Fond Du Lac High School - Life Yearbook (Fond Du Lac, WI)

 - Class of 1928

Page 1 of 122

 

Fond Du Lac High School - Life Yearbook (Fond Du Lac, WI) online yearbook collection, 1928 Edition, Cover
CoverPage 6, 1928 Edition, Fond Du Lac High School - Life Yearbook (Fond Du Lac, WI) online yearbook collectionPage 7, 1928 Edition, Fond Du Lac High School - Life Yearbook (Fond Du Lac, WI) online yearbook collection
Pages 6 - 7

Page 10, 1928 Edition, Fond Du Lac High School - Life Yearbook (Fond Du Lac, WI) online yearbook collectionPage 11, 1928 Edition, Fond Du Lac High School - Life Yearbook (Fond Du Lac, WI) online yearbook collection
Pages 10 - 11

Page 14, 1928 Edition, Fond Du Lac High School - Life Yearbook (Fond Du Lac, WI) online yearbook collectionPage 15, 1928 Edition, Fond Du Lac High School - Life Yearbook (Fond Du Lac, WI) online yearbook collection
Pages 14 - 15

Page 8, 1928 Edition, Fond Du Lac High School - Life Yearbook (Fond Du Lac, WI) online yearbook collectionPage 9, 1928 Edition, Fond Du Lac High School - Life Yearbook (Fond Du Lac, WI) online yearbook collection
Pages 8 - 9
Page 12, 1928 Edition, Fond Du Lac High School - Life Yearbook (Fond Du Lac, WI) online yearbook collectionPage 13, 1928 Edition, Fond Du Lac High School - Life Yearbook (Fond Du Lac, WI) online yearbook collection
Pages 12 - 13
Page 16, 1928 Edition, Fond Du Lac High School - Life Yearbook (Fond Du Lac, WI) online yearbook collectionPage 17, 1928 Edition, Fond Du Lac High School - Life Yearbook (Fond Du Lac, WI) online yearbook collection
Pages 16 - 17

Text from Pages 1 - 122 of the 1928 volume:

