Flora Macdonald College - White Heather Yearbook (Red Springs, NC)

 - Class of 1940

Page 1 of 180

 

Flora Macdonald College - White Heather Yearbook (Red Springs, NC) online yearbook collection, 1940 Edition, Cover
CoverPage 6, 1940 Edition, Flora Macdonald College - White Heather Yearbook (Red Springs, NC) online yearbook collectionPage 7, 1940 Edition, Flora Macdonald College - White Heather Yearbook (Red Springs, NC) online yearbook collection
Pages 6 - 7

Page 10, 1940 Edition, Flora Macdonald College - White Heather Yearbook (Red Springs, NC) online yearbook collectionPage 11, 1940 Edition, Flora Macdonald College - White Heather Yearbook (Red Springs, NC) online yearbook collection
Pages 10 - 11

Page 14, 1940 Edition, Flora Macdonald College - White Heather Yearbook (Red Springs, NC) online yearbook collectionPage 15, 1940 Edition, Flora Macdonald College - White Heather Yearbook (Red Springs, NC) online yearbook collection
Pages 14 - 15

Page 8, 1940 Edition, Flora Macdonald College - White Heather Yearbook (Red Springs, NC) online yearbook collectionPage 9, 1940 Edition, Flora Macdonald College - White Heather Yearbook (Red Springs, NC) online yearbook collection
Pages 8 - 9
Page 12, 1940 Edition, Flora Macdonald College - White Heather Yearbook (Red Springs, NC) online yearbook collectionPage 13, 1940 Edition, Flora Macdonald College - White Heather Yearbook (Red Springs, NC) online yearbook collection
Pages 12 - 13
Page 16, 1940 Edition, Flora Macdonald College - White Heather Yearbook (Red Springs, NC) online yearbook collectionPage 17, 1940 Edition, Flora Macdonald College - White Heather Yearbook (Red Springs, NC) online yearbook collection
Pages 16 - 17

Text from Pages 1 - 180 of the 1940 volume:

9940 Q xxx .M 'W Q vb?" lf! x lllzllfzllzfffavfllzzlzff1,131'Y J mi 'Lf' , 1 ' P fr f ' W-'ff - ' X J 'x 1 I' LQ , 1 Nm U I J ' 1 'U .1 ff 5 . Env N xt? ' lf L' I Me Y W ...Z V , 4n'5 -' W Z wg tv ax 1, 544. " J! -w. -:', Q W, N. 2 fii ,- O Nui f 'v ,f mb! K,-X .1' ,Y X, ' F V I . 'Ji A EDII' f,' , . Z--. rAf -..f- .Ki 5 f xyff X 3' Lf A ,- ,M" QQ E. Kea-X' KQV! To DR. ALF.XAXUF.Yi B. STVKU' wc Nw Shxdn-uk Ymdy My-x'dxy ah-dkzxku 'thc 12740 NYxu'rv, KXXi.X'YXllCl1, xs un l'YvX'L'swXUH of grzxkkkxxdc fm' MX Mc XXHF dmw for Nw vsmx-gc xu Nu- fum' ycxxv- hc huh Mm-mx Murvz fm' N- fxivxxd-Miy. Mks qmx'kmuzux and NN hxkvu-A Ku Nw fhxduxxh and Hwiv :x1'kh'KKK4-5. fhkp. Y aff' .'xI,I-1X.XNI2lili IS. STV3 ll D lg... N'Q' IH K lcxxnll.I. li1c1+1N1:1c1:, ISA.. I3 D D D 1'l'c',vf1fz'llf l"lm"1 xI:lt'lltlIl2llll iulln L 15 . V Y l1u1:I.1is KIILXVIQS Yxlclsl-11.1, IIAXZI-.I. Munnlwx, BMX. I I,1'l'Nilll'IIf I'f1m'l'if1lx Iifllll nf l'vtIl'lIH.Il null Ifrgfixflwll' RIMM' .Touxwmx Dmrz nf Sfmlvnix 6'?JlllilZi5fl'flfi0lZ 1g'?fi57" W ,545 i 5? 'Qi- 'Ti 'fl VARDI-1I.L MORRISON .IUHNNTHN lnzvf lwmx' Amlvrsnn. Mm'I'I1:lul. Shnnlm, IIFIKIQIIIIEIII, Ulvnn. 1-mul rniuf 5IilllIll'I, Iiln-1-ly, Lhuln-y, Itnlwsml, Clxziprllsllm. lhirfl ruzui Jmws, Sa-nggins, Vnmuly, Nr-ighhurs, Iirnwn. !lCll!fy Mlss Y. Zm'1.1c.xN Axm-tnsox, IIA.. M.A.. Prufm-.wr uf Bilvlf-, Mus. I'11,Iz.x1s1f:'1'11 l'. Mm'l'l1.xI'I., ILA.. .l.x'.vm'in!r'Pruf1'.v.mr ufHil:Iv. Ihz. ,'Xl,IiXANIJlCR IS. STVMI-, ILS.. MS.. I'Iu.IJ.. I'rufw.v.vnr uf Ifinlnyly, ,Ynlzzrr Nlznly, and H4'ngrnpl1'1f. Miss ANNA .Iusm-nrxr-1 Iinlnuxmx, I5.A.. NIQX.,.1.N'A'Ul'iI1ft' I'rufw.v.vnr uf' Biology and Pllyxics. Mus. .IANIII f'o1.soN GLENN, I5.S.. U.I'Il., 512. MS.. I'rnfr'.x'.vnr uf f',Il'7IIiXfl"lj mul Pllyxifx. Mlss IIIKINUIIC AIAl'IlI'I'I', IS.A.. .l.vxi.vtunt I'rnf1'.x-xurnl'l'un1r11vrf-ia! S11l1jm't.v. Mn. J. IVl1.ur's I'IIilfZllLY, IS..-X.. lhfan uf f'IPlI.V1'l'ZY1f1l7"Il, Pruf'v.v.x-ur of I,il1IIll!'4ll'fI' and Organ. Mlss I'Is'I'P:I.I,lc I,ul'1slc C'ooNm', 1,7'llf4',Y.X'lll' nj' I'uiu'. Mus. I.1I,1,l.xN I'IAIiQI'IIAli Homcsox, Prnfm-wr u!'I'inlir1. Mus. Lum I,Aw l'lmm1.xN, ILM.. I'rnf1'.x-.wr nf' Piano. Miss Hmm,x I.0l'IhIC .IuN1f:s, ILA.. Pruffzvxnr nf'I'11l1fi1'Sc11unl.I11l.x'f0. Miss IIIQIJQN SCUIHGINS, I5.M.. lm-fr111'f11r mul Ufffrirlf .I4'urn111u1ni.x'! uf' Ihr f'ur1.vz'rZ'aIur'y nj' Jluxic. Miss Mun' M.u'I,lc.xN l'nNmA', IIA.. IIS.. M.A., Pruf4'x.vnr nf lfflllcrlfilnrz and 1,-V'lfl'llllIllgIl1. Mus. Cilcxlcvllcvlc MArMlI.I,.xN NICIHIIIGOICS, ILA.. M.A.. ,l.vxm'iaf4' Prnf1'.v.yur of 1:'r1l1r'11fim1 and Suvirll -S'ui1'll4'4'. Miss I'II,lZAlH-I'I'lI IC. ISHUWN, IIS.. M.A.. .l.x-.mrinhf PrnVfw.v.mr nj' 1fl4'IIl4'llflIl'IIj lfrlllrnfiml. Mn. If. if I'IIi'III"IlI5, II,A.. M.A.. .l.x'.vm'infr Pr11fr.v.vnr nf 1'Il1l14'flIiHII nnrl Ilixiury. Miss M mx' I,uu.xN Suwlzlfilcsnx, ILS., M.A,, IJl'Hvf'1'.Y.X'IlI'1lfiI'Illfj1f.V,I. Miss AI.Hi'l'IIA I,uIw Sxwrll, li.A,. M.A,, .I.v.vm-iah' Pru!'w.v.vur uf l'fngIixh. lin. fin N1-11.1. L'.xI.1,mv.n' S1fIx'l4:x'. ILA.. M.A.. I'I1.II.. I'ruVf'rx.wr of 1'fngli.vl1. IU XII XII XII XII XII XII XII XII XII XII XII-- XII XII Ii I' I1 XII XI I:-. XII ,M I1 I I In I 'III' HI ICI III XI.Ixxx I I:xxII IMI- I N .II Iv I IIxI:I:II YII:'III l".IIII'I, YII:f,Ix I'1I.I xx .XxNII: IiIII:I:II' I.xIII:I' NI I,I I NIII:x Iilzlmx XIIIIII II mm I I-If fwxy I-I II r NI IHIIII I-fc, Xl I I1 1 Imr lIIrIII Int XI Ir Il Irma ww! ,wig III? IIIIII I IIII I' NIIIII II XX 'C' F545 Qi, i diss hun- QYUIIM 1 . C! I S071 VX:xyxvx'XgN, zwhw. xn'udm'cx', Uvsmm Xvm-Hvs' GRM-x'sKHOd nzxvcvx' Jxaxxdd pvuvc aux hwpXx'zxHuxx hm :uxxNiKoxxs. hxh-Mud ywnxkh Hu Mau n-xpMax1-G Nw hxh-nk xll1h5nHxXikkL'i Ku Hw vczxxxxx nf x'auUn cxxh-x'k:xKxxxxxQxxX. and Mau mzxrcd ku Xu-Kgxxin xxxxcxaxhxwd fun' My unc -n ymnxg. l'X't'X' Ml' 51'- . ,H ,..., 'K -- 2.f3firlvf55" of , ' tx 'N 5 5,1-Q IX , 1. 4 " b W : A Q - t hf 'H ,H1Q'II,,. vf?e:g , ? ,r ' X . 1- 1' I ?.li,1-., U -I Y anzpus IZfl,05k0f5 Ed? 5 Y 'Y 1 lilflblllll' .... llllllil ,... .lilllk lh':nllnn'ml .... luvmn .... BI:1l11'u'n .... NI:11'jiu :xml Nlrnrgurvl .... Claris .,.. Ulf tu ilu- slum' .... lvm. tllJlll5 lllltlniv lun-k ilu-1'n'. . . . .Xml our littlf- lhlitlu ..., Ilnttiv .,., llnzvl. - I ,vi 1 if Y, Q.. ,' -' iezzlor Gfnss U-fcwfx hruc 1: NIl'I,UNI-1l.I.. .. .... ,, .... I,l'1'.NfIlI'lIf RVTH H.xn'r .....,, ,,.. I 'iw I'rr.xiflm1t KVTH lixrrnanx ..Tr1'a,s11rf'r XELL 3Il'NAIR .,,., ,,,. , MN f'4' 7'l'1II7'vlf XI,xm,,xm:T I,x"r'rux ....A .,....,,.,. Y 'rn If :'f1 m ,Vanayrr HVT11 NIc'I,y-'xixmmt ..,.,,, ,,,, , l.v.xi.xtunt Tm If ffff m Jlanaqrr XI1:..X1.r:x.xNm:n II. MQIJJUI1, , ,., ,,..,,,... lsllflllflll .lflziwr - 1.-...uf I - 1 .nn Ci14:1c'1'nl'1ul4 I,r'm,I,.x JXLLICN, A.B. Zwlnul r:11 , N. V. Z I' 1':ns'1' Jllllftll' fulln-gv, 337. .5551 II mva- kr-yp l5:1skm'tl::1H SH IIl'Il.Yl'l' lirnml I,v:uh'r: llfwkvyg l5:1sk:'tln:1ll. 