Fort Collins High School - Lambkin Yearbook (Fort Collins, CO)

 - Class of 1938

Page 1 of 104

 

Fort Collins High School - Lambkin Yearbook (Fort Collins, CO) online yearbook collection, 1938 Edition, Cover
CoverPage 6, 1938 Edition, Fort Collins High School - Lambkin Yearbook (Fort Collins, CO) online yearbook collectionPage 7, 1938 Edition, Fort Collins High School - Lambkin Yearbook (Fort Collins, CO) online yearbook collection
Pages 6 - 7

Page 10, 1938 Edition, Fort Collins High School - Lambkin Yearbook (Fort Collins, CO) online yearbook collectionPage 11, 1938 Edition, Fort Collins High School - Lambkin Yearbook (Fort Collins, CO) online yearbook collection
Pages 10 - 11

Page 14, 1938 Edition, Fort Collins High School - Lambkin Yearbook (Fort Collins, CO) online yearbook collectionPage 15, 1938 Edition, Fort Collins High School - Lambkin Yearbook (Fort Collins, CO) online yearbook collection
Pages 14 - 15

Page 8, 1938 Edition, Fort Collins High School - Lambkin Yearbook (Fort Collins, CO) online yearbook collectionPage 9, 1938 Edition, Fort Collins High School - Lambkin Yearbook (Fort Collins, CO) online yearbook collection
Pages 8 - 9
Page 12, 1938 Edition, Fort Collins High School - Lambkin Yearbook (Fort Collins, CO) online yearbook collectionPage 13, 1938 Edition, Fort Collins High School - Lambkin Yearbook (Fort Collins, CO) online yearbook collection
Pages 12 - 13
Page 16, 1938 Edition, Fort Collins High School - Lambkin Yearbook (Fort Collins, CO) online yearbook collectionPage 17, 1938 Edition, Fort Collins High School - Lambkin Yearbook (Fort Collins, CO) online yearbook collection
Pages 16 - 17

Text from Pages 1 - 104 of the 1938 volume:

V ,mx 'I '7f': f"w ,ff X , - ,,. ,1 J Q -' 1' ff 1., ,,.a,Q'gJ,4xv,.L24 fax-Q C, pzihdiff K li, X14 .f ,. P' - " V ,:' ' rr , A'!fx"!Vf-'4"k..1 'TX A, 9 9 1 ,f 1 LV. 1' -uw ,V l , 47 f fy bm, H WM MJJQAQW fffgffaaif 1,54 Ln .fffklfkz 0-'M-QfEVA3 V V, J, f 'Vx 1, AQ!! 16 Ax ,WM 6-ffm, wwf.: OJWQUJMV A Lfwq ,,,, Mmm -?,-fy-IAQ 1 T' 'WUZ if!-if V4-'I WMM 7,,,,,,mqf 1' Wx X,,,f 'VI 'L J",j'1,L x I lk i J f A!Kf 1 I I if 'DV Cfdif if Af X xx X X r' Sr 1 X 1- ? 1 f' K gg J fx fs, ! z Q 6 L Hx ,af 41. - 1 M 3 f- 2,-XL 1- -YP 'B 'L 3530 :ffl A rj'- J15. NM J 6"Q x2 S, ,jf ff-3 1 ff XIVX 'x 'DX r 'Ei .. ' f f ' 5,22 ?-J Q 1 X fx I' K .N bn, I Ig '7 ff Q L IW . , NX f ,ff K' i' . ' A J, ,- -I I .1 , . K I, 5 r X r ,427 f Qtr , fgillgxz 451 Hu fin i 1 . ,Q .. ' f' I If ' gf ' 7 ' C" ,QI " 1 1- ,' 1 , 1, , f f .f "Q .ph ' ' --'M "L . .- xg - -.,-.,-- 1 , 1' A ,. J .f ' I L: M X. 0,,.3-f,'A.'? JL, AJV44,2', 1. Zig., YI I F Il ' . 1 l -iff 'Cf 4, 2' - 4' .,,i1 f , ' I L f V67 f V, Q,,.. I ., . 1,1 x ff 7'-' 'LFS' OL! I ' V Mr:-R, d' L, xx-'M' 1,1 jf ,.,V.-..fa,,,, 4 ,151 f I , JV. !v I A , 0.4 f. I ff! If j ' I 3.4.-'5.fV CQ, 'qw,iM,. . . a., - , f ' P ,' L , fy! 4 'Kg' yf. :ff,Jl.Eji:, fl' ,f In 4 'I , ,f r' W, N" fv 'Nm if Q " S 'N Q 1 - J ff- ff x ...ff . xx . A nf g-V I ' . I M njhf ,Lx-..f' X 'QA ' 'L ' it ""uF -J - , ' W -wif' ' .nf ' ' Y A T . 'J T "v,Q,-f y L! ' ' 61 fag Y Q . -- ,E A -. - ' ' Jw' j-L 1 ' Q X , ,J ,xi 4- ' . 1 . , 'J Vp K X 'fli . Y ix-9' Y ffl Lt 'rf 5455! 2 X 1 'f' x Dlx Ea!!! .V - . . . H . T .- .,, ,. Q . X H 2' -' 'Vx , x gf, , .:,f' Q., , '7 ' ' X .4-3. 1: , X rg! 'K !'1f,gfv"' gm 1-fx-" XL ' 2 X '- -Q -:xx fp A fa r X- t 7 Z r- vs -' ' , J -, Q .Q .5 ,jp 7 - ' L .V Wag! X' Z P'P17 M2 ij f K N, sf' . ,Tk X- XX . .- s- ,E i h M I I , y ' , ,.- I A .AP ' ' .w :j . 5-'J Q ,Si 'F 5 4 .tw .ff Hr - ,""4M 4,7 f ' f .vi 'Lf' ,H . in . S E 22,5 x 'V .QE 1 , if' 173 ,V L" Xif 4.33" ', fylz' . . .jf . 'f ff,-' V . . , -+ ,J , 'L ,N ' ' " I -f af .5 1: 'J , -' r. f V. , ,b 1 'N n u 'Q X N -X, -E3 'Q T .21 ,vw ' Q3 Q " 'X - 'Mi in ,f .,ff '2 v Q? 1 xv .g 0 if ., fx, ,Q I 9 lf T ,n,,'f , .,g,,,,, Q, . gg .A , R . 1 -.3 N 4: Nu I . ,fy jf P 7 30? 3 J Y I.. - ' , H -5 R .5 V, ' J ,, 1 , 1 15 fy jr J I 'J I, x.. G . W FQ , fy fn 'QV Juv' gg ff J! ! fi - D ' . H.. ' ' W fi "-f I-'H ?f, 1 U JN ' U! H ,X ,- 'I '-' Q a 2 fi 4 Qg 1 f f . , , Yf fs K ' Q- M Xi' 3 E -. ri I X ,N X fff' R 1' 1 r fill? .P A fm 1' is .. QQ ' ' ' Ly ' ,fffy , f if ,fffp i Di .N .L 5 ,V .5 YQ J ' IN L!-V,"f A. .,f'gf' VT M17 55 M Tix: 'Wx ' Nia f' .1 ff JV i f' " 'fix . .A -45 " xx, 25 ig Q 'Q . , EV ,,.,'Q'1" gg KY 1 A-x R v 2 . Aff .L H . .1-' 'ff - . 'N .1 Y 1 1 ,I u . , J. J . , ! ,- A - f , I f 1 f 1 ,fb k If - . ' w , mg ' 'I ,ff .1 f, A .ff 1 .b Q SQ ,QS -Q 9. Q- f , .7 1. 'iff' J , ,Ziyi ,ya 5 , f .2 . X K ax . x x . f . Q . 'ix 'N "EW--. N 'X -X . 5 Y -E 1,-,f . 1' ' I.-nf 1 . X .sw -51 5 .Q f' 7:1 .f - , M fre? - 'r A, vi 'T 1 ,. ' -' . f-' , , ,.. .RA In S555 - 'vi N: fLj,L,v J, Lf?-f , .3 Q Y Ig Xxx A-N ff.. ,4 'egg , " 4,1 m fjwf ' ,V . bf 1 if ' J- -f 'di W " J ' ' 1' " ,f Lf 1: ' ,. "'LQ-g' Wm . X' fP "f'f ,f I Lf V 11" ,R Ky:-N if as X, I ,f Q' I I. gf Aja! - i, , V Q, 'I Q 5 lf ' '4 My S uf X -. Q Sf 5,9 Q., - bw, fx Q -gc f N -X. . . i , .M f . X Q X 'D Lf . .-ly h ...N X "lx, 'Q K? ' ' 'X X-.N . F' 5513: .,f,"'p 91, fa 'xv V HX? '5 .' g 5 W, " ff' " . C lr- N' 5 T.-. If - .xr . an ,ls-2 xl ? ,J Y .x I K ' 7-. , rf-. 353- RX.. 'Jr -F Y YN 1 HR' " ffl! '.grf'- - - ... -N P 9'3" Ex-.1 Z? - ' x ' A but ----1-xx, rg ,,... ,,,.f -f:'?T:,,.,-'gli-V , NQLXLQ XYDQN X . C - -, 1, XL! ,K 'uint Liz K - 'NJ ,C 33 N ,xy ., .1 f X 'X -M, 'ff "VV ' 1 'rx ' 8 H . x fix- x, N X- . P' cf fag. ' ,N X '-E V- W u' QS, ,V - ,Af I 4 f. D, Q25 . NX . A V dy i f? A' M " A . ' ' IW N. . g" .,,, ., , ' A ff WV 5? . . 4"-H ' 'N v-f-, V - . X ' I N knx " 'N 1"15L"' 1 V Lf" . . 'aff' lv r M511 M ' ' Y W P0 N,- ,. 'I - .- fi-' N 2-- .- ' .Q -. 1 'L Q 1' ,. - .Nh 1. .J f t Q W ,, craig' N --is K .3 hw, ? V! 1 A, . I-N 11 . X 'L f - -412' ' .FJ if bf 9 ' 4 W " A N 57? ---'fl' I " ' - 4' ' J," ' " N- ,Q--, X ,131 ,4: ,ff ' W ' , N3 - ff' f- ,. ,. Nfl.. 91237 , .ef W" . ff' Q1 . ' , . ' 9' f in nl' , ' ,P .. i 9 .. 1 .N - . . ' . , .- , 1:24 . J ,Nw mr- Lin, L 3' 4:1 xx Hifi-,t , nf? J Mfr i 1,V,6, y L. w"'f:, ,Gal :L k J- N ' ""' .fur ,l ,.,f'fv' X I-Jr - v lr, X I ,Inf AP- .. ! 4,3 rnwwizm . - ftlff- Q' I 171' V KX- 1 Nrjy A, AJ . x-33.6 . .. ,Y ,W I, ' ,- ' 17, 'f A gf 1 t , - 1A ""'1-i. xml' -3 .. ,f " , '17 ., ff N A , -1 L -, Ai" '-' VA' dxf 0. 'T xl QW- ,faiff 05" ' ., F V al ' rl i. Wee fam6l21n 1938 IORT LOLLIINS HIC H SL HOOL 0 7 f 'Q V QI Fort Collins, Colullldw .q ' -514' '71 I" 'D XJ I N 7 6 6 gontentd 1 X 1 Ta fe 0 l N1 ml 1 lll1illlTiflI! w Iv X11 mwizmz 41 11115111 4 Ili Nrzmw' ll ll l llltvllfimlj U ll. 1'11l1f1i:1zx A ll X11 'L' I N1 l Ilqlw' 'm ll fl' 1 ll 4 l:1flf:1Iw!' X W W M N ,WZ wwf ,WM If I ,I fCL2.v-C'...-fr-., M ,ovwcfful 12 ALIEN Wm fly 1J4JJ"L .o.J1' bd!-NIJ JV VJVI of W' ,XX Z!-wwf. THE GLCDRY THAT WAS GREECE AND THF GRANDEUR THAT WAS ROME E I1 Lf , ,IYLT Qi, Xgi ,ff L' WJU M1 E E 01 . 'f V 5? . ' J ' J ff, A " JE J' ff - 9- Vv',','L-K L-lv .1 ' 4- K 1 I-YJ 4, v'--fJ'. , W - OM - T- -f' ff- YL-'T' 'X . ' f-,. .-.1-,Q--A J ara: uf' ,' ' yu-luv nY f ffl, Y 'T nx. Ji-criri -fq..lJf all X u ' ff . r J Y fr A J ' T I T T cg 2 f ' T' I i 4 i?iE, i' 5 g A ? 1 " ?55gi E rl V 'f A Q if 1 Li 5 Q A A ff?-?fi-:A--N-.-.,.,f , -.35 , l I i CK 3 - fffll' Allan P The Zamlflein F0111 din ll! JOF NIEFFORD Fzlzff ELLEN G -XRDN ER lsszsfmzf Frlztm A AIxON RLMLEX IDOHO I HX Dl RREI 11 lx L ROCk 10115 Sports SHIRLEY VVIRE TUIJISY EDDIE GR AH -KH N?llI1JSlllfb UIQ? XERA K LAW REXPF Qpmwoz ARTHUR BECKER lsshsrrzzzt Lrlalm Il -XRRX BAIxFR IJOROTHI' A IHONIPSON szslrml t 111 BEHNITA STOLT G1 1.5 Qpmts MARC ARET YOUNG l'll111Sf H -XROLD VS OOD Snrzpslzols M ' t , , . n 5 ' . 7 Av ,, 4 J ' 14' A . ' 1 Y ' ' ' ' 4 A 4 ' A J lilrsirzwxx Jlmzrzyr r .-lxsistrllzl ffllSfHI'SS Jlllllilfjf 1' " ' T "JL , I " . S .' ,-iff L' Iifm' As.".' Al' DVI-fOI' V , V , v s A -' - 'r -' K - . Y , x I .' Q 1 ' H -' l The Zamblein pedzcatlon In grateful apprec1at1on of he1 sympathetlc attltude toward all our ef forts 1n slncere affectlon for he1 to her outstandm character the Semol Class of 1938 dedxcates the Lambkln to Mlss Helen V Knowles I thoughtfulness, and in perpetual tribute The fdmlfklh .9 Wfemotzam IxL5QI IIHNC AT INI PAL I XIII III I IJ NIIIII O 0 H w .x , V- , , Y, X. , -M ,A I J ffrxf fn I'f1lIl'l, , 4. Q ,, . . K . A . . r mx. .J 310114 15 PRC BQND PUBLICQ F01 thf 111111120 good 'flue Zam6lzin Ezglt WARD I MILLER WALTER S TATUM Supei mtendent Prmczpal Because they have truly proved themselves our frlends because thelr guldance and lnterest have been the means of hlgher accompllshments 1n all our undertakmgs we the Semor Class of 1938 express our grautude and slncere af fectlon to Mr Mlller and to Mr Tatum .. . 9 9 9 , - 'L 44' vp 6 091 ' I J 1 T5 . The lamlfkin Fnst Row ASPINXX AIL LI our -lqzulfltzne Ax coax ETIIOII Fnrllwh B-XIII IOANNI- I' nqlxsh BALDI-1 KATIIAIXN local Uusw B1-.ATTIL Dax A 1Iutl1,enzut1c.s Coach BLEXINS THILODORI- R Ilufhemums tour-h Bmfxvr D 1 Influstzuzl ilts 7- cufty S1 cond Row rrm-N LIIIIAX llrmz of Guls Ilwtmy I unc NIARIOX I'I1us1cal Erlucatzon OI I- f1IEXN xm ml Wtzu les Ilzstazy llathemahcs 51167166 O11-LAND JOSEPH INE I Q XIITOX XX XI Hzsfm Il D1 ALH NIILDRI- D L 0IIlHl6ICllll I'hud I ow DL no Q NNY Home Zllukmq I I I EY FAYF Uffue 1 wfxxe NIARY D I'me1gu I.ml11l1uqe PARVHAM Lrmmas V If 01 TNE! NIAHGAI ET P nql1slL 14 l INCHEK 1' LOKI' XCE I-memn language Social Sczcuce lluumv V1-I x M llrrthemutzcs F0141 th Row HIUKLEX VS ILLIAXI Soczal Qturizes llathclnzafws HOVSIANID RLSSELL S IIl8f7'UlllC7lYlll 'lluszc HL XTLR NIRS IILTH lilnmy Diamatzcs J0 H Knob. NIIRIANI bczence Jr I-L Blum. English lxNOXKII'N Hl-I1-N X lfrnewn language N 1711 l k 4 '. VV. , , -, . . . . 3 .' ' . , . ' F, .. .' B. , ' I.. . . .' ' '. V , ' ' . .Nl-1 1. . 5'-3 - 1 ' 1 , :.. 1' .:. ' . 'I' - - V, . v . ' ' l'oxGuoN. JOHN S. Svience JOHNSON, BIABEL . 1 . I . , .,"' ' ' L - - 1 A , 1 . 1' ': .': 1 'QS " ' -'11 -, . . ,. ' .1 I ' l'llT. - '.. E. ' , , '3- - ' - 'A 1' .. : .. :af . 'Q '. s v"' ,sg X. The Iamblzin fu lf! 4 I xXPHrAl: .101-ix Commrzczal L xxlvlxvr- XFIA Fnqlzsh If1S'f07ll NICNABR Br PTH A Com mm C1111 XI-XRINPR F1 IZABI-TH PFXTON AIICE Home 'lluhuuy P1-Avrox lxhz Nine: PL PCI-ll A1 llm ri Pow T1 acx JAMES A Publxf bpefzkzna IP XI xl 1 Pnglzslz Lvl' 1 Inrllfsrvml 41 s Second I ou Q1 wx QL E Fnqhsh RFINE OTIE 'lIa0lm,n10uI s' Ll- HII Hzsforu Dvnn of Vfn lsezsfant Prmrzllul fllafhenzatu s NTFNNART II-NA Soczal bfudzes 'l xx 1 or BFRN IFC r Offwe 'INXIOR ELQFNF I'lI,1lS1UCll Erlnrfztzon fxwmzk 'K .3 5 1 I"i1'stRzu' .' I ' 1.3 2. ill. .x'z,',:. '.: K, "Sf I -I ' -K . , Ark , 4 RU 2.1, ,111 Vomzl Music SANSBURN- ALVIN '. I.,xl'r:,x V, '. , 't . ' ' ' Tvzz. . . 1' E. V ZS , '. VV. "'z 'Am-v-A" ' M Scznatm I A x . kv. I I ,vm .Tit -s. L V-vm V' - W ,Lb fif "" A.,3"5 nl , - -'WYE iii: TTS: 5 W ' v,.L,v,,.L . 1-.,,-:gyu , ,Q ,WH-f-1 - 'Nw-i.. 3 MM! N L 1 my Mt. I I 'N-WA. , H.,,.,,,. Y X ,MV 1- , . K1 7--"F, ' NXQS9 , A -Q - N rg, -4 2 -. N. 5 f VENI VIDI VICI an Nz fl 1111 The lamblzin 2l1l 015 Preszdent ROBERT DEY Vzce Preszdent MARY COLLOPY The Senators sn ho vxexe the deicendante of the curule maglstrateb uele the arlstocrats of Roman soclety As a new hfe l18S before the out golng Senlors thens IS the determlnatlon and the resolutlon to make that success for Wh1Ch the hlgh school has so nobly prepared them To carry on the work that the class has eo far advanced IS the goal of each Sen1o1 Senatox T11 N I Secretary-Treasurer .................... K. C. ROCK LN, v v n K N l 1, y , .A . . . YVI' 'Q The 141111611111 X 'X -X XX O 611861 s11l1111 of 11111114 1I11'1t11 1,1u11 4 1 1115 11 N 11A 1113 11 1x1111,1 4 111515 4 QFD 1 l1l L11 e Il N IIN 11111 811115 Ll 1 1 I 1111111 1111 11111185 1 1 4 I31s1111b1l1 111111 lb 1 1 l 1 1111101 -X11 1 l1LI 1 14 11011 ll e 1 I' 1 u11 4 B1sk1t11 111 11 XNl1l 118 IO 1111 1 1 111 11111 X 111 HOIIOI 51111111 4 11111111 1 ub 3 B1 1- lt 4 Il e1nf1t111n 11 1 lub P Boosters 1 3 4 Lheer le 111 3 Jun X11h BGIFE 1.11111 T11111- 1 3 4 L1-XA s 1 -X s 1 Hockey 111118 x1XX1I'1"1HU1HUI'l 1111ls111111 x 11 1 11111 s 1116111 I1 11111 IS 1111111 11 1111 1 111 11114 1 1 I'1S1l'11l'- P115 1 811111 1111 '1 Footha B1K11e-111111 k xx 4 X es 15 1 B111 B111PI 1111111 18 11s11 II 111111311 1 1-111111111111 L b 4 81111111 1 -1 1hr1Htn1.-N P 5l1111Xl1l H1 111111 I1l1n1 4 1 1 1 I 11 111111111111 111 s 11 I1 11111 1111111111 111111 11111111 1 4,1 1 1114 1- H111 X1 Ixllb 1 j1sI11 1111111 121111111 1111110 11111011161 111111 1111 .s111111's1 .soul 1 1 T8ltlll13 S 1 4 Opele 4 1h11stm 18 P1'1y 11X 1 x1 1111 1 11111111 17 1 1 lX11If..ll'f 11111 11, s 1 11 1 1101.11 1 4 8111111 Olchek H1 ISTIX1 -XLLFN X11 1161111 so full of truth 11s hens 1x11I his md P'1g1s 4 Round T1 e 1 -X11-11 I 1111 b1111r11l to f11111 911 11111 111111111 111118115 111111 lbllllllllbllffl knlghw 'md Pwges 4 bpllled Ink 4 Round T1ble 1 3 4 L0 1111-F1111 T1-1111 .3 GX X 0 1111X 11 X D 1 lm 1111111 1 11 4 Benzene xlfl 11111 Operetta. 111111 P Ly 4 XXX BI l1LIx 4 11111 111111118 f11111,e1 fl 11111 BCIOSIQIS 1 Round Tlble 1 asketb 111 1 11 Officer 11 BOX 110111111111 111111114 fIlLIl1l8 111111 1111 1r1a11y 1111.5 1111111 1111 5 4 F0 1 4 T1111 tzrn O A11 11',1.'1f1S ' 11. Cl 17"I1'0N 111-1 , '- ' 3'1'1-n -'-X' .113 2, 3, 437 Be '9 ' lil LT 4.2 "1 li 11l'z1mz11i1- Club 43 A ' ' 2, 111111 "' U' 3 UW' 1 5- 'll 'Uh' 3. 41 Svniol' Hi- ' C ' tta. 2, sL'1 2, 3, 43 1111111111 '1':111l1- 1, Il, 33. gg, 3 1 is 4 4' 43 C111'1.'1l1i.' 1'11lj' Si, 13 ,X l'1lll- 111-ll1L 3, -13 11.-XA 3, 4. 111-ILICN 1:1"1'11 .1111-:x.xx111':1: 1"1'3liN -'UH VI' --11' l. 1.1 ',,, is 1, flaw ,-S ".111." " 11111k1's 1111' l1f'1ll'f ,11'1111' 1111' .v111i11s 111" 111 11111 'I,11." f B11 1, 2, 3, 43 1111111141 '1':111l1- 1, 2, 111-1,1-11v Vi!!-T 42 ' "1 F 1 3, .13 QQA-X 3, 43 131,-15' -- 3-111 1'1 "1-Q 43 1'z1111O':1 17 111 3 ld L :.' '- 1 21, 'l'2l1'l1' 1, 2. 5, 1 -' "2 ' -'UH 1, ZZ. 1llf'1'H .XI11..X1l11 21111 ' '1 '- as t1'111 11s xi: I." 111'1111z1ti1' '1111 43 .1 ' ' 1 '-1 ll.. ,L ' A-1' A J' E u ,, Bez '-' 33 U1"h-.'t1'z1 1. 23 ' 1 1 ' ' 'I:11bl , 2, 3, 41G.XA 'fllies 11,151 , .Un 1' V U ,- U "' 'Z 1"' 111 ,2,3,4. ' SHI l.1CY 1 1' C'.'11N "T1 f " 11 11'111'sl1ip, to 111 'i111: 111.1111 1:1 11:3 1,111 Q1 . 'S "-,' 3 'z ati' ' 1 ' ' i. K ,- Cl ', 43 -nz 1 - King 3 Sec, ' " Q ' .." 43 I tn . ' 1 ' 3, 42 IfD1ghtSE1l'1df'21g'6S 43 S11il1e11Ink NFL 2, 3, 4: Inter Nos 3, 45 1.L3 Q .'L.',3' -ad- " .1 . 3" 'g',-13 ior' 1 r3: 3, 1 1 ,2, , j'l'Y1- 1111 1 ,2, ', 3 '. F111- V: 1 '3 1 1 ... lie: , Z, 3, 4: Vz1u11 3, 41 G, A 1, 2, 3, 43 B11:k1+t1z11l 1, 23 ' 13 ' yb11l1 2. 1' 4111 R I' 'I' . ' ' " "I.'11s1 nn, ' rp "lL1l.n ".-1 111 .- ' 1111111 is I111,'. 11-11 , . ,, ' ' .H 111111113110 1' 111 3 I' g' 1: .I111' ' Hi-Y 1, 21. ' 3. U1.,,.A,,,1. Ring- 4: St. - I. Hiwy 3. lu: 1-2:11111 1, yi 33' .111 Q' ,111 33 41 Kit 1':11's1111 1-11.211 S1-1111111 1, 23 1lVl-'UIIQS 111lY 41 5l1lP10 4 I'f'W Kit Cz1':11n. 1' 1 -1 1 5 11, .-.lm 3. 4: .X 111111101121 3, 4. 1. 23 1: d 1, 23 Ur' -.'t': 1, 2. Ch 1: z ' 3 .'1-'1 'rhes- t1'. 1, 23 111 2:3 1 33 Trzu' 1, 23 Flax: Pres. 13 fice I'1' 23 B1.,'e1a11 1, 2. , jj 5 " ' ..A . , f.-. 4 . ,.,. fr- II-- g .3 1, 5. ,S 1 Q v 2, 3, --,, - 43B.' z ,23 lass , 1. 1111 ' 1 ' 1 '111 3 .' ' 1' Hi- Y 43 1111111-ttz1 3 ' '. 1113' 4: A 12111111-1111 43 Q "2 'gh S01 1, 2, 31 1'11i1':1g11, ' 1i.'. 1'l'11' 1 11119 H.X 111113 11141111 ' -1' 1 " 1' , ' . :sn 11'l1'- 11'i1! - - I1i'tU.'I'1l - 011111 2, 3, 3 ot- ' ' 111111 1, 2, 3, 43 T1'z11'1' 1, 2, 3, 43 Fo 1 , 2, 3, 4g B114-111111 1, FF- 31 31 4- 1I3T1'1 -' 2, 3, 4, 1 7lce Zam5lz1n l ll RHNH mal. flfclfl 111111412111 u I ix 1171 llx 1 ' lllll 1 IXIIH-1 mr 1 ll 1 1 n fonxlll 1 lm If lllfll Nu 1111 'I m Q M Q I mu 1 131'-ke-I Hoc 1 1 0 Pnl l 1 :I Num: I1 Ill 1 l I R ml 1 11 rl 1 flu Q1 ll ll0l llle 1 l N ml 4 Um mm Plu 1 Hn v ur S uttk ww IN Izlkxfl It 014 1 N 1 :lla 1 Urn: llrm r 1 1 XIX! lllx :nl 4 1 on dos! not Ln: rum! X A Pnl S l'XxY 'N I I 1 fs sl I 1111111 110111 lllllll 1311114 mp., 4 1 mud 'I I 1 lll-.l1lS uns: N ll 11111 4 1 N 1 ' es 1111 'T' IX zu 1 141 111 P I mn hll A BUY mn SIM' Sf I I re mr wars udlnt 1 oum R 1 mst. IS ull ml 1 1 om 1, 1 1141 I 4 flwxn IlNI11If 1 K H mll7t 11f lung. 11 N nl v 1 lr L ll II IIN I I l I Xllll- IIN lllf L 1 ll lllll N :und 'l 11 l 1 U 1 I ll ll I1 PKI QHXIIX n if ll I r cn 511 '- Q 1111. 1 1111 , 1 1111.11 S4 110 0 0 U 11111111 A IF0llHIl I fh 11111111111 f f z hv bmw zt h mul mmf :went l lL 9 n UI Q n or llI1v 1 rx s 5 l 4 O MA 141 C . .' AM LII1 , ,. VICRS 'tl mm-ryz Izrnrf 'wth u by ff -34 411, f ,- ."1'lllI'll. zrilh s1mr.'l'nrf VP ' Irv." sflfl' 11 . ' lll'1ll1l1ltll' Vluh 3, 42 -1: 1.11 St 1 ' 'il 1, 3, -1: I7l'I1lllIllll 'IW-1' uliu 2: I A - I1'11g ll Uluh 22, 4: knip:ht.' :und Inn:--S 1 lm 1 'l':1hl.- l'ihll14'I 2: ' "Its 13, L- 3. gg. 43 phm.,--1,., 'mn 2 1 VIRPS 42 Sli' I--4 I li 32 3, 4: Prvs. 1: lluu 'l':l1ll- 1, lf U "S 1. 23. 3. 41 VI 'K' PVPS. 42 Sl, 4: GAA Fnllie-S 1, 2, 25, ll Y: llcl 1'ln-vr- -z ling' 3: .lu ' ' l'I.'-mrl 3, 45 Pr gnu-11 24, 231 lion 'al li 1. 2, 3, 4: .'x'1:l1- or Girls Zi. -1: Xvillll 3, 43 GAA lil: 'I 12 GAA 1, Lf, 3, 42 :S - ETH .I 9 v f ' hull 1, 2: 'k fy 13 Maj r Pluy , IL MAL 1 ' AW . 3 1. GX X 1 INN I ., .g 4 "hh: has buf on: Illmrl. 1 1 If-' ' ' ' ' ' ' " " ' llzf' brit!!! NI' 1 Iif'." M-X :Y WUWTN lwzilmxtiu Vluh 1: lutfr N s 3, 1 ".Xvl'l'f'l' irllf. but Illrifjl f zz 1711- B- n A Ring' 4: ' 'fl s and ful of of MN." Pzlgrs 1: .'1'llwl Ink 3, ll 'l'1'iAli Zi. 4: Sf-'.-I' ns. SL 41 liouml 'l':1 .lu 'ur Ar 'lm lie-are-1' 24: Ilrmncl Tn- lvl - 1. 2, 3, 4. lvl - 1. 2. SI, 4, Y ' 4 l-Il,l,l'IN l!I"l'l,l'Ill W'-lf I' N5 " l 'rli' '1' ix 111 ' krj! In f'1'f'r'll lfmf' "I" 11 nil' in 1'I'l'l'.ll llmrvyfhl 71,1 5,1 r'l'1'1'-H1I"l4l.'.I!rl nulflrr lull "dx" 12+-n',v1uv lim: 1: 1' 'fl .' : Pal:--s li Ipillllll Tzxlrlo- 1, 2, Il, 1. Ilfllllllllll' Vluls 3, 43 Illt"llIlt'Jl1f :ll Vluh Il, 11 S4-l' ' Hi-Y Sl, 11 Sp' Ar Ink 4: 'IW-nnis Vluh 2, 35: Rum in Fluh 23 111 frvltzm 2, 3. 1: 12:1 2. Ii. 4: 111'-lwstwl 2. 31, 1: Mzf ' Pluy -1: .lu ' ' aj 24: l'hristm:us Play 3. 4: Sfriznl 11' fH'4'l1l'Sfl'2l -1: XVII l 3. 4: Sv :- lvlufl' High Svhmxl 1: Surmttslmluff. - 1 , .- Ne-I ': fkill Ffmtlmll l: :,'l' A - xx IIAIMX 1 APIAII . 1,311 1: TV, .k 1: Ruud 1: V., Qt., "7'lf',1f I"IlI IlY'I'1IlfSi' 111 Q lllrnlf fllfu tru 1. ' , , , , , , llI'2llll1lll4' Nluls 4: U3 -rvttn 4 lll 1,-H HX lakh llf 'Q 'lv 1. 2, 3. 41 IIA X F01 "1 muy f,' :Vx will lu' I 7111 lil-5 1, 2, fl, 4: 4'ln'is!m:1s Play 4 ff' 1: A Fzlmwllzl il, 4. l'l1nl4g'l'a1l1y Il. I1TA.' .' 'I 1'l.Cl'IN .lHS'II'HlXl'I ' l I "I Ilrlirzw' fl: will not YYWWI' Vin' "I wish llmu ull HH' jfllf hut ,lm urn Il: ,- ' nr." 'is ." 111 'l'z1lsl4- 1, 2, Il. 4: CL A - . 110111111 Tzxlrlv 1. 2. 3, 4, lm: 1: B: ul' xthnll 1: GAA 2. BARN IA " . .WIS H Uk , c,ULLHI,Y "7'1'Hsl not fo 1111-h rn Inv: 111." "1 goof ilIf'I1ff0II r'If!l1 H' ifwrf Qriil Nat 'l H Hlfvl' gflfwty 42 fhi 'R sn ' ' Vluh 4: lutlrnnlirmnnl Vlulx 4 91' -1 lnl: 11 fTll0l'01f1l 4: ll 1141 Stl - Fmxllvil 2, 3: 1 ', -nv Tnlslv 3: f'l1l'l,'ll'l111S llzly 4: A R' " 4: lllf'l'll1lti1ll2ll Vlub 3: 4'1ll'1N'll2l 43 '7l":l'lP5' U Rl 'A lllv 1. 2. 3, '1:4'z1luil1-t 22 2, 3.1 lim-1-lm'5'. " I Vild I '7l'f'f'l'1l K1 ' " .- :und 1':u:'vs -1: H st frm 2. Hi Light 2, 3i,:f1A 2,3:f1AA 2, 3 zz. 11 In-.-S. 1: vim-1'-1.-1 ling' zz. 91 - VH1111--il 2. 3: T"VllliS'1IUh 1: .ll ' rr Ar-l I3l'2ll'tlI' 21: GAA 2: Stzlflv Flu-w 31 Nz1t'l HUIIHI' S 1, 2, 37, 1: limn-11 1: Vluss Irvs. 1: "NYY 3- l'l:l:4s Yivv-1l'f.'. 4. VI 1 I ' LXR H-XR 1 l 4" li 4- Nl' "Ef1' ' ' 'S lzrurf bfvzl nsffr "I I rr' gminrrl my c','11r'f"1f'z'." l"7I '1 ' 117 f -"f ' 'UI-U Sv At1l'l1l-Y 4: .z1nd1, 2. BP . Til " 42 -'0 1 ' Hi-Y 1 4: .f-fx 4: .lu i Hi-Y 1. 2: 1.4-t IQ' nfs "lub 51, 4: F0 Ilzxll 1. l 4: lZ:x.'ln-tlxall 1, 2: TVA -li 1, ' 22, 4. " 'I1'4'H The Zam6le1n 1 l.IT zz 1 1 115 lo Illlll 1 N lghls S 1 1 1 N k is s ex H1 1 1 1 1 ll 111 ro ll Xl If ll ll ml T 11 P 1 ll 011 1 1 ll 11 xX on LJ Ol 1K0 illltlth l Nxntln ex X N IPIXIXII uh ut 1 X 1 UIIUI k0llk tw L1 1 x In n 1 lll ll I1 1 L b 2 4 lung: s ll. one rs xml IQ Q Tl llllbl 11111 -X -X A Sn 1011 X1 Ill wk IN et ll KNK I C' QW 1 IQ Sue 4 fullnf s Ill s lINfll'sU I 11 1 Cle- ltlm 0 exmvm 1 Llm 1 xnlglmts nl lges 8111101 c 2 4 Sta 1 4 Plexs 1 Ill rl 1 I 111111 1 to 0 5 1 J SDUIINIII ul N ll b NIUXI ' 1111111 N 1 N ITXNII' I 1 4 rrmn in 11 111 1 1 ldllllll 1 I IN clove uhuf he 1 1 41 cs nnufhz ucle ut 1 lll IIIUI N UI 4 Nlu Ib ll 1 nv sf cz 1 l 1 11111 I ldvflt l 1111111 IH 1111 1 4, h ek IllOI' H1 X by N brmste H Q 1911 Q4 Q Pl lW N M K l ll I1 lvl l NX f' sl. .5 ll 1 ll NI uxonette-, ulw R ll ts llll Plges unera Club 4 lu Pre5 bpexetta ll I ouud I' 1 1 e 4 X A Folllex XX 4: 1111 xt uhm 1 II lun :lf 4111111 T1 ll41LI1l 'l 1 I 1 1 lllflllly ll HL :none 1 Lmuml 1 mu 1311 g.,l1 SL howl Q xx un 11 Oll J fPlLhQ4Ntl '-t I'l 3 F zl to flu 1 1 l1lll0l 1 l ll lxillllld l X llL. l S l l I lf! O PlIl.Y.X ' ' ICS IAPIIIGNA . .' ILS In 'rr mf: lilllh lol" 1 ' ny." "Hr 'VII Kllfillflllll In fwfr' ,x'llfHl'lI'lIjlI is 411 mil' ' I: 111111111 pm' liz- ".-'nun 4: L11 'l't'l'll1ll1l Il, 41 Ku' J and l'z1g'eS 4: liwvflw-l'H .lu 'nr Ar-l l!v111w-1- ZZ: ' 1 'lj l'l11-1-1'-I1-:11li111,: 4: 1111111111 'IH hlq- '1'n1,1,. 1, 3, 14, .gg 41AxAx 112,114-S 3, II, il, -lg GAA l"nll'1-:Q 12, Ii, -ll 1'l1risl1n:1:4 l'l:1y 31, -'Ill lor lllsl-nrt 151 GAA 2.15, li liuik 'lbilll 2, Zi, 43 H1'l:1-y 2, Jil list .' l':11'k 'till S-'lun-l lg Hsu-s l'z1rl-Q, 1'ulu1'z1ln1 lizlslivtlmll l. XYILR 'Il IUC .'I'ZS 11111,-I.-URI, 1,151.35 Q fy- ' AHUJ :Io-.w rr ll. 1111 ln' ll' 1n'11"I Izrsf 1111111 in Ihr "ld," ' ' " St A 'n uwil l: Vim--I'1'vs. 43 l.l'lIl'l'lllt'll 4: F1 tlzll 1, 11, Zi, -l: SA, - , Hiwy 3, All I,,.A,-.idvm 45 H5lSk"tl'1'l' 1- 31 3- '13 T"2U'k 3' ff' 1- F ntlmll 42 l':ll1tuil1 li 'l'I':l4'k 41 Ima ' - 1 l 1: Al2lllil,U,'l'l' 1: llvttvr- 111 411's Club IS. IvHllH'I'llY l!I'I. INII ,-lg'wfI lu 1 lUlHl'1llT IVIGY , ".-1 liffl' no vm." 11 lr lllll IL '11 RMU Um 43 1f'UZ"19 ll U5 41 ls rAl1f'1'is ' In Hu' 1risr'sf nun." lincliy F 'l H'g'h Sfl mol 1, 2. 3: ' ll 1'l'A' F 'l. C l '11 1 -' itz Stl -0 2- 3: .2 ati, li flilflvx Eu 1' 2: Gm H "0" 'vs Flu 3, 4: t'l11lr zz, 1: 111' 4: -L- '- .lu ' '- ' 21 '1 ' 5 1111 Lett-rn 3, 4: llll 1'-ttzx 25 Ma- jor aj 31 t'l11'ist111:1.' Play 43 A llj'l"l' ' A A TT liZlllll6'll2l. 3, 4: S1 -izll Hr-l1, 3, 41 llfwunlbififnzhuSno1'1'sl." Xml' 41 TV: 'k I- 3' "- '13 1 iss Pres. 4. Stl - 'UllIll'll 3, 41 Sec. 33 X: t'l H ' I 3. 41 Ibn mtlv 4'lul1 3, 41 R1-llzelle Ping' 4: ter- IIVHY l'l.'.'0N Imtin ul Club 3, 4, I'1 I l "1 bl' HAH U., 08.1. to U, IV, lm,...-- 1, 2, Zi, 43 'il inet ., 3 ' ' hte 111111 l'1 "1-H 42 B ,161 21 3' 41 L11 're-ruln 2, :sz 41" 1 B1 3, 4: O"he,t: 1, 2, 3, 4: 1-1 4: 'fgh 5 A 1 2 -Ag 45 .iu ' ' Play 3: G.-XA 1. 2, 3. 43 1-, ,Z V-1. .. 45 HCI' 2.3.4ZG,, Follit-S 1.2,1i, 4 4- 1: I '211 1 2 3, 4: Vaud 3, 4: .ll .Fl l 1 va -1 5: ji A - V. 4, ' ' li: 1'l: Se-1'. 11 Bzik llll 1, Z. 41 Hz:-l:1ll l, 22 H0 k A' 1, Il. 41 Vcl -5'-hull 2, 3, 42 S '-:ll-I' llirl 3, 4. .XN.'. li 'AN lNlll1l'I'llY lll'llIil1ILL -4111 I .1,,,,,-Sdj,-if ull!! I-IIQ ns .-i plirifjf. ll'Ill'!Il uw V1 V' 1: 1 2111.1 1, 2, sa, 1. Nam 'l H nr 1' So ' ty 3, 43 Dru- mz " Club 3. 43 Inter N S 3. 43 li ' 1 Il'ng 4: 2 bk'n 3, 43 l""s:1f Pzj,'41."ll lnl 3: GAA Follies 2, .. 3 1:9 Wrox' 3, 43 Vzlud 3, 2 ' 'lub fl. 4: llounrl 'I'z1l1le 1, 2. Sl, 43 Huh- Ylfj 1 ,A +1 , JT ' 'HM 3' "A 1111011 'qlrtrlivm is nl .1 ' 1I.v' zz lHl2lCll'I' ICI, 1 DT l't Tablr- 3, lL N- ' lla ' lvl' F4 ' my ,Iliff ylrilinyl up .wr ms mi Hi" -" 1. 31 N' ' ll2.' 11613 so f'1mA11 by Ilfllf, IIS A '1-J." 1 I 'F dfl y " -' 'Il 1- 32 KWH' es 11' I.. 5' 1 'Iul Zi: z V1 4. l.Ulil'INE BVI' "Hll' L". Illilh' s1ir'iI," l XY. .' I HSI IGLIN H , - l. A 1 -- .I " ' Al"l H1-1 'ul' Jig ' "' I" h""'l' ""' 'l'zl1l1- 1, 2, za, -4, 1'11--11.1 11111 1'l1o1np.f1':1pl1y I'lul1 43 01 -re-ttu l. P5 g"S L 2, -4: 1'l11'istm:1s I'lz1y Zi, lg A l'1lll- 111-llzl il, 4. 1" 'rn The 1411161111: lb XNIT X Fl RGLQON 7hf ll laugh thu! 11 nz I und Tlbll 1 2 TUDITH FORD 0 1 111211101 lfmem 61 elefzftlzmg Bennne Rin 4 IIIKQIIIIKIOII Llub 3 4 Round Table 1 1 3 Kablnet 4 lxnlghm 'Ind Pages lllul Ink Ho K Q lhur loldmg P 'S Operetta l 1 0 lu-. 4 thrxs is 3 9 'I mol Xu 1rd 4 Press 1 lub ' 4 BAS l 1291 , ee Club 1 I-lomku P1 mt ANN X Bl I I FORIXMTUX 1 1 1 rind udfnt 1 num ll X l Hur ll 14 utw 1 ertulxx Nu Ruunrl wle 1 1 x 1lp.,h1s md I lf.,tN 1 n X lf sll 1'-Q Qu mx DON PRXSI R 1111 18' sl Il X CXPDXI I l 1111111111117 1ll 11 1 I ll T lnbm mul In 14 1 Qtude-nt FOUHCII 4 Natl Honox C1613 3 4 'S 4 Inter No 4 Benzene Ring Lamblun Sticf Interim lOll"ll uh Ound Tlhle 1 2 'Z 4 f'lblllE?l lxllll-.hfk und l'1L,0Q 4 Nnlllprl I ll rl B 7 S ful' QS 1 1 mo uf x Q Xll X PPRIXI FR llu luffm dm! H11 brtfm rleml HI RBI R1 GOOIXRIL H mfat man 111 tl mal.: Qtudqnt Lounml 4 Nhfuks Lluh n ernl l0Il"i u nlor H1H 3 I lOl 1 I ettermen Q 1 lub 4 01391901 2 .3 4 f.l1r1Qt1n1S Play 4 -X Call fl vo un XI'lll 1,,e-I lck 1 N n ur: Quinn Llll mr 1111 as you nz rhf lmhr jmzraslzc Of a1kQ 4 lub Int.: ll uh 5 4 1d Tmble 1 lies 1 St 1g,Q lien I FORD 'HY 1 :af a I 1 :Iv r l N 117 n X np., unx m nun m 1 llllN xx 1001 X iid I ,QQ mt ' xl FOXXII R Ile: sumpnflzu 18 lim qoldfn A 11 flmf lrnlml-.Q the lzfmfs nf Ofllll 'X 11 Dx 1 lb 1 1 el nn 4 ' ll. lXlll1..1 Q un L. B01 x n lx um 9 1 1 ' s bH Fl l Ill I1 RS N 1 rl 01 J 1 uurzrrvf mfn mtsm In N Plmlogx 1 x u XXX 1. Xl RI TT Ollllll lrlss li 1 f 00 Round Tlhle 4 Tlmnlth Hlgll .E-Choo 3 Tlmxmth Polo r'1do Tumor nh calm 1.111101 xx ss Jr s IXIN Illlq' Sl If In ez X N fl 4 Benzeu R ng, exn xlmnul 1 lub Splllul 7 S 4 B1 'S 4 Tumor P11 thrlst as Plas 4 A 1 llllltll wx uh 4 OLR uslmzq Ihr Im 6llllfl0l'l"ll fluh 4 lound T1 e 4 'Ste-lnmlmxt SDllllf.,'w Hx 1 Q 0011 5 qt9ill1lJ0ll Sllllllkx uolldo 1 nr P U 5 Bas 1 QQ I - A' - 'I K .' 1.U ' , ,l-Z FINIJCY " V '. " "Fo . 'I if gm I 0 1 2 , .., 3. 4. 1 A Sh ". ' 23 'I'llIlI'Vll1ll Fl ':R1ur : .3. 31 GA-X . , ' FOI' .' 1.'2"x " '21G.X.X1.lf. 41 nt , - w b v .Mx ' D-- .X ' pr 3 ' z ' '11 ' 2. ' ' 3. V - f ' L' ' 11. Q, Sp' ' V' 2, Zi, 4: uftvr, 1. "TV, is Thr' mrmlfifr if gr, nr I 11 - 1 ' L, .1 L, 3, Tl: ' ll l'H.' ' 41 FAA F ll'1.' 2, 3, 3 ' '.tl111ll4 Plzv' , 4: A Cgpp ll, 2, 3, 4: All Nl-'. ll Sll2lI'k.' Vlllh ll H0 .c nf Sch , 1 3 7 L, 3, l'1 f' 4: Int-' ztinnnl 1'lul 3, 1: 4: Sw. 4: GAA 1. 2, 3, : 'skeI- Sf- ' ' Hi-Y 3. 