllIlkV ASSlSflI1f boull lox HI Sxmpwll Al xt Lowu Row Hnlnn Wlllll Logili Rubv l"1nLh Aluxnnm Alde,ll1 Dutluk l4XLlllIlgL Huldi SLl1u+.h.l ANNlSflIlt Alumnx Marlon Rowl Anna MgK1tt1xgk Iltuarv hdltor and Asslxtmt lLXL.l13llL. vvllllllk, lxlnln ANNlStlllf Jo ex . , , ----- -f...- ---.--:L ,------ - -K S Ah jff .i 11- 5 -I Q' L ' 7 Nw Y: 'nn Q Y ' "' , QE '0 5 Av4f V- WIA i ig-A I ilgluf fl , ' ia f Le 1, 2 . 7 "1 X an A' 1 t H ' - ' M: nz qcrg . ' ' ' ' , ' - " 4 xg ' 'Q ' Q ' s 1 D., ' 6 . 1 ' x' I!12": .4 ' ' , Q '- -xl"f3 Hn: 2 ', ' 'L g F' Anil" g As' 'ta t Local: Em lv ltr , k 'z 'z N 'z 3 - 'z fa .' . 'liq ,, ' l I " -V -3 . . K .4 Q .2 ii.: . ' ' 'Q " I ' , ' - x ' " i 1 2, ' " 1 k . X aff Elan 61gliwv1917 W" M' VALEDICTORY l P end hm mme lhe tom xeuu PGIIOCI ot Hlgh S4 howl uhlch mt t Q Jlgllllllllg' wunm such .ln lllttlmllll x omg mme .1 11 do ull thm N Qfll x 101116 11 1 umm uxlcm 'HM tlme of Dflltlllg hm norm We muxt take nm last llllghllllg look xt the IJICLIOUN .LssoL1.Lt1o11x ot the pmt 10111 XQKIIN .md than tlllll .mm tolm G1 to umilfmt the lJLlH'ttlIlgN o 1 4 Ut mu tem hel s ue xhdll .llxwfux thmk xx 1th deep 162111 fl .md g,1fxt1tude rl xxx mm hmmouc IIINUUL on L xou h.ue no 111110191 fmlx to flu u wld my Qlflildl knoxxleclge but to clewlope LIN 1INl1X1l1ll lllx m Lhflldttil mom 1 x lelloxx Ntuclents xou who xxlll xhmtlx ouupx oul present DONlt.lUI1 xx 1th xml uul 18ldtl0I1S hfue been moxt dose fogether ue haue uolked 101 the gmail ut ULU school on the athletlc flelcl .md xx helex 81 lonxl heuutx xx Q10 neu swux to uphold hel hmmm W Q part Hom xou mm to go out mto lm xx hue we muxt uthu xttxnd Ol t 111, alone ULU Illgh School mlexwll No mflttel hovs hlgh .mx of om IIUHIIJPI mm CIIINIJ It 111111 be lemembeled th It Wlthlll XUUI xx 11111 he xx fu lmlep 11111 rn 11' .Nvnt .xml to xou belongx .111 honor N 1 iv lin We should like to lmmx uh It hm h xppened to .1 C9ltd1I'1 plan to mtm flume I1l1l1tllX L1 unmg mto mu Illgh School Ilfu It been tmpecloul xxlth nu XKdlI'lll1g'Ul held up m 1 flgU1fl.t1X8 Klll-xVhlll7 -Xt .mx 1 mtv. It hm not mn Q uc ui tm Llong xxhlle In Ulll 0111111011 hlgh sp no m1l1t.11x tldlll mg lx somethlng th xt could do 1 great deal oi good In cl mllltalx sans? .Ls 11 prep uednus YHQANUIQ lt would at least gne those xx ho lll .1 ten wan xxlll be the DIIIILIDII detendelx of the l0UI1t1N some 111011 of the 0ld9llX umwltecl QILUOII of Luge bodlex of men The f1Lcompl1shn1ent ot thlt 11 not to be clespxsgd 101 Engl md hm spent tmm two to tour xx eeks of xaluablf tlme m dlllllllg' her xolunteer fumlex m OICICI to blllig' them onlx out of the mob state .md teach them umted cmtum In 1 geneml um the uw ot mlhtalx QXQICINGN m hlgh whool would pmxule reguhu GXGILISQ fm those students not reanhed bs bdsketbflll cmd tooth 111 md im phx 511111 dexelopmult the mllltiux xettmg up cannot be NUIDASNQCI VS e be11eVC th xt .1 mllltfuy trfunmg wx stem on thlN account would do lllcdlullalmle good for lmpmx ement mentallx IN xelx LIONQIX Lon mented Yxlth phx slml lmprox ement .md gomg back to the Yl1llltdIX pomt ot neu, we bellexe th xt m111ta.1x tldlnllig' estxbhxhed m the hlgh schoolx .md mllegw ut the LULIIIUX would do mole th.111 .111 of the Cltlfen qOld1C1 hmmm no c.1lledJ that mlght be establmshed to stlengthen the m1l1t.ux IQSOUILQS ut the 111111011 , 1 - ,f -4 f 'W ' . V 5 r u :9 .xxx N xx l f r ff! Q 1. , 1 I 1 x - -. , J' 3537" ' "-' uf' ' 2 ff' ' . A .,1u? '-11. L ,f . - ' 9 , ' - :f -xx. X - - X h- " ' 3, A-- 5-Aff,-K A!!! "h 1 . H A " ' ' z h' I ' :H 111 .' ' - ' 2' ' zbll' I L' f, h's,z.' 2 'gs ,, .thllx . t 2 . .1 I ' I 1 ' ' . - ' . 8. . ,. ' I L1 , . x 5 , A. ' , -' . 2 - ,' L1 . L1l1 .'. ' ,1 ' 1 . L. ' . j 1- - 1 ' ' " j ' ' ' '. ' " 1 V .' f l'f ?. ' - I. , X1 1 L1 . . 1. ,S ' , 1' I . , . , r ,, ' x Fw' '-k '. '-1' .' ' 't thztj ' ' t ' ' l j g"1 Q . 1 3 4 ' .'. - . ' , 1 ' ' .' 2 , ' , , ., . ,. and '- l'tL'. 4' , 1 1 1 1 1 1' 1 . 1 . . 1 1 1,1 .' ' ' . I ' 1 1. 1 '. ' . 1 . 1 - 1. . 1 . 1 - . A-1... 1 1 . .D ', . ' . 1 1 ' ' ' , 1 , 1 , 1 K1 E' 51 ,1 . . 'Z 1 I 1 ' ' . '. . 1 . A, 1 v ' . 1 1 . . tv V. ' . ' L1 2 1 -1 - . Z 1' ' -1 1 1. .1 1. '1 1 1 2 . , I' .H . A, 7 L.. .u UW .vllfllllll lflff' ' nu: v 1 I1 ' ' 1- ' ' ' 2 . .1 2 . 17' . ' . ' . - 1 , ' ' Q .lv .2 ' ' ' 1 ' L' . ' . 31 ' I - I , rv' - t ,, . ' . ' 2 ' .. ' 1 '. V 1. 1 A . tv .1 , ' 1... IH hfz'l "'z ' " ' ."hl 'V- ' 'L1 .1 A ' 3 . Q 1 . 4. ' I 4 ' ' . 1 1 .1 , 817 - A- . 1 2 . , 1 1 1 . 1 I ' 1 1 1 1 ' 1 K1 1 ' . 'V 1 v . -x1 1' , 1' .' 2 4 ' I .A1 ' . -Av L1 ' ,. ' 1 .Av n A 4 4 a . . 4 1 . v I 1 n A . 1 ' I . 1 1 n . , n K n ' ' .' ' 1 1 I . 1 ' L1 ' 1 1 1' tv 1 1 I 1 A - 1 I ' 1 1. ., v . ' ' ' . . 1 V 1 ' 1 1 ' ' 1 . 1 C . . 4 , L 4 , n - 1 I 1. 4 Q vp. 1 1 v 1 1 C J Y 1 1 I I . . ' V . . I ' Y uv , ,, I 2 ' Q LA .. 4 , L K . 1 - .Y 1 1 7 ' . . ' ' 1 - . ' ' 1 vw '1 1 u L A L , . C ng A A ' I on 1 I h . U V 1 V - 1 ' 0 Y 4 Y ' a -. 1 .. 1 ' . ' . A X V. YY. lu , Y I . 6 I I . I ' Y . s K ' s ' 1' I Y 1 ' 1 2 ' ' . -tv -. ' ' K1 2 '51 ' ' K1 Y A1 . . xi. ' , . 1 1 1 - . 1 4 J' 'fl K ' 1 f. 1 1 .. 1 ' 1 - ' v v ' 1 ' ' - - - Sail ze Elm 49171 -Eid-I EDLC ATION AL FACILITIES INIINII I' xxux ltIlIl1IIlLSIWI KLII ltlll I xw11I I w I I hi L een 1IIIeII to IN 1 1IIInteleIt1on I I ngw I IIII sIhIw IS I U1 we not h uc 1 nIw 1101 xII Iwol It LLIIIY IN tour Iwu1III1n I III s In ll s MII s w mx no I s rox xt Ol IW ttu let xt WLLOIIIL tho. hwmv. I Ilk I IIPIIIIIL, Int lt W1 10 MI Inouvh Im our fathers 1nI mIthe1s m u h III I but o I othel hmd whx not Iook I n IIN xIIwxIx an uv. U1 N I w UU Ol IQIIIIHQ puzposes I n+.o.II 1 Wlll lll 11II111w11IIs I I tl 1 Inv a GYIHIIISILIIII to I LIl.Il1I5tIX 1 wr IIOIX t won I vue I wettIr nt me. to 6 IX I wou I we III LI l0I1l ous to 1I mo fun studentx. It us 1 oust for a 116. w I1u1IImN' 'f QA 77' -.TI I-YY VYVV M 'Y YVYY I H in W I H I M Y '31, ' " mm I rw ' Ig - , LMI, H 4 W- I , , .. tt, 11.-I -4 ,QI I V, Fl. f ' TI ' Q' I A 'I C: ' g ho: l'I1lg'1' 'IIIICIIS ot I"IrI MIIIISLII av' b ik 1' I "" ' A . W ' are to have 1 I g -1 I ol, INI 1' 'z L ' 1 ' I 'SI ."1 P Su"Iy that is nccIIcII :Is muI'I1 as. if not more than. Il grade school. IA c have the sI'hI-ol eplrit. we have the fgr u ' ' g IV I ' '1 I1 It hui Sk "" I it' time. I I' 1 I 'left I' ' ', C ' ', ' I " ' ' I ' 0 the g 'z Ics 'I'h' g '0 'nt I1 ' :SS I ' 5 ' ' 1 'iz I W " 11' ez righ. n th- ' 1 . I ' H ' :I ' 1 II 'I in't'z1II II elect "'Iy f 'IQ ' X ' 5 VV' U 2 I 'III' g IIQ ' I '1".'ZIIIIl' most mIvII'AI CQIIIIIIIICIII. ' m L' 2 I 'I ' IQI 'z I II 5 ' 2 I ' an - th C't,'. z1nI II I 1 z1III't' :I Iv :I II ' SCI I ' I :I pride to the I- I 5 :II Iw 3 A ' 'I ' Q' ifmw mmm 1917 W1 -Mr tx ff dm,W!!lM0 A y fx! uw, lm 'I ,fl ml W ,1 N jk um IM! S 1 Q I llwfgiq ? HV I My eg Q I uul H ix - U' Q In 0? ll W , W 4 ffllf WN f7Hnl'lIA I 4 I in 'Ex :IIA ,U X ff!!! if " fx 43,1 f 4 KOS!-TQ X 44 Q X ff X 74fjJ0fffMQIMu, QQ 'MFI J 0 WN by 7 4 568 X if 'A N V 'KXx',, 1' Q93 , , Q 'Wi-...X " 1 ""' , 1 -. ,A J " A , ' ' , ff:+Q f3',y ' 1535 1 ,, 5' if A !-,'TV If 4. Liga? gf' 4 " I H' It-1-f-K ., 1.1 N A Qt. 'Jr' S N ki Mn! Q4 5 D , NH Y -'pil Lv .a,.,,'n. 5 In V ' b fy , lf b, 7 5: , Z L ' A ' ...lx A i I, , fa fy' ', L , r, q I1 t k iff' .,LQ.ffa? l'! vi .wb is fl i f V gn L, gy K if , ..,- 1 . ,J q v? H .f' ' .. . if: J, fi ' 'l - 1" 2 all , , F ,calf link -. ,USA ,ii Lf.. x V., , Z ,. v IFJ- ll 7 Mg, N Y -, 31 , w K Tj coma X 5 El V 'G ,I In K If 00.09090 laoeoo o N X I g .- gikv li f m fill fm' 2,z.,,,m 0.09 x X 4 lg - fm fl 'r7flll1l fA ww , Q. Q Q. -- -I 1L""'l.fU 2 p 0. dr- S' Eff 0' ' 5 'f ." 'N "-Lg' H, ' I "K ' I o X ' ,A i -0 v. ww , 1 ff Q, Q I oo 1 ffl ' I ' ,157 b 9 ' rkk HQ fo 454144 !f?,,i5,.l":fllg . mulwmgl A m d: . I 3 fm' 1' lfsfli-2TW95'IW'iW" 1' W ' 2 hm H- 93 f"': 5 'JW J u Q 2' f 6 x f' '?f.."'M 'lHf"n'I7f"'?W1 1 3 I . 4 NM' U, 1515 -Lf ' Jah' -H1 'z ' 1 3 'K W A 'MI I Liv Hwy: 11' 'mn 'Z' 4 gfffxf ' Y' U 5 f 4115, kwa S 2 --+A- - wwvw P ' fm u ' n-487. 1 'i lX+ -1v Lv, lxg,v I V 1. L,l.gfFf,' wav, IFR, EQ x - 0' fi' Tx H i N N All V 0 x A xg I TL x ,5y,f',fe, r- , 1 ' 5" 3 1, his 2 ' fp 'W ' 0 'X , 0 -4 J MX, f 1. 4 -1 '. N 1 ,I qv 1 W 0 ,ll -vox " f.,,Q.,jH H ' w I X 3 H lx ' ' NX ' K ff Q 1 1 -X 4.1 ff, : 0 ' fn . K Z , A , ju Qiffy 5 0 -my X , X oo ,W ?4x IMI., D 5144 VZ 130 I fl! 9 GL -' K S UZ, ' L X K 3, 'W 4 f I -x 'L 44 :eff 1' . 6 .. N? 2.4 ,Sr I 5 Q X - 00. 475710, f if I I:-ge X ' ' " - K ,' ll 1, .Po . . Q o,,oo . glfN1J U1 W I x ooo lily' 1' I7-, 2: 1-Po I -, - r ' f.Q Q , , X oosqgoooouyaqeooo P . BX : X 1' fy 'W .5 . 1 n A Qs, . url? if ga G Q Six: xi .",'.v,! 1 f 1 'X 'S?21: N fgfv r X X W ee Ehe 613211: '1917'l THE xx HITE CROW IN M11111 L M11 Rs Among the many women xx ho d1d the11 sha1e lll the C111.1t NN .11 the1e vxas p1 obablx no o11e xx oman more bbdlltlftll O1 0119 xx hose ent1.1n1e 11ltO the Red Cross caused mo1e eomment and mlluented mo1e xx axe1 ng xoun'f gnls and xx omen to glxe thell SCINILQN to the g0XC'IlI11Ll1t tllflll tha beaut1 ful Countess ot L9OllShl19 boon lftel hu 1nt1.1nee 1nto t 1 s11x11e she xx as sent to Chlna to a1d the cause of the Re d L1oss lll the nexx lx 0lg'dI'l1!6Cl Ch1nese Republle Her dest1nat1on xx as San J.11o .1 utx 111 the NOllth91Il p01tlOH of the Ullllltly xx hele the1e xx as .1 B11t1sh fllllltdl x 21411118011 Hugh Bryce an ADIC! lean d.NldtOl xxhose se1x11es had bun autptul bx the Br1t1sh gON91IlIl16l'lt,0ll he1 dfllxdl he1e offued to take lee' lOl a 111ght 1 1d ln h1s blplane 'lht Illght selected tame xx 1th 1 be Illtlllll s .111x sl1x but xx1 h a fexx clouds loxx o11 the hllllfllll I LI .lllllg io1 lill 113 I uf stlapped h1s ian Loml 11111011 lIlt0 the stat .lllll thell took hl oxx Il ylace After he had g1x en the Slglldl the men gaxe them cl sta1 1 and t 1ex xx e1e off Headmg 111to the xx est thex began the thmb to lllghtl 1lL1tud s I e small Spedklllg tubes attanhed to each ot the seats to LOIIXUINL though 111 cl somewhat desultory fashlon Hugh, lntelested 111 xxatch1ng the x.111ous emot1ons 1o1t1axtd upon h1s companlon s 1 ue, d1d Il0t notlce the Clllltlxlx r1s ng 11.11111 of clouds xx huh had only been the texx small Ntl8flliS o11 the hUll!0ll xx he11 t ex be fan t L tr1p But at last pe1ee1x1ng them Hugh knexx that he and the Countess xxould be .1ble to 1eath home o11lx bx an act ot PIOXIHQIILC and deuded the best course xxould be to htad .1xx ax l1UI'fl thg sto1 m and I111d .1 good l.111d ng place, tfllgtlllg to luck to get bank to San l.11o B51 go 11g lllll speed thex xxould be 1n no 1e.1l danger tor at le.1st f1xe 01 s11c hou1s xx h1le 1f thex he.1ded fol San J.11o the sto1m xxould Sllltlx Latch thtm Ill 1ts p1th us lt vxas th It the llNlllg sllll beheld uyon 1 1 11.111 Ill lh1be blplane near vxhlth xxe1e txxo huddled lllil lllQ:'11Lll6Cl llgtlles lhus It xx as that the Lao loags the Laxe dxxclllng NllllICCtN of the Il.1n1a xx ho had sxxorn thex should nexe1 look 11po11 the 1x1ls ot the xxolld and lll l'L0lCld.llLP xx1 the11' oath xxent about l1l1ndtold1d bx 1 11.111oxx st11p ol goat s III found them lhe Lao loags xxe1e led bx the11 p11estess xx ho alone xx.1s allovxed to go un blllldell W1lk111g toxxa1d Blxte .111d the Countess she gave the slgnal for the m.1111 bodx to h 1lt but txxo cx1d111tlx se1x1ng as guards, LlI16lllIlg'lX tolloxxed hu lootstcps a xxo1c hom hu the xo traxelers wele N0l!txl and bound l1cto1e thex could axxalxcn and tome to the11 full senses Sexen xe.11s l1t11 1 sma 1.1111 ot l11g1sh 1-xpo1e1s 111 .111o1dance .1 1 , 1,15 -f - Q 3 if " 1- ' .- V N ' 1 ' ig, 4, fm ' r 1 -align, 1. .v r --1-af.. A.. 1 , fl if' ' .:, 1,.u'Z 14.411 1 :K ' 1 -7 ' ' ' 'S' -XY x 1 ' l' 1'- A A ,:' . 1' 1 1 1 1 1 I 1 .C K1- , 1 1 ' ' 1 1 1 1 ' ' 1 ,1 '1 1 1 11 1 1 y 1 1 11 ' ' - 1 kv 11 - ' ' 1 11 1 f A 1 1 LJ ' 1 , 1 ' 1 ' 1 1 1 1' 1 1 , - - , . , 11 '- H ' , , ' , X ' 1 1 1 ' A 1 1 1 1 'f L , .1 A . ' 1 ' 1 ' ' 11 1 '. 1 1 1 1' v ' 1 1 1 ' 1 1 1 1 1 1 11 1 1 1' ' 1 ' ' 1 - 1 1 - -' 1 1 1 1 1' 11 1 v'- 1 1 1 1 1 1' - 1 - 1 1 4 - - 1 1 ' 1 . 1 v 4 1 I V. Yi 1 L I , ' s 1 I '. lj 1 , . 1 ' ' . i ' 1 ' K1 . .. 1' 2 12 " 31. 1- L. ' 1 1 1', I 1 11 -' ' 1 1' ' t ' 1 ' 1 , . 1 1, 21 1': t 1 I 1,h A1 1 . 3. ' ' 1t.1.1. - is 1 1..' ' ' ' 1' L' ' -' 'g 1' z A es. "ha H0186 ot the englne was terrlhe but they were able, xx'11h the Zllll ot the 1 1 1 1 ' ,1 1 1 1 11 1 ' 1 1 ' 1 1 1 11 , ' I 1 1 l 1 . ' . 1 , : -1 . ' , 1. .' 1 ' 1 1 1 1. 1 , v 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ' . 1' 1 1 1 1' L. . . ,. . .. . ' . 1 K. 1 . ' . . 1 ,. 4 l 5 ' 1 1 ' vu 4 I Y . ' 1 v y ' 1 1 1 ' 1 1 1 ' 1 1 -1' 11 1 ' ' 1 1 1 1 '1 1 1 , 1 1 1 1 1 , 1 11 1 1 ' ' - 1 1 P 1 1 1 1 K 1 1 c 1 Vx 1 . v 1 1- 1. 1 s , , ' rx l I lh . '. 1 1 1 . , , 1 1. t 1' t, .1 ' 1 1 1 '. 1 1 1 1 1 1 ' 1 1 " 1 ' 1, . K A n L 1 K- 1 lv A1 - 4 1 1 , A 1' K1 ' 1 1 . ' 2: , 1 , , . th . . . , A. 2 . . . 1 A1 . 1 , sk . Y' 1 'X 1 v v w 1 . Q 1- v 1 1 l 1 1'1' ' ' v' 1' ' Y - ' 2 11 1 .tv 1 1 1 ' L1,1, L1 ' Q - 1 -' I' 2 3 A 1 ' 11' 1 -1 K11-1' 1x1 ' S " ,' ' 1' 1' At- "l ' 1',1tx' ' ' A ' '1 L' 'flm 1 1 I '1 v 1 1 11 Y 1 1 1 1 A' 11 AN' 1 1 11 1 1 1 1 1 ' ' ' 1 1 1 1. ' A ' 1 c F 1 1 1 I' l 14 I1 1 I 1 1 ' ' ' ' ' ' kr X ce- Elan 5lEI3'3'1917'i " We xx1th the nexx ylan Willlxtll out bx then gOxCIllYl1QIlL to dexelop Cllllhl xxlth thc 11d of OLUS de hel ll Qlilllflllllg natlonal lesources left San Iaro and began a tr1p through the le Huen mounta ns At the head ot thlS partx xx .11 lold H11 bulton, but almost the ent1re xxork OI leade1sh1p xx ax pel o1medbxIfa11xlx1ns h sc 11 -X l1ttle ox Bl a xx eel1 11 Cl lca11nv San Jaro these txxo chums, accom Ianud bx anothel lllellfl, Paul Ha1dx, left the camp eallx one mornlng, lol a 1ho1t Ntroll oxe1 thc ylateau neal xx hlch thcx had camped the plc 111 mg lxtlllllg, axmg H1 ue a LUINOIW examnat1on oi thc pla eau tlecx xx e1c p1qar1ng to mal1e the descent to the1r camp xx hen Harrx saxx, th1cklx coxe1ed xxlth x111cs, the 'frame of 1 blplane They wele examlnlng, tlns xx hen thcx xx elc Nuddcnlx Nll!'l0LlHClCtl bx 1 small band ot Ihllllx ex lhe tlllet' men xx e1e lltlltlxlx bound and gaggcd lhex xx ere then taken to a caxe xome d stance axxax xxhe11 the11 a VN xxc1 lcmoxed lldllx a ed onc oi the natlxes xxh lt xxould be done xx 1th thcm lll the Llama dlalect and l0tQ1X'dCl an ansxxel h1t axton J ed h1n1 lhc rc lx xxax not 111 Cl'llIl9HP lhe three men d1d not ren1a ll ln the caxe long but xx e1e taken ltltlgll a na11oxx lavage to ano Ll caxe xxhlc xxax 1nc eec 1 xe1x 111 x11nth ot h 1lls and chambels lhe captlxes xxc e unbound and alloxx ed to 1ccl ne on the d1xans xn one ot the rooms ll11lI'V sa doxxn a11d at tempted to plece togethu xxh 11 hc had hc1 d 111111 seen xx h1le H111 dx staled blanldx 1nto 811118 a11d thc easx 51111147 nobleman NIl0lCtl peacetullx llc had not had t1mc to lexeal to hm comgamons th It he h1d xeen upon the Neat of the xxlecked blplane tl e lI1Cl9l'ltd.tl0llS ot -5111101 ltdll and B11t1sh flag xxlth the name Hugh Hlyce bcloxx He xxas pondcung oxe1 th It and the xxo1ds XX hltc C1oxx I1 th 1t the nat1xe had used xx hen a man 111 tloxxmg robe appealed dllll motloned them to folloxx hlm They d1d so and xxe1e usheled 1nto a large cax e 1oom xx h1ch xx ax ex 1d n lx 1 thI0ll6 room Upon 1 ralsed seat sat a vxom LH ot mature devclo1 cm nt probablv about th11tx e1ght or f01 tx yeau old but xx 1th the 1111 and g1ace ot xouth As thex came ncarel, hoxx ex Cl llarlx could xce tl It the alttul use ot cosmetlcs dld much to l'l6lg'lltQll thls eflc t lo hue m 11d came the Sttllx ol llugh H1111 1nd the tountesx ot llXOIlNl'lll0 xxhlch he had lltdlll 111 the g'dlllSUIl It San Ialo He looked about lol a man to nt the dexc11pt1o11 ot B1xce but It xx as ex 1de11t th It 1ll thc leo! le ol the Ullllt xxc1e Iao 'loags xx'+1 he LXQOIJUUII oi the gLl1l.IllS and a m1xe1able ab1ect c1eatu1e xx1 o xx as huddled near the throne and gancd xacantlx out oxe1 the asxemblage lldllx looked It hls compamons to see lt they h 1d clllx ldea ot the ldentltx ot the xxoman on the tllllllltl, but then tafes xhoxxed onlx the mtelest 111 noxel surloundmgx Ile xx as posltlxe that thc xxoman xx as no11e othe1 than the . , .1 , V 1a-a , , , xgexxa X ,ir . - 1 ,,..- ' I , , K, X ' J." " " 1 ,1 1',j , ' 11' . - aff' ,, 1 - ,. K -,V 1 , If - - S:-1. 1 , f' .-1 1 1 gf ,xw - Q f 0 'Q - 1- 'ii f 'Q' ,Z ' f ' 1' A v 1 1 1 . . 1 v I' 1 1 1 ' 1 ' ' , ,' 1 2 ' ' 'sl I x if A A - 1 ' 1 1 A1 1 K., '1 ' 1 1 ' ' ' 1 ' 1'. 1 1 ' l lf 1' ' v1 Lu A a E - 1 1 ,1 . v 1 1 :Lv . vg -1 1- 1 ' 2 -' -' 'h1'n. ' ' ' - ' 1 ' - " ' 1- 'T '1 1 1 - - . 1 1 . . A f C - f 5 L n 1 ' -1 ' 1 v 1 v ' 1' 1 1 1 1 , ' .. . 1 1 ' ,1 ' 1 1 L1 1 ,1 ' 1- 1 - 1 1 1 - 1 ' , 1 . ,, . x- xl' 2" ' f. ll- " 1 l - ' " - ' ' - 't-- A 1 ' v ' 1 ' 1 '- ' 1 Y 1 K1 1 ' .1 1 1 1 1 11 1 1 ' I 11 A f ' 1 .fy 1 1 11 1' 1' K1 ' 1 1 2 ' 1 . ' I 1 1 , ' ' ,1 'ka v 1 v v I 1 L1 1 v A1 w v 2 K1 , 1 ' , . 1 1 ' , - 1 - 1 ' 1 f v 1 1 - 1 " 1 1 . 1 , ,, , K. . . . 1. U, 1 ..? -. Q. iv. ., .Q . , , i , . , Sk 1 ' 1 1 ' 1 31 1 2 1 I 1' 3 , ' x , , ', , , . v 1 1 ' 1 ' ' V' 11 v vg 1 I I 1 -1 - - . 1 1 . .1 . 1 K . , . 1 1 1 1 1 1 1 - 1 11 1 U 7 ' ' 1 1 V and he xxould haxe hVS0lIl that xxl at he heard xx as XYh1te QIOXX n. V1 X Q I . 44 v I ' v v 1 r 1h 1 - 1 1 -1 1 1 1. k1k1. 1 1 1 11 1 I vu .h 11 K1 1 Al Z 1 1v. v 1' . 1 1 ri 1 I v 1- -, .' 1 A. ' ' L. . - g- 1 . . - I L I 1 1' ' 2 A .4 12 " I L1 1 1 I 1 1 uv L1 1 1 , . 1 ' 11-. . , ,, 1 1 7- ' . 1 1 1 1 ' 1 3 A I ' ' .1 C3 K Q ' - - ' 1 ', ' ' 's ' T- ' 1' 2 2 .' , - 1 1 1 1 ' 1 -1 ' 1 ' 1 ' A -' .1 1 -' ' 1 1 .-1 v' I 1 , - v 1 1 1. 1. K1 51' v 1 Z 1 1 . . , H Y ' , . 1 H 2 , . ' 1 . . 1 . . ' 1' n 1 4 ' V . X Y - Y n v fv K. 1, ' . . 1 .. , 1 . '. 1. K1 ,' t, :4 ..2 . . 2 -1 'L1 L1 1 K.. . 1 2 ' 1 f 1 Z 1 3 ' 1 I 1 ' ' .r- A 1 v V 1 V v V- 1 . " I Yu A I V v 1 nl 4 F1 v v I - I' Y 1 wav A K1 X 2 1 1 ' L1 ' ki ' gki ' 1 ' ' 1 ' U. ' ' 'Lv ' 11 1 1 1 1 ' 1 1 1 1 , 1 ' 1 1 ' 1 1 ' 1 1 ' . 1 1 ,1 1 ' 1 1 -' 1 . c 1 1 A x ' 1 , , 1 1 ln 1 1 1 ' v 1 4 . 1 3 1' 1 v 0 v I ' .. L. .' 2 2 , 1 I - , . . , , .V A. 1 . K. QM'-I t I 0 . . l 1 1 l 1 . 1 'n u ' I A ' Q ' '1' Yu 1 1 ..,1 . . , ' A D W 5 n ' 1 1 . I Y 1 I V ' n y l . y h c 1 1 1 c t f t 1 V 1 ' ' s ' 1 'n 4 1 1 v v ' 1 1 . ' 1 v 7 1 1. 1 1' ' 1 , 1 1 1 1 11 1 1 1 1 5 k Q A 1 1 5 ff vu: fy! FF -mx ff- Elan E1 m1294917 "f Int Lountexs fox xex N cl o he If ld been llltllldllltd to Hel C 1 me ut Ium shue xt m emb xssy d 111161 m Icmdon Hls thoughts vxue mteuupte d bv the SUb1QLt ot hls lhxhlle who sud Ill the best ot EHg'llS11 Hou clld xou happen to lame XOU1 1 fuix VK lthout wx utmg tm 1 uply she Ullltlflllbd You xee I knoxx 111 Lboat XOUI pull use 101 I F ug 111 oi the nuns hom the outs de uolld AfLe1 cl S1'O1t le-ut 11 of then mptule md ot thg d spoa 11 she m1ghL make of Qhem sl e sent them fiom PGI xftu sumg th1t thex vould be blought b9f019 he1 dt the sfxme houl the next du That mght the three were ua xkened bx the scuux mg of teet through the ldlls and from the ILUOIIS of the pecple thex xnferrnd th at some urcumn mae ot unusual kmd xx rs ouurung 'Ihe nouns fm xllx LL u cl but 'de s lense was broken now and then by the subs of women 'lhe next d xx than Vkdldfill mme 101 them md Loncluated thgm to the th1 one 101 m lh s t me they d d not go before the thmne but mug Qe1'ed with the l1cl'C1N es n 1 semx nude around lt Upon the thxom sat the s lme xx Oman but the exeuts of the mght h 1d m some mdefm Lble vs rw lged her Bes1deS m flue of the looxe lobe of xx hlte uhuh she hui xx om the cl 15 b fo e were su xths of lustlous Lluk xelwt Tod xy hu neck cmd fmgus xx ele bale of wwels xx hlle the du befole blue dl xmunds h1d bl und upon them But upon he1 he ld vw LS the same double crown whlch she h1d VNOIH the das befoxe It xx M 1 massxxe lffdll set the he 1d of thy we nel Qeemed to be ln no w se buldened by 1ts vxelght She s' 11611 at the fo m upon the b 81 befole he1 It xx is th xt of the one mm outs d of the gualds who had not been bhndfold d m the Lourt the d lj b fmt, Ihe Qerwme OYCI the bodw beg 1.11 xuth the xxthmatm chant of the, grxems md a group cf nltlve guls musmnl m splte of 1ts I'9gLIll1lty Ihg prlests adxanced each bealmg a burner of IIILLUSC C xthumg mound the sllgnt f0lII1 they began a SQIVICE uhlch the 1111166 EHgllHhIl'l6ll new unable to un del Stand but VSh1Lh nevertheless lmplessed them At len fth the puests letlred and a palanqum xx is blought 101 vs cud bx 1 band ot young guls md upon thlS the body was yllced Wlth the V11 mqum borne by the guls the pro essxon mox ed slow ly flom the loom 'lhe xudlence lollcm ed md finally no one was left m the mom but the thlee EHgI1ShH1Ll1 xx 1th then xx ardels and the queen upon the throne Wedrlly she IONG fiom It md dn appeared behmd the Lurti ns 111 the 19 Il oi the mom 'Iwo claw later the thlee men were taken T01 xx hat md L0 bg the lxst t me mto the th10HL nom All was dS on the mst du except fO1 the queen Qhe w IS robed m blank t1 om head to foot Lgfun but her head had lost some of 1ts xegal 1 0 se and the ummm seemed fx burden lhe ex es h ld acqulred .1 dullnew and the lxps 1 dl oop of sddnux When the stmngerk had enteleml md be n se lted she began xx 11hout , ,, x ' Xxx 1 473 f -n. v "V , Q' ",?'f, W X , In jf, 'L 4, vp- Afgv.:-4, -r v-, .' ,.,'j Q ',. .