,I PZ :aff Gif!!! Exif E NG. magnum Mmm GKEENWVCM X ff X Bxhllmg Q, nn llllfllull mywxwuk 1 Q ,,.. Thamwe. ongen FQIK 'fox JGOOYQ on rim .S KQX v I-fv 5 vi ,,,e" A x ngumswm, STPQOD i'1AvvQHAI'1, 5l11'1Ns uoufqa ' +1 W N- A 9' 1 Lil Q' If X -F In ' f HV- Hifi liillli IGNIINI. 5 LESS i il "' 'W 5 UWM LQ 11- X I ' - .- R-. A cf f j I 2-5,3 ,5-A flimifl I I ligwifi I iii :',.j!':F"j1- at -. 1 1 . m a" . 3 ,. :I if tp, gl Z,,, -lm. . -.,,,.i.::':'n, , gig fi 55.4 , - ' rf ' is 'pw ,.,,, 1 Ivaflfi -Tr ', ' : ,. .:f J'-' "" ' " -,ui-.x' we moomusaze E Ab mm EVERE HE CIUV EUEMCH A WORD 1 T BE uw W HIS CHIXRDE F 1 1 43121113 Q-JEIIII 4 int r m rlpvf Ulul 4 urn X5 15121111 hi 1 Qrusx U Q5 431'1r11 c1F'1r11lfL 3-Xhuzs KLIIIIG UUIHLTII 1F1r11liL Xrf 3121111 ur Q If . 1 X ,. K E 2 '11 -' - - , . . h, ful! Q, 4, 1 K A ' E' ' - W ,, . --. .g :I 4 Ei il ILT' '55, Fw ' F4 u e xr kj ! in .W N 17 J- , Ax K 'Ali' I 'Q lf ,-4 I - Ei' lx 1 3, ' LTI' I -Q QI . , I 1 idx 7 N' 'Q . K ' ,s 1. ,. - . . ' ' Fi Q '9- wh 0 0 Q A A A Q L 3 Il A 6 I1 F11 - . . , fi - -- , 1 -0- 1 jg .fi N7 1 'N il E132 111122 Qlfze Wz'Yzf5I'Wz"TrV JHIHI uhllfalxeh bg fha DIIIUI' gl 1 LI I3 flllilfll il 1101011 FNIfl:fVV37lNT THIS YS 'TUE PGYNT To SPEKEN SHIRT AND PLEYN Qs K - L C 3 Q. f Q ae 1 . H ak- Pm' 4 , 'I ' Q 4, ' L, fi Zfunb hu "ar, miarnnsixr 1" ' ."" . :I Tflulunle Kwcnig ' ' ' ' I L., s g - Q N -a- -4. 3 - - lf, . . ZXNX IMP1 N WITH RXGRXY H? Rf CHASE THYIR TALL NJN AND QYXDE N l NX T"1nNFi1r Gable uf Qlunienis r ml hznxnuz-it xhuu Ullasses Q9rga111 ahuns Pd lchzs ahre X-..-N 2515? .PQ E 95 Q' Fifi, Fw.- S gill E ,tiny , ,, 5 f M - y i3L,Q Ii U! x:,'W :El vuvvuvvvun- ii I xy ll 51 nz xg sir Nl xl! xg xr: N ,J U 3 ga 45 bl ,ii N., L bfi! , Lf Q A ' 2 ' ' i .f, 9+ , 1? A -1. gg L FAEX 0 ,. Elyf ll F v 5 N, 34 '.Q1.1s1A 55 . I -W IN me K A J 1 4 ' lin 1 7 N 1 ' ' ,, ' '91 .'l ' ' . J x 1 K .,x. ',','-, 1 -0- L .YV I ! A 4 UIBIUUID IGVVN GI LLL tl Lhauiu wurn Q, Ilxh Q,11u1rLL1uLc.l1Lh iu purhnn fum pLmfL1xhw ilu llfl uf ulh 4 xml mb urn Ins mx " 1 1 L mul xmu ll IL LTILD fu pxrfuu fum nun :L LITULI1 1Lru111 mnufb- L 1L m ILP? 1 U BIAS I-K NGBLE STURIL AND WOKIHY FOR DRIXXJEN 'ro MEMGRXEY 43 D- L rv i b 1 .4 A X ' 4 KYI NTI KY 'I' lzl IZI :I L 1' IU V' "1 , -E xy V5 H .htx W 1 Y, I - x I. 'ri Y!-41' 'L - , -K I . - ilu iv' , L ' lfglu 551. PL z , ilf -V I 4 If? Muff has Lx11hL'llU' Mi' KQ ' . flux Lv' 'LH 2' - '- plislv ' : wf ilf amz' X L3 5' ,, , ff 51' 'T' If lf XT' ff - ' :I ,o - L, E. I a 1 X M f U- 55 , J 55 fx 'ff i 5 fa ' 4. , 1. L cg + xt gawk f I-II-I TI-IElI,SE.IlNT N .J jf: - , -Y -Lf ----- f----..-.f-JH ' -V X V . ni V 3 Q Qv gr Q W - + ' 3' lg ' ' 'E ,, 113111111 111 It 251911111 1111111 1115 511111111115 51111112 Q.11P 1310111112 111 4311111111 111111 perrch 111 1 c 1nu11, P111h 11 11111015 1111111 1111111112 IIT 5IUIlZ1T 111'11111, Q31 111111111 1111111 lltlllllhlth I5 1111 1111111 11.111111 Z111111111 LL1x 1111111 1111- 51111111 111121111 1111111111115 111111 Ill 1111111 111111 lllh 11111111 01111 1111h11' 11111115111 111D 1111 111111111 1211311111: 111 1111 111 1111 1 1111 111'-2 11 1111 1111115 11 IIJIIITL, Qmh 11111 111 11111111-1 1ll11sL1T 1111'111h111, Q111 11 1111111 11 11lL 11111111 1111111 11111111 111, 114111 1111111111 111111 11111111 111 1111 1111 ILXCSD 111111 1111111111 111111 111 11111111 1111 11111111111111125 flxllfl 111111111 1111 111 11111111 1111 1111131 Stlulxhlb Q,11 111111, 1111111111 111111111 111 1111h111 1U11hl5, ,lub 1311111 11111 1111111 11112111 -1111115 1111111 071 i.11111111111D, 111 Q, 1111111111111 1111111 1112111113 Q111 1111111 1111 1111 11111111 1111 111 51111, Q1111 1112111 111111 11111111111 11111111 11111 1111'g 1112111 1-1:11 4F1n111 111s '11'n111g11r 111 Q111 Q,a111er11111-11 Ufalrs 1. E ' 1 .-v 1 ' 1 1. 1 1 11 ' ,. 1 E 1 1. . . . . , 1. 'O 'Q 1. - '. ,. 1 1 . ' , .- A V u lv ' xp 1 1 '. L3 11- '- 1 - 5 ha N up in ? Q a - ., . , ,. 1 , 1. l l 5' 1. 1. , . . . ., 1 K X X , - 1 1 M ,Q P' a ' 4 ,. ,. .V , . . , 1 1 1 - 1 " 11. 1. 1. 1. 15 : is 1 1- 1- '1 1 , -9 ,Q . . 1 R 5 X X I X V X M 1-11 11 Y A A 1' ' 1 " ' 'l I X 5 S- L4 Av f- . 1 1. 1 1 . E M 1- A- lv lv , ' 1 ,.L.. . ..,,, - .. X . ,.. f. I. ,J L , .-.- , ,. 1 1 1: 1 5 . , . 1. 1 1. ve- W . ,fl . , . ., , v, 11- "v ' ,.,. . 7 H , I ,. . 1 A H v -f- ,-. , . 1 K 5 il I 0 XIX ,, .. .-v , . . . .- . ., fx 1 1 1 .1 x . 1. 1. .. 1. 1. 1. 1. , - 1, ,-. 1 . 1 1 1-I-fs ff' 'N an 7714 rang ,rx 'ESQ l"' f' I II I 3517.35 N I xr Musik, 1, I Six gi Hg 'z ,L X lf. A. ,S Il, " X u 1 X tr I A 1 -4 ,S - :ssl 'I 25: Tj 21 -'r"'I, D fi? I E52 J' 5 E2 'mmf gffih 1' lwk i Ulrilm lmhul l una, fm rnlh mb fru in nun 'ni 4,1--h 'X I 'C Q X " 7'J4?? . 1. X , .F hslsf ra, ,S I .IN lk XX -gtk-' E i X6 , Ni I X m - .1 ,X Q I ,j Q-A '-, I ,,'. ' X Sa ,- ,f .. I Xxk N. ,, C- . ' "' ' H QI I IN I - m ai . .aff I A f LI XL V-iff, In , I Q X .-- ,wr N I-' X F - ws , 'Q :L --X " N.L Q P XG J gif Xxxdlll, I-31 .F .4 I w-5 I xl I 'Lg-Q, N - , 1 I w I X ffl J: .Q , Qhxq. 1 mi KJ- , h , . . I ' JJ-N X .QE-4 I I II E 5 lg ti ' 5s-ve. . -4, V I N ' . . ' 11,4 I' 4' I3 I I , E F 2' YQ -iff I H i H5 I 5 ' '711V" f xxx - X- 5 1 ' hai-fi- II 1-X., 'gfpgi If ,, I' : I 769: 1 .ff we Mg--, 7'T,'--f - 'JT 0 'wggx Nwr.. ' III?-J' 1' 'W f . 'lem ggi xxx li A -K ,ki-if rl, 5 1314111 Q ,A ' 2' ., X 'Q ' 'r 1 px' 335. ff, Q "V I 1 if?-i . 5?-'g tg -1 5,J,-1,-,I I 1I..Ig 5-5. R , , W 42 -ll :QI I- . fwl I QL! lid-I I V N . I 'I is ,J ' X- I 1 , -au Iva . f ' jj-A L A" :I :LA ' A -, L' ' "uit: - -1-:-f-1. " ' :" ?i?4.Q- f- ,.Q 5 "' ': ,AE5:t: '-' I .2-, - 31'la' .I""'Tf3. ' I' .E' -+L. .: 'il 1 5 ' 1 z " wr: ' ' 1 5 " ' -5 ,.fN-- '7"v'muvva'rvx 'vin 'SX Vi f -T 'gag fy' "'ll.f1H..4-slw 'Egg M.:-'A HI I Q-'H J jf 'QE ,f M334 glgggig ,J44.4.:if-3 '-'J .JCJ 'S-1 And-1 -J LBJ ITCILI fa .Z H JF 'Bmw 5 4' .A-.4-4 45'-fam km 'mziysa Joann gvaaufaazay an gina Lis, mm :mum 135.23 min M tf b--A ezrgg 3 Q JAJEQ QQ- gem Ly-J' 4-: 9- ll -lpn: r Ulilhif' E df-A1 A?i'f-,xt- afqf X ww B33l"'fXixf 523' -L3 -Peg M 1, A T I Nag X-Q ll In 5 W W :ES 55" em' if V R B 'P H 1 1 N I-ij-' "Wm-rr--1-12' -lg nfl ,gd fvi' 5? 'L' :.- 'Nlbl ,-,f-X A11 urhch putt xl lnum 111 lllfllllf L'-fum ,XY v Q A Y Y A1 I LJ, - . . :.-1. 4 ---4-.-:V - ,V -M855 ,xy J 1' M ,- , , A lg- -.hlcj I .4 , gf' f u Q A. -41f- s -1 ' - ii -f 1:11, q F H xg J:-1 , -. I , ,. 5 1 I Q.T. -.11-'-' 4E,a 5 V -.-:r-1:1 I I N ' l r1 5, I 5 - A , :R A-JL , I , x I , .J 'T Y 'Q Y--I I.. .,Jf 1 X V - " 1 "1 '-1 , ,TJ i I g l - Y V Y V W ul .A '.1'f7b" - ' 1r...."."' -- an - ' ' .ff ' -' -- --1 ' G3 I I L J C-K4-T' .A lgl Q- --H ' Y L" .- ..Ly Y ,A ,, R 31 5...-,,.,,.,.,,.,., I , 'Q ' , ' ,X --1 x-N 'i J I Q sag . '- - " 5 . . , N f ,,.. rl .0 l ' I 2 -in if N L - lr- I ?v i1 Y -B 11' ,J 'T ' ' 2 - --s- 4 ' '41 1 Q 335' ,Q .Q J' f SL- ! .1 4: I B rv---11 .I Q ,, 1-1 LJJ' f' ' V 'D , E1 'un .Aw - 'T 5 ' 1 fN7A:.,,.,."'A" " L -1 nl l - .fm --- 4, - - Q .. EZ- . 'Y V 7 'qfwi X 'J C 4 x, ,,v-4, ,.- h it .- 3 1 W -, -- J' A ,, - iw .... ....-, .... .....---i..,,,uM.-U V l I M ' A XL-CM ' jll ,f l- 41- ' .L - 7 -MM.-A- A4... -, ' 13- -.f'.,,4 -a 'yy - "' '-, x -Q , ,i - , N' A R - . . --1 , - - N fig? LW ,rurill Q X 1 -'H .1 1 , 'A ' A ' f' ' 4 I I ' ' f 1 ,2-" 'T 1- , . - a '-. , ,v-- un.-. 'I , : . - 1 -I , .,.--. .. , VI- . -4. fi Silva. V I 115 nh. X ag 5. 141 - .Y "' 13" '-JR. - -1 'f ' ::..:"..--,' as '. b 9 , ' gun!! ,AL ' '- 2Zf'fef1IfP1 1 1 l fs f ' 'fair-.' " H.-'ff' ' J ?' ' 'D '--2' 35211-L., f- 1 . ' 1' . ffqftff - 1:5-w,'-,gf 5 a ' ' , -.,' . . ' - ,, gal' '- f.,.s.,.n1 1 i a G W '- ' "1 7 . - ti 1 l- 1 . 'Q N 5 -" ,f D, . I ? K - , '--,:.gA.f. 5 'Q rf' - ' - - . , 3 'E -'U -L ' ' I 4' I? " f-:Vita - Lb -its, ' ' 1 'w,zm7g:.3'l . T---.3 7 ' j . 1., .sg '14, , V I. KL... .... . H , ...Q . Q ' . ', .:-" -Le..-1 19,5-.Y. ,. - -91-V ',,,,,, , - -p WDA , . ' I -1 ' a . ',?1, 1'tr-on KA Q 'lflb' iL " 4 Y, n .JJ ' " -ji' 'ss ' V-cm-5.ii'5'T4.L -1-4-'JT iii, " 1 I.. 'J ,. i ' y A V' ' 3 W ,, X yi RWDIIL NN ww X MX X ,pm R M NN S 1 mln fs. shue c vrmr sh Ihrxuq zz si xielu hum 4 Et5Pfg:5f Agggx ,f12kf5??iaT3J i27laf21 5 X xf W 47 V' 1 L fifff w,-v 3 JLM 7f,ffll'1"' .JE fig ig f!f,T,,izQ r I 7J aa3F 'iff .1 4 " , G2:f?ffg5,f 'fly 54l '57 X ' gf! xiii X kr' W1 "WW f 143,351 R r SQ' 2? kg 1 ix PFHXQH 'Q f J Q U HT? Winn W Ai E a3:...... V ,Q gl U A WK! '0':1.q,-.-sk. NAM wK A VALE. -2:3 wh.. +4 slul B+? l-6 in GLLV' ,QCE Af-Lxazwifnv-Qze 4259" 'X ful huh hfh hun I"lll1lhI.'h nut 4 " J-' 4-J I ' N If Qt Qf' I' 6, X 'Jul - I 1 ' l L-A 157129 1'-I! ' M lf: If +Q 1iqIW:'?' ifwfg-'4 x - ' IL, " Mmm auf ff. f-4 A ff uw- Q1 M M1 , - L Imjwui u F 15 A ll W W be ,J 5 'SU' lf! pls ' .3 'jr Q Qi I . V 'E' J 4' 'W 'W if 'f - - ,1- X, If 1 s A' 5-L I - 4- -2 If 25 gin A f f - , " H ' f wh .Jn 1 Tk' Tilxhr' "H !f 'Mig -1 if I V! LQ ' i Q A "-mm. 75 f"' K, ' ' - .JA L1 fy I ,-J' -divx f l KW A ' v' ' .g:,,, -Kgg f f , 1,1 4 'LA' t s. ' ' ?g" f ' 'YUM- ' - f 'f , I t vrffnfdg .--' , -1 1 -h xv V I I .Qgip 1 'ctw '- ' 4 1 rf X 1,' Ju? -, L, 1 , A iq- - 1 I 1 . Max 2- -Q ' , ' I, ', Af' y' X 'J 5157-ff. in .L 'gg yi Y 9 I 6 2? I V" ' ax b - ' a 6' N, xih '..1 4 I 4' X4 -dll, u fjf , V , Qww , fe 2 Sp ffQ' 3' 'fi' 5 ,l' "" Ef"i 1 ??, , fif-f - 12 U al -nr 'fx-W f - f L.. T f "l f :if ll. ' 1' ff M 5 '44 Ai -ii' 5 QWFA ' f- '-'Sf xx xi'-S I 14 I . -" f g -.,,. " - -' rg Mfpm-Mwgfwq W-- -A in K " Hi. ' 2..-- -jgs ..N...-. - ---- .Nt t.fgN,.,... - , fd ff? f .H U ' ff. .lf A - S A Z , VU: H 1 3 1 IU L fr- 4- Dx 4 -, XTX ' G 1 1 W W f - F 1 2:-1 Q. X A 43,4 A :K an -av gk 4:4 " ' ff' :yi wg? , -f ,J 10 ' '- ' 17, Lf 2:5 ning l "'Q'lX 'ff ,s Q , w: an v 4, gv'r v 4: ,, 13? 4 4 4 " W' 'if f -" 0 :- f ,+,,,,fQ, -: ,?mw:'.p,.f5f.i,-jg , A 7, f2 L, 1 H 'E h ,QSM-... ' J ,mga X TCG: ggi' -'T' M 'Mil 'f" 1, g -pr-5 Q, w-2 'Wuufw L 5 bg -vhs VU H .-Alf? , X . T M? .gg w Azrmxllki Q LR g. ,-JM A x I. 1 Q t 44. o- 35- -5 -Q.. IL -1 A f fc' -at T f' 3'-Z -fri ? wh K1 'M 1- ai 5 is J, F Y L4 X if gn 7 JR- 2 z? Yr? E' th .Lu,, ,-E1 K -?Q E' X ww r . A 3 -f-'ff ... Q:-" X T 3 54" y i xl of ' 7'3" ik- X X agus:-,,,.. M X ' FM mid' NJ . E W 1 w X QR "lr- X 1 -W Mr xi J f 1 x N LN f ' 'K mn Km, X 3s L-hrlxlwh shun IIJUIKIIDIIILQI. lllfll ll u "aflL:lllI5 L -x Q - -X ,Q-A' 11,14 , Afnrxg -I1a-4,jw l su n . , .A 'wifh ' - ,- ,fu-1. :Q f' 'A f " 41 'y 5 ," 5 "' . .. f 1 . f - : an 5 A, l TZ' xl., ,- K- 48 ,Ting .,.,F, .1 1-. 0 1' A 5-4.1 J '.' -'- .. - 4 ff sy. Q' ff- ' .:.+.f,:' '35 D ,arf ' -. -L SQ7"??':""', - I .x Q3 f' - ' 1-Ja T' xi'-.' " 'lf' af?-f' .7 . C 1.53" N - If Ala' lu .j' 'qgif '25, , . -- ,- ' . .,-.- A :.' , I, M? .3-' . 5, 4 5 . . 3'-A 5 -ff aft: 5571? '22 9 .. 'V -. '-3'f.-.,-Vf'f:.'f.i D. ' 4'21'?."J'. 4 ' A , - um: . flvfz 4-?fi'?fE' - 'f m . 'L' . QT' 0'-"r.1a1+-1, -. . ,gr 4. f-. ' .- - 2 ..'ia1.ff.g: fix, . . . 4 fvffl if-.'i1-f-,-.qfvL,Lg' .V "f11'i1qz'is-"FT:"" ' I . v, ', , 165571. X cj ,' -'i -"A 4:--.W-s "' - 11 f ra 1 ' - -:Snr :.j,tM'gx:,fgr Yk2t.'rSN,f ,215-A-1: gh Xfilgihr ,714 lx I ,h ir N n. L-5-'f H , 1- eq-en , - 1--e'. .,-" ' - ', :J ' NJ I hjbejwgf,-:et:.g:. in ., 1 Wg- .5 V.+yi?AL.5' I -1 ' L r fF'I'- if sh'L"' if ' L v !'f"' ff '- V '-232 f "'fGf?-F3 1-i f vm 'Fi'-alifi N gp fi . . x, :x:l:'f' ix.:-61, dam! !.!xL.t..xl-'Mi' I N 7"eQf"Lff -N ' X-.4-:x.'L."4 -.'A5"'1':.' ' "+29k. ly' H" , A Q-l'i2:iS:'S -- -- '1 - - 1 ffffff , ' 1' Q. ' NX---f fPTft'3f3'+-f 'r 5117 " ' M p- 'FE -,-, 2 F' NS, L, -. 1':r1se3::.1X I, Q . -gb - jr x"' . -,,,,, I " ' 'Q . "' .' Q.. '.?.""f A Q " 'ft ' - 5 A' Y 1' iff... '.,g. , Ai ! 1 4- .5 iff ,nr -4 i F' fini g.M:L -1- -f 5 - -5 K - ,. '. "Fi ' - 3 1' - ' K- V is I , ,-.7 -Q x gf :N Q J.. x ..N --- ,N .. .xv ., ..'. xi, ,L ' -Y Y. . '-n ...ae-.:,, Jr Y- 1 ,,- - , 1. .N ,h ,.,v. -Q - . Q x. A'. '..?-"1-5 1 , . :Q Fl' ,gg -L . ' '. ' : """ ' '- . Il -ii Z ' 2 '. -Q ' i!1'l'T' 3.f.' T ' "': - - f T R. . V - ,ff .: , :- -' E '.'r x F' 1' ? Q G ' f -r tx' 1 ' L L? If 4 , .1 K9 E . 9- Y Eat 2 A Fir- 4, - ' In I E a, .Q - .tx . f . K N ., 1. X , J-E 2 Q ,.. Sf, 1? -- "Z, gina "'15 .1'3l ' g Nl , . - - 1- .. . ' '- 'f 2? 2: if - --- 1 ' -' 4 if -5 fr. R51 2 XX I ' ., . 4- : , XTR. I . . , ' 2 -" 12,1 3" H Lua ' . ' A ' Y ' ' Q1-., 51 . . :f --21 . XX Q' 'J 3 1 I-' " -'. P51 f K ' x 51 WP 2 1-'-Lflfff . ' is. f ' ' . , .Q -- 1 2- w "I- ? E 'C -,1 i- 'X .5 w Y ' lg: 1 " .'. I - .I . A Jai., XF ZF u, ul 5 '- My I i f 1 1. -. iw -w '--F ig? 4-" HL :N - " 3 - 'K "J 1. " ' i ,. 5 2 -:lf A- f-. 1 am Hy K N lx I, 1' J w 4-5. ,W ,. .-U 1-.L X K 2 - . 1.3. I I i 2 4- A V' NF' X xl - 4' M ' V. ' 4 x x ' " -' .'N ' '. . E. w. , . . M y .1 , VXMM My ,A -5 ,, J - . mv! ' . f f :' P, xx 1 N ' .7 WL' . - X 0,7 4 rf gm x - y XXL., x . g V - N. x N- .af-.9 p , H Lqf- ff 'P' In 1 W f' -av JY fx- 7 " -K ,I : ' ' a ' N ' " zz : fps 1 111 1 UK 11 11 KI ' 1 L11 L KL LN 1 1 1 1 111111 11 1111111 111111ss 111 111111 111 1111 1 - 1111 1111 1 11 111 11111111 111111 1 11111 11111 11111 1111 1 1 E11 811111111 '1 , 11 1111111 111 11 1110111111111 1111 11 111 1 1 1 111 1 1 LX 1 111 111111 11x11 IS 11111 1 1 5 SLL KX K w 111 1 1 'L 1111111 1 S Ill. .'1':11f.t1111i'11 '111 if 1'f1H,.1111'1.11f11 f .11,1',1:11 111' 111.11 - 1, '1,l1!k'1i Y MQW 111.1 1.1 11' 1133:'1' 1111'T1-1,1211 111, .. .1 1',1,, . , -K , 1.1111 .- 'JN 11 1'111N.1 11,,1 l1...1 11111, V7 1, 511 1111!-31' 1.1 1'1' 1 11' ,:Lf'1'1' -t 11" 51 1 1 L'C!111'T1LII111f. 1111111'111' '11 1111'11' Q1114"1'1111,11i'- 11111 y111Q1111.1111111.111'w1 11. 111 11,11 111111111 i111'11-141511. I11 4111111111111 111 11111 1'1 1111 .11'1 ,11',11111111' 1 'lv11'1'11. I .IV 1111111 1111 l.11' H1311 8111111111 111'111111u 1111' .1 111111' ' Hr 1.11A11'11 111 1111 11111111 l"L11' NLl'l .11 1111111c 111- I 1111 ".411'1. 1.1-1 . 11111. 111' 2 I. .1 ll H1' g. 233 t1'pc1'1'11i11g .11111 '11 , 11111 1',. 1111 111. ". '1 - 15 1110 I 1, 11' 1 ' 'l .1111 11111: '1 f 12 f 3? - - Q1 y11'c11, 111 .1 'LIVE' 1 ,1 1 ' 1 j '1.1 Q 7 flf . . . 5- glq LHC 111'c 111 1'f11'l1 1 ' 11111131 Lllx' .11'1 911 . 3.'1c11. '. 11' ' ' , 1 . . . . . 7 11, 1' 1 I . 1 '1'1' 1'. 1'1' 1 111'1111.11'111' 111111 11111 1111111111111 EQ 1-1 , . 1 . 731 .11111 1111111111 1111 11111 11 '1 .1q.111111 1111 11111. 1311111 - xg If ' 1 11. . . . . , , ig' i1 1111' 111 LI1' 111111111111:1l 111'1'11111.1l111' 1111.11 Q111111' 11'11:'1 LY ' 11' . , . . 14,,V1,1 111111111 ll1!'ll11gl1 1l11' 111'11111'1' Rl - of 1111' 11111111"111111111w .' 11 , , ji 1. ,: ' 111. gf' :Eli 1- Ji 0,111 511111111 1,1111 11 1 411 N11 4111 IL L U 0311 1111h11 4 1111 1 41111 4 1111 1111 111 LL 1 1111111111 11 I1 111 1111111 11 111 111 11111 1111 11111 0311 4111111511 14111111 0311 4l'1111D11 4 1111 I I 1,11 'I 41'1111h11 4'111111 0511 411111D11 4 1111 1 1 II 1 11111 111111111 111111111 41'111111114'111111' 0311 4I'1111D11 4 lLI1T 111111111 111 1111 1111111 1111 11111 1111111-1 1111111 111D 111 Il 11111111D 11111 111 11-111. 111 111D IIL II 41'L1l1h11 4111111 C1511 4111111111 4'111111' 0411 4I'1111h11 4I11LI1T A 1 Q' ' T ' 5 11114 ,1'111 M 451111113 UE11 1" IIDQ 1141111 A 5111141 1 1111111 11111 1111131111 'M 151 v 1111 'Y U31 T1 bg Q11 Ai 11111 'A LT ' 11111'1 '11 I.11'1115lx! A 1 " 11111 111 1'11L'1' 111 111111, 1151. - vi 1' Mm . 5 . -1' 1, V 1' M ly- QI '11 E H111 011 1' , L 'g vi Y I' , 1-111! 1111 'I51 ' 1 1' "gi, U31 Z' a l 'W -- I Z' M H1 'I T11 5, 1 Q1 "Q i . 1111' ' ' '15 1 ' 'Q ', 11111 : M '1 ':1: 1 'Q 'L '. 11111' n 1 'n 'I i Z' , lj, '. I' if T ,6ZQf7 HIL. IP QOCDDITLICIE-il 1 x 5 l f 4 A r 3 I E 1 i 4 1 , I Q 1 N L ' "1 Q o Tw, W , fm 7.fC'.,i?Q.X,i7 Q Q5 A WAT ER S1 E Q i 3 5 I l , 1 0 K i ' W ' 5 ' w N Q X lx x , wi f 1 Fi li v I T 4 ,Y 1 li + W W , L -l , v r X X Q .-, 'w l Du 'NCL- Lf an Mrs S1rah Decker Mary Lawless Unnersny of Wnsconstxm B L Unnersntx of Vuseonsm A Mufbz Illllflll Hlxlor y Teresa OBr1en Regma Batz Umversnty of Vhseonstn B A Vvlntevn ater State Teachers College English Commrrvml Mrs Anne Ryder De Pauw Unuersnty A B A M Lulu: NV.xva Fmger Ripon College B A Izuqlnb Dora Fox nnersxty of WISCOHSIH 1 Gmman Helen Wade NX hltevxater State Teachers College Com mr rc ml O L Wakemaxx Oshkosh State Teaehers College Mezmml Arlv 'Y Margaret Mmton Lnnerslty of Chmago B S Home Economics Ethel Dobyns Fond du Lac County Norma ASSlSft1IIf Llbmrlan Katherxne O Bnen Saint Clara College B Lnglzcb Margaret Sheridan VL luten ater State Teaehers College L om me re ml Ellen ONe1l Rlpon College B Malbz nmllu E D Fruth Rnpon College B A Mufbf mains -. lgf' 'lee 'hh Hglmmtdfgb-ee, X Page 18 Q Ehzabeth Waters Unuerslty of Wisconsin B Carman B T Cochran Wabasll College B A Mafbf main Q Luella Meter Un1VefS1Iy of Chxcago Ph English H C Zxegert UIIINCFSICQ of Iowa B S S SIILIIFL Helen Kreutzer UHIYCFSIIY of WISCOHSIH B hIIgllYb A ones Rxpon College A B M A Sz It me Annabelle Ranslem Unnersxty of Wxsconsnn B S Pbjxntzl EtlIlLdfl0lI QS! V- VVV- 'I ,7 . IL Yi S A is ' J Vll' ' . - A ' 'L' 1 ' ' A 'Y 2 , 'CX1' f S v ,r,:- 5 IJ V , . . V- ,V 2 'V B. . V , .s lv' ' f 1 . ' 'V ' . ., . . t 'V ' ' . . ' ' ' . B M 1 N. ., , 5 U'V 'V ' P1.B. ' - .A. 'V' Q ' .A ,, . ., . V I . 'I' ' J - V - - -V ' ,A. 'V V' A ' . 'UU' G l' OC,onnor Ripon Lollcbg A B Cbcumfnj Abms Olson LIIIYLFSIIX of W lSC.0l'lSll'l B Holm Fr OIIIHIIIL s I: F Baku Lnnnrsxty of Dubuqug B A Pbyux Nlarlu Fontnmn. Ns lntgwxtcr Stan Tunlurs Collggu CIIIVIIIII H nr I Paw mln Oslwkush Suu Tcadurs Collngw. Munmzl Ari: L G Toplnss Sioux Insuture xllllllllll fllfl Franccs Finley Carroll College B A Erzglzxb gn!! Sarah Dgnms XY lnuwatcr State 'llachers Collc3.,L Comm: n ml Mrs lean Rolxrts Unnursnty of Vmsconsm English Vuxna Balwr UDIWLFSIIY of Vusgonsxn I uglnb Halcna Hagnuu lx pon Collggg B -X luim lulxn Tlnlandgr law runny Cullq,L B -K lllllllllllll Lorum Brgnmr Rxpon C,ollq.,g B A HlNflll5 L F Nuwcll Unnursxty of Vusconsln B C omam I L ml A F Pxlbcy Rxpon Collcgg B A Hnfnrg I1I'l'l1H1lL Llms Unncrslty of Nllchxgan B Rolmzmm lnugmlgf s C H Nlurnman Carroll Collqq. B A Social Smnml XX Xounbnr mrunu Collay. B A Bmlogj O L Olson l'1lNLl'SlIy f Vs nsumsm B Pbyxlcal Iflm :han NX xzcr Rxpon College B A Hillary 1"'J-dz,-7 ' ' rn Q Q xf' Page 19 fl I ri W O My B i, A B X W : lsvi 1, v,., . V . l" 2 M , I ,. V A A ' XAAB V ,,,,. 'gr V sw 4 A K I , lg I T ll Q, Y Z1 f A .,V 5 B, A 21 22.: 1-f lV,. B B Ml A . ' 2 vl'-,Q J " , A B 7LVh A .-i i f , In V Y I 'V V A M L l f f, M, ,- ,,.., . ' ' A . , H . ' I, .D X U . . . 'A' QI , 'i . , , .- , . .4 rw ' A ' .s. ' K ' B. A. ' Y- . . XX B , 1 , W , W , , MH v 4 f - , . ' 5 - ' B. A. 'V ' V 1' A. 6355? n rj. i. fl'-' f - cs. ' 1- fp? A- . .f.- , . A , . -. . A. I-1,, -. .,. - U Q. - 4 J. s' KJ l 1? fiat' .1193 x be f S1l111l.11L1l1u,1 11111 CLASS Ol 19 S X1x X11 111 111 1 1 1 1111 1 111 ML S1 Il 111 1 15 1x1111 1 1111 1 11 Ll 111 1111 1 1 L L 1 alll 1 1 1 1113111 lk N 1 1 111111111 11 1 lk s 1 1 JL us 1 11s1 1 1111 X IX s 1111 11111 11111 111111 1 1 1 1 1 1 1 IL 11 wx w n 1. y A . .V . 3.5 1. A 1. 1 11 I 21' . 12 . 1-3 111 1.11111 C11'.1sNy 511 M1111 1',1lN5I' C11'111111.1111 I, 11111'11111'c 15.11'1'1111N Y.11111'1.1 11.111 'N 111 11111111 511-.111 '111x11'1111111X if .1111 ' 111111111 1111 .1111111 1,1'11:11,111 1 1.111111 S Ll 111' 1811361 111111' .XI'11l1 1'. '1 '1' 1.11111 !.111'111f l .11-111 '1" 1 V141 1' 1111'1' 1.11--111 11111111 1511-1 f1111'11.111c111' 1.11 -1111 C1 f 'gc CQ I1-1' C1.11111' 1'I1C1N 11111111 CQ1. .111 N1.1"1111.1 .1. 1111 N1.11'1' 17,111.1 N1.1'1 X1.1I'N1l.l11 IJ ' 1" 17.1 11 '1'L 11.1 '11 X11'1fg if -1 111.115 1 '1' 111.1 1S1'1'!1.1 X17 '11 l'l '.111111' 131' .111 X1.11'11' X111.11s , I. 1. I-.l C,111Jl'1CN 131.1tl '1 1111101 Ifs .1 '11111x '11 '1 . 1 11 H' 1111 1111. 1 1a11,1-1- 7111111111 S1--111-11. 11111111 11.11111 S11 111111 1111111111111 61.11111 111'1AQ1'1' 111-11'11 XY111l1f11.111 'J K1. V1 1111 11111111151 1111 111. 1 XYV11111' 1 11.1-11 11111-11 111111111, lf11.1 Y.11'11111'11 "Ny an ,-1 A fr:Pt11?.?l Sim, L ENIAUQ by gr smut 031.15-2 Glffxtrm Henry Ottery G4 11: ml Cow wa Xiu Prtsrdent of Class l 2 3 Dram 1 It Club 3 Spamsh Club 3 s e ball l 2 tball I 2 ack 2 3 3 Bas tt a S holarshrp Roll Class Play George Calvy Guma Count Class Prtsldent 3 Student Service Club ass1L1l Club I 3 Consu I ner Clrele 2 Crrtn L 1 Staff 2 3 Prfwllmlvl Staff 3 lberrans 3 Poor 2 3 aslret a Track 2 3 Class Basketball 2 Scholar sh p Roll Harrlett Kraemer Guam' Cours: Elarne H Boudry Cum ral Course Class Treasurer 3 lbernans 2 3 Pres dent 3 Classxcal Club l 2 3 Prae or uaes or 3 Mortar Board 2 3 ass Secretary 3 lbcrnans I 'Nlorrar Board 2 3 Classical Club l Z J De Oratorlbus 2 3 L11 Staff Z 3 Nice President 2 Treasurer 3 fl Glass ,itzlnrg l? O the class of 1928 comes the prrvrlege of bcrng the fnrst class to enjoy the facrlrtres of 1 completed hugh school We have had the advantage of enjoy mg I the use of the gymnaslum, of the cafeterra, of the manual tramrng rooms, and of the home economrcs rooms We haye ended three successful years ln the Fond du Lac Hugh School, and vxe are now ready to go out to take our places m the world For some of us, thls year IS only the begrnnmg ot a broader school career, for others If means the end of our school days and the begmnmg of our busmess experrenees Whatever thls year may sxgmfy to us, vxe cannot help but feel that our three years together have been rmportant factor an the shaprng of our characters We hue left behrnd us a clear, brrlhant record 1n athletncs rn scholtrshxp, and ln school sprrrt We haye led the number of members on the honor roll durmg 1ll our ye1rs here We have done what ue could to promote the fraternal spnrrt amons, the students by bemg the mstngators of 1 munrcxpal mlss meetmg the frrst to be held rn Fond du Lac for many years lndnvndually our accompllshmcnts may have been great but as 1 class our aceomplnshments htvc been grelter We haxe estabhshed ourselves, we have made a name xx hrch vull not be forgotten rn years to come We are proud of bemv called the class of 28 because we know that that term srgmfxes the re1l1zat1on of our hrghest ambrtxon, the establlshment of good fellou shrp f"'l L Ax, A A 9-A 0 ffmfitirvi f..-I 1 N- -r lg lf' hun Jll 3 llnllluw ' ' W N, V Page 'Pl 5 ' ' f h 1 ' Q -A f,,, own, 1 y 3 , , , , , 1 , , , , ,. It 3 . rw.- .A , an , 1 : , 4'! lg Cl ' , 2, , l 23 .t" ' .3 ' 2, ,g Class n ' 'A ' , " 'C Zg if' I . Ba lvl , g Foo ' , , 3, "F" 39 A g ' ' '. 3 ' ' 3 ' - Tr , , "F" ,g lc' b' ll 3, "F" l, ball , 3, "F" 'g B' " b ll 2, 3, "F" 33 35 C ' g '. V , ,V , V h 4 y Y - , L , . - 4 3 I 1 , , - Cl 4 ' - , 2, 35 v ' Q w a 1 'Y 4 v Z y r 1, 2. Q 2 1 , : 'z ' , z 'f' , 4 ll Glee Club Zg De Oratoribus 2 Scholarship Rollg Class Play. 1' - , ' s . , - J 1 'Q . UIQ ' N . . . . . V Qu' ? . . . 1 U ' ' I '. Y f' of l 1 c . , . . . fp. I ' . I xy." - v ' ' A f r 8 ' f . N ' f hx I ' ' ' . ' ' an rfb' L ' ' ' 1 , X . A ' ' ' Q , I 1 ' . . 1 . . D V X . Y 1 , , , , , . ' ' . , s . . . V . L V , . . ' ' L A . ' ' ' v 0 V f V Q Y- D V ' Y . , If . . . C ' le 8 . . . . . 1 x g s . Y . ' ,J 'I 'J I i 5 - lu,,.....-"A nw' .v " in-ml ml l ' ul' .lm'Amp"llhml-...r"lu Q Alex Ablg CUIIHIIIHIIII Count Communal Club 3 Serum Club 1 L11 ta 3 Football 3 F 3 Class Base 21 3 Class Blsketball 2 3 Selxolarsx , 7 Raymond Algner CONIIIHIFIHI Com we Cmmmtrcxal Club 3 Palwllmztl Staff 3 bcltnte Club 3 Band l Orchestra l Class Baseballl 7 Class Basketbull l Basketball 7 Sblrlew Alcott G1 uf ral Com tt' IR Oratornbus 2 3 Mortar Board 2 3 Band 1 2 3 Classnal Club I L14 Staff 3 Dramatlc Club 3 Scholarship Roll l Lenore F Amann Gemml Coznse Ctrman Club 2 3 De Of1I0flbUS 2 3 Classnul Club 1 Nlortar Board 2 3 Ethel 'VI Ambelang General Course Classlcal Club 1 2 3 Mortar Board 2 3 Commercial Club V1tePres1dent 3 Scholarslnp Roll Dorrrs M Anderson Gvmral Couric ct Club 1 2 Ibcrx 1 2 3 Tenx Club 1 111 Staff 3 Optrttta 1 Arclubald Andrew Comm: 1 c 1:11 Courvz trman Club 2 Baskttb-ull 2 3 F ratk Z 3 C st a K lxss Basketball 2 Marcella Mane Arnold Commtrrnzl Course Mortar Board 2 3 Commercral Club 3 De. Oratorxbus 3 Sclmolarshnp Roll 3 Edward Aspatore General Course Suencc Club 1 2 Class Bas ball 1 2 otballl 2 3 2 3 Trac Margaret H Awde COIIIIIIFVCIHI Course Ll: Staff 3 Mortar Board 2 3 Glee Club 1 2 Dramatic Club 3 Commercxal Club 3 fa-x15Q.f'3w-raw V-C 3 a C Page 22 X r ' - - - - ,.,' .., ' , .' 3 5 .. ,, S'ff ,g ., .g bll I, 2, .g 1 . -, ,g ' bp Rtll -, 3. ' - - ,. ' . 1 s ' lg V ' 'L 'Z X ' -5 ' Q C ' 3 -3 ' 2 S ' 2, 3g Track -, 3. ' v ---- 3 3 1 1' ' ' , .9 . : , . 5 ' ,Sz f' ' ,Z ,g N Q , 3. - - - ,, . 9' , -: 2 ' , .5 1 '1 :r ' , .. , l . - - ' . 3' ' , , 4 , 1 ' 3, '- : . . I . - - ' . GI ' , , 3g 'als , ,g n's 4 5 Af, . 'Q , , - ' - 3-V 1 Cv' ' : ' . , , " " 33 T ' ' , ', "F" 23 lass Ba--b ll 1, 23 3g . - , . , 9 ' 5 - - - ' x " ' , : 6 , 1 Fo , , , "F" 1, , 3 li 2. 'f' 5 , 9 s -C 2 - 3 ., -, an ,ff -f "'-s..:f' ' ' Q ' 'YIZJ R'--L 1 X - Q- ' A ' Florence M Bmcbels Gcmral Com vc Cl1ss1cal Club 1 J Nlortar Board 7 3 Irene G B1 hman Gun ral Couric Xortur B lrcl 7 3 Gu.rm1n Club 2 Robert Ennnermm G1 rural Cour xr Benn l St,llOl1l'Slllp Rolll 2 Ieoolblll K The mi E B roelu Comfmlclrzl C0111 xr Comm reml Club 2 3 Nlarfffzret F Bartell Gcmrnl Conn: Classxeal Club 7 3 Drmmnrc Club 2 3 Commerenl Club 3 Nlort-mr Bmrd 2 3 Adelme F Bchlen Cflfllllltlllfll Com sz CL mln Club I Commurunl Club 3 Ruth B Belclm General Courxc German Club 2 3 Dmmatln. Club Vlortar Board 2 3 lberlans 3 Sebolarshmp Herbert BenL Gun ral Coursr Practor Z Aed1le 3 Cl1SS1L1l Club 1 Class Baskctlnll 1 Basketball 3 Foot l Clnrlotte M Berry COIIIHZIVCIIII Courn Commercial Club 2 3 Llllnan L Bertram Communal Cours: Classrcal Club 2 Mortar Board Z 3 Band 2 3 Commercial Club 2 2-sl, Page 23 J fri-ifii' - - 4 ' ' ' , , I. , ' 7 '- . C , -, , A -v .. . .C - - - ' ' '. ' A I 1 or -, . : ' . , 3. A K l , - , , , . d 9 ' . ' , 5 W . 2,,. rf' ,, H ""- ?'.r.4- .W '-r..,.-1" l . '. alg - - ,x -'. 1 H 4 l .' be -. - - ' ' N' ll, ' -, 1 - - A , 5 4 xl ' 'z' . B , 2, lg , ' " , . Q .3 ' -,,- , . -, ' '- 7 5- +. - A , z ' 9 ' 11011 1, 2, 5. 4 f r ,.-, , , -, f , 3, 3, H ' 4 3 v. - . - I A , -, , ball , 2. , ' , I ' ' - fl -' 1. ' 9 , : A 1, , z , 3- - L ',-f . ,.Y,1- V A , , , 4 X Nf' -- C Av., -C l"E,-'-"u.muw-"J4--- I....,..f""lliI1z1.,---W" ...-fv"'l4......