'ML l'niil you hllllii' lzwr lynn .wr only II 1'nn.v4'if'nIiu11,s- xunrkr in I'T'1'lAllf IIIIIINI' nl' our fill' . . . il ix Irur: lnirll1'vfll11l .vurinl . . . Ilflllffil' .... x -piriluul. Hu! flll'I'l' ix nlxu 1114 Am'r.x-nrlulillq mlm L'm'l:.x' 11.v ltlllffllfllff ni luv' wif, l'Il1l'I'l!IilIl'Il' .IHA ' ferr l'IIIIA'lIIll, l'1I!l',l'7', ivlzfrll ix llllll.VIllIll'l1 :u'rn'Hm'l1ilf'. Tin' frrxf uf 1,l'1ll'1' .... Tha' lnzvf uf Ffurn A1II1l'll1llllIlIl . ll Y rzlrf' l'UIIIllfIlIII'iIllI l,lu'll11. K-A Axxx-1 Juxlas lil-11.1, AJS. Frqqrtfwrillw, X. C'. Z I'i rnz- I: A11: 1.IuniurLhllm-gm-.':i7.'i5S: II fml' kuy. 7921: '1'l4lIlliN. 'LU I.IlIIff1If4'f ix flu' lnzvt luuir In' hmm' uf. H' you wrrr lmtw un tlzw right lrurh. H7111 luv' UVIIIIIII1' .w:1.x-1' uf' lzunmr um hazwf nzajurf-rl in 1'f:1gfli.vlz ur piauu, alxu 1.-ill uzzzkw ll .xlrlrmliz firxf gruzlr lr1u'l1wr. nivma aan rovl' N , . ' , .vlzrfnff l'1'I'1'r, ,lnuw ,fulnw l'l1lI IITVIIA' Hu' .vlrrll mul lull A111111 I lzwr yum!-nnfnrr xfw run yr-I along zuillz zlrllfflnnllrf. Hn! lzwz fliX1IU.Yifi4llI XlbffIlIj.Y f'I'1lII1 fl rfrrlr Iurff. Sin' Zulu: Illjljllf 1'll.K'ilIf X . . . . I 'WA f 5,31 l UST. 'Jibig '1'l'Il Mun' l,ux1f: liI':'1"1'Is, HAI. lfnrl, N. f'. In X W Ilm-kvyg lgilNl'il'tlHlH: f-lu' llulm: ht. l!'k'l'Ilfl Mmm' l'lnIn. nisg llHHkl'HlJlH: Sf. KR-cvlirx Musim- t'l11l1: Ulm- 1 lulmg l'1r1-l JllltfiilI.':H,1'1't'IllliSI lgJlNkt'tIHlHQSt.l'1'l'l'liiI Music flna flllll 'IH Club: i-' ' Uvifll hwnrl fliyffl mlrl .x'f1nl1frlrl'.x' 1'r1'1'! .Unrjf lmiw' rflf4'r.x' ll rmrm, lrrinyfiuj f will: hrr l'lH'1'I'f,Illll1'.X'.X' nllrl 41 pf:-f1.vr11lf Iuural fur 1'I'1'r'1f111lf', 1'1'l"lf r'ninln'rrl!izw', xln' ix lll1L'lI'lfN Ifillillff In flrl 1 1 :cliff 1'T'l'7'4Ifflllllff n'1u'1u'?'a'l' 11.vA'rrf. H7111 llrr n1l1.x'i4'11f fnfrnl 111111 lfllfllillff nlriliflq .vhw .vlzuulal gm fur in lzwr pml'w.v.xi1m. 'Hue uulnile .neauuer nv 'ik .UNH Ululrlfolclr Hluxlil-1. 15.5. lf!IIfi7Il1lI'4', jlllfllflllllll Z IIUIIII' I':l'HIllYIllil'N Vlulv: Ilan-kvjx VST: Ulu- flulr: Hmm l':L'0llUllIil'N Club: Ilzxrkvy: May Cuurtg lk-nsnx' Zvtf-Ni:1l1 Su virly: .Xwm-iutv limiitur Pinw mul Tlzixflw, 'IiSl Ulm- Vluln Iltvlx " m 'vy If-nm: .Xswvi:1tv Halitur Piln'11l11lTl1'.'fl1, 9 l'!'e'silIm'llf74fnxi1llNui tx 4 l Ulu l llllw II lx I 4 ' 1 htm' I uh' mul Tl1j.vtlw,.'lAU H7111 Ilfllll 1' rlrr il' IK " . 4'i'UlH'l Yin -1' ', 'If 1 ' -' ' 1 uc"z'x'1.Xsxm'i:1h ,ll fl lllll lllll ' ' ' -" If HIV' 1lllfilIIiXIII Illfl 1 zmul lu, r :lv ux w117'2nn.x-5 Iljllllf' !'l'f1rlL'r11n nfl' II nl1.xl1:1rl:1.xl1mrl lllXlIlI'l'Il rlwrp rlrllllfrrlliml. Un flu' f1ru'L'1'vlj ffwlrf you rli.x'11lu'11:'rl your xlmrlx- II1IIlIX1lilI nflrl IlI'lll'llIlfllli1il'Ifj in l'ln'r1lfxIr-11, 'lfllllf' ln'1'.w'Z'rr11llrrj in Ilnmr l'.'w111m11if-,x, 'lflllll' nriyiunliiy. Yuzzrx ix ll !'11.w'i11r1li11y 1Il'l'.VllIlllHf'If mul xlmulrf Quin I1 plan- nj' lm in .11 .ll ffll all ffrrl pf. nivla aan 150 vi :mr 7' l1fI'I'l'I' YVIHTIQ lil'I.X'l'IKICIt, 'fiilz IIUl'kt'.Y2 15:1-.kvtlwnllg IM-:m1:ltiu flulwg . Xssixtrmt lhlitnr I'yYl'hIHIlflll HafullmuL', 'HL XIHIIN ill IIIII' 1ilI4'N ljllfiflff ,IVF i,lI'I't' lIlI'Ul'.Y lll'l'l'. nylli' IIIXH IIIIN ll x A H mf 5 I 0 V I II1I.n.x lin' I51,1'1c, ,-LH. Vfrrllzfzyr, X. l'. Z .xlbllillflflliflll Stub' 'I' 1':l4- In-rs' i'ull1'gl'. 'ISTQ IIm'k:'j'L Buskvt- lmll: llmixwss lfflitm' XV1l1'r1c II1c,x'1'1l14:1z, '3iH: lim-lm-yi H:ulv-t- , 1 l lmll: 1 luv K In-wr I,n-:ulvrg Yin- I'1'e-sixlwllt fQl'l'IllIlll Vlulw: Uru- mutic Clulrg l".M,l'..X, l':nlwi11vt1 .Xssixtunt l':l1itlll"ill't1'li1'f 1 1 fit'l'lIIiIll Qlulr: Svliliill' Swilmlvlm-1': Yivv l'1'4-sidm-:lt l'.M.l'.A.: I "IV.'ll, il1ui'.s- just flu' way I xww if," mul Ililfln 11a.x'.wx un N 111-r :urlyf lllzmljfllzzl. Nlzr lmx' .w1l11l1r111n'1'r1I 1111111.11 uf ilu' ruuglz 1'r1I11lny1n' 11f!f1lmf'.v zuhirlz .vllw vnu uliliiv' ul ll HI1lIIl1'IIf'.X' mrfiw. Yu TUIIIIIIVV' Iljlillllff rrnlllr' HM' lzwr sn Irlllrfl, Nha' fx lu'rf4'1'f fur , I -amp ur4'u11j'1'r1'Hf':' runrk. llwr-'.v :pill NIll'l'l'lf lu' ll full mul 1101711.11 I If l'. 1 Hne uuLui'l'a .neaHnen 1 Q 1 Y '95- Q.'k'1'IlIIIlINH hm1rl:x'1l,1.fi l5ur1,1.1, .X.H. lfjlzzzfrlylffnz. X. l'. YYilli:nm Igilftffllll St'il'lltifiL' Snmciriy. .371 Viv-A l'1'1wimlv11t I7r:un:1tiv Q lulu: XVilli:1111 lsIIl'tl'JllIl Stdlllltifil' Sm-if-ty: Prngrrmm lllfilflllilll llfilllllltlt' Klub. .SM Yu-v 1'1n-mln-Int Ilfillllfltll llulv: lr-uglwnln L llfllfllliill Ijfilllhltlt' Klub: H llllillll Iifll'tl'IlHl Sriv-ntifir Suri--ty. 'ISIN Yin' l'l'uinlf-nt I71':1m:1tia' fvllllil i'lu:1i1'- mxm 5llll4ll' llnw Play: Prlvgrrun fllftll'Ill2lIl l?r:m1:nt1s Vlul-. VHP. ,I rfmrnzinjl 1ff1'f1f1,xf ix fnfllrrilzw. Ulfwn nw IIIITV lwflwzwzf Nm! ,xlzw liz,-.X in II Iunrfzf Ill! lzrr niqn, zpfzrrf' aff 11117711111 M7111 Jw:-x r.1'11lwrnl1!1-If. fur fllr' fum' ur firing. .Wav IHIX 1111 urfufu Irn1ln'r11rr1f'nf, ulnl 11 fum' nr' Ihr mflzrffr Iplzirfl jlzxfi-f1'w.s' if Hu? fur nur an fzlrfzffxfif' nw' fllflfl fllffzwrfzfr ,KIlV'l'I'f.Nj7lfl1IU firm'- Iifnff .xlzr ran iurifr Fl .xun11rf. film: .xinlz In ffrltw 11 nuff, ,I rfrwnnn r nf flrrumx, H11 Il fl ,xfujn mlrlwfllrr nr 11:1 'ff1'il'I1'fz1r1 fur ffm' 1,F11llI!lffA'1llIll :pr lfznnl lzwrq ilx f'.1'f.xfr11r,' :JH xtfmfl ru 41 frilmiw fn lzwr in tlzr lzlwnrx ILIZICII fnlluzu. o nina aan rovl' f, ' Qy:lm-'- , xIAIlIllN C51-:uTn1'nr-1 liuxrtv, A.B. Rl111'L'.x'!m'L', S. F. Z Qmltll fiflflllillil flulvg Ifm'k1'y. 'ISTZ South l':1rulin:x Ululmg l'11y.-r Iiglml l,pguh-r, 'SSSQ Suutlu Kvdflllillfl Club, 'iifig South K lrnlllm llllll. HI. ",1I.1f frrnyfnw zuilllill my lipx I win, Fur :vim iulkx 7IJlIL'll. mnxf fulk in T'IIill.U .lllll nw' urn' t'IlII'i'iIIl'l'Il fllllf Jlllfillll fu'li1'7':'.x' Iflix, fm' .wlrlum nv .vhw w.:'lu'1'.v.v luv' upiuiung xvlzf-rl'-1'1'z' .vhw 4lm'x, nur li.vI1'u wllfljf, fur if :fill lu- :vm'I111ul:ilf'. l'r1xvi.viurrm' . . . llIlfil'Ilt'I' . 1lI'Il1l1'Il1'l' . . .xlllffllllf 11 lunrn h'm'f11'r of liiilf' m'f1ifrlr'1'l1. ,, 'HIIE UUIflI'I'E JlEEI'I'LIEV' I ws -aw "' I411zm1:'r11 I3 r1l11'r'A'I'1 'xr' '90 nvn, .X.B. 1111, A. K. 14' Y cQl11't'llN fullww 112 Imvx X1n'R:1r' fnllvlfl' 'SN' 11 r- . ,t',,' . llulw. -SJ. IlIlIllNKv1lI1l. HP. f-uv-Q1 4 13 1 1 1 11 I 'f '11 351 1-11 IQ PL 'T H 1 1 'lllllx 111' f1'1'1 1111111114171 111111 1','11111111'111, r1f'11'r .X'lIlIIll11IIfl 1n'41 11111r'r 1 Prm-1I11t1'r11111 f'f1ll1'y,.w, 1'1111.w 111 fl.ll1.K'1l II1 1"1ura JI11111111111111. l111I'1' vlfllll rzwr 1'1'1111v11 111111111 r1111' 111' 11lIl,X'l' 111'111,s' ul' 11111111111 11r1111rr 211111 l'llIllI1.N' 11,1 111 11'11 11r1'111'1' .v111' 111111'1'x 11 11IIl'i'P'? S111'11 IN t111' 1111111 111111 1111r11-1'1l1'1l 1111I11r1' nj' "Lib" 111111 auf :uf111111 .x'r1I1f: US111' 1111.1 fllr' 11111," 111' 111'1':1 ll frm' x11'1111lq 111111 Xlllll' 1,1r411111' 11L4' 111'r 111 11111111111 .v:11111' 111' 1111r IIIIIF1' 1111111111 xllirifx. o nine een 'For 1 1 f- fm fm-R Wqaf ' lX.X'I'IIl1IIlYNlC ltxvlc Iilalfiuwzlr, 1.15. llrmjn, Av. V. Z 'l'1'r:u111w-1' Zl'tl'NiflIl Sm'im'tj': St. 51-4-vlizl Nfusir L'lllll. 