- , .-13, , , Y 'A , . M ---1 f. -,,,, wg f , .-.xwx .Q . 1 f .1 '-'- - V.-.'z:'- l 2 X ' -2- K V ' xy X 6 - ' ,, , YY W f A . -Lf . J , , Y , , . v , V , , H . ' 1 . X 1 ' -. . ' , K 1 pk y c L. V .c I 1 J ' ' . , . i v j . - ' . . , , . ' . . , S 2 Z 1 .K. . 4 . . . , U ' ' ' v - .' , . ' ' 1 ' ' 1 4' , 1 ' v Q ' . 1 X .Z . . L , t , ,. V v 1 . - v'fH 'Y' V2 ' ' ' . 2 -x 7 1 . I 1 nf ' I ' as , Y v v . . . ' . . v . ' v , '. , 2 2 ' t . .1 X 1 " . ' . . 7' 1 . , , . 1 ' ' 1 . 1 , ' , - I w 1. S1 . .. ' 2 ' 1 A. . . 1 , ' 4 - ' 1 . , . . . . . v - . 1 , 1 L 1 . . , c A . 2 t c K 1 1 1 1 1 A11 l 4 Ex'- , ' , 2 vz mv K1 . - -vv' ' V " Q ' , V 2 ' .' , , U 5 2 I ,: . .11 , ' 1 ,' .. - .. .' ' '. ,. . v .,. .0 . C . c - . . ,, 1 L 1 . ., I SL , v, K1 v 1 v nw K- v ' ' l Ev' 3' - H 4 .2 ' Q 2 1 1 3 1 4 1- '- V X - 1 I v - ' h 1 v 1 ' I . I. . . 1 ' ' ., Zh. . A c L . 5 -c Y . v Q ' . ' 1 ' ' . v. v 4 . c . 1 cu c . ' ' ,- . . . ' v ' v ' . v . v v- . v . J c . , . 1 c 4 V - 1 Q v v v . 1 ' ,aw 'S 1 , . 'Z Q . . X c ' x . c ' ' ' . . . , . ' v . v ' . v 1 '. v . . f , i L c U c . c c . J 4 A 70 Y it A V V . A 1 I . c c. L . c v 1 v - v. . . -1' v . 4 ' 1 1 . ' , v 1 - -Q . V . K c .L c , U c c ' I v 1 . 1 7 I 1 y '. 1 4 qv . -L L . L L -c . . . ' '. 'E S 2 2 .H Q 1 ' 1 - Q ' - ' x - v Q' -1 " . V c V . A v' 1 v 1 Uv i v' ' xv . ' 1 . . x - ' CLA- 2 x A . ' I 4 v W. n I 1 I I 4' w V' . 1 1 ,- c K, . 'g . .' 2 . 5 . ., 7 . . . -' ' .J v W4 ,U 4 - 1' , , . . lr . 1 . L. v . . L. . 1, . 5 - " I v - a vw I 1 11x ' 1. v 1 - , . . , .. A . 5, . . . . . vi I. . . v. . L, 2 . , . S 2 v v vm 'v x 1 , . -v ' , .f . ' . 1 2 . .c c I .N I- 1 1' Y 1 V , 1 1 , ' , ' , , . .. . , . c 4 . V. D .k . L, I , . ' " ' I , n ' v 1 1 1 fu ' . 1 - 1 . . . 2 . - . ' . . f - ' . . - ' . ' c . . .c , T 1 ' ' 'K ' ' y n 1 v . v. S ' ' 1 is 3 " A ' ' ' VK 1 1 1 I 11 4 v r A 1 . 2 . . . K 1 L . . u iff ' ' ' ' ' ' 2 - ' ' . . - ' 1 1 ' v , . . . w .' . . M ' ' Q, ' ' ' ,' L' 1, 1 Q ' 1 w . ' V . . , , , -- . 1 . ' 1... . 1 1 , 1 1 V v' . c . 2 Q . 2 . ' if X Y Elan 61i1!1ea'1917-I " hesltatlon I do not bcl exe you know who I am You may 11 you know the hlstory of the ru ned blplane whlch you were mspectmg when you were taken I am the Countess of Leonshlre You doubtless remember the dlscovery of my d1s zppelrance n the blpl me of Hugh Brvce Vle wele taken captlve and brought before the trlbunal of the Tao Loags I do not know why we were not k lled but I was allowed to go unharmed Hugh was taken lnto a cell and compelled to submlt to an lIlI6Ctl0l'l of what we xtterw amd learned w xs Lotasle a product of the lotus plant Th1s had no lmmed ate effect upon h m but soon I notlced that h1s body and m1nd wele becommg weaker md 1 sort of a creepmg p 1ralys1s took hold of hlm you s xw seated near mv throne the other day a mere 1d1ot At hrst we began to work out together 1 pl ln for the oxgamzatmn of the natlwe trlbes We soon became leaders of thls trlbe and by allymg w 1th another more energetlc trlbe gradually conquered other trlbes When Hugh s mmd became so weak that he was of no use I contlnued the task my self I g we myself the n 1me of the Whlte brown from the crown wh1ch I wear whlch has been ln the trlbe for hundreds of years It was '1 hard struggle and It ns not fmlshed yet I shall go on and make It a more perfcct organuatlon for the better govexnment of these peoples But my dear Countess sald Lord Hal buxton a se xrchlng party w1ll be sent for us and wlth the ald of your people we may soon reach ban J zro xgam Sulely you wlll retuln to Lngl md whlle we contmue our exploratlons here No I have no deslre to return The years here have taught me to loxe the peace and qulet and I do not wlsh to come mto contact w 1th the vlolent actlon of the LlVlllL9d clty l1fe I am sure w hen you know my feel mg and my hopes for the betterment of these people that you w1ll use your mfluence to the end that no further exploratlons w1ll be made m my countly The volce had now assumed a pleadmg tone Surely you wlll not reveal my hldmg pl ice but wlll let me end my llfe among the people I have learned to love I w1ll send you where your rescue party w1ll find you md you need never reve xl what you have seen By thls story therefore a d fferent light may be put upon the story of Lord Hallburton s palty that three of them were kldnapped by some roammg natlvc and freed wlthout harm It may also gne a dlfferent llght to the report of Lord Hallburton m regards to the Le Huen dlstrlct whlch was Le Huen A small dlstrlct of no lmportance populated bv a very few nomads Further mvestxgatlon useless xcvx. f r v ' ' -11.11 -1 ,Iv , 2 -L Y., ' 'aff 4 1 ' I"-I ' ' 3 ,. -4,713 J- : I ve, vi, . if -'71 -:Mui l"" , ff 'TVX A ' f' ff' -sv - 2 - N - 1 ji. 51, .f, 1' 1 ' ' H 3 ' v v 1 1 1 1 1 1 ' ' 1 . . . , ' i ' , ' - K. . ' 1 1 K 1 - yy ' ' f '.'2 2 ' i ' 2 . I v 1 nn l V I . y 1. 1 1 ' 1 1 1 1 ' , ' ' ' , , , 2 ' va v 4 8 1 1 1. , 4 A J 1 1 . ' ' 1' I 1 ' ' S v 1 1 . v 1 1 5 1 b ' 4 I 1' 1 . C C x K x x . That was over SIX years ago and he grew slowly worse untll he was what y .'2 Q " , , . U ' 1 1 1 1 1 1 1 1 ' ' sc C 1 1 ' v ' 1 1 .1 1 1 1 ' 1 ' 1 1 ' ,1 I nl 1 0 4 7: l . . c , s s . 2 ' s 2 ' ' ' ' y ' v 1 '1 1 ' ' 1 1 , . . . I x 1 L 5 1 'r 1 ' ' v 1 1 77 . . 2. u I , H ' ' ' , K4 , ' r - 1 - C Y. 1 1 1 V' l t 1 1 ' 2 2 " . 1' ' " ' V 2 ' ' ' ' ' ' 17 . . 44 I v 1. 4 1 I I , . . . V 6 C . I Y. J . 1 '- . . . 1 v 1 4 l 1 . 1 1 77 '1 1 1 1 ' U ' v v ' n .f xx u K C 1 1 1' 1 1 1 v V' l 1 V ,, C K C L 1 ' 1 I ' 1 N 9 1 4 L 1 ' ' 1 l L , K 1 ' ' vxs 1 ' I I I x ' l W' T ff- Else 61 fi1ee'1917-3 ll NUTTY ANNA MCKITTRICK Pretty Mary Lane was tlred of the dull drerry monotony of the lrfe at the Ladlee Semrnary and rt w rs more unbe xr rble th rn ever now th rt all the gr rduates were moprng around wrth long faccs md eyen Mrss Prlm s nose had become red wrth weeprng bee ruse her dear grrls were leavrng forever Mary thought that Fate was yery sexere w 1th her and she for one was glad to go away after a whole term of belng strrctly cooped rn Soon she would be free free' VVhether lt w rs the effect of the word or that Fate deemed rt trme to mteryene Mary yumpcd up and w rthout mv attempt to suppress the mad rmpulse w h1ch seraed her 1 m md c rpered on and on oyer the unattractlye grounds of the Semrn ny She s mg md danced qurte lntoxlcated by the be ruty of the cle rr br rght spr mg d ry md the happy chlrplng of the bllds Fmnaly she came to a hrgh hedge md find ng no gate she cr rw led through the rntrrcacy of the branches How was Mary to know rt was I4 ate w hrch c rused one ol her fur cur ls to catch on the thorns and hold her fast' And how was handsome Bob MOFFIQ really to know what made hrm leap out of rm prutzczzluz w1n dow when Mr Borser of the faculty was not lookmg' He drd know that he was boxed to death after v1s1t1ng almost every dey rrtment of thrs In strtutron for the Insane w 1th the rbnormrl psychology cl rss from college The wlndow was 1 rther near the ground md he suffered no rnrury when he came rn contact with the earth Hay 1ng spent the greater part of the glorlous mornrn ln the Instrtu tlon he had grown rmperxrous to formldable sounds and persons so when a low cry reached hlm he was not surprrscd nor was he sur, rrsed w hen he saw a young lnmate strugglrng to free herselt from the thorns rn the hedge fence a short drst mce rw ry One of the guuds earlrer rn the rnornlng had suggested that It w rs prohtxble to humor the patrents The only way Bob could thmk of humormg my unfortunate 1ust now was by dolng somethrng nutty Q0 he turned a couple of h md spr1ngs on the mtervenmg lawn md boundrng, up to Mary released her wlthout r word Mary was frrghtcned shc realraed th rt she was rn the forbrdden grounds of the msane asvlum and more oxer rn the awful presence of an 1dl0t The onlv 1nst1tut1on for unfortunates she had eyer yrsrted be fore was one for deaf mutes and now unconscrousls she turned and spelled the words lhank you on her hngcrs When Bob saw the pretty U: Y '- , i- ,,,,WY YY - ...Q 1 I If -A f , 1 fe: L I '- " L XXXNI I V Vo W Q. if F, X x , lr, , I. , L71-L -V L -harms, ' -- -Y.. - " , - a - - 'r.fl. , f' -- , - , .-I ,,.4,-af '--- L-.,-::'- f :- 5 5 r X 5 Mx- X K V sr A Y ,, , -,Z , , - ,,, A .-. , - H sa 1 y 11 ' 1 1 1 7 ' 9 f L ' ,v ' . . L ' 1. 1 . . L. L , - 1 . , :L c c c , c 1 ' 4 v' 1 1 L ' 4 x Y x . ' ' 2 L , f LL - v . . .' ' .. 1 1 H . . ,.' .H 1 L L 9 C K ' ' I Yi 1 v 1 v v. i 1 1 N 3 ' 7 7 1 v ' y A1 ' L H1 x ' .U , ' 12 S , . . 1 1 l ' . Y I ' I 1 ', 4 7 , y 1 C , 11 , ' . 1 ' . s 'L 1 1. 1 L1 LL L L A , L c c , V A ' v W I 1 v v w vs I , L 1 N . L L: c ' ' ' 1 L . 1' 1 -' - 1 y 1 , c c , L c c 1 1 K.. 1 K LL 1 y y 2 A 1 my A1 . 2 1 g ' l bl l 5 v L . 1 ' 1 1 ' 1 ' ' 1 1 L ' L' ' , ' ' 'Z L l 2 ' L I l 1 I N S H I 1 L L . L L A v Y I I . 1 v a '4 1 vi L c - e .W Y V ' . , . Y l , L , L . , K1 1 L K1 . A1 1, JZ . L1 - L' ', ' 2 ' 2 L' ' ' 7 ' 2 L'L' ' ' AL . v A' -2 x - ' , Z 1 L' L x ' lr v . I A v- T I . 'v . V v . - zz - - . I v. w ' 1 1 1 1 I v V , L L L L L , L , y c A. K1 . K- , 1 1 1 L.. L. 11V,1 K. 1 - V L 1 . . A r ' 1 A :r L x 1 Av L 1 ' 1 . 1 . 1 1 . ' ' ' L L 1 ' 2 2 '. ' x C L , ' ' 1 1 . ' 1. , ' , U - ' rv , L L, :L c. ,, ' ' E ' 1 ' .1 , 1. K1 ' , ' ax , H U I V . K , - s 1 -L L ' ' 1 y 1 ' r , 1 1 1 1 1 ' 1 v 1 ' L - 2 1 ' ' l x ' ' x 1 'r L 1 1 1 ' 1 ' I y L c L X ' L ' 11 1 1 , 7 ' 1 Y Q ' ' 'e v n v L ' ' W 1 1 V I V- 1. . U L L L L - V ' ' 1. Y 1 1 K - , L L 1 , L urw u 1 , ' A y ' ' v 1 11 .1 v v L L . L V Si'-:QQ ff- E112 6154951191721 1 face and lovely blue ey es he eald to hxmself A beauty what a plty she IS 1n thls LOHCllt1OIl dumb too He was glad he had learned the finger conyersatlon L number of ye 1rs ago Mary lookcd xbout for a chance of eectpe but there was the lmpas s ble hedge behind and only new horrore perhaps before her and she too had heard the warnlng Bc klnd to the patxents As she stood looklng wlldly zround for a guard an orchestra ln a corner room began to play lhe MINSKJUFI Waltz and they heard the shuffle of dmcers Her fcct bcgan to movc to the flfllllldl' tune md when he had spelled the yvord d mee mterrogatlyely and she had bow ed her acqulescence fearfully they e xch h td the s tme thought Bane moments perh xps Shc remembered havmg he 1rd hcr cousm Bertha Llde who was a stcnogr zpher ln a s1m1la1 1nst1tut1on sfe lk of the d mces md Bertha had sometnmes xttended them so she walked sllently at h1s slde hopmg to re cclye ud soon 1n the form of a guard But to her dlsmay when they Gllthlell the sm Lll d mcmg h 111 she sm no un1fo1 mcd attcnd mts only a tew yyomcn 1n black dresses yv tltzlng around Bob reco fnlzed the neatly dressed women stenographels and mem mgly wlnked at one of them who mlsunderstandmg It went away 1n hlgh dudgeon to frmale her h ur powdel her nose md hurry back Bob w 1s begmnmg to en1oy the novel aff ur he w as 1 yery good d meer and Mary could w xltz qulte well It would be a hne sort of adventure to tell the fel lowe and m xy be she was only de if and dumb and not reallv mentally de rmged liter ull he almost hoped so he d1dn t know yust why but she w ts so young md p1 etty IH splte of her plaln blue Seml mry costume VN hen the dance ended Mary looked anxlously tow Lrd the door but no whlte clothed attendant xppeared 'I he orcrestla lmmedxately beg IH Lgaln thls tlmc a fox trot Semlnary recluse she knew httle about It but under Bobs guldance she soon entered 1nto the sp1r1t of the Hawanan muslc and began to appreclate the unlqueness of th1s real adventure but horrors' she w le perhaps ln greater danger than she realmed Qhe won dcred why she wasn t afrald unto death of her escort Suppose he should suddenly become ylolently ms me a mental plcture xrose Juet then he qulte unlntentlonally began to s ng 1n a low VOICE the yyords L0 the muslc Hlcky Ihcky Hoola Booll Boo Mary etopped paralyzed lt had come' She rm to the door and colhded wlth 1 bald headed professor le 1d1ng a group of young men She apologlzed castlng an agonlaed glance over her shoulder but he wae not rushmg madly after her he was ralhznq It was my dutv to humor them yy lsn t It Professor I began Bob Why why Mary was bew lldc red Oh Rlchard she ran elgel te vw, 1 any f' '-i-' - , ,L 'X 5 1 J I Q -vo I v '1 - l r - if If ,nga u 1 fb gg, 1 - 1, 'QL ,- '- ' , - - . . -15,-., ig, --jffx ,. Q. I-x' , Q '- N . f" - 1' E J I I I Y , . V it l 7 1 , . . . , , . 1 . ' 1 A ' ,y I 1 I . 1 ,"- . . - ' ' z z J . 1 x 2 1 - x ' -2 x, vu K ' . L1- 1f ' v 1 1 - A ' 1 K 1 1 s 1 v . ' sc ' ' sv - 1 1 ' x 1 - T Y. Y I I I I 1 1 I . I I c , . 4 , MVN 'k.x. ' . Z" . . K1 2 . L1. 1 1 3 I I Z I .4 Y E , 1 K1 K. I ,, ' ' . V Y 1 1 I Y I . 1 I V I 1 K . , A 0 A I 'I ls I yy, I 1 1 c . c . s. . -1 1 1 . S' 1 1 ' 2 3 . A1' ' 1 1' , 1 1 K1 1' l 2 ' . ' S , I Z Z ' .', 1 ' 1 I 1 I 1 1 vu 1. I 1 1. . 1 . c , 1 K 1 1 1 u - 'E ' 2 .' ' ' . , .' ' ', ' l l ' 1' 2 2 ' 2 , 1' C2 ' ' ' ' ' 2 .', .' ' , ' ' ' ' .'1' I 2 ' . I I . I ' W Y ' I 5 L. T 1 c - ' . I 1 . 1 1 I . - 7 I 7 . . 1 1 ' ' v l .r r I . Y 1 1 I I I YI 1 , 1 , 1 c T . c 1 ' ' ' 1 1 1 ' - 11 1 1 v 1 1 1 y . c , 1 c c . 12 ' v ' 1 ' K1 1 - .K , . y 2 , K1 1. K1 y 2 , 1 . t 1 - . . ' . 1 . 1 1 , ' 7 y ' 1 1 1 1. 1 c , 1 1 , 1 1 , . YI 1 1 I 1 ' 1 ' I ' 'I I 1 c L K c 1 c L . 7 1 . 1 ' 1 11 L c , Y . I I I Z I . Q D L 'I . . Y Z 2 I . .L1 . j I ' ki . I Y I 1 y 1 V . . ' , . . . . . , 1 I I l 1 1 l 1 ' - I YI --I . 1 1 1 -4. 5 4 3. . 1 1 . 1 I K g , . . -1 1 1 1 1 1 ' 1 1 1 1 1 'r v - L n x f L L x u K v 1 1 , ' N Y W X x I L . ' I U I L L L .' ' ' f' f ' sz -' ' " z .' . . . . 1 . . . . 1. . . . v Y Y . , 1 1 K K 1 U ' 1 ' 1 H 1 v v ' 1 1 s 1 v - 1. ' 9 ' ' I I 5 . V' I I . - 1 I . n c , c ' t 1 , c . N . . .r , I K 1 , -1 K1 K 1 , ' v 1 v1 1 -' 1 , , . 1 1 1 . an . Y H , 9 - ,N ay . L U , 1 1 . . T -- . ' ' UV ff 1 1 1 1 " 1 r 11 1 v x H I I ' 5 '- A , l 1 u . . 1 1 - 1 S-'iss 4' 5131 l3'5'1917f II lx and clung to one of the new comers He was the onlx person she knew to be sane V! hat are xou domg here S1s" Ixe yust come flom the Semmaxx and I assure xou Mlss P11m IS Bob came up Ye gods Dlck' IS that your sxsterv I haxen t sald a word for the last hfteen mxnutes for fe xx of sax mg somethmg to 1nterrupt her sane moments The same tlung crossed mx mlnd sald Malx so I dldn t d :re talk exen to rnxself All of a sudden he reallzed the humor of the sltuatlon and laughed so heartily that Marx and all the college boxs xx ere folted to Joln ln An e1ectr1c bell rang the muslc stopped lmmedlatelx and the tr1m stenographers marched axxax Thls Ib the help s der utment bls sa1d Dlek Those are the stenographers and the musmxans xre Dldtfltlllg fox he notlced the boxs slgnals let me lntxoduce xou to the boxs our class came oxer to x1s1t the mstltutlon todax and then let s get dlnner He xx as Bob s chum and thex understood eath other pertet tlx so there was no need of slgn language for Bob to conx ex to Marx s brother w hat he had ln mlnd The Professors permlsslon zetelxed Marx Bob and Rxchard composed a merrx partx that afternoon dlmng at the hotel and attendmg a theatre afterward Thex left Marx at the Semmarx gate and she sllpped mto her room wlthout belng seen She had tlme only to take off her hat md h1de hu dustx shppers when Nlxss Prxm s exen step xx as heard on the st urs Bhe stopped at Marx s door and peered ln anxlouslx a subdued slgh attracted her attentlon and w 1th a crx of rellef she hurrled to the xx lndoxx se It there xx as long lost Nlarx Lane smothered beneath '1 load of p1lloxxs sxx eetlx tn nocentlx sound asleep She fixed the pllloxxs more tomfoltablx and k1ss mg the g1rl llghtlx on the folehead sald Qtrange I should not haxe no tlced her here I must haxe been too exuted to sealth exelx pla e Mlss Prxm softlx xx alked out and left Nlarx alone Tomght IN the end of a perfect dax NIAIN smlled happllx Bob had promlsed to accept Dlek s 1nx1tat1on for the summer noxx Marx tlred but perfectlx content xx ent to sleep and dreamed dreams and those dreams Came true - XX- ff ws- 'B - I. J s a' ' vc-4. f 1 as-'is t JF: k 4 I ' 71 ,hx M S--. I 2. 'I " ' ' -:' - .. ff' A'-T f f' 5- N xxx X s ' Y , . - H 4 , - A J , .- xi . V, k . , 64 V V I Is 7 v I - ' I 4 1 v u ' I I I I s Q Y . ,. . ,, ,, .u . I v I 1 I v 1 I I w 4 1 , n L . n, 1 Y- - - gi 1 9 99 as , ' 1 v ' 'V s. ' - v U - ' ' . . V sa .V , s. .V , K T , V 77 s I 1I 1 I , . ' v . Y. ,X Q. u n L , - - s. I 4 r vf uv. U 's Is If 1 fi ' x 'I1"' 1. ' ' as 1 . -' '. - . -. . 's' . . s c ' , ' v 'l V V7 a dance here tomght, the guard told us a xx h1le ago. But, bx the xxax, ' v 7 1' U ' s , . v . . . , x . v ' 1. . 7 K' ' : ,-- . f . , , g v 1 n I p V 1 u 1 I , I v v vvv r 4 w L n, I I I 1 vw Iw-QI n 1 I 1 , Y ' v 4 , a ' s v v ' ' , 1, s ' YI I K 0 l I ' I 4 2 I x Q 1 Y I v I s ' I. - . , , ' Y, U . A .I I I 1 .. s, v' ' " . v- 1 1 1' , ., , , ' 5 : ' 'L 1 - ' . .' v' . S 4 ' 'Q-L ' J, - v 4 s ' - ' s. s , . v , ' , U . s . I . . W , ,,- ' ' ' v . , ,, ' ss W K , I : Lf 1 ' 4' .' A- . s . , .tv S -" 'Sk- KK ' ', !? ' K Q Q A -I n N . P -1 . A U , , ' ' ' -1- I . . 2-Q Elan 51Ew'1917- " A NCYFSCDCRELKHJDUS,ASIHZSEENHHD I ot is hoc II 'Iht 11101111 ot IIIIIYHPIGIN .mound tht sttlvc ot the C I llIxXlIIL House had t III ul ot xlmost um x thing II'IId.g1lI.lIJIL nut .1 bland Iooklng N1IIlg'L1 nun In xx 1th in 1lIIIOLLIIt KXDIQNSIOII .md .1 IlII1g'6 ot xxhlte chin xxhiskus had not Iuukul up Ililfll his XXI'llttI1IIg txctpt to OLLASIOIIAIIN tiki .um it the Inst I N 1 -Xtttl 1 while the UJIIXLINAUUII sxxitthu noun: to ghosts md othel IIIILAHIIX phtnomenfi and tht Iustlt out Img in to t :kc 1 ucuii mtutst in t L pmtuciigs He clmppec is s ll .ind ul mu Imik md open mouth Iistcmc to the tlfftlillt stone .incl when Q IIRII IIHtlLttI this thu tommemul 1 NQIIQN ot most xxomleltul tales Im his Inm lt t 0 u 1. ssu Q f II I lui hm imif hi inks find xx iilmg, mothu htm the ghost oi his QIQIINI umlt h Ld xnumrl im ngimst he Black Hmm and sum LIIOIIQQII the next night 1 man ui IIIAIIKIIIII 0 suites ic non is is un S mot U oc u u IHXXIIIQI tXIL11tlILL in 1 f1flXtXlll tn ul fi um :tt I ot us im wi he gmup tuinecl to ht o cl mein xx ho had .1 JNOIIJQfI ill xx 1th 1 it NNN in me I u Ham than nel Iuen mx ghosts imum hue Imle ii in u irwu 1 nu fx 11 fl ux tr e fm c Q fm tx 1 sm me Non no ntl ic 1 itte QXDGIIQIILQ lieu igo mis it mis ull ex xx tm efuh nthe1 e Immun um Q mu imsc to csc minus xx ic 4 iu in pmktt I mg I In x smo c ec 'll ll ll s f ff Ju ank xc iu Q snmc ren um 1 1 s 1 gg f t its 1 . s in its hwust what usu fi at mi f ti miami .mimi VH It n sting ful txkm 1 chop ul is c 1 x sn eb In xc irm 1 .thou 1 ffl s I I min .mx 1 f x un I in fit gel C1 than IIITCI mx mouth lLINtI.I1l sfinit I tik s 1 1 uit in s c Nxt tothe te YHIYIAIX rig thx hc I um f 1 QITIGII m f cel te UTIIQI g vshltc niuxni 4 I I x Pl fu t fr f I 4 is fu ,iight I 1 trim it ii :iss it 1t,..4x+ A cuz mi f ,ui f flllll s vu I- .,,N-uw ,III -- 1 1'ffiE1g, ev 2 5 ,.,. J , . ,V . - ' ' 2 1' join u1'tIw.'tm'e Iipv. . ' Pa ' ' I i - ' .' " - XI Q ' I s II- ' ' hr "HI'i.'. ' Ih'.'