Forrest High School - Pirate Yearbook (Forrest, NM)

 - Class of 1952

Page 1 of 90

 

Forrest High School - Pirate Yearbook (Forrest, NM) online yearbook collection, 1952 Edition, Cover
CoverPage 6, 1952 Edition, Forrest High School - Pirate Yearbook (Forrest, NM) online yearbook collectionPage 7, 1952 Edition, Forrest High School - Pirate Yearbook (Forrest, NM) online yearbook collection
Pages 6 - 7

Page 10, 1952 Edition, Forrest High School - Pirate Yearbook (Forrest, NM) online yearbook collectionPage 11, 1952 Edition, Forrest High School - Pirate Yearbook (Forrest, NM) online yearbook collection
Pages 10 - 11

Page 14, 1952 Edition, Forrest High School - Pirate Yearbook (Forrest, NM) online yearbook collectionPage 15, 1952 Edition, Forrest High School - Pirate Yearbook (Forrest, NM) online yearbook collection
Pages 14 - 15

Page 8, 1952 Edition, Forrest High School - Pirate Yearbook (Forrest, NM) online yearbook collectionPage 9, 1952 Edition, Forrest High School - Pirate Yearbook (Forrest, NM) online yearbook collection
Pages 8 - 9
Page 12, 1952 Edition, Forrest High School - Pirate Yearbook (Forrest, NM) online yearbook collectionPage 13, 1952 Edition, Forrest High School - Pirate Yearbook (Forrest, NM) online yearbook collection
Pages 12 - 13
Page 16, 1952 Edition, Forrest High School - Pirate Yearbook (Forrest, NM) online yearbook collectionPage 17, 1952 Edition, Forrest High School - Pirate Yearbook (Forrest, NM) online yearbook collection
Pages 16 - 17

Text from Pages 1 - 90 of the 1952 volume:

, .-,,..:-.rf -'1V.a...:5-,-.-5- fgf:g,:m.ffg . Vw V aff-V"7V13f,-1.431-wg--. -wag-sf-wV,-w -- Y' --V:,y4,-.-wg-:+I-,aw raw.-.v-wi.:-: "fi-' .gr VT-VV.V.2--wg-',-,. , 25. V-4 Q.,-V4 'V -Tre.---1 V-V..VE-V..-f:ff'.VVQ?5,i -rjziffgfh -,132-T?-535:-.S Sialff-zgi??gf. gl -,Qi-5-V-pf. 1: Vvqgj- ,15 1-.-g,.'r73 -.'pg'- jf-H 1T'5le-5--sf .A 722- 'wx ,. ', .'.V- Vy: - 'V -','V12V wig -V--VL. -...fm .Qi LvfS',--g'v.-'gal-V K.: .-r'f':'.+,.-. ..VE.g'--VVQQ' - Vffg..-.,-51 --fi QL ,QV17,m.,1 my .V -31' ...Q Ju ' mi. .V ---V-J -.ffV1w-.V:r2::f,:-5.w-f"T1E- V1.V.:- , f-N -V. ,V ,f-L.. VV! - p,V,V,.. ff- --1V -V fa xr-V. ,:fVv,1f-V3 -:-V , sgV.V V NV- -J VV -g4"2J5.".11"'1.f'.:vV'V: 1-w"" -f'-A 'V' ... . '. . -V -, .. V V- 4,2,-:-'fugf-e5VqV.3g:s:i:9 7,445--gg'.51i.-.f-1,.'Vr' fa 1-Vg' x.,::g 144- -Hg' L-i-Vi. 14fatal-QV'V,w:-iiis.V4 :VW-11V.,.4ydf'V.Vsg 'V -v'5'f:.V,g gi"-1 VP' f. Leg - --151552 ,+- Yaq.V1-59 V--'HE --wavy -V--f5:rfQ1E'7s.:-:.g::-aff-5-ffvfzgzae g-.-'g.?fyV--.N--QV:-an'-.VV -VV,g.VanVV.b-:i1V11'VvVr:-.-.1c.gV.?V+r2ff'F 51.5-Vg"s"fg6if-tv'r--:4mga:-.-,:T3,g1..9v--.V, rf- .+'VVV.gVz:1W'-1: 'V -ff:-ff -1- 'k ff "'i'?S?""'s"1-F?i':' -H92-"-:fZ'Sf'S-457' 'few " ' . --S V- "'f"i:i:"-bziff-29'?V2-"'ffT PFW- 2- 3:'fV1.1 ea-V f- 1 E-TVfTf'5?f-S-V1-'Vfi-'lfwlzfAV9?7f?f-'QV9 92555:iiiV--.i'fV-ffiivs?-1'5i2?'e?Mf5'S-EV-E .' ,C .5-j1:xf,.pg:,56VV.2?:uVf' wif..-ff -. - V ,-X-+V. Q.-e.,.V.,g.3.n.4.. fm. E-VV5,-...fp, V... -wwf QR,-,Q-,sm.V -V4 VV... V V iv., V55 W-V-,:.V--MM. , 'sign' -'Z-fl. ,.241V3.f4-XZ.-'V--V" .. 2.-1-jg,g4V,,3g.qfg.:,,ggg aj- ,gg,.i?:.V:- V55-:-,-V.Vgi,V wr W. 15 - g .:"3'.1.gV-f'?? 2.-5-5f5g1,: Q. .., .fsmfffihe V 'V-imp- -!ViVvf? f - .. tu?-m?fVrf2f" .-. '.-- V.-Q ,.,.,. - , --. . . 4 ,. 4, ., 1-VL V,-. V Vf,,.- g- ,V V., ... .Q V ,V.... .,. V V ,AV V -V .Va s..,V,Qe rw, M, -,VV-,wi-.MqL,. , VM-.. Q,-L. -, -ggi.. VVV,,.y,a-.5-:'jf,S,.5VV,.:Jb,,,f'., .... --msc-,,fr""'+-"f'w.. . , -,,n':V.m.Vf.V,,,.V.-... .,.. .Vg-VLV, f .-, -.fV.,-,.N.fq,a1..,V-tl., .V-G.-xffg,--. V- V ...LV .5 . ff Q- :V 1 ,z.f.V.4M-z-pw."-fVV '-"'fUf4"--:ff-', :.:i.1fV4Q-SVVV5 Q-'t.-,V---' QV'-fi..-.sf 'iiV.mVf,3:,g,a-f----S-21,5-VG-V2-V...V---' 0- Bw--. 1-:VV-1f.,V-5,-V,-V:S:11f?.s av V - Q-4'2cf"'-a,:Zf" V--.J .-.1:f.V..-yyef-+f:+ V-is-7-.ffm-4-.. SM--. ,Vp --.:-.- --J 'fs-V -'-Vf:,Vf:V.-..- -5.5-2. ,Q .-:-1:-...Q-V..-4, VV by :-5-51-V. .Vr:v.Vrg:.Z'- 1-'--iv?-f:-VV.. fi, --1.-:M-VV.. QW? - 5.1.4 '-- 12"-?f -' 2 V f'5'3VfZ1f'.1w-.-: .V,-'g.f:.,'f' -SY4:1-.Vi--b'?-Vie,-1155.54 ' V Q--. s-.,",'2'VvJV'x- Qif-.gff-'-JV' ff'-+ Q:V'2g!I1-1-Digg-V-61V-3,lfv?5V-1-' ,yg:V.-,L-pe-: -V-,QV-.533-. ,,'f:-a.N'.:VVgI1.,., '--i'7aVF.,-in 'ig--viz. -V,, ,,,. -1,1111 ,Q -:aa-Q-'JV .wg-1-V-.-fa mpg-:,'f1g-L-.5'LL3V3-V1.1 ---f:V5,V.-V 3f?Yj1.Vf'jj'-,7'f2V.g-3',.i1'ff 4. V - V1-i . -fmzg' -gm, V ,sf Fifa aim?-?.r2.V ig? VV11-:VT gV. Vw1V..V'e:.'i'Fmffr'w:f gm. Q32-,7"", ,,-'.,.-3m'::-.f-.3129-1: .- .V "' 'Fi-"".7ZV1ig:3-5'f7ijll V.a...5J5-,. S-.,.'b"5944f'14.-2.E"'7' 'P 3-,RHF-'tfirii--'.q -if 1-Vv':Q7f' 'ali -i'l'V::f" '5"iH5"V3J",fq-'4-'Vegib.-Abi.Llrl-'FfaV'V-V':4k-izv "L7'.!1-jp-7'vE'-gfr' .g14V5-,,'.::3:- -:V::::?V-Fa,-'iif-:ZZ "..:Vfv4V'h-V ,f "SV V,9.s'-'-zf:ff+f1--.V "eV-3141 -JE-VFf:V-0 Hi- ,V:V.f41'Hf- -M -a'esF'Qf VcV.VQa:-'?f?V ',x1:--f'ff:s'-.-V1-- A Jr. 141. .f,1Lf1fQ2bf'l-552-43 -Jfff --.-- V-.- . .V .:V.,,..V.L.f:-,r, V 96-x VNV-1 .VV1-- VV -V6.:V----- vvqa V - 'ffm VV VV,m'."V-.V V ,mr . -.V.2wEgE2gC1i21y V. .V V-'H 591- -V Vp-VV-rr V-13:4 m, V-V :.Q,VrA- JYEQ VV-..-V.. 2 VV-atfx'-:2?5Y:f.-V-!3.faw,---:xv-.:z:.e'.:r?j-g-IV-f3'?Vr..:- ---V-'-Vw-f-,ag-DQ:-lflf.-gp., ,, - .- H-.nf .V-:VVV-4, V: , , -- W fa ..- if-.4 -V f'19w.'?fff?V-5,i'5Q-9fQftV.f-2-,i1:.e-gf: -QV-3.-94:'gV -,V1v,,fV V..2-..f1'a- --eg fgjgagju.3,:Vf:,5Y,-r:vV:p--rzffVVV:,-V--V-pg-,f:,g.:H:2 Vf.---.g,.1-,,qVVgV':-.,f.,9-cV,9-21. ra., '-"'-rzia-Q J-Vs. VA: 5'-1,.-I ggi,-V.3 ,gg - ' +- .z6.zngz1':V VV?-..-13521.44 1...-wg: im., -V ffafff. Vzr,,L-5'-Qu-5.5-l,V,fgG'fR'::,53?:f,iv:.V,fV.og.kV.fi "" - Vggfffje- gzip..-, f..g. -f,,'fEf--V,.,V.2V-cl 3 '1'vf3+Va"9'E'3,9fi1:Vf:V?xiVi:?-V11V-fVi-if"-:-V15111 - it -ff firfhgfiais fp-,Ziff-iQf1:?I-4-:V:Z9i:V.L2"'H 1' -1,2-,yi-fF9i-..1V1Vw? .5-rf:-Vai.-ge.. f-ff--if ,-sr.-ff.Qjfnmf,-.-f1x?'VVwf1rV'VV:Vzm?"'. -'V--sais-'-5vn1'w' 'wit-b-'f-f2'li,ff. .Q- 'x-TLI:-z:-:is-'L'F4:LeV2-V"-'fv.'fa1-"'21':'-Sh: 4-f V . 'f"s2.-'2'4s"-Awww-2 ' -3-15 I-Kr-V-":7'.efr-1-.3ff.x.g5-,SW 5111-.afffw'-,f:'!i1:'-5.427345-3f,QTE:T,Qr-f-.-2-NJ"-'-' '1 -.-.Lf , swf- V .3 -71511. -. SW- ff- Q-V 2V-':': NXT'-f":.,c44'-w -fgfffntfw-J 4 -,V'- -, , , ' V V-'Q-1: ,- -faq - ,Q-1 -.V v- ,504 --.Q Vg- V--.ff , , - .':LVp...-33-,Vff-GVif,'VG :V-V: 3-a-,-lg,-fig,-Q: .4,,VV,V ' r-.3 ::-.V'- -5552. ' . '21-.-. exL2c---,Is, n9-,- .'-ww-4'-V--C 112- "-1g,..,5,iv.'1"V.VvVs-Vx:.V fi' -..f'-'i'--VrG,g,iVV.-f,'- 9'-'i .c,.'fa',f' -Va..-.fgr 51,s.gf-gag, V, -, . -. f ag: - '..VV 1-fV'2.1. -,j.5er,1rwVg,:'112:2,-'LZ - .- . --F 1'i-.::V . :- - V -'Vf-.. . V -G2 K+' bv-'kr-5""3'L"--V -arf? ,VV V -nf --f'fa?- V'h'f- V 1'--9' 1'-fb" "fl-f-'V:1 4f-f-V4---.-V.-V.gg1f'SV--.'---- ' VV ' z-'Tc-CJ-E5','fV' f 07?-I-'-MJVVV i'-41 -"f""'4 --- '55-2' fk-AFV:-TSJVV l'-SQL' hr . V. ' "r-"2DLe ':?wf"27'N"1Z2'-1 ,QVV-fre,-9-'lfffft-Lia-YFV4-"9'5y42-C-'LV.V-1-2 --IJ 1'.4:,-13'-.",aL'r' wb,-V f-vf--""fi2Elv-'WEVQ-sf-1--' Q-5,4-ff--f Q-'J-,V1.P-ke-'fa --2-1,1 -2 V-1 Hi-,er - I-Te'-'ff' .MVK wc--wgf.1.v1'L .,,V-' '52-' , - V .,... ,K-.2-1.0-,CCVFVV-'-.f. -V., -ef, . V.g,..+-4f.:.,-,Vw fm. 61 gf- Q- .,, .f..-f -,ff-gs,-'f-f -.4-fm.. .,pJ.:.- ..,,,....-f V-4. .,V.,.. 5.4,-QV? :V , ,,.-V,51,9V,-, . ,JA V, .gr fV..,5,, VL-3:55 7.9.6 -.Q . q,.,,..V3.--...L V- -.-.1-azuew--W.-.uVfa'a:..-V-:, - ...'P-.V:-f1-f'.:-V,-1.v-V-AV,--rf.f-QV-1---W-VV,-.gV.:r.V:.-V:-'51 C.. --Vw - ,Va-Vfm--A-:aaffi-.VV ffgns P- A ""'VGW'f V- .1:IfF:fz- V-'Svg-VV -.4-QIWWS V:?':.V.5g -1 V?-"-Snr-2-".29f""f1f,vf 'HP'-' -ii-'Lil 1" - ' '--' .':v'5w'-P V --sax 1 -"1.-2.-516-gn'sF.'2Q"' J' 1?g'-:..:f::z -.F avw.-x'i,gf .-'-SYWVV4.:1:g.V:VgQg'f4-r--Vzfym -11--1"-4 .:,3 'vyTih -,z-g34..v1,g -T"f?'5fV'l-ei V-:gym Vw ..r- J-V-4 V- 1, ,' 42:51. V -i6f?g5w-rg: - 2-gggicfn S-fqrmi , vmgg- V,-Lum.-',g. - ,V . ., ,.g5gsVgg1r:VV:1.-...u, Vf.. gg. - - .VV fr 'fm 'J-V'-"::" 4-V'ff-'r-mf-'V.V--V --VV --'s---1 -f,VfV ffmw- .-2:24-4V:e.vV.ei wiv--.h-'-VV-.Vw f :- . -fs:-ws?-QP.-fQ14uEa'. 1-'Q ,r v V ' - V -V n':-1-'- -.aw 1-6 V z,:f,'.-fD.g5f-.k-n'- 3?3ue?."r.L-,:Vr- fo -Q,-4' - 'f -:J ' 1-.7-L"".f ' -...-:-'-A 'fy -1 .211-f ,N-,..-1:51 . VV- S V- .Fri-55 V.V J... :fa 1: rw, .4 V' -V--'far -- V - 'V-: mssfgs.--V.V-.,. fs. 'xg'--r :GV 45.4. za. . J.-1. V-1 V:-Q-xv?--'.,--ff V-4:-'ma-.VV Deg.-7--' -V - f V-'f--J-v'fr-ff-wwe,--VVV:i1Q-V.V' -1---f?QV'fgv.V A 'bv-,V":4as'V Vw,-V. PV, V---3'V'wV21"?,3VV -Vw.-'V . -y. :-- - nr - - N--Vs--1.-VV-5-wg4'rV,:V,.-Vs?-.V:'1'Qk,. mf..VVV..,1+g--fgfgfygfg. my-VV.:.fff-1.2-5,571-VJs7V:?EfV 2-aVf.a-.asia-gag. --Q-,V .s..V,1.gV.g.V2iaV .,,4'vV .9 , -V:Fffve:f5fiz3- 112.2-Eu-V. 459- 'zwgw '--f V 4,eg.,,gf"1.g5-.- ,ffm-16p5f..gVgVVVff...e,-f:Qi.:VgVf51V?QV5V-VV-yfVV-H,-ww-V,-VA9Vg,VV.V..:w-.., V 4-wVeg.:V."V.,Vg,,-je-..f-5- -- VVfrq,g.f.,:3:-'24----sf-f - ffm:-.xf-f--v ,. -sa V1--V 5554- --Q Vw" -:fm V+'- - 6? VK , ., ,.-- .- - .LM f ..1,.- ,a,, r f.,.3,fV.,--..s..V-.1,V--,Van-Vf-ag.. ., .rm ,,--,f..-A, V- 1 V .Q-, x ff-VVr:--sl,-..VV -.Sw Vf- -,swf 17.5.-1 V-V, wg -Va-0.V..., -. if'..-.... Vw: . 3 .V-.fp Q4-Vw 515- .,-5fgf.w-- !'5,,. W -. -.. . .--4 ',.-,.- ,MV pq -ff:-ju ih.,9--.Vf4-f,- -. V . I-VV , 3, ,V-,ff -VV: V.V.4- V .u :H . .ff Q-",.f .-, - -N-.V-V,.3Fl 1 -.1-.-1V.V.V ..y- wg- , V fp - 1 ,A , 5-A .-..-Vapcq-if QR"-,N ,-,y ,-,,x,rV,,-,.z, .-V., u... ,A-V35-14.1, 1: -.V,..V-'I--1, : if v , ,V Vf,4V.-.- Vp Vfvgcg'V-.V.- :M VV V...,n'QLV-V V - 2.1-an-'1v.ig VV-Q. V my "ig-.-wfgegz,-'57 '-'f'Q"35,--LQ..9-q.grV+y2L9,-gQ5Q,1...V Vg. -. V' ':w..,'!'V -2-2511 ,geqf '.,gV,5,-Lac' Wagyu? 7? !?1.,Q!V f, - -. +--.,.-' .x1,Vw.w,Sa...- ' 1.-fgfgiif ' , r. M m-Q-rf""' .f-V fp- V -ff-V?1f'S'r11g 'Vffzfr V.-- ' vnu V .-.M-V -f-iw--Q 1- - ,.V--VV-1Q..w4--VZ..-V fri V-.-V. V.. . - - . - "-V:-ff ' V' '-F -magwfsg' .V-V'2VV.f'V 'VER-s 2: V'-.-,?f'Vq5.p'P-"i"-'cm-"'F7'V1'T-.ff-- rag..-.SJV 1 .-L- . 4. '-.1 - ',.VV--7: -,fr:fV.-u,.4-V.-.ul-'g.V -354 V-14 -1 . - ' ' f' - '- V H n' ' .5 -"'?5?' VL ' ta ' ss'--V" ,2'-N335 -V+'-av: ,.-amz-rwf-ri,?z-1--2'-.14 wemfff: . V- - rx V V JEAV- .,-sie:-Vvqa-'-.V-1vw, - -Q - Q-Q-Vs. ' , , .T-. . V V ' -VV. ,V V f .- . Psi. . - - .V4-p5V,f9VfV-gf-'c2V--rig?-5 V -Vs--V' ' ' VV ,u::'--.5i2'9f?-S'5?f- 1 ..-ITS M i? . VJ . 674+ R f Via'-.VC3"VV V 3 .-,sq lf?-gan :VfQ?:,v.V fi,-A.,.,,pr-,,. ,',,:fij,-,. V. j - '. . V V" . .., ,N -V I ', V .Vi vyvipf I. . 'I Vg N ' -E V 4--'H ffJg,Vg.H, .e.!j'.., 'r.s '5'l,,xf:gQ+7,q.' ' 4 - '- V V -'Y V - V':' 'V-2-nr "V 2:-1' .'V.25fm??. ,- :-g1g.fVi- ' '1-51-'ff v.V.-'-1C':-'uw' " gb?" -:1Ef.QV S- --' V?::..-V'-V'L-'-PM " ' - .. 431: . ,p ang-up wx-,dk A- '.-VW: VA-1-fl-1 wyi- ,cgi -Q f'g'S2fj4- :N-'rx:JLCyg--.21'49V:.',:',:-:ri-. -.a::Q4..VV'1"" fl-.1V.,-'f'vk:.-',!2.f. , .ww Q . ' it-31 "'5"VV 'Q V' "'V,:V-g-V'V, - .E 1-5 .-3 .5-11,-ffrf Wfaqgig---rf 41-' .gm fs-Vf f- .12 -- . rv. if 1-fV:1f1:,.c':VV.VffV:f.f.e--wf- .-fr ifffaiyfvf-....-Vwif .- V W'-N may --sfwgp -- . -- "-rf'-S.,,sy - '..'..-LUG -V-Valli--YQ? --?Zr'Mg.:h,'.iV-Va., ' V 4., , ,V f ..,' .-Lv. -- ,,Vf5- V --.f- , --a - -52-1. 3,-V.-if -zffr-. g -ff. V:- war. A , .4 2. 'fn - Vw,-5-g-Vp -. - ,v su -' V. 1- -f,V,- -gg. .2.V'.f-1. V-Q, S-gpg--4 nies- fs,-VV. .5 - . -df-.V 1--: 1'fff"-n'f'1,.i-:-4,-?'4.w.,:,vf"v-j,..:'-sV 154,:VL,V,l V.,. -y4,V41fV-9i- 'V'- .V,-PF' . rdf- .-ta V- . V P- -461-':-f.,, V V-Vg-5F15 ,fg-nahzw f-54,--.. fri.:-'zirrf envy-. -H,-.-tiff V-V37 'rxiif'-224,15 getV-bi?.1.2?k'51-V:-'zV.1L?-'f'E.2fV 7 ' 311-1 '-4-5.1-'f-'r'. if-"ffl"-V -111,3 :iV'.i.:1Z:fE .. 45-1 5 V V, V-aiitfizfiliz' ,v?i?5GpLV4Vf?,..,'Fk: 2.-VH ...gn-ima:-, -155.1 feyirgggamm.-:::gfQ, V ,S-ffmwg-m 55-6 .Vi ,- Y iw- 3f'1'fT55'1Cb'l..9ii'n'Y?1Jv'-Q --vVgf-Va-,E-5,5n,,-- mV4'f-9-w'3-'-ka-.-f.-g:2.p'13s'-V- 4 1: .V - Vg- -' 1:-V715 V1-:V --,.- mg... 1.:,',..- .- - X .. . h 1 -:V:V V- 0 IV. -. -A ,V -- . .V - ,V .G .VM - -gf-A .ke..-..5.,a:,'- .zmfgr QQ..-f. 4.3. ,. J5. ,xr 4:14-V-'?f,'l"-V:-f-v . F 51' ' V- --dki',5's:f,g6- Q-:,.-sf-',cV.:--.f-V71-V'. nf. V14-VV:"'-.VV :V' , -.4-QV r v-HV .-Vqa :V :L V xr-'f ,. -w-.V-V.-,.VVr-,:.Vi.V V V,-.gf-2 fa: .u.,..,+,gVr 521-up-5 V -4-5 V ,V V. 4- gf . -f.- ,- gif- ff:-V-35 mf---'ssl-V .- -1 2' , ff: V .V .Vx V rf' z V- -- - -' V- -ff-.fp '-elf-iff '-. 2-itfww:-' 1- - f.-.,.f'V4---f L 1: VM in a 2 .-S.: . ,. - - 3, g , .R .1 5-.Vp-p,,..5 ,.i,,V,:.-gr: ,..A.A.,V,,.,.,- , V. :-- IV .,4,,V.V-if .gf Q V:VVVi- 'i . Na+... --1 .' 19: j.4Q5.,- Y --',.V-V1g35Vi.,VV-..-5153 r . .-RQ--gd, -1 - .-,gag-L.,-A .V . 5 13.313-4- '-i' - Q11-Vf :Z -VVE-59 if V--V'f"-'I V - .JI sf - , 1--' -' -w -'.,..,:f-:V.. --:43.!f-g.-:'V.- :1 : .y ,f.-4. . f' V VV -- VV L-', , V - V'V:,-42 -.V'-.V:V- ' 4.-.14-11-:. -5:-12LVV.E:.:'fVe-1: - fy: FA- - - -, -fir .V A-3 .. .f , .-Egg-453-'af-z1i?qV-f':.-areal'-1-'fVVff-631-'+VVfVvsV?V- '.-T-.5if?Mu'!f'r?'+f 'VV-xg-'VVVQ 5 - ,Vf . V V:-5gjv.Vifi-gf9?N -zzz-a-1--V-Q' :Vf"5.Vfw..-V.V:11V-Q.:-f,V-V:V.5,V-1-ir '----fx V- - .1-.-:. 2-21 L -- . ,-.45 - , ' 3. mV11V.VV'-.sw 'V V--V:-V Vu- a..:V- wif 1,1---:V L 'r-.Ji-'f.V - ', V.-:VV V-VV.. -.Lv-. V.: .--- yt., -:-fr,--.-V.V.V ,.,.-, rf ...- V1 .fn---A. V: Vo. . X-5-., ,V . , , V ., .,-me ef.-iz., .-V,V.g.,.--4.q':vsq,V.- V VVVVAV1-.,-.Vw -f---3 fm ,-.f, ,fff 1 .gf ,f Vh V-V-ff,-94 .5555-eff, . V in---"1'b'Vs..--jf 145-7 V1 f IVV.:-if-.-11V r-all ' VV.-V zz-H V Vihzwxw-55:1 , gV, - ..-VTP:-2-i1V' f - , .- .V-M' . V anew: 'f'VJ5'f.: ' 55521-P. L. ff 1 -. - '- Egg1ffj.Lg5.g3..q-sgQ.:sa-I-.3235-f15r2:4,g,' 951.-.413 'A ?.Vl:I:1ifi5gEiVg ii--1? GLVTQQV 3-A 5 ' ignQQ'I?i'QV' 5-433.541-.,. -..,. -V+ , V - 5 -V,,,..-ug ,V --,.V:, V - , , , -,. 1.7 ,. GV., V . ,,V,g-LV -. .Q . Hr, .V g .-.xVVV.'..:.:i.- . . ...fl-3 1, V V -V Vg zV,.V'1Q'. .:-1-V., 1.-V V V.V, -R- ::-a,5-5-c.'-,f?fu"- ---V.-..,"2-- f 'ff' -Ve'.-:.-'---f'fVrV-Vff:--'L-,V-V' -:LV 1-'fi --VV--1" VV.-4-V'---f.V.V-YP1zM -, f'VV-zT:1--V-:5.-3f.'VV-:gg-'Ya-wk. 1 V..".:4gffi-..n'zV-fP'r,.f-g..V:-feP':r-2'9'E-P .f:'i1,:f':'frfxV-T-IV--71: - 1ff'F'f' 'Vi :"1f:i'VPY'-Vii"f-VE""?V.f' W' " Q1 'ZV'-f1'1Q'f'-i?VVVV-' .1--ifi:Z+?'Z-A'-fl--"E3Y5QfL61. 21'-J, 1 .,Ve'Q-',Q"jQ,,Lf'1,' 1' xl -' - . .5,-...vi ' -- ,--VAEF. -jg-Vijfwfn-Vi'-'? "V V1 ff' -fi Tx, R -' '2I':Vr.:L-QV .1-ggi" Ag! 'ggi 5"h-'.xV.-..5- :' 'L.',f31.'Vs"' .QV " '-tfigir, 5.V -'iLjV:qm-?- -'Rv Q':551'.iV.-57: .-21.-?3' 2' f --.- ' dxf: I lf-' 'L'i:5,?'-4 ' '3'AE:f'5ffEf:..fffT'g-'T5..E..,'23f142fVTsEif',If-:,T2i3iiE" gQ51f"l'.fm , V14f:' 1511 J ,--12.1-V:-,.Q'. , Riva. . -4, ' 1 .Vig--2-fffVf'-V1,fIf-1+-.ff2c::-:1,,:VVVwJ'gpaaef'.fV,,g.5',gg,VV. 