---"" Q 'C' arLell1 E Bertram Cflllllllflfldl Course Commrrnul Club 2 3 Arhsle Bcutlex Grnrral Comer Mortar Board 7 ClaQm.,1l Club 3 uacstor Ghdys Blakely Gfmml Cozuw 'lsslunl Club l n Orm ntl Blckum Gvmml Courer' AUIIJI' Board ? DL OfJIlVYlbLlS 3 LL u I Chzules D R Blevxett General Course bcmncn Club l 7 Inmr Cxrclg 1 F or ass as '4 Cass Bmskubwll I 2 Nfhldred Boland Ga nrral Courvr' Mortar Board 7 DL Oratornbus 2 lbgrmns 1 Alnce Boudry Gmcral Course Clanssmal Club l Commgrcml Club 7 D Orntonbus Z 5 Nlorlnr Board 2 3 Ibcr Sulmolaralnp Roll Arlyn Braxmener Gcmral Comm Clzxssmal Club 1 2 'Mortar Bond 2 Cuman Club 3 Pruuh Club 7 Tgnms Club I Scholarshlp Roll Fremont Breltengross Gr mral Com sr n I 'S Orulus n 1 Scm Club nmr :rc L C 1s5n.1 ub Ibgrmns 2 '4 Ellmbeth Breumg Gzlurnl Comer Club 2 3 fruaurnr '4 Mortar Board Treasurer 3 Grrman Club '4 Trcas 5 Clasaxgal Club 1 2 3 Scllolarsl p Gu urnr Ro 'QQ Earl Cm ,N f- V Page 24 1 M . 1 ' , - . - . -1 , -3 Q . 3. ' l , , V - - - , w 'hw Cl. , 2, 33133 d l, 2, 3. ' 4-, K 2 Q - - - r' . 'V . X , 1 - Y: . ' L. .3 Gi.. V kk X Cl b . 2. Xa X 1 ' . . ' - ' ' ' A , y -z , ' , 9 0 . z ball 1, 23 Cl B .eball l, 2, ,Q l ' ' . , , 3. L ' - - - ' . ' -. 33 ' ' , 3: . . 5 I . A C inns 2, 33 Scicbcc Club 2, 3: Lifr Staff 3: , 1 - ' - - - . y- fh- . 9 1 4 , 3: Bad ,2,,: ' 'tr 2,.g 'wee 3: I - C' l' 2g I. "xl Cl I, 2: I" . .1 ' H ' .s 2. 3: ' 5 ' -5 - - : , , s Ti ll. ' ' 'w p ,l ,X W do :ig 'T . r.,.1,,v wr ' - -.4 ' , .lr i rv iv' 7-K i i Paul Buch Cfllllllllllllll Cours Cllss Basketball 'v I-outball Sxdney Burmastcr Gr mia! Course crnans 1 Football Basktrball l s L unton Gr 111111 Cours: L 1 s lc Ur u us xlkllll youd Stholzrshxp Roll Cllss P Luullc Burt Guzcml Cozuxc N mrtx Bolrd Dumxtlt Club Ca l Bury Guzfrul Courxc Classxcal Club l B d 1 7 Llbrarlal 2 Scxence Club 3 Commercial Club 2 3 Z 3 President 3 Inner Cxrclel Prpfnnlsi Staff 3 L14 St ff 3 unxor Editor of I1 1 2 Assocxatc Ed1tor 3 All School Play 3 Cheerleader 3 Class Basketball 3 Arno Casper Grneral Course Helen Chapman Comma rcml Courfr Gltt Club l Xlortar Board 7 3 Commer l Club L 4 S f S Scholar lp 1 l Charlotte Clark Ga 11: ral Goursr Classncal Club l Mortar B0 d 2 3 Tennis Club 1 Soccer Tum 3 SL olar slnp Roll Herschel Clmtsman Gclzrral Course Entered from hlgm Hugh School second semester 1978 Ruth F Cohn General Cours? Tennls Club 1 Classical Club 2 Nlortar Board 2 3 lbernans 3 De Oratonbus 3 Debate Club J is W X, ,+ gg hun 4 A munnl I Page 25 Ib-A , 25 l, 2, 3, "F" 3: . 1 , 2, 3, "Pu 5. Bcpy it ' ---- ': 3 ' . ' lb'ri.xt 23 '7' C .xtarib 2, 31 .. ' gr T L' 2, 3: . ' 'L ' l lg . 5 lay. 'I 1 ---- I 7 ' 'A' r 1 r lf. . T . F: 'L . " 3. 1 l .1 r ----- 'f ' J ' 4' l ' 9 an . -9 ' ' 1 4 ' 3, 9 ' ' y 9 lberlans 2, 3, Treasurer 33 Dramatic Club S s -v l Q 4 S ' I V Af : fy 21 2. .9 J 4 . ' g ,g ' w S " C - f . L - - , ' lv U .. 2 A no in H Q , c cia ' 33 ij' ta f .5 sh' Rr ll , 2, 3. . , - - , , , -, ' A' . , 2, 3: . ar , Z - ' 3 , , -4 .3 'h - l 0 o 7 . - - I . Z .i S A v Q Q 1 I 1 1 '..?X 'S I ,. A Y - Y " H" sl' "'m..-1"'l I ."'u.....vlu'llL '!,.v'I Betts Cone Gwufml Cozzrvr' German Club l Dramatlc Club 2 3 Lift Staff 7 P4 rfrmrrr Smff 3 'Nlortar Bcnrd 3 Cliude C01 benlle Grin ml Courxc Commtxclal Club 2 Sutnce Club 7 Che r lea er I 2 Hallev Crouch Couznzzrczal Count' Commcrcxal Club 2 3 Scnnct Club 2 ,lv-g Rollmd Culxcr Gllltltl Cmnt Band 2 3 Plflfllllllf Staff Vlarx Dana Gmzm al Com vt' I1 1 Staff 1 3 Junlor Izchtor 2 Fdxt r ln Cluef 3 Dc Oratornbus 1 2 3 Cass 1 Club I Student 9 rvtce Club Ibcrnans 2 3 Scxcnct Club 1 3 Mor ar Board 2 3 Ttnuls Club l 2 Scholarship I DOlOll1y Dankcx t Comme 1 61:11 Coursr' Cltt Club 3 Commtrcml Club 3 Band 1 Mortar Board 3 Dramatic Club 3 Pmpflnml Staff 3 Scbola slup Roll Ceax ve Davls Gcnma Comic A Classxml Cub 1 A Cecxha Dante Cz nm! Courts urtar Boald 3 Class tal Club 3 1 flllllll Staff 3 Commercial Club 3 Sucn L X Club 3 S Dorothy De Nell Gffzvml Courvc' Bnd l Mortal Board 2 Commerclal Club I Gladys DeRusha Comnzr rrlal Courvr' Band 1 2 3 Cammtrclal Club 3 French Clu l X, X., Page 26 Q . -Q ' 4. ' . g .' . . . d , . ' .,,1T - '--.......j' P . - -, , . . , . 3 ' J 3. w 'p L Y ---- f .- , ff, , 2, , ' ' ' , - 'O ' - ' 9 ' , , 2 l - P 'Cal g . Q ' I Q ' . 4 t ' ' , 9 I P , Q ' T 1 . : ' ' ' I Roll , 2, 3. , V ' 3 H 1 ' ' 4 1 : Lf, A 2, Y 5 : I . . u z F . 1 W ".,i.', - 'D - - - - ' ' ! 1 f .fx . ' . 1' , x, 7 0 Avi X P x-ff. 1 M . ' A 9 ' 4 .Pf'l' NQQ 'f - ,: ' ' .z ' 2' f ,- . 0' ,, re . , - - - , K H 9 ' 5 ' , , . : -' ' ' 5 , b . i , 1' ' . ' .Il"""-.n....flh'lm-.......' I' llllmu--1-ll " -qw-m . -1--..:,,, I, - C , gv. - Y f Elexnor I DICHIAII Gzmral Cmzrxf Cum. Club I 2 3 Xue Prcslclent 7 w I Ln! 3 ll-Ins CIJSSIKJ. U ortar Board 2 3 Dramatle Club Stmor 'Vlunbtr ID Lounul of Dramauc Club 3 Robert Dobyns Gcnrral Conf Football 2 Clue Buktrbmll Class Fnsebmll Thomas Dolllnuscn G zu ral Couric Inner Cxrcle l 7 Commcreul Club l 2 Suence Club 2 Track l 7 Football 7 CllSSlL1l Club 1 2 Debate Alternate Z Archlbald Doughertw Gfvuml Courxff nner Clrcle l Suenu ub L1ll1an Drehmel Guzfral Courxr em, Club 1 Classlua Cu Mortar Board 3 Scl'1olarslup Roll Marguente L Dufrane Cunzmmual Course lberuns 3 john Dm yer Gmfnzl Courlr Foosball l Martha Eberhardt Gcmral Coursr German Club l 7 3 Treasu cr Seen tary Mortar Board 2 P1 flfllllllf Staff Drzmatu, Club 3 Commtrcnl Club 5 Mans Frances Ebert Central Coursr' Glu. Club l 2 German Club I Z Niortar Board l 2 Dm. Oratorxbus Seholarshlp Ro Norman Egelhoff Cmmuurz ml Coursf German Club 1 2 Inner Cxrcle 2 Scxence Club 2 3 Secretary 3 Commercxal Club 3 Pepfmml staff W 'Xdvertnsmg 'vlan a cr 3 Debating Team J F 5 'tx N...fX 'W Q '7W""'r xf A 'IS W' Page 27 , V V' r'.,, .' . -x ptr, Ad' 3 Ibc' 3: 'rl Cl b 1, 23 Q M ' , .: . " 3. - - - I ff' vm., V 3, "F" 2. 31 .. L' ' 1 53 . . 3 2. ' ' , -1 ' 'L . ,Bs I ' , 2: "' " C1 2, 3: Commercial Club 23 Classical Club 3. 4 1 . - - - ' ' .R Q! Gl - , 2, 35 'N l lb 3g 4 J i Q I . -, , ' ,r V : " '- , 3g ' ' 3: ' ff 11. ' 2, 4 y' ,' ' . ' " . - gi 3 X - .V .. ,, h L. 'X Nil XJ B1rd"3 C C1 man Club -f i'F In " lngmll ,ll n 'N lg AP Mlldfed Emchsen Gmcral Cozzrvc Glee Club I 3 Gcrrmn Club 1 Mortar Ethel hstab1 ooks Gr nfrul Court: Ban 1 2 I Orchestral Classlczl ub 2 3 Mortar Board 2 3 Selxolarslup Roll George Fe1ere1sen Gmmul Com wr Scxcnce Club I 2 v Pres1dent3 Dram 1txt Club All School Plas Donna Iamf cr C11 :mul Couru LYLIIYX of Clmss l C S9lC"ll Club I 7 '5 rflblllit l L11 Stor 7 G ce Club I 7 Nlmtar Board ern ns S lLI'lLL u 3 De Oramrlbus 3 I Staff Fmnk J Fxsher General Course Cassleal Club 1 2 1 Sclencc Club 1 n 1 2 O estral W1rren Francis General Courw' Ilene M FYICZ Gmerul Couric llortar Board 2 W Glee Club 1 2 Classlcal Club 1 2 German Club 2 Sclwlarshnp Roll Llllxan Gabel GUHHHI Com rc Mortar Board 2 '4 Classncal Club l 2 3 Glu Club SCl'1ol1r5l11p Roll Genevleve Gaffney GFIZFIHI Cozusc Commerclal Club Z 3 Mortar Board 2 3 Plllfllllld Staff 3 Willard Galow Commercxal Course Commerclal Club 3 Inner Cnrcle 2 Pae28 if , 2, 9 0. ., . A fi , , .L , " 3g y l P .' I " 5 - - SC ' ' 1 1' .. ' g r ' ' ' 3 Q .c, . A . I, 3g Ib Cl b , 5 X ' ' , 5 ' 3. 7 . l 1, A n - ' 1 " , , P Ba d , , 35 rch P E We 'Qtr . . ' - - W 1 A 1 zqgxg . A J"' iff' xg- w rgfilj . . Fw , Qvf 7 , . , ye re 'S ' 'nfl' 114 . ' nL."Iu.,,.m'-ll' lm-..w I I' dn-"mul M ' -u""' """F--nm '-N V i A - XV1lttr Gchdt Cr 111111111 al C 111s Commcrcnal Club 1 Scncmt Club 2 Gluly s Guger Nlurtu' Bulrd 7 Secrtmry E R1eh1rd Georg Henrlctta V Ghoca Mortu' Board 2 Glec Club 2 Harsey Gibson Guural Coursz Cllssncal Club 2 3 Class Basketball 2 3 Marlon Gnddmgs Gt nrfral Course Mortar Board 2 3 Dc Oratorlbus Dramatlc Clubi A F A 2 Basketball 1 2 Socctr 3 Nollty Bwll 2 Baseball 2 Scholarship Roll 1 2 3 Leo Gxebel Gemfral Course Sutnce Club 1 Class Basketball 1 s etball F 5 F bwll l 2 rack 2 3 F 3 Captam Dons GICSC Cflllllllfffldl Coursc Commercial Llub L11 Staff 3 Scholar shnp Roll 1 Joscnh Goodman General Course Transfcrcd as semor from San Ant0nlO TCXSIS Inner Cnrcle 1 Iberlans 3 Ptpllllilil Staff 3 Classxcal Club I Science Club Debatmg Team 3 F 3 Robert Goodman General Course Crmznzrzuzl C 1111 s ommtrclal Club Gtmml Comm G1 mm! Cams: C! 1 -.1 X dia -1. gg v " H all lnlI"' xr Page 29 , . . f 1 - - 1 t' '.' 'Q ' . ' .. ' K - . . 1' ' ' - - , f . . . -, 31 C 3, I ' I 7 ' - ' r . - A- - . . Q , - , . -L . 1 a 5 . 1, v ' - - - 'l , S, Q., 2 ' B , 2 ' . '- . . . I - - I , : ' 3: T, , , , - , , , , - . U 9 , 24 Ba k U U Q OU! . , , 3, NFB 3Q T , 1 , .. ., H 2' ' ' 3: 'f' 5 - O , -. I , - - ' h 1 ' 5 ' s ' ' ' g ' 9 ' A, 35 , . v ' ul 1-1 S I f 4 f p.. .. --1-up " l........-' 'I 3 -" '........-I-"'lI...,..,,-f" x x A N XJ f'-Ji3iEFEf5iFHQi: Lau renee GOYIUICTD CIIVIIIIIFIZIHI Coznsr Qcmncr Club 3 Commercxal Club 2 lnner C1rcle 2 Rxclmnd Grassy G1 1111111 C0111 sr' 35SlC'll Club l 2 n Orc mestra 3 Plpllmlvl St If 3 Scrum: Club l lnmr Cnrele 1 2 SCILHCC Club 3 Dramatxc Club 3 Inrerseolasmc Debate sm 1 2 tc Alncc M Gray 041111411 Comvf Morrlr Board 2 3 Commrrenl Club 1 lr C 2 3 Cl1ss1eal Cu W1ll1an1 E Gru Gffzcruf Coznsr RILIICQ Club 1 Cl1SSlL1l Club l Inner Clrcla. earl Crltzmacher COIIIIIIFVCIHI Coznse Mortar Board Commerual Club Prjvilllzlxf Staff 1 Elmer A Grunvx ald C11111111z1aml C0111 YC lbermns 1 Commercxal Club 3 Pres ldcnt 3 Scbolarslnp Roll Roland Halfmmn G4 11: 1111 C0111 Tl ootball 7 3 Ca 3 l Ethel L Hamnang 61111111 Coz: c Mortar Board 2 3 German Club 3 Dram c Club 2 Cla :Lal Club 1 Antometre C Hammang G 11e1al Coznse Mortar Boaxd 3 German Club 3 Class1cal Cu 1 2 Paul Hammanv 611141111 Comm Band 1 Classlcal Club 1 Dramatm Club 3 ' llmhllllllll I 'mf " rm JY + if Page 30 . ' 1 9 ' , 3: C1 , , 33 Ba d 1, 2, 35 I -A A, , .K au 3 Te. , , 33 Deba "FH 2, 3. 2,3gG'c lubl,',.g . " l'bl. ' ' I 2 y - , - '1 1, ' -K-1 SK" ' , ig . ' , 24 , A ' 2. P Pr 1' A - f - 1 . 25 N 'A lg P lx I . 29 ' , - 1 , ' E W HAI, 5 - - , ,, -h , fl F 1 s ' ' B Q -, , -, ., piam 5 asc- Qxy ball , "F" 1. Ugg K nf 4.-' ' A Nb' . 1 - - 'f "Y rr' 1, ,1 A, I ,, I Z - ifwjf an , 33 ss ' , 2. va 'f K was l' I lb , . O , , , N1 1- f--3 fl.: , Mmwmmh www-awww-N C 3 , George Hmlq Conzuzuual Conrxc mu C t 7 Con Y1lcr1.1 Hau Gulrral Court hnttrcd 1 SLl'llOl' from North Fond dt lu Hngh School Mohr Bourd I rlctte Hm orth Guzual Cours Nortar Board Pmjwtmml Smff Comm rcnl Club 2 Clzssrul Club 1 Staff mntu Club 2 Tcnms Club 1 Fsther Heuerlem Cfnzznzrzuul Cours Grace Hebert Gf mral Cozzm Mo ar Board 2 3 De Oratorxbus 1 2 3 Secretary? Ibtr1ans3 Dtbatmg, F 1 Edward Hersttr Gwwrczl Course 3 ll Staff 2 3 All School Norbert Hcmng Commm ual Course CNOIHITIL t al Club Hazel Hellmrch Commrrclal Coumz Classxul Club 1 Com nt tml Club 3 Mo tar Board 7 Emma Helser Gem ml Course 'Vlortar Board Gtrmnn Club Dorothy Holtz Geuvral Course Mortar Boar ub I 2 man Club 1 1 n7w Lf ..fX W xr 4 lg 1 Ulm n, u ' I Page 31 Im " Qircl- l, -4 ' mmcrcinl Club 1, 2. 7 .' I ll ' , ,Q , ' ' I A . Har: t Q f - - - f' ll 2, 3g ' ' . 3: y c '. , 33 1 g Lifv ' 2, 3: D11 . " , 3: I . , I i. no 1 . - - . .t C 4 . - - - - ' D C tl , 4 J - - - rl Orchestra l, 2, 35 Band 2g Dramatic Club f 5 , ,g Play. J . . - I 1 Q . 1. , -r'i l. X 'ii ' - - f H or r-ff m 'Q g , z -r' . , Q X - . r -, 3. ' l 7162 f . . 2, sg - r 2, 3. Cl 2, 33 Glec Cl , 3 Get- h 1 ' x ' 1 I 'K xl- 'v A Y V X - 1 1 In ULN... ...- , .. .mm.,,,nI . In flmmw,oIIhmnu,,,,f. P' A x.J Rov Hulse Grnual Couric Inner Cnrtlc, 2 Bergllot Humleker GC'71l'1t1l Course Mortar Board 2 3 Glt Club 1 Z lbenans 7 3 Classical Club 1 Arthur lmmel Gem 1 al Course Scrmce Club 1 2 Classmcal Club L 5 Basketball 1 Basketball 2 3 Captain 3 oot a 3 Class asc ba 1 'P Captaml Jeannette V Jenliyns G1 mmf Coursr Commtr nl Club 2 Mortar Bmrcl 2 Classlcal Club l 2 uatstor 1 Ctnsor 7 Glcc Club 2 Dc Oratornbus 2 3 lbtrnns 3 Scholurslnp Roll G A A 2 Charles Jenz COI7Zl1Zl1lldI Course n 1 3 Orchesr 1 2 German Club 1 la lorenee Jenz Comma rc ml Couric' Mortar Board 3 German Club 1 Commercial Club Leora johnson Commmczal Course Commcrcnal Club Dorothy Justen Gr Nl ral Cozzrst De Oratorrbus 1 2 3 Mortar Board 2 3 Dramat1c Club 2 3 Glte Club 1 2 Oper ct a 1 Ibernans 2 Classrcal Club 1 L Staff 2 3 Scholarshmp Roll Rudolph Justl Garural Couric' Senence Club 2 3 Dramatnc Club 2 Grman Club 1 2 3 All School ay Herbert Kaedmg General Course Scholarslup Roll 25+ Page 32 Q 5 9' r 1 32 " , g A lg 'Qla's - a 9 , , A ' , "FU 2, 35 F b ll 3, UF" g B - ' ll , -, ' . lb ' 5. Q . ' . , 39 1 'N . , Q " , ' - -9 D a S ' - W5 f Ba d , 2, 5 t a , g P lr 5 , 59 5, Q- , 3. '97 L'1l'Qlf Q 7 Mortar Board 33 German Club 1, 3g H 19,1 A 3. X r Q' QV' NP - - , , ,, ,, Q53 ' . Q , 9 4 , ' , 1 ' , z - Q" I : ' z ' 9 iff rl , 9 A - . 65 , ' , 4 ' , Ss e - , S Pl . 114 , "l-n Ill.. " , " -ai' -. , 4 'Q- "'---....r ' 'Iv-...... ' ' "I--ml ' -lIL""lI ""--I--.mn ' W Y .v. , , 7 Joseph Kexran Gcmml Cours: Track 2 Classical Club l 2 Russel Klerlg Ga in ral Course n l Prcsn ent Trac O ehestra l 2 3 Sclencc, Club 3 Scholar ship Roll H1rr1et Klrzman Gunrul Courxc G rmnn Club I 2 3 Vlmrtar Board NVI1 Kraft Conzlmrual Couric' Commercial Club 7 3 Scxence Club 3 Cl1ss1c.xlClub1 Ptjlflllllil Staff 2 Class Treasurer 1 Class Basketball 1 2 3 A F A 3 Tennis Club 1 Scholars lp I R1lph Kruck General Course Orchestra 1 Z Band 3 F00 ball 2 LOLIICC Lfmg Cllllllllf H1111 Course Commrcclal Club 3 Mortar Board 3 Pnfvlmmf Staff 3 vlargaret C LaValle General Course Commercial Club 3 'Vlortar Board 3 Pmpllmlvf Staff 3 Bemadme Lehman Gmzcml Course Dc Oratorlbus 3 Praetor 2 uaestor Mortar Board 2 3 C 1ss1cal Club I 2 3 3 Scholarslup Roll ucxlle LePme Comnzrrcml Course Commercxal Club 3 Iberlzms 1 2 Mort r Buard 3 Glue Club I Everett Leroux Gcmral Caurxe Xl! 'K ff,-.iw,f'i1if.n'i" X-I i Al- lk Q llllll' JU l lllll'lm U ' ' if Page 33 ' : - ' , - Ba d , 2, 3, 'd 25 k 3: c , , 5 1 x - 2, 3. - S Q y 3 . . . . g A g h' 'l Roll , 2. Q , 4 1 ---- ' ' .' ft , Q 1, 4 I , 3, "F" Z, 3. . . 4h - 4 - - - ' ' .R ' l ' " ' 5 : gl J vm - - . -, A l 1 . . AA . , Q 1 Z , ' ' '. . L If 754 l ' H U , N I . ' , 5 s sl l- ' , , , , Q sf Z ' ' ' '4' J ' 4 ' A , Q 2 ' - L! 'vx V Y - - nr.--f--""'. "' " 'lv-""lml ll, 1 "" ........--1''lll-.......--"lu C' S Willard Leroux GFIIUIIII COIIIA German Club 1 Iznbel Lrttle Gemfral Course Mortar Board 2 3 Presldrnt 3 P111l11111xl Staff 1 2 Classxcal Club 1 2 3 Practor 2 uacstor 3 De Oratorlbus 7 3 L14 Staff 3 Iberrans 1 Scholarship Roll Cv A A 7 Class ay Hclcn Locks Grmml C0111 ve Mrrrnr Board 7 3 crctnry 3 Glu. Club 2 Classical Club 1 I runs 1 2 3 Sc c twrx 2 Rufma Loehr COIIINHIFIHI Com: Gcrmnn Club I Comnurcml Club 3 Robert Lohmlller Gmmal Court Science Club 1 Commercral Club 1 Emnl C Lorenz Commercial Cozzrsc Ibermns 2 3 Commercral Club 2 3 L1 Staff 3 Scholarship Roll Theodore M Lorenz Gr 7101111 Comic Classlcal Club 2 3 Pr tor 3 L 1 St ff 3 Scholarshrp Roll Elleen Lucas GEIIFIHI Course cc Club 1 2 3 Spamsh Club Mxrnabell Luethy Genm al C0111 sr Clee Club 1 Lzjz' staff 2 3 Ibenans 2 3 Mortar Board 2 3 Scholarshxp Roll Rita Luxem G1 mfral Course Page 34 ' u - - . ..L, , .... , 1 ' ' .3 ' C x 5 v v 1 w Q x 4 -, a 'f' . ' 7. I ' . 'I 9 3 L7 Y ' ' K' -1 Pl f. , Y ---- , ,. , -K , L - hy-'Ss-,,,,S',, Q : sbv' .,..wcr-- XIXX, ' . j . NM ' A - - " ' , L . ' , 2: ' ' .- P , V ' - - - ' rc' l 3 . P . - - i, , 1 . . . , : , 5 ff' S Staff 2, 33 Business Manager 3g Prjllimisf 9 ' - ll fn A ' 4 - - , f - 3 I ' , , ac ,g if' a '13 V .Q . lxxnlfj xixl' -y . img 1- - - - - . . X , Nr , , Q 1, 2. IA ' -5.4 Al QY: . ' I Q-A , x X' I 1 1 3 ' " ' ' ' s A' , 9 ' , s s Q ' . V - - - - I ' ss- ' , 'fx 'x , "' 4 . N43 1 .L W Z xl 4 L , Daniel Lx nch Gzmral Coin xr lbcrnns 3 Classical Club l Class Basknt b 'l Cl1ude Ly nexs Cumral Coursz ass I Club I 3 ua or 2 Inn L L Scuncc Club 3 Studnnt Scruu. u I Staff 3 Dramatic Club o. atmg, Team 3 F XV1ltcr NlljCWSlxl G1 IH ral Courvr Sunncc Club l 2 I- ma Maloof Comnurzm Course Nluxrar Board 3 Vlarcella Mfmn G1 Ill ral Com vc Nlorxar Buard 2 3 Classlcal Club 1 2 Gurman Club 2 Glu Club 1 'Vhrx V Marshall Grucml Cows: Paptlnmf Staff 1 Mortar Board 2 3 Glen Club 2 Secretuy 2 Classlcal Club 1 2 3 uaestor 3 De Oratonbus 3 Dramatic Club 3 Ibernans 2 3 Class Basketball 1 2 Capram 2 Tenms Club 1 Soccer Team 3 Baseball Volley Ball 2 Scholarslup Roll 'Vlargaret McClellan General Course' Ibernans I Mortar Board 2 3 Classlcal Clubl 7 3 Trlbunc De Oratorxbus3 Frances McCorm1ck Gem ral Courxr' Nlorlar Board 2 De Oratorlbus 2 3 Ibenans 3 Dramatlc Club3 Classical Club 1 Glee Club 1 Leshc VIcCrcery Gfmral Coma. vlax NIcDan1el Guzcral Course Entcrcd as semur from Nlcnomonce Xhchngan assxcal Club 3 Football 3 F Cass Basketball 3 "Wifi M if Sf 4? Z? l ll A V' Page 35 I r v?v all .. Cl. .ica , 2, , Q -st 1, 3 cr Ci1"l'l,1g."'- .g - Cl b 2: .ifw . . 3 . . ' . 33 D-b A ' ., H U 3. ', , .' I . . , .. . . - - - . . 4 1 1 . . . - - - ' ' '. ' 1 - . : . -, 3: l x - N an l ' ' 1 : , 'Q ' 4 , . - l Q ' 1 ' e 2 y 5 Q 1 5 S Z 24 5 UA. F. A." ' 3 l - - ' '74, H4 ' 2 I- , Z V h ,AV . -, , 9 - XL 3 1 4 . , 39 , 9 E - 2 , - 5 - an 4 ' x fx K f XJ L - - - . , Cl .Q 3 y .. ng I L! Q ',1 ,. -. - '4 . ' ,, . Y - 'A ,,...v" u"' ' " 'lu-nunll l In I'-un.. 1' 'll' ln-.v-"'ll' I' Hazen MCESS5 Gcmmf Comic Cl1ssrc:4l Club 1 Class Bscball 1 2 15s B1skttb1ll 2 3 ootbwll 3 Cuthcrme MCGF1Cl1 Clllllllltltldl CUIHYU Commtrual Club 2 3 Trusuru 3 D Oratorrbus 2 Mortar Bc nd 2 3 Cla s ns Lrball I Cn tam B1sebA Xolley Ball 'P Captain 2 Tenms Club 1 Vxce Prcsldcnt 1 A F A Janet C Mclntosh G mm! CUIIIYF Classlcal Club 1 Tribune Pll7flIl11Yf Staff 1 2 De Oratorlbus 2 3 Prtsldent 3 Mor Boxrd 2 Ib 15 George McM1llan Gr nm ul Comm J Trac Class Bask ball Class Bastball l Catllerme Megellas Co znzmrml Com: Harry Melxensperger COIIIIIIPILIHI Courw Commtrcml Club 1 Football 2 3 F Bertha NIICSCH GFI1l1dl Cours: Classlcal Club 1 3 Mortar Board 2 3 Dramutxc Club 'f Glcc Club I 2 Ope tttl 1 Tcnnxs Cluo 2 Scllolnrshlp Roll Elame lN11llCI' Conznzurl 1' Comm as etball 1 2 Dranntnt Clu Commtrual Club Gordon Monroe Gwzcral Com sc' Luule Morgan COIIZIIICILIHI Coznsz' French Club 1 Commercral Club 1 15 W X .mrs ,JQ'nLf1l3lmu4XQfX to , C V Page 36 3 . ' : a . . 3: 'N cl. . ...P . 5. ' 1 1' . 9 S B k- , 2, p ' lg . 'll 25 , - 5, ,, ,A tar 1 , 35 crinx Z, 3. Science Club I, 2g Football l, 2, 3, "F" 1, 2, 'Q k3g - ct l, 2,55 I V I - ,2. A , -I 3 3 Q .. ,, 2, 3. A A , 2, Q , s ' ' -4 , 5 r- . L . ' - I . - B k , , 35 . " b 24 - -' 2. ' 7. ' Iwelyn Mullen G1 mmf Comer 'Nlormr Board DL Oratorlbus 7 I,l"1FI'llZIk Club " Cl1SSlL1l Club l Clu Club l Class I31skctball 0 Tl Gamral Course nd 1 O e tra sflaurxee Xlurray G1 Ill ral Coins: Inner Clrclc 2 Secretary 2 Classxcal Club 1 llllllif Staff 3 ootball 3 1s etball 3 F T k Claude E Niusolf G1 IN ml Come ass President l 2 Football F 3 Trae F 'S Classu.alClu udc Neubeelxer G4 In ral Com u 2 Dramatic Club 3 Operctta 1 ohn Nolan Gemral Cours: 'Vlarle Kathryn Nolan bzrzcral Coznsz Class1cal Club Z German Club 3 Mortar Board 3 Schohrshlp Roll john Gordon O Brmn Gun ral Courxz Class Seeratary 2 Inner Clrelc, l 2 Cl ld Club l ll'lbLlI'IL 1 Consul uaestor 3 Scxence Club 1 7 J Dramaus, Clu 1 3 Comm:,r4.1al Club Z 3 Class Basketball 3 Class Plav All School Pla 3 Scholarshxp Roll 3 Eumce Vlarxe O Brlen Gr mm! C0117 Classncal Club 1 2 3 Nlortar Board 2 3 Iberxans 3 Marnanna M Pflum Communal Cours: ""1. Af-ffff""'Af?CZ.Ptn S V V 4 fy 4-'t"L,E4'1"m" I' "'l Page 37 25 ffv' 'W A . 1 Z, 3: ' A 3 -, 33 I - ' -1 - . 2. 34 Q I " Q a ' . 2. if h Ilfufach ---- ' ' ' Ba , 2, 35 r'hes 1, 2, 3. 1 ' - f - - - s , ' - , 22 P'l" A- -3 F . UF" 32 B. k , " l' 35 rac 1, Z. " pd 5 Ml 17" 5 V . . .' - - - ' ' ze '-.,lff,.-' Cl ' , Q 1, 2, 3, "F" 2, 3g Basketball I, 2, 3, 'R " 9 'lc l,2,3," U.: A' bl. ' ll Cla ' - - - I I f, Band 1, 2, 35 Orchestra I, 2, 33 Inner Circle W 4 l 3 - - w 1 llllv , 5 , . sw, Q I 4 - My fx " ' ' 9 3' ' ' , 1 HS- X -.V sr I , 2, 5, "' - , 2, gif Q lg Q 'f - U u - y 5 ' ' v Z 5 5 ,s Y ' O Q 3 lv K .. . CC ' ' ' - - , 1- -rl' , . ' , , 5 A , 2 ' V kz A,-1 ., V. I -Q V , I-nw-""" """' "' ' """"l I ll U -.-...fn-I 'lk--n-""l'h Q 15 Ioseph Edu md P1lon G1 aural Course utr Clrele I IL l Cl b l Tribune 1 ACdllL 2 Consul 3 Dmrsntne u Operetta I Cheerleader I otbnll 1 2 3 F 3 Class Basketball J Class Plas Charles Platz Gmcral Course Cassxeal Club I 2 3 Sclence ub ptllflllllff Staff 2 3 Business M1nager 3 lnmr Clrclc 2 Seholarslnp Roll 'Vhuon Helen PFICL G1 mmf Comte buuns Sutnu ub 3 'Vlor r mrd If 1 Smff 3 Opertttx 7 St 10 r slnp Rnll Ames Prlllaman C1 lllltll Coins Fntertd 1s senior from Panrmont l'llL,1 Sbbou Faxrmont lI1d13!ll Hlrold Prmslow Gzmml Conn Cl1ssxCal Club 1 2 3 Censor3 Trnbunt 2 Boys Glen Club 7 Clzss Basketball Z M1ry Rose Puddy Gezzrrnl Conn. Nlortar Board 2 Ibernans 3 W1n1fred E Ravslmgs Gen ral Count Mortar Board 2 3 C,l.1ss1e1l Club l Dt Oraturxbus Commtrcul C xb I1 un! Staff I 2 Hazel A Rlchter Gfnmal Course Clmssxcal Club l Soccer Team 3 Mona Mane Rlstow Conzmmual Cozzrxc Mortar Board 2 3 Vice Prcsldent 3 Com mercml Club 2 3 Glee Club 1 Dranmtlc Cu 3 Iberlans 1 2 L 4 Staff 3 Olney G Rorabacher General Cours Ibtrxans 3 ltzrzr . A MR L 1 P XZ Page 3 8 , . ' - - , , . .- Inl ' ' ' ' , 25 Class"a 'll , 2, 3, ' ' , ' , Y: - -A " Cl b Sq ' 5 ' , 3: F0 , , . " " 9 'z l " . , 2 ' Cl 3: l - s u , 1 -1 L K -' ' 2 - - ', s. .K- . l 2, 3g . " Cl 2, .Q . tal B. 3g .I ,L ' ' 1 -1 'l la- I, ' L - - - Q, ,. r . 1 ' ' ' ' 'ffl . ' l Science Club 35 Football 53 Basketball 3. - h , . - , , A ' : ' ' ..g 1 ' . 7 ,, - - 'SU A , 35 ' . K . . ' I ' I f' I J 'C j , ' ,.: .2,3: ' ' 3g - 'Q la 2, 3g Pep 'I , , 3. 6 ' g l - . A . . - 1 v. Y, . 1 ' - ' f 5 - ' x Q 5 - l b g , , 33 lf' . - - 'r ., sr-w K K x . . ..,- ,,' 2" ' Cs.: A Y Q I ., ,- - s4::?" -1 'W v NrlClltI'l I: Rossncr Gunml Comm ort1r Bmrd 2 3 German Club 2 C A X Dc Omturmbus 3 Commrr cnl Club Z B1SkLtb1ll I 2 Vollry B Il Schuhrshlp Roll Curt IXlC'Y1I'ldC1' Ruepmg Grmral Couric' G mln Club 7 lberlans 3 Dr1m:1tu, Club 3 XILL Prusl Ln 5C,l10l1I'Sl1lp RUII Clues Pl1y Rzlph Salter Grmml Courn u I Inner Crrcle I Nflass mo S1rto1 Grnual Courw Helene M SLl'l'l1fCl1bC1 er Gflllllll Cours! Ce nun Club 7 Ibermns 3 Glue Club S dncy B Sc:hm1r7 Grmml Conn: Rose M Schorr Comzmnml Couru C mm renl Club ortnr Board 2 I C ssmml Club I S Irncr Club I Dorothea A Schroeder Gfmuzl Crmrxz Carman Club I 2 Conmurrlal Club 3 :mr Boxrd 2 3 PtIIfII1IlXf Staff Bermce Schulze Conzmurml Courw Con1n1v.runl Club 7 3 Mortar Board 3 Fred A Schul7e Gzmral Coursz eman Club 2 3 cnnce Club 25 :i""Qi'f'.v E 7 4 Vg in 'ftim ' ' l 'Ml Page 39 M . . , ,g ' , 3: " '. . 1 .ng . ' 3 S ' - A. . 3 ., ' . , g ' .1 2: 2,',, "--- --'d-r sg '- . A Q Sciengs Cl b , 2, 33 ' f ' ,. ' . ww 'I' ,I . i 1 I 4 I Q 'I - - - ' ' ' . .' , ,I l ' . N . .g - , ., fi 3.5 , hz . 'n 5 , 3, W : v ' , , 5, - 1' Classical Club Ig Band I, 2, 3g Orchestra A 2. . J 2 2, 35 M ' , .3 JI: f Q2 1 'gb Vv . ' , . ' wig: 1' , , 3: ' ' L 3 Q Mc . . , ., 3. 5? .AA My . . Cv r , .5 S A' I, 3. K! . 4-I V -, - -4 . A 'I r--""'A ""' ' "'m..u1 nl 'u."'m.ml nn.-""'l'll Q AV 4 C' 6 Clu 1 Club J L1ll1an Slevert Carman Club Club 3 vw N, lj: 44 fx Mc. 4 A ,M ' .. X. Tom Sxlgen osephme Snmon Olne Sclm andt Commu z ml Colm Comm rual Club 2 3 Xlortar Board 2 5 Sutnu. Club Glu. Club 2 3 Classlgal C1'lT1lf Seeftld Ga urml Cozzrw' I mttrtd .ls stnmr from 'North Fond du Lac Hngh School SLILITLL Club Commtrtml Club Prllflnml Staff 3 nz l ug Gzm1alC01z1vf' tt lssm Lum 2 Atlt D .xmwtxt C ub Ct uncnl Dt Orxtorubu 'Vlortar Bond L1 1 Staff 2 estu Slnru 611111111 Coznsc .JS5lL1l C ulv l bu ms v Sk.lkI1k.L C ugh LX Shoemaker Gwinn! Comw S ff 2 P11 nmf taf rt Ildxtor 7 3 Ibcrlans 1 Dramatic Gwzeral Course 1 2 Ibtrmns 2 SCICFICL Geufml C0111 xr C0111 mcrcml Com W Mortar Board 2 3 Commercml Club 2 5 Ctrnun Club 5 Band 1 Mlldred Sxmon Comnzerfml Courrf' Commercml Club 2 5 Mortar Board 2 Gcrmxn Club 'G Stholarslnp Roll 2 Floretta Smnth Grim nl Com cv Mortar Board 2 3 Iburnans '4 1, C Page 40 if ' , , I- - ,. .' ...C c " , : A , : -, 5: U Q 3 ', b . fa ' ' A ' A' . -- ag - -' , 3: Mt S-f-1-in ---- H ff -. Gln Club 2g Clk:-E-.l ll l , 1d'1-g , llzuiim 2. 3. SCCl'Clfl1'f'3C 1" . " l A 3, '- ' 3g A 1 ' z 3: . A 35 Af' . 3. IJ ,. I: ,, ---- N, ,. A A--, Clx AH l , l "ig KZ, f: " flub 1, 2, 3. P 3 H . . - - '- 1 Lifr fa , sg fffi S f 1, 2, 3, P A ' ' -, ,: A 1 " 7 lx . . . - - - W . 12 ,KW h xlfxv' .kv .ygxy j.,1.f ' A ,-s ' , : .Fl 3, . 3 ' afl .. A-:lk . M I . . 1 w - - t ' , 2 , 5: , 4 " .- Kenneth Smnth G1 HL ral Com xt Cl'lSSlLll Club l 3 Sutnct Club l C m n l'Ll1l Club l Ruth M Smlth G1 mm! Courxr 1 tat Club Mornr Iimrd 7 trmns l 2 1. 1 o 1 us at b A C ss w Dcuothw Smlthers G Ilfldl C011 Dr mltlc Club 2 5 Gtrmun Club 2 En l 7 3 Mormr Board Mmersa Sornmerfeld General Courw German Clubl 2 3 Ibernans 2 1 Mortar Bmrd 7 3 Commerc1alClubl 7 3 Kmtheryn Sorenson Gfmral Coursr Nlortxr Buzrd 2 3 Clte Club 2 lzlmtr J Stephany Commzrmll Court: Irtnth Club I 2 ,3 Inner Circle 2 om mtrtnl Club 3 Stltmt Club 3 Palrhnzlxf Staff Sylvester Stepnoskl G1 m ml Course Cl,1s51L.1l Club 1 Atdllt Ibtrnns J Sclencc Cu 3 Band 1 Z Inner Cxrcls. 7 Inter sc oastlc Debue 3 F 3 Tra 3 Scholarslup Roll L 1 tnff 2 Y aledlctorlan Leola Suhr Conzmframl Cozlrsf Mortar Board 3 Commt cnal Club J Ll f Staf 5 Dax 1d Suprenand Common 1411 Course Cummtrual Club 1 Carolmc Tesloff Comzm H1111 Cuursm Ttnms Club 1 Nlor ar Board 2 3 N! 1 ..fX , V 4 A Page 41 f. ' 'L , .3 . ' 3 0 - 1: 'X . 177.11111 " 3: . . -, 35 Ib-' , 3 D' Or.t Hb 2, 33 Cl-- Clu lg Lift' Stuff 3: A. F. .Q 'lug' l'l.1Y'. - 'rf ' - - - 5- , I 1.5-C, Q 1 ' , 5 I . , 5: 2 d . -, fs . Q 5, U , , J. , 'Q 1 1 l L V - - , , , 5, 'X : , .l ' V w 4 . ' . 9 C , A 1 r 3 J x ' , , 1 2- , I b 4 H, 9 l j -' - 5 I h l ' . 2, ,, " " 2, 5 ck fff 2, ,g ' g if, S , 3. gn, A 7. ' Xxlr -ff! - , - , -' , 5.23: 5 xr A 'Q 'f' f . X A Y V. Q. J - ' . 3 . t , , -AWK LN A A x.,' g. -rfgvxiizifr. 'ln 'wlnlugl lil l ' Ill lllllgl , if r Marcella Thuerwachter Column rzml Coznxr Commercial Club 2 3 Marne Tolzman General Cozusc German Club 1 2 3 Trcasurer3 G1 Cu I Orchestra 1 2 3 john Trelexen Gfvzmal Comic' Sclencc Club 1 Iberxans 1 German Club 3 Se tary 3 L 1 Staff Mxlton Vander Bloemen Gcmml Cmuw erman Club I M1fl0H Vfmclerwort Gam ml Cum xr Mortar Board 7 3 Iberrans 2 Classlcal Clu I Frances Walgenbach Gvner al C0111 wr' Mort1r Bo1rd 2 3 German Club 2 3 Girls Chorus l .4 3 Lrbrarnan German Club 1 Science Club 1 Ruth June Wall1chs Gmzmal Coz x. Mortar Board 2 3 Classxcal Club 1 Ellen Walsh Conzmrwrzal Comic Mortar Bowrcl 3 Class cal Club 3 ulm Walsh Gzmml Comm llorar Board 2 3 f -YI Page 42 . , ' , , , ' 9 ee l b Q , , .- - X l 2, , Crv ' 4 :if ' A 3-S WP' r . - ' " , . '. ' G' , 2, 35 Band I, 2, 3. , , 5 ' , ' , , . ,. , l n 1. 