Foreman High School - Foremanual Yearbook (Chicago, IL)

 - Class of 1948

Page 1 of 140

 

Foreman High School - Foremanual Yearbook (Chicago, IL) online yearbook collection, 1948 Edition, Cover
CoverPage 6, 1948 Edition, Foreman High School - Foremanual Yearbook (Chicago, IL) online yearbook collectionPage 7, 1948 Edition, Foreman High School - Foremanual Yearbook (Chicago, IL) online yearbook collection
Pages 6 - 7

Page 10, 1948 Edition, Foreman High School - Foremanual Yearbook (Chicago, IL) online yearbook collectionPage 11, 1948 Edition, Foreman High School - Foremanual Yearbook (Chicago, IL) online yearbook collection
Pages 10 - 11

Page 14, 1948 Edition, Foreman High School - Foremanual Yearbook (Chicago, IL) online yearbook collectionPage 15, 1948 Edition, Foreman High School - Foremanual Yearbook (Chicago, IL) online yearbook collection
Pages 14 - 15

Page 8, 1948 Edition, Foreman High School - Foremanual Yearbook (Chicago, IL) online yearbook collectionPage 9, 1948 Edition, Foreman High School - Foremanual Yearbook (Chicago, IL) online yearbook collection
Pages 8 - 9
Page 12, 1948 Edition, Foreman High School - Foremanual Yearbook (Chicago, IL) online yearbook collectionPage 13, 1948 Edition, Foreman High School - Foremanual Yearbook (Chicago, IL) online yearbook collection
Pages 12 - 13
Page 16, 1948 Edition, Foreman High School - Foremanual Yearbook (Chicago, IL) online yearbook collectionPage 17, 1948 Edition, Foreman High School - Foremanual Yearbook (Chicago, IL) online yearbook collection
Pages 16 - 17

Text from Pages 1 - 140 of the 1948 volume:

Q., N' 1 W V 1? if rf U J xy, I "T A , 'K X V :xg Q ' Y .J ' s cw K wi W . SS! ,6'l"v I 'Ka 1 ..,, Ee VA., 37.-A W fv , 4 'Q Q fin' Hi., JTFXA fe- aww W "VE 'uw I nv , :::: Q .Q xi Q WW fe ,,, f 'K 5' S.: wi? Aw 2 far' M .ww .ivy fflwnff wsgfw if fix 'az ,,, w fag, 59- at 'K . gf In 1' . F136 igwwfiv ' ar ipwxfg F. ff 'SJW ,v ew, y .. 5, X, +1,.-H"vf" 1 M. fri mu 4 pvvxiqt , 7 S1 R .tary if ia A- 1 Qing. iigwnn 1' f MG 4, 415 Z Q' ' ' . Q'-kj A, 1.4951 1' w.,z W, f 5 2-51 , HZ -sf ,nga .,, F A wig , v no f Q ,H if W2 NSW gli 0If'QLUOI" 4 Q K 0 OI u I5 a 1 lllll won fo c 05111 0 01017161115 Zfllfll UH! 0 ll! IQIIUUPI ll 7005 OH 9ClICl,l!0 Ill Olll Sfllllfl IUOHI lif Cl If lllq 7 CLCO OI gdb , C0 OI Ll ,50llll Cl Llllff UUII lA0lfl7A j0l0lfFlCllI 1615 0 0L!lUU5 lf laj HU, IQCLL 106 , ll lad CL lflll L Cllllllll 9 L5 IQ! IYIML l ll! I 0 llfdy 0 III? iilillll QXIQIQJZHOII 0 54600 IIAUJ l0IOUll ed Ll 15 llllg UI ,386 Qlllg Llllfl IGI UIC' JOCICL iid! lllllll v iff fffl- 'I I --'A ' f Aflyl ,,,4f , . rf-,f - -fff ff ' 5'- l Lf-" f -1l!'l f-ll, ,Mx fa A f- . ' .UA - f 1-I , 01- ,- 'ff .f -ff 1-0 EV Q 6 X 8l"0 lfilfli Ufll' 61 5l0l'l"llIll'IIl UH, 0 Clllaqll 5 oo at sculptm 1 l Af C r ll ' I f Yi CL VW: 1' Is tn at Ivlmlq nj' vmlrlvlc, CLillL'Lll14H1 is 41 ,IC Q m .--- if .N . ' '- X, , . ,,. ,. X.,' . , ,, ',,4f'- - L K . , . l x P' t x J C 4 . I I S4 I ALR mm Fmun m Hxgh Sghoul utamls xx umut Uruungx tn thu mw Chl f xulpumr ff K L55 af emne.f4 an I"lI'lCll06lf 0 g0I"CI'YlCll'l .glzoof wand us wlz 'H zu' Tung C mu u J ' u 5 ' 'Q' ' v wc 'l'CCO1'C7'.+EdmLlHd Burke 7 L, Q Q U 4 Q 4 Www gm ,J-my, ,av-"""" -"""""'-v-.,, K X X, . X . , - "Nh .M A 'W' K- -f xxx ffm' 1 X, X5 i' Lf n-5 w f 1 4-A-rf-Z X Y V K , A Y, My W,-' x, carry Wikia .xddaiilanl pI'iI1Cil96l Clmlvlmlcv IS tfzc fmcmiutlmz of 1'z'rZz4cx. BLlccn1 Fi yt iii fAQ 6lfLl0I"Qlfl'l8 GU' of tAQ iQ6LCAQl" 0 GLLUUL Qlfl joy in creafiue ex reddion unc! Lfgowdclge- rf2,,11.,11. ' X , xx fl .Sl ll C116 A I1 I1 LI I1 1 111 111 11 I 11 F 1111 V1rg11111 C1vc11t E11 1111 1111 Tlnee R11111 N C1u11111d b B 11 1111111 1 1 1111 11111115 111111111 ll 1 ll 'VI f' 1111 J Q. 1.5 , ,, X Ill? 1 ,1 g cs E. A L1"s11 , S11c1g11 Sg1c11c1'1 111111 S. A111.1c1's1111, H1 11111 ' Arts: A jcssic S. B1'11111kz1111p, Frc 1111: E11gc111g1 L. 31'1111:111s'1, Art. Row 'Two -1111111 P. Byrne, I11c1ust1'1g11 Arts: A1111 Czmtu, 5114111141: C,11l11'il M. C411'11111dy, ,11g'sg 'jk 2 ', R 1 ' ' - . , 'cicnccz 141 C1111 A, C11 , E1 Q1vS111 B111 Q Ly M. C ' ', C1 1 C1111 C1111 1 . ,.11ftc1111, C 1111c1':1111. r lfLC6Lfl0lfl Giif Olf' liff 0 fecf f ormafzon 0 C cwacfer ,S,,1,m, 111 271 RuH1B Hmmm C 1111111 lnll 15 1 51111 S lLllLk W1 11 LII llll I IXN IUINLI DX S ll Lhlk 111 T1 1 C 1 Ilfl L M 1tl1L11 N 11 L 4 yy 111 x L11 L Xl? lit HIL ll Ill l U 1 IL IUIUI L uL1t11111 1111 L1 111 1 f' IO v +1 K LY J N 51' LLL-1, 14 Q ' 2 JJ ,Ir J R1 fl . ', fc C"'il1 Lu" H, IDIll11xlS, fr 'll fc' "3 'IM' B. I5c"'11gf, M1'cli. -C111 D1 '111gg Vc' x H. D1 flu, .'11u'gl S"'1'c. R1 1 'X12 4 h'11uv1cvc M. Fl.1l1c1'ty. 51111.11 Scisnqcg MH" . F11sslu1', 1 ' 14111551 l'1grrv1:v1 A. 1l"'IlXN' ud, English: Wa1lt'1' A. Kluw, S" 111: I' 11' Tl qc M4 ' ' R. Ha 'k' 5. l'c1's11111cI Dirvct 1'1 W'll xl ' A I.. H'lLl'k, l,l1ys1c11l "Ed 'Q ' 1 l1'u11u M. H1l'kPl1S, C1111 u11'141l1 Evan M, Huglg, gt' , 1 7 . 'W . XX J - x. F 1 J 1 x 1 1 ,,- nv, V C . .51 U' ,L O fy fA glolucafeol are ree 101,11 1 we N1111111 1111r 11 1 IW 111111 1 1 S111 1 X011 111111 111111 111 111 111 l 111 I L1.l 1 ll 1 17 11 H1111 1111 C 111111 r 1 ll K111d11111111 M1t111111L1 111111 11 1 11 ll x1111 111 11111 1111111 Mlllln 1 1 E L1 111 Il .RL"!"" 1 ,, C . H X'QFJQ1fM- 2 V Ill .1,L1 Exim-I-fS"""J A 11 glclucafion id an ornamenf in larorilaerif an cc re page in a uemifg -Jdffjfolk f 1 ! 111 nf, 1 IIN 11111 1 1 ll 1111 IIN 1 vu T111 1111 1 1 7 ll ONUH M1111 1111t1 ml X ll Three M11 1 1 1 ll L II K 5111111 dr M1tl11111111 IW Msluv M f 'YULC1' X ? Wfkouf iclea ri, flzere id no :MCA fAing ow egucafion+-fZE11.f,,,1,1 97. 'Sk xv . ' - , -1 wu Une 1 1 x 11 ll PL1 U K T I l L11 K L ll!! L IV KL 1 1111L 11 D1 111111 ow T110 F0111 111 L 1 111 1 1 M S lx xx 71 Tlncc W1ll111 7 1 L1 I ll I FK 35 S' Q 0 nw? asf '53 R1 1 , " - 11150111 E. 5411111111 C11111111u1'c1:11: Hj'l11'I1 15. S11 1 1'111'111. MQ1tl1u1 :mcsg L C110 Q. S1 ' 1:11, H L1:N1lL1L1 Al' sg 51.111105 H. S11 mlgfan-s, S11 1 Sul '11 xc: Lcm 41' 1 H. 811111, IMI: 'Q 'L " Q. R L 1 Dc "'SLR.SlCAlL1 XIII, R.U,T.C.gVcl1 St," , E11gl1fl1.V1411j' 1SICXX'.ll'l, English: V1Qtr11'1.1 A, S:l111c:y11Qk1, P11l14l11 Lucllal Vwclz, fc' 11", Rr 1' 1 111 U. Vw a1I1.1cu, l,1'111l111',11 R1 ss IN1, W"4s, E11gl1f11: FL1kX'ilI'L1 bl, Zllf l141'1k, P11ys1Q41l Edmll 1111. f 65 Ql"Lf0lfl OLIWUQ5 .Md QM!!! .jyufurg MISS FLAHERTY MR FOSSLER Q6l,6l6!8 H58 X L l ' I L 11 L IL 4 ll1L X LL 1 1 1 L1 1 1 N 1 NHL L l 1 L L 1 ll L 1 L 1' 1 X 1 X 1 1 1 1 X '1 1X LL 1. X 1 ll11L XL 1l1'11 TU L WTLL1 ILN 1 l1L llll N X 1 l L L 11 11 1 1 L W l l L X 1111 W X 1 1 1 DX 1 'L N 1 X 1Xl1XXl XX1l L 1 W1 4 11 1 1 11 1 L X X N l ' L ll 1 1 IPX lL 1 1 .19 u f ' 3 l1 XX'.l1 .1 11111111114 11111-1.11 1l111l11'.111l1. 'I'i1- 111111 lllL'Xl.' .1111144 1111' 4.11111 .lIlLl 11111 1x'q1x"4 111.111'11 1111111 1111' 41111112 '1111' 1111.111 XX.l5 l1l1111. .1 Ll111'11 l1l111', 1111 1'l1 1'l1.11'g1'1l 111111 .1 l1l11Ug1'1'1"1 1115.11 1111' 41111111 51.1 '1111Q 4111.111 11111 1l11'11 1111'1'1'.141111i 111 41:1' .1111l 111111111'11111111, 1111' v1'.1x.'4 1'111 llAl.Klf,Qlll1ll. 1111113 111- 1-11.1111 .llllllg 1111' 41111112 l11 111.1114xx'l1"111l'11 1115114 1111111111l1'1l11111 111111 1111' x'1'.111 If 1l11' 1,',' .lX"4 xx'1"' Ll1l.llLxLl llltll .1 11111111111 llllX' 11111111114 . l 111441111 111111 11111 X'1111l. 11g1'.1411111.1ll1' 1111' '1x'11:1l 41'111 1111 1111111111'll11:4l1l11111.11'111g.1111l llll1llWlll1Q 1111 111' 412111. U1 1111' 1'lQl1l, 1.111111 1'l11l'4 11141' 111.111'4111'.1ll1' 1111111l11' llfllll l'lll1' 41153 ljL'Lx1 l'lll'l1l' 41'.114 XX"I" 1'.11'x'111l ll111l1 1l11'11 1.1 '1'4 l111' lllm' Q111111111111114 .11111111 111- xX.111'1' 111 111111'4 l1'l1Q 11.141, B111 l 111' XX'.l.4 .1 ll'.lIl 111 1ll1l1l 11111114 XXl111'l1 XXL'IL' 1N.ll'ElX' 1'1.1f1'1l 111' .1 llllll 111111 111 XX.l11'l' .14 11 l11l1l1lL'Ll 311111 11x1'1 1l11'111 .1111l 1l11'11 11111 '1ly 1 1'1'1' 1111. fX4 l 1111 11l1'1l .1 11.111111 1117 1111114 l 1.11111' ll1T11il .1 l111l1l1'11 l1.11l1111. l1 X'1l.4 41111'1111111'1'Ll 1111 1l111'1' --1 l1'4 111' l1lQl1 x'1.1ll4 111, 4111111 ,1.111111' .lllLl l1.1l1'XX'.lX' 1111 1111' 111111111 lw .1 11'1'.11'l11'1'11114 1'1"1.1g.111141 xxl111'l1 111' x'.1x'1'4 1111111111 Ll x1'l1 1'.111l1f4l1.1k111g 111.114, TI1- 1111ly 1'1111.1111'1' 111 11111 l1.1v1'11 XX'll5 il 5l1.lll1lXX' 4111 .1l111111 1l1111y 11'1'1 11'111s4. 111 111.3 11111111xx' cl1.111111'l, lylllf 11111'111111111111ly, 1'11'111 1l11' x'1'1'1111'4 111 41'v11.1l 1711 1111'1l 1111114 X 'l111'l1 111.1'l1' 11.144.11g1' .111 11.1 1111111' 1l11l11'11l1. U1 ll .1 -111.111 lxllill lll 1l1'1 1111' 1111111.11111 111- .Ill L'X17L'l'l l11'l1114111.111 1'1111lLl 41111 11111 .1 11. 1X :11111ll 411111 111 4.11111 1-111'l1lLxLl ll 1l1'1'1" 1'1111 .1111 l 11 1 ls 11, Ll' 1 " 11:11 zX1 1111' 1.11 c1111 111- 1111' l1.14111l1l11' 11.11, 1111111'111l11111 11111111111 lllkx 4.1 l, 11.1111 1111' 1l11'14 111' .1 111111 4111111 411111115 x'1':-ul 111.11 1111111.11 11 111111 111 111.14111 1111' 1111l111l1l11ig 1'l:.111111'l V1 11 114 Ll.111g11111114 1'111'11'111.4.11l 1'1:111111'1.111'11'1114. '1111' 411111 l111.11Ll4 v11'111 121111111 ll4 l11"l XX'.l- l111111'Ll 11111111.1111 111' 41111 4.1111 .ll1Ll 1111' Xx'1'.11l11'1' XX'1 '11 l11.11'1'4 11 'l11'Ll .1 1111111111 .111.111g1'11111111 1'u411111l1l11111 1111' 1'l11'41 11111114 111: il 31.1111 4l111l1'11111. Tl11' 411.'1 l111l14. 1l1.1111fl1 .1 1111 11141611 111111 1'111'1111l,'1l. xx '11' Nllll 1111.111 Tl1l4 ll111 11'11l1.l1l1' 41111111 III 1111' Ll.lX'S x'l ' 1111' fl11I'X' 1 1 1111 1151 4111114 X'Ll4 .11 114 111'.1l1. I1 14 11 111' l11'1'1 1111122 11.1111 .lllLl lllXl Fllll I4 l1.ll1QlI1!f 111111 1111' l1ll-l:l1ll. T115 111.1441x'1' 1'1111111l14' 14 1111' 1111'1111v 111- .1 111.111 1111111 'l1lXX'll 1111' 1111' 1l111'Ll .ll1Ll 1111.11 1lll1X', 41111f11Zl1111g 111 41.1y 1711 11115 l1lII LllA.lXX'I 111' .111 1x'1'1'1111Xx'1'1'111! 1'111'L'S 11x'1'1 111 1' '. l'Ll. L11 1lllLl l11XX'L'l4 11 g111i4 .111 l 1111' 41'.1 :1111114 111 11111'11 1111 111 111441 lm' 11. 5111111 11 lx 11111111111 lWlll QI 111 11111111 1.1 1111111 .lllLl 1111111 1111' 1x'z1i,1'14 111. tl1c 11111111 .'1'1"1' 111 xva14l1 11v1'1 11 Illrl l1l11' 1111' 1111.11 1lQl11 111- il .4111l1111g 411111. l I1 111' 41.1I1Ll 111 11111 V1 XX' 1117 1111' l1.111l1' l '111' '1'11 I1lQll1 111111 Ll.lX. Tl1' 111111 14 4l11x'l,' l11'1111' 1'111111111"1'1l 3' 1111' 111.1111 x'1'1l1'1l 4111' '111' 111- 11lfl1l. 11l'.lLl1l.lllX'. 41l1'111ly 111'.111'1 .1111l 11L'Q111'1 111 Illk' 11111131111 1111' lllflll I4 11111 Q 1111.4l'..'.l. lgll' 1111115 14 lllXLx 1111' Ll.lXX'll, llllllllll 111.1 Ll.ll'li 111gl11 11'1'1' 4ll.lLl 1114 11, 11 wlll .llXX'.lX'f 11'1111'11. Ii r D '111111 ,ll7lL' l 1'-LN W CLASSES EC Q LCQIW5 KH? on 1 1lll1 S I Nw X K LAR-N 1530 CUMMITTII III ax 1 wx 01155 0 lfllfle on U11 u VLILH L xnc 'RUM C UMMITTFL HVI L l Y IS X 'OW6 'xqi 1 M1 if L fig! "M ROW ONE cerenza, Anne Lzl Anne KNlLlLIIl Vs nu 1 d 1 CI lllllllklll 1 1 1 1 Il JI LK 'K U lllllllx I11 lvluln 1 1 lL 1 1 1 N1 C11 11 Alwm, Halene Hollzc X 11w111 Ll S 1111 T 1111 nu full ll G11 11 1 5111 fu1111111ttu Andersen, Irene T 4ndy ll rn no 1 H 1 11 L ll L 11 11' 1 111 1111 Stu nut Ullllkll K 'UL Cllt lllXk U7L1'l'll17l LH X 111 KHIIIINL P11 Lnt 1X1 kl lk K 1 lk K I L 11 K ll ll K. K tl Anderson, Betty jane Andy aunt ux 111 111 4 16 1 1 LX 1111 c11t11x1 ILWCNII 11 KI 4111111 lzrw wil mt Bllikl VTXPINE 3111111 Kmttmg flulw ROW TWO Anderson, Robert E Bob FL lLL t ININIUIT LL lLNlQlllt IL L lk Cl1h VS LL S1111 uw t LI 1 l y f lw L Huvt f 1 Arqullla Anna E Annie X LLIL ll 1112, ll L1 1 CL fll lv s I lnf kNt Y Bachmann, Wayne Bach 111111 41 11 l O O 1 'VI 11111 B1Il f 111111111841 U l1C1 Rllln TL 1111 L tu 7: 111 11 ll O11 M L11 om C 1 lu 10 uw 1 ru 1 Xlklfbll 1 INIIILI 1111 1 S 1lw md B C lw Banks, Alice M Al IQLIII 1 1LL11t lui ll A lDIi4CT1f'lllXL P10 lvlcnlu ll uw 11 Ll ll ll 11 1l'1 lk 1 Ru 111g C ul'1 IILLIN Nwlmt u 11 l'-'LNUX1 19 q' 5 g'Zi1 wmv: 2321 POW THREE Berger, Maynard M J BQQIHNLI ll 1.11L11p 1 C l lw Adwimn mtogl 1pl1y f lulw H1ll C ll ual M1 wuulgr 1 cngu C 1 1 Bun Ilibllll Kttcm mt 111 Pruulnnt D XIIOT1 11141 1x1 un QCTXKL Lttu 111 l1u1un T1 111 R TC U lur DL Beynon, Manly Beynon Supl11m1u11 Honor mlgty Suuu Lum! um 11111 1111111 D xx 11111 11 w 1 u w Emu 1 nt 11tL cm lf xr N Cu LLL Cul 11111 I1 xu 1 1 Il II 1 l 11,1 mt C111 Lmlup Aw uxctuv Kmttmg flulw Spunp mum P T A P11153 1111 Blaslello, oan Gilda CfN.llI1xC Suuury Du 11111 'Stu 1111 eunul Rcpu L11t1L1xL xr 111111111 C Wmlta 1ml1r Glr N x mccd Kllllllligi flulw TYITIIIQ Ouccns 4A 1 Blclat, Myron Mutz ILC PlLNlQklll 1 lI1lN1 lI1kIlLlI1 ll 11 N I L ll Hummg md f1lIllP'I12.f Club B111 Fran lm Club . 1 ' ' J ,gyxxiviign W R 111" I " 1' . I i ' J 1 if i 4 1 11, ."- 1? 1' M5 l ' I . 1. -vA-- 5 1. ' " ".' ,' x 1 A 1- Y "-' f 1,1 psf" 1 ,yn 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 ' - A P,.'- 11 , ff- vii .,.' ..," A'- 1, . 1 1 . , 11 1 tx 1 N - . xx l lf 1 1 6 "iv ?': 1 ' Q Q ' '5,1"'gff 5. W h 1 , E 'z11:,:L.g.1A 1:5215 i-ff ' I Q, -1-PP ,, J J 5, Pr ' , fl ' 1 C1wll111' Cilfl-I Fri 111' En' P 'S' l 'I1. lj' 1 Viwflp 'N" l' 1 PW ' ' ,111 '11 ly lll 1 '1 " t 11' ' : cl'I"llS W gl 1 Cyli GI--1 M1d"s' 11 1 B111 Gln Clulw: 1' "" t1 PI '1 l 1 1 I 1 ' 1 'L CLA., .: Clulw Er1t1't1 '11t: 'l 15 Plw u"11w1 Ilu 1 Cl1 N5 Club: ' lil! fvlwf "' II11t'1 lc 1 , li 1 Cl1lw: C11111pi11g Cll lu T. l '111 Clulw: 4.-X illld l11111p111g Clulw ' i 1 1 ry. D' Cul? Clul: Spring FCNllX'illI 11'-N g". h N , n Ni : 1 L' " 1 d C Q: '1 'l f D D . a -1 mi .-Md: R.U.T.C.1 .Cl . T. H 1 1' -N 'J GA.: .1 5 'x" la 'y. Typ' ' Q C11 Ni Gvls' mil: N.C.O, Club. G.A.1' .: B l' g L119guc: fw' C1 1 G1 ' Y 1 1 4A Glrls' Clulw: Sp1u1i,l1 llulv ' F n XVE' ' l 1' "lQ: 4A Cilf Clllwz 1' 'i11l SDI" ,1 If-s 1 '11l. 1' H , U V I V b -" 'f u.A.A.11A11f 11 N s -w-- 1 y. ng 1 -1 . Nlll il H1111 1' S1 'ICIYI 1, ,TIM lllwr: Cl 1 11'1 Sflllllf C wllwtur: Clul ' "t111 1' F1'cxl111.v1. S ll 111 lI'C.,llIlllI1l' UIN71'clllIl'WNI . 1l 1 1 T ' "1 X 'Q ' ' '1 111C 1 Vsll ' ' C 111 G' liz 1 ll Q11 Clulwg N11l'cu111l Hmmm' S1 'Vtyi 501111111 E t'rl11i11f lst "2 l11 l :md Orcl 'ilfil Cl bg "l 'v 4A iw' Clulwg Gnd 4111 E,"'q'scf: C'rf I C ,I SILLl' I LVL 1' U11 LUX "L D K'L"' lllil ODI ','. Q11gg 1115 71 Pg 1 'Z' Q ' argl: C " R11 'w 1 "1 If " N' Cl1lN1 P'-.1Ll'11t, Di 1 T1"1.' Di' S-H 1-, ' ' I 5 1' -' Q I1 1-Wglg R01 'K' 1 "Y rid' . lJ"'5lUIl1 Tl' '1 V visifmnz lull " B111 cl: 1'C1 lwrd 1 l11cl1' , . . ' f'1 . 11"1' C1vll'gc Cl1lw1 Prw l'11t. Euglwlxz ilu . . ' . H Gil-1' Cl WI '11 0.111 -G-111 M-11-1-111-111 . 1. 1, J -"J" Luck" flllillkll 4A Gulf Clulw. -1 Att 1 ' 1' "" 1 Q i"9 1 1' dw U n S11 l- l.1-1 Llcrg Su l' Lu l-1 Cl Ill: C1 " - 'xv 1 GJNA. B111 cl ul' 1 CIA. .. R' 1 'n "Q Cl 1 C ' L 1.A.A.: l' 1 C l. 'lfz Ad' S 1 Bi cl 1 Ll Url NIH Clulg Ku ' Cl11f1111 Cl bg 4A G"ls' CI hp 'g ' ' 1 I 5 ' A t 55 C.A.1 . R11 "5 11' "2 U"l .t'1: 4A H rv 1 'l fl' ,l 1C"' ' Q :M f Gi-ls' Cllllw, Crlw' Cl lw: R l T11l1lc1 Lll'W'l I' Avi f 4' "1l. I ' 1 Y Cx wx , . T I I J ,, V' f , 9111 "l A Cl lw: lzzmk Vvlllftlll clllll'H1 B y" Clv- Cl hz ' 1 1' Q 4 : 1 " li' ROW ONE B1eIenm, I eonard L1 nny L II Fwlenm, Rnchard Dick I III III Blskup Edward Eddy ll C1211 1 11 11 1 1 IL I'1 uv 111 11111 1111 I 1111 Nl IL yung Q11111 I1M1d11 I I1 91 SHUI IVVIII G ROW TWO Bonczkowskl Rosemae R061 1111111 1I H1111111 51111111 11 1 1 1111. 11111111 ll S1IX 1 1 I I N C III ll Borta, Dorothy A Dot '51 1 1 ll 11 1 Brooks, Mark H Heavy 'l1111l K 11111111 L I lll Ill kII 11llII 1 11I 1 1 1 III 11tI'11II 2 111111 S IX 11c PI11111111 IP 1y ll C 11ICgC IW 1 Nl Brunsfeld Dolores Lorry LI 1111 I11111111 1 11,11 111111111111 11 R PI 1'11t1t1 S 1 I1 I.1t111 1 IKLIII Xl IUII K IQIIILI XI Il II 'X C11ct11 t111 91111 Il 111111 111111 511111111 Vv 1111 F1 1r G11 11111 III 111 1 ll I Il 1 1V fI11I1 I'I1r11h11 R1d111g fI11I'1 1 N11 J x 11111111I f'11111m1 '11 20 ROW THREE Bull Henry George Hank Lk XINIUII I1sl XII I1 L L11 W K l U III 1 lk 1 1111 V 1 IIV IK I L Burke, Dorothy Burke 91111111 TQ1111 WIIIIIIDQ B11wI1ng TCIIII C111 kk 1111 1r 5k1t1I1 ll 111 ll W11t1 f11 ll 111111I B11wI1111 Vw 1111111 1 ILIICI I1 11111 1 1111111 IVI11111t11 llll T11111 Xxx Burkhart, Larry R Burk 1111111I H1111111 51111015 L Il 1111111 ll T111111 T11111 'T111I1 'I'1'1n1 F11re111111111aI F11 1 1 11111 1111 H111111 511111 11 IL S1111111111111 111111 311111 11 11111 I11Nt A11I CI11I'1 TC11 K 11I1 1111 L 1 ll Campagna, Maryrose A Mac Qp1111 1 Ill' RC1111111111 11111 ILL 1tt1111, f ll Vw I11t1 1II II 1r K 111I KILII7 M1 LIIQLI QIIIILL Vw711r Lf IIIIUII SIUW AW I ar-'11 " ff IK 4 1 ' I 1 'NC l ' ' PP Y YI Y' ff YU! J Y, f 1 -' 9 1 - s B' F1'1111I1I111 fII11I1. N: ' 1 11 Cl iII'1 XXII111' CI11If XIlO"I,l'CSIKICl1I, D1 1 I"'."1I' t, PH' 1111- Glqlq I'1'c:11I' , D1 3 M1-1 Ifwf IVI'I"-' fII11I1 'I'1":Q I'Cl', CIC' 11111 CI11I1g . . . ,, . ,, 11v:1I1 AL11'111I:111cQ OII111' CIIc1'k: 1"' '1'1' l.'1- I711111I1:1II Tcz 111z Tr: 'I1 Tw 2 11-1' I Pigf P: F Ll. Cl b 1 '111 S1111I111111111'c H11111' fII11I1: fI11'c11x I11gI1t: NI1111g III 'is fII11I: Boyd' Glu' Club. "I 'I' ' 'I' - 4A Tw' CI h. ' in as Tre is I I -D-H . ,I 9 ' 1 ' 1 1 2 , ,L f Sta ' 1 fII11hi Pr1jv't 1' fII1I1: SIILI' C.A.1 .3 I'11I'sI Cl I11 XVI11 CI11IIa11' CI11Is. mm: G-AIA.: M.,.S. tl, 3 K' . CI 1,1 'Wx QCII' 1 B CIW: H1 1 11 1 I 11.1-111111111 1.11 C'-IC CI hz 1' X :111 15 I I '- ,-H I' C11'I4: Sc' I'Ix111' " 4' 7' E " s.11- 1 -1111-11 -ms 11- 11r , Tv' A11 L 'I R 'I Blasky, Dolores-"Gismo" 111: CI111ir1 R1-11 C1-1111 IR1-111-111111111111-1-1 MP. 511' I' " "ml T I' K.. .1 J,--, . 15' 'lu 1 A Tu., D'11': D1"II Tcz1111: Vanity P11 Sk f tary. F11.'I1 1 Dr: " g IIIKIIWL -IA Girl! ITU I 1CIIfIIfI-Ilglfljwlllbi FI' 'IBN' .-It H III hp ..A1,A. ' 3 "5 1 1 1 if CI' Ng' I -' 13 Q- 1 '1 Cl ly " 1'cQs11tz111w: IvIcNsc11g1'1'g I711I1t1111I 01'g.1111:z1f -N ,Q I A :C A tum' DVIIMI' 1'1I1111': P12 I' 1. -I1111' ' 1 ' 1' "'ty. X'1"'P"NI1ICl1I, .I1 I " I'I1 ' .' "'ty , 1" U I'r1w11Ic11t. D1 'f : ' I 3 111J. St 1I' I "I: IVI1'sf'1 j"1 7 ' TH SU' 'I 'I IIB' Ne as 1' '1'Q 1 "vu: .'11'v"c ' "1 V111 P119 I' . D1 1 T1"z "1 D1 ' N 1 1 .-" " CJK., .11 S. " :y.,H14 Ay: .A I 1, '1' GJ.1LA.l x K '41 Cl 'Z ' C , H' I' 1 ' ' ,i I ' 1' II' 'I' IMI' IIIII "1 K11' ' 1 II hz 7 ' ' CI1 1'G'Iq XXII " 1 IIIUI11 III "I11" Cl I1: 'I 111113 4A Cub- 1 Z N51 1.1 k, 1:pIl I - I1 1 'k ' ' I 1 fI'1'f lflx ' A-1 b 611:11 M11"' For 1111: Hull Guard: L1111 111111 .111 ,,.,W,.1. -- . - 1 1 , 1 ""Q" 'T 'MX 'ix ROW ONE ROW TWO Carlmo, Amtar Babe Clerocke Rosemarie R 11tL C 1 Ll 1X C1 LK 'X LL CI It L 1 Ll TL1L 1L1 1 St11LlL11t LL1 LI LLlLL1 111 111L L L XILL LILLI IL1rL111L111 us RLp1L L11t1t1xL S1 1Ll 11C 1111L1l C p xL11t1t11L 1 LL1 111111 45 ll Carlsen, Robert Bob 1 L L11 L L IL ELI PX S11 L111L11 C 1LLlLL1 L11 L11L111111 RO m Blmd Rtplukmmu Sl 1L,L H 1111.l C l M R Chrusclel, eanette M Jean on Aim, oyce OHM oznfx I L11Ll111LL lkl 11tL C11 r Q U L t f A 1tL111g, lk Ll 1 Ill ll 1 Covellers, Robert l C5 C C Cl lw R O Clchanskl Geraldme Gerrz 'M ml U CL LLttL1 C W1 CllllW VL Cb N L11Ll111LL 1L111x 1L1 ll, L11L111L111 D 1111 111L 1 11 1lLL C1ll IL lVlL1 L Cxllll' LC T L 1 Cwlk, Lorrame Laurie 1 L LI 1 L LI l 1 111 KL 11 L Ll ll I111L111L111 L11 1 L SL1x1LL CI T1lL11lC l11 'xclll 1LL 21 ROW THREE Cymballst, ane Bzllze Ill 111 l.1t111 1 1 Czapar, Wllllam B111 FL11'Lma11 1 s RLp1L L11L111xL I r111L111 I 1 L L 1111 L1 Nl LO Clllb Czer, Therese L Ierry 1t1111L C l11l1 kk L L 1Ll1L1 L1w Ill 1 ll DHIIHHIS, Mary Marla LL1L1t11x LIL H4 K L ll 11 C 1L1l L 1 S L 1 Lk KL I1111 'Mx 11d mwgct i., ' f 1. 1, ' V C '11 ' 'A , - ' 4 116 'SL L ,Q be J 8, , I XV lv I E l K , L ' ' -JP ,V 6 V ' , ' J ol, ' J J ' ' y!! Vv'l' 1 lL1ll.111 Gl'lN1 45 Girl-' Cl lwz G.1"x.1 . B111111Ll L1fCf1111L1'L1l1 '.1 .1 . 1tt 'f Cl,A.1'X.: K 'tl pl clllllW1 1 ' CIl11l1g 4A G.1'X.1'X.: l3'1fM1Ll C5 Cfl bg 1: 1l Ad: g11'l: Tulum Cllllhl Cll1r111'1 1' 1 11Ll1': G1'ls' C1111 Cfl1 1"" Cfl11l11 P1 -A 111111111 Cll11l1. S1111 11 Lx 1' 1111Ll Cfl1cv11111s: 7 ' NL' 'J 1 1 1'1 C1 IL1 1' lc f . . ,, . ,, ,, ,, 11021 1 ' '11 L1 11cl1 1 I1 M ' 111: 1 G' 'ls' V 1 H ' Y A Y 1- 1 Cllulg M1ss1 g11': T11 'l 1 1Ll: 1' 1111111 1 ' Nl' 1'-' ' R "1 'U " Hd ' ,l 11'1 's:Sl1 1 l' 11 1 1 .,,T.C,f.g Q d . . 4 Still: R1ll1 T11 1 Pl1L1 1 Cfl11l1: ULl1L11'g J J 'lf ' P ' nf ' as J Y --'W U I G.,-1.1 .1 A1-1 ClllllW1 'L .1---111 1:11111 A I -- AII1 1 11 T1k1': VLl 1 1 ll11 Glrlsg fj1w.k..5 Club. K11 1 l 1 Cll111l-:111 Cll11l13 Vv'l11LL1 CIL1lf SWL, HI gin Ad lCIl?l1gbCfl111lL1' Cfl lb: 1111- Girls' Cllllhl 4A Girl? ClllIlNQ Cl.1'Ax,A.: 111' :ll 141 "C T11 . I T111 11X 1'xlC.lZB 'l g TL111 , . . . ,, .,, sc-1-1 1. ,T, 1.1 N11 1, 1 1 . .T.C. . . ,, . ,, Y 1 111 1 I. l 1 ' 'ld G.A.1 .1 A111 1 11 Scc'1.. Pl1y!11l A.LL1llI1,g11l,1.,A Jumm M U I 131, 4B Clluv: SL 1"1 wry. llilrllbll El '11 ' L1A1't 1111: l711sl.1L111 Cl lwz Cfl11l'1g Sc11'ct:11'y, VL'l11t1 ClL1ll'111 Cl11lN1 S1 1 YH ' l' UV GIVI53 liw' 'llkg 1 '5 Gll . . ,, . ,, der 111111 1 Vg C1.A..'X.: l'1'L1fML1.Ll1L1-' CIl11l1: C-llll"Z RIl'll' T'l1l1l1C1lll'. 1 lVl144c11gL11':lN11t1L1111l HL111L11' 5L1L'1Lty: .'lL 1LL'l Clldllbfxl'Rvlll.w"Lllltlvlvflugttvfgilllz lg Club: Girly UI11: 5L11'x'1'1 LL11lL1': Clit1:L111f 1111: 111' l'L'Nl L111t. I1 111 ill' 111w: N ' 1 11 1 , T111 N111'L11'. 5111LlL111t l,c11Llc1' Cfl hz 7 '1 NL'11'x RL11111L1f1 tz Livcz M 1wc11gL11'1 1' 1' " 11 Lett 11: 1 - flu 341 1"fCll11l1:Cll 11lv L11' Cllulv. -,, 111. ..,... A 8. ROW ONE Damarm, Glorla Slxm YL N111111 C1 11 K11111111 C 11111 1 C 11113 G A A 'X C111 11111 G1r1 GC1 T11111cr 1 Damelczyk, Hermma Ann H erby TC 11111 C'11111 P1111111 1111 1r 11 A 311 ll L7 I11r1mu.11 N 111 S1111 A11111111111 51 111 1 11111111 1c P11 1 1111 Xl 11111 11r1 111111 1'11s R1pr1s11111t1x1 Sll1Ll1l11 C 111111111 VIL C11 1 XL V11111 1 ll Darby Donald R Don G11 1111 M P 'vi 11111 161111111111 ll 1 1 R1111 C1111 1 ll W 111 C1lllW ll1 Klllf, N1111 C 11111 R C1 T C 1 11111111111 y ROW TWO Demel, Lloyd C L 111 It 1 1 1 11111 1 1 11 LL 11r1m11n1111 S11 1 1 N1 Dletrlch Roy M Jamok 4 V111 111 1111111 l1111111111111.11S1111 T11 111 111111 1 Ll 1111 111 1 M11 I Dnnse, Audrey And 1111 C 11 II 111 1 LL 11 1111 ll 1X1 1 1 Dojutrek, Edward E Duluy 1 111 X1 11111 1 KL 1 T 1 27 ROW THREE Doner, Lorrame M F111 5111 111 C 1 11 Drews, Laverne E Lowy 1111 1 1 4 1r C 1 r 111111 1 A1 1 11 Dronskn, Thaddeus Ted Dunwoody, Nanc 1111 1 X' XXX: V' in-QV21' K 4 1 :X mp . A 11 RN X wi, 9 nw 0111313351 -NW 1 M ' .J ' 1 A I ,X K , I 3 11. , ' ' JF ' Y, J ' 1' -f 1 Ill 1 1' A 1 1 1 1'1'1'-11111 1'11w111'111. A1g'111'11: XVJRINIIY 1'1gf11 1 Xvl1'L" CIA..-X.: '1'y1' g Cx 1' U Cf11111: -1.-X 11'1s :111 1 3 1 . .3 41 's' C'11111: 1'1'1'N1f 1'1'1'-11111 . 511-11 '1' 171' 1 111111 C111111: 111111111 CY11111: CI1'11ffw1 A11 1512211 C11111. Y 1 . 1' , ' S' 1 '1 11 ' 'S A11. 1111 ' 311111111 LctLc1'11111111 11111111 1111 T1':1111: B ys' G11-1 F ' 1 1' .111 51"1"1111'y, ., , ,, . . , 15' . 'D --H , I Nm Vv'1" C1J11ilI' G1'1s: A G'1s' 11111 17 1 1 1 2 C1 1 G' 1s' G1--1 . . G.A.A,: P cfM1 C111111: C11C'1iCF4' C111111 CIA. .1 1 '11 111' C11111111111: Pcrs 111111111 C111111. 1 -in N 1'z111f1 1lC1A1Cl 1 C111111. 13 LN' 1 : 11 1' 1 tl . . T111 ll S" L'11"1 C31'1'111'111'11: '11 11: - Daniels' Adelfne A' 1 SLD1L'11L'C' 1J1'11j1'11111' C1111111 1D1'1'11111'111, 1f11g11111: 1 , V I in U, H ' ' 1' '-' - 1 I ' - YA- T" 4l1','- P11-1 l-111. l"gf 1111-1' 11111113 'I',-1-t,,,,,L.,Q 11'1.11111'1111' C.11111: X'11'1'f1 1'1'N1111'111, 511 ' C1112 Di : Viv 'Nd' . DVS 1 F 1' 11111111 C11lI11, U11 f11"1'1 1 N 'I ' 2,"L1 N 1 ' R111 L:t1"1 N ' ' C11111111' C111-1 -1A ' H U 1111s 1:1 111 J.- , , A , Y 1 W XV1' 1 11111111 Girls: P11 ,A 11'1'11'1111. K 1' V11 1 c'Ullm.,b1.'Ix:, lwxulmn' '1""'N1"' ,, ,, l111A' C111111: C111'1r' C11"1 511111111111 11' H1111111' c"A'A'3 'lA CHILI' cllulx 9 'i C11 1: C1.A.A.: S 1"' 11 D 'N 1 1T'11'1' H1111 1 1 - -1 1 1 1 'A 1 ' Cl 1: 11111111111 1.11 G1-1: 1111111 l H H 1 S1111' 1 11 : 21:11 ll 111 1 :Typf ' g ' fs: ff , . . . T.: 1:1l'1'MLlI" , ' 11111: I "1 1111 . '10 ' , 1111yf' C1111 C111111: V111111y 171135111111 1'1'1w1f 11- , D1 : C11 1111: V1--f1'1'1--111-111. C111111r1 1111111111111 c:11111 L'111'1'111'111 C111111. , 'TU' ROW ONE Durava, Casimer VV.-"Casey" Basketball Tuani: BaskctballfBasrball Club: l.CttCrnicn's Club: Treasurer, Division: Sec' rctnry, Civic: lntrainural Bailicrballz Slainp Rcprc4Qnt:itix'c, Divifion: Foremmiuiil Stall: Treasurer, English. Engmark, Hannah-"Sandy" Social Cliairnian: liancy W'ork Club: l'liof tograpliy Club: Beginners' Knitting: Ad' vanccd Knitting: G.A.:X.: Slictcli fflulx Erbes, Dorothy-"Frankie" Clicckciw' Club: Typing Quunxz XYli1tu Collar Girls: Scci'ctary, Divixion: G .-XJX.: Attendance Sscrctary. Fachet, Victor S. HllllLfLlllI'LlI Tl'i'ilNllI'L'I'. Divixiong Typing fflub: Fire Maiwlial. Wu -, xi Wi Ak x..."': ww if , W A' M V,-f 4: if V ' 5 , 1 ii' ROW TWO ROW THREE Faulhaber, Phoebe Freiboth, Patric' .--' Chi ie" National Honor Society: Scrvicc lvlono' ,l-KCIlrllI'Cl', 'Q ' a Hon ' muy 'op of grain: Nvuw Stall: Frcfliinan. Sopliornorc, ii' v 1 , Honor ' L71 ' isnt lunior, Honor Society: SCci'c1.1i'y, Divieionz K 1 ' r' ' ' o in pci 'Ll1'C'1 Vsfliitc Collar Girl-: Girl? Glue Club. XX' ilv llar 1' X: I - Club: ir: Girl? ' . Stan W 'nr lion Caxl ur: I . . . . Sprini 'uftivz ' iv 'icc lxltc 1 rl .wwf ff 77 5 Iqeldt' L0ff411?ffE-f Fldo 1 ron-: -lA 'rls' fl 1 Form Ll 1 Stall: Prcsirlcnt, Division: Secretary, Division: llmhi mtmmm: Tmnr. 2 Club, Swim Tuani Award: Girls' Glu-: GJNA.: Tl. , lm,,.'5 Qmutl l ' Student flouncil: Stuclcnt Lcaclcr: College Cflulw fllizurnianz Pivsflvlcnlic Club: Pan- . :linciican Cllnlw: -1A Girl? Club: Attend' Freitag, Robert P. ance Ullicc. Polixli Club: Dann' llanrlg li.U.'l'.Cl,: Ncxxwf PllPL'I.SPlll1lrll fflulw: lfiirlay fintcrtainincnl. Finocchio, Marie L.-"Babe", Sruclcnt l.CilLlL'I'I Locker Guard: 'liyping Frye, Barbara Qllcuiw: liruncli Club: Atrcimlxiiiuc Sccrcf Vwfliirc Collar Gills. Srurlr-nl Council: tary: G.A.fX,: 4A Girly' Club. G.:'l.A.: -lA Girls' fllulw, Frank, Marlene May Gabel, Richard G.-"Clark" G.A.fX.. l,ullvr Girl: 4 year l3r'rNoiim'l :K-f l'llXlNl1lll Trcaxliruig Ciolui' Drlail: likllkllllg Nwiant: lfrc--liinan, Soplioniorc, junior, Na' ffluli: llaml. tional Honor Society: G,A.A. Rcprcfcnta' tivc: Sur'virc Monograni: Divixion Perfect Attcnalancc 3 Yvars: 'Talent Club: Fa-liionx Club: 4A Girls' Club: Sketch Club. 23 now ONE Gabrxel, Shlrley E .Shzrl Iulduxt Typing, Ummm P Q ldnm n kztancm L 1 L L1 ll u L Gafrnck, Ronald Ron ml Q, NL gm Nll1llI1l Hmmm mutw mu Luttu P ululm En Lum 11134 Gamer, Rlchard C Rzck l L UU Kmp B md u5tef Ll I xx 1011 0,1 un mwm Galassl, uutuy Du mn n Eng1 1 Tru nur Huntmg, uni my I ll 7 m ROW TWO L ESQ? Gebhardt Donald Gebby Furemml Nea x R pmtu fmunanllul ll mmnx w n an n f uh Huntmg lllk C IINPIHM ww 1 whx 1 mx k agc X KL Gerhardt, Dolores A uptuy ummm yung IIN, Ghxonzolx, oyce 'X L 1 5mm Wl H11 lll ll IL mu Ll Km xx L 5,31 ttuu mu um ny ut ummm C 411111111 Glllls Margaret Peggy L N 1 u 1 11 ll L I 1 N Lui lx LHKIIIXK lulu xx k W 1 x LL IL S 1Il!II1lI1 K ll LlX!xk IN Ll 1 III f n L film UkNf 74 ,ff 4 w 5 IM X .ii . if 'xx Q 'XJ 4 , 3, --J 7, , J.TJF ,P J' P--Q v 5 ' f K H ,L I-xg - 1 fy c ' "1 7 " :V Ifmmtlull TL'llIlll Vanity l'1g.k1n C I1 Let' Crmsw rd Puzzle Cluhg fjlHlil'I1ll1I1, f ' 3 IHIIWCC Cf 'ttcu Balfclzxll Team. Izuuk IL'I'Ii1L'Il'N Club. I:l'CIl'l Club: Lu-kv G a '11 Fire Mzuwlmlg Wil v Il 1 ja l Za ' Club: GJXA. P11 guy X' Chb: Km ' Chr: m Club: ,, ,, Bu'-Q Cl" Club. Y K 3 'T V Y 3 . in U X Lwflglwvx rl I ullfl .l 1' If ffl1"1M's."l1 V: 14 zl 'S f ' 'I' 'l If' 1 1 'FSU "1 F 'if Sk-r"" ' -'g 1' 'cflllhl Clwss Club: SL "" Q' . D' ".'4 , T 1 f UK' jf' Club. Ai 1: mv .Sli Club. lx' ' ,I l". ' ' ' ff ,P . . ., . ,, J J- . , "f .- GJX. .3 Mwwngcr: Tr.clw1'f :Mdg .' 1"' ' P105 in , P, A. Sgt' 1 . 1 fx 1 lg Ban-kvtlvll TY 1 Bzlxkctl'1a11lfBu,scYMlIl Cluhg Larry, S1 . :mlm C141-5: Sp: F11 filubi Pam' Iirclvlx Ulub: XIRIIWIIY j"vi 1 1 mt' Buys' First Aid Clllhg Svcrrtury, Typmg Arxvcguw Cl B1 P"fM'l 'U CI bg 1 ' ing amd lflxlxiug Club, ' f-3 3 I Clxiuf Club: Spring lfcstlvaxlz A ' la " SC"'.'1EIll'A2, ' Y fttcc. - - -rr U , . . JOB-HB U ' l U.:X.A,, Rq ' ' Ill-"1 Stl In Cmlniil S 1--- g ' Q ig' 5 T1--0111-Q1-A Di ' Q 3 , J.-H n llq "-ur1t.nl1vv: TW 'lvrl A 1: . 'sv "T Cham- um, lgl 3 Try N A-13 Englhlyg Cup ,, Sxwm Tum: Exclmgmgc Edit r. F171' CIIVINN Ulm! XVI t' fcrllnr Gulf 'I 'As " , ' Y amd C1 I g filubg ma' Nc as Sufi G.A.A.3 lima:-d uf Cum' RU Mr V: 1 Lt' l. " f""z'y: SL "" A 21 1 k Vw zulu Club. tr ml: Pz'u,1dvnt. Frcflmwn HlYI11lI'cilllbI Stu' Vi"fP1'cN1dc11t. Divi4i mn: Tl"Ll4lII'L'I', Dwi' Li' cnbllllfil Rcpuv 1 J"Svi'l1l, Sifm. Sw' ' PUVW 1 ULT- Di Ninn: SL"1'cLa1ry, Divieiun: lwitc C1 Hur Glrlxg l'1'ufinlunt, Spillihli Club: .'ccrclu1'y. ffwmx Clans Vi"fP"-idvllt, English fflzl-X: Sw' g ,ANU 'JL " Mu b"klIl1Slll' L dc 111111611 Liltcrg Frlgluy Scniur Eutvrf ROW THREE Goelz, ohnny N s Ill 1 Gola, Leona Lee ll L wfluh fU7't'7YILl71 Lux R pre LHLIUNC uyty 4A GIYIN QPI1 G A A lu 11 mr Honor Su muh My ngu Tcuhgrx Gorczynskl, Edmund M Ed ILAIII V un Sum Hum R llp ku Club HL Goszczynskx Elaine Gui Lvuwn mu lklllt Nu L ll Q IXIL NAL Lngu 11 L C Lumm um mm: Ax Lm HILL Suutu kk l L Hill fillllllll AMP XX 1 1 is 111 Ks 11511 N1 ROW ONE Greco, LaVerne L Grec 111 1111 1.111111 '111 11111 S 1111 ll A T1111111 111 1 W 1 ll 1 1 111111 ll Gregory, Dolores H Dody 1 711111 1111 Ll X111111N1 1111 A 11 I1 1 11 LWN 1 11 man Ncux F11T11r1a1111111 S1111 C A A 111.1 1 S1 T 111 A1111 I1 R 1111 Wlll 11111 9op111111111r1 111r N 1114111 11 H 11 r 9 111 y M1 NLIIQLI 111111111111 011111 T1111 s A1 T 1 1 1 llll 11111 E 111111111111111 1 1 111 M11111s 111111 A1111111111 1 0111 1 P111 lltllklll P11111 P11 1111111 Xl 1 I1 1 I1 lly IXIS 1111 1111 111 11111 f 111 1 11111 WlI11 IX N1111111111111 GAA Aw1111 GFEICIUS, Mary Butch 1 1111111 D11 1111 11 11111111 1X1 1 Ll H111 X 411 1111 11 f 1111 11 V1 1 1 1 1 1 1'1111111 A1 Gutzmann, Dolores Guide 11 11 111111 X1 ll 11 111 1 111 N 1 .1111111111111, 11111111 .111 111171111 1 11111 SLIKILK L1 11 Ve M: AS 1 1 '111 11-1 1 ' 3 1115 1 cc 111 ZC1 1111: 1' "" 1 ' ' 1 1 ur "wi Mcfsc1111c1': C.A.A. ROW TWO Hack, Warren V 11 KL LI 1 11 H 1111111 1111 NN Hagen, Ellnor 1111 ll 11111 II Ill 111 1311w11111 L11 llll T11111 A111111 l1111l1 cnlllkk I1 ll 111 111 511111 1111 1 111 111111111 1 11y11 111 Tcim Hahn, Dolores Gzggles N171 1 A111111 11111 11 Sfl111Cl1 1.111101 L111 11 lllkl 111111111 1111 ll 111111 Il Ll Hallerud, Cllff C O 1111 11y D1w1N11111 111151 11111 l '25 s 1x ROW THREE Hambleton, Frances 111111ly 111111111 1 1 1111 11 K w ll 1l117 11111., 111111 T111111r 1 A111 At11111111111 S11 y tl Hamburg, eanne C A A 1111111111111 11111 W11111 C 1111 ll C1111 51111111 c1Ll1W S11r111ry C A A L1111r C111 11111111 C 11113 4A C111 ll Hanges, Xenia X 111111 A111 11111 L111r1ry A 111111 W 111 DLL 1 ny 1311111711 4A T111111 A111 1 1111y NV111 SLCTLI 1ry Harrxs, Phoebe Pheb 11111 T151 1111 1 DlNIs 11 111111111 N1 D11 11111 S11r1t1r A 5111111111 C111111111 1x1p11N11111111: 111111 lL ICNIQLITL 1 C1. 1 1111 111 11111 R1l7ILNLl1fltlV1 C111 C11111 F111'ema11 611 I-111311 111111111 MKIIHKJLF 1111 Aw1r11 ROW ONE I-Iartlett, Nancy Nan 1111111 Pr1tt1tc Club 1111101 Sumo Club 4A Glll Cub Hauslexn, Ralph Premo Proltctor Lcttcr Pl1otogr1pl1y C,lub OLI tmp Projcttors Haut, Annette Anme C A 'X B11wl11g TC 1111 G A A Rtprt tnt mu uwu. cttw 1b1 ll wstm Att111d111u. CJHILC, Vltc PM IUCIIK Dux 11111 Pru1dt11t C,l1ttlcc1 Cwlub Tt1tl1t1 'Md Cutux N1g,l1t Mxud Cilmrus Hedborn, Loxs Doc SWIIII TL 1111 SW1111 T 1111 Aw url S1111 1l C l111r111111 l'1r1eywr11k C'lub G A A B 1f11111trN K111tt111gClub Qluttb C lub C l1111 111111 E11Ll1sl1 Pl1c1tc1gr1pl1y C'lub Row Two Hnlton, Edlth frmnxan 4111 Rtprt 1t1xt 45 ll Cl tt L u ll 1 G01 IIN Hodgson, eanette L Jeame t e11d111tc bcutmry C,1x1u I C C'omm1ttcc Foremanual F1 my Wcurk Club 11tt111,15 Cl b Wl111t 1 1 l ll L Holmes, Barbara herlock C HLNUFI Wllll TC 1111 5111 f1 y ll111 my C 1 1 tktu u BILIL Ll tt P11 1 1 lftlllg Club SWIII T 1111 AW11 111 C l1txr1111 Holmgren, Lorralne Lorne A 4A G11l u Att 11tl1111t t lttxry DIXISIKJII V1tt P1t1tlt11t Typmg, CCHS lr Nt Ald lu1 Know Your ll Lago Club Lutktr Gu 1rd K111tt111gN llW 0 1. Vv c11r.l Pu L 26 ROW THREE Hoppesch, Joyce Club K111tt111g., C lub 4A cilll uv F Horbal, Louxs Le ty LLILI lly IXINIUH Ll lllt.l DIXISICJII Prcqcttor Club Sctrctuy Projcttor Club V1LCPfCN1ClCHf Projector Club Prcndent 1l1 C 1 Hovorka, Faye btudt11t C 11u11C1l Rtpu. t11t111vt MLSSLIIPZLY Stuttuy Typmg uttm Fxrxt A1d Club Ullut SLIXICL Cwlub TC lk.l1Lf s A1d Huendorf, Robert H Bob R C TC C 1pt 1111 R1llt TLJI11 O Ctr 1tutt11111t Prt Mtdlt Club Buy co. Club Hlllltllll, 111ml C 1111111111 Club CW- 11 1ptr Rtpu 111t1txt 1 1 l l ' 5 1 l : fx if jf 1 3 MWA , . 1, 'A 5 1 1 11421111 2121 'f 1 ll 4 NJ 1 J l 1 C' f ,1t1,' JP ,Y ' ' G,A.A. Rcp1'csc11tz1t1ve: Pl1otc1grg1pl1y C,llLllW1 Vv'l11tc Cl11ll11r C:lI'lNl G.A.A,: Aws1Ntz111t Mcssc11gc1': Vy'l11te C111llz11' Girls: Gcr111z111 Cl"'2 2"' I I '11 ' Y 1 Jr ' 'H ' 'scntz 1 G 'lf I 1 ' ' f I 2 "'s'Cl l, 'I . Cll bi L 1'k'1' G fd: C'11'l.-' l 1 Cll l. ' ff , ' -H D J -'N . U 1 ' , DA Tfxs ' : '- 3 1 L g ' ' f A t' 1 ' ' "' 1 " 'J jlllilli 'ful ' ' ' 3 - g , ' - ' 3 M K1 ' sl u 1 ' 1' Cf1ll111' G1 'lfz -41-C Engls :All 1111: C l A , ,, . ,, Gila' CI b: Cll1t'LliL'I' Cflub. ,L .1 .Y - 'z 'Q 1 A. .1 . ' f HS 4 U 1 Y A 1 "3 L "1 L "1 'y A3351 tg 'Cf 1 1 1 ' 1 1 11 fp 1 2 .. V 0,-.1 2:5 - ,Z :lf,..!J,.' 1 wg, Q ,... - Q 1. 51 e l l xl 5 1 , ' 1' ' 1 1 'z ' VH filll llul: Band Zlllll CjI'Cl1'SII'1l Cllubg 1' " " " 1 1 '1 A 1 'Q ' , 1 1 1'-' 5 f 1 A1 ' 1 Clbe' Cfl b1CV "l w 'il Lu .:1': "Sd-nt, IC11' ' l 3 1' " 1 cz 1 'tl 1 tl iq ,, '-U U A V A .rl .11 11 1' , '.' " 1 ll 2' 2 51 K' ' U, l.. .Z A . 'NV D U A :W l Z' L TT T lil 1gNGl:i ' " I g. '- Y g T G.A. .1 CIllw11 1: 1 '-Sv' 4 ' ' 'N' 1 hz , "1 1 ' 1 . "2 , 2 "9 A 1 V ' I Qu 1 s: 'lI'. ' CI lx ' Cll f 1' I 1 - 1 1 3 , ' ' 1 Cfl lx Cr l, ' 2:1-5 Club, 'i:, ',.f'f3,.I. 2.1:-335' l T WW . ff- ' uflvfif f 'i'?5fL'l 1 1 ' "' "' ' "Q "' 11 rw ew, 11 1 .' ...,.. , 5 f 11 ,5W M7 . S92 'K-A .1 1-4 ,J Q ROW ONE 11 -sm-M" '11 o ROW TWO asinek Adele B Bobble ,uv--1 xS11, x' 1,5 3 1 XX ye J If fvrlfgas S 11. ffl, 1 1 'V All V1 row mate elinek Velma Ibe Henry F Hank 1TC 1 1111 kl P11111 1 1 I 1111 flllll 11 1111111 111 111 Cl11l'1 G11111 1 IC 111 Ignatowski, Robert E Squirt tl 111111 X1 11111 Il H 1111 111111 ll 111 P11111 1 ll 1111 11 S111 1111 11111111l T 11l1 T1 1111 ablon, Loretta M Lor L 111 1 L1 ll 1"11 T111111 C 1l1 S1111t1r 9116110 L lL ansen, Doris 11 D111 1 F111 U 1 1111111 1111t1ry 1111 1 ll 41 1.11 II1 11l1 aykowski, Pearl Lee llll 1111 111 1 111 l11 llllx K lk ecvala, Lorraine Pmky lVl1111g11 F111e1r11111 1111 1111 111111 r H1111111 S111 1 N1 11111 H11 11 llkllly 4171111111111 1111 1 11111 111 111111 1 1 ll 1 L ll ll N K ll L l 11111111111 6111 LW 1 Lllll 11 SLINlkL 11 llLl R11 111 4 'X Girl C P1 effery, Charlotte Ann I l 11111 I1 1131111111711 H1111111 311111111 SWIIII T11111 Aw 111 C K A 1 111111l St111l1111 L111l11 L 1 Xl 11111 '11 11 1 1 S111 111 111111111 R11111 11111 111 SLIX 1 11111 Il tl 1111111 ll lL 111 M1 ,, 111 17 ll If F1 1 1 1 1 11 1 1 lk 1111 111 LII l11p 'Xwar R 111rs.t11 27 H1111111 511111111 F1111111111111al St ill 111111111111 111 S111 E11l1111gc Ed 111 1111 1ry Xl 11 1 1 1 S 11111r I1 ll 11111111 11 Ll 1111 111 1 1111 1 11 1 IX 1 1 1 LI ll 111 1111 C ll ensen, Clifford C11 1111 R U T f f11111111 1111l1111., V111 PILSI 1111 IL 1 11111 1111 L Llllxlll 11 1111111111 lllkkl 113 11 1 llll Ll 1 llll ones, Eunice ll 1 1 1 Xl 11111 1 111 111111 1 1 11111 1111l111 1 ip C l11 DI 11111 111 1 11 1 1 V1 1 S 1 1 111111111 KL 1 1 111 11111 1 1 1 1 WI 1 1 Nl 1 N 11 1111 IX 3 1 1 A11 111 ones, Tom K E WV H in . 1111" .,1..1 ' 1 , ,., i3'l'5?1i'f'-, iff" 'LL 'Z '-11 Q "'-- ,. - J " 11 1 1 1 1 1 . '-1. Z " ,. ,.A,. V 7 ' U ' 1 ,45 K . ' 2' 3 '.::,5 an r gi 4 A JA , 3 ri ' ':" . 5 2 ' f gf f 1 fl 1 , if .fri if l. JM I 1 . me , 1 . 1 J N . W Q 5 W 11,11 i 5 1 " in -11 . ', 1 1 1 1 al' ' ' , xv ,N .1 if " .b-, . .H ' -:., ' " 1 "':., . ,Ifi 11, --::, A x H . 1 4 1 ' . 'rr' 5' ' A-3L11" Q'i X 421 1 5. f. N ,gjiifix 14115: E ' .lf ' 'I A -J 'AVL' I-I ,' ' ' ' VJ ' '1 I , . rf n ' "JIM ' U K 1.1 V' ' " , .- J , .- ' 1 J , Rf. .l Rill- Tc. 1 Tr1: f11r1'1', l 1 G,A.A. RcprcsC111f11ivc: MCS4CIllQL'l'1 Typing S1lPl117ll111I'L', plllllllll' Hlhllill' Clubs N.111111111l flll1lWZ x7l'C'PI"rl1lL'I1, PI1 1 T 1 Trcuv Q " fl 5 "" 1 '. His' 'yz liirx Aid 1 ' : I ' llI"'. Drs' 3 B 4'-' Clw f 1 1' 111 clllllWI S14 11111 :1111l B llLl4 C11ll:'1 r: lia 1'y Nc '. 1'1 l'. 1 11 'Q Sf"'11 , Cl11l1: P' -N '1l cf fllllli XY1-' Cllllm. Di ' f ll 1 Tl'1'llSlll'1'l', D1'1fi111g .'1' i E f . N - U . U H 1"11' '1 : G.A..'51.: Trix "r. l5"1cl1 .-- J 5-1 c:ll1lW1 5'1" " L'11't: f:ll1lllIlIQlI1, f' '13 T1--1. - 3 D,-'1 3 Cllqgiil-14111, i, -yg Cl11'11k1'1' flllIlW1 V1'l1itc C11llz11' Girls: K f Class: Girlx' Gl'1' Cl1l'1: L111k1- G rl: li" 'l C1 hp X'ill'5lly Pig-li' -' lull: llllg Cl11l1: U,S.O. R1 "V 141 "1 iz 165' WI - lllllill' Girls 4A G'l-' Cl11l1: C11lf 151- If-1 kli11 Cl l11 1' 11- C 1' Rep' Vx' " lllll'W1 511111113 Zlllll l'511111l C11ll "11111 lcgv Cllll1. 11--1-11t11tlVC2 rg -V 15 LF H J 4 . -,, . ,, . LN .fin J .1 I51111111'w 1 1 ", ' N' 1 .'., S "" f Maj ', . . . 1, l 1 ' 'Q '- G.A.A.: 3111111111 Lca11l'1': Luxicrz Gym Cup' 1.11'y.,I '1 'i'1y1 111 al t11 ' 11' , S11 l'I11 C 1c1l: F11r1'1111111 Ba l: 1:11111 V1'I'1-C11Il111-Girl-1 Girl? CIN Cl l'1: 5 ' ' 'I 5 ll H1 1' 31" yg Li' Cl11we Cl11l1: lVlz11l1 f:llll3I Y1111'l1 C " 111111 Till' ' 's .il1 1 1' "'1 1 y, ."' 1 ' 1 l1r:1ry Awixu 1: R cl T1 l1l1 D111 s'i1111g C 1 A '13 O Cl l, R,O.T,CZ.: l 'll- T1'111'l11r'N A' l. C11ll1'g1- flllIlW1 Girlx' Cl 'Q Cl l1: K1 11' Cl1if T11 1 R -l C1 1+- C111111 '11'1'. . 'sig Cl11l1: G.A..'31.: Vv'l '11 C1 llair G1rlQ: ' J If I N ll'lI"S' 111111 J lJl'CNl1.lCY . "-11111: 81211111 411111 B11111l C11l- A '1 ' 2 l71'11111 '3I'CS' t:1ti1'1': 1 ' N' Cl111 'L 3111111 fy. D1 ' 4 QW' 1 111 R1 ' l1'1'I11I'l Ch ir: G.."1.:X.1 XX'l11t- C11ll:1r Girls. llll . 1'1'v 11111-1 A11' 4 1' Sl' I11l '11 'Q -HX 1 's Club: lVl11N11' lf1w1i1..1l. N U .llIlll1ll' H11 ' S 'i'1y: lVl'.'sCILL'I'1 f'l1iI' J E V 1 Eff flwllill' Girl4: P:111fA111c1'ic:111 Cl11l11 1'11'1.l Nil Nl- ,IH 'f2'1I51l 1f11-111111111, 11 11--1 4,11 1111-11' 111111. 11.-.111111111 " :1 W 11 11' 1 J.. . , EA-.-4-,Q 811111114 811111 F's11'1l1Cl1'1-1' l51.11A1l 111 C11 H 'I '11 1 -1 "1 Y.A.A.: 111111, C:11'11l111g.5: Ci"11f: T11 kf1g'111g, l.T. l'11w11l'111, D1's 1 X 'cfl,1"'i1l'11, Divi- 91. E111'1'1z1111111-111: C111:1'111l1ip . 'J 'l 111111: 1' 1l' 1C 1' - --v 11"': 111 l,1'1111': S111 ' ' E 1"11' 1-1 : T14 'l J xXi1l: 'Nr-1'Ill'CI'1 Vv'l '11 C ll: ' G' ls: P 19' 1l1'11 . Hif11'ygG"lf' Gl1" Cl 1l1: lJ"f '1l11'-' fillIl'7I C ':' N ' . ' 1l: .OT C.. M111 ROW ONE uehlke Betty Bunny 111urcr W111L1 C11 ll ll C 51u11111t C 111111111 1111111 1111 1t111 l'1111'11 1111 Newt RCQTCNCIIIICIXL T111111r 411.1 V111 1C111tt111g C1u11 4A C1111 C,1LlD ul1ano, Mxke Dago 1111 MarQ1111 51111111 1r11111t C,1u11 111111 11111111 Ba 111111111 Kahszewskn, Irene I 511111111 D1111111111 G A A W111t1 6111111 C1111 Att111d11111 SLCICCJFY 51r11cc L11t1r -WX G1r11 C,1u11 L11111c1 C1111111 C1111 1111 Kammerer, Ruthana Lea F11remanual RCITFLNLIIC lflXC C1 A A Typ 111 111111 Ll llICI A Rc1111ng Club Kllllllllg C,1u11 SCCYCI lfy D1 xlllll ll u C 0 X 1 11 J Vg, Zz -wwf? wil' ROW TWO Kappel Anna1Vlar1e Peanuts A 311111 H1111 ll 1 NI y V1 1 Ll 1 NV 11 1 C Karpow1cz, Vlfglnla Gznny S111ct111 D111 11111 N111 p1p1r R11111 L11 1 11 11 11111 S1111 1111111 xx1lICI 11rem11.11 LLN T Ll u 1 Wl11L1 C1 CII 1 11 C1LIlW R11111111 T1 1 111111 11 11 1111 11111 C lub G A A Kelly, Joseph H 1 lC.lCI1C -115 D1111 1 1 1 111 C 11 1 1111 dltkjl 111 111 11111 P11 1 1 C111 C 11 Kemper, B111 1 Ct11111 T1 1111 11 1111 1111111111111 1 111 1 C 28 1111111' W MW? "' ROW THREE Kerner, beatrlce L Bea 1 111111 1111 C 11111 1 1211151111111 N1w St111 G A A 1.11111 1. 