'fi .V-1 i.2"' ,'- 'Tiffsz'-.,-vga, --:'z,Vf' V V- V- . V1 -V 1-11-.V'. . - -- -.f--VA. 'Vw-5-V:-.-NV...-1 'V+.3-.1-Q ' . -.:ViV:1 H-e1Vsf:V'.if-P.'1-. if . '-VV:'.w.-.' .V ,Fifi-'hhz' ff . 'EP-:f 5 -' - '-VV: "-' "i'ff'L 5511 .-5133" --.V'- iii"-Vl'V'-i3'5v g "' ' -QQ ' 'V .VV"-,T?3vi5PVV455-VfI-f-f- ' Fmiifq'-f.' -V5.2-i',.-QT T??Vff5L'5-' "Wi .en-,V...1. -ref.-V. 1'f,ff2,". 1 :V ,Ewa 1fiyf:f"V -ff? ,J"1',-'-33:2g3.5g:Vg:,5.JP-.qfiefij-5:11-V1V,.VV3.2, . .?,g'21:VtE5l,v V. V .ff-. 'ff-V. l'1---V-V:-fu s""Q1gfE-.?:'1"F ' fan.: ' gf:-eV1f..ff'Vi'gw'-2:--1amy? ' .4-5.21 fg.:1jei'.-i1QQ'V..-13 -.-.1 11-.562-1152-f 2 Gai?-2V.f-'S' .. '.VV2-JF' ,."JFr'gi'xE15'fZ"""UiT':'?7.7:' V- f .FH 'Z-VMI.-545' 5?59QX'V13i?V?7?-E :Q--V-'Q:.,V1' ".-Vi'-A .--VfV-Q: gi .'V-'msg'if--Q",.:15a'V'Vv-VV2--1. --.V-Q.-V-ireff.-V.::V - PZ-33,1-V.?'Q V -, ,f -V fv ,E-5 2-2112:-" 5.1.17 ,s 'Sf'- V--:V-'VV-V1.4 V, -' '----J f:f Vff- V "yr V1.1-':f1--: f -1:2-VV 1' mga- '-:wa-.-Vw .1 WV--V .v '- -V -.gr-e1gV:' 1 -:21.'1..-V24-" 'V-V-V1--V -fkritff-5-:+'1V?::z.:1f.,.-:sf ,wg-wg fifvifk ' . Ai ..-' ' 3,3 sV1.4sf.fvaw,9'fV.V..' --V, fa. --.VVV-V--V 1' " V' -fl- VV f-?-- LV-WV. V..-.Qc----tn. iff,-' Y-1'-1 V V " J .fu , S- . V-gg .Vff-a7fwga'1:.V::Q1f.-,Vw-1--V fwimff-4-'--1' 2 'J VV' -VV.VV. f VV +'f'5-fF'2ii.-FJV-,-13 .Vx-rf:.?'GV' l?'L'V' Pg?-:..'.v-.' V'-- .f-.F 'E VV.-1F2:21'g-,-..'- V' 455556-Cf: 1- . V---1-P1 VJ " V ?3F5H'f:'fV-Sei-'f?'nf V- ' - 'EE' :V ..,.V..-V ...,.. .. V.--V-Vg ,VL VV., .V V -.V-.. V ..ag,,.-...V .,, -fir. VV..V..,..,VV.V,-V , ,, V,-V -f-.f,,..f ,:w.f:1,,:e,319f1:VV-,f,,,.-.V4,:,5gf,-VVMa."V'-'V-V Q, uf, -.V-V-VXLV -.12 'fffrfa Y'-:rw - ,-,-:M - ,ffif--V -'f'-. -V,:f,,eV4'i.,-,. .'V,., V: 'V' -. -S355 -.-V. V. '3-,Qg-. -V 1. 7,19 Q fsfvg-1 .E-ao.. '95-....-V .. -.S -am. V V,-V., 1-. --via. -gf-1.-'gf-, TTfff.gn?5'gfG2f5-5?-35 1' 'V' 6222115 .,f3?i3'.,qe"f'f3?Yig--'Z Q., C '-' , .V 15.55. .1 -ff-I "T???.3V..,'VA2-'V 1 --'-.Q.-Elvgfair--' 423-:V:'.'.,3p "4i133E53-7+-b.g:- , pg1 .- - ,Q , .EE L .. - V-tV3Vg.Q,-iftgylgg'-ff,-. 5gp5f:5,,,-VV..:3r5,,g:V.,5.,V,f.155.35 if--:i.V.,, ., fy - ,Vp-,, :fa 33 -gn , ,.V .. . V -- V,,..J V: g :- ,V - , -ws. , -ifqw 'sf' ,'-y',...Vn .5 -. jg.-2 V -,- V Y' , ,, . .- -: 'FQ' g,:.:,.:j1 - ---114--Q.. 1.53 V,-V51 '-V F.- ' --3. ' V 1f".'- V. V 'izy-fix 2-V'-1.1 - -. -V .V '- - ..g-..'5V'.'-1. a:V'w?2VV"-,fffflzpsg-' "lib 24' 1 "' 15'-fz"'.Hs1g-Q 5? 13V V"-,irc-Egfr '45 V, K.+-5p:ii65iE'5.V:'.V-- f'f"'F5'-55-EQ5--:"'.i1.T1V:.Vh'b -V 4,5 T .- - 4 "::'i-f:3.VQ1s'.t-2'--'VNV' 'H' f- ----1-1-V V- ..f'-f:Vfff,g,' .- gf-?.bV',V535'f" ' .za.Vs,V . L -. ff-lf: f-f:ws,:Zi4'i5522-fe:2- -Gu -,-2-.fxmia .. ...f fe-1--:ww-"VV-. 'V Q-LV-.. j.VP'.'r' - V - -Pi-V" 1-Sr--Z. .,41"-1.25.6 i::,.V"'2 , .2'+-- . -VgV1,..V .,-'ff--E-' :mf-V+:fii:a'.fv.. f m' V1-ff--V 'V - iV:Vgf.VV.,,..T V VV-af: ,aV, Q- shy, . . . A '- . - A- 5- . -V Aff '--'p-'iaznmf V. ,Vf',VVi: -V .,-is-'VwV1:cf:V-Vg'as-Vyg:.T--:1f!fVf"f,-2 ':,iaV:'--3 VIVYZV, --'Qzf-2.21-' V ., WVQVVV ' um , ""'-vi' V . . ,V V, .V , ..V. .V V .,V,V.V..., V- Vw.-VV--.VV ,. . V . -, V V- g,?V0..:fV:fV4fV'x:2V:Qw .Tk-I . 1 ix.-T'f1lVJ.f , ik' ef-3, -i5.,Vj.g:3g.g.V..,-:L .. fry.--. .Q fg.-,.V.' i'Q,V,-g.",,.55??fF".VV.g.41,Q- ,inm iff? ,. 1 il-3f",y, '- .-'-' 1 "" V FF' " F"4f V. 1.3351 ,- :Nuff ""lf-QJXVQ-A''.f2..Qfjf L.-.-r' - ,af '-Q'E'5- '. 5F1?3Qyvf!g' -545 V., 4.-if Tl' ifgfifl- --'fVifV'f'Il5'5'5" Ffffif' '- " "'J:5 f-C'1'-- iv- 4 ' ' -"V'- '. -V ,- f..: V.-4'--V . V - -3512. sf- - .-,y V -, ' ' . ..-,-.V-.--Vw ',.'.y'ff.,:-- - V- :.-I -tri-,J Q. V 15- Y- .gf 9+--,.-..,3.Q5 VV :VQVVVV-, g...V1-.X ff-55193 3' -,,, ': -.g --V V- if:-fxflmf-5v.:L-' -A-. V- VV'.-V::- - -4 - ' .- V- '--r-??'5r"ff-Mi fl .xx .9 -V,-V". V-Q..-fa-12-EV'-Sv-'iVtV-r.52 -"T1V--ififbg'-xiii? -5375-1-.ff ff Vw .--V-'-'V--'.--'rVVVfV1-- V. --v'.:' 2 - -' V-fV . V -V --ff ua. N- '-.WS-4.1-"r .V L . ,, E 1' -Rv, V- --- Q, V- -V x '-iw, ,,:,,,Q,,-fP'-"'V- -Q. -gt : ,V . ff" " - I -'1'.wiif-"l'1.g2'K.vV:1f.1:.1-..f.l.f'S31,I111 .' 1, ' V-x'-1 , --.-.f'S+fVf- 11.71-.wif V .V " ' - Vg- 'iag-"1 gf- V., -SV-ti-V-'?71??-.QV-gf -.rim-fi: ,z-2 "F ' -. . . 25: 1-QViV-fa. - - . iiw-V.-fgfv -' ll-'r 5--.-1V V,-V ---' , V41-4-V-VV.i.1 was-3' "-P1 .-2'-'f-V-fsfief'-7:V"5X --ff ',V:af-'-2w-rV.f- . V'-H ,H-L?,j.QA,f.-,.J qsx .,,c,,,.-L. s. --, V -Lx . .V .. - -L V-- ., N, ., ,V. ,,-. . . 2 .--LV, 4 . VV,k5,:.V- r., V' 1, - Haw -fm .,VVV,., ..aVVV,V.., , V , '+ QQ V fV.f.-Q.: --VVQ:'f-VVP':aewV-.rlf .pf VV - -r.f- ,V VV . V -:V:VV ,V '. -L..-V V- V-r V. . V Jessi-,flair-T-G?---.SQVQ--g.-:f -4-rf? Aw- --V -V ..i:fVV 335:35 1' V L-.nf V if V 'L --,?V.'?g5-5.1 ,+P?""fV,,wf.--.. fr4gx,fVV-1-W4-.VV af-.2,.aVi f.1vgV'ff.'gV-Q-i-fg:4::'g1-.gfggiiiffafg .-r - -V Mya. 5 f'-gg ' -gl 3 S '-Vi'-v-21'fT?f'.-' 'VV .2-frwfggfy 'F -gfgi.Vg'1g'-352' jg-,V-:sa-f-1-53-ga-.53V.?',-'S' -- ggi. V Q . ...V-..-' i-f,,:f'::- 31--'W :Q-.23 3413 .- QV -I. 'V V3 234.1 jf- 'fV 'N 19:1 - 'vL,1fV"-V.,-V. 3:2 V,V Vi 5-VE'--yi--V ,I Qg:'X"- .455 2:-'rw "'i9?':-Q-j:.,-V. Ti'- 3-f,:j12rJ:.' VL -.-- 4 -J' 1 . 'Vw-' V-f ,.- - ,V---.V --V-11: V.-.7--,V-f - -2 - - - : 1-- - , V... .F ' f'-:si '- ' '32, 'fm Q NV --.jf .QV -V g,,,3,.-mg,-V.,-, Nz, fp., --3 V . flfxaif ia? '- :I '15 - 'VV 'fp J:-' -f,..'AK-QP!-fff?'f15 V. A - Wg 2:15 ":5"1'f,'-'V J' -f.-rf'fv:", CTA- ,- V-mi."-'T'1.L.. 'L ' V.'?fV"'-'-ff' 'AL l" w-W'-.V9V' VY? -TV. 'gg :F-,V...V:.-'fl-Q". 91" V'-'TEE' vi-V?"-.-6' :V-""'LE' ?Z5f -- , ?r.V227,3Vf55f'V+g.fZ--VS...-.gif L ' 34:5 ms.. - -,f-i'---'-?'f.:-- .V - V. iw' jf'-'f"!1"V-QV.-' ..:q,i.-g-...V .V raw- -'-g'f-zixfzifffwf '.-mf'-s2kVL,'1-V V: 'V - SRS'-' f,5fr"4 an-,V V , f 4 'ws-' ' N -- -'J f 4. if Y-'-T"-4:-,.. - .V.f .."5-fy Vs' ' Vt-. " fi-v 1. ,lr-"P: ..3,.' -:F-g V,:7V.VV,4-.-aVV.-fV1 .,"5-K,-rag' . ri...-3 -V-,- wk af, f-'Tw-Q-f' "f V'1T'e.-" 'mf fax' 1 'Qviiifv-1"-V-'fN,:vI'L'MLil? 'E-'V-177-?EZi'.VV. ff AV T- 3-FTEVZTE7' ' 'El V--1---.Vffiil-C' -1 f '-"ff 'fs-flsvi-:fe .-V'-T"i -,Vg.+.x- 'HV 1, - 1. Lf.VfQVc - ,- -:f f w . Sin. V ri- VV T ,Ni--zfV.?V"f'V--" fi-V'.1ff'95'?:-'IV-J-is-'-V'.iV-'-...Z-.:2V '-2-'V ' - ' ' - ' ' ' 'g' ' ' ' ' ' " " ' " s V' " '-'. .5-31V-fz"f'f-ii X ' ,R Y h - V, V-.. ' . X - ,V ,. QM, 3: --,-.pf -,.7,: .V f.'..V.V. ' ' V "- 2- , " " -2 ' , ', . . .' , . . L .. .,,V ,, .. .- ..,V , V,.- --v-. - .4.., .. . - -3--Y T1-'- .. ' ' ,V - ,VV-fag :Vg-,V-' 'V AVL..- ,-, V1 S, . . - 1 - ..'f+:.-f --'sg - .-.syn-V-c-4.f-u 1.5.2-ivy-'V-:,V-1xVf3V'g V..'H.5Vff.f, '::5--1-V -V ' . 54-arg: :V,f'L.fV..Vg -q . V-fm -f.-2:31-wVf-:vii-'-f'E.1'!iff pf? 1f3?S,? VV --:FG 21235. . AV-TV V-..:- V,-'-:ff-V' V .3 -.-'- -.g:qfr'Vf- ,V-5:-,VV .Q-5 zifgf V- 'VVf:. 1, 'Q 1 x ..f..L.fW:e 'EH 5 .9-.1-::,.:ef.-:..'.-1-1:.: V' -'T-f-VfV.:.V-EW L43-2'V?::V:V.iy,33rfVr:-,3.4"H'.JPQF1-,., '1 V ?ff52zr:.Vm" 'QV--.-V .V V f 4,-.-- -V :V-ta- VV V -.'fx5k'f '--f' A - V--..V ---f::-,:..-fV..-V.,e- .f'-Va.. .-1 -5---"-x5A13"5-19-.EQ x,:V4,.--,fgfta X'3',xfg6Q Q-,V if-,',"i.-, - ' ' ..V ,.-, , Q 1-j-:,L?V.yV.1V'1f Vg- V -,V'.g1--'1'.V,.1.jVg' -3.:,-I I 'M-' -ff -.gi ' ,, .5 3,5-.4 Qui: .4 f' 4--,pg-'fmff g,Q'5Vj2VV 'ffm A -V . .-415 1gq.51:VQ,VV,Z' jg-:,gV'-bf2t',,.-f,'..iggf-gT,V f-,fV' Jyvpw I -,535 'V ' TV Q-K f!'jQf.L V .ifg-J-' -V I-.qVjV1,j' 111. 1:31 'S V 4 1 "--121-'VV -24533, . ' '. - F' .Q.:"VV-5-4-tk -Vg 5,7-gr-5 .,:LVf.fVj.:f.V-,ggi-.gf-'f': f-4VV,, JF,"-'+1g3g:'v1,L-:2ff1,'335xT. -g V .V ' V - . ricghfmf- .'V-fa?-, 515' , ,VV-V:fiiiV:.s-V..'Vi:f3i1'F.f-: JJ.. '- 'Til'-VV - 5221 , : 21-71143 ,T Vi?-' -- 5 . V--29:-16? 'W fl. 3-5735.51-LVi".' ',.'.V-X,,-.fi 213-:.:1 V12 1f-'E'-'gljf fa-'-L,e":g--', f- 'V j.-.yf'Q,I,,l.-5' js? digg .5'.V,-af. V-VZ?-5, V-,F --ffl!-FVLQV V: '-1.52.1-2.-Lf-55 V':iiT:"E1,3?2?5E'2'L5lVr-q,.'. -"iw--':T':5fify'f5?:?-lik. -T Btwn" -Q f, J?-rib - :M iv? ' ,V--.1.--A-511.1-7'-N i.. - .V,V'vV-, ,-. , fg,--f,,V:- wif. 2Vf:VVfV1r:v.sVw-.gi-V?as-'-:g1vv5'2LfV55i2Bf:s,sf.?:.V524 --ff ,152 .Q-1.5,-gn.: j::a.S-,.-,A-:::VV.-ig .--iQ:-.-fag..-gg, -. QV- - es, V. ,,--:v.3,.,:,m---:- ,Wai , - ,VV .V Y---.7e.fg3gVV.3-.g-5.52555255g.1fq2,SP:q-cggqfffygzsg-, g.5Vgg5gfy,g,.VVVg:g - 21 :f15fTf-5V.'-Z.. J E'1:-QE1i:gff"'ifQ1:.i-ff'5.-2.f?:,5f5:'.'.fVfi:?T172 - :V r V, ,V k '. V lg'-f YJ, .115 'Y Q14 -'- -".:'5'9E'fE'cE?:5 l'2-?i'yQ:1c5F"i'ff-BV2':L .,'2s::,.tm:-1595-9TF?23-Zifi'-'?"'' ' "0 L, ,-..1...,.V4.,. ,gg ,. '31 Q, 4-V .JV L-lA , Zi, -, J VVQ, V-1.-..i'?:: u'2f 7:-:E:.f---V -Vg rs?-?--"EV , ' -. Q Y, ., A , V, . . ., ,-,. ,,-,VV-V ,-,V.V,V- . V rg.V. VV'. J- if if n a - '..V.f-"- V . -"' pVQ:V'b'l' wefxfgg-25-ig- f 12: 5V..'.2G.-V .if V ir-V " P-LV .-.fi , 521132,-.V-g-jr:-fai.. -ki --jg- 'iii 2, -3-V --,5V's,g4 f'-:ig " ' Qzyf.-:Q24g,V?5'f,, ff x ' V--N'-' " :Vw - 1. 1 ' :f 3-ga . 'rw Q-.-V V.-641V 'Q wi? af- -f -id ----V M444-5' -V-fVV1,z1Vf.ifVf' '-'-"2 -' ' " ' 5,4 '-v:f"Vsi"Vf:4:pfff-'f1'fz1,,'S'V 'EP' - 'xVA:V- -:VVV -V. - -4- V:--VV. :- V 1. -V V. .:- -in --. --VV - Va- 1-5,-,- 1V..:.-1 -:Q ,K V'-5-:,Q.S1-ew-,..-.gy.Vif2V'.'-J fry:-rf." ,V--: .Vu-. 1' -V ' - . 'f ' f.fvfV'2--,f , VfV -f' -H "i-L'-6 .,-pVag.,:'..-.VMgf-'YLVV:at.1?,2,i.""j'-'Sf-1-2.5ka yr' Vwvfvifwgjgfgis-1fV.ffu1VRy V :V-'P'-Z 5'Q1Qf'f'l'l-,V12" -3 V iw.. V -A fffifr, H 'f-'V-iff-V .3 Q.:-1i4.V'-"5:f,:VA.,i Rghifzlfffbx?-.fieVV ,-'V'2rfVQfgrxgzq?6z1f 'Eff V' " ,LV-+9 1 'Z-'f.-ffm? iglfiis-1V:-'Qr3:g:i'a-r, . .fy -xxx--1'Qf-.f5: V3-.V2-,xflfgfst-Qqfgi ffggl V,g,V?rVi ,g V 'VY - - '. - ' .1, ...-134-..'-r 1 V V- b,5',,.A4,-,.,17,f-g:?'..- :gg '. .i ' 4:f:?lY,Lf . - - 1 ..F, .,j,1-1-,1,fLi1G.:yriffy.,-.Qi-.lystgf gpg., -3- -QA g.,f?Wf.:JV1-li-:1f,3V,g-Q45-a:.gf.gAf.. 'gg .5329 V.V.1,w V:af,'P6f' - V. V .. ,V.-.1 .3,V-"T -- -.Vmtgi-. :Vf--gf ef -. 69. 'f f-...V fxiwi- -'V - 11' 5,'V.z!V 'jvg'-"f4Q1"s"TI' .J Vv..-F V-cf" 'im-"'-+1.71-'f.' 'f'1w'2,:-Hr-2:-V'.Q..:S4:.-Q .S . , 114- f- ..-,fy S 1- . , . .,, V. W., V. . .VV V: - 5--1 -:VS,,-:-- NV-. V,' . V- .wV..V- . V, '5-V wif. , ,,. V- ni. V,,1,.g.,-A-2--.aplfr--33,4 .Q-"',:1':4c,' Ve !,QTL!531'n-Q7-iw--'tfVVg-4-Vr,f-f.,..sQ'f'- -3. -A, ' T .PF - - 151 VA ff -1 rf .' 1V-V" .Vr.'g2f'r1'V'-'ftiw--' 'tflfift P.f"'?':J'--z.V:2'i'2'-:'?.V,.e?4'2ffr4-::"'V-?wff"'?lZfsf4V' if . ' f -ii? 4 , 5. -335-V.. -ff .,V::l.1. ,., E..-'v?.Gf Va 'Q-,M.f?5,:gfg:l fc,-fg,2E3,,g:.2eZQ.E',-L-z:r g35g V ' ' A V "3"q' - - .21 i',- A -" 5 I-:' vs. -11" 'Y-Y ' "V,s'7'f 'A '.- Y-'Lf I' 'VVC' 3'-,'.' 4 V51 1 ' -"5'7"'5 J' L- "'I 2'1" 'I'-4-iff 'QV' V: 'f' 6 E..-4'f'.i"1 -'-Q 'QL '11 Y' T 4. , ,QA-,g.. V55.-' V' -V Vf -- f- VL . , , ' -----f.VEf'fVg-'--VV ft- f'x,V,:'4'3f.--1wf'f'1"51:2g?x' :fx f:V.V22rVw-ffff f",A5g.vf4V2Te--V224-?1Q,:1,3Q:q5TENif?1I5V"'m,-Q-ag . - i' 51 1"-TWff5f.eiVV?-fx-Lf'4-3536557 ' -LV "'if-?if?77f'i-Vi-'-E -7--V-1 V iff?'EV.:l.?5'f-iv-5ZTf.VfY'1'55ff 552511.-1" -QF??51'f2f?'xi5lE:35iS'5:'fAE ?-5fS54'fbfP'ff- F.. V,:.-Lx:-fi VJ., V V V- sV-..,piV..:-fg,gg:.p5-V-, .I - 1 V, -3.,.V . - VT , .V-...X-..wQ,c2f.:ugg-kffa:,-e---,,:VV,,Vby -x?.?f,QV"za,,15f:fZf3V.-,.f.:5o-5:-y3,?wV:-Vwfi..-1'i?fv5Qf5 -5 4+ zferix--'Q-1' ' 'Via-"-ffl--. .1 '1 'V-JVZV..--:F 3...--Q If-V ' VV.-if r rv-R""'f.,'Via-,f'.-fra.: -:2',.+fV ,- fini-11 'zfixi-.+H1s4-5:32a V:-am V-v4-'a1Vi'7ieb-1??-f-V--f-- H.-Se-Q----f,5n 554. XV, V - --V .-VL ' -4 V .. .,f::. .'Vx f.-'V?.1.,.1VN:LE5-. J l. 33 ., V V, 5: -5 . ' . LAW- - V- - -.Lg-j,4.:g ':. f --1 ,, . .rf :V-Q-g',:,p-gffgV3EV-4g,g3if'f'.4.L,E4' s.'1-311.-.',,Q'+2 1' Q?3EgQfjJ?F.1Q,V Q V f- V' .V -V.V35L,-ff.-.f:5"',lf 5 i52V:?+'f7f'1IigEVi'. ' 1 , 2? - ' "1Tff"'If :T -:,?g.'f1+ii?' T1-5.11 1 V' - i V Vikgr3?f?f'fgQl-'S'-e-5?b5f54jff??.2Q-345252729VW?"-"'k.if4'.7f57?'-'7L'f5f?5fl'T ,Jigga-fffbzlgf,-5 V' .VV V Q-':V1'5f,-fiL2.1:,...?f?1'2- ' V:-Q1-2 V3s-fVS-Sw,2fy-:f-5552111 2iLL'k2iT?j?1il?fVi V . , ' 1"-' -3-5 -V:3f-"VPrff-.',i?1V-21-Viif?-V151 if Fx- ? 29- . - T I- V Va,L51, :1.71sgL-Mfg iigff- Eg V.-Vff,g.!f2Zff?f"V?-':fl7VS93"-"'1'''" ' Jsfiif . .-'..,:4V--.. V351 V, .-Vg V . .-, V., . gvgg, .,,, . Vg 1 f 3 Yu:-'gg .-mfr-r. 1 J ' 1:23, .l,'.Vg.V. . -, .nfrr-ki:.s,. ,.f?9QVf:-X.5,gji,- ,555 J,5.fl,q5-fffbgfl '1-,Vp-gg' WV, Q s I-,I - iff.. ' X rv V 'V 1 ,w -w'r:V:rV,zV , ' ., - .-V-:fi-G V L V V' .xrV411,1g-'r-.'.'l.fVV-aff---Ve- 'SVP .Tip1-.-.Vw-:.:f:--3' .'-a,.-....V'- .12-A V , V if:-. ' 55.frff':Vfsf SV- V ff 1-V .Vw-1 V Ni , 1----Va? V21-f -ig.-4 .V .mv ..'.::VV...f V':Ls:.A"-'VV:.-5?-2-f easffzi. msn-f,fx.am-2-.Vase-Q-eq-ia5.VrfV". --VAfV:.4nf!fsa-1 J.'w'f+ . as -1 1 ' i 3 rri. 2. '-Q -1 ' --ug il -23 ' " K. 3. 