Fort Collins High School - Lambkin Yearbook (Fort Collins, CO)

 - Class of 1945

Page 1 of 84

 

Fort Collins High School - Lambkin Yearbook (Fort Collins, CO) online yearbook collection, 1945 Edition, Cover
CoverPage 6, 1945 Edition, Fort Collins High School - Lambkin Yearbook (Fort Collins, CO) online yearbook collectionPage 7, 1945 Edition, Fort Collins High School - Lambkin Yearbook (Fort Collins, CO) online yearbook collection
Pages 6 - 7

Page 10, 1945 Edition, Fort Collins High School - Lambkin Yearbook (Fort Collins, CO) online yearbook collectionPage 11, 1945 Edition, Fort Collins High School - Lambkin Yearbook (Fort Collins, CO) online yearbook collection
Pages 10 - 11

Page 14, 1945 Edition, Fort Collins High School - Lambkin Yearbook (Fort Collins, CO) online yearbook collectionPage 15, 1945 Edition, Fort Collins High School - Lambkin Yearbook (Fort Collins, CO) online yearbook collection
Pages 14 - 15

Page 8, 1945 Edition, Fort Collins High School - Lambkin Yearbook (Fort Collins, CO) online yearbook collectionPage 9, 1945 Edition, Fort Collins High School - Lambkin Yearbook (Fort Collins, CO) online yearbook collection
Pages 8 - 9
Page 12, 1945 Edition, Fort Collins High School - Lambkin Yearbook (Fort Collins, CO) online yearbook collectionPage 13, 1945 Edition, Fort Collins High School - Lambkin Yearbook (Fort Collins, CO) online yearbook collection
Pages 12 - 13
Page 16, 1945 Edition, Fort Collins High School - Lambkin Yearbook (Fort Collins, CO) online yearbook collectionPage 17, 1945 Edition, Fort Collins High School - Lambkin Yearbook (Fort Collins, CO) online yearbook collection
Pages 16 - 17

Text from Pages 1 - 84 of the 1945 volume:

S QQ Q 'fa' 'Yi' Q Q LOL Xiao I M MW . ,M XRHXX EX? X3 UfH 1 L ' . J SNQ3 fi N Q Z 4 QQ X ' 3 X LX-cf! A ' XRYXFDKCN' ,K Q '35 ,D Y, X,-ugxkb S 3 Q2 ffwiww vw WWC MBV? Mew E Q lv, E056 A 6 WW voxxvb fi L 'W ,xb rg., Wav? B B lj! WXDQK SNJOOXQ, ,QQ XwxXV" KSM MW K JJV A50 Cx-TX RN-UQ K N315 X it Vw A N! kskqby 5 1 x v A Q . 2 ' x b 5 Vs Nu X ' B , wr ' ,S S 5 yr Q, 5 XD X0 . X B xx 6 X K L y 'N ' xxgt Q ti . 1 K jg J N x ,VM W Xxx Bu 'ul JD -5 , Q A . OA' V 55' LrL' V' 4 I y + ' - x. X LF" LJ' . WU ' f In ' -v'L' lf' . V 1 Q' K I 71- ' 1 gf! My :V '.x . CV . ' vfh ,.'p Af' fy ,J N5 , fl ,ff M4 1 -J VIL' f 'Syl Q X J - i , '4 fv Cup I A , 5 'f,jt'Jv-955.0 U KJ!! I qfi- if-X buy, -fall!-U ljuuy .1 r V, A A il ,A .v f ,' A -. , 2 , W ff. Lf ffm .yuf 1 A V - VJ' . Ny. Lx- ' Fl' 1 ,V 1-fy' g Y , I ALVL I-yn' y .AVA v 'If 5 LL-Lv A ' 1 ' 1 O f A L, In I I aw ' jfojfr.. 'ww' ' ' --,Q U J L jf gy My UJ,,7L' - Q Q M I J 'C' J f 'I F ,, fx!! Q "'- f, IN Q V Y xr ' I L J ' A N 'S A x Q X I wsffx JIM, , ,,, WA?-5 ,wsu up p W W V' l ffm 'W' g if f L 1 Qvff F X JJ ' - N -11,52 I iR"'6"'k" A ,V K, my ff ' ""':'K+ f - 'iw Q I., 'I ' II, 1 -' , v u'l Bi Ll.. gif 1 ' , Q- J A, J-1' y A,,. ,fe-Q ,,,'1,.' 2 f ,gg T ,, 1 fgifgx ,.,. -1,f , , nazi, ' . - A . 1 V , m fs,-1-Q.: U 1 ' ' swf, . gig I n Q . f I ggi: t i , K ,,, ' ' , V ,r , 2 , J F Y , 1 . 4, . D - y , 13 .. X . . 4, . ' .. X -L ' ' K4 A ' , A Q 'QV-f W 4 - I ' , Q 1 V' ' 7' UM ,. , Q Q, Hmlpl A f-g,,,q,4,, , nf ,W . , 'ull-uonns1yge.25:-zll....--+ 1 ff W ff , A Y f- L .,Vq::'V:fAA.3!Mie,.E'-5V:,,:,5!:9g, ',h4,,,1,4,i,,,-U H , A. .L,.n?,,,,,g,,--,. Giff,eN 1' 4 ,w ',, 4-H"-'f.f'.J11.,-,'fQ.h..4m' 5- X - ' V ' ., - - fi, . -f Y np' A . ' ' ' ' v A -, W-ff-'ff-M'eJfurimrl5 , . -Y - Y . ,. -. f . ' ' ' M ' ' " Siwgifv, W- iw- N M' M T, - ' Y 1 'A N. 'ru-. . H' 'fU?M'f5WA"Lr I .05 tw..N ,V .' ' . '. ' 4' , 3 V -- ,V , ' Navy" .' .cy Q f, , ,. ,.,- fr " M, - - ' . , 4-r' .- . .'--- .1-3-. .Q - - , A .-'t'- - A- V, . - is 'V 5 .vxA4 i-.it Y , :ii . f, L .V 1, J, M iv! At- -i aMg,aa' k 56.43 I qs W.4,:A,.3q? Aft .,J:,.J31- , K, in N ,N .. F '- 1 . ' ' f 'X W '-"ft -w':..?"i-MW""'2'2'. - --J 'W '.--4" f r..'V':w"M 1' 'fm'-C" , -"- - '1 f-M . N... - , " f ' 'f ' 'f 1 A - ' ' , "W ,. ' - A A gn j.- K .-s " 0, . " ', - - , A 'J ua- -:aft -T f f,4dl5:?fg':1"7i'ifPffg3:- "'f"f- -' '. 'LE ,1gfTf"'f11'fj.1'-1213, :TLB -1-,iv Lf 3+ r ." "' Q ". z . .' . ":- 7' ws-::."v.U z' fa - - -:.f+fsff.'S" 'G-S . few, sf.. 'ff ,-44' fr - " 'nav ,Y -. , f :tif--'T " ,Q . y -1,4-9. ,'e.A.h,-,g, ,, :sw -1, .-. -f ,1.,,- - ' .. .351 wM:,Q1 .,,,-,,g'f:!,4ngif' , M44 ,QA .1 5:3490 ggfqtzfszs ..,-1, 8 ,mm ,At J, ,., , ,-glow, - Att: ,::'!AQ.V, Q . V: Y N ,- W- 1,5-Q ,f A, 'N f - . 'f .f ' .. A .. - - f - ' r , .j,5g2,vfv g+,4,m' ggrztzya ,'.f-.dx 2 4-S--s.2-'fl-,',Lg,.-1 j'fz..,a-3 WZ' A-' ' U 13 1' ' 4' .'..:4-gg ' yt "' ' ' -.L hhfwf, , f 1. a, L- ' ,. -,,,- -'af ...gr-HB" 1 . ..,,,-f.'- . :Q Mr' -A -,'i-.7"'g.r'- - v .K - ,-' ,A ,. , , ,. 'iw ,,- , .. , -. ., , ,5 , UD 1' . v 1 "' M "7 5 ' "'fLf-TK: ,?:5-3,351-'e 39':'.,+ -N 'E'w3'93J'i-11'h1af+"-.,,'s-1+ 'ff 122'-'li' vga- "1 .':-2 A ., , A '. K h 5 -, QQ, 1' -, ., ,, 0 ,,,, ', . -: A- ,. , , -' ' . , . . , ' Y 1'-5' -' A f - Abgvf?-V+-""h""95f"l-' -1' '-- 'A' 'JL ?'7'EwU"" .Z-"J-.-9:-' . - '- fQ"+-'J-2.0-'Z' f 'I s ' '37 ' -' -Q 'ffl-29'?ff'1 ' 'a'.?5f?:i",'47!wg,' 'lf - , ,VJ 1- 4' 3,,5'4' tr, O-vM,.,AIYeis-Ax M ltrz., ,Q . 'P' 'F-f,e'u r n' 5. -E, ,- it .5 . r:.'Q , yn? V Y. 3 Q.. A - if-..f.w.mf:--.Q-J .-x- ... A. -. .- - .- --A N .T- J ,f xv M - 1 QL' vw!!-Lm.':'+"'1 sfi- "-a,.vf f" .,"'. '- -"""' ' xf ...fi-W b . , Uwe. ' ' . f fu ' f' ' . ' ' 3. ,f M4 , is . ., My - ' WM, N27 gin 5 .9s7J42rLA f"f K 'A :r,,f,9'i-32545 j,,- A' ,, uint, , V lg-fn., 5 -K A 14.73. ' ,'4.M--h,1,,,, Z 4 3 .9 gi-mm., 1 I ,D , V, , it U -N:..J:-5,':f-vlgig'-g,4cf', 5: Kia.: mai:-.. 9 ,L A K, Wig 1' Q Ay. "Jw k 1 ... 4 , - ,, V .' 1 u ,-ef' f :ty , 1 ' - s - fwavfq, J-Q, is - wS,'i ,i,. wif,-:gy-,,f' .. jx A,A ,. o , .4 ' ' ' ' ' ' ,, - -,. , .ay 1-nw' b , wif' f'.'i.f'-1 "Wie IA 1 tr- ,if"7A, v w. , - N 'f - Q' f 9, 1, .fir " gn' 5 Y fp" 'ri Mug. 35" .. , ' yn ,,.-, 4 ,,,. ,,,- .HW , if an Y V , eww 'z A - f f-uf M.,f A ' ',yg'w f ' - 'u,,y,5vj'a3f: 'fgfw , W. " N 'Z ' . fu 1 D1 IJIQXI X ' ' f f 1' ' r , ,.1i 1. NN Thae DAVID B LESI-IER HARRY A. WILLIAMS Principal GFX XX J J M S- s X WW Rovs oanm Bahl 1'll!llINlY Ixathalxn Bauclu I wr I Ink Dan B cattle Lwux ounszfm r zum: zu ma 0 nuln ou PL X 1 lzrmrrfzrx s f r Ram xg Fplu f 1 1 ' IN N 111 X Qlln Cnbbonb zzzulffm 4 fu If unfu Han Cnothe QINIIIINII Haux L sh mu Ron 1 la Hlckman I nfs f me f Nutz: Have H Irrfm Nlawe cmson 111111111111 113111 Ichn on S fl UL fllgi 1 Row 3-Edna Kruse, Crmznzerf-iuI,' J, R, Lanphear, Cmfamcfwizrl: Yada Mundell. Eng- Il'8h? Sue Quick, English, Otie Reese, Industrial Arts. Row 2-Alvin Sansburn, .'llc1thcm11tics,' Thanet Schureman, Plzysicrfl Ecl1ff'frfio1z,' Lena Stewart, Historyg Marian Sundquist, Lz'hrrrr'lzz1z, Mary Tyre, Ezzglzllz, Jlrrflzmwrfics. Row 1-C. VV. Vest, Inrlnshinl Arts. ADDITIONAL TEACHERS Dwight Morhart, Scivzzcvg Mrs. D. O. Norton, Szzpervism- of Hw1IUz,' Sue Talley, Home Ec'm1on1it's,' E. D. Taylor, Pll'7jSlC'flI ErIur'fztim1.' Mrs. J. H. Trefz, History. Sf'I.W1l gp... iq .W Iwglzl 5. I A- if Miss MARY TYRL BARBARA WE GLENN JONES ROBERTA ROBERTS J D VAlNDEWARIx NIARILYR WHITIM. ERNEST FLACK PATTIE NEIQOA ALBERTA Jo PF's's0cR FLLEN BRAINARD NILEs REINILR PHYL11s SMITH D1,RA1nY Vors XIHL 811011901 C0 Fdztoz Co Edztol Jzfnzoz AQsf Ld1f01 QCNIOI Assf BIISIIICQS 'llaurrger 1101101 Asst Busuzcss 'llrznuqm Photngmphm 1 A1 Iloys qpmfs fypzsf Yypzsl gs 2 A A 3 I ' U 1 "l I ' I , . Y , . . H .,,, .. , , ., ,,..,, ,, ,,,,,,, ,,T,,,,,,,,, ,,,,,,,,, ,,,,. ,,,,,,,,.,..,,.. . . . . ,L T. Iss ,..,,..., , ,, ,,,.,,,, ,, ,, ,,,, ,,,,., ,,,,,,,,,,,,,,TT,,,,,,,T,,, ,T,,,T,,,,, , A A A -, ' - 1 ' . . W ' Q . . ' ' ,,,,,,,,,.,,..,,.,,,.,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,T,,TT,.,,,,,T,,,,,,,,,,,,,,, B 1 csifzess fllunager , 'Y . ,, ,., , , ,,,, ,. , , , , 't . T' T' ..,,...,,, ., ,,,,,,,,,,, ,, ,,,, , ,,,, , ,,,, , ,,,,, ,, , ,,,, ,, ,,,. 't ' v w 'Y A A . ., . .....,......, ., ,, , ,, ,,T.,, , ,, ,, .. .T . . ,, ,. . , . 1 A' 5 ,.,..... , , , , , , , , ,, ,,,, Y, M. V ,,,,, , , ,, ,,,,, , ,, ' lv' T1 II 1 lln ll . ' ll 1 Il :ff t Im MILLLIC 1 Dow Lovw, 1 ff BOB BAKER Qponwf MINS WILINDELL Semor Class Councll The 5111101 haw fOl.l11C1l 15 om oi th1 most 1mpo1tant 21011179 m school On lts mcmlmus lute the 1asp1mQ1b1l1tx ol mffanlfmg thu ant1x1t1eQ ot tha serum claw Lndu the pfmim-hlp 1:1 NI1 Nlunrlell tha coumxl attend- tu all 01 the cllqs huwnwq 'lha Dlfixlllillt .xppomtx the mmmxttces fm Baccalaulcate, C l lxw Nlght i1m1mLnLement PU1 ple and Gold Dax th1 Lla Q 11111111 and the COINIITWILQ choo-mg thc clal ,qlft Thflc me txitmn Illkllllbklk on the ufumll lYlLlLlfllYlg' the claw oIt1L11S They are chosgn ly n n PIUUD hom the 1111111 ngl 1 a Nu am Llmtu fmm thaw nommeu lax 1 1 a- lS a xx 0 e ll mu' 2--IC, Bu fr, H. I"2lllI"'.lllS, H. 'I'il1Ay. N. II1-imvr. T, Ki -lyl 11 Iwlp, All 11.411,-rr Ilww 1-IL lli1'li1'1', Il. lizxlnlr, lv. l,1xx1-. .l. Millwr. Miss ML ld All, 11, .I1wmAs, Ir. Alzlvlin, 11 11'Ii1-i141 I"w'I'11 ,,.,.. , ,,,,, , ,Y,,,,, , A - l'i1'1'-I'1'1'NfrI 'nf ,,Y,,, A ,,,,, , H H g ' - Sw' '1' fry ,,,,,,,,,, ,,.,,,,.. . ,,,,, , ,, ,,,,,,, Trcrrsurcr ,,,,.,,,,,,, ,,l,,,,,,,,,, ,H ,,,,,,,, ,H ,A,,,,, ,,,,,A, C QLENN J0N15g x x ' ' xv' A 1 'A I A . U ' - ' I' I 1 1 V 'I . . x ' . ' 1 Y l ' . A ,, . , M . , . ' ', A I . - " 1 : ' ':- Q x.,. ' 1 ,jf , , ' 5 . ' , 5. . -,. ' Lk-5 A" y 1 1 . , -, ' .K-I l..S: '.'.. . . ' l - f' 1 1 ,1SY"' .-1 4 - U I nl 1 1 1: 1 i .4 . I . 1 F'-1 0 U A 4 'B ' F ' ' I l JV mia' " s-' 'li l'sh 'l llwfl " ' -'thi 'l' 'h l . ANDERSEN, ELVIS B ys' League 3 4' Spnnism Club 2 XXITRI' XX S N XT-XI H Round Txble 3 4 Futuxe Home mqke-12 4 IDXX IX I XLR4 1 mund Tzhlf 4 IxIllg,hIS llll es 4 SlllI'llQl1flUb 3 4 matlc Llub 3 4 X'1u eullg age fren 3 B001 eu A -X Boa 3 -I Follles .3 4 Bfuketbfl ockex 4 X0 ew 1 4 P'1thf111de1 1mn1n1ttee .5 4 BI T'1's F11 XXIx 'J 1mat1c tlub 5 ' x or 11 X lUd9Xl Sketh ull os 4 1 e BRLX7 XI X161 Xl PT Round bln 1 c- Xu 4 l ' Ful1 1 Hllliilllllxbls 4 ANDERSON, JAY Bovs' League 2, 4: A cappella 2: Tennns 'T Boxs Rlfle Club 2 amp tlub Bxldxsm New Ollx 'E Xlxl P RUB? RT ns e gue 1l'1s'- loun tolf 3 4 Denxer Colo xdo , R PI X Round Tflhle 7 4 kmg S I Iglq 4 1t11, L lu 1 lldexlllo J Slilllffd I 1 Lllw Lo Ill l+l11uQtE'lx I Q HR XIX-XRIT I IIPX 4 Ilmh n xff 4 C XXII RUN XIXRLJPI X lluu11dT1hle km 1111 ' ges l 1111 X 11111111 e ll 4 1 linux 1 FOI lxx llmlu-1 t'll'llN ll el u 1 1111 Xwsexn vlx 10 ll IIIIIILQ 4 Iu11101 I '-1111 Eleven 0 2. , . 1 l 1 ' . ' ' S1 1' -2: 1 -A , .- 1 Y ", 3. 'i S I x X I ' V' ' Iilji' L 11' 3, 41 f1.'.' ,' oil 41 1 '. 1 ' , F: ,2. 5 it I N3 ,,.r Ml V ' 1,.x11-.,.,,1x14,f 1,.,,:k.:fk',' .yank . 43. 1 "mf db' 1 . vi d ,- ,ly , und ,z 'A 3I11'z1m: " T l 3. 41 St . . '. 'nh st All 'H 11"l ,H3 4:1." iq nga ic G. A.A. 2,1141 -1 fl' full- 2 U' I . 5 :GUN 411225 J 1 . z, 3,4111 11. A. 2, 3, 45 4: H E, 3"3, I v ll .bzlll :V 44 9 Frllie. 3, 4. 3, 3 1 ' 'T ' '. . Lfiagfw 22 'i Round Tabla- 2, 3, 4: Spanish Club 4. ,uni Pl, A 'lm 31 - :, :ag Art Club 2. za, 1 .1 ki Ba." 1 2: B 1:'f1 vnu, 5" ' '- A- A' -- 3, 4. . '.'.,..' if-'LI ' --.A .j J',AA 'jg'-f' Ta 1 2, 3, 4: Tr'-B ZS: 1 1 3 3. 3.41 ' gms, 1 G- A-I A- 31 Blwk UNH 31 ' ll?" I lllrk' 41 l7l'ZllllllllL' 'lub Zi, 42 11211 -1 11" f - 2' -. A113 - Play :sg '1 "'ll cs, .11 Vsl -rs' 'lul 2: .'1 'rs 2, 33 ll. .X. A, 2, 3, 41 l".' 2. 3, li ' " D' II, 31 T.1 Lf, 32 ll"lS' , Iiifl"ll21U lj '1- ' 'A 3. "ir-'t3. LAMPBPI L JIM B ya Ieague 2 3 4 Bfmd 3 4 Theater Orcheetra 2 3 4 Orches tra 2 3 4 Dlrevtors Club 2 3 4 Pep Band 3 4 Dramatlc Club 3 4 Magor Play 3 4 Iumor Pl ms 3 YHUGGYIIIQ 3 4 Magxc Clu " 3 4 Spllled Ink 4 Pep Assemblx f0FllY'lllli96 4 CAPROLL TONI oys League Box-4 League Counvxl 2 3 Ushere I lub 2 Claw Councll Football I F 4 pre CHUBB RICH XPII oys League 3 4 Spamg 1 ub 3 C lu " Bqskg b l 2 Track I VS restlmg ' I WIMW CL-Xlilx II VS IN X S I e lguf 3 A cappella 3 I7llt'LtOlS Llulm Pop Band ' 4 D1am1t1c Llu I 2 lu X I 4 Tenn WWW? I UXNINI H XXI ROB ms I emgue 2 B nm s UIQ Club 4 lllll up I S e I 4 FOUIIII k S ll in '- Iixflat Club 2 Twelve CARDVR .IACK ys Ieague 2 3 LASF BILL Boys Ieague 2 4 A cappella 4 Student Council 2 Clasw f0UY'lClI 2 prea 2 Club 4 Football 2 4 Bmsketball 2 4 Track 2 Assembly Lommlttee VS'wh1ngton D C 3 LAI HANI D -XRLINF Round Table 4 -X cappella 4 Denx er Colorado 2 Golden Col or Ido 1 OI VN I LL BARP -XR X Round T xble 4 Music xoc Ll 4 1 B H wan Qhuenne XX xommg .5 IDXIRI IDIIBI T ss I gue 3 ent Lolfmdo DAX IS HI' RSHI I IN K Lemgue Slum Q nt C l1llL,ll3 1IlNNK0l1Iltll DAWSON NIAX ONS Ie gum n Per H1114 Du qtnx b If Denu n Dlfll' LHXRIIS 0 s eigue 3 4 B nd :DI'1H121IlC Club 3 4 pres 4 X mud llle 3 4 qtuden founm Claes Council 4 C Club 4 Pool bn 4 XX rextlmg 3 4 St Louxs Nhxsouxx 7 DOLA H1 RTX NIIRIXNI und Talmlm 'l 4 Tlltlll QSKFI V .3 Ouhu rectors 1 lub 4 Dram nu 1 OI' l t I YIJC, PATRIVIA Round Table L, I, 4: Knights '1 es 4:Ac- mv ' 42. sw, 'v- on 4' S fmish V1 I Z, 2 Spil r '3, Q IDXX IS NIXhIU F vuncl Tlble ' Boos 1 ' IIFIXI S SHIRT Tl rl 1 T Jle " Hosko utuu Homsmxkexs 4 Ifuture mm lkerq lhme All II It B Hows League 'Z 4 Band Qhms ub 4 Progectmn enum Boys Rlfle l INN -XLI STEXI- ns 1 ul X cuppe- un 1 u 4 u u XX restlm 'I VV. . PJ' .' PIC, fi 1 ound Table 2, 3, 4' Round Table "1li1 31 Knigh s 'md Iuges 1 ' evxter' llI'Cllt','tl'1l L, '. 2 . cz - lu 1, 3 'iles " L. '. I '- ' 1JlUl'S'lf b C. 1 'Q 1 V 4? '. 3 " u evi P 3 " '1 e- 'rn w 2g.': 'S I JI,-1541-1 Q :'.-:'1s-'.' : ...,.L:luh- " l- ' 'ummi - I.. Thirteen I LIS IJUHOTHX Round Table 1 4 Ixmght 1 1 P1ges 4 Xrt flllb 1 Boonters -X -X P LUIUIE' Homem rs 3 Future I-1011111114 IIN 1 abmet " If XFRI-'IT I I UXAR11 ys Ifblgllt-' 3 F XPNH XXI NIX1iII:. LUUISI' Round Tible 3 4 1-xnxght 1 1 Pages 4 Th9lI9I Orchestra ' 1 thestr 1 3 C1 316. natln 1 ub N11 Ol ' N 11111ew1l1e 4 Studs nt L0u11111 111ed Ink 3 Follles .S FXII1 WIINIX u11d T1b1f1 1 Future I-1111111-111114114 ' 1 H und T11 11 1 ll l'- l Fozwteuz PILRSUX HI-IIN und 'lable ' 1 4 Ixlllghli 1 ige-x 4 11118 S111 led Ink J Boostelx 'i F' 1- XBPIIILS H-Xl1i'1 Boxs Itague 1 4 Student 1 ou11 is lou L u 4 F00t1111l 4 Tflflx 3 XXIQQIII g., 1- IX 1111111 XXXOITIIHL, " XPPI NN XIII I HKS t 0 llt N els t S 1 1 I11 1 1 14 11otb1 B1k1 4. eld 1 lI1f01l ITC H DON -X u11d T1l1lP 1 4 Ixlllglllk 1 EFX n1xl1 41xT1 1 lx111g.11X 1 H4 1 1 111114 11:4 L" ' 1 li 1 ' 'Q .', I. ' 2.2. Z " Sill! 110 " L.1. 3 ' "' -21111 1 ,f g 1 ' L: - . s 2. P1 4 : S111 'sh 1'lu11 3, 4: 33 G, 1.4.33 ' - uk- .' '1 '53 s ,f.A.A. e .f ZZ, 3 1 . k 2. 3. Bo J' . 1 22, , 4. 1' ' 3, Z-' ff' - 1-11 4: U11 ,' llClI 4: 11 b 1 1 1 1 " ': " . 'nr 21, 4: Fx F. AA. 4, Ill' s. 4: R"- , 11' .-1 , . 1 ' ' I FI . 1 . Ii ,li 2 .2, , 3 ' ' S2111 B I4'2lf2Qll' 3. 4: B11 1 3. 4: .' : z ' ' Z., S. 1'.-h 'lub 3, 4: S11111-1 k 4: 4: Ol" Q 1 2. . 4: A 411 -11:1 Hi- ' -1: "C" 4'1u1 41 ' all 3, 4: Directors' Club 2, 3, 4, pr:-S. 3: Baske-thall 3: Boys' liifle t'lulJ 4: I7l'1l1 '1 'I 4: 1 .j ' l1z1y 4: 2 'Arxfi , '1 ' '1ia, 2. 4: '1 1' 1. A 1 -' 43 S11' : G. A. A. 2, 3: l.' ,'1', ' 1. .- 1-' ' , V AQ Ro z 2, 3, 4: Tr'-15 23 110 4 LY gg' 3 ' L. :nd ' 1 'H' L. 1':1 x 4: Spa Club 3, 4: Tri- I5 3: 42. A. A. 2, 3, 4. Fl'l'HI.1XN, MALILYN If L' .jlgl ,11.:AxN1.: 1:1 Q1 1 - 4: A A1'11IllN'II2l 4: 111111114 VINIIIIIQ' 2, 21. 4: ' "'1 .' 1 nd '1I'2 Hi, NH '1 -'kt U- -5- l':l1l'+As 4: Muni -, V11 1:11 2, 21: Tr'-B 341 P11 1 f' 1111 t'11111111itt1-1- 2. 21. 