.'t"k,' , "th 2'-I 'z 1 il HI' A .'fth- I 4' . thi 1 told I' h W ht- haul I XI thi night 'I ai 1: itvd iss- 2 ' I S -' , . -2 ' ' y-vi , -, v L. ' 'At -. . , 2 v. - , h"az':t1""-' 2 I,"- 2 , f ' z ' "th: ' ' fxl' Ia' hz I ' h'.' Izst '1 t. .'tiIIz hvt Il th: '- ' " zg"'1.'z'I.'I'h1, 'th' "ki hi h".',i- ft- ' '- t il -,' ' -I: ' 2 " z"WzzII ."z ,Nz Izsk'I: " 1 zj I XMI 'f, wha '-th sk'11 II th's 1I'1'-7" "W-1 I1 'IXI th II I' 1II ', "Th In I' th Inv .' IP 2 ' un'. Fai' 's I hz Ia I' It ff '-2 j 2 ' 2 , j.'eIf." "Whz 'z J it'."' ask X :II ui' tht- rlrummvrs I-zigv1'I5' as th 'ink II at "IIe1'e. light up b0t'o1'e you sta1't,'I said uno :is he pzlssvrl his vigzn' 1-asv. 'I'h-- t 1 hill -I h' milf th -'gg 'h"h hii t ' his . "PE I as I I It' .' Iv at svgz ' mi Sumluy my ul' ij - gut to Ir. I t th ' A' I 4' st thi Sz '. gg 'I' 'l. YV: II. :Ls I was 2 Hllt' tu say. mis' nigh I' xt IE II I st'11'twI out to sw- Jzikm- t'ui'm-II, him as Iivc-.' ' the- wh' X ' ' .' -I t I AI 5, t IJ 1' ' I' f' :ls 5, t vxpt-Ilt-QI t"mi 191 ' ' 2 " ' Q ' t' ' hf' -UI I, Vh' Z' "'Iis4t H -f--fg "Oh ki ' zII ' t that I yo? Wasil wht-ii I tt-II yt- it was tlzirk that nigh aint sz-'Q ' ' jth'n5,. Whl' gg 'I 'i iii, I haul to Iig,I :1 mntvli to t - ' - " -- A' 3 f .' - z 'vs ,Iv sh ' I-ut zu" su tht- tivl I I 1 'I ' ' " h I' t, III: '-the-yImuriwltin-ti':1itm'Im:u'k Ili TIS. Auf 5.111 'IJ - . I' te-Iliii' yi- thc- truth, that wIwii I gut in-zu' that plzi' S4 s hiii ' ' - " ' thx-1'-. It IunI'wI to nu- IiI't- il vhitt- heif ' s . fur s m 'timers .Ink - usa-:I tha- Iii-III tm' in :tt-r. I I, t in-:u'm' :nut I th' f . Tvs. th: Us .Ink -'s whitf- he-its-i', sure- - igIi.' WI ' I i:.'.'mI ' 2' 'A' 5 " s g rf: ing. L' t :tml stzirtt-4I tn fulluw im- ult 'mul still W X ef- Elan 61519911917 iw I thought It was a helfer I walked taster and the whxte thmg c xme on faster Just then I btumbled ON61 a pxece of fence rul an thlnks I Ill take some o the Cul ousness out o th xt helter so I plckcd up thc wood ln btopped An gen lemen I am t tellln we no hes when I sax I out an glwes a good hck at that w hlte thmg w hen It comcs up to me An xll th xt tlme I thought It w is a helfer Here the old m IH lnpscd 1Ilt0 apy nent reverle ae he Qmoked rellectlvelx the last few puffs m hls pn e The curlouelty of the group got the bcst of thcm md Lll blurtcd out Well what was lt' The old tlmer got up from hls ch Ill slowlx md knocked the ashes from h1s plpe then as he walked tw IX he s ucl c uclesslx It waq '1 he1fer Tl-IE COUNTRY DOCTOR HULDA SCIILUIQTER How d do Uncle' You re looklng Hne' Hello Jack gl id to see you my boy' I see college hflsn t h lrmed Thls conwersatlon mlght haxe been heazd on a cextun bc xutltul d 13 ln Autumn at a sm ill country statlon between Jack I1 lrrmgton yust out of college and h1s uncle Ben Farrington Jack had prom1sed to x1s1t h1s uncle at Some tlme md now he h ad come to keep hls promls Ben If L rmgton was 1 very popular old doctol w ho hvcd m thc countly It was the aftex noon ot the second day of Jack s a1r1val lhe doctor had been called out 1nd Jtck w lN m the hbr uv readlng Suddenlw the telephone bell lang Jack lumped Now who 1n thunder Cant sou let a fellow re id peace' You mlght know Uncle would be out fTh1s w 1s nddresscd to the telephone w hlle Pd,lllIlgtOIl IQISUIGIW crossed the room tow xrds 1tJ Hello' No no thls lsn t the doct Oh I sly ' the doctor lsll t No Ican not Well xcs O ' Du lz zf' Lnd down crashed the recelver whlle lack hmplx sank mto the nearest chalr all thmgs' Takee me for the doctor ' Saw her grand d lughter IS h Lvlng some klnd oi a spell' De ah' such excltement' Vlouldnt even llsten to a wold l sald or trled to Qax I mean' Jack sat thmkmg a moment then up he spl ing, chuckllng I b8ll9X9 I w1ll do It she Sdld she was a Qtrangex hexe eo she wxll not know the dlfference Anww av I m ln for a good tlme and Uncle dldn t take the can ' He qulcklx put on hat and coat started the cal and w as off 1n hlgh splrlts He remembered the dnectlons the woman had g'lX9l1 hlm and '-T 7 -ff Y ---ef -- - - - - - kr' Y XY-U' ff 4 , ' -vu . -Y -,N . 1 Y 1 k 'e ' ' ' 1.. w .- 4' "" T f"" ' ' -L' . , .- ..Yf-,Y -Y K Y ' Y , - -, ,Y 1 ,,.. A , Y -Y YY Y Y 1 11. ,L-Z Y. . .Y- .'- ' Y. . -5 F5 Y sp Y, -E - sf , or -. - Y-. --YY.. -'- 4- . J 'P l y . . v ' x1 s 1 ' . 12 . . , . , . T C K v Y Y' Y Y Y ' ' ' 1 ' Y Y 1 7 . .Y z , . ' Q 1 1 w Y 1 ' v ' Y Y ' Y Y Y Y Y ' - 7 Y K K Y ' ' Y g ' f ' ' ' ' 1. . ' z 2 ' ' 'z Y' ' ' ." 2 2 Y' 2 ' ' 'z ' K L ' YI Y Y Y 1 Y 1: 1 2 z 1 , as ' ' U ' ' Y . ' Y Y Y Y . , ' ' , Y Z Y n c ' Y ' 1 Y Y 1 Y1 Y Y1 ' 11 Y 1 Y Y Y Y, , Y c c N Y c c Y Y L , 44 V - an ' x C Y I' 1 he n at 9 v 9 - my , . . u Y 1 Y Y Y Y Y 1 Y ' . , , c Y , . Y c Y c ' Y Y Y' " you. I certamly am pleased you can spend a week wlth me. ' Y 1 ' ' Y 1 Y Y 1 E ' ,Z ' ' 2 Y . I I 1 1 1 Y 1 . r 1 A in . - 1 , Y c Y , 1 , D Y I 1 u I l I 4 . 1 7. 1. - Y , Y Y , . Y Y . . v v " . 1 T 1 Y , 2 z ' 5 . e. 1 1- ' Y. KY 2 1 1 Y Y ' Y ' Y Y Y Y' Y ' Y Y 1 ' 1 Y ' Y 1 Y ' V' 1 1 1 Y YY Y ' Y ' 1 Y Y 1 ' ' Y 1 1 f Y c , . Y , . . it ' A u . , 1 ' U Y ' ' Y 1 . ' 9 V lil- 1' v Y c IH Y ' I Y Y Y H ' Y 11 Y , Y Y Y Y 1 Y C Y C nn Y . in I Q. ' 1 1 v 5 -1 1 ' 1 H , Y Y c Y . It ' Y ' Y Y ' 1 .1 Y , Y ' 79 , v 1 , - "i1'l"' h 1 K . 1 2 Y ' Y ' 1 1 ' Y Y. ' 1 Y . ' u f x Q 1 Y , , ' Y 1 1 Y W. Y Y , - Y 'Y , ' A - n 1 L. V Y c Y Q t Y ' I 1 1 1 1 1 Y' V 7 Y ' Y Y Y. ' ' , xv - - K ' K 7 L I t, , l l 1 Y K 1 1 Y 1. Y ' an ' , ,- - . u v - 1 ' 1 TY I 5 r- , Y Y ' Y Y Y Y Y Y' ' v x 1 s A . Y Y Y . V I ' ' 1 ' 1 Y ' I ,, Y " ' Y v Y 1 Y 1 'Y ,, Y , Y Y ' ' v 5 A AY ' ' K. I ' Y . ' KY Y , ' Y ' , 52- 111 Else 51 mee-f1917-1P?1g,1,.I soon he came to he1 hom a small summer cottage A xx hlte halred elder lx xx oman met hlm at the door Oh lm so trlghtened she Sdld nerxously Phxllls IN xerx strong but thls aiternoon she famted axx ax and I can t rex1xe he1 I Ihe xoung man xust noxx remembeled that he had ioxgotten the medlclne c Lse but he 1lso lemembered th tt he had not folgotten hovx to bluff Whele IS she please' he sald gxaxely and then xxlth In apologlzmg ur s nd You see I xx as 1n such a hurry that I fol got mx medlclne c xse Oh' Phe xxoman looked at hlm rxther doubtfullx but lcd h1m 1nto 1 room whele the young g11l lay stretched on 1 couch Vwllllllhllllf, xx hat xx ould happen next the xx ould be doctol apploached the bed H ielt her pulse dlrected the grand mother to get hxm some cold xx xtel 1nd knowlng 1 llttle Lbout lust axd he lpplled these methods md soon the Why dld I famt grandmotherq she sald I feel all rlght noxx Are you the doctor' she asked of J xck Doctor I l.Il'lllgt0ll Jack znsxxeled Oh ycs I ve often heard of you Doctor Ifarxmgton You see Crand mother and I xust came here for the summel so vxe do not knoxv many peo ple tround hele Altex hxxmg glvcn some mole advlce and graxely stttlng., that he vxould haxe to come the next day to see lf she were xmprovmg, the voung doctor departed fThe voung man strange to say xxas very unxxllllng to go :nd xx as xxlshmg for the first t1me that he really were a doctor J lhe next moznlng he xx IS off amusmg hlmself and after dmner xxhen h1s uncle had gone he xx ent on h1s professlonal C 'J x1s1t As he came up to the door he thought he heald hls uncles VOICE Stmdmg st1ll and llstenmg he heald a conxe1s1'1on somethmg l1l1e thIS No It 1sn t a bad blexk onlv voul grandmother vxlll not be able to use her arm fol some t1me Then he heard Phxlhs xo1ce asklng lf there xx ere txxo Doctor Ifarrlng tons H1s uncle dld not underst 1nd at first so Phyllls explamed to hlm xbout hex iuntmg spell hoxx he1 glandmother beclme so fughtened she sent tor Doctol Farrmgton and that he xx as a xoung man etc Just at thls po1nt however Jack xx as d1scovered and mxde to explam the mx stely xxhlch he d1d 1n hls most xx 1nn1ng mannel Hrs old uncle thought lt a xerx good 1ol1e but Jack saxx that Phxllls xx as not llltllfled to VIQVK the matter ln that llght Be that as lt may Jack Farrlngton IQ st1ll callmg upon hls patlent Whether thex ale professlonal x1s1tQ 01' not I Cannot sax ff 11-Q v'fyf 'g, , no ,vmgrff-A tw' --1 a, , +A 1- 1432 - i 1 'H -11 fy-14, . -.,1, 51' .-una - I L, X I J Me- ,xg YZ H ,F -1 X , :' 4, ,, 1 1 11 1 1, 1 1 1 1 1 1 ' . ' , , V, . . O , , - 1 v I . I A , V h - yy 1 11 . V 1 V V .1 '1 v 7 1 .W I I ' I I I 'l ' 4 , r. v a I' rx v 4 . 1 v ' 1 , 'af , , 2 J ' 2 ' ' ' U 1 '1 1 1 1 'U 11 ' 1, 1 1 , ,' , , ' 'V . . , . . , C , ' 11 ' H ' 1 11 1 ' 1 1 1 1 ' ,' ,, 1 79 g 1: , 1 1 1 V 4, , H 'Y ' . 1 . ' . 1 1 , ' 0 C -I , ' 2 , 1 ' 1 1 K1 1 1 Z 1 1 ' I ,.' ,1 1 , - . e ' 1 ' 1 - ' 1 . 1. . . I , . c , c 1 . . ,, . H . ,, 1 . Y Q V 2 1 . ' , 1 . x 12 . 2 . 1 girl opened her eyes. , , . . . , . I -y, 1 1 0 I 1 n x C a U 1. 1 ' I' 1 1 ' '1 , ' z . ' . CK 7 1 ' , K, . 1 Y . . . K. 1 I . , ' i ls 1 1 1 V I Y l 1 L , 1 ' I , av C 11 ' 1 2 1' ' J K1 A 1 1 ' 1 1 1 1 K1 2 ' 71 . 1 1 1, 1 1 1 1 1 ' 1 1 ' ' ,- . . . , V 1 1 1 1 11 1 1' ' . U , I . , . 1 vs 1 7,1 . 1 . 1 1 l h I 1 1 n 1 'x 1 I 1 1. ' 1 Q - v .1 1 4 v .1 11' 1 ' v.1. 1 il 1 .1 , ' . , . . . I 4 . 1 ' .1 ' 4 1 4 1 v 11. . 1 ' l v '11 K K 1 1 si 4 x x 1 U ' ' 'L1 ' 1 1 1 2 ' 1 1- 1 11 1' 1 W 3 1 i 1 ' Y, 1 A - 1 I 1 . ' 1 4 4 1 v .1 ' 1 ' . 1. 1 1 c 1 , 1 1 . 2 ' 'z' ' .' 3 ' ' " 2 .' " .' 1 ' . 1 ' 1 1 1 1 1 1 1 '1 3 11 ' 1 1 1 ' ,1 ' , , , ' 1 1 1. 1 1 1 '1 11 1 ' 1 ' . 9 ' 1 ' ' . Y I . I ' , , I ., . . 1 1 ' 7.1. 4 ' V -7 11 ' 1 1 ,, 1 . 1 ESM' In l5f1n61n.w' Qlifll ...Xl LFE MMA The deid le Wes flo ltlllil hy And iutumn CTYIIIS nxgh We ully wenlly Tell lll, th lt has ho. 1 Tell of Sleep to begun When sgts thL wuntu IH D gully dlearllx Bl1tWllLllQl3IlIlg goin s lgun Wxtll QLlDShlI'lC flowc.rQ md ram H1118 WlllSlI1qtllCll lefrun Nlumly menlly Not of hfe tlmt IS p mst Not of de mth felhng list But hfe to come it list Vernly vunlv T if i7T""'f7"f?A"' K, " ' ' rm' z T I -H- T Q Ex, 455 fa v r 1vm1v - T QM" A- V , ,G Q' Q,?""'f"'x9L-- LAT 1 1 J- 1 l , SH. , . S'l'liMPl1l., The mournful winds that sigh. 1 '1 5 1 ' K , 1 ' Y ' ' . 1 " , 1 " '. . of l' '- 1 1 ' 'Cx . S. ' J ' 2 ' 1 ' , r-1 " . ' 1 ' ' , " ' iffi 1' , 1 ' f '1 S . ' 1 1 . .' , .' I BOOK .3--Chronff-I ,J snemmw-,197 ag Q ll Mfr I1 777 wg, f I I 'X Z. 115 F? F' i 445 ? C 0, 2 'fy' -:ff 1 af J 1. 'gggax ' N ' F? ,A-in K ff uf, IA? ' 2 I .E Z , 51: ,H -.V fi ivy!- I 2 ivxxui' if' -E. -1 ZVQ--2-M: 42:53 . . ff gl fl 2 ay I X f-T5 EM , K - f ff , iq E , -Y--A - if - A Norge' ,Q ,i:.-. li Q . X - .j llhifg-'19 it A' 4 - 1 V. 77yZ iv Q1 -N " A" . A I i.'A f'b 1 ' E -.. 5-.- k ' Q 2 f 2 M . A WQZQIS ,QW Plfigilff 'SGW' Wiz' mfg' Q52 wal lllwfl - Quinn llllwul , Et X ff , ,hcl J: J , - A f f - fwbii 1' V, IW' u"., is:-.. , A if .2111 unsung Imljll K q ff Mggq mm iff! 'HEX 1 '?.1i4f1IA?: will , fda x- , f 'N ' if way 4113 V ev S16 mugs' imma 5? :gum mmm Xt yfibgii 3,1 jv , f ' 'Hz ?.a ww: IIIIII X Umm pun 7 ', , I . ' ' Iv , gglwvs . 0221 Z 49 Qlllwlll muy: muul IIII M mum wQ,5xx7'59 ygx rl Jr I114 all lf! ff 5, T. ,la will IWW my num ,Edgy "Wifi W milvlff ffl. in f IX' waging umm , 1 , - - V 7 QIIIIIII umm 'Aff 4 .l?' af 'gl -J ' ' " L5 F59 'ly 0 'L -i"'s!ff X ybdx 9 B ' Ax II' MII ill, l Wi X I V4 X U 'lu : -:Zu -I jg., -.I -,fx 4.-gf RW K 1 L 4,-Q 1, 121 Elan 613395-1917, K KCOACHQ GRABER HARRY ABEL ROBERT EKINS fCapta1nQ "Hatch" "Eks ' Left Half Semor Fullback Semor A demon on speed and hard to stop The Capt:-nn of Champxons "l-latch' was there on gams A tower of Strength hchlnd the lane H15 loss will be keenly felt Fxerce as a llon and gentle as a lamb "Forgot to button my shoes " H.PlCkll12 'Vlolets' IS hm hobby " V -1 ,ff,- V -- 1 v fu J lf 1. l I' , I,-fi, ,, . ,U :, L' ,I V -Xu I, ,. 5 xv I K K- . ,E -'-'1 -f,f,. , .Y f- '? A, , .f -- ,- V " W A " L P' ' ' -w V , I . ' k.,' T l xx d 2+ Elm 613599-1917, " H RSHALL GILHAM U 'ff 'sw-fu-manga U-Q-iq W! Lhh WAYLAND ROBERT PHELAN L92 Yobbxe R1 fht Tackle bemor Rgght had Sgmor A 2005 Collxlstcnt PIZYU Does everythmg he goes unto as Om. who could be depended upon l1e plays football hard but faxr Fmt the one sad thllli w1s and alwav, Clean That Lee and 1115 Qlfl couldnt hutch swear to anythmg HARRY HARPILR CECIL KIRKUFF Dadd1e" HKITKIC Left Guard Sophomore Right Half Jumor Guess Burtmgton knew he was a foot A grmtty lxttle plaver, and a hall player as clld the red of them valuable man to a Champnon team A good rehable man for next year Wlll be wlth us next year "Guess I'll ask Ervxue ' "Had my picture taken ' X , ,, V- -f X .,., - - He- ,H K .. he is-In 3, 1, ., .V A.-K , f, , . ' ' Al ' , 1 f . 'A . -.Z .A .J N V n -,I 1 ,I K M x ff .,, . X ' X ' -- -- ff? , ,, A Z fr 5 ' - . S, N. ' 1 1 '1- is 1 - - 7 l ' ,n l , X D g X ., .. .Q ,. , ., '- - .A . Al' ' I - - K ., ' 1 - SAR p Al rv' ll - U at - - . - , x . 1 D A ' ' 1 4. , ', . - H urn , ,. fl" ' -. ' fa ' I Upon the l ee- Elan 5135 4917 do VIVIAN MARSH Grand pa Center Sophomore plvot the whole team The boy to delxver the goods Wlll be wxth the team next year revolves I m gonn to Burlmgton Saturday FRANK POEPSEL nplggyw Rxght End Sophomore A fast man wnth plnek and gmt True, he 15 a ladxes' man, but played real football "My leg hurts " IVO NIGCxEMhYhR Nxgge uarterbaek Junxor A whlrlwxud III handlmg the ball Althou Sh thxs was hm hrst yeax at qu1rter back he handled the texm hke a vetex nn Why Y I1 S I love all the gnrls RAY SMITH "WaFHes" Left Guard Jumor A strong man on the team As strong III has school work as m athletxcs Possessea a great amount of rare wxt 'Those beans knoeked me all out ' X -ff , I - ," ' -I L- I 6 . - , X in 11111, ' 1 ff xg. " r' '-' 1 v-.L . .,,. , -'-, V- .bv I ,'-1 ' I 'Qi Y. 'X 4 4 4 '? RXX X - 5 x ff 4 :V ' .,g ' 5 -Q-igywgg - I l E A I. .Q -- 4.4 f : ' 1. n H .. - -- . , z " - "2 . ' 1 ' YI ll T , X ' vv - ' ' y ' -' , ah Elan 61222 4917 'M' Q? 'mp JAlVll'wSl"h,NL,I:.K LYRUS WCODS Brmk Guard 'und LL nter Junxor Fullhack and Tackle Sophomore Foothlll w us his hobbv A man of real football ablllly A elm e w1ll 1n delrnke Was always readv and dnd hm Wall he bmk nn the, Pall Share of the playmg Gu, I WlSll I had a flfl Guess I ll studymy Latin 41' AKVILLA YOUNL1 CARL FUNK Amy Boots Left End 'sophomore Rxght Guard Junior A cragk football player A speedy man lll brgalung through the lme Hue Qpeed and 32llllY Ill every Lould be depenuled upon to hold hm man game w li to bm, commended I ll-ces all the girls baw mv name. ln tha, paper Alni it a grand 'und glol1ouS Phelan .X .X , ,, ,A Y, . - nv: f -. we X X V L 'Jn , , . ,va , ,f K L- , 5 .5 ,. : , '41, I., " -...a 4 ,.,-Af 'W 1 f,,-5. K, ...X . ul- x -f ova ,- u 1 -, X ,,-2 I f -- .-,, ff., 1 ,X -f ,ef ' , , l .. , .- LCV., . I 1 ' T . .' '. , , - , l. . H ' - , ll U -, ,. .l M. . ., A 4 ,, , ,W 1 l I V. Vi .. ., .. ,, Q c 1. . . " ' I , Q, ' . , J I' 1 I ' ' . K 1 1 . . BASKE Y HAI! TILAM rxhen Snnth Youu nm x ,mu1u.xu ITNI uns Hoffmus Ll M Ll UB x hu nff Hoffmersfu Pltllll IW nsh l"klllS Y0llll,' Spe,nu.x NINQLIIILXLI Punk W uodx Alml XVCN l mud bmxtlx G: xhu' 11.0 1 hj Pot psal Ullll illl G1 ' Q ' Q C111 Knrkxfi N1-W' -,"'Mz 'I I-'lk 'f' r, "-k ' 1-1 ' 1.-- 3 4 EI-me E1 11112511917-1 ATHLETICS 1 111111 1 1' 11111111 111111.11611 111 1hI1f111 111111115 1 1 1 1 1 111 111111211 th1 1111111 1111112111111 111 1h1 h 1t1111 1 1 1 1 111 1112 111 1 1 11 1 1 1g 1111 1111111111 1 11111 1 r S1h1111I h 1N 311111 1 1 1 1 5111 11111 11 1 11 11 1- 1 1 1111 1 111111 1111 lL 1 1 1 C 111111 11 1111 h11111111 1111 1 1111 11111 f 111111, 1 1 111 11 111-1111-1 111 11 11111 1h1 111111111111 1111 1h1 51111 C h 1111p111111h111 I ORT NIAIJISON U N111 IUNIUN11 K N 1 11 1111 11111 11 11 1111e1 111 1 111 91 11 71 11121 JI lltllt g 111 1 1 1 1111111 N1 1 n1111 X16 12 1111111111 1'Oh'1 NIAIJIKON '1 H1 RI INC ION 14 fill the 111II1111111g 54111116111 11e 111111.11 11 Hu1I111g11111 11111 111 1111111111211 e 11111 11121121111 I1 1111111 111 1e1211 1121 e11g1 1111 11111' 11e1e1t lt the 1 11111115 the 1111 1111 11 B111I111gt1111 111161111 th1 1111111111 111e1111111111 111 e11f'e tmg 111111 1 11211111e g1me 11111 the1 1111111 1 11111 t11 the 112 1111 1111111 th 11 the1 had n111 1 1111 1he11 11111111 th 111 the1 h 111 il1t1L1Fd 1211 We 111111211 th1e t11111h 111111 111 1111111 1111t111111t11 111111pI12te11 1111111 them 1111m 11h11h 111121 11e1e1 1 111111111 1h11111gh1111t th1 16111 111111121 111 1h1 g11111 Ihe 16111111 11112 1111111018 11 11111 111 112 CI 111 1 1e111111 11Le11 111211 he111 1118 IN f 1 1 I1111 111111 11em11111t1 1te11 111911 1111e11ght 111 11r12111111g up 11111 lCDLI11l1g' the11 1111111111111 111211111 HY Cl 1 1t111g 1111 1t11111g R111I111gt1111 11211 1111 1111111 NX 11 11111111111 11111 1110111111111 1 1 11111 1111 QI 1111 1 511112 h11111111 1OR'l NIAIJISOIN 1 I -XIRPIFI IJ 11 1 111111 ll AX LI 11 111 111 th 11111 College g11d111111 I-1111 Nl 1d 11111 816111811 111 h 11e 11111 111 he1 pep 11111 11111211 1 111111 N1Llgg1Nh g11111 1111 11g to t e 11111g 1111111111 111 though 11111111111 11111 1111 1 1111 11ght 1112 IN 1181111 h12I11 1h1 11.121 11111 111 111 N1 1 IORI NIADISON 10 1xFOKLIx1I 0111 1112111 1111111211 11 18 11 Ixe1111uI1 'I he F1111 NI111 11111 121121 811 12211111 11111 111111211 1h1-11 11p1'11r1e11t1 111 121 e11 1 lgt 111 1112 g 111112 111111111111 N1,1zge11111121 11111 PheI111 12211h 11o11e11 Ke111111I1 1 g1111 111 the 1111 111 11equ12111 11111 iff ' A- ITS' "WI I 5:14 11-111 '- ggggji . - f 2. gf I-A I f- ' " - '2 12 1 42 --.. W U -1 HMYWM in 'B fr' ' ' ,, I.11:': ' N11. Th. ' .2 21 ' 21 2.' 1 " h 2 I2 1 s12211:111 111' 12126-17. I12'21' '. 2 .' .' ' 2 if "'11' 1'2."gh11. I1. 1112 sI'iII1' I 211211'1 I1 2 1 .' 11112 1Q1'21I11-1' :II 11111111115 11111 11f1111l11fr1:12 2. I1'111'1 512111131111 High .'2 2.' 2 ' 121 h2 '121211'1 't' 1' 1h 2 Ii1.'1.,l'f' s '1Nlfl1l:.4 1' th .'121t'. I11 1' 112111. th12 Cf " :1111 2 1 H12 'k 'S th 2 11111Qsj111'1211 'ham- 1 ' 1' S 1 22 .' 2 ' I '2. 1101 119 1, 2 'f21'2t' '2 s12111'12s 211111 1'l1' 1121'- I'121'1 1'1212111'11 111' 11111 being 1 122' 1 ' 111211. I"111'1 312111131 Il has 2111 111llI2lI. i1' - 2 2 ' ' ' 111 2 2 T 2 ' .' ' . 2' .. .'g'I1..fC ' , fl 1' . 'I 111 111's1 112111112 111' the 1112111111 11'21.2 112111211 1111 the h 111111 1221" 1'1'1111 111.11 N1-11' I,1111111111. Although the 1'is11111's h2111 1rI1211t1' 111' pep 211111 sj'eQ211. 11111' 1511 ' 2 '2 .2 2' ' ' 12 g '. 1111: 1 '1 ' 1 21 g11111I 1 '2 ' 2111112 1' " l1,'. Z1S21It1'1' 12' 1.21 '11 g 2 ' 1' g' '1 2 .'j- 1111. ' "L, .1.'L7, I .1'1".'1. ' .' LH . zu vv'- . .' - , ' ' . ' 2 C 2 . 'Q2' A 2," '2 2 l"2 .2 '-2- 1'i1 .','2211'. " 2 22 '2 "2 '12 , .,c' 1' 2 2 . 22 2 '2".2. 2 I' 1 rf mi L. 2 K, 2 2 '.'J.t ' ' .S .- ' A ' -.1 2 1 ?-' A X lv avi' gi- ' ' 1 2 ' , iv 1 1 ai,- ..,., . ,. 22 - . 2 . 2 ,n 1 1' ' I2 'k1'.I 1'2 ' 'I ' 1 Q2 I" t . " 2 I' . 111 th'.' 1,2111 e 1111' .M A L-'E . 427. f- 2 i 1. .Q II 2 ." 2 2 I' 1'1' 12 ' .2 .' 2 " 12112 ' . F ' M211'.' '2.' ' 2 '2 2.' , 21s 11111 111' he 2 12 12's ' ' th2 .' 2' 97 1 1 A Lv v F. JA 1 J A i Th 2 C1'in.' 211111 1312 2k 121' .'21 211 I"21i1'I1eI11, Oct I 2' 7, 1 12 P211- .' T " " . ' ' L2 .Q .22 24 S42 "2 "2 Ill' 2 .' '. .' 2 2, 'E 11 , " 2.' e "19. AI- 2.'1" ,'2.' .'2 12122 't.2 11' 2. ' , 2 .' '2.'2 ' ' '. ' ' . 2 ' - 2 , .2 ' ' 2.3212 2 ' 1 2 . .." 2.' ' 2 2 , ' 2 2 .' 2 . 2.', hz '. .2 .- X X ' ff- Elie Exilim-'1917 st1tut1o11s xx e1e m1de thus glxlllg LII thc subs 1 th mu to get 1 I1tt11 su 1111 mage xxo1I1 'lhe g1me ended xx 1th IX6OI'xLlIx 1 llllllf., to suns FORT VIADISOIN V N111 TOIN 0 On Ottobel 78 xxe pl LX ed Mlltllll helc Although tha same 1lllIlLl1t 1 one slded 1fT111 the glllle xx IN LO1'ISlCIf,l9Cl bx m lllx 18 11111115 tht 111 sl game exel tought on the loc 11 g'l1Cl1lOI1 he gxme xx 1 1 1 t 11111 N11 1ppx hom stalt to flIl1SIl Johnson ot 'Nhlton p1 ox ed to be the t 1stLst qu 11te1 back xxe had pl IX ed agamst One ot the notue tbl! fe ltlll es ot th1s Lon test xx IS that nelthel SICIQ xx e1e pen 1111ed to1 u11spo1tsm 11111116 conduct PORT VIAIJISOIN 11 CAR'l HAL I' 7 On Noxembe1 4 the fast md undeteated team t1om I 1.1tl1lg'6 III Lame to Fort M 1d1son xx 1th the 111tent1on ot c 111x1ng anothel x lCtO1X home vx1th them The f11st h1It ended xx 1th ne1the1 s1cle sto1111g1 111 the second xxh1le Laptam Cartel sutteedul 111 m 1k1ng the onlx po111ts to1 C 11th 1ge FORT 'NI-XDISOIN 39 NIONWTOLTH 0 The Monmouth g1me xx 1s xx1t11essed bx 1 Inge croxx fl ol CI1tl'lUNl 1st1a rootels all eage1 to help the Cumson 1nd Rluk xxm 111othe1 x1Qto1x Durlng the fnst fexx mmutes oi p11x thc outlook looked SQIIOUN to1 the locals as the N1S1tO1S xx 1th a stxong xxmd m then IAXOI beg 111 1 ste 1dx march 1nto our teI'r1to1x F01t M ICIINOH f1n11lx SQCU1 ed possesslon of the ball and bx t1'1c11 pl IX s and p1sses mm 1gecl to p1Ie up 1 h1gh sgore FOR'I MADISON 3 V1 ASHINC IOIN 0 On Noxember 18th the C11mQon and Black clashed vx1th Washmgton for the Champ1onQh1p ot Southe1stern Ioxx 1 Sexe1aI hundred futhtul followers mtended to 1ctomp111x the te 1m on the tl ID but oxxmg to poo1 rallroad tonneLt1or1s o11lx 1 texx 1tte mpted to 1111119 the long 1ou1111x he game was tu11ous a11d b1tter1x tought tlnoughout Ihe OIIIX D0llItS m 1de dulmg the entue game xxere a long d1op Ix1Ck m1de bx Kukhuff of I'O1t Mdd1SOH The Washmgton te1m took then dete It 111 1 sportsm1nl1ke mannel xx h1Ie the lO0tQ1S on the slde lmes xx ue 1I1LI1HQCl to be host1le lllfl msultmg to the Fort lVIdfllSOIl buneh PORT 'NI-XDISON '71 KEOKUK 6 'Ihe last g1me ot the season xx 1s xx 1th Keokuk our mnual Thanks g1v1ng Dav r1x 11 I ong bttole the usu 11 tlme the SICIQ Imes xxe1e 1 1mmed xxlth roote1s old 1nd xoung 111119 lll LTIXIOLIN to xxltness the C,h1mp1o11s dose an undefeated SCISOH Headed bx Lhmf Ekms the Cr1mso11 1nd .. X. , , - 0 p-, '--' -I 11- - the 1 K- r ,- f QS ' if: 4 ' :if 'fs ' T "AT-'- Y It L, . V19 1 . r . J: , :,. ' I lg- -:' .H .. A 1 ,J 4 P ,. 