Forest Hill High School - Rebel Yearbook (Jackson, MS)

 - Class of 1959

Page 1 of 158

 

Forest Hill High School - Rebel Yearbook (Jackson, MS) online yearbook collection, 1959 Edition, Cover
CoverPage 6, 1959 Edition, Forest Hill High School - Rebel Yearbook (Jackson, MS) online yearbook collectionPage 7, 1959 Edition, Forest Hill High School - Rebel Yearbook (Jackson, MS) online yearbook collection
Pages 6 - 7

Page 10, 1959 Edition, Forest Hill High School - Rebel Yearbook (Jackson, MS) online yearbook collectionPage 11, 1959 Edition, Forest Hill High School - Rebel Yearbook (Jackson, MS) online yearbook collection
Pages 10 - 11

Page 14, 1959 Edition, Forest Hill High School - Rebel Yearbook (Jackson, MS) online yearbook collectionPage 15, 1959 Edition, Forest Hill High School - Rebel Yearbook (Jackson, MS) online yearbook collection
Pages 14 - 15

Page 8, 1959 Edition, Forest Hill High School - Rebel Yearbook (Jackson, MS) online yearbook collectionPage 9, 1959 Edition, Forest Hill High School - Rebel Yearbook (Jackson, MS) online yearbook collection
Pages 8 - 9
Page 12, 1959 Edition, Forest Hill High School - Rebel Yearbook (Jackson, MS) online yearbook collectionPage 13, 1959 Edition, Forest Hill High School - Rebel Yearbook (Jackson, MS) online yearbook collection
Pages 12 - 13
Page 16, 1959 Edition, Forest Hill High School - Rebel Yearbook (Jackson, MS) online yearbook collectionPage 17, 1959 Edition, Forest Hill High School - Rebel Yearbook (Jackson, MS) online yearbook collection
Pages 16 - 17

Text from Pages 1 - 158 of the 1959 volume:

-Q. Ek I , SP2 W 15 39 wig I M325 XQKSE3 x 4 2 gg as eg se - ' Wgyfs vfgii wgwkimm mimi fy ,X mg is www X is 5, 5 se .5 as wk X55 ,X Q, px Q, 5 fs L ma ,gms ,Q ,Q SX, ,X SE :sf :XE SE! 2 5 ms 5 mg E gig fx S' 'Y' mf' -W ESE wx 22 mg Q N fs W Qswmvle R H55 fi' X25 A We Q PM as H P2 , W wiwismgfgg HSS 'WE lE?5k.?Em fQiiiEf2gKMf3m3??ELi ,mzwgfwkimiwiiffxmlEFif22Qii.?gfss:1gfSg2i2gf2'iLf'2i VIiigikimfifwfffiaygf12222 Q M2 2521 H H xggagiifgg 'W E is . W A - Q' jx 5"fA1?ll,fv7Q5i Liiiiffffrff'-si X 1 Q' ' Q! 'if5i3f7ffl351f1JLGEVLI-Z ' 3 wfi.55'3fZ3Jf3w 5 K fx I ,ffl , 'L SS ' . n,,,1 Q W . ,, ' A 5552 i f 253215-Q1 1553355 13 51 ' Ea? i QW Qi'-if TN fk37,2gggg gg 55, S512 f S5L55g,Q,,3,SLggg fl LTQ,,g,3gQ39,835WEm?7gig,ggggQ,gg,,gEQgAglaffis7'xef5fsf'1sgQae?i5:Eis1?3ZIig,Qm5.gM.Lfggsgiagsgggg, gl 'ffl Q 2337 ' , me , gk, 1 gg 7 I , K5 ggi? 55522-Q, -- Q-X LK' Ls,,W5if2wf-g?e,ggn55fs',5se,L,, Q was X wiggmgifgkggv WX 5657fQQi,,A,,5.fA55fy1555552QK5421Algw2gQdg8Eggvgi,gg-gqgpggiggggggkig,E, wg,5g,5, gg: S gimgavm ,, fam - A551 15593,L5,? QE 1 E, W :.E:s5-gh iw xg? EQ , 5 QS-4, 5 QQ Eg Lg 3 ggi 5 Q E 9, as gs gi EM?mQEQJwwQQ mwgkwwwmwwmmwww W my mn ,E F W W5 ,wwf Q Qwwmgi Mwifwzfh EXEQESSQWSHK f Q Smwixxiismmkgm wQwmzX:ww,51g,Q mix MQMQSN 95552 Q E Kfgmgw mx E if s we X was R 9 1 HQ 5, ewmmvxiswxwwmlwwkm wgm5,H4M?g2S Q, M W 151 ww ss M, wr Ls, 915 55539195 E 35 9155558 X S d igg iwxmgbg is H Q 525 Q if sw 9i wi Q 'mfifwfw EQSQWSH 55953535 Qfgmqfigmw. 5EQg?'fI5f3'Ng'2Sf5s55e5?m's EEK 322XFQHfQ?SQ'9?Q5mf52w'iAEsQ5QsEie5?gf6'QQ E 1915595 ERWWQHQE' me 5955 Q95 5 ff-15515 E 23 555553 5 H21 sl 5 rigfwsg ax as gg RWM QW 'H wg safe ,G gms W MW Mmmwxfwg W' ,PRL my ,,w,Ki?,,Sig:Lf8k A 5gEEy3!SEd X.Xm g,wgf 'QE s S 9 I8 92 Ss mm S. -WMEP' Q W sf QW W K Haaffff wwf ,G ,ww Bxmsivfgfwv Q1 , mwxqmwsmmggwlwvg 3,4535 REM Sm wi WEE? 22 23 2 . fmmm we QA Us Q Q X B1 Km W ,S m',f ,5-: , 3 S . mm, we N Q M , .. :fm-5 H , , 5 U F5 Wk X :six as 21 as mg was fl Kg A V A, ,QL wsu R3 sz aa we fi A sq sq gm m,3fg,ggg7ggq,fq was . . 2 effxw , ,Aw A igwwa E5L9fQ'g12'.a2 sg my , 52 A ?' fwfss mm 95, S ex, 5 .gd QE QQZQRQQWQQNS H E551 Q BW 3 5 Emggw 15 22555 f2Q,,5Wsg, fyfikggw S wg iam V5 Q53 Sim 2? Qgssga 5555395 ggggigsgx iygsiwjsms 2552532 xgggmwggqg A A 'Kq3Qf2gggfj3QgzgQQ2Qg,3,x3 gg? Qwsgaw y H m , ,Gai gn f H ea Q ggi if? K W we W 35 fi5V?91m'wi5's Nw wwf M Qmxxwswfdxwwnwmgk Q Q 'Q Q s1?'fM'fKf9'W' fl ' mwah W Qs, W Q vgwimgie ,aim gsy f Q9 di H52 as EW 5:52 1 QGLSSHQSQXKXEWQ 24 em: Sams? Q5 FK kgQSP'sff2 Q4 9 gf 2w9YQW,8 QL an Wim is, Q 21 R H gf Q? 358553 2 Q, A5255-S5923 . f L, z ,gaf my is 53,9 ai wmsxiwv vWmg,f2X,,5'9' gym? X QQ ol 3 Us fx ww Q g, W S5 S5 H3253 Em ua ' S9 EA my N 5 3 - Y ' Ri gig 5 5,g553w5gSggga,HK,,H,5 gygsxgmdxs My ww Km-M. Q mm 51 Q A Q ,MEQ my Q pf M mem ,ggg mg ww S gAg,,?5Sg?5gFfa wig-f?1frH1,i,Xw. awp Q VMwg5mk5x,,,w 5 E F A gms Mimsfigig QQ Q Elias. Wk S Q 5 W Q Sf QS Q a 2 QE ESQXEM' Q25 Riggs! 9 , Q: X23 591 QA SLK gg KWMQ mg 255253224 nnm?M?5'?fi53Sf?? xg! 22,8 Pvwigq ' as Q QEWEQFK X Aisle S gg Qi? 'Q Egg W S5 mg? Wk jg gage F 25 X Qi QQ aiming -X F sggigigjvmie Q iaggggm M235 242368, as 5ma5L2af2fiM3 Q 251 V S me imw Nambe KSQSQMSQSX X251 gigs? e'5,g2?gf?w Q ,igtgiixis gms? 3 .. ..,... .. X an S Wi? Q N S Q H 5' REM MF ' BM is HQ N 85 Q W Q25 Psfawgfsgf ef Q Q sgjffcmvki f W WW Q H , Q ' 3 'A 9 WEf r,e2iffL?S7 ,Y 'S '- TW:-E? f: 555 ggviWE93?'7'H43'5sfQ 1 Wfkl'WffXffs??NTXffzgWwiiffimiilgnv-Say'ygxfif-KiwiA 3 5' SMI -KW M W X' L' 'Y K5 gg : 'L E' fg HX ,vw ,A 59,62 55 , gm 5? 5 Q1 2 SP H A 1 fff 1 , fL,.'A, lL,L fm- v ' gain, ,LifQQ55igQ ' a ,Q X gx X X ,K 2555 K Mwdggsfx gg 515553 my MfiQWfa,,w,w' M,5mgk'iiAW2z18 EZSQQXQQ 'my Emgw Q 3, sggg Miss Q im iw ,C gf HQ 13 3532155 PQ W gg 5653 Mfg M fm new www was Q M ww QM wkmiiwggmmgs Q M S Q ,Q M gmemgmge W5 5 ,gm s51,HBQ551f mga wg HK Q ,MQW H QS W mea ag, M, MQW! iq Q M KE Q S gg f ,X Eg X mms 93 5 im5?53fa,X,a,Q gms ,gg ig ,Xl , ig M S Q 3,3555 an W 5513913535 V E559 -xg 5 ,gg Jam P We E mx Q3 ,. lg K sms ww 6' mf 553591 225 SR?'f421Q1 gems f E -f SEWER? Lfwgxgxkfkf gsm My av , Jai 2 me PM M 4 ww? Vkgm n Www qi A EB K W S v S Q QQ fs f M ggwgsk W H ix w ik if Q f M , as Q Lg, WSE wwfifz, ,mam ww X, ww Hz X B2 E sm gf fr' fi 23 S. New xx Hwigigmxf 425 f 5 gmmgli gm K vgtgw K ,, Us is wg, ,ww Q? A 2 wk ww sm X3 N Mwhgiwwi Q Q Q mg ww Wg, K s Q Sf Ni Kwai XEWMQ Sui, N WN H539 EMM 5 swag fag 2522, fm 'HMB 2MJ9wH3?2M,5Qw QQ sf' bg ww? Sw QSM fm gms? wr ff X W W: Aw fm ,Q Q fm 2 Q, MEM: Km E :we 1,5 if 41 Q Q 5 5 gig Q 5,3 55 E QS? gfg gggfk' 523 853555 5 S1 fr Y 4, ig 3 3555 S X fig? if L5 wx Q15 Kilim LE :gems H Sggsgggm QQ W Hamas? Q, X FQ 212, 55 Q kjggsmh K XX SWK il 5 X K 3155588 im SK ,sgwgs ,kumpggggggfi Sa fx -if Hg2,g:vzx,Ksi,fsWW:iwsgg5 . K , 'E ,L f3f!ifwHmiQW SM -Qu 'i5'i'mf'i'L5Qi9Qi . f Q 1 , ' fe 7 N -M si my - A - . min X ,Nga M Q, ffskfg-fseffgydgig Agmggsxg gszif - .g1,L2,,sf22'2l,5gg1x,5f! wgwgil 1- gif, 4 - gg -E Z jelghg- gfxgpiggsxgisgggfgirfvg Lf fg2f?+,gi?i552a?i5i??i5?5l1ff'Lf 'fifisKSHHmvfggiggsiijgkijgfzgwv 4, g 51 .1 fg5ff,gfgxf,g?igy ,K ffl Wg5wQ55f2,wf553.31I Veg ww f H fm 291 gf' wg A 7 gamvr g- ,1 , ie! H Ne S2523 . Q WHS? f f Q25Ef5fsfSa??iSTa5mfsxssa!21 Y ' QESQSM SEQZQEEEQEQSJW 2 , 'fi 555. Egiwkggieisgeggig aw . W5S52ggsgegasgss2322222QQNQQQQQQEQQQQZMQQQEWQQQQ 542 94, z W ,Q A 53353553535 E mag W if W4 H7451 LQ ' -Qgwi E u im A ,W -gg P- H- Emma S' fi f!WjSfff?f1hisiwfw5HffSi'f3iff2PW1 Qliisffiff 53535fggigsiggifsyfifwgsngyiffsg 'S Q4356'gfiiifyfiiiaifiwusizaifszmiss .gngqwiglfii 'S-fwwgii Qffsskisfff ,H agsslggx mga z4 fgQ 5,g59i5Si Sif f1 f A gEr'7'1mS:fE5w N- -Y, 45 Q 1 sQs:m5,,ei5 f5 5 ggQg.sl. wssvggii LSEMEQ Q 453312 3 wig E5giQE?3g,w,p ggs5fSL x,gFG7 Q21g?'35g2E,EsmQ5LQ5EX55Lgx5s?2QQi5LYA55m?aS5SQ?Eg5Q555i95'Xi916f,4QQ?5?5?5L?5?i5QQ?5 95 -my5525535D'wa5g5X?'fSf5fS??fHWQ.1:r1a:a?2Ls?5Sa?zX:54x5sQ2iQfE5f-gp,La S55 mevwQcQsgy,,ggs!5m,ji 5gssgsXgQssf22l12sefsi,f2zF5ggf-5 vsggagig Q93 Lbigw , ,mgfggiwgmggggia 3, mgqgg g X : f,GHW3:H4w-:gsm Xf gifs 35. H5555 V fwffw Q,LM2fw a?9s2iwWfSx'fef:.fssarseswfssnagi Yiesgsaaizsawgafi' safia'SQ-fwwgrff-Df'w?2E12Q'5fvfLeigefvfeg 7Aif52QKQ!S2553i2?Q2219gmfsesgyiaasmswsriswxselfwf 52255128 LQ QQWS Sskisw' W-fXkQ7fbi'f5gg1?f5Qf5i?5S?YS?f WE sf swf' YIQVYQQWQ W 'L"'f2iHE?'k7wPf,WAwB?512SFAP if 5 was-sf?hgx.mJmsmg 32 2 555 mais fm 'H Wise Egg' 51 5, my 'SPS X f YSQSE W. elggwx Ng gm ng Wim,-g1,11gf,,m,,m,,ggEw .QQSWQ Lsm,gfg,,5,,gm2fg,a,A,g,, 55,5 -sq, egggwg ,M fx,fwmgmgsk,Mgmgfs1,,,,mgg,g2qx,5l.:M,,gSMww x.k,LpQiig?5g,5wffs1mgyfsx' wg mm wig gfwgigk V wi wx xx W V E 'NWI ,gskzgfimv me M4 gg QMEg,1g,,,ww,k Egg Q g,55,1g355E5 Q1 Y gggm gw 55,1g,.,gsgS,xxL ,gm,XSg,g,L 69355 K Wan! Mim,wW,m,1,,,iL ,W gg. fgggggglw Xi-lmmlwix, wRg,s,g-,- ,NV7Wmsww,Wgs.QLE,fg,Lg,,f5.3,m,,,,,,X.fWv,Agn Lg, nm Qwgn Qmgg H7 w1'1sxAkmmtM,Lg, I-,kkfagykf Lfiu gkggmtggg rw A. Ms kgs ME W, Qkmm fm A W L, Q ,L . . L, 1 5 , f V , , Q 1 M . , V A M f f , , I . f K .QQ MQW wwQmfwfffafw,mgaw WEE? , :iw 4S'gfEflFgEm Ewgpisi ?5g?5SXf55i?5-:fEkRf25'Q-E Q- mf s M2555 L, Hingis? Sim Eqffga kafaiwgsgx Nikwgisiwfifwx1gfQ5Qmggig,agg25Q,Q5 M,.,, MW. H,gfJ5W,.5,,g,gWA,g,i,WQ,f,X,L,g,,Q,,MX,,m5Y,aQ,w5,xmWm W. ,, W,.g,W, imw,4Q,g .W 2Q,5agg,W, . M Qu Y ,ggwswg-fa ,,,125g,., X- agsbgssgz asssxzmwifg,,g,fg21gAzg1g,sQas5'XQiyp ,MRQLQ QX V --55555 em ggigggpmy Q by Afa1+575aW,sq,g,,wgQ,15g.griqgkmyfgfwgiggqg ,mary .5 3 ges,ggegQ,2si Qygekwgigagggivggvggy.gfHgs92gi?1exAf2i529Q22gffa?aa?EQf?zsf3z 5555? LH L? 52-WM MQSQQZFQQQX-sffgfisf 2 ass? 235 7-AQEQQQS View 1,-AKPQAQEM 5' 5915994 miie? fizsiff fmelw L? -Easifix. w,2i5X?gq.,xfgwg, S5 -,fmg,g-vm5.5.gm??' X. -,Wg ,va n A -- wgwez ,153 5 fg ,555-LQ-fg,5'3sYa3?3x f3f::gggX.gi5i3,L W .WM 7.smwr2 ,L Lx uf fm 1wSfSwHM?5 5 - 1 wwe swswk MSW " 'Q 2 -9'ff9'f:sw wazVfsms14mm:m5x A? -?Shf5f-s3f!wwQmw, ,W Sgqgwk 355 18, .HQHQKISZQQW -W - iqggggigisfff 91 Kwigsi SQL, Yam A Q34 if :- : . ,K f. ,4 A .- - M . X. -X 1 1 , l Ax - -. an A N f .Z - ,Y X , ,mfgffgmwxggmwfssf-E5 SEQ, v:g,A,Qw51mm7sf-2,2-iqgjiw,fl55,5s,l,,M-,Mak.new-waxy:swf9gffg,.fgK51g,Afg?,5,f,,3,f,m,1l,MSE52if-9Sw-mvszsngpxmgigzffiiwgfgwsy-ks gn A 55mmQMg, Hg, f-fem! f. 7. Lmfsm :QA QQ, -393512, . X Ri , ,gp , ,gg-,V g, fgxgwgwmgiisxeq '2,e1sg:s2.kfgSg5,,,Qfffgygw-ss:z,s5pgSisi'f5w5naQ,XXsmgggfgg as ig'j5g?:?,5,g42 ,4gL3Qi555!Sg Sk Sggiifggkifgiggggimx-yiggmsgv ,,w,XwQgfs 6,591 gm,-swfmsaiswamsifefew:wifwisiigiagiukgazLwssggsswm-mymxifmif-?2g,Q,,g2ife7qkzg,s7fm,Agg,,imma 25533 791.rfg,g,Ag,yLg11gW,6,p5,i,A9135 Aiggvkmsqkfgggwgniffgggig . Qgggvm gsm 1 V15 E. X ku ' fi3'n???gW5'f5K5mv' QEQEEQQMEW Qggig'-Wien WEE'ig535QQEQWBEQQESMZESSEEEWLES1Q5iNQQfs51QfKf5ffQ21ii22Q22QQffee2Si3SQ2I5EQZ1Q5Q5QffQS532E1gzkgfgsziasezgzgiszsxefgiivlSgegfsffsffeisziggraswv253- Q1 Qsiieiigif Qgw-21LgEQ,fEs95WW'Lwffwrisfigffsgayfigig YQ ' M A P 'we 1QiagQS-wfffQss2fsie52Q:z2?EwQ22?i' MFSSEFW ezgiszsfsssgiiiigi grfqgmei gg, .W ,L -,m:,pQg, gg-62525153 'pw wx ,W 1 ,,NgLwriQ5Q3ggqgkgewgawsf2g.s181j?:gM,LWg+S1g5P2gs2assSeaQe.s,x,siffkxggkizaf-2534 ww-.ag 1a,'gs.e58y2',gsXgg,Lg,gzigg Kggfdgfqgggggggrgsmsi-Sgwi xyA9325iffQ25kg2fss2nggs2gwwj,3SEXfwfwx N QM 'Sg'ZegEQ5SeFi2?Q?Sl?fQBiQfsg?5S mn QAQEFESS gf , ,Q fw Q Y?a'5p22w'a1-wrwxhf. U2 SPL szksqffke msggsrefa .Q W Lge, ,A 2 Lp gg Kazaa WEEK? X MQQSQE sw Wfggel wwssiifwwm Akfma Lggggfgfrwsw Q,-zpmgnfgfwm893515, ggi Xgxg,3gQ,,,?f,w, ,5 My Mw,f my Xesxsxsxsekfmfsy 22- 21- ,mem Wa, Srl ww 4145155128 -FEW as iqQ5XHf'3Ff -A XWSNIQSIM E LN mwmifxeiags we fe Yi KX WH S pg , 1 ,I -gg fx, MQ , 3 fe V, ,?,5wSf4QG1i'wx,Xm We imwkagg ,W ,QQ Eighgm 7 2215 gawk Am ,ww sfg12a,aWrwA-,-,M,S5,,,gx,.wfgmA.92L swybmw .35.fMW,Qm,, g,x,5qi,5,l ki we gifkm MW mm PS- Y' sw? -5L:gg?Q,1fgmESg521Q5MswM5AH i 1-fwfiw fi Xswgbflmsmsxfsemeh H5 533152 Efmxm QM s,QmegQ5zf2agQzgsg5Q2Q1ggwfgSgA wg -Q musxfvfwww Wm S-is Q - ky ,NSW fe! ,ggi LQ! fw X-f'?5?3ms WWA,MQ:g,1s,fkmffwes fs-,-awwwzkgxqmi ngmgzwh-f, gsyfewwiz'mismsikwewfrz Lsfffvwxvfw QWQA-2H2gew1QHwg5w?i giwwax wfamw M- ' Uk! M M HG fb. 533, fm-Q 'Y -mum R fww Xu fray? Wwgwgsfffggf fi mg gg,-Qyfiigifgmfaggafxfam, 55, ,W5k12g1,,,vg,f H Kf ,95W,wfgf? fwegfgwemgxffmmw-EK-sg,-gs ,wsu-gfx fm Mvignsw-A Lg? mymlfzggv' SgpwILf2S::sx:1sw km- -MM ,?k-SKg,wLfwsm-fmE95Q2!AE ,Agivfffv wh Sfikg -www A -wr-fa!5s71 as Nfkiggs Li' 92 mg W ' fmigqw ggiwg5silkwalks2aEmW5ggEfgQ,gg,2,w1,gfeQvI9,232f ,sixgmvxgggfmgifgz 7. gg5,wSg,A X fm-by 2523515gk'2zXfVLsExEmv5nggig,g,gsQ555g5SQ,2?,i9L,, V fxwmkL9g,H?sSx7fXi-Lwgfgf31,gggggg2ggzs3igmr23f2:A E?ss25225Ps.,refs!-:ggEQgmgg1,,gssvfg1g,2gT5w5-wg-Lsgvfag?71mf2zgg2Zg2sg2a212,g,Q53555ggiK1iii9XXS-fagykaigzszssgwxgwww ms'2sQ?3w- i52s?3fafSa:5im5v5sggSzszSms 915355552559?.i3s?5S4Sg43?5f9'5i791iQggEE1Ef iW g'Q53fmJ? ks IXAQGQQ:gf525Hasggggg51SfasQALQ?fQmvQ2QHE'EvffQzQg?iXf5EiiQk,siw2? 5g,Q,wgf:Qg5g5Qs1sMef5335 ww, fwsagaXakg,geQe5i,,y'f ag,fgf1wiegg,s5LW-QsQQ2QQYSssQ55wsgfsiyfzgefgsgwzewqvf2zafQ2Qmefi:5Qf:2Q?gEfgS?mggsv,2r3mmmyeiggqgffwqggawQgi,ggsQ22QZ21k,g1my22Q1sQ2-ifgg2?asQQrg2wime92mf51saQaQiEsg.amE1qg,v5fQyYgjfQ fsgwfegggpf gskgmkziwsizf .LZXQEQNEQ ifArliifiSWS?as5fsSw2w1fQSswsQSSf?isWg2Qf5?SfffsvLasfE5'wK - Kgwiikk.. f 559355552 ' xB5g531Eif'fX5'f esf2Q'2Q25fi5f?ffXW1Pr-fizsfif HelQQ?5S35'LW1?Q5255QHanQMimgggifaHw?5S:sSs:f1fwi?:5zAQvwwf ,ASffeP1S2Q2QasaiQ431Q222Q,2,a:s1Q:s,ggi5wfs1gmA5mg223g213gg53g5gggg155V15ga3agg:25s2aehf?QQagwgggfeqgwgfw f91Qaggggggg5g3gQg5k,,ggggg s we5sf?Qfwgssvgsgsfggixsgpgwfwgf Q gaigsuesgggg W'?E'Q34222922fQ3f25iLf5S5fQE525E52SHKfifis23LeSS22sriasQsa2asSWzsfg5Qf1feQ1ley1gimsixksfggsffssgsgggss ggifQfxigsgmgagggg51535ggggagqw?sgggfqgfsiawgzaaizsagggfywgg, 'f?g5g?g'fS faafsfgasimigfgwz-Swszbsiw yfkiibggswfgefgsgkx b15Q1SQ:ggewEf,5Mgi f5fsS1sf5'Ei5gfrQ'2i5 S W H Lgbigw, AL3'3g3wg,?iiQwQifw9feif'LQi2AQf'Efff55fES2g2iQ21g2Q55bi?ii7Lagaikyyfsivikxkky ,fa45i?9!f?Y5L,4,rfy227fQf7fk2g?f5x-efisSQ53fflfsffQslwesfsmsiisivfggeikseahiwwyLWSQBQTSSFL1Wai3,srif52H555S5555'ANS92.2-iilfzxsmfmwglewieffkiiefig Qgaiiisfisgelgsififwfv'Egisq'f1w1Ee2g?3Z2SeMgf5fv1?Z emma2wlwpgw-5mmWfgefA ,L ss! M my wax, ffggwgf Di ,LMfPg,QSgi B gf. - X EQw,m,,1fwXfg52vgvggxfsyiXNE-fgfgssQ9qgHzXE?msef1sMwsh!sf?wP'12K7QAK5gQfiQ51NAfs5LziffaFtaQQsggg5l'Q1Q-fsuaalwey-efksmeazmymag1'iig,szggsig51ggs,3g,MF.gg,Lg5ggfqgWg3gI,5,,f3,g,MZ,f5,mpg5M5gi5ME,ig5!W5,eM g52ffg,5af,iz2QEEXgf252,Q5,!33,,,xg, X g5,,g4gg,fg,ggL Myffgsgeggmggl-Efggagegg?ywqgsggkfgff A Lei? ff:v,ww:57'LSfE552fi1Q7 gQ25E5afSXmggi'gSf5Qw,ffEgf?m. my ,,3gffigpgi5me2faff,skQwX3Qgg:27mQ,g3Hff,55155,WggggggggggswgggBgigkgf,61eMgg,ggQggQgg-gLfy1f,2,M5Lmigggg315ggfeQgi55gQggggQgsAggffggkggxkfmz-mg!gg527!2gifsMg21f:gf:1saYfQ,vmzgf-5L55L2L35?ggSWg,g4,g5vf5111sfwQw1 mvvmqmf f NQEXEQSGEQ-aE2sQ2s'fA"q We wfwiz HM fmmmggiy as Q, yi 'if Qgmsgix .955 EEgi5QgS55ia5?3?1Sf5 mavimmgiwsv f- ggmmsfi s W f-2, A'w?w??ifg:fMfgfffg4f?Q?fEfEXgfmgw,5f3Ea5,,,s4eA-fm,mmm-5 :Aw Q-fslgmw wm?15wQwf-W www 19vsHum1wwAk9kf?'y5Mfgisiizgsizasiagm'ww,ww iiasikkgzagifmx-SSMQ M H xfmQQEkWK-5553523553 F5595 will HQIQHSXHXHWXEXSEQ Lai5e,,'ws2a?7Qg??is: ffis-wagigfxgssfifgmaiaififfrgw -9' efiidsy 5Q?5K'v2fSg:w522f-Q5Hlf2N?QQk AfSgiwg,g5?kaI?2?f2g ws'1Qq1SeMi'5Egf'g gw'G'lQ'??,,gQ'48fLwsiffQf Aww wi Ig Ligue' as3ss1wvsw5,,', vf?f'-5-,LQWEQWQK Wifukiai 5LSgQg5gff:K12'LgR:H?2fAQ2'fS5 fiigslzfgx-fewwg'XEaiP5as?z'W5Qff595Qvfs5Mi'i7 ?!g?2iffSWsex.n'f'g52'fwf2f?i?'? Mwwwgwbfsifiii L? f?'fmw"'f'1V5f'ew?f21 WV H55 wg' 5 M mm f -em ZX H 35,5 Ls' mga Msmiw qggxf fav-SA -fm wb, S:-SH WE Q. W, Leg H57 my HEL Qimykqm SmsgwL2gz1xsLw'wwM,xm fig? ,L isis, WM, M LWMJSWESEV 1 K ,wsgf 'way wx xv Lg, 1m!9mfgU Nm fgxflgvswyLfX?Ss,1,s,?1m?Eam,as,L,sez 22' fwflmawiwmfw M54 S:1Wf?'g,"?f2afvP2 Sw wf Eff i f . -Jmnaxgwwgwygmgmgy :gain mm Fe -fifwsf-mg swiss -sig, gg? fx! a,8a,mfa-Lsxfesgiiwim ygmmf. - H xav-Mm if-fwg'3s5w WK13gi,,wmMs77wfL1ssLuLgQ,qv V yS,M,z , ,I fQ,,,,,s?,g5f Qs ge mummy m,mmE,1.S,xg?5L3,w SK' -Sgpwfswwsx sgy-pu HM-S:1Mw2,1mw-mx-. wwwxifgrisdwffwff--Mff2wfw:1gm51Si 225 9515455245592 A X X . was ww gg. EXW. 'aww wx sy Af-fymmfggmgfswnwy f wb wfwwmgggfe -W awwwAwxQPAfe,AwwmzwsgQ1aMW21QgwfAMwmmgffgwfwyWwwfmwwwxw'm,wsQsQs 3 w?1m:2fWAfQfw4,,M-mffw-wi1m2fgf2gfwQwmY aff' Mwiw sw Q 2 .2 qsgfg1gQ2aggs'51EfssQ.,'Afszges,,?1cigg,gjixgiikgx-if Wgfiggiiagimi-Sgiggsfffgigfegu ww wsgglS'wmrmAf6WSEB1 X2232Q11QKiwifieqsKfv3g:X5gfXg?gwaEwwgay Wmgrl-f iisqiqszizwsgsggiiigyxagfwfisx myQWMW5,,gs2+2ggyg5g,l5,ygWQfwww,vssmgwawh si 5-wrLmiQs5fgf2zgvv-,gszggwgggggg fmgfixfwxkslgmswslfaxmvg.f4SBL"2s5sai?Eka??f P Q51 A - ,L My efww-vmLa5?igimiemfm1 ,giggggggggg'sfigsfusgggvfggg-15g,Wg fp, ,W wwfuw,Qgs,5.WL.s2,g,lQs1,g5g,g!eM,1ggag,-W ygygwiwigwifQ1:wgAQ2gb,2q,g:ffg255,A5SaQWXaK7fQsvfs9mww,5!Sfm55?ggTs'-Lgwmggiggvs gzfffsvwfr -H351E5Qi2ai?f'L?zg2ggg?zgi21,g,f2gg 53,5 W'f?i'i5!as21wS5QQ,fsi2fixVfif1Xgk1A2a3sWfQf2fQ'2zgi-saefisfiy2HWas-lgWL+ffW5gf2ifX2Hg:555g?3EgQi'fff??Sf?5 59 F fgwlgi1g2'f'33Etix,!skK5??5K15515x' mm 15323557 7-gf:,smf2Q3 ii Aimffiik :EMS ?'ia2fsggf5sgyvg55f5w,s15ee?i512Q5wS 's55f,f!S5g,gzf2fa:5gQ!'2QiSssSdw-wkfS35939:53ze:fssizggfzgefgigsgwmgzik,fSSW'figgigig YiSgQgS2isWEe'2Q?EES1ff?99552535EQiwggf5ggf22wff1Qg3 YQssgingfwgwigfssggfgisikaiyfgiegsivsfimfiiaifikfgzsfgzwx18925555 52355537 Sgigiivfslmzyfisa ?iR'A??iQS5Qgj Qsigiggxgag k sem, New Mavis? HsaggfQWWE553E955gi5SiMgQie?sWG5Q5W'f5'ifK"f3ffi?W?Qf95xEfffiimxiflfffiewnzvsgQ22wiSzwisfigigfgzmkffsMsSfs?a22s:3frsws:saQfQiawsffgxfwfwmysflzggga 9295-S5125195fQzfsQM5s5sQvEiz5Q5LE5i,Efi2giS25'V5E2?'13g-iiiggixL5 ,yLg1Qg,wQQgfQeQ,sk.Afg,Ag.1g,, "1 W., ,L Y 1 ww m , X2 . A X f W H X f, ,. A f X X--f f V 1 H f L F uf 7--'ww:v:L.vL?-rm, gm-V A f A 'A A-fi-:gn Pw5wxwFmm?m, ?"?EKf5'-i5fLiK'Hwi1fH Qs-HFWQA f'WfH1rfHK1wQ 95 Ewafwdgwfigi'Qygffff-F45 ww fPW'13'L5fHffHf5 if YH M91 WMHWWK W5 3' 9585555599i3fA'?a5?5e?5Esfw57XB5HS2'12'QESQQYQEQEHWf55xf5i5wQ5Q555Qem'X -f gin 'YQSSSXEM mix? 45j?Q5'Qgfe3E'iim?E13 fEiQ?'1i?f?3,'f2E2f5Q?'es5EmPiE2k'?:2, f2?21Sq,f,v:5i2bQff25fff5sf3,s1f, vfN- wgixefiwiw:Q--wfL?2fXg2f'f?-f'k?5M sSpgMgA1wf5wmm ,gmmea-wffwgigwglxmmfx'kx5S'1?'fwg1sSf5Mf we 'fwwqh -rw ww A -mm-MN N J KL -may N51 ima 545. 2555119mgG295gagweggggiggJ?Eag22gEfgg52g4,,5g5g9Q?ialzsma 2, KggaM2S -5555 Szggaigywg gmggegreiwk fm gym ggiigfigxqvggfixgxk Lagfgsgkfiesfsi.zssifigfiaagggyfgsggsifgfawgf42551gigsggii:2Qa!5fe!?aeFsaNsffSgf2z5 ysg9sgjS7':mwggQ,4fX gswwYfWEQsi2s,2sf2239912597'w5f?i5i-isi5sf?ags2wr2H2y7555515527fQ'5?9?5x5gS2!31s?5Q52f2FZ-55m'S:5sgmExgsf29fQ2'sf2K Y 31552 New ' K5iZVfai2fQffa2gYfww-igk2,3kgig- wQQS2S2ghKfEwSf25sL-egg 5132325523-Msg Lzggfmggieyxfggggg QL5eggwgS.gfgf2QH3s3sxg fgsibggggegv Qwggg .gfifgggggsggghggsgaigsgszs!f,q2fgX3gfggg7ggffagaugfsff-:sumsffgxizqwag5SQ5?ggEEgg5Q5ie5QQ5gd2Eg5g51AyeggIgifi95W!3?Li?3?i?gs5sgs?ggeL1w7X5Q1f95 AgxEL4P?52ksfQs9igg22gg2fLfwsgffs geQQ?fQf92Q55S5i52Sf5fsf?5g7ffi+zgs?QiQf+i'SA52s1r?zQ:Sf E5 fi 615325 Q SI", ' W Eggggflmzmg5,Jfg5fa11sm Fyfizmge N"?fe'1Bffff4 51 ffiiwmgmff 54S2gQ51af5isffs1f-QMSKHQK1Xsiifsi MQEYKQUSH Wixmgglfmwisgaxxxfefsfwf f3'g5'1xee?i -HgxwzkzlwwwwasQ225151MMsefxzsfmswmszfgsiagfwgww-127Lwkiavfsmwzfaims1si?5QEas?wgszffXffSX 22, f??5Q'wW2e'5W'fkvfsf gifxesfbvgimfiaiim2Kge'ffgSwK 'Q'-fi 95528 ww Q LQ1LwwEmS9iQiX,Az5f5 ,,,g?1gwg54L RP? if A -Hsfif1m5siai-1s211ew2e- 1'f?ai?SiAL5SZgsi'f3?5e571Q155fA Q5'7'?'w5sMk5gxQf L25 .wargxfgggii-vLe45?i'i2QgrQsXm:3,1jug-x5gL5g55g5'?lii?'mg gm Swxgggsszgfggkix9g,,g9i,,m?g,gggf5gw5g3353KmygMwg-k,,,E,g5,f,,-4,5, g3g,,4M,g umgg5EggNgQg5 5yx,fgmg,,,, ,f,m,1,,,,1,g,l?,W,,LMiggggsgggggQwffffgax-L91Q,,gg555g93g5xfggQ3rewgaHm.f M Kim? kgQi.ig2iggi?ig52g25Q?4qSlqevlqgg 7-ssyfsswfwmrmx.ggiwxm LEgAgg,3Af95,95 sa552sgfssgaaksggaeffagyfgffgggggg,gmvwgsggy,gg'55igf2fgm,:w,QQi1Zim Lgggzggifwggagfmgiggg ywggggkggggimasemwsyWMQ, azmsggmggfw it25539555Afisf3555355i8f5T?QS5iS2s!5fgiEgE5g?251sg'2S5sa5g?ig5E'i F 35 Y 25222255mi?smsgf2fr592NSEQSSSanSfiaixikiixszwisfxfia sisW5ififif9fs5fsfg5mssMfm5sga'fsM2Q:5f wwmsfaswgf QQ? fffiwefsfew fs Swgiefiizswsirsixfffgwfyxwsgege '2'42e5w9vs-fiifwLMHQLSQQSMQW1'wfisifsffimmiswiviwsws HW'fffXS"Q1iS - Nw M HQ, Ma- A Jia QM '1SHf?'Xf'sM mg Ewa ww '12 'S' Yfwsffxgff fy' Qs -M myshy!-wWNX,1kg2LgeQwm,L,,xA-gfw M .Q M,,,,,,X,Q fswwgmw-fwmsfgamfgyg 53,22 P-gs' sm any ,W m,U,m55ax,, WM, W-,M M Q, Q W - am ga ?1Q,Lmm ,a,ff-vfwfqgxx fswfg E Q HA-YW,:g3wpaE,1f,5,g.1 , E? A35 ww ,QQ ,sfmgsggmw MWQQWEM m.f,,M,mW m,,m,Ag,Afw.f,2iW W,,W1m,1Hmgg ygguw, W,.WMZ,,,2,1W,,,,,?,g,,lgfgxA,gMQxAfgN gws1g,L,m,,,,, sfmmgk!m.yw,g,L?,, ,?5s,g,,,,ggh is gigs!-QL ymkwuwsm ,.m5Ag,. ,ME fw A gm . EW nf MQfsifkxwwmgmsesffmexkiy viggm W mf A 7 -vxgvffifakx mf W as 18- H 2 i Qw gwfw?g..f , QS my wk H22 vkgefsggikgpwmgmsa ,SSW Wmw,fW,,fg,Ags QfyQWrmfsifwliyghmggsrkgq,wLw,Lw127..5,MMI-wwf-M1MSXBQMW-xfiszizzw wfwwwgggw-g??L fawgm M -. 155-E5E?5H5w ww 'XS 195544 LX-YLQNQEPSS -Emi? Q f K Y 5 7 M N ff D4 yf fm ffm 'EV M5161 is S 91 5 ---N 7 SSEW -Qwf--Q my 7 Y L, an xdx baffs 'w k LSA W. Aww alma? sa-Awww! we v fe' PS 4517 fe ffwswwfwff F 1LXsiJa,513szAss My gy WZ-fymselsssz ,sl regizawsw W.5g5,,,mal ggwgw Ley Lew. ,WSE sim, H Eg 2 w yy wgw QPF M wines. YE X am H me , 12533Hi?MfefQg22x?fsQi'iSm?fa3Qf'5F5SFiw: xr -QEWQMXE KA X iQA42 -Q ,Sigh ,M ww-fgxxgf 7 wi f, w sma 45 f, W, w Es7555ge5A-H1 M awww .W .Q f,,fm,,.f,5 W, Q My ,M ,s,km,, ,Mm ,, .W .J .X .sqxy,,w??iW-,g,-,g,m, ,sms .M fwLim,W,,X,v,y rw W fm fwfm,2w!2 im, gmw Riga qu fix Kim, my Si mms Kimi - .Q gimiw,gyimimmv, gfgggwxifglfgagl H5-:,afW,Q,, , QM B fin gf1i15r2q.Qg5QXfgg,g ,W Q55 ,Qi ES Q gg,Ms2gg?5,v!,zq?i533?3g1g1g5:gkggg,g, Qenmg,Wwfgfvisvieg-pasffgwb fgsX,gv,e,1w55,f-1wggigraizgsiwisa-se'fsxgsgggw'aw'QV1g,?f5,f,,'?5g5Mg5E7LgshgwggxYm,,1g5Sggz5giv,g QQHQA 25MwwwfSxfwr12fj5-fag? Hg-vim 54m25zgf?mQwQ92 Sf -gNsgEmsuQxfx:w fs, ix i?sgSisff51?ikggaw3m'5Q2 EQEWSN -2 H553 Eiymfsmksgi S? Aggfixsssiisiaggvfi Q,s?zX ?S'x' 9 : -gsggeegggsflfahsa sw-isgmQ53wg22,52simsPzas5s.5?1aggak3w2aEMaa55sSss5gsS2g,Q:2 -:2?'?:igmqffg2zggEw2wH2259Vie,VasHQ29QQ52Qi?zXrizxs2zmQ1s.ggLSm iwgwggarizgeei say-QLsif6525wiM25a5?fsse5sg,1f,gqg,g,'5g,,Q52yew w5xggSgf'1qf2 mg Simi ,Lss5ss2zsf2ai2a1'?za'?fs4 9 S55QrsgnSQSwMineskbsgaggggggggsmagaam Eexffsgyswaig gas!-ggggessfgg qgigigfigg in ai?5agesQ:52ss5wgWiEP:Qf2sFzs,LQ??DfHQffS5fWf55f'5W3QQ32if?1?51ifPi5855553SQ55fi25252si?:ZS593ffQ5?WSHfew52Qmeweff2sf2kfiQ2225fWiHEQsffQ523:Sis5QW3aa3G2H6iSwszgwQ,ExSQs Lek'agQ55Wfgggssgwwkgbggssasi SEwgggggi15fig5Qssg 2325 if Lg ' 2 2251525993 isiffis-Q5 gggqgggfsSggeg?,Lggeegf5gg29i2Qf,iX57 gig in : - :5 5 MMg53,fs,2g,L,ggs5g 1A1f5,gijQ5Q5,fsggyeg191Qi2s?ka5gQgm,X?.1mgq5gf9 Q5,gs3Q32ffSmggSg5ssggsQgegsgg4sg5h,,ggmqisv52ggQ51QESQifQ5555i22s255Qi52QSsgs2f55rezs AHasQyPigg?555542f5:SE1s225ss2212S5g21ggQi,W5PIfiQS25Q55fgsS5ggz5ssear2g3gggggisgwE5f gg1SQ1?525Eg,Xig,55gsgg,Lggg57f?fgg5f5gQg5fsA V Mgigwgwgx igkgM95sgw3g5wmk?35KLfilwgggfggiiiaigg QW ' xg' f: Q57 mag sigghweiw gg ggsx' ffimfw H M 'M55?iKK" 7 KV5Qkg55353533'gui5EgfGFSfK35E9'BZ3?3S33IWWX5155iffPI95fQ555f?25f22S521S252QKF5Sf55ZW?555f'fQ5fms55s52iSfzKM257A91'isinXfifQ?'5me5fSi5ise2sgs.2s2XfQQ fgslf? WMf2Zf3s?5f5f'??41'?W?fSAfi5'fif3?59la5iaQ9NEA - my 'E ,fm,8,,.wmv,f1ai 75-fgm,1Wwfwq:f Lggiawwwm M gpm Q 7-ps, wuz? ,eg ,mf s - f ffmmigm af Lmfgig, 'fm g wwgpQ-'MWfs-:fm-wmvggggeg ,pigwmvfwfgymwrwz msfyfwfkiiffsim, 9555623 ssggeflfwgfswfq fm? L47-M-w52QPiawsafiQ2fe2a SSM ww 5,5 , L5-QF,Kmfwgf5fgisgf2L5wg5A,ggggggAg:fgwig,Q, f,2fagia,XHw M g1,wELsM ssQ,,Pr, , L M a wgggsjg sffmkmgw L93.fflgwmgdakwgfsyLwgssglgq1mgw:4m1,ffavzszfasf1a?1Q9f1,2x:?z3w-,ewwwfuieifmiafzxaiQ-iiwwz M Sxigfffs-?XSe'2m5ss,, ,'2fQww'Qw+wMvf L?SQS?EE ,Q Qfigfsw wmwnxim fx W 5 Sm. mvissymfgwrfwmmsgixssimb-:L PM my ,SQ sir nw 5-fam - 92521 -- if vm' M4 Q s1?mm,,g Am :WmzQ:11w?awWfxPfW-W2 'wwfw'mffwm!?fsL9fsY'Bmw2 www-S112-M'-Sw ww fswwifehisu WEE is W A fav -QS firfi -Www Awwgw we M iwiwmgxfslfwzm M . AQEYNWLQQQ rms,-aff I A' HVSQQESLNLQWQM f E43 QEQQEWMKA. deg? A : Mfggwss 9135 Mg Pssw Hgigzggg ggglrixwsyfievfswixmwsw1w1wamy Swsgsegfii-wwfwfmmwxxff2Ss5sFfSrW fflaswfkgz-fQx?SXx?iQF'-PS7-wif! WW fs! :wi-MZ an-mmfssigsk dw! syqkggw fwywwfm-XSEWSVww W fuiggjgmwgigafgg egg Lamsgfx-X, my wg -W, Hwy ? f f212SszfgQfwaSzgm2Qe:fw,f!fzfw'fiw+a-ww?Lwfff2fef2f2fffsf2Q22Q2QQ2225S2Q5fQ222Q21Q22zQ42Q2W22YfwasXP?MfpzwsSffsf2wi Lffxsisffgm 52521iiiwgL?3QifLWQ5Q?d2ii215i?5,Qi2?S3 'ig 1 E S gg'3,f,g1G1f2g.mmf-f2KgME?sgg5ffLwg?Q?fg15Qfsr2s-5isH:QsfseRf13gfq,g23j53g5Q9s5gfQw Mg Wgifsi-Qggiiffes SW S?-55 2 .- 333 1 . mg? my A. a22sf2fXr22g,f?sA9'12,gewM!!S7fifMfcsWff5Qs3535Q1as91ggSKgsggsfffsgfgiqgigggvfsqgy-152-Qagfgfagimsiysfffgv33x1gs?912Q5gk'E!Q2fif3ka9isi5i?sszQ55s5zg1S1g55,N9j555Sfgf6Wigxfwiisigigigfigigigf 53235 ' 5352315-Qi52:f?55i1is'5isf QMQSQEQ5' HK ,R'iiQsifQiiisHQ14?Yf3w'A fgmgmsvg M2235 Wav '19g2i"5Xf.'9f'L?3 wg.-- -. : ,: ' X: .IH 5' :a sf .MQQXQS1 Lf1f?wHX7fSf19'f5 Jkfwsfifw gigiiss9?iig2i!Q??'5V55f?5'f2W1bfiWX'"8?5f514wIfw1fK1?5skff"Ei5Y'f5e33N5S??'QQMW5'Wglgisiviii'i93Lfd155fff9Vf5i'f5VS55' 5933652555595 1iEE5N5'ff5'WWf5L -5?5'i5'L fag '95 5 Qgikgmgwggsggigmgvkzf ifQREMQ,5559m1fg71mfaX:wPw5lg5kg,.,Q,gmEggxfgssg. ,, Ekskfggyvpig 53,1 . : -.Q Eh.: - a - , g gfgq sa f Lg,,fg5,ffg,?igwmSiLg1,,g M23,39525535355Qsegsffg5v1gmffmf3mI,593 Lgagssikfgwggygfgggs,A55555gggASmggKZggggQ55g5gSw,gi fg,kg5gfg,,fgE5g55,f5,E1v,, QA? Wg gigkgsgggsgggggggwrgzf 1 Susan Skyway A aspfsw,-amgsffsggffkgw fgg3w::gX1sig5g.5wgQ,fy!3g,q95, ,M ,wx Agw,g5Q:g,,Mi, ifggx A 4? ,gfgggiggzzfgzggglrfaghafzalfnxrgwaggm,fgflailarigfgwgfzigaggwVAfx1QfXQf5"simf?1SSgg,ff:Q2fXX11X5KAfQ1115xggQf:sgw:ig95k?iQ5x:?g,zgm -554 wi-Hi3,y ffi15fQx2fsx1fex1xsv1s5tQ?'' 5 K f52QQag2s2SSfE2Qg2QHgwwsfsi fxaikgiissfkgQ5fg2Qfqs,iQfW-1Qf5x2?ge5g5,fsf2'fQQ, L Q H - - - M Qf gyGiwglfgfiigafgfw'wzsS1mzg,Iasgsszgsgfseifgsffwyfm!fHfiQS25222Q2QSgfQgfQQQZ1QP2gg51ss52Q222Qmzsgsagggfgwgw LMQQQSEMSQQ- Qemsfzgzgzgzszaizgssgi A W L Sgswigrxaeisiaisefkggfel5i?2f'iBa3g?2Q,fSggSi5aiLs2i5XisnmgpgigfkipswfsiEmi? ff?asQwq,3 EEQQQEESQESEEQM -wi My L2KfS13155z , Q 3N X,,,, 3'9giA,8Z, L , A. -,R M K , , M55 Q52sgEgg2QFggas,g2553isgQi5Qi,55Qnf355QgiQ5EWQ55s53kfgggggigwiggkggxgsgmgg,Igig95M3QE5is25555555WiXgw5f,ggg5g,5hLggg5lQi53Q2,1egggw,ggEggg A5mgFgggggggggggmggifzgggisgg A V 5 P 'gs 1 - QWfssrfsfwsysfdsffsgwgkygsgmf gaQss'z2H1gQrw. gwgsgigwm 5, ff f51fwwwf2lfQ?fE 6532269 iigwigfg?ef?g::asEfQESx1sQSzgnf QRS, Mfwiluggfmssiiiu S 12,521 ' 7 5- ev 'Sff1g?2.a5 Si25Si?s?'ssi5ggfi 1 X SQ A516 Q152g22ggfg11xyAQ1fQQYQ7fsgwgggggggsgfgs:5gggfggkf-fgggvwAQZf5YmXfg4Sigg9gg,?1g3ggfggb3gggigifggggegggeygwwggiwsLsilfyiv,vgfgmsffwskl'553RQri2Q225si?iQi12gs5?ggsIgieSAfSfA5w'9 ,w gfQi552?fs555sPQf1i6,1si 5!S25Q52?2g4?i'fi2seSgg,19,gvigwQQf5i'5 fig, B5 ' , ' , 953 W5 Hgisiggg L5gQgygggf,sQgffLg:f w2Q5SQ3xq'5ggfiQgmSwfQ fAiwasaxisMinfs1:fsi1fef?fswfswe2w?sleiarixiawffi'fvfgeffggwMfmfwwwiQYHSMLsWsQaw15wfgS?i-aisswgge-wfmggsLlmgqkggsuQifss3gsgge5E,,g,gs,ggk,5K3W1gZLQmQEggngfmg,QgWQ Q, Q, ewSFsK4aH:wwAzw ?3'f"2i'?Ff?iXL95'519?C9i7-B? 9ssNsa5i5?ai3i1fff1A5SlL5Qa:3s' 5iSfaa:n7'1s??32ff 'gi 'HHS 523992595f?iQ5i5QA.Q?fim'i15:5926g5eKgLH1,gX,zx5QfSn'Qi1EvQ5f 7 Kffiaagiw Q55 51fmwkQ5535225gsaw?fQi5ieL2?'i25!QS1s55ses2Qe2f-wfysgfigvffwi4QE5QF'fSui55iix 541 958155552sfW2WAwf19'525555V53if94SiiNW4335ii35f53i5933ff5f55Si7"Wg-X?55?5?'55F5?'f?5i5T 7'XWWSQENPE'AAi5Q5355w351fXf52S'gfiW3gEfA f' Av'wwwiafgizfwimfgfg-5'AESASXffQ"2f-f?2gf5Q1mxfs5-AfwfffE1Wissfsf flfsrfxmigiiif-532Hi'1m15V525l5!A'5g15s55wx1fxfffqff 255121ASi.,5aQ?252isvZ3wff1-Ysggsfneif1gf!2:M?5wfw- wbfifssebi,gg,iwzfsffwiwqpwskigz Zww-me-lmz.1g93kg.mw2ff21'2w-Qfx Q57-Em,ixrfiigmxmJ9iQ?'fs2fg5mwyJ5z Q Qwwzfliim fewf51f:2wN7'?w'5S22fxw?isx5SQEf27Ls91a?.g"5asfwf 928 W fm :wwf fsmgww f H if fgiwf 1 fs'-Sawsfhgw9fW'fffs5i'wiighwwwmygwvmwf-fggegmga QLWQWSYwwfgfxssgawwAwMyLwlfsagaggggfmeyfmswNiwAwQgsmaggswwggfgww- ffQmsMQm,J wggseggwLww1,LwwAfwywwmaiig wigs agg35'g,eg1wgffK-wggHfwQ5g,,g5,Q 'gm 3SEQgig?2gigEgg5355:Sagess2,125:asmflee?mg5gNQ?Eg?i2Si525?1if'f5Qg5gSsf,,fs?iggY1Qi5ax,5gg5,Lg,fg5gSSfe.i5?5'i5sLg5qge:zgs5fQi5rSE'izg,D?fi'5ff5f525553525YfkfgmqiQEQGQKWEQQQQQQQSQQQSQYQQ-1' Age1g55I55SgQfsQ5Egis55i53sg252rg5H45155fX3Q1555Apg'B5E2Q251g5QQesggsggkggwgggmiggggggsf-gigs-fgxxieikiiggigiif,331Q5525Q22QEsi5g255gsP3isQ1EQ555as9'.ggiggQ??2E:fsiygf517fsf55526:E54ifQESLe3?Q?2gwgiS1gg5!'2f5ggsSfgz2gg5g252,595 M -BiasvsiiriigiiuiifiwfgfV rg 3 'HasSfessgas2wgS55212isg2sfsigQfF23issgwafgisiiefiiifkgmm1. MWF we 5S'sWq'Ff35??55 Q4if1I2Q2225sefgwfsggiwg-f2?'QfQ?SQeiQ9sezsf51Vswsxwm-wfmwgffgffiifisz52sQ22f1a51QQ555Qg2ff5Q,Q:Q1fXQ2g,,QQ22giQ2Q25Q2322Qsagefgegggwszxsimsssgf?fssffwes fngefxzifbgfmzmme-m,wggfw2gwfQS5WasZMfe5a2zQwfW2fiYfsi?Qf,f2QP2Q2Q24s222szHa25s.i+?Lsm,egi22Qfs:gge2fm?SQggiiigwgieiixfimiiwawism is 'Qf swfaigwmwzLag.,Q3wgfs-kfwsfmiggiegviQigxxgsgisfqywmx ifisiwisXfea,z5g4i5QgQz??ag1QEw2gwgjKlw WAQEQQQQQESSasfgfzx5H5Awfsfgf:rimgfiisfasfwewsgzAasiw2125wxfae?QmQ?iwgfXQfeKiw QHwis2ie2Qw1s?s5?Mg5fXQHv'1QEfa2rlw-fef5ftiffww?sewiQQEQ2?SWWixxidvfiifwsgfgwe4FweiHLfvw?5:fQ1a'SsX2?fu2Sf'i? Q WE wafilafiwwswixz K gag wiv W f5EQ3253i221iiwggffgiiflisfiiwiaggh gwggigifgsgfsvmgw Qgfeggfk fmfgfgi 3gfEsg?i551ei'215w15,g5ggiE'iiSx7f6 fsnsuaggylglsgssikxxkg uri'gEKgm3zfi3?iS5isi5S222f5Kg22254255525-5?g2aeQ2555553955552555ZQ25Q5ZS3S?32gi52gf9i'42f1524Q523353555356595QQS6EESS?KiiiZSEQZQKQFEQQ55Q3Q4S!?v?'5Hg1?w5?Q5E5Z55QQEQSQSNQQSSZ295sinQi??Q1?iQ!SY3g?' M ,ww -egESQ2s52lgga7.Q31ggig-,fgfkigaigvggiggiggigs fgfggvfhgggggwg, 3A25gig12gl215s22Q12g5,fsggffgg5g5EAg9255!f4g4gmQg,1zgiLsgy1ggvfs,fse5gsig9ia:H5255a E5225,igygigmiiwg,5gE?yggxfQ55gQsigK.iQ,?,,3 XX3fsEsmg?5k555a?5amw9?sQ9k5AL?mg1Sg, ES15PiagQ2,3asggel1f5Q52Q55E5X5321gXsH2i1fSSQif93552Q12HiEif5Wi'faii2.Qifii5Z1fi722522-fM25k51?21i?'Q3,Hreiawgaizx-wsuiaalisxlfsg'rwIazfkmsgiisgesvfqgsmg,,',,3W qggggzg,,i,q935igwg5egggsgggaf12m,,QgsKvia,5 355 ,Qfgsggsggfgggsggswpggpgggf gEfg555,5W5.5g gg5,,WQ gg Qsmgggggggmmig ggwgmmg W Lgwgk i fgwgqgfe A525555-ge Gggykiyqgyg sw sawn wg,AigWfeSfSHXm2Kg,ass2Q2isQsismaxwwfmufswweffiAffg:wzA2zg:2Q5QsxweVQHSWHQHWQW wa2gQev+af,gwHsifwzgfak -ww M,,,gx'ms1eQsg.Qe,e mmsw9fWiezgQ1Qzg fl LQf4!sfwwg,? QS Qsiigfm AHPS? B55 15: . ,W -,W Y fkf-smmf-W4 wiyfw sw Kiwi 5? ,4x!?ie,xWEm-5a,q-f- .fgieywpvz my vLgMZS1'3fgfM5'g95. MM- V - Lgghqxfmyaykpggrkyx,gX,,,4m,,M sf-!mm,,.h aww, MW ,??g,,,g,.fg,5W,,,W up -qsmfebigl,fwixmgm, HJWMLPH was fxykfiszfwkyizgv ww,-Sffffilgffs ev sw -ww,-QM F2 m?mS?MmC -ihwzk-A ,z- ykgfgwgk wisvf X E 135?Qeiifiifef?ssgWeii22555rgwff:s,.ffzgfwahiffffWQQSXQMSQQSQSQ1 73 sw wgmmfa Q-Li5Ezm515xXzbLgf5sa125E7im i2Ev21gf7'wsgz2',ms5S2e A2955Xfmmggffzmnfassyiwz1ezufmfzasazggmfafslivfpafyfgwgisigfmsigiiselmayfsff?wffxQwWls7:fS?isQ-ww-wxiafimwywwerwfGffiBf?"'img2WkfwW Si LSWQFYQIEQSW Kggsigmsfaeswf fs EQAgeqfAP1XAwfxgffX75Se!Qfs?55er5S139f??e17'5LH5SE5E55f4'91Q2fs?5 xS5giegegQi2Q14si1at5Qsjg5siigxfaissizssaeizisissamgsxfwi1fS1XAEEE52inffQKfSi53Z5E465IQ25?E15A5ssEggs5ifffi'9:35S5,353gasw115:XiwSQwg5353m2zgsisazxasz1s6?fse5gg3gg5E95ggegfmfg,125U-.gg2gaQ5sqgg3gg51g,5Lg515gmEigi5gegs5gaa5Q.5exgg?igi,gg6gg5!ew5E?Kgwiilxeiggfgzigg if Q25gg5gMgg5iq555gjgsipgfq5e1e7Aw5gfV1gi2gg2QgH2QL,9QQ5leg5gg5Q1QP2QSN2:g:wggfS,gage25Q2,g,1,gs5"?13gm53f?'5'w5m7.QQK5ZQ22is22ggK2sefigesAgg5gg:2g:1gge2g23f2ggg57Agf2,-ss rqggsamgeie www Q wLsrfwwffmsgfzfwfmwqnffe-1551237L?,I ,Lg Jgggiwggf,zxlizfslfwf r?,gGai?l3?iQ4fsfiwuwrfegvgwmafayfwfk Ls5gS?w5f:if9g,zm lgxwggsfggigg,mywxwwLwggsgg,s,gsg15555X,iaiM25g,1gQQ55:fsx5g51IM,WWW anyWM,1fdQggf,gf5Kfg5gg,,wpggggQ5fgQ,Amiga zgg5?gg.3QgwfWgwsfM7LQ,-LSEUQSQ159 55339 ,'snKLsmsfwffwfw-'msqMHQ222Qs?isivfQi1ism-igfiqigym ' . Mg,5?m3gi1,5,yiX,Qg,5g35ww,fgmsggw, Iaswggsgpey Lag-mi 515x?ExW53g55,gZ5,g7arr:1s1syM?yggg5?335iQQ9qus55iggwfg'Qigdigkiig,.X1isXwfgfggkgxfgiimeigffzgfpyzmx'xxxfArAH'54Q3gs52552QE5G252Q5VfSgl5A13H551191Kg,p1KfH1E3X11XKf45S1??XX895SfQi95Bi3?si5Q255Q25ii55gfgziiafggqdgygiggwgmvksxkmgsxx'xxf?ggxL?,:s5gg1553y3Qg55gQ4,gy5xx'sm,gyf5?i?'L5gg3jzggz53587L:85zfmms,2g,1g3Q,igiS5,VggggiQgggggagggggsigggsmgliyggilvgAWAY,g,Y.W5,1,x,1,2,2,i,9, W5 Q Q 2:21531GS11QSfQ??Tv1ff2lg5m52KffQZ5'xw!gfi"32Yils2153291fiisifkwi 93Qf5fNF"f5s?2Q5?'fq2:fS51'5Kgf ffiiwf?sQRwiHP25g5'SES?1"2?fgf'Wl9N5:fQSQ,L WigLZQRRSi?53?4S2lS55fi?2sii2g3T2S'5ieii?'Q5Qf4SFAl257IFQ5KV55ki?55X113559KE3if5361Aif555533352wf5Qag,g5?igi51Q3?ff?gfW5gg2''ffS5E118Wiff55V3Q51El1?i3fEwf5'R3553i5555?5Qi?5Ri!"??5i?E'fB?5'-?5fL?'fSf?5Hf5fS55iE QRS lgiyiwefffiigin Q5'5S6?55f??Qww?ta:XfvwgvffewewAs2KffsmffefwQ?5's??5zWLiW1Sf?EQf5Si?'A!5'QMfg 1gg5LimsfaaigfszywfsfmfafiswggigwggmiymQw5,MgSQiLgXmm,A 'meg-iisiif may-2QsQnQgWQxgwff?gggK,Masfien wf5s,g::5z2mwwAAQ:QRfaz?siHf?fdgf5wf1faMf5sEeS'f'mawgw1LVlSQQ1fS2if12QfigfimsziisisssfgiwwzwigwlwywgigiawgaafwMEKSWQHHSYisE?'5Q2Q22:ff2KQ2Q52HHf-wggX'fQ?wQG2af2s22AfQ22'xfs, Qgasgw'fiifgifiw-,SENMQQQQQX 1 Y Qf2zsLg,egQfiwXfm:Qs2fSQQ Lgsgzgfgfigwigrlg,Qs91ff3me:we5gf5f9f 292QMid5QMaH552ffQweEQ53QY2szvfsz2eeizgszaggzwzgezgmahss-'s5s21e6gsfwi Q3QQQssQ2,geis2QQQef25Q5iwA12QQ55SQQE2KfS52gsgwgxegmggwifsegfxgM M3535 M ggygggggmggsgffgggsg, Qgggwgg Ewlmefgsqgggrfggwggqgmgsgg wwYfggmlf-ggg?1gs?,QYm v1ggf2w5ME'LPf'L?1wfHM?:AilEfW5?f?5ff2ff,"2'XWfsE5Qi26yi1h+fMf' iw' A?2Q32iaV4Q4!S53?lwgg5gg,v,gg21fs.??Qq Segway-YsefkqgggggggikgagfvigsvgggiswgsKgs: AgamfgugxA535535g,g?gSgQ?ffHggdy5Sxgf57f5ff2K1f5EfggQi?is??a1f'i5x5ig71SexASgggiggWg?S1fbKffs1ffw3?51a5'iQpggwkfxqgegfkgfiwi -QgsHSsfiM.2'Egi2?g,5'S,3!2 ,1 ,,- YQ V . 91 Sgwg gw2g55Q-ggyigw sl fe, Wm. f1,AgH,5wsggsw,ffwsgg52-aaa my sggw21AfssQ,1m1ww,sLsawwww,igefgfes-HxximwsffggxvAfvgs1w,,fQsw,gssgfsggsgsgww iswmg 5xL:wQefwm,fy W ,ggifigggagex myswuwlgmwg,Lwfgw'wx-fsqw3523, wwmgimy QS 1 meifw -QA QSHW 555239 C. yxfay-ana-fwmmm Svsg'Q-mfmieigwqgvwfgfkwffvwxgqggxf S Am ff gEEg,52g,z,fgg1gs3f1s5gQss555Wg15,1 me-Xgiffsvgf Li!,l,,E,m,w,q7gsg, wsrfgqdgggggglsg mm 4r-sgg,i4V55,,,,1,5-vgwgf?35-XagnwfQLg5g31'57-isfiggzsggf-K53.gg'ff,gSggqs5snwnmng,Ag1f,ijvMXf,X,,Xfgm,,l,,XQ535,gylgpgigggsqgfmgw'ferL9w,5QgH5Jgi2gg5KggS13si5Sff wvfsiggigxlfgfigggv 125 mewgigwgg M gmwssfsg-sagsgm V 'si 1519? 9?-Lg'S2gr2g?5gg,1g:fs: :EK HEms?ig5Sg?eggwig?gig,?i,i25ggw'Qf,vQf,g,5ia?E1f51!il?2s5af2S-- Z L25 g5QgSEX-iw ee7swmExfQ:1e6xf5f !egf9'55Q5SQEsiiaFfiEwf 1szwwgfizgggzggisgmis-mwgafifQweigsigwgiiqgxxmiiamga!XQisixgzfhifailgrgiggggsiigggggxif fmfsmsxwimwgaLs!-ish Qfaliaafwggk 9? Qyzyfsi-fswivfsffafpiigelffkf X 'ww 4f5i'M5gsiWfGv:Qvf5i?B!?SmSifs, -?Q.gv"1 w?5E5M2H5 wH5wfWgXf:XfwffsL,:gf XLgsfw2fe2"fe,wvgwmgifgywigguax ,MQW ww MXQA'sz,LsmwmPAwS WLHfsLsmSWfQmH ,Wwg Q1xfffzm,xQ2Q:szfb1'-PfwfQHwffwmfffQ3?Qfl-iffwWISfwW25'S'Li2e51e?2HMQWff wfsff -fm if I 5--M545 -sgnam. wWwsg,3w,fm-Ws- -sf-52 52?3gS1:xQ-fifWP'Af5k,11svssEwLB'+g52XS5'sf5QgwgHfiKf V AQflwgefsfgfmg-fxfiim mfm2m,mfQA.w QLQQQ5ggwvgfK:,wgsmQgAfgx1m:Q,WEN?-A QMSA-Qgwfmwfvmfsfwgfgsfwqggzgi if Mwws MM Q25 QQESQMW W Q imma' ,Qegmgfws magma - Y Q --Lv3QigQgw,QwQfSQSMQQSQQQSQ aff wggnw wfwzgrQgQ32muzf,Ksa swz5Qss:f1e- isf5??zwES5a2rf1q2q'2Q2ffw2f:aSE2QSbgQgkggffwgiigziiszszgzffswsgi 'fi5EzKL?Q2aA5s5WWZf2ff?S?ZZiKASsE5535Qag6fASig12f525HS5254291S2SfiQSaa5Q552Q52522QSis:Sxffa,sfasfffJQWi1s2?We?'fE2 Asisma552Q:: QS fa siiiiziazfziigiaisgis-Aff , wwgszzsvwnfikemiiazp YQfagzazikskgy-91g55:Q731e9Q52gQ2gmg5-gpg1355955a55i.1gx?xegf19K5152gi?5EfgES7L?5sSK'5gQ3SQ55bf5kx??s5xu Lffgvif-25555,KA,A3E5g1wsfffSig3Si4?x?f3?aigQ6??g151'K'H5'51FfWf3g+i?5gi5?Q3WZQfms?Y353-mykms?fQi?5eviQ5??Q85fsii?fe?5i5M2?g1fHSU16S1V SSEQM -asfimmgggi.g5's3gv2gf'2fgi52g!5,1gY55g2sssYiwsiiaixifiiistgigiigggy 2555:5w5gr15E1fg??251L54s?gws5:sXf 44 5g9gw?Sw3,5K!5v155:1g!g N553 , SWM,,,5,fL3,f,,3A-,4,,gag K Q2525255525Q3223535252535555555'ff?gW,,?5Sv25?5QxSgsssgm55feg55Qx5Q?i Swapim7197-155,29-fsQ,xsQvaQ1Q7WS W Qggwwngv s3gf29i5g5?ie1 A551fe?Y5:EzaAfs2gifgi?'g5?5sw'1gxf:gw LS fx? f5f,fi?lgjEE?5!5,LyQwxX sh szgfws!gXgwzQ,w55?gggzg5fmft4g1gvfggxfmg,r'81,35W?m'S3gAq,g5, Lfsg555ggMg,w-15555-4 wana Xggig-,vgsggigisgixkig 55,,Sg'5ngE2g5?E-M 3?5,g9ffQgWf+vLSr 135m?i3?a3,,fg,,,g,'fg5y,Q,ggQg,,,g,Lg3g,QQQQQQASQNQEEEQQQKQ '+ swssysseiswfwfezwzfw225252-WPSffS1a?zsL2mJai25-wifxfil-NES'feffizffgsyL?ss712i"Q'ff25isi,ihgfsyfiekieygiigiL3i'35w?3EwsfWzfsiisiifsximgMfmgkmgf2fgf5zxs2w,Q?iag22k?fw my'3gg.,gg55gi5iQ25lm?591wsgflxtisaAgf1f3x12as2iX5ff9igi91g,iMwQZLHg,4g2l'iffv'fggggwgmgi yy if -WSH AW12215WKfM2gf5wef+5L,aiFsQP75 ffig,iWwiE5if55wQ1 1625 ,Q5f!53zM N'zfLEF2a9Esr2zsi5igeSzssgsz59sgfw 1Sgpgf'sgeH5wWyw2fffE8: M1 Qriis555211551Q5.gQ9f2Q2wR3,?egzMQ:52Qwfswmimpil-W-5qg2ggX2ig,Ls.QSKQQi2X,?2s?i2nLXK7-Sgfiwfukmfwfaxg YW- gwA:1z55i?f35f45mw,vf s1,gw12Am.zmsMwwzyvmma. LQHLJM XVxffsz-fxkgiykmyflmmwylw-sf9iw?1'Sf'LSwf'Lm-gag ,swim gsavmii vi, SZSEWWEKYKKIME 'M my M wg .3 gwmsiw sw Ah Am QMS WMM-Ls, -f , IQQJMQ vffggwfekwxgxwls? f 1. Q K M +1 fkff fvxwwi wi f!1f5!'f?i5?L95'5' Kkzsykd-5 95 W fevfgzswwf-:pf Qggwwgwf 'Hs?55a'515f5??5ff?7i?254?ia2- 7 H Sw sw H? 1 swr-r ff" ff'iz,1ewwwf Sv fvww ' - Ri.Yief5w7Hf A!5"!3H!5ffS7 es-Me Qzmzgisy wylgkgswgiy .L A A!2s'?f5?'1Sf'5 SWMSEXX fxsiidfiinmv 7 Y Wie, fe' W 971 1' mlffggw H fx 2' W Q N gf E W iff fe K Q as QffQHHA XfgfzfdfimuwzwfliffivA lim-QEQSQQQE is ii? 3,1g,,,.5,155,,L mm-Sig, 5, W,fMA,3ggsM 5 D5-.551 ig5,g,f5,W5Z.55,1,353L 1fQ1f5,fQ,mgq -,ggfggiw LEW,m,WL51,g55g,fwfwggiiK 5WgzgzwgwiifzwI525 55223agNggQggQQfwsgsfeivgiiwiwggskgm2BegKszSQfQ53Zmzsgjmiggfiwgsseakmew ,QX255XH5gwggg,,faQQsegaM.W 5fs4Qw5g,,wfQ?fi2s5f.5?fN wwgkfaexsgwmlf f.3Egng,gkQgg,,i5QQ?Q5xgg1.5Q5ig5xQ55ggi5ggg.g5fgg1gggggx w4s4sffssifme,.mg, Q:Q2ig:EiZ!i5s352iE?2Q?iZf?E3EQgsgiQ1?iA '2QQiQ5355S2Q2wsZXiggQkgis2QggQg5gQavffisefifegagpmsglgpzfigg bra ' ,zsFa:21sffzsf5zs:fzfrfs4!emAaxagwszzgzg 'QEWYLE1'5?f15v1f3f5sE1feivff+sf531iSz152?iQi3w:5za59fE54Q5' 55Wf5595'34fH?i5 Qswigkfai g L 'lMQg5?zj?f Q is 5 sz as 22' 33 H 21 if f-D2 H5 ,AwMss4is'LfSLzs f'fb?ief5wwQ Eyffwi if iw 4:-K W9 WS Mi Q22 er' 2?-52 Mm H W Xx x Q,ggygfxzggglggsfggslgri 1EEQ,2ggQfQ5m5Qggi5gsgQ,g,4S,5w x,gmg,Mk3sg, ggQEQ55gQfm5zg3,ggg2gE5 QW - 1 7f.1.if Qfffm,A1,1A4,1, Mm -1 Q' .W - 5-Ag,XgZ,Y,fk M1 5 - 5 gs! um- Q W www W-,507Lsxysy-LH-Xsi5fg11NL1,,-Xwxysegwg -SSA Q fi-A -gf na. ,, W1 1 A - :Lib Mgfixi k 3- 2 1- ,Ag ki 1. , f umxkf- A?-fikfikfgiefgkriml-M ask'-gfs-5Lfw"S1hz?5 2K5:?igg.mmm1m-Alggkxxfwifwhik-Q52 E25 , f- f-ws,-.WM ,i ns Km ,Lv :.,zf.w W nszsw: ,L ,L N . ,ff K- wav rf . , , kfzww Vey-sfdgieswsfffss mm-5 f,,wfsrf, gg-,I Z M ,wxaf ig!-Hmm-21 am-1 gp-2 A A ' - ffxziaxienggf'5is5sgS5NQ52Q23252255215QQis2sQff2SSS22SS5X215Q53gQ215:Q1gfswgsfggvagigeiggigzfxx Q-5fm5fzggwgg,g,f ,egggkgv Q55 7-,V - .SEEK , A , W, 'S f?'sv LX Q5wQ55g?2gmg , mgFLiQQi5fig23iSgg5Sg,g-W, iMgmwfS,gfi22g Egg is- 1gs.w,gi2g,12g,,fXgeg5- gggsggggfym - Wg fy ffxmzmg +1 1' ff f A 7- 5P3,11vf.ff f W ,WEA -f fm gk ff 9?1A21f5ffgsz1gs55f2S5's552GQ225g?is vga Szffvfswilkff-5?"f2s 5?Q,g3Efgg!5f5F5 fi? -QH95KQAS5255E522WMQQSWEQQ-Aagwf g52QEQfEfQZA355A1K55H935fi22SQQig3Q5QE?SHE5555f2E4SEjf3g3g35Zf3gL5wfQa2g?9:32Q22XSfQggi?ffQ3Q3532-ifkiwigigigiazqgwzggVsfgxsilLgagsfi X wg Mimi X,wsH:Xfp?5ggig xg gwyggfiiy-2 isgxggw ik! M Eg up E Q, Q ws K 2 Wgw X X 5 3252 A EQ 'Q wggwmsw M f 5552 Sk Bwimeissi ,Q Z Ku wx WWW QMS 5555545 Jrssggi 5, Q yi Q B3 W W 5? EQ 35555 'X we px 95 QQKWXLXI E 55 5945225 is 3' Jimi! mg, N S. QQ ,1 5 mgw X 3, N fs A 6556? gsm 5 Sh A f5.,f1.5flL21.zfai7- ffnw vw mf fm , -1 ifffw-1 e -f 1. ffwwgwff yi H 7 7 N- ASW gag? fx 5 Ah gs Q, is N .Pfssm,., N ,X wygw ,s,.,u3, Q 2 mfggmXagggxgggxxx-X,f,5, Wmwfig1,?S,,Qwa,X,3,gLg,,g.wa, 55,85 5 S - N 1 gg? Xmqy gf Q, yung K, ,X L,sLg,fmKmgx?gx,S-QfXff,X,,gawk Q58 Xxg,XzXsS,gsS,e,.9,.s,A Qmeg,J2,,x,M m f ,Si , xif RE fbi-:!fi-JE-:LS .EHFH S737fiGzf?iz1as1zxffiwP57.3f Kiki' AEYLSK'-f?5X5W9f '-liizifzs 71 XLKMNVI ,.5,.Qs,xizQj- ,Y3kf'35g-ivy-fg,vL,f': - Z fsgmiiiiE535iifiiiuaimfenfieiili3232552552554ff?5SW12552biwgassgassiigiiiifiiifGMF555Smfig?1535:5lei?Seefigfffifgifswigiafgfk kg- 5 Mg, ,6.W,d,,MLg yi..ww:igiskigiwxlA5Qwgy,g,vig,?x2gN5m,.fxgf55,fX,gf,.gLg5gg ,5.WE?,g: ?g5mf2QrwQe,W,5,w,J ZX-'WFS 5 Kikivsfk-. 'FYFQLYEL' ,i2i7?,s."r56m.'zffl' V f f"-Lss,zsri7'j ' LVN? "Sl 'Y1'Vl59155iL3?5fs KHWY F I " Aw' 1 flew Wm ,maxim Qififefwwf Www s2Lt3i?s'5?iiQ2sK'f5?K my me wx may -. EQ - ,,gig,ez,,s5,ggggm.m,?sM3,TS,sSL,.m,,f-z R5 Q A 5feggW,asW2Q5sgYlv-hadggwggQQi2ai21f5f2Q:Qxgmfif- gggigifmmgxig Q fzmzsw Nsiimvfmsiggfgsifsigixv iqiigsizg 1 Mika wx ..., x.,X , LN ,.,.. MW Names : A ' sssessssgn 5 5-W ..: : iggfiggi '-W2gv,gg24ugi5sx5esfgws' wa nsmiv gwgwlwi Q, -- .59SSwwS2w1,jg wif igwigwgz - ,, f, ' Aswan gwffxsgzfi rf vw sk iifwfiiiiiv x- fwsi' gi 5 5 5m l - 18 S, f 915, sfgsjgwfg -siamgikwszkfz fwmyk MSW . ' Wg 14 t-Nm ies wx A- - ,m, ,Aww wwf' m1w1w ww ,f 'L-ff?iAZi"93L 5512 'ff' L35 fx X -' Wf3GE5f55 !q7 g5i5gzgQe5m,.,,,Lyg,.g..s,g.Sggsi,3,1M5 .. L, sh K . ggakgskgxz sf, H5355 Qgigixikily ziggy Q55 LS. gm,1wi5is1'Q5,s5fe1ggLN HJ Lx wssg ali, ,J iw ggfsk -- gg Lg.fg,gkig,mig5fsg5s:gQ,7 Q -3555? Q .45g,5ig:1,i.i1zias,, L!is,522511Q, f N X , 3,95 fsexgfwfkfl-11. wezzfszif 9:2957 ,JM ,,gimf,.E5g.,W,Lw l,,Q,,m7 '3 5iY1rsf1sS 252Lfmigiswxiisigmegis-if ia ,f w kw fssw-wswsm A H X, asf 3 55 6, M gm mf wg Sk 2 X ig, wx 5 5 XX X mais IW gig ww few Si as if ig LQ mg H gg x Q is si sm , a xx fi EXW M xx mf XX - mwfswmfw,-. -- .. ..,fmmm,1e,LQ11w ,. fm., .W,,w., L, N,T,,,5 7 ,NViX,wgM59EQ?Eg5EM A Ww kgqg gg,,,35.fg-Ykggkvxswkig 1,5 vggiyyg ?f9ggSgi,w ww 1 gg X ,ik f,,,,i ygaxgfxvmww 5 my 3 QQM m S V-vw31g1wLfiMsfESm3E54gWS 39 5 ,g, w,..m Mss,,,x,A ,L ,L k L, Lg? gg si 'sqm ,iw -,LggW55'-hiksgx W W- H wgsfssgezmgwig. my fe g E any-lsfs, L54-yqv wk K Msg-ig fi ff? Us 'Sw M' SWLWVLSSML M ME E1 FKEQWZSMQKQ'Qgsfgifigkgxglxk fgwfvwfiiifmfggfgizxiwi W?FiaZYiEHz3E355iW325fiG:EfS H255 ,ZWj3'ff?giK2a2W5Hixzigiiiigafwggeggiwggiiwggf E mweqmmxgf N 23 5 gg 5, ,Q , Awgggyggg fmK2??SffI2Q2?Qi7MfT?5???P1fw9?fw' A 2. . SQMQQE, few 552 vig E552 Sf Mywie imfigii? ?5-ME msn A guggx.mffMwMw,,,,b,fQQ9IQ93ig,?9g 11555515 , L, NWA EI ds my Q A , 1 QV, Q59 gnfcxsxgwma Y Q gm, hang 5, ,, Q, ,X wx X..X i ef my gfakgzggggwniwie 555333355 fgggggwggrQP?YGQ5Qf,3Q3iQgjg1?gg 223m ssQ1Ngifg5i,2gw'355E i?i2f53i23fS?f5i5jPf??E9W56KM57195195fiiggsnigfmgiiigiiggfGQQMQHQSQ:i7555-1Qv1Q3S3zQS5?V?EgS4-. 1151iiAgg1iL1sx'gSi1fmxfsmuQi- 5IfE5QV- iiigffiivggvfi A A Z A , X .X MM. W, , ,wkxkwmwxaw QW wvg, K Lsggys!,Q,gi M5192 MB Ag mg lg iifgisigi ,,5,Q951H,3,g,:LX5g,9ggggXgfEf?33Ai553giWm L5 M,,L,wk,,s,g5gi5gWpB, ,- f ',,,3,M 7 ,5gggMg.g,3,, My ig, se swngegk ,L ,L-55 135435sgejugggsiifggfgnggyigxggw 1,5351 H255 R?S'UfF7f3sfia--f2 Mg5fi5f1SFsSKrw3f93'f5iS4511. mix ASQ Q91 'gg 'H -w Qggmfp Q,Hf?Hg2fggiffifsgqfssgllgmg .vgm9:?i3gff5x.Q5YTgQzE fvgewsmgwfgw LXg9giggigX3Q25QNgags5xg?mais5ma2,mgMgi55,2,ggggiggggggggfgigisgkgwiggfgix , 52gf:ggxgmggagwggagagggfggy Y' xv xi H M555 yfwfw. wr 1 fzfsvgvf-fy ,A:.sf:w-Me, raw: K . iifikf' q ,f U J Y fy Y M fl N f A ' as .V ,,MW,i,mg,Wx,gi2g5gsQsWag-mem,W,W,g A., Am,QAm5gQ,w,,g,,Q.13gg,QSgQ,m,amiE551xlgggmwl,Y gf1M,m,g,frQ,L ,wQ3s1g,,-M155 was mm fx 4 mmm SWQM wg SEMJM Effifssgfww Nga H Qfg?gWfkgQ'i5?fmQEB25 Q X Sd W Q 1 Q fgaw 5 Q QW H, ,gm Ale X Sain xi M XX iw? ,, , ,gn KK g .qx X HF W W Mfg. 81,955 5, me X fx fag: Wig 'Q grxfwgmd Lgm Q 5 S LK , Nm ,gf X5 awk? X W Mg Pg M SMKLKX 5 35,9 mx E X s S ugh Exim M flewasgigg gm? ww SK W si L5 M 1 m X ? Q' Q 1 ,Y X A ,A . . .. fwssgzeuvs- Q, M wx A 'K X if 2 wmv ww K Km, 1 Mx W fm 8 XX f K H 5 Rf, , H, HU ff 'Q is Wi X S vs Q1 X we H fu as Q QM M X ix w X SI X sl ix ig:WwwX91-:wg ig, Wgme ywfsm gm-We-mgwgx,gg,,MMM fs 6, H ax A+ . , HQQZQZ-55245H11,sfy5f:ugAg-QM,if my My W -fwglzn Z1 at , XXXX X XX XX X.., 3. g, v,W.m.L my f Y X X .L,.m,.mL A -Lgx WN9s,,.v,Ae .Wx mm-Lf A 7- A X X X . ,L X ,, , , V , A, -V .K .6 A, , M.. . N - wsfkewa-Q5EfgXfS,,,A,vmwL25--.H-ima-191Wg,gqmalM,,Ma11m'wx-wwsffa ''egSfg532553S5Q5S5sf5?QfsasSsig52155S55gX34Q212as51Q2?hi2555SgfQggPifi24f4Qas?2Q252Q222QE5QEZQ2Q1EQQQggQ2L5Q5ggs2gszgs2Q5QQi1gggX,ffi23igzffsgfeekgiszgsimgs25Q5gQSs2-.ggM2Q2Q53QQ255Q5s2ggasigQ525QggFQQQ31Ki2Q34Q5fx1QK1Qii2gw5m5gg5,g2:mf5gg?ggg2fgi, , A Q K T f Z Z Z 7,5 QL Y Q 71 Q ,Q - fl H V ww- wf,.m,1m,1m,W My Z1 H WM. if ww-.L mf W,.m,1fa M mxrn ,M mm- ff--W .MW1ismmmx, W nf XX - X - V- mw HU HN S sf SK S1 W ,fl N N U HQ K S. my 'Q H 2 is fx fwmyfv LX K3 wwwAix-wX'k'-W-ggxxxfrxzfS159g51gg21gg:fgE'?iQ-5gg51Q5X53555z35gf5Q5QB54,5E52S,H95iz55QiQ95sg:gfgf3,5?i,5fQQsgzg57'Egx-.fxz.xdzgmnsgxgmsggxzzxxAfS'x1x5xAxxzfgg5'Eg45'E5J5 fw:gfeu,wg,1w,fng 12 Awww-1aif.2wwggfS2eN''SLQVIMMN-W -gif-,sgfqggzggifggsgggsgg - M H zz - -,4 L my if A WM, ,uf V1 X ,lwmmy-.y-.Nz-:af ,M 5:15151 ,3 . 3355353if-ii2555552:2252252252553mf?252his31Z?SfiZ2ie5?s5?zg5fsiie?Zsf2sPfm5wg2xiii251522serik1Q23Msie?2Mizvf?a2?,?1ax23igi,gg5g12Qi21e, .X-X .X,,.X -,,-,w. ..,.. , .X,X.X,-..,-.. WM. XXXX ,,.,,,.,,X,1m,,,. f 2,,' Y35iS4igQ,g51g1g'Xa2fg5kXE "gg 4 S ,fygggigi 1 2 s.xwvff-zzs,1ag,fSff-fszfsfr-ifH- if ffywm wfwsfwwW'Zn-:1:f1:,fXfww:f M fSg9gm,PfgK9?fS1wf-M-W-QF,N,-Lgmg,LwLXEffgf5Wx,w 2,fig,5Pi,,W.LgiAsggSk5i.f5g5g 5 ,X Mwwmxmi wwf. A ,,,, 7 ,,,,,,,,v,,, U , 7 Ms meQfse?is?Qf2eq5sg?fwggaQwQ?feiksigy A275f22Q5k21w5fymg:5mf21X5wIfs1Bxgggwg5251gf . few: 21542122 fs-gwifxwexfwgwv .1 v,s,,m Lfwkwe,,f-,fm,mSJQfwg. A Xxx, Q1 ff QA .ff,IM.Wwfww. K,,,M,kiWEHMM,M,A X.XX X. , , , M. ,..,.X ,L M .,,,, 4,vwm L,ai,v,,,Lm .1..zQf1,,f:,V-.siissw-ss?W,.,, , , , 1, - ,X ,.N,. W , ,M ,LQQifQ2-.zaerzgsgxswgagwsag mM,.L ,V ,f ,ff M-fm -. A- V Q, H, www- . ,I if H g,,,,-,Aww W . wfwfwh feg Qs-wfgflgwivff? gafsfgfgifsmsg flrz isSf:lg:wwffix35?-fig:fw1f5K1fsz5mf?iQ,:www-efig ima mmmmwlmmkws ,wg mmm my suv s Xfmfmaw'mvvwfexmffsssWPQ-ffwwmixffw-f2wsw wm?1'5f wk 5? M2 fezffswifwwe ffiskfflfy fafzwlfswgwfz ,fl Mg,,gig,1psn,qs5,gsiy,ife,g2geSl,g,,gsgggyLgaggw,MMQQSQWQQmum'wgQMfwSfgSQ?2Q,1Q5Ams:S??f2?fQffw'5iQ51li Q Q- ,214525i5Q5Q23f552eg55if55sg552555555iqQ1is5Q5525532315342s5gsg2ggXgg951gSg251QQQQifQggesg5gg!S2,g2"jgg?5Q55i'5QQf5K15Q5EQsis5gsffRg3f5gi32g252gg1igxggs5gig vig my 1, 1,,,,l W Z3 ,f 'Q firm-.S H ,N ,553 U. fKF'A1f-Sz'm?5qgfsxYxx W W H1 ,2MW,A.m,,.m Q, ,,, ,MM Ww,f,J,w 9 fs 2 a,,gg,fg My ww, I ,X , ,Amy-asrgglw ggzy-Lgx::x3y:21'?3EaX gf law mw- fxW9Q?G??54Z23iZ5fffwf9?fvH5321ffisgiefiisfiigfwff-121swYeiSf:ifif5fi22232S22W32??fHs:5ZssgK gag ,MM if X XX-XX ., I1m,:m-fyfi,,.fA,mfe7Q, miffggqzgeizaggseg wg 6.5 m5szgs9sSs2?S:?2x!5a,f?le, gfM3W5mg5was5Q35wwwqwPig?1Qing55g5Q,.mWgy52zlscmwisgg,QSWQ, xml 7 V - ,ww,,1xl,.V, A A A , 5 N ,m,.m,., . , .X .mAxxWxA.s,fmfs,,A.s,m,w,x em,.m,.M 2 351Hgfgwigfiy5fif?A352QWQ325553229525355S22652f?3fQgBlfi3P2g:f2z:ffQ?iss?1sf?zasm2325224?Zxs?1Q?zXf?fgzsg.Q?ffz:?fggf1 Q Q wg shfxgypg mm M, Q Q www M LmmmmLW-fa X wffmmw 23S2fS?L35Qi5Egg5Zgg5Qg5?gwSi1535gj5f:?3g,?E5552g,-Eg?:2gg4?g?1ggSgg5EQ232g55gi5iiES135fi51f32g?5g35Eg3'53iQ'gffQi4igr1SfsS1g8v1sS'wf5ifffiigwiffssffaxHs? Laws NMMA' .-sigh'-vw 'sxxszsfxafkfsalki' -35 -X-X,X-.X 5 . - Am LM,fLm,mz,w 2235 H -D1 1iff'F'Ew2sf?2gQzmwf54. ff 4 ,gwfm-1 if ,M Am 421 Q1 vlmmg ,f-. , lvggwg, gsm xml mwwsxgg,,mwggggj LHXSEQQ ,Kari MVR,,..W.v,.,.'S15f'5"'9'N551mgxxfgifktiKl...5555, , ,,gmfm'53"?"'SS5'5A95f555H5 . 55 mmsmqawSswigeigew35554,'egWi2,iSfXRi1eFQifQe5?ii2Qgfs2'we iiflixkisiyzgmiwgiy5'QXx6f55E5Xfli7?Sm3Sixiii31SLii2f2iT?Qgg3gfm5?e3fgfwgvz'gX52Q2siEy5sQZ2sEgr'g2g25EEgagQ'igzggsgig-5155viii2gigsiwgfgsggggggmggiqgsgggggmggg 952 22 -A K", 431-Las fzsx?'QfLggvLgm-fggigg' if 'fxiszgfiaffgy ww f ? - 1 - L5 www A 'S f 1 by 7 A ,gy hviffvaffvsfksxgggsxns7sammy:gg.ggg-gkgfgwgfLfqAg5yf5f1!8Meww'mf-HQQEA-Qrgggusg.Bmfgffgmsykggfggipvrl Q My,?5f-24151-igiwssf-psffaesnzsa safssfsswfwgv mm m,wEyW4,,sg,,LX,,w,gX,QgZ3E,gim5g5g.Q,Mw, LX,w,5QfgwQ,,,gf,g,QHQisM,QQQx,Q9i,wwswvQPksQ,,Q9S,,egEggigkgagmswsiagggimxxLwggmgg 1 xr 93 1 49335 i1i5g9iQ53g2sz5 3, Mx W ww Ygiffgzggms XX ,mf Jim, mx ,w za -fQi7fs14,1.,f,1,z 1 frm sf.eQsf4s1A 1, . -11 fy ,L A -,I 'L ' ,Y . A . , wwmikmgww, S, 9,AX,X,,iXLX,W,V,KgLQeQ.Qkige5i ,mf ,B , w,,y,,sX,Q,si95HQH,YATimgwwggqggfkgiagwigiimglg-wf-wx! -Mm? vim biegggka ffiw www L,.AL ,MH WIAZ1 -LWA Q .L,L.1,., I V L,zwf, lsi Lf-, 5 Z xfvifw, '.--' , ,A ,M W ,, 1 QQ, LQ, fin mmmg , , ,, Qs, Lg W X, X Q W ,Q ,X ,, ,K ,X H W ,, , M Q2 fsQxAxgx.93,L,43wf37:g,,- ,V g 55 yi V1 ,V V S5-ASMSSXLS A A A V 4 -yy'-W7-Nyieff xx z , 4 71 7 1, 1 1 f My ,r Szffblwi-5E'.. '-9315115 H M ze Inns 4 7 1 911 fr V A UE-ff!-fi?--,Hmsz-sw far 1 A 1 fmlzf --gfgaxfv 7 1127: Q- if f: 7- f 1'-7 '-,z7fw'w'1ww-ss w. Y' ,sal ,L 7 , 'mmm V 5Xfggm,gWwWmAg5W,Lg,5X,AfX,.fX,s,,gs,?SLg53su5iQ-L33ww555555158Qgg,ggg5Qygig,wezw32,wMef?mS,e!?,gagggaggexgsksghgggf.iaggkpmmwfk-fA,1QE,,gQ5V3 si sg? vw aw- K, fgf fwmzmwmvmm 14 9 -My-Mvwfms-amy wi rw sw1fw1fW'f wvwif 'f65?!e,v2si!im,:s,' Q82-51551 y 'QW 5 We ws? " -gf gkmff-. AN5?W5'3X3?4f5iLfzlsixxmisig 2 ww ., 555 Zhxixklxyf .qv-QV - -VAV,A.Jl.x?f2i.?cf1S1ifx rf 3. 723,15 xxx Sgr 'Y V V, V -.V J. 'L 48 '27 n YESKXM iif ,. , wwx mgfggwksxyfy QWWW, ., V W gig Q, gx.5gQg3W,3,,wm -gfgivi-.55gm,s5,fm Q, fwm-fm,g,5,S?a,5m,S5,2L5,-sgwgkfs'gay ggfgerkgg xgwkggywggi iw N A Y WWQS' Kiwfiw tfxwimwgk?XfMf2ffWMy wffwf?WffwwfE555w?gfMfwQ5zg3aEw?2?55if Sgewfgfh 1FKYlgiifgxflggglgmaksgiageggg,ig,.3.35g33355g5Qgggggggfigmpaggigegggvlgflgg,lgigmgwgssgezxivfxz,fgm,,g,gg3ggs5ggsg5gSg,A555 f5g5Qss5g5g5g955giigg5:g,gg2,aiggifggiggsgggigigwgigg, .gqgiggkwgffi .ggswyLggggiigg,5gg,1gfQ5525g5gggv,gegy31,gm5y.5Q5igf Sg2Egg55gj5gggggAZQ,?QyAQil?g3ii,.Q55X1Q2?Q5gg52g'fl15'2ggj:',8s?g,555g5gg5sggSigge?gggi-3KEQk3igL ,5m55y3mfi5?iigEg?v1gfii?f My px, mem -mi-,1x Iwwsw 42122 ,1 E1 ,xwfsv wer '2 f- ' - M- Msg. -. -V -Q, ww E4511s3Q"b-esfifidiigif 522913521-Sw f2K'L?ZWu5f5??955Zs52?1g,g2,5vSf -GeeHYQs5bsa1as1ZQ2412:s2gff5ssfr5?5as5k5v11SslfeS5Qwsifaf fy: me hezmgriyy Yi ,wifswfenzgsmyR -v,,Mw--Mgr-Www wg-LQ 5 XM :SK fiiiiisik ,L.,LLA..,.W ,L , Lzf,Lz- -,L1 , 1 f ,.,.,i4 -. s'Vrs"fW'k'3' fx in fwr-'xx Ln LL 2 we fe 2 N fe W Xi ax 'wwe 'sn 3-fifiwz if fi?ffigigig'iiiaiiiiwfiiviiy1351931 f?ivi5i1iigsJEi1L5x-fs1fesz1s1,im W-www A xv m,,,,,,mm,.,Y A ,L W ,L ,. . X Q 3, Q Q , ,L ,, ,. Q 5, ixmmfffff. 1 AQf'w:4:f-few:Kfzg,91-H1ff-Me:-ixw2fffq1L me mammwmsff N 53 HW?'5'fF25WH1 W7-N H FEMS, 42' Lv ffm wwf Wigkfxmffxw WW -NewLsfisgfxsiziefgf.xii.-5'3Wfw:?f rw? Wwgsgyiwfirzasfisgifzkisswlwwrzffsfzzwfz':wx MM ,MMM W 4 X, v,,.h ,L,.,..,L,,Lh A V ,. . .Wm A1.W .W A ,L A.A, .VM , .,,A. L, A ,AM L, Lg. .m,,v,2, mm, My-f1,w,aX, WAS, Qi, g5,g1X,w4,,L2fQ,2 wx, M W, L,,f,,,wX,gvXgf, . 2 ,mf Wim 5 Wg '92 if-!5 -'51-!5f K -VZ ' 4 KA ,1 M1 SM V 7 '- '-V1 f31W5Vf?3Uf9Au1,51 YNSXSSS 'Vw 1m"xxx'xx, fs' -me ' ,' ,J -f A ,I Ls, f f , yy ,Y f ,Y ,f 9U V ' X A V X i5TA-?M!"- ew-82522 WW5215?gs?2X??1gs93a?issPkmsfeMwyfsgfs 5 KimiMQW:-Smwl mmm.-Sw5s5a!'ifeiimyf7m1fezefeffffwsmfif A fwfff5?w5JW??? N ,A'--,, A, 5. 7f.' A Y ,Mm - wi H -w1mf Q Y f mag ,,,-,, f , W ff gy ,A ,. ,, , A L- A - Z M ,EBM -swag. ww-sw. ,W wgwu, Bi,N,52m,,A,,mffW115fSz'fGg,ifg-5'-1-f -,K gy qs -was -fdkmkiii -1 Sim-wwgxggezgggfkggxgw wil Lg,1fw--fsgiefggsqgsfggfgmqmw 6555513245 fqgefgeigiigs-rg-19,Wwzxaasfmxfwxfsglmwzg MM W 'VM V Tu ":f'LLffV W K' 7' fl' 17 y 7 'L 771357554552-L'ma5, if -53 i91?5551f5VWi f fxfixrmxy--V 9 "V V ".RZt.WZM'-X1 H51 i we 5JX5lfX7'5'wf'm9vl SYS ZXr2':?:W'7iS5f W? 'W ?TWi?1TfW4531'-1'EY'Tfi?"f5iWi5iZ55955337f?5i555"Wi??f?51!??3575 51 L: 1 7 59 AQ mf-N wg Qpfipwgyfgzvwzzazig,-,I SimsWW,5gL.gfgf,g,..M,.pg fy'Wiz::my-ssA,2sv5Xz2Li33a32XzgssfgfSa39f?kiiggigss2gfg9gQQ4wi,Sis2EggfmQ55gmg:?5?fggQg352952g3We1gfil5gzggmg,:5?a,iz,55lgwgg,2,4z23X a,xm3f2gxg,wg,5,Ls:X1f,v ay LH A -wvf,,9wg,,1w, fx fwyf-M,-sf,f,.-qw .N at f,..Mm33g2isy5a Lu 3, Lm,,.a,,s mflxumf -,,Y 12 Sf N 'f,z2-'siwzzs-izzixi?TiEfk3?T'f9T 5-'MS'f?'1fs11sws:sessiQz4s2 K ax my K S 5. K f wf-fix, fwwlfiy 5?l5P51f9'1L9" Wi'fY?3?i ef lfwvlszflwefw lwswm w2f2s2wfQww??iivAxg24 gl592Q522Lrx1Q5IL15gQfiQSg4ff1W3i2g42gi4'1ggHQsifs24giff5Q2Nss1Qemswiiaiiiasxfeeefgfaw '55 mm 2 an ssagiig W H we V X213252922fgg2i,g2gs25im12i,gf2Qxi,g A57AvsQ55Si91QQQsii1.5YQWH2Q22is2Qpi25SwS1asQQ22Qf5ig25Kfx5g2ggigaigaqxgggxmiiegwqgeifswvfsf71ff11QK113iw1a?fQgQ3Sh'2iQ2QZQs5!giS1gH Lfggggggfxzggggas, Q Es was -W wi UNM is me W W M1 H, sf-we:wwe42223529XQ.s1g.gyge5S2?,,9iig?1g,fsggae5w2gAfwzfs?2s4?QQi1?g,9iQsQgsf'fifisw-LSE:-x??Sx?15?sP5s9?sa?ki?5Qi?ZQ!?f 5124935211222 SWSWSV-iifssfsiffsv:W'f1e5vssw5'?w2w1fevwlgiiiikili fs?5s5gfQis,We55ggS7fSg4fv,8s5ggzgqz1QmwAfxg1w2M5255M3595655355955-wg152353i5555332an1sesgfiXziismlfiggmsgiaggg,ggiifgfiii,Vg35515355352855QyggagS55535555gxsgigsiggigssggfgggggggfg .5's9Ev?3f'x4.i 317 3.6552 iz www. - , vim 1 'S rl s sw 'WL gmilv 'Sify 'H VL -Myf'-J5X'SM,H5g,Y232', ' 591.'AWPj419LQN5iSz."s. . ,y M M M S Am yy' V' G ' J W XL 'Y . Q 281555135555 my pfsm..w,.y,fm.g5g,,v,,55,3,,g5,823,g5yfm,we fm fgivwsgsmggswsxfzmgwy Bmw 33.gs2QX X2 as :sys vs g rf all EW, w,.,.5,,,g,.,,,i,,LW M, fwggqgxf asfimggagi? -1 ASW' '3"?55sifz 37 55 'ik 53' KZNPQHWQI :s9"!6v. ,ARIN '-Aw X LX5 i5fJ5fwy-f f V?,Evbf2J'? ii A 4? S2 2 W SK Fw 6 4f'5?M9w5?Y 2 . 7' 13933772125 5? iXxfi5n?3ni 'S' SW A 'L f 15' Pi 7' af , myfgfggflwfgw. wmfge if, A , f if . we fi smifsms :swfsm Qi mm :mg H A :fn 1 2rfg?s2jQjXi2mii1m2kf3n?jX,Qzemmsgzfg,fg52fx35g5sMw,y3g3g2Q5gimisxsswesgsyggisgaikiigggggx g3ggi3f,gQEg4grggqa,wmq1Qgggs!q,igWgxnfygagggiggggggglmmgjg -gfgimzgggm feggggggfhfgenigezgzg S f' -!2?3?:?5fQ1f3fWPff2zAefMf4 fw5Lu?12Ms?-fwzmifmigsfawvw2ggs,w5Q?5wzAee AQ59QF9XK5f2ffL29551Z222Xs252ifsSfgmh3eggfe',Zgpz??,:xg-LXfw5Mt52bI'? mpgfsxggjwyqw,ms,X,v,,,f,sm.s,6,f55Z5PW55im,ggga,mX,mgg,.MVW.,,,5xmxx,4,w,dfg,,f,Mq,memig15535QQgggiQ55QgggggIQ5QggS5gg33ZW3555SQ51XS595QQgeggQQgggnZ1gs?23X,As25Qagif2gqwq,gQn,ig5QPqyg,Vgfegf5215iwZA2XSis5EQqi?feZL2Q7WQ5252anageiQ592QEvga?igQQgaxiiimggfefqwgezgfsib A A , A W, U ,,.. ., ,mm L,H5,,X, iw ,,gmmN fed mg K f Mfwmmm 5-ff H7455 YSVYQM W9i'5"''lguffZf55ZA3'5'7.551f:if-,fQgiiSf !Q?i?KTf5'L f 7 25'fm,231151.xxzfiiifkixiiz-55X:2i ixiivizfii'fii'.iiiAin3Li8'.Xg lf? 'W 555 fgzfglgiksgxk' L7 Zikgzvgfjei 'Y Tl Z5 ZA :f5f555-i?Wv5Ai2lA'f"3v M37 113 -H1535 551 BL 3557 1 '1 'J ' wwQffmzmLm.1f1asifaxRm,aw.Q,.w.w.7maLEn5imw-SK-"-N if -mfeagsf ,mugfmf..gg,,fg,,,Q,Lgwzw, ,L X mm ,L 35 s X fs ,w,L,A,X,M K, gh k 3 , 9, H K X X ik 4 fs1Fizzsgzgiizafifgiszxfmg?1QsE2e2zs?:masfsaMSs"?issmf1sas:smiiiiigfiiggieiwjswsiixxEiZ?w551Q?9effsx:wgQeggs1gsm22132gigs?535155225wegQ33Q21552sgigsMgwig1X554QgygW5gm,qgiq,sei:miKsyaggigg5545335,25Eggmgmggggggwggggggggg ' av x x xx x as 9' 2 R an 'V'g"V'fW57 if 'WW' '3fiXK'28'V!5' x fi'K'L5"v'Max GMZHSK YH' A gg 'xwxsrxgklxew Q!,j5,qi,5yfX,15m5g7,5gx1xL2Lgviipgg,LgsgxgzixgusizfGH-.f',vfw1gg1wpssi?L1gegs2,',,g,,4X5V,.gsggs.gga,5gx:m?:xg,'xgxf43xArgs5g,fg,1,ggl,g,7fg mggzsggggsggggggiiggiiigifgv19 52 ?5i4e?g2??gs5g5g5isK-gSg?5g25g3P5gS1gp5s-Aix? iqiggxgzfgsiggsgizsggsgsggwgigfzxgmmgi 31295123238-5'W'Q-H55Q5KasQ2f3f2fkQamQ2sw-wg2gA9ywQv1sK5fw7myfaxkfxffixxg-P685 iw fQQ?5Qa3Xx- LQVWF5 xgisffwwf f95,'25A,gwmm,XLsyfsxxggxigmfesa.4.5 Xwiggbg,kg5lg,gzgg:,4-M.QQ5QA.YQgWgi,5,gfffM,f5Lg,WW ,g,,gfbgsXWgg,s -'A-:Jv'A3fi'3:f :Wh uw 'kXfVge2ss4.11:s1. f 'ww 2. We SSW-V55 wf'fWMvE."sf'iFs H f: -w 7. . v.fW11XKSX555X595X,S1s,wM55,x?5wwiXSNk9EV 92 Xiiaww? 7X52wffsfi2y?yi?k?'5Sf?52zLf2smM1MSE'5m?i33iX?isPwfzmazbgizggslgigifgsy xFmQbsK.s,,Lml WW. MW, -. Ag .f swam. nf A 1 fx! 22 fir vmfeg 1 Q ,Q sw fy :M X lm , W me 13 www mi ng f A 1 f-A 1 ffl- GK2-s5us33gs53315.sQasv3Q55,Q5Q55QQgQ2ZigEQgS562E52255E3E335553533gg,ggggfi?fQQQsgg!3ggSrgg2ggS15gwQf555is55S?'j.:!ja5g2+325QS2ggiQ55gi,fg,,,g,,gguggSgg,f1sQggEg2fgfigg,siis5g5gg5gSsgsFEmQ gsgss-Magix wx HN Sf H, N my ,fx ws a,w,3Q Q wWf.,J,p 39155 swagmw R1 Q Q H 3,35 Hg, gm M mwmg sig gp ggie Wi. iM55gLg'l.LjfaL5Z,g,,55?1.5 giggjisglsgl gzqgjfgggfgwpgyrgyj,.ggglkfggik-'egfkwf'zjglymV.VUYL W5v3,W,L,,. it yi. g ,Lg.W,g.,j, ,if ggiffsgiaggsigbfifsfgisgggmfxfiisiiifm-mimeX25fag5pggPggMf2s?2s.fHQi22S22zgMig,gf35w1 fwgfgggxmf-,X,gggwgfggsglgggwagQQSQQESWE23Q11aGzXzQugE'g,,g9g, -23,2955 'SQSEE 953552 52.252253 fwwyf wsfsiv , wail swim frsxfw-VM nf :fxzfgw Mimi-fsr sfamwsw Q mg- f -- x 1V4Jfz,1aS1f'fefw1sLf m5??m.m fms, -sfffspwrfsq,:awwwAll W V-wzkfwkffffwxw-1-J-Ffizssz-fw-f wav W 7 1 YYYY ,wfffvfww ww , MW mf E531 M115 Ykffff kfzgw'WQHAsmAff-Amy22Pye!555361Qwmzfmmz'HSSIN -fwgf-MMxg2152Q2?wiffwswQmeQgszgsgginsggxggigiggmggAwLgg5QQ2i,i1g,1gQw,fm:5 , S2255 A W W ,L , 45513351591ifWgfgiiigigfffix-5394915?5L??Q5?!3iE5i5vf?iSffigiiifiiiiiiifxiisv1353iwwiii 5ii,4iii4'i?f'5is5?2s?i:5?5f?1i?2f551fi5V'35fWi5fff9f?i55?5S155133555f A1551fWSEf?Elf?5'3Siff3??Si-Ff3i5?lf9Z'?5U' ASiffiK5fi9m?'- Y ?1'W?5LiE!'5'L5?'552:i5lfWf?Wkfgwiyffm- kwmivigfii fip55L?5fifAd-fIi5A5i'!5N5'L3iUW5isf F f E5is2s21Q2152515222ff2221XQseiQ22as5es211:51YQ92?5e2Qs5522QQ555Q3ef?aiP1Q2352gs25ggei'SvQ2sQigz1Q:1Q?5Zfi5251325QS1Q1fggWfa,Q5Q55?1g?AggQg5QQ55Qg31Q33ifggHQfi55afZ55Q533515S2QQ52Q2S5Q25232EZ52f29?55pQ355faQ:QQ55g1v23555QgZgsgigggg-1ggg5gg?zgfig4?2maWgifw:iff2si?1525QfEiiQ55Q25Z55E3gi1giw5sSsgf9g5e5ggg9g53Egg31g5253!:7Agx9?!9?igg55ggQSffkiYga91gs?iQii7fQg?zi?9W1Qf'3i?fg 'K2ei52"??35'iZ51fW155'5R3K1fv13v1gfQ'Yf9 'W61'9?if5is9'Li5'L?5siS" 755255, 2523?f?Egi?a??L9TWx9Eg5515'S555?SSi??55S f 535Z2La9?33Qi22SEiiZ??i52ff55552QfiQQQggeiQP2g422Qs25sfQ5iiQQ5?QQQgQ32Q5452Qg51Q292Q9g15?iQ225Q325ZQ22QQ2a5K9QF5QQ3g55Qg535g215gQ5agf2Qs1g5gg5gggg32fig2?ig2?24212Qii522532ftQQgggsfQ35QsgQ52gfse55Q52g5S35geifas5Q55Qis252gig3Q5gQ,55.3isQ55ggSigQsI422is5352s25g23ge1iEaf,j'Rgs2zi?2SfgQi2w2gw'QkE5Q?5iiffam2afE5'iaQfs?2gWL?5LqE2Eg,x 571S555ggwg,'?2gQ'E2:g5SsSEp?Qi??S51Q2+a:?e??A ' f3i1S5?3S1fl42345iiE?ii9ZEE55351S3752fEig?5ig?5Eiikii3i?5i5T5Sifig?'5iQ5?,i'i3iYfSf:LEfFW1352255251535 15iL52QigiQE?igiiEm,Axgfihsvfiggigiiigigigiigifigsiissligsgggfgggigmi igxlgg 4355gggggggggfgggiggg5135525Q5355232iQgigigi3ggggfg,5g55gggggg4g55gz5gg93,g,g.2,4ig55LgiggAQL:iy fgigggggifigfyigggmwvgszfgffgg IQ5gg2XQSXss1was7vszzgsLfSS4aQMZ3!?gg1"KQggQ,3?2Q,?gE22gf5g,Lgf3ig+3fg,iWff95g5H31wff5Sk L935e?gwfNa5:gM433 'EYE 'iL5'LsiW5"'fGW5ffmvfgiwxI'fV7f5'f5?Z-EW?51fwfsafiinwiffgxsfffiyLaw1fsSff5fffWfka3vf2s7fwff5?fff5kf5iQ594'faunasw15gafvas9EL15f9Qs1,WmsQWSSHSWQEHQQVfswffgi51fgxgfiiipwQmazssswislii-:gigsfgmmw:fesfqswsssrsssksissax-fssrmffmffm,Qwsmwf:gg11gJgg,,gg-ZQSMQLSWQPSMFSQMS?1Ssz4es1isswSimsQ5JWf21gi5AfiK1wmss1m'3X'fm2,i5Sff2ffI92,2PSWf91YiMK1wi1wS1w fsmiffsm fm 'E-55 Hgffmf' FQQQWSAYBWEQQ Wig? vLm2ae?3Q,1Q51as22ai1232Sf5Q5gQ259Q2ee2ss?fg:SzQRfQQf:sfwf,1swQ1QffmZ3QZ1agQSsgg!Xzz,QSgefmgQf5,s,Amms5izgsiLgwfwvfefgaiafgelssgzaf fwm:fgwgswaq,iw-gsszgsg-gsm?LgmiffwW-sf,,,sfXg1fgZVgwfwm.,1fy,fm,Wxw1mQ4W3g15X1,wWM,Q,.Q,gmk,:gm,QfqgAfwwe,Hmm,AQxlylfgggszigsikgsggggxggI,QYLHQQXESQWQ,was ww:fwfwmwiiqvQffm5,-L2f5fsx,v:,Q23,Qa:,f41x.,L?zs, fv.w,gsMwg News 2 f M, f -f A Y' -f AM X. M ,L Y V 7 1- 7- V fr. U, .Aw-,saw - new wgmsm imma, -2,X,SL2,.M,.s5g, Mage,-553, ,nm Mum feyfwgasyMsfgwswqw,fy ,e,mXz.wwL.a.L,g,L vm.fX,,,,,,,ggXy1,-mfqwwmm,,, J LLx,L,f,,,, wi' mm m,seQgssm,AsswQif2g5w 4'fX1f'H'ffHf0fS5X597'2igg5ME5f2y www fx ix? mafia .mem ?QEfsizE5esss?321i'2fi?iesi4asi4esises4Q?Eei?T5tQiesiisxQ555953i52325215555621WIQLLQ5f2gg?Sg5ggfw55SiAgSg35gsisslssslismkgil fx ' X ' fL3xfwwSfS11fs5:WfS2535EQVisskssglsssvisxkgwfg, 55935:wi!zgggszgs253233455giigikglf5,gikgifQMggigggIggigsiggzfggiggxgggsggsggfsgg-saws'A5352LmvwgmgvqgxfgpM529Eigfmeqv5L31fkr111sAfsi1fg5igf,3?'f!8vfiwmsn 7-vmqSss.sgLimz?1a??iSV SQRWQV AB5f-MP5,-?5gy71GHSHWS!1151W11S?sa5i9?3wwLs5L19s1Qvffif .Ei',Agagmy5555egg2gaggXggfg5355gmgfKgag251525Egg2g,Qng55ggggXx5s5gse,e1,Mg, LQ, 55,5WKsw, Leigmfguggm w g, 5ggyggg5gg?1fs,mggggfgggsgggg-mf-f5zgf12i?2ggfg,g2:gffsswfm.Wefwfwwffsx1fsKfggx:sfwsismgZimgfg11mSsg5fS2pg?1ffB1gsSgg2gg9g1:Sggmgf2g.,,Q25y51Q1fssA1aff1Q23agsEa?i1grEas?2:gvff5:fmgH?iG2:3p??Qi2EeK5?5Q?sL vw QQ' fywivG5325?QMMyAEMa25?5i,'Q952SQ?Q5ssW1e9EffKWr'??1g?i5i5 eieisxikgwwzmiaLwawa71fsK1Ss4Qf4ei-iiywxxsmasfexfqffvSE+wfe?2sZ2sef?5wfix-:HQSQESN-151s?3fgvfQ A Ag-fsxffw-fffsskgszwiwqfsggzwggmm,+47LQ-Q551gXZfgzgggsgigylgvffglggsim,wzxpsgsmsmzm.gggwggwp-gwffgxf.Wg?SQS12MM M ' -v wswgkev ZvgQ5sLwx1wLe21sf?ss,Xgwg, A vfw-QXSLNWPSQK wfgi'2mffsEamwsA Lsewi-MMQSH W 'Y x5'wi:fd2m?wW 117 W '-was Aww! 5fffwffbsxfexxfgi-fwfwwwffa2asmy21SsfH-XiQi1in-Qx2v,gggeazmw1fQ,1fwimm,.WwLeKffSKfe,gwf . .wwf , A fs! fwzmwzfgwksszgfiz'M-AwI,'mmQmg21sz2im'gg gm,-wwf3KY15212QK1wyffmffm-.mem,5isQsSgfg.ggSg2ggs:fgffgSgQ1L WwQ9Ss3E:1,1ffs2fszsMw7Qww,Lgivmggsizveiggwlfiig wxwkwwwmivsm w-Yf??w5fw2saPii?iai21wXS Q5 ' '5i'95iQ'MW'5k1X5'B5Vg?'3'5J2K'55 4XQ2fas52Q55315f51mf?aa2w?f5fissfi2fvssE2e:?zwffsvgegvfyLwfffghwfiwfffsfwVsfMQwf5fXz2z:1za2ai223wfw: wifi -' -' eggs? wwfwysvfmiiigfieflgif'Q''gsmwazfavLe:ww19Kgg2gg12,,i,wimgQ12gg2sig22QgXsy25Qffgg?ggfeg,wwg,gfsgwmww.MQ-M,mwm'fz hfezxfwex-Deww"kafwYfs:?1mfm-smffiwiw. kwksiwsskiffgegz Mlsgslff 1wHMw'fffn W: mvSm'i?KiLQ5?52H'g,K59Em592X5f?fif ,Kmfgfsv-masfksmzgmi-sesAfwmmwiws--Ks 5, f55s4g,g!5n,.:e'w2f3fim33 92Ki9ffa-Ah::12x'L5Qgemrwf4wq,fSgM Q HW HL my 3 fmMW,fy,Lgzkffaggggizagfxmwi,.fgkgggsgwk A A ,LQ,.,U,,,,Lm,,X,,5,i,, Xe,ig,gX,.gg.m,i1.j,,ix,fg9m5g,fg .WWW y5,yigsLg1sK 1s7-- W WW QqmsmssyQmmfewuml fgwfng,Ygggvggglggnggsgfwgfwgsgvffsyffhggvkmyfdfmxmvfm fa QE ,LHS ,mn :qw ,mzfwwwsmfvwewsffsi-swmfgwfg,i?Efg5mfi:a2fsK'fWU2rasimyfsivkwggwgkikwhfw:Pwfxfiagxfmz'agen AQWVQQ 11911 Jiffymfs,Lssffggkggggi-if-Lmmmfvf-w,5,y,g,,, Amgufgymgxzfgg K gL,g!'igZ fgi1,g,y,gz1,,gZf,,,,Q5i fsfkwx-A mg- V535 awwimgvfy,fL4.f'ag5SgggwKfwvfw11wggY45w1QAisxissxsvf,www 1 ,Qi-gy'-Yfgwfffiy Wbgiv f321ww1fsvfsK11iwig21i'11 iv wwwwmyff?fwslfwzxffvffw-'gfLfvf.LfsmsQmm,s,fwggxzgia-mmf.,ggv,g.wq,W?fAfQfA-,,A,M,.f ggw v mg - Z,ggA,gm:,,,,,, . 7mQffW,,m, g,L,,.,5g,wM ,, ,,m., ,, ,,,. Q M5.. .. 5, .5 w,5,,,g,W,,,,fQ,m,M aww,fw1,g,v,X,1,,g3,mg,Lg,,dfq,L,MqQf,Q,,wM5wf YEWMIQ ML, fm Wxgegifmffg,pgwfwzggsggf:emww,mwkvgw- Lp,X-fagmkmigkggMwgffgggesemmmf ,dw rt, pw , -ww fi Wm -fgiiwgiggegefgk swam A dj., ,X - QggfmAW5i'ig,5sgs?1s!2ggg2ggfegg, Afigzsgmgwggmg-wvwxsmyLN-QYIQVXQQYgg amass mmwgfzfreaxwkfi fAsswfes-faffmmez'swfsgsw.fgs:lmvmxv1HWf2z'wmgfDf7gbx1sf5s5zA.y',qkQ,Mfwagmmgxx- Gem 1 ,5 qw ww hwy xM,,5,l Qi, sw , U 1: 5,Elykiwi.g,X,k,w,k5,W,4QQX,m,L,g,vwm,,gq3gw,5,gg,E MW .L A5qwQ1,,Lg5,Wu,gf5g,5,ggg5,,gg5g,W ,ggi .-wwwAwwwSmum:xiL:azAfszA12w5-15gfwS:1rww1W2Fgf5myww- 5 W Qfgw-HvfU215SA-Mkyfwv 5 f-Mm - ,Wi svwz Am Hs,-mg: MIX .: , WS! - A M sm, gg l,,?EWg,X,f sMmf2xAfgwi,fWx, m1fgWL,,Q,v,,f,2-,,X- wwwigilifgsk sk Ag sw nmmy. -,Wgm ,igisimf mwxfgens-f,w.fwwwWffmmmfx-mags Q5zXsffeefmgf5,5i!2sgf2:e!5zg5Qiz1wfg92gf,Q5muwaLg,,,7,4g-m WW ,A, ,Wye ,W swf, ,- ws? ,LW Lgmgz , gig - , Wg 5 w sfk- AzxMg?5QZig1S122ZSQKSSK-25119551235Hiixswrskrzrsaziewz'Lg!i?'gf52Z,2gf595555gtxgg,Q,E555f'gig5fSSWSZUQYfPSf5?MHg5X'A5'5W9I'?2 . Q-sQy1vgs,1ggQs,Wgg1H4,,gf1gGfifwwfvfxamzfgwma15f2g:Xggsg,f2MMv7iw'sfww5512Ma,wi,gw,,5Sg1,fnM,,3Lg1 v,,s2w, a, wi ew ,552 ws Kiss ,Msyf ,Q mm -. gsuyfiwf qw yaQsszQe5iX,sms2zaszQffAwwvmwiwk-Skiwgyie mix Lm.a,m5zszegwf,5w ew K Y AMN. M SX.ww-f.sm,wfwewfMSLv: sfwf2xgfv1g,,,LQ,WusxA. , , W I ,ya ,ww - w sgff. A Q sew gm ,322 wg IM ,z Am, ,,W,'w a .Hmmms fm ,1 YlfwszkgfAwwwLMWSMMQQQMQN- f'2smfMmE,'e2 ,ua , -X Am AQF2QifQaNLa?f3s?kx?f5fx2fH,QP25fgE5fS:Q?fQ2xiQ51w??fK5w2f figgsfmmy-wfsgawsgksffq-:w-.1AGM!'LS 1Rwv-Imam -. N . ws,ag,.,8?i iv Mui M m wg. W ,shaggy A ,K ,Mg 5.1, Mg W W, Q- Lgvggiiaigiixi W5imfwix1gsggiSgQszg,s.AgWgQs .Qnswww .QM Agia ,A5XLg,A,5,,mgg9i5,sg,, QQ M55 kiwi NEWSfsfgimfm''SffmWS'HW?if?Ri5iwff2Lsf55E9ki2'?s7fm?-wlfgxswggfwgpf'W5z?5ai?!s-Qs yegmsnwxgyzw- ,sk we-sv , wx-e fxmwf ML wx ,fagiswg swim www infpiggsiywLigyfmsflzfilfgzgsfflis'xsggafiswf Ms1fes5mE?sfSg,1,,zg6ggzffm ug we mwsyk fkwyww wgpzvf 1543QwggEQ,1gEgaee5.552s2S1Qias2?as92geWs2sga51525gf2laspxLAXLs2fsfamik,Q11Q:4mfwQmyMyfwf,1g23f:g,1m-esp 59fQ,,mmw,ffS: ,555 N ail ' Q. - wwe, ggi ,L , mg a QM W fgw g, gsw xu g, mmm? 95,,Mm,gQKN,X,XE5X,AigEgqgigxggwixwgiiyfglAggew,Qgdgn m,,g9g,,55wgwx QEQWQ fsgpm :,4fm,Am,Am,fms.mffmxmwfggw ww,,mXg:fgx1W,-Mygkwww-w,,Muwwxiwf wwgqgggmuwwmy ,M xx -I ,gg VA, A, ,egg ,gg 5 .. W1 . Lg --1 - Y ,WL Wwffxxwxggg-fgfwksyAmmizmsssxlzsww,fkwy-wfnmmww W Y Jw My 1 ef mm-mum,lpimmm-fs-Lxwm,. mm-fgw1m,W,w W-Q,-S,gQ,w1,,i,fifQ3xWWMvwm -Img,l,,l,5,,W5,.5g,.gwA- W QQ. H, , W- LSE Q W ,QW ggsfg -Xsk4.QfQGmmX,mmKgfi,QwwIAwwK-wmv-sf-f5w' Lf Y ei- xmkf 1- vf1f211fHPf5Z'fS2-Wixirwff1SFgW5ffYJH2f5S?5fffQg3il55iif53-LENME'f3'55ff??Qviezimi1QmNf??1Efiafi1fWigQ32!?m-isgffks Zf?'E3g?5Zs2fWsSf?KfF3WSz'Eg5?5g?5s Weis, S231 fish ,gy gggigifi Q25 455- sw555:74mug-QE2f,x21fgF'?SR,Yfwfwlwfssgsss24gs?4SsiQiwgfZgg'9ig1?1g??' g5!51ff2KfSff5'ff?1lf9Sff - xkrfgih 195451 5 QisfiwiiaffaffiwswvfQWQB2Qfas2Z11SP2QYA2Q2SQVkgSfAgQAiswifiiiwsvfxfwzyf+f-e1EfQs25wfwf+Ls,mf-I-K2 myXXEQWLQ-:vw-ff:LHss2ssSag,5x11D,7W Mmm ,, , M Lwybgayifsx-,L , . W MW, ,WM- 1 ,, M w. . 1 ,,.gwiki515gmQiQ1si'X3,XM-2Lgsssssgiifggsagsfgwf-:ezLwysyfxgfs-fQ,fQLfN,Y52wia4?ias5fai2is?LesSwf ggeffai ffffhgn If ifm:6w:fM1E- ,wvfwiwIsizfafifsffffbsllgzlfiymsffgfflgfw-ff'H2ff?'mfseffQrfwQf2fgfaEgwfVgxxww--wgggwmmyfmf5fxg1za,,.mfm1n,fsfggW,L,Wfmf.M,H,ww,-Kwgwgisfgg,Lgslmff-.Wm mmmffgggga-Q fg gg QggSws,ggz,MM-5,-imwmxx ,iw iq wg ,sg,,gg.gsfevM 'X ww WMifisifzgsffiigzeyfafxfifiwfz-wfeffffiqiwwwrfmxmyfwgh es? - iw 22? Bk jv fl 1 HLwsas15iiES19i'NW1SffesfQf ff1f:f55ff5?A5fwfisf:sm f?4'52-if-nffyM:gwggfwi-v,akLQf4m1fS SWF55g5:fssXfsvfsvs11w?ENi-mae:fQs2sSvs3sQ2ff?f:5Sf--QmsgmzIm,asIQQk5,fAgi,ggggg1:54fyf.5xsx5'WiMggilggigQ-vg3gfg,3ggfgg4gygNygggkgggffgzfggzf ifgffxfw,-,,,,2s54 ,swfwfisg,fsqlfggfqgggwg,fginm,-,kgiggsfisfxwmmgFlgg,, ,YQf423w5sfS1iEzf5ssQ7sm?fsE?Ax1es11ggn'iz 3-ff-f-Mi' 'SBAISA-W911 SL1?3'1a5rfQifss31sw ' fingglsu LM vii 5? Qgazigwfigggg-awAw,A21ffww-QffmieffwlfwysifafiafmwgwswsS1f?af?is?mi-mgsrs-mwvvsggsigkg.msvwgg-fs,ff,135555,m,,ffwggysMgQW155.fgm-Www,M,,,g,,5gh3515ggii,gg5ggyWas?,W,,X,m,5s,W,g,1wsiQ,wgwgggwmggsixggzw1E,.whmm,L,mn,w,,l,,f,,LMfghgmg,g.Qfgwggwgwwme4wwgggjggsggygggggmszfggarf Aug WY. 71sQia!95W,gS,ww. mm ia, fl asSfQeE7352g55gg?igi?3gR?A:?l',gi5fg?2gg2gs1g3i?1Q?2effmwwgg: igwieswgegfeziszgsggsikggbgggggpgiiggWwsfggazgs,ffi5fiEia??amg3s,g2sgs5se,?zmffarfgggggggggefifewy13g5gggf,gssg,S?gfswwefri,fff23522Qf51Q222Qg2gQ2f15Q2QQ5avgg215g2A5gS1g525Q2w:QgP5vi?i2i2zgsgggw25w-gig:2e?maf1gQ2igg,gggggfggsggvgggsgssfiyzfax'fs?25?mi5ig, ggwwsfzigfskiyL257YsgWwefaiisizgifzssvixgiw-fflfgfwfkfihiimggiiigfig f,e'3a:ELaiS?m'?sS WSF? :sl'35ZE5giQ2?4skf5KAf57XQ7AQ5FQ35agPQSWUggQZfQ5SLaff22f5f5fQi??Q?5figgf52.if5k155Q?f2i-fwifif:2kEfM:fezFf.imfiaswwgsf-f52fgBzQ2fgSEg,s?wmggszgg-QggsgggiggeiizQ1ggfggggggggpggfgngag,lfwgmrlfggsfgsfgfsygqfg,QWMff5g.,gf!,ggg,QWwgmff,MsIQ11wgsgwwggzgpggxqggf-fgg'wg'nagmg:1gQ2gQg2gggQ55f555QqQf.,-,SyfeE4Qg9g,Sg,fsg5i59g3Sxgwxf5KK522WgQE2Q2Q25Qi?iQ2iai9f,g:Sfgm52gg,W,zge!5g,w Qgiggsgw-glgkzfsuwxsgfagvgaxz :fem sisvfwfzifiiaflsigigageyQHMESQ, Sfsmziwvlwfwfwgy -fa,laggzffmgagfmfgssgewiwW1'fggfizgsmfim f?zg:fgg,,w fgzrggwgzggemmgf,Qgswfggggm,igggfwlgggwaxfefggmszgzagzimi :gmMgqgggjeikfssk-WVfm, gsmgmga fgwggfig .mwgf gsm wig M-, ggxvgxgvffwfsnsykagffsy lg, mfgsiaiaiiffig' :ww fggfwwzw fei11msH -as HRW? siwil LWYW? ,uf-WQ'fQff4'WfQ:Aww LQ wiY'41wfw3Kf22'L?11355141if 91 fSf?Ws?fmQ1: ,922 kwWw1:f1'52,-Mxxffgffkgffsgffsvf?MfiA:sseffLezf!szf'5fli -W fi-fWffw'wf5shf?2'??w1 fix QS' Sz-:iw -51 EP-FfmsmfwsffswSffz Llsfffwuwfswm?if?h2W s2zfw-wwffizwi-ii1x?h35fe5kQ'27fM35L?f iw if-ffffW,Q95:f?1Ws27-S 'wiK5W4N555-?fQ?TfQ'W WAf'?'1?N?f'LH'W'57' - '5HL1Q'?k55s5?5 fgQK'ss5s3sf319Ef WfeEW2525S53351565M199235!5K'Pg53fEgg3n'5f4ff2Q?2wf5?Xiw-w2g5Sif"w?5?Q??f4?5v2X555m1ffQgQY?x5fXf2fXEW9L229195HTHasm225921mf522252222siigQH155?ff5i1ifagfgfQg29ig??Qs?aaE5effev12245Qmyimmfgm225g52?MQgfzgfxzgfigzgzxzmf529mes2emwiibmmy332fSisM?1WgMQ55QEgg?2Q25wiggvgfwfm35252MfeglaQ555,53E15231233EEgfQfLf5QXAg??.f95fa'S5,g?'?K-55525EQixzs2iii:EQ?viiiifi2QfsiiQe9?5f'Xiif?5Sf3g??Ps52?5555f5iLSMQQQWQSQQEKE 3 2?ffif5ivsQ1i32:fi5i25wwiVWwebfi, fig!-Wiiifgwdeffez vivfwzLemiangiizaazien-agLiiigivgg1S61w15iss?fei??iif1iiif5i'ff'fy-mzmgirawsez'-Sei 19.61 GymaklI2ifQHQQ5252Q925H:Q5Q3Q52si52Q25ai,9f25?ffF3f251iig5gg42ggQ5SiQ92555s5Z1wggQQP2Q5155?22Z52g5S15SQFif552if539ggEiQ5Q3Q2XQZgQWgggwQmg5is5?Q2gg ,M-ENamzUs,zip,gsmfLsvv1yf5wfw5:2.1, yf WM ,A , ,L ,J ,I if ,,.M,Afs9 Q,sig55g3g5Q,wgMgg,Eeigzgi21g5w1mausaigggaigfi egw-AsPgg5P5gSf5gv4gfgsifgmffzgzw? W lei 521awfiSf25iif1Qf1W1s5Ef2s:w9sWsvQgewf ,'fgggzgwggfwzwaiikgggisgfgff fzwrwzfsfzfmwrsxfz mem A wr.,W4ffmv1'iw'W52frSf:cf.1m:zwgmggmzfagflw-wggemwsqgzrzmu fmwf W 5 7?,g,.g,Qgmxw 1:5 av: ,Q ,uwgugqzgwfysgimma cm Aw-m,Lgqf5gq1mgw42zf4:z szwierzesfvzisfzi 2:2 f1fwkw5:ffwf3fQw,Qg my W Hwwwzmwzwfzzfzw 734555 22' W M Q mi W 'Q ' A 'ZW-fi? iw? A, an My 'G MmfimmmJSF5HZiHSlff2 M12 gs' LBP? Q if iq ,assi 2 1 fffsifgsylvf i 37 Wi 7 flggwggifgf- K 1 .xlgiwgi ,3m2l5,1, f 1sEfE,-1 :53 -' mxLs,fix-fs!-Qiwiwlxss-Lsfssf 1435193-Viv 5+E7-QLSSSSPSQW-ami!HMG: fa-vfg,v5s1QwgsfPw:mA ,,3gSsffS'g mx-f9'f9iAf5'3 .Sg1,-fggmxxvxsgsf-rs,-bw ffim,4Lwugs,s2sz: gLQW,,1,1,f,4gvggf37.-Q.,M,ffgx.f,g,ww,g,g4ggg,Zig,gg,gg45,51,imgkm1m,3,mg.,gm-Lgim,iimi? ,-fn,,ssfSNgnQ4m1,,1f,Wg,,,M gas sisfxwvf iwmyg-V -V -.F,mswiumzsssfssmsx'mga Hg gm, 3- 51251 X-Qgiiimiiirikiiw ff fsmssg Y - gg Ywwmmif-wafsssmsfsvxsrfzsmwigerygw rw wMfum.:1,efi5w9iUwrQsHXKf2Q'2fxw,miami 1QQQQifK,azQ3IXff,QPgSeQ,,F5SQXArw,X122I4f,,g3XsgQ,,,wfgXgffW,6,81QHQ1,FIS,exgsplaggiffgxfgfgggggjgggigW,fI,,5Q,ffm5QQ,,Q,6,m,51,m,w15,w5E1ifx?m,3,gMXQ,m,m,QggfwsWE,mWszSg,S,w, lg,wpwf,gggmaisghmssgmmwzmmmy Qgg42ggf2,,fii5ig37,fg95Q5mgwf msmewmiff Sims, SX'fzffS2fii8a2XL51mifs27'f'Lffwagwf19'3sUfv1955fif5i2WSW'5sff?E5b127Qmm HXSSHQFISHK1f1ss?sifSsiSSi?'w mms,afwffsw-1351A22ay1QQasf1bewvgyggge-Qv,esfga1Qefwwfff-gggmggmfmimsppfvr255Inxg55ggaxgggsekgqgpggrggswggxggfgf-wwf Awe-57 msg miwww,fgszgggimgggggfif A55ggX7XQfmssggwsixpsgmmgwyLfismsswsafaA-'19fw2az2z1s??5!w1Ae2wLv-wffwfwgfmfLsxfwsfaffs- Lf5id9L3i5i:3?Y misss Swami? ms-ffg"f-fffw WF Liiwgxi' -iwffw-iafJQ3f'safHHS-AWA Esmmw A- 'f55"S1gg55wfszAs51-Sis!'si fsffifwlf-2'Af?,gHmkfemyfwfsss1f?'52gM4?WggXfg5m,91:fssf-xkfwAg:mmmay-Lwz,W,,,m,ffsq.f-MWA.,gg1Qwsg,3p,,,,w,,g,,eiISQMKf,m,mg,KlgamsiggiggegsgkksggfkfgzHexM,fm,:M,v,B,2Q,4m,Lw,QQQQWQXIQKK-is ykssuwwgg-f ,ff-wffsf-sw-sm,iszyfinlfszxgvzfizgkgigfgM2gES:,3fSf f9vYs55f1!e1f?Nf1sMsaz mf -wsu my qgwmg .ar ffibfifffw'Wf55'W's5QSLm?5Si2Kw 2:1195?57f5ffWf5WHfs1Sm'fWWf?X'f?!BM.Zf?'f5UHwiKfibi5Vf5'15'R3fAvsi'fw1w1fi"EN'Qlkwsiy5Afev4rwa:f?Sf-W3:"s1si2ifez11sK1?xz:f2K-Wig,Lwm1mAa4f:sw-rfwgkmggffsiggzlggggm,Wy1gg1551V5gv1wgggAggg4gg,1,Agf,gZggiQ35-,V-ggykfizfggiffwwss-f yfmmwmswwgyf-V'wwfwffzlzmiwm-ss'f2wswxmwwf Lwgimgg,gmHQwex-fkwwmfmfksw xkmQf?,M, A JMR? AQ -ws'ws,-ss,-rmffsskfvl-W.,A-ms! sas-Sv l 1 ,fgMgggy5M,L T -My fgQ,vgm,5 ,fQWgSQ.., m,5g,igg,g1f-351. -if J,mM.gMs1w .lg E, 53,355-51-!S',, ,A glgwg ,f ,4,X,4gg,gg,3Q, 55 A..,, sa , , ., NWN hmm, V, ,, 2, .A ., .Ws,Afg,,A:g1 xg,.g,ggigm?jg,m, ,gf -,W-.,f-?5A1sKL.f5s,fgx1W,g,, -Wie-55-S3Lss,AmQssmv1szfmf Agfffglk mi, -Wg? A35 iwwrv-sveaawm-aww 11 1 1 5 M-Kg-1 Ei :Av - Qwwfsss-swszfyszkfwssgiwsyds ,MQ fwfi 5532 ,vaxmxsyfgsy ?5eL?gg,-,,.m-mm, ag, .fpfffMg5siX,.z , LX,Am.fMwS5 f25W,l,,W.fmmfmQ ff,w5!2,,7,,m,g,.g, fsmreisfsmms, ff.,,gg,A,qMgyK5gmm,KSN,,,,5,k,.,XQ,X.ggAw,.ff,,LQ7,m,f5WL,fgg,fgx,Lgg,Lg,fgZW,,,,1,,,,X,A,X,,,X,,M,,EMMigggmywngwgwfxgg,fs,,X,,,U,,,,pYx,.v may.?g,f,,m,,X,v,,N,AL,EQ A gwssxk www mm,m,L.,,LsQ,v,x,,M,X, if dgfgvg, gygg 5953 EfA2:QQ5KQf51Qf2ZQQ2isQz.:fs2gx5Sef?Mf'2sef'fPza?f iieiiviffbfefsgxgiik Sw wg,wiggz2ggeS.:g:isa Xafmgm:.awr?wggfm22fg?smmAHQQgqfgQghiiffigxigwqwzimfzifgy157Aw:ggsggggxgxggzXmmgV155rifwaE'mf'iai?iei32a22ZZaffav-wrws gswtam2W2aiiefix?zs?ss2aa:?fgg5ggg2ggsmywfwfmfSs!'is6fm Liffkqsezg42ngfU5v:1Y12f?ixiia5wfxwgwggzggzgwf F5555IA525A5225555Q36?5?2?I5?f59S!3wfG!53as5sxifAaf1zsf2' 'my 5QWM2ffMXfW1f 7 disssfssizwflssffss:fy f221fsfw1w1f'?YA252212ei5JQ1f21fS?W2is1zbi:fs11fw1fQifwffk-fwibirfirfiigzeQifwas2asWZ12KAF3MFQQ-safffgflfgxlwlgigigzQ55,iswfwfffsfzfzsifgifwwsx'fy wa my 11mgimgsiXr2E52Q2faag:wf fswwsmwzw ssszizeriss, mm 156 2g92g2gvgg225g3ww-SK1is:fssvffMsff,g5'ifsi':z?ww+2ffa5wss14gf1fsffgs?iA-QQSQQQW'K?1P2Hf211B1ifsgK142Z1uwQ:fiwsx:ssas5Q1Efgs?m Y Wgwilgfgsga QiS12?If5Hf251f5i1f5s1s51f!5f5"5Z5Y5gj55r5i9ikW!S55gg3g::p5xSiLg?iQ!Ff9iJ55Qk'4' vf5fVS5i1f'5W1f?5?s:.gzi2f93g??ss-efiwTvi951L1ff2f!5m5ESlimsfaiv sw Sflgaimlmszfws' fsflfff211245552555337'mifwrwwislwzfimkiikffgxzgi:fee:seamff25ig25iQ25ig2fgzs1:SZwr:svfwmsgg25wg,ig,1gL1g,Jig,W,g5iKlfggegwsffsw-fmlgeiggwf-5-mfwss:fg ww mm,sgqiwifffsfgzilfwx-.ALfssw-wnm1WfQ,mS?gEig2fEg,,g5ggEQ,,g M 57L51g555153235232Sfg!'2fg?iQs1Qvfi3iQii?1Q?is5is-sw:fFggw,g?ise?33!ffw?eESi4239f55Lii??sf??eQK-12Lg9?Lf,fs:ff+255we1gswigsf:fsggsguggizgiaffmgwsvfre1fsqg5zgg5zg?Emg1ies7fgsmygegwgyWU55gagsgggsgggmfxwwfm.Wgwmww,lyMMggsgiyegggsgzggyggsgggsggLgggggigggigiggfiigxfm,15,Lggliggagfsiggszggeskysggzfs,13figsggfzxgsgsgszgisg-igqgysyffwlgxVA63551ESQ!+iii?ei5aggv5gEggs553g2gzgggggl192Hsw5g555g1:wi?w71g,gsf:sgysuS'g eimwgaflgfgfgfzmlwzsfizQL221125515wfgifg!?ig?iQ?1sEswfIsfiigigxfkffggmlwf14Yif2Mwwgg?igF?L5:fi5sww?Q-fmgiggswsffwifxggmgiggsaiimi, ggiggfgzffggaxrwfggwgg,imgQmgfsfsgmg-gggggsggsigsmgiggegefgmezgwggwgfgsfmf mmZigwggggg52535239453xzgggwslfgffgfgjggggeygyMAwwgr?MgmM,ei2,Q!mQg5h.gg5g,wSS-fgfz faxfmvwsrfsxfgimisfQHQQSSEQE Y Wx,5Sg?Eg f A f-,V-Rwsvw:w2'-we'-WAV2-A559115maywwsmfimfgaw Mfrs?-Swwgp,wm,v,,,Mw,,31fX,,,,,v ..Wimiwlwmgw,I,,,,w,,w,,wi.,5m,ML,N,.w,,mg,5fa3m,i,gg,ZM,gg,igwwwMg,M,1,ggfgX,5fgwf-sy-wswgf-mmm-fgiffwWww-fqffwwffmwwmmmyw'w1fww1 fwfww -fmaglssss.f+Q2HwfP2'LvfLwb fxmwmsn gsfigw iw wgigwrQ-Swffwwzssewwf, K-,giigmmgsxx fezgwm-fmwwnwfwx www Q!-3,23Q,swLQw1gg.1wwww-mn ,,vLg,.m,XWmy-wi,g,,:,Mw,ffig,.fW W2gg3,m,,M,W,.gM, W,,,W,,,L,,,3,,,m,L,,,,, w,Lm,LX,W,m,g, Pm,Q,.wwJw,f,,,m5,g,1f,Jm,vWww,fQb,1m5,.gm,8,1,m,g1,. ,AMW lg-fsX,A,,,AKfS2Q,geH,,.L3gWv,e,,,,W ,HW gg3,6w5wmvem,A X, EM me M 5- f1''55-Wfsfwffl'-SS'Qfk-lfaf1fQ52.?H5'kfwzmlfxz:wMQ212aE2sagMSg,WLF'fmi5fiff?vf5?-EWwwQf55Kf2!5fZwswuXifw:Q4Aws?:simwfzfwvLwgszwmm-swfwAfsfs'mg'mmm'nsge5Qg5gzSgggQg:,QMmmwwwQ,MQ:MMgg,,555mfs1gagV253Lgsgpwngxfmrfmm1gwz2QfwWQ, s5Afm11W,1g,m AwwWX,-wagprjwgxfwefweqevmlzvsgisgxfagQfg5gryg,,Eg2!g, Www 'QwF2:fQfw?wWw:wmfmx1kvwf1 Qsimgug,,wgQ5,2wi3pWgZggxwsggfgggmiggggsa,.53526:ilsimfgmgfiifaQgigimwagqekigiagis,gfeiga1Q?i5?5KfggT5gg,X1s155gg?mgsfgpigfgiim5LXKQLQEQQQQmPig?QS3325KEgfsziskQ3i5,X?5!Q5,q8m1432255Qsggwgilgfaigimiyiwiggqigq,i,53,5siE55kg55Xfs152LS:wmy555555555455252E55539423wggifgiSissy?2555523252226255233955SEgggigqgsxfggixqiQgiigiggigiggggggggiyyggggggamgggvgggsgigggiigmfgggqiggiggig - f 5451 S 9 ,V B, H, X632 gi N 2.2 ga in 2 gglgisl if as 5 S2 W WSL ,gm S abgwggi J mg K Xsigsww ,mg W Q 21 S9 IM mgisiiis wifggqmmagxwgu K ,yi is 33 ,gixwwxg 5,3 pxgxaiggxsmk ,gf AA six, Q2 amgggfg isisgwlisg E i Q fGfesg,gs6g5f5ff3B1Lkx5gisxamAxr1ef H fig? M rs wgmfm AWE?,g5Q,,m1,,,1,g,,,,x,,,,L X JJif'i5V45'if1i+iifR4'5iV5T5Vf'7'-vf-WSIA-W2 fr.r:mgfw1.zff2M 'zesxzasxss-5 ,U,,3QK4Y62f-Ebwmx mxxii5z:LivY5i1f21'L Y mxzmzzxxzx - Y- fggfgqsvmwz wmv z -.VL-,Lf,v5554gi.gvggs.Lg,,mzA, 5g,35Xf,,1l Y ,- 7, .VA-.f.,wp,1A,: my ,1,,,X,1m,H5,1E,M,,' , '--wvwqg , ,..,. .M AL ,K 'mszgxsafasvz -YA ,nz A: ,VZ k XL5,v,X,1,6m. .AY Y ,. 7 X . A 7. ,AA Mmm ,, YA A ,A A . A . uM35ffQL1'f:'54K-Q:'m1f?ffA YY - mi'-ww-fesffyl Hg-gzgygk Y w?fLf2wyimg-Hr-mwzgwv ,MEM 54 :gqfkmfffyq ggw,m5f17y ,W Z,ga,Af.gs gf, Mmm Q qezfygyg i 4 51, V,q57,5, In ,W A-V1 f-5, i fggw W zf,,fMg,1gg,1g, 5, ,,w,75H,W J-gg, Q fn Zi, ,fy5M,A,,L x 4,gmfx,w1Q,fgL g-wfiff-15 QW -we wwgmwugwmu :gs -Q1 W N wx S1 Qiexgwmmsagpgf-wmmw ggggfzffigu mksismsg,PH,,f25g3igxw,,wNK,XWJM,s5,5m,'Q,,SS,:,wMgXX?1igf4mss,W-Lg.SLKigwe,g,s,X,.Li,Qw1mmaw5,Q:f-gym Q, 4, XX,QLxQXAasxQgXm5x5,fY,X,3Xg5L,:,,,Wgg5,35,wg,km-myQxksgasggggggggfx WM,gg,S,5QsEQX2Q3QX35AQ715552QfeQ3es51SEig,E5Sig'QQ955XL+?GHgaggifeggQ91Q5Xiwfi915522QQggkgIfH2gQS253Qgggiiwgggwgxggfqgmgaisggggggg iggdgiiimi45K?53i55VQU:7iv?a5?L3ffQ7fif-Liv SfSiS55335V37j5E'ff 'iiggggi-Lmiuiiiiigf3?45fSlZ5QS1!Y W1?W351i:,?f4SiX4Ssf5?393?3s1E,fvSQvia7 fi11?5ff5755A::?Yf5f3ffz'5 H5535Wl7f5f1f'a1' 5?fi2f1??lfl'-?5:i5il5f'-,755 Efgiffvi?fJQF?3ffSSKQiLiQ'?5 'Lw2,'5Ff YffxfifiaifilffuafwTil-ffiiiliffiiwkifs LiM?3u3i 7 1-5 551125, E f1fl7!W?3?'91'AV'v 1' 5F-'WW W A KW55'5'fW5'f5fWW?555355953iSi5'?5VfSi5521ii1'H5751Z?iE??i?G55?i5f?if1fff?3f35iLK?5??355YL?Eii9x 3if1FQ?5'ziE92iU?Y1i3V'2'mA45WQi5SixLQ-i5?1f5Ki?gf5Q,LQ:21i35fkifiQx i55,4'Eg,E?5i5?EsizL:viaQ82fS5Q3?5g,,giSiE?9Li!'E5Qs1pwsxMSz4iiiQ55S5Q95,Mg-3ggbigP5z4iidiirixv?32K1A257Q22fQ5?E5Ez45?5iS5??S55?5?5S?1f3Efgi155:liiyfiiiliiibvyfkwki12535L?!a55fgi357f3H35f-ii'559AEWEfA'LV5WgfiSxvZd3iQQ?iiN55' W5QQ'55595E3S5?'iM253'Hig55f53i555EgV55?'ff'LQLQHB gmgami Qsi3QE5?Q?ifQ?3F?S1?Eei??s5ifHz wifwwfwxfiyrgsfgmgafkwgffw1Q2ff2as2z?iaX'? HwfsvffefisfmeaxswagyAfaf2s4fr21Xf1ffQfAf?5as?252?ie?5mVQMQQQEQSQQYMWL ffgilfxfgxizsaigzxxxfaw'eeLgQf1ssgs1g,fg?Eg5,LgwqzwfSig?g5gq95i5Sg53?zg?gX,3gQ,qy,5g,5q1fg1,5g,,gsligiiiggggggg,ggymgfiggLew19W15KY25g1Qgxuwlyxgiyig-5gg!?',Q,,?3gg?Lgg53fmgai5IQ?igff-Aigigzfqgggl-Qf155f9555? -ff,fmwgifgasissi',gg2g,,fy,,iefgg,fA2vSf fewgp-fs.ww3f2'iQ'S2QEiaeiiasEQSEa?g,Xig?gf SQlsszvfms-awu,'L53g31'52fKfilffeflkvgggigw,gggw.gglfiiggiiggwglfyAfgvfewfgglgfisffvi'iiiiiigife-1555f55Af21:E35?gmgrggxvps1s5Kg2Z351gg1gi,fQss1sf4feK1 1:15XXL-gisigizggggggifgi9f3?E1g?EQ,fiXiYa5z1xs7-'Qin'?W2Aff?gg1igfgif9sgisz:as-fmy'ffsffswfffxg-'seess1,mpg4y1fgq1ii?5g5ggg?Eg?i5g5Eff55A?5Af5f'iiniiwf'591s71sz:11G14Qsi2i?S5s?f5JW?i?5ij1f3iLiss-QSWQEA??f'5'A555K-'95Fiiifffx-SWS15?3111S111Q11f6vf5E?5'55E'5'?'i'X5fW'5?'5'55Vf?Vf3'1'SmWHW K ff :Ag Q ,cw 442,121 be A Q asXmw3H?Hmm'5M M1wUrmNW KWSN 2'fXaf22Wm-912 mm X Mm wma: mm wx M Hmmm X2 www WMM 1,1 ,M ww Mmm fe ww in ,M s may HM? QWQL 93 w XX WH FSE? X Jisgisfkiij? K asf 52529 Q X2 HQEEHHWRM, ,mmf Wm ,Q KX when xg, Xzsmwgeikxgk, gs, mwzwgwg X353 fH,,w3X2?miw3ygZxWw ,www Hmxwwm 9'sSiKQaQfgQ5v1Xzw?5kP'Vf W yi gnw M5291 wisgsg gagmgwgggjg Hg5wis,s1g?g4,wM5W wwwwag wmwwfa, K as ww: X EW Xmii Nwfisxfdyewil WMA iswfww fm ?5mwwQ www Mfg 26 5 ww M31 KKK WSW ffxfiykgykii k KZSXXXAMY TIS VQVEH Z1 Lf M7345 A 1' y ,4gHl'fW.Llf,f'f1f31g KY Ymlk A kj! Sy' V ' ygji VT if L: I. .MILF A' 1 Elf 71. EQIXLQTYA Sivjk 'VYAJ ,X : 51' 1555? infix' Z ALA 3 7. jf ZW levi. Hg Zlk LVSVA A Sfjgk ,A ,Hy ' ' g'L,fL,'1A,f Y -,f V . H ,W Z ,A i X4 - A'-A UL' Vvfff ' ' A1 1 V4 fx X V-M 'V 7 Y Y 5 ,M A 5 A h ' V I X vixkx R'-VL '- Y 'L '- a jyjagf V g, gg iH gg fg, iff 5 , 1y fi ggfijggggggfgfmf-mms gg ljg ffi ggxsiizfwg K 5 ifl fi i - gg, ,fm H2 SI UE i ??5 f5.I fi? v J i1Q2fiI i1, f K ASW ' LmX2ei K ff2 5 i K 'f W i ? 'ii A fi' 7 iz, i?'i'f'ff?i M1 X 51 5 if A 55? . -V 'S w s 2 1 M F -ai. Qi? .A -- 7 A A , 2 :' -.r-.J . -A -- '- A A AA A MAA -Ae A A -- '-fn W AA 7 7 , -- A- -A ,AA, ,,-g ,A,,: ,:,,:A-:-,-:, E5fff5"sAiA-- A,- fa , . --. -' 5-A - aa -2 :- '-AA A' :Z ' Z E Y A- , 1 -- 7 2g17AwfAsQfAf2AaiA--aAf7A,AAA,AAgA?z FM7 :QEAAA5-A39jw AAWSAQQA7 -AQAA59AAA7Ag7A AAEA E - EQ E1 ASILASAAEQ A,AAA77A A,, ASg?Ag,AA,, A Q ga ?AAAA1'?'-5:4 saga, QAAAAA EQ 51 I 5 2 3 5 -7 A. Q- A 25 5 ,,,,l9lZi52gg55gSge55mQgsfAfY5"ikSf?Q'k?1W91 7 gp?-EzAQ,fXLQAiQ?-QM57AAQ,f7E7 7,Ag9V - 2 - 'i EQAET ' -a : jAa 3 'aeA-fi: A HLA 5943, QYFZQEQSKL' E' 97 11 5 7 1-AA- 9, AA7A V94 5762, i S7 :a- AF A? - - -A 'X A.-g 'fj,'-,QZQL-E:3ga A'AAgAAA ,, 9g'4 1- "7 5 : 3- I .AAA- A,,AA,AAA,,AAA,AAAAAAAAAAAAAQASAQASABQNAAAA A AAA? A2,QAAgy7AAA7 AQAAQAAAAAA A EE A 5 AA HSM -AA AA A rigs E A A 7 ,,AAS,Qw,A!27AA,Ag1AAAA 7-AA AAAWEA I 5 Ag A , K V, A 5 !A:E,1E,i,-I -7-72-f'A1A-2AfAAQ'7w AGMAAX7- 7'AQffSg'--A975796 ,fA?F5570i21,2fAS39622- K -, Ai 'S -E'5E5-Sigia Qian -ss - - AA -X AAQAAAS Avyigggfi AA mwg Af?A,AAAE A' -AAAS A A, Ae A A AM .- AEG 5 2557357-erik AA 2-5555-Am 52527 WQEAA 7 AA?-gAA52ggA,AQ5Agg,.A,A AA AQAA A11--A QA: :7 N -A A ASA A - me- W m g g g w -sg, -AAA W A QAA AA -nga , ,, 9 5- K X 5 - A,gsfAwA?g,AA AMAA Miers? fQ,Ev5Qgf2fAAA7 A A?Q47AA7AA,-AAA AAA? emgvm Q77 A57AAA7:A7A5,A '2-FAA A AA, 7' 221527345 , AMWAAAB7 A7 A A555 A 7Aa A E A A2,As,A AAAAQsAg2f'fAeA , ,A,5g H? 59257 7 : i A- s -?Ass5Aff'-gfyffgfibf EAN As A,f7feS71ASgg4iAx'2 Aisiiisgk EWAAA L?5Ef5fg5?,EgS52!i ,971 Sag 77 -7 AAA-A A2 AAAAAAA'fSfgzQgg3AQg2A,zAzGQ-1,4,A,5-QAAA-M5238 A , E AeAA55g51gqgEQgA,QAEw.i , 77AS 'BME -E-, gf ,A Af Y A , , A 5 2,55 5 5 '-K "-A' AA QE , Ag 5g7z7AAA6E2ffAi7 7-A- AA7-SWAAAAEAAAQQEQSEEM QAAAQAAQAAQAAAAAAAEMAAS1 PH AAAAQSQ 3 ,gggkg-AAAAMAAAAAAAEAA Aj?-,AAA AAEAAQL A-,A,g7gAggA,7 7 5 vi5e1,A:7-A A. A S ,, sg 7 -- W A Aa, A 5 g A A77Sf7A+7-AAAQA,AWNSAAAAAAAAAEAWKA AA,77fA7AAAXSAg52Qsw 35 ,755 772777597 -7 ,A 712---A--w k A fs- AA- AAQQ7-:Sf-A--,HHASQAA A,7AAA7AzA7AA7AA7AAAAAAAAAgAAA7Ag?Ag?gA,AQ591a-3A7AAsz,ff,.AAA5gA57,vgA757AAs2AAA,AQ 7AA7AAAE7As5gA AA,AAiAAAA,7Af ,Q A- uegAA7A-45, QA Kgs? 25 gig AAA 51, , SEV22?-WW-M1221QHA7AA?W'?s??fwA- Mmlmldgg- SAA? AAWA9AA7 1'-5AAAgA 3AA23?fA5W g,,7' HMA, Aigg AW AA AAAASAWSY7fv7e-AfS7As77AQ1-WA-A SQQSSAAWAAAQEAAMAASAAA , gAfA3AAA1iA,- A91--wwf? f AAAQEAAQA ,gag QA ang A ASAA AA 2 ' 71-7i5AAAA7wQiAQ2feffgyNAAA7-A7f1A-7-SSE-yf7fA5Lg7A5sA1'zG7gwgi, -gQAA7A',A-KAASQEQASA, ,SLA AA7AAf7AAA13Aag fAA-We-QA-gig M5551 SA AAA AAAAAAAAAQ2Af?2Q9A77fAf?iA?iKAfi 7A As?msAm:,Aqgw- 775, AA,,giQe1,fS7AAA9EAAe1,e-,AgsiAAA,AY,A AAAAAMAAAAA AAAQQFTQA-ful 52557 7A7AAs3-A-A,,7gA , KA 5 A - 25 AJ 5 --A 5 AX .A V , AwmmgszzswAEAAZAQZQASAWAAAA-Eiga7Q,-M55 ghgikg- SE? -,A S A W QQQQAQWAAAESA zA, A 5gg5Ag?5A,'95? 27Ae7325A2SQAHQZQHQQASSWAQQQTAESQQAE 2-A:A5fA25AzggA,ASW5EQAggSfAswaiZA222Ai25S5gri71Q22777932553-77iAi5gi?Q2A7iAi2gA7 Ee- -7957 55 5- ff mg S 2 M-'Aw M9 725 AA- A4 72 -QA SA AAA ! Q E , A AA A, , ,A ,.L, A, 7 ,, ,,. A, ,A,A 7.777 7 -A .,.L A AA ,, A .. --f-'AS'-A353-'iAA?9AeAAA4' AW mn X ,A Ui' - MA :ng 1... A--A,AAifW ?i-aA?WAAA ,,-gg 1eg2 -- AAAAQAAAAAAAA-A A-fAAA3AgA,ggi2A,,A,4KM1,5, gggy-,AA-Aw--EA AAAAi2L7m7757AAg5A,A,Amg77AAg71+g, AAAAAAAAf:,gAAsAQAAAAAAAQQ-g7Qi-,AAAAK-AAAQTAKLA7-AA5-A1 SN, A f w g nf, P! s 7 A SQAQEQAAAAAAA5-A2 S57 A4-775 A- ASA- wgwf-275 Aggww-7 729 W -A ,ge-Q, 1QgS77 AAm gA2,A AA5AiAAASAA, wA A:s7Q51g52A5g2A,2i31A,QEEZQQAQAQA-77A-AAAAAQQQQAgAg7f77Af77,Ag3qAAAQf,51,5gAS7A7pAfAA QAAQ-51-539-A,A,Q,f'1 A f AA A , 7 7 - A 77A A7-A77:A A-A.::A:-,7,,A. AA AA 7A ,AA,, LA , -- M7 ,AA - ,-AAAAAAA AA, A,-AAA - ,7AA7A77A,AA,A AA -AWQASAAA, . ,-f 7 AA A, -- 'W A- K, 5 X ,, A ,255 , A A , if .. fi , A A7425 A wig i, an F 'AQ' H A122923A72332A533i?f?AA7E75Effl2gQQ?.'QAi7?55gg'3A2?A7i?AEi?AAAAA?,QiZ2AfEgei1AgZS22iii?2iiYSs?5?7 AQASA ig A7 A 1:5 55' ,ASS A ff E' 55i2 W A 1 1?z?-'fig ' Wg? gsm 74572-A73 iETf-Efis1z?'WL MSA 7 A Am ,xgm s ' 'A Ab." -" Q: VA , A5 gs ,g s 7 7 15:3 15- A 57 Q ' AMA --A ASVAS7-Siwiisffaifizssif' ifAm:-A1227sxwvAA7s'7AswiAv177177-1A7AA7f-KeA7A---Aw ws33,azAA77 Av A4 , ,Azgaafn -7597-AAA .. A AAA-ASA,3m,iAAgAAAgA77AgsAA,A:A7vgAgiAAgg277Q7AAA7A5A7A:5,h-,7fQ5zg5w2gAA53 AAAAAAAAE ,AA ..A ,A aA .- if 1: AAAAA K K 7 25 5 Ag Aj 8,2 AsfA7fAA,izAfAAA32Af-A7A,AA,,7,77AA?i-iwA7A-1--,f3AfsAAWA1AgAsA7AA-72222-A-A--AA--Az-QAAAAWA 7A-W-AAA , MA ,, A7: 7A A ,A-sq -7,77 AA A277 - A 7711? A7 7AA7777se7fe37As7AAA 3, 7 7 A AAAA7 7 7- H, -7 -2 A 7 7- A As ff ,AAA 5 , 7 S 353,52 A g, EA S, gs 'AA25 -- -A A AA AH, -Ai A 2- 2 A - m?A3A!22AA?AAgAgA,AAAgAAAgAAAAAgA,MAAAAAWQAA,AAWAAiQAA,g,A,A,A,-AWMASAQAAAAAS7AA:5EA,A--AQAAQAAAAAAAAA-QAQAAQAA-Afwige-AAAAAQAX mfg? AAf5AQAAgASgA2AAs2-AAEAAASAQAAAAA iA,g3jg,3?gAgs7sgeAg22AggAsAefA gggzfwg?-S97 AA -A, ,-E VA gg HATE: ,, 72 A 2 A ,QS 1 A A A- ,- A-2-A7477AAAA:AS--A-7AAA-fAKA7fA?5nA77AafAf--Qsaiiikgsf-2A7AA--HAMA SAA AAA2:AfiA7AAAAAs'A'--A2A:Y7-AA-A-H-7A- 5335-VF A7-AAA- AAAQQAA--gf-A-22 A757 77 ESA, A--A-AAA-A7AAA7Aa22AA2'MQnA7AAAA29 -5 A Y7 :A as f 1 -wi ' AE- ' M 7 VA :- WWQ-57 AA-WA-52-775-ffA77 A 7A7f7Afk7Avg w -A A7AwAA77A i'7V'7AA,----AMW,-7AsAQ7A Ae7w7AA-, 7 -HQ? K7Ki?fS:F51'85If5'?Wi'xsix71S1 557-515 A - H Ek A - - 75 A 1 f 1 -A A 3 A 1- 1-- ggg-QAQQ Ak A9 AS5Ag5gAgA7,A7-A,AAfgAA7A MAA Hx ASM AA AA A A 75 A77 AAAASSA ,-A7557 AAAS AA , S EPA AAAAAAAAAA ASA WEAAQAAQAAAQQS - Amee A AAQQAAAAA-E-AAAAYQQ-SW319ASAAAggA5A A A3335 A nga A W 412 ,A ff .. ,JAY --Ai Ali- 315 7 7 7 A 57 g 5 M A A A Y 7A ?Q42f5E.?Ve-5?A?5AF?515i5'-7A'AAHiiS15KiASAS77 W wgig' A4?'7"1XAA-A' A 242255 ggnwgj g1WQ9"ss AAAAW-'a7f2-'fsygeigg-A---77' 718755 Sym QAAA-F S-72 fi'-A7AAA7As 5f' f7AAiiA Ag -S Am iga Af if A 7 5 AAS E gg ' 5 si- A A532533 1957 59- QQAAAAAAAAAAAAAA- AAAAAAAQASA Ag 571333 53:25 AAA. Q- AEAQ7KAAggAQe1AqEAAAAA,Ag22g5gA-A555525A7517 AA A Agyigf AAA7AgsAA L?AA2Q-- A AAAS M A A A 79A ,,A,Xg 7215 , Q E ..: if M5 7 7A 31575 g , 5 A225 Af A, E??fA,2A2AssA,: AWWA S1AAAgA A P-A72AA:: ' :- 2--2 PAA Affsw-,A - 5 55 7?-QMS?-'WH'- A 7W H A -ffm 5 A "A e- A741-1A77ErsAAS, . AA A5 1 ,.f A :AMA ' A -7 ea, M777 -92AmAPi7A77A 7 ASA ? 'HIQW 37 A ,AS-As Y, 512953 7 ,, ,Ay AA ,7A47AA, gAA AAA? A 'AMAA -AAA6, X ,WA ig 5 SA - 72 X A A5-77 A -AA 2 7 K A -bf A A ,A eA,AA7AAA7A w7A, ,A.7 .-A Q A .-A ,AA .. A A A A7 AAA A H ASA- 7A 7 AA77 7-A A77 A .. A, 7- 3A AA , s 7 ,AA A4g2,,,AgAAA, Ag Sir wg? g,,A,,,,f. , A, 5,AgAw,AA,, A A57 7 ALAQA :AA AAA Q ,AA AL ,, 7i A7 A7 W AAAAAAAA -57A-S5 , AQ age- ,A 71A-WAAAA7 A5555 --km A 7 57 - E Aif -9179- A 157 . -'fi - A H : 7. A , AAAAA-AA7 ,A Q7A,A Wf5'!9' 7 Y W f 95 7A 'ASHA A "L A . 1 U X X: 5 7 A , ' .2 iiggfwgg A2252 52 ? -A-if Eg, Ki ,gg-57552 'EA Eg gg A7'z-mi' 'S WA Ywfa Q A -Aw-' ES A AWA- A , i--A A A A' AAA A275 A 7- ' A 7 5 X95 33559, A -BAM-,fi ' . - A' - f"' . f'7. A..' 7 ' .. ..-.A AA A Af.. . .A , S-A e- A77A ,A m , 7 AAAS A --. P A AK ,3A ,AA 7A ' A Sf-K5 fi ' ' -5A Af A55 71' :- - A--E -.- .iw --AGM 25--: 95 A --51: S 7 A , A A - 5 -Ag 55 52551155 AA 3 5352254 A ay Y V ,Q 7 M AM ,am i 3, ,AA?,A,.A,,AAAg,kAgAAA7AL 7 AAAQAQAQEE A ,E , L Y ? ,, U H ,U L5 522 5- gg,A7Ag7fi2fg,gn-Qu5?7f97 sf-?AA27 ,AAA'7A7A,AAAA,A?Ag e1g,AQ5: ,xii i-1 W A A3517 ,SEQ S gi xggmgfgg if 52752771 A 5 R gf? A: -AWAEASWAAAAAAAA QQAQAA AAA 35 355575 52 - A 225522 -EA? AA K A -iw-Mffiififk?5777E5'9G':fAA:4 ,I Vgasggffgggwgygggg AAmtgA1J?'A-M? "'W7lA:2?A5E?fe?iA"-135--'?'iL?5-AEE'AA73AA7AXi'Wf'95g5-??e?AAi35E7f'AA7'?F'?-ATEQAY?-A--TB 7-7--AES-A5WQW55i54l-A"L3'A AWW' 'Wi-'75-f'?A?77i?'Q5 7 ixiga kkm i f. 7 -ff -ASX 7 A ii W 7 E91 E E5 iii Aggg AAA Ag gg AA A 957-mx--7,, s,AAA-23,7175 W7HSifA57QAPA ', 'K A, A ' A ' -6 M A, A, Af ' we A f' A 'K fm A' A A - A-7AAAA',A-QQAS7 AMA QAAQAAPA -Q5 AAWAA AAF A A1'iAiAA5gAAa27gHAE7A ' "7 7 s gg A A 7 A ,A ' 2 , ' - A-FQHAQAAAAAAAAAAAA A ,A ,A A ,A-A A A7 ,7 -, AE A m A 77-AA-A77 A7 -A-27A A A-A - AAA 7 YN -7 -A ,H gg-Al 5 A 55 2ff5 5iA??gE Ai??-333?5A,AgEE2E AA5 m 5Ai?R1iAx?5ii57 5 -9? QA 5? fig? A gs? Q A 5, 2A5g55A?AAg7QAgfg5?Q,,1i:f,,ii51SE395Q A 3535133 5 A Q A7155 7 AAAAAiAs77 AAWA AAQ , 3,A?WsiB?A77f67EgfAAAgAAAf'lS?P Sggggigg 7, , Wim ,A Ka, ggi ,A Egg? E it is V3 WAAQA-AS?-f7AA7f -2 QAM - , , KAA, , 'AA,'-7w ggAfA, 'ff ,gqiggff . AA A 7 , 7 AA As- A AA-f7iAs?fA--AH 7 AAS- I - -- A -AEM A 1 -: A A A AA5A 7AA,-M -SAA7 7--777 -A A ,A 7 ,7 i s A , A7 A ,,'HAAA A 7- - --A 2. 9 A 5 2 5 A, A 59 2 s A77 AAQ2-kii A232 5 35 ? 5 ?w E? A-Wsi3E?7 ZW x9L 'gg 7" EWR - ,gffif iy g imiigf-AA-7 52 9 2 -5 -u'Q'A5?g32Ew 5i'HKfEQ --" E? Ag 'B -5-W if if 5 W4 5553- REQ 7 AA 5-5 AggiAAi2,4gA2Ag2g,ggh5AA7gggAg5AiA,A1i33,5AQA!A2 i - K X 533 5, ,gg m g-. du r - 7 Eg gf S S 5 3, , 7 ,AAJAAAW A, S SAE ,X -55 A 13, . Ag?A35?5jEvAAQAgg7 A g , g?g 5'Eg.Ag gg A g g? 3235722 sgAQAEAg53E,35,A 5Af5E15iK7f37Afsgw1ssAAA AAAWAQQW AQSSAA A- A -, -AAAS 7A A 77As ,- ,AAA A AA A ,A ,Af '-,A ,, , -ng, A ' j j' A A ,'rf7f- , ,gy 7 - ' A ' A -Ag 5,7 AM? A -A25 A 5 7 ,A Aff Ag,-AA A 2 2fAfW'AuAi5'?'f?' SWQSWKQSHQQQ-Qfff--A 77127 Liss?-T572 fw w - k A if f- AA-XA A7 ,7 SAA-ASSAA A AAF -AA ASEAN- ,gf ggi SV A5g7f7A,A7A276 ww? WAAAAA A 'f55i??QA,m 459191 A!-'AA ' ww YE 55 ' J- 5 557' , A ff '-2 ? 5 A 5 22355 A AESQEA 335 3155? 5 if f QV? QE? W2- 5-?W?g?Ahf9fA,7-Aw AA AA7gAA'fAAffA7fi A '57-A 1-7 7 7 ,A ,f ' AA'- 'A I , ,AAAA-X-A' 75 WAW2- ,MA - A16-'GAAA'AAffAA,Ag7A'A-we Alfa!-,757-gg f -11211157 A AA is 7A7AM, 7 , A, A- ,A A A js s , ,Q A :Ag 5 Af pg e Ai 7 AAAAH-AAA,-AAAAA9iA2A?fg,AA,?a-ABQ? , AA 7-,AA7 ,A ,, A 77A , A , , A , A AAA ,AAAAAAA7 A AAA AA ,7,AAA,,5QSAAA ,, , ,AAAAAA AQAAQAAQAS-ge- Ae-A57 AAAAAQQE7 AA A,,AA AAAS A Ag AAA AQA A 5,715-A , YM A .AAA 5, ,,, A ,,,, K, AA A 741117-,-47-M7A7755-7As,AAA,AAw-A27757-iw HA 7Ag7AaAA7Aq7AA7AA77Ag75s,A 7A-555-A-pA7Afa7AA7As7A 7, A EAAAAA AAAA A A 9 A Ag-wmgg Q AAA, A HA, 75 7, gm -,SAK -7 A 3AA,A1,, f 1ggfAM A 5,5 AA AA X , LA QAAAAAAA5 sew' , A A , , A7 A , AA A AAA, Asp .. 92 AAA :QAM a1"AAA5'AAA5Ag9gAA:AAA2igvili,gb!5AAf7AA5ge7AgaEEAs?AAf2zmg- QA 7 7,7-17-AA, gg-2 2-5,Ag?1 iA?1Q5g9f . - H5 5x97 -S A-5,5157 HAAAAA 7 A5A 7 A7 ,' 5-ev 7 , 7AA75SA -7, ,A A Af YQ? A817 - 7 2122- f-Ag? y7A 7 ,AAAA EE A E2 ,AGA AAS AAEE 522 A L 75 AJ- E, 7 AAA , 57? E 7 5 SLR-Q92A252Qf2iE29f-QAM 7 A 7 - A g ,p':1rf , 727' 7 A 7-AAA' SA -A A SA- AASQA QQ 5252 QAA5 f-- - KE 7 7 -A533152 AA 257 7 ' - ' 21-Q 7 7 A 7g ,7 AWA? 7' A7 A-A AAA-Aa? , A , ,AgA 1 A WAASA- A--3-A7 ,A f 7- - A? ,Af-5A AAA f 5 , Ai f ggi , - Aga-Ai?