4: Slvillfd Ink 24. bzll 1, 2, 4: B: S lall 1, 23 .lxx 42 UD'I'vtI:1 1. 2. 3- 43 4' '--'IIIHIS Cl , 3 - 5- 1, 2g gg. Plzj 3, 4: A Vzlmmellzm 3, 43 All mu 2, Scl . XYZ ' ll Vrvss Ulub 23, 13 5:1 '11 L. r P 'TH ' ' . C "A 'll'lHlfI? zrus lhf' Ifrulfv' ff Hz" 5 ' 2 l 'Q ' N .1 ' X: 'l Honor Society 43 'un alia' St 1 ' " 4: fat' 11' Flu 1: llvnrl-z-vms lg Sf-, ll S4 Q 3, 43 Iirunmzitic Fluh 3, li lb- ,-nl hi: " 4: ' "'l I. 1 i L. T ' ': 22 SU. 23 I':l,"Q-s 4: Sllillml Ink 3, 43 mut- Tal - , 2, 3, 45 Vnlinot 3. 4: vrs 11 U1 -rf-tin 3, 43 '0 l T11- l'1"' 3 g Wg 'lg -3 Juni r ICS- lvl l, 2, 3. 41 Ixlijll' Play 41 GAA wort 33 Opvrvttzl 3. 43 Junior Play Follie-s l. Sl, 4: 4'lll'iSll1HiS Vlily 31C.K4 'r ies 2, il. 41 Vzlurl Cl, 4 IZ. 4: .X l'SllllN'H1l 3. fl: Yuurl ll Pl: . U. 2: Pl' 33 GAA 1, 2. l rl-ss Vlulw 3, 4: Ix2lll't?1ll'll 2. 3. 43 Board 2. 4. .ll N I C I ' '.'0.' I A' ' 1 -Y 5 "7'lz' 'worl 1:11 Vs rwflliny rf 'ls "Sp " '. .- 07l'.U A " - ' 'l'l':1vk 4, Sn ' .' : Flnlx Il: "': - nlxj l'l h 3. EL . +L' .' . .' Cl .V A-Av 1 4: "Sm '. t ' U A ' St.. - ll "S"f"" "W -Q1 b K ' I-wi -lv-mnr n ,nz . 59' ' 9260-, EA ,.-'SW 1. ,:I.1' ?'-HA-1 'B-'-H :az 3" 4: K K. 'K Cl 3. 4: .' ' Play 3, 4 las: l 'oz 3. 4 , . -, ., : T. ' 4: TS " 1 z '. ' . 3 ,' ' 2 Q: 31 T '- 3, 4: I res. 4: ch vt -'1 1, 2, 3. 42 All S'l l .Xwz 'l li , - - 1 , l'1'v,'s Plulm 3, 1: l":lf.l"z1nt 2. MA ' ' "I ' ' ' I FL, , H ".-1 man lI'lfIl nzusu' 111 hrs .NJ I. ,, 4 H4 '1t'.'orI. : , If i'41 ' 'rf' " ' " U Int 'z ' . ' 3, 4: S' 1 " ' ' ' .- ' ' ' - Ink Z., 3: Tennis Club 2, 3 :nd 1,2..,:.' .y3:T'- IN . 3 'z 1 :L 4: P' :ri Fl 3, 4. H OLEVIA 5 Y LEY " " "III .' ' h is vo 'of l'i1'Ilrf'." MA I ., ' U1 -'ngf' Int ' 2 ' . I 1 I :- . 1 ' ' 3 S . ' ' bl 3 . 2 2 C " 'gl 3, 43 I t :'t' .l Cl b 41 . Ph , 2,51. z z S " "J, SQ ' '- ' , 41. un' ' H -Y 1. 1' l 'z 1-lllll ' lz Q S1 ' :lift- 23 . v '. if 3 ' 2 lmll l, 2, Il: Snilnr Qu f -n Il. 1111113 3: F1 atlztlxl 2: . If-f - 4 Tr: . 2: .Ia li or 4. The Zambian C' XTHFRINF POW XNS 1 BI 1 tender l1e111f 11, LUIII 111fle,11I1If' Penzone Pmp: 4 Xhrlonetto 1 lub 4 lxnlghts 1nd I 1g1s 4 4'1ITl0I'l uh 4 Iu1 1 Xuh B1 11 Q 0 Ins 4 1 X I XII I1. 1 ro11l1I flllllllf IL ruettm 3 4 Or 11. 1 4 lhIlSlI'll IS Plfi XR! XRI 'I' CIC XI-I XXI 11111 I o r 11111111 11111111111 111111 1 1111 Ltu uh Bz117s111 nf., Ixnlg., 11-. 1111 I 1120s B osters 1 4 Chmer le1d1ng 5 xerettl R0 1d Tlble 1 Iu111o1 Plly 3 C' XX Fol s 9 3 4 Chrlmtmas Pl'1y 4 V'1.ud 4 Hoakey 1 4 Iumor E'4cort A 1 Bo rc B14 ketbwll 1 3 IUC'II LI C RI I 'NW -XIT I I P HIC HIIIYII Drfmrmtlo Cl11b 3 4 lmndezvous 4 IIXTIIKIIIQ Ind Pines 4 Oper ll 1 Stmm ' V X C 111119 '1 4 PIHOI XC I II XNIIIT N :uns H11 111111111 of lrff f1 11111 110111 I1 1111111 P9117o11i' I11111, 4 Qenlor H1 Y 4 I 91191111011 S f lub 4 Ph0tr1,,r'1ph1 ub 4 sm 11 Tr 11 HOPI H XPNI I IIOIH flllllllllflll I1 ll 1011111111 hu IIIIIIIPPI1 han l Innm Q clotx N 'los gh'1!kS C' u D11m'1t1c Club 3 4 Inter Neg 3 Prog. 4 Benzene Plng 4 n tern'1t1on'1l Club 3 4 Ixulghts 1111 Plfrvs 4 Q llled Ink 3 Tumor heh Belrer 'S Round lhlo 4 NI'1Jor P fu 1 4 Pre uh ITOROTHX H XRNI TT una 19 lb Ullfllf I 1111391 R un1l'I'1hle 1 'I 3 4 U ,I u .'. 1 UK 3 'G1.'l'C "Q ' ' , ' ' " U01 ' 1' . 'f'1'111i111' ns us - as l I w 111' 1lf't1'1'111i111' 111 ' frrlsf' -: ' : 7. I 1 1. . :Q 1:1111-11-m zz, 13 1: 1111 Cl :bf10.4:- Hvr 1 'f fur- T111 1 1, 2, ri, 4, 11.x.x 11111111-S 1, er 33 ll 1111d'I':1bl1 1, 2, 3, 43 GA.-X 15, 1, F l 43 I4:1.'luetI1:1ll 2, 3, 43 CA. 2. 3, 4. I UNA 1I1 fill. ABI "II'1lf Iis 11111sir I11' ' ' J: ICIIIIIIC VN- -XM mr' 'S li1'r'S." "l','rl 1 ' lkrw VI1' 1 011' 1 43 B:1nd1, 2, Z, 3 ch- SL 1 '1 -il 4: "U" 1'Iub 3, cstw , 2, 3, 3 3 as .y 4. 43 Vice-I'1'os, 3: I't'IIZ' 1 Iling' 4: .an bl" -I: .I111 11113 Hi-Y 2: Tvn- 11i.' Vlub 43 ' "ra I1y4'lu 43 Trevi 13 P1'o.'s Club -4. W" I ",.I"sS- I I I U" MAX 'II' my ' "Owl, .' 111-I 1111 I ICll0ll'. as I Il-l'f' 11-1 1 '- 111 3, -13 - .1 - lf1"'f1-" Iii f 43 ' 'fl x . l 'z ,' 4: Q 0: .-,2,:g1f,-1' 1. ,B 3 1' 13- 43 01 '- 1 33 ur z . ,2, H." U' . 22 LII- "' . 3, 43 . ' ' 1 '3 U 1 lieu -- 1. .. , : 7 'f . : . 3. : - . 1 - ' - 3:GA. .2,3,4: 2113: es- , I I E I C ,Lv ,A A XVIIAIA IIRICICNXVAIXI' Mpi V, M, so 3 ".-1 sni 1 1 '. 10' f ll 3 ." 4 I -V 1 . . . '. I' A 1 1:21-s 43 . ' ' ,Z - - .3 'K' C. , 4X.l"I B11-11' 33 ' l :llx 1. f-tm 3, -43 R und Table 1, 2. 3, 4: 3' 'I' 4- Ch -is 1. I l:1, 3, 43 1 11 .ll. 1, 2, 3, 43 X'IllllI 3. -3 1 :nt 2. VVALI1. ' G ' . . 1 ON v X W v V .ISO , .3 , 3 , . V . U 1. I 3 3... ..11,.,. ., .3 .- hw tru- ve." 3' 4- I Ik- .f-I La ' '1 2: 2' 1 ' . ll! C1 5 gn----,tlili 1. 2: 2 .k 33 .Iu1' 1' A1' -h g'2l 1' .3 I 3, 4, Tub 1 1, 2, 3, 43 41.4 lies 2. 3, 4. 'H-11111 ' ' ' ' S1111 1' I. 1111 MHRXT' ' I 'AN . , ,. 4.'-- "1 'v 5' . , 0 '1-A114 Nat' I ' .11-' j 3, 43 XFL 2, y , , . 3, D 3.4: 3:..-s l'b 4: ,, 'jr1, Q 4:1 :I I' ' .' Q ff 'lf ' '45, 3 3 3, 3 1.L.,C.1 '3. 1 I' : r 3 .p' , , 4: 911: 1..2. 3, " 1.1 3: FAA Follies 13 Vaud 3, 3 ' SS N , 1'1 :z, -1. 4, . . , I 1- Ip. 'X Q, -'1.' .,.. IC, 1' ' .. fc I iwlff. 1 Spill-d Ink 43 of L- 1 -:put-, ., -I -. , ,SSH Cl 4: 01.111 1 - ', 43 '--ss ' Cl 43. ' 1' 'ls' L 3. O Z 9 'I 1 . I 'fn IIOROTHI I XlI1I II 1111119 rl: 1 11111111 Il 1111 P11111 1 4 ou 111 1 KH 111 :tum 1111 1 III 111 udeut 4411114 4 1 111 l 1 xlll 1 N Ihotof., 111 b LI ss 4 xI If so 111 L 11 euzene Rug., 4 It WCIIIUII 15,11 Sghfvol I 'N Xunon Ill111oiQ zlf zs H16 11111191 1 0 I1111yl1 xIll4.,IlIN llld '1 s Iumm C1 PLL ICou111'I'L14. XLIBILI Y H XXSON IILOCLLI 1110311111 lzfa 111111 111 f lo Te1tul11 I11te111 1t111111ll u 1 110 1 It 1111 3 Roum ll X X F111 I HXII 1111111 fo thove abou! 1 111111 11071 I Intex Nos .3 4 Benzene lung 4 Ixnlghts lI1LIP1g,9S 4 Boostels I 4 Cheer lm ldlflf., I Round Tlble I 3 4 G4-X Foll1es HI I FX H XTH XXV XY I 1 11114 1111 :ous 11111111131 L Luth 11111 NIIIIOIIPIIZP Klub 4 IxIll5.,IltS 'Ind 2,19 4 I mmrl. ub Ii d T1blc, .5 Ima-. uh lu111o 1 spur Sa 1 11111 The Zam6lz1n -X1 LIP X H-XX NLS ze 1 1 1 Iles nz thx snuff 1 no the 1111 e I1 er IX Q 3 4 hmgh s inc igew 4 Spxllad Ink 4 Trl L mera Klub 4 Round 1 mble 9 3 4 Jumor PSLOI1. J lommm Lml Teflm 3 QHIRI PX 'XI-Xl' HINIYXI-XX Svlf confirlcmv is th: fqmszle to mmf wmzlutuknzqe Round '1 lble 3 4 FRXXQ I S HULMI'b I :Mu 111 1 ' fund Txbls 1 " K Ol RTLX 'X HUTL HBISS I mt 11111 NLP 11111111111 plzuxrs Rendez xouQ Bsnzem Rm: 4 Intelnxtmufll Club 4 Suuor H1 X S 4 A'4hl'iIld Hlgrh School 1 Xshllnd Ohlo Hustury ilub Sihtlli'-Ill Team 2 It ll XRD HUNT N I 19 thc m14.s1c limi A Il fl Trim itlc' Club 3 Bs nzm llx nf: 4 Semor H1 X S U '1 .S 4 13111 M 1 I 0 U Sr Q I 1 Lh9QtId .J 4 NI ARG XRLT JUH XSON What sweet dflmhl ll ut 11501118 ' Round Table 4 GXA lfollles 4 JOHN KTM? ' M1 en rn il m 1 uf 110111111 f'll17 labors bu I1 sony mm ltu 1 l lu 1 noi H lllcd Ink M e Chmstll nmr ' u YINIYIIIN I I V I S Imuhle Qu te- 4 E1gh trrn IXUNAI Il HI ALX lb A l1fr led bu tlw 001411111 of emth and .swccfcnfrl by the rms of hmzmz Benzene Rmg 4 Senlor H1 '1 4 Spllled Ink 2 FFA 1 7 3 4 Re porter 2 Nlce Pres .5 Press Llub 2 3 Crops Qlub 1 lou uw Club 1 2 JRIIUN HOFF A 71031011 nf Inlmr Tllfll no an ulav mt-m lll N I lu UR lb HU! SIXL I' Il ulmunrr r 1111241111111 11 0 1381171110 Rmg, 5 Semnr H1 Y 1 mor 1 1 Footbw 4 XXIQSIIIUE, XLPI Sl HOKE XRD lf maxim touch rrrlomml 111.5 fllllfjfl Mp feulogy Club 'Z 4 Iumor HIY otb'1ll 1 Trxck 1 XII TOHNSON 911 Ihgl-Q H1f.,h 'inhool 1 2 3 4 Den ul tolorxdo Qtudent louncll 3 ,eo ogg 1 n 'itwge en 4 A I 'xmme 1 4 Footbx uk 3 4 1llSS Ufiicer 3 IRKJIXIX IUHXSOX 11111 be hu Drdnmtlc Club 3 4 L4 Textulxa 2 3 Benzene Rlng 4 Round T'1 hle 1 2 3 4 MaJor P qv 4 un lor Play S GAA F0ll1e': Vaud 3 4 Tumor Fscort 3 Bas ketball 1 2 Bfasebill 9 Hockey 3 GAA 3 4 Tenn Club 1 1 R KI KH Fl R H 9 mmm s Ifrl nn tu bromluu zu fnlmf s dm! dm C uh 4 bi I f-T1 'i'f1l3 I A - .- - Ur, r .- - . M ' . 1 t 'ok , 3 ' ' t z 1 - . ' -- Y . P1 ., g ' 1 ' 1 '- ' 3: ' . ' L V 3 I Ca . I I 'fa 1. 3 1- - '. '-3 -z ' 3 A LN V I9: " ' , Z ' ,225 ' 1' . . . 3 Y ' K 4I'..-, M Gt Av . 'Q H ...ilI.5I1 . ,, A H h .. l .3 of V1 ' ' Sp ' .' 1 ' b 4. ,mt "YH A U I.. Fl. ' ,.'.":: ., :mf 4 1. sr mm 1 11111111 ll I . MEN , H is UV 4, A . A ll ry... 1.1 z 1 ,.., 3, 4. A . r , , . .- ,Q 4, 51.11 ' H'-Y , 21 .ll 3, 3 " ,' ' f 4. ".'lIy 11' I ' is war to Inf' 111 lI'I fm L: 7 . GS 'I X , , 1. Vx.. ' 07.1 W A. V. I V . i " ww, ' l-1 ':. Q . sf Ki .35 1,F0 Q R ' . .' "Hof " zu uv 'zurm : A 'I - A' A' f01'Pl'F?'-" "A frimul is. us it u'z'1'f'. rx .wcmzfl . 'ff' 1 . z ' '. 4: ' - ' Ri Q ' '- ' 2. 4: ver- 1 .- , .'. : - ett. ', 43 Band 1, 2, 3, 3 'fl gs- Uv' if , Z K 1 ' y tr: 3. 41 Mzj r Pl: Q -tg Sr al 4: Q, 1 ,AY 4-hy 3, 4: , 4 ln" ,, " ", 3 Vuud 3, 4. by - 3 Q ', 112 5 111 33 Tr:-", 3 .4. 4. 1 . , , :lug Iifp V ' .' , . .X ,.' V - ,' "I " '1r11." Y ', , , 1 ' ' 1- . 1 J K - ' lg . ' . 2, 3, 43 1, 3 Y 2: ,K 5 K -ig ' . 5 v , , ' 1: 4: .M .lm-1 Null, m". lmf. ., ix , an . , 7 'V Dr: 2 " Clul 3, 41 "U" I I 41 , - 1 I. , -. 5. .- Lu Tmitulia It Jm. . by :Z six! in f 4, Up 1411.1 J, 1.15 Sp' A 3, 43 U1 -r tta. 2, 3. 1 ' ' 4: Or 1: 'z 2: .lu ' ll: ,' 21: Uh zu ':1, 31 A i'appet!:1 3. 43 X'2l1ld 3. -43 iuyl' , :lr- t . The Z am6lz1n DAN RIN? XID I The style ze the Htl S udent Councll 1 L l l Benzene Rmpf 4 Intexnltlonll uh l I1 Ol texmexv: Pluh 4 fhllSiI'I1l'w Plfu O0tb'll1 1 4 Bax at RXHI Ix ISTI TR 'Ihr zfumrl of II tlzmq 10011 fiom half clone 1 Round Tlhle 4 Und H1g.,l1 School lc 1 olm 1 lo Opera 1 I s thc us 1 Holyoke Hu, mol llulsolu Lolo: u 0 x 1 lr 1 hm HUT H lx RUG Iozznrl hrrnf 19 the lncrjmmvu fr all 121014 lu gc erettm 3 4 Uuhe Round Table 1 3 FD L-XFOX I Dashmq debmmn hw mmznm U Club 3 4 RIGID Club ' 1 erettm 1 Footlull NI1nag.,ex 1 Bl I 'I X I XRQON sr uzlh fllqn Trl B 'K lamexm ub Iumor Arch Bearer 'X OICh6Stla Round Table-1 7 .3 4 GAX ol l1eQ 7 Commercul Team l I XI F I IGGFTT Hr 14 Im hnoua mnfh has mmm, Cdl! S Shuks ub lhan 1 I b 4 Bn nzene HIL. 4 1111 1011 ll Il lumm X S Q I 0111 re 1 lunxo ly S 1 K 00 X llf 1 . Bmwteu 1 BILI I Of KM-XX Dors not thzs fillozr please 111111: hem t s 1198176 ' Dram mtu 1 lub 4 L L 1 C tels I1Tet Ben zeme P1115 4 Inlexnfztmnll 1 ub um 1 , Pres , P ul ud 4 ootbnll 1 k tbl IDIS XXX RING 'lhe pozur of thought the mam: of tlw mznll llendezxoua 4 I1 Tertulm 4 Spxlled I 'i lunmr Xuh Bearer 'fl Round T'1blef 3 4 f X X Folllei 4 rew I uh 10 Vinton lgh Q houl 1 0 lanton 1 ll Q H howl P11101 1 . IUPP lil' lxl IPPII IS spur L 4 rf tl llrmox S0111 tx ulw. 4 b mul mn 1h l f El llllll e ' lu IINI RX Il 'Flon avr flu fulll of rim lou lL 1 olngg tlub 9 1 411991 lp lil D PDX-X NLXN I XNGRITWFF f 'lhy moflrfstrfs fl Lunzllc to thu meld Ixmghts fxnd Pima 4 lxmul Club 4 Operettm 4 Ouhestvx 3 4 Round Table '3 4 F' XX Follies Bwketh'1ll3 4 Gs-X 3 bill 'R Bfwehqll 3 lun mont II1f.,h Qlhool 1 lonn- mont loloxado Ouhektxx 1 skgthlll 1 0 le bmll 1 'P Nl'-XPY I XLNI XXX 'Dmunntuv she rw mul luuqhz 1 all thc, dau Round Table 1 'S 4 Fx X F l Iles 4 BEWVI I X I IXDF NNIVIFR 'Hzfrh :mm Mayo to ll 9 xm xtlc 1 luh 4 Be-nzem Rl 1 Q 1 n 1t10n'Ll 1 u xnlghti d P M s 6 ldlI1L, umm Xuh ue: ww tt 1 4 hon ll mlo 1 F' liflll IN Pl u 1 Hof Sv 1 X I sn l NIHRNX TOO? N eat :mf gn zulu knlbhtx 'ind P1geQ 4 Upexettl nd Table 1 I Nllllfl o LA A rn." N Af" ,AAA-H A - 'A t ' A ' I""'f'Ub'K.1Q ' ' Cl :, '41 Ju i -'Hi-3' 1. Q, Lei- '- nk .Q 4Q', - ', -I 3: F 5 . , 2,, 3,1 3 .ill f will ' D ' 'I P M -lc V3-1111, 'ti-H- 1, 23 'Przlck 3, -1. -I H- bf, , 35 4' ,-h- ' , P: .2 Del A t X lg lil 'I't'tf2l. lg Sc . ' , 23 Class IH-yr. , 1, 2. B C .' ' 'I ' , u to 'I 'ff' Z I C ' ' . , 'I I I 3 I 1. 'fll .' f'-I zrrzs ymllwn lr th." lg- UV'l,l v 'N 3 . ,LLL A11 Na. .3 1. 4: NI,-,A 3, ,i QVI-' 1, 'If'-' 3 I , ' , . 'ff Sh: 'lu 3, -lg Int ' xt' :ll NW .-Y 3- , lg , 2 1 - un za, xg Spillod Ink za. 4, 'nl- lvrzm zltlv Club 2, .lg P ls ' 'us tu .2 A. 3' 4: UD ,rvtta 1: I.: 11 3' 3' 3, 'lg Urclxostra 1, 2, 3, 4. HA ,. -. , .- -J f .T ' Op . , 1 '- stra 1, 2, 3, Ce ",' " U, -Z " '- Hz i'nff 43 , 2, ', 4. 3, 4. 'A Av. A I ' I. Av I 'A I ' 1 ' I v F " " l , 3 2 ' 1.3 01 - , 1 . . -1 '.-1. . 1 1 - a Y ' , 2, 3 -, Z fi f ' 9 3. 43 :.' . , 1 .. ,4:V1vl- ' . .' .. . , 45 . '- 165 'Q . 2- 1 Ll- 1 . K V. ..' 3 '.: 2: Ba: 2 1 , 2: GAA 1, 21 V l- ,y 1 , ... .X . 'I I H U . .' "Em" " ', if-U." I w 1 . A A L A: Y. 4 -v.v A - '11 I 'vc' 111 42, ' 1' 2: f ' ' H 11' .. , 'n! l ' . Q, '. I . .- F - " "2 2 " . .2,.,3f.i 0- 'ul.' Q I 1.'. 1. . . z Pl 3, 4: ' mtiv 'lub f ' r Q ' r h n .tfz.r'." 3, 4: "U" Flu 3, 3 2 X R' " 3 Inte' 1 t' 2 C11 l Il, 41 Drz 1 ' 1' 3 1 Ill?-T . ' ' Hi- ' 1, 23 Spillwl nk 1, 45 I1 t 2- 2 ' . "l lu 3. 41 2, 3, lg Ph0tog'rz1pl1y 43 - Ltn, l' "' . un 11"-.' 41 1'lwo1'- I, 2, 3, 41 Rumi l, 2, 3, -3 . ' F l 1 ' f 2, 3, 1: .I ' ' I " Plz Ig A Ualmmllal 3, -1: Vzlul 3. BP: 'X' 3: 01 '- 1 Il, Z 2 I 1 4: All S-h l Av: 'l 3: 'l'r:u'k 2: 'Fall , 2, 3, 43 GAA ollios 1. l'rn-ss Club 2, Ii, -li I'r1s, li ll nys' 2. 3, 4: t'hr'.' :Q zj 11 V2 lid .' . -1: 'k-'ky 2, 33 Ralf hz ll 2, 31 CAI , 2, 3. 4: Bzlslwthal 2. 3- 1 ' 1 " "' 'Iul 3, 43 y . , . , 4 Se .- 1' z 33 ,z 1' ulia Z3 - U' : . 1 . .1 2 r .i U- g - . 1 1 :1 3, -1: Hou . 2. 3, fl: YAA 3, 4: Jur' ' H'-Y 1,21Vi-v- - 1. 2, 3, 4. 2: 14t'lt6'l'lll-I'l'S Flub 2, 3, lj .I 1- im' I lay 33 fflll'lSllll2lS Play 3, 43 Xvll. 3 F z , 23 Bus Q: all ' 1, 2: Truck 1, 2, 3, 4. l r -fn The 14111611111 I X I I 'XICL OI LOLNI 111 know 11l111t 1.5 what Benzene R ng 4 Sportsm Ill s Llub 1 Photography Llub Boxmg 4 Yhestlzng 4 f ,1 nf 4.f M AR IORIE 'NI ARSH H1111 hm eyes 111 floorl 111th 111711111197 " Benzene Pmg, 4 Ixnlghts 11111 P gee. 4 L :mera Club 4 111141 a 1 I nd Table I 1 A Folhes 4 GAA 2 3 B s k b'1l11 2 Baseball 3 Xoll b'1 1 FR ANR IMILI FR 'F1C7l tlzouuh 111nq111shr1l he 11111111 mqzze st11l Student COUIICII 1 Dram 1111 uh ll X11 1 Ir1 s 4 Benze ne Ilmg 4 ITIIOIII 1 n xl I 1 4 Iunlo H Y 1 If Iettermln s. IX r' ool 1rd Poo I r I 1ess C ub 3 4 Boxs Quartet 4 01th estra 3 X IX IAN MIII TR lx 014111111712 1 urs 11 I 111s1Iom 111101118 Bcnvenc Rmpz 3 Ixhlglltk 11111 ages 3 Round T1ble I BOB INION IN GER 916 the f'o111111r111z11 11110 comes Sound the 111111109 beat the 111111118 Benzene Rmg 4 Semor H1 X 3 4 Treas 4 Iettermens Cluh 'i Football 1 3 4 Bfnsketb 3 4 Trac STI I' MON ROF She that hath 1171011161106 9121111111 1111 1101115 ound Table 2 3 4 01391111 High School 1 Oberlm kan sas Glrl Reserxes 1 Glee Club 1 Chorus 2 L H ARI ES NTIBURG B011 me the fury of ll prrtmnt 1111111 Benzene Rlng 4 Band 3 01k l'1nd Hxgh School 1 2 O'1kl'1nd Nebraska lhrlstmas P ly 1 Stage Crexx 1 Footballl l111k 1 Basketball 1 Tucnty NIIRIANI MCM ASTER The chvmzst 111 h1s golden 116118 Supzcmcly blest Benzene Rmg 4 Kmghts and Pages 4 Jumor Arch Bearer 3 Round Table 2 3 4 GAA Fl hes 4 GAA 4 Owxd Hlgh School 1 2 Ovid Colorado Pep Club 1 S C 2 Operetta. 1 Band 2 Orchestra 1 Class Vlce Pres 1 Class Sec trefls 2 IOL IVII I4 If ORD 4 11111771111 7111171 1111111118 has 71f'1L68 171 hzmsclf tl Honox QOLIQIX 3 Pr s 111 1 P 4 In 101111 1 uh '11 - 4 Sen X I nxor 1 Nia OI Plas S IUIIIUI' Pl IV 3 C hrlstmas I lu 3 4 Stage Crew 3 4 Xaud 3 Al 1ho11l Au 'lrd 4 Class Sec Treas 1 Press Club 3 4 Inter s 3 4 I fambk n Stiff 3 PIFIIXIII1 'VIII I VR he ologx POE NTINTFP 0011118 11.5 sazd 11111 offrn 1111111 111 111111 Benzene Rmg 4 Spmtsmans luh 2 3 Rldlo fluh 4 Pho 1 rxphy 4 I STHFR MONROE 41111 hers 1111s honor lnwht Round Tmble 2 3 4 Oberlln High S hool 1 2 Oberlln Kansas Glee Club 1 G1rl Reserxes 1 Chorus 2 NF MORRISON For 111.07171 the flowm of 1I1yn1ly Rendez xous 4 Benzene Rmg 4 Internqtxonal Club 3 4 knights and Pflges 4 Spl ed Ink und Table 1 2 3 4 Press Club 4 IAX NF NFLSON 147111 b11:rom jan she 1a1se1l hm la11gh111g eyes L1 Tertulla 2 4 Junlor Arch Bearer 3 Round Table 1 2 3 4 CAA Follles 4 Basketball 2 GAA 4 a i 3 .' 1 A 1 ' A I 5 I W 43 X . : . I - , - 1 . , y , 3 4 A 0: 1 A 1 I -. 1 1 ' . U 2': 'Q . 'E ' : 1, 1 . 2: 14 ' - ..' r 1 ' ' I 1 At ' il., in l A 1 il J C '1 3 "- Bit , 41- 1011 L. 3. 43 X11 ' ' L 1' -' ., -lg e-.', 41 1-44 9 1 4 4 -- 1 4vl il-i' Ilra atic' I'lul 3. 4: res. 1 ter- ef -n 1 -5 1 ' 3 95' nat' : 'l 3. 43 I 1 I ior -1-1- Hi-':1,1g.u' H'-Yzgfj' 1 v Y q J I AY ., .. 1 . , A, I v . ,- . I , . , . - 1 1 , , , .4 . . - 4 4: 1 l S- . '. 3 . .- E11 :1, 43 11" Cl'b'3, 411 tio 1' "lui 11, g . ' L 1- '1. 2: Sp'll-I Ink 33 1 , -. . 'fe ' . 11a Club 3, 4: Band 1. 2, 3. 43 .Iunmr "I'V1' only part fo ,mwt Umlmf- P11 j 3: .A t'111111ella 3, 4: Yand 3, 43 ,All S h Aw: 3. 4: ' I- 1. 3, 4. hal 1, 2, 4: T ack 3, 41 l . Z . 1 ' - - .1 I - ' .' .3 ' ' A A' A , 1-1 1 ' 1 .U " "M A , -111 1. , 71 x . h Q . ' ' C , 3 1 ' " 3 t1 g- P1 .3 1' 1 ,h 2,1 33 GAA 1, 2. 1 ' , ..' . 3' ,- " 1 , , : ' ' ,C . Z I . I 42 M '.'2. .. 5 1. 1111 1. 2, , 1 . ,k 1. HES 'I 't .' I .1If.' u ' I' .51 , . . 1 ., .. . 1. . . - - U 1. . . .U A . RN, -, , : 'l' --' I . 3 ' ' ' , 21 ' , " - 1 . g 'll 43 . .ig ' '-s g T Ro , , , 3 .l' 3 I '. ' ' 11 L K. 3 ' Z . , , 5 Z - L A , J i 1 , . , 5 I The Zamhlzzn EILBEN NEI INS Those about her from her shall rfrul the perfect nays of honor La I'ertul1a 3 Tr1B 4 Operettm 4 Round Tflble 1 4 Lf Fo hes 4 GAA 4 III I N NOW XI lx r1r hrvlrt 5 dr slr 14 rth lf Benzene Rlng 4 Kmghtfa 'und QN I une 1 r 4 Round Tlble 1 F hee 1 2 4 CL -ARR OI ERTOX A hore' A horse 1111 ltmqrlorrz for ll horse' Drfamqtrc Club 4 Inter Noe 3 4 Benzene Plng 4 Internutlon nl ub 3 enmr 1 Iunlor Play 3 Fhrrqtmae Play age C' ew 3 Vau Trick 1 'P I VON A PAPKFI ' meet mercy zs rrobzlrtrfs true rarlgr Benzene Rmg 4 knlghts and Pages 4 Round Table 1 'P 3 4 CAA Follles 3 4 Baekethall A 'P 3 I If P ARSONS Ilhme 1g7l0IfHlC8 rs blz.ss tze follu to be uzse ' nlor H1 Y 3 4 F0 tl ill 1 Qketbwll 1 P 3 rink BOXlIlg l W reetllng 4 FRNI A PERISHO A md and flentle heart C'1n1er'1 Club 4 Round T1ble 4 C'-XA Follles 4 Oekwloosa Hlgh School 1 3 Oqkalooxa Iowa Operetta 'P Hlgh Try 3 PLTH PI TEPSOX Gorl loo s at 111:11 not full lmrrflv L1 Tertulla 3 4 knxghts rncl Plges 4 Round Table l 3 4 PI NIFR NIGHSYVONGER ' o much to do so lzttle done 'ienlor H1 1 3 4 Second Vue Pres 4 JIIIIIDI' H1 Y 2 I etter men 3 4 Bafsketball 1 Footh ill RI' 'T ORIPANQ 1 wood rr-prctatmn lv worth more tlmn rrronry Rendoz vous 3 4 ICHILJIIN xml es 4 Round Ttble 1 Plskethull 1 2 3 Hockey I lS9bllI 1 2 GAA 'P I BERT PALNIES He gaze wrth a est and hr frm hm best Gzne hrrrl the best to come 1 Student Counc1l4 Pres 4 Xltl Honor Soclety 3 4 Dramwtlc, uh 3 T a 'P Benzene Ring 4 Lambkln 3 mor I-Il Y 3 4 Iunlor H1 NI'1JOI' Pl'1y 3 4 Chrlstmis Pl'1v 3 4 Stage Crew 4 X1 d 3 Prem Club 3 4 Riton Hrgh IHOROTI-I Y P ARR 30 sweet the blush of bashfulrwss Round Table 1 'P 3 4 G-XX 4 QHIRI FF PE -XSLEY The frrzrest garden nz her looks And HL her rrrrrul thc lUl-Segf boolm itudent C'ounc1l P Nrtl Honor Socxetw 4 Drflmfmtlc Club 3 4 In er Noe 3 4 X lce Pres 4 B111 gene Rmg 4 Internltlonll R IIIIOIIS 3 4 lxnlgfhts 'lnd Pwges qlllllbd Ink P 3 4 Cheer le i 4 Junlor Iscot 3 0 e '1 4 ound Table 1 Nlftjor Plfw 4 Junlor Plfly 'I 1 X Follies 1 'P 3 4 V'1ud 3 A11 'P3 4 Board4 Hoc B s a Bounce Ball 3 Volley Ball 3 4 Sweater Glrls 3 4 PHII PFTFR I hate fozzrul UOIL an nrqrzrrzcnt Drxnmtxe Club 4 Internqtrontl Lluh 4 Trflck 4 Boxing 4 XIII Irltl Il PORTNVR S mms rs :rr uctrnu rrot umhr rr ound Table 1 3 Tuentrr mu O ' .' .' ' A' In 1 .' -' rf I . ., ,S , P - H-- . . ,--r : 1 , 2, 3. 1 'AA , 1 . : Q l ' Q . . . 1, 2, 3, 45 Track 1, 2, 3, 4. , +1 GX .' 'I I ' I HN .3 1 ,A j, "YU ' ' '.' 'vs be' " Jul." A' ' ' '. ' " ,Q .M l'zlf.2'n' 4: '71 1 rz, Flul 43. Pres, , - J ., 3 " .' a 5 z , 2, 3, 43 GAA Par: .' 1 z , Z, 3. 41 ol'. , ,. ,zu . ,,.: ',2,3I B:: 1 , 3 . 4 1, - 4. Cl g . 42 S. 'H -Y 3, 4: Cl , 4: 'La ertuli -.' 3. 41 4: St lr ' 1. iz 5 d 4: Se ' '- , 'g . ' '-if - . -. 2: . . ' . : . .' ., , ': . ' , ' 1 '..u v , ' Rtwhoolnlg Ratonl New Mexico. 'A . . I L A I. .S, . I I V- ' ' ' A ' , I A I ." .JA X .:, ,-.,': 1. . . : - 2: GA. .., , 4. n 444 44 . ,A , f , 'h . .Z ... A .1 U V I ' L.:. few' I f ' -' st I' . : " - 1 'fl Sv' '-'-,: om. ,2: .3-- ' Z Cf Bay' ', .' L' . 5 T ' ' ' 1' 2: 41: . " fl' " L, . 1 , -I ad'- ' " ' ' ing 1, 1 ' Cs r .3 per- tt.- 3 R l , 2, 3, 41 Emi, , 1 . ' ,4E G 1 . .., . 3 3 key 1, 2. 3, 4: a ketb ll 1, 2. 41 H..k. E . I . . .Y l , . 1. . 'Za .3 , 'Y 3 I 1 . H t ' 'I . .' " k -2. , . 1 'I . u . ' , 1 ' 'f : 1 ".'rr ,-. '. ' ' -. v'. 'rzh 2 Z , 3, 'r '. ll - . 2, , 4- l The 111111611111 HXXI1Llh P11S1' 1 lo' 011111111111 .5 1111 111 Il 1661 N ltl Honox Sooletx 4 l111111'1t1 uh 4 BfllZ9llt Ring un H1 X 1 Photogr 1pl1s lunxox P ax 3 Opemlta lhustmas P111 4 Football 3 4 Basketball 1 1 Track 3 4 Box mg 4 B014 Bookters 1 Student 1 ounml 1ud 3 I Sll DROPP H11 1 mes 11.5 11111 as 9 611 ound Table 1 4 GAA 1 lles 4 l XXlx I LTNFX I Ill 1 x 11111111 u 1 li11l7e 1 111111111 ll S RIIN I I ll x 11111 111 111111111s1 B 1171111 Hung 4 1111111 T1 n1l l S LL S1u1l1nt fOlIllCll 'IUXXXI XIICF HIITIR I' 1 111111 1.5 e11111tl111111 Lv 1 1 1 111111qht ' 'itudent founexl 4 Natl H111111 ioclety 3 4 Inter 'Nos 3 4 Hen dez xouQ 4 Internatxon xl L lub 3 4 Round Table 1 2 3 4 Cablnct 3 4 Kmghtx and Pages 4 Pre-'N 4 Spllled Ink 4 C heer leadlng 4 Tumor Arch Bearer 3 GAA Fol Q1 2 4 PresQCub4 CAA 4 Hoc ew f ROCR JR IVhflfS 111 fl 111111119 Student Counf-xl 3 l1l3ll1llll 1 lub 3 4 Ia 'I'ertul1a 3 Benzem lung. 4 Inmblun Qtlff 3 4 Tun 1111' H1 X Tennw Club 1ereti'1 I Tlgthl lb xx iud 3 All SC-hoo 111-lr B1 ketbull 2 Class Pres l er- treas 4 ess C uh l,lf,6dl'lt 2 Plmtogr why I 1 Double Qu lrtet 4 GOPUON RUDOI I H 011f 111111 1111111 1111 .5111 Bram 1111- Club 3 4 Bl!lZt'lll Rlna 4 Inte-rn1t1on'1l Llub S mor H11 3 4 lu111or H1 Ulwrvttx 4 lumor 1'l1v3 Ch S is Pl 4 X mud 3 4 Tr 4 Tmenfy two Nl ARC, AVI T I RLSTON 1' 1161111 has Jasons flltlf 11s does 11111 11111le1.sta111l Rend1z xoue 4 Benzene hmg 4 513111611 Ink 4 Round Table 4 1 'lst Denxer Hxgh Schoo l1enxe1 tolorado Qllo 1112 3 VS hxte Jackets 1 3 Saot lxght Staff 3 AI1I'l-ILP PLLKETT I 01 f1 -511664 to lflfllln 5911101 H 1 3 4 Tenns Ll 1 1d10 Club 2 3 Hl i-XXII IX? 111 11 I 11111 111 N11 lrlv- I11111111t111n1l 1 1111 Ink 1 Round e X INKIX 11 1 11 1 111111111 T1l1le 1 S XIX ROBERTSON I' 19 11111 1111s 11011111 111112 Sharkx Club 4 Benzene Rlng 4 Lettermenk Club 3 4 Track P Manager 3 I AX ETA ROLLER 161111 111116 111111 f11Zl of Benzene Rlng 4 Boosters 2 3 4 thee-rlead1r1g 3 4 Operettt 4 Round Tlble 1 Z 3 4 GAA 01 Q P 3 4 lunlor Escort .J 1 XPON RL 'NH F1 If 11111111I11I111' 11116 p11111'1 h 11 so 1 111113 the 1101111 Xltl Honor Soclety 3 4 lr'1 mfttzc Club 3 4 Benzene Rmg 4 Vue PreS 4 Lambkln Staff 3 4 S mor H1 1 3 4 Spllled Ink 4 Opeletta 1 2 3 4 Major Plav 4 IUHIOY' Plxy 3 Chrlalmas Play All School Award 4 Press Klub a A .1 ,J . 51 A H .l V: , . . A, .4111 ' . ' 1 ' 1111 Il 1111' "Th ' 1-111 ' .' 1-1 .-1111 131 g - -' " 443 .ll i Q ' ' K g' E ior '- ' , 25 'z j Clu'1 C. S ' ' ' l 1, 23, 35 4: 1 ' ' lj 'Q 1' 1 Z: , ' '. ' 3 Z' 2, Zig .lun- ,' 'Q s 2 '. V: D , 3 " . L, 3 '1 - f 1- 35 3 13 ' '1 , 7 " 1' ' li ' is ' ' ' cfs." 2 111 ' ' ' ' .1 S ' ' 1- ' , 3 iq ' ub L, 3, 4g R: ' , . H 1 , 2, 3, g 3. , F11- , , , ,, , , l'I'l' 111. 1. ' . 1, . , . 1 HW? I h I H . Uh. if is '."'II1'11f 111 11111111 ll 11111 1"-Q 6 I U lm U mf A I "fr A -, 1' 1 1'l11l1 31 -' 1 ' 1 U U u I V A Club 3: S11'l - ' 13 T21- ll ll l .il 1 .1110 ll ll?-T I1 lvl 24, 41 G.-XA Follies 3. 4. F1 1 1, 23 'l'1': Al: 2. w,nlA:"h WIVHCNY M A . H A 111131. 'INA 1-1 .' 1 N11 ' wwf , ..'f 'S' HM M "WJ 'f "1"1 ' I11 1 ll 1111'121' 11sl1i1111 111 .'1I," 11 , 1 1 ' ' Z H1 zl1l1- l. , 1 '11 I ' 2' 3' 4: GAA F01- 2. 3, 41 Czabinet 1: Boosters l: H' " B21 . 2. 3. 4: Claus Vi"1-P11-S. 1: S 1 ' ' 1. 'h' " " "1 ' A . fl -11111 -XL . 1 - Av . .-Y'k,:: 3 It 1 .C 1 y 3 , 11 lie: , A, 1 . l Y :A 11, . 2, 3, 3 k j 1, 2. . Y' 1 4- Y I ' Y .. UA 11 ' " , f1111." 1.r.,.Z1 Y. 1 Q ': ' ' I V ,:y.1 . Q - -'Y B. -" ' " P," . lie: I., , 3. ' s "3 EAA ' 1' ' 'I 3' 4' 1 2 3 4 IH 1 . 2, 3. 41 Uh Q 2 .' 1 ' ' ' Pl: 3 3, 4: A C:11111ell:1 2. 3. 4: V: ., 45 1 .' l A " d 4: :si . -3 2Qf'1lSS S .- ' : Pr 'l 3, 42 , , , I 11,1 1 R 1 flul 4: .XJ . . 1. 4 4 1 , '1 1 1" .-111 5 A' 1 A 4 .'z '. ' , 54 'B 1 - I 1 ' " ' .1 '1l." 7. - J' .' ' - - K Y I 1 1 1 , ', 1 - 1 1 'Q . ' ' 5. - E ' r 1 1 ' . ' 19: F - ' ,' ' I ' A f , 1 ' 'Q l '. 1 1 . .'2i - 3. 