1 STIR XIILX' fDUl!dTlhlQ 1 Ixnlg N 1 Jagfs 4 Boosters 4 N S nnxs ' 3 X ullexl oakex u ure H11111 xkus bl IIII RT NIARC XRI T ound T lble 3 4 Rounc 1 t 4 hmg, 1 s 1111 g.1 s N 1Jf 'lu 3 Xaudexl mol 'ELOI Ll us 10 JI S 1 L lub .5 C ub ' Kqpxl s 7 4 A Bnar1LfF X 11 St imp 1 omn g! J" .V 'S' of fs- ,, Ja, ws' ,P fr' 14 4' -'4'PRIc14sH0T NIARJOHI14 ound Table 3 4 G Future Homomakexs 4 Ifutun Hmuenmkers Cqbmet 4 GLFSNXPL XX XXXF I, Boys Ieague 3 4 Lfxporte- 111111 r'1d0 Ilrl NIXX BI its il,-,P TT ROE loxx e gli? 1 LUCCXI 1 Nfl 1 I1 sherk L uh e 1 4 1 Sxuuhlw Ibllllllll 1 1 ed I u 1 ' 1 IXTI R F-Xi 1 l xle 1 1 X 131 xx X ll 1 4 Stqg 1 1 Illllllil X Slllllld IGI S -X B1 u 4 ol N J 14 kr-X 1 QIIIIIN H R e l KUFXI YK OI D 7FLI I uund Tmle F.,1tu1e Hmnelnlkms 4 lLTI-IRII fJFQJRfxlL Buys Lswgue Ban 7 X cappellla 7 4 Dramatlc Club 4 Mau ul e B tbflll ' 1 4 B0 N Rfl H XXINII TT IOHN sux 4: P-.Llx I N l Q Fzfteen HXXNLX LI H111 Boxx I 9,1g,,uQ 11111-1111 Tlll N 1111 'nund T1 Ixlllgh N 1111 uv 1udex1llv -I 1 1 ew 14111111011 11 e ll S11 1 Q h s I GX 11 -1 Buk J .5 4 Inglexxo 11 1 HLFFNI-XX SHIPTTW ound Table 7 .5 4 1 ou 1 ble L 11111161 4 IX111,L,l1IS 11141 P1311 1 me Nlux xo '1111 1 ll 119 IJOI P111 1uc Q11 f- 159 111111 s eu S udent lo11n111 111 N u1111l I k S 1 '- 1 uh 4 msten ' mem X B111 ew B 01 kex if 1 N 1 I XX11 11 XX ONS e 1.11 111 1 11141 O11h1s111 QSIFI e uslc ya 1711141 S b 111 111121 1 -1 Xducex e 4 Il1t6'l11lIl '11 Pe11t1o11q 4 De-bite 3 NSI-I 111 ns 14 14 11 1 Su teen Ill IXII' NI XP1 X und Tihle ' 'i 4 Ix111g111N 1111 g..es 4 1 1 1 1- uN11 kl 111 1111 1 L b .S ' 4 1u111 y xufexl e 4 Sta 1 w L wlwrs K lub 1 Interrxa 01111 141 14 5l1l111N 4 e 5 Boos N 1 It 1 11s B lskvtlllll X ullu 1 s 4 ll 1- um 1 Xxxf 111 1 1 1 1 l H nund T11114 4 11 N 4 Puxexxxlle 1111111 Nl IL 11111111 'I' ble 1 Ix111,g1 N 1 I g.,ex 4 111 X 111111- 1 N 3 Bums e -4 F1 lex 4 P IN 1 Ol ex IUN11 X110 1 ng, 7 Sl -XXX-Xl-ll 11111111 T 1111- 1 11 Pol Us ukethall H01 LW 0 lewbdll 4 Ilenxe-1' L0 ldo IHHXSMN BUB ns 1 10 YI 1- 'U N 1 1 IUHNSUN NI IH ns LEZILIIP ' I If lck .I 1x III Boxs R If Club 5 NI S I I fuk 1115. 11 1111 1 4 I11I1 NI1 11 Y 1u 1 Ie S11 1 J CIIOTIINI Lshe-1 I If 1I IOIIS 2 1111 IS I SIIIIIINI 11 1 lf I lIllhklII I Asxc I I 'I' ns I1 1 Boyx 1 1 1 IULIIICII nd I1ss loun 4 Fmmtba Ba'-. 1- 1 D111 lIIg0 l11I01ad0 KLIPI LI I IL ISI und 'I' 11111 R1 14111111-t I Ixmp, 11s 11111 I 1 N 1 hest1 1 ' Th 111 eH1tr1 ' 111 1 rectors Lluh 7 3 I11 IIHI uh .3 4 X 1 4 Xdu e 4 S IQVI .5 Intern on'1I Relxtmns .I -I X 1 1IIed Ink ' Q11 SI1 1 0 IHS If 11 I-111 ' IHII I IiIlHX J oss I1 1 uh 111 ' UII1 UIKNII N1 1 Il III Il I1 IHHXSUX RLTH II XIX! ound T1bIe ' .3 -I Ixmght- ll p.,1N 4 1 1 ' 4 T1 N I111e1 111 I1 '11111 ll 1 11111-11II1 I I IH I XXUUDRO I ms 1 1 ue Boxs Lue 11c1I 'I L '-he-rs I 0 l lu 11k B s 1 1 4 Bo s Iufle I lub 3 L.1'1d111t1d I1nuary I' '1 I1 01N 1 e Sp IIIIN uh 1 4 Ifoo 1 1 xNIXXI1 I11xSIe 11 I CHAR HN 11-, B 7 W 1 1 1 I 1 If I1 I x 1 1 I Bo I1 1 Sem nteen ns I11 1141 1t1C 01 mm 'I 11 111 1 lid 1 IIIINII D -I 4 Ili. 11118 KXIIIK gs 1915.111 ze111111 N 11 Ill YS KI LXII VXI I IOHX Ks I1 1 111 uh 1 X 11 mg 'SI XPTIX P11 H XRD oxs 12.119 I :mx dgllv l 0111111 1 us11 1 '1 1 11 d!TIl1lL 1 uh .5 111du1lI1 1 SK 111 kxi l T1'1ck S ' F1ghf0C7Z 1II11 UN H IL 1 BOX Q u1111 1 I1 Qtu 011111.11 ll 1 4 Fo I I 'I'1'1 1 s 9 Xsxt yn N NIL XIPI BXLBXRX u11dT1hlr 7 3 4 Ix111p,I1ts '1 Ages 4 una ll CI11I1 1 I IN nth Hockfx fund 'I Ix11f,1 N 1 1i.1N 4 4 81111111 9 X 14111115.1011 NI XPQL XXII XVII ns 1111, 1 I 1e14 5 Nh um NI XRTIXI ! 11 XNIFI USS I1 L 4 511111115 uh 12 ' 1,111'KI-1, RUSH Ii. IA XV C, IN B1 untrue- 2. 3. 41 BI .'i '. vu- K B Lv: 'Il - 2. 3. I1 jf 0:11 3. 43 A vzlmvm-IIa 22. 3. 43 Ibm- I,1f:1g'111- Co VI 33 13111111 2: ' . ss mf ' IIIIIIJ 3. 4: Maj ' I'la1y -I: 1'o11111-iI 2. 3, 43 . 111-11L 4' 1' .Iu ' ' I :j 3: V111 I1viII1- 22. 41 I 3. 1: FI I 3, 4. pm-S. -3 Ot- Sp'I - I11I' 2: S112 IIIIIIH 4: hal 2, 3. 4, 00-C:111t:1i11 : ack f'IuI I I4'1m1I1:1II 3. 43 XX'1'-s- 2, 31 B1 Rifl t'Iul1 3: . - tli " Z1 Iiiflv 4'I11l1 II. 4. Ivlj 1'1v111111itte-1+ 4. 111115, 4. . MCH '11, il'.'SICl.L . 'KY 1. ', .- ' . .- B0'." .:" -43130 :..I11- HO 2 1L,', I "Y :.nd ta 2, 2, 3. T: .' 1 M ."1. V0-al 2. 3, 43 Art 3, 4: Spillod Ink 3. 4: . G. A. A. 3g Frllies 31 8: sk- all . 3: "H 3. 1, i , Z, ,M- i .M M1-l'Al'SI..-NND. WAI,TI'IIi I M111'lN'l'HSlPi, IGYIGLYN 130.5-' L.:g,u,. 3' 3, 4. Rr 'z1l1I11 3. 41 '1"'I1.' :nd P: 3 A 1-1111111-11:1 1 .' 'z II , . Yzs ' f , ZZ. Borg' 411 gm, gy 3' 43 SW igh H1 Q," A -1 "U f 2. 3. 41 Bant 2, 3. 41 C1 4. rl-.awk 2, 3' 4: y..,, LTSI VIIIIJ -Ig Hi-Y 1: . zgic U- . 3. K 1f1 1 2, za, 4. 13 1.1:-1 1- A 2. Isa. 41 1. B .-agua 2, 3, 1 " 'sh LP' Y ' -'I 4. 11,1-S. 43 Ii: IIKI ' V1 3, 351 NV1".:tIiI1g L. 3, 4- 2: M vo-al 43 .X Cell -II:1 2, - M 4g Dr' z '- 'I '.4:M:1jr11' I'I:1y 33 V: - " 1 3. 41 Stag- t'1'1-11' 3. ' 41 CI:1..' f'1111111'iI 31 S11z111isI1 4'I11I1 3, 43 1'I11h 3. 4: Fc 1Iu1Il 2. Q I Ji, 43 Hz1.'I'1II:1Il 2. IJ. 4. 141111111111 41 - 1 ' 2. 3. 43 Boy." 1.ifI1- 4'I11I1 3. ' ' NIXRT! BITT1 ILXI' ound T'1bIe 3 4 N1 0 4 Future H memakeu ' NIILARIXS 1lNI Boyg Ieigue 5 4 IH Lmatlc- 1 lub J X uxdz XIII6 1 s 1 e lu m x8 rg,s1oI01O MIPSI 'NI BII L nys Ielgun 4 Ushus Llub 4 'Qp1n1Sh1 lub 3 4 Basket 1 n s 1 e lu fi , Z Rx INIYILHI II I1 XIII I Xl' ound Txhlv Futuu Homvmwkus ' '3 NI-I SUN Round I lmhl rn lkex N PXTTII L 111 14 utule Hur H ls Ill X NI-hx l'Nxl TTISUN IHJXXX 1 XXIII nd T'1blo ' 3 IXIIILIIIN mf mn T euer 1l1cI N H111 st! 1 11 to Ml'- 1 IX1 1 ll S 1 1.101 x X IUIQ IQ I Spun'- 'mx eflgue Puothx Huw g TPR IINI U 'S dgllt' 1 res I unc voc'1l .5 C we-114 7 Pep Elm mtlc- 1Iuh P Ha I' U Iun or Play .5 Y ludewlllf ' udent ounul 1 lass unc ll 4 Sp uuxh 1 u ll en Il lu J S Q 1 T1 u 1l S XHIRTOX RON XI D 'ous Q A I SDIIIISI h X I NBIT ITIL Ix x N Q pp: 1 XII on IIUI X um A 1 I'111 5 Bflske th 1 IIIIII e 1 tp Xxsunx x 10111 N zneteen O Blill' X LAROLIXI- Round Table 1 3 4 Round T1 ble f abmet 4 IQTIIEJIIN md I Hal N usu L11 A Lappe 1 Jramatlc lluh .5 lunun ay 3 udexlllf Stn 1 exxx Ushers lu w Stude unul 3 Q 0 ed Ink ' 4 nun atm 1 uh n 4 M ' B1 U ' 4 Bl'- kex X ll 4 Nlajox Ax ud 3 OSNILQ HAR! XXD gs League 7 3 4 4 0111: 4 NIaJ 1 L exnl 4 Q Wrestling 4 P-XXTOX UNI Boys League 2 3 4 PORTER JACK Boys League 2 3 4 Drqmatle Club 3 4 Jumor Pl:-13 3 WIIJOI Play N Ludevllle 3 4 Lshtu Club 3 4 H1 H 4 XXFQSUI Boys Rlfle Llub 3 RXW PIIIl'I"l we league 7 X Lappe 1 uns 4 Bo s Rifle- I lub 4 Twenty UK UXXILLI PAT xs Lefigue 7 3 4 Bind 9 :pella 2 3 NIU L xoe Ilralnqtlc Club 'P 3 4 Nllgor P11 3 4 lunlor Pl'1y 3 Xaudexxlle 3 4 St ige Crexv 3 4 Llfus l oun H X 3 Spllled ilub 4 Foothqll 4 Ba'-ketbx Trick ' .5 4 1.0 captam I-XHISH XXUXXI4 Round Table 7 3 4 Spill:-rl Ink oostem P Fol r s 1 e u m If uture Homemakers 7 PPXXULK -Xl Bl RT-X IU R und Table i 4 IUUIIHRKIC Llub 3 4 Nlajox Plax 4 Xwude e 3 4 Sttg Lr xx 4 U S ub bpxlle In 7 Art Club " 3 Ltmblxln Staff 4 lun lor Escort 3 S1JdIllSh flu osters Z 3 4 C A F0 Iles 9 3 4 Tennw 3 Pep -Ks Qemblx COITlI11ltt96 3 4 I ORTNER SHIRLE X Round Table 2 3 4 knlghts 'mnd Pages 4 4 efxppella 3 4 D ITIHIIC Club 3 4 Yaudexxlle 4 Follies 2 3 4 Basketball Stqge Lrexv 3 4 Ushers Club tudent Councll 4 Spllled In ooeters 3 ockey 2 3 4 Xollexnx PI INII K NILPS vs Ieigue ' 3 B 7 flmatlc Klub P 4 Iumor Plax 3 Xlxjor Plax 4 X ludexllle ' 5 4 Stage 1 FE xx 4 l she-rs 1 lub 4 flux fblllllll 4 Slllllf-'Cl Ink 9 3 I tluh i Football S 4 Buketlnll ' Te-nms 3 R UTI X ISTHI h lv ll N no RIFFFXBLIN H XPTHLI ms Q 1 ue Ill 14 Ol AW IUC 1X ows e 31 ulwhux 2- RURIXSOX XIUFHII NH L It nc 1 lxhexx x 0 x I 1 ROXB xl NIAX Kb Ivxgue SAILSBFI Y. PHYLLIS - :und T'b1e 3, 1 or lution: 1 ations 31 '. .. .. I1 Bus '1- 'ulu '11 001-5' 3: v' B IVR" DUN 1 1 uns nu A w 1 x nn x ll3.,hlN N ll X ll 1 N ll uh Nfllflkl Ull I7 sm Huxlxl Pnl ex B lNxk 01 ak hlfln WMM I ITTI lx IOXXXI nu d x 4 Ixnxf., 1 Q s 4 ln t i 0 S Dux S Q -11 ooste FUI s x UNH I N 1 I I Ixu1f,,hts x N B lk TTII ou ld Tllllt 4 Round hh 1 xhlmt 4 knights md Plges slr mi Dram ltl 1 4 Iumox Flax 3 Xaudeul e suns b Spllled n nmsh Llub 3 Llu IUI I N10lI 3 BOOSKQIS P 4 Follle I nike-x ' -5 Pep Xssembly Com ltu SAIMXZAI , IIFLPHINF Ol lT'1lwlr- L. '. :S 'lIliS 1 L1 '. .. .. L. 'Q Ifutun Home- :lkz-rs -. T wenty-one SANDBERG N IRGINI A Round Table 4 Band 4 G A A 4 Follles 4 Future Home makers 4 Future Homemakexs Cabmet 4 Broadwater Nebrae 2 Sag SCHUVIACKFR LARRX l Bo s Ieflgue 2 3 4 Spllled Ink oys Rlfle Plub 3 SCOTT GEORGF' Boys League 2 3 4 Class Coun c 2 H X 4 Track 3 4 Bo le Club 4 F F A SMITH PDX A M ARI XX Round Table 3 4 Walden Lolo rado 2 SNXDER L ARL ys Ieigue- 4 3 4 lu Foo a Ures lll Twenty two SCI-IR-XDER MARIAN l R und Table 2 3 4 knlghts P gee 4 Band 2 3 4 chestrfl 3 4 Theater Orchestra 3 4 lllrectors Club 4 Interna tlonal 119l'ltl0I'lS 4 Spllled Ink 2 ooslels " Follies ' 3 Basketball 2 Hockey SLI-IV! ARZ EUN ICE Round Table 4 Lhqppell N xska SHEPHFRD COR4 JEAN Round Table 3 4 Ixnlghts and Iages 4 Spllled Ink 3 G A A 4 Follies 3 4 Bwsketball Hmkev 3 4 Idaho Springs Lol oxado SMITH INEIL Boys League 2 3 4 Track 2 VVrestl1ng 2 3 SOUTH -XRD SHIRLEY ound Table 'P 3 4 Future Homemakers 2 3 'NKI Y und Txhlv Bum lllllw Hllll1Pl11lkHIN 1 STQN IVFHX IJLXX Bos 1 1 B1 0 p 9 1 -I Pep B lu u Fonthx uk ss 1 Q xdulted Il'lUiIN UNI XS I II :und 'I' uhle 11111111 IC uh 4 L wr P1 U 11 c oosters ' J 0 S B etball X ulle H1 ule HOl!lQITllktIx Y S TOBISIx X IUI s I L xgue he-Stl 1 ' h Stl lppel mx Q fxudullle- 3 4 Student toun 1 e 4 Clxss Loun 1 J F b IIllll'1f.,ll B S P mi L 7 co L rpm 'Q 1 Xwe-nm J s f0lNIl1l M sv mhlx um 111 X :Jn url T 'NIIRINS X1AIfXlI'I' J I uund Txhle H x xlll I KL uni il1CQXlH1 S 1 x lx e I , I 4 Bukelbxll Hn ex lr 18 IH l 11 ll 1 B :wx 1 Buy'-x Q B n llOI ' .fn udmlllt 1 v wx l!llNh 1 I1 toun ux F mtl 4 Blsketku T :D N . 0 I 'I' l b v 4 Future l N NSBI Il X :nw Q 1 BOSS Rl Twenty three TOXVNSENI1. ICIAXUII Round 'l"1l1l1- '. ', ' YIIIHITIQ 'llld P' go' ' 1 ' I1 111111-Q 'Z I 1skP 1 H111 1191 X 0 1X TRI LISL 1111I'0Tl-I3 und TM111 811111111 ll 1 1 11 N B 1NI'xP 1'1 H1bkkt'5 4 JN NIHI I111l XT Julld 'I 111 1 ll-.QR 4 uh Ifflllx s N X 1155 BXPI' XI 51 1u11d T1I1l1 ' 11.1111 Ixlllg 1111 Pa 1N 111 1 h1 s 1 P 1 11 N N11 XII 1 I'l X IL 11 S 1 1 1 Il Llll 1 1111111 11f111x 1 1 '1mI11 Sllff 111 S IIIISI ll H1111s11 s 1 su ll 11 x1X 011111 11 111111 XX IIVXI-KX BI N P38 P11111 1111211 1 1f14 T11 mzty fouz 4.5 Tlil-IFZ, ROBERT 11vQ' 6'1" U ' ' ' 111 ' ' 1 HC X IFR 1 1' ll 1111 11 1 res 1111 1 XIII XX -XI'Ix I 111s Le-1g11e B21111 1111 4 X1ude11 e 111s u III Ifxlll S1 f 4 Football Ske-tb'1ll ' bolf I Xl X 11111 fl T1 Ix1111J1lN 1 1 S I11 11111 1111111 1 LN 11:1 1 U 1 1 1 liss 111111 lllmd Ink SIJUIINII L u UNLPIS 1111 B111 192 BINIK1 1b'11l 4 Hockey 4 Te-nmx ' Iuflf- 1 1 3 -Xen-111 011111111191 Iu111o1 N1 PI XX H1'1IX1 NIXRH HX UUIICI T1l1l1 4 l1111p.h1s 1 s ll 111-ll 1 4 I1r'1111a ll Ol 1 3 N 1u e N 11 1 1 1 1 I1 1 1 ll 1 111111 4 S1 1111 d s 1 1 n1111 1 Bdxketb 1 111 1-N1 Ill 1 N 1 011111 XX Il PLS I l If XPILTH 1 1 X 01111114 '1 N1 11 1111 I1 1 or 1 1111161111 4 111112111 111111111 I e 111s 11HI1 JII1-'S - 1 1 H111 1 ICLQI mund Tmhh ' N Ll S I N :III mn 1 x U III 'P I 41. II xkethlll Te mms 4 nhlx 1 Hun tu ns N utm Xl: I oss I '1 I we 'ltlc I 41 ul IX nude-xxlh Q 1 e ed I4 I4 fum x U I I l Camera Shy Semors 10011411 I LC PXE Bo S I ue 3 4 B1 Cub QN g DFINI-S ARTHLR Bows Lelgue ' 3 GIIII4 I- ITH RIC H -XRD B ws Ie It S xltugl IINOIIIIIIL, uslllngf RING BI TTI liound'I'IIml4 4 Nlusu sour LI II NN X ug fx Putuu Hmmnn xx I 45,114 s.3 ST IX Xl I I PHII S NIILL IIIXBI II Round Tlble 4 IIIILUIII Neblas Round Table 4 SIVIIIINII L um ki ' 3 ' 3 Futuu- Honumikexs 4 I INXII Ix DHI HTHX I Tux Ixlllgx - S Pull. L U Tlm Ifutuu, Twenty jzve XVI fl 1. IAY I' ", I ' L Ilr 1 - 12.-l3Bz1lldL. 4:3I11- Il: und aIIe 2. ii. IZ ' "I If .'i1'. V011 2: A I-zxmwllu 4: Irilwv- .lull Iwxuvs 4: Ii1msI4'1's QI: ' lI'I tor." t'luI 4: .Xrt Club 2: SI' .fri H1 'lIIllIit'I'F 2, 3. Ink 2: Slzmixh VI Im 4: IIlIn-I'll:1- tif All I. lations 4: 'JI -rs' Flui- 2l G. A. A, 2, -I: F4 Iivs 2. IZ lin." 1 2, 4: 1 23 .Xx- se-I j l'nmmittm- 12: IV: 1' Sturm: l' 1 I It X- 2: 1'I1zu'l-stun. In I I'2lI'IJIII'lZl, 3. Iljl'-"'IW"'11 -W . I IlI1I'I"l'INllI'II1. .'IIIIII.I4IY 4 .ezurul 4: A 0.11 fllzn 43 ' , .H, .1 3- 1. 1 -4 In-mn. ' 'lun 4, M-j - P11 g 4, ' Qg,jffjff,2k1,,., QA" " ' V2 " - 41 II-Iat I1 Hi-Y 42 Sllill' Ill ' 4: Trac' 4: .'-: nd I42lI'9, Col ruth, 2, 3. S6 39 ' 7 ,,'1,",A' ' C, . ,., C'll.' 1 ' L. , 4: F. F. A. 3. y.' .eag 2, , 3 znd 2: "C" II 1: YVl'u'tlil1 3, 4. , argl - 3, 4: XV'4.' ' 3: Ifil 'Q "Q, ' f, 2. ' .' ', 'I ' v ,w ,, z -2.3, 1. ."-,-ul IxR'3, -. .IL 4: H -k., 3: 1 -. 4 Ck- Bog" ,va " 1 U. 3, -I1 F. F. A. er: ', 4. Z, 3, -I. . IC ' +I 1, ' .LIS . , , 'I , . 1 1 J ' , .' ' S- 1 -2, 3, :S I 'I I 111111 1 S 111111 111111 IU -N P11111 Il 1 s11l111l 111 1711s 81111111111 T 1r1s11111 S111111s111 I 1 X! ll 11 ORNILLL D1 MLER IARRY R1111111111 NIARJORIF IJ111wEx PREQTON. DAw1s JUHIOI' C1155 Counul The J11111111 Class f11un111 111111111 1111 2p1111L111 11111 111 N112 811112111 11111s1'2ts 11f QIXICLU 1116311111115 11111111l111g 111111112 T111N1 11111111111Q 1h11K1n 111111 the AIIIQIICHH 111 1111 'ak es 11111 10111 the UAH a 31 1 1x 111111111 111 1 11 thi 111111111 911111111 s 1 te-1111 11111-t111f.1:s 111 the 111u11111 411161 act on the TILLLNSEIX buslmss 01 thi 11116111151 P11111 1111 01 IISLUNNIOTI 2111 11f1uf L u1 111111 LOTINIKLICL, 11111111111 CL 1Nua11x u1111e1 1111 1 111 13 11 1 av 11111111 2111 111gan1f111 111 1111111 1111 Q1111a1atfa11x and xa111111s 11 Q1 IX 11s 11 t s 1 11 1 N 111 11111111 has 1111151111111 111111e1 1111s sxs 1 111 1111 j.Z'0XLII'lI11LI'1t Il 111' 2-7.1, XYy,'s, M. B11-11111. 11. f1111t'11. M. Bl' ' . 11. Fil' , 31, S11-1 ti.'. llwxv I-S. 11'Ii1'11-11, I.. 1111111111111 11. 111111111113 Bliss SI 1 'z 't. BI, 11.-1111-S, I1 1111. ll, S11 1111, B11 Huskixus 11. 1"'1- ".'i1I1'11f, ,, ,, ,. 1 ' . I" .' ,.,, .,,,, . ,. ,.,...,, ,,,, . ,,1, ,1...,,,,. , 1 ' 1' 'J .' , ' 1,,,,, ,,1,,,, , , ,, , .. , ,,,,, ,,,.. , ,1 ,,,,,M15s STEWART c . ' ' ,' ' 1 Q Q 'S ' ' 1 'sg 1' 1 ' '. ' - Aj'A- 1. 1-if ' - ' "'..-li. 141. 1 1-V. 1 5:1 'v 1 1-'- '5- t c.'