2 X " ' - 1 - V- , -17 --1. 4,1 .4 .. 2 ' r"' 2 11' C2 '2 " 12 - 1 2 .,. ' 2 1 '1 " 'Q ' ' 'Q' ' r '1- W 7 5 u Y 1 1 1, ' 1 01, 1 1 . . 1 L v 2 2 ty ' 1 ' 1' 1 1 L- - ' ' ' -2 15 ,' ' 2 1 . .' 1 Y 1 v 1 1 1' , , 1 2 -. 2 2 ', 1 2 2 1 1 1 l 2 t 2 . . ' ,' ' Q V 1 I vg 1 'I v 4 v 1 v ' ' ' 'Q . I x c ' c N 4 5 1 1 c K 1 v 1 2 v 1 1 ' ks . ' ' 1 xk 1 12 ' K' ' 'L' ' - . p . , - 1 . 1 1 A K L , l J . 1 1 . 1 1 ' 1 '1 0 1 7 , ' 1 2 'I 11 c , . , 2 'S 2' ' ' ' 2 1 ,YY . 1 -' . -.- 1 ,' I 15. Z ' v' 1' 1 L.' .1 1 1' r. I .1 1 . . . . . , . halt, Funk 21nd G1Ih21m, each 1eg1ste1ed Zl touchdoxxn to1 I+o1t BIQLKIISUII, , ' '1. . ' 1. . K. 1. 1 , ' 2 ' V2 ' K- ' - ji - 2 ,. 1 Y . 2 1 1 1 1 . . , 1 1 . 1 2 '21' " W' 2 2 ' ' ' ' 1 1' " 11 I I ' 5' 1 l 1 Q v' 1 ' '. 4 1 ' 1 , 1 c 1 1 l . ' I vkw v ' K1 ' 2 v, r 3 L1 1. .1 ' 1 3 4 'v v. 1. iw v. w 1 v' . ' 1 '4 v 1 1 I 1 , v x 1 1 1 C 1 1 f K I l ' 'AVI 1 1 2 .Lv - 2 uv K1 . 1 Kiki lnvgx' 1 Y Q g I K Y ! A 1 1 1 f 1 n 1 I I 11 1 U c A 1 c 1 1 1 c c c 1 ,. . . 1 , 1 2 2 n A Y , A x A Y - 2 -' kr . . . 2 .C if 1. K, ' 1 1 2 1' '2. ' " ' 1 L1 ' 2 1 2 Lv ,Z 1' Y' . I ' v Y 4 - v , r D , , 'R 1 1 1 K N C Q 1 L I ,L t I 1 Aw ' 1' lx 1 ' , Uv ' 1 . V' I , ' K, 2 5 ' 1 1 v 1 1 7' , , ' , 1 , - C U ' ' ' Y' ' ' - ' - ' 1 ' 1 1 v 1 ' L' ' 5 C K C A 1 1 K 1 -Y v 1 1.1 K1' ' -1 v 1 1 ' , ' ? L, ' 2 ' 1 ' 1 'I r ' v 1 1 l L 1 1 . 1 , s v - 4 A 1 A ...Q , , ' 1 1 2 ' w 1 w v. V' I I V v 1 1 1 2 1 , C A- ' W '2 . A 1 - A. 2 ' 81' ' .1 2 . I2 - 1 2 J 2 ' , 2 2 .' s ' ' 1 ' .- ' a v 1 X1 ' ' - ' 1 ' 1 21 . ' 1' . 1 5, 1 1 L- 1 I ff- 5112 E1mea'19171 Black w xrrlors m lde mn lmpresslve scene as they trotted out on the held wearlng thexr new blankets As the score lndlcates Keokuk proved easy plcklngs for Fort MddlSOH 'lhe prospects for another wmnlng team next year are the brlghtest the school has had 1n mxny years Th1s ye xr we lose the followlng men Laptaln Ekms Abel Phelan ind Wayland Although thelr walu xble ser vices w1ll be greatly mlssed Cxptam elect N1gg9m9X cr w1th Funk K1rk huff bpcnccr Smlth Marsh A Young Harper Peopsel Ravn Woods L 1lh1m Hltch K Young Bonlcamp Brown C raf Cosglove and Ph1lM1l ler w 1ll wlthout a doubt fill m the gaps left by the outgolng Semors The basketball season was started very late th1s year on account of w 1th about twenty candldates out md on the 12th wlth only three nlghts oi prxctlce Coach Craber w1th a squad of ten men went to Burlmgton lhe good work of the Burlmgton team combmed w1th the lack of trammg of our team spelled defeat for the Crlmson and Black The F M H S Basketbxll team 18 composed almost entlrely of ex football men 1nd thls w IS ln 8NlCl9l1L6 from that old flghtmg splrlt whlch put Fort Mddl90H on the football map last fall H 'i 60 F M H S lhc next nlght we evened thmgs up a blt by defcatlng Dallas Clty on our own ilool by thc one sxded score of 24 7 On the follow mg week the team w is put thlough some ycry strenuous workouts ln preparatlon for the fast Mt Pleasant bunch Th1s game was very hard fought and full of pep yet the score was ag unst us 18 1.2 In behalf of the team we wlsh to say that thls w as the best put up by a local five ln many yeals Lmeup Nlarshc lhomas qmlth r f Stromberg Nlgg9m6W9Fl f Freene Elillls r g Moore Klrkhuff l g Helsbarger On the followlng P rld xy we met and dcfc :ted the Port MddlSOH Com merclal College 34 13 and the next day dep xrted for Hamllton Ill where two large plllars 1n the mxddle of the floor seemed to put a unx lnto the boys and we w ere compelled to accept defeat On February 10th the strong Qtockport team c xme to town and clr cumstances looked rather gloomy for us untll wxthm five mlnutes of tlme wlth the enemy on the long end of 1 20 12. score two freshmen were put ln and thlngs began to happen When the fm xl w hlstlc ble w the boys had w on a well earned ylctory qcore 26 21 The followlng week the team went on '1 two day trlp to qtockport and Keokuk and lost both games Our next game was wlth Burllngton here 'lhat defeat at Burllng ton was st1ll Stlflglflg and we put all the hght lnto the game that was . , -,, , ,- ,Ag-Mg going ,gov X" ' A' f -vomrv WFA1 -T.-'i7rivs'-f-- ,L 1 a .- -1 + fm ' I .1 214 ' - - '1g:."Y'? . ',, ' X- ,f 1.-, ,Hug -- 1- .,,,,f., f, .1 1 xy - Q, --- iii Y if S Q,-ii? 'J 'ffl I I YI . 1 I I r 11- 1 I 1 v ' C n K. C nn A n , v ' . V I 1 1 K1 ' ' 11 L, 1 L1 y ' ' 1 1 '51 . X 1. D I V I I . 1 5 n 1 1 1 1 ' 2 1 v 1 1 'S 12 1 1 1' 1 TI I ' . W I I Y I . vg 4 1 K9 9 f 1 c 1 ' ' 1 1 1' U1 'k1k1 Y 2 1 ' - 1 ' uv , 1' .v ' - Vw I 'l F D I 1 I 1 I 1 1 s K s ' v - 9 v H 1 U 1 - , ,. . . , , , I 2 , . , n y .. , , , . , K. . - 9 1 -- I L1 L1 : v K1 I Y l 1 I I I . our 1nab1l1ty to get a sultable gymnaslum. Practice began January 9 1. I ' I l I I E V- . 1 7 Y A 1 . . v . . I . y . , I 7 , I KK ' rs I 1 I 1 I .1 1 I . - I . 1 4 1 , c Cn n L ' ' s ' . B. . 1. , . . . . 22. 1 1 1 1 -A-' K1 . 1 l - . y' v I 1 I 11 I l I 1 v I 1 v1 1 1 ' 1 1 9 0 1 , 1 1 1 1 1, 1 ' . 7. ni Uv I .AT V x L' . Y .nu . 1 ' 1 . ' 1 , 1 . . 1 , t' . . 1 , : . f. 3 . . . ' . 1' 1 ' 2 v 1'12 ' 1 'L1 - . , Q , I , . . 2 . Y I, , . . . . K 1 12 v ' - . x K . nu hwy x' Y. I K 1 I V W 1 ' 1 , 1 ' ' 1 1 ' 2 ' 'K' 1 1 v 1' 1 1 v y' . K 1 ' ' - . . I I - I . K u , my x s 11 1 v' ' ' 1 1 1 ' - v 1 1 l . I I I ' l I VI K1 ' ff- Else 511311111-511917 1 1 111111716 t he 11 1 S 1 111111 H1111 th1 41111 1 xt f11111 11 1 Q S011 N 1 e 11e11t 111t11 thu 211116 c1et11111111u1 to hens 161611359 1111 11111 11 1 lt 1111 111111t1111 s t11L11 1111111 cl 1111111th p1u11111s 1 11 tl 11 1 11 11 1111111 f hee111 631111111 C1 911 11 SLO19 11 hen 111 1 S6111 11111 111111 11111 11111111 1 L11 N 11 good one 111f1s111uch as 11e .1LL111111111Nhcc1 11h 1t 11s Net 11111 t11 11 1 ll 111 get the bo1x f111c1 keep them 111 t11r11 1111 11111 t1111tl1,111 next XL 1 H911 ISCQIXIHQ' NI s IU football 11 e1e NICC h'V11'ShR 111. 131411 1111111 MARSH SNIITI1 PHELAN I NICCPNIBHPR ABU I. MV 1111111111 111 WAXLAND 'VIARS11 10131 Shl. 1 O1 INC WOODS 1I01'1'NHf,IS I"1'R HAR11-R CRXI' X01 INC 1'1x1NS CILHAIN P1 1N1x SPEXNICLR 1xIR1xHl1'1' e1 the close 111 the 1LgLl1fL1 11.1s11et 11.111 xe1x1111 the 11111 1 Q11 1 to .1 e .1 se11esr11t1f1w g.1111est11 11EL1C1Pt1'l6 1111n1p11111Nh1p111 the N 1111 P1 1 1 s1ce111111c pep 11111 e11thux1.1x111 11.11 811111111 111 the 111111112111 claw lhe It wults 11 e1e fu 111111111X 111111 11s num, Se111111x 11100 Ju111111x , S11ph111111111N 1' 1eNhme11 11 2 , 1 1 +1 ' f , 11 1 gr ip ff ' 1 V, -,' If P K ' 1 'gl H . -1 X W --M---W Y, -Y W 1 " - 'X Q1 'Alf -11" '1' 11 1111 t '. Il. S. squ-111 p1'111'e1l 1:1111 much f111' 11111' 111111 211111 11111 t'1'z1,' e 11 " - B. 11. S. -16, F. M. 11. S. 211. Thl 111: 3,2 - 1' th- s-11: 1111: with 1121111111111 1111 11111' 111111 11111112 W ' ' 1 1' ' 1 -'e ' 'f ' ' ' 1111: 11: ' -1 '- " O11 ' 1't1'1 1112111311 'zx 111' 111 evidence, 1.012 after t'111'ty minutes 01' hostilities. we e111e1g1-11 with the ,. 1 , ' . L '- 3' -1 . - s So, ' 1 1 'S '1 ' .1 1 1, ' s 1' .' '1 l1e L'4JIl.'1L1l'1'L'K1 :1 12 111' i 1' ' 1 A1 . . N- 1 . . . J 'L1 1 - 2 f , N1 1 U: 'HU' X tv.. . 3 ' ,' ' . . ' . ,.. t. Xi I.. 1 A I v' ,w . ' 4 v u - 11'1I" ' .."I" 1. I s111"11 -' HI- "3 , . ,S . . , , I Q ' w 1 1 l I ' ' ' 1 I ' l , ixftx- 1 . kv, ' 1 -1 -- . B. V1 H. v 1 JS leg 181 1'1' '1' ' -' ' -' ' S 1" , ' .z ' .' ' ' 1 era' 1 . '111 - 1,-. 3 2 , L. 1 ? - iw . -hips. f- X ,5- ' 1, JL 1' 3 ' ' - "1g1z . ............. . ...... Z U .....,....... . ...... 1 1 700 1 ' ........... . ,... 0 1 0 ' S ............... .. . 1 0 XX, f f ' vm, 1 l 55' 1 rf sf n LAPT l-l FCT NIGGILMILYILK hX CAPTAIN LLKINS its ff- Elms-.s.13f 1917 ,, Sept qept Sept Sept Qept CALENDAR HLLLN XX INN SEPTEMBER F1rst dfax of school Ixo makes 1 CMSLOXPIN Ixo hts 1 glrl 14 Freshmen tllss meetmg Qaturd lx No sthool OCTOBER October .J 6 Crofmlng xx Illlflf., Cause Exe xxeek tests Oc LIZ OC Oc Nox Nox Nox Nox Nox Nox Nox IN ox Dec Dee ee Dec Dec Dec Dec much of RUF? an Jan t Z Tlg9lS xx xllop Bulldogs qtep md h xlf steps out II1 long trousers Flre dr1ll Mme Funk glxes one demerlt NOVEMBER 3 Exams Curses' V 8 Repolt C'1ldS Nuff sed 10 Hfirold H asked Mlss Robmson for a date rlght before e class Schockmg f' Cecll dldn t slt xx 1th Florence tod IX Flrst snoxx Oh slush' Plg l ul D13 Chlldhood dfxxs etc No school 'lh1nksg1x111g., Foot b 111 game xx 1th Keokuk Too muah feed Ex elxone sltk IJEQENIBER Feed 'lt f 1-1be1 s Deb'1te Chr1stm ts x ll ltlllll S xme to xou thanks Chr1stm IS Huffx sends c xndx to xll of h1s numerous g1rls Huffx 18 broke Alumnl B mquct Cl xss ILUHIOII 1014 1: 10 Fvelxone his sore hxnds Too thus Clxd ll md stuff I-XNL ARY 1 I lst d IX of xdcl 1 2 MISS Lusk beg,1ns he1 xxolk ln If M H S 2 If A W1ldmm ge lxe fx talk on the lecture Course fhulcs md Wllll nm 'ue m Kmsfxs Cltx Bunch of boxs xxent to shoxx ind s xt ln the gfxllelx Rlskct lull gum It ll Lmllton Ask the boxs lf thex are fr from those posts f? ' Q Fr FF FF F ,""'T'T P-V-Fw FM F F295 ' F of -Vf V -' V-frf,,9! wr td . A ' g- - - 1 F 1,1 A - , E . ' x - -1' 1' 4, ,,,,,,,,,,,,, -W Y . -V-, W . , Y ,W 7.11.-:z...?, 4,1-, 5 A, . s 7 . K , 5- ' . V' . ' . 1 . 6- ' H' 2 ' L S , 9- ' 2 S z ' . . . 15-1' a J' - ' .',-1 " ,'z"f. ' t. 18- ' 'z .. O". 20-1 -2 - 2 .' .' ' ' S t. 25- ' ' . t. 26- ' ' s ' . v 5 K 1 v 1 . , 1 1 1 . 1 1 . . vu 1 Q C ' Ayn , x' . '. - . . ' .' ' ' th ki l l Y 141 . . , S. Y. 2 Y '. 24- ' "z' 2 '. " ' 1 '." '. 25- , ' z ' " f. z ' " ' , Y , , . . , ,' , 1 L , . . 5- . lu ".'. I '. 20- . . D '. 22- as 'a 'z ' . "fi ,' , .20- za. j .' S 'z 2 3 ' ., . 28- ' 2 X . . 29- 'X ' . - 5'- '. 1 kj . J .' 2 f .' " 1 2 1 " .' . 'Y Q A ,YA J' . - Ja .' 2 L' " 'Q tio! . . T -.lf .' ' 7- .' ' Y ' . Y. . . nj- JEII1. -Y.. . ' 2 rg W- - A - X A ' Jan. 15-I 2 ' 2 ' 'Q , - -' 2 A. J' Jan. 22-- ' H L- V 2 1-2 ' , , . , Jan. 27- zu 1 1 4 1 2 2 ' Q 5 , ' V X- HH H , u ' rv i 1 v ' " 7 3 v1.1 1-f 'sv 5110 61211135 1917 11111 A11111 A11111 A11111 A 111 A11111 1 N111 IXXM A11111 A 111 A11111 A11111 A 111 LX I1 11 IX 1' 1111111 A111 tl 1m1 1111 1111 ut 1111111 XX111N1l1Nt11 111 N 1t1111 1 11111 S1 111111 11N A1111 U 111 111' 1111111111 11111 1111511 11111111 1111 11 N111 11111x1A LX l1111 19 1111 1 ll 1111 1: 1 111111 1111111 N 111 1 11111 N1 A111 H 11111 11111 I1 ll 11111 A A 1 A111111 x11t11 111111111 H 1 1 f1Ll11f11l1L 11111111 111111 11 16IL1'11lN C1111x111t11111 M1111 14118111 5111111111 111g,,11t 1111111 Runx 111t11 1111Nt A1'111I 1111'11111 1111111 11111x1s 1.1111 111111911 A 11-10 e 1x11h1A t1111111111 111 111111 1111 111111111111 11 A 111111 'N1.1.h 1111 1111 x N11 Ix111111111x t1111s the t1 lL1lt1N t11 t111 A111111 1111 e111t111g 1 111 111 A111111 1 1 1111'111s 1 11 11 wx 111tL1'11N 111 1tt1111 11 NN 11111t111g N11 1111 ltx 1 1 1111 11t1 C 1 11 11111 1111fT111e1At11 111 11111111 1111 161111 gnu 11 111 1111 lL1'l A11 11s 11111111 A 31111 1111111111 A 111 11 LN 1111 lN1lN MAY QS 1 1 1111111' 1111111111 '1111 h11s11 1111 11t1111 1111ux1 hx IX 'N K6 11111 11 11111 1111111 ltk 5111111111 1 t11 11 111111111 S1-111111 P111111 1111 N 1111 C 111111111 1111 1111 11t 1111111 1111111111111 111111 1 111 -116 1 f u k. 5 4. Q .:v S j. If ,141 ,I , .A L , 191111.1-11"12 21 '.'11 tv. .A S- ' ' " Q 12 L12 '211j. 191111. 2-11 1 .11 X 112152 191-11. Z1-A" "2 M2 '.'11 '1 1 1 11 '1' gtflll. 112111 111 " ' 11115' "11 -g 1 1 . 191111. 14-191 '2 1 ti1 . 191111. 18-.1211 'I 11. l'1 1 1112 'H " Sis. 191-11. 24.21111 11' 12 ' .X'2l1. 312112 21-S1-1 ' ' 11215: ,1111 ' ' 2 '2111e. M2112 11111105 '. is .'1-111 21t '11111 .' ' " 1 . 'F 3 '.' 'F 11121.12 151-G 111 7 T 'e1't. 1112112 241--Girls 2 '12 ' ' 1 1111s. 1112112 221, Z1 'J' 2 ' ' " ' . M2112 2112 1'1" S2 ' 21' 'f 2 1" Q. ' 4 9' A . " 1-.A11" ' 's1121y. 2 ' '1'1"1.'2 " ' 1 N ' k . .M11'i1 8-Shut y11111' vyvs 211111 1111111 ill Miss R1111i11s1111's 1'1121t. 1 -'1f1-1 1.- 1 ' ' . A " 24122-'111 ' 1' 2 21111. 1 11" 221. 21--S1-111 1'.' 11121111 " 11'11.' 2"1111 ' ' 1c.'. 1 '21-1: 'r 12' "' hi11 111'1-F 11111 111- th- '1' 12 '11f's .Aus "2 1111. 112111. 11l"1Q',". '31, C1111. 1.2 111. . " 25-A' '- 2 11-29: . 1' . 11" 25-"M" 1'1111 I121'tj'. "1'2 1 1'2 '2 12 . " 28- - O ' 2 '2 " 2 1 192 ' '1' 11. 1 '28-112t' 31252 RX' .11 . 11" :111--.11-' 1 2: 12.' M2j 11-191'1.'11111211 1'21'ty. " -2 ' - 1- 1 1' 2 1 A' 2 J1- 11-11 M21y 18----C12 1:1212 ".Ii'1 2 M 11 M215' 211- 2 "2 2 '12 11'-' . M215' 214-11111 1 1 21121s. May 22--. ' '-1' ' ' ' . May 221-A -1'i1' " 211 1121x111 .12l11.'i',S. 1A121j' 211- -11 2 .'.' 112112 1x12ly251 ' 1 '- 1 . F.1zj25 ' ' 'f '11-1. my my fghvgiiiliw-'191Ej 'X SYFNL o CHFMVXOX gym f xx Sf Y-f x., 7? if 'tif 'ffzus-ie:-laijffa I n " f Z! vyf ffl' fl 4 mm :DWXQT-'57 8.4 awunp 9910 ci H X 6154 hi l Q I h HN YMJOUGHTER S EN'THEONE THHT cfm Avvfw ' f 4 'Q Z - 3? J " ' 7 X, f ' 1 'A Y' d u' "- 1' .'JL." - if X- 5 hx Ll' - ,-f, W, ,197 W 7,7 7,7 i, I ff' - "X Xxx! Fx X f ,fl 7 I ' 'T Fx 5 ' N . . x X REC N -Y' Aw--L.: I L 'S V X A , X rf -.S N wxvfw K E .r X - xx , -f qua! K K , X If-1' 'Fi V 5'?fi,,s- ff' . X 'fii if ,.:.fI'?:15:1 -1?Z..f'.,A - my ,v gf ,,, , '11 . xg ., , If f'5i1f:'5. Q , . Q gfzwql H - fwiiifiy 'Xxx 1131 'I' " -' - -"Sri:-37?-'vi' -ff V I-nz. lf , jyyf.'ff'?- X ' 59 ',r21'f: 159' X X. -agp . f ,-rf , U1 , I' , - f'-3 X 2125, fp ' uf gtg , .. X r Q I X X 4 'x ,f 51" 0 4 . . 1 I . ' . A N 44 ,,-- V 1 -l :E X X , H: 1 R I 35 f ' l , 5 . VM- lm 1 ,f-N Q R . f - ! fx EX 'Q A o - Axafgltf 'I' ff- 1 - , -lqimw 41 Q - . 1 x- 3 i512!3"f::f' . f x , 4-19,11 . f , - , if l' 5 -Q,L:,I E 17 ', , 1 2- . K 5 'Eau Q . . f ' ' gg Tix- .2 ' :' 'I X ' ,".'-5,1 ':-.'-' , X '- ' . 755,11 ' lE5,QaMT:x A ' f X' -51514 XQQQ, -1-' 1 N. , ' f,,,,4, KLM. a J' E I X gf' Elan Etnies 1911 Q55 Cfj f fa f f GY Q V X F Fx K WQD 7' M f if f 4 ff, X 'V AI7""'k Nw 79 N25 MB ':fXX swf 4- 1 5,17 ro 1l?- 86 xx J 'C ff KXXN L.. XJ 'J 59.42 K .. f... 1181- U 4 4T i-In-Av-I , Q? 7 Qf '! 0 f G' O K 1 y !X ' f W f ' X ' ' I A 1 , , - f f f f f f 0 Q ff - ul u wisp- 45, r A ,fra X V ' C ?4'1-5 QQZF5'-'fx gb Q 'X fv v :raw X 8222 use ff 'D ff? f f ' -.J H-S " F,-L N M- 'fu J A I f'w:9, ,I 1 ' 8663 1 X' 3 , W' l .XL - Nvf. ' 4 'A '5 ,. nf" ' X, ' W f ' X .Q .'-f yi , 'ig f XX I ' fly Z . Q ", H v . A elif, 'Q' , " " X Kgal f 75? 1, fig cw Q' U J 3, Q! f, 1 if ' , b kv y ! X U if an X ' QW ' 1 1 gf-if QE 151111 6112219511913 J SOCIAL HAALLI 11111151 1 The Bolt M.11111011 Hlgh 3111001 -X1LlI11I1l A11011.1t1011 n11t f0l t t1111t11th .1111111.1l 113111111111 .1t the E111 1 h 111 111111111111 11 1111111111 IJ1111111111 78 1916 The b.111q11et h 111 ple1111te11 1 111 111t11111 .1ppe.1l 11119 xx 1111 1t1 111101 111011 0 1111111011 .11111 111.1111 .11111 11.111 L01OlN 1 111 1UIlg' t1 111 x1111 flllflllgbt f01 the two 1111111111211 411141 t1111t1 guests .11111 111111 111x111111 11110 111t1011N 101 the I'll6l'll1JQ1H 01 the x.1110111 11.11111 1epl11111t1111 At 11x th11t1 1 11111110 1 1hl111el1 111111111 xx.11 11111111 Ihe 11111111 10111111111 01 Cpu- RN 1 If 11 s 0II11Q PR 1r10111T1II RUAST CH1QKhN 11 AN! T DRI' QSINC C111L1,T CRAX1 11110111 10111011 P11 N11 NTU SAI AD W 11-1RS H01 ROLIQ 101 1111-A11 111101111111 11111 C011111-1 At t111 1011111111011 111 th1 b.11111u1t lftel 1111111131 t l11X5 xx 1-311 1111111 VK 1th 1 P1611 11 111191 plulcllng 11 t0 111111.11191 11111111111 01 t 111111 1 1111 t11e11 1.1111112111 xx111 .11 10110xx1 1111111 1 1111 1 11 17 M111 N1.11x A 11 111111111 I0 f ll 1 11 IFSN 1111111 11013111 L 1111 ll 011 11111711 'N C 1111111 1111111f11111111 lnllxf IJ XX Y011 f 111 f 1 11111 If If 111111111111 11111 1011111 A111111 1 111.11111 111.11111 x1.11 tl 11x 1 1 1 lt 111111 110 111t1 111111 1101 1101 1111 I1 111111131 1011111111111 1111111 0111 0110111 11111 M1A1111t11 xx.1s 11011111 10 1111 11111111 01 1 1 5111101 .111 011 1111111 1x1 1, 1 1x111111g, xx 11 11111111 x 1111t111g111 11111111 .11111 11111111111 111 1111111111111 1011111t111g, 111 011 61 1t1x1 N.ll1C1XX1C GN .111 111111111 x1111 1111111 H111 11 ' f 1 OL 1 S ll 1 1 1111110 1111h 0111111 111 1 NN , If 11111. Ant 9 lm QQ 111111 11111 0 1111 1 100111 11 1 11111111 1111 1 N N 1 1 0 1 0 110111 St111t W ff W if ll Nt lN 111111 1 ' 1 Ml 11 ,,3 l f'iTfi - :g ' ff. rig , - Q 'I . 1 1 Q- -Y W-' 1, -, --.-...,-,-- f' Z' 1. 1 ' Z. ' 7. W , , K 'U ' K' , A ' A L1k1 1'1 ' 1 1 S 1 . 1 'P 2 11 " ' 1-'1 - " 1' '1 ' :Q ff,.' K- . .--1 --Us 1 -L-. 'Th-11 Zbxj '1'x"'- ml , ',, ' x. 1. L. K. .., l V' , 1 K-'lv 1 I: j j A' ' ' 'LHS 1 '11 ' 1' ' 7 " 1 1 , T ' ' 'I ' I1,.' 'I , ,, . . , , A -. JL ,1 1 3 , I 3 '1. X I 0 K" h X ' 1 ' 2 I ' . ' 2 'K' ' 'I ' 'X V '- Dx " 11 ' ' ' as as .' ' ' 1111 '11.f1 1 '.A1 ' .S v,-x.k. ' .sz 1V1'1' ' fu H11 ' xx 1' ' -- 1 ' 1 1121. lf1'.' I '11 J uf " ' 1111'- 1' "k' 1'1'1'.w1111f fllflf I"11f111'1' 111' 11111 High S1'I11111I-S11pt. F. A. XVe11'h. T011 'l" H 111111---1.11. 1. 1 '1t011. A . .- " .' -- . '. 1lg.,. H1 ' fl If 'I " I ' -1 1 1 1l'11. T111 '- "sl-1 jM's.'1'1111" -'1-'Q' 'j ' 'l Th1 aj 1"111I1", 112111. 11111. '1111' -'- ' f 'z .' 111.1 11.' s 1- ' 1 ws. . 2 .' i 511'-1,1 . , A. . - , 1 L. , .' .' .h .1f .,.,L.,.... Thl 1: I' 11x'111i111, IJ111'. 28111, at 8:1111 11' -1 '11 gt ft. I, 1i Vu 'I 11111 1'11 " " "1111 11111 T'll2l".2l2f' 01' Mix: 11I'11" 1 11 1'.'1 . 11 s 1 1 Mr. 1T1111'1111'1 S1 ' , 1512 H. 11. 1' 11 11' 3211115.12 T111' 11' . 1 ' 01' 11111 'lass 01 '11. M12 111111 Mr.: 51111111 z11'- 111211111112 111 -11' 11 1111 111 X . 1219 1' ' 1 ' 1 1 1v1i.'.' 11:13-1 G. 11z1.'.'1-11 1113 t'01'11 11' 11211111 111! 1'111-101' 1'l01'1'. xx': u 1 "i1'11 ff- Elan EIIEIBSQQI7 fm I1 1 f 111 IL 1 f0 1 1114 IN 111 f lLN11 11g 11 O1 N1l1I1St1f1Lt 1hre RIXGIS N 1th Mtn the b1s11etb111 gxmg 011 81111141 LX LXQI11I1g Ieb 10th the 1' N1 11 S 11111 81011111011 te 11118 xx eu 1111111 1111eml 11 the h0me 01 A1X111l 10 11g 11 A 1111111911 010t11e1 1111111 NL11001 xtucltnts LIIIUXU1 the 1 111 111111 111ght 4h0L011te xx 1th xx hlpped c1e1m x111dxx1thes pltkles 1u1 c1e1m xx l1t1H 11111 1 11xe xxtle xuxul 111111 LX lXLl1lI1g Feb Oth th11tx 01 the h1g,h sth001 sturleutx xxut de 11ght1u11x 111tt1t 1111111 bx 1' 11111x 111tch 11111 1111111 1111111 lt thn h0n1e 01 the 01111t1 111101 1110118 Nlllt 11119 101 X 1191111111 s 1,11 xxne usul thllbllffhfbut thx 1071118 1111111131 the 1X1I11flg'11l111tX l1,111Nl'1f'l1LY1t,N vnu Nuxul 1101111 IN 1xe11111g 1111 15th tht 111 Ulu LI1t1ltl1l1LC1t11Lll 111511618 11 llc1X 01 -111111 NIL1x1tt11t11 17 A1te1 1 c1e11110ux txx010u1se 1Lll1L1160Tl xx11s xe1xul xexe1111 xe1x Qlexu t01sts xxeu glxen The lGml1I1C19l 01 the exe 111112: xx IN efcnt 111 gl1TlLN md cl mtmg NI1n1b11s 01 the S0ph0m01e plug er1tert21111u1 guexts It 1 Xdlf-3I1t1I19 1 1 tx Feb lflth -Xb0ut th11tx 11x1 10up1u e1110xed c1111t111g 11111 mrds ClL1l1I1j.Z't1'16 6X9I11I1jJ,' O11 11011111-X M LX Plst the 8111101 l,1l.NN xx111h111c t0 111111 lhe 5111101 11 we puma xx 111 bt held 011 X1 11111651111 11te1110011 NI1x 7 It the home 01 111191 1411186 17 'lhe t11p t0 the L0u11t1x xx 111 be 1111119 111 1111s At wx 0110114 21 DILHIC supper xx1ll be SQIXGC1 011 the 1axx11 11181 the C0mme111tn1e11t exelusex OH F1111 IX 9X6I11I1g 'NI1x 71 the 89111018 xx111 r11111e n1e11x It 1 M1c1111ght Iumhefm g'1X9I1 1t the -Xnthex H0te1 '1 hlx xx111 be the lut 01 the Se11101 xxeek 19'StlXltlCS O11 r11l6NIllX 'VI1x 7? the 1un101x xx11l Qllteltllll the Se11101s It 1 slx th11tx b mque A1te1 the lllllilutt xx h1Ch xx111 111 xelxul 11 the 'NI1x0111c 11111 thele XX111lJl11lI1L g e R 11 1 lJl gnu 011 u 1 1 xx11 U1 mxh muxu 1'0110xx111g IN the menu Ch111cd 1' F1111 C'0t11t111 P1l1119C1X0lll1g C 1'11L1xLl1 S110xx P0t110eN R0 1 I N3 ll lg'l1N lpx 011 01 Ollxu 5111911 -X1n1011c1N R 1c11 he 1411111511111 1 1111 Stl 1xxb1111c fit Q 111 111111 1 111 N011 1 . T-. ee e 1 1 ef 1 - 2 121 f1QQif1:-'frf:-- '31 T1 15 2 ' .z - ,iv 1 WL W l',,."QA . , -114,-I' - 1 - x 'N 72 . 