43 A Ca1111e-lla 3, -1: V:1u1l 3, 43 111: Q :ly 'Q '1 , Qu ack L. 4. A 2 ,Q I The ,fam6lz1n ll X1 f ww lil 0 ll Il I l Il lZtllt lllf, elllltl S I lcd lx Huox Q s ett 1 1 lml N L l I llxl 1 lul 4 f llr lllqht ll LIN itll BLIIZ II I E Q 0 3 xlllgrhts md If lgv-. Sllllltll X X P ol l url x l ' s lllIll0l sl lf l lnflll Sl HN 01011 1 Sllllllll l 1 IH IS lk Fon l lNl'I I TT SC HNF IDFR s ll nz rm lolznfl termeus llub 9 5 4 Foo I k 'P I Sl HUI '17 Im have mv llw pearls of lUl9llOlI1 unlor uh Bewru lmun :ln HUB Sl X If R 1 1 lfsc ll tllls mall 1 I u llllll Hl Spo t QIKPIITIQH Q l lub 3 Bl S T lu 1 F00 ' XPI IXI- SNIIIH all ucllm IS flu, hell 11 c lflfholrf Pound 'l lbll l J XIUXID SXXlTll :gh ho I rl II 1' 1 Im lfll 7 g lx Y ll P llc 4 Us 1 IH IX ll 1 lhestl 1 ll: 11 1 Sl HXI ID fl vuurf ll 1 I ' b mflp 11 IIHHIIUL 11 ll S H e 19 mt ISI fum 2 L 'H Round Tihle 3 4 G X X F011 L1 Porn. Hlgh Qghool 1 T Porte- f"0lol'1dn Jwlettl 1 1 rls fh0lllS I ielcte Xlx Il zhllzq rflrnf H119 lf 4 II lfhfl if f71flLH9lllS'IIl l tlll Ltllbllll um H110 h l ml 1 1 sl ul 1 ' l lu Xl ll'l'l SH XFF 1 1 I Slllr J F 1 Xllll P I J llrx P XI DIXI QNIITH Hua fn a srmfl udent l oulull in l 4 R6llKl9Z xols 4 Intelnltlf Ixlll ht-. inf I lLQN DI led Illk Upug 0 nc 11 l 'Um Plls llnlol x N N Pl'1x my N illfl Plhe llll NN 1 Iuvlllll O l.,Xl'll.X JUNE 'Uf Ili lll'Il,l'IN ll f'l"I' "'I'll ' mil' ' my ,L!'llI'f I I1 rf' "UH flu firsr llllfl fllfll lush" Ion, f 4" if wax lLf'nrrI nfl l0?'l'." llnuml Tzlhll- 1, 2, 3. l. Hel - - R' " 4: Illtvz '1'llll Vlub 3, 4: Klligxhts ullrl liilllvz-2 l. Sp'l - Ill' li stir: lg lbw'- z 2, Si. ll liflllld Tzllllv l. 2, Il. 45 .Iul ' ' Vlzly 343 GAA I-'ullivs l. 2, Il. -4: t'lll'istlll:l,' Play 3. 43 .X Fzlmlellzl 2. Sl, 41 P1l,2"1 ll 2: PM-ss Vluh lg GAA 1. 2, 3, 1, VLXY. .' .' 'I 18 l,lf:sl.llf: SA ' ' +:T'l' .UPA - -, M, -.,,,,.,-Y "JDJ ' v'I Ill' zlulll. fl I l.ol-" rllf' ' ' Q . Il'z 1 " l'lllh 3, lg Hvllmlll- llill' 8: Se-lli l' Hi-Y 3, ll -llllliul' I 'z 2 'X f'llll! 3, 4: X 2 l Hi- 23 tbl -lx-ttzl 21 11:1 1 l, 2. lill 4: II1ffl'l1Z1tl Illll Ulu! 3, 4: 3, 43 01- -l fmt '41 3. 43 Chl-is ms V ' .' 2 'L ' J 4: .' ' ' Pl: j 3, l: A V: l pe-llzl Il, 1: Su-iall Illk 2, 33 G. g i l'es 2. 3, 41 Ur- .' 'z 3: V21 l 3, 42 F ul- Vzl 3, ,lg Ra.'l'0th:1ll 31 GAA l. lml 2. 2, 3, 43 Ire-ss Club 2, 3, -lg . ' ' l':."lll'K 3: l'l'l0t'I'-lvl ling' I1 ' nd Tllllll' 1, 3, 3. 4. .XI.Il'l'1 .' ' .VI El! "Th . 'sf Linz fllll1'l'l'l'flV'll' H.Nlllll.ll .' ' .INR zz' , , In "I" l ' 1 .-I, I ', if still flivs ,flllff H . , N,-l,,, ,,, flu H' if will ,.l.,,,,'-- lliblllld lzllllv 1, 2, 3, 4. Lette-rn -ll':4 Club 13 ' tlllll l. 2. Ii, 4. Q ' j gg gi ' 5 41 w ZICLLA MAE Si' OFIICTJW "IV I4 fer flbflf llzalcefs ills' ll' 'H "Sh " ' '7m""i ' 'f I ,V H- H" ' ' ' , 1, 3 , A ies ,, 7. . . , .- 3: . K ff .' ,Zz All 'P' TraAc A1 4' ' N " " 5 fl 'v 2 ' :Z 4 -, - -ff v - vi 3' '1 . 3 V 2: L A tte 2. I'lC.-XR . I ' 1 ' , Bl., IV Fl41Al'l'IS'I' "" ' " 2 , ' '. " UNI! '. , ' v . f"'r' u1'Ilif'1"4I J ' ,x-- .1- 3, ' ll ' l ' 1' I 'lull 1 3, 4, Bllskellmll 1, 2, 4. np- 1 ' 1 l'l l 4: L ',lll Hig S-hc 1, 2, Cl: I.ill'fln. Nl-- l':.'l'zl: 4'lllllPl':l Flllhi Stzff4 lf Sl-lllml Pa per: 'I'l'z 'fl fillllil lll-X. w lv.: ' ,I . .XllGl'lCl 'I ,' ' 4 lil! --'1'r,1lf- wir sv dm-ll x-'lf ll" nm "VH 'lflfl 13 fhf' l'f?7'.l 1 " ff llfv ' l.:l ' ertlllizl 2:JL1lllwl' . '- B .ll'- ,,.,,, H, X .,-,.:- ln-lmmil: Il b lg --U" Club 3, sg l":,'f'l,u"' 'Ahh 1' " 'Q' "' 'U .lu " ' '-Y 2: x' SIllkll1'S Lvlllh ' ' " 1, 2: L ' '. ' I, 43 lull 1, 2. 33 l'hI'lSlIH2l.' Play 4: lxll-lc 3, 4: V: d wg ,lhall L. - Y . .. filll .. . fi MIM, 5- , ,K 1 ,wry "All ' 1' .- ,. Sl T -' 2: Ulu lZlllCl'llll ., ., sl, 1 -' lf 1 '2 'Ill- ' ' ' "' 4' all Club 3, -li ' S . 1 '1 'M' 41S1'l '1, 2. 3. 4: "1tt:l 13,411-C u lT.ll1 1, 2, Il, ll M.' ' zj 41 .I ' ' Pl:l,' 31 GAA Follies 1, 2. 3, 4: 1'lll'i.'llll:ls .3 21. 4: A F2111 11111 2, 3, lg '1 il, ll zflz 21 l'l'l-.'.' l'lllh l, 2. il, l11'A.X 1. 2, Il, l. " -f 4.f11l-lr The lam6le1n Xl IUX X SPI lN rr s s blcssna rzffn 41 :fowl 1: onzun ' IHIIXIX SIIX 111 1114 .uuucl T1ble 1 -X IXH XXI S11 VS XRT s 111111 I 11 01101 Qometx 4 111 1111 1 1 Q I 1 1117 1 ll Qpxlled Ink 3 4 'Sports 1 1 1 TPIIIHN u 1 N HX Yll 9 1 1 r 1111211111 lllllll '1,. sus 1111111 me s 4 Hoc Nl 1 il l'Nl STOXILSTRTET Ihr mzldcst manners 111111 the bffzzust mnzfl I 4 Qha Q 1 e- 11179110 111115. Intern 1110111 lxnlg S ll U., s 1111 cl lk 1 1 1 11 1 1 1 ll e ll Pl S 4 G X X 1001 1 N 1 4 or sup 3 4 B'1Seb Ill 1 B uknt ll 1 OHN Slh-XIGHT 171 Ins I s n 1 111 bu 'uomrn llltbl 4 B 1 1 X S1 PPI S 'msc 11111106 keeps 1101101 bfzqhl I1llt'lYl'1llOI'l'll Club 3 4 lxIllgllN lllfl Pxges 4 Trl B 4 Pound Ta P 1 f' F Uflxllll 111 2 'Nllllll 2 4 Hoc 3 xball 4 Su Evite G1r1 3 Tu rnru fozu 11 XTRILI SP1 NCD llcnsprct the faculty that fnms thu 71uIqmu1!.s 1111111 T xbln 1 'ill I SPIUHT fr hc e Q a man uho ll mu 1115 '11 ay B1 1171119 Rmg 4 Senlor H11 .5 e rmen Q Club 1 ' 3 10111 Award 3 -1 Footbx as e .1 0111 llf..lTlg Te'1m 1 m1.1111. T1 1111 Olllll 11.111f,. 'll xlltNlll Hux uf., XX Sll XX X V1 n 111011111111 udont fOhY1Cll P11111 er 4 Be ltllQ Pmg 4 Ixlllgllli ind P1f,e'- 4 Boogterx 3 4 Lheer le'1d1n1, 4 .Tumor Arch Bearer 11u11dT1ble 1 X X N11 VI 1 Ill X NIUXI 'VIP S 11 11111 1111 HI :mia 011 111 :als llltllt lxlllf., 4 rmsuns S 1 4 Hockew 1 Blske 1 RXIT X S'1OLT Ihr llllllll that hath mufln fhve ffm hath nmde thee good 1 I 1 Te1tu 1 am 1 4 141111, s 1 P xgex 4 Booiters S ll 4 ll1961'lQ1d1Ig 3 4 lun 4 111 1191 meretta 1 luumr ' IX ' f 111 '- lN Plu 4 1 4 Xll Smhoo xx url Ql'12S X109 P1es Qks lub 4 Hockey 1 4 Prom Que 1111111 u Q lu TT1 QLLLIX AX Ir! us 1116 mul 1016 Iltl1Zil1P R ng 4 11116111 111111111 1 1 6- 1 11191 ll 9 ll rowing 1 Wheel lc ulmg 1e1ett'1 'S f' Follles Z Iumor Pxcort 3 I 111111 T-XFOX X Hv 11110 onus the sml mum 1111 In tim S1111 I cttermen S I lub 7 Foothill Slxflll 111 1 11 C lu I 1 1, A CUE 5.3, 15 "llc I'.' l'lll'1'.'f ?.'."1,l is, ' all. " 'w ' , ' 1 - .' 4 ' ' '111' I - , 2. 3, 4. 1111111111 'Fable 1, 2, 3, 4. "Fx ' 1' '- ' ' ks "1l'I'1' hm' lrvczrt butts, joy ' jars." , 4, - 5 - -, - -Y 4' , 1 , L, ', 43 All 1- 1 , 2, 3, 4, G. A 1. SMI me, , 2, ' . ,H 1. 2. 3. 42 B k tb'l1 1, 2, 32 'l'1'z11'k 1, 2, 3, 43 FFA 1, 2, 33 St A' .lu ' 1 2, 33 F-011 Jul" " -1 1, 2, 31 1' 'Y .I11 l " ' 111111 1, 22, 3, " 'ng 43 ji " 4. .llif .' ."' 'I 'J 1 ' G l , 4 "1"r ' hir. u lllflll of U10 'nsf' "His 1,111:QI1' 1-llfrrmed ull In St 3. Y D, 3: I, i ,UC "H "'- 111111 3. 4, Int -Nos 11, g 111- N1 '111 ' 5 1 -1 111' 1 ,Ji iff 111111 2, 3. 4,-111161 No. 3, 4, 1111- 2' . 'f ml- 1 - ' 3 3. 1.-'U si. . I. S- 'Q ' , 1, 3 4, I- t FOI: g 1-1:11 4. lr A ,Y-Y.,-1-A l1,1IH1rXttil11511 3.34: Band 1. 2' 3' 4: 111-S-,:..:i. '4:ql?i1ls1q,1AE11a1:l ,. ,. ., 1, . -. - .-. .1. .. 1 1 s .. . 41141115113 1, -. 3. 4. X.1ud 3, 4. GAA lu 3. 3. 71: vi .wI,WS. 3: .lun- ir-1' l'l:13.' Ii. UI'AI, ."l' .'l'1. CTC v "7'I1' -hilrl of bfllllf-ll ll'lIx'4Ill in 'Hz ' A ' H - "TM ' "H I flaps. fr 'f nf I I 111- - I.i1"' 4: 1300.11 1, za, 'll H lil 'Pull 1. 2. 3, 43 GAA Fnl- Bc- - " " 3 B Q V: 1, 3, 43 lic: 1. 4: GAA 1. 12, 3 key 1: Round Table 1, 2. 3. 43 GAA Fol- lfilli ftlmll 1. lisa' , Z ' j 3 18' tlzlll 13 GAA 1. 2, 4. 1.1 ' S 'Z 1' X 'S Q BIC I . ' ' NF 1 2, 34. 5 .. rk, Club 33 WVU' 1711111 utiu Club 3, 43 1. ' lla mativ Club 43 La T rtulia '13, 31 2, 3, 43 , bk'n 3, g ' 'fhlp 151-Ili 4 ' '141 d I4 141 :111l 1" .' 3 . 31, 43 Sr. FUJI, 3 " 11:11 '1'91"1 1ip.3' - 4 '1 , 3. in' Sp' 1 11' 43 C2ll16'Z Club 4: AMI Bez ' ' 3: 01' 33 UI "ilu 3. 4: iound Tzlll 1. 2. 11011111 rllilljlff 1. 2, 3, 43 . ' 3. 41 M2111 ' il.' 1 1 : 1 1.9-' Il: j 3: GAA Follies L, 43 T 'iti- 3. 41 Y: ud 3 Juni 1-I," rt 3: 9 1111 .' zj 3 Vfud 3, 3 , Sw 1 'lAA1,', I --' 2 3 2: I - A 'z' 43 T..:: " - ' 33 bull 13 .11-. Glee Cl I 2: Sr. Glen- 11111.-5 C 3, 3 1, 25 Club 3. 4. GAA 1. 2. 1. 3 en At- ta-1 1 T3 Sr. Glee Cl b 33 .lr. I Q X 1911- C 11 2. "WI, I 'si i , 'll'll6 men aw' '1I'r! . ' -U BIC ' . ' '. .' sf- ' - H1-1' 3, g and 1, 2, 3, 1. 'A ' ' ' - 1 . 1 3 'z ' . f'lul 3, 43 Round Tull 1, 2, 3, 43 f':1'1 3: S1'll d I k 2. 33 Bc .' I . '- 1: ' 3, 43 5 ru .1 .1 IAA ' .- ', 3, 41 ..1,. ,,,,,V . , I-H ' A' ' U ,:"'1-' , , , 111 fe, '3, lg IAA 'ollies 3, 4, - - 1 ' - . Bzsw 1 , 3. 4: GAA 2, 3, 43 f Bari 1 , 3, 3 ke' 43 Vol- iej 2 3, 3 ' ' . r ' ,4, 11 J L1 . 13 Buff- 2 3 FFA 1, 2, 3, 43 Fil nf b 1. The Zamlflzzn 1H XNIHLI Il TXXLOR nuuh 1 11111 not SIHKWIIIIIIII 1 ll If lll 1111 1 1 1 cnzem Rlllif 4 nun H ' 1 111 4 e 1 v X L 1 111111 IIIUXI UI 4 all 1 1144111 uks 1 1 . 111051 Q uh Ihlllllk lub 1 1er1 IIIISI 1 '14 P115 3 1 mud Ilk Ioxmg, 4 XX1estl1ng 4 TI I XITXX I H111 1 I I-XXI LISH-XXX I1UI1X TXXI R III 111 1111111111111 1 111 XIII 111 1111 fllf- Ilg, mor IL Pe OUYIK I 1 Q Follu s Il 'IUXXXSI NIT :Ill ll flosflf 1 III r thzs B014 oostus S11o1tN111 Lns C 1111 40 1 Ilxb NI TRUUDT I 1 nobles! muul the bca! 1111111111 7116111 has Round I' lble o ' 1-.' C .4 ' K I ' ,O "TIL , 1' ' ' '. I I1 :rr "A 1111 .' .Al un! .Vu 1" h fo' isz mv sm cthi1,1 lI'Ul'I'lL 11'I1iI1." 1, Un," I11'1 ll '1 Cl ll 4: "U" Ulul 3, 1: Int -' 1 '11 1 Club 3, 4: ,' er'- B- - - ' I: -lu ' ' I-X' 21 lezuli f 3, 4: Ju ' ' A'-h Lur- 11111111-tt11 13 1XI11Jox' l lay 43 ' 'ist- er 3: li I T1 I I- 1, 2. 3. 45 111:1,' Play 4: Suu.: C1'-X 43 '1 ul G,X.X 'ws 1, 2, 3, -Ig l1.XA 1, 2, 41 .lu ' ' l'I11y 3. 3, 4, 41I'I4YlUlI'I " . ,XS lll' ' ',','q.' ".-II: " our lifr Il'l' Ion' ll slr f mf 'XVI 1' 1 s1i"I'rI 1111111 ' is S111 Tlul 1: I11':1m:1tI1- Xqlllh 41 B A 1: S - ,' 1 Pe H' TI 3, 42 "1 I' , 'I 1, 2, 31 1' 0111111 3. 2, 3. 4:01 xtta 1. 2. 431' " - 11. Q 1 ' 3 .-X F1 ppellzl 2, 3, 41 X'1 -41 T'1 -k 43 3 f 1 IIHX' 'I C. ' 'ILL Q V Q 'z-1111 Ailj, for ll luis Iifw." " " 1.' h, .l A , 4. . . - ' 1 1, 2, 3, 4. . .' 'I ' 'S ' ', , A .. KENYON VAIL 'lzfllllfll 1lra11's morr than 11.r1'11, U ,, A ,, Bt ,2,3, 1' H- 1 rs v , I , v h . 45 B1 -'g-1 nd -2. 3 - T1 .2, 11, 41 1.. . -, 1 ' j .- -, , 2, 11, 4gCA1X 1, 2, 1, g ' 'fh ,- , 1 1, , ,- 1 1 11 '1 4. Sv 3 ' 5 3' 3' 410I"' 1,-11 1, 2. A 3. .31 .3 ' B 1 "Spf" ' " tl '11'C." -3,1 u1e'r1',1l hear! yr all ,LI I lu." 1 I . K 5 -5 - , 3, 4: H1 "H ' 1' 3' 3' 4' 11 1 21. as, 41' Him! lie, 3 Q'hl'IS1Ilil. Il. ' ZZ, 3, -Ig A C21 1 ', 3, 4. "Lil - " ' 11" L to-Izzy." -- 'H ' ' ' he." '- Z ' ' 1, 2, 3, 41 ' ' I . I 1I,X.X Follies 33 '. A 3. 1, ', ,l 3 1 L3 1 -k 33 "Si1':c' Il' l1y." - ," 4 1 - , 2, 3, 43 12,1 Fol- 4,1 , 1 . , . 1 ' lie: , 4. Cl ', 3 . - ' : 3 e - ell v , 2, 3, 3 Krett. L, 3. 42 1 1, 2, 11, Lg ' MIX 'ollies 1, 2, 12, 4g 1'1l'i,,' as zj '. C . I ll. ZZ. 35. 4: V- 1 3. I 1 ' 1 , A 1 'Q Q- 2, 3, 4: ' ' 1 L2 1 3 ' 1 , 2: - ' vy 1, 2 .3. mstus 1 4 1 hur le ule JUIIIOI Axch e lrex 3 Iou lble l I MX-X Follies 1 3 4 Ixn15 ts 111 I Ifues IUIS II XXXI X XXNURbl1 I fu 1 ll ill Jlllld I bln LII I I-XX XX AAL: ulzt to 1110111111 ztl 1 Tr1B 4 Round Fable L. X XX III -XBI 'FI-I XX XLIx rl 1111111111 If R fund Tlblm 1 X X s 3 H6 ll find 11 uuu 'N 111 Honor SOCIQIS 4 Inter Nos 3 4 llendez Xous 4 Benzene Rlng 4 Inte1nat1on'11 Llub 3 4 1Iled Ink 4 TLHUIS Klub Lhes rl IIAII I VINILX IU cull, IS betlu Lflll szlu Sh ukq I lub 3 liendez vous. Benzene Illllg, 4 Upelettd ' 4 o11ndT1ble 1 I -X-X H-1 4 1 'S ' '15 1 111e1l1 Z HN XX AGNER Lzhe a Iock 1m111oL1zble IS Lettelmens Llub 3 4 Football Z 3 4 Bdsketbdl ' Trfu. XXxestlmg 7 XI 4RJoh1 XX -XLKER 4l1Uays Lhanyfable mul fukin 1.5 llfllllllln N'1tl Honor' 5001913 4 Dram 1t1c ub 3 4 Pendez wous 4 B n zene Rm 4 Internwtlonal Club 3 4 lxmghts and Pqges 4 Splll Ink 1 4 Ope 'L 9 O1f.heStr'1 1 ' 3 4 Round T1ble 4 GA F l Stnus Pl1w .3 4 -X Lippe '1 '1u1 4 Xll Schoo wird 3 Prew Club PlE,6'iIlt ' I'Il'NI'x81IJ"lIl 1 Hook 1'urnIu five The I am5lz1n HI 4 I W XLT! nm I 1 1 4 en: ng.. Sen X IN 1 HX Nl! XX 11 I lr 14 nu ll fr I I Han an x In xml X 1 1 ,lt s Run L7 xous 4 mwm ne 4 L t nm llled Ink N l ll Nl N' ,as N T1 1 1 4 ull lm I 18 m Il I N is a 1 ll: 11 nn 111111 skill lull nt 1 um ll H 1 len is ' N x x 4 mr 1 ll c ' es 1 s n 1 1 h len L l l l 1101 1 w ' vlux 1 4 fhI'lqlllllS P N mul um 91 ov lx 1'-l fthl 4 Bfweh 1 IYPI 11 Se-11101 G oe uh es-. u v P1 um Qmen Xffl-llllllllt '+I 0 XXUOTIQ 1 111119 fznze fm IJIIWQ1: 4' 1 ll Fllflf IIN W XRPI N thc Il us nzene- Illllg, 4 I l 54.11 H1 XHll 'f 1 z t 1111! mu mm H1 B IIN l XNIIIIX 1 111111111 .sails rzrrzmr 1 fmmwu udvnt loum ll NFL 7 4 X ILO Pr N T91 11 I em lun n 4 lxlllf., s 1 ns 1 lu ldmp, n lioun 1 -X l Smhool Q nel 1 H00 1 lion' sehll 5 mx mnu m ' 'x X X s JI XYUUIHX xl! 'ouch dup nm! sf ur 1 11 111 pnzzue 1 ologs 3 4 ms 4 Let er Il s L s Fuot J 1 1 1 11 '-. me Pus o GE ill H GRS AL A QA' Q N .jj "1" . HW' H7111 5'07'!l"-" "All - 1r0'Il lov' ll lor1'r'." 15111241 1 Ri " 41 fx i0l' Hi- ' 41 Bg ' -A 3 Ivo ogy 35 .W - TVNU 5 VI lb 4- ior '-Y 43 Truck 3, 4, .lu .' ' 'I Z XIVI' J. T. X' 'ZGIJZR "7'l1'1 hr' H"lI lIk.- 111' fills. I1 - "H ' only pr 1' In 1 " A rin." he' 1f"I ilk." U I Sv ' ' '-Y4g 1 ll. Nu ' mr So- fig 4: 'z :tlc Club 3. -lg 'i -P-Pros. 43 "U" 'lub 3, 1: IW.: 33 5 lm-' .' 1 l'1-vs. 4: li .- Ring 4g ll1I'l'- nzitiumxl Ulub 3, 43 Sen-trxzls, lg A - GA V A A i MS Jul' ' Hi-Y l,Z21S11' f ' Ii, 43 AY',f,'f U ,I I. H, ul +.Amm 1. 2. :a, 4: Mzj r l'l:1y 1 A 'f "f ' 43 .luni ' Iluy 33 f'l'll'iSllll2lS Play - ' 3, fI2A1'zipyn-lln 3, 4: Vamd 25, 13 , , I. , , , . . 'lu-:ll-li 2: If l'lulw ss. 1, - 'Qu ,V Iflgej' 41 L1 " fig t1'1l'z 2, 35 Sonz- - " sr 4E In- ter utirmaxl Club 3, 3 ' -'hts FUN-I, VII PER 5llli.I'il-f.l'tgS il.: Rn ' sera "Jul sup In ilu- 1' '11, 'Th .' Iflli 1f2'hlo 1" :il lf: I" lf. " "'1-' Award 3: lialskollmll l, 2, 33 Sw-2 -' Uirls 2, 3. 43 ,khy 1, 2, 3, 4Q1lA,X 1, 2, 3, 43 2 d 31 , , ,, v , , Rauf: I 1, 21 Vrllq' Ball 2. 42 SH - -"gl ln-"' U t A 14. -- H1111 :ag sum-ks vluh 3. 43 ".-ill rhmyum"1russ1I:I' lu 11 II1- yi-9-1,-QSA gg: I WSI 41 41A J F01- .' " -" liek: l. 2, 3, 4. St 1 'o " 41 Nz1I'l Ulllvl' Sn j 3. 4: Vim-I res. 45 Dm- mz tiv Flu! R, 41 Intex' Nms 3, 43 .lt iN ' f l' Sw' Il: 'T--rlzf-xv Pin: 1' Lunlvk 1 .. ,, , . 1 .fl 3, 4: IllI"l1lIl0 :nl Club 3, 4: 1,5 .' .. ' ' '-lm H' 1' 'Il Yiw--l 1' 4: lfllvf-fhli a d P: L:-is A ' 4: Spillvl Ink 2, 33 l' ver- : line: ,. , : . , 5. . t , 253 Ups-l'0It:1 Il. 42 fTl"h9Sll'2l l. II. Sli., -jf-lui.: 2.'O1?.lH,1,U.H'1. , 3. 4: Hmmm Tub 0 l, 2, Il, 4: 3111- lal ' 2. Tiwwk I 2 4f -lsr. jon' Ilny 43 .lu1' ' lluj 33 GAA yi. - ',,,.' 2 ' ' ' F11 , 2. 3, 1 N '. if my ' ' 4: .X Vuppelln 43 Vuud IS. 4: All ."l Aw: 'l 3. 4: Pun' :ul LT: GAA l. 2, Cl, 4: ll fky' l. "' Bziix :ll 1.2. 3, 3 all lt Sww ' Pi'l 3, 4: ' ' l Cl 31 PI' Cl l 3, 43 ' LIC' ' , "4 11' ,. ' , - . V " 1 i-Sig' The fdmbklh X 11 I 11 1: V111 1-11 1-, 1111: V 1 111 11 1 1'v 1 1111 1,1111 ' 11111' 1-1 N, 11111 11111. 1 1 11 11 11 11 111 11 1- ,"1'1-:N 1.111-:1xr 1111. 11 1.1 1 I 11 11 1 1 I 1 r'111, . I11l1 i 111 , 1111-y 1. 1, ' '1 , .111 1 :,l, -1 1 1 ,X 1' 11111-1 . 1 ,' '1,,x ' ,Z ,,, 21,1-1113.1 ,11'11-'1-I ' -1 11 A 111 Y 1'f!1 I. 1:11'111.'1'11.1 1, , 111+ " '1 ' 1 1.1.1111-xx"1'-11111131 K-nl, i 1:1111 1,111 1' 1 , ' 5111! 1 U11 , , N ' 1111 .2131 F-11-1-'x 1, .Xl4'1. 1, -1 6 11 1 1 1 1'l11I1 14 1, .1. 111141-111 1L 1 , 1, "I ' "N ' "'!' I'1'--- !. I11' 11 1- 1,111 1 i, 3, I" ' " ' S1-111 H11 , l'1' ' 1- I. :I 1'1'1--- 1, X-WV371' .l1"1'411. wr XI'1Q1.f-I " 'f" X ' -,1 1111 1 1111 1 1 , 1 4 .1311 xx1x11ZY 1 1 1111111 1, 1, , "' """" " 1 1 1 ' 1- 11 x , ,:, 1 The Zam5lz1n ejmentd o 471010115 .flaieto .4 atztzcaf feguences A CUlP'I'Ldfl7 'Sept 1 0111 111s111ut1011 11as su11110se11ly to open but l11tle 0111 dlsease 2121 111s 11 e1e s11ff111ent 111 keep the dools l111l1ed 111 a fe11 c'1ses so 11e l1ea1d t11e q11a1'1n11ne had to be enfolced P0111e fo11e d0I1C113 1111011 Its 181115 '111f11lly l1a1d 111 1'1y home 11111111111 111 11111119111 1e'1s11n V1 hats l11f'l111l1P 1111 1lys1s .1n111.1y" 111111111 A1l1+ls0n tlnnks 1 11111 01 111111 IQ 101111111se11 111 1111511150 st'111111s O01 16 Olll talented Tl1es111'1ns of the A111 f1n1e11 D1 11111111' 1l1ss 1111111111011 1111111 s XP? 1n t11e 1'11Q1 11111211n1 111 tlnee 0119 111 11l11s -X111 111 1l1e X1 IX 11101111111 to 118 HIPS 111 1111 F1115-,61 of 111111 A11011 R11111I1y 1S 111 honest 111111" O11 18 13111110 s1l111111l lllghl 1110111111 11111ents 1111 to t11e Hlgh 91 110111 111 see just 1111916 then money goes I 111111191 1111321119 11111 s0111e 101111 11a1e111s 1111l1a11s those 11 B011 SCXIQI 01 C1l111d19l Ta1l111 Ol S111d6S ofthe same 111211 ll1l9l1l,.,6?11Ct de11n1t1ly s.111 1 need f01 111111101 91119111 Qllllll 111 the e11111 111111111 sy st1111 01 111911 s011s 11111 of LO11lq9 111 111 l1e1l ll sons 1111 19 1' 1 S1 S 1 e 1 1s11s11s11111 1111111 11111111 1 1 1 1 soo 111 en 10113 1 19 x11lf 1 s .1111 'ves Te1 11111 sped 111 111 11011 1 l1n1111l111s'e 139111111 1l1111l1s 111 ll a 111111119 1111119 1111 P01111 of P1sa le'1n Oct 10 Q111te f1 5111119 111:11 1111011 Reds 1s La111l1l1111s N106 0101111 100 P1e1t1 11 s 11111 l1111ds0111e 1101s A 116111111111 d11 11111111 the NPIUII pe1fe11 1111 10111111111 011 111 1111 NX 11 '15 1 n111101 11e111 111 1111 e1en1 the Red- 11011 f10n1 1l1e L3Il11J1xl11S 19 'P N01 S 11111101 N111J111y V1 '111111 11111 BIISIINSS 1111111111 P1ess Agent q11I11D C01 1111111 Pl10111g1 111l1v 17111111 13111 8111111 5111111211 Athlete 1111911111125 Bull Tl1101111l 1vl1 6 3 1 11101111115 1111101111 11s f01 the 11111p11s1 of C011X1.ylll.., 10 1111011 st11d1 111s the IIGNNS 01 0111 sc' 0111 Also the U C1l11J1161S f10l11l1111 11 tl1e11 l11s1 V111 11111111 N'101e 11111' N1111e 1100 1111111e1l' N111 11 L'111l1J1x1l1S 11 all1e11 1110111111 111 G1 G1 eele1 111 t11e t1111e 11f 90 1 And s11e1l11n of f011111all He 511100 I1e 11191 y011 1 1111111 est Sl e 1110111 1111111 V111 7 e 1111 1l11f1ys 1110 1 1 1 1301111191 t111Pl1llI1Qd the 11111111s 5111111111 1111111111 012f11117'1t1011s at 19 '111I1lll1C0111i1911CP S1y 111111 oes 1101111191 11.111 111 1 11011111119 l1es11es 1 s111 IIQXX s111001 llld s11111e 11f t11e IIIOQI gl1111o11111s lxttle l11l1es of t11e 19111116 sex 111 the 1111016 11011119 N01 11 L01ela11d1 LZ1111bk1llS 0 1101 12 and 13 Bouldel had 1111011101 COHYPIIUOII 111 t11e fOlIl1 of '1 PIQSS COl1f8l 11111111 Bo11lde1 s ne11 s1l10las11c 1ns11t11t11111 seems q111t 1101111131 fo1 meetlngs ind C011 1911110115 11111 C011f9l91l11Q and 111911 s 110111 some 1ep011 111 1 fe11 11196111105 and 10111 Q11 11011S 11111 lOI'1fll111i9S 111111 111910 11111111 16111111115 11s 111d you 1111011 11111 the11 l1l11a1y s 111 1 the 11111111 ll N01 14 Xen Il1S1Kl1lf1C'll11 and 'ls I 11111y say 111 121111111111 1l'1y D1lta 40 Lllllb 11lllS 6 N01 11 N1t10n.1l 130011 XX e111 g111111111 t11e H1gl1 School ln '1 f1eI1Z5 of 16'1dlI12' 111 f'101 110111111 111d funny papels 11111111 leqds 10 the 11112111 c1'1ck 111 some 11112111 st111l1111 11110 IS 1e11 ff111un11y 111013 111y Dev that andnons 'ne the 11011s that S11 at t11e 111115 of the f11e11l'11e T 1111111 1111111 O .Y 5 .Y ' ' .Y ' ' 1' Y v 1- I K - C . - 1 v . .1 ' 1 I ' 14 sur! ' 1 v vi ' 1 2 v 1 v 1 S K I v' 221' '.. . ""1',z'z . - ' , . '. , '. V 'z 1 ' Y 2 1 1 ' 1 - rel' . ' , '1'2 ' ' -1' 1 1 j 'z 1 1' " f 1': l' .' "" 1 ' 1' ' ,"1z' 1 ' 1 ,, 1 1 . S, Z .3 ,B . 1 ' . ,. 1 . ' x , L 4 ' . . ' . K v L. .Z - . ' A ' C . N. ,. L I ' 1 . ' . v 4 ' A . ' I I .2 ' 2 k -B4 1 . ' . A K, Y. .M ' 11 ' 1111 '1 111" .- 11'l1. O1-1, 23 111111 24-Tl 11 AA 1101ll'I1'S 11011s '11:11'1y got Z1 litt1e f1'11.'l ---12111 111 1'I.'1f1s 111111 1 O11 27-'1'11, Bk: S':1 1 1111: j 11 ' 'l llj 11 'l A Ig 1 :s11111e 11f it I'llI1lGI' 11111 11111 ani 3' d ' 1 1' . at tl 1' 'gltx ' 1 lag 1. . 'k' g ' ' 'lllj I : Q ' C ,. ' . Li Y I v' I A" A . V y . . 'v g"'l. 1 1 1 . i-1 " 1 ' ' , 1 . CQ ' H ' ' ' ' ' 1 . 1' '.I-0' ' '. 1 .1 119 .1 . - 1' ' ..' 1' Sz . 1' ' 1, 1 1112111111 111111 11111 Spilled lnk stuff 11111 0111 Z1 11111 111111111 as the first in a series of 111- ' X" I 'I K ' ' A 1 I 'T ' 01 .1 ' L A 'L V ' .' '. 7- 1 " ' ' -' ' - j - -'. - , 1" fl 11 : " ' 1 '1 ' ku" N11 '. SW ' 1 -1' , , 1: " . : 1 ' " '11 ' . tl , 1 z - Sz, 'z,d . ' "Atl: ve ' .'l.1 ..'1ll ' ' z . 2 ' ' , z ' ' 1 . AJ ' ' 1 v Y H , . 4 . i y . ' V. 2 . 1 I. 1 Y ' ' - L . 1. Y ' 2 . .Liu 1 .,' X , L - - ' Z - ' P 1 Y - ' L1 : . 1-5 1 -Y' ' ' , - ' ' ' v v v C '- ' 1 - was 1 z11'z1111i11e1l l1111'a11s11 s111:11l 10x was t'11111111 in , " ' 11: 'y'? ' ' ' , ' 11 ,,. " . . ' " ' 1 ' K ' . ffff MPM' 'Wu U5 E' 'iw r: Q 513- Z 3 fb 4 Ay 13' " . . W. . ' f f ' . 1 1 YM V -uv.f'f'7' H' , f I , , , 4, - 'AL V ,, ,dl :J . V " - , H Jarypi' h I ,ww .4 ,iq 1 .4 .1 ' ,M lp, ,, , . -1 4 2' ,f ,f- , V . , ' - , , l 4 -. . s, , 'fr f-W .. i x , Q! 'X ' i '-1---w..,A,,.....,. 1 ' JA4:.:,'-- -ffgj -:X 'S X s,. . ,f - f- 31 S553 ' 44:4-....-. .--" V' -X ' " U ,-.. ,,,,.,.N F-.n..4.W,,., --Lu , " N 11714-fi? 'W--g J"-' ..,, x A 'Nl 0- ' M. 4 in IU, .. :"'1w-..,,,Q N , - . 7, V 1 E N. 2' Q 27" in E. I I 1' , T, A v. AD ASTRA PER ASPI:RA In H1 fm I1 The zdmbkih J M umou President JUNE ADKISON Secretary Treasurer JOHN CRANDALL In the Roman c1v1l1zat1on those ln the Equestrlan rank stood next to the hlghest pos1t1on ln soclety Great lnfluence 1n publlc affalrs was ex h1b1ted bv those of thlS d1v1s1on The Tumors who after one year of bemg uppemlassmen are about to adx ance to the supreme rank of Senlors as Senators have admlrably fitted themselves for taklng the lead ln next year s act1v1t1es Th, ly 5 ' N.. 9 .J uf ,n V o Vice President ......................... LEONE LIST ir The Zamilzin FIRST ROXV Ltty Ilne X1 lung Adkuon Helen Alfold dim Xlfo c Harsh -Xllen Urdellen XIHIILVI Hlru Biker Sl 1 ON D ROW JIITI Buklex Xrthur Begker X II'C,lllIl B1 hupp u P Blt llc In s Boulter uk Bur ew Bob Buxhmll IHIRIF IUJIX 11 Rll Louise 1 lmpbell IIX lun 1 mc 1 y 11111111156-r I n 1 1 lmlxll lwllllll I I H P1 In 11IIe 1 Nl me IN 1 nikon I1 lwlmm tu rurlum 1131: lmss FIFIH l UXI umm 10 1-111011 um 1 lk l1llFiIlb I"I1-'PIII Iug.u'Nrm xx Iflc 11111 ll BA ' .2 .A Iam . I , ' N21 ' f . VI ' z " .- " " U" '1 .la ll,S ' t Xl' IC ,ine .Ig -- g. Q - Avit-vv 1 Ie-1' 'z M1 l'1 on B:1'luu':1 1'hz llr-1' II0'1rtl1'1' ' ' f . oh "1 : Hill 1" on F11 ' 1'l' . HV lie-t W 1'ullwl'Xsm1 Lu -' 'llllll!ll2'IlIllll . 1 , li:nx":m1 Il xlh ll: Nel N- ' K I'zlt1'i1'i:1 Ilia 'ck Ala " vie M1 f I SS V' ' If hr llolu-rt Ifurriq- Zitz Alzaril- F: I ' I v 1 " ns l 1 ,' Syl "xx "li11u " "IL1- mf The Zam6lrin FIIrS'1 ROW Lrurfr Fraser Iqarrrta Grlhgher Robert Gardner Lfrrrw Crrfield H rrold Garret Qhrrlex Cfrrret Brrtton Cfarrrion SI I UND RONV I lvs ood Gumrge Roullr hhent Buerly Grlnrore Torn C rlrrrore Irrrre hoee 11110 Brll Greur I heQter' Grrffith THIRD ROW' Bexerlx Guthrre Fqwe Hanaufrlt Dorothy Harden Arloa H'1rxey Ink I-lerrrx Pr rnklrrr Huerlern Nlrrx I-Iollar 1' OL HTH ROXV X rx r rn Holsrrrg,Lr B rr Hnpprr I el rrrd Hunter I uella H rrderade Fr rnklrrr Hohrrt Brllv Howee Hqrlan Hyatt FIFTH ROW Bettx Bell H3ndS NIrr re Iru Duane Iohrwrm Exelyn .Iohnion Jerrnre Iohnxorr I uoerre Ixellg X rrgrnra kelly Thu ty H10 -,-X f Y 1 . ' .i-' .' ' z . ' ' ' . ' j fa . . A 11 . . , .. ., , - ,, . , ' . .- . 44 X , , 1 I r Q.-. - . 1 1 I . . L: ,K , . A K , Uk ,. bv .2 , A 2 .h. Q . ".'. 1' e v 1 4 - . ..1 . ' . . -1 rl 1 I.. I . 'z 1 , ,, 1 , ., -. C, rn . . . ' D I. ,A gr V r r ' ' v 'flue Zamblzin 181 I 1 I NII11 I 1 Nl Ixuwn 1 llp.,11 J 11111 P xx l 1111 B IIIX UND P1 0tl1x 11 111 L K D111 1011 11 I0 AI l1 1111 1 NI 111 H1 IIIHII 1XI1411r T 111 I1 11011 llmntln Klum 1I111l l11 I XI111t1 Il11 61 XIu11cIx 1 N 1 Dx 111s N IIX 1 1 tu I NlIlIlHX 1 Tllllflf flllr 1 FII .' ' I HY -1' Q -l.'1 Neal 1' llllllllv KiIli11 .lan :1 Mary Iii " re I.ill 1.1 lm l.11l Q ,z 1011 ill I.: jon Slit' j 1 NV lmr j l.211'S Il L1-11 1 iit 'is 1 Q' Aliu 1 V1- .I:111i1'1- M- 's ull Ii- j L111 . uxvy .l11l , -1'lu1'e TH 1 INV Ilutl . " 1' .ez B -Vs ' j . Mil '- 3111- ill! .lay M1111-1' 1':11'11I , ' 11' 'I 1 ' . ,' I1'IIL'II'I'H IIHNY Hutl .'1Als1111 M1 VY l,11u 1b'I21'ie11 F1':1111-1+ 1 I.-1'11 G1':11:e 111-11-1 5 .Ig ll11tl1lPsl111'11 l'iI'2lIllilllI I'z1:.:'1- IL.-11l11l1 I'1Il'l'ir'I' I"lIf"l'Il ll HY Bt- j ':1t1'i1-k In-1111 l'Hl--ISHII .' " j I'l1ill111s Bull I'1'v 11l1-11.11151 Xvlllf-lllllll P111-li--I1 l"1':111li ll1-Ml lP,11'1'1-ll llv111s1-l1 Tire Zam6lzin FII 91 ROV! P ll Im uk JlLIl ll K 1 ldc 1't'll1t GXIIUIIIN 11111111 fum Imlon If,0b1'l'NOIl I Ixflhtl Xlm'1 Hummel I I 1 mln 1111 1 Xlxm S1 lllkldtl I loul 5fIlllt'Idt'I S ln vu Sl 1 ru TI-III IJ I AX I d x nd 'EITIIIII thdllolu Sllllilll He len Stem ut II IH In Sin I nmth Str 11 I H u Xxx n ht IIlHlllll'N uxw FIFI H ROM .ux JOIUQ XIHCIEIIIIQ Tulmr lure Tedmun Iulmn Tllllflll Hell n X 111 Iohn X mclerhouf X xublm , . . Y Ii Ill ue .Iz 1' I." z 'ds liven-tt 'Z' le-ll ' - 1 Ii j S .2 ' - '. .' Iirmls ' -' - -Q ,I . ' Sl-I'1rNll 1 NV llill ll Inh lil Iiyull l-Ilizulwth 5:1-'klll I " ."l -' J' . ,' .' ' ' ' l'z11'Itnn Sc' 'zulu' Iirl .'-l1'1 f lox' I 2C ' Fzwrl SYIHIQAICI' lilmore Shinklo Bax'lm1':1 Schultz Gellvvieve S104-um Cvz' S' T" 1.' X . 'z' FI fl!" l HV 1'l1:urlvs .' ut lluzmv SII'IH'l2lll Ke - .' z 'lmn M: ry .'ulIiv:1n K1 L' .' 