'fifbg 'lwl'l'ZlNlll'4'I' Z4-tl-sian Suviwtyg .Xrvllz-ry: 15:1-.lu-tlmll. 'l-U, l','ff1'1'irllI Fnlfr. Hrr ulvifillf ax Il lrl1.s'im'.x'.x' h'1l7lllIlI flux lnwfn lrrnzwzl ll.lf llwr' xvrllf' in ffm' liIlI'.WlI',.K' II4flil'l'. Sfu' flurx flIiII!f.V .vu lluirlllq llml zur- gfrzpr. .Ywz-rr 1-ull hrr Inn .vr1'iuu.v. fllllllffll, ln'- t'tlIlX1' nmnq .VlIl'll7'i-Villffllf will-If mul 1'l1'1w'r rwrrzzzrhx- rumf' frum IIVI' 1lfl':'1'iiu11. l"ulq1' 1l1'.x'f'rI'z'.v zlllzl r1'1'4'iI'1'.v Hu' :lull lmlnff. fllllllifflfillll, mul lnrw nl' ull llmxr who hmm' flwr 4 'I' In E UULli"'F. .neannelr 3 55 cf-' IJ1n11v'r11x' lI.xn11-2 BlHH1Kr,.x.1g. P1'1111'.x' firuI'1', Av. J. Ii X II111-kvy: Xvillifllll Hznrtrum. TKT: II111'k1'y: Xvillilllll liznrtrumz i'1nrr1Aslm1111i11g Sf'k'I't't!ll'f' NI:1tl11-1n:1ti1w flubi51:plm1n1n'1- Hditur XYIIITI-I II1c.x'1'111-111, T582 Ilmfl-ivy: V111-1-1-wI:1m111li11g 51-1'1'1't:1ry Wvil- liam Bnrtrzmxz 'lwl'l'IlNlll't'l" NI:1tl11A111:1ti1x flulwg .l1mi1wr liditur XV111'r1c Ih:.x'r111:11: I-lditur-ilu-i'l1i1'f IHIII' mul Tlzhxtlfg fir-rmzm cvllllil Iifilllliltil' fllllv. 'csevg H1114-11'j'1u'illi:1l11 l5:11'tr:1m: Blutlnn-A lI11ltiC'S Vluh: Ilfflllliltit' Club: l'Zl1it4lF'ill'K'IIi1'f XVIIVFIC II1f.x1'111:11, 'HL "flr11ff1111f1!-1111l111v"1x1111 1'.1'1'1'H1'11I 111'.v1'r111f1n11 11f"Hr1r1Mx11','.' Slzw fx 11111' uf HIV 1'l1'11r1'.x'1 !11111krr.x' 111'1'1111,w .vllr 111'fx fu H11' 1'1'rl1f 11111111111 uf if 1111. U1 III, 71'n11111'r fum' .vhr 1l111',v .xn 11111111 xr: zuwll, ill .x-11111 I1 xlmri finzw, U1','Il1'l'fllI1 111111 111'r.vi,xI11111'1' 1'u11- 1l111'r.x' aff" .vllrwf-11 fx lzrr 11111Hn. U'111'11 Zur 1-1111 .vfuzn l11'r 1f1:I1'11 Illllfl Vllllllffll for I1 "hull .x1',x.x'1111l," l11'1' .x'1'11x1' of l111111nr, 1'u11f 111'11fr1llf411, 1111rf rrf1rf411 Iwi! lifffllllvlj IITVHLN l1m.v1'. nina aan 'Fowl ,Q N ra 1 fl -N vi Y x Iiwrlll-:lx Murx Colm, A.B. 1'im'in11,v, N. f'. Ii X 1 Pl'IIl'!' fhllm-ga-, '57, TIS: lfirv flniwfz Wvnkv I"lD1'l'9t SllIlllIlL'l' Nvllunl. vi-ll. YU W "1Ju11'l lf'urr.l .Hmlli JIU' ix I'ul1lw'.v l'lIT'0I'ifl' sung, mul Y I llw 1 1111 1rmf1'1fe'llf Hull nv' xflrlll :mf TUIIFI'-If Illlllllf fwr lwrrl Zu' " ' IL'lH'Il Hn' IPIIIIIII lwrjiflx lrfnzffnyf, xfn' :mill fn' UII Ihr' flllllf In K llwr luzwllq .vxuwuirnv mul ullrn Tivifl mnnl:i1u1lIm1.v nl' vfrlrnxv 1 fznrw- fIll,X'l'iII!lfl'll IIA' mul murlw nx IIVI' !'nllrm'wr.v, ,l :lf-lfyflzlfzzl y .x'1'n,w' ul' IIIIIIIIIF, llwr f.llA'f mul zuilly r1'lul'fx, lllllhl' lzwr Hn' E liff uf nur lltl7'1i1'.X'. fllll' In-,vt n'f.v1lf'.x' in rlfnu, "f'nlvlf," nur nmxi ! .K'1lI1fflIf'lIf.f4'l' fm- lll4'IIA'tlIlf 1-nzupurlimlxfzilr mul nur rims! Tvurflllq of vrmznlrzlrlafirm. fx 'r HE 1 w uulnile .neawllnev f'lIHIsTINI-I IDAIL, 13.5. Jlnun! Ulirw, X. f'. F Y Ilunu- ICQ-mlululinw flulr: 'lwl'lllli'w1 ,Xrm-llm'1'j'. 'iifii Illlllli' lin-04 ll4IIlliL'N Club: '1'K'lll!iNZ .'xl'K'IIt'l'y1 Prim' Yvinm-1' in North K:1rulm:1 hints Ivxtllr Ntyln- hlluw. LU. Hrrr ix nm' ui' nur 1-lm-.v ln'a11ffr.v. lflnmlw hair. lnllu'-yrwy w'qm-, lniwllq 1-ur111nIw.1'im1, II flair fur zuvarfzly vlnilzfuv, nuff an zur nj' rlulzullafrlll1'rfi1lf'.s'f' Illflkl' f'l1I'f.Y. 1f4'.vi1l1'.x- lnrinfj lflrwlllf In limi' ni, f'11ri.x' fx nfxu Ilfilifilfjflll. ,lxh any of Ulf' nlH'll1'fi!'l' llu11.v1"' fjirlx Illlllllf lzrr afzifify fu llfllllj fill' rllvll ill flu' f.'i!4'11rn ur Ihr' lm.x'l1'.x'.x' in flu' rfrzlzufllfj-rrlrnlll. .Iliff Alu' vnu Illllhl' illrmr lrnrwflll r'1nf11:'.v .vfzr I.w'11rx .wr iuflf. f'1I7'iX ix :mf alum- In Irfjllff un nrrlrnf ffrzkw 1"ru'rx! ffm, lull nw lwlirz'r Ilia! .sh-' .vf11n1l.x iurll fIlh'!II'IlA' Ihr' top uf Hn' fix! nf Fluru .llmwlrmnlfl 1lf'1'r1!m',x O YIIVIE EEVI 'FOVI' ff Iluuu- I'XL'HllUlIlik'N Club. 'ISTZ Hmm- I'1L'llllUlIliL'N l'lul1, T581 1016 V ,Q NICLI, lil-.I,11.v1'1'll, 13.5. S111'H1'I1, N. 12 IHX IIUI111' lic-1x1111111i1-x l'l11l11 II111-R1-yi lixulu-tl1:1ll, 'Ii7g Illlllll' l':L'UllllIIlil'S VIHI1: Iluukvyz l3:1xl-11-tlmllg Si'l'l't'tfll'y Sl1111l:1.x' gL'IIlNDl Class. 'HSL IIUIIIA' l'11'11l11111li1's lvllllll Vim' l'l'1-niclvllt 1 . 1 1 1 Ilillllt' lu:-111111111n's ilulvg l1'IllllN. .4213 Xxllllfllll BJIl'tl'fllll1 I'1'1-s- 11l1-11tH111111- l',s'111111l1114's 111111. l3:1sk1-tlmll'l'1-:11nl':111t:1i111'l':1l1l1- Hush-ss. 'I-ll, ,Yrll fx Il 111'1'.x'1111 714111 1'1'11H-11 llIlf.X' ffrxf f1111111,v ill If11'11' Viflllffrlll 1f111'1' . . . ffrxf. 1'1'1'l11111.x' lllllf ix H11' 141'11.v1111 nw' 111111 .v1'1'11 .vu l1Hl1' 111 lll'7'. l1'1'1'1111x1' .vf11' IIIIX 111111l1' l1111111' l',vt'IlllllIIlil'.X' firxf, x-111' lmx .x-111-11I 111111111 111 IIVI' 1111 lll'.Y 111111111 vf-FIIIH 11111' l11l1111'11l111'11 In 111111f111'1'. Alll 1'1'.v111'1'i 1x 1l111' .Ywfl 11'f111 1'Ilf4'I'1'Il ll1'I' 111'11l'1'.v,x-11111 I111111 l11f1'11r1' .vl11' 1'11l1'r1'1l 1-11 'Hua uulvijre neajrlnelr Lux- l'.c"rulc, .LIL l"l1n':'m'v. N. V. Z Music flulw: GI 141- Vlulw: Suutln cvill'HlillIl Club. VST: Nlmin I'r:lyr1'I5:nnl Imrlzln-1':l'1'iticin Zvtmiull Souix-ty.'IiS: l,Y'l'Ni4lt'llt . , , Y. I . . , . V. ui Mlm- fllllil Xu-v ll'l'NlCit'llt Mmm- ilulv: hvxtvt: College f'lIt't'l' IAv:ulv1': Pruyvr Huml I,1-rulvr: Nlurxlnulz Urrmmtir flulmg South fvZll'lllilIIl Club. 'Ci!I: l'1'ui4ir11t nf film- Clulv: Musia flulv: Suutln K':u-ulinzn Vlulng llnlxim-t Mvlllln-rg Svuiur Yuiu Ru'it:llZ Trio: Srxlvt. 'HL Slzwfv ll --,,IlfjfllI'I' zuiflz n1uml.v"f!1:i.v Ilfllllllff lnrlizf xuilfz hw calm n,v.v1:r11ru'f', lmixw. unfl rlznrm zufzivlz ,vlzw um rlznllffl' in- .Yffllllllf infn Il ffllvlfri-If 111111 IL'I1V'III.Y our I1l'I1l'fX. llwrr.1'11rr.v.viI'r'n1'x,x mul lzwr Train' lzniw' 7:1111 fur Imlx mall-11 I1!ll7Iil'l'V'N nf 4'um'1'rl,s' arlzf rrvifrllag Unity fzrr ,All7'1'Aiff11f mul l'I!fft'il'lll"lf rnulrl lmzw- lfrnuylzt Ifzr .Ylllfllflill VIIIl.Vil'!ll 1'1n1frf1r11iiul1.x' In flu' f'l1l'i.X'fiIIll .lXXllL'jI'IfiIl7I ac'!iz'iIiw.x tfzix Iywur. o nina aan 'Fovl' flulng Ulm- lvllllll South clflftllillll Club: Claw fv,lt'l'l' I,r:ul1'r' NF Iilfzlexlvl-1 l'1x'lcr,x'N l':lJXll'NlJS, 13.5. I,llIlIll1'I'fUlI, N. l'. Z U:lj'5tl11lvlll: Hmm' l'ln'nllu1l1in'x C'lul1.'Ii71 Iluml- lin-ulmlnius Vlulvg Yullvlv liullg l5:1skm-llmll. -333 Urn' Stlllil'lltL llmm- Hur'- IIUIIIIUS K lull. Jil. Hmm Luml B:1sli1'Ill:llI. 