3' ' 4 F b ' 'V - 9 3 P l A r E - Marguerite M. Wfalgenbach - GC'lll'1'!l! Course ,AY . ' TSX? 2 ' ay Xi ' V63 - - - - , , Im, CVD' 3 , : ' , 2- 1 A I A J 'K ---- , ,, .h 1 r , . X . -n -- U 4 --- 1' 'u""'--'.......:ll' " l.'l"""--H" " '- """:------' ' 3 , , , ,, Mrldred Warnke Gam ral Courw Commercml Club 2 'Nlortar Board 2 3 Sclence Club 3 Commfrr ml Couric Classltal Club 1 2 Frances Watson Commerclal Club 2 Mortar Board 2 3 SCICFICL Club 1 P fl mf 'it ff l G A XY rlham Weddlg General C0 nw Inner C1rcle 1 Gtrman Club 2 3 Sec retary 2 Presxdent 3 Iberlans 3 Scltncc Club 3 Pftlfllillif Staff Sport Editor 3 Hflen We1deman Grmral Courw German Clubl 2 3 Iber1ans3 Scholar slup Roll Leona We1er G uc ral Courvr' Classrcal Club 2 3 Glet Club 3 Tenms Club I Carman Club 3 Seholarshxp Roll Helen Welllng General Course German Club 3 Mortar Board 2 3 Scholarship Roll Lma Whalen General Courve Mortar Board 2 3 Cl3SS1C3l Club 1 Iber rans 2 De Orator bus 2 3 Dramatic Club Lucxlle L W1echman Genrral Course German Club 1 2 Glec Club l Scrence Club 1 Hazel W1ghtman Gcnfral Courw C2SSlC1l Club l 3 George A Wnll Guzrral Course German Club 2 3 C! A. S -r Jg Huw' dw- I "' h,,,mnl" 1 Page 43 f 4 r . , 35 A , . I A w .Q szw. i I ,F fin . u : . . A. l " ' ' - - - 3 2 Q ' ' ' 2: ' , , - Y x ' ' : ' ' 5 ' s 9 Y , .K . 3, . - . ' 4 Q ' ---- 5' ' . A . , . ' Y ' 1 1 9 ' ' - . - - - , I 4 Classical Club l, 2, 39 Glee Club 2, 33 ll 9 , s rl 3 . - - - - K . , s ' : - 0 ' Q i , 'Q ' 2, 3. xg . . V. - - , I .. ' . gg l ' . , 2, . A I K1 , G Y 4 '......g.....- '.......-' 'I 5 " lrl,,W,.A.. ..I" Q Thomas E XV1ll1s Guzmal Course Ibcrxans 3 Classical Club 1 Dramatic Club 3 Band 1 2 Orchestra 2 Commer ua Club 1 ln cr nrclt 1 Arlcen Klthryn Wlll11Ct Ga 114 ml Course Mortxr Board 2 3 Classxcal Club 1 Drlmatu. Club 3 Commercnal Club 3 Basketball 3 M11 shall Wnlson G4 m H11 Course Classical Club I 7 3 Dramatic Club l 1 vfmmt Staff 1 lLl'lCL. ub cotball l 2 B s ct a all 1 T Frank Wlnters GFIYFIHI Cours: C 1ss1c1lClub 3 Inner Circle 3 Track VlfS,1H13 XXIIHICYS Gem ral Course Classical Club 1 2 Dramatlc Club 2 Llfr Staff 2 3 Mortar Board 3 All School Play Mnldred W mst Ge rural Cours: erlans 3 Scnnce Club 2 3 Mortar Board 2 3 Basketball! 2 3 Volley Ball R03 Gladys Wrnght Guzrral Courst trnns 1 Cue C b 3 Drxmax Club 3 Mortar Board 2 3 A f Donald Yoclxey Comnzm F1111 Con. sc Commerclal Club 1 2 3 Scxence Club 2 lllbfllfllf Staff l Inner Clrclc 1 Track " Classical Club Z Ella Zarbock General Course B nd 1 2 Mortar Board 2 3 German Club 2 3 Classical Club 2 3 Glee Club 3 Scholarship Roll Leona Z1ckeau C0l71lllF1lIdl Course Commercnl Club 3 Mortar Board 3 I Staff 3 x.J L P mx fir-w ,aa V Page 44 . 9 . 3 . S v 5 S ' " l g n' C' f , 2. , 7' - , 3' 1 , 5 , ' . ' , 23 ,-,.: ,3g P'f ' . Q Sc" ' Cl 1, 2, 3g , Fu . , , 3, "F" 35 ala b ll l, 25 , Baseb , 23 rack 1, 2. l .lr 2, g ' ' ' ,g 2. l P 45 ' r" ' ' ' ' ' ' " A ' , 4 ' , 3: . 3. ' ' l WP ' 1' ---- , ,- L, 5 Ib ' g ' " " ' , 5 r y YS a s Q 1, 2g Baseball 2g A. F. A.g Scholarship ll L . ,QQ 1 'v - - - 1 gf CN! use , 25 '1-- lu 1, 5 L be Ella' 3,1 N'-337 3 ' - - ' ' '- f L I A ' . y , 3 ' U I 5A Al fl a v QVW -Q , . 2 3 . ,XV l ,Rst WN? Lf' 3 v Q I s 5 v S Q S 1 4 4 ,ifr . ff ' - 7 "' s-. 1 . M' 'lm..:' ' l 'ln Num! " "- ""' ' """"'l ul ' , viv, , I Robert ZICICYI Guzcauf Conn Scholarsl lp Roll Louns Zoellner Ga Ill 1 tl' Course' anCL 7 Charles Zynda Gfnrral Coursc' ass al Club l C CL n 1 Tmckl 2 womb ll CLASS MOTTO We Bzzzlcf the Ladder by Which We Clzmb CLASS COLORS Orrlazd and Sz! CLASS FLOWER RW:- O Svlvester Stepnoskl Donna Fmger Valedu forum Salufalormn J ,-,,,'p'g"l '44.,j C V A - K Page 45 ' i - - - ' " 11' 1' . G- Cvcrm lib -, 34 C1 ic , Z, 34 Inner irl' lg Ba d g ' , 31:1 L1 UF" 2. 4 1+ rr ' ' ' f' S Y A I + Tjff' J Sweet Pm 5' MZ 1 xv' X jf S2 "R CLA ?J. 1 Qx ' xf '11 pl-N" "" uf" nmmdnl n""n'........--l""l'-..,..""""h' I' QI lx 0? 94' ev- WS. gif' ,nf N -9-fait ex? X 441 Qllasssz Jrnplvzrn H ffl fmlzgx In C1 IIIFKII LAIXTO UNI PROT OGL1 I-IAN that tht sondrx xt1 s hlx 1o11td XIOHQIL The dexx st111 on the hutte1Cups IS fou1dt A ee1t1111 summer Sesoun fhdst btf111c 11tof194'i 111 nt xx1t11 e 110111 oe1 the 111151113 .,1obe dld mttt 1 to111p11.,111t 5111516 su111 xx CIC and sum thu xxxxes thex henddt And 0K1'lClS st111 xx e1e xclept 1111 1nd dmddx 111 ftlloxx shlp thtx xx elt 111 teh to tth Into the d1st111ee f11 thxr lint d1d rteh Ech sought 111s pu1se 111s t1c1set for to buxt Whxch xx as the Alma Mater fol to fmd So xx hen t111s nexx co111111tnm.e111ent Clmest nxgh Iqth sought 111s PUISL 111s tleket for to huxe The Illlghllj trex nes ind busses d1d pour 111 Ful laden doxxn XXIIII home returnmv 11111 For one and all the class of twentx emght SCCIHE, themselxts gloxx old II such 1 late Resolved to Come together once 'agun As noxx for txx entx 56315 they had not bene CANTO TWO The hostelrx xx is fulle up to the toppe I mene tI1e Retlaxx xx her they faln xx ouldst stoppe The day of the Reumon came at laste And day past 1nto exenmg verrav f1ste But natheles, xx hxle I 111ve t1111e 1nd space I xx1seI1 thu' pxcx1ous fortunes for to IlCyLC How that they xx ere arreyed and the cond1eoun ifw at If-is ,Rr of Pagan 46 J-I f fit 4: . ' 5 rl-1,4 1.-Qfx 1 ---- . ,stil L' so ml 5 . vu I 11 ,N 1- N --j v vb 1 fy - 1 - 1 yj '4,, I ' ' ' Q V ' "kip 1'C' ' " . , ,N - - ,gijw ., ' , . A I , . I ' lf 11 '31 i 1 , . V, ' " c ' 'L -' . I L I K Tnnnrvil :-AL - f The KI111 1 I e ' V 1111- i. ' . 1 ', ,U . ' ,. Q s -1, H :Ab ' 4 . 3. I'u1 safe and sane and eek they dld Come soberly I 0 r - K '- rr v V K 1 1 , V '. . I ' ' .' ' 1 4 L "1 , 1- ' my y -1, .- s- ? ' ' W1 0 - . , ' ' , 1.19 ? . Y L I . 7 U 7 x ' I t P 1 1- Y ' - 1 '- 11 IB V rl ' D 'Q 13 A 1. 1 ,, 1 1 L' jpg , , , , - I I ,jf-' 1--' 1 t,.- A fa-1'-xr 1 , S" ' 1 ,viva V 1 faq, 1 1 , ' , M1 , ' . Y . 7 I , Y 7 K . K 1' - ' - y' - r- ' . 7 Of ech of them, so as It semed tome A one ther VN IS who pered worthre man And semed .1 Knlght and thus to le1d the band Ful hlgh worthy Slr George CJIXCX r1nht And lxnown ful YK el KK here e ex that he had banlxt For XV1ll Street 11 IS hls n1t11e soll 111 ho11' A I'l1llllOI1llI'L he wls f11e tlme I tro11 Xhflfll l'lll11 ther w1s inotner blbllelel' A Andrews one yung 1nd lustre SQLIX er Qlnennge he Wls fhrtlnge 1l the d11 He 11 IS IS fresshe IS the month of Nl1y So hote he loved that b1 the cool nwhttalle He rested sum but searceh slept IE alle The tlme he spared from lo1e be spent to clanm I'h1t ehggxng dltches WSIS forsooth hns .nm Ye eemal host wls ther m fme 1rr11 In Parls gn he r1n 1 great cafe In yelrs long past vue fsun Chdst kno11 hxm vxel But oseph Goodmm NX IS b1 far too 911 elle Ther was 111f who dld her husbmd bune XX ho fun Chdst see hls elunee to hue hls fhneje Por b1b1 Eleanor hld been left 1t home And Mlrshzll 11011 from c1re YK 15 free to roam A elerk ther 11 as from Kruele s 1nd BenL s Shoppe Who 111th Z1 splendxd gre1ce the corn drd poppe XV1th equul pr1 de Ed Helster sold grape gum In f1et to the reumon brought he sum Ther was 1 nonne Elfune, so co1 :md S11 eet The men .11 gathered humbly round hlr feet And hereb1 hands 1 te1le of seeh de1ot1on Th II of lf tl1ou elnst SLJFLCIX gun 1 notxon Elanne no11 nonne, 11 18 onee 1 buxom mud And oe, no11 frur to hxr hls eourt h1el pe1 eh At first she fhxteel mueh 111th fond elellgl ,Je Mgifsiufywm Page 4' YA f 1 f nm., c' Vs , 1 l L ' f ,, , l r A f Y r ' 1 . ' y y , A . . f L .'L I. . ' ' ' fx I ' D I . 1 - x x . A vm . V . L , . 'V' ' 1 , . ' . . , , 1 y x v . ., r, . , K . . 1 I 1. r 1 1 ' ' s f , , Y A g Q 1 Q ' . L. x 'L 1 'L ' I L x 3 r E A, . a L , , 6 ' 4 1 V . f . ' 1 , ' . ' ' , , 1 g L L .1 . 1 . , , , , , Ll L L L . X f V I . Y . Vx I 1 . ,. L fs ,. ml K . . I I , . L I' t I 1 an Q - . v 1 vu I . x L . . . ' . K' X :J - - 7 m L x 1 I I .if 1 ' 1 ' L ' '. " ' Q .MJ ,Zi L , f L ,, e , , L Q 2,7 L V- - Y - E20 X. L. I Y . 1 L I ,L . 1 k ff - ,vw-ff L . ' I K J 'nfX P - , , , 'Vim L 1 - , V kv , ' W4 . 1, . K 2 Q L 1 I L I 'L ' " ' ' Y.. L ' . L J , , L y . . L , , ,, - ' ' ' - j1t 'Y 5 In .. .WTI I . 4 - T - , 'ef' ."' ' XLS' , 4. '. , L f A'-V Ax NJ X.. sg-2 But 1fte1 t1me she xx IX Cd he1 meyden 11ght She Cl1'l1l"CCl he1 mmd Ind thouvht llC1SCl , g too good XV1th fme clete1 l11111'1UOYl took the hood And left P001 oe unlox eel 1nd eek 1l0ne, To llIlgC1 ex L1 hopef1l by the phone At list a blt bemuddled IH the nnnd He looked 1 last 1efuge to fllld, Moxx ed doxxn bx l'1te he sought 1 lonesome elo1st1e XVhe1e he kept IS twht 18 IS U1 OISELI A doCto1 the1 w1s xx ho elme xx1th knyves md pllls And Qlso O te1xf xx IS ful1edx xx1th the b1lls Xvlfll llllil the1 xx as 1 ploxx man g1C"lI and strong C Lxne1s, flOI11 h1s goose tum l3lO1Cl Ind lon, s11lo1 mln t1e1 xx IS 1n -Yobs me ue Txx IS Alt lmmel DOI do l he, BCS1dC hx m xx Qlked 1n mlm C1v1l1an style Dan1el Lynch xx'1th la1 ve md prospelous smyle A SLIYIIOI thel mme xx1th look SLVCIC A Rucpmg came who all h1s hfe sold soap Smce he xx'1th Betsey Burnton d1dst elope IIOHI the Salvauon Army c1mp d1d eome Mucelli A111111 xx1th bells llld beltmf' ClIUl'l1 L1111 Wl11lCll 'md R H I.Ol1ITllllC1 BlOL1Ul'lI along tllll pwtent H7015 dr1lle1 The bl,1CCllC1S t1adc had sent a delegate FICYCSLH, siusage t11mn1er of lngh rate, These Ind 111 my more I eould not tel Hqd g1the1ed onee 1g11n to hen' the e To see the sehool thex d left so long befo1e And then to go about th11' work once H1016 lilCSl1Cl1LCl thex d be for to th11 tasks to bend But my msk done l noxx lI1SLIllJL THI LND Iulbzf Llfllc ,ZV "Mia 'I-.ML wg mln lg +5 if P21048 . g ' I 1 '. lf I ' A y x' I 3 1 V Y V 4 N l ' 7 l'x x l - - ' , - .1 , ' x' vlsxq . I . 1 V 'Q I Y ' Q 1, K M Q I ,Q . 1, , 3 ll . . - . ' ' j ' ' . ' 1 ' 1 1 -Y. . L . , A .' ' 1 l -' 11 A g 3 . l V ' - A J T - ' . lv ' ' r Y . . ' l v r V ' .O I . i P . . . ly X . 5 lXCLll' Dana, people shook xvlth qunkcs of fear, L . . . 3 fm 3 . ' C ' , A , , . , ,' , ' . A 1 ' ' ' - xl f . 1 . . . . ,swf . . . B, o ' 2 .x I 1' - - 'A wr I , . -. n ,Fx I 3 K , R C1-' Q, , , , . , H , J . . is h - , 46 . . ' ' . . L b ll L , . R . . 2 ,, . . 7 4 P 'lg i" .. i , I V I ,,. xl -1.1 ,, - f vi Y V 7 S Eluniur Qflzuss 03ffitc1's P1151 len! V160 Prrslclvlzt Trravlncr brtlzfarg Traver Hutchins Vlrgxma bruenheck Esther Hammang Cecile Brunct 4 umur lass Hrainrg 'MERGING from clouds of tradltmonal sophomore 1nfer1or1t1es whlch supposedly bland for 1 while the brightness of a class our 1929 model car decked m blue 'LW and sllver swung up on hxgh towards a brxllnant future Movnn ' Pushlng on' Traver Hutchins was at the wheel Vnrgnnxa Gruenheck was at hrs slde Ceelle Brunet was takmg notes and Esther Hammang was keepm track of the expenses Lookmg back at the track we have made we fmd Paul Gormxean and Tom Downs steppmg from our ranks to lead cheer1ng Here vue fund that Marlan Allen Clyde Kennedy Elmer Smnth and Gordon Foshay won berths on Fondys athletxc squads There we see traces of our representatxon on Ptpllllllif and L1 L staffs on general assembly programs and 1n attendance at all hxgh school performances to cheer on these performers Gazmg back we see that tnme s dust has not fnlled the tracks we have made We are proud to state that we made those tracks deep and farm through our whole hearted efforts In practlcally every school organnzatxon and event ln whxch jumors could be concerned we were concerned Towards the vxell bemg of Fondy Hxgh tovmrds the more perfect under standxng betvn en pupxl and teacher towards progress nn educatxonal lmes ln general we each of us feel that we have been of servrce through our work XVe are proud of our past but we re almmg hlgher' Pushmg on' Movmg' The class advnsors who contrnbuted 1n a great measure to our success xx ere Mlss Katharme O Br1en NIISS Fontaine Mlss Batz Mlss Sherldan and Nflr Ze1gert "I f 'r I wk? L-1 Q Ar gg 1 l Inv JU l In X, Page 49 4' 4 M 4 UU . . I..- Y., In 1 ,D-Q W l . , . S Q-J . ef '. C' ay Q i . 2 . . , I V . ' ' : K l - ' , ' lggw' . . . Q? . . 4 V . I , LC 1 . 7 , . M' f , . ai, . - , - . . , v .l-r 1 . ' f - X 451 l . K . . K . . . . 'J ',f f v 'lun ---" "'i "' "" "' I' "' "" 'lin llll ulm""l'. ,,,,,.. IN'llll......,--"""lN Y T S11l111l.1111l11p bil CLASS OF 1979 5 IN Lu 1 B111 mul b111111L1s1g1 130111111 l111L15o11 Ruth Cnbd oxgph C111 XX LS LX lxu u IJUIQII11 IX 1 LI 11 1 uo111111s P llllN XI1R11 111.111 N un 1 SIIL IIUIIL F1111 ll 1 1 XX 111111 bw QL S-I -I IJ wo wi O , 1 y - -1 11 1. 1. 1 1 f Pl1yll1x lcrf 1 i . B. v Cn I' ' 11st 1 1 ,. 1, 1 W 1 f 'X -I 1-2111 1 ! Y ' ' '11lv , . A 1.0 I. l. . All. .L . lffCI' Cycurgc 'l'x1'11l11g - 11.1-' ' 'big 1 11.-2.1--1 ny 1 NJ " 1 , x .1.Ti?1Y.:,,-W it-91. ifj-Lt tif l -VL, il , is A , i M Y A 4 Sup nmnre Glass Qffxrers ff Pmrm ruf TYllXIIVlI Vim Plttliliflf S an y Nlac Pttkt Hope Gardntr Charles Stone Nhrrt Bury nplgnmme 021355 Htsinrg v S a class we have done httle or nothing but 1nd1vxdu1lly vsxth the help of Mr K ones Nllss Haentze and Mlss Qlson our faculty advlsors we have made an Q envuble record nn the school act1v1t1es even wlthout tonsldermg the short txme we hawe been ln ex1stence as a class Some of our class have elrned letters m basketball the Roosevelt jumor Hugh School Audntorxum rn whlch the play Sfltll Keys io Brzlrljmfr was very successfully presented under the dxrectlon of MISS Fmley the dramatrc coach Still others bf us, coached by Mr Olson and Mr Tophss composed the sophomore class basketball teams whxch lost the class champlonshlp by 1 very narow margm to the jumors The majorntv of our members have early taken advantage of the opportumty offered by the clubs of the hlgh school, and one of us ex en became alternatlve on the debatmg team And not to overbalance our record wxth attamments 1n only outsnde of school hour act1v1t1es, thlrty nme ln our class alone were on the semester honor roll Whxch hsts those students Who have mamtalned an average of mnety or above for the whole semester, hkevuse thruout the currncula of the school our mfluence IS felt to some degree of betterment, makmg us an mtegral cog IH the school machme Need ue add that our sophomore class hlstory predncnons, based on an astound mgly unusual past are for the brlghtest of futures? T xf Page S1 -1. 4 A .,...m,r.q,p 25 A S' "RX . - , ' ff-X , 4 V Y A WH.. W xx W .hh y A X .'.."grJ 1 tl I Fl ' . 0 5 , 1, ?-f-1 v . . . . . Y. I 7 K I u 1 . . , 4 ,Ti J , A . , . , ' . , . . 1' gl .2 . . , . . V . . K . x A in football, and in track. Some brilliantly represented us in the mid-year play given. at J . ' . , l 3-Nl . . . . , J . . . l ix 'XP' . A . . . . QQ. , . . . . - . . at e J . . . . . , 5 , . Lf 4 I .4 'B' , , x - W 'Iam-wl"" """ ll' J 'luunfm lm 1 Il' ,,,,,,fnl"l'l' un..-l""lv Q 5rl1ul.11L1l11p 3 Il LLASS OF l9vO o1LnLL BLII1 Xntm11LrLL NIL Xiltlllldl B1Lun1 PAVLILH NI1LidlLstL1 'TIHIUIII B1 uLtt l51L1LL Nllllu llL K O11 4. B mu C OI I1 L LL Ruth lwx lld mason mo lY5lI'lll FLuL1on Dorotlm SLhL17l'1 Ag1Il11 Fxcuud XX 1lbLrt SLlm1r1L INOIIJLII Il1LLiLl XIILL SLnlL Hu lm Cylffnu LIIII Sxuut HopL budmr XIIIIL Suplmm Mirx IQ1bL1lL C1Lm1Ll1 Nletl 5t0LLkLr Jem HopL l5L1mLL Stnblovx 'N umm ustl Nlnnon Twolm, lull Kun LLlxn Xml RObLll IX1mblL Susm XX1fflL Ind IXllk.lll"l IIL XX 1 1Lx IIOILIIQL LLOl1lILl Vlllhl VY MUS Ieslu XI11L Q51 ll XX Lb9tCI X1 ll IL XX Llkl Q X ,wb if s 1, Pax wi Y is X X: 3. u L. L. A Ifl 'X 'X XA 11112 . A X X , Xrriil d.'v . , I A . . 'X L X X 1 ' X' Hd 1 ' A 'V MJ' X li ll'f' Cmrd XIX: XHQ1' 5 cl' A ' X Q ' 1 NIJ' Pulau h l 'Q G. 13.1 1 V' y' I X X ,' ' X' gcr 3 ,,,, If KVA. m .B I i ,A V ' 1 X, ,, 1 . 'L . , 1 L X , , , fa ' 4 tl 5 . . " ' 'j .-'il "lLXl M.1iX ' X I 7 X ' X M.1'4X ".g1 X' 5 L s J f :h1:R lit? ,,:fiN1A Mg - A . 4 Y Y k g I N gc S2 - 111111111 11 :111II11P1HI1IL'H 111111 Q,ull111vH 111m I IH 1 KUUN 1r.,11L1 1xLL11 f 11 X1L1IllX X1111L1 11L1.1L11L1 YL X 11 1L1L 1111 XX 11111111 BLLIM1 x13L X11111S 11111111111 31111 II 11c11sL RLL11 I1 C 11L S1111t1 111 F1111 130101111 19lLII11 1 117 I1 15111011 1Lxx1S X11 1 L111111 LL X 1111 U1 C-1L111L1t1111 Kms x111111L 1x111Lf Ll Lss1L 8111111 C 111 ll I11 L1sL1 110111111 I1 1 xx 97 11 1176 '26 977 977 97 97 1976 1277 1227 1977 977 1277 1977 976 11 11111111 I L f 1111 111' T1L11L1o1L JL X 111 111111 111 1111111 C11 ll 11Lt C1o1'Lo11 17LlI1L Clordon Q77 976 ,1 1111111111 111 97 1977 C. CI5L1'1 C 11111 L1 11L to us 111111 L1 19x11 LL111 N1lIS1l 11lll17CI11 SLI xxL RL1t11 11L11 11LL1L11L 1 1 L11111L TL11l1l11f 1111711 X'w1111s 11111111 11 1 1 1 L 1 1 1111L t111L YN 1 HCI' N1o111L1 111' r X1711L SfLPI'1091l R111111 C1111 111111111 C-1115011 1x111 C7bL11ClL.11 C 111ton 13011111 1Lo111 N11L11 L ll X 111 L t 111 r1111L 1x t11x11 1J1tt1111r 11110L1X7VL1l 1 I1 1L1x1s 1111 Il lllfll N 111 11111 11LLr1 1111111011 1 11118 1,1lSX x C k.1f1L1C1C 811111 1 N111L1 LL1 SL11I111ll C21 1 1 X H 1111 111LL11 C 1 1111 X11LL 11011111111 HL L11 1111C1 1oxL 511111 15111 L 111f1bL111 CJ1L1C1111LC1x 1 111 1 C711111111 0111 Xr1L1Lrso11 Aly ' 9 "'-797 XX" PBLL S3 197 97 11 977 976 97 976 976 977 97 1976 1977 1977 1976 1977 1977 1976 19 1977 1926 1926 1977 1926 1926 1127 1976 97 1977 1977 1971 1977 97 K7 1976 1927 Q 417,41 "' QR . 8 . D U. . V A ' x v ' l 1-Q A 1-v .1111'l 'X 1' Cfllll 111111 L'1 111' 111 111 1111.1 ' Ill Mt 1,0 -. ' ,, Am 1 -7 1.11 '11.1 1g1.11xC1y -7 'mx . 1 11-7 11 1- 1. 15 ' 1 -7 . .'. Q- Ri'1.11-11 '.1t11 12-7 qX11141s 7'tit 17 GY '11 1 ' Roy .11L1 1 - 1 '-rl' ' I 777 I - 'f"l ,.1, . 1- Cx". .1'1.11 1-7 xAA ,Q 1h7 1 A'..,. 1- 1 - I 7'1 ' ,1.lK'. 1 - 1 ' cw 1 1'1' It , , t 1 H6 19111 1-7 11 'V' - fb X.v, . . , j ,1 . 1 .. .- 3 . Av C 11 'iq' K C111 1 -A 1' 'XV X1.!1'gL1A'I 5.11.1 1 - . 'V '. 41 1h f' - "gg 1 - 4 1 '. LAC , - 17 ll! 1, A MA 7 7 I Q 77 7 H 9 1' 4' ' A' 1 fum' , 1' fxqwrx A, 1. 1 y Y 7 '- 11- 1 13'x1iC - 1. - 13 26 I l'1 ' I .Y '111111 1711" V' P71 '- -1 '1 1927 9- 9 u Vi x f- ,lv I H 1,11 H111 C ji 41 1- 1 1 1 1 ' 1 "' 'th 1. .A - R11 1 A I 'HU I H A1 " 1,.1l1g I' Ru 1 11.11 if '1tf 1 - Mn, A CM A, 1 I Sf' M I T17"'.f1 ,117 Y! "I 1111101 1" I1l11' 1. 11-A 1iIi'.11v111 Num 11 - .' I' 1315 1 1.7 1 ' ' .1 ' 1 1- 11111 1 A 1" 1 7 ' 1 ' I 7 -X P Lck I 7 .f1k1.x1 1 '111' 1111 ab , , Q ' . ' Q11 ' -7 C 1.11 C,1'r1u1', ' , V -H ' H 1,3L11s 11 111111 19-7 111 . ' g' " 1 -6 1 V115 '. "VS 11-7 3 1 K I HVQU, K , Q I Ll' 1 7- 7 ls- 7 ' XI. '11 " 7 1 1 -7 I , , , , ' x . L'11j11"x Y if , ' 1111 , Ll 1? 311i kLu11'r11l1uiu111 Ix rw Putin 1111 SLXLIIJ X umm ull Rm 11 uct Aww IXIIIIOII BILDIIII xx I us num I1 Iikllllkt XX um mm Umm Anduswn X Ns 12 bx 4911 1111 1 1 B1 11 II ll11111111 flllflx S1 HU lf 1111! I 1111111 fl 1 u3s 11 111.0 54 N., x-4, i C 5 U. O 5' fs - , gvix 11 IILIQII SI1ULAIU.lIxL'l', C !'11111'111111f .III C,.11'l1111111, I ' 1 .Y' I In ' If 1.f I'11f1'1'1 5 ML'VI 1'f1'1 iv IIIYIIWCCS V.1Ig' I.cI1 5111111 I CQ ' 'ping 7'11f1111'1l 111 , f M. 'I' II1' 'W If I " .1 f'f1f I Ruth XVcstpI1.1I C!1Il'7' . I' , . A K " lad '.11'nI I- tcr l,1' 1'1'111!g M. ' "ice 5111-1 ir11'1f1':'1 -- .1 -I Of' ' ,Q 111131 " 1 JIIIIL qiujrfw . I4 Agn ' Q I on. 1511111 ry 1I.f11m1 I I 1' . N l 1 d M XX NL A N x WL. l 1 X' . , QQ' . I al' X 'Q I f 13 Q . ?lX'9,Xi fI,Ii rx 'vm' Om.. M'hm.1' iq N ' , V 3 wwp .wwlxlx yK.x1'.1.1kl'. :Wil ww Im 55' A , . , '-1 ULIINMW u'll'1Uw. :I 1 QHiI'w.'.1. nj ,, . . X 1JxL'.llI'lg JUN. .1ilwlu11w, 2-xml Hl"',l!'lfl M, lnuguigu. L1i!17i'K'Ixl.lI, IIN! xp' 41 , ill 'M ill .Ulkldll mm. Huw Lglf ' ' i KVH1' KULI '.l MXL' 'X ILIXLIN, iii-L' iN'1Lvi X v wfgni. Ywu :uni v'1uQ1 f"cr.1:'xi.1V 'M wrmul XX? "".I!.LX in mall 1. . L2-IN, . 'w- .f U1 -1 K S T01 lIlI11I,Il7I Hzlm Bum M1 Srbmn' Corm lx Shirley Alcott Karl Anthony Floyd Gum7 Illllan Heber Herbert Hughes Clarence Iordan Thurman McComnck Mac Peeke Franms Schleger Dorothy Smnthers larancls Timm A110 Horn Llllnn Bertram Claude Neubecker George Saduff The gillanii Dnazlm Mr SLlHTllI7 Ptlllllfj Aafllm Nlr Mennman Barr Horn George Ferdinand Frank Flscher Charles en7 Clzrrlm lv Harvey Beau Henry Beau Dorothy Encher Rnchard Grassy Francls ones Arthur Meyers Russel Knerxg Iolm Mu aeh Eugene Noe Donald Slmon h'llll0l'l Vander Bloemen George Thuerwachter bam' ll 0 the slmfcnl and or the school Din: for Bal 110111 Gladws Blakely LaRe1ne Vander Voort Drumx Fremont Breltengross Rolland Culxer F1 ombours Tnllman Bruett Ethel Estabrooks Norbert Fischer Leslie Ma7e Suxajlboncv Mars Brandi Gladys Deliusha Forest Dllle nun Rot nan Klfflg Rollnzan Izxiubrookr Flvrhcr lxx"'i"xmi-.. -S-DNA' lg 4- Page 56 5? ,KV - A z ' :, ' ", I. '. ' 'z, ' '- F' P r ' ' ' r, r . ' ' V . U , H . 5 , J , Y P . . . ' J A K- P K - ' - . ' M , 7 Q v . I ' . . 5 ' J - . ,Q - - ,f . Qin , . Q A i 1' ' .' ev I - " , ,D V- A Q r N mia, , xii-3 The Izumi was organized fo fzmzislzv irisirucfion to slmlvnls il11'rn'slcJ in muxir, for llzf mutzml xg- f' f . f . 14 w' e ff ff "ln W 3r.5x'f ,W ' l r Q. I fl X e ig l I e f 4 5 A 3 , v e S L-, I' . b 1 n y 1 v V+ . -eww Q 1 --- 4 A. fe:::2" 1 " 1 7 iv' K 'D D Joseph Pilon 'Vlac Peelte Paul Gormican UYIJKIPIIIY Flla Zarbock P4 ngrznui Margaret Ba tell Harriet Kraemer Dolores Hau Viola Simon Theodore Lorenz Shirley Alcott Ethel Ambelang Lois Anderson Florence Bacchus John Baus Harvey Beau Florence Bertrarr Gladys Blakely Gladys Bray George Calvey Carl Cohn Wiaxinc Cottrill Gerald Cross Archidald Daugher Lillian Drehmel Bans ffltdtl XV Lnqcl Huzzxon S Lngrl Qllasszral Qlluh Iwnulli IMILISOTK Mrs Ryder and M ss Haentlc Marie Bury Y irg ma Hill Elaine Boudry H rbert Ben? Muriel Seyerin Elizabeth Breunr Bert Hanson Do othy Ambelang Arlrsle Beutler Stella Engel W ilbur Engel Virginia Donna Agatha Norbert Helen Lillian Fenelon Finger Freund Friedel Frish Gabel Roman Magistrates Mildred Burke Lyle Doby ns Ethel Estab ooks Frank Fischer Sasan Waffle Ruth Gab l Helen Krebsbach Bernadme Lehman Bertha NTCISCD. Gordon Mueller Roman Clfz ens Florence Imenel Gerald Joseph Robert Kimble Cliste Ixlein Isabelle Little Leola Loomans Claude Lyneis Marcella Mann Mary Marshall Bessie Goebel Richard Grassy Ruth Gross Esther Hammang Lawrence Hammang Antoinette Nlerrill John Hayes Madelyn Nleyer ty Katherine Hays Geneyiue Michels Evelyn Heaton Bruee Nlille Margaret McClellan Catherine MCC ae Go don O Brian Charles Platz Viyian Rottman Eyelyn Schuh Alta Stauffer Ma jorie lwohig Freeland 'XX urtz Okla Webster leona Weier Ldv ard Mullen Eyely n Mullen jean Murray Eunice O Brien john O Brien Fllenor Parker Ethan Phillips Harold Prinslow Virginia Raddatz Althea Seoville Hilda Sharron Frank Sheridan Donald Simon Dale Stenz Sylyn Tates Tha Clavsual Club um ounlrrl lu make 11 mzmbuv um lmr Itlfb Rom we Pzzf' P1 on Xf Tae z ' ' , . 1 , . ? K 4 ' , I Y M X1 W ' rr ,, - I V , it nf . C l lv- ' ,, 'L 5K,Y K. , '. :l., . . V f 1 ' ' f A - i ' . . r V A F v I . ' V7 6 . Y f- A f g e r 7 . . . r - ' 'lx D V l - . 7 W i ' . . Al , e , , J V . 'V' x v f 4 I A A . , I. . i x U J Lois Bunkleman ' Elaine Martin Winifred Rawlings Grace Williams I J . , - , - U - - - 7 f , - sr 'X .' H ,,. , :Wu A i. 1 . V . 2! . . V ' i A , xr v.4 'Ar ' , f r' ' 'x ' f E' " un' ' ' .. Xflff 5 V , as L W' ,.- K I 1 fi 2' -X A V X 3 L, as I fi . a ' ' FN J o 9 f , l x ' ' I l "er, 'I K . W e e C, o C 1-I -- --f' ......-" 'lat . ,.,. ..v-"' "' 1 v7 for Bernice Weinsheim 'Vlarian Brennan Melvin Chambers George Ferdinand Mary Flood Dorothy Huppert Eileen Kelley Marion McEwan Kenneth Smith anc Taylor Emil Toney Mary Trescott George Twohig Nora Twohig Anges Walsh Ellen Walsh Helen Welling Hazel Wightman Marshall Wilson Richard NVolterd1ng Ella Zarbock Norma Zimmerman Charles Zynda msfzlulmnr 'n7r 'NZ ii" 2' if -1- gg v " I I' l NW" IN' MW .f efifjifw X LAX 1 GYIll7ll'HlLl, Bury, Cbzzpnmn, Arnold, Krvxal, F. Smilh, Loren: Ulnmmerrml Qjluh N Faculty AtflfX0l'X, Miss V'ade and Miss Dennis , Seniors Alex Abig Dorothy Dankert Vorbert Heiting Olive Schwandt 1 Raymond Aigner Cecilia Deitte Hazel Hellmich Kermit Seefeldt K Ethel Ambelang Dorothy DeNell Florence jenz Josephine Simon Marcella Arnold Gladys DeRusha Nyla Kraft Mildred Simon Margaret Awde Martha Eherhardt Louise Lang Minerva Sommerfeldt X7 Florence Bacchus Norman Egelhoff Margaret I..zV.1llc Elmer Stephany Thelma Barbeau Genevieve Gaffney Lucille Lepine Leola Suhr in Margaret Bartell Gladys Geiger Rufina Loehr Marcella Thuerwa-:liter f Adeleine Behlcn Doris Giese Emil Lorenz Mildred Xvarnke l Charlotte Berry Lawrence Gormican Catherine McGrath Frances Watson L Lillian Bertram Alice Gray W'inifred Rawlings Arleen W'ilmet i, Marcella Bertram Pearl Gritzmacher Mona Marie Ristow Donald Yockey S Helen Chapman Elmer Grunwald Rose Schorr Leone Zickeau Harriette Haworth Dorothy Schroeder 1 lmziorr 7 Margaret Abbey Henry Hoey Patricia McCarthy Elvira Schiller f- IJ Margaret Bieger Ethel Hughes Thurman McCormick Evelyn Schiller ,X Blanche Caird Vera Jacobs Norman Mendleski Marguerite Senecal in Margaret Gloede Helen Jones Ruth Nimmer Edna Sievert Helen Grebe Madeline Kobs Flora Reinhold Hazel Smith S Rosella Guell Florence Kresal Lyle Rosenbaum Marion Voell - A 9 Virginia Guell Milton Lange Dorothy Sampson Mary Xlfliealon Srllvbuuzrmzv X f' 3' Mathilda Brcunig lilsie Miller Marcella Pommerich V 'I Dorothy Chapman Esther Miller Lewis Swan The CL'mn11'n'iu1-Club ix organized to gin' itx N1l'lHbt'l'X tl IQllUlL'1t'AlgL' of fbi' rlbirx of HIfJ:!l'1'll l1::.v,'n i . T uml lo Jvwlope z'0-ofwmliozf willy Ibn' vnljvlnyiug pnblir. t, ' A 4 5 XSS A' in ' in f-, X fi i ' 1 1 Grunwald, Ambrlang, Geiger, McGrath Page 58 '1 HBH R Sllllfb S zum Bnrulow AI ot! lllila WLIHIN MCf,L1YfJj SLJHH11 H11 Lg mia W fmlfn E Bomlrx Dum: 4 e Qhainrthus un: Adznors Miss Teresa OBrxen and M155 Katharlne OBr1cn Shnrlcy Alcott Lenore Amann Marcella Arnold Mnldred Boland Alxce Boudry Elame Bouclry Betsy Burnton Ruth Cohn Avxs Baglev Myrtle Brodcla Marne Bury Oralorlbnt X W i Sen o v Bernadme Lehman Helen Ley Isabelle Llttle Marcella Mann Mary Marshall Margaret McClellan Frances McCormxck janet McIntosh Mary Dana Ebert Donna Finger Marlon Glddmgs Grace Hebert enkyns Dorothy justen Harrlett Kraemer Llna Whalen Mavns Jeanette Iumorv Ruth Gabel Dorothy Kmkel Vnrgmla Gruenheck Helen Kresbach Esther Hammang Patrmcxa McCarthy Dolores Hau Isabelle Rothbauer Sophomore: Eleanor Madelyn Voell Margaret Wolterdnng 0 dvbahnq aml o informal talks Ixene Meyer Evelyn Mullen Wnnnfred Rawlrngs Melltta Kossner Murnel Severin Ruth M Smxth Alta Stauffer Marjorxe Twohng Evelyn Schlller Harrxet Schram Martha Waters axmv to gnr' :ls 1m'mbr'rs an avquamtance uzlb Ihr' umlamcnlulx Mrluloib, Gfllt'l1lJl'ClZ, Hvbfrl, Kravrmfr 2.1 ,1 f""l l -4 N , ,v- -rr A .'m375I?uI""'ill4n-'"'m..w""lulllmnmulv'm.u,,.,.nl1ll,mmn,,n"" Page S9 McCor'mie'k, Sfbillvr, Buglvy, Gilfzlingx, Gabvl, Auzurzu, A. Bozulry, Mc'y1'r', Wfollvrz ing, Vol' , mana, . ' , 1' , , 1' , I ', ' "J, V I 1, 'l' , 41, ", I 3 '11, 1 F ' ' Q3 . F 'Ity 5, ' ' ' ' ' ' ' 5 ,, 1 ' ' 1 . . . . . , . J 1 . S . , . . 