'un IH Vol All " .'Ull Lu 'I'Illlf'IIll M. -,F I -, .,. .Q , l - - '. ' - 'A Bill 'z ff The Zam6lzin I- IRS1 ROW Xa 15 B tty Wllllt t 11 111 X011 V11 Weuchll XX 1111 lmxothx W et-11 Low H111 Xunon Xhlxon Sl K OND RUW L 1101 Wu 1 Erml-.t111e Wooduolth I uth XX1l11111N NI11g,1.re' Xoung, How nd Lollnu -Hcfafztzonaf glUIl025 X1 uxsun Vlll Q KINICISOII Hmm B 1lclxx 111 Bob 1 t irtfllf Bush 1111. Lhle L01 Il 1 1 1111 111 0Ilf.,d0ll 1111 I11y Du lllt R 11 1 111111 X1 1 11 ldu uds I 1 1 H 11111 1 111 ew 1 sun X I 1 1ly Do s 1111 lst 111 4 L, H bllllll Iblllllr Houxu Helm! th g,1lt1t-ld I Ju oh'-4111 H1111 JUIIIINUII Lm1cl011 Ix1111 11d Ruxsmll L ll luwn 6011 ll 11 D1 Ing., lllblll NILQ11 1111 W l1llS NI 11t1111.L 81111111 NI mxxu I 1 1 X .xxunll I Il Xlvuu N llll 1 Nlmntnu I1 NIQILQI Blum O 1 Q lxrenu. 1114 HQ. 111 Ol lllll Xu II1 IQLLUII W 111111 CILIIKII Illk h X X 1 1 1 P010 hx 11c1h1111tte l 111111 R 1 JIIINUII B111 I1og.,f1k. lhylhg :Lux I Q 5111110111 1730111111 N111kew 1xu1111Il1 211111 ireorgn Shglllbll KlIhIWIl Qhultz H1111 1 Q ell111 111 I 1l S1111011 D 1le 511611 H wonnh XX esss ls Blll N ld LI -XllStl!1 XY ood 11d 'NI 115111 1 xbuh Wy-,S Thuty five Pm-,:'g'y '11 soy e ' " --11 .lx -1" 1 ' "I I ' 1 'z ' . b. -V ,. -S '- it, ',, " V. 'Q ' ' of ' ' ' ' I " 'z 1 .' El'z1 1 ' - z "'z . ' " 2 ' ' 1 ' o o 0 . 'I'-'x , ' I-t . ' Iz', " ':' A ' ' 12: '-ll,' 111- : " , .I' .' '1 , '1'll2l B1t, ' 1 2 line- . z . '1ll, Va 1: .' , . 'id . 1 ' -', 'ony th 3 - 2 A 3' I 5 'y 2 i Ch: 1 z , Lew 1' ', T z 'f if " , T z rles A P1 - - ' 1, Xl- z , z 1 P ' 1 "I '- lbvilll, '1 'gl L ll - " tk, 1 1:1 rl " ', 'z. 1 ll " 1' , El 11' C 'z ' Fl111':1 Ric :11'1l.t, Vill 111' I':lllI'il ge, H1 111 -1' 1'if 2, I ' t ,' I ' ' - '11 ': ' 1 z,Sl"l',' 1l',' , "1 H21 'his , . 1' I1111' ' ' 1 '.', J ' H 1: ', ri: Rc f 1 '.', , 1 Roy Ho ' 1111, 'lx I 1 ' Hilg' 'IIYJBI' lfluyd -'2 ' , 2 I11 "1 ' , iill . , Y ' z N Lb 1 . P: v el ', 1 I, ' 1' , 12" 'if- L 1 ' 4, 'ck , 'Aa , Iv:111 The Zam5k1n agua! to 365220 5 iiuenced N x 1 11911116-'l wus had 1 cmvled dwh 911131191 -MQ UIGIQS the lllb we heald th at Schuelm dldlll put lllylhllli 11111191 the KOXGI Wflsnt lt 'along he-le SOIHQNYIIPIS that 1 161111111 fellow M119 panm the Seat oi whlch xx is so Qhmy he had to veal dllll mels un them to Gsm IDL the clutchw oi the lan ' N11 latum In whit gouwe rims xom Qon 111191141 tc, mdulte' X11 Sapp In the Louwe ot tlme Nos 9 At a b'mquet bw the 5511116-XYIL XIOIIIGIS the tootball boys H616 feted md teeud A llltle 11191 on that exemnff It Q the IIIIIG UIIHUS that tell quoth Bqqlllll 1 f.0IIllllgS IS Qhe pulled hex httle bl 011191 tmm hem ith the Qoffi 'Nos 94 Round Tnble enlext mud all 1119 hoya 01 the school xt the- 111111131 Tlmuke um pmgxam 1 to 01 the If 1 ed St I' Iqlllllllli boon muh 11 4 IX TQ g, I X wson 1 nm r 1 11111411 1 x S vs 1 1 ll y cs . s 1 5, sta 1115 408111 Q X t 1 N 4 sf I the Nlusu Moths 1 NI iXIlll Ill mn R 11 h d 1 lu nous tmu too Tsk tsk people' wou kn it Q Z. - ,muon 0 X ru we vm 1 mn out xx h at shf sees 111 them D c 13 1119 xelw helght ot IIIIHPIIIISIH WIS KOIISDICIIOIISIY dleplayed by the P1 cms L lub IIUUHIQS at 1 XOIIIDIUOIIH ucmug me 11 IDG! 15 All the elements oi 1 UGXXSDADGI 1114111111110 uint UIQ news SPCIIUIIQ 1011111 stllps mot Gypsy Rose Lech une h1l'111ou':ly lepzesented 'it the Round Txble Chustmis palts km fcdllc had IIOIIIIHL on LOUISE Qtrmlleqleet dld he" Oldel Nlaxlm Fxelxthmg comes to hlm who mdexs hash Dem IQ T119 Semox H1X s enteltamed 911 then best 1115 ot the moment at 11 Ixhle ox Q1f1OXXlllf mth GD1Cl1l9'il' dellcacles Dec 20 md 1 Olll qnhool 01111111112 bubbhuf OYQ-'l mth f,hl1SfllllS QDIIII opened IIS doms to 1119 communlty 111 the DIC-'N0!ltdT.lOl1 of the he dutxful D1 Udllitlilll Gloxm 9 lllllgld to h1QQ md 11118641 to 11118 httlc Ill QS 11111 1 111185115 1 , in Hidden X 1110 md othel Nlecc ns of Rllltel sports sklmg Skflflll tc1b0g,g, ll11IlL hcckomd 119 m lk M11 1 1011 xx ns lf of fl nr 9111 h id 1 5 sm 119 he 1 lim my 1 11111111 1 111 11 91 cox 11 11011 s 0 Lxtm flllh IINIIIIJGIQ .if 91 t vs th nmelxes to 1 I 1131111 to mu! xtc 5011111 Hhlll Heian and Jem new Rfb 1 gum limi' xx IS hid by all And Ion xml keep L1dCk6'IS off 16 1115 91 IPI 1 mo 1 s e- 96 1 1 his 111119 lla debut 9112111111111 om 5111101 lfiss ,lm Ilttle XV0men 1110111 IIQAIIQ 11119191 Ullldfll ind Gone N 1 1 If Kmd ako hc med mike 1 11010118 5.001 tune 11 the DldI'Il'lIlC up CIHIIQI it 1 Xtlllllilll Hotel lll 1? md 1 Hheit seeds lym Reeds and huley see-ds, le-1 11911 QIIDIQIHP it Q Hnsurlm 4FFAb Seed Show 1 HXXIIIQIQ mme 10 1111 Dl0f6"iS0lb cm: l0Ill songs mc 1 u-tnmu tudents dld 1119 Blk Apple 111ll1GhiHN0I 1 Ltoplan BL HS DKIIIIQKI bw the C -XA Ifollub Tl1Ilf7l S1 I I .'0'. Ti , 1 ' ' ' - 1 .3 -,'. " ' --' ' ' '1 - -1 lj '1 ' 'gm 1 '. A' ,I -2?A 4 , 1 n ' . A , . 1 ' 1 3 1 1 I 2 , il ' . Z I 4 , . rin., .L . . : 2 Y., , l ,I Mr t ' 'um' xii S 111115: I s ' um. Fr: ' IN 'll lr: I got H1211 Q ot' my mc .I o1'i'in1nl thoughts from iulph YZIIQIO Em- llv '. 3 1 1 4- 'l'h - Adv11ll1'c'1l IJI'ilIll22Iil'S f'l11ss re-zllly plwwvd lhf'il' lllPI'iI in Hlflili' XY 1 " ITIL' llll znrtistic prodllc-Timm. vVPj'2l1ldl'.' lim :i'1n mr was it f'i'l'11llil1P di11lm't mivtir 'lvl IWUVPII his 11111-Jslry, :md di1l1l'I you think l'lll'll,' lomkvd mi 'hty likv ll s wk in one- uf ' .' 1 mls? Ilvv. ll!-Lion, 'll' Iigvrs '11' 41YPl','1lliIlLl lllilfl' IIIPIIISAI 'es lw'11'd. fvll, or otlwr- wipl 54118011 at lhv l'il'l'llS S1lUIlSUl'l'Il my 1 . . lrs. Ull . 2 A bird in the 11111111 is had tuhlv 1 ers, lim-. IU, 11. 122 A 1711111191111 Clmir U1J0l1f"d thvil' throats 111111 w111'hlf1d at lhv Grvv- lvy I-'v.'Iiv11l. NVQ hw ' they 1111 Z1 1 s " . ' -, . . .' . . . j ' ow, thz Hilllillll. us of H11zvl's sayinff that .ihv likes the I 1 f gs. I t ' '1 'I fg 'A ez ' 'j ' '1 1 , " '1 ' - " '. ' . 1 '77 - . ' ' ' ' ,- 1. .' 1 2 A VV Sh "111 'fn pet: S0 'J ' 1 i1 1' ' 1 .yet. 1101. 25'-J1 . 3- ' - '1 1 ' . "1 J " ' Q ' Q, " , ' ' 11. 111111 H1 ' j. 1 1 111111 many wvnl. Ch "st 11 " -1t' '1: Zl bt 111. A 1 Ol "1 1 Il mart '. 'u ' arl. - -11. .l1u. 4---Fl' ' g 'lfl' ug l I Vll tl 1 tl ' 'ts f 1 ' 7 2 ' t ' hey had 'urn e . ' : 11 frzzzz e 'Y' f ' ' 1 2 S A' 1 'en 1 ' 1 '-'. thv h0SYt'SSJ', 111111 1 Y 1 ' 'z : 1 ' . . - '1 ' - ' ' tl , ' f', 'Il '. J111. 11iD ' thy Du1'1'All' pic "Thr Ijttll "'." 1 I ' ' z , 4 -' ' g . K' , ' . C I I , ... 1- 1 'v ' . . . L ' . , .. A . . I 1- w Il 1 N" " . A11 1' 1 " .' " I ' 't 2 " 1 'f C1 1 1' '1 thc. J1. L1 3-' .1 .' 1'1 J 1 f ,i lh .11111 14-15-'l'y11 1 '1 X "a ' .1 " .1 K "I f ,Q 1 '11 g -' 5 S 1' 'UA 1' - If '1 T '1 " .Y " ', ' 11 ' '13 W' lXW'WAW'.M W4 PMEVQEQH . -1, 'V , , """5'N.,"4..f .. . ' Q .'f-,igz-"L-V ff- .Sf 113. V .,--um, HA t Q Q gig' ,X El. T A . in :fee 155-- W N. , I,-'X f X "ff'xf111fl". f' -'- W N-,, , A +- A ' -l- av- 1 pd , 'uv .4 , -W. ..-fry, 1 , ,A ' -my M. K 4 , " x 'Maw 'v 1'-'N , ' 1 1 . M. ,..,11' f '- x "'-.-- r 4- .' l 1, bw 1 wx- 5 My -N, -.- .1 . X - F 5 A I A VILTQRIA PATIENTI AM COROINAT Tzffwzz we rrffr The Zamblzin KOIQA 0111 0125 Preszdmzt PAUL KEITHLY Vzce Preszdent ELVA RASMUSSEN The greater masses of the Romans the Plebelans entertamed hlgh hopes for future success entrance 1nto the Equestrlan Rank The Sopho mores by the1r lllustrlous accomphshments haue mdellbly placed a hxgh mark upon the records of F C H S The future holds much for these Plebelans lf the1r deeds of tomorrovs shine out as those of today Tl IJ 1 'Q' K ,,t, L . A Secretary .......................... MASON MILLER 7 ' 9 . . . 7 . ' ' air 1 -eight f 'ff f fr . The Zam6lzin il 71' My 1111111111 RI1111111 Wmber 1-I'1S xxtell Ixrug kmpzht NIlll1IltZ Ruff 'XI11191 1 uln11xo11 1xl1ldSf'1.IQ1 Nllddlenx art Cue Xnderson 'Nfarkles Tox111xe11d Sm ulofskx K 011115 1116615011 19 1 C 6l111L1lW X 1 191 INIHUNNQ 11 H1011 1111111 s 111 ey 111dt Ban' L ney X111 Il hrk S1111 'N1111nuf..111 1011111 ut Slblhel' XIOITIN Pvese Qfinders 5111111191 X 1118111111 He-111111111111 Putnwv sm 1 1 Q 4 11b1s111 110111141 I 11111111 fhuul Smxth Nelson Oherg Hendexson Bassett kenhlx lurs Nhlfexson Steffq 141841161 XIQNX1l11o111s lUI'lI1 ton P11111 1111111110 Xyrgs Xhlbrfmdt Sukett Smchez Wm ll IU!-J-, 11 st 11111111 We-Ktf 11 X11de1sor1 'XIVM'1ster Mott F1l1un 1-lulquxst 0111 5115191 1 e 1111111 lnorge- 1.1111131011 Nmton NI1Nev Bxuw Ixroll Burr H111 111111 1111 SL11u1e111111 15911111101 C1011 111s Whltford llllott Drxke Pfiu 11111 Il 111111 111111 Pit Xl1L111ud 111150118 Hamilton Iohnson Tllll lu nm: ",'1 ." S.l:'-..I .' ," .-2"'. .' ',l ," S. ',.' :" , ::,1- 3 ,.' ' ,.'w 1l1w.'v1', 'I'11 z.', H I 1-'S , .1211 ,, H'11, Bra k 'j, X'z,f2,'1 ', 112 .' .11 , All , F1'a111i B' ' ,Aust , VV 'z , ' . a '.1 1 ,LittIe,1' 1 'i11. 1' 'th .- "1 ,,-'z',," ,. :,.'1 ',': , It:111k, Burns, A11de1'.'111, U21 'f111l, H1 ' 1, - '11, ' ' :J f I fi J .J I .1 ,.,-'K J - ., i 14 , 1. 1 I ii X 1 S Y-LQ. - :.',' 4' '4 gl , I'zA.,,"'H ' '.',1-y . H,A.'1- 5, 1 ' LJ ll , - "". '1e.' ur, ' X , ' 3 Rl , I , 1 .J , ." , 1 , H .' '. lv' ', Ri-g' 1, W 5, 31 , , " ' , .' ' , . if ., ' I1 ' , ', 2, ":i",.'1 "z, .,' '2 " .'1' , 2 . i l'z 11 . S ": -k, M1'1'1'1 "k, I.i::,',:' , . ' ' 1 , 1 ' ' . - -' The fam6lzin 41 N11 1 Hn 10 1 H 1 ul 1 u1'11 u INK IFN 1 L KN I IIC 11.1st 01119 glllll XX ond Bron 1 X'ot 1 hon UTIIIIITI Bowu IN 111 111 S ' L 1 lx 1111111111 111 Bu-11 er KUNIIIIG I'1st '1I1x1xeIl IXILIII MLNIUII111 BOYD Bour K111I111g QIIIGIIIS 'NIu1t011 I1 111l111 11111 Wldgel 'Nh IXIIJIICII Hem P411-111 I-Iudxon SL111IPr Burt-Nw SIJOUII Nluul Nlulle-118 IKIIIINOII S IX If 111 Nw 1 112 Blllb' 14 X 1 XIIIIFIIICII S1111 I 1 mhie gfhflilll 11111 1011 ms Snhu Q 1 1 I11ll1m- 1 XNITIIIN lf 111011s 1 on S ro I 1111 Il x I1 N I I5 4 11111 We-101 Num 1 ll ks Boaxf H S11 1 111 take B1sl1o111 Palmas 1 on 1 F41 XIIINOII Bula I1 NI1x11eII S111 1 14 N611 Ix 1111 NILN 1 I111 101111 1 1' dm-, Fri: 11, IH "', TI ll us. Sz1cI'vtl, I' -'thl,', Mc-M F 151. M: .'h:1I, I11i11a'. Pih- I'1'o Iv"'z s, 'H .Q 'h, ' 1 , '1, 'I zlfr, No .' , ' ' . gl- H: Q 1 , XVL'II.'Il'I', McI.:1m-, I.z11'111, ' VI' , " ' , I 1' ' m.',.z." , 1. '. ', '1 A M01 S, . 1 .' , .'I1 '11, Ho' , f'2Il'I.' 1011 . F :le-1', : " tt ,I f 41,1 X1 4 Y -1. I IL X 131 I':'II'IIIlI, 01' 'Il.', V114-, 1 1 . 1' 'e1', C Idy. Mi ' , 1' ' ' , P' 'er , Do -.', S' Iiz I'IIl'k lr, St'IlIllIlI xr. ' ' 's. "'1"I1I1eI. .-1' .', 'z " AIl:11. I. fi, fl h, 'I '1 'ds llQ'IlIH'. UI'l'L'IL I- 1 11,'1111. M:11'qu:111r, V1':.'hic'I10I . Form- 1: , ' I 1 ,I Aj 1 K? -1,1-I, III! ' 'L Ivizlz, 1-1111, .I Ili '1 . S . I, ' ' 'g"ll, 4 fl ,V , " , . :.' ' , 1' 'jz 'k, UL' . 's- 1. . ".I'11: iam, MM! Q-,....m,., O ENQ LABQR QXTNIA VINQ IT Ufff apr 177 iff' El.,- , xt f' lx Q? 11, 'Q t ' .. X . . g 7,-, . ' V .4-, ,, Q x 5 5 lf? Wa. , rJf"f' """- . X'-.. 1 , -, X X N-9 w Ks, - : ,- L X -, I 45 5 jd 1 H 6 1' 4, 1 .1 ' . Agfkpi 1 I f- W j f E ...3 xi -wifi-1, 5,24 ,R . ' I X'-, 15: ' 5 ' 51 1 2 . K Ei 1 ' 'iz f 5 3 i 5? A x '. - A 'Ha . ., ' Q, get f L' I CK ' 'N N L T f ' . , Y, ',' ruff 1 11, The Zam6lz1n 1117 7-T 2.46111 211 11111 1 111 1 1 1 1 1 N 1 111 11111 11 2 2 11 111 0 111 1 Nl . 2 1 111 1 1 1111 111111 X11 11 N lx X x , .Xl 1 ' 1' N 1' N 1111 1 1111 11 2 2 N 1 N 11 c 1111111 11 1 N C111 X X 111 1111 Q 11 21111 fl 1111111 C 2111 11 11 1111 1 111 1 111114111 11 11 1 1 0 11 111111 X11 111 11 1 11 11 C011 19 11111111111 111111 N 11 N1 1 111111111 11 1 1111111111 L11NN1S O 111 11111112111 s111'i1111' 11111 S1211 '11'11 111111' 1'1'111's 211111 111 11's '1i' 1'11111111111111:111111 1111 111s. T111 1'w1'C.T11I113I1 1121111 z111'11: 1j Q 11'11 11111' 1'211111' 111111 11u11-1111111z1111111 to -1111'-111111 t11 21 11.,I1 1' 1 1'e1 111 S 'i11tj. 11111cz111.' 1 1111111 1111111111111 '11111 111z111111's11111 1121X'0 s11 2111111 '111 111l'11' s1z11111111g' 111 11111 sc1111111. 111111 11'f11 5111111 1111 F11 1 1 , 1' 1'1i1!1Q' 111'111' 11i,11e1' f111' the .'UIJ1'P1111x g11111. T111 .'1'21l' is 11111 111111 111 11'1111'11 111111111 111111111 111'1g':'z1111s 11'1'1 1111111 1111111 111 11111 111,11 .'1'1111111. T1111 111111111 1'111 .11 .'j',410111 has 21S its 11111'1111se the '1z1111111g' 01'e1' 111' st11111111t 111'1111111111s 111 :1 I1 11 TI '11 111111'1111,'11 11'211' 111-111 11-1: 11111111 1111'111111'111'11 1111-- sil 1 1. T11 1 1 1'11111 111:1c11111's 21011111 218 z1111'1s111's 111 1111 .1111- 1 - ts. 211111 l12ll'11 11111111 111111111111 11fI11'111'.' 111 .'111'1'11 21S 1 ,"Cl1- ti1' 1111:11'11. 111 11111 1'1'11s1111111 ' 1 4 11 111'11 1- 111'11 '11 '1.'111- 1211. '1s 1'1'11111 11z11'11 111111111 111.1111 11'111'e s1111111tQ11 111 s111'1'11 1111 Z1 1'1'11.'1 ' 211111 s 1111 1111111 1'11111c11. T11 1"1s111111111 ' 11-11 S111' ' 111 11111 1112 11 f '1z.'s 111' T1 1 " J 1111' 11111 11111'1111se 111- 11i.'1111ss111,: 11111 111'O11101'11,' 11' 1111 1'1'11s 1 -11111 s11, 11'2.'.'1,'. -' 'I-11-11111 The Zam6lrin Lhxpmxn Reed Mcllllldn belehex Xaughn Upehaw Rutherford Clllllllllghllll L XVII-:on Smlaz Soence bundy HlFblb0Il blduson Nelson Shelt Tipton Roscoe Schnelder Staeley Idwuds Kelley Greenwilt Wllklnson Austln McReynolds Harden Herman Laumlnn Peuz Garcla Ross Blehm Schell Melssner Troudt blrobbe McGuire Ghent Bwhaw Raymond Qhedsey .lesser Smlth Brenner Anderson TOIIVBI B Smxth Whlte Wallace Anderson Irlsh Schlxder West Rector Knuffke R Knuffke Stllldlgfb I-xnmpp Burg, lon lxuml Snhnelder Te-mplln Black Solomon Bush Hoernel I 1 h Mciulloul-,h lion Nllller levexette Illce Ixxdwcll XIIIQW Nlefford lohnson Hxckett WVlllAu Nlixxlllllfhil Ins COIHIHLS VVud konrlde Colemm Holln 1n1w'1lt Russell Sxkek Whlteheld Iiurrfll Lross Brvmnt St 'uhm thulsu H lux Phlbbs 1'ore-lund lxnchmln klnfshorn HLL,QlIl6lSl8I SLIIWLFIZ VWIHIIIYISOII Wevntt Kendexgh I'o1 tu H1111 I ,Q ' Y f .. ti? ' , , ,. ' , A 2 5 ,, X-an JL 7 1 1 . 1 - '- ' ' 1 wx ' H r ' 1 - 1 ' ' - I " 1 1 - X ' ' 1 K 1 . 1 4 9 1 1 1 vi 1 1 1 1 4- '- ' 1 ' U I 1 5 . ' , 1 ' . ' '. . S Y i 1 lbeines, Johnson, Troutmznn, Reichert, liandleman, Cameron, Hitch, Kistler, Glzlnz, Uunrey '21 '.' Ulu" ',' , . ', 'HES 1 1 r ' . - '- . " , . u '. A , A 1 1 i 1 A.1 4 v ' - I I , z '11, 1 1 f' 'z ., 121.3 T ' fs, z' , ' 1 ,, 1 , 1' Hz z . , , ' ' ,: , 2 , 7 , S r. ' 1 . ' 1 s . 1 'is ' -3 ' I , 1 , " f , 1' ', S' 'z , " 'z : , Vs- , The fam6lz1n Hgh nor xx m 1 one S 1 I1 1 uc 4 III un 4 X11 X NUII L I I ISSI I1 UI L III L C CNOII I ,-.l Anderson IOII II I Q U IIIYI I I Q I7 PI IIIIIQ N arst Xnhol N Rl t Q11 I Austm lollner 'Nelson XXPINIHIIIKI FOIQQ 1 r I0 S .ar x 1 k jQlI'C5 1 LI IXIIIIIIIIN Fuxin Pur Illmtt Sturkex Fulk Peavey Mlller VWIIIIHIIIS Plxnf-o VIIICICIIESNVIIY Sutherlxnd kuhn X xldez Tucknr SIFPUIIIU NICK xffuty Thompson kc-kauon -Xndersmn Degker Bhhm Imlnuel Redd Goodell Schclhr Tgfft Fell Iknnocll XIIIIIIIPZ Bonnett Ayres Ifxhollelte lwckner McCf1usland Xlexxndu 'Niome 'NICK funent Blnnett Qmhnepf XIIIIIIIIK Funnin Shxyack Dunvler Mexxme I-Iuntel S1 zxnan Netzu Brunton llunm hgeenxsllt Pfirnell Br'1mlQtt+ glegdl Igxser K 0 e HHIIIIS Qfhlect flfuk ll T llmln Iduexs Irn Bxclul -XdklSOII 'Nmnsfleld I nfu fum o XV " f 1, Cric-, W I ' 'tl, .I XV: ll' M rr-, I'. S ith, l - try, liill -r, . ','0I' N4-If , Imwis, Urvl rz n, R4 X , F ' I un, Svlmn -r, .I:1'I .' , II:11 nvy, lin-7' -rs, Stl-wart, Lunf . l'III'ISlI al, ilrimnm, Re-Edl -lnzxn. 'I'ux'nm', VV:u'd, M hley, Hz al, XV- .l ', . K , , lboinvs, u mer son. .1 cn inv, . .' A , '. , .' ' Kinnison. Huffman. Hgnrnick, I':ffIlf1l", Bgyvr. Allvn, Harvey. Nolsnn, Phillips, l,awmm'v. IC: gun, Bai , Iflll' tt, St' F. I ', I 1 ', M'll1A, " 'a : az 'K , -1' . 'I' ,-- 1 . 4, ' . W' - I: ,.' .'z'..' ,z ,' ,'z , ,,Pz ",.Z:1", s ' ., ,.' I" ..f' . . .' ,I .': Hy. ', '. ."1 , I -', , z ." 'z , f. , . X 2, S' A , .nur , , . , ' f, "'.Cu', fl 1 Hg, ,V .- ,-, . Q - . ..,q-gvkf. Vs wa, Q-, A 2, 1 'Of J nv. 5 15-lg! PRO GAUDIA ET Fm plvdblliff and for knoiigj x x X jigvf. Ax z"f:', .451 X kv'-fifa v- , 4.1, If " .V V .VI W 2-li .Q :af-wg K-f W . . 3' .134 Q .ga ,fi A ,. ..M - N7 1 .11 pw Q 1 A W' F ' . -'ff' , ,il Anvil:-.1 . A - .f ..,,- . .. yu-ref, ,fxs lx. - 1 557-353 ' Q- Q -.1 x 1. ' , ' Elks 'W I V ml "F fri! Q, 1 -,:'f:fa L- , in Q iflff 1 'F " . j : .: A,?'x, L if-A,--', --:zg .. 1. 'N ,Q emi' ' V E-- g--Q. - :JY "H-1 'Rv'- . fx ,' Fai 'M 4:-. ' 2' ,Q'i f'-'af -r , .- ',' Q ., A X, , ' Y . ga .fs ,,,,.- 4 pf' if-, -'fear Q , . .1 -1, x 11. .g":, 1 f-ff' 1' :far K ,M X.. , J, V. ' , uf-rw ' as ai? .1 t ifirf I 1 ' asgiv-'f.ff , ffm! eb f 1 ' fx Q1 V. A -A 125: .QQNQ 4-5 Q ,Q ,Y . Q1 +12f5g-fg . fa 1 25 ' ' ' 4. ffuii -in-2552. -- ". ..u ac . 'V - 1 The fdmbklh Polley Graham B Gardner Wilson Becker Bmers Case Dxmmltt XKITE A Formgton Iiltter Qllllllllll-,SF I Sackett Smlth D Sullnan Fhent Deanes Wir Rule A Palmes 1 mdruh Pros Hoerlem 'KI Zollner Hestflll Xoung Adam If Glrdner Hxtch Hlll Stout 4 1llag,lw1 tudent gounczf Preszdent ALBERT PALMES Secretary ROSELLA GHENT Treasurer BOB CASE Snnwnr MR RULE The Student Councll, 1n whlch the student government of the school IS centered, conslsts of twelve senlors, nlne Junlors, SIX sophomores, and three freshmen The student bodv elected the presldent and the v1ce pres ldent from the senlor class, the secretary from the yumor class, and the treasurer from the sophomore class Thls year's councll members attended the annual conventlon of the Northeastern Colorado Assoc1at1on of Hxgh School Student Counclls held at Boulder The purpose of the meetlng was to talk over the problems of 1nd1v1dual school governments Noon and evenlng lyceums, a rev1s1on of the polnt system, and a school automoblle were some of the projects undertaken by the councll F01 111 sm I 1 4 Y ' K I 7- 4 V I 1 Y ' , .x." .rv ,,"..,4 . vl.,lf Tu.. ' 3 ' Vice President ..................... WILBUR DEINES The lam6l2in X ul Palme kllpple Post Wevmdt Rumlew Stewart 1 xrdner Wire Mefford N11 s Knowles Peawley Dlmmltt Hapnew Polley -'knder on Fowler Walker llttel Formgton Iluxrell Comlngs lffatzonaf -iqonot .qoczety Vzce Preszdent SHIRLEY VVIRE Secretary Treasvner ELLEN GARDNER Sponsor MISS KNOWLES The Fort folllns Chapter of Natlonal HODOI SOC1GtV, organlz d 1n 1925 IS composed of lunlors and semors who must be outstandmg 1n lead ershlp scholarshlp character, and SGFVICG Not more than fifteen percent of any one class can belong For tu sez n 31' , "',- H, l 's , K ,:, J- Y, ' 'K j, O I President .......... -. ..,....-..... N--- JOE MEFFORD , . . Q . . D . 1 ., ' 7 ! ' W The fam6lzin ll L 1 I lilk X .gntet IV 5 Preszdent HoPE HAPNEY Vzce Preszdent SHIRLEE PEASLEH DLCIQZGTLI KENYON VAIL Sponsm MISS HELEN V KNOWLES Inter Nos, the I at1n Club, has as lts membershlp students taklng thlrd or fourth year Latln, and also senlors who haxe taken thlrd year Latm Reports on the classlcs, Qkltg music, and Lat1n games constltuted the programs whlch were held monthly at the homes ot the members The soclal act1v1t1es of the club lncluded a fall 1n1t1at1on IJICHIC a Chmstmas party and a Roman banquet ln the sprmg Where Roman cus toms were followed exclusn ely Fm tu ewhf .I. Str-wart. Brown. XV' '4-, Hverton, M -ffor l. Sa 'kvtl, Doss llzlrdnf-r, Simon, H: I 1-y, Bliss Knu vlvs, IH-zlslvy, Vail, l':ill'l'l1lQ'l' Harlan, llitte-V. llnnuwzilt. H. Ste-wart. l3lll'!'I'll . . 7 rv . ,.1 I ---------HA----------------- . . . W . A x . . . v Y . K L n . L, ' L P 9 1 9 ' " . 7 I The Zam6lein Une Vmey Lllpplngrel lhomp on Heston Slxuson I Orleans L Orleans 4 luelex I exxx ul Fulncr Ixe so Stott Wmlkel qhlllh Weyxndt Xllss lfulscher Hltlcl bowler Heuer I Cu-enxsxlt F1lk Frlteq NXUIIIQOY N Long Preszdent JOHN WEYANDT Vzce Presldent JONNYE ALICE RITTER Secretary Treaszner RUTH FOWLER Sponsrl M158 FLORENLE FULSLHER One ambltlon of every membel ot Rendez vous IS to Wlden hls knowledge of the hablts and customs of the French speaklng people The members of Rendez vous deslre to Widen thelr understandlng of France and the French and throuffh them thelr understandmg of other natlons In furtherlng thle alm they are mterested not only 1n the language 1tself but also 1n the modee of thmkmg and l1VlIlg the hwtory the government, the llterature, the mus1c and the art of the French people At the banquet IH the bprmg French foods were served and a French entertalnment was gn en Fmtu nmf' Kinpq, f z S, ' , ' ' ' ' Srl ', I, St 'L rt, V: ' , ' ' ' , ' ls ' 1 ' 'Q . - ., L ' ' ' fl y A 'Y.L. 1 5. . x Y ' , .v 1 Y .7 A , . , A. Q' 'Z , 1 , ' ., . 1, Lv. k2I'l6l23-'VOUJ , .......... .- ...... l . , C, . 7 ! . W . v 1 . , ' 7 The Zam6lz1n Qhultz Xl x I I rm 1 1 t L 1 H Ackel an If Sqckett I tex 1 J nor r ll z 1 x In on Img B Sto fa: Teztuka Preswlent VERSE MARTINEZ Vzce Preszdent MARGARET JANE FORINGTON Secretary ERNESTINE WOODWORTH Sponsor Mlss MARY EVANS The purpose of La Tertulla the Spanlsh Club IS to promote sympa thetxt understandmg of the Spanlsh speaklng peoples around the world through a more lntlmate knowledge of thelr languages and customs La Tertulla IS open to all students w ho have had one year of Spanish and also the first year students wlth excellent standlng Meetlngs were held once a month at the homes of the members The buslness meetmg was conducted 1n Qpamsh Spanlsh games were played Spamsh muslc was enjoyed and often an mformatlve talk was glven ln Spanlsh Plcmcs are held ln the fall and sprmg The outstandlng soclal event of the 5 eal how ex 61 IS the banquet held on Pan Amerlcan Day 1- zfty O l . B. A , , ejor, Ile-im, i. Q ' I All's0n. Lit 11, .-X. l': lmt-S. . ' SY . I. S. ' R, 'e 'sm, li. NV: od ' th, V. Ma 1' lv , M'ss IC wins, M. Ffwi gt , L. Q' ', . S ut Campbell, S. Garrett. llizlz, F. Olsen. B. Frites 9 a ' . . V Y . , ' ' K ' 3 a v 7 7 as V 7 .9 ' - The Zamllan NI ll -X ba t 'VI 1 XVy XVIII a N T y R kl R bl l P lffatzonaf qotendzc eafue Vzce Prestdent ROBERT KLIPPLE Secretary ELIZABETH VVYSS Sponsor MR. JAMES A TRACY The Natlonal FOPCHSIC League IS a h1gh school honor socxety 1n the field of speech Membershxp lS based on character scholarshlp and part1c1 patlon 1n speech act1v1t1es Quallfymg credlt polnts may be earned ln de bate O1 atory declamat1on or humorous and dramatlc readlngs leadlng to four degrees of membershlp Merlt Honor Excellence and D1st1nct1on DISTINCTION Hope Hapney Franklm Hobart Robert Kl1pple Ernest Polley LOUISE Stonestreet Althea Wllllams Al1ce Baechler EXCELLENCE Bob Anderson Ellzabeth Wyss HONOR Barbara Commgs Raymond Ford Jeanne Hornlng Mary Jane Khpple Mason M1ller Jlmmy Roblnson MERIT Robert Durrle Janlce Marshall Franklm Page Hazel Vlney Fftjo e U l . i er, Durrie, Polley, B. . nderson Ho r , l . J. Klipple, Bnechler, Ha mey, Horning ss, i ms, ,Ir. rac ', . ' ipple o 'nson, Comiugs, Marsha l, Stonestreet, age 0 Q 9 President ......... ............. A LTHEA YVILLIAMS ' 1 r ' 1 N v v ' 4 ' 7 I I ' I , , , ' 3 7 V 1 ' I . , . 2 ' , , , I ! ' : . , . , ' . , i 1- n The Zambian NIacPherSo11 He-'zlx R lxlmple Durrm I1f.1.4tt ll erson hldvsell NI Ixlmple Urn Q1 Nels liohmson I rnell B L xmeron Luthrle Turnu B h ll H 11 lllkl boss 'SI 1 er N1 1 1 Ur IIICX NIKXIIIQ Doss Hllbill .7hazl.4 61416 Preszdent ALTHEA WILLIAMS Vice Preszdem DIAXINE Doss secretary MASON MILLER Sponsor MR JAMES A TRACY Sharks Club IS an organlzatlon of students who are mterested 1n public speaklng debate, or readmgs Membershlp IS open to any quallfied member of a speech class or to others who successfully try out for mem bershlp Once a month the club held an evenmg meetlng, Wh1Ch featured proglams of debate, panel dlscusslon, oratory, and humorous and dramatlc readmgs Every memlber of the club was requlred to appear on at least two programs ln the school year F1ffyl1Lo O A d s , " ' " ,rj-s,1,-z..'-:on ' .' , lu , . 'z . 1 " , -', is 0 , 1 s' "-1' M. I . . M'll , N"ll':111 s, . . . ' Page, Shryack. VVestc:-tt. 1'o111i11g's, Iigilll, M. Zollner . . l Y F' 4 r ' - A 5. Y " v X . . . The Zam6le1n W 1rren Healy Green ThOllllS NIcPolloum Putney L Sackett l Fold B Slllght Oxerton Nlonmger Walters Goodrlch Cowftns 'Xouack Stewart Lollopv 'NlcNIaste1 Nilrsh Girdner Broun Durrell Hapney Delnes Rock Htmllton Pirker Runge Petsley NI Crfthun lrlllllflllllt XYITE' Hunt Preston Rlgden NI1ller Ilggett Qtndezs Bend Robertson Nlr Pcunham Rumlew lost Anderson Polley Pfxlmes Llndenmeler Upshaw Harlan Fowler Morrison Stonsstreet Butler xXlllllFllS Bonham Iohnson 2lI 2112 H7 Preszdent ERNEST POLLEY Vzce Preszdent AARON RUMLEY Secretary Treasuv er SHIRLEY ANDERSON Sponsor MR CHARLES V FARNHAM Benzene Rlng, composed of senlor chemlstry students, has for lts purpose the development of an apprec1at1on of chemlstry and the advance ment of the practlcal use of chemlstry ID the home and commumty Monthly meetlngs held at the hlgh school conslsted of mterestlng d1SCLlSS1OIlS, experlmfents, and talks relatlng to dlfferent problems of chemlstry The year's actxvltles lncluded a fall and Wmter p1cn1c Fzftv thu: I 'z , ', , . . ', ."' ,.. ', . . ' '.', ' , I . ,,.' ' ,,' .3 ' ,,l '. .'.',.z . , ' ', 1 v 'qv t jf' , .z '.', I ' , .' , . . 