11 1 1, Wiin eirrg Wk. I ,ll-"' 5 AQKT. 10 N '. H211'1'y J. K1 15, 011 llec. 2-1, ' c1l1.'2.1:, , 111. Wir. 2 1 M K' 5, 2l1'C' 11"ll z 51 11' 1' e 1'1' 1 1:12 2 1 H: '2j"" , , 1 '.1. ' . ' . 2 1 . 1 Y , . , , , - . ' 3 A , , ' . 1' . ' 2 V . 1 . c 1 , 1 1 . 1 , 1 1 . 1 c 1. A , 'S. 1 1 1' ' ' ' 1 1' 1 1' 1"' 1 2112.2 Ai .z',.l.2 krx wx. N.,.v,' ' .' 2 v , V , ' 'x ' . 1 ' , ' r 1 1 - 1 V ,-, - 1' . ,. ,1 12' st, 'E ' . 'E ' ,'. 2, .,., 1, . . 1. t , 1 K., ew " eve' 2' 11' the h0r11e 01' A1'c1e1121 lluitrick. '1 he 2111'21i1' xx'21s CUfHI111f1lC11t2l1"y t0 the birth- A1 . 2? ' K1 x Y,-w . .tv 1 wx. Z.. I1 2 1, ' V . Q , 2' . 2 - ' I '2.' ' 2 1.'2 1 " . 1 1 1 1 ' '2 - 1 1' 1' 2 2 ' zzrj, +1 . . 1 " - f : " 2 '2 .' 1' , 1 ' . 2 . V ' 1 , ' X ' Q . 1 - 1 v' ' . , . 1 Q A L , cu 1.1 1 , 1 , L11 ,, 1 c. . rw ,Uh ' '. '1 .' , , '1 lv2L.2' . ,A1Et.:-tg' ' , 1 ' ' -' . Q v 2' 3 . ' 2 1 - 1 1 .' 1 , . 1 V 2 . -V 1' 2 7 1 . ' 1 ' 1 1' , K. - . 1 ' ' , , 7 . 1' . 1 -' 1 v . ' . v 5 I' 1- " 1 1 1 ct , . ct ..- , Y ' 11 vc 1 ' I u v 4 1 44 . ' I ,, l ' 1 Y 1 1 c K c c 1 c A - ' 1' 1 21' LI., 1 1 ' " 1 ' 2' ' 1' ' 2 2 2 ,L ' . , E ,V .' .' ,S .., 2 Ai.. '. 2 . ' 1 " ' 2 '111 21t th 1 -"111 1'i11. A f 11" ' 'h 'st '2 "1 1' '- T ' 1 ' ' , " 2' 2 ' N "' 1 1' ' 1 1' 11s 1'1'e2111 f1'21X'j' ix-'II' '2 1' '1" 1' '1' 251 1'z 1 1' 2 'S HS ' ' ' 112 2 V2 l' 'S Q -4 1 1 ' -' xg lve ' ' 1:1111 121' ' - ' 5 1 1 'li w L' Elvilw 1 lhe plllglcim ot to utx ls ax tolloxu Tof1st1n.1Nte1 Ioulx Ixmh els tcp . . 1 11 18 1 11151111111 1 f 1 Ph111p 1111111 hood exarnplu fue un l0llNlllL1llj2,' teaehux N utul Nlelle NIXLIN food head 11111 llli1L1Ntll0LlN lllllil 11 t 11 111111 thlilllg land Ploxerb H.11old HofTrne1Nte1 e f01LQ0l hh Illtxllt nmkes hh 11 lk 1 wit th1t human nmku Ol hlm Qhdlxexpedle Mr J XX I1 nh AL Lxltx mm 11.111 to e111 but 111 utlxltx 1 111 not be led to good Hannah Morne 111111111 C1lf1h1 Let LIS e111ox the lUg1t1X6 hour man has no hf1rho1 tlllltl hu no bhore, It ruxhes o11 .md 1f1111u us wlth lt If1mf1rt1nQ I' H1111 Illtch Whf1t8X6l goal max be 111 earth or ln hemen above the VS1'l01L weuet hes 1n proceedmg to that goal Vlctor Hugo Iee VS 111111111 Our nnest hope IS fmest memorw Gemge F111ot I omx Ixoah The banquet hall vslll be decomtul 111 pu1p1e .111c1 1flXtllC1Ll 111 ho11o1 ot the SQHIOFQ and the dance hall 111 fllfllflflll .111c1 me lfll the I11111o1 colon 4:1 1 1 'd I .' 1 ' 1 V 1, ij. '1 1 '-. " lj?-vig' ' v -Q1 ' 1 1' 1,4 S "1 - Q' gm--, "5 " .-.'1.-. , 1 , -7 ' -. ' . -. , Q - -4 ,u W1 14- Z fs- --.HA --1 U- ... f 1 ri 1 vl ' atv kv .xv 1 K1 . 'L': "Ev s 1 is 1111 end, '111 1 every st 11 1 1 ' '1 tg."-t'o41t1111, "Not quantity, but quality."-P1'ox'e1'b. Ardella Ibeitrick. U 1 xi" xl' - 1 1 ' 1 1 ' - " f' 1- - 1 'L'.H,il'l1ln - 1 - A .11 1 A Y x '.'. "A 3, 1' 2 ' .' " .' 1 Q wi El '11 il 1 ' h any "Th '1 ' 1 ' .1 'z ja-Q " z 1' '1 ' ' 1' ' 1 n 1 , , , , Y 1' , u Tk x 1 L . - . n . " 't' " j " " L ' 2 ' ' " .' '2 .H- ' . " '1 1 ' 2. It ' V ' - l . ' I 1 v l ' . I I '1 , ,, 1- I v , 1 1 w ' . . . .. - .' , . 1 v' ' 'P , , ' x 1 ' , ' , u . 1 - . . v ' . ' 1 y 1 v 1' , 1 1 K. , . V 1 v - . v Y! ' h V. v A A 4 1' n J . C . li ' K, 'A ' A, y-vp 1 , J - v I --Q r l I . v' . . 2 ' - 1 . . . I x . ' , ' K ' ' A ' 1 1 1 4 ' . - . . Q ,E V , . ' . , ..,, IGM 61121195 191721 lg CIIANLJ. -Qjvkf 'f 0 , Mm? 'IV'-Q, E - P lx ' 1 .1-N' -5 4 ' ff' fri, -f-f,.Z4 'I ' L". ' '-- . . .-T' . ' ff . ' L' ' ' '-1--1 , "' f' " J . X- K- , .K -R i M gnmri- f -1 ,, - - S ,X K - ZAL-'I1,, 7 - gn ,V v7, L, kg- , ......l P..-. - k , "-' 'l'-'....... ll'-T ,i l""....l - if I , , 1 1 " E555 ef-1512113 6 ihwv1917 A EXCHANGE ARD1 LI A DE1'1R1c 11 The Speetaeulgu, YK est Hlgh Sehool Xl ate1 loo Ioxxa Your Feb TULIIX number IS exeellent keep all ot XOU1 11uml1e1s 11111 lt and xou xx1ll be all llght The Tootel South Hlgh Sehool Omah1 lN1l11 xe1x elex 1 1 paper , eome agam Yfllll euts 1119 xxorthx ot mueh eommeut The Dlstaff Boston Nlass VVe Wclltefl 1 long tlme tol xou but xxe Leltdlfllx xx e1e xx ell 1exxa1ded The Seout Muskogee, Okl Youl LOXLI d1s1g11 ls xe1x good We are glad xou leeelxed oul papel 1ll 11ght and xxe hope X011 LITIUX lt .1 mueh as xxe do xou1s You1 stones 11e llTtflLStlllf.f e Sp111t Ames loxx .1 Xeleome st1 llljlll ' ur s s talnlx good paper The Qalthage Colleg1an Calthage lll The Tllmes I1o1t lVIdCllS0l'1 Iona YOLII depaltmeut headmgs ale good, th'1t ot SHUI loeals 1s espeually 11otexxo1thx l to 11 ll some more peppery sto11es lhe Clllltlllllelli Clmtou Ioxxa 'lhe Times, ltfllt M1lll1SfJI1 Iona We 1pp1ec11tc th1s e1c1h.111g1 x11x m11eh beeause you heeded ou1 pleadmg l1ttle lette1 Ihv 111o11tl1lx 1 good as the annual, and sealeh as xxe m1ght xxe eould Ilflt Imd 1 Slllglk' fault 111 It The Seout, Muskogee, Okl1 rom 'Ihe Q111ll DIATIOII loxxa e KOOIS o 1 xxele throxxr1 ope11 thls month to manx d1st1ngu1shed guests xx ho huled 111111 manx d11eet1o11s N1 ss Reeo1d ll xx 111 1 1 11 510UX C tx e ll gmgeous coat of st11pes W 1th mueh bustle 'NI1 Mlsslle llllXt lltlnl P9t9llJUIg' Xllglllld and told sexe1al sple11d1d sto111s Ae1o111p111x111e 1 ss1le xxas the I mes 11m I'0lt Har ls 111 x o 1114 1 elexe1 SUPIX called 'Wllstaken Ident1tx -Qswv "K W TT, 4 ' TTTTT T T T T T T Tl Q44 T' Tg,ie.,lf'T en Tb. F, 1 1 Q . 1 Q ee, 1, .1 e-.-u11- een 1, eel. L- 1 4. eu. U XT' 1 1 1 1 -77 T A1 Tr L' 1 y T1 1 ' -. Z ' I q , 1 v T 1 - 1 7 1 T v 1 - 1 T - , T 1 v Y' " - ',"1' T , ' z, '1 '.: A - 5'1" lTttl1- , A.. , L 1 1 T . w 1 N- 1 - v 1 T 1 1 , I " ' ," .1 , 11 - 'T 1 T 1 ' - '- LL X K I '79 K., an: . , ,?. ,Lf ,,.-1 ' 'I 1 1 U- 1 1 T v, 1 1 - 2 -T 1 v, , uv 1 'T .- T .S , , .1 1 tv -hw. 1 tv -T J. 2 1 ' X 1 ,A1 T . "Th 1 .' T 'T " 2 V1 ' ' 1: T2 -'. Yo 'z11'ti.'t.' :11'e cer- "The Times," from Fort Madison, Iowa, is El xx'ell edited high school 1 'J , T1 - 1 T1 ,H J1 - 1 , U H 1' .H 1 1 . '. . ,.. , ,. ' ..., cc x y 1 ,- iq ya 401 X 1 ' ', H w ' H 1 1 . T J , f , . H 1 ' K. 1' 1 . . ' ,.: 112 -,ui , ,A . . 3 v,.-, ' 2' ' 11 ' ' T T 1 '. 'T ' Ts as 1 kv 1 1 , L1 1 1 1 1 A1 v T ' 1, . ' 2 81' , ' ' 64 I 1 ' sv 1 4 - A 5 C 1 F " ' ' ," " T , '- : Th l f M '. M. ll. S. v -L1 1 v Tn' . -A1 x sk' hw v E' x T Q, ' T' 'T 1 " - ' " me ' T T1'11 .' 'i 'lz l in 21 1 - Y 'T 1 T T1 v 1 A111 1. A1 - A T 51 1T 21. A , 1 2 tv' ,- BI ,l ulxlirs- as ,l K, urui Asn fv 1' 1 ' L! 1 1.lv: . vh ' 12 1 2 D X v x . 1 1 v nu T 1 4 T v 'Y . 1 . , uv "4 Ll 4 A ' Tvmsfw' W 155153: iiiiii 5919?-Q F 7 "Y vii' Ejfa 'fe J 2 " 'P " XY Qggamww "'-'lei gig N ffm 5 1 IVX J X lqll -'xx Q r-Xjfq lw rg Lugjxf vw ff , ,WWWM XWMMW 1f Q! "" hw ' EL Q w N"'1I.'l!l H1 ff M mulmun umm 'N 'WWW-Wlfdflzfzfm f l 'f WfflflllfffwiflaflllflllNW lf x x KX K M 7 fwif P "' -Km if tj? 1 M ,f Q - I 'I-R 'Q . A 4 Q is 'I .V v i x A A 5 A A I' i I 1 'K Q in ' C 'Q Q 4 f 5 .W f o' ' - P 1 C Q n 'N 411 fn: 4, . ' Q' -1 3 5 , v F Us r 4 I N. k' . k 3. ,5 -,af ' , -A . -. ,.. A - ' K ' A 'iq' ' 3 -65 0 " ' ' v -. S I Q 5' , 1 - W V' f gf . g - ' 1 ' 5 ' f N tv I' 1 P P 4 ' 43,5 vb 1 5 ' til' 4 V Y J , 'J Q- I Q 1 6 V 4 1 AL . ' I N A V 'lx'-X ,:i I If 1 FX A A 5 'L' N wg- - L- ' 7 W '1,wgfyg4 J '7 +- 4,1 Hd -- g XXX rw,1'.+ ' 'wi X51 ":-M12 KL f ,iw EIHQELS5 X ' X. K ' .' 1 I JLVJ Q ffl' XJ 4 U. ,' ,n, ' 'r I Ulla V , , , , ,, U . ,Ilff-,:L If ' ' ' .' It I I If , lEl'Qr'if?ff V ' I 7 ' 'lui A f ' , A !"f 54 , 9. - ' -.. ,1:ln1 I- ., "--'J ' -- ' W gl '74 w-I s, . J --q.. -- -h --rr:gs.E1:- -H - - 7 .-U' " ' ,-1, - J f 19 - .4 I , - . -' V, .Q - JIU K I 3 1' , .I I in al i 7 i 23,71 5 L ny' I I - -V- UW f i 5 55 J " " 1 -Mu d 1 I 11' , f fm.. , , . ff' 'rr' wr 'Hg 'gf 11. -5 U UF:--Z' ' ':i f"q' I ' ygvfidf 'umlllfllb HLA Al -I . Ju' K 502, xu 111, ma' " V 4 ,- l ,H 2-' J f' 'al' ,uf 'U ' I M - rn Il L , - 1. I a ' YL 1 lx -"""J, 3 ad ' Um .' v ' fly! ' '5Af2E1's2 Q-V Q X 3- -1 It Y . . if M X X, g N, if-' 3243315110 6111193 1917-1 ,, 111-'11 ALUMNI CORRECTIONS RL111 I+ INCII 1881 IVIN C'1'11e Leshe H8I1lI1f., 11 111 IJ J 11111111 C o1o1 11111 188' D1 11111n111e11 11 mls 8111111111111 M me 18841 M1sQ Lottle E C1osIu VK ebstu I ltx lou 1. 1800 Mrs Ottllle Thcmnmx Ru1k11e1 11' C J C 1 8. I'le1t111 Bldg, l1e11xe1 Colorado John C' Frlggs f11eee1se111 18411 M S Amelli IXGII1 C imp 1F11u1111J IN11 8 1 8 C11x111 -X11 A11 Park 111 Mlss 1111 C' S1h11pp Port M 1111x1111 11111 1 s C ertrude K1111 f1I1Xt1 1111ught1111 M11h 1 11 C 1311 Horseshoe Co 1801 Mrs Belle Stone R0b9lt8 111011111 11181, Helkelu 3131111218 11 Xllglllll Mws qar 1h E C 11111111 Home-ste 111 P1111 1111 1801 'VI1sS Luellx 'VI1so11 fl1r111N1L '11 1.111111 111111111 XX 1111111115 Sxdney C umo11 No 2417 Dex Momu St I 111t 11111114111 11111 1 MP8 1111 E11 1 I111w1111 Sh up L ut 11111111 Ohm Mrs Fulxn X1 Q1 211 1 111 11111 ls U11 11 181111 111 R h A 1 111 18118 Mrs C111e IVIC K11h111 Rum 1 111 ot B1L1l18XK1L1x 12.11111 Co11e11de1 Lo Portlfmd O11 R11 lukson Om 1111 N1111 18111. F171f4:yf',"j'j.y"g:, "' V -voyly, .AFI - 'f '1 . 5, Z .Y , W, ,. ,,,, A . I ef I 1 Ni ff .lkgll 1 Q.- ZW' "'i44 - +1 I- V ' 1 l 1 Q 1 . v ' -1' I ' X , -,- ' Q. L. I C n , 'I . . , , 1 - . rl. v' .' ' ' 1 V. 11 ', I ' z ' 1 1 1. 2... l 1 1 l ' w 0 Y 1 v i. v 'n .H 1 . 1' 1' X, 1 - I , 1 1 - l e . ' I 1 1 w 1 N4 I w 4 H- p ' 1 ' , '. ' , 4. 1. ICS ' J 7., , . I. I .' ' 21' . . . . , . . 1, i V I V r, 1, 12 . 12 .2..,.1,'.,O , . . . , . 11 c 1. 1 1 , c 1 , 1 - 'Y 18510. ' 1 ' . . ' . - ' ' ' .' Mrs. 1 I 2 2 , , 1 ' ., 1:11 1 111 . 1. ght L' L' I 1 tx u N Q 1 Q g .1 1v v Y Q- 1 v Y. 1 ' -4 L. A 1, 1 1 it 1 ., . 1. ' 1 Q , . ' -' 1 1 Z . IZ. , ,. '1 , 2. . 1 . '1 1 , . 1 - 1'. 'V . 1- ' f ' - ' 7 I 11 c A cl , 1 c . , A . 1. ' 1 5 1 ' . 1 ' 1 i Q ' .1 v 1 1 ', . . 1. . ., 1 . . . 2. 1. J t' I2 12 ' 1 A 2 , 411 A 1 I , . 1 v v Y. 1 1 v, Y pl 1 v, .Q 1 1 .. 1 1, .1h1- Im .11, U1 .J 11 .11., 11.211, . In . ' l ' u '1 1 1 . .1111 1 . C.11'1'1. l1111r1t1111. I1 21. . . 1'z'1 f- 112 'z'1 ' ' J "1 1 .. . ., , ,. :.'.:'.' . zz, 1 ':.":. 151196112195 1911-1'J1f 1,1 NI1SNfI1l I I IIVKaT'Ig'l1' I gredo lex 15 Mu lx 1111111111 1711111 M 111151111 ilioyj Iltmfblli 1 1l1l11r1 x C1111 xn111hl11tt11 N 1 rn1llA11 121 IIIll101x Blllt 1111111111111 51111111 1111111 111111 1111 'Vl1ss1111r1 1001 x X LIIIL C lg,I'1I 111157 1 111 Irma lox s l111111t 01111111 1 3, nu 1 S V111 1114 Kun IN YK 1lt11 X1 1g,11ne1 1111t M 1111x1111 11111121 I lorfncc 1111111 .111 11 1111111 12111111111 Hook Mfg 11r1 of 1111 Pllmpton Pr: wood M we 1902 Mn M 1seE Ifmeh Kelley flfrankl Ideksun N111h1g24n D1 lohn 11 Swxel McAllen 'lex IS 12111 of Cdmp Ho 111141 A1mxl 10 M1-1 Cr me Homer Stempel IN11 2 4 Ln1le1h1ll -he B110-11 Mu Alleen Qngder Cumme 1'111t 1121111 on 101121 Qtexx ut F Lamb Efcecutne N1 znsxon Salem OIE'g4r11 Ch ules A B zker Anfuonda C11ppe1 Co 51 12111111111 '11 1 1904 MISS Be 1tl1C6 Lehnmg, filt 111wt111ct1111 X E Edgewood N1 heelmg V1 xllglllll Mrs 11ene D W 1l1ets YK IISOI1 'NIt 1-11111111 11111 Mn W 1 Barrett C21pe11111d11u N11 111111 Nt1te 1001 Rev 1r W Benbou 1111 111111 111111111 1 Mrq Florence Boltn P1tf1.11 1111 111111 A 1 R Mleq Edna PIQQTII 111 C 1111 1' ll 111111 MN Ju1n1t1O11m11t11111 1141111 11 1 Mre Helen K-m1th 1111111 N11 IIN ll 1 Wa tel Iv W1lsm1 1111111 1 1 I11111I11 5 xixghij I ! 1 voL1lv 1 4 j 'pkv r 1 5, I ,T ,...., X W1 nj 18. J. T2 '2 C ' 1 , 41 . 1 '. .' . 1 ' ' ' ' ' .. 2 1 H 1 2 .' , h 2 2, .2 na.. Mrs. 1'2 " 1' ' 2 ', lC1121s. 141.1 11. 7913! l'21 c fIh1:'gf1 V n V I . l 1 1 3 Q x ' 1 1 g 1 l 1 1 . 1. . ., A 1. . Mrs. 72 H 121111211 f C e , 113,111.1 1.2 ' rte City, ", 1 . 402. Mrs. 2 "E "1 1rI'2LLlIJ!I'f, 113. 1.1 N11. 4021 ll 1412s ft., ":1'.' 2 H2 '2 1' '2 f 1' ' 12 , " 5 ze 1. h I 1 1 ', 1 ' ., '2 2 ' " 1 ' Nor 1 S 1 -Li. 2 v 1 . 1' 1 1 x v, w 1 , 1 . i. 3 A ' . ' 1 .. I 1. Lf. . , . , Mft., .. 1 rj. 3 ' . K 11,1 S 1? 21. 1 2 '1 ' 1' , ' . 151 ' ' ' . '.. 'f I Qin. N. Y Ro ' Kline, Lindsa California. - I ':. ' ' 1 1 1 ' , ' ' . 's . ,fi'1'..2 ,1" .1 "..-1" 2.-1i1Zt. . .' ' ,. . f. . . 'V 'F 21,51 ffm- 1 K, C , A 1 . il. I-'D L12-..1.-2..... J..-U... V , . , ,. Q . .I , ' , . c . ' . " 3 " S .1 . 2 . ' '21, 1 . 1. ' , 1' '2 ' 12 . . 'ss I 2 Nw-1'111.a. SQL- Q. '. E2 1 . ', 1 'S 2 . ' F. '1'es115'.1 gint: Mqatigs. ,, 1 Q3 " 311-2 , " s. . . 111'1i.tgt Q. ' " 2 . '11 2 ' '21 S. 1. .. 2 ' 2 2 ' .1 1. 1' 1s 1. 121111113 1:'11:'1'j . .. 1 , 1' ' '1 ' . 1' . 1' C 11 S1.. 1-111-1 .. l ,' '. ."- 1"sz, '11 12.5. .'X. ES- 'Q -fe 15112 61 mea'191 1906 Rey Ldward Bartlett 1lf Buck St Newburyport Mass Mrs Anna Conradt Glasgow No 417 N Central Park Blxd Chlcago Mrs Letltla Malcolm Thom IN Slbley llf11SSOUI'1 Mr Arthur L Shreyes Port Mdd1NfJl1 low L Mrs Nellle M Illllvkldillf, Hull No 45? Alton St Appleton Wls Mrs Ohvla Dalquxst Landstrurn No 1524 S 20th St K1ns1s City Kansas Mrs Anna Schlapp Slemantle CT DJ Raton Nrw Mexuo 1907 Earl Corrlgan fDeoeasedJ Harry L Hull Burlmgton Hotel Burlmgton Iowa Mrs Josephme Stutven tl Goodyear QR1lphJ No 16 S Stone Ave La Grange Ill Mrs Lala Hazen Pennartr 1R1ChardJ IJdI1Vlll6 Ill1no1s Mrs Laurl Lofgreen Wemhndt Port Madxson Iowa Nelson C Kammeler No 5201! Tennyson Axe lJLtI'O1t 'Vlmhlgan Mr Allan Howard Oqu1wka Ill1no1s Mrs Louise Slmonson Stempel QC1rl H J Glenwood Iowa Mrs Sophla F1 uehlmg HOSIQF VVest Polnt Iowa R 1+ I1 1008 Mrs Lena E Martln Buthhola No 2415 W'ebster St Fort M xdlson Iowa Mxss Maxguerlte Atlee No 1117 B C' u held Pl ue Hollywood Call Iornla Howard N Palrthlld Mgr Kramer Clothlng Co Madison S Dakot1 Dr Fred Sallander Slourc CltV Iowx Edwm Dudley 'lram Dlspatnher 1 1 Junta Color xdo Box 393 Helbelt S I lnsmg Y M C -X Sec x No 727 Thorn St, 36,XXlClil6X, Penn. Harold Lanslng, Coach, H. S, Eldora, Iowa Ollie Buchholz, wflth Santa Fe Rv , Cl1lll1C0tl'1Q, Illmoxs Mrs Hazel Benbow Yaegf-1, fOllV6l Ml Cedar Rapldzs, Iowa, No 120 S 2nd Street MlSQc1Q!JFgl41 llayxs. Student, Mlch Um, Ann Arbor, M1111 :C-12 ' f f ' 'Zu ' 1 -' ff' -von. BT' '-'F-'B-'bl' K "?'fW1 'mf "C 15 f kj - 9, ,, 1,-1 hr, 1 1 -11,14 1-I1 - ,. 1. -1 1 , HW-73 .1 N xx- -1 . ,. A In . 'fi-:.'-... ' - A -"' 4- '69 ' 1 - f., ...ua 1- ' .-.nf-. V Q. 1 , f , Q ' x- 1 Q' '-' Y 1, , L-,,,,,,,-, ,fa 1, 1' 3.11 .1 1114. '1-" Y Ah. 1 JL . 1 . , . . U 1 Y , . 1 , , ,J 1 ., V , 11. 1 V I Y - Q, 4 1 , . . ., . I - I I 4 G X. , v . wi . 1, c1, , 11 . v v 1 1 I . 1 V4 1 1 1 1 , A 1 4 - Q . . V. . s . x ,-' 1 . . I y - ' -1 ' -v a ' - , 1 , . Q . J. Eckert Okell, No. 1718 Kay St., I+ zesno, Lilllflllfllki. 1 Q n v H 1 K W . is X ' ' , -1 1 , . 1 . 1 1, 1 1:1 , . . 1. w 1 I N' 1 1 1 r ' 1 'I v 1 . 1 1, , . . , V H - . I I 1 1 . ' Y 7 Y w . C' 1 Y l I N Y 1. 1 1 c , c . 1 . 1 ., , . 1 l l P V . I I ' ' . 1 - 9 7 ' - 1 - I 0 1 l 1 vi 1. c c , 1 , . 1' . ' ' , . ' 2 1' ' ., 1 , 1 ' 7' . Yu 1 V I , l 1 4 , 1 , 1 1 . Q . 1 A v vi 1. 1 J , 1 . , . . . . . , . . . . . , 1 . 1 . . .1 , , . . . . . I . 3 V 1 3 . 1. . , . 1 1 ., c , Y 'w 1 - ' 5' . s ' 1 1 v v 1 ' 1 11 . , . v . 14 4 , , - ', w ' H ,I . I . l . . , I h - , - ., 1 , 1 . c . I . ' Vx . 1 , . V , f . v' y 1 ' ' 1 1 1 1 1 4 ' ' , 1 , 11 , 1 , , 1 . v . ' Y Q 1 ' . . , . , Y 1 . gc 1 , . . f. A . 1 ' ' . ., . 1 . 1 ' U' 1, . V ' . 1 I I , 1 v 3-L11 1- 511051115195 1917 1909 'Nl1ss Buenna Neuberrx Algxle lou 1 Nllss I lLl1 1 Ko111l111 Sttllllgl 1ph11 No 170 71st St 'Nlolme Ill N Is Dell 1111 Sugent Qh1L1go Ill IVIIS lou 1 S1umIe1s Colclsbuu QV! m J Ottumxx 1 lou 1 N Is IN111111e Button Xhlson KE If J No 819 I411st St Peo111 Ill M1s I 1ur1 loxx1111 VVcl1l1 N1ot1 lll1I10lN N ls Op 11 XX 1tl1111s Regus lfolt M 1cI1son lou 1 C 111 Elhott lelq,,1 1ph0p111to1 N 7111 -Xu I Q 1Ixeston Tek s 1910 Fm11so11 XK1II1111s long Pomt Ill111o1s Nlrs H 1111 I'o1em1n INIIIHLI lhs Momes lou 1 M1ss Hett1e Conr1dt Student 1t Thomas Normal Trammg School IJetro1t BIILI1 Iohn Jessup Supt of Schools 11111111111 Iowx1 lvlls M1rguer1te ll0fI'IT1QlNtL1 C11eseI ff 1113 No 412. S 7th St Bur lmgton lou 1 Mls X611 P1tte1son Jgssup Qlohn A J NN111f1eld Ioxx1 J IIIQOCIOIQ Ruhmonrl Ken Iour111I1st11 XX 01k Exemng Qh1de NIINNOUII Robe1t IIe11111g C 11 11.1 De11xe1 Colo11do M1s Pe 111 Sch1e1 Hu1t Folt M IKIISOII Ioxx 1 1911 M1s Elsle Elnst Paul P0112 M 1d1son Iowa M1ss M 11y C ISCX Te 1Lhe1 Burlmgton Iox11 MISS M 111011 C 1sto11 I'o1t M 11118011 lou 1 , X Ilt0l Hlllt l'01t Machson Ioxx 1 1912 Mrs Merle Coopel Cheek Om 1ha Neb1asl1a M1ss Mdlguellte Ham1Iton Belleulle IIIIHOIS Mrs Ruth Bovsen Lashel No 779 C St San Bernardmo C'1l1fo1n1a M15 Elma Colv1n Huston, fRobt J Fort Machson, Iowa, R F D MISS Elo1se Travelse, No 1801 N Malket St , XVICIIIIZH, Kan MISS Maltha Benhow, Dumont, Iowa - F in :,.:if I.. AW ,S ,r....,.....,.,......,, .,,, 1. 1' --Q. ' , ' ' ' ' ' H W - - --V-ff --f -f -Y- -1 1 - , 1 1 v 1. nf 1. . - " NJ V' f., .. , ., ' 4 - 1.-.1 -, .1 T f ,.1', . .7 . l.-,N " "'----KJ 4 - .f 'ggi' dt . -sr ,, ' H-..' VL., ' .:-- V f 1 . ,-. , A ' 3 V - - : 11- - Q 1 ' F Y' ff A , --4 -----f- -1- ---- -A W- - A - - tg ' I - - 1 -1 - - 1 I -1 1 I fl ' 1 I ' 1 1 1 Ac 1 4 , 1 5 II c I , 1 . v 1.1 1.1 1 1 ., 1 I, . I1 1 I 1 V I. 1 I ' .. A 1 1 -I 1 c 7' 1 1 c , . .1 V. I1 1-V 1 1 V I V, 1, 4 1 1 c 1 1 1 I 1 U 1 . c , c . 1-1 I. ' -' I' 1 I ' " 1 V I -'. 1 1. 4 , 1 , . . 1 . 1 1 1 ., c , 1 11 1 1 'I V , 1 ' 1 ' ' 1 1 . A c . 5 , 1 , 1 . an I 'I 1 Y 1 w 1 I 1 v, 11 .. 1 2 . f ., 1 . , 1. I 1 1 1 1 7 'I X u 1 I 1 I v v M155 Bel tha Xxllght, Ileathel, Port NIACIISOII, lou 21. I . VI 14 1 s 5 v X v 1 1 1:1 , Af. FE , o.- . ?.1.,12 , , .z1.. . . 1 ' 1 f , 1 . V , I 1 1 . 1 'V , 1 ,V ' V V. A 1 . c 4 c A , .1 1 , 1 1 ' 1 1 ' A I 1 I 1 1 1 1 1 ' ' 1 1 1 .f c , 1 r 1 , , . r x1 1 , 1 . 1 1 , , , c . 11 1 ' ' 1 1 ' 1' 71. 1 W I' I 1 . c I , 1 I I l1I I , 11 1 1 . 1 1, ' , 'z. 1. I 1. , 1. 11 ' I' ' 11 1 . I 1 c I 1 ,11 , e 1 . 1 , c . 'I 1 ' I ' 1 ' 7 1 ' . . 1 1 ' , 1 . . 1 . ' I , ' 1 1 A 1IsI , 1 1 , 1 1' II, 1. T, V 1 1, , IC c , , 1 1 . an , 4 Q I . I 1 4 1 1 iw vi 1 f 1 1 1 1 1 1 - . . I1 1. 1 Q 1 1 O 4 I w Ya 1 . 1 , 1 , 1 1 , . I qv 4 Q JI: V V I l ' . VI 1 1 c fc 1 V , 1 , , 1 1 I uv 1 v. II: 1 W U 1 I 1 V1 5 1 A C ,Cx 1 K 1 Q I 1 I' 1 1 - V I 1 ff 'LV v 12 ' . . . 1I. A v f 1 L ' ' V1 . 1 -' I VI I I' 1 L Y Y L' v 1 u K XI JI 4 I . Q . ,I, , 1 , . 1.41 I. 1 ., 1 , L 11 I I I I 1 v A ' I V Pfk.:.1f'f?'.,11-13155112 E1mw'19l7-J NM ,, Leu1sVS Klstler Ch9l'l'1lSt Albuquelqug N VI Rox 117 Mu WI ux Hamhett WILI- ul md Fmt NI ullwn lou 1 'Nllsx Be1t11ce C 111011 No 914 IN JGHQINUII -Xu P10111 Illlllillx Mu Ifloxence Ottmw 1 Meghelson Vlontmsg lou 1 Mus Nelle Young, hufld low 1 Box 64 le uhm M111 IOUISQ -XYHIHDIII bolt NI xclmm Imx 1 131 Mlss ESth6I Bulbrm I w 1 I llls Ion 1 No 771 VI un St Thomas Com xdt -Xmum 111 Iuxpless Spok um XX uh Mlsf lNel11e COIIILI m Blgl Vw I rI9192.,1 nph Co Ott us 1 Ill Mlss Rose Dlelkel VVut Polnt lou L Chnton Ifurrel Spok mm KN uhlngton Mlss Klttle C1 ah 1 le uhm Iwnt NIcIdlSOIl Icm 1 Earl Hfmmllton L up ot John Sllltllll Coll 8. VS ood Co Iktlolt WI Mls Ethel Hensh Ll U Kate 608 S 12th St RLIIIINQTOII Ion 1 Mus P 1ul1r1e J mobs I cnt M l.dlS0ll Iovx 1 Mu1l6lfdSt0H 'lexphu 2507 lVIU1b9l1W Axe Mum xtme 1011 1 Mls 'Vlfule 'StempelKe1medx los kngdu C lllffllllll Mls Ioulse Sflllth C IISXX old Dmtlolt Wllkhlg LII 1ter'VS K1e1A I SLS I' Chu lg I No 5191 lxennmu xp Ch ules St zrbulg W lNhlI1f.,t0Il IJ C Ekther Rice lc uhm Nux london Iovx 1 Mane Danny I wk College Pulnllle TWISSOUII Ruth Lmblck Ie uhm Prnt M idlsun Imx 1 I' mme Hmm I uks Prnt M ICIINOII Inu L M zrgcuet H011 uri I 11191 md F101 ldl If Olfmge- H1101 Welllngton Y legu Fmt M xdlsfm Inu L 'Hrs Fcln1RedeH Klumc Rlllllllglflll Inu 1 ROIOIIINHII Hoffmelstcl I 11 matte C0101 In Paul SQPIADGI Ames 10111 MISS MISS Miss Mls 'Vllss Mrs l9lu I J ATm9tIfDHg Ilrflke UHlX6IHltV Des 'Vlomes Iowa IamesBmnon L S Almx 1 fT F"'1 '5'f"""'PJ'- " V f Av A. lov' 1 V '- 1 21 3 ' ' .'f 1, 5 0 1 "F, ff '- 1 1 ' -1'- v- I 1 91 I I .L 1 A ' ' ' ' ' ' '11 - X . ,f I X I 1 Q.. I . FY' .4.xg.l ' - ' -1--1 1 VY 1 W 1 1 1 1..JL::'..i..,, - E. -,..1,.