.1S. ' lf' tl 315- 1"1 I 1" 'tf 1' - . ' ' ' .1 -ts. zt- 11 f f ' 1':-,1.t' '- 1 '1 1,11 1 ' . ' ,i'1-'11' ' Atf-S, T2 L' ' 1 1121 1" S111 f '1 ,iii ' - '- ' ' 11, ' ' ' ' " 5 th " act' 'E1' 1' hv class. T111 juni 1' '1a.1s, '- 1 ' 1 ' Q ' j.'t1111 1 --mfr X ea ll ll 11 1 lb- mzmx X gl xoow 9111-11111r1 B nun h1th1r1ne krIOXXIl NI1k1 Bu1l1e1t Klux B Illlllg H111 1 ll 1 futu lou, 111 e 11111 IN I1 Chu 112 10111111 'ie P C011 1 llllblth lopel 1nd Bum I NI.A11x IV 1X IQ Prektou in-N Iune Demei NIc1rJor1e Doltou Beterlx IVPUIUIGI' KH 1 Q- 1h1m X ILIII 111011 NI xx Xl 11111 11 lllllvl l my zffju 'TW X ,XIiz11'11. .law RUR", .I lin ' Hvl '1'llll. llvrliil J B1-' '. IVt'1lll 1 I Br- ' 1. 'ix' 'i1iz1 B' I "1 V If - l '1 1 ' , 1 u . ,V . 4'z11'l1-1'. M1 lwt KX ' H, W 'flux Cl: 1 1. ' l' 11' Chapi . T 1 '1 q ' N ' ., T.. 1 ' 'T 'i1. K11 NI f Cooper, Iris I1Im'i11- 4"z1w. . ' V I . ' . "v'll Du'z . 'i"'111, IP1 . . ilI'j'. IC 'l:11k, . 1 -y F1 ' '. Hill F:11'1111l1:11'svf11, lZ1'11-'-- I-'I:1'k. li1'111-sl I-'l11111f. 5111191-1'i+' ', I-'111'11.1y, .1111-K , I Q M T1-111 1-S ,, Tu 1 nfff ugh? Fostex kay IN 'N lllk Vasu P1 1 F nz P 1 udner' Helbc-It Gaston lone Lrill'-1lI1lIl XI1 IlIlL..tI Rosx Fhslnt Eldon inllett Dlck Gmgary F13 Gleen Russell recnlee Robarm Greenudlt Bob Hagms bmnlu Hhutxug Huw A Jule 1 1 l"10K1'xlIlN0Il NI ll th 1 Hoxxi Bob ubbud Hunter Boh Huskex funn Jensen Ifrma Jean Iohnston XFIQIIQ Ixcrbel 1'u,g,+11e lx elx ue sen I lx usq It 4. hue mx s 111 ss X ll Hn I lilfzett NI un I mder Blrb xra Locke Dxck xIlI1NflE'ld I uth NICBII new Jack XICBITHQY Jlm NIM arry X181 x Nlglmn :Id I' rma NICNGQK Nlarllwn Xlefford Duk N e XIII Imn lnr :rx Nloul Llla Xabben Ruth Xe son Xmti ix S 1 Utls Gu en " Patzel Dm lem ' nmll Pennmk lun PPIPFNOH B ll b ll 1 Peltlx Harp, u Q t P rhu N :Inu Irnsx I Iwxtzu Hamm nh lobe-:ts Imhm 1 -Inu dolph I u huff Plldxs lltl Be llx u lu 1 lm lde ug, .1 Twenty-nine Thllflj Na IIQ '1 IXNXQI I 11 l 111111 N ll nguw I1 I1,L, S1111 lx I1 N111 Age- 1 11th 1 1X 51lll H 11111 5. S01 111 s1xX 11 14 11111 X11 1 1111111 1 5LDU11N NI11x11 111113115 P1 N Tollxu Ruth l S 1 14 111 1 111 X11 1111 N ll :XI 111 111 1:.z.111N 1 11 X 1 ' 1 W5 Lf- 'XX I SP1 "il11Al'. 11111 S111 B12l'1ill1 1 S111-1y, 1':1'111 A S11 .111 'i1111 Sk , 'Hgy , , 1' 1:1-1'. ick S11 ' 1121111 " 111 ' S11' , 1: jle 1 .' "1-1', 1 ' '11' .' '11 fs I,111'11:1' Sll"11I, 121-1 -V11 S1 - '1-. .I-'lv A 1 K, I Stull' z . .X1Y4ll L-1 "1 jllj ' . gx i i , , ' '1'1'z1i1111', AIz11'j111'i1- ' 'l'1'o11111. 112111111- , T111-111'1'. .'11i1'1-y Z Y:111I1yk1-. 1711111 1 x'l'1' 11' , .11-11111-tw XV: it111:111, 15111111 XY1 "1111. l'Wt11 I ' ,Av ' f' XY- -1', ,iz 32.1111 5 ,A .J 11' . 151-115' ' XV1' f111'11. 151111 Wi Ililll. M:11'j111'i1- XY' ' " .11-1111 , Y XY'1'i11w. H1111 1l:11- 1 X fsv. .111:111111- L lmel 1 S x lumc rs N N . , .. . 1 . -. h . 1 x " C P WH 1 ,W 1 xx V' V- -n ,. ,J -t , A, I ,L ,, ,N 1, Q my X , P1 ' In 11' .4 "- I' EI Lf: V, ' .4 ' "f XI hqmn, eww, Xgwy f N XI1 A 'Ewn--vw f1 HY qw 4 41. 1 Nw 'vu' I' 4 f' xy Y"'1Zx 4' - V, ' f V. f- '. M, '. '. 'S y. ,V-I Y '-.1 R ' 'V X f. K- 'I .N 1,1 ' 'VW ' J. -Q '23 1 i P. ' U. V' I M ,'. ff , K ' ,pn ' M x, ,, '.- ,QI Thzfty fun on 1 egg ie II e e I1 Hemdlee Bob P1Iee I FNTIIN ul mx Pau OIIIOI :mn 1 ee IXNUII P 1 I heh BII H11 Pfefszdcnt DOL ALLEN I me Preszdenf VN ARREIN DALKE Sevzcfcuy LILA EICI-'RON Sponeof MIQS HIXQON Sophomore Class Councll The SCPIIOIIIOIL Claes Counul IS emnposed of hfteen 1IIOI1Il'J61S and IS unelel the sponsoxshm ot IIN: Hxxeon I'l'e lIILlIllJLIS and OIIILQIS ale ehoeen hom the sopho 11o1e Fnglwh elasses In a Student sote Beanies then legulal IIILLIIIILIH 1n NVl'l1llI thex .let upon all ol the neceesan l1uS1 new thex also appo1nteo1111111ttees to talee change of then SOLldl funetxons l'he11 n1a1n 90Lld.l aet1v1tx was the SUIJIIUIIIUIL Ilanxest Dance 111 NOY6YlIlJ6I The plOfIt fzom thls clanee went to the Student fULlYILll lm the Inltldl payment on the nlekeloeleon xx 1 the Student Counell IIUILl1dSCCl 11 the lmeg1nn1ng of th1s sehool yea! In the seeonrl semestu the eoune1l sponsmeel the Uaelltlonal SOPIIOIIIOIL W Steln Danee xxl11eh was a meat Sueeev Il ' Zfgll. Bu XV. S 'l 'ad A13 ll. flzirfi -ld, . 1 ' -, Y " 2, C. u 'e .I. Davis. Il. 1' -bin. Ile ' I-S, I ' W". H ' '. Il. HI' ' , XV. I ulke-, Mis: . I. Allel. .. ' I ' . I.. l'IlL'lII'UII, H, ' IIZ. V' 7- . S' VU V W H ' v T1-euszerer ,....,..,.,1,,,,,,,. , .. ....,, ,,,,, ,,,, , . ,,,,. , .DYANE GARFIELD . , sl -1 -L. ' .' ', . 3, ' A, . ' . J I, 1 .1 1 le' I . A I X. xg. Il' D ' ' ' xx ' B' . . I 1 v 1 1 D A x A x, A' ' V D"- ,tbu ,lf . sf 1 ' . ' , ,l. . Y , . . - , ' ,' - Af .'. . ' 1. ' ' . ' S -In . I A v v V LI - , 1 w y ,L4 1 1 ' Av v -. . ' v 'L' I 11 V 1 A L' 1 V 'I I ' 1 4 ' .' ' Y l x A 1 ' x A 'll-i'lI 1 Q 1 ' " " 'JI 2 ' 1 ' ' ' ' '. ' Xdolph BQ tts 1 mhz 1 ll Iunm +11 Imn Xnr I 1 M1111 In nm-t 1 Xndrexxs H1 x du Ill X111 I Xiax Bishop D01 nl IW BOIIIIQI los LL Idbuus T1 X QIIIIQI YE Inu Ru1 Burges h1I S I 41115011 Blll lse V1 huhb H011 Q T1 C orbm Hun 11d Ollltl I u Inu Suefume Dizf x X GI IIOII ITQIIIGN B ll b 11 1' X 1,1 Ilmkson Nlalgle I11e1 ke-1 lu e Ilouglwss 1101 othx ululux thu I ddy IX'lIhl69Tl I1111 IIIII Put Ilolous :ls Il XQI nk XII 4- I'1tI1111 Bxrmul Thuty three .XI -xu 1: I'z ul .XIII ':111rII. I.o1':1 . - All- . .1 I-'.' . '- I .- 2Y'I'k' F Bal " ,. W". Q . ' Ig v Br: e'e.':1 Br- Be- '-rly . iw 'II. II U. IN-2111 Cu ' I, .'I1I1'lvv Cz ' , "His f- V A .U q Fr A 052 1 .' Z: ' : ' 1 '. -f Iwim-S, .Iz11"a1'Q-t L ' " II ' I7 'I' ' z 'les IC z . . h - l4ZI11'Iich, , l':I4'lII'UII, I,iI:1 livuns, I -1111-tI1 I Fi -If . 1 ck I-'i11vI1. Mi1'i:1111 Fi '..If1 . II " 'z 1, z I1 'z Thufy foul U lll HN il lk 1111 11111 1 11 X 111 . 1 I u1.1111 11 LE 1lt 50101113 A Ill lltlbll P11111 Heldlee Don Hmtz Heh H111 1 1011 Houslfy Betty Hulquwt B Iuntu all 1 1 xl husv. Iol111sto11 X11g,11111 Ixell1 Bob 11 1 1.11116-1 Ill 1 S II QW x111S11 11111111 1 ll 101 11 1 11 1. 11 11 IIN N llc I X1 111 11111 111 11 1 M111 1 X 1 11111 1 51 1 11 111 1111 F rd, M: "un F .'t Al' '11 F1 '11i1-1', J:11' 'l'Il6 Fry, lgt'JltI'il't' '- fh-hle-1't, .I1-:111 Gvrlc 'k, Lil ' 1111-f 1'i11g:-ry, 'I - '1'--nw: , I' ' ' Hall, . lice - Hz 1' , "2 'Qs 1 4 , 1 . ' , 111 '111-', ' 1111- , utly ' 1 2-1 Hy - ay, -' -ll Ke1'ht01', 1.111-illv V -1'111111, " 'L Ki 11111, Sh' 'l I" .' '- -11 L1-211' , 3 1 l.i11 I -1' .All -11 I. ll ID: 'id M1-:1 'i .l:1l':1l1-e- I, .Ii -1', .I1-1111 M111-11 .I1l"1 Mr .1 'k, M 111'1-, NY: ILM' N1-lx , M21 'y .- line N- ' 111. .Ia 111- 4111111-, I'll Hal 11'11, J: 1-I w-11s, Sl111'l1-y , P11 Qonv Bob sr ml Ut X Pll-xl Bob Pon Ix111l1e ' lu e- I ulf..11S I Nl 01N Ruff D01 IN mlm hhnn -f ll 1d11 XX 1111 , Schu mdt X mls t rrp l h II Qhllfvlil lklxl' BOIIIIIP QFIFIXQI Gene RIX DUI x B11h 1r'1 Smith M111 Q11 nth IUIIH Sllllth N181 gorle S 11th I nxll1s S0115-ll XX 1 ma Sprmger Shepp 1rd Stfmklon Bettv Qlouffer D01 othx Sutherl md -Xnlce Thr111111S0n X 11g1n11 IO1lt Ie- 1 T11to11 Ruth if llllkl N Tu xte Patty X clI1IlUISd61 Fx 1Is11 1 Ill 1 Ile 1 I POI 0 NX 1 bel . '. ., I'a1ttv1'.' Ill. B: 'hzlrzx ' I'h -11i,'. XYil111:1 Pike-, Hill 'Q-Il. W -tl1 I 1" ' 1, I1' I .Ie-2111 if 'ar V Hom 1, l': .law Ru ' - Sol ': 'Q ,' e ' K 1 - .- ' v- , ! Sh: , ' 2'1t'S ' W K 1 - , .Y L 3 2 : ' 1 . A ' 1 ' , . 'z I . 1' . . .-n- Y fn. 1 , v- ' "1 1 L - v i A X T' -. . 11 1 ' 3 Tl ' AIz11'y A1111 NV:1:1p:, l.f1I'Q'll- u ' XV:lg'1 - '. IH11 11111 XVz1f.:' ' thy " A '. llim-k ' Thnty fwe Tl111f1fs1.1' 11 111 N 1 1 11 1 1 11 111111 xlex '1-11S 1 1 11111 11 1 N F I 1 1 l P111 1111 1 1 N111 IXS 1 N KI l 1 r 111 Il 111 111111 fl i 111 111 Q 1,. 'lll ll 1 111 1 amerfl Shx S0pl1on111r1-:S gs .11 1 1, 111 1 11 1111111 11 1 ll 11N 1 IIE. 1x1111 X 1 1 11 1 11 p 11 g H 1 1 l l 1 N tl 111 1 S vllx X 1 1111 N11 I ll 1 N l 1 1 114 11111 XX4-11 1 1111 ll N1 1 11N N 111 1 Ill If U I 1111 1 H 11 4 l X 1 114411K 4 x 1 l V111 ' A.A,. 1 1 H111 Wilw I1 I I - ' .X1l111': 1111. If 11.'---11 1111 1-1.'1-11 H -.'.', 11111111-1 1'111-1'x1111. 1111112111 .X1'111 1-,'11 11. .X11:111 1111lz1'11s1-1'. Y'1'f'il 1'1-11'i1-. 1i111'11111':1 152111 1-1'. 11-11.' 1.1111 111 11111-1: 111111 Ml'-111111. 1-11111-sl Iiil'11'S, . '1 11f111s 1-111, 1' j111- 1'11'11i11s.B1z 'i111 Buj Mz11'jv Kay Hr 'z ' . .111.11 C214 -. 1.1121 11' - '.', All,-11 11'x'i11. 111111'11'11 11111111111-1.i'1-1': 1'1111 H 11 'z 1'11 K - '11t1-1'. 151111 111111. .11 -li B1-Q -. 1f1'1lI1'111 1'1- -,'1 -. 111-V1-1'1y U1 1112. 1.411'1'1l1l1' V 1411- 'i f". 11111'is J11111- K1- '111-1. B1:11'y S2l1SI112l11. 1111111-1'1 1.1'1w1. M:11'g111'i1- K1-1'1'i:1111. 1'1'1lL:5' 24211111 -1.'O11. 1i:11'11:11':1 1S1'11w11. 1111-111 1'11 . Ki '. 11111'is S:11'111-11111. I4iI111'1'111'1' 1 'g. 11.' ' '-s1-. 1 11 '11 S1-1111-111.1i1-1'11111i111- V1111111-X. .1z1111 -s , 1.11 1111. 'l'11111 .'1- 11-1111-1: K -11111-111 44l11l1'Yii1, 1.1-,'1i1- 1.11 111111-1'1-. .l111'1i 81-1 111111-111-111511113 E fwlilylllllll. 1.11111 A 1.211111 -. 111-11-11 S111 15 1'11111. 1111111-1'1 1'11-111111, .1111111-s 1. I1 -, .Xll'1'1-11 S1lllI'll, l:lI11l'1k1 I'11ll1-111-. Il'1 I.111'1-S l. ll '1 111'1-. Hill S11 1111. .l:1-11 l'1'2l 1" 1'll. 1-111141-111 A11-M1111-11. 1111111-ll Sl 1111. 121-115' 1'111'1is. 1-251111-1' 5l:11'l11111.111-. 11111141111 S1111 111- 1'. 1'4II'l1l11X 11411111-. XX':11'1'1-11 AI:11'1i111-x, 1-'1':111 1--- S S11 4111. ll1:11ys 11: .li111 5l:11'Ii111-Z. S211ll1l1111 'l'11t'1-yn. 311111111-1 111-1111, 13 1-11 1'14i:1 AI2ll'l11l -Z. 'I'1f111 'l'111-111:1ws1-11. 1111-11:11'11 l'I11X'1l1'll24, I':41XVll1'l1 K 31-1111. .Xlflk-11 'l'111i11-1'. 1-I1iZ:1l11-111 Y 1'Z111'11'11s, 191-11111 M -1' 1'1- 1'. 1. 1-11 11:11'1l Y11llf11-11. .X111l11111y 1':1111l1l1l1'1. 121111 U AI -1' 1-1- 1'. 1.11111 xx-aug.. INN 111.1111 1911111-y. l'1-111'1 AI 'S121.', 'V11111 uvzluwllh' Nd 1-'1s1-111-1: NY:1'11 Bl -1'.11-1'. A1111-V1 .lf 1' - 112111, .11-1-1-1' B1-1:1-1', .11 '1-1-11 W""l""'S' Imvid 1111111 -1'. 11111 M1-X1-1 '.'. 14 j xV"1"i'V- HM' 1Z111'fi1-111, 1 121111 .li1111l-s11':11't. 1i111111-1'i111- XXX-51. 15111 112 IIZ. A121 fl N1-ill, Fl '-111'1- xyhiwl Ilw-WI. fl1'111'1-1'. 1'I1iz1111-111 N1-1:11 . NY1ll 111' u.iv1UAI-Sharm' HHH K 5: l1:f"11-1', 1 1111- N1-W1 11. A111111 1.1-1- H1 '1'1s, 1'1-ggy 11111, 111-111111 WH 'S' H 'I' 11.'-S. 1.:1w1'1-1111- P11111-1's1111. Mnx WiH'i"F"1- "1--111-1 111-1'111:111.111'1'i111- I P1-1-12'1111. .111 .X111 V1'11f1111. 1-21111-1 1 ff! If I Ill L1 Ill 4 K J I llN lr 1 tl lil I N lXNXll l 1 H P2 c wif nt Jor TOBIShA zc Iffvre Alu XX Annu Svc 1 1 fm ll M ARI xx QHAWVPR T 411111111 BILL PIIXE epnnww NIR BEATTIL NIR XR 1LL1xw11 Student Councll Tha goxunment of tht Fmt Colllns lllgll Sehool IS entuelx lun hx the studentQ hung lemma thlltx tvso pu ecnt 111111015 and tuentx ine pu eent SOIJl'l0lTlO1L'i Also IH the 'lieu eleetlon .ne ehostn a plesldcnt .1 wee IJlLSlClCY'lt, who n'ust he Senloxs a sceletalx XXll01K a unlol, .mr 1 tlidnlllll eleeted hom the Som omoxt e ass lt C1 even Illtlllflg' a llpfllt IS madt ln eaeh News l0JlN ln a uplesentatlu ot the eounell, KllSCL1S9lOIl on the xulnyeets lnought up ln Ultllllll an held The Student founcll plane and pon me mam outqtandmng aetlxltlu llllllfljl' the sehr at ual The lust one IN Homeconnnff uh1eh IS in the gladuatw Fxxo othet gala menu .ue Pulple and Gold Dax and Rteognltlon Day both of xxhleh ale xnholehealted lx 1 elxed lm the Htuden s lht Student founell 11 ull lllXltlQtl llllfb manx Llllllllllltltx -'xmong thexe alt the dlldld and ments Uillllllltttl uhleh hax thalge ot the poxntx NX tem eonneeted ulth the major aufucls thc kmanv eovnnnttft nhleh sul that the Ixmams honot guest n t gg e oo IS e 1 , NLIll1lX ton nlttet uhleh pl x les ful lLlI'll1l1IlL, and ec ur itlonal pm-mann ll rw 2-.I. Nvwt 1. S. H ff 1111, V, 4l'Ifl'lf'I1. SI. Fulmlxzxm. li. 4'zu'lsf-n, ll. H1-1'::. .l. Mille-1'. AI. Bl 'lllll, V. lwlp. M. St '1llIlS, ll. Falvrizi XV, lmlkv. D. I. Wu ll vw 1+-I L .Xll11, S. l' 'I1el', A. xY2ll'I'tll. M. Uh: ' ' - ', M11 lv'lll1llllS. .l. 'I'4 lvisliu, IZ, l'il-iv. Iv, llivli'-V. S. 'l'm-lwr. fl, .I nn-S. l"'v- "H"lPHf, ,, ,,,,, .,,, ,,,.,, , , ,,,,.l.,,,,,,, ' ,' ' jj A' ', ....,,,, ., N ,. , , A ,J ., A 1 I" - "' ......,,,, ,,,, , ' v . ., l - . . ' . . -, ,...,,,,,. , .. ,, ,, ..,. X , v , vl- , ' , 1 ',. S. ' , '.,1 . 1 ,S , M. In thu spring 1'e-pu-scntativos from the throu classvs are- eloctcd, forty per cent of them 1' A41 ' -5' ' - v- v l - -l ' ' -51' 1 vm v-" ' 1- ., L' 'lk' if ' A11 ,,.' .., , ., , .,.' , , .',, .,' 1 1 ' ' j ' lz '-', '- " lglh '- lvl-v ,.' -, . 'K1 . ,' , , ,A,L.,. .l , ., .,A., '1, ' . .'1 ' ' - 1 V 1 'f ' l 1 - ' . .' - - l A l L' ' .' . 5. . 75 1 P ' , ' 1' ' ,Q .' , 1 , .f V - Ig v " . 1 ' 1 4 A 1 ' , ' 1 ' - sq r v X 1 3 Y 'f 4 - 3 1 4 l 1 , , I ' v ' . ' , . X 1 xl - - . .. . I , j '1-:'f 'A K' .i 1 ti. - '- - 5 - l -' 5- A ' , .' - ' . A . I , . ' 1 ' 51' VZYS 1 1 l . l Y' , ' , . -L . , " 1. , I ' K, I, 1 ' , .1 , ,S I " . . ls. frm tht hi h 'h l -hr son' and thu asg 1 l -' ' ll ' ' V 'o 'it 1 ' en- 1'." f' Al'z' -5-1 S. 'I' h -ff.. iff Dr21m.1t11 11111 1 11 11 1 11 41 . . 1 1 1 4 111 . 111 LQ 1111111 1 1 11 .1 1 1 1111.1 L1 11111 11 . 11111 1 . 111.1 111 1111 11 11111 11. 1 111111111111 1 1 . 1.11 1 1 NL 1111 O1 11 1 . 111 IX hi C1111 1 -1 1 11111 11111111t111g 11 1111 1111 1111111 1111 1 1 1111 1 11111 . 1 a 1 1 711511 1 11111 11110 11 JN 1111 1.111 1 111111111 1 1111111111 11111 1N 1 11111 11 1 111111 111 11 1 Ll 1.11 1111 .1 1 1 11:1 11111 .111 1111 1111 .111 111111.111 11 1-11-1111111 dx 1 1.111 111 1111 1.1u11111 1 11111111 D1 P It 111 1111111 NIIIILR 1 r 1 1, Nlxmxx 111lNlI N111111111 INN IOIINNON I K N 1 11111111 1 IK 11 1111 1 l 11 11 1 11 l 171 I . 5 IJ1"l111' 1'- 1'11111 is c1111111111-11 111' 2111 111I.'L' NY11 h'11'1- 11'11'1i1'i1z111-11 111 .'111111- 1"11' ' 21 111'l.1 ' star- 11' 1 '1i1111. 111 1111'111111- is 111 1111- 11111111:'11111i11' 1-411' 111'11111111i1' z111'1'11' '1111 111 I11'111111L' 11L'1'5 '11111 Ev-'jf j'L'2l1' 1111- 1-11111 s111111: 11 - 111'1.1111' 111i.1' 111 1111- 11111. 