'HL IIllit'5 Clllllg Ufnkv lsurmt Vlllllg Ilux !Ill'If1IllI'l'T'1'I'.V1'I'H H4'rnl1'l".v .x':'lv'llillll 7'll'ffl4'll.1Il' lH'lIl'1l lzwl' 1'r1ll'1' l'11lxr'll ill tlll!fl'I'? UI' 1'lllll'.w' llllf. Nflf' lx, lllllf ill Illlll Illlllf lllrl, ulll- !j01I1l'IlllfIH'I'1l lil-rlliw'g uln'11'll.v fftlllllf frlll' any Nffllflfftlll Ilml Illllrlf 11l'i.vr', tlllll 1n'l'fl'1'If'1l Vllllllllll' uf' lllllllllillfj lf zuflll fvlllrlllllllll-ll. 1'vll1'll lllrlll ffrxf lrlflkrrl' uf IfI'I'Ilf4'l' you llrulllrlllflll Ifmlljllll flwl' w'll1'.s' Ivrrl' lfn' f1lIw'lll'.x'I vllrlll llllll l'Iw'l' .xwwllq null ZA'1l1'lI .vllw lullllllwll allll Nlwlll .vinrll-rl lwillklillfl-f fill'll llfllll A'IlI'lU flllzlf Iuwlw- Nu' lu1'l'll4'.x-I. 'Hue uulnile .naanllner 11 I Q- as 12" 1',111x X1111.1x11 1'.1.11111111.1:. ,X.13. f1f111f1 I111l1'11, AN. f. Z l1:1s111t11:111: 1111-v f'1l11l' 1Y111i'1111 13'11't1'41111 'ST' 11-1 111111111 X. . . . 11.-..s': :11w1tj: 1111111111: l'111'1'1s11111111i11g S11-1'1t:11'y X111-Ni:111 5111-11-tv 1111111 1111111 I,1111l11. 11111111111 11:11't1':1111. zisz 15:1x1wt11:111 XvZll'N1tf1 1111111-1: 1'1'1wi111-111 Z1't1wi:111 S111-11-ty: 5111111111 1.01111 111 111 11111111 1.11111 1Yi11i 1111 11 11-11 1111 X1 1111 ' 'I li slut : : '1 1. :11x : . Il.: il " 11.111, l1111'1Q1'1: 1'1'1wi111'11t Zvtr-xi:111 511161111 1,I'ilIll!lt14' l'11111 11'11111111 111rt11111 X111 lk 411111 N1111 111111 NI 1411111 C111 N' Z11'I': ':.:1y":1- 1.111121 St11111'11t K'1111111'i1. 'HH 11'1111K YY1111 .X1111111g ,X1111'1'i1A:111 1.'11i11'1wit1':111111111113-1St11111'11ts,'Jif1. '10, Qnfwl M1111 1111111111111 1111111,1f.11111rl'l11111 1111111 1'.111'.1ff111 1.x l'.'I'r111, 11111' ,1111.x1 1111111111111 ,1111111 111 1111' 1XII4'f '1'. vw 11' 1111 1 1111111111 1111111 IUIIA' 1f111- 111 111 ' 1111 flwrrlnlrlll,j11'01'11111x111.x,x.1111111111111111111 A17lFll'1' 111 11111 ,vI1111'1'11t 111111411 lnilna aav1'1,ov1 'r 11111111 111111 1'1111.1'1.ff1'11! 11111111 11111111 ' .11 111111 11'1111 11111 ll 1111111111 'Nb HVTII 14,111 Mex EXIEIIAOB, A.B. f'1llIl'IlI'!l, Av. lf H X 1 Glu- llulm, SSH: Ulu' Vlulvg flaw 'l'1'1-:1m11rvl': St, c'l'l't'liIl L Musir Club: T1 ' " 'IllllS, 3.13 film- Club: Class 'l'l'1-:1f.111'c1': Tul- uis. 'l-U1 Yun miglzf calf 11' ll 47' 11- -9111111111111 of llllf 1'l11.x'.v. For i11f1'1l1'1'i llllll 11111111 1111111111111 .Yt'lINl', IL'l1il'1I 1111 In Illflkt' 1111 ffllllll 'illlllff' lI1l'lIf, ara' Iwo uf l11'r 1-lliwf 1l1111l1!i1'.v. NI11' lmx 1111111 Iliffllifllf llllll 1'11x1' nj l11'111'111f1. lf'111111l lfllll 1'.1-1111! l11'r in l1111'1' ' wnx 11' 7 H N If IIIIIII' fllfflt' uw .1 Illllllllff S111' 1l111'.x'. ,I 51111111 ,vI111l1'11l 111111 II 11111111 ffIl'llI1 .v111' lzax 11r11z'1'1l I1 1'r.v1'H. We 3, UUInI'I'E J'lEa'I'Il1EY'r "X 1 in 75N X11:1.1x1,x11x1:1z1i1"11l'11-1v1..X.l1. ,1 .N'1111,xl111r-11, X. V. ' I-. X H111'k1y: 'l'11111ix. HT: Ynllfy 11-111: T111111-, 'SLM 'llmnixz I1 fn r111:111 C 11111. '2ii'. 'X H1'.fl1XfI1,U . . . UY1 1'11'f f11r 11111111 111111 1111 111111111 . . , 111111 , 1111141111 1. Al 1V111111',11111 111A111'11. 111 1'111J11-11 .... 11111 .x111'x 11111 .111 111'r1'1111s 111x x111'1f 111171 111111 1111111 .... 11111- 111 1111'11111. l1111'11'I 1111' 2.r1w11'1' 1.1111 f11f1111111 111111 I1111111111'-11 , . . 111111 11111111 111111 IIII 1111111111111 11111111111111111 1111- 'I11111 111'1111u111wf 111111 x11, I 711'1'1111.s1 1.1 '11 11I'111' 3.1111 1111- 1111- 111111' 111111'x. :.'1 11111171 1.'1':'1 111111111 1111 1'111' "1 "'A 11.x111'4 , , 11.1111 111111111111 . . . 111111 1.1111 111111111711111111i.11111111.1111-1-11 1'.111':1111111'f. 111111111111111111-11111111111111 . 1f11' 11111. nina aan for i I,llI'ISlf2 Cvllzsux, A.li. 15.11 h'1:1'11111.v, N. f'. Z N Yvillium l5:11'tl':1m Suim-ntifia' Sm-im-tyg Day StllllQ'lltN l'lulyg ff1':11l1l1l:111H'Ilh-rs K lulx, 'Zi7gYVilli:1u1l5:1rt1':11nSwim-lltifirSuwivty: h ixl't"l1'l'j'I Huy StlIKll'lItN Clulwg fGr':11l11d:111glltvx's Club, 'IIHQ YVilli:1m B1lI'tl'Jllll SL'il'IltiHL' Suvivty: ,X1's'l11-ry: lluy Stxldvllts llulnq f1rn111l1I'111'fllh'l's Club, 'iifig xvillifllll 1i:11'tx':1n1 Svivxxtifis' Surivty: iXl'l'llt'l'yI U:1.v Stlllll'llt5 Vlulx: Sl'lliUl' S1-rilmlmlg-1': fn':1111i1l:111"'lltvrs l'Il1l1g St. t'l'i'iliJl Musim' flulw. 'HL M l',.1'1'1'll1-111 in lil 4'7'III"If TK'lll'A'X nuff 1llPlPI'l'l'il1fil7lI, ll .vI111l1'11f nl' elwlrlh 11111l flzuuylzl, II 11111111.11 l'lllfllI'l'll 1II'l'.X'IlII. Ilvr lif1'r11r'11 mul jr1111'111zfi.vfi1' fllliljfvlj 11117'1' lfwwn .vwrfr in l11'r 1'l1'z'1'r lnmk r1'z'i1'z1'.v for "TIM Pim' mul Tl1i.vIl1'." Sin' ix yfiflwrl will: 11 lui! Ilmf 1-11li1'1'11.v llllllf !fIlflI1'I'iIlff. llrr 1'11l111 unrf :urll-1mi.s'1'1l 11111111111 i111li1'11l1'.v H1111 .vhw will ln' Il .YIlt'l'1'X.X' in :ul111I1'1'r'r .vhw ll 11rl1'rI11L'1'.v. 'Hue uulnile .neaHner lmnlu Nnu l1l1.m'l11cIv1',.X.l5. lfwrl Slnrizlgfx, X, ff 7 KI.ltIIl'lIlIltiK'N fluln: Xvillilllll Bill'tl'Illll Ha-im-ntifiv Snvivty. IRT NI ntfnlnltim flu! Whllin 1 Illl B!ll'tl'IlllI Hsin-lltifin' Sm-im-ty. 'SiS Hrllflvlllflflsw lllllr VIH 2 mm IS:1rt1':n1n SL-ivntifiv Sm-iv' U ,592 Nlutln-u1:1t1m'-. 'Lo. Vlulvg Xvillifllll lgIll'tI'Zllll Scif-xltifis' Sm'ivt3' Ffrlru IX um' ul' U1u.w lwnlrff' xnlzrmz but ffm' hllrm' xurllg 11111 lhuxf' nl' 11x :cfm 1Itl"1' flf il 4 111 Illf IlI'iI'ilI'ffl' nn' h'lII'Ill'Il fry lzrr yr1n'ru,wfVl1. 11n111.w4l lu 1111 .li mul lf lf " I' . 'lf llrfr i'Hllli1'Ill iIIlllt'I'.YHH!1' firms. If wfl ruulfl um' lfr l'llI'i4lll,X' nf' lzwr L'wr:1 minrl mul fnffiral l'l'!l.K'llIlllI!f. nivme. aan fowl Oi H1-:Null-1'1"r.x QQILXY. ILS. l'f1ifi1rl1f, Hvwsi IYII. Z Hnnu- I4 1'UlItllIll4'S l lulw -H l'1.uu1 lg-lllll Iv'ulvr: Nlisximl qtllllj' l.v:ul4'r: Hmm- I'Xk'llIl0IIIil'N Vlulu. T181 I Immun' l'A'llllUlIlIK'A l'IuIu1 I'wllDl'fl NIM-1iul1:1lcl i1Ill'iNti2lll .Kwm-iuticm l':nl1im'f: lfirv 1 l"upt'1iu' 'l'l't"lHlll't'lA Hmm- l'1l'UllllllIiK"s Ululv. V-J, Ilum 51.14 xlunrulzl l'lurixti:m .Xsmu-i:1tim1 C':nlmim-t. 