-- A S W A7-M 5 AA 35 55 55 5553? 5? 6 3 fi Afi7',1A,7fwAA7A--,AAA7',AA-f - , -, - A A ' ., A 7 A, - has ,7 7 A A AA7-AA -A 52-77 p7A K7 W AA K - AA 'sf U-2 A' A EK?5-AA--ef-AX?-571'A-5fHK?gg7AAAA77A 2 AsA 7 A23 25757 WA- , -, A5? A AQ K5 7 ,- - 7A A al'-.Af A A A Avi- , , AA, A-, A . . A ,A , A M MW EA - Aw 591 A is 93 -QW 7 A as L -' A A-1 53 IA 7 E559 ge A SEA? 5?S52?5: g SSW sAs72Az-A7Q7A f , ? --Am 2 AA AAA - - . Q A AA . - A-:AAA ' AAAMQ7 QSQAAQ AMSAAA-AAA i w- AERA 5 - E5 W 5 Aa W - 7, A, 7 . QAM ,Y A AM A sv- 7 AAEAQA A-AA MAA? Aww-, AA. A 75, 7 Af A- - ,A7 A -2 S 7 U 7, -fs-32AAi3EAFAisf-AEAAAAA EA SEAA Z A ' -f?EEf?Q2E?AiSA AAE AA-A-AA Q AZQQ SQ A W A, wig? 5526? 5552555177 Eggs 5, F12-f445i??ie15f5KAE7ZI A ?gW'55"?- , A' 2 A AA -571 WU A 7- Q-3 YA 77 Gr i aw A 7 1eMiAA?f'f"7"5H AAZAi7"', ' 'W fA1',As7 ,AW-Di r -7 - As A- A ' ,Agra -927153-5-1-AsA7AsA7145AAA,SESAM-S5-Q5 A - - A m A, -A , 7 .5 :Aus 5,5 17: , A- - Ag H95 7,, A s - 7 A AA A A5' QA A. ,,--,- 7AS9'Eg?'AiIA'sf Qt 5, 217 7' AVA' fm :wt 7 .Aw--,.--. '-'A-" H s X Q :A if-'YE A ,7-EA, A, X 3- .A 3-A ae 52A5 A3L2gAfgf A ii A 755-35 -A 72235-AQAABFA if-34 ,f -A X, SSQAA 7 'fi 'Sf " AQ -2 , ' Aga , Wea 71 A ' A' 5Hf7AA,g Eff,-sfQA7V 5 A 'W -A371 ' 7 7' EH A57 I WFS Sf? A S VS- i3g??i'?'WK-Pgggmgggwiggbgggqy2 37 - S7 QF- --- 4 X A .A- 'VIEW -2397-AASAAQISKALE , 9fSss5f5,v'f'A5vS?2AF 52 -A - 4-'::?:.:-' AAA? Z Am A 1 5 W 'iii gif' 2593 7 i i-52555 E iijiigg 5,7 AAAA AAA ,1ii1AAaAA5kgfJA,,fAAA,7 AA7- Ag-A ' ' A A 21 -1 ---- -V 'AAA A75 VV' Ag ,, Y' M V' -,-IWAAU 923-'j ' 'A A- 7, ,' , A- S- A A,I'?'A5 'asv Y "EH I 7- --Af ggi A-Q 291 1 :AA'-A, A5n-..22-.77i- :7a:5A: Q? :.. '-f::f' VAA7 7 5555-9 5 K' :DU 7 7 5 A AAA, Ag:SzA?Ae-ASASSQAAA-'TASAAQAMQSZQSQQA -?i5iAiAi2Ae5?A6-gs?-AA-iAA,l?2'3Si2Q,,A 57-7AAAQQSPggSy7AA?55AE A557 5 25267 H Mi? 'gi A 'A,A1f-AH, fm-" Af? -A-A-17iAi,AAQAQAQA-zgAgA2AA2AaAAAAA7 AAAS MA, AAAAQAAAAAQAAA-A-AAA7Az5 AQ7AQA-A7AAmw-g-AAAQAAAWAFAQA AQHA Ad AAAAA - A EA A-A 533Wf'5As.5QA , A Af AA7A,7AA-QAQA'-A -AAMAA7-AAAAAAQA sw-277QA22AQAAAA-AAAAAAAAAKAAWW-r?A22A2AAg77AQA17 AAAAAAAAAAAAA-AA-AAAAAAA--M-A27-WAA AAAAAAAEQ- Q7 A-BAA, AAA77A7AzAAvg?-7AA4-AAAAAANAAQ-,A-2f7AAEA-A -7-Q A-7A S-Aw if AAS? A AQA AAA A -7-'17-if--1 7 7 7 - ,W fx ff 21 97 M f QAAAAAAAAQAQKAQAA, -AAKAASQQAASAA7wA77LgLQA7AAAAA22AAWAA3E 5Ae?EAA7AAAAAAAAAA!AAAAA- 7AAAAAE5A!?'AA'?A, AAAAAQA A7-Egg,zAA77AfsgAgA57AAAgAAA5QAAA,AAAAw, AA?2A.9iA-s5,AMA-,A- QgEAgA5gA,Qg?151-3 fd AAAQAAA AAAAAQV7,,AA5757Ag77A7e7AAAA:21A1S537f-,A Agwv 53 77 AA IEW- AAAEQAAQ7 A455557 A ?-25 f-'Eg A A A gm! g X A AA 5, 5 A ,7A 17- 7 -AAAAA'-SAASAWA -GAAA 77055 AAYEA7-f7A7AA77A-7-A57AA7-37W-71359-7-A2 AA-AAKLAAAS-AA As -,QWNAQAAAZAQAAAMAAAQGESAAEA-ggiw-Ag-SA7-AENQAPA AAAA-AsAg1AAAAAAAgi4gqs-A,,AAEQSAAAAAA AAA7-AEQKAYEQAW-ggS7gd1A7-A!5As,7,?, A AASIAAAAA-A-7Aw7AAAAA, 7 EAASAAA, M557 Awww ' A JAM 11g9EAj , 7 ,A ,A '- Ae- gg 7555 A -- .AA 5: iEiA'f'2S'8-13Az25S?sS92if55ir277,55SQ5gA?4AgAgs7Ag?'2i,gL'2AiA2Eg15igASggsAEAg14?H- S52AAsfi-A2EfAAs2Aa?-SAA?AaK9QSfg2AAA??5gf5:g?-A-sg2i5gg2gASg,A239:ig55,f?5Aesggg-gwr1gsAQBAQAAAQA7AAg52AA52A57-wgg,AAf2Q3'Q595A1,gg2Agg,i5gq55g,A -SKA-AAAQAAAAAQAA-92773555555,7,AAj,,Ag5fA1s7A - 7AA?'EA5ig,?fg57A7AASAZi55gg-21555,HA-7AA 5255? 57AS,wf5AA15 235 75 AAA 77QA7AA7'?4 - in WW :AEM A19-M5925 f 7-s.: 2 gin A67 A-QAAPAAASFEAA-' fw-AAASEEASSEAQS7AsiA5BAAAsA-5175?-Q7AfA?ELA?w7Ass-2257-,-AQWQAEAQAAW-QASA-QM-7-A-AQAA-AA7AA7AA-17-9-P AgefiAGA552A22A225,AQAA-AAfAA71fsf29A+-AAA-7AfA7AA7AA7AA7A7AA7AAAAA51 A4 -FA,-7WA?5kfiAnA!27--97AM-AQ7-AAAASM AAAWf-W AAAAAAA-Q L?1'i'15i'?5i15 -A A7 M " -M 9522 is-5 7 --' H M2593 -7 7- A iw- AAAAAAAA AE A mx-1,A45A7AAgAA27fAAfAA7 AAAAAAA1 ,KAWAA -MQASAAA 25 , A7 7AAA!i7s?AA,A 2- fwgg -AAA, -S ax W7-Aw AegisAAAAAAAAAAAAAAAAAMA,-A-2--ef-,Aww7A77AQ7AA3A1g5w 5- 7 AAA - ETAAQ-A7A7gg7gAA7 7Ae?A7A5AA2-7A fm-AA,AAAfv--47 AAA QA?-A-AAA AA5 AgA --W wkg E 'iss Aw-AA7 -7 A AAA EAA - As- -SSAAAQWX-S 97A A AEE' I5 i 7 7755 AAEAAAEAAAZS g,AqQsAA2AAs5SgAfSA,A7 weAAAAAAAAAEESAA9IAgSgg?,g-2-AA9AA,SAA,AAA2As?5AAA ,AAAAAA,AAAf15AAAA AAR 39,32-A -5352252571,,7-w7A,,7fE7AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA?-1A,f?A5ewAA2?AAlSgAQAs!g,9AA g?A27QAAg5fAA , ,A AAA SAA -A,,-MAAQQAAAAAQMA7AAfAAAAAr2y?7 A 7,AASAAPvAA27- A,.A7QAE,AfA AEA Agggmg :A-F iq 7- A -WA? A-AAA A A57-A7 5-22 737-.AA A AA AA 7575 'sm e?SAPigA5f'E5 AAA7-,55AEzAfSAAQAAff5?AAfQ?gAA7APQAAARAAAAAQAAAQAASAAAA7AQQAAAAAQQAZQAAA-'Agsfasi2325529-5255 A27AaA4ifEEAAX5A?5E,.A,,E51gggwP5gfP1Qggiwgigw?HSf294AaAAA-AAA-QJQQAQQAASK-fggggjsggygggggaggmwgA553395 7A AAASAALAA 3f?AA5?QfiAA7AA7'fAaA,AA-EA52AAA1A3?zAi2zAsQfAAAA9g273SAKAi3AA -egg-rf " -f'75A,A,A, A77 SAAAA A',,,,AA55A5A-QAASAX- v'kA, , , STAAEAQQAA, ,A KAAEUA A55 7AA ,Q WA7-sgg gl As2gigAsa2AgAg2-ggsfgaggg'7Aff151s77Y2SSf2Q7AAA7SAAAggwAA7?EA:7A7AAA?AAf7Asmgeg7-9553,-3,fAA25ygggA-QQQ-A g5Y'f9Af2Q5AfspAg'gi2fgfQpWA-75?ig7?EAA7A5AA2Q EAAAA-57'Ai7,g55,A,7s45Ae7?55fS7AA77AAAA AAALAAAAA-AA77A33AWAHAA-,AE-,Agggg-RWAAASAAEAgg?AAfa,gA3AA557-As7A?,?2g2ggeg5ggQAfA77a55A,:g?QsgA4i5 ' AAAAAAASA - ggfegwg A wiki SW-gk7AAAQ?eAAAA5K , ' Ag gigs 21129555-:A 5 AA77AAAAAAA7AfAAA,7gm:QAQAEAAQSAAEAAQ-AgAsqgiAA7,Aggi77Aaf A851AW55rsAAe5gzgA,2ig7AA?ig7A QA, AAA AAWAA77A?Q9AAgAgAAA4A,AA1AAsAA,A55 f2gqE,,sAf1AgkAiAAgg,A AAAAAAMAQAQAAIQAQA ,img-,gsgfgAgif5,Ay,,A77,Ae7Zg3'EAA27 AQSAAAHAAAA QAQEQAAHAEQAWAEEQQAAWAAAA3532-AAAAAAAAAAMAAMQEAAAALASAA QAAAAQA7 ,AAA-Ay,AA7nA1,Q,,,,3gxA 7AAg'A-sA17vE.AA.A?Q5?iA1gWf5AgAAgQSgAA.,AAAf25 5 -AAAS? .. A ' SV ,EAA AIA -g xigj A? TWff3572?2Az2z-SASSSAWAN --fi-E-AAA, AE:-EA-AAAS--AAES2'7fiAJ3-AAE525gg3Af2A7A5fA2AA5feAiAS27-"AA'2'AggE552AAZAAEQ-Afef-Aifwgisfgisieisf-AAAS,M-SH-we-AAAALA-AAA594A--AAZAMAAAAAAAQQAZAAQAQAA-5A A AAAAA77,AAsAA, AAAARAAQASQAAAAAHQSQ-Ag --Ag AAL,,A A A AA-5, ga WAQAA:-AAHAAAAQA'7AfWffA25iAL2Aiis7i- AAA,AAii?S2-777-567--mf-Sy-5552-QSENAEAAAA7 WTQAA -ii-AAA f AA 777277 GfAA7A?1AffgAHsS3?2?WaAAgAA AQ-Aigggy-A77wAAs7eWAAfA 7-Af-QAASLAAAAAA-EAW?-9'SA7?1Af5E7AWA?AA77A7?4f1A12?ASAf7egA7AvA?73AAgAfYA7-'7'f-2A1AfAAfAA,-A-7,577-7A -MAA'-,Agigg As- 7- 3 11A Sigh at ,A QQAASQAAAAAAAAAAA-7A ,1f?gvAgyAEfA5,AAf?is7-,AAAAAAA5,gg5ggs5AAg5gg,fA,5'AA,AAA7AAAA AAA 5, AAS? 5 fi!-'sw Ah-A35-AA7AsAAsAmAAgAA7A S5145 ,,,,ff?gAggA,, Wgfiggi-f?A7S5gs,Apf7AAAAA7AAA7AAA7AAHAAi-5,sq71sAAAA7-e,AA,,QAQQASSHS7Af AAAS ,7ASksAAAA7WAA7z57-fa, Aggwf 35 gy- 99 7sA2AmEg SS- A5 5 2,925 ' A A AS: 475 r, A A A-,AAAA-AA-A7AAEAAQAaA:,AQAA,-A7-127-A--A-AAAAA,7A17AA7AA7AAA7A--A7AAA7-AaAQAAAA AA-AMAA -Aa7,,A7A,AA,,A1mA,S AA7, AAAAA-My-A7A7vA7 -AAAAAP-As,.AA,AA7-,7A7AffgiAAs7AA7AeA7gA7AA.AA-Af7AAAAAAgA7AAA7,A-AAAAALASQAA AAAASAGAAAA 7 AM, .AAA,5f27--AAA Aw AAA AAA A77-SAsiA5 7 iw 7 SAA7AAf3m22AA2A22-s'f,pAAAA5e73f7fMA75k-751A127AA 5-EQAeAAzE7A,7Aff7A2AwAfs2 WSAQEAAE3 A QW, -A451 ,A-5 APA AAAA7-skim A A -QQVAAQQQAAAAAK ss-AskAQ27Asg,Asg A77,gg2A1gS7AA, AQ2A7AQ?L7AAAf2?Q SAS-,,,5AAA7-5AA2As7AgAwg,Ae-if-fd,-AA-A1 ,QA-27-vssfmr?fs:Ae'-AQAAQAAAAQQAWAAA7 - A mAsA3'e1 ww, V 7'5A,'29SW2A75 A- ' ,Ag-fha-A77 m a A 2 'Ai 2 5 W5fSgQ7-Af-5 FWAAAAAAAAaA9Zgf2AAe2ggy2gA:217:, -E7AA77AA7AAAS'2SHQ5g55e7AA15'f7 :Ai 55?2?AgeigsY2 ,-is 7 A, i,5A 5,7 -7 95573 Qm11fs7SAA7AA7iAAAsAAAq 7 SF, ,Aga ,,g4.AA,AQ9iAA 7Asige?g, SA-1,-AA7AAAAAAAAmAASfAQ, SAAEAAAHQ AgAw77m7-A5 AHA227-gS5A7A2w713E2AA?AA,-AAAAAQEEQS 75- -EASAQSQAQQQSQ7 7 W Y A AAA AKQ S A AQA ?L5,A,ig,35m'Qg X AA A K7 WA K a'5Ae7AA AAi7Ar52As fsAAkAQAefAA2Lg5AASAAsEZ ,,A,A7AQ,Ae7 A7ASAAAAAASAAASALAAAAAAAQQASAQASIAHSAA 7gEe2fAAs7A7g7AAA7fA77 ASSQSMA-S:Af7iA?HA? -'W-A A7 Q ifiggw' A AAA -AA-5 57 ASA -A7 . :r- A A A a5iAA?isffH-'-eg-2gP'7M7AS77A7-1A75AQEAIQQEAAZAQQAAASAAAQM-AQ7Sf-AAAAQAEQAAA-'AQQASAAASK-sSA2SA7gA5ig8g35gAS1AA,A25-A225327Aig4fAAgv7:Ai5AA75Af7AA ??fA7'?,A7AAWQAKA-W'-QAQQ-QQAWQQQHEQQQAAEA Ag-,Sig QAWWAAEEQASAWEQAQ-7f2:57Ag,SAQAAAAQA-SA,gAi5AAAAAAgP2f,uA-,ZA 77i-5A5A,A,QIg5E77AgAAg'AAAAAA7AA3 5571--E575 D152 AagsA7sA3A?Q2A,mAAM .A ,7A,7,7 Q 2 5346 3255- 4- ' 2 iii -2 my 525K-7SsAW5L45?535EA552A255,gf?ff1'fXsK7fssAAg3AAQEEQFAAQ"?igA7A5s7Ae7-AA-A552223,5H71A157ie7AAAA557A5AAAe!5AiA5,5?sE,AK-AAF,'LAg?2'AA55AAA5g-AS5w,f55'Qa3?39A755QAg1GGAaA'LAAAAAB?iAf?K2-,Agagixggig7A95QA-gg252?3,-HAQAAfSKgys7Ag55aAA?5A5?i5,AAAQgwS4Q5?A1AAgAM g2AA57197'hA?iAE-QE 7A AAf1T5AfAAwAg 5535973-AA A5,A5z35gm7Ag5AL,3 AA QWAE iqggwilggg' A- -A -.:::I 155287 - 2 -27 'si ,AAAAAA--AWA AQQAAAA A, A 5. M59-L-7193-535Qk5A3?Ei5'Af5F!5NFK-W 'ASK-WGAS57635553fAEA315i'i5AaAA5iAAes3fAi5sS?QA4Ag5EEPAEAAE-sWAA?2AA5AA?A,Ls,JliA1?2E.?7ff5g,g"iKf5i57Ag3 AAEYQAA,-g5?sA2A,7A3 AA-Ag?55Ai5L5S35ggiEg5A5gAg,,Agg172gm171EAgsggyAASAAAMEAAAA,,,5g15ggggSgA.5,AAA7Ag7gAAff! A A 52 AAA9,,,,ggignwAA5i3g S Q5 AA 925155355 AQ, AAAA:AA'5isgAAA A .,1,, : 5 .- 5 515735 5 A A 5-'E'-91'-9i'Q' A-7--7--7---W-SM-EAAAQ 55KAWYiL3KgFf5gk AAA?-AAAAAA7AE -AfY7AA77AN?A7AAf- ,AAA-Q9-A:-MEAA7-AQSA-,gAA7AAAAA 7AA7AAAA-A AAA:2AwA27-MA 77AA-QAAAQA7 AA -1A77A7fAgAAf-Af':A2AAAWzAQA77A AAAAAQA- AAA-sAAe7A ,A A AE fg as ,AA A 7 Af7?2AQAA9'AAAf12A,AAAQ2AfQQXKAAA-AQ5A27AA--m71Q5A5A?iAA2As5FA5g2AA-ig,-J:AeAAAA2AsziA-7iAs7zAeszAE5A-SSAAAWA -552927-W3 ,A1vffQ,g4AQ7A27fAs5Af5 A-A g7!A5,7AA5 AA7 ,As,,ge7'A2gA,,K-g,A,7771917-Aw Mg-AAA,AAA WAAAQPA AAAARAAAAAQAmg5Ag7AAAAAA-,AAAAWAAAA-vA,AASZAAf-AA-7 5- BEAASQQQ 75-AsA7AAsAA77A gAA,?gA?? A A A SLigf57A5g77A5-Wigan AQAf f91H-Aw-47 -A A , Agggv Amps 75 ,5 ws7-A27AAAe7AAAAiAAAg?5Eg?g12Ag?AFggw77?!7vm7f77AAfAA:AAAAA2A77QAE5 AAAAAAAEAQAAAAAQAAAQ-7AgAAAAAAA'5Ei?AAEA9iAg7A gAgQgAgEEgA5fgfW'1w35fsS25517455 77,7AABAAAAA,L5A,7AEfgg -iwgiffigsgzgg,7f?AfA71,,g?371A:E1sLA EQ,?EA,g:3A,?Sgs7AfSAAAAQQ-AWAm7AaAA4A7KA,AEA ,7AEA7A,AM29AgSK7fQ7 1755 A-A MA g?g,,gg555EwA g?AA,KAw7f E --M558-Aff 7A mi ng Asif ,f5f,7A P5 A85 5 , -2-ig?-s2A-AseAgQA2AQAi5-,AAA5AfAAs7Aw7S?3Si?31-AAAAAA-25gqiw-Sf,QQAAQBAAAESAAA QSAAQAZAAAAAASA- AAAQEAQAAAAQAQ gkEV55A5553535EHES"15551B5gSE55A'9eAQ91g55g5A,55'?I35w7??ASA55A6iM553?AEEE -Sq 2?Y?QAA-A751255 AA, A A A-4' 77fAW9ff?fGA 7-AA7AAAA,AAAAAA77-7g?isAAAAAfAaAAwAAA27A- QHSEASSAA AA, Q-LAisA952-AAA54772549727-AAAAQAAAAQHAAXAQ-me-Ai,'QfA?ia7- -A7AQ7A7AeSfAgA7-z?7AS7?X77 gf H-2 A ASE7Ai5Y5s7-AA7AAs2LA5A-EA-34A7-v7Aef5YA7-E-75537-AA7AaAAAAL?AA?EAAWAa7AAi52A?EAA?iz7-AA7AA77AA7AAWAAAAQEAAQSAAAALAE AAAAQY'-52,51?,f6gS-gee5A.-,g-875 AAA-AV5AAAAAsAAAAA,A,,AA,,A,,A,,,5F,A,,Mg gsggggA,,A-,Ag,Q7,MAggA5Q AAAAAAAAAAAAAAAAQ,AQISNEAAAAAAAAAAAAQAQA gffgA,gAAAA7AA,:-Ag, AYAAAA,,3,Ag,AAsyAQgggAAa QAAAAAAAEQAMAQAALEAAA ,,,A5g4, AAEAAAMAV,AAQ7-SQAAQAASAAAAAAA 7 , AAAA, AAA QA! 5 , A-EAA sgA --QA 2g,S2Ag2:AASAAA25gi5AgA7AAiA9'A2?!Ai2'AA??-fSA31Q7Afig27w271277AA5-Aansx-AA7AA7-243777-SAA ,-sim- 77wggvv-AA7fAAQi75AA1?2e-w7AAS7Ag7AA:A A, QA2,Ag'2zg:,A,eggpz2gA9Ag?,gf67Q5g1A71fe7A A7AAAAAA7AAA-AA7AAA7AAAAAAA WA, wKAp,5A-fgggg,-AAA7-AaAAAAAAAA2fAAgze5-AAA?3Ai7AAEAA55g2i7Qgv17- EAA5zfEgsEAA21AiS4AA7A i7AAsA'm328AA2S w7715gAe7AAii'1AAFzgAfgfAfGAA m??A?A2g112 M1337 Q7 eng-SE A3 53557 X?QLg'55 1f5f SA Ai E -23 If 7AS7AAA22A-3 5 --5214 SS?5Sis-WMAYSQQAQSQQQSw-WifQf9'Af-2--7-Ass-AAAQEAAA7's-A7A2zgs5As2:e-AArfAA.A:AAA?s5A:2sAff-AAAAWEHQAQSAAY-5?w,,525512'e1QQAAii-A57-?i7fAAEgAA5y5'A5fAEEAAQZEIEAAE57'S'-'Arigs-M524,19?a1H:AA71f25AQ1i-35?-l7A277ASA2i6FQ'EMA AHAs?AAgge7Ai5ifi2Ar?Ai5Q-SKA LQnZii252A7?iaA5e1Af5g43A1?!A!fx,AAA932'7 7X5,Ae2?235f?2QA?iAA5AA2-7-77-' 3'fiFi'1i7-Ts ' A 3??A?vA6SXf5!53zA9?!'29f5Ay55 -5-51 2 2 7A"5 ERA -f -47 A76 Mass- QAAAAAAWAASAAAQQAA,yg?fgw5Ag-AgAAAAhA5ffAgi- si QH M ASAAAA-2, ASAEAEQAAA71-AxAA,AAAgsfs:gAAAA6Af1iE7zAS-AwWA- ms- E7-2-AFAM7-Lgs-EW--ASAQAQA A- 545225 AA A5375- A A, -57 AA? Q QEAAA Aw: QA? :- 1-55 w7A7f7AAAfAAEei?2Y21ge?gge2AA,,AQ7AgggAAAA76FAA!?.szAAriAA2A:AA2A5AAA-A-fA2?siS5Af'Ez:A-a17Aas21AA?EArig57 ?AA:53A!SAESEASAA?iAA9'ggWg- Ae5gf9'7f51-A5fy24A7AA7A7Ag77AAQQAESAAAQAAAQAQAAA-QA, A539-gA,g5 gA17,?-Q3,gggg5g5gAjA AAAA?EsAA:2AAw :AAS7SAAAeE2AAC,gF15gA,Q77gf9'iAigAr5w: A1A77AA!?AA2-AAQIQ 57AL2SA??S2A3!'Q?E?B. A5gfg,7A424gAA55A7A,'?AA?He7YAA7Af, Si ,AMA 5 -,Ah gi 7 AA U2 g- QPWQAAYAEA-gi? AA AJ !A1?A7AAH--AAAQQAAAAAQ7QAgsf,A,7A QAAQSSAAQAA 7 . ,Azzg2gS AAAA3AAgQAAWAAAAAA AM AA AAA Zigw,gA,A,AgS A1152-AAQ5Ag77 A7 A1-335,77 -sA,Qm5,AAgQA-A if -Aw Am AQAAA-SAA7A, AAAAQQQAQSQA-m7fAgAAggAAAAAAAQAAAQAAAQQQQQAAASSAAAAAA, A!'?AA,A 5 AAA, AA ,AAAHAW ZAAQAQSZAZ ZA? Aff' fgisrgsggg KASAAAQAAAEAA 7AAASEQQg5 ,Agp N g, AA, 7 QAf2AA AA AlggA,A -qw -'1 5, 7, -A AA- 2, A. . QAALAEAQAAFQ QAQAZAQAAAAAWAA 3, il A-A QAAAAXAALXA , A Ag 7A 533, g, Q AAA Hggggia-5AA7AHA:elg1A 5,5257-R77-A77-A72s74s7wAA2sAs7Ay:fAzAK--AQEQSEAHASAAeEnGAA7iA,AQ3isQgif9gEQ-A525517Awg -Ag gA,eqA,A,A 7AAJ5f7AyiSA7A, AQSAAAA gg, ggwg-7 95 As , A AA SQ ff- A A g,gAAAA7AAA5Aw,,AE'f7A AAAYWQFQAAA 5238158557 AQAAQEAAA AAA Q65 AAL A A53 "1QAAAA?5'Ai'w7AeS?lEA- 7A1?5QV5ggAAYAAQ'?As2A:-f'f-5A75v?2s72AAg?AHAfAe?-ff2A-A-QAAAAAAM,27-,A-A,vAE1Av',2IKQAs559?A1A!Q77AQ77M52i-gA5?A755AP2aA55735?-215.5 591527239 7 AA77f5' f , A - ,A , egg? as -5 , A ' , SAAAAA7--A3277:5LA1a77Qg'3A7Asf5gAaAAi?91' gba 5AAAAAeEg,ge7- A7521--Sf?7ArgA K -91ApyAAfi5JA7AA Q772As52?siif?s7- f67 EEA-5AAAA12EA3AfA7AA2AA:2-AMAAAAAAAA,,AQAAAAAA7AAAAQHAwaAAA-AAAA7fAs7A2AfA77A7AA77EAf-QA-AfAAfAgA,AAAAAAAAQAASAAAQAQAQAAAQQAAAAAAAAAEAAAAWg-Ag7sAg3A AAS A A A-AAA -A A 77 A7 3 , - AA,gKAASAAwAAAAaAAA7AA5,AA A553 ,Ag AAAAAA-7, AQA-:Ag AAEAA: AEQEQAAA AE AQAAQWAAAAA, A gg 77 W5 -2- 7 . 7 f--A ,A A -2 As-AQASAAE--WA--SESA AQQAFEWQSV Agfa-2--A 7 -WA L2i453A?f-EQEWQAZX H7- ssK'wss-AES -w77A7A7?l-S,1SAA1SaAe5zs-mf-rfA7777AAA7AA77Ae7AAAAvA9A71f9A,m7me,FEQMAAAAAA77as7455Awe7AA77AA4AAA7AAA-AAAAAAZS7AEAAS7Ag,AAu,,AgAAig ,gg2LgiAAAA7AQ5AgA5f?4Ei-,,7-A5772 AMAA V A. - . Ag AA gag, 5,8 ,AAfAQ?, 7AA7AwAA ,AEQAAAAAEQAA AWA42AA51WY'i,,A,A,AggbAAe5As H-33-?'A13g-Q2 ,AM A M1 wig, 7AA 562351234-3 I AQAMAAAA--5AAsSmAryAf87Y57fAA-,Ami-AQZAAAASQAA7-22-'27-A-gm-E r21A7x7:A7AA'aAAs'AA,AAAA,--7-A52 -As ew'-AQAA Aim- Aw Q7-WAAA7 A1757AAA7-Af7XAAaEAAAA,A?me,AAE7-S71-A EQ- --A SK ,-Aw ABsAAAAAAAAsAAAAAAA-A S1W7-M AAA7 gAgg3fA7AA77AA7AA7AA-f-v1fAwEAsAzAre5,g-HAfKf7A5-WA-?2AK9!A?igq5?HvA21-A 1-W7 5 YASA-7-7 A AA-EX A7-AMAA M7 MAAAQSA '35 W SW A --5-35935 ' W A 7' 7A - AAHAAAAA,7W-f27AA,,ieYis7AAAAAAsAAAA,7AAAA,5f-wi7--,K-QAAAAAAAAAA 77A,77A,7Agg?7A,,9Eg,A7?7-3gAA:gAA5f5'lqyg,-,7fsggAf,gw77si7AA1AAA7A7AAA- ,A7AAAAAA,AAA,AA, -gs-A,7AQgAsfg -A7572 AsiAA7AAAQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAW, AAs7AAAAAA7AA,Ag, ,, ,7AsAAAAAAAAA?AAA--Q9AAmA,AAA5 ,,MQW-QAAAAAA,5AgA7--wigZFAAAA7 A ,AAQKAWAQ-A A555-wg 7 ,AAA-27 Nga 7 7- -AAZ7-AAS M7 A6 -57 7 AA 7A EAA 1 Eggwifia-Aya7AAS?2SEAfQAf'Agg3gAvAQ7-wrAA77-AWAAAZSQEAEQZQQEASAAQA,A--252 AAAAAA, AAAAAAAAASAA-YEA, SAAAA Y? ,AAASAQA ,SA ,A,Ae:g-f3A1mA,AssAAeAgAs7gAAAAAAAAAA A A7 , AA AK ,A AjAA5AAQg5AAMg,q7 ggA1,A5gA,aAAsA,AA7AAA-A AAAAAQQ-IABAQA7-AA7-AAA A7-7g.gAsqgggAgAgJAA7AAAA AzA3QAwAA7AAQEAEf',S2ssA7QKAAAA-AA7AAAASQP5A,ALSKQQAAEHAA 7 A LYAAS5'-S-AS iw A-SWAA AAAA ,7g2f5'iAi2KEAAE'L Ag- 313,55 AA? sgrigg-4'?3E77w25'75 5- W- A A A Q 7 -ff- A 'MQEAEAAMAAAAAASAAAAA-AEA7EAA?AA:2-AAAAAAAA---AA1fe3AAA7WA,5AAAEAAAAszAAAA-WAAAAAQAASAAAQA?KM7727AQg5fAAsAAfeAQA7iA7AAAAAA7- -2 - 7AAAAA7A7AAAAAASAAA,7A7AAAAAa-AA-233AAggQAAAAAszA2AgeA4:AfSA-7AAAAAAAAAAAA7--:AA,A7AA7gAggA-wg AAAASAAQ ig-2-AAF-A7353 -w7fwg12AS'Af?e47f?:Ag253,g-7A7fAgAff7Ag-SAA 2eAS?27A7AA1 f A'5--7S- A -A7 A5 393558Z5SixS3555AS55?"?7353g'5?3g55gHkE5g53E:55siS55i?g!9gg355555E15A3EQ5fiA55553?5A55AEf'?"9?f?3?555I??SY55i5235A3275QQ:Q3'E?5E?i9AE'fk5?5i'igTi'555i55E5qE33'sf33SS5l5S?525??3'MS L 91ifR3fmwe3V15Q'QEQ?1555Q5X4?'sjf335V5555A73kms?ggQggmiggggsfyagmgigggkviugf'Q'55551697gwygggges2iZg5g'EE'3??H9I!?155i5X?'v5E5QQ53511Sy?-559565A'KEQ6gE57?gQ53'?2L'wf'?"5L5'5Q'fgE'A?g W A-'W igs AAAAAAAA,sgA2AA5g5s5AAA1i-A AAA--wg AA,AA2A,AA925AQgAAAA7A,Awg,7iA7AA gg M ig A A7A Av A A AAAAAA-A-,AAfa7A,,sAAAgQgAiA5955A,AA5qAAsaAAASA,-Agifgbuwgg -S87-AQ7-A5725-AAA-AsAAA,A AAAAAAAEAA,,A,,g,AQ,A,,5w,g, A, AEA, - 7A 7gAkAAA7AAAAAA1-AAAA 7A 7A ,AA,7gA,A- AAaiA,,,AAAqg57A,gAA7AAAAAA A7AAa25AfA7A,AL7A,,AAs37-,-fA17f,gAAAAA,AAr55i A f'5T45AAAw7,,--2-,AgyAAeAAfAgA,AA7AgAA A-WEA, wgszga, 7A AAAAASE-713A-A1,4gQ77 gg,AA7AAZQA- 7gi5AAX 1ef,Ag7AAQ 7 , 1 .1 , A, 3,572ASAQAAAZQQAQAQQSQ?853215555SLEQAAr5AA5AAsSAAf-zA,wAA,PAa,zA, A,7AA,AAgAA,AAAAAAisEAAA,2AAs:gAzEQA,gfg,Ag55AeAA,?2gAQ55g22?A,Aq7 Ag5AAAA7a,sAAsAA-AAAS?-AA AAQASAAQAQAQAQQQQQBQA,Am-A257 E995 ,eggQ55A29ggA,AA2fAA5gg55A KA A ,Agg-,AAiA,A3QAAA5AAA9?A79zAffg,AgAAAA?2A,A AAAAAQQAMAABQAAQzAAAAAAA,7zA,,AA5-A 57151-,?SAAAaAAAA555a,AQ7A3AiAAK1iAAaAAAEAA9AgA,4!':A S7 A ,ASA wi gWAeA5,-E AAAQAAES-AA 232153 55 Af ,-MAA-AAQAAZAAEAAAAAAAQAQAAAAEAAAAAAAQAAAAA--AASAA5-AXASAA ,A -fe--A--AAA---AAA ,A '-77ASg,A7AA-77A7AA:?2Af2AA!77AmQAEAaA- AAA-f77AA2A,Af2-A ASA-AAA-AMA -2 W -757 WAAS- A--As.-WN W-fg? A7 'SAM 2 - ii32255AA-52AAPAQQ5SA-ieQi?1?5Si??i'?55Ai3Ei?iA2i3AgySgg?g7es7me-vA7gs77g2zggw7Aigsgizggsggggggggfigfsgg -fggigifgimgigf'-9222543AKQATQQSAAAASQEAAHAAQQEQQ 5rg,92g95g,g5giggieggi9i?3Qs AASAHN A ' . Af' A- 'X . 5 2- AHAHASQ55SQQAHQHASEPiggfif-A-SKVQEAEEQEQWQQQSE-Q5S5w7-A?1'fmAZi2Aa5i5gf5?S?A55sihAAi? WW' ge?--2553g3E?Ag5wi5 ! Q -EA WA? 51795 2 217 AggAA7A,AAs2!A A - 7 , - 7- QAAAQQQAAQAAAEA25is5LiQiA959QA?52Sggis7-2Qe27QAS?5iA??532l5Ai2g5iAAS5?gMAAA5ssAAS-AfA?5AQfAA?4,2g7AA7AA5!w!2ig'Q5iA45'-2-ff?9!A2sg?As5fA53ASKA-25-v7fQ7ski-M713E75A7AAQSA7STs A5-sm! g, A H . . 1, A -AfAs77sAAA1iA:,,S75mAAAA7AAsAg A-AAAEAWAAEA-AAAA7ASi'gmS7f3gg,57AQ7??A37, AA?A?Efe2,,s3gAA Aklwiigg A212555-Eijgg SAeeAs,,AA275S7 if . .f--, QA A5 35 5 AAA- 7 77 A 7A A A ,7A,7,A A 7Q7AMA -wswsg, A-A7-Agfa-Q7glAs1?wf'SA9"s?AAAAAsAAA?1AgAg52zA4AAgiK7A-fm 3357SK1-QWAS5-asfA17AA27AAA-EAAAMAAAAAA7 Ag5A7A ,AA,,,AAe,A, AMA, AAAAAA QMA-,AA ,,w2AA2f7A27-AAQAAQAA-gffv-AA7AAA A31 fs7A?5AA7A f5AAv?f9f-,AAAGMAAAAA m7w:w?fg7AA751g777 -AA A? A rA'WAf A AAA,AAAAAAAQQEQAQAQAQASAQQ-gA,A7,A55A,ffAAAAA,A,7SASQJAQAA?AA7iQAAAAQAQQQAAQQKAAQAAAASAAQQAAQQ7 AAMAAAAALAAAAAAAAAAA AAAAAA,A QAg?A,AAAAAAA5AAAA5,AA,AwggA,,A,A9Q,l5gsAAAAAA AAAAAAAA AQAAAAAAAAAA-,A,AYA,,AAAA,,AAA,AAAAAA,A5A,A,gE,AAA,A,A,geAAAAAAA,AxA,,AA5,AA9A-A AAAAAAAAA-s7gA,AAASmfAaA -SAAAAAA, ,A A5523 ,AAAAAAAA-AssamLATQAAAAAAQAAAAAA,AA,,AAAAzA,Agw?2,AA,AA5,b,AAAAAAA,,A,,gA3AigAg?fAAuAAAs-AAA- EAA, .AA ,A A ---A Q7ffA,,AAA-AA77gAAAA-AAA7AA,Ae,AfAA,AAAAe7-AA-AAA-AA377A5AAA7AA7AA:-zAsAAA-AesAAAA,AA7AA7AAA,7AAAAAA,AA?-LA A AWA, AezAAesAssg,gssngf3E,AA2AAAAAAA AAgA,,AgAgAA,AAAAmA1,XAA,AAAAA7AigAAAAf-sAA2iAA,A,AAAA,ASA,,AAA5QAAA,AAAAAAAAAAAAAg,AA,A,AmAAAAAAAAAggAA7i,AAAA9AAAgAAsA ,,7-,qAAA721A57AAgAAAA,A AAA Aw-A7 W, gun 7 mAgg7AAAAs,g.AA --g7gAAfgAA57A5A57gA77AA--ge-A47757A772-A77AAA7AAAA-A A A7A,AAA3:AAQA2AGA,7S1AAA A ff SA-77-57-AAA-A7-A77Aa7 SAA ,M ,QA-,A-77AA7AA7AAAAAAAAAA-AA7fA7-AAA QAAAAAAA--AAA-A77--AwMAM7WA AAA- AA7AA7AA1AA 7AA,AAAAAA,AA,eA A P3 ,,gSghAA7A77-AAAAQAAAAAAA2?AA7AAAAAAAAAAAA7AA,AAAAA ,A 7 - -A,,77-AA7AAAA,AsA,A.A, AAAAAAV 771-7-A2 A,Aw7AAAA A,,Af?-SEA Au,--A77-AAAAAAAAAE 7--AAAAQ, 7AS77A77Q'--WAMSAAAA 77--7,Ag3mA7AsA7 7 377 7-M7 25,7 ,H 7AA S A A, QA-A727-www,AA7AAAi?A17AA52Af7A22A-SA,27-AAA-Mi,AAA-Q7-AA,Aff,M7A25-As-127-127Aw-m7A,7A5AsAAAs1AAAm AAA77AAAAAAA75AA55AA,AAAA Sz-Q77 -77,-fw7Ass7-S7AA,7A AAA7Ag7AAgAAAsAA,,,,AA,77777 7,,AAA,,AA7AAA,A-SS--Si-wwS7Q,AAAAA7AAA7,AA,7-A71,A1saAAAAAAA7A2457-S7sA7AAfAAAA,AS7As7As7AAA A, A ww,gr5QAA7AAs-7As7A,777-A--M7291gs7-AiEAA-7fA,gAA5wsA7- 72A--495555 fA,A1w7AAs Aww -A 5 - 7- -- - 7 7,,A-5555552-QAAWAAAAAAA7AAAA AA,7A,A7--AAASAAASAAQAQ2g7:AAA7AAAAA7AAA7AAAAAA7AAAAA-AAQAAAA-vsns77qsAAA AAAAAAAAAA AAAAS!5AAAA7AA7AA,AA-AAAAAQAAA ,AASgAggg7sAA7AAA AA,A ,7A,AA,AA,,A,AWA jAAMw7AQAeA A M,g,AAAAAAAAAAAA7AAA,AgA,A,,A,A,,A,,,AAAsAAxAA,,,AA A-AfAQgAA,AA5AAA,A,,,A,AA AAAAAAAAAA AA5,,Aw77A777A7A AAAAAAAA, QAAAAAAAQAAAQ, A, AA,gA,A,A A,,7AAAAAA?AAs-zfAQ2,A AAA ,GAA su-A, A A A 7AA7AAA 7,AA A - A P -AA ,A AA AA AM-A7 ,ASA7 A,-AAAA7 AA7AAA7AA77A7AA77A77 Ag ,AAA,--AAAAAAAAAAAAASAAA AAEAAA7 b77A7AA-AA7A7AA, A7 AA AA A5 AAAAAA ,, -S7 A-7 553553 A57 AA7 AAAA7 A7-AggAAA A7 AA,AAA-'AAAA-AAAAAA A,,AA,A,AA,AA, ,AAA ,gAAAAg,AAA777AA7AAAgA-AAAAAAAw AAAAA,A MAAA7 ,WA -AAA7 ,Sw AM ,AA AA,A7 92,414 A1-AAAAAAA A-A AAA-M7-A, AAARAA-7As7A AAMQAAA EF AAA 25 7, A A Z A A7 Agg A22wg6?ss?A7f2Af-A5-ASFBA 67A277A877AA7:AA7-A7fXAA?AA?zA:zA92Qwf17zAswifP-AAAHAAAAA AAAAA AAAAAAAAMAA,AAA'2-AArAA,w7-w7w A57 -5-hiya-Qwflgfe AA7AAA,AgAAs5A.se?AA2sAw-SAA AAA, AA AEAWA-As7A F55-AAHAAAAA A7AQ7AA.A!7A-2 -21 AAA AM -AAAAAAr1AAfWYH6AAAAAAAEfav? A m,5A14AAj?'Ai,5,AAfe?f3AAgW5A17A27-APhAAAAAiS-A27--AMAA EPA?-AAG--5 7312"f-WA A, 75 7A-KES 25 372- Af -A77 97 AA AA7-ss77A77A27-,57 eAA,fA7As7AAA7 AA mAAAi7AA,7AAAAAA AA7AzA77,97A1-QA-AAAAA-ASAAASHAS ,LK,s7AAAAAmAAA77A- AA- QAAQAAAAAAQAASAA ,AAA AMQLAEAAAA 57555, AAHg77AA77A 77AA7AA7AAA,AAsS7A AAPAA22 ,A ,MAA ,AAAAAAAAA mis,-Ae--AaAAAAA7LA,Am31g, , ,77As,AgA5gAA2gg5,Ag131A77AA7AA AAAQAAWAA 7AAA Ss s, A, A A7 AS- ASA? - A,m,27A -AA-A 7AA75Aa7AAa2iAAS7AAA w7A2?YAHA7A5?AS75ASi AA 15? 7795 wi A MAABAA A .A ff ffAAgQ15AA?3A5i7AAS7AQ-7AS7fA12yAfwAf?EA7-afwae,A72-W7AA7A?fg777AA,,A-7Av-,27-E-AfA7Awsei,--75:7-AA AK-AAiASQ7ii7A AAAW AA AAI A7 As1'iA-A,-AAAAA AAASQAAAS-Av A:AzQAAe1,Aa-Aggg,AA77AASg,eiAAA?77MA7AAA?2A7iAAAA,A7-Aa19A7AAA AAF 7 ,7fsA,AA,Af7--7-AmAF'5i'LAA Aw AAis7ALAAA,AAAfAA,gfA7:SAg,gAAAsAf:'AsQAA7 1S75ASAAA72AA?i'sS7Aw-AW7-Q? WAAS? 5272275-'Ag-'S7AAfA7A7AAAr57 Aim-17-gg Sigiwgs ?f3'5gS NA 7- -5- 552 '56 fm Ami A A AA -2-A,A,71,,A AA-55251-'SMAQV7-A77227AL?7-?77Asn7:Ayi2Aii2AiiAAP1fn5AAE'iiAA-AAEAEEAQEAQFAAQAAAAAQGAAAA752-AP?A7SAii?AA7fg?A?57AA,7AAf?-52-19:gf3gA1AA,g!Ez7A-ffA71fAgAA-A7fxi7 EAAAAA77fAAA7gA77AA,7As7AggsA77Af2AMAAS-221-AA,Ag55-35AAA57:EA7 -3321-7A77AArXA7gw7 --AAS Q'-A-K-wgA71AAs7A,s7A'W 7fAvAseAAAA,gf-gy--gn,-w7AA75AA5AA??A2iAL5Y1A2l ''AMAA-WAAAA-SAAAMMAE--A1352 5377255 - S 'LH 255 QS pAE7,,Hm7A?- Ar- A AgQgAg5A?fqAg22Af5A,AA9?'AA-AAA,AAWAAASQAQX7AA7g!A7A,A7QAAAAAA-AAEQAAAAAAAAAASAAAAAAAAAQAAQAAAAAAAAAAJAQAAQEQQAAAKAAAA7AAEQAAEggAA?5AA5AgiAA77AA7AAAAAAA??AlffAAzS-K 225WEQQSQSA4912AgmgAA23AAAAQAAAgAAAAAiAAs?AAAAAAAEAA,25ss , E5A,AAAAA7A5AA,7 A -57A AMA 2 LSAAAAAAAAAA, A35,gAgsAAA37AAf5AA-A,AAAQAAAAAe2bs HSQMDAAAA-9457 Aa7AAAjAA21AzsK-Asif-ASEAA77 AisAA7AAgAg51i -AA Af,SAA5gA355A75A As? QW QA F-mi AA 7A AA 7- 7 ,A,7A7AA7 A 72-A - AA AAA-A7-,f 77 , , A 7A - ,A A ,A ,7A 7 A77A A 7- 7 7 A AA,-7A - -7 Ag-5si7AAfsAA-7-97A SAAA7 NAAAQQAAA-A2qgAA77ffA,-Sffqg-AEQAAAVQSAQS NAAAPEAAAAAAELAA7- 2AA7gi'2EAAAAA2-f 77 AQ7AAf'iA27A:iAgAr:A , - vis A fi2253-5575-155AKA?535252522225557222-25222572FAASAAQ225A333525-25321SQAXA?5AWA2z2AA2ai5AAAAsif5AGi22AAfZl'5AA?isg,-57 91,mgAgggeQQ?-fig222922AAQAAQQAZAAgg7AAA?AEAEAAPEAAQAAAEAwe5AAQAA-EAAQQKQAQAESAWQEAEQAAQA MTA, A 5 7 , - ,A QR?AAAAAAAIQAAQQQQAEQAAAAAAAAA,AA52gAA,:A5QA5g1AAAA5AAA77Ae1fAwy7AA7AAAA. AAL?-,YS AAAAAAABQAA-SA QQ AAAAAAAA, A A57 -A - U -A 7 A -, 777A 77 A ,A ,A AAA 7A A AA77 -A AAAA, A 7A A 7A 7A, A- A ,A A -A 77 7A A A A,A A -A 7 L7 A 7 A A A AAAAAAAAAQ, AAQAE-AAA17? AAAAAAAAA7 AAAQM AAAAAA QAAA77 7A A-A Q AAAQAAAA Hs25552Qi332559AEA59525?AASSAASWAASAAQ-Aiffgfsif7AWAM51559:93532-25AQ?EBSQgmAM22257S995A25755555-AAASSPEAQAAQW?HARAEQA259W5257-Q17M2752-555ASA-MEZa?5AA35AALEAAQA,A-?5Ai5Lf!25A3f'?AAP5AzW-f --K A 7 7- A, -5 QT-A AAAA A7-A J -58?ASQA-Tis?ZAEEAAQAASHEQASQA5v,g'EA15AWA?msgAAS:22Q?AAAiQ'??AA7AA7AAA5gAAaSQ, Pi P2A1AAf2A,,Q7AA-AAAAAAAAA AAA-77-ggJe5EAA E1A?i5A7A-AfX a7wAg,m?Q 77-559-7 AAA .. A,AA?Ag5A7AA12A5AQAf2AQ7As7Q-AA2AAAA7?A2A522AA-we'-7AkA7A5f2AH?AA'2ssA77AsgASf7AQieS5i2AwAAAg?A2fASH--A SAASEAAAAZAQQAEAIQAH A75-A--s m A :AgAgwgwAA77AAAAAAAAAA,AA-,AAA-ggggygigigy,A7AAAAAAAA,AA77AAAAAAEAAAAA-AA7AA77-AAAA7-AA7-AA777AA7AAA7AaAAA77A,AAA-AAA-AA7-AA7AAAAAAA7AA5,AAE,AA,7,A5,A,A,AgAAAAM,,7,5AAmAA7AA7AAA7AAAAAA,AAA7AW-AA,A,-,A,A,A,AAA,AAA,,A,gfAA,AAAAAAAAQAAAQAAIAAAALAAA,AA,AAAs7,i,AgAAAAA7AA7A,-AAA-AAA7AAnAAA7AAAA5,AAs-Aw-AAAAAA7AAAA7A4,,,A-SgafAA57AAA1AAAAAAAAAA7AAAS5A,AgHgas7AAA7A-A7AAs7AAAAAes7AA,,,A59-AAAAAAAAAESSA, AQ77A5AAAEALih fAw7AF2AAii-ws-A --Zig :-- MAAAAA5ZAAAAAAAA5222AAswgAgzAfHgg-25517-fAA7AAAaiAASAAfsgefeg5iA2?EAeEgAAA:AAA?AA:?As?EAg,EAW-A252S'AaQAsm5AAHAs9iAf52As5zAg9',3'A5g277A2'A59AA5A5AA7AAQAQ7AheAAAAAAAAAAAAAAAisAA22ASA32AAg3,225AQA23AAQAAA71AA7AggS7:Ae71Aegsi7AAA,5A3AAAa7AAA7AAA?EAsAA5As5:AS7:AAAAfe7AWA?ffm7AASAg?gq?1,AgSm7?5AAE'ik?EAs22Ag25,g125-A5715AA-AA2AF2EAr3A.P-AAQA7-1257:-AAMASEAZER-9?2-71Ag5w95AA5fAA,Agf2A,v1 ?1Q?A3RiAE51fffs,S5Q5 5i55w5kS5b2' - Wig ? H '-- fiz. A- C EQQQLAWQQQQQAQAQQAQQAE7A744771A3AiWA7?Eg--QAAQAAAQ71-797AQ7AWgel5-2ggQAAS532Aig,SQAA-2Av,Z!9'5ggA?gg55:93g,A93gr35fA5i75sg52gAig,gsA7gsE1eQ5Ae7AAA?-EAAAAAEAAAA3531Sgg25ggA-gg5zgg37,gA57f17A7AA77fA1LgAA7AAAA2AAEA2AAEASAEAsfgisE2AAQ22AAEAAAAisgg9:gyAQHAis75Aa32ig2AA2fiAH75Q:AA3AgFAAAEgifigg?EgfsA7f677QAgfSfgeAgvgggg7:gS7-QAfiAANAsigAif?zggAKA5A2gg27A122621AAEAASigs5g?2gEF5f??Si7AAQAi5Afzw7 M5gHHtA5g1S5fg7-QQ 'Wi A 55 g g, AAQAMYA if:7A7f2-125377fSi7A-7127771227AAf2AEAi?se2A327'GAASWA-Af??A71k7?iA55Si7A-7-A-7M7-P25177--52-' -QA-Q7--7AiAAA75A-?5gAAAsAfAAAA5SA77A!AQAAEG--HSAQQQQAAA-,A777AbAAgAAAAAi7wi?g72AiAAvw27AAQIA7AAAis33s7i'1A7f2sf2LA5As327w?i3-A2A5A5Ai'XA2fAAff2AAAwbffH7-AA37A-7.SAAHPAEEAAEA:-77AA77AsAgiQA15Ai'AAfA-AAAS!-fiAm2:727Af3iMQSASAZ:-Aw--AAA-AAWA7MgAA'fiQ-fig-'WNA7-LS 21-EQ , AQAAAQWQAAHAA-AA-7A7A7s-7A7AA AAiSAAAAAAAgsAgAezgAmggLAAWAAQWAAQAA, 5AAA5Ag,A'gm5,A Q17 ,Am AA AAAAAAAAAAAAASQAAQQAM Af,AgiAA73AAAAvAA,AAA-AAAAAAQEAA ,Aw,,AAAAAAA,A, AAAQAAASAAQAA7 Agm AA3AAA3AAAgA,AAA,AAAw,.w.,fs-AAmAMAAAAAAA-QZAAA,AAAgfm5A-SAAgA,fA,g5,AAAA AA-QAAAAAAAAA A,A57SAA77Af,A-HA, AAA, AeA, ,A2A7AAf5,?SA335iAA:AAA:AAA3iAf-AAA A3356 W ff B1 ,AAAi7A 7 A, A -. A sfs'AaA?-EAAZQQAQAAQ-A7AS4effiQ?2Sf?i7M157A?2AAim:z1f-AAHAAMAA- Aff-Q-Aw-,Aga-AA,wA1s-zAf2qAe2AAffgAA9SA,A AAQQAAA?-A5f37A3igw-A7gfA7AsASgQ5AAeS-wwASEAA7wazAa2AAsz1ggigAs-EAQAAAQAQSQS7A:7AA27ASs-sw227-Aiiss-Ai,2-77277477AAAAA2AAe2AA9Ag922RS7AQA7?AAriAAiAiQ71,-b27Aw?AAE7-7A--21--AAMAEA'Sw-1mHAef'igsi'f?A2W'-Qvf-7?7AQSAshiAif?V27--77'Wf 5S7'9A1KffQAS7-9535-57A7439 as 7sz"f AAAAH -7 AMAA A77 qgqqgqflgpigz Agg!fQggQ1ggg24gg7gV5fAgiug77- A A :H-Eff-QA A A-. A . 7 ,gg -AA A gi AAA7SAAAAAAAAAAA,gA7AAA7AA2A7AAi1AA77AAAAAAAAAAAAAAEAAAQAAS AA:--A--fAg,AAmA7, ,A WAAQAQAA7-AAA AS AAQ53-22AA752A2A2AfAA3A7722Ae-AAA-EASAALASAAAAAAAAAAAAQEA373-AQA71-AA1AA2Ae-WAHM-QQQQAHQAAAAAAAAQA, in Af-fAA777QA:2AfA1-1A1 Af -117-17541-2-W 5W7A'WAf-A- AMAQAQ-AA-AAm2AQAfiAAWA, ANQMA7- 9553552553 AA AA SAA AAA isQ2Ag2f1525-AZ?A71ff:ggN355QFiAi7gA?iLA77LAfAAfAEg5S27gs-A,g+-is2Q7AAs-AA7AAAs1Q?QA2fA71Q7z2gggSg,AwA2w7g,!1gga5gggA,AAs7fs32AA7As-5557?5e?5s7Ag5As72235AAQ2SAAA2AAASgggEgSgef,q5s545sgg9i7AA-1fA71AsWAiAAis5Af?EAi22A2wiA22A'SBA-,iAg-AQSA5AgA:A2AAA22gA?A5sgg- g Af A, ,A AA' ? 257 A95-2-555 fS7Asi?kSAA52gEg49-337A gs-QEAAS2iwS71A?:iAs7AA7AAie3j??AvAH?i-S"QEPG5?AfS55if-gA-f AA? A' .. A f Q7-Q5S7As7-HQ7AEAAAA?iA?5':?f?fW7AMS-A37Ais?iAE?igi?a?AAA2AAf?s?5L42AiiAAs7Ai7AA5SQ7AA717AAs-2A7AAAAAAA?AAAAA3'ggAA5AgEA:22A,SAHSgg2giAS-fgi7AAS7A1i7AAg7ieg,5AAAgAa7AgA7-ASEAZEQAAEAQSAAQSA'Aimgww 125-53517AQgw7:A57:AAWA77AAAAA 5 A7 A 7 - 71 - 577- ,ggggsm-AA7Ag:A7AAAAAAA?B:A7S'7:27-AAEAQEAFSWAQQQAAHQA QQVMQAAAAA QNQW 7 AAiA1,' A- AAAQEQAMQEQASAEESA-mxAQA?meFAAA-zA:A:gfy5gAAAAAA77AA7AA77AAAQAA77AA7AAA5AgggAAgAffAg?gAA:7AA3A5fA77gh7ASeg,AAi3AAAAA771QAA -msg,AAQWQ7Ag7AAr?AAzSigr2g.g22A,-g,A AAAA5wA,4s15wggfA,dAAAgA3KAAA2bgAAAgAg5A?3AAsSsA5-,AQEAAAAAAAQASQQA-7'1fA,A-SAA AA , A, AA: A A, ,Aga E297AA-AAAEAERA,-7,AQg7,AAg7-A-??Ai7gf7AA?fAAS7AA7AAAgSAS,AA!SAA,Ag Qvfw,3S5Ag-ZA--'Q ,AAA 4 AAAALX EQ 2 A 7- AA, 77A,7A-AA7 AA 7 77 7- A77 7A 7- AA , 7 A7A 7- - A A ,A A QQAAWQAAQ JAAAA, -AAAAAAA - AA ,A,AA AA,--AAASAAA QAAAAAAAAAAA7,A--,A-A97AH7AgA7?Qg57AAAAA Akefw E715Y7A?'A12-AAgeH-AS7-wfAe7f- Ag W3-S ?'A77AA fd Aw Aa-9' A S 555 SEIA2bgA7AAAAAAgi25-gfSE257-7-7AA75-75A7i7ifA5AA-2A2szAssAA7AfA?AA-QEAQA-AA-'A-AA:-'AAQASW7-:AAQEEAAAQAAQAAAAEAAAAA-AA3725579573-iAF2AAfA7-AA-2AgAffA4-AQAA-AssAQAAAIAA77-w-ewA77AA-AAwAEAAf2H?A?AEA52A2fAAAA7AAAA.AAAA7AAA477-AA77A-AAAAAAA7A-A7AA77AA7AAA-27-w77A712--227-W7A-77A7AA7AA,AAAwAwAQ7-A-A577 QAAAAAA A7A77-QAM 7Af7A-W7 SHSPWA A 7A1fQAA5.- Q -f AA -A Ag-S45A957-Q2-A57-A-71A77uA7AAAAAAAAAAAAE-27177-,AAAAAAAAKAAAAAAAAQAAAg7AAA?A,A5AAAAA,77AAAA,AA,A,AAAA53,AzA2?KA3,A,,7S27Q5KAa27-2A7A9wA7AAQAA,AAiAAAA7AA,AAAAAA,,AA,3A?AW7g225-31A5'mQsfAs-1euAg77Ae7AwAAAAASAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAfi7AAA7AAAAAAgAA,7Agemfss,AAAAQ22AA2iAg57gs17AAAA!m5--93-227-5,12-AA-AAAAAAWA,,,A,,7QA-WAWAQAQQAAAAA-DA S7A27-f5g7A7AAE31f1A5AfSA-AT655-afsng f WQQAFSA7- --SH AAA g,E 555'K1 gs- 95125A3555,5A72QAA357AAAAA7AAA?ASAfAQgegaAggAA7AAAgA,AA77A?iAAHAAAAA7AAA,AAAA7AAQAAAAAgAAAEAAAAAAAAAQAAAAAAAAAAAAAAAAAAQAA,7 ,AQ-GABA?-A5-A55 WA-AA7AAs7AAAAA77AAAAAFSEAMAA SAAQAQQLAAAQAAQAQ7 5555159-:AAA WA-A -AA77AA7AAAa7AgAAA77AA77 AAAAEA-ee-AAfAAsAAA7AAAAe7AAA:-A-M7AAAEAAEAAQ-7A5A7EA7:fA7MAAAAAAA-?Aw2gAA-A715537A2A2A!57AA7A3AwEA32'f7651- 7A Aw EQSEQWQ7- AAAA ESQ- A- AAA LAQZHA -AA A 7A,AA,A7AA7 7A,7AAA,AA7 ,AAA AA7AA,AA7AA 7A A AAA AAAAA ,A AA,A7-,AA,,AAA As Aw-AAA,AAA7AAA7 7AAA7A5AAA-AAA,AAAg'LA,,,A,AAAA A A S as M5512QAAAA-AAA-A7AAAAAAAQAAAA-AA77AA7AAAAAMAQA A7-AAAA,AA,A-AQAWAAA7AAAAA,sAAAAw-s,-AA7yS A4AAAA7,AAsSAw 27Aw7AAA7AaAAAA2AA?7s77Aw-A7AAEf5a9AsAQECA75 A?-A7 7 A if 7 AA77 ,AAAAAAAAAE A 9277 fASS?A2AAA2AAAAA-A3QSAiA75Afl-ffkiAffA2aA-AfA72AAAAS5AAAA7ZiQAZA52AAAA512ZAAA-1A2A2A2AAAAAAA-QAHA3-2ALilAA5AAA5:7-AAA91A7AAAAAwA7AAf-27-A77AAAAAE7AfmeAAAKAAAAAAASAAAAAASASAQSASAAPAAAAS7A7-AAA:A'-AAAAAAAAAAAAA-AAA-AA77AA7-AAAAA-AA7-A7AA7AAEAA-AAAAAAAAAQAAAAA-A-AAA?-AA7AAAgA72AiA5Az5As7727A-A77-AA'f'k2?'SAQRA7-AA-A-71-WAMA-A--AQAA-WAAAA-fAr:AAAAAg-QAH-WAAAAAAQAAAAWA7-AAAAAAAAAEA AAA ww AA?-AiggifgfigievAAAgmgQei7fg1AAs7:As7fgsgsyAg,A57S57-fsgfswwAgig551255AAM3353AAAAAAA591,AQA723552AAA?5gC7A5Ap:wAgAAS5AwAzfiAiAAA.AAAAAAsAAaagwgggwfQQQWAQmpzgsWweEAA-5LAs2AAs5g,g3qg2gAi5AAs?AgrifA9597-As7Q?EA4?'AA,AgA:s7A-77fA4?2A42A4AA,4f-21237ASw7AzS?QWA5s1egffg5Q17 A1giS7AA5'5A,EEAA5i52:Q5f7-5i715A?gAa-'?g?Ag2AA '5Qg3s??1'!m?'f?-A - A5 Aa, gi-,gfiiss sim ggglwfx H5987 'H ww-QS:AA17f517AAweAA251.52342-wwZQWAAQZAQSAA-AAQAAAQAASAAA,AAQSAAAQQAA7AAASAA?AAAAAAAAAA-EHS?AEAZAZELEQAAAQESQA7-Si-i77sSA,AgS7-A-3A6nAA7fA57AA7 AAAAA27AAiiaA175,A2g9QAgSg,Ag-QQ Aw--Am AA-A7AAA5A75lA7AAgAAA7-AA7 AAFAAAAAAAAAAAAAAQAAQ--A7AAAAA7f7fS7A!Q7-MA7AA?SAAQAgi1Aw77-,AAi?iQS7Aw7-QQASAAWAA-27?--57-f3ms7AAiwfAiWAfAU Aqiiggs--Q7-?'AAAAA454Af2f'MAAAQWS -ggi?--?gEAA, 97 gA5Q,AsA52Ag57A'7AA7As3A7'2H- -+A, -A1 A-237-27--wiAsAA5AA,AfA,A5A7-,7g-W2--2'gsfAapf1g,AAAAAAAAA7AAA-AAAWAAA7 AAAAAAAAAAAA7-Ae7AAg7AAqAAAAAAAA5AAw,A--455757AA,qAA?1yiAA5--,AAAQ7AAxggsfAg,sgAQ7A1gAAAAA3AAAA77A?AAAAgA,,-,7,q,Ag,:?q3gAgg!9'K-IQKASWA sm gA7 ,5-QA,Ag,A5,Ag,,,Ag5g7fQ7Ae,AAA7AAFA,Af?fiAfS5i5s77AAAAAAAgiAE7-E'faf7AAAAAA,,7q'Q5gEg,sA!7se17Aa77Aa7AAAgAQ5QAfEgA??,g95-5Ws77A7'?E5 7- X sAAa7AA5AA13lASfQ Y -165A ,K3f5A?S7AA1QA SQQASAAX N A 5 53-9125 A :AAA- M?-735ffAi1Aff -:A SAA-2-AQA5A2,E'A?5A15A757A772sA-we-KAAS5A?-7AAAsgifmeifs-zAzSAAe2Af:5z:rAA,2A7fA:zAA2KA'efAsAEe-NAA- M7AAA-A27ffS?AwiEA7AAA7AAA-Axis A7wwv,2gA,!5,AzsEvA5AAA-A-7-A77MEP?,P?A:3'22aA,AAf'72Afi5E'2EgAAAAA??Ae5 5A45'AAHgAAAf2AAfA7A7,AA72?eA5'AAs2- -A7 Aa12AA-7-A7AA7f2iA15'55'2AAwLa7AA7:AAd'AAS5MA-Q -AAASAAAA-fA7?gfSg?5"2A:977e75?i3Ag ?5Sf'5'A3-gH51f?M95QLiw?5'9'mf5?SQW5S53?i?i'fX5g!F55513151267'7 fx 'Q' QE H 77 1 A- 7zAfArAfiAgs7gAiqgAS3Z37A7?A7AfAQ1AA-?A:-A--AAAQ-WAQA7A917114237Aw?AS7EgiAAik7AAK?As7-A77-Af-EQAAWYQSA7-7AfA!AHw17555-f3bf5AifA7?iA-254-WAAAAHQQAEAQ7AQAAQAAAA7-AAAf"1gAg?AA7AAASAAAAAAAASAASAAEQAXZQSAAQQAAK,A?iAA5gAAi7,AAAAgAA7-Ag,QA-f-A17AAA7AA7AAAAA2AA3'LAg57A , AAASQSA-AALESGYAAFAA,-e,AAls7AA1w ,EAALAAA-K wfm-iA7:A2SA7AA,-Asgggm-Agv ?i53f1fS9Ae?QA7-sE'1L-257-Aeffgiisgi-, -W 7 Qiggsgyvf Afm5iQfW-A525 ,H-17: A P35353-'A7A5? 5 AAP 'K 232: 9- 571AA77A17AA4AAA,AAA,AAw--97-A57-P7777fiAw7AQ7AgfAAEiAAiiAA'3AAsQ7-S A-7--S2AA27A:z7AAQAQAASAAEAA-AAAAAmf2zAzA2AA2295Af:ggQ:g,fAg25g:277587-me-fe7AAA7AA-AAAA7ASAAAA 7AAs252A,AAA22AA,,AAS171A7AAAWAALAAAA17AA7 AAS7AAAA,AAQAAAAAAS-AAA,A:e-AAA:-1LAgs2AP3A,A,AA77AA7AAA ,Am -A ,7AA7A-A- -2- AAA7A - - AAQA QAAAAAW-,7AA7AA7AAa,Ag,v:iAA2i2g,5g5AAgAAAAAAA-AAf5 QAEQQAAQAAAMEZSQQ A7As7A,g3Az-75-27-AAI: 7A AAA Egg 5125? Mg A A -AA'-'--A -7AAAz?,A7AAAl-SA7-A7--Q7-A7-AQAQA A AA? - A ,A 77AA7AASELnAe2-sv-QAAA7A7,gAAAA7AAAAAsgwL?1A7AAA97 AAA-AAQQAASA7-Q AAA? QAZGA 53-g:A A :fmAA7AAA7iiAS?Ae2AP5r!27Asfl-MAAA7-AA-7A?AA-:Q-:S7Sfsi11As7MfA-7ESS-MAA745-fi!-SAS---WW Q-f17AAigwf-72715719274AAASAAAAAAAAAAAAZA7AA,AA-75-SSS-WA-I-Qs AA-i7:AAAA77AAA-AQAAAAQAA-A7AAAAgAA-SA?-,,f'SSg!SS-fwnA?j5g5 --2757- 7- 4? 4- ,7 -Li7AA+7Arfe7AAA?iAA2iA-AWASAAAAAAAAAAAESA-H-AAAAAAAAAEAW-A37iAAAAAAASH,7Aw7A5,AAA 7,7-A-756-Af 7-A7 AQAA 712 A7AAf7AA7AAA7A,77-AA-2-A-27Aw-AA7AA77AA7AAA7,A,7A7M--A7AA-AMM7-fA7Aw771-77-277-my71w17fS77g7anfA7Ac7AwAAAA75?-AEAAA,AA7A7AA7A,AAA,A--75--Q7-ww7sigma,A57-SAAA7AwA7AA5E5AAAAA7A,A AAA, 755,127-A--AA7Af7AAA-AAAAA,AAA -7 A - - - , , mu - AAAAA7AAAAAAAAAA--g57Ag7AHAAAAAAAAMA--ww AAAS--AA-ASAAS77-AA7AA77As-AA-71m EAA s-AAWQASQA wg 559' 5:75-i AA67A -AAAAA7AAA-AAASAAA-AA--KAA--A77AA7-AA-AAAAAA,AA,A,AA7?7A7-AQAAAAAAAA71AAA77AA77A-7AAQA--7-37-w-A743AA7As7AAAAAgS7AAA77A71,AQAAAA-AA7AA77AAAAAAA-AA AAA,AAA,AAA-A-7-A---57, AA-A-A7-A AMA A77AAA7AAAAAAsA7,MSA-5gA,,A,A-QAAAAQQA-7557A7-AA6AAAAAA,,AA , , , A VJ, A,, .. A777AAe7AAAAAAA,AA,A,AgsAQAAQAAAAAAAAQgw-72AAAAAAA--QAAAAAAAAAAAAAQ-1-71795777AA7?1AAA Aw AAA Av-7 A7 H77 -QA-S-57-5 AAAAAAAA7AA-AAAA---17227-7-A7AA7A1AAAA7AA7,A,AAA77A757-77-AwsAw7AA77AA7M7-27--7-7A27-Q5-AwA257557wAsSQS,AAA7AAAA7,A1-7mAA,AAAAAAAAAA73'A,AAA,A-AAAAQQ-59-7 W, A7A7-AAAAA,AAAAAA57W,sA,,A,,As,A.,AA,AA-7wAs5-AAAAAAA,AAA-,7-,,,AA7AA7A,AAAA- ,A- 7AAA7AA7AAA-,AAA,MA7AAAAA7A, -Aa7wA7AA AAAAAA,A27-Aw-AAHAYEAAA7AA7Asm7fA77AA7:AAA'Q'A,A A7AAAAA-MAAAASLAA 715-gdg AAN- A Ag A -WS F-21191fH7AE7Af-??qi52A5?2f2A--Ss-217-waz-,favfA7z9At??si55f??f92A554Af?AI397A5L33AGS3ifAEifQ?ZAESE33SR,5LA231,35gf5?A5ggW-Awgffimigs-:7gg2z:fwAfsA+s7AAMQEASAAAAAAQAAQAAA,fN52?i3G-:Saw'rg1swsK1As77e17fQ7Af-MAAAAa7AAi5A5,Aigi?AgEQA-SggggxAAQAASAQEAA,gk-Axrfs,' -Ai?AAaQ3Aff,5fA7AiAp7AAsm-eeizisg-?'lsA?igQa,4??7AQAWQAAAQQ 5A5AA9'A42AAAAgvAAgH0A455AAHA4SQAAQAIQKAEZAAQSAQLSEEY-9-51--AAE1fEA ASQ?--5 WAAIA S: YAQAAQSE SAAEHEW S - ISSAAAQAAASAASQAS7-,A7---AAi?222775AffAAf7Af?Q-AQAS!--esgfl-5:51:77A?5iA75AAf5-A7-W-Ae--f,,A:2:z,:-7Afsgw-,533-A553956-A57-A67-AAASAASQQESLZZA?SAA-zgAA2AagAgAggasf--z7-AA215515EAASAAQEAHQQEAWEA?AiEA7mAA?A?AgiAgzz'-S-1gfA,ggA2gA:7J-A,-AAQAAASAAAQ-A7-M AAASRAA7-A-,AgwffAAA7AAaEf2AgMf'iAi2AAAA,f?S-A21-A27-2-5?Af??s?7?s7AE2A3A53AA5g!Q71 AAIFASEQEAAQAffil-QEAAWEAEXQ-7lfAWEEQEESES5-fS5SA+i A 2955-afgff AA 552'?Tg5kgE1A A5936 3-W H H W W IAAQAAAAAAAAAAAAW182,537A-71fQfiAf77AQAAAAAAAAAQAQ77-A2AgQ,3gQf,A:S7gr91gS5Af--5i7A?2522AA7Q7As,fSAA,AA?27-QA-QA-EgASA555A571911A71AS-LQWHAAAAAAAAAAAA7,AA?zA'95AEAfAfAW57-L7-55251577AAAAAAAAAA,AAQAAA,AAAAASAAAEQAAA,,AA?1g5g-:Eg-fA71AAA--Egg 35577 A-AiAAAAA7gsgAAw:A7AAiAgE-f,7gg2Ag2Aw7AA7A?AAA2A5g2AAgs77eQs-57-AA77A72AAf,71fA35E W7-A775552AAzf7fA-6765156555 EAwSmGEAE7AAS 7 MAA7 2fAAi5AA'?'A7- 7A A--AL7 A Af--AAA,AA-15-571157Aa7AAASA,Aw-7A-A7M77-A7:fA777AA7AA7E'7AAAAAAAAAsAAem-AAE'3A.s9'AS-AAf7gg7AAA-754AA,AA,EAAgAAQAAAAAAAA:mq,AA,-17-,QW-gA327AA2Q7f91 R57-AA-A-As5A7Aa2AA9AAA?LA,,7EAPAQAAAAQAAQAAAAAAAAAA-Ag-g7AA1,AA77As77AA77AA7AAAA7AA,KAAAAzgg577AAQA7AS,,AAA?ikAAmAAASAAiAA7AA2,9AgExg4s75f'1A7-AAAAAA-177-AA?fQgAAQ7AA7AAA7AA2-gAA1-A5-A-A-97-EAHAQASAMAAAQ7As77AA72Ae!QiA2eL:AAs7A57 me-ag23A7:g7A1SA Q?AAALfi,Aw'f57 W -AQ? 23522598 -W AW Am 591 iAAiAAAAA77gAs5,A?5A,A?ggf,A!q7-AkifaEmA2532:AffwAAe73AAAAgA3AA7AAA7AAAAW5?gigg5AAf3gFiQ5A5,iA,AgAAir:A55gig-7529197527AAegAH,As7EA5A1As?zA:eAA55A:gg,AAEAAAAAAA7WY?-eAgSAg7Ak,AAAAQAAA,AAAAA52iAA?1AA?iA32A?i5e??SAS?5AiiQ?fL Ai2,,Avs3AAAA5AA,,A'S-ke-AAA7AA77AgAQAA2:AA,-AiAA,AAAAAQSQAQA-A1:AAe?1AAE'AA2Q5AAA27AgS7:w7:97fA421AAAiE?Af?fiaW-7S7fgw7AAA?is:wAAAf7A577?aAQ?fAAAE SKAEWAAA Eggs-zf, -Ag EAA 97 AFWAE 5 fx-f!i'5ifi w 7- ZA-71727-Q7-LQ--Asieii-A?iAA552?iA:2'eeA'f2KfA27-2-7-AQ-ffi AA??A1AA'i2f-5A67-ifSAMSS15252AWQQAMZEAARAE?Am225gg.fgASAgff4QA27fS72LQ7AAe7AAf7AQ 77357A2f2?AA?!A5gqY5gA?EAAmA2--ASAQKA-722725K-w-AA-AQ-MIAA A- AAAEAAAQSA-wQAA?5Ai:A5i--AAG-A1ASAAS7fAi5iA??iZ?ff'11g,77f5i?AAS5A23if'f-76A!213As?AAi?m5iAEi55f7as-7'fA77AAAS2g,Ag2gA:5,vg,,IAQAQ7-Q56-23HfAAlS7-5A5555-A-fix5'-2f?9'Aew SAA 77 -,AwiZfg77ff?A --4 APAA--A7A-AAA-AWAAAAA7AA,AAASA-,2--A-7-wrAw7AAA7AA,A 7A 7 ,7AA7AA?A72Mf7A7P2AAA7AAA5AAAAAAQ AAAAA7AAA7AA77AAAA7AA-7,,7-A-Aex- -M7-A-A7 7A 79AAAA7AAAAAAA A,,,AA,,AAs,,7sA-Assn-927AA7AAA-A-77A27AfAys7AAAAAAA-AAS A7 7AssAA7A7 7AAA-A-Aw AA SAAAAMAA-A7 AiAssEaA7-- A-,AAA-MAA Axes AN AW 'A--17-A27 -A ,asm -A QA su?-AA-7 EA 7A We-77.AK?A - 7 5 5 7WfAs2AA-27 LT as AAAA77AAA-- S WAQAW-3-frws AAAMAAQAAFEGV A2-QSM:--As' -'lxikixiim A- Sew A ei MAAAS7- 7-A7 ?A75W1KgASisWA2'51'--25:2 Q HA--Sw wggqgw WAAS AA7fA75fgf2SeSA5if'5Af!fs 2517- 727 2 -AWAAAS 'kflfsiwiisw' AA -7 --WW fL4i5S?u?f wg H- A7-Ai ,A-ASA WAA M Ef7AE7u3saXW'2i 7251 5iA?e1gs-777m H 9-A ' T YT f - W5 F9-its A533253 Q '-Y H AAAAAHAAAAAAAAAAAAAASA,AzAAAAAAAAAAAz:AAAAAAAAAAAQAAAgQAgA2AsgfergA5AiA7gEgAgA5g3sggAQAgAATAgAgsAgAg7 AAAAAAAAAAQ?QAAAAAAAAgA?A3gAgg5AgAAQAf,,AAAAAAAAAAAAAgAAAAA7AQQEQAQEAAEAQAQAQAQEAQMAAQAAAA AMAAA V, L A AA, 7 F A ,E A NAQQKQQQAQEQEEEG A , A A , ,7-A-AAA, Ag,i-"7A-A73Ag7AAi7f-A-AAA71A,A::-71:7 -AA,-A7-A,A AA-37 my 7 7 AA,-A 7A A- AQ A,,--A-AA ,AAA AA 7,51 -,Ax 7, -AAAAA7, --AA-A--,A A ,5A,7:AA57g 7v7X-32371 ,--7,jf,,7A,A:A:7fA ,AAAA-,Af-gA7fAAf ,f7A-H 51 A77 AQAA --AAA 3 ' -Ama AA7W,AAAAg gh ,A AQQAQSAAQASAAASAEA-2Ag1A2?2A2fA7?-SAA22A2AAAAASEEAZ7Q5A2XAAAfAAA22A2AI3A29S5Q2H?ifk2Q2aEQ2A1?2sAA5AAAAAQHA-AWAQQAAAQSAS-ASS, AZA5755EAP3QSAif2ASSA5AfAAAeiAA2AAAas:AAAAQ19AQAAApsiAA-EESAYs72EA2A22A4?iAASAAiAg7Q2Ag?A-A2AASAAZEAEAAWQEASASEAQASSQAQAAS 257A27AAKai27RA5222-AlQAAA-5--AA-AAAAQEAQQQ-A27--AY? AA AAASAQQAA 5-AAAAZAWAPAHA Aw-WAQAA A 72 Ars A 7-A7AAeAAA7AA:AzAfAA25Q2k7P75877AA71A7-AA72AAAS-f-'fA-A-Aff'-7zAASAfsQA3Ae5AgAA5AAAAAAAAfAA7AA7AA2A22'A7AEAAWQAQAA-AA AAAA2A:QAAMAAQA7-AAASA-AfAAAw7Afe-AAAAAQQAM--AA MAAAAAPAAQE 7-5-AA AAAAAAAAE7-3-AW A --AAA--A 7' A- WA 22725iSsfQ?AffAf2AAAzgwg-nAfA7AAASiSA7AA7-Af-res?-sw AfA?'2sEsA,AQAAEA5kA,AbAA2EAs5gA,Ag2gA, WAAAE-ASAAQAAASAAAQEAAHAAA7 QA -AMA KQQQAAQAWAFEA,A92-A,2,AfE,5WA2AAA7-AA RQAAQTAA-A5AA,f1AA8AAA2Ei,AAA,AA AA-A,AA:1,A42AZbip55f77AAA!EAA2 H527-sAAAQi5rs7AAA2A-A,gegAAA7A17!'fAA5-AMAA--wwfAsSzAsSagfsgA- --gf :Eg ?'iA121AA7A2A1iA7-zffifigq 7- defies -2Lg535H77fAfisWAAw5 "fi55iif1"A4 : - RMS? W--Q5 - A 235355555 91 11-71 '-fa AAS?1555532A2zAAAgAg5gAg2uf7A5?3Q5?3A12fA3?A5gAzfA721f7Aeif57'iAe7AAAA7SA7A7A7AAi7AA7AgAAgsAA,gggAs7AASg7w:AQhE7AAv'-'A7fi7AAA?kA35'?5AiAA5SEAAAEQASAAAAQ,gy?g:i,As5AAs57AaAAS7AAA7Ag7As7A?i3SAg?5AA-AAAAAggA,gA5zA,,E,gs,srAgAQg,S-A5gg3sA357fAA5iAAASQAAMQQQEAQAAAAASAQYAQ7-A7fistfiieigmAAASQQQAQAQQAQAAQAQA25??f,22EA2Sg 7-525257AAAESQQEHSIQW-7A77?AXfQKi7A-i?SEASAfH1f 7 WW '7 QQA-AAAQAif7Aai5-2iiS5555QiAAEM2AAszAeAAgA1eAQg,AQA5A-Aeg?ASAQAAAiA,AAAA45EA7AAAisgw5Ag,QA.-AAAAAAQAQAAQAQAASAAAAAASQAEQQQASAAQ-AQAQASQAAAS7-ASQQAEAAAQEH -A-777Q7Q52Ag,AAASA7-AA1Abf5AA-2fA5-2?Qgg2AA3AAA QAAAAEAAAAHA'-A SE L35AimmegQAQAAmygagAAzisAJA'?gsiiAyAA2vA,AQAAFAEESAAQEAHAA?:M7Qs5fA25Ax5AA5gieF'ffsgAAA7AA3gA7f2A5-A AAWQAA- , AAAAAAAAAAYAAAgtAAASQAAA2-25gh3AgwggAEQfe7if37AAA,-AQQAEAA-AAriAa2Ag2fAgs5AAig,A,A7AnA,5zAAA5,g2igAAg57g,97v6AAf?iAY?4A7A537AA,AQAAgi.AAQgAA7-QAS7AAgsgAggg51EAr3fA7?AA7AAe 7 . 7-,7,,hQ5A?5AAA 5 ,7AQ -Ag-Aw'-5- A VYEQQSYQHSEEA gfmig-' 2325425-wwf? 7 756357-5275?-?'fs?5 gf? E QE'-A eff-8553K Q xk , 7A,7 AA,A,AA,A7--7 A, AA7-A-5-AA7-AA7AA?A M-157121-Av7mAA7w,AAAs---1Ag.7,,AwsAA7A-A-AA,--e7A,A77AgfA51AA5-35,37 AQ7AA57AA17-AQA7-Q7-AAA57AAAA7AAAAA,AAe, AAAQQQAQQQQ-33,7AsA-As7AA7AAiAAAgAAA,557AA5AAA7AAAAAA7AA,AA,AAg AgsA7AAs7Azf7,AmM,AAAA7A,7AA5A? 97AAA77,A,AAAAAA-As-ASQAAAA Ag? A7 , A A , A A, AA ASAAAAAAAA QAAA, AAAAAAAAM7- g5A7AAe-A7-AA -vin-g,,77 EASQHQAQ--gs - f AA 2:ZAi3A772A7SAA7AAQAxAAx2A52AAAA-fA-Aue--AAAA72fA7SA-2A-AAAzAA-A,AAAf:AAAAfsAA73AAgAf AAAAA7-WA, AfAEAAAA,AA2AfeAQA3AAAAAaAAAAAg7AA7A7AfAfA77A,2AAAA291-sAg3aA,,AAA,AA,,AAAAAAAA7AAAAA-AAHQAEAs77,AA7AA,A.AA,eAAQgqAg?-AAAAAAA,AfiA-AAAAAAA-AAAAA-AAAAA7 F1 , A A A A ,7 A ASQSAAAMAAAASA AAAAAQ3-AAAAAAAAAE QAMAA A HA 555:9571352255Lsfi5iQgA:AgAeAg5AgsAg2gg2sgS7j5iAi5ZA77WHSSEAM?ASQQQQQQQAQQASAAAAAAZEEAASQQASS,','-gdlgagfwgvgiggqegwff-A25232gg-A555ggQAggAf5Lef5AA5'iAAA3AAs'-.ae2E:s7si3L3A,5 lggggrjgfiggqg 'iisggffge-AAAwe47EE?2Ag5A2AggQg2A,2gA43ggg4B2ig7Q,?Ag5gS35AgAAEAAg5AA191 AAAHAQEAA A AA A, ,A QA 7 7 A- A ,AA A,E5:i'17Qf5LA7A5i2.LS'AgSAAi-AASQAK -AWA-AAA Aa? Ag? -gAAAAAf?' Q AAA AAA -A 7- A,-7 7777 ,A - , 'A EAM - S Q ff A -WksfiifiigilfjwsmA-7'AAAgAZ55g5WKA!55Sif2gwii1AAEi5A3ff-AAAQAWAAAA-A'gsAsfiAsAw7-+37-Q7-Ag,AMAA-ggi?-AASAg37gA,,,gA737,Ag?i,,Ag52gi7,5!EQiILFfwAfS7fgKws---AAAs7Ai5AAAQA'!5g5-ASA?,2'5SKAQiKfH2fsfws51:sA9s71eeisA- A-AAA95225,-A-yAAA7AAA,AA55LAAAA9,ggAw7AA5AA7AAA2Sf-557597155 Afew-7'fi7-A-AASAAAQAAA-w27As74A7A5525i-i!25,AsSf' AgAAAS7AS!Ai,g7EAA2E?A35wEiiAiA'YAf A- -AA7?As?fAA?-A--AAAS AAAANAAPAA7 ,wg-,AAS ,A7y2a.A,,7 F -5-Ae A 232-722-A22-,A,AAASAA?:AA5A55A5AAA-AAi-LSQSAAEASQQSA 6552AAWAAQBAA5qgAAq5Ag2HA2ggA4fAgEAgs5gg5AAAA5AAJAA5,4AAA7AAf Axgw 7QAA7A77AAAA7AAs7AA3 , zfAgAgig?,AAQi21g7-A gAKggggAe99Ag77gAAAAESAASAA?-AAA-g1g21A5gAiqAA,A?5ggf7-QQAEQZEMQS7,QAAAAAA?A3Awg-fA7A7AAssiAs,AAsfAAgq7-AAFSAQTAA,Ag:2,A-gA7fAAifAsA'?-s5'A!g-JA- gi777mxifA71iAw'5752,-Ai?f1AAA'AAAAAW--SA: HSN -AWE Q2E2gQA?gf91eff5w5-'P'M1fb175?-SASAQM 533871 EL- f 332515 .. vw AEEA-S A27 eAAfAAgA5,Af 7AAA7AAAA7AA7LAM,A-2- -if-AAA-AAQAAAIAAAWAQHP ,gAs2AA,AAA-A-AAAQAAAAWAAAAAA-AAA,AAQAAAAQAAA-AAS A ASAQQAAAAAAAA-AQAQAAWAQAQAAAQAAAAA4AA-A7 ASAQAASAAQ AAQQA:-AAA, 535525 - Y?-fgiwiiiga S- EEAQAAQQQAAASAAAAA7AMQAAASASAAAA ,A,?g5AAa17,,Af2?3515Lg87fAAAA7f,sAgfA Ag.iA,5??5,,AAA,AyAgA5Q1fzAww7fAA5gs17mgAaiAAsAAg,A,7,SAAAA QASQAAA -2- ,7:S:aAA7A7iAe5AAAAAAA-AAAAAAAAAA237A2g5gA9f-fiAgA,A:sg5g5,i,2MsgsAAA!A57,555A-A7AAw32SAAA,5gQAA-'2Es5g7A7fm?!A,AAAz5gAf-17A7i7A5A3S7-ugzg715Qg5AsgAyAA7A57AA5s9BA3g2g1fwAg3AA7:AA1AAg?T.A41A,5A5AAvf7Af7E'Q?25a?Af-A-AAAQQYWWA QS1Q,5f7A27Am fA752A!2WiffAK-?ASSW5'S -H773 55527 SSAFH- -7 A 35 SW M'-995595 A?-A?f5555'f?Q7fi254A1!3W ffif5f5???fk'135?--AEW-EW97-29322-22953-12357 bi--Ai?7??5195si?E5i-ASWQA7-'XAS5CfAAAfi?2 A7AAAAfsgA9i2S-W iff-WMSP''5552KAf5iS5mi3:S2lAkssfSAA?k-Asggf-KAQAAAAAAQWQ7 AAQAAQASQ 57AA7fA7?AAsi1ASggfgAAAAAAAA-AA,AAA?-AAAAAAAQg7AA352gg,Asf7AA4'?j?A7AA4AAA,QA ATSAASQGQQSSK7-S-AAQA, -AAFAAASSMgba,AAAAAQAAA-gApA7AAmAf?2gA7AAA2AAgeAWgQgfAA SQAASSAQSK-7 EAAAAESNE AW ARA ff2SAS?AAi?? W? AAAHASAQQASX- -swf w7Aa?iA7AAAAAA 7AAAAA,Bg-?5AA7A7Ag7,AA7 AA,-!Agm,A,AAAi4A Aw Aw,-A1 ,W-AAA17 ,7AAs7AA7 A, A7AAs7AAq7A,7fss AA AA,AAA,,AAA AWA A A , Aw-1AA72!AAAAAg.AA LAA,,5s35,,A,,,A,A,,,mA AAA, me -AA-AAA-A57-QAAAAA7AAA,y3,,Agi,AgA-ABAAAAAA7A AgnAMASW-rA5AAA7AQ,A,,37g,27AAA??AA2s H AAAAAAA AAQQAS-7AAA-QAESHAA7EQAAA7-AAA+,Am-77 we 221-27617 mai-A AWA 77AA7AfA7gA3W -2- ziwsi-A -H 7 EIA-M7 -lg-Q A - wwgnp'fAi?'Aa2Aff7-5g2AAA71A2AfAA5g577AAAAAA7EAA7SgifAQAQAAAQ7-v--sgAAQQAAQASSA292AASAA2eggQAWQASASASAASEAQQAAQAAA9-W7E1AAA7-AWEAAAAAQQ A ,Ag K-HKAAAAASQAM, as73AWm7AAAAAAAAAA7AAA7A?AAAAA12AA223523g,AgzA9HzAs17g5:-LAg,A-AAAAAAAAAAAAA7s,AAAgs-A,g,AAAAA,AA2,Ap7-AA7-A7A7AAA!AAA,AvggAA- AAA-Awlfefie-ALA 7A:,AAAse17A ,a-75123-AAN- 2A-57-g7w5?AA5fA?erA52zAK7AAA7?f77A-ffsgs-Wai A597-5A Aw A875 H A5-AQZAS2'-A172 A NAAQS?AggviiiA53giiiiiQQ,AggiegasAA-QA53275gm612552if-AAASAAQAAAA?9725mgAAs2Aa17AA-wixygigikieiiigfgiiggAAAgiA?iA5QAA?3AS22e2w5A1A7AfwAeAA,A7-:A1'5,EE55,?'gAA,qA2 A7-Ag?AS22AA,: QQ'-fgawgagsgggzglagQNAQAAAAASAAAQAQQ,ASffgA1fgAQzi:f27A5-MSA-AAArz7fzAgf,,AA97qSS1AiFAAiAzzgAgeA5-A? -A A's-A- A ,AAs?sa2iQSS5As?!A-M A- QA? QAPEQEAAEAWAAAAAHAA27AA27AAA7AAAF-5si5gA53SAAA2f2iefXn5g2?'gEL29M-AQfEAAf?A - AAAA'A22A-A 2-E A A !!f'AAff 'AA -- 7 AAA --75- --7-,,7-A77-A,7:,,A--A-:A-,A 7AA-7AAAA--:,AA 7AA AAA,AwaspsEAAAAAA,AAgAAgaAAAAAAA?-M3251 ,2A5A:5ggegAsAgAE7As71fe7AAAFisA?AAAAAAAAAAAAAfQAEgA,AAsg-fAQ57A?i'i,7Asf- -AA-AAAAAASAAB,Aga-AA,AAAAA,Ag7AAAiKA2577753,AAA7AQ2zAA1AAA4Am7m A-gAAAAAASAfQi:As3A7AAfA,1' -A AA - 1 A5,AAA7AA25-Q7:A7AAAA!W-QQSQQAAAAAAAAAAA-72AQQAQPQAAA5552- A777 N51 AAA7AA3'2AA 7-- A AA:4A f -fi35QE5ESi595A35252Q537535Ag3525-2S5?A152Sif557-iige?93A22sg55Aa5552K535Az5As3271:w7AA2H1fvffQ5Af27Aw-AAAAAA-w7Asiw'5S7sLK-AfAs, A-A5A951SASKQ2Kfmsgil-A7-A-1AAAA755A7AAf9iAf5'ssSa535g?fAfS5A-A--gaAs-WAA7AAA,AAAAAAQAQQQAAQAAAA,AAA7,A,,7AXA-A-A955AA AAAA!'i-7AA!ffgg5AqA,AAAA,?,g,g,, A5 A 5 - - A A ,BA ,AAA7Ag2'zgsg5sA7A9AAAAAAAeiAiAAAAMAAAAAAA-AAAA57AAAgAAT7A5A?ig6,,Ag71,,5AA,g,gyAA EAW, 5, K A-A 7- 7Af7-fA7w5AE?AAs?AA7AAA?'A'f2ZAriAA2A25AA7AAASAfiA7ik5ESAR5AA75asriAf9sA:?AfS-ggfiA55'AA2K--2fA?17fw-7--AK-A57Amgf-2227-AASZAAEAAAAAA'SAAQALWAASAA235-wkxwfm-N7AA-WAAASQSAAAXZAAAAAMAAQAIASSA-AL3Q7AA7fAsi5Ze:iA,iAP'?f77nASA5AAi5gfM7AA7AAAAAa225'-,- Af! -7 ' - A AA A X -93-5SA75UA2AA575AA5AAiEA22A,A7HQS-kA77AAi2iA5SAQi51i7-A--QEAAAA 52- 2 1'-AASQASK -W' 'E A 1-AA5?AQASESZA7ZAAEZQ32AA-SATSAAAAAAAESASAWAAA7AAAAA7AAQAAAAAA7AAA-AAAA7AAA7AAAA7AAAfA-AAAAAAA-AAAzA2A2AAvAAsA:s-SQQAA7AAAAAAAAAAAASAAAAAAAQQAQAAAAQAQAAQAAA7AAAAAggiAAAAQAHAA5AA5-AAAAAAzA2-A359-a,AgAgg7AAs7AAAAA7AQAA7AAe-7AAAAAAAQAAQAAAAAAAAASA ,A 7 ,AAQA7A52A22ggAAA7AAAAAAAQAASAAAAAEAAAAQAAAAQAQAAAAAAAAA AAQEAS-VAAASZQAAA7-AAAAAEAS-?2, 9 ffea:wAAhig2i,AAA7AQ7ANga-AA2EAA?AAEQAQAAQAQAA-Ag-A7-A77522f4A77 A352ASSA5E355AEAE3532AegisQAAAEAA-maiEASeaf'fS13A2?AAAA5A1gAa2LA17i7-v-Q23.A2A22i77A5?,fJ5A54qgAggAAf2g2HAaB2A455A5AANAgA2 QASAQQAQAQQAAAA7-gggmgi-Q,,EAA-AA525GAAAAyigQQQAASASAAAWAQQQAAAQAEQ7AAe77AAw7A?:AAQQSAQAMAQ-A7 EQKAAEAAAAAAAS--9 52552752-NSW?WWW?A3K5i3i5AAi'EAiQHQffS22Ei?Ai?A5-ii-Ai5Ai2W"f2Af5g5QS4-AAAAAAQ7 iqffiwff-1-125-'Si5i5PEAE g,A,,vA A--AAG Aim-AA-AAA AWQES ASQ- Wi- A --A-AMMAA7 A AS-27-,wi--5-As77A777AA7AA:2A,A ,LAAAAAAAAAAAAAQAAAAAAAA-AEAAAA-HA,AA 5gAAAAA7-SHA7A,A,,7A,A!2---:AA-A-A127A17-Qf?AA77AA7AAA?'A7 ,7AAAAAAAAAArSAASAAf7-Q-7 7As1Aw,A5Q5AAA7?AA7AAA7A7AAAA AAAAEQAAAAA-A7--,QAQQALA-,AAQAA777g7AAAA ,Amina-AA-AA SAA---QSAAAAA Q-1-7-Aw-AAAAAAA-S7-S7-AA7AAAAAAAAAAA7AAEA-W7A-?37AA77AAA7AAf7AAfAAS7AA7-Aww-7'AffH27AA7- fffiff AA-7165! A 'A--ASA N559 ' K ' --5s35-???f7fiAf7A7f9Af-A7-A---577-Af-7-AfA-?QfAAA75AA7A77- -77-W--A7AAfAAf2A:Ad?w2wA2-iaeafwfiw-f-A-7-W7A77MfASAf3s2- AAQAA7--A77-A7-A-7fAAA!'ief7fAA-AAA AAQAA, A AAA?-AAAAAAAQA WEA'sf5s7i2.g?WY1f2ggKf!57As17Aggwi5S3gfEg5ffszfAA7-A73?ALinSH1Ag27f5s7AgsAQEQg5,g2f-S AAAAAQ- AAAAAA AAA . ,A AA AQ Q A 5 i11esfmAAf25?!f7Ag5AfS2ASS--MQAAAAAQ7A?-525AQAKSQEAYEAA-QSVSS-1257-A:AfQHEQAEAAAEQA-2iAf52A,AigA52gf5Af9E--WwwMWwgswswgA5smg7A-AAASAASAAASWAAMAPQK'Sffsfffss-QA-A77-7PAe77AisE?iA?555715--9fAQ2A5SggsEwgg95A7AMAAAEAAAAQS-E21f7AwgA?2AWA1Sw--AiAA?9I-W-As-5'' AAAAFEAQ-E'ivA552395Ai?Ami-AS72fSi7AAi7A5f5?55A-67-M7-Ai?5AG?fAf5hf1HE7-WW-WH wi ' HW ff SQA! 51 335 ' -- 24sfis2i',w7-L-517:sififi4?i7Z2f59?fAsS13?HArm?-5A525EWSQf5QA?'A2?5?7AAe?AAA5A:?fzAk7-Q7 AQZASQSSQQQWFZSEQZQAgff3A?fAs2'ff-?-1A7'sAfsAAf'1AS-M'55!'?A49iiQ54f85ANA1Q2s+5W-91''AAAKAAIAQALQQSAASESEEQAA-A67-'952iAAi'23?AfXZifmAAfiA2sA-si'52fW7AA'AVMQQQQFQASP-22-rA:?22Ef5Q75fA!?15A7f7??39!9YffW'?X mimi H'A'53L5U?52W,5s7i7A A mg'-Sf?SgA1S92SA'A A wi?-As?iAAAAAsS712iA7gAA57Af7-57-27S3i?i5iissiiAA:i-A95gs:AA,s7?7Aw7 A27AA7AegAcAA4A--Legg?-A67-eA7AAA3Ae77A7-M W A1 iAs7AAA7zA4A-Aga?-AAA7A1e7 77 W, -7AA4A2Ai-AA7Aasge-QAAAA-7557A-A5A--,AAA257AMAA,1AAAAAA,AAA-Aw-7AA -A,-ieAA:?A--2172-7As7Ai73AAAAAA,,Asi75525725277-,77AAAAiAw A 7A - 7 fwAA7'AiAA,A 27- Av Age - A 7-AA 7- M AA67 7 AAA-AA 3- AAA7AAi7AAAAAAAAAs2A-Am57-QAAA77AAA7AA7AA77AAAAA,?gAAAAAs7Avggs7As7-Q7-WA,AQAQAAAAA7-AAQAQA-A-A7AAAAs7iesAAA77AAr7AsS-As77Aw7A57-A7AA7AA7AAAAAAAAAQ-ggi'--3S727AsA,g,sQA7AA?iAAAAAAAAAAA7AA,AgAAAA,g-5,75--A--27AAaAAs7AAg-AAAAAAAAAAAA-AAA,AAA5A7AgA-AA7AAAA-AA,As5A,sA7AaLAA AAAAA,AAA,AAAs3AAAAAAMBAQMAAAAA7- Sf - S AA A .. - A- 7 : . - . . 77AA77,AiAiA Ae- AA7AA7 ,AAASA,MWA-AA77AA7AAAA,,,A,,.,7A,,7,,AAw, 7-SA,AgA,,,,AA,AAAA,A5A,AA-AAAAAAAAAAAAAAAA7AAA-AAA7AAAA7AAAAAAA,7,,,AA,AgM AAAAA,,7AAAAAAAA,AAA,AAA,As,AA,,,A,,AAQAAQAAMAA -A7-AAA-A7AAA7A7AAAAAAAA,eA,-AAAA-A,A7AA7AA,- A-,AMAAAAAA,,,A,-7AA77AAA,AAAA--A,7AAAAA7 AA, . .7 A A, . - 7A 7 A A .. .77 A , AA 77 AA, 7 ii -- Aa---A-AA,-IAAQAAAAAQAEAAAQQ-Q-A7-SA77AA-As-AA-A372AAQAAAQAQAMAAAAAQ-AAAAAA7AAAAQAA--27- 7, 7, AAA- ,2,A,A,AAAAAAAAA-,sAw7AA QASBAAA A A ,QEAAEQAAQA M-AA7AA,AAA,AAA,AAA AA, A, ,, -AA,,,A,A-AQQAQAA7-As AASAWAAAAA AA -A,,A1,A3AA-A-AA-AA1SAA, -7 A-1-S7AAA-AAAAAA27 AAe7AA7AsA-sAAS-AA7- A .- -2 Q, , 7A A AAA AA A , - , A ,Q A A-QEAA AQAAAAWA, AALSSAAAAA 27--ff-5f7,A7-f:7:,,7A,7-AsAA,f-:A---frsw--A75-Af-A77A ,A--AAMAA-22 -22Asim?A,7M?fEiAAA -7-A:-7-22-A-Aw-577: 5 SAAFAAAA A A 5747--7-5-7737-A-77AA7777sAA7AAA,A SAA? A 7A A A A7,Aff27-if--A -3--AAA7AiEAA?1A,A -A-fix--5-A-gfiQAa7A A-M7AA7A7A72--9--- A, 5 -- ,A A Av- W E - A mv- , - f- .17 - -A 725- --A-SQA Q, AAAA-A7--777-77--A-A,AAAA,A,7A,7AA-A7, ,AAA-7AAA7-77 A,, A-AAA 77 7 A A -AA-,AEAAA-,,fAA,7 ,AAQAA -A ,YA If 1:2 A mf- A 7A if -7 if V 1,- 'A A , ,A 7 -- -f Aga -A A ' 775 A-2-K AAAasZAQQ2AA2A5AAAaAAs71AfwAAfAAiEA?sg?fggf-AAA5QAA5A-3A72AAf'AggjA?35?iAsfL37AAA7AA7AAA7AAs7gAAAAA7gAA2F2A7wAAHA57AAAAAff?A-AAAAAA52A22AA9A5AAA2SggasLAAASAAE1AA7AAA7AA7HAA?f,1i5A:-A5g7gg2gAg,,A5,AE5A,lA31Ae7 7AA7,AA22A22A75AsAAma-Ag2AAA5AA55g25A1,5Ag57AA5gA571Age3AAs?Ag5AAgf-AAA7:AA?2AiiAAAgAe?Agy27A371seIfQF2AAAigA77-QA?AQis5gi2A2K12ffQAAA5A'7A52255A2is7Aan2SAA3iiSQAQEAANAEESQQASBSQQQQEWfgS--25555255755-7151--555 7ASA??A4?1A-Q-'fw2?A?9iAfB-A EEN-AEi5ff,7--A5 A!AsAe7AE55g 5535? 7-AgsAAAAAAAAAAA7AA-AA,AAg57A?A-52557-WAAHAAAA-AAAAAAA-EAgsfAg557Az7A5-AQAAAAAAQAAAMSAQAAAQQ,QAAIAAA-Amfsz-,QA-AAA,AQAQAAAA7AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA5A4s:Ag2AgA5AszAA27:A7fAA5AA-AAAAAAAA77A7AAA,,AA,,A- 755AsfgefgsvMAAAAAAAAAAAAAAAAAAA,AAAAA-AA,AAAQA7-A7AgAA5AA,AAAAAfAA71A5AAAAAAAAAAAAAQA-77A,AA7AA1-AA--,AgAS7ggfAk7AA7AA77AEAsS.gsr7AAAQ,pA7:AA7AAQAASEAQAAAQ-AA7AA77AA77A7 A35-S7-AQAANS7-!S-AAeggAA77A47:22PsGgSi7-eA-A-7AS5KAPgA1-AAAAAQ-37-5755? -5395552257-25-5 SAMS A-A7 SAAmA2AAA2gf77fAg-23A5AZ5gg5AigA?A2EA7A515AA5AQAAA7A5AggAAgg5AA3AA7gAA5AggAA5g5fgggm5jA7mgiAggAAQA775AigAAQss2egqAAg3g?SAA1N2Q2zAs552,R?AAs2g.,sgg7Aw-AA7AA7HSKAAAOEAAAAAQAAQTAA-A7-fA7-7-377-3--A wYmiAA?LAswXLAf2sAw,f1A77-6515-52-7--71592:-AA,imAz7fHfiy-AA7iAs2712-21-ff2AA7iTA5?s7-i-AMA?AAEWSAAW-541Aw7'3?A7wSs72fi-EW-WiiQ?iS255?1'w2-5512652-A77559Kf'i5RvA2wfiD5UmW7fQf?ii?i?5fFf5QAA'W7f'MW YWZ Ai?"5U7fK-SQAW f5'fi55i WW ,AA A7A 7A A AW7A,A,7A ,A7-A7-A7-,5A7AQAm7AAEgA-AAAAAAA7,A-A---AME ww 7AAA7AA77,77A7AAAgAA-A ,AA5gA57A,7gA,fw7AAAAAAAAAA,-,Aw,AA7AA,27-Q--5gs7A,AAs, -AS,-25-Af577AiAA95-57-w7AA7A 7Ai'iAiA715fsg:fA5,f-Q: -A-A-257-,7AdA,7AA7fA-A SAW7 771 A A-, A AAA AAA 5-Aff-if-7 -A 7 -2 A A AAAAA A AAAAAAAAPA kg A 'A ' ix N053 Ae X 40 A H5185 ye ma XA XX :AK xsx vlbmxx 2 K W, W Q 53 vm, QSSKSQBK mm 5 A 7-1 7 2 AA A- AA -Aw AAA:A,AA-AAQQAW K- AA A AA A A WA -7 A H- A-7-A A AEA-'7 Af- A A AAA AAA A A7 Q W5 W A-A Mssng QA Aw MH A -Ag , A MAAAAAQSQAAA Ai WAN A2 ,CAA Ai, ,EAA ,sg7,?Lg, AA?-L2 A 7 AASSA WS 5ASAfs95es7f'-A' fi 1397-5291 WEJSZ ?"5519f57-- 1- 255625 AEi5SAi1ifs7A-5'sAi--AEMK5 AA57i?fQ"??i,3eA7:WSE'S39555A'WfA2?1f57fi27fAffS-gifiixlkikzL5Kf?'?iKA'f5'WA2ii--5351 WAV-7QG7gAL7A WAESE,75A55-A-TA?f-3fW,f?5NA'-GW1 1zLl?AW9'f,7AXf7A'? 715+-,f5A7ff5Af, 7 Mfgffixf 'SEKQS77-AF525-7'-fAz5,A7fA'7g5 FW- SWA AHA 59- 'SF 7 7 k A A'-9 AA A FASAASA WMWYSK A A 5 -WWW LAAAAA g 55933 -mf? M X5 X A 271 Q wx, X WSWS? mgwmmxxgfifg K A JA 251 7 ZAAAAZAA fm? A , A 52, AXA- KE 7225581 fm, NWS! K fi, 7-sn A ?7'f3K-vfkfx 5 FKVASEMAK A'35'8'-Sie 5 'V ,W A - Qs 3 'V 55,35 ,AA,AAAA-YS-AAA-AAAAAYEA7-AAf-7SAAA-AAA---AYAfi:Q23A2AA7A2AA72AA72A?A77AiAAAAA7AA7AA7AAAAAAAAAQAYAAASAAAQAEA:-A?-AAAAAQAQAAAAAAAAQA7AA-AAA-QAAAAAAA5AfA7A.A ,AAAS AAA,AAA--AAAA-AA-QQASEAP---AAA 5AA2--Aim -QA S Q ms ASW AQQXZAAGKAAAAA ,ggi ,m,,BA, lmgn AAAAAA 5 ,ALM K, BA AAWAAQAA 75AgAA,g,AAA,AAA,i ,g,A,8,gS,A AQ AA ,Q W, AQAANZIMLAAAAA ,A ,Ai rim AQEAAAQQAS ,AAAS X55 K M me AAA AAA, A, M is RA, W ,sk 7g iw , AAA SA 3 Aa AAA K, ,A A S' is A K ,K 3 is as as X AAQQA WAR YMAQQS A, is Q Ai? wk aw me M 29 AA EN A'-f7:A2iA AA A-, A22-53210 A-A22 f QA-A1-A-3,-AAAA fi: zz-:AAAAAQAQSAA A-A QAAAAAAAAAAA7- AQAA A AAAAAAAAA AQAQAA AAA- AA AAAAA -A A AA AAA AAAAAAA AAAAWAAQA A A-AAA-AA-AAA AAi77AA2AAAAAf1AAf A-AA AA A-W? A AAAA AAA - ' m-5i7Aizi5,Af K-,A-AA-AAIFQA AAAEAQ- QSAAAT-QfifAg'?g?igfAA-A'AAA-Aga ALA SA ,A -,A 71A-A1 53 ,Aakz 737 Q5 MAQAA7, -AAA, 357-A771845-QAQGAAAQA-H AAA QAMAQAAAA WA 7,7 75A,, gif?-fg5gL3,gAgg5Q-sg7kQ4A7,g -AEEEQA ,AA,A5EggA77, - AAA' -5-AALAAJAEA-A77A1WAY -JA QQAAA-MAA' X, - r l 7A ,7 SY KV In WE 5 '- AAAASEHLA ,, A -- 7 AAHAQLE sw ,A ,AAAMAQAAA AAA AAAAHAA AAAAA AAAAAAAA AQA, ,Ag QA AAA? A ,,- AAA Q AAA A2 mg A ,AAAAAAA A,,,A1-AAA-X ,Ayn AAQAQQAAAAAAAAQQQ5-AAA AAA- AAAAAA Ag rf B5 A 7, 7 A 20'-'HDPCUHUEUU In the name of the trustees, the faculty, and the entire school, I would principal like to thank the Seniors, particularly the editor and her staff, for the time and talent so freely given to produce this the nineteenth edition of the "Rebel," It will provide future generations with a good idea of what high school days were like at Forest Hill in 1959 A. D. DR. C.W. CHADWICK Chairman of the Board MR. S.M. BAILEY 'Jnuateea MR. JOE MCARTHUR DR. C. E. LEWIS MR. H.B. MCCLUER Believing in the philosophy that what a stu- dent does outside of the classroom is a very important part of his life, I am more than proud and happy to have this opportunity to con- gratulate the Rebel editor and staff. For this and all other good things you have shared with us I am deeply grateful. Mrs. Eva Ferguson Congratulations to a Very special Senior Class You're special to me because I had the pleasure of teaching some of you. You have held high the standards of Forest ship and sports. The 1959 Year- book spells out for everyone your many achievements. Mrs. Dunn Hill in the fields of learning, leader- l " I- -'www ww. MRS. HELEN MOORE B.S. , Mississippi Southern Second Grade Second Gacultq MRS. G. CATHEY B.S. , George Peabody Special Education MRS. RUTH LAW B.S. , Texas Tech First and Second MRS. ESTER FUGIT M, A. , Mississippi College Grade MRS. DONNAI. COLE MRS. B.A. , Ole Mississippi B.A., M.S Sixth Grade Assistant Principal Fourth Grade MRS. EARLINE MAGERS B.S. , M.A. . Mississippi Southern Fifth Grade MRS. LANITA PITTMAN MRS. F. SHERROD MRS. FAYE SIPES MISS LAURIE SMITH B.S. , Mississippi B.S., Furman U. B.S. , Union U. B.S. , Belhaven Southern Fifth Grade Third Grade Fourth Grade Sixth Grade 10 '3acultq EUGENE ADCOCK B. S. , Mississippi College Social Studies Coach Sta te MRS. B. B. BROKAW B. M. , Ole Mississippi Science Band Director State MRS FAY TRELOAR B A E e Mississippi M A E Mississippi College First Grade I.N. BROCK B. S. , Mississippi State U. Science, Basket- ba 11 Coach WILLIAM CORE B. S. , Mississippi College Science LP. FULTON MRS. EVA FERGUSON MR. GAINEY MRS. W.H. GIBBS B-A-i Mi5SiSSiPPi B.A.. Blue Mountain B.s., Mississippi B.A., M.s.c.w. College Assistant High School Southern 3.5. . Clarke College Principal. Math Drivers Education Math, Science MRS. CHARLES DEEVERS B.A. , Ouachita College Librarian, Ninth English i F MR. o-NEAL GILES Z B.A., Winiam carey Social Studies MRS. ANNE HARDY B.A. , M.S.C.W. English H I j MR. DAVID LINGLE B.S. , Delta State M.A. . U. of Mississippi MRS. MAXINE' MRS. ELIZABETH MR. RIDDELL LEGGETT Social Studies Coach 5 HOLLINGSWORTI-I KILLION B.S. , Mississippi B. S. , Mississippi B. A. , Ole Mississippi College Southern Math Science Homemaking i MISS BERNICE MILLER B.A. , Milsaps Business Education MR. W. T. MOORE B.A. , Mississippi College M-A-' MiSSiSSiPPi MRS. RUTH NICHOLS MR. A.w. RUTLAND MR. SAHLER MR. LUTHER STREET Souiiieiii B.A. , William Carey B. S. , M. A. Mississippi B, S. , U. of New York B.S. , Mississippi Social Studies M. Ed. , Mississippi Southern Drivers Education College College Math English, History i English 1 2 ,Q i X K X gE!i is 2 Mi .im iii? 1 1555 W as ifisliilti S T5 U WF is EMBL' Iii? ii J" Nile iiilii ji 535555 A552 -x . E ,,,. ,. i a AE pp? iiggggii i iii iiiiiiii i ii Eiligiifi Q? 'gg i li E A giiii 23 55 H li -, ' ni . . i f ilm 5g5 I ifiiiiiiiiiiiiiiiz ii,-f-E 5 mags' Eggisgig 11 is 'f fiiiifziliw ... . - , : , niiiliiig , 2. ' if 7,5555 'fi , ,, .,.. . .V V E. xi T 5 Y f , ii? '- fsiiiisgs SEMI. 1 iii ii Migiiaiizii QM ,M-H235 its Sieigigifqgiiiiii Sign 2 J i i siiii sgitgggeiil ai, 2 'gil 5 e!ffgfQzisf,2fi2fls.ps , ., Q its ,fi..iQi.fQlS21517E,g 2Wiezilaifiw-fi? is g iiiiii l Miiqiiiiiii L35 isgfjrtprviiigm,,g1'z,iig i ifliqmggisgig if iiiifiiiiiiizs25125522523 ii siizsgii if gig, , .zswmfif 7 L' f.., ' sf, , ,,., A 52255223223 H up 1--.Q ,J . wig! A li ii... , is 5 A "Nz , Mlwyuili 7' new i,fi..f,...,w A izizsggseggf in f MISS MILDRED MRS., T.A. MR. DEAN WALKER English THRAILKILL TOUCHSTONE B. S. , Mississippi B.S. , Delta State Milsaps State U. M. A. , Mississippi Piano Science, Junior High College Coach English MRS. R.L. THOMAS B.A., M.S.C.W. Math MR. D.I. THOMAS B.S. , Mississippi State U. Science, Basketball Coach MRS. NICK WALKER B.A. , M.S.C.W. .. .X is ,giggifggigigiigiig afsssassii ig aai rfgs Q 2135253 pi ,Q we Mila M f ' lids iii s ii ..,,, if i .sig vii 5955 ? ' siiiifi fisziilp V 9 I Sip SWE 52225 ..., . Z Wig? izliielssisi i sih .555 ei-s:, ti5i fi, iss mg, , ,.iii,..i,.. .. an if fi2sii!22ieti'ai E?-52251 .5el2if.5g22sf3i?2255zif?gsi sg: ..,. .. MRS. RUBY WARD 5332! ,. 'ff-iii... uf-E533 -eww ' 55'3.5Ei-g. 'J '. Zim, gm . B. A . , M. S . C . W. A 5s , g 5sggig? 55' . Elfwili E - Social Studies giigiigiiiigzg i -V ., . fiiiiiisfieiizig iiiagsligigi gifiiiggiigiigiiiiii . w ig .i,,sHgi iwfpg ., ,NR sqaiaeiiilgsigiis .s.f.iqiiizsis.s?i. iiiiiiiiiiiiiii 4teaizigsggiqiigiiisnfi. , Egiiigiqxggfgiigiiiiigild? .fi...im.wgs . .ggziiwKs.,7fgl.fi5-Q 5hsSzg!t5.!x5gffnflg gil. .af .fa , z.,.z.f.,.aWa5si .pm wwfiiifaiisififiliikW si fi:IQWE'iiiifiimif 1 sQg5is.siiiizfi22isiiEi.gii,55gg3 Eiief3:iffs:gfsEgi!i,5i12giigifiisfaf Ms we 2122 as watts, .iiiesii iam is isfiii fiiisiiiiiis f S W' S if L5 'Mila Sis? swim fL'3i,,i3'5f 532 i qiwgl. it H-1 gems wwf- f,.,,f.V,m:...i. fliiiiiiiii :SSW ifZiiV5'iWiilf?i 'l f W iiiiifmy N wil? ii 5,5522 ifigiiiiiigifgiggtiliz.igiigi to S 'lf t iiiizig giiigfiili li ggigg ffevszfr I rem ' if Y 'EV Kits 52:5 3x'fi?NE?isiEigxKi5535? U 21 -gikiiigligilfiiigfifg 9952232355fiiifiizifffg 5555 5 j55'f3fggj5wm'iig3!g5 .3555 iilsisiisffig2iggQ2i1iz'15'5siE g i f fig52gE5gxYfQ 55 QMifK-..,..Wsi5.fi..fs,isj . E353 Sliiiisfisi li gi f?9g,ig t,52f,g4' Ei igggiiggissfin 3g.g.g:igz.f1+.2i. gE5 .... . 955232 ii kiififslsx siiii wixs g .sit X54 'Elsie sIgi.,': -azf is gs ggls E X as fi '- 's:.,: -fg- aiii Ziiiiiiziii 5 MRS ' M1 LD RED SSXKSX-xifiigiiiifii Ef i gg g i yfi y " wg 3 ifiiiffegm i f ig ii m gg gigifsg S is 5 WARREN ill:2E'Z .aglmii.iSEipS I Q 'I sk Y la A E 1 ' ' - ' K . B' S' ' MBSISSIPPI S F f , 1 saiui B it 1 s 5:25555 iiifzfif iv.,- ifiilflffazii iixfiiiiiiihf Efffi,-1' Fi. 5 55iffffi'ffiifwiiwiif 'J 1. Southern if ,M .,, Q. H. I. ,.,,,,m ,. N., if. Zfa"i1'f M mn? 4: .,s.7..,,.,,,5Ki- iw. Mas. ANTOINETTE Mas. R.D. WHITFIELD MR. VIRGIL Woon MR. JAMES YATES Busmess Education WEBB Chicago Musical College B.S. , Mississippi B.A, , Mississippi B. S. , Mississippi Piano State U. College Southern Industrial Arts English Homemaking FACULTY SN PS MRS. BAILEY School Secretary 1 5, x ii W He Teach! 4 'z ,lx , 1 5 Q 6 , aw' , , 1 5 ,nf Q,- s ix X . v f"' ""' ff wx X? wr, N xv 4 A ks 3 a , E5 1 4 W 4 Q i 1, 4 2 5 I Z Q 1 s 3 Q 1 S 3 3 ,4 55 il n 1 ii X1 5 Iv V 1 1 I ,1 1 1 il H ? 7 5 ! 5 i 2 i 1 4 SHIRLEY ANN BEDCHER "A sweet personality is the greatest gift of all. " Beta Club 2g Bible Club 2, 3,4g Homeroom Report- er 1,4g Majorette 1,2,3g Feature Twirler 4g Band 1, 2, 3,4g Superior Twirling Rating 3g Paper Staff 44 Safety Council 3g Band Councilg D. A. R. Citizen- ship Girl 4g Who's Who 4. GLYNDA AUSTIN "Her happy smile , is the herald to a happy, friendly heart." Octet 4, Chorus 1,3,4, Secretary-Treasurer of Chorus 4, Annual Staff 4, Paper Staff 4, Basketball Cheerleader 4, Secretary- Treasurer of Junior Classg Y-Teens 4, Secretary- Treasurer of Homeroom 1, 4g Vice -President of Home- room 2g F.H.A. Club 2g Bible Club 1,2g Who's Who 3,45 Minstrel 3g Pep Club 4, RUTH ASTOR BARLOW "A quiet girl but a good friend and an honest worker." Beta Club 2,3, Marshal at State Beta Convention 3g Safety Council 3g Bible Club 3g Hi-Lights Staff 4g Junior-Senior Banquet Committee 3. MARTHA SUE BELL "Tis not a lip, or eye, we beauty call, but the joint force and full result of all." Vice -President of Home- room lg Halloween Queen of C1358 1gF.H.A. 2,3,4g Bible Club 1,2,3g Student Council 4g Y-Teens Sec- retary 3,4g Annual staff 45 Cheerleader 4, Home- coming Maid 3g Who's Who 3,4g Chorus 3,4. THOMAS P. ALDERMAN "What should a man do but be merry." Bible Club 1,2,3,4, Re- porter-of Bible Club 4g Substitute Bus Driver. MARILYN IDELLA BAGLEY "A good reputation is worth more than money." Bible Club 1,2,3g Beta Club 2,3g Beta Club Sec- retary 3, Vice -President of Homeroom 3g Paper Staff 4, Annual Staff Layout Ed- itor 4, Chorus 3,4g Y- Teens 4, Pep Club 4. JAMES E. BEALL "Alll ask is to be left alone. " Student Council Repre- sentative 1, Annual staff 4g Paper Staff, Highest Salesman in Magazine Sale 3, School Photographer 4, Scorekeeper-Basketball 3,4g Beta Club 3g Bible Club 2, 3. GERALD DAVID AUSTIN "He creates confidence, he carries convictions, he has the qualities of triumphant leadership. " Who's Who 3.4, Basketball 1, 2, 3,4g Baseball 1, 2, 3, 4, Track 3,4g Class Presi- dent 4g ClassVice -President 4, Homeroom Officer 1,2, 3,4, Office Assistant 4g Annual staff 4g F.H. Club 1, 2, 3,4. MARGARET JANE BENNETT "Here's an unusual girl indeed. " Beta Club 2,35 Chorus l, 2,45 Senior Y-Teens 45 Annual staff 45 Piano 15 Pep Club 45 Minstrel 1, 2. HAROLD A. BERRY "And wherever his foot- prints went he was the king of merriment. " Football 45 Who's Who l, 45 Bus Driver 3,45 F.H. Club 3.45 Pep Club 4. SUSAN ADAIR BIGGS "Her eyes are as soft and capacious as a cloudless sky." Bible Club 2,3,45 F.I-l.A. Club 45 Y-Teens 3,45 Cho- rus 45 Pep Club 4. FRANCIS MARION BRITTON III "None but himself can be his parallel." Student Body President 4, Vice-President Student Body 35 Annual Staff 45 Hi- Lights Staff 45 Football 1, 2, 3, 45 Homeroom Presi- dent 3g Beta Club President 4, Beta Club Vice -Presi- dent 3, Delegate to Beta Convention 3, Marshall at Beta Convention 2, Beta Club 2, 3,45 Delegate S.A.S.C. 3,45 Delegate to L.D.C.S.C. 45 Dele- gate Youth Congress 2, 3,45 I-lomeroom Reporter 25 Teen Page Salute 45 Who's Who 4. LUTHER WILLIAM BRANTLEY "The world is blessed most by men who do things, and not merely talk about them." Bible Club 3,4. HERMAN MILTON BRYANT "l-Ie is never more at lei- sure than when at leisure." Bus Driver 3,4. PAUL RAY BUNCH JERRY AUSTIN CARTER "No storm ever ruffled the "A faultless body and a current of his life." blameless mind." Bus Driver 45 Bible Club, 12 Year Student5 Band lg 45 12 year Student F. H. Club 4g Track 1,45 Basketball 3,45 Bible Club 2, 35 President of Home- room 45 Who's Who 4. GLENDA CLAIRE DOTY "A leader, scholar, and friend for you, who is and will forever be true." Editor of Rebel 4, Assistant Editor of Rebel 3, Secretary of Student Council 4, Stu- dent Council 1,2,3,4, Treasurer of Beta Club 4, Beta Club 2,3,4, Delegate to Beta Convention 2,3,4, Delegate to M.A.S.C. 3, Delegate to S.A.S.C. 4, Basketball 1, 2, 3,4, Track 1,2,3,4, Hi-Lights Staff 4, Cheerleader 1,2,3,4, Head Cheerleader 4, Who's Who l,2, 3,4, VIVIAN DAIGLE "She's generous, she's entertaining and she's generous with her entertain- ing." Bible Club 2,3, Chorus 3, 4, F.H.A. 3, Pep Club 4, Y-Teens 4. GALE W. DAVIS "Rather shy but girls adore shyness. " Transfer 4, Provine, Foot- ball 4, Baseball 4, Track 4, Homeroom Vice-Presi- dent 4, F.H. Club 4. NANCY CAROL DOUGLAS "Happy, thoughtful, kind, and true there is no favor she will not do. " Basketball 1, Homeroom President 1, F. H.A. 1,2, 3 , 4 ,. Secretary'-Trea surer 3,4, Chorus 4, Bible Club 3,4, 4-H Club 1, Repre- sentative State F. H.A. Convention 2. CHARLES CHADWICK "An abridgement of all that is pleasant and nice.' Homeroom President 1, Football 1,4, 12 year Stu- dent, Annual Staff 4, Vice President Senior Class, Safety Council 2, Safety Council Representative to Ole Miss. 2, F.H. Club 4, Bus Driver 4, Pep Club 4. CHARLES E. DALEY, JR. "The style is the man himself." Bible Club 2,3, Band l,2, 3, Student Council Repre- sentative 1, 12 year Stu- dent, Bus Driver 3,4, Pep Club 4. JOHN WISEMAN DAY "I am as free from worry as a turtle is from feathers." 12 year Student, Baseball 3, Band l,2,3,4, State Band Clinic 2,3,4, Most Valuable Band Member 3, Annual staff 4, Band Offi- cer 2,3,4, Band Council 2, 3,4, Pep Club 4. SANDRA FAY COOKSEY "Her ways are ways of pleasantness and all her paths are peace." Treasurer of Homeroom 1 Basketball 1, Class Queen 2,3, Who's Who 2,3, Sec- retary and Treasurer of Homeroom 3, Beta Club 3,4, Student Council Rep- resentative 4, Chorus 4. KARL H. DUDDLESTON "He excels in what we prize and appears a hero in our eyes. " Football 1, 2, 3, 45 Track 2, 35 Who's Who 2, 3, 45 Home- room President 1, 2, 35 Vice- President 35 Junior Class President 35 Vice-President of F, H, Club 35 Annual Staff 45 Holloween King 4. WARREN KNORBERT DUNN "Thoroughly fine, truly noble, a boy to be depended upon. " 4-H Club 15 Band 15 Band Council 15 Bible Club 1, 2, 35 Pep Club 4. JOYCE JEFFCOAT DURRETT "Me thinks she looks as if she were in love. " F,I-I. A. Club 15 Bible Club 3, 45 Chorus 2, 3, 45 Pep Club 4. KENNETH RAY FRENCH is pleasant and nice. " "An abridgernent of all that JOY BREWER EDWARDS "Like a fair lily on a river floating, she floats upon the river of his thoughts. " F,H. A. Club 45 Bible Club 45 Optimist Club's Essay Contest, "Youth Appreciation Week5" Transfer 4, Central and Clinton. PAT HENRY GRAVES, JR. "Happy am I, from care I'm free5 why aren't they all contented like me?" 12 year student5 Beta Club 2,3,45 Bus Driver 4. SANDRA LEE GRAVES "Brunette beauty--a dash of color, and features like an ivory carving, " Student Council Treasurer 45 Band 1, 2, 3, 45 Majorette 15 Drum Major 2, 3, 45 Who's Who 45 Homecoming Queen 45 Beta Club 2, 35 Beta Club Reporter 35 Assistant Business Manager of Annual5 Homeroorn Pres- ident 15 Delegate to L. D. C. S.C. 4. SARA ANN HALSELL "She gives the world the best she has, and the best comes back to her." I-lomeroom Secretary and Treasurer 25 Beta Club 2, 3, 45 Bible Club 3, 45 Safe ty Council Representative 35 Delegate to Hinds Co- unty Safety Conference 3g Paper Staff 45 Who's Who 45 Office Assistant 4. WALTER EARL HASTINGS "The mirror of all courtesy . " Band 1,2,3,4, Band Coun- cil 3,4. LINDA MAUDE JAYNE "Wholesome and true, she's one among few." Bible Club l,2,35 Beta Club 2,3,45 President of Homeroom 35 President of F.H.A. Club 35 Business Manager of Paper 45 Pep Club 45 12 year Student. RUTH ANN HUTCHERSON "She's the girl so very neat, to meet her is to have a treat." Bible 25 F.H.A. Club 25 Music 35 Student Council 3,45 Safety Council 35 Beta Club 2,45 l-li-Lights Staff 4. HORACE LEON IEFFCOAT "A mind at peace with all." Basketball 1,2535 Substi- tute Bus Driver 4. 'tr GLORIA ANN HAMILTON "A girl with a smile for all." Office Assistant 3,45 F.H.A. Reporter 2, F.H.A. Secretary 3, F.H.A. Pres- ident 45 Bible Club 2, 3,4. JOE MELVYN HAYNES "My recipe of life is two barrels of fun, mixed with a three-inch grin." Football 3,4, Football Manager 25 Homeroom Vice-President 15 F.H. Club 1, 2, 3,45 Bus Driver 3,45 Bible Club 15 Track 1, Pep Club 45 Baseball 4. CONNIE SUE JACKSON "Sweet and Lovable. . . studies hard but always finds time for fun. " Bible Club l,2,3,45 F.H.A. Club 3,45 Y-Teens 3,45 Homeroom Reporter 2g Chorus 4g Who's Who 4. SUE HARVEY "Grace is in her steps, heaven in her eyes." Beta Club 2,3,45 Bible Club 1,253,115 F.H.A. Club 1,2,3,45 Chorus 15 Paper Staff 45 Annual Staff 45 12 year Studentg Repre- sentative F.H.A. State Convention 35 Library Assistant 2, 3. FLORENCE REBECCA JONES "Her pleasant smile and kindly ways will be in our memories many days." F.H.A. l,2,3, Reporter F.H.A. 3g Bible Club 2, 3,45 Beta Club 2,43 Paper Staff 43 Office Assistant 4. 4 ALFRED LEONARD JOWITT "He'd rather talk to a woman than an angel any day. " Student Council 4, Class King 3g Safety Council Rep. 35 Homeroom Secre- ta ry -Treasurer 3. RALPH MILLARD KERSH "This quiet and sincere person is a favorite with everyone." Band 1,2,3,4. PATRICIA CAROLYN LOWERY "She was formed for soft- ness and sweet, attractive grace. " Chorus 1,25 Bible Club 35 Pep Club 4. r 5 li Z S 5 5 si it it EE 5 gs K! r . MILTON D. LOPER "Nature made him what he is and never ma de another. " Football l, 2,3,4g Home- room President 4g F. H. Club 2,3,4g Who's Who 2, 4, Class King 2. REBECCA ANN LEGG "A perfect combination of brains and beauty." Transfer 3, Drewg Beta Club 3,4, Secretary Beta Club 49 Secretary-Treas- urer of Homeroom 4g Bible Club 3,43 F.H.A. 4g Chorus 4, President Chorus 4g Who's Who 4g Annual S.taff 4. IRVIN MAURICE LEWIS "Take it easy, have your fun, and let the old world flicker on. " Football l,2,3,4g Track lg Bus Driver 3,43 Student Council 4g F.H. Club 1, 2,3,4g 12 year Student, Bible Club lg Pep Club 4, Baseball 4. Sr sz is is fi fs K rr Ii f if if K 3? S 5, 1 22 5? sl if 55 3 ti Q 5 X . . E E . , t Q 4 2. f f g, i 5 X 3 s s r 5 s E i , HENRY BURTON MABRY "Even though vanquished, he can argue still." Homeroom Vice -President 2,3g Bus Driver 3,4. A iii PAUL W. NIX "Heaven is imagined in his eyes, compassion in his heart. " Football Manager 1, Who's Who 1,45 Bus Driver 45 Homeroom President 2g Vice-President Bible Club 3, President Bible Club 4. QUINTON MATHIS "We laugh with him and at him, for he is filled with wit to the brim." Transfer 4, Collinsg Foot- ball 4g F.H. Club 45 Bible Club 4g Pep Club 4g Base- ball 4. CURTIS ALLEN MCNEIL "My tongue within my lips I reign, for he who talks much, talks in vain. " 12 year Student. REGUINA LYNETTE PATRICK "l-las huge, soft dark green eyes, is rather witty and quite wise." Transfer 3g Y-Teens Treas- urer 3, Y-Teens President 4, Pep Club 4, Chorus 3, 4, Minstrel 33 F.H.A. 43 Bible Club 3. AMANDA DELORIS MAGEE "Always a smile to greet you whenever she chances to meet you." Basketball 1, Track lg F.H.A. 1,2, Bible Club 4, Pep Club 49 Chorus 4. SAMUEL BOWEN MAYFIELD "Quiet, polite, faultlessly groomed. ln short, a Gentleman." Homeroom President 2, Homeroom Reporter 3, Homeroom Vice-President 45 Class Reporter 3,4, Beta Club 2,3,4g Bible Club 3g 12 year Student, Band 1,2,3,4, Band Offi- cer 3,4, State Band Clinic 2, 3,4, Most Improved Band Member 2, First Chair of American Band Annual 2. LENNIE ALMA MORRIS "Unsurpassed in dignity, yet loves a good time." Band 1,2g Majorette 25 Bible Club 2,3,4, F.H.A. Club 4g Y-Teens 3,4, Chorus 1, Junior High Cheerleader 1, Pep Club 4. ROBERT ELLIS MAGEE "A hard worker in any thing he undertakes whether it be blondes or sports." Basketball 1,2,3,4g Base ball 1,2,3,4g Track 1,2 Bible Club 3,4, Student- Council 1,2,3. 3,4, F.H. Club 1,2,3,4g SHIRLEY JEAN PUCKETT ELTON PURVIS "Friendliness and versatility "Silence is the element of make up her irresistable personality. " Band 1, 2, 3, 4, Majorette 1, 2, 3, 4, Bible Club 3, 4. I discretion. " 4-H Club 3, 4. PATRICIA ANN PUTNAM "The very flower of youth. " Chorus 3, 4, Latin Club 3. CATHERINE MARIE RICE uiet and Humble, friend to all, blushes in the cutest way. " Transfer 3, Saint Joseph, Y-Teens 4, F.H, A, 3, 4, Chorus 4, Pep Club 4, Bible Club 3. "Q pt BARBARA SUE RAYFIELD "Her glances, how wildly beautiful. " Transfer 3, Missouri, Foot- ball Cheerleader 4, Home- room Officer 4, Class Officer 4, Class Maid 4, Who's Who 4, F. H. A. 3. RUBY GAIL RUSHING "A happy combination of personality, scholarship and character. " 12 year student, All State Basketball 2, Basketball 1, 2, 3, 4, Cheerleader 1, 2, 3, 4, Head Cheerleader 2, Track 2, Reporter Bible Club 1, Beta Club 2, 3, 4, Youth Congress 2, 3, 4, Annual Staff 4, Marshall Beta Convention 2, 3, Assistant Editor of Hi- Lights 3, Editor 4, Carnival Queen 4, Who's Who 1, 2, 3, 4, Delegate to L. D. C. S. C, 4, Reporter Student Council 4, Student Assistant 3. MARTHA JANE SHARP "No legacy is so rich as honesty. " 2, 3, 4. F, H, A, 1, 2, 3, 4, Secret- ary F,H, A, 4, Beta Club 3, Chorus 2, 3, Bible Club l MARIAN MANSKI SHERRILL "For her, politeness casted nothing and gained every- thing. " F, H, A, 1, 2, 3, 4, Treas- urer F, H, A, 1, Vice-Pres- ident F, H, A, 2, 3, F, H, A, Historian 4, Beta Club 2, 3, 4, Chorus 1, Bible Club 3, 4. MARGARET ELIZABETH TANNER "ln her possession are the qualities of silence and modesty." Transfer 3g Bible Club 3, 4g Y-Teens 3,4g Who's Who 4, F.H.A. Club 3,43 Annual Staff 4, Office Assistant 4g Safety Coun- cil 3. C HA RLES SIPES "Men of few words are the best men." Beta Club 3,4g Band l,2, 3,4, Band Council 3,4, Band Captain 4. CLAYTON STORMENT "A man of upright life needs no weapons to de- fend himself." THOMAS MICHAEL TERRELL "Moderation, the noblest gift of heaven. " Substitute Bus Driver 45 Pep Club 4g Bible Club 2, 3, Library Assistant 4, Visual Education Assistant. CHARLES SIMMONS "Early to rise and early to bed makes a man healthy and wealthy and dead." Football 3,44 Who's Who 4g Track 2,3,4g F.H. Club 2, 3,4. LAROY STEWART "I serve while others give excuses." Bible Club 3,4. LANELLE SUDBECK "Of all the girls that ever were seen, There's none so fine as Nell." Band 1,2,3,4g Chorus 3, 4, Reporter of Homeroom 3, Bible Club 1,2,3,4g F. H.A. Club 2,3,4g 12 year Student. SARA SIMPSON "ln her tongue is the law of kindness." HENRY CLARK TIDMORE "Men of few words are the best men. " President Homeroom 35 Basketball 2,3,4g Baseball 1,2,3,45 Track 45 F.H. Club l,2,3,45 Bible Club 1,25 Annual Staff 45 Band 15 Minstrel 3. NEILL TURNAGE "Every man is a volume, if you know how to read him. " Beta Club 45 Bus Driver 4. LEWIS VAUGHN "A likeable boy who has true and worthy characteristics. " Basketball 2,3,45 F.H. Club 3,45 Who's Who 4. BARBARA WELCH "Cute as a button, neat in appearance, always on the go." Homeroom Secretary- Treasurer 35 F.H.A. 2.3, 4g Y-Teens 3,45 Bible Club 2,3,4g Chorus 45 Homeroom Reporter 4. CHARLES MAXWELL UNDERWOOD "I love to talk and talk and talk, I pull a lot of clever stuff. My one re- gret is this, I don't get listened to enough." Transfer, Jackson, Provine 45 Football 4. ANNE WHITTINGTON "Ever smiles, never dreary, always cheerful, never weary." I Bible Club 2,3,4. BILLY DEAN WILLIAMS "Romeo had his Juliet, Billy has his Linda." Track l,2,3,45 Band 1, 2, 3,45 Student Council 1, 2,3,45 State Band Clinic 3,45 12 year Studentg Delegate to Safety Con- ference 25 Band Council 3,45 Safety Council 1. MARVIN WILLIAMS "Never a worry, never a care, always good natured and sure to get there." 12 year Student5 Bible Club 1,2,3,45 Track 1. JOYCE FAY WINTER "Salt your food with humor pepper it with wit, and sprinkle over it the charm of friendship." Chorus 3,45 Safety Council 35 Beta Club 35 Pep Club 45 Y-Teen 4. ANNIE LEE WRIGHT "She is so alive that it would be sheer foolishness for her to take out life insurance . " Vice -President Homeroom 45 Vice -President Chorus 4 Chorus 2, 3,45 Sextet 35 Octet 45 Bible Club 1,2,35 Pep Club 45 Y-Teens 3,45 F. I-LA. 3,4. ROBERTA ANN WILLIAMS "She sighed to many but she loved but one." 12 year Student5 Basket- ball 1,2,3,45 Homeroom Officer lg Beta Club 35 Bible Club 35 Pep Club 45 F.H.A. 15 Y-Teens 45 Track 2,35 Safety Council 3. 28 SHARON ANN WINSTEAD "Leave silence to the saints, I am but human." Ivlajorette 2,3,45 Band 1, 2, 3,4, Band Council 35 Chorus lg Homeroom Offi- cer 25 Safety Council 3,45 Piano lg Manager Girls Basketball Team 45 Annual Staff 45 Delegate Hinds County Safety Council 35 Minstrel 2, 3. 1 1' Q1 K .xixa , W, ,,,, , ,,..q,,,. LL,,. , ,, , N, M,.,z,M,wMZw1 U, Lx fx-1 K mm :mx was' W h e r e 3 I I t h o 'V L, ,V A -5 ,", U , l Z ? , , .V V AA.. 1 L fw Hmnr iwM3? P 1 1 L g iifT g1Ki2s 2 ffW35 lfBlfw iW? 3?W3i55W ? L i K5 ?? MW fr z Q 1 ef 1183? iffSgHl l mwi!S awf l 1 55?f'5?5Q 'UMW P1 h l W? j 2l i?f?? fi5if'3i- . - ,,, YS , f25??WifiEi iE,W5H l ?fi? if Don t let 1I out. , . 'W Go! zfS HliQf 2 ff! Samir THEIR! Ra , 4 P K aff- fnn llf 4 fig ELF Go 1 E , WHEN lkl kkf11' Why, Dana! , ,A H96 12,1 gag exp ai ff ' 1 16 Sit . 2 if 1 if gwwwgwfz mm mu. Cjena 4 1 w 1 X Q fi .5 K, 5: 451 sf! 3 1 f f is ix Zig -2? .iv if 5252 iss? Q!! at W f K, K, is i' Si fl 5 if 41 f W. ,i ii g, K :Z .K 3 X if ii? iii fig I I , ' - w w 4 4 - -,-,-, V -,,--,, V- -,-, ,V .H .. A, , . ,,,,..,..,,.. .W ,.,. ,..W-.W-if--Q,H-W, ,..,,, WW,ww,:m.mmJwwwe 'J e Student Council -Hall of 'Jame Gemhi Austin endc, Dofy GMX GI Q ! Et, 53,-5 lx L el Sondra Groves I ex Uuddlesfen Q X N " '5 f I WWW 9 K I ! s Froncus Britton van Rushing iv 48 bw y We Emu .ww , , Y .... M..w..W- L A W. , ,. E555 , .QV A ,ww-wafgm 3 ' w w fa,FP.g: f ?Qgrmss3gMm 9f w , 7 '--- H5mggkg5wfgffii?'gr .. ...F ,,,, .,... , .. ..,. ,.....4 ..,..r ., .. ,., . . , 1 ,, f e , ..,, .,,. ., , 6 ' , ,- -L 5 ff? H ff' .Q-I 1, ,. ,, M l K 2-il lf' U- Q.1fvgEf2fi2211'w- . 5 . i. L,L.1 .:3L..,, ISZAI .i.l2.. A Q 1 VL' L.. .V 5 ' Am,,. .A ,W 122 Wai LV,, LL1,.., . ,AW,, .,,. , 'bl . U25-, J,u::'1vf.,w.n:'M3ZA5SEx ziviifffk .L avi f fx E4-9149532 ' M Q ,mx ,ww is W Q i.:x.sz31Saw'xwwmwRm6mf .Aw , 2 i 1 N i sw! aszggf.. W i s E 5 'QK YL fs. M., H V Q '.2AFfi1ViLlkCfS Q A 6 L Y wtf, sg fgl, E 0' , . 5,3412 WH zk. in Gene Amsworth Larry Barnes Sandra Barrett James Balgord Harriet Brantley Glenn Beall Robert Brasfie ld Becky Brent Carol Brummett I oy Breckenrldge 'mf' ri? ai gwrfig WM arg? .,,. 1 asff if, E iw, 1 3 ' 22 1, B ' , . f K V - X532 ':, " Paul Buckley RJ . Bunch Jayne Bush James Carmean Barbara Carter MRS, WEBB S HOMEROOM OFFICERS PrCSid6r1I ....... Dennis Huffman Vice-President . . . Mike Duddlesten Donna Calhoun Secretary-Treasurer . . . . Bill Gore Reporter .... . Nelda Schelb Sponsor .... ..... M rs. Webb Nelda Chandler Betty Davis Raye Ann Core Barbara Davis Max Deen Rose Anna Dorr Carolyn Chastain my mg in , fr rs: f . .r.:,f.. si ,gal sl lf - is 2 2 4? mr, 4 l ll l firm r r els W S W s egg 511,21 ,Qgrwlaggfigfiiiik 153 3 3 ' 'tif ' a'isLr1iws"ar:z52QgQl 'B l 1 gs 4 2 H vlfwlr 1 I Q as lilgrl Q5 hr flflilff rzie r f I Ls BLESS ,dw li W.. W 'sw Q MM r s Si si l M5552 QQ, Q 1-an 52 52555 1: E2 ll K :M-::., a:- 'Af x L - 1 . fffzlfiiiggilii -4: rrsriilgiiggh 593.5 bggkixsg rQ,gf'ir,,315g? W mg gg: f U ,lg Egixllgfglfrllllzlirlr, W 'WM 5 sllllggm 'lg f2is2gHg,sEQzS5QQ?rfgr mg' if Q gulf? gl giggle , 1 X , Q,iElgi2?'zr1e91gr -f,, -1, Q2 girglmf lg29i?Qlk ,EMT mp , fl 'I f K rigs, g lzzrl ' iw,-L , 1, W as lr I lr lla r wr aff: "M" wil -M' H Pat Conerly fyjlliil r Wi tif 1 Jifs it ix M s Claude Cutrer ,MQW 2' 5 2' ,ffrlrf sr L1 . .2:. Kra ft! 5 ff, ff! 'B' ,. lslisrfiilhf all ,rj . gigs 575 .ev-5. . rl L1 af V .W MRS. NICHOL'S HOMEROOM OFFICERS President. . Vice-President Secretary. Treasurer. Reporter . Sponsor . g5ggaggspslxgsggggigggrirriilf , We LGWWE X f W ggggigyefil 5.3331 llggli gsa K rr,gilriQra4Bf2g eg A lf X- .. KrsflE2l1re2rggr12ggi2iEzr lm-wsa rv -45 gr 'rfrflgsirwgifsgfw iiriiiralillilrfru Piiriflmgiliirlrsfisf Eiwkfiwfirslslgi t rf rl 113, 4,47 13:15-,,g s .5 Jflfisiidlifii -?51f59g2ial5i,s5 ggllfiiiifg32,ggE22gz'3si , W M! Q ls rl 5-ffm' u aw r ,wifi gg, 5 E5- ff1M?ff1s2f-wnll -- 4,-,sm,r,,,,,, ., Ewirggirgissgnezgih H63-fre-.ai-. asw- Swv-.ss.k5?'1lwx 1 7f'321ff55i'sfza':Zl!l F., .M 7.15 l. ar" f5gwigfEge2Eg:5eri?l r - Fail? 1fsl5w,m r1wg1f W ' ,asf reef. , , 2 , g....4. . A Mtg :Wir Q 3 :,.,::sI: 7am . -fr. :- aimllrl,l lr rg f fgfwgrrrxswillglgi 244 sllq H Gia' 1 1', 7' i 1 , Bobby Jones Warren Hegwood . . Jayne Bush , , Joe Ewing Ioy Breckinridge , Mrs. Nichols Pat Deen wyr,3g,igega aa2 an ga fgg g gggglggggsgggsgggllglgjiigii . ,, A rf E d igg, yr 5 , ,egg leg .-ui' "F V 7 1, 1 f- .. Y' 3553322 rawaiirhfififiliiEwa.mrs, ff . 3,,,fe,.m Mr, I .. . S inslgggqggiriilismiii'i?g'E:lg?29lq+ ., H, r Kr r EylzwafifMfez1ff-aiwsar Ri -E gf'P'WWfa2saf.:iEif2qef222Q Ltr - Albert Downrng V C, ., rpl K M M W 152515 X girglgirlgglrgel ssrgfailsfi riiiyisgsr Z 2Qars,ra2ellwasrri lk ssgrgyqx, 5 El 1'l'i12f'f'Kl ilfllfligiiiifgirillibgfigl ,ni 5'z.s:,.5l'ri,"5!? : SHEEP: E5a."' V 2 Exif. .f 1 - - fl zlsswiwes I-.rake , H , 5 +5611 za-fr L 1 Weiififpsszggrggiq .li-":5'5g ,rrggirikglwggilifffglalffllwlrlli wx ta ,- as 1' Mfwwgf kkgzgz, ,wry-'kgs r me sriwezgwr +5 Eff? I wiki Q rfarfrffsrrfrflllra siQz?2:52e:rfie!lz2,3izf3ge Mike Duddleston Wayne Eady Peggy Edwards Shirley Errington COACH LINGLE'S HOMEROOM OFFICERS President . . . 'Cotton' Granberry Vice-President , , , Sandra Mazur Secretary-Treasurer . Johnel Kimbrel Reporter .... . Fran Phillips Sponsor . . Coach Lingle John Farmer Joe Gewin Brenda Glenn Qs? ,EM ., My L. f Qsifmfgfizflfiiiif'sg52!AQf2w ll ff 'Q C nn ynn lg , ll flliw llfl viilgil " Q 'WK f . Q' H fl 1: ,Msn .wx . 5.1: lgsxfilills Qinstmyyf,lggzfgg,5sas f , 1 lil? is EiEa?Siiii2il2i?'i2ai2 1" E fgljg iliflilillfiiiiflii f-gf if Erlalgrjff 12fx,gsli1'-fifth!! fl fi:lQ,l,z5-. Qing 'f:ff,,f4. lg 'Eli 5 Mllllswsz ' fs.25f'fzfew2aggzl if ws . ., .4 E K mf-,sw ,ww-f,5-,g h Ei E. ??,:'?'7X5E"5"w l55i5f'1'ff35:?i5'fiflllsilnffgili fiililwig- ,UU . Sg2li?,.rhzn2k -1 Eggs K, .g xigzigiigi ggi 'gfigiigiisiiayilsiillx li -- -4, ., L, :, ww 2-.m.gi , L wx . X, ggsig,gjvj.Kza?35W3? Q' QW 'Exif' in 292 V357 7 wiflfiigifigifgiglzf l52igigl,g,g,hlls5gQH5EQLKf 2E52i2lE3Ai,fl,Kil,E 2fsA2l,??lg22ff2Emfg Wiillzsiillliilllmiflis 22QsfsllEZiia,2i'gl12if,iaggil W-sri,-.f1,.151'.5g, La-n4fw,1e,'.5c,nA awxf, Hi, , ffEigS2Z+frizrf3iy,grr' f! 5 61 'SEM-3 7: 41 si Wx il' lflxgiiflg isle e5,wez,.r:s-ff, if ,msiwflgsrfmligirgin lmlw' z,gQgi2?iQiif , ' ggi' iffiigiiiiwzgggqlliiwiliqg K ?55,5K5,1N,i E 451327 sl? Qillaigiyilqiiiiagllgsw is g lggam ggk grimy E I -ff 122-l'f2l-E3552sfliE,Q52 , wifzifwl 1 'rflliaif aksewigisf,mefisllegllwglifl iefzg-ilillwigggixs M 1gsy1fris.2slllliaE,! s iiliiiffllfly in Billy Evans Peggy Evans Dana F ortenberry Jimmy Glenn Charles Elliott l if l Louis Ewing ,mem-zggggzl my 'W i f i E l m ,: ,.., "if W ,, VHEBEEEQQEE. ll L Q EESW W fm s l w i L 23 Jffsx . fvffe'.,f f,Z,,' - ,,::- iiilislfllghlril Slfrllnigf ial gjmimx ,M . f,'i4sl,,mdl lg, ,,,. p elrlflilllilsil ligglqlggggggggg , xii' rglirggw w E 1 E k wllrllml ,:i. Billy Gore Ted Hall Martha Ann Gray Katherine Hall Johnny Hastings Shelbie Henderson if l 2 5 y .r sm: Km Cotten Granberry Jack Grant Gail Greer MR. RUTLAND'S HOMEROOM OFFICERS President , , Vice- President . Secretary. . Treasurer. . Reporter . S pons or . .V sift' 1 2' 1.ai?2i1ZQ '+Q2f all ll. :,. tl wrt-,V-gsvsfs-,r - M511-sf fW,1zl,qm .L ,. Dis . an my S! -11f':i"eQ, za Y Q su 1 ,A -, -as M- 5 A S :- ' iris Qiglglslgzfl Se F 'V xr Q 'il , M, lia r? ' trffiiifii w lllles li t fa Qs,mfFHifiy,f,'l,i.i,ftfrz5 5 L jlifigs 'fx ff iiifublfrx Eiliiligg 355253 ftp" k st! wma 3515 5555 5 5 1, ,Y f gg: ,mizgf li 1 ,mils is 5 3 gl ra z Eillgfl zilge ' Highly? 03522 la n? 5 s E25 fi gl , Q. '-' 12, .1 551. -l:-,raf ,i M rs-ws we -- ' iizmwifr ffiiwlglifge . M, sl - l ,.. V ' :-g,.5,, ww, ,Q'?QQ2Ei?,fizsg., " tx 8 -fm, ' .:..f- 5 r - 1 tv? . tt Q ff- .V wzfimfwg f . 1- 'E 3.--1.5--'Ex:i :r ,, sg ' ss:fzt1::.t1::':.:,1 gg2 . Ann Vickers . . Io McClelland . . Eva Sipes . .Raye Ann Core . Serina Quinn . Mr. Rutland Warren Hegwood Maury Hill Tommy Holcomb X X . , X L i,i ..... . KS.. , . , , , Q S X Q K Eg! x 5ix 1 A' 5 S K 1 W K Wx, 5553 gs, f ww s,M,m4f, K 2 f f figffigifbi' f if Ki S Nm VV-SUSE? fzsimiizi giiih M L439?Wfi,I'lLgiii2fE5i K -i,,:',,,,k Lk,L,i,, .Z1ziwi-4:gxQw,fx?.x5,, f Q 9 K mxfiw xx 5 ,f ,H km ,K 5' s H gsusff f S Nil 1 f S 2 .5 233:55 , L f 15 QQ! , W i' iqz3?35'? Dennis Huffman Bobby Jones :,,-mu,- W Sz-1'S:fxx.:1 H 1-1-512.1-:ffzf.1,?f 0 mi , ,. 1-ww . uw I 5, LM Q wg W3y,.Q:- L+ .1f,W,1,w-fx? Wi: fm ,ifvfE,:,z'.Q'5w2? K iw X 1 X K Af-ifsizisli+gwgfLi.i4+ii, ,, Tfwggglfrf in imap 'Y il, M iss Y i 2ffi2fg1ms,11sf. 851 2' T5 J Mifdiig ,fy +1 , f.m,mpgw. . . ,dx slmwmrsf gms-4 ,'s'ws1f,, z Xsmfgf,,1w,gw5 fm,.f.,, :gf 5,5 an Nw, img 3,-75, ' 2'-'ff v-imma!-L+ , , . , , - si: - ' Z-,,f'X:lxg::4x-.f,1, 2 w w wr-:iss ,. 1 ,aa fs+g1111:1-.xxx-9515, i : ' glw :s ' 1', fx : 1 : , s'xAgvgz11gwggjF2g:L 5 g " -' 2'-wa1aww'miw2a,f5g . 72 5',?i'.ii-.:is'.:w5x mn X. -A A IW,mwqksmr , f :. . - qw-kgG,..w.,,1f,..,mv:a:'ef,'fa:m.z.f',.,-:fwz:ef5Jm',x s mnweg. W5i,,3k,5f,,Hr.,-5H,-.,f..s...,..,.,.-.V fix- f i .rl-we A .N ,. , 5-11.MQ,f-U-Yyg:.,,:1wyxum,-1,f,g'5 k , ip-.11 F WA, . , L,k, , ,M ,,,, M, .sw NL ' -f'vWf,,.. risk., .z4wg:,ywJ2 fxgkzmg U ,,.L ,, .,. : . , ..., JMJM xmww 'Q 4: by 1, QW, M3 ,. . , . , A f -.WW ,i,. f,.5,i,: A aw 241 'K zzgg,UQHffati+s.i',:A,,,w 4 2 , ff-W-4,z.,zs, I rf-1s51exsfs.:x1+Mg-54 if ng, ffwzglmf QM Af,s'i:'K ,Tl 7 :,sm::fgfi1fr2,s. wwf .fi W lwf l .,f.fm,w "Asia am: 2us !1a'i,,,..a A " .212Kq55g',y, f+xZf3'ih5Q5, -pF'?LePv3Y if K 'Wifi 1,1 3355 xii'-Y' 2. .1 EE' Louise Maynard Sandra Jo McClelland Fred McFate S . 1Lwfnf,:,5x1g5pgig,JsM 2. ,K A ,A A, , :Z W9 Wgisfxi ww ww J,lmW,9:fLwygwGi, 5 Tig, X maiiigi wwz Mfasts,wswsem:,LfFi9L'i'fe fs , . .M A D 1 H h 6 OIBS Ll CS 1anmeHwasu1w1wfw'v5vf L Y " - Nw :mfs 'Q'ff,ww vdiiews fa: W'-Q ., ki A I ohnel Kimbrell Carey Klotz i Z, QW-.-.ff,1u,,,,5:we,-wgs1:, .. 211. ew imp gfg-qw :qwyfsfi swam-5 K ,swim l,,1,l5L A mg, ,ikwfsx qu ,ggwsxi gdggm mi ggqguimgriq we-v.i,s1e'.sa K ifiaiffl E1-v .11-:MSU . U-Ev, qaimx X M, Jn. ask W, 1 -rw, Z-.1f,1.:w,1 ,fx 1. w wfw qgfaamf1252, zAf,fQN5 x .L ,f,v-55251. ,,En5mssw5 Aw, fx, mx ., ,. M-.1 . zasv 1 Q2 4a2f51tggg5fff14,sfe, Y: ,,.11, 1, L K xi x x , eww ,252 wiv fiikfiii W wk, H Qwfng E ,gQQ52: W Iii' MLW :ff 295. 1, 55559 hgsfkggskgw ,aww 7 .- - ,,1,fw -l,,,f-1f:.1'.5w. jfkgiyygii Ls? 52 M1 U J W fiiffyf QW ,W N1'1+s'2fff'11 fyfAffw,g i i 4,isgi25Eggf2 55 35 sQ53zfWl is Esawiif fl. gee mx fs: mf W SQ 5 K Yi H LW A- :'g5eiMfL,W1,4i EWS si?5Qi1f -Ks ww A 5 3, fi qi M ' 1' :fs LS ws 5 W: .L my ,E ,V , ,zgmgl Vivian King Elsie Ladner g.1Lx?ff5'fvf'f?z5'fi2 Z: 5' 52'5'1'-il ' W-z1.f'f'.1gw fi: ,. A .Q , S -wf3?2Q!gg5,XL K. Fiigffw IiimgSf5V.i-ig-,Kgs igigifizi my , Joe Frank Lee, 3255.1i.f3j'5L.5'fi'g3, 1 5511! 'ii'iXVZg5'f.975fQ:'i1g?jf55,S3j1 Sgjffiy'-5 Y ww W 25 5 ie if 5, xw 9 amazes . 1,.1.1 xL..,, .I . 7, H-HJ-. -, fx grim 5 flfsiigs,-,,: 5?K'L7i!55A5 'S' awrxiig-'y,,LKnQ, 2 - W X53f,?Qi,iWif W ii w f 5 5ELeH2ffii25f5f S5153 ZW wif ' ' KU, all gg w A K is 255,525 ? 