1. ' , 1 j, V' , , . J , ', Lockman, XVeyandt, E. Graham, Melford, Cram . ' ' -, s ', . . ' . A ' , 'S , ', " 'z J. v - 5 K . The Zamblzin b N h n S ll S tl NI r f HGJIO Vzce Preszdent ARTHUR HARBISON 0eLI6tUly URAL KIEFER Sponsor MR JOHN 5 f0NGDON The radlo club has as lts prlmaly purpose the study of phy slcs Th1S year not only radlo was studled but all other aspects of electrlclty Lec tures on televlslon and other current sclentlfic toplcs were glven dlscus slon and study by the club memb rs centered around wlreless telephonlng Opportunlty was afforded to members for code practlce The radlo club held meetlngs every act1v1ty perlod and one mght each month Fffy for Schueler, Crmgdon, Hur ison .lic iv, Mr. Vo gfdon. Schrz 4 er Smi 1, . e vim-. Strulwbe, Kie er o President ......................... FRED SCHUELER cw ,,.1 I, , . --.. . ... -------.-...---- 1 . I . . . 1 Y . . S . , . . l - . . V . 3 - . 9 . . . . . . i - 17' Tlae lamaikin Klmball Sansborn Boyer Munn NIcN1urrs Lithrum Healy McPherson Maxwell Poard Foos Powell Xe on Wlls n I-Iouser -X Schnelder lVIcQu'1m Tafoya Mr -Xspmvvall Pa e Rel he t H lgenberg Shellman DQKVGIS Flle Carlst om Valentme X d rson Johnson 'Zztute qatmeta o meuca Prestdent EDWARD TAFOYA Fzrst Vzce Preszdent FRANKLIN PAGE Second Vzce Preszdent WILLIS MCQUAIN Secretary MEREDITH HOUSER Treasurer ALVIN SCHNEIDER Sergeant At Arms ELMER REICHERT Advzsor MR LLOYD ASPINWALL Chapter 37 of the Future Farmers of Amerlca has completed 1ts elghth year In the Fort Colllns Hlgh School Durmg the past SIX years th1s group publlshed the State F F Journal The Colorado Future Farmer It also had the unusual d1st1nc tlon of hav1ng a state officer dllflllg the past seven years Thls year Lowell Bland was State Reporter and Natlonal Secretary Last year at the state contest our chapter was selected as a Key stone chapter of Colorado and Was fortunate ln placlng first 1n the Western Reglon ln the Natlonal Chapter contest held at Kansas Clty Edward Tafoya and Frank Page rep1esented the Fort Colhns Chap ter at the 10th Annual Com ent1on held at Kansas C1ty last Fall Fff , y ,. , , Iyl. ,A, Avvrfcls , "so , - . ' , I . ' , ., . - ' ' , g , 'c 1' , i , ' , ' , , r , ' . f n e , , . 5 Q Q Reporter ....................... FLOYD HILGENBERG 66 V 79 ' ' - u , , n . a 7 I K l . - i 11-li:-w The fdmbklh Thomas G un Xhlson Sackett llgge t Muller lx mp unclnex Xslll fill'-165 w L ble A kelson Iockmm Burns 11 I r Pr Xxnes 1 Su-war lburrell Broun I Stewart VS alker Roll lfalne ITIITNTIIII Oxerton Nlefford Bonhlm Anderson Hunt BOWQIQ Hxpnex Sewer gllllth X11 lohnson Vkexxndt Stout 1'0Y'lIlgI0ll -Xlllrd Johnson Fowler Dramatic f 5 Presedent JOE MEFFORD Vice Preszdent JOHN WEYANDT Secretary MARGIE BONHAM Gp mo, Mlss IVIABEL JOHNSON The Dramatlc Club better known as the D Club, IS composed of students who have done a great deal of work 1n dramatlc productions of the school They have elther had leads ln plays or have been on the stage crew or worked as property managers or busxness managers All dram matlc productlons of the school are sponsored by the Dramat1c Club The club met once a month, and very mterestlng programs were presented by the members Soc1al events conslsted of a p1cn1c and a banquet Th1S year the "D" Club presented the customary vaudevllle com posed of Dramatlc Club talent, the proceeds of whlch went to the club Fzfty sw O rl-, ,J ' ,J f't.l' ,'e . '. ' Dej, Ta 1, , c s , , 1 , Q, "Q 3' 0 , lst, iz ,:, 1. .' ' I , ',.. " , ' ' . 'i. ". 1 S, ' ', 'I ,. . 2 , , ' z j, " , . ' , . 'Ss. A , ' Q: , S . ' ' , . 4 Greenwnlt, Graham, Rumley, Stonestrevt. Be-ard, Linde-nmeier, Rudolph, Comings, Sanders, ., , ' 1. IN 'W I 'W LJ U 1 ------ ..- .---. -.-.--. .. ' K6 Q! ' , , . 'flue Iamwzin Orr L1F0n Cwrdner Sewer Gdrrlson Kemp Durrle Nldlmtock Tnlol Ieter Llggett 'Vilas Iohnson Cn xham NX eyxndt Swan Loekmm Dey Nllller Z! 67146 Preszdent ROBERT DEY Vzce Preszdewt FRANK MILLER Secretaoy Treasw er BOB SEVIER Sponsor Miss MABEL JOHNSON The "U Club IS composed of boys who act as ushers at all publlc performances 1n the audltorlum The ushers may be 1dent1f1ed bv grey and vellow armbands bearmg the 1ns1gn1a of the club Meetlngs of the group were held durmg actlxlty perlods Soclal functlons lncluded a fall and sprlng p1cn1c Fzfty semen ' , 1' , n x vw, . '. ' ' ' ." - ,Y . A 1 ' I V YA ' 3 5. , - , . -.. v v . ,. .. . , . , 4 ' , " 3 1 ,A II II . . 99 ' ' ' 1, t . . . .,. . . . The Zambian lll Pl sn I Stl uh in Hob r nlxr I xe 'NIUJUTIQ Doss P Smxlh I 1 1 u lm l df n Nelson Peaslew gr kelso B 1 llllllgg Sullu in L un 1 nl C 1 t nge X Ilndenmeler Stem'-meet iuppes I Rlttl X wss xIRI'Nh'lll Wxllu hmdler Ford nuvxlt I 1 udmr Ylorrlsn .'7ntetnat1onafjQefatlon5 f 6 Preszdeut JOE MEFPORD Vzce Preszdf nt SHIRLEY VVIRE Secretary Treavnm JOHN VVEYANDT Sponsor MR GLENN A COLE The Internatlonal Relatlons Club plomotes a better understandmg of the condltlons ln dlfferent nat1ons of the World and the relatlons between them Its D1 lmarg. goal 19 6dLlC3t10II for the malntenance of world peace Meetlngs ss ele held thlg yeal at the homes ot the xalxous members of the club The DIOQIRIHS lncluded leports on World Cond1t1ons and prob lems, IQVIQVVS of folelgn news, and talks bv varlous speakexs The club was leplesented bx delegates at the d1QtIlCt confelence at Lox eland and the state confelence at the Ln1xe1s1tx of Dem er I :flu fzghl I lit-"', ll. Farrens, ll. Fc 'd, l.ig'gt-lt, V. XYiI: n, L, Garfield, lu-mme, l . J 'z ' 1 , :1 L Hfl : , .0 ' , .1 " ' J. S ' , ,. Finlay, M. XV.lkf', llzlpl Zig 1 , ." -' . Petl , ' : , . '0 ' .' "1 . f'unnin"h: , llinn 'tt, I., Sa lvtt, l'u H, K. 'ail A. Kuemmerlin. Pulley. J. XVeyandt, Mr. mule. XVire. Mefford. Lockman. Burns, Kincaid I ' , 1: ' , .' .. ' ex . .' . , " 'x 1' 1 , ' ' , Ha : '. , C. 'iz ' 1 , - , n o o 6 , 1' l W . . 7 - .1 3 . . --g------------- I. Y . . . y 1 . v 1 ' -' - v 1 Y ' Y 1N- Y ' The Iamblzin G1 thrle Punnlnghan Kel 0 Ilpl le R ff I m n I rug -Xgre -X mus Wir Hunte Gardner B owl F as Xexm XY mg L a Supl S Preszdent ELLEN GARDNER Secretary Treasurer ETHEL IVIAE BROWN Sponsor Flrst semester MISS EDNA PATTON Sponsor Second semester MRS RUTH HUNTER Trl B IS composed of the glrls who work as llbrary asslstants The name Trl B meamng Better Book Busmess embodles the purpose of the club Meetmgs were held monthlv e1ther at the homes of the members or at the h1gh school The members of the group were responslble for speclal dlsplays ln the hbrary durmg Natlonal Book Week They also celebrated thls event by g'1VlI1g a book tea Ifffy I8 Gilmore, 1 ' , , ' f 1 , ' s , ii 1 . u , .y a C ,, ' ',. s. r, , r '1, r' 'er Loos, -' " s, 'z . , e , Je: 0 tl- ll A ' 1 9 'i L -n'n The Zam6lz1n HX! ll 1 X 0 0 lIlNUll 110 l lll PII 4 U0dI lf' nrren B xgess I Suuhm I mx xommon 1 v 1 l Knife B Rudolph Ixlllllllfltlllll mkex Houlsm BGIII Hxerlon Ifftoxd l oods B urn Suu ex 016-l'1nd Cllftlth I xelw nr 5:1 Dunes. XII' Blex XILIINXKKXIILQI NIo111ng.er Vheeln Hum se 1 tex 1 1, u ll o Q 1 IS Hlmllmn Q aught X 211101 l P7'68ld6'r2f WILBUR DEINES Fblst Vue P, est eat RNI' ST POLL!-:Y Second Vzce Pzeszdent LLMER NIGHSWONGER Secretary WILFORD CRAM Treasurer ROBERT IWONINGER Sponsor MR T R BLEVINS The Fort Colllns H1 Y, open to all Jumor and senxor boys, has as 1tS alms clean speech, clean sports, clean scholarshlp, and clean llvlng A study of vocatlons was made thlg year Several talks on first ald by Doctor Grimm were also an mterestmg part of the program Supper meetmgs wele held every th1rd Wednesday Soclal events conslsted of a Chrlstmas best glrl banquet, skatlng partles, and p1cn1cs qllfll O La j r , Hinrj, Hugh lt, tl. .T I .' . IJ, Stu lz , J. Miller, V. XVilson, Glu- , I " h XV: , C. ,T 'Q ' 2 , C -jsor, 1" It , R. Fo'd, H, Z1 llmf, C, ' l ll, Be- '. 1' 1' , ' ' ,B 1' ' . T. XV .H ' s, Il. Sz l 's C 1 1 . 1" , +I. Ynlj, l'1'e'le1' ist, Cram, -' . . 'i11s. ."" S ' j ', Fa: , llumlvy, XY: I 's, Hnlsin wr. G. li doll I, H t 'I k'.'S. XV. z ' , ,1 " , J ckvlson Q 6,0 y ,J-A I-- V-1 ---------------- E I . v . ., The Zam6lzin Sholme F XX esandt L B111 Pmker on O Sfllllh Pflu Bcnnett L W nl on XX B ur N1cNe5 Flscher Ixelthlg Sl'lIj'lCk XX -Xllitlll Hr L Lnphg lr P Rock luddell UIIIOT I Preszderzt GEORGE DENIG Secretary BOB CASE Treasurer FORD WEYANDT The members of the Jun1or H1 Y a club s1m1lar to the Semor H1 Y lnclude freshmen and sophomores Wholesome soclal actlvltles, as vwell as character dex elopment, are among the alms of the club The soclal dCt1Y1t1QS of the club were an annual skatmg party, a sprmg DICHIC, and a mother and son banquet The meetlngs of the club w ere held each actnltx perlod and occasionally ln the evenings gl ty one I A , I y Vice President ..................,... JOHN HANSON - , . . . .- , The lam6le1n Culbe tson Clxpp nger Dlmn tt J Ford L Gard er Hulqul t Iroll Rltter NI s 4 tren A Forngl n Xmce pound Taffe eahnet Prcszdent ANNA BELL TORINGTON Vzce Preszdent JONNYE ALICE RITTER Secretary DOROTHY CLIPPINGER Sponsor Miss LILLIAN B CATREN Pledge I gne my word of honor that I VV1ll do my best to Llve purely th1nk truly Rlght wrong and honor God Round Table founded twenty flxe years ago for all hlgh school glrls endeavors to promote hzgh ldeals of scholarshlp and hlgh standards of character The two meetmgs each month conslsted of a general assembly and dlscusslon groups The g1rls of Round Table had a fall p1cn1c a Thanksglvlng program wlth the boys as thelr guests a costume party at Chrlstmas a Mother s Dav tea and pageant and a tea for all new glrls 1n the sprlng The D1 ograms thlq year were 1n the form of small newspapers w1th Round Table Tlmes as the theme for the year Q H11 I W r , ' i ' Ti , . , '. n , 'S, C .l. ' , . iss '21 , . . '1 0 , " nt O Treasurer ...... .. ................. BETTY VINCENT . 7 . 7 , , . 9 Y ' 7 . 9 n . . . , . . . . w . , 9 Q -1 1 ' sc ' rs ,K The fdmbklh Dlmmltt Vvue lelslew Hapney L Brown XIOFFISCTII Wxllums Loos I Parker Now wk Mclvhster J Stewart D Taylor Bowexs .J Up'-haw I Felt Clreenwvllt K Gowans Sackett Runge Stout Walker Smnth Marsh Langrxdge Rxgden 'XI tjrahxm S Anderson Lollopg Hathtwiy I Ford Ritter Nllss tatren X Foxlngton Orleans Durrell Bonham lirennon Suppes Stonestreet Peterson Butler Hulnn Ireenullt Fowler Ilndenmesel 1 Gardnel K l1lgAf5 and page! Preszdent JONNYE ALICE RITTER Sponsor Miss LILLIAN B CATREN The Kmghts of our Round Table, llke the Knlghts of Klng Arthur s Court, are chosen to help and dlrect the younger and less experlenced members, the Pages Partles, teas, and varlous other entertalnments were held by the Knights for the Pages to acquamt them Wlth each other and wlth the ldeals, tradltlons and functlons of the school Only glrls who have hlgh scholastlc standlng and fine characters are permltted to be Knlghts Thev endeavor to set up hlgh ldeals of scholarshlp and conduct, of honor 1n work and play, and generally to pro mote a Splflt of democracy and fellow shlp ln the school Szrfy thfn O - 1 1 ' ' "1 J.. . 1 w 1 ' " '. 1 1 1 1 1 .1 1 - 1A - 1 1 -1 ' 1. 1 1 - 1 . ' 1 1 4. ,. 1 , .1 , . . . 1, , -, . 1 , 1. , 1 Y . A . . , 4 - 1 1 1 1 1 1 - 1 1 , 1-- 1 1 1 1 . 1 1 . 4 1 .' . . .. , , 1 1 1 ,1. , ,. .1 ,1 ,.-. , ., 1 1 . 1 . V .1 . ,.. 'w 1, 1 ' - . 1 -1- A 1 . . 1 1 , 1 1 , , 4 f . 4. . . 1 1 , - -1 v . 1 ' , t 1 1 v 1. 'flue fam5lz1n klllgore ll1XldS0ll Xlexander Xlxre lxemp I 'sulett I 'Nieffurd Rumlex G Smlth l McNIaster emu um u mr 1 neu 1 Vey ndt l- Broun I lardnex M Duxull P tuneron R Bord F Plmham D Durrell flllllllllptl SPIFIUFQIIIIII Vkxlku Pelshx Fvlns Westfall hunge Gallfaghel Dawson H Hmnex XXxs.s I Hdrhmson NI1sx'NICX1hh llggett I Ford lung I Rxtter XIOFIISOII Fowler Qione tleet I glhlfh F Hltch lx Brw int M FOIlIlL,tfIIl F Inlmes BIHCRSIIIIUIY S I XINIGISOII Malshlll Xoung B Stout pzeu 61 6 Preszdent LYLE LIGGETT Vzce Preszdent ALBERT PALMES Secretary JUDITH FORD MISS VERA K LAWRENCE I Sponsors 1 Miss BERTHA MCNABB The Press Club memlbershlp IS made up of the Lambkln and Spllled Ink Staffs, and reporters who have fulfilled reqmrements stated ln the constltutlon A varlety of programs Included outslde speakers, lnstrumental muslc, and reports by 1nd1v1dual members of the club The soclal actlvlty of the group this year was a banquet ln the sprlng Su ty ,fam o " , 2" ,, .' , " I. ' ...Jaw ,.,. ' , ,', . ' , C. - A G. St ': 't, Pla llv, Alf -1, Ijst. Yi! ' t, Ya'l. J. ' '11 , I. ' , G. E' ', ,, , J. 'z , .' , u.1'z . ," ' 'WC 'z . 'z 'xy zu-j. ,'. 's . , I , . ', , . 1 ','.':, A, ' Bueclmler, IT. TIIOIIIIJSWIII, Hathaway, B. Sullivan, Fallon, L. XVz1gner, Rasmussen, A. Palmes, . 'SS . .1 , .' , . , . 'A ,. . ' , . "S ' IS ' , '. . ' . . ' ' , '. 'z ,.. " " , u. 'Q ' '.', 1 . . Y' 1 - , A - The Zambian J Ford Wyse P Smlth Hathaway Hltch J L Rltter Glllagher M Dawson Durrell Lhandler VIIICQHI Xlfold X111 Rumley VVeyandt R Ford Hftrblson Ixlllbore Lame-ron Brvant R Davxson Llst Brackgnbury Hulqulst Peaelev W1 ner Nlarahflll I Rlttel Brown XIOFFISOII Alexander Blechler Stewart Hipney f'1lDDlIl er W'alker Nhse NIcXxhb Llg ett hemp G Qmlth Run e Fowler Flllon Xnderkon king 5',,,11e4 .ma Edztor WIARJORY WALKER HOPE HAPNEY Asszstant Edztors- LOIS ANN KING LDOROTHY CLIPPINGVR Busmess Manager LYLE LIGGETT Adtertzszng Manager JOHN KEMP Czrculatzon Manager RUTH FOWLER. Sponsor MISS BERTHA BTCNABB Spllled Ink, the bl monthly school paper, upholds the DOIICIQS of clean Journahsm, clean sportsmanshlp, and SBPVICC to the school The regular staff was chosen from that of the precedlng year Cub reporters were glven recogmtlon when they had wrltten five asslgnrnents and had one feature publ1shed Surly fire . . - . Y . 4 . ' , I Y - - ' , Z ' l 4 1 " . - - , Y- ., -r , V. v v 4 1 ' 1 v n. - v K ' n v f v '-', ' ', 'F' -f., 'rg y- -1 --- ' ', ' '-- '- 1 1 , 12 ..M', fr , D , Stonestreet, Schureman, Evans, NVestfall, Forington, Palmes, Rasmussen, Mcklasters. 1 , 1 s , O . . I L ---- - ------ -1 .J Q . . V The Zam6lz1n -Xsmus Sfllllh Hoernex B1 xckenhurw Ieaslew Frahflm Shultz Brs mt B -'xnderson Fxan Rxttel Bonham Nlaxjorx lm H lollopx IIHGGIIDIEIQI 'I lylor Andrew Wxllmnms Axexs Slmon Ra mussen Schurfmln Nlxxme Doss Scott OBFIGII Long 0Br1en fhmdler B1 ner lN1 1 ark -Xndexson IXlllgO'lt' 64222 2641115 flldd President LUELLA BOWERS Secretary BARBARA CHANDLER SIJOYLSO7' MISS MARION CLARK The Cheer Leadlng Squad was formed last year by students who were lnterested ln leadmg the cheermg at football and basketball games The members are responslble for arousmg enthuslasm durlng pep assem b11es and at all games Practice and try outs were held every two weeks at whlch time three cheer leaders were elected These leaders, who are d1st1ngu1shed by gold sweaters decorated Wlth purple lambs, lead the cheermg at games and assembhes for a perxod of two weeks Qzaety sur o gg , ., m , ,'. s, ' ', . ,. ' " j Y j ' '. 'z ' , . 's, V' '. : Upslmw, Hull, XVestfall, Meyers, Cross, Smith. Stout. Roller, Crites, YonX'ihl, Ilentry BI. ' ' , ': , r' 'S, IFS 'la ', . xi , " ' o L. - . The Zambkin tloss Haputy ll Crtefe O Stonemets Ruth Llndm NI Upshux L NICNI tster BINIIKDIJID Schnelder Fuse f'llDIJlHg'El' Sthuxem in Hltch qlIllOl'l Orpha Stonemets A Halvey Cowxns Wxss Westflll Sullnln Hlsmussen Nlarjory Doss S Anderson lllfflfllltt N llentry I Upshftw J Stewart Turner Rltter -Xlcfcander SNHNOII Olson Quit Ilst 'NIWYIHB Doss X xvlllllhlb Ruby Lmndon Roller Bowers NI L OBr1en R Nleyel Bonham Pollooy Nllss flmrk Chandler Scott O Smlth Stout R Chent NI Troutmmn tutes Klllgore Youn Xon Wlhl PIFIIICK I 0 Buen Hall SLXISI Hctrlul Henderson 50041214 Vzce Preszdenf MARGIE BONHAM Semetary BARBARA CHANDLER Semor Repzeserztatzte BERNITA STOUT Jumor Repwsentatwe DOROTHY CLIPPINGER Sophomore Representafzle JEAN O'BRIEN F1 eshman Reprvsentatzze FRANCES HITCH Sponsor Miss MARION CLARK Boostel s Club the g1rls pep organlzatlon, has from each class fif teen glrls who a1e elected because of then' hlgh standards, then' good spo1tsmansh1p, and pep As then' name IITIDIIBS, they boost all school ploglams athletlcs, dramatlc p1oduct1ons concerts and other actn 1t1es, as well as sellmg season tlCk9tS fo1 football and basketball games A Tag Day was held m the buslness d13tllf.+ ploceeds from wh1ch ssele turned OYGI to the school for VHYIOLIS act1x1t1es The 5001211 Z1CtlXltl9s conslsted of a fall and spung p1cn1c S1 fu S l . f, . rl , . 1 1. ,.. S: ', V.. .as , 'J' Y , A, , , '. v 1 ' . ' v W 1 . '-vw ' . , ' 'u , ., ,. , Q .,.. ,f 1..,7., ,.,, ., 1 ,. ' ., 1 . , .Y. , e . -' 1 ', . Y' . ' , ' , L.. l A , YA ,' , . , 'D ', A-A' v , .. ' , 1. ' 2 ' ' 4 , , ', .. . ' ' , .l ' ', . , , A , . I. ', - s , , , . , , . 1 . ., .z,f' ', ',' g,' " ,xx ' , .,'1' ', cz. Preszdent - .... -- ,.-...... - ......... DIARY COLLOPY . ' . y , ' , 1 ' 1 ---..--------------..-- .c 4. . , . . A , . ' X Y . . . . 1 N l . ' I 1 1 .ui ., . . V . i . v. . Y - , . . ' 1 v U 7' 1 w . . .. ' l W lv H. A 1 Y . V 1 ' ' . . ., -. . x R' v AN. v . . V. . N 1. Q. . . ' .".::A- rrrn The Zanlblzin Fr: on Mllel Mr Beattie Dreher Wo duri Nlarquand lxwle Ho s Garfi ld g20l0fy Preszdent JOHN WOODARD Secretary Treasurer BILL HOWES Sponsor MR DAN A BEATTIE The Geology Club made several field trlps th1s year 1n fulfilment of thelr purpose the study of geology and mmerology One of these trlps Was made over a week end to one of the promlnent mlnlng dlstrlcts The club met every act1v1ty perlod and had one mght meetmg a month Durlng thelr regular meetlngs the club heard several lectures on Geology Surty ewht 'ss , i ', . . 1 ' , , ' u 1 c . , ',' , we., e Vice President ..............-........ TOM DREHER , . The lafm6l21n Offer efufd In f1clcl1t1o11 to the o11f1111f1t1o11b 1uo1flul 011 thu pu ce111ffp1geN 1 eu o ez Lum 1e xc xg 111 Ll 0 The qDO1tNHll.Il Club l1llClQl the lb1d6.lNlfl1D ot 1 Vest ls composed ot bow who ue lHtQlQSt6Cl 111 thu outdom wpcutx lllllltlllff llld tu lllg e Tenms Club how 5101101 Nl Hmlxlex telllllw pl IX mg The lI111o11ette Club conxlstw ot puppet TY11kE1N xxlw gng 1 111111o11ette how euh xefu up me two pl1oto01 lphx Llub Hhs P111t11L1 N 1111 911 Club lOl gulw incl NI1 C1ompt0115 Phot0g11pl1x Qluw you e o1ff1111f1t1m1 NL fx t e p11 ew 0 0 tofuaphy I I C . ' 1 'DZ "Az l 'f ' 1 - 1 x x ' 1, 1cl', z S C 1' ' th ' 1l lr 21' z ti'1' s'l0 l. 1 . 2 's ' ' 1 32 ' ' M: L1 'Af 1 K- ' fl 1 2 Q ' v S 1 ' 1 . x fs- ' ha 'sh' . Th 7 , W Q1 IJ, s ' is 1 1'. ' ' studies and puts into pmclice the newest teclmique of A 1' Y' 1"1 v ' 4 vw v L c , . . , c . "Xa z",' s 'z' Thvl- ' ' ,qw j - s, 1 ' ' Cz - 2 " - '. " 'S , 'z j ' ' fm' l Thl ',,z 'Zz ' s ."L1lL' all h lasy' f pb - rr. ,n The Zam6lz1n .Q 0.944210 .4 feguences .I111 10 Off to tl1e Stoek Sho11 110011911 the I- AA boys And IIIIS fOI yo11 college iSDlIlI1IQ A college IS 11he1e the fIo11e1 of the fannly goes on Dads dough Hlld IQIIIIIIS h1lfbaked .Ian 91 Tl1e Student body Lollec111eI1 he 11ed '1 s1gh of I9lIQf pelhaps o b1t1e1 me111o11es as the fnst sen1este1 passed 1n1o the Illld of yeste1day And that leads to tl1e 1191 that some gnls a1e not III llll ot n111e Othe1s IIIYC p1etty legs Cold" Bout to txeezel 1111 111 tht sleues Bt1te1 " I III III 111 111' n 4 ss 11s 1111 Tllli 111111 they IIIQII to sk1e 1 10111 1111 cc A1 cl co tll PIIIIJGI tl11s III XQIIS to 1 nne I1 501119 e1e1 taught Ill 0' 11a111 be IIOIICIIHIIII t1ke '1 bath .Ian 99 Ou1 basketball 193111 lost to lfaton 9911 ind 0119 Ing IOII,-,ll any G11e me 1 ste1k and 111 tke 11 thlfk and 1319 Sud the second blg KOH?-,II guy C X6 n1e 1 steak a11d n11ke It thlckex a11d lalll S11 the thnd b1,, 1011 I1 guv Chxse t1e fl'iIII b11ll tI11o11 I1 l1e1e and Ill blte l11n1 on the 11111 Feb 4 XX h1le The lxeepex ot the Bees buvzed 'IIOIIIIKI at the HILII 'School the I'1IIllJkIlIQ d1d stuff to the XX IIICISOI te 1m to tl1e IIIIIQ of 'P P1 At that game kenny B1gl1ott We th11 III'lII pl 1y1ng cente1 I Ilell be 0111 best man III 1bo11t 1 11eek Ma1ga1et J0hIlSOII OI1 1h1s IS so SIICIKIQII stupendous to s1y tl1e least colossal to s11 less tl1111 tl111 OIe11a Colnley F111 goodness s1kc use 1110 hands Al1e1t 131111198 1 ho d1111 111tl1 o I-eb 13 People flocked by the hunrheds to 1111 Inst h111d IOIIKGII 'VIII 4 and 5 As DPIIIOIIIIGIS on tl1e 11d1o 0111 buddmg SIIIHGIS 111d HCIOIS col l1bo1 1ted 101 should I say molhdedj 111 tl1e 1111111111 ODGIQIII TIIIIQ I11 41 do not mean to s1y that TIIIIQ III IQ 5211611 e1e1y yeal It nnght be 1 good HIGH though I Iay 'NI1Ile1 H11e some peanuts Ifilllfil 1 Lhandle1 Tha11ks ay XX anna neck" B111 ba1a HS Glmme IIIV peanuts back Mal 4 To msulate 01 not to 1ns11late I IIIGIII to lsolate OI not to IQOIHIK that 11 IS one ot the QIIQSIIOIIS angued dlscussed and debated at the Illtel nat1onal RQIHIIOIIS Club CO11f9l ence at IOY6l3IId And I12gett IS so lazy he 1u11s h1s ea1 ove1 a bump to knock the ashes off hIS c1,,a1ette '1Ia1 11 Semox Day' Sen1o1s d1d tl1e dumb thmzs youd expect QSIIIOIQ to do 111th H1dde11 Valley and Glen Comfmt and Redstone iso 11e hea1d H111 ml bexng the 1 IIIOIIS d9SIIII3lIOIIS of the p11de Hlld Joy of the hlgh school 0111 QGIIIOIS' A11d some undeulassmen It seems had some d1ff1culty gettmg bank IIIIO then mlasses Some people just dont k11o11 then places' Alld XYPIIIOII Xhlson was IIOIIOIGKI at C0101 ld0 SDIIIILS 11l1e1e l1e 111s elected St1te PI9SldGIII of the Qtudent COIIIHII ASSOCIIIIOII F1 eslnn 111 ffllllilllllg 11811911 Id send V011 th ll h1e I o11e 1011 lblll I1f 1l1e1ly s 1lcd the le PI V1 l1y d1d11t yOll ans11e1 that lette1 I sent yo11 IH XACWIIUIIQ S19 I d1d11t get ll He X011 dllllllq She No and besldes I dldlll llke so111e at the Ihlllhg yo11 s11d Kmenty O , 1 I . Ly? . 1 1 nA A 1 V ' 1 2 ' .2 K: , ' . . 1' 1 ." ' 1 V K b H i X 1 1 . - - 5. 2 1 K K . ' v . E ' 1 -' 1 V ' 1 S L - 1 ' 1 li 1' ' . I ,H X 1, "VV: 1 j cfo111'?" "Just 1 1 a," .Ia . 2 -'l'l1o.'1 Hi-Y bc 111'e in the news uw' . '. ' 1 , " '11, '-'Ill 1 1 I 1111 ' ' ' Q1' 't : f ' " W" ' ' I1. -11, .,.1'. . . -tf ' ' I. ...- .1' ' U , ,1 1,1 1 ' '- 1' f ' ' p,'."Qi', 1 '. 1' ' " ' ' rind " ff' 5: 1vl I . 1 L: - 1 ' ' ' V 1 .H . i V ' M V ' V U . r ' 1 l " 1 ' . .1 ' 1 ' " . ' 1 , -T-1.7. . 1 1 ,Z ' ' 1 I . 1 1 1 1 ' ' ' ' ' . 1 ' 1 1 Y 1? 4 Feb. 11-XVo1'ds fail IIS when we t1'y to describe tl1e Senior assembly. It was : 1 . S2 11 ' , - 1 , .1 j 1 1 1 . 1 ' : " ' 1. . 1 ' 1, 1 1 ' ' I ' 1 Q: "C'111 'tg 1' 1111 " '1 " ne." ' . - ' ' ' 1 ' : . 1 ' 1 - - ' . A E .' .1 . . . .2 ' . . ' ' - R . - . - 4 .4 - . ' ' 1 1 - 1 U " 1. 1 1 1, . ' .. 11 , , 11 . 1 . 1 1 , . -. Y .1 U U I . .. 1 1, . . . UNO n A J Y. 11 '- ' K ' l, fy ig '1 ' ' ...e1'... 1. ' ' 'L . 3. . . - vi ' ' . . y ' . S Q 1 .- . ' 4 ' . 4.47 . ' I 1 . - 1 ' '- ' 1 1 . H ' , ' v 1 . ' - 1 1 . , 1 A , . 'f 1 ' if :ez A tt '." HQ: .. . . . I , , . . , . , . H K . ,, vl , sn ' 1 Y I 97 . S : . 1 ' .. ' ' ' .' ' ff. ' I vw: 1' Q. 'Q ,L 1,1 -eq- R "zz 'uv' Cfor ARS GRATIA ARTIS -iff for Has 5111911 UI : Q, , f ,V Q 'L.x5'-gg, gg , A, ls' 5 , :: 4 ' 2 5 I 2 f ' 1' v li- I 'I f f A in 'V 5 -3 r :TQ K - ' U ,r V Q A- , -x' x -- ' nf- '1 H. z f . . f K -. , Q W H- J ' -. 12 - M. " l -ri f A 1' A ' -, + 1 f "'-V ' if 1 11 1 X 2. 'fb' ,g A -L .' V 5 W 5 Ag. ,5 S --. tgp V: - in - iz-I ,- .f 115132-3,111 A ,gs f .Y .- jf- '. gt . j ' Q. F if ' fr' ff 1?-I H P4 5' fi 6,0 :gl , P5 ' ' Y ,K ,T . .57 3 T .x - f ? ' 'Q is iff 4 .f A 'A 11,9 K 1 2 " ' ' s' ' " A. 'V -I-5 ,Z -2 F ' 1, QW 'QT 2 -nf , 1 -, " ' :J f K' 'li ft ea: W 'ff 4143 QW 1141 3 Y Q ff 2 ' JH Q, s h if -1' - '- 1 f MH . " ,I -' A ' 1. Yi -'Y I K- '- A1 52 af. A 2- . , 5 I , g g? in ' H,-, A " A1 3 f AW L fkf-' 1 5 1 . .L ...xl P -:V 1" . . v... .4 . --,. N 30 5 - 114 -5 5 'figs 3' KC 3 The Zamblzin 0 etetta P Kasper Kroggzns JOHN KEMP Mrs Kroggzns GERALDINE SMITH Jean Krogazns BARBARA COMINGS J06 Brown JOHN WEYANDT Jerry Kennedy ROBERT GARDNER Tz y 1 LUCILLE GREENWALT Mzlly 1S1ster Team at WTNT? RUTH FOWLER Bz y j BARBARA CHANDLER Dynamo Daze LYLE LIGGETT Bob DON BEARD J Bottomley Bznks K C ROCK Archzbald Throclcmorton HOMER ACKELSON Lysander Phzpps GORDON RUDOLPH Th1S year s opeletta a humorous muslcal comedy 1n two acts was entltled Tune In The story concerned the llfe ln radlo statlon WTNT and the plot centered around the trlals and trlbulatlons of KTOgg1HS Klp pered Kodfish Korporatlon After many amusm mlx ups the story was brought to a happy and satlsfactory conclusxon .S tfto 'zz uf ' 'zz -4 ' Mzzzz ........ f--f-f--fff--fff--f-- ROSELLA GHENT . , i . . ! 