'NL l'ffh'4'if'll1'lf ln'1'xulrif1'1'rl ix lll'IlI'i1'flIl. For il' nw' hnzw' Il lnrurul lwu ur fIIl'l'lIlIl1'I' .i'IllllVl'I' zur lIllL'!llfX lrwwl flrr 1lrfI'11'1'. ' 1 lllrl IIII lilllw lfurl ul'fl11'.Yll1'r'1'.x'.x' of nur llr1ll4lln'lx fur l'uur Ilfl'll7'N lzux lu-ru :luv in fur. lful uffrn zu' l7li.YllIlIll'l'.Yf1llIIl hrr l'rmlL'- 11r,v.x', h',ljl'1l rigffllfllllllj :'1nm'.v iuiifl ll1'I' Illllllllfilrlf, llllil arf' hurl llfl x mlff flulflf x nr: flirrmw, in' ir!! In Iliff fl. lfr'4'11l1.x-1' IIVI' 'f ' rin fin' friwflrfxllllf. Tllrll nv' uw' llZ'I'l'IUlH'lIlI1'!l will: llrr 11v111'l'u.viI-If nuff Ifmuyflalfl1l1l1',x.v uulnilalneanner 4. fuk hum NIU: Cnclxfnflx, .LIL I4Iljllt'lllIIlI'ff, S, V. Z Sfllltll f'!ll'1llilIZl t'llllX:4il1'l' f'llllD.':f71 Sunil: ftilftllillll Vlulv '1's-unix Vlub. YES: Sillltll K'ill'lllilIfl Vlulvg 'l't'IllliN Vlulm, 'EIU South qviIl'4lIiIIil Vlulwg 'l'v1111is flulr. 'HL Nara IIIIILUK' lihw ll mmf ullrl rl-muff' ffnflrlf-x.v, fur nlrmw' Inv lf'.v,x' xfzlfwlllf 1'l11,v.w1111h'.v' r'11rl11f'11 il1Iv'r'1'.x'lx. Thru xln' ffiyjfff' hull'1llmlny1f'ii4'11fll1f unzl lwrzznzuv IUIIFIII mul Illllllllll. Tin' umm lnlwfw r1flul'z1fir1l1 nl' flu' .x'f.1'f1z fjrzlzff' lx ll flmuf luzrmflrlrr' uf N11r1r',x' lllllllllllfjfllf iuiflz f'f1flrlr:'ll. ffl' ufxn rw.x'ln'4'f SHN! fur lim 1l1'!rl'l11fl1rrl mlrf Illlfllllllfilllf il1l1'rw.x'f llzrunrll lmurx uf l1'4'I11l'm . , . . ,f -f-mul fm' Hn' fav! ffm! .vlzw nlzrfzlzfx mfzllzzgml In yuiu .wnn thingy u,x'fI'ul frum film-f' .wlmw 11'l'fIll'l'S. o nivla e.ev1'Fov1l , 1- V, .,n,.T,:....,..,.A.,,, ,'xI,Ii'lfI II.u11.1-:'r'r, Ali. JH. fiilfllli, .Y. V. F X II 1r1' kvyl 'I' m-1n11 is. TIT: lx!'l'l l1'1 ' y. 'KHZ KIfll'5llfllQ Huxic Club: IJFZIIIIIIUL' Qtllllil First Yin- l,1'l'Ni1lt'llf lipsilnn Chi Suvin-ty. W 'liilg ,'xl'l'II1'l'f'2 Nlllxil' Club: llr:lm:ntic' Vlulmz Yin- l,l'k'Ni4lL'llt lillbilllll filli Suvivty: Huy Court. 'l-tl. llwlwlrrlzllniliillf -- Vllllllllilifrlf -- IH'ifjiII!llH'lj - - kill1l7Il'.X'.X' - - f.I'i1'IlIlliIIl'.X'.V 7 ullr114'lir'4'1n'.v.v. Sin' !Ilh'fl1Ij.V .vlzuzux lwr fun wilh nthwrx, kwvlnirzff up ll rnlzirl fin' nf .vlrirjf rwuu1rL'.v zulzilw .vin- ix rlninff I1 f,1IIll.VllIlIl am! nur ufhrr 1'l:iny.v. llrr arfixiiu nnfurr will illl1'H4'1'i1lf1lifl1j urn' 1'I'f1f1'N1'1'1l in lll'I' 1PI'1lfv4l1lIIIl iIIf1'l'1'.Vf in nur lI7'UfjI'IlIIl.X' of Vixifirlg rzriixix, f'.x-pwvizzllvlf .Uixr'l1r1 l,wI'iI1'L'i, Uur lam-I n'i.vl11'.v yu :uilh um' of Flurn .Uf1v1lr:nr1lrl'.x- ing rfrlllglzlwrw. ,H HE mmf ,.,4.,mi.N- uuluile .neajrhev l u Ah . - V - . ur-. -A vm- - S J, .,f- ' , . ..,- V 'fi T11 1' ufzf nun! 11111 1111 1 1 511111 1 1 1 ll 1 1x11 1 11 1 Y 11111 1tr 1111 NLIL 4 54111111 11 Nxa 1 ll 11111 1 ll l K Q 1 1 L KN 11 lttllt flllllll 1 1111 1 1 111 1 Q ID Q x 1 1 ll 1 1 l rjrmnnzx smzl 1 11111 111177101 nu llllll 1 f P nf 11 4-',,.,...,.. l I 1 1 V f 11 ' 1 1 1 11 1 1' f 111' 11,1z.11z1-:'1'11 11.x11'1', 11.15. I W 1l,I '." 111 , Av. f'. X Z , 1 1Vi11A: 11:1rt': 1 S'i-111ifi1' 1' " 11.3 T573 1,1':1ya-1' 5: 1111 1 1 Lv: 11-rg Tr -:1ml11'1-1' Zvi- ':1 S1 'i 'tyi Vill': 1i:1' : .1"'ll' .I , titi- .' -'g G1 -' 11111111 1' -Qt 'tt 1. -:SHI 1'r:1yvr 13:11 1 ,-:1'r: if 1 St'L'!'Q'tI1l'y Z1-tw-si:111 Surivty: 1Vi11i:1111 1gil1'tl'!llIl SL'1l'Ilt11'1L' Sn- 1' 1 virf.':G1"L'111111Sz-xt11111Sc1'1'ct:11'y 11r:1111:1ti1'l'11111g 11 -1 -guts' ' N tu 1l411'i11x 111 L'1111'1-1'1'11c1'. 'SHN Vi -1- 1'1'-,i11r-111 S1-11i r l'1:1xs1 ' Stl 1' 1 -il: 1V'11': 1 11:1't':1l1l 5c'im'l11iH4' S11 " -tA': U1 '1' 11 C1112 S-ft-ttf 11r:11:fi'Q'11111. VLH. 11 A 4 14 -1 In 1 '1 .1 fj'IA .v1'11,x,- uf ' 1 I P: ' 111' ' ' 1 .l ffllfllffll 7lIll.Yll'Il1II .I jmr' lfflflllli ,' .Ill Ilzrxv mul murr lzaiv' :nun 1 1 Fur Hull: nur high i'1lIllIl1l'IItlI1fiIIll, .vizrvrrw n1111ln11.w-, and luivx 1 1 ' ! L 1 1 ' 1 1 1 YI I VI E E E. VI 0 V 39 1 1 1 1 I 1 V new 'if M.x1:.1o1z11c 1I1c.x'1'11:l:, 13.5. l'11 ry, E Y N. C. Holm- l'Xl'UlIlllIIil'Nl iillllll Firm l':1pt:1i11,'558g Holm' l4lCUllUlIlii'S llulv: Xvillifllll B:u'tr:n1l1 Smiulltlhm Noun-lv: M rnrslmlz ljfllllllltil' Klub: l'r1m' XXIIIIIVI' 111 North l'll'll1lll1I htm- Tm-xtilc Styh' now: Yvukz' Form-st SIHIIIIIVI' School. 'SWL Illbllll' 1'zl'UllUlIliL'S Klulw: Xvillinln BJIl't1'Illll Sci:-lliifiu Souivty: Pl'Ilyl'l' Band I4-mlvr: Sl'L'l'K'tJll'y Sllllllily School Class: 'rl'l'FlNl1l'l'l' Iyflllllfltii' Qlulrg Yin- l'l'm--.iclvllt Illllllt' I' 1-onoum-s Kluln, 110. ",V111'1f,1li1lIg11'f11 I1'fl4'I'iIl flu' lux! mail?" Pfzfiwllf JI111'11i1' lion' ollru lmx .x-111' 111111 11.xl111' lim! 1lIH'.XlllIll, 411111 lynx! nx oflwn .vlzw ,MIX .vm1l1'1l Illlll 1111.x'm'1'1'1'1l "Y1'11" or "Yury," llrr 1uf1'1'1'.vl in flu' lulrx! l'11xl1i1n1.v mul rlfzwiyflzx lmx nmrlr 11x all llllfnv1'1n1.x'f'fu1l.v. llwr lx1'1l1M'1l1'.v.v, 11l1ifiI41111.x Il 1'o1l1'1'1',x'11Iio1111li.vY, rl lll'I' fl1I1'fl1'c'fr111lifv11 IIN?" 1 vnf Il nnlnf lm' l11'1'1111lu1l1111H of ux. u1JIni'l'a .naa1lL1er H16 aww' 'ai 'V' Ryu: IlITI.3IX. AJS. 1J.'rhun.',.N', f'. Z frlw 111111: lirlslwtlvlu. V371 Trllllisi B:nkr'H1:1ll. 'IZHZ TH! Hmmn NI:m:ngrr1 ,Xvistullt IgllNillI'NN lI:m:4gwr XVnl'Hi lil-i.X'l'lII'If1 Srrlw-t:u'5 Sllllllily Svlnunl Vluw: ll1':un:ntic Vlulvg Ivnnlx. VN: IgllSllIl'NN Nlunug--r Hurry: IIr:,x'l'm:n: llrzmmtiu tlulv: '1'tIlllix.'lU lxuh' M fl lmfvlf ul mmnl.x, 1111! flllwlf riff' 11l:.'11.1f.v ilafrrrxiillff mfrx. Inmf. Ixuif' 1111 .muzrfiinzr :Jun .vflrfw fwwfirlrf rfuu, nuff ,ww ll 11 rfmzwll lfrfylfzfwn .lfIlHI' Igfzulr tlllvlf just In iuflfrlz Izwr i1fl:'f'Im11.x grin. Ixulr IIIIA' U rwrfnlrl t'l7IlUlIIlf nl rf,wr1'r ffm, ixfliufl Illifjllf VIHILV' fwr ,wrul ruffzrr Izllnlnlrrfuzrllnlfff' nl Iflnf,x,' fm! :.'71r11.x71w1fufw fri ffuzpn fflwxf'1'f'.srrI'1'.x.Kllfwfm flu-1r1wrrif.xt ur' flu' ml-rrvzf. K ufrfx l:ll.vfIlr'.x.x Il1'llVHl'II lun :muff llwr 11 :mmf Ylltlllllflfl' ul ffm' !lll7llllIl. IIIIJI' if :pill muf.w In r II fmffrf IIIFIVIIIIJFV' 1,7 177111 iwfrf xlzr 1n11lrr'Ir1Lf,x. nina aan 'For 1 41 F I i v H . -fBh lfHI,lll!liS III XSl'1'lillIl, ILS, Nv4'h'fIlIl, N. V. H X Iluukvyi S4H'l'l'l'I Hnskw-tlw:1ll Yursiiy: Hmm' I'KK'UIlllllliL'N Klub. .STZIIM-km-yg l3:1xkvilr:1lIVarsity:L':1p!:1i11ni'H:1sk1-tlmll: l'1':':1m1r4-r of Atlllvtim- .M-am-irntimng Hmnv l'1K'HIlHIllik'h Vluln Hg ll:lskx'tlv:1H Y:l1'siIj'2 l':1lwt:1ilI Ilcwkvyy Vim' l,I'l'SitIl'llt of xtllIl'til' .X-Qwvifntimlg IIUIIIL' lf:-mmlnmmlllilw fluln, 'IHVZ Hzlwke-tlmll x I N11 Umm mm: l,I'!'Nllil'llt of ,xtlII4'tll' .Xsmu-1:nim11 Hm'k4'.'1 . It Klilllltll Ilunu- l',i'HIlllIlllK'N ilulxg xxllllfllll lgIll'tl'JllIl 5tll4ll'l ' 'A 1 Www! XVIII! .xllllillg .X1m'rin':111lvluiw-wily:malK'uIlvg:-Stlldvllhg fJlIlll'I'Il C lub. LH. .I lllllff lll'I'A'Hll Ill Ulll U 1' VIIIIIIIII ,wwrrl In Illl ' mur'.x-f.' . . . Il1'T'1'l' an nllw IIIIIUI1'7lf. flwrxlullrl xulml 1u'c'I11i1'.x' lzwr Ix'IIA'i7lfl I ullrx. Hill fllfll im' .xlul'4f1'llf41f l'l'lllfi1'll, . , . ffm! il Ivzlx .vlzr cfm flux lwrll Xilfllllllf, . , . IIIlllIlfI'II.YjT'l'lll1, . . . uifillfj ilu' mu- rflillrr-ff uf nur' ,x'1'hnul, . . . UIII' .Xjllt'l'7'1' lHlIlliV'IIfiIIII fn Ilnlurrx . . nm' uf Hn' llnrxl and ir'ln'.vf. 