4 1 ll U f ' . f ' - X Q, s Rl MLN -swf LN A A X, Bum Kulul Wan Rblllllklfk Ynllmn Blflllllg Tffltlfll Szbmll Lenore Amann Irene Bachman Adelme Behlen Ruth Beldm Arlyn Braxme1er Ehzabeth Breumg Martha Eberhard! Mavxs Ebert Donna Finger Marne Altman Avxs Bagley Rose Exgenbrodt Wllbur Engel Bxrdxe Abel Margaret Arnold Cleone Brertzman Elton Ebert 4 nuts: er 33212111 Fmulfy Allusorx Mlss Waters and Nxss ox Seniors Irene FFIIL Mane Nlolan Harrnson Glassnapp Mehtta Rossner Leslle Guell Dorothy Schroeder Ethel Hamburg Fred Schulze Antomctte Hammang Edna Sxevert Emma Helser Josephme Slmon Rudolph Justl Mrldred Sxmon Dorothy Kmkel Dorothy Smlthers Helen Ley Mmerva Sommerfeldt Irene Meyer Alta Stauffer juuzors Maragaret Faber Traxer Hutchins Ella Glanz I-lorcnce Kresal Lorrame Glasow Anna Loehr Bert Huelsman Lcola Loomans Joseph Wuest Sopbomon s Ruth Ewald Irma Quadc William Kraemer Wllllam Rodenklrch Elmer Leu Louxse Rucks V1v1an Nolan Ahee Senk Marne Tolzman ohn Treleven Mxlton Vander Bloemen Wllllam Weddlg Helen Werdemen Leona Weler Helen Wellrng Ella Zarbock I.nu1s Zoellner Evelyn Meyers Wendell Meyers Vxolet Mnchels Nlagdelena Weddxg Verna Slevert Meta Stocker Charles Tolzman Marne Weler The Deulvchrr Vvrrm is a club lo drzflop thc nztrnxl 0 the 51111111115 111 Ibm arf muszc and Iztnatnre o GFVIIIKIII-ji Wfddlg T01 nmnl Trelczvn .., fs'i'I'ww ' 'M m 7'. A + Page 60 5f if l-.ZL..,-- - -' , ' ' n .14 F . . . A . J ., D I P . . I . .. r ' A ' ' 5 . I . y . . 7 . . . la - l , I . qfslse' A . . . A ,f. I f v . y gifs' ' iw A , M I wg If C' I , I ny ', I . I fx--' , ,I "l'lu.,,.CH:llll4, IIIIV In "'ll , "n. ,,,., " ., "--n.ul"'--.1.,,,,, -,El Dons Anderson Ehzabeth Breung Cecnle Cook Dorothy Dankert Eleanor Dxeman Lxllnn Drehmel Avns Bagley Lorrame Bonell Vnola Andrew Florence Bertram Vlolet Bolmann Mathxlda Breumg Wrlgbf Dltfllllll Eflklfll Loouanx Szzfrm F lgll' 'Vlrgrr Took Salim W1144r1b1 b BVIIPIIZ Durzkcrl Lrommf vmll Blofhfu Cnrll Zlrbmft Fa Mans Mnldrcd Donna Irene anlcc 6122 Cfluh 111113 Alluwr Mxss Fmger S1 umm Ebert Harrlett Kraemer Ernchsen Helen Ley Finger Irene Meyer Frnw eanne Salter Kelley Helene Seharfenberger Dorothy Kunkel Ollve Schwandt IHIIOYY Mane Bury VlI'glI1ll Guell Helen Fnsh Enleen Kelley Catherme G nggs Dorothy Koltz Margaret Wlnnrg Sopbomorrs Mnldred Burke Florence Leonard Maxme Cottrlll Antomette Mernll Helen Glnssendorf Alice Nohlecheck Bertha Koemgs Helen Seller Eleanor Zenner Muriel Severxn Frances Walgenbach Leona Wexer Lucnlle Wlechman Gladys Wright Ella Zarboek Dolores Lewls Leola Loomans Sylvra Tates Nladelyn Voell Marne Wagner Marne Weler The Gln' Club uas rsfuhlzshed to rreale an mlervvl m and apprcnulwn o the arf of szngmg W DIFNILHI Brmlrlu BNIHIIQ lVa1qu1lnufJ .-""l 'S Q., 4 A ' n rt ,, ,p W,,.n . Page 61 l I A 'I 1 u 1 ' I 1.x fx 1 ' . U 4 Myrtle Brodda ' r' Martha Waters ll ' J . . . ' - 0 r M, ' 9,4 - I' ' . 'xfl . QP' L ue , 3. , , ' . y . ' KX . L , ,,.v- v 'Mun-l""" "nan ' I vlll"" 'l III.. .-rl'l'll'....:v""'AIvlH Lf 1 .JN 11'-K A x W 1 x 7x,u x, L. Top mu Rornburhlr D111111 Slllflf Kuml Z1111111r111m11 Wllllllg Mfflcllnrz Kuvfrnb Dobylv B1111111g M1G1atb Inycr Lualll Suomi row Burp Rflfbbllllll lbllbllltlf fill! HJI!l7lId71Q Salwmm S rrzn 143 Brnmll Rm lllg H0111 Uklfk Boliom row M1vxI:1111v Pdllflfj Aflznor Klfllllll mil Alllllllll Mclulmb Hopz SCILIIII Lrwn Kmkal 4 heuans Faculty Adznor Mxss Elms S011 urs Margaret McClellan anet Mclntosh Dons Anderson Grace Hebert Ruth Beldm eanette enkyns Eumce OBr1en Maman Prxce Mary Pucldy Elame Boudry Harrlette Kraemer Fremont Brextengross Mlrnabell Leuthy Carl Bury Helen Ley Mary Dana Helen Locks Fleanor Dmeman Emnl Lorenz Mona Mane Rxstovs Olny Rorabacher Helene Scharfenberger Munel Sexerm Donna Fmgcr Damel Lynch Joseph Goodman Vary Marshall Iumors Henry Beau Vxrgnma Grucnheck Lyle Hunt Eleanor Brlggs Esther Hammang Helen Krebsbach Ceclle Bruner Catherme Hayes Isabelle Rothbauer Lena Cohen John Hayes Evelyn Schlller SOIIIJOIIIIHFY ack Augustm Vlfglnla Fenelon Jean Hope Txllman Bruett Mary Isabelle Genrlch Donald Keenan Elizabeth Dobyns Bert Hanson Mac Peeke Thr lberlum If II llllb 071511111 nf fo vf1111111alr' fllrrrrl 111 SIIIIIII 11111 Lester Shxrey Floretta Sm1th Mrnersa Sommerfeldt Elmer Stephany Sylvester Stepnoskn Wxllnam Weddng Helen Wendeman Thomas Wxllxs Marshall Wilson Mnldred Wxst Harriet Schram Alfred Stoecker Margaret Wlnnlg Sylua Znmmerman Patrncla Schmnt Vlfglnli Severm Zola Lewis lF11111u E Hdlllllldllg, H Beau M Sturm Bury Qlfiiforiltifx- M 1 '14, N D ' "lull 1 'll lg P xr Page 62 ."""'L . " : "HJ, ", 5 " ' , 1 , f 3, , fm" ' , .' ', ' ' , '11' ,', 1 V: 4 -1 l ' ' 's I x I - 1 1 'l 1 xl U l,'l ' y lt!! t Y gl .0 3 , . . P n 1 . - I X . ' J " J J V I A Y r . . r . . A . ll . E I . . 1 ' ' Q I I ' 7 . Y ' V , . Y v. . ff? . V , . . ' . .M SK-' ity? M X .CQXS ' ,lf . . , . 'I ' , - f ' , 1' .'I'llA.,,"m' :llln ., ,..A Ibll - I' 4 lar". .,,,, ,I " -n. "--u "'--.:..,m, --E, i -v- i W i- .l T 1 B D Wu! 111 P ffl XV111 1'11b111b B1 11111111 141111111 M11rxbr111 14311111 X Wlllflfl 11111 gf 1111 11111 1 , 1111111 1nr111 F11111S011 S11 111r1l 1 01111 Rf1l11111111111 Rlvlou 1111111 L 11111111111 B011 I1 11111 P 111 l111l11r 111 C,b11 Allo1111f1 1: 11 or I11111r1r E111fo1 511pb01111111 11111111 Ar! Mlss Olson 1'111111ll A111101 Hugh Shoemaker 'Vlunel Suerln Ross Petrle Ldward Helster Ruth Wtstphal Marlon Prlce Ruth M Smlth Curt Rueplng Pranccs Walgenbatll MRIIOH Brennan Organr 6110713 Mlss Lawless F111-ulty AL1llSOY Vlrglnla Wlnters Shlrley Alcott Claude Lynels MHIIOD Brennan Mac Peeke Wlfe Staff F111'1111x A1111l111 Tertsa Olirlen Mary Dana Carl Bury Marlon TWOl1lj., Madellne Votll A!hI1 1111 S1111 11 MISS l'ox F111111113 A1111lor Mlss Nlttkl' 1'1111111l A1111l111 Sylvester Stcpnoskl Mary Marshall Theodore LOYLFII Vlrglnla Raddatl Donald Emerson Carl Tolzman Rose Anna Valkoske H Il 11101 B11s1111 XY MISS Brenner Farnllj A1111lor Ml' L F Newell Faclllly A1111sor Elalne Boudrw oe Pllon Emll Loren7 Paul Gormlcan anet Mclntosla Ylrglnla Fenelon Lyle Rosenbaum Mary Whealon ack Augustlne LCSllC Maze Thurman McComlck Gladys Gelger HRFFISI Haworth Madelyn X oell T3p"'g M3Illlld3 Breunlg M155 Wfade Fdflllf-J AJLISOY A111111111 Mona Mane RISIOW Leona Zlckeau Lech Suhr Helen Chapman Teresa V OBrlen Fllfllllj AL1lISOf Alex Ablg Dorls Glese Dorothy justen b 1 1 11 all lrbool 116111111113 o 1191 yar L1 1' 11.113 est11b11s1Je11 111 011111 to gnc t e st111 111 s il rvmr o by p11b11s1J1ng tl school 11111111111 D11 1111 B11 rj sv7v D 'ex X .JX 'Z-5 1 L., G gg ,din u f 'n V" Y xf Page 63 l "wg ' , ' "., '. " ':, 1 ' 11, 1 , v'.177 , 1' ig ' gf ', '1' , R11:, . ':, . , 'f "ay 1 , I ', ., 'L, 31' " , 11'-', .' 11, 11: C' r C' 5 A ,A , f nf ,,,,,,. . . 1' 1 '1'1 ------. f 4 ., l - - , A- - - . . , . 'Ax . . , . - - - ' , l V . ' A , V I Y- q 1 , 1' ' ' , ': ' J 1 L , 1 Y J V -1 , ' 1 ' A- 1 I , . I , f1'.y"' Donna Finger, MirnabelleLuetl1y , ' 1 ' ' . , . . J, . , . . , . , fl X "ful f- 1 H 1 f . 1 1 1, -1- if 7 1 Qfznx L 1 ' 4'3- . 1 or 4' H 1 L fxj . fy Q Q so Y 1 1 x- W' j .1 , G' 31,1 J ff .M t 13,1 1 ml -111 1 as fl , Y V xvi Y 1 ,Q..u' nf' 11 4 mul my I 3...-m,,,1ll11l4h .INl .l" Q -:VT x 1 x ,JU N., X., Shirley Alcott Ltnora Amann Lthcl Ambelang 'Vlarcella Arnold Margaret Awde Florence Bacchus Irene Bachman Nlargaret Bartell Ruth Beldm Lrlllan Bertram Gladys Blakely Mnldercl Boland Alice Boudry I-lame Boudry Arlyn Braxmeler Flnzabeth Breumg, Betsey Burnton Lucnle Burt I'11 slum Mft Robmls 'VI1C,or1111zfz Boland 1111141111 Wiigbl Rnlow BFIIXHIKILI buf W1r1!z1v xlllidlllllfllf SIOIHII 1010 R SIIIIIIJ Llfllf Lrfkv Nll177f0Yl7 Fvtablookf Bmitll Brumg Frzgn Walllzbx Mann Flllutim 4 narh ftltlllfj, AIIIIYOI Mrs Roberts Mary Dana Dorothy Dankcrt Dorothy DtNIell Fleanor Dxeman Lxlllan Drellmel Martha Eberhardt Mavls Ebert Mnldr d Errchsen Fthel Estabrooks Donna Fmger Irene Fritz Lrllxan Gabel Genuxeve Gaffney Gladys Gelger Marlon Glddmgs Alice Gray Pearl Gr1tLmacher Izthel Hamburg Helen Chapman Antomette Hammang Charlotte Clark Valerla I-Iau Ruth Cohn Harrxette Haworth Betty Cone Grace Hebert Hazel Hellmncll I'mma Helser Dorothy Holtz Izthel Hughes BSYBIIOI Humlekcr eanette .Ienkyns Florence jenz Leora Johnson Dorothy Justen Harrlet Krtzman Dorothy Klmgbexl Harriett Kraemer Lounst Lang Margaret I.aVallc. Bernadmt Lehman I.uc1lle Ltpznt Isabelle Llttla. Helen Locks Mlrnabelle Luethy Fama Maloof Marcella Mann Mary Marshall Margaret MeCellan Dorothy Smlthers Frances McCormack Mmcrxa Sommerfeldt Catherme McGrath Ixathnryn Sorenson janet Mclntosh Bertha Mlesen Lenora Mxctzel Evelyn Mullen Marie Nolan Ilumce O Brxen arlon I rlce Mary Puddy W mlfred Rawlmgs Mona Marne Rlstow Mel1tta Rossner Rose Schorr Dorothy Schroeder Olne Schwandt Nlurxel Sexerm Josephme S1mon Mlldred Slmon Floretta Smnth Ruth M Smnth Leola Suhr Carolxne Tesloff Rose Valkoske Marlon Vandervoort Frances Walgenbach Ruth une Wallxcl s Ellen Walsh Julia Walsh lldred Warnke Frances Watson Helen XVellmg Lma Whalen rletn Wllmet Wlrgxma Winters Mlldred Wrst Gladys Wr1t,ht Izlla Zarbock Leone Zlckeaa The Moria: Board deztlopfv Ibm ouiuarrl guna 0 xnczal 601111111 11111 th 11114, rr' ru W r ill' I1tl1c Rxviow Locke Bnzzmg Y',.v-wir ' .tl I '--.....g ' f: ,. 'int -If '- , , - , ' 'Q' , Y , "", "':, " "-, ' " ' ' . . a 1 C' - w 1 ' 1 - 1 ' - ' Y 7 fl ' -I ' ' , Q. I I ' ' . ' J ' T I I ' c ' ' . M . ,. L 5,5 .5 M' ' L 1: , 4 1 1 ' , ' . . . A , 1' ., , 1 ,V . x .V . , , . fx V - . . . . neg , Q ' A ' ' h f ' A IW if A ' ' if A ' . ,,1f'4l 1, I ' ' " '. ' ' ' f J ' J 2 '4 .. g' :vs f . lr: . xgf V , ',.5, N' Qld . I It y IA. 'xiii eww? 55511 , Mfg .R Hg ,,,L V ag I Y u v f . F WLM"--.-.....: H" '---......' H Ill 'uni'--4--u " -1- "'-- "'---:....,,n '- F W Y 5 Y Y ospt f' Page 64 if Hugh Sl1m.makL.r N Sbr1111111,L11 1:g1 1111 131111111 A111q111111 Ill' F111for Martha Waters Wah 1111 E11'1!0r Helen lxrnbsbach R1 11,1111 E111lor Dorothy Dankprt A11111111111 lsabnlln Gunrlch Antolmttu Nlnrrnll S 111111 lvllftlk P111 1111111111 1 C1111 3 Ix11'1b111 b R111b171111 W111111 I 111111111111 D111111rrl Lang W111111g ephnnsi iaff 1'111111ly A11111or Miss Kreutzcr 111 C1111 Isabelle Spun! I:111lor llll3lTl Vvecldng 1111111111111 Fmxl l.orv.n1 lxermxt S 1f1ldr 111111011111 lvflfl I1 Rlclmrd C rlssy Xlnryorm Twohlg Ruth XX Lsplml Ar! k1l1lu1' A1111i1111f hdwx ard Helsur H11 111111 E111l11r Iosuplw Goodman L11l11111g1 L1lflIl 111111 1l1llIIIIll I'111lo1 Luola Loomam Troy R111111 r1 Dolorns Hsu Rothbaugr TJ 111511 LOUISL Lang, Nl3l'b3l'CE LaV,1llc Ellen Walsh R1port111 Nxrbmxa Bums Xlamnv. Cottrlll Lorramu Glasow Garrnson Plno l-ulyn Sghlllnr Nora Twohxg Xiadulyn Vocl Ruth Wgstphal Hugh Slmmmnku Nhdblmv. 1 1r BUSHNILSS STAFF l'1111111y AKILIXOI Mr Nkrnnnn Georgg C IIlN A1111lu11l B111111111 VI111111,11' xY'llll3ITl Hcndrmks 111 z11l11111g M111111,11 Norman l:p,4.lhotf Illlliiflllllk S111111fr1r1 l-rank Flsclur Wargbnrnt Wlnnlg Donald Yocluy Sylua Z1n'1nurmnn 11 111111111 IS 111g11111 11111111 111 11t11b111h 111111111111 1111111011111 1111111111 1b1 11111111 t11111J111 11111 11111111111 bg Illlblll 111011 11 Ll 11110111 17117 r -vmfkji Rothbaznr Knl111Ju1b P1111 l:g111Jof 5 -1' lg MU' W" Iuun .mv Page 65 muy 1 1171- '1 1 --1, 'Km' 1 1, ' "'1., , ". " , 11", " "J, . ., ' , . . --. - - - 1 - A - 3 4 1 1 XV' ' " ' ' ' A ' ' ' ' fx 1 '- ' R I 7 I I ' ' 1 4 , ,A K , A 1, 1 , 1 xv. , , 1 'Q A 111. NSY. . 3 B11xi111'x.1 1vIlH1lIgl'l' - - - I -, 1 - A - Chgrlgg P11111 .' 1 gf- - - - - " ' '- 1 7734 11- 1 ,,-,, f - xl K ' W 1 ' Xxx , A 1 , H, 1 1 , f I If' " "1 1 " ' 1111 'J ': ' 1 ' ' ' ' ' ' ' .'.' U, 1 ' "., 1 iw? I ' .' V "1 " 1 ' . X ' f 1 1,.? X I 1 Qinil' rf '11 X .13 Q r J' 1 A 1 I :w I ' 1 e- , ' 1 ' 1 1 4 Q1 ., 1 I ,, , V - Q 'lam-...1--M .1--' 1 " 'Izumi' I 'll 'I' ..,,, ,,,,,.--"Jil Q v-.X 'S Shirley Alcott Margaret Ba rtell Ruth Beldm Elame Boudry Elnzabeth Breumg Cecnle Bruner Lucnle Burt Carl Bury Betty Cone Gulbert Andrew Karl Anthony Avus Bagley Phy llns Berry Myrtle Brodda Lots Bunkelman Wxlbur Engel E132 Fingers Faculfg Adzlxor Mxss Fxnley Mary Dana Dorothy Dankert Eleanor Dxeman George Fexerersen Marxan Gxddmgs Paul Gormlcan Ethel Hamburg Paul Hammang George Hanley Marne Bury Stella Engel Vnola Engel Scmors In mors Grace Hebert Edward Herster Vxrgmla H111 Dorothy usten Helen Ley Isabelle Lnttle Mary Marshall janet Mclntosh Gordon O Brxan Helen Krebsbach Gordon Mueller Donald Radtke Cathernne Grnggs Isabelle Rothbauer V1rg1n1a Guell Evelyn Schxller Bert Hanson VIYSIHI3 Severm Sopbomores Jean Hope Florence Leona rd Thr Plaqrrt was crcalezl 171 order to vhmnlufe YSWSM' Harrxs McRae Antomette Merrnll Henry Ottery Mona Mane Rnstow Vrvran Rottman Curt Ruepmg Munel Sevenn Dorothy Smnthers Maryorxe Twohng Bernnce Wemshenm Lma Whalen Arleen Wllmet Vlrglma Winters Ruth A Smnth Lewxs Swan Arthur Wagner Martha Waters George Znngl Bruce Muller Dale Stenz eanor M Voell an mlerest in the drama bg Ike prcsmlatlori o plugs Bury Rurpinq Sr'l'r'rin 54?-IIxxgm,,e,mw-A1 ' 5' ' G. A J- v, Page 66 iff Y I . 'K ' A w Hvislvr, Iuxtl, Brum'f, McRae, Shvzz, Waters, Bury, Lung, Fc'icrr'ixz'n, Guell, Engel, O'Brian, Wiulvrx, Hopf' P 7 V X. , . 1. 7 . , . ,7 Betsy Burnton Leslie Guell Claude Lyneis - - - ,, . I ft . . ikcllv v Q - . W ,fn . . . tx f Nl- " El . A ,f g . ' . ' ' ' ' ' f ' CT-N7 W4 , t I E '- 1, Q. ' C1 x , V1 J W , .. s K G K . 1 ,WI I. A ' ai! ,W , ? . 5 J , . , Q.. A M -.I ' M' L.-.-...I nv! ron Krurk 1' zz King T01 H1171 Iuqnam Bum: Wu! ml Buzfrnqvmv T01 NUI!! llllltltll Sccoml mu, Afllbtlktl Har Ewlalbrriofw Wlzrf P1110 Amlnu H xlu Flvrbml Hr Slbllllf Dncnfm C!9r1: mira Dlrczim Mr Sk,l"llT1lll Puully .AIIIIVIY Mr Nlgrrmmnln Vwlms Vloln Andruv Lclvard Hustnr Cmrnson Pmo Ruth XVLstpl1al Iolm Murach la Rum Vandur Xoorr Clurlmls Rulnrd Gr-nssy Russul Kuna, Charly TOl7HlJl1 Cormfx Ixllnan Hcbur Ralph lxrugk St1XdfJl70!1lN Nlarw Bmndl Frnd Ingram Irxmg Nhnbgl T1 omlwm S Ethel Estabrooks Lulu Man Buss Drums I-umb Horn Frank Fxsplur Tremont Breltengross Claude Xhub cker PILIIIU Marie Tolzman The Oral? xfnz hm bull f0lIl1LIl In of rr lnllflltflflll in on bcxlm playug unl la jmzmb nzmn' for play fnpcrclfax and ofhcr Social IIVHUUIIY Wurt Brumll Tal mlm Hmtcr -r Jg .pq-'mm' JW' ""' nl lllmu " -...M ' ,,, ---" Page 67 rx , SQA YK " A 1 Y Ultima I ' K fx W A I , ' ,g .W . ' Q ': ,Hb", "'!, I 1 , K' , ' ll, "2 pl , ' ,'.., 1 ,1 'r . ': ' " ",l :', 5 ' r., ' z, ' , " ', vi: ", '. 'gl ':, ' .-' li W"'T:',' .1 ' ' , . . r ' I - 4 George Cook Joyce MacLean Alma Salchcrt Freeland Wlurtz tl C , f . , .- + ', L -. , '. '., .S 1 . , 4 x Y Q 4 - ily? if .N7 I . N C . N ' X. u A Q nl' , I , , , - 4, A K gl ? A' 1 lil' S C , , I Q. ',' I f X f' qi -3 l ' Y Q9 l s , W F , , n if 4 U '-' ' i Y ' - Y 'an " ' 'm ' llll nl 'll' I nnlfl. 'll 'Q Raymond Aigner Alnce Boudry Fremont Brextengross Carl Bury Mary Dana Archxe Dougherty Norman Egelhoff George Fexerensen Donna Fmger Gllbert Andrews Karl Anthony The Srlfwre Club uns 0fIQl11l1fltl lo help ffmlrnls get a bvllrr and more Slrpuovlu Dann KIFVIQ Gnmj Bomlm Iusll 5111211122 Cllula Farullq Aduvor Mr OConnor iuzzon Frank Fxschcr Walter Gehdc Ioseph Goodman Lawrence Gornucan Rnchard Grassy Wlllnam Gray Rudolf ustl Russel Klerlg Nyla Kraft I ll mon Donald Emerson Paul Gormncan Fred Ingram Robert Lohmnller Claude Lynels Gordon OBr1an Charles Platz Marlon Prxce James Prxllamnn Fred Schulze Kermxt Lester Charles Eugene Ex ely n Seefeldt Shlrey Martnm Raymer Schrller Sujzbumoru Frvmg Mengel vuunr' nz a ru 0 fix LHVIUHY phases 1'-qw 'rir'r'r'isr'l1 Ingram lfgl' Jof Lillian Slevert Izlmer Stephany Sylwester Stepnoskx Mnldred NX arnke W llllam W eddlg Luc1lle W xechman Marshall Wxlson Mnldred Wnst Donald Yockey Ruth Westpha Freeland Wurtz comlwlzh umlrrxiandzng W 1' 5f Y Page 68 Bumlry P1011 R Srmllr H Oflery B Bnrluu I Ill! C Rmjung 0 O Blum FT My uungesi LAST 'Hrs Winslow Isabel Little Au3,usta Wmslow Nlartm Ruth Smith Nlartha I M11 j Wmslow Bgtgy Burton Elame Boudry Henry Otterx Gordon O Bnan Curt Ruepmg oe Pllon Naney Blake Alan Martln Mark Wmslow Olrver Wmslow KCIUL Wmlrred Rxwlmes PRODUCTION STAFF I'HIllIlL Iurgt Iruprlln Small Prafullz xflltllp Nllss Dcnms flwuuliyj H W hb h I my I Maurice Nlurray lgfmfzrzfj curl as Us ma U Ln Curt Ruepmx, SNIA! U4lI111i,U Curt Rutpmg Lzgblmg Hugh Shoemaker Georxge Zangl oe Prlon Gordon Nlueller HE YOUNGEST, a three act play by Phlllp Barry, was chosen by Nhss Frances 9 Fmley dramatrc coach as the 1978 sen1or class play Regular practlces began on l the flrst of Aprrl as the presentatxon was s heduled for 'Vlay 24 The story of the play concerns a young man, the baby of hrs famlly He hls been ruled all has twenty two years by a vmdlctlve famnly unt1l hrs resxstance ns nearly exhausted Havmg an urge toward the career of a noveh t R1ch1rd flatly refuses to begm xx ork at the famxly pea factory The sltuatlon IS made 1I1flf1lICly xx orse by the VISII of Nancy a frxend of Rrchard s SISICY, Muff Richard s enmlty toyx ard the youns, vlsltor IS Instantly aroused vxhen he fmds th It he must gxye hrs room to Nancy and moye to other quarters However, Alan the brother nn laxy, and lXancy combmed agree to try to better Rrchard s status ln the household of W1HSl0XX' BV fllrtlnv vxlth Viark and Ohver, the older brothers, Nancy succeeds m d1'lXlI'1g Rxehard to the breakmg pomt Once there he needs no help rn reyoltmg agamst the bonds of famlly eontrol and estab llshlng hnmself as fmanexal head of the household Irom the pomt ot Rxehard s ylctorv untll the last curtam the once hxgh and nnghty brothers, snsters, and mother are under the thumb of the youngest ffl-'l""i3Qif'P H xr Ar lg cm Luau' Jll 'lllrll ,, u Pagc 69 FN y ' -.1 A 1 2 I E. 1. '1 , . N, . - , , g 11, y, - -, v .V J"-..,-' M 1 Q H x 1 A - V- Y ' 1 A V H ffm .,. iyyvr V 4 ,,.....,,,,,,,,,,,,,,,, N, ,,,Y,,YY,,,,,,, ,Y,,,,,, , V f H VVVVYYYYVVYYYY. ., ,,,,,,,,,Y,,,,,,,,,,,,,,,,.,,, . ,,,.. ,,,, , N j y Richard WinslowN,i,,,A eeeee V T eTe', - - 5 . ll ' ,A tif" Al X - ' 'Al A' K x L x ri V . . , -'lql l ' ' 1 D , ' , ' , - ' K . . ' W' ,y Q - -' . ' ' C 1 . '-84" V ee an - ' 7 L dnl? . - , . . . . . . . .1 Q:-'Lnff . ' - 'S , ' L . - x wi . Y . . . . . . . Y V Y L W . . . , A f , 1 -' - 1 V ' 1 . I , t . . ' I . . D V. A 1 KJ 'hx t t t e .r.. - - V Sylzutu Sfl17!IOYk! Ivalrllr Roibbazzm Grace Hebei! Iovvpb Goodman 4 ehate U e Negative Uleam SING to advantage the experience which he gained last year Sylvester Stepnoski was one of the outstanding speakers of the debate His convincing manner and capability in presenting the facts made him one of the outstanding debaters this school has ever produced Although she did not have the opportunity to demonstrate her ability this year Isabelle Rothbauer co operated diligently and enthusiastically She vsill be a great advantage to the team next year in winning others to her point of view Her clear expression spirited rebuttal and fault less platform appearance made her mvaluable to the team oseph Goodman s natural ability as a public speaker and his fluency of expression stood him in good stead He has conclusively shown that he has the requisites of an real debater 6513"-':'1?"Mt lbkmrgg 'N-. L 1 .Nf Page 70 5. . ." 'Q " t , ' r 1' ' ' ' , w v l P II , P mtg gfflf .. . . K . . 5 , , . . . . . , N X811 - - Q I . ' Y. xg: Grace Hebert, another debater making her first appearance, had marked ability A' 'I n n u u n Q . I x ll' . , , - C 5 . Y J , . . . . . s qw - y , my-.9 as -, "L..1I'iiil ' df" N4 a X :-- .,, V - a Rltbanl Grzvj Clamlf 1311: 'Vmnzm Izgrlboff Carl Cohn 4 ehnie E e Qxffzrllratztme team ICHARD GRASSY is a veteran debater In his sophomore vear he served as an alternate and in his junior year he was 1 member of the team He has shovsn all through his career that he possesses the qualities found in debater Although this was Claude Lvneis first year of debating he howed exceptional rounded delivery made him a conspicuous member of the team Norman Egelhoff owes his place on the team to his ability m running down the facts His clarity and logic forced his opponents to respeet his arguments In spite of the fact that he could not take Part in the debate this year Carl Cohn worked industriously on the maternal at hand This experience will make him a valuable asset to the team next year I -+ lg "" Qmnifflll Y if Page 71 gm 'K l i Ryllgafitlfl, .li D f, 11 s ' - ' ' 1 . , , ' . s. J ' ' M ability in presenting in the best light possible his case. His persuasive style and well . K . . ' X . . I .. . . g har , , , ,-45. sf y p b 1 2 ,,f Y K i , .m'u,,, ' ',,. W .. .nwM'51l ' .nl t '4N.Il,,,Ivf " 'Q Tbe Kmg o Armudu uufh hu rf't11111r 0 eufrrluultrl 41112 ries wuz Proloqnz Churarlcrx Speeches WFIIECH by Rlchard Grassy Ha7cn McEssy and Betty Con under the dlI'LCIl0I1 of MISS Teresa OBrlen EX'lgllSl'l Department Klng of Arnluda LAR I MU wr DA Hffl Horace Malshall Klngs Page Frances Walgenbach Flrst Traveler Herbert Hughes Second Traveler Joseph Goodman Third Tr2lXeler Norman Egelhoff Trumpeters Sldney Schmltz Francls Schleger Monks Robert Rashld Edward en7 Dancers dlrected by Mlss Annabelle Ransltm Physlcal IdllC2lfl0l'l Department Rusxmu PAIISBIIIK Grace Wllllams Isabelle Rothbauer Sevlah Morse Hllda Sharron LOIS Bunkelman MBIIOH Born Mlldred Burke Elleen Kelley Helen ones Charlotte Clark Ila Osler Ardene Pratt Solo by Martha Eberhardt Sllffdllb Peamnis Dolores Hau lzsther Hammang MAIIOH Brennan Dorothy McDonald Vlary Marshall Dorothy Klnkel Meta Stoecker Bernlce Corth Orlcla Eckert Lorralne Brarzke Dolores L2WlS Dorls Leplne DIIIIIYIJ Weulers Elalne Mlller Kathryn Sorenson Dorothy Smlthers C2f0llHC Tesloff Dorothy Dankert Irene Meyer Marguerlte Kllngbell Margaret Abbey Marlan Byrnes Grace Dettmer Chloe Mayrand Allce Senk fvelyn Heaton Florence Bertram Dorothea Wrlght Marle Weler Vloll AlgllCf Izyelyn Weber BCBIYICC Bartol Ceclle Cook Dulrb B035 and Lvlrll Mary Darla Murlel Severln Henrletta Ghoca Grace Salchert Dorothy lzlcher Chrlstlne N1 l ensp rger MRFIOH GlddlHgS Madelyn Voell Irish Coleenx Verna SICWCII Agnes Walsh Ethel Hughes h,10l8 Faude Georgena Deer Irma Aylward Ramona WICDS Ellzabeth Dobyns Spamsb Danrms Myrtle Brodda Helen Seller Zalda Hutchlns Anne Kohler Florence Leonard Margaret Faber Ceclle Bruner Patrlcla McCarthy Solo by Ruth A Smlth C l"!ll0YI01HkIlU1 1'z'usunfv Florence Kresal Edna Sleyert Flsle Mlller lzsther Vllller Cathtrlne McRae Helen FI'lSl'l Nyla Kraft Jane Bennett Lmlnv amz' Gfllflllllfll 0 the AIIIIIILIIH Court Arleen Wllnlet Frances BlCCOfl11lLK Mlldred Merz Florence lmmtl Alberta Anderson Laura Klavsltter Donna Flnger MGFIC Bury Glrls Chorus dlrected by Mlss Wala Flnger Hlgh School Band and Orchestra dlrected by Mr I Schmltz Art Work dlrected bv Vllss Agnes Olson Stage Settlngs dlrected by Mr O I. Walcenlan Manual Arts Department Buslness Mana.,er Mr C H Merrlman The Fun Aviv Rum nav gum at a 114 nr ll 01 tbl lulml and at u lllllfllllfl lflflll 0 lb umlt nj rbl V1 vm Filllflflll mf ll :num ll 1:51b64'5b3?+'Qfr'l' M3133 'XXX , .F X! Page 72 l l w l C-Q 6' ,. A , . ' V ' , A , , Q, , 1 ' t ' ' s ' ' ' . 1 l , . ' 3 -wF---'v--F-A---Y--- I ' Y V4F-7--A7777774-YYYYYYYYYYYYYYYY . ..,...ll.l.llY,ll,lll,ll.l,............l,...l . , - ----A---------f--------------,----- A ---A A------------------ , ,l A Nuns Y .............. ...Y ,...,ll..,.,,lll,ll,, , .,....,l....,l....,,.... L l lllan Goebel, Jean Salter . . y ' i ' U I U 3 D S I Y I Y ' Y ' l l J , . , - - Y F 7 . Y Y A Y I i , , , s , D I 3 Y . Y A 7 Y 3 . . . V . , , , l y , . 2 Y Y J 1 I I Y 3 , .' - ' I ' , '- , " , " Aibi , I Y Y Y 7 4 9 V. A Y r Y Y , Y . . . , , , , - , . . l , . ' Y y 1 ', ' , ' A ' X . ' , s ' ' f Y Y I v I Q a l 1 ' x s ' ' y 'A w , . , . . , l 1. Q v - L , S I ' ' . . . , ' 0 , . l y ' . ,f-f., E, ...,- fL,,..', jfyf' I l ' ' , ' , 1177 lmm. -Q - 'M s.:r:,..' 21: ' 221' " All '-' " 'ff-.45 Y Y x , A , C curb F ruth OR the past elght years E D ruth has serxously devot d hxs efforts to the dnrectlon of athletlcs at Fond du Lac Hrgh School Durmg these years Mr Fruth 5 has establlshed a wonderful record as an athletic coach h1s basketball teams wmnmg many state and conference champxonshnps and h1s trackmen always bemg well mto the fray Mr Fruth has a method of coachmg all hrs own He IS a strong belxever 1n the theory of allow1ng the athlete to employ hrs own 1nd1v1dual1ty and h1s own means of forgxng ahead He feels that lf IS hrs duty to pollsh such characterlstlcs The success of such a system IS mdebatably apparent Although he IS a coach of wxnners Toot prlmarlly urge character develop ment This pol1cy IS evldent ln hls athletes Hns men always fnghr hard and fnght cleanly Fruth coached teams are teams that have grasped the fundamental eth1cs of sportsmanshnp and of the game The Fruthlan competltor IS a flghter who never sharks hrs responsxbnlxty He IS usually heady and 1s alwavs capable of handlmg hlmself because he has been coached thus for he has been coached by a man who understands those vshom he works wxth and who knows the game Fruth 1 a coach who asks first for character and then for vnctory and who gets both All power to Fruth Fondys beloved athletnc mentor A MQW X,- Page 73 '1 ' .J W .. 1 ,Q ya, , A l V ,,,V f K . VK V 1' r i 7 nl . I . . . 7 . . . . ' . . ' 34 . . , ,, ,, . . S - p . . . . . . . . . . l . IQ , T T1 A ,, t sv' Av K ,T Sommu rlrff KYIIIXIV Slam ufllffllllllg Suou Bush Rajmer Hauvm Cmvx Bafal Mullen Twlrzui Dnnu T01 man Fnufb HlAbf!J1Ll7 8115411 Dugmr Iiuruzuumn I-0113 Krmlz Zymla Clark Sfbnuli Pllon Immcl Duunx Augmlru Olvon Mzurug Wzlxon Burmczvlm MlIKF11Tl7fI.gf1 Aspalorc' Halman Dabyzx 011113 Muxol K1nr1m1'3 Pnllaman Allzn Abzg Mflissg Baker 4 ullnmmg the Ball HE 1927 football season opened wrth a rush to Fond du Lac by vlrtue of a wm over Mamtowoc Then came a serles of setbacks, the only ray of llght commg rn the presence of a vlctory over Sheboygan The squad fought courageously agamst the odds of cold, mud, ram, and wenght but ICS speed and open offense were slow ln gettmg under way Sprmg practxce forwarded no great hopes The speed and bra1n were there, but the brawn was lackmg Coaches Baker and Olson worked very hard and very dlllgently and formed a squad noted for IIS aggresslveness desplte the contmual handlcap of bad breaks The team worked Well as a un1t and showed the effects of tutelage as the season progressed If grlt, fwht and never dle splrrt deter mmed success, the Red and Whlte were lndeed very fortunate for they excelled rn such The players as 1nd1v1duals drd not stand out Team play was the chxef character :strc of Fond du Lac s eleven In 1928 there wxll return only SIX out of twenty two letter men, hence the future IS doubtful However, we have hlgh hopes and trust for the best We know Bake wlll g1VC xt to us 6E'5I21JGfEafv5 fTl95w"5TX Page 74 , f" F W ,Quik Ar 1 y-fs , 1 . 