1 . ,, ,, . . . . - 1 . I . g . - , 'f'1'Cn J- zu 'flue fam5l21n 51 16 0 Q0 OQWQP BQ ud Wilson Dew Hoerleln omxs Ix l nk nd IlL.f..e C BIONKII R Fm 5lIlflt'l"S lLHllllIlE.hiIIl XX f 4 flllllllNt I ll We-yum fillhlllglf Irwin lxm ex Ixroll lspelm ner I l Iymm Q s N v Uh utel Slhlllkllllll Xvestfqll Poxxlu xlnmx Shultz Glllagher Slilllh Mus Handel Xmunt the-nt Mllkr Brukenburx X new I fxeenw lt -H 6 lapeffaz giant Preszdent GERALDINE SMITH Secretary Treosurfn ROBERT GARDNER Sponsor IVIISS KATHRYN BAUDER A Cappella Cholr under the drrectlon of MHS Bauder completed 1ts fifth veal ae one of the most actne muslcal organlzatlons m the hlgh school The cholr partlclpated ln the Fhrlstmas program of the school, It appeared before VHFIOUS organlzatlons throughout the year and took part IH the State Choral Festlval 1n Greeley thlS sprlng The group wae especlally honored thls vear wlth an 1IlYlt3t1OIl to represent Colorado at the N2ltl0Ufl1 Choral Festwal at St Louls Quwztuf O ,gk .3 A n it .o J' gf ' A if , L". A A-Q Q 4 , V , f - - .. A r W Y' If 2 R R I A , .K 3 ' I 'f ,- - 2 f 'Z' f' A' f , 'F f , at fe 4 t., 1 r R R 4 R Q ' A if . , I 7 K L A X 1 I Q ' Jn, 1 K ' 'A "K if' ' f v 4 ' -1 ' , " .' , ' ' .Th '. T. Ro- , 12.411 ' ner. .' ff tt. '. ' ' . . 'd Reed, AIel'Iure, Kemp, F. Miller, Humley, Keithly, Gillespie, Steffey, Rank, Berri S: J, ,' ' ' 2 , '. fnhl 1, I' l . ,.I':'Jl1-, ' 1 lt, ' ' ' ' . 'Ill Mew , .. Fcrd, .' z , XVirx, Evans, Valkex undler, Runge, U1 ' 4, " 'I 1 , Z . - vi In 3, ,a o 6 . ' 'r K- Ilrrr The Iamblzin Orch estta Preszdent FRED SCHUELER Vzce Preszdent MARGIE IRWIN Secretary JUNF ADK1soN The purpose of the Hlgh School Orchestra composed of about elghty pleces under the d1rect1on of Mr Russell S Howland IS to create an understandlng and apprec1at1on for fine music Th1s year the orchestra played several lmportant symphonlc num bers among whlch were Beethox en s Flfth Symphony the requlred con test number for Hlgh School Orchestras of the State and Tchalkowsky s Allegro con Grazla and ltahan QHDIICQ A concert was glven IH the sprmg A selected Group of the orchestra the Theatre Orchestra played fo1 all the dramatlc productlons and also accompanled the annual operetta K nllf Publicity Manager ............... GRAHAM STEWART . ' ' 1 ' 7 7 66 ' l !7 ' - ! . . , ' 7 uf ' n 61 - w 1' as , ' ' li 7! D L 7 ,' 'P 1-n1lr The Zam6kin Gnd Preszdent ROBERT GARDNER Vice Preszdent VERNON WILSON Publzczty GRAHAM STEWART Thls year the Fort Collms Hxgh School Band worked under the baton of a new conductor Mr Russell S Howland The band endeavored to uphold the standards of a sup r1or ratlng won at the state contest ln 1937 Other than playlng for football games pep assembhes and basket ball games the band gave three concerts S Ill l Secretary .............. .- ............. BILL GREEN , . . . B . . . v 9 ' , , . .' 'Ven 1 - ire Tlce lamokin B rn D Strlchan x Str c an u t Gree e YOCIEI Orch edtta Leader Clarmet Saxophone RICHARD HUNT Pzano ROBERT DEY Saxophone Clarmet BILL GREEN Trumpet DUANE STRACHAN Trumpet BILL BURNS Sapophone Clarmet KENNETH STRACHAN The soclal orchestra IS made up of a group of hlgh school muslcxans who dlrect and manage then' own group They played for school soclal hours Jolly gy ms varlous school productlons and assemblles 9 1 u s, , 1 Garrison, I'. S a h' , H n , n, IJ y 0 ' , D -, , f ........ - Drums ............ .. .... ,, ....... BRITTON GARRISON . f , I .....-..-. ........ - . , ........... , . Y , . . , . . fern fy-si.z' The Zam6lz1n lhmdler Merc r xl 'mnder WIurr'1y Qulbe t on Qzls ' Ozcheatza Dzrector JANA MARY KILGORE Busmess Manager HELEN ALI-'ORD The glrls orchestra a new orgamzatlon 1n the school was made up of Junlors wlth one exceptlon The glrls hope to contlnue playmg next year Th1s group also played for one SOCIHI hour and the G A A Folhes The second semester they alternated Wlth the boys orche tra 1n playmg for the Jolly Gyms Seventy seven o W Y , ,,, , , ' A , . 'ee , . 0. . , . . , ' r s Irwin, Adams, R. Mercer, Alford, Larson, Toliver, Killgore o . , . . . ! 7 . , 3 . . . The ldm6lzin M6102 Th1s year s Major play was a four act comedy Llttle Women The story IS taken almost Intact from the novel by Loulsa May Alcott Tom boy Jo and her S1St6lS Meg Beth and Amy move through adventures that at one moment brmg gales of laughter and the next tug at the heart strmgs The production was a project of the advanced Dramatlc Class The entlre class of thlrty seven members took part elther as members of the cast stage crew costumers or deslgners The cast was as follows Meg Beth Amy Mr March Lemme Brooke Hannah Mr Laurence Aunt March 9' ffl GERALDINE SMITH SHIRLEY WIRE RUTH FOWLER MARGIE BONHAM AARoN RUMLEY BILL BURNS ALBERT PALIvIEs LOUISE STONESTREET CHANDLER TAYLOR VIRGINIA JoHNsoN I ' ! ' - KK ' 77 . ' ! 7 ! , - 7 3 7 ' Jo .... .... ..................... Mrs. March ......... .- ..-......... SHIRLEE PEASLEY I 1-eight 'flue Zam6k1n -'JW M ff' if-K 'eil' eA'Zl5flI1d5 y At Chrlstmas tlme the hlgh school presented the elghth annual Chrlstmas play as a glft to the communlty The age old beauty of the Chrlstmas story was retold slmplv and effectlvely through the v1s1on of an humble shepherd and hls frlends in Glorla The A Cappella Cholr agam sang songs of the Yuletlde and the bulldlng was lovely wlth wreaths arlands and candles Beauty was the keynote of the entlre productxon 96 fl 3 Q A V ,: x ff rf, V. ' ez ' F 1 ' r K' ' F 2 Q5 ,fr S' -7 J J I ,f if - - , . , C ,ig ft - A V X ' -: , 5 s . 'lf 1- hz . ' r flff X' J r 5 -Q' , f'gF.flx' -K Q M liz.-. 'L r i Q in Q X 45 5 y, ,. at P Q if 1 f , es' :F 1. me K- it Q 'W l Q--.nh - - 'dmv if S. P 1 , . PM i4 L- ,tag ' ,X , n ,, , ' " rfs-W-.r,: .Xffi-Q4 J., Y ,,f:': R f " Q ,f x 4 t K - . 'Ri , ' s -fin ' . A "T ' O E u 0 U 1 u . . . , a g f - The iamblzin g 14 F7 '1:,11,e, The G A A Follles plesented annually by the Glrls Athletlc As soc1at1on had as 1tS theme th1s year H1gh School Rhythm All the dlalogue costumlng and settln s were concelved and earned out by the g1rls themselves An entertamlng plot centered around foul contestants MHTQIC Jo Vlaxlne Vaughn and Hazel Mae Templln respectn els for the po 1t1on of Snow Queen There were many Oflglllal and unusual dances The crown mg of the Snow Queen Elya Rasmussen brought the Foll1es to a cllmax unrlvaled by former ones MISS MRTIOH Clark IS the sponso1 of G A A and d1d an outstandmg plece of vsork ln her d11ect1on of the follles Eqhff O O O C . . . Q , i A . , . ' . . . . ,, . ,, , . f , S ' D . A K 9 . . 9 ' sephine, Dinah and Mary Lou, played by Elva Rasmussen, Jayne Nelson, l . . i .y J- 3. . ' l , u ' :J ' 9 ' L v i. 1 The Iamblzin Vdtldelfllld Last years Vaudevllle lnstead of hawm a SDSCIHC theme was composed of a number of separate acts each Wlth a background of ltS own A number of unusual and entertammg dances sklts comedy sketch es and muslc made the vaudevllle one of the outstandlng productlons of the year Orlgmallty ln settlng and performance stood forth IH the vaudevllle Each member of the Dramatlc Club part1c1pated 1n thls productlon The proceeds from the vaudevllle went to the Dramatlc Club for buylng stage needs and equlpment LJH1 W 1 I , . . Y. U. . as X . . l ' 9 W . . . ' - 9 n ' ' ' . . . . , , . . Y . . wlllil-Ull' Tire Zam6lz1n lll1l02 y At the tlme thlb xealbook goee to DIQSN one lmport mt dlamatlc productlon xx 33 Qt1ll 21 palt of the flltllle Thu xx is the mnuil Jumol P115 pzexented bx the Junlor Put of tht plocccdw of the plix ire uxed fOI cxpulses ot the tolloxxlng xeu ind nut for the Junlol SKIIIOI Imm E672 61210 IN the Stave Crexx xxhlch 15 1e5ponQ1b1e for the settlnffw and blck xtage xxolk of exelx ploductlon of the chool Thu x eu the Clexx xx li xupplemented by the Adx anced Dmm 1t1L Lllsx xxho uslsted ae scene palnters L uptnteu tlo-n sxxupelx and dQS1g,HClS I I I I I E 2 s ' ' v K A ' I Q v . 'L' '23 2 2 ' ' 2 ' ' J ' Class. 2 ' A ' 3 3 I 1 1 ' 2 X i ' ?.' A I X' I , ' 2' , 2 .3 2 2 . ' .-A , ' . 1. ' The Very important unit of the Dramatic Department . C , . . . . G. .v A2 + - v v2 A L- y v. -. 2 ' 1 ' 2 ' 2 , . S 1 1 ' Vs, '2 ' 2 ' ' ' Lx 2,1 A-Luz Lx' 7- in-. Lf-.lx MENS SANA IN COPORE SANS 4 1 1 II J KE- f' :y '4- FW , g.., 43 3 . F p,, s Lf LCLXGY B KK 1 sulfur mim in ll .snzzm mdz. The Zam6lz1n tannon Fxsch Ixellew Chapel Nlomnger Xlgh wonger Blehm Goodrich Rlddell Nilller Schroeder Xinlerhomf Bur es Shml-tle F Hoods Dees axd Xlhxte ll ri rim He-une lot 'Spa ht qootdaff Captams WILP ORD CRAM WILBUR DEINES C0llCh, MR DAN BEATTIE Asszstaut Coach MR WM CROMPTON Thls years football team had to work under several handlcaps Only about five lettermen who had all played ln the backfield prevlously returned Th1s fact left a l1ne of new mexperlenced men Secondly the first practlces were cut by the lnfantlle paralys1s quarantlne In splte of these dxfficultles we had two vlctorxes and an opportun1ty to play at Delta Colorado F C H S Wlll expect the many sophomores and Junlors who helped to make up the team thxs year to contrlbute to a fine football team durmg the next couple of years I' 1 yhtu foul O l ,, A , ei . 'A PV. 7 -'. I . A l , -N F , . ' . I .' ', . '21 ' r , g.S, S' ' , ,. ' ., J B0 ', ' ' , ee,l?z ,l ' s, 'S,. 'g Mr. Beattie, llzxrret, l'l'Ullllll0ll, Keithley, H. NVmucls, Kincaid, Mr. 1'I'4llllDIllIl V . 1 . , . . , , . , . - , . , . . . . . . Q . 9 , . . . . . . . . T! .- ' The fam6lz1n Q W .mf :QM mammal Bm-X lk JSI t lnno Xxlllllblb. 1 1 e XX hlte Pfzu 1391112 Ptrsons Bl9XlIl'N L lleex H Woodx Smith X xnee Crompton nkexton H ltt NIOHIIIEZBI H ,ppm Dees fa5let6a f Captam ROBERT WIONINGER Coach MR T R BLEVINS The basketball team loet all of ltb last year s lettermen, Q0 that the team often conelsted only of Qophomme and JLIHIOI athletes Keepmg' 1n mlnd the mexperxence of the team, the Reason uae consldered Ven eatls factory hzulztzf 11: O I , f V , A .' X ,I A I A :Q l F M : ' 'X w 1 ., - Q 1 1: 2 . 3 l . A . K is A 'A x xx k N M - " . Ax t . lim '. Pc: . "1 n Sholine, Sarzu-ino. Ghent, Chedsey, Lyn-h, Vollopy, Hoerlein, U. XVoods " ", 'wx ' ' ', 2 . 2 1 Pi ' ' , ya , . ' ' ', 1 P, ---------------------aM, . 1 l N 1 , 1 K r.., 1 1. v , I . ' 1 1 . . L . . ' ' ' I 1 4 w y 1 ' 1 v 1 ' l .., . . - The Zam6le1n eww it P Q x le Ie Ni-l X1 H ill 1 R d I ll lex gl Traci Cnpfams XVILFORD CRAM EVERETT SCHNEIDER Coach 'NIR E D TAYLOR Asszstant Coach MR DAN BEATTIE Oul tl ack squad was the onlv team 1n the school whlch dldn t lose the ma1o11ty of 1ts lettermen of last year When the annual went to press the track squad seemed certaln to have fine DOSq1b1llt16S for a good showmfr The meets 1n whlch F C H S part1c1pated were the Indoor Meet held Ap11l second Track quallficatlon held May seventh and fourteenth and hmshed wlth the State Meet held May twenty first Lqlry I , . f, I A 1 400 'l Q 5 Q , E , 'J 1 R- 'J - A , Q 1 ,A s A Q X 'f' f W R Q M 'V 4-9 A I ls ': ig -41 ,- X , X L J , ,Q 4 2 ' 5 I . ra, Cnyw ' ' 2 5 X N 7 :k,,' y ' 7, I , ,1 ,, ,,, - I :aaa 2. , .assist X l'Illll'4', 1'I'llll1, Sohneider, Richards. Deines. Board. llolllver. XVoo4ls l'. xxrllfldli, So 'ie1', Mil r, Lockman, Q ithlcy, .'i ' 1swz1n,:n-r, Ivey . r. on 'e, MISC. ee . Ce ey. Q jsor, Spi QII. Mr. 'Fuylur - .-------- .-------. .. -.--- - A 1 . . ' . . 1 . . . , , . L. L l E, . . . . f . g J fi, 1 -sim The Zambian 'Q Pu new NV1gner Hmllu hu lu B mn Xermllyl oster Qommgs B21Nl1lXW Austm Fraser Blghott Ianyon Mnlollum Post tollopx Slllght HOl5lllL,tF kyle Schultv Ihomxs De-mes Hotchkiss PTTSOTIS Dunne Shyrfmk thapel Spenee Stout XIrXImrx bahrader lord XX xlters r Lromptnn vctell Xxndexhoof flll hnson 1 ec llex t NI: Hlllkl9Y Wzefthng anof foxmg Two new sports whlch were lntroduced thls year through the mtra mural sports program were boxmg and wrestllng Four wrestling meets were held, of whlch two were won and two lost A state meet was attended the twenty fifth and twenty slvcth of February bv F C H S wrestlers Slnce boxmg IS not an mter scholastlc sport ln thls reglon no meets we1e held How ever, an Intramural tournament was conducted by the athletlc department, and the flnals were played off at a sprmg carnlval I' lulzlrf I , Q I 1 le S - t 2 ', C 2 '. Sc- 0 ' '. rf ' , ' ' ' 1 , F ' W ' y- 1 1 . r 1 ' . 3 , - Q v 1 ' w 1 - , r, - . , . , , .. , . , , , , , , Y h .' ' , " "1 , ' . C ' .. " z ' 1 J , "' ' ' . . ' 1 , S - , .' , . '. ' j, " . , f' , 'z : M . ' , , , , 'a ' , '-, .Io .- , Ga 'fi ll, Y: min -, . '. ' ' j o o ,L - I 1 ' ' , ' ' . v , Y . V u u 4 . - L 1 . . . ' I . - . , , , ' . . , . - I . . . . I1 I -.w V141 The Zam6k1n Iangxxdge I '1 ldlfllllilll 1 I1 un un Andrew u me .flufeatet Q28 The glrls IH G A A who earned the four hundred and fifty polnts 1equ1red for a coat sweater on the SIX hundred polnts fol a shp-over sweater were the ones Ellglble to belong to the Sweater Gnls Polnts were earned IH hockev basketball tennls softball and volley ball Out door act1v1t1es llke blcycllng Qkatmg r1d1ng shootlng sknng swlmmlng and h1k1ng were also means of earnlng polnts I rlhty 61 flu o -is W .H N, T be . if s A , Q , . ,- f" ' , Joss, Pe. sh-y, ' ' M. Doss, Stewart. Guthrie, Miss Clark, XVire, Bonham XV'l 'z s, Ad: , . 's, S 1 s, Long n . , . A, . ., Y 7 7 7 ' ' - v K v 9 r r . . . . Y . . , . V1 - '1 The Iamblzin For 1 I lt S 1 S dr L at!! ' -nth fetic -Huociatzon Vzce Pres-Ldent MAXINE DOSS Secietary Treaszum DONNA DOREEN SULLIVAN Sponsor MISS MARION CLARK The Glrls Athlet1c Assocxatlon 1s a dlVlS10H of the state organlza t1on Whlch promotes Interest In athlet1cs by sponsorlng five sports a sea son hockey xolley ball basketball baseball and tennls When 1 requlred number of polnts have been earned 1n varlous sports g1rls recelve awalds among whlch are a p1n pendant sllp over sweater coat sweater Lambkm blanket and cup These were presented to the glrls at an annual G A A banquet ACt1Vlt1QS other than the Follles were a splash party at Arnmons Hall and play days sponsored bv G A A s IH other hlgh schools I-Uhr, 1 ingtol , lzlsmussen Schu z, ullivan, MSS Clark, Desi, Dimmitt Cross, An e-WS, Peasley, 'ollopy o 0 President ......................... BETTY DIMMITT 4 y - ' ' 7 7 ' 9 'J 7 ' C 1 v ' -is - v 7 ' ! 9 3 ' ' ,' ' K6 ' 99 ,X A, 9 7 ' , . . Y! 1-nil ' The Zam6lf1n 1 .Yamato .4 feguences top 1 UXX1 N 1 ' 11 KR 1141 X 1 1 A A 1 H11 1 11 11 111 N1 1 111111 1 l 111 11 11 11 11 X IX X 1 X .11 1 11111 111114 11111 1'-1111 Xx 1111 wx X1L U11 L N 1111111 .1 IX 1111 111 1 1 1111 C1111 1 N 9 111 X IX X111s4 1 1 11114-11111 X 111 1 11 K N 1 s 1 A 13 111 1 X 1 X I N N101 ' ' 1 1 I1 ll 4 N11 11 1411 1111151 1 1 xx 1 1 , 1s 1 11 lss 111 11111 1 1 111 1 1 1 1 x 11 1 1114111 11 1 11111 ., 1111111111 1 1 1 1111111 1 1 1 111111111 1 1 11 4 1111141 1 I O 9 Y ,-X111'11 1 '1'11-- 5111111 S4-215 11z1s114-41 1-14 1' 111-- 11ix11 8141111111 115 1111- X'z111111-11114- s11 -1' 1111211 1111111 1-1':1. 1-111111-111z111s. 11111S11'12111S.1'1D1111'111f'11111'S.211111 111111'1'1!1'11S1H 111 1114- .'111g1- 1111211111 1-111' 11121111111112 111111. 111 1' I-11114-1 X1111' 2111 11 1111 111' 1111- 11:1,','y 41111 1'111111i11111s. 1 Y Q11 S4 'i--1' IIHXN' 11111115 S12X'1l'1l1 1'1111j'1'1!111.'. 111s i111'4-111i1111,' 5111111111 1'1-:111 111111 .1 2111111 1111115 1111111-11i1'1111 -,-X11 11S1111'2l:Y 151111 1111' '111111-111 111 11111111 11111 111111-4- 1114- 1151115 1111111 1111 1'1Q12l1'1114' 11' 1111-1'1- 11111-s11'1 112111111111 141 1111 11 1'1111J1' 111 1111- 1'1 1111, N1 1'1g 111111211 111111'4- 1-2111 1 .'11 i'11111'1'1'11111! 1114- 4-11-111s 141 1'411'1111'. .1s 1111' I.: 11'i11 1 g41111g 111 111-1-Hs. '1111 1'111 111'4-11 1 y11':11'. 11111 1'111' 1'4111:' 1'1111X'1'111l'111'11I A1 ', 2 -11111 ' M4-1-1. A1 ', C1-- S111'i11g xv211'2l111l11. A1 '. 22 '311 '2 1-'1-s111a11. A1 '. 5211-1'111111':11111 1l1'1il.'.'. .11-' 241f.I111 ' 1' P12151 ,121A' ZZ! -S1-11i411's 11111 11 11:21i11f .1' j IIN -1'1'1111. . 1 - 1-F11 ."4"1lI. . - f1-G1'z14111:1111111--S1-11 1's 11lI1f1.1 M13 14':11'1111:1111: "A 1.11111 1-1111 21:411 1111-1'4- 11114-s111111s 1111111 21 11'is1- 1112111 1'.111 :111s114-1g" .'11 - I "'1'11'1's 11'1,' 1 1'1 111-11." PEC V 21' SI "XX'2 ' l11'. 1'11 11111 1 '11 -1 IS 111111 1-'1'1-11111 1-'1'i4-H 111111 I'11 11:11'4- 1114- 14114111s 14-1111." "Y1-,', .'i1'1 XY11' -1 1: P1'111'4-r1s111': 'AXY1l211 is il?" ,' -: "11's 2 1111,'." 1" 'Z " X'11 1114-S 1114 XX'1l111?-' HEI bi E- PF 211 'El 151 111111 1112111111111 "11111 'I 1 gf-I 1111' 1z1.'1 111111'K'111 i11 1111S .'11111'?" 15:11'114-1': "1 11111111 11111. .'11'. XX' -'14- 111111 111'l'11 111 1111,'1111'SS 11111 j'1'111'F.-I "XX'1j 1111- 111111-11 1'1'4-114- 1111 1114 1 111 Z' Is YOII1' 11111111 1111114- 114-111?" "'1'11:11's 1111 1'1'1-111-3 111ll1.S 1114- 11111111 1111111-'s 111 1'1-1." PF P11 PE' 211 IE' . I1l'1'1'11l'F 1114- 11114.y 111' S11,':11' .111111-S. 111-.'1i11g 114-114-111 1111lS1' 11111114114-11 .' 11 S. 111-1' 11z11111- XX'21S 111'11XX'1l 1115112111 111' .I1l111S, 1,111 111'l1XX'1l 111111'1 1'111'1114- XY1111 1111l1s114-11 :+141114-S. .-X1111 S111' 11'4 1-1 11111111 11' 11's 111111111 111' .111114-s. 2111y11z1y, 51' Pk r' 251 if 111-111' 811111111112 "X1'1z1 1111-s 11111111111 11111-11 4-111 1'111' 111-1-11111':1:41'?" 1,1-.'1'- S111-1' -11: "Qu: 11' -11." 111 1111 1'I1111i1- 11111112111 1: '11 111111 1'111 11111 111 m 12111111 111211's 1111' lll.'1 112111' 11' 1111'1'S.H N111 '1'111 1X1'.'.' 1411 "1'111'1'4S 1-x' 121118181 1111l'!4' :111- 11'111-1: 21. "As 4 stage 1-11'11-11 111111' S1i1Il11111'l1. 11 11'11i1'le11 1111. 121111112 111- .'1 111 Q4- 1 - 1'111 XV111 11." 11. "111- 11111111111-11 11 111's1e 11111 11121111 1l11111111l'0211J11' 1- 1i11f'." 1', "Sv ' - 1 is 1111- .'1111'f 111111 S1I11'S 11 1111' 1111," 1 1 XX'i1 11 112111111 "1'111 2111j' 1111111 1'111' 1114-?" 1111' "-1- f'11'1'1if "XX'1:11'S y111l1' 11111111-'T' XX'i121: "Y11 '11 111111 11 1111 111- - 11111420 1114 11 ls IHS 3 .4 'i'QfF'W3'X V ,, L 'Mm Hard at WOY K 1? Romance. at TRQd.STonQ JACK GWJBIH 1 HQ Y Y i Schualar 'AA - QU " Buch" Howxavmd our 5 L , ICLASJKOQT iAYx5ug? 'ff' 1 l TYQCK COAQH 1 Y A YIQUU YOYVIQYT CQ? ZQCIY HO V Cm P1'c-nqckimu ' J SYN IOY5 Reach fav I Qt Vt! if ,' Ndfsovxdf 'X TYQQK Tvo ph In Q 7 :W ' L ff ,, w . ' 5 f Q f' Q '- ' is ,, , , . - A,.w5'1. 'iv' at miyg, .- , 1,0 ' R M,4w'-Y 'Wa 7"k Yi f A 'wyr' ,-. um. -v . v - jf X -Q' Ati :H V,-v 'lb -4, The Zam6lz1n patron! To the folloumg firms and busmesx men vw the students of lfmt Collm Hlgh School wleh to extend oul AIJDICCIHICJII f0l then' pdtlondga xxhlch m xde the 1038 Limbkm ilC1lltX Low n N Look qt0l9 Nllllu 1 Look SCOIG C offee C up C xfe C oohdge C die 'lhe D1IlI1ClJCC1x Cfife Adam Shoe QCOIG Blow n NIcDon1ld Co J 1 in 1 Johnnx Ixlmmon C 1OIhlI'l,lZ lhe Muel Stole I C Pennex Companx The St lte Dlx C oode Co IOllCilC X illu Clexrnelx 1 olhn ado D1 ug C o IN1 h Ijllljl' The Rex all Stomp Qt impu Dlllg' C o I'01t Collms Flectuc C ompmx Iomt Colhns Ilght and Pam 61 Depntment Puhhc Sen ICC Compfmx of C olol 1do Qt 111111511 I' lcctuc 11 Supnlx C o AI ind huth s Bfxkeu Dehcfatewen bun Alou STOIQ E111CSt F1 C1191 and Qon H uns XX UDC1 TLIIYIITUIQ Co qLh11l7Fll1N1tU19 Co Xu!! I V' -. ' ., ., , , 1 , v .1 t 1 v' 1 1 1 . v T . Vw 'I , 1 ' 3 1 ' so . . , , A 2 1 J' L 3, N' ' . ' 5 1, A 1, , ui. . 5 " X x. .I 1 1 K v i v , 1 , 1 5 - I 1 . , . Johnston C IQEIITIEIB C o. 1 ., '2 ,Av '.2 .b. . . I , T C c Y . as ' , xz 'Q 1 ,1 . " K K J 1 1 1 d D 1 1' Y c v f 1 ,J 1 K t Q' - ' . ' - . . . . . , , . , . ' nv. 1 v 1 1 . A 1 , t z ' 1 1 1.11 v ' K 2 1 4 J K 5 5 1 '41 3 91 1- '.. .. 1 5: 1 c Q .1 1 U.. . v . F' ' Ju 'S " M 1 ..', '. . X1 4 1 ' . ' . .- . . i al v ' 1 K Cl 1 The Zamzilan The Andrews -Xuto Co Alt C Sheelw Inc Fueetone Auto Supply 'md QQIXICQ Qtoles Folt Collms Nlotor Compmw C'11efe md hum Nlzrlxlex NIoto1 Sxlg Docl 2 Plx mouth Dexlu Phllllps Stu lct St IUOII POl1dIC, Cheuolet C o Thom ix NIoto1 C o The Loutll Nlooxe H uclu 'uc C o St md nd llILlClIlt1lC C o E D -M215 Dc Il A Ch lplll C o l m H191 C s mc 111 1 F CJ Nhrtlrlef hmltoh Fort Collme Buck and T1le Co R I1l Mawson Lumbe1 Co Steele Lumbe1 Compum D1 Fred Exam O D Optometxxxt L J Plttex Optometuxt F1 hbick StllCllO Kihm 'Studio lllllltl StLlCll0 Colm ulo Plllltlll Fo Polt Collms Fmt Collmw Fxpuw Cfbllllbl The Robmson Pllllflllg., C o A1H1St1OHj., Hotel Del uxe Qle men md l'11lo1w John ton Auld 'md Ku ock Inc NIcCJ'11tx x Pf11l1e1 Shop Pettx the Jeuelel Suuutxex C1ecl1t C01 DOI '1t1o11 NI1 Chux H Thompxou CJ1 UH Dc Xll1dIN1 Xl lSrllL Slll IILL Le 1ClCl 1le1 X O 1 1 ' N I ' A, A ' 1 A ' V. E A ' ,." Q . y 1 v 4 v A A 1 c V J '2 Q 2 ' " li 'YL '32 N, ge L' 2 1' 'J , 1 r 1 . A w ' Q Y 1 '1 -1 ' 2 ' '2 '2 f . 2 2 ' 1' 1"2 ' I . 1 1 A Vx ' V 1 . f 2 ' lf . S. H. C'2 1 ', R 2211 E.'t2v.te 2 l Ins '21 'r VV. J. G2 fi 1'clt , . ' 2 1 ,. 1 . Y. 4 C 4y C D. CJ. Royer Mutual 1118111211109 Agency 1 Y v 1 , C uv . . A ', ' I 'S ,2 ' A A 2 A ' , . . , . A .2 , g U . K, 42 ,. . D ' , - - , 2 1- ' -' , , . ' '. . T , . A. . , u.'1'12 1'.'2 '2' s , , 2 - ', . A 1 v7 1 uf q A' A .C U A Dc L , . svn' ' Y ' - ' ' . . ' . A C 1 's. N . J , f '2 32 ' M12 Yi ' . .I'lle1' Mr. '21lte ' T. li t lm mW'7f"7 ,ff w MW M 4 WJ Wigflw MMM 02949 ,.,.u.41--7 e WA MQW LWK maxi 6? ,J ' , sl' ,Q L f' f I ' f Aff! ' f ll 'U fl 45 ,T N ' I ' ' WJ 3 i "AVE ATQUE VALE, Hail and farewell. f ' I J2-04' ulaq, fu-9-Q R.. r 5 22 . , ou , L M-ww: -ax ' mf. J 2-LL Abu! aJv !g4g mv ,adv f 7 LA! -' ' new , - ,p.,1wQ,Jfwf 7 512 . 4""'d'6w9MM'04O I kj r Md !,.,.,...f,,:.c,-,P ,WJ WMVMMMMQMWAW fdjfiwf difM44u! ZMM1 W ox!-4 LL f,,LL,q,a-r-12 4,412.4-iff-1' Aavcli 1,4012 Liang! QMLMAL 6147642 fbfqqfv 01'v1Lz4,f f' 444 X141 1114 UW U70 by ,JU rl-ff 2?Lf.4f 1"'4"ffff Ar 4,54 A WZ, fpflnvt R I 5" .. " :Q I ,fa Y f ' w , Xi' , , L- , ' .N ' -. ' r I ' . .1 X ' N,-11. j ' 7 ' - A ,A J 1 - ,f I - A X ' w V f' f , 5 . 1 + fl ' - X Y' , A 'I if Cf -4- l D 'cl' r ,Y A , 7h K ,ry " . v V, I ' ' x uf- - L - V I ' ' A fi' vj ' L l 1 ' A V j .. x, , f f P, , W V! " , , , 'rf ' Q I nf A ' I, k vk . . ,Y ' 4 ,-I' 'J 3 2 1- A f Y if A 4 3 ' f '4 Q ' 1 .K x 7 V I ' x if . ' f , A 'A ' ' W I X ,I I 1 I.. r l , , ,. L I1 rr PIB 1 K ' 'If x ' t . Q x l , I fl Y Q ,J-b . ' ' ' 3 N - . 11- , , V 1 'xp ' . I ? kj , ,l , ,J K - - 1 - 1 ' .M , , 7 ' "" fl 1. V ' ' 'H Q ' O44 ' E ' 'J X , 1 ' , ,J P w " Afiyu 4 " 1 X 1 47 I V. ' C, X1 - 4 1 , , ff . y Q K . 1 nf 1,4 f., if-x .I 1 , - YK - - 4. 91, r I " J A R fl I Q ' M L N ' -ffflzl '2 254 IN '. , 1 , QV, k X . Q r f " 4 'I 'W 1 A WL "' f wffwfffw' Maw fgfwjdfqiy A3314 ff 0 M WW Nx Va M YW 0:14 ii "'23'.7' .-1 W '39 f 'Qui . l f , , l ww, , I I XV "Ile , , 3 If 5 J Lfd-'fu'-f'.,f ,f 1 Q V! ' -41,14 41 -Cf? - A? , ' , w g , - 1. Lk-41, A x , X "L,41,!y,L,,k - 4 p J ' aklbvk 7 L I-'QLi,.z,j Q X? , F ,fff'y 0 Lum ,gg Mx -g 'ff BL 1 A iq-1 Q - N'5 W ' ",f'.,. fy' " 'J i - ze A wwf - f 1? . ff Kp L gf . 4,1 A ,, , , X 'fr Q, X X f f 3 Q f - Q XG-1 Q, 6 2, x ' 1 fy 5+ J 435' it . V ,V ,gtg 4 .1 XX W ,KA - 'A -A Q A V4 H 4 6-Q X X X 5 fy 7Lfi.A1fx4,, YJ 'YQ A? .3 5 SK . if 2 : tv C' , ' f 1 . vm K f, lk' ,hi xiv ' X Q N ax 7' llcffgx, ,Al ,1-uf J 54,Q,LV?f.., Q Z s ' X14 ax TQ' fljfal kiwi?--A If -I 1 a K-iv. it D V fa, 1? 4 ' - -f mf N- ' -fg-f 1, X 1 ' ft '- 'T . ,lg -- , ' XXX T ' L' 4 C15 ?',:. X Q ,un ' - . ' ' r' ' 4' ' - . . A4--- ' - 'X ,-v.- 'G' Qt A - 5.1, f. , N' ,Q E T:,.:1-T ,, , A-1 , , tix . E, 5KQr52ji in ' ci A - 1 1' 'S 'Kg S 1, K-Q, X 4 1, V... x ,W , l 4 I QU hr: S-xx .li iq f f nf 'r W 4 NA Ni ,X 'Ni 'Q Y, , +2 ill-'i fi Tm 5 xx X xx 'Z ,3 JH Q7-A Q' ' ' avi: , X N, fix -X 41, 3, 1: f-ffwt , N 'z ' . N is -. XX Elf Q X.: 'gk .Nix-up - , W .J -, K 'Q r -' 3' . NK .. 'ff X f- 'X X -, ' - vf- X fm . ' wr- . x S ' R H, 'x 'Q N 4 . W .!.. h-'jx V Q., -. A X 4 M 5 -. ,I , , ..jf? , 1,3 Q - w 5, f ' .A -qg, -7,21 ' , A . , X 13 xx . J -Fmkit Q xr 4,3 fx in in l . Xi jx-3 J , L X hi Q 1 , , W f :f w X :ix '- 4-Q5 -'js 4 ,-,F I it , 'X I pk !,,,,y 7,7 ff,-9-,iff nu i I IJ! - x x , fx hw f , ' , 1 ,Q wg 'Q .. - , - V 'X my ff ff A ., EQ f ' I ' XJ' ff- H 1 ' L7 Aff 'x 'k 'nf' .- . " 2 J' x ,f KN -5.x ' :wi ' . ' ,, N -Avi L ix - , V' I K f i I n ! I 'L f 7165, Z, Q - 3 Rx W C. Q f f -gf fwfvf- ,Q f - 1. X. iw U .,. , ,av f Wm. x 3 'A A Q, x,:1,,,:iL X . V , is in 1--,--Q-wig: j!?j6xN1j1:f fl pf an A. x fa . f N ,f ' '-" 1' . PA X1 f N, M ix I 4 4, Xa .SJW Q J 4 I it V CZ 1 4. x . A L lv -V 1, ' Sff..s.f.:-y- fm, y,..,,..: V Ts X G9 ah A u S ' fy, i .67 7' I cf" ?f?'2 ,N N' 1 jf' "lf ,. 251:37 ,yky 249' " , 'ff-.-X QQ X, ff' - 'M . -'ff' "'P2f4-A f f,- QJ lm ,X EX 5 W Aa ff , X , ' -, ' ' 4 '. 1' -"' - Oiffwfyv ,- , ff' . N el, .R -,1 4 JN, 1-5,f,,,p,,,If, V . 3 .Qx ' A ,f'Vi' 'W" , f!"'!,"!j7 Afzp, . M N 5-Q N X 1 ,iff Kyp I -f ,QA 1, H 'gi mb R, A-:tb E 5:5 f 1 ' ' . -1 pjf - X. L ' N V- , , f7 I . X 3 . ,v 5.5 - .AQ ,cf A , Q:-5 X -Ll l X -5 H- 7 1 ' '?14,,y4f1aC I I Qian! xxx x, . .I X 1 x5 N J " ,V N X K JJLQ Q0 X Ffh! Eng' A F2 A 'J Qgiffziiifi XM X X 'N-C X T Wy f X ,flfv A Ti ,o 1' ff J 1 f? f, g Af L ff if X C eff, v7 AW? fx M An! X if .1 KL, 'fi-K ff ff! fri W 'E W-f,-V7 WV'