525525 M Q Milf M QU , X Qfgxiiyflfizgfgifi 5 4 Ks 5 3.65, 5 , 3 ,iigiqliiggggggg 5 X5 55 ms-L, qfs K S 'migp wifi , .1w1w-fb-,wg ML fin ,if af iii! 1 2 , is mm 4,1122 1 X ff QM :ff QAQS3, ,I ll ,ah , X SQ , X ,nl ix R ii fig! S M N 5, y aekgq Q X M V335 ,Sw H5511 gs, gsivm K K esi S 5 ,MQMQ 5 Q kgiigifg 2 K gg 1 His 1,92 fgfiikgfz S H 2 wx S 1w'fJSI" 5 'fsl?g,5E,' ,S ,K H+ wzffgiaiwmi f25ww25' mf -fi' NYU fi'512,?iNi,f1W5Cs M555 I .1 f, ,X f,5f5':v g,iw2,w wi ' '-1' , Uf'1:f,gi2wig fm, K K 1 S 'w si .Q w f Waf' MQ' ' if f5f1f3i'?9"'f ' E,f.f 1 fu fm: fflglfi g 1, IMI: lg g,f,fqgg - ...fmwLs, .f. -W.eU ,1:,,,: ,i -was J ii3fff22afiE??5Ei2ig2ifg , K Bill Manning Linda Marble Ax fSfkxY5', 'rf 5 W 1, - ' alffg, lf' 9 , is ,ig Mm 2551? lm is W my ,gigs X K K , sn galil X KUKKH is M If ig ali, xiii M525 Nga ff ,pi X 5,3 wwiff ' . . H, . Q K ,K sg :,,, ,i, ,f?34f'g,f 1. E kg fu, xg . N53 ,fi gi! X jg X K X , R X 'U f M Z ,Z J 3,5 K 1 gf K 1 5 S sg 2 1, gif fe 1:95 K xxx ishhxi limi: ,HE 5 aug, ,, 11,..1..1. L,,5h,, ...11- X K ' ffwfjLQiifsrifif2'Figs,:fs1ff1f3f.2fmg, g wsiiigiimem Ku KK K x 5 H ,N X EEE? ,S 2 Hi Kg52,1pg?2gisf I 2 HK, Swim mi xx ,E 5 f is t k,fwfi,,imx1Wi is Q f, , Wh M K ffZXiJ',fi'W f W L5 W K S im, fzqmgf, 5 K X , f K K' J,, Hg T g'H5i5f,iQ'V2dXfg K , Xu , H, x xx wig ,mi xr K kj! gh K X k52Js5,U9s K 55 al? f K Gsdfsgir Wznmiggi X Sn. "' all X A Skin! 'sw Earline Jenkins an K 5 Mu kwa H '1 K if s fax K RU iv Ss Km W ax K vu mm Kms' V is L I x xx E 5 L3 K, gm is 1 S m w d 1 Q ew ,xx ww Z milxnrm , , K , 'S ,K Qggfaespwiz',12fffg1w-sf z1fgiliQ5'5VS'iQfI?i5f34?fL1'L'giQg25gi5'FiKi my ww sEQQ2?QzgiiiasiifiekgfukifglfgiiglW'Q? L 'L 552?'fgl4QiE:4fi,QPg'5?gSi'ili 'W 7-ww-cfs 'ff' ' .5 X. A ' 31222: QpweWW' wi mv I 2S3?3irQi'f5 fffeifigifrfwsMifffza, 7 :Q 'ni fm ' fgiim my H -' ,. 's. S 5 ,!ffiiS223i214a?s22s'SW ze 532633 ggggygffggsw ff' 1 : -,,-2: 25 gZ2'2Zi':5f?1l52x- f :ws ,Z ,.,. ?fL::3::.:55' 'QQEQK ,mfvaeirggiii ' Pieswsdsiiva1f'1ii'Q1eu,, V vgi fiW2fi55E+i5 ' 5155325356iifiiff:i5115'iiifffJE'Q'g,L 237 2i,5i5g?ix!Qiiz ' NEW qwsaga ' ' sglh 5 zlwiisffzags N 'S 23 Ed if WE f3?ff.i3EffiW?x. 'xr .if 525595235 sig'!s1i??m1ff2Q, fv '25, K- gf gggggw gm w-HHQQQZEEW5,1 .44 ,M ffi -fH'-"' - MS Sr W ' .i5jI"':flf 5i'5gsfs,, m'., , . Lis is 25555 fwg'gggf?5,seff - 2121:-r QEifS'fsg? ,,h iiile2!9ki?2x gfswiif H i?i'f3il?Z??5 ' Qi, ' W ie, Sygffi E N, 25 wk z 1mmi ,mifii ' K' Ke2L?ffWsEe 'N wif 275 X 'X iiirim Ss X 1n a M3SS1Hg111 si s M2155 Hi 5, ms ny! 25 SES! L mi fx 5 P 24 sk Sandra Mazur Bobby McGregor ,. K Bess McNeil K,fg',. Q .. Kb me ,Ee ' LQK KKSMTE me swf,-,Q wk ' fKK1wKKe:ageK,,LKm1ffam' KW ,,,,p.,KK .L,,. ,K,,K,KK,.KKKKK ' A' giflizfw 32355255225 12:2 sh .sv l ' ,G 1,lii,5?E3 :S ,dir sri . K , ?Kl??ie12K5fz KK, ,5.,.:,.f, 1 -i,35Kg,K,,,,K,.KK, , . -ii! --11 P331--,. . ,.,jje' ,,,, . KKK.iKsKcKs , , : fKK.iK1f,.,gJK, - 7- -.2.5. rfls i:f'gK!5g,1. 5 -K K- .K,.K,fKK.,,, ,S w.KKKf H " A 'G' ii' :Eu ,KS I I V MK,K,gfK,KKK K fms'LfKi12K?KQi K V K K,,,03,,K,,,,,VK KK KKKK KK K2,12,s,gefK3fliK2vfK4,g .e:'i's?g,:+K,"sf2KK A 1 K jam K " D iiifffiiivi A fsyzsevzzn , if , fzK:1THf5s2K:vK st e,. 'fgggglffzz '- ,511 K2 f H K KJ x gk IQKXESKELEES K A ,YV x xl l K X 1 L sh K SY 5 Kf ei KKK ,fa -is f,spK.KKK.K , 1 - 1 s ,KK 'Kgs KfK.KKKKKKK- . . fi, ,,,.,. K K SK WK gi K K , sKKKK xx Mg? ,Ki , Kr g Ks Em , MKKKNKE if 1 X il I Kf KK K, 1 . - . K.KKg23,gsK1gKKgg:K YS 1 ,lv A , ..KK,,,K8,Kv, if 35,22 s ,KKl:Z,fsf 33 , 4 ,www 1 X KK'Ki'Ki,KE1si,gK, K K4 K, Kms 3, K,s mg? K K lay WY'l"'K K WU KM 1 K K K,KgK ,Z KKK, we K K Km K 5 Kr KKK 5 fir 265535 ,,UKsK5K, Y KKKK, Ks K s RF EM f WK KX if K W! . fr ,K rl aw Richard Mills Nelda Newell Steve Peoples KK-K,KKKwK1 .f-f Q --.-- K- 7--f7 fKKKKK.LKK-Q, if .KKKK-KK-K . .. is K-: 'llsii' .XL '. ' K zijffwffiiili ffflilliii 9313155 551521 '5 f ff .55 XK K 4 PES! slKzg,KK IK SQ: gn! Vffasiififfi 559551 6 . KK23Ki5Kfi V '5 K "Millie 1 swf? ' A :K K,s, ,UKKK,,,+,,el,s,,f,ns,S,,w ,, , 1 K 5 AKK K , Hg, X lKiNH,xK S KK K S15 ,2,sESjjEKl,!K ,L H ,, .KK , 5 117+ 1 . liaibf KKVx?:Kk: ,,, Q"!.K2lfYs ,K fmt? ...s A K. , ,.,KKfli ,,E5 ,Mg , ,l,K,g,2,,g .LK KK K K ,ml sg K K , KK Kfg lx K K K K , ,,K,K,gK,K K iw K, K,KK,K,,K KKW, gi 4 K,K,sKwLKK'KK2 4 S HLsK!w,x, K wgsg'K,,LKfEN,5xKKlg+5 JH 65955 WLSEQ 1 , ,s,,K rg KK? ,, ,, ul- sm Higgs KKKK2f+gg,s,KK, Q 1, lr, , , K K KK Q, K QLKKQZQKX KW if UK, V35 , ll lm 5 sKwKgK KW AF ' ig 3 slug ,KE ' ffm KEN ,Ki 525 mails 5 ,,K,KK,, ., ,K 3, KUaKHJf'1 ff' MW, V 1 U ' MH 4,' full 2 KK ff K e K K K-'KKKKK1MlsfK5fvs Wssfililiillg K, 'L ,algal qK,,,,fl aiigsflg ,Q ,Pi,2g,igfgl?KsE ll' 'li V' f QV! is gK5lfE??g K K?555355i5igK.S N XQW E' ,,, . K giggle fl. E SM Joseph A. Middlebrooks Fran Phillips "Dusty" Quinn Larry Minyard Jackie Odom Mac Pace Clarence Peterson Clara Rainer gg -:': , ff . K . K 325, s l Hs' K ' , , QKQE SKK Srila 'ilasfllfgl . Kgsgis E32 1 gli QKKEHEKKKQESK I !Kgg2Kf,fK.., -xi K H2521 ' KJ -ll. 5491 1 Kw K .K - KKK- f-S x.5: 9 KKK.KK .rv,gsK,fKK- : Kp, Mus ,. ,isp HK --KJ? :22:'2-fwiw K- K M, K x H' if :F Q 5115 Ei E .. ,ii Kees, K w f ff SES 5 K-,g,.KKKK,.,K,,,.s , M il! 5 5 J ssiigl ,H My, up Kgllg K S? S f?ifKffS2K22Ks2KiKvK is 'fe ff? Eid in efiallagi 5 9 my 5f2?3sffWlK VH KiK9KKKffJffwKKKll :asf -, Km. f -isKsKKKf21l?5iQ' Eiitifiliiisiilzliazisf i?l,2iaKKKKf iiirfzeziiillas MKKKKKKK-w if . .r'fsKffffs saw fl -51 EKKQKQQS-Ms - K, A K- f fm . ,Weill 5 , EEfiiilil3iEr22,Ei1 l23i? iii'K, ' ilifglgiilgi s H Ks: l in KKQKK K K - 552Elfigslg-lillififlgiiikgi K ,wg ' ' f swz. g l XH5? KHlK,,, f ff221?2fi?ZwQa 1 25553, XSKKQW, i KKKfsKfQKK ,. f KKilKfeK " ilazis' Danny Polk ,Timmy Roberts Una I0 Schaeffer -he f7'ix'M'!iiT x Enix L. -Ft' ' ' .rr - ,vm ,wwf , H af lilly! , Shaq taligwgf -'tw sfE1Efl?g22n , ' K gh fi,,KNLT? .4.. x li l rim 2 fgw 4 M 1 S Kglzix uf, gs -595' .. . 7 :E ' w ir f. ' V 21 1 . Mfr 2 fiaff,-Y . iffy -gsl iliwf 1- w A g'2smfmi., 7 Erik- f..:E,:3f1 V QU ,M P L 5 WEV ' ilfwiglqlw 'M myfrxs '. :.' M ll fl Q . ':f: ,l'iYfi?ii5.E ""-22. ' ' A af M524 I 'ifflfi ll sql? S rjlgllgg-'W m ay Q 1 1 H a , sg . Elmira Wzwftw 1 ly? lille mg 3 E sms 'mini ig? my la 2,1 was il ll, ll Q f,-gn xilflgtliks S93 " Jill' T lm E l S lxzwzwi l J tl M Wulf' f U nw, l if igsw 1 S 529ml an Wg, 2 UW Wx gli K5HWsK hit QW li Qslf jim s zu, Hi, . t . 'f H2311 ?f?'?WI??3ll?5?9l7liilllliWWS' it W K5 il Fa e Richardson l Lar1'Y Roach pm, ll? m l Six my ,gl,AlMq,hlf1..,. Q lrzgglqgfalagivilqii gil. 253- f , W Q sl gg y Q ll? Slm ylfn 2 la f Www R 5 X K 1 E 1 f 3 . Ggsgrk sl X, ,ffwilll -V , Y ,,:E3: 2. ?1ffxi,2!r5-gir l - .E E Q51i QA 23Q2fm2Siif? 5 N lhniyglwfliw 1 s nkiggsf.y.f'ss:gfg1emrffEffs'?s- K as vf3lgsf' f :I? s:'.2,fw'-ftfasfi,naff,:s'gwws,f2g v m: Q as W V 215'filigii24f5f.zf'g39,gff - it il, sig-gf. ,rf fx::E2 1Qg,35'1' 'illlgf 5 - 5, r fl ,X gs zwkj giiiggyi, , swim tg 52.2 -1, m ag Mgr -km' - ...W 5525 1 .l ,M mf.: EWS W ,rs-wal l ,,,w,..,, 545. 4, it-,.,l5.,W,,,n,1,x,w,, ..5:,.,!q,12. fi551iQi2g?32EEQ , Elf' 'fifglriiiiiiiffilf- ' lla! Monette Rushrng Nelda Schelb 2 l Eva Srpes ra Amenda Smith Darlene Scogglns u ,lt ll Jackie Searcy ,T3I16C SWHHSOII Irene Storment Mary Sylvester 5 ce 5 ll E 5 L xi K l ? 4 25 , Fw Sw 1 gsw ,SXSW K K ri fa 5 J gil? : E EM 55522257 s 5: LYS: ff A, J, Va bil sx sw VU SOPI-IO ORE MISS THRAILKILL'S HOMEROOM OFFICERS President ........ Terry Woods Vice President . . . . Saralice Jones Secretary Treasurer . . . Janie Austin Reporter .... . Virginia Everett Sponsor . . Miss Thrailkill MR. CORE'S HOMEROOM OFFICERS President ....... Johnny Nicholson Vice President . . . . Annette Maddox Secretary. . . . May Cox Treasurer. . . Betty McGowan Reporter . . . Jo Barnett Sponsor . . Mr. Core MR. MOORE'S HOMEROOM OFFICERS President ....... Brenda Stewart Vice President . . . John Beasley Secretary. . . . Judith McNeal Treasurer. , . Allen Boswell Reporter . . Bill Weathersby Sponsor . . . Mr. Moore MR. YATES' HOMEROOM OFFICERS President ....... Barbara Crawford Vice President ...... Jerry Tidmore Secretary Treasurer . . Paulette McLendon Reporter ........ George Weeks Sponsor . , Mr. Yates HO EROOMS Thomas Alford Linda Anderson Linda Arender Shirley Ashley Janie Austin Robin Autrey Bobby Bankston J o Barnett Linda Barnett Richard Bass Yvonne Bass Joyce Basye Curtis Bates Kenneth Beall John Beasley Donn Bell Audrey Berry Mike Bibby Lynette Blick Alan Boswell 5, fa yyyy Wm : - ,sk szf' 1 1 izafsb as ,s,. ,,, ami f x in, - z iw- Y .g uk. . G. 5 wr.-, aff. ,. 19 1, , A sg 1-. iss: ' 111,13 1, fam ,f - ixii gt. , t I .k-' Mg, l'-r 'I M' -1 Q 5.953 Y, '13 1 if , ,W a MRS. WARREN'S HOMEROOM OFFICERS President ...... Judy 1011115011 Vice President . . BIUY MHFUU Secretary Treasurer . Sylvia Landfair Reporter ,,,, Anne Robin Autrey Sp011501' I Mrs WSTFCD James Alford fr - ,-.111 f, 1 ' 'if' , .,1,.,,,i,.i -it . , r:--Af - K .,AA . ga, ' :Nmap , 1 iiffzl' an-, ,u iziiiifs nf,- ,Mez fg 'ii' 7' k ,,f5.sg J ' ,. 15: ' 'Q' 'WV . .flfwr K, Lg . :V ':.,v-., ..-1' N - 'J 'ga g '1 - f 5 J , i.1,,m k g5?xQa,1 MM I sg 1 , . Z K 3?-vigrx, X Y, . . ,V V ,, - 32.52 ' gf . u-.E 'I ,Q 21615121-lah. 11 . 1 - if ,. wa, . 1 sf , lx-5 'L i AE ,, , .. 2,11 'fi . xg? Agile 7QgRWW5,5S3Q8,Wgiilw1,d ,wg , .,,r 1 :,rr..,r,, ,iggfi -1'55IQf5 D f:512e12,r4g:ffQ ,1ig 'wr-1 fr-f,a::f .. t 11' V.,' ' . ' --I-:YA lens. s. We 4 :J 1- filsaw fl T is ggi, ag ' 1. z A - H ,Q A rg 'EE K -X 1,5 -. - 60 m ga - "2 safa:,g, .Hwang f-wf.1m,fmsaf fWz,,zm1wrfsi,i aim, 5 , Mg, egg ,im na-yrs?-awra,. :,,,.i, L ,. 9W:f,im,,,f , my ask ,Q gf ar - - W aa vvw2'e-2afii- V -- an -fiwfmssg 'Pa aagilageaag-gi :ireearfaaf - . -- arra.ifwa :fu ra -as-1 ,. wfaafa wares a ffaassarrafw Kfikagwra ?a-?w12a5w- ,-wmv awww , gv,, M.agaa,,Y+e ara-use 12' ' ir, agaffafrwmf WT-A-S-"Q S"fJU'f-.'x -Fliferxxsiix 19 --swim sr".-in 'QTY :vfviza . . M yyvy my ,M -n,.. ,L.., ,aa .al - -fix-was-.i, wwriwiaf. was-1-M .w R I 'naar i' . .- ':'4 1 ,W , oisiarseva:-fs " , J, :- s s-'kiwi -am V -at W-war a B . ., asf :sim I ' 1: :mazvlfm .z f,z'zMi" ff fiiiiswi fxi.sfYVfiT2 i i We-'T 151.gif .ls fa-'M-'Urs-rzxfliilis-fa1'? 42:-aiinffm-.air my ser a 'Zafvi-ir-Q-"--1121rea-r,g,w,sz,-ww 5-1-111532 fs..':-2 22'--' 5 f 21--iran --21'----iiiw4-filffff 2322-31 6 ' ,s?sf2gEii- iff,-2257? L :'25..'i2.i" . 'E-2:9151-f"Li-ii-9-.frJ' mf - ' .mr W fairer? rx K MW ,- wawzi , rf H -1 -2 -, ff wa flffaraerf - ram 1, fig'-sfszxzw si is a 3 y SQ Y 5 ,i S 3 Q ,lv 2 Mi X J S 9 v 529 in 1 ii 'Yagi M as ir :. Ygwvfwarik . r::::-law:-ff: W if air s 1 f aa 2 arf fx ,K aa f E !f S Q52 X L V21 5 X J 3' ' 1 3 , ie 5 fr YK T X l if . 21 riirgwrgril X 4 93 1. , .9 w if K fs 23 Q F is S? 92,9543 wa Q 115 'W' if y S1 B Ms ZW aff 2' 3 L 9 J 5 K V wa V ., - wif' yi V i ". V 52575-if 97529 : wmv- .: ,. WT, ,gelatin I., limi . ,.,,, ,, ,. ,.,,,LW,, ' 252' 1? me 1:1 :::i'f!:.5I'W'i H - . ,. " -E :air-" H x 9' , .. 242 img? ax is A W ras ,S f 12 45 521.3 Eos M 'X Z W nfs 2 Wasil 5 - ":: am a has S fi 2, T 5 352 X X 22 WS aa 5 S 1 mix 52,2 was a S 2 sw 355 Vx! 24 f K s 3 f K if Wg .5 5 2 2 S 'iw Q., Q ri 1 fr K S 2 5 in 22 L L WK K, s 5 at F M s T' vu x , UWB' 1, , 5255 f i -::,,:w."1'41'raw12rS'z'1'L,fs?'l7w H 1 rssxzzs-Q,aiiifaiffwr-'z?aiaiz if - M JSi:::. , . .E H ,M :fa j g ? A , wa-rzgigv gr is ,mf-are-51 'Z Siiliffill ,Wifi-i3 :U- ', ' wzimizs- ei, ,rj 1.1 W 1 Liz. '?'L , l:Q32l'3fll'-V45 ' 5'iis1r"?lS?25a fri 9 ,W was saga i 1 i 5 grlasagsg? Q ,wana af -- : 2 rm fflrfsx M .. if 91 222 2 ills " 2 t --2242-T352 2 ' - ii' ' 3 "ha :amor fe-- 5 .f wr 2' , iff Q K .qw S ws. 44, 41 Q rf 2 ,. ,.,,. 'L H 2 S 'S "" 1.23 1'if : ' i -- 2222 aa' K 2 an -lf 4 ,K 9' , il ww Qs Hg -is .., Q 22" 'f21 if -va 11 iw- :- Q ,fa , - Kia-fw lm rw Z-..g::.,.: 24s: fam f - V -- mia, me -. ,.'e: 4 af- M -af ,f - 3 E, .Z a , wana a .M,...i,: .. . A ,,, ,. in ffy. A. .Q lv in ,is . M213 is S Q ' . f -f 2 w:'i-,rl ai' .gif , - igmgrs 1, - ww M f --ref-. ai .Tai t. S ,ps ra --my- R., 2.1. -, 1, 5 in gig M , mi-V 4 1 zgfjvz',5ffs2:,ses,':f,.:feQg' ay- .. ,ii 41 i if ff gi' 2 xr , 1 vw l 4 .cm SKF 2 , Q of vi f 1 gg Q 2 S sl fl, z W w ,,- J' as 2 M 8 5 5 l 22 1 S' S 2 2 is 51.95 2 S 4 as 52 S 535 if . L data f r '25 :' H w Wm g f' f in 1'--viiihfi ,Eiieri . xi 2- .w av-.1 SW? .i v v as Q a ti 52 R92 992 as, aa- A ga.: -- M fmweli, ri-rsasiazzf.--it-N-lac: 13- fi-as , aw, 4 faayw, was U rw ,md 1 , 9' wg, ' X, W mars, 2 aa S wma :swim 3 rn 2 2? fm, warm W S, M M 'ewes brig as E 3K ' 'fi ilsfiriwa f ' ig 15 : 4' -. . 1 . ... ,.,. , . ,ii . V-fre--,,,:E3f::g"1 1 ' ggi 1551- X me 1 a . -I , ' lizigge :' I N ' 255255 61 Kay Brasfield Mary Ann Bratley Sammy Bridges Frances Brown Frank Buchanan Linda Burt Jerald Cain Lanny Cameron Curtis Causey Martha Ann Chadwick Terry Chaney Bernard Clark Elizabeth Clayman Sue Comfort Elaine Cooper Lloyd Costello May Cox Barbara Crawford Robert Dale Robert Daniel Billy Davis Hilda Davis Marvin Davis Rickey Decker Gerald Donnell Donald Downing Sandra Dunn Barney Eldridge Linda Evans Virginia Everett Mary Farris Jackie Farmer Bill Forester Jerry Gaines Wilda Garrett Sandra Gates Wanda Gould Bobby Graves Vera Claire Haden Ronald Harrison Billy Hawkins Jeff Herron Peggy Hollingsworth Richard Holmes Linda Hupperich Phillip Hudson Johnny Jaap Lewis Jackson Bruce Jayne Judy Johnson Saralice Jones Ragnar Jurevics Janet Kersh Betty Kinard Dianne Kirkland Lynda Klinck Sylvia Landfair Joyce Lee Ddos Lowery Annette Maddox aazlsiliglislgflfl l .fllfifliillfliliiiii l ' ' azz, f Xf,fX1s1v1,f' -' ' X w if: i -'S Xl 111: .Ll :Q Q - -fi, ' 7 - n.ssXas,. XX Massa fix '- J 'lkngirsgasssfgg :sw .ww - , is ' Fllisafiis' ' I 1 :Q aaa, Wav' X . - Q .. f 1- ' X an-- 1izX'fXXl .1 as sams..f:za4,, 7 E,f-93 3. ' gs-Q , 4 . XXXX .Xue -9 WX wt -.ff WX J: sf!5?:Ea5i,2i?5?X?i: . has if A -wma ,X mf .5 X is f . A 3 ri t 5553 k a 5 if -3. Q X .25 K 3 X .,,,.. TZ 'E s XX it A X XX sl Ki 'M' Xi 9' SJ 2 Xa W 4 X ai, X9 S ,Qi t, rw X X SX X51 sa, msg , vi ,X fu HX AXE X -' -Xxx ZZ, alert ,,, A li, 5553 lg HIE X X 2 3, gg 1 X 9 vs X X WX if Q QX 2, X. X? ' 2 all 4 4 ix fa 7 2 MX . 1 .ff if f., liifif lf .-. 3355 F' X ' " ."' gf kk,,'kk 'gy PX-'X 'g-',, 'Qi 5 ik, ml- m'XXi1Xli1f2f1,-AQFQ-' far-X X , . i WXXXU , sgf2fs5115XX 4 F': , - , - vang "Qi Yi I ip -fi :i ff Ii 1 X. K -7,7 1 -am. -sf, 'gk . .. .,... QX Xa .. .. ,?5ls.i'XX. QXX K as X XX S' X Q, Q 5 X JV! 5 wg Ll X QQ X B J XX . 5 Q, X553 XL X gf xl , X I X X1 fl' Q-33 XX as 'X . if EXW. XXQ .f X1 .Xe ,MSX if XP 24 HX! . I E Ip 73 95? E1 9553 .gfsiyiiiziflsl X is-imilzil ' gi! 554 Q50 5 , B XQSEXXQSXESQ XX M fizlailll t sflgfigislis 5'1 " "i'l' XX-llisilffli U: : .. ,ir s ' ,Ai ff gkX,-,W ' . L.7sz2Qf2if2 X f'feiXg5s ' I 3 'Wifi 2 ,, .. ., it XX-fXsqrv,, f . ,. , i1:'ii1:'XEl l fii1 1 'Xsrixi X . Xi X? fkjbjgg , - li Siiffif Te? XL Xu is-life emi X422 Z 3252526 ' 5 win I f Q 1 jf 759, VXXX Xia . X .f..XX-W . - .ver leaf SX . . :' I X ,MX 5 Xf 'X -XX, X is-fXX1f,1fz,s'f5Qg , 3 Y w X X Zh 3 5' r X 2 if X Xl' , s ,X . wil? X3 , X N X555 , X J slilq , WMM gs? ,sw .,.. . .. .,. .. XX . KX Aka ,ff X , it M , X 9 HX.. 15 as 'S K X A will X X X KX 2 QNX, f ff Q' Slim ,C qhsswfsi X X fX.g,.,f,1 ' Jhlfiilitsl QE? H 5 3 53 ,X 'Z ,ig in 4 5 K ga ry 34 X X-wi wwey JwWXXXXXXXXXXi1,,tXM.,, Z V, .. :Evf?2slXsl?'rlf?lezla?lX WK' X- fXfsiiss52X2sKgsXXisl9?X,X1? ll, MWAXQQX -Q2 -vwmsfgi ,X -liirnses Xz Xefysaa my X 'P is as I , ,X 'Xa .is W, A mf . ,,,X X - P vi:-...mir-,. Y - f11'1149s.XQ , X aa asf 5 Sf sl If 'Milf L ' -1 .ufwahf . My X '-fsizfewa .rpms wsaufm HX 1 X. X Q1 f , , i ...XM X S XX X K 1 ixxif S 2 9' - ,E A 3 Q fa, ' XXX...-,Q 5 X. P X agar, y Q H 25 X - -2f :Xfl1ssss?XXa ' . s '53 iigslggitlgsswe l X . .. .. 2.i.'si:'s-Nil -S ifigisgefwll ' 'f X -. g ,T ... B J El' .X-FIV? "-:iff I 2 1 X... -1 P l -rlfl lj ss iflii X ly - '1'ii'z?f' In , .rlkgygyg . an I V gi: , 5 . K ' k .gi was 7 if as . Qi , K A 3 L i,i.i.i..:fX3.f.1tg-kgx5,,.-H., 5-ff, 'SFF Wifveiw V'--324 x55-'ami' ,tllsniiaillasiril -Kfliflsytifliwf 5 5555529253 .. XXXQQYXQI 'ftglwiala alswas V iiuXgS,X,g5 ,.... 1 33 S ' 4 s ig X n 'X 'P , 5 4 U N K? W, X S 25 lf v X M ll .singly Xi. GMX -- 1 L51 3a5XXsX,a ' 'asain ss sf. lg,X,mg:.v.lXf.'avfXX X XX. .fsfi..Xs1- lim xifl QQVPEEY' :suzms X' ffiiillt s X Q 'Rv-0 Xin linglii fl 'ENN -J7, 'I- I X it 'ilk ' 'ffl :XZ :Hai gm . 2 5,355 K ms HX XX I XS K fp all flfs1fXe'5f WT lv X-l RQXXJQQL6 X X l yv 1' 'fy ' JW N. I Sandra Marble Johnny Mardis Billy Martin Faye Martin Jerry Martin Jerome Massey Bettie McGowan Martha McGowan Bob McCollough Barbara McKinney Bill McKinney Paulette McLendon Judy McNeil Mary McWilliams Nancy Miller Malcolm Miller John Monroe Curry Morrison Linda Murray Wendall Neal Johnny Nicholson Martha Ann Oakes Robert Oswalt Jimmy Pace Wanda Pace Cecil Packer Norman Perkins Mike Phillips Woody Putnum Jimmy Ray Charlotte Reed Gay Reed Barbara Riley Charlotte Rogers Deloris Simmons Fred Shirley Margie Shuler Bob Smith Carolyn Starnes Brenda Stewart John Stewart Jimmy Stringer Richard Stuart Bob Tanner Charles Taylor Louise Thompson .Terry Tidmore Kathy Thornton Edna Treutlein David Turner Charles Vaughn Iimmy Walker Jack Ward Margaret Watson Bill Weathersby George Ray Weeks Linda Welch Gloria Jean Wilson Terry Woods Kathy Yarbrough i ? 22' vi 8 --5 f'ff:,iLT?m X555 7' W '9 'K 0 SHS' 'Yi .. , , 5 5. 'gig mx 1 my L-M , A f- ,Ff,f:xf-im . mm- 11, W ' 5. , 1: yf3J':'f U, :M -- - 3.-1 gr-fa :mmaszsi ,iw M ,iwzh Q3 'ilf M x, . :,, i 5 ..:, g 3 .. , kv W, M -,lim , E W , L X H my W 415 52, , , ' H if X , X s 4 ,gk , , 5 E 522455 H593 "We gg 123 gm A mil? Elma 2 I' ' 5 ' fm F ' K K fl. jmgsgggz --Q ,X ig Min -em ma ,sw-5hsHqrwj Wa 55 Q X me "', W Wsmwlik S.-,ixifgilffxgi 'Sl wgilaac , ,j1qa.f, '1f ' .'T,,,g A15 ' M531 wiiiiggwaii I e M- ff g:lffQekgw,g,fg'a3a V .... , ,aim ,f H: 521q,f5f.!434g5l,gn - if -14 U 73Ezsfss'32sWa'l? M K' LY iLii535?2?5l?iiii3f5i ,L x.w,.5. .Mg..,,,..,sm1,,5 ,F 1R,,gua,'Lz,mix ,f,- W,-15,131 Ms 5525.53 -emu 9.3::1!,Jfi5:,k ' ff -Hs "-ffkxm ffsisfi pies .1 .x,'E5,sMT' 3'5zf!v' 1125212 . Egg Ss, vzm , H H x .,, 5gfE?sg5 'L 7- KS f MEAE .ew .-Q, V .',:.,g,wfmgim' Haig, fyafgff im 'Am 1, 5,525 M 2 5, s,,fwz.,. , ,.1f:-143, ,Q ,U ., F. ,W 53551124612 -. X7 ' .m..w, X91 ' -53' X, Q fi mf., . W wifi: isa Riu: -Q ,fm . 5. w1z'.g5s"g'f'f'f-s .W .1 11,V'lf,ff.5A1f-fkfvfiiwgiiii '35:Ef5 'cpe ':-' ip,?'.77'2i7:sz3'-'1W,5"zL-ilfgwf 1, a.., .1 4,5 5 K Q5 S 5 X , . X is ,H .gig is Q, Y S f H f K H . EIN K U xx s K ,px lj!! I 5 K sx ' H k g fp'f Mf,,A M W fv, K ,Lg 5 'ig W1 R H21 K Sw f fm ' W H 5 ,, H ,QQ ix A5 375 L x N, 'Sing 5 K 5 1 , ,..:5.,,sa- -. ,.:,,, , ,..,--. ,, in 1- ,, 7'Qq-giijm k . . '.:-mg 5 5 5 S m s' lx. W 4 :F SK L, W ' ' ' 4? 2 up 1 91, iq sf , A 3 'Q wig Q1 5 MEQQ: 535 7? s Yi 115225 5 W kkbiw ffm? 1221 W if if , ,:,sx1.f. gms: uf ,g , .Y M ff. sh 'Q -W sg ' :Q as QS iz, Wi! 'fi ,, , 5533, M . SQQQYQQEKS. . 1' A ,Jn :7 2?W5'l 155 .fs , , sg -fm -L .: . ,ww.m,f, gf, . 41 K, , W. ,A .w . 5,,..E Mwm, wfiasvg wav ,Ng L5 5-Q s F,w1,iqgQ, 8 Wm M3 2 Q if f ww gi!! ELSE! ggi gig, NsZ,23,f! W .' ,, !?if?gg35 B is vi . Ss 6 K xi K fsggagjgi mf w g 'fx ,ENE fl 7 ,S+ K K K f xiew' r ggi' sfi Hx, ,L Ml' Jgsfinqfi Q f fx, gswx 5 wi, 'M if 3:15553 Kai K my 1,352 , 5'QMw5r3E 2 S me ,W W1 WM 5 . fxgfvii kmmggimkibzig :rg gy 1? M 'nf 1 ' A, fa,5"'-Yfjo.,w1fH asvgiwigw gtg L fliwl Q i,5j5Wsisfg555- ff? 'L 5f9i?35f5ffQlfli 4flf5:?g31eW5 Qzk-3s5SJ 1 gwqgf V GgW,e7g.L, .g1giiQf1i2g, iii" Q 5 73 :'!:,-. ,J6 9-' .wi in qw . ..- .. wwf sf.:'f.,: 1 4 Z 4 k 5? m 23555 Swgwef' gh we Kin H mqiiaz , i Xgmzis Q . , Wi jfs ' JJ K H' NE 'i pf a ' da 5 xlib L a 5 M K f as f warm 4 im, Egan lf??5S3l'5?3s2'Yf ' 1 -A 'E qwkviaiiin 'H' ,gf X if Xi ,ZEIQMV QW SQ, ig, 121 955 L5 f, W w gfqfidfx f me W 5e'i53 u2T!2 2 K ww is Y fa Q S M X H xzg,ai?'5?mWmBMi k'fi'i"f-.'1f ies gA:m.Ag22- 3 .rnfwf 33439. 7- ' .sm -,,k5.,5.5 i 5' A .5 ,.,, i A sfwwilweii-si1ak3sLQf Q K sl, 64 kv f ,. s 5 .E-5.-E. :L Egg M 55-. Q V1 x ':j52 ,4g.L5f15J E g:,,52:. wel .Q ag- ,. s i?: .5'.?a-',IEEZ'5:'- 555232 WEEE? . E -Q , E:--In-Q-15555 Ag, 51599 5 5 si abs M2 5? 5 Wi 6' f Y' E 54, Jw", af 4 Zhi? - " , my fig H ye f, mi , ,, Sw Vw M ,' if K. 1 wif 1 L Eggk Q 3.5 iv? 55 1?,SvLLfa5Sqf1ni5if5 J EgiffK115!:'w ,Q.15 sJiwifz'5f-13f- any W my ,Ai s, 2-3, ,wzflipgMm,5Li,i,, ,' 4'fY'5f wigs s f Fa 1i'f2'Qi- f wigzikiiiaiiswi Fatwai'fffw,f1f1f4gQ fl Wise 2 I fW5f,p3.5Af'ggfi? wlwifw, 55,- N25 2 Sm ,Lwk f. My wimx 1-1fiEif5 liiifksiifigi N '.5C5WfS? Hfsmw Wea 2 ffmsw - i n K 1 v52ii3,ff A iw f '5f5'2'?5WiiiL L Sc W WS Iqs awp, K 5 s X xi SK' Bw N? ik ff sqm, wg fx ,fs K: iq ' ,V aefgzwgggg Qf if Q. if ' Wfifrl , s' .,fgw1 Vfliii2f2fI3,ifjkhk z is - I ,Q 4 l li iff giimz-mgfgh N K ' vnu We 112, K A 55553351 gimiiqeg ag? -'RF-fei n '5i'fL1z2aqiE 2111? 2. 1- 'Q 'eww 42 A Wfigg iifiliil f E1,g1'fw'z:f:r3' 235523 Wi 'yliljlfkii S'5?E5'jg Tl idf-'Eff' Zvgiglhvi 2ff,f'i.u 'S-23151: -Efislmi ., .V-'la my'-5 Li'1,f.y,,. ,:.'., . ..f, V "ff 5his.Q353f7'.'Q55EKCSf5vff!2WI?E'ff'1'f1if'f'liS'e? 'J A 1- lffhskeyfwnzl-G e:ew-f1'.?ef,+,S5w,in2.ffww 'v.ls.:1.f ini u ieiffkllv fezww ' Wg :msg E',iYs22a22gmEwgn. , ,ffiwi 1221201 af , LgW,,3,,H.,,,z W .,.,,W,m,..W,,,W,, ,,fw-f,1,m,,,.f, s,msm. iw I ,K ML. A , AL,, K,,A,,1g,,,.,Lg Af 1 ,. .MAS Sn w s, gg N, ., K VL ull? -fGfY5i4?35g5i 'vsiwiiiiif , Kseswlsiw -' A ,. A A.. ,gwtzgmi :cfgf gg ,- n ,121 sfEiz1S5w3ggfs A A , ffvgwgw E 5 ixagigwfzzfi fsgw -iw fgzfime Q 7 .5 . 1 QU ,giiwii -igj,:,fgi1 ziiiiggijlixi, Q s L- 7 z , gwggiigs iigg lif migggjxigigg f.mLf?iu .,.., V- Q Q , '5',?ymii EE:,.ss..q E is . M12-Wg: 2? iff : ::':1'E"a . .HE 2' K7 fi if .zikiiiifw ff 'f"5g"+ f,2 vfE j me -,5 5 2-'fa' ' W 5556555 1 7121! nl 'I 1215-2 58 5"" 2 ' -. 1 1, IU 1 , PM 1 .5 ,If 5 sggn .3 Iqljmj 1 el 5 L W Us S RH 5393353 Lv SK N535 mgigiilgi W3 wa W iw iliisifxy M KM 5 H W wiv, 5' 4 I K KS ,, z,f'2.ii2i!i Q!515a3Ez?g, S X E lgiilegxqgxf, Afiiiiggiigfisgaifiiz , ,2 3!G,mM58ixii Z2 il ,E ,twig , X K sw :wg YJ: 1, 'H X55 ffviw sf X 'G p es 59, Wim S? ,J W is 5 . W, wg? , . , 5 ,sf ,slfflmvq 233, H Kg ' fmt Us 55 U iz! Tr' J Q SEQ is s szJ5g3"2ii2, 2 : K wk S, fr iii M " , L+ fksfiwsgqgigggg new i Qf3is 2'sfg5gqi?3g -1+agigf'gi,iiwi " ifLaff1.'?kimf2ff' li fiii . 5 : s1f is,+fwa'3+,+fifL, 'uf R Lis QL ,Q f ,, viii? EHf,3.afe g,gfs A 'Sufi W z -215:92 543K if',i'??sm,.fs1ff,i-fa 14455 W i"1Simg.13uf:Ups1f:ZQ:ff - j 1.31 22-,V -1gyg"y' l 56ff Ke .g, f'z5:,Q'f':: k'.if'm, 37L31.q2,i"w3g22'f135jiEiig,g3, , sy,fg,i,f -T'+ . if , CL K! Ki "'L fi -K Yisliiff '-M235 Mw i 32229 2122 P5 , ..., . . K VW? E f-- A . is ,Q 7 f vi .sea fx gm " X, z- ,-Www f :M I . Q .31 , -, ' COACH BROCK 'S HOMEROOM OFFICERS President ......... Terry Pyron Vice President . . . . . Jack Craig Secretary Treasurer , , Edwin Fortenberry Reporter .... . . C. R. Dendy Sponsor . . Mr. Brock COACH ADCOCK'S HOMEROOM OFFICERS President ......... Sylvia Gibson Vice President . . . . Clara Lee Milner Secretary Treasurer . . Carol Puckett Reporter .... , Betty Lou Smith Sponsor . . Coach Adcock MR. WOOD'S HOMEROOM OFFICERS President ......... Buster Renick Vice President . . .... Don Eady Secretary Treasurer . . Johnny Shoemake Reporter .... . . Guy Inman Sponsor . , Mr. Wood F R E S H M A N MRS. DEEVER'S HOMEROOM OFFICERS President ...... . . . . Jim Martin Vice President . . . . Jimmy Carter Secretary Treasurer . . Spencer Schreiter Reporter ..... . . Gerald Lord Sponsor . . Mrs. Deevers cn3GC'JUt113O! President ,.,. Vice President . . r Secretary Treasurer Reporter . . Sponsor . 1 . 4 . - . n 1 1 . . a n MRS. THOMAS' HOMEROOM OFFICERS Billie Jeff Turner . .Joy Williams . Edwinta Morris . I an Graves . Mrs. Thomas FIRST ROW: James Alford, Edwin Armstrong, Robert Austin, DeLynn Bailey, Alice Balgord. SECOND ROW: Eddie Bankston, Ronald Barnes, Diane Barr, Ronald Barr, Dwayn Barrett, Richard Berry, Michael Betries. THIRD ROW: Tommy Betts, Marjorie Ann Bingham, Jean Bolden, Jo DuBose, Teddy Boswell, Kirby Bouron, Forrest Bratley. FOURTH ROW: Columbus Brantley, Joseph Brantley, Linda Bridges, Nan Britton, Mary Sue Brown, Walter Browne, Curtis Buchanan. .Xi1Vf1XVsVpQX AX 11- .1X,:X.w X. l 9 15 Q- VBS 15512 '3 9: mifir-,i' 11 -V WT' Wi. 2 Q -rv X31 wwf' wr' we NX s K4 X Q av X J P0951- -mXN..w ,RS 525 11- g,Vf3fg!3,gs7"Qi7i'iliugglqgggrgy V 5,:?z'5'i'f"i ' af 1WE.?KEf!3iYl1ff5L'ff 559' Y' fl' il 52 . W f 55 555 5 EK -: '1:"'1' 1 5' , 7.i'V'?A4 - Phi E :VW Lt 11W2f,?I2,'i 'Z -WW A 1" 111EF2Pz,: 5 ' :ww-x A 1 XX - ima VV 1,V-:um V,V l1V.:'::vs1'-an W www .s, . M X -VV1q,,1XggfgV2.,1fX,g?Xg1Xr11--1- t15221155515-vtgiif5fs721XsilliilaX 51'1fig'r3,5sQsg'3? film -i s V i 1-Eiiligi'-1XVf?2V'ff11s3?X-'135 3' 'li-11H513?XX-.NV4ss1gakfiXifiXii?1?f 235359323245:Qi1?ie1?gX-figgssfii-f ff iEI',i'i1fsi?XX5!!,1sg,1s52X?mSflsflX ' X 1A2V-mf+11M-31-'QQQ Xiiw,.XX3,3w ' . nf V- V -V as1X,f:X12Xg1Xg,1X21L eafsfiafligibgii-iliriif -11 eq,,1l,Vgggfsf-Sgliifgiafsl 111-1 -1 ' 'ms-1XVfXXs'f,i1.9211Xs-1XsfXX:fXX2Vg4 Xu. , sg 5462-.1VVftf,2if-VHXV1 ,. V' S1111-2i.l1'11f,1X--11 :221f',f'11afXs11V'fr11 . -V.r:V21-fmsVsls1l"f' .15 .XX,,,X .. 1,..Q,11X,X,-,V-V,.Xg,f .XVV,X,VX5,V,,,- H W H jglM55A,g,,, MX, ,,,.V,.X,V,,VV,,gX1 1,-5,3-,JQXVX-,QXVQ 111st1XzSX-1Vs.1XV1z,s 111s-.fXtXg-f'vfw-EXXP V,V1eV,lg , ,f.1w,.11,sV-Xg-iw 5KVfw2X1'f1' 5:-Q Mm-Vzijvsas, -V :-11--'1-stz.Qsf'V- .. si-.X-VXV1SgV:e-iz.Xe ef2V1X:1,151s2v.sas -- msxzsz 1w!w.eSs11 '--1--IX-W, . . V Max 1:--:fr zww XW1541- if V11,1f ,.., 1 - . .1 -1'-iv Yr 223. Ls,-U is if X112 A -1- , .',:Vzg-I is-Vwz 1 Zsflifiv- a-1 :bw Xl, V VW' Mt-?2'ff155 . . ,'1--"Xes1XV-lz.1:-:Xe -is-wig-i1 V24-f-1:5 V,11i? 9515625-X5s511s21l -Xgaggvv'-1 J, '-1f',g1l Q-V9.2-115-1,-tg, V g1lsf1s-2Vg21fif- 51411. ,,-'-1 11' ,-f2V.'1,11V111m.3A1' is '5gisiV'1'i1i M,VsXVf'111'X1V-,'Vi'K,sS 113'ilfAifvs15ii5? "'Li2L221H1,--i ?iV.1s11'.1V1-1,-"z..Vf',-2 FW:--a1.fs', Bififzif ,. 1 ,iVzS1f'f11sis5? ViV.vX" X V 1',,.1?'F'X'EXVQWS' iX,gi.isi1 a v '3gaXisX1?rsflgsfzVi?ss- -we 21-'1 ' U Xi-ff1i1i1,zV -fem- -V.-,,,-fbi 2 ,fzX,VX 11- X11, .VSVVV,1X-f'1,gXXae1X,e V-V-VV,fz.1VV2mX ,sw XV- 1s,1X11-,,XV-11,-VX, ,s 1--1X,5VVVV - V-VgV:11--X 1V,1X, V2,.X-1 A X ' V1 X L ""11V,1f1V --XV ":f':V1 11 VVV-,Ni-!1fLV-if IV -i'i5fm?V,5lf7? f---' "1'f'iiirWv7,-'1i?7515f'15 , sfff-VII-V"'-''1":f'1f'7 5,15 1 K 1 I V715-3--,,XVL.gX-11 ,X-VV,-1 1 VK,-sw gg- 1X,1V:v, gf,,g'1:.15g,g,jV,,:1,,.V1-1 111-1,535 V.V,4 ,Vg.1,. f?V,gi52,L5g,3,giX 'VVV -fz.f,?'V "V1?V-'EW' 5,52 I-1'Vit1!fs'if9f-W-"X X' -'i--1 5Yf4V1f1"QW!45,,",.Hi " ,1 Mfjgfiy 'f'z"'-- 'T fy :5lv:5V,xfQff5f"11 "" VF 32 3' 55,161 ' E , 5'h52jj 3-,g:wf1 1 , f7E?L154,jqg'g,' L ': .fwfr ::f fi QQQTE I' " Lf,,g'XI 'C Szffn A155 1 , ,tqilf 1-V2' ix: iV'12V,-11.43-5"':f 'Vz. ,132 " t il?-f'V:fisV X ,,.. My 1--',.m.V Vis-1 ,,.,1 , 1.Vfg-,N -1 Ls- 1 's1X1-X1V,VfVV.'a-1'1VV.1.1V.-1 1 -'1-1,5 1113-3-,1-'11-1 ,,1gg-yf- --V,-V. 1, ,. ,. VV X -11 111--V1 , V, 1'XgVgVg. X X, , -225,1 1,-'z'Vsf51V5111V1i '15 'fx-A . L -. " 3e - 1 7 .L-Z" V- - 2 :5 1 1 T51. 'QV ' ' 1' lE!1?'h 1f"fV5f5i ..5ilQ211XqV I fiw ,Qi i" Via ' :VV,. , -f1 . X5m!2i3s- , -i -' i 1:1 ' 1.',X 11VigX,.51,?f -mf 1V V-sf 1'!ri':... fi ul V 'F 'I 1 S 5'fVk,-3:5553PTSEEET S 1 L . V , 5 .-'7 . :5'Q E: s' V ' ' V' ' 5.'m.': 1 511' -5 f X' i MTL! 571623251 M flffif Q-'V 1? Q 'T ' V' -1. 1 ' X V Q X " H , ,,51sf". lj f ig 1 -- 1 " - ' 'fig:szj.5fVV, K K ' sf w e , -1'VQX-3X-j,.1g5s,,VXi5,s,:gfr-LV., 1--1. 'H 'W 1 " ' '1 ' 11 P ' V 1 - A ' ' " 'WZ '::- 1 X ,X, f 1115.15 511 'V1-,D ciV -S 1L?,-ii.wE'isaVI51T Q5 , 1 lfiff'iffVf5 , Y-I 'ii1'j1fPq1fbe1?7'f?lff.Eff71flsifihitistwijigl . Th: I ' 'A X: S ww' V:-xf'pgf12g?V1'iTfa!fz imgzV,!s1?s-"X-fifliiffgk X' "1?fl2ifisf'i 111 Wigzl1:11i5Si'iE'7i X-,1 VX -f,-- X,.lV,.w,.1V ,M ,,,msbX.V wVm.,,,,,XX,,,.,,uX,.X.X.X XXVUXV.,XV,g,Vq,,1X,..,VXV,XX-QV, H1 -r : Hr- '-if g'.'I'-1 1 V QQZWSEVEYF Lgufi A igg1,2g.3111 U FQWEMLESZE- igx'11i5fV I'1i5'?'5' fir11i1I5i" V --H' wi 141551551 57?1557i'YL 171 9 ' 1-Jfi-2s'11L1-is-.11-i?gsfV LVfwfV1ws-lXz- -f 93VVVs?111x12fz5!V-9'1Xs5 '13 9 M fa-- 1 .V ' ,- sfiissg-1fVf:ieus1sV, 1.1451Xg'1g111,1X,. '1f91Xs1,gvisrl?QXiiX4fg X 'fV1iX,1ZXg2z,1sz11rei12221, V ' 1 1 , -WX ' ' iE,1E,1i.9E??f'??' " klE1'Q-PEQW: - -'?Q?ii5?VVf5Qfifi3?' 591 'Z a, '1"'lfHifV531'Vf V "1'z,751f"-1 V ,. Effiwf-1'1 V11i1ii2fQ1,1si-kg? 52,11 , , 1 2.'z1Vz View X - V V ,S.V"'-'V.f' 1igfiV:? , V ' , 521 fiiifiiz-Vfiififiif S1521 WV" V ',1 . 1 iix jifu . 1 1, Kgg1i35,VV,' 1X,-1gEXgf1g, , E.l,, i1V-A 1-gg-1:21 ,QV , 11 V S .V " V ,V :,.V,.1g- H . V,,jwg'i1fgggg1: 'sXg ,3X,-'z"-g1V ,till-1-ii'Vs1XX U V111zX?11 l'V'1 X1'Y'!'Vf 2 V' V X Q' xg, ,'g,3'V - Q ' f ' 1 "A ' 'fi j1Eq31f?1f'VA' -:",V'VQ'j jq 5-1i,g.:E"g2i?557f,ffiii 555 .1"iE:f I 5 ff' igjl 1 f,i"'TfxFYis"- T lf' ' V , , , V -- X QW 'I S I ' gf E'.E"I'Ql1 kX,' ' XV,1f -' kit? -55525 11 1-1 : glgfi sg,-31 , '- ' , : V XXQ V V V,-1-:X NSS - -1 2..sV-1V-.,11a:V- -:- ...w a 3-VX, 1- 1 - 1Y,V'fjf-255, 'Aff -W' 'fX,,'5'i".",fff-7? Elfljfiw , rj': "'.'a3..'5T, , ' -!ij':-V',:'5H,::: V ':g1-- K , VX , X Ms- -WEST? ., -ji.: V-1,15 --'fag' fS1'2'1-- "".V svX'sf 1:2 'rr' -3,s2vs,1.qi1Q , ,,j',' . + -f,g- 11 , .v vjfvmll - i . EL , 5 117 .9 ' :-:if H TS"I's ri:-s rV- E .. Q: '- 'g5,:HgQrrju ' A-si., XX111V,1 , .- - wif' VX, P- - , 1 ,hx X 4 XX N, 'lf gigs! 3,X"XXX W TSM! E 4 X X, , GX is VV ,, X, X Q 5, Q X 1 1 XX ,S if X XX 1 L1 X X, gr-X is Q ' Xa 32 X? Q 1 fi Xe K KX , , 2' sq S S is 2 W K' S X , WX J ,S H X' ,.,, .X fm'?!X -seV1-1V1- V.XsfV - V V V d ,.x ' fy- 1 - 1rgfr.1w,:Vz,1- --Vw V1 -V H 1XV.VV1- .- '4 g , ,, V V ,qw-E ,1 1-V, X , .V X,,,,.V,.,VV V , XVw-Vs--5,--V,,.1-.XX,-.XXVV--1V,f . , 1 V XX , ., . 1 .XuXV-X1V1VV-1-X..U1.VV1,,1X,.X ' V. ,. " 1 1, NX fffisf'1sf1Xsf11sLi Jifg- 1 -V-X mg-1X151s2V. ',1 V1V g - . -. -- ,H L1 :V V q1.VX 1112-f -V' 1 ,5111 V , ,Xu X-941 15,-165-.1Es?1'5s UI Tai' 3. , 'ii Sflsiwisilfikii ELQV7 ' - V' 7 1, 5: iffig, hi! 3 si-.lguf 1 ,ifzf fE51P25,565g.E -55-,'ii .-'.,-VgXXVV1V iliviE', I", 1XI'X.X 1-,gif .ff N Q 311-Wi:,lfV24'i-', ' --VV -rs 1 1535,-1-,-. Ve-1f:11gss111s,w 2 -1'11fV "2 -- - s11sihsfw111V'1V,1q,X-fgl 1'ewXXs-X, ' 1 '5Vf3X . V h 1, 11: Vile: '11 .,fj5gFj1V'i 3141: 2f,5'V1X-M X,-VV. f V .1Vff1,-1 V' .1,-1151,-1Vq11V:1se'1 4: 1VX Vw 1 1121 XXX-'-V1-1 1-V-1.11 '1 A - ', X ' -1 . VL .w11" :1 'Vw' : . 1X1'sfisrilfE5-1f'1.lV,'CfSf1z1EE:j ' ' If 'JI 1' VVQV: ,' V '-11JV5f-: df. -i1"1'f7lr"'f1'f1u-'H 5 ,FV-11+ '-1 'xii 21,--il-.','1,-t,VVVV1 A 1, '1i13V-1f"?-',-'W M 1 'fi 9 'NX 'gf ' . " W V.. ,Q Xt ,.11V . fV,V , ' V V-HV V, V , 1-21.--.1. 1V 1 XX K ' V-'-'f1'.fV'k . ,.f"',':T-'V ,'1,.X:-if -iff-'15'1 ' ," ,V'- 3' V ,. - ,VV .Xss KX XV.,svV, , V -3' M, X ,- il V1"y3-T 1, , ' K , .z,.', ' 2' auf' V1','V X-5'-gV11-VXs'2V1f1ibzfszw-"" " KVs7g12i2X1l2gfSg5!ffiiii.z . 2 N X , 1 - " V 11 1' '1 - 1.iV1'1V' , X ' 1 ' . V- Q '- , 1, V' - ,.-1.1V:sV ifrfmif' 1snf1gffgEQ5?szz1:Q1'1 fl, ' " " V' ., 'l"2'7V1 - '5'5ff7fQ1YIfi K f -. , ' sffV'2,-1,,'1i!'is' H 1 XX . --1 V,'1z.'V'1' -f1Vz1Vfn.1lV -sr X X V ff, V ,-'-V!v"isxi1V - X V s XX' 1,11 'V U1 ., - s VVV,1fV.1,-1XXf X .- V V - ,. , - ' V 12111,--1+-LXX-SX V f 1- V , V R 1' -EV-l1iV1fXV,'::sSV WL -X l 'Wf- - V -rs .V -4 1: 'V 'V i-'11-ssz fs ii .. , sir ',-1 V.11-.1,--V.- 1VV:-VW s 1 V K - 15 ,i.r,V.XVV , X LS ' V 5 f 1 ' -, 1-..X,,, T-ii? 1 '1 X1:V V' 11? i- X X ,1V,.V . V- V V -- ,:.g 1, V, 1,.1:, X Mm, V , 2' ' ' 1 f:',za1XX,X S I ' ' ' V ,MVXVYV ' - S2E""' S i53iLt'1V-'Vi 11? 1VV'VfY.:::Q-5:-51 X' 59, V ,gel 'V . ,. :-V ev E 5iT,,'1. -11,11-T,-X,--X122 X XX - 2 1' X,-11 rV,. QV'1X-s1- VV X, l - Vs, fs X - E " - -- if ,Q " i,,1,i -'X if N .1 12 'W S a f' IX i Xi X1 1 , B L, 'V L s K , li., ,gigs 21 ,-,, K Q P, Ks ,N M Xia. ,,X I., , l ' if fi . Wg-511 iw' :VX -1 azsz-X .5g,. ,, V, g.1-1s,, 1, 1.V,X1 VVS.- ' '11 V 1113. 1. 3, 5 V V-Q,'zi'i'f5'-',',11 5 ' 55 'w 1 1 F 11 .5e2f'ififf' .V Vs" I E1'Sx,7L,V': X -rw lax .2 V LV.. X, ,,.V , ,,.. ,, ,,, ...,, K , X X X 1' w 1' -'Q k 1. 1-12,1'1wV.1 11 - 1 ,i 1:QX,11V 'V 1 1V M' l-ifiesf' -- -V' V 'Q .vis-z V VV ' ' ,fr 153351 5,lf'i'f1V. i,.:t ,gli j I 1 I ,aff ff i 3?k?5i,,!g17:' Hd 125.3-F' , VV . as-25, ,ig "sw I-1H1l44oyJf4i'v5'i.?L,. V!S'12fsZf7l VVff-11Vi--VV-1 1 +1911 .1fXX5s?'iS11s:1 1 ' " . -wi: 'X -ffefi V " , " ' ' gg,55sBX,-1Xglls+,,1s is- ' . 'fra J .QXi'1X- i f f1VfXs1iwf2Xf111fk2h'1'i: 1V,-V L X W-A WXB-Xgfglafkseessfeil' ,:V-XX 7 "V-4 X-ff-smiiiiii wi-1sf'1Qi5V.fa2-sX9fV We , ffzXfs,1Vg,s-.11 l -1 11.1--1X-S141 "-jiVs11gQ1ig+w??A'1Q 111-1 X1Q,E5sViA?1a13i V. -lf: --1ss2,2Qf11V .,ffg11a,,qV,1eV. V VVESH: .35 XV-iz-. f.sVf1XwVVfz .VV . V-191, -- . l11f1lV'1. V21 -35.1111 S 1- eeasgfil -. 1 V iSiz,ffig?af11VVf ,V.1i.1,11 Vff ,, 1- 1 " Q 1--,Vg 'Sggf:2111,,1 1, " Q1a4fi.1,1, Q- 355 1, - .V iii: 1 " , f S " ' ' 1 ' 2'-..,5s::g-r '-tf1 112' Vg:-V--f1s!'wRia:-. asf ? --'gg-siss y' ,V.f,.X, V i s ' -' ' iff:-'1V--ffl-f'f fini?" XVV V'ifl5w " '15 " T-,213--'l25?'75' V'l111, if 5-1:1 , :.X,V .,,.,f1' -11, .. X g,,-V.-115-.1V-.Vfi,g1V,V,11 wgsyg ' 11:1-pai .Xian -'11 X1V112i.i,1'i'iV1'11--11V V" ' fait 2112-ffm ,f 'VVS-1 iff' 1'- -- x , " Vl f siifiia T215 . ,,. 1 ,- A , ,' V- - . . 11--fV,s,g1.a1 .11f+V.e1,,-Q gt, 5-.1 ,-1,5sL115gXX,,g,1s1gt51 -V X X i, .. X VV.s,V1L11zV13,gVX, 1. ,1'--fpssgsz 12 - 1 , , 1 ., W .,.,,, . ,5,3,XX5g,5QgY3,5J, , X ,kX,iY,V.sWg.k,,. V Vpgww.. uwQ,55L.s,LV,ggi'pimpin ear, as ' , ,U , 7,fw.5,gaz fm,-w,f1:,a mf, '5'f'E- Qlswtff k , fiff FIRST ROW: Stephen Bullard, Mildred Bunch, Donald Cain, Larry Cain, Randall Carney, Jimmy Carter, Michael Cassidy. SECOND ROW: Patricia Cochran, Wanda Copeland, Bobby Cooper, Jack Craig, Howard Daley, C.R. Dendy, Carlene Dodson. THIRD ROW: Glen Doty, Sally Duddleston, Linda Dunigan, Richard Dunn, Dorothy Dykes, Don Eady, Gene Edgeworth. FIRST ROW: Ben Farmer, Tommy Ford, Edwin Fortenberry, Linda Fowler, Pat Freeman, Sylvia Gipson, Orville Glenn. SECOND ROW: Betty Gray, Leon Gray, Glen Graves, Jan Graves, Billy Joe Greer, Sara Groover, Glenn Hall. THIRD ROW: Betty Harris, Terry Hastings, Marianne Hemphill, Ala Jo Hollingsworth, Billy Holmes, Kathy Hudson, Donna Huffman. FIRST ROW: Joan Hughes, Barbara Hutcherson, Patty Lou Hutchinson, Guy Inman, Bobby Jones, Willie Mae Jones, Margaret Joyner. SECOND ROW: Helga Iurevics, Thorolf Jurevics, Carl King, Lynn Lamb, Anna Lee, Jerry Legg, Gerald Lord. THIRD ROW: Larry Lon, w.F. Lyles, Norman Maddox, Terry Magee, Robert MHIOFS. John Mangum. Jackie Martin. FIRST ROW: Jim Martin, Mary Margaret Martin, Dudley Martz, Tom McFadden, Dawn McNeil, Nancy Miles, Clyde Miller. SECOND ROW: Clara Milner, Jimmy Mitchell, David Morris, Edwinta Morris, Mary Lou Neal, Cheryl Osborn Joe Patterson. THIRD ROW: Jewel Pitchford, Pat Phillips, Carolyn Pullen, Carol Puckett, Terry Pyron, Tim Quinn, Douglas Randall, 1?55?'.5?5L??55iXZ5?TEE?l!V ' sis,?g,1sm ,' fsy . L, 'KEYESSZQQ , Hp mngm 5:11:14 , . ilsikii' :ai 1: -' " mm V .E 2 gig! an M55 7 ,r -,..f- ,. , . AE 2 .M www , wi - :W ASMM - 12.41, Hx, ., 2 WX W ....., 4, 3 'Az s 2 3 L S if 5' s xx f K X MW 1 X X 4 X K Q3 X S 3 Q, 2 8 2 .5 S. X 2 K e Q K W x x A 3 --Wm: ffwfsfz., , eHW -f ' V3 S V, ... lf ,, 'f54f?"'X Jr P Q f x., f K S 5 If I M sem Q wif h + QW ,X 3 X, ,i Y N 2 xi , S Q 3, . X S f Wg q Zim ' 5 3 wg in K PX P me www, 5 X S X S 3 2 535515 mm x s 5 5 X, Q2 W 2' W ,G Tsigizs T f A A maxim? mm my if ?i19551E5VYf5 5 srgsmgjmq ww - 4mLs?c-435531 11,5 ' mains f 2222222232 VXEEEESQ . gif iw wr. f, y 9, vanm-"' f ...H ' "7 We -.wk 3 ,szsfzggg 3 H M Awww: f 1 f 5 2 if 'Sq51mw.Qf9w ., .,,AQ,Ag,,m1Ls 2. : MM, - 'fffiiv wa 193454: WSW nm W- fx - K Fil 3151512 .18-' . , . 5, ,WEQ,Q,, . 'K ' 'Qs gseasere sb i U,k.,,:.,,,:.,,..,. W ,ff,, WWW W, Pm Lf if f gmfeisyam A:-,. ,,:., . , jmigg feasiig, 'K jff H "V 2.11551 , S S U, 15 mx. , w ggfffzw ses-fesimzg ggffy W 4, mtl. 1211 if kgs ' :MGEI55 ' ?Li5iLi5r?iF, , FSZEXYE 255355235255 .gf mx .mn Iiigiffwfe' :mmf Q , A.,,. ,v :mm 11 7315- ' XX S ex ,I ,,,,,msa. wg S 3 fwmm. Wfumzxu S- 15 zu :ez gifsiixsil, ik WLS nf 71 2522 wg- .sm Qs? 255, 5 . gsggszssass k W., Lq,, W 5, Q z:1w:.11x ww .W zwww' a s?fsths:if sim . .,A.:1.N,55z..Vz. L ' . ,' M. ,. Exams . 2 45 " ' A-fm . 'vii r?qgfbz.fi:fia11iQ3fSi4zL5E5L5 ww ,- ww :wwxww , Ufgsif-m g ftiw lmgfggwgqzev -"1 , ., , EPZ? Laiiiaiyiaafziikgi , - if Q , gigfqzlgggagiifwifagiigngs ' , f miwffzyFgigeggisygggggggs g :a .:- lax,:s:9:a:?:s:ma?Egs5E39Q -1Fi.15z,'1 aiyl 2i,11 3 , my '- ,Awx.fs:4:ez:uszkxausazui 11 ,.,, Q ww, L.- W, A ww- 1 'H my-m mzzwwmfsneeg 17, ,kL1121,3,L1 Q 7 S H 'ww iw, ww fiakiamtswifmfezgs msg X3L.,q?,L HW we 3 S' sr ,Q as ,L 3, S A 3 Q X 2 we 53 W Q 2: M , M ggmm 5,1 QQ: , gm f gm Kid? ' e 29 A W X U Wf 'sn X 2 .assifeig , M, LE, ?E,g?55??1e l ifl-'7iE'Taf??a, ??Q5?Ei,i5L,i?'f5i?E259Eg 5, 5 ,1FzAf -szwxllss Xi 'limi-is 1' S Q51 fm -' mm VM, -az '1:f5sf,..,,.ez :mg - f U--f 1,-wsimwxz: A ,,,, w f.w,12-A1 ,.,, -ww, -ff- ww -A fs,,,,:f ,.,,, V A-ff -w.5,.L1,, , , G. , .,k., , , ..,, ,.lMf,L5: S Z 1. 1 was mr, V H. ww 'Q M ffm: ,. , N- .V-,.,,,1,,,,-i I .-f'. fswiis me F , K mm S, a Y J aw if 2 Q E s s , y 2 is, ,. X, ,ir S2 W 352 S X S Q iq , I w,fw.,f.,, 5, V- MQ,,.f,,f mifg-m,h,, ,531 A wx .13 X , 2 3 A 2 2 1 t S SQ gg AES' Q L f ZS 3 , 2,1 mf 5' N , X Eg , S gs S 91 X I gk ff ' E X X fr 2 Q, W X 5 2 X E Q X x .nga , 1 ir' , K , 5 4 ' ff A ' liiigiiii A H H as X N 5 6 L Si? K Q " 3 ,.., S 2,.., .L,,.S, .N,. .,,.2.., M 3 ff' U 5-flgfizgwgfssgiewziftibf Sm ff S ,wsgsiiesf Q2 S Q 151m,f7iL 'Iwi S .H5,,1wgs4zsa6 f if J K New Qs ffS21sm?ig5SgSSg fnfgfzeefgg-mn . Wifigxvi-L5 - 557-lfmsw wzgmf'-,,3 in M"wf2g5Lii '11 2g.w,1 k . . K -' ez f ram mf , N 'Q 5 f W5 Q M S s 2,1 4 A S -Q S 3 X ,Q X Sw 2 . X S if fi 2 :vi Q, S N S 253 :vii uiiaflf kS91LIe,Hf777i 175511 55 X Kg. W .,.,. , ,gsm f ,Qc ,f an in 2 if W fam Q3 M, K 2 S3 Y 1 1 5 X s'zs5'YZ.5. ,sf . FIRST Smith, Sykes, FIRST Triplet Ward , 5kiPPY ROW: Leonard Rickman, Beatrice Riley, Cecil Renick, Jerry Russell, Jeanette Schillmg, Lee Schilling Spencer Schreiter. SECOND ROW: Sandra Shannon, Charles Shaw, Linda Shaw, John Shoemake, Brenda Smmmons, Betty Lou Carol Smith. THIRD ROW: Jerry Staley, Judy Statham, Allen Stewart, Anita Storment, Myra Styron, Falun Jo Anne Sykes. ROW: Brenda Tannehill, Larry Terrell, Mike Thomas, Pat Throne, Butch Tramel, Chaddle Treutlem Shirley t. SECOND ROW: Billye Jeff Turner, Carolyn Vanlandingham, Lowry Walker, Buzzy Ward, Glen Ward Robert Tommy Warrington. THIRD ROW: Linda Watson, Patsy Weeks, Treasa Whatley, Joy Wllhams, Roy W1l11ams, Wilson, Dianne Yoakum. wW? ,A1M ,2,,V,m,,X W , . ,I 'mi mmm I . ,- 1 wwf 11 um 111 ,, . V- -- V Wissw w ffi , ' , - : fjg k ' I 1 ' 2 ms, Q .M ,.. , , i . s V V V My 'E 3 . Z iff , , 2.,,, M g A az E N igel ,ft ' , we , ie' 7 ::' ::,1 : 4 W 1- f X X JW f A ij ,f 4? if 3 3 .9 x 3, fl if 'GLW if as A553 13? ,SM . '. 5 K' " wif'-714s f-QW ' Q g W K S 3 if 1.5 ,ji 22 gig' m Z ff? Ss? 5 52? ,X of Aw- K 5 W wg S' 5255 ik , . , , , - am - - V V H mn - wg 5 K Z s 2 ,G 2 W , 3 Q X ainsx as 'mi M Ziiksxz fssiisi ez yi? 91 55E55E5WTS5?5??iEiSE?s5Ei55Y!'?'t39Y5e? - - Mslsswsxrfsmmifomfmg V- az 15551524257-mfmmfgu, Mffaegasxwexxe ffxmm , .k -WS2SMvv-2'1Awww- Z f2741fvs1ss2Q5s1f few ss tzmfgsf1ssg.e22sr?Q:zz wmmmwm -immwm M ' "4 US? ,?L5?E?!9EE'EE'5?f . . A ,im 151 fw,ms2.mxsQ W -fisswgsgqpv l glsazeiflwfsxlfsm ,f mmm LE rg Siem ! 2 , f5f7i5Wi5??f?5?a . W ,,.W.ame,,sr ,mm mxwsffaxffxs NES , xx-'S ' re as as mx - ,v f. . -WU -V wi?-iiszsgigi, Fi: V ia ffL'ffS2fwi11s21wQszw u N mS1Le5Le,SE1ge5g.,?5gW U f , SKWAW is -Lwlmmmmnx A Q , ,Q Q1 KHMMQEQ -5 Q, - -, . 11 may H .. .- ,H ". ' 57155745 155555 Sammi :Ng if fs J ff k A H X , 5 wg X jg , P . fe W yi, 8 gg Q E fa il 3 si' A 2 5 5 F 1 K x W Emi? Si fifffiiw 2 2, -, . Z, Q 9 ggi 33" Q S fi x x x 3 L J? digs, Y 5 Q 9? is Hg Q N, gg .... A, ? QQ , ?iZ35EfffsK' 2. ' ,Iv Q2 sa ,sr MQW fs?4ss?fs5iss?i2z swvmfmfegf -wffwwf f X 2 ,ww W .,1, ,W G f4s2?fe5isM zffsf-.i'11 1.w1az,.,,f W , ' ,r may W 2 :: f: -: a - s:4a52?5si??3's 3 S . fx S M, 2 ..,, 12,1 if S S1 ggggw ' X 5:a2'f:fss11a X ffw,wm 2 fbggn qbfs - iw gg '- ,. -Q,,' -,' U .' . H , ,wfm Xwgg 1 ., ' 6 1552? gm ,z Q Q.: v fy 2 , Y S 1, 91 as NJ X fx K K J X S, , S 5 1 2 3 fx 2 u 3 5 2 , ,K 2 5 V2 5 1 '2 s H in X j 2 az mg F s V Hn x K M? 5 Q Y rs Q , Q - 3 1 K Mis ,X 3 X L, my 2 , Y' R, 1 KQf12"",,--f 1i'::' ifsL4',iffizwQ Hg , ..1. -151.51-1 .,,. M- My ., ..,, Aww... Q U . - , 191 W "" ' "" '- li -' -"-W"51fW''lb9'i:'LsW-:insetf V' 'VNV-Qilfziff f7is:if-Eiimt ser . 5 H 3 W ,........ .. ...., 0 "ae5'4afZw:En!:: ' N- '11 ffm- 2'1ws'1s5Qiffg5a .- f f: 5, Q21 fm e mu F315 A 3- 5. 'W 11353 wx . 2 1 2 X mai H f 2 my ew !-K , Km 4 ., w S ,Z sais : ,v QQ QEM Asks in YS12s3 i.:wfq vii? Hggfggu ' SVN' 4' 1... 1:. SNEA l 7 ' 'ffi .15 , HHS, 517511 max , W-- Lggw 'W H mw wiiaSw2Kf, :m1a,w ' ..fa,w --Sf im s ia l gxs . bfiigfsggn , - 52,111 gssmiqgggavamzwise-gl gg 1 'wzgi g iiizsl 1Qrszs:2A-25 325, ,gin wsggswu ww ,fm zwxfxigegiesw ew: mx. Qi' weslggevziszf 5, wx lW gggQggm3,Qgassfge by W ,X w1i1:,3fgz:2z,1Q . nas 'w l gg zgfszifsiwllii Simi' . ,f: .'v.f:: Qifmmgwem 25 S' -gi -:,:::,,, ::,, ,Q ,gg lg-4:22 fm, - ,, E yfgfwm:2az1s,QLy Jfzwffxzf wf: iw:-15111 , S ' '.:-3, 1gg?-fy,-Z5,mSuse?iaff fbzggxgjis- fy ,fQz..,, k M p g z ifliiii' H Vijlsfiiq 1 ,,-5Ei1'E21flS2g--,, 113 W .,.,.2,32fygA,g'ff,f ,.w11swSgggifgz ffi.Q:-ig Wssiifqw ' :'w-1-migifwf .sein ., Www-V1-V1 -251' .,mefl-fiiississm-:Vw wi' , is " 'Liifm::i ,f'fe2:1f'f:-We 5.1-11,-.. f M-wwif, 1f..,,f1,iq12MiQg f,.s1E,gL L gn bf,- 1.m.L .2,.2:::w- MRS. HOLLINGSWORTI-I'S HOMEROOM OFFICERS MRS. WALKER'S HOMEROOM OFFICERS President .... Vice President . . Secretary-Treasurer Reporter .... Sponsor . MRS. WARD President .... Vice President . . Secretary-Treasurer Reporter .... Sponsor . . . . . . . . Lila Jo Hamilton President. . . . . . . . Jo Lynn McArthur , Kathy Burney Vice President . . . Janice Lee . . Wanda Pickett Secretary. . . . Nels Morris . . . Sue Varner Treasurer. . . . Dee Thigpen . . Miss Hollingsworth Reporter . . . Virginia Orr Sponsor . . Mrs. Walker 'S HOMEROOM OFFICERS MISS MILLER'S HOMEROOM OFFICERS . . . . . James Edwards President. . . . . . . . James Burlingame . . Aubrey Morrow Vice President , , , , Danny Winter . . . Billy MOSCI' Secretary-Treasurer , , Mickey Jordon . . Buddy Lewis Reporter ,,,, , Wayne Stephens . . . . . . Mrs. Ward Sponsor , , , , , , , , , Miss Miller wiconurngom Deborah Arender Lindra Armstrong Mary Baker David Barker Patricia Barnes Douglas Bates Reggie Baynes Larry Beall Charles Beard Cecil Bell Gary Brantley Rodney Breckenridge Charles Brooks Graham Browne Linda Brummett Kathy Bullock James Burlingame Kathy Burney Shelia Burt Randy Core f?2!5??fE!,3E25ii?l?i?X55 iXf?XfXXi?gff?XF?3lf - X-i5,,g,!g,X,XgX,XX, 255355 X , r X ,XX 5 E, V, ,il XX XXX:-M' X232 X523 i3XQf5X'f5 5 Y SX XX XESQXXE EX, Q K E XYXX XXGKX K E I , f,Xjf 3' gy ,Z K 3, X ,XXX ,XX SEQ' 'K WX I 5 siX,tg5X'XX ,X I EEQQXXEXQQM, ,YXX 5 l . X,,.X- ffi- 5Wf:,.,X ik' -5 X QQ. '- XXXX5ss,!? :X Jil X' I XWX25 l LHTXI X K X X Xl W X , ,.,,XX XF, 1,6 XX XXX XS XXXXXXXXXXXW XX MYXXYXX 52235 5 ' ,XXX , Yifigflssi. ,' NXXXT' 5,515 'E gXg,li,,iiXXiXX,r- XXX, X 'EX EE 55 'nl 'f ,,-Z?',?'il?X2'fSi- TEX?-5' Mi' -XEXEESX5 :1 U X K X5 VX X,XgXX,55f5fKXlf5 KX il Xsi fXX X sis-5 X X X 55? , XX , ,X 2X3 i :ignj X ,XQEQQ ,, X., lf,f ,,,XXXf X , WX 'ling I X X,X :,XXs,XXX'X XYXXP K X X , SXXXQX , ! ,X,,,:XX-.iX,-.XSXXI Xffegg M, X if SQXKXSX XX iwgggefiggi , , ,,,, tv Ii X l,, XXXY fQXg,yXQlX X X , XX, XXXXXJ 'X , XS 2 iXXggSi,X5X 'i MWXX ' , ,, LSU X , . XX XXSXX XX-XXXX , ,X ,XXXl,52XX,XXi,f',, -eXfzfXQX,,g.X: XX A if E EW? K EXXXZXXZXX ew,-,X XX LX, ,X XXX, SW, , , -, XXX " ,, .,, X, ,EXXXXXES 3 , ,XXX XM., ,XXX ig, ,X XX XX R, ,K,, X K,,XXX,, ,ii ,ffXXX. X ,YX , X ,X.,,, .,,z, .XXXX XXf,'fX--, ""' 4 -EQWXX: XYXXXX Xgf g, WX 3555 X XXf2X3'?,A . . XX X- Xwgs X X, ,XXXXXX ,f,X,.X Xifleifis ,,,,X,,, 5? , ' XX XXX 2,X X52 5 , S Q, XXXXUXXE 525, ii? X, ,WW J2'XXXfl XX3 , , Xl 'XX F,XXX!'5 E,., X, ,USFS ,S l f'XXl'Xfifi-lssff iil iriiifglgl X,XXXX'XX X X X13 XXXXX ,1'i4XTEXi'jXf, X X ,WX2 'izffi g,,iXXXXX, Q- :fp ?,XX,Xjgl, XX XXXXX XXXXXXXXX XX X XXX., X X XXX XX, XXXXXXTXXX XX THW XFN X, XX XEWSKY ,XXX 5,5 'X yin, K XXX " X, NX ,X X, I, X XX- XXf,,, X-L Xl X,XX XX,, ,XXV XXX, XXX,X,XX,XXXXlK.XX,lX,!"X,,X X ff YXX? ' VXXXX HXX2X'EX'X5 XX ,,XX,.XXXX,.. ,XX,,X Xi , SZZX ,FX "1flXXXgX' QE ,,X XX X2,J ,X :Xu X r?!X,,,igf X X X EN X 'HX X . .H ,X Xl, X 'IX' M15 XXX , XX XX, ,gn ,X5fg,f,1gX:,f1,s 53, If RSX XQXX XX X X LQ ' 23EkXs,,,,XE,5 i2,X'Xz'5 ,XX,fXgEXX?X Xl5X?X,'l2X XX? HEX! ,,??Ef,XXf ,. , ii,,,,,,:E M,m!,,,,,,,, ' 52 fFi,XXX,?EvXX XX Q1 E , .XX :XXX ,rwX,,SX,,:fX XXX, X X,,,X,,5,,,, E: -E -X Xp 1 'E gi, fix X QZQXEXXXXQXXXX Xll iglggglll ,X5XX' ' XKXSEX f K XSX X l XV? X ,M , , ,X ,X X,,, , XXX, 4 5 X XSHS .XX ,X X XXEXXXXX ' ' X !XXXX XXl.,,X, XXX X, ,Z Xf i 7352 'Q Xi Zi EYXY XXX,XXXX-'XX V -,X XX vw, X,, ,X, X , -X SXSXQXE5 - SX af Ellis? ia: X X XX X,X , X M, ul' WE X X X X X GX SX X auf I lv S 9 33536 X X, UXXX, 'If XW XX XXXXX XTXXXXQEQK XXX XXX fill UK, XX XXX ,E?KXXXX Xwggmgg X X , XXX, X XX,a,,,,XX,,XXX -,Qs 5fXXXg,X5gmage, ,XXXXXW X igXgfgXXgyf5si I X2?2?lXl,XX? ,, XE, X,T'5XX52X2E?f?2f!?ffE! ,Q XXX XXXXXXXX XX,,XX,,EXS XXXXX XX, X ,XX X,,,XX,XX,,XX XX rXXX,X, ,X XX X X X, ,X X X,.,,X,X, 552255 -XXX, X XXXXXXX,r5SXiXXii,XXXXX'XX ,XXX , 591 3 ,sms X XXX.',XXXX,, X, ,, X, AXP X555 E A ff ,- U95 X as X ,XEX X mg gglfg iii? l5f5f?XikXi5'Q X Xngggg 2 X5 XX, .XX ii sig, X XL 5 XXX, , X X 955535 iii: XFX Wig' 3 BXXXXX' 25555553 S ,X ,Qs .X X X X X,XXX XX- :XX , ,X X? -S 'E X X XX XX XXXXX X X , XXXXXXX X XXX ,X X,, ,X X X X ,5XX,XXXX X, X X X NXX 555 , X XX , ,X -X XXXXXXX X X,X X ,XX sX,,,XXX,2XXX,ri 1-ml Xgfglg vp XXNXXX F l5X,XXXvXXXX,XXX,iXl, ffliglgiis , X X X XX Xl'2XXiXg,,,X , K, , XXlll'9lXgXXfgXX? XUSXX' X X rXKX"KXlXX9 XXX JXXXzXX,,,l,,,, 2 X' XXX X 'XXX 'lam XXX , NX X,lXX3,,,,,X xg 4 X. X,i K S, X,,3r,, it J Xg,X Xswigi XXX , XX fx s Xfigglbilg EX WX-XX ,,X2X , X fXX,,XzX X .XXX 5 'il XXXXQXX FEQQX GTE X55 X'X X-fm rfz,-,X X,XXX,g,X,!,'g 5, Xl! K K 'XS XX, X fi: X552 Hag S liliv X ,, X 5 iff X X XXX XM ,,XX ,XX X, X X, ,X ,, ,I , , , ,,XX,X, X ,XXX wi! f DX , , X i ,Q , S H X ,XXX X, X lislw ,YM .,,,sX X A WX, XlXf,iX,2Xl Q Fig X53 MEX 'S il 233523 X,X2X XX, ,SX . rXlX5X,gXlijXi?iXX5EXf I.. X. LUVUV7 is XXXXXXEX ,XX 55 2 XX 525332 X325 X, EXEX, ,X X, XXX!! XXX X XXX ffXXX,X5 X XX, XX.,, i 'ifffi X X XXW fwhlb XXX, .XXX X X me X lfiXl XXXX5X21XS5XX2,fXX X lfliliiiffr X , X, li! 5' Kel , QXXXXl9fXXfil lil XX XRS' ZX ,XEXX , , 3 ,XM X QVFXQXX XXXQQEXSE P X X? SEX Ei X 5X EXSSEEXQXZ Xlsifl X 5 isa, XFX' E5 gi X535 XXX ,5, ! FXX ' X XXX- X,X,fFlF X, YE il XXX 'ge 55 ,X EX Eli Xl? illgjlt X55 XXX 03353, SXXEXF X X 3535 iff MR. WALKER'S HOMEROOM OFFICERS . . . Reggie Lott Rodney Breckenridge 'XX fXXXX'X 1 XXXXXXS, g, XX X XXX? XXX Sl' X XX, XX 9: XXXXXFXX XX, X XX 5 gf Xfi, S X152 Xi Qs? 5 gig, Slim? X XX,X,X, 33553 ,, ,X. 4, XQNXXXXXX XXFXXE Xfl, W il if 5 XXRJXQQKXXYESSSQEFQXEQXlil l , 55XX9ElXXXX?X X XWXX Ylggllgliiifil WEEE Xl XE XX,XX,X 'XXX . as W X, ' A SX ififilfflz 2 iff if,fX5?Xi TiX'iX'XX55EX 5X ,,,5s,,Xg, .X XXXXXXQXX, 2535? EXXZXXFXX HXXEYXX ,ifiggfxill X- XX-fmff iw X X i5XEXiX,X, .XX-XXz5X2l35i l11i,X?s,'fz n FX5 ffiXi1'1,,,, - -3 ,5,gXX!g?,'iXXXXXXXff5Xi Xflllr X ,X XX '.X X WX 'XHXXXXXXXXX 5,5 X, ,4 X XiXiX,ggX,, 'X X12 lg . XX, X XXX , XSHSXX if ' X Xi Ks 5XXXX,f'X XX , X XXX XXX XXXSX 2 KXXXX Xfsrwrirlfgi ' K 55 335 5 XXXf,gXXf555'l fl , X XXXXXXXXX Xgskl 1fiXXX3gX, XXXE' X-X XQ ,, XXX XX . . X , 5 I XXX,,XXX,XXXXXX ,XSX,,XXX,.X,. -X-X- ,XE X XXiXXzXXXvlQX,X BVXXX,-XXXMX,,XX-.XXXQXXX H5 XX ' fi":XX:W' X 5, X2 XX X XX,X XX X X X X,XX,,5 Ks X,iE,i,X'f35L,X :M E ,, X XX XXX, NX f X X U2 ' l1'XffXX,,, X ,XVF X ,SX , Qs E KX XX T XX ffm X5 .X X Tommy Vinson Kenneth Jones Mr. Walker I ,.X .Ig r X X X XXXEN! gps? X 5, ' X ?ff'5XX gii'X l'XXf XX Xilgggags X X?Xl, " fi! ' XX X !?siiisQQgig,353l ,XXPGXgXgX, XX EX-Xia, XXX, XXXXXXXXXXX. -1 X X,-X ,XiWX?X.X X XQXXXXXXXXXXXX X X,,X,XgX-XXXXXXXXXXXE XXSQXXXXXXXX X f XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXEF QgXXXg XXl' '. 'X?+EiXfXXXSfX,XE2XXf5XXX XXX 'llXXXXXXg3g wb XXQX XF X"l55XXsQXX1WXXlX XXXXXXXMXX,-ge X 1XzX,X'XXfX'eXX:fXXXsX XQX,?XXX,XXXXiXXX.XX5ffXXf - -X X 'XXX3'zXXX'EQXfEXXXfXXl5fQ5 gSX3XXf,X2f,3e'XX21K A WL'1,33',lf!EiQ?2,f XXXfXXXXfXXXX'XX2 B ZYESXWWSQ ??SXX2 X,,,, . X ,,,,, 5925325 X X Xff - .Xu , . . ,XXXXXX X,XXX,,,mX,. XX .X , ,,, ,X,YX XX g25XXXXX,XXXXX, XX f,Xg5:XX X,,X--XXX 3,5 X- g ,X.X,,-.1-,gX,1.5,,X-XX,X12145 XXXiiX?XfXX?,X XXXXXXX ?XXXzX'fXXXXa X , . W .X - I XX ,5XXiXjiz3,gX,5,. X ,. . -XX,,XX-, iXX,EXfTXX,sgXX,f3gX57X 2 . -- X, ,lin if X- X: XX XX 'ff WX ,XXXX-,X,-,XXXXM X ,, ' , ,,XX-,rw-.-X,.:X'1 ,,,,5X,,XX,Xg ,EXE ,XX Xi,,,fXXXXX,, , mu ,X X, ,. ,wry V,.XX X ,X-X,X 5 giaixiii' "" ' ,, ffl: X59 , X ss, K X XX IM", , XX? X, 5 ,X , XXI qs , X , , X,X, im 55: M X' XWXXXS XX Whig XXKXXXX X X XX X XX X , 'XX .fP. ,,XXXX ,XX,5.K,2ff,X? ,XX,XX,XX,XXzX'sXiX,1g X 1, XXXSXXXXXQXXSXX ,,XXXX XX, X 'C sffeffv:fffiXXiiQXiX,qXX,' f I X X Wi f XX JH , ,XXXXXXWXFXX X ,,, ,X X, XXXX X, , , X,,. ,,,.XX ,L ,Xu -. ,.1,, . ,,,,,,,,XX,, , ,X gi :?iEQfQ??,XgXlFiXir? '3?' A X ., rw-. ,X X .., XffXf,5fi,:Xfi 'X X ' - :liar 55359 ": - ,X-,X.-,XXXH-,.eg,, YK U X X X -X-1 5-:X 'X,.'2XX. .,,, X, Q! lg ll, .. ..... . X-. , is I ,I ,I- I . ,II KI I,IIIs1I Lf ,J ' wifi-W 5 I'II,ff l1I ll 's-ffl' , ,.I gg HI '-Ia.II- EJ., i-fIaIs,I 'I IIIISI I V ,..,, I-Irggggilif 'II.3.I,III- Q kv. I , IKI 5, 5 I I II K MWA Ich' . K K : lx 5 x his K IW! ,KK 'N 1, 1 W rim,-.-If I ii III Rsssigm, f'?IevIiI1i'rII IIIIQQII I .I Q - .Q .,.I , I . If gg -fm Q K i Q f Ii IIItI3jg.I .IIN IIIIQI . 1 R: ' rw-I, , ? 5 :II3 QI , I " QIIIQRQM if Ieilwflif WI ..:1', Iwi IIITII' TDK WWW I -:I . g I.Ii,4aqu-I-'-" ' I,KKi I SU A,,, . I ,.,,.Ia,.M III II II-IiIIIgzIIsI,,I III - IWIIKIIIIIIIIIQ II.II-eI.I I, vI,'1,ir .Iffgssgy-I I .Iqfgsq ' .IqI:IIgI I , IIiI'lIIII'I,1-1IIigl5HMIIf, ,IIIfiI'2I,III I IIWIQQIIQI, IWIi.II IIWIE- ' 5 1 I . 'ff KJ , 5.23-, - Q I g:s,.,I.L I I ,,.. . , . ,,. , I. .ls iII.lIII,I if--QI,-I. sIII 4.41. IIZQIQII - - ,cu .I ' if A . K ,- p W I ,Li - W LII :Iw i . gimsj .IIIQZZ 'I 'II I,'I,. ,, ,5l2IlgI I5-YQIWII I I 1.I Ii my IIJKIIgII.I SI. I . I I31IfIIII'Ii .II -sq-I IIIYIIHI I 'WQQWII,I,IIzIlgI5sIss1!IzI:E .I Ti 3I1gIIigI.II II I2rI2IIII:g!i2'.lI,lI I- 7 '- 'iiiifs-I,IxI .III '- vis ' I: II II I I I :I ' 4-Iw i K,'.I' I I JIJI IIS 5 I ,, ,. I I .:V-.,..:.:. I fl liz' ' l Ji K SWK L K l J I lm' 'I gil? s ILI , mx iI-iw III, :YW I1 ' I :isiiei .. ' ' is Us i IIeIfIII", IiIlI.f1iII'.II, I - Jffvs-rl, I ISIIHQII I I,i--IKIIHII IzI'.IIsi '-fII'II gmII5vI,I ' ' I I -- I, 3 :K:35I,fK ' X UK K T K K 4' KK P K I:I"- ., ,I H I ,if"I'iI- IIISESII I IIWK I WI. i.'AliiK-12 5'I KKi8iK.3I.If'lI,II'i5ffi'iK1i'I t'.5IfQW+K1 -. K. KU,-IffS5fII,'II, wifi' 3' I il' fsIIIIiI'l'wafIIiaII3III Iiiieiii , lflii'-iII1gIIraIII-xlIf J' I ' I sr ff. , .. 3-Iii' I I'i'1'I9'IIux, I ggiIIiI,I- Ifliziielsg i uIIlisIffi54's1'I ' 2'EIiiIfg5lImi:II1IiI'II -Ivvuiy I Il ., If '12,-' III,IIrI,I JI. ,I I-.IsfIIliIIi2- A-iiII.I.-Il' I-we 'feiigigf I-,I , II'II Iisf- K I J' ,PI In -, . .IR '-QI --5? EI,EIIi:,, ,, IIz1III. -IIISSI. I III-.I-IIIIIKI, f,., III,iIII.II-I I-,IIIII IIIII MII .,s,IIIz, I. .I,,gkII5 ,I .IIl,GAzIIi,I' .I I I II ,I.,,. IIII, , is IIS--MII ' 2551415 pgs A IIQII ,I '- J . an aI II r M I , in KI YI I QIZKII sa g I 5 SIS: gl file, I,.IIII I- -IIIXSII I il" . "K4?iIK""fr- K Q an ,K K IQII -In 3 is II, I, T-I I,I.IiIII. EN-is KIgiiiI.f.,, -ig g Q -III.,I,, s f 'I 5 1I K I .ga ' ,Q 'N . 1 x hr - . K, SII, I, I . . I-l5,'si3s I Q El . .,.., 2 . I 'i.I?IIQiI, 3' sf ,.,4I. . I' '-,g f I .aa ?5'2i'5?5'E?fK?i?Qi:'52l9f"K9i12-'i'lfK"f9Qi?'1!Q25"5'EEI-zI?55:Ef'E!:I2'i!z:fii!Q'9I.EEz!! X W ig In I 1 i if ' .F ,Q . in .IF ali 5- "ig5i2I51sI.IiI .. gg'rI Igfiizig II-sgskimgg .III . X gl -'i':Vs'II:lPI 2.25 ITIWLKQJ -Kfviffs '1 55 zf - si: I K 5IZf5,., IIIIII.gIz1lg I-Mizz? Riff I - lzllsigf . 1- - li. f s 5AI.x'rI: I - PIII I I ,. "1iK.5ilKf3i5ieI' If I IN ? ff53'1l,S K KK KKKf'KK' iii? li KI,fKf2fi3iKgK'lII iK5fKIK?5f1 'ISEL U Isis W f- " I- 'I , K I -.fiiriilllgf . I QIIQIIII -. I ' il -I I' ., Iil53l3KIiiI I IISIIM II. figs gIgrQI25iI55l .fI5gIg , i, I,-I ,' If'gIIeQQ,IQgI, I ,QI i' IKW , I ig " ,I .?f Ir4gai,,1-wI , 5-,iwliillilii ,WI I h.5zTZIseI'I , I'?'i5E5'7I.' 'iii1iQl'IKK K iKiV5iKif5Q1' ' "i'fQ2QKj i :F W 'iiKief'S1i' IISEQI - I.IIIrII-T K If Z liiiiiif I I 'Y . I - A , I I- - V 7-.g,iIIg..I gjwf' LII, ' ' KK 5: f' K li' II IfIIf.s2EII22 I If Irs'Ii'IIl2Is I',II,,III-IIIiE'g .Is1II o k IIE' I.sIti II ,'IIsi?21IiI IfI'I1fI I-e'i+gII-KII I I I Iam 1' II" 'am ,I , ,. , QEEII-.Iii 51 'KKKVKGEK I fffififlkll ' 'Tliillil-JISIIV HU ?-'E I5I?WL5lY NI? -q,III,II ,Isi s 2-MII II'1IfIII , IJ ifII'I ,,.Irf'Iff'I,i- T K' I 'ITE' 'gi' '.Il5II siIIiI, .II- I I SHZI J ,ilileiflsff ii - I1 III I, ,, II v by III . y:IIII, I I ii. A ,, K l I Emi-Alai,-Kif.izbhLI ' . 155: , I I , Ep: 33, -WW k "ii I Visa 'I A , , , . ml. E i ZW ' I Ii "' w a. I Kiwis' K Q ' I ,Ig , 'M I SE I fif if, , I - IIQII M Z! WQIIIII-MI I 5-.iw 'ff K "Ii f- vasgifl' SKI: ' I- if ,K A ,N , if'2I-- 'IIQiIi'I. Ii?'Iil2KI Ify ' s 4... I IIfK.lQil.,f N ' Qin' - i :Ia t " lign- ' - P , ,sis I Jig ? Ii 'K -V ,Ist EI WI-IIN rfi. rf. si' I Iv 2' III: J IzQi siI+Is.I KM II kg,-'V EIQKQZIL r , I Y. 5 I 3iZ,2'II I KYf5iIKKK' K K I Is,gI- " 23512 I I K: IIII -I ,PII .521 '-II ,sr .3I5.l?'I1i. If il2I ' fitZI5QII.f' I zIgII ' SI- . MW' K' Im, ISKKEE E I K Z-5liEiIll5li?lKl I It K K II iiiiiifif K mil- x -IIIIR II X! 2 I ,II,,i,. . ,III'f2I'i1 I " its Isfifsi f'zI2I3ggI.I JI I ,L W -ef ,II A fax ', K -.. II III Ii I.IIwIiIII Y i frel':I,II I'fIII.II'rfzIIfII I -fi ' K KK 1'K 19' I KEKI QUTKKS' il fiSlfxff'I2I gi ll? :1 Vp II- I--W ,III ' Liga- :IVIIQIIII-, lg I- 3, QI I: -" J ,Ifgi I 'Wi' :W M-+a. Tix-II MI, ,, Iwi?" .IiEI2iI,.' WY! . II .. ,ip 1' I Leis I IIQSQIII ' 2 w I,Ji I,fsfi12I II 5 ' K K .. I . f.IIf:I I Ii I :,IftIs':f" .AIIQISEEEI-i, ,XIV 5 1. I I-QII. I wil 'TIQQQ ?iKQ,I e , K.IIif'i?KIfi l??S'Ef,l'I ,I silififgs f' IJIIQ ' I -IIIi'ggsg1I-jI- Iisgm IIIIIJGKW If2IIII,.s l12igE2lII'I ti I IQEI-II - ,. -,f"f'5w 'ir 'Hemi ,-5, I ,. I I. I 52 lII,,,I .,,fgI,iI2gI,I I IIfIIggg. II EI kI,,zUII.W,rg,ig ., IIS-EI II, Ivy- av g .-l. ..a::,II "I 2 III 72 I,..I.g5iI, ' I I I ga gs: f I .2552 I I I IIASIIIVIW. ,Iyg twsgf II i I :I If I.-I -- QMS- 7 V: I ,.,,. X gil I, 'E--an if , IIE t ll K il K 2' KK I K K I I wig '+I i K? ' IQ "' II Ig I.. :A ...Wi r ,X E --.QI fI ' ,II ' I zfIa.fII , 1 .ig Y I K?fK'l .I I .LI IIIWIIII' ' I I IIIIIIQII' . ,.,. , . . .IISQWJQQEM KfI,.EI , II I II J , ,,.si3jI J I iiisii im IIIIIs'iil-sI. -IIII1 '1K2fl255il5'f"'i wiki? I Ii5Qil3K5 'Q,IlI5sIiII ,. I I. IK . 'K Hifi ' 5 ,. l3s-feI.s I IIz I I I .IsgI. ,. I,,,.d. ,yi 2 'I ia- ' IQISI I 'uf Ii g I Igg :I '54 " ,asvsi .I-II, rp -II,-it II I 2 IQIIIIIIIII- I -'ir II 'II ,I Ie I' rig K fl I 'V .I.iaj1gI -: I gIgfIg,IqI.. , ,,I,Igk5.:35'.I,. I ' I " ., :III II fuzz II...IIIsIg-'II II II -.5 '-au. .r.. . 4 A ,. K K V7,. .I rf, aa: VIIWIV- I -.eIIIIII It ,fifilIIlsIII2IIfIii isis I , ,,.., V II, I I 229, IIIIgIIIgIIIII.I I I IIIIIQIIW I I II+'III4gfsIsIIiI I IIIIIII-I II. I.,g,. - Is,-QI II I,.wg,f.,sIII-I -IIIIII, .'II.I,II uw, I ItII,sI,- I iw I III Im? fl ".i-liilfff Igiiw i' ' K' 55, 'K 'K Klfz .ii v3 Ifizar A '?IIisiii'P'fs-,L wwf , ,,I,I -I 'IKIf2KKiwKI K'-We-If? .Iv hill ,-I.II.I,,,.s g.I.I,,,,II., II IIIIIIII IKIIQ, II, ,tk jIiI,'II- ,,:IEgkI Iggk IW ff 111- K'iKK Mi 2,5755 ' I11?f'.I I-'25 .Ile I I I I.III2IIIIzIIf MII- I ' I ., ,I 2 II: :I I Ki James Champion Linda Chandler Bobbie Craig Jean Curtis Lewis Davis Wayne Davis Brent Day Edwina Dees Billy Deviney Wanda Dickett Don Douglass Marie Dykes Beth Eckford James Edwards Robert Evans Jim Fraiser Kay French Lucy Gallagher Robert Gates Randy Gatewood Carolyn Grant Albert Gray Carolyn Gray Marvin Hales Bruce Hall Lila Hamilton Johnny Hai-dwell Elaine Harmon John Harris Frances Hegwood Dwight Henderson Fred Hendrick Bonnie Herrington Susan Herron Virginia Hildebrand Bobby Holiday Wayne Holmes Anthony Horne Sue Hubbard Billy Hutchinson A. K. Jones Bubba Jones Kenneth Jones Randy Jones Mickey Jordon Richard Kirkpatrick Janice Lee Juanita Lewis William Lewis Beverly Loftin Reggie Lott Jimmy Luft LaDonna Maddox Don Magee Lilly Manska Eugene Marble Jerry Marshall Carlo Martella Cheryle Massey Jo Lynn McArthur Alice McGowan Tommy McKiernon Jimmy McNeece John McRae Willard McWilliams Lynda Meadows James Allen Moore Nels Morris Aubrey Morrow Billy Moser Gary Neal Charles Nelson Virginia Orr Deborah Patterson Everette Pennock Tommie Peoples Joel Peterson Jean Pullin Eugene Purvis Fred Riley 21222 1 l if 5131512152315 11 111,11 11 1 1 5 1 1 ll si dll 1 1 v 1 1 1 iff 55115 1 11 111 V11 3 1 1 in 11 s ifslls s 1 1 1 121 73 11 1 1 1 1sr 111 v 1 NJ 11 1 1 , 1 11 if '19 2 1 111 ,1 Hsu 111 111, was 1 11 5 Q 111 1 5' 1 J 1 1 11 1 111 11 K1, X K J J 1 1.111.111 ,s1 11if1i111111,11111ii. 1 1 11, 1.1 1.11111-11 wa L21 1 1-11 111111.81 N1 V EJ ill Jill s ii N115 fi ir A5 S 159 111 1 1 11 1 1 ,1 1Tlm1Tr 1 1 1 Q ,111 111, 1 1 J 11111 KM fl 11 S- vs 1 1 afliriii 112' 'fix 11 1' 1 gif, 11' . -1 1-11, 1111. 111 was 1 s 1 1 1 1,1 -is 11 11 11 1,1 111. K, 1-if. 1 Q7 1. - .1 1112 wx H r fi 551 151 Q13 3: ' 11 - z11ml'f114 3, 'i 1 1 153 1112.111 f if 151511 1:1111- I 11 Q. 1, R1 1 rl' 1 1.111.1'11H11 1., 1. 11 1 51 i -111 1111 1 11121 gg 1 1 M .1 1,11 1111: 1 141311 11 115,11 1111 1 1 11913 if 2 215 113,11 11 11 -11 ,1." ' 1w.. 3111 1. ,1 11.51 11 141111 V 1 11 1 1. if '55, ' ,-1:11, Ill, .KA 1 13? M1 1 1 15111111 711 1 195 2151 A 55 s 1 1 11111111 11- k 111, if 1 if Jl 1 iiilf ff' 11111 .13 ,J Q, 1 s -A 5 - 'Q , its-,.VW-..i ?.VV.i,w,- E -ii , .. ..iigw,k,,2agi E3i23 xi jx 1 5122525322 VK . V.V , wi K, me wt. - sa ,W 'Wifi sl' ' V: 4 K 1' f ix E Egger 13. 35 , M A V 3i 10' gs 5:12:11 wg, si - V :rf ,, , 5253. , A. 'L' 5.5 Ili 12,2 slr mrs.-xzzfsy gfgqg ' ixiisilg ix :xr -5 Vv'sEEf"El12ll2 K-sg in-.A-. 7: K f Viv? X X WLS, L, :KV ,ii igfglslg lg Sl 2 sig? msg V Qi! as gm? JN sq aw ff was S if V W ,f i gels Q li ' 2 firm, is 5 gs K K jiliglgxfigf it ml 1 'ik W , V' limi , lu fzigirll 55 V K S, ,V V Vi as .1 lm, J, wa, 5lig5lzlli,' - is MV Ji V-,.fV?.Vw,s Vg lmtQlsirjfQ!1g1Q,i2p5, 1 X x K x,, , Q S ii: is if 5" L Q ig ig if' ' A :..f: sig 5 Q is J i E W V fa Holla Wli'li'Um Q 25, rx we f sl will J wig . is as V V we l is mln Wizsgid fu, gi X iffy! g K X H sms ,, J S ww A92 ' V WEE ' . ' ri rsgigsg-Wfyi ik 2, V..-fwffblffiiif if, :ff 1 2. s f -V 'Vaffzw-af 1eVw2s'VfgfV 'fiwii'-,,U, ,Q fl - .wk . li? lliiiwwl ill!" f J fi,-if 5 S X " I .g V- , , K: J - fzf,e.1sVVV-A zwif' V S- ,.,. . - :'i4:1wi,W-f- M k,. fa, ,.:.,,.w , fffl il f'? " fg.: wa ,, - .,k V .,.,.V,g,5g! ,. fi . gi in-, gd! ,i ,wma-gzgf ,-.igimzfaw we :Vw X . , V- .f..VVnV Vw . f--.. . m::',:s, Vzitff f- mlwm Vw-'fsnslit I Af 1. 5322?2223E?E3Eifif33353225i3??i???E?i?i?Eill52il2lll?iiliiiiligi Q M' M'Wi.V-VV-efsiiml':.l'V,.iMs,,,s,g,ab W s,,1sVl'.fVf MV,,,,. V VM.,VmsVfi.z,-.s 9 -.il-E 1iS2ff2VsfsVsisVfi a ll-.mlsrzfz illsg if ' lgililsaslsliie X - sfiillsw ' f5i33s " '1-lffzf i EWQQ sggzi,fi,s.i2f'.2Vs:r - igV..3a:gifig1iz igjlf' if'Ejifj25' -V f sliizgzgw l.i'EV:f5V1ggg5g gilfglgifiggifs liigaiiggl ' tis: VM,-wil,-'VS Jggrvlrllii gsfgfgfsism . . rfilzqll ig ,g1gisg . ,. I I V K-,-1 szi.5vglalfVlq mgizrsm p.:Vs.f,.i,15i,1 inz.ft.+z -V 'isilgsiigsif Vlsriall ,wgisis2VsV JM, , . --V,1fvf,Ifp-fel,-ffm w liiilziggiqiii -'iwfiilfligi Kiwi- 1i11sV zefzgWg9 liifliiize, gl9iz5'gw2ifi'V1ifll X A291335iV.ia2VJ2Vsiffy- gfliggaai- ff,E5j',fjf,!:firvi gals:-f's,ig3Ql'Vzs Esiiisslg-if fliiiiaw sfi2sii'i:vi'lziYls?lr '. Q if-5 lVwg+sVfl ,fV,ViaVl, lWilVif sais a , Eu Vlfi,2if1il?f'l2-Q -V 'Y QEW W- s5,1i3gserii.i Q 5522 . wg , 725, , f ligiligll Q '5fV,,1ig-if-if ''frlfmffiffigy-gy vsasf""f1.iQifV,'V Vriwff H1.'V:?E1fmf3rfffV-we S ii 5 v1iv.fw1' N A ' ' ' f.ri2.3 f'4s-412-lmfffV ' ?.1Ilg1IlffW:wifi la-EV isfigfilfi Tfls5gga,,iwi'fi1Z giV3g!i'?l5-ll?-515 S'-Zfif-Elf 2225225224 ilqgigymg Q rw- s. si1Vlvss'i. . zfVz.rV6lzsg11.q z..fVft+aQls.lnf A 'ff wfi,.l.1ff3' xfwiliflgsligil:-K Svfqflli 'fa Sw, ifills-Kfiiitl " 312 5 l'ffl:f'lk9f iF:'ki.E,U'-U7S?5,' EW'-lFf5""'lE'll J KX ifiifisiiisiwa' X ':i'- WM sf? 95515 5 85' - -.Vw,ry,,lVflVV.V,'1V:r2Vlx2l ,. gg Vtfrfwflzizqzlir sl tl- ,V,VaSlswg2lir , Q52 'Vt sn,.ig'if,g'5gisig,gf5gs3gfi i,lvfs,ifs1 is Wglflglzgfiggiiggi, ' gsivliiiigglglgfwssi ELSE. rw-f's'zVz'V'1:1fiSiEIg'EA-Q'gg' if'5lf'V V , '2.::s'z2: -"-:,E:" '3,EfvVjwg'jgy5V,, ' ' li-'Q' " 'i'f"if'W5 HUA nazi: 'wgE'5gsg5gf'v:'sw:ffii Versa 21 f'g2i5'zgi,mlg?Sf5 ., KW Vflsiiiiiliiiiiiviiiiigiiii ,ii-v22fl:s , ,eV4-gggrg r r 2lV:f.iVliiiii2iSlsi m izfifi Vi 'X sIiV:vzVglilsls5Vii2Sig2i1S M' llfizgfiazlims girl? Vzzfffmv iegiilsfzia lisa ' wisissiiilii Q . 2 . , all sails: ap4iV.,f:af?iV.llga5Vls:s ,E,M,w,.m5m,, NNVM.Vf,4 4, 'rnwa fg -,mmm M,wVgg,xa,,.L..,.',i .rms fl.s,fW,s,1V,,i,3,iQy . X V V X ..,,s:gv- lb W Es? -Vs, -V All iiififiivg .rdf 3 i is 'fi ,ai 1 .,i u55i'f'Y7'w 1 2 fa wg Vwfisl u ' -,, '- ?Vg?'If .i K A - .Efifviz'?ifi? - Hiq:f'i"iXiJ Z. L L tag ggWsfy3fsrgVi l'f : . : E e 'S S giiiilgfliiiiiiiw 11 ,Il V Vi ig- : , , lfglrisrigigf ' slit all I . 2 ., Q fr. ag. Q V5 smile' Z 1 Hqgals ll E 5 X Efnllliii SK plain E ff li fi JI X 'K K nm li ' all All iii sri: 29' Llelgsfil ll, 3-T255 V.gV'fyffr,S5 :r 23,3 g ill Kik i I Eifiiiiiiiiia r f l aw s is gglsfife'z+g'5,s,s -. faiiqsiir e lal - f 1fsEl?Eg32fzm.V 'glif-,.' w w sisl if Z qw ss in wig, 5255? H V .zrfvr.,ratfre"s Vg- 1 , ' ,z 'Cr l L E ' get Qs, is Simi KW S an K x M X gl lg ml, is Hx X sl sjgg QQLQWXB 525 , 9 ESiif?1ihEl5gi,!5 'mmf sam nv iigliialhig six wigs, XX s ,N ,sims 555 ,K , H, S fair ,fsafsggi iw? . f.5.if25?V?fg5li, l fi H 1'H,s's,is Elf- - ,fiafwz,siVlgsz.m'lg wi , riff ,ififfliriiiaislrsesglfilrjli E K, 55,5 as 55,gV1gW,iV,miil ,,XNmf, . i,..V .,.f.,-M , . ,,sVs,.sl5rfmlmg 2 5"i xl? 15551, ' U'-Eg :SSKSSXZJVSA VSA! 1, nl 5 s 2 112 iw-' ' 'rf-435 FW! 'xwizr lgsfigfiglfiii 1-E U21 ' ill,-Wx Q zyggi Ei 5 his f , iaiisgga 'bei v i-1' iaiigliiirm . sliglziqliiilliisf - griw-igfV,gjV5f5,l 451 .gag sffrt,,wlfzZ2Yaf.V aazl,.sSl V. 212 swzf fsliffsalii A iff V V In lei iglgg K .,, flag - '- ' Ai, gals fiff ,, XXX,X my ,J X, S 9 :E r E J , Wh , e3,lm.rV.m his 1.1iz1fV:aVe sl .ia lil - is - V.VV,iff"2qf'-H2222 sfffsafiaawisw M22-Ever - ' l ri Skill? iii fslfgv5u'l12:gf.fgQsg' '. -if--fp '-3: ag wigiy i.,'1i-.iwggli '. 1 5, lifliillizii ' V ,lvl Vz'SZV,!'fgV:f V12 .lf gggglfif V 5" id., xv .. S fill! air fsliiiiii Ziills ' :i5i':e:ff5"mz-: ? 'grivegl "'-xi i- f iii? , Qii,i,i.i ?la1gi i 1 52235 ff . gn was is V fl lgilli a X V f s i ' Sai' J V af f 2 W fifiwilsfifklfifli iii? is Viierizifizivilslle 1Vfn, Vil,, lrmqarsia, V 15 4 gigziiglffgzfas'GY zwlxiiighgii ig ffigfrfm , iii 4 1 -X2 rs wl2,9?lliJ5l.lE :Auf Vs, Y ,il in is V Miles i Karla 5 A .lifgi-sz gk j Els iiigifik ii iiillx Y -W L if s V S KV 2, P 5 in lsr r' ' ,E A ,gg lil' Qilllgi fi K Q-iiif' Sir' 1- K H ,-Eiysliiiixfi H x .:i:i . XXX. ' ' Teal LALL V ll ,. vw- fl ' f - . infix - 4 V if E-IQESYQQ QQLVSI V - gsiggir ' gigggigsgglggla ., - ,,-X- .V 2. S V i1,2i2gl'f2flg X Jig'iV'5Z,gli141's-.lla lil, '92gfEEJEQIiiffiiizflzfillxf VV , ,.qi.m.ggQ.m --, VV.,:.lV :mf XXXX s,.iV,VV Y Vi . , i , X iV, .W mga S X5 55 J Nfl i his Rlsfmilili W5 E5 Si VV, 5,Vg,!kV3z E , mimi f f-.V.V.Vl , i-'Q if WT' !??EiEP'if'1 iii? E555 ski' 1 H ,glgeggii K f""'i .'i 1 ws iiilf W Vi, gliiiisi X K liVs',r1sl' ss g1gi all Xgjfw XX 1 V1 .5 gs ' fear . ,Vw -,I fgilillggghli - f lik LQ Q i ! VrVf'I:l5i,2ill552if K V f iiifli 133 ' 3 'HW ifvHiffimVf'fz:z'fK5 rg 5 ' Vi 25,5 l 2 .ismgslg fy ' ,me we i Mi mrs 1 VV , il,w:ia ilhmiligmlili 52525 9 Haj is 512422 if figs? Sl ifimlf 'iqii Bl K W 32 liizlggk EQ 955, J by ggi H lu 3 xl Va lgiflql w 4 L in lsfqis X37 E is is iixqiilxlle 52 if s' X Rudi? gli gum if ,, iw nl 1 . i ' rw was :gal -is 'M YE iss .. ali Viliiifl, UK W- 'X" 1-im-if failalrgz 57. .ff Viifag Vfilgals. X uw ini-,EP :Vg g J Q 1 V all-235-gil igfliiiliili X flglz..,- .if ,ff,si2',llV,imi5,'5 ,XX V XXX- ,,.V, XXXXXL w i fi? - K . -iw :'i-SM-fix wc Mi 1 A-rVrKV,'s,5QR.fViiai. I X X s manila' , ,MM 1 ,VWN ,K s lil A - gin s T is X E 'l 4 'ifgggi 5 . ii, .... msiiilsli l .,, il .J ,war X is ,sag we 51 9 .1 an-.Vg I 5 .iv -3715 'nfl 541- -2 59351 11 I I :. . Vwizffir risgflgl J sp W K Sigiifriiqfilsie V ifihidrllifllfif . . . ni, is , pq Sis E All X f K w if ag? :gl-EV 5' 25 fill Wifisii slfifis'i1?5a5:gVi.,if: 5s5if3l5,, li , 2,.sV.mg,l.iV 'iii sis-5 Q 'gZ.,:,g,,.,,: 1VggK fv:ll"5Qfl i t :sm,5fg5.V,,5 gg: 'V557f if lg, , ,ffi 8 liiiizsikfiifiz lflif A , V ,I sfiifilzsgxf 5'FWS'1izTU5fiEffia'KLm' Eli ,,.,..,..l:-if,-fv .V ,3,WVf.,,. ,VV . ,.., .,.i. X M PVQQEVSHE ,l -2 ,l me 21 iw. 5 if5liQFflg sgiagglszlzzgiggjgggggggfi 2, i 2 W agga iilgziqgiiggiilragfil' V is ie, ir in .its VW, Zi I J fix I Siler six l Ji ling EQ E it 5252221 'iii Q arg? ,W gi Kgs 5 e lg ,is ggi ij 'F' li is I Ss? if Wu ielaxi lfflfia i2'Kl?fif3 liz! , grail in ggi Blgqgliif UV! x,cg,3XVg5s,Ms 'f,p,wz, W Willis VV ,,.gV-,xVsV.i.i,.i ..s XXX .. ,,, 5 lilly ll 55 Vg KKQKVXVEEVVV,-5 : Vg XEEQVQIWEK gi XX K ggssfl 5 f gga 5 figs S , 5 U, K xi sligggggggilig iV55iyl,, ?1gEs,frl,,ll Kg J K JM fliaffal Twrlsis Wigs will gig gli 5 lil li, iiiiiiliiiiliiliiiiiiiilii kiwi igiililiiiiiililil W3 sl 5iE25?25iiE22!Eii?ii5Si'5 15? EN S i2?i???if!l?l liiiiililli iliiiii Hilliiillililigii il li i i i liiliiilii g.gVsiee,fiig1YgQfmllV sigitgqlrig gi iii sifsiiigligiirmipzi,. , fsgilsgslbgljim ggrgsgirillfiiiiiiiir lrlsgitiig fwfiffwf HM si A 'QV f'fi',i-M aw is-ssl X Sl, W msg li V.afsawVliV lil lil Vr,,iVgsiVl11lll-M - e fl has sn fww ifiiflfiililrif 1 'rllisilfillif wh2ll.iliifff' lim Ei isi35a?iil5i1l'f' -- V - i 'f iiisglsiigzail' , igEs:w!lf?,ls 2332222245325 Llilllllsh fggiglllzgillfzlf lglg522z3ef72l3'if5r?gls: L Q-wisrlslfi gg aff mlvsaergfgig ,VI Wild ffrfliiliiilifi inailfiiiiffiffivsiia-5 fir 2255lf3iii2ii5E lg: gil gliiliiigfiiggvfiil filimfisfsiEsi2ag, ggslglfgilfi gE52i2lfiE222y A--fszQ1igl2Qia2egilVg gg iriliiiiiif y grzrzizm -i"i 4 igw,Vglg i 'iififi' ,mi li,-Zsifiifgi ips -gg if-'H s 1glg:,1fL5,1:1 ,-'1- 'w lgwgii-"' QEKSQUE wfi fpfgsig : J igga Eiksglg E32 klflgiyffggs ,f xi5'5iif5+g5-egg! eff, 5922222233 lg3VfV lVV,V,,g Qaqmglglfig g 5Eigili5alp :.gl1, M55 2 J EEQZW iijfligig 25532253332 ligigglglfiigii ilsiglmigilf :Vx few-2:2 l21M.llilhVQ 'f f li - fi.,ilwwH 'f f f lil f ws-f-fsfrzi , fvv l a is gx?9r:sS1M5f!g- -. - J ' 5 , f irwrisfliii V -fi: '- 9551 sfwffwtwzw ,, wil-fy 5 ifsm g V W fliriwfszfs 'L A. 555 Q -as arff2,5 leniliai sill' lil 2ll5'ia'l2?ii,Q li 22ggEa'l i.VIf 2152225212 2 m f rilgaigziglglfl Ei -V l igigigllglijlfii sf:-2, ,gggsiiemil SigimisiisViggiui , ,if gigs ,Egg ..1:, sf, . i lsf,ffl!blmliif. ffm11f3fef'fz1V.Qfs,a w as wfilslqlllg is ' 1 as sr 'wif we ar - W 'WeIW-15215f'r1VflV:wwa s isis' - X igiililiggiiiig l l i iilil gig QWizisfiiliilllif l r rl w ggilliff 22 l l Nllaf 'A-:Mr -E f s A iifgiigiiwlk ' V f?'l5iif?il3lill5 T: l mf HV falsgih V lV5?iii2i5fifl+w .1 pig gigs lg ,gall 'YJKJME5 , iam: 2196 Sifikiilliii SS lil-I l S . 1 ifixfifilsl QV ffjlsiiakizill 'f5gZf2fTi:5'iisTl1f!"2 fly Q if sllg agf.s4f'.1V:V5l EV giiiiii i rig? figgiiiiiiiiilil H E3iiEV2Efl2liilgjl,?q55 5 ,gs wifi ??iZE5liL2ri12i522 1525232 gl llggglggiigg ge llligg ,lf U iggig li s Wai - gm iziwil Iii s' Q E 1 1f'T'f iV x igilggligi N 2512555 igiiliggfgili ,xigiigggga ggfigzgggggggmi qgigzi igiri lgggg sl 5 lg EV ,ifgf ilgiiiw l lfig' ,1sVqa.a',A .4 1-7 w -1.i1' iyg.r A an ilw1+,s i- , X H e x X X Ag5,sl,5,,, Q LV , - Vgwm ei siggggiillwig, ri g is V 3, my 1, V ,, ,,V IVl .Vl,?ll1illig'l53lliE3V lfff w i fiiisli lg rig 1 Q . , lrq fzlfziliigwililgi izwliiziiszfffi .. 1V5ig3f2iV.f:fz , g2g:gg,lii,B5g igfiriigigfgllgl vV:,,V.fev.2,V - W2 ga,lVfi5VZ',s,,s3?r. VVfiZ"ff.1v1Vls'x' ' fr i -+ MVVVA, H Maia m f gflisilqlgilggig Jlglz' ' -1'i,s'g,fe'2Vfffis maefrf'gea,f'wx :VVfgglzVEiV,ll eisigrkglei leggggg wi, K ml K K twill 3fJw'i'suYf'Nlvlill 15535155 W 23: 52 'Wi 5 J smsiiggggigr r. 5 2 ,. :AE 55.52 53? El . I . 55:1 X iliia it E? ,.X V. it i A 1 fssilgl nz Z-liflliiig-si Beings as in fel as E555 1. , lla M y Vliifgilifg elif? 1 all:lEElliif'l'l2FW fflfiilllflsl 13,5 .1 - w a s W 7 il5 fiii3lliii552l?E!ii ilaiiifiiailil, - K ' K' -liggsiizfgflggifiifi Ei?V22iE?2ili2l5l ,p-fam: , -- ,i'Vgvyq2 Elha22i Vn A ' , alllgiiriiiisiilzli QW siiieiiiglifiiifisi'f2i5i!'fi2 -K' . ffggislyglxili g i ' - iwisg.1Vi',.d 5.Q.,--. iv ' - ' V,,.f1Q.p iiiiil, warg gg srlgxggl isk , Ev v 5 gli I 2 X rig 1 sg, X s iiiiaiw l l ? figiligiilsi x I igaigggs si, fi 'FXS v1.V,.., .- W ' ,Willis 5 s may WJifiliil-iifw1zVti zslgggscvf e 1 ffm W e Valrizaligl, Q, Viligfrgx ,ni may Vgiigilfs W is mzV,EfgQ5 Wm, sm-isqg fl J .li im fiS,f2s.1:s4lmsVVr,V faiswrigffsl ,V.ls,VV,, i.V,. U .VVVV Vf,V-mail gm, ,il glvqusi s'.sls'fsri3q is25522af2f Vsz552f.fll2iilfifzig if isigl ix nm xg y 'gliiggigigggxiiiig atxglwzlf-' Egaqlfiw ii Va:rgasf.1la.ii22Vf:izV , ai fa fi iii ii, .. 'l We iw Kr 59538 any ,,,, iggfwff' -:-5:" flag 'R -': 1 Q -Xil .S ildii' ii 9 -A 3 i il :gm .v ry, ,..i,fs, im i ii P A WS J 5" ffm. iii iss-lzgs'i.,svV A lil His ll iermxyis, llslssls .al il ggl2g3fQieizlnigzilezgglzflifli f luf f . 2 Vieli5asi'if25riifg!4f " ":.,, Hfszlaillw liegzszlahggiif S ilifiu, -iizffigiil wma ... .. 525 il -f. 2 ll E? is 52362335 isis? ss'S2s25.fz1Ef,?'lll SEZ S liiiil , si s , -fn? X EN SSEQM, 3, rar' 21 if fi-Wgrf fi1VmV2's r,sl,.:flV"x,1.'- if if2i,giig,5lK sfsyrsf 1.5 Ji. r.::yw:'i .,Q,r3iiV,ifi,ig3g lima :ff fa ,vw VV-1 aims as Mags, fr A1 anis? 252523 55 ,nj is 5 fmifllili 9315555 -1 f -15 , A 'iii' sf.2ff'5V'5 J ASS 3. ,dy fl V -K ,Q ifili N lm ,. ,V ,ii gsm V in liiliig ,gzggiig fvxiqhi xr Wk E23 e nl K Ezigifgfilffs ' 1, Slim V af will in X Ni 225 1 e V 2 K 5 mf ll V While si vii ,QV ga 9 9 rw 5 5 5 V, 1, ll U mils il : ,M Vi,, 5 fgislziflzg-1,--.Vs X -si ,rg i in , , V 2 ,V iii if ., flu fi ,S en' n 55 M 5 in K lf, ms ,Vi il ,V , iw ag, 2 K, A J i WH gl J J if li ,V V V iw lil, 2, U at 1 , fs i w aww, g 5 I Sv is s fb .1 W Qui ig K! iqfsiiiillmg is 1 is l sw 'fkfii f i ' f?iH,.s 52 . 51 iii, 3' Wfyir V ls "ff . xr . ,i ml 5 ss sg uni, is J - fs, aw QV V V - ., ser L. . 1 - :gm 5,2-E15 F 5 a ls lasiig-is mills . fi A, MlV,. V ., i . 1 7 XL. 35 2 Vla gfmji. fi A will'.wffAf,ff'f-IV. -1 as vftifs litem figfxzfVieira1.5+friesza?llfflgfrslfgglilwiiliflg zsizsfl asff5s3EV,f'Vv',fw.lls,:s:gnV3lV5s,im1 liafwd -17,2 ., V ,si ':a,f::::. we 5 E E X 55 5 , ewes iiiiiii 9 V s EVE? sail imslglilili J amy? l 55 X s lxwuf X 2 x ff X, f Vg , wiv ix :if Q J 11 fi ' ll s i lim in X fa FST m ail J , girl im. Etlkwi Vi, ai V , egg ,agp ifixgiirggg fl K ffffz, HWS 9 EW liiii, Esfagg Eli, x61 MB li,ii3!ii5!i353li2f3 W i i 3 l li2Ql??E2i5i?ii3i'55E 22542555555 l lzggliziisljl r V is 4 V i?2i5iii5lf'ii , 9 5325 -wg. gf 'r risfaiif -iii? if ,fwifssiazlxg 'E is Qijgs' if lasilil 14- ses j1zpf.f.f,fzzsfi Stagg, .. .ggi is . i is si ,V ssszzwq ilri w Vg - fiilfffi M - . an i5 , .lrefiillilii . Ml, im, - V .s ,iV,-i,-MV-gl. 'i iillis i gl lfliiiwlai l g lsgliziigizliiilia 5355215 Vmfisi - Giff'.f3gqliGVEiiglSziisflgillswg sizliiissiwfigilflll '54i2AVVzigeislflfgisigggigiiafag -my 5, VV1'lV-f'zwgiVgq K4-Jr my iz Zrg, sg f 55 52! K ,gigyfgssiwzg2533542525 Sggiggligkifg Q K +L l Swv:Vswfws?rliilsifalsrlesfeiii5 5 Q qglsf i wi up 'iq I 4' 5 5 V im if X if in if ix e ll '25 Vg 5 f i 'ie ,lg V Ki ,J . ,V Sill li M425 iifVi,,s3,g, 5jQ W , VK gfggmlqfh X il A fix K ix gi ii? 535225559 . V V 1 fzillfil 1' Na iv e I 'lm 'MV ' 3,9 if 1 X K iw ,V K I 'Wil isis Mn! ,twig K ix 74 if T if X r r, s fif 1 f '5i3i"" "PNl2V YW :A S Y A iiiiiilgziiiziliiliiiifi is f ii2 ilEfiiiE2 'i'i'gl2gEE izlilinliilaf is ,Eli is ing! if--- if Q T afgzifirl . Elgwli aaslsw V ,nys gsifisiiifll ,igrggfgin X Hi nfiiiig silisvlsiw, . ,im M, V llsiw me sig- . .E ,fi,w,lVV.n1.,,,L Weill 1 .aiggi - V V -2 -I 1 agigsqm ,5Qg,si5is.'1 fag , gimiifli fiaiiigsrfi , flhsiisaigill iflfiiigiliwi, frl22giLfiQi"Y X +5 iaaiiiff -:er 2. Vfisaziiiilzalz W Y u i: iff gslfiglzififiliii Q ."..2'z:.. sms gaz,gss22wsm.V,-,Q Mizz., ' ,iafsffl rigs' .Mp-E wg51?J,i21eiigg5iggs52:2 - iw., -if -nf-rf . me .2 K! Viegg1VgV,lwig1 ?E.'3rZ:':." fi? f'7H5135'l:vix fair?-55' .V ..:. i :-. .: ,::-,:,.. 'L .ve Ei: 523:'ki:z"!i'aEf,,:'s.:,-,iaf'f':aI2'i2- Q E r a ll "I e'i' :I -V F ' . . e sig wir , . ia al . Q l2iiiQlEQ5zZgifi,lgiQ .W gg ssluiiiiei ,V u V SVJQVVQSQ1 alias flissf lizz mi ilqziegqigif Figfiiiiiiiiif r 'K fltg sggfigjlsgiqi Vlzfiiasiiiizfi K ii iglgilgiflsllisigi Vlllgrfial Vli2V25lE122l+sf il2i2il,?3i-ii H w e ,Ve Qgiqiiiiqfwiiiei iaaalglil fa f Q'-- f VV,ani,iVif2ag2a+lgfV iii! Hifi 3f2,ff5l5il25. .. I ifilifijiiiiiilliifiiiiiii gigiggg-nfs s - -if ima?.lf.:Q5s,lss3iri1is+ lf: a ilizfiiizliiss .E-i' 5.fl' .'sf, xfiiil A gsl'f,5Killif,2 iiiiiliiiiiiiiiiiiiliiii ill iiwi ilf i ??25?22iil22ElEliE2Ei isiEg2izg!EfYnil1E'i i W gsflgggifffgrilif ia. , .rim W, vga zigrgiiiiffalfizrl frzzsixiiialfg ww aixiliilffi , f l ffifflgziiaiiil Tfefiigzigrili si gsm, Vs., . V W--M.-, 5 V f qllsqiimw- iliiliiiliigiig 'V?Vw5l4ifVii1Vfwif Vgiszziams .yiifsiif iff rf'-lar.lVVef e,VVvV,iVti e Z gqmfgg f .v VVS 'Hu fivfxu' Kzix."wi-xi 1' Sf V 'ix 1 "Mill Yxg!liV1?2EgQ:2?seggiei eli f ' ' fffagigglisagigrgfw, -'-Vrfmwm ., -' ff 'wg Wifi ii?-Kiki? V Qs irbliiiilzfixiffgiiif' gli! in ,f .s,g ,.:. ,,.,...VfiV-ls.i,,sim,i li il .Vwf,,sl,.5i lnwg ,,,,,.Lg, Vu fr -lim: !V,ml,.ggii alia www Xiliifffsl " ar.-V af-iiisllfl-MQV e sa. i,,,,,5g. sV.i,Vg,,, W Vi in fs, rigs .V, MV A. : 1 W .V sm gi will jisigsggjimqgi sl EQQSM ES5 , lkgilggksssiwizfgiilggsgg I-WiefV2iZl2,fr.zf3s ' Y-ilWZ?53?5lsi9klSQf Ellsiiilszsmi, gag a seg w - i fg .ss V . eq is ' ii: ss gig ,X L 5322 VV VV-VVVV .. it Eli! gl 1 . wslzxw-1'V1.ffil ' igaslhi if si,!s 3 hir .S r w-fsV1lsgflVg:' A X ieisgiigaiff . Ax .--':r: ..,VV,.- A-in if ilgiisi -5+ .,, ,sw . ielfslllzislii ai L Nr 'Z2.-ua, 15553552425 si win, V rzdvgglngfgef rel M ri, si fm Mil in if www X iliigfiwlifl iw qsifwssssiils V slum. :Vi I , rai.rW,igf M , i xlrsllm. wt! A f. gi :grin ,. q i , mg, 25522 ill ri . -swV-simww w,giVisla,ss ai , if f1iu'l?55QfW :ui 55 f5555Bi,i1ih5l12li i'955i'Hl 'san fig iw fil .s5z.gi,s, iaswl il- is 2329 I ' . .. , , W 2-w ' jf 5. it if an q i, as fl llilililliiiiiiii l i ili ? ' fi l l 5 ii ill lisa? " " 'f ssiai 4' , MJ li sl gill V VME W, :V K V-sw.l2'fV2,iJ1V ' f' if 1 if is 355 zsgili lwfirsgifi lil Egsfllr ,va -singly 2 'li 'll ,-fs, ' 2- fi' Q lil Zigi , iw lii a g .. r .ei in ,I niie slli lfiags y 3 i.Vg,lign,V. S 1 1, X' Vl ",',f 25555535 ii . 5555556525325 2 3 mgfiglx Ki Q, w ill sis Sltglslglivigk . .sznisfi ifiliififl Q V . F 'sl 5 l WV. ill , wfiilglg E ,V ' .sziamiit liewrfill .4 fs 7: AN- .1 fs J sr. - is L if in we li l ll? ,, L, aa! , gals 555 A s Qiiiialla V Ms 2 Fi fl i 7. as 5,5923 flfilii Qgliglliszsi l, f'1l'1'l..l 41 l f' ww 5 ,V 1 "i i '1 giiwfiiii is 1 xillixxqsissg s si Q , 5 - w ill it in lq iilligs liiiglriig liw i ig Elllaif a V sigma s ,liigggggiix 'rim 5 EJ gi f ,vlijiil ll an llwxisi in fi ' if is ii H If s Wiliam V' la K hi ,fs X Q V5 films fam: William Roberts Buford Rochester Pauricia Rogers Alton Sandifer Paula Saxon Cherry Scales James Schultz Evelyn Seward Garry Shepherd Clyde Shuler Jimmy Skinner Betsy Sloan Cordelia Smith Teressa Speir Wayne Stevens Betty Surmall Eugene Sylvester Tommie Sue Thames Dee Thigpen Clarence Tyler Sue Varner Ronnie Vaughn Gary Vickers Tommy Vinson Jerry Wade Larry Walker Jamie Ward Bobby Welch Fay West Gay West Sammy Wheeler Brenda Whitsett Mary Sue Whittington Helen Williams Karen Williams Jeanie Williamson Dannie Winters Phyllis Womack Lena Yarborough Dennie Yates MR. STREE'I"S HOMEROOM OFFICERS President ......... Archie Hayman Vice President . . . . Freddie Masingill Secretary-Treasurer . . . Richard Jones Reporter .... . . Ralph Dunnigan Sponsor . . . Mr. Street MR. FULTON'S HOMEROOM OFFICERS President ......... Sheila Shelnut Vice President . . . . . Sandra .Tones Secretary-Treasurer . . .Trudy Juneau Sponsor ..... . Mr. Fulton MR. BROKAW'S HOMEROOM OFFICERS President. . ....... Willie Stewart Vice President . . . . . Dean Allen Secretary-Treasurer . . . Rex Cooksey Reporter ..... . Joe Carter Sponsor . , Mr. Brokaw S E V E N T H MRS. BRANSCOME'S HOMEROOM OFFICERS President ....... Sue Ann Wainwright Vice President . . . . Donna Hemphill Secretary-Treasurer . . Linda Melton Reporter ..... . Barbara Black Sponsor . Mrs. Branscome 0:39627-UNSC,-I'1 MRS. GIBBS' HOMEROOM OFFICERS President .......... Gloria Lowe Vice President . . . .Donna Odom Secretary. . . Barbara Newton Treasurer. . . . Judy Hood Reporter . . Phylis DeBose Sponsor . . Mrs. Gibbs MR. GILES' HOMEROOM OFFICERS President ......... Allen Nygren Vice President . . . . Jay Rowland Secretary-Treasurer . . Norman Weber Sponsor .... . . Mr. Giles MR. LEGGET'I"S HOEMROOM OFFICERS President .......... Don Shaeffer Vice President . . . . Felix Greer Secretary. . . . .Franklin Stewart Treasurer. . . . Ron Cooper Reporter . . , Bill Staton Sponsor . . Mr. Leggett FIRST ROW: Virginia Abel, Frank Ainsworth, Jeanette Ainsworth, Ralph Alewine, Linda Alford, Jerry Alexander, Dean Allen. SECOND ROW: Linda Ammons, Pearlie Barron, Lavon Bass, Bonnie Beasley, Nell Becker, Kay Berry Linda Berry. THIRD ROW: Mary JO Berryhill, Patricia Betries, Barbara Black, Dennie Blaylock, Jimmy Boswell, Curtis Boykin, Mary Jane Boynes. FIRST ROW: Glenn Brantley, Jan Branton, Monty Brister, Alan Brown, Carol Bryant, Laura Burlingame, Joe Carte SECOND ROW: Cheryle Clark, Jo Ann Clark, Kesslem Clendenon, Hugh Coleman, Vera Coleman, Stanley Com- fort, Michael Cook. THIRD ROW: Rex Cooksey, Ronald Cooper, Richard Copeland, Larry Craft, Rowland Crais, Harold Crawford, Gary Cullum. FOURTH ROW: Buddy Cupstid, Linda Dale, James Daley, Harold Dampeer, Tommy Daniel, Elaine Daniels, Linda Davis. 2, Vw-wlr i,.-f fri. .,.. ., .,..,. ,.., ,,.,,. ., .,,, ., , 5?a1?i?i221'i.,,,,.,, ,,,Z, is925fisaggizxiifiiifiiiiiwil p?ff5Qs?idirs'rV,1m', A W1 1211fr-23,1fr9z.sHg,grf,w,sf 255.-w,gHz1' 'rm..Q2'1Sg5fg,r?,3f'g,g ,!?1.sfV1g-View-..r,-. V-f55es,ssv,rsg:mmf fs,4aQW,fff,,ieV'f wfffsirrihwgirsg, 1m1-V.,-..- 1-1891.1-mr!:m1:i2?is WEE,-E2:r.g41,,1.A, 'Vfrgffr-raise. -5935 WW55' 35isiiTf5Sf'x57f557.5?Sl J5ii:TFf,1fif'f5f' 11255555 155 iza.i5,1?Vt . - -f,Vf-Lz1ff1EV.s, ser -1 Saw-ff,-fz,f Vfsxr2::i9gnf ., , ,.sx.,.e,,,.s,..e.,-2. WN,-.1:f , IWW. ,yrrgge irrfgrggisjsgss, s X Q ,ww ifigfvf, zxtrmtvg 5.55.1115 rg Lg, ,,g-5, , V I' Silicfiis' - W . st- . ,nV,-rw me is-.M efiaffi 1?G1'?1'1 ,11f2?w ga,1 112 an S mira fam- V11iff:rf'1' SQL1 me T 1, --sa aw' 'L 1-.iJf.iHUn'2r '3'fri,Qf . sf? IZ' .. . '-i5- ,.,f,,2'V,,Tg: nv' ' :sv izw-1.V..,, ,SY rar A ,iii,f..i5w,.VwfVf-Qin .wi igiriiifixliiigiwllfi it VJs,gg5,s, ,,, 1 v l fs x-5..iF3.,32-,, S Lg, 1252125355 . . if f Q .L- f 1 11 sz2:+ggQ'l2vgSi 5, ' KJ YU",,.wis?ii1 K ,,f,,.1w,s-'Y.fv fuse 1,,fV-11..1z:zsa -1 512:22'f15.1-vfzsfirfczirsa .,,rs3..-1' ' jggggg gif: ' WV-'Vr.1gf:,gsP2sss-gf 1' 5.2: .r '- ' 21 S , J.--QW ,-f xr1':1s1.f5 " 1':f:,g.,-.gggfrgfy , cgi! . '. :.f1,.fs2i V' 32 '.VV,,,,.1,.w,r. , 1f1,5x,,fz,:!1z5 " :iii '3-7V-- I ,r. . 1'Eilf?r5fE'1' LLL. Wflwf 19:'l-5'L1'1' W "15fi7il7f, i, . N V . ---5.6-55,5 , ..sff,s2Ss f- .4 -f. ,. ,. ., M. .V . W X sgjfz1ig" " 1' W '-If'HVgr1ff?.giggg,?g,gsg,s J.-1' . X K VVJ-was fwisa,.f?gW 11 ' ff 'fat r ssas:g.r4gs,Vii me' V , .r,fr,,1. ,....,5a,s,. 422116121 .11 :.,12,P22 , ., 2 IVV' 1i1'1?-1153L1' 25f5g3 511611 iff sizieeviwlr ,. . ' Vw , sm-Vt iw fszazissiry ' .., sf 5, i.,1rE'f H11 iiiigiis .i ,,.V:Jf1 ?i51?..sfzgfvf. fsfiwzfsV fzta,1u""-..,- wars -22115 .2, -,.. r, .f..,V..,V. . V V2-VV -.,.f,if,.rl, -iV:?frS'-wer'-wx' ssgrw " -, 2,1-z,:V V rf1'zwxW V.,,,v. ,,f,,rg,,f ,. f.. ar' ,.o,.V,z-.f-,111 we ,iii--1f,ss1m,,i,'S2 ' .awigavgr f K V91 fif ifiiiiw ' ' il,1fa,,'t2'v3fV sf 1 ' X m f? f 1 H H,-if ,H ., Ji? '51 , 1- if-,a1f211fr11fwr1e?5g .. "1 1w i:f'1ii 111.92 -w,.w.2 U,..,r,-i,,gimg.ag,r.g, A .i,,.r,f.., 2 -V-q,.sr.wrfs,V.ssfiQsfgy 1,1 - V sem-Vg:f.5,.Q , ' "'-'1Lf2e3.?Yg.S?g ' K 1 Irsaiziwrfr fi V,sw.5.v,I5V it 5. - V,yg,,QalQ sr. .mu-Vx,-1 ,,.,,,. ggggggggggvggrgiggjagirszxs.sirf11,-fm-,,5,aZ,fwrg:f3gV.595gn5ggq f.,.s111w,,Z,, ,, 3 v-Vr5eE2..z,..f-VV? ,,w:w,V: 1 V , gfarswg. 51 i-Qslsi' 'i1ss,:'e:if 'Sir if 71 53355 " - VG? Z.1':.l12YELS:.fz E LYSGQQSESQQ? '21 -1 127 .sms 5 . .f,1jr., . 1 -2 'rQ ,,g,ig1gsig951.g,5V5m 5,4555 ieg'Z1f3.5,22i1 . , .f,,.yfr, , ,-,.V,. ,f-, 'lik 4?'j5"i gffgf .'sif 5. ldiwssir 1,1sz1Vf-1 1 rfwfzsw -.Vw i.zV.,-- ?'iff3ies9lzss 1114- 2112.5- 'fi like? 2,552 f. ' lbifk rw. win, f irihiilueizizrfi 71,515 ii i.. - .- ',.11i1-Q.:,.5f,.z-,gs-fi K 19, ,K 2 J Ns' K X, " K 4 L, . Y K , I if . . f 1 X ,, wig, Y X K ff1..fV.g 5- .7122-11,4V,-wig f S . -Q . Q it eq Qs mx 3 QP .Wx it gl 5 3: s gl gs ix. .K rx if, Qi 5,535 sim rms Xl Ssgrgni , , Sig? .Q Q l K S ff is X L , as s 21 Q F X is X Q, 5. ,.,, X 5 rl Ss 3 ,. ,. 4, T., 411 V " was L p f Li 1. u , K. .J S, i 2 ' K 1. ' l X , A 1 , U K r ji x H S QV. J .1 S is K get ,di r 4. rzwlswWwVw:Nf'ss1fswvs sew. A. ,J ,..f..,ifwV1 is . V i QV mxwi:axxi'f',1fw,f '1VIsET'L, Lf, 1.zz.,,:ff grit- J -51.1 'z ef' , 'f .WQ...,,g,,e, 5qag5..gg,rg ,,,,,ss,,.-,1, S,aez.54.,gggL,, EQQQEQSQE1' 552325522556 11i.f257s57"M :15lE7i15?iaQ'f m,Vm,.-1 X Eggfrirfqgf 1a,f,,fgsz,gs2 , ,, ,ggqg1rg,S,.sz V .,,t,..,,.i, . ,,,. ,.,,,, , , w.m,Vr ,. 1 -.i,i1V.iz,1,w-Vw-g 1-.img-5-t.,y, ffff12Vi1fZ-f rfb' LTfr21Z'f' 17.241 i2"f:'Vi'i :, Mz.fv'-sw was-f.f,r VV,1. ,Vra,..,,.i .,J.,. gg 3 J.-fi,eU,i W1-aw 111fwf.V,:, . fwfggsv .:..-K -' . eww ,s2f.sfrr1 wa., V.,-...Q 4 . ,,,g,1 X rin,-,1. ,.,.:'1fs,fz:s1f., - Vw H, sg. qs-5,-V. ,f.1-1,V,. -,.,, 2,,"Vf.1e1iQ m..,.f,.V -19, ,Q vii , sail ' .f'.Cia- 'F-V, Jef?-v,'1f1ig-. gaps 9 Kiwi 1. 1152, lflt, :..',,:f,,:s' .sw Wim. gui-f k, L11 lr' 17,11 .:,-:H rw, ,ga:asf-15219,gq,2g.,,,.as , .-,,. 1 i"i fi-We:V-7V,1w.i.e1:fzo:1, if ark!-1 warg 1 2,5149 , 2,-Q25-ig,- 4 V. weff,'fs,gu1VV,,,Q,,-5, -, : 111,-,gc ih- 5if1:115,,1Y.-g L. ,, - 1, "i2'iV'w,1i'-..s'z,sQ, K . ., ' W ' Y ? 9'V:'i1i1:i ',11ix1 .- ' ' V . Vilifl x ' . '1:,"6, fl GUI' Diff .r- Y V.:-ilu ,lf 1'. ,. Y 521571 E Ti " N152 T i?7v1h3E'r.'m H: :eff aPk,3frwV--V-QIWSV-'f Y: 'sv 'gP!i'isf1f1" "'2:rsegff.w V.: szsfz-,, ,5wT4Q2'...V-iz -15:1 fi. i.hv?1w,t?mti,.f,.. ., '--iV-ff1'viLi1 ' 1':1"lvv K .,,..-f.,-H 2 S f Y ,J .8 ,amz frgigii'-2232315-i'1'Lf'1.ffi M ' L1.fa..rsQimgra?2r,?5e..2,,.,,s,-,F K J fin? :.V-11wVV--r.-- - -m-.Vfma-.2a.M-fV--...s..-- - .. -..,f.....,V-...wig,.f,,,,.n-.. rw .L , ., 2 ., ,s..,.. ,,.,..m.., ,.r..1,, i,., ,r,w,rs-,n-1- . S X .,.,,2,,,.:.,is, z,oV.eg,fs,11,...,. if z,iw,,w,,5,r-2,5 nw rr-Vf L S, .mu-i rr.-www, - H ff 'Gs-f:,fmV ,.V-A.-fw .-. -mlm-15,15 .. A :emi r,w,,ge,,,V W ii fw fs 4 L H f fiiiilwzg ' MRI.. ,f212gg?g?r-7, if?" - i lifliilif' 1 ff - V 355213 ' fwiiiiriiii -ififfiiffl 111511953355 l Q.. Sling--1, 3 . H emi igrrgiaygir ,, - , 'g-61.125425 ?.,s,,,w,.11 2 X 'us,,g.,s,,,.g, .ww sffvii 'ww 13211312:1i.',5fz1:-,1.9i.-it 1571?-1,.s', . ..Hr ., . Vfw-fVf-W, f5,ssz','l:21f ' 1,-mfs,-swf I .:,.::,.f-...s . M,-.-,,-A ffm..-f:,ff:ez.'e...,1,.Q,, w1V1'1111s f.:V.1w.aVS 1 V11VVV-sv-..V.. s1V11:V.fr.. zfzg..:.V, ,xg new- ,,.., i.V,V..,iazf- sffffffsf fzfex. - -1 K , ,. Ef1f11W'1f?11'Y-Q' " 'ifff ' 1 1fiir-112..1ir . ,, fe? ,,f,-,,.g,-1. gfgg fr vi g. '.'f1'v':,1x:13:1zis2 we-sifsiz ,. . fw -f"' SfSvsL5z,lW:.is:1V, ffis-,fx .9 J 4 ' om-Vw is-if W V Q 'ff rss?Vw,f.w9DEaz'sfff,sf1',fi'i 212,56 at -- , ,.-:,,1z,1,,W,- ,V-iw., at -- ., ,-f,.,,,w--,Qfff.1,gr 5,-wif 1 i i " "e1fr2'fQfY.-W.-S, fuer.-' iri,"1'ff' fwgfVV 1".12.'1zssws1,fsJYaz5. fif-, , ,11i,1q.'v,,sfsH2.f1g.fg 1:25353-f,,., sz:f2'f-'VY If,rillffsff-fJ5z'1?1'Yf'Ei,1:,?E N ws' VJf9i1'Mv'1?40rl!i 1-'l1f' f' . ,.g,.,,.. 9 ,, . 1 ,a ,.,,.r,,.H,., ,. , . . , . ' , V Q, Irs?"-iii-'g1:z:.f1g:n1..,-:- .sVrz1,r:,, V:,atv,.f,br5f:.wz,f2.-11,11 .e1,1e,.wV . 1 gxgggq 12g -12,13 412 jfvy-,j.s' M V . 1'i1""r.-zgsfsisi Liv,-K1 :,gg.. .2'111.f. ' . .,- . -V.-"E-12, -- 1- 1 -rgwsw. , E , ., 121 .EW-::.1bE.i42.i, f.. M . , . - , , .- - -V V-V.. K-1.--,,1,V--1 W , 11' V- - Vw i K fg.fv.s:1,1V' lv Vi, , gg - is . ,. -+L ' - . ,gr-1' 'mf 11"11"1'r-Aff-111-V''1"1'fv'HI fflwv'--1ww,-VV,1 W.--,,.y,.m v, .. ., ..,,,,, .W ' , - gfv,s11,e:1 '1 V,v1,1e,sxfvx:-f'.f:,:'1 ' -111:-1V1r-sw. J .-we az.ew,1u,-,fr.-..r- , Xis1.2m:wfzreziss-. .VJ V ' 2-L2.f!'zV.-w,, X 1. ,ale -reewfzfirewfffst H S Q , iii:fiiiz1?l-15 2522552542 L Ss, , " 1152-' 1-: V V V I f-H .:'V:::n 11.-:ff - f .J 1. 4 .11--V. ,Q--1,1 ,-V , wz,eV1,'V.:s ,.-- --,.-MV mm- ,,V, 11 K ,fr , :.M,.,,...z .--,g,,,..,. ,ss .. ,gg , ,M -,g-,,,, . ' ,,.- 11 'Y .w ,t": V V 'V E.:1.,1. wt",-11, . fx., , .71 ,1V,V A K , , ,,Q 'wz.:1 J 1 ,A 1 ' , V 1,-e fiiff '1 - :mg .ff Ig1.,e11 - iw fry 42141 A '-112 .--.f, ,f,,.e-.:., w:1M 1i-V.. ,.,:.,1f.-' H., s:?-i,fV,':.-2.-..,iz.,.z,-1eV1vf:1w:1:Q :f"'V1-1s-:'- 1 '.'f1. 'f:V"-.,-2 1k 2 V H--i-'fi.'2if1:nzs.e1Vf -3,-1VV-viii -EE. -p-12.-2..'i.,1'.,5ZL1alfi -wa 1+ f,.1T1f1111' ' 1 V ' V ,1 vi 1'-We wtzvsw .rV,VV,-'.,,,1.f,.-1.1121.1 . 1- ,12wL1'i,1:,i fl 1' -. V '?1i.171X55 PEg Q,5?ts:, 1 .1 gre , : , ,. ',1f1Zfi,1s2iir ,fig -,ur gggggfk-,,g1',115-3.-EV wwf 'H m l 1 151' 1. f 2 we . - 4, si f af f,-w . N V12 21 1 . . ff.. Sirk A 55,3 ..,. J..-. U. fi., xi., -- I 2. dr .. , siev- 5 ,35 ii we Q. , ziftgiii, VK we .aw , , ., ,,, fbi? ,11i .ffl J J J I I 1 l 1 J 1' . vwvs1vesifrrsg,ggfgm-- .gfugggiggr-94 SK? , ll! 'iilsiia asifglii rifrmsrzr . time ff 42251521151-fi iw,-V-, : wirssg, .syw,,w fm-V -fr,iesir,.ss. gssgirm ,,g.-1, ,.-1,11 fralgargaga agus-1,5 1.1 1'-,z. f as ggtgasrgrrgif ,. .12-15 ksrz,5rg,f1Sggig :V a n-1.9.2 V ,wVMQ .,. 1f.11,..f,Vm, ,,.x r S 5-,-A :gg sr-sms-1, ff, ,,,.,,..V:si1:5,,,,,, , km, ,is QQWEQQVLQS , f1,1:V-,UQ -wfe,:V,,f S ',,25Qiire V J skim il 334335 H265 " Hifi- . , V, , ,.,, ,W limi., , , is -' K in Q, . . L x -1-V-.41 'Z1511511115'fMfrf5..1f'3f3fHV-'gi5E.1'7?.f:w,ifg'Z5'fgf5iil':fz.sB 5'f'5fWWrgT1'fifff1711563.11'Jgiffiif'lf.1zff2.:s9QQ?1gf5flg9 1'sa"r-lil? ., , :Ej,fff11'1:.",,'2:1:'ur1 is Lg.svzg5f,--,.f:zg11',5.,:Vf' 1 "-- '1FV-Q?'12i,iei1LaEf,5a5g5gif3 2 2 .X "'f-'V1i.'51f' " 2 ' f.,f M 13Liii.e-I-fx?