7 - ' V 1 ' - 1 s , , , , , - . . - , --, 1 , , J : I I ', Hr ",, -,. ,- '11 ., , . '. 5 ' . ,- Y 4 l Y Y Y Y , P 1 Y ' ' 7 7 3 ' i . , , ' 5 S , - 3 K "3 , f , '-', "5 I f, ' , I V 7 I A 'Y Tuff, Culry, Scbciharb, Corrs, SlJ!'1'idl111, MU11dlfSlZ-3', Hdlllllldllg, Holmes, MCDH11ifIS, Horr, W'agm'r ZH' o P' . 1 . . 5 . . . U D - . . , . . - .1 ss - - ' 4 ' fr A "' I 1-.. up ,- Xp s Xp . It -1 1. -1 1 -1 J L . . 1 , - SL s Mfr' September 24 October 1 October 8 October 22 October 29 November 8 November 12 Fiqh! FUIIIX P1 bf 55112 Q5amezs Mamtowoc At Fondy Appleton At Appleton Green Bay East At Fondy Marmette At Marmette Sheboygan At Sheboygan Oshkosh At Fondy Green Bay West At Green Bay West tf7Zf,1f2d2I-nfl-rf .E,i2'i4U6O52u2i41-Q M Ge 1.1: LOACH BAKER The bllldlllg mentor of foo ba 1t Pond du Lac Flmer F Baker asgam placed a vxell drllled team upon the held Baker was tremen dously popular vuth I 5 men H15 personality and abxllty vull always b remembered by those who vxorkcd under hum 5 , rv! .7 l., Ll 1104411 Halzls HINRX OTTERY H B Ottery e1rned 1 name 1s a fn drop lucker 1nd as a d ngerous passf recenn halfback ROBERT DOBYNS T Dobyns at tackle was a t rrlfle tackler His splrxt and aggresslve ness mane him a marked man Q L k i Page 76 Q- wfxn M' RALPH KRUCK F Kruck s puntmg and passxng were praxsevuorthy 1' 1 ROIA D HAUXIAN Q K Ll Ifllll Halfmm nt qJ1rtLrbu,lx prowud xn Lxull nt blmkpr -md tack ur IDVQARIJ ASPAYORI P li At rlu tullb,u.k pnsxtmn Aspatmg or nu QNX H-XRRY NIIIXINSPERGYR T XILIXLIISIVQYLQF :L Sl'I'!1SI1lD, tack mxs x tu t L Q rn hr tmp CLAUDI XTUSOI F C Snadx Husulf 11 untgr was zu Llflft passu Q-'fJ?QfU T X Paga 77 Xi fl .1 x 1 J, W si . 4 1 V-M, , . Tl f. . B. "Bunk ' ful I.i111"' . '. ' . " H .' " ' - 1 5 - 'V could always gain .1 needed yard VI. X i 1 . x N " L' . lv A A fn 1 1, - acc . ' -. 'XW 1 J XV . 1 , J' . . i 1 1 , . V A ,,,, A.':, ..A AQ lsr, ah", d'd I ' righ Ewing al N7 nh- 'm-. L Q .1 !'qt A. 4' nu-1 1 ASSISTANT COACH OLSON Olson who had clmarbc of 111 strucung the lmc men 1n partlcular lmpartcd much xaluablc 1nform1 mon to has men m such 1 manner 15 to nuke lt C1Slly us1blL IIMIR SCHMIDI' H B SLl'lH1ldK s sp cd and drnv. made hlm 1 dangarous man off thc tackles and ln the open fleld ALFX ABIG, C1 Abxg at guard was hard to upset and fcxx plays were drncn nh u hum QMIQCEIQ J 6J efil3:CE- Pagu 78 -f QA? MN N IMT Missis- SIDNEY BURMASTl:R H B Although llght Burmasrer was used as 4 blockmg halfback I . 1 FM ., ' O 5 5- f 5125 f , VX I ' F.-" X! 'A l , O ' - E ' x 2 ll A Q, i Q V QE 1 ,sl , 5 45 Q .24 . V 'fi uf ' cp 46 i-fes,i,:,,,,, ' ., , ' ' in h ' ! ,J ,V J 4 e- .. 1 S I fit? N, is 1 V C3 .b 5 3488 K t M , 1 ' M. wr ,A ly ' A , ill - fl. H W'- N L l ' ' ' c ' '- 1- l A I f L l j Ni l O n . 1 , a l H I ' l O4 GORDON FOSHAH H B Onu. m thy op n Foslmx s spg d madn him ,1 dlfflCL1ll mal I brmg, iovsn ,uv Q J .7'f ,xl , MAKLQUN ALLEN. G. C 4111111111 Jul Allgn at gulrd was hard to block bnuusg In knux Ixovs tu sg hands v XKTHLR ININIII H B nlbl llk Jn ll 'gnnu muh and nrrud thu ball II XI-XURICL HLRRAY F B Lll'Yi1'v W S YL, HLLUYJEL pxssgr md 1 smurt Iullbx lx hai P, H58 ,C xm,,c1fm wgxana -k Pau 79 -'Q - ' - ' ' ' ' u" his KMA M41 A V 4' 5-'f A . . ,., . . L7 Im ' at lultbf r' '1tcr- CL A, , .. .1 . , ff ws too. f, r f ,J xi fd , , . , X, A A ' ' fs v, ' , J , 1-' ,C , ' ' ' 'H' 1 0 ' ' Vi? 'V' I 1 M 1' 'a .1 "ry " ' Q1 , - 4 . . ' .cy X6 fi? , 4, X "':5-3' , f. rl W, 'X Way .,. , '- , A ' ' . M qx Ai fffflfad f C114 , -1 1537, , ' -1 '2' ,Uv f-V., V., ,, IO! PILON LH: ilLa IXINJX CJ Ixlm Ldc ' 'X lf' 1 '45 U ST Kiln Q X S TILT W 11 JL J n L 114 L 11 1 l'lIIl XX ILLI AM ICI I' Y o Ly 0 5,h 11 pgruncc und Ins power s a g to fun adx nmg, Ihrmdv at quarterback was good passer and zz flashy runn r VAX MCDANIILS G Alxx Us p,lNlI'lj, Ins bust MCD muls un Llucr 1t 'lI'lRlXlll'l2., p nys ! ' F Q 1Qgfgu 6,R'5QmUCi? Pagbc 80 bk QIORGI CALVY H B C1lxy Lould pva .md run 1nd dad both wry well H vs IS h ady I1 so I-1xZ1:N NicL'SY E Huy fs anxi shxfty Mdzssy kllld do LYL ,th ni., an Knsi Shiillld ,Q 7: . ,, 4 I ,J 3 'X M' 4 wp, - ,L M, A A ,W -:V ,J . 1 1 , C- K U ,ff V. ' V X . X. C.HXRE,gi, .UNTQ fx V is grcat I-f'fmivc wunk at Zjfniin at iaclgic was .1 wiidcaz S Q, an wud, na rn1':ij,'bioukgJ CCI ' vas 1"cd .n'sp.rzx1'g tr his lil d-fuse . xi wr'-ckcd lgvp: um of n pfay. lic kmw mm: 31:11- ICA? Mics. witlm wffL1mSiVc IO1'!'lTflfii,l13. 31' 'd 3:11 mic 'ixayf UI' QJQIEIHQ tfz: Tuff Q,:1'1'ic.'. Q 22? "' . V 1 1 . if f , . . f' . ' ' .. , NI. , F I-', ahh u' lacking '1 ex- . ' ' " ' LX ' K' , " A ' a tanklc ' C A L ' ' .':. I ' f 5 f V CLYDE KENNEDY, B. Ly ' 1, 1 1 3 'E w . fl , . , 3 A . . . Y C , x at, , . , A. r :iw .Ll .,,r,5, j A ' ' ' do. ' ,K V ,' ,' , ' , v A ', '. f'f'f'. Lx! - f- N -1 ,, L y ...,. r Y 1111 1 111 1 1 fu 0111 13 YV II 1 111 1 ass, Qlatt , emit lguut LTHOUGH openlng the 1927 28 season wlth only one veterm Fond du Lac s all XICCOFICS and the conference season opened well Then clmt a slump clurmg Sxhlch fond du Lac s defense remamed as strong as ever but YVltl"11I'1 whlch the offensnve vas weakened The players lost thelr shootmg eyes Agam and agam shots ,ame dangerously close to smkmg but d1d not The close scores of all of Fondys games testlfy these facts The season rapxdlv drew to a close and then, too late Fond du Lac hlt her real strlde defeatmg Sheboy gan 24 to 6 ln the last game of the season The squad conslsted of good not flashy players All of the games were lnterestmg to watch for If was always pleasant to see a well coached team that was well led aggresslve and headS The team was 1 typical Fruth coached team vutmg for opemngs and then breakmg for them The prospects for next season are faxrly good smce three lettermen xull be back Wlnnnng or losmg basketball as Pond du Lac played nt xx as good basket a G if-6 efaffas Cl Page 81 Burr ".Xft'l', P1'illi1111111, M1 II' , B1'11:, Cfulzjl. Ff'11111'J5 C11111'f F1111 , , Al11"11y, Mlfmlf, 1:11 :1'f, .1l11f1'111l, zlig 811.51 V 1X 'V ff 1 - .. 4 , . lr 1 l . . . . 1' 1 M red and white cagers started wlth ll burst of speed. The prelnmxnary games were K J - x , 423353 1' ' 1 I - A K -Y V- 1 , . . . . K 1 Y . 1 , . . . . . X, 1 - l ' . j ' ' 1 . .' ' e , . . . , 1 J l V 1 l f 1 a I J , Q 1 1 . 3 . V . . Ji l 1 1 . . V . - . , 16? 41 1 '. , '. ,X . . . ,1 . . 1 ' ' 1 J l V. . . . . , . . V Q - L 1 b ll. f l .4 1 s ll f P a 1 so a a a A. aaaa as ,m 1 1 -1 J " A L ' ' K ' Kc., A M1101 Immvl C1113 Corzfb Frutb AIIIIIFIL Oflffm Siam' Huruzg KIIIIIFIFX Burnah Decmber 22 January january 13 anuary 20 February 3 February 10 February 2 February 2 March March March Elm Games Fondy at Oshkosh Fondy at Green Bay West Green Bay East at Fondy Fondy at Sheboygan Marmette at Fondy Fondy at Green Bay East Green Bay West at Fondy Oshkosh at Fondy Fondv at Marmette Fondy at Mamtovsoc Sheboygan at Fondy 1.561 B131 9CuflsX?.1fiwyaFHav6fQjmGLm'5AmiI5'X Page 82 S f, , 1 I ', ' ', , A A ', ' Q -N Y A- X ' 5 ' 6, ,,,,, , ,,,,,, ,,,,,,,,,..,,,r,,,,,,, L' - -vF- -FYYVV YYYY VYYYYY- F -YYYAV V F VFYYYYAYYYYVY777777---F-DF-,AV YYYYYYYYY YYY' L 1 February 17 aa.aaaaa F aa,.aaaa........,.....,,.,,7.,. Manitowoc at Fondy 'H 4 ..aarr F ,raaaav....... ,raaaaraaa, ' F 9 ra....r,.,t.., .. .,..aaaraaaarrrrrra,,ra rrt,, , as Lt 2 rarraaaav F, .a.r,,.rrr.r,. ,.rrr,,s,,rrr.r.,.rrra I ' rj 9 ,,,,,,, , ,,,YA, ,.,v,,--,AYA,,,,AY,YA YYY, ,,,A Y ' f M 16 ....,.aa..r,rrrrr.raaaaaraara.rra.,,rr ,n,,,rt F w -X ow ir 'I psf, CX is ff ie! y J 1- g ew , , x,4y-' 1 5 G rm: 111 Donn Il! Qhcvx jlcaim -A. R111 R 1h fond du I IL R111 Rah Fond du I le Rah R111 Pond du Lic Yea Team ' Flghr ' F1ghr ' Hgh: We rc for Iond du L1c We re for Iond du Luc Fmcst Clfy m the vs hole xxlde sine We hive pep 'md we have snap We know how to put her on che map R ' R ' Pond du Lac R1 ' Rah' Fond du Lu Best old tosxn m the whole mde state P415 S x 1 i . 1 w 1 W H. , ff' , L E Q 5 775' P ii 5 lr my ..,w, , 1. fQ ,,'H when J f, If ' ' 1 B1 r ', 0 In , 'v, Iukuv' Xt, - -. ,' , h ' "' .73 n, " U- . - 4 -5 .1' 5' r U-- . - . -4 .N U- - . -' . M3 J . - . xx' 74 Y . . . V 1, . . . , 'S 3 L 1 ' 1 b , . , W1 , 1 X . 2 , Xi . . . 7 7. A Vx: A t , , ,C ,, , V , 11 , . , , , , D 13 ah . nh . ' ! 1' h 1' 5 1 . . . . Q ' x ' ' " 1 XD 'N 1. 1 ,1 ' c 5 x.f OU! ARTHUR INTNTIL Lxptaxn loruuml Gum! At 5,u1rd and tlun forward Capmmn lmmel offered 1 splcndld flbllflllg spmrlt 1nd ,1 keen eye for the mop HI 'NRX O'I 'll lil l'orua1d Xl X' hill WURRAH lit!! U fly ILNLIII Li l'HJ.k. Splr 1 floor guard ln Kms 1 mal 1 1, up serapper At forvsard Ottcry s slull lay u hrs lmovyledge of vxlnn to shox and vs hen to pmss he did both well C LAL DI MUSOLF C ll 41 nl The balk guard Musolf was J cm defenslm mn mlm rarely allowed lus man to lose lum G1 ORGI LALN X lu: lt ard Cn yy u fst heady forward proud 1 wry accurate long., shot 'md 1 good floor man 5051 753' :OC-1 BM rid-fgrxfierga -Euffxx-D21 Fgwilm X Page 84 l . 2 , N. ' : , . 1 1 L y L . ' , , I I . Pol' Auf iz- Mrs' 'elm lit as .: L 5 Q , , . ., blng- L "' N . , , J MT -x , 4 . A 5 ' . ' ' 1 5 , M: . - ,, I Qs e l :f 'N f p x 'f l 2. ,M . A x F H f , s H H a i sf - y fx - wl d V. , - f g Pky , Q4 I K 1 . . , , . , ffl V .y J , I ' E5 ry lg' f 2 51,7 xl l rj 'Z :'.i I' ' ' Q ll: 1 , ' ' , LX F! 1 SAD I, YXT1, .X 'exe CHAR! P9 STOXI H I DXX XRD 'XILLLPN Cnpmm glut 0111111 11111111 Xlu gn XVI wlvnxs by rnmg T1 lxrgcl IN ilu ull lorvx lrcl mlm smlx b1 kms tram ilu curmrs vm 1 hm nl ft.llSlXL glll 111s mllrplssnd ll 1 1, 1' 41 111 11 rn 1 L tru t1r1111x CL XUDI' KPNNILDY I'm1cu1J lxlIlXO1.1gl'l s'111ll m 514 lxmmd XYLL form hlrd V35 2 Clkxlr handlu md an null nt clr1bblLr DU 4 SQ! SIDXI X BURXI X5 fl R llltlll L gt 11 HL rm 5tLr or w1r1 was lg1,l'LSSlXLIXLSS X 011 11 t DFL It X 1 L Elm ARC HIIS XI IJ XNIDRI XX Il IX hs! n1lx1111, um r xllt nu ll'l'I1Ld l 1.r L on 111 11 Mnsy md dunnsg , 11,1 Ii,,V3,L1-A 332511-1-1-T95-fr! Frgif' Page 85 f 'I - Fu" Al . ll, 'll . 1 ' 11- '1 .' ' , '. ' LI ' ,N N' ' ' x 1 6211111 V S11 " ' c" .r1l, '. 11 7 1 1' 111 .lfnj cb L1 ls ff 'IF' N 'llc bum l.1111l ll '.1gi11Ag l " l '. ' HX! 5' . 170' ' 'I Tl1' fn' f 1 .1' ', .1 f - ca ' scc "mn l1.1v-11't ' b.1ll," I sugnmd to be l1iS 11111!to. A A ' '-5, '. X Y, A '. , ' ball .4 -WT if , ilk, fir IN' v sw. ' 11 l uv' 1l1' flour b rl ' 1 l Yi 2 A 1 Q ,, gy lv 'ff"".,3 .Aj V 351' 5 ,f',7, CQ ERFV M Marshall M Glddnrgv H Rubin N Km! Irnkym I' Wufgrrlllurb L Drltlr I' Lvfll rank: M Wlxl A Rau lfm rouzb C' Clarft P C rl! mulrr C Tr lo Ll Svzrrzn emur utter Gfeam DDED to the usual fall wmter and sprmg sports of basketball volley ball base ball track and tenms M1ss Ranslern has added soccer cloggmg and character 14, 6 dancmg Much actrve work both ln class and out of class has been done m all these varrous actrvmes Soccer practxce was started by Mnss Ranslem nmmednately after school started Although soccer was a new sport to Fond du Lac gurls not much tnme elapsed before the gurls became adept players Class soccer teams were prcked but tournaments were not held because of the bad weather Fast upon the heels of soccer came basketball Volley ball follovs ed rn close successlon as a mldwmter sport Much admlrable work was done by last year s veterans of volley ball and by new partxcxpants Baseball and track brought an unusual turnout of mterested athletlc fans Bes1des SPOHSOYIHQ all these actn1t1es Mlss Ranslem has conducted throughout the wear spec1al classes 1n clogglng and ln character danclng and has had charge of the 21rls vs ork ln the Sprmg Athletlc EXllllDlIl0I'l and of the dances of the Fme Arts Renew lvxvgafa Hr!! v-:C-Llasqg J71 E333-ajax, Rn-3 ,raft M G' Page 86 . , . ' ' ., . " , . f, I. j 5 '. ', . ' ', 1.211 ., . J, . A , ',,., '.i : " f. vs ,QF y , Qi' kd . 'J s 1 9 s ' X 3 s n y 9 SKA , f . . . . ey. , gi u y 1 P . . 1 V . . . t V , . . k . . . 7. . 3 . Y . . . . . A . , Y . . . A . . . C 1. V- Y- ff 'KR , V 'rg' f f 's 'MX fi' ' ,V " 1 A--. ' ,' 1 A l, . - 1 - , ff . - , Aff 1- wr, ' 5 X If Y -t, 'A , .-is -'a1',31v ,V Krat F Kual I: S1 oflmm NI 1 m M WH au lun N Nlarxmll Wu 1 emm Basketball Team MMEDIATELY after Thanksglvlng the gurls basketball season of 1928 opcne Regular practlces at whlch a large number of glrls turned out were held unt1l LJZ the beglllnlflg of the second semester when teams were plcked by lot then tournaments were run off Captam McGrath s team due to her abllnty as captam and to the swlft accurate playmg of her teammates was vlctorlous Class teams were pxcked by Mlss Ranslem coach and athletic Instructor lm medlately after the tournament was flIllSl'lCd Then there began the Intel' class contests whlch were run off Enghsh system In these contests the semor team made up of M W1Sf Captam L Mletzel M Marshall M Glddlngs N Kraft E Slevert F Kresal and V Rottman agaxn showed 1ts remarkable mterest and abnhty 1n basketball Because of the commendable work of both sophomores and jumors much may be expected of them next year is f M4 lflE1r6l25ja6 P18 J- J Pay 87 N..-V XJ fw fo J rf Q, N. f, . "5 , '. il'l"l'f V. R 1 , r . Glmlrf' AQX, . '.f, ' ITAA , l. 1 If , I.. 1 'IZ -v 1' 5 we VT? 71 5 . U 0' 1:1 N I d. Xxx a s f" 'a L' . . . f , ' 4 ' . , . . . . , 3 , , - ts V rw 1 x ' ' . - L . . . . . lx i s I Q - 1 - I s ' -I l s - ' I a . - I s - 1 fl? - x ' ll. . . , it x9 ' 'W f la Q5 H1 A1 l K9 fix wg f , fb A- -ff - fe X f ff qv 1. i-ah:,fr f r J Q 2 he Q 1' Q 11 fffu ...J D Rrnlllzc I Lnkr' N Klrmkr O Prrbn M1 Paulukl O Kraus E Fzlzpuirzck G Srbnff r C' Iovbg 4 umm 0112155 gllaskelhall HE Junior Class basketball team under the tutelage of Mr Pawlicki romped 1nto an early lead in the inter class league and continued fine play to f msh in first place Bakes scrappy seniors finished second a game ahead of Toplnss sophomores Clson s sophomore squad found the going too svuft and after a poor start could never catch up with the rest A number of the games were played as preliminaries to the conference games and proved interesting to the spectators The Winners claim to success was gained drive that could not be denied and the same feature was characteristic of their floorwork Undoubtedly Coach P2.WllCk1 deserves much credit for his men surely played well All in all the season was an excellent one for 1nter class basketball The games were all close and hard fought Much available baskeball mater1al for the future was uncovered lik X1 Few? F561 1061 B1-:IT K Y I' Page B8 E . s L . ',.7' , . ' , . ' , '. "", . ., .' 4, . 'rvt',z.7.c' Y , , gigs 5.5 U . L- . W by . , . . ., , gl . . . - . lg A - .. , ,, - - - - , t i ' , I , . 7. 1- I ' ! ur, . . ' . , . . l u A X through teamwork and aggressiveness. The juniors followed in on their shots with a j . . Y . . . L 1 ' , Y' s . L l il L 1 f 1553 1' jf fr. ,. f' sl A . 7 ,iff ' .ni fn 1 .:-Vit. X ,I -U- s S111 IIILI 36111811111 I-IE I1te 1eIx ent of sprlng 1nd the I1eIx of 1eIequ1te I1e1I1t1es prompted the dls eont1nu1111ee of tr1eIe 1t Pond du L1e Hlgh Sehool fOI the 1928 se1so11 It Ie1st A 1I1e1e xx s IX 11I1bIe 1n 1bund1nee of experleneed 1111te111I 101 ehe Io1 l'l'llIl0I1 of squ1' but C o1eI1 1111111 eIee111eeI the t1111e too short to 1IIoxx I11111 to EI 1111 I11s men 111to the IICCLKSIIN LNICIIIIOI1 ISCLILISC e'11eIe1 t11eIC hooes xxere 1I1111eI011eeI IIIOIIICI I1r111eI1 of 111g 1et1x1tx xx IS soug 1 1 1 so 31 Ie Q Jves OI p11t1e1p1t1o11 III 111e 11seI11II IIILI 111 CLIIIIIS e1reIe Ie t1lOLlf,l e 1 o suthexent plmxlnx 11e1 111 vot1 e ses III IIISCIIICLS me SLIUO xx IS xer stvo 1' 111 1111ter11I 1nd lt xx IS xx1tI1 regree 1111: the sports of I111eI b1II 1nd te11n1s xx ere LIIISPOH SOI1blL The eleelslon of 1 sehool xx 1eIe 1tI1Iet1e C,O'lI1LlI tI1e1efore f1x o1eeI the IIISUIUIIOII Ct 1 pI1x 'round b1seb.1II Ie1gue of elght te1111s Chptuns xxere ehosen for the e1gI1t teams bx M1 I51Iee1 mel NIr I'ruth The chooslnq of the pI1x ers xx 15 pI1eed IHIO tI1e I11nds of the respeeuxe Ie1eIe1's A eode of rules ind 1 eh clule xx ere then tormulued TI1e sehedule prouded tI11t e1eI1 te1m plax fourteen g1mes txxo YXIIII e1eI1 otI1e1 Ieugue squ1eI The gezmes xxere Ilsted for Tuesdnax 1nd TIILIFSCIIN 1fter110o11s II 4 15 oeloele 1nd four eI11moneIs xxere Iuel out UPOII XVIIIITI PI1x f1eIeI thus prox1eI111v 1111pIe pI1x111 11e1 W1tI1 e1eI1 te11n 1eIopt111-1 the t1tIe of one ot the N1t1o111I ILISSUL 111e111berx the SLISOII oveneel LILOII Aprll 7-I xxlth the folloxxlmg hneups CJAC C7 LLIIS Uttery C lflfllfl Cxebel 51e1 1e1 le ert e me 1 en er exxert D e .1 1 Ire exen QJOULIFILII I-Iuehes Wlllls and S1rt0r1 BOSTON BRAX FS Immel Cuflhllll Burx Nlullen ToILm1r1 A Trelexen R Holms W Dunn C Stone Little Ix1n7 Leu andl Immel PITTSBURCJ PIRATES Nolan Clfffllll Ixlunke I HJITIIXIJIIQ., Ilexxllt I'rIx Buett IILCIx Iromen and Sherxdan XX IORIx CJIANTS NIIssx Cflfllll PIIIISUD CI111tsn1111 Kqrls Dre Step1111sIx1 Wulel 11, XI1mT I II11111111111, and NI1I111nex OOIxI IN IJCIDC I RS II1I 111111 C I7 1111 'xs11.,11er Cross 11111111e e el .1111 C111 nex XI1 r 'IxxoI111, C mrth .IIILI Czrmssx ' I XIDII 'HI X I, Xlxl RS Ixenneex C 1111 xx x e I1 1 1re1 e111 I1s11x SeI11111dl .111dI.11 e CINN VII RI DS X e1 exx C 1111111 I., Il Jnson 51 1 nb Lve 11e1 XX1esr IIt1sI1111.111 C1 ore 1nd Dolllxausen The Ie1gue opened xx1th 1 rush 1nd the 1n1t1,1I IHILICSK xx IS so greu that It e,11r1eeI n1.1eI1 CI'lIfI'ILlSlJ.SIT'l eleep lnto tI1e se1so11 of eompetmon IXoI.1n s team st1rted xx 1tI1 1 rush, 1nd after xxmmng the flrst four games found 1tseIf ln possess10n of the 1ns1de r11I to the flw A fe lfL1I'L th1t ere1ted 1deIed mterest xx as the Iexxmg of 1 eletenslxe md offe11S1xe x 1Iue upon e1eI1 ICIIII 1eeoreI1n2 to ILIDS seo1ed The ILSLIII of the ILIQLIL xx IS tI11t lt ceeup1eeI ox er e1gI1tx I1eIs 111 ele ID xxI1oIeso111e 1tI1Iet1e eo111pet1t1o11 uneler XI1 Iruth 111eI N11 B1Iee1 Ionelx PIIQII n11x xx ell be proud ot YIIII xx I'lle.Il I11s been elone IIOI15, the Imes ntl 11u11I t t , or t1e noeeteel 1 IX egroune ISLIL xx s 1 x1st xxholesel sueeess P ff fluff P hui' 1-1 81" I'1 N! wi , 7 , K . , . - 4 F H 4 ix ' . ' 1 " 1 ' 4 " . ' 1 ' L ' T . ' 1 A Ig! T 'ASL X.: 'L 4 4 " 1' " I H", A ' ' ' I ' 1 I L1 'i " . "L 'B " I" " 'LL ',L " L ' .A spr' A' 1 ' ' 'A 1' 'L ' J QI1 for and xx'11s u11cox'e1'eeI In che fo1'111g1'1o11 of . ' fl IIII 'LIK ue. III11. f ' 1 ' ' I.-II.-11 g I ' 'A ' rs '-Il I ' gl eIu'tc LIILICIQ f ' 3 1 ' I I In bn I A ig I ' "I I '. " y Q .' nr, I L .L L ' 'L K ' 'L 1. . . 2 S 1 5 1 ' A 1 . ' " L . 1 ' gd' " , J " ' DQ ' I' 'L' '. L 'b ' A ' ' 1 'K ' L 4 ,L , . I 1 Q I - .K 1 I 1 3 ' - Y f 1 1' CHI ' I ' ' f- ' ', fl 1 Q 1' ' ', .II "IL 'I , Z' 'Is' , W' If, Sllg ' , Dry ' . II11 '1', ISI-H , iII','nI ST. LOUIS CARDINALS-Abig, Cujwluillg Aigner, U.1x'is, Gibson, I,x'11e1s, I7oxx'11s, AIJYSIILIII, - -k- ' , Q A L' 5 ' .' ,V ah ,Y ' 1 .cv 5 , v . .V 3 s Y 1 1 4 I NIf 'I ' I X ' Cf ,', 11 1 Q . , 1' ' . , ', A gg ', I ' "I, V' I "- elirj, , 1 I', ., 1 ' j, 1 . BR I . 52 f- . I .11, ,lllf 5 Yhk' ', , S 'rf'II, II ,, ','f . 'Ile , ' ' YQ1 , ' ' I HI .1 f .I .1 Q 'I ' 'Q If- 7 -I", .'.lf 11' sg e31ly, XlL1rr.1- . Zxn I.1, Slu Ii, C111reI111, Ii111le11- k'-1.151 ,, :1I.,',.' I ,' .1g'. CIN . 'I T 'I f-1' I1 lr' ', llj g I11g.1 s, I.. H ' , I511'I , Ulla. XY'.1Ige 11:11, bi 'II ", gb. 'L ' L ' 'L ' . ' I '. '. 3 K . ' ' ' "2 '. " of i '.11 '. nc ix'i 1' f I ' 1 ' ' 1I.", I Ie. 1' - '.1 , '. ' ' 'I ODI ' ,C ,T If -1,' . .rr 1, 'X P .r 1. r-'11 ' TY P. 111 II4 'IHBY WOLDE WEPE IF SAYYE Alfldlb CAUGHT IH A TRAP UP ON AN AMBLERE RALLY SHE. :JAT Win, ' 'Y Q X4- THEY COUOE' RCBTE' xx civil? x 5 W Q31 W?-wif .Qt 'mum Ei My, 'Wa THEY Baowra ua our OF mm WELQCQILSM. WE SIT ON H0519 AND S AIQL RID? -ff 'kv' 3 P5 90 f-O z L2 OF' WELL COUDE L HEY PLEYLN on A ROTE, WITH HIM-IHER WAS ZX YOPQSQUYER AUJBY THE' KCYI1 HBP 1 TML, F x YW +hai."" ik I L- ff? VH! SRU-QNX WAS VH lg JI 2141 FOLKQ-ON' PILGRIPVXQE x o 3-1 , I 0 . 7' I F , 1 . 0 ' ' ww ' v 0 o I 0 il . s ' V V N ,, - Q A 1 Q ' Y 4 . . L .wWiv"'. .Q ww , , ,.-,XA N , , , Y tk 'X ' N Nr ' ' X 5' s 3' W 5- , fswvyabjfg vfwgiiw , V 4 I J if I., my ' W 1 . f ' 1 if ,,V" 7 ' ' , ,V fm . AA,' 1 ISM 4 I R Q W Q ' , , z ,. . I x ,V XX I 6 , 'A A ' R If ,, X Q V ' 1 1 ' N QF ' A die .V W " , 3 I 1 .1 ' 'VL W , f r . A I . , gf? 0 vt -', jf .5 .' V ' y Y ' 5 f . ' '7 ,ye fm' ' V f A . , Q , as 'Q 1 . , 5 2 . I " C7"?lf'1 - ' av W z V, Q ,., H wi , ,, ,yi ,Q-1 , ,, f AA f , Y pf, 2-fm, fa ' 1 Y. Q- 'vw ,, 1:--"- , A -it 1-,Lvqmzgl 6. . . , fag A -V f A f .. VV, .I ., 1, VV TH I I HW 1'f ?-212-flfii. 1 - f in :'rzf :N A H ' JF 'Jjc 1 A-1 H0115 OF NETE AND DRINKE SJVNYLIHG SUVXP LE PxND'COY lg mmf, osa TWENTY IN A COMPAJGYHB FHL, PLIISANT AND A LOVEKNOT AMIABLE. P 9 a o q 0 pf' S ,, ' ' 1 V ' " M 'V ,I fb H 4 X 2' , n'7 u. ,ff ' gf s 'Q ' , i hh , Vf' , ,L . si ,, I 0 ls n f o 4 , X ' 1 A M XX If 1 -1 5' .,.,' gf, - X K , 0 " 6 I " .- ,, . . D ANOTHER HE. JILN LN' ITURKYL THEY TQEWELY WOLDB 'GREENE BETTEQ 'FBLLZXWES SHALL MEN NDGHT FINDE, ENSHNPLP or BISYNEQQE.. LHREE. HNJGHT3 OF LFHUB LRVE 1:9 . ,iz 3 A , 5 N' ' 1 7 h . ,, 4 ' 1 5 0 1 3 I D I I In . . 2 Y M 'J Q Q I rt if . fr uf ' ' 1 V V 41" D 'S 1 I ,W A . ' Q V .,, ,A , I V , 'v,,4:,Jlfw'p W I' 55' f P T x U . . I I 1 x A A Q X 4 ,ak c 5 THE WORTH! Women OF ""l-KE TOWN IN 'E'EL'Z'iWN7Sl'1IP WEL COUDE SHE muqu AND-CARPE Tt'lL1e FDL FZIITHJYND IT SHAL COSTE NOGHT A5 FRESH H5 THE. MONTH OF MAY NDEK B5 I5 A IKZXYDE, PAR PITGENTIL KNIGHT SOLENN BND QREET FR7lIt:.RNITAE. -1---..,. P J . L i o 0 9 " , M1 e 0 , ' ,Q V ,Mmm My 'o V' 3 A W Q, c A 0 c A A , ' in nav' ful K, -Q I' Z , K V . , . , W! L3 if , J f L' , .T lv' ' D m jf 1 1. Q ' 0 9 ' ' a 0 Q o - 0 o s 0 I C . - o in 9 5 D I' OF' 0 0 --x o , . ' W 2 .Q 3-lL.1i11lx.1Hl11111 I nu wx uk ly lu 1 mu LX'lIl I N1 4 to Sf ll lts 1 15 xx N if wtuugn N tl W :mx vx un u W wx 111 L L , L Ta mul L Il N gn n 1 LS x UL IL m 11lX nm kkl I ms . L1 N sx lL X x L , g 1 X u xx mmm footlvmll md nlslx t 71 UK ll' lv' 111 nxt 1 ou lllfxl Il L DUN 0 IL u I 10 Q LIIILIPIMAIIL, L.tL w X Q L qumt nu ummm x xllOXXl1 1 L um 1 lstlx L 0 up mlxnoxx Igdsgp ilu Muon of OL11 sg mal xx 110 lmoxx IONX 1 N X mu s 1 is mu xx 011 NU! 1 1 . ss 12 ' F' W Q.. Ky il Vi". 'mul' et 1 Q gui I cl IJ-fx' thu nf P1'vj'1'c , lilll grunt mav 1- 1' I Lira cx X' luxli K' LII 'l, lxxxlrd, LII 3 'i u1w.11'd .1 gr-.1 yall .llXC.lLl, thi lllilli nlmm' u:1 1' sL.1i1".uuq .1 uw fmrnixmf' um- l1LlL" wrlmpnlis, 111: dily .lslixiiif uf vl ' 'lm Lum I In dcvclop sound lmdxcx .mal l1c.l I, um: ' nw. i.xp"'.1lly do xxu wt .1p,1a'L Llliw NPJCL' ful' LIIUSL' l,illkH5C'gll' who mlm p.1rl in tlmc daily ITLIIIIIINIII from thu gfINll.lSiLllN to cl.1ss1'ucm wllurc dowulw of l'.Cl1iI1f' pour mln' ups of lI1LJX'l'Alf'L' into LlIlXX'iHiHK' mimdsg fur' L11 Nc girls 'lm pm ' l . 4 ly Q L.ll lf' mfr 5. 12- 'lin- .IFF ' "cn in CCI'I.liI1 Vml' f rl f rums: for l m X' '55 Q' crf: xr' wh: xvorlx ovcrtiml in th- 7 fu 1, can ' ll' I ' A tlw client' room: .iid 1. 1' to mic our hgfxxwic s julw .. 1 1.11 . ll! "zu bk L' Scr' 'Higllf 15 wnfwfw Q? 15,55 '33-' 'WW THELAN D iv' 5? Xb'-,Z 1-,Z -7 ROBERTS' j I? L.-fxa.,.f Pg96 Prlle B1by Paul Gormlcan Eaxy Courxc 11nsFuod Ad I 3 Gctby Cu otto I must be ln the halls alwa s Inf Ibn u lldflllllg lmluna Jerry Pest Cross T00 Coursa I s ways lx K K gNo m ans Ixcen Ixlose Klubj l 2 Nlotto I must tease the gurls any thnlzv Ilan 1 hm IY put 11151 bm: Shrlmp Kennedy VN3 Course lpglc Club 6 7 or 7 Actmg Club alwaxs Nlotto I must annos my ttathers Ho 1 51111 Izler Clylrx Iahxi 11111111 ml Izlm 11111 1 1 I 5 Carl Good Fellow Burv W1o111 Cours: Overland S dan I 2 3 Ruth NX21lllCl1S 2 C py Club l Nlotto I must be m 1.uryth1n1., C1r loin Ibn 111111111 lm! 11' I5 111 O Courv Gabby Gabbcrs 1 100 B1by Talkers Club 1 the rest 5011 agua? jean QIJ Hope I M Smart Club 1 Motto I am better than A hm 1 fun 1111 R011 gb Coumc I J n 1 Jack Dempsey Daugherty Champnan blacker or eyes rs Club 1 2 Xlotto Nobody can make Tfml 5011 ZLOIIILI Llflllltlltlfl him 111 bn golf fugx me work Bobby Jones Burnton Golf Cours: Ionb blond loeks club 7 3 Ford Road r 8 10 Marne o to I lxkc to be vuth o s Ho 71 you lzkz Ibn Iain! plffllft Paul Whlteman Helster Hof Alr Course Prtsxdtnt B11,gcr and Better Bluffs Club 2 u 2 Wotto I always haw somethmg to add Ruth QU M Vam Smlth Bf'a11l5 Coum' Comb and Compact Carrncr I 2 Alway Boy Chasers Club 2 3 Nlotto I must powder my nose once each mmute ackle Augustme Flrsl Course Bashtul Fashlon Plate 7 Nlotto I want to be a Cutup Allk 1l11l xo uanl Jill! to bale ibn pulurz Like zt LZ XP me 81.0 6 1515 pa ,wr um A I Flip 1 Gigi? l 1" ' 9' if ff, 4 -Q11 A i if' Page 97 -1 MQW " LXFE Y OO 1 HQVDM ljmyxnxsl ,NAP5 l HEIQESTHAT A U0 j ! ll U0 PICTURE! sp e TAR wok! gy K! G7 LOD Q 0 1 LIFE STAFF Bread IS the staff of I1 1 quoth he and yye all agree that 1 httle more bread lnstead of vxhats dead would be sultlble for muntenance of llfe The L11 Staff encoumges crlme murder sulclde and oyereatlng XVho e11 es when he dled lf he e.1n buy mother hfe for one dolllr and seventy fue cents? There IS just one good tlllrlg about the staff Ex en 1f you can t tell the 1 es of the members by thexr loo s you ll knoyx them by thelr jokes THE PEPTIMIST A mrst IS a cloud an optlmnst ss a cloud of sunshrne a pessxmlst IS a cloud of gloom and the Pr UIIIIIYIL IS all vet No one wrth a gram of sense would work on the staff so of course as you all knovx the stzff IS composed of the sehool s lIJI'lgllCCSI hghts These people turn out thelr paper and here IS the CI'll11lIl'll tlilllg We students axe expected to take semester tickets yyhnch ue buy yxexklyl One would hue to be 1n optxmlst to be able to enjoy the Pep but lf one beelme 1 futhful relder he would soon become 1 pesslmlst And rf he ey C1 pot to be 1 fanthful re1der vs ell you l novl the ansvs er he s all vet of SHHH N 0 rg, aff' 0 A ww-e 42 '96 1 we u f HM 0650 D4 T 0 3524 Dbazf '- WU we Alf xg, lag 'Il 'u. P1 ' ' 2 vflff. hl Z .l',lll, OO ' 1' 7 ,Y A +I .l 5 . u K T' Q - , H X5 X Xl 0 NWO' I l IPB f H - E sl fx? KE , I Q Q 1 - N28 4 H lx 5 1 4 l H . 