'Hne uulnile .neajrlnelw N , ? 4 K I I EH v 1, ll , L . 5-. . !-'N SVSAN PIALL Ixscmc, A.B. fV11.s'l1I'ill1', X. Cf E X Huvkvy: I1l'i1lldK1IllIQlltQ'l'S Club. 'SSTL Hun-kuyq cgfilllli' Ii1lllgflltt'l'S Club: Sm-rctz11'y Studi-ut Xv0llllltt'L'l'S2 P1'flyL'l' Baud LL-zulx'1': BIiS!ai0Il Study Imzlclcr. WSH: Music Flulwg View Prus- illcut xxvillilllll lgilftfllllll cilliliflllilll of Ili Mission Study I.c':111c1'. 'CWI PI'L'hilll'llt Music lflulsl 'Fl't'ilhl1l'L'l' l".M.C'.A.: St'lliUl' tivvl Huckvy. 'I-0. Quiri, 11Ill1NX1lII1illg SIINIIII, :uw l111r1lI'11 rzrzrunzl. Ifviflz 11111111 nlnilifizf, .vhff ix alrlv in flu' jiwlfl nf Iif1'r11f11r1' j'1'rn11 SIll1lH'SlI4'l1l'l', lnwuy nf Pulwlin-ity: Xvillifllll lg?ll'tl'2lllll S1-rilxlxlvrz Slllbt'l'IJl' I-'IIUTL' n'111'11 xlu' ix lfiA't'Il-YN lllllllfllillfl in "1f1'I1r'1f VIILH In UTI11' Ifvinzp 111111 II11' U'11111lI1'." Siu' lmx XIIUIUII l11'r.v1'lj' fu ln' 11 fllllfilllffll ,v1'l1111111', 1111 1111! r.1'1'C11fiz'1', IIIIII 1171 1'ff7'1'i1'ni ll1l.Villl',V.V :.'rn111111,' 7L'lIIIf'.V mum' flu' 11111.11 ix lllll.Vil'Il1. Tlzw sf111l1'n1 llllllllf 1'r11111l llilf IIHTK' Vlllllll' ll lrrffrr Clznivf' fur flu' !r1l111fw "Jln.v! IYt'l'.Yl1f11r' ."' J nine aev1'Fov1l xI.XIHi.Xlili'l' YY Ixwrux IJZONAIKID. .-MB, lim-ky Jlnunl, X. l'. 1 1 L 1 ,. u 1: I J 4 E V ,I U 'N I, I I,l'IIX'1'l' l5:1nd IA-:nxh-1'. -Zh: I,l'1lVl'l' Bnml L:-:1d:'1': Mission , l1rlyAl,v:ulm-1': S4-4'1'm't:u1'y Stmlnillt Vfullllltvvxwl lluvizlwll lJvlvg:nt:': T4-llllis. 'ISSN .'xl't'll1'l'yI l"lur:1 NI:1wlu11:1lzl QIIYINUIIII 7 Xswvi:lti411n lhlrim-I: Pr:-5i4l:-llt Stlltll'Ilt l'l1rixti:1n ,'Xswci:1- K Ill 11. WU. In lzwr 4 uirl mul I1'!11'1'l.ll! zum fllnrrnrrl urrnwxv umunr ux, I I Al ,I ,I Ning Quill: Inv' lm'rf'1f frr'u1u11 wlfwx, 1'7lI'lHl7'IIffillfj IIN RUIIVII in' rr wmv: in Hn' llIl77Ill.N', iIl.YlVi7'illfj in ux lzigflarr nnzluilirllzx, Sin' IH lllIx'IlIf.Y ln' r4'1m'n14'1'w1l fur 1ll'I' ullfxlflllrlfuy lnlfiuri .1Irn1ln'1- nj' our f'l1r'ixlin1l .l.v.x-urintjnn. We 1 xuurl' ax ll w 1 1 L I 4 I 1 uulnila nealrlfmevl 1:-1"-" x Rr"1'11 II.xz1.1, I,1m1,,.X.b. 1111111111 Trnif, X. V. Z xvillifllll l3.'11'tm111 S1-inntitiv Sm-irty. TIT: V'illi:n1n l5'll'tl"llIl St'i4'lltifiL' Sm-i1'tj'. LISA: Yvilli.-1111 13fll'tl'IllH Svinlltitiv Swwivtyi I,l'!lYt'I' 15111141 I.!'Sl1'll'!'.1:1f'. xvillifllll H:1rt1':nn Stitlltifllt' Sswin-tv: J . lr.u'rr Brawl I,l'flKll'l'Z fritiu Zr'tui:111 I,itt'l'Ill'y 5-wi:-ty: 5IllN'TIilflYt'. Ill. Yrs, 1'H iw fllllll in :fn If fm' '1f1111," :pr I1w111' 7111 ,x11!1f. If IX yum! f11'111'rf1ff11 111frw1'1l 11111111 fllllf llnjwf 1.x ll mmf! Almrf, 11111 r1'1'1-flrrzf rwlfurf 1'111'1f.x 111111111 1l1'1'w11'1' ffm Il 111111 Nr111f.'11ly1f llflf xfzw fx um' nf' H1n,w 'Wfrq 11m rf11,xf" lm11f.1.'n1'111,x :ffm ,xflufffxx nfl Ihr l11111',lf11f11111l1,v11nlIlz11wl,S111'11.w.x 11llm'l11'r 11r111'z'r1'u11.x 1m:.'1'r.x nr l'HIll'1'IltI'lIfjH7l IIIIVII if 1v Iimw in xgnrlp lun! A111 IJH1-1f.x frm. 111 111'r fuur llfr'Hf,X lzrrw 'Jn' Allnrylzlu fluff Ima w1'11m'fl 1:1111 lzwr 11111y1l1f1'r. If fx Iliff Ifu' lnllgflawr ul' "juli-1111" rflflirfliurl, lun! ljflllllllv' jlrmrf IHHIIUI' Illlr nivne aan 15011 L I 1"-17 I - lv Rl.XlHi.XlllC'I' l,x"1"1'ux, 13.5. fill,NflllliU. .Y. 1' li X Ilmm' l':t'4lIIUlllik'N Vlulx: Ilm-kf-y. T571 .xl'L'lIl'l'-Y l'lulu: Ilmm- I'x1'Ull4llllil'N Vlulv. 758: lfirv if-n1mt:nil1 Xswlstullt I1-all-H1111 H:1ll:ngm'l': IIIIIIH' Ifvnlnzmlllirx flnlng ,Xypln-1'x' Klub' Prim- XYin- 'Q' Slluw. 'ZWL T111 nwr In Xurtln fiiftlllllil 5tiltl' In-xtllv SUI Hmm: H:l1l:lg4'l': Hmm' I':K'lllllblIliL'N fllllw 'I-ll ,,l'I'I1l'jflll,N lrrlmfrrflfilllf, lnl'f':'Imn,v .wlrilrg Ijlllltjllff Min' wyfuv, f'uffff'l1r'.x fllllf lrlli lflllffl' In .s'f111nlf'. .lu illllrlff' ulrllfly In pu! jnxl Ifzw rigfhl fflilljj, in juxf Ihr right lflurw, ul just flu' rifflli Iimr, iullrlr fl will flu Nil' nmxf fjnurl. Al ffrlrf' for 1'ul11'1u'Iil1y lll'lf4'illll.Y mm'.wl.x, 1111 lnlnIf.vf4M1lfff1' air fur ZUl'lII'jlI!f f'fnIl1:'.x' . . . in .vfmrl Jlllff -fini "l1rl.x- :ulml il 11lL'f'.x-." uulnile .neanllner W WTF' "'-i"'?" an 'WN- K 1 .Xxxni I.m'1x11 Mu! ULL. lib. 111-lmlf. S. f'. Y Y Zi. 2 M-Ivy: l'x':1yf r Hzmml Huvkvv: I'1':nwr 13:11:11 I.v:u1v V. 'I II- I.: mlvr. UF. .Nlzw 11113 lwflfwfl zu nut nr' runny ll fllfffwff ,sifmzfjffn niflz fzwr rryqpfim' rr-nzmlrlxv, llrr :Lil 771fIL':'.x' nur mlrfzv nuff nnrrnw ,VVVIII ffmlislz . . . nuff zu' 1.-mul, r 1.11471 ilzwvzf wzw r lmfflfrfff Hx, S111 11wI'wrfwf,v zu fmmzq tlmf .xlzw lun I1 var" in nzfnrlg f:11t,.wrm'lm:.'. If H x UV7Hl7l4fl Ulf V1'r,vf fn IIIIIW' lzur iqurl' rlffnf, Vlfzwr ,Jw M af au f111r1l'1.r,rLf11q . . . nffffrljl fn lzwflr, lruf rlwrwr tlxxflllllllfl vrfrflf . , . nzfwrfrlfrlilvjl. ,IH Ilzwvr fm In UIIIAW' I,fu11.w nur ff? flu' uh nine aan rlrzlrfwrx In uz4rulz1m,mn' 1.1mm z.w um H1'I'1'r furflrf. t r0.4 H N l' 1 !'V'N-firm K X'l'III4'lIIYl' NIM fwwxlwlllfx' X13 lfwrl Slifillfl-V, N. V. Z 11l'IlIl4l1lJlllQllf1'l'S Club: llrny Stlulvntx Club: .x1'L'lll'l'y, 4:iTQ f-l':1111l1l:1l1gllt1'1w Kluls Day Stllllt'lltN l'Iulv: ,Xu-ln-ry, 'JSSQ 1ir:l1nl1l:1llgIutv1m Vluh: Day Stmlvnts Club: ,Xrn-lu-ry: Ulu' Club' l,l"llll'ltlk' Q F1111 Wifi: C1l'JlllllIli!llglItl'l'N Vlulvg Huy Stu- ill'lltNKlllIl' C111-1-Llulv. IDl.un.1t1n llul.. IH. l'1lf. flu' 11111rl'1'rli1'111lrf1'.! Um' 7Il1llIl1'IIl .v1l1lr1ff.v, lflf' IIl'.1'f llllllllt'Ilf'.VIIIlIll'II .VIIIIXIIIIIIH III'l'Illl7'!1' rwu' lmlr IIIIILVA' f'nfl111rir1 .vfnnzl uni, mul lzrr illlll'l'ff1lIl.N' gr1i1'l'1f lIltlA'l'N flwr ilu' luv:-11rIfi11l lill- nf' ilu' llilffll. l'r1fl1rrim".v giyyfl.-.v nuff zuli lnuw' w11lii'1':1r'rl 111111111 ll 1'fr1,v.v, H' xhf' 1'111l IIIIFA' ux lllllfll fun iufn IIVI' fill' 11fi1'r .vllr lr11z"1'.x- 1-ullffff' ax .vfzw Inu- ilzrnuyflz ull ilu' Iriulx Illlll Iril:11l11Iiul1.v uf ,IIIIl'V'jl'll1l IIi.Yf1Il'.If fluff 1"l'1'l11'11, f'uIf111rfl1 1'r'rl11illl'1j llllffllf lu lu' r1.v Illlllllllf us ll lark Hua uulnile .naajrlnar 5 -quug, -"rf,-v,-v'v way' FTDFA PMIUONALD COUJQQL w W 5 v N Cvlurri HrlJmx13I.I.. .X.B. 1H1u'fl'r'f1l, U'z'.x! Iuifflillill Z flux- I'1'wimir1lt four f't'Jll'x. irlu' flnlu: XVilli:1m li:u'tr:mn: IIm'k:'j'2Stlulrllti'4rlx1ln'il.'I3T:StllmlvlliK'1vl1m'il1uvillifun Burt- rum: H:ntl1v1u:1tiw Club. 'IiN: Stll1l!'llt l'HlllIt'ilZ Xvilliuuu Hurt- rum: NI1ltlIl'lIlZltil'N Vlulu: L.I7YllIlll'l't'i1ll lvllllll IJ!'JlIllflti1'N Vlulv. Tiff: Stuclvnt Q-lFllllk'il2 Mutln-111:ntiu llulu: YVilli:un l5JlI'tl'JIlllI I,l"iiIIlZltiL' Club: .Xrcllrry fluhg Sup: x'l:1tixw: XVlm1 YYIIU .xlllllllf .'xlIll'l'iL'iHl L'11ixn1wity :mul llwllvgr Html: nts. 