2 .3 qi ? X 'R .1-1 .Q - E? 1' 5-fi 2 is Z g WNW VV decllc 11- l l' "' 3 Z' i 1- 5 5 ation 0 O 0 0 O 0 D O O O O O O OOOOOUUUUBOOOUUOOUDOOUOOOOOUUOOOUQO DEDICATION WE DEDICATE THIS ANNUAL TO EVERYONE WHO HAS RECEIVED ANY OR ALL OF HIS EDUCATION AT THE FORREST SCHOOL. MAY THIS BOOK AFFORD MANY PLEASANT MEMORIES OF OUR HIGH SCHOOL ALMA MATER. WE ARE INDEBTED TO OUR LOCAL SCHOOL BOARD FOR THEIR UNTIR' ING AND UNSELFISH SERVICE IN MAKING FORREST SCHOOL WHAT IT IS TODAY WE APPRECIATE THE GOOD THINGS THAT THEY HAVE DONE IN OUR BEHALF WE ALSO WISH TO EXPRESS OUR SINCERE APPRECIATION FOR OUR FACULTY AND FORTHEIR DILIGENT EFFORTS IN BEHALF OF THE STUDENTS 90000800000800800000UOOOOOOUUOOODOO U O U O 0 O O 0 O Cl 0 0 0 , I' -2 , fmgzf yi' HTH 7 45 ff MQ 'gig 1 Wifff Wff'W"fz f W f'fff,,f ZW 0 ' ' 0 ,S ... ,, V. 0 ' , 0 0 z l e f o o Wmiifi - Egflzff . I514Y,"X2 0 0 59533925-A' 'Z ' 5 U ' Cl S o . u o u o zz 1 o u o zz ' 57541. X ds .f 7 " ,Z . ' f f, M, " ,gf-Q V2 .viii WW ' ii ' '-" ' 'fm ' W I 2 WW I. Mi, ,gi gygisg , I T25 I ' 5 fic. g 31 i 9155! ,Xiww 4-'Tenv2' firms I? -ii: A is 52523413 S ,. wa l fs rv-fs 'i . 3 i 3 :a -if sn i. 3 2 4 E E E if 'EE if- - W 5 E' Z' E. lnlstratlon H1 is l ad Ag? ,I 7 I ., ' my 4 , ,. K .y we .L 3,1 .Q I .p., k ,XY-3.3, a FDHRE PIRATE ,V The annual and newspaper staff to express 1'bS appreciatlon for the cooperation of students and faculty members who have contributed to the publications throughout the year Staff members of the P11-ate Flag and The Puate are , back row, left to nght, and front row, left to rw ts LONNIE HARPER PUBLICATION MARIAN VINYARD EDITOR LANNIE TERRY CARTOOIQIST GEORGIE BUTTRAM SPORTS ED VIRGINIA NEFF ASSISTANT ED JERI WILSON SPONSOR SIDNEY MILIER CARTOONIST FAKE BURTON SOCIAL ED MARY NANCE TYPIST BILLIL DARNELL TYPIST A 0 . . D I A. A . I 4 ' a 5 4 0 N' n QQ . .Q f. 1 ' f N A I ,, W . K L, Y , ' P A ' 1 i 10717 Qi 2 5' 2 l 5 3 E 2 1 2 ll 5 I 5 seniors i Z- E jf 1l'1'!'x N 'M-ff if W Rex Thallcr' P-res1de11'5 Marg N mance' 960 feta.-r AWN X29 Yvovme Burt ow Student 602.01011 Jams? Som-S Vic 1 P1-esfdent 359 11:4-W" rH1e5cam Dam-mel! ST-UdC71T Council "'JJ-P 1-.Go 72 ST: zdev-' StudentCounC1l if Q - GN 5 J sq P M ff sg? ' -1 - X 1 W-gi "' Wg MM- , A A, I3 15 A ,W aw U Elia -,. Q ' .A X , W f Q M A if - '. Y ,,. 'Vi . N af ms. ' AN' U Q 1' 1 V,'q! 'lxl I gf,-if I ,L I g 3 fi . X Q t rx fun' , fr 11-fy H V ,,,, . Mm, Wk mqz",,gg ?i, , , , M f., .,, 1 'dl if I 19" l ,.,.1' A? K wh, I ., Vlx- f.:. V ,G-+f"' A22 g D M Ma.fIh1a,S 1 Se'n2aT Class SE NIOR CLASS PROPHELY Three days before graduatron the Senrors ofl9o2 were havrng then la t class rneetrng They were seated before the new tele vtsron set wh1ch they had just purchased for the Forrest School The scenes changed from 1952 to 1965 and gave a clear prcture ofwhat the future would hold foreach member ofthe Senior Class The frr t person to show up was Mary Nance We could ,ee Mary tandrng before a gr up of student to whom she was de lrverrng a 1ec'ure on the frne pornts of becomrng a stenographer By lookrng over er snonld we could ee tnai he rote lrsted Ih1S a the 14th lecture fo advanced tuder ts rn the Mary Nance Sec retarral School of New rork Crty The frrst scene faded and another took rrs place Here was a mo t acuve cene Seated behrnd a huge teel de k on wh1ch the name plate read Leon Snrder Governor of the State of New Mexrco sat our fo mer class marc He was holdrngacorfer- nce wuh the delegat s of the 48 states cour e buf the plcture faded and another Jas shown upon the tel evrsron screen Thls t1me rt was a prcrure of Yvonne Burton She was by fhr trme one of the stars on felevrslon and had he ow show How to Influence Men wh1ch berng relevr ed twrfc weekly evrdently kept her busy gatherrng maferral and preparlng broadca ts rvonnc wa tellrng agroup ofwomen how to rnfluence men by belng the man s rdeal eternally fem1n1ne A thr prcture dnappeared we noted 1 at the f c Q showed Brllre jean Da nell just concludlng the Toteador Song from the opera Carmen We then watched herreturn to het home to frnd he' house rn an uproar wrth her three chrldren actrng as usual perfectdemon v ' 5 . .. , ' ' ' , of . 3 ' ' ' - S " if ' ' er v A ' ' .r : -1: ' 5 ' 1 " , r " L 4 '1 ' - . , , 5 ,, . , 'et E' u -, ' ' -1 .2 We wanted to stay and see the results ofthe conference., of .Z ' Y M ' 2. J v - ' f, ' , s ' . A ' .I n I C B -v-' L . 3 ' . , K I , 1 ' . s ,s ' 'P Q , n . .ner ' ew . , , , , , ' . ., ' SENIOR CLASS PROPHECY Our next scene was taken from an arrplane flyrng over Santa Fe There crow wa the beautrful arty On the tallest hrll over loolxrnsz the crm! va a huge mansron Then by te escoprr' lens the gentlemen seated rr the patro became vr rble James Sours a rn a Puge ea , charr smokrng a prpe wbrle drctatrng to three sec etarres Hrs chref rnterest asrde from the three secretarres seemed to be vvha to do wrth all hrs money Three mards came rn one mth a gla of o ange Jurce another brought hrs darly vr Ah happy lame the great busrnes tycoon' The next cene revra ed Rex Mrller now a state cop who wa zoornrng down the rrghway on a Super onrc Motorcycle an effort to overhaul hrs dad Mr Charle Mrller who e Jet Ply mouth was exceedrng the speed lrmrt of 2 0o0 m p h So Rex achreved one of hrs greatest ambrtron ' Even tercvr on how can not go on forever These strange rfnage o accura ely prophetrc of the future faded and wrth the loud clangrng of the school cla bell the Senrors of 1952 were abruptly returned to ealrfy Realrz ng no v he hrgn offrce the future hold for each of them 'hey feel ha po ferrty vrlr apprecrate therr rgnature rn the page provrded below seem rARrAL sefroor. oovERrvoR or New Mexico rerbvrsrorv sr AR OPk:PA SINGER BUSTNESS r feoorv STATE COP Kmovrre A0123 BEST WTSHES FOR THE FL TURE V' Wann. we 423 gmefg -Z 1. Y Y A . K, , W . W :Ulf i' U , , If '. 5 , " , ' , ti. .:, Mit? . ' f I 1 . ' , - t ' r 1 ' - ' ' .' ' ' N rr - D I H 2 4 T ' I ' 1 . V ' -. . 1 1 ' M J SL Y ' N tamins and the third sat down beside lrim to begin his manicure, 7 , . ss, 1 ' ' 5: , . l":,Tf S775 ' L .1 ' ' . , r , r E sg ' -1 'a 1, . , ,L ' ' Q -5, 3 . t l L . , ' , '. . 1 ' ' . -r 2: .1 ' t ' '- . A 7.1 . D . 0 0 ' 0 0 0 0 0 SENIOR HISTORICAL HIGHLIGHTS 0 0 0 0 0 0 0 0 Twelve years ago frve ofthe pre ent semors began elementary educatron under Mrs Mayer at Forrest From trme to trme we garned a new student or lost a few from class The next four years passed raprdly wrth the followrng mstructors Mr H O Belcher second grade Mrs Roberson thrrd grade Mrs Iewel Ames fourth grade It was durrng our fourth year that James Sours Jorned us to complete our present Senror Class The followmg three years were happy ones Wlth Mrs John Dabau as frfth grade teacher and Mrs Jewel Ames teachrng us 1n the remamrng three grades Eleven were enrolled In the erghth Yvonne Burton Brllre lean McCutchen Fern Mrller Lavelle Wall Rex Mrller James Sours Leon Snrder Gene Buck and Patty Dar nell The outstandmg event that ye ar was GRADUATION On the brrght September mornrng In 1949 eleven brrllrant stu dents walked up the steps of Forrest Hrgh School maybe a l1tt1e scared but glad to be startmg to hrgh school at last We were Jolned later that year by Anna Sue Meyers and Lenoll Clark The followrng year we were a lrttle more confrdent and we had the same students who began our Freshman year together We had a good socral nfe as we sponsored some school partres and at tended other and the year ended wrth us anxrou for our Iumor year ah' Upperclassmenl At the begrnmng of our Iunror we found that we had lost frve of our classmates leavrng only srx to complete these Iunror Senlor years Senror at last' Wrth M Mathra as our sponsor our cla s rs lookrng forward to our Fun Festrval the Iunror and Senror ban quet and we are planmng a Senror trrp We are very happy to have reached that Sh1l'lIl1ggO31 0000000000 HIGH SCHOOL GRADUATION 000000000 rf aff? SPM-as 9 - og' . o . Q I ' 2- ' 5 . e , I . W -. - P4' . - B :1 , . I-4 . w ' 2 . . ' I , fn CX! . . . .' K . Pi ' -. ' , . .. D' ' - ' I ,, - , . I zo ' f 4 4 N4 ' 4, , A I I 2 : , gp . '1 A I KD ' I "1 ' h m ' I 1 I ' ' G . 'N I . 1-4 h I l .. ,., , e ' - 04 , - I ' I . -0 E' I h : or ' ' ' . - to ' . - . " ,, 7Q ' I ' :' . I , fr -- A f . g I , Q . Z . - I ' I ' 2 . I ' I xc L1 I I , ' I , . L ua . Q 5 . I , . 02 . ' ' I U , - I 2 ' . '. I m . , 1 . . F' ' I ' . ' Z . I ' 3 I - Iv . 1 t us 8 ' gl 1 14 it D - I - cu ' Q J O I I I , I . I ,, , I Q W 0 . . l ' 0 rg ' X- - A .fs '- ff 0 1 .fs -, ' N yrs f's,,,. H X s A , I . s N , s . l. I mais-l if A N 5 Aff-lxQ"0f,lZX'f-x 211. ss ,..s..,.:.,' . .wise .1 Q WS. 'K ...t. 1:5 W 2098 SA gi SENIOR CLASS WILL WE THE 1952 SENIOR CLASS OF FORREST HIGH SCHOOL BEING OF SOLND MIND DO HEREBY BEQUEATH TO OUR HEIRS AND CLASSMATES THE FOLLOWING POSSESSIONS TO HAVE AND TO POSSESS OR TO S'-IARE AS STATED TO WIT Leon Snrder leaves hrs ab1l1ty to get marrred at the age of 18 to Danny Mrtchell who seems to have a good start To the Fresh man Class he leaves h1s fast thtnkrng of ways to rmss class James Sours wants to share hrs love for snooker wtth Mrlford Moon He also leaves some of hrs speed to dash to the store rn one mrnute to Lann1e Terry who does pretty well Rex Mrller wrlls hrs abrltty to do the wrong thrng always at the rrght ttme to Lonn1e Harper Also he leaves to Don Shook hrs good basketball record Yvonne Burton bequeaths her abtlrty to do nothrng today that she can put off uttrl tomorrow to her rster Faye To Bobble she leaves her art of romance B1ll1e Jean Darnell leaves to her cousrn Ceorgle the ab1l1ty to catch and hold a man She also wrlls her great love for dear old F H S to the Iunror Cla Mary Nance wrlls her outstandmg ab1l1ty to play basketball to Mary Ruth McCarter She also leaves her herght to Eva Kay Shook who could use a lrttle QSIGNEDJ THE SENIOR CLASS WITNESSES co o ra o o c o DON M MATHIAS 0 SENIORS O o o o o o or o fa IERI WILSON 0 1951 52 0 ocoooooo n u Y 1 , 1 , I , . - 1 A . s , . ' D I 7 . . . SS. , . ' . 1 . juniors nf .gf-,z 'r 49- mm w. .- ,.1- Z f 3 :Q vb 1 ff' ,R Q I Y .. n .. , . , Q .Av ' C, 4 - fi 1 'X 5 " ' : ', f , V f , ff , 'Q , .S V . F ' r W. ' 4. f, it 4" 1 - J ' ., Q f ii V W - 2 - 1 E -if 3 'l i E E E- .g M Q W ff M fe X , - flghmen . 5,2 X M8lfoTJMO0T1 Jon HUGH fc -4 'f 5 ig. Prescdcnf Viv-9inia.Hrm Neff 'US 9 Cenevfeve Ja.GKSon Jcrv Wczscm, 4f'3fi,,flfy hens' SPUWSOT' Eval 'rlfaottfr ah'- Vlcd r8S:d8Mt EVHMQH 5500K Bobble zvcmson Seorctarg ff! :Z 2 A ,I 'AS -vs NL' M I., ' i ' M 'QAXW ,4 I I . 9' ., . ' X , 45, vflfnzxl-.14 ,M f, JI' imfffa I f r-2 :1,V'fLLL1f- X .f 2, A' VK D C ' Q. - f' .,. 1 nf "' Q J J . , ,.. . x f n if If 12, ' . .4 322 2 if ? f' f V , , .J Freshmen Class rginia Neff,Genevieve Jackson, Milford Moon, Evelyn Pottery Bobbie Nelson, Eva Kay Shook, IEVT TO RIGHT SPONSOR Miss Wilson JUNIOR HIGH Joe McCutcheon, Rochelle Craig, Don Shook, Mary Ruth MC Carter, Danny Mitchell, Kay Conklin, Mynell Mullins, BACK, LEFT TO RIGHT Ronald Miller, Sandy McLeod, Sarah Rector, Jackie Buttram Carole Rea an Jimv Nelson: Vilanta Shook, Don Buck: Barbara Malone' Mm Rush NT FHESHMEN Vi u'n mr Hzgh 2 N Ji is g CN i I 5 E i i 3 2 i E E E qi I elementary I l 4? k Mrs Daba u QE!! :3.r- MTS. 11315351 it Mrs 'me S 5th 'Ish My A ' '. f .r 'I f Q l 1 ' W V 1 I . at Q , . + y 5A I s I V . , A, ffif ? fy 'V A 6 'Y Q i 1 v f ', if J- f- Z, 5 S, ' , S h fwfr' 5 V , .1 If x an , 4' 2 ' '57 Q f , ' ' 3 J , ff" ' ' + ' Q 4 - ,- M d' 6 .. , 1 A H ' Q H U W 'I , K if V,V, l 2 fi 3 as 3 'Q -' i - .1 1 E 3 --ci Z 2 .E 5 Z' 41" E Z' E- fl if 6,465- ffl actlvltles f..L-'ef' 2 2 .2 E. . .5 2 i CsA R N I v A L, C A-R N I V A L KING -QUEE- J B 0 -, O E " B E3 A I L - L .v-01399 L LLIDVW' ' CARNIVAL The annual 1 orrest ,chool Carnlval, held this year o'1 Oct 19, L95l, was a success The purpose of the arnival :Ls to ralse money for the actinty und The highlight of a. carnival is the coron- tion of the King and Queen Candidates are K xx selected from each of the grade school rooms nd one couple o.1t of me h1 rx heal Tnls if ir' J ci s codtesta t were 3 Q M, Barbara Reetor an4 sonnr fonflln, J Q, hay Connlln and Danny M1+Ch ell, 7 A 8, Bobb1e Nell Lelson ang Joe llfm Kitchens, 9 12 ThlS year the theme was westerm Hales aj were scattered ov e and the coo us, dresses lr western co tone, was seated on the hay center of th stare on two Dales of haf were two saedles, the throne of we Klnff and queen At 9 OO p Yu atter the votes ha oe '1 comtei, the house llghts damned and the coronatlon proce lon b an to march toward the stage to the straws of 'Home on the Renee" At l'1st 'UIQ mo'ne'1+ arrlw I long Joe lllan place4 the c owr, a stet on hat, on the head of' Bobb e Iell Ielson, the ueen Then the royal couple toon the r Lllacf on tneu' al l thrones a one chorus sang "My Best to YO.l" in honor of ln Joe ,Ulm and Wueen Bobble Nell. ii e U A lv , T' N e L, K L Y U' I. . Q E IT IJ .J 9 .A 3 x 0 T, 5 -. 5 7" JY? Y X 121 I..f.Jn . Yr -4 1 . - 1 A O 1, ,V , ' f O -I o 4 ' , 'J , . . 4 f , s , I ,rv ' ' VK V " ' Kg . , 4 A t ,, . . ' ll 4 c, V ,K M rod A, , ef E21 n ,, , ' l 1 ' Y -5. SC nv' ' . . V A . . . pew N' 1'-FJ 1' ' A H S 1 - 52 ' , , ' " an-1-Q........ ' Jeanne Curmxtt ani -Iumny instant, l 23 Elane Tlpton and Dee 'hade Bee vers, f . I C. . . . if 2 if. , Q , . Q . , r V 4 u V . ,. ,Q ' ' .1 . - . , , . . G ' ' LL A '. . . ' . M, ,, 1 x. J, oi h 1 -fc er the ' - A ' P1 Stag - . 1' -o . , s ww of - . On the -.,- e .Q . -3 o .,s . . A t. - Q . , . , L Q . . . , : .. . - , . -. fr. o. 1 ,4 , . , . . ss egg . - I Q Q f L A u J. 1 A 1... 2' A f S- . . , , . A 4 J .. 1 V 1 -,I - , , , , 1 . i "' ,:3 ' ,' S 9 J' S V , , , . .. ..' 3 fl IS al. c '-Q N l WW MQ' ww 'zvwvmfvwfvmmw W 54-99 MXN un. Mud: U!!! .,.... 'J'-wwf -Anil-an vin """"" H- s 1-:fn KM in mm WWW 'WWWMW A M W fats 'Q ww MW uv-ek" in ,awrilu-M NOSE Popular- Blllve Jean Daw-neil Szdney 'rmller 'WIP 'wr-r :Ii Q-pg,-4-wmv-vf W -QW Most fi hleuc MRTL5 Ndhce Bax. Mzncr' fx I Wa J. v J' if -nv :M Q5 , . gf, M,-wr,sm.q qs'w2yp,gv'wo,4fwkw-f,,,,f,. ,..,.- 'Wi o-,..W stg O XRS AGO ? G Yfll na W 5' R935 H Q 1 1 r 'M-1 ' 'X 112, 7 gym ,, S 2' 1' Wg 'fan nvx. .,, VN- ! 6, if V-' ,,,w5,:,f,-j I f' N. + x F. , ' vfgp!hn3g,1'1mfw.y-pf I fy -nf-.-my wM,-,, ,...w.-.-sq-wavy,-M-wvwmvyrw-A.- ,,., ... - -- V ,W f, ,-,.,,.,., ,.., AM.. ,,',',,,,.., Do 'Tl h 1: C, me a ,I Ekgi, 17 u'r-all ? W Mars' wlI,So.v lap 'Uwwcg R Gnvnr 5441 Sulney Tylvxrw Ubiuhaf A ""'W'B1 1 anno W-N f 22, fa Airs HAVL FUNII M v fp 1 'V an mg- Ffiff LIL TOT GE NE VLEVL , ,- Q :ug MR IWQHIB CHECKING' U ""'Nf" FA!-LFN ANGII-S' Pl- A YM A TE Sl f ,QQGX X - .5 .. . ' nv Y 1' 1 - A ,, A Y g I f li s k ' ' 6 on . 'Y' I, g., ' 'rf . 3 1 U of Q f N M f":li A 53 , m 1' , A I ! ,- E A 'I Y , Q 'A 4 ' -- ., A V 'A-ya ' N 'Y 0 it U 1 its I , .. . , . K'-1: 1 E V ' ' . kzzl ,I Q jf' 1 , ,Q ,v I 'v,- :N R ' qlblqv? y " ,n.,?,,',Q' . , Y V - YH!-1 ' it V4 , 5' ' -' . 'V . Q ,Wi rfgwvrk E I 1 ' ' an-,ax f.-.na Q 8 4. f' .. 1 , O H ' . ,,,.,. ,, , f ' "- fi AA.A , .Q TTU , A ' ' iw, ' f W 7 ' H , ., 4, 1' ' 7 , . I M 4 5 l 5, A. f' 4 JI, I K 1 I ' n '. f , ' U. M JI' 'T f ' Q 'Tk' ' 1 if N- "' f Y 'V rf, E V V, 4 -V El i. rag, V1 ,A , I X ,, 4 J 4, ' ' ' 'Qi gy 1 M 5 ff V 5 a5 , 2gE , 5. A, My ? X , 4,9 I, ' , ' .w 'V , . bb-YV V , V 7 f WYE YQ :T 'monte Lama, TARZAN 8-nl Hn! .fy-, NUMA 'Me Lion AND 5 ,ff Q X o as QC pix 11" wo" l.072'ruC Zh AT:uc anne: Rs fha gveaf' 8 auf 'Ne 'Nu .+W- A 5 f-1 'X on Beware! NEA D Hvwress fy Mor fcmum. "Aff, 6 'fH03AD0RE5 -xf-ffrp, Pm UF CIYL tl VIC but fl 1 3 ig J? 1 5 i E aythletlcs If .i if N .E -E-. 5 E 'i-7 2 E 3:-.. -E, al- X 2 2- .E E 3 X X--F "-' E 5 g R V i X 1.1 , fs l Af- fs PIRATE SPORTS The Forrest Prrates have had a varted sports program and a very succe ful one for the 1051 '52 chool year Durrng the fall term of ports ne oys played softball and the grrls played volleyball No games were scheduled tn volley ball The grrls were developlng the1r skrlls to be used 1n the sprtngterm 'Ihey spent therr mme trarnrnv the boys how ever had a full schedule of softball games 1n the Curry County League Four games were won and three lost up to tournament play In the tournament the Prrate won over Flelds rn a last rn nrng rally In the semrflnal game they lost to Rosedale 1n a very clo e game The basketball season as a whole was the be t 1n the hrstory of the school Three P1rate teams won flrst place trophres m tournaments The Plrate A team won the Quay County Tourna ment The Prrate grrls team won the House Invrtattonal Tourna ment and the Pxrate boys team won the Quay County and Drstrrct VII Tou nament for grade boy The A team made an out tandl 14 record for the year They won 2a of 27 game played and had a 50 pornt average per game to opponents 31 ln prte of thrs rmpressrve record they were elrmrnafed rn the semrfmnal ofthe Drstfrct Tournament by a red hot Rosedale qurntet hat made 15 potnts before ml srng a shot The frnal sco e was Rosedale Jo and Forrest 5,2 A questronable nullrftcauon of a freld goal rn the la t mlnute of play spelled de feat for the Ptrate Thus fell by the wayslde one of the most powerful team tn the stare In grrls basketball only three game were lo t durlng the season and ten were won In the furry County 'Iou nament wxth several grrl on he sxck l1st lur grrls were defeated by Freld and ellmrnated from the tournament Later at an 1nv1tat1ona1 tour nament at Hou e that rncluded F1elds the econd place wrnner of the Cur y County Tournamen and Rosedale champ1ons of Curry County Tournament our Prrate gxrl won frrsf place honor - SS c "Q 3 . . , 1 " ' 's r . J , 2. .. . 1 - D "" -I Q ' , 1 - . . 3 ' . , . c .1 ,, 1 v '9 ' v . , ' ' .. , , h r . I 'S 3 ' 'Y - -. fr . . A , - . J - , . f 3 .. ,. , - ,, . L 1 .-. . ' 1. , fn P . ' V A . . 5 " I Su 1 . S "Z, ,J ' 1 . ' .. t , .w v , . ,, - ' ,. ' , , -. ,, I , . S 'f " ' , .7 " ' 5 - 1 r. , , 2 ' o 1- v ' L L1 - . , s r. s. PIRATE SPOPTS The Junror hrgh boys also made an envrable record They played a schedule of 17 games and lost only three They played rn the Clovrs Frrendshrp Invrtatronal Tournament andlost to Dora the wrnner of the tournament In the Quay County grade Tourna ment they won frrst place honors also 1n the MCA11 ter Invr tatronal Tournament" In thrs tournament the grade grrl won second place rn the grrls drvrsron In the sprrng term of sports the boys played baseball and the grrls played volleyball The grrls entered the Quay County and made a good showrng They were defeated for thrrd place bya narrow margrn They also took part 1n the Curry County Tourna ment The boy played a lrght schedule of baseball games In therr frrst game they defea ed Clovrs 9to2 Rex and S1d Mrller fanned 18 of the 21 men 1n the 7 rnnrng game As thr report had to be rn the hand of the annual pubhshers before completron of the prrng sports program no records could be glven The Prrates have a good ba eball club and we are ex pectrng a succe fur season You Prrares have had a good year We extend congra a'at1on to you nor orly a wrnn r but for the portsmanshrp and cooper atron you have dr played L X r . A ' ' S - .. ' S . ,N ' V ' 9 . . P . , . , , L. 0 , . s s ' .3 , ' ' r - - , , , :ss ' . . , V In 5 , r s " ez, 3 N' - ' ' ' -v v BASKETBALL SCORES NAME OF SCHOOL PLAYED PIRATES OPPONENTS ROSEDALE GRADY SAN ION FIELDS FARWELL SANTA ROSA LOGAN TEXICO HOUSE TUCUMCARI PORTER FIELDS NARA VISA MELROSE DORA ROY RANCHVALE LOGAN SAN ION ALBUQUERQUE GRADY HOUSE LOGAN ROSEDALE HOUSE LINCOLN JACKSON B TEAM GAMES TUCUMCARI LOGAN RANCHVALE PORTER MELROSE DORA ROY ROGERS DORA 27 34 31 31 52 , 36 33 42 12 45 27 47 32 67 26 44 21 49 29 23 34 66 36 63 33 90 37 43 33 78 33 40 26 83 30 EUNICE 36 33 55 39 45 31 36 33 39 43 37 22 52 31 32 33 52 44 73 46 , 37 16 30 24 ' 27 47 ' 46 26 29 16 27 19 26 10 29 19 19 VFD-I xii N James Sours, YCY 111 r, fpon r , LM.n Q Q V, O , T0 QIJHL flllord oon, Danny Nltchvll, Job oCutvhQcn, Don Shook, Lonnie Harper BASFETBALL TEAM BA K QOH, Lu 1 To DIuHl Iron Srlger, Slcney l1ll6T Rex N1ller, Coach Mlller, Lannle Te rg, Janus Qours, Lonn1e Harper KN ELJIG LEFT TO Y1GHT Danny M1tche1L, 'llio d Boon, Joe Mcputnbeon YAY, PIRATES v 1 1 . Q T53 , I , A :fun MV, I I' A X I, I ,J y xx :Y A , .f " , X . 4 .V .4 V -5.jgf" - , 'J ,, V f ," f - , N K - vi S 4 4 -4 ' ,f ' . Q- , fx , 4 1 2 Q A 'V E K ,- f , , . .,, X - B 1 I 4 -fy V BASEBALL TEAM: Coach Hil19T, BACK Y5W, LEFT TC YIGHT: Sidney Miller, 5 -.H' Q -N . 5LifCF 'F in T TTT FRCXT R I LEFT N In me 7 ' 5 f'f ' ' 1 .' A 'J If - 4 I 0 Ll Al- L -f U. 1 r I ' Q x ': C 1 M VFW f Q n M: J QL'v " f' J rx.. 0 . I' ' ' . A O . . N! 2 'v XT I 'al .W ni' N I' rl u '1 g I :wwf Jumar H13 h Bdslfet Kid IEFT TO RIGHT 0 'J 'l 1 T X A DHOOQC 5 :MH R1 FOR, KAY CONKZIN, MARY RUTH MCCARTVR, RQC1 Y. xl C MN RBAGAN BACK ROW, I.ErT TO DIUH JOBEV I LL P LSON, MARIAN VINYARD FAYL BURTON YVO- NNE BURTON, cmxvnzmz 'A Ksow, Max MARGARET nANCF', BILLIE ,DARNEI-L, VIROINDX NEFF, GEORGE BUT'I'QA!, VA my SHOCK BOTTOM RUN, LEFT TO RIGHT, aRY TUTP1 c Ah Y, BA'?.BA'?A MAIDNE, COACH MILLER, KAY CONKLIN, ROCHELIE CRAIG, High School 5aSHeT- Dall Igh.,-13-Is:n.:yg3-3551-:wivN 4 w 5, . . . . , N . 2 '- x wsffaskf' A 'Y if Q , ' . , K f . , v . . o Z. - fr gk 4 u , U I 1 ' Q s 5 L 'F O W5 . A V fv r'A'f fgiw' if 7 -'ffm "' ' ? "C ' Wh' 1 I 2 U ,IXLVU Lcgg,v,'M 5 ,Aki HL, , zv , . ru . C JC: L . .-,.- 1'-1 1-1 .Q 71, a, 5f'f!"W"TT' 'H JNYT' ?x 4 R .A . ":'EL..i4t. i,i'J1.,L:, 3.-mfZ..jfs,1 -s H kuJu.,, nRw.4:4 . . 'H rv rn. ff V xg- vp , v 4. lv 4. . A A 4. L LJ .lu . , 1 A A 'V . u v .J , 1 "' , , 4 I -1 If: A ' 4 . ' 3" . ' pr ff avr. M , A uk 1 .ll u 4 .JL 4 . . A 1 ,.W,,i,, M, , W 4 Tfo phlj C5562 Coach Millef' Leon Svudew- Yv o 'ne 'Burton Qevv Malls? Marry Namce Ja.-mes Sowrfs B211 Da-v-well BOBBY NELSON zu comc1.Iu Nom sua snoox S 5 i 5 E 'TS' -3 f ' -3 5 l:" fl 2 2 I ' ?' E T"""'f'JL""T"L"7""7"" E SE 5 Q? is i g 3 vertlslng 1 ,Fai 'M :. , f E 1 2 J, I Ili E- 1 11 3 ' 51 -252. I F I if -- '- all ' un E l - ' l l -J A -A-all 5 mlb -1: -gl 1, - Q" ,ix--K UML W R .,, , q I X 6,51 DZLRE ,gp 1- "'?""H'2Tv"a2 593 nl. 1 1 " v i 5 E , - ' ' 4 1 1 ffj ID., sffli ,,L.AA. QE?" 'igax 11 Xx p 5 . 1 1-1 11 ps ,,.-. ,f':4.v'- -N, 4-. 1 I I W I , . V W f Ui 4 1, ,lzx 1 Q Q ' , ' f ,. if--n A, Af?" 'Aye .': , Y , ,gf - ' . , Q my .v' .M . '- ft V f -ff ri 4? E 4 f ... HV X , p ' 1 . I f ' X... HD ' ' fitt- ' ' :Y J , - I . f -f ',j X' . lx r ,, R-Q...,, . 7.7 ,.,. - ' X , , ,. X I '. , 5 1 'vi 4 U, 4 . ,lt X 611111111-til 1.1110 of II11:11c I-111-111s11111gs Gus S: I':1tCTQl'iC 1'1p11ii1111m-s . -wL 1, .lg X - Sn-11 1 1 I 1 i 1 I':11' N '1t1'111H1'1" 11111' 11 I-31'L111fls CHAI' Fi'RXITI'RZi CO. 11 V 'l4lIL'l1li1Ci1l'i. N. ML-X. H. F. GOODRICH 'i'11h41us5 Tires l,ll1'L'UI1'i1 Soz1li11g ISE11' ,',4 .mt P1'11tQc'tQd X611 202 Clam'-.'1:1, N. M. Main HFXDQ 'VY' E 1 RE XD sw "1 ' xLx r X 1 Phone M9 J 50119 I I rv? 'M hX mIIU x linvll N Elma 111f1NIc 1 N A JA C .L, 1.4, .J A H 4 X I'EIf1R.' ,Q-Q 1117112132232 i'1.1-?I'11N'f1' ,vw 1 1 !1 " f , ', ' . AH 1511--1 1A11111l1, 21211141 1111131111111 .mlplnllsr 'i'1l1'.11.11q111, D .-,lsx1111 1, j L24 ' 1 5 wt "3 ,A ff".fxgf.f,g.ff.'P.g1Q5:f553,g:yi? 153' M i" f f- L, 1 Ly -.1 A- -.1 ii I? 2 ' 4 . . A C.,,1.,g A f,, 4. -My ,. all h b i 133 III, 'Y fi" MIi.fif'G ' 1- !.Xf'Y ' 1"'t111x-1 A1311 XYfl,.'L'llI1L1Fk s 111 Cl0K'1S2 .. , 1111110 x ffm? Y: 11,5 5 VIQIHIVH EIQWTVZQ 2 5fWE5'N" 915 gjf'-'l1"r E. F sp 1-3, .. .I j 'f ml r' ' 'Off Tk' I I f 4 1 , ' r Q !E'!!Elf EYX N21 I X th I K i ll A "3..l1'Qi' Z,1'w:::L.'e nl, wawc il Q' I - TW- H LMI '1 ya V5 YT ?E ?!f ,I EV? 1,35-N V V ' Lf ' -S5393 V V -iii., "V---HJ. .,?VVFV'V-Sw," -"W" "" "W .vga '?.53?'w.,- fu 12554 '-f:'e.:f4-'-.-gf'- EQQVSWI ,, gif'.2,.znfSl3ifiT1f .D ?Fg:3". Q si Mr 5 , .'4-X x4"""fs- Ax "A-4-V: -5, if 4 ':.'V .,,, . Q . Vx -- .1 -V .,.VV...f,,V,,- ,LV - f.,.V - V. , ,V.,..,. ,.-.. A.. V.. V Q.: . '..- gk mm- 5-VV... -VV:V,Q,-V4-..:3 Q L.- V,,- ,-JM. :huh 1.1. V -'Vw 5' 1-SW. new .-'P'P"'.5?" Va. .ffgn-3515.116-V, . .V V -F' p fjQ,-V-J,pw'51?: gV,.-wg,-.QQ - 119-?'V'Vgf-'lJ:f:PVf,fu:,f 5- T4-afzV--uf., .V 5 ':Qf,,-.-1.5-5,1'!r'?'5! ??a.g,gfk--:V - V 'l5V.+i.':'fV 1' V xV .' VC lf:-V lim, "...'-' V- '- 'J V L- ' ,V-'Neff' 3. 1"V -I 1. -',.. 5' '-- - TV -' .'f'L-- ' L-""7- ai ' fi.-i-ww - V VVV. -V-VV.: V gt..-..:fV,-:V-V Hama M -.gf V, Asp,--V V. .V vw .V .VV .. V 'V ..-,.. . -.VV V. .., VV -VVV ..-.-V .V -V r-V.. V VV. VV.: VV V.V . V -V V. VV.. .V-,-VV V. V .V..V..-HV. VV. . V. ' PV Y V v'4j'v'w- girvfififf-x-...V :'wfVg-xffz3.yQQ5gVV5xfgV4: g'fVg5Vf3g9gsV'1..f'VLV 1: 2 ' IQAHZV-5Qq53v 31-'fax-VVK:v. w,sV-f:..-5:,1i.fe:,eiQvF',-9f,5:ik V11-T! .3fgq,+,x-V,.,,u,-.,:- Q., ',V .,,r,VVg V. 1 - V 1 M VV V 5222 Vw. V :V A V-'V,1,-?ff5r'?:. 5222? -V-V' 'V .-5555--sf' 'kv.g,x,V."'Mf-?V- evil- . 'ff' ' .rsgkkbfg x S-4, wxsifgiklg' 'He ,V 4.., V, ,., K, V V VV V.,,,.. , ...V VV. VV... . Ah.- ..,,V.,V,s ff- ini- -153-'R-1755? V lr 4-:VWVV -. 11:1 we-'lug I:1".r5-If,-r2h'1 -V ati,-J . 'S -. 'W ,V SV?" S524 mf V1 :V-f 551--ga-1543?-' ':- ,V-'."-5-:fu-.'. V iff- Var'-?'V-rf-12"--SQV ' YH 412- "' ,.- V-f-. fi nfs' '2FViV:V' .' 1'-i"""V.l: 251 V V ' hw?-:A-V. A :fi Vf,'I4a4:-5 V 'ci-54 V-S-me : -'-fV.'....Q"' """. V-LV' . A' ' x' ' K ' N " "' " a-- if? Li, -VVVf-y f'?a5ff'-rf: ' X ' V. . V ...V V, , . .V-pf. ET ' 'F "V-:pi " l.-V-1221. -:-V,V-V- V 'S''paygVVLVf5.'-fi,-V-5, -r' yn.,--'-1 ' V .V,x.,,V.. j'VVfV-5. V:'Laf:2q,,-.514 V :?V':1v--.-.VPVV5..-:..fLV. VVQVVL- -VfV'fV-5 V: V V V 47.-" -juL-....ggiZ:q',V'VQ51gV5- -, Q gn -f 4.s-T5-'V-Q::. --4:5-9,,,Vg1.V ,Lg-Q4iwwi.'J'VfJ, '--4-V-'il' -1 Vw- Vw- 2- -.'-.'-. 1-'Jn' -'hy 'V VVVV.V.-- .- - V . -VVVV: VV.-V -'V -gn V41'xV,r- ,4,.- Aga-3-.VV 21 -"gg-vffsvg-'gfV:spV2-img.-V g -1g,n.g'g:i:,fS1'.g3,:V'VQV:J3,p:-' -np-:LtffVfVgVff'-VV:.L,g,'- WLM .1'-V 51. R V ff'--' P-'V V. " "LV 1 'V:wv'f2'1u'nh-fgf -4-s2:,v 479-if"iA'.'E?Lb'11' fa .- --QV -CQ' ' 111- ' w V V. has V .. .V19-9 Shaggy-VV. JE, Pig H-3 V V .f -ev-g,V- . "A".S":'E2 V.V,V -'H -3 nu 'V 4-Vi-. .V gy. -cg,-QV 04, --5qV. SV.-.V V4 . V,-v,--:sg wr- ,-1 4f::,'V.5.w:VV-,.- .4-'i3V.g-I 'L-ps.