5 f -f 1-y.f'."!'K kk g y 1, ' ' ll ' 9 4" , 's K ' -o 5 ' .af F .T 7 A lf: A x f . :'- N ,.a. 1 N t '. 5:31:21 :Z-.- -ff - - - u . J-ff 31: , , A 7 S t A , X . . . I ' 1. eh A , E 5 9 De AQ T L Q V ' 5 ' ly F 5 ' 22? . : m y, j eye W 5 W 1, -11" 'f V vo , H, 5 4' 6 J l ,v 1nvf!U"' I E K5 W 6 'll l 06. 2 lb ll "N .. Q 'L X 4 El u .mrl"" l 'Elf SQKDA we E .NW 'Y Fx E, 'l ', QS? 5' 'H O 2 T W S 24 0 , f y HA 1 f fx ' x F- A " F 'fd K e xi ' -exif' . SCE, A "'f'..H. MQ-"' : 'F -. 5-X -'2-.,1, '-..J- -R,,...V - SJ, f- Y f ' ge 98 QFNA a Q XX H1 QMON SEVEN 1 1 Y 1...--n BQWEEDS x K-J OOM A61 7 f Q .Q , f 1 A fm. ,, 'K ff , e 0 v W ft.. ,X THE CLASSICAL CLUB Thls year marks one of the greatest epochs nn the hxstory of the Classlcal Club To revue the old elassxcs a magnanlmous work on Babe Ruth was read The folloxung short revlew cannot do nt jusuce Homer was up to bat the n1te before whlle CICCIO kept Vlrgll on home plate Babe who had been f1lled w1th the Splflt of Bacchus hlt 1 fly wlth the su atter and came near makmg a home run But Lydla fM1lt0H speaks ot Lydlan straxns we Want to know stra1ns ztbap Whence we der1ve our name Lyd1a Pmkhamj p1cks up the plll and the pitcher Caesar Ovld vells where m Hades IS that Styx? fmally fmds the old bat and hlts and the umpxrc yell Homer so they 111 went home Thls IS tht type of work the Cl1ss1c1l Club pushes hence If IS well named THE IBERIANS The Iberxans report that all members have become vuth very llttle practice masters of the romance la guage ulte regularly meetxngs of the club are held and what a noble club lt IS a comblnatlon of Spanlsh on1ons and French fr1ed potatoes bull flghts and flowery gestures We recently dlscovered that the Iber1ans hall from Q1ber1a lNow vve understand why some are so hot 1n th1s chmate and others are cold shouldercd Hambone Hammang and Dead and burled Bury are the two noted members of the club They are the educated ones who ansvx er the dlfflcult questnon Purlt tous rancazs It-ll W X "'QSu3yQ'q'NE Q , X f wabl' X 9 f Z 7 at Q l ' 95,9 'fi' V ,X fecifrifq- ll, I1 U V4 X li I E mn . - , A 1' I 4 it! s f, 1 ff 1' , X v 1 I t 1 4'fo. li N ,'17"t' "M ' ,, , 4 ".' , ,. in . .. .' 'j. 'iff' -1. y Y ' - x v 7 ,th jf: 1 Ha .... I Q K A ' ya - A 6 ll ' ' . I , .- I .A 1,2 . Q L' f S '. 'nJ , Y v it -2' r "' 'WX " N Q x H 1 O . Y . , . Y I Y. K. . 7 . . . ' 3 . ,L .,K ,, ,,3 K . .L 1 V L . L 9 . . Q ee sz n . Q ' - , V , . , V . . 1 . , f I an . 1 ': ' . T H".-. sf 1 Z! 'sd V yy? l 'Q' 1 W , 1. A v W N ,:'Z..,. S JIM .' 0,1 N ' - ,, , 2 , s 11" - '21 'lb u l N I l ' V 7 :gil rib I E ,i' ' ZX B ln. , ' If ' I ' ' U: J , :ht ' I'v':, ' I' Qi .1 T? 41' W 'T -if r , ' ge 1 "1 ' ' f . ' , xg? fade , .. 2 -' 0 - gl Nw' y 14,0 Mxny' . L A f j Y L... ., -4 I T V - v All i lun ---- "'1lll """' "' " 'Inu-n"'Nl l ID lolgallll'-..-.-a"".' -an I T rug at yi xflb , - fi X T ,,, , ,1 X X -71 T1 -aiyfi' ff' l iff Wix -N- a all J' K ira f ' 1 Q f I Q7 42 ' .. Q .f45f',',ff?fggl 0 f'44:,ff2fg fly! R3!2f?M' !f.'25E'!'!'!'!'3'ff?d'!'!l!' 'Y ' 0' I .mIlI!I!I!l!l!I!llIlIrqll' 'gl' ' 4 dl"IIll'lll'lllll.f-'-'ll'U.'.l 1 ll- vnu's11ll'- ' ' llllll JllIlllIlIlllIlIlllr ""' lIlIlIu..,.IiIiIiI' ililil:l:l:liy! " "l"' Ill Mmiil isj BAND The futurrstrc fancy of 1 tumultous uproar ln an 1nsane asylum may be con cen ed by vsallsmg any yy here yy 1th1n a radlus of sex en blocks from Senlor Hlgh on mghts of band practlce After the prel1m1nar1es Whlth conslst of tumn the golden brass utenslls the muslcnans sa1l 1nto the grand sy mphony whrch accuallv sounds hke a borler factory gomg full blast The nasel yell of saxophones the tootrng and bleatmg of horns the deep boom of the drum the shrrll laugh of the trombone mmgled w1th the fret of the cornet are enough to put Sousa m an msane asylum GLEE CLUB The Glee Club derrves nts drstmgulshed name from the glee wrth wh1ch we could use a club on them when they begun to smg We are yery proud of the club s Work com petltxon vuth nerghborhood cats and vIar on rats Included The club has a very good reclpe patent apphed for After we1gh1ng several notes on the muslcal scale they add a few of the W1thered roses that grew ID Prcardy some of the bananas that we had none of They thrnk We thmk they can smg but the joke s on them Vie really don t We just clap to get a longer assembly f-x C 'lc 1111111111110 X7 H' Jin! Q We x 'fa A 'W 79 fxffffffzf f fH rffffqy I x D U If ,N A Page 100 , "' 4 v Av- it- C'-N,-H xr " "I" 'S """ I' ' . A ,. A Tl 4 X' T ATA T-,T I ,N A N A T Q' .A yi, up 13,1 ' '- f AJ b H, I W I -9 - I- at H 9,1 Y i - I -f -if if I ffm X X ,x1IIllIIIlff fr 1: ' ' i K bl HX sy.N2, Q -- W ,, X I ' NX MI ' ' . r W' 'f' T X .lx N IIlIl'I'I :fl Q . . '. F h . X K5 N as Y N e v 1, Q LAS, , 4 ' I V X X x A X , pf I - vi. r 1 -xx - xv-X S -5 'ff ' 5 ' 1 ., 5 A ? I E, xx X, fgxwgjj I CB, r n l . ,I ll X .. an-1 ew if Q 4 X . . X X' I , , S ' Y , -' x "xx e I -III 2'IIII by ' - ' ' I I " 1' f??s '4 l M l lll l .- ,A 5513 . ' ' -Xb , X 3 ' fb , C- 'Wf Cv A " ' . , ' ' - I X5 V XXV Q 4 X. P' a ' fa I ,I ! NX X 4 A X -+ Es 'l., A Eg: is . . ' - . - Q I I ::...f"' Q9 ' aw! - - - RQ s i ff '5 WWXXXX 5 Q Q35 ' . . - l xv! zslq EE' IIIMM ' ' - - I I I. A 93 Eg u H - X, A u t ,S I x M ' ' :s . ' ' 7'3" , . 72- S Q - , - . ' 3-Q-if s All X .uv N 5'1' ' N A ll- Z! it R ' ' - 'QT' KV- X I Jin- W-xv K L I I -.3 I Q 1 N 43' 'F-it wb l ' ' I 'fltks ll ll , ,ezv . ' 5. . Q, , A - , X I I ? 4 X W 1 X - ' I . I 1 - , I AMW ' ' ' l l . ' 'F I 4 "" -f A x- if A . ' I UQ . T' Y X 'N , I - ' ' iff, Q5 ' H 3: "-Q-,. .7!' TQXI4' I n I I V- 1,-t X I l777m77'77'7I!I 'f li f N ' . ' I ' I ,lleftx l 1 T ' ' 22-'E ' Vlfvf I -I X I - - - f' - ' ' '-'4 1 I - I - A 5 wx BALDPATE DNN PNUNG l ll c QKCN OWNEI2 50 ANUUDER M :- o f raw' W' X Ax m"f'7' gl ?X1pW N if f 9 6 Si-E.. 'Jr 'es' . I ml ull In" If .jil- Qgl, n li 6 4.341 AQ fw ,Z MVTA da i-,9,1?scaFf Hd THE DRAMATIC CLUB Dramxtle Ind lunatle both end the same both me ID the same The flrst rut sptetlele thls yur 841111 Ixryu lo Btlllllltlft simply surprxsed 1ll those xx ho were not asleep when the mystery enshroudlnt, the tltle Stun Imp wls rewelltd to be 1 faney name for the parlsltlc hee on the bald pate of the huo The Class Plu lowest elass please supported the theory The Qurvnvful of the IIIICSC md those who dld not haue fats thanked heaxens there was only one ellss plat 1 yur Remember RC51H1lCl 111 th at s spoken IS not heard DE ORATORIBUS learn how to talk back to your wnfe IS the slo an of the club The moek the wonderful s1lence kept by the students and the d1sturbanee caused by the loud laughs whxch spoke the xaeant m1nds of the debaters who laughed at thenr own jokes We cannot sax too httle for the b1g team mth the1r httle F s It IS suffncnent to realnze that there were SIX m mbers who they are should be known and whmr they sa1d 1sn t lmportant I TTNNTX X "' rv" Q gill .l fy uw' 'V Y QQ re Sf M 1 fl" 'ix-zu 1 ' T15 f I 0 L s , f T W ' -:1"'.2. , , ,I WyMZbA- rx W1 I . , X4 JI vm fl 'aff FJQQ, gtg,-Gzfvxq Q-JX V A J- f f,e,f,i,,f19f 5 9 ,D E- , v Q . Y 'Y . e e n 7 f if A A 4 eff are Q , , I 'V - 'I,f:'Q l I 'J ua Y ' 4 l!1.::9 v' I rf ' X aff:-rl! 1 fa- 2.1 'f 2 . fig ji' . 69- , iirfsnk Q 5: ...,'p' ? .X X ' T I n O ?13-'-n' ! , . 8 K j' 44 I X ' ' L ' 1 Joh, T .. 4 V r . "i I 65 ' 2. ,sk .lf f R , " , , 1. 4 ,. 5 is 1 "' ' 5:5 , l - " S -Fi 2 on . ,.l,, K. ,E a I ,, - , Q K. , ss , .1 s y ' 7 ' 1 l V, ' , wx- L ful 1 1 l 4 w K - .. A . t T. ,H K V - W 1' ' . ' .' I ' ., ' 'gf .'1 Hg. ' '. f'.- s J . z ' ' . l' J YP I D 73 ' is . w . debate held in the assembly room must be mentioned for no other reason than laudmg f ' ' . T' . Y X . V L . 7 - Y l .. A' - - - - - rc s ra - ' ' X . 2 -' . ' - vi . . , I. V 6 L 'Y ' V 3 Y K xv!!! ' fx! , ll , U , ' Q .fk 'bl Q7 it I' . 1 -' '-'V -' ,. f 1 , O . 2 4' T' , -2 - ' ' 'rdf' ,-ag, lx ' x - , . ."- 'rig ,f L 1 P 'lj-,X . fu -. Q V ow NY f ' had' il A ! . . fb, Q f I Z - "' T' 71 'Q' ' 'fu x 'J I Ma' f --i l .. H are T of 1 A n g " !f f Linn' TArd' lla J X.. - 'yf l -pr-.' -I 1 fi 1: , ,el ! - I ' 'll L J ' 1 Q iw , 1 45:5 lL ' Q. k - F xv, 1 I T 'A' 'E'm,i'j,114V"" 1 P, 4' Pa w: 101 O O' Q O11y O1So11 could not be sat lSflCd Wll1'10lll a georgette Swear s111r1 HC 111111111111 more H 511111311 1111151 11111 1111111111rc1-11 s111rts ll Lf I 91 1 LII 1 1111 5 1 1 I? V, 1- H 1 QANT TAKE fl o9p.y-- I LEFT MY GZRQRQIDERY FRAME HOME 491- I ME 6 GRAQIOUS QW -10' fi 0 a bv ,- 459.55 G If f1111111 O 511115 l1lkl1N11 1 151 1 111111 S I 1 11111 11ff1111 1115 KI BL 11 XR 11 1 11 11111 1 1111 111 11 1111 111 115 11 5 111 181 1 1111111 11111 1. ws I W' ,U I ull ' ' ll ll l ff 1 I A -1? A T111 bows 111 t11e gxm classes are b Co111111g 1a1111r excry day You v1111 b ICNL t111s Whtll vu tc11 11111 that OIYLYX f11L Star clog Lf and d,1n1cr 5111111 1115 C1155 1111 11t111r 1111 b11au91 111 found 1111 1111 111r11 1111 1118 111111 1,111r1,1t11 1,1111 11111111111r5 C V469 Y W 10,15 711155 RJIlS11l11S chxcf v1orr1 IS vs111t111r 5111 5111111111 wuz' 5usp1nd1r5 o n 13111 XXlI1l 111r 11111 trous1r slurt T11151 1,1115 V11111 1115151 1111 1111111 1.1dy 11111 1113111 111r Vllfy 7111111 1 l1L1Tl'1L XLS I 111111 '-x C1OgglI1b Dracuce v1111 be 11e1d 1r1 t1 g 111 IOIIIIL at 4 30 For 1110115 11115 1111111 was broadcast t11ruout the school lust look at the result Thru 11er con 511111 PUFSUIY of 3I1'l1CIltS Mary Mar 511.111 1115 1111111111 1 f1111,111 Aspn1or1 111r1 1115 5111 131.115 up c1.lLlL.1L Lyn11s A11 5111 1111115 15 n 111151511 111111 CL06 1 YQURE fo scnoo 1 QN E WILL f00N BSU 11 OVL 1,1140 Y ' Q We CAL13oY'-VH O 1Q-,RRR l 1 G TAY 1000 1 11001. 55 1111511111 1 tl 1 111 1 11 111 1 mx 11 k 5 KLQLL L I UHILI1 811111 CQ1 11 11111181 X 1 11111 11111115 11 115 x N143 '--...M 1' 151' klllr X, if ,- -5, P11, 7 N -. -1 ? Q ' ,'W,3:?1L' ,W 4-9 "' 1. I 5 ' 1" ' 1- ' O N 1' 1 "fi ' . 4.111 1 !:EE5iv..-Q. f 'EELQ H1151 A 1' 3 5 , T1 .IF 'Hs . , . 1 .. . ,, , '7 ' ' ... ' . . ' . 5 1 - -1.1 . f v , ' l I . L CHI, . ' C1 , '. J Cu 'I 1' ' Q! ,I x ' ,JJ 1' 3 f :11 4111 1' 11115. 1 W111111 ' L if 11- .1ys, - Y 11 1 I , - if Us-lf 1111 ' . f-ll '." lo 11'111? , -1-V . - f V - -- - C1 1, ', 'Q 1 15 111 11111 11:1 - 1'11151c1'11115 g11'15 1111 1111' 1:l11Q1' 51111 of 111' ' ' .111 quict 11 11.11 ' 1118 A'1'l 'Q' 1 1,2 v'1l 11111 1 '1A11ff1'1 '1 '1' 11 'Y.lI'1'1C11' '1 15 11111' 1.1 1 1: 1 ' -1 111 . '. 'mg ' 1 1'111 '111 tcn. 111 5111 '11f11111 I1 1.1 '. p51' 11y' . " f. 11' 'HH SLC "1- 'Sfff 1 ,, 6, 1 af! -"f ' T-rs JW- 1 E .Xu 1,11 111 , - je, 11 11 1 1 -. gf ' 5 1 ijt", 1 11 -I Z1 1,1 I H 4.5. I, If' :: 'll T' ' S un - yn- 1 1 1 111! I 1-.1- . ...11 1 -ar . . 1 1 Q ,aaa 11? 1,::' 1952- f 5 ' l '21 1 1-'81 - fig gil HH' --j'P U 5 ' ' I " 111. 1:13 Hi' L':5,g' I .,.-'-- mfg? -22 1 1, 0 1 0 1, ,-F' 1, f ! 1,1 L 1'5:"5 1' has 1 4 gf f . . . . 1 -ha Y 1 If ' ' v ' , V f ,. ' V' C- ' ' . , , . 1. kg, ' 1. . 3 , ' 1' . , V., . , 14- r , '.i ' 1, A 1 A . n in A 1 " 1 ,, if 1 ge Q 1 ' ' ! , L. F Q Q if 0 Wig fr - 'EJ' ' - ' A ,W In , - 4 11- 45" Q' I 1 ' 7 a X 'I Y V. fd 1 , ,- P, f - - l'. " IQ' A 1 ' 1 I Q! ' 'W ' fa., ' V ' 1 - 1 'Gif D , I 1111 1 . ' . 1111' Cl11'l'g' i1 g11'1'v gy lL'Ll x11Ul', 15 f111'e1'11' 111 111111: 111 111.1111 1 " gi1'15 1.lI'L1. 11 ' '111 511' 11.1 5111'1' ' ' 1 '1 I S11c 15 111111111 115 511y111g 11,11 "XY ' 1 1 11 110 1131111111 111 1-Ac 11 1 ' '1 'Q5 111 111' 1301 1' 1 'L 1' 1g41'.111." 13111 '111'1'. 1 11. . V ' - 1 1 1:'x..1'?4Irx"-.ri ""1111!1f N Y V Akfz- if-..Q" Kr .. iJ,4- I k . je 10- slr .f f " cb' Thegfis N' 4715 O its n YhQS?I B 'IL' X? Iur pgLrInss I11sIsLtI31II Q ILII ILILIu 1. 1, IIIS bus to lIIII'xL our so s 'ST -1. 'Dir 1, k LIIIIIIAIIL I. L IIUI a sl IIKLII III IS I U IL I 5 IIIIIIIIL III I3L0t SILI II lys Im 1bout nt Toot 5 ns IILV SW Lat SIIIFI W IIII I'LlfI'Ii,'a OII t IL I IIILI LIIIIS IIIIIQLS I1 LIIYII our tuuxball t III sms 1 mud 1. 1 1 Asplwrg md Unbxnsy up V III QI IIJIL IIC LUI'IIpI.IIlIUlI ll L LIUII I INIIUXI I5 IIQIIIKI' IIILII' sInvw IILSS Ill ILI IN IS LILISLLI LII' bodulx umr1t.1Lt nr by KIIL tur :Int 1I1Ly would 1,e.t KIILII' suxts dnru M 1 W' ,ZW I Z W s -.. ,ffl F!! 345437 I L- 1 L ry Ign moms 1 1 L sus LI1LrL II IIIIII, Ixlu 1 1,1 I IK I LIIQIISI I k t Il l. II LVL III"k.lL X I IYII LXLIIIIIL, LIIIIIL I IW ,DLI IIOVS L, I I Il S S SI I I IX If I I I NIL I ILKI YU! IIL LYpIkSSIUlI3 k I I.I.II,l LI SLN. L LIQIIL L. I IIII L QUT L, U I IIII. III L.Li LS IUUL IWIIIIS IIIRI ILI'SkI II IS It 41 L II I Illl IIL L89 If U IIL P ISOII II IU JISLUI I III! LU! L I I L I IHI 5 I I IIJIII L I IIS IIIULIK I I IIL I S L I IVI YO EI F Ag ALPHON DE I you YHOOTFIRFT , N0 DE?-vi me UMM X 1 U U ln. 'I ' Yffyflzllfy V1 rg! M ur b,1sIsLtb:1II buns hum tast prugrrssgd um.1rd s,n.nt1I1u TI11s un bn s n wx IuuIs1ng .lt damn Lnurgr C111-, or our b1bx Clxdn Ixgnmds Our rum ss IS so Ir.11I than INIILII at kann up .u,.11nst nur n1uLI1 Iarggr Qmmntgrgnm oppomnls sumn ot :ln tum sun dasI1v.d rudLIx tu thy tlour rgunxrn, num lnjurns suth 18 ru gn thumbs tlmmrburns brfkgn 1nIsI4,s pta d IIlI"IlllII"II d s n llor turtlur 1r1tur111.1t1on .uk Xlurru J -Q-1 "T""W',,r-. J I ol 5 V -1 Ig im 'qmMi' 'I I' H" Page 103 6 ,fl 3 ' , V if, ' w ' I 55 -f. f if I ' ' 'b I 'rag X ' -: . 1 hfls p I " ', . 'cr.',I 7, - "' Lv f is Iuinj 4. "t . " I y' ' ' -ff' ' . '. I think wc gr' ll I 111i . ' ' III, far 'To t"' I.1' Ll . , Q 1 Q K , fc: ' ' ' 1 ' on thc " c IAIC9 If ' cn '. ' I.1II as 3.3: as mm- nf tI1c players my ll was C. I. . . ' . 1' " ' . , , . . . ,, , . . .1Iw4 . I 1 ' . . II. 'I I " m ' ' . ll . ' ' ' " ' ' ' .' 1 '- f-. of ,, V V, It 'I I I I I I I' I I I 'N I A' I 'I' wll.1-s L ' . ' ' " yus, N .--1 I 1, . n . X ll Y - . Y an fl VM . . I .4 X6 V . .I J' I iv- f, I 'A M -"" Q-1531222527 lg, l as . 1 , qw 1 1' ,iz f ' ri.,-,.,,. pf:-' " f gag I Xp M gg. xy Q 2 ' Ti as fl Ms ' . sa . 4 " mf, 4 S I'I1'scs1 ' IVJ5 LICLI. I I' s " I tu IIA". 5 Ii.1Ii ' .1 ' ' ' Is mu I ' ' "' 1 A' mI IIIIIIICI I1.1s tI1c I1.1II. Hu clribblcs, is just Il Is 1111 uffcrl for Rzrlliu to bc LIcIic.1tc plnn of grnss under your fcct during .III gf-ing lu sI11mt 'I cn-II x " . TI c .III I I.141ty. II' is 1- ' . '. II' I ' " ' j '. Tu sI1 ' ' 'L I- 1.1i'5 'II f.1II out uf I1is Imir .md I1i' I'.zcc I1is um' .III .1ssu:i.11in1 " I Ic kcr tu" I1u is, I1Is f.1' " ' '. " ' ' ,11'c ' .1n'I ujfcs .1 rc coYc1'cLI WILI1 I1is dc. If I ' . A prix ' consis1i11g of "' ' LI ' 'OI SI . " .III I 'By G1 g "I This, uf f I mg .r:-IIw:d I.'1', Nwll- s to s.1y lI1c cI11nu I I1g1II . . " . ' I 'cn Q IlI'S', is lI1c rcs IL uf Isis .1cIn1i'. ' 111 11.11 ' was lust. C'm:14I11" , IVII. .lrc ur 1,ffc!'uLI I ' c" 'I c's III1: uf C1 ' jg' SI .1 v. I3.1k' .1Is4 II.IN .1 gnu I U' ,'w11n1g lu! wi I .1 'ud of gun in I' I. VI 'I givc IIIIII .1 w.1j. with II1' I.1Iics. J . Y fn f -bs 3' I 'CMJ f LQ I 1 I 1- l ff" ,. . YS fy. I 7, 0 u J. . V - ' W U I as f f ' I c 5 Hs. . I I fx 'gi - ' t , X9 AJ : Y . ' I I I I- 'Q f , . -- 3 - . QI '0- 5' I3 k- , l , 1 " A. ' ' , ' '., .1 il" : , .ln 'U 0 -. I: -1 ' ' T ' , A X. LJ A I 1,1 V4 i i ' ...- l"' ""A H' ' 'llunl In I m 'I I -I' 1- ' 'I :.,,r,..4""In Q LEAP YEAR DEVELOPMENTS Bells and yyh1stles blatantly yyelcomed the neyy yar Yes g1rls leap year' Long pondered resolut1ons yy ere 1mmed1ately uttered and let me tell you a b1g secret there yyere many resolut1ons made by the fa1r sex and 1f put IHIO yyords yyould be somethnng l1ke th1s Noyy Ill get that man' These s1lent resolutmns yyere better earr1ed out than the gum candy and studymg resolutxons The fur m11dens lost no tnme B1 1ght and ezrly INeyy Hear s mormng Eleanor Buggs backed the Hup out of the garage md sped to the Wnlson res1denee Yes I:l yye ll haye to Ildflllf cars are 1 gleat ady antage Ill thus leap year buslncss W1th leap yea1 as an excuse Lenore Amman determlned to get her Ralph1e ayy av flOI'11 that Vandery ort yyoman So Lenore set her traps for the crook Kruck and 111 I1 fell Novy Lenore leads her ex honey around on a cha1n She s takmg no more chances All the leap year yentures yyerent as successful as Lenores S1s WIolterd1ng tr1ed 1n ya1n to get MRUYICG back Hard luck SIS and better lu next t1me Noyy here IS a nevy and d1fferent case I refer to G1nn1e Severm md A1t Immel All the g11lS enyy C11nn1e here s hovy and why G1nn1e started her leap yeaung 1n 1927 and bv 1928 she had Art all yyon oyer and noyy Art does the I'USlllI1S., Ruth Smlth used 111 her methods of gettmg 1 mln 1n an effort to get Ory ll lyy ay from Grace M1r1e T1 eley en She may sueeeed yet yye yy1sh you luck Ruth In ey e1y case there IS leap year rushmg done by the g1rl Of eour e she IFILS to conceal the fact but vye knoyy she has to go some to keep her man Ill c1te 1 f yy examples Noyy the1e IS Helen Locks and 1mm1e Pnllaman Harr1ett Kraemer and He1schel Chntsman Harr1ett has found that Ruth une Wall1chs IS qu1te 1 problem To CIIC further examples I mentxon Mur1el Sever1n and Henry Otterv Elame Boudry and Joe PIIOH Esther Hammang and Eddle He1ster There are heaps of other cases that I could ment1on but I knoyy that all concerned vy1ll agree yy1th me that th1s has gone far enough I? S I forgot to ment1on the d1gn1f1ed SCHIOFS who are rush1ng the underclass men Here yye haye Eleanor D1eman and S1 Goodr1eh Patty McCorm1ck and P1nky Mullen and of course Arleen Wlllhet IS just crazy about R0blC Dana Toodle Loo Everbody '-'f-JEIDUETEQ SPESSAL EGGAMINASHUIN fAmwmy may be ouml laiul When d1d Columbus dnscoy er Amer1ca Why IS a crow? What IS 1 corallary? Who IS the most hed about man 1n the yyorld? What d1d Paul Rey ere say at che end of h1s rlde? Where IS the best place to hold the World s fillfa Who sald The grateful mmd by owmg ovy es not? What made Oscar W1lde? Who sald I am the State fof 1nsan1tyQ ? What was the subject for the Wlftblllg H0111 ? What IS the best method to prevent d1sease caused by b1t1ng mseets? Who szud We have come to bury Caesar not to pra1se h1m ? If educatlon lS so refmmg yyhat makes a college course? Why do yye spell bank yylth 1 cap1tal B? Hoyy may one ay Old hlttlllg h1s thumb yy hen dI'lXl112g a nul? NVhat 15 the f1rst step 111 becomxng an oratox? Wfhlt IS the most common lmpedlment 111 the speech of Fondy Hlgll Students? 6 M-w d:ml:y-9 ' LQEQQLEX igggb, -lT" +'Q-. ..,N,, Page 104 I v ' r v 1 1 ' ' 1 . . I I I S 'K v 1 , v T Y Y . Y . Avg . . Y Y . - - fr Y 1 I n - N - I y - k 1 ,X - v 1 1' ' I ' . ' ' . ' ' K' - ' -' . 1. r Is f Is. '- ' , ' ,, . . e , I' v fr as - X- i - 'R . H k 1 ' '. '. , I I I I , . t 7' 1 It . I I I . I ' - , . . 7 . . . 7 1 , I J - 1 - f f - - c J Q . , , , . I '- I . x.. 1 r v I I A I ' -. . . . . 7 . L . I . , , CA 1 . I I I m I 1 T I I -I 1 ' - , g. 1 , . . -. . . II 1 I . t I ' I 1 v v r I r . ' H ' e' ' - " s ' , . " ' ya rl . K K 1 1 1 ,, , L. C . , I Ll, .. 'mg f. , 11 , . , - , ' , , ' , ' l w S, 1 's . , t , , s C r , Q . . Y l 7 . J 7 - , J . . Q I . ' , . I r rl r 1 c V Y ' K! '97 ' ' ff ' '37 - 1 s s r T .. , if ,, 1. ' ' V ' P 3. . . 4 . . . Y S. . 7 . . I 6 . , . 7 ' H ' V ' V . , . 9 - u - - as 10 . . H . U ,K . K . ' Q! ' ' 33 12 ' - ' 1 13 . . . . V . . - 14. ' 'I . I . Y Y Y . . . 7 . 7 . Y. Y Q. ' , . . . ' . 16. ' ' Y . . '. 17. 1 ' ' - ' ' 1 f ' s 1 IIII SI NIOR CI XSS PAIYIN x IS L TUIILI 1 1L11 I LIIUNL L 1 t Lll r11 Llllfl IX 1 Ik 1111L5 L1111L 1 111., x LL111-Y llx Ill I115 xxI1LLIb1r1o mnctx Nix PIILIQ took 1 flop tI11t lt xx1II 11Lx Ll 1 Lf oxLr I LlI'lIx 1 tI1L LI Ol 1111 to I11LIL bLI1111LI CJLorgL C 1Ixx xx I1o xx IS PIOLILIIX L5Lo1t1111' I5Lttx C,o11L to tI1L LI111LL flool I pcrkLd up 1 I1ttIL If IIIL IUQILIIIILII SI I1t tI11L 111Lt 111x g1lL IS I 5tLppLLI Ill tI1L LIoo1 TI1L gx UI xx IS LILLor1tLLI xx1tI1 gm L,LoL15 C I1111L5L Illl11,lIl' 5, 111LI bLI1111LI 5xx INIIIL, Iilmboo t1LL5 oI111 IVIUFILII xx IS proudlx LI11LLt111Lg I115 o1LI1L5tr1 At tI1L LIIIFIIILL I5Lt5x 15111111011 1 1x c1LI1 g11I 111 o1LI11LI, IHLI IQILIIIIQI QJFISSX SINL L1LI1 box 1 LI111LILI1o11 xx I11LI1 15 tI1L LI155 fIoxxLr FxLrxo11L 5LL111LLI to IJL L111ox111g I111115LIf I 11ot1LLLI oL I1Io11 md IIIFFILII Kmcmcr 111 onL Lor11Lr o xx 15 tLII111-Y PIIIIILII IIDOLII tI1L t1111L I1L xx L11t xx1tI1 YIIII -Lofx LIJIIIC Boudrx Bob IOIIHIIIICI' 5cL111Ld to bL L111ox111-Y I111115LIf xx1tI1 I115 fr1L11LI NI1LI111gI1t You know I1cr, don t xou' Al BOLILIIX ot Lour5L BIJUYILQ NI11rr1x LI1LI11t L111ox I111115LIf IS ITILIQII 1sI1L HIIQIWI IIIXL IIL If 1 1 corncr 'md suII5cLI, bL 11150 NI1x xx 18 pI1x111v xx1tI1 I115 XIIYN Ruth SITIIYII, xx lIII"lOLlt OIX 1I xx IS LIOIHLZ I1Lr bLst to forgLt I1cr troubIL5 bx LIIIILIIIS., W1tI1 I'rcr11f-nt I5rc1te11gro55 Sxlxestcr StLpnosI51 forgot 1ll LILb1t111g xxorr1L5 bx LI1nL111g 1 SIFIIQIII progr 1111 w1tI1 Bobbx Cohn take I1Lr IIOYI11. W1tI1 1II I1L1 IULILLISIOII 5I1L LIILILQI up gomg I1or11L 1ll by I1L1 Io11L5o111L Curt RLILPIDQ xx 15 Io5t XNIIIIOLIK I115 JLIUIOI' fI1kI1LIS, 5o I1L I1LIpLLI pI1x LIIIPLIOIIL OI1 the 51LIL I1nLs Pxttx NILC,or1111LIx 1111111gLLI to I5LLp C1Lo1gL xIlL,NIlIIll15 111111LI Ott of L Tlylor long CIIOLIQII to gLt I11111 to t1I5L I1Lr I1o111L O Lo1115L tI1LrL xx IS 1 plllk xx 1It1 111LI of Lou1'5L AILIFILI 5LxL1111 111LI IL5tL1 SI111cx x I1 tI1L p11fL Tl L p111L xx IS 1 b1L of 111111111115 IJL115 oLI 111gI1t' I 1I111o5t 1o1got LIL L1t5 11L1 xx 5 LFNLK ll 11gl1 5L1 L1t111g L111rtL15 Llxlll, o1L111L1I 111LI tL1 xxLrL 5L1x LI Tom IJOIIIIILISLII xx1II L11I1g1tL11 xou IS to tI1L 1L5t of tI1L Hlkllll 11111L IIIIIIN M1 TI1L15L11 511LI If xx IS t1111L to -o I1o111L 111L 111g If I1o111 If t I xxonLIc1 I1oxx 111111x QIILI s,o1115I1t I1o111L' I foIIoxxLLI LILIIIL 1 fLxx of tI1L Ix1ttx L11 LOLlPILb OI1 111x SLootLr 5LxL11tx, 111LI oI1 xL5 KIlLy xxL11t r1gI1t I1o111L Q I1U3i9 N 1 5 xILfLl 1XrL xou SLIIL LX L1x xx orLI cf tI115 tI1L111L IS OIIQIHII 1Lk X Not Lx1LtIx xou 1111x f111LI o11L O1 txxo IH tI1L LI1Lt1o111rx XIIL ILkIxL XX 11tL1 tI1LrL 5 1 button III 111x Soup N 11tLr Ix PFIIIILI X IXPOQIIPIIILII L11or 511, If SIIOLIILI bL 111utto11 N185 XX IILFS XX LII 111Lt xou 1111 ffvf 5tuLIx 1115tL1LI ot POXXQILYIIIL, xour 11o5L 111Lt NIL 1 OIIX L SIIIIL 'o11 I1 ISL IILII 111x L 'Nfl 25" YA "m3ifi,3'5flgf'zv1-41 ,fV'jffQf'7I NW- JZ I.h,L IUS I x'. J tI1' rex ' " .1t IIIC Sc11io1' C1155 I,.ll'ly 1111LI xx'I1.1t .1 report I I1.1x'c Lo gxcf W1 ' ' '1 up to tI1u gx'11111.15iu111 111 111x' 11'xx' skootcr 5cx'c11tx', I 'QI 1 ilu ty- 'I-M. q N11 'IX WI '. ' . Ic y x'I1"I' A M. IJ1111g1 ' " ' " 1 ' xx' ' 1' V' " ' 'Q . ' " 5' , 1111LI sl ' i1 1 o ' 'flmg 5 , ' 5. 5 5, " 'U . - 5 - 5 5 5 , . . 5 5 ' 5 - . 1' "L 1 I,.f'5'g"'.' '. . 'I "' ' 5 1 1 1 K . . L . ' - 5 5 5 5 ' 1' ' -5 V' '- '5 " ' ' 'I ' . 5 1 k . . ' . , '. . . . 1 ""-' I xi A L I I I 'I Lf I L I L IX. Y I 5- ll L ' - 1 1 A I D L .H-.rf L I IL 1' Lf '1.' .Iv b I .1 1 5 "5 ' " ' h K L ' L ' ' h' 1' 1 " Q LAK R '. .1 - 1, 5 Dorothy Justcn I111LI quite .1 time deciding xx'I1ctI1cr sI1c would lcd XIOIII1 or Leo f Y I A V'4 ' I 1 x I u 5 x' 1- x I ' 5 ' 1- - - 1' '. ' ' -'5 -- 5 5 5 5 . , 5 , 5- 1 5 ,5 V t - - -- mlm, fx " ' vo ' 1- "- Q' ' ' 1 ll 1. W 4 ' 1 L A - Q C10 K . 1 ' 'j rl ' '1 '. I,u 'I '.1 5 ' WI 1 tI1c I 1' , 'I ooI 'L A K 1 1 Ig "4 ' . '. ,L '. " ' 'C . . 'A ' 'KI ' , L5 5 5 . . "Lu X, A . I- .. V A. I. E k. . V4 . X v xk 1 A. I E K hat' th, , . 1 Q 1 . . 1 . f. r r 1 1 wx 'x vu 1 vu' 1 7 vx A 1 ,va . - . 1 . - ' J 575 5 Aly y ,I P lf! 4 1,1 ,Q 0, tv my 19 . A U A . . . Q. , 3 gf- , , .. t5 iq J Vf ' QI- 1'j: 1' I' '. , " 1 . J. 1 , ': III1 5 "", I I1.1LI to. TI1' I ' ' fy' 1 my 1 ' 't 1' 'x'c5. 91 r .5 .L , ' -1' A I ' 5 - Y "' ' na.-4 ' , 1 ' If I -W , ,5 x - . W . 'K . '1.. ,- ""'5"'1"l A 5. "Mx ' 1. ' ' ' n , , r ' . xg!" - '1 , -:Qgif - ..... Y ,.1 ANSWERS TC7 QUIQSTIC 1 T110 first 11111' 11c got 11c1'c. 2. Cows. 1 H 111 LU 111 101111 S Ill C s NV11111 'X111111111 1111 11 11st T11 11015 If 1111 L1 1 st1111 H111 r1b1.1011S 111111 C71511111 11811171111 C11111 171111 11111 L111 1111111 T111 11111111111111 1111 t1111111s 11111 1 JN5 1'R12S1lNT1117 151i1fC7R1i 111151 1 111111 111 H11111 1111 11111111111 111111 1.30111 11111115 T111 l11C1lCSSll1, C71 111111111115 L11111111, ,11111 QEEUMTF 71 TC7 R011 110115 N1 1111 1111 111 111 1 1 st11Q 011 1 1, 1 A111 0111 of 1111 111111111 11111 C1118 11111 of 11111 1111 .,, 1 1111 s XO 7018 'w ll 1 171.11 11 11511 11111 111 NOLII 111111 I 71111 1111 11 8111111 ll 7L11 11101 11,1 11 1.0 O11 1 1711111 ll 11111 1111111 F111 111 s1111111 111 1 11 11 111 1111 s1111111s 01 1111 1 11 11, 11 111s 111111 1 0111 1 1 1 1111111 7415811115111 1 1111 1111111 I 1 1 1 1111111 C8111 11111 11 11111 1 1 111 11,11 101 41 y 3. X113" 11'111 -1. .vlll . 11LlL1.'. S. ' 1. 6. 1 ' ' . 7. 11 1' 1 ' 13.12 8. g"- ' .. 10. 1111111 f '1 7K 1. ll 1 Q 'CI'l. 11. 1 ' ' - 1 ' -- . 12. - - -1'1 -. 13. A111 ' '. ' "., 1Dl'1g11l. 14. 1361 " 1 1 1 is 1111 33111111 11'1t111111t .1 1111311 '111l.11. 11. ' 1 " " 1 .. '. 16. 1. -1 1.-' y '- 1- 17. 7 ' " 1' 1' . C171 f V . ..11i'S U . .1 7151111 A ' I ,.111111111. .1 5C'1.1x A 111. Cn. "., '. 1111 '11i'11l' sigh, f--1111'1y 111- .-11. T1' ll . 111111 .1 11'111 1111 1111, 1111' 1171111 C71 ' cf-111 11.1 L'.1171.11Il 111 .1 171111111 11u11' 1 111. 111131 1 1c1': C10 "x 11 I' ' 1. 1 1' 111111 11111 essay? C1.1711'1s: N1 .'. .1 '. 1' '1' 1 1 "1.11 11 ' .111111-11: qu. .. Mr.. "1": Ca 1' ' " 1. 1 1 . " ' 111' 111'11:111'111,1sc is C11 .11 111 111 A ' . 1 " A ' 11' 'ys 1 1' 1111? 11CI'1"' Cl.: 1 11 ' 11.111 111 11'11'1 11. 1 . 1' 11. . '. k"': Us' ' ' ' l'iH'q11'111. ' '111'. 1.' 1" . 1 ': If .1 11.1 11'1111'1 ' '1111 gr. NS11i71717k'1AS, 1l'1 .1llg11'- 1 '111N. Lf. . 1.11.14 .., V 1, X1-J 1 ,. 1 IQMAJWLWMIOQJJD I9 M mb AM LALASXBCLQ , QA.0-.-.9-- 9.45-4-id QAM Bigwkvc J-.,LLf+ sxwobvyb DMJJ 9..0U:vv ditch WW SQZEQM LQLJXJ W THQ? 1 o.,.4,LJQ,6-fVV-9-' iimw ZSJJZAWWA Qzfgljw T OGRAPHS J W 06 fy? .qi -5- Y ki W dx I 1 , 551 Wiki, AWVN if "' NA, X A X55-Eff' .v 'WUIW r A j n Iraqi 55,22-WW' H U an Aiglywftglfzmme ff'dI K Q 7 'f Nw x I 1 N x UNH nr Nt ilu 'Xlmm vu I x X sul -. L Un .1 .1111 5, -1 .1 7? - if ' 1- - has ' .':p'E.-1 ' ' -I fflz ix w if X Ng 1128. 1 5 4. ,- W4 1 Q- ,,. f'f" , I - -5,j5'1,"l rl ' ,f?',,f7,' '. Rf 31"-jf y , .vf'1x-- 'N . f" " ANN 3, f f ' in 1 '- , fghi 5 1 fy x Y , , .- -x . - :'A',-11, 'rl X- ' I I W - Hg W XX. W 11, ' . XX Q yum! Q wx Hnal1Nhml.mJ Yknv:11Zl1L'l'tL- ww? 4 H4 Xl ual I mlmx rm TH! 'X A ki VUKWI' HMI . 'ANY lju.1l:txl'xl Q15 X. , 'md .lu I..u. Y1. X77 744 Z Z I I 4 Darmng X GILEEHWICM X I-SLLIBSQQ Thaurme, -f Goo H F'o1K fo'-, rimageg K I , , f J Sim ,......,--1 Sl TTIN 5 Rgmnem, F .1-4,-'