Suggestions in the Fort Collins High School - Lambkin Yearbook (Fort Collins, CO) collection:

Fort Collins High School - Lambkin Yearbook (Fort Collins, CO) online yearbook collection, 1935 Edition, Page 1

1935

Fort Collins High School - Lambkin Yearbook (Fort Collins, CO) online yearbook collection, 1936 Edition, Page 1

1936

Fort Collins High School - Lambkin Yearbook (Fort Collins, CO) online yearbook collection, 1937 Edition, Page 1

1937

Fort Collins High School - Lambkin Yearbook (Fort Collins, CO) online yearbook collection, 1939 Edition, Page 1

1939

Fort Collins High School - Lambkin Yearbook (Fort Collins, CO) online yearbook collection, 1940 Edition, Page 1

1940

Fort Collins High School - Lambkin Yearbook (Fort Collins, CO) online yearbook collection, 1945 Edition, Page 1

1945

1985 Edition, online yearbooks, online annuals 1970 Edition, online yearbooks, online annuals 1972 Edition, online yearbooks, online annuals 1965 Edition, online yearbooks, online annuals 1983 Edition, online yearbooks, online annuals 1983 Edition, online yearbooks, online annuals
FIND FRIENDS AND CLASMATES GENEALOGY ARCHIVE REUNION PLANNING
Are you trying to find old school friends, old classmates, fellow servicemen or shipmates? Do you want to see past girlfriends or boyfriends? Relive homecoming, prom, graduation, and other moments on campus captured in yearbook pictures. Revisit your fraternity or sorority and see familiar places. See members of old school clubs and relive old times. Start your search today! Looking for old family members and relatives? Do you want to find pictures of parents or grandparents when they were in school? Want to find out what hairstyle was popular in the 1920s? E-Yearbook.com has a wealth of genealogy information spanning over a century for many schools with full text search. Use our online Genealogy Resource to uncover history quickly! Are you planning a reunion and need assistance? E-Yearbook.com can help you with scanning and providing access to yearbook images for promotional materials and activities. We can provide you with an electronic version of your yearbook that can assist you with reunion planning. E-Yearbook.com will also publish the yearbook images online for people to share and enjoy.