-f-' VV'. :VA-1-'-' f--' f-V . -GJ, , - if -23113-V, ..L.VVk,1.l- V.., V'--if, -V VV-W, NVE: fig.. . '75, V1-,Q'g.5Q:. Q4 ...V,- . ,,79',d,'.-nap'-'aV3'2zV:V:,..:V-Vg".-,V , . V -5 1aV5f':'-.'-'-Vi5LVf1- :SSS-.22 if-J -s'?:2f::.:?-5-'-ERQXSL-qpE'fii--3 -:F"'Q2 "V-V . s:N2M'f?+1VW'1w5-fziiwf 213212,-.fVV-.'gli-g'f'ff'2e.f.11-VV V.-:Va V VV . V :GJVFF VVgirgafl?-3522:M':V-VQVVV-33552-7-I-1'-5134 anim.: VV -an 1-VSV-L Ar"-2 135'-X'3fi2'VV f . 1'-VV'- V, ',aV.V."-wwf V-1VV LFS'-'--'A"M"-2'iAf2J5Lkf117"i. ' .sf -Vf.:V Vr-V'--V-?JV:V'VV .VV -..ff -.V-V:: Vff-2. -V -'L'-PV: 4.:-V-VV--.-:VV1.:-V- Q jx L .- 1 33'-fl 'tf!?,-Vfxu-nr' - :- V 'vw V .fVr-:"1nfV-- ,'fV:7V., mv- -'+ V. ,.-QV .Vvhvdfx Q'-V ' fTV',..,-,I QV.: . .-,pf - V -' - 'v f- - V- H- IM- V- V -V.N,,,n 6,5 A js in J.f+..Vpi-V1 ,530 ESQ! ..--51, Y is dj ww A ...4,,x,a: .-. ,MVVI A r W W, VV, ... A A, V..L.VL. J'-YV 7'5V,TC -'ii V' f' Vf' 1 v - f. .Vi-132332353 ' Tm. ,:V Q. fi -JJ' Q-i4'1."fr V' V-::ggVg.VWf'1'i7Vf' ifVg4,JVVi?E 4 ' " ' ' ' :"?112'?'I---' is IV' .11V.:,'- qi- -if: 5 51.15 " ,-. V . 5.1--.-. .-,y..-V,- '-f,-,fV-:rf .. .-.LV.. .V .V VV. -.N 3. f,V.VV1--. QV:-:rf f 7 z-.v.V:g:L, .4.u-V -1 V -V V.--VL V. vc VV 1 -ff'-Vs'-V Xffw "V+VE3a.:X'.eAJM" 'QC OVW in 4. 1. V. 'A' ,f-:ful - V. V-A VV,V..VVVf:s"..2'-ff -- ' . VU- --VV 7: VV.V:k,V4:'.V",VV : ' v- "1'5,. VV - VV A.-1i?'Irf V-VV4. w.'.VV qc- VV .VV-'1,?.Vtw'.-V+ 5-"-' If' 'V--" 'VV' 'VV V G+ 'Q' 4' 'fV 1'-f :--- '--V Y-' V- .V VV- ."'1+5f 1-11590. fu?-i'5f'5 is-2947131 ?'f"f?Xf'u5:i.TTfL!725f-- 521352-f-Z:::"J'5T 'fifq-'zV",'f V .g.:V'.H"" -:wr-:1V-:- I I :1V.,' ff. -,H-122.-V' . .V-'-.V , VV.. .. V..V.-V .n...V..-.. VN V. .ef . VVQV VV. ...- VV VV..-. -V-uv . . V. A. VL Q.. V -V. -VVNVVVVV-VV,-'V-4 V -f.vVVVVc- VV- . VV,-PV- - ni--f ffl-V V..VV1. V... V- -1. . V .:f,.-V1v-wVV-- -Apu? .VHx.vV'. ' -Er Vfki' . J' Kifffff-w ' i5"if?"?5-'Z'IZEF1Vi'::ffiE'Zsj " '- Vy- -1-ng, V, ,s QT, ff: V1-N., .Vw -V-ggi, V, K , -.9 ' - .L -4 . M: .,'.V':--: -,4 -r VV, - 4-f V V-'J-V52 , ' . ' .:3..f51'-'--4,-,.LV:N 1,-'V,V-V FJ Vu: jj '- - ' V -4:1 V-:QV -V.,f:,t- .f+r?V..--.VV-.1.-1.,V--fVV- -. .V .eww-.1 .M -'-V.:-445.5-5 .AV VVVJVV1- .Vim V "-1'L""""-.'ZA'T"l'?""4,4 V . V..V-- x-,-1-'vb-' Vw:-V: V-'.VV' 'V ' -' L . VV-V-V ., .,-,., V -VV., 33? V 2- 1- L.11f'!5f3?2 2.2 'Vi' .V "--sb 6? - 14.34-- 'Ts I-139, -23,-VV:V:"1-rt V-V -. K-V-,Ve-' -rl-'VJ"V-5'ftV.3i-' ' "' - gf V Q, V35 ' V . VV VM... Q. ek V - V W.. V- f ff V 1 V - - -- W K ,Vw wil 'xref Rf .ga-'fy NA 'Ng-. X VM 'f-Exif' Fha. at NN ,. at gl ,Vx V 1 . '- x J F -V '1 df I Q-.an 'QL 'ff' if .JV Vw' W - Y' -1 W 'f"fI'iw 'Nw '-r' 4 ,r'-fb'-W ' F4 VV.-a' VV- - 4.V- 'aVVVV V V'-517-2 L '4-.216 125-V f V: 1 743-".' -ff' '1 '- - ,V -V , V, V 'V-V H ... -. 1 .JV -- .. 4, x- , V V YV.-.V--,V. V V A- .V -. .Vw - V- , 5 Vg--4 V -4. -.A .V AV .--gf ,.,,V-VI 1-. -V nf A- ,Mr .-V33-VV'-wg-3:4-LV-V--,gf ' . -ak:-sa-VV VV -as - -r?..'-iff.:-lf':"1V V V ,-VV- '1'-V s--L' .' N' fr 1- - - V, V V ' VV :::VVV 1' 592.2-2-V-Q -G+ "f PT" NY'-'Vik-'-i' 'ff f-'A 'V-2' V' lV '-V"'ffV'-'Vi-.VVQVV4 - VV --V , z ' ' ' ig? ffff5-F235iVw.VVVV:i?'-5-V'1-2.-Vge? V.P1f'?'V-' . V P' Qr R ' I V 1 ,E -L.v': ' -A V- wg: r-feng J '-5, VVKV,-2 V KV 1- 'gig ,,V,r--sv,-.H gt? ...Q 1 2. V aff? . V-:f .V .V ,, V. .VV. V., .V Q., .V-VgVV V V4 , ., V 3' .. . ' V V V-1 V' ,fl V . F .. V, V, .. V 5' " xV7gE':"-p:f'a'R,'91i"2'4h?: ' ' " 'fx' in ,315 :std if -Qi: ,gf V4-+""" Q ,'fQQ?,"'- "f,4'Q"i?."""39E"r'?"v5', A' ' V , 5- -gg . . V 'QV 'i":-'A"kJ.V V . V .. V V 1" 3V,wV" 2 -If 'Wig .. ':"-fjifff V 1- 9 -A-Q-. 4 :Tw-VV -981 ...KVM V J...-vf,.V,V :fi-Vi if 41 gjmji' 7'5'J3"i'-ffl'-l'fL MT 'LV' 4'Nf9'V9-:f53?"5?Q7?"'Vf55"jfy'5'fig'i'f .JLV '5 V ' ' A :fbi-Q l:V '-V'f.'-5.5 it-'Ji' 'fV.V':V2.1f?f.p V 5 yjugfl, .,, V ,V w V V., .4 -ff jay,-.V -Q ev- f ij: Vv5gLs.e,'fw 535 MV,-'VV---2, ,V'V,,,V- A 5. sm..-Ja. -V - .V '7'Zf?f7.'-S , -. ,V ,Q-VL,-if-.-1.34. Vp.VfV4T"i' ,U ylk. , .ggf5-we ei ,,,Aig..V-.V VQVQMVVQQ rfffagr' Vigmq ff .fqg V, 'LE-f'-' -V--521-PJ Vg-AV,-gV"5gc.., 4-:ENEIVQQQ .L V V .,:,V-1391? -' '12-y..-2Ef..,,.Vx-f:.,,V.. V V V LV' V- . V Q,-M .V-'V.V in--1V'1 . 1.gV V. -.- r- fm .L ' 'F"V2ai?'if E.-Eifff gi hifi ., V V gg 5 P19 jews . ' -V .3-5:11 :,1tE,'gV.,Ji-,V-Vx-Y,ii,VV5, 1 inggivfpgwsa- fx. V it -5 -V A . .VV-Wiggffg . Hg. g' gxsf, - VV5, :gag xt x'fig'T.Vf5V-:9.1.-Sw 'Y 292353 ?fvfjV1"-- Es! rg- 3' Q' .- .Va -Q W f 4' "" 'VW' V' 1'-ff 13+ '-VV-Via V VV V- V--its .-., V .V-V- P 5: ,V-gg, -VZ. . -VN'-.1 '.f5-au, V 9 11:7 Aff. I -V-V:.VV. VV-4. -ff,-vw, ,-gi-V,,' V , 'V Q, a. ' ' V .. -V V-gtg 3 v - -L -2.1212-" -V' "ar21:'-.gffs+V- wg- .Each ' "-V95 1"3.':2-1:?2Ti"1Q'Llf ""C"' 'V9"'Q1f'Z If ' ' ' V 'f-- "---' 1 K H1"V'.-V --'ff-.faVVV'f':l' --V 2'Vrf-42:55 -' VV: 'Q-' Q ' 'Fi V. -f 1 PV:-V-'Vg ' :VV gi 'M ' :V T4"'V LV.-'T'-1 ?Q-.15JVx'E'1'-'if' 16" VV 1,5 VI?" , ' 151: -' " V - -V.-.. .zj 'S ' .XV -'-'Hi'-V"V.f. , . VV xr V .V f, - ,-tl, V+' - VL.-fig V 5f,x,Vl- QV 'V 'V--V Y. 1 Lf LV 8. .. ...V VV -.V ' 'V--QV AA .gl-: -.WV-. JV, .VVV1 -'V."'f3-A-151. J 4, J V - we -Vx . --..V ,V V1,..V.V. V Lg ,--VVVVQV-3' -.r - f ,V -- :V..V.-V.-- . '-V:' ic :V . V -.V:+ V31--VV V :--V.V- "-'-V ' .Var V . --.w V- iff'-VV :Vu-V H- V ...V sr:-V V-.VSN-.2 "V..':V -VV-4V-VLVQ45 -M-ff 4 -V-'L-V .-:- --. ,s V ..-' . V V' Vw ' -'f-- V Vw- --': " ff'-'QE' QL-:-T V' . , V "1 I lv. ..V..V yi, .VT 'ff - if 1 V V Vi. ' 5 -if iw' 4' 'uf'- ,LVV V? Vi kwa -,.V..fx QQ' v-Swv HV-- V ,,.5V,g.- . VV V f + J . 'FR "'N"f,f':'E':,33vVffx.fg,-05 Y --V. v f' LESFZ ,Rf ' 5.4 V- -V ,Lf 52, grip' ff?-'Vg ,VY .pw .V V ,H .,-.Vu-V,.V. .. ., .--X V. .,., ,. .VJ V. J,-.. ,I - .. VVV.. ., AV .V A V, W-.VVV , V t n -V, . V1 .,-,E , .,,,., V.V- , - ...VV - V.-,VV V -v. - V .VVV V . V- .. V.,,w -. V V: V -V V... Vi. - -VV V--41. V-V VV Q . V V 'VJ' 'L --" X V., 3 'V ' -'. ' H .. VV' 'J-i V7 1 - " V ""V ' -. -5- V-V-'-' .V ' Vu 21+ '-p-V ' 3-VV""u . V.. ' ..'- A A-, '.1.t'.'V1."V' - 1 V -"mf-r...--VV 'S-QV. -sk.-VVVV V ' -' -V.- . -.4 'Mrs -V V . -2-fa .A 1-.Vie-:Vie . VV' 1" fmt.:-A -V-:Z--'--'c-zu: V 2.-sg. ,V ,V. .V-QV., ,VL Mb.. VV.. .VV-.1 .:Vn:EI?:?:g?iMkjvQf -13 Y,.y-F251 'if' -Vi af-1. Em My Was,-. ,V "gil", FIPA. ,. -V -9 J' ,LV-,V 8. 1 V.V':V 51'-fu . .- -f " fl: V V V V 'ww '-w-T. 1 ' H. , , :.V31 . V' L 4 VV V :11"Y"'1'1 'ii V - 44 . V V.,.,.-rf, VV-::V-QV.-.-Vy - 5102 -. V T . """ -9'-?'3f5'm A . M ff ww Vf-. -V-ff 5 f-V Vw 15,19 Vfsfwi-" ' W' .157 :V-V ':1SQ'2?1i W--V 4" 1- -V - V V. V. ,V VVV1-VV... .V V r,.,-- -L.-.psf 'X-in 'f--ff V.,--Hr.-:--W QQ sgggf fs- Q.: f2f?r'frV'- 'V' "inf ,V . ... Ll ,V ,V " -f mxggvpz If-?-PP: f gg 5 5 .VV i5'.VVff-if V1--3W?11211.l's"f821aVf. V- V-PT-W V '?:fVw-V .-V. ---f.R1wV,1-Q V. . V-VVVA-V. - . -. VV . -gf ,- Vi. "f "5 1x-f a-1 'f - LV 'aff'- 'ftfwgr 0 - -P'-If ww HV V - fm '-FE? - 'Mi V. VV, " '?7zf'VV,.V.V +...' '..5-5 xi 'f"f1:-V--.1V"fI.?V,wUq3q:.arwo vw V.V. .VV W-.V .-.VV V ,fr n-4 VVV Ny.. .j1.V----V V - -V A V VV ' 'L -'5':-NV VV.-H16-P-I-QW .Hr ,Vw -L ' V . 'fggn-W 'L 4' "5 V ' V :.:- -- -,s,. if.,-. VU- -3, 1-Ji-V... , V V 4- -V V pw ark '11 V .rV VV.-V f-eff 5 gs A 4. 4:21 V. A.. . ' V " -"fi7qu.:.353'l.'H1i:3"gA1353'?f?'H7'5 'V ...V '-' V'HEif:2W-:1s-Vg---V-- QV ' ' V 'idk h..:?:,-la 'VVV.V.'rf' 5, Heir f -::.' t, V .V .,?.ghaQ3,"u gh, .- ' Vfiirik -, nb'-3' V. 'Q-I'-nbbikibkg-?:Sgf.:',-Lg -we 1 ,Y-yr .N-V 14" img. 'SA' ...aa-.J"JO3 It 'W' K 'g,-gkak qij:'f?'5 V "'1'-V" -vef'-f V+ V-W :ffl nf' ,V-Z1-YY 140' gf? 5-M-' a- 'Y' JH' vu ' ,ff ' -.,A,Z5J'J., A 'ff .L if V.VVf:V L V V-V--WV ii? ly gf ,V,jf'Wf-'iq-Nh -VV V-J--:-VV..-ff -V, S fkf ,nv -V-""'H5v X ,K -. 1.52 'wi V1 ,,-,Lx Q, A'0'-4?"NwA sf : V -f V-71 mifiibit-vii-QVVIQV?-fVffV'fVE2..V.--iPV'1Vv-.-We-fvN-Vai?-.'V--5341-'-i--rf '1lTiTff'VS4s- V V 1 .V V- ,V 1.5 V , V ,, W' :lf ' e 'f ' -J is - ' f ' Vr "K" N F G +1 H Q ' , V, 5 ff-FV", ,ww .hgh Va - VV 1 H l iwiyf. V 1"X,"'c .' Q: 5 I e W V: V R ,V if 1 4- 1, X VV V V VP: ff 5. VV. A V Lg.-. V.,V -Q V V - V. . .sf V- V f .VV ..-V .VV 'Va ,.fVV.VV.:Vf'I V. -V V -V VJ-if 1 ..yy.f.g- e' 4 V-E. fV.',V-f'1"R': -V-QJZS-3, 'L'-2--3 ' ,fy .' -V VV ,-1 -V ,V E ' : V' ,VV .9 'ff-VV f V-e ,V-VV.g ,fy-V95-4VV,'K.'V 3-Q1 -1- ,tif I, V . V " 'P V. . 'P h V wwf: H V 1-1' '--'swf'-1.1 VV -' V ' . : -.'.' -' V V- ' 241 -: . QT-'fl .V-,IV -- .AV ' V.?.j.,.V-I.-.795-7"V1V-,-fl'ff--F-1:33. --...':fV.,L sf' 'f 24 5-Q: ' k V?f'- Vi- ffgifygmpg, V, W-., -51 V " 1 'VVS'--g.gVVg'-VgV5.:.Vg.+,VV, V'1Psg.g:r315-V, 553V-'fquvfg ' 'H "' 'Al ' V- - ,'k :5 if R" - f 'Q "1--f,Vf'V f". V V .11 .. 'Q 1 'Fi' :rf --'Vi - :lV5l7"f."i" '4'1.f5"':-TQQYME' f.-tE!ft"'-'f"""V" r'5""i7U 3' 'Q N' ' M ' eva .V V ...is V- V' - f- .qw Mui Vi ew -V gi VV-'Ee '-1.-X - 'T' fit C 1 P' 31? is ,1 r- bg. I Q '-V, .-- Vw A .- Vert, ii- V -+V f H' ,1-- ,gs .An .Vx V X ,., 41- ff.:-Q.-2 rf ,,-.3 .gf .1 -.cw 4-.ga3" -A.: . . Vu 505 f K m 'K NL "' V, f HV , 'f .- X .V E- 1 1 ': ,M H , '59, A A ng" ".i?Q,Vqff 4' I MA 'N l'x..,.b4 1-J'-I ,, Vg ,Q ,M .Q V -V , V J . A . 2 .-L V, 'Q' -V mV 1 '-V 1 L " If ' " wi . ' " ' Vx.: A 2, ' wuhiigif V' --L . " 'l ,y'-4 ,I Q,-:'4.""0,"q ?' ' ' fi-Q IQ, KQQQQ, -J'-330 V- 'fapfvfxfi'-u,Va'?2"'1-e V u Q -V -' if - ' AND' j"-if ff'?"gt'f Va ' ' V V V ff V- .. ,A-Va.. V- M -1. V. . V- VVV Vu-gf f- f . Rt""'x-1' f 1.315 '1' ' ' 54.13 -495' V -VV2..'12- :-v:..7?"i- V-5,-.253 .'V"V:-N2igi.7357-P'--??i-5.2 r-11-'.-f':V5'.?--"'f:"'W- ' ' - -V V ..'V.1- -V - V Vx V . V-f .- VVVVVVMQ- -.fldihi-V--v ' s-tV9V W--' '4-"V-z--Vfzf-R "L-972533 ' V- -v - , - . .: ---Via.- ---V ffV-'ec-V .JV Q- V VV . +V -.A-4 -'W V -, V -VV.. V VV .V mV V. -,V .:c,,.:V -E .VV :V iz V1.1 f,.l. 't l9n-5. VVVg..g1-VVVV V e -- V-' N -V 'Tf'i"?i3'a?fV'f72'J'Ii',82:,?-Q75-TTVVV1' .V:V--app' mfs' ' ' 'Af FYFT55 V ww .V-VL 2 15'e:qf1V1-lar--?aVV AV- V 2-Vsexgs.-f--:V-:.Vf.?v-'f.V'ga:egf .-,AA -.gt . -:mmf-'V ' Vw,V,.'.Vi 2-'VQ3-gf? -f-'Ha - .V .V V VV. V-yV:a:.V. ,V -. . .V TQEMWVV ,. V V . .V VV,.41-V V-V ,V .6 -af.- -1. V ..zV -1' 'VwVVf--VVr- '. f 1V-- VV. VV--V -.View A' -' V V i:"2.VV1fi-VE 'six-ai TL Vg rf'-fr. - V 1 15:23 V' 535-Sy, f ' .V V V --VV 5-.gs-.V.'f-V..-+-251.12--l'PT.1fi3E - V, f1V VV,VE5,,?V14fff1gg5?'i.gV 'f? 2?3.3- V. .. ,i g fif- X, gk' fraaixgawyks.:-wf.z2-f.i:-F'V'-QV.Q1:VV::::fffV'fGiS'f:Q:'V'1 V4.--253, 4:-X, "-I 315+ 2 MMM, Q 6 .VV -'Waits .Lszf3Vf,rSegs4-:fx-V V W- F V"f'Y'.-f,zV'-Qswgx -iff-VQV... Kf,-gr .Vg-vw if ffywff ' -' 51' A- H i m. 'V- -'V-'vff,sf':-V3-125'--.VV-.2-...VA .,5Vf-VV. T. -f' fs Vw'-Siu. V +234-11 . . ' " wal? 'V .wif WV"'fif'2+f-" " Q :fi 2 " W X ' ' - "f2'g2vag w s sfi? " wwgfgf' .ME-f',-w3"x3 vi- -Q35-VV1,,35'?255?iv3y ,3A,,.V ,LFE-i92VVg.Va'??3"9 1- VV VV. V - P -' -.Q -Ve? .V V. ,-V. -74 -"-f,-if 4:--.V.WLVf'5f': V'fr-f.'V-V+VV- -V. -my VV V. fl-Aga . V , U, ' I 5:.mE:,,a Viz, ,EVN ,,7.,-fig . , , VV. ,' VV'L- -V F-:?V?,j" :Q .V-g1j'g:,, wr..-..V,V:.,f ,,:- g:ig,-4: QV 517' '-V ' V-:KEQ , 'f -A.. "' A t 0,1 'ulfy "' V' if gay 454-33 'Q' VJF 'P' ga? "'w"i.2l'Va 3,55 Vg T 2' . ff' .fn .K -V-'hw V V . . . ""f S' wxffx' A. -xnxx 'Vg-r4'+1f-1--.Vw-'1'-.J-2.2 V V . V V- V. - - V V V-- ---. A VV V - V VV - -V - V VVXV-:fa Vx Q -Vw-V 55143 V--MTQVVLZVVT V V "A WI: -- f f ' fwr-'-Hz'-W V2?"fE1"- ' V' SPV--MV V2V1V-V'.:1-5'V'f?M" -R V il ff . 4-sv V. VA? " if M 1 sins? -v Q ' F .1 in ifi -EV- V 'friibirefgi'-V. E ff-j---:sVy:gg1VV-QQ1-Vi fx gm. 3 .VVVV .,,s,,FQ52'.,, 4 'L --y,V!,,, A ,.,,,,,+x'yw-V. Q32-W ff VVV. 'f'fQg. .1 .,.q,.'.Vf'f -Q gf,-A ,V . , .bg 'ui Mqfygsf 4 J, M I-Q.,-Q. . sal. 'Pg M4 x 'jpf .- K. wgijifgfs-w Jigga.-V , QA55955 an A ,V-'VV x' 1. ie 46 I V 'Q 1 'X is-3, fx 4. 'gf' W Q V , a- f . V: 4 ,,, 5- . ' ' w ' Q N V, , V , f . "'?Q.,-gas' 'ia N 4:1453 1. V ' -V , r v 75 V- -r -A I P Nr dt 'Q V - ' .5 - oi,-,QQ77-V --Y As- --if-E' "W Q.-V,V V .V-V - FR. - :V V -: -1 4 'V -Yiz,'35' -3' , -, V-V - V 'L V- V ,V 1-fn -wa. f'-V'-' Q K Vw... --.' , av , an.. V. V wg, 1 V lg .L,i.. 5... ', ,Q Vg' A-5. V,-' f a - V.V..'-A :V V V ' "-:I 5 Q' 'da ' ,fl rr V M , -A"- :'-- 13:3,-V,-,La-..V'.',f:kL.'. 'V-V'f-1-gig Q'g1kf1,:-n,j'. V7. gf. .. fV5fV-ZFV. AiqgrSH++,,VV.eag,,. V Vgg:jj:,h . ,Qu V. V, V his.-gy.. , my . . .MQ JV , Y Gq,,.VV., W-QV- -,, ,WV .EJYSTSEV U VV -V . . A - V -I - - - "5"-: ' L V V . V I V .VV .- V- VV VV VV -V V VV.-. V V - V-V V . V V, V-V:V.-1-V:VV..-.-ffVV.V V --QVV.-5 -" 1. 1 f- a Zag fr ' V :aff fwfq- V VVqf:gV1Yfff1V-' j -1' ,e:' J V -' ESM-f .. Dv VV 'L V,qVV,, . giafsf-f'Vg:VVgkV.'AV3VVVPVV-.Vig'FNS' V- V. ,139-.V. V. V4.5-V SV V. , ,,,1,,5-,.5gAg39,,gg Myne-V V VV wig., Van, VV ,VV V. V. Q V ,NV V ,,.,5.V,EV.,V,,QfV. V,gq.3-52V,,.axg.33,,Vg.,?:V-vwV4 LF. V-.VV,.-EH ,VV:,,i v 6 " X if-wiv f'-'fb 2 W: if 4 Q-pw'-'Q -15-I '19 If ""f'S? ' -,V " 'fvtwf' ' 1 25" zssV figgg, .,1.3-f-Vg-'-3 J, ' N gyda d K V2 Pr: - wif.. G54 -X , ,DK-Pg, V, 1 V Q V AN' -fasl'-ff-'V QV'--fs 'sw VV. . -gi Vx W' ,V V V VVS. x v '-'VV-V -' X' af' MV. '-.