'HL Dark uurlv, Il llrifffnnf llllxll of unfur, II .xznfflrlz 'mmf uf l1'lllflllfl'Vf llwrf' 111115, jluuw in 1111 inxfurlf. 1"ur AIIVII tl M111 nl fl Tfflurw .xlzr flax an 11.xfn11f,xl1'11y1 1'HI7I,fjII!lfjflIl nl' I'jI'tlL'.Ifvlf. ur- fflifllllif-Il, :'f'r-.w1?ilif'zf, Izwplnwrrfl zqiffz II .xfn.w nf' l1umnr,' fur fl1w.v1', Tir' Iwfrff 11"rf"Pf',wI1z11rfv1f." Yvllflllljlll Tnur vzpwlrv, .xllr lzax fwfr: nur Iwrfxxizfrlzf, 1111 inj1f'11i11.x lwrlrfrr, KIIHI cllrf r.11'v11!f1'1. D nine aan 'Fowl H3542 L. . f ' -...' M.x111a.x111-:'1' Mulxxls, 1X.B. 161-fl N11ri11y.x', X. C. Z 5c1'1'ct:11'y Hllllllily Sclmnl l'l:1ssg '1't'lIlliS. 'IVT1 I'1':1y1-1' 13:1111l I,1':11lv1'g film' l'l11l1g T1-111115. 'ISHL I'1':1y1'1' liillltl f,1':11h'1'1 GI1-1' I l'l11l1: '1'e'1111im, 'SWL l,I'!ly1'l' lgilllfl I.1':11l1'1': film- L'l11l1g '1'4'llIliN1 W V llllillll l5:11't1':1111 S4'il'lltiHl' Sm'i1-iy. 'HL N 1 1lll'.Y1llllf1' ax flil1l'!Ilfl'I' ix fill' iillr fur Jlul'yz1rf'!. Siu' has Y luwfn .X'ft'fIIl,vfIA'f in l11'r 1l1'!1'l'n1i11niirm iu111'1111ir1' ax 11111411 4'lll1l'Hl" , Ivr ami L'lIUTE'l1'Ilfjl' in hrr 1'ullr'gf1' lifw ax any nur 111-rxuu vuulfl EN .v1l1n'1':1' intra fnur .Ifl'III'N. ,lllll xlzw lmx .vlrf-1w'1l1'1l nrlmiralrlz. ' J Jlzzrgurwl ix 111-1-1111-fl in lzrr lll?iIliUIl.Y mul xizzmlx jirnzllq fur iulznf .vhw l1wliwr'f'.v ix right. Shr lmx fl liylzlur xiflw, fn417l11'r lllllljllf ul1.v:'1'z'afiu11.v un pf'r.m11.v llllll 1'z'1'l1l.x' nn' Wally rich. 'Hne uuIni'I'e .neal erw 0 L HJ I 1 4 1 1-' Hew- --Ev-gf h,xn.xu k.X'l'III'IlilNl-I Mvlxxl-. AJS. If wx! Izml, K. I Z I3:1skrtl':1ll 'l'v:un: Wvillinm Hznrtrzun Sn'iwntiTin' Sm-in-tv. 'ISTZ Will' Xnllvj' Bull. :ggi XV' ' mm Iiurtr:un Swif-ntitiu Slwif-ty' ll li lm B ut! nm 901 ntiiia 9 ui tx H nk: tlull 11 un In lllllx W I 1"I ." '.I'1"2i xvilliiilll Ii:1rtr:mlS1'im1tit'lvSfbu-irty: 'fvnlli-. 'l-ll. A-.lllll IIIIIIIIII n zmw ix lmrn fu lnlmlz znpwwn null xwnxfw Hx frflfjramw' un Hn' rfuwrf Mr." Il' In' rlirl .w'11r1'11 fm' if, in' zunzzfrf nw1':'r final flu' ffnlrl .xinrnl aiuavq fu Nllfllll l'r1f11nril11'. 111m'f'i'f'r, llirlrlrll frrrlxllrr ix ufiru Hn' lllllxf .vnlzyflf tlfwlrr rlnvf 1'lIf'fIN11v'ff H7 nfl. lhwrw lx ll flwlnth nr' llrlzlwmtrzzzrllrzy mul 1111II1r1I1:'11f'xx alum! Nnrnlz fnfllnrifzf' ffm! H1nL'r.x' CIll1fIIt'f.X' infill lzvr Imtlz r:'f1'r.v11f1lyfnI1rl rrlfiylzirrlillfl. 1f1'1'.vf1'114l.l1, fllllllffll 1'n.x"q- yu1ng11aL'1',1.x' Ilflllfllllff lzwr up Hn' lmlzlwr 417 vlzvwvv YIiV'lE aan 'Fowl 51 1'1'1'1'Hr'I1I vu lh"ru BICLICBIIIIKIC, 13.5. fifftlifill, N. F. H X l1ilIlllllH'H .Iuniur C'ull4-gm-, 357. 'ISSQ Hmm' l':L'lDll0llliK'S Club: lim-kvyg B:1ske'H1:1Il. 'INTL Src1'ut:u'y lilllllt' HCUlll5I!liL'5 Ululwg YViIli:uu Hlll'tl'JlllI H4'il'lltifiL' Snuivty: Pl'Jlyl'l' Band f.n::uh'rg II lt ml Hmku 111111 c: lnt'1iu5kvtmllqM1-mlwrufAtlllf-tipBm ' g lgllhklfllilll Ta-zum: Lt!1Illl'l'2l Clulu. 'LIL Ifllfll l'l1lII!' In ux only III-Vll yrfzr, lm! in Uzix xhnr! firm' xhr IIIIA' tfvtlllllll lzwr plzuv' in nur lzwnrlxj mul 7c'r"r1' nwlzflrrillg lzrm' iv. .,. U fzfr gn! lllllllfl Txflfllllllf lzwr. Qzniw Il .w'rm1.vfrr.v.v 111141 an 8,111 nfl nh ix Ilyllfll, 11111 lzwr .x'f.'ill.v nw' nn! ull rlmzlrxvfic. ' 2' .v il::lis114'rr.ml:lw in our l1m'L'1"1y lram, 111111 a fjfllllll xpurf. ll... uulniwle .neammer , i-U-5 --1 +- XI' 751' NFLI. Hx'r'r1.1a MVN un, .X.l3. Tar Ilwl, X. l'. If X lIll'k'ZlNlll't'I' l"1'uln1n:m Claw: Xvllllillll l3:u'tr:n1n: Igllxlitlllilll. T571 Trl-xlxxlrrl' Snplmlnurr flux-.1 YVilli:nm l5:11'tr:u11L Buxkvt- lmll: Hn-:ul uf Hiking. HS: SQ'l'I'l'till'y .luninr Claw: fur- l't'NliUlllllllg St'k'I'l't!ll'y Hpxilun Klni Sm-if-ty? bln- Vlulu: May Yuurt: Xvllllillll liurtrulnz Nlauwlmlz SlllN'l'lIltlYt'I liIlNlil'tllIlll2 lluukvy: Prznyvr Bauul l,r-mlvr. 'ISEIL Sm-1'1'rt:1ry sK'llll7l' flaw: lhrrfwpnlrmlizug St'l'l't't1ll'y lilnsilun flni Sm-in-ty: Xvillirnn Burt- r:nl11:filvck'l11l1: lluckuyz l'r:n5'x'r lsllllll Imzlmll-1': 31:1-V Vuurt. 'HL "54I.'rf'i lljylzlnnrf fifrl, Il I'1'r'11 .vl11m'f'r UI' llflllllllf ix 111.11 Vflfllllvll 1lrm'wr." ll'l111f an uir uf.m1111i.v!11'nlIn11, mul yr! ll nnizw' In-rmffzrzliflzf. Um' uf' nur lnzvf l1m'l.'rVl1 lrln-zlwrxfflrlzf nm' ul' our muxl !1rna'rl'11f 1fn111'.'1'.x'. Alu izlfnf xflzrlmlf 11111, fl 4'n11.xI11nl frfrnrf. ,Ywflfv 4111111 rw71'r1v-nzwnf, lzwr irltrlligfwzzfw, mul llwr flzlirt .xm lv mah' hrr an irzfalzialzlf' nzmnlwr nf nur flfllllll. O YIIVIE EEVI 'l:lOY'l' ,, i 'Wi 1- M5- f 1 S i. ICLLICN Fume BIl1IlQICI'I"l'. AB. I IVunfl.wlnlw, X. V. v If X ' ' N w Hpsilmli'luiSm'im-tyl'l1:1lrl:1in1 IIm'kvy. .2532 l'nwin1n-lat Rini! 1 lm: Chi Sm-im-ty: StlltlK'llf i'oum'ilg I,l'SlIllfltil' Vlulr, 'Sith I'n-+.- N ialvut lilimihlll l'lli Sm-ivty: Stlllll'lIt L'nu11c'il: .'Xrm-In-ry flulng " Smllu-1'l:ltix'1-3 lyfflllliltil' Ululv. 'LHQ Many L'Ulll'f1 XVl1n'x YVIm JXIIIHIIQ .'xllll'l'ii'flll LvlliYt'l'Nitil'S :unl i'nllm--"vs "SU 'LH ,.,.-.. . lfllwn f'1l.1'1' . . . ulzuzlyx .VIlI'I'1lIIlIll4'Il by vf.l'.:4'lIIlX :vim mu' .vm'l'- ing ilu' .vm'r:'l of lzwr 1H'l'.X'UIIl1lif.If mul UIIIIVVII. Yvlllzlf ffml un in- flux-rrilmlflr TUill.X'4lUl1'lI1',YA' 7x'Ilil',l r111lL'4'.v flwnz 1'll4f4'l'!'IlI' lzwr umu- lrrlllinllxhilf. Url' wit uHrm'l.s- Ihwm: lzwr frm' zuurlh IIIIILTA' IIIVIH nrrlf-ni mlmirwrx. .I fh'illL'Hllfj mirllz rl:rlr114'!wr'i,:r.v lzrr l'I'l'I'IIf nmrul. lfnf lzwr fflliffllf ix nfl'.w! by Il gum! i11lwlliyfwl1v1'. ,lllfl lu Hmf rm lfllru f't1.l'I' who ix .N'1IfI7I17IlflI1'fil', 1lll1lVt't'illfiT'4' nf' ulllwrx, mul 1'.1'1'w1lri11yfly yfw1n'rn11.v, llllfl you lzmw' H1111 allu- gvlhrr' Inu rnrw t'1lIllllilI!ll.:0ll Ilfl A'fIllll'Ilf ami lllllllf-fvl'llIlIi'. Hua uulnile. .nea1lL1alri X '--q-4--v--- :kv 'i--'YYY' 'T in YAY i I,m'1-H KVIQIQII-I NI JIIIIIIXIIII, X 1' r L mm!-2, .LIL Hqnskf-tlmll: NI:1j'Q'ulll't.'iiT: ,Xrvlu-ry: Huy Cnurt: Xvillifllll Ii:nrtr:11n.'IiSg.Km-Iux'1'yg May llunx' i'Ir:u':u-tu-ri WVilli:nm B!lI'tl'IllllI xIllNlk' illxlv. --ISP: ,sAl'k'Ill'!'y1 Xxllllillll H:1rtr:1m: Music tvllllll br-111u1' 5t'Y'llblDIK'I'I illIlHllt'l'L'lJlI Club: Svninr f'llt'l'l' I,v:ul-'rg Hmul ul ,Xl'n'ln'rj'3 .Xtlllvliv AXsxm'l'LTlu11 Hwnrql' XI'1vQ11n'e-ll I-ll Ilnzu mln :ur 4f1'.wf'flw lzrr 1'.1'n'1nI 1l.x "jimi I.n11".' Tn flzuxw :cfm Klum' llrr, Hlix numf' f'.1'l1rf-,x',x-fzv lzwr julfifvlf, flrr .x'1n'1'I11l frrnml nf' wif, fzwr .Y1llJlli,Xfil'IIfiIl7l, IIVI' Irulfx mul flulrltx' ffm! uzahr llwr afwnr fu 11.v, 1,1111 IIIIX fwrn ll 1'f1l.x'x lwuzfrr fur four -lfwurx, frzkiny par! in aff 114'tiz'1lim, mul ,Jar lmx alxu .viurljwrl .wrinlm-ltzf. Thwrw jx llllfllfilfl "l:ul!'