--- ,..Y .-Y Y - f - A -- A - - f- f 1- 1'1 ,7 '1 ' 1 f - 1 I 1 . . 1. , 1 . , , . A ., . Q1 I I v 5 , Q, v 5 Q 4 I 1 vp 1 . A 1 I A c c 1 A c 1 , 1 . ' 1. 14 1 Q 5 v - 11 Y I-4 I - 1 1 .H 2 ,r , . 1.4 . 1 A X., ' c , , 1 . w Q vm V 1 1 1 va .'. c . , L . X, c . 1 ' 1 1 T 1 71,1 . 1 .1 T, , 2 , 1 . fr . . 1 q . 1 i ' J g I 1 wg 1 1 1 1 A , L c 1 , 1 . I '17 1 0. . 1 v g Y 1 vm 5 A . Y .K 1 ' , UW 'r 'Z 1 , c , . .. A 4 1 . . 1 -1 1 1' .1 1 f 1 1 1 ' fn , 7- 1 1 6 1 A 1 . 1 1 , p c 1 L 1 . ' , Y ' 11' . , 1 ' Y ' . ' . 1, .. rc , . 1 f. r Z 1 .1 c c 1 . -1x1 L1 1 1 ., ,K1 , 2. ' 1 1 ' - V. 1 ' , 1 2 Y, 1 . 7 . ' 1 1 ' ' 1 1 " 1. . I, 1 ' 1 1. ' 1 '- 11. J c 1 , c , 1 1 , c 1 I I . an 4 x - rw- A 1 - I I Y ' 1 D . 1 1 1 c 1 L ' 1 ., ' , .L 11 1 ' ' ' W v ' 1 ' 1 1 . 1 2 ' ' , 1 . 1 ., , 2 . ' 1 1 1 ' 1 1 1 4' - 1 ' 1 11 .1 c c 1 , 1 1 , 1 1 1' N 1 ' 1 . 1 r 11 1 1 1 1 . ' 1. I' 1 1 c A , - I ., . 'Z . 1 . ' I1 N 1' 1 1 Y I 1 'I ...' 1 x I', ,,. fl 1., ,z ., 1 1 ' 1 N ' ' 1' 1 1 , 1 ' 1 ' . ' . . J 1 sk I 1 , , L rc . I 1 V ' " ' ' ' '. ll - r ' . 1 V52 . , . . 1 . ., , 2 0, ., . . -1 I- 1 A 1. " . 1 1 ' 1 7. 1 ' ' 1 c 1 n., Z , c. 7' , . . 1 l.ll11. . 11 I I 'V xl A 3 1 X v yi -- K 1 ff 1 1 1 c . - 1 I Y . . . . 1 1 . . 1 . , , . . , 1 , , , 1 1 1 c f ,V 1. c f, A 1 1 . - w - rw 1 - 1 1 1 1 ,. . , 1 . , , ,I - - 1 fr 1 C L 1 1 . .1 i1 ' ' , 1 3. 1 . 1 w 1 , ' 1 ,I 1 . 4 1 c 1 , 1 . , g , ' 1 1 1 . 1 1 . , ,' I 1 ,I 11 A -- 2 2 1 12 2 1 11 1. , STL. v r v . 1 i 1 . 1 . 2 . ' 7 2 , X , 2 .' I 'Q I 1 .'. J 2 ' P, ' Y' I 'Q I I 1 . v 1 .4 v ' 1 - - 7 1 12 1 I ' 11 , Elf . I rw 1 A i x v VI I 1 - 1 c . 5 I ' ' ' ' 1 1 I . .N A f, ' . 'v r Y ' 1 1 v 1 1 , . 1 . I . ills L S -Xl Iillul lllhlqulst -XIIJIOII Id iho II lnson H Ill 'IIlssI lllllllti IJIUIIIIIKCI StudentI S C -kmes Ion l Liles e I S -Xl Sxlxl I C uh udt lc LCIIGI Nlotl IIIIIIOIS I inns NI IIOIIQX No U4 S 17th St E Cedar Rapids Iona at Wuull oit N ldlso Io VI IIICI XI ILIJIGI I olt 'NI ICIISOH Iowa s M lxi uc Inu P Wu 1 lox WIISSC l ice New son Studellt Shllltlllff College Obelllll Ohlo 1916 Miss C rue Schulte Ifort WI ICIISOD Ion 1 XX lltkl Se lm In V LIDAIHISO Un Valparaiso Ind C rug She ICICI No .26 Fmyel Dlrtmouth College H mover N H I Iul SIIICNCS Slgml NU House low 1 City Iovx 1 HLIIIICC Sw eet Ielther 1'0lt M ICIISOH Ion 1 Iosfph lhonlls Student L ofC No 650 Klmbalk Axe Lhll igo Miss Mxltle Bl IIICICS Ie lchel Iolt M ICIISOII Ion 1 VVIIII ml C Rl lnd s I'0It M ICIISCJH Iow 1 Miss I IOIQIICC Bl IX ton SILIIOQI lpl 91 Iilllt Mld1SCJII Iovsa IohnAnlbo1n Student L olC CJhlC1j,0 Illlnols IXIIIICIIIIC Doell Huntington Hall Plsldenl CAIIIIOIIIIA Miss N61 l New ell I olt M ldlson Iona Miss Reul lh Sflllth If. M. R. C.. I'0lt M ICIISOH Io I . Miss Iulodwen XX'IIIl'lYI'IS Ef'IIf01'Il College E.mpori'1 Kansas. Miss IOLIISC, C'lrothel's Port NI'ldison Iow 1. Robert Casev Student Trinity College II-lrtford Conn. Mrs. Ie-lh Cassidy Hoffman QC eo. TJ Port Madison Iowa. Mrs. Marguerite Illvis Hueser Ifort M ldison Iow 1. Pierte Detrevel Port Madison Iowa. Edw :rd Doerr Student S. U. I. Beta House Iow'1 Clity Iowa. Miss Sarah Hamilton Fort Madison, Iowa. Frank Hueser, Fort Madison, Iowa. Miss Margaret Hughes, Teacher. Fort Madison, Iowa, R. F. Il. Miss Ruth Hughes Fort Madison, Iowa R. F. D. Everett Jack, Student S. U. I. No. 323 N. Clinton St.. Iowa City Ioxsa Hugh Kensling. Fort Madison, Iowa. IW., -Y .I I... I- I .U -ag I . - I.-- I-. eo., . I U fff 'gli' in Ian, f 1, I. 1 w 24" 'I f 4 . 2-16" -C' I v - -4 L .,.I:.I'f'fJvq2n,Q 5 I E452 I ,f ,gy lt., -. ' gg'--H 'X 1 '-j'---Y'- 1- Y -f -- --2 2 J I'-21W .. -. fr, 1 1 x ' u I I I v v Cmldllel C2 Ion, I. I . I my. ' I I ' I ' I . I , J 1 L U A y C y C I C I ' I I 7. ' I ' I ' W . ,, I I I 1 , I, . I, . J., I I I 1 . ' I I I I I ' I v C,h. v. llyd-, my. v v v', ' u I Q 'I I I 1 ' , ' ' I I .V 1 I ' 1 I if I 1 I I . ' f ' ' ' I I I I 'I I 2 A , I .-L I . Z.. I . ., , ' ' I , '. Y ' ' I v 'a Iuxel 2 t I F ' . I' II2 I ll, wa. 'I , I " , I 4' I ,I ' I 'I 1 , , I 1 I , I ' - - I - 'I I I I 7 I ' I Miss Iiledonla Halnagle, XX est Point, Iowa. Mrs. I e '2 II -I 1 ' l'lC'Q, I 'e ', va. l . I I I u, I Y v 1 I ' Q I' Q . ' I I I I 1 I - I I . I I I , , . . . I ' I I I I I I ' I , ' I I ' I I, I I I 1 I , I 1 I , 1 I 'I , - ' II I I I 1 ' I I ' 1 1 I 1 1 , 1 I ., I , I I' I ' ' ,I 7 - 4 ' I I 1 I I I I 1 I 1 , . 1 , .1 , 1 , I I ' I I I " I I 1' I 2 I 2 II, I 2 I 2, 2 , I, 12. 1"'rI" 1. ' ' 2 , '2. I " . ' Y 1 -J ' . I 1 ' . I I x 2 I , I '. f., . e I1 ' ,, 'f , ' I I I . I x -I I I C' I I , I 1' I , ' I II I I A 1 .I , 1 I 1 I , 1 I ' 'I ' -I II- 1 1 I ' I vI 1 f. 1 CII , 1 I , 1 I ' V 1 u, v I 1. u X 1 ' 1 v I. 4 'H . A , I X f I .1 , 2 I , '. I , I . I., '1 7 , I . 'I ,-' I , -1 ' I I -I I I ' I 'I K g y C If f Q ' . 1 ' 1 I V u, I X r ' 1 v S 2 2 , 1 I 2 I , '. " f 2 I . . 2 , x il 7 I I R I I I I A C J u I 1 K . I I l 1 I I A 1 I 1 I l , It . 1 I 1 W 1 I I 'If I' I' ' , I I , ' 1 I 1 L 1 1 I I I 1 I I 1 v 1 1 I . . . , ' N I I I C y A I I 1 I v . . . . . . . . . Q51-1333 151111 61 ww-19171 V ' ,. 1111111 N 1111l11s s I11 1111 111111111111 5tl11I1l11 N I111 1 II Il 1111 S I1111 1 1111 11 1s1111 8111111111 Flls111111h 111111111 1111 1 111 ss t 61 lNtII1 1111 I11 11 X111 1 LI I1111 1 11 Nl s 11 1 1111 s 1 uspl 1 1 I111 13:1 ll111111s 111 1111111 1 11 111 1111 S 1 I11 Ill 1111 1 11 D11 1111 ts I1111 1 II111l1l1 S1111I1111 S I I 11 I11 II KN I 111 1 111111 S1 111111111 5111111111 N I 1 1 1 1h1l1Is N1 1111 111i 516111111 ll 113.1 11 62,1 llth 1351 Il11111N Miss 11111 1 11111 1 s 1 I111 4' V' :A ijYi.lo1I:Q I Ai- ' W 1 V43 il' I PAQ'- .4gg,.1.g--1-1 I . 1 -if-15 Yi '1 fill l"111'1 M111Ii.'1111. 1111. IC1' 2 I' 11 j 1 ', .' 1 If I.. 1'111'1'i111' IIz1lI, l1111'z1 City. 111. Miss Bill '111 II11111iI11111, S11 I1 If I.. I1111'z1 Pity, 'z. 01" .I 111: . 1' 1 1 .' ' ' ' 1 1.1 'z Falls. 11'11. Mix: Hs I11' II1.' 1 'I -"' . I"111't Mz11Iis1111. 11'z1. Miss ECII I IXIEL' ' 'I 1. 'l'11z11'h ' ', M111111'11s0. '2. Miss Xvk'l'2l S1'h1111i1I1-1', Nifltil, IIli1111is. Miss I.1-1111 1' 1'.' 111i11.'. N . Z3-110 I'I1 I- :xYl'.. l,z1k11.'i1l1 Il .' '11 ' "1 1. l' H11 fa ' 1111111 1 . 5111111 L'. I., I111 '21 City. 1111. I311' 1 ' liI2lI'l2l, N11. l11lT A1'Ii11gt ll A1'1'.. I M '11.', '11, Iliff 1 ' 21' 1 7. .. N11. 110 S. l,i1111 S1., I111': Pity, 11'z1. Cha 'I '.' II. L1'1111. 51111111111 S. I'. I.. I1111'z1 F1113 1 'z. S-i1 1 1' '1 '. I., I111'11 Pity. I111'z, N11. 17 IC. F2111 L11 z ' 1' ' Cz '1Iz ff C II fm Cz ' 1 1, I' is. 1 ,I 1 XVII: s. I"11 '1 Mz11li.'111, 1'z1. 15235-H n'llll'1gnQ,llI'll I ' if Jff zixhw 'jag one if aww' W W A I lg fl "? '4 ' . N -M Se' , I v .2 : A 'X Q S A Q ? ' . ' . 4 Q 0 4 9 Q M N x 4 Q 0 1 Q 4 'B .- T , U V Q o X 4-f -L Q .0 . H 1 S 0 . 5 A Y 5' - ' ' f Qi EIw 611?i1w'1917 lfww 1014135 LVIIIS HITCH M1 V1 It 1ou bo1s 11111 1 usa 1111119 UOLISGIN 11e11' them A MLK lE11g 1111111 Some11he1e the buds 11e smgmg e1e11 11he1e Nllss 1' 1Exp11111111g ri 1e1b ph1 1881 YK hlt IN It he 111sheb To see 1ou 1h11e the pmk eye 11he1e' 111 XOUI' 919' -X tom 1to IN 1 be111 MISS fhng C 1 1111 J V1 hy th 1t s lust LN ele 111 IS er1st11 11uc11 L H 1SD6d1x1Hg to M1ss 11 111 hug G1 1m LIISNJ You 11 1nt lo11ng don t you lhe Romans llltlflfluttfl the 11k Ile me mt 111h NI1ssV1 18011111 com Luthu 1ou must h 111 thlee loo11s Qlunem 1 r1l11'1N ltlllg' 19811 lhe NO1l1lQ1N 1mmec111tel1 tu1r1ef 1111 111 C W 11 hx does P1111 1 e Ill 11111 1111m Lltlllum It me ms 1111111 11 cloesn t 117 A1 I 1e11 1 11 111tt1er xllss R 1No11 I 111 351111115 to 31111 X011 S1111o1s 411 '11e11ts Youll 111 to ut l1INt the s1n1e ls 1111 othe1 puson C111 s 1s 1o1to Rlco the ef1p1t1l ot Cu 1' Mr 1+ lhe Lom111e1e11l I 111 s 11s th 1t 1111611 1 m IH gets Hldlllt-EC1 he should t 111e out 61 llfe IUHUI mce po11e1 1111113 L16 sn 111s 1111111 thu QTIJVK up' Are they hogs Ol they lust blg S1'1c1.11S7 A M 11 h It kmd of musu th1s DITJIHIHLI, M1' W Voeal mus1e Mr W Cliefore the C lee Club eoncertj No11 we VN mt thls to go off wlthout 1 smgle fHJh1teh E H Qhall 1 1ea1e ' 'TF-Tfflx 1' ',"7'f,, ,-Y. ', W' " "W 'ATA if 'Y " ' R" -'-35 1" K 1- ls ' 4 'E Y 1 .,-V -V . i--' V 1-Y.:-K iq f A A .V 5 1 ' 1.4l V ' f , 1 if 5 'r ff' x s -' . 1' Y? i ifir V 'fr Yi WY YY iv ir i YW H--'ig Tin-ilvl 'KA-A -f I X 1 r w 1 V it ' v vw 1. cw v I v w un v ,' , .- K t. " 1 . 1 . ., 2 1 . V 1 . U ' , . ' - V . Q V' ' V . . ' . . V 2 . - 1 1 . . 1 j- V . 7' I , V, 1 v I ' ' , v 1 sg 1 ti v g . 1 - v- 1 1 ,, A xg a A C lx 1 C n x n A K " 1' ' " A D " ' ' ' ' " - 'T' I ' . V, H ' . 1 V . "Y A. M.- . N v . ' U ' V .- V 7' A. h.- . 2 . 2 U. 'VV ' 1 N V U T 'V ' V V 1 1 . V VV V H AF. .1z.- -21.12. 1.11'.z . ll. w W I '. . 1 1 Y l w 1. 5 4 1 1 tl vi v- . . 1 11 . . c . 111 l 1 , 1 Y v 17,9 'V V ' . Y ' V st 1 , V . . V ' . V V' Mlss 11. QA11e. H1st.J- bhelby tell us about the Ro111.111 z11ch1teLtu1e. S urs I v . , lx h Z , vu 2 Z ,. 1 '. 1' ' 11 .J-" 1',j 1' Q '2 'U S." 'J H. L. 1 "2 Sl: ' Cz Vs: 'J-"" 1 .' 'fx' ' 1 'z L' ' 1: 1 ll? '." 7 4' ' V ' .. V H. ' . . 7' V ' . I. ' .l lv 11 .1 2 c I c c . 32 1 2 1 . V 7 ' A79 11 . ' U ' V V ' . ' - " 1 . B .- 511 1 1. 1 . ie1-1. ' V V U ' V ' ' ' . , ' ' VV -' V ' . . 1.. .- , 1. 11 . 111 1. h. ' V . ' V , V. I 1 V . 1 ,f ,VV " 1 . 1 1 1 r 1 1 L 1 1 . W 1' ,' , as , 1 , ' ' 1 ' 1 an R.I'.f. cab- . - 1-' . ,bz. W 1571 ' I ' v 14 v 1 4 ' 1 ' 1 4 1 1. a x .2 A2 sly 1 C X 2 I n , 1 4 ' I . I 1 In 1 . 1 r 'Y u C n C V K . X K5 v v v 4 1 v v v v . ' Q 1 Q 4 1 R. In- z . 1 . . . - -Q . , . .ue , ' V ' V 1 ' V'9' 11 v 4 - - v- I . ' , . 1vv . .'T C 1 1 - 11 Y H 1- I sv I 1 1 , f 1 . V U V V V2 'KV V' 1 V' ' 1 7' 1 A u as , 9 w uv-1 l 1. in X:?iJ,g,f ff v L 1 LilL Wim 51 me.-avi 1 A IN If Don t be-hue .am xtorles but xx hat I tell 5 A N.mH Oh' lhew are nothmg but QP Jhsh stor1eQ Y N Vhllmm 18 gomg to mm the dNlflt10H nor sg iwrpsj fR.ldillI1L the Lhxptu Ill C msn UJIILLIIIIIIK the shlps oi Q xllittlf lhu mdn .mt dI1Lh0l lll ltou H1011 N You 1111111 t L ull mx n mme IN I+ 0 A 1 wu hue' lh xt s xxhx thu h xll be Hlltttll Wlltlllg' If nh hue Nu no flShllljJ,' Lllcmul Mlwx ng N IN n no N eu .uc lotx 0 nuts hug M K 'lhc nmrllul men xhould go to the n xxx thu .111 tha most Q xpu ILIILOCI flghte 1 S Sueml lINlL1St110LlS Hlgh School bow are elwfflgul out of snhool hmux Ill wme llght ouupdtlon Nou Rm .md IXlYlkl6 hand out sugar puff xmffiex exelg mght fm on It NM .ue told thu becmm m lthcl nlllllilll mu nm fnst chu. chetx bx th mdustlx hrmexcl But mu ought to see lea when he gets on hu oumlls on 5dtLlldlX W hv mu xwuldn t know hlm Shelbx clmlx out lu umm sod 18 to those vs ho hfue the DIILG The othu dw SOHICOIIC .xskgd Shelbv fm .1 soda .md he wud Wh It fldX01 h0lSLlddlSh 01 lhubarb ' Novs that was 111 vs ell .md good, but the Luk torml xunt one betta! .md wud Well no Iguess dh O pukle ,H M ssl QH1sL IJ Who was INEIO Ile um the son of that woman xx ho polsoned the othel fellow 'Vllxs Iunl. hflXlIlg lead lhc Hells zsked the Jllllllll Iunglxsh class then Oplfllllll Il Oh lt would be .uk iullw good to put wou to sleep WNlth Max I fLng, IIIJ Put N011 ndnt xou glxe Cap John Smlth cate IT C SLIIG next I lldfu night 'gt:f"'1Yifr'v-?1-L---'ff-Y' - -'g?'?7f sn - '77 T-'1'-3 -1-.- k H f , gy, -f Y o - Y! 1,-V , ,. , -' vzz 'W .rn 'x"igiff 'f Yr 1 V,.,"' 43 ,, , 9- , " uf- mfg! ,323 f4 -. 74 ,V .A , T U , A. ,. 1, ,1 W-,Q 1 , fr- gf 5 . ff -" -mf-f Yi-fv---fA-.1L-1...--. ...,,,,,g - Lf ' 11: '.-" ' . W '1 ' V' .' ' .' ' f0u." 'l u rw V 1 - 1 . . ,, . .i . U .Q f 4 . K. . Hlist. IJ-" " '- ' f ' , ' ' - pg f n v 9, . . I'.l". 1- ' f s'z 2" 72 ' 'thv 7. 5' -H" .J - ,. . . .' Z ' 1 .uf P. N '.-" ' ' 'Q z f." Ir '-"N 1'x ' I.. K.-H" 1 'Q ' j s 2 X l ' ." J. G.-" -H?" II. II.-" , ' 2 'X Mr. K. fAg1'i.j-Allow many in this class keep flutes?" I". IIC f. ll-"'l hi.' 21 ut - untry i.'n't it? 'l'h1's - 'X Q 1' YV ' l'J rl .ian W x , ,- I I L, , 2 ...I 2. , . , , K. L' X , 5 .. ' K. -' L. ' K' . -vs . . x K. . ... ' . U ' . . . ' H v v I v 4 tl 'c . ,, 1 1 A vm v v 1 v ' Q V 1 v V ' ' x : ' v 1 v v 7 1 ' '. k.? J X . , , A. 'U v.-. L. S. . 2-V' V ., v .Y V , . ' K' , 1. U L. ' .5 . .51 K. il. K. . . . I 1' . . ,. 2. K. . L. 3 Ku D . 4 K- . . 3 ku ' V H 2 . y Q, .k. , V, 'A. 1 . . "H y 4 v. L1 U2 v . U . :- x ' ' 3 H x 'H ' .H . y H v v ,ff ' - 1 I ' ' .H fm? '. -v-ff T.-' cf..--u X ., A. L. ' . . . . 'k. . .." A 'k... 4' f' . v' - H U' 1 y 1 Lv," is v 3 ' . ' 'S . . L-K1 2' ' ' ' . , S--H v ' . .. .' . . K- . .' ." 'k.L. Q. P r. -4-U , ' -2 ' H ' -7 h 7 1. . S ' 21 ll j' 7? .h ' st Y . Y Q 1' . y ' " . '.'- s v - . ' 395 ef Elm 6liiIlw'19l7 N L IBOIWIIX IID -X losette IN llot 111 togethcl N S fII1dI1SIl.I.1IIg Q 185111, lhe Suebl h ld funustorned themselxes to th1S h 1blt th It coldest xx eathel Nllss I4 flung J L Nome Ml K IGCIII thex xxeal no QIOthlIIL, excelt thell NRIIIN QXLII III the I Joseph xxele xou s Ilglllgl I L 1ll t Slllg be J Xhhlt 18 1 m ILIIIIICP S H A maehllle IS 1 dex lee for HI 1klng somethlng Wh' K Vx ell I suppose the II lf I t1l1e 1 h Ltchet 1nd chop thlQ t1ble the hatchet xxould be 1 nl lthllle A R Vx hx sule muse the h1tLhet IS m1lxlll klndllng Mr Ix fAgIILLlItLllL, Is theln 1nx speal ll xx 1x of plovxlng F Il fHeslt 1tlllglxJ I KIOIII klloxx but thex 1lxx 11xs commence at one end 1lld go to the othel Mlss C qanluel xx ho gaxe xou yelnlleslon to t 11k ' fStlIIlITI91lIlg, 'VIx eonselente 1xfIlbS G XX ell Im posltlxc xoul LOIISLILIIU, mlsdlreeted xou th It tlme Mlss C IHISIOIX IJ XI h11t xxould be the obleet fol Laesfu mflklng leap x 8111 C F Fol the gllls that mlght get left out of Lourse H Il flooklng lt the plntule lhe Pot ot R 1811 J Oh th 1ts LuLl1 I esta Nllss R Thex exen had xxomen under nlne xe 11s of 'lge xxorklng ln a fdctol x R E xx IS cllstulblng the LSSLYYIIJIX 1nd V C xx ls st llldlllg, ne mrby r Bob IS thele mxthlng you xx 1nt b 11k there' P IN You clldn t c1ll mx name Nr F No :klL'xOUI'1919' I Ix 1Com l I 21 x J 'I hat s xx hy thu should be xx rltten xx rltlng Spedklllg of the Lold xxedthel In A Im not fold Im belutlful YI e dldn t knoxx It Th 1nl1.s NI1' K The boxs xxlll knoxx more about electllrltx so I xx lll only call on to leelte tocl IX Inttw xx hat IS eleetrlcltv ' E K It xx as elthel dead or kllled e 1- 1 1,1 Q41 ' I "'Ifv'S' fi?-Fi IIIII'I'I' ?I"I I 77" "I " Y 'sXXx f A ,. - , X , I , 4 ,g' .4 1 ..., f. 1 ,111-fI,' ,, . .1 .J'f',2 , ff , .' - "IL 1 1 , A- . , . 1 'S "- s f Q ' 1.511 ' - wits- , fp 5. , - - ' 1 1 xxx - Q --N I Y-YW -- AV- --.ge if I ww-, -V , .M . gAf' W 1 U- 1 ' 1 1 V 1 1 c W T 1 1' x 2 2 7' I ' . Y 1 ' 1 1 ' '. 1 1 H" ' ' . . . 1 1 1' 1, , , ' . 2 11 .' - 1 1 1 ' . 1 . 1 1 ' , , ' 3 . 1 1 1 ' ,1 1 . 1 ,' 1 1 1 ' . 3 1 A ' L 4 , 2 t . K 1 . I 1, V v I 1 ,Y 1 . , ' , , W 1 U 1 1 1 1 1' ' ' U A 1 1 1 1 1 1 , t 1 1 . if .I Y 1' Y? . oi 0 K L I 1 ' ' 1' 4' 7 1 ' 1 1 1 . ' ' 7' 1 4 1 ln 'T I f 61 I I 1 My D . . I v. 1 . . ,, . .Z ' .I c I I 1 .I . 55 Y 1 1 I 1 Y 1 1 I A , .1 ' , . 1 I ' c 2 c ' 4 ' l Z , I I V i 2 . - 1391 U I 1 1 1 7 1 1 ' 1 1 -I V' ' H , .- ' U' . , 'Q 1 Z ' 1 1 . . I. ' 'I' "' -II I' 'E 2 U' 1' fli 'Zi' 'I IZII ' 1' I 1 if 7 . 1 1 1 1 1 I. . 1 2 M "- , It E ' t 1 ' x ' I T 1 va 4 . ' 1 1 U . 1 1 1 1 1 I 1' . ' H 11 LZ 11 , N 1 1 1 c . 1 , ,' 14 , ' H S. H. . 2 , - . f ' . ' ' . ' 1 if Y , 1' I 1 , v 1 1 1 .I 1 1, I 1 I 1 v 1 .-1 , - K 1 1 L 1 ' x Y, ' I 1 1 I 1 I r li Y 1 I ' I 1. r. I V T ' , ' I ' l" I ' Y 4 's,,, H . ' 1 1 . ' 1 . 1 9' . .1 I , , , . . I 2 I ' ' IIII 3 I 2.'I II in , 2 If 'IZ V YY 1 1 ' 1 1 44 1 1 ' 1 1 1 1 1 .' ' I 1 1 .1 x' A ' 1 I . 1 1 c V9 1 . 1 1 11 - I 1 1 I 1 1 1 3 v 1 ' 11 1 1 1 ' r . 1 n C n A I A L D C 1 In I A L I 1 u as - , , , ' , - av M . G.-- . 1 2 V 'z 2 ' . v 4: ' r H Y 4 wx 9 1 C 1 sc Y 1 1 1 ' " .I . .- I . I 1 t ,. 1- '. ' ' J X1 H ' VK. 1 , 1 A1 , ' 1 , ' ' 19 ' 1 ' . 1 . . 1 If 1 , , r , - - an k 1 1 1 , , , q , Y I I v I I v 1 o 1 1 1 at Y 1 vI I I I A ' 4,1 K 1 1 . 1 . 1 1 1 1 1 f '. s ' 1 - 1' 1 1 I 1 ' 1 . ' ' ' 7' 1 ,. - c 1 1 t . U 11 1 ' 1 ,1 ' 7' ff' El,liill3'f9"19 7, +1-J 11 II f1lL1f2,'hlIIgf10LlC x 1 s 12,0061 If e lt IN A x1111 Young 1 1pt111 Ls lo t 11111 he xx 18 Nlllgl A 10111718 n11x he txxo ot IIIX 1111eob1e1 s en NI Ns s El 1 s ue xx 1s s 111 te 11he1 ex t111x111 1130111 tht I nk H1111 IXILS s If 1111611 lx An 1111111 t knoxx ex11tIx xxh It It xx LN IN xx IS h11 11111 NIIUI1 Do th1x gelxe th1n1 me 1t 11111 stuii 11o1s he xx It 1 -X You N Ix I use 11 th1 ox eliloxx n11tho1 I 1 lllght the xx 1te1 th 1t ox e1 exx A NI it 1X1 s III Conguss sornetlmes thex xote hx ues 1n11 noes Fx111entIx that s xx hele xx1 get th1 1xp1ess1on Amount of noses ss If g'lXIIIg J 1 sen ente o use 'I111e me 101 xxh1t I n xx11th IJ1x 111s tolks xx e1e both e11u11ttd pnents NI1ss S W ho xx IS R 11ph Rox stel D01St6l He xx ls 1 N1I'HP1Ct0II H1 itll III oxe NI1ss S 'XX ho xx 1s Spente1 I1e xx LS 1 1 t Ollglll 1t1d III Eng 111 Nllss If X1 hen does -Xsh V 6C1I'1esC11x tome 'Ihe 11st 1'11111x III Lent M K 1Phxs Keogh Iust llke xou h1ng the clothes 11118 on the tlothes 'VI1ss I I don t L L16 to QXDIGNS n1x 0131111011 o11 th It sub1eLt L K Send It bx trelght then VK 1nn1e C h1s 1 tollectlon ot cl1ss p1ns one xe1x not1Le1ble of 21 fO1 mer t11ss ot If M H S F1118 IS xxh1t VVIHHIQ Slld 1n class meetmg the other nlght And nobody IS 1lIoxx ed to vxe ll xou1 L1dSS p1n e1the1 NOILQ O sometlmes thex 1re n Q 7,7 ,.Ai., ,1ff?1,Tl. Afifh, T ,- j-26-h Vi- .s . ' .- 1:1 1 I-f f-212: 1-1211 f?m. ,, ' 11 - , X. B x ,1 g Y 7777 Abu-E vv i-wit-V 1 ,. -7 lf- I, . . 2 ' 11jJ-"'I'h2 t'.' 2 f A' nk Y" 11. Il.-"Wh2 II. 11.-"1 1' " 2 ." M. 11.--U'11h1 1'2 2 ' 1 xx'2 .' s 2 1 '2 .' l12ll'.H 11. II.-'H " ' if 1 ' ' 2 K' " f Wh, . I". 21.'k 1 xx'h2t Zl .'x'n21 o '23 he .'21it1, "A :11'h1 I . . , 2 I VJ. Th -' 2 '1 2 '1 ' 2 "11" in C" " f112lS.'. 1" 1 tj . 1121 ' ' ' ' X21 Q ' 2 ' rlwh-A' V2 A, A , xl, .' in hi, r' , l I 2 2 lv -.ju Miss F. 1I11ng. f1l'2iIU.1-Hxvhklt is the SLl1J,16L't ot' the sentence. 'What if 1 'ill I" " X in H 4112 '.-" .'1 1 '1 1 ' 1 1. 12 '2 ,' 2 ' '- 111 '." .1 . 1' 'csj S" T A ' 1.' ' ' 1 ' 1 '1.' 2 1.'." 1" 1 ' 1 ' ' '1 11 1 1 1 " 1- .' Q." Miss '.1 I.N.2 31 t '1t D2 J-"'2'1 ' ' ' 2 211 '1' , 2jY" IJ. N.-" ' ' ', '2 1 2 1 , 1-11 ' Y. 2 ,, .1 '. .ov " '2.'2 . 1 '1. ' l '." 1 .'.-" ' '2.' C , ' "Y" C. K.-" '2 .' 2 zoe . " ' 2 1 ' 12 d." ' . 1 1 J 7 1 1 ' - 2 v . 9" cj. Fliu 1 ZS 1 Q. 23 . 'nv '11, . 1 . -". .' ' ' A' 2 1 1.1 ' ' 1.2" L -Luk' slgl 7 iz H Ay ' k'L1 .iv Q . 2 K' ln I .YY 1 4-11 1 - v 1 1 x vu 7' ' . w . 1 a ' ' 1 1 1 ' 1 v v v ' 1 4 1 I. f 1 c c 1 1 I v t C ' 1 l Y 1 ' 1 V' V ' 1 . 1 V I . ' 11 . . A 4 N 1 ' c . I . . . A. 1 1 c ec I.. ' H . ' . . 2 2 . . 2 - . . - - ' ' - " - A 1 c c .. . ' '1 -" 3 ' .' 1 ' 2 ." or W ff- 51110 gl ig 2911917 M H H CPhxs Geog J Do the t xmels ex er turn uound md e xt the1r humps ' Mr K Ixe seen fullx 100 plants 1n Haael s hog lot C K VK hat xx ere xou CIOIHQ, ox er there' Mr K You know brothers eat brothers 1n the South Sea Islands Dont you belleve that AIICE7 The day before Xmas XdC3t10H Mlss XI gaxe Ada D four demer1ts Ada I hope lV'1ss Whltmore has a merry Xmls MISS C lAnt Hlst I The Lltles xx ele xx ell xx xtered xx ell he Lted and xxe xentllated The Boxs Glee Club thlrped theertullx Sexelal people rtxed some eulsed others txlked md fevx Ndld nothing Fx erx one xx ore 1 glum look and a reluctant smlle 'Ihe faculty appeared unperturbed XX hats the matter P 0 xxe xust haxe tvxo more xx eeks of sehool Hulda S Say Chllstm IN I in t tome on the 76th c in It, We wonder vxhx Mr Fraber features xxhlte tles 'Ihe Fleshmen g1rls dldnt turn out for Basketball! Hunkx llkes pxge ten of the Chltago Trlbune l Mlss Funk doesnt llke the Junlol Engllsh Cl iss Mr Kempkes contracted a told Ifebruarv 28 Exervone IQ m a rush to get a date tor the Jumor Qenlor Prom 'lhe Men Onlx Tent took lll more monex than mx other xt the Jltney CAIHIX al Mr Broxx nell and Mlss Sehlltter never make thelr appearance IH the assembly There IS a xxee Freshman qulte lonelx' and sad In fact, we b6l19V6 she IS really mad' She tan't do the xxolk of a captaln and team unless she produces a llttle more steam "More Freshmen Glrls out " Methyl earnestly tries I must play Bas ket ball or I surely wlll due MISS Funk CEngl1sh IIIJ "What does deluge mean "" Rav S. "Oh, ltyS some splrltual thmg, I guess " 55711 f "ff "-iY- ---HHAEI 9 '-1'-'M TW -'h'-- A77 7 - ' - "4 , uf:-,. ,., t- . 