1 1111 11111 11111 G11 G 11 ll P11 1L1CI1C D111 11111 V111 Pre 111111t D111 11111 b1111t11y D111w11111 Student LC1 Cr S111ct1ry Prc Mcd11 Mcwcngcr Student C 111111111 111111111111 ICINC C11ccr1111c1cr LCCCCI V11111y1'1111 AW1111 C A A R1Dr1s111t 1t1v1 I11rem1111 L11 1 R1p1 111111 ICINC KlCChhaCfCY, Bernxce A Bernze 'X 111t11y 1111111 C 1111 11 1 1 IIC1 1 ICI ll M1 111 1'ut111 P1111 'X1111111111 C,1u11 Wl11tc C111111' 1 11111 'Xl 1 11111 11g SLLILC lly t1111 1 L11 11111 '1111 1111 5111111 11111 C7 CWCCI1 1111 G11 C 11 K1e1n, oan Joame A 1 1111111 111111111 111111 L1 CI 11111t C ll 111 R11111 1 1111 K111U.1 C 1lIlW Typ111g 1111111 1 111111 1 1111111 1111 1 Cll 11111 Klengel, eanlne A Neen 1411111 H1111111 511111111 Newx Stlf 1 'Mary D111111111 G A A Treasurer P1111 MX1111111 111 C 1Lll'1 W111L1 C11111r G111 511111111 1 111 1111111 11116 G1r 1 11 1113 T1111 A111 4A Grrv ll H2515 . , E " Q15 113. , W'-1 1 11 ' "1,:2 IT, ' .N --1' ' 11 1, , . L :egg I 1' A 1 I C 1 15.3. I --". 5 59- I , -1 'f ,nv ' ---1 5 1 KA If ..,. , ,. . M1 ,F km' fif Lf W Q . .1 an 1 1. 111 'Xl 1 ' 1 1 CP if gf N ff C uf" 1 ,, J , Ln as , ' in " 1 - in as ,TI"1- . 1 :1111 C1 -1,1 :.f1..11.1 GA- 11 le ' :V S1-cf-11111 AIM 111 111-11-1 1 , 1:..11.A.1 1:11f1111p1p 1 ---1-1111' Q' 1 j -' X --,- A ' I 1'z111c 711111 C.l11lw: C,l11"k" C,l1111: N111111' 61.51 , , Q Q1 L I I . . f- 2 'R ' ' 'S 1 ' : llcmulli KH' 1 C1 Wg" 'lull g11'11 5111111 T1'a111 C1.A.A, B111:1'11 111' Cl1111f PYCSldCIlf, D11'1f11111: Attc11d1111Cc SCcr1:t:11'y, . . . . ,, . ,, 111111: 1:1'11111yE11tu1't11111111c11t: SCC1'et111'y,5w1111f ' 1 1 ' 's' ' . -' T1-1 1 Sc" " L' "1 'ls' '111 C11 111 1 1 'f L 1 1 "v Ln N' I . J -N U I1'1'lllI1l 1' H1 1' 1' '1 'Cyl F11 " I 1 ws., A . . - Z , id 1 :A ' 1 1111'-' " 9 W' ' 3 -41 F Ne 15, 1"n rcr, 1 1111111' xx.. I , ug: . 1 s 1 1. G11'1s:Sz'G:z'w' 1 2 1111'D1sf I .- 7, zmzj 3 .. - - fe 11 cus' 1 C'1'1! G1-161111111 K11 ' CI H1111 1 Q A 5. I 1, A A . 2 ' .2 sw, . llln I -' . Vx I In 1 L ... : 15 . 1 P' ' 1 1' ' f 11 1 P1-11 . '1x.111 111111111 1j'CH'L1'11C. G..-1, 1 sf--11-, Sli 11 Il 1 L 1111 Lat llll 1 Hllllllllg 111111 CL1111 g C11lllW1 C'u1' 1 H111 C1l1I11'C11 Regs '. 'g up 711-1-3 , , 1 ' C111-E ' ', 511' 1 111: "Q11111t, 1 'u111'1' ' -1 ' -1 T 1 ' 1 1 ' ' I ' ' " . ' 11 . Cl'1s:T-91"-1 11: 11' 'di fl U S' .Tl-115.11-L, hlist N ld, cfluhf H . H15 ":LC1't1:' 1 ' 1 'z' 1 I1 1 vis, 1 4A G-I 15, Cl hz jr 155, Vmf im, Bilqk ,V V , -1-Iwi ,T , V v .b QHTI111: G.,-XA, R-I1-11. tif-,q .lf G1111. Zlw' C11111 1 131s 11111111 11lIl3. . J in . ,, CIA, .: 114119 1 .Di ISV' " 'ttf S11 1' 111 1 "1 1 "S'l1I1"'CI A 'ng C11u11: 4A Girls' 1 : ' ' Q '1 .3 T-1' "X A'1l1R 1 T: c DS' ff . -I ' J ,F Nut' : A 1' 1 1' 2 lz Sc" 1 " 'Q in 1, A' 11 1 11,12 1114 rc, 111111 ' H ' S " ty: ' 13' Cl" C11 : 'Q '11'1"s 1 1 1 13' C11 1'1. 1 'Y F7 ' W QW. wif' .lm f I iv. 'Sv ' 135, ,4 fx .J-,. ,gy ' G A - A .- , W -M 5 W LA H ROW ONE Kllck Dolores D0 Gul rm IH T IH u cngu Ll 111 Suutu wcgk 1 fluh u w xc wc r G11 Klotz, Ralph Klutch L L L I K r ant nglxm xx ll hug, uh fwc' 7'Vltl1l1Ltll Stuff M M1 mlm LUIL Lntntlm :un uw-,n t n nn Ln n Klurh, Joyce Louise Joy 4 n X 1 'X L x C x rm H1 fluh My uwmr mmm Studx nrc11um1aul 11 mmm Typn ILLI1 ll w Lndmu. Suutux umm Chu u xc IRL SLK Koch Robert M Bob uc Plc 1dCHl D X1 mn Lu mx xc Ldlu R1HL Tenn 5 I f X umm x P11117 1 Cllb Row Two Kordt, Stella M Stel K t w X mc Pr 1d1 1 nl Sulct ry D Xl mn Bond S1 Q u New pmppr Rcprckcntmxc Cholr P 1 on v m uk ll 11 cmn C' Pc 0I1l1fW I.,lbIlI1'lI'l f Iotlnng 'icrxucrn m w utm mm Illustl ltlcm Club ll muon ww 1 u Nwu Kornetzke, Mary can Tom Nitxon ll Honor Qmlcty Fonmamaal QUH WHLDIIIUIL Hmmm 1 lL 1 1 I C lk D Nl um Sulctny Pro MLG1 Cl lb W11 Bum 1 ICII SLIXILC Lx KI L My uw Tu rn Korney, eannette Korrey n ldkllf 1x1w1m1 LLILII DINI mn lmp cl w d L1 Xl nm ll L t mu Dlx Lutmu G B 1ldcm1'f'cmtrolQ Scuctxrv f' A 'K Frws mammal SMH PIL ldcnt Kmttmg Cub L41 L Gu Ghc ll umm f my L cmmmlttu, EXCXII 1 1 mlm Con nu XX hrtc Colhr Glrls G A A Rcprckcnm L nu L U u LN MM Kosteckl, Patricia A Pat ' Wudcnt Cilllnkll RCPTCQCIIKUIIXK. SLLIALIII' Lnt u lruunt gm N 'icarctiry Chou' McQQcnger Per onncl 44 1 gm c C x L '79 'A -if-'fu gig :Kg fgfba., 11255 ROW THREE Kowalski, Peter Pzerre 'l rcx uni DIXINIIIII Scgrct Irv Lcttumcn L 1 u K 1 B1 LLL ,LL IILIL K Kowalskl, Phyllis Nxna u m 1 G 'X X I Nl um Kruk, Charlotte Char IkLI1l ' 4 1 1' C1 f rUTL77'ltl7llLLl1 Stuff SUPIIUIHOIL, Honor So may un uv flu Tru: u r 111131 Ummm Tu 1 mu PHP 1k Syn um T1 Am mu lil Flllh Pu MLLIIL Club Q Hug IK 11 m Ll 1 x 4 Gul u Krysa, Edward M Chrysler K I n I ' ll 1 LLrl t.ln1 HIIIXIIII I K Y 11 .1 .A A 1, wr , Q ' '.:, E :EI if W 4 ,,.. Q ulal. , A r . I, . 1. HHHH: in X . X . sf A 5 A " A .2 1 ., ,N i Age? - . 2152 ' ' Y Q 'Qi E 1. 1 ,.,, z ..b. : ,V5...3V1 Q M 1 1 ' .4 J if as A X .4 1 ,V 1' aaa " , 'V ' X ,f , X ...,. , 52 V 5 71 fa f 1 W L' s M 0,18 5 4- 6 5' K rw' j ' 3 ga . 1' - W '- - H ,A , Y, . W I 1' fm , ta ,- ww, ! x A , In - 4 1 X 1 W Q' , I, ' J 3, 1-ff 3, ' J ' 7, , . -HX -4' fllulv G..-X.rK.1 I3 'I Q ul 1 l7!"SIClCl1 , Divisir nz f Q! txt. D' " as ' 1 ' 2 -, " 's -'g Luck-1 C1 1 'dz -Q 1 'y. Wm: f"' Z1 '. i'S' 1 .1 s mlm: Club: Bmk 'tl all Tum: Buvlwzllf 14" lull Cl 1 C' I 1 CI 'ss fflul 1 C xx- 'w d Pllzf 's 2 1 ' J 1 " 1 4 1 'cw 1 Club: VI'L'llfh Club: c'1-- Chili 7"4,d'IlT.. Zlc Club: TI'CLlslIl'CI'. Bxulugyg Vwfhllc Cullzlr .llitj Club: Polish Club: Chew 1 d Cl "lv l"rcn'l1 ffluv. "la ers Cl lv: G: 'd ' g lub: rs al' I' , ' . ,, . ,, ,. ,, fflmic: ' '21 . I ' 1 . "' 1 ,Q A VA 1 C1 H .. .1 F2181 ' K- -Q ' A Z 4A X'l"'Pl'USldCI1l, P4 lxsl Club: J .f ,1TYCilS' Blllidl c,l"I1'4fI'Ql1 Damcv Pmml: TI"14lll'UI'. CMN Cl 5: F2 :I ' Sl I C55 5 "bl tl llI'Vl', li 'G' . Latin Club: Pl'CNiLi'l1l, Lakin Club: Prcw H .D ,, ,, d' , E ' 'xl : Trws rcr, 1 'lf' . F f f J 1 1 Y V 1 N f 1 1. cQsc11f": Studcnt C 'il 4 ' 1 . " 1 ' . 2 1 M' 1' C""'fUI Rg'Pf'1f W -WC: -X-A5 R1 1 judge ui' Stl l I 114111113 Seq' W 1 Cllhl Tc: 'hL'I'N4 AU: 'A ' 1 ' 5 571 Q 1 2' ' Sr' LQ 1-111 Bal I 'lt '11 iumm' Hr nm' Club: Tr Z.'lIlACI'. i "5 3 ' 't '3 56141 QQ 14111511 A 01. 'K 9 ff? - . ff s, 11. f 1 'cs' ,fl 1 1' 1 Tv: '- " 'lx 'V' 'I'-1 VY Q V -' Q X fji,41ik.l.: Cam .1 Club: A ,. ,ttvl fflz1Q4:,Vs7111' Stnmn U Bc I fl Sallcwmalnt Pimf G.A.A. l1k'Dl"4Ul1f.illIXL'2 Tv: Q' Q' N , 1 11 5 'cf film ,mis V CH 1: L 74 , v ' 'z . 1 ' 'S' . 1 . p' 1' tary, Di 'isi 1 Lat' I 1 'Qs' 5,1 1 H Y D Fest' ': 1 CY1'mift1'y Lz1b".t:l'y XXNFIQUIIWKL H ' f j: F ' l"wz.m'c Cum. J 1 1 I A CI h. ' W! Q1 H x: 45 G Alf Cluf: PVS 1 . D' 1 SV" 1l'y. . ,, ,, Atv 1 " 1 S "" '11 I St: em Br n Ccvllvtmrg Di 1 St f :N 1 'Tn Q 7 V cmmi Rm img Club: mm rf.-Nm-.111 At' 11-H ru 111 R., ,rw .AA qFw'kfjfll"'1 KW'f"1'fl'21f'fA""T1 141111 trmlz: " ."'11uiury:fX1't. ug ' , ,1 . " 2 1, 1..x.. .1 f ffl' 'TI I M C A H fx 5? ' 5. i il imi H U fi 5 -wg 1 ' ' 1 A1 I l'14l1mg Club: Buyg Glu- fflllfv Stump Cul' I s I MCNCH ,VZ Idmpl. Girl: mls' , Cl I.: Ivctx 3 Trca14l11'c1', l7ix'nNiwzz. V ' f J N V Q V5 iw SC' A U PH' Stl 1' fum 'I Srviul C ' '11 : 1 - M' Club: b R.O.T,f,. X I I riw Bmlrd of CI icxgu Y I , f"'1cc1 Trvg1xl11'v1'. IDIVINIUH, Br y- Glfu Club: P11 wf Y ' I ' V.: ' A V 5 K, t.UlmVh,' cfluhi H H UW 4 UW tix"1 Sm' L'tt": V4 Nj' Bull . wird. I I I 1 l I J , 'lrQ.1- cillmi yifffP-Si, '. T1-Q11 r:1I.1'f Cf-1: Kctlllhf. --Q fm-QQ vi C141 A A 'WWW' 7' 1' S sw T' ROW ONE Kuhn, Gloria P Glo 1 1111111111 11111 1111 11111 T Ll A 5111111111 g,I1 111111'11y C1111 S111c111 'X 1,1 Il IILI 111 111 1 I1 rer11I1 f'I11I1 KI1l1llI1L fI1111 G1rI 1 ll 11I1I11 1111111 II 11111 WI 1 ILK QLIXILL 111 ll H 11 N Kupczyk Bernadme E Bonmc 1111 f 1 Ill A A K lk I K Ald C La Greca, Barbara Ann Grf ck 112171111111 1 51 lI1I lIII Aw A R1 111 I1 1 11111 11' 11111111 S 111111y D111 M 1 111111 11 1111111 LWIL 1111 111111 111 1111 f11II 11 111 1 'VI I 1 IN 11 LaGr1ppe, LllClll6 A UI Ul 1 1 1111 IX RLPIL C1111 111 3117111115 T11111 Tv mg 1111 -Wx Clrl C 11 .1907 1-di I W, mv-vw, l 45'-145 x ROW TWO Land, Robert LL L Xl Ll IL I1 I1 I arsen, Bob I ha BUOBUU IIL IVI1r11I H11111 1' N1 I1 QI Uv I 'lI'90!l, Sally 1111 Il 1 kI1l L I 1urell Betty E 4 L ll I 1L 1 S 1 1 1 111 If 30 ROW THREE I enz, Leroy IL 111 l 111111 1 11 Lewandowskx Raymond Cowboy L 11 K Lewxs, Elame R1ts Lowe X K lNl 7 1 111111 1111 L 111111111 LILY H1 1111y 5111111111 G1'11111ct1y lk 111 IVI1 N111 LI X Ilf I Ik L V Ll 111111111 Lmdgren, Dorothy Dot 1 1 1 I1 71 111 I1 I ,' We - ' 111111 Q 12 I I A ft 4" -191 -537 3 my f 1 -qu I,:, E -gn . 11 -.:gi5::--1""' f21f+::g M, 1111-ff 1 r e ,..e 1 S1pI " H IIA 5 '1'1y: kIlII1lUI H1111111 X'1'1fI,1'1'-1 I1'111. I11'L11111: I'1111I11' All 111 S11 I1-111 fI1111111'1I Il1'111'1'N' 111111: Us 'I' 511' ' 'Q 1' 'iNlll'CI', fI1'11vw111'1I I'11::I1' fII11I1: Sy '111: I"111'1'11 111 N1'11'.1 Slllll. fII11I11 XXIII I.1111' IVI KILII CZI11I1. GJA1. .I1' "'1 1 ' . E11 1 -I1CII.1M151'11'1-1.11'1', H' Q H D N , G1' ' I1 1"" :'y, . I"I1'z CIIa1sQ1 J - ' . 1 , A111' 4 1'1' OfI"': IVI'fs1'-1g1'1: T1'1' f.1g1' II1'1'x11I1'111, I311'1-11111: I31'1'Ni1I1'111, I:.1.1I1 Xxvlll' X'1'1'fI'1'1'-11I1'111. IJHIIXI1: I,1'1'f'I'111. I111I1QI1: B1111I1 CZIIIIWL Scu1'etz11'y, B1111kI1Qc11111g Claus: 11111 lIIlII1Q IJ11111I1.1II T1'.1111: V111-111' lll1,LNIdII11 I11'11 I:1'.111I1I111 CILJI1. F ' 1 : ' ' 1 I ': I 5 Glc- If " 1 QI: 1 II1,, z1111I I:1I111g CI11I1: i I U H I U III I'1: I7 " 1 'Q '1 " "QI G.G.CI11I11 lII11'1'I11'1'L KIIIIIWQ ,'L"IVlL'ILLN. CIIII1: Ig gf 1 Oil- " 1 " CI11I1: S13"'t: 'y, 1511-11 UI1'1' fII11I1. U JXJ51. Ii1'1 1"L1'111z1111'1': U.A.A. H11"'I11cl1 fTIll.'F. IRIIIIIQ fII11I1: 51' ' ' D11 " I 1111: i R ' H A 1 S1 "" ill'y. 'S ' 1 bf "" 2 ' . T ' : a -1 ' XVI ' fI11IIz11' CI11'IL: l7.1I1'.'XII '1'11'.111 fII11I1: T1'111'I11'1'Y .NIL 11tI'- IULILYI . 111' XVI' ' I11IIz11' CIVISL K1111 gl lIIllI11 SIQIIA UNIX' CII1'1' fII11I11 LT ,N :X S1111I1'111 fI111111f S11 ILKLIQ H11 1' S1'1'14: Ua11'1I1'11 fII11I1: P11- Gazer! CI11I1: C., .1 .Q T'. "1'l'uS 1 1 -IA 1'1I 111-111-11 111111: Scf1"1.11'y, I'I1yQicN: X11' I 11 fII11I1: I:4l11lI1i1Il I54111111111 C 1t1'e: CIVIN' IIIIIN. fII11'1'I11'1' fII11I1: -IA CIVIL' fII11l1, IIIINI .'X11I fII11I11 -1.31 CHI? fII11I1: C.A.A. J I If ' -1-ff f, .1 , . N' ri " f1:1II': C.A.1'X. I,1'111'1'1 21' M1'w'11g1'1: 'T-ill'I1l ffI11I1: CIA..'X.1 lIlII1- 'I'1'g11fI11'1'1 .'X11I1 fI..'Ax.t51.: I11I1'111'yAv1s111111 T12 1 :11'1I: CIA. . I311z11'1I 111' ff111111'11I: UI1'1' fII11l11 II I1I1' tX11111'411'.1111'1': CII "I11'1' 'I'1'1111g Q1 '1'11-3 I5.1--I1i1111 I 'L 'I Q: 4:1 11.11.11 '1 "fe 11111'1': Sll I' 1 ff1111111'1I C1I11I1: .'1111I1'111 fI1111111'1I I,1'l1I w1'111.1111'1': 51" Gulf fI11I1. Rep' Q' 1 'ffzfeu' 2 ' , I"4l11I11 1I11z11'1' 1'1'1z11'y, ljill1'1'xI1 "11'g111ffI11I11T1'1'11 rXg1'II11 1I1 II1:II Q " 1 fIl1llI'l1 Nc 'fx " R1 lfI11I1. 11' .111'1'1 I:1'11I:1y 51' ' E111-'111111111-111: XVI' ' I Zll' fTI'I141 C1115 CI1'1' ffI11I1: S1'1'1'f 11'1' I.,1'111'1': I,I'I'4l I'111. E11gI1LI11 I"1'-1 1'111'-I CII11I'11 CI11"11L 'igl . l,'I1'2ll'y A-1111411111 VMI ' 1f11II.11' LI11'I1: CJK... ' "H :1"': I1 'I' N' '. 1 ip' Q111' 1 ' 3 II I1. 5 1 . f v wwf v ifvf-ww -fwxpezwzwxiww , ROW ONE Lis Stephen Steve wir Mnxxgiigii Cixiu rttu uiiii r nm S nity Nmif mimi irmud U lui TC ii 1 ll Ci ri mi R O Tf 1 Liska, Charmaine Char mc foIIii Gul n iii ii i uit mini R 17 uni iid ind Sump Cullum: K in ix is cidui i u r I' K Lizak, Leonard Buckets uidint D xi iam Vw, Pm idrnt Uni Sion quiet iry Dixisiun Pr uncut ng, ih Frgndi CIUIH B1cI11IICIuIv Bi krrbill f Iub Lcttcimui Club B1 kcth ill Tc im s CIM f llI'W ri 1 nt ri i LoCasc1o, Frances Fran itdi Cl Iw P 'X ru ll Atty mu NH i 1 L C ILIMI S Kid 4 C1 ROW TWO Lorenz, Robert H uni uh Xiu it IiLI'i t Losey, oan Jo anim mimi Konimi in 11111111 IUII 01102, :Xwiid Scrrctiiy Diviwm Student Comm ipii uitltiu 4A fIllIW G iilr f Luby, Lorraine Ronnze L IL K D 5 G A 'X Ci ci fIliIw Entutiinmuit TiILnt Ll C111 Ll Mc wiigu Spun Fi tixi Luszcz, Bernadette A Lush Irion Dixixirm I mn 1 ii umm or My Poi In 1 LLC f IN Wliirr 1 ii r on nmnual Fm mir fmnniitu Srrxirr Awird LX Ll vw iid cuct iry EngIish 5LLrLt iry Sunni 31 fi fi I , if ...Ari-IJ v ROW THREE Lynn, Virginia M Gmny I t D N rr Pi ii iii ion 'iuictiry Diwi ion Trgixiiirr Diwi Sion WIiitc CoII1r Gill llI'7 1 riiy Awiktmt H moi Sour v 41X Ci Club Sanur Latter Enuit iiiimnt I mittee Spring, FCNf1VlI Tci her 2 Aid Mager, ean M Rusty iitg f UII ii C1 r mm umm ii ll uutiry Physics f ix TL ir mu 1 GAR Majka, Margaret Marg1e lk l5lII'Ll YINIUH Club iuw im im L or UAL 7 L 0 Gill Club Smritiry Dixmon Mandell, Ronald Bosco t B1 L w TL iii Vim iuidixit L tumcn S L mn Dixisum LINUILI N LN SN llH U Lk IllI'Y Bi km i S 1 mm E 1 1 Lcttcim in "I T'--JI jlc 7 KRLI'-49-'z LJ 0 . X 4 ' , B I , . ., 7 ' I . L. ' . i, I I KI .Q Qin kxxgk 'Y V ' JJ ,Y ' ' ' JF ' Y, , . . . Cl ' 1 ' .'.' ' '11 S ' L' 1 1: -I 'J Ch Cl 1 "1-'Pre-idci , "H 'I'gIi Prcsin cn , ivisicmz Ii 'csidc L. D' 1' Hu ' fo' ' 1 f if A-11' ' "' fiillxi. ii 1 i 1 , "lf 1 'L .' " , A"' KU. . I.: BQ I:'2l!lkIiI1 CILIIN1 Tutor: Su' 1 ' , 2 " U ffl : G.A.A.: Gaz N' fiIllI'11 D 'll T01 . .T,C.1 ff an Lb 2 ' . .". 'z 1 1 N' 1 11, . irls' KO. . I. Usl rr, A -I M V i 1 f' "" 2 1 1 1' ai 1 C niif Cliziiriiiam. 5? ' I' 1 '1 I tt'11 ' 3 K A 1 A- Hi 3 is , A ' V . I R U Ifrmii C i 'ttccz Cl, I' ': M r r zi iii WI ' I 1 ' "S: P11 'A skziiv CIiiIwg i1iI li' 'fs' 1 K' CirIg' I 1 .A.A.: J --'H D G.A.A.: Sud' C i 'I 4' rcs: ztivcg XVI' ' Iollzir Girls XVI ' ' ,I 2 ' r'rIs: S11'1ziI Cimiiiiittccg Su- BU 1 1' 4 rj - I-3 '1',-igg,Al1A-13 C r. fii1I Ch: " rm, Di 1 4A G'-IQ' Cl bg i'.'1 T 1 ' "Y ALI: CIi"Iw' CIUIW: -IA - rf ' U SVN! , N :IQ Vi '2 'I "Y AU: G' I." CI Im '- ,i .. . I U XVIHLQ Cc1II1ir GIVIFL Friday Eiits-mixiliiiiciitl . H , Prwia 'ii 1 I ivixioiig lwir: .i .i .1 ,I cor' , H U U J--" , Iciid Al I " :A 1 1 2 ' Cl hz 1 Prx' ' , i"4' 1 14' 1 , I " -IA V' H Cl bg Sf X" 'L .I 'I gi "S ' 'Q I. TH: Q Di V." 1 PciIisIi cIIl1I3I Pviwniif 1 i z : ' 1 cf' . E 1' KIIIIY I 1CI ' .i.' 1 I CI '1k'rs1 Purs izility Is 1 ' 1 ' 1 as 1 I 1 If ' 1 ef U Cli '11 I:1lSI1i'1I1 SINW1 Wliir- C IIZII' Girly: I 1 : 1 ' 1 1. 1 2 1 'i 4A I 1 'z , . Boyf " . , ji .HU ,dc Nl. Sc' ' 1 C' 1 Tru. 'c 1, Divificm: Nu' I Liu aiI H ' S 'ix '1 C-.A.A. Is CZIUIWZ e I U H Cru-y :iii 1 ' - mir- Gi'Isg F -- -' . ,' - ' " 1 " I ' 10: f' 1 Cup aim, uk-rl all 'z 1: '1fI"1: 1 1 Sk- : ill 1 zinfi mc "sin CI IW1 . 'rid' CIi 1 'rom 4A GirIs' CIIIIIWI Citil ' whip I, 'L " '. CILIIW1 TI' 'L J Tr, "S 1 1 1' C, w: Cirls' GI '13 CIZIIWL 1.A.fX.1 A 'Q ' 1 S " 2 1 : ."' 'L 1 Tr 1: J Ci 'i tiI2l.'.Z Clixiiriiz , M df Tu " "'. i ' 3 A 1 rIs' Club. f ' . crm History: Boy! CIN' C 1 as hzll amd Bll.'CIW2lII Cl lbs: CIN " an, nglkl CIziws1 1' 1 . pf' ff' -vmllugp ROW ONE Marme, Wanda A Wl11tL Coll ll blll ld on ulmm D1 lvblllg Marofske, Harrlet Harrie 15.41111 Ill up WHIHUIC llllllil I N tlcmxl Honor Soucty GA A Student LL1 U G A A Llttu md Qluxmu mx tru 1 'vi Lliflil ow Lal ua L 1 f., 1 Plum up my Club TL ulxu s Ald Tutor Stl md Bond follutm SCLlLtl y Gym cjllILL MaRugg, Gwendolyn ean Gwen Edltor IH Clucf Foreman Neux Foreman ual Smll N mon nl Honor Souaty G A A ncscnt mu l1c lun 111 Sup uumuc Hamm Sonny l'11m.l ly mmm Emu nmcnt Wl11LL C llu bwls 4A ll u 1 Nl cnt :mm l lw Stu Clit ll1L1l 'L mug 'LI w m D1X11U!1 Marwedel, Fern E Rusty Wh1tC Collu Glrl G Ax A Sumtuy D1 vmon bcyrctlry Honor Smxcty Mcsscru get Suwmc Lcttu' Nmcm1lHu1m Smuty Honor Study TL ulur Aid 4A Gul u TllCl1EflLll3 Splmg ln nw ROW TWO Mattes, Laverne Lovey LL K l ill it J L lx L I1 l lxk Ll ntl LINlkk L1 U mm 1 y f 1 L l Q Luger Suutuy ll lwll lm ll 'Xlcvup 1pm Rcpu IWl.lllNC -PX bnl Club mul 'wmlnty y um Nlauch, Ronald G L W K K K K I nt :,l1 u May, Allen Fmunanual Rnpu-cnt mu Umm m flulw xlu L tu llltblil 111 Suu Nl 11 1 x 1 IHIHLL Mazur, Frank Turtle 3 x x kk I 4,7 ROW THREE Merges, Dolores Attnm n un LULL N -lb! G11 I Meyer, Fred Chuck Lnnt f Nl 1011 IL 1 L ITN Muwuqcr Boy Glcc Clulw W lf map 1 Lk 3 D X1 1011 En L! umm Vleyers, Harry E Bud llllxl 7 Il tmh :Q ll K L 1 li T4 llll MlC616, Ray Lzttlf Nloose lv wl Ulu Lxtlu mum rw md fu U11 1 Cllkll mt 'Xlmmn Nlglml Q . , l i ' 1 3 . - fi f iw J- ld F, ' v J 5, G.A. .1 ' ' I Q' "s:1Jx'cf cnt. Dx' fllH"l'l'2lLlCl'L CLA..-X. RCPIX'-L'l1lillX'L'I S 1 fllwuckvrffllllwzVv'l11LuCwlla11'Gi1'lf1 N l- visi 1 li: ' 'z 'A Clulw. Llc! fl llI1'll Rcpwv tat' "1 Tl'x1rllI'xlI', .nw S "'1 arf, G.A.A.1 '. 'ls' ClLl'v. Vxll' ' flvllzxr Gulf: S" H xtt": Hm u' ' J,-" ' " Stld 1 ills' Glv: l'1'idzly El1lCl'l,illI1Il1UI111 --" " F-nl 1 , S l ' , ,l 1 amd zu- WVINS, A 2 1 V 5 Vu' xllfl . Ql ll: Stu l' luuncilg Di 'S T'W2lrlll'CI'1 Dm-'ll ' 2 . " 1 . .A .1 f l "2 I "QC 5 '5 1 'Q ' 3 T1 : K 1 'S' ' f 1 li ':Ll"1 . .4 . ' "1 Y .1 Swv Hi Y 'l '1 Cllullx Nlllllli SP" .7 VW' S11 ff1llN'lm'Q M. l.: l"s' LV' icq Lu " :nd 4 Sturx A cya- --3 B 1, lwul. tg' 'HL ing 'xg X1 Vv'l1i C Cfllzu- i'i'lQ: Log' rg l f : 'Q ' ' : ' 1 f amp . A f T" U z I " ': f xr' . Bllxxlillll Vi'cfl7r"wid'11t. Divl--9011: Truv PLM Emllpl, Claw fjlmiymmlg Pg - '-,um 4A Girls' Clulwg Public Appcsmzlwcc. urcr, Divifimm: TI'CllSll1'LxI4, BuyfUlcc1 llrrsif 1 Hun ' .Y and fIiq,i,m Club: C -,- ,im dc , Enjkh Claw: ffl :sf cllllll. lflulw: l,I'C'M'Lll' Clulw: lfirit Aid flllllW1 J U ,, Trzc 'L . RCI A 5 li J' f 4 --Y l 'mllm' Sgr' ll Ll V: Nl A il Hlll 'I 'V' 'l'tY5 lhflact alll Tculuz BllNlix'llIll ffl : ' inf ' f :Y 1' QNIS ' ' iff D1 "Qu EIllK'I'l2llI1l1lCHl1 Cla-N llnj flmv N 1 qjlul-,L 1jWi,il,,, ID-y-R14-mi 1 Xi--, Eu: b P: d x rio rl CJ: Czdls l'rcN1pl' 1 Cflwirg l',l'CrlQlL'I1l Clxius Class: 1 1 , ' lll 1 -1 ligvlvll Clulwz lfirsl Aid iflulv: fu 4 Co I "1 Cullp-gg Clulwz Sc' Lutnt S1 1 -" H fxjlg A ' ' E 21111 C111l11'm1 - - llrcsinlvut ul lulielw fllulw: Clwfx clllllll l'J'11 lirzmlilm Clllll'51Cll1"l'il"4flllllW1 Pollxlm flllllw. tiff 5, Cl b: al :lf " A 7's"":l. A A i 7Tf? W' 'Y ROW ONE Mxlewskl Stanley T N 1 4 I XL ll IH KH ll Muller, Lois Claire L LX nm mu untu lu Ll W Hu E LIL umm It IHIDIUCC fm lumh C b p mkl sw mg L41 11w1 un mu Mu xy A PmD1x11 n SL 1 tl tSu untuy yu 1flHf L sang tu un mm ll 1LNLI1IlT.lNL Hu nttu 0TL17lL1111lLlI IJIXINIUII Rnpu Ll1llIlXL Sf ww m 1 S lux Mlnaltoskl Dolores Dolly Nh 1 IIIU, L IX S up x L Lu , Row Two Moeller, Fred W Fritz ul 3 UL 1 TC 1 lL xx mm 1 6.101 R OT Nux Pl u 4 Ll. Mohar, Helena T Moe umm uk 4A bln? Scnrctxry Algcbrl iw G11 cc Mohn, Barbara Barb Scvplmnm mon ll H mm mu muy Suwu Lcttcl TNLW Ryplumntxflu u mm D xmon I' ldly Em lllllllll 7 Mtn ll w I ki K u mm Nl 1 111 ll N Mollan, George M Slim IQ l HL Ol Y L 111 nu rx 1 nc XX 1 St Imp FOI Cut E ut nm f1 L DJ NX NX ROW THREE Monhardt Lorraine R Lolly H 1 L k IRK! x 1 M umm O lu y A Gul lub nm: Vvmkyr CIWLIHISIYY Klub Pre Ld 1 N ll G11 Glu L ukcr Cuud Spnmg FL tn ll flfLllN NILIIK qcuntlry Mxth At ILlKlI1LL Tlku Stl ly Montgomery, Dorothy L Cotton KST IYWNOIHOIK. U m Su t Pub nity C mmm Nmonil Hmmm Fonmamml Stuff Sunil Nl I1 I1 1 K Y' N L It Engllxlmf 1 Tum C lub 4A ll L L 7 SL11 SLINILL LC CI mudm D A R Award C mdu mu Pqm L10 ns w m u n 1 umm mm I1 R 1 mu fun A cmhly Awnd Morgans, David Dave K ldLI1l DIXI lun from In Mudlf. ll u I 1 nt mum ll B CL Vx ll Sump follutur Dnmon Entcrtim wt IILII N1' Morzynskx, Phyllis Mickey 1 Lib Q X LX BOWIIHL L1 :gm Pu cmml Wcwr nm X , H Z . y 'Q Q .. Q7 ' X t 'i1T" x ' ' ' fi .X ., 9 , I x . ' ' J ' 7! ' J ,F , . . , . Paul Di 'mmm TI'L'll-lII'x'Il Pu-1 Ed L 1' uf Ll ' c:k'I'IlIQlI1 Club: N.C,O. Club 1R.U,T,C1.j: CJNA. lk-prvsuntutivc: u As 'Pwnc' '1 ng A11 1 nc: Claw- Club: IMIINI1 Club: B ' Ch "-Lum Club: Hall Guzxrclg Ml. 'tx ll: Vlulwg Stlldvnt L'11d'r: cv' "1 if " Ffillllillll ffllllwz V11-l Chmlunmnm-I uf' LM' AI, KU. f 1. RIHQ Tum: Cmnvtili " Plz ng Dui 'Q 4 "'s' fflufvz Gzlrdcn C 1 Perf mx mc. AwQl:lI1l E Vt ', . . .C ' 'N :pi Nm X' ' ' ' 3 f ' '. I Q f . D . N U If PVS' GI vc. QI hi v"ls' -H1 ll' ' 1 1' if '- - 0 fs 'z 1 , ' J Y 1 - , 1 1 f GJXJ .1 Att' Ia " Sy "'1 a 'y, Fwmclm -'U U ' la " Q 'Q f ll . Cl 5: 'I - ffullm' CHAI-1 nl " 1' 'I G.A.A.: P". ntl W 1' 3 'V A 8' Club: N U Co ' ' J" ' ilu 1 S za "1 Club: f ' 2 ', . CL 'ls' GI . - B1 'l' Af 'ggucg 4A Cixlf fflulwg I' Ill' H U I:l".lIllilI1, S ll nluuinr, :md Na' Am 'Q 'z ' '1 Tc: '1"'S A i. -" tional H nm r fm fic y: 1' " T 'ttccx , D . H u H Allllllfbl' f rc, Nz 1 1 w S f 2 ' . ': ' fi 1 . ". Millers Maflorle ,Waring " N 1 f N' 'Q T' s N if "1 Clliiliflllllll, Di w 1 C1 Ilcg- Club: P cxif G,A. .1 LH "Mu ."c'c1z'y:P11f f 'mm T11 5 ' ', i 1 11" 2 ' CA 1' cnt: lc: , " fl: fsz 1 1- T 1 G' 'ls' SCH' 2 ' 1 Past Gym SL -"' tary: Rt'Q1lHll'klI'-H U.,'X.A.: Vvl ' Collar G'ls1 llmlm n llf Club: 0111 'Q Ai 1: .. C 4 ' .' " "" W tt 'L A4531 :M'v' P115 Li' C C RCP' lUNtI'ZltiHI1 Cluhq Ccrmzm Club: Ufliw Swv' C1 1' 1 - . . . 1 1 fx 'ls ' ' 4 Su" " L' " :md Cflu-wmv: irc Cl lv: 4A Girls' Club: Sucml ff uit' Cola S1 I: 1'hig1 G.A.A,: Lat' Cl Tw: F ' '. ' 'N' a W: f 51 I f tw, WI tx Collar Gll'lSZ Sp "1 21 IJCNNQAI1 Ci 'ls' Glw: AI ' Rc w cg at 'L 'L mm :rv Hmmm' .H ' 'ty. fil1IllIINLlI1, Civic: Claw. 1' " 5s 1 ' . ' ' :P Y, PF ' S, ' ff Y, 9 -"" B 1' XVI ' ' lfullgu' Gulf G .'X..'X.1 4A Girl? Six l' ' C Lncllz Dr ll Tum: TI'CLlHllI'1x1', PVH1 ' . "V 1 TAN "1 LU ' ' Cl hi C11 IW: Sp " 1 Fwl xml: Svcwmly uf fr ij: l5v:1Q1m1: Lat' Club: Mews Af 'rx I3 my' Vi ' 'f ,resin C . G21 ' 1 N Cl IH: nys' G1 W IVI'N4L'l14'x'1 C111-' Glvv: I,uck.'x' Guzxrcl. CI- 1 'J 1' f 2 , , I ' cr: M. P.: Di' 'L ' . A 1 ' 1 "f .' - xmfmn 'nt " Q' ucnt f'1"11f. mc: :CTA Q 'g,l1t. ' ' J ' Y, G.fX.A.1 Spanish Club: Awixtznnt. ' rury: ls .4 . ' ' 'zj ': Ns ' kf cr: Va 'y Vurk Club. MWA 5 gym . L ls W vm bv 'Q' if? ROW ONE ROW TWO Moskala, Louise Lou McCormack, Dolores Mickey utiim xi 1 I1 L C im Ti un G 'K 'K pu mi i K Muni :mi Suiituy ii Vv nite Co u ii vludint L ii bl W lllllig, Spllli Swim Ti lm L11 umii um 1112, T im 14 y Entnit lllillllll ni omiiii ii Muehlbauer, Mary ion il mm mm mi McEwen, Logan Mac C1 ul inn iilii nl L mimi i T Y Wil W1 I ty f lv L ulw Hi Ll lily IL lllf., md Fislung Club McKillip Lorraine Mac Mlleller, Hugo C Hoagy GH1 Q ILC Li U 1 x i in 1 1 W i uip iv ng lining mi f im 11 ir C istiii 1 x f u fypinp, Xl im Klllllllln L umm im 1 lvl in Nliglxn Nelson Elsie Red MhM DM11 ' UTP Y aflan MVP A 7V1fHL,Il 1 u 'X X mmm iionil nm in mmm L Hs fm im ming, flulw Rip Li Lulu ll L ins un L ui in ir ll in ii Club C uc iixiu: 'X Ripu Cntitiw X w Ninn imrw I 34 Row THREE Nelson, Gladys D Gladze iiun 'S 1 mm i mi SULIL IL LX A Sunil uy Din ion Suxiu LL im Tin i flu f lul'w C in xiii ii XV 1 Nelson, Marlys E Sande llulll mm Samui Lumix cl i in ii im B md Smut ri Q 4 ii P LI C u Litin u Lk in Vim L flih Vxlniti i Q u Hmmm my Eiigli 5 an ii Mu il funn Nero, Andree R And: i xi ii n C A A Suritiry f limi Poli li u nu C iw ii Gi: Spun li flulw 4A ir C lw Nlckey Hazel R NlCkl6 'Vin cngu G A A Quint uy Know f ln L iimli f ii uimuii u Sm ffiininittu Dui irm Pl iccmcnf OFHLC . , N VL . ' J ,Y J ' Y! i-FP ' Y, S" ' , Di ' Qu 3 lvl wwi1g1.'i': '.A.A.: Sw' 'z 2 .A .4 . Rc itivc: Mu' Nzt .il, foil ur, Hu V f ' 't 's1 VVIUI' THll:11'GiI'lS: 1 ' ls " X "A' 1' 1 ww:-'Q 'I' I ll: ' G'ls: E' ' L-1 if GJ , .1 C "" Q' , "R -ttcr: -HX 'Tlx' Clul: Kim f Clulwg f ' gg ci: C.A.A. Letter: TI'l'klSlIIACl', f ' 'z 1 Sw ' um l.k'll'I'1 Cul! I H l 1 Nl' '- licstivailg Suil C iittvv. B 'l' f cz 1 F1"laa' ' " 2' ' I: Sci' Cliilw: Ulli " Afsiqamtg liitc Cul' Girl? Gln Clul'v1 Class Day C 'tt 'X l.ir Girly Cliiiirmim, Swim: 4A Girly' Cli lm Nail' A H ' S "'y: Vv'l ' Culliu' -N U .-H U Girls: 4A mile' Clulvi Vi 'raw' l'i1t, Vi 7--ei cn , Di 'E' 1 liocmtlwzll czuui NL L' Ll H11 ' .' "'ty1 G.A.A,: 'l 1 lfiinq 'flu Clulvz G.A.A.1 Cruv 'Wil V11 'Ni Pigskin llu :Clicker Cl 1 int' mimi Ai 1 Or-1 'slt 1 l . 1 f "" ary, Puzzle Clulvz Bond Slllkwlllillll bu ' A'l1 ' 1 i ' 1 , . lin cl: Orclicstrzi lfttcrz Mvssgngvx .T.A. Tcaiclicfs Aid. Rcpicscntaitivc: Furcmmiual Ruiwcwiitsitivuz . . . ,, ,, Ri-gis 'urn Stair Gzizcrw' ,l lv 1 ' Cl lw: ff ss , , T flullcf- cllllli l,"'i 'li'Sl l l Z ' " 4A 'Nl Cl"lW2 Nl' Pll1CQ'W'Ni T"V4lN' Cull.ir Ci le: PziufAi11cri'gm Cl iw: ' G"iii.m Clulw: Mcwwiigv: ll wyf Glcw Vvfu' ui"r: G.A.A.z Fic 'l Cli l'11 litc Cullzu' Stl 15 V gh jf- ', 1 qi-2 j -C,-tb Sli i C ll"Lui'1 HL ' j 4 l li p'i gg G' lg: R gf -g -1 Pulsl ll it ' ' fllLllW2 ' N4 Elll "L ! 'lltl Ciiullx ' - ug Spg Cliilwg gg, - gi-11 H 9, . ,, ,, Scciutxiry, lbikd 1 I.. . .1 fi' '4 , . ,, ,, J"- F1'cm'liCl11lw:Rcgisti'zu': l A': 's Cl bl a -1 CJK. .3 ll ixpl y Cl lm . d 'Q "l WI' x llli' '-ls: .' 1 'Q Z 5 G' ls' Nat' 1 . 'lui' ', S gli rg in r S f Km' v 1 3 wk -in-, jill v N: 4A G 'ls Clulwg Pi-ff l'ut. T'- Ag' Bmwk Clulw: Vv'l 't' C ll: Cv"lQ: Ad' u N . I H iuwtm' L Ullzc: Girls' Glu- f. 2 Eff' a -" Clulw: GJXJ. ' 'W 1 . 'QS 'it . . .1 . , 1" G.A..'. Buzird ul' Ci nlrul: lvl 1 inigfw Clulw: Gill? Gly- Clulv F" ' Clulw: grain: G.:X.,'X. Mmm mqruin. - 4A Tii'lUClul1: Eiitvtz' ' tCl lv .' -ial I ,ff ROW ONE Nledzlela, Florence Sunday LX S 1111 I1 1 111 11 1 f 1111111 I I X llk Il FJ 5 ll 11 111 9 111111 1111 1 C11111 111111111 11111 H 1 1 I11 li R1d1111 C KIIW Nlemlec, Theresa M Terry 'X 1111 1 1 311111111 kk ll I1 111 111 1 O K11111111 ll T111I111 11 Nlzlolek, Rose Marie Rosle 1111111 1I H 11 11 1 l. 1 ll 1 T cull XL 1 111 S1111 1 llllikl l Xl S Il kk 1 1 I Nockels, oann M J 1111111 1 11 ll N111 11 1 1111 11111111 T111 11I K111L11111 1 11 1 1 111111 1111111 1 CILII1 M1 111111' ' 1 ' I I -J pl E Lyt ROW TWO ROW THREE Nole, Raymond F Obst, Robert L 1 1 11111 L1 I1 1 1 IllI'5 B y cc 111 1 IVI 7 D ll 1 1 1 It 111 1111111 111 IVI1 111111 Ee11111111111111111 C1111111111 KL N01 ak, Dorothy Dotly A 11 111111 ll CI11I1 W Tl c 1 PIILLL O Connor, Lucille Lou I I S11pI11111bsg H1111111 S11111'11c Nowlckl' Louis Lou 111111111 Llll CIC? C I11I'1 I'11reman cus T I H FUTUIIUT U RK L 111 111 1 111 Cl I lrc Mc lk U 'UV I C 11 P 1111 11 lf CII' fT1r111s N1 Ht X' ML U' L' 111I11r 'X1 4A GITIK Ll Nowotarskl, Howard S OgIllVl6, Mae E Mnzze IUUNL K lm 71 C 11s1111 11111 T1 C111 ll CII' TYPK ' 1 1 1 ll 1 1 LN LIILLT 111111111113 4A lr S I Olesky Arthur M Charcxe Xl 11111 I11 SI11111111 Tc1111 X111 P11 1111111 P11' FI1g,I11 I1 15 .' I 2, ll 5 I ' 3.3 1.. 1: .- .1 Q . A g ..-,"1 1 + p 1 Tk, ,K flff V1 11 'X 1 AL. I I N1 9 ' S I I 1 1 1,1 Q- . +V' I I I I - - Ln I Q9 . . GATA - RfI11'1-11-11131111-gi F1-g,l1mg,11' 5,11 , I51'1II T'.1111: N.C.O. CII11I1: M-sw 'ct 11111 H1111 11II 11111.I BnsI11tI1zIl C : 11 S' GI 1111111. H11 11' S11- -111-.3 171111-4' XX'11k jlllhg CI11I1: I5 115 UIQ- ffluhz . .l. U11 I. ffI11I: Englsl P"s11I' 11 T1"1r1 ' , K11 1 f11I1: l1z11111 CIUI1: YI' ' CIHIIAH' NIHH3 ' 'F' "7 'AI ' ' G11'If: 4A G 'Is' CfI11I'1: '1r1'11111111111I .41111I: I in rv I"- ffI1:111'111.111, I' IWI 1 S1 1. I1111g1 .'11 I' C1 1' 1 , U Y 1 M N , 4 , . I CI: T1-I--I Aid: B1 'I' T12 1 111 f "1 K' TOL- f ' 11 t 1 ve n M . . Y :I ,11 111 C111Is, 4A GIIIH f.I11I1. 11 'Y' f,I11I1, 1 'L ' :I'1'i1Il1JllT, 1' ' ' " 'sz ' . H U . . . -,, ,, V11'1'fIT1'1's11IS111: DlN'lSh3!1I G1.A.A. Rcprcf .- ju Y v1":1's,.,: E Nhi G.A.1 .1 VCI ' C1 Ilkll' G1-IQ: .' "'1 IITSKIVVIII- I wwf' 3 1 1 "Nuff 'Prf' R111 "v 121111: Lat 1111: ' f d 'S Ch..kt1I.1j1 11. A K, 11 C. mu.. 1 il 4'1l1 'f:vI'11'1 I'1'1111I1I111 ,I11I1g X Kc' l'Cbl' Club: WI". C Ha ,'1,: A' - K- 'gl Z CII I1: 11' 1'1xX11I: -HX G 'I!Cl11I1. dfm- U"11f"11 'SV VT' Tw ' 1 1 1 Id: ' CI h. . . . ,, . ,, ' l ' - - Tre ' sr Nz 1 111 ll' S 1111111 01111-:1111 1111111 lil!-Nl 'Azul CIIIINZ HI I YA. 'md II. Lug G-A,-A1 R I il CI Tw 'I1-11 ,AIQIL 1'1':1s111'1'1'. AI 'Q11:1 a111I LIHITI IUIIWII ' IV 'WNW' R15 VV- CII1111': " 1 "T I: G IQ P151 I: I3:1111I z1111I U1'1'I11's11'n fTI11I1: -1 I'111 IIUIY C1 1I R1'111'1'41'111z111'1'1 S11i11I CII1.111'111z111. D1-k11111: fIIW.lII'l1lilI1. 11111111 PI1111 11-111 O13 Ter - n 11'-:G..-XA.: K111i111g CI11I1: I71'1'11I1 CI11I1: Tw.. D ,, I' Q, , ' . I h fI1'11w11'11'1I IT11::I1'- ffI11I1: -XA Gi1'If CTIIIIW. ,lwlsuuli I 5 ' . A ' ' ' I 'N , ' Cass. J -J? ol, S11 I- I1111111'1I R1'111'KQ 121' 11: I' Nz' 111'1'l1' 'w' il "1 1: 'I1c1"s. A : ' ' 4' CI1I1: SI1'1I CIUI1: F1 sl' 'L " 'Q 4A Gi'IS' T 1 '-v 11. W Row ONE Olesh Maniie- Bu 7' iunwl mini' .Hoc 'cv' "'inlunt1 ' , VI. 1 . . .L . 'CX' 2 ' i f tt' I 1 ."i'x'icc c cr: 'iiu I 1' uw fin, f 1 ,1 1 1 1' liditc. . . . 1 1 . ..' "1 " f 1 cv' wit .A ' ic' .Y wgidyg .4 W V' 1' 11' ' 11 '4 .f 'ri Girls' cc I 1 ru i or fcwiscf q ences: Pulwlicity f,oniinitt1'c. Olofson, Doris- Ole and Letter: Swvicc Letter: llwtiigixwiy I 1 1 . valium . 1 'Q '- H1 1 ment Cuunw r: ref. C if f 1 ,i i'z 'f ,il ni., l1"'s1 Y 1 Q f 1 'au Rcvurc Cub: Sucizn Iiziii' Il 1 f '. I .uni vis . Olson, Albert .- Ole an Ctlwzill Tcuing Lcttcrincii's fu 1 Bas ct' 1 if ZlX'. fi 1 vw' 3" 1 . Ondrla, Evelyn- Andy ' Tri 'V' f 1 Y.. .. .1 'ilu f 1' "rs: 1 Tw' I 1 f 'Q V! 1 fwzini-i f 1 itting I W1 fcv-paiwi' 'Hl'C4CI1lilllVUI im' . N- N.. 1 "4 -i' Iii: "ss',"'1' cn .1 f?R"'sf cnt Co cc, "bw 1 I'.x'1 gr Brand .1 CYIHZIITQ :"'t fmwz I " s Niiitz ':il'li.'i"Q K 1 za .' " '1 lu 1 L f ' 'tising . rt: fir' g, utiv. 1 Liiiiclimn isssz 1 lil' 1 . fx"cs lass: Iwi' is 'ill' 4. ROW TWO ROW THREE Osborn, Lois Paslco Rita .-' "1 .1 'nc ' 1' . 'iss V 1' l"'f 1 . ll l.l'L'l2 I f "4 11 fm' 411. ' :Vv'iic fo Ilx"1 i . .' Y ' 'I "VY V i'1 'Ifl 1 - iry 11 S-:ci'ut'1i'y: Sprii Pappas, ames- Puppy fs H. 'cv' -b - t'Rc'1ding I Parenti, Ronald P.- 'Peles Pawlik, ean H.- Tiny Trcusiircr. Hunting, E? Clnnpingrz Ncwv Division Sccrctiry: Division Vice-President I. wi' ' ew ' "1 " U , I livisiwn i'csiLlcnt1UiH'L'Alt0iid'liit1Stu 1 , .., Parsons Ra mond 'nt '11 ur: . .f. 'Ul'C4CHtlltlYL'l I ' 1' l 1 " rwriuwiim .' .121 7 Q if 9 Y 1' :wi "cr ii'1 .ww "1 . "sin ' L .'1xiun11 ' for C yi XVICF' ICIKIIIICC Sciictairy. 'UN L V! 1 ' - K si 'Z "N fill. A vis 1 -1 'F '.1 1il1 il Pawlowslci, Charles - Chuck 4 5" 'swf :lx 2. 1 . . .l.: f- - 'g.-- --4' - A - 7'1" I glr' " ,' L"1. g' ,' "L .f ,'2"l 'HU' .vu I Lb" l11'i"I N X IJKYQ uviuu .'1 V. mimi cwx Rcpivwiitaitivc. 36 Pearson, Barbara- Swede 1,9 . 1 ' V If ' Rcpescntxi ' s' ltr. i cxi' -1 is .4"'i " liiss . 'MR CW .QCHC 2 C'CI' lI2lI'LlI .N .ingy las- . rmzmcc .1"I'ClllI' 1 I' '1 'Hl"l "im: 'Q lx ss' ' 2: 11 O ' x 11111 I cs ROW ONE ROW TWO RON Tl-'REE Perock, Robert Rocks Poteracka, Betty Skzzo Puetz, Gene 111 I1 11 1111 111111111 C 1 1111 lX1 Xl 11111 1 1 X111 P111 1111 1 l 111 C llll'1 Ty11l11L C 111111 llll T ll l X kk ll L 11111111 'Vl1 111 LL 1 111 C 1111111 Plne Glorla 1111111 H11l111l 31111115 1X1 11111 51111t11 C11 111 Up C11l11111l xl11 1411111 1111 IS 1 C11111l11l LL 1 1 ll 1111 I1 111111 511111 B1 1111 1 llll Ll 1 N 11 1 111 1 LL 1111 1 POIZIH Kenlth R lx 1 T ll B1I1FI'l!1 X 14 11 I1 Q 1 l LIN 11 1 1 'X111111 11111 pushlans Alice Pllfhlf- 111 T 11111 Nl1,,l11 1 67 11 LIN 1 11 1 1111 1 Nw S11 11 111 1 111111 1 111 1 111 11111 l 1 1111 1 1 1 11 L 1 1111 xl 11111 S11 17 111111 A11111 ILL 1 R1 Powell Dolores Polly 1 11 S111 11 B W1111 T11111 1 111 1111 s 91111 1111111111 C WI L C ll lf 1111 H17llC7f Uklll. L 5 Pradzlnsxl, Carol Car LC CL 1111 llk L11 C Ll 1111 1 1 1 Ray, ames M .Inn 11111 111 1 1 T1 111 l 11 TC LJ 1111 IL 1 Prlnce, George Nzgger C Lk IIL 111111115111 l 1 1 1111111 V11 1 , T1 Rogers, Barbara Ann Barb L1t11 r111cn CNI1111 37 11111 17klL X1 111.11 JI lkl X11 'X 11111 1 1 1 11111 111111 1.111111 Lxlll 1111111 k ll S111111r Prom C1111111111t11 Z ff ' tm 1, ' ' W 1 ' 1 3 1. f " E x k 13 ' . X- 1 XX 1 1 K. X' 14 ' 1 . s 1 N11 1 1 :J U K 1 1' 'W X 11 in as , --rf - an Pl's4l11' 1 111' H11 1111g 111111 CI1111' 7111Lf Cflll11: V11 ' Cf11ll11l' Glllx: l11'g1ll111l11g l'l111t11g1':1f Let 1' 1 X 111111: Pr-sll' t: D' 811111: B41s1 Dl "4 l31'cN111'111: Cfl11l1': '1sd1 ll1y CIl1l11: K11 11 Q1 Y 1 j Q 1' ri 111111 T1':1111: 1311111111111 Tvs 1 T1'.11'k 1111111 Ill' l'l'1'f1fllgl1L Cfluw: C11 1 ' 1 xrrCIlLf1'I'1 H11 11'll1llLl A11 S1'l"l" C1ll111: TI'1'2lNllI'Cl', 11 y-' Glu- C1l11l1: l111wl1.1ll Cflulw, 11 iw' Glu CIl1111: Vw'11Qt1- is cr 1 ilgli. D1 'lx 111: Yl"fl'1'cf11l1'111, D1x'l4111 3 1.rX.A.: . U U ' H . Q M1 xc l'1w1lv11l: 8'1" 101111: 1 ' la '1 "" 1 ' , C111' "1 '1'z11'l1Q1"s A1112 P1 " 1 N " : 4A 1711" 1111 Nu 1: 5 11111 N:11l111111l H1111 1' S11 Nat' 11 ' 1 ': D' "4 1' 1"1 1'y: Ci1I'ls' CIl11l1: C1l1l:' .1111 1 Ill'ClI .11'y, "'1y: M'-1' 1 'L fXw1w111111, l,llI1'l1l' llll C1l111ll': C1l1z1l1'l11:l11 111' 1 1: - 1 1166: Cl V11-1 51 "A' t:11'y, 511' ": Cflswf D2 y CZ1l11' S1 "A' z11'y, Nllll 111111 H111 YI' S1 '111y: Avirt 5111" " 1 ": Vv'l 1 CI11ll111' Girls: Clzqs Ill1l1'1'1 Vl'c'l'1'csl1l1'11L, ' gllsl1. 11111, l3c1's11l111cl: ljI'C'4lLlL'11l, D114 1 1' 2111 My 1 tt". v U B 1' : S11 l'l1 Cf111l111'll '1111' Q H , 1 ' H S'I1l.illl "1 G.A.A. l.k'l1L'I', Cfl11'v111111 1' ' ' 'l' P0kOt'ny, Raynlond 'POPCOWI 4,-X c11I'1S' C1l11l1g C1.A.l'X,: 11 1 ,l 'I 2 L11 C11-"1111s: l'1'1'.l1111:1l1, 1' l ' l11'1 l:IilI1lilll1 C1l1111: 15111 1711 111' C:lLll'H Tl".11111'1'1', C1l11'4NC1llIlW1 Vv'l 1' CI 111: 'G ls: 11111' ' S lv: -1A Girls' Czllll l,l'1'sl1lcl11: l:Ul'L'lllil , J" 1'l : is ' 11111 C1l'1lNNXV1ll'Ll 1'1l::l1' Cfl11l1: Cfl11'1'l11'1' Cfl11l1. Vi-1,1911-11 I-111. Tyl' ,Q Ol "111: 111" C11 T1-4 : l'111lsl1 Cllzlw T1"1a111"1': Cllvlcs Cllzlis D D Il 13. X"l"fl'1'1'Ql1l'111: 171111111 Cfl1111: 171118 Club ' -H ,' . 511' 1 'z 'A -A1'111N, S1 "" 11l'y: l,1'1Nl11I11 5111-1 '11 C1l1111: l'L1Nl111I1 J -'J' D l . D11 'ng 62111113 4,-X G11-11' 11111113 C1,A,A,g T1-1:4 TQQ1111: N.Cf.C1. Cfllll: D1'll 1:1111 , - S1 "" 2.11'y, 1f11gll1l1: 1.111111 Cf111l1: Gl'lf' Gl-- RC5. . 1. X 17111 1 1 X'l'1'fP1'1w1111'11t: 1'll'-t Pllxf lj1X'1N11111 51'11'1'1a1l'y: B.14'c111111l Cll1l11: Cfl1ll1. F1111 111111: S1111 R 1' C1l1l11: 1' "11l1y 11:1-11111111 C1l11l: B11-11114111 11: 11: 1 1 lc- h I Cfl1ll'1: HlI11l1l1g C14 I1 Plllg C1ll111. 1111 C1llll"l. -" ' D Prw' 1 4 '11 y 1711911111: 171111111111 111111: 1" ' H ' 1 'S 1 , 1:1'1'sl1l11.1l1, S1111l111l11111'1', ,I1111l11l' Ei N:11l4111:1l H1 1' S "Liu: -HX Girl? Cll1111: Cfl1l1' Vx'1 " ' Cklllill' Cwl'151 S1'1"' :11'y. D1 ' -'1111 G.A., .: Stl 1' t C11ll111'll ll1'l1'1v :tlvc St1 1' 11 "1 "w'C1l1111Cfl1ll1: 7' "1111 Club: P:111fA111C1'l '1111 Cfl1l11g l.111'l-11'1' G ill'L.l ROW ONE Romano, Danlel Dago C'l1111r PI'LSlLlCIlf C l11CkCr Cxlub V1CC IYLNI 1Cnt D1x1s1o11 PrCs1..lCnt D1NlN1C3Il C 111111 Engllsb B111 F1 lllkllll Roslak, Eugene C Rosle Pbotogr1pl'1y Club ClTLllllNtly C lub Know Qbxcago Club M1tl'1cm1t1Cs Club N LO Cllub Sergeant R O T C Ross, Marrlynn Mzckey GAA Student Le11lC1 5p11111l1 Club l 111 An1er1C 111 Cwlub Wl11tC Coll II C111 4A Cflrls Club ll'CNlClk.llt DIVISILJII V111 P11 1ClC11t D1w1 S1011 L1t1n Club New PIPLI Re11rCsCnt1 tive AdvanCeCl Pl1C1togr1pny C lub G1rdC11 Club Checkers Cl 1b Stu CJlZLl C 11b Hunt111g E3 Fxshxng Club ROW TWO Rylko, Rlchard Dick t IX N11 VCC IL 1Cnt 111 N I1 T11 1l1 1 1 1wl1111 1111, Cl11b C 11111 Rynowskl Gerrx Sparky C, A A RCprc-e11t1t1w ScCret11y DININICJII PrCs1ClC11t E11gl1sl1 SCLICCIIY lirtlub '511 11CC CttCr C1C 1C1 11tC 1 111tog1 71 T 1111 IC 11111 A111 C1x11C Glll Clk ll Tl lll ALtC111l1111C C,lllCL N llllll 1l H1111111 boC1Cty CC l1CC11lC11t C ww M1111 Ct C gi It M I Sattler, Leonard R Low rbay L lNlII Ll N 7 C llll L lkllllLll l 11k P1C ltnt 1 111 Scharlow, Allen R Al C1 C11t 711 1 IC 1t SCLICC LCII1 ILC Cl 1 1 .18 ROW THREE Schlelcher, Shlrley L Lee A 11 C 1 4 A ll kklk ll X l 7 L, lk lll 1 11, Nt1 ll Schllcher, Dorothy Charlotte y Vw 1 ClC11t Typmg uecnx SeCrC lly D1y1s111n CNHCC Mel Te1Cl1e1 N Md GCflIllll Tuto1 R gl Il ll Schmlclt, Dolores G Lorne C 1111 ttC1 1 x 1 C11 SCCIC C l.NlIlLI Dnmo 1 RCC1111l111g CC C 1111 111 G A LCttC1 C1 R p1C C11t1t11C SPLL1ll Wllttl Copy 1 1111 A lllllf l11l1to1 1711111111111 C111 Vvl11t1 f11 C 111 S111 Il lb 111111 H111 bl 5oC1C 1C1 LL Cl Pu C 111 ll 11111 TC lL 111 s AIC CJC1111 111 11l 1 1111111 RC111111111 lRL4LlS 11 CC u tl 11111 WIC l31y RLPICNLIIC 1t1xC Schoenfeld Phyllxs Ann Phyl CC 111 lCnt D1VlNlClll N1 111 S177 11111 C 11 N1111111 H111111 SCJCI ILS 11 N 1o111 H1111111 11 C1Cty 5t11dCnt Cibllllkll CJ AA S CILLIFY l51y1s11111 B lI1Ll TC 1Cl1Cr S A11l G A A LCt 1 S Xl LC C l1Cwr1111 4A 1 Il C lub 51111111 U 15111111 C3 C1111 ' -tee v - Tee - sp . . H ,, 1 V .T-of 1 31 ' 5, "J 'V' l'1ffidf11, D'i1i11: 111fIf-111'- . Dv 1111.1 ,: W1 1- Clllllill' 1:1-111 1 G'-lf l' , 1 1' 1 ' ' , 1 .' : ll111i1'f ,io : 'xllSlll'Cl', Cll1C'1'l1C'1'sCllI1b: l::1z Wylll' Cllubg S "" tx 'y, lDl'lr'111L TV 'l -'X A113 1 , 1 ' I ' . to1 Cllub: Ben F1'z1nkl1n Clltb: lf' ' gg Ryfgy- -4 -V - -Q, - ,, Hik' 1 f 1 ll .-.' Cllub. 8 I . ' S .l I -, ' - '--rr as , , ' I ' ' JM ' I ' , , ' 1 r , - , t Y N l:ilIlCT 'ork Club: ciL'l'Ill21Il Cllub: H11-si' 1 :K Y, K. - -L . lr- -'MTL A:.T'.z' 111,11 R f, -. . -.. . ,, L- -1 TY -1 Aid: Wl 1 CI11ll111' C,-S Q .I ' ' A A ' ' , I -A , i , , G1'lsg Pl ':11ly Club: y1 1.1 Q1 111115: A D H l U 31' A 'Z V t' A '. y' 2 fn HC 1 Cllub: Kllllllllg Cllub: -1 ' ' Y, T, Q ' ' J ' " -lA Club: Se" ta 'y. K1 'tt' gg Cflub: 511' Le Cll c '1'11ns: Preskl' L, ' J ' Q ' A E il' 1 : t:11'y. Tl"l1' "', 1: 1' ' ' L 51" R th lnsk' 'P V1"f 3:15 1 , 11' S' F12 1va1l: C1111 1"t111'y, E tlfll . .A. 1 11 '.A.A, :os ,. Jerry . --1' W ' 'IIS N111 : CI1tiz1'11sl1i11 Awa11'1l: Allllll 11 Ref 1- 1 '11 1' "1 ' 'AL I Edu' h- R- , f A A ' i Q , 'iw W lnlllkllll R1:gist1':11'. 3 fig: 1 ' ', 1 1.1 ' ' 1 Y ' , , ' 1 I . 1 , Tre , 1, Cfollzn' Girls: lVlease11g,": l51"sl1111: , 1 l111f I " ! S . A-V wi VS H 1 'V E ,V V J 1111'e.