- V1 V .. V V s - f" -: 51 "- " -" '- - 'L V 1 Z., . . V ,fu -'-.V,V ff:-' 111 ' -VMS-'HV " -- ':.:-1-fP..iIS'-if iw-,'-. nr... ' ' - VV- -sf V 5' ' V i " -:.: '-"' 1V.V--fa. V- 'T 41-ff' - f V -V.V:f1-:LV Vi?hz"+' -iff' V- -:fi-'z .w.G'.f'Vs.etfV VVV"fiY:-V- . ' ,, .:,,.,, ',,, 1 -, VT:-5' I - V H 5 V bm ' V: Q 3 ir VVV.,L V-1' " VV.'i"i- 'V Q.. . -wf-'f-V-' gVfv::fw'- "-?5:r:T1-g?gEcV,.,VxfV4E.'SG,,.ifV --pg 5.2331 ' '?'t5'F?"A::"':2'i5'M,L7i"- -- 5 . fi gf' -1 Vqg1gVf4.V-ff? - :VV-ff5"'?i25-V1fVa.:1VVgv5sV.:! 'fixes-V-'-if-4.45 . -' ' ' - 1 - V 1. Ju: ,..V ' V 'f :fx cz". :'-VV- .-fVV?'. V f .1-ux..g..VV ,AX V 5 Vik , lg Va.. 7 J 4 4.1 V ' " 1 A5"'f??se V V . gg.. ,V.-V. WL, ' 3 W . V -- was f'T?15i'7l -153-92-i1??Tf'f"Vr'5''efa'fW'f .V V: - ' . 4-V.r. 'L ,,V:4,..-VvVf3:y, -- Vfi. V Mig. V-iAVm-1' V V.-V.- V V -5. Vr? VV - 'T ' aff .VV g..-VzfV'f Vi9'ff'5?f'- -W-Sf VVV V-V-V?-ffffr :Vie-V-'.fr'1iV"? Q, ' ' 1.9 -' ,gk 'S-, A-...C Jimrji ,ag i ' 1 ... Lf4VV.V-,PEQQYE ' ' me ' SV V' ' "f,'-Mg, 'Ti '. 133 ' V 'V ' 1 F1251 1' V Q-g':.JVLf'1 'L VZV " " V Qi' Q ,' ",Qf'-- Vp"x ff157 nn iff" - , 1 V In ' VK-' 9 7' 'l 'Z' ' ,kf Qf""f'a5lifk'Zf" kv. ' ' -V , VV -xl' - 3-Q-'QQf rkN'Sts.f5Qy" 26'-+ JM ' z 5"" ' 3633- Jr, t "" 4' 'Vi -1"'n.Q"I-"'i ,'-,L N :VEJgf.AV:.vvV' . . . V. , --. , .V .A -V ,VV V V, . , 1. V. y,,.- V-5, V - V VV - . .V -A ...xV?. TQ ,. -,V 'TY' "-'- V ' VV . F"::'Ef -2 -V-"'sf.1"'.'t ,iw ff 1f'L.3, i ."' . A ' V. V' rf-" :Vw v- "- VN' ' f T' 'Vx' -.fL:V'c-1'-.'fT' ' ffm, -V-, 'wif Vf ff . ,?,f,,VV. j?fg.vvVz'V'5:m---:- f - V -' F- V va- ' --.-'Vg,f:3.p ,Q V: -V9 V ' . ,-V. V .V ,. .V V - , .1..-.. 55: V, ,A-, .V..f'5vVa... A ,,.V,V.,,.. - ..-V,3V,VV-3 Q, 4.4 4--rg .Lf -V " 24 , . fi V 5-'h?1+1Q.iQ 3425.8 r1'1 ?7g:.sgf .a V- , L' '- fg. ' S VrV.E 1 ,l.VV .ii ' 2-f-WV' 5 ' V .V .V-wfi-2'.: V.:-Q, ff Zi. ' - . - , ' 2 H.,-' 1 J 1,--cf 1 2 '-FEV-' ':f.vVfg., " ' VV Z gg, " j V-fi:-Vj V V . ,g',",3-5. . j i .'.,?L 'Q V152 M..- ' -' B V '- - -1. . 1 'fy .Vw ,V ' ' f V1 .V-"' 1 -.V'1- --ffl -' . Q f' " "' 2 rua' 14 'V 1- 'J' f-V-fn 'f '1'-'VVfV-J - r T5-bu-T' 0-" V ' 'VV1 ' "'f- 'V V ff? VV VVV ' - -' f V2ia'51-ifwVVf?"25wV:V.-2-SGEQSV-Vw!-2'-ff5JixfVf'2"'f' -:JSF V 5-Vr Q, sgJ 'qk Q M"-aff-.f' .Q-jmgwdfuw AV V Q ff' J WZ: za- Q- V :'w."a. Vw - - .. 'X-wi .HIV-f -V : '1'5 :' - ff- Vu.-V V:iV..'VVf2- 4. k- fx-L.,,.,ML.53:3V,fi??f?g,XVHQVQJJVV'-VS?-j'VVi55V3f?Q,V3-QQ V-'I 1' ,ff-.X -4 x '-5.5.52 s '5:'isfg7'3. Qifkfm? ' 5-'42-fi?-5 rffyfis'-"4 ,Va-V. ..-Vf. -.V V, -VV' Viv , ff' his 'ri ' xi ,Va-.. -. -V VV,-,Vg V44 Vw.. Jff.-,V'Q1-4faV:fq4,.- 57?- V4 :-f...4vVf1V?.V-wp. VV.,fg1i nf If 9:43 ,Vw--V-V.g2p.r-ge V . 541. . 1 V 'WS VV 'W'-l'?8M5'-igiaif 'V-V- -VV -' VfVv+,,'Vr,V. ,G-.V-gg ,ff-gVV.Vg,V.V V - .-. V.-.f'V.f:2VV iii-'41'-I -,V -"LZ-ff -.VVVVV V ":7"v.:- Vffuiazlf4,V'.?i:.V'5:gZfAj 'eg ' N J Qt? ' '5"'3Q.: 2 , a 'f ' V: " 9' ' -SQ 4"fQ"j'5-fg-FV-'r-4VV.5 1 114f?4"V,T:E. iK.3a,.V-- , ..,f-:'f- V..1- V- V--V.,-:A V,-V V -V V-why' V ,.g x,'.4.J,k1Lu5iAw,,1?rVx ., V V .VVVVV . V ,, V V ,. .. ,VVV VVV - . . V V . , I . .VVV , .. V V .VV , ,V ., . V V . V, V. ., . .V ,jpg , V , V,V,. .' .-Q "'V1lV:1aigf4ni:'ffQ3gV1iV"1fY. V rr- P 1 . 2 5 V V Vf - V f -V ' V V Y' - ' . ' .V -1 - V sf VJ' Ida V' V V' ,f x VE VS-fx f."-4-' 'Z-.1 L'--" -7- -- ' V' Wx' -'STP "' 1W't-fi ecfny.-V 'MTV-V"'.Vu-L! 'mn-V1 V VV, 1VV+ V V V VV-2- V V .VV V V--V1 V. . -.- aa- V wgggias-9S'Vb.:?-VV Vw-AV V1- +VVV.V-A-Vf.VceV--.V -sw. ...fa .-mf wi V VV V-VVVVVVVV ...V ,V 1, V-MV Vg - V - V .V ff V- .. .JV V, V: -:VV --V V -'V' an Q ' V,V,.v-V" -.V51-V.:-7.-V iflm Ve. ,Vg V, .eV V -V V -.4.V.,,Va.2VV,.VV fV,V - V VV-.V M ff " ' -37" J' 13' xg V ""' "'jF5s5' ""S'?9'! A cq5gi?:'l2k "'4g775'L'-fte'1q-4",Q'- fn. 4""'a',6'-f fs 21 , Jw " ' fi V ' 3 , .,V V V,VV.- V V -V . V V-V4, VVVVV., 1 -VzV , 4 1' V.. V V - ,,.,,. .-- V - . V -VV V V- V-5. nf -VV . Vw, V V-VV V. 4: 3 3 JJ. 'QM V- . 'V' :gif V V. . VQV1f5ViJ.,,Vy,1 ' ' ' " P 'VY -' V. f g 'MY.af-r?,.sn..,-':" V 2 :VN gf, 'XW4 r gp 'f 7 gd Us 3 VV 'HB if ' ' 1-M ?'M QW 0 ff G' W- wo... N. ,VK pf Qgfgf f a V1-2125, Iii' r,Jg2'f55f4'l,3i?Q wg? ,,, 4-..V:.'-Ag5s'ig,b,,.3 'S 5 .mis QL 79201 fl, gb is 1-il,-v,Yvu52'V-:,.:-V 1323, V ,, V . V V . h .. V QV- V V, VV ...V .V V V VV VV V 1 ,.VV ...V V-,VJ -5 V VV Vu 'P-',,3'f2'1-: gg- ' ,K g '--'75 V42-gg ' V: - V-1 ' V ' -VV , V , - - . f ?'W"' V - ' U' Vi V-f1l,'1-' ,"2-.VLHHQ-'I-V2,iVf"' -+ ' - , F-V-LL' L--f ff ' - - -'int' 44-133+ V' 5 V V 1P .:.V - VJ?" e'f'K'E .i', k ga.. V- V. "I ... , V. 'GQ E 4 V'n"' VV ' V .- VI '- V Fif:V8.'3T-r-V w.-"V 'D - -42-25'-" V+ VV,1 V 3- VZ- ' K - ' r. .L, '. V- .f f VV-V -, .VL 1+ V . V .iQ 3' - V .-Vw: .V VV,:'v -' -' V 'ez ':-fV-:'1- -1 V-VV 1-:f"ZV"-V-2-'V-V-.'V.VVVV3xVfVafV-SAL. Vfffis: 'YW V - ' T' -f me .. V , 'V f'--Y52:ff'f'?Vffg,-32-:VLV 5. V . - A V V VV... V V V .V.'1. QV, V V ...V V g .VVX V V.. . - V. ,t L 3253 N 3' W, .gg 55561 +gL!2r5g 46595 W 4 V -V-,wb'G"' 4 z'2Z'w Vx V.:-J., ,-,V 1-ff WLHZDRW ,wV.'Yf-'I' gg VV. " we A ,K Q V Q 14 h - V sr -' - ffl' 'Vg --'V' 'fff 1' ff fig? 'fi3,.wZf1-'fF'V 4Y1-'f3hV-V.-.""'33- V- V- 'r- , V-gf-, 7 . f'f sf.. 'Ti'-grV1-gaff.v"""fgV-1-,qv 1:-ff" M.-e'f:"': 'V.V'VV.-Whiz1-1195-QVQQT V .Q . V- .2 --Q ' VV 'Vg-f.-V: 3 VV fm gag V 3 .V . . . V J V .V .V J El, i. .m -. H V V V ww' , L ' 3 1 ,Q ,. 'Z i A-,, ' 'AP ' ' -if"".r 1 'V 4 . H V V-' . -V - " V ',,gr.V.,c ,. VV., 'i' -Vf Gif A-9:2 , 4 ' .. 2-" 1' - V 'f p' ' V'-Vx izf ' " "'fy14:fdhjQ'iA'fftL'f5'f' . VV' -V-1-7 M' 1 ' '- V "- .. ' V V. J"'H-il.--as 2 S - -1 V VVQQVVVV- adn .V Q-45-fan: .V 1. .ff QV- --V-V-VV.- JI A ,QV ,fl 'W ' .7 Y' '- 1 . V V' -'.-aug. V '-Q., . V V,V 5-24 ,V 4 V 2. -A-,, ,V -V .V ...V - Vg - V M15--VV. 'V V VV ,-V. V "H V . 'fE'fi3ff:?3 -'HL,?g-5.',i1 V?5'?5Z:-1 12' VV 'YEV 2 V fVVlf'?'1MY5 . V-V ::- - -sr,--fa V1,:f?:!3'f"?V. - --- V VV. -'say - - 'av . ,g . ' jwrw' ' V V -'L +V V VV- 1 K ' " V V V VV --12 V' '- ' :V f -V" -4- VVFVVQVCV - V - 7 4. ft' ..Q- f' ' hir? V32 Vg:-'Sf f'-fs, V37 gf ' LV- .tL7r.if,"'f. ffsgf?-,v.'V V. . V.. V V -. - .r V V23 V,f.Q,.., V VV.,VV4 nw- Tun.. V-VVV-Vg. ,V .V.,,VV. VV ig ' V.. -V .V , -,V 652: V1t...VV:s3,V. QV:-f -Vi'-5:-rss-ff -' ' VW ' V.. " x iff. V V. .V 3 -V V-V if-L 51.1-.VyJ.. V. 2 .V 5 VVVVTVV ,gh gf V -V.. VV: kk, M45 V ,gi it V. - --4 - we ,QV 1"v',,f " f'-f' .. V3-V Q- i y-: img Aww --2 ffvifi f-VVVf -gf: V V, . V V .V VV . V . ...V.,-.. .V . .V VV . . V V V- -V-V . ,.' I- '--+- -'V V -':'- ' ' ' ' V ' ,, ' V - V:-:',frV,- '-'m V .- -V V '- 1-1 V -' " - . V- . - V VV , --ff Vt V 'r VVV- ti' V+ Jw avg """x1: f ' ' ' ?'VaafAQl" ' iw' '51 1-ff' ' .ha ' Q' M V. .1 M 'H gp 4 .- ' + if V. V 'PE-35"u33 51 " A? 'W '-N. -. A - 39.15.3 5 " ' kvixlgxfx' YK., ia -'gVV:,VQ'fM-ffl? 'M " W 'SQ U QV, '-2' f Wi? was f VA 354 ff -VV'J3-M +V:-:VU .wr 'mafwt' -3' Nmlfl A fgiaggflywi Va-,b,9"" v.-JH' fr ' ' -ly ' 'U' " "W" "'-as .. '49 'I -QE swyiigsfi? 5rBYVf,,gfP:f'.'2l?, 'g Y rv it . 3 B.. Q V a' f-5-N'.V.,.-N-gVg5.f-Sa-V.,,-,Q-VV: -4-:af-wVVmVV3r1:'G', .V-gi Vw .afar-5 'V Via' M' mf. ' " -'W'-J. U31 " V -f' P 'fb' -f""Ai?3if" V-1 ' -37 -: - 'W' 1 'mf Yin , .+L ' FJ ' ' V aff YQ L1 V . Q V V V V yagzihizis N! W, V A Q. L V VlA,,:,, VV VVQVV .V N. V L V ,V,, -V., 3 V V. a- -:. --af- .-,,f2V. , X Vg, 'Q' .-V -" 'kg vi pf 4 13, ' lg' .Laser if Ya t V L asa gf' V 4 V, mg? 4 ti if 1. V 'M of , 'ig '1 '62 iw vvfi? L. lr " -5' K i"'Vq,e V - ' 325.gif V. V :.'V2i 7 V' :-PV' '- -1-L .- .. .V T ' R V .LSL "', Vfa- . . ag ., -v 5-. 2" V. - "ff if -- '- ' V- - VV .V , '7' f- V .- . 1' , 5 iv'Z":PbV V'--If' 5 fit- '1 .F ""'.,.VH,V. ,V .V. A-. 1, V rg, . -V H A Xe 5" VJ. tm- ,FV -, . 'fff V. -lf? V3- .Y ,V V. A A ...V .V ,,. f-4.I.,,,.,.,-V,iV' ,.:.,,:f ,,kL.?ggQqjt V3 ,, -my ,L V,V,V- .of V 2 '55-I' P ""'V '- ,,.-T ' 372' 5?-'V V52??,1-3333?-"' ""g"'-5 -f ,gb 'gil ' .1 eil ., 5f"81Y yfa'y1Vf.?,g.fEi4.?3,fy'iVQ.2zQSg-1 5' A' V I E 1 V" '- 'V B 39.55. -f 'V ' ..f'V I..VV' SAV., ,jab ' 3. Aim? -2, sh i ' -1 iwqgh-iff 'fi' A. ' ui- 'egg-1:f,V1V A-vz3'.14y,gjS-y1p4,'-,aiifjg .V V Va- V, 'V V Vg, .,, f. mf -im' V. - 1- fVfVVV1VV.:..? . . -1 M .1-.iw Vqggifi ,, um 4 A M A V-RR V.,.x54V,,k V3 'av P? aff V L 155 J RZ' if .-4: ' V , 'F gi 2323 kr-fy 'LES hmm Q P WV 'h""5' "MJ 3,w'3'?s4 J f ' ' V x - .2 , 1, Sw ' V V V V. . ., VVV.V - . -. .,,- -.V ,. . V., - V-VV. . , -V 4, . V V -,..VfV.ViVV,VV 'fu 0'--fi:ZV-w I.-Q-V V' 'V if V -Vain-Vf V 5,-5595: VS as-V54 -- . w- " -ms- V- za ' V? Vf1:.wgV+w.2'-V,.'1Vf5-1-3-Eff-" ."""'4vV6w. :Vw -V .V : , V V- - 1-'-V , V ,V I 4. 4 , ., ff: QV, ,Vu V, . 1164-V:--'g 5-fffaz, .Mx VV -V V T VG - 'V'5-65-VV,':.-"Vw :VLVQQ V 'R-"-SV,--'fr an ' ., V. V V", VV S Q -- 'W-W Y 5 .-if-9V.f-ag'--'V V. 'V ,,,,Vv' Q :Q-',V1j:,:ff f'Lf?agx'v2ggq-1'i?:xV,"" ' ' 1 ' -wr..-V W ,Tb 1 .V ,,.V,i- 5, V V5 1 3 .:' 521. - Pi x"--a 'Q wr VSQVVQIV if JT' . Y 5 J, 4.-.5-W .aku Q fi? ' - . QELVQ :f'5VjV57,ZiiV" "-fg if 5.-PW ' ,V .V - G' 5 ' V V -3,3555-'VV1 ar .Nd V.,.V.1J-,nw 'ie V. 'EB-',T::-V V '51'5F13l"4 5, 4.31 f q5E1"V.5.Q'ViZT ff? ?5'E.'1.i.5i5'T':.f "' .V 1 V N 1 16 V V , . . .2 . -f .Jw V ,jf -1 1- .V - - 1 . .VV - - - Lv ' 1- ma-- 'ff if '2ffff.,15f '. ,V- -'sly W ma-1-Vf - -'ifllwffiff 1Tf?fi5f?"r-'- -N-V .'V.:"fZfe1 fV, f ' V ' Vzf. V. -"gViiT -- V. VV- VV- 'V T'Ve:f VVcgi311f41fV- V 'fl'-V.f1eiie:-"' "ff-VYQVV' . ' .V V 5 -+gf'V y VQVQQV-5 gg, , L ff .F - . - -V - V f -V+ " K 1 It 'K-:V ii: 2? 'sf'1'3'-'5ff. ' g .,, ' Q YSL SL 2 A ' '- S?" f . iff:-Dr-'Vif -SV.,-gi.-'?fVvs': V f ' ..f-My-HV1w'fV V' V V '1-- 2? WWW- ' --11-V9-Sas. V'x"'f :ZW ici'-3' V fV+'-wfx:EGfqesV ,V V1- ' " .31F'2Fn.'- 'sqf,g:i3f'1g:f .,.ff'tv-'- V3-we-A 1.115-if 'VA Vg: .V-157,-Q ..V-V ix, 5.-V-ul' -5:-ML3. gfifimr yh'fzf"?5'1:'!1 ykflkz. ff,-4-V-V-V "1-SQ:-isa-IV mfg! V - w , 'mg -- .,fV2a"Viw5?eV, V.1,.:Veu.fi-..++V--"Y -33.1.1-"7-Vssaf' .574-ff-N -4-JH wffg-ml. Vwfsi '17'T'fl.5'w'fd2H',?i"-'fi-'Y-'4931-'-fi-i4'f:'fS1f'fd'.'f-iQ"2i?' - ff-V ' Vs . .- wV:-.W:..- wr V ':Vv'.r F--VL V-VV 31- 5 ,vim -V0Vi'Iw5?2',5'Vfi14- -. V -ffif-gre-'M'.J"'f2-r5,,"+'1"'f',.Hi Qfghtf-3,5-'-:Via-'f'W '1 45'-0.9. fig'-VV--'V--wi'V."TfSq,gV"2':7iViw1W:fwg2.5,-'V. '- " X V - V fVV3'5f'a gig,-:3.:.Vw?VfiV.f ays-f4,:Vqg.:.f,,.-f:-:- .VVg,Qgi'5,,15m.c,,VV.14Q,A5::-fw1i':V --54555-.V :ing - - -V.,f,f1fV,.VgV-V3-?gVVg.Veff:-if-'api-wh-,VgiisaJS1'g.:Vf-.V az:-+ 'wi - - -' V r' 15- f ' VV -QVVVMVJQY VV V V ' ' 1' X347 -'I ""gV'V'f Ivff'-Q-"df. at VQQVV VJ: 1:-Q'.'.VV12'+ -1-ff'14-:H"-fV-a1-V'-??ff-Ik"- bfi, '-rv - 4- - ,.-6, .'VV':f,q?,?V..m.g b, V-ffg,,g., Vx 392. V 2 '1 V 4.04, .VVVxQ,VV,,VVV ,VV V.5'VV V. VfVVVVVVV1..Vwg11,sVfg-,V.f .QVV-1-,Q-k-V Vw-, 2 V 2- 'iff---QV - Vg. ..V ,Ve 'ii-Eff "1E Q-3---5-Ve-if--HVVFVJVVfVQVf,2VV:.V-Vg'-- mm .-YQ. Zim'-iQf?2'5'25.g1:,3,4V'l5' V ' , affix' ivy- :H-' . -V QQ14.32-if'1fV5111-vf2gjfL,xu1'Vf,5f?35,5'45N? 1?Ji'?'11"'j?- jf- . -' . 3" "M . -VVV.: 'V - -- . , V-: VV . - -V--f-VVVi7f-V -4114 2----V-Vim -1 .V Aff- V-V V- -:V .2411-f V 51'-f?'T-7'- f 'We V Ziefi-Mfydgrs mf? V V VV Mfi ff xg VwV,,.V...m ,VV-VV 5' f':I:"M "K ' + 4 51V-ff", -512-1 P h -L .V 1 :R ivy ' 5. 1.5 V.. mf ev L-'if 'A "M"3Q'7'b 4:6482 V Q.. D ,wa 4 ' A f' V 1 L' an imffyw 2,-Big -J VV? W R wr' .V Ti' V. V :Sf 235' 3 ww "'5"'3x ff X "' 45" fig VVJ3 V, Li"-' . Q if SP4 A. 4- fvmw- if v. - f ig.3Svf'F1 in ff 4, rf 'L 0 ., 5-gl, -.-Ji.:-5:1f,t 59-' ' g 1 .1-cw 26,2-V" MS "9" ,J 4- Q' Visa, ,Qfyiuf Biymb- .215-fa-E2Fhb 'ifg leydi ' mi R Q 3 ing? Q? gp ,xV V .mm 43 ,343 1.5, 454. Rini ,,i- V-Z -war' - 31:-1"1 v" '?,,,9r' - Y' 94?-"-'-E53-6" QVVCFQ' .V .7,jf" .fff'!:.i4V5'V::r ' V Ti. av If - L' ' ' ' '- V-f15'iVVgV-'-V . .I ' V V V1 3,4-.E ,c 0.6 V . T' V Q rg 2 f ?Y-AL H A wi, ,Mr fbi ia fig, 465 gr. L Sui CV.. v VV- "gh:-f ?g:, gl' ,, J .Wag-v 55 24 If 1 A . L ,Q w 'I ,. .V Vw? V 1 fl". ' 7' Vg -fV1.VVV, V . 'V .V . V: '. 5... J' VV,.V.- V ' ms? 95- fggff U " +55 V .4 -:PV - -V -V V V-...MV ,1 , V . -V V QV- if . A -. V.. -V .11 VV..nVV V- X: V: .r-.:VVg,i: N M- V 5, an , J: A 'X 45. - V -'F - V ,Vg - .v :IV .5 V, ' fp," 35 V Mg-V',. 4V44":i1- 1 Va: LV, rx ? '-'r -"L-'Vx if - . 'fi V. - '-Veyzfv iff-V ' f, .V V111 65 QV. 5' 'WV fi " V"' ,,VV'-- - .VV N 'V V - .. 2- 2 A . V . V - V- ff: "- V, " Y , I , . H -- VJ 1 tg - . ' Aj ig: 'jf Q -I -4- 1.VV 1. - 5' Sv j-'L -11 NE ' Vg' .V -1,2 Vw- . Vx - 3, fr V.,q.,-pg.. V VV' . ' .ning .VV-1 . 1 . -Vfyx-P-'f1'V 1 - Vw we QM. --sg' -- VV-1V V V:-avi' A gf? ' + .Va ,ef-S VV V .fV.V..V. Q 1 . . - ff .' iw , - . V, V .V .' ' - V :V-.VV-.V V1 K ' M ':cVV:"'w?:2:--V- fp , 54.5.21 V ' f,VVJ-fVVg.g-Va, - V Y A --- ' Q "M 2-57-r - -,ff .., . VV X V1 V V, - -. VV. ,V .V - V-A ' .figuggaw-VV-f .'.,1-5-VV-g6"".vV-f5:VVVV. I,--ff 1.V.f,V -fwfr' V VV V- .VV .VV -' f .. - , , V -': -- .12p3.4, f - 4 --if -,V. '4YWSe'fV'V13V -' Vt, -1 -' V V-f317"'vw:-'- -V VV E.'feYVxf:Vf?:HZ6?. V RF. V 'EAVSEEKRV-1: -Vs 52. f -saw.