1 1, - J "- 117. A f I " 1: S- "1 ?" ... ,:4,M2 "'- - 1.-Jn,--. ff' e-T Y - f' .r 1.11 1 Y-X N-W1 ' Y V- I ' A W "Aff .fx , 11 U .1 1 1 r 1 I 1. ' 1 u U u c I L C C K , - rr cl , ' 1 V 4 V . 4 P Y 1 ,, . . I U I I . H I 1 1 ' ,. 1 ' H f. . N 1 . cs 1 A 1 . T T Y l 1 1 nl K K K, L L- 0 1 - - I as r v . U 1 1 ' d ' 1h 7' A. R.- It sounds km a ns y. , f 1 1. ' '-.1 I . 1 . ' 1 I I . . I . n - ' , , Y , va ' T .L III' I ' 4 2 I . ' 1 ' 1 U ' ' 1 1 1 1 I I. '. I . - ' I' 2 , ' Z ' f ll 1 ' " any . 1 x D 1 Dv. A1 , ,I x as 2 , ,U 1 I 11 1 I 1 1 1. ' ' 1 1 1 1 1 I I , I c c I . A V 1 - w , u 1 1 n n x . C I x n I . .4 U II V ' . . 1 1 1 1 1 . Y' . , . I I I . 1 I H N1 1 1' 1 1 1 .. ' 1 1 5 .1 ' ' H k .- n , I 1 I c .4 , 1 . 1 1 1 1 . I ' I' ' I'. T 1 1 l 1 . , I 1 1 I I I H 7,, . V 2 . h . ' ' 1'1 1 I D I 1 l 1 4 1 1 K L L L K L L n 1 C I 4 I T V . . 1 I I . . . V I K -K I as 1 V vs ' 1 1 1 2 1 2 44 ' I , ' , 11 Q V .L L' KY U l . . K x I 1 1 I I . . ' ' . I C I . V D V ' U I 1 g 1 I l , ?-flip fe Elan 61meeW1917 W Cha1lee I4 fhngllsh IIJ Oh MISS Punk please let me s1t up there ln the Iront seat MISS Iyunk No Iharles Im atrud there wouldnt be any place 101 your feet up there Ifredx C IJUIIIOI' Llass Meetlngj 'Ihe Iollowmg people wlll act on the boolc iboothsl commlttcc J Lck I liter hulng he 1rd Mr Radcllffes sto1y oi Cilmlllg Thru thc Rye I n1 tc111bly so11y I don t llye IH Scotlind llc fellows don t hue my sort oi tchmcc We wondel lf lack would llke to be thclc 11 1 cert un I B dldn t llyc neu the Iiyc IIa1old I izoologyl W he1e sh 111 I look to1 those IIII xgm LIN L0llN, MISS Il1ssc11ce1 ty 111,115 Mc1lc you c 111 s1t oyc1 thc1e w 1th Ilelcn Uh' yust anyvy IX so you can keep walm MINS Iunk fhnchsh IIIJ Somethlng, cert unly IS XXIOIIQ5 ye elther Ialled 111 glylng, you some lllil of the Pu11t m Age 01 else you ye fuled ln gettmg what Iye g1yfn you P aul R fe unestlyl I th1nk we both fuled do11 t you' M1 Kempkes flflotmyl lhe lake w ts 1bout two hundred y irds from the sho1e C llVIl K I saw XOIII kld brothel hoppmg, llflllg' on the blck of 1 pony thlS noon Melle M lliookkeeplngl IJ1d you help Mr Flaber when he opened th It box ' F1edaC No I 1ust sat on lt w1nn e C IMLISILI Iook at Florence Tennant smg' She must loye hy mns M1ss Xl hltmore II eometrv IIJ Dolothy whwt does the chemlst at thc Pe1fcct1on 'l lre Company do" IJo1othy Il Rubber VI 1ll1am C lEngl1eh IIID Keate dled on hls deathbed M1 kempkes qBotanyJ Nflld what IS the source of rubber' Nora C The neck lVI1ss Stemfel fEngl1sh Ill W hat IS fephyr' I Inllldllt Qophomo e Flillll Qsxx-xl 'fff '- 1 -vane 'nw' - ae- ,y , y If-14 w , H,1:'f :iv 1 1 ' T,-' ' 1 Y 1, 5 . - V gl. ., ll f -' 1 11151, ff 1,3 , , - 1 v - A -- l '- 1 Av , - -we .. --f.fff - a 3 a fm-, -,, ' . - . ' ' '. H ' . , .' ' - , 1 11 . . ' , , Y sa y , v - - V y 1. .-- , , ' 1, ' 2 ' - ' ' , Y Y! ' z 1. ' 1 ' -" ' ' V' 1 V' . . 1 ' 1 ' 1 ' 1 1 I' . 1 f I ' v' 1 ' I- 1 -. ' U ' V 1 1. z 1 2 1 z . ' . 1 V , ,,1' H1 ,..' ., 1 '. ' y, , 'J H 1 V . - U 1 U , 1 c . , 1 ' A v w ' 4 1 a ,Y z lc y 1 . . 'r. 1 . , ,D 1 'I " f U I - 1 1 ' - 1 ' 1 ' -v . ' 'I' ' . 1 VL - 1 c 1 l c 2 - 1'. , , , 7 , IKYX 7 ' ' " Q V! M1. Kempkes 1Loologyl- Iwo ot them had l11lled one anothel. 'k.k. ESA., ,.,. ".,,' as X. 5, t. .2 k.' 13. ,. V' , , I I 1 4 V Y! v 1 v nl '1 ' I, . . 1 v Ct A v Q J 1 ,. HK' ' , . 2 ' V, , . ,,' Iv , ,' ' rv . ',. , . ., , 1. , 1 1 1 , ,1 t 2- ' ' v 4 I 1 ' v, v 'I 0 4 Q 1 v tl v 1 ' Y v tv, c . 1: 1 l "- 1 , v . '. 1 ' .xt 2 j -"" ' ' 'as 1 ' - ja 3 i , Y! I I 1 si v v v 1 . 1 0 . a ' ,K V .- 1' y f 2 1 ' 2 'Q VY . ' U ' 1 . 1 T -I . 1 ' , ' N I ,-n I A 4 ., , . .1 - N - ., 1.-- , 1 1 1 . 3 1 U1 U a 1 . -' T - , ' Y. 1 T J 1 . L n Y v vs ' . Y ' ' U Q v v - '- 11 . 1 U T N . c - 1 I - , 1 ' V 4 v I' . v H H Y - 1 ' CC ' ' 9, ' 1. 1 -1 1 1 . , V , , , v U -. v 4 ' 1 1 1 'H . . 1 . L 1 1 K K ' H 97 ' T . . vi , . H X, - ' I Y -sv AA K 1 c 5 K 1 ' I' " 1 2' .-" 2" .E sf: ifwilmw 191 WEE 10 x,Xfis "'7 f""3N 5 REEF SHTYF? WHSHHYGTUN MRD: N CG QTWHIP OF' IVO?? Q if-5 V v ,.,--f , iff : iv ...sz - , f f .5 S W. -1 ,214 N' I- . 1 ' 1 ,via - ., f-'- 59.4 " V ,Z X -, " . -.Ik '- - x r-- ',. - ' l :., -11 Q flfrf! f -f - Lb- X' - , ,7- - , fre! 1' 75, V. I ..'- W lo '- wx PY . x X , h . ff' .xjf 1. y. X! 'I XXX r l I gy 1 Ji- "vi X ' "" ,T f'-A-7'i7".b . ,, fl 'N 'K '- ' E K J ff X sl X X ' x 4' A ' . XX? a 'Qin wig' E 1 , xx A , , k, XTX, V, EJ fr K 454, f xy . I . , - I A . - ' vs I Q rx rx f 1 J xJ v UA '. . . Q .- - X -P , I , " 1 f 6 'I BOOK 4--Aduertisemmi PREPHRE Fen the Het Llleathen Dnden a Goal Beach Suit m1de to goun mewsune 1F1 any Hivlrh 3c IFIEIII GUSTO!!! THILORS Lange HiSD!Yli1lQ!!l to Select llnonl. :S :F -mx 'M' A qw " 'N' in -qs F' lm! 5 s 'fi,,g5il 5 "f':' e f 941' 'gigai 1,11 W ,.e 1 iw, lnlzisiilg I v 1 l Off OOO U 'IJ --1 c ' ' c 1 ' Q , W 0 ' k X U W -x , D 1 fx YT' L M 41- Elm 61mw'1917 PROFESSIONAL DIRECTORY L Us PUIMIIIIII I hun IZIII Remdence and Otihce 629 Thxrd St IINK S III IIXI Xt xl N MIXXNPIS 220 P1110 Street I x ID1seases of Women and Chxldren 8174 Second Street ' I 1 S 1IIII Rooms 3 and 4 Lee Lounty Bank Bldg II X IIGIIUSI Lee County Savmgs Bank Buxldxng I9 X S1eIx Member of U L A Graduate of P S C Chxropractxe f'0llllIdlll Head Jarnes Block S IIN I PIIIIPI 4 USP III! I Port Mad1son Savmgs Bank Bldg N I Wt I 1 1 It 5 Ut Hesse Blllldlllg Ientlwt 7266 Seeond Street Over Shaefter S Jewelry Storel IIU IItll Nt Su1te 4 Fort M3dISOllS1VlIlgS Bank I Fort Madxson Iowa i QII llt 1 James Bloek I IN be ntwt N Authes Hotel BUlId1Il5 III Four Chaxrs Baths 630 56C0lld Street Phone 382 Lady Assxtant I fl DI 1Il IOv1,r Zerr s D1y foods Storel Othce hours 9 to 12 a III 1 to 6 p Ill Acute and CIXYOIIIC Dweases 1I I P 1 I5 1 P1116 Street Phone 549 Y X 1 W11I Make Lalls 111 Lxty Office, Hebse BUIICIIIIQ 1 11 1 1 I e , IPI'. I". If VAIIII IJ1',', tiri 1' md X II .I 'T ' I' I VI ' I I'Iy1.l'I111'.N 1' z I V I 'Y I I I IIIIII' mt 111.1111 5 111,11'.'v1f:x '11 1 I I I I I ' 'I A I-I III? 'IBN I Il1'. ti, A, St: l'Ii '-:1tI11f1' II, I,II.'SIl'I'lIl -11 I .'111',,'-1111 I IIIIII. V, If I'.XS'I'I'fX ' , M II1-. II. NI. SVUYICI, . P I 1 'I KIIZI. K St'IIIi0I'IIJl'IIi - 4 II1: I Ilstzltv. I,11'111.' :1111I In- IDII. .I NI. ISHS SHI" -11 I , ti,- ' ' ' 2 ' I ' , I . ' ,Bde I1It.I'1,I'. .1 ZICN 1 1 , I I "1 y IC. t', WIJISICII 1 ' ' ' ' Att ' 'KY-III-IXIW I'111'1 1 ILI7. III1.I'. 1 II I y fI"l'Ul"""'Iff"' l 1 1 1'111,111' .1 NII'IiIiI'II,I, I-I.I'11f1 .Q I S "1 NIUI '11 IMIIIIICII SHUI' ' HIGH, I'.1Yt7. II. ANFIIICS ' 1 Iie- I Iists t" 'IIIII I1 .'111'-1111-e N I I N 1 . x II I x ' 1 A S. 1'. '1'1c1,1+'111111, 11. 12 I GW. I'-NMI1, .l. D- III I " 'tm' I I'I1.Vsi1'i'111 ii Elm E1 lil1?9r1917'1 A ll OUIJNIX llf 111151 Democrat Building German American State Bank Bldg Phone 79 I M1115 Pl James Block Ofnce 703i Second Street IlNlll 111111 llltl lim Ist P 121 Pine Street RI X I1IlN Manager GERMANIA LIFE Life l"lldOWl1lCllf PoI1c1es Room 8 Lee County Bank Buildxng II I X UI IIPN N It Stevenson Bldg Fort Madison Iowa IUIIN Iltlll NN t Fire Life and Lasualty Marquette Bldg meiult l IIP NI S . Practice Lunited to the Disease of the Eye, Ear Nose and Throat German American State Bank Building I RUBI II11 sifi 111 and 511104 on Demo rat Building I 101 IiTIiIt Ilentlst Phone 107 J Rooms 13 and 14 Lee County Savings Bank Bldg It 'N IOIIXSOX IJ 111 1 CI 7035 Second Street S IIISIII Lllf e l IX s111 111 ind 5111111 on Othce 807i Second St Phone 605 J I I RS s 1 1 Ins 1 825 Front Street D lttm Ilt 1 James Block 1 ll 1 II114 1 8355 Second Street llllltlft I 11lIe1t1o11 Hem All Kinds of Collections Ground Floor Kennedy Building -.. U e1., .., ,.'1f., iw' Wi Amvwil 1 :I 5 471 if I Ilr. I". . . ' . 1 NSE Illi. I". i'. 'HITS , '. fy J 5: i .6 , fl. W. IVAIIIIICII. BI. II. IDR, 1.3. Q' f ' iH'1' .I. li.I"iAII1ICY I ' .I.BI.I'ASICY.lI.l1. W. A. .fCIlI'lItI"IC I K Fort Madison Savings Bank Building I .' ': ' 1 ,tl :1te ' ' y Illi. AI'S'I'IN I". I'lIII,I 0'l"I' I'I '."f'z 2 .' 341 ROI 'IIi'I' A. G- ' flili ' I n I 3 " U I AI.BI'lII'I' "1 .'11N ' Iivzil list: tv '1111I -'lll't nm IIAB ,TON K III BIIIXIWIN S y y y W Mt ' 'mf' 141. 11. 1 111,1,,x1111 Iit"Il'PI'tlI I11s111'11111-+- I my 'mlm V. Bzilkw - . ID1'. Y. 'I'. wing I"1' I " ' ' I,. Y: I 1' 1'. . .1l. II. lil I 1- ' AP' -.V raw E l .5 Weddlng Slluer The glh that endures and lb most apprec lated can be b sl 5 Iec ed from our wonderful dlsblly of Slcrllrlq Slluer cmd Sheffield Pla L Cu l on us for rm lthlnq IH Diamonds. Walehes or Jewelry Pdule Jewelry Co. 313 lc-ffersrm Sl Bulllncjtrm Iowa S S .WfJiS1517 ' l g e - Q S Il? gllflggv ,ig -Q ,ffl ll , Q 'A ' 5 ' w QC wc it Q 4 1 ' ' ' 4 f 7 I J l . 5 . Eiwwiii eg-119175 "I I ' I 4 S I S I Il HPAIJQUARTFRS POR Magwzlnes and Perlodlcak Subscrlptlons taken for any Publxcatlon at Pubhshers PFICCS FINE PERFUIVIILS AND TOILET ARTICLES CHOICE CANDIES PFCSCIIPIIODS our hobby Nlght Calls gladly answered Resldence over the store 2621 SANIA PP AVIH PI-IONI' 76 I'I III I I IIUN XSIII SIUS IIIII S Ylunulzu lure d In I 1 rlf 1 hun Ilrx und Iiuhln r 0 Lpemewlwml .AXSIQDQSEUS il ifes..I,.,.. QI ax 1 IGI! 1 5 A 5 XV Il,"' CICNIJ IJ RIIH LW' ERIE ,C . S . . N N 5 4.51.1 Av A K. csv. L, V- Ck. A .E . .Y ,l..E. fu. ht:- Forl Slmlisnn, Iowa---YVuhush Indiana and Niufguru Falls, Uuuudu :ll V 7, , ff' , mv, 5, ,V A url -'IN' la ,Hi AVIQ ,WIT L ' 5-9 H' fi- f fx, " e s 5,Iw6iH1wy191C7?I'iff I DIAMOND8 WAICHES CONRAD J. HEEGN Pxactxcal Watchmaku find Jevwelex 2621 SANIA I'If AVIANUI4 IPI PPHONI' 16 '76 Years rxpuunu A l SL S F Rallway Watch Inspector FSI ABLISI-IPD 1888 Lee County bavmgs Bank Cash Capital 550 000 00 burplus Funds 10 000 00 AdLIl11OI1dILl2lblIlIY of Stockholders. 50 000 00 COINDIIIECI Iotal 5110000 00 DOES A GENERAL BANKING BUSINESS , Iesxk - ' J - r ' 1 1 - ' LXZ, ALJ: - 'Af . . . , Im . .. . - 1 - r K IIIlA1k'I'1IlL' SLIM' .IllI'lxk1Ix'1IUIl .lmI 5lII,Wl'I'VlN II f x- r I r - - - ' l FOUR PER CENT. Ixntuu-Nt p.l1L10II6 or 12 xmmtlu Tame Ucposxts. Thru IIIICFCSQ un Szxvlugx Hunk Accounts. Iowa 'I'.u Iixcrupt Invcstmunt Hn Im Ymllv. Salcly Iiqpoxxt HUXL'NIUI'IiL'II1. O mu S.IIux'sI1xy Iivcxxxnxus rum 7 o nk' vu , Elwmm .wld -f fJ1rr1f'M' 'frir X -.I ilg-.I-lx!...J -I-J..lNA.J xJ-.I S,-.JNJQI -.I-I N Six? X I r I ffl-E,rlJr'IjlI Jjfflfjl 1 f Q lar 1 3111!-, IIJ IN nr fm -gl fuJr ly 1lyW1lu'c2Qj yyig F7 3 1 ff"f 3 'I 4 vm. In 1 T 0:5 K 7 -is if ' ,. x V C .r , ,V .diy -1, -, ,J gy : ' l .Yr x".,v 72 it f QR- 'f',,.x-., .4,,-,,--'I-I -J-, 5.L'2l.c-l1LA Efgiijllpdg ML AEA 91,9 'J F V ...HL Lily f3.1"'f15'f5-'ULEnIl grey v 3354422-LL,b115'1c1er3s Lvlenlserx of High Grille Cf 31.533 A31 -p-2,gfJ ggi' gfj1Q1-19a'- S3-ELQLL Q lim 2,'.l..Q,l, . ' 5132 Efi?i55a491Zr eg? ITS A NASTY IOB TO WASH OUT THE BOX USF ARTESIAN ICE ancl avord thls trouble Our Ice IS Clean, Pure and Whole some CALL AND SLI QUR IDLANI IN OPERATION Handled by all Ice Dealers rn the Cnty ARTESIAN ICE CO YY l he Latest lnuos dtlllll lll Sas lll2S Clubs Ol H lll li NIIRS SXYINGSIIIB This I5 an adjunct of our regular Lanults Christmas Sawng Clul brought out by th Land: Comp an the orglnators at baungs C lub plans You I an Sturt Kun lime and Pan lll fur I lfts M01 ks ln Xin of the lollow IIIQ I Iunmc ra a d a s 200 Clas 700 70 I er Week Pays 27 00 I OU Per NX Q-ek ay 70 UU Z UU Per XX eel: I ay IUU UU J UU IJ XX cclc ay 770 U0 an an BH GH Interest Interest Inle rest r Interest Zu 57 D0 74 IOI 48 235 711 In this Qlub you have a regular coupon banlc book What 1 the difference between tht ancl I't'gUlHf HIIIRS bank IJOORJ Ih LllfTCl't'llLt' rs that rl YCQUIYP REGULAR PAX 'WEN rs EACH WEEK and the MONEY CANNOT BE WI THDRAWN LNITIL THE END OF THE HFTY WEEKS Thrs I the grea advantage of the bawrngs Club plan Come rn and let us Lxplaxn the plan to you la mt BIJIIISOII Sas lll2S Bank IQYRT NI KlllSlYN 'UW X ' ICE I . 1 1- . . . . . f I vi 0 o u 1 o , 1 1 1 1 va 4 v 1 1 L L L v 1 1' 1 f v 1 1 f 1 1 1 1 1 1 1 1 ' 4 'A 2 L L L L L I . . . . V ' I K . Q J Q. ,S i i y, ' r I V , f . 1 1 L. A V , .. V . 41. ' '1 h . I V 1' 1' j . : Class 25 S .25 Per Wfeelc---Pays 55 IZ,5U and Interest or bfa IZIJH CI ss 50 .' J- --- ' '. cl or '. Clss IUII . ' ---P s ' . LI , or ' , CI s I. I --- , s . Ll ' . 0 . ips ' '. er ' V-.Ii s .,' . LI or ' . l I ' . Ss I , ' ' 's a sr 7 I ,. . .,.. , , , t 1 . K' ' I 5 I 4 I l I ' It A . ' 's I 1 U T1 O . ' . 1 . Y i . L L 1' A A L4 4 vq VA 3- lf '4 4 ' " " ZQWL IJ e" fe' A VU - M , ef A -' mf'-2-- -- I , 'ff 'fi' Elm 6lmwv1917, , The Flnest uaI1ty ewelry THE LATSEVIA STYLES Platmum and Green Gold Diamonds nn exquisite' m unllngs Small Inner llangeal Ie I a el I wat I1 B ooclu sn ns an I I an :- bracelet tl'1m m LI lg nt s at In'-s CUII n I n It am kl S Largest toclc m the Cnty when Ill Burlington all and ur iupc-rl In lnnxrxfncurxlrilirvsylrgglgcgfxrvr ,mn BURLINGTON IOWA FORT MADISON Busmess COLLEGE Jil: .4 Lui.: MODERN AND PRACTICAL BUSINESS EDUCATION AT REASONABLE COST 3 U.-.4 Q0 UQ .CU .3OO.EC.ESL.1.. Hlblif 'Vu-LLL, UNL eleftrif ,mf flvefl, Dir f,1p.f10f1e .wal :Lf .L U.-NL. O.: .elf EL, ,mel JADLSSX We ffflil ply J evmfy grgdugie in ,L good Drsulsimfv Ou: rfeozzxl 1 f'o.f1v.u11,1.f1g A 1 W,.fz!1'LE'..9 ffemlmleglf 0 Q . J IN .75 ' . Il . i' , ,, I' f ,I ff - :X , . if .' I fffx , . .. . I 0 I .' ' ff ' 'A in . n .. , , E47 , -'Sf I I c r rr c f' ' Q es, r rs K - B in pretty cIf"g , Ifle-xilnlf' I 1 gl 'arm b I S' I 0 ff 6 I- W c , , nfl' I.I ks or soft shirts, IVIQ- 's Bc' s I Isuc- " PM S . . 4 , I I K' SPPO . I V. f I ' , . Y N A , , ' I l A I X frk J'f"J'!'JiC gl 11101312111 equipmen-3 the In . . if .-5. if . . CJ .F , . , V.-115.-,Ir . I I 'J I VV, fwq-'C s I . if . vi fa. 5, ,ii 1 - Lv as-41: TTFJL1' " f ' .' i fy A 'Mr J 'Lv -' 1 N"f, f. -' -'af'xr f--ri'-. -Q-.f'x--ri: HA' -H 'fx ',4-'H-' V V' ' VV V V - ' f V - " - - d - -42 4 .. VL, - 55 .ifgu -ru - '- 1- 1 159 -f- Q.: ' In .1 . 3, , , , , , -, . , J A f If V Q W if rv' 7 V 1 Elie Eigw-'1917 PM G u n s Ammunmon Motor cycles Bmycles and F1Sh1Hg Tackle C C W1111ams BILLIARIJS UUUITBUUS 'IFBHTIIIBIN AL. KI N G us PINE smm WHOLFSAI P RPTAII KREBILL BROS MILLING CO Flour Bieal and Feed CUS I OM GRINIDING C F FINGW ALD LOMPANY LAIJIPS KILXDY IOVNPAR QOODS A SPPLIAI IY 721 S t FORT MXIJISON IOWA K A0 X X "' 1 rv 1 f Manufacturers of 3 O ine St. Phone - " 1 Q56 Dry Goods, Notions U Cloaks, Curtains, Rugs C33 and Linoleums E3 EG Vt.' P' 'Q P:H"k n f 1 S ' t II i - 35" ff 5212511221250 1917A QL NI IIN LOVQ I RIC E5 Fquninng and IIeaUng ffonuackn' I I LXRIDIN IIOSI I XXXN SI RI'NIxII DECREVEL STUDIQ W Mwker of Hlgh Grade PHOTCS 809 FRON1 S'I REEI Fort Madlson, Iowa fi. ID. HUGE---'FLQRIST EU II! EI GREEDHCUSE RESIDENCE PHQDI :ww I PHQUI Swv X EJ EIU U Qigiffgf j ' 4Vv.Lf,r" 7 -, I - ..... -U A. I W7 LN .. kv , Q . , inn f :J Z? 'M I!! ., A, . , ,, J A i, GI 5 I'-mn S rr-I-I U L ' Q' 2 ' Q 9 1 , 'QRS QP rj I ' I C 2 I I I ' - IK Im, I Hb fb v.4... .. L... ..,.................... .... f A- 7 t ' Il yr ' -, Cl -v.r,TF" W'm' M jf K-ff'-h s ' -4 x r ef-11 s., ' - , T ,, vt ' .. Yvf. X E1-w Euan 1917, The lVla1n Thlng IS to Keep Cool nov ARTESIAN ICE If ROM Ed Wlesner lee and Fuel Company She We ear 'v'VhlL alLl'1 EIHCI' ewelry 21HCl MUSIC Co Anythmg You Buy Here Carnes a Guarantee of Worth and Excellence y a tomple-te stotk of ex elry Cut Glas brlxers an Watthes and Wateh Bratrlet r we arf- selling at a wry rln c margin Ex cptronal valur rn en r Boys Cold l rller a e guirant rdf r 70 y a lr m 9 77 ur 'ir Dnururnh-1 We are offering gust now mr ex pllona xalur rn extra frne xamonds uh ar ed l' aff' Sole Sheafle bolrd Cold Laxallrc rrs t wllh IDIHITN nd S5 UU S6 UU and up Solrd Gold Sutk Pm s t mth Dramon S4 00 upss ard Solrd Gold B100 h D1 rmond Srl 5 UU upx ard La 1 S Sr lld Go r R ng Diamond Set 'fa I 3 00 Denis bolld bo rl Ring, I rt Dram md Sl 7 00 UIJW H upward gf-nts for t ll wrngf l at d no Pl l llI'l Vosf Kurtim mn Pr: 1 81 ffpl ohler SL Q amrl l Apollo and Xutoplano 5 7 d on asy terms r jewelry and Music Co Fort Madison, lowa EJ El U El 31 - - - J- v , i N s, N ' v X, - f - 5 ' h " s S' I . L" l -5' M 'su . 1 l W' - vs, L' s 1 rf 0 .. Q- ri: 0 5 . ' Jw. mls. ' . I , SO x ' Cl' U ' I 'I 'S I ' I , ' 1' mount in Solid Cold Brooches, Lavallicres, Stick Pins. Ladies' and Gents' Rings. W V ' ' '- ' sr- ' ' 1 , . , . ' 7 ' c 7 d, . " A v , 'z f '. S . v 'din' fm' ll i , ' Q-, . '. 'ed i ' N I N l ' 1, so wl h " 2 , '. ' W . - a . hc' lo o 7 it-lv mr 1- Via s and nyvr "2 os: '. , 1 , 'c ' T -- v, K ' z wl, . .- ' s. ffl r- . mx ilzlze 61mvo'1917j llllillli, Binding The Dodd Przntzng Company extend to uou o cordtol moltotlon to uzszt thezr New Plant and Store ot 621 Second Street I IINQ I1 llildilll rx Uihu Snpplus lwpa ws rits rs D1--ks und Chairs. and Filing lfquipnn-nt Tx pf-ss rite-rs ior Rvni Slafinllvrp Uffit-0 Supplies e 'Me' vniv en if T M fa, ...-4xe.,,2' og ,o,,,,,, ,o o to , f, it YVYKN ij' il- ' 'F 41:45 lj .U I 3 Q s . . . N' - ll ' an unnph-tv lin - of St . l A H K, .-Lv. I v . I .QQ 5594 49" P22 5lHaB5"1917, " T XS SAXUN -QL. 'ku -any 45.3 Announcing the I humnn llmul'-I1 1 vre I the nrwr it 5 xxon moclcl Qy roa I I L typ HHDO at Iour passcng rs IL pPu1IIy 1 ll an Iclmxr II I fur I mall fam! V an ram! If llllllg' ll ng mal tcr I li ncss moclel IS nm on ur show rr mm our x oft quulc fum In 4 lt would I 1 0 VJ r X ISULI ARD K SUN T1-lvpllolm Ill I I0 ' llflll Sha 1-I THREE REASONS WHY Mary IVIarguc nt: Bl Inch Plclilorcl Clark Swc-ct I wmousplayorf amou I lay I aslcy Paramount IJara'n un! I aramount THE ORA D THEATRE IS THE MOST POPULAR PIQTURI PI AYHOUSF IN IT MADISON EVERY DAY A FEATURE PICTURE PARAIVIOUNT TRIANGI F MFTRO RI UF BIRD GOI D ROOSTI R --'- Q wif "' . - .. o ""' . A ft ' T",." Ss. .L 1-fi, f 4 Q 4, , L"Q:.'7, ' I Q 4 . ,T J .1 X 3 Q- Y " """4 ,f"' 'TTY 'I , . S I X X I Xi 1 wg.. X I X I 1 E Y 1 1 1 v , I-I 'S ' ". .Nz ' ---fx rex' rs vr uf the- Sporting n- IJUIII In :Acro LI 1' . 4- . QI s -Oz 'S A 1 'J 14- car r ln- s I. In :If-sign and Immly lines il has parlirulzuly zxtlrzustiw- cllstinctivvna-ss of apps-araxnrv Ilml IS In plm-:using ' nt I I ilu- pre-sz-nl Imcly slylvs pn-vs ' ' j ar o -1 Is -s. I , ' ' I v 0 '. yr II . In 'Im-w IM- " . ' I 'S Car Imi t'!'lI'Il w wise' lo sm' It .t nun Prim' ffxflf ' I. U, Iv. Dc-l UII. I w V .Y Q L 4 A K x 4 - I -. I L 'U .' ' ' x I 1 2 fx 5. . I" s 'q f-rs . . -- -- -- I fl W I . - A 1 E '. A Y . L ' . , .4 ., ,A , . . , . . H xx Ulf 0 vu!! in 9 1 war 4 As ONE Sun Heats the Entire Earth So ONE Register Heats Your Entire House The Caloric way IS Nature s way most senstble, econ omtcal and healthful No unsightly, expensive rpes and flues to cause fire danger, waste heat and clutter t e cellar The absence of pipes prevents overheattng the cellar, hence produce IS not spo11ed. Its great heat radiation will save you at least 3596 of your fuel. TRADE TRADE W' MW' The Original Patented Pnpeless Furnace There are three reasons for this big saving lst, The warm air reaches your rooms by nature s direct method of circulation and there are no pipes to absorb or resist the heat Znd, Our double ribbed fnrepot and specially pat ented combustion chamber produce perfect combustion, thus msunn thorough burning of the fuel and a much greater heating surface 3rd Our specially patented tuple casing, insulated with two air spaces. prevents any heat from radiating into the basement. This is the only successful, patented, one-register furnace and no other fur- nace can claim these three big features. This means that you get all the heat from your fur '. Sold Under Guarantee Put the Caloric Pipeless Furnace in your house and give it a fair trial. lts successful operation is guaranteed and wc'll make right any defect in material or workman- ship. The Caloric tirepot is guaran- teed for tive years by us ani bw' the manufacturers, The Monitor Stove Sl Range Co.. Cincinnati, O. See this furnace and get FREE book. WV. C. BIARSH IIUT-I IU9 llc-ze Xloinr-ra St. I-'UNT Sl SIDISUN. IIIY' K ammiaawzeii, Em' 511309119175 Xxmxbm, Q BLRIINCIONS BEST CLGTHIERS AND TAILGRS Hart Schaffner or Marx Mrchael Stern Clothes Manhattan and Yorke Shrrte Knox Stetson 3TlCl BOl'S3llflO Hats Our Boys afld Cl'lllClI'CTl S department the delrght of all mothers A remarkable serurce take advantage GLI KS 2I5 JEFFERSQD ST Bunlmgton, Iowa LATEST MODE IN READY TO WEAR GARMENTS I1 af! Ja till lm 1 VISIT OUR STORE WHEN IN BURLINGTON ANDSAVE MONEY I , . . X ,V - . . "" , . , , . - , - X K l T' . Comylete Ll 8 of Sp'i'19 Suit: Q, mms, Silks imc! Wool lwzrefses' , S1112 and 'WH' 1 5lsil1"35,'9I2r al ?et51tu21'i5: ir? 