-I11111 YET Nut' :l 1 1' 1' 'tit '- -. - I l TI ' ' V"'Al'y Plllflxmg cull L-11111 I mt' CIollC'1' Cllub: Talent Cllub: lltlllll bli' 1 ' b:1ll Te: 1 vL't " 1 s C,l11b: llllA1lllll1l'ill All .E .l NS: ,L .1 I -1: -.. R Cluhi Tr: ' 2 "s11 1 , H story: lVlC'r1'1gC1', 4A C11 5 ful lb: A1 I ' , ' ,, yum.: .19 U C'1'ls' G1--Cl b: C11 'ze1:l '1 A 11' lg Class l'1'1:id' , X'efP'C'5lC'1.. 1' "" :11'y, RA. L Y W I H' Sys 1 1 CII "k"s Cllul: Clx'l'IIlilI1 Crllul. , ' -" U V1"f 3 NIL ' , : F1'1'.l111: , 1' 1l1of 1", juni 1' E? at' al 1 ' 1' "ct ll1'og,A11111 Czlllllflllilll, Elf' rl ' S f lL'l',flkl'l1 .:e1"'C'C'- 'tter, I ' ' Q S14 4 C1114 Cllub: F111 el1 I 1 .'z R 1' res' ztive, ru g 4: palm ROW ONE .5-:DY I1 xi, -:,"Us.lx. Xjxz Schuetz, Elleen Rlta Glrlle QlQ l Q Ix ltllll lltQ C ll C: IllI'V Q HX CJ Schuetz, Wllllam R B111 Lk Cn I'IlIGLllQ Schuh james E Qllltlllg ' - Y . N IIUIII C Iw Seever, Paul QR SQ lull Qllll Q lhg fb QTYD Q.-ff ROW TWO Serockl Mary Loulse Babe lk lQl Q RQplQ Q llNQ lm llll, Qllll QlQtll NI Il Q lQ C IlQLICQl lllQ C I G I TYINIIIL BIILLII Serwatka Edwln Sfllktllf. CIHIIIILII RLPILNLIILIIIVQ lwremllll Qll C ltltlxQ .Cl Dlxlxlllll QQN Nl A C ILNN U5 Shakm, Irwln IlQQ LI uh Stlldull QlllllQlI RLPILNC 1 Q lrjQQtnl Sldley Glorla 'Sldv Vllllllllllg TQ lm G AA I ul 5QQlQ'tlll ml C' .ll C FIICQIY Ellultlllllllf CNNCIIKLI L.lQ ICI S C Ill ll SCTXILC lll Pll MLLILN ' l X NLI vQlN Q0 PlpQl ,KLLI1 CI . llllg 7.ll LQ 1 N LL Cl Q - Nlght 39 all-""' Qur- NF' ROW THREE SIIBWICZ, CHSIHIIY Casey 1 L lx Xl ILJII TlQ L llllll C lll SIIVCSIFI, Ramon l .l lQlll.lI Q: mr .uQlQty 1D I , I .lQQr, No CI ll VIQQ PIQNI Qll xlsloll QllClllQl, Nlsl Q.lCll IN .ll C, .lQQ C Cfvllll Q ll eml.mlQQlI 3QlxlQQ LCLILI C Qtlcl Q N . - CQllllpQtlllxQ llmlll LQ LI Skaja, Robert ' Bob' l QQIQ l N . Q IIIIW Ilxhlllg U l 1 CI NI Q I7 Q M Q l -lQl wIIl5LllXQ . RC ' Skala, Ted 'Herbyn Q LI 1x11 r llllllllg l l V , V V i VK X ll V , l"- lg' :,. -f-- "i': I lllll I ' V gk VV ' V , ..,. V " ' VVVVV Av--: 2 gi 7.3 ..2:" , I VEV Z VV ..,, V VV JVVVVVVV V ,fy ".- l lllflfv A C i +3 la .a I W Lb V ,Sam Q 0 R X IV 6 1 VV V. Q V. '.:.1 C -": 5 I I A N 42.12 Q L' l'li1f:,1I'3E' I V I - 3- l i3fI'f'. ' D Q HV, , gl asv. V ix-. - 5 I- I ' ' FP ' ' 9, ' ' 'P ,F ' ' ' ' PP P, 1 V 1 - 5 Sc"'tlry, CIIl'sIcQ'l' CfIllI'w: 'll' g CIILIIN: Tc: I Al I: G.A.A.1 Cl..'X.f'x. ' fvntf I7QllltIwlII Tlzllll: Vallxlly I,Ij,fNI'lIl CIIUIN: Pam XVI ' ' lu Ill' IlI'Ir1 -IA G1I'I5. CI 1 Twlcllf LL "1 I3 'I ' Tw 1 SQ "" Q 'y uf Pllsl Di "9 "LlSlII'C'l'1 I3llxQ'IWllII CIIllIw: cllrlf pl-I l idg ',A,A, Di ' N lllg I'rc-M'QI" CZIIIIWL I ""' CILIIW: ' ts ClIllIw: il lli XVI' ' IQlI all' ll' sl ' f Q " 4. - - -rr ' u ' ' Clllwk-" Cfllllwg lI ll 'I. , D N1 , ' H l 9 1 CRV L'llll R.O,f ', I' -' 1 -x-- A ' -3 ' T.C..1Lc' I' C. Il' DQll:'I1 I, N' xv RQ-pl'Q-:Q'l 'l ' "1 Pl: ' "," TfR'1." Di "." 3 Tr". D1 "" ull: TPM rur, - 9 ' V lll'L'I'I IIllI IQ Al IQI'- ,'.l Cl I. SQQIIY 'QI 7 BI' Il IIllIwg Iflllllllcc I lllt- H ' 6' I:I'IlIlll,, CIIllI'w: Izlllk Xl tw: F r 5 - gum U 1, IILI . . . cr L' 'L Cltl:'n'Illp fxW"lI'd'1 f l ' VV KVI V C Pll 'Ltr . l--" , 1 ' , ' ' nt' allx": Pl' l' ' CILlIw l Pr' lQIQ'llt, A115 'I I C l'lI. -' ' , , Y , C'Il " Q" ClIllIH: SIQcL'Il Cf 1 ' F-' I-Ik' V 9 -' V llll, Illb: PI'C.'Ad'Ilf. IVI QI 'I AII'lI'lI1' CIIl In Sl 'Q 1 I - -1 Pl- - 'y. Ll-l -1 Cm l-l'l-- Pl-llllllll, . l.T.Q.. W'I' ' lllllf ' Girl.-1 "I " 1' Jlltz M- ' 'Az T" 'I Ald: I V1 .' 'N' e Let "1 'I C,IllI'w: -IAQ Girl" C,I Iv: V V V' Gum Club TI..,lV,m.L,r1 I Q. Q I.. f CV,Il-ck" C,Illh1 Bull Fl'.lllkIlll CIIUIW: IVI lll, Sh" I ' l": C ll'IX. GI-- CIIIIIWL I'r'Ql' C! H ' CIIllIw: I,Illfl'lJ'1'PIIY CNHI'- 13 5 911111211111 fw-gmgww' 1 'K nf' wlaiiqs ROW ONE Skora, Adam 61111111111 ll111t1111 pl1y Slenczka Llllxan IX 4A G11l Lub P1111 1 C lLll'1 LL rctlry DINISICBD Studcn' CT11111111l RC1111 11111111111 Wl1111 Cillllf Clll Sl1sz, Dolores T Dollze 1111 11 1r C AA 11v1l1111, T T1 1 1 1 1 M1 11.1 Club Ty11111Q Slownk, Irene Curls C l 1l1 Wl11t1 C11 ll CJ l CL rc11ry D V1111111 11l1sl1 C lLll'5 C ROW TWO Slowlk, Lorrame Larry 1111 1 I1 llwlkk Clk Nl 1111 C111 C Smlth, ames Smztty l K 1 T1 111 IIN Il I T X ll Sobeck, oan Jo 1 1111 1 1 111 1 1 1 1 1 1111111111 511111 11 C 11l 1 C1 1 1 11 Ll lllkl Nl 14711 1 IL 111 IL LL C1 ll ll 1 Southwell, Donald L I W l 1 llll I 1 W C llll U l 111 LWNWI Lf 11111111 lllNL Pl11111 31V C IN 1 11111111 Nl1w111gcr C l1 D 1y C 1111111111111 40 ROW THREE Spuck, Robert A Bob 4 X KL 3 l 11 111111 U C 1111p111g ll Squeo, Marne CT11 111 S1111l1111 L11c.l1r W111 11111, 0111111 T 11111 1 1111 ll R11112 Stfmgeland Robert 1111111 1 111 1 T1 C 111 1 1 x l T C 1111 1111111 Stanlco, Marjorie V Marge 11111111C 111 11 1 1 IL C ll r Cl11l1 K111 w H111 111' S1111 ff' NI M vffs3:1fj11w -1 1 ' 1 1 K E , 4 ...,,..,, -:K Qvll : WV,-1 15 :1: 2 ' 1121152513125-iff. ' Z 1- 1-1-.2 1 5125 "T ' , '1'.E 1 1- 1+ ' f, 'X 'F ' -.1-1 if 1..1 ,. ,.-: 5 . K JJ y 11111- 1 1.'11"' " A . ' ,115 1, si . I 1 :5 l,.1,g .,... W 1 - IVQQ 1 W1 11 Q33 ' 1,1. 1 A 7 E ., .ull I: Q 1 K, .1 1 .,.: Vx: 2 his 11 Q f 1 1,, Q, I , 1 1111 . if 1 0 115 ' X 1 C .... 11111 J ' ' J ,Y J 7, B V ' 1 ' ,l'2l 1 Cfl11l1. VCI' ' Cf11lla11A Gulf: P1111f:X1111'111'z111 Cllulg I5 11'-' Ulm Cflul: Drvll 'lTCilllII Ufl1c1t l2z1z1k Cl.:X.A.: A111 dx '- S1 "'- 1111'y, ljl'-N-1 1 V1'.l1111 CZl11l1: H1 :g 7' I: ' Cl hi . . -MX ' 'ls' ll11l1. N,ClCl, C1l11l1. 3 G.A.1 .1 'l L sl 15" . J ,, . ,, , 31 Lg T 1g L ' -1 K, 1 L 171, l311111l1zll T':1111: Vz11's11y lJigfl1111 Cll11l1: B41f1'f -1141 1' lx' Cfl li 1' ' 'Q - 1 l '11 l111ll ,lqL'illlI1 T1'111'lc Tca1111: lI1l,iilII1lll'il 1111111 Cl11ll11r Girly Tyl f K -1 sg cg 'l . ,, . ,, L11 " ' H Cfl11l1: B1yC Ulu' C1l11l11 Clillll' .'X11l: K11 11' j Cll lol ".t1':1r. H Y 'i A C111 Cfl11l1g SpilI'llSll Cflulg S1'1'1A1'1.11'y. D1'1f R- s '1 3 1, , .1 B ' 1 -1'.1111: '11'l1f 1111111 Cllnv Dany Cf111111111lt1'1': Cfl11w- Cfl l1. Cfwj Ad: First Aid Cfl11l1g l.g1t111 Cflul: P11111 - 1 1d": Y 1 ' x Q11uQ111, H H Ng ' 11l H111111' S 111112 Cll 1i1': fa 1111, .I " l'.C . .11 Tal- C1l11l1g Cllltlll' A" 11111 , 9'1" " L1'11'1', 51411: N11 Il-ll H1111 11' 811- 11111, A v b w A Q '1'1y: Sql .lll!1l1II' H1111111' 1' "1"s: 4A .lil 1 A ' 1 ll-' TIVSI 5"' -lA Tw' Cllulg Vvl1t' Cl11lla11' CTlIAlS1 . . ,, ,, 2 1 1 -' 1 P A ,T I l.A1A1 1'1'1a11y, lDlVlSl1lI11 Trws Diw' 1 Stu ' . Q X 'A Y "'1 V Wtmy, Gym l1L,Pm.mI .ml Tu .I ,rg A' 1: lC11' I .l lgm A" C,l11l1: l'I'11I1CS.' l'111'c111a111 Cl111111111, L11k" G L'1lN: Cl..'X.A.: F11 11l1 lllml T'1'l1vff A1112 il 'Clif 1 1 1 gjjub' C1l11cz1g11 Cfl11l'1: Cl.f'X.rX.1 1 1' ly. l31111l ull T1'11111 T11 ck T12 1 X711 'qty P1gf 1l111 Cllulg L'111'4 Clllh CIl11i13 I3 113 Gl'1' 11llgN-.11p- R'1".'-1:"'1 tg' ra11l I ll11l1: Cfl11111'111:111, C1'i'1: Cfl111ir111:111, l'l:'g.' .'.' 1 glgssal 1 1 1' 'rw 1 ROW ONE Stephenson, Albert Al Lk l 1 1 11k I X ll G KL ll Stewart, Loretta Lorne 1 1l1l1I XX 1111 1 G1 SW1111 1 1111 1 1 C 1 y 3 C11 11111 1 111 111 L ll Stewart, Marilyn 111111 f 11 1 1 1 1111 111111111 111 111 ll S1111 11. 1 N 1 1 '111 11 1 11r1m1m1111 1 1 1 11 1111 11111111 ll 1 1 1 11111111 Stmtynski Lavergne C Bunny 1 '1 11 ll II 1 111111111 1 11111 f II fllIl'7 M1 1 C 'M -as ROW Strnad Kaye L Butchxc Ill 1 11 L l S3 l1lW L111l111 G11 lILl I'11r1m11111111 1 X 'X R111r1 C11 1111 l'1 lL 111 R111 I 1I11l l1 kl 1 1111111 C11111s Night lVl1w111g,11 W 1111 05llllIlUlk 1111 U N11111111l l-11111111 S11111 111 Summers, Hilda L Hzlde X R11111 111111111 N111 1111111 R1 111 1111 11 ll 111 tl x kk 1 1I ll K11111111g 1111 111 1 1 T 'X II Swanson, Stewart G Snfance 1111 ll V 1 Szpak Adele 111 ll Il EXN 111 1111111 G11 3 G C1111 Ll 41 x ROW THREE Szepkowski, Helen R lpn 1 I 1 KL 1 11 1 11 1 1r x 1 1 R1 111111111 I'111em11n E1l111 1 I11 1111 1 1 1111 C lll'5 1 111 VV 1 ll A ll 1 S111 lllflll X IOIA lllflll 1111 Sflkll. N N LlLl1l 1,l1s 1 1 Slkllll 1 S 1 'ixtrii' 1111 11w111 w111 1 1111 AWllLl Szot, Norbert T Zmt V111 P11-11l111t 5 121 111 1 H111111111 1 lkllx B1 1 l11 K 1 L l l l X f J 1 7 Szubert, Bill B111 cl X1 11111 1 l 11 C 1l'1 1 11111111 llllW 1 T 1 1 fhompson, anice Jan c.l 1 111111 1 1 C 11 f 11l1 1111 Collir Girlx G X 'X 111l1y L11L1r 11111 41X Girls S H ,X ,, Q- 9? 1 1 1 1' 11 ' . ' 1. .R y , I J KAL- ILAQ KJ! 3 5 JJ jwjmn, K 1 ,Ft-, A Af' ,JI ' i . 1 U' 4 :X I 1 iff, A 16 , I, My . K LX' s I K 1 1 , A I I . , X ' . '-if? Q, J ','7 ' i-'Y I 17 , . . - Viv' J'1'rIC,l1'Il , llirst iXi1l Cl11l1: l:Lz Vv':1lf Suu' ziry 1? X'i'cfP1'1f11lU111, B11 1l 7 Ui' l,1'1'4i1l'11 , DiX'isi1111 V1 ' 'flJ1'1'N11l '111. Divi- 111 CIHI11 Bg11l11'1l111ll C1 hgB11y! 111111 11. 1'l1w11'11 Club: lj1ll1'AIllCI'lC1ll1 Cliilwg 1'1 11111 5 11g S"1"1: y, Di 'ixi YI 1 G.tX.fX. 'pref lNl1 Cl 1 1 1 ' ' 1511 111 v A "2 ' ' N1'll'.X i 1' l"N,i'l1, , . GJ .1 . 1 N 121' "1 ' '1 'l "s 1 ' :fXd- Eli ll' 1 ll 1 P1191 Cl11l1: 'l1i1' clllllill' 1' V U Y Q 1 H 1411111111 Billllll Dance B11111l: 3: 1'tt": G'-lsg 4 G'1s' Cl1l'1g l:I'CilXIllilIl, .' ll1ll' lJl'C.1 ' N, Il 'c1Jlwl1lI'G1Illv4I 1'ls . 1,1 ,S All 1.. k ' Q 1 1--3 1' . .., lm' E5 Nat' il HH ,. A' .',UUA,: mir flfllfl S5131 3 11111111 Girlsz 'l:l'CSlXlllllIl, XS ". .lllllf 'RJ E111 l.'lCCl111Qs:.l l'1'1'iipl 1.1113-1' Wl1i11' cllbllill' Girlf E111c1'1:1i111111111: lyilll' A' K ' A L S I A 1 'A A fX111"i '1111 111111: -MX Girls' Cl l1. ' ff ' ,I v - 'T -tee - va ' 5- f1LffLi141-- 11115 -N 'iff -.-' - - 111 11 1 221' 1 W1 1-11-5 11.1113f1:1k1f' - l 1:11.11 FiSl1if1' C 5 ffk'f 111 Clllhi 1-1 . -'H' 5 'I 'lim 'CW 1 .1 I -:Plkl 1111111 11-1111 , 5111" 111'y, D1v1Qi1111: S11 'i'e Lc1t'1'. C11 ,Mjfuulu Evil ililhh N11 I t' "uh L H U I my C HI '11 Ng F ' l St: fl, C111 i1'111z111, S 1'11 A ' ' O ' ' cll1l4Nl GJXJX.: F1"11 l li 111 11' clilll' ' 1" ' " , ,-" " Prusi C!1t.'Diw"S' :!X':11'w1y ,-'Skill Ill 1 51" 1 F1141 Aid clll1l7I 511111 I:111'11111111. I-Env l 5 L 3 l'l'l'll All Ui H- ' ff YY Cf .1'X: Vwilii ' Cullg ' G'-151 Rwx ' ' ' Scif , 1- J - -nf 1, f""'Yj h I 'MRL 4A G AIS ' Z Kill' P1'1's11,l1'111. DlX'l,'i1Jl12 T1'111s111'c1', Cl1 -ss Cl11l1g l,!'1'ri 111 , S11 11 Cl1..sg CHS IIN Il 3 U""l' 5 'U ' 11111111-Cl l1: 'li 1 f 1' 'lg .AJXQ WI' 1 I 1 ' fj ,f ,, A5 F" 4 P 1, -4A ' 's' C1 lv, 11111111 ' 1 1 ' Clllli. ,yin Row ONE T111 Margaret K Corky L XL I ldk l 1111 Cl 7 lCJlllUl L IU Ill 11111111 H1111111 11111111 lk l51111l SLYNILL Lcttm Vvl11t1 C Vllll Lvlll 1111 111 T11 1111111 I1Ll1Nl 11 C11 1 11 C, ll 4A C111l Club C111111111 Cl11l1 R 1, hlfcll' TIIIIDIS, oan M llll T11111 C A A 4A C,111l 1 CJ LL C llllW Wl11t1 C11ll1r Curl l11 M1111 11 S111111r E1t1rt1111111c11t Torkllsen, Laverne M Lowy 11t1 C11 lf lrl 11wl111g 1 111111 If 1 Ll 11 1 tlx 1 LI gl1t 11wl111Q l.ctt11 11 11 Ill llll l7 :1111 I1ll 1 If lk 111 1 Tortorella, George D Tarty 11ss ll lfxf 1 Ll 111 I N1111 Stu 111t 111111111 111 1111 J.llNL ,,pw10"' ROW TWO frawsch, Albert G Al LH Xl W 1 1 Ill W Trlppledl, Sara M .Sara Du 1N1d111t P 11 A1111111 111 C llll7 1111 NINIUH L lk. lil llllk 1 L K lkllkl K L L l 1 Troccoll, oan Red IC 1111 C 11 1 111 11111 111111111 111 Xl 1 1 1 111 1111 C 1 l L C l K L 4, l uw 111 1 L11 1 II llk 1 1 11111 llllll M1 kllgtl Tyrcha Betty 1111 C 1 l 31 IIA 1111111 C lw Ll 1 ll 1111 1 111 1 1 1 1 1 A II LI 42 ROW THREE Unrath Henry 1 11 1 511111111 I Urban, Chester Cha W 1 CI ll 11111111 s lll5 ClIT1"f'l C 7 HH ll Dlllkk Vfllenta, Mllton W kk C lil L Van Frayen, Donald C 'Xl li I1 11 11 1 Van 111111 YN R11 1 Xl . M 'ima 1 'Gm "N 14' lim it .3 I 1 A N gk . ml! - Y 39" u liff Y, ' V J 91 a - ' 1 G.A.A. Rcp1"sc11t11t1":V11icfP'uQ -1t, Dv li' ll1'1111l1l111 Cfl11l1: T1'1'q1f1111'1'. U1 111111: 5:11-1111' P1'1111'1'1111' Cll11l1g fl'1'u.1N1111'1 Q? A1 115.11113 Ffg1l1 111, S 1l ", .I1111 1' 1 Ll l'11l1xl1 Cllul: Cfl1wf C1l11l11 Cfl11"l11'1 C1l11l1. 11'11l.111" 51'1'1111.11'y, l'1.'X 5yNt'111g .' l' N: ' xl ' S 'wg -l-Cllx'l1Cl'-4 A' lp 51111 Nl1 Cllulvg Gc1'1111111 Cllul: l,l111111g1g111l11' CI1111 11'1l. 1 1 1" 'L 7 ' 1 lt 1' ' 'sz Cflulm H Lilwu "1 3 '-1 g " , E 'fl Cflwiz l 1111- l l ' N N H 1 ' 'I hz 'VS' , 3 'V J I 1 C" -1 ' X-ill'lCy l,lgNl'ilIl Cfllllwg lf1111tl11ll T'21111: L11 1 I pf '," ' , Il f 1 "1 T 1 51 "" :11'y, lk'I'IIl'1AS Cll l1: M1 l ' zt1C.' ffl 3 1: , D1 1 T-1 'l "1 fxlkll SITA 1 lf1w11x'a1lg Cfl11l1g Cl11"11s N11,l1t1 R11 '111-11L11111'1', Cll 'imt ' J . Cl111'11x N1gl 11 Hull Clllillkll S1 '1 'l111'y, l,.lIl' lIl.lN lx Sw' -4 3 IA 4 .3 "'w'Cll11l1:Cl1'lf fxll 'Q ll Cllulvz T1'c11x111'1'1', l'4111fA1111'1'11'4111 l 'l-1 I 1 ' - YI 1 " sg "H 'lx Cll11l11 S1'1'x'1'1' l.'tL1'1'1 E111 'I'l. 11111 1-111 C111111f 1 . Cfl11l1: P:111fA111c1'1cz111 Cl11l11 Scc1'ct111'y, Eng' 111111113 l,:111ffX1111'1'1ca111 Cll11l1g NVl1111' Cl11ll111' V1"fl'1'1w11l'11t. Cfl11'1111N11'y Cll11l1: Cl -ck lial Cllussg ' 1 ' 1' , C'11'lf. Clllllf Cllww Cflulw. . V-ff I , n ' J Ln nv Lu as XXVI' - I 113 C, 13 B ' 1 Lyn -3 41-X 511 l' f111111f1l1 S1'1'1'1" l.1'11'1'1 l'111'1'r111111 l,11'N11l'11t. Di'R'1 1 F11111 l1'11'.s -1 G' ls' Cl1l1: G,A.A.: M s" Fw ' 'zlz Pill' N11 R' 'N' 1 '11 G :X :Kg 51" 'l.11y. N1'111:1111'1': Y"c-P1'1-411111, D1-'1111111 V111'Q1ly .ng Ni 1 B 1 A 1-1 Cfl 1' 5 Gy ljl'-l1lIl2 Cll11111'1111111. H1111 ry Cll.lN-I N11 111' llll-lC1I1 Cllulw. Tk-4 C111 ' 3 Cir 1 Ngl 5 Tqg xl -'X l51'-1i1'.1l: K11 Ll gl ClllIlW1 lrllll fxlll Cfl11l1. Ad, XVI ' l11llz11' Girl-3 Cll11'.1g11 Y11111l1 CI1111- l1'1"11c1' D11 'gxtt S'1'1"111'y, H1-11111' Claw: .-H H I5 'l g L't 11 4A Gulf Cll11l1: Cl11'1'11N Cll - .'.' CTI l1g F' J A11 Cl hz Cl 4111111111111 N ul i lui 'HU Nlkl ll S11 I ll"llWU"1 Clircus fl 2 1' Ll' CT R61 "v f 31' P111111 Cf111111111tl1'1': Cl111f Cllu' Cfl11l1: 1 V1'l' - l11ll111' Cirlsz Cl.A.A. K1-I 'C'NL'l '111'1': K11' ' 1 llll 3 Rcfst 1 'Q Cl11'lf Cll1'1' Cfl11l1: S1-1' L11 "1 M1 if l:1w111'.1l: 'l'1'.1'l1'1'Y A1l: -4. G'lQ Cfl lm fzlf 555 1 :ij !"'4f .S rwmx '51- 1 J ROW ONE ROW TWO ROW THREE Verbowen, Adele D11 Walker, ohn Werba, Richard KILL tt11 1 1111 11111 1 111t C Pl111t11111pl1y 11111 P111j11t111 C l11 Pr1 lllklll Ld lllt Il C114 11111 ll E, H1l11111 Clul1 l'11 L A11l KI 1111tuy Tr11 UILY D111 1111 W 1111 C 1111t1 D X1 11111 PIPLY R1pr1 111t 1t1x1 P 'X SYNCLIII 111 111 GNII1 1 711 1111111 1 Ll 1 11 1 111l1 C lub l.11l111 Gu ll walukY Helen H Cupcake 51 Wl11t1 CTU l11 bul K111tt111 Club W6fIhC Harold G Cxlll ulw TC11111 1 lICS1L.lLI1l Proj11L11r Llulw M1 IILLI' At t1111 11111 q11r1t11y Hlllltlllg EX C111111111, Vmcolese, LeRoy Vmk C b 111 Nll IU IU Watson, Marie Spend 1111 C L11 CI Gund M1 West,Dav1d D676 111 111 Klum U T IU, NTI T L LI S y B11 1 1 ClLl1t lk LL 1 11l111L INI 1 f11111r C A11l C l1c1k1r ll 111111 l1cs1dc11t V111 Prcs1dc11t Fxrst A1 t1111,, C ll 1111 lulw V1r Walczak, Virginia G lilly km C llw 1 1111 lub not 1 1111111 1t11 11 C l11l Tw 1111 Wenzel, Conan lw 1ll T11m K j LI lulw K111tt1 C Wetter, oan Butch A Rep 01111 11111 5111111111 C11111111 W7alC7yk, Elaine M E lllllilf R11l Ciru Typmg, Q111111 1 Ll u11r X1 11111 C1r1u N1 1 1111 1 451 ll C N 11 l' 43 , X K 1- L iw 1 1 ,r ' ' 1 QNX T? f 2 1 I . 'A lflxv V!! Q, f 1 J , YY J ' S11 '1 LC Star: Hull f 1, luniur C? Sud' ltlllllflll ft Club: l:15l1f bfi' " ' ' I lv, 'N ' , Trvsf N1 1 11l H 1 11' S A111151-1A G"lsqC:llIlW1 111g 7 1 Y 1 ' Clulw, ur-', S"" 1 H: 'as " , "9 ::Nc sf VCI 1 lcmllzu' Gulf S-1'1'1-y, 1'r, : . 1 ' N1 1 .1 . Q . ' . 51 1"' ta " D11 Al 1 :Tc11'l1"'s AU: , ,, ,, l1lQ1T'1lCmdm' T T I 'dl 11.11, .1 - , HT' -11 ' ' 1: 2 1 , . 'A ' ' ' -HX "fC1l L :'l All. ' , Y 1 'wsu "1 ' .12 'A,'jal-, ' -N n . ,, , ,, flu . P1--911111, Di-511113 XvlCC'Pl'L'N- l'l1l. D' ' f i T I x W Wim: plvxidcmi Biulugyl Tl.UNm,,., pull, C1.'."C..fX.:1li11wl111gA-L,u.1g11ux: 4151 G11'ls C.lul1g I H D fxll '11 Club: Cfl11"k1:1' Clulv 1 fl 'C XXI T Pilllml Cmlbl, 1 tkx . 1 I C 'S' P . D, V. P D, , :N , 1 1 ff :I Cv. Q ",l A Q1'11g":1 1'111:111c11 1 1111 All' , 111gy: wr- 1'-51 ' , 11115 111: 1'1- Ya 1 , '- ""1"P muh lx H l Tn 1111111 Cllulg ' 'Q 'l ' ' 3 l ' ' Cll lwq 3 7' , , 'g 'd I ' i F ' H Rcg1sL1'111'. Cfluhg Hun' 1 9 'sl' g CT 1 1 sity -P i P1115 ' 111 1 l:.1z1k Vv'1lt Cf 1 F f Cl,A.rX.1 Muxi' A 1 "" 1 '1 Y' 1: 41111 A 'L . 1"1g ' 1 Cillz' Tl-1 1 G"f ' craallkn ul U H Q1 A Cfl11'ck" Cflulv -TA Girl! C1 1 ' ng ' ' Cllulm MNA. J 1" " . ee 91 C:-PV - I' -'T l C "1 nu ' I ull . .1 ,I ' 1 ss: ' 1 " sz MN' C'l.A.A.:V1'l1111'C111ll111'G1rl-1K111u111gClub: fun-yr: Tr '1 s ", D1 "4 : Y' A 1 'glnz 'li llflxh Cilulg T1'4111l1-31's :K l. Cll11'cl11' Cflulv. 4 V, ,.1,, g nm. -5 ff 1' ROW ONE Whlteley, Norman Norm t 311 1 H G1 Know C,l11111.,11 Club D l111111g,, Cnlllb P1 MC 11s Clulw C11111 N11,lt Stud111t C111111 1 Wlelgus, Don Ducky M111 1gcr B1 lc1tl11ll T 1111 B11l11ll C llllW 1111 C 11111 V1 11111 Sy LII W1lk Chester A Gump 111sc11t1t1x1 DlNl1UIl M1 1 11 j11t11r OPCYIKKII 51111111 L1tt11 A 111111 P1o11tor 0111111111 B 111l L r Cl111 Cl Club HUIIIIIIL E3 l11l11111, Club Pr11j11t11 Club Pllllttlfxl 1pl1y Club Wzllze Pl111t1 1,r111l1y Clul1 Fczreman 11,11 Edlt 1 B I1 l1111kl111 Club Cllkllh NILIE Wllll3mS0h, Robert I B11l11ll T1 llll Chess ll iw QE? M 111"1 RON TWO ROW THREE Wmenberg Kenneth Ku: Zaller, Ronald Zo 11 ul S111 111 1111 11111 1 1 1W 11111 1 1 1 1t1t1v1 r11s 1 11111111111 ll lk 1 1111111 IX1111 1 11 1 B1 kgf 1 LP 1 N1 1 T1 Sy 111 111l1l111 Wolff Jacqule Lee 11l111 1 llll 1 llll Sw Z2-Nada, Dolores Ill Wllkl 1 1 LC l11 lt t g,l11 ILlI N1 PK 111C 1 GAR Wl1 Ciullu 111 1 111111 lL 1 1 1111111 lb L 111 1 ll L 111 llll 1 1 1 1 1111 1 lVl11l11 9 1111 SLCIL 1r P1 1l1 'K 11 5 SLIX 1 Woodvllle, Harry W011111 , 111, 1 LL I l C Xl lXl Zlentarelcl Loretta Larry l I L NI QL Zl0lk0WSkl, CHSIHICF Cas 11 1 11111 5111111 DINI 11111 1 l1 C111 1 r111111r C1 Wllrzbachefa Fred Fritz? 1 1 Llllll Tut 1 Know 1111111 1 1 ll N1 1 LIW 1 lk 1 Lll 1 LC L 1 1 N 1 111 11111 w 1 1t11 CLI 11 1 11Tcm1111u1 1 Ll 1111 G? ROTCN Uhcr Ltt1r 44 ., 1 'CN it ,.,.. . . l j 11 if g i 'J 1 X X : -5:3 I: E: ,,t-. It ' W ..-- "t'1 1 11 1 I 1 U -.:, .X 1 111. 5 I N 4 ig 'I ?5f ': Cll I C ,. ' Z 11 5 K 1 if-jj W ' f 1 ft "H 4123 C1 g "." ' 3 'C K i2l1t?i'N'- lj?1555C6f.'sl5f1 1 11- f .' 'A 1.- I fl1'X'23.Sfx -'1- - -'Q-Y-f51'E,'li'fr ' :P 5, ' L i 71 PF I! , 1 ll1'1'sl1lcn , l "s1111z1l1ty Cllul: ull lill'L,lQ C51"l1'xt1'11 L1't11'1'1 lsilllkl Q? C31'1'l11wt1'11 Cll11l1: P11111-011111 Cflnlwg F1111 Aid Cll 13 1' dx L ' 'L 1 1 1 1' 1" 1 ' 5 'cf D11 '1 l511111l: P111j1'1'1111' C3p1'1'11t111'1 G1 'l'1 CI11111 1"l1 N' s 1 CA R'111'11g1 5 -3 T .Q df' , l " S "1 : 1' 1 I f Cflul 1 I" ' N1' 1x Rc11"v' 1 "1 7 w 111' '1', l71w11111: B11wl111ll Cflulwz zs ' l1z1ll 'il. C:l11'1l-'l Cflulx Clllmux "1111 Cflulv l511wl1:1ll 'illlll PA. 1' -L1'111: B' l:l'l ' ' Cllub. ' J 3, ' 7 2 1 , .S ' 1 ca 1 Qs' 1 l 3 Tu: ' A'1l: Sw TW Cl1111i111n: 1' '1111 1 C11 "3 Prcxi l' , D1 's' 3 PA, .' 41' 1. T1-1 1 A A ' 1 CYJXA. liL'Pl"N1'I1lillX'CI Aff Viwf V'-11 -11 , E11 1 xl CIl11sf1 CE" s 'gl1tg blwllllll S1'c1'c1z11'y, C11 H111 Cfl11l1: .llll1ll1l' HKIII' L11-k -' 111111-Ig ., ,, ,g irq , 4 'Girlgg . ,, ,, 111' S '1'1y: Su l' LQ: l1": Xxyllll' Clwllau' K1' ' g Cfl11l1: Cfl111'1 ut' Cll11l1. ' H ff 3 G1 'lu 4A G' 'lf Cfluhg I71'11l11y '11t" 1' f RCI 1 "1 V' S 3 'fS1111"'1Vl1'11' 1111111 1 U1 'ls' GI '1' Cllul: Sp' g lf1'ft11'.1l: . . ,, ,, 'W 1 7 ' E M' ' "3 5553 l'r'f ' 'N Cll11l'1. j V1 A ' 1" ' 1 2 ll cttc : l P114 ljl'1'SlLl' . Pzwt . -"' 11 y, 1l 5 Club: T 1 ' ' 1 "S ' 1 I : 11 ' H H G.,-X1 .1 Pant D1v1Q11111 Sc' 1'tz1r': .""1C': I 2 "1 I . 1 "' Tug "1 1-ld. V1 ' 'fl' 'uid '11t, l51"-11111: F11'c1'1'tz11'y, D 'f . . ., . . ,, 411111: Buys' Glu' Cll11l1: l,1'1'f11l'11L, Cll -1- , . . ,, ,, . 'L Cll11l1: M1tl1u1111 llCN Cflub: Cf11'1'11Q 'gl1. A V V E E' I as' 1 '1 1 1 Cl l'11 111 Nz 1111.11 H1 1' 1 ' 'yz 's VICC' T 1 1: '11': c 71 ' N , U P1"s11 '111: Slv 'l Cfl 1l1 T 'ar ": Tl c111' Y 1 In I 'fl . 1 1NL1y ClllIl7 Sc'1"t111'y: 1 ' 11': Ni ' 11l H1111111' S11c1'ty: Cflnw: Cflul: Qui: C1l111'11g11 Cfl11l1: Cl11'1' Q "gl t. Cll lx Tw Ol1'I'lr fxlill Clir' N N1gl1t1 1111111-f 111a111, 311101110 Cllusxz V1 ' 'fl'1'1w11l1111 . G11- 1111111 Cfl11l1:P1'cs11l'11t, E1111lisl1 Cllzzwg ,Cl.C3. ClllllW1 Stl cl ' t Cf 1c1l: R.C5,T.CI. Nc 1 E-ll 7,-'I R Vs A2 1'1 F ' 11 St: fl: S ' 'f 35' Buck, Phnhp Caya, Charles G Charlle t X lu 1 xdnnt Suu ohnson, William 1 IHIIHL L ll Kaczor, Gene I 1 Lmdahl Rlclmard L Dlck It wx Q J-any Ak 1 5 l ff' jf: 1 1 Q 1 n 4 if AQ 2 x xfigzi C fr if M 'gals 2. LCQIFZ5 0 Q56 0 6LlfllfLOLIf' 1 xxn 4 Q6 M iw ui ' LM ,Iuscph Pctunuw , , Pfumluwxl Dun SCl1lL1C'x'I' , , X'v.u'I'fuf:Juf1t LUI'l'.liI1C Ku '.lQk1 ,.,,A , . . ., ,,,, ,, Su 'r.1r-x 6 X w 33' N31 11 'CQ 1 ' lily g K.: me he y .xi A L57 I S xv Y an 'fig 1 I '51 . RON OINL Abrahamson, Richard C Abee kt Plc ldklll. World 111 Hlblllg, L KL IL l LN 1 llllkll Andersohn, Amta Neel u111o1 Steno 1111 o ll G11 'Xttcn cn CLlCl.lly C Suwcc Lcttu Kmttlm, Club M1 Scngcr Know Cl11111,o flub Loclnr Gund Anderson, oyce Swede Atl.tl1LllITLC H1lp11 G A A T111l111 IL lx11t1ng Club S1 1111 l1 f b Anderson, Roy M P 1LlLI1f DIXI 1111 Fr11e1111 ax R11111 1t1xL ll ROW TWO Andresen, eanette L Andv 1 1 10 C lub 111 11 1 Rcpu 1111 ntlxc C A A Rcprc cmutlu Vvbnc C111 1 GlflS QWIIU Tc1m Cul 1 M1 111 Barone, Lorrame M Larry 'X IIIIU, ll 4A G11 u S NJ Bebber, Clarence A Clar F1111r11111m1l l-Ill unc Co1111111ttcL Vue PIL4 t x 1 1 1 C lurlur Bmd Cf Orcbcstm Club Bind E? Orclucs c Ill Lett Pbotom 1pl1y u 111111 Comnu Bxelawny, Margie Margie P lllkl1l U TIC1 11111 DIXIRIQIII N1t1on1l Honm Socnty C A A Letter E99 C lwcxron SLIXILL L1tt11 G A A Bond G AA cp 1c c11t1t1x1 Bowlm Tcun CTPITIII cn Club 111111111111 Ms. anger Hor c 1 R11l1111, Club Student Lcidcr Ncwqnpcr R1pr1 111t1t1vc Culs Clcc Cub E!1L,1Sl1 l IL 1 47 l l 1 ROW THREE Blanchard, ack Doc DlXlNlLlI1 PM ldcnt EI1LllHl'I PI'CNldLI1l B1 lccLb1ll Club Bukctb 1Il Tun Lnttuucn Club Boy Clcc Club Bogdanoff, Wllllam I Bingo D Xl 11111 Vuc PI'C1dLl1t R O T C Rlflc 11pl1y Club fompctltlw Drlll Tum Bonanno, Delores C AA Study Sccrctuy Knlttmg Club Typmf., Quuns C-llNOll' l31w1 lO'1 Entutun ment Commlttcc TClCl1Cl And Wb1tc follir Clrl Brandt, Wayne l rcudcnt Pmjcctor K lub V1cc Prcndcnt l A Systuu MCQQCIHLQI NFO f ll 1 1 1 1 3 5 , , ,W,c,.1Q 11111, XW1 11 T1 gl 1 lg .KK I ' l-FF Y! J J 5, J l-PF Y, Viwf r , " ' Atlfwg f F? lJr1rf11lc11l, Euglsl Claw: Ste: I lzforcf 'Q 1 "J 1 1 H' lfiwlung Club: Cl1"kc1' Club: GilAlCT Club: 1 1 Nu vs A 1 T1 , f 1 1 1 : if 1 N11 1 ' ' 'S Ch - s Cllbz C1 "1 Club. sr 1 ' ' 1 lm 11' ' 5:1 " 1 1 l 1 ' 1 1 . 4A rw' Cl1 b: 'ss' gcr. ' J'-JP Y, ' ' J ' Y, J x1w1vC111- -11. 111- ' .-" " me 1 ., A i1I1'x S " 1 ' 1 '.A.A.: fr' ' "1 G.A.1 .1 Knt A Y Cl bg 'ls' Cl b: Team: Hunting E? C11mpin1.1 Club: Pbotogf ' ' Y 3 '13 ' I "1 1 -llllllill' fic: Club. '1 1 1 l ' 4 ' '1 . l I J ,, ee n , ,l , , , , , A 1 1" ' 1 " 1 NZ 1. . ,: 1 ' '1 3 1 g - g - ' 1-g .1 ,A ,g -1 1 -"QA-Nlg iclvn , Di'1si1m: TI"24llI'C', l Club: 1 ' 1 " Q: 1 ': . "1' 1 '1' t' ' 11' 72 's Ilu . 1 7 ' J '1 T 1 1 ' 1 ' : 1 "s ' 1 ' ll'il2 Urfb 4 '1 ' cr: .11 CI b: I 1 1' s, Sc ' ' Prom I ltcc. rc! 1 , "Ts : '11 1 ' D . . ' sent: "1 C1u11cr11 Cl b. Q 'H U l , ' ' ' if 1 ' 1 H' , rc? 1 '- 'If 1 1' 1 ', .1' 1" 1 .. 'rt .1 . fl b. ' 1' I T. , . - T ' I 1T"'ll' ' TA: .A . . l A I .A . 1 R ' 1 '11 " gg 1 11 1' : T f nk I T 1' 1 1 'ss Y 1 's'b1ck ' A ' 1 1 1 - 1 : ' r 1 ' 'H' 1 ' 'z "1" 3 1 1l 1 jlf' Clms "'!dcnt. W 'f Q +1fM.e: 7 ROW ONE Buck Elburn, AI umm K IL cnt flu L M 1 1 'wlxx crhnll 'T uk 1 xI1ly7l mutr TILI u Cl H 11111 Q Tr lp IH lt P Buckrucker, William Bucky 'Mu Unger Bugna, Doris A Dor DIX1 1011 T1L1NL1fCl Smut uy Suplwnwu Hwmmr Smuty A 'X AttLFILllHLk SILI tux mlm ION L my Cl 1 Tcimu N ll x Lk 1 ow 'mx mn 1 L u Bunge Dolores L Dee nur ll G LC lulw SWI ww Tn lm 1X1 xx Q IL nm Nl I t rx lw umm Bcmty L4 T 1 LH AWllCl Vxflwltc Full ll Gill ,,.,,,u'S7b K Q ROW TWO Carlson, Carol C air X1 IL L H L 11 lhpu ltlu N L K HQ. lllk Llk lI'v l lkl l HO Xlki L KI K LI Ll UHHL I K l K luylxcr Llulw Xl RL N L umm T 1 llll lll If 1 K ll Sxun Ncvw Vw: Catalano, Anne Mar e Anm nt Xl 1 I N 1 'X Stllnpn 4 lull H lk ll Vll um K nu f 1 1 utunm u LC Xl In NIMHI Ulllllll um f Crnsman Don Crue togl lplw C IL f uw Hmmm lkllll, lv x mmm flllllllll 49 ROW THREE Curley, Beatrice YQI 1 KL L v L1 ny lk mu 1 Dalbke Gloria Glor lrcslnmwn Soplwmon Umor Hmmm' So Lutlu RkplLNLIlClllNL Q AA lILNl cnt fu I 1 T K D L 1 1 K 1 IH u L lkllkl 1 DeNovo, Maryllnne Lynne Hut my 111111 Hmmm ou 'Nt IL L ut uunu for ma eu s Q x ofun s ll f nd Vny llikyltklll Suplwmumn Hmmm AKILIV lll 1 LL up n 1 1 r ll xl WI Rq Uxt mu Hill C l 411155 f u w My slug Detuno oseph Edward IC Lnt f L 51 p WUHIOIL Hflllll ll lw T Lum C lulw Fu hm U1 on lL l k Y L ' .f 53? Z 4 .., J f k x 2 lx 1 11 l Q - . X A N ' "'-- , if , l wr' ,111 f , ...' al . f li ' , are , l W 4 .X 4 3 I , --er yr J.-v. 3 . ,, . Di Pr'!l 3 X "-Prcsld nl. lfk l71'Siun Svc"Lz1'y: l"m':' Il Nuuxx ' U,:X.A: l,1m'A11 "l1'ilI1 ffllllvi Gulf Clu Class: Clmirmzln, Ci Class: llllfillllllllll wma ljl'k'lLlCI1I, Gulf' GI-Q fllllhl XXL, fjluly Tu-H Aux Bm k Club: 'bl-4 - Club: lfnsk 1 , ra ' , Bgsclmll, Mcll- lzll E? L' lg 'Q SL "" ts Tnacl Amd: -lux 101' Tux 'l "H Akl. 5 " l 'AVS 1' 1 ll t g f ', p' g Stu S1SCl"v" L'Lt": Mwwng"1U.A.A.: Club: Vans y igskin Club. lmckx' Clmrdz R l Tllwlx D Nx'llN-IUHZ . ,, ,, I ' . 4 Y '- , l'.A Systcmz Cll1CCliCl' Clulw: N.ff.O. Cilulwg Carlson, Richard-HDiCk,, lfrvxwcllu Club: Scc1'ctzu'y, lfrcnclm Claw: jun: 1 . Di -'mm lm-,lglgmg lfwyumn N4-uw -1 rv mr Stem Club: lrulul ulwl' irusion .K-,mlplyyg CIIWH-1 LUV' -11 Cllllwg ,ggk Cllulwz Vflnilu Ccllnr c:lI'lS1 nit, ll Cl l'11 - in v Tvs : Clnm' am. -lun wr Pr vm: film wk:-r Tw ' V1 A cl. 1 U 4- , CI bg fl --'gl 'l'llk'I'. Q' 1.1, u ' -" " rj: .lllll ' Star J: W'l11LN ffullznr Girlgz : -'E 'H S -"' Q 3 l,lYlilUH1 Nut Ll 1' S 'f Clmwk ' Cjlll'WI rl All SUV 'V' Lct- P1-ggidp 1 D1 ' Qimg lmqkl-' Guzarnlg filmirf fly: f x lx fl 'li ' r 71 " R'p' L'r1 Km Cl "gg CI :lm Lark" Guard. m.m, lrnvlmxumrw Stvn mv CJK., .1 f lx t l'L'Nl'lTlllfl'L'1 I: ' an Nvuu' Sta ll 3.A,A. Clnmuilg Fr' '1 :xml Kraft Cl lv: l w" f Bu: ' 1 " '." lv , A' Q " A ve v gmt SU'rct::ry, Divifiun: Girls' Glfu Club: 5 XL C4 xl dzxtc, 4B Olin: Bu: 'l of Y E ' E i N"-' Q V Q XVI ' w Iullgl- Ci!-lg Emp- L 'y fm C14 m. flmtrmml llalxlvtlwzll Tum' lltfilllll 'Q Vol- ffl L G ,llg lx Cf , 1 ' xl, 1 D mitt' , D1 ' mmm: Rcfwxl ' C1 Ltcc, ll-yl 4 ll: GJXA. 'Wrox' A 'H A4 lm-k sul Prw l' 1 K ting Club: lwrs Aid SL. jul, Rll' , il 1: X.. ,.,.- Clulv: Stcn .Clu :Al ' ' 1. "f Al' t A ' z': . 1' N. v in .-U .J Plum 11 j flulw: Gmh-n Tl l: ' g Stl lx M1111 'ilz fu l " V Cl lv E? H' 4' Ulu : .'XNNlfllIlWll' Guard: Entcrf lime all Ullllll 4 I 1 'S Q H f mi X I 'tru-, ur clllll'51 Tug 'l1Cl'.S Aul 34: 1 ,1111 -1 13, jg If in W5 ROW ONE Dixon, B1ll Willy lI1j.f K1111, X Ck P111 11t B I1 lll llll Cwlub N'1t11111l HCHIICJT S1111cty S11nl1111111111 H1111 C71 S11111ty l'11re1m111 Neux l.1t11 ly ECllfCll' V110 Pl1NIClLI1C l.1b1 1ry Club G A1 A P1 t D1w1s11111 S111 t1ry l-fCf1Lll C'l1 S LICCIIY PC1 1111 ll1CV Club S11.1cf1rx 'l'111l111 1d DZl9dZlC, Loretta T Lorry G A A 511111141 Cwlub Stc1111 Club Wl11t1 C 1111 1r G1rl Dz1opek, Romuald M Roe lvlu IL APPICLIHCIOI1 Club Rc1d111g, Club Latm Club FU7C771Ll1lllCl Stnl 91h11l1r l11p xuc P T A C111111rt b11l111t R1g1 CFTI' ld l C Mllllkl llll Unlll fl l Lll 'Xwud ROW TWO ROW THREE Euchler, oanne M Gentzen, Ronald Ronrue vw C 1111111 ll 11111 Xl ICI 111 Xl 11111 X 1C ICI 1 P 11l 1.111111 1 lk ICI A111 F111'e111a11 Lux bt T Ewald ohn Cub 11x11l111t D1w1S11111 V111l11C11l1.11t FL 1111 Cl11b l11c1111 Felten, Kenneth Garxley, Iohn C Jack F111'11mn Newx Rcp11 111t1t1x1 M1 111111 1111 l1 Gcr111111 C l11b 5tu C11 C11111111l Rcp1cQc11t1t1vc P11' Mc1l11 CN ub 49 1 ll 1 11 Cl Cf X 1 LlCllUllllIll llll Au11t11 Club P11H1ClC11t Goranson, Marylou 1111 Ill Club l11t1l1 C 1 l111111 D1 1w 1115, Cl11b GA LX Gorskn Leo Spooney 11111111 Prom C,111111111tt11 P11l1 l1 V111 PYLSI 11111t R O T C L11ut111 111t Pre Mcd11C C I11b Prcnclcnt Awcmbly Gll 1rd Cl111kc1 C, ub Grasser, Arnold C 110 Pre 1de1'1t Cl11x Club H1l1111g., md 1 lung, i 1 l if A ,, , V 1 ' 1 2 - - in - In J O YH . ,, Typ' ' 'C "1"- 'Nile 1 Q 3A111l1' K1111 ' fl '1 1 Cl b: C.A,A,: Pur- zlity lJ1w11111 P' 5 Ll' tl D1'-' '1' fP"9f 1 . Cll11b3l'1'c1cl1 Club: l'Ch cut, 111 'Clubz 1l'1 1 llllllll' Pr 111 C 1111111tt':' C1 '1's Cllub T1 'l 1 1. 1' ul, Cll14111'111:1111 A l' " G alla: 1 l' f - 1 Q' . qi ' .. 1 .1 ,. Downs, J0yCe6.uJayn J H D Iglllll E115-CFI 1111'111111t 111111111tt11'. C l111l111 1 1 2 1 ' 1 , " - , 1 '1' 1 ' "QV ' 1 Pi' ' , : "f7"1' ' , P 1- 'N f "1" ' 1 ' '1 1 : .1 . .: 24 M' lk l : " 'l Club. I-wff ' ' '1551C1'ff3 C111 l :Sub llubzlfw '1 '- 's 1 1 I '11 -1-VSA. '.j 3 V - - Tee n . H ,, Q ' Y V in ns 5 Q 1' V - - b S111 S Club: 1 l 3 1' d t 1 ' ' U I ', Q, ,, ', . in ,, 1 ' ' 1' 1 : ' f 's ,l . 11 4 C" ' " ' 1 1 1 I 1 ' 1 1 1 : 1 1 1 s ' , RC' V: ' ' ' I M 1 IS: C1 'f V' - 9 I 'ff l 1 " f 1 be c- 1: 1 H ' R llg C.1t 2' Clnp 1: , , Cluh 5 1 uv -agp- ROW ONE Gustafson, ean Gussy G A D1x1111111 T111 11111 Kllllllllji C ll1'W H111 Steno T101 lll 1 R11111111 T111 1 1 lk 111 Aid huge Appc1r1111c Gutekunst, Ralph Fuzzy Trc11111cr First A111 f1Ll1'5 V111 PlLNl1lLI1l P1111111g,11p11y L11111 Know 111111111 c1lll'5 E111crt1111111c11t C11111r1111t1c Gutowskl, Donald Don VILC Plcsidcnt Division BlNL1YL11 11111 B1 ct 111 Tc11112 131611111 C1111 B1kLl. 1 F ll f11cx .11111 f1111kC1 11111 I-Iaglund, Betty Betz G A A A1tc11c111111 O1H11' 111111111 5111111- KITIKLIIIQ., C11111 A1t1n1.1 11111 Se111111y ROW TWO Galvorsen, Norm Boogze Boy 11111 Xllll 11111 811111 1 Lk IL CK 11 4 11 1 W Gardies, Patsy Havark, Steve T11111 111111111 1 1 1 11111111 Ll lllk 3111111 V13 11 111 1 1 1 f1111111 1 H1 I-layner, can J 1 N 11 111 1 11 11 5111111 C1ll1'1 CJ A 'X R1 111' 11111 11 IL 111110111 C111111111111c D1 1 11111 f1111 LI ll CLLK C 1 CI T111 1cr 1 nt1rt 11111111111 1111111111111 D Nl 11111 1111 C111 1 1 Clllllll 1 50 ROW THREE Heller, Frederick E Fntz tl ll 11111 f 11117 H111111r Study 1111111 ll1'W 1111111 N1111 Hermig, Elaine I E Hewelt, oyce G Joy 111111111111 LL 1 51111 111111111111 H1111111 11 1 11 G A A 1511111 111 f,111t1111 51110111 D11 1111 SLXILL y 11n1111 H111 1r 911116 y l111W1lI11,, LCILIIIK N11r1't1ry 11111111 C1LI1'W MLHNLUQCY HllfNCl7 1c11 Riding, C11111 Service 111111 L1111111 G111111 f'11p1111111111c Honor 511111'ty Holmberg, Herbert 111111 P11111 P11 1 C111 111111 us 1 11 111 C1ll1'W PILNILlLl1f EI1g1lN11 lss 11 . 2 1 1 - 1 'Wifi' 1 111. 1 2 611 1 I -Y I , f 1 1 mf Q J JF Y! J ' I S9 ' -JF ' l! .A. .: ' '11 5 ' ' 1 ll 1 151-9 1111, Di ' - 11 1 11"4 K.lRI1, Qpz 11 T111 s 1'e1', G 1' 1111 1 1 1' 3 JL 1 ' 1' s '21 '1"1 1 1' DS' 11111111 P11 ys' C112 1,"f1Vl 1 '41 B 1 115 C11 ""' Cl : 1 " . 1 1,1 1. 111511111 C11111: Vv'11i1e fzillllll' Girls: T11 '1 "N 11111111 1111se11:111 111111 B11N11c111:111 411111 . A 1 1 1 1 1 ' . . . in ,, U U ' GQV1111111 C11111: Knitting Clklb. 15 yu. 'Jw 'A 1 : Y' '." W' 1 J l-11 1, 2' 1 ' 1 I 1 R1111' -1 :C11111 ' "1'11111111111f1's A111. 1 ' N' 1'.' 1' 1 1 A'1 ' . ' S - S "1' 1 '11 T1'11s '111 11 11: 111: V '111 jg .1 . . 11' '1 ' 1 1 y. 1 , . . - H D P1'111c11. Il 1"' c11ll1'W1 Slklgx 11111. 11'4 111 "" 111' -1 ' 421 1 ' 1 1 li 112 A 1 Ji: ist 11 11 Lis ' 111111 J -N on .' 1 "" L K1 ' 1 1 '1 K A1 hz j K-5 1 j 1- -S C H 171151111113 Di1'i.1 111 111151111 , V1'c'1311Q1f A' . ,b ci., 1 1 ". .1 ,Q '1'v 11i": H U 1i1'1"f ' . vs 1 1 'A111' " 1,1 111 N 'P 511111: Mes- 1,1 ': 11 '1 Q . . . .1 1 'N ' 1 1' ' ' 1' ' .1 A1112 E 1.2 1 C ' H, l'AS 1 11111' 1 ,, : "id .C ', Cl1::1B1s- ' 1 . 1 ' 1 " 1' "'1 ' . W'1 ' 3 1 1z11'C'11'1Q P11111 '1 11 '12 11' 111 1 : 1 , C11.'.'. ROW ONE Iverson, Lols oan 11111111 Nl I4 11 1 IC 1 1 1 1 1111 11101 111111 1111 H1111111 311111111 'X 'X 111 11 1 lk 1111 81111111 11111111 11 LC 11111111 1: 1 1 SCLYLI 1ry 11111111 P1111111g1 111 1y C11111 Iuanslu Betty Betts ' 1111111 H111111 1 111111 1X1 1 1 1 1 11 11 5111111 ll -PX C1111 11 111 11111 C 1111 acobsen, Kenneth Jake Prcs1dc111 M11 lx P11 ldklll DIXII I1 V111 csldcnt D111 1111 911C11 1 1 11111111 111 111 lahns, GIOFIH E Glor 1 1111111 1 111111 ll 1 1 IL 11 IL ILL I1 11 11 111' y 1111 I1 1 TL 111 1111111 1111 C 'K I1 111 Ll 5111111 C1ll1'T C 111 1 1ll1W K111 111 Cllll'1 Q 11111 ll 11111 111116111 Club ROW TV1O ROW THREE Iansa, Dolores Dody Kellner, Donald E Xl 14 I1 T11 1 L1111111 Ill l 1 1111 P111111 11111 ll 5111111 1 lcnsen, Harry L S 111111 C111111111 R1111 111111111 NC C3 KerCl'l0 Walter Wally 51111111111 C111111111 R1111C1111111111 V111 P119 1111 1 C111 C'11111 CE1111 11 11 ROTC O 111 Kaiser, Marxlyn L nn 'X A1 L11 1111 G11111l 1 11111111 S 11111 KIXIKLIIIL 1111 Klaja, Florence D Flo Kamlak, Gloria Glor 1 W S 1 1111111 1 L1 4 1, ll Klasen, Andrew D Drew 1111w C111111111 C'111 T1111111 1 11111 N C 1111 11 111111 1111 TIClNll 1l1111111,11phy C1ll1W 51 1 1 j - 1 ' J JJ Y, 1 ". D1 ' Q 1 1 P111 11111. C11 1'1'11'1' C1.f'1.xX.: 14 1 C1111. D1'-'1 "ElSllI'C'1 "" C1 ilIC.1I 11111111 - C1111: 3'1" " L' 'L T1111 'N .'XlC.1I Nu' 11g111Cf 1 3 1 HQ ly C21 11. 1111 1 ' -1 ' j: G.. 1 . l11'111'cw111z1- 1"1: H1 'v1'11'11 R111 1 C111111: 1' lx 1 V V V ' V , ,, ,, C1 ' : C1115 G1-11 S 1"' 1 '1, 111111 51: '111' ' ' fl"1' 1 "3 11- - v 1 H K' .E 1 , .1 .15 1 V Cf111: . . ,l. 1111". .' 1 " ' H' 1 '12 1111 . E1g11s11C11:1v: 1' -fx 1 1 . -'111 Y . N , - - 1,1 ,, C111111. 9 -i J , J- 1 1 Nat' 1 1 ' Sfvictyg SL'CA'1 D -f ,, .3 Q 4' 5M'f1f 1115017 .1 A . ,, ,, 5111111 V1'cfP1'c+11111. G ls' Gln: " 5' '5 ' C1 - V W ft Letter. Blllllltli' 511111141 1Vl1fffc11g11': K1111111111 5wU"1'j 63111111 13112111111 5VCVV1i1'QD'3 G"A'A-1 4A Cl bg A ' -1' Clubg CIAA-1,1 'H V Chl, - - Tre 11 C111'1s C,1l11: 11111 ' 1101111 C,11111. '1 Y Il . . 1 1 C1.A.rX.: k1lI11IJI' 5 1 1: ML'N.4'I111'Al C,111ff C111z111'111a111: K111t1111g C111:11: A nlI'1S1 Cl 11: .-N U J -" ', K ' 1 'z . 1'11 11' "'s A111, P11-.111 ',1.C'5. C111111: l'1':' C111 C111'.Q W 1 -1 11 1 . 11, 1 C111111g SCL111 LA 111111 151011 C11 'L ' 15 l'CI', Pr . '51 1 1 1 1111 C1111111111 1111- D "1 1 - 1'-2511 1 15111111111 411111 H 11' gg C111111. Prw' ' . 1511111 111. N11 ' 1' HKIIIK 1' S1' 1: '1y: V1"fPAw 11111, k111111f11' H11 1 ' S f " 1 1 Di 1 ll 11 UV1 111111: C11"1 'SCl'il M1 11 : V1.1 .Ag B11 11 .1111l C11"1 111111 C1 11: 11 1 I V : 1141-1111-C : 11' ,Q . : .C is 1' ' 1. . I ff A W flffjwf ,1'l"'f l 1 J Kowalskl, Lorrame M Lorry F11r1111u11 N ws 51111 N1t11111 11 H1111111 S1 11615 1111111111 S11r1L11v 5111111111 511111111 1111111 HKTIIIHI S11111ty V11111yl11l1 111t1rm11 1 11111111 111 N 'Vl1w1111, F1 femanual St1l1 SCIVILC Lcucr Kray, Ronald H Ron cvc11g11 DIVINIIJ11 SCLILLITY l4rc111 1 C 111 K1111w 11111 11.111 1 llll'1 171111 To 1111 Lancll Robert A Bob N111 11111111111 1,11 M11111-1 111111 1'11111t1111, 11111 C 1111111111, Club C1111kc1 111111 D1x1N11111 T11 1N1111r DlX1N1llI1 X111 P1111 1111 Lexstxkow, oan B J Trc1N11rcr 511pl111111c1r1 HIFIXIJ S111111x D1 11111111 Trcuurcr N116 Pr1N1dc11t Frc111l1 1111y 1111t11v C111 CI 1 111111 1t11 L11 Ll G111111 B11w1111g LC111111' R111111d T1l1l1 D1 kllNNl0I1 K lk 111 lQ s 2 .6?,1'5' 1 .1 ,ga AIX! ,ik 111 f W1 Sin. me Leva, Ronald 111111111 1 w 1 111 1, 1 K K Illk Levme, Robert K Bob 111111111 H1 1 YC 1 1111111111 11111111 1 1111 1 1111111 1111 1 K1 1 1111111 1 11 1 5 5111111 111 1 1 114 1 MHISS, Clara B Tc ffy 1 11 1 1 1 1 1 ll 1. L1 Lk 1 111111 1 1111 11W Mandl Robert Bob 52 Martxn, Rxchard Dxck 121111111 111111111111 s Ik lNl1IL1 K 1 ll N 1 111111 'X 1 111111111 Mashburn, Margaret Gretchen 111 I1 II Stkll C1 A A S11r1 11 11111111111 Sc111t lly Kmt 1 C 11 S1111l111111111C 1'1111111r S11111'ty W111t1 C111 ll 11 111111111 ll 111111 4A 1r 1 111111 1 1311411111 loss 71 ' 1 Vlaxwell, Marlanne Maxre S 1 1111111 H1111111 11 1 1 1 P 1 C111 11111111 1-11111111 gl 111ty 1 1 11y 11111111 111 1 1 1111 1rc1111 1 51111111 1.11111 11111 111 G 1:1 1111111 f 11111 Klllfllllg 1 11117 1111111111 '1'1l11c ll 1 lf 1 11 11111 1111 11 111111 Meske oan N 111 1X1 Ll 11111111 11.111 ll G -1 111111 NV111t1 11 KJIT P11111 Tc11l1erN 1 1 r 114 , ,, Y . ng ' f ,My , 111' 1 'y 1 . Li 7 i is 1 1 ,. 1, ' 1 1 I ,v'-v lj V . E Q: .A,,, Q V it ' , -A -11 , 1 ,,,1,,'1',j52 1 , 2 ' 17 1 ,. 11, , -, -:' -Q 31, --9 ff: ,"- Qi ' 522. :Z - ' ., :E ,,,.- I .i ,ma K. . jf if 1 'V 1' L . :f::.f . -' 'W-1 , " ROW ONE ROW TWO ROW THREE ' ' J P, ' ' JF ' ,I f 1' .' 1'1 1 A ' 1 ' 1'1' H 1 411111 1111111111111 11lIIl1 '1'1'1'g11111'1': 1'1'111l11'1' ', " ' NrL1'.',' TMJ "', " 1: ' 1 'iz 1""1: ', 1' f K1111 I1 '11 111 11111111 111111 fxlkl 11111111 U.11'f 1'1'c11'l1 Club: 51111111111 C1 11111111 111 yf Glccz " ' 1' 1 ' 2 ' f 111'1 11111113 f1l11'1'l1'1' 11111113 1iI1l'1'lillI1 'Ill Mws' "1 1'1111f1 11lCI'lC1lIl Club: P11111 l'll51 G.A.A,1 ' S '111: 1 1 .'.' 1 fer: 1111111111111-'12 CI 'tL1'1', ' J VV -tff Y, .-'P U Na 1 11131' S111'11'1y: l"11 '11111111111 511111: S1'c"111'y, .lu 11' 1' 1 us: ', . .: 1' M "1 ' 1' 1 ' '1 17" ' , D1" 1 '1'1'. 1A'IA, 1" '111 ts 'y, : 1' ' , 111111, ilu: 1 111 1 "1 1 1 " 2 , 11111111 Sm" " L'L1": l:1'1wl1111.111 311111 VI1111111' 1' '. 1' " 2 ' ' 1 11' 1'1 ' C1111-1 1111115 11111131 .'111l 1 111' C'1'lhI 111' 1. ,' ' '11 P 2216 1 I G' l." ff 1, H11 1' 111111: 111111 1 glill l1y 6111111 Club: T'z'1 A1112 .l' , C' Y. ,Y H '1 Q Y E w1 '11 111:z'1' Club. ' "1 H"1 ' Abu' "."C1' '. 1.11'111' 111.1111 U.A.fX.1 lVl1!-v111,1' 1 51. ' 1 ' in I U G1:"s' c1lYl1'WL f1l1"111"f1111l1g 511.1111-11 11111171 1:1'Cfl1111z111, .'1111l11 111111c, Nat' al ' S 1 . . ,, ,, Sec" 1 '1'l'1 11 C11 l 'lwffi rckd ,VI ' '1 1' ' 150'- .1 "" 0 E Q 'et:', D '1 1 V"'P'cs11' , I 'l 15 1 - ' 1' A 1,'3 ' ,, ,, Cl1l1: 1 " " 1 "1 Z .412 ,A.A.g it. Z Ik , wx. . , 1 A . Z 1 . . T I R Club: 1"11,'t ' Claw SVU' 1 '13 1 'ck ' 13:1-1'l111ll 11111111 1311Nl11'1l1z1l1 11111111 131116 C111 DNC vit H fjluhi Vvflmf C0113 G-1.151 C1 hi Cl1l1: G-A-A12 " LT 'Af Ck" P111 1 f'11 11' 1111111 1.311211 Tw 'l "5 Aid. N f-11-,1---QA1. ' ' . 