-ixix' 'ii4wfi.,:sitfQiIi Jyrfilffffif-I Siifis-'17-Z-'fj'b'1 F -in 'V I .g . VV . .-.,.iy.,,.,, .m,.s,,,,..,...,, ,,..,,,f,,,q,,. ,. .. ..,, X J 41 , . .,VV1wr-.Mwi1ssf.f1-fV4:t.if .fwsss,Vr1'Z 51' V- "fr, 1' J S ' ' N511 fmariwsifazi VV V-Vi-il',1V-11211. K .. ,1,,1V ,V .1 W, - my as-.rz,r.m,.Q, .mm 2 -2 S seg,-V.,1.. .evra siwgsiiszr- ragliei . 11.2 .1 swzali'2"?ls-V1-f"!'3rf an 21: wi L 21 "f-'I Vzi. if1'i11K"1'i11.3l'.1. 5 3.1. fi? 5' 211111 '- 1 3 L '1-,, ,a:.3V,it2.2ia,'-2-Vf ' ...ia 1 sift?-.V-SAYT1 .gi.ffV" 751- 1s:1"!UF!?'F?9'W1ff-f.?e"' ..'Hf.-.- ,isggqg , S 13, k 1 , .'e:: qgwfi, , L 1 .t-- V. . Vw: 1.-is . 1 ,1 V - if Q 'T .- ' ffigif A .z' 1:--MV." -V , 1V,1fi' f. H T -- 'Hi' 75.7.1 L" ' --NS' A 742551 ,?igQ,VgifJ,'., . l5ff Q ' ."j,i, .' ',1fg'jf , S 15" 1fY'1E' 'G V' fV 1, ', -r' 5.12 E515 :- V.'i.1E: --:J 51. 1. 4, 7 me V. 1 H 1. ., ,ra J e?'.,: ,.1 swf VV S Q. ew , 'A E: ,- 11 i KV' ' 'i .I . Egg! sg .'V,,gvfjI,.1z?,1g-1 5f1" ?s1 , Kiss H X ,. . , miie , :,..,.1:y.::1"f-V-N, kv sas My J 155VfWQ11i'S5'E.1?Y1i?, 'sf :V--sfriiwzarifra im K 11 711121-f11'V ' 8 Win SSS lf.15',4 Psassj gg' . f" . 'L V rlit in rfiiffxtq. , s,,rs?igfigg1f ...Z aiiggfxisiliiiifsiif 1 A '1:.g1'f,vxz'f+z , K . X igmqqggif 5f.wfwfssE11.i2ff arsswi. L f fi gm, 5. ,3,wgffg35w, .Sw-fp Y. 'wiser V,sz-42216-,255 2 'zV- 5.1, Vx A . 312 X, .eff ,. X 3-V..:V,sa. .1J,,V,-. -- .if2z,'f.gqmeiz, if 1 -.J . - ,V Y sg.,-i g '51f71esggg12S2,s ' i'Vi1 1W 2E21.k q,,.z ., 'K . K ,rw ,, ,.a-f. S:,w-ss. s1V.11,,fi2 , .1,, g.zs-.. K 1 if, 1V1f:giVfi.1zi111V-wi'ge mi. . ' 221:..1 . v" tif.. .,, -fr .si-125 lik-'ill ,.,Vf.,V :'1:1 1' - . 'V , , , , . ,, ,, .,.. . .. . X, . 5 , if !"i5:'?Q, ' V -fli13':'1'f R .ff1.ftf' .., 31 ..5'f' 'ii X2 ,, , 1 ,i31I1Ei..5',.v.E. -1.e f: .1."' f 1 z,.Vr,111J' 511 ,fl . , '55 1'1"'7" f . xml, -,iizeii 211 , S 1Vf?JV,11fia:lV,1:-szxsi' 1' J.. 1 'ii , iiiiw vijff,, 2 .,,,f,ig.15 L 'f5'1,V,. ',?2fYLV, Q' " fs' 15 1 1 ' iw jif' . ,jg',::,5-, ,i f u1V, , . 1 , , f l? , " ,Q 152 ' V 1 ,, -1 wg 4' 1 S '1 1' '1 9 1: ..11YL.'L.'ff': SP1-ififkii'-5 5-'EQ f"Wi , -37: K . L '3fb'5:'g, V1tw".-- 1f'111'E.-'i.11'- 1 -V,-i:f1'V15Q2',1fLl1 2 1ii31""31.. ii?S'l5?g?ii, 1 KQ1-'Es 12512 S 4 V': '.T'w..:1, .si f?1jaQr,,,,." ' '-" Vis' U17 : ' .. I-f , fr, ' . ,JB-I f 4ri11s1V1.1i.,,2' 5 . iii" .K K ,,: 2,-1,15 -g, aq:-jiglg' -,1 ,1 fV.1i,.'g',:,,..,,.g,- If - ' '1 ss 1 rw-is 1-QV f f V -- ..V..-, K S ,, , -- ,,.,.w,. 1 , , , , AAA-,, ,AA , :?z::2A12v11-111 aarrmfiiifiglaz--A,A -12221915-Qwe--22,-:2iE f1vi5'--'3'2,-ff-A:ffi?5rZ--ff : fiwifi A, v -' I '- 22-221 5 2 r A: K '-h as :,-A,-f-WA--S :w::AA:w:A,-A:-AQ s: - -,A AMA, ,A .am AVA-A..-,,1s, A,f1A,:ss+f,Ae1-- -WA.-ax A ' Alf. , 2 A--AA-2 -F f- 511911 --Az-ww 2 .A -. 2.1-if: W A - AA : ,-AA, AS:-via fix me-A: A , A AA,AAf:A g4A:fA:::A:: S A,A aft, AQAA-AA -211 S 'mi f- p ai,--, sf:-if J A: I we" A 15522: vzzxfgf 1, A' A 2 :A A,.s, I H , ij A' .3 Af 55: gg: g5L,z5ELAg S - -- Lk. A WA- , AkAMAk.j:f- ,A 2,5155-: QQ-R373 3:.:,::, Wjjjf :g-,mfr 2 ::..A, K 5 s -A A: -,,A.A,AAAA:,AA,a , AAA ,AA A AA,gAA-, if S., f-.AA-fA,:gAA-A S A ti,- ,AA A, A A, ,, AWA A- , I -ef: A ,-k A k.,., . AA-A, A,,,. ,-.- 1 -A : ::A.-,AAAAAAA A,,AA- - A A ,AMAA A - A- A A- A AAAHAAAV A, RAA,AAALAA,,AA,AA,,AA-AA-ZA AAAS.-:AAA,AA:--: ,U ,A-1 1-: AA -A1:gAA,ggA-AAg,AA,: A .Agfa-zgf-1 A 5 -AA Aff:-fzssig' AA-.1 AA-,A'A,-if -f---1 A 1 f - ,iii 'f-'Asfti A, ifQfAif2ii' 1:-v,-asv ,-:425fiiA3f:A5iYA-A: Aesisesaii ' I "11f's'A-iiiliis' ' AA5: -f-i:-5ff,AsaAf,,,r -iwiil' - ' i -iz-Harris-?fAfiiIiSi152 : :ss,'1:- A. -wx AA , A ,A A A ,AA,AA R A , ,gA,,AAAA,A,,A AA AA-A--Aw--,,AA-,A A , - A, - AA -A1-1 AA- ,, A- A. AA,,A:-,,A- .-:: ,rs ,qw 35A,j'A, ,AAAAQAH jg. A-:IW -A Ag., 'gif,AA5: AA-.fA-A .vzA1zj1s5kfAj",j Q,-Wy, vz.1zz.asA t'fA1Z4!7A15A wax-, .. 'lair' ' 'tQgleE'i- gli?.iEi7f'rzAfFA'f-UE---'A ' 'L I . ' P. HI"--A11-if 'ZLSEQIWI A, 'si?'f3Sl 5151" ' 1'f2LT7l51.i1'Lf -fi: 'f'EA5YY'fL+5f " I-QA :m:.f1U.LEQ1AgAfA5- . I-r'5Ac,.1eLj5gAgAj'-'e ,--A-3 -7 7'1" 5 P25523 'M' -rsxyg .fig'FKA-1.','ra--,-:fir :iA5'fff7-5'firE'F-T12 7 A L 'LQYTLSAA H 3:55551 ST '31,-7'. c" gif-SSEEETTM --'iityfeill :f'lrU'xf: - -- - - i n A A -- -- 2- AA,,gf3::, fA:1,z ,AA , 1' -U - A11 1 ff A ,Z-f: D'-1 fur: 5 All A : A , . - ,A -SfAf,Ag- gm-1 ,A A A,. '- -A , ' 1 I --figrzif-If ll , s, ,, -W , ,A AA. ,, A -: ar- ,A -A - - 1 :A-fr-1 A A A H- 1 :1-,1 A AA A,--A1:w AAA-1 A A .A Q ,Egg , ,tA ,L km . ,L u HK ,I H , AH. .Ab ,N ,A , ..,gA,,- A- 1: ,A A , -Sf: A . si - fl- ,AA ,Av , .sz .AA mm! ,1n : f 1: : 55524: LAX: gp:-:sr sa 2 ees 3- :-N.. - A AA :-':: ::A ,-421S':fc5fE. A- -.pq AAA, a, ,A g f,,A,AkAA:A. ,- ,A -HAAAAQAAA-QA-a:A,?Ag -w,A:z -- Avawszmf if SHR: --rf , . - s':eelA:aA:: AZ: an A , AA'gm:ff'-W-:fir , ,A,A,A--A-,A:A1A:A1A::WA-flsiv1,AA:-AA,,,,-:AA::,1AazgAg,A .. 'f-:iA,aA,:A Aasgtgag AA--,Aa -1A,gafzasgasAAA ,gp A ,Ags39:szA4A1gA--rg , H MA Q AA- , , Ar ,AA,,5AA,A,,,AA,-AAAAAA-AAA. AMAAAAAAAAAAAAA,-AAA ,,A,:A-EA-AAAAAAAM Ms ,AAAA fAA,AA,,A,AAAAA AA-:A-AAAA-,:A A-sm-::AAAAA,A-:-:AA,AA-AA-,wywsw-A -A:fAf-gf--:ia ::zmA:aA::A:szasaw:Q-s::zs1As2f1:sa'rf :sv W?f'uai1?f'?K'W:ifW?fa'fWl " ' ra iw-,VA 2AAAfA:AA:,tA3 ASA A::g:gzr:g:3AAggAA- S QQAAAAAA-A 1asiAif:eifAsiA,f2,-:ra fi A 2 S , A aA,12jA:zwA :Ags5AAEggA,?:::::AAs3gA,:sA::1G ff Liesasgagrgstisf a a sj sg W - ga-A5A-f,AA,5A ir fn H A573A12gag1eA1:s-AA- ,g,g:wv11sgzagAr,-AA L - 'aA a55a:::AA- Ag- Qvsaeiis A SA Vai A,aA5qSAs?2:,FA,S 'S Qrfisfxi ' iiw-Assfiffridsffifgfiifivi iwfww-f-32LAa?1sewA " QAQLBQSEESSW M" 95? :" 's A A A :AAA-AAAAAAAAA A AA A A A.--AA,A2.,,,AA:AAAfA ,,A,,A,A,AwA,-AAAAAAAA - ,Arm AAs Am:-::A :Aw A A:--ra-AAw:::A A Ar -- AA - ,,A:9:-::A-:aw1A,::- " aA::::'-We AA: 1- f--W 3 2 'E A A-As AA AAA,:A-AA ,:i:::::::A - .Am-a -sf' AA-:A-aA,AA,aAA AAAAAA-As,-AAA,AAa AAAAAAAQ Weil: srA::rsz:Aa:AAf S -eAfAAn-57:9 eAA,A:eHaAA:::-A if A A A, f - A75AA,:A:-AA Aa-::AAA,AsAAAAA2 f ,Ai:ya:AB :Asa-:A-A--SA : ss1aA'atA::r,2,:: 31-SK ASAAQAEQSY :2AAA:irA,vA fAaAA,A?gg::s3: EA Arg Q A AAKAQSAQAA gfigsiigr -es,-AAAAAAA A: Ae5af3AaAAagAA,2 , QQAQA 5 31-wzzawii-T S it-Svfavf A'f25U8ci Sgamiaib , A . AAA AAA., AAAA,AA,,AA. :A-s,,AA,, A AA, A- AA- AAA, WAAAAAA H AMKAAAA QA-A, A A AKA A,SAA- ,AA Ars-:A J A A 2:AAA,As:AAA:2fAf- A AAAaAA:sAAa gaA,-W: ,AAA-:w,::::1 ,A-A Asassgagf A if-W 5:15:51 -saws It ,A AA --f A f '-vw1eS1i'g -, Aszrf' WA AA, fggsiaf fv ssiiw ., AsA uwgff. ifaw- A wAffgqA::. W-Af ,AA y :W ai.: rw.:--1AA-f IJ S EAA es2AAsffA?:: 3 if A:AA5sA: 4715 54554-'rgfi3,? AM U :vt A f?-1fzx1:AA ' egfisiiaf agzgif ST:-1:55 ,r5:t5::A gzf-:::sa1:Ai L,AAAAA,,As: - AAAAAAA, A A A A AA:AA:,AA A AAA,::A,::A, AA AAA-:Aw--:aAAA A :-A wifes- M A 5- ikfisrf A:::az:':2:a:A '1se11sg4iT1ii- ..,5::." i2'2QggjjjpiYg:'A.:w .A 156 s s 'S-M9252 A 5 s: A iiielf- ,iilfiiiil A, 2gli3zA'igf1 2:-Szigsxsws 5155521 V zESSi'i,'-Q57-1'T x . Azz-A:,:'i 11155731 '- -Wigili' A' f-LSL 1 5' ' .fswlx-1' IYEXYISEAH' N' fe ,. Qizsifrffllim siren'-fs:- A sara -W 1--ff--:A-az ifw 112 AA-H: :-- 'G K swf:-fr 5-5,-fy H A,,AA,?f5-33 Ag:-Agri: : . -,,A-q,gs111szr1A:'r ':.A:,s-'JA-2,'-a : A m,-:A-f2iA:::AgB2A rwrisrgri a1:::,:w-:A A !2,.11A' UAA-AA: 11511325-GK1se1A ISAAAA: 2-521522 :Aw-iiiisxiii 3 gg-:,AAA,AA.AAAAlAAAfA2 ,AA,:A ::AAA,AA,, AAA,-:Q ws Yaiasim ,s Alaska? QA-QQAAAAAAAA ' ggzfssfwv- A' :eff-1-f sv1:'-fa as:rA12z1::TlAi3 , ff-S:--A-fA--AA- stil-We SEQQAIW 'X:ri1:AA.A,.A,iA.::v1 f2tg:ii'fs?wZ 'MAA--AA.: AAA5w1zA-AAAf :sf A AAA:AaA,a 1? w 2:AmgAa"Lf1-129iTv5. ' A:- :aff :IA--:wa ,AA AA:raAA::A::A:::fr1Af -f' - :v1:,fAAfss:,-, 1:-:rsAaiA: As-:AAAQA "U -A::::'faff111-D1 wwfrrsliiaf AAA ,. ,,,, A AA A ,- AA, , A.AAA-AAAAAA AAA . . AAA,AA,AAA, .AAA A A, A, .. ,A,,AAA AAA.,,AAA, ,- : -rf-AAAAA, -:A A-AMA . AAAAs,AA,-AA.:,,,.A A-'11 ,v -fi:-H,-am: Q-AA-:swf -'Av-5 azz.-A .. , :AAA -ze-QA: Am-,A--AA -- - A-AA A A A :A AA, Awww ,A-aug -vw AA- AAAAA ,11AnAA--AAQAA ,AAAAAAAAAA-, Am, .g,,AAA-AA--a,AA,AAQAA-AA :5:A5A:gAA,mg AQAQAAEA,--A .AA A , A- As'- : -A,-AAA,-gg- rss1:A,AA: w:u,,.' .,:-sw-Q-srsa f AS A A -' 1, 3: Q plz, '51 - 1 A25 q 2 igggjggj 5' A' SEA-f:.:?:-:AA..1'311s1'Sf'-1 2 "'5f:AEN ' ESE:-sz 'V 'V 725. :A,A.xt1s5sA'c1f -pS5'5iQ:3Iif :fr 'A '-ff iii.. . A,1F?A:w "11i'Sf,71 iw .. Lsaz 15?-A,A -Ve "NT-52? 1" 1555.56 srr iris -is' i2'5xf'-- -1S7'Q?iI55'?-5 -9?-i5iii'IQ??Af5 'Ei 95115115-?E1.9ia1 if IW- Liiiifii JA -tA,:zA-s A X AA, A A A A A-QA-A.: AAA-A-AA,f5A A,:AAA:aAAAAAAAAA, A :A::,:,,AA:AA-:A-:A,ea-::A::zia:-2:-::A 3 A-,A.A:,A ei -A,AAA :AAQAAAAQA-AA : -SAAAQA :AA::A,ags:zaAAA:-AM I 18 -:-3wA AAgriA5i:qpMA:A :MA-a5a:::A:::-f :- :ss-A 13,-AA,:A-wA,z:A-A A A 1:21.-A-,AAA-1A,-fa A A wgaeasai-:ei,1:z1A-fA:1fifArf A-511153 -iA:f2gfs,-.stA- -1,is,AAA,wfi5:iefLi "if'f:ff2AW' A-if?--W' Af il if 11: -1-i w :WAAS-:iifiiifgfifli A ,AAA A ,4 A A, , ,A WM, Q Ag. AAA, AAA, AAA A, AAA,AA,,AA,AAAg,-A,AA,AA,AAA A AA-AAA, ,A - AA-AA,.::AA ,:fA.A,AAAA:AA-af-ms:AA ,-Asa 1-Aa: -:AAA:11f,v Aa X A Aw . , - :ar AAA-:A1::AA:A:f A ,AAA ,A . --AAS-WXA -As-QA,aAA:,AA:c .. ::::sA,,A,AAAA,AAAAAA,A 5 AA AAAAAQ Abs, -AA,::AQgAAQAmA A - A-A Ay , gs A A,-A,-A , AAAA.,-AA :A A A A A , ww AA AA.AA3AAL, AMAA,-A :AA AA AAAAA . AA,AA,AAAAAAAA-AAAA A- A AAA- fr, ,AA,fAA.A-A ,- :AA-:A-::A:A-A: ,A -- -, A-":-fAf:A- :EMA :A v 121 1,-VA--: S A Q-Sfsffsef r:pf:9":A-"::AA ,yy 1j1:gAgAqAgAg axles-333 -: Q-:AA Sggsziffiz A::?g::wq:1--AAEAEA A.'fA:':...-f. elf-1:5-'A AA,A1sy1Wgsq A. A, iw gggssllaiarfgi QAMSA- AN H S A51-ree .: A.'agsg12i1Ai-:MA 5321 :'1e:ftA3g': nfs,-: QA-9si?Q1:zAs-ff - A-2QsAAe,,m AA A A ' f f ,-GA-a,1w1A-amgfsrs AA: AS--we A-.. :: 1 A W-fir-:f1i2E g::' fllbfiarmgtlggi Ar1--'Ag3:S2-:4s1-!:f'-'-- : fa Af S if A5AHlg'1vA'+Sfl- -fee, --A v 5sfisA5A:1A1WA K3 " '1fIAf9'-1: ,.: i,gS5Ef5fEf A, --J:-5 eiiiaivlv :ii w e ":::5':. ' 'I -fir -- f-9,551 h gain? P-if?--f'?:E 1555 ' ' 'fi--5?-55Ef5sflLi'Asi I ' '-.::'..I5ff if -- : i 5, A ,..s, AA ?iLE5E,'5S?ff- , ls s,,.SfV53?fY3fr9i '7 753597 M V-F511-A fri' ' -lf" F AA Q -S2 182 -1151155 ' - '.:."7-,ASV-IS: 'sfxnx ,AA,AAA,A,,AA,A ,N ,UAF A, AA Ag,AA,gAA, A, AAA- AA A ,-Am--,AwAAA, AA, .AA A- ,AA:,AA-AAA-A-AAA-AAA, -w,AAA .,,..AAA A., ,, AA A AA,AAA, ,A-As, , A -:AAA s ,AQ-A--:,,,A -A ,A:,A1A1-A,-,, :A--:easy-,ia l-,,A ::+ Aaf!5iSS11,Pf,,AAAv2A-A A53s,AA:-:A--ER A -::,:':-,yu Qw-52,-2QgAg:gviA,,' 'AAz,::wA:-igfiwzfrrm A v,,AaAg2,g1A?fs-:aug :A-rf: ,rwvz-szifz,-, my -iga3zg3v?'A32A:?'ig1f -"-:: uA1f.-::, S:-'fg',AA f -:A'A?'lA--wi, :A AA - 'Af' ,Af,AA:WAg2 i S 5?Q,A',rgstfff11li- A AA E Aefrssfls '-wires: :A,Qr1:f.fs1,1:fi1:zi:sa:fA '::ef 25A1F2A1:i?H?Ai?i 2-fffvf ff-f:2'- :if f QSMA-:1i1A,fAemf-fr ' 1s2A::s?isggiggare -A::1:ff:2fA.f:2?1:i1a Aa:A A , A , Aa71Af1A:H::1:s:A:,-012: :il x1Aa-EA-riA::A as A - A s,,51s:.1gQjA- A- AA-W 3. A A--My 315:15 Aa,AAW-A ,. 5 -5: -I: ,I ty gg- f K A , UT., --.A-,AAA-ifVA,,5:js.A,L,AA-AATAAAfqA-:sq ,A 7,5-,1,g5gAv:1Ag,A:7l 7, ff.-11511151 gg-A , A, , :v,. :yu-j5A,2 -A -A2715 Av ftsmfw:'aegfd--n,Af::r1a,r QWM QAIEI 1A:r1,-FS A NZ-ST449,'W'vz+12'A1AT?', 1s1AV"1Yf T :'r :T'zE1Qr'fA15:1 ii-liiliiiv-11,-225-i1: A,-QAA-si: ff:f2AA?uAmaA--a.:1Aasz151m2 fzs,AsEf A-AQQEQQSEA? 3i5Qi2::-:Aer--was:A-U,-siiisiiiefia1 f'A:f:2':azz?L3A-QA-: ' 141A422:1:ift--IA-fvaisihwiu-P115 A wfhagesmi rw:-ff -Wrff-w'1':'f-2-f -f:--fA'f:wA"L 6--M i'1f-1--'wwf-iflffpv ef -H112 -11 fr Hifi:-H I lam:-AA:-AA--1 was AAA AA,:AAsa:A:fr'a:::vf:AAr:Af:A-wAA::A,:A:AA:AAA,:AA,:AA:::AQ::- : 11-11 mA:a1A:::::::f::afr.gAw: ,AAA-:A AAA:AA,:AA::rA1:A:a:::A,::w N1 BA-::Af::N'z:Kf:f-1AL:fAf'asf AAA-rS':ff1::rf1:9:'::fifw A AAA, 'iaitietiiiififwii-fl Z:erAaA:gAA:ffQ:,AA a iz? K: H'-H-at gz?fp3mAis5saga3s:gA,fias r 5AA,s sefzg,Mzg5g-gsgasaasa AsAafissrriff-1s,fzAf2r'i I'Q.gsiegf"l::?::5i1aaEgs:f aafeziifgg-A--t,1AA,A A M: A A 7 w'f'1:fai:s:: 2'-9fLfS11fv1seais f '- fgi sv-A:-1552-G2-at 2 ws-ff:-Q-i:1f1sz11s21fvfsva-gwfw::A " 521 1 51-fwsif-NW! :22i:+'f:-:2lf'::?i:!i zs'ewfHf1s:ia9Yl' 2:-: A-if-anime-S -MA-A S -- A::1s:-,Ag5g,a,. A2 S gs: in :AA::AAg A:2iAagAa3As,AAA:- -me As-:gags 8 A AA-AA,as,AAA::As gsAAa5sAAQsgA::pA: - A :AK A aiigagst AA,AA,Qss,,fA,-AAA, K A AQAAMEAL fef'iss57A1UiAf2t ffggH:i:iwrs,'1A 2 95-9957595 1sAAs,AssAW2gL f5QAS5'5ir's:Au ref laqgstsssiyihiilla rsmgy '59-I5 : :' "HV , W xAS?3QAgf2 -Qiwifif Q :-.':f'-- ' .- 'fiiifiiifii-?u:::"'. fill? "'LW1??51si9'fA 31-Y47lsf'fi-5 .A,AAA,:AA-:Aa ,-AA-:,AA,-AAA AA 2--AAAAAAAAAAAA-,A .- -AA AAAA,AArg:A:,gA, AAA-AAAAAAA - D-,AA A- AA: f-:A-::A..:reAA-QA ::f::AAAa QA-AAAA:-AA,-f f:r:.:,.A,:AAa K r::A.:,AAA,A---AA, A-A Aaws-s A-ssffws, 251: f:::::A A, WA- - A H-ws: 1re11fe11f,-:-,S A--e,AA:,fA-,W S S S 2 a'fa1AA,?A-QA AAAMAQSE ,ff -a?,AstA-QA Ag- : -s,A1Q,AAgf,A- ,f :AMS .A A ?'ms11fAAAe5'.s:w A -: :,a:i:2,::5f'aA:-..,H '2 Ag?lvfs:AA aw- ,4- A. fi1A1ssA"fi --2 EASQASQSX-ai AAAsfAssf5:sj: Q . aA:AA1a-faiaaf azgagisgisfi' isasm :fs fagfwseif . ' rarggag iissgeage. . :AsgA-:SEAM ,A ,SA wiisjit, s1:a1'rA1'-1? :2'fst1iN'- 5215 ZA: SE, Fans 'sffsifff HSVAXFW- 'SVISFJ-2 -fir--5 SW-if"i'-W' - W5 , , 57eSvsi,A HW ISM 'N H.'5E-',5:.:'5::F:E, 1-S,T1Sig11fewi ilivixs- WALSW AA. f - A- A AQAAAWQQZ 5 .A ,- , A ,AAA .A, A, -W Qc- 'A V: '1 , , ffenw- 1711 S A ' ec,1"5i--E A A A - A .. , eve. A MA xi A A A , . ,A " ::+A:..AAf::- .22,AAA-We f- ,191 'A H 1 I -if 555-sw :HAMA 2 -:t: :AagAA,,AAA:2:: Aw.: aA.:,A1A 1:AfAsifA rags 259:35 r sw:-1:5 if X?1sA:z??As2g:2 -A fiajsa isaiiagflii AA-P:.-rg-:arm -QrA:::,:e:::.- 23 WA,-AA Ag:2:Q::::- :A-frfrfi 1i:fi2?la VMLAAAA, AAWAA A,AAA,AAA,A ,hAAhAAAAvM,AkDAA,AA,,A ,AIAA - AAAAAAAA AA,AAAA,A ,A --:A-AAA,AA A AAA, A ,A : - AAA,A,,A.A A - A,AA, ,Ay A ,A1AA-H--QA-,AA --: .. A-A:::-1:-,,::-law tfivswveeff- A A f S -ewavfaf, xAA,AAA,,A ,AAA AA,,A.,,AsA ,AA-?AA-Aw-f QAALAAQ as-AA--:A AQAAAAAAA, ,,,A-:,A.,,AA-, , AAAASAAAAQQ- ,Am A ,AAAEAA A--sm:-QP' :,AA,1:-aA.:xAAA-33 AAA- 5,--::,,A-WAAA. ABSA Sm-AA--,A:,AA,-AA-AA,A ,,AAA,,,A,-A: ang: - ,aa-st' A -V -W -:A-f-,AA,,A,AAiEA-AAA?,AIAQAAA MAA-AA -Q-,A--,A-AAA, . AAAp1:g1AfAgAgf-91 ,A-:AA -A,AAA,AA - frv':g,A-,Y Af aA,q,fM11:9A-Aa-W s-11A-eA4AAAm,A :-A- A--::..:::,,g:1 -,I--,AA AA:::1 --:-AS,Az,fA,:-- serif--Af-Pr' AA, ,,A,A,a,A , A, .AAA ,.AAAAAA,,A A,,AA,AA, :,. AA, -, AA AA AA,--:A-::A,:AA- - ,. AAA, AA - -:A ,A-:As AA: :S 2 .AAA A -is f-Aw ,AA-gAgAAA,iA:-2:A::3A:5:25121 -1 ,:,g:,?Af gigs :A:gAA:'- f-- - Ay - SZAAA if,w,?::- fiaiwz' A: I f A A -A3,:A:A-gg-AA-KA agvsfz- Aa,-M12 gift?5Ag'AAigAfvA122A1s1iA2'Aaiii ' X 5 wzrwibs, SeiA4egALgg1A3SfA-GAA: ' Af--Pr is -:: w1AiA3s2I"-Silfififbi15? 3-?i21Sif2l'i123, 2721 :WA--ew 1AA-ff if Qi-fwvlavl Pi?-fwi1L,?l 3S1 sz1V A"5 -i?a':Ei:.fiv-- 14AtwiL?:f :: 'i'i5QE1a A3lAAAbAA,wm5A,ASA A. me 4A,A - - -AWVAA A AAA,-AAA-A A: A-AA-AA-AA Aq1A4,gAgvA-AA.f.AMA :A 132 :MEA-AA. AA::-1:,1A--A, sfwfefg ,z,AA,:A-f1,a11+2,1s-UvA-S 3-21? 5a:?iA,as:sgw-AA 1ai:Af AA : Aa 321- ag? r' rr- 'WA-'Q-1SwA ay, 1' rr-AS'1:si2g-v-21191: -AA--Ag: ,,A,5,.,z1AgA5 z Af?-'A A wif: ' Af9x:wz'1,, A , 81-21121 vi s "' 55: 17? s'f'1'A-1118.1-'E i:,17gq',A- If Hg, 1ggz1Ag-Agiiggiu A -sz.: 5, Tiiigf MW s'5A1SF1siE1rs'z-WT'5isi'i :S ZA? Y v1.sx,z'sA'-f 155 1 '-fst'zss.zI A Aa,A I 7122.5 fra-:cvs ug ,v:A:r3AA 'AAAQSQA1 s 151553215255 ,ezAgs':Az-riff--mga: wg 'A,11rzA A K if ,Aga--A,11,ggA4gfA-iw .is :Agia sansagii , ,ezr1sz?a?iA:r: :A arisii - f asia-fwsszvrziiafliirssfi 'fa' ig4f1S,,vgfvAA-A-M:L:1fE,a2 SA A gs, 1A :ragsA21A:w,,A,-AA-AA,A1::A A -A .vfAf:aA:AgxgA:: AA. A A QA: ai1g?igxs2:1:?,, ,A -: sf? ' Argjagga: 'ei I ,AWA-fzsbf AA,2:g2:igAsziaAa A ,M , AAA ,A A, MA' A AAA -AAA, A,,,AA,A,A, ,AAA,AAA:,-,AW ,AAA ,,,A,,,,AA-A-A:..AAAAA-A A ,A,:AA,' A:::vAs-VIA: A A: ,A - ,f,AfAAA, A 1A:-Aff -:W :f A-As,-Aa-AA-MAA 21-AHA-AA:-:Qi 2 K- 121' :HK -i,, 1:-vAXgS:A:1r1: . - ,fA,-:A-:A-Afkivs-1a-1A, A S ,A Qs, AA-AAA,::,e,Aa,-A,AAAA,-,-sz,A--AA A-AAAA,AA:1,fAA-qAAA,fA, A A-,fa-f wA:,?QA-AA,:A, fA, .A A A - AQQEAAAA5 A f AA: A-4. ,Ag-A,AAA-AA,qAAA:: . ,A AAA, AA A -A A... :A,,A.A,,AA:AA: AAA-AA::fA A si AA,AA-AAA-AA-:-A.-A,AAAAAA -Arsaf4s,wAA,AA-:AA-:t A,:AAAaA::As -A AA:S:A1:AAA AAAAA : AAA:AsH::.As:AA:- A AA, -A .- A A-AAA.A,AAAAA-,,As,AAAAA,:,AAAA- A A. ,,AA,AA. A, AA, A - AAAAAAA, AAA A, AAA,-AAAAA-.AA ,,AA-AA- AA, ,A,:,A. :A- M AAAAA-:AA-A ,-A.-:: S :,AA ww : , .,A. A.AS:, AMAA- A 1 r:: A -S AA-:AA-':A,:, :AAA-AA-A A1,:1 A ,3A1:2A1:A?a1 Aff '9E5i5I???4 ' i7,i??5fg,if? 1- fwstiarsiaftaraif , ,A 1":f1 5AAAAafi1,i7fi- ?AQf2:f22 N 253 : :AZ-'sA,rf .. -Q1A:a:A:ei1iaA:Sg21f ::',: ., eziifszzzff-Pqtgezvissf TAN' AXA-Y:--W1 w2:1A:?Hg9i25?i' ififflrab -J lf: -. A: A- AAP?-a1ie'1:iviiA-Ms ' ,g.j:e':" AA" if.AWA--1-1s211AsAafi:Sai 'AA.f:!'a' - .. - :::'--5 -AA Af: :AA '..:: :'. 2-a5:Asf7'-Wav:-Q A my ,AA ,W A WA, Am MAA,S,A,gAA,AAA,A,,A MWA W AA- AA ,.A,, AA,AA-A,A-M A Ay AA,AA-,A-A:-AA: -A .. AAA-AA:,:AA-:-AA,As,AA,-AAAA A : A AAA,-.A A .. ,:A.:-AA- A :A A- -A ,,AAA,AA,rA,:,A::sA A-521151 11ilMA1A,,:sg,frv1 'I'1a'A1:zA1t?Aw5e?tt4S5K,Ai--it'fAA1a14:z'4esfl:??if?Wi E-2:'ZZ.::.::" - Av -1:v?1f'2A-'if-1f-l:Ai-ffif Wf wigfxwis-Mfr'-1w?l:4?i25 " - '-:: f::'1i "Y 1527-Fw'--PYSGETW' :A:'?1'7GLa ,WH -'Amieaazf-: 'fw i 'al '- W f:A ' fzflsrvresiisi 1:AgzAgfeAs- Af-, - A A A : 1AAffg11:,A:,A1Ag W 4 As aaa: , HA-:2is:?12fiA,aA .:g::i5:"f'as- A K- f: 5:31.12 1fi2TAAA:izA::AfaAAA :aa :::As1A!?'AAa:g-21511: fi,-fA,-aAAA,A,: stef A " :wif w e JH A 1 - : " " ' 'f -W s DuBose, Ralph FIRST ROW: Flournoy Davis, Jerry Deen, Eileen Delbouno, Virginia Dorr, Glenda Duboise, Phylli Dunigan. SECOND ROW: Wesley England, Henry Evans, Bert Ewing, Larry Fergerson, Nancy Fowler, Ben Fulton, Grady Fulton. THIRD ROW: Laura Garrett, Bobby Gewin, Phyllis Gibson, Cheryle Gore, Betty Graham, Rody Graham, Jimmy Graves. FIRST ROW: Felix Greer, Patricia Hales, Eddie Hamilton, Linda Kay Hartzog, Tommy Hatcher, Robert Hayden, Judy Haynes. SECOND ROW: Richard Hayles, Archie Hayman, Sherry Heath, Donna Hemphill, Charles Hollings- worth, Bill Holman, Judy Holmes. THIRD ROW: Lynn Holmes, Judy Hood, Sara Howell, John Hulsman, Marjory Hyman, Martha Jaap, Cloyce Jeffcoat. FOURTH ROW: Rubye Johnson, Myra Dale Jones, Richard Jones, Sandra Jones, Sylvia Jones, Lisa Joyner, Trudy Juneau. as Q 2 :A :QS at ix fe A mam WA, mil kg? K! -A M:-:A -az.,LA-'1i1fffi::azAf-ns' 2A Q S A 1:- SGA? 55 255:55 SAA A: L 5 AS S : Aging A ,A ,,.., A A,,A - AA, AA- ,, AA AA--AA,-AA-A, A, A-,AA A -:,,AA A,.A, A - A :,,,AA, F A X A+ AH A .. AA... A A A A if :AA-Q A: 1 ' M3 A A. . ,I A AAA., A.,. AA A AA A A,,A , Li? ss? -ze az gs- : A,,, 12 ,Sff1-A:AAgAA2,1'A-g52g:5'g-A1511 1 1 FEf"Ai'f QAQLQAQ , WMA ,,A,,AA A ,AA, AA A i--si 1-A AA-,A:, AA --,,::,A --AA-A,AAAnAA,gA1-,Am -AA- :gig J A -12 L-'Lenz' 'X is X A 9, K K 2 A vii-1.1,-A --AA -- -A:A we A -2A 31 , .,,,.,,,.,, 11,1 fiviifif 153755 '- 1 ,,.,, 1,11 1551151111111 111 ,1 111 11 1 , - 1 , 2 .111 , ' , v:?zJ,LfS't 12 ,11, 1 1 ..., , 1 -.f' 15 1 , 1 1 X 5 31 fi .1 1-1 . 1 1,1 gg wg 1 51-in 1 wg., 11. 1 , 1 'Ii J 111115 A S2 6, -13111-1113 111 1 11275313 P 11 1 1 1 1 ,.,. 1 11 1- ,. -1 -1 11, 11- 11 1, 111111 .. ,..., ...,,.1,m11J3 1 P 1 1 , 'fu ., 1.6911 :L1S11.111111'1 5 2 1:1z,fzzw1-111 P 11' 1'-Z1-12 -1' 11? 5155 BW--!5-351.1 . .3,:1"1: 111TP111wiz9'1WW1 113 :s,.fz".1,'f11.1 ' 1 ,fw ' k?1111 ,,j124g,,,111,111N 1 8 ' 11g1111gi214111f111f 1 1 11-1. 1111 2gs1ggsgg9s1gfs1E3sg1sH1 " 15?33155g,g3Sf13g5 ,g-1:11 1 1.1 1. '1.Z1,f jj-1 1,1 1111 3 521111 11 1 -,ia 1, 1-211"1,1f1.1 111111 ' .. 1, -- -2,1-11 111,111 , 1 111- .1 ,-11,5 1 1' V- -' qtifiiff 11. 1 ., 1 13512141 1 1 ', . - :J'5'11,'. 111 1 A.A. , 11111111111 si' 1 1 1 -- 1115111111111 111 11 1 1, 1- 111111- . .1 111-S1 11111111 1 1, 1 1- 1 ,, 41151122112 ., -21111131 1 1.. 1 V ,- 11a,'111,i1,g-11,,11-111' 1-i:1,,.-1 5113 '11-"-'141"1-11 ' f 11 FQ 1 i?17"1 5115 11 1 - 1111 'ff1i1'V',z' 2,15 E9 1-1 11 1 ',,,'1E , 15553111I,I,.,ws1V'1:"1. i1i'it?:5??i 215511 1 11,f,,.1i 11. 1",.! i-' 11:, -V Y I 'I' 1.3 , 1-1 -1 - - 1 -,S 1. 1 1 1, , 1-111 1-111111, 1111122 11 11.2 11 fX11211saQQE,111..1,.11111 1311111111111 fx 111. .1 11,11 ,I -'14-' '5 1 11. 11 f 1 - :1j.,,' ,-111.'11"1,1f1111111'111' - Q13 '1"1 11 2 1-111-1.1'113'111ff '15 Sf'2g?111g?Q,51 11G111111gf11'q "f' f"'1 f:K1ff11.11i1? 1i'1s'11.11 .111,11,1.11'111 iffy, 211--'11-112-fwiifa " 21, 'L'-fi .. 11 .:'8"K'.,:1s?1s11111 11 1511115311111 11111, 15111111111 111511121- 1. 3.152111 1,-1'11- 1 '1' ,. 11- 1 -11 S5.f1'1,11fIda-AQ5-11s11,Qf1L K ' -51 ' 'E11-'11-'11--1'-111f1.2f111,-11"" 111Ss1'fw11ss1 ' "-HQ" EQEWSVI ss1'ff2,.1 V.V. -1 1' 1.1 1 111. 1- ,' ,'1'1'1' , , '- ., .-,jfs-1,1 K.-:113'g11sf11g'1,.111 '1Wf'1111Q1:1:1i1i fi ' P2 ' 111f11.f1,f11g11i:1111111.1 1s41111,121.111 1 111111111 1QV,11.11,gQmggff1f5 1'1111m-111-11' 1- 111: 111' 11 1111111211-11111,-1,1 -- 11 11 11111111 -11 11111?1:f11sY111S1211f11,121 111 --111.11,111-111158 V 11111111111 1,,1,, 111 1 pw- 1114111 --1--11,-111-11-11 1 - A V-V- -11 .,11111111 1 111,1111111111,1g1 1,1-11111 , 1..-,1--I. 3.313 H11, 1 V 1 ,K 1, .. 1. I 11 , V 1 ,.,1 1 , ' 11111 1 1 1 11111 - 1 1111111 1111511511121-1 -1 11 - 11111'1r1s51g..11'.. W -115751511 '111f1,111 5' 11, in 1 ' . . ' ' . X f 1 . , 5 1' '1 " 1 X -.:ff.:.- 1, - 1 '1' -1 5 1- - 1 . 1 , 2 - H 1 , , V V ?1,,11-1111111 1111'11111es11b1'iK- 1 1 111"111'1-f11 1111111 :111S111f11111ig11,51-111,-11153153111 -1:331 1 ,111-111, 11:1,11- i11,11- ' 12 11 - 1 1 1 V-V- -21. 15 11,, 1 1 1111, 1141- H11 ,+s11w2ff9Eg5 11-11:11, - -.-11- 1-111111211 -1 V 21 111--1..1 1--1-11-111111111 1 .1z.' 11,511-- 1,-21111, 11 11,-51,11-11--1111 -1--1 11-111 1111111111111-1 11- -- 1. 1 , 1 1 11 1 - 1 ,. ., -VVV 1 1.1 1 ,. V V ,, .V 1, .- 1 11 111.-f1f:::,- -5111121111-111-G , 111-,,11,11111111 1 1 . -iw 1116595 .1-WN -1 1 -11 1.11115 11111i1s1g1e11f2ggE - 11-111111, - 1.11,,,.11, 1,11,,,-we Q 1,111111,g 1--1111,1 ,1-1.1-1,1 11 .- -- 1, 2 ' -11 L' ' 'I -- 11: 7T511"i1f11iLr IX. 1' :. 3 111253111--1 ' TSLEL., iii'Li1'Li1'si711:11111 -5 1 11, ' M -1 1- 11125155 -a, 15 515551591111-'I',I 25' 4,:E'LE'aE"1f NY' ng 5 1 V -1111Q2."11-+111 11-1.1 2z?'31iE , , 1 , 1 111,213 ,fjsf ' 1, 1 A 1 1,1 ' . .11, - - -- - 111711115113 511-15'-1321111 KF- 221221225105 2751, '11, '1-U H ' 1fe1151s1W 1111 6: 1 13 -f aw 1 'W 1 11 421 "1'1'5"'1 -' - 11 112115 -1I-111"1115f155Xf?51i.:1 1 1 1 1 1 11" 11 1911 ' 11 A 11 V . H -35 1 1- . .. 11 11111 ggg1111?1g1E'j1,1!'?1: 4 1, -- .1 -1.151-9 12:11 ,111111111111 "'i?Y'S11'?.4, .1111--111111-?1 ,5,1111.,1m - M V- - S81 - -11 V 1.1111111,1w1 1 f 112 11111111-1 V -111 ,'i,..,1.11w"-1-'11 N311-1-1g1m' 11111g111-111 il-1111111151-1,.1,1-1,i.1Z 11, l,'1 11'- V1',2,5,'fE 9.1: : 1 e .v 111-111 .. .1 . 11,- 1:11. 11 w11.vM,. .... 111,111.1 ,.11,1 V- - - -V 1. - Mm AWG11111111 1 - ,,. . 11l,.m1 1 ,nf .V 1 11151141 1 1 1 11 1- 51511 114611 515545-i1f'.:i':1'L::-Li 11..1"21E1 1' 2' ' ' X 1 - - 2 A V1 1 11 "7'1:.1-1. 1 -- 1 21111151111 .' . .V ,.-1 513 i1-"21f"'1' '. V .,, 1 .1 11 VV..V 1 11111111 .. .,, . VV..V 1111111111 '- 1112 . ,11, 1 1 11111 1 -181111-111111111,111111 , 11121111 - 1 111, .1 -P11:11- 1 V 1,1 1,111 151311111 599: ,M Q1,43gMggx1xgMg 1,1 s 11 1 1 11.11112 11311: 1-111 gf- 1, 111,-11111111135 11' 1, 1 1-1 ' " - :'- ' 11 -.11 1'1 1--1, 31,31 1 212,111 -Q,'1i'f-'g1g'1 ,111.,f111g1 1'11.'11Q11"1f .V 1, V ' ,J 1 1 11 . 1 1 -25:21:55 "I111f17:f1' 13911 Is-.If ?-1 ifik'E"-YS'-I f1Lf'E,- m'1"l1 -1, -1's41'sz1'411g1,1if?11 13211 1111113411151-,ij 15 1,,'f f159r6k1vf1KgS1 1151, 1 sggg1,M.,iiif 1i1l1--1211311311 fffQf1'1, -EQ -,. .V 3 "- 151113 11-P1111 111-'11511i5111f1x,s1fI?11f1e 's11!',ifg11 gg1 11 1 11,,1w1qq9f1pw111 M 1 - -1z1,111+1v1111,11-111f11g.--11111111141 -1 1 11 1 1 - 1- - -1 1 -114 1 1 ,11:11,1,,1111,,111v,1,11 111,-11141 1 11 ,- 1, 1,11 1 -1 11111 pa V- -- 131, .V 1511gE1'91-111111111-Qgfixif --1115.11-,I ' -,H a11.11'f11L'xi'ez "' 13 1111.11 .,:Y-:-3I1::'::1'f11: .. 1 111 1 1 912.511 k ' 552 V 1- -1 1 -:s,': ! '11,..i1i:?'1 . -.1 -1-wg--11-12152 1 ., 11. .1- 11 1--11,-1111 1- -1--1-11 .V .4111 1. V mibff... 1,11,- 1 11, 1 -1 -1:1 - - - 1153531 -1, 1 121551.11 1 ,i11g'111 M111-1f111Ti1,?51i - 1 1111 1 1-11 " 1 11221-211 1 1 .1 1. 331,592 .1 1 QW, 1 ,Q 1-1, .5111 75111, V FIRST ROW: Edwin Keith, Judy Keith, Linda Kelly, Billye Sue King, Brenda King, Jimmy Kirkland, Hank Krone. SECOND ROW: Henry Kyle, Don Landfair, Danny Earl Lee, Ann Lewis, Malcom Loper, Mickie Lott, Bibb Lowe. THIRD ROW: Gloria Lowe, Billy Luft, Freddie Massingill, Donald McMillan, Linda Melton, Richard Merritt, Philip Mitchell. FIRST ROW: Calvin Moore, Billy Moorer, Tommy Morgan, Clyde Morris, Glenn Morris, Donald Mullican, Charlotte Murray. SECOND ROW: Anna Musgrave, Barbara Newton, Carol Nicholson, Allen Nygrefl. DOHHH 050111. Charles O'Neal, I.E. Owens. THIRD ROW: Kevin Pepper, James Perry, Pat Pierce, Stacie Pierce, Dott Porter, Regina Powell, Guy Prescott. FOURTH ROW: Sharon Prescott, John Puckett, Judy Pyron, James Quinn, Kenneth Reinhard, Kenneth Reinhardt, Charles Renfrow. 1 .:- K '1'11 :11:.1 ZJEW '91 n Y5Z'95Z:T5,1U. 4535511953 111111551 1, V 11111111111 1, 11111111111 1 1, I V .V A1 15811, .1 V , it-1111111137111 1'-1 111111 "5 - iii? 1111095 12 1 - 1. ,LYNX U W 1,1 1 ,111 111 . 1'-1514 1, 1 1 11112 17 4 k1X1111NQ 1 Q1 1K 1 5 1 X 115115 --1-' 1 '11 ' 111t111f1s9i X 11 W k"k" 1 mlfxff "L Q,-QV .175f'?,fwff - 1111-M1 11 3 . ,E 91 ,s 1 1 1 gi 1 , L SH! 3:1 11 . 11 .1 11. 11 ..'1,1.gj 11 211-z111l1-151 1111131111111 11 '112 11111 f'41,:11, .11 -111'111s'11f1111-1 -.11 1 11515112.2111 111 S 1 ' 1'1 11E1sf?11'?1S11rfisiissl5q3V 8111? 153141112 114s,1f11g?g,1QQ2g1? 11115 'S if X 15 2111, 1 Q 51112211-?f111 ,,VV V 1 -1111111111 K, ,,5511,1', V 531x711 1 7 1 W 3 W 1 -11 as x 'ADW 11 S 1 W W J 11 1 --1,-1111 1 121111 1,1111 1fgg1i1111:111:1sf1 11,1111-11111111 111,111ig11e11-1, 1 1-1L1,isf1"1' '11 511, 1 -:11ge15g111151g151g11111 ,111 '1li'EiiiiS??lvi1i' ,a.,,S.,,2, 1, 1 S 1 is3'Z:f' S 'Wi 1193+ ,VN1 1.1 111211 '9111-1.114 11- 1, ? 1if1i'1f li V , 1 1 1 1 9 11,3 1 211121 J -2 ff, .1 as 1 A1 1 1 s 1 111 P1 111 1'111?1?1112315111?i11?1111-1 111 1.i 1 11 .M 1 " 4 31? s .1 S' 1 19 E W1 1 1f11,1,,11xw-W" ,wwi 5 11 , rm 111 1 111585 1.. " ,,: 111113 -1 11,1-11121, Wg V 1 V 12, 1.-,1.,11111-11-1-1,1-1, 1 ,1-1111111111 11, A -1 1. .V..V.. .,, V... , - 11311 111 111.1-.1 111--11 1af,13111211Yxg111,f1yr1L1r1 1521 V 1,1 11-11: 1411-1112: 114,111 1. 'V-- V .1-1 -V 11,11- '1s11s1c1:411 ' 221-51.111-111 S .111 111,111- 1'1111sf111Q1,1w1g1 1 ' 41111111 1 111111 11 13 I 11,fhl:?111:'11.. 31 an Milf 111 1111111111- 1- -- 1 V 11,1119 Sf 2151112 1 K " 5355? V 1, ,1 1 X13-.613 ,, X, S1 11131311 , 1 1 .sq K ,K 1 131 1 1 1 S X x s W 95 J X E 1 ,S f 1 1 1 5 1 2, 1 11 1 1 1 1 me 1 1 V qs, . 1 - 1 'Q 5 2 1 i .,, 1 1 1 V v 1 1 111111111 .1 1 1111- 15511355 3115551215 1 1w?1'1111- 11, 11155315 fs .L .. K? 11111111 111, 11,, 3111111111111 111 - 111 1 4 1s?x1L5xzLmm5xn:Q 4 -W W 121 151116161 3 3123 jx 21 1 311 11 5 me! 8 X 'K K nga! 31912 1 11 as 2251 ' X 1 A 11 , 5 11-11 115 1 1 1 1 1 ' 2 1'111Jss1s11,-2111'11s , 141111-1145311 1 z in ' 1 W ax 1 1 1 2 3 1 Q11 13 1 1 1 1 1 1, .1-, 111 11-"fl" cilkri I' "'i " 1 f 11 f11.1- 111115125 if 1 .1,,.11"1'11lf'1s-21,1-'111111z, 55 1-1 1 1 V111'11111111111-g,1i1g,f'gfw Us 11141,'u' J s11i,112,1111,:11: 11-15 . 1 , 1 1 1 1'i175111:1fs11 1.11 1'-11 '21,111111f1111f111- 11 11 f1 1 1 ' ,-1111-611111, 11 1 . ..11 .11f1,.11,1-11, 1, - 1. ,115,- 11,1 , --D --111111111211 1:11.-11-.1 .,-za11.1.,1-+mw11e , 11 111 - -11-X1,,.1,.1,1,,A1 1, -11- . . - 1 1 .. 1, 1 H l11L fj?1??1'x2 g :ZEEIT M fflfxi 55553 '25 1 ,lf 1 K1 111 ,14511f1111:Q1 1111'.i,1-' 115111 1 11.11 . .. Ry, -171-11111 111511: 313 15 'EXQ11-1 1113 51111.1,f1Nmm1e?111 1 11,1 --1" 11-11111,-f 1- 1-1111 ' ggggqgsgsg 1 - - '- 1 11 1 1' " , 1- , , 221111-1211--1-,'.,g.i1i .111 'f ,1f1111-:'1 M, se2,11afv11"a-1 21151 ' '111i11i1.:.11 X 1111.131 -- .1,'s51.11i'f ,1'1s2f4e,1s1'1.41111 11, 1 "1-I,-1-'11-1 '1,1,,:-1.:'1t11s11f1111-115 25,2111 1' 111" 1i:.f11-11- .-1,-Y1.S1,i1"'1'1' M V..V -1 -V .. " " 51 1 111.111-11 V--V 1-1111,.1, .11-,1gg,,, 1 1111111111 -111 1 1-sq,-1fgf1 g11g1 '1f,.- 211111 " - 111.1 11111111111-111 3131111111111 V..V. ,111s111x11 111111111 -1 1111111 1 -111 V V -.1111g-1,1111,.- 1, 1111 -111 Q -- - 111 . 11111111,1t1z11111111Jg21 1-1 . 11 11,111:'- -1,1-' 2-111111-111111.,1-z1111'-,- 1111111 - ' -1 1 -111 111 1131111-.11 1 ' ' " -"' 11111 1 '1 K '111 ' ' 1 1,51 5 1- 11511155--igg11114i1-"1-i'1' '112g-11521 X27 " 11,-1 1 1"Q1l.1f'il11f . 1133 ' 1 1 11- 11,11 111,11 - 'ws - 1,-111 11,11111.1f I 11 11 1-QME' 1119111111 1' - 1 , , 1 1 , H 1- 1 1131113 3 5 11 1 121355138 1 A kk 11,1 1 1111 1 111 -. 1 1, H 1 51 1,111,111 Q ,, ,11,-111 1, , 111.11,,,, ,, 1, 1, 1. . 1 1111,1111.11, 11 .. . 11 1,1 .. ,, , 1 S 11 - -1-11--111-1----1 f11-111--1-111111- -L1-11515 ,Q-13 11 11,1211 -152-1241-D21-P11 1111111115 1 X . 1,11 -1 -1,1 11,- --- 11 . ,A A515115 .-2:5iE7:i'Y5', iE,'SSiLSSZ1f11f7' K:-i.,1l5'.111'g 1"'i-,, "1-:"" 1 fszfriiiifii 5??56EzlS5EiS5TiF' '1-1ig : f':' : -fx- ' ,-Q .1 . V1 1 ,-'?',115-':'551::': , H WV' 1-11111551111-.5 11 , 111'-,11:1,1.111 . ,11m55143Lf?5 wg111g 111 11g11'1.11,f 111211-13 1111111111111 111111311 45 121: .- -1 . 1.11 1., 1 11 11--111, 1-11 1111131115 111- 111 111141111111 - 1111111q119f--S 1131 11 1 111-M 111 1,, g1-7,1111 ,11111:111111,5,11 18151 fgww 1111111111 1 1 - 11-11. ,,11,K 53s5i?11s1fs11,1 , gQ?Q E 'L112si1fK1gH1 figfiffiiilgf 1111-111 asE12i?'11g11KiW21z11f11 12g1Qgg111gi11 1 f1g?vQg1s52?,e1Q3g 1:11 H -111 1111 11-11111 , V- 17 111'- 2Z??fEs?i'5'?11E' 1 1192, Y' '1s7i151?bETEin 3 1'if7'A i1.'17'1!'zf' 551111 f?iE,i?11z"",lEls,,i,LiK2i di' i ikizilkz-15115 11111'1- 2.115 '- V7 1 1- 11'1- . 1 ,,,W,1,1, 1111, .. ,,T!,11esgg,g 11111111111 -1-,1 111g,11111s,11s1 1 S11 ,-1,1-,,,, -111111 , ,1s1e1-wa-ss11 1-.1 11 ,. - 1,-11- 1111 4, 11' 1' , H ., .1 .. 1 1,1 1 ,.,., 1 1. , , 5111 97'-7 '-fl' 1 -1' 1" V" ?f1W431'XW 97'-'V1'm- fc, .11,--1111 :: im lkz 551,-5x 535 1 11 ::."':::"': s1,,1-1-L1-SP1-ukgxwklf -1 1 .. 1111 ' f21ffW-9F1- -, .2 x?1xs1:E-'fn :111:f115vf"t1's1111,.1,115-,,-zw ,K 74 1- 3. ,..,, 11g 1, 1:4 K1 ,111-11 1 V- 1 1 , ,,11,111.,1s1sP1111-111,121--2 111,111,111-1 , 1.1 .R1111 1111- 1 -11-N112-11 11511 - 11111,111,.11 ,-, . .. 1- K1-1 1 1 W1 1-1.11,gg21g11111 f 11141'11i1111,, ,111 111151111.511111111511111 1-1 - 1 1:111,1-11111151,111g11zg11,fs1'1111111 2111111111-ivi'1.1i"1.i'11ii.1 111-1,-f 551111111 15-11 1 ,11f11111111551: 1 f'i,g1wf" 1111,:2 1'1111e11111111,11f 1 5151511511 1 ,1s111g111g51g5 X21-1 11--2f1Kw1z111,s11x 1s12?w'11Y1 '1 -- -'-' 1 . 911f"15iQgg.--11.1-5121 12172 11111 1.11 '111511.,.1 - , ,1,11111i:?115111- .'11-111'11-"V -11 1: 111,s41'fs1f1 iv-111 -11111:-111111 1 111111 f-ff 1-1,1 ,1111111111 31111111 11111g1--11-31511 11 11, -111111-1. ,111 .11 .M 1111111-1111111111-1 Y 1-11111111-111 1 11 V.. 1 ,191 1 1 1 11,111-132,-?111w-1111 N111-151'!!nk1, ,,,f-1-1 111,111 11. 1.11111,111 11-11-1.1, ,,1-QQ ' 1?5gj g1,gy,,I-V 5 'j311Ag'515,'51- -' .EEF "151,::,:-715' EW? S -:,1 ,VL M11 1421565 f55'i51fxRi1sifi?1i Vi? """1f "51 '1"1352f1?'5l 1561? -7,11 115357555551fkl'1755'i'1121-1'1E,1S'E,'fsE'f5f 'fi 1' 'M 3 '1 Q'iai""'5-'f 51151 1 ' 2 1 "WS" 1 1 1 ., 14111,-ag .- " 111 11f' f111i111 2111312 1111-1 11' 1 111' '--" -1 .-'1 1 ' 211,-1 1 x 1 11,1-1 1 f . . 1 1 1, - 111111 51111-1111111 1 1 -1,1-11115 , .,,11.1 -1 ' 11111 -1g11,1311,11 , -11,.-11151111 --1,-111-1.1-11,1 .1 -,1 1 --1111... , ' 1 1 -1' . .... . A 11-3111 :1.. , 1 1-. 1 1111 11 , Q1.11,-11mu.Man1-f+t9ff'111- 51111121191 -. 521193 , ,. -- - - 1-11 1' -1'--11,111,m,!Q,Q11Z1gQ1 ,. --vs -11,11 1--11, 1 11111 1,1121 1:'1sir11111f ,.,111'-111--1 11111111 111 1 1 1 -11-11111111111 -1 1 11-- - -N1 W1 1-1--1- ,,,, 1 111-11111111.1111-,111 1 11- 1111-1111,11111111,1 1 -1 1-1 -111,111 S 1 . 1 111 -11f11gf'11?11F321.f51 ' 'M51-51Wf11': Eg-115-11 1 rfwfxsiif 2s?1s?i1'2i'1Qf111f1 '1 Q1 1 ' -'si .. . -1 ' ' A 111 5- ,511 1, 1-- ., 76,16-11-' 152x331-?7151ig1 If- 741,151 ,1T 11215: E 5 ills i"kEf'i.7 .. V113 E-7' -3-311591 1 -El!'2E'5?i"1 1 t1fk51'111'1 I ' 2' 11' 114111 51111 :,:- 115111511251 11125112511 1 irzs Pj11fz1iQ 1:1 . 21511 1112341 31,. 11 ' 1 1171211511111 V 1 - 11111151.11 31b111i11T'3sSZ . 11, . 13251335 1-1111 1' 1111 zz '11 11... , ,,., 11.1 1111,11,,11 11,11 111, ,1 11:51:11 1, 1. ' 1341211131125 111111, ::21::f.:f1 11-111113111111 111111,-11411: 11g11155 1,W4H1,k1k. ,,7:, i11fg1ik 7111- V -11- 11x .1,.1.i11i1iii2? mil lil' 1,1 11555: 951953111 11,- yjwzg 124,65 li1S7i,'i1Q1I!QI ,ying .ZLt".fH1 Ilw??Zq1 ..5, K,-7-S177 I h,,1,, :,m,5Im1:g 1,11 11kV 1 . I A5111-111-11 11,1 111111, 111111, ,111 11 1 11111, . 111. 31-1 1 1: 1 .5 5115- 11322112 1. ,1 1:11 '1:::1:.-. 11-11 -111-1-11 11-11-1.1-1. 11-2124211 -16 1 11 1 1-1,-1' 12512932 11 gsi11-:11:,.11g- 14111 . 1151-15 1,-1, 551215 , , 151111 .f 1 1 5:-21f"' 'f?1?131' 1 '11-1,1151 sh 11,11111f1:1i1,. 15-11 1111-111-11 , 1-1., -111sf'111f1111111111 f1z,111iL1Q1,-' K 111531-111 111 f11: ,,,,, ,1,1w11gs51s21 ,1,j"51,1-'1-1j1f11-1--31111, 1,1f11,gu,g11,U 1-j 31111-'11-1,1 A 11211 131'-.5 e11.1,jigfQ1g1111-1,11-111-21 2111 me 1,5 1 .1 11 111111131 1111, :1111f'1111 511151115 L s11:1.,,4g1- ,,,si1,,1 1-111111111119511 1' 5111114111 Lag 11511 111--1,1-1,1 H ,,,:1 1.1132 1.11 :'11i'11f: ' - '1 1, 1 . ,,1:-1111-111' 2111 -1-1-v1'm1 f1,,-111111 --11 11:1-12 121-11111: 11: 1 21 "1 .1-'W' 1. -411 g1,1,,57?5ff1., gs 1,15111g'111" 11111111, ,1.111 .1'i1fli1E"1V1"i 11 13955115111115Qzijaf"1e1fs11",,-11211131 1111, 'l1111' L:11- ,. ,.1111,fff's11.11'111 11,. K ijjgg' , 5118! ., 11,,11 11 wi 1 ?1,,'f'E,f'i3i'k 1,' 1 1' x., PEL-79163 175' -iQ""11f . . f 1?"1j4gv1Ag ,,'Ki'Ltf9,'3Q1 f11- 51g55'jj111gg5 W',Hg1gA.11s 1-zfx1,,p-1H1"','5xiz,'Ex1V ' 1. 1, -.-'11 .151 ,gg1lgW,,' ,f1t. 1511 11-'--31 '1 "1111'11, .,,f1s1 -1: 3 3 1'--11115111 H11-511f 1--111-111-1 1:1-11.11 -1s111'1 1 1 5151 -.1 1111-111-1 1w.12Z1'111 1 . .11-11 111 ie, ,11111, ,- - 11 2111511 1 111111511 1,--111111111 1 1 Lf, ,.,,. .1 1 15131 1, ., 15-1 2 . 111"'--"'11" '1'f?5?5ff 1 1111 E 171511195 1,'Q5sf1i'1,14 111111. " ,Z.-1 M1113 ,, 11 1 - '1 '11'1,1 '11-W11111, 1 11-11-11.---1--1,1 1-111,111 1, .1- -111,1 1--11 1 -1 1-11 1 1116-1'1 -11.111 1526.1 1- 11if1g-11f1,f1'.s1, 1, ,1.,- 11 1 5-.,fa1.11,. 'f1,,'11i1 -1 1 1 111511 112111555511 X - 111Q,.1:,'1:,'f,'- 11151112 15E11111111,1111.111,11 iii 1:11 1211 - , 1. 1,1'1--11111 ' 11- -1.--111-11-.111-,1 -11,111 - --11-1111111 1 -- 1 1 111111"e,,g11'1 11-111, 1, ,.,. 1,1 1, 11,1111 .1g11,11-1-1-- 1111 ' 'U-f'12"'i x21 118121111 "1Q"k5K'1k'k1k"1" E11 ' Y P 1 ' H2139 X 1 iffli 111111.s411x 11'11i1f1,.11,. f -1 1 25Q,'41'111"E.1 L L A :s,,1LLf1 -7 -L7 -v:r::r.zs-LL, .LM , - L 7 . . ,L ,- M . L., M, 1 ii gia5g5Lg19,Lg,LLLL1LL5vg,L5, ,sLL ,. H ug- M1 15-,,.sL-.:g,LL,LsfL:sszf12 sv:-fi --gaLLL1Lg-1,g1si.sfELLLLLLLLQLULQLsfsgL,s,,,LLLL,,,Lai. L-LLLL,LLML.,,i.LLLL,E'LLLLLL,,,,1 ,L L LL17,.kLLL.LLLLLgL,..L,, L,LLL,11,,1,,.LL,. L S , ,,,.,, ---Lsgziiii 3 L,4i17f2,?1-ii,-SYWLLQ . li2frLgi1Li'sijz4ii3c ' iihiiisiiifiiiiiiigis LLQL S X' Nifii-iiii' "1Qf iS2iiLL'if?5a?is2si,3l3 gisi'sii,fii-wifi--L L , 11-feiiiiiiwf ,M ,,, 7, , ,J 3 Mm ,,--,, H LLL ,La-,mir , L .,gL, Lg.,-1,1L.7 ,LL ,LLL--,,1L,L7i, 1 -L,,,L,711LLLL7,,.LL.- .1f, LLL11-fy,LL,71.,L- - ,.L.LLL.f-fL..L,L1-- -1 ,L :L-X1 Lag, L.iL,.,-is-.gL,LfrLfiz. 'i' si1.i3fiLL-9 iiiZLf523iEQ75i732' --.iLfig22s,Z1i2-tis? get-L 1 Lfiihiiaifgibiiiw wfi5fi5ii:fL',1," isiiigfi' :Wg -LLM, ,,LL5::..L-3E,- 35313553 m..L,gL,,fLgq4s --,LLL 7-fLL.z-iLs inLL,Lsq,12L,L5sL- --.LLL.17.fLL-ggsgwsfz -,-. X-sLi4LLLigil2'h Lim-fx-is-as , -7--11,22 MQLLL-LLL .LLLgLLL:Lg,., L,.,e-1-::L:f:-LL- - -LLLfsLLL 7g1L71sL1ii-1s , - 7--'Ls11Lf,1,LL71--L exam LLL,-wfsafsfi7 L7 LL- L Lg-f,siLs2-,L :Las---i77,i,:?7 Lim: Eiavfw-LLSK7 ,LL.se:1L- LLL .ifimfi--iLifL La--1L,LL.LLL S L S , S , fLfiigg9s,sm 'ifiieiffiisigiizihs ,- --'-L ,LL L 5152 L 7--2 , - .Lx-E Zhw,'i'5Li, i.5f22sS5iZlL2liE3 :fir-W 9 51: 3--i f sagisiiiiig L-?2Lv,?2SLLf L .. :,,-:,1i,jEgf55 ,,5j!33j-- 733551 r f. 7- , .. if fL,:fle-7"V7.,L -45531,-ii I 17,-9 3i.5:if7E57f2f If MT: 1.1 L .J L Z-Wi'-fu, is-Lp? 7.555354 Lf-2 . -5 1- 1r: S s fL,?i97,ff--.ff LsL.1LiiL-25,5314 ...H 'fi : 1.1 EL,si21mfLX55i L-:gs-.77---771-'sg -'mss'1gr'--if 7f-:W feidsfg- 21--1-sv,-:is-5 .LLL L- .7,24fL-1 L +..L.s..L-L-2: 1-Wi. il"- 7- z7 ?:" 41:5 :'3 ' I - . " ,71Lfw'1 ies ' -1-1 L iss?--57'-A - 5 5-11sL'.7 L71 9312- L 5, ,foils 7fE 1 tile-L77-::'.11 941,-7, '--'I -LLg','.H,9- L --W.-L,,. . .L,.1L,,,,LL,,L,., s 1 , L,,,1L,,.,, . , f ..L,,.LL ,LL,LLL.,,. . L-,L.:':f-4 : I 1LL ,.:: .:- A K .LLEWSW ' - 7-- 7- gNti..LL. -i1:. . WL --L -: L- 7-evils-I 1" -WIP ' rr - 7 S ALT - ffm ' ' - L 3 LLL LL LLL. ,Ls .. . 13 ? --:..:- , -.1,: . L f-L - L , i 251442 L it LLL ., 1,f,,,.,,1f -,g--.,-:'L ,L LL--' -- L7 -2 lfifi -2'i,1LL . sL.,, fLf2 ,. f 1 -'52YLQLfLL,iL -' ...L-117-1 L -'zz -L.:. -hi i'7-Weis L -7711i 711 1' 7.--w,-:,,QT.7,,'L,ggg L K L LLLL LJ,-5,,a,,, .,,.,, ,,.,,5.,L, Na mi ',,.. , ,, LLM, ,Q N1 A viii? .7L,.g,L 2 L1-,-.57--is-L,.f:--LLis L 5379272222152-1 11' X ' -- Gif-L ia-"L-1 7L-Lr..:71ffL7.Lz,. 1f fTiLf77-si-1 -- f2i.f',,.:Lf'.'iL:s-1 L- - L, kr- f - V525 -a,.s LfS-'-15 Liga, L-ff'-1f-11Lf'LL'L1fL1--,.. LL-2 se-'iaLeiLfw1LLi1LL s,QL,,..,..1. , S L- - .sz.s7.-fi.--La-iLLfi,.7,1,Ls 4-1 -Z1L,.-9i1g,gwf.s'L,:1L7a-'-7, S K ' I -A L L L 5 -.z " :17 L.ggL1 5 ,Q ,Q ,. ,1 f L., 7,--L, 7-1 L 1.9 LM glijj'--772, :ix .1111 . ,158 --31.591 P7 fx- 7 ': ' " -buff 1 1' ', ll i 7 '27 "W-i7T'V'i7f5 .lsr 1.1x::r.iLss 7l5r7'7'L -. ' 1159-Y-IKSL WILL? -Wish' 7-I 1 38 ff . W'-K5?s?5LL V-L ,.. ,,,LLLi1 41LL277fm L7 ,ML-...LL ,WL 2y.LvLLL-QLLL - L - L LLL-L--L,-.L LL,LL.,,.,11, LL..7L-27 L2 S L ' -LL-.LL.,,..,.L,L,.L,iL 1,5 L Ss, 221LsiLesiasL51s-LL fs, L--L,iL7 gs,1s5LLsL, L, LLL7L,1e1?7L-LL-,1.-Lga, L,.1L,gL,2 Li1,fLL1ssfL2?1 SL LL-LLLLLL " ,e-72L??Qblr-Lf1L-LLLLSL--L,a:ff,f vs71,giz,' ,fLZr1?Lwa-a1:1: L-s,.LL,' as Z. ,LL .ALL Lis" -7, Q Wigs L 1LfSq-my'iii'.1ESLsrLf1,sfi7,25 as ,ai-f7f -ggigig 1s-,gf -QLLL .LL1 - 17L,1L- 1.f,,gLg,g5g-L 1 L LLL, -,L. .siQ1s:17.Lw::g,,sg ,L'2.fiL2-57--,satis-7 f ,L -1 -WLS L- . -7 7 1-1L .'2i.,-7-f,.1Lf7 LL-fm-z,.LLik-Xi .-.115 -if-f'L1.'-L1-2LL.fL2?!LiU2'5'-fm 77--,' s- 1r:-,Lx 5H,::LVy . ' 1' " E- . ng: LM-'LEiZ,..LLQ - Z"t1L'ZEL-' V7- 1" . iii" L - jg-S, :H - ' ,.,,.-Q . - K , ' a12,g9?7 srl" 75-f7 -5: ""7 32.135 S' 7.fl : L '57 ' 1 ffYLlfK'H-557.5 , ,L , V L...--113. - 7 . .V-7, Leaf. ,L L,-L., :7: 1.-LLL. 3 ..-7 -LL-LL,-gLgfL.s .L,,:L 7 77 .:LL. .. "" .. -- " ! i : L 1773 1--L 'LW V P : , .P ' . 7:. :', . Ii' 'ill-5 ::.S . - ' L 7 -S,7- ' 577' 2 'f: iii? 7597572-r1Tll9"791,.Li'f-5 L,1L . -- , LL -f,.- L .. .--.. L- V... L- . ,L , ,..f L .,,. LL . -L , , ,. ,1L,, LL LLLL, L -7 ary s.-- L wars- .LLL--,11 -L L: 7, LL LLL,LL-37,,L.LL-L77-mais-we Lf L 'fr f ' -:. ,.r.7-:Ly -a,77L.7,.:azfsL-,L.e X 2,-W .L ,L , ,L 5-5,5-LL,..L-4, -,LL ,LL-4,5155L..L,,.1g-2,-5,ff1L-S 4-zii4fLL.i'L-we.1---'ei.iQ3?s,fggLszE,:fpL, if-" 7 7 - s-57,23 L7,L!iiLiLf-3,5551 - ,L-.LiL LLL L L N- f L-L1 L Sift-21-wif:-SL-71'fLii1z:2f,mfr--:LsfiL4f' if,-TLL-'Sis-'iii'--ii pi-Ia, . - Li W ' f7LiLz:zL 'iLrz,f5gsiiLi, I-.L af?s,S2gf " M -, L-" L- - -" "' -' LsLji1L,5f7,,if17,lbf:f,Sf-f'L3,,f:i,?L-guii'i,gf,ii'.ielL-Wifiif,LL ,LL-Til,-i1i1i1Lf"7 ' ' - i'37E- mi . WL? Lasfigla SL,-Si,71Lii-1422 iaisifwifiz 1 , ,,.,,,,.,., ,W ,L ,LL L WL, ,LLL L-L .,.,L.1LL.L-L,. ,, .,,.L,. ,..,,,,..,L1L77LLL.LL- L-aw - LLL.: as wr. L77-se .L 11:7-f-1" W 21115-fmf L71- 7s-Ls :,1'v-LL-wr, ,Hawaii L-17LLL:71swr-an Biif-7ssv1':!i siiLLL,71LE21 -s1.gLiZL?57-527-a-17-N-iw? W L-1LLLs QLLLWLLZL-57' 1 7 fLv.fLLfaLiL-fif-2'-ssLf1sL,LL L1,L-i1Lfi7-LifiszfmELLJLLL sa LLL-LL--L,-HL-iifiszf sizf,L,5LL-wL.:ssi1LLLZLL7--i .Li L?-ls-.iLLs -S52 -2 swLi1wfi ,L,Amg,.,,,,,,,L :L,.,,.,.,, .s,L,,,,.qL1L,,,,g9a,, ,,..,,.,,,.g,.1L LL.,,,.,L.,L,,,,,,M.LL,,L,, 1xL.1LLL ,,. 1L,,L,,L..LL,,.LL,.L,.L .QLLLLL-LL.r,..,. 2,1 .LLLLL-v1L7LL,7LsaL1sLLLw 5LL,gLLe9igL5-1L,2,,w " fiv.agfgs5g,gf7,isLLiQ, s1siiig.i?.iz-gg5L2i7i' ''--bits-i1issg,gL5Lgs3g-,se .L--gs is-1LgL2,ssLi1,-s2'.7 i1L4l,Ls:f1sas-W ' is-Lgga-..LL.ii-LLL. ' fLM?LLLLsif iLLf7L-.7L-LLLL --iLsiL'fL2111-z-ss-.LLL ,sv -11L-,Lgfz-LLsi1 77as.1Lf?1- 'L "LL1Lsa-LLLLLW LLL- -L-,17- ,L ,,,L.LL-.1LL1,,,,LL .L,,,,,,LL,LLL- LL,LsL.LLL-L,.i,.1LLL1 L1- . 77LLL,LL7LL- 21 LLL -LLsL.LL,7 L,i1f2i75sLsiQl7 -5SrisLiLLLLS711 ?1LL5,:ws9.i i4stSLLf111-L1Lsfz- 57123 7 1- 7 55170-S5125 L51 fs: vfrffsszg--1 ,ss-5LsS11,LL,71LL L71,gs,1LLLi1g L-.LL--LLM .LL-as-L-HLLLL LL-2.12 1-.1Lf - ssiLLfL:: '--is-ELsfi1L LL,Ls,LLLLL,,,-:,, LL L. . LLL1L,,,,,,,LL, LL, LLL. , LLLLLL ,sL.L-saw ' ,,LL,7:11-LL LLLLPL 11-Lerrsv-1 viLa2:1,f5SfLssi if-1i,s17.1L-:LL-ILL a?2Lsi2-vii-Ei XLS' .L 5-LLfi7.ss27fszQs N111-2'.:L2i - fairly? Li? ,. Lsivutqg ?1gsL1LiLL'S:- 7- L:711-'7f9v.sLe11s :L-f7-WLL .-LL S LLL LLL.-f,v:LLL1. LL.. - a,:LLf1-.K L-'L 1.1LfL7-ers K-: ,LLgLLr LLL SL- 1LL.s1LL,, ,..LL.L--7--LL, LL1,L-,,L1,LLL LLL, , . ,L 1 L L ...L L LL-LLL-. , L.L,.LL .. K, LL- L .LL.LLL,L ,z:f'et1y5" 1 38' i:i'1:'Y :Lim '51 ' 3-Silas 11? I 2 -"HIL 7 :si7iN7:-Lffsfl -rv,-1 77525.56 1-s7L1L-LT , .vt-11-57 'iifli' -535775 KL .: '7-57 521 159-5 LW' LLQLQQ,-QL 377 LL-1L.2,."Lz4 ,:L:.1,---52 L,-yg LS g1fz,LLL:1L:iLL S L-,,fL:-L, .sf 2-.1L:11LL -X-77 -1,f1sa1ffL1,fz:-E 5LLLL?1L gs? -,LL KL-.1LL?,ff L,,f- L3 w,fL,1iL5,, -.L.-L,,LLL:- LLs'LLf7Lz:1Lffi" ,7 :iL,Lg:-LL.-L1Lw 123297, W-L-'17-'72-fi L,iLLf-:gi . vwf1Lf QLSLLLS LL , .. . - Lf , LL-,,,,gLL.1 Lfg1,,1L, ,LL-iff .1,gs.iLsi1--77L5 7 - 1 - ,gigs-.1 2,3 31, ss 1,4214 Lars 2- sgiL, LLi LP,. L 1L, sf si1L,fLs2iL are-LLL ,. ,,.,, .L LL,-,LL L s,,LLgj3.L',g4Lz71f- 2:12, Lg, QL--1L-'LfiLi1Lf1ifLSiLi'i , WL-QL gba-YLLU, L nm, LLL,L,.L,gq-.1 . L.LL:g,1-sw -wr-.iss 271 L-i11fXg's2Li- 1. , ,LL-LL. Liza L31.. ff L, -- 1sf7,.7:-1,-353214-L1 vim-S214 iw ' -LL-ffi7LL--wzg1L227fv,::LL .Lif--iw 11L:LL.71--ff L LLLLL-L f.fL-LLL-L-ff ra. L-QLQQLQ-5-7 U, .f LL-71--1L.i,-ksffszisaf LIWL-B sffffif- V-eff -2.7 1-war'--7L.-1:7LL-J.mLv1s-5 LL77 -2 'ii'-ff-L 3,5211 f, ,LLL-77-55217,-1. LLL71L-111..L- L--,, .. ,LL-L.L,L L LLL., , ,L-L7,LLLLLL-,,LLL. an . L, ,. ,,1LL-L77f2 ,,,L,gL1LfgL,.L wg--aL..LL1L-SQ LLLLLLL is L ,,.LLL,, LSL,.Lf-:L.LL,-,,fs::+-1. ,71,-:LLL SLLQL L 71s,LspsL, .,i1LLi,.LL-wggif' SYLLMLL -:- -iif1.-1:1--K-fag 7-LzvsLLli1sLL'?-:X L.LLL,L,fL, 1 LL7L,,LiLfi1LiLz LL-L-5 -1L1:1?igg,LLLL1,g1 ,fiL-W71 ---2,-.1 17,1--Ls - 7LL LL,gL,,LLLsL LL-.L-L,.LL7, , 27, ,gf-sivW,,1LL L3.zLLiL,-was-1 L7sQ2'1L-Shri' W aim, sLL1L- 21LL'L-LLs'sLri15f 5.9 -'L-GL s?.'-X--I-.L-11252-7 -sm--L K -ff 53,91-7L , , 7--s f7LisL"'w"3!"L:L-LL,.,L.sLs1Ls:a2iLsw L-27.52.175 ,7-2 L ?eLL,Lig,MfLfi7' ,,fLL-1,-Lz1fLL2i7-L Lfi1--L2'-52112 SW' bigiifiiii LL-21LL.,gfsvi7,Lfs-We1L-iL-77-- L--' HLLLL, LL, W iser S L ,, W:fLiLi,S -6251111-,xiii LQLLSLL-L,,1Lfiu ,gsm-1:2 --s,LLL-LL,f-1,:LjiLzi1L-Zi.?L,r1Ls2jsifi5 V'a:w7v '. 'R 575K"l ' 57 555 77-557-VSV17 VL2f'fLf"71 1 :'L'77-557'-5" 1 WHL s K L .-'5:.'3w L:."' 7759! 'ziriiiifib 'Sail L11nt.Qr'l - , "?-E: 3?7fit7' 7-327553711 1,r'f7,,.sE-sr iivizf S1 sg,,fL,fw2sf,g,Z1LE '- L:5sm1l ,.eLz-asf gs ,H - LLL,sfz,iLg-,3L,.ss,. ,f " Lsiwfifs- --L W :-1f'L 117-f1g?f:fLf-fL L-i- itire-iw--11Liif-!s2i2Lfif-+2 gLLL,,: ,gc-f L-11Li2gfi3EL:rL.f , L ? iLz'i.4i2fi?ZiW,9i m,ss,?1Lfig,ig-friigsssi -7-'V --Qtr,-1,sLz LLLi,gw,gQg,iLzliL- if-siiggiiiig Le-fL,L12.fi'fLLf1 ,sixi1-fiLf27L's2Lf's iii.47i'1:f'7--L.-in-sf 71L22v:1f-.L7.rzL- L-me-f':fL,.f::i1zLL.2riwLsia-.7-aw' -7'14Lf1 --L-2 :L:1LL77LLL-,:Lu-LL--7.121-72.-7-11.-15191-A7Lei'-571251,-:L-11617 .-FULL-:M -LLfSfsiL71f '- 7-L-:ef L -,Lfas.:L,'1.-f 4,1L-1,:LL,.1 -7L.:7,LL75,L-,..LLsLLLL L,-1,LsLL.1LL55LeEd 31 5-WL L ,ELALLM J W, LLL, L, ,, - ws!" L in'-fairs 9-- LLL 19. , ,LL , 53. 32. L ' LL-'ali sss1'3i,,g2sL5-77- -L 1 --:L sii7L?t1-2115-7 -1 S 2 -. Q L . Liiiw 47-5,3 - L L . .L LLL17 ,LL ,,,. L. , ,.L.LLL,, .. , is L11.LL , ,, .,.. Q LLL ,231-EX g , ,,L.L7.s,.L, 1...L LXLL -L. xr-View e LL ffsawf- LL . L523-ifiLLiiLfEi1ELL7LLL-QZEQLZGQ 3 lisLL2i3sL-Liisii gixiii3SLQg,sL-L.LL5iissi1fs- fiigfirfi-Ri L ezLxLSff7f'?'.i7'f5 l 7 ,. 7:"7i ffs.'7Li :7.:., L,i4--N f . 4L2'LMfi1-avi iiiiff jggszjgf .L L ., LLL- , Si13LL7,g, 'ii Lvfihggi , .- , L ,,-L1,,q , -- L--ff: -.,, L,7,11,L1f- . ,, V 5 LL ,L .,,.. , W mg PM ,L L 'ii L L EE 1 Liqfi iii, XXL-sJLX,x,, LX,,,3L, L L. ,LL L LL, ,L L 51, by g H- L ,LL L L , , L . ,L L L L L L LL Li Q W5-L 'H 154131 Zi-S-2 as fl rif- LL LDL- f -L Lf- LiL LL as J QU LLX S L K Y 'lL LK " ' ,SRL X""sg,L-L il L ff K xi ,,L s , ss-. LLL M L S L L 1 gs LL L L as L3 LQ, L KL , QL silly f L S, SL ,fri 7 L U ,sfgdg H Lys A, .L 3 .LL L HQ fd- ,1 its . .- Lg,kLL, L.a,L7 -,,,,gqf1ss-7LLs2sgQ7 P L- 2m2,,iEii:, - 1: LL ,, .. , LL., ,LL.L .L,..L L, .1 L , 3 ,L L L , m,,,LL, S35 L f- LW L- -if L L L- L a Ll -L -L , - L Lil'-LgL-1-2,52 , -2 - 23255 fir f Mm if S- LLB 'W X L ESL s K ,, , f- LL, L K, L -HL, , ,La fL,,L,,gLi LSL , 1 LL ,L ,, K S 2 if L ,KL ' 553 LL Li S S , LL K L L 2 EL., fs-L? iiif f --71 -:1fgf1Lg?Lf ssifrif LQAGSW'-'wif -SLM5257-L-Lssmsis-L flLssgii5gEQLLi,gLL1i ' zgLeifss-isms 271 -7f f 7 LLQsi.Ptei- " L Q.ff3f?'s'1-iffi' LLLLL-77 1- L 2.1 :LL-w i ,.L W Q -L,-.7 . ,, .L 27 LL1,iLs, ,..L M77. LL. s as LLKL,LL sg SL ,L LL-.L-.,.. L , WL, .,..,,, W.. -sLL7f,,1 1 L-LLQ77lsL?1L9E7gs 'figgigf-sLfLL?s5:s sf L 1 ,af -Lf- -L . - 7 LLL 17LS' LLL SLS ,,seLie2?'lLq5 'bi we-1',i.7-flgzie :LLL 'TLLSLLLS LLL. ,, . ,, ,,, 1LL 7-si-.1L .z,fs?iQsLi5 .LLL L7LL,,1LL, 7.3, -sf L a '-1 ' " 7.5: 151 , .LLL.LL.LLLLL,.f LL LL Ls .LLL L, Eifiii, 135, -L L if Lfg,1 Lg Z 2,1 S S 'gwfx fi XSLXXZL Ls'L S si 2, SLS S1 L,,LLL Li,,L, LL if-BL, LL, Lg L , LL L 2,15 LLL , L 'QL LLB LLL gms L S ,S L 319 L ,LSL 'L L, L LLg,9,LL ,LL,fL, , LL-L3L,LL L Li, XLX 5, ff L, ,L-,L L ,LL L- L ,, L, S -LL X ,LL ,LL Sa ,, -- B f777L1L'g,aifzzf2LLvQ:LLg , . .1LLLLL1LL,.,,.LL-.LLL-7 LLL, V 1 13 'J Q L,YLL ,LL mg L ,L ,Lx Lm K i x,LLKL,,, S L was Lx HL! ,Vina L-Li'L,L1,. ,, s.,,,. LS!-sisiws " -rem, . ELL? 1' 1 , L 1 - 7 L -.LL LLL, ,,,i,,gig,,,LLf1LgygL Lfsgggive L, 7 ' ar i1ggiLiii,giLfsgQLL, LLL ,L-,77.,LL f?f1LgiLLsg'gEg2 771LvLf,,1-si..-LLL ,. ii if 5,,,,,L, L . f ifQ,',45,, -:H gi"ii5w"M-S-591 : zrf7??iiiif5x - L ' :isL'ff,sLi9E,i51g L .LLL,,1L,1LfrLL,s -L,-LLL-1'L 1 L L ,LLWL i , E, L LL- VL, L LLL- L.. . , L LLLLQLL. . i7EPYiSi'l -iw 1-L ,1.--7'Lf0f- -11-IQLLLL? ...-- .LLLJLLL ,ss1iL1L5,asi:" .L -L..1LLLLL .Lie -7Lif1.sL-L7LsLL1L,,,, -, L: YIQLQLLL ,.7L-Lvaa-Lz-L.:-.1--L1-L-iii ELSE L" 'fL-Hs.. 2--"i-iii.: .. 7: -. Ls- 1 , LLLLL., 7LL2,,L L "LH1..i11a9271fev 7g1,L,:sL: . ,, -:L L-L7.21f1LLL17.s?iLLf?'7r 7- fag, .L .LL L LLL . LLL,.z,,1LL,1L,LLL1, fit . 1 -Q3f15fsLvf'3'."fX51l 71 ,,.LL.1L.-g1LL.LL-ig? Lf :fa,vLzLiL1sessLsLgs LL-sm LL L LL .. ,L 15-73115 -fs, 7L,,ZgLsL .L,,gL L L sLL,,,1L WLLL, LS L. LL -QL 5,-,LQL L, LLM Lm K hx , V 'H Lf is ,LL--2 Li , is ' 3 Q KL,-fs LL xl 4 K x L , ,, L 4 ik L f SLN, LL L, XL , ff L Ki L ' sk ,ms ,gig L .M xg S H 1 JR ie XD RSX is L L L-Y L L ,s Li L, is LL L J, L L L .iiisvki 1552715 ass , . QLLLLGQQL , A ' 331539355 'fi " 1eiW'?sQ2'i Eli 1-1 - Y X 9 L33-5:1 - ' 5 H112 f 17' .L 11'Q,g'1Li E53iQi55Q4 i7 73: .L,L . I . Lwdflf ':?is3'351Mf' i7.1?:.L?.3L. ,777 ,. . 7' if 'W QQQHQSLZ? iii -:. zL:L-2 f. 11s-.1LaaL Liss ii' 'li 3-555717 i ii, , 5517- 5975 wfws .. wi? ,sf L, L Z3 iisifixiiiili 5355 L-,LLLLLLLQLL ,Ls LL ,wg LLLL. L ' -- gl Q ,s L KI' SL? LLS ,Lil L , H Q LLLL LLL, SSLSLSQ L5-gin 5,2 L LLLLL ii isai SIL LL L x S 1 iiqsgixa L 1L L -L 79 WEL 772: gi T71 s s Y SWL! LL ,sw L- f Lf Qi fgLLwfi,.fv,.L--K7 L 3 - is si L,L1-wifi! . . - 'L 1 .LLL -Ls .1 L-Q .L-7 ,g t LL ! L-ci? LLL fLLf111LL?',fs ' ' i L-iff' :E - -s,gi3g1:-iw ?i:17f,i' i.'1 is'LLi4is2-siiislssw 7 I i L l 1 J 1 FIRST ROW: Joyce Reach, Jay Rowland, Rudy Runnels, Daisy Ryan, Don Schaeffer, Eddy Schillins, Wayne Sellers. SECOND ROW: Sheilia Shelnut, Christine Shorter, Brenda Shumaker, Donald Simpson, Ronald Simpson, Patricia Slade, Carolyn Smith. THIRD ROW: Sandra Smith, Susan Smith, Binky Spann, Sara Spochman, Bill Staton, Frankli Stewart, William Stewart. Il FIRST ROW: Donald Sylvester, Virginia Synnott, Gerald Tatum, Kenneth Taylor, Martha Tidwell, Cindy Toole, Betty Trarnel, Vickie Triplett. SECOND ROW: DueWayne Tullos, Ida Turnage, Maryjane Vickers, Sue Ann Wainwright, Bobby Walker, Jo Ann Walters, Wanda Ward, Dewitt Warren. THIRD ROW: George Warren, Norman Weber, Jimmie , Welburn, Kay Welch, Mary Beth Wheeler, Ken White, Carolyn Whittington, Doug Whittington. FOURTH ROW: Charles l Williams, Marie Williams, Sammie Williams, Jon Wilson, Janie Winter, Woodrow Wooton, Jackie Yearwood, Douglas Yoakum. ,mf-QLss ,Liga Fl is 1 L ELB- wr -QL N xmw, x xsmxew L LLL L isfxx x L LLQLLMS LL is KLLP7? as L Ls--5. L L LLL LL 1.3 -1 --L Qs Li Layi,- Ls,LLL:12 L7 igsiiisiigggg., ' - L-LiL5iL5ii52?-si ' --'Lfi-2-,'.fs,f1L,-17--izsLei-v'faL1:L-'iwLfsf7Ei9L59'l:E5iLfifL ' Lg, Q, 1 . -LU wif - - 1 -,a sf Lia L Lil E QLLJ-,IEQSL , ,r,LLL 1 ,Li s s LLLLLSLW LLLL L J, L .L EFL f ,,LL. LL. - L7f,1:LL,1L7 LLLLLLLB LL. LTER-f2iLf27, , LsLfsL.,L.L,f 5, ..-LL. : L-,. , As 2fXf2Qi7 ,5ir E: L W iss. .1-,,L1WL,1' ' -LLL-wL7f7.s L is-LLLL.L,.L,,L,LLL -,,L,,,LLLSg 5,j4s214L2,7i,SYLL -'51, we 225571.-37 -sig ' s:LLiaw12f-L, L,fLefzL--sw , LsLL1Lwf11ai11eig:Lf- zsfizefs-if-L LL.1L,1,,L ,L . , LL, ,,,,.,,, L77--77: ,7s .L . WL, -.zL.-27.L,1 , 2LLsL77.:5xil L-217,--L LL,,LL- . ,LL 7 - LL, ,,,. L1L,L1LLi,:g, - . 7Lsr1szLLLLLLL Lr1Lsf5gf22-- gflL.f11s-wifi? ,71LLiwi1Li2 fLsL1L.LL..L, ,L LL- L,--, .1L-Ly, ,,sL. 1LL-.71-L77-we ,LLLLLL LLL., , LLL. ,,.,,,L, L,1L,,7LLs,s, 'kf3L7-?t'.xs"L '11 ist 1'LS1' 1..s- wg-.iss :171m1:sx,71-95 was L LLL LLL LLLLLLL L 77---,LLQLL-ML-. .aw L1-71LL - -L,,LLL.LL:7L1q, s12,if,,.LL,:1L-L.: LL.-1L, . - 7 L LL.-L, .,,-,L4s2g4as711L, 1LL 1.LLL,,L,,L,,L1 LL,L. ,.LL., L L-.1Lf 1:52 ik: Iii: E - LE- 11553-Slit: is-5'ef7f-fE7l977f'5V 5- 7 - , 1L, ,,,LL,,, ,, L ,, .. .. L LLLLL LLL ,..,.. ,,,,.. LLLLL '-'-z-..I.-5"L' L i 'M-i2Lfh.11314'Lf?L-fL,sL,7 L7 1, . ,. Ls 55,72-2LL55L?i:fis-L22 'QQ i "T1.:','lZ"LL VIBE :15"YL:2t'iL:31,pv5,:w L. 1- -- ., -LL-LL1s,LaLLa-214i L - - . AML? 77ssz,. svff -raw smlisil Ev s z :-:vi 1L-'tif tri W-EEL: Laws Life? -3 L -'mf H1 9if5!!Ee'fs9V'f!ES ?i'i'fL- inf! ii ?frf sw . 1 ,LTLU ,fi ET? IT 'W'-S575 7544 fill' W 973137 F3451?-51"":Ef'.3I ' i -EE'C'i:55f.E5E'7 ?L21isis2,5131fLL'i1-i1.iLil1--2-Mei -i asz7?SsiLL1?LL2?fifY1g Farsi?g2igf?zLls,iiffsf1.-LL-1 -ff -siim-iiisiiiqig-3?-xiii 57ii229EEg5ifW?i77Efs773s77g?Qi7?is7U5EgV?4KiQ?Z5S7g9ffiL7357i5i?ii215 ,gL,g1Ls?L,f,fLLg7ggf"L7 -' - Li.:-vi,LsLf:1L??2Lfig:i-557fr'W '-AfYLL2L1i'L?'asLiiLiigze ' ' -sf -iwL.f,11Lfw wiiii? 1-Elisa?-sivrskfii 6327--2:LsH if-1LfiLsfQS1iii ELL-i171'1-iw? -L 2- - LL,,sLL,.Lg1gfgL. gfL,fL,1L ggSL.:L,l1Lfi,.L, . , 7.Ls-ig,f?31L- 12wz,.Lws-X7--0 'L - -- -LL .sssiwgk L -,,: - . I LLs1L--Li--7--f L1-ML L-Lis:-seLf.fL -, 7. L, . 7--2 LLLf:sL-7'-f-L. semis-s ELLLML LLL L .2213 , " 72,2-7. 71,-ELQQLLQQL 1525311-L Lg' .eiriififd .. .L ssfistaiisi ff is LLiYX.feLfL H11-LQLQQE IL-'1L J 2 LL5?13,gLL-EL-LL-S, gL2wL.LL 21925 ' iw L-ig. , L.s,gLLegs i,L,,i?5LLL,,,5rL. ,zLL?i,:L, L,.L.s',-.LL-me LL,-,g ,LLL-.LL.7L,71-f L,-5. L11L,LL--,LLL ,L.L,:z ,-qg,:1-- -1LL5L7LLL11 ,LLL LLL--2:-2,3--:,.,11-3-.L :L-75 H .L-egg 3 --7 ' Lim us--,,,.,L ",,7- , M K -'-M, . ,H--Y':1L-'Lz'1 -LL ' . Siwssf L- 7f ,7 1i1-1'L1ggg'f7L- ig,-L,.L,,LLL Liss?1,,..,..s fp -....,L 2L.i,,,x -H if" "' 7'-' ifsiisfifs 1,-LLL,-77,La1,,sza-L,7L,f -r K 7-71LsL,, L--7.,.fLL,-g..15,.LeL7' 77 Legg,-L,sz.7L-A-qg77,z:L,-1g, L.:'1i1LgLL.eL ravi:-iL1fz?iLL sei, 1-3g472f1LH sg,,,sf7L,,1,g ,,LL -V,,gL-gLL,ig.:,,gL5L,,.,, 1 -,p g LL,1,5,gLz.7--rL.-L,,1L,i,,fL,,LL,74 y1LzL7L- ,7gLQ?,,LLs:iL--1L:s 'FT 77' .EFS iiifili z . L,.j -S1: ,,1s54f3 I VLVV 7, 3,-:c L E-Lg,-gig, ' f7a.g7Lg3' 3-7, :M ,fig-ij Lizzy. j""L,7:w 5941,-Wf7f97::f.f1t.g Q7:b5T5j:57EfEL.fi- fiiiitffr.. L.5'7.l' ,:f' K QLL,,,LL,.L ,sg--'1mf?E?gggL,3f 1 222223-iLLesi.1 sYs 77-.1L,v :fLL--Lgs. sz-LLL LLL - 1,--Swann., ,,,.. .:L -L.L7- 7 77::1LviL..-L.s,-L,-L:LL,.1LL,,71L-LL,-fL.s-7--Lis - LL1--QW. 7"'1"-,-.:7L,:,-7 is ,,f3LLfL ,wire-iL1i5,sLL.iLLL1L-Q -' LL -zLsLsaL-wif :Lf ' .-721.11--z.sLsgL-7:.L,.L,sLg1LZzL,Lr,.L,77:,LjLLfz LL LL., L i-:.gLfLi7f'iLfLhf1.-, ?"7.: "'7SQi7f ' ll : i.52f7.:s17L-'JLLISSE i"'L,U?755f7!'E 'IL 7:' 'Jf::Y7f.Q77'.,rr s - .. , .Lt5'?fJc7ir:f,I": f V727 QL? Hy Is- 271 4 ,7:: 'g'Lf,-',7'.fY .55 fzE'7 If S ,L Lfff ---LW "Lf1i1,LL-figsyfei?7--LiL-vii --L F4- . 7. 1:21 , 1,--,gf-7-QLULLL V,.ay?1f.1ge:j1,g':,1',v7LLf- .2ii17f7L.fL,.LfLL2LL' 'i -- L- -7 7 f if1iigQf?ff?Q.1'fLLiff:L. LLL- L 1 Le: LL1E?IeLL, af., if if -7-"As ' " " " h'Ek'mk':'M4"I' I ',ffgaif'.:z!2i,'f-I" iii?--ilk''52E7,.1,1I--2,-'Lz7.lf5E7Lf5iiE'L5i1if5f7i5572552-isfiiiiff 'Zi.L7.57'71-5i7Y1.af275',i7f7-'if7.1-if-7 i n s i 3 2 s s E E 5 1 Haaiigfg 355225325 smggtgqfs. swag-Q g.j,gs:V' .,,. ...af , EEVSQQV. - , Vii.f?i.z??'l':i5V.,V.sz . -VV rg-,rs :mm M ig, 5 ' -532-225 sz-:J iiiizfl-all wi- V.ssglV:f -'- -' sVVfsssrVrs2s ,VV ts, f f z1f'f?2ii?a ' I iiaiiiigfif -si: Vw s F31 Q as X V fi , r X is Vs fr Us ,V gig ma is VV sim X 2 g V za, , is L S , L at S 1 so U is 39- 9 V w Vg ss, KQV KX! V2 3 ws.. IRQ 3 X v Q 33 Q S Fm v V , an K t MV glegfqsjis sf? K Xu SEN 1, x S 1 V , V, as V Kg t ass 8 s 3 gl 5 2. Vi ai m s ' - ,H .. ,. ass V-.VV ,:- rg-,Vu- Siiisif , ' ,151 V f . Yzrfssifswssggisw . . s..V,sg q,., Q .,: . 1. ..., ,VaVVg.M,V,r,.V,E X is V ,uf s as w s 5 3 18 S x K a vw 2 JV X , S r S S, V 1 Sk 4 X S 355 5 gy .z W sw W, rr ivan v sr V fi ,fits fs K S w Ls S 15' x x K ts: 3' V2 F Q vs it S sr in 2, S ' S J X x 6 is as ' ll sr! Sl 192 w s 33555952 QV iilgiiiwii . isafisgiarsigig Vfrzsmw , -rfpml,.sVVf V- V1 LW-2 VN X,.,. ,. s., Q .,,V..V.,JV msgs si, V X V fm U dis ' f mg at gglli Q sz- .sr V: ka V 'w ir sr V.:, Var-1 :ar- t e 1:sVy,fnvsss4 .gs WHEEL -1'-55'7't31Le2ii1i V ' V V 'af 'VfKlYz11 3 4 , :- T. V . :5'Z.: V .Ui- a,.VVfV'iVa VVs:fVfsVV.s-VV wars sw s W , , ,ali 2 ,ss-54 'xiii 2952 Ms, A . ,rr-w s' . ., ,V W: .VKW-QM, V 5 4 al-...Va . V,. ri, W' my sq 7 M ss ' h X Q 'i Q my ., 4 l',. X 5 X Eggers 1.11- 55 552 -' -55 ii sr st X s S , an igiszz rfVi.Vfsrsrs4 3 VVD S V JF s ,B yr is at wx s Us was :V s 2,8 VV sk W ,LV ag ,sms SV r 3 , X 'S s X ta iq ar W X if 'is .rf UK? B, XV W R was 'K Vg, , mar r.,,.. ,V Q ,: .,., ,. ,. .. .,:,1.':, ,VZ 'wr 5 2,593 ' -rss Va- V..z2w2'.fVVVs:V'1 11s- 1 " V. er V 2 5? QL K K 5 git 1 f sl Y 'iv swift s il., K Q51 Ei I E X X All X til! s BV, ., 5 Je it ' ,gg ,,MMw5. M, , WV-VV--z.:V-.Vi-aww Lx: If s s , as S X n 'Z Nsxrg tfhffmig "V r'-t1VV-zflliff kimwfsgsgtqg- V ,VV Vw, .rl-VV:-:.sV:..-pa ' f rgsgsalts .s,. , . - -.Vita . m i ,,,-- V. 2 1' is sew ' ra-21 r ly, Q, . A. ,. , 8. . an N L ,L 52:3 . ,A .. V UWMVHQQQ1 -V ssgyfa K ,g.,.:V,. 'si wits. ri, V Vi L, ,..V Vargas K fri? is . , ., .,,.s,,,,..xgE ss K L 3 Kg , N, is Vg! agar., V ,X . M , ga 5 sz' :Q alles , Z if 2, Wi 1 s S xx S he .nw ,sl X X fs, X' 55 V -,,X it .mr . , . M .X.. s - V VAELV-fr? A mag 91 5 Q V is .r...,..,g . ga - :sy -V ,-s . V, .QV LV .. 'E Vgsy,,g.g.,. V V V X ,S - .V V.mggsKVg 'sgvsgim-V V' ' : -3 fills-gist PM L V rx KKK X 22 fm X 5 14 1 'Karak K s f Lf as VQSVKSSVQYE . Fw NL K we 25535225 S 553 25,5 sr 2.5 gwisgli Q SWigV.gr., Nagin Marriage gs sw 5 UV - nVS,r.V -VsV?sfaVfsrihgl5 rn , as 59,51 gr X X 5 XX 4 S5 V sur 1 sr ' :,, H V 'W' W?L ',,"Q,s3 - an ......... M , . ,peg s isis ,V WS :Z .V Hr:tf,1QfTss,fs asa: ixrfif A V ,s sstiiisf G! 5 - H 5322445 wr! lm X s-- i s sai l -ellsmsf is , 5222 V' Vfgis V- .' , igssi- n.,Vq1 12,grV,Vzfms , :msgs 22--X f -' V- , Sv ala: VVfVVrVrtVgV.'--' -as sw sja5fV,V'fg f si rVf3 '5l5 gas? isis-fs-Yiessif,-'?.f VfV gsggiai V VF? V. V., V,", L lg 'lil A ' 5 ' Sxiiciigf fr' gV1Z,1E',5' " 3352 igtilirgg Ze ? Via V-fs? fsssgssss , Vrsgewlrah ga afijrfi? lslafriis r f2s H gsfhEs2?SlSi ,sg ,r VV V .J ar , mg , , V.. V wi-rssV5 I EV-fV2Qf'21V2 ii?+,Vff22s'W--1V2i'.sVfrfVfaiLii2si'f aff: 'tstf'-wr s gw was ra 'sr-.sz gwr"gs o 'Vr as-ers.-qzfgqxwssf-A5 355. ' QEESIQEEQWQ 1 i f sirffsfegir gigsasf n r? gg? ' fsilszliw . , Wy?-is SSHVSS--sie ' vaiw igaisflse Esi?LiD55gag5V iflegiaf ' V. sfilsifgllffes-mf Vegiri . mafia mi,sfiargV,.rg, a ssslixtrggg 'WV .VV-rg-e:,sVfs-uVxVX ' as lififirsifs as all SM , - . WV sVsZf5.,1-.,QisVV1rstg ga -rms 'iigii iym .'iV1f::f:f 11V.iHE3irf7VlfQM4ti.:iL3s25i'59i24?- s VfSF'fir:?i,,.s - gas-. V- , Sami --rg:sz,sV:rr-VV,Vfg,gs5-array is -1,43-55,2592-its-its GL 15- QMS I ,,V,:q,.sVrl:l,V,,:VlVVVrw.s 1s 1 V.V,.VrV.VaV-V,g-I , ig ,,, VXAQ -VV . K Vers? fsWVVrrVfs,sV,r V . V sith Vf aerz ri is wgifs LMQ5 gags .351 Lrrsrrzgr wiagri . sglgglr rssrfeefmf a fr, Vraiim aggsggtsszrlwlq- g,frgirsftss1VggV V ia V',a35aWLVvigs5sfsgk5 .:V.-:.,- fr- ff 1 raVagfrzsfrltfL ia HV-Era' fz2f1wrsfsigfrg,15Q-Vs H V w s r w -l2Vf?rii2r?if'2qafiifgS 3- .iffsgfVsxgf.i4:l gfsgssi 'i eiiilrgs , L r g as A - l -Va-V ,.,,.X L-VVVVVVV Vt-fVa.VVrsVV 'rw W1 ,sggfsig ggswfw mrargsgsesgggag lszwv ,ark . , M gsaVs,SrVfV V.. is ,gggiaw , ., ,Emma as ,s in -ts? it 2 . .. V '5ssF?lifsrN Q-VQSQHQV ,VVVVV V. saaia gfiairw . rrVV,fqVa VaVrsV,,g3epKK gfgaligf gggrg'ggVV:A5f- QQEVESM-1 -Vw. .V.rVVV--,.v,s5, ' 7 t?1Q2 flii,s lsesiaai ag sm- rye? rw-1-.VV f er-5? V. .,,..,, V , V X"X- Z Vfse"VfsV -VrV-filled i5f9qii'V.V1V Qz'.1A5lZ'VVVf,VrV- . .r -sri E W V1 f -1 -V Vw 2,-.522- as .1 f 1g1V,gV triage -s X t ,HM SV mu ,K ts sr ,VV V V gain swf MV S551-fsufnxrf 5 5 X x kK2gfX"Y 5 X sv K J Sf XML X KQV I mfs K tix X f ,au Vs S X ,Vx S, fm, ., v .mr V-www Lu X, Q Ks V 2 Vu .as V.,m,.,, S, r 5 V VV V,.,.,s,, X X X ,UV - - ,VVVVVVVW 3 V , 2xVw,Ks ,rx was isp V ww Q, UMQWSX as is lrisr.tV-is-ff li-fissiimagag .sgrQaarsV Semi Va. . , siiE5lseS5ggV VV V- .V Vwf1sVVrV :xr-V flws- s W'ri3P'5' fli.VwV1f.V V-as aiasga2g,fs I V Ti 55f3fxi,i-gvlsf ' Sfleflfiiiiglv 5352- ifiiiiiisiiiliig .. -VV ,V V, .f 1- ,yeas-fV,fa:2ivia-isssgl. 'gsg em fw g EWYWBHEQQ -' " Sf11VnrM8iV gblilgisfiiiiilfl VsVs',s.VVM:Vr sa -ww will-Nrrvs. . .. ,WV- i'fX7lii5'.ag55:: ii ' Vi 5 , Vm,Vst'sa:' r.VrVV,rVVw,, . V .' Vs zssszVsswV ' r w as-1r'Vfzrs -. -V Vrsmssiise 5-fzVs-Vwsvf, . sig sslf-V--lm1rrV- f's-Ls- 25303221 2' msg ,was gli j.V.VV Vx .W , M 5S?5iE3?Q3Si'iVi W. eiisskaf 'sits M393- gs at-.g , mgds , , .snag , , ,,. S 9- fssV V V?lg5sK at LVM V ,- V.zVfVf1sV?ie2f - ff-,LV--.a-as -' .Z V i. kg., r Qx X V V K , X Ka ,sa sg .. f s fx!! 'fsfr Xxrr Q ur5Hef'wZf is Sim.-1,,.hly,z. ' ' ' L" "VL ,.ssg:,H ,VV 1. K Q, -:miss-slr. ,-,+V ggasgifr-lrV,ffr: , U :mama r fr if V XV V ,ski tr X SETSQETKQESSEQQ -Mir-fsf2Vw?s4s,i1lVf ..,iVg,rQrtw.fm:s5rVf3misVW W VVWQWVMsg-g.eszV24V smliiiriffl 29522-4k?li,91-' fiiiaglstresf' W' rw . filig9s5,siesiaV L .u1.s'-'- -.f .i:iV.f:.zV1V' rV:Vg-SVVts?iV- s- VVVVf,1V-V: f gsgfa-sV.f,VV -5 is-y -gs. 3,f7Laf5lgffV sgsxgszz 1 new ,fr--.ras-:QV-, VW VV,l VV.rV-5X5s1ssr-- 3,1 91,9119-Vgs .f r i?i.r95k:'i1ixss .V ,V V V-Sigfxgsrirgg 'as-Q f -f f V' rigs , . QV il .V all AQ, ti sxfiaw this sigsiiiaiiigfsiih V isiirlifiivlsigiif :.: rss 2'-5-37:1 72: ffliiiskirsizfsasf .. .,A. 5 .Sas V '1sslZ'f5KVa-fm liisgiistiriiili : l- V?8f1iA?Yl?'?13ii ' V silssefsgkelg , ,Qui ai, ,QA 'iss- sas-ii1eVrsf2ZAllr , '5lQ5l5gi2g2is!iggii 'f"-'izfigsggzrge ,igkiaw Q 2 ssmilf rs! isgsr gf! 2 H, M ,r X . X 3- 'A-Hi 93525 2VVss?1mVrQsvss Ls, .,qi.,,,g,V,QfsQ Sir S5 A 4 as ,li ig is V it 3 was K Hs x l 2 n 2 , gig, W gm mri rs! gg, W W w?5'XYW'f?l:95 W S, B S: V ' : Wei-"i'3'Vi:E- 5: lflffffil' K - igi sxigg . twat-.fi i n ,Ca ss gm gggs ,VV g igs. ' , . - g s,5agV:.-a,- V- . V VVMV .- K-f rm-a,. -5- - V w-V , ra, -.ig as V --als VV.VVa-Va, .Ina . Vr xsl s - igvggss., ggSgVH5VszVeuVVa, .ma-V 9--ME?-V - s smmsaf ylsvsllx e-wigs! s V-fs:Vi2aw,V - r rx! -mtg 3f:5s5,,!V .r.: Vrgas-.Wagga -ggsgg gswa V Vrssrz.-rV,VffrVs-fx pgm1,V?EV wsfrVeigVw ,tgxxllghg -flrrxgkilgfh llwqfgwzgt , Villas- 3 aVVgV,,rf.rV,,V-rl Vwfsi 5rg3,w:rVa.gr:tris s5g.assQfpV r-lq,VVf,sVzs,s Vs-WV 9rsVm,sVsss frsVrmVsf-Vs-5X2 aft, ' 5 i553li'G15l5WliSiV X'l5"52f55'5j- zV,is-11V-glgkgw -4 me V, ,MV-V,V-rt,-g -m Wi fi 5g,A5Kfq!Vlsif qg,LsV.aVry2sVVs ,sw5,gsV5r5 s,svVf5Vs,VfEgV L w sw-1- V2-V: rgr s ,f:,fxVr,,rViaVeMVgV elzqsiw at rgsrrgsfasV.rV-VsV?f ragga --- . ' rs rlVr5,f, 59saVsgVw fVVVsg-gn:-wi r gvV.fgVw VaVfi,VSrVs't 2155593 lfffw Kslirslimirwr . , g,V.,s.,grVa . ,V,ef,gV g1.ms gm gVVV.V1.,,V Va 1523 + ,swrseit SQSWEV agar Zsr.,g.El glgsfir -wgsssVM,sg-1.r , rVT5ggsg-sits! figs , - M- frgd Lfglaf: 'ggfs1i,f1esg,.2,,s5V fxgsf gglgsi 25,552 .'fVx:1.g a,srfigVVs rsffrrrzf 2r1ia1gs iiffsfYls:X1V'fs straits fiw liti f V445-fi?--ifififli Qtflirffwieff QV X V s,t- w ig, V . ,r f ,Q-isiilVV K1wf?2s"r'f-'iisisi ,V 5sVVhxg,Sg25t9'fgVf VaV ts iU 5 lz1 fi4i?9u9? rkfiieftf'-Q Sw 'i'it5irVa-.l aw-lil Ewa '-1" .sWfQff'i'Vs1afr'2i'fsirftfiliirfii ,sggsr .,,, ,,L,grV:M,x,Kf . . . , aw- WV VaV Vmsf.aSr,,3V Vmflxxa. 2. .- ,sV: ,Vsifw-it -arms QVVMVVSVVVV.. . sVVVsr rV,DVgw ,rw VVVrrfwVrV,l MVVVXEVW. s"51gsV - '.x-rrgsgw-Vrrfsfs 3- gVVwV.5V as ,irVmsnVrgsV Wants-A sV1V r VsssVV , Vg5fVm ,rs,rVV.rsVt,s,. 5ksVsrrV.f,VV,rg, VVWgsgr5 mga afar-as V-.aVf,fs-.sm swag Va-,L .VV+f'2Vfrs,VS , -5 VVQQVSW as QV ,VVVVw,VftQyVVrrsrsVS- .-sVzags's'e 11VwVfwzzV .lV -s ,zr:f.ss.Va-s-Sr 'ew fr V 1rez'sV-afwf Vaasggqash sam, rw assfss-sisv tw i f V1-Y?gVringgVrg5V5g,5iIV sggr Ve Vasvslgr 2?VVwz':f-f" l il: -L?tfl26"2l3fi1V2Ef ww-.+'- sa :V-.4 asset:fHfV5fiaVf'V'ias seam V , V.fV,.,,,Veg rmfgfg wi xr. 'sc " f3KVssVwN5 Sisssoilg - WV- -VfmV.m,SgVfl K-45-Vw -e,,-V. .4 VVVVVf1Vfm- 3'-Sis' , .-VV: V.: ff- 'fz.mfVff1sVM,1s wsgim VNS., Vms.,5,r.k,kg,g, A 59- 2.1, '51 VV,.,gVr,VVVg5r gi, ...W ei as ss5gsr,grVL,8g,L5,sVl gf S1 Wsvsr-.Q ag V.,,,.VV2msl JV-WV-rffwsisa-'mV. w wf ', - - VVVQ-ifVfi'sKV-sr V83 ,V ist. -s., fr9s4slflrfT2SV'V1-Vfvsszi '- 'elif-Vi-'Lis 'W V iV V1'ev.4Vfl'5V5V-fn 1-:-Eesti'fm-fsV'1Vzsw VV ., rkffg- aglszgsgg iisiliiglig e 2g2ei?25Q!s2graQt22!ra M SP fl as '1 ' a1f,i'2wVgg., ' - V. ' -risif VV KVM- rffS'ifV5fa i s..w2.gs-rmgxasss kgrsikfgfzwgrim,fsV2.Hffiffsrl1i'rVi1fVfms- we V W--.Vt-VXVVLXVVSQ : . , V-VrwVsm,s Ma V N-Vt.,swVV-s-.tVsV.r U . is-f SSVVM-1-wV.rV --VV- Sw-lVV1Vr-is fri-HV-'V mms Msgwggmk V gsyswxwgkw . ,Q ,A a .. .bm .MV .,,V.,V,5, s rg ,Vl,V,fV,.aVV,VVK,isVs . . m . . wMV..,V1rslVVWVsVsfs,s:Vt..r.w,f,,r .Vw.Vasa.lx ,..V,, ,'a:EfV-rg" " H , --! .. gang,-aj'a'i',r5"fp?-ww:-g:2s,':fV Var' ' .QL-sa-ails 5 . V Vr,gV:-gfg5,--,.,::..Vs- s.V, 5545 Ms4,h ..VV, Vzgf.-few : -5 ftw- V. V., - . - V la ' , :.'::?-HF , ,. - -Vt 3 gs . . ,gs gs l Vs,mV. ,. f lsr .-swf: img - P!Vf'VfVsV-less . asa '9 i f Vaialsl 45, ,.,,sV.,,,3.Vi A gg ., .5 n.,gsV.,,,V,1s ,, 5. ag, -:gr 5.5,,fs-.rV.iVw,5 -V 1 . -ff:-1 sr--1 2rfrV,zr-gs-sr .V s-, ,. QPMQSVVV-fg,mV1a 13 'E-rf. figiisrlil -- E- ,V - .rs .: V S- -' 1 ,, s,,g,5, yL,,,' jqfsjj , "'1-i2ff,fVswil" iV!S Btusii' W y zlifli iw: ,. .f - ,-.ggi , Va, safes Vs,-.egg nmgfV,gerV,V,. . gr . X .'., -Vfiz 1- V5.1 I- -p: :. VV Jw . V" A 5 in -Lv. V- -new xVVYV,QVk A . -1, . rg as SQ ,Q ,.,. . .., .V ., . SBVMK i s ...MV , ., felt- fa LV . sr . V. r VVV9rVZm.,fVV. my isVVr.VrVVV.sm,rag VlVVV,5g,V V, ,MV slVlVVVggiy--was YEQVSKW -s isa-eg,Vg,,sV,.VVVsf, fsrrssaggq as-is:wfVsV-QSVMV. sgaVVV.g!,gg L iaggwigg Vae5,,.,9gVfVs ,wgvl iisrg V '.-- ff'zf5fssw'- ,-fig , K-rsmtgag , " gf33,sVsNt-X"71VSKKss'-rgggii-QV Q 12-V1 as sk- 'V W1-:s'Vgz1V'4sl" W!srW5Kfs5r Sai 'fl sr V ' grigzisrltgiggg , " ri?2V,?2gsgESif1g?geis 'M5LSf555,.i31'L . V SB W55-l2ii'lL?zL5fK5 Vi5:ltaL?Q7s:f V-1iilfhilg5gf,f.i5T'Air' EE: ,V:' ' V,'Qif:?ff,zl'zf ffrgisaggwesfff-211V -L:Vs'.gzerggVfl - -.QV-xrV-gQg5V5,.VVr:V-berVtrla3si.,is:f1asf'silri? 4lsf?Vg2!Viiiz52t5Q sf- szgsmeifqw sf IV-wV,1 fV sn . ff E- V FN V- wzssf - 'ws -f .E V X ,Q-f 5 Kg -' V s ,gs at " ..,,,: :. . gggsggstfasw - -- Q sv -:gy 'if at 3 sfblfislgww ' '- sw , Vai?-yp,a - V -Qi .Q " SSH ' N rusfh . -. , tiwel l X ff ' KWSESQV Ekligffftlfe .,.. . VV ii- Wgsfl' -r ifrl5MsE5fiBls'l ' VI H -gs isis! VVVa,,.rV as ' J . wfii ., Wifi? flrfgisxiz 'lsVPw.rVgzRi Emails I 143525 was-..sV .V rflikgsghl tftaggsglirs az,rVVsYfV,fr,.5E s5i?5,i,.,,m. ggggegl gVW,sjfzVfzft? s r QV-.sVf,,,rV.. ,Vi als assay , .5 am Emmett --:: yg2,V2mVs:V:VgaV QV MQX ass fm--Vw? -H-:sw wil 'ia-mm S915-s'Z7fZ35l wiki' Si:V:.:Vf'zs :Vi :V Ve-zwf,-fV,-:gm was me-K Q-..V,.:, wma -rlgfrisgxg , z:,wzt'-gzzs'-M35 fessegzsia up gwz,eqg5Vlggsg'5 l22gw55.V:g, Eqgngywi - -z1t'lm,gl1gix fares-Lg, 511, lim , fm-VprV,V , hug ,rw V, - 5 as gms- we Vg,--VV-figggsyk Shaw - VV ' 2lVf5l 'V 3552252 s'. 5?'VV5V- r- .zL5s!'5'fs rs :JE P A " ?E5?S,fV' VY? V VV 5, ,.,. ,. Vza- fg5s.V1gL,5 gas aggigs meigisfseifyfwazrs-szssagszg Vgiimsrgssgg LiQi'.'f"rVtVV tl V. Vast' r"-V-za' sgssrseiz V' it .. i " V Vfrssal-Silt :V . --VafV.a-VVVWV-V . rf -gg si?'zifVVw V: Va - '1 'V'fVsDz'4vW ra V i V ' 'M iss sifsrisflxt-2 1 .V --S--,mar ssxssgag, V -- sV.sVVmr QV -V VsfVMVVsVM- i EE V - 5 wa , . . , -- 'Vaal 'L s2vfgVrVV,V12srse-V "' V V u, 1M551i'1r' K' ' .V 55? egggl-9' is ,Q is a2V.sVm2w , ., .gggarrwgw -- 1V-,. Vi -. ,- 5 ,VVrVVVrVV.VV.f V saws- - register, as sa V , V MVVVVSJEQVY 252 V: ESVPEWVVVL -- . V Vega ' e5S,,g,1wVis"-as sg gsswftift B . 2- use 1-it my L . ' 1 rggigsixlls .. : - Nerf: noe- . S2592 I t -4-:"" .M Ugg Slss, V: KV-QV- 'f fl !5VVr-M52 VVfff1'Vsw,VVl'- ' V V, . , -.ww V, sVV:Vfrs gt gV,-:gr r S VsVise2',V is-12VsfVVf:s1sV2i- 2 V V -2- at ara. Si . Vai? swiss L j fi 'l im i-V E . - fi? ' ,Q - 'ii VgQregggqr,ss V ,glfgisggisa Zfw,-w iiliizgfggl 225 455593333 J 51.53"-"Fi-1-f r.,, , V. ,. VV 1155-:?,iT 5V.f-3 WZ- 'M i'ls27L : , If 1 ' " , l . . ' VV..,,s..gVVrVVVsVV.tVsV , Vs-V 1V.,V:sV.r?sVVr2VV+1VsiV :Vt .,., VV X, si. Wr,.,r,V.,,fVVaVV as U. ,, Y f2s2ateSgEssaQ.1sg,f - fs-fV t5 Vgiusr,gVigg sw' VtsfV,- ' Va-3526! fVQif?2r21s:?EgergEis?iaV -w e . V V - " ' 4 sag, -Va V ,, , -' V , - f gasaz.,-V.qg:fi. 25535. as-V Y ,. V- H- 'I 212- . , ,f21m: ' Va H , V. it l Slew? shfQVifM' . l s ' V- V - - m a Mash rgjgx-V-'V szgswlszuxpw .SM gsgiagmgq s , QVT- il af' ,Wifi 55141.-bi. ' ' 'S Vi'VL:"W5 -Iffiiy 1' :1'G5fl137-5955 X3 LXFZ' . : C55 ': uf: H558 V5ai"24i'ss-rfV,-'13, 1 E lsi?i39Eg?S2s 5ls2fgr11gVffiVgg'lx gsggflgfglggl ' 3 gg . . - ,Vg girgfiggfgfs V- . wsm sas, A 5558 Vlmsggsigsg-S - rags Kggiggggsyf V- 4 , Us wmgw -' ts- ,,-r ,a -,V-f 5, V usages T535 f?1f515iLFis13'Ti':i:ss Wiggi izrfKmssQl9, 'nf' 11 52552558 ""2 i2 . 'y,: ,', 'gm "'f- 'f: ',' Q, ffm. V- s VaVlsVs,s- , VrVVVsV .Vz ,Vs-ir, - V . V -3 Zigi'-fri- is-iss-352 , 2'4"- 'xvli lfsrli X5Sv?5sV?'- .- -- V -' F5522 .. V.mVr-f its " " ,,.,,22sVs .V .agar VaVV,rVVrVV.rV . a sV.,V,as2 , .rar a,sVVsVV,.,,g ,abfyiiafr V ia ..,.. s-. 2 :larsl Hfzwwisilggxggsg. H J . 5: 359255556 5 : a5Lf1igiVV -lil' H525--l ,giimss-i ', is'-f'2 Vfg- xfbag' igiaiiugeisggses r . Hz riasiilfsfffrfls -it r i i t 1 xigfsgiiai f Q "--fV-N ellie? 525 g ' , iglsflll 2?3fQ'?w?'ls4 N iis55'f9lsSi"m' 5 satis V aQa:aziV'V- V -- lx-asgisssr VVV sggsffbiii - ' , we ' Wfaw .ss?7y,f.-ifilisiilsfiiwsi his-'V-"Y-,E MET?-fYVs ..,, :'e-:VV-EV E? ll' - "ik, .,:iV- , I., H-1 Emi-fiVs2fsVs?Lgf ,, ssl 1 V-V.V'e4V142 g eifs .g'V3fj:Vf"iw, V -- , 1 ,Ms ' V V V 1 yi ggi ---- V, ' " -H. ifliailksilsi . -8 142235-M33 3351-2,5 w w, N 552255533-'-K sVtgg2'2igV3V iisffgfsasa V- rx ,:., as-asf -' -. xVazVas2. . P , , , I a sf MXVVQV , as . U -' sire-21, S. , V 's Esaffs -Vf , asf-V ' VVVV Vr fwfs'-:VA . Vfgxzfsfrgs if f sw s q-g sifirrisaa .. Z . 2-j'f fs k gs- rg 'KVMVMQJ-if " sa w- rVrgss1 ' a-M V. VVV QVV Vw' l?'fS'ff22f4-5122? - . M212-135151 ls' 'Vs'2VfSVVfwzs Vr -Vs? A H Vgrseez 3 4195263551 tlssiissriiiri ftiziiil 3 V -ly, Vx Bobby Ammons Paula Arender Peggy Sue Basye Lin a Jane Boykin Gerry Brent Arsie Clendenon Billy Earl Cook Paulette Cook Reba Cook Perry Copeland Martha Correll Linda Sue Costello Bucky Crosby Loyce Laine Dorsey Linda Joyce Douglass Stevie Downing Montez Dukes Robert Dunn Gail Daniels Barbara Ann Farris Sharron Hutchinson Janet Lott James Lyles Dennis MacRae Linda Mahon Clarence Marble Larry McElhenney Kenny Miller Lila Moore Larry Nordin Sherry Perkins Diane Quinn Barbara Rutledge Harry Searcy J. P. Shelton Delbert Slone Betty Steel Eugenia Thames Jimmy Tullos Jane Villeret Jerry Villeret Mary Whitehead Pam Armstrong Billy Baek Billy Beard Gail Beasley Nancy Kay Bedwell Kermit Blanton Roy Boykin Gerald Buford Larry Crawford Becky Crisler Ka e Cupit Ed y Downing Kay Essary Wanda Greer Buddy Hardy Sue Harrison Sandra Henderson Charlotte Hill Cheryl Hill Sue Hutchinson Jack Ivy JoAnne Joel Scottie Jones Judy Killion Billy Marble Joe Mason Larry Maynard Johnny McGowan Beth McNemee Steve Monroe Walter Morris Jimmy Mullen Diane Nutt Charlotte Pigg Lynette Purvis Mary Jane Ray Edith Robinson Sandra Schreiter Wayne Speir Diane Speyerer Bruce Spratlin Wanda Stewart Tony West Sandra Wooton Mary Bal ord Lyn Booc holdt Sandra Brewer Minnie Brown Patricia Buford Stanley Cherry Barkley Cooksey Norma Dunigen Harry Edwards Buddy Fowler Geraldine Graham George Hennington Ann Houser Charles Ivy Gene Johnson Diane Kelly Harlan Mahaffey Bob McNamee Ginger Moore Jerry Nordin Billy oswalr Roy Rogers Connie Rushing Lonnie Rushing Mickey Shurnate Ray Turner Douglas Walsh Roy Ward Linda Welch X - X X f Wg, 1 1, gf- " -1 - Xsiigfzgwgg-'S ,. ,,1 ,1,- -I'-EXQWXETEZXXIE 1Xi1XiLfQ? . - .1 XXZZXXZS X991-QWSQSXXXE I 25,5 1,,1X,1XSX11 , 1--,X,-X--M555 X-1XX11Xsf -X14X X.X1- 1XX1XX,X 5X2X,Q5.X5IgsKgX ,,XXX,X1-, as -X vw! , 'gi3,,gf5gg7g5f2X1:b ,Ski-..wi'::'ii3kf. 5-L'5k32fif MSX ' a,'zXS1:gs3g.giXgfX XfX'L:T11?11,f?X 3.21, Sf-if SX-111XX-?X,5iX3fiX ",X:'X-9' fwf -1 ,XKXQXLE XQWEXSS-XSXEQI 1xX'W'-S1X',-1,1 XQSSXX .XC" X-'1-XXQW ' XX,-fi 1-'1--WX--1 -XX--gg-gig-igl 5221i-sigsiggai? , 5swsg421iXg1g1z1?S .X ,,1 . ve gan X251 1 1111 , ' PL " vs gfigfglgifkif .- ,si ' Qzzfmwf ' "S -121-P-X594 1,saeX , ?1XX2X-X X 1XXX1XXXXXX3s5?-A , ,:, - XX 31 ":: . :-" .X.Xz .' ,1Q,XXi1! Xi 5,112 "" 'ifxflsilaki1X,111X:'Lil-1leE11Xi-1 ?EX!'XZli5'9i1fii1 -.1 LSYXXW W -9, -31 6271-7'f1:: XXX, 1 ff -X XZXXXWXXXRE ,XXX e1 :?X,:X.,X,,,,,xQ3,, ,XXX-XX X-1XX,1X,Q1s1X .. 1 , 1 , XXQXXXXEEX z X, XX 1"' -' - . ' " " X 1,X1,ggf+Xgf-X2-Xg-sg L1-X 3 W '- .1 Xe-2422142-me fy ' 1X X, X ' :.-: 5 -9 -1XX-1XXX-W W 1 ' fXXXX1eXizXXi? - SEX-X A1 rwfwwgwm- 1 XX MXN M1 X, 1 ww- XXQ,,22X -- X ---..---- m mm, -1XXX1'm1 XX-XX-XXX XX,-XXXX XX X, ,X X X 552'-?EfEf,X,X XXX.: .,., - X X XXX-.. gm: XX,X1XX!- .. ,X B3 ,Rf X ,X, ggggiisggg- H as 6 .jg E X-Xe--X:-X - QXXXX X - 1 .. X Q ' -HX fm-X1 1,-X-'X,,1-'1X, X- f XggXsX21HSv1sXz1sX2 'X' ,X X -a X. -'1XzV1X-11,1X- . , EQXWXSW S g fxfsissx-'kw g 5X 3 235 5? -gum-Xv5X1'1X-'XXX -if 033,555 S 1-2Xf'1Xz-ss ' - ' - Xi' Xg-1 3335, iss XM-iXX,XX ,.. .-1X-1HX ,X-sm,-vsf X 5 .mg-,,XXXg, 4, ,1XX .,X. 1 XX-1- -- -XFQHQEQXX ,X X EXE . X,-1X1-1X-QXXXX 51 355932-S25-iiiig E3 - Xe-X-Bw XXX,-XX,,XX,XXX 1 ,,w,-,X ,XXXXXXX,XXX,1XXXXXX1 ,X ,- X XXSJXXXXXXXQW 1 - - XX Xj X X,3XXX,Q,gsX521 - QXHSPM X-W-'egggizzggeg XXX-,X Egan X- 5 22555 51 3133 XX. X. 1 X if -f 1QX1XXXg X- A 13-595 'fi ' 5'.X- ' : ' FLXX X, XX ' 1 : 5:3 ?9','A"f'17" . ..: ly, A wwf 1-24--gf--2--e1 -X-X.- XXX ,XXX Xu X XXX XX,-XX, . , .,. ,, 1 X X . 1mX1 ,sis IQK XX-QXSXXXXZX-X-3 . W , , ,X ,Xa r..XXXX.wX- X: a ,X -- ,Xu 21-1 1-X X - Em-l33XL1AL1mg G XegXgXgX,5I32gXXSXXgXX, X?W E 1 XXX ,r5g,,X,X,X,s,X,XL ,E 1XXj,XX,-zX5f,XzXXX,s -X X1 ,111X,,1X1, -ss-fsXggsKf5Szg!?' "'i , 1 ,sgg1s2ggXXgXXXgXH 1 Y-' f-X 1 535555-15531 ,X 1 X vs3sf?Sf14Qizi3ie' -1 X ' Xi: 'iff Xa 51E2EX2?EX?52Xi5 11XfQ1ifiXv -X, , NQEQXEQXE-gg! sg-X:-im, Q 2322233235529 , 5253232532222 , X 1 'S F IEQXZQEZEQE Z 7 2 51 5552553 iff 'El ' Egg' -ifgiiggsifgss ,..,,, -' X ,kjs1X 1-z1XsXg 1 ?s2fXg4g33Xgg , X1 - X inf -X-11X-11X -2'-SQIXX X sw-X115-lk XXX, ' fXsXX11X-XXX-X -A X ' 1 H xx ' S XE QEXEEXL 1 NXXXXQX- X 1 -Q x, X z1X-XX,11X-- X XXX-XX1 1- , - , XX1-111,-21,11 SXX, XXX YZ- 1 ,gs 15514-52' E2ie5L1U1i i1'iQ2YS1f?5 ?"V?7,'SX' fi2911-Xl,-EXXz1iX-?XX,1 if ' ' 51 -11 -3132 fy .,neW"V'm"N JERX, X X EEJQQEE XPXSXX 1111:,11T- 'usX11,i1X,1Xss , -fm- -Y4-:-X, -:Q1 - , ,11, X 1, M .ij wigs i s Xi,?53?5Q?if X' Xf is X X f if --kj -y Q W-XXXXQ X-XX XXX X XX XXQXX XPXXIQ ,XX .X XNX4, 4'X21Xsgff,sgsf45 XSYXSQ1-2-'1 1 555553 M Y rr,, 51, r.., XXX ' uf 51 X X f fs 5 X V v 3 Gs X1 XXX -255 41 5 S5 5555 5 5 Q s E , 1. may 1. X1-5.1 -V-V - i'5 1iXX,sE 1X,1X:1-Xfz--11,21-ew'-1wggs1qge1XXXeXX XX XX 1X X ,1XX- XX1 XX-1XXX1XX,1X,1ff , ,.,.,,,. WM ,T ,X X 1+iff 'k ' f ' ?iEf-E ,XXX 1 , ,1XXXX XXXXXXXXXX- X-XXX-XXXX a11na1-525,255,181 -rf 'K X XTX ,, X,, , 11f14?5f,1S ' 5"'-?t,X11,-H 1 .1 ,. ,. 1, WWXBQSXX ,1 XX 1ef1,X,fXz semi -1, ,1,,3X5X11X,11 - .11f'X-?'16Wis??f 1 A"1i'111Sz'f1Xwfz z 111,1s'z,Y?XXXfSXX1 , X--1111-XX111XXX 1 X1X1X,11X,1X,11X, swf XXX wi 1- 2 11X'E15i7Xf?2i?-Li 2 -X21 -sfisfsssigg sXs1,1-fm-X,e1XX-L X.11XXX,,-X11X-1X. X, X,,1-1 X-X11X-XX 1 11X X - ,,1,XX.,11XX1 XXX ,Q11 r2,12 X.11XX1X, 1 ,11-1,2 ,11X,-XXX-X X ,1V2 X,,1X,1X,1X, -11 ,-11X,,1XX- X, X 1,--111az11XsgXseyX X11.X,XJ 1X- XX! X X ' I 1,,1 XX-11,-11 X 1 S.. ,, X n 2? V 2' XM K WXXS- X XXX X ",-' 5 ,XX,X,X,, ,XXX ,X fXXX5zXXsifg!2-ggXggz X 5XgfXggZXXEsX5,Xs- 1 X1XK,!2--Q--56 , XXX-XX--sw XX SXXXXXKXX ,iw-X, V XX , ,Wiki .1 - , X, 1- 1-if? - 5-f,gf2' - 1 353595 5? XM, - - ,X X X-Q 1Xg,Xyg,ggg,XXX 5,1 1 ki X -1' YY ,XQQSQY , 1 Y X 1 , . X , - Y, i'l9'3i5X', 'I 35 ,5 Z ' SMX-XX 1,,1 SX X X95 225582 Y K X Qui- X X525 X ,E XSg58Y X' S XXEQQXX XX X VXX Xa 4V XX 5X 5, 1x 5, I-P2 XX,1XXX11 X X 55 'figiiigifi ' M - 1 XQXESXJQX 1-- A X Y X K XXXXXQXX-5955 1X XX X 1 fs X 5 X s 4 XQX Simi ks . TA ,X X 21-V X 1,15 ' XX1XXXXgi52X1f ?i!?X3TGi5?E -15-'15f'515555g? ZXXIXEHX ,X-1 XXXXXX1- - 151- , A 1 1 ' 'ffl' gf' -QSM 11 , XXXU11 X ,X,XXX,1,,11XX -XX X -X ,X X, XX X - 21XrXX,Xii?SF5 N, SX Xgfg- XXX NX-sg, SX S11-zfgiif --al,1 ' 1X1 zQg, X1 is EXE XS V XX X wa E X X -XX X H XX X' gg- X5 X EX 'B , 1 X 'W XX4 X X9 ggwvif ks XX Y -ff , XXX X X X X , X 3, X X X XX XX X XX X fs 'Ss is-532 5 wiffi- X -' ' 5 - ,,,ggjg --" KQZZQXX XXX XE -f M XXV? A QXQX 5 K X XX wg WX X 333 X XS , X in ww XX- X , X, gg!- QXP , X -ii XXXQYE , , XX X iw? - , XXX gXX?X Xi XV 1 X XQ- ,MXXX X , X ,Mig JX-X X X-X -XX-XS . ZXX Xue X: , , Si l . ,X,1XX1XX,1X,,11,w X1X, ,. W , KX sie, S , EXNXX X Y H325 s X X is' X 'K M A X X XX in X X fJL'5'L S 4 1 'L 3554 -ss 1 X555 Q X Qvg9sX'3x"iXX , X X K XXX ,, Keg ssh XXXKX XX-X- X ,XXX X , 5 X 3 v S ls, X XX XXX - X-XXXQSXXQ EX-XLXXXXXXIX 1, 535,32 XQX XX XX-A XX Xsf Egg Wgik X, ff -XXX XS f- -151 X' X , f -T -issfwf , ' ,1 A - 1,1536 1XXXXXXX,,1XX,1XXXXl,g1X5 1X X1 X XX XXMX-SK-f-122-XX-1XXXs4 -,XX-511,-v f X 1 X- -- ?:X5V3?5i3,l2 if- J 1 1, - XX1jXgXX3gXs3,,3 X Xf- - --X --XWQX-XXXXX X, X ,1 X5 X X X XXXE Q XXX N XEXXKXS HX X WX ggi? 3 X X XX XXX? XSXKZXX-5 ,W X - 1 X25 XS Y H23 Eg Xs XX , XX 59 K5 X 4 :Xxx fx :S ix XSUX . W5 QQ ,XXX X,., QXX,,XX1,, 'XXX s 'X N -, HXXR3 is fi QNX V By X X- X-12XXg X X XX X- , X X X In XXX! We X 2 2 XX X XXX gs! K , XNXX ,HX X XXX A X XXX 4 X' K ' 4,f'42,X-- W X,- 1'f1Z-1153? ,1i,i75if1?i-' EZ- 1,X-4-Q " 'H 1XXf12X51'?211es111sX L' ' -. 1iX,5IX,15X5XXg-SXXE3 1--11 f'11f X52---'fy-X1,z,1XXXXi?igg1 z1f1X -Xe-X, .-.X 11X,,,1X,11,,1XXX1Xs11XX155 -5,-,kg-,X1X,,,1X, X,-Q -XX,11X,1,,-1,1XX,1k ' XX :est11,g1XX?1Xs2XXs-XXXSX1 --1,-1,-, X X11 V1 -1 si:X,1, f -'11-- XX 152521111z,11Xfs1-4222-sads ,525--1 s ,XXH1X-5191 1325145 , ,11,,1X,-XM-11---X-1,1,, -11X11X1-X,,fXXfQgXwX 1-X,f2Xe-t1fX1,-X - VX,, 1, -11,---XX--X X,X,1 - vll , . X , ,, X, ,,,, 1 X 1, XX X X 11411911 - sfiw--11-'X,-1 ,X ,:,1e-K-,'1,?fXi'1 -,-1,11'?',I,-X 1X-ViXf,,-mf,-X1 , .1 ,-X:1X-1X,,,,1,,1 I, X:-X211141--t1X:i-X-11-:X1151 X11 X1 X1 X X1 XX XXX X, ,X :gf-Xiiv srsiwzffw w -WEiXfff5g4f2xEEEQ!2ssiX?f ?1Xf?25f?XifXl3fi19Sf?3' 3" " 5iXs5iXiXXgggsv2XXZXXfiXs --1eX-11-1aXfXs11 - XQXX-2X'fe,1sf1w-, XzX11s,11-1XXf1X---X--1 -XXX, -,1,- 1- XXX- XXQFXXXXX, ,. 1 gX,sz,,2zX,,,,!-,XSXXQX XX,11Xi2X,XX,- J XX-XXXTXX-EX!-XXX?-Xe: X,1XX,1XX,11X .. -X-XQXXg1XXg1X5XXS1XgE ,XX-ZgXgf,1gX1g --.W-gXgSgXgiX5z 3 aff?',5-v - 'i,1ii'iffLif XQXX-XXXW X. Qi3i'3i2gS5ff?2fff ,1 ,, XX XXX, ,XX-XXX XXXXWX-1,1-X 1f1111X- 2,-1111X-'Xe,sk1X1i5gf,1-1,1s11saX1X XX-1X--X ,X: - ,XXX,XX-,XQSQX-Sis ,X ,XX-11,,g,111,-5XXX,11,kSiXX,1XXg1Xg,?Xg ,ima -1X:jg,,1K".'- w 4fsb1e21gXs1XgfiLXX 2,14-X,sX, f-51-1,1 ,ffXg1g1fzX1-X112- MEX, 'x Xi- Xgwii-if -, 1X ?X,-iX37XX?2XX5X,1sw 11311.- X,, -:X 1,-1-f15-X,1XI-3XXgg,,g5QfXXg5LgXg5X Xvgswz- XXX-'X-1529541-,gee :Xz?1ss?XX!-5Xf9SX W 12 1 ' - : 1 1, 1- -A -3, 'sS1 91 1: :si :xt emi W1 W -L9 33452315493 9 "1 XX-" -W-5371257-1 HBV 1,--11'ffXXfXX1fXXs2XXs2gXx i1X-' --1X,X1: 1-,.1-v:4f11s?rs1X?xXX--X,fXXXffIfjrX5p X XX, X11ua,zX,Xwji?Xx:1X-:rs-1Xs,1Xz,1gss 21-X, i1f1X1,--X1-'XQXXLQSXI-2-SHSMXXX - X- ,11,X11-x1XX,XX- 1XX1XX,XX -11,,,,VX1,X11,-1X,11,-1XX-1XX-XX-1 1-g11X XXQS- X ? ?fEsglXg1X5Kssf5sXzfXgi2g fe' ' SEEK 1132fi1ifi,5Xggii?QQ?ir Xf?1X5fE31Ql5 'X X ' K1Xi,1g:1sggXXS1X 1112-612 1X:2ifas91XsizXe-14-IXXSXXEf51'g5fi195g WX- :Xf11X?1-XXXSQE, 5 '1 -'LX---2V5X235iX51,,l2--S2iff'iMX31Xf1mX 71 f1Xs-1.5-Xzssz 11 -1- fsw-11-,X-1:2-XXs1Xge2XXQX,Xei -V X2-V X-XX, V-V-V -1-11,-X, ,XX , X, 11 MXXXXXXXXXXXX -2X'gf1L3?X-U?XXs11X?XX?ls was iw-,1 X212s322 s1i,e1 sQ311sX14r2isvs11WX-2 X,-X1-ff -www's1X1s4Xsssiz"ff 'if'-X --X:---N--ww 1X71XXgz,g5X,,LX,,nXXg,XX- XXXXX--KX'?Xvf1g,,gXX,5g-Hfigix-if g,z51,fg1XX-1Xzg1 -PXXXXiXzggXgggXg2gX2g5EQ X5'Elfff?-is?SX:5Xi2XXifi?fXX Wg - W ??53sii??iT??YXf25 -fl--XX--EX-SEX--EXP' 'Kii55x2?SXbEXq!fEQ2f 5-2,5-'EXi'fXi" :iE?X:fzXX'7gXfizEgX2gw Xf?1Xsf2Xs21Xf2XXsfX,f-24-V' 'XXYXEQXX-531255 issg:XwX,e1XX M1 f1XX?1Xsf1Xs?XX!w Xgfafjgg -11--1-151 H gifiiigiiiiii -- X11 i iX111 +?1X?iiXi?2eiiXX? 51911-2,fX1tfXf'1 XXXQXXXX 3 1 , 1 , 1-J, L' - X 1 Xfvf' V1 m,11.,, W -51,11 -- 'z,,1xx'x mv-X' 157 ET- 35, 52, 'X W ,tif-' E- b1XXg1X3,1X3jXX 3,1-1,1-11-jig XXi?1X2?1211s 21255 555-11-1Xg1-'v1sg ,gigs-521551251 f21fz':r'1 , Xgfyffv ,1 f L1 1,g11 111, 1 1 ,K,1 ,X,-1X,,1X-1 1,11X,1 -1X, 1X,11,11,1-1 ,1--1X:1 1,- XX 11 -11-1 'A -11--:X-:X 1- -X -X--2Xe1XX-1X5 f?1Xs1-2, X1X:1Xs11X:1:X-1-- ::1,:1s,1Xf,1XX 1XX1XXs 12.-t -'FXSMX Xfss-'1i1esp -Xi-1,-e':,?1,9,,f,1-YXg9115gXg-X,X1 11-1,-, Xiu -Xu, X--,X-,1X-,1X,1Xg11X,,X --X Mises, -1XzfX,v3X111X1X11 ,A1XX-15-Am XX-1X,XX 1XiSkX,71,,ig -XXEXXQXXXX X--1X-1-211 1 wi1-529gi?-1XX,1ss-1s2,'XX,XX, 1-as-15-ev -XXX, MawX1-1'1,-M2115 1X1X,1X,1,1X - XX-XX,-1Xgg1 1,-11-1-1, 1X--1X 1X-11--1XX11XX1XX,1 ,X 1,-XX,1,,1-, ,X -V -,, 1,X ,111X,11XXXX,X, U SX?-221--X-,-1-vw WX--2 1E's'??f!S'-X--11X-1Xs?1XshXXv-2- 1 ,-11--1XXf1Xs1XXs' ' H ,. ' -' X -1 '1 I ' - KI- - , , 'QV' 1112, ' -'11:b'1sv"w'fr,' ss- , 'J -i'l E'1-31,16 i if f- 1115: f?11rex11e -Y ' f - 1 1,12--X -3,1 U1 1:!91s?zX-5 -"1-' X- - 111 ln, 11 2: -1- s?11mz11 W X - 1- X. V 1X X 5'iY40:XXw:151 1X,ss11'2':,,12,iXHirX5 X 11 ,1XX,1X,,11,1X,e1s X SV" A 3XX?'XQX,g1Xz3i2? if X"bz?Sfli' 1X 11, ,S,1XX, X,,1 .X -11--XX-eXw,1,,-X15 11 11, ,, K 5 K S Xxx a X X X wok f 'TX K K 5 gX XUX XX df XXL , ,A XXX- X X , , : .. rZ1: lgr',Qi 557' 5 1 '5:" ' "'f1f k1f1'fflKf -X1,1X-1-1,1 2 X XX X 3, F XX X XXXXYL-'E 5155559455536 XX--XX-1X,91XX,f 1 -?fXg??gg955s5X ,X-1 QXXXXXXEXXQQXE 1? --11XXfzXe-5552 . k5fXi?iEiSz'ii1 . --1,-1X:SXgsgg X,XXX- -X -SXXQXXEX5 1X v- - - X11:X1XX,1X 11 X5 -Wigs-5 E'E?3'1fZi-fi,1iZE5i5i X11-'l5if1Xs11X,XX,f - -,-X , XXX Q PXX ,X U X 'idk f 2 X K X X XJXXX 'SX XE xg! X X 6 U X- -WX QXXXXXX iw-211 X X X1,s:g1,X155-1X1 X-1XXXX,X Xu Wig XX Kgixg Y N X ixxfTfxxf'f,Yz, . 1 5' HK? yum LN XXX f X 5 in X -5 x X Ei X , is if X, +1 1, wa 2 7 XXX- , X XS X x Ks S X X S X Xr X X Q , X f'7Xf"1'9-'S9'1XK? ,V'KH-vi'1'.1fft1-t.f"':U1WVI-f-'XX-'TEWEVEWTXIYYXS 1531561SH-f"1r1z:fztftis1f ,-u,,'zs1zz LE -3 1 1 ' X 7 '? s:vXs1?1,,S-,1X-1 X, 1, -- -- XX-XX,-1XX1X,11X 11'iX,s,z,X,-1XX- I X,-1, ,X X-.XM X1 X sXfX,,1e,11,- ,XX- ':Xs-i1'1-91X55eX3 1f2,sX,gsP1 ' ' ' ' 'XXSEXQ-EW Xr1as?1Xs!i1 ,iii-,M Xf1Xe111zXj1X51e5i sXs:1XXX,1 ,. F 1. 1 X,-X44-XEXQEEX X,'2X,-XM Q?-,XX:1, 1 ' e7,,X1g151 '1'1,31Xf"-' -- "a-",- -X,1X111 ,1X-P-X-X1--X,-ZX ,f21'lX2111,i1-Y -X,. ,, ,1X,,1 , fgX,gXX-1 1 - 1 :wwf '- " '-igiimx -1 'iii-fQ1XQLE:'g-f-'lwi 1',',:wX 'CYIIZ333 13-1 --I-issue V ,E X1s'1fX1sfz1sXzEse2 2,-"gui, -wen 1' 1 X1 - 11i1,2:i,511111ii1,1:1' 51- N- , 112, " -?-iffii X2 X-,:ff,fSi'X15 ff- 1---11 '1-1X2z1 ' -'1,--X,-XXXf-wi? 1,:!sLff,i,11- , , iW2X2'12l 1f'vf-1 ,,,,,,,X,11XX-1, X,1-X,,X5Mf1X,7XXgX1,,11X-X-1,-12,1 s1XXsif'ff5-f' 1111.3 1-13,-,Xi ,1 X XXX XXX XXXX, XXXX X s 1,, - 1b214Xs1XX9? XX,XXX11XX W 1QsfXe?iXX5EgX? XX,XXX1XX1XXX,g X,1XX5X1Qi X gh 1 ' ,-15551-rex ,-X11 X- 1,- fX- ,, .. 1 QXXXXXXXXQ 1 ,J psig V1 ,asksisfigsi 1 ,si QQIXX ,1X, 1X ,- 1XX-.XXX ,2Qgs?i1111aX1Xsi1X,, XXX1 ,11X,11:Xxx,1X 211115 X HY" X X 1 ,,x-1XX1X,1X J V X,,,,1X,, X- X , ,X ,1 X1 --ffixss? Xvw-wvfwrf ,ms-XX:-1.2-XX,f1,,1X:-1X:-1XX ,,XX,1, Xw--XX,-XX11X11X1XX,1XX-XXXM-, -XX-11,1 ,X ,X 111f1,,,1s?E,1,.1 ,Q-1,f?Xs,1 V' S'1Xz-'XXs?XXsEXX:fXLs? 1zqsXa1XXziXX2XfX31X2-1521 ef, XX Q XXXX 1, 1 . 11' 'ng-X,-XXXXf1X--,1,-X11,-11,-1XX- 1X-1X-11XXXXXX11,1XX XX-,XX-11-1Xv1 X, X,-XXX X1X--11X-1XX-1XX,XX,- . 1, . X,-XX,,XX,,X1X,-1XX-11X- 11X-11X-1X,,XX,,XX - f X,,1- kXf k,, ,X9XXgX yy,-55515215-192 sim, gfizgfsggsfggesg f1,fX.-XXXEQXXSQQ Nu 1 -11-11,11-1X-XX 1Xf11X,fisgf1Lf -2:1,tiXf11 . -X-iQz,1'sxX-:X X11fz'1Xx11ss1XX . 1 , ' '1 5,2 1s22X2X1X3Xi1:1, 11--1Xz- XX, 1XXg5XagggzfX -25-5515-:Xe X X X, 1 -1 X ,-XX,1X,-1,- wif, XX1 . 1 1 -21. X111 1 1-11XXXisXX'1Xs' - ,H Xv21X--X, . gs s2:1X1X:f3'i . , ,, 1 'X:rX 5X?X 1 X145 ii - ,,i 1,,DX 51, -- ' .--'Z 9X -X, X,- , 1,4X2Y1XXsz:1g111g ' . 11 5-i xf2X,fiXi9i,iX e2'4X'1X,', K mf 1, VS' "1 w1X51fE'1iE51eiT1iEX Yff"f1 Ll 1511271255 1 k,Ly I, .V ' KX , ,1,1,X',X ,V,, ,wmv 711,7 157 ,1 11 K, S XX -- 4 5 2 -Y S Sw X 'XXX-1, 2 -"1X,z'1X'N1X X -X 1,-1, X VNV! 2 C X -X X, 1ew,-XX,-QXQSM 5 ,Su 'Yr ' 'H 'X -' 71,511-fl 'V f"f'1X.X-Xu-X IE' 111X X,,1 1,,1,11,11,1 , - 1X 1X,1X XX XKX X, - , V ,-V,-- -X1XXX1X- ZXXXXM V-.V- f-11X-1XX1 1XX, X.. .1 . ,1 X ,1 X 11 X XXX -XX-XX X X X i, gXXXXXXXXXX1XXX1X,XXX -- ,XX,XXX1XX1, , 155-iifgz ife :- X ,XX1XX,1X 2Xs1gs?g:Xf Qliikiih k ' ERE., X--XX--.X K - ' - X 5-T 1 '1 iliiiglififfi? ' XXX . ,X1-ss . , MSX - 3 1 ,X R n S ,X ,XFX XXXXXXX XS 9- QQ- M- Q 1345? P X fn, XX -ff X X -L' XXJX X X B , X TX, - T A Qi' . .. ,E K, Q X HX? 5 ' X ,X .12- X H Fe X X is if Q XXX9- , X WXEFX X552 Xa X551 X 5 -XKXXXX Lx -: ,X ,its 3- H 1 1--1 331 '31 QZXXXXXXXXQX 1 1, gkx11xx11xx ' 1 -1Xf-X - ,. ..,, x X.- - ,-1sX,1 -xg ' XXSEXSM EX 1,3 145 22 X, XA ' X X115 5 X '1 Q f' XWIY445 ' 4 2 iw 1' ,YXSXXX is 55 S xx 51539 5 X? X, X XX , 352 sms X1 XBXX SXXXQXQX X X X5 X, X- W XX KXQX Q KX X, WX, XXX , X ,H XXX,-XXXSXEQEXS5 XXX ,EIS ,, 3 XX- --is -XXX. F '51 XX X, N ' X X. 'X -Q - TEX , X- X X X X1 1 X X , -X1 352 XX if -4-X Q5 X- 522 1 S -X X- XNXX , XXX 1 ,1.,, XXXX,, , 1 , l f ' XX X ,XX, ,Mei X Fil X Z- -X -X' 1 'HL X, , 1 , 121 1f X,1 - ,,1,, S ,X1 vfiX'l1fl1Xz7Ei'LHii,X ,XX 1. X 1,,11X- X X ,g5X ,XXiXX - -XX XX1 1 ,-ill X X, 1,,X, A ,ge 5235545 ,XXEXXXEXQQ -XXX-XXX? X-ww '52 if . 1 X, ,61 XQQSQS 1 --1,155-1XX-1 XXXQXX if1 I XXX, X XX, FEV-Lf E 1 XX- , gs, 1 g,g,g-XXESXX-w 1-jg 52255525 X281 sfsX11+X2f1XA-1 1 fa ww N si X XX 152-5 -ss2giX2?X?XXf7ZXXffK QE QEXWX SXXSEX X , 5 RKXS XSXSX, ,1,. 1,8115 S XX X X if ms X XHXXQX " X 3 X , as 1, X -X9 X'X 5 YXXJXX X s xi X XX bf? K XX X X K K1 XXXX whey XX XQXSKE, X XX XXXX1XXwX 7 X . .1 5f?EiL77,X E51 ,11X, 'Z' WQESZQE, X' A 3' X,-1,1 Xfsg XX, Q2 wnikuy K, f X 3 -X 1 13, sX,11X '-1'efzX,sf Iigiii-Wi: viii: 1 mi XXX XX 142?1X21XiX'X,?E3 , ,X .. ,1 his 55- -STX E sg i-Xi 11: ,XX WXXQXX, 5-35-5213- XXaXX1XX3 X X3 15,1112-XX XXX1 ,, 1 11 Xu X- X-,X XX -sz , EX,-1X1i2XswX-X if 1XX11X,ffXf1Xg X X X X- XXX 1-f-zX2f2ses3 1giX -11,-1X,1XX, ,,, 1--1X2f1as2L32iX3 1kX1M,g,11, -11X, XX X ,1-sX11X-1XX,YX -1XX-1XX-1XX, X,ssv1w 7 1XX,XX,,X XXX XX X X X X XX ,X MX XQXXKX , sg 55 :X X X XX XXX Ki XX 53 XXXX XSS 1 X X XfXX X X XX mf XXX X X X XX XYXM 2, 1 1X XX K jk, X, XX X X X X X P X X21gX ?iiiii9?P?Z 45 X12-zXseX,Q2-sig QXQHQQEEXXQ 'X ,XXXXXXXX X-X,-,XXX,1 .. 'fasii-esss-XX 1,1,1,1, 151 1X- 2 f isa,--XIXXX1 ,-f 1S?i:SQiiif5'iifii 1' 2.5 k A H KJ X,1X,X 2,,.,, , W XX,,,1X,,aXX 11 XX-1XX111XXX1XX,X XsPX,s-Xfgnps ,S1 .22... X, ,1 . SX-XxX1aXX11X,X 1X -11-1 X ' X?E1eiXXX'1X-F5 J' 5 QiX1X?iXi?ii 1 1 .. ,,,, 1X, 1 -255-59 ,flew 121 'IX XSX111 - X -1-QQ XXXXXE-I3 XX -X - 1 2.L , 1 ,X b KX , IXWXSW X 12X-LXYZXXE X1-,X11,11X11X ,XXXXXX XXQ XXXQX11 S6 K X,XXbmiX1sXX We - '- - 1 -XX'XXX1Xs,XX9sXsffLX X21 Xef-11 X ' gy' L X ,XX X SXXXWXX XX XX X 5 Lf 5 ga if 2 X NXXSEXXSX X X 5 GX XX X XX SX X 3 -- XQX XXEXX ggi is S mfg? X-'lla 5 X X X MXXQ XX 255 , Xi JS- wa fi -- 'XXX X XX MX X, XX 111X X, ,M1X:,X311g5g,, XEEWESQQ -lgls ' A' Qi' ,Ti 1 -swag ,.,,.. 11 ,... .,,V. ,.., 5 Mme X 1, 5,3 gf Q 3339? 1 X , X - X : -2 , 555 35 s K 'XM'w X- X , 1,4351 Xw XX X3 S -Lg-X , X, 2 -fag XX- ,, X- ---X XKXX 'X Q ,F XXX- W is XX-X 1, XX XX, X11 X135 :whiff " " H , Sigel XE, XQKXXQ X fx N355 GX 5 -X XXX X25 QXX 8555 XX 5X S sw -SK S5 XX1 f-55 15 2 1 -ik X355-533 111 X X- XXX-1X11!1' 11s5Xg1s?li1fX1' 'Fiji - ' XXX-, 35,551 X-,1X-11X,vX-15 X .,., Um , , , ,--J-AX .- f f -114- , XXX ,, 1 -f-f2 -X.. 1. ,XX-X11X 1,X11,X1XfX 2,515 , V ii? K XXX, ..,, ,1 ..1 , 1X-XX, ,X1-11,1711 X, ,11,X1gXQ1X X ,1sX,,,,11X1X,11X,X ,,,., f1Xsf2,sf2,X,faX1 iv, ' XX, -, SL 5 E gf 1 1 , 25332 XX , X 211 " 1 -L X-iEx11if11 255 ASNE 11fX ,1-1X,1X1 1,'2,:fs1sw '11 2- Xiifi-'7 IX-W 11 ,XXX S, E ,XX XX ,X ix. 1 XEVSXXE 11 ,SX he XXZXXX W 5 K --XS EXQZX 'iX,,,1 EB ri wi, 1,,,,sxx11 :XG 5-,X3,XXgXi, 5 X XX ,X ZX ss XX X X Y K S XXXQ Xsg, YXYXXK .XX , Ssgss ixxxs' Lx xxx , 2 Wig lXixXXfxsXXfXJ K XJ SXXS: is 22 XXSXX K XSXX 'GX 22 X, X 21XaX1iX1+,1f' " XEXEIEXSQ ,gi X22 sv ZX!'5Zgi5 XQX XXX? Egsigigjf if-zif-L5-13, V: ss EXXQ Vx X HX- AX X1 ,.., ,- es ,H XX XX, 51125329 F, SSX -X 152 13,1 51 gi E-ESQ-154-X X ' . ' 1Xs'?.5f'?-5' iiffi-Xi'fhi , 2 1X 52 Mei-f1',fsE,,1XX1X, 1 s'lXff1'fX-?1 - Xe, 1 X X.-1XXXX-1,,-1, .,-,.- Q 1,-11,,gXgA1X,,X 52-Xa-1 -:XX1:X-1 X1 XX ,ww -XX ,K XgsXgQ2zXg1XXf--1-1 2 3-XXXSXX QXXEXXEQXXXX XQMXXX 1XXsi,XXXs Ewa EXW, X '-ah. msX,'fX X XX,i1X,g ,X , XX,EXX,X1XX,1 :ii -fx XM wiv? sv X,g1 1X X- -XX X55 -1X X-11,1 ,XXXXXXXS-X " ' , IXKQXXXS 11 Y X5gSX2?X X 1- 2-XXXSXX-sX!2sX,5 - f - X- --Xm 233-325 A552 ,, ,Lf JS gk i .,,.,,.,., 1,8 ni W Fin? A E T 5:55225 3551-ig H' SX af Xi K 1 3 X - 1,1-X . 1 XEESXXSXQEQ- ,, jw X giigiiggiii iw, SXX22 XXX A Y SSX? X- S 5 I5 iv 55 1XXKXXUXf2SX M SQXPXXEQ X' XX XEXSXS X XZ X' X W 1 Egg Xe lg 5,5-nfangl, KX XPSXSQQ , XX,1XXX XXX-Xe-XXNQ-XX XX, X, X52X,S,X2ffXXs2, XX ,X1 -1 ' -1 Eviif-EZXSQEQ-12-1 1 ,1--1!X22XX1-XX? XXXQQQXXXXQXXQK , ' SW N A XX,X,XX,,1 1X 1 11 ,- XXXXXXQX 5165425235223 JXUBIQX - 1X',sf,1X--,1XX , XX-XX,fX --115152212-X sz-1a 11 kgs -QXX s X X , X, f "' at g 2 3 X5 XHQEXE 5 SSXXS -X X NX X-XX PX- - X12 -- 1. 