1111 " 11'Y4111' '11111 1111- -1L1I11U1' '1' 111 1 - 1 'A112,'. A11 111111-1' 1'-'11' '1 6 ': 111 1'11'i11111'11 11' A11s1z1r-5'-1' gs f '11-112111 '11'1- 1111 1-'1 1 1 :1.g- '. ' :':' 1' 1if1-- '41s - 1 Th' 15111 1111 ' '11'- 1:11111-1 '11 -'tj ', ' S1- -11111 It is 111 1-11111111 2111 "111' ISN ' ' 1111- 11' V - 1 ' 't' fI'YL'I1, 1-'-'j11 - in th- ' 1' 1"s 111 S111111- way cn it, 11111-'i11z11"1 s1'g1.1111111-112,""'.111'1111' '1 '1'1- 'Att--. I' - .3211-' . -- 19111, 1'1'1'111f1'11f .. .. . . .. .. .11 . 11, 1'f1'1-P1'1x'f' f. . .. . . ' . S1"1'1 1r1'Af-T1'11l.'11'11' . , L .1 .- .' 1 -I fl .' ' .. M . .' 1,1111 1 12, Y111111u. .1, 11. X':111111111:11'11. 11 ,11:1l11Q.111. I-I. 1-'1111-11. 1., 1i1i111111-. 1I.111'11-11. 1l. 19111111114 X1 1'vll1'1I11111I1. .X. 1!iI'I'1-1111111':.:11. .l, M1111-1'. 11. '1'i11-13 N. 111-i1111'l'. 4'. I.:1111'1-111'1-. 11. N1-1111. 11. 1.111'111.1.. 1I11111111111.1l. 31-11111113'l..111111-1. 1211182 -11.B1-11'i11.B1.1.igg'1-11.31.111111u111-1'11'..l.l':111111111-11, 11. 101121112 Ii. 11'1-1:11111. I.. 13: "1. .X. II111111111111. 11. 1i11-111-1'. S. 11Z1:11Ir. S. 111111141-.'. Il, 1111-. 11. ll:11'1'1-11. M. 1211111-1'1111, I", 151-111. 11. 111111111 111' 2 ll. 511-111. 11. 1:ll1'11114'1'. 1-I. 421'11-.'1-1'. 12, 1111111111: 11. .111111111111. I-'. 1111111-1'. M, XY1' 'll?l. 11. Ii 11111-1'. If. 3Iz11'1i11. A, XY:1'1'111, 1', 11'I21'i1-11. Y. 11111'11:1111, S. I1111'1'111:111. S. 1'111'11111'. 11 1':1t11'1'x1111. 11' 1 .I, '1'1111i111:1, 11, '114'11l1l1i11I. li. 1.111-1'1, .1. N -11'11111. 1-I. 1211111111 M. 111-1111-1'1. V. 111-111, M111 J11111111111. .1. M1111-1'. Bl. H1-'111-, 11. W1-111. 1'. 11. V1-11111-11, A. l'1-111111111. l.. li 111. mfj OW 7011?-. IQJIIX I1'I'lIlII Bl fs' Ntou ft ULIIII 14141116 1111 Ht OII Xltkt' X XXIII xx 111 9 In 1 so 11 X B Nou II 1 II muu YOXX II 11 111 1 I Il 111 Id 1111 frown 1 Nllss Q1111 03611 IIINUII XI Xelwe-1' 1 Nhffo ROBERT 'IREI-Z BILL FARIVIFR Edztoz III Chzej HHSIIIISN 'llnzmgu qponsnr WIISS QUICK Spllled Ink Of Louue tha .11111 of am SLLUINIHIX school pul1l1cdt1o11 IS to hclp 1r1Qt1uct 33171111121 1ou1n.al1Rts 111 tha flclcl of Jou1nal1s111 111 xshlch thu most l1kelx w1ll puxsue a wocatlon SchoolQ au made to mgan IIIOIL In dLt1X1t1u that lmk Stuclx xxlth actual cxpellencc .md gne StUilLYItQ oppmtunltx 101 cufitne w11t111g and busxness 111a11ag'e111Lr1t, fe1t1lL f11lclQ IOI the 111d1w1dual1st -X 111o1e utal school iplllt IS had when tha pen of a xouthful jou111al1st undeunxltes phxvcal acco111pl1Nh111f11t flaxollng p11rle xuth the Qalt of hu1111l1tx Bx p1es1r1t111g facw and ODIIIIOIIN 111th Judgment and 1 tLll1,qu1ce an awake stuclgnt publ1cat1or1 fos te1s a. hcttu lIlf0lI'1ILil btudent pulmllc T1ulx to 11111101 thx hettel Llements of h1,f:h school Souatx and to Quk to upl1ft thfl IL s Clibllablt Is the pu1pose of SDIIIGLI Ink XX 1th the COIIIDILIIOYI of anothu Qchool Xldl QDIIIQCI Ink looks hack upon a SIHLEIC and Iamut enclzaxov to pe-1lo1111 well a dun that of o1g.1n17at10r1allx S111ooth1r1g: and IJIIHSIIFIL., to a 111011 l111ll1f111t poll h the dlu iclx EIOXKIIIQ' aLh1exe111111t5 of past puhllna Ilfmx I1 ' 4-.I. l'z111111I1f-III BI. I fl ' B, Fritz. M. XV'I : . .I. G Il'l'I, IF, S f -1', .l. If' ' 11-1: Il. Gr ' I1 . BI. S11 1+ , H. SI Hkt . Ii. I' - , .I. .'1- ' Il. How IS AAI. Svh ':11'tz. I.. Iizxdf-Iiff. I.. IH- 1o1:lc, I'. Imyl , I'. Sl' il -1',' II, U, Sl1A-lj, . ' ng, A. XV111'1'+-11, Y. IIII 'I z 1 , Il. Hulg '31, Il. B ' ' , .l. TI' 119. F, II' ter. II vw 2 KI. VI '1' ,u'. It 'I gozux Ii. I-'z ' 11e1'. Ii. If ' . .I. Il'11e1', H. 'l'1'1'fZ, . '-k, Il. Il I ' s. ll. .lol : , . , X ' , . I I . - rd. Row 1741 IIo11S1e-111. li. SI1z111s11w1111, Iv, Allen. IP. I.1v11g:. B. I,1-z11'11, - -4 1.' Y-,. H. H 1 ' ..H ' ..'4."' , ', ' . '. ' ,', ,v w '. , ,' .. V. ' , "1 ' . H' ' I ls' 1" ' 1 ' . . ' '. .' ' ,. -, -' '. 'S . ,Z Y -' . ' Y , Q.. ' .3 '..- ' 1 Spz1msI1 Club JN 1 .N 1 11111 ll N N 1 I 1 1 1111 1 . N It am IIIIIN 111 1.11111 Q11.1 mg LOLIIIIIIQN .1111 to 111.111 .1 QL 111' 11 11111' 1 11 x1a1cI thg Qpanxbh people IIIQLIIIILZN ex1111I111g 11111 IHOIE' than IOIJI cI111111g th1 xch0oI X031 1 I X 4 1 Il 111 C-XROIINL 0B111Fx If Ham ARET GFHIERT 1 XIRKINIA D1111111 NIHIHNIH I hx :Ii 1l'1II- II It I It 4 1 1 N 1 MIN I x Q l I I lx e11 1111 I 1141 11111 Il 11 e I1 t II I XM X ILII Fu1'!y-0710 "I,1,t Pic'11"1."' is th- 112 - I' the S1:111i.'h l'I11I1 wh11:1- 1'11I111's '11'1 x'11II11w '1111I -1-1I. I . Its 1 'paso is 111 111'c111111t1- 1111 i111c1'1'st :II S11'111i.'I1. to I'lII'1IN'I' Ll k1111wIo1Ig:11 111' 11I111'1-S. 11011- 1I'.' Ith' Sy' 'ph-.,11'k' - I f1II1. fg Iv1II1- Muetings are heI1I at Ieast once a 11111nth. They are Sc1111c1i111eS 111pIacecI I15' night I"1'N'1' I .. . I. ' I'1'4'1'-P1'f'N41f1112.. . .. . .. . .. . 1. - , Sv 'rvin1'1f-Tr11ns111'1'1' . . .. ,. . . . Y L .' . '1 . . 1' .-' K' 1' I II1111' I -M. l!1'11w11. S. IIIIIIIQIIIIIII. 11. I111I'I'. Ii. 'I'11Iix'1-1'. Ii. l21'1-1-11. M. I2I11I1111. .I, I!I1111v11. J. M1'Xi111'111-y, 42. .I11111-S. .l. xIIIIr'I'. II. 'I'iI1-y, IC. I11131 Ii. AIIVSQII, IZ. XX'ffIsw Il 111' II-lv. 4':11'11-1'. M. I'iI1-I11-1'. M. II11ski11s1111. S. ll111Iu11s. M. H1-'1Z1-. I-I F1111-Ii. S T1-k111'. Ii, Ii1111i11p. I.. KIi1111l11. Il. S11 -ls1-1'. Il. 4:I'2lIl1llII, S. H:11'1'i:1. I111' I -fl., Ii11lIwi11. IP. I4'iIvI1. M. Il111111111-I, S, 1l'Ii1'11-11, I', SI'11:4 -1'.'1111. Il, xI'lI'IIIl. .X. XX':11'1'1-11. Il. I.111'I111. Il. I!f1I1111'Is. I' l1115I--, II, I'1JIg.1LlI'. II, 1'11IIi11s. fl. IlIISIxl'X. Il. W.111111:111. H. In-i1z1-11 M. lu-i11 -S. R111' 1115. l'1- 1'.'o11, 41. XY'I5.l'II.'. Ii. 4VI'I'IIHt'I', V, I111'I111111. V. H'B'i1-11. M','s 411111111-. M. G Il-1't, M. XVIII1 11. H. I IIIII '. M. WI 'I' pr. M. T1': 'l111'. 1-I. K1 -111111 1'Ii11. I.. IRAII11-S, IC, Il 11 11 . B, ' -In-1'. IC, Y'l 1 S. rfzffzf nu 1 Ns fum 01111 T1 U NI Ble 1111 Pzfszdenf DICK MARTIN Vue Pmszdfvzf BILL TILEY Sponsm MR NIORHART Boys League COUHCII Boys League IQ an all school olgamzatlon whose pulpose lt 15 to pmmote good cltlfenshlp and leadushlp among looxs Thlb yeal the plogxams hava consxsted lalgely of a studx of Xallous lnanchcs of the KCIKICC Boxe league EISQISIS new lmoxs IU lnecom lnw acquainted nlth tha Udllltllllli of the school Rf ' -P. lla ll. Fil' , IP. Mzirlill, Mr. BI 'li 't, H. 'l - . l . Secretczry-Trmszarer ,...,.,,,,,.,,,,.,.....,....., l..,.........,, , PRESTON DAVIS , . , . g - I I v v ' ' 1 P' , A X v' , -1 I I K ' 1 . I ' Q A '41 H11 Thg PUIDOSQ of the H1 X IS to cuate 111a1nta1n, and extend h1gh standa1ds of Ch11st1an ahamctu thloughout the SLI1001 and w111mun1tx It platfoun IS clean Npuch clean schoIa1sh1p and chan IINIYIE Thg H1 X IQ OIHBHILLCI fox the DUIDOQG of 1n1p1ox1ng the school the LOll1l'l1l1Tl1tX and ltS 1"l19!l1bQlS 'lhls 1 done bx hawlng' gloup CIISCLISQIOIIS and bx haxmg men and women g1N6 talks to the boxs Tha soual affans of thy X631 altnough lllllltffd haxe mcluded skatlng' paltles and 0utdoo1 gathulngs I It vdfnt LARRY RLDOLPH 114 1 nf DICIQ. MEI-'FORD Sfrlcfmy JINI 'NICBIINEY Sponsor MR LANPHI-ZAR 1 1 X. Ik tl XX 111 fo IVIXXNOII 11 1 Xhffnl XII-111m11Nl Pluk B 'mou Fofty tlzfce ' I X . ' " ' " ' 3 '. A ' I '. S ' . ' . ' 'A 1 a . ' . ' i Q 'R' v V. i I. . . X tv ty , . . , v . ' . Y I . 1 . , .' . 1 V'-'-P'vs1'cIc ,,,, ,.,,, . ,, ,.... ,... ...... .....,,... .,......, , , ' . TI't'llNIH'l'I',,, , ,,,,,, ,.,, , , ,, , ,,,,,,,,., , ,.,,,,,, ORVILLE DUYNILI-IR li vw Zgli. XV -rtz. l'. lmvis, .I. l,UI'lt'l'. .l, McI'i1'1'y. .I. Mill A ', IL l'2iI'lt'I', B. ' 't rd, M. 2 . Huw I-K. Ki -I'-1', IC. Ke- 'h1'l, H. I7llIllll'I'. I.. lI11dnlph, M12 I,11111rl1e-z11', IP, . - 'd. . , 'z ' ' A G. '1 ". . ' ng. ftzl Vo I l Ill X X l ill Pmszdfnf Ricruno KOHLFR cuff: 11 Tnasmf H-XRDINK QIILER lagu Club and nun Sawing a woman in halt Seem to appeal to the sexen bow who compiise tht Nagin Club iontialy to the populai bcllef, sleight ol hand 11 not taught to nux membeis ot the Llub Hoxsexu htlp lx Lxtcnded to thow vi ho haxe Ehoxwn .1 gnnuina lnteiut in the alt 'lltnibeix ot tha Wlagzlc Club ale llequentlx called upon to Lntutain xaiious O1Q'dY1lldtlOYlS in School and in town This ual the Wlagit Club pwmcluced than own aasmmblx The NI11th and Nlvlteu Rexuc in which all inunbux eithu putoinicd oi avlsucl 'llembeis of the Nl lgfll Club of Sexual ual ago haw continued then inteiext ancl haw buonic piofn Nionil Lntnitalntrl ll vw I--Nl. l.ig'p.:w-tt. .I. Vzimplu-ll, N. 5I.u':1111 ml. How 1-ll. Kr l I -V. Il. VL-llj, Mr. XY'lliums. A. Limh-r'. H. Si ' -Q-V. Sv" rx- 'fr ..,.,,,,,... ,, , ,, ...., ,,,,,,,, 1 J: . fl 'N Pulling rabbits out of a hat, Causing a bit of red cloth to disappear mysteriously, 1 X 'x L 'I ' . ' L x Y '51 ' I '- x 1 1 'j . -, . , ' ,' - ', 'T , . , ' 1 - G ' '1 -. 1 14' 1 -11 ' ' j ' 1 . ' 1 ' -15 ' 1 - 1 -f ' 1 - '- -14'-1 1 ' 1 1 1- ' v--' 1 - '1 1- 1 - 15:9 Z 1 1--' 1-M. . P ' Ill, Art Club -ht club 1 an o1g'an1zat1o11 fm pmple xx ho 111 h to do Luatue 110111 0L1IS1dQ of 10g ula1 claw sunk Stude11tQ need not be IOQQISIGIQQ1 fO1 an alt cou1se 111 mdu tw become 111e111be1Q Puplls max make IJIQCIICHI O1 111L1c1x decmatlu obgecti Du1111g thls 16:11 Qtudents haw bean uo1k111g on 111d1x1dual p1ob1c111Q 111ak1r1g whit un thu ke I ffmluzf ELIZABETH XX 11.4 u I 111 Pleszdc 11? MARY MCCARRY zzcfruy Tlmvzfu SHIRLEY O BRIEN Qpmzsor NIINN COLBI RN Pon 1 us 1 111 N 11 x N 1 X 1 N 111 1. x Q 1 e 41 4 1 IN Ns 1 U B11 N1 111 1 1 I ux nfzj 1 v 1 . 1: Y 1' 1.,,' , ' '. . .. Ilnw 21-143. Truudl. 13. SlH'4'hl. B. Sum-1', li. Ii1'z1111:11'd. Ii. NlL'4'2ll'!'X. M. Silllijll. . ' 2-IP. T1' B. F'itz. J. P611 -ll. H. ljviSt, 11 Sh'-lj. P. Sk l:v1'sw11, J. V,'H.', li. NY' tl 11' Rm' 1-lf. B1l1"11d. V. 1' Illillg. M. Ms' ':11'1'y, I-I. XV'lg'1 Mis: i'olI111'11. S. ' "en, M. 1' 'I 'z1't',, .I. I,:1idlzu1', K. ir VII. Fmtu P xx lex lltl X lllgll xx 1 u cex xxx SN man 'f ll Y Bxoxxn S Huffmln P11 szdenl Tzu Pleszflz nt T1 1 aw: 01 Sponsoz Down Rlcxzn lu,-NRI' ARET GEHLERT KATHERINE BPOWN Nllqs HICKNIAN Round Table Calumet Round Tabla IS an olganwatlon fm all thc ,quls m the school If tl lm to DIOIHIKL a ploglam that xx1ll influence them Soclallx l11Ol3llW and SDllltU3.llW Pach xun at Thanlxsglxlng tlmc Qnxual lmasluts ale Scnt to needy famlllm, and thxougrhout the xcal glfts go to tha shut ln g'l1lS It has a pmgmxn once. a month, and 1n acldxtlon to thwe l1lLCt1I'lg'S all Round Table L1'11lS au lY1VltLfl to the fall plcnlc, Lvenlng fl'lllStlN8S paltx and Wlothus Dax Tm 11 xxhlch all mothus axe guwts 1.0 ' 2731, MON- U. U'I-5"-1, M. Smith. B, V4-iss, J. Mills-r'. S. ' R0 ' -L. R tt, C. Shi lj, M. Gel I-'1. Mis: Hin-R ' , Iv. Ixi C. ' ' , 7'. 1- l gl' J Wd---'WMVHM H-hu--N V Vvimhrv-V ,A 4 Ser'refary,,. ..............,,,,,,,,,,.ll,,,... ,,,, ....,,...,.....,.,....l,. C A ROL SHEELY v - I Q . A , . , ,. V Z . . , ., .5 ' . Q -Nj-I, knights of Round rlable knights ol Round Tlllle ie a gioup ot elected NLHIOI 2'lllN who make in Llffllt to follow the tladitlonx of Round Tallln and uphold good L1tllcnQh1p 'md Qnholii hip in Qchool Each knlghf ha little QINTLIQ who an e1the1 new in toxin oi au N0Dl'lOlU0llN She helps them locate themqelies at school and encouiagas the-11 1nte1eQt in actixitlu The knights enteltam then pages at a tea in the fall i Sllltllf MxmARVr m.mERT ff y Imfmo ILLILLL RL TT x Q ill il llbt l :NUI IH1 4 QNX All HIL 1 mx imp ii in klxllllll NI lei 1 Qu mfzf vi r . 1 I .. S . 2 .S V .SAN sl., V 'xi A. I V I U .. ,Q , X I..,.A,. C ,I I-F. . -4 . ' " . S' Q: ' 'X ' - " ' 1 H: , . , - . , . X ' . ' . ' , ' .' ' ,- , ' x . ' ' . , ' I' ' ,, , , .. . I 2 2 " ' , St' ' 'Fflli' -r " -' 'l'I',, , ,, , , , T' ' ' How 3-V.F11.'I-i'.S. H lg:-s. IC, Ml 'Int-rsh. l,. Kl'11l-. M. FIll'Illl2llll, IP. Ali It 1, ll. Ilivkvll .I. Sl1k'lll1t'l'd. ID. XY' i'k. M. Ss-liiwul-Al'. IS. Mc ':1l'i'y. llow Z--II, l'Idg':1i'. .l. If'ostei'. ll. llsf-. ll. Fitvh I-I. 'I'oui1smlll. I.. Hzildwin, ll, YonX'ihl. li. XY All H V iz'-, ll. I-Illis. M. Ilfmmivl. I'. ivoylv. M. XVI 't'i1 ll. .loliiismm li iw l-S. Huff zn, All 'IU kins. .X, XV: 'iw-11. M. li2illH'I'4lll. l". 47' In-V. l., Hull. Miss Hin' 1 . . , Geliln-11, IC. Bal '. S, l'ox'tm-x', 1'. 4b'B'iq-n. J. liittvr. M, IM grlinwly. Fm fly sigh! 4 I I Bun e 1 lone qu XIII 'Ile 7 4 In I 1 I Tug x IIOII 111 I lIl mx NIIIII 1 I IILLIN Im 171181111 f LEROY HAINEIN 9'eC1zf11r11THc1s1uu GKYLF SMITH Sjmnsm WINS STEWART lnternatlonal Relatlons Club The Intelnatmndl Relatxoni ilulm undel the Qponsomhlp of Wllss Qtcwaxt ments hung a month dllllllg' antlxltx pumrl Thu tuna I5 clexotul to cuuent IOIJILS conceln mg wnlcl affalw planned and pu cnted to the ,fgmup lmx peuallx appulnucl com nnttu s Excnmg mentlngs ale held 'mu a month cu thc homu of IIIQIIIlJC1S Fach meptlng 1- mail ln UL tln JK t e JILSQIIQL 0 guut Qpcanels who acqualnt tha IISIIIJQIN Lhp al EUJIIUIIIIC ana Ilfllllltdl ltudtlfn of nthu natmnq Thg olllcex and munluuw 111 xwxlung thwugh tunlx and Ll15CL sblon to DIOIIIUIL xxclld pnau xuth IU ilu Ilmv II-IC. M-I wnzllmi. B. , ting, I., Il11cInI1wI1, M. Allzlrxl, IP. Ir Iunl, il, . s, Ii. Ifzuw I1a11'.'r . H. ' ' -f,. Ii uw 2 -M, XVhitinu. K, Iii' vu. IF. Sqzilslnlry, M, Ifuttrm, IW. ll,1lIw'S rn. I.. KI'1pII-, S. 'I-wr. li. Iluluwth. II, l,lIIllQ'I'. S. llfvrlgf-s. T. XYilL:uS. Ilov I---BI. Six . BI. Svl ':dA1'. K. Ifustf-V. .I. lint.-V, I., Hz sf-n, I., Stl 'z1r't, 49. .' 'I. V. Ivurlmzmu. 5. XXYZIHIIIQIII. H. XV' Prwfflwzf, ,,,,,,.,,,.,,,,, H, .,,.,....... , ,,,...,, ,,,.I0.4NNE RITTER YIIH- 'KI' PH WANNA Vrir Vrrri V Y-Y-Gwinn--VV V iiwuvwurui 'L ' k , , ,l - , , ', . , H H 'I V A A . . , 'C 'l"t1'1S'gl-' h 'I f -it .i1"'i. ' ' 1: l with 1 soci . 1' .' '. l ' ' 'I ' ' 1- ' rl - 1: 1 x 'A h . 