Suggestions in the Fond Du Lac High School - Life Yearbook (Fond Du Lac, WI) collection:

Fond Du Lac High School - Life Yearbook (Fond Du Lac, WI) online yearbook collection, 1925 Edition, Page 1

1925

Fond Du Lac High School - Life Yearbook (Fond Du Lac, WI) online yearbook collection, 1926 Edition, Page 1

1926

Fond Du Lac High School - Life Yearbook (Fond Du Lac, WI) online yearbook collection, 1927 Edition, Page 1

1927

Fond Du Lac High School - Life Yearbook (Fond Du Lac, WI) online yearbook collection, 1929 Edition, Page 1

1929

Fond Du Lac High School - Life Yearbook (Fond Du Lac, WI) online yearbook collection, 1930 Edition, Page 1

1930

Fond Du Lac High School - Life Yearbook (Fond Du Lac, WI) online yearbook collection, 1931 Edition, Page 1

1931

1985 Edition, online yearbooks, online annuals 1970 Edition, online yearbooks, online annuals 1972 Edition, online yearbooks, online annuals 1965 Edition, online yearbooks, online annuals 1983 Edition, online yearbooks, online annuals 1983 Edition, online yearbooks, online annuals
FIND FRIENDS AND CLASMATES GENEALOGY ARCHIVE REUNION PLANNING
Are you trying to find old school friends, old classmates, fellow servicemen or shipmates? Do you want to see past girlfriends or boyfriends? Relive homecoming, prom, graduation, and other moments on campus captured in yearbook pictures. Revisit your fraternity or sorority and see familiar places. See members of old school clubs and relive old times. Start your search today! Looking for old family members and relatives? Do you want to find pictures of parents or grandparents when they were in school? Want to find out what hairstyle was popular in the 1920s? E-Yearbook.com has a wealth of genealogy information spanning over a century for many schools with full text search. Use our online Genealogy Resource to uncover history quickly! Are you planning a reunion and need assistance? E-Yearbook.com can help you with scanning and providing access to yearbook images for promotional materials and activities. We can provide you with an electronic version of your yearbook that can assist you with reunion planning. E-Yearbook.com will also publish the yearbook images online for people to share and enjoy.