1' UJXXSXFS 1 f YXXXXQ IX Xe- S f- QXSQX-X3 P 5 xx xxx 6 xx 'ii W XSX1 XXSX X5 ,J 5 1-Xi X K X- X X XXXXX 2 X X X X XX X X X X 2 2 MX ---X-f-1---wmsegfXXXvXX-1XX2XXvXX:-XX-"2-XXX 1 ww ,-1 , 5318512542 W'-5?-155 155 15555 PX ' 39 k-,XE 5352552 ':' XX, , 1 1113 gpg, .1 ,,, ,V .,.2 ,1 551, ,,m,Ri ' 513591 , XSWV1 , Vk ,L X - ' -P1,zF1Xfn2mrzX ,X-QXXXX XX-1X--111 ,,1-X, XXQXX-XXX X1-Z?-SEX -225. , X XXXX A E"g5X:-zX-- K XXX s X9-XX,i,X ,X 5 SX is K 5 ga? XX? ,X X,,1, MX XXX 5 X Q ' 5 :KK X5, S Xi 154431 :ml 5 18: PfX"lX"L,'Zrr"5T- USE IQQVIQQXQQ ,,1Xs,12,1sX 1 1X,XX-XX-XX1X1X-1X-2 XXMXXXXXXX XEX,X,,,s,5: X,1Xw-1,-1 ,XXXL-X XX XX, P K S S 3 3 T 3 J K 3 W X X . X, X! X X X 53 K X X SK XYX 2 X vs :eff e1r,eXXX11X,1X,1XX,11Xg11X,1rX,, , 1e-11-s11X-1X 21X-fa: '1,2X,,11XXf1X,XX,1X,,XX11x11, U -1,X,1sX,1X,1,,c Qx1ig,X-1f--X , L"?EXX?sEsgXs2g 41 fx WX!!-WX, 1 11 ,L.,, 1 12 -X EXX, XX-Q-12X11XX1XX 5555552513252 11 Wes--sf A 1fXzXx,1sX??2 ziiiifli- 1, ffifzzxmfif if.--X 1- -2 1 1 2,11 x' T793 im? gifff V 15 ki! . if31a55?iiifIl gg' 11, 'ff Xg1X,f2X5P , . - ,1X-11X,XX, ,, L,-,. XX,1XX XX-Wig F 52 '---1--2,3-f'-E 111152241 X 222-2 fffffiiif'-'EX4f1 Sif71,:w1-?'fX- 1, 3 X1' 1,5f1iifTi TEQEEV 'iffz - Q ' Xxitisfql f1iiX?j.,1, ,fX -A 1 .. LX, ,eiifzx X 1X,1 -X1 1X Q? Xian XX X X X ,51X,11Xi XX X 2 SKXXX 4-,gg 1XX XXX 1-XXXXQXX - ,:XXg1LW,XX,1 X, XX -1XX11X 1XX1XXX, 11:SX1Q11XsX1X ,fXXeXQsXg1a, 1 1551 iwwz, we XXX, XX1XX,11X M11 ug, 1,1 Xfgffizigegiisg X q-,, , 1 X11 Xv1sXX'1XXX X5 ies, 1 W : 1?aX'fQg?433?Sg? 11Xs1XLi- X,eQgSig 1 1X-,1X- 1X- X ..-. 1 1-X41X1zgXerXXiX? 11f2'11X,1XXa2Xs9' ,. XX X X X X X X ,K XKXXKX XXX? K XX X XXX K X X X K rug XX XX -M XXX, S X tX kiwi VH f X, ,, 1,XXXX X X 'Wag Q H SX X X X X X f' R P1,,iX,,iXX1x,X1g,1X,,sX13 1X,?,,,g?1, xg 2z11X:11X, XX-1+ 11XX11.X-11 -XXX X, 1 X 7 XX-1X -1X--1- T1X1P,gfii,?KX- 15-1 " Igfe,Xs1hijg1--1 :Q us XX-IXX s11':1Xz-' 121-221-szi'-5 Jie: , ' i ' s,,1XX11e-1 . XX 1 X -11-151-1,1-1-X,1 .X -- X 1, ,,,--XX X X g XXXXEQXXSXX-GXXS 25fiXiXi?2e??gi5 XX-11,-XXX-1Xss :X 7-181 szz 1 tXi'5,e2s 525 XX1Xs-mst HX:-11:-X si SWTN 'EXE si, 1,--21 -XX1 X 11- 1X-1XX- 1X, 1e- 1X- XX X, 1X, XX1 X, 12 zf ?fX?5X3F'1X 1 X51 M11 sw ,ZX XX-1X 1X,, 581 12532, " 5521 X ELEM -sw fvf13?XX?1X? 5559? -were HEX?i:,X,X,X1 25125211 :wi 19162-if-X5 X LJ,., 11 XX,1 Xm1 X XX,--X,-1X-,X 1 - 11f5XX1,,1,,,1, 1,,11,--1XsfXX,2X ,Eif 1,Xf1,s:x,1a, la? X ,,g: X11X,,1X,,,XX,X1 --XXXXXX, 1X,,XX- , X ,,.,., X X,,,,1X,x1XLXX 5 , X X Y , SX N XXSXXXXX 'Q 1- J KS XX L K 2X X 1,:XX iX?1XsHz,Xq 121- 1 --XX - -,11X-1,- 1 X -X -,-1XX-X '1X" --XXX-I 2-XXX 1X,Xf'-XX- ,11X- 1' lfiiffli 'ff 1 F 2,2- 321 ' A V X f, W XS' ...E si 1 : W X, wifi? XXXXXXXXX X,XXX,XXq ,X,11X,11-,XXfX11X,1XX,11: 1-,-X,--X:--XX-X XXX we-, X:?X,X,1,,1X--X, 1r,11X,11X,1X,fXX,'1 - 1 - 1 -- - -M" ' "1if'X,Z-252-2':XWYZXEYLXET 1-11X- 12- XXRXX- XX-- L'1,EhE,-YX"?l,Ui5lf -, -1,fX3'551,1rXf11Xs-1 55 H 2 J 4 X XG X X X SK , X S 51- X - 11-X1 : ,:X 14, me - ,Xe-gg-1-11 8, X X X X 712 Sw XJ gk Xi S 'F XX XS' X X Msn V W V- XXX iEX-f'1-I 77fXfXZf'? s :MEX -' I Ak'kf, X-XXXX XXX X1X ,11XX1XXX,XX- , 1 X,fXXe1ggXXEgQg E6 HWXXXX1 K 5'-M4 ': fx 1, ,XX1,, ,1'57Q?3E-fi? f 15, 1X,-X,,1 X, ,1X,1,,-XXXXXXXX Wives-fX5'fligiflwlffii QXQXWQSX111 ,X ,-11, 11,1-515 X ,X,1X, ' ' ' 211121 11.5-3 X X X1X ,X g11,siXj1w3X1X 11 -' " ,1-KXQXXNXXX , .1,1. X,1., 1, .. X,:V1,1.,,1W1 -U1 X" KQXX ZXX 1 X 'F S X X XLKXWX , Xa , X GX S s XX X ,K Y Q 1 K 1 , -Wx-,H-X, . XXX-,1XdXK 8 S pw K X X- ,X XXX, X X8 X X msg g,,sfs!X2,1X1:::z:X2- V' X 1, Xii1:57i K i'W',l5V? f--5'-ff1i 1 1,1-ff i,' fwvl-X1-XXXX w,XXXX-1X,'XX-XXX 1 X11- Xz11ez1XX z'1--Nf111,1X,X - XX 'ziiiliiigiizi ' Xi EQX-SMS 1: 21 -1sX-1 YXEQXQ X "4-- 5-me 1 VIEWS? 1' 1Xx",l"i I 11ii,SWrk9Ig-91 IWUEISEESXZ ,'- -sz, 'f:1,,1,:,,"'i1511Sg!X Xagrx, 1, 1-gf, ' '71X,:12X1S-V1,--i1XQ1 X 1 2-X, X ,f1i,sgs-i'1--X 5' K ' K ' ,IQ t4fi,Q1fffif ' g 5.558 2- M , - 1X- 11-11-FXX1 1 -- 1X 11- XXX 11 ' - 1:2 we Saiwgqgsgggsi y - iv-5?X,i?X,??,fS ' ,X ' XXX-EX? 1 EXFE E? -5' I-, .'-nf' 2, -S XXH 5 X XX X Xiixijm- X , XXSX X ,-g, X 2- H WX? f S -XXX 5 XX XX X X X X S X NX ' 2X X, -X ,153 5111 16 X,-X X X XX-21X 11 Q XXX S X X X NX X X X Xi' X5 X 2 fi X X 'KXXY X? XX X, ,fi -- 1111s, 14? .!f:f1. -EXXVX,-1 HEX, .XM XXQW 1 ik I ij 3,11 f- X X X X XQX K5 'Q' X X, XX 3X X K s ,X,,1 I,,X,.. ,131 - Exif? arse- - -, XX,.,1X,f2 ff,l'f'.i :'. 'lf' ' 'mx 1 ,1,,,1-,,,1 , ,1X - , XXX' fX2'1,-'1-11'i,:1 ' - XZ--fm, X -22, 47i,fi"" " " ' ' filifslf -XXX ' -Xen 1 X XXX 1 1X, ,X-:z5'!w ,X , X, X 11 XXX-EXX fi? 5 f1Xfi'iI?s'4-i "i5zi1XL ,gf X 1--X--1 -5 X , Ks, X ?4ff?i 1f11-Lf l1 EX 'f f 29fiXXfl,"E1h 13 1 11 'iz-" -:XvzXX-:XX-1X,-zX,1XX,XXg11XXXX3-5 XXXUWXXJXX 1,1 3'f 5Y?' X4fi 'XX-Hi 3-5211efXsl211efiiX?iX MX ,s51s1X sX,1 1 XXX, X '?1X'?X3'iXfxZXX-i-- 1s,11.:Xae-- Xi X 1 E Hx ,X SXX XX 9 5 Y X XX K X Xi , ' s w X 'Nh ,XX ' 1 11 2- XXX-11XX-11, 1 - XX ' 1 1X-11,X-XX,- fel! X71-i'?-i'5ifii.'1X11'- -il s:s21f11XXz: ' -91 '12-ww 11Tgg,1eggfig?- 111-1,5-1,1-XX-XX ,11,1X- A -,1,UX--11X,,XX i?gE'EXi'Y,5-3, X ' ' I ' F1142 EQSXEEEXT-1 -H LI'- SX X 1 11-,iX:1Q1, , 11, ,1,,11, ,.,.,1 ,X 1,1,,,1.1 wif?-53-551555,95:1'r5Vf5ifiiiilkiffliliffaiffsf X f-X-s-,,1X, X X11-,1--1XXXX f?gif5fe?lff11f" ' H2 'G21ss:112g eve' xx-X57 . , '1 X 15, v 11,m1,, X ,XXX ,X iii, ' 'X11 ' ' ' :- X X X WX X X XXX K X-Q3-W XX 5 S S K X, XX X , ,X,, ,1,1,1, K X QX Ai X K Xe X X-X XX 'ge X X? qt D' J 1 , 'XX J 5 X 1- In 1XX-121111X,-1X,f1,12s1?-, "5 5 X- - mg m y 15152 1262 --11-X,,-1,X-X--1,--1 '-?5WXi1E!1fH6?12,' ef ,Q X'-X, 2 1- X K 2,2 1 2-ig-if L' 1 11: 11,1 1--f" 1 X'1X,-51--1: A7111 1. K 333-iff , 1 7:-,:,-:E 1 aj 'i1 t-XX, L1 j,1 , X,1-X,w1,f4Xf1Xi'1 fy' 1-51fi1s-i:1,i11 - ' g1X,XX,,,1- , , -X-XXXXXX-11,255 XM- 1 1-:K 451,-'X ,K V is.: - X , X '1,1f-iifi XXXEQELEQQS5: :MH--1" , 1X1 i1 -i1i,1Xi1 " ' 2 X ' iifi Q ,gg5,fX,fX sX '- 1 X , -fX,sXi:X1's-X521 --1 -11 We 1 ' --1-f 1,-X11fii'ssg, ff2 1125-'1 113- ,-1X--if 11':',-X1' XiX,1g,1,g'1g-11f3Xj zifi -1-fi',f2E 9112125 11 1,-X1 1 1 1-1X ,,1l l,XQ-wuM-X,,AX-XgfX,- -231-2, v2?""iX1'X2f1 -1 -1-1fa,1 11g11 1XXe1-' ,-X11,,1X,g1- 1,141 , 7 , 11,:,11,,11-, 1 X 1, 1 3 XX-1X,--XX-1-K -'gsi5s5fX??gX1XfgX,TXXE11--1.111 X, Sikii-1:1,i-: Xa 11,XX-ff X11 ,Kg - s'z11'1:1X2'1,-'1,,11,-11 .1X-,,1-11u -,1- -A 1 1 '- I 1zgi1Xs1Xz,?Xz?i1z11 X:1X-1 1 ,,,,X,X, X,1X,XX,1 1 1, -X, 1., ,XX XXX We x: 5'i X X.ss, XX K X . SXQXMQXX-2 XX W X if T9 f X fs 4. XX XX-XX I 2433 XX? ,X . X,,X ,fX . X E XXSX, - SXL ' -Q ' z ,kzX - X XX7i?'1?K'l X.X-,gg 1.552 1'-X XXQSLHM f Xi "IL ',9ii1fEif'WKll95'fiX 'SKK' XX ms: Elias , Xe,Xi-fiiiiififlif 127' ' - .XX .X-X: 7Xsff+Lfg, X -Q1 gg XS K 3 53. .,... , , S gs 1:1 . sig LE fi 5 X 3 K X il , X gs X agihifl X 5925?-E SEX 3,955 N X ME is R X X1 XX? gl XX XX X XX.fs, ,l, XX- 1i'ili57LEfi :ssh X-QXX XXXW XX-,,.1t W-XX--,XXX iffigfegiisilg .issifiis-fzX,XssaX fi9i57'55EQ?iSiEi3Q " K SQSXXQQ KLM XXX .,XX-, fs? X XXiX,sg WX: ,. X-fs.XX,,X ,355 XXXX.sXX, ..X X923 2X3-szfX,fXX-2,55 zirgigazr ' .. flxiziimtiggg ii, 3:5155-XL55 X XXXX, ,L., , --XX,-XX. 'PX M fii fti ifiegisffi , X ,. XXXX- X isa,-X -,X X .XXrXXsXX.X3 :iss WX' "7. " - me 19' -:' xX.11X-X:4zL. ,.,,XX,.X,. .. , -Xfzfs XgPi1.safX- .Xa,XXg-MX-XX gXgfrX.fX, X ,.-2. ,,-- K X ,X,fXX-Xggsfvlef XXQQXXXX x. X. ,.XX1 . -fXsti-,MX " -X X '-fi'fXX:'X2X X :XM-iss .X, XsX.X, V X--XX , XXgX,fXs5gs-.XX X.XX,X--SX,-2,5 ,1X,-XXXXXXXX in "57XX,XXgsfis?iXfXXiX:iX:iisgiXliiiysf' 215 -l1?555'2E,?'if7i,E!5Q' 1' 'X 14? X57 '1,.:HlX,11XXLif? , H ,w,..,.w,,XV, .X Xi'ifPMWi5'?5A- 5' f , . -6 A -at EEg522XrXXei 'X .2 X51 ff . X X XXXXPSJX Vfiiw ' 5431532 7 4515-fi lszp ., ,N-,j-91's - .,gX.e, , 'fw- XXXEX s Wg X5 , 1 XX 1 X Xsm, N X Q KX XXX V W Xij, Q XX? XXXX 2 X NX S gi WX X X X XX ., . X, QNX il' E, J XR 23 X .2 X if ,LX KQXXXXS XXXXX' H1925 Wm? aw 9' will B555 X XX X X55 555555 M55 E is X ' XX NZX gs ss. ,X . 5? rigs? X XsssgXgfX g 54,4 L-.. . iisigiefiii 'H' si. F2233-liz X J, ,. , s Xt Xim--X: xsx ' fs, Xa, .V X LLSNQF 12:15 -X XXX. XXX, XXX, MX, fail, 5 ,gig,s,,.4X,XX-,XM ,L,L, . .5 as-Xie-X-,X , . .. rssga :j:. s2 iii ,, X1 ,XXX WSXXEXFESX-X, XY , izfislhs A , ,S is fs XX ,XXs,s,XXX,g5 X .i1viW,!1'f gXas.XX,- X -Q XX X X'sXXX1s,' A .. ,X .. g a . X,-22,2 i s- K, '- ,1:'z,'4Xei1Xs,z r ,X X ' X- -2 -21-s,2.Xf:'stX sawn QX5 " f ily -55 aw. Ii ,SM-Sz. , . '2ggXX. -if-sX, X X.s,X , .s XXQXXXX ,. r-. 5 :gsXiiXX,X S 53g5XX, .- . ., 1s.,XX1Xs,1-, is-XXXXX ,few X .,.,3,,,, 1. .WX ,. f i - -XXXWX-sisfggglggs. Xlzisiswiffsf -XX is isa S ,XXX XE X W3 55 W X X XX ,X .X X X fl Q I X 5,5 ' DEH, BX, S T X'f 5 as 5 3 X X X: if M555 E K 2991 E35 5 in SX ig gg X XXXXX, XX X if QXSXXW XE X X Q BX X X XX XX W3 X 2 Liv E, XX K X XX Xa A X QXX WXXH, KZKXXX XXX, WX X 5, SX-X V K XX M8 Q X SX XX fame H ,X his EXW? mi X WX f X 5 mi Xrfis X S X 'K X ss? idx '1,fiX5l??Q5f.fJ"lX X X X, V M5 7 ' hisQX-'X-1SzgsXX:fXf12X,frSlX? . .XXX -XXsX sXX.X,XWXfXX-XXXXX.Xf ' X Xiff 9 X95'ff5K?9 XX X3 ,v,A. X xx xg EK! s f:ev:mXX'-:.ZX55ir ,fXX.'sf1is!XXgsX1XXf- ., 1XQ.aX'iX1fXg,l.s, sw ear X.. ,S,X, . X, .bm ,XX .XXQXX-XXMXXX WX-iX,fXX, 421 iw-XV-422 .X,- X,XX,.XXX , X -XX..X,,Xg . XX-iw-f 1' X' - XXXXXQ ggi, 7 X, XXX X MX he XX X X XXX ,S X, K X X S XXSQKXW ,N QLXXX ---- .,., ,XX X XXEXX X, Biff 5 W X XNQXX2 X 3 K X fm XM is Q XX gf Xin X X X XXX HXXQXXEXX 'iffliigiiff X . i f ,gsssX?Xe5Xg ,aim .. XX X - .X:4fXw1- X. by KXXMQXX fXX.X.- 55XX,LX,g - A 'K LW Xs.Xi-QXXXX,-XX,,f'f:v fr3 .XX-XX, X -'X-f5sfSrXfXXX1XXX ,Xi X tagljsiaas 3 7 2 X XX if XX fig? sfi X X. XXXXX XSQKEXXX Qin ,Xi like -X at PX XX X XXX XX XX 53555 XX S, Q X E X SSZXE W K 2 'Q in Xmsgggmf XX ws HXXXXX ,XXX 5 X X vim? ,NXXXXX XX gs gg XXQXQ ,JW XXQXSS7, 5 4iXf?iX?E'sn XXX X XX H? iiirifiilii . ,,.. ,. Q X 5 gsm gig - , XX,,X, .- X,XfXX'iK X- 2 XTX .sg X 2 V-'iV ,.. - . ,X XXX,-.,, . ::: .X,X1vX-arf X. X ,, XX is -5 rm, ati-SWW' Wifi XX 'fiifiiisiti-,qsgfgf?XXX: -221-.,Z2-:Liv Xin" '21 s -fsrfixlxr ' P , ,.,,M.W,.,X,XX X,,X,gX..-X..XXn.,l.X,,X, XXMXXXXXQXXQX -XX X.X,M,.,,XXf XXXXXXX-.X,X fs-,XX,X,agX1iK- XX X ',V '.. E.l--,z1'XXg'5-X ' 7 'Q,s'X2.4XigXX,gX TQXXETE-iii v1iX.XsfXM-Yiiw. 5339Xbi"f9v 'fi ft- XXEXXXXXXX, .Xg,XsXgXXg.g-,XXX .X-XXX,X5XXX.s-XXX- . -.EXXQXEEQSQQEK Xi -,XXXX fX.XXgsXg.sX1XXXXX agsXzzXXfX,.X X X -X9 ylggmg Sgissa fXXiXXXX'i91fsX X-X-ffi-ftX5'1 f :S .aw A HXSXX -,X-XX-- XXX--MXXX XXXQX-.XX-, -. XX . .X QXBXXXXX 5-5229 .XX .. ,. . :XXX-rXXXX,as,i sr,.XXX . ,XXX-XX-XX...,k. A A,X.XXX.E55X ,ws .XX- X,-3,sXi.XXvL,fX ?1s2?l'3vfXSs "fm -w2ifX2?fst?fiw-1 55 f9iM5iX ,sXU1XsXi1EgsfX,fgX'aX1 STZSSEQQQXZXZY SQXXEXX iii XX2'g,5geigi-SAXXZXEWE lie. 35253 ,X i ii3 'lif.s,X"1zT' 2' ilifgn Xyi? . ii W " ' ' -V -. A X ' EE ': ":. 55133 i53XgQ5X5-QQ"-X ' 57335-127 7 EX . X'X '-5 f527i?!f'3i':xf f iukig ,.,X,, ,mg MX,,,..,,.Xs5l,XX,XX,XXX,.E t,.X,, .,,,X,,XX,XsX,X,XXXX,-X XX XX,X W 1ss4X.Xe wi'QEXXEXX-S5115-H-riisssr qw -XX-Xw'f21fsX-ai2f1X- Xafiwsi? sms- XXXXXXXX- ,,.XX-:X-X-:XX-X-XX1-fm X-am, X.X -fX X.fXXXX.XX,Xg 'mH'2L f5f'sXz35af - fr: 115 IV-!?Eib??5L,5-XX' fl 'SM HS X1 'fill X .XX I V' lWS'3Xls5l'V 'XX , ,,XX X,vX-gf k5EfFQsiz1ss?ie5NailiXffiikiksiisf 2 . -IEXX " Q 'Q irilisiiikfgigllii l - ' fggiiigiifiiigfl -LX.,XfysX .X if-X,.s,XX glgifa-.reid ' f.XX'iJ'f1, 42522 X . .. sfleaigslii XXi12i3?ls1iXXiE Xiqfiblifil X X. M522 XXXXUF---iii-' zilffzissfgzf ieXi?HX5XX XXXXX,2X121Xg4Xfs.,,XXg iilgsfggsi XX,ezX2Xz.X . XXXXXXX..-A gsXf2X-tX,- . waffXXXf.X XXX Ns QM--XX.XX1XX1fseX,f XXXQZXXXZZE XXXXW A M X-'XXX--XX,-SX-X Mis Xfiiizglsz fsF2XX.XXeiX,iX214XXai SX-sims-if is-in X :X 5351-1X"1--wi-1v1'1 YXiii:9Xf19 wiifi - s2.XXsf-if asX1XX-XM? -,X -fX1X,-:X-ww -gfXXXiXX,Xg5 23? XX1i',1XX-12 EXXXPXXQQY- Xffsii I is1z.XX,.X, X,fzf -gsXgiX,X iX-i,iXXfsX- f fX,'- XMXXXXQXW , m ea-.XX,. g, XXgX.XXs.X,?i 'E fa-X,-iXzgeXX,XXgiXX,.X, ,,!XXgXXXgi2 2X, X,X,, X, r.X XXj2l,,1igXs2Xfi " 35'fiE:f','1aifi'3SEfi'1,752.IXifl?ii 3136? 532355: iiikillfii VV? 3:24 3f'f'ffil I : 952,57 757 ifflgrzwif 1-TX3 iff 5 XXLXX, XX3,3X.fX-is-fX-WX,-XXQEXXQXZQQXX -XXX? Xifisia-.X fzXfffifXx:h XXXX,2X,sXlizs:XX-QEXXXXXTQFSX-523231 XXUX-XXZX X XX-XXXSQRXQ-X'i.X,-X-.XX-gX,,X3.XX X,,XX -4 - -.,,,, , ,-XXSXXXXXX, ,X,X,,..XX..,,X X, XX -,X XXXXX,-!X,XX.5,X Xrsligfw XX.: 1--X, X.vz3iz?5fWX-aX,:,,,XX' X "-- Y57XX:X,X ,. Xsxx,Xs-W' :zX,Xs:'5X.r5X,,-KX XXXXE. 11 XX- .Xe-FEM'-HK EXJ X-.MXX -,X XX- XXX,-XX.XX.X,-f ,, X X fzXXX3,Xq,5. ,.XX X XXX-f-XXz1XfXz X,fX..XX-Km, -.XX . -7 .XX-1XX-XXXSXXXXXXXX We is 1X,, rim-.XX,U1XwX , -:X-XX,-XXXXX -XWEXXQQXWXX XXX-'i,fXX,iX-XX -'X. XwXXggXgg2XXs,w XXg23gfXX.XX5iXX2fw kim -XXXXX,X,.,vs4X1fQ93gXszi-sszifsiX,f .X- -X.f- :egXa,, . ,X' :gg 12,3545 me-:X,-X HXX-mg, .s2X2:X,-XgisX11sXfXXXfki fi "XXX f2YXiif'Tf:f?E-V53ii:Q? 1 if? 5 Q' Wiwzf ' Use' LUX? ESS- K, ,. M553-5nEUS4i'ir5i2X55i-fx 332,955 X, 'X . if 2 ,XX-,X vff. XX X XX-XlXs,X..X,,.X-XX--X,.X:XX X,XX,.s-XX.--X..,, 3 S :Xi X X K XX r X X 1,-X . ssfifa--.X-fiX5fXg4sX'fX iv1XX-X'?if22,2Xf ,..,XX.tXX.X,..,X,, XX,:.X3 , ,.,,.XX.Xs,.X,,kX,,M, if XXXXXX XX-X KX IXX' X1-'f X S X.Xs-wx ai . X if 11 -X as X,--LX ..,,,,,,,,n . . X XX XM, X X X 'L 'GX as s K1 Q KX X -Pl W s S K X X K2 X X X L , S .. XX, X:?Xifif9f ligfm -X :X -X X- X , . ,,. XX. X in X ag -Simi lsr 1'-we ' .X U..,X .X sash! .Mira W ff-XX ,.X,sXX, . X.fX1Xf4,'.fssf5Xgf1X2fg .XXXXSXX -X-XX:X-is-awQXXXQXXQX-wXXXa, 31.,g.XQ1g XXXXX-iw as sXX-fel-XXBXX ,W XEHXW X 56523, z gsS,.XiXgE. mfr ..,, . . ,. ww. L,..L, .X vis-XX, .. XXQXXXXQ? . , . ,. ,, X2 ' Q' XL- X. "Y -- X2 is- -XX :X -Sf ?--Llgsis XX .,,.., .X ..,, . ,X XXXXXX 5, f,-- ..., .XXX ,.XX,.,,,, ,XWXXXX X-fi Xwu ' fY'fi'ffz,s22 'X X 3- assi. X- yi ., .XXX ..XX,XX,XWXX -X XXXXXXXXXX -- :-gf :ref ,XfX,X21' ,sXXsbig3X ., .. -XX, -XX,-X5-XX.,X ies, .X-X sX XX.XX5g,X?gbi H XX XX . , . ,.,. .,..r.,X,.Xf -X XX ' ,,f'X,XXfsX-XXX? sr ,, ,nr 44s2.fXs?Q25X5XXiXX X3 , WX X. aa, - wrfvs as X - f--ff- X- XX,-X . ,X-X XX .. X XX, '-sXX4XsiXs5XgXS5g .7 Hi X sX,s1XXX SMX-XXXX X-sm, X-sXXXX,XXXXXX - XXXXSX XXXXXXXX K X XXX X X if X 5 3 X X 5 'ix X X X1 X 2 5 ,XXX , XXX X X r L 'K S X X X , 5, X W X X X X 1XXi?X-rfssirzixs? -fHiEfifi9sXi?fs2i " fiilfssiagia SXX K5 i.sei.fXi:f- -r'X,fY,fXgXTXXsi X4-1iXX'X 12214 as .XX-XXX-,V " asv -X .. L,.,, . . ..,.,. . .wx LEE S. X X,-XX' .XX,-X ...XM X X ' X r XXX X X, S X sw 5 X X ' X X 3 X X MX SXX ,ff , WX XX X S as H' K X , X X2 X X, - ,..X, , :X ,, K X, X L X X XX 13 X X X , X X S X L , X X KSX X X X' X fp XXX ZX 2 X ff X1 f Y VX XX K XXV 4 fs X , SX XX XX X X2ief'i-'viffiif J IQ, .X, 9,4422 X ?55if'5W557-l3z.aX:': X .VX : zisiilisfiw .X-Xa,s:X-with-X -XX mga- mg., X-XXX ,aw-XX, X,-X LL ss X-- X X, LL.,, ,.,,. L , X XXX, X X-2,-XX ggi X11 S1 -51232 s a N I Xb X, 1 Xfrziaill? X, XQXQX " A L S J E im NN- ? XX XXX SX XX s is OWEXKXX Km S guyz' X, 5 2 XX...-XXX, x . - :QEWXXQQS , -is 5 K 3 XX X XXXS gy 599 Xa.. Xi --X-XWXXXXXg,XXXfXL3,X,4S5X5XXgXXQ.gg..g,, '?ff:?B?isXfGsXK-523525 XMX, .ssfX,.gX,, X-XX-XXesXXisXX-XX-if A3221-sXfs?S5X1, X, :XXXQEQQSQX XX- as-.gtigrkgggk s'iX2X.f --HX: 'iisigisiwi if-fsfihiii is "MX .X ,f'- ?lsE9i14XXsXg -it-1 -,1,.XX.1X,XXq-5. X-ggg2gXf.zzg4sXfgg,f-X .. ,.L, ,J ,,.l,Xv W X X. X -XX.X,.XX. sizsisiiii'-5 I"IfL,'L,'i' X-,X ,..,.X - 1s1iXXii?lXX5.:-. , - .,sX.X,X-Xgg5Xff'1 ., 8 fag hw X-wee' l. XL:-5,55 2 vs,Lf"Q9,X . F 154253-f'lf, ' -Xgli' J X X ' ' XIXX Xgm 5 5 33. XX sag 5 hiv it is XXFQXZXX X wigs X35 iss. is X if 'si-f XX X iss XXX? XXMX X XX 159 Qififlim XXX EXW, A H -X X XX X, 'WX XXX K 5 91 XX QXQQ ' 5 9 LL XXSQXS 5 ga S5 Uri. ,. Wfliiyi X.. ,W.3 :,-:X I f?Xksf2i14Xt1L . if ' 1323 s2v.4s:Xz,'2,2iX . '4 2?XrfXH.X'-gi-.1'f,w Egg XXXXXXWXX XXXQXX XXQ ,XXX XHXXXX XXX X 'YEMXXX SSW ' Higgs!-5 ll - hiflifwix ,X ' Silgfs - 38 A, .. X XX X 52, gif Mil X XX sw XX Hisalsib X :XXX as S 2 XQX Xf Mx X2 X XXX X ,XzX1gXXQXXfs Xia ,X .4 XX mis , 5 .,.,. ,L.. K i , gash J! I qs X P KXQXXW? XX SX LL f,, XS X.: if gi W X5 M QXXX XXX 'I' gsm, 1 1 X ,Xl X X35 X Q XXXXM, Y X XX, X XX A iw? SXXX WXXXQQX X 'fm X4 gigs Qrsgli iililz. X L a X HXXX WX XX XX if ,X XX XXX X X XX, mag , WX 391 XXX Nl XE E3 melbi XX H 58 ga L wg as K XX :X. fs'--X-gqvgf ., if :J-, Ly? file? 'XXXi3?i5lXX-X gfrXXXsXXtX, ' - X ,XaiXg'2,i,gigX9 -XXWXX. i-Xisfgfsa X .. X 'J 152 XeX.y,X,g ag, " 'f':'f'?1XflafiK XXX ihfzfliiiiii, X1 x . L-11 - -V 3in2.?iXfX if-X. X 5523353 X, SX siillg QESXXXXSEXX GSX X -5512-X. Yi? 'K - - XXQXXXXXX-XX XX X s.XsXX XX X' X WXXXQXXWQ1' Bi , ss, 959290 :I fi?'Vsi11f'- X. .. fKXX,.XX.,gs,. ,gy' zp:XX.XX35Xgfg,s 4 an -as . 'iii-fm-XXXXX, ,Xgg!qsffXXXX4, 1 , Xgfvgssyi ,.zX'i?'XXiX3'Lf'iX ,Xa .,,.L X. H H , LL.., . ,L.L X ..,,. XXS.,,gX5J -fm ,. i'SXiXi.XXXX vivsfrdg- -HX ia, XX X,fX,,,,X,, W XX.,,A:..L, X. . X XX .2'i9z?lL,5i:lff ,, ,X L-LL- XX,s,Q,,5SiX, ' XXXX. ai 11' HW' XX45WfA5i'E3w fiifiiki' tg"T'f5W .?iXX?zZa3XX?H i X ft?5X??Xsr5?XXi?XXX2XsX XXXXXQW ,, X. XzX,.XsX- X aibsaili -fX,fEg,sgw ,.rX.:z-:X-we :XX - HSXXRWX ?X5f2fiXiX X'fXzMX',.'X11fX2TXXfips XQSQXWXX fF'fi?QXi 5 X iX1?L2H2'fL:f'X-fe'-2-15,3 -siiesfwi 955512 fsgigriZLESWUEX-22,4 :jg ,. ' KL? V siigifiii iii'WE?fiWfXSBX5?'-?Ei5XEi lXfWX'ts ' fiX1X'Xf5,!Xf1i2f',X': : XXXfiX?'ssXX'gg -LL XXX- XX- ... 2 tl' x K s XX. X pta -: -'a,':::x?XsX if SX, W XX: LLLLLL, g?iXX?gls?XXsrgQ,sX W QEXXXQQXQXXXWX ,XXXX,X-XXX-Q, . -fXX.XXXXX-MX:XXXX X-ii-Xsilgfiz f' -.X XBSXXQXWXX s iigfifi 7.- , . ffiigi , X s ws- X :Hx 715132 1155, waz. qs ' - 5 X gem X Xl S Q XX H' XX K S XXS, X X X L ZXXXHSSX Kms is XX 'XXX X95 LL X X i L KQX L gi X wg 2 L XN, xg L ,X XSXS X X X H K X ,XX L X Xg,bXX,X mf 3 XX X XX L XX H LL X XX ,.XX,XX.fX-:XM 2 XX 3, sXX5Xgf'sXXH1vsXX,- XL, HX X K ,H X X XXXXX' fm XXX SX N XXL Q XXX XSX X X X, X X X , XXW 'J SX XX K Ml Xin X 5 L X XX- XX - - 2, ..X, . - XXXX . .M F . t XX--.XX-.zz . . -XXX. -,X-XX-XIXQXX XX -X ,XXX XXX XXXXXX- "H'iX?5XXfM1sif5iXXfXX M S if QQZXLYXWXXXEX -222-sXXf,XX"X ,X EQXHNXXXX- ' XXX .,..XX. ,SX L' -3 EIXXXXL L L ..X, XS, X V371 3 715 I .. 1 ,- r- X 1 1 v- WG3' Y ' QXQQVILXLEXEKXX. X . -5i5f?fX 'hiss' li X ffi L Q K X s A ,, XX L ,, ,ig-XX-XX-XXX. , XXX-:ns fX.XX,.X,.X XX ..X--. XXX,xXiX-lXXis .X XXX,-XX .XX-X.,1X,,XXX -rms QXXXXWHXX X .L XXXX,3:XXXX-X2 ,!'fxI.gQ--N XE: "'3'N:XE , f:?5lf!T'ls Xfi'ssXX:a' -.s , X : XXX-:fling- -KXXQSXXEX ss-SXXXXX ggss,1XsLXgXX--.Xm ',s ,ws.Xu XXSMQXX XM Z X, X 12,1 X X XX X, X is X L. Wy S SK ls T' SX Q XX fi iq ,H X XXX 'gum X 'i 2 sfsXXfX,fi- XX, g1XXfvgfXafXX?sz-' lies? , ZX -X -x1sXwXX.iXf,, -1. XXX z'f:i,5X2-125: 'fiiezif-figiv " Z.rs" "'? i'i" 1Xi:Lif2LliXi!5lXi iX'5f,sX1Y5f X- ' ' - 1 s.21mi?X-42555 gg-.X--X .X i i X Aj Li ' Yggigilli . alles H-g Y "gsgi,3g:X X-1'-a:X , f1X5XX , s I XX?-fi??iiXXXXX X f Eli fix 1 Xi' XX Kgs XXLE . was XX, 5 , X is i-XXEXXXX MX X- ,XQEXXXWLX X X Xfs Wiki ,fs -Xhws-XXX -Ha SMX- Xb1'YsX:fXfHX,i Mii9 X. . ,. gl Jil' sX1:X,:.XiXXXXX X-i iffX'f"- A H- KX XXX- 1:XX-XX-5,-X 'H 'figisi-ii . , , QXXX- - X XX X5-.V X fm-XXXXXXX-1XX,X X.-SXMXSZ, X 55w'1XXi5:Sf5g -tlrXXXXfiXX My ' -f ,ilflq isis 252515 ,XgYX,fXX,XgXt,iLgfi B525 55232 X XM 12l2XfzE+Xf1 i2lX5SfegXf , ..,1., XXXQ QXQQXX-XX-XssX j..:fE' KXQQEK-if-XX3i'-X gifs- XE ."X1 sis 1 XXVW' X13 A - .X- X5XX,,i X XXXXXXXX - , XXX ' X- 25-S fel-Xs,X .SX 'XXX XJ . , XXN-XB-X , - XXX 55 l3iiiii?EXX2iiX XX XXXXXXXX- XQXX X,- XX iisggiig 5952223 M-.X EXLWX-ii fiXfiifsEBiQ ' f., ffX: f ,X X Lf? EWEQXQZXXZXXX 5351?g2XX'gXXXs2LXsiEXgjiXffgg SZXEEQESQQI XX Xsilgggiigq ' - XXXXX 1XXiufXgXXXf:iXfiiX 5,5i3Z,3,gX9.X'iXfXX .XXXXXXXXQXX SXXM-EXW ,XgiXX,XX.X,Q,' - XfXXQfXX'1XX2XX?1XzvXX- W X-Xi MXXXXEXQSX iiiiilsiillii .XXXXXXXSFXXXXXSX -' - x is f ' '- 2fE"fi!X1iiXx2X2XXiE ggi' s ' X rg, X X 1.X,'Q,g3 ' ' X1 s.zXX X. . 'L 35,1 S E i5f?3fii,PZ,g','b ,fu X 'jg,fj,fzfzr, .5-,j'.IsiUf,: Xulsslf is 2-fx W I iyifpff. V - 1 LQ: 11,3 ' -Y beXfXXpiXs'XiX-6,222.51-rffhfrisfiamriX,fwX-2,s1XzsX im-35s,'.fS12ivX,,XXNX,:XX,:X-XX?5XfM',--.XZiXX.aiX:f Xg,fXgfsXfXfXsXaXW X-X XXX XXXXXXXX-XX X. -,, XX,, ,X -,X - ,XXX X . .X-XXX ,,X,XX.X,.X,XR,,,,XX X . .X,XXK.XE.,,,E,ggX XXX.XX,5x,5gX,X,. XXXXSXXXXXXXX Q XXJXXXXQXXQXX sfzgswzli, Xwfisfii X., "ff-:XX X -.A-, X-XXXXX Xs,XXX-X,'-- .. -X3.XXX,.,,,X XX,XX,X,,.,LX .. 1-IEW QXXX -Xgzsm? QXQT-X XX QZXEQXXXXQ 33:53 XX- ., , ,., --fggsXg14j'f5,-z,4fr' , Swiss X,f22,agg - X-X - -X,XX,X zv, .XX ,,X.Xg Wg, W., XZBVQPZTF S X XX xg, SEX X 3, XXX X XX XX XX S XX XX X, XM, X if X XX? X ' if 'LZ X RX ms 1 Xi! X MN, X 'H X EXZHKX XX H X X X, MSX X X Six XX X SX, XXXKX MN XXXX WQQX XX X X K X 1 XXX K is X X,,XXXXx,t,X.XX . ., X X X XXEX, X 5 swXXX,frX " -.XXX X.XXzfu-:X-UXXQQXX X.-XXX,-X X.. X Y., . .. , 3 X if XX X, XX XX XX Sf X X X X X XX H 1 i.e-ir-2X iliii' 55X :yl,j's?3' XSsi5XXX5?XXsP1fis1f XX,XX X ssfgsn sf! , ,.,,-Xf5f,.1z1XXz XX-Muff XX X. -XXX--ZX- X i f X 'ff ' ,2XXffX- .X ,- . XXX ,X szQq2XXivlggvfvfsgzssyigriggsgfsivfgg XeXgsXX3Xs1g,,XgXX,XX,,XX-XX rss: -FWW-SXXvf-,ssXes, X, ,.L,. X , ,L.,L ,HX f iiiXeS?.iXfiwizX XX Q' X Xi Q X X Q X 9 is Xi X S nw XXL X XX , X X as Y X , Kai lb 5 X i B X212 Si' KX X 2 X ESQXEXQA ' -' '5MXZfQ1f,s5f X XX, .. gl ,-.1,,X,.. X 'A My X, f XXX X, X,-SQXX :X--15522 52 ,Sf XX is WMXXXKSXQX K 5 EXKX1 X HX X Xl 29573,-iiilf SLXXXQQ X SZXWXX A siXsfi2t2XXi2XsXX?X m. y issiig +X-XXXsX.XX-XX- . ,Hi :X ,X s,.XX, ,,. 1, ,ma X-iam-v - -XXXLXXXX X S X-.1X-XX,-,X,X,,X X,.X A:,7f XX ,..,. Qafiszisf XXHX.fXXgXXs,XXl-MXX.XX- - .X-ssX.XXvX ,XXX-X,5.XXgXX,g1' ,XX X-X,,i., M riifiiii f f z.X . -gist. , W ' C ' viii-' 932 'X.::7. in C X237 Sly. , f.-12: 14 5 ,,f,' X lfsrfibi-"l f A I ' i 3,1 X-sXLLXPz55sX X -- ssffsva- ',-XX, :.X:XL, .- . 'i2fi3,' xilLXi X g was " WEf?fZfii'fX X, , .X,kW.X,,5X WX X,-we ?Iz::i,f,' i X XX ,-,X ,-X XSXX X i We 2 1 X K ' X3 MX X X5 XXXQIXX X X Q Wt, S ij M XX X ,X XX,5XXX X, KX .QQXX gi SK XS! XLS X X? X5 Xqilm Zi XKXHXX , 53 fr XXSQ -X--X XQXSXX- .XX ,, - XXXXXXXX-f,,.,,,. 5I,i?E:X 7':931"1'E-Wil: Y-., ' 5? .Ellvfn 'W ,UX Si X"iXXeX,X X X2Xi5iXgii XX 35532 XX--XXXX . g XXXEBXX i2iXXggXX QL 5 ye' -Sl,-ska X . ,ai XQWXXQEAQQ asfgssggegi f .W , M s , 'v QXXGX-558 by was Siiisi gear: sX: EXW 'EVLS3' 5' ' X X X, .X ,,X. S,X ,. . wgsss2?XfXE1lXX . . i5Q:fiX1Xg N? NXQ., X,XX X XX 1, .fe ' .X XX --X XXXWXX X X X XX-:X XX. X,,, ,X X, -X MXX-XX .X,.,X. - X,-,X-S X, , X5X,.,,Xx..,.,X . XMXXXB - XXX, ., - ' XXQXZQX X , ,gf X3 E S X e ' hams? X XX K 5 si' 3 Keg X sa, X S Q, 5 X X X XX XX BXXW X ,X HX xr 95 Ls Sh' X s ik XX XX X xi --XX-X,,HX-X . X,,..,rX . A K" " fXf?X-iiws l ,. Zz,im"' 'XWXK X""X- SX- XX, X, X ,.,,. . X 1X:-1X:XX.-X,- X ff--f .X l1f:X,Xf .-X:1XXwX- X,.X,.:X X, fX gf ,Q X21 Exif: 2- ,sf,-XXWX ,.XX -WX-.a i.,,, XX,- ,. ,XX XXXVWQXXX X ,XXX--fiX,sa sau QXUXWI 7lg2Q'Lks?i'WzffS5f' E'ZlS1'Y3gffz7fs?e,'1 9' XsrXifXX?XXfiXI5eX'XX-if KW Z-X9iXXWXXSXXXX-'XX,XX.XXXE5s '4X I'X-WX :riff-we. wleviffig-,' X.fX-:X-XX ,- , :X-gg X..X:gXXg-X.-X,.f :1X.-XXQX if :Xa 3 xii X xt X W' 45 X X X X KX S , X, X XX S S X X if-1 :XX :fe 5?XX:s,-:i25,f:Xs::r,.s -X:-'L X.:':z H- I-Si X, X,-P,..igkn, ,, -SX 55- X5XgE..Xz XX-xX,21,. - X S 5 r .X 'X iT'-WXEXE sw-XXXfXXsXXXXXw,-new EX-2'-flew--XX,-XXX-ffX-fi,-ei. gf2Ll'555Q5j.lX fsfffiflfgfsfk X "X ,I -.:'i?g,sXL4ss1 X X- . ,XX- ,1X,,X,XX X X, XX KL X X , 1 -XXZX -Sl,-X111 HQQQXSXX'-K if gms-:XX-X af:X,'iX- - - Xi,-Xia., MX K X X X QNX X Kita X X K K XX X X X 1 X X X ,ef X KX, Xf, X X X me X S X, XXX- we X,-wie EX-sz,sXX'1 X-rXXf.fX:z-fX,, XX, X -X-XX,XXX.X,- XXX -WXX- XXXXX' -X , .Xslsiv-.XX-2,2 . X-- Xa ' , - ,mf 1,51,::ff,-X?ffi'iX?'Q545Xf9 ,. - X sa-Xig2Xi12g-iXliXzJXifi,-Xi.gXiEf,X1XsX 1 " "0 . 'MY EMI xgmif: X-XX,f,'.fXasff ' Xi-f7QfXXiXf2, f,if-,2Qf'f7XX- -1-1 . 1, X101 4s2.fiy'wfXX i',fmX1fX- XX,XXX1f,: ' f1XXf7XzfXgssz.fXsf. 111,-wi aw , - XX,XX.X,-M., -ra.-W 'KXXSSXHLXQX1 me , ,ans X - X Xfmseiff Tommy Bailey Linda Barrett Betty Basye Darrye Brewer Andy Briggs Pamela Brock Ronnie Burns Harris Chandler Virginia Clark Davey Cook Vir inia Correll Vic y Crosby Wiley Deen Tommy Douglas Judy Dunn Gar Eckford Bec y Foose Kenney Fortenberry Glenda Haynes Rosemary Ingram Joe Jones Jerry Lee Teressa McElhenney Reggie McNamee Doyle Moore Jeana Myers Allean Richardson Ellen Robinson Anthony Shelton Alan Sipes Bobby Steel Carolyn Sudduth Randy Sykes Bobbie Baynes Carol Beasly Rusty Brid es Bobby Buf ington Dennis Ca le Michael C isolrn Christine Cook Gerald Cook Tommy Crawford Billy Gray Glenda Greer Linda Harris Dorothy Haley Michael Hebbard ,,M.,M5.w.,,5..,.X,Ew..,l:., EXXJXX-,Wi 5555,.XXX,-XXXXQXMXXXXXXXXXXXX-W 4?-XXXXBXF-XXXXXsXsgX fX -X .XXX-XXXX5 W- -XX -X-XXXXXXsXX X5-XXXXXXXXXXXXX-XXX w i-XiXXXfXXX'X:eg1 XKXXXQXX-XXXXXXQW-fi XX,XXfsriX'gXsig-X-ffX:XXX:1X,eX,Xwi . silsiiiggqilw ' ' " iisigilsilgtigbs 3SXifQX?,XXXg?EXX?iXX 7' Ks 1 XsgXX?lXsEsXXi 53Xs?XX29XgsXs?ii5vf" it N113 Pe 311 H att -,-.Eg sXXfXfXffigXXQXgX3 Xigagiisggsar w as 3iXXii5gXS2X,,5XXfi7 -WXFQXXQXXXXXQQQ X?X,?zXsXgXX3gX sX3iXXgggXg,XX, readies? - :fX,, XX? X-XXXAXX-., XXVXXX. i- :f?'.Q'1ifii-Wiiiy i Z' XXX-XX 5i,fi11fXfiXLi-X X ,XXfi'fif-iaii ' .X . . DHVI 0065 i1Xif211Xg:iXgXX,fgXX Xsiazsiiisfi XXQXQXXXXXXEX X X, XXsfXg:XX . , 5iXi'?S?ig?2X? igXiX?EsX5z-ii 2iXf1L,ii2?XXf?s'igsX XXfX,Xz,X mg X--3-X:.g,-1X,fwX-XX, eiaswse ggi-,mea ftiXffzXfit',:Xz4X,-XXX be-XfsXXX iQ,fw:w WX-X3,siX44Xzfi,-2 XgXXXs,XXxXfEg Xfisfiw XXX'X22g-MX-2Xz131Xf QXXIXXE Xsfssfiz'-sszf XXQXQXX-5X XXX -Xwgss-z.,, M ar al' aret Qnes .fu '1Xz.s,'X----1X1-isis? :wills f1XifX1Xg1iXv. XX:,:::1'X-XX--'Q-X1',4 X-Xigsfxzg XQQQXQQK l,fX,fXX-.Xmsggez QXXSWQXK 55555, X XX,1X..XX.X-XXX ,...4sgXX ,-iggijaf assi,-XXXXXX1--'X-fi L1-12245225 Q.X,,U.,XX.Xl.X, MX, mm.. . X.L,,,X .XX- ,--,X , XXX,,-XX- -X,-. -.X.XX5X-.X,,,.,M. XV-X-ggg.X.. XXX-,Xe XXfiz,13.Xz,X :vw-X XX-X,gXXX-XX- XX-.X,-X.v.-X.-XX, .-zX,.X,Xr,-L . . X H31-ve Lewlg ..XX XX-XX,-XX.X,.X-XX-:X.:X Haag f1Xf,qXX,-X -- X.:XgXX,XX-.5,1X, X. XXKXXQQXXXX XXg,Xs3X, g, 6X3r,-. ,XXXX,-. XXXQXXXXXAXXXXX MX-iss. ' XEX-fXr.fXX-MXXX X-X-XXXX X2iXf:XXs'.X , 'r2'f2'1 ..,, XX-f:-we-f,XfXX-itX .5 :XEVXX5X5X,.,,,XX,-X,. ,k,s,,X., 5-m..,A. A auf .,,..,,.,.,,X,X,:. :V..XkX,X-3 X.,,g,,fX -5 XX X,sX.-tX.XX-19 fn ,,XX-gXXgwsssX XXWQSXXXX - Xzfif,--:1-nf.-:X.f:.f:-3 sfzif-ir 2-sX1X--K .--sw:-HX..-,.,Xfz.rf,Xf,1iv H XMXVXQ--'-igstgswraiisai liXi?wXvXsX eil,-SX1HXxiX,?iXXsl?isiX-iXXiiQv55 'XQXXX-2554"-LgXf3TfX -EX:iEX,-"ff2:1--igliilissiiiieilzi -XX, M X X, XXX We-'lf-P ,..,..,. X,,,X.,,6XXX,.XX,. ,XS L3m,,,2.,,XL.XX,.X,.W.X X,.X,., ., U ..,,. J, -.W -X.,-XX.-,,.X,X 5 ng-X 5g,sXsXXXXX-zg,XXMXefX,fXXXv39if .,XXgfr2gfX1iXX'.EX-X f2!XsiXX:X,arXBf1:1+isXXflXXffssf X,fXf.sXz3E2i1.fX fZXftf5'f1ieX.1--ifX:fXf2X-QfX'iXziXXfiX' gXX,sXX. 5 ,Pg-rg-.X-XX. X.g,gfX,.XX.fX1gXX-? may'--X.-XX 'ff-XX.-Xa.XXgg3g-?Xfs2v:4X: s,3gig,s'X'.XX- --Xaiinnbgi mXr24XXfXXX-XX-' 1fx1ff,,fX,-We '-- 2 -Q-XXfs"XXXXf-X X.4Xtii'.Q4:TXXLiX .SX-wXv.4e-'i2X" - fX- A .,-'L,1'fYS4XiTiXW-ffliz" .. ,,.. X. ..,.s., X X. X. .. as , ,, ,. .. .XXX , X,,.,,.X,X sw , . . ,. X ., fXX.a.1X,,XXX-XX X1.:::XXX.fX..1:-ff . .zX.Wse?' X,,.XX.X,.XXXX-.wi ,XX4-AX,XXXXX XX ,X-Xmwiti XXX-XsX,XX,,SzXs5X,X as XX.---.X--5. -HX-XX:X--iw .X-WX--X.XX-QXXLQX. X-LX--Xzff-Sm -Xl-,,,g,X,-X.,,XM-X,.,X-:XX-XX-XX 21- -f,,.,,.1X, ,Xs2'ifX2iX2:X,.Xs-fs-X .X:fX--Xgws in .eX,aX.fs 4X1ffX15X-sg-fK'1g iXfiX-S2111-3 2.2 22X sims' XX-fig-2XXfXX1XXfXm :SX-'Ware-1Xi?b'.': f:a X sXiiX-555242:21--XX-1s'ff-fi iX-1fz.Q,?X---Xr1- " -Wz'X,VX- -1v'fs'2f22'?iib?-2 gX,,fzX.sgjX- 1iXiei'X5vsfX1isi:X-X 2i5giXggfX-Q XX :X":..' -: ..Xg'XXg-.f,gXX,s,XX15Xf. 5-iXe52lya5g:X,. X-'jr-1, . X,XXX,f,gfHX1gQg-asa., 255,23-iXX.s,,.f1,, ..:2'.X. ' fXQXrfX2tig5ii'.1Xi?Qs X51-xzff-f X.EXX i fiXs:X1a' -f"isiXfii,Qii-SX? 'isivkfi'-Qlfizf iiix mg a? W2YXi':,5iY f ::XEfiS1X , fbi-kiiifliifgiifi'-iii ,Eiiif-5'fX'?--LTXQX 1 ,55 'i5'3?Xi9E5?i?'5h?-S XTX. L" -f-QS -'E'-ftilfzlflilif ' L' '- Taflgle lngle .af1jX,5X4X? XQ.fi'fY?ifs3SXXi--52 E:'Lf",i9i.fX7?,-'L-if-lf' fXffEX555 ILEQEXFX-ffiiiilii-155' i?f'f3-51,355 "-"-lifiaislqff A . .,,..,f,-XX. X.XX-XX,XXr-XX-avr - X., 1-f::-:X-XX:Xf2,,Xi1.ffffs,-M 44115.,-XX-frv:X-'E-W?we Liswiwi,-"X,1'X ,1X2.,z1Xf--'X-X22-Lv-' ii'v'?f"f"Y'fr"X'TY--'f12'X-X' S ,,,, Laura Me1'1'1lZlI giA5X3gXXgiXiX5lXXi be gg, igivggifZEEXX,,Vg4ee2iQgigZgXX?2gg7 ggXX-1girgmfipgiisgsfsgtfgirs i3fEvgg53gS8s?i?'lZXg2i,fgigg: r35f7Q:515X5m?X527g5LX,52zgQg YXsgsf,!f:L.fiffagiggfsiiwigyii V135Qflgibisiigiikigillliqfl if iz-fL,?i,,?2iajflgfliiiffggiigi' - XMXX - X- ,-.X M -XX. Xf,X.XXXXXXXXXXgXXf . -f1:ffiXvfsXXX XX2fif'fPfXf',m2f " - X:':ff2-Xfvfaf 'S-fXfXX,XizsXXXfX" -fr av , - ' Q -- 1: an-ell pal-1311 X ' - " " . lrglma ln ..,..X,.. - 321 XX-.sg-K g-X5-XX.,,XggX,. :I ,Mg XX,.s,E:,h:,-X., ,g.XX1Xg,,X,i X.,,.fXggXXf ' -aL-wfiX--zX.iX1XXsfX snsszi' - XX' 1XXzsX1iXf2:- .QQQXXQ-2.s'1,ffX-as - XgX-XX-ii , .fX,.X, -X .,gf,.1g-gX, XXXX,-Q XX-,Xgrggu X,-ssfasi ,X-.XX a . XX.,-X,-X.. .XXXX.,X,.1g.X,-XX..XXX.-X B Ra-tl-L XX:-1 XX-QXIXYQ5 gi EX-ii -.'fifr"M2. . ifiwv- issisiii '- X , sis ,X vsia-XXXXJSX g:aX2iX,w .-H' X :--:. Idsf? 2f2riiXf X-:ff-"1-f-' QSXX-'v " flfaif ' ,?g3ii1fs?'f11.fXifX,HXXf J,zU3X,1fi4X1.- U. HX -XX, ,.X, . X -XX XXXX,fXX..X..X--XX,, 1X,rX-was-f XXX:XX?X'--X X.X-. - X-. , X .X-.XXXXX LX:-w 911+-ill1'H8ixi'Xug'gg X-XXI'-if f?X--15-X-5,2-X--XX.-X X iffy 'age 2: -- :X-WX-SX XX-if-1Xr X 1415fXfi1.sH1,,:'1,-S :ff-3'-iiiliwif' Xfzaaii- X -V-wL1si.XfsXX.S1QsXifeff-257-W2 'iw 'W Z- K .sT4 . Xi 2'.ei'712w5a -:X5XX,-Xa, XX-2. .,XX.XX:Si-sxz.ef if 55. .XXWXS-X..X XX-,M w w. ,.4,igXXgjgsXg2X, zX5XSXX4X:gX,Xf- aeggg-XXXQXXMQX XX-ssifasiff-Qi' "mem . X.,Xsv swfsiixf 5 ,s- , X .XX ,.4'5g,,gf iw?--2X.4X'1ff-5 X.Xs-,,. X- .,.. .X QM ,X .X,,X,,X,X ,XX Xf,mX,.X, , ,fX,.M5,XL,. X, ,,i.X,..,,XX,- ,XXX.X,-X,,,g.XXXa,XX- .eX11X,-XX-XX-Xw . ,-s-,q,,sXXXX- -XX-Nasa-.ff -XXX XX. . . ,,.XX.XX-XX, -XXXQ-:XXa-zXX,1f3E+-XX.X-1XX-XX5fX-w-- XX5.-, M .ps X- Xl, ..XE.3XmagX,w- EXMXX.-XX. Xms, X455-g5,XXX.XX,gX, ,XXXXQXQXX-XXgSX ass, X XX : K,-Xg-sm-fXXgXXggiXfXXiQ MQXX-XX,-X z.XX-,gi ,-smti2g,iX-aX- ii,-QgXz:XXXXXXX.:g,XX,X X-..f ' .X,seXifXlfgXffvsXXX. iffiXixz',2214'S'X w XYfiiifiiaffy.Xz1X,f5XswXz XXf2fgfz 4' fl Xgfzisifigg -5WQQXQQ-fr,.iggs5iX,fggXX ag,-XX , , Xi ,X.XXgXXX5XXgjXXf'2X:,riXXX XfXviXXizXg,ieg2sXz?XXfiXfii s?XXiQSi.X2 "?f vi' -fzv,sXXX1fX- -ii--Xp.wXz,s12,1.EL9S fi,-GX-222?X:1lLi5iZ5igriX?2LXg if' -i ii Xw isais sg!5ngXX,XXXi2XXerXXgr XXZQXXSI Xwil,i?X.ag.XX31XX, 15Xffsii5XX?gX XgXg fXX - , XXg2Xg1XX2XssX isXineg-X,ii4ig-if,if-i1'f?X,XzXgXXQ Xtif-XgXiX..X,XX2i?i1X-Mi!Xifwifzgiifgiiii Catherine Jaap Shirley Spangler Linda Fa e Sebren Velma S uler Karen Spratlin Jerry Stringer Linda Anne Ward Vicky Wootton Nancy Alford Bob Brock Carolyn Brock Robbie Burnham Charlie Carr Johnny Clayman Bill Coleman Glenn Cox Allene Doty Billy Fowler Emily Hall Jo Ann Kyle Lane Matthews Barbara Mitchell .Terry Newton Charles Perkins Gail Powell Bernie Rhines Gay Rogers Joe Rutledge James Slone Jimmy Steel Gloria Speed Chalie Sykes Billie Ruth Thompson Terry Toole David Weems Larry Bankston Rodney Boykin Paul Brooks Margaret Clark Jimmy Clayman Linda Clendenon Betty Comfort Donald Cook Kenneth Cook Rita Dunaway Ronald Dunigan Larry Dunn Judy Eady David Finch Gloria Graham David Hawkins David Hebbard Andra Henderson Kenneth Herring Drewy Hollingsworth Deborah Kelly Leslie Lord Larry Marble Cassie McGregor 2 2 ,v ,, N .1 ,,, ,., 2 ., ,..w,...,...,,,,.,21222222222 , 1f22V2.2,21,2.,22,222 222-f21f,22,z22222--22 2122-122g12,-2-,iw122g221,f222222211 -122122212-22, ?222i2i2i23i2?2' -. .. '2 2f',1222s!i:2 3222525122122 wgs g 2122222221 K 222f2221122'ii2?i2ig222 "?22fi212'2322 ' 222 -if 11211211221 K7 ', 2' 2y222f12,'w2f-- 2 222,522,115-' -2 . 2152 - 5 2,.22.,222122, -222122,2e221z2,.22g 221122222-f 2222,22.222,,2221 ,22'222222-21221212151 122122112222 ::'-- 1 212124222222 1 2,2.s,,. 211212.21 . .. 2121225222221-2, 2212112 ' 2125121-222'K 222 1s'2.122,12 Q -- 5 - 1 22 5 55522 'IQ122' 'sf 922122 Z1-2',,'11 i2'2i1122122,:2: .2 1221,2,1f,f1V2 2 22,222.22-1222322 9239112212532 22215 16 '222272212221, K-?V53'?T W W-532 10,4322 ' ii-552253229 M1123 2 V,: '- -'bw ,-: ,Q Q22 -y'f2'1s2.s,1K 2 F55-i52Eix2 '12 JV! , Gy! bv? Qi-'ff 2,554 ' - -,L " 3 E,-: 2-ig ,2,,,.gjg.2g2.5g,.,g 5-1, uv:-,: " '. 2.1 .1 1282- 2 1 - 42 25212 :- zfizlxxzsvxf wuz, . 1. . I 1: gg 2 1 A21 ,. xK,.s2, -V2 xs-2, V55 12,, , ,1.. . -, 13,5 , ,,. , - 9- 1- .4 . 4:-, , ,2.f,.,2,..gg.i3152,-L2 ,Mm . . V - 4, V my .. ., .M 5, .. ,,, W .5 X ,, , 23. 23. ,.., V ,mg ,, ,. ,. X1 ., .2 . 2 .. M ,, ., . MV., , , X5 . ,,.,, ,,,, 32 sail 2:35.-K'7:1'K': , ,1s , afislxiif. .fgfxq fgfgfikf -139- :', mug N' gi Q22122 1 1221 ': . : 'XQSQ5 -7252121 " 2 -22.1211 25 -- 2552321.52 SW 2 2 5- li5i193 .ia,'22 S3-35iZ?'S7f9ii.ki.1x5 42 'Viwf '-: 12211542 1 2 fm -7 519522 ,gys2g ,, ,H2.. ...1 3925125552 1235256 522,52 212252,-52, 55,5 Lim ,222 :::2W,fQ2,12,26g12g. 1652225 2.12,.-2. ',2,.,..2:g:21 2-Q1-22.25 ig, 2,i12fW w 'Q.112 ??2qfg?g'2w2gs2g1fs 22112112 22,121-25121-Q.2,f, 1' .1 2212221,.2 1a221S,2V22 2112- V62 'Zgg ,: 'gg' H 2323 222 ' :':' ,115 H22 1, 115232, ::f' 2-U2'l5,Kfsf-7--'T 'fl' 2:i'A3 KQ"2,i 2.521315 22' ' 3. 254 KK"f 1 7 V11 '5KE1i'2.1 2 I' 225 ' 2'22'1 K" K 2K K 25522 2 92211221512 222225. . g'2: 22253222 .2,.1',2,12: Q2,.12,gv?222Q.,-2..'222,f'122:m2m' 5'2- 2 2Q2X22552i2XQ22Qs1i!f 222-22225 A 2 K .. ' . " 22,2 2 .. ..,3. 21252522 2w22Q,y,1 2 2--5,2 . 022- 5 2223225 -25,.2,,,1,,.22 222V ffgggmge ,2.12 22gX1g,w2,iys22Vsg222, ,,2,,,, 222225-fm' . 222 'Q 'MVW 2 gg.. 122 12222 g .. . 2,22 --22, 22-2212-21 22: 2.212.221 112:22-212z.:Vzi.,1i , 521 1221552.VV221.'22'22f'22222, , 222112122 - ,22 122. .X ,:., ..,:" .EMEA 212252212 ,. . . 122122 , 2523 .f2.122.122 21122221 221122112-222212212 ' 2 -?E,23s22zi32f3Z22Z12E' -2221 . ,, . .' 2222 - 2' 222223255 232.122, - , - , . 1 . -. ,.. ,.,2-sm ,1:2.1,.: . . 2122'2.22,212.122 22122-2"-222 .- -25f,22222f212f2212f2.2f-2 -22-1 5. . -- naw. 222.22221 ,3, . .2i1V2,g2 - 13w,f22.g222.. ,,.V,..2,..,-2.,- 5 A a,,,1,.1,,11,g, gkg,4i6m,. 1,211,,wggs2s5,1f2222 ,e,,,2,,1, 2 ,,222, .X- 2 222-2 .1 f2j",E'E,5fEb 522522222 2212222222 223ig2gf2i1211,i1Q321 1523512235222 "2z12gj121Ef2:s3'292xff:.2 , 22 232 2 6212.12.22-1222222 22232222122211i2?2s2?f2'?122?22,.2 i'22i"2-2255522225 b1'f2,WwAg'232fH2V 2Kffi2fK 12391122 22-2,22.222.2 M 2. K 1 VVVVKVHV2,-22221222-2,15gfg2w,VV 2 222222.12-2222.2'11--11.1-1.--21,2 -2-1-22122 55,,E22,92,,12221,,222 .i2222sgg,,,igw QQ542,,VE,.g5gQgV, 2 2i22g2gg2ji2,2.25V2,2w - -2522552122 e12f2Eg5qQ22112?2,,2+?z2-V -H 4252252aia222Z21 2522-1221122222-1 -'1',-':V:'122 -V2,22.,221,222.2,2 - :Vg-Vg,mw21 S -2222222.22 2122.122 -'22-.w w ,MX-.m,22 2, 2221 25622222 2-222, ,,,fs2..,,,22,22 22925 pg- 252452.52-.x2,2 2922282-.2Qg2g. 212w. ,gg5g ms,Vfw.2 -. -2-Malaga .,2V,,12,,122.2',' -2 ,1v222221f222' 2fffKi?s222e122f' ,2-.Q222212y, 2 - 2222222222918 223539112112 328212222221- 1221241s22i2z' QS! 53522123222 2212252252 ,. 212235122 1222222222532 .. , . 9122112222-22 sxeyexmxs 12. S1 'L 51 2222. 2' ,321 :ry ' 5122211129 .:,1:. K Lg K Kf QL 2 2 2sw'sgI5,252, ,Jain 225,1 7 I, i 2 -gf snuff, P22 , U 55 5 16122 . .. . 2.,M5,,g55g217 22,.2.g1,D.Vh1V32 2 222-52211 , g,g2f2.2f2-12g.f,g.22 2-1221523 :2,2222315g1 222',212-1K2.122' 5,J -2 -221,21s2i1' 2-2221221212222 ,Mk 2,.,..5V,m gr,-81.2, V122-2,,V2,1221m 2 2 22222.22 2,22-22,221-.122 2222222 225222,-,2. 21212221 2222 W ,,2,,2f22: 22V221,,2.:,':,,2i if '55 ' 2 222,22 . '. Wm, 3,2222 L, ,.,.,.,! 25.2, V +2558 f222,,?22g,2y,.f2,,V2,22 M525 ,,,,,.,,,- 2 ,, :,. .2 . ., ,,,V,,,,2 f,,, ,g2 ,L 22-'I -2' -:E 2.2422 2 m2221292 22112-2 1 - ,2 1. 22,13 252222222 22,22 221. U, ,M22,,2,, .,.2,1222. .222,,, ,2. :.. 2,112,112 --2122,-2., ...22,.22.2,2 2222 s 22122225222 22,2222 2 3225 22,532 -514 21212.22 22222, 2,,,-221f. 21122112,212'2 1222521121221 122 ,1 2 - ' ,22gf21s2,22i2i22i.12,11i1 112122122-R2 mu- , ,, 2,:., 2 -2-12' 2-,Q .fvmgggg 2222353.52212 , iggggsqmsggi ,1fz.1'z,12, 2,222+S!2QfQ'522 .2g11?is2S1222i ,11212"2?gzz 13 " '- - ,.:1V 2g2X5,1HQm,f222 2522.22 12,5 2.2 -' - 'ar 111,-22551 f-' , 2 28225355592 21222 12211522 , 9 219r21L2'2 J2L4Q57lE?I1kx ,QLLQQV 2232 1 ::2 1',2 122' 5V,532'56,fx3E'1i q2252f9Pf,VK 2223- 21: 1 .1i221ii2122V7sx31g535Q 9KSi,,.,,K1'27' .2 .221-K. 'K ' h..r.,. VV - ,.. ,.2,,222,2,,.,,. .,,,.2,.,,V.,- ,, ,,2,,, 1,212 .22 .V,,.V1.,-2,3 ', 2212,'rm-,,.2212,.22,2 ' -2222 '222122.12:.2x2-MV, .22 ,Q 2 2 ,. . . . .V 5212, 219 .,.,.,,.2,Q,1 , ,, . ,,.,.V,..V. ,, . 1' 2'22'22-222222122222 221'22222.2 2-222..g,,,2222-Mg ' ,.2,2,,2.2V,X11 2,..22,. - .222 , . V V- 22" 25112 2 . "12i?42??Ei?3355fSK52 . .. .. V' .. 7514 1 , 2 'K 12- 2 2'1-252-122 125 . 2 '2212, f'f 1 2222221122-V 1 123222 QS,-.22 -252-f. 72:-::: ' :22F:', ff, f2K' 36" "21"2:-":..i:i K2'K -'ES' 22.21 22. , 4':w:.a11 5 - E21-92. " . 2' K,i?1L2'2 ' . KW!- ss : ' 4 ,-PI 2"2 :L, ' 152 K ":L2i?'2,?f2,? 2 1' 2,2 . , 12.22 1 , .. .1 1 -,-- -. ,M 22.2,-2,2 .- - ,222 -, ,, ,., Wif2'?1ii2iZi2iii2W12 2 22222222 22222f22,:222f22,2f22w2q1-22Mg1gggf'M 2 .fm 221' 22, . 2 21 z K2w22's2w 12 2 22,m22222,122'22221211222221222222222222g222'122f222.2e 22 2122221221122212222-2:22222 122 2 M 22 2 12" 222: E5f2g55p1,Ei,e5gg2,,21 V 2---2 2g1222.Q3g,5.2,..2, w ggssgesik 95 gw5g3Qa?f2222,, r."-2+ V 1 iwS2E,,2.V,2 ' - 12x223,,1fiTwi?122Wf122 i'Q?iZ5?'27lS261f5 ' 212 122222 -. , 21221.V2,.22,,2,' .22 22 ,Q 122,222 22,2222 -. 2 2ii5E5iE55?i" V11,,.m,22222g22,12-.Q--2,2-..,2..,,22," 22545255112 - ga,,,ai,E5,1: f,311s2,22,':2,2 Q1 2 w,,2s,2222' 2 512212.v1gy,V1 1 fm-2-12: '1H222H2'f221222,ww1 912121222-2121122 22, , 2122222.12122 .22 1 225221-212-. -- . w2,,,, 2 R.,,.1,,, 252,.122.2212.,2,, 22 2221222 ,22fx2'2:2m22222 1:22 512222221221 222-22,22-:2222212124 2g.21V,.1,.,,2, M2222,5fV25 4 2222-,12,2.,V,,2 , 2522312.23122 5511351252g2i3Jx2F5gig2fi,g2223 1222, s,,2,,2,,,2,,,2V,, .22,g1,2-1,21 22,,1,,.V,,,.,,f,,,. 2gq2225g,.2 ,,,,22,2212212211.2 , gam, - - .2 2222,,1V,-1,,..x 222212222.-,fw 222,222,222 122,22-1. 2,.f,,2., V.,,2,,.2,,22,,2, V , A, , WV .. .. .2 , V2-V212 V. 2 21 22.242 V, 2. --212V212.M .. 12222252 825221.-2,22-222522 y3i5552g255e?3 '122112,2":2, f2,1221.2,i2f2-1191, 222252224 V52-.2x,?k22 .5,,?2,22,,.12,12, ff 22222 V 13223-X meh. , ,X,,s2,s2ma 2.1,s1V,w-. 222221 -. 2-2,2 . A 21 ,,V222.w' -,'22,22,1.,1.,1,2 222522222-2, .fmf -- ,V-2221,-.12-1 2. 25. 2122, 2 ,122,222 . , 12-u.. ,, 2 ww,-a,.SV,1 222,22,122,22 .2222 2- .112122 1 21122" ?12zf.2-.Q .sl?k2:Zu!?g25 222222,-'2 ww ' . 22222523 221.221 2 -2,212 2 ' Q-2-.mg -'sw V V21s,-vqqfm 222,2.2V2,2,g -2 2,1222 2 . ,aez,-- .2m2m,2 22-g22y.22' ,V -,. g2:g'y,'-V, -454-2 .-2,,:- .. -1 5, - 2- -2, 22,2 -',,,s ,2 , 3, 22,-. 2. 229'-121'-22-2,12 ,..2, 2:22.12 - '2,' 222224152 - 22W , 2i 2X2 1223,fg2'iEVt2,2I2i2g gigggfiisjli 222229 VP'-'2i322 ?s15 5E i3i ii2X22.2Qgg 222 22gg2ifi12 .X, 2g?s2?222j32i35i3g: 2 2.:2gf221 25:25g,,2-j 1222ix23122'?V, W. ' 2K K 15mgj55rfx55?g 12 142i if2?212?222 1 MV' 2 4iS2,fwE2122 . KW' 2- 2222ff2212221222Qz1a,2s222 122212211221 V.V,.,,.2,,, s,V2,, ,.., 2,2X,V,.,,W ,.,,,..,,.,, 1 .1 ,, ,,,2.,mg,, 2,-2,,2.,.,.,,.. VM 22 g, ,1.,,.2,,22, ,, . . 212222222122 2-..,,.,,.2-2' ,Q-2.22 .-,222 2.22222 V ., - -, .2,.,,,2.W. .22 1 2.2 -- 12.2, M12 mgma .2 . . ,s,.122AfS2W 22 .,,,1.,212,, .,12,,2,,-,,V,V2,-mes,12,222 , . V. .2 .2 111122193 ' 2122'1f221i ,122-1111s21e211121?Q2i2 12212211221 'T 2'V- ' f i' 2212212225315 221fi,'1'22 , ' ..g2ff2g1si2gg?g2Eg3 2222252.22251 - 22 -222gb5g,5i?efiZ?g '12, -2 1- 2'--2222222?2,,'92g2S2gyQf2 122.1.2'22" ,M k '1222122222w222szg2z1 1212 21 . . 2-22221112-.122 ,222-2 g222,122,12- 2-V ..21s211g21w.1gx,,ss1 2122 .' ---1125221221229 2222. 715252, 2 . 2. 2 ,,lii215222!i211i21xx21xg 2. :- :QQ '511e2 .., , UE' 'K 222151915 1522 1521 31'- :",5 'ghgjff' Qggigyi' N72.5f251f 21 22 525' P5 3 313515 .. -A I ,gil-, 2,14 1-'2-,f2,f22, 12,2Ws2V,g222,12X25fx,.E ,,. .fm .3 .2 f,.,.g,,s. V .. ,.,x.,, .,,1wl.,. 1,822 , , , .3285 gm, --2, M... .. KEWM 5 gg, -229359 f,,,.g,, 9E,, .31,,,,, . :'2 ',,:v24:qX -3,-5,5--,: 2. ,-22224525 25222525255 3.1 iz T, 'R ,,kg2,k2q,k255-'2 ,, KKi5 ..x K HSA, 1' 'K. , 4yj"V,. ' 42.24 ' -772255 Km-,Eg 225' -V2K f'72i2ll5'E229x21Q2 f2 . ,1..,1,,,.,21,-V,, 8 .,,,as2 V .2 . ,. . 2. 2V 2.42222 i - 2,2222 2, .mg. .22,.Q,.V,.22, ,..2,112,112,112gg,, w22 2g212g25i11f1z2g2.122122g1 2, .. 2 -'22,,22i2, 2 5' 2. ,, ZS . -:Ve-.222 ig 2, . - - ' 2222222 1112222225 "' - -22 . ' 7 322532222 7 . 25535 6 53522243 - 525535535355 H KS 2 22122. 7 222.5221 U .- 1222522252 2,1f2,f12" ,2 seg2-223235 11221122122 Wifi?" 22,1 3525622 .',,.2,," : 1252222215 6?5Y535E 22112912212-f 223521 "-122,21 5. w2i2V,22V2 22 ,.. 3322 23.211122 -- ZQSSLSEQ22, 22122221522 i222222i2.12,.f2g12231 , 222225225 321222 52 222325 - 2 2211252222212 3-122222122222 1221.22 7 .221 "2'f 5.121122 ,, .12'1s-222222 11227122212 3i2'?2t-'2,'1.,ff122 122 213522521 ' 1 2212'2f12-,w 12211252222 Qlfsffiizi 129121.12 K2f" K 22- .5E4-- - - 2 z2.222:2,f1 1P22X2 :f '27' K' f'5i2 "V 2 M7159 F52 I1-'TH 7 ' 'J' 1 ,ASV I -1 . '2-2'2, -- -K.. -B, 12 . a,V'-VW' l,2,1'iU122' " -IH 2,11 2 ' ' 2:1252 g. 2221 .. 22222222222 221222 2,i ,,. 21222f22222i1i 222,22,22'gt. 225,211. 2- 1 V H ' Wi 2 2225112222 I-2,2 - I-222-22222.12 - .,,,2,,, 222.,..,,.122.12,2122.. -1221221122 -1122121 2,222-,,21,1 22,,22g12221 1,:'22-222121 1-2112: .'--.2222 2. 2222.21 '2-'222,2 52,522 .12,,2tE22222ff1551222221252 229222, 1.-22,1 52512-2--g2g22'2,-222 ,,2121122.f22'fE 252,921 Sf2212,,.2,22'f?1,2' 1,-55355525 522, 22232 ff: 12s?pg25ig, , Q2222ig f ,.,J 12 'Q2?12?22g2'Eg112522211222 5 1 - . ,.-,22-2,122,212 22221222122 222,222.2 '- ,- 22,V222?12,',..2g 22221222-2' -22252223523 2212.1 2 1, 1g221,22222-22,2222 .,2ss22212f,12- 222.2 ,,22,: 22222 .7 , V z.122.19"f --2 2f'121'2222 .122122,21,. -1225 222,222122.12, 22,123.22 -- 121222122--w -22212 V. : 2,22-221s22211,2.. f12zz'222'21222ff1222 .22-1,21 21, ,122,12,'12 2, 2. ' 2 2' , k,,?12,21,,52222 5127222-1 22222-2,5 ' -V-2xZeg.g,,z,22, 12 222522922532 1125522 .21'.. V .25 . f1112s35fis?LHE2, : ,g2,ffqf522?,gg2-.22 22..2,..2,.f2,.Q1: 22,12 1, 2 .gf- 12-2,1222 2 1 ,,..,2..2,..2,2.2 ,212 2-',,22221222:1..,,.V,,,,.,,221 22.52 1 2,..,,22-V,2V,..,, ,22g2,,22,,'2., ,,12222,,. 2.,,..22, 2V.MV, 212221w,1f221, 22 ,1..2,-. .22,,2-2,22,2122,12,, 2- .,,.Vm.A,k ,. , ,,,1,,12,i.f 2222, . ,,.22,,...,.,52,. .F,,2.x22,22 222,222-, .1,gk25sf1s21 . 5225232212521 62 2,,,2S22,-22222251223 . 2 f2,' 2 1 11-2 ' 'VIZYXKTE -,,2,fU,fiK15iIii2 iff 112715. '2 MQW'-9315f'5,54t2iia211 22' 4755 fi, K ic?H22712452-W2-5221?i2iK22 1255722539 - '.: " IK .X 112-14 E, 2 'K 1 ssiss KI4 2 :' f- ' IZP25 111 fif f2Iqi?V A122212 ' Y- ' K H525 2V,,'1m2 . . .2 f2.2,f2,iz2232.232.2 22222 1 ,,1!22g122w,2-22,1255 2.12g2w2 ,: 2 2222112221222 ,, -22222?22i'2f22:222f 22- -- - .1 .,,,.,,.. .,,22gV,,2,,.gv,,g,,2, .2,,2..12. H .. 212122zp12,1Qz.2,2-2 2,122-.. ,2,2.,,, ,222 ,.122,12,2'-12-2 12,.- .22 2 . -V-,A, . 2 222V221,-V2222, -:21,:2222222,222V221'2 2' ,-2--"-2 A12 M.,,.,,3.,,..2L.y,5 wk. gi. W., 2-,,212,..-,.gg',g2,g,,2 ,.2: 1121125222212 .-was-,222f'2a,2'f 1 21112?1S21,,,1, -2-,.-2.,,-'V.-f1.-- 2,1,,,gg,gs2gfg22f2 ,, 'f'?2"1- 'L-'55 22 i2 K,E"'21f1T5il555E?? ' '2'12?32?2i2 V ,11Eifl2i2' "WG 4252222722 ,4Q122i1.L22'll22i j 3121122112222 2 'K ' ig 2,2222 2-2?--'Ki-'K "i'T2S'f772-5719575571 T574 K 52,1522 i,,.2i2.' 2"-'22-"gQSi52vi..K,1 ' ,K 4 22.522 1 9 g--2,,,:':,2ef - 551259 "ig 5522 4222152 ' ' 22fg3,2Z5glf3'fg?5 ,I 221 2,1 111211 2 22115 2 2 2 V , - 21.251, If , 2'L2Z1e2f1siQs s2?12zi122Z,g212,Tf:222 '2w:-- 2 1232122211221 - '19, .. . 2,2 .22,2.,2222,,222212, 222222 2 21.1 2 2'-2 222122 -122.222, 21 23.12 1 ,, , k,1 ,1'23g., 1223152252112 1952222252 g25gQ?5225- ,,:2-,,, , ,,,, 5523925325222 5222252112211 ..,,:q ' 2. 2' 222212,2i12z::'2z2:s2vm ss 2222-2,222 522222222 . 52222212 2222232223 2 2225221 2 5, egs2g,12sgW2 ,, ,V ,-5, ,.1,12.2-.2,- 2.2,-13 22 2e,1f,22,.12-me 212,-,122 2-ff21'2,g222g2g2- 22-.,2m.f,', gwgfg 2'gg22m,V 2222122.22521 22 ,5 -2 ,.,g,f521-12,1 ',:,- 12112,-222 JV, 1222 -2u-?2,212,1- ,afai',22, -222 ,f,.22--12,22 1,122--2 1-222 -.2m,112,,22.5'1:: 2.221222 521222.22222 1-222-22,.2,2122, wx 3 132-2'-25122122 e5,.12:.f2::2-1.2 2,.fz,,12 2:V2292,1:,, 12 21121 2 - 1:2 1 -- 2,1-12 , . ,5. 2,QNg. 1 21122 2,1H2,gsf2,1a21 - '2V,2 f2-'42,- 12t11a2,'1s -2 H22 255222522 1 . . 112' .2352 .3151 12? 2- 22, 2-,K1,,2.m 122,12 FE ia2,112.l 2192:122?1fW '122 2Z22.f,2'22?i 25223 22552221 WESSSEQ '- 2253122 255255-,, 15?5i:gg! 3' 222222-.,, -' V2 ?25'iff1:1ig2 V' '3' 2Z12i '2"' f?MffS 5 ?1221mf2u'2, wg" 4M22122 ES15iZggSg5 22,,1i,1151g12, . i2Zf22 fs 1222?22fiL5'2,' 22Zff22if12i2 22212125 2 "' K ' ,'?12512if22gS,Q22 3222222112 31- jgk2i ?c1'gf2 K"'2f' 222252, - 51,,'-,,1121222.122y,1 222 -21222 E ,122.1'22.'22 22. ,12221222fg22g41 1' K'iK-fi-,1 22115 1222,122,2 . .,f ,212g1'222222112,1 22222'1,:1,22z' ' . 2222222212212222s 1.2'2,2'." ' 12222211-2 ' 2 22:1 H 2. '- -S 22 .ag um ,..,,L , ' VV, 22- my .2:22:",.U,.g3,kf2, Ni fit, 25- ' g: 2.. ,:? Vgggfg-2':35,f52'iX2, 2 2,3 21.52, ,, 132 : .2 2:1 ' K-.xx'.222'J . 1' -- 1 2 , ,.5., ,.,, 1,.12,,sV,.,..,., 2122.2 - . 2-122112 ,,.1,.,fW,2s2f22 22.-,-2,- 121, , ,, , - - 2" . ' if " , 2 g2g.,,z.?5 .. 2 . f22,,22,, 2, . ' 2221 2 22, ,2,,.2,gf2 1-,W 1 151, 422 XX-2 -6,255 -2, 2 ' 1s221s, . 22 - ' s'22'33CL12i . I' '31, ,gg 2, - K2:. K' ' , ',fWif2 'il VK1, 522 T 2. ' -225 2 2 17222 '12 K22' , 2, 22 ,-22-,,.V22,, V2 V22 V A 2, 2V - 2 V, 2222-222-1Q21122222-z,22-mf'-22222211221 .1.222-112212-1122122112211-222122 2g222:122212211221, 22 KV 1' 1'2.2212,512211222-2,?122.22iw222323m?5fg?p S2?'?Exg525?2Si?3??i2:i12??12 2 Qz . 2g2q2g2,,?2.2222Eg222H2 f'ff222?2Q252223E2?i12i1?ig3igW E2212223,2?1,21z2ZiSwe2i2W2.222,122.2,22z22222f+2,1f1i1,2?l i222222+2g122L12::fs-.22-222-1 222112.2,'.,,2.,22212221122:1 2 - K' '55 , 'K f211si2Ti122fiS??a,5s "H 1 121 2CyS51QQ512g, 2:2'wfggsixig5Sff"9f222'152,12211i2'i,f'i-22ig52215??a?!g2Sg 222211223222 - 2 22 122i1221i2T1L2f12 22'i2221isi'2 -' -2122112222222 2.,,,,.2i.2122-222 . 2222222222122 ' , 222,212-22. 2222211,,1w2f.2 21122122222-2 22 1,x,'22.2122-122-222122 " -',-2222222222 ' " '22 ,,1222 1- -241 22122-9:21 -'es21s22211e21' 2132-2V,-,2 11 2212 -fw2,'1e22. ,122 2'ws2'Qi2 -, - 222. -21:11222..22-2.2'1122'e2 1'fX221m2XZQ,f 2221221 2 ',-:qgvfx-1.,' '2i1 1,12 . 22211, 222. - 2, 2,.fX,.g 22,,2,,,,1.g1 ,,,s2,.1,,,122,1f2s 6222 sif223.2,,f ,,, ,,1e,21,22 : ,. ,se-1222622135 22 2522.2 E,,,m,,,,,,1,,,22i..,,f w 512y22,v21,,, ,515 122 .,,1,5,,,,,. ,122 -2, 1-. V 21222122 2295222122 1 V P'-"L,-22212Q22f. ,aawm 22. 2 222-2'22-2,.22.g2,,2z12,, 2.12: 2 122.22 2- ,..,., 2,121 .1221 , ,-,.2,, 1. 2,12 ,W 2,42 -, 21,552,131 V25-2.11,,1.1,,1f22sg .glfsswismggi 5221 281122 '22, :.,223,- . :222:gg2igg2,. -2252 2?221f2,1V2"2,2.1-22, , 12211 1 .1222-, ',-,211 ..52,,. 2.15, 25122212 22 1' gw2222,an, 2122x1V-2'-22'.222,,1,22, 111255223353 2,212 ,Q-2,1222.,. , 2222,,12,.1V .22 V V212 --2192222221122 - " . -, -.',,,.,2 - V- 2. . ,,.,,2.,. , ,Vg 2-2,22-122, . ,212 , , .2,,.2,222.2-2g.nQg,. 3222 - 2.22. V2 , .2 21415122 2.1,,2f,221. 92212222122 8.2, : V-.22 2 22 " ,, . ,,, 2222222,2122,222,s,, 1.1 1: 11,2 2 5512-.2,2'2222 22-12 22V2,V,-1-2,1 22g,f25?s253s22ss 2.2, 22222112-1.25 ,n2,2,-,q.f21129?!f??3 -2, QF' 2iL22222112221,1tz222 2- 22222252 g.gg,2g,,2,g,2Q2,12 .- 1121 ,2122'22251g25g13gii2- 2225112112-122122ife?i2222221 22122 -, 1.552 . .... , ,,., . 2 . ,. .2 L,,,q.v,A., , .. .M,, . ,..,. .,,... .22 2, .L,.. M, , , .1 ,,-, .22 .V . .. . ,. , 2 1125291211222 ,112g1122,122212222, U , , g2222Wf, s222,,212211222', ' ,.V,2.1.,2,1222Q2.gg2gg2 ,2f,.2V,,, 22112222 2-1,,:.2.-112,1522f2g2g2g,12g5V2 -22.-f,..V,-2,2 2222-292 ' 22 zii2?1f2,1L5?5Q5Kfi SSYSWE22 2 i22'i1i'z2"22f?'Qi5"221115 921' 12,K'f2KKl',lf?Ff22Y52!32252 '122 . 5f', 12f2f"2, ,Si 'H' - -- . " " ,il RK KET.-1 Kf2g ' 222, . 27 . - 1 . K . 211225321112 22'1,g321?jQ2:122 g1122i3'gQ2?2y2?3g52 ,2g "' 1,,jg122Q222g22g 'fgigh , 32122 . 112.22121 , w 2m1ig1,2,1',g122T:2 , M, - VL.-,212.f2,.,5w2i,x2Lg,g1fSg 11-5.1, -2.2,-,:-, '2,,1'221q255s 12"x2?2222,6gQg229Q 21 .1 2, '-, K -2229255552 'wg ',s2,2g1221' 1- 'Lfigfwgg .1,,2f2'.f,'1.2211'2,1sW1ss , ,Ja22f2'-211,211,221 1 2+ 12211122-2 , Q ' 2 A-',5'215'212 'ff Tiff' , 235 .525 5-2 - 2.: 255,527 K V f2,j12,?'2,2 -- K . 1,57 2,2 2 2, H F, gi. - V. , Q, " . Lf, . ' "5 2 2,21 s2k12,jg2 -222:12 1211221222 3 5 f 1.52272 ' ' 2' 2 1222162210 12K'V2'-2 22'2'221225221822222211'221'221s2L1s2 211- 2--g25?gzm'122.ggg1 1 . 2, - -Q s 3552315255 .. ' V: ff, V '2 ' KK' 2-2222 1 ,'iT12281'2i' ,Z13.2,"' 'K ,..,,. ...- ,,2.,.g1-.,5w,.,,,.. 2, ...,..., ,,,. Wk, ,.,, ny, .. ..,. ,,.., . ..,,M, Z., .,, .M .,,, ,W ,,,. . ,,.,, .M,s..WM,,Mil 122112211222,222.222.222,222,22212f122z21212Qg2232iSi3?f' 5 ??2E2?,?2E2gi2211222322211221122i122?22fu2213221f2+g112 V,L2.,,2.,,22,A,2,.2. -,..2,.1,-Im.HMVVEUE ,..V,,..w2222,2,1-.21-,,-2 -..,,,3.,.,,..-7,2 12, A ,mf - -V 2---122-222122,-,.22.,V1.mf-,,22,-1X,1222'-2'2 2- 2,22,y12,2f'-n221222..2,22 V2-2223522-'K '--'222i22?!sR22 f?22im222.211221' '22,f1X25125sa5i2?k 952525 2,:,22?s2f22222,.2-.2' - 2112115912221 2122122251225-22 ' -222122Wi22f1,3ia22 .ff22.1ssgfr221'2' 2.2,s1iSmgi 2x,2222.1,,'22-' 2, s2gQ2,ix252g 5555553252121-f U 2-,, 222::2g.g2g'g.52,.1 22,ggyg,Vg15.,g5g5gR5g' ,,f1 w,112Xg225f22ig2gg.2 '92-29'-ff, 3315532 QSiE25ii7S5E,' 22252521 is 2155VQfW 2. 2, 2 2 551:22 .GN 3225152132515 ?ii21SL1g22122' Kfs21xx2QQ2'2-V 1.2.2, LEW. , 125.22-.W a3,.,,.,,., 221.,,VV 1g, ,.,,.V, 222, ,.,2,.,,,.V. w,,,,.,.r2V2, 2,22 .2 .2,..2, . 2..a,..22.3 2.22.2 ,. .W 22,1 2. -,1.,2X,.2 2,,, ,, .2 .22 f, , ,, ,M ,,,11 2222, V 22,-22.22. , . . Em V 22,12,?25.2,2 . ., 12211221222 2:12-'1,2222,Q2222 .221s22gsf5'5s 29322222222 225,322. 2 212222221 1 12215: , .. ,,wff2Q122i1 52 222 2522.-2 ,.22,12,422,g2,z22a2 .21222sV,2a2 511,422,122 ,122,21,?2 2.222 12212 22a2:,1222,1-2 2z1122,.122.1-21121 W' 22212,1.,,'.,-' 2225222222 'liyfiimi ,g12z112.122'1122i.2 2251531233 Hi,--,,2222,2122, 2221,552gsq2 12222122 , ,.22212,, 122. 51122 2122122 2212211222221 ,-fig-2 22 22111121221 2-12211221 321122122 2 ' 2 '22'12g" :'2 2 251222321 .gigs 2H , ,122.1s22"2gg2i 55522211522 ,22,g'211,2,1122'2 52161 '22'2g-'2,- 212222. 22V22122122g1- .,-"'2x12, 2 22' 2252222222 2222211 , ,.. 2,2 5222222 .V K 2122222222321 122. 22245 22,122.122" 122 1 ,12 1221121222222 'KE'-YV ,222 .. : " 2X 1 . M723 23' Q5'2,532, , , ,'2r2,'fK2 K'iE:Q'?i2Yii s?x'2?5V3 4969115 E3 SE - -72 ' K 2522. 2-152153525 M21 2 :. ..', V33 ,xiisifa 1122 . ',.:?K 25'2,2f?,222- 1.2 ,V,2,, a,, 222s,215,2ff ,22,.22,12 w.,,VV5 2223222222 52,1222 . ,g?P2' .z,22.g2g222 .22i1,212212, 2,,..,1 ,, ., ,K.V,.,V 22,,,,-2,1122' -2,, 22 ,222 ,.2,2,,2,,12, if 23: 5123.122 23.953, 522352222 225:g,'g2,V ,g,, 22125 .23g225,5- 125, 424,222 232 ,512-25,1223 Vg2,22.122 g'f,gg,112f1S2.g2 .1221 211221121 22122f5 5E25i?i2g2f1 7'f2'L"2t2i ':. 2' 2' "'22 ,2'.2222,g2f222 3,22 1V,X. .2:V'g12i222z,2fi22 f' 22,3122,212,'22125 -2 12' -"-2221 . ..22'2.222.2 w ,,..,-122 222. ,1,s"K' 112222 , 22123322211 ,.1',2i1,g22,w,1 1225311211222 ::,.iQ2 K V1.122.122 ,222 'Z 22 '22.1'221122' ' 2,1.,..,f, i'E ,212 4 21' ,1'- 2 122 122 1-2,112jj-g2i2gg222.5 2122-5252 ,1H2,52129f2f2'5i?21 -2 .3 . 2 122212211222 V1 42,1 5 -, 2. , ,,,.,, V, ,, ' 2 z1x:1s22z,211 2-12-22'L22'z .f ,2?2:f2.122's2221252,--SS 11.2 ,45 1' , 2,:,f 22-2--22,12 r:21P:.' .- ' 1 ' - ' . ', , K' K' --'f21,.,:,,,-22.1, "f1Ef2',l2i . ' 2221222 21,22-2 2122.1-22122fii2E2iL11212s2 2,i21222221i222' 2' iK,l 5-. 2 2122212212 , , '22',, . 2625522222,151-,-,f2222?fs,2,, 222112222 ,, 2'xQ57'::.,. 2 . 2, 2.1: ' 22 . 2122211 122 ' ,:2,,12::s22 f122w,122212,21,2212-3?232112ii11,27 .Q ',a1S,1i2ii222 29211123225 'Ka V ' -12212, 'K KK K . WSKK ,112f22,21122V2'2-2 2-222225242522 2f221222212,212z' -212221221221 2122 122122 -5122222225221 2222222252221 1,2-1'2""22,2f2 225,22-i'1'2:', 2,1 22 , 2552215252232 12221123122 2222522292 22.3 . 2g2 2 "zK.. 921152122511 .. 1222123122622 1 2' " 1 ,-122 :1,,V,122222g , 22 2 1-1 1122 z,12,.V2:22,,212V. , 12221225.22 1222.12 2. .. 2 22322222 5,11 .' "5 .g,,,g '2gsfQf5.,,,,. z . 21225 , ' 2K's?'1,2'g22"2 25 1 K22!2K1iF" N22,12 '2K'23 ,12l122f ':- ' KV' K"q2Q: -' 2" TS211Eg1222i222 -'21 121' ' -21,2 ' 112,2.2 ,221,2.2,2,2,2, ' 2.2 -212222 ' sf'-2.222 2 21.212 2 12 1 -'S "sa ,12,,2,22122212 2 'L1' 2 i22212 21122,1221122,1x -f- ,252 212,11-., g22fsg2gV2,.s,'5V,:. ,,. 35222412 1.-2,1122 2- ,- 31252. 22 2-' JEL 2 'K 22152 5322 115f92',:s, - i,1x2.1 112152,-2227155 -:V,'ii22.Lx 27.K 291-- I2 912.2122-?2lh2Kf22K1' 522-1,2-17, , i52.:22.- .2'22.l227,-f'f iEQSv2f',2m221e 22 2f2.'7K,f2,.S'5,f1,K1222.'-2215 22 W A. f,k1x,.w 2.12.1 ,,V,,1,,1, .2,.,.V2 1V, 1 ,11s,1f2,.f , ,.1,,.22 .22--29,1 12-'2,22:-,22- -' .121 12,1 .,,.1, -,2.:'-' kf- 2512212522122 22223 2. 22.1212 '2:22: ',1-,,1-,12.221:.xg.,,- ',,12,1,:'1, ' . 22- .122fg22f2,,.g22 'W- -VV-2,212 V2:12,21,2122z2g 1 ,z .,f1.,i.1-2,125 2.1 451-221 21'2.'V,,122,1V2,22 - H -22- 22252. , 22 ,, ,Q .,,. .V , W2 2,1221 V Vg , ..,,..,.,,K.2 ..,. ,, ,. ,,,k1,,., . 1.31.-, ,-1.1,..,,,..2,g, . -2,.f2,.2. ,,1 ,,.2,,., V . 243.3 .2,25.,,.,,. 3 .1 1 12- -- .1 - 2:2 22: - wa: 'V-' 2 11221122-1222122 1, 2, 2222222212 f1211V211w22'227 2 112' , ' -' " , '22 1222.-.2,:: - ,122 -1.222,2.22. ,. 2 -22, '2,,. .,f- 2 ,Li f e s - 12, 22' .,11V,,12,212221z2 212212:-2 22. -' --,2- 522.1221-222.12-2222 22 f 12712, 2:1 11 1 1,112.2-2 - '-22222322222 22 :- 1 1-'HV-A . 2 . 'ish' 1 -2 121-1.12 321212.-'21222a2f2,1'222S2 ' 2111V21122112212,222',2'22 1252. .12 1,122-.. 2' -2,-2 2, 2' 2 ., - 1Q2,2z2222g2 2212 111221.-2222222.22225 22 , '2zg , 2XB s2" 'ii 5222 zg s glg. 1,--221 2:32251 21 x MQQQL 12.121221122112211221521122 . .121,.2,, '1,:22.:22i222T22,f'22 2 V 2,121'2'22 12-' 12 2' Kf , V22 1.22-21-222122 22,,1-2,122.52 ,s2112:::,,,2-221,21 1 - .-122,-22.12212 2 1 V, 1' 22 Q, - Si f,,2P,'f2,'1f- 22, . ,,X.,X., 222,22 'LL- 11222 2 fP,'2x222x2,2-.fmf 2221282.22 .,,,3, ,am Wm., ?sf?xf?211'2 22 112 1K21e2i2isiZQ52'w 2 7532132515-22',22g2:22.s22i1221'-W-'T1S2,1S2212f?'ESlf2WS' -2 ,, 1, -V ,, ., ., 2. 1,2 K"12'122i'- '22 ' - 2 -12- 2211i211122.1f221222-21 X 21'-?Q2,1s22211Q2gx2gf fvssmiigegigsf' ?2g?g1s2f112?'1212252X-2 f2212221s235sf59t? 2,-PF215222112K122" ,miliffx 121:12-2 2T2W2',1 . ' 2222222g2V2g2V2 22,,2'sV2.h,s V,..2-.2,w,222,,2z2112 'V-1.2-M22-V2 .-11,12 221. - 1,:., 2112211221122 -22i1m,fm ff52,252gg5g: ,.2ss2g2:E,.y2 212,1ff,,22,-12-,'2:' 122115222523 21252212411 2's-1 12:22 421552222 ' 225TiQ?532iL Kiffbiwxr K ?52.f5x7'Bil'l Tp5?i,?'K,-iff K" 3325527 ,9 ',,:'2,.24,.1 H22. 152 ,xH2gg,gg 21V:,:- 25,5-5,1 i .2,,1.- .,,,, ,..,, .,,., . 2.,2,2N,. 21, ,,-. .. ,.... , VV 2.22.22 ,, ,,...,. .. .... .. 12. .. W2 222122, 2222222222 F1591-2512 2.221222222555222 .2V,2Q,.2,--2, 2 5,31 M2-.22 2, 2,1,.. 2211 . 22252342 .- .2- 2212-f.'.5f?Q 2i5":'iI.122 ?f2K.i221','1g2 211322 1221.i2L'f ifllvi' i5if52K.l12KK1 2 .22 ' .X 22 . 22.2 . .. 3.,,,,, ,, ., ..,,,.. Vg., 22, 1, ,L L, .. 2, ,, , . ., , . 2. . , '12' 1.2 22.2,f1,2'2V -. 221222122 2224-2,1221,'f22f ,322 1252- 212 12 ' - 2 12- 12-2122-1 .. -' M11 24212,-1-2-2--2.222 f12,2.2222 22122122 sw., ,22'222, -: 2 K '22221'2,-2,2 222 211112.22 21122.22 -2 52 2'3?E2i'1",. - 2 2f22-221122112Y1'22 .,'- ,2,., ,,,,.2 V, ,, M2 1 ..,V,,,.,,,6,., . gy V.,,..,.. Q. ,,.. .2 .. .1 . , -2. 2.2 42.222 ,.-'12-222 g,g,gg'- --22,-.,,,,-,2,,,,,1 2V,,1222122::,g, . 22- 22,,2,,,,2v1',11z21,- -2 2 2112252 2-:2g1'.-22,122 , '- V ,q.gg' ,, 2, 2 VV,,X, ,,2,,, ,2,,. .. ,,,,,,,, .22,,.,w,,V,,,,,, ,,, , .,x,,55m.,,,, .,, K., ,M ,. ., .,,.,,.g..,,..,,. M -2 -2 , 222 11N-12vq2 ,1Vg.222,22-222.2222 212- 2, ,,122V- 2122- -' fr21.,.,1V,., . 222,2112f2.2f2.,'g2 2 2,-zefzt 22 5 2925222522215 ,iw-22-22-:22:2222: 121, "5 22215 22,2 '. k . :lK.,2'K'K H,,2'252'L,"QZf12 212522414 2,122 222312 11122. 2-g,,,,2 .2g.' , I-.222'K222'f2-,2 ,A.. ,,.,,., ..,. ,,,, .,,. W, M 1 . .,M.,A... 55.2Ki,,i2E5,,i5.5Z35Bi ,.i,..ig6iQi22..A2 ,,.,,..,,122Qs,g!Sg322?iES25 if22.55,.222222i,21252,w,11222-2i2,2?5522,32gfsL2gg5gg,Qg 2i2s2.2,,?51g2X2i,,12,,.2,.., .W .ggsigiiqggmg ,,,M,,1gA,,,,.VH , . 1 , 2.12.15 , PiQ51'2hr'2 WU. E 5,2 .12 V -,, .2 122,221 ' 2 F1 'LI' ' 1g,g2y22Z'S32::, 112223-. -Ugjiiqxii Vi , ' if , K' K 2 5 5-.,f-5,2 ' ' K21,:.72i. 24 jg 5255.55-'2,.272 ..v2,V- ,af 2,2 ,2 1 22.152 12 22'1"f2-:'2 5 7 IK, ' K V - " - ' 2 122 ' 11222 '22k22?,22!f?E235L?Z mf22f5x295ii" ?'222512512:3 '2252 1 "afS5-155315523221532'?i2512?Tz22?' 2- 221-2f1V2.12222' 2l.,,'1,2'.--221,- .12,,j.22j2.g'1g' ' ',,122,1 2- 2,2Xw2a22,H22m, m,2,2222,, ,,-221252 - 5,2a,,2,, ,,.. 2.1222 , ,f32,f1s2Q55f,.V.r?x vw, 2392. , 122,.2,.2,,. .. ., ,1,1., ,..., ., ,.1X,v'2221f22212 :f,1:22'122,':' -52,5251 SQ 22221222 .m 12,g .,- 'm23212V,,1f22wTi 75251755215 221922222 V5 2,-22222,.V -- -12::,2,21 ,. . -222-222251225 Qgifgigff' -1m2.,V,S2n1 V- ,21..., V2-':2222g22 'X212g2ig?gK521 12222-221 1222222 .,-'21-,212 2 fl . -i122.,j1.221Q2 .221?22a2'1237Y1V32 ,222-122.122 A,,,. 2,. k 528251821522 LE 2222222 2 "f:,.-1g,, .,- ., 55Emii2113g5ZQ2 ,222g1s2.1 QWXSVQSSHE 25,1-2.V2':,-'29 ii'2K.12i- ,,j'2-'22'22 f,, '21 22x,,1v2,::2 :1'2 1-, 2 1221.225 X52 2 92 22 .22,2 22 V, 22. ,g .. xvxigg .UNK nays 1, x 1 x,,, . , ifwgm .x, ig--, in-21,24 . ,, ,. ,, .15, .SNES 11525 A.. 21, 3-VL,-V21 2 2, 2.1.-2 . , 52:2 ..2,, ,, ,- , -- 2 K K fYl-QV 3,-W3-5 2 -V? .,K-5L?21Q2,l',.1,2,a: 22122-VV-,K 1-262 22Wxi:-'NNW gi-111-V'iV2Tl ff?-I ' V5 V5jfT'2,"K 1 5.1.2 ,QS Mg 232 gm: jy52Z3g?L,? K if -V' :P2 52" .1 ,S?2:., .12 .21 LLN2 - , 12 .22 1 2' , 12, . 222212. 22212222-12532 ,,x1f1V,f' ,. ,. 222-'wig 2212, -5- 2222 . 2"2212m2f1 22221112 ffm.,-1.,12,,12-2V 222 22141221 . .2-1. .. 1,2-1222: 22:11 :V2" . . 21621 2211222122 225:22 ts2'2Li'1? if'i22gS212s1'ff 222221 12 '2 122 1 2f5a222'f5i"S212? 2i2T19221q2.gK,g.g55 2"122f1 1QQf:, ?22,112,1'2f22'22ilK,i2if152211225 ' 7 2 - - '1 2 2'2f 1221,,2'22:12 a22,,122,,22,1222 f22.12212Q,.'1 211122 . - , ' .2222.2,21221222., 2212212222 1'z 1112211221 1: 2,521 2. 2 - ' - .2 ? -- - , 2,-2 22:28. 2 51' 225 ,: 'Ei :I 1 :d".,.,"- V15 ' 2 5' : -13' rr"'I5",: ' ,,522',5'7f ,175 IW "52:V'!j .: -: : :f25255i:' ,.q5K:12 -,2.-2 2 2 2Ljjg5- 2222 .,, 12' " Y' 2' ', ' , H- , 452.1221 ' ,,:f2'2" 21:' " I - ' 11 - " - 2 ' 2 K ' .2 5, , ,ri - an 4 D ., .. maiilr, -,.. . tgrwlwlslift ,ig ' ' ' ,MQ s liwlfiiki 5.kf'f" his 73 5 kgs, L, i s 1 , J 9 ,. ., ,L,, ,,,,,A Q ,:. , . ,,,A. rm eg t ins, ,L my , it X fl I ,L - i'-3553239 Efigf E J , 5: K hglz . L .,A , w,,5i wr , All it 555.3 s .. is .. . ls-algal :ffl ,ggi .'au:15g., .r ,ff ,::,f.,:H, IQ .. "' -.4 ,ae , .1 - - r A gm-wifi-5 iigairffgzu 's X - Q, J p fir. X 3 gf? r is sr S ' 922 1, 1, X K L in sg K s SWE Q ,5 Qfirz KM SM ' i ts X sg X5 was is fm L rm rg Elf? W 5551! .ig 5 mf .s,3.flraSr,h'lZ:j lfmfs my mill mr slr., ll fs , V, ig, - 3 ,1si5izi,5,rJir.s5,7 2 sig S, S 5 Wei ,rw :Ez rf' 123 MQ! " SE in ,Q-f ig 35,52 Msiiiii' gigwfin f ,. 1 s l skill s f gglfiw J i . ,V M 164'L'5TS'fisf'fiqii , m e 1s23,3iff,Zif .s5 QEi12a M." I s 3 rw, wsgsrfgg- s,fffl.g:rqma,r,R tif, . ,.,- - ,agrgs-f ras-fgfggm 'f-- it Y - mrrsrsrit g:.r'i:!szssw2Qs s, fn, f15wf-mls afiasiaf ' s ill .3 . KW A itprxswyirggxgggsi 55255353355 .Q g ,1,5g2,3.g5 iw- 225513525 E A Qi M ll fr r " New Vsxrffksissne mrfiiirir K 5 35 'W S! ,,f,,,zrgxm3fg Mli5l'lLlg iisfyi ,gil 5 XP 5555355 in sri FAQS' wr 'lr Sxrgiii' ss: H jg s qmlggi it fr in X ill - 1 p wfriv .. or s sy :gf ,L , 'twir l 5 . '-fxem' 'E ssh . .V.. . W, A 'ik?l'l!gfll'2T K wr f Qs Bglshlrgt if r grills Hrs ff fe sr . , Q ws k s L s 1 israel :Eff Kim fill? , 'emit 3e5'M?2?f.sf2d5 sififlir Msn in lsr. . ax. argl ,Q M5-Higgs 2 21,221 2- IQ-:W Jflgtiglff gfqiigssr- ' : ft. M A ' Q ,E is vs 1 Kr 'fl rg mf, H s my nt gun LTNSM-Q' 3 fieiigr it gm M if fmvmwfff was mg X rf, mrfisisgg :ik Mg, X rgrxn S, fn, , Us ,S rim 7-eww, rf 1,-bw,-:s:wm..::wM A ,.,.. . , W., 5? ww, X .. , .. saw? ws.wig1,s,g,,2 H'nssff.-zs.+Q5f,rw 1- :Wg-g+gj1z,sLx ans ,JG 5 we ,-'ggi P ai" 'Ai gl fm xxx 3,ygst1,ffz,s K2 , was asm .,., M., -QAYQWZiii?-itfi'-1 rfxif fi- fi 5ffLgi5Li'L4f5 S IifQ'WS'fliff'2f'-Ffltihilyfffyqffkk'Hi fswf?sf.E f.?r3,?Qs.f 2 W-'Sr5s5 'f ff'l2523si5v we sxig iytfimu, H .r:r.,,. T L, rf rg Es 5255 rg ' Sill A . M 35 ' W' L ,. isi.,,t5i1'f,11'- K, ' t f V ' 's '.23sw,wg fy. r., R, ,,. s sh ? ll 5 95515 ,ss is , min! W ggi? . ,S 4 Qslafsl' ,fi r as fm in 5 gg -, li .s IL N lls ' 5 X K -H if . Q f r ss fr wh, ,girl g lk , as 1, K, sg! LS 4 2mzEwP4Hwz ' Ei' 4 Jfywfms 5 X . isa-25,1 J lfftgssfl N. if :fav 2.5 f f is rr ifi3'G'f7s5i5'rg r ' 'S ,.rf5E5,fzl?'2 Zivixfiig xQ1i1rg'isrYf:sMsa.. ' Q if iigglilisirfrffgsligfisj Jeff222?222'ff14l!?g 1rs'es2,,migl!auX..r1 ,f+sgwe.1-'f2,1'2uw!?? Wsfrfw14sfmsw's.+ limi- fwiftgfrgf'a:wpx'5 lik 1 X . ,f -'1-!'I3f'Z. .,r s5ls,silrf.z.:.n .xr '5 fsilffzzs l M532 W - E532 .V FSE. Leann- 7 M3355-.filly-1 img, , . X. , A ,ms 2 ,rx at K , Qs , K im, 95 x 5 E en W , ,I rx mr, X 2561235 ssffwfgislyr rl? S A ' If msskfsf- fr Qgfgw ,grim L,i-.wi 376' . . A l f wwf 152229: :rs'2rfwK-sw fly? K X.XXX E55 " f -ii 5 i'ix'?::l5 11559525253 rx Q2 rx Km S, x '4 Ki r E H ill' X fl iii Ls NK5g6.EG1i ss aff, , . .qgiiygg f 4 , ff.-sm, W. . fl , lgielssiig K me -2 1 rf, fgiwilii mzw is 5 sm, 1, 1 mesan:--r4:'vzsfwff i new-K Wi" i-if-A we-Zv,ESw,f fi 5 'iii '3:" slTs'?i' rf ' . , ggrmef H gr Faxes wg , 5-.32-rfvzeigf 54w"srf'5rg: ' ' 'Mm 'Plei n 1 A is, ggq:ggv5r,5xggrS'4sw sw-2ww-wsw,,i,,mv-1 iffirllfiilei X S Q X VS X , s , W 1 ws, xii U2 S W EST M gm, J r,3U,, ix an 6,2 X , in X rn, XX , r',kfJfe 1,2 K if l vl' Tr 4 X vmlg' r rt, , N zz,-sgggg ii, X, M, , is g niggas, f 1, in is f' fr J sw ii 'llswfmw ' is gs me ii " ' f Kgfiv K ,S my gs' r- 1 X K 575 ,A J is-in is at 7. ,M ,g . 5 tfrfrilgifefl s.v!l'ff,g,!, ,meme s'12f'rfiEx5.s . J . J '.- rr, ,r s mfggw ,L , . g ,mg fi, , AM. ,L sf-Wrfrwfwny XKXXK 5 L -5-WNW.. ,, iagfissy JK fl is mfgshe2-W3U3v,1,'f5g55g2E?2i? zflmzftzgygf " ""2-Wim, vfwrg- , .X.. J Us A E rio 45 , in - , 11.111, 'Yeflill X V-af fix G, ., I. R, ,qgr11fl3li2rr5f2r3Z,rf,r , H iqzgglygxl prfQMrg,r-A - sm, 5 fr sf if lik mf, S, , lv lyrm P L ian XX gl 5 as QW J www if :EES lrlsgxxxifi il qi , , X X Qfsf Lrg QMS Kin king ,J 1 25,52 , sly NZ 5 4 r fl ,gls sig fs Lv ,pl 3 rifxmiirik - S vw Q: 1+ ru, f f-s2,ffsrv- m m smfviks, X. Ui ,R .inf X.X. ,iw ii, it-.sw ,.ir,rs,,, 1: iJ5?e"f'5'i'9frZ ,f,,,,,f,ff-. an ifrsrsssisfl"M"mf'KfE5x dll sw W A H fafsifs Weir "isis NN 5 x Vigil f - will is Si' A M? s . aes, ' K .. EL? ,If ,fr re.-an E ia? . , 7 '? s'imiiff'?3m, 1Wg3f':,j,, - wp K A Rss we sh- ifflifll f is -emi-rw ? xi ii ' if :mf yr ,fl f4si?is?fWi,5Sgs21gwfiiifrilliifsfl we U .XX, , X.X..X.XX. Wi, , ms in rv ' "Kiwi 1 X nf- X .5 gn 'F ,.-, . fizgws . ,.:,t : - . ,M iff-S - iz ASQ ev sf iff iillziig' :?iF'2lS'i5'f?.1 I 52259, fJi'l'fl l'Yzs.1:,f5gQs sl? lr 2 ., V A- s:1f,. ,z,w i m,,5,L wrfnn. .em -. s 49 15191 is .. , is , , . J QM V M24' W kfse ill Q x X, KE 2625155 sn n 5555 5 Fl 5 if X qv 2, rp Q55 ZX? X Egfr! , bs 5 Y: as :lie my gi rf S 'WW we S , ff! , ya mn ,iailggzfwl : ilfifglilflr ,S is '44 K ,Um Hwgf, vi fglf X rl H s gg Q X ,Zi4lxixfs,fH 1 gs "gh X isxjjm i,m,., ,. .V gy, ,MQQLQQQ J rw , is rw J sq if if fm if ,si sg , Hs X ,3f:f,,fsm.1W in BW ,.r,rmf-mi gif, ,, K5 as Rmriifqlrv ZMZEKX J swf, fri 2, 1 sw? ,sr ,J ,J was Kr ,ff X iq J sg, rs ii, fx wk sp? Uwufzl ,, XX X ,5 X XX is is K we f ua, X , U wing ix X X see? 'slr 'Emir W 'ffshiff wgllqg, 5 Q55 , S ai? s M ,J is is H , a X X .Ji 51 X ri 4 KIM? S ki 551,432 , ml,1,, twigs 95,5 Higgins xi 'K if iifsiilf W 562 K vi flhllziii, ,r K is 1 ,g, r U ix 5 x x ,7 K 2, ,S pr, gr si "-.i':'., .E Hs,,s125 ., 'WM' mann-iff' ii? yi 1 KES s E WEE? A lllllli f M as we 2 HQQQAJHHEJ aegi s Zwsifr ,-wr ' 1 ,J W Q ,r f V , gig K . ., ,wi Y, . - in ? lil 325 - ,. 2 lsfgxgfq, L. Mi: 1 iiililiigfiffiifi' figailifriiifis gsgrilsizlsi l 'gqzgszlgilii fswssar lifiimiigl ZH ww f film 157-si is wr M252 .:v5'2lff,fafM ,Qt wt? in E ss, It ai,-,gg Ugly L H rim sf Sfflgylkirfi gill Eg N liz 1 z JB xii xismqg W H 'yQ,,F g2lI ll 13355 ,J K f 1 tg ggggm s gs K .:-,as,: my LW, if M . W, rf: , S 1, Wx! mf + 8 , 'K s ,VS Wy mi f agar. A rt il ' . f Qgigggiizrsrgyqg frriflefw for lasik Hier , ,vs ,, 22355, ff irlirthf fsffiiklii " ami A l f 5' : J X 1 55 ' WSW ' ' -f i :gt l i m i A rl. is Bali szisisx s 5 gasps Es'r,,l1liJs, l MEL, 24255: Es .ig rw ga 5 ETH si, , 9 5ii !S 'iz2 S lf' gfsrxqs fp ,mvr jgir 5559, X W K in ,isis ir zygg sggzggiix , ,vga 5 if was ff fw irzfwfz We N Y 'I' rfb-'Kali Z sn W2 ,,. , 5555552 rl r r lil : 4 -iggggiiliggk I' SHAW KS 522-5li4il?3rrlf2s3ln H V Pie? r,,,,,'5-,L ,,W,,,, r, 3fg,522? f 3l53r s ?Sk55Q2E?g? P, ,.,K,r,g . . in V ,. 'ffffllrffi Z ' i n Ti f rraerizw s a ws yzgrzriz' rj wgrwf - C W EI Z ,q s ,f, . gr lily! 5 235125 . . ,,. , ngsgag 223229 53 4551 K ' Ann what life I gl? mi? xx mil? 3,155 J sf: H 235253 ,,n. .W. .i, i. Q A 'giififiiikfiii 2 I rrllsiafgigilr ll? EQiz:f,2r ' 3323 k Sis ' 3 vim i was Pip , liiuflug rw. is Kggfgw 4 , S3 61? film! , f s' rig? . igflefg si E 'S l was 921325 A my sf1eE2z:4iiJ ' bfi?-iw? P sir sf,.s,r iiffzsgiir gzeiiwzi sw1::q',-f.g,f.z, mga xiii-V223 'is if wwiafs me 7 rfg,ret1f.:',,:w-is may-2 ,.:,1.r,rW,, -wage . 'sfilf' N il .,i',hwxAs r1, 'lM"5lE, elm? . r lfigsw if wil is- Zilwefbs in J, - '7 1, 1- .X-4 fp,-s,lis,,Mig, kiwi - S ' wh .. 2smflly'2.+m-1 ,E 'rf-Wigs W.,--.rx- kiwrfi' -x,sgri1i'2 K X X is , ,ff rg S, , .1 .. 3 , W 8 1 :gi -Z , my ...W 1 S . lr , Q 6 I K Eg 5 3 Sith qwli K PK 'S is in nm , rw J S s X' ws 2 Sv W ,slr L S WS . si., ,z ,, , Zfs2'E2aEEss'xfi5' rs?51az2i.LfEis3Egrf' ggi 'G wx 9x V, ff- iq? ui Jin w U 2, K K S ff' f y, all K W ,, K xx, , , , M Q KW an , t ,wr ,ff H. all lil, are mga! xi L K khsr Q i 53521, s Tig: 4 ,AQ 22,221 3 2 , Us 1 ilu ' 2 ' , HB lf -:zu m s ' , g li tz wiii'lll'ii?lifiiill5lrEgzf 9tii'fl:lffh.L eirwsiif: rrssmire it lm is 5251222 slig W gag i A 5 E5 Ula s l Mi A sir, ' 151554 - ' rs S 2 ig iggigsiiiii l i 'li ri QE S' K rgzrriiili liiliiilliiiilflwv B545 . . 3 ,r 11' - rf:,,.,- A rfwaw -.rrp ,L ' 'ft "r -'rr Qle Y r w ik i sl I J. -. ill , 1 2553 31-1, , Q EW m'L L" ',,, I ilrf fw sr r w fi is Fsgisiwgf weiyzl fiigi , K,:yQgr5agrgugu5? 'fm-rrseg'gsggs Larlgzsz M za1x5mewsr,.lfslf is-Swim t al-ar: 32e!'fQ1sa5 ,, Q Km,,,. L, EEL? lil, I A W w iki ? :yn-. :' ' -. 'i Q5 f siggiigll Q. 1 sg 'l'!5:'x!t5lIali9rwL! slr rr , i s - , in 5 -. ,E g y fffsilslss ii. Qian K ' .I. " , . -Mn: ,QI ' Y A 'xs 'lille 4 1.' is , g!6P Q gliirm ssrwisi I J, , gig s .AW-.qi , .,.. 55,15 15951 5 ,ipi,lL5i,. gil if su liewr is fzsnlsgrg Qfi rglrilfifillgil Qiggafiigi, min Qglliliilsrifr i fl sb 'hi P ' 5-ill? wsfralvfz iiliizli -4 il ' i5?lill? slil2r,, f sillgwliiiiiiiili Ishii if 1 W e Wifiierlt s Elf' sifas irais zss e- 'fw2 1x m : v,w E :Q ' I rhswmfl : E i- E args 5 , MT? 1' 832 X slmsrx fifgtlig ggsqxf xi 55 KU! kilns ' K K ls! gran in ar, iisggzgggp ffshllr if vi gr J ,. rx , ,gum N Nh ..1 rl ' ..,v, .- f':" ',Q:kU 1y.!f,,, wg li , ,S , iw - it PWS iii Li 25355553525 ' , llllsrf will 6 Sl WV z my g EWS i f J , , mf 5 wt 5 1, W gg r g 25,51 Wk 1. .. . yr acllrls slips was -fu sf M H EH gli Jw ' ,wzllq,!r, si , V :, 55 X all is lm P nl i, , U Eg it M me w'1?iii JU W nlfrilfmllefliflllgi li 1l?g,5grl5,g5 0 K,l1lv'ig,Jr yi iililiiirsk QE wus S 5 .i, Y 5 iles glllgtivr 32525 P Qligflrsat si-milk! W K . fi-shlifgy A age hill 1 sails P sr , ag. -1 helix may , sm, , "xiii 335. 1 mr of R 6- ., if sails! ' iaazglliisi fir use r all rf' at EM, E fi r '-wi rg Qi f Siiflsbgigziyi. sf , QQ 4 ,1 :X .J-:J :nm- ir Hlwlil 55, grail I s AEK 53 S S15 X D? ll' 5 if Si iislgi if fm? mai lgill lik mi rigs efglpg yt 252 5 X' Kimi, if rags ss nw 53 523512 ,s, 522223 fix We ggss, E, lil? ew-4 i ii ? 5,556 is ,g ll is silfi E K' lily? fi, HES r i I is 1 I J ally, I fr 6 "ls Hers ml fi, z sl 4 Jyfsf- Vf,g,rsn , 14 , 115 , 1 whim, Sgygrw gel:-Elm 'lairegggi ,r .lr 53225 53' 5'is'K?ii21Jf-ifafi W 'fi E ws, fi Q 'f ii' mir sfrrqlwfr K f MHZ? liillil iierrrifglrr will M-Li Wall! 5155555 ' get if gfgg, My Essliii 3532531 player, s fs rs: E ,himzwsg X igqjgsmg I el s J in W5 2 sxiligsai ,fl s K Wgggsrs Jr fy, sal r,,W li,g,l ,sglgisgw W K sfwx fe vi mr qs iz . am W ,U XM if ' J ,img asm X ., fr til, ,fliiil , 4 K, Eirfwiiirgz 3,53-I Wigs, f v Um J riffs ,ni :W ,K ,,, 5x gs ,X X si 5 , xr , ei fr ,list , sq sr 5525 , K X we I z rm 5 H es s 5 'gm rg rg ,rr ,, 2 J, r glial li stint in S SKMNY5 lg , M gli vi 5 X X p ygfilgggg gf N QQ5 :flu iff W glial , in si .fr NWS: 2s,xK2iisy,?E!gn Q19 Ari is .. lsiiel ' Hr Wim 11 A wi Vik, -, A xt. Bllillxi ' ' . L I ,3 wggrg l 15 -. ix S3 ',s..w-,5-- ' if si, .pl ri J ' ' ,g,Li,,1.,L . 9 M e sggss. f ,,l-5, 'A Q fa.: Ta! rush lg f fwvgrswgrgig l im 'J sg 'iiLn1" iiiif2a "ans ' Sli? S v flgg l i s J ig! 5 lk H ww? mall sh! fr si K gzrriwiw X533 'k' Lrl lvgsiifkgligflli flgmgirg S Al F!! 3, S S Wx? WJ 9 illegal "X 'fifgiilsrijzii SMWQ xx L K, E il ,giijgfygfgy gif ggi? 355 . -, Sw -. X Elsie! 5 J sr is rs my if 5' 'Q T53 km ,. ,psi il? EE ,Ss-Xi' S rm it ru. t, 1 sr, Eggiiggly ,I gil 2 K J ,r tgyilggm I mills Lil Wiiqgsi Zilla lrieijgl in as , , 5 x1 K rw 1, 2223 5 ,K My ,J ' sm sl, Kgs mi! S isig iiftsig My ,b W , fwfr K s L F' M8 grisly siifhg Srl Wh 55.41 L fgmrgggfgwsmw an gi mp . , 5 EW LX Xlllilglgtsl SQ , fra 113 - ' gfrrlyr EE.: WW!! 45 .Y will figsii 5513226 235225 'Qi JJEZW' 5 Wi I, ig! fkwxsx is ,gm ri 5 My L' tal Ure Q all Wil? ' vw!! Exifsllliill A S J , s 55532 ' W 'Sirk xl si, lr, We - as an , V Egg! ak 'ng GJ! if 'W -1.5494 1, 5-5-J 1, 2. sl ,x fl rllsalgigi ' 1 'f my Z ,r -2 as galil-Eiffsfigies 5r3r?ifQfir2 K . f ggxgfwgggqgkgif, LM, .W rf: mrs ly ' En A ssl ,ll It , wasnt .rl rev, :K 'aww 5154 J H WEN W ' wa? ,W5s,!1fwf? , H wif ll J , ZW Q an ms , wigxEx5rs2,frK,f.iEg. H KK H3 if W sa ,K I fy 2, ,H .1 rr X 1L5,Mp mimi 5 M, s , my X unimiligfrr r its 'S lffl?f'1l'2 S LEW SWV ' X W 'JY villains isnt W' MP5 iii? lil! if ifgiilfff rg? J E - wife ,s , .sfgrrsfig Q. is : u K-' P wr f , fume 3511 Szafi r ,W E, 2, ,, nys so Ellyn r. -fill gf 5 l X42 sl iiiwg, Wmggi grills? iqwifqs ww fv K5 in . fr if ,W ,Q 22123552 X5 X fl! wg 4 1 K H, X5 slsr l X is rlfni ' 3,sf,,r5,l5',',.f,l2 gwflfyf mi? X 2 rr hr A -dim: rgwjffifliiglfgr S f-ff-2 i f' Ee l . grlgxsiwgl lafsyzsggftilizf ff" A 3 W ff : L , '5iliii5?55?5l5i5'2i. Fl in 1 wrt wwfisWgfesmcssK W gilzgrirwx 5 Jg i yfniigsggssj 5,3 K L U n 8 sf is f vs rigs mmf xx lg S x 5 :Qu gras r repgwl 'll S K fm v giigisn g:. r aE2s,r2yiL -rcfsfsiffil ' r,, , 3,,++ sr iigffpi fiafisslla srfazwsgrfwfvrr .,g-al'!2,f 5521352 M r is-fr -' yxlggiiiir 'f'Vf?57 sjivff' sg-sm 15li'1Kqi1lgs Q z r-sgsri2i. ?25r!m-1- WHY .sr,, ,.,r. . .K L, r,,,s,,..tx: . is r, ertfslfgzsg, was-4'f M gf2f,s'q ,s!s5,asrw ' vim W Z . P law-f?X-:f Esz',Qnf,e,:,'gQ,2, 262553, -lgi.'rgl53r'5:4'Ei3'S55'Fli wi iw w is f,zllsfs,,:3!f 'mf Ln,-ff liV5w2'1sr2ifS5 P- 'U 5 iii-fiiif?ftfirf'?g553255 sfgfiiisikff' W ' mrs - :. I -S EEL.. .:E:x I ' -4'-f'fi"r',z:'i ' Qgif x H kkrr l, -' lwzrflli if 9? 5 Eli sgeigsffeggaar tellin li? Slam ' 557 A L, 4 9,1-wx-' 51 ,gg gggst fa, Q Limp 1 lrsfflf K' Ll-EW 391. f Jflif 55 1 1, as ' was is YZQEFSSWYY fiflfiiliiffiailififmiilifiills Stl th Si as 'gligsillxifl 3 , W fsilfl-R-ts - ff l' 7 JK if 'n Eli ijiisgligg 55? ' 5 55935 kg sfzmw g 3552, x E lm Ki? illwixixs EQ? WWE x X 5 x 3325125 , A K lifuj ' gil ,5:,3gl,3y, sw ,fgwg jligl f1l?5iEf2i?ri'gzg5zf. i f ask 1,9452 limi U in X , Mir: 'gist 14' xfgfzils W is " ml is fm 'firm w Q, me K ,wfi fu fjilixxr , , , 5222232215214 Wggsfxgllelf liwI3Wgsi51f W fl Il f fr an rr sfaisyiire ' iiiigiigl , qigsggs. um -sg, i?55,5fiQfil , 2124.25 rg 55 iliigziesiigqf fiJfrgisiiE f'i g5r+,:',Q,z rizrsw LJ? 'iE'T'XsW'A5 Wm-wwe? 'ssf2wfXz'72f2'l ,L , fr 2 H .!i!l,5l?25:222ma9iigQri 4-rahtw fi isfrgm sy, skmqi me , if W5 wr mga- .WV is ,fieiilifi ggksm Q, ,Q ., A S A if in ksfm, 1 Msf1sfz.T K ,W 2 ,,, N., tw , Um E' 'HW Wim W nguswil HW! U 'U F ws, M5 1 lf! ,, K m isfit M sgfisgili- rir-ffif's ' K X ff: 'fairs ffsiwfwr K Lg., ,tf'.'-w'.g1-i,rrv .r Hsigkszwiir, 4, Hays, is ll? gli, lgilfn 2 U 'sqm 1 sw ' , Mm sv , 1 rgww'si svfsaswara ff QL 5 gr sillqgf. 1 laik sw sg 5 fs -rs., Wg,,,,,, ill-Visits!! :mme lglllqglril risgzrlf 5135562 , sl '1 :' if W, -. Ji N, . . gf: i s if m tg- Kap S51 7 Y M F ' f lily? ma! ilfiilllill 1, . 'T ' A lralalrsrlri 5, ,li WE iglf . fs ,ms gs M.. ,gkggrisf NVQ . K Six gli I wi, R fs is isgjwligl if Ui Swiss E S525 xx? sa fl su I X M555 dm rims, S K 1, JE! L ggi! , this ,'5,fm,,,i,.grs K 'Ms-fzssilaqlig K dl -Msfiwg. ,Milf iff Eh X sim J heir 1, ww .Z as viflfflissri airlikxz 1 mf iii Qs-rgfs ewt , xggmgilazl 's gf in uf .f f ' gli :mf 2139 -Q Iii'-fsiifssgfai. 5515515 iilf 3 155 f l rei,w,I,:rf yes.-psf-its wi :,. fss'ggrr-11:12 5585? if as X sr, U , ,ggf.sgf+f:gKyf fx -n: vm' 'ISV , 1egg5iii5f5if.Erpf5 wrggtgsgsa, :wwe Z -V .W-,NL -.JY-rag-gg: N113 ,rf ,L - rw? i?J?iE'i ff si ,f war' : L, any 125-.ri-,Lw 52s2f'm' -1 Mfiiiiiiisii ,, . am X S S fp SSE, X Liss: Kg Q E W H, 1, 1 H K ei vp f r S We ' ,gn ,.,,. H f,-915 Ti 'ME ' N' I Xml? MSW , vi K -1,..f.gaz.mf. ,I - rt.--,-:rv,.:fi,1..'f sez: - sirlgqmyI.fi1is':+i'5'!'2'. 29311-' . :. figsmi -.Vi-g.f3s,y3 !2ssifif"'2zE1, i lf sii sf l , Barbara McMillan Connie McNeece Gibby Myers Jeannie Pierce Wanda Spangler Steven Sparks Kay Speed Susan Speir Cynthia Smith Bett Stephens Bud y Stevens Donna Sudbeck Mike Ammons Robbie Baynes Larry Box Gregory Brown Jackie Brummett Beth Chadwick Helen Clark Marlene Davis Carolyn Foose Betty Haley Polly Hammett Dean Haynes Joyce Herrington Ronnie Hames Jimmy Jones Mike 'King Deborah Letz Rodney Lingle LeRoy Maddox John Martin Dan Modisett Debbie Mullins Charles Nicholson Charles Peoples Jerry Reynolds James Schilling Curtis Sebren Donis Smith Thomas Skinner Allan Sylvester Merrill Tidwell Anita Tribble Henry Walsh Beverly Ward Linda Wiigins Patsy Wil inson Sherry Alford Sandra Boykin John Bullard Marianne Cagle Pam Cochran Martha Cook Gayle Costello Marilyn Deaton Rickey Dorman Lynn Essary Bobbie Jean Greer Rebecca Hardwell Judy Gay Henderson Dale Hensarling Randy Houser Carlos Ann LaFitte Ruth Letz Mike Lick Janet Mahaffey Patricia Mahon Johnny Marble George McNeer Anita McRae Rickie Myers Tom Pittman Cind Rutledge Mart a Schuler Paul Ray Slone Betty Stringer Wayne Tidwell Pamela Varner Jimmy Ward Wayne West Evelyn Whitsett Sue Williams Danny Wooton Patty Anderson Judy Bridges Roy Brookshine Connie Clinchard Dennis Cook Kathy Cook Crystal Douglas Margaret Essary Ruth Ann Grant Deborah Hall Nancy Harris Wallen Haynes Karen Hill Wardell Holmes Helen Huff Mary Lou Lee Diane Lick Aubrey Long Shirley Mahon Joe McNamee Beverly McNei1 Dawn Powell Linda Ray Jeanette Sanders zissrvw " 2535133 EES?" 12 2 11 1 ,..,,, w ise? 4222 . 2::1:1g21g1g11 1152121 1111- 21i1121,121511f1 gg-1111 25 1 211212 11-121-.121-1 H1-11 7 S wuz 11 rf Y x Wlefesf Nj S f 11 2 1 s Y x xx 1 4 S - , ,.., --Iv' ., :: H1112 2535! . 111112 515595 ,,12w1,,.1,,..,,.,111 . 11112 , . ,.,,. t,,. . 'If":- fin -' I1 lf' 1 : 1 1i121 '111Z?S?S1 4111121 , 15,1 16,11 52-5 751,7Tf" .. -' - .bzt4v:ff.iwz'i5117i?En3fi 553272 5' U25 Wi.?"si1i isfgmims ,, H -1 1- Yfewwf Y - 1,1115 . 1 .1211 ,r 11 I .. WX. A LN M, 1 1 if 11. 112214 ' ,. - 1 1 1g QNWXXNX :az - 1 ' . H' W 11-222.11121 ,2.g,.1,.12sg?ssgssf 15.15. 13115112111- 935292252115 1 ' 11111111 . . ,. . 11111112 . M , .1111.11 1 x xv x K3 H xx 's fs S 1, 61 1 11 2 1 2 1 11 2 S 1, 1 2 1 . ,., 1,1,11,,.2, ..s,..,, ., 1 H12 2121 .11.11 11211211 -1 1 .11 New 11 11 1 1 W2 2211 Q 2 V- 1 1 2 2 1 5 121 S2 5 2 1 1 111':11f1w 1 1 1 1112,1111.111.111111,121.1111faE11i5si42aif11'5,352 Q lgifflm If -- -- -1' 11Qz.11s112szm211w1ezg -- 11111111112111121121 1511211112121 ' ' 1 ,..1,..,,.1,,1!9E5E 111211111.11,1111.1 - 111- 1 .. 1211111-.1111 121-11111-mme 111112 ' -. 1112. 1 gfg1a:2.111.:1zg2 1 ' jg-jg IW 1 Mais . 1 -11 me ':1,,"r- "'21'1 2222 2:1 as ,E 11 122 Z, 222 1112-1 h QQ 1 2' x X2 3 Q 111 1 K 11 11 ,1 121W1111111111111111 11 Gw s sszszaaazz l ,Ls 2.1121111221 W. .. . W., .1 111f1z.11HwK - -- 1 2121121212112 1 fswisxfwv 111111111 . - 1 +M- 12111111111 1112111211 . Eziiizibz sgssggsfig ' 111, ' M 211315 5221? 11245 A5 111 W, . . 6 1- Sqiivzie '11 ., 111.1112 11.11111 -11 1111111 71-, -2111 1 1 1 11211111111. , ..,. 111121 21,e5113v132121S 1 1: 221111 .23 ,. .,,r ,, ,,-,, . N, ,mumm y 111111,1111111,121 . ., . -,wfggsig 53 . 2111111211112 11111111111 - . - gsfnzww ,i45E2?7111:ii1 .- ' 1 1- 1. A12111111211111 ?212.1121r121111. 3 , 9' 21 2 -E 2 N1 115151 " 11 111 552 K 115 231 1 212W S PM fin 2 ,1 In .. 111111X11?j12x111 1229211121 E F1 ,1 .11 J.. 1 11 1 1 1 F159 2 52 ' 1 1 11 11 1 9 , 8 XZif5iQfy55759i5'5i:5fZ5 f7k f5w'?2Q5Qf5x7',5'fWz5E'5?7575 211121.12,12g11.11- A . 21112 1 'f21-1212115 1- 1 - gf IM 9is254221ifSs" 1-' 32225 121 211 1 21 . 111111 '-1: ,K 34221 25 ,. 1.1 . 111- - Y 524 1' J a .1 1 , 1 -1 'V':51si3.f 1555 111' 1 21 fswz-15 . sw ' 2 1, wi 222111 21 H 1 1 K N ,, 422: 1 as Q .I 16, 111 Q X 1 Q5 52 ggi.. .. 2. ' 1' 1541 , fm X 1 XM A, .. ,A . A E N N1 '-1 ,W " ff X fi 2 211 'K 1 11 322521 2 K ww, 1 238 Q12 Q 1132 1 T181 i?55:f???liZf .. .,, ' 1111w gSl55T.g3ifgg11. ,. " m. :: ::f:: Sffkfkiz 9' 15112211.11-1.r1f1 'va vu. Mwsffvvfi 1.1 1 -111 11 11 1 11 . .. -,, ,111 ,111,.1111,11 21s1iQ?"- 111 1. H'.lE:5.f: .?E?3AE5?A?i'? 1212.211 H1112 -11,5 'J . ,2 1 .1,,.2,,..11.22111sv1s 1. 11253252 21, 11-111,.111121L3111211, ,11111112-11: 111111f111fa11121fi2i1H1Ssv'swvn 1125142 11,1111-111-11, 111 12-1111111 2211121-wf-swz2--1259 ,111,:'1:':a-'za-1:2-'12 'xszw H -?11-?11-951-EVA-iifii .,,:.,,::,, ,:.,, ..,Z,Qn,..11.121,111,.11,1.112.211 121 211 11311 1111 2 11113 QQ, Mavf 1112 f14 :1r211111 f" 51! E', 1 . -2 ,A 15 : - 2 2' :Q 31 1 ' , 222121 .. ::,: 1. rs,,. Mg, " -. . 22125111 1 1 ,:1 151-'L E 'P-IK-51: ,.,, 'I EE' 3 'ff fs 132 51 111 55a 5255133 i1 221211 +1 fs? g1s'2511ga1 1511511112252 is aif-WWW? I 3553553561 . fx 2 Ly 11111 1 . 11121111 111 r...,, 1 1112g11g., 25122121111 ez 3. ' r12.f '21 Hmm 1,1 ,. 1f?5V?3S' Ev 1 1fg.,. ,1121111125111212 - 1, 11 1112 .. .. , 2 ' 1 , ,.1 .. 1, .,,.,r,, 11 1211111-1211121 1 1 1 1111 H a i . 12. 1-r 1. 1114 txmasxxtixwixz sri ..,1 f,iL?7i2?125,i S22 1121111111111211121111 1 111,111 1111111-11 ,12111211wsn fasflsssfssiamws 111111211 2s1a:aii1E?1ieEx?uE?i39 1.111,1111121-1211211212121 2 1122,1121121111i1 1' - 'A-122555933551 .15 1 .z:::1: 1151112112211 ' sum 11: 112 'S 5112228 ifsi, .sn 5 if 7' 9214 1 Sl. i 'f 1 111 1112 1 12 1 E 1 222 ,gi 1 X1 2 ix Q L X 212 21 Q2 DK ! v 12111211111,1111111,111. Il JF 12 M4222 111211111121 1121111 21 S111 213 1. ,ii -' : 11 5 ufiifsxf glwziwzzs 2152 QSQSEEQKK 1 ' V . 111111121111 , . 2 111 1 11 1 112, S' X 2 2 4 .2 '2 2 -4 2 21 2 1 1 21 11 31 S 1 2. i5:'i9?Ti57i! 1-.132 9' , M . is 5 SX X 2 1 R2 K 1 2 1 S zz' 1 1K S12 2 1 2 1 2 2 , 18 E1 1 X211 1 fx 3 S 1 2 'wx 1 1 21 2 1 1 2 11 sf 1 2 111 2 K 2 z6M!'352!5i,kf'?ii5'?ii 11...12112111121 1 ..1- 2i1?i7f?E' '1.2 111211111 '-- 1111122 - 2 13511 YQ fi -Q 11 3 111112132221 21 WEW15 '71 3:21 121.-1, 121-22 1111111 'i ii W, 1311112111 if. WH 151 1111112 12 ,21,1,k.21,.12,.. . ,,.. 112 1 1.121211 1 fxzrssz :!z1:?:i:?? isa.. " "":" 'sK 5g5?5-Ezfyhmug 1111111111111211 .5111 1111 1s11w11w2sn4s .Q27ib51l?V?5?i . mm . 1 2 . 2,,. 12. 1..2 ,...,.. 111.111 1111-12 W2 114 211111111121112111221 1. ,, 'mgu 31253 ' wg? 2 WG! W 21 2 S 4 2: 111 M X X ,P 13912 Q sl 1 5 15? 1 E' 2zs15s2z1sm.sv1s:,,. , . 121 Wfkik 32715 PBS .WZ IQUSX' E 22 .2,, 1,.1,,.2, ., 1iaE.5f1?'121f1e51111,, . 1 11222111211 - 1111112111111 1 1f?E'!i"'.E1S?i ' msrsssfw 9if1?2V 55 . 2 121 , xii,-5821! 21 12.12 SETS 2 . seg :- 2:- 1.2 2 '-:'ra12' A211a1sQe1:1s.- ."f1. 112 11 111111.11111 - 2-v,.ffiI. 3 . : 32 .1 ..2e .wievlwf 121211 ff ,2 11. 2.1, 1 1 ,N 1 11255121 221 111111.1s1.1 ,mm 1X11fX11f?i11 11 " 1111 1111111111, 111111f111.111.1 21 " 12112232155 1 1 51 2121112111 1 . 1 ' 19211251 122 .r":5 1 . 12.11-:":: S1:14111" -' --' S' 211gW'52c'11- 1 1-1 112 11 111. - '-:safes 1,154,131 12. A 1 2211111111 . Q , M ' 11, 2 11. 1 x I mf 11 1 2 151K 1251811 115 K1 55 2x 12 Ks! X gg 5 K gg ,Xi 1 11555 gg 2 2 f sz 5 111 '31 XS 21 123 2223 1111111151 f21smi111111x2121111s1111 21 121211-QW -W1-W11111111111111211 .21.111.121.12,1111114 1121111211111.12511251 12 11211111.11.., 41s.41s122s1s51 :' 1 ,, s11ssi42s1'11 " 11 112: 1sf211f121:P11s911 11 111111 1,1 2591 21 21 15211 Li -SQLSWLSLQTEV . ' 5 11, 11 1 .11-1 111121 . 12113425525 3 1211 1211 2111 ws ij,,1f. ,Q1f ' '.:imxIx 11111 111111 . ,1, 1111122. Li! ., --- .,.1 11111111 1 41321511 g5Ef11 !9 -'I' Y - 2 211 1211 11111 1 11111111 1311112111111 1 is K 21 13831 1 1 1 2 x Q11 155 2 2X 22, 2 2 2 X 112 11 5 5 131 im 11 2 ,, xxx J mx K X 1 'H X11 ix 11 12 1 W 3 1 11 K 11 11 1 11 1 Q ,E 1 2221 S 4 X 1 2 3 2 1-, 2111152 2 H113 21 fl 'W Q55 1 1 - 212 P 5151 215 1 1 1 Qs? 5 qi JE f J 1, I X111 gm 1 ,131 SX1 2821 Zigi! W 1131 K 22 1 s sq X if 2, X 1 21 mf gig ,552 1 sf 1 H1 112 2 2 ff 'K mf 115 1 21 1 1 2 1 1 18 2 21 S 11 SX F X 12 2 1 Xp 1 31311 X W if 1 1 2 2 1 11 1 S 11 1 11 1 111 2 11 11112 111 11,1 , ., .1 ' ::," -3115251-2. 22 W arf! 1 1'z'i:ir2z'.V ':5' .. .1 .. 1 111-.11 1 . 111 1 :2s2f 12'i ':" A 1-1 111 1. V 1111 f X51 if 1533 . 25 :1 ' fl , 1111.21111,11:.1 f,.1a, 1: I .fem : 1 111 1 1.121 1- 111.111 51 1.1135111121 11.111 wazlwyf . 1 1 H 15' ' . ' . E W -1 1212111 j 1 111 ' fz1., .12Z.1:-,, e11vi1f1si.1 .1111 11? 12 1111,. 11111, 11,1 .1111 f41 Q3iZf3E.!', ' 'SFEf.3-iiw zes 21Li5m?5253V 551 1f1511?31115115115f - - w 122i?m 22? 115111111211111.121f : X 5211112 .12 11 11 5255115211515 19 .1. ISV! 1 J E, 21 112122f1W"Q' ,112,.21.. 8 Q 1111111-.61 . 1 ,..2, 11121 111.11 121 Mkffxif? 955 Hwsiggfiig 1111111222153 7sf?1sffs15fa,1 2121112512545 . 1 241315116511 1111111121 11112 1 f7fsf5s,5?55f2 -x2fr5w1 s,zg 1 , , 54' 1 111 21 1112112112111 ,.111111112,121 1 1 D1 ,1 H ' 2' 1 '- - iff 111151325927 352355 1 '-fQfZQ2EEi?l5i52 ,2 21 re 11 A 1,2 S LS 1 129, M F1 5 1 if 11 5 2211 1' 1 9' W 2 2, 2 2 If 1 1 1 K 1 1 1 11 , ff 2z1fe .115115:1, 5 1-as H1111-1 1' 1' 11 2 L P X 1, 2 1 ,1 1 1 1 ' 1, H WLTQXQFG' .1 21.1122912252 Qfwfifffii - 552519253253 2 5931252512121 13112111 ,,, , 11.,,.121,,1 '11?: 11e7Tyszi1z?fQ7Ta1 .1iQS11i?f1,15511 12111211 22112121 2112211211511 ,, U.,,.. ,..,,. 2 2 U ,, , 21111213 ,'f111'f-1 225122111515 112232 :L 'E'2E?V 5i53?' :' 5Zvl?5i5?35Se1 -21 by , .1 .... ,M . 11,111 1 1 11112111 1.111211 -1 111 1 -111 , ---,1.1111i1121111 11111 " .11,11 ,. 21112,,1,.,1,,, ,,., 1211111111-11.1,.1 ,.11,. 21111 . ,, M. .112 ,.,. .. ,11 11 112-,121 1121 ,211 '2 fffY1Qvs21Y15 21 4 kms 51 21 11 2 K ,Q X, 1'5ihP13K 215 '112 1111-1 421414 A1'.m:g11 Q11 2f g2fggxgsw1gzi11Q .11 3 - 31152 + 2, -1 11 1 ff 1 11 ,4 V 51111 1 -,11,11,1Q1 3311 11' , 121211212112 Qz1121za11g1sg255f1v2Hg11ff 1222121 -1 -21 222421 - 11 2 . , 51211211115 fi' 951 1121111112 1121111121 111121112,11y1 , V 4 w1,a.,,'4ss-f.sia'w ., ?i5,i5ZL51Q11D 'Fi' 15411 1111111-1111 1. 115, 1111111111111 1 7-. 1-1111111211122111 1 X Q Di A 2 32215 112 2 1221 2 2 is 21 is 11 W1 99 f 51112 12X 111111 S? . 1 ,. . ,,.. 5? 11? ,,w . , .,,,,, ... . .... . .15 ',:,. 2.,m11, 121121251 2 H4625 11mSSZ1X1i?g 1 1 212 " Y S 2 11555 1 1, 112 .,A. 22 'V 2213 411, . 1111 211121121 3211 -' 1PSg,yg225gSwp ' ' 1553553255 5572599159 14' ,lsmsn-1 1 11121222121 ' ' ffwfl 11 . 1, ,, , 1-,. , . ,11,11m1,1 11 52511221 as ha x Ms' 2 2 1 11 1 S1 25 S1 181 1-. 5 1112,.,1,,.2,2.1,X S, 1 2221221191 111g11t'1111Uf111z2s1 1111132121 .:2:w1-112 1 :Uz.:Hz'1s 'lzfzszsz-1a.2'21f MSXTVS' :::E"' f5isf51255w1.1S P: zvzxsz1ssm,r?f gaggiiu gzgsgggssgasi -1. ,1,.,1.12,.211,1111 . 11-- 111.1-3123.3 12f:f1t72121121Sgs2w 1Zg1iQg112g1?211 1111111111111 - 7-La- 1123-111 1, 1 1211211111111 . 12 2 12 1 52,1 1 1 1 WFS 1 2 2 1 2 1 wg 1 1 I-I Y 1 V' Xm 5 S 4 as S X 'Q Q22 111 1 i. S iffiif im 'f-11' 1:15555 A51-2 ', :.,,gs23'::2g 'WSW .. . 1 1 15:-11 ,. . 1115125 ECM? .ghl 23 fjliiiifvg 11212122 1 , 1 - . 254122 2 2-.i':212s2:1s2g1151 1521, ' ' 'z U iiliiifiizxezrx ,iff- .- 421 523355521 , ,1 111211522 iE??X'HL'W5?'L54' VF' K 52iQff:f21'f1211111f112f21 1 2 11111f:211:27 .11 -1-1 1 515355355 2-:Ziff - -1 1 -41111 111111111 g121?1.11,121.11g1 1 iiiiixlz ' l2'.LfQiEffQgaLf lsggj Q 2331 1 111121 4115 Ai2?212i13,111S1 :E.,. 1 1 352331 , 135122135112 " S f 352251 21 1231 AS Q 1 12, -521 .'f-.-1" 1' 531 2111212111 212,211 12111 M, 12:21 X 111 21 S fy 1 1155 WJ E - K 211 lwwrww W 5 11111121- 1 1111111111 1 1.11, ,, ,.,. .A.,AAA 2 111111.11 x111a:,"-212111-1: - 15212 , '.1,:ff211'f5'1 1115 11,115 ,ag 2112 'L . 9152? 2 51531255111 1' :,::1a eww 1111 1 2,,,,,1,, . . 131511, ':"'11 ' i'1.5f f11:2111211111.1111 - 21- 112112211111 A,,,A, ,, A 1 , A,,,A,,,A . .. 11, W 1 H621 2215 T1 x AS 1 1 vx 1? Sn 25 mga!! 1 223 211251 1 1 2 212222 2 e1 128 112, 12 gg! 1 912 - S5 11252 2 ,2 28112 1, 1 1511 ,112 512 1 2.11 5212 S V .af 112 2 if S1 '52 13 S' 'S 15 3 E11 2 isa .111111.1111111211121111 1, , ,,.1,,,,,,,,1, .2121221111 1 as 11, 2:1f222f2i?2f?f21?111?1 X' -1 211211,S11E111121 .. -- A,,..,, 2 '3?E23?T21F11151-,1 : H - :S 51 1 151 '11 S2 'Q s 2 S21 12m 555552 1 12: 13 3552 S756 93 2121 5 15 21112211221 " 9 . ' 1112 fm -!4Msz,ssx A .21 2 ,4 7 53 5:, ,1Xm9fEj 1 1 1212.f,111 1 21..12 .12g, , 1 5 W X B55 1 f 1221K !, 1 2 'Y 1 2 51 F 1 2 1 1111122 12: 11111 1 Q1:2f111i111i1 - ' 212- .. 1111111121 111 1- ' 1:31-1 Qgsfggagq 11.1111121112111..11,1 . A .. 112k+1ssuwls1i 1 2,,11 2f2 A W .1111 111 ,1121 2 11, .2 -1 11121111111 1 ' 12555511.5112 1514553.19 ' 1251115525551 5 V sf: -11 -11-1-1 951251424311 Effwsu 1111522151222 fsswwgg-gf 21115522 111'-111111217 11451525221 11112121 1152111 171 11 -,112,1,2,g -1111. - ,1211111112 11111: ., 11 11 '-12 ,1 12 111-111111 11- , 1 W Q H1122 1 1 X2 , 11 9112 f 11 1 1 11 1 5 1 Kiwi W2 2 K 13121 51 1 S f 1 11 S11 S xx X -111 - :111 K 1-1s11mimf1111f-5 1 1 1 22522223521 1 ... . A- as 1111111 1 1X,2 5 2 M as 5 ff 2 1 M M1951 1 1 2 1 on s sg L 1+ 1 1 2 'Z as 1 1 , 5 we fue. 551124 ' . ,11111 , 1, -111,'f11f1211111:?1 12 ' 12112251 3 ?g1111yz:111:11g ' 1 111111121 2,1252 ,- 2441, 1 1 1 1 E 1 1 2 N 1 111111121 , 1112112111 11,11,,1.,1.11121.21,111111.12,121,L1,122,111 11 1,-, 2,11-111.21 fAA,,AA,, 1111.W1111111-11,11112122111 132121555561 191 51153115111-55122112 2 111,1111-1?i121,121Q11i42i11f11s31 11 1 1511112525 '- ::f',.a"1-2 M11 111 1:---52 2:11:f111z11,11212111 w5'32v' '15211121:21111111111 1111111-2 115.1-221.1 -11 131511 1 ,,dg,11, ,,2,1iM1..,1. 1 1121. 111 2212, 221111.15111 11121-.fs .::1.a:g2:: '-1':s.1:' 1 ,-11- 111X.,1s.11,12. 