1 I. Natlonal I' orenslc League The puxpov. of debate club IQ to fulthel the duelopment of lI'ltklNLh0l3StlC speech actnltx and DlOll10t6lIldlX1dU81 lngulal fxlnhtx The 'Natlonal Fo1f,nQ1c League Lhaltued 1n 1933 IN mm the ore hunched flftx thnd chapter 1n age IH the Lmted Qtatee It hae Qponeoud tha oxganwatlon of SIX chaptels 1n thls XICITIITN The club has paxtlclpated m Qpeech meets at Iongmont, Chexenm, and Bouldel thxs xeal In past X63lS mam axxaxds haw been ucuxed by 1YlQIHb6lS oi the oxgamzatlon mcludmg the Drstlngulshed SQIXICQ -Xxvaxd pxecented a few naw ago fo1 speelal Qexuce to the commumtx and state I IQNIIII nt ROBERT TREFZ Sccutcuy Tzeaezuu ROBERTA ROPERTS Sponsor Mlib JLEL Hou nhl S 1 N H If N c' mi 111 NI Holzfak ex B X uung. B Hunter S IIXQI Pon Q '- re 7 N2 el P 11 wel N v S1111 1111111 Y . , . A u I -I . . ' ' v' S' , lv ' ' . m.,.' , I'1'w-Pm-sidmzt e..e,.,,...,,.e,,...,.,A .. ,,.., H ,,,..ee,,,,,w..e.,. LAEL COLLINS ' 2-B. Farq arsm. IP. Alatte-gon. J, 'xyzv z . . . 'st' ', . ' '. . , G. fh " ' ' '. . ' 14W. I-'iss-h-r. B. Hulquiit. Tl. T' f.. Mix: .Tu . .. R 1 't.'. L. Unllius, G. 'th P1111 4 111114 111 Il 11 tl 11 711 1 X dman H 11151-11 e1 1115 11111-1 XICTX P1111 lL MS 1 1111 1 N1 111 HI I F 11111111 lIN 111 B Pu111111 N 1- on 11 1111 B11111 11 T ll 111 S 11 e1 1111 P1 11 1111115 1 111 11-'11 1 1 61 1 51111111111 111 11111 11 B1-111 I 1111 X111 1 111 111 1-1 11N x1 1 1111 Pzcszdent RUSH LOCKE S111eta1y DICK Iocm: T1111s11111 JACI1 T0b5BERG I-31111111 Offllfl BOB JOHNSON Rlfle Club 1 111111111115 111 R1111 C 11111111 111' f N1 1 x 1111 N11 1111 1111111 N 1111s 1 111 IS 11111111 111 ILIIIS1 11111111 11 1 1 'N.1111111a 1 1 iv1111.1111111 111111u1:11 111111 X11 1,11 11u1 . 1111111111011 '1111 91111111 N - 1 11 11 1 f 1 11 ll 11 1 111 111 1 1111111 1111112 1111111111 1111 N 111111111 1 1 1111s 1111 1 1 M1 1111 1 111 41 x 1 1111 1' 1 Xl 111 1 x 11 1 ' -B. Fritz, R. T 1' ' 11. J. T.1'1l21XV. A. J1111 st I1. H. Ii 'tz-', .1. F11' 1-y, 11 1.11-S, B. Xvi . . I '-1" . 11. -T1-QSP11 G. XI Lk' li. " ,'-. 11. 1 'i11. 1 ' 3-B, YV'-k T11 . Y. I'11'i,'1. 11. SI- ff ', 3. 2' 1'.'I , H. 111132 . 1 ' g. P. Davis. 11. Hill 11. M. Br ' . H, 121 '111-1: 11. - '-1111. B. P1-11-VS 11. M. I'2'1, '. P, S1-i g 'S . 11' 2-C". V0 ' ". HI, 1Vf1 E. G1 1. BIZ 1C'1-i 'L 3165 H' '- 1 . V. 1.2 1'1- F. C, H' X'I1. S, 11'131'i1-11, l', .'1 '111' 1fK. I" -f '. .1. T s.'111-1'1:. B..11'11111,'111. M. I-'111'1' '1lS. A. 1liff11111111'g11. 11. 1,111-ke. I1, 1 -111-. S11111zs111'. ,,, , ,, ,,,, ,, ,, , , ,. MR. ECKERT Th- - ' "1 71 ' -1 11 111, .'21'11.'z 1.1111 " 11 " '111:. " -11 -'1 ",' 1'-' 1' 11-.",' '1H'1'1-11 .',' ' "'1'1 '-1'- ' '111 ' , ' - ' - 1111111 1-11111 1'1ll'D1.'hf'.' 111s11'u1-111111 111111 111'11'11' 111. 1111- 11L'11f'l' -'111-s. Aft - ' 111'a1'11 -1111, s111111i11,1"11 1-ULI1' 1111s'111111s-- -11 -1j.1 ' -. s' ' 1, 1i -1 ' 4 1 1 312 ' H- 111- 1111'1111l1'1'S11'y 111 1111211111 1'1Jl' 1'i1's1 class 1'i1'11-1111-11. T1 z11'111111'1- '1 .112 111- 1111: 111-z11111-11111-111121511111 111' 21 1111swi11l1- 51511 1111s. T11- 111' 111Ul'S, 11ix'11l1-11 111111 S1-V1-11 111v1s1 112, 211-1-111111113 111 I1'1K'1l' 1111111113 s111 111 2111111 1.111-11 11I11L'S 1'V'1'Y W1-11111-511111 1- '- '11g:. T11 - s1'111A1-s 1111- 111:11-1-11 111 1111- 19111-1 V11111114 11111 '1-Sf-f'11111'i1-1' 111' 1111- s1-1-1'1-11111. C Club C Club an o1gan1zat1on fo1 the athletes of the Qchool tndeaxom to momote and obtam good Qpoltsmanshlp among ltx numlmexs and to set an example not onlx fol It munbus alone, but fm all the othu te-llows who attend I'01t Lollms H1gh bthool Ou1 School has a Ieputatlon to uphold One of the mam factols IS ltS athlet1c stan da1ds, wh1ch IH the past haxe been at the top Ou! C Club of tl11Q QGBI has tued to ma1nta1n and uphold these p11nc1ples wh1ch a1e pa1t of us FO1t Colllns Hlgh School IS lxnovm f01 1tS clean, 1ule ab1d1ng play ThlS past X631 the bovs on the g11dl10f1, 1n the gun and on the tlack haxe exh1b1ted ou1 code of good spoltsmanshlp Jzszdcnf DON LOWE Iw1LEs R1I1x1ER Dinh MARTIN Dom RILEY MR E D TAYLOR lzcc Pfuulz If 11111111 Y t Ss'1ger111tufA1111s l 1 x 1 1ll 1 11 1 ll lxl 1 11 ll Su 1111 la 4 lx nf: Nt xl Ol Q Il Blehm XX el e 11 1 a 1 wlker Dot Tu 1 V11 f CS 93 U 'V - ' ' . . , V . V . M . . . 2 X i 1 S , v Q . V V ' . ' V ' - H ll ' V V .' PH." 1 ,. ,,,,,,,,.,,... ,,,, , ,,,, ,,,,,,,,, "'1- "." '1 ,,..,.,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,, ,,,,. , . . .,.. Y S Z. SM' " 'l - 'rv INIUTI' ..,,.,,. ,. ,,,,,,,,,.,,,,,,,,.,,,, , T' ' ' Sponsor .,,..,...,..................,...,.... ..... .,,,,,,,,,,,,, l,.,,., ' . . . lu' Il-IC, Goal: . ll. l'h11l1l+, N, .Iul111s+ 11. ll, 1f'idi11o. H. Faso, Htl P'ke-, M. All: 11. Il. "lt-y, H. l-'zl 'l'.ll1:4. M, I 1 t'.'. lim' 2--li. 'i- -1', li. Snjl-'. S. lluvaxli, ll, l. 'lu-, I', U'1'm11111ll, .l. Mill-12 N. lla-i1111f1'. l', IM-lp. IP. Gillvtl. liill l'ik1-, N. l'1n1:1111-l. liuw lfbl. . '. K 'lm l. Il. Mz11'ti11. IP. I. vw-. B. Til -y, .l. 'I'ohi,'k:1, l'. IH vis. D. S11 ' .' 1 ', '. zjll I2 1116 Fifty f11 11 Pl691d8IIf V106 P1es1clc 111 Treasznu Repoz f0l Tent 1111 1 JI 1 ll xu 1 El 1 1 XX 111-1111s 1 1-111 K h 1 Ill ou 1 11 11 cxw XX 111111 111 HARRY FABR1Z11s Bos GRFEVWAL1 RALPH KoT1c1-1 PRESTON DAVIS EUGENE KIRBEL Among ou1 clubs 1n F0lt folllns Hlgh School wc l1Hd, bccauic of 01.11 local ag11 cultu1al lndustlv, a wocatmnal 3f1llCUltUl9 club One of the outstandlng cunts was thc pa1t1c1pat1on IU thc Annual 'Nat1onal Vl1cste1n Stock Show one of thc h1g,hl15.,htS of the ulnalnlng old W wt t1ad1t1ons -X uaual ou1 boys 1etu1ncd 111th honms Janua15 the twelfth the boss attcncled a State Conwcntlon 1n DenXe1 He-1e thc Colmaclo Fa1n1c1 dcglees 1xc1c awaulfcl one ot whlch went to Tom Ca11ol one of oul own Yl19l11lJ61S Th1s 3831 onc of ou1 most 1nte1cst1ng act1v1t1ci was a tulkev lafflc held l1ef01e ThankSg'1w1np: Moncx to pax ou1 Statc rluei was lalsed bv laffllflf mx tu1kcxS llox' 2-S. Sl 'i1g-', B. Tllllilll. M. l'1-il. li. V'-l t ', P. 141111211 u-1, A. ln-im-s. I1 B. Iilzmd. Y, KV1 3.5. U. H ' 11111. C. ' 21 '1 . Ii ' -E. K "I Al. l', lmvis. Ii. Il1'1-Q-11wz1lt, H. F:1l11'izi11:4, 11. .I -1'. T. 4 1111111 I.. 4lll1ll0llS. B. " 2 . Sec1'etary ............. ................ ........ ........ ....... .... ..... G 0 R D 0 N J1-ISSER F. F. . '- ' " ', 1 'f 'f, '1 " 1 V, ' " S. .S Future Honlenmlxers Club Am 2111 1IITLlL9ILCl 111 the XXOIlx of the home Lu1n+11111cQ c1epa1t111ent max be a mmm lILI of thu r1.1t1c1na1 KJIHHUIZHIIOH of Futuu I'll1IIILIII2llxLlS It t11eQ to help zach 2111 -cn1a11x as null as to teach the 11121111 a1ti of IIIIL hc1me111a1x1ng DUIIHQ' tha ual the local chaptu haa had Suual p10JectS mak1ng K1ldDLl1Lh mead and 1111 mum fm the phxs1c11 lflllldllllfl ClLI13ltIIILI'1t taacheu IL?tIO0III .111 C1U1lT1U1 1 KK II c 4 P1 N Nernfrn fUNHli N1r111w1f l I Nong 11111111 SH1RLLx D11xFN RL TH SCPIFLERT NIARI IE GRICKSHOT X111 INIA Q-XNDBERC' 'NIINN 1'-XLLEY Num ku B-XXLES H-KZEL BLRCH It N4 kt I xN X UN 'NH1 1 1 Q , 111 111 III 1 1 I 'S Ill I I 44 1 1 1 f 1 H1 ,lf 9 . , Y A ' ' ' I l ' ALJ 1 . ' 'I' A 1 I 4 In 1 ' ' 1 1 - , . , 1 I Q ' I .1 , - , If .' , , ' . Q' .3 '- 5 1 ' j '. " 1 " . 5 1 '11 - - - 1- L C .f1'1- - '1-LT -' -- 1-'13-V 5. ., Sv S ' , - , .S . vs' .2 , .. ' , . , ' . .BJ . ,L . v ' 11 ' " . I'r1s1'flf'nt. . . ... ,.,, . .' " Z.' .J Vic '- 'v.'ifl1'11t ,,,,,,,, ,,,, . . .. .. . ... .. ... ' . . ' ' " 'gl .,,,, ,.,,.... ,..., . . . . 5 1 ' . Tru- .' 1:3 .13 , .YM 's H111 f11'1c'f'. . . ' '. ' . ' S Iiuw 1 -Il. Sv! -11-l'I. M. S1 11--. Y. .111111sl1111. M. I1i1'1','1111. lk 'I' vim. .X. Xe-WI1111, M. Br' '11, 11. I'z1lzv1. NY. I-'i111f-y. Y. l4'41st111'. V. .'11z '1. 111W 21--11. Ii11111w111I. M. l111111111, .1. I'v1111f-11. ll. 141' 1x'11. M. l11il1IlZ. 11. Iii gg I. Mill, I.. I-'111I1-y, M. 1!:1y11-s. I'. N1-1s1111. S, Bl2lI'l1II'Z. li, XYAIS1111. .X. SI1l1l'I'l1l1Iil. M. IH-Ili.-4 I-I. R11 1-11. llww !-- II. S11 -111:11i1-1'. .1. .X11111 1111. A. St'1Z'I', M. lI111'11e-111. Z. 41I'Hl'Ilt'NYl1lll. li, M -3' li. S11 ' 11. 11. Ki1::'. l,. XY: zur. M. l11ll1SIII1I1l. Ii. K'-sv. I.. Sznlnz, .I. Fink. IC. 4'111't1s. 1i1x' 1-11. S41Iz1z:11'. Ii. XY -st. H. l"1I1I't'lI, 11. Ilusv, '1', Ii1'zul11111'y. Y. S1111 1111-1'p:, Miss 'I'z11l1-y, S, 11111111-S. M. G1'ivl-is11r1t, XV, I'11v1+-11ix, V, t'11111111:, M. 111, t I I 1 I x 1 I I H 111 1111111 1 Dorvxx NI-XTTESON Doran DFXNF hm xrz 81111111111 'NIR HAY D1reCt0rQ Club HKUIIN 1 In 111p1k1nf 11x 111 11 111 1 11h 111111 h f 1 r fl 1 . 11111 IL 1111111111111 1111 ll 1 . S 1 Nllll lion' II .l, T1-11111Ii11, IL l1'1-lz1111i. M. l1':11'11l1:1111. H, l:IlI'1lllA'I', il. T1'-l"., I'. S111 i11, lim' 2 .I. 1'1111111l111ll. l.. Kl'11t1l11, IZ. H1111t1'1'. ll. .l11l111s1111. .l. 1911111 Ii. Wil:'11f. 111' I --Bl. S11 1111. IC. .I1-11s1-11. IV. l'I1IxA11'. NI. Iv1111g11-'1'13'. M '. H1131 ll, 3111111-S1111. BI, S1-I '111l11 IZ, St 'k1flll, Ii. I.i111l1-1', , PW" f11 , , , . ,,,, ,. ,, , . . .' .' I'1'r'1'-I'1'1'x1'1l1'11f , .' .. ' if S111-1't11rgf-7'1'1'11s111-w A...,, , ,, , BIIRIAIKI DoL'GHE1zTY ' 9 . Di -." l'Iul1 trim 111 hvlp its 1111-111111-rs 11n11111'stz1111l music lwtt-1' I' ' " 5, xLL lj ' 11111s11'z11 tc1'111s. 11111111 ny. 211111 111 '--t'11g, ML' ' - as 11111111 1Riv1-11 by 1111- 1111111l11'1's 111 the !'l'flL'L'0l'Z3.IiYlf., 1' th- music 11 111st1'111't111's' 111111111 and thu I111Il1-1111 lrO'll'll in thu 1 ' ' -nt. In 1 s111'i11g U 1 IJi1'111'1111's' flllll 111111-1't'1111s the .'t111l1-111 lltlilfy' with 2111 asm N1 Thel lhrarx Club The memlmux of the llllll1X club gun SQIYICQ to the school anfl IH IQIUIII xenexxe matxuctxon IH the use of llbxalx mateuals Then haxe asslsted students and teachexs w1th the 1esea1ch xxoxk 1n then classes and haxe plomoted an 1nte1eQt m the hlnalw bw keepmg It attlactlve wlth bulletm boalcls and holldax d6C0l3t1OI'1S Taking' attendance changlng books, and ple pallng the magazmes fol LllLLll3tlOH ale Qomc of the dutlcs pQlfOlI11LCl hx the l119Il1lJ6lS fuzrlerzf GAIL HLNTER 9 czdary Tzmsfnu DOLOREN EHRLICH Qpmzsm 'NIIQQ SLNDULINT ru nm 111 aux xr Nl c U Q ulmnxm 1 when 10 1 Hx HX 0 1 lm un untu lax nupuxt hxlklxt!Nl1ilN 1 lx Fzfty flue J - kin., . - ., '. .,. YVY- Yrvrv V V VVVVYVVVVV W 3 Huw 3fW. T5l'ilIll'lS, ll. Bw-rs. L. Szu'zu'i1w, F. T"'1ll'l1ll'I'. .X. Slllilvllllllll. T. Krusv, A. Knie-sv. How Zfli H ' ', S. Vzlhill, K. M'lll1,' '1 I. L. .-Xlll 'znlt. B. H uslay. E. V: '31-l. Il, BI' , L, Iiicl rl. S. Ia 'ix Hr ' 17.1. B ulbr, R. El ann, H, Bro ' , G. H Mlm' Su I ll. Ehrlivlm, B. " ' ' 1 . .l. Sn ith. H. Vu vm-ll. I' flfu 1 4lQNNx S zz Q N I I 4 X 4 1 I k I lm Pnwdezzf Sefrrfmy TICHSIHFI Se1g0unfu1A1111 Sprnzsrn Ushers lub II o0DROw KLRBEL NILES REIVIER GLEN JONES 'NIR MORHART Lshus Club IS one 111 the outstflndlng seulu KIOUIJS 411 ou1 hlgh School It as 1 ts IN ta lng Uckcts dum eatlng t 4 ducxnnna 1t t e xa11ouQ Athleuc Lontnxtx c1a 1111111 11s1ruLt10n comm 'mc 111111 141 c11111L1r1Lc ZIXIII IX tha hlgh snhwo -Km th st ma qua 1:11 Illllllllllw IZ 111' 2--V. IIuI'v1'tuis, H. .X11I'1 IS, F.1rq11I1z11','1111. XV. Imlkv. B, 3lI'S'II. I 1:1411 Il M -I 'i11, A. Il+1I1i11s 111, Il. 1'111111i11uI1:1111, .I. Ii. X'z111mh-11'z11'k, Il. fI1II'I'lAlt. XY. S4'III'1l1I4'I', II. II11:14IIr-I-, IP. XV: Lfll -11 Ilwww 1-!M. I':1tt1-1'.'4111. M. I":11'1'1-11s. IG. Ke'1'I11'I, I., Ilud 1I11I1, M11 II111'I1:11'l, N, Ile-i11111 1 I411 I,. S11 'zu-11111, Il. XV -:1II11-rs. Preside11t ,..... ...,,.,.,..,...,,..,,..11...1,, ,,,,,....11, , . , ,,1,,.. LARRY RUDOLPH P' - - ' S, ,V,Y, ,,VV,,Y,,, YV,,,Y,,,,,,,, ,,,,,v,,A,,A,,,,,, ' A ' D 73 "S, f' 1 ' ." ' J "" - ' 5 ' ' 'f 5 11: 11 ' 111- 1'--11 11 -1'-111-I 1--15.1 1111"11'f-- 15 1' I1c1y f1'c1111 Q A umlont Ilfllly 'y ' lify ' - 1 Pxhip. -NIJ. f HH X f Xi ff! ff ff XXX X X ,ff f Xff Q .1 x' S , .i-.Qizx MV.. Q - ,J ' 2 I' N111 fzqhf Bfmd xx 4 B 1 1 1 Lmn en Ixe x G qhll H x -X L1 I L'1111p1e R xx 3 11 Houlem D P1ex1:f X Iliad B Hoxxe I Iulfls I Te11111111 F Seh11e1 1 Keathus I 111111 1 R F101 I M1 C Dclp Roxx 7 D 111111111 E fl'1XKl101fl C '1IateJ1a VV 011111 A lxmeqe B Ba1111e1 W 1NLlQ0l1 J Chanex Nl T'1f0xa X Danx B Pa1Q011G If Plle R Whlte C Sha1p E C1a11x '11 Daxxson Roxx 1 P T1ef7 H Ca1c111e1 Q 1Y1lgu B Wa1t111.111 R Eh111a1111 11 Fo1d M b1111th B Qtmlxton I' Paxton XR F1QChC1 B L1m1e1 IN 1Ia1qua11d 11 Seh1adL1 A Cappella R xx -1 lx Eddx B Cleenxxalt G S1111th Nl M 11e1 L Rax XX Fschu B 1112011 -X L1Y1d61 B Xoung B Case J 1111191 F Pcxtcm C GUthl1Q R xNh1tL V1 qCh13C1Q1 D long H Oimus C Sha1p Roxx 3 R SChL1Q11 J M111e1 B Heathen D Hcadlep B Ca1lQo11 H Ga1dne1 J Fleldb D Ileland R Iocke P OCo1111c11 J TO1I1S1-13 D 11311111 G gh11W91 B Fa1qu11a1io11 D 511181501 B Hunte1 G W11gus X B1ez111a Roxx 7 NI P.1111ha111 M irmth H Hmtz L Pe1111oc1x M V1 h1t111g G Ot1s E Mac Intogh L Ixhppln Q Tuc1e1 B XXQISS M flO1Y17Q R T11to11 G Demg L M0111 C OBIISY1 5 P01L11e1 R Eh111a1111 WI Fmeh Roxx 1 B B1 111101 D Vo11V1h1 M Foul B Pattm on M Shaxxxel V Du1ha111 M To111p11111 Q Huffman 1:1 Vhlgus 111ss Baudu J INexxto11 S DHXIS P Nelson P DHXIS D I'dga1 M F1th1a11 11 Callie! D Clapham E Xa1111o1Sdc1 B Hu1qu1st Orchestra Roxx 7 D Eclgrfn B B.1111111 P Sdlllli J Tcmplm D '11attcQo11 X B1Lz1na J P1111 11 If 14111 1141 x 111 1111 CIOYQI NI IDOUg'l'lQl x Ca111p11c11 cxx 1 IL am 11111 tl 1114 L 1x11p 1 1 Iohr 011 .1 Ro ' - . Hulquist. C. Shari, M. P1tt's. M. S111 --, J, DHS. B. ' 11.', '. 1 "ver Mr, aj. 1 . 11111111-, .. I 1 11. 0'--1. 'V.,.,'f'.,1.11 , . ',,. "W 1',1. 'cle' R. 1' vs, ., 11' -', E. G1'ox'e1', B. Weaver, IC. Tr1ix'e1', . ' 1110, . . 'llvl' . X v 17. '11 . .Tu ' '. "'x'. . ' ' '. . . ', '. ' JL. ' ., .1" '.1. " S. . ' ' . . '. .' ' 0 ' - '. j, . 1' '- . '. ' , 1 . 1 ', '. '. i H, . "1.i 1 . . 'I . 7 , . . . 1 I ', 4. 'A' , 1. '. , . V I ', Y M ' '. . 4 , . - -. . ' . , :Z , A . ' , ' . , , . . . - Q - v - 'n ' 9 - ' - y - 1 1 N. . ' , . I ', ." 1, . .l ", .1 . . " , . , ' ' . ' . , 1 1 , . , . , . . - 1 . , . 1 , . , . , . , . , . .. . . -, 1. 1 ', . , . 11, . . . . . 1 1 .' 1 . ,. , ' . . , . , . , 1 . . V - .,, . ' ' , . .Q 1 v V. . . 1 . , . , . , 1, , . , . , ' , 1. , B. Y , A 1', . Y ' , . I , . 11 1' . ' , . I ', . 1. 1 . ' ', . ' . . ' ' 1 , v 'ii 1 - 7 . ,V "1 ' 1 ' 1 1 Y Q, ' , ,v- - . . . , . 1, , , . , . 1 1. , . , . Son, 1 . W' 111 ' . 141. .Ie 01, DIY, Haj. M. Iif 1-lf . 12. 