Suggestions in the Forrest High School - Pirate Yearbook (Forrest, NM) collection:

Forrest High School - Pirate Yearbook (Forrest, NM) online yearbook collection, 1950 Edition, Page 1

1950

Forrest High School - Pirate Yearbook (Forrest, NM) online yearbook collection, 1952 Edition, Page 19

1952, pg 19

Forrest High School - Pirate Yearbook (Forrest, NM) online yearbook collection, 1952 Edition, Page 16

1952, pg 16

Forrest High School - Pirate Yearbook (Forrest, NM) online yearbook collection, 1952 Edition, Page 54

1952, pg 54

Forrest High School - Pirate Yearbook (Forrest, NM) online yearbook collection, 1952 Edition, Page 33

1952, pg 33

Forrest High School - Pirate Yearbook (Forrest, NM) online yearbook collection, 1952 Edition, Page 50

1952, pg 50

1985 Edition, online yearbooks, online annuals 1970 Edition, online yearbooks, online annuals 1972 Edition, online yearbooks, online annuals 1965 Edition, online yearbooks, online annuals 1983 Edition, online yearbooks, online annuals 1983 Edition, online yearbooks, online annuals
FIND FRIENDS AND CLASMATES GENEALOGY ARCHIVE REUNION PLANNING
Are you trying to find old school friends, old classmates, fellow servicemen or shipmates? Do you want to see past girlfriends or boyfriends? Relive homecoming, prom, graduation, and other moments on campus captured in yearbook pictures. Revisit your fraternity or sorority and see familiar places. See members of old school clubs and relive old times. Start your search today! Looking for old family members and relatives? Do you want to find pictures of parents or grandparents when they were in school? Want to find out what hairstyle was popular in the 1920s? E-Yearbook.com has a wealth of genealogy information spanning over a century for many schools with full text search. Use our online Genealogy Resource to uncover history quickly! Are you planning a reunion and need assistance? E-Yearbook.com can help you with scanning and providing access to yearbook images for promotional materials and activities. We can provide you with an electronic version of your yearbook that can assist you with reunion planning. E-Yearbook.com will also publish the yearbook images online for people to share and enjoy.