11 ,, ,E ,,,,,11,1, ,mm age 11 91' ' " :EA : 91 '5"'::'.:-':'.?5:, ,xf i' 9,1 14 'Z-.11 f, -,,.:., V L1vz:g1n Vu .. 1 rs, 5-5 .T,,':,:l 1, 2: if F- -: 5 525 25511115 135225 1?1'12fffiff21isz.s1 iseieiiisi 'Q21f?13S1 " .. 1111 - - ,Q122 img, 2:11f:w11112fP11w 141211211111 2-1-1211121 , 1 :1 .2'g:..,, 121 1,121 111111111.11:111z.'111 -.w:1f::11: 111111,-111--21, 251 1'f ff1ff25?f51?If'f1fS' asses 1151,1'13g2g3gS11s211.51 A., :Q K .1 1 1, , ' 1-?F12fS1 11:112g1111fss 1 32253111222 3?21??1 f11-21.4222252911 13a.1,a111Q5115i11?1152 41 1. ' gzgs1 14s,14g ssigsiggwfisigei ' 12 1 411111123 1 11211 1 1211213 '1 'tux Las I EE . H : :: '4: 111. If xx' 11 uf 1 ' f'..5H1. " . V 'lj 751553555 iQ3fs51fa1-ff- " W dff 1 0?if'l1i-K 21 1' -11111211211111112 .,-1-1111111 ' ,1fs1v2w 1 , 1111111111 . 111.12121121121121 111111111 '- 7 .21,.11,1111111 .. 1111.1 -- 351,311-1 12111, -F ,, 1111?5g13g5, ggf,-1' - .1-21. 1121211 11:Pi21Q21s wk" f'1.. 131171. 11,1111 ,.--.f-1:11 11221221112? 111111 11 1- L1,1g,.1g,. ,.L1,211,111 -. .1 . .- 12 11, 1111111 1111,1111.11.. - ,- , - 1e11.21121111111 111211, 2 12112211 w 1ri'Av f112fe1' ' M A 'WI1911:S11215512W111211sf1s1112s112sm21112111-111121 1 .4211 1 4 9152115111 111,151 1351311-S1 1 - 1 1 1.11111211 111-111111111ff1f1ff 1.11 A .,, 3 , 12112111 13231921 .11 111 9 22145 1121121 " f 1- 41 is A 'ff KJENXT 521575 k ,. ,,..,, A , WXENEZX2 121:11 5i:i?T2i5E2iSL1iSE '21 621.5111 1412 112 H 'fsgggsggefggef 1 3512221211 , ,. . A 1siiYi2fY's1 ' " 1133112221 1- - 1 1 F1'l3i4isx:xAsi1i . 2 5 x a 85 e rf 'ex rf 12 Q, 1 2 1 H 1 2 1 1 12 my 12 1 1 1? 'e Kass a 9' x .1 1, 1 .3 .aa fp " Yfigswsz'-ifiaeggssis '2SVi1fWf?5?is3fi 111,11 11111111 55g1zv11sf1,i5K21gk11 51511111 1111211111111 , , 1 1 121212121Xz11111gmgg Q , 11 11-11 , "uv ' li' 3113243172 1 4:11111 1.111-.1-ms: '- -- 111155351 1111511121 151111 1, 1. , 1111.221 21111 1 A,AA,,A 1 , AA,,A 1, .,,- 11- w121Sg5531ggK1fw s1i411's11ff111?12 1. , 1,,511,111ig1g1g,1mg,1k1 H Q - sfvxlfvgfzz14'f:sxi:1:71'11f111,11,2211z2111..1,.-1,11, 11111 12,M1..1, 2f-w, 1 ----- --f-------- 2 1-111 ,------- 111211 vw M215 ' 5155511 -' 1 11 1112212125 1211111 ,,11111.1 AA,A,A, N J ww gk , ,212 1111121-sf111111 531 321, 31,111,1,112 E1 1111221 gfigfgff 1111g1111211112111 . 522 , W 13511512 f 1:51 wgslw 1 12111.111.w:rf L.. 1. ,M A,,AA,,AA,,AA -1 5.5111 161 1111521 7 111 15, - ':- 1'1,f SiF.QxiEWM - - . - . - , 211,11zg111,.11 li 4 1112-1 - Qgiiff 'I 'CZK 21 1,11 111212 f -ff 2114211421111-1511111311 K5-V11 K ?-H2225 .115 1-2222153211: Kiiffi- " "::5?" L ff7 19 ?1'1if'ii:"z. 55f5.1z4fzs , 12,.. , ' AA 1 21,1 , 1 :wvvssf " - .11- 11291 A , 1 1 2 11 1 W 12 2 'P 9' 4 21 . 1 1 1,211,112 Sfsws? 111 -1 2,..1,..1112112111211 1 K 1-1 2d ' E 1 1 122 1 11 12 12 f 1 my N 12 12 5 I 1 1 22 1 1 11 1 11 gig ': 1- fi-1:,1 12F, 1121425511 . ,,AA fi 113555 5 ., ,A ,121 --1119211 Y2fY2221.2v4s1m712114111121111121111 ,A .. .. M -2 ,AA,,AA,,AA,A 12. A,,AA,, U, ,,AA,,AA 121 M 12 gg YM?-1 gm gg sg 1 2 an XL' 32217 1 af 12 3 22 F " 1 1 E5 1 1 1 1 1 H 11151 H 1 F Q52 gg 81x aw 1 21 QS 1 12 X221 SS 1 1 , 12 1 1 H 1 11 1 'ik S an 111 2 1 3 H Q f ,111 1 K1 ,, ,1 I 11 1 11 12 X1 1 an 1 2 1 ,1 2 1 2 2 , 1 111g 2355521 2 2 HQ 321952 E, 91X F2112 Q1 52x13 ik Q12 my 1 151 2 1 E 1 1 1 1 1 1 1 ,gs 3 11231 1 11 . we 1 1 iw! 2 ,,,AA,,A .. .. ,AAv,AA ,Ni W115 2 11 121 1 Q 2 S1 2 ,Hy 151 2 2 2 ,2 1 Q1 2 2 QK11 W3 1 1 12 1, 11 2 235 12 1 2 2 11 1 2 1531, 11 1 ma E111 SEQ A 5 M12 12 S1232 Q12 1 1 5 53 113 11 1 1 12 211 2 111 311 2, H1 12 11 2 31 fe X21 111 X 216 13 1 ,123 K1 21 112 S5115 11 1111 111Ww11i 1 21X1 r K 2 951 1 22121212 X232 U1 S' If P231 21282 1 E 12112 X 11 2 '1 mf' in-12255: 12 1 21, 2 Wm, H 1 5, K1 1 E 2? 12 S fi as Q if 21122 2 11211112111 iii- 212141, 1 A 11 1212111 11 11 111152 1 11b32g21111,2121g2KX1111111111111111111121f1111112i,111,11,2112 11112.11 1- -- -- 11 1 1111-11-W -1 ' 1 .1 ,' 1 111,111 5553, .11 2f1111121121w..11-1211111111-1111112 1, Mm' :pm -"'::::2g:f:1: .-: 'g:Qs?f53?ggQ?g13 2 1 .. 551. -Mfr! E ,111,1-1-11.1.-111.- 1181111111121 1112121111 151-11 .12 111111 31555254591 ?E 121 11111211 - 21 5135 121112 A ' -' 1422112111111 .111 ,Qggfigggnu 11122 1-.511 5 12 1211 12 1 H3 N1 X 1 1 1 Kwga ff? 2 s2f11f11 S gf 1 11 1 1 1 11 , AA 2 ,A 1 2 12 211i11'f.1'A 1 111.12111 11115221-' . 2ff2141s?11i'5Z2I fwff 121 1 my 11!2?g5S ,aggg1ggg2fgg2g2f1 2 295221 .1 L 2 fiw 12s211,sfz1:X11f?51fSg 22 11111115115 -121.422 1121gg1s:11s.111g11s.111 111- 1121 1-111111111 111-11112 9if'W"ff11 'ig'-5:1 1' 21:51qf11?i1?5f2??i13515?1 . 1 L11 15 1211211122 11111211213 ,. .1:21sz.s1zg2zg2gg11s1111 , ' zgfggfgf w55gg1s1 1 1 11 112 i11'E1111,1122211,,1112M 52 L5 iifizgi.,,.s12if1T:.-111,ff2?12f2151SELs1ggge1jgsiggiigggi sw. M 291ff11711112152,12e,'ssz,'s11:s2gf11,f11'121211+1.111sfSsQfss ' 1ff5111ffffw111121111111111121111111111111111+1g2111111521ew Q 1 1g,2g1g1,1,1211s 1 P21 1s12e21f11f?11f312??11i1121211 1 K. H 1 1 1211121111f1 1 w2 z11f11 '- '21 ' " i3f1E255i2?i2i?574ii1 11 11 .- 1111 2 12' ,,1-11121.1,.1211121. 1111 21- 11. 11 :- 11.1111 ,, 11 .. 1.1 ,,A E1,1M9211.,11f, if in 1121ff,f1r+1-1,1511 2 H -,.. M A,,, A, A, AA A ..... A.A-. 1 -11 ..- A.. 1 11,111 A,AAA,AA 11. - - 'f -111..1.111-.1211:22- , 2-1-12,111-,. , . sm , 251 -.121111 , .. -11211151 1 .1 Xie? Eixialifii 21-.1 1-11, 1 , - 11,121 .12:".111'-1. ig , 1 1 if 5? W' IH 1 ' 22 II Pr I 1 1, 1 1 5 2 1 E 9, 1 1, 11 2 1 2 W 11 Ev 2 2X 103 'K ,1 S 12 1:1 211 2 Q55 , 21 H W, 18352111 Mig? 2911 1 '51 1 E Us +12 N 21 22 K5 1 W 21 si 2 'Wig 'QSQEQVQ 4 1 11' 1: if? ,152-...111..11 --.3 S25 K 2 Q21 5 rf 2 1554 ,E 1155 f 5 E P W ' T' 11 1 3 1 1 5 1 E fs 2 s 1:1 1 iam 1 , 21 , 2 11 121 Q 13 X 2 1 N H Q5 11 is 1, 1 QETSEHTQE 2K 242 5,2556 23, 2 2921 11 1111 Ml Q11 1.X1X15g3E 2, K SE 53523 216 W '52 1 s2n1,1,21u211121,, 1 21 42 ,1 111 52 1 J 31,2 1,112 22 X 1 2 1312 w Q1 mf' 21 2 sv 1 11 1 5 11 2 11 1 2 12 ,1 1 22 2 2121 2 1 , 1 1 1 2 2 2 1 2 Y 2 E2 1 2X 1, 12 12 1 21 N 2 2 1 11215 . 1 2-sw 41,1 'iff 2 1212 W 11 K 2 1 1 2 11 2 21 1 11 1 1 X 1 1 1 1 21 2 5.1 215 1 1 2 W S11 'e 1 si' 1 232 2,11 21 1 1, 13 1 ,,,,,,, ,,, ,, , . .1 11 1 1111122 115111 112111 1 3111111311 2111111217121 1111 z1wsf 111 1211112112113 1111 111,111 H 1 .121.1211121 ,.. .. . I 2.1811812111 f11'1111f1 1123211151221 ,. 2 ' . 1 2111211 9? 1 1 1 ax Es S1 12 Q 1 X 2 as 2 S 1 1 21 2 M 3 2. 3, 181922 X 1 2 5 2 1: 1 1 13113512112 ,111 121 J 1232, 1 22 5111111111211 1 111-121-1 -W1 Q-5-2131 f N11 2 S22 S 1 1 S2 12 1 25 2 1 22 2 1 2 1 1X1X 'xx 11 11 Wi' Y 9 21 12 2 H B1 1 2 1 22 1 1 2 2s1X2 1 1 1 2 , 11 ,, , .111112112112 ., 11 121211111 1 1. si' 111111151 1 1 ' H 41211111 Q11111111 143511551111 1 M 1 .. 1,111 251 1 451' 1 His 1,331 211 21 A 2151 111111111 535511 as --wx 1111 ' 11211 , 111111 I 1111111 1 112111111 111111 111211 21.1111121111 552 13152 A 15 11f2s1ss3'2f'1.1 12111 -1 11' 21 11111211-. , - 1 11 5121 s. .,,. 11, 1. 5393 9 6 ggi .. .. , 55114221 212.21-1 ,. " 11 1111111 .... 11. ,,., .L L, .1 W2ff1.211e11 1 11-.11 11' 325351 ",I,:- Jw 5:55 " 555352 15555215.2 1 Ef f ' 5147 ff 111 552312 515 L1 1.2 11 1214111111 ,111111 . 1, W... 1111111 2 1- -- . 11 151,12 11 55723 1f11ff1f1-1 1111 1 119 ,11 ,.,,., .1,,1, 2118 8,153 11 s2P Q 21XKXiXi11mm fk 3? fi sg 111 Q Q 151, L11 ,122 K 31, 2 2111 1 1. fm 2 159' 1, 2 11 155212111 1 YSF Q112 21 1 5 QI , K 1 1 4 151 1 2 2 1 gigs 81:9 W1 S5263 L l X219 2 21 1 H 11 11 L 2, 2 11 111 K 255 11 1 ,X22 1 5112 2 21, 1 55222 B Hs' 2 is , M S 1 '51 11.11 ff' 21 11 2.x '2 xx E gb! E S rg Q Q 1 1 1 3251 1 21 311 X28 5 24 ,1 2 95,5 2 21 11 12 11 5 21 2 1 8 QQ 11 1 55 5 xx UK 2 mv Ds 15 11 25512 2111211121211 251 5 5111121212111 1315 iw-1111111111 12111 , 1, 1 1 1m X113 N229 112 2 81 11 123 1 1 1 1 2 1 21 2 S F S if f 121 2 S 1 1 2 K x s P x 1 iiiiifisfi QliEfEELiiii5?Eii51i955j?2i?QQL:V'mii:i'i:m: ,M .. .,1. 1111 ,..2,,.1,.21..12 1 - 111- 111111.1111111111111111 11,111 11211-.1 . 111. 111.1 111111111 .,,1111f21111211 211 223322532 132592 B 43211155 1. -. 111121112 11:1 13 ff"Q'-11,,' H 559 11- .:-1. .---, .2- sezlmsissfais 1 .1 ., 1 11,55 'ai 'ii?IEsf?i?ESi5E2??5U 1" 312 ,m " "' L" , 12 1111 11.11 X 1 3 111 KK X 51 X2 211 1 11, 1 3 31 as 1 4- Q 21 0 5 5 Xxx 1 'W X gm! 'K 1 'Q ' 1 535 1 1 ,1.,,1,.11..,. 1,. SH si W me 5 1 1 11 1321111215111-fe-.1-111251g. Y, ' .- wlgyf k 33531355353 . .,,...., ...., X ag . 11-11 .1 . -11 1,2 1, .. ,M .. ,ay .... . H 1 , H9121 1 3 2 2 1 H2 2' 2 111 1 12 11 5 X2 J", S , ,. 11, , ,. 1 1- 1211 1 121112 1 1 11.11111 1 231 3 1 12 1 11 2 1 11 1 xxxzxa Q 2 xii ukssa. 5 12 2 1 11 12 1 21 2 1 1 XM? 9,611 11 S5 1,5 S51 1 1 21 X2 13 1, 2 K1 A Q 2 1.1, y 2 S fn 114 1 12 1:111 11 1 212212211111112111111111111212111111 111 .1 ,,,1 1,2 , ,1 ., 1, 1s1f1ge2gQq'jh!'i11?2 f Es?111w1g1i12Z1121,112i1 211211, 1 111,1 121 111 11 11.1M,1, 11 121f11s1,'f '1 ggM2g:'ggzf: W F - -11111111111 1 12 111111111-111-11 .1,, 111111. 222111111 211.111112111111112111111.11,.,, , , , 2 21211111121 12- .. 1 11111111111s1g-22541112515 '-2 if f 1-11121121121251112 -he - g14e2,-151,135,121 ..2 ,, 511 9 ,,.. 2,1111 .. ., 1QY12?Y12112Si 121- 1111 ,11111121ys 1,1111-12-1111111 -11 ., .1111-111-.11-1111 211111111111111 -, 21,-11111121 221111. ,. .. 1111111211121 1 . 2ff11:111'117'1,21'f1-1 1111121 11 1,5 11.121111 1ff211sgsG' 211,11 Q111,:111f1s,. , 1.2 -2- 21 21511 W' 11s1if11i12111 11 46411 , 11, - 111-1112411 11111 . -5? -1111112 1 2111211 11 1121112 , , 1511211 1113513 mdk . We, Qs3?E5351s3:1:e Q21 seiwsi 1221111251352 -121. -fH1. g11?e11S11d5 i1412?'S1s1i11 -1 1111 111 11 11111112 11 2 22 21 21 2 2 11 1 2 1 1 1 2 4 ,gf 2 1 1 12 , S 'N 1 2211121 21-1 .. , 21.11.21 2. 1Mf11wfs2w2 Ima,f211Q1st21171i1f111asw Sw 111-111 1 , 1 11,1221 1 122 255535 i1a:1z21f121w . 111211122 12 vw:sax::,,. 211412 23311111 Eff- V212-111.11ff1gg 1521119211 1121212 225112121 .11122"'11111s 1111111221121 t 111111111 2114111-12. ,,., 11515217.13 2 x 51- ,121 1121112 2 2 2 1111113121 111, 13 lizflxfgai 121121111 -1211211111 ..1, .2 1 1 1 . 1 .1- 1111--12 saws? 1 U?9f'z1?? -- s- 2 2 s Yak? my 1x 21 1 1,1 1 24'-'S 'X 121 if 12 111 2 1 2 1 2M2 1 1 1 1 1 12 few 41 11113 1 - 2 W m a .,,., S., .. K " K 515 2 .,,. 2--2111,1211111112111121111111212 .1111 2 ,, ., ..1,..,M '87 '3?.1s,1 1 12 29 1 20' , ,1121112,,1i,., 1 111111 A Q 2 1211! 1 1 1211121112 11112111211 121121 12 Zi? ' lf f?,.f2sz11s:11s? ..1g.1 11. 2, ,.,,.. , .,.,,. .,,. 1 ,Wm 1212222352111-'12311-2121191171121Q 21112 SWESZQZSF 111111111 1 111111111 1-1111 12-111112-11511111,111 '1s1s,fv1f21 fisfggsiigggisigisx 3-1935-1331? 1 1 1112 1111 9 21121112 1111111211 1111111112 1 2 1 2 X11 su 2 2 152 1 ,1 Q 1 2 K, N12 2 21 1 5 123 1 bmw 2, J H 5. .1,. 11111221 ,, 11 1 ,- 111.112 111121112- ,, 1-11111211 15225522311 -: ,1,f11233f ..,. -- ,. 2 22. 1111, 1121 LFTHEYZS? ?5'B"?9'11221sS113P115121'412Za2fri1f 12111211 1111111 412141 -' 1 ,M. ..21, .11.11,11.12-.111111 1 12, 1'-1 .51 f-1121 11.123111 7 5' 2' 5 2 .1, .2,, .12 . .,.,. ,2 .2, .2 .. 11122, ..11. 11 151 we X K 11 1 2 j S 3 218 1111112?11f Q 3 5555515 ig1,12i,21, ,312 1111 2 2 5,25 Qs fx 1 1 1 1 1-12 1 151 2 2 2 1 1 18 5 S 'QQ 'Q 2 2 1 2 4' 2 1 K 1 1 1 K Q42 be 122 2 1 ..,,..,, .,,. 21 ,.,,.., k.,V..,3.,1.,,s.,s, 2115125 5251325122151 f gL1511W155gg?ig2?gQ5sQf 5152111151:e11:111?111is1412Z? 4121Qsesgsasgsszgsssgs 111 112111111117 ' " 2111, wmv-:zgs2:s1z'11 ' " -12s1f1s111f112f.12 111111121 1111 1 1 21 1 11 .,,.1,,1 . ,., , .1 K1 1 ---- 1 1 121112112211 122' 121 .. 9525117 22 2-"si 11, 121.1 11-111 . 422.4121 15. ,, A ,. ., 1111111 111 1 12212 .m.x...3 Q21.. .. ,.. ,,.1,.11s1 1151115512 512112 -1111 ' 42 S 2 2 2 E ax 112 2 23 1 111 2 X188 11 12 nw, S 1 1 11 x 2 4 2 X Q 1 32 12 f 4 1: . 1. ,1 .. 2 -51 ,s 1. P Q 3 55:5 , M ei I 2 2 1 A S '82 L1 22 9 SX XP",-':.:1,1f,,s23.f 111:111.11:g11g1f111211g11g 'iisixil EZ 5435 H W ' Q lla :.a J Qwiwv E'1- rl 1 5 I 1 ill lll in lil Ji ,K ,T :Sigma PL' l 931 il is so iw Q rgg 2 gg 5555 Elly 1 33 1 ill E will 4 all I simian E? s is gl 2-gil ?2l'r3fllE S5531 2 1 Q9 ' 5 . A all ggillll , N WS, ,alia ,W W, N , , -rifqgwgs, MQW W ,.,, NM, Jgrgaw 1" ll ,,,,l,z,a2lq the 5: 832221 il Y' i ,, 4 qw Ig 5 . E5 Iaiffl gllu ii nw ! 'S J 3221 Q ge R is E Q 1,81 gem 1 ig? li? ggi 6 , .. wg 525557, ssl ' l Silks Essjlfsl lu s list , Elms l W? vi af K J EM if iihugruff lj gil as EMM sl' 3 'Milla lash 1 ,Q J 55523222 221 QU E 2 e si, 5 H5 1 Es Sill 1, .lg cgi fglllgii i if 2 1 al l sl sn - ff? "- V af 1, Lili? Wi fi fm 4 is 333:55 H , a f 5 , , xiii! sw r atify 5 , W 'sg,E,,....,,,.fI vi my , 1, s-'f- 1f,, sgasE. 8, ' ,Qian urs ! m g 5 g fl 5 . I sql fl is J S ls Will? fl J we gil ill 1 l lla!! 4 l Wg li R A A fslslllli wx ' 'x 1 sy-Mig? - is :Liles QW, 1 53 is :EM ,.: ,gr-1 ls2f:sJ, i ls, L!E fgggpgggt r lw al ggg if . ' Will 5255 35 IK, xl lflifl 'Ei ,il 3 iilrsggl ,ggilg l sw J ,. 5322225 fe, . Wiiisgifiilliiiirsef gsfz E?WWh.ir ',1,, K , , ... Y , E, lj 4 5, galil figilglzl 155 Sgiiff FU fill Ea lglfglisw ?i,,'g2rg5 llggfalsg E is 1 gil-,rar lgglllllig sin s.. qw gf gag 2 vias f ,r , will ilsliifaslif as lf -H lsaeaflil gig? if kill Kifzigflgillky fr Wifi Rs Millie Su www A Q: has ill MQB will I 1? liq m l 5 E Egli il l 641511 it i s Slim ' il ms,r lfimw 3 53 v X 522 1' ' in I L X 5 4 ,, , 'll'- J frsslrllg l.. iirwwf 5 lflllliir ,iw ill sifmfgsfl lxxglif Flexi 'gl I wwauilsu -2 ,sw ,J link ,. , at f 245 Mr - -- :- : - U i5?1fW?'f ?l? i 5513 955 5315 .. , .. 5 A ll f-fel sigzggslllgifl . W Diwali . , . U ,. y y ,,. , .. -ffl ,, V JJ llllliilill' is A ' T 2 5 li l? fi gli? All 5 'amgx1Er5lsiilisliaallgslqgis 121 si i s ng . gli w A V X7 -fm ' lib G ' Q V elf' Ml K will J lgsl HY , 4 s 'llf I ga f 9,215 Wag 21,5 M I il.: 'wr 1 lislgiiqifgm 'wh ' iii leg "if fi' "Li A g ssl P E 1 ,M m Hmllllxill nfiliiitgkl llli lil ms is 5 Q a hgh 1 :all - w hii hill? l ,, L., A - au LEM Lf 191525 will sg, zihlg lux K S yi. sgl: 235223151 Z! xy ls my , gf f af gg . .. gwyw H, ,1,, 3 mi Sit- 15 E Ora-all f . :rm 1-,M,-r we .- .,::s,.,:,, s 7, Bs Z , ,. ik : slam lim SQMKHWM H se 6 5 ,Qs ,, sz K , . Wa ., , , ,, H ,L ,,s,,,g, fl J 155' : - .35 ' 11223252 4 AE' FE 9 N fiiiil illlgllig J W ' 1 ,wsem ,,lgq2:5sg 525625 5 I lil mv- whiff? Q liwlfwls ls 5 1 Wil el Q . Alzi. ,kL, iq? H J -' effssfgsrf,, wifzsiil is , . QMS as ailsgm 521322 il fi 25,315 sa... -J 44, 'xl E iff? will 'll' a E53 .rs Liga ks gels . K, 5 1 ami! , 'ii iii ,fl fi gill Iriuggigkgili J 1 l i n 36'-i'hQ-iii if Pg -. 4gf'ffs:g,fk'.5':',H',r, 5.15.5'i':',:'f:-law' ' I l . w e 5 5 Hs-' J :lf ,izfg f Ifillfl. if lil fig 2 J 5 5 Wm: sig? J ,.., ,, ,.,, ,,,, yi W ASH ' 'E -1 ,z X A ,lggig is Q Q 1 E, gi X'?1 4 J-f , 'V1,f1 -.11: ia g i! ,I.1 ll! 3. ls I F7 1 Q13 lflll J ill' z U W .l'jH:,fj-fwlsissh gli! lg ggss E- :.m:1gjiw5gg3yg 3 ig! lg 52? li S 5 r. ally - swf. 1 a, A, : 4,2 ,..:1-" 'il '-if Ml . liiliill J Wm uz.. ,. ,,,,: .. V X will gliiilili Y, .. . Efwi , , s Z .. X 55 5:-I .P I V x J A 7. il1E.!s. -,-. ll 522 52551 , - f ffl! ' .E " 1 : ig! hi u- as .i J Mgliilel ' X ' 5 1 ' E J - ., 2- , EJ 1 1 35 U ilffglal ,' " 'f w ill lillll Miles if 1 M is ' , s rggsjillil l'lii1l5i"5 1 . . K' gif W Zigl a r? -' 1-f L V . E ..?" .fr 's , I "':'y'i? it 9 we 51532122 'Z g jgggiglgglgg J Q !,, iAS5ili A z f- M i a , . 5 J .:,. . . ::-:- 8 4 Q . i.:.,,, ri 4215. H 5 Lx Q sill ,, f. 1 A : .,.,, irgaaigiggi 5 ,, L Q gg 25235 s 'li ar .--we 1 . mel 55 AI E S -5 S:-J Egligfll - fi ight f QL ' H fd , 2 . r ...alzwi if gqijgqgtliggkgglnssgq f i- ls W f 1 ,- V. .Y ,QW - L, ww ss 1. , li siigmil . 1 slallfsllsliliisszllillslli ixllfszzlgzrmi , My1lllJl45lfllllii5,2El:,? 1 1, L, :L 3 4 -s ,zu rl em rn Y . sgg5?3gg5ggigg 5lg,2ra, f sfie gzgg 5g5i . X , l Aga I ' K ,, 5 ' il 5 C il, , Qiggflgir lg, lille ll 'iz fs :sf WE T' fi .' V - gig 23, A Eijlz lf i iqvw kggig ti hr fwleiivg f 5512 ' Y - 5 if ,eq all 51 i m g . will A E! ,Quai xt ' , giggle 1 K M sw v sr :ig G ,g Lag sign -, fi: ..--, AA E' at fl Y - ll2glSg!Q,22r3'?ll 4- lgigifwl J N A 5? is . A 154, ,, MU Ls: I I A is Z, V LA A, , lsiliifl , Kfwlrsgiill 7 ' Y 53225 5 'K Y H l za 52' 2 W l E ll, n l? , , J ri .. G heya,-Mwmwae .Ti , . 5 Slgmir :-:. :EJ :Eli - A is Z I. ,., ilsllsfl - W Ml sa ,,.: ,I , l eww l l is 1 W 532 J 5 J gl 'fu S 33 In Q i Nx gl, glial! rielig Er A im fl iw ,Is 9 ,illigi all ll li J in lilo 5 as as , liflwllsgls im isiiligfgelm ighlgllrlgl J 15' ,Slams ,L , ' ' in s " sl In iq 1414 iii .., I K ii le 2 li J I lgli 'Irs ss - V, .yr V-wr,g,,,,. , K x X 5 S . 5 -, -,' K SL wli llllfliiip 5 A EY sl fr ifglllllla isi f giiliillg g w iiiii w W im 5 5 5 SS ,rs raiszfw- ifw k 5255? me Gi h l 5 J.. ss, rw Sggriwrgllg ilrgiwiilss ,riszagigl -ah . llggilliigigsrgl fsfzlw egigiiisegggigal we ff iigicisiihilrllii l llggglsllf s V . wg 5. wg, ,1 ou..vif,ig.g,.l,i.q ,ing V llllllliiiiilllgl mllliiislliallelillllliiinli fiahgii, ,Sf K Xl s- X , rj E-: Q A Q, ,, 1,1 l m , ggi 1 Q i sg s Q J xii xl ll Elk 5 x 5 , ilhw 5 1, , is fs Wiggle I e SQL if 2, UK hr 'N il Ewgslgk lg will , 5 ,sis K will Eg 'Q Lilllimhil Jil lx 4 llgxggg lvsf H " fs wgw g ifuwgvggeg 'lillfl ,, 2535215255 I K K M ,lllilll :L 5' ,gm X L., 125536 lih QWWKQQ is as sw lwi ahaha ggi, My rm ff My .Z gvf L'- Qs :,, , 1 , sk, 5 Q 7' S, gn s 4 5 is I lwsragl , 'Q rs, xx K2 fl1?l' ,lilt'zz: ?i ll llligxsih this J I ilsg lik' gist Hg ' El I M 2 is .z: ,. , Q : : ., fi 53 A 'lg is 1 ggi E E35 l we ss , . 1 5 ,I 'lata , 32' 5 nr Wei :qw ng H Egg! 5 ,qhgkgili 3552559 X ,., .... X s 1 if gift 5 Q' Pflllilii will iii, , 1 H F gym e K ml we 5522 H ' ml y H f ll J gs E Y igllgiil gllggllgll 11 gl J f ' 5 V ,Eg-, Y F 5 A ' ff 5' 'fx 3 'X , .,.w.': "i ' A xl ,H ii gfl Q EEE, Q 2 H ' w Simi? xlsq ifsslqi limi 'lgiiilllir I5 2 sg: ssl "ii si! 533 will f asilsia sliiiialilfils l i ff lrfsgigw g5l:E22,grE,3gg .l , 2 ?, ef liggggigisgefgl? Willis lv , Ezqivllsli afellslr fl? if lllllzlrifi , , ., 1 5 ,Q J ' fla sh y 11 1 W' Q HL , 9 1 5 , , all QWZN 5 S 5 4 il 5 di 13,31 50 L I 1 il QP 'lull me K E f ligflfe qgwilwQMWg Al ,, glial -- . 4,22 M, K. . 1- ,-. ,. L, L, -VV. , .,,..,- , , , s ,. J .x xxx EES 'V S i J ' 'X K 3 " 4 W5 5 39 f ls W W il WSE K 3, .ml ill Eg lg M 4 is ' K ' ' - gflirs A L , 3,5 silly lwlfg li WEEE? ji rm, lwmaeweh lm Wihws lil 'gig s H -. 5.2 Q sr- 5555 "Wi 1 is . VV 1554 it , K , Qs Cissy Schultz Sammie Sebren Gayle Starnes Jimmy Stephens David Steel Wanda Stringer Jerry Torrence Celia Weathersby Billy Weems John Abercrombie Renee Allbritton Kary Arender Gary Balgord Carolyn Blackwell Debra Brewer Nanda Burnham Sherrie Chisolm Judy Cooper Chris DeLay Loy Dorsey James Dunaway Diane Flannagan Jim Foose Bobby Fowler Jack Haley Kenneth Harmon Billy Harvey Karen Hebbard Bobby Herrine Peggy Hollingsworth Linda Jeffcoat Glenn Johnson Edward J ones Terry Jordan Montie Lott Joe Luke David Peterson Rocky Ranow Elaine Berry Paul Hays Helen I ohnson Donna Luke Jim McNeil Bonnie Moore Troy Nordin Randy Nutt Roxanne Pierce Bob Pyron Betty Renfro Virginia Richardson Lee Riley Barry Rogers Denise Sanders Guin Sanders James Scott Sandra Scott Randy Shelton Debra Smith Sara Spratlin Billy Sylvester Jennifer Thames Larry Weems Ioey Williams J im Winstead Jimmy Adams Danny Ashley Debbie Britt Cind Brummett J oe ampbell Jackie Carter John Cook Randy Cook Delbert Cooksey Diane Daniel udy Devine Sary Dorman Virgil Douglas Alice Farris Jeff Flanagan Janice Holliday Ray Huff Rachael Ingram Mark Jaap Dennis Kelly June Mason DOl'll'1i6 McNa H166 Ronnie McNamee Jean Miller Wayne Schuler Bryan Speed Gordy Ward ss 1. 5 e se :. s,s: f s .. ,L :'5 sf. fs ws 5. -s . as gifs yywsmhi is W, ' Es'WmWs gg? , Jssssilz , ,,.NH8 gfissssss fs? xA'mw4k 31f H -.M ssw - sgsgsss - Q'ssss-Q 5 ss, QF 55.52 ss llgff s iQ swwwsw sr,,'- V ?iE:s :-- 532' , , V V' ni...-if. ,::,. - I I az: 5 ' ':s"- sxs 51,1 ' 25, 1 , . Esgls s is is fs sgss isfi ' V S sf sg Es Us ..:. I is sgqswga swmwfwmmwms 533522 s is I f WSW? fsssssssssss . s 153 ' -:assi ': S 5 is 523255 ,. :,r sgs H3219 5 iii! E I.. ., 3 E 2 is 1142 gi fi s Ms is gsifsgss X2 W is 8 's 555355 ui., WSE sgisifis Sass ik s K gi is s sssssqiggi X M s 5 1 5 E2 sfss E ss? Egg? s,s,E 1:--1 sm, Wi 5 Hifi, ssss Em, Ms, s 3-55 wp ss iss ss2,ss,ss,5,sssgRs s,.ss,ms,ss,s ,, ,Sf k 1 IT, s. ss ss, 5, sis , s , . Q, gh if , , sg L s K s s I ss ssss ,s,,ss,, , ss f ssssss f s awww . LES Q, +.s::.-:. g,,ss Q ss ' s ' iisfs i s sb ul sl Essssggggnii , W 1 K misfgxlfs 1" ' K HK 55 9 sn ssh sw f LW H 23,9 gsssssss s sissy s sfsss Iss ws is - sssw ss ssshsigs. miss sig-gsiiissgg gsg s : ss -sp ,ss .. ski? .1 - 's six s iss -V ' S .ms-ssss f.. . ,iliiffkm ... 5Fi1sss7ss. " rf :fffss,sss,s 3. -s sssswss .M-.s , Q' QV. , gsfsis, ss? ss,ss,, s sszssssffs ws.:- 2'gs', : .4"f:5'f K Vgss sw W s H2532 Esgs sss ,p s Qsisa s fssisifsssg ss s is s ,Ms ss Xssgsxsfgssm ,, ,gg sf Efmsgisiss w mmg lgf sa i s ! Ml s, ,sw s 4,ssQ,SM!s 5 Ssssssss I s g ssssm, iss! s as V is 6:5 sis ss ss qs si, is M 'K Kmfsflsszssf 3 ss sg ss wswjiws ,,ss, ' iss sw -I s, .ssh ssssssss s sgssfs msgs sssssssgsf gsggiiisssssi , 3595255 523 ' ,ws 53,559 fiiv-iss msi -sus: , is sgssgniiiigs ss! "E sys, -. .,: :sg f 7 ss ,,, gsss ss U - ffzssaasis' s - - Q sss,s fiflsssliss 1 ss Iss' V 2 X is Stfsiifi 'sf' s Sig figs ss , ss, ,ss , N, ,s , 5 I 5 3 sr s-Huis.. Vggiggs ss Ei . , ss s Q iss fs Miss miss 53 sis , s s s sg, sf, wssssggseissgss MQ si sg ,ssss :lass N, , ss siss, ss sigsigsssssshil EE - fsssms sw 11-412:53 : ,' U s,, s s, .,,,,.sf?f' is AMW K ssszssgfss s , s K3 is -ss5?ssssf, ssss sss 1 ss sswsgisirsssfss Q. ,s,,.,.-557, 5, s. 5 i ks. Ji 195559572 ...rs . s., s- 4- 2??L2isji1'W2iWffi!B1 isssQs fsisfsggsgss sf s f Ns s?fg2fE,E ,523 asf, 5 sig? xg 1 if ,.,, 55 s. 's s Es K sssssifs ,s..,. ssiis g QEESEE, sl Egfigss fggsggiiigxkggif ssgiigsss. " iss is ssiglis, ss wgsss is sisg ss iig3?s,gi?'2, 5'!ss ',5 1 ' ,sw sssesfsfsg ,s ?si35432525lsQigg Fw gfiglsiissss lg iss silisijisfgsifls s iy figssislsss, gi E53223'K?!52iEisEsfs, 55s5sssf.sss5sssSs'2s35Qi5 s s s is EM s is 1' ses s s .' .M-s.. s . f , f ' "Lg s ssiszlssis. . L, s Efssfs s s S is I is Egg ss!! siihfss si i M-wss 2 NEW ' ss K L sgsigss fis jimi, 5' 5 U s K -K I 15. ,E a sv ',s5sE'i5'5s "ss w,q..q?ss si! ,ss , ps ssigsss ,, ,,, ,, E.. ss-ss? ,' ass.. ,Q X , s., sv gsss. g,, ws-s -V ss? Miss ..,:. , ...,sr 2535555513235 skis! ss s , ,SAK 7 s ss, 'es ss? sw s 'Ah s Miss? Qis E 's ss s ssfsssss 5 www WW? s Eggs, M sssglsgws ' sf "WSF 5 ,sssif 'ssifssw 55 sl Qsiisggslgjiis ggqg s s s fizggslssggsa is skis ss! ssms Qifis 5,33 igfss s ksQlgEis8sig9ss!3i Hs ssl' 'ss f s ws s 5 ss ' W' Hs s ssssfsfsis mf? s Wsssq his ,mg ss HN imwfwwmhsg s ssgss fsgszs Esgssm s ms .A ss - K , Qs 2 555 s sv Els mwwws ,W ss. .sfi5fs.iisf s I :gigs ssssj fgsiwis' Q Mei I sssiss fi 'silk fs gssgsss s ss sg Q Zigi? 'X' s ss was Q I s 5 'fsisiisiiisz EJSM 'fi sliklyiss-i'W' UW :ns B s K,sWg,ss sss siysi iii Qs -s saw 5525252 g ss, WE iiisfgibgk flsiss ns, . ss s is? ssi kms ss -ss , --Q-f...:3:s .. Hsu ... - ws 2 sn, M ,., ,. ., ASEE, . Q, 292152, is E L sw sim sijsiw Q fssfiilfssfii Sis? ss f ssssss ss ssssss Lis? ' s ,ggsssmssssssf ss s Lf' Wsisvw 5 sigilisssx si s,Essg2ssg,ss, - Bsisissgssg ssssms ss s- iwsisis sum, is Ns fsfsssss sf sms s J.'!fss,.. - , 3 . 'isspssssn s mei s EPI., ,,.. E g sy, sl ,issgi wswws Y skss Sew sss ss sy s s ......-ssggfyt ss ss ss s ss s ss sf 255' . X 55 V., ,ms 3, H EH s I skzssjfk shsssssl swwwg sg is! sils HI' sqlsgki gs5lJsf sg3g3,,f!sss sssggssssis Q eiggsgssf " ' 55522 ss s fi-,s,'sss5"f'.,,5!i iss - QM ssssfssisssssssf Us ss f ssss smsm rw Q s'l21ss,sJs5,ZsQ 1 Ms S lfssssssssswsssk s f is sf ,WY 5 f,,Gssf,s4s is sssss UH ssmsf Ms, 1 ,f iissiisfffiflsli 7 A sss swse-s sm. ms as 'iss ,W sys Sl 3 his si s Msgs is s5Qss 5 is E if fssl sw ssfigfgf gkmslisis is s ss s ' sssfsss swm ww' ki . sgsigwgsggs , P iss 55' sis U5 s gi . ss g l J , Tfiiississiis 5ft1,E,if'sssss,f'ssssss - 5 assws s ggi sw. - , I E52 EEE s fiijgs. :Iss ,- , , - -- s .s..,. , .. .s sa. WEE 5 ' 1 5 sss ' Vg slfsifi gssff ...,ig ' I W ,Ii sl Mi, Y ss ". . , . 1 Ysffsz f4,s Qs' 5 Isfsiiils 1 .. ..,:5,E,, Ei E" . ss' ..l -sf '?isasssssQsss:-,. s iss js ff. J s A Fig 'fs' WH? ffsfgg , fs's2ssIsbs5ss laws... ,,,, V, 5 msMmfWs's 3, is 5 ., , is ss Qs s ff a sf s , , ,ss ss - fr . ,, .. , J s z V' , . ,s ss? 5, , IK' ssssiss an E F 'i 413' iss 5 s s ',-as Iss' .1 .. .EW In g s , s Q E, s s, ,,,, ,I if s , E was l , 'sas' is f sfiilssfs s sssigs is Q ?WW is 55 ,ag5g:,ga,ss :.v:.a .as- Lssusga is !Ss3E gs 'II ms s ss sif Mmm ff sf . W', 9' s iss zqffswsw K ' Q, s ,ig s fislssislgi' "5 Qs L75 5 aus s E K , i s sis ssiss - isisggsgiss 'aww' s SX . mlijf-s,.,, x - .sis ,,.' isgsssss . A ,.'.SE,g:gs2 7, ,. :si '1 ssffsssssfssws s s ' sw . sfss ,sisis sm s .vqgsgggi s s Sass Ks! If issgss , 9 js sf H5 sie z 3 3 E 'Es x E si ss s , R l Xi 5555535 ., s . s s is L., . . ,HM WWW sk, -s.. I EH Q s s -.., s : gat g s E MW' sx, . S.. s is 5 5 ss ms 5 s fs, is-,s1.. ,, :V A I s E ss W s ,, k sp. smm l ss s iigssssssf EQ ii s E K ssqgghgk ,E fgsfssu W 'sfsnssfsf s sim iss L ssgf sm, Essisssi fs fi .. E ws sv MTE 51 . is Ulsissgs 5, ,sss sin? ' ,A . 2, sissssssss ?i55Es3sssiiss f' ' f s s L isi EWQQ ss ss .,.. .si sss-3 ss., .s,.s,h..,fss,, , fs ,F jf 1 si Wwww , f n Zisws ixsigi mg is s ss, ,sgsxssgsss Hs 5, L i!ss'ssg?ia ,sissg sm, . . af if 8 'm m S5323 s I is fs, ,iss ,I s ss Kssisigiig X Z s.wwpgQg " sssxsssi fsssssififsi ss -E is siiissssgsssisssss s isis, L ,s s,,ssssshs',!sssfs'gs, A aff fri 1,9197 E?ssisssssisasssffississszsskis!isis spy gss s Q s, , .sss E . fs gssss s Qsgfjsi is 's i ss, s s L E sis! sxsss ss is 5 Qs L5 s wfwwswf sgwwwmg 'asf 'E qw , if ,?ss-sums , I 4 A . Bfgis WH , -i ,E s X,.'- s sk, sss,, ,g 'sz f- is sis V s" f f ss 7s,.,, .sw ss M, is ,. -s . - W ,, ss ss si? W sis, , ,jsfssesssz s. ss, sf N232 is 3.23 Ms? is 32? .s s,s,,s isis saw ,g ssss 5532 553252 gf HWGWE M Q Egss , In s s ssifsi, 52? 5s is SW!! I 5. 5 sijiisgsisi 'fsssziiigfgff X sjssisnssi I' ss ss, swssssss ssgg - ss Ffh, ,ss - ,gsm ,s K, ., ss, fs in 2 mm E mu. E 5 Q ' .ssgs :msgs sk s s , s ssssss jg? ti sssws , ,sg 55 - gas 'mils sssss . s , ss ilgixlp Qi? 11' sgsi isis sq5Qi'is?!ss22s L 2. sssssssss ss 5 .2 - :ss - --.s.. s - 2:5 5,2553Essssisziilasiiis. Q Is ils X ' s, I sWsMwssJ gig 'slssssgsffxfsj 3 iss! -I R 'ssssss ' s ssssssss M 5 3 .jsp ssss .:s,sssi?iss ., :sf-s!,EigQ""f'f':f:.zggQ T. - , -s E ... . ... ., .. ..,.. E gigs f 31 5 52555225 ss fa., H Sq: si is 31,5 Isss ,ss li 5 5 gg l s f gg s lsggiigs ki sssssvs f: iq ggi SWS mwswm? ws X s lf' W'i3s5iUQs'KfiHifi '33 ss .,., . S. 3, i 3 gs. , : 5-...EEL Us 'S s s s 91141, libs gfshh s , E es sf Q, ,ssss sssssq' ' 5 QM s mws J ssssssss .ss ss ssis sie 3 is s s ., si Q. s ss ls 2 E2 ss? s 3 S 5 I 5 s is V Q is s 5 s 8 I 3? , if Q A gf ggi s,,,.k ,ig s is ss! ss? QE sis ls' s-ss! ,sis sms: sf, , sw 5 s A s .s fs Es, 'silk I sa- ,ssgisai . .,,1 sg k x :ss is-1 mfs: , MW Wg! 6 Hsin f S E his s,s1,s,s,Ii5,s5'jI,i ss?-S-f-ff,i,,,,H "5f':-sssilssf' ,g lm ss Q sssssw ss s 5 . . , E 5 2 2521 5 53 ssi! ' s Ss WM? .Ki ., s f fss- s, ws, X: 2 sssssss .slr s A Ns Es is s ,, s 552 5 QE 5 Q Rik ssgsg . Qs 3 sis? sig 5 fs ,s s , s Egg gsfqgssss M ss ss? J . MWssEw , s ssfss s sgsmq if isiisikf s 1 sss K 52 smsfssf f ss 1 i s Ms s s sg ,ss s ss, s ,smsr s piss swwkwww W Sslskibllsssms 5 zss iss Isis W5 la V S ss pi sg . W5 ' ss ss EE 3 ss s W MW s ,,, s ,s J AMWQ, 2 s ss, 1, ' Ingigvc rss fs 9 issgsssi - Ksgisi f Essjs S gsissigi N swiss? ss iixfs . sssssi, sis gssss ss ss f ss , gi fs ssss H hiifiissg lsmssis' sg is 3, wms if ,s -sss ,. - s ss, s s s g P sy 1 gigs 2 sshjy, ' Li s K5 s ssxg s gwiwzqwss sgssiliig sss 1 I Jsmg QQ "" .M-WwN 2E5, s 1' , iffssss 5 gm 4 ss is 2 ss X W is s leisgif, .Q 3, assi 7 , 'si 2 L5 F'?5iQ 9!5 13 Qsn 5L H ., .-4 is ,. me I , .f s ' ss s 5 fs s sf ggi isis E 5? 55 . E! s Mmusgmma ss, fsssfsss,,s sis' +552 wmww .ifr s Yi, 55353 - Q ,K- ,sss ssssess,,ss sys' ssgfbsss sW fs,isl', iw Vi-.s . , isis is V is sis, 'M ws s s s s s sw 45552 3 is E ss, , s s s s,,s, . 5 5 s M,-. ,s ,, .,.. . -ss X Q 32,5 g tg? s En. an ss s s 555. sa sv ' tins . Wssg-is .su s--s .,.: s,.,5,- , s ..,.,.s. s is ss - as wixkgf ig. , Q 7 :ss U s, ss' . ss . s ,fwg s gs Ls gs 5' s-.s s- K . ,R Lwsisswi is :axis s , is igf,sSs.,2.'s5EZniQsh,7,sssi ,,s 1 slf'fiiTI:f':w sg E , s Ziisggxisis ss I Liss is igg ME 5 is? ggigsgfggsws si Siwsissi E5 ssssssissigi Rss '?s5ss5sE'fE553l5ss 15 55 I S E 1 g s s. sjgsssj .sl gi, s . ss! 'sisssss s, . :Q 3 isis .W .gms 2 :ss 'X sis ss - V -s s Msg :Miss f5, Qs sT 5 sshvs sf Lhm., 5Qg'5! :Li s sais ass? " 15:5 2. xi ,Q . .7 ss, , s, . ,, . 535. smsss sgsilyg is 6 if s s, if Mr ,fm.f swswm W .W 5 W . fis sa , is ,,E. .ssssssu ss fs? Mg ig? s s 5 .1 sw Jss.s,s 'Y "Y Q shi as P ss My .WMQWQ sf 5 ssfissiis ff V s 5? Wms ,,. .ss s ,MM .. .S 153535 s Qsgss 55 ss, , sm 5 sssg 'sm E 9122 iss? s, ss. , ssss s sss sl iss ... ,,,. A I s ,seas ss S, '2s:sI'2.:' th 35,15 Wish. 5 . .s, s s . .,: .. H..-s :iss -sag: ilisfsgsi ills ss W wws swsmw wsssgi ssssfs is gig: ig: : 'is Y S Esffff s Sf? ssgsfsssgsissggs . .ss f i siigsssg siggsiigsifss ' .s wim L ymwwws , R122 1 U' J, 3, ssgiississs s sg: ss. 5522? S iss? sl I ai? 5 ss? s ' sgs s sf ,.s,.,,.mN fsisg ii .js Q ss . ,:.. , M- V' 4 ,i!:, s, L. .. s.,.. fswfvisv? , . ,s s5lfsE'1s3ss2ss?gssf.si? -,.s,sss,. si 3 sss, ms 5 s s s s gssfit I., sgijigsmfs 5 1 if ' V' ss- 55 ,i'1W5jWg My ss WW H K ,s ,H In ,:.,... ssss , .1 5 s E I i, 'ss . has sw ...,Q .. s ss - , . . ,V ss, ssl ss H sssssxs 1 Qf gis ssss m s gs ? -. s K , . ss, is -sf? EQ 33521 ' W sais 55 f f use.. ,- s,, ,.. ss, ,s . .5,. . . i EW , El ss. ,,, s, ssgssfss ,615 is ff M555 ... sm,- ,., lsigr sssss 355 2 ass 5:5 sjl KW U54 ,EE A ssgss,ss, ,Ess55sjs is . 1 ' ses s I msgs sssj is ME sssass ,ssgss .I sjgg is 'sfssisssss fsss 'sssssssiq W sissifss s' Hssfssssslsf wsszss sss sssss fs ss s . s is I1 I ki. swws sszss. 'Q s isis, sssg gkss. sasfsssls ss at 5' s s was igsiglsmsging sssfqss . --: A is 1 ,, sss!,gE,sss5sss sz . s ss ss s s is li, sgy sss v- 1 s Q is: -ss isis .ss nfs- ' f sy ss. 51.6 ... us., .MEQIYE 5: gssk gisis mg s s, , s ss 5s,s'iw,:fsfss,,s, ,.7.ss,.s, ,if gisszszsssg Qs. ,s,,.Q,,s,,,l is-2 :ws C ' Ll 5 s , ss? M sfsssg s ass, 5 QQ 5s si sf' gi! ss A . sl 'A 'HWY , w s 'rs s D! gsiigsaiss lynx., s ss -s ,issfi f sk A Jig. 5 7 5555, JEL :Ri . U s E swwwws 5 Q gs ,ivj -...E . gg s fssss sfsf ms., s ssfsss ssssssssm s, s, sss , Mggfggssszsmgissgs s ,,!sssssssssss.ssscs,fss,? Qsgswnxsmg A sf A gssgisf ilk sswi, wi' Z ss . . . sss. . . .. ,,,Kssh, , . ... s 'cess .E 5232 ss ss ' sf A5 sr . ,s , Wwww W4 U L9 K Q ggigg 15321 ' sis. igsiisiiigs Q , s s E5 Qwdm Msg ' K s ss? s ksgiplin S si iiigswss Hsfssssi? A 35 is -s sssss sgsss . s 5- ,-ss. - Ms Q EIsg.,, s ssssps 1 my ss? gags , ss :s Q 'ggssissssssgss igls g A ,Y msx w -ss -s .usa in .. fs f .s :sis Qu giigfQgi3fsEfss'fs ass silssgsiigisfifgsfgj ,sg s gigs? s , ig! f , ss? ws swms fi? A is 33555 :5T' : s s,s Ei33s 21, 35 V Us Rss isssisivfgigf lsssgss . sl Q Us P sms, ss s qis s gssggqssg ss Q 5 is W Egisgzsm 1 Iss gssssssdssgg ssss s,s,, K sg Mg, s swws ' sfsfsssf 6 ss ,, ,s ,ss ,ss is sssss:sssss'3sss sssssssfs ,,, s sssgsss ss sss sfss fig - . 5 . f ,, . : ig? mm S e5 Higgs 4 Esss,gs55E2s si.k..2,,gss!.s msitilg 5 AE Kzs ggggs is msg. E mgss iigi K is K sss s3SsgsZL'ifsssss2s ,,, Es mssss MW? Sgssssfsisxf ,Q A M d , ws ss M4 4 sf L ix . Y ss Y, A ' .f':."sn. ' : 1 "9'f,. Wu A E, f.f.:..!: - s, - ssfs .s . swiss ss, wssgss, f' ?N,WQWkE5 ss! s siis , M iss J f sig? ssssg, M p issssgs 'ss-s sq ,Qs MTVN? Esg 5 aiZ,iX,Ss S5 lijzil E N f,nR?5 S H55 l s T? 'uf isiitgg swww mwwwww' gisse .1 ,.,... 5' . 1 . . 5 ss , Z . ,s J. s,, K- -.ssw s s sssssss -s "1 ss 5 Nw ,ssl Qsgg si s's235Nssgsf5g,Q isis ' s ' s s Af s ss swssssss f 5 ss I 2 ,s i 551 3, is " U ggsstgsf felis jiggsssssss, if-X'shi ssffx, L sssssmfss 'E 4 F sms? s f s s gggbsgfssgsss sms s ssss sggqsssssgssg Vsisgsg, s s 4 ssisssgss sssgsffis fs Q sissss ss 5 4' s K W s s s s QW swwwwi is ,ss .6 sf ,ssskgsxsssssssss gsm 2wM-smwgw 'ss sssisssssfsszsssgsgss ,wssfss si gags, s s'sT's?g?'?w Hsggssf sss,Ks,sLEss,, . m s sk,ssfss5s sgssgxixm sr ss s gsuisvsz :W WE s sys, ss ss, , ss K Vis is fsss ... sg? sggssigisgggssssss sf sgsgssss ns ss iss- sg ,, , s , , :. . ,s .. 5539 i is s Q, sg as .ds . 5 fssisigiis ss s i s 72.3 fs. . :I I: ,,- ::.:- :: W sssssgsw gs .ss 5 Ls, f' sf-sssssas s ss sfsf fkggisiggiffgfl . ,, ggsssgsisl 156334 1s??2if!f535 " ": XMFSESE s ssksais-iss ,. ,.. .s ffssiss, s Misses sssss. sss Z' If321351-Is?siZ3sf's3sfEfs'2 5 21 vssss, 55-hw -' M Vi sas f fssss s s-ssssssfssfw sMwVs,sMmi gissiksglsfss -- im sim ' , sssssigs sssfgix ' ' Zsissis Eggs sk K , W gf ish I wg ssgssf s.WW ils 3 1 5 s qs:-3ss'fss',s si fvfs 3"s5s5i5ssss. - ' sssisis, ,ssss,sis?iss qsssssiisgiss is ssssssssssllsisssfsissssls sissi3ssfE!sf,2ss Es issffsiffsimissii ssiissss i fss s sssiis s s iiisisiissiisiE2iESs'pi?sTss?'iisis5fE?ii5,i?2sEisZE15i fs' sw sssssrssssssss was wsslsss ess ssssfi ,f,,5,ss7 sw., , .1 Q. ssgsssssis s ffsssgsss ss! ssssw 7 We sg s 'ST-isis sgssssss sais ssiisf v s fws Y s fsfssif Qssis isifississi sis A555 5 S51 ssssnsiss s .. ss iss , -1. . , s- is issgssiss sl sgsfs Mwwww silsggisiss ilk PM a -i. , . " ,Twsssis, Ziiisssls? ss, ss . , , j f if mi. - Bkgsss' as wi issss We ' f E si . ., 5 fy..' sssfss QMQ aims 45. . .!, Ss 'gszs qs s -sszssirsssff fs, .. ,.f3'Ki-'F-is sss5iLs5s:25ss,sfiwssszszsssisdsssfss sissiisiiss s ss: 5: f . 1 X , k ,,.. ,. ., 1 : 1 f f f 'E www mqs ,,i . L 23, .,,.:.-:Q f: f. : mx- wrwx' mfgm ' WWWTW ,mum W , is X 2 YA In fb QYWMS 4 3 2 S' 5M EE we W QSQYHHX M in wi V ,. ::,: . .: ..',. .,., ,,, , ., I - a -'R H g?-51 'L fsgg sgg fg T F3352 af : mx M.: , in .1 .. .. if r- 'af 1 ':4.s:11masse-Qfasi, 1 1 . f N- - Q, 52, ww , 5 QW Snag 'EW 'M '38 5 12, .f x 5 , gt s K ii 5 is EM , ax Xi 9 110' Q EQ - . in x 9 "9 ij L Af 5 3 ' gs 9 Q2 5 gf Wm: s H T gf 2 ' gf 1 E " 512, X '11 5355 gf E15 I ,H 2 n gag 3 a J K 5 K 5 gin 1- " ""' W '-fwxizi 'XY , x 1 ff 55 ....... Q Wm W W -x,i.g:.ky:.,g'f':Q ,:,,.:5: A f wi gm-Q 1,2 A " M, I V -- "W0w! Ain't it!" 2 .f2m"?x, Um ,. . Q 1 Vififs- my fl Qf 1113365 g K, Ln ,. ,gs . ,.1..fg fEi?QTX25' me W . W V K ii? clqzallzafmfg - :vm-m-13 7 My .1 5 'nizxffkkkifi - 223152555 , ,f.- 1 ' - imp WSW: K f .W L up 1522 QW X fm. . ,555 ' wfirk' . fi X 5 rw W-wwf ... gm iwsdixw F gm .mmrkm 1 1 X W i i i i s 5 gmm s ' 'Nw Student GLENDA DOTY Secretary "1'f'fsaMs1 J 2,1 -1zi4Q2wMfa7fm.5ggM:- swf 'Q xi S, 'ZGCEILQSTI FINA: 5 1221.-wx, 'filiv rf M, ,iggizisf-g:,iTL -,iissifsms-1 A l..,.mW 5 fm , FRANCIS BRITTON President L' Shu 15525555 Council fs? my SFP H 555 E535 K .s.x,4.,-5-img? ,Wm A,11Mfem,.,. ,ff 512 w ,Am 5 qi .11Sw55,13xfq.,gw 5 , N,mgig.m5iX,Qm :fgm ff,M:-51wgsb2,wf:qgfe2,'fi3 1m5M ,iywsfmm ASM L, ,352 i s LK, ,wh Q ,fm Ylmgiv mm , QM ggq5fu55,-w'iH7, Wfwfkrkiilqi SKA i,,m,,w,,wm,.Wi,Www, ,, L , .xiii L .. ' ff? Wg ,LL5, . .t.. .. -W 'if 2 A sri, M 5 W ,ggi wi. sag M Q Qigwmf me FJ W 5 QS my 5 WW 3 H555 if Qi :Swap if ,H H sf? 6122915 if 5 ,3.,W,i.,W,X ,, 3 Q 'QB 1-91 w,3,w,5 fm Q M3282 K ,K is X if rg , Q H1912 SHMWQ 1.05 ri ,img in X 51wfew,,af?f4SiQ5? !,..,,J.: f- :':2'n':'-:: 'Ig 5 S E 8 :sz.fL,Qg5'5i2sz1e:S 2 jj, H igfifggiirisgiai f :v"?v14f8 w ,. .--in if 1 Y5f'fiTsf55f 'no ' I 1: 2 :E L H ' fsfgei ..,f,igq-giaffglgigqi, A -,f'w1g+'i3g5Q 5- , 39 is fffi si h zfyjL11s2??i5r5 :si'iEgW:gQ1'- 52i'4M-fiiiailfs A .H", .:- ' .fi f ' 7 A ,fs :Ply 5 " is 5 S ff-Uuzgigg: ,,.. , , ,. Vrkk V wgfffgggi1-,M,,v4 uf-gggsgzif wfsiiwrly-Li1,EQis1 W SEHQEQQI3 -:QQ,1fffQ:"11fg3fZT1955?-Q I Li5ffffi.?" z 'ifLfQii'Ai?ilf'5'ilgrifl'-ES" -LLL - 1 wie: ' , L 1.'I1a:':Z:-'EQIEEFHQQA -.':f:-'.II'faffLriEa:3is"h7Qff- fW"'if"511"f7:' ' ' ' in G35 f :'g,.fii:?as::5fgf",ff, 'EJ' W " JJ, gil T. , , - , 2 , ,fi-'iliivla V I i 52 mi: 6. . W JH?E?f::55Z,1ese,'15,-ZEZ1.' ffl"i'lf.i'i7g ir' 5,5 ' ' Wiiw- N.. ,. f ' -------, , 1 BILL GORE Vice -President GAIL RUSHING SANDRA GRAVES Repgrtef Treasurer as is a H2631 BETA FRANCIS BRITTON REBECCA LEGG Secretary LOUISE MAYNARD Reporter CL X111 .1 111 1 wife 1 President BILL GORE Vice -President 11 1 11 1 '3111 8 K ef x 1 11 -42 ww H 1 rrrr. rrrr , V155 .53i' 1 11 i1' Jf :' 5 ? i 11 T153 1 2 4Sf21s2,sf11Q21e1.lmw S 1n.f1,.-11 ,X Q 1.11,n11w1.111111 r.,.,. 1, -1Si5f,,af!QLswpKfa isiieit115315513?s25ts?1a?115?11mr11111119111-511?11?.1::?111111,1111.1,,1f1Wx1K 12 2 111-11115211113 S1 11-111,111,111,111,111111121511151,7,1k11g.1qy11g.11g11111,.111A1s1111311511151 K .i,,f,,,,15,,1,,1E121111,111 k,.., 111,111 .g1111,,11,,.1,.11,11121151111 ,,.. 1 ,.:,, 111,111,151 1x111,,1 1-111111 411- 1--2111111-11 -11 11.111-11, 111 111 -11 11,1-1 -11 11 11 s,:11,!.,,4,11X.. .111111,.1,1.51,11, ,Z ,,m1,A11,.11g111,.x11Y1,X.1,2. ,S 1,15 111 11,,,,,111,S111311,.111 11, 1 wifmai:152571:?Iis?za?3:si'1ssf:vfZs'f'1f1LsfIE??i5is as-"5 is? hid 3 512531311-111s qs z.s39?s3fizi5I2E?flFTSs 5irfS12g52i1fss2st1ggf1:ossg151sssswz:1ri1a1?ev " 1 ' ' - sv5fQs1s'11s11bs1s11-.1fsXsSQs22g:2i'1i 2356'iiiZ5Eifki1fX1Qiiigi3si11rZiJ2?i1ff?'S ' 1 X',firxiifiisf1ffi1f1fwii?i1g!Sf1Q5. wif iwii5siisfifss'1r3Ws??12'i11? 2 ' leii1-f111511314ziffsiwiitesiiesg1 11fs1-2121121111111,111111s,111,11s1w 11:111:111, 11, X 1g,1,s!'21f1gfi1r?z5?2gfz1gwg1ffQ1,ey basf1.52.'f11fHz.s1111521911S mlfijflf 1 1 6.111111-1s:11:1,11,1, We111-11:-1115-115-111:1s1f11Q, 11.111 111-11: 111 ,1,s, 1.11111 1111-111 11111111111.. 111. 11- 1-11 11, 1 vb 111111Sw1r111f111 . 1g,111111,111-1111 11, 11-1-,111-,111 11,111,1111111 , 11'11P11w:11w- arm 1 --'rv-11:-ras: 1:11 1 9 Z.if1'srzg41i2s1:T'1i1111 '-'1if.s:: ' Y1i':sz.:22.s1z.s.:1312, 1ssz1s1:zS1zfi11?t11f71: . , 1 1,1 11zT1z"1f1 1 .,, ..,, 7..,,. , K1., 1..,,. 1,..,, , ,, V ,,,,. ,. ,. S xirs-1151:-111-,,--,, - 1111: xi 1 fzfH1.s1z 11111111-1' ,111 . 1 Q, 11. 211.321 1 1 sf3gsf11s:z':fx:1x':1i: 111?11s:11s,s1zX1S1 we sewzwe s 1. -111 2 1,11fL111b,1,,111L,1,,,s5 51s1i115111,11? 111511111 c1f1,,11111w .11 1-111-111 - 11-QQF1 11-111-1111 1111 11:11z'11::1x1:-"5 11 53f55ii5755T15'1,555I!Y21 15?51Qi5755il1955E 9'1Q7:l4i15ii75klfZ531 Zz:-?fTiWl:ifl --11,516.51 imsiifisxisx'irsrlfsffr' ' 1 'z""1f21e,::ssgssx 5 1421 -21 1':ig11.1--51-,,T7:1Y-22151 giggrgrxkI1- .' tj irzlv " 'K ggyxkzfq ,g51,gfS1f5 ,Zi1q115113sez411zhgg5sf are 4 14:1 1 gf 1 11 1 5, 3 1 1 X 1 1 11 1 1 M 1 SX 1 s l 93 GLENDA DOTY Treasurer REBEL STAFF EDITOR Glenda Doty ASSISTANT EDITOR Linda Marble BUSINESS MANAGER Sandra Graves ASSISTANT BUSINESS MANAGER Eva Sipes LAYOUT EDITOR Marilyn Bagley FEATURES Sue Bell ART Henry Tidmore Johnny Day LITERARY - SNAPSHO TS Gail Rushing Rebecca Legg TYPISTS Sue Harvey Glynda Austin SPORTS Gerald Austin Ann Winstead PHOTOGRAPHERS Jimmy Beall Charles Chadwick ELEMENTARY HIGH SCHOOL Marion Sherrill ACTIVITIES Betty Tanner CIRCULATION Francis Britton Tex Duddlesten ADS Jimmy Beall Jane Bennett SPONSOR Mrs. Hardy Linda Marble Mrs. Hardy Glenda Doty Henry Tidmore Marilyn Bagley Johnny Day Jane Bennett Sandra Graves Eva Sipes Jrmmy Beall Charles Chadwrck Francrs Button Mrs Hardy Tex Ducldlesteu HI-LIGHTS STAFF EDITOR-IN -CHIEF Gail Rushing BUSINESS MANAGER Linda Jayne SOCIETY EDI TOR Serena Quinn ART EDITOR Marilyn Bagley SPORTS EDITOR Francis Britton ALUMNI EDI TOR Glenda Doty SCHOOL NEWS Glynda Austin A DV ERTI SI NG Jimmy Beall JOKE EDITOR Becky Jones CIRCUL ATOIN MANAGER Shirley Belcher PROOFREADER Sara Halsell TYPISTS Sue Harvey Ruth Barlow Ann Hutcherson HI -SCHOOL REPORT Ann Vickers IR, HIGH REPORTER Brenda Tannehill SPONSOR Mrs. Warren ER Jimmy Beall Linda Jayne Shirley Belcher Glynda Austin Ann Vickers Brenda Tannehil Glenda Doty Marilyn Bagley Francis Britton Becky Jones Ruth Barlow Sue Harvey Sara Halsell Ann Hutcherson E , 1 1 Z X 1 S CLUB SAFETY COUNCIL PRESIDENT Bruce Jayne VICE-PRESIDENT Norman Perkin SECRETARY Eva Sipqs TREASURER Amenda Smith SPONSOR Mr. Moore DRIVERS EDUCATION S 4-H CLUBS Y-TEENS - Q? Q2 Sv LIBRARY CLUB LATIN CLUB QQ GROUND OBSERVER CORPS I 1, ,1,sL:sm,3fi, ' -'15sS'3s:1g?g,:zf44s im-wlzmsm, ,W ., LL..L SL S 1f2GbsmfgY'qg4,Q- fafisbij' Q21 .gp A R, Z "S w'Sv1s'sifQa221sfz.ffmV-Lf 8 gffmgsz-M:2Eg,eztQ ef, L5 AixXs,,f-fMQfLswQ.,,5, H 3-,V WM.. ,ipwn R-ws-:,m,s,K..,W,f,5 iaifiiffisswfgfgg- -5-iz ,5Qb5iiff2fxw2z:'Q,1f' .W Kgfmi5s,ff. , -wsills ,-xs1fi'Lgi sw fsevszwf, :saw 4, . ,, A -W -315 4 5, wg sy my w1w..:.,.,:f lk. W A W Lg, V ,Q ivlgfsm. ,,.,,.. , igygggwgzgem efzgaws -I .151-,7.,, As5E!5f55asQs3sz5?g zmyaga. Siswuemzsgwil 1-xg S Siu ,mm f-vgjg ,1 ,wg fiiziifigii-bi??3i2 4225592 asfzgzvgisifmsssiwmgwgf 775152 5ef4xtff1Lfvz1xx5.a545 i31 fain' ymiz.f-,wgcffvw ., fm wgiwsz mix, fm fu ,MWHIM :., by ,J Qgfggigasfzgmz 4 Wfyw2s:mf5Lp 14 My df-ww: ffev:w5:H , ug 1, was fwgffff 521452 XM. A s Awe-LM gasfiigixifigggw ,V .,,.. M, E 7?5915rl,Qf :Qu ,fy immsgz-.gx V1 fwfr iZe??ls-Em M L5 V 95 27 1 B Q Q35 Lx Aww Lg, f,., W i 5 ,M gs, fx , Q, 5 hm, W wi mmm www ww m 2 K K X gm, . X raw' mlifgx f S ig:s??eii3:,gE 1Lxfi2EsggsS3h?Y Q w 2 an ws KS! :mini H, 4 Q S N my mx XXLZUM Mb WSWS S, ,K fx 2 am, WEL: New w 5 Queen Barbara Rayfield Sandra Graves Frances Brown X h o F Q omecommq gf S count jf Raye Ann Core 105 Billie Jeff Turner REBEL SANDRA GRAVES Drum Major 6 BAND B.B. BROK Band Direc FOREST HILL Ann Winstead Shirley Puckett E1S1C Ladner Linda Anderson Jan C-raves Martha Chadwlck MAJORETTES Sandra Graves HIGH SCHOOL CHORUS JR. HIGH CHORUS Vw ,L K ,.. E.. -::,.:f:-,wir-,., mf - Q,2fs1f,1- .. .. 222. ..., H22 . ,. 22 e ffifl -an , :E'lfiT?5E,Efl5 if S 2 Q 2 2 .4 fx 1 L WWE ' K , -.,L ,,Q-,.fq,w-7,21 Q1,f -221 . Q2 H2 3 5 2 X, Q X 5 'fl A Sea 2 2 2,55 , 2 251223 X Q22 , YW ??v9K,.A.,.,..f A 22 .,,:,k.., , if,-ww :rr Q .H i -wwvfw "W I a y: fi, . ,- Iszsw ff 2 K ,:E i,, , .. ,,.. ,,L., ,2 N me ANN WRIGHT az 5.3 ur JOY BRECKENRIDGE Treasurer FOREST HILL OCTAVES ff , 2 I., Q rf P , :7 x s V, -"- airs K mfr? ff K Z: 2 Q f5,gmagg,s,2+,3"g3gfg:2fff'f1 f 52,9245,5,..,f5'g5,i f5gj,'.,,f"ij.-,iifi 1 ' f igzillr? 2, Q Lf if . - 2 2 22 1 fl: '1::?:5:"ViZ"fEE5:,,-',. : ,,:" :fu ' fs' fst1SEf:?wY7f .' ms:,: wx . V iUf.ir22fM .2:2,.Z"I?:2, .'-1.51 '5 SERENA QUINN President GLYNDA AUSTIN Q Xxx 2 2 W,k.,, v. 2 X S ? 2 SI Q fzzslzsz weu 3 2 222 :- an 2 11-2-S2 45221 -U' 1 rsrga'f52w r 1-:Fil fifigrgg ms, heir H 2 :begs f5s?vff,- TQ'7E5zi'?Q ls 2 ?sz?fbzffig5SE,SSE.19 ' Q fr ' 51 ffl'flS452Qf?L5f , . ' - , ,J rw. ,, T.,Sf:H:S5zsW:fEr ' f i x - 1 23Y2:'1,'f 'zfzwzgssgg 2 were::z,.:v,w.g'f-we - w 'w Q,1f-ff - - - f'wff2f1M2"r" --me I ,gv,ggegmf V r w f22f,:ffz,fH??!+sf1 ' 2r2,:Q,g,g2 , 2 ., , 5,g2,,2.,,2-,22,2swg2',ggm f,,-f,21s,,:-1,2 7,.,,22.,22, 2,2 , mm-S, X , 2:21-rw, .f ggg,,13,,Q,,:.', - wiz,iisf?fc1'c fliflgfff l? f " ' EZff ".- 1 307? S K 2 2 2 ,gy ' ? fji2ijfQifgi2v,sf w1l'fLQff,IE'T3iii ' :wf.v.f: 3 2,2 wx S I -22222551 s we K ff z,fb1g1,2gs',' K X Y 3 K K 2, Xa-.fs mm " SEQ-i7zfM':.-E,': if:-1 . . N h "f::"uf'1:Q'!":L'1 .. ,. f- "fl" DANA FORTENBERRY Librarian SARALICE JONES Y L S 21 S S W ,P 5 S . 2 r S 2 Lili :gf X K2 gf' jj if,,:r,f:?Q,,.f 'Q S .. , ' Q -- EWW ' V 35311, gv f f' 'I' 2531 5if?Er5?L51Ef.?E. , , ,farssi . . gain- '-" ,2g f q S12?1LgPi2i 11,5i,5-'z.'-Qigfiii.-42255 N, w ' X -,1f,1f':sZT'f2izi'1 ffqf' X 8 . 2 , ,,,.Q,,2. 2, 2, , .,,2,2,..,., .,.2,, 2 2 2 ,2 iilifl' ,3i'iiQ.5v7 1 'E,':7.2z P ' Il i 7 X fx 5, 2: f,, X P L' eilsfllvvfs"l1ff:mW X a?LiiEQE'll,lL-l 1 , fT' , :1ii2 :mf . L ., . if w e L4sz:f-' gfamifezzrcz ,, V '7 ' g?fQi?fQ5i,i?EQi' :Xf:iQi5,, 1E.,.5',.' T 3 WWW' -- '52, :.'Zas1":5":s"':f 2: W .22,.22 , 22,, ..,,:: zzz 2 ,, .. 2 22522 ' MS ,Nl fm x , B510 .if NNSBSQ H .X ::m::Zf. ' . 25:25 ms'::.-R155 M.. ,,.., A. ,. -- --'wa ra .my 1- Laser. 1551 "5 , L1iizf1f.'Vl 9Qf5i?Vr5 r. : iii ' J w'-s2,sF1zs.1 fef " ., ., iff ,asawmfr QILW ZE .,., 12 5 255 2,,.,, ,.., , ..,, 122 5,1 .,. f- 2 . z r rf fr ,.. gg gf Q . NMC 95459 :E., : : 45195555 .,,..,,. 2,. , ,,. umm - ,wQw,.w,1,,1,,L L wrmf 5 wifi-feels fm xx m 2. ,A .. ,,..,,..,, ,, Wm, 22, 22, ..,,.,, 5mgw,fw is X as -.64-Zn . .. ,e-'- 1--ff- ,M ,--mf ' 5 1, 2 2 ra, 3:11, f , ffsszfz L ' 5-if 7 fr, N- S me 21 z 1 ig.f32f3iLf?2gi3agl,:f3 fi uma V M55 H5 'aar,aa:22xsaAae 1-ss,w,2fw,.f2,.ff, W ,sa ME! 11221121 sw,-sw sa -xv Hs . 222 96 , Q - 2 2 fm M 1 2 2 iff 2 . ,522 X 2, 1, 51 far , A 2 ws sr 2 Q we s 5 Q , MHP ir W -Q X xm x x s s X r 5 Q. greg is U S 8,18 gm S ,ua E 6 3' X52 if 'Q '19' W 2 xfm H am? Y X is me Y 5' 2 'gghgy mg E2 Y 2 52,2 xx 2 22522225 , 2 22 Sit? 29355 I Ji? . 25 Q X Q 1 as 2 f 'Q P SANDRA MAZURE CUSTODIANS CAFETERIA WORKERS 1 N N E 4 2 E ,K Q. Q 2 ? 2 1 i f I L 52 31 2? 3 F f Q1 3 X- BILL FORRESTER-Ma nager 6 1958 EUGENE ADCOCK -Assistant Coach JOHNNY MA RDIS -Manager REBELS DAVID LINGLE-Head Coach 7 DAVIS Forest Forest Forest Forest Forest Forest Forest Forest Forest Forest SCHEDULE l Florence l Hazelhurst Morton Murrah Mendenhall Yazoo City Forest Brandon Crystal Springs Clinton MAURICE LEWIS -G RICHARD MILLS-RE FRANCIB BRITTON FB BILLY MARTIN G JIMMY RAY-T JERRY TIDMORE-HB WARREN HEGWOOD -HB Milton Loper Bobby Jones Tex Ducldlesten Quinton Mathis Milton Loper Bobby Jones Charles Simmons Dennis Huffman Jim Pace Gail Davis ALBERT DOWNING -HB JOHN BEASLEY -E Captain Captain STEVE PEOPLES -E All North Little Dixie RAGNAR IUREVICES -T All North Little Dixie All North Little Dixie Honorable Mention Honorable Mention Honorable Mention Honorable Mention Honorable Mention All North Little Dixie All North Little Dixie All North Little Dixie All North Little Dixie All North Little Dixie MIKE PHILIPS -G W " 'L' ,, L ' fm amsgg gg ML 3 5,3 ' LS ,gk A kg, . ,, ,!.. lK -L'-L :' LW Egg 7 ' - - - L L A LLSLLLLL L.LL.g,.,LLLLLLL. .LLLLLsLLLLL,,,,L,LL. - L,,.,77,:, LLLLLLLLLL L '- L ' L - . ' " .. .L.,,.,,mLL7W.. .,,.,7L LL.,.L77L ,L LWLLL ..,..LL.L1i+zL,L,L LL ew, .L LLL L fm. LL .LLLLLL 2' L , L WL, ,L.,L'fkL..'f,. LLLLLLL ,Ll .L -'-- -- -L - .. , , 3 77,LL,g.L,.,37L..L.3.,.L.7L.MLm.L,,g77,.L,L,L.,..,5,LLLLin,,LLL.LL,LL.LL...L,.LL,g5LLg7L.LLWLL..LLL,gL,LLLL,LL77.LgLL,LLMLLL. LLLL7,7Ly.LfL,.LQ, . Lg LLLQLLSLL7,LLLLL.LwLLszLwL,:f,L.es?iLasLL,mL5iLfsLLLw..LsiieL'wL:.LLs.LzffL,!Li-.wxsw'WLLL'QLLIMHL-'five'.1LLm1Wf?fifS'-iw L -"' ' . , , ' - , . ' ,,7.7,., ,7.L,.,7.,,.L,.,,.77,.777,,77,.,,. ,,.,.,7.L,,,L,, 737.,,.,L.LL.,,...MLLL..L7.,,,,,7 if7,.,,.,,77LL..,L,.,..,,.,g.,,..,,,M7W,.LL7,. 77i.7.7.,,77,,7L,, ..,,7,,77,,.L7m,.L,.,,L..g,.,,,..,L,LL.,,,,,mL,,.L..Q.,,,.L,.LLL.L.M7L, .L.L,L. .LLL.L,,L,,.L,.LLLLL.a,..L..L,.,L.L..L.LL .L.L,,LLL,.L..LL.LLL.LL. .L , Q. 7. 7 . , . L .7 ., . Lf-LWLLLL-L,14z1'feSL,LL.ws,.L,3L.w1.LL-i:.w.L,..w,....?.LzgLas,fL,,L.LLLfwL:qLLg-L32LLL,LW.Kx11LssfLLs.Lzww:.ffL:.LL,WQLLLLLLLL .?L,fvLL,7,SL7 ,,5.LGLL,7,,,,.,g.7L.L,,.M..,5.L,L5,fk..L,7775,.LL,,.,,,L.,.,mLL-LLLg.L,.,,..2L.Lq.LL,,Q'ssL.LeL2:Lei-LLL,'LL.fr.LLL-ws,LLLrzxniv,-.LLfLL5'f-.Hz.LLQLSLLLLL.9,,.Lm.,LLL,.,77LQ5.L,,LL, . L , L. 2. L: I . :L . 1 .L . , . ..,7.,. . .se .Les .LLL .L.,,..,L.,7.L7.,,7,..L,7V,,7737,,..,fL,,..,,, LL....,.L,s., L,.,.,,.L,.q,.L--L. .,L.a,.LLL.L'gg:L,LL:L. L-L -,.'LfL'LwgL:LG2' WL LLL :XL L :S law-L -Lw LLL .LLL-Lq:.aLwL 92'-vLL1LL'L'Lf .Lz,LL,.,,.LL ww L-XLMLLLL. .L L LLLSQLLLQ LLL,,LLwv,L"S'-2Lv..'Lw L ,L Sw' -N'1wwLL..'-LPLLLLMLL' www LL " .- .7 . - . f LffLLLiL.LL:.LL'i,.L.L7,..L.-..L. Ly-,,.Lx..Lg.LLLf.fw2.1L-:LiLL5L,.L,.L,.L.SL..LkgL71L,.,.,g5,LLL,M3.e,.L,.fq,gLx,7.LR7ls9Lg.LLL.LSL ' LQ5LLLLL.Q?iL2Sf,f12,,.Lig.LLw,,sLLLLMLLL.?L2L2g7fLLii-flfflsiffifilfifiI1L2V5LSWLfUf5fi'fQ25'fLLfQf'L'IE545if2fiLE59il5Lfif5552?fe'5ifQ5iiplWifWi?ZXSi53'WWwg?2Lili,gyLLg?s3iW2i3LFffl2ffgSe9L.e3,QEQ9QasiA51fX235565559594WiW?L?Lff!iL??1x?f5fE'l2WfLl'3L5L5iQL4fif55'9f?iLf'f55f .L.LfL,f2:LLf1L.LL .LL-.:L.'f. www ffLf:LL-..:L-:Lf.a2,,:.bf-LL'L.fLvv..LzL-wfzm-"LL'.LzLf2LLL.aLs.LLL.L.,,.. LLL..L,.L,LL.,57 A .3777..777,,,.mg.7.,7.,,,.,,7,.7S.LL,.L..,,,,7.,77,,,,7.,m..,.LL..L,.L,,...L.L.,,,.Q.L,LL,..,7 7,,..L,..L5L,.g,z.L., .LLLLQ,L..LLzLgf..LL..,L,.L.LL.....5LL,,,,.L,7,.L,,,5.L.5L.,,,,L ..LL,LL.,L, ,...,.LL..LL, LLM, ,1.Lf,..L.-.,ggLgL,..L.L..L..L..,L.L.LL..,L ,.,,L.L..,L,'LL,.,7,,LLLL,,,...,L.,.L,L.,7L,LLLL, ,,,.mL,7.,s.L,.,. ,lm . ,,..,m..L7.....,7.,,iLMJ...k7m,.,L,.,7..,..,b.L7 ,,7.L,.L,,aLL,sLL, ,..,75.L..,,..,M.L,.L, .L.,,77.LS.L,..,7.,,,. LXLL,..,.?16LL9LLLL,,,.,,,LLLL.mL,.LL..,,.LL7 LL.LLL..,Lg1'.Qs..L-L.LLLSSLLL ML ,Swv LLL-.W-.LLQL..g,.Ls,.LL'2L1Lzvw'.12''LWLLL LLQQQQLLLLS'fLLfLvi,s5?i,LmLLff.fQ.LLfsLLLLf+2Li5fL.q,LLf4'1dLLgM-' LL:mmL,2K .LL'LLsw:'LLsLL.LL,?L,PLv LsfLLLgL1LLLL,25,,gsL.L:.LfHLQLQLLSKLLLL,L,f3L.,asLLL.2L.waLfslLw LL ,,.,S7L,.., ,7.,,7.k... ,7.L...,,...,7, ,..l7,. ,7...757.U...77..77.w.:,q.,. ,,7.Ms7.765,,Qg7xM g7,,w.,Q.w.77.M.?,,.L,x.777,LE77.7,,..77.7,5,7.7L,.,w,L,7LLx.,,.,M,.,,7L,K.,,7,,L.,L7LLL,7,,..,,L,g.LL,L.,L .,..,,,w,,,LLL.L,LLgL3L.LL1.L.LLLL.sL..:Q7 ,,LL1fLLL7g..LL,L.QLLL..,7.LQ.sL LLs2zLLL.LLssL5Q..LL,,L.LL L,reL,,L,LL.LLLs5LLiLL,MqL.LLLLLfag,.LL.sLfw.,..,,.LL.LL5msLL.LLL,:L.,,.w.L .ML LLf.LwWLL,.LLLLLL.L,,g,,.L-LLLLSgLLLLLL,,gk5Q ,LLLLLLLLLQQLQ saw., M. ...LMS ,7r.,7. ..L .. ..,7..h,7r.,5. 7 ,FW ,g .,,. ,,7L, .Lwg .L,QLLLL,.L,..,.,. .,i.L3,.,,.,,7.,,.LL ,,,L,..,,57LL, 1,7,L,, ,,,g,,.L-MQ., LQ 'spvgggy ge,.LLLLLLLsL LL'LLLLL,.LL,Le,.LLL.LL,.L7.z, '.LL,"L,L,,7.ea.iLs..LL .LLL .LL.L,.L..L,,L'.Le,LLL1.',bz .Ls.LiLfLL..L7eLL..LL'Lge-.Ls,'LesLsL.L3,g .LL LLLLL 1,192,211 mga ..LL..LgLLw.L,.m g3L WLLLWLLLLLL3' LLLLLLLLMQ-QLLLLLLLL .LLfL'g,L MLANLLLLL . ,,L.s:L3..,. sw, L... z.:si.5m11f,sLLgg.-fL,1Lfg..: .Lax LLVI L 1Hz':LsfiLvi.1hS'WQSWLL5 1109 Mi ZF WW' E'iL.221'w: 97' IST a ' L A . :mm LL: gg 3.9-'14, ,ww f s:gL7gL.L.ggL,w':LLLsLL 15ggbL,:L:?LL: I f YY1kEm,4'tLf'11LS-'L-- LEW lv-LW"Wiz,.L.'2Y41"f'LliLiLFT'''f'LsLiLfXY will zffsif'-li' 1 LM-'Sf Lr71.Lf.'Vf 9-m?'LLfW N'sL9T-NL :W -MLN? LMI" YT' ,' -4 . TW 537 A fY'9'F'3l5"''bi?7'5Wfv5ffzfPM 5' L L" "'zFYS L i3:'f'f 75' mf iii- f '17 LL:Px'.g2xg.Qrs.g,gwg ...IQHS7 LELL.,L,,7,s77 L 7 ,,.L2,k7Q 73. M77 SL, LL... 3Lg3kkfe'.s mmxf z.17LA:L.LL 5L,,i,,L,i5Lk,,.LL.,g1. 1, 5 5 LL. ,5.kw,,V, .A7,L5w,f,..Lg.,e'1 5 ML ,, 'g5fh7Lzz:L,a1'2t:zaL.,gLLL'.vL,,QfkiwL -,Lgsaw ,,HxL,.i ,,L,1vs.La, Ls LLLLLM 972241-1 3-hifi'-,7L'l 'K i'f'2Lgx?1'-2f'l?,L s""5.'TLS53,L'g ,LAW 45 s W YL-iv - J' W' L'-iawv. -fl L7.L,LL,., .Ll L,7.,,.L., .L7.L 7. .,7 .L , .,,7LL .A ML, , ,L .LL 7., .7 ALL, L, .LL,,.L, .77,L7., 7L LM7., ..7,LL,.LL...,7 ,7L, .L .,,,7.,,L.,7.77 , 7 ,.7L,7, .., LLL7LL,. .,,.LL.L.L,L7L,L.. L , L L LL, LLL .L..,..L, L .LL..L L Lw . L, .,,,.LL,,.LLL ., , , . .,,.L,. . L. L7LL.L .L . LL LL, .L,,L .L .LLL 73, LLLL L , LLLLLLQ .LLL 7 .. .LL , , .L,.L,7,777. .L7LLm,,.L 7L ,. by . ,7,,i55.g,,.5,LL LL LL. 5,7775 77L.7LLLL7...L,LL, L,,g.L.g 7.LL,.LgQL,. ,,7,,,.2L,g75LLL7g...Lg. 77, L, LLLy.L..,L.LL.,gL,gLjg7gff,5 ,LZLWLQLQLL 5555 L .34 5 ,QELL-LLggL5j7f?LggL?Y LM, LL ... L LL ,.,. L, L 55 , LW, 7 ,, , LLM. ,L .LLL .LL " :2E?fisf? L SLWLLLLLL L of L' -. LLE9? LL 1 FELL as WQQQLMXMSHQ mg WHL? film ll '- 5 S L-.':f'f L - L L L, ww. , LLL 1 1 g.'LPi'sZP,gQL.w.LL- 1. L2LL.g,gvvvggfL zwwfv ,. ,g.g,L..q5g.Lg!LL.L .sgLL,7.gg,L. gil' 3s'5if9iL5ii'.4sil"35257.51 L L, ' LL .5.. LL .L ,7 "1Sb1E'fzg,LL-?'.9z.2l.1Qil' "E,17'?Eg5fQ . , L??LL2L.4Sw1.'LL .L- ... fe,..LLL LL . L-:LSL ,L .LL7 .f L L. ...,.. LL 5,..,, .L L 7 L .LW L . . .. .L H L L 11 17.eL11LL:1,.1V',iLi'f1Yi'1'i'iL?'?ii.LL,.L.,L'ff,L .w-f'L,,5LL-wg. wf1,gf5g'?f,5,'9,L.."' L, .LiLzLgwLLg'.L.LL2e.f..L,,'jt75Lgiigfzee,Lg'Lfi',iL1Lti1L. 'wwif f L LLsie1,zL1LL 1 -'SNL " V , , ,.,, ,, . :"NM M 771 f ' A -"" -.rfiwsz .Ls L '.f2.',gfLez' :mah 53,1 .. : :L LL -A .sz-:L ' - ' A--"- WI"-LL..'125555:'L.LLL.LL-'Lyif ..,g,,gf,7 L,.L.ig..,..'L2:.4'sL,,5'L?i'L5??S'fE'i2f-Q'ilELfW1,i ' ' L LL- f VLV- L L. , ,, L giwffg-LLLLLLLQ L ' L-L55 -.X-2? .L.L .LE, fqg.Ln.L.LLLLLLLeL L.QL M L, . - ' '1 A L 'ws - ' 2. .wx ALSFLLLLL , ., L L L E T Fw 5 2QFQLgg21Li5fg?3'LL5s1i?3?igL?5L 'jLLL.'j,15.Lg., " in w.LLiW'ys5 .LsLL:'.:L ,.55-5 , T HLLLL, LL-L." LL Joy Breckenridge Gail iiL 52115345 flffiidf zLfief'.f x" iwflf ff 35355 'Lf1LL,.L,'.L,.,'7LL:.g-Lf.Q., LL,.L.L'g.,,LL ,fwgf-1,2 ,LQ L2- 'L L Lf PILL L -MzLfzL7L, L, ,, erry Woods LL , L ,,.,,.LL,,,L,2 L ,. , ,, K L .L.,fL..L.LL,.LLL L,,.LL. L-LM-1z'e,'L5L,-LL .L-ng Lew . ,L L' L'- 'XLL1z:'-,LLM LLL.,'gLLf.LL,.LLL'.- -u,..L 'L'-L-L L' , . LLL-L L L,..,,.., L, W KL, L, .,,, 7. 67 ,, ,,,. L,7 7 in .L . , LL, LLM L. LLL' ww ' L LQ ,L L f A ' L LL'5 L LLM L 5 KH L LL L Lg Lv 5 LLL LLLL, LL L LL' LQLL LL L LLL, SWL L L ,,.L L 9' , LL .sz L LL L 7 Y LLL ,L LL 3 9, LL ,,L LLL L7 ,QL S wr' my H is K L Y' ' L LL 'LL Li' 5 fm w.,,.L.,,Lm,, LL ,LW L, M L LL LLL, LL LL LLLLLLLKL 1 L Lime 4 :LLL LS LL 5 LLM, .,L,LLL'f L .LLffL.LL LLL. ' " ' -- L L 72,-g'EL55E,fiifZL9f7, m' 1 IW 59 x Wm LL , as L, LL,,,L L .,-L.fL.':,.LL-'L,-L, .m,sL ',.+LzL,LL.L- 28 L L 1 L58 LLL 5 f':Lzsi2Lj. X " nw QM LLML L LLL? ' Q 4 Y 5 IL L L Nw- L S i LL F Aa 5 129 L W .LLL Lg KLM L ,L K LLL LL HK WILLLL, ,LLL 4 L W Rushing Q LL L NLLWLLLLL LLL H LL L? A5 L g:esfi:vLg.L,,, L LL Lai? 7 . L LLL NL L LL,,wsaLL L, L L LH LL 5 D' Q if N W 'Q L K1 .LLLLLQL-L' .LL L9,LL,f'-LL L ,fg,7e2?Lf2-1 ML ,,.LLVE.7g LLxLi..'4.Q2,' ':f'1Ls,w11jL-L'gf 1.2 .,L.LLL 'sL,.LLL ' .,f.LL,,,fSf L'f -.L L, LMJ. ww? L .e,LLLLL'f 5 Las LL L' S7 L, . Lf?'.fgf'Ln :WL LL'-323.5 1,5 L1 FLL.: LIL' . Qgwiwgw LLLfq'gL?7LS5 f in-QELL L 1 Lf, SW? LL, LL LL, ,LLLLH L, X77 L7 Q KM 3 57521 L ,,LL,,!L77,j7L L,,,LL L LLL L L , L L ,Sf-LL LL L, 'L W Q 'L ,7LL 1 77 H Lp LH 2 R ,GL L vw LL is w 35 L UL LLL ,Lag L L 5 L LL LL 1 L L S L LL L.. LLL, MLLL, L, Q LL Fw L LL J, LL A l'5""W"',LL ,ga LLL WW sw vis . f'i.5'i5f'-A ,. e,5"LQ5ftKY3QS?" "L:'- LLLM LLL? LIGKL, L LL, LML L .,.L L,.L ., LS LQ 5 ,,LLL.L. ,LL 77, YALL. Q., 5 ,LLL,L. X N . , L 3, 5 LL LL3, L ,L ,LLL L LLLHf LL ve LW S LLK S LL,,,,, Q 5 +L L L L L L L S L LLLLL LLL L L LL ,L L w ' - ,:s..':,Lv.gsi?' .'LsfL'i5s'leL,w 'f::,f L .LL,?LL. QL.- ,if :QLLLLLM LL LL ,Lk ,L , L .7 LL S L'wLLL,,'.,"w 'ga ,X QL LQZLLLLLLL ,LLLLQQLJLQLL-LLL,L L LL? -fi. if wk-LLLLLLSL. L . ..:':1 55511 Lriyf V? ,Ll-:ji -- if 57 5517 'z' H ' ,L . LLL- LL gg , LQEHEQ LLLl,,LLLL' s' i '5 L was 'A SML CZK, LSL Lg, LLL. QL.Lgg:W,,. at 7.., V, L98 mg L3 ,x, . ., 2 Llglfgwliyawggigwf ff' L1 L 'WV L 9i'fLLLi4,gLLLigif1f5iiLLQ?3fg33z LL,.LLffLs'f Ba rba ra Ray I .- L.. ,L W-L :Luis Qflileaisi . ,, ' L L L f LL Lv' .Lim :KL L L. L L L L L L ' '.gL52'Lfi',2?3LsiiL.9LvLwL 1 QSM LW LLL 95QELLL.L,,wL,L L,,. L ,L LL L R358 S59 if 5 L LL LX MLK 7 LL X Rx K' ,gf Lal' EL s7LL LL X L ML WLLW LW L LL Lf L HL -L LLL L We L LL 1 L L ,LL .-+,,.7,.LL- -- .. -. .7 .,L,..q.g pg.-,,,.. 5 LL, 'sfvf?LLfiL.Li',,a? ., ., . LLLLL .. L, Eff, 'SXL-Les 'L .. 2 ' Eiiiigf A W . xi.. Lv ' S'fiQL??5LesL?L A LeglLf1a2s'.Zs!1i5ggL'- .iL.i'Vs??"51iL2Lg4fgs ' Sue Bell Dusty Quinn field .L .,: ii. I A 4352 5 SKY? x1,, mi .QL XML: "Ly . LW ELL QL L LL LL L L L L L W L L L Wu ig ,LS 7 8 Q X SEN 5 LQSL my LRLXTX LLMLKZ Q QL L W LX X375 Sql QL. WSL SLU S ,J Msgs LZ, EL LIQLSKLLX EL? PLS SXLELZ MLK XL Q K Hisxkgsns SLLX ,ELM Sl? LKQLSSK XKLEQLLX S S2DLqXLLx,iLSxLJ:3X ,WL L XM LL Z L3 LLS, ig LL LL ?7 LL LL LL LLL L LL L Ln L LL LL:LLL L ,, LL LL SELL LLL fx 1 wwf L LL L X 73, K ,W LMSLLW. L ,L XLQL .Lug .7M,L 7L L Q. X MQ.. 7 ,,.,. L ,, ,,q.s,.,L LW ,L L, ,, L L LL ,2,L,,.L LL. ,ww .LL ,E L Ls.. L.L,.L .LLQLLLLLL L .LLL L LLLL -L LLLLLL L -L-L X , 7 ,7 S .,m.7. ,,...7,.L,..Q7.,f L..,,.,,.,53.LH.7 is L7 .X , V,. 7 5 .7,.AV7.g7Am. 7.4, ...WM 7 .,r.7j.L,7.L, Mx. ELL.L.,Q7777.k,..L,.W..,,..7,5,,7,.m7 , ,L,,,m7k7,.,, , H 7L,,7,,L..m7,s7LL,L,,.7,,,.7,,LLL .L.,L..L,.L,.,,,LL..,..LL,.LL7,.LLL,5..,L,LLL.. ,.L,L,,7,,LLL,Lg,. .L,.,7..,..,,7L,,L..LL .LLL .LsL.LLL.,.. ,..s,..LLLeL,,M..,.g,,L.g3L..LL. ,,.., 7LLL.g.L:g,,L LL, .Q ML LN. SL77LL7s,,,.,L,LLf.mL,.LE.. g,,7..7SMg,SAxV L37 QQZLLLLL WAMLS77W7.7mL,w.77g7yL,..LLg.L,iL7,,,QLL..Lm3.L,L,,.L3LL.LLgfLg5fLiiLZLLLLLL.w,iLL2ELLlLL.LLL.L.7.L,5ggL,,.LejL.:2zgLeisL53a,L.LL1iggL,.5.LL5LLLQ2LfLL.LL2IL53LLLLL.LL2L?-LLLL5,7LL?LL'LLL7L,fL.L3,gmLL12L37fLsLgLLL7.Li,ie1EL-ig.LfgLLs.LLLLgLLLf1LgLL'ELLX,LgLL..L.L, LLL LL,eLg.v?,.w:LLL. gg 7 37 S 77 W. ,..,, 7. ,, , , ,,7. ....,v ms ,,. ,,Ls.7,L, L L, ,. ,7.,i.L,,..L,W ,,.., 7.,, ,Q .,.,.. 7 W .,,.., .7,. ,.., H .,.. 7 ,,.v, ,. , ,. ,,.,, .,,., ,L .,..,. .,,7., ., .L M ,L M ,fads L fx aw' ,,:.s:?L,1js5fM7LL?iQL, LE,,LLfL,9Lf'gL-.:',:':,QL17gL,.,L,2,::z7:eLQ?g:,.fS,:x:',:7LL:,,LL,7.L77.L,iff.s71Lp:ex '?.,QLL:l':?T,ejL,7.Lf? gf5:,j::,.wfEL,'Lezii,Lg?L,..L,.f5,LLLj?L:?E5,LLL-..L2,.f5..L,QL,f,fg.xjLLl'Lfggkff ,fLf,i:i5,,,,sg'g',SS5s,l3Lif,jQ L2 5132, fLL,?i,,fj,f?L.L, LLQLKZ1 .L,.,3.LL5g.,f ,aw 5? .ss ax 1 Lf.LL5LLL2'-,i:'L2i1Qg 77,7 S7 7 .,.,,..,7,,7.L LW. ,,,.,,77.7,77,7.7..,,,7.,7.,7.,77L,..,,,.,.,,.,7.7,..77..,7,77.,,7,,.77,. ..,,,.,.7,.L,..L..,L.,,.L,,LL,,,.,7.,,LL,,,, ML.-LL.,,.L,LL,.,,,,,,,,.L,.L,,L,.,,7.7i7,,.,,,,7.,,,LLL.,LLL.L.,,,..,.L...,.,.,,.,,,.,L,.L,L,.,L..L.L,..,-.L.,.L.w. -LLLLL .fL':'LL-LL::LL-LL-Lf'-L--LLKLLLL LLL. L .L-LLL'-,'.L,-.L..LLL LL ,LLL .LL LLL L,L,L,,.LL'LLLLLLL LMLL L ,.,X L ,LLL ,.L,LLL.L,,,LLLL.L,LsL.L,LLL'LLLL,LLLLSL L,,.LL" LLLLLLVLL L LLQLQLL L L fs . . .LLLLLL-SWL-HL LI-L. --9 ,mf K7 H.5L,,..,7,7,g.L,.,L..,,L,77.,,,,7,,,L..,.. L7.,,77, L,.,,,,,,.,.L7..L,,,77L LL,.,,,7m.L,.L,,,...7.L73LL,7.,,7,,.,L,..L,LL, ..L,L,,.L..,L.LL.L,,.,,.LL..LL..LL,LLLLL,L.2LL.L,..L.L'LLLL'L' LLL, L. .,L.LLLL,.,,LLL. LL..LLL.,,.LL . ,.L,,LLL.., ,LLL LL LL L ,, L LL, , , 97, ,, 7 , S W L,,7 ,Q ,.L.,L.LL.LL,L.L,,.L,,.LLLLLfLLL.LL-W LL.sLLLL.LL . ,,LL.,L.L,.L '- L L . .4 .,..L,..,7,,,,.LL.LLL, L, LLL'--L..L.L...LLLLLLLQL-LevfLvw-LLL-L".vL-.L-Lf,::LfLL,.,-1 L"'LLL.'fL1LLLfL..LL..,,.LL.LLLLL'-feLLLL,"..LLL...L ,LLLL..,L.L.L .,',LLLLL.LL:L L H Lg fl V3 Ls U ,7..1fLf.77.MfKL7.L,7g17g U 7, 7 ZlLgiiL,L.LLgLLLq.LL,Q15ig5L,g3giL,iLL??LLLgL.LLajg,3i...,E.L5-.Lef?iLZz,4Lg7LLa?faLf LL., L3-5LL..'gi2LgLQ7f?gL.aL2i.z,.LsiLsLg?Le34f2,2135..L: Lfyagf-f L-,ysL:ag,' LgiLL,L'.,.L1L.Lgmg,'fff5a,5L'ggqvELsx, fLg7LLLw,:LL-. . ?L.,ggL,?'Xg.,'gfELL5gi7 JN L , - - L, .- L ,,.LL,..L,-L,.LLLL-LL1.LLLQLLLLLLLLL-.17-LL.,,W' ' - , L-L, LLLLL'Lfu,-.LLLL-.Lug,-:LLLL'ff5,.'-Lzwggf mr way., ,-1,fg,-...,L'7,g'..'LL1'gL 1,7 ,L-L,,LyL.L. LLL,g, . .,. ff, L 'SL S L L QL.. Lis L' LYLLKLLLL. ML-L, G .- QL-LLLLLQQLZELLQLQQQLLLTLLLZLQQL'.LLQLstwLg422ZfLf?iLe1L,2W ' "Q--IL. as,L?Q4iZLs2?'s,,LLLiLiS?L?w5QL2LsLfi,i?"12'l2L??saE2L.1'ff'L1LiilL3?f1Lg5:f l -' i LL2221549i3?1gfi1LS'lLai15i5'i'-fl?553 LQ" LLSQSLZLQLE I ifiLL?S,Lf,fLL,i?U,2"3QL. P1f?LLfl2'?i2f Ls, 'w. L7 7 QL 3 L fff,7 L-L . L.lL.-ff-L-.Lf we S .. L Ls", ' Lf-fiLLjL5.L,g sLLiLL,,,. L1.LfgL 2LiLg.2L52g.j,3Lgg. L L L, QQ.. ,L ,K L L .LLL L .X .., ,SL,,..,,LL.,.L5.,,,..,..L..kw.LLL.LL,,,Lw,,7.L,,,L.,.5,, .,:.L L. ,.LLLLL.., ,,.,, 7v'..,L- L...v.LL...,,LLL, . .... .' LL,LLL.:.gw,.LL-W. L..L,.L.vLLz.' . : Mlm," .,:'L'fv'Ls-wa :LL:LL:.'L1Lz.L-.L L., LL ., .L,,L L. .,.LL, LLL .7p.7in.V, ,Lg L L 7 ,,,.,5.w.L,.,.-,L ,.,, gm, L77,,0.7,.Lmq7VM my 7 ,,.., 3. ,,,g.,,7.L .,L,3,.,'.77L g'.,4L1.LL-LS. 1LLf1Yz.g 5 LL,sxLLL -Lmzw Lf' ffm- 3-1-:LLMLL,1'.v9P'Lf3"1f.zLrf'S'-- , 'M 'L LLL,-L I' 'ML ff' Liz: 1 iLfl'Lw-'LLLLQW L L, L 2,x,,.L,,.LP2L-L-L . .mme 7L4gLL.LL.5,.LLjLgLg,,,LL7LLLf.L.L,,.,gs-.L5Lgg,LyL,g.s-',f.LL.LL1.LL Q L gm , 3.fLz,fLgLg,LLswL7.L'7gg ,glL1.L,.LL7L5z.L,LLLyi,fQ..,i,LL,gL,e5gL7iL,.LLLqLZE ,, P,,.L,LLL,.L,:LL 4LjiLL1L.fqgL21Q,,f-LL-.1LssL,ZLLfgLgLg2fL..,,.7.. ,3g,..7g37gLagiL,-LL ,LLL22xg,,LL3LgzgeL1L,ie:LLLL5iLLs1LLL?? 2eg.LLD.LL..Lg L 7 7.7LiLLg,,7Wi.M...,,,.,,.Lh.,w..,7.LgL.,.7,,...MLLL.,,i.Li7 .7V.L.M77,7.,77,.,? V.w.77.LL7,...7,.5..L,.L,,.g3,7.L.L..,LL,LLg.L ,LL1.L.L,L.LLLL.17L1LsLs..m LM.-L,'.:'zL. , -L :LL,zL.LL,L.L,.q,ww'NLLL.f1,.'L,-wgsaz'Lwwwgf1v'-9'f1Q.L.:'L:w,.L?zL..,,,LL1L,,.vg,Ls,.L:fMv-WL,LL.LLL:LL,LLya2L 7 L77,,,.,,..W.7..777.s777.777,37 .7 . . L.,,,.,,7.,,.LL,.,,,,7.LLLL.LL.,,.LLLL .LLfLL.LL.LL.4-L-.L. ,.LL.gL.,,L.L,..L11.,.. ' L..'5LLLg.LL.L.LL .LLL3".LLL.,,,.LL-1Lgwg.eL'L.Lz-.ifw'- .L-'L-"L,.L,., 775.LLL.LL+5.fm.mf.L..z'a1,L.."..Vs..L2L.fwsf,.LL me.QL:"L1vv..'f,iLwLfL.".sf'1.eLv'mesf"Lf1Lffvvwi.4Siw' A . L, Li.L,7g,77,Q,L,7L,,,7.,m.m77 7x,7iW.L7,L,.,7. k...,w.LL,,.L.,7.7!7..wS,,7L,7..g 5Q,7M37.L,7,,,.L, 7L,7,,.,,.,,LL,.,i7L,7. .1 LLL..,L.L.,.L,,,L.,,L,,L,ELLLQQL.LL,.L5.L,.L.L,..L,L777L3,.LsffL.LL,L7,QL,,L.'LLLL ,j,,f..LL.2,.L.LLL.L3,.mf-'LL..,,.,,7L..L,7LLjL7.,,7.Lf,..,..,77.fm.,,5,,.,L7LLLL.,,..L,L .LL ..L7f.Li,,77.,7..L,7L,,L L L ei Lwwsm XLKL S .. 3 , L Si , M. ii JL ,NL LL,,7.77wLwL,,iL,.7,,,.Lg !,7..,L.,,,.Lb7LL77..7LpR7 .L . L,LL!,,g,m.L, L7LLLL,.L,.1,..,,7LL,7,,g..,L.L5?LLLLg37gLgLL.L7.L,-,7,.L,Lf7.w7.g1gLLg,L.LsL7gLg2fL. ,L,2.w1LL:'L..Lg' gfg.L:?'gef1faLLKL.QL,.L572,..LfLL122g4LfL,.sg.LgLf..LgfLLfwL.1r:s,'Lgfazgfsfsw.L3Qi22Si1fQ' ,2QiL,WL5Pf'19aLf2Lif W L LL L ,S ,, - ,.SL..LL,LLL,LL, ,KLL . -ffm, LLL-:LLL LLfwLLLLLLLLLLzL.L:,.L, LL7.LMLL7..,,77..,. 7..,7.u..7n.77Ux7w L57rm.JM.L7kLqZ77 5wx,kM.W.,,.,,.,L.L,i.,,.g3...,,L.. ,,.LL:.,.,,,,,.L .LLL L, ,, ..L...L,.L,,.L:.LLL.,,77L,..L. L..L,.L,.L,LL..1LL..,,.L,.L,,..,-.,.LL,... LLL... .LL.LL- WL L ,L .,,. LLL ..L.LL, L.,L.L',,.L.L,,LL,L,mL,L. ,11L.fL,,w,.LL.LL1.LLfL,,L..LL, L,.+,.LLL,.LL.LL LL,.L,,.,,. ,,.LL,.L 7L..LLL..5,,L,,.LL, , LL, .aw .Lf-LL1,L'f'LL.LL-L Lzvwf-w,1,'LLLL,, L L,7.,..,,.LL- La L LL 'Lw-'LfH'f:L LL L-"wa-'LL-'L .LLL:" .L .L L ,- L1sv.1L- Swv LLf.'..L1- , 6, 7 ,L si ,7,,LL,.k 7. L.,L.L,LLL-LL-LL.L,.LLL,.,,.LLL.LL.',' -.LLLL-LL,.., L,,L,.LL....L,-L,.LL.Lw.L,gf, LL.LL.L,-.L,,,,LL,LL,.LQ.L,.L..L,..LwL,,:f.LL,L',.LL..,LL-'L.LL- :L-LLL'L:fL:a-HL.'L-',.L,L.L.,-..LL.,.'L ,LLL--,-.LL1.LLfLL.fL Lf.LL1.L.L,.LL.LL..,Q.L, ,.L.L,L,.L,,., S L LL LL' L L L L L L S S f2LffLv1LLfLg--1.1L,fL,.L:.-f'1mea'LL.L'-fsL,:LLLL..--,.aL-.LL -LL',,'Lgm.LL-.L,.,'fLL.L.L..,,7..LgL, L, ..7g.L..,,.,7,,7.,L7LL,.,7,,.LL,.,Q5,,,L. .L,7..7L,,.L,,.,...,,.LL.LL.,,..L,....,,5..,7.,7LLL.LL.LL7fL,.L,LL,..,.. ,.L.L7.L,.L,,,.L,.gLL..,,.sL.LL.LL.L, ,..Ls. .,,,,.,,L..L.. ,7 3 7 L ,7 L, 17.,7.,7W.L,,,,,.7m.7,7. 7,,,.,,,..L,.LL.,,,..,,.,..,,,.LL.LLL,,,.LLL.,L.,,7.L,.L,..,,.,7.L,7,,.LL.LL.,.L,.,..L..L,..,,g,.LL- Lf,,.LL,.L.LLLL-:...L.LL, .LLL 7 ,, I L , , ., ,7.,,,..,,3.,,.,,..7g7 LK, ,,7, LLvL,L,.L,,. ,LL,,.,7.,,7,., .LL.LL,.L,.L,,LL,, ,,7.L,,.L,.,,7 , .L ,,.L, , .L .,7.,,.L, ,..,7.,,,,,..L, LL.,,.L,,, .,, L,,7,S.,,..,.,,,7,LL .LL,,,.., .LL ,, .L7 , .L,.LL, LL- .L .L,-L .LL,.LL, .LLL LL-PL,fL:.'L.'LL- LLLL--a,..L-L.L,L,,..., ,..,,7 L7 7 LL. L.. W.-,L.LLL. .L ...L,.L:f'.LLL-LL-"-- L . LLL LL, LL-S1L.LL,.LL,L,.L ,L -LL .S,.. .L .L.,, .L .LL LL.LL .LLM .L---L-.L, LL.ff.LL-L'-wx-LL. , .LL .LL-LL..LL.L'.f LLL L, .L LL,L,, .,. LLL, .L- L .LL-LLL, ffff f.w,.LLL-." LLL- ,L.L, .L,'L,.LLLL L S L L LK L L ' L LLL..L.LL,.L,LL.Q,,.eLL...L.LL,,LL.LL, L.,,..,..L,.,L.,.,L.,,.L..L,L,.LL,..L..,,,, LL,,.L,, LL.,,..7,.L,, ,,.,7.,,.,.,L,,LL..,,,LL,,7LL7,,.,,,.L,LL..,,.L,.L ,..,,.L,.,,...L.5...7, ,LLL ,.,.L, LLL, S g 2 , K S S Mw.J,5W,.5..,. 74551 ., 44,7.,V,,g7.M5,.,,xVws..77.97 ,q.A,3.LbV.L, ,e77u:77b.555,,L, W H..,L.,,k797.7h7,V,V,,5,,7..7 ,..,,.L77.S..,,.LL- L, , .L-.,-gy,LL,..,sLxL.Lg-,K.L,..7,'L.-w,..Lg.y,:3' :st FL,-iz wif -ilmsn LKLfLx-We .'..:.::52El"Zf'2'.i:x,..3'.sit'LH19LLfn:-'nitfew V252-.1-' 257155 L 1,13-5-".:2 L L L , L L LL , .L,,L,,, , L,,.L,,L,L7,,,., ..,,.LL LL L, .L L -LLL LL ,,..L,L.LL -LL LL L- LLLL .LL ., L, ,..,L..L L,LL.L,L,.L ,, .LLL LLL .LLL we 7. .. . ,A .7 L .L.L,.,,7L,L7,.L,,.,7.7.L,,,..L,LL.LL..L,.L,,,.L,.., LL.,.LL,,L,.L,,LLL.L.L,.L- LL.LLL.LL.LL. LLLLL LL, .L LL 2 S L , L 7 777L ,..,L,,.L1..L?2L,,P'gL,,LfkL.L ,Lz,7L,:LL, ML ,7 z..L MLLL.,-7.LL7LL.5,.LLL7.',1 LLLL'..wL.LLfw-LL-LLLLQLW -.LL ,L .LLLwL,.L.LLL.L, .ww .LLff.:LL,.L.ALL,:L: "-wx-LLf'g,LL:'wwfLL-KLLLLQLWLLLL .LWLL'LLLL::LL12'.sLL,'L, 'L.',,,.L L- L,-LLL1.LL',,.LL..L1'LL1LgwLL L LE .LLL5L."LgLz.e,f':. L LL H if S Q , Q L L Rl L L f.Lf'fTi'L:2iLiwQELQQLLSS'.Qfv?LLjsf2Ls3fLLLg?LL:fLL12L..L72Lgg'7gfLLL,L'Liz,rf..Sg.L5gLL.L5,77L5,714sg.L3.Lg7.L,AL..'LL.gL,L3,.L,..L5jgLi3,..,gt'Le'1fLg?7.1,,g1LfzL.gL,5LLs2Lg.Lg..Lgf'L.L,:71.gL,'Lv',-121'LLj..LsL..,f'LiQ'Li5iLgi21,5121?.iLffL1Si5LiHfgesjiesffy-2 .13QML5w,.LLs2LLzfL,13:L??L,gszg5QiLiiLL.1LL wgTiLtf'L'1Lg's,gL,ifLg.Ls2LfL3ZLLg W 7 1 b LZ in ,,.L.LL7..7.WQ,m,7.,,7L3.miELLLELEML,7.,7..,MLL7.1,,.,,77L,,mw.,L..L,1.L3L,..,7V.L,L5L,F7.i..3..L,gym.7..mgLL7.LLL,...,,.17gLLg2ggaLL,,.gg,.LLiq..f,7.,,3g,.z32.L5..sgfQLsL..,7.51.5,i,,.ag7Q...i5.wz,.L.gg,7.L,L.L,Lg,.3,-L,L.'37.L,-,573 .L.Lgg,HL..1L,.L37.E7.,,iLL....7,L,.L3m. geL3.',E.m.L,..g.L,,.m , 7 , S L 3, KLLLLQS ,.L..77..:..,77.LL.,7.L,LL,7.,7.,..,,.LLi.,7,x..,s.,7..,.,,,7,,7.,7..M..,L.LL,.,7.,m..,7.,...,7.,7..,...77.,,.,77L,8,77.77.7.577,.L,7.,,,,,7LL..,,..,7,,,,.,7,7L,5,,7.LL....,.L,,.L1.L,LL7,...7.LL:.L..7..L,..,..LL.L,.L,,,LL..L.:,L..11LL.LL,LL,2LLw.. L. ,.,,,.L,,.L.7L,,7.L,.L,L,fL,7LL,,77 .L...,s7,,.,,.,,..L,..L,.,,7L7,.L..,. L ,, L L X32 LL 3-77...,...,7HL,5,.m7.La..,e.,E7kM..,7.L.g,,.k,,..k7n,,,..,2.L,77.LM7,7..,,.,vL...,.LL.-,,.L,,.L..L,..,.L,,,L,7.L,,2.,,7-5.,..L,.,L.L,.L2.Q,.LL,gLLg..-L-..L..,.L,:..L:L.Lvv.:L1 L.fLL.vL.LL.e,.fs1.fL-w,.,,..,gm-.L-523.55,mL-LggfL,., ww L-LL+q-L.M,""- " X7 . D, L7L L 7 3,85 , iL7L Q Q ,777LW,.L,..LL,.15,..L,..,..L,gL.ggL33.L,5,,.LLimg7L.LL,7.LLLLL121-gQ5ggeg,LL,:LLs 'LgLLL'.,3.'iq.:'L1LLL.'z,L2L.gL.gLLsLyLL:.37,Lay.Lugz.fLL?.seLL.LLgi'Lfz,L,tz',3g,L'Ly LesfgwessLLg2L.fzLg1'e,gLL31.LLMLLQLfLx3LLs',L'LLggLgg:..'fL.sgi..-L,....Lsi3geL3.afL5L, , 7 LLL, L s L, ,LL z.fqggg-jfg53,.jefqf.L,.zL.gL:.'7:.' f L,.L3.,,7 ,,7.Ll,7l g.gLg.I5..,,.LLh5LLLgQfg, 5 L51,-1.151.gf,5g,5L'f,Lw1'.zL-31'fE1?:i.1s'55f?E:":.VLf'"fiI.:9f1ui1.31554-L' 9 ":z":1"LH"'--'WEE," :YV"fi7.:W.w'V.Uti.'tf 'AWN i'Vll,z N775f"ffY7'-1"L'l-Wif--l755'fT W-ill "af ' hh I Q L X f LL ,LL W S W, JL' , j?Li'gQLf? L 'L if. Sf Lf' hw L L ,W Q K L X f LL f SL L, LL L , , L..L.L,,'LL-,,.L,7.L..LL.z1.LLLg7L. w,,.L'.LLLL.ff..,,.L',L',..m -.L ,L..LL.LL L L g-L5-,QL g,.'Q.LL-.L.L,.w,L.LL,..L,4LL',fmL-.L.w"LL-'w:z'L-mf L 11L1m.LL:v'L--L, ,.'.1er'LLfL.f1::L-L..'r.L,Lfffsz- .-fL.LL-LL..,.' ,L.LL.L..LL,L,.'L.:' L ' L S L 2 f L Lg 2 x L 5 x "-f?:.fst"g.Lf,7.XL.ng'Lr'I:L1,.yLL.L,7,.,z:Lsx.:rv5g1LL.:z,141W-H ,r IE' r'1Vff"?lLP"L: ,,L::L .,,.vx,.:z, 1G13f14?'L5v fSVl":":'Q'::x'f -Ulf' 7' xt'LfWT'L':'LLfV"S'5'.',,s:1'MHVl:':,,:Lz"11'.wz.LG95V-15 Vr1sS'1L.5,g XLL ,,.L,.,2.LL,.L K X L , SL L LLL 3 ,LL Q 3 L ,f L ,LL L L" LLL L. L.QLMLfL,,.Lii1L,g2ii.L,fig,f2i?LiiiL.1'wgQwfgiiw.'LM '1'LffL.f2 Q S f 'l Q L X L LM. QL , L S LL,7.,.1L,.L,,7LmL,7L.,,7m7,,33,jLL77.L.7LL..,,,LL..L,7.L.gg,,.L.77',,..,',7i..37.L,7.L,L.LiLLL,.Lgm..gr.L,,,L.,.',7.L,.qL,.L,.LLL..,fgLL'Ls7L,s,1LzfL.2fL,Lg71Ls L:fL,L!L .ELw..LpiLefL:':L.fL..'L.fL-'LL,iewifv Lmlvr S xg S S L 7 L , K 5 .7,,..,7.L.L..L,7..,,7.7,..L,.L.Ly.L7,,.L7LL.-LL.-L7.LL,.',Lg.LggQ.-,,.gggL:gfLg1,,L,L.'L,.L-zzfvvigaz..L-iwksfsiiizzf.Lu.LLL1.5,.gL7r,7.LL-.gLLf..LL,-LLMQS-.L L'..LLL L, w .LLLHLL ,'.w:Lfv144,-'.1f' -:ff"':'::f,, V. X Q L LLL LL L 7L 7L LL ,L L , .L.,..L, L, .,,,.,.,, ,.., .,,., L.L,..,,.,,,L,,.L, ,,,. ,7, ,..,, .,..,,..,77, ..,,. ,..,,.,, . L. .,,..,, , .,,, ,..L..,L,..L,,,.,, L,7LLL. ,, L,.,,.,,..,L 77,77 7 , , 7 L,LL,, .QL .,,LL ,LL,L..,..L ,,.,,LL,L -. 3-"-M --L---'-:.',..L,,L7..L,..Lg :,,,'z,.L. .5,w,.LL 'L-wz,1r,szf54 za. LL-5-L.ss.L-H, LL-5z.Hz1LU':Ht1Q.'V 'G 3 , WL? L L, S L7 .Lx L ...L .LL .L.,,,LLLL.LLL,LL,,LL., -..LL,LLL..L.LLL,.L.,.L..Lw?.,.2,..L,.L,'L.L..L. L L f LL L L L, QL' S LL 7 ,LL L L, K L it 7 L 7 ,,.L,,.,..,..L,.L77.. ,., 7LLLL, .LgL,L.LL..... .L,.,,.L,,.L. QLLLL..L,L.-LL,.,L,.L... L.LLL,LwL.fL.L,-K' LL H ,Q PLS L, Q S7 2 S L , L 3 LLL..,LL,f,L.,7LsLL.,,..L,.7.i.,.1L,.LL71LffL,.fLL-L. z,.L,.L ,1.L.fw,:,.L,-.frzg1gffL?L.wg.1LMSf'fSfLff,11Li'2QfW,ZLi''L2'vf?L!b2x9f:'iffELWS'fLff2'Qfi1Qf?LffY'NLLQS K L Q if LL K' Lglf, L L , L L 7 7. .L-L,7L.,,,,.....L..LL.L,.L,.Lff,.'L..L.L,.LL.L,L.LL....LQ.LL,.f.L.:L,.L,f.zL,f'L:LL.'z.e'Lz.fLf'LL.'L1LLffL.fL:.LL- .' '2 , 5 L55 fi? L, , 2 Q f LL, X L U 'L'L'f3"'JLj' e','L7j' 5'fgffL3m,iLZ"L S'Lfigf'L:iwgiL1Si wwf' 8 LL 'mfg 'LL LL L L L.L--'L- se1:Ls17.L.m,.L..LL.LL,.7LggLL-...L.LL.LL,gggf'L.fL,..L-LL-L,,7.L,-.Lf-,,..L - L . L-L-.,L-gg...L1.w.',.7,:-7. L1LL-f.Lsg::Lf".- ' --L--mf L LSL is , L ,ELS S L if L Lg iL.fwgLLvL.f:LLL.Le:ef',,'1L.L,.Lg'L.:tLgfse.:.LLfLL.fL,:Lg:L9?L.ffL..fgL.Ls?fLf'LL,sLfg.ffv'L-Wi' '1wELs:?f,f'i?L: -.LMLfL-:LsL'L1mfv' ' Q 'W fix' fl! L ' 2 L' 7' L ' LL K L Li X 2 S .W-LLL-L-Lf.,,L, L,2LfL, L.,,.L L.-2..fgsjf,g"g.gi'.Q2fiLiXE.4",,1L,3Lifig5f"..Lezif,1ig.1L,.L, LL, fn 1W-'Q,ggi,iLs,ff1.f'gELf?LgQ?" 1,7 , 1 L L l L, L L13 "a,-L LL L is Ls L L 'L.114af.QL2'L..2L1Lf"L-LL :wr'Lff'L1fw.2,.L2'.f..,i. H" --L..L1..L-'L -.fwisse .La M '121',mLL LLNLLLLL1 ' L"Ls1,.L :,...Le..L1'L,.'k'L LLL , L L L L L L .L,L,.,,.,,,.LL7.,,.,7.,,7.7L.L..,L. LL,L,,..L LL.L,.L,,.L..,,.,.L .Li-.Lf-,,.L,...,L-.LL .LL .- L L Q' LL Fl H ,, 3 , 5 L 97 L LLg2L.iL.LL327iJ.'.LisL.'ffLL sffL:1gf'LtiLL 'SSzf2L,LLLLLLL2LLLLL,L,7?qiL,gL,7.L-'yLzgLzjELE ,L ,77 .L75L,.fLe1 L L 5 , H 5, M L 'wk gs, 7L LL ' ,E ,, L L, Q ML ,WILL Q, LSL LL LL L, . LL,SfL.L,. M- '11if,.Qi.f+,,.L,.bL.La.'2Y', L..L,L -,L7g.'f" .LLL Lggvf...L-..L:Lf.fsi.nL-'L.L , iszmz LL LLL vp L Hsq X H L, ,, . , ,, ..L, L, ,..,.,. . ,7 L ,,.. ,.3..,5.L7k.,7: A ,775 38 ,L 4 L? L, E W L Q L Q5 L ' Lk, kj L , L L 'Q lv 22 my LLLLL " -ffixffi,.LL,fLz,Qg.igg.'11 hLf2.iai'L,Q'L..L2ifLfi.Q,e:Lgrj7 LL LL ig, L L 23 ei 7 9' wg X L ff"L:'LL1Ls':LL'iL-A QQLLLLILLLLL, L "LLvL':1,f59'LeLLL,5:fLL, -.LL' , L LLL 4 L Lk ,L 5 L, 1 1, L . . L,1..'L...g,-S,.L,,LL-L--L-. LLL-L,.LLLLLvfL '- 'L ,112 -wx Lww LLL ,LL L' , L LL LL -- .. .,.L...L...LLL.7L,.L,.L,,.LLLL,L LLLL. LLL LLL LL L L Lf S ,Qi L M E ML, L L Ar- -I W5 L W X L, 1 NL 'V L, ,L-,.,.LL.LL:L,g,g-, LL LLv,LLz...zaL: .L . -L LL,,,.fL,.L,.LL.L'.f'1LLz"'- 'W ' -"-ffl L L L Q L L ,Ls LLLLLLLLLL-LLLLLLLLL . LL ' L- L L iw L 1 L ,L L L VL , 5'-LL-LL ,LL LL-,...L,L'L.L,,.LL.sL,.LLL . LL L ,L LLL L14 L, - LfLaifL.fsz3LLL..LL'LwfgLLs1.'S A L ,.L.-as Xl H L' LL L 1 Kjbuy l 7 QL - ggL.L51L,1z,,,w,7LLgL,gLL1.LL L, L KLLBL Sf? L im Ls, ,LQ , x - 'aim ,gr Lfiim- ::'. 5-:':':,'1 'L'x-L'-ff?-Wei 'Vi' S-'S 5 K K S3 H 3 L ,L LLL . ,, . ,L, .. L .LL,..L.L.L. L QL is 5 L LL Wigs .. LL, .LLLLLLL L LL LLL L LLL .... QgLr.LLwg,feg.,g'f,'f1U M law K' if L 3 5 g Q-'LLL5mL.,,,LL,s.iLL' LL Lf L L3 L LH Lx "--- LLL .. L-L1 2L.g:z.LasgLLLLL.LL,gLzV' LQ ,L em L L --'--.4-ravff.-' L L , aiu:-H ' .- 'L-Lwf-121f"sL' 'Lv LL SL ,L Lf? X K Glenda Doty -Head Cheerleader Clara Sandra Dana Ann Glynda San dra Raye Ann Amenda Rainer Mazure Fortenberry Vickers Austin Woodward Core Smith ANN WINSTEAD Manager COAC H "RED" THOMAS BARBARA DAVIS Manager ll z S Nw! lW!""'!"" as 'H Forest Hill Forest Hill Forest Hill Forest Hill Forest Hill Forest Hill Forest Hill Forest Hill Forest Hill Collins Brandon Pearl Washington Clinton Pearl Forest A Washington Burns Forest Hill Forest Hill Forest Hill Forest Hill Forest Hill Forest Hill Clinton Florence Forest Neshoba Clinton Utica Central Forest Hill Forest Hill Forest Hill Forest Hill Forest Hill Forest Hill Forest Hill Forest Hill Forest Hill 50 49 61 60 45 51 144 60 53 Forest CollinS Clinton Pearl Forest Prentiss Forest Morton Yazoo City 2 e M Forest Hill Forest Hill Forest Hill Forest Hill Forest Hill Incomplete Pearl Forest C anton Florence Forest 2 M 'fe 2 , .1 22 -. 2' .2-ar-nrlsgifsragim . M, ,,.M2222222-2sgf,,,rgg'gt2 ,2222s2,'23i2g13g,gE22-. .2222mgE2 2 W 2 , 222--wfwvssar ,H9w2r:s2222,r- 2-515 -.ojilg-27-2: fra fs222PtS ff 5212?Q5222222223Qr55zg22liQ22255isisgps22g2?2.1322fraQQres2222i2fi2si22ffa2srgg4-5225232215'-siirserggrgrw-22222222fr --W is - irrlgr'-,wrlfaiigrgw , 322 2,,f2,Lg5g,zfs2:gg15m2,,2svo122,:'r2 7 222222g+r22:eEr-22222222221 . 2 QQIW2222--22 -mesa - glib Q, :' r 2 ffweqffjig -V 2 - V 2 ser -51125 A , .wsrr-5 12222,-22,2si22:r-'fw752f2,222 2 . ,r r ,A , .22 4221222222-2 , r 12, rltffw rl 'il m5g2,W- sf.Mf,-222-2 2 2- f r 2 2 -?Mf3'f1 N, . , ., ,22--2 222-z22ffslfor!52riis2il2Pl-fxrrlf'Fil 5 we H ry22,2323fs2fzirf's1r-"A " A ur is , , ggs2r12,rr.s-2 - -.., 2 , r ,W -22-2,2 -,7-,rr S"s1W!?5V-Skiijrliii'iiwffivl-sail. Lg 3jiMi9ir 2,5 'M52252is222S21fiis1lsr2gsrisri2s22Z25li2g 'fer 'f?22srzf'g,rsf2gg2s-222 55222 ',-frsfrsfsftgfgsrvlrz Q12-'rshrnsrr 2 24222,SiZs2gf?r22g3rgi22212-a2frs2fm22r:222 kf"9im7-lii3Sxf'isf'?llf?il3i'S5?'3'Fifi'E?l5lfl7i?lSi7 22222 52522, rm-Sig: :wwe-22:22-ssirr,,.g 'l lj! ?llsilliSfFf1fi3 f :filly-g:Y5Q'1sx?Q5ig rw ,s22s:ws2fs 42322222122-r2rr21 2,22 r,s,sh ,. 2,2222 ,122 , 2222222 ,2 -2,22 -2,rr2222z.22,.,22 . , ,L 2 -222-s2f'?2?i2f222wm22ss22r:2iZi2r2 ' warm 5 girsfligfl:fer153Lg9r:sg7,2-2Wfzszrgg13332 sg,122122fr22t1Q22rrsrsgr21fs?i2swgrzfr , r 2 222222-gs,rr Missa . riasmsofifsszrssiiseiimfirrf ' fl9if.'f2."Fgi2V-fftffiszil 55r?5Yisi,ll321Z5E - -ui2"ffWLE.G-f'3vfsi'WEi .M iiawfwfsimvrzsrzse,WfQ2ns1f5g212f2f2s,r rfg-ffm. -as rf2?5rf2,2r22r2fi2sa 2, 1,212 5 12-22sszsw22222-nm-s-2, I--2:sl22,,,222r22,,22,,-22 2 2 V, li'56'-lifts,223?r52f15Qi,'rf2sWa'f512.ys'irr 532 rslszgsezr ' : irsifssileiilafzlsflwsisti- agPrsQ?s2?12siz2 ' 11sfr':i2si ,., ,2Mr2,5as,r.,,, U M- NT . , 2X2Qi?l2srgg22,r2fslgfrrsL22-,. ' f2-paso 3 ,5 2. -sz2gsgg2g,w-222 s w---2--r ' , myf-l.sr1xx.z221j:rr5fYZS5lE:gpgj ' 2 ,, 5 2-22 lrs, 2 -s,l- ,. - gi555Qss.lesvr2af,52-esf:a,wrwf-22,12 2, 22- ,, ff,:Qfiiz?ii1r ff W' if-21:fsff22 . A 2, . 2222-,,-F2-2,.2,?22-rw' :3:l-H?:fe1iibrir4fY.l ,f-est., W' ' 'A' 2-f2r.s2.12,2l,2ss , .12 rw, 22, ,2,., V 22 wggxfgsf,s22,rM,g2-25-3 .,3.2, 2 r.,, ,si22,,2-.1222,5s2:35qvg2sr12S?ye::222w 222 2:v2mrffazft2f'rz2--X . , 2 rf -- 1rr52W.slsiw, 173155245 J! 9 sf3ff?Qi.S5trl':5 ,,fLs1"-2' .W -- ,asm 51'-wflfuwli 2 2222222259222 - 22 2 2s 2 gg H Q ,Z X H gi 3 'v so 5, me 2 2 S S1 2 2 242, 2,222 W 2, 22 s 1 22 H2 2 2 22 2 fi Sf Si 23, 2 2 2 2 .S Q 2 2 2 2 25 2 2 s 22 22 2 2 22 2 2 2 2 2 A2522 v 222W 2 2 fm K ,2 w 52 2 ff gm sr S s 5 2 22 2 22 mx 2 2. S H 221s q 335,33 2 2 2 S SKS' X 2 , ,Ps K 3 22,2 sim Q52 2 2, 2 -2 ,K 2 Q M' 2 2 2 2 22 2 ,, 22 2 2 2 2 2 2 2 2 X 3,2 2 222 X32 2 32 F L 2 , ,W S r 2 - 'a,.u,gVf5I'o: IME L5 . is 2.622 sr-rrilbri-4 7 :22--if21 :.,, ---wi H1 W -r:22rz2fw1r2212,2r-- - - so 2- 2 2, we :XZ 2 3 Q2 2 N2 X s K5 y 5195 - A NKYA 2 K2 r 2 2 f S2 X ,Q 2 2,3 , 2 ,mlymmaww f52-,5-,,5s52,.2252---,X-22-Qs 9 2 sg 5 , N222 ,,,,22o..2 222 A Ps mi 22 22, W ,ff-. -M2 , f 'K sm 2 2 22222 91 W. ., ? 2 5 3, P4 S L2 3945 gs 53 3 X rl 22 2 8 Q M2 K2 52522222 2 2 2 2 2 S Q 22 H r NA ml: 2 855536552 2, K Z En gb, 9 Q2 S S' 2 S 2 its 2 25 22 W S aria 28 X W2 fl 2 K so S 5 22 2 K 5 252 vw, 2 22 2 2 M are 22 S 222 2 23 -JS R + 22 s .2 W 2 H22 28 , X X 2 ,,vS,22222 2,1 its 2 2 S 2 2 28 sr fx 22 2 2 8 , 2: is 2222 S X812 22 222 35 5 X S Q 5 92 X2 lx lx K SSL 2 2 2 S , 2 22 SQ 2 2 ,K 2-S 5229+ 222 w22r2,222,Yl222ffSs 22 2 , X 2 2 2 S 2 2 2 2 S 2 W .S W2 2 5 K S 5 5 S X SSX S 2 S S, SQM2 2 ,225 22 X S Z 9 22 wg S M few 2 2 2-2 2 2 2 Q22 s2S2f2r RK 5 Q 3 Y Y 53 im 5 X K S 2 S 2 3 vim 293: or 2 arm 2222 32 3 Q! K 5 5 if S 5 5 J 2 3 S Q22 5 ap 58 262252K 2 22 2 S S 2 253 X, X2 2 S 2 2 S S S S S S f 2 2 2 fs 9' S 2 , 2 2 S SA S 2, 2 2 -2-2, fssvlssmrf- ffff - 2 22 22-rr-of-f2--rr-,z Q 22 25122225 2 3 2 2 ,S-2 S 29 i s r , 2ws2 2 ,,2,2,i2 ,251 rw S fam 2- X52 .. tv 2 , - -, 23 , S22 2 2 ,,.-zrl 93:4 sv ll X' 121-1,lsr2222--Mr2sS1if:r"rsZ2-121-22:92:22-f22i2t ' ' Si'-rqffsy-Ntl"igf-:::,9z,. ,'KEv1'g2iQs!lgj4 38 lflfilsiz-iizlaisilssfiiiier-eigsizirsiggsgsfglwg K 22222222122r2.,222,,,-,L--.,,.., .S 2 ,r.r,222mf ,W .22-1 ,waist L,-rr',rl2r-2grQ2g25g2,,12 -122 2 ,, s 2' :2222 f. w'-,ff--iw feg'22m:ss42m2, ,Q M - 2-2 A-21,-4.22, 222 2 'TT Lis YASSZSQ, ,Z'gQ'lim'sirsgwf-gfs1f.f A: ,E , 2,2 , 2-fr -,WS ,,222?r2222.22Sm,2 ,,f--rar f:wf,,wfrf- : ,iz-4gs,svzf:'1,1 la-f,32rAL,2222. as, 2225 W, ,rk,k M, .2 ,r 2,g2ri2,, ,.Qf2,6r2r22-1252s2sis,,22fSrf'fSri? is ,.,, r,,2,,,.,. 2 - r 2, 9555 - 2 Larissa 2 ,W-ggifrls,-2 hw. 2, 2, ,2-I 2-.,r22M2w,15grip ,'gfiiffxl93i1iii:s'rg?l--Qfilwfxgzgo,gi?251,5ig?1M?25iv 2-rfwrs,r-'fm,,f:'iffr-:safe 1 12 rs 2 2 ,r A22-22--W--rfuwsziiziillssirsi E liiilszziinuzls vm "fiE1W'i H5112 Ye E2:9if'o9?E'ss'iiS,Z4rigQ'gf ,, 2 I wi'fri-serrssggw'1222",s25isrf,gf2r1ss2r:ss ff isffw-figgizi wss?a2?i'N ,- 26.2, is 9522 22 25 XS sg, msg K' as 2 2 2 22 K sf S sa 2 22 wx 5 5 sg 'Q P S K 292 22 F xx ls, 5 4 2 2 M2 gg sm 22,222 22 223 222222 2, Q fr 22 2 2 2 ,zv4's,fssff2gf4i,i':QEi1',r2sEg12r,fs5Piggsggf42,2332 5 'Nil TU"l': '- WM- SU s1"fflfiS-sezumfezliefi -3,r'22i--Qmfszrgt L gv2fsw222,-or - wavffQ??r2:l2,a.ef',222r2:2Q,Ms,222,gfsrs222222Q W 2 2 wr--it-fserfsr -Sires,f21fsrfwr2s22-222 r:2rv2,rs222,222,i 22, ,,, .,,,2-.1g,fr- X ifhfrE25lr1fm1: -sa:2,fggqgm2,w:2asZ22si2-rlrzzszaxr -fggrkggj, 22em22:r-,2-- 2,2-22, 22,22 22 ,,2s2r5,,,- ,- w"rff-fl'-f S 1 :fr:Herr-swf-Mgr-w:2g 5??f-,psig,rgisvfrwgsmr-?i.l5L ' w27':2-fbff' 2 MHz,:lifes-.s2sifssir-25-in. ,wafsrrzf1Lili-i22i2f1wzrQ:orssizfaff2:25 rgm . ZEN'-5zlls"fsEf'lsfYf-f 7:f'2f-15152 --sffstlln 2232523 il t1'ofisQ'r?3f:PJ1:VjEZmgwins- fi 2 K 2 2ief?22zi2riz2:zg: .., 222.mrs,f1gafv.s2gf2fif',f5g,qgs23sr2gfg2g M W-f.2rfg3g522 Mr E: -Mfg 2- . 2: sww2.gi,.:2,15,gr,-2122f,,.m-2 2 2X ,-Wag--22,3,swz5:95,r2-25? , - '- sr-22 ---as 2 5 W ws,.-2se2s,1w 2 -,rr,Mr3-ff -- - , S 3,2 2 2 22 2-H H -sla siw. . ,, , -2 , s 3 s 58 a. yi , , . gsm S 21 if 2 2 ,g:5Esf2:g.:22::22-,- E--222, ,. . 'Ik' C HA RLES ELLIOT Manager X V' .n -X,XXwgX' ' X' -G was? ,,..Xwgg1Xsg3QXiwXwX5., , X wk-iss. in My Usa-.2135 XXXXXXX, , XXXXXXXX X, ., ,'i,i X5 EX A X X X. - lim' QXASN: XXX-E'-51 . IXXXXXXXLXEXWEX - J is RX X XX ff-- XX X.. X , .. .. ,, .u... '- g.gXg3g5gQX 'X:2XX.X,.. 1 : if X HW-XKXXXX -if I' 9 XV 532, 5' X XX: XX. " ' M2 QQ, . X 1: X. XX :Xg1,X XX, XX, XXXfX..XXX ,X ,, .. fy, XX XaXdfi,XK 4 XXX is X5 X558 ,X MX XX? Tum Xi K LY Y :gs ssgs, K 1 ' SXX Xe H MXL , XJ if fXXX Xa ,X X s 1 gXX 3 XXX XX ,BL X 5, r SKK X f 1, X ZS if EX iw X2 5 iX .Xwis 5524 XXXXXXXXXX-X,XX sgstzaesss XQXX gjgig w g X 5255 X. WQQXXXX 3 4"f21fi22f 2X. XM iw-:s w XXf LX Q 5 AX XX? XXX, SEQ XXXXXLW XX 'GQ H- XXXXXXXS 'f e I ' X ,S Q5 ,GX3 X XXX X X QXQSQX ,KXXXEO M S X iss X ma SX XX I wi M0333 X X S 2 X4 XX X X X-Xw X XXXX- X .SX-XXXX . 1 QXAg'Qg.ze:?Xr5X-Xif.. X X -- mi. WW :gi f f sriEX--im.ivWf'.QstiiX2Wi,. Miki, X .vw ' 5f::1iE"'??'..: XX:-e,a1'H W: :wX.:q, Asst in X- ws" X7-fXi:Xti.XXX 'xQfzg. 1 fr. ::f" - ':E,",:X-I'...-E".,,7?,,1: 'Eg qirlff X, ,U ffil-fff,f7fr55gf',fX, Q55 fgf ipw .XX-XX2XX::'XX-.Xfew iii .,..,, XXX, kf,-' .-f, nL-, ,, ,. .,.XX-X,.,.X,X .F,..wlXiXXb IX . ,,,L X,..X-,-Xi-My X - X- ,312 X ifxigw .. . ,,, SX... -X 2-1 ffm ..:'X.sgg,Xpg :-'Qi-agp-1.X. - 1' 555:-j:',. sf? 1-X 'xi ' ' Ziff X ,XXX --XXX---, 1 X,X,AX,.X.w- -XX X X'-XX :2:X: -X-XX XXWXX-'XX.41f. ' W : XXXfmX".,.'XfZ,, --HI -'SLXSP Xvf' fw1.s22'f,sX..X 1 " " - ef:--fX,21g:Xf,fXXXX ':-'Ein ,gas X,-5,--XXX-ggmfa, X gwzs X fxawfi X X X. ,,. ,X ,. . XXXXX XXW , ,X .. XXWXXS., ,,. , Vs MXXXXXX Mg. XX, , XX F1 'E P5311 ' - X! U1 u fl 'W gm XX? .X X HX 4 S ' 'A 'Aish ,.9n,.,, ,. 5 XX X X X X X X SX Z W5 'Ei SAX E X 5, .L,. ,.., , . Ui., 3 SX X X, X 1 Xf X X XX 3' 15 COACH BROCK 129 .am XXMESEQQ A X X, N X 3 GLENN BEA LL Manager .Xen XX-.XXX XX XIE11 X ,,..,, X ,.,,. .. 1 X If XX . N-.XX gX-.ws-:XX-XXXSXW X XX .,,:. . X.,,. X. X X 2'-if m.Ls1fX,2' :f:'X,f"2seii -.ffl X - mf - . , X ww XX Q5 5535 HQ X H55 wg sq- 3,5 'Sf Wwffikiiw Hmm it sfsfxf fs .mv Xu X X XXX XX X ,X X X X Q gigkfigfisgk my 3253 XXX fs ma, XXXXX XXXQSXNSYSXXBX we: XX XXX 2 XX XX X 4 RX E XA V, gf X XX ,Q X,X,5XXXX,,,wXXfj ggggmmg A XX, Q, swam XXSXSXX 2182 Y 9 xv Q5 3 998 sl s XXXXXXX X XXX. ff w XX, W we Xw um X 6355 was XXXQ an gg is M93 3 my XXX. ms H s 1 5,3 25 M1 Q sz: me HX iw MQXXAXXQ vga QXYXQXXQFXS ww? za aw. 23x15 H3155 ,XwmQgXXg2?imQX X X ,XML X, X EM XXX 'Z Q XX XX XXWKXEXX gg: :X uw M X- X ss an K'Ak gy WS ' A 1 ,md H --..XX.. XXwg ' E W. ,Xa : XX XX LS 2 Ss 1 W fe wr :Sie - .--- X 5953 X if 1 X X ,XXX Q 5LSXe a5jsa5sgQj:: 151, S I! Ms? Q X Wy XXX M2 X 1 X-H ZX SW 3 fda . 'Y W E .gg-' 1 'Xl 11: ?d5iQgg1em.ss:gQgfXX.q fx 1 ' 5 ,. L' ' X: if.s?3g4'2'iXfQj:,XgESf2 Z : . " X . :XXf1X1X: ' X XX ,Xxx sXfX3.w,Xf.I 'Xa-Q.-Xg:X'.Xwif X :XX X:-,,.. ,-,XXXX .X zl, fX-X X,,..XX . -.XX-1X,waX-,:5:X .X XXQXVXX, X1wgX53.sX X X X -wgggi-XX-XX-.g. X,ffXsg'fu ,X1L2L2X,ff,::,yz.f"fi ,X egifg X wi- an ,-.rm 1-Xf,,XXeXX5X,5XX. XXXW XX, 15 EE ,W , 1XX XX X - X: FQQWX E522 X Ha w-XY23? 1 XXXXXXQXXIQ-...XX-X X X.sf,.fi i -ifgrffg: -W:Xf-:w.f--1XX '- ' 1 ' , XX SXZQQQQZE 2-911'i55i?5Fi'fS322Z A 'X32?5E?T2i42zX?1T 232' fgiizwflw XXXX-.,,. ,-aX,XX.XX,1X,XXXlX,, ,MXXX XX Xgww ,,.XX-mrs :EX L Xi? 7-Llglg?fLsi'V'-22 we flvgf-'TEIXQ .Xe A gi X Q X 4 . X F g k is if K ' XX S X EE X: K X ZX P gm X91 N951 2, " XXXSW ' ggi ik N 22 A 5 X3 1 ff X. XS? X X X L X X. 1 XX XX XX P XX X, XX Q was X,9zX:X-XX X. Forest Forest Forest Forest Forest Forest Forest Forest Forest Forest Forest Forest Piill liill Iiill Eiill Ilill Iiill Eiill Eiill llill llill Iiill llill Collins Brandon Pearl Florence hdurrah Central Clinton Raymond Forest Neshoba C entral Provine hdurrah Forest Hill Forest Hill Forest Hill Forest Hill Forest Hill Forest Hill Forest Hill Forest Hill Forest Hill Forest Hill Forest Hill Forest Hill Central Forest Collins Clinton Clinton Florence Mendenhall Florence Morton Yazoo City Pearl Forest -1 i 1 5 I 1 4 3 G I R L S NINTI-I AND TENTH BASKETBALL B 0 Y S l SEVENTH AND EIGHTI-I BASKETBALL B 0 Y JUNIOR HIGH l PEE WEE i 1 1 .. S I E E I DE SOTO ROBINSON BROTHERS . o. Box 920 PLYMOUTH . , JACKSON, Mississippi -I-HE ,gr ,.J . l P mwzfeoffi 5ll7ZW'Zt QM Loon U I 45? , a .,e"f'0gSllgl H Compliments of JACKSON STEEL COMPANY See our complete line of Ethan-Allan Early American Furniture on display Cash or Terms BROWN FURNITURE COMPANY Mart 5l Terry Road SPANN BROTHERS Jim Dandy Feeds-Seeds Farm Supplies 8l3 South State Street Phone FL 3-l975 Beautiful Dry Cleaning at MANTELL' S I88 Boling Street Phone FL-35502 McDowell at Terry Road FL-50308 Phone FL-28664 SERVICE CLEANERS PHILLIPS BRACE COMPANY "Certified Cold Storage" 3220 West CGPIIOI W W P k' Owners Ire e Pe kins Jackson, Mississippi 7I9 Carlisle Street Jackson, Mississippi BRECKENRIDGE RADIATOR SHOP Radiator Headquarters Rodney Breckenridge Owner O'CAlN INSURANCE AGENCY Compliments IO35 First National Bank Building of Jackson, Mississippi JACKSON WELDING SUPPLY Phone FL-26452 COMPANY , JACKSON GLASS 8g MIRROR CO. Compliments AUTO Glass of Safety-Plate-Windows-Mirrors B. GALLOWAY AUSTIN FU'nlLf2iUiZpEf3ff:S TOPS C I. t JACKSON BLUE PRINT 8. SUPPLY CO Omp 'Fen 5 Frank S. Arnold, Owner JENNlNG,SoMEN,S WEAR Architects 8s Engineers Supplies 416 Amlte Street Mart 51 . . . . Jackson, Mississippi NAlL'S SHELL SERVICE STATION Compliments 1538 Raymond Road of FL 2-9185 STARNES BARBER SHOP Used 8. New - Furniture - Bought, Sold, 81 Traded L0 RY9S FURNIT RE FAIR Corner Pearl 81 Gallatin Jackson 1, Mississippi Lowry G. Smith, Owner Phone FL 4-418 SOUTHERN FEED 81 SUPPLY The Checker Board Store Purina Chows Compliments Wholesale 8t Rental Seed 81 Feed of Phone FL 3-7031 T,C, SHILLING P.O. Box 8116 Jackson 4, Mississippi MISSISSIPPI BRICK 81 TILE CO. 1115 First National Bank Building Phone FL 4-1235 J- l-- Collier Jackson, Mississippi Compliments of W.P. BRIDGES Realtor THE CORRAL Western Wear for the Family ll7 East Capitol Phone FL-58095 MORI 109-lll West Capitol Street Jackson l, Mississippi Good Luck Seniors! THE A.D. AUSTINS "We pay more and offer More All Accounts Insured up to 510,000 SAVE AT CONFEDERATE Savings 8. Loan l39 East Capitol P.O. Box 426 Jackson, Mississippi KING THE TAILOR Suits-Pants-Shirts l03 East Capitol Street Jackson, Mississippi Best Wishes BUTLER BROS. BARBER SHOP 88128 Raymond Road Phone FL-59439 LANE-MGAK PUNTIAC, INC. 227 East Pascagoula Street Jackson, Mississippi "Home of Goodwill Used Cars" EVERETT MONTGOMERY HARDWARE . Compliments Home Needs-Paints-Sporting Goods F Robinson Road at Highway 80 West O Phone FL-22555 Jackson, Mississippi CARL BURNS C . "Clothes and Shoes For Family" A ompllments DOTTlE'S JR. VOGUE of WE ST V IEW GROCERY Cook Center Leavell Woods Jackson, Mississippi Compliments of Laundry Service 3811 Robinson Road Phone FL-51200 LEATHER AND LEATHERCRAFT SU IES BRADY AND PERSONS For Dad and Lad Westland Plaza 113 South Roach Jackson, Mississippi Phone 30917 FRIENDLY FINANCE COMPANY Compliments Serving Jackson Nearly Twenty Years of 127 South Lamar BROOKS-NOBLE Jackson, Mississippi Auto Parts 8s Machine Co. ANGELO'S DRI E-INS No. 1 Highway, 80 West No. 2 14139 Terry Road HOLLIEWARITS Your Maytag Store 834 West Capitol Jackson, Mississippi DRAUGHON 'S BUSINESS COLLEGE 524 If2 East Capitol Street Phone FL-33826 Where Graduates 84 Positions Meet Fully Accredited By The Accrediting Commission For Business Schools 55 SINGER SEWING MACHINE . i"i fw COMPANY 420 E . Capitol Street xr-I Q 'ima l 'ffwfngwl Iiltll 't1gHvxX"'9 1 -xi.: sv v we SINGER SEWING CENTER 'mm' Phone FL-23696 Jackson, Mississippi A FRIEND H.L. GREEN Record Department Anything in Records Sl Music CARTER JEWELERS Established in I9I8 H.L. GREEN Meat and Grocery Department Jackson, Mississippi 4IO East Capitol Jackson, Mississippi See Mississippi's Largest Selection of Chino Silver Crystal HEMPHILL STRINGER Q:asam:msalflfezsazsseasscras2u if it' s in fashion , , 1t s at House of Fashion 232 East Capitol CURVETTE HEALTH STUDIOS 838 West Capitol Jackson, Mississippi JACKSON LUMBER COMPANY i McCall SQ Butterick Patterns "Quality Sil'1Ce .I896" 4 Sewing Notions 322 West Capitol J0Ck50l'lf Mi55'55iPPi 4 Fashion Fabrics SHAINBERGS HELEN'S FABRICS There 's Four Stores Mart 51 1-9 gerve ygu, Pi'!Ol'Ie . Jackson, Mississippi Jackson: M'55'55'PP' X Q06 il" ,, if sf e're Builders, too! WOOLLEY BROTHERS ., ' Furniture 8g Drapery Fabrics froslq, Trim 8. Upholstery Supplies Q 5, Ill , :,:,,:V VV,, . , ffoslq' pl-POP ' rrze FLeetwood 5-9696 - ' V .."f P. . 1245 - 5,3 --Qff O Box 4ll South State Street Jackson, Mississippi Shop at THE HUB Compliments Fashions For Co-Eels of lO8 West Capitol Jackson, Mississippi THE VOGUE MCCOOL INSURANCE AGENCY S Milner Building , Phone FL 5-9674 BeS'W'S"eS1 Jackson, Mississippi Insurance at a Savings MYRON'S SHOE STORE H J A 0 L N E E S Your One-Stop Shopping Store H. L. GREEN Good Luck, Seniors STUART C. IRBY COMPANY i F 5 S -u - i 1 s ii 42 Z2 A S i, S X i 2 f l K DIXIE COFFEE SHOP "Home of Fried Chicken" Compngnenfs O DewITT'S ' JACKSON I-IATCI-IERY, INC. , S. C0mP"f'emS JACKSON POULTRY FARM O WILKINSON 555 COMPLIMENTS OF CONTINENTAL TRAILWAYS Compliments of BRE T'S NURSERY RGYmOl1d Rd- Phone FL 2-5933 Established in 1932 Full Line of Home Grown Nursery Stock Com pl imenfs of COREY - MOCLUER Meat Packers Jackson, Mississippi Zvnnooxs MW - 'wh QL -1 W , - im., Q , i 1 i I 5 . I I 1 1 i , 1 1 i I ! i 6 I 4 w . f I