1' ' ', 1 . wtf. J R1 ' -H. FZl1'Y1112ll1l. D. I '-1 1. B, P lx '. A. 11' 1e1'. J. Fink, . ' ' 111, R Iii mf. Q Ptnfvl 5' - Q ' , .vue as 9,!sW9'W!g91Qxg5fg-yfgjxis f Mm wks r-1, 7 7 ei' H ... Ka' - V . Ania: , fx-sq Major Play A mystery given purely for entertainment held the major play audience in suspense for two thrilling hours on November '30 and Dec m- ber 1 this year. The story opened in a vaudeville the tter during ft roller sk rting act. This was followed by a sextette singing two songs. The highlight of the evening was a magic act by Chatrand The Creat play ed by Richard Kohler. It was during his mind-reading performance in the 'rudience that a man was murdered The remainder of the play dealt with the attempts of the police to find the murderer Chatrand though under suspicion himself managed through a seance to discover the murderer The fem rnrne lead was taken bv Shirley Huffman w ho played the part of the mur dered man s protege Comedy was brought into the play by Mrs Wrmble ton played by Louise Klrpple The play directed by Miss Johnson was recerv ed well by the com munity because of rts entertainment values and because of the actron which took place rn the audience G A A Follies The title of the G A A Follies this vear was Seern Is Belrevrn s theme was a day rn a televrsron broadcasting station The frrst program was a good morning show featuring setting up exercises This w as fol lowed by a team of grrls who burlt pyramids and other human figures The day progressed with Breakfast at Lardr s and A Soap Opera Later there were a Qurz Program and the Command Performance One of Dance featuring Minnie Pearl Mrss Thanet Schureman directed the production which was considered bv many to be the best rn several years Vaudevrlle The theme of this y ear s Vaudevrlle w as a river show boat XX ith this background many different types of acts w ere brought into the production Nlusrc was fur nrshed bv two orche tras one had a Negro chorus There w ere rlso a male chorus and sex eral soloists The dances drr ectecl by bhrr lev Por tner w ere orrgrn tl More comedy than usual was brought into this x e 11 s X auclev rlle and w as enthusr istrc rlly recery ed by the tudrence The scenery and lrghtrng added grc rtly to the show All the members of the Dram ttrc Club were rn the production which was under thc drrcc tron of Mrss Johnson . 7 . , . ' 7 7 , ' e . . 7 ' 2 c L 1 I u sr c c I , C . , . r , Y sv I , A' Y Q ' 4 . ' . . 1 v . 1 v v 4 4 U 1 ' ' ' ' I V ' ' - , . 7 Y ' ,, . . ' ' ' an ' r - ' 1 an . . . , f - . . It yr . . . . Y . . 4 I u 1 1 1 - ' 1 4' ' ' 1 ' s ' y - v -4 l A - 1 1 . w , , i, ,' ll , ' '!,77 I H , Y! , as ' , rr cc . vu ' ' ac , , rv sc ' the highlights of the Command Performance was the National Barn ,, . . . .Iv 1 1 . 1 . Y ' w I . y ' 1 4 v 1 . ' 1 Y. 1' 1 , 1' . 1 . f' 'a ' 1 n 1 1 ' 1 1 1 1 1 1 1. f v . . 1 1 . . t 3 . , r .. 1 1 2 K1 . 1 L1 I L1 1 1 ks 'L1 L.. 41, ' 1 y -'A ' 1- tv a my v 1 Q' T- Z I A 1 1 v 'w wr Lv u I .1 v 1 1,w V 1. 4 vp 1 v.: w ' 4: r 1 ' v , I . L 1. r . . cr c D c . K1 . 1 1 1 ' 7- ' f T .Az 1 L. 1. 15. 1 2 ' ' 1 1 ' 1 . ' 1 ' 1, 1 1 x '.A,- .s s . 'xx 1 ze xcx 1 1 cuxx lv ur llxx X lllllll Stage Crexv The stage crexx xx hlch IQ the backbone of 'ill stage plocluctlons, l-ulldw and han llex all stage sets and hghtmg effects It IQ Cl1X1dGdlHtOtW0 gloups the boxs and the guls The guls xxo1lc IQ to collect all of the p1ope1t1ee pamt the ete and clean the Ntage aftc1 the huwtle and buetle of puttmg on a stage p1oduct1on ls ox G1 The how xx 01k 1 to flgule Cll1l1QI'lN1OflN of thc -etx and llllllll 'md put them up Thev change the Ncenex lctxxeen actx and haxe complcte chalgc of ill of the llglltlllg' cffe ts cm the stage XX hllc thcu xxoxlx max Kccm ncgllgllllc to thc aucllencc thc itagc cncxx xxmlw on 'hc wage txxo houlx cxe1x dax tg U c 1.0 ' 3311. H Ain , B. T'l S, l'o1'tm-V, S. HL ffmalu. l'. Dllp. I' ' 3-N. llc-imer. lv, lXl1ll'Illl. A, Penn n-k. U, 4J'B1'ix-11. S. H lges, B. XY BI. Y ' ' gr. l'. U'4'mm4-ll. 'l'. ll2lI'l'Ull. Iiuxx' If-Ii, flzlrlw-tl. fi. Jumls. I.. I!:xldxx'in, If. Ginter. 3 1 . . Y v ' . ' U . . f 1" - . ' ' . f f. . Y , . 1 . . . , ' ' ' . ' ' J ' v . i . v ' . Y ' . ' . . V ' . . . ' ' -. 1 . -. . ,, ., 5 ., e , . A. M 1 ' S - . ' 'T . .. tvs' - . - 'S ' ' ' J" 3 1 5 3 ' L . ' .t 5 I , v , . Fx' . 1 . A . - , 2 ' ' , C : B. . D ". .'- - -Y 'Sli 1'r' 1 m- ' -l' .J fl .'l' V t 1 A - zz 1 hlenn l0lllN mbknu U I dn louivu lKllllllll II1StlI.1IIItIltll 'Nlusm Shlrlrw Huffman Boo'-tm N L lild Ire-I ul X 0011 IXIUQIL Sixty tuo VIHO W H0 loo I 0lllNln1l Blll l'1lf-v Xthliltll s Ruhaui lxohlu' IH 'lm 1t1c S 1 uulnu- 0 Brien X 1 It N C ll K l 4- X llktlw- F.CHS SLudm1t Bodx l'IeK1dc-III Dunn: Ru ken lloumI'I'1bIc P1 audi nt llnk WI :rim wx le II-,Ut I1 Idrlll Mlule-tux lf luuln-th W ll1..lls X H1 11 Hume Rohm rt Irvfl Sllllltd Ink I dltor' Wlurum HPIIIIP Barbara XWPISH Lambkm Co Fdxtox Wlax D nwsnn Inxuument xl Nlusxc 7 ' 7 V. 3 '- . - 1 "" . .. Y: , H4 . 1 " - 'es' - ' 'z . ,' ' f '. , ff , L51 " ' -'I "nr .. I , 4.. . , n " l -, . , 2 A bv, - ' ,A IP1'z1mutim-s ,- 1 - A- . 1" : ll , I A . J : ' L1 I - v- . E ' I1 ,I 2- '.,. .:, . , . fI,A.,. "-silent ill 'as ,tl A . . . . WX F SPUJUS Szxty fozn Row D Smelser manager J Toblska manager D Allen manager NI Steputls M Allard H Fabrlzlus Mr Taylor Mr Beattle Mr XV11l1ams Row C Laes B1llP1ke B Wllson Bob Plke B Case R Brovsn D Headlee N lohnson Row 'P R Iocke manager D Klley P OConnell D Glllett X Relmer C Delp R XX ertz J Moore J Forney NI Blehnl F Ifdxsards Football The Lambkm football machme rolled through 1tS season wlthout a defeat unt1l the state final game wlth Pueblo Central Although the Purple and Gold squad out played Central the fmal score was 12 to 7 1n Centrals favor The only other set back the Lambklns recelved was a 6 to 6 tle at the hands of the Greeley Wlldcats The team wound up the season wlth the Northern Confernce Champlonshlp and a total of 409 polnts to their opponents 38 Lambkms Fort Morgan Lambkms Lararnle Lambkms Regls Lambkms Longmont Lambkms Boulder Lambkms Englewood Lambkms Greeley Lambklns LOV6l3l'1d STATE PLAYOF FS Lambkms Julesbmg Lambkms Sten hno' Lambkms 1 Pueblo 4-7. S , , - ' , . . -- . . , . . ' , . Row 1-R. Fldino, P. Davis, D. Martin, J. Miller, B. Tiley, co-captain, D. Lowe, eo-captain, . . , - , . . . , ' 40 L 6 ' 66 . ' 0 ' 48 ' 0 ' 46 0 ' . 48 7 ' 32 0 ' . 6 6 ' 28 O ' . 54 ' 0 ' 34 " C, 7 ' " 12 Basketball The Lamblxln basketball squad xx as holsteled by the 1etu1n of txxo all state playexs Dlck Nlaltm and Blll Tlley -Xt the tlme the Lambkln xxent to press Port Colllns and Bouldel xx e1e tled fox fust place 1n the Ixoxtheln Confelence smce each team had xx on slxc games and lost one It looked as lt the Lamblxlns xxould haxe a good chance of defencllng the state champlonshlp xxhlch they xx on last yea1 Lambklns Lambkms Lambklns Lambkms Lambklns Lambkxns Lambklns Lambkms Lambklns Lambklns Lambkms Lambkms NON CONFERENCE CONFERENCE Cheyenne Cheyenne East Denxel lwolth Denver South Denxel Sterlmg Boulder Greeley Loveland Englexx ood 33 Longmont Greeley Roxx 7 Nlr XXlll1'ilh'w X11 Taxlor Bob Plke B Case liek NICBIFIIQX B Txley B111 P1ke XI Blehm 'NI Steputls D NIHFIIII naptam P lY7'1Xl J Tob1ska D Smelser Roxx 1 TJ Long D bflllette F kerbel lim NIeB1rnex 5 Brooks B Carl on D Headlee D Gufleld R FldlllO Szfty fwe ' 27 28 ' 38 35 ' 35 ' ' 20 ' 42 ' ' 30 ' 35 ' Y 34 ' . 56 ' 22 ' 28 31 ' 43 21 ' 37 26 ' 69 ' ' 35 28 Lambkins 56 Boulder 29 ' 7 29 ml m e H u S L en Q 1 ouwon Hoot 1 Q its! Q h u 1 me X llll I ax lm nu l- Nnxdu ef! 4 W restlmg The Folt Collms Hlgh School wlesthng squad ended tht Seawn bx tung vuth Gleeley f01 slxth place ln the state meet Haus Fabllzlus, Lamhkln h63.YWWG1g'ht won thc Qtata ehamplonshlp IH the unllmlted xwelght class The LalTlbh1YlS alqo tled Wlth Greelu fo1 the confexence Ch3.lllplOY'lShlp Fxxe Lambklns Kenneth Klefel Boh Sauus, Eugene Goodall N0lb91t Fmanuel, and HHIIV I'alm11L1ui won confelence t1tle IH than IGSPQLUXQ we1ghtS Dullng the Qgaaon the squad won all of lts matthes xuth Noltheln Cololado sthoola It had two matches vslth Cneelu, two vnth College Hlgfh two xx 1th Bouldel, and two vuth loxtland Thm Xldl 1 lquad was coached ln Bob TORSIH a student at Crloxaclm State Col lcgrc The Squad xxoxkecl out at the Lollegrw. and also IQCLIYLKI assmtanu hom Coach NN lgrnel lluw 2- -XY, M1 'Q-, N. li anu ,l. L. 1 '. li lk! -r, .I. Fi -lxls, N. .I l .' , li. " la ll. I.. S2i1'2l'l!lO. G. Hip, H. .' mls, B. XV Ast, J, 4' z wy. It vw 1-li, Suu rs. V. Iicllr. li. Mm' ' 1-Z. S. IH vuli, ll. l"ill7I'lZlllS. I.. AIVSQ-11u'e1'. P. 'Z 1 lel. I. Q' Q K. Ki, f-1 Y, Min 'h. I . - ' ' A . . ' 1 , , K M v 1' Y' ' 1 v 1 l v 1 ' 1 1 1 1' I -' v v v l . . L , , 1 ' . A , . . 1 ' ' ' V .' T ' . S. ,.L A , ' ,A' . . 1 Q . ... 4. .',' , , , 1, ' 3 .' M , M Y ' ' A . 5, V' A' - . . v Y' V , ' V ,. .' . 4 -1 . 1 . v . .' . . l N . ', ' A - . . ., . L , . , . . x 1 1 1 ' ' ' 1 4 5 1 A' ' x 1 ml ' 1 1 L','.A 1 l I v 1 ,L l. G X -X Board nx g11I m tha hlgh Qchoo' max Ire a membel ox C -X -X It t11eQ to me-ate a gleatex ITIYLIQQI m athlgtlcs and to de-xuop a mom Kpo1tRmanI1Ixe attuude among the glxls ch X031 the G -X -X DIOCIUCQN In Fo u -X the gr11's xxho go out ox ockex flxe tunes max Ive ln thl IJIOLILILUOD K 1 ln change ot the dlffeu mtlamulal Qpoltb dullng the xcal Touxnammtx an plaxul hx teams flom the thlee cIasQes In the Spllllg a banquet 1S glxnn at xxhlch thou gzula xx ho haxn QZIIFILCI a Qufflclcnt numbel of pomtQ thlough then paltxclpatlon ln QpOltS ale glxen ZXXRIKIS ltNIlIlllf AROLINF O BRIFN flhewfnf I Xl RA BALI VSIN Qpmzsoz Nllsx QLIIURLNIAIX. I Jxx lllxyl Imn I v uk I 1 Foxx ,111 Q1 IN 1111 Iilldxxm S lfllffllllll II IIIIIII I IIIIIII .glffll sown . A . L . . . ' , . ' , ', .,1 , , B. , - 'Y ' Ea4 5 - - - -:fx 111-.-. ,II 1 - f f- h " ' 1 ' 's ' V . LA..-X.'s' - Qf- ' ' xwnt I"'." I ,,o,,, ,, ,, ,, NF. ' . ' I'IAt"- ,, , , , , ' I I S0z'rz'f1rry-T1'4'11SHr1'r',,, ,.,,,,,,,,,, ,. ,,.. ,. MARGERY DILINES I, U ' ..,,..,,...., ,,,...,...,. ........,,. .,,,, ,,..., . , . Q .'.' . ' '. , ' if ' 2-IP. II' ' ' - '. M. f18IIIl'I'l. F, Yzlnlvxln-, M. II V '. -. I.. SI- -1,14 fsky. .I. Ii H 1- ', B. 4'o1wIz1111I. II. II lff. . ' 1gF. C' lf. V. Fosu-V. M. IM-im-s. V, 17-Hl'It'II. MI-s S1-I WSIIIZIII, I.. 2 'A . ' 1 , . ' I, wu, 3. 5 1111g OU 4 K S1 x1 XI T1111111 III x N N Q1 Y INS L t-'I It I QIIIIIIQI III 11 1 21 ll ll 11 1 Nt xx N 11111 III 111 1 1 T11 mszdf 111 81111111111 H1,F1'w1u. 1 11s11l1111 'NIARIIYN1 MCNII-IES 111111111 1111rs11111 MARIAN HI-'IINZE Q111111s111 MISX S1 HI RENI-AN Boosters 11N111s II s 1 71 f11111f1 11111 1 . 111 1 111 111511 811111111 T111 1111s 111111 111 111111111111 Q1111111 S11111t 11 1111Y'1g' 151051111 at 1111111110 1x1111s 41111 11111111s1c1st11o111x 1111111111: 1111 1111 I.11111111111 1121111 111 . 111 N .11 NQLII 1111111111 111111111 5111115 and 11 1111 s111.1111x 111111 111111111 .1111 JN 1111 1 1.11 1 1111 11r11f111111s 1111 11111 11IlN x1a1 1 wx 1 f 1 1 111 1 u a 111 1 1111s 11111 11111 1111111 of 1111 1 111 Il ' 5---Y. I1'11s11-1'. Y. I1u1'11:1111. I'. Sk1g111's1111. .I. XVyss, Ii. Ii1'11w11, I.. Ii:1l111'i11. 11, 3111111-51111. Ii. 1'11111-111111I, A. .I11l111,'1111. M. I-'i111-11. 11. 11llII1r'I'. B. 1gI't'IIII1'I', .l, l1Zl,'1J1I, . . IC . 1l11w 1-M, II11:41'i11,'1111, B. 1'k'll'I'.'IPII. .l. I.z1i11lz1w, 1'. S11--lj, 15. X1'11'.',', S. TlI'1i '. .I, I4111-1:1-1'. Il. 'I'il11-11, .I. M1111-1', 111. 15211 -1'. I.. I'1-111111-11. I-I. Kuf -'Ii11. A, 1't'IIII1Pl'1'i, M. IMA' vs. Il W 3---H. II4111z. IP. I1I111'1i1-11, S. 1'11111ll, Il, 4111-1-11w:111. Il. I1,'-, ID. 11-'1'iPI'. A. XY1'1'1111, Il. IS1' X'Il, .I. 11111111-1'1. .I. lli1t1-1', S, I'111'1111-1', Ii. K1-1-141-. .I. 't1111. Il11w 2---Il. 11I1IL:':11'. M. S1111wx'111'. 1'. II111'111-1', M. S1I1I11I. Ii, Fry, M. M1-N1-11s. M. 111-i11z1-. Miss .'1' '11111:111. S. Huff 1 , 11. Huff. M. 421-1111-1'1. 1', ll'I41'i1-11, S, Imvis, I.. 1511-111'111. I+. Y1111Yi111. If, 1111111-1'. IL1111' I-S. H'Ii1'11-11. M. 15l'1I1k'S, I., 11.111, Ii. P11111-1's1111, M. I'1'111I' 1 ,,,,,, . , ,, ..,., , ,,,, ,S .3 ' Vi-v-P".-' 1 , ,,,,,,... .,,, . . . .1 J Sew' ' -"" .' , ,.,,, ,, ,,,.... . ' B11 ,' -',', 15' '1," 1101 1 '15 'tat' . 'S 111111 111' 11111 1111151 '11'1iv1- 1'1u11S at 111' ' 111115 H' . 1f"1 1 ' 1,"' 11' 1' ' V Ev1'j I1'1'i11'1y all of 1110 B11 511-1',' ' '11 '11 " ' 1 1' 1'-11 ' -.v.. ,' . ,1. 11. th,1..1.. ", ' .L..., .Y lv, -. T111 girls are S1111-'11111 111' 11111 111' vote. 11111 11111'h 111111 111 st 11111e 1' 111' 1'1f1z1' .' --11. 1- A 111 Xutugrziphs PRESIDENTS Xutogrz1pI1s Seventy four 'Vex ul X . Xxx 5 I A wk L, T M, - 4 A. hy. , 5 . X 11 .' fl 2 3 . , - i -. ., f 5 , V ' ,J . , ' - - X . ' . 1 " Q i A , 1, ' I 1 . xl X y ' , 9 h - . X ,' 1' RN it ., N ' 5 x 4. , X . + 4 ' I ' , 'ff . ' , I f A f if xxx Y ' "" " " 4" ,Q ', M Af I. I , . I L, ' ' K! :3 Xl' g 4 1 K 4 , L ' , '- ' V' . f ' .L ' A.' K "H+-..,, ' I P-XTROXS Adam s Shoe Store Bet R Way Cleaners Bowen s Book Store Brown McDonald Company Bungalow Store Campus Shop Chol Ghent Motor Company Colllnado Drug Company Colorado Printing Company Curtis Clothing Company Ernest Fischer and Sons Espelln Floral Company Fields My Cleaner Fishback Studio Fort Collins Electric Company Fort Collins Express Courier Fort Collms Laundry Fort Collins Federal Savings and Loan Association Carwood s jewelry Store Hodgson jewelry Company Home Bakery Ideal Furniture Company jesse M Chase Fine Used Cars ulian s Ladies Apparel Kahm Studio Kimmons Clothing Company ,WL-2, vc r- Mac Van Frigid Locker Company Markley Motor Sales Maxwell s Shoe Store McCarty s Barber Shop and Mlladys Beauty Shop McLean s Bicycle Shop Miller Studio Murphy Clothing Company Nelson Studios Petty The jeweler Poudre Valley Creamery Poudre Valley National Bank Public Service Company of Colorado R T Myers Riverside Ice and Storage Company Robinson Printing Company Schureman Hardware Company Stallings Electric Company Standard Mercantile Company State Dry Goods Company S ll :til ni Y , . . J ' v -- " Park View Service Station ' V .lv ' '1 A -Y" 'f' I'l'lrfI sf X COLORADO PRINY NG COMPANW FORT COLLINS