1 J P1'c.111c , D ' 5111111 T1"2NlII'U1', -I 'S " Cl 11: .A.A.: A Gl1'lb' 1 1 1 Col' 11' N' ls' ,. L 1' A'd. ROW ONE Mlller, Richard M D ck lz11lc W1lt1111 Club HIIIHIIIWL u11lC 1111 1 1, lub Cl11'1l111 Cl11b P 111111111 Cl11b P A Sy tcm Mxscevlch, Diana P11 11l111t 1111 Su G A A AtL1111l m c Sc11ct1ry D W1 11111 Cl 111 111 1 N.VC7I'Cl PuZ.zl1 Club 311111 uy l11111l1 H 1111l1 t Cilub Vv'l11t1 C T1 IL 111 1 Morlock, Albert Al TC' UH1111 Cl111l111 C N 1 P11s11l111t D111 ll I1 111111111111 1111 R I1 111t1t1w1 31111111 P111111 C11111111 1 Morlock, Donald R Don CLICCITY I'lCIlLl1 ll E11t1 11 11111111111 111111111tt11 D111 1 111 1111 11111 11111 E11 H ll Gllll 1 C1111 C lllb 511111 1l N111 Vw 1111 ROW TWO MOSIOY, Charles E Chuck L K. K. 1 lil. D1x1s11111 Pl111111g,r1pl1y C'lub Moss, Ellen El S 11116 L1 1:11 P11f11t AffLldlI1LL 11111111 5111111 G A A 'I11111111 11111 Nl11111111l H1111 111 511111111 Spuusb ClLll'7 K111tt1n1, Cllll'3 Naplentek, Elleen M I 1111111 Club GAA T 11 A11 1111 Club Sc1r1t11y E11 K 1Lt1111,, Club C111 111 P11 1 Club T111 LI IC N ehls Bob 1 111 1 Typmg, K1111 X1 1 PIQNI C11 Xl 11111 11 111 111 Cl11b R111111 D 11111 B11111l 5 ROW THREE Olsen, oan J 'X 11111111 5111111 K111tL111g C l11b 1 111111 T111l111 1 Olson, Sally C Sal SLCILC uy 5111111 Cl11b D1v1s11111 S11r1t1ry Copy E1l1t111 111111111111 Newx S11pl111r1111rc 1111' N1t111111l H111111r S11111ty C' 1111 11111,y C b 111 ll Sur Cnzcrs Mus Ap Lk 11 Cl11b P 111111rt 51111 uslup Cl11b W 9111 Serv LL 1 L11 T111l111 IC Patrlcelll Alfonzo A Fonze 111111 Tc 1111 tt11111c11s Cl11b IC 1 111 C 1 Stu 111t C11u1111l 1 P11 1 1111 Pedersen, Arthur Pete 1 t D111 11111 P11 lClLI1l Prc11l11t11f 1 Cl11b NC O Cl11b ROTC Ol 1cr lf . , 3 Q ,W 5, . " ' 1 1 H , 1 7 T 1 , Q g , 1 ' 1 11 V , .,15,:g,1:weH,, 'U' ' V 3' 1 I XY,-A. . ' ' -'QP E ,Y ' -iiff Y, J J O!! az 1 l : ' 11 lx p 11 1 l'1"11 'l1 Cflub. P1"s'1lc11t: X'lIU'lJl'Cr l'11i. ClA,1 .1 'I ' '1' ' sg ' ' ' I :M's- C : ' " l : r " ' I : . . 1 ,72 1 . 4' "': 'z' A'1l. 1' 'Q . J ,Y J ll ' ' ' 1'c'f" 'I': '- 1 " 1' '1" 1' I : ' : "M ' , jun' ' 1' '1111s3 . . ,Q ' f 1' ' mi . . ,: ' 'L 1 1 ' 1 f 1 ' ' f ' .'g 1' , 1 C 1 " 1 , 1"s' 1 11.111 1 ,CF1l.S' ' 1' 1 1' 1 ' 1 ' ' f 1 1 hlllll' , 1 ' 4 1' 3 .b 'L ' I 11' "" 1 ' , "' ' 1 V K1111w Cl11c11g11 Club: Tc11cl1C1"s A11l. RCf.flSCI'i1I'1 F1111'manual Stuifg Fr111cl1 Cl11b cml' 1 1 ' ' l11llz11' Gulf: 'Q 'l "H B1 l 1 flu 1 Lat' Cl b: 1' 1 'Q A'1l. . . fe yy Club: 'ic p1"'1z111 I1 l : .T.A. - '1 Cl " :1"l la ' I 1- 1'1 1' 1" U U Pl ' 1 1 . . ,L or 1 1' lc L1 ,. .V A' 1, J-1 1 31 ' 11: I1 I 1 1 rss' KU. . .. , I "" A llub: .C.CJ. W1 'l :111 I 1 11'l1--'S A' l. D l .F U Cllbi ' , ' 1 1 " ' , .- CPDS' 4 "'3 ' ' ' " U03 T' S 1 : LC " 1 1 CI ss ' Club: l'1"1 'l ll1 b: 1' 1l ' l " R'p- Trc: s Acg ' 1 " fs: 1'8" ' ."1l 1, I.C.,nt,mw. ph.. .gd , .-" " Di 1 B1 F1-1 kl' 1 - 1111 ' A 5' 5 ' S "1 , " ' Cfl bg rw' ' 1 " ' , C '91 1 jun' ' P1 CI 1 -N " Illll "1 il 1 '1l: l'1'1:11 'l1 Cllub: f "kc1' P15 'Q - 3 1' 11 Ch-11 T 1 1' 1 ' 's " '11 I 1 , 1. . 1 1 . , .1 11' . 3 ...Z X11 F ww' Ei ROW ONE Pedersen, can Pete Wllll K, llll l L lL l111 1 Petrlk, oan Rose Pete 1111 C1ll1r Glflk F11111111 Wlllf, flulw 11111 ulw IILI 1 K llllllfs Club L111k11 C,vL1111l Pnff Delores P y 1111 L 111 1 1 kt 111 111 1 Pochert, Helen M Me 1.1111 1ry E1l1L111 11l P17Tt'7Tld7l 6111 lN1111111 llllll UI U UL K N l 11t TILI ru 111 11 S 111t11w 1X 111111 1 1 C 1111 L1tt11 11t1 1 Ll ll d 1r lI1ll1LI1 ll ll 111111 1 111111 Kllllllllg, l Ik 111 1 11k1r f lw lllll 1 11 T111l11r Ald 1 1 P 3? 15 'QW ROW TWO ROW THREE Pruchmcke, eannette .lan R1emLr, Rnchard Dzck 11111 lk 111 1111 111 L1Lt11 PW lllj, llll llll K l Xl ll I1 lllK. lkl 1 111 1 111 1 8111111 Rogers, Ray 1 1tl1 lll Ll 1 DIXI 11111 X lk L K L lll K 1 Regorz, Paul Pro essor 1lII1Ll 1111 Roller, Dorothy L Dolsy lk Lllll 111 Slkllll l111 C11 Rledel lVlar1e L Mar Re 1111111 1111 31111111 Rosltcha D0nald D071 111 1 1 1 111 1 11 S 11 1 1 1111111t1 1 WliXLNN 1 W-l iw 1 1 ff X ' iii' J I ,I J i W! l J P! G.fX.1'X.: S Tw 1 clllIlW T"a1N111'1'1: C,1X,1"x, l'111111'Ll. L' R1'11'x1'11t1x'1'. l"1111Ll141ll Tcg 1 XIJINIIY l,l,1Nli'I ' Tvs' AU. B1 'l 1 Tv: 1 Sw Tn 1111 Mu-1'11g1'1': IIIVII-N Club: Dl'N'1 l'1'1'-11lc11t 1 l V"'f L111'l1'1' G11111'd: Lat Llllllll l,1'1'fM'1l11'5 P11-x:1lc11t: Cl1 1: l11t'11111111x1l 1' w. . ,, ,, Cllllll. J .. Wl ' ' 11 2 ' 5: G.A.A.: 1'l' Dru ' 1 I :SV Cl 1 :"l'l1 Cl11l1: -'H It U Bak' 1 11111l B21SL'l7Llll C111 "XC I1 A ' I 1 ' " P L' . l,1'1'N11l1'11L Cl1cssClL1l1: ClL'I'IllLlI1 clllllW1 Lam' Y11'cfl'1'1'N l'11t: E11gl1Nl1 1111- V11'1'fl71'1'f1f Cl11l1: H1111t111g 111111 C11:11p111g Cl11l1. l' 1 l:l'L'I1'l ftllllWI l3:1111l 111111 Urcl1Qst1'11 . ,, . ,, Club. , T IH 1 1 ss G.:X.A,: Class SCCI'CfilI'y1 LI11111111' StC1111sg RlCh6, Theresa D.-WI Crry I WI ' zklllill' G11'ls: Cl "koi lVlusv11g1'1'1 R1 T11 ' clllIl7I L1l11'g11'y Cl11l1: 'l'1'.11'l1f -'el H G11'lf Gln T-1-l "H All. L'lEN A l. CJK..-X: G" 1 cllllhl -I11111111' f ' N: l,11c"' ' ard. J P, ' ' ff YY . ' , .l U. ' PF ,f "1 ' ' N 'A ' N. nl H11 1' 1' I11'1v1q1' l.1'111'1: - ill. ,lll V ' H 1 I' S 'VFY1 D1'1f1HI PIYNI' Ullr' A1 lg C.A.:X.: Klll g clllllll S111'1z1l 11111111111 Cl11l11 Cl1w- cllllhl F1'1'111'l1 clllllll dc . "2rll SC"'t2 yi -'C"'i'j C 'f Cl1:111'1111111 'llllll IA H1111111' S111'1ciy1 .'1'l1 lzrf fllwukc' Club: l'.:X. SyQL1'1111 C1 1' 'Liv' 1cs, Cl ' stry, Englixl Claws: 1.A.rX.: Nllll 1' '1' ' fllllli l'l11L11111. Stl" " ' "1 Vv'l 1 C11ll.11' G11'lN: L1ck" C ill' 3 E11t'tz1 ' t Cl11'1'1111111, vlllll 11' St' J: A111 "Ll A Y: 5" 'l Cl11l1: Cl1" ' flu 1 R1 cl Tulwl- Dl4ilIX4l 11: WWE wwf it 1 SlI11"lX'K."?1- 51111 A HQ' TID' ROW ONE Ruxton, oanne K Joey I CC U 1 X1 liln lk I r s l111l11r ll D111 11111 E11t1r 1111 1110111 C 1111111111111 111 Ll ll 11 P11 111 C1111111111111 Samp, Earl Duckey 111l1 Cllb 11y c 1 P11 M1d11 Sandllands, Marlyn Scotty A B11111l 111111 fl1p1cs1111111x1 SW1111 T11111 XICL I 11s11l111t C l1c1kcr Club 1111t11y I1 111 1111 1 L11 Ll CJll1I1.l Mc 1111111 B11vsl1111 Tc 111 H11 1 lk RldlI1H Club B1 1tb1ll T11111 Cl 1ll ll 1 Cl 1 Scanlan, ack R F1111111 ID News R1p11rt11 R O T C N1w p1p11 RLPCFFCLI SlllLlLI1I C11u1111l R1p11' c11t1t1x1 Typmg Kmg P11 11.11111 VI cn Ll V111 P11 11l111t 111 111111 TC' Ofl11C1 L1111 1 E11 1s1 1.1 s Cba1rm.111 ROW TWO Schlemmer, Chrlstme Chrn l1111 Ill Sup 1111 u11111r 111d lN11111111 111 11111 11rct11y 1s111111 lub 1 111 Club 51111111 Club Att1111l11111 11 I1 ry 11111111 H1111111 911111: bchlueter, Donald Don 1sl111 11 11111111 1111111 ll 1111111l H1111111 S11111ty 511x111 L1 111 R111 l1 111l1l if lll lu R11 1111, u 1111 llNl1lP Rcxuw Club C111 CII Ax 1r1l LI 111 TLAC 1 Schroeder, Kenneth Ken 111111 1111111111111 St 1ll F111'c1n1111 111 1 R11111 11111 1 1 1 1111 B k1 1 1 b u Slmon, Fred R LL P11 1111111 Lk 1 1ss 1 1111111 C S1 ROW THREE Smlth Harrlson E Smztty P11 1dc11t Typmg Kmp 5 LYCCIIQ 1 1 1, H1111 111d O11l1cst11 Stelnhaus, Ed 1tb1ll B1 1 T11111 V111 I 11s11lc11t D1x1 11111 IFLNI 111t DIXINICJII A s1s1111t Spmts E1l1t111 Foreman CL L 1111 1 1 1 1 x11 1ss IL lVl11l1 C Club B1 l11tb.1ll Suffka ohn ll B1111l 1 ll Il Swanson, Ken Swede 111b1ll T1 1111 31 1 1 T11111 L1tt11111c11 P111 1111 D1x1 11111 Pr 1d111t n 1sl1 Cl1ss Vusxty Plgxlilll f'f77'C'l71ll7l e111 Spmts Editor X 1 1 -1'- 1 - 1 ..1 1 1 1 n - -QQV - . , , I win g, . . Q :Lg I ,, ,.,. V Z W vii 4 1.131 Tl.. 1 1 Q 1 1 V11 ' ' 1 Q' 16-1 lille , iw K X 1 -1 X f ,I J Q, ' ' ' J ' -,f ' ' J ' Y, . , . G1'ls' GI Cll bp Cll 1111: D1 's' TA'.sf Frqs 1 . 1' l 11c14.j ' . 1 T1 al '-s , ' ' rg fc' .1 ", l: sl 111 1 urcr: GJXA.: 5111111 Clubg Vlbitc C111ll:u' H1111111' Society: Stu1l1'11t CUllIlCll Rcprc- Club: Circus N1gl1t: MP, lm' S11c1z1l Events: G1l::C1' 1 Cl bg 'Lal f s' fi S" z'. Fzcl' Cl gG'rf 1 l1 " ."z. I A 'Tl I.. 'kv' G Cad: 'Y llll 3 I 11 T ' Tl 1 ' 1 'T S"' I "1z1 '. j ' ' ' 1 " ty. . in H i J--N U Bztkl 1 asxballl H 1: jx y Frc ' 11 1 B s' Glcc: Bas bill Cllub: Frv. 11111, S pl rc, I :' ', 1 111 N411 3 1 A , 1- ' 1 Ai 111x"kx 'i "2 'Y sf N 11.11 Ll' Cll1b1Tr11s11'c1'. Cfifx C11 11111: Gc1'111z111 Club: Cll'lliSWClI'l.l Puzz 'Cjllll'W1 PH' 1 'cs' Ilub, . re n ' 1 li "S C l'71 Y lWI 1 4 ae' " ' 1 1' 'Z va s:G'Af G1A- - 1 'yy LT A '- J 5, "5 1111111 Cllub E11t1r1111111111'111Cfl1.111'111: : " 1l1f 9 J ' 'L 1 ' ' 1 ' 1 1 my AAx'dA O1'1'l'st1':1: B11111l: Dance Band: 1 Zllltl S "" A " P11 'A C11 CllLb: 1 'lv' O1--I 11 141 fllulw, 1' 1 ss' "1 ' f 11 1 111' ba 'lc A l : ask' 1 1 1 V lf -H ,C , lcybx lI1fl'llIlllIl'illsi 4,51 G'-ls' Cllul: tl1c1- ' ' fa L ' X V -N C Ad. s1'111: "z l311sk-111411 Tw 1 11s 'tbzll 11111 '10 .2 '1 : l:sTb1ll 1, 1. . ,. 1 1111111 1111 Clllllii M1111 Cllllbi 1:11.-11 1:1 11. 01111113 'sd' I. V 1 cfs ' . E 1- J li: 11' 'Q 1 N 1: 1 - 1-15 5 i ' - V11-1 1 ,1111111-1111.111111--C1111 s 1 1 ' ' s "s ' 1 . Cs' Cc' 1 llub. s gvg ws' 1 IDA 11' ' Club: R.O. . ,. ' ': ll ' 'llubz glxl C'l's: Y ' ' . 'xx ,4,J'U7-0' '?'g..3Q , f 4511, 1 f 111112111111 -49' ROW ONE ROW TWO Sylvester, Rosemary A Raye Thrfme, Wllllam Flourd ROW THREE Wallace, Marllyn Butch 11111 11111 Ll 1 1111 LkIkllIV X11 111 Ill 1 111111 11 1 11111 I1 11 1 1 N 1111 1 1 Xl Tatar, Myrtls Myrt 1 rapp Edwm A Ld C 'X 'N lILl 11111111 01111 'N11 KL 1111 Xl 11111 111 111l1 11111111 ll kk 1111 11 11 Wayrowskl, Bernadette H Bernie 'K S 1111 SCFXILC cngcr 1 1 KIL 115 1 11 cllll'7 K11 llllljw IL lly 11111 LL IL Lk S 1111 1 1111 11 11 ll 111 111111 11111 111 1 1 11 1 1111 Nlllilll 1l H1111111 1111111 ll mul St f 1 11 1 1 1 11Ye11111111111 ll 1 1 1 1 1111 sw Y11111 S1 l Mlm 'Wm wi UH Unruh Edmund Dumlo 11 111 ll 1 R1 1 f lw ' 1 11 X111111 Ill 1 I1ll ul 1 lk 111 IL 111 Taylor, ohn M Gu 111111 tl Uroan, C Inez I K kk N ll 1X1 '51 1 llll 1 Thelm, Ronald Bud C, D15 111111, 1 111 1111. x11111P11 1111111 E 1 1111 6 l11 1111 l1l1 CJ 11111111 5111111 T111 1111 Lxlll Plkt 51111 1 1 IW 511111111 11111111 RKPTL llllX1 Wxlle Dorothy M Dot L 11111 Mkllltb 'X 1 1.11 11111111 11111 1 Kllllllllg 111 1 1 b11l L13 5 xl 'N x ' f , xl I I I X 1 1 I k A 1 av 'vga' F111 V .1-rr 1' nv C - - J.: ' as - L-rr U S "1' Q lh "s'1111. U.:'1..X, R111 "111 I1 - P!'L'Nl1l '111, l71x'1N11111: S11 l' Cl1111111'1l R-1' CJK A.: Att' : " S1"'c 411'y: liz 'y 11111 K111 gffl11l1: l.11ckc11 U114:1'1l: xlll 1111' 1'1'Q1' 1.11111 N.ff,O. clllllxl R.1l,'l',ff. UHF XY " clllIl"1 K g fIl11l1: l,z11i11 Cl l11 .'t1' N. OCYQ 'l'1"z1-111111, lDl'Nl11I1. X'1'1fl'11w11lc11t 111 D1v1N11111: ,l1111' ' S '11 . ' -IJ VV "" , ' '-JF ' 7, ' . ff ' V! 1.1 .1 . B111' 111 C ' l: l" 1 1:5--f P1134 l'11, Diw' 1 K11 1' Cl111'41g111 ffl11l'11 CJK.. .1 fCl1 l 1 "' 1 Mess 3 P14 '111 ' , D113 111 Vi"fP'w1l'111, .'111l f l311"l1111.111, S1 1 I1 111 1'1', H11111-1' S1 '1c1y: S1 1 5c"': "3 Cirlf' Cl-1 f 1 1 ' 1 Clllll 111 1'- H1 ' S ' '1y1 F1':Nl11111111, klll 1111 1lc11 C 1111111l1 S1'1'1'ctz11'y, T41l1'11t C'l11l'1: If 1" 1 l .VL 1 ' 5 Q1 3 511 'Q Serv' 771111 . .1 111. l51114111'1' fl 1111111111111 glll1l'I1l . IT l. '11c1': I: l S z il: l5111"111411111:1l f111llI1Cll L 111111: Cl11 111 Wen? Dorls-f"D0,, , N FH M11-1.2 Km A City gjluhi A'l1lm,11 V1c1'f Jslkl' 111 T:1l'1-111 L 1 1 .A.fX.: Cllllj S11 1- 1: 111 1111-1-11-11111 --1 1A ,. , ,, A' ' S1 fi 'l' 1' 1 1 1 1 'Hi' Gulf C1111 Scl la wl1i1 'v1'w llll 1 , V 1 ' Y 'ml 5"V'l4V,'1 - ' l cf Al ' "UW C115 Glml CMM A. , 11 C, Su. W B' l'1'z111l1l111 C,l11l1: E11gl1Nl1 f,l11111'111.111. . Tw .1 ,fx A 14 ' R12 l ' Cll11l13 Cl11'1'l1111 Cl11l1. T1"u1111'1, li' l:1'.111l1l111 llll1lW - N ,, 1 -' J -1" 5" 1 H U 1l,.-51.151, I'111111'1l: 1'11c1' G11'lg 51' 'Q I Fw, 11 CI 1: V-,,,l,, , D ,eg E V . -- g1'a11111 l'.1e1 .11c111l111111' S111 c"y: j ' ' Hu I lm I H ldl I' Nm GMA.. 3 51. -l1 fll11l1: L111'k1" QllI.llLlI HU ' Clllbl UNIT Allll V I Cl ll . fr 1- fll11'1'l11'1 Club: S1'1111 fll11l11 XXI 1 ff11llg11' CHU' cllllbi -ll1I1111' St'1111N: -MX Tw' Cl lr 1 '11'lx. 'L 1 fll11l1L l71z1xl11'Ll'12ll fll11l'11 V l'1"-'l'11t. D1's'1 "5 1 . 11g1l1-l1ffl11-N, 5 Zickman, Elaine N.-"Zicky" G.A.A.: English Seeretury: junior Stenos: Ufliee Aidz Messenger, iw A fv'Gv r---q W S Wof lflcfurecl Ambrose, Raymond Pzrst VicefPresident Division: Sports :ind Special News Wr'itei': Foothzill Tczrnn Var' sity Pigskin Cluhz Hull Guard: Checker Cluh. Hammer, Walter-"Hammer,' Division President: Division ViccfPrcsident: Chziirrnzin of Stair Gzizers' Cliihx Treasurer of Chess Cluh: Typing Kings Club: Ben Franklin Cluh: Sketch Club, Miklasz, Pat-"Patty,' G.A.A.: English Secretary: Par-t Division President: Knitting Clubg Knitting Cluh President: Fashion Drawing Cluhg Steno Clllhg 4A Girls' Cluhz Tezicherls Aid. Ware, Phyllis President :ind Award for Student Leander Cliih. NM F-iw -M., PM-if Cpfadzi Cty Class Day is one of the most wgrrrnly reminiscent .itfriirs of the QI'1lklLlIlflllQ seniors. Luncheon tn' L':rtgrinrnent, prophecy, presentation ol gifts, .ind heaps ol' trrllx :dont old tunes ingilv up the iniiin Lvents of the elaiy. Clzrifi fmafi puffy Liist Clxristiniis mrrrlqed the unelcrtzrlxing ol' ai rezilly hig Christmas pairty hy the seniors, The gym wars 3-ggiily decorated in Cl1l'lStl11.le- colors, :ind zi fine tree provided the center of interest. Fore' mrin's own musicians under Dale Rush provided the lirrrrnony :md the rhythm for gr delightful lmrty. 57 eniolf' 1-1.2 'HTL aww Whvxw? gm?- 111111 N1 111 11 11111 1 11 1 1X t 11111 1L1Nt 111111111 111 111.111111t11111 11Qt1v1 1 N 111111111 1111111 11111 111 1 UI 111111111 LJ Q11 1111111 1 111111 t111l1 11111111 11111 1111 1' 11 1 K 111 11 111111 111111112 -111 11' 11111 1111 1 111 t1 11 111 1111 1111111 111111111111 111111 1 1 1 1 1 I1 1111 11111111 111 Ll 11 1 111115 11111 111 111 1111 111111 11111 111 N11 11111 111 11111 11111 b1111111 N1111 1 11 Ll 11' 11 1 1 11111115 111 111 111y 58 .7 1 . ' D1 1 A .... A 4 "ah 1 , , 1. S1 3 ! 1 0 1' f -A 1 -Q Y 1 51111 521111 A ,1 ' 1 15 71 1 Li ' I 1 45.11" Q 'A K K A , A Y A A 1W "f5 " ,L 1, ' , A ,..,,1: 11 1. lm , ..,. , ,. W. 1 :" 1 A 1 119, ' AA 5 1 :.1'1z4,gyf,11,:1- 1 - ' 1 X . S: A -Q1 1 11 11 QL ,TS 4 ' 1. 5 ' 1 41 ' 1 ' ' 115. 111 'A 's sc "1 1 71 -11 ' Qy 1 1 1' 1 Q " a 1 s111111 111' 5 1 ' ll 1:1111 l11,11f. T11Q'x 'S 1l1X'1lyS il 'Q isty 1 11' 1 A 5' 11115 1111311 1 4111 1111 way 1' 1 111C l'1111s1 115 511 1 ' 5 1 111111 1:6534 '11 2111. It 15 1111 ll.'5XI1'l11L'L1 11111 11111 s111w, Z1 11 '1 1 "1y 1 '11111 .1 'z 1.1511 11"111 sg '1'S1W1' 'z 1,11 1511 11c11,11t1' 1 111111 cnsy way 1114 SLly1I 5 "11111111f11y1"' t '11 S5 1 'S ' 1 yC1ll'S. ROOV1 AUDITORIUM DANlhIh 1 111 1111 M1111 IN 111 11111 Al1L 111111 111 K111 1111 11 1 1 1 1 S ll KN 1111 t5 A1111 H 1111 1111711 R111,1 1111 M1111 K 111111 1 111 K1 WL M 11111 ll rl 11 1 L ll 111v11 D ll 1 ll11111W K111 1 11 llfd R1111 llkl 1 1 1111 111 71 D111 1111 LX D1111s1111 Pkltf 1811 111111111111 Edv11111 P1 t111c111 111111 MlYWL11 A1111111 B1111111115 G 11111 511111 H 115 B11111 131115111 LN R11111 11 Ill 11 I'1111rt11 IQUL1 V1 11111111 H111111 XA 5111 Vs 11 111 m,l11lll1l IXl117I1l 1 C Hlfk 1 1 L l KUC11 1 ROOM AUDITORIUM SAZAMA 713711 11111 1 I1 Ill v 1111 HN 1 1 H 111 11111111 I1 1 1111111 LI 1 11 1 1111 D1111111 W11111 111 1 111 M11 1 11111 61117111 R1111 D11111t115' H 11115 M111 111 1111 911111151 1111 'N 115 111 61111111111 m1111111 ll 1 S 1 1 1 VVQUK 11 1111 411111 V1 1 LI 1111 1 D111111s Hlllll 1111 1Td R011 Cl lI1C St 111 1 II 11111111 XV11111 1111 111 1 1 W111111t111 D111 3111111111 1 111111 V1 11111 51111111 111 111111 R1ppc1t T 11 KI llll 1x5 11 1 E11111 R1111 lf 1 11714 R 5 H111 111 D1111 511 1 1 11111 H111111 R111'111L T11111111 K H111111 ROOM AU DITOR I UM SOLL1 1 U7 7 I l 1111 V11 LW 1 1X 1111511 1511111 1 lll.11 D1111 11111 1111 HV 1 1 1 LW 1 DJ IL S 1111 6117711 Iiflll 1 11 111 Ill 5 11 11111 1V 'XVIII 1 1 111111 1 11111 111 1 S 1 1 B1111 511151 B11 Xl111llI M1 XIII C 111111 1 11rd 11011 D111 X111 1111 V11 11111 1 H1w111i A111111 1111 H 1115 B 11111 B lx 1111 gl 1 111 1111 II 1 IL ll 1 1 IQUIA W 11111 M 1111111 1111- 1 ki 11111 1 1 'K Ill VU111111 11111 1 1 1 Wm N fa ROOM llw COONEY Iron! Rou Malllyn W1 ay Dorothy W1a thewkx une Unrath Clor11a b urnnar k oan balmy Dorotlaeta Stlnn can W1l1Ck1J Antoinette Golemlua Loretti btrang,ar1t1h Marlyn Crahfam Setond Row lLQLlCl1I1L Stoeke flare Grande Gertrude Nedza Marilyn Wer hay Audrey Roen Maureen W1lllllH Grttt Wllle Casey Suthij Qatherxne Uuello C arol Terry Tllwd Rom David Thomson Raymond Andtrxtn Clmrles Bukxn Carle Wthcr MIYLIL Crawford une Leveh Dxane on tantxne Leonard Carl en Franuc Konopka Mlrllyn cillllfllld Duffy Berry aurtlt Rom Vxneent Hyllca ostph Trlf om Edward Caropepe ohn ZLYIHCI Ink Allnrt Han en Stanley Tekaelea Raehard W a ak Leo Krun el 1 ah Rou August VMLKII Ll lfilld Royse Peter Sforna Rlehard Paproekl Rlkhlfd Brdndel Howard btrana an ROOM 17 1 CARMODY lvont Rou Ctorgla Ptnson Marxaru P 1 L an Planz Devonna C cn IHLYCI Ann Pavn Eleanor Sehaden Do lores Pltkarezyk Kenneth Dumrout Tlnrd Row Luulle Raeax Domld Ganzlo ltk anau Rolwbms Bolw Pleehnxk Nor ma Pillldlll olan G nn mn Iozwtlz Ron Gene Gohnao Frank Waslk Donald Pl anabeck Ron ald P111 aalnek lo eph Kale Fred Hardtlu. Robert Fon tmo Eaagetne 0Ntal lon lwanm ter fllll Raa Ronald Hansen Bob oe Warrelm Nus G Kelth Olson ROOM 701 SNODQ RAQS 1'ro1t Rom Audrey Por o Arthur Ma. Kmlhp oseplnne Provtnzano Rxth ard Morano Dagnmr Thornton .Second Ron Mr Snodgrass Jack Hen dI'1XS0I1 Danny Leftlke ohanra Mar tlno Marlene Lleikc Arne Fuglestad Thwd Rom f arloe L1l'tlLLlC Dorothy K1 WllR1L'W1LZ Elizabeth Hendcr on Dlane Kropp Allll Memg George Landxn De ward Klrthnxr Fourtll Ron Iaek Kopeyka om L Iiglilll A1111 MIRLILQ Nanty Neu Marxlyn Marwad l Colleen Lyekholna Htlen Kub ay Iwltll R1 u Arnold Lua Robert Larson Rlehard Huw er Donald olan n thaar Lrnd Rolwert Hagel and - - , , ' ' az 1' '1 , 'f v ,j ' 1 , ' z 1' s 1, I1 ' , ' , ,I1 , 1, 1 11' ', 11 1 . l x h I 'Q . i v y I 2 Y . . Q, . , Q1 , 1' , 1 1 s, Y 1-u ' 1. R.. ' V- u ' 1 , . 1. 1, 1 -- V. ' az 1 J , 1 , .. Y 1 1 W. , y , ft M. 'I . ,. ', 1 5 1 , ' 1 ,1 s , 1 1 1, 1 . ' , F1 az ' 1, ,I 1' f ', 1 1 , .I ' 'f Q , ' 1 s , 11 H ' 1, '11 1s , ' 1 s . Ff ,. , . 'c . ., . 1 , . 1, X 1, , '1 1 ' , 11 ' '. " 1 1 . 1 ..., , . , . . . ' f: 1' 1 1 J , 1 1 hlf l1ps,j'1 1 , ' 1 OI S . Scawand Row: Marlene Pllllfll, Mzary Text- ' ', 1 1, 1 '1 , - .5 1 , .I : ' '11.', 1 f 1 1',j r sa. ' az ' ' , 1 11' , 1 1 , 1 's r' , s' ', 1 ', 1 f S ,. 12. S 1, :J r1.': 1 1 , B 'k, 7 7 1 1 - , 1 1 1 ': C, 'f ,sl ' ' 1 , '1 1 , K7 ' 1' . ' 1 'z . 1153, " f , 1 1 S,-I .1 1- 1 Y. . ' 1 1. .1 1 1 , 1' 1 ', 1 s , 1 q , V . ,. 2 a 1, 1 ' '. ' ':,1' ' r 1,11 21 '1 , 'r 1 f , 1 ' , 1 1 v v R w 1 K, A , ' ' 1 . 4 ,.: J.. V '1 1 , 1 .I so , Ar' ' . ""1 . fl ROUM 111, ALMA JONEQ Front Row Wxlly Anderson Slll D1 PII Fxillllld ohnson Dorothy Bloom qL11st Bob Tomey Mlllllyll D1Lt11111111 le111 Bc111,1rl1o1l Ruth Sh 1w S6 ond Rou Dorothy PIKJIICJW 1 Q '11r11ck1 Cirol c1d 1 1 Adllll P1111 Rm 1w Mwry Lee 1 111 k E 11116 Selcwlu Pl'11ll1 Roeh Bll AILI Thwd Rau Bonnle Alld A1111 Powell Ed ll7ll7I1HlC1 Audrey Demo IlJlII1 S1111 1111k1r M1ry A1111 Zlgmtlid G111111 S1 deli Beverly Rued Don l 1l111 El11111 Hula Bolw Pl1cck B11rl1111 HLIIIIIL B1ll B111d11 Elllllll V1n Derm1 k Bob Po-1 1111 ol111 SICYZI W1lll1Hl A11d1o1,x k1 Ed RlLl11IdS Frmk Mallcow k1 D11lc Wut r Herb 11l111 e I1 M 1111111 on Egxn Fr111k Rcjl1oll1e RHTNJI1 Ander on B 1l1 Pipck R1lph L111dl'1loo111 Molrs Wllllfd B1lle F OOM '07 POXVERS Front R114 f R Powers R1rG1111d1llo Comm WIJFIWSRI Slnrley R11l11 l1 xlf SeLo11dR0u. Gerry Grwh k1 E1111111 C1 1111 ercn ll ck R llC urrk U1 F1111 Dorothy F11l11s Tlnrd Rou oyee Koch 'vlr'r1ly11 H11,l1 C June f ey Glcrl W tu ll o me e xl Cr11l1er PUHTIII Rom R11l111d L1el1111f,c1 111 R t kc R 1Ipl1 Wendl1nd D ek B1ll N11k Gllllllllll St mley HlllSfTOID Chuek G1111 derson oc Przewozmk Flffll Rom Fred Heftel D111 GlllllWlCL Don GlCNlLT LC11 Bob IW k1 D11.k B1111111 George Q-r1111w1ld RUOM 71 QJREENVJOOD Front Row ol111 Moore GCUILL SIIIILJW Q 1 Russel Hedborn Lenn rt Cul ohn lxlolr ohn Agnew Second R014 Henry Bueer Hcmy Clilllky H1 ley SLllE1RCltOI1 W1ll11m jundt Ken neth Fer1,c11 Robert F1tcl1 Fred Mucll ner Tom Llpm Thwd Row Jerome Lledtke R ymond Ku cl1arsk1 Llewellyn Sta1r There 1Lcpt1el1 Dolore Lmdner Robert M11rr1y He11ry Gavm Norma Lyngaas ohn N1edz1el1 Lois Murphy 0111 Moberg Arlene Cuk l1 B1rbar1 Mueller Rose NLlCl7llHg V ler1c lxllllbildii Lend Mess1111 oyee Oehserlnrt Dorothy Sl1um1ker D1r lenc Molls '7 1 .. 1 , K : ' 1' , Q1 '1 ' 11111, ' 1 bl 1' , ' s 1 2 l 4 D 1 11 , 1' I 1. C 1: 1 ' ' ski, Cl1111'f 1111 1'1 ', 1 , R 1 , B11 'l11 I'll 1 4, ' 'fl , 1 111 'lil , ls' 3 ', 's 1 , 1 1 '11f. ' 1: ' S, ' , V - I 5 1' 1 ' , 1 1 , 1 '1' 1 f 1 , 'C 1 ,E 2 E' 1 ' , H1 ' , ' 11 1 1, 1 1 ar , 3 - 1, -I 1' 1, ' '1 ' 15 ', " 1 5, 1 S , 'A f ze , 1 'I son, rl a il' ' , D 11 , 1 ' ' , 1 1 1 f s , 11 1 , 1 ' , joe 1 ' 1 1 . I x .. , ' . W . , 1 A , 1: 1. . , 1 ., 1- 1 1 . , . V. I 1 , . I Q , 1 1: 1 1 1 , 11 , - gllilil Mziek, Elaine Zuclkc. ' . 1: 1 S ', " 111 f Zil, TI1 Ii bl r , os1l' J 1 , 'I 111 '.',., 1 , . Y: J Q , A Y . ,Y 1 gut , l '1 lull , 1 '11 :xl 1', M11- rio ll 1111, -IC1 tt Girs 'l , li 11 L L y I 1 A 1: " 1' ' R 11 ', jo1 Rl f , 1 1 , 1' 1 1 ' 1 . 1 ' 5 , 1 ' - 1' , j ' , 1 li 1 5 3 Y Q ' , 1 s ', " R1 ' , 1' ' 1 . . 1 .. 11, 1 li , , 1: 11 A son, J 1 .l - 1: . , ' 1 ' ' 1, 1r ' , ' '1 , 1 1 , b , , , 1 S, ' ' 1 4 , 11 - I 1 E , 52 1 1 1s , 1 , ,J 1 , , 1 1, 1 1 , , 11' 1- 1 , 1 1, j 11 ' , 1 , 1 f ROOM 714 KE ATI NC rmal Inu Doores Lcnat ewtl Ko1 nt une L1lle1 Pl1yl1s l'l111li o e L 1 wang MII Pt 1 on L11 kt Lil nd Rou rey o 1 X 1 me lvl artmwn Birlnri Nox atmy Antonette l' ll"llIHNl Pl1yll1s Hneker P ll M1tl1 1l1k Cosettt H alun oanne lvlllew k1 erry R1111on1 Remke Tllard Rou Stmley Dluzcn M1ttl1ell Plc k ll C 1rmtll 1 Maggwre M ary Lund toot Bt rn 1dctte Potcmp a Let M1ller Luullt Tutl1owxk1 Rwy Aentcl loc Len Ed Wmrjctk 1lL7'Ill ou Vlfglllll Rotunno lrcne um en Lorrun Sy1n1111 Dorothy Lmdey 1n1 Melntyrt Riy Koptzyk Robert Skowron Gtorga Ptttt I1 Ill R tc Peter lvhttcllwrun Bold Dc KL11 Krrh 1m lVl1tson Gene S111 tzyln k 1l n Klnrn r Don Kra 1Lkl'xl ROOM 717 SANDSTEDT 11111111 Row Arlene Hobbs Pat K11l1k M1 L a B111, nseph Durlatk M1ry l lu ka Rltl Vogt Ann SfLPl1lllldC ton IROIA oem Glullwke Rosemary Drtl1ol'wlt Pat 'nkownk Norlurt Lor k tan Kolwr M1r1ly1 Guclz Dolores cle met Er1 Non Tlnrd Rou Beverly Henk f llllvilfll H1 11ttl1o Leroy enetn Sara Hollens e I 7111 Htrly Darlene Htwmg, Hclcn omson l'l'lI1L1S f,l1an1l'vt1 Rltl Banu B 1rl1111 Stone I'1nw1l1Rnu Anthony llllH1U R1y Fold lmttk ames Edlek Sim lgnofo Hxrold bL111,on1 Donrld Ernt Tl1c1111 Hard 1111, Ltnord Hoderi I1 tl1 Rom Donild Hart 11111 ol1n C11 wut Donald Coombx Don rld Htrnnn L11 Pllll D1v1Cl Tlmoma CWIR Vmtor Lllwlll ROOM 716 KINDERMAN Iron! Rom met etton Nlney L1l1man betrmd Row Manlyn Kltth 1k lVl1I'llI1l'I Knuk Beverley ohn on oseplm ulnno Tlnrd Rom Annallese bulurt EIIINKC Ko townt Lenore Hunter Rose MHYIC Ko low km FL1lLT!ll Rnaa Veromtl '51lw1t Ro cmlry Broceker D1 me 1Col'a omne Hoek om Kflltl oan Ko teekx C lm xr otte Bl ll dell P11tr1t1.1 Szyme 1k I'1ftl1 Row Ted Lebma ITHLN Lesln Don nld Remke Ray Kaczrnarek Kenneth Vogt W1ll1lIH Kolmodm Thom as Bohl b11ctl1 Rou Dormld Kus W1ll1 llll Korney 1 11111 nudwcn P ll L Ctor e lk 11lM1 Blll K1 l'111l 1 .. , 1 ll i 1: l Q 111, 1 'f 1tzke. bl ' ', l' , R s Giza, Est 1ll1 l 11 Jki, 1 'y 1te's, L ,K .- S 1 '1 ': Shi l L cgaslro, li l1 ' 1 ' , 1 1 1 11 1 , '1' 5 11' , 1 "il , I s 1 1 , 1 s , 'I loog 1 1 . N , V: A.: i . N . r 1 ':, T1 1 1 ' 1, 1 f 1 . 1 1 1, 1 , .' . . I -' ' A - 1 1 - , Q F1 R 1: ' 1 '1 , l:1'11tx, J 1 L tz, -3 -' si k, 1 l ' 1. 2 - , : A Q . k,. . D 7 o 1: 1 ' , - Carlo, 1 1 , 1 J , 1 1' y' ' s 1, 'lc 1 1 c , 1' -' 1 'l11l ' 1l1o, J 5 1 ' , 1 ' s 1, '1 , 1' 1 1 ' s. S111 d 1: 1 1, . 1 1 1, 1 11.1 1 , ' 1 f e , 11 1 21 1 A 1 , 5 C 1 1 1, 11 kg . - 13 1 1 cs, l' 1' 1 , I .1 , C1 1 pb , A11 - v .2 1 tv, -I l 5 , 1 ' 5 N 1 1's, 1 1 l, 1 1 11 1' 1. ' 1: H 4: , 1 '- J 1' , .I1 5 1 , .1 1 , 1 ' '1 1 1 Q 1 24 1 f Y, W K. If 1: 1 1 1 , .I 1' s1 , 1 1 ' , RS , ' , " V - a I 1: ,I1 I , 1 1 1 . ' ' : 1 ' 1: 1 , 1 '1 22 , -l s ,bl 5 .I 1 . , ,. ' A- 'A . ' '- , z s . 1: '11 fi 1 , s 1 1 1 , li s, 1 1 , . , 5 -I 1 1, -I s 1 , J 1 I 2-S 1 , ' '21 . " 1: ",j1 fr, ' 1 , 1 1 1 , 1, ' '1 , if . ', 1: 1 pw, li , Vw' 111 K I . 11 l ec. 11 g '11 ' li , ROOM 717 R ANDERSON Front Row R1t21 B1u1e1s Audrey Vvellcl-1 Gwen LICSR1 El11111 Selgntt Ncr Il Spmrs 1511111111 R011 Evelyn luzuk Ewnd N1 d111wsk1 D1111111 Tl1111111 'T1111'd Row L1 Vern C 1p pw K1 M1ry111 Halley B 1rl'11r1 5111111111011 Fourth Row RoS1l1e Tow iN7LW k1 Yxonnc Thuluen Dorothy Dow r 13115111 911 1l111r Yvonne by 1rst'1d D 1111el bu Lleekl L1 Verne R11111 F1 111 R011 Arlene Tl11ClLl1 B111 M1g,1er1 L KISALWHRI 11111 5111111 1y S111 15, ILZ 5191111 Row D21x1d Str1111111 Ted Stunut 11scpl1 Z11l111sk1 D111111d l'111l1111l1 Leon 111.1 WkiWCI El111e1 11 ROOM 'VIS bll C Hl:N 1111111 Iifllil M1ry 1111 91111111 lvlny L1111 1 og,r1ss11 E1lCCl1 11111111111 D11 orm Gen ke Tl111e C H1 511111 y D1 11111111e 511111111 IRKILL R11 e Mme W311er DL 11111 111111 R1 211 Estelle G1111 IRO Ll 11 A11Le Edst111111 N1111 EWl1 11 T 1lTd 11011 Glor11 G 11111e1 on Don 11d O 111111 Ill 111111 MIX W11l11d D1pp111111 D 11111 11 111111 H 11111 H111 111 R11.11 11d 1 dk 1211111111 Row R11n1ld Eu 111 11111 F1111 111.1n Henry Q1r11k1 Pl11l11pIl11k N111111111 Tl111rs111 R11111111 Hflh ROOM W 1 M O NIEILL F11 111 Row G1d1 G11111111 M1r1,,1rLt Holmes Elcmore GYDIL Fr11111 fhrk Edwm HCTIIl1IlD R1Cl1 1rd H log M1111 lvl 11111Qk1 Second Row Geraldmc G le Q1r1111ll1 Gcr1c1 M1ry An11 5611111111 Robert Am hldcrn Luergnc urck R111 Mousel Leonard MdROYCWlCZ Third Row V1rg11111 Gre111wo11d M11g1ret H1r11l1 Mklfltl G11r111111 1.111 H 111111 MHIKITIC Gol1r Nmey 5 unert Fourth R011 Melxm T1111m1 Audley R61 denback Darlene GlOQHldk Roger H2121 gemon A11n Heekenback Dolores W1lks F1 L11 Row Wllll1IH Henke lNorn1 111 Hem son Donald Graff Wlllldm Moeller Bruce ohnson - , . . . . .,'. 1 '. . ' ' ' ' 3 , 2 ' 'Y , 1 11 Xl- . JX. 1 1 . . 7. , , 1 1' ' 5 , 2 2s. ' . , 1, .. ', ,l' . 1 . 2 L D12 1 s , 2 2 ' 1 , 2 2 2 12 ' ' . : fi '2.'-1 5 , ' -S , ,C 3 , Q A , ' , '2 , 2 '21 ' , 2 '. ,Z . 7 . 2 , is ,. . . . T 'd . J' 1 9 , D ald 1 1, R2 1 212 ' . . - Yu. 1 - - . 2 2 , .1 nes, , . , , 1 .. 1, J ' 1 2 -I2 ' 2 , . 2 ' 1.1 , ' . . ,Q I 1 1 s 1, 1' s ws, 1 'c 's , 1, " 1: s 1 ' ll: ', 1' lores Elsclc, Edward F111'111111, 51111111 bkowf ' , .1 2 , . ' 1 2 p l s, ' 5 ' , 2 ct ' 1' 1: 2 1 ' 'S , 2 Y, f ' I 1 - I . 21 1 H1 S' 5, 211' :s 1, ' 2' : 2 '2 s, .12 1s 1 'f ' , ' 1 2, ' ' , ' 2 , 1 2 . ., . , ..... , . 1 1 : 1 2 li 1 , 2 12 ' . Y - 4 . -I. Y ., 2 2 , 2 s 1 2 , 2 , 2 21 's, ' f 2 JE 2 . R . r xl W2 x , 1 . L1 , 2 2 2 , 2 1 ' 1 , 2 - 1 1 ' .1 , 2 ' 1 : 21 ' , 2' 2 ' 2, 1 2 , s 2 ' , , 1 ' 11' . 1: ' .s, ' f 1 - V 1 4 ' 1 , 2 ' , , . , , I f : 2 , . 2 f 'Q ! 3 I S ROOM 774 I M HIRONS formtr d1v1N1on Ivnnt R011 M1rlLnL Ullllkll Alma Tuma S1111 bac nd Row Dorothy Ruback Al Slcnzka oxtph Ogmzalck Dc mr Rupptrt 'Tl1UITl'1S P1chl1 can XA71lSOI'1 Tlnvd Row Lllkllli' Wlntt om WClLh brodt B1rbaaa Strntz Lorrimc Wr11taQ AllCI1C Wllllllll All1"I1C Lortnz Fomtlz R011 D mloru Woodrow N 1nty Vlll In aytn Alltc W allgdm m BLIHILL An tl Bttty Swanlwmg Leona Vanck Aa1d1Ly Dctlclscn F11 ll Row Artl1u1 Tanur Dlllkllk W aLl1 l1olz. Ronald Z1tc1rd Raymond sob tzy Gca ald Wmkow k1 No TDC! t f lnomt ak Andy ZCIDUII Absent E1 nest Sulual ROOM 774 HIRON3 pra tnt d1v1 11111 Front R014 Batty Komen ny f lIT1lllQ rm Ma11lyn T1n1n LI1111 D1 a Mary Ann R1I'lf,lLSILlI1 cumd Row D 111111. XL a o an Planz Dolomw PICYLILL! N my Olsen oan f 1n1Cron Maly Nu lilmgg BLIKFILC Kocl1l Tlwfd Row 211111 G1 alwows 1 Tl1ClCSl Momno 11112 Ml11pl1y Do1otl1y LLINZQZ an Po a11 oytt Malon El unc Zu rm ak xc1ly aall BCI na cttc Upmla 1114111 Ram Ronald FIIIINIHSRI Stan cy Zldtl Bunny Bohm Nanty Poolg Lottar. Mtnztl LOXIIIHC Pttyna GlII1CK Ed Wald Eugtnn lklIl'HOW1LZ bona Pkll 2 ak BClI'llCl1f1C Malaa Do1otl1y Olsen ajtlz Rom W1ltt1 Ozog Alu Palmer F1 ank Mako B011 Ttron F1cd MCYCI Bob Papn Ed Zuada R1tl1aad M1llLr Nunt Clllllklilll amu Naltway ROOM 771 bILVERMAN Iron! Rott Dolorm Sthwankl Ethel R1 lay oan Ware Gwyneth Camzacho .Second ROM, M1 gllVLTl'IVlD Eleanor S11' noff Ron1ld W1 tlwcart Herbert Syrmg Howard Wood Tllwd Rom Andrew Povto K1tl1leen Axbstl1t1 Princes SOITIYIICTS Carole Pe t112 Ruth Rycuon Iwmuvtla R011 W1lIHl W1ktoxlc1 lldlfll Thx mc D1anc Sglncdcl Margaret Rog cu Donald Nclxon Dolor-A P1a1z2an1ec Wllll am Nelson P1 Ll1 ROLL Carl Wolmsty Raymond W1 laltrs RlLl1l1d gCrllZ1lt1 Wllllilll Ptttu Ia k Wllkkl Wllll am Olnn 2511cLl1 IQOLL Matt Bott Gauge Q tcnstn Hcnly Wlttt Ccorgt Wotoxlth Robclt Wutgztt -- , . . I 1: 2 1 1 "' , 2 2- ."2 . N 'r : 2 , 2' 2, sl ., I .2 x T . 2 S 2, I 2 5 , , 2 2 '2 2 , 2 22, ' ' 4 '2 S, ' . 1: 2 ' . 2 ' 2 '2 1 , A1 2 1 1 , 1' 511 , 1 2 2 ' , 2 2 , 't 1 ' 2 '1 , 2 2 1 1 2' f , 2 2' 2 , 2 1 f ' k, '2 A s ', ' W . sq. - x . 22 . L. 5 : ' . 1" 2, , .... , 2, 4 'S P 1: 1 'Z , ,2 ' C f, EJ , '1 , 112 2d2l, 2 ' I 1' . S" : 1 ' 1 B13'11sl211d, J 2 1 . 21 ' v , 7 2 2 ' . 'X j 2 ,a2 , 2 Q , 12 : -I '2 Jlr, ' 212 ,I112 l2 , bl " 2 11, 2 - kowsl-21, VlC2annc B2lClN2lIlOVVSlil, lvlildrcd P1 '22 , Bc 1 ' P 2 , ' 2d F l 1: 2 ' 2 2 ', f 2 l 2, . A ., Z . .3 , . ,, ,- 2, 5 . A , 2 ' S, 11 2 js ' , l '2 1 1 '22 , ' 2 ' 2 s, ' J , F ' 1: 2 1' , 11 2 , "2 S, 'S 1 ? ' I ', 2 ,1, ECL 2, ' 2 ' 1 , '1' 1 ' " ' , AI2 '2 1 2 . - 2 -' s I , 1: , 2 1 ' 2 , 1 1, j 2 2 , ,2 . " ': 1 2 ' 1 . , 1 f ' . , 2 's' 2 . ' 2 ,. 2 , ' 1: , 2 1 Q' 7', W 2 .' 1 S, ' ' , ,U ,U A . wi , E . V5 ,w J A 12 , 2 ' 2 , ' 1 1 2 Q . 1: 2 , 2 1 'EC 2 1', 2 . ', 1: 2 , '11 , . ' , ' ,a U- - 2 2 1 TS M2 1. ROOM 'N HAUCK mt 11111 111111111 B111111 1 ll 1111111111 X N111 111 1111111 1 1 11111 1 1 'vi ll 1111 K 1 1 811111111 11111 1111111 X1x111 1 1111 ll 11 ll x 11111 G1111111 1 ll lltillllfil 1111 i 1 If 11111 'X1111 11 1 111 1111 1111 LX 111 111 111W 1 ll 11111 R11 1111 1111111111 1 1 11111 L11 1 71111 H111111111 11111111 X111 1 C ll lll 1 111 I1 1 1 1 ROOM 111 BRUDZINSKI 11 111111 111t 111 B1 ll w 1111 R 1111 1 11177111 R414 t Ill 1 11 1 1 EL1I1l 'XII D Wl OIL 11 Il B 11111111 1 nrd IQUIA G111111 S1 11 1 LI 1 1 1 Ml1L1ILd Zl1WL1 13111 111 11 1 ll 1111t11 1 111111111 t 111111 D 7111111 13 llll R 11111 x 1 XX 1111 1 1 11 111 B 111 131111111 K11tt1 111 1y M ll 111 111111111 111 141111 111 111 X 1 llll 1 111111 ROOM 11 HOMER 111111 111111 11111 1 1: 1 1 ll t 31111, 1111 1'r 11111 L1111111 1311111111111 111 QeCondR11u R11 11311 B111111t L111 E11111 11G111 Ml1yD1l1lll r KY 11 I1 R LI 11 111'r 111111 11rd 111111 Kd 1c11111 BIIHI M111 I1 D C1'1yt1111 C11xt1111 11111 Buck, 1'1"1 111 111311 B11'11'1r'1 B1'c1111'111 1 '1. D11y 1. 11111111 R11111 ' Be111::'. A1 1 B ':1::1 ' h 111 F' 2. 11'1'ctt:1 ,zap cv: '1, 1 "1 CL71C111'll1 Robert D'1111kc B111 Dz1v1:, 7' .1 1: "1y11c A 11110111 11'1:11' D11 . R1c11'11'd SU11111, R1111c1't Bl'II11i, Ar' 1r 131116. TC 11' wx", 1? 1 1 ROOM 111 BRAM RAMP FT17'1ll R1111 Cl fll K111111 H1211 N11 1y 1111 SL 1 1M111 C11 10111 11 11 M1111111 E11t11L1111111 N 1111111 G11111 SLLTCLIIYI 11111111 R1111 M111 111 1 III A111111 1111 G61 11 S 1111 M111r11c ll 1 1111 11,11 M1 1Cr 1111 1 M11 1 111 K1 y 111111 1111 1111 'V1 D11111s B11r1Lt 11711 R1111 Vv 1 y 711 1 D11111111 111 111 111111 EW111 D11 N4111111 B111 1 V 11' 1 111 Ol 11111 M 1111y11 Wr1y 1111 1 A1111 M1 B1 11111111117 11111 MCmbLTN 1 L 1111 D11111 1 1 1 1111 E1r S1 11111 T1y1111 Ruth Y1111111 Llf., ROOM 1117 SZUBC ZYNSKI P1 111 R1111 M11111r11 G1111111 R1111crt Nor 11111 1 1111111 1111 E1lll1L 1 PLLLY ll 1 1 1 111 111 L1x1r11c C111 1111 A111111 01111 L111 D1111 G1111111111 11711 lillli C 11111 W1s111 121121111111 lk 1 1 1111111 G111 YKJLIIH 1111 1111111 1111114 GC11t111 D11111111 W1 cr 111 1 1 R11 R111111111 M1ry N11 111 1 B1111111 W11kc R1 1 XV11 1 Q X1111111L T11111t1 D11111111 11111 Cl ROOM I ALIC11 JONES 111111 R1111 D1111111 C111 Ruth R111111111 M11111 5111111 A1111 51111111 511111111 1111 Gt1JfgL B111 1111 Fmt 5111W11'11-11 11111 R1111 L1111111 111111 K1 11111 1111 11111 R111111 Myr15111111cC1cr R1111Cr R111111111 14111111111 SC.11ll1L 11 111 Ill Sy1111r C 1 E 1 1 P111111 G11 111.11116 glkllll 11111 VIITILJH E1NlTl M111111 K11wQk1 11111111 P11tc111p1 L1111111 P111t111w 111 f1r111c 'H111c11111r 1'1 11 R1 L1 111111 L1Gr1ppc Kcnn tl1 Snr 11 Hc1c11 R111d1r D111111d gtr11111111r1, X111 8111111 f1111 t11111 SRWCYL f 1r111c 51111111 1: 2 11 '1 , 1 ' '11 ' , y" -l:111."11, L111-11111 ' 'K 1111, ,cu 111' 1110 l ' 1: 1, c:111lI'1CS MLlN11'l' 1l'1'cs11.1c11t1, 1 y ' ' Q ' 1 "1 1'11t D11'cQt1:1'1, '1 - 1.'-- 1 f . S" 'z z"1' G'lI111, 1"' N " . 1111111 ' fik 'z, ' ' ' M: 'f '111 , Ev' ' . '1 , L "1l1l1' 1 11-fk , R1 11111 11 , D1 1 L: ', L f 1 111:13 -1 1 ' ' . TI ': '111 N g '1, 1 M 'f 1 '11, 'I 'z 1, Ok . 4" , 1 Ig' 1111i 11 ski, E11 G1 Q::y11mk', L s M 1-111, 1:l'2lIlCCS C11 hers, 1 A 1 , B f 111' s, N, '1 1 1. A111 f 5: '1il1C .1021 , 'tly O11-11, ,I11sc1 111111' Pr "11::11111, 1 1 .'z1111'1, rl 1 1 ', 111" 1. ' 11 ': 1 ' " 1 , f 1111111, A11t1111111ct W11ltk11wsk1, Mudnlyn Zu' 'z, Kztl ' G Vs, 1' 1 W'If 1l1lI1IS, 111 S lkcz. SL'1R"7l1,i R11.1': R 11'1 " V Ol , ba V Tl 1: 1: ' ', ' 1 1 Zjgf 1'1', 111:11 Sk 1 1, ' ' 'y 11, 1 il K' 71 Q "h , F11 '11 R1 111: 1s' ' , 1 1 '1s' , L1111z111 CYK111y, 1 ' 4 'Q ' , 111 1:11, 11 I 1111': 'Y " ' 1, 1 1 1 - 5 11. 3 3, ' 4 N 1' F E ': 1 2 sa, 11, V' R 1: 1 j1 'k , ' 7. Tl 1: ' z'C1 S1 1 V3 ', -li x Ma' ' 1 1 1 ' A , t 17111111 R1111: Fl '11 A 1' Q1 k', A111111 ' 1 1, "1 ' 1 Q Az, 1 1 , 'la . 2 " ' , Y , 1 z 1 1. 1 if 1 1 1: .I 1 ' , 0 1' f 'Cl . . S Q M 1 ,, "1 11' ', I si "f N, fa f ROOM li 'VIALOFF FT1111L Raw: V1111ct Nik111ic11 M'lflLll1 'V11111f 117 ar'11r1c Lc1111c Dill'1'lC C'lI11'l'. 55111141 R111.: . 'rc' MJlA'XV.- 1, L111' . 'f N'111y. 1311 Row: '111' cy Ly111,c. 11yc1' ,'1. 1 11scp111nc f,z111g,c111f1, c1'11'. Sc11w'1 3' 5 1111111, by c I 1, C1 ' L1 1 M 1ry L111'1y F11url11 R1111 G111crt 14111111111 111111 M1 1 R11111 11 ILRITW 111 1'1 1111 f 11111111 11111 R11p11 Ol C11 11111 Ly LI F1 211 R11111 1111111 Kem B1x1111'y M111111111111 1' ll D11111 L111 1 lk L 1111 1 111 11111 lf Il D 11111 C Il 111 ROOM 16 DOXLI: 111111 11111 11,11 ll lII D lN1 111111 It 1px 1 A111 Ar1111 111 1 B ll 511111111 R011 1 P111 B1111 011C B111 111 1 11 LW 111 111111111111 B111 D 111t11y D III 11 111 ILOLL 1 5111111 B1 f11111'l11 IQULL 1111 B111111111111 B111 XVl11l 1111 KI 1 1 W11L11 111 V 11 1 111 1111 111-161 111 11111 1 -111111111151 ROOM 17 KELLY F1'1111LROw RLJNLIHAYY Bllll R1111 1111 Old 1 UTICS B1r111wm111 B11111r1 G1 11 G 111 G1111111 Wl111LC G11111 D 111 11 1 cr 'I111111111r1: T1111l11p on 111111 51111161 Arlcnc AUdCfN1JI1 Ray11111111 C 1111111 141 L'11111t11y G1111L11 61111111 Rom 11111 V1111 R1y111111111 B111 1rd 11.111 P11111 C111 Gl11l B1tty S1 11 w1rd Cc11k D 1111 1'11y X11111111 F11g,,1111111 A1111 Ca 1n11 T nd R1111 L11111c G1111ttC F1 1111 G11 Fll11CI'1DC B111k Hcmxctu Hm 1111 111 I1 ttc T1111y LOU! C 811151 1y M111 11 1rzc111k1 Audrey 11111 wx 1k M ll Il G11t1111111st B 111111 1 G1 1111111 Bcttv H1111 1cr R11111rd Bulge f1111111ttc B1111111c x1r1y B11 111 Irc1c 1111111111 1111 1111 P1 Tlkll 111 A1 11111 C111 1 C111r1cs Frxtz R11111111 G l1C.1C 2 , 1 11 1 M 1 1 U - -1 S 11 C1111 1 N 11 14 N M1 T11 SI 1 1 -1 1.1 1N111 1 ' 1 1 V ,. ,ll I.11Ny L111111 R11 P 11111 1 .1111 11 '1 ' 1 , ,1 1 if 111, 11 L1' , "1 1 'S I 1g- 1 1 , 1 s , 51 ' 'st1'. 1 1.2 A ' 1 vw- - 3 .I111111 '1 11, .ld '1 1 1ld, 1' '111 OA11' 4111, L' 1 11 Vc'1s11, 1 11 1 -1 1, F I 1: V1'Y'1'Z D1111. 1 "d A" s, P1 Gi .'k',.1"- 1111.111 f 1111 1 1111. V' 1: E111 :1 14, 5111111 ' 11111, j11z111 Blau, A11 1 N 1, E1111 1 ,I1111f kr S ',-I ' ' A , 11' 11' ull. T1 'f 1: 11111115 P:1dz11. 1 V 1kz111, Ccrry M111c1', Vcru Ba11111:1. 51132111 1z11'.111s. 1 Y: -I. W n .1 V .2 7 s'1, L1 r'y W, A11 1 S1 1-11x11 , B1 11 B511 , B B" ', R I' A A' N, 11111 3 , Y 115111, js A I 1 ' I , Mx: ' : 11'1,, 1 ' 2 1 ' 's, 1 1 :'s1 , ' ' S , '111' ' 1' 1' I', S ' 1: I 1 12. 1 f 11 ,,1' , 11,1 S. 1 '.'111, Ed 2 1 sz , ll 1 ' ', ff" 'L 11" .11 1" ' 1 , I1 '1 vu, S: 1' ', ,z 111, 1111 Bei- 11- . 1' 1171 111111.11 1' C:2ll'1S , ft Cz 4, 'r ' ' 11111, , 1 .' , ' 1 ' Ll . N ROOM N18 PAWLICKI rom Rom M1ry1n H11 e Dor mt y H rtk rrd N neun Bors y Audrey Errtk son bctond R011 Rrcbard C ygan Rocco rrrozzl C h If es Fresh N ney Iroe 1 lreh GCl'ilClll1L Flnn em Grbons Tlnrd Rom Wrllrrrn Drllrrn Robert Ab bolt mek Dorrn Dinrel Blebar Henry Brll Robert Chrrsten en Fourtlr Rom Robert Cwowgrll Brrbrra Crt r11er C trol FL1lIfII1lI1 oyee Durry Loln e Filenr Hxrry C ourr Frxnk DeS Lllllffllle F1 tlr R111 George Fl rrk Norton Cum Arnold Lrnelo Shrrley Anrler on Don rld Codd rrd Greta Drhlberg, ROOM 'I ZAHORIK 111111 Roy, G 41111 Gr 1n1to Gel xl me O C, rrr Semrrd Rott MlYlCIIL Prebe N rney P ret Llllllll Longosz Tlrxrd Row Drn Pruehnrelu rntt Opal Betty Nelxon N1nty Mrller Htrbert Cl rmrtlr Ron St rnley l rsek CNI1 rrlotte lXlll1lll1 llLllll1 Polehlopelc ernettt Mr lew kr N mtv Sprrgg, Peter Perentr flllzrbeth Bteker Andrew Prtellrro llllk Prn or1 El1une Mrthrhk Howrrd W1 tph rl bzxrh Rou Rrlph Threnr rnn M1rx n Otto rsrrntr rs rhno Ron rld Pulrskr en ntth Prulson ROOM 1,73 STERN Front Rau Thori Unrrth Nincy Webb lrtqrrelrne Wrde Conme Demet betrmd R011 une Inndl Alree Nrlrbor kr Donnr Mrelke Ro rlre Cxler mme Burkn 'Tlrrm Row Ruth Mrrske Exelyn Czetlc Rrtr Chylew kr me Mrrezik Lorettr 71Clll1 kr Mrrrlyn Vve1.,ntr om Bohl Robert Drlrl ourtlr Row rrn C oIr1111b1tro lllllx C r md rll Wrllr1r11 C ree 111111 Robert But ltr Leonrrd Tboma Lydn Cil'1l'f'I11L rk Gr ret HHS Alree Ko tynrr P1 tlr R Ll Charles Burke Ker neth Brun drge Robert Drmlto Dnlel Mlrrpby D 111 rld Le l1 Robert R111 1 George D1 l1 1 Rry Ro er 1 , 1 , F 1: 1 l' 114 , 1 l'1 1' 1 , 1 , 1 - X 1 1 1- 13 , g CX" 1, 111' ll I lf ' , 1 1 , tl 1 1: ' '1 1 'If 4, - , ,li ' V i 1 1' , 1: 1 1' , 1 1 V111 , li- W1 ,bl ' 1, S' 1 , 1 , s, 1 1' ' 2. 11' 1 1: - 41 11 , 1 , ' 1 1 , 1' ' s , - 1 1 1 . 1 1 1. . 5 ' -' 9 F 1: I "1 '1 ' , '1 cl' 1 1. . ' 1: 1 1 A . 1 ' c ' '1 1 5 . ' 1 1 ' " i, -I1 1 ' , G lz. F 1: C1 719' , 1 1 , . 1 1 11 , 1 111 1 f .4 ', 1 ' 1 Hs, 1 1 1 F1fll1 Row: Beverly Schmidt, Betty Freitag, I 2 v 1- , -u 1 x 1 , -I1 'S 1 s , " " 1 ' , 1 1s 1 . N ,' 1: 1 1 , 1 11 CX." 1 P1.s1 ' , 1 1: ', K f 1 1 J . Y 7 'U ' ""7 1: '1 ' 1 , 1 . -1 1 1 , 1 1 . K V: 'I x K , 1, 2 . f s ', 1 " , S1 A , , JL s l ' 1 1 r . 