Suggestions in the Forest Hill High School - Rebel Yearbook (Jackson, MS) collection:

Forest Hill High School - Rebel Yearbook (Jackson, MS) online yearbook collection, 1960 Edition, Page 1

1960

Forest Hill High School - Rebel Yearbook (Jackson, MS) online yearbook collection, 1961 Edition, Page 1

1961

Forest Hill High School - Rebel Yearbook (Jackson, MS) online yearbook collection, 1965 Edition, Page 1

1965

Forest Hill High School - Rebel Yearbook (Jackson, MS) online yearbook collection, 1959 Edition, Page 84

1959, pg 84

Forest Hill High School - Rebel Yearbook (Jackson, MS) online yearbook collection, 1959 Edition, Page 63

1959, pg 63

Forest Hill High School - Rebel Yearbook (Jackson, MS) online yearbook collection, 1959 Edition, Page 55

1959, pg 55

1985 Edition, online yearbooks, online annuals 1970 Edition, online yearbooks, online annuals 1972 Edition, online yearbooks, online annuals 1965 Edition, online yearbooks, online annuals 1983 Edition, online yearbooks, online annuals 1983 Edition, online yearbooks, online annuals
FIND FRIENDS AND CLASMATES GENEALOGY ARCHIVE REUNION PLANNING
Are you trying to find old school friends, old classmates, fellow servicemen or shipmates? Do you want to see past girlfriends or boyfriends? Relive homecoming, prom, graduation, and other moments on campus captured in yearbook pictures. Revisit your fraternity or sorority and see familiar places. See members of old school clubs and relive old times. Start your search today! Looking for old family members and relatives? Do you want to find pictures of parents or grandparents when they were in school? Want to find out what hairstyle was popular in the 1920s? E-Yearbook.com has a wealth of genealogy information spanning over a century for many schools with full text search. Use our online Genealogy Resource to uncover history quickly! Are you planning a reunion and need assistance? E-Yearbook.com can help you with scanning and providing access to yearbook images for promotional materials and activities. We can provide you with an electronic version of your yearbook that can assist you with reunion planning. E-Yearbook.com will also publish the yearbook images online for people to share and enjoy.