Suggestions in the Fort Collins High School - Lambkin Yearbook (Fort Collins, CO) collection:

Fort Collins High School - Lambkin Yearbook (Fort Collins, CO) online yearbook collection, 1938 Edition, Page 1

1938

Fort Collins High School - Lambkin Yearbook (Fort Collins, CO) online yearbook collection, 1939 Edition, Page 1

1939

Fort Collins High School - Lambkin Yearbook (Fort Collins, CO) online yearbook collection, 1940 Edition, Page 1

1940

Fort Collins High School - Lambkin Yearbook (Fort Collins, CO) online yearbook collection, 1946 Edition, Page 1

1946

Fort Collins High School - Lambkin Yearbook (Fort Collins, CO) online yearbook collection, 1947 Edition, Page 1

1947

Fort Collins High School - Lambkin Yearbook (Fort Collins, CO) online yearbook collection, 1948 Edition, Page 1

1948

1985 Edition, online yearbooks, online annuals 1970 Edition, online yearbooks, online annuals 1972 Edition, online yearbooks, online annuals 1965 Edition, online yearbooks, online annuals 1983 Edition, online yearbooks, online annuals 1983 Edition, online yearbooks, online annuals
FIND FRIENDS AND CLASMATES GENEALOGY ARCHIVE REUNION PLANNING
Are you trying to find old school friends, old classmates, fellow servicemen or shipmates? Do you want to see past girlfriends or boyfriends? Relive homecoming, prom, graduation, and other moments on campus captured in yearbook pictures. Revisit your fraternity or sorority and see familiar places. See members of old school clubs and relive old times. Start your search today! Looking for old family members and relatives? Do you want to find pictures of parents or grandparents when they were in school? Want to find out what hairstyle was popular in the 1920s? E-Yearbook.com has a wealth of genealogy information spanning over a century for many schools with full text search. Use our online Genealogy Resource to uncover history quickly! Are you planning a reunion and need assistance? E-Yearbook.com can help you with scanning and providing access to yearbook images for promotional materials and activities. We can provide you with an electronic version of your yearbook that can assist you with reunion planning. E-Yearbook.com will also publish the yearbook images online for people to share and enjoy.