11 T ' . l 1 I S , 11 1 ' 1 , 1 i 4 . S , I 1., .., j 1 Q 1' 1 . F 1 .lf1 k l 1 , -I1 1'1 1 , 1 1"1 , ' 1 ". 1 5, V1 , 1 'Zi , L '1 'r ' ' 5 Ik. 11 1: 1 1 1' 1, 1 ' f 5 if . 1 1 , 1 1' , 1 1 S , 1 1 gg N f- K, I Rank. 1 dg s. A 1 ROOM 374 A ANDERSON Front Row Roserniry Nxrdx Rosrln Bmlk Leona Drew Second Row Dori Kelly Karen WCILSLIH horn Ag,ne5 Sehultz Lol Wrll Miry York Evelyn Wolfgtarth DeloresDel1hy Tlurd Row Ralph Raxlll Arlene Stuhl Eumee Wagner Vletorrr Tuztxk Flor enee Perry Donna Wrlher Mmlyn Wollshlaeger Fourth Row Henry Wtwzak Bob Seholz Walter Vogel Boh Hamhleton Don rld Gofron Arthur Tyrell Fzfth Row Edward Mader John Werle George Ruedxggr Gene T lep Lentnd Respond oe Lazer Pit Wendorf George Bober ROOM 05 HOLJLE From Row Dolore Ko'owsk1 Estl er Kes lxnke Glor1.1 .rrnreson Mtrrllyn Hemtz Second Row Cirol rehnueh Lois Ste fun Rosemary Leahey Rltr Nytko 'Tlurd Row Carol I el Rmhert lvldjewsl-tr Pdtrrexa Knudsen MIYJCJYIL Krnowskt john Klus Fon nh Row Edmund Tunlson Wllllllll Huston Drvxd ihns Earl Nelson Col leen ennmp Phyllls Ptlrksl Mmlyn Donald F1111 Row Roy Mrller Robert Hrnstn o ph Komeezny Errek Kry er Ernet Wrlhelm Mathew Kolodzlej ROOM 7 6 CAN TU Front Row Beverly Park r Audrey Selnl ler uarnta Spangler Gemldme Snndr linda .Setcmd Row Verna Unruh own Lrnder Lore Rrstow Betty Lnilllll Nrney Sehoenfeld Elalne Rrehter Tlwrd Row Barbara Stdehlt Brrhrrn Brxllo Betty Cangeml Grate Sehu maeher o.1n Pekir B1lIPe1bt1g., Ed ward Newman FOIATIII Row Conn1e Skrjr Dolrres Sehaeht LUIS Sandherg, Eugene Szydlow :kr Walter Bendxx Gerald Rmnus en Drck Seltzer F1 nh Row Qtwndmgj George VlCI'l1I1g Henry Selpp ohn Sowle Kenneth Ranke Walter Soderberg aelt Mueller , . - , . , : J 2 2 , S1 X ' , X A A- 1 7 -xfw . a , X ' , 1 ' ' , S 2 , 2 Y . S t ,Z A - , , . , 3 . l . , ., l , - 1 3 3 'K ' Q R a , y . , , Z , . I . . S Q Y , e . ' ' ' . -1 . .. , : S 1 ' , Q 1 , ' J' S -, ' - : 2 J2 ' ' , J 2 'f 2 , Q ' , 2 . ', Z . y dr . A F. lx ' 5 , 2 ' 2 Q 1, Dorothy Yurkowskl, Janice Krunler, r : Q , 2 . . I V 2 . . , . Y . , . J2 ., 2 , , f ., . , . 2 f I , 2 , bl .ee , 2 s , rs , . 'V Y 1- - , 4 . . A - ', . e , , J 2 , 2 2 f 2 1 ' : ' , J 2 2 S, r 5 , 2 S, 2 ' , , ' 1 ' ' ', 2 2 2 v 1 ' Q R ' ' ' : . 1, 2 J I Q l is ' . , , ' 2: is , f lx 1 1 , , .l , ' , , .l ' - ROOM 330, STEXVART Iirrnit Row: Norbert jayko, .Ioanna Mc' lnlyre, Gwen Hengels. Second Row: Donna Lane, Lorraine Ma' jeski, Nancy Lee, joan Murphy, Rose slobnson, lviaryellen johnson, Ernest Grzenia, Miclwael Glynn. Third Row: Evelyn Millei', Betty jobnston, Minnie lvlarebetti, Gordon Groundwater, Gordon Hansen, Lois Kaiser, ,loan Kozf lowski, Fomlli Row: Ralpli Kubns, joe Larosa, .Ioan Holmbcrg, Rayjond Malek, Albert Anderson, Robert Hartman, Lester lnstone. Fifth Row: Willizvin Henderson, Herbert Hansen. Donald MCGOLlgl1, Robert Kruse, Clarence Morzucb. V85 IWLQIQ If'lQlfl GL l0lfl ffffelflfl y Quaiwl tit bt inn n-f 1 . t 1 N t int titii new Mei 1 e K N i A Q Q s ...1 Y-final A J' ,ff k ? ig 5 At l X i 5 il' eacli seine:-'ci' Fortinzin xx't'lqo.1iw tle lreelnnxn ' o l ' ' :nl ool loin' at tb: k'Urient.ifi1fn Agsginblyf' Student lezielcrs ol' Llic various activities present Foreman life to tlie new' N ' g-, and vate l C1'li1ll invitation to llitni to begone giijiiw in :glioil aflgiirs gt l I " 'la men gif l A gi Ir' 'ie of iliig lielitr- fitle i::el'ool lilie in Ll sliort t.i'tnt flu J V, 1 l c 1 l 't le l clasfs ui 'l tl ry lvl 4 l inc. eointr L nt i ini L i it tiem N tx x ri ti ol i HL 'itl it t lt io '70 i 1 ontt Lp ui t lah it ix inn o ILILIL ti in to titii glmimalm zgazicaqfmfyh RX r l'l'l'l' ll 6Ll IIIOHIPIII UI' Olll' 0 lf? .iPl'l'l'IllI'll'5 7 ff 1 , ,ullllllfibllffiflllv urn, l'Kfil'il'I1l. Cpuf of fgv ffyfng ,Jun info fAv ufr. 1 ,7,Il'll l'll I'll'K'.i U l'l' lll'l'l'll!llA Ht' All, lU0l'll Ill IA? llllyj PHIL jg? lrnyifcj 5114.55 fillllf uucuf lHllL?,1 fAc' lU0l'flll 72 PM 'NF' wil K 41 H0 gli an flfltfll Oli ll lllflly If ll Pqlnnlnq 0 llflf Oln 8111015 10116 lll U 5111955 0 ll t Ill, lily ffllll 1,1011 0 I Il Il IVIP OMI' lllll AQQIII5 UH FU ll!! yllf OH COITS! I7 VU YP 71 Q L qv af' ki m ..,,.. J ', ' 0 O J. f LL. -ff,- -A IQAKQ- fi - ,1. .S ' .. lv ll. '.x4 f", . ffAe . 'Mff 1 f ,Jima In ,1 .. o ff' . K .. .Si'l'l'l'l!ll'l'l'.1 in ftp nzulfing. fAf.S Le an afom Laing? Ziirzfjirrg or-zlvr ouf ofrAz1oJ in fAe AA:-ary S , 7A,-.1 .,.,. ,fl A., U 26. mf, f,flA,,1.,A0.-Lf,.,. UA., ,mmf of My ,m1..10w ,nf in My Mun, jig mwlinf, Lu., Lum mffwl fo 0I'tl?I'. H+ l IJHML5 I'Q!L"C'.fA- ll4!Aen if a ,vie nof Il l7il' 777in or repa ir-.1 . 0 jrying fo A2619 up wifd cAange.6 in fde map fall A'C?Hl'Yl C6171 7 Ill? ! Yfzjdo ,1ay.S fgij I5 u man if uforkf 0I'lL'8I'I,I'Cltl0l'l EMI QIIYIQH L. W TIVITI F Wafionaf .jwlonor ociefy, gowoif MUN 111 1 xg Y 171 1 S 1 1 x 1111 1 1 1111 1 1 B11 11 111 111 lou 1 y 111 V11 1 x 1 1 1 1 1 1 1 M 1111 111: 1111111121111 Czlldvs 1 11 11111111 11 ll R11111 1711 R1111 11113 K. KI ll 1 LI 5 1 1 1 L K 1111 1 111 11111111 II L1 1 D lV1 I1 111 1 1111 111 11 lX 11111 1111 111 XLL 11 1111111 1111 1 1 l1llL 1111 1 H1111 5 111111111 1 1111 1 11 1 1 11 111 A'1 A1151 '1w111.. 111' 1- ' . .gk 1,'1'1' awe , 1 1 "3 1' :1 ' L. ' y .1' 1" , '11 111' :1'1111.1' ' 1lL'Z 111 .1'fi'.. 1 'I' AQ Ni 2 1 3 1-if LV ,' " A '1',, I' f I " ' ' T 1, lITI1'l 111111, 1 'I' C '. ' ' V"l1. ' , 11C ' I' 1lWk', 11111111 M11'pl1y, G1:1'1z ' , 'l'1'l iyllllw 111111 C- wr 1. '11' 1 1w:115k1, M111 y1111c D1'N11v1, 1:1 ' 1'1'1', 1' 'Q 'gy' 1 w' 1 C111 11111' Z111ll111ws 1. .fx 1 111111: 1 111111 'l'N'C.Il'v, V- '1 : 1 1:11 Levine, 5111111111 ix. 's W Frunl Row: Rcmlmlt Lvvinc, Barlwara Rogan, ,Icazmc BIZVNII fVil:vfP1'cs.J, .AllQC -Iujulm lTrcasl, Elamf Murli, Marllyn Rwuligcr. Kay Stmaul, liru Mar' wk-del, lwycc Hcwstt, cllliflil Pins. Ixllif Puflnan, lN',lyll.lN Tatar. Sally Ol -cn. Glaplyf Nclwn. Mary ljallanix. vluaninc Klungul, l.,.Il'l'y llrlrklwarnlt. f. Suwfml Row: Barlwara Mwlm Dolu1'cQ Cullman, Margarul rlilll, Mll'll:k' Ulm-Nh, a Hvlcn Szcplmwxlsi, Giwia jfmlms, Bctly Gcw1'tclmmllcr', Emmy Lou Slwlar, Dolm-cs Sul1miLlL, Ibm-mlny Mmngmm-1'y, Plmylliy SCl1lNI1l-L'lLl, .Ican Annu NValkcr fprcsj, Marilyn Stcwart, Mary Muclwllaamvr. liaulq Rum: lvlary juan Krvrwctzlic, Marlcm Frzmlc. B:.1'Fa1'a Alnlmf. Ibmmlmy Hancly, Plmyllls f1ZC1'lC'llVrli1. BllIl3Jl1'.l Amlcrf. lvlaryw Nl-I-fm, Xyllllnlll Kal' lWI'Clk'l', Ray llarwn-, Xxvllllillll ffzapar. lfrcql Vw'u1':laarl1vr. Rulwli Stangv land, Ray Silvwtri, Harriet Marulflw, Pat llriclkutlm. Edwin 'llraIwp, Plum-he . lfaullmlwcr, Donald Sclwlcvltcr, Elaim' AlXlINICI'lITllI1l1 fSuf.J, llulunw cllwlf' 7 Lll'l'.ClKX'C!1 Ixqlfllllgjf. lrcm' Alznluwmwll. f.l.arl Qt.c.lull'v1'y, flLl'I1l1l' Ziwllwwxlu cwoi l'7'unl Huw: JCLIIT A1111-' XxVVIllliL'l' fprvxl, Miss Cavuit, Alla' Kalm-lm fTrc.1x.J Hulk Row: Elaine :Ku-tcrmann 15031. klcannc Brown 1Yicvfl'l'usl. X "-'nu 70 S 111111 XUL1 111 111,11 1 111I 1 1 1 1 1 1 1 1 SOPHUMURI HLIINLIR CIIIII IALAHERTX X1 l L 1 l X I l I I I K L IIX 1 I II IX 1 'X 1 I1 HUNIUI1 L I XX II 1 1 1 11 111 11 1 L 1 L L ll 1 1 I X 11 x IIIXII 0lfl'l0I"Q 0l'l0I" OCLQIL M,l'Il0l" 0Ifl0I" 1 1 X IL IL 111 lL 1111 1I1 UXN I11 1 LII L IL 1 1 11 IX 111 1 1 1 I 1111 1 1 1 11 1 11 Q0 I"1'1111! I'111': I'I11'II1- H. .11'I11'1', R111 X'11g1, X11111'y K'1"N, .I1'.111 I'1.11'I1 111111xwI11, EI.1111- 711I-111111 , I11y11' Tx1,I11111-, fXI.1 1Iy11 XX'1'.11', JX11 1.1 IIIIINI 1T'1'11N.I, B11:111111 AII1. Qt- 11 1: "P 1 151111, "XA, -1 fI1'.1xxI111d, D111 IIIIX' I,11xl1, l7111111I11'.1 SIIIIII III11-N I I'Ii1'1'1111'-' I,lIl'IIIII1l, II1.11I1:11.1 II11II.1, NI: " I-11111Ig1 111, S.11'41I1 H11II1'111I11', t'I':11" G11111 TI: ' Ii1111'I 'xx'-I II111111'1xI11 l51'1'.I, fi.11I'11111' l'11'1'II11. 'L,I.1L'I111"' 51111'I11', l..X 1'1111' ll111wI1, :X1I1'111-KII114111, 'II,1'1"' fXI1II1'1,fI11111y R111111111, -I11I1 KI1. 1111. A'I71111" E11 -1. I5.1'I' 11111: I,I1"II1- IX111'111', "In" 'I'111'I1111x1I1 IX'1111'-II11'-,I, I5L1I11'1 II1111I1I1.111Il. II1lVIIx .II4111, gXI1'1. I'.1I1111'1, I51111- 'I111111 All INIL I' 1 I I ,l'I1, 'IilSS 15111111 Ii111,'g l'1I11 LI1.1w11, XI. 1' IA1111. XI 1, XX'1'w, II11111 Ii1'II1, 111.111 II1N-, CII1111.1 ll.1I111-.Ix1111, I,1'1I1.1 f1I11'111111':.1I1, 1,1111 I11'111111, A111- K11Nl'11lL1I1. SL' 111I Ii 111: If1I111'11 I"111111'Q.111, ,I1 y'1' IQ111'I , I'I1'I'11 II111'I1'11, UI111'1.1 II.1II1I11'. K1 1'11XX'1'111'1:I1111':11 .'X1I '111' VIIIII 'I.'11, CI11141111' S1'I1I1'1111111'1, :XI111 ELI1 11111, I'111:1I11' CII1'1, IVIL If H111I1p.111. IMI' R1111': I11cI1:11LI I,,1'1I1111gc1', RUI11111 HLIII-CII. I'1.11I1.11.1 5111'I11I1'I11'11, -I11.111 Ii.11I11', If111'II1' fI..111.1I1111111I111, I711111111 M411' XX'1II11'1', I:111'1g111' Il11I11' TI1- 1'I1'c111111 111 S111I1111111111' II1111111' F111'11'1l' 111II1'1'1N 1111-I1 11I.11'1' III TI ' KI11111111 711111111 f1I11I1 11111111111 11111 1111Iy -111'111I .'1 '1 '- I I"1'I1111.11y. 'III11' I11II1111'111g11II11'111N 11' ' 1'I1'1'11'1I. I'11'111I1'111, I',1.111I1 INK' 1'.11111-- 1111 1111'1'1I11' 1111111x'11 1'.11'I1 11'111'111':, .'X -111'1'1'wI11I "II ' Day" 5111111 11121 X'11'1'fI'11H11I' 1, .I.11'I1 XX'.1II11'1: 'I'1'1'.1x1111'1, I1.1:1I1 I-I1I-511. 111111 111111'1LI1'N IIIIILIN 1111 1x'111t, x'I11I1' 1'1111'1111'111'1 wI11I1' 1I11' IIIQIIIIQIII 111' CIIL' 51'1'11'1g11'y, I31'1'1Iy II.111I 1'I11I11 N111'1.1I 1'.1I1"11I.11' 11 1I11' 11.11I1111111.1I 11'1'1'11111111 11'11LIL' 'LI LI11' N411 , . 111111.1I H1111111 S1111111' .111LI 1I1":1 11.11'1'1111 1111 I111I111'11111 IDAIX' II11' 111111111131 .111' I11'ILI 11x'11'1' 111111 I1Iy1 .: 1111-1111'w1111'11111g 111 II11' Ml v 1 in ' N I, V VH I s i X .I V 1' .1 1 I K H It IVAN vmd lxuknl HI-www im- ,IH U! my dub HWIH1 HN 1 1111111 1111 11.111111A1.1.1 111 1 1111 IIILX 111111111111 15 111- 1111.1 I . I"I"mmu mxm " ' ' I 5 ' ' 1.1111111g !I11' 111'1'1M.11'1' 1111111 111111111 1'1'1111111'1I 1111 1'111'.111c1'1111I11- IN11' H11 1' 11111 .11' 1111'1x'I11'111Q .1xx'.1LI1'I 111 1111'111I11'1'- 1111 .111' 1'I1Q I1I1' 111111.1I H1lII1lI S111' '11' L GARDEN CLUB, SNODURASS Fnmt Row: Dolurcs Dclarhy, Rnsalia Bnchat, Dorothy Humalwr. Elainc Zuclkc, Virginia MaKarcwicz, loscphinc flasahlanca. Elaine Lcwis, Lurrainc Mun- hart, David Mnrgans, LCRoy Lcnl, Rosalir Bialk, Frances Lcffascio, Mr Snodgrass. Sammi Rinr: Dnrntliy Yurlmwsky, -lusuphinc Bill, Phyllis Parlxcr. ,Ioan Ratkc Yvonne Svarstad, Gloria XV:1iLcr, Eunirc Vw7agcncr, Dunaltl YanFraycn, Pat Gapski, Dnlnrfs Pauzanicc, Batty Hocllcr. Tliml Row: Kcnncth Wittcrwhcrtg, Allan May, Ruhcrt Orst, Ralph Gutckunst, Ronald Lcya, Richard Ahrahansa, Ginny Daniel, Stvlla Knrdt. Hack Row: Margarct Majka, Icrry Ruth, Vxfaync Matthias, Pat Luntlhnm, Ircnr Krah, Gwen Licslcc, Lois Stefani, Marion Conn, 'loc Rosa, -Iuhn Meyer. Rosemary Lapins, Dun Crisman, .loan Mcvhcrg. me gal' Qlfl Thu Gardcn Cluh has hccn nrganizqd for thrcc scmnsttrs. During the currcnt scmcstcr it has continual its mcmhcrship to girls, Tho aims of thc cluh and its programs arc: crcating a hcttcr undcrf standing nf growing things, flnwws and vcgctahlusg tht' hcttcr trcatf mcnt of plants in gcncral: getting a hcttur apprcciatinn nf' thc hcautilul things in naturcg answering practical questions ahout growing things: mutual sharing of ideas: appreciation of classmates in their common interests. 31 Ufl Ufl 5 Utlfl DLQQIQ5 TYIINI KINL S AND UIIIENS CUONIN ll III II X 1 K 1111111 TYPINC QI EENS COONIY II 1111! 111 X 11 111g 1 IIIII ll x 111 xx ll 1 II 1 1 111 LI 41 1 II I 1 I 'III INK IxINI S AND OI MINS CUONIQY II I III Ll IIIL LI III L LI I 1 IVI1j1w I I K K L III 1111 111111 S 1111 51 K I II I1 LI I1x +V-1.1 fwfw ,-,N MAJ Z?MLQfLaf CH Wk K1 nm nr to mw up rm w ufn Lnt url 1 L I I Q u prov IIN xx- nf' 71 L N W Sw lmw m L 1 N w 3 ILIHI lump um L L mc. Lrlmmuu nf LUUI1 L XL Ill IHKIII III VN TIL t K. IXN LX Il IIX L lfl ntu SPIIIV w sm: w Q kk mmf 1 m wly lll tru L pmfx nm K cm v um 1 vw pug ut LIU x u I1 mr BASEBALL B-XSIKETB KLL CLUB MKLO Fwxt Rum Peter lVllll1Fl'WI'OI Hnmlnxun Rolnrt Andu calm Rulw nd Andcrwolm ng md Rom 1 E M MJIIJLO B111 K xudsnn Clayton 1 M lu Bug, xo R my Q1 L I1 1 Ik IC 1 Blll 1 P dm k xv 1 y 1 ll B1 lt dur Vx mltu ld 4 1 1 urgrm Dm 1 1 Lf on R 1 my 1pL yl Ron Zi nr u mdl md my ummm 1 '1 ku nf. M 41 JHTII R014 G IIHLI nm Nnl 1111 ll nu 1 x Mlwl l'dw nd SlClHl1lll Edw Hd UUWLPL Don LICIIHIUSCD I lz 1 Img lkou B Bm u Tu Cwli I ull D1NlLl Kgnmth Pol Ill E1 lx Kly nr Buh Vvp tfgtc Don bu ow lu xr C alum 1 1 lI1x.llI ll m ll! u Bcvuk HVNTING FUND QKMPING CLUB POW ERS 11 blupzazy., Bug., 15 I1 D I1 'mul Rm E Tum un Rmwf 1 Nmlw S ot Hugo Mm LI K UWL I cv kph Kully umld nu 0 Perm n ll up Pr cvw mlc ow nd Nuwxtn lu Dluk Cygwin Ron ILHII Bob M: Bac Rom Hcrlw: Hombcrf' lc iw Don Glcxlcr Wlll Ulpp mmm Cunu Gfllllwlld B111 link du all Bob Lmdl Pull Rqm Ltflilfl CLI16! C Wiping 0 5 1 rhouwh I mx t I m L L x L l,Ll1Ll'll tunrl ut mxmmr mon m tn LII ww md C1111 nw uh T1 du mutc on llfLI'I1ltL mu mu UI Lm mx mn IQIINL 111 tn L 1 r on or 5 N fn 5 n m Um pm 4 ILIHIIINY ma umpm un lmuntnw U 11 ll1L mm umpn 1 K H 1 lun md hultm nl 81 VBWW .544 ' LL To snail' 'l llw Vzwlw' S ' N' n ' m N 11' "V in husk- 72 ll :md lW215ClWL1ll is unc uf thx aims nf Hs 'luli Th' ,rx follw 1 tlxc scglsuns by strvssi , l Q Sk 'rl all in thc wintffr and lmscl all in ilu' fy ring. Du" ,m 'xskc lw ll SCZISHII tlwc Qlulw program congists of tuzun lla ' l.U!lkli1I1 ' als, lmll 1 lling, : ' Llcl"nS', 1 ' Q' ' 1,2 All ' this iawtru' ' is 'limnxcnl lwy il round robin P1 1' 4 x ' 'l "h lu' lw vjp 'gl bit Llw skulls tltcy lg 'Q lu med. I l ' " 4, lufl: ll slull gnvli pit'l '11, lm ttiug. :xml tml I il ' 2 's Seed. Thx gz ul thc clulw aims tu milk' rum'-3 li ys pn fix" t All tlmcsc 2 'c wulur Sp 1' s .xml Illlllivl nh- 'Q 'sity mt' izll. .' 'z , 1. .luck 4 L Sw' Y: Cas Pzssilimx, rx wt L 0 ' ' 1 , A f f , " 2 sf: Cla xtnn, 1' ' ' 'l' , . A gl 1 1 t'l, Joh Nl will li. Jlm lic, . Bc ld ic' ni , X 'all GI S I fron, W, L ' Bill 'a sl '. li " O st. ' -C- ' A Tim-d Row: Tino Vicelli, Hcnry ,, Sr liz . Ha l C 'jx 2 an Dru' . jcfk, B wh And ' s , any Rav K ' muscn, Ra ' K 'Z 'L all- . M' B lw N ' 1 . V1 H la" . A W ,lack Vwzl GC ' Kaxczrar, Mr. L al y, ' Fr l ': Dirk 2, G ' ' ' nf cv H11, 1' B-.d -k. Bfh ll: ' lui 1. I M . ' K: , jog 1' Ml' 2'. 5'l ' f: ill 'di an l"l, A 1 7: 1 ' , ' ' Z. , 'lc' ' ,A 5 1' I Fr: 1k if lmtto, 'lack f ' Bl: 'la 'd, Bob Hz 't 1 , B lw f 1 I I J l A v W4 . A' I X I : I N " f f: 'i I'lAflI11N. . E F f': d G . " lar' fuzz: . A . : . -ll N 1 ' Clvstcr A, P "rx Al Lufng, .I SN ' 2 , sf R -1 B rw -k, Du . f Cl: xlwkv, ,I W 2 ' 1 , H 'f V h llld Pal'-A if l Jr., li 1 a l -' iq ': ' 5, An , A Gulzpn, ' . , ' P I, ' f I lax , ,- -pl iz . Y A7 1, gli., b , A M if ' ' Cf 6 CL 1 U, "Lo k' is , 'll lg 'c mu lmy mmf' slvllsv or "Ill hnvx to put Ll larch on thx tcm" is thu fi '. " "s:' ' VH' ,. 'Q p'xCl'. lcxh :'.N au ' all Lr nv lv 3 1 ' 1 N ' l ' 'lLb. Ou Sp S , C. A. lowcrg Qvci us 1: y 'I C lfutln l ' A, 1 l 'Q ' WI ' ' 4, is wr lv' 'd V' XL 'ag 't um bc gI'Clt ' Q 'L lful pl 'Q surc. PGLNLAFL A 111111111 BL11 F1111 1111 UW 1N Cl1I11I141L 1 11 U1 1 NPU11NC11 1 'VI r W C5 1717111111 111111111141 111 t1u1t11r C L1 1 1r111 L 1 111 111 1 1 1 111111111 , 1 111 1111 L 1r 11 LN 1L CILCLI1 U 111 Ik LLL1'll1 Hosw IC11 1 I 1 1 O P1111 1 B1 N FRANKLIN CLUB V1 ALLAC E 11 1 111 uw 1 LC ILN 1 C111 C B 1 11 1111 N1,w11141 RIV LLw111L111xx 1 R1L1 1 B 1 J11 cr1 Ed U111111 T111 LL M 11 1111 C RIL11 B1L1L11111 Lllr 1 1 111 11 TL C1 zcwwkl 11 111111 1111 111111 111 l I1 XX1111 1 1 1 11 1 1 E111,111 1 B11 'N ll lf D1111 G1111111111 1L C11111111r11 E1'z's 1 'Q1i'C11'5' S' 1714 111A111ti11, Sf1lL1L"11S C1111y 1 C1 'S Q Q 'cd 11l'.. .. Ii", T111' 111111 CS1QI15Ql11C1 1 ' 1511 SQ1111111 'Q1L'l1' L1.11' 1 111151 1t ll1rl 171151151105 1 1.1" i11111'f11.1gc pz111u1' 111' its 11w11. 1 L1 114115 'Q f 1111111 sc1'41111111111is 111 great ll1111T'1'Q 1-C11' t1 ' 111111111 lllL1L'111S ' 1 ' V1"1 s' .'l1' 1.11s, T1113 11 U1 111-11 411511 s11l1c1'v1s1' L111' 11111 11111' 11111 111. sQ1111111 14111115 and 511111 1 " ted .111 11011 1'1'11'c 0116: C111 'k 1,LlW1 'sk' CV1' P111, ElIQ'l1L' G111- 11 15121. Ray PC'1iC3111y 41 rcsj. 1'11't111'c Tv 1 L '1" ' . al - 'a 1114, 2 "1 Rylkc, C1 1:g1:, '1, ry AI1111111111, '11 a11c1" '1'Z, " " ' ' , ry 1741Q1g,1tt, Lc1 B1c11 1 . 'd TS x , B 11 Cf 11111. 1'11'l1u'g T117'L'L'1 Tc L11 4. S41 111111 11711, B1111 15 B111411. Ed. ' '11c111:1-. 111111115 Ifmr: S211 P1'11x'c11:z1111, Earl ' 1 2l1'k. B111 vu. D1ck fw :' . 1 '. N"1c GHC? 'W A FANCY W1 HRK CLUB MACIKAY 1111! 111 1 1 x11 1111 1 1 111111 B x X KL Ik I L K 1 1 1 I1 1 xnt XVIL Il 11 111 1 ll 1 1 1 H11 1 111 1 Il 111 7111 111111111 I11 1 I 1 1 511 1I1 VI1 Iuy JLX CLUB XIIII LZ 11111 Iill M 111 1 Mit AIWCKI IN1111 1 IIN R111 1 1 tw 111 N N 1 1 411 11111wN1 IIN N111 1 11 1 1111 I X11llL ll ll LL! 1 PIII V111I1 QILIW 1 ll Wl .1 11111 11f1t iw11t11N 1111, Ll 111 1xx11 1111'N 1111 1' 1 NN 111 N 1 LN 1 1 N Nl 11' 1 1 1 K1 X I I IIN' 4 FUN N IIILI1 N XNLI1 W1 Wil L 11111111 3111 1 l I, I1II11xx1 B1x 11I1 1 Q1 1 11 11 IHLLIN 111 11111111 XXIt1 F IL 1 1 '111 N 1 1Y 1111111 'IXLH UN H I N N A K 1 IIN I 1, I ll L WAN klllfi LI IIIILILN IIIQ N L LI N 11 N1 Fr IQIFIIT L11 N1' S11I1-cy, P111 5:11111 c:.1k, D11 'I1'111' GI11N111z1k, I31"1'Iy I,11.1I S1'1'11111I R1111': I'- .' blxk 1I. 't:. U vrlv I'11'I, XXIII ' P1w-II, N.111'y Sp1'1g1gN 1Al1111 K11111-I, E11 11' I' I "Z, -I I1 L11 1, IVI. 'lyn S ':1'I'1'1I1'. TI111'1I Iii? 11: -I11g111111' WI. kI1'ilI1t':I.L T1'I ,I111111 L111'N1111, kIll1k'I E1A1'kN I1 fiilI'UI RHI. I71'tI1y I3 ' 'NV R111I 111111111111 Nz111'y I.2lI1Il12lI1, A11 1111I11'N' ."'I1c1't, B11 '. llll' Si11111', M1NN 1 if 'L . I' If I ' 1 F1 11': rs. V 'I:, PII " I"' 41111, I -'I 'Vt -Iz1yI111, AI11:1I1 V11'IZ. M: A1111 '.1g'IN11'111. IS-1 4' -IUI111' N111 ', Yx'111111c TI111I1'N1'11 Sf'1'11111I R1111': I7I11I R1Nl.111, IIUI I'11,if 111L111, S11IIv KIIIOII, M11 '1 1'1' Ka .I'1, IVI: . '1I111f, CfI.11A1'11'1' M111':111I1 I'1'l' Ii1'1': I'1'I. 'I Kr N12 RJ 11111 A11 I' N1111. OI" U TI1' I. gy X " I I 1:11111ys ll V.ll'lk'Iy 111' 111't1s1i1' .11'11x'1111'N. NV1'.'v'1g N11It, xx'I111c I 1 I11lsI1".1N1 IQIIII' 1, 5 I1-'11 . "1 ty' jf fl Hiy Cl LII' 'IQ ' ,Sz "1 'IIL'IIIl, ILlI'.'L'.', :1111I 1'111I11'1111Iu1'111g s1111'Is 11111I pilf I vs I1:1: 111t'1'x't'1I IIIN girls tI11: y1w11'. A Sl '11 ,, prrty 111 tI1c S1c1.1I Ill111IN 11I1111.11111I IIIX y1'.11"N 1w1'11g1'.1111. A I11 XII' 1.I1I1' N11 1' 1 .111,I 1I1'I1' 111 5 1'cI'1'c:I1 ' lf 1 '11 'QI I1y LI111 11111.11 ' 111111: A 1 A g1'.1111 .11 111111111 1111'11I11'1's JIIQI f11111'111g 'K -dl TI11: CI . fI511I11 '1'g1I IiXIWIl1l"fI'FJ 11111N1N-1N11I FII! I1'111.N xx'I1 .1111 1's11111.1IIy 111111151111 111 I111I1gy. It " 5 A 322 'A I M S. V VIZ, N11111 N1111 R1 1'1N, 1I1s111-rN11111N 11111I Iccturci 11I I111I1111:1I A "'st 11r1' 1 ' " 11t 1I1111111't111.5. S111 '1' ' As .1IN11ff1v1':1 t11 1I1s.41'1't11111. Ljll'I g IIII 111 r' 111' ' ,'t11Iy of 1111c1'11N'11111' life XVLL' 111111Ic xx1tI1 II11' S1'.1N'1111'. , . I 1.11, gli C OLLE1 E CLUB ALIC E IONP3 rmlt 111111 1 1 1 11 51111 1 1 1 1 11111111 11111 111111 N111 111 1, ll 1, LX 11111 111 IL 1 1 1 1 111 L 111 11 K1 K 5 1 L 1 Xl L1 1111 T111 11 x 1111111111 ll 1 1 1 11 D1'11f51T1N1 f Ll 13 13C1Y1.h 111116 11 111 111111 111111 11 K 111111 1' 111 1 11 1 1 1 A111111 111 fx IA 11111 11111 1 11 11 6119 cm 11 L11111g1 c1Ll1 w1x111 11 1 111 1 11 111111 N1 1 kk' 15 1 11111 1 1 1 1 1 11111111 1 1 111111 VKILI 11 s W 1 L 111 111 UWLIIII1 kk W ' 11111 legdllng A 1111 1 1111 11111111 N kk 1 11111111 J 11 C111 11 W1 1 1 1111 f 1 kk 11111 N111 1 11111011 5 1 U1 1111 11 XX l 111 I A1 171 1 111111111 1 T11111 11 1 11111 1 1 L 1 1 I1 1111 x6 , Q1 4 T 1 , 1 1- ' - M: ff 52 ' 1 5 1 f 1 1 1 1 - 1 1 Q W 1 . 1 4 Q3 'Sw av. , T! ' 1 111 1 X' f 1 it S , I 1 , 1 5 11 R1111': M1 " 01111 15111. MH. A1111 1 1151 151 11111, H1111 S11-111111-111 11'11w.1 " ' 1 ': G " . 11 gf. N111-' B1"1 , D1 rw Sc111111111. 1'.1t1'1'111 1:11'l1x1ll11. 111.11 -111- 1514 1111. M1 'A1lll"l T111, D11' 1111' M mtg I1l'1'y, L111'1'.1111' 1u13:.11a1. x'U1II11l '1111'11. 15111 11111' N11 gli. 111':11' .'X11L.1"1 1 "af.1. 11 pk l'1111': B" . 1' ' L11N:c:, M. '1,'- NC11111, L111111111' 1:11111 1X'1"'1'111-.1 1 1 1 1 Q , ' At T 1 1111111 1:11111 1P1'1'4,1, 1V1ilI'y 1.1111 1f1111g1'11w11 13191, D11' 1 A ' 11. 1.z1"' 1 R.11 1 S 1 111111: M115 D j1' 1511 11s11'1, .IEIIIVN 1511'x111.111, 1101111.11111 1 1 11y. B '11 ': U11111' 1:11s1, R1 111 ,1A111'1111, N1 ' .111 NN'111111'y. A11" K11x1y111:11i. 111111121 Uz1111'11'1Q 1.y111z1 f1111'111111':a111, Ellg1'I1L' C11-111111111 1V1.l'1'll4.1 0 Q U, T1 ' N 1 1 I 1 if 'gan '1111 111 111' 1111111151 111 s1'111111'f 111111 111.111 L11 11111 11 11111'g1', s111111' 11 'sc 11' 1 1 1111 'T .111111y 11111"11v 111 '1111111 . T111 C11Ll1 11'1:k'145 its 11111111111 111515 't 'ty 111 gcl 1 1 "'1'x' 111 C11111'gc ' 1 11s 1112 s111'1's 1lI1k1 11.5 1111'111s1's, 11111 1 111115 :1'111111's 111 "gut sul" 11111" t1111s1' 1 ' ' Q xx"'11s 1111 1111' 111 'A 1111s. l f U 1111' ' 111' "F1 ' F-1111 Q' is 11111 1'1'1'1'1111111 1114 .'1W"C11. 1-111" 111 Fll'C 1. 11f 11111111111 1 11 1111's 11131 11t'1g1' 111 1111s 11111"1y 1y 1 '111y L1Lx1w11L111g 1111' 11111's111111s111' ,111 11z1y. T11' s1111'1 'ts 111' ' 1111111111: 'Q IQC 1-F1111 1111 11111 ' s t '111 :u:11 415 NA11 151 A Q11 1 N11 ' 1,,1111iu1l1 1111' sc1'11111s111s111Qs11111s 511111 .1s, " 11 1 1 1111 11I11V'I'Sl 1' ill" 'Q ' 1115... T11'l1 ,1 111,511 11 '11.1t1's 111' 11111" 1111111' 111 Q1 1111111 1111111'1s1.1111111g 411. 1111' l7l'1I1 117165 111' 111' 1 "411'y, OAKS IULISH C Ll 15 SZL BC ZH NSN I I I IILX II I 1 F x LX I1 Vslx 1 I N 111 111 L 1 1 H k I I 1 LNXII 1 T111 X H 1 1 x 1 x l IIIX l I L l I L I 11 IIIX l I I II! X L lk I K Q 11 I 1 X L I 1.: .. 1- '- , 1 13-Q ' A , ' '-A ' H L- I- 4. . K, xx, , . - I . ' I " '1f1'11 . S Hx,-4 V- My - I Q' .., . '1I4',' Li Q '. 'sut- ICIV5 ' " 5' ' 15.11 iff Ll 'lX'S'. ,-1. V' ' 1I1'1C'. L11 xl '14 I . ,k1.. . S7 FIRST AID CLUB. MUSE from Row: Ronald Olflticld, Kcnnctli Duinrovsc, Stimlqy Dluzcn, Mitclwll Pic' kurz, Edwin Hurinaln, Ritlmrtl Hzzkcs, Raiy Rodgt-is, David West, Hurry Mcycrs Second Row: Gordon Hui-syn. Gordon Gi'o11mlwaitci', Don Vw't'l"ci. jolin Grim' FUN. Vvlllllillll Cl'illl.,l1'l1li Klux, Don Golron, Bolw Hxtinlwlcton, Eliigunc Sniyf fzynski, D11 U11-c. Tliwd Row: Lcongird Roxpontl, Gone Tt-Icp, Leonard WlL'2lN'CY, Dick Goode. Kcn llrlindgigc, ,lowpli Zinkinxki. Put Vsfiitloili. Noilw Ililinfki, Duvc blailms. Iitit-lg Ron: ,lim Mtliityiw, Bolv Sltowion, Edwin Gorncy, XXv2lllL'l' Mcml, Bill Pui'lwi'g, Don Giizioluk. 0 0 f lOl First uid may lm' dcnnud als tlic coininon sunsc use of inctliods of tnking cnc of Qin inlitircd pcrson until tliu doctor giiiivcs. During the life of cvcryonc in.1ny uccidcnts am: surc to occur, All students know that Nature is tlic grczxt licallci' lmt in addition tlify can learn to :vid Nglturc to lmstcii tlit' licaling protcss. Dottois liuvc lcairncd to do sonic things wliicli NlllllI".', if lclit to luii' own tlcvitts, could not do. For cxalinplc tliiiy li.ix'c lC.lI'I1CC.l lioxx' to fplint lirokcn ltoncs, Stop lilccding, prcpgirc wounds, inducc airtilicixil lwiwaitliiiig :ind many otlici' things without wliicli dtuuli or Sl crippled lvody migltt rusult, It is in sucli matttcrs that thc girls and lwoys in thc First Aid Clulw nrt' tmincd so that in un ciiivrgciicj' tlwy can apply tlicir ncquircd knoxxlctlgc to uid tliosc iniiirud tlirougli many aucidciits. SS Ffmll Rmb: -l4lcql1cI11ic Siwulw. Mud' LATIN CLUB, l-lOtiIiL :1Iyi1 Zvriiitz, Esthvi' IllII'IiIXlll'LIl, CIigu'Ics BIIICIII, -Iuhn ffrqnvciis, Mary Lmimlgmir, Loi.: Hamuck, Mrs, Hugh. m in ui i an ii II in ui xx muy Im ii ii ll L l K l UL K. Ix LIU mil B1 1 lI1 G mhkn 1 Va LI aux ily x I x ILIIVILNL I ERMAN CLL B LAWIN nm! lun ic 1 Ruhi Ix EI unc Hmmm um L 1 I im ll I Lizh I 1 fxum 1 Hin ri Ll un Unluh 1 I 1 in iii lkl Ixxu Mi cum inn ii bu u mm I ui Ill Nhw M i ui m im im 11 umm IIII 4 I Lu ui Vs L1 ii mn I 1 ini vim rag I i nm I Vv ll M uh 1 I1 1 1 I lnutkn Lu Ly ii 'X I1 1 in im lL g I in I jk Cbpblilfl A mimdit ii is i LL Illlw 1 I I ' ii mxi iii 1 iw xx um in ik 1 lnXI wu f w I i x I uw ins' s I I pmisor QI"l'lfL an iii w I L wi xxx ' in x I x xXx 1 xnt L I ni i ui mm iid ui I iri tml U 0 i s Ll 1111 i iii lim lllk m nwtiki in xitiis up Hlglilg Us to i ki N immi N1 Sew I 1111-1 D1 's jczxi I'. 'i 's. Fruii' Milan-, JUI Grqlv -ki. Bc' "' Tx il num. M1 'jwc Lu un: IIILIHIL Ui'1xs:'o. Phylhs H. QVIQ' cr, Cai' I' Vv"hcr, Iimn' K" , D11 V acl ur. juz la ",R1la i- "' limit Hams" G11 in, Lcmiul. Carlsn ii. .'XIc, Piulmcr. lisu . I I I , " I 'z Clgiml Iiaclinrxcli, Dwi' tly :cg '. ' 'L Askg I ss' 1 'y BUIAIIZ. Riws'in:n'y Diwl 1 I. I,2lI'IWLll'i Strlltl. I " Inf lyi ' ijcls, Gcrgc Yivlmg. V' ll , Bu 'hu '41 Brillzn. Lu N Kas", Eri :hue BIA". ,limi " LI I 'Q juli 'A 'LI',', Miss LA ' , jun' L' sch, I' 2 f I 'ch' ku, Q1'y Lo 'sk' NLIUIWIIIIH, filth' cri ' I 'k, Mary L u Uuhuis ii, L' " II Ii vwslii, 'lun' A iLII. Kant' "sc h ' , Amt. Ernst, . ' CIII' . ' 'IQ Ii rw: Vs' lla Miwllw, Eid' 'Q d . -,juli Vv"1I',.Ic1imc LV' '. L' Mc Lvl, . ng SVV1 s , 'Imam H: WIC. ,Imam Bmwi' jc I uf. . Q ll Thu Lzltiil Chlh is imc of thy wIdcsl ciuhs all IJwl1'1i1.l1i It was uigzlnizgd in thc IIQIII of 1934 :md Q III ' ' s CK'1ISfIU,llIlIlI in thu sprl Q nf I if? lls uiIicf1's arc similar lu rbi sc UI' Ii' Romani 'cw IIiL wi sistiiig ul' lxxw miisuls, gi glLl.lCSlUl', gi s'rih' .mil .ww I'tu1's. Mc I "sI'1 's upcn to amy nc 'hw is stu If Q Lat' in' has stL1di'LI 'L p" 'R sly. I,I'UQI'.lI1l:1 .lI'C QlI'I'.ll1LULI hy iupils am I cm sist ui' Q. 111' ' i ni' phiys dmliiig with CIllS.'lCIlI mzlturizil. Mrs. H4 gl' i-1 iliu s J . L SLI I1 I. schl. PP, L-I " 'LlI'FI. NNI it is it? Thy Ili writ' fjmiic iii thc Ucriimii Chih. This uhih i vcr-' Il 'ti " swci:1IIy, Thc hg c 'U is thc tu fur mutIic1's li IIQI .mt Christ ii s thic. Thu- s AI 'Q ys .ui Mm . cc U' CI 's is 'v ks, also Ll Christmas Irvs, Ch'istm.xq cxlmls, ll W"'I id ts 1 1 I ,gui I OtI " :icti " 4 " 1" "s, trii 5 the Art IIISIIUIIC and gm U"ilQIUI1IsI Ucrmnii V' jainf CM, Woffof P70711 Rcm D1m111'1W11111r M1111111 U1111111 R1 11lIL1 D11k C11111111 BITLII 1111kK KFHNLI 11111 Wllk LIUIIIIK1 Aum Se1m11 R01 'I 11r1 1 M1r1111m D4lIlI1l W11111r V 1 11111 Audrq. IJ 111 Audr 1 D tt1t 1 11 Cw'I1XlL Plt Ix11t1 111 C1 1r1wtt1 1311111111 hl 1111 lllkwvwskl Doux W11111 D111 Row RL1111 tl uft Ermwt 1 1111 L 11111 Trlpp Rlyrncwnd B1111 B111 K1111r11r Art11u1 B111111ov1bk1 M1r111111 K111111 B1r111r1 Evms r1v11 L11t1gu1 90 " 'fc 1: ', ca' .H 1 411,11 .1 4 1.3.12 5.1 1 1 hi ' 1 11: 1 1 WSL L ' , 4 ', :vw Sal ', " ,1z1111:1'z 4, cj c ' 5:11, M ' ' ' ' 1 ' ,. , ,, , . 11, , , 1 1 , 1 1 : 1 , .1 , 1 1? ja 'J , ': ' . 1 . A .11 v. ,. S-I .. :d u . - Ja, . -, , , ,X ' . 1' . ' 1 ' v ' s ' 1' , 1 1 ' az , 4 1 1 1 3, CW , , l"0 QC OI" NL1 L x 1lII W I L1 KL 11 L 111L1111L1 1 L5L11d11w1K 111r1L1Lr S111 y 11Lr111L1s 11 IX I1 1111 111 lk 1 11 111 x11 1 xx 1 LIL 111s I 1 11 LL 1 L 1 1 I L xk L I 1 L 1 L X L 1 LII 111 NL 1 s xx1 s 1 11I1II1LLL1 11 t11L 511L11LL L1L1WlTIlI1LI1 L 11 I1 1111 KIL1 1 V11111 1111 1 11 11 Nl T11 sL11L1 Ll 1 L 111 I'RO1I:KTOR C LUB IERUME TI'lll 11 1111L 1 111111L L II11xl xx 1L1 L 1 1 L 1 IL L 1111 1 1111111 YI 1 L X 1 1:L1xx11L1 INLIL y 1 1 L IT II 1 1 I L 1 Ll X If IIIL lu WL 11 1 111 91 31' 1"q11 yL'11rs 11g11 111L' 1,I'41-1L"111l' C11111 'x'.1s 111'g.1111:L'L1 41s ll sL'1'x'11'L' 511111 111 IIA! A 11753 1111L1 grls 111 1111L'1'g11c 11111x'1L' 111' 'l"ll1I'b 1-111 11sL' 111 X'.II'l11lI4 L'1.1ss1'1 1111s. T11' ' 1 ll- 11115 L'11111 111L1s1 11z1vL' 111 1L'.1s1 ll C1 11vL'1'.1gL' .111L1 111' 111'1's1111s 1111 L1'1' . 'Q 1 1' ' L1' " fi cg"c '11'1L"1L1111'sc."1 'll'1i. T111' st 11' 5 11146 c.11'L' 111' 1 1' 1"1111's .111 1 11111611 L'1l111II1'l1I 11L'1i111'1', L1LllA11I1f .11L1 .11,1L'1' 111L' 11'111L' 111L' 111'111'L'1111' 1s 11s1'L1. All 11L' ' 1111L'1'.11111's .I1" 1111111111 111' 1111 111L,11" 111'11111L'1's 1111 111' L'11111. 11L'Lf'111111111 1g1s1 y1.11' .1 111'111L'L'1111 sL'1"1L'1' 1x'11'l4 IS 1,1v' l11l1." w1111 1111VLx L1L'v111cL1 .11 1L'a1s1 1' llll' :L'111L'f1L'1's 111 1111: -1111 T111q 's'Q"1' '1. Uf11cL'rs 111- 111L1 C1Ll1W 111'L': l1rL's1L1L'111 R1111111L1 1'1z111111L'L'1xg V1qL'f1,1'L'f1L11'111 1i1111L'1'1 1'111'L'1i1 A L' L1. Q' SLN" 111' Y '1 1 NV 141 'skf R011 'l11IIQ SL'L"'1.11'y 11111111 c1111I "z1.' Ig1f11111-K1 W 1:15111 S111111s11' Mrs. Mm 111" 111L'. If 1 R 111: 131 111 1,1111111L'L'14, R111111111 111. 1 "1i, vl11111's f11'1111L14111, 15111 1Y1'1s1111, l1L'1.11L1 Vx' '1 'sg 'li1l1'1 111111, 'V11'11'1 1I1111q11111, D1u11.111 S111 11L'1'u, Mm' ,I1'111111L'. S" 1 R1111': D11 111 N'.11g1'111.111, 1:I.II11i 1lL'41lJ1lf, ' '. wIg11111111s1i1, 141111111 1..11s1111, N111 " 111 '11 1. luck XxYll11x'l', 12111111111 f11.1a1L'. D11 a11L1 1V1L'U1.11g11, 1.11111s H111111, UL'1111.1L' f11111'k, 11.111111 111'.111L11. .l:1s1'1111 131111 L' :11L', 151111111 171'sL'11111111x 11 51' R 111: R11 111 Z."111L1. 111111 XX'111111sY.y. R111 '1'1 171.1"1i. 1l111L'1'1 111111.11111 111111111 NYL' 1 L'. , E, . , 5 1 1 1 I I 1 1 I 1 . 111 5216A C2616 an ol' ,W 9IxETC,I-I C LUB IJRUDINSKI 111111 R1111 3 111 1111 1 1111111111 L1111 ll1 L1111111 Z y 8111111 R11111111 1V1"111WS 1 KV111 Pru 1 S 147161 i1 1 1 11 13111111111 111 1dy P111111 1511111111111 P1111111 1 1 1 L kk 111 7 1 111 1 1 1 1 1111 B1I1x1 Vv111111111 131111111 11111 R L 1111111 111111 DlT11I11 111111111 H lffy f 111 1r111r Z 111 11W 1 R 11111 S lj! LIBRARY C LUIS M1 MANUS 1111 111116 111 1 1 1 11 1 1 11y11 D11w11 11111111 lI111f 'X 1111 M 1r B1r1r1 111111, B 1t1111 clll1 y bran 171 11 1 1 pp 1111 1111 y 111771 T'L1171L 1V111w111111 11111 T1111111w 111 Llxlkllll, CJII1 111 DL 'vi r11 111111111 11 L111 1 C1 1tt1 C1wy111111f 11111 111 H1 111 lIl1I71'L11 51111111111 A1111 M11111, 1 1 1 1 LIL RUL1 01111, 1y llkltll U lI1 K11sL11111 G1r11111111 1111 VIFLIITII 111111111 1Vl11l111 111111111111 IIT g1I11l Gr1111w111111 111111111 f 1p1 1 W 111 1 101111, cf 1 T11 Wflfy c1Ll1W 1 1 111111 111111 11v11 T11 11111111111 111X1 LI 1 1lXll 1 lI1ll 1115 YAU1111 I1 111 111 XKUI' J IWI' T 1 1111 111 V1111 111 1 1 Ll 11 1111111 L 1 Ill W1 1l11lI' Q 1101111 I1 115 111111 p11xt1rx l11L 1 1 111w11 92 CI-IETKER CLUB O NEILI Frrmt Rm MIILITCI Holmg Mmlyn Klmhmk Wllllfd Blllc Do mc 3 lj., lmd Miss Q Null Dornthy Mlllylk Lmnd Rnw um Vmtfm Vum cwhllfkhlll Frank CllUI1lI1ghlIH E Ill M xrunkuw ki omnc Pon npx M ary m Smunn um t bw m 1 orothy Lum. G 11 Goldu f 1 G1 1 'Tnrd Rom Rly Malzk 111 K mn cy Puck Kuncth Kr IL Lr 111 V ul rl k Xvllll lm Kmmy Ll PIOYTOW 1 Ron nld lLlI'I71lI1Skl oinplw Trxfum FUI B Rau Kcnmth Pull cn B1Il H111 ac dcrxrm Hahn Rocder R111 Mlrl K1 low k1 Glldi G mmm 11111111111 Po :my Dlmcl Prudmn 1 L11 cr cn Guur c Qixdck fllfford H1 K, nctlm SENIOR CHECKER CLUB DANIELS Front Ron Ro IIIC xlcr fcwmtlmm Da t M1111 1 S m Senrmd Rm mc ru 'ill B I H1 0 mf. L 1 0 om Lu tx rw um Bohl Rltx Chykw lu nrd Rum znk RfbKftHlDSLI1 Dm owpln R K Rlghud Bnnuw Frgd Hudtkn my August 11111117 Rou urn ohm lrgnu. Bcbbcr WIIIITIU 3111110 R but nlnn Rmlph K1 ut Don VXIIC Lux Edu nd Klv- Albert 'vimlmk R111 mld Gent cn Ba Ig Rum Tum Clppclluttl R1111 Mlllnr 3 JLLIQLOI' KAQCLQI' M1115 tudmw of Fornmm H1 'h S howl llk to d w lop thur xblllty to play H ll'l1LN in 1 om r tumty tm dn t 1 lx WIVLII lI'l tlm C Lk Lr C u T1 y txkp Kfrut lI'lfLI'k,bt III vnu mv 1 hnd fuuvnt Hum ml ID thx wly IL lY'1 to 11101111 lxttpr PIIVLTQ thpm dxw Sou1b1l1ty N ll 0 promotpd lS mlm nCrQ md m1y hwy mw mms it ugh mcctmg IIXLUIIWLYN LhOfJ:P thur mum pmt ecLem C7 A Mpmbprshlp 19 op n to Iumcxs md Suuorx who 1m mturmstul Ill pgrfutmg t ur g m opportumty for mdlvlduil pllycrs to m1tLh thnx klll md wlts mth cthcrs of the group m LH fume as xx ll 1 IH thy Qanc of KIIIWN flub t5UI'I1rlITlC!IIs wuld Pm UIIIIZCC1 to fostvr md el'll0f" h flmc It QIVLS TUVU TUOH prmmwtn pr lumpy 9a ' 3 4 - 4 , , . , - 1': i'72 's, 1" J 1 , 1 1 , r' Ic"f 3 1 1 ' 5 - g,. A 1 J I H 5 '.. . ,. ' , 1 . Y 1 , 1V'1 1 " s QI 1 N! 1, 1 Ar 1 , Ant' -t n '111 hz. D 1' 'z, a' ' '. I1rrl HAS. 1' ': 1 ' . JUL 11, Sta l if , ' 1 l'!1' , RiCl1 'rl X 1. k, Drwv'1z'cl Kut 1, Lu' "llc ' s ', '1 ' ' , 1 ' 1 s , ,I 1 2 1: ' 1 s , ' ' 1 5 , ' Y , s' 1 " 1E s , .1 '1 'V c 1' . 1 K ' . C'ry j as , 1 gg 1 '1 , 1' 1' , , , fp- in 1 4 of 3 gf 1 VI F1 ' 'I , . 1 1 'V 'l Mc , 1" fri' .'11 ku, A Q ' U: D1 I: 1. '52, 1l'l"i 1. ' H I Ns, us Ivcrs 11,1 1 "4 km , .I 1 . Ai 1 ' 5 Tl' 1: Miss Dunicls. blanc Muff '1 , v 1 1 , 1 .I ', . " 1' '. 1 , ' X RA ', 1 F 'z GI '. .I 11, clli ' " y If A Q .4-1, I7 '- ,A C1'S'. 1 az. 'I' ', Q ' '1' 1, 311, 1 f , 1 - JSM, , 1 2 , , 1 1' ': 1 1 '. '!lI'd ' L, ' 1 . . . .. .-. , ' . .A . 1's 'vw '1 'g Q 'Q cw i'hR 1C,2d21l mf 'fwchkf "' ' h'-kw .lh ls 1' Nl ' ' '1 'h' 1 1' 25 P' PI ,Q ,1 '11 ' ': 1 11: 'N 1? ' ' "1 " '1 IS ' 1: ' sh W " N- x 4 X' Y 2 A 2 F Q 5 1 3 4 12 W 5 I Ar. . , , " 'x C H '1- Q w ' S V S 1' ws x ' 1 1-' K J M2 D A' ,S 2 . ...r :V li x,-S.: . V? 4 ,F L 'NLA 51 1: 'c1s' 'Ju . 1 ' :' 1 " fxi N nic' ' '. '7 --sig-Q - K 'ff 1 .... ' 1 wif- -. . 13 .--.I ' :2-' fiE53Exgfi " :J.":1", .- M ' 5 w.. '15..E:X:IE:':'-: if:-Z-::' f:E ','-v V :ff'.?':E5S:':5ErE57f5F 8 "Ei-4.-I: - ,,.., ' ' W l . 'S-V .- x ...,.. 3 px 4. ., sag5?i?-lgftsim 1 -'::2::E:...- V M-.5,..Q....:,v,,,...-H' ...,. , , .,,.... , 1.55, .- ,... Q .- l ...2: U i M . ' ' ' . P K ... ..... Q? fb - W3 - . .. -.f. . A ,gf S ax- 7,1 -J Sz".-4 Scif' -'1'f:' :.. vi if ry: if '3- 2 CLZQP5 1 e l to ly It St1l14rv1:T'dDi'ons'i Vi 1" rc. , xincy cc rcus. lvlcry ic stn fprcsj, Ly li 't lc: . lou' Star 3 " ' o 1 ' , ' cc ns , Francis K n pkz, luul l-cc, Donald Lizclitic ,l. Star -: wore- 'll'lly'O 's' Sun' 3: Ricmrd Vwzilgnrx i. betond Rau' Star l: Peggy Ynlkcn. Jrwcc ir -: Vll'j,,lI1lil Kirpovyc-. Tlnrd Row Stw lr Ricliird H'lllSNCf. lxonzild Vvisclicart. Dan Lcftakcb, Hcrlvcrt Syring. Star -: Peggy Rogcrs. Vvronicn S51 at, noun Kozlowski, .Indy Tliranc, Ethel Rislcy, Eleanor Sirlvoll. Star 3: Lois S2111Lll'5CI'Ql. Bcvcrly Pzurlicr. Bzlrlmrzl Atkins, Dolores Scliziclit. Star 4: Ed Biskup. Fcnwtlz Ron' Blur lg l-orrziinc PAlCyIl2l. Bctty Lou Nelson, Carol Sclicuncr, Eugvnis ,laikilf lwowig, blur Z: Robert Olcn, Star 3: Donald Nelson, Raymond Bullard. Riclinrd Brandcl, Donald Ernst. Filth Rota' btw l: Myron Biclut, Stcplicn Lis. ', ,winnzi c n rc. b mn unyiow, Lonisc Fzilcni, Stiunixic icr. -oycc Duraiy, Vvlilinxi Vv'1lctoi'ski. 5 illt l l 'N ' - ' ' --'- f .' A . "If-1-' I . . .e , ' , ---- P - . .,,., "" ' ., ' .,,.. . 5 l L 'Z': I 37 ' 'X . X - ' . i . 'l is ...,.....,..,, W5 A N K L L 1 k P Nj N L KT J, IN I far M 1- 45 L+ . . 5 H Tl y P I ' f I Vvillmni K linldin B111 'Ioli on o o 1 J 'if5::' ' i l ' i I f 7 Dil sK. lxxxlxi I. lvllty In L ,l .sf . -X l V 'li g 1 . f . 1 i 1 A St 1 7 f . 'i ' ,. l . D i i l h u 1 4 x 3 ,X X . 1, N 5 . a - '. , - ' 'N . K - is .gg ,447 1 FXR , ' .4 Y 22 ,XX K Q 'Wiz 'Adi Lf., Utd l0Ifl If'6LlfUlIfl 1 kk 1 L 1 XL 1' L L1111N1L1 1 L L 111L1 11 LLI L L LL 1111 1 L lL1 L 1 LN L1 L L11 W LKL 1' L L I 1111 11 ll 1 S 1111 111 N111 1 L11 lkh ll1kW 5 1 XIX It 1 LL L1 11Lx U S 11 1 I L L 11 111 1 1 1 Q3 X' K 'x - , S T? , 1 XXL If 'xsiiif' 4 -. X 1 , L. , 1 x ,W 1 3 7 L , ff L, ' 1x , Q A. '11 ,K 'yur , mv , 5' A . ' U A X ,. .... .al D T115 C1ll1W 111"1f 111 1'11 1111 311.3 .11iL1 1114111y 111- 1111 L11'1s 1111 " 11Q11111NL'L1 1111' sfv'1'a11 A. S1 011111111 S1L.11.1 11.1N 1 Q1L1 11111 11111L'L' 111- 1'1'L1s1L1L'111 1-111' 11110 1'1'111s. C 1 " 111 A Q " .11'L' A11 '11 1:111' SL'c1's1.11'y N.111L1y 1. 11111111111 T111 S 'LT1' A11 a11111L' Ham' '11, T110 11'c. 5 1'L:r 12 F14 1.111L's L'111'L' 1114 1111 1111111L'y 1A1'I' 11.111195 .111L1 111'1:L'S. cull' 11111'1y 11115 5011121 " 1'L':11111"L1 il ' V . J 1111111111'L111s 11.11 11.11'.1L1L1 xx'111c11 11114 1111111 L111L1 L'111c1't.1111111L1. 111 11tL' 5111111 K-1111w pL11'111L1s 111L' '31 J 111' '1L'1's 111111iL' 11111111.11 511' '11L's 1v11l' 1V.1'11I11I15, 1L1.11'1111'g 111 :1y11:L' 111L' 11,LlI" q111L1 111 cxf , 11L'1'11'11L'L' 111' .111111 L11111111 1114 Q111111' 111 L'1f 111cs. 1 111111-1111L' 5L1111L'111111L'1 I1111L- 1,111L'1 D11111w1,1'11.111 I 5, E Nl. 1y11 Vx'1111NL'111.1LL1 .I1l.lI1 111.1111 X'111L111L' N.111-L'L1.1 ' 17111- KL'11y 1111.1 11.111111 1J111'111111,' .'11 1 111. H1 1111' 111.111 1,1'1i.1l 13'1'jZ "'1L'l' I" 1I'IIl.l11lilL1 E11111-gL'1 N. .'L'11 1L1111L'1L1 M1 ,'1'111x1L41 13IlI'1'1ilI'S1 Stl '1.111 1111111131111 L111 1-111" E 11111111 N.1 1-C11 111.111 13011111-L11 C111111111 .'1u1j.1 H111 1L'11.1 H.111w11 1511'11.11.1 fv111'1111 EN1'11L' 1v1'.111N111 R11 1 5311.111 1.1111 ."111L1L11'L1111 BL' :1L11111' N1.111N R11 111:11 ."11111L'U111-1111 JIX 5 X - MK ww-,www , I ff ij 1 Rx Ik F 1 1 F,CE'Q L XS My 'Q S x Sr . EWA vu.: wa' Nm' an 1 ffl!" " I MMM ""'W"" ' h W M RW . muon Mx' 000 ! qhobb - 4 111 K. f' 020 boo ff' :V ' N' '-1 v v v vu: Y Sd 3 gl il I:-' ' NJ C Y I 1' 5 ....... ., I 4 s I 'IXNNN wma F! 'N .W Wife Coffm. if I DIVISION TEACHER. MUSSEI-IL. ROOM Ill I'r1111l Row: OIIIIV I..11x1111. NIz11'11111 fNI111'NIw. A111111 f,.11'I11111. Bf11'I1411'z1 I'ryc. I3I11,uI1c I'.111II1.1Iw1'. ,lczm . I . Mrgcr, GI:1dys fN1'IN1111, .Icgm H.lIIII'llI'Q. Trwrc-11 NIUIIIICC. IAXHIIVN DIIIWkX'4llrkIy'. S1'1'm1rI Row: I..UI'IAIlIIIC Cwik. CIIIJIVIIIQIIIIK' I.1NIu1. Pc.11'I kI41yIwvv-I11. TIICTCNLI ff:cr'. HQIQI1 Vv':1I11 EIz1inc NVz1Izz1k, SI111'ICy ScI1Ic1uI11'1', WI1:1LI:1 IVIIIVNIC, Drrlurcs CILIIZIIIZIII, Betty -l11CIkC, Bcity LQ1111'C TIUVLI Rwut I3c1'r1z1nI111c K11pc:vI1. Audrcv Din-Q. lufcu Happy-QI1, ,ICIWII PLIXVIIIK. ,Imam I'I1u1.IggN1m EIICQ11 SfI1L1cL:, Durutlny ErlIw-, fVIz11'y'fVI11vI1IIw1I1cI' F1111rtI1 Rout I'IcJIIy fXIVVIIl, LOIIINC NIwIi:1I41, I,Jc11'11tI1y IIIIVIQC, IVI2ll'y GI'fIk'llIN. x"Ill'g1IIIlll I,ym1, ALI I Szpnck. R1L41 Pzwku. I:xj'lI1 Ruxv: D11I111'c4 HAI111. D11I11rc- Mcrgnw. 5:1111 'I'rxpp1Qdi, T11 1 LJ HV' Xb . I R513 fm 0 4 N 1 eff Wcrfex 1-'fm ge A N ggi N 1 Q XP T ' ,mm Xt KW 1: 5 1 ,- I EMM x ti , .f,:,i -P. NX 13 Kata? K v, 9 ., Z ffm Q 1 5 0 L 1 , 7 , 12 ,, '- Rx 1 -JJ R ' Q, 1 Y 1 Af .. 