'Popu I E O V- --Q, Y ...qrueinaiax E 1, he Simi 54937-A 3-'L' U r" -"-'-'-qIlQe-EJ--lx.j'r..n-l.: ...rr ,,,,u..4..g 'X mf Woe Of' EU P? FUDV' V IJFQ Qrr j I I' 5 1X L FJV l"'f:JfJC-hjixrjr' X ff Qx fr jf 1 9r1JfQyy1 n I! L r 1 1 1 fi:35.:rAa'f:1 - I X-' Ltlrl 'lik ! ' ' Ffa- 1 12 1. 144-11 L H V " L , ,. , 51 xi 1 V1 L11 l ' E. 'fl 'Xl VY -L " nc 5 '11 vs. 1, 1 WWA -', . 1' - Lwj- K -5 L ' L ' 1 i :Blk 1 LA. Lv-L -N' ' ' ' 1 Q . ,fl L . Hi I ' :N I ff 1 1. ' LW-'I' 1' L ' X 1 ., . 1 1. 1. 1 L, 1 L. L . h Y X Y Q 1 , Lf X L if 'N W 1 1 L-1 . L ' V G 1, 1 1 " ' 1 L - QI R. 11 L L11 L - .LL N N kk N 1,1 1 L. 4 L-v' 1 ' 45- H tw' ' U5 71 N- 1 1 'N 11 f 1x 1: 111 1 'f L- X --1 1 L 1" fi L+ 'I V5 L T E 12 "N 1 'Q W , 12 ff K: if 1' 45 127 Rf V ' LJ ' 1 1 -1 tl 1 1-1 53' -.. 1 T L- K ' Q X1 " 1 5 l-L U bw L- W ,-71 '-in 1-1 - L41 at , 1 'N' 1 1 1 A P 1' 1' rv 1 1 1- L - ' L A. 1-1 Ll 2 xf-- A X, L.,. . XT -4 1 I -1 1. 'T' ' Q. ' -'X L- LL ' L c Li W 12 11:16 33 1: X L 1 1 L I tl 1-L n 1 . N W 1 -6 1 L 2 "" A Aj 1 L1 l i 'N N 1 if 1: 11 1 1 1 1- P- 1 1 , 1- 1+ K' 'T -' 1 N I- Q X11 L I I I 1 'C tl L 1 L . H L" L-4 . ' 1 ' KY 112 5-1 E 1 l" ll tl L4 1 X L L- A KT. I-A ' 1 +4 N UL Us 1L5 11' L2 E! . -f I Y 4:1 L., li 1 , , 1 . . , 1 :M L,-5 L 1 -V ,LI 1 x. 1 --L Lx' 'f -f ' ' 2 ' E H, l-w 1 , X U. 1-1 Hg QT I r A T11 F Ii L... .J A 1 ' 2- -1' ' . - LIL 1 '- 1 1 1 Q N is "7 1' ' E1 3' 115 1.. x , 1 .,, EIJQWQEAQ Ezmw 1917QL-get-,-A Nlce Llne of the Lateet Styles IH mlllnneny Alwave to be found IDISS I BRuEol-:nl-lEmKE 2515 Sa taF A e 6S F 373M Acme Cleaners 8: Dyers Merchant Tallors We make a busmess of knockmg 5 '4 4 Out of Llothes Servme and Qu.1l1ty Guaranteed GECRGE SKELTON Santa Fe Department Store INCORI OR X ITD StF mmm NEMO AN D WARNER CORSETS BBE FUN LINC of GCHCYHI MCYCh3HdlSC Mach1ne Shop and Garage AND SPECIAL RADIATOR DEPARTMENT El El U Santa F e Ave. Garage PHoNE 41 ' ,Z 6133-?,?iii?TiLi , 1" I lr f - 1. 1 P - ' V . f' . ig-we-bi UH.W.2D2n2 - we To Eff fo 454 P, x k x . V I r A 4 '. Q Q 00 -' 00 2602 an a e Avenue I . ...AT... i to H C V . 262 anta e Ave. Phone , - , A 75?-z"- -'M 7 --- - -A--A A-3 Lil- -V-L--i 4 .---,4.,A " mr, ,Y --is me 5' A 19 77 n A U, lR1U35' fi GERMAN A ERICAN STATE BA K SIT Why not mmkf this bank your place of deposit Qomc day you max need the asetstance we can gzve vnu We wlll at dll times fc el a personal Interest tn Wu n x x .ant vnu to I free to See our tduce and Counsel I our ptr cc nt lnttrf-sl on Certificate of depnmts MAURICP WAIIRPR Presldent H J KENNEDY Cashler I c l Vncc ITEQI c I' T I INSPANJPR Asst mt Qastuer on I-tA:r'n1'. ' WHERE ARE "I HE REST UF Nl! SHAVINQ 'LLUNQ5 Q3 M 4 My ,Q 1 fl "L as r ,. Use U LAVO The Convenient Way RFQUIRF5 N0 SOAP BRUSH XSAIIHR OR IOXNFL Sives Tame Money and Your lemper Sunply rnhun Itghtly tt tnkers ani uommennc hwvmg, mutt 1 y 3., d rw r NN hen throufh rmnsvage the fm t I d then x n rc sh wed U I AVO1-.mdl pen Ihle to hu ness 'md prolessxvrnl men farmers and laborers lhouvtnds usx nt tially It s the In wdern vmy 0fSh'lVll1L 'IS and 10 cent tubes at your druggtst or postpnd by GEO H SGH AFFR Sl CO Sole Mfrs, Fort Madison, Iowa 713 7l5 Front Strut thru to C ommergml Street UD , H d VP N" b' 'PP . k DR. ' f 1 A l , . . L , T ' E. I '. M TKH " ' D 'fd 'nt 1. 1. '1 N 1 , .Isa ' . ' Y' X Y 1 ' ' X K, Yi W w A frm W N 5- P'2..j tfaglu I ,H 1 1.5 5 R P :tv E-. lm li ' 1 J V v 1 X X , EW J It 5 rft 'n , L X" L 4' H V .' My XFN 4 X Xa 71' 'L K 'f"" N Q P 7 J .K I J , J 1' N-t. X Q1 Q H K 1 f . l??'.x - J'-I' WQY XI, fi, at tr, te 1 . A ff i t e U I rw ', 37-fl, 6, ,J fl W I gl t -te .-.fr T ,,.. '. A , -f Y X 4 1 -- ': ' mm. .z,.n.':a 1 ff ' If ' X! . f -A ,n-,Zi x i wut: fir.. n" -I ' 5. ' '-.n' 'oo ..0. ' L . T. . nut rv.. 'tw ,L Q hz , U-K k x H K K S' . t i '. , . '. . . ' . 1 ' , Q : .. 0 0 K ' J I, I HEADQUARTERS FOR EVERYTHING IN THE MEAT AND GROCERY LINE ALL MERCHANDISE GUARANTEED 0 R M A COURfEbY oUR1HREE bums BUESEHEH S MARKETS MARKETS Hlld You always get 536 Second Street UHIIIY value recelved 3 S what you wlll I Z7 Front Meet here 2637 Santa Fe Ave fmd at G1ve ue a trlal ORMA We ask fol a COITIPEIISIOII of our lmeb of Merchandise with any Olhel Brands on the Market STUDEBAK' R Cnntlnentalwianhlne BV and Foundry Bn. Autg 85 rf ru M unsow, now I Engine CQ, Refrigerating Machinery E CORSEPIUS. Manager 612 614 second street Ice and Ice Cream Fort Madleon, Iowa Plants Ehegiiii --7-7 N -- Nr . , o ' 0 R R Q . M I M . Is ' A . A . " N N I I I BURLINGTON'S B I G S T O R E 47' Style Inxtatlve Assured Quallty Qgawcfg R and V3 "E I3 ' Depc1r!menI Sl0re"" " ' 'M' " E9 S 81 d g D Fig 'lf' 5 6115195 1917-3 , I 5. bt IIl1ANl Nl IU BI lil INMIUN X hood P11111 to Supplx 111111 NPUIIS lll Dress oods Stlks Wash goods Wlute goods Gloves Hoslexy Underweat Laces Embrmder ICS 'xlbbon Corsets MLISIIII un derwear Umblellas Parasols Fancy goods Etc You wlll find X 211-.lt collx ltlllll ol up to 1l.1t1 xl0ll l1.1111l1s1 At sattsfactor y prlces Come Ill and see the latest CFCEIJIIOIIS tn Lmlios' Ura-ssc-s, Suits. fl0Stlllllf'S Coats, Skirts, xsv2liSth, Etc. You w1ll find our Ready to wear Department filled w1th hand some Garments at PFICCS to Please Everybody FfTr"7'J1,7"f"-If V,,, 7 ' ' tfvoelyv ' ' ' ' jim-3 7 x , ,f g-,vt ,' .'i.' '--.5 ',.- 4 ' at he v f f --3, ls- 1 1 at - 'U Q., ..., 5 -4 ,. X1 N1 '1 D '1 Q 0 ,J ' 4 A J 0 V Y IYY Y J A A '1 '1 7 ' Y 4 ' f ' 1, I Y I 1 A n N 0 , iv ' N 5 . . . C '. , A' . M. N 4 . 4 1 1 ' - . 0 ' I . ' 2 I 1 - - ' 1 O 0 n 4 1 3 A 7 K 'K A5112 Eimw 1911-4 V nr-q1,w-, C. arm yyrr wfrfrnjr V.: .1 ef-Liar .I G NIGGEMEYER Staple and llngy C RO P Rll S I hone 374 X 1675 Front St SBDTIIHUS E BBFDUUI BHTITUIIB TEACHER OF SINGING W 11 A ldr tr A W SALLANDER PNII Overland and Wllly Q Knlght xllIOIl'lOhll6S 633 I-RINII SIRI Pl EAT YER S ET'lEF? READ KENNEDY Bnos GROCERIES 2639 SANTA FE AVENUE PHONE 97 B H Peterschmldt Q FAPLE AND FANCY G ROCERIES Asent fox Hlgh loned Flour www 274 I F A AMBORN HABERDASHER 7?ll bEC OND bTREET Rnllfxlmlv Grades of Men's Furnishing Goods, Hale, Caps, Umbrellae, Pe-nnantg dc , al the louvst Price A wr, . .f..,-'2.7,Y gY,.i,',L-il , , . , rn v Y , , , ljqi' ,'fi,1Tl',,i, Y fs I ' 1 VOL ,J -1 ,,-fqf'-A I -, . NIE", ,h.1g5gf. -4 fp Q , . -f ,gr f 2-lg ,j fb V V, f ' , LI. 44kl.5:1,4..' LAAM, , ,W , , is 1--f fix." JV' ,f ff-J cf Irv ,P I I :......,,f Lrqx V LJ.. 5.915 . "' 1 ,,L.,1,.... , ...J .z.'F.... ....J.... .Lf Pl1l,3ll5f2lllQllt1l'0lllfhC huginninq to 11 ' -gy , din r 1 T 'r-J.P1l 717' I final prcpznutimn im' the concert 'lf C"""""J 'L"l' "' r " "-"""'-J or 0PL1l'EitlC shxqc. ' :"'5t: l Nlftlli Ill h' fp! iljasxi iv? Student-. . lhone Nu. I75 rr- - J- - - A - .1 J J - - Qi.-l F Vid JV " I.. Qilli -N . . L css 61:11, Second S cet I O I O ...Dm-.llor in... AG 2. "' :UR N 1 1 1 In ' ' 9 4 4 K . f. - - - . . . . . I yn , 'A . . . .' A J i Z -t I ', :.. '1."-"' EI" I I I I I I I I I ,, lJl1Al.l'.H IN . 'll' 5 - ..- xr - 1 r 1 , L Q -. I ff 51112 51 mwe1917'l illnrt illiahwun high Svrhnnl 4Furt Fllalhlmnl ilnum Fully Accredited bclaool of the Qtate Member of North C entral Ae aclatlon of College and Secanclary Schools Number of Teac ters lout een Offers l our C ourses as follow I Latin or German 2 English 3 Normal Trammg 4 Co mercxa Special Department Normal Training Domestnc Sc: nce Drawmg Orgamzatxon l ulnllc Speaking Music Dramatic Atletlcs Tuition Rates Reasonable For furthu information call on or address li A WELQll Supt xexg' I 442 " -Vol, be "Tw V 1 ' ' l S? - X ' jf, ' 4' f-+1-.4-'K ,.-. :"':f' 49 '-' ' 4. ' X' E ' e a I ff 1 ff ' . Q - O 1 ' 2 L S Q t t lit t at to lm gt ' 3 - it ' ' A I 17,5 ,H 2 .Q 2 2 ' n . . , I f -, It I , V A 1' , K . ' " 'fy F ' W 1 I' 1 ' 'jx 'F Y 71 I lj! .ai h ' 412' .v lg . tw'm1ww t will t to tt-tt t t - lwfwtv W'lWl'W wet t . f s 7 A ,s .N . N .. , I . , . , , . , . -' w Q. . ' ' . an ' l . cl , Y . S 3 . , 4' . . E M. Highs 515129 1917-IIE?Q ...ELECTRICITYM IS THE ONLY HOUSEHOLD NECESSITY THAT HAS NOT INCREASED IN PRICE ARE YOU RECFIVINC1 THE BENEFITS OF THIS SERVICE font madison Electmc Co IELI PHONE NO 162 W W CASSIDY NEW AND SE COND HAND C-OODS E I: or! Madison Iow a Bendlage 85 Ewing UNION BAR BERS E3 za EI 825 SECOND STREET The Troy Laundry Co GOOD WCRK Br-:LL PHONE 109 Wi1ken's Grocery WHITE ROSE GASOLINE SERI ICE STATION 1307 Front Street E- W 'Q Mm.. A - - -A ig- ,7 'I .. 3- A -- ..1 :HE 11' 5 I res-Z7 Q - ' ff, 22 "SHIT "' J.. ' " ' f 4. r C S, - " ' Q i if rs' N? ,X .21 1- i K Q O O O o Q Q ,4 5 I+ " " II S6I10IlI Cn00LIS Boughl, Sold anal XCI1' KI S . ' SpecIzxIIy Your Pair ' ' S xI 7ff" df, PI - -X E E B W 4917 5231, an img J BUICKANDHUDSCN -I F L1Uf2 ..1 J 41' J w ,Mya a swgjf JM, J 'J 1 f A I 2 fylr :gn JXFJ f 'S r r1r'Ir1 D.n...n.a, .,.J...n..u-J I -Isl .lil il -I LJ QUQ VYX frvfw f HQHF ffj JJ I' rxfv jlfflf ' mv- ' 9 U 'mi - 2 - .1 b- 'Qs-If ,, - - ' YK? nu -. X H - . ,,,, - E , .-,v, Mi: .Y g-.,, H ,QP YQ- ,,-i.. 1 gy, Ez an 'IX V 'I' J ' 'I' 'J j T , I' x La sz: TH? EI JLVIH i CQUAT ITL? CAR? , . ja- Q0 Sayles Nlaans Ig cgefl' If 'Will I ary' 'Z UL 'to Inf L5'E1g2.'tg Sales: and Skl Q55 Pj'E2L4h '. At 3151-LL fjiLe31'tuL1't Fit, IXIQ Lal, -,J V-I V, g,, Q, E, H if U VD lid 3,1 ,J ,v V J f Q HAIiT'FJIi 'WIA 51, IJ :Q Nia Q11 11, L - ve, lie Jkuls, IQ-jf Q, 3, Lfgfxy F154 A A. wr, 1: 5 ffx zf.'rf1 a ,, he lmes-f 1,-1 L 4 500 PATTERNS 4 HAVE YOUR NEXI' SUII MADE IO YOUR MEASURE 'IHEY COST LESS AND FIT YOU BE1 IER YOU GET A WIDER RANGE OF SE LECIION I1 COS FS NOTH ING to LOOK the LINE OVER GLASGOW TAILORS J F XJ FJ r' r- I' FHJ x-1,4 9.4.11 LU Vgl c X NIJ Qr Jr' 4.1.1 IO, 0+ HU 'LW ffernjrxp-,J FOW ef ef. . . :iq 1 , 3 im' , .. ' .Ju r J 'v-J - - -I-U fl-In-T -J-...I 'r -F -' ,L L- Q, ' I ' 1 5- r rr u W- I l I L43 ...J .lf A . . -' 7 N S- -,- 4 . - . Pe-QL f lang- f 'I Q, 1315 ug 4 Lf Carb JQL Coke LeE"aiL'2'ley P95231 UIILEELZ 'Q il lj Kg 'Q fig 3 and 5351421153911 -J .J . Sill QLelfaf5 57 Ant31f21c1't, C mail LQ ' ' ,X 4, 332111931 V ILQQTSSZJ ' ' Mijn! Alibi .., ,-1 -1-J V U S Ji-IJ-I L :.':Jf"Jll't A ll 5 Q 1 Quin-- 52210113 L- 14 fijivf IE f me 3. 41 - JWIY . - h h Q ,J - Q . . . I fl Jjfj jdi. IS V DJ' .. A I- 'Q af- Em Simca 1917Q 'Font madison Gmzamengf Go Peter s Ice Cream and Iowa Brand Creamery Butter DULER5 'N DAIRY PRODUCTS II4WIutSt 7JY tMd FOR LADIES AND I-IARPERS F atmg Place and GENTLEMAN Our Regular Dmner 35 Cents cell p P ces 1 d Burlington Iowa FOR STYLISH MILLINERY GO TO MRS G IVIOARD Wx 406 JEFFELRSON SI REE.I BURLINGTON, IOWA FOR THAI NOBBY NEW UP TO DATE SUIT That has the Snap, Style and Fit Get the Famous Herman W1lde Freshman Clothes Lowest ln PFICC Best ln Quallty Tallors and Clothiers 3 If F ad I W F F' - f I Leg' 1 -1 Tffi J" 'V X.. i K 1 " 1 " '-lg1'E',f,, JJ Q 0 fVIANUI"ACTURER'S OF 9 f an . Phone '- For a ison, Iowa 1 . . .J Ex ent Service and Po ular ri . North TI' b tween , A Val ey zu d J ff-rn 1 K c y 'ffj MATTIF B CLFMFNTS WALT H CLEMFNTS JOS WEISBRUCH CLEMENTS UNDERTAKING CoMPANY FORT MADISON IOWA B B L L MILLER GRGCERIES 8: CO Are hlgh quahty CLOTHIERS AND Fully 2 a a teed FURNISHERS Get them from your Grocer Al ay sat sfaco 150 LINER eoFFEE John Blauls Sons Co WholeS.ale DlStrlbl1tOTS BURLINLJTON IOWA Ls! Counrv Srxvmcs Bmw BUILDING Call and See the New Spring Oxfords and Pumps IN ALL SIZES, WIDTHS, LEATHERS and STYLES 943 Front Street mx L ff" - M S1 S SSSS 5 -Q.rfu?d"-:A 'P S -1 -D M, e .141-'f 1 + ,g ig , Elan 51 mv9'19172t B- - - B. ru fn wtf 1 Q . ' x I w s i try t'u r n lull a . 9 XX 'lf ff 4 -. 3 YQ5 - -Q Em L. STEBINCER CASH MEAT MARKET FRESH AND SALT MEATS I AII TELEPHONE N 72 IIZO SECOND ST CLIHLLHCE STUDIO PORTRAIT ENLARCINC AND PICTURE FRAMING 80 S P 621 .0 FERN BRAND E Gardner Gould Co 'Z I-IOITIC Made SHUSEigC 0 I4IflCIS 0. I . 9M .econd Street hone 9 - We can't make all the Chocolate Creams and Candy This is the reason we make the BESTff'ff+ BU' , ' ' 1 0 OVER Z2 YEARS OF UP RIGHT BUSINESS METHODS ls Sniiuu nt I roof in th l 1 I lurt NI nhsun nu Y ll nuts I at WS ll I I ul s D1 Pl SIURI nu nuI1I1 ll in lrut COURTEOUS AND EFFICIENT SERVICE AT ALL TIMES M P C Wholesale .0 Grocers E 'QV lIl2 I4 FRONT STREET PHONE No. 59 'I Z T2 r l' TTT -val.-In-5' TT T 'W 'j fi? ' ,f - f-' - ' ff. , ,,fE" ' 1 ,, '4 Y " if 15112 ElIEI93"1917'I -A I T5 ' "V ' 'V I A 4 ' 'fl Z. gl 'J' .' .' 1' - ' v 'v rp 1- of " I : 1 I " f' ' .'---TI 1 IIN' V 'Y 4 1 1 A on I 4: Y To Lx V I 4: Is il Sufi- z I R1-I': - ' :mv ' ' 1 I - . H. . O.. C I. Chmagoan Shoes Paper if Eh? 516195 1917, """"" WE CLEAN CLOTHING HATS GLOVES EVERYTHING LITTLE STAR CLEANERS 815 SECOND STREET Phone 553 M Fort MRk1lSOU Iowa ONE PAIR OF oUR SPRING sTocK OF ITNIAN Wlll Prove to You Why so Many Men Always Wear Them FOR SALE AT Is now on ixsplay We are showmg the largest tssort ment of paper ever shown m Fort M1d1SOI1 Let us how you the newest most bedllfl ful 1917 noveltues ln Fabrx Effects Chmlbrays Burlaps Cretonnes ani Damask Fxg urel Hollzmehls laxntv stripes and exquxslte cutout borders now bemg mtrc duce 1 by us sHoE sToRE C AMBO RN THE CHAMPION Q25 SHOE REPAIR SHOP Q55 For the Qulckest and Best Shoe Repaurmg T, A M A T H E N Y, PROPMETOR 836 SECOND STREET if " W -T 2" -T 171.-1.1 In TTY T Y "" . 4752, 'TT' lj L g -'A '- -.- 'V f"' ' -241 -.11-.. rj M91 f f ,- -- , ' ,E - I so so I E fa! .1 , . 1 - Only Steam Plant and Dry Cleaning System in the City Pl- ,e Give Us a Trial Order---Our Wagon will 'all for and Deliver Your Goods Witmout Extra Charge. L ' . 1 '. . s , V . , .C , x k S I - I ., 1 ' I N ' ' 5- E ' S 4 .. : 1 1 : 1 : Elma, M5112 51 raw 1917J SCHAPER KOCH MEAT MARKET PROMPT DELIX ERY Phone Nos 77 and 193 1030 Foul th bi ED T MEYER GROCER Dealer lu the Fwmous Club house Blclllil of Goods 5 NNI L D TRIPP IVIOIST AIR FURNACES I 503 Second St Phone -If S .2,..L-LWKX on xlllilll Your Slllllllli U1 lc nm s tcr xc cn xc unc get your order m n ns Inrt N C nu IN Som JYLI tat mou I Q cm J Nmluus., 1 L C Ill m e x 5. xour new xx mr I Hawkeye Lumber Co FOR GOOD WORK IRY I IA Model I aundry lDflL4 C1f0TT Pup 213 219 Chestnut Stxeel PRHJH unllf v f Phone 750-I Mv 9 ,f ' fs 'T-PTT if - T'-fl' ful? HEATTET ffikq if A" -zw,71.'3"7'?+ ESQ , ,I4,I .1 1 " , ,f S- P, fe , fu-.-g fix ,n mvbv Y I 'sr i iff!-17: ' , ...,,.Q.-4,,51,,gg Ii,-,,,,,,,,, , , 15 W A-It 'qw ,A Qgaigl- 4-fd ' 3 'S K - 113, FIZL 5' S'IiRIiE,I' r .I 'HI- f J I X1 I as ffl, if ia- , f' ,1 I ,xr , IJf"' ffm A Fa I AQ xilgxl. . 5 ., Y M N - 4,11 ' MH I.,. ' Ra ll ' . ' ' .I r x ' x B- ut 1 27 Y Q Ig:-I ' Iook j ,ur uI1I strc' f s o ' fl' f IK! j ' ' ' c ' J Iiosc- IIMI will Ium- lo I I l'f'Ilt'NX'P Nlay bv V' 1 Ie 'v , e- pc 'I vs In mc' s'rc'- 'QII IIa 2 Ikv " L ' ' ' ' .I ' za strc-mu-cl por'I1 Im' re-:II -u Iorl. Gm-I tIw 'MI' and .wt j mo 'jIs 'c II , - - S - I ' Q . ' ' ' Q. lg- 1 ' 3.51333 Elm El :hw-'1917-l X Ill 4llllllll'I' l,ll0lll N0 1 Nll N LARSON S FoltN1ad1so11 s up to date Bikety lun L 1 1 V1 1 us tl s ML 111 Anxttn to You BAKE RY A J BILNBCVM WOOD ann COA L 10 Front Stunt lt. 10 MM V EDWIN L RFER Palm Mflchlnexy me SQUARP mam monk Phone 8 Y Su Stine QANDIES C ILARS ILLERS 4 7tU Second Street PIPES NEWS W'-'g,nSj iv -f Y S--EOYETSVYV it "mu ' fi' I kf ' 5 Z " -"M f"","L'- l - -', 3 L 1 V x S , ' X...1.i,,L.4 ,H W ,, , J: .- -H Q Q I 1' 1 ' -- k 0 K O 0 In A 1 I C . VVI CVUVYHIIIIQ li Math' FI"Nll l"lVCIf,' Day XVI cw only thc tvcxt I lllfL'I4l1llN and S.lIllfJtl'X' Mutlwttw :nrt usctt - . ' . IN' Xtcru nmlx' Wtvl-um'u ut wklll and slum l1t1tw1ts.u'c cmployud E G Dt tt' -1 I' 'ng Y Y Y W Y Y 1 IAI. 449 illqmlltxl .T.1- S ,J ,, 7 -4 .. .l ' 06 ' 5 Ott C' Pl nu Rt-N. 929 l'A0llI'tll i E T- l'tl0l1vI9.. .wx 911 t I 'untt . -Ht at fb N X K 5:2251 my 513199 1917-II M, aarsBarIoerSh0p FURNACES 707 Se ond btxegt Four Flrbt Class Workmen MARCHEFKE S CANDIEb and Are always fre5h and hood 1q'5lv.l1s 'uv -an 1nq paqoon Cl Qlql .li-JZI H P9 :I Iinanklloehlnngen PORTRAIT AND COMMERCIAL Pl'l0'l'0l1RHPI'ILR Nl llll T Bl Rl IIN FOI! I Ulf! WHILE IN BURLINGI ON Rellly di Gzffzn I I R IIY OSNM XI IIXY I Holly Bnancl Chccclates fnllllillll 1:0111 land IJUIIIIMIIIN lSl'Rl,INli'l'UN. HHVA -1fif'fIV'p'w'f,' 'lff VRR ,S.,.I,. RR f RR 'W F :pavj-1 R-Rf Q-xl, ' 5 'V ' "" " " jj -L 2- rg. - 'ir X 7,4 A 5 "1-- ll'-S-i, 4. R ' . , . I Iii Z -. - QR .14 , M S ' C R ' ' U E . 5 U , , J 1: I ,' W PAIN zu Umm Sllopx 3 W W'I:t- '1Y. .L 1, . E .I , . , , 5 SZ if Q '1 'Z ' I I 2 E E: . i2 F' F , , - , . - ICE CREAM 5 .L5:12f.1,s amd elf I I O I I I f W 1 O 0 , ,. .. Iiflfl' AT... , 1 V Sirictly First Clues AlIlCI'lCllll nut uw: ...mms : K p: RCif1il1I'1HlI "OPCllkIliyl1lld IIIQIU jg' I J S . - .' - . um at :I I I W. 1. HI .. 1 1 - , , 1' sf, kin P I ' 1' 4 'lf A. G1I"'I"'IN, I ' y. Bllflillgfwll, lil. QV. .l'l'Y 'R 44 'UI 1 0 N Y l l ' ' Y I W 1,. Q' W' 'f.jQ , wfwm gd Q 191-U lf ff H l -'SQ 'ff w, 4 1 ., w'..".Qa 141215155 l f il if IF YCDU VVANT QUAI ITY AND QUICK SERVICE l WW C A COURTRIGHT FOR THE REBUII DING of WORN SHOFQ NITX TLKUUSER H E Unity Cllonsted m"'S Kem-:Ks Hnn MVN RS Ph tognlphlc Suppl HU P A S' W Tenmq R1chets Baseballs md PERKA:-IE PA 1- Hll Qpontmq hood 4 2 ij- r' W F LE, .r ...'l'iiY... CO1 . SH X 'JD Nl Xlllflfl' STS, N , J , k - 4X 1 v 1, l - N , l U m ' S iQl Xll,-X. "l'l",l',l7 O 0 X 9 E3 ffl 9 N Q00 COG r v l Y X l The High Riruule Rclzul Mcrclmnts. . El VU Line 1ll.lOlWlN.'l'Q Prwrr-4 F01 . 1 'I' LOCAL I FIS ' C E M. l'UlJOl.i,, Al.llllll.lx'llll'l'l' w Y - 9 . . ' . Q 7 I S 'f


Suggestions in the Fort Madison High School - Madisonian Yearbook (Fort Madison, IA) collection:

Fort Madison High School - Madisonian Yearbook (Fort Madison, IA) online yearbook collection, 1914 Edition, Page 1

1914

Fort Madison High School - Madisonian Yearbook (Fort Madison, IA) online yearbook collection, 1915 Edition, Page 1

1915

Fort Madison High School - Madisonian Yearbook (Fort Madison, IA) online yearbook collection, 1916 Edition, Page 1

1916

Fort Madison High School - Madisonian Yearbook (Fort Madison, IA) online yearbook collection, 1918 Edition, Page 1

1918

Fort Madison High School - Madisonian Yearbook (Fort Madison, IA) online yearbook collection, 1919 Edition, Page 1

1919

Fort Madison High School - Madisonian Yearbook (Fort Madison, IA) online yearbook collection, 1920 Edition, Page 1

1920

1985 Edition, online yearbooks, online annuals 1970 Edition, online yearbooks, online annuals 1972 Edition, online yearbooks, online annuals 1965 Edition, online yearbooks, online annuals 1983 Edition, online yearbooks, online annuals 1983 Edition, online yearbooks, online annuals
FIND FRIENDS AND CLASMATES GENEALOGY ARCHIVE REUNION PLANNING
Are you trying to find old school friends, old classmates, fellow servicemen or shipmates? Do you want to see past girlfriends or boyfriends? Relive homecoming, prom, graduation, and other moments on campus captured in yearbook pictures. Revisit your fraternity or sorority and see familiar places. See members of old school clubs and relive old times. Start your search today! Looking for old family members and relatives? Do you want to find pictures of parents or grandparents when they were in school? Want to find out what hairstyle was popular in the 1920s? E-Yearbook.com has a wealth of genealogy information spanning over a century for many schools with full text search. Use our online Genealogy Resource to uncover history quickly! Are you planning a reunion and need assistance? E-Yearbook.com can help you with scanning and providing access to yearbook images for promotional materials and activities. We can provide you with an electronic version of your yearbook that can assist you with reunion planning. E-Yearbook.com will also publish the yearbook images online for people to share and enjoy.