5 f 4' . 1 1 1 1 1 1 1 1 U Q mcfe agar uf :S DIVISION TEACHER, NHFSSEHL, ROUIVI 121 F11111 R1111': .IULIIT Suhcck, .I111111 Lwcy, Adu! X'L'l'lV1XVL'I1, L11vc1'g111' 5L141ty11Nk1, Ls1w1'11111' l31uwN L1lI'.111 Slcpzka. Evclvn U11d1'l11, .xdCllI1C D.1111ulx, L111'ctt11 ,lli1"lL1I1, B111'lm1'11 Ruprrw, Al.1111u Tl1f111.pN1111. 1111111 K1111': D11f111'v Kllck. D11l111'gf B1'1111-119111, V1111'c11cc N1CL11lxxl.!. EL11111' G11N:c:y11Jc1. l,11u1lh cw-cilVI1I1l1I', BQ1r1N:11'11 Mrwhm, Bc1'111QC KCICkIN1L'fCI'. D11l111'cQ M111:J1r14k1, .ICIIYITICIIC Cl11'11xf1cl. I511111tl1y 811111. C1111 fi1fl1.111Nk1, 1111 1111111 H11d11 S11111111c1N. Ul111'1g1 Sldluy, If--111 TX11II'XX'x'Ll,'T. D11l111'1w TX1ff11111.11ck, l.11wy VV1.11l1'-, 'xll X kll I 1 N11111 I1111 N1 lll 11111111 Lllw I4II1k , 111' 1 Q' 91:11. .wx 1 .1' , k1i .'.1c. INN. - 1: ' I ','. ,I ' Sluwxxxt. Imlrtfl RMU: Kalyf 5t1'11.1d, M.111ly11 limi, fV1.111' XYg1!N11f1, I.:1vc1'11v U1'rr11, l11'11v Sl1:vv1k, l11111,11111 Slwvxlk. Elllllic 'lum'-, l"1'.111uw CI111'1f114. I 'VIII R1111-3 D-1l111'c- Puwull. L1-1x KH-I'WUI'H, R'1x1-111.10 R1111Q:k11wNk1, Huy l.11l1 SQ1'11:k1, l,,11c1llv L11 G1'1ppc, Y11'g111141 XY111u:.1k. 1111111 H1lt1111, S1xA1'1 li1111': Xc111g1 H-LI1gfx'N. IIYIIL' K.1l1x:c1,xvP11. l7-1f111c- Z.1s1d'1. D111'1N .l.lI1u'Il. Ul111'1.1 P111-3. Q7 SA gglfllflelnif .jglliflflg 1 Beglnnerb K111tt111r Club s111111s11r111 hy M1 V 11 St1111 11 1 LL 3 11111 11111 t la y11r Twe11tyf1v1 six 111111 l1111tt1111f Ll 1r1 wer1 111111p11t11l 1 JI 111 1 1 t tt11 11 115 lfll A p1rty ww h1111 t11 1111hr1t1 t111 lfflll 111111t 111 111 1 11 lL 11 11111111 stu 111t 1 11f1111 dur111ff the s1n11st1r Preszdent V116 prewdcnt Se1 retarx E111111 Rlkl C1r111 T 1r1 1 1tr1111 K111111 111 D11115 Buffy This or1f1111z1t11111 IQ for SLYVILL 111115 Ev1ry p1r11111 111 1111 111y tl11 1 IXN 111 111' N duty 111 r11der QLTVILL 1Q m1b5 11g1rs wh 111v11 1 t11 l11r llllkkb 1 1111111 BEC INNERS KNITTINC CLUB STERN Front R1111 c11111ette Gll' 111 Ch 1r111tte B1 ll dell Betty 1'r1et1g Mwrlene Piie he E111n1 M11h'1l1k Dol1reQ Wilks beumd Row N11rl111 Spiers S61 e 111e Ch1p tt1 Tren E une R11l1ter Pies P1tr1C11 Knud C11 Duffy Beiry P11111 Tciry Vi1e Pres Lucllle Kr1ft Nu11y New Miss Stern Tll1Td R011 Bern 1d tte Wayroxv ki Ar 111e W11l1 111 Loi Lxcike 11111 W111hhr11dt Mary inn Luhy B1r l'11r1 D1 I10l1llC Rltl Mou el Myrnw 1l1r11de1 D1111111 Grow Shirley A1111 LYITLC Bank 11011 North Br11dl'11ll L11rr1111 Symusi 111 Loretta Strang1r1t1h Leo 111 Vmtk MIYQE Herula K1ther111e Gotsi Beverly 'iehmidt Con t1111e Bkweres Shirley Anderson Lois Ric tow Audrey Reindenhaek Cl11l'l0ItC glI'I'CL1iC B1rh1r1 Ad 11119 MESSENC ERS LAWIN Front Row M1y111rd Berg, r H11en ohncon M1r1lyn Gmham Bev rly Br.11e11, 1hn Lniwene, Hazel Nickey, Williain Hcnkp, Kaye Strn.1d, B.1r 11.1ra Adams, Thorn Unrath, M.1e Ogilvie, Pat Kosteckx Second Row Verna Unruh, Dorothy Burke, Glorxa Kuhn, Frank Swider 1141, Beverly Rued, Irmgald Ellinzer, ,lisyce Ochienhirt, Dorothy Plotrow a 1. Back Row: Dorothy Hackard, Marilyn H2121se, Loretta Zielinski, Stephen Lis, Don Southwell, Rosemary Cierocke, Elaine Goszczynski, Betty Congemi, Georgiann Anthony, Joe Kelly. 0 9 n o Thi ' " ' 1 1. ' Q J ' ' 'ss 1' '1 1' 1' 1 1111' .111 11s11"i41l1' 1 11 h" '2 . ' f ' ' ' ' 4 5 L12 '51 ' 1 ' ' 1 '1 'Q 11'gl 1111 11l1c sen nel h'p':. 2 2' ' 2' 'Z1'1' '1'e11h'sg121.T11'111'."E: 11 'H I t, 3 X H 1: 1' ................,........Y....,.,..,..,1.,,,, ......1.,,, ..,,,,.,,,,,,,, ,.,, ,,,,,, , , , .,.,.,.,,,,,.. 1 A ' 'itcr f .' ..,,,,.,.....,..,...,..1,,,,,,...,,,.,.,,,,,.,,r..,,. ,,,,,,,,, . ,.,,,,,,,,, ,,.,,,11,,,,,,,,,1,,,, 1 1 Q- if , , 1, Q, V .............,.,,.........,....,., 11.,.,,,. . ,,,,.,,,,....,.,..,, ,,,..,....,,,,,,,,,,1 ,,,,. , . . . 1 '1'reas11rrr ..,.........,,,,....,,........,. .,..,,,,,,1,,1,.,....,, ,,,,,,,, ..,..1,,,,,,,,,,,.,,, , , ,,11,,,,,, A , or 1 1 1 ' hz .2 ' '1 S' '. ' ' " ' ' 2 ' 're211'1 1'11 115: 11 gi 1: 1111 '. ' 1' 2- ' 'C ' "A 'gc ' L "1" St. y u N V I I 1 ' a 1 1: -I 2 'S' . ,2 P fs , ' 2 , 1 " f , 1' ' " . ' , 1 . ' 1 ' ' 2 l .1 ' '.l,:111f ' s ph' 1: 1: 2 1 A'I2..l, 12 ' 1 I - 5 1 1- - 1 -f 4.11: 1 , 1 ' , 14. R . ' ' 1: 2 1: s ', 1 lj "21 S, 's , .li ' 1' , I 1 , af 21 I , 1 S , 1 S' 2' ', 2 .',',1w' 1 7 . ' li.: 2 2 ,H I-Y' 1 fi Q, ' rc A , I ' 1 z ' , 2 , 2 fs. 1 ' ' , S2 ' 1 C, 1 I 5 , I ' 1 ' 1 fi nl I 4 , I 22 2 1 11 1 , : 1 1 fe, ' -I . , 2 Y 1 , ye 0I"8lfl'l6Ufl 81115 FOREMAN NEWQ STAFF CAVOIT Front R011 Lynn l 1l1rl111g,11 eumd Ixou Llllll llI1U. AdCllllC Ibllllkl UL IQUIA 1 K Ilkl CWL11 MlRllg,L Allu, lu llllll FORILMAN NEWS STAFF C AVOIT 111111 fillll MLIIIYII B11d11 L rgno. R xl1r Ill!!! 1l Ex 111 11 f11111 D111t1r111 111 C wcn M lRlIf,j,, C1r11l1 Kr1t1l1111 If Q nc f 1 pcr 1111 1117767111171 X 1 L1 X Il Lfl Ill U Tlx lgl Ullflll IS Il 1 ,1 lLI1 1 t 1 xtu 1111 l111 111 llull 1 1 1 I1 x 111 11rt 111W tl 11111115 unto tn 11111 11111 Lum Nu t tl 111 t Ll 111 ll tr1t tn l1t1 t 11d lx t tu 11111111 1111v111 t11tl1L 111 1 1 1 99 K I l v ,A U 'Q :I yA"', s- 1 -1 v- 1 1.-'-111, ' 1 's. 1 1s -11 11 Bu , - 1 H, 7 s '1 . l 1 l 1 1 , T If 1: " 1' ", 11' VC Y ' 1 , 1Ll '1 s, W' l '1 ' 1 1 , I ' 1 H, 11 ' ' ' 1 , 'c T1 1- s . Thu 1 ' News 's 11 r '1' tr : ' t p1 't"1l Zllilll. lt is thc l.1l1111'11t111" 111 wl11gl1 our c111l1r '11 writers tr' out Il1Cll' wings 111 the rmlucf 3 5 3 . P tim 111' '11l1111111s lm' tl1c 1111111113 'lcas 'Q wf hw 5 dx dy 1 ul li 1 lty. Engl S911 1'st'1' Il Q v 1. ly ' ' s :ff ' 1' l 1 SW 1 1 117 is.lcs11c11f1cl-11511 Wh' 15k ' 'Vldlf -11111 '111 lism. 0l"Ql'l'l0Ll'llfl,6l! Cofeditors of the Forcwrituiiatii, Lztwrenee Burkhairdt :mtl joseph Kelly, are tliseussmg hnzmeiail nut' ters with their sponsor, Merritt L. Fossler. The Division pages of the hook tleserve the highest eommenthitioii. The Activity page was tlesignetl hy Dorothy Montgomery, the Athletic page hy Christine Schlemmer, :md the page for Classes hy Christine Schlemmer zmtl Connie Skzajai. Yon! lou mon xt 1 l t IL I ll Hlltik 1 tw M I T ii at X Rott ith Zuit tn N my t win Tl tpp flirtnte B hhti D in nl li irdt oyt K l th FINANFE FOMMITTLL C USTIZLLU I lf 1 1 not t nilyh Sttwnt It in Hotlg, an Losty utoiit Milltr 'V11 f David WCS! fofeiriafzital Sufi txtrti t it ll1'tl1l11t W 1 U11 N t lit Nxt 4' K kk k ll t IX iti tht Ntlfi IV x x L III Q il, Qf F I ': Rai Stl "qi, Serum 25 W det ' ,, SZCZ, ,Ioan Losey, -lean 'f con, jean P: liek, yrtx :tt:1 X Ii 'I' f: -la " ek, All' is ', E If 5 ' "1,i2i't'i',c.d Geh: ,j 'e li . Y ti Q Lcf 1 R'git: Rutl: A Kzmim-Ver, M1 ' f ' H.. H wi , lo.in A , M2 " 'IW i ' . . '-4 ioqt-Ihm. ' ,, in The ' " ' t 1 'rr 's ' ti 3' on .ill ph.isef of look ptihlitxitioii. The feitti I ig oi IVLL "f for th photographer, writing: copy, inventing ezlptioiis, keeping .ittouiits ol' t'HIlII'4lt'l'. t'illt't'til1g .mtl i'et'eipti1ig pziyliieiitf, 1" in, zmtl tlwiliiig with gltlults Amtl stu lwitx, oi'Q.r1it:i1ig .1 time fehei le, tiispriifirg tim-htti howltf .ull .lie .itt 'itiex 1.1 wh' 'l ' Q 1 Q li 3.5 Qmtl mt1v:.' from the time the 'Rules .uffeiiihlyut.iltt'spl.1tie to the hill until the hook toiiitw out iii 'I mt. A0 ow, 0 L or 1 1 111111 1 1111 1 11111 M1l1111 Hlldl S111111111r V11111 111 151111111 WH 111111 1111 llll 1 K 1111 M 1 11111111 1 X ly M111 11111 111111 D1x111 MKTFYIII rl1111 B1111111 1 3 Ol 111 R11 1 M1111 B1111k11xx k1 I11111 H11l111b1r 11 1 M111 ll 1111 111 1 1 f:t1 B111l1111 IL O 11111 11111 111 Iv Lb B111111111 S1111 L1 1 Q11 1111 11111 C 111 1 1111 C 1 11111r 11r111 1111111 1111 111 11111 11 111 JL K1lly Rllbkff P1111 U ' l F11111 Row: LUR1 y V1 ' l's', D "S .I4111s1111, Such' t1:l1S11. J 1 ', ' 1 .N 1 s, " 1 U111'1', 1 A Mus. Sc 1 R 1: Iii 1111 Cz1f'1'1'k, Stclln 1 ' t, ary' ,lllllll K11'1111ts:kc, B " AIMS, P111 K11st'Qk11, .I11:111 L11s1"', R: ' A"l1'. Tl' 1: 1" 1zs,A" 's ,Szll' Mi1l'fIg'Il l3fQl1!2lIL', hltlllll Rz11l11g1': Iiznlph Ililllllji 17111111151 R1111'. E11 D jturck, Ul111'111 l'111', . -'ly cjlllll x 'I I, D1 1' thy U11'1t 1, 's 1111' ' 'IA Ut, M. 1 g1I1v11', ELI AI 's, 1311111 '11 R11g1'1's, HI" . ,l"" S. F1j'1,1 I 141: 1,21 "1 llfll ll 1, 'Ihuck N1-lsr, E1 T111 .19 ' Sl' 11,7 QIID s'g,.Il VI 1, AI1- 1 1, 1 "1'k. gint GL i7IfltQI"f6LllflIfl'L8lfl 131111112 12111111 111111111111111111 11111 1 W llll Ill 111 lll 1111111111 1 11111 ll -1 1w 11 1111 111111 r11111 N11 1 1-11w 111111 W11 1111 Ik 11 ll 11 11 1311111 W 111111 T11111111111111 1Lll1'1LkNXX1I1 1 XX1t1Ll71 111 1111 xx11r1 111 11v111111 kN 1111 11N 11w1r111 1111 ll1 11111 11 1 r 11w11 11111111111111 1111111111111 11111 111111111111 111 11111111111 111111111 11u11 1 1111111111111 11111 1lL111N 11111111111 111 111 1 1111 111 L1113 1 1 11 1 w111 1111 51 111 11111 1 y F1r11 M11v111111 H11111 311111111111 1.11115 M11111 13111111 1 11111111 I1 A 11111 1 1r M111111 11111 11111111 11111 15 B 1 K1r1111 M1111 111y1111n 1111 1 1111 11111 LI 1111 111111 1111111111111 1 ll 11 1 1 L111 1111111 GWXLIH M111111,,1 Ld Cl 111111 1.11 15111711 J 1,1,y 1111 11x1y M1111 1 ll 1111 I N ll 1 K 11w111111 1 111111111 K111111w D 1111 1111111 11 M111y B1y111111 11111 mg B 1 111111 kk 1 111111 1 1 ll 1 M111 11111 A11 1111111 H1 L1 S 111111111 13111111 1 1 1 L1111 O 1111 11111 C11 1r111l11 11y X 1 1 1111 11111111 1V1lRllL1,, 81111611 Lovcy M1t111 L1111 11111 1.ll1Wy 1'11n M1rwcd111 11111111115 1111111 kill 1y 1 M1 11r11 51111131 111 111111 H1 1 111111111 41 11 R 1 11111111 1 1 " A ' aj ' "1 1 A c girls 111 1111 4A 11111: 11111 1111 11 1111' gn ' 1 ' 1 11,1 " 1y ' '11 1115 il 1" f Sp' ' J " '11s, 5 11 111: " 5 :Hz 4 ' C111 t," "1."111'sf 'Q ll ,H HS1 ' ' 1 A," 111111 T1 '1 "5 "" 11111111111 ' 1 ' '11, 111 1 1 1 ll -11 111- 1 1415, ".'41'L1 111 t1 '11L1'1C 1 ' 1 ' 4 s ' 1' 1 '1111 1 . K. . 1 1 .. 1 .y A gt, gy, 11:1 A ' , 1 A T11'.'l ' 'l.'11Sl 1 111 '111' 1,A.A. 111111 "'s1 " asf' 111111 T111 111: 1111 41 1' 111Cy, 1. 'f '4'cL111', 1 '1 1' 3 ', 1 1 '1sM'f C ' '11, A11 c"' 11, 131 1WilI'Ql 7 1 . , ' .H 1 ,t 13z11'1W:11'a1 LilGI'1'Ci1, L1111 U'C111111111', Peggy U11111. cz If 1' , D 1 1 111 G11 'y, 1 ' ' A1111"s , 11 " TI 1 , c111'11.1C A1-11111, V-1 ll 1-11 - , 1- 1 S' l'1: 1.111"z ' 11y, 1 '11 C-1'c11111'j.', 1c" G' S. 1. '1 1 '1. Cjv11l'12 5111 1uy. A11 ' Ac "" 1 211. 1. 11: M: '11, 17 '111 M4 . . . Q . , . L rc, MCC ' 1 , 1 ' . S1 1 4: ca K" ", VIa1111'1 "I, 111111, 1111111 'z 111, 1" ' 11"' , A111 C11 11, 1 1 1 L1C1'1'c1, fC f , 1 ' -Ic11" , "'1IIlLl j1l' '11, 1 ' I 1 1 '11, 'Al 1 , " 1 S1 : 10211 ' 1 ' '111 , L11 1 111111. C1 '. I ' , An .1 A "A1 :'1. 1111 Sll B:11'11111'z1 M111111, D 1 1"1 Mc' I '12 ' 112 ej 5 O5 W' 6 W0 FRENC H CLUP BRAMKAMI 11111 R1111 11 1111111 1 1 1 11 1 111111 G11111 1111 B1 111111111111 511111106 1111111 lk 1V1111LI 1 111 11111 1 LI 111111 1 1 1111 B 1 DKJYKIIQII K1111 111111 M11 111 1 1111 111111 ll 'V1111111111 M111w1 I 11111 1711 R1111 1111111 Ilkl K 1111 1 E1111111 111111111111 11111111 111 1 11111 1 111 1 tl 1 QIVL1 1 1 1,1111 1VI111 111 111 11 1 1 N11 LW 111r1111 PLRSONNIIL CLUB HARKINS 11 111111 1111 111 3111111 11111 V11 11 1 C1171 11111 ll 111 11 1 r Ill C111111 IL 1 C11 M 11111 111 111111 T11111111 1 1 1 1 11111 111111 5111.1 C11 1111 Ly1 11 111 111 'K11 L1 1 I1 1711 IQULL 11111 IL 1 ll 1 lI1LV 111114. 11 L1 R 11111111 11111w 1 11111 C1 1 1 1 1 1 1 L11 11111 Bw 111 efdonnef CH 111 LL 11111 111 t11 11r1111111 O 1 1 t tu 111 1111 11r 1 11 1111 BL1117 r1111v111 111' 11111111 111 t111 1111111111 lL v 1 11 111 11 1111111111 L11 A11111t111111t 111111' 1 11111 t11 11111 11111r1 t1n11 to r11 1 1 1111 11111 1111111 111t1 T1 11111 111 111111151 11f 111111 11111111411 111111 1111111 1111 11111111r 11111111 111r 1111111 111 I I 1 I , 11, 1 Fr ':B1w11g11'sk.-l1yc'M:1111',N1' 1 ,.1's. '1 'z ,1 "'.D"11 K W.. 811111111 11111: D1 R11N11111. N1 MII--. M: '1,' K1'ck111. D'11"s ill'I"l1, ' 1 '111' 11" ' ':. . :'1' 1' l11111'1c11. .l1'111'1 V1'1s . M. 'Q K111111, 1 :H ' 1, '11, 11 1 11 Kruy T11 . 1: 131' 1,1 014111. -1111111 K1111t11. f1Lll1IU11Ll G11 Rmc 11: 1 's11'. ' c':. G01 13 511111. Kilf11CI'!!!U C1111-. 11111111 L1'1N11k1111'. C1111 K1111 , Y11:'1 ."'k'j, L '11 ' MCK' W. L111- N11111' . H1'1' P111'11'1t. 15 1'l' I 1: 11111 C511-11. E11 L1llI'L'yl12'1'i1. 1 '1 '11, F,-11111 R 11': 15111111111 M1 ,'1 11. :'11'1' ' T111'1'1. l:11t: 1' '1 "11kc. V1'1 1 'klrfkf SP1 11 I 1: M1'1fil" R 121'l'+. B11 12 Ai C1'cz1111c1'. El 1 ' C1111 '. .12lI1'I 5121. II1' ' 111114. D1 1 as. f111:11'11tL1' B111s11'11. D11'1s Ba' 's. vllli '1 1 ", ,. 11" 'kl 11 . L G 1 Q11 ri . T11 ' ' 1: E11' ' 1"'1111-. C1011 Dz1111'1g, N1 'I S '1's, C1111 131. 11s' z" K 7. pk, 11111111 S1'111'11111'1'. 15:1'11z11':1 I,l111111lI1'. 1j1'11I"N 1'1:11'1"tt. MLlIA1C Ri'I11. PIIIA-'Ai Ggmev 1 111-1 V11 11 5101111 111171118 U 11111 1111111 sc1'1'1" 111 1111' SC1111111 is 11' " ' 1' 1' s '1 Hic' 11' hc 5 11' ts, XY1111 s111'1111 ll s 11' 1 '11111 Q 11: ' 1 "c, 'A 1 1 " ' ' 1 Q 1 ' ' 2't1 1 111's1"1'11'11' '.11 'ns ' Tw-1"s1' Q' pf f1'ss11111:111111t1'f 111111111 A111 '1 ' 5111111 5:1 ' ' 5' "4 " Aj 1' 1: 4' S14 l1g.11111l 1 ' 5 ' S' 1:t'1'. jlw Umm CM Hulpl it! Click! Click! Fui'uui.ui's ,ictivv C.uuci'an Cluh mi-mlwuis aux' nllci' yuur picturcl Luuli prclty. plmfv! Tlic cl.lIHCI'Ll Cluli has .iLLi'.ictml u mm' iuuiulvis llus yixu' lli.ui vvui' lwliuir. amd lwsl of gill, cgiqli auul cvcry uuu was .1 liuuiiftidc, yfllQll'.llllCCkl Llycylfiiiftliv wuul, phutu fzui. During thi: sucuiml :ciiiustvr iiicziil1ui'sl'ip uliiuhul tu Rl ucw high ul' thirtyfsix, with Hcury llszll aw pimvuluiit amd Hcury Supp guul ulxuucs Pmlzil as x'icQfp1'uSiylQlil .uid sui'i'ut.iij., 1'wIxi't1x'cly, Suiiiplcs ul vuurlq nlwuc lxy unch inciiihur wcrc sulwmittcyl lui' ilisplgiy Quill criticism Qu mu-li iiinctiiig, with ll resulting iiiipruvciuviit that ww cviylsut tu gill. Nuw that fupplics .uid cquipiuuut aux' uugc muic lwcuiuiiig Qihumliuil. it is Quiilidcutly liupi-il that thc wurlx ull :luli iiiuiiilwis will rifc tu ucxx' licisjlits uf cxccllcucc. Om' sum' mul that ui' ai sul-uul Llaiikiuuiu iciiiiiizis, hut thcrc seem tu lu' pruspccts uf il happy sulutiuu. Miss Ryaui Jud M1'. McH.ili'. .is wi-li .ix iliu uwxnuy ri-.ii-lil-is whim ligivc gixif ciuusly cuwpcixitcd with cluli iiiuirilwis iu Lliuii' lWlCfLll'C'lLllilIlQ Jctivitius, may cxpuct tu src much iuurc ul' us iluiiug thc cuiuiug yuzir, qw thi' clulv is plguuiiug tu ilu picturc :turics ul' thu 'x'.lI'lHllS Llcpaiftiiiviits. CAMERA CLI ll3, MOUNV l'lT'P71l Ruuw Ted Mulurz, Ralph Olxcu, Kilph XXX-mll.iml. -luhu Mguul. Gvurgv Kuuhcr. -Iaicla Zuicli llliv- I. llulwit Ku.-lp lhu Cclilmiiilt. ,l.i::icN liilivli, Hcury Ilw lY1u' l'rcN,l. Sccuml Rush: Edwiuml llicliiiiqle, Chucla clllHLlk'I-HIL film--uw Wlilli, ,Iului XYzillui', Huuiy l'1.u'Lh, Ruy Dwuicli lTI'L'ilN.l, 'Vlniy Kui'iivt:lu'. Hxxrrict Mau-ilxlac. ljiillx Ulnllru, Rmil'WL'I'l .'XIiLlL'lNuI1 ISC! P. Hizulq Rumi: Mr. Muuw, Ralph Hnlixli-iii. lfiguiqix Cl.u'l4. Ruhcit f'xuil:ilduru, liiclmixl Brink, Bill Dim, lludolph Rvppiil, Aithui lvlclviu, Hcury Supp, Guugc NVULQV wich, Ricluird Sfllllllll. Bill Kilxlilll, M.ux'iu fllln, Fxliqc Vxfillciluzii, liaulvini cll'L'llHICI', Grulai Duhlhcrg, 0l"8lfl'l0Ufl SACD! W . 1 4 1 L L IL 1x ULN L 1I1L 111 11111L11 11 L W L KL L L L 1lILl1 1 L r L IL III 111 I1 II lllllllx 111 I1 11 L O1I1Lr11 Lk N 1111 11111 L L N 1 1 11 111 I11 ll 51 111I1 I1 11 1111 1 1 LI'I11r1 L L11r1 11r 1vLr' 11 Ll 1 11 YILN 11111 N1 1 L 1 L L 1 LN xx 11 1 N It L xv r 1111 1r11 L 11 1 tu 1 IL LIHL LIIIINI C11 L11111111 111 1Lr-11111 QVILVIIILLN V L 1 111 111 by 111 1I1N11111 111111 L L111111N 11 1 1 L11Lr111LI1111g 1111 1LIm1111s I L 19471948 11II1LL1-111 1 L 111 111111 1rL 1 11 11 N FLNI L111 WIIII 1111 C1111 11111111 1 1LL 1LN1LL111 1 r 1L111QL L L1111 711LI V1 ILNILLIII 1 1 1-1 1 ll L 111L1111f SLLILIIIY Max IILIIL M 1 111 ILN 111111 111 1 LLILI ll 1 1 1L1't 11111 '11111L1 L INLIILI IILIILII 11LI11111 M1 I 1 I1 11 ILUIWIL TI1's 1111411 1211111111 1114 11411"111s z111LI 1'4 'I1:1's " '111'LI 111 1 4 ' ' 4 1'c 1114 L'I11sc1' 1'L1IQ1111111sI111 IW'KXX"'l1 1I1' Ii11111' QIIIKI IIII scI11111I 511 lIlAll II " 15 LIILI 1c11'I1L'rs may c111111c 411' 1111L'II'A1L' Iy ' IL' '. ' ' jf A I1' LI 'I I. ' I1j"1: 111' 1I1L' 111'gq11 "4 1' 411'L' 111 sL'c11r' 41LI'L111411L' I41w: 1111' I1L' 111 L'L111111 ' L' 'ILIr1:11 :1LI 11 Q1LI1 4k1' L 'L"y ' 111 xc' 'IA ' 'y LI I 1I L' I LI '51 .1LIf '4 IIQL' 111 11I1y.'L4 I, 111 '11111I. s11L1.1I 4111LI 111 11'111141I 'LI11'41t11 11. A I'L'w 111 1I ' st411c r11I'f 'I 'QI 1I11: 11rg11111:a1111111 1111151 41I11LIL' Iwy All" IIS f11II11 111 L'1'1':A A 111 41II pJlI'lIrQll1 4111LI Ill '11 IIQII 1111I111Lq1I 1L11v11'.'1 tl "1 5' ' f Icu '1 ' tI1L' z1.:1"4' '1': :I "4 "S: ACS' ' 4 II'IltI ' IIl1I1'- 5 f I11' sL'I1111I. TI1' f F A I1' F 'L' 1 I,.T.A. 4 ' LS 1' Il wi: I' 'QALI' , Mrs. "4 I : 4 :ls V"'f1'- '." I' ,'VI S. C" 'A ' NI' 1- 'QL' IIN," I' ,M's. C'c11',1' K1 I4 ': R'L' 'I' ,, 1' "" . ' , '.'.' " ' L'I1LIyg C 'f "il I' g Q 1"1 4 'y, Ms. R111 M L "yi T1"4 1' Mrs. CI' 5' M" ' :A ' ', 1.14111 KI1:. 105 cblgffelnlflflelfl 15 Z L 1111 111L111l11 111 11L L11L1111L11s ClLl17 1111pL 1l1r11u111 1111 ILI L L1 1 ll 11 11111 -Ll11111l L 11LwL1 111111 1fr1LL 111 111 1111111g1 111 1111N111111N111111 L L11I1k,lULK L 131711111111 LLlL1111k11 1 N L ng 1 LL 1111 11 11 111L111 L1111L1111L kl1LL l L 1111 111 lVw'lXN 11 1L IVL 111 N11 III 111 51JLll 1kt1V1' LS 1 11 Qtu 111 111 y T11 51 1rs 111 1115 1WLLI1 1111 Ll1f1L1'L 11 11LL1 11L l 1 1 13 1111 11111 11011 M111dL 11LN1dL11t 1 D1111111LlL 'LLI1 L 1 R15 M1LLlL SLL1L11ry AI O 1111 IL IHLIILI ll1 M1 ELl1111Ll Z1l411r1k 1111 L 1111 11111111111 111L L11111 118 l1Lll1LLl 1'u1t11K1 I"11rL111111 s 1111lL1L Q1111Ll1r s 1 1 Us 1 11 Lx 1' 1 , 1 ' bl lf' 111'g41111z:1111111 111 11111111 1' 1111 411111 1'1J S1111 L14 'mls 1' ' . W1 will 5Ll'sL411 11111 11"F, 1'1 A1 1 y 5 'S 4 lili' T111 '1 4 L1 1' 1 'S C1111 11415 Q111111 ll 111 41 way 51111 1l1.c ks1l,11 1.15 111'g41111:uL1 111 ilffi, 4111Ll l11C.l11W'I'S 131: 114 1 11 1 S1 1 41 v1 L'11LlL1 415 1l1L'1l' f1:111Ll411'Ll. T110 171153 11411111 11'1L'Ll 11411'Ll 111 l1vL1 1111 111 111:11 1 11, a111Ll 11 l11'111g l11111L1L1f1'111' glory 111 F, H. T11c 11 143 gl INKNL' 4 11' 1 ' QI 11'1s, 4 Ll ' .1 '11 4 1 ' 11410. Llc 1Ll1. l's f14'.1cl1 4: 11 11. U 11' 11 c4LlL1'sl1'1 1114 1 1: 'cL11's, 4 '11, "1:' 1 gELlf 1114111 -' '1', Y111' ,'L1:1Ll111: 4' 1, 'L 15 , T-11g'1':4 Ll '. 14' 1. ', 111 :', 11 14: 11 1' 111.: 4L1S. 1116 0 o 0 arzufg Lan Vlll'Fll5' Pig Skill cilLllW 15 glllllpll-ull li lll llll fllllx 1ll.llxl'4 II pllsfllllx' llll' llul Qthlxkll lllkl tlu lk llll lll lllxx up plllllll X'UlVllIQ fllllu' I'll1'1ll lll' -'ll1x'l1l.ll fylllllllfllx xx llx 1 1 lWlCXll5 lll .lll llllullfu. lulxx' Ll fl'1'Ll11l pl x 1 llpp .lxflxflllllnllt lll IWllSlllllIlf llll lxlgll lll wx 1 llllltlmlll pl.lx'l'1' tllls lf l14l1.lllx' lxl'llXX'll l lxllll pl lNll'llllll .ls llul I'x'QLllLlI' llulll plulctlvc ll Tlu' CllllW plwlx'1Llw ilu' 1111113 llvvllrx xlluw lull x'llI1lllx'l xx'1lll llu' lllllcl' lxlllkl pl.u'li alll yu.l1', llllllxllllg up llll' ilu Llx xll11'11l-1 lllllx' 11.111 lll tlu' x'c.l1'. lll llll,- tlu' cllllrv fgllllll x'c.l1'. VARSITY PIU SKIN. MALOFF 1'1'lll1l lxlllwz l,III1x'x'. l1.lXIlI, l 1ll.l1l. l'r1'1lll1x Glll'lt:. Slwllllll lilflfl l,HIl1lIx'li, 51lx'xx'1x':. .Xllllxrll S1l'.l1ll.l1ll llllllg Iixlllf XXllx'l'1. Slxlllll. li, fwl1.l11l.l1l. 5: IlNIl l ll llll H11 l3llll llll 1 l Il Hxllx px lll X11 'xllllltl . ' lm Slllllxvx' , 1' xl. . 'tl. , vm SW' w-... l'V7 111 UWA ea fra IN11 ORCHESTRA, Rlflld ' 1 : A l'11111r 1il'Il'I 1x1111.1111 1.X.lIIN, .'X1.lI1 111'1'111'1111.11'11. Ia.II13.1I.I 111111111'-. f.11.111111l1 S.11111'1'1i1'. Run' 1N1z1111' N1:11111'14. 'I1'.111 H41111w 511111111 111111: 111-111 :K11111'1x1111, ff.1N111111 5.11'11.11, 1f11'1'Ni fX1..11..g11, l11.111'1111' 15111 11011 11.111111 K11111. 11.111111 V1'r'1111.11111, l7.l1L' RHN11, 11.1111 111111: f111.1111w 151111411 Ruv 1711'1111'11, 11111111 S1111111, 131111 11.111111.11111, 11111111111 l1111111111xx.111'1. Dunn U1+11N111', K1141Il.1 U.111111'1w11, Q:1lYI1.1 I111111N, 1l111'1'11 H.111w11, 1':Xx'15'I1 XX'1111g.11'I11 1 A1 P1111111: 17.1111'111' XX':1c1111111:. l111N1'1l1' 11.11111 my 1llUI'.llLll'x' I4 1'1'11xvL11x1 1-.1111 .1 xw.11111 111 111s11'111111'11!.11 1'xp1'1'sf11111 XX'1X1C11 1111 s.111f1y I111' 11111N11'.11 1.1s11' 111 .111y.1111' XX1l'l 11.14 .1 11.1lI' 1111- .111y l11SlI'l1l11L'1lI. T111' stu 11111' xx'1111 .1 1111 1111' I111' 11111111-11114111 1111 111C.ll1AlC.l1 f1.11'c 1'X1111111'11tX111 1x1'1'1N11'1' 11' 1x1'11 CVS 11.1, 1.111 111111 .1 1WL'Q1llIllllQ 1'.1"'12 1V111x1v 1'l1I'll1lI'llXX'l1 .1111111111111111 11v1'1'111'111 .11111 1111' 11111' N11111111 11.11't11'- lx .11 I111' 11.1.1 .11111 11111 111 11111' 1111111111 1111113 XY.ly5. IMS 111'11t W1111 111'1'.1111s 111 .1 p1.11'1' XX'Il1l 1111- Syl11I'1I111l1y 111'u111'sl1'.1. .11111 1111' KGNJ Hsu' is music 1111 thu mQ11't'h. Thcst' i'11ll11wc1's of tht' must' iicsd mit sit 111 the st.11tl t'h4111's ut' tht' u1'chcst1':1 pit. Fucithzlll calls them, .mtl tht-y Qll'C wif 111 ll hluim' ui' h111'11s :mtl El crzishiiig of cymhiils. Thuy 1't'sIw11d to thu pulscs of ll guwd rhythm, tu hc surf, hut thcy likc hcst ui :ill the rhythm uf the schuol ycll :mtl the song of victory which Ihiillnmxvs. BAND, REID I'1'1111t Ruw: ffuptgxiii Reid. Hilhirtl Dllrlalk. Tvd Muhxrz, Rwsulic filer. D1mr1mthy Shllinztkuig K.1thlc1'11 B.1r11q1-, Dam XxV'Ci'WL'l', Ray McAx'11y, Evclyn XV11lfgq11'th. CI1z11'I1wttv S.lI'I1L'QkC, N11!'l1wI1 Cum. Dgmici lhqliztr, Czttlicriric Buck, Dgxgiimi' Thomsen, Ustvr. Lillian U'KQlly, Dfmnld Ndsun, Lccmtnrd f1kll'lSC'II, Frzlnli lj1WCUllIL"' Stumitf Rim: ffh.11h's Bukiiw, -Im' Durlzxk, Ruhcrt Skuwrmwii, Gloria klathns, GI--1141 G.1h1'1t'is1w11, Dans Uhufsoii, hxtvliiillltl KUIIIIOLIIH, H4WW'1ll'Ll Vv'mmd, Gmthwn LiI'UllIttiXX'.llCI'. Dwi HllI'lY11llI1I1, Riuhm-d Dick, Dem Cicslcig Rwhcrt L.11's1111. EtiW.11'tl K11x'h111'1' Dxlvivl Pl'llCi1I1iLnhi. Hit-lg Rum: fflwstvi' Xxlilk. Kcrizicth lJllIlll'USsL'. Ruriulti Z.1cc111'd. Rslimm Aiitlcrf sun. Aluhu Sutlkzi. ,luck Durin. Czvsiiiiffr Pnsszzliiiu, Hcnry Bllriff, ijtlli john' sim, Bctty Swziiihvrg, Cfulhfuii klwiuiiig-, hflslrgic C1'11wf1v1'tl. Rrmht-rt H2lVINL'I1, ,luck Mucllcr, Vwvlllltllll Kuriicy. james Ray. 109 .71 Band W! 0111111111 CH L BAHC1 1111 51 XLNI L 1111131111 IL NLINCNLCI 'HL 1 11111 If L 5 1 ILL 1 W1 111 1 1 111 X 1 1 1111h1 1 x 11111 1111111 1111 S111 lb 11311 If 11111 1 .111 1 Nkllxxlllli L 1 X 1 IL 1 N 1 1 IL1 -uh 1111 11 11111 1 11 1 1 11111111111 11111 11111111 111 11 1 1 1 N UNL VK I1 1 N It 110 1 11 91" 9, 1 s 1 T111 ' 1 1' L '51 'Jt'11 ci1l11N 11 1'111111111fu11 111 111'1111'k'I'N 111. 11111 13.11111 il11L1 0111111-i1'11, 111111 111l1N1C 111111 111: 1' Nt. 111 111111111 11 1115- y 't 117g,1 1 J-181111: 1111111 .'11.11111. P111 11111 il1141'1tc H11111:, X'1c'f1 1- 1xI1l 111111111 11'1111111g. S1'Q1'ct'11'y N11 gm c:1'Ll x'111111. T1'f.N111'1'1' T111 ' Q 211111 111- 11111 1'1111111'111 111111111 1- 111 111' 11111111 .1 .'1111'1 11151 111. 111111 111 111111111111 11111 1111.l111y 1111, ll1N1I11111CI11Ll1 111111-11 111 1511111 ' H D1 11 1. A11 Q 51" 111'N'A'l 111 ' ' 111- Q1'L'llf. 1'11111p11N1'1'X 11111 i111'1' 11111111 11111-111111.11 .1 1111111 1l11'1 111'1'111w11'11f 111, I111' 11.1-1 111:11 1111111111 QIV11. C111 111't111x 111111 111NL1'111111111111 1111111-LN: 1113- 11 111 11111 11115111 111111 1111111111111 111 1111' NL1'111g. w1111.'111. 111'11N- 111111 A1'1 '111-14111 111xt1'11111'z11xi d' '111' s 111111 411111e 111' 1 1 1111, 11111 111'1'1111'111111w 1111111 1'1 t1111111" 111111 1121.10 1111'N1'11'1t Ar 1c'1'l - 1111v1,'11L11 ' c1111cc1't 111'L' ix 111.11111c11 1111' 1'111'11 C11 wL1'1'. 1 STUDILNT COUNCIL LAWIN 1 IN 1 MKII 1 II Il II LXNII 1 11 1 lVl11 I 11 LV 1 11 II 1 1 1 1 1111 1 1 S Il IILN 1 1 5 1 Xl KI II 1 1 II 11 Iv 111 1111 1111 1 1 1 XX1 lx 1 1 1 1 ll tl H Sl, ,MS A f 541111161 1 Il I1 IX 1 ll'I N 1111 1I 711 1 1 1 1 U11 Ill 1 Ill I1IIlXX1l1x 1 I 1 N 1 1 1 IIIIIWU LIL II 1 XIL l1II1lII 1 l 1 1 1 1 11117 1 1 xxr 11 1 1 11 I 1 III 171-11111 R011-5 Mgyy I5.1l141111f. lVl1"v'l N 1'l11'11, I.1'NI1'1' B111 ' , I51.111'1N K11 1111l11', I'.llIl 511.1111 11,11-1.1, Mgyly S11 '4 'L 151111, CIl1ll 1111111111 1V1'1fl'11's,J. 'VI1-1 I,.1w111, . 4'l1 l11111I11 1'I'1'1-4111, li:11l1:1141 gll'l rl-I 1111, ,l11y111 U1'l111'11l111L. .9"11111l R1111': fl.11'11l l7411'l111111'l1, EI411 1' l'111fll11', -l1'41111'1f1' K11 111-y. K1111 IllllII1l.lQL', ,l.111 .X111 1l1.11y, L1111'.111111 Vv'11,'14f, E1l-- N41p1c11t1'l1. I3-111 l'111l1111', D111 1Il1y .'1'l1l11'l11'1. Tlz '11 11111415 SI1 lj' II41'l111.111, I7l111'l11' If41ull111l1111', Sl111Al11y 1I.1l11A11l, l'l1yll1N '1'l1111I1'l1l. ,I114111 I'1tl111, :X1'l'11' 'I'l111'l1'11, I'I1'l1' Ii:11:1l'1', N111111. l'11l11l111'1, Mn 1111 UI11111, IJQ11' l1'1 1 X '411'l1l111l:. I51'l' R ': N41 I- 111. .I11.111 I,l'l'li. M:11'ily11 XX'.1ll.11:1', .'Xl.lI H1'1'l11-11l1411'l1. ffl11'1l11 'Il1. l:I'llIIl'i If1'1'11. l'.I'1lII' Mllim, l31l1 l71'ff411'l11. l3l11' I3Llll1', N11 lw lI.1l1111l1i, lI11ll K111 1111, M4 111111 Mill", l'l11111I11' .11'1'14. 0 Q 1 C 00 , III il11' F11111114111 rXllfS1l11111l fIl1llII'fIl LI11' st111l1'11t lI.lr l11s l11w1 l1IWiWl1I'IllIIIIy I-HI' tl11' 5111115511111 11f 11l '11s 1'1'g411'1l111g SQI11 1l QIIILI 5cl11111l 4 'I' '111 's. Tl111 C11 . pil 1ls11 11l'l'1'1': tlILI :t111lQ11t LI l4111'ly Xvfll-IKIIIWILI .11111.11'Q1t11s wl11'1'11l1y IIL' 11141y 11111 tl11's11 1113115 111111 41:t11111 41ct1 xx'l11'l 111.1y l'IlI1llly I.LI5LIlt III 111 11111 1' 1'111l 111111111111 I111' 1ll 111 the s1I:111I's p1'1s111t 41111,l IALIIIIIH st l'11ts. AlIlIl gl g111y 4111'l1 111'g.1111:41f 1111'1 l1.1s 111411151 1 l1"' '14 "11'sf1'f, F11'3111.111's lWClIIg 1Il1 1'x1'1'1 IIIIII, 1III1l 1l11111gl1 tl11' C111111'1l 11l'11'11 111c1'1f11l1st41'luf wl11 'l1 sc1'11 ' 1 ss1l1lc 111 11x'1'1'Q111111', IIIIS l 115 IIIJK 1 1'.111 tl1411 Ll1' 11l1141 IS '.I111I1-ss. ML 'l '. I1' 411'1' 1IIIlWlIflI1'1l, IIILIIIB' 1111111112 IQIIII g11.1ls 41Ql'11v'1l. 11' .1lI llIx 5'l1 I' ,S 4lII1l t1'.11l111's 11lk 1l111 s1'l11:11l xx'1ll lI'l'1 L1151:tl111 lqlll' tl11'.1' tl IIINF. TI11' .51llfScl1111l CI1111111'1l 11111 l11' 4111 111'g.1111:.1l11111 1114 v1t4l 1111p111'L4111c11 41111l it SlIl1lll1l I111. 6 Nufmgmpm mgfar Z? f 1 1 1 1' 1 xV1l1l 1 1 XNIL 111111 111 1 LN LL 1 1 1 11111 151 1 11 1 1 1 1 111 0 0 C111111111', 1.11 '1y, 111111, 1'1'11111', 111111 111' kN1'l7X.'X'11111,' 111' k11'1111111' 111'11xx'11 .15 Q111"11 xx'111'1' 1111' 111211 11111 111 111 1 ' -121 'y 13111, '11'11 1111s 1'1cu 1' 1 11111111111 11-111v1111111'1'1'vs111111 1111' 11vQs 111, 1111' R.U.T,C. 13 '1 11111 1'11CIlL1r. L11'11t, C111. W111111111 S1111c11c: 1111101111111 .1f C1'11w111'1' 111- 1111' Q1111111. T1111 1211111111 111 1 ' 1 11' 11101111 Q11 111. 11c1' c11111'1. 1111 11c'1c111 11111 111 C111111'1-L11 111117111115 .1I1L1 1 ,Q 1311111111815 111 1'11N1'x. T11-J 111 1115 bm 1111 1 F11111 1111 1111111111111, 111 W1111111 1'v1'1'y1111s 11111ks 1,l11'XX'1iI'k1 XY1111 1111111111111111111 Upper: Colm' llzulnd. Ray Silvceiri, D011 Gg1ll111z111. l51'1111l Mi2lIkLbW'Nk!. D1-11 Egsm, Herb ,lul111su11. Cc'11tm': Cadc1Off1ccr.s ml Row: Capt. L,llI1CilIL Xxvllyllk Ba1cl1111a:1111, IJUI1 D1111N111g, Vw'1l Illllll SLIITAIIWLT.. 1,1111 -ICIINCH, -1411111 ciilfiwllil, Sgt, Slkilljlllilli. 6111111 Ruwz vI.1111cN BIINNQ, Huwnlml Atk111m11, Bob Stz111gla111d, Ray P111'm11s Plullip Buck, Ray S1l vcstri. wer: Nun-Cmn1n1.s.s1m1cd fn-f-ICCTX -la111cs Ray, Frzmk Swiglcwki, Dum bltblilibilll, Ma1y11a11'Ll Bz1Agu1', lf11111l4 Mwlluzwrki. Frmd Vv'111':lwa1cl1c1' W1ll1:1111 B11gd1111:1ilA, lsllh HIICH Llwrf. mfilliillll -Iundt. ymld RMU: Ray Nulc, B115 Spvrla Dun Cz1ll111z111. XVz1y11c B1'.111dt lack Mucllcr, Sgt. Stczlcl111Q111 HYL1 Row: Bill Bllfkflliklxf, B11 C2:z1pz11'. Herb .Ic1l111Nf111, Hub Cuvc 11011. Mqmwf Up1v1'rI.1'Il XX1'11jH1111w lP1xpl11v: IJ1-11 -I11lmN11l1, fflxi .Ivn-1'I1. H1115 FIIIVIILIKIIIQ. IJIAIWIQ M1 11 kwwxkl, Vfznvm' lizeulmnmxu, Rmum fi.11'11::.1 C1'11r1'rIi111f1111nR1111111" l311lwli111'111!111I l WL l,llII'1I1 1 , , .. , 11 . 15111111111 1'11'11111 Lxm' -. , . , f'11'.wI Ix111": Almk fN1l11'H1'1'. H111 f.:,1p.11. H1111 C1.1H1114m, Hub ,I111111-1111, R11u'1m f1.1111g 1 131111 AI11lmN1111, Ifnmk M1.1lli.1xxwk1. '111111f R1110: lgxll Killllfy, ,lulm fkilklml, Hvmy Supp, Bill I'z11yLl.1l111iZ, NU1' H,lx'.1 P11111 Hllxmlnrl. II? Company Commander: Iohn Cz11'11:::1. L1e11Le11a11tsg Ray 17111311115 411111 '1:1111u 1511 Fwxt Squad: D. -111111151113 B1ll'I'V1I1IQlI1, R. 1111 111111 N1lI1ll1 V1 111 Second Squad: -f-- , Scipp, B1111z11'11, M11o11oy K 1 11 T11i1'd Squad: 1V1l11'11c1', ZilCLC2lI'L1, Kc11'111'y, 'VI 1 4111111 xx 1 Fo1wL11 Squad: Krzzil, T11111114f111. , 1111111 C 111111 S 11 11 Company CO77'lWLd?'ldCTI Vv'11y111- B.1c11111111111 L1eute11ams: Hi7VJ21I'L1 Atkinson 111111 R.11111111 Sl1XL L11 First Squad: Czapnr, ,l111111L. P111z111, N1111 P 1111 x 11 111 Second Squad: Bcrgcr, SW1111'1'f1i1, 1511ck. 111 111111 1x1V 1xc 1111 1 11111 'I'11i1'd Squad: C11vc111'rs, 11S11g1111111111, GQ1111 Fo111't11 Squad: Lz111111. 1:111'111'1, 1l11N1:111, S1 lll 1711 x 11 H1111 1 I1 l1 1711111 Squad: Sccvcr. 1V1111cr, 111111 X1lL'l11I1 5125111 S.11L11d: H11c1111111'1', 1111, X12.1L'I1l2l., M11111 1 ll 11 111 kll Goldbr- ,k Minclc 9 'ilu ffvws-....""'J N eh i SCALE H232 :ooo vos H- 'L-O '-frzmff sNH2PVM 'WH SUM Upprr Map Iii'LlLll7l4QI Sgt. Slfillllllilll. Vfillignm Sgrnrlmr-:. li-wlw Stamglauml, Dun Dun my, amd flllf 'Icnwn Lwrrcr Drum mul Bugle Corps: Clrpl. l'l1il Buck. Fwst Lmc: Anrlrcw Klascn, Marilyn Kirchner, Edward Kirclmcr, Rocco ffgrru Sc 4'4w nd Lmc: XX'ill1.1m Bll!liI'lICliCl', ,lwlm Buck, Iiwlw Frcitng, Earl Nclwm. Third Lmcz Ken L,lll1lI'USl , :xml Dun Dazrlwy. 117 ATHLETICS X. Q K fs 'fi ,wg P 1 Sw ix? ,1,H xy. Y - A 1 ,V .A .U '. ',.,, , - ' V 1 w 's' 'Q ' Q ' , . K K - V I K uunt 5 xriuh ' w 120 INUS l Ik k"f . ' I1l'.' I ., , 1 K. .SFU S Gtlndlig QQJLUQ 111 xx nm fvw g L WJ lu I k X 3 UH L W1 I n ll lx l flown! 1 111111 1 1 111111 1 1 x 1 1 ll 1 111 1 x 1 11114 Q11 ll 1 1l1l 1111 mx 1 ww 1 ILWI 1111 H111 ll lNll 1 1 11111 111 IL N 1 1 UIUU1 Uk nkk ' L ll L WL k W ss N L ll ll 3 IL UHNL U XX11 L L l LL L M x 1 L L ilk V77 4. -v--Q., BHXSIxETIvXLL HBA UIEN lkl X XX L l xx Nt IX l3'XSIxETB13xLL Lil HT Vx LIL HT 1 H11 L L xx 15 xx! I1 l l I l l k L IV H Zgafelgaf L xxhat I 111 W X llk IN L t1l 1 L an I 1 F ulmrnnuy t 1 1 1 1 mmm kll WK' L UXR I l L L t1L1mlLmL1 vw k w m X ll lull I1 W N L xxm fur Fwnm 124 M l rfififry .gn .Agua lu :fl if W1t1 um muy -pud tlusp Aqua M mms fflldg tl11c1u1fl1 tu vnu' Sums. 1m uputx on tu Rpr1111flw1rd wlulp otlnrw l11vL pnrlutld lmlk 1 L md lwru - vlxw I11 1 1 Lvuy IHLlNk.lL IN bu umd to pull 1l1 ld of rl L 1p11R1t1o11 ll IVIIIQ x Ill, 4 IN '1 'ftwists '1rc vcrfor111c wit liuqssc. L1oug1 111'c111'111 ng 110 Swim T01111 'lt prcscnt wc 'arc sure t1'1t wc will in the 11c'1r uturc. 125 In Sprung 1 ftllows thoughts turn to lovU'7 No Im lfrutl you rt wrong httrust most of tht 1Lhltt1t hoys xt Fortmln thmk thout tht hlsthill ttnnls or trutk ttlms The Bxsthill lrlttxtt wis 1n full wmv soon ls tht wtlthtr ptrnnttttl Many of tht old tlmtrs vttrt rm rt III tht rt pltthnw 1nd la lst nw tht ntw pl lytrs md Sllllkklllif Tht trmtk tt lm Intl OLLlS10llll work outs Dut to h lVlllU so ttw mtmhtrs thty toultln t put on un lnttn lvt pr lctltt tr lllllllff thls Stmtsttr A sutttssful prlttltt mxtth xxlth Tift Hxgh Stl ool m 1tlt tht Fortmdn Ttnms Ttlm too ovtr tonfitltnt httxust tht four ltxl mltches were not as successful Th y lost to Lint Ktlvyn I lr md Sthun., llthough thty rrl httl ILIIIIISK Sttmmct . . Q 'Q:. , t 1 , . A .1 , v I s '- I N. L I x 1 x i , N -x, Q' '1 t. 1s' Q 3 1 ' Q ' ' fs ' 5 as :R 5 52 w N V x . 1 . , ' s vt y 'Al' " "',. zsslf . As v N R i xi y' ri thcm some tricks they nctluirctl. ' 1' N1 1 "1 ' 1 f . ' 1 ' ht ' . x b. v 2 2. . 5 .L L 'xv - RN 4-1 I - V 1 ' 'x 1 X ' . , ,.i . , ..4 1 - . c Q ', ' '1 k 1 ' ' 1 K 1 N 1 ' A' 1k1' " Z. 1111111 11111 1511111 Rom YU LL Ll Q AA BOARD OF CONTROL HAUCK 11 111 1111111111 B 117111 L11 Ik 111111116111 K111111y A11 FLY 1 K11 1111 1 Q IL my Est111c Q11 Ill 111111111 11s M1 H 1111 1 Wl1K 1111 11s1111 D111 11t11y M11111111 13111111 11111111 11111111111 101,110 C1111 C11111111t 1111cry 1 11111111 Pr1111111111 M1r11y11 S111C11 1111 111y H1wc1t Mlly 1.1111 511471141 1v11rg1 B1111w11y M1r11y11 Dc1111x1 1V11111y11 WCgI1Lf B1r1'11r1 STL IDENT LEADERS HAUCK 111 IQUL1 A111111 H11111' S1r1 DI1,YlI1l E41111 G1111k11p11111 G111rg,11 1 111 C1111111t11 111111 Muv P1 LVN 07101 111714 A11111y I1 1111 111111111 Ar111111 T111 111 1V1lll I1 1t1 5 1 B 1 11 1 1 D1111111 T11111111s N LL IL V111111 M11 111 111 1Tr1 111 D1111 511111111 GH11: Wllks X 1111 3111r1 f 1 131111111 t1 P11t1111p E11111c 91r1111t Mlf1CI1C 111 fl 11y11 K11111 Betty 11IIC B11 A1111 Marugg Bcrmcc Angel MTUTCCII W 11111 151x1111y H I11x1 17 1 - 1 I. . f 3 1' 1' 1: 'Ii 11 11' I1 1'l'1cz1, V 1' 1 1 , 11 1 AI 5 , 1311 11 1', D1 1111 3'1g1' , J 1 "1 1 1 9, 'ss 1 '1 , ' '11. ., ,Z Q 1- .,2,1,f 1'1g,j,- 11' . 1 1 1 P1111's1111. 411: 1 1 Q "', 1 11 '11 1s, . 1 1 , 1' C1' ', 111 '11 , 2' u,. 1" 1. . " a If 1: ' 1 1 15, fs 1 -1, 51 1 'J S, 'Ag jg f 51111, 11' 1 '11, 11 S" ': 1 11 .I1111 11111. E1111 11' 111 1, 1 1'-I1 , 1 1 "1y Higi 1 Cfcij, :11'1111':1 S1 1111111111 fPr11:.j, 1 if I "i'1fP'14,j, il 1 1151 12.1, 'z11f1z , 1' A H 1-1111 1: L11 1s 1110, 1' 1 13: 1 1 xl, 1' 1 1 1 , 1 1 Pg 1 1,1 '1 ', -2 CSS, '1 11, ' , , 1111 s, c Q!!! ,fin CiLULtL05 M K AA 1 L m lNNULl fn lpnnul ar -mu TIIHLUUIH f0l'l1l11UkI'ULlN 1Lt1v1t1: Q Q 1 t ILJNL 7lLtL1I'k .I WUV4, NKL ICU kN, VN L L IOL N N IDR k HILL 1431 IX N U LH k WIIULIIMI un x lllllllx N wi PS Shkljlqd 11111y t11 t111 S1111111' 1 111111 1111 M1111 1I'y B111 15 111 1111111111 1111 111111 111 11111 21111 11 Q11111111 1111111111112 U11 1111 11111111111 111111 y -111111 11111:N11111 11111 111t11 111111111 111111 111111 1111 111111111 111111 1Q111rts 1d1111r1t11111 Itl t11Ll1f1111t11L R O T C 11111115 1111111 1111 111 111111 1111 1511111111 1111? XVIILI' QPYILCQ 111 F1111 111111 H1111' W11rd ful us W11L1l W1 111111111 111 71lUty 11111 r111 11 11 1 5 111111 111 11 111 1 w -111111 , 11111 1111 111 .1 r1 11111111 1 11111 1111111 1111111111 s11111111 w111k 'T1111 Ill 11 11111 11C111m1 O1yn1p11 1111111pQ 11111 t111y 11 111V1 1 1111 111 11111 W1t11 1111 QW1111 111111g l11r1 they 11.1r11111 11 F11rcm.111 T110 C1115 At111ct11 ASQ11111111111 11 11111 of 11ur 1 1rQ15t 511111111 11rg.1111z1t11111Q t 1111111 H111 IS 111 11.1v1 LVKIY Q11 lll 111111111 111111n11 111 11t1v1 11111111111 1 11.15 111.111y 11111111115 of 1111111111 11111 11111 1111111 17 1rt1 W111111 1115 111111111 1111113 1 1 r 1 1 r t11 11111111 1111 1111 f 11111111111 1- 1 1 ' 7. , ' 1 "2 1' ' ' ' .. 1: 1 1 ' N " 11 f: 'Hn 1: . 7 A L I ws, x -V A yl - 1 ' '1 ' z ' . 'sv 1 1 1 1 , Z x k ' x 1, 1 'KY 1. 5 1' ' 1 " '1 1-11: 1 1 105' QLI1' 1 ' :111 11 111' 110 111-:1'. Thcir swzmflikc dives 111111 1111ti1'111g 5 1' 'S '1 11' 1 ' ' '11 5 '11 gc T., ' , .. . . , Q , w q Q N2 i 4 'k , f Is 1' 5111 3' 1' 1 1 1 1 ' 1 ' 1 'F-1 ' " LCN 1 11' 1111 1' Is 111' ' 1 1' H1111 Skyxxxnld gm thssc Cho:1'lc.1du1's .ls tlucy luul nm visual Ihr Fu1'u1n.111, wlwilc tin MQl.I1Tl4xxLtki5 IWUAIIN julwilgumtly, xuldin f xzlricty to our nfwn R.U.T.C. Bipyclc R1L1i1Hg' has hccuxwlc .1 daily fad fm' lhusc spur mimlcd gals. 130 in L LCLIWL Ql'l'll0QI" 0I"l'l'l'lClllllCl!.!6l'lg 1 X 11 111 1 1 514' 111 l L 1111 1 11111 X XK1111 111 X 1111 kLl 11 11 1 111 TL 111111 11115 1 1 1 T1 11 1 1 1 11 1 1 1 K U1 Kl1KllKl 11111 1 1 1 11 11 111' KL 1 1 1 WL l L1 111 1 LKB f T1 14111 1 1 1 111111lX1111 The Foremcmual Staff expresses ITS oppreclahon to Klee Brothers for maklng the kodochrome on page 5 possrble The outfits modeled by the boys are by Klee Brothers, and may be seen at any of thelr stores for men KLEE BROS. 61 CC. 1607 W. BELMONT AVE. 4011 N. MILWAUKEE AVE. 1 N 91 , W 11 E Tl11'41'111 131111-1111 2 10-18.11111A1.1111111ry, 19-11 . 1.1 11 ' - ' X lgil' 1 ' 1'1'1'1'1111y 1'111s1' 1l11' 11111 F11r'111.11111.1 King. 111 F X vyx 1 1 - - ' 1 - 1 Y 1 1 - A , 1 . - w - v s Aw A it 1 1 1 4 1 - 1l1.l11l.ll,1lF1l1.111111l1b1111L1111!.l111 1 1,1x1s111111111111g111-1' 'N 55 11' ' Q 1. I frfi I 4 11,1 . 1 1 '11 1 1 A 1.1 1- v , . ' I 1 Q ,V .334 411'1111'1'1 11 1111 111' 111111 111 11111s1' s11111'111s 11111 ill" 1111. 1 , 1 V 11: 7' 1 , ' 3 5 ' 19- 1 ' ,L 11 K. H 11 3111ks'111. 111 .111y 111 lllk' 41111111111 11111111'1'1111s 1'X1l'.l'CL11'I'1Cl1lLlI' v1-1111111 s 'bf' .. S1111 A 111. '. 1 1" .1111l 111'F1li F1 11s f1'1'v1" C11 W1'1S' 1 111' ter' 11" '1 '1 1111'1'11111cc xv.1s111.11l1'. 1Vl11's1,' . 1 11" kldll ci' Q1 .1s .1 11.111111 111 .11111c11's 111' Q 1111 rl 111' 111s 111g11 511111111 1 1'.'1'1'-:1' 1'.11'111'11 Vv'1111.1111 KCI111 '1' ll 1'11.1111111 .1s tl1k' 11111st V. 1 . . 111'11' 111' 1111' y1w11' 111111 115 111' y1.1r1111111's 111's1 li111g. 11' '1 1-11 .1111.1l 'xt1'111ls 11s 111'11r11'f1 1'1111g1'111111.111111.' 1 XV11. '1' 111. ,A f Aflffffvnlf VV' 1.4 1 I 1 D. V: L 1, uv ' . X, 'r T 'R , Q 1' --.2 x K -, 1 f L N , I W t . F7 1 l -' N A , 2 .. . 1 , fn, !"' . . K X !' 1 . ,H , ' 'X ' 4' V.. . A i ' n . PM .1 D .P E ' J f -' .-L. A 1 ' W ' "NLM ' I I N Q S ,f 1 T . f Q " V Av , I , ., J y -1 ,a- X? J! ' ffm. fr. f -.f 4 in -'Lf T iff!! ff .aff ff' I I ,,,ef fi-1-Q9-ff W af- 'A My ,aff ff. git! 5 -,M ff- a dl jk XD x w A V . F X x X' ' ,A ,C 4,4 ' ' rl , gf , I f 1 ' ' ' - Y '4 "fc -K! ' f Q1 1 A' V , C 'V . , ,J ' . jc, K , ,. C x. 4 . V " X A V , fail' v K K - D fn ',', f' ,w,.-,,.v 5 ' V V N r' s ' w 5 -f fp PL L,-'K ' r, " A if ., M' .il ,WL 419 A L 1-if " , 3 A JJ JU Q V fijf " , ll h,,f.f'1'5 if by 1 1 V, ws ff ,J ,ff . , I f X1 D 5, v N y X' fylfax iv' off ,ff . 9, ,lx X A' 2 ' X A-"Hg . F ff 2 ' xii! I . Lx, I K -X 1 rf' V Q 1,2 O' if 1, v-' h v.. ,I A 1 . rw . O , V , gk vi- J-' - ' gy Q -NX RL-'Qi , , , .sf Fil- ,A f . -fr! is ff rf . li ,V IV lb' Vu, A .Jay mxff ' Y : rg V f, f ' 'f ' ' ., ' ,' 4 I , : Adi F . K Ag ' V I 719' L ' 9. " , W4 4 A N .N NP? p --My y flu!!-, J A,


Suggestions in the Foreman High School - Foremanual Yearbook (Chicago, IL) collection:

Foreman High School - Foremanual Yearbook (Chicago, IL) online yearbook collection, 1943 Edition, Page 1

1943

Foreman High School - Foremanual Yearbook (Chicago, IL) online yearbook collection, 1944 Edition, Page 1

1944

Foreman High School - Foremanual Yearbook (Chicago, IL) online yearbook collection, 1946 Edition, Page 1

1946

Foreman High School - Foremanual Yearbook (Chicago, IL) online yearbook collection, 1949 Edition, Page 1

1949

Foreman High School - Foremanual Yearbook (Chicago, IL) online yearbook collection, 1950 Edition, Page 1

1950

Foreman High School - Foremanual Yearbook (Chicago, IL) online yearbook collection, 1953 Edition, Page 1

1953

1985 Edition, online yearbooks, online annuals 1970 Edition, online yearbooks, online annuals 1972 Edition, online yearbooks, online annuals 1965 Edition, online yearbooks, online annuals 1983 Edition, online yearbooks, online annuals 1983 Edition, online yearbooks, online annuals
FIND FRIENDS AND CLASMATES GENEALOGY ARCHIVE REUNION PLANNING
Are you trying to find old school friends, old classmates, fellow servicemen or shipmates? Do you want to see past girlfriends or boyfriends? Relive homecoming, prom, graduation, and other moments on campus captured in yearbook pictures. Revisit your fraternity or sorority and see familiar places. See members of old school clubs and relive old times. Start your search today! Looking for old family members and relatives? Do you want to find pictures of parents or grandparents when they were in school? Want to find out what hairstyle was popular in the 1920s? E-Yearbook.com has a wealth of genealogy information spanning over a century for many schools with full text search. Use our online Genealogy Resource to uncover history quickly! Are you planning a reunion and need assistance? E-Yearbook.com can help you with scanning and providing access to yearbook images for promotional materials and activities. We can provide you with an electronic version of your yearbook that can assist you with reunion planning. E-Yearbook.com will also publish the yearbook images online for people to share and enjoy.