-z.'r1jf" almu! hrr nuff fzwr fM'f'.v mul rff.vfM'w.x'. Alml fhwrr fx llllfllilljl "l11llv!'-n'11'1f' ufmul ilu' -YfIlt!I'Ilf lmelIy'.v liking fur Luiz. o nina aan 'For 1 X1111a1N1.xU1i1c1c1u',A.l3. 11111111115 Av. f'. H X li:1sk1't1m:1ll T1-:1111g SXV1lIlIllillQ. T571 l3:1sk1't1::1Il '1'l'JlIll1 .xl'l'1Il'l'y K'lll111 1111111 uf Vnllvy 131111, 'ZiSq l5:1Q1i1'H1:1ll 'l'l'2lIll1 'l'l'llI1iN1II1'il11lIf1I11i1llQ,':Sf12ixl'K'lIl'l'yf1lll1l1Bfliklfliflll T1-:11111 XV:11i1' l'1lll'l'Nf f'1ll1I. 'ML I'1l'f11lI11l'A' 11111111 111111111 1111111111'.v 1I'I'l'l' 111 1111 111'l' 1'1'111111111.v111p.v. S111' lIA'l11l11'lf 1111.v ll 1:1'1111'11' 111 1l1'l' 1',111'.v 111111 II 111111111 III1 1I1'l' 11l1.N', 11111 111111'1 11-1 1'11'.v 1'11.x'111-111111111 111'1111'1111111' 111'1'1'11'1- llfllll. S111' 1111.v 1111' .x-l11111L' 111 A'1lIII1l 11,1 1.1lI' :1'11111 .v111' 1111111'.x- ix r1y111, 111111 ,x111' 1111.v 111111 1111' 11w1'I'1' 111 1111 Tl'1l1l1 nw' .vu 11111171 zu1.v111'11 iw' IlI1!j111 7l1111111'1'11, 11111 -11-l'!II1'Ij, 111.x'1111r1'1' 711111 .1-111111'11111".v 1'1I1'I'1.Y1ll'll 11l111111111, 111111 l111'1'1'11.11 .v111r1 1111 i1111'1'1'.x'I11111 lll'11ll7I1l'll1, 111 11I1IIA' 111111 1'11'11111111'.v 11l11'11 1111 1.Il1' 1lIlIIlIIll11'lf will l111E'll,l1A' 7i'11I 1-l'11'I1fl.Y for 1111, .111-V1 11x 1111.v 11111111111 1111.v z1'1111 1l1'l' v1II'1l'lIllN 1llI'1I1I111I1l1I1 111114 1xUlll' !111'111'.v :1'1111 11.x'. 'Hna uu1ui'1a neajrlnelr W ""'i"' y 1 Y t , l I , Q A F Q W 1 1 YICXNIIC BI,xI'm:1:x I,KIiRll'I"l', AJS, 1 Flr1r1'N1'4', S. fy. Z SK'l'l'1'tlll'y l"!'l'NllIll!lll Claw: Sum-txl1'y-'l'1'r:ls11rm' lUlllIlll'l" z-iul Clulr. 737: St'l'l'ltIll'y Sl1lDlllbllllH'l' Clam: Yvilliuln B:lrt1':1111 Alwln-1'y. 'ISSJ Yin- P1'K'Nitll'llt Stuala-nt Body: 5fllt1l'Ilt lvUlllIL'il2 XI:1rsh:al: I-hlitl-d I"l'l'Nlll1l2IlI 11!1lHll1Il1rl.',' Iluvkvy: xvilliillll B:11'tr:un, 'ISSN l'rvsiah-11t Stuclvnt Bully: Stmlvnt l4lbllllL'ilZ Flora BIIll'K1lIllJlIll C'ln'isti:u1 .Xswciutimm lkalmimltg Hm-kvyg Yvil- liam Burtrrun: Xxvllliti Yvlm :xlllllllg .'xIllt'l'iL'!lll L'11iu-nity :md W C'nll.Ag.A Stlulclltsg May l'u111't.'7iU,'LH. "Sl11' Iulllkx in lzwnlxflzf, likf' flu' Illfflll UI' L'l1l1l1ll1'x.V vlimrx mul .vtalvy .xl'ir.vg .lull all il1nl'.v lnzvl nf :lark mul lrriffllf llvrl ln llwr 1I.v1n'1'l null lzrr w411f',vi Tlzux mrllu:.'f'4l In flml lwurlwr liqlzl W lflzirlz lzrazwfn fu gazullzg rlnlzf flwnirx. 5 O YI I VI E E. E VI O Y 1. W . f qt 1 5 l l v r K r i ,.-.t, gf 1-A vr?m"X: .- 4-, ' H- . - 'K .yx-H K V1f-4.- . ' - -- 4 4. J-11:54 fiwif fVh N00 XIAIIY XYIIHSINIA PA'r'r1cIm1N, BH. SI. I,llIIlA', N. fl. E X Hmm' Iql'0lIDllllL'f4 Cluln: cll'RlllllilIlllQflIl.K'l'S Club. 737: Home lfcollnlnics Clulmg flI'llllllllJlllglll't'I'S Clulxg Buskctlmll, '32-lg Home l'lcu11o1nius f'lulmg cl!'ilIlllll?lllQ.flltCl'S Ululm: Buskvtlmllg Tcnnis: State ,Ilt'2H'lIK'l'h Cullrgm- of linclforml Virginia Sllllllllvl' S1-lmol. 'SSUQ Ilnmc l'lk'Oll0lllll'S C'lulwg flI'1lllCl4lilllglltt'l'S Clulwg Basket- lmll: l1lt'lllllS, '-LO. x I,t'I'.Yl"l'f'fI1IIt'l' lu H11' t'7Illl fx Iikvly In win. .lml fl1z1f'x wha! if fakvx In fffllflllllfl' ill Ilrlmr lfc'n11u111ir'.x'. .Vary Virginia flax xfuvk fu Nu' MLM' 7c'l1i1'l1 .vlzw fllllllfjllf 61111111 Iliff lu' 11111112 She' is llflf II 11l'I'SlIIl :vim lrifns' fu xllrm' 4117" fu H11' wnrlrl llvr ar- l'U7l11lliX11l7Il'lIf.Y, 111111 xln' lznx Illllllvll xmm' of lzwr lwsf qzlalifim from 11.v. Hu! .x-1112 has rl1't1'rn1i11nfin11, and tha! is 'wlzaf il laL'r.x'. 58 llne uulni'l'e .neallnelr A I Av,-.'15""i RA111121, I'1xT'1'1-ilcwx, AJS. Jl1111r1'.v:'1111', N. l'. H X Xvilliillll H:11't1':1111 Sk'it'llfif'1L' Sucicty: l"l:1xs lIm'km'V: 1311 Q- krllmll. 'ISSJ xvilliillll lgill'tl'1lIIl S1'i1'11tifi1' S111'i1'tj'3 I"ir1-.511u:11l Clan II11s'kvy: H:uk1-Hull. IW: Xxllliillll l5:11'tr:11n St'it'lItif1L' S111'ic'tj':5t.l'c1'1'l1:1 NIllN1t'fq1ll111f1l1't'f4lll111c'1:lNN H1wk1'j'.'l-ll 11111-1111 ix 11111' 111' lllll' 1111i1'f1'1' 1'111.v.v1111111'x. S111' 11n.s- 411111111 111111111 2:1111 11,v 1'11r 111111r-111'nrx 11111111111 IIII1II.L1 111' f111' L'1II.XX 1'1'1111:1 11rr 111111 :1'111'111. lf111'111'1 1x 1111' 1:11111 111' 111r1 151111 11111-Y .v111' 111111 111111 ll 1111'1'1- 111' :1'11r1' 111111 1111'11 111n'11l11.x 1'11r111't.v I11 1111' 111171 11-11111 x111' ,IH-X 1111111'. NI11' 1'1'1'11 1111'1'x 111'1' 1111'1' l'1Il1l .v11111111 'fl 1111 11I1' IHHY1 II' fl Z'1'1',11 .x'1'1'11111.x'1'11, H11111111 1111 111111 1111:u11 f111' .x'1'1111'x 1'11r 11111111I1'x' 111 II f11111' 751111 r11111111111111' Ifllfll. IV., Ill'l' 111111111 111 lIl1.K'.V I1'111'111'1'.v 111111' .v1l11111'1'x.v1'11 .N'Illl'L'l'I' 111111 ll1h'1IIlj.X' 11111111111 IIII1 111 1'111.v.x' ll, 11111'.1'111'1'f1'11 111111111'11Ix. If 11111- 111-1'11 Ihr 1111111 .vlml 111' 771177111 1111 uI111'rzu1s11 111111 v111ss. V1 I V1 E E E V1 1011 ill 1 ji! 'GN ,,..,., ,asv 1 N 1 l'1N'I'IIlCll NIIIIIIIISUN l,IC'l'I'IllSON, AJS. Ihzllux, flvt'.1'!1.X' 1 li X ' ' ' 1H1'1'1111'11' Xviuilllll lgIIl'tI'IlIll. 'Zi7: 1 l"1'1wlm1:111 lumlltnr W llllll. II .. , , Illll tl Pinr' mul Tlzixflwg YVilli:1111 l3:1rh':1111 c'UIll' l511xi1n-ss N : :g-' 1111-1-1-i:1l l'll1lv.'?iH2 YVilli:1111 l311rt1':1111: NIlltlIl'IIl!ltil'N l'lul1g Music ' ' ' '- 's 'ISSN Yvillium li:11't1':1111: NIIltlll'lllfltiL'5 flulmq llulv. l111111 . l311si11vs-1 H:n11:1g'1-r Pinw IlllllyY1li.Yflt', 'ML Tllrrw11rw,w'1'1'1'11l r1rljr1'IiIw'.x' Nm! Illlffllf lu' ulrplzwzl tu Pa ff , lzul "1'l1':'rr11wx.v" Illlll "wjfi1'iw1r1'Iq" arf' Hn' 4l1lf.YflIIl!lilly mnmv. l'wfw'.v lliylr irlwnlx yn lmml in lmnfl with lzrr lrrilliuui mimi. .lllllfllzillgj ffm! xfla' l1f11l1'l'!r1L'1'.x' .Vt'l'III.Y fu ln' Illl'l'l'I'll ll .x'in111l4' liifff' ' 1 'nr hw' Yu! 1111111 ix Hzix lruw in rf-gurrl In hrr xf'l1ul11.x'ti1' Jul VI , . I ruurk, lull il ix mlllzzll-lf frm' ax I't'ffIl7'll.Y lwr 1'.I'fI'l'l'l'Il7'I'll'llllIl' z14'ffT'Hfr'x. 'Hne uulniwle .nea'Hnar ,,'. LINDA I'0R'rl.x PET1-Jnsux, A.B. Lvlillfllll, Av. C. Z . xvilliiilll Bartrxuu Sl'iL'llfifil' Scwivliyl Hoc-kvy: Bznkvtlmllg Sn-urctzxry Slllldily School Class, T373 YVilli:nm Burtrruu Scivn- tific Sncictyg Hawke-y. '38g xvilliiilll Balrtrzlul Sc-ivntiiic Sm-if-typ Hm-kcyl Bzukvthull. 'SBSH Xvilliillll Burtrzun Scicntiiic Sum-in-ty: St. Cecelia Music Club: Student Body Rn-L-nrdrr of Point:-1 Prayer Band L:-:ldcrz Hockey: Buskvtlmll. 'l-0. .1 Inuxf .ylzrprfxirzy Iwrxrnz ix Linda: flu' 1'.v,x-rzrvv of l'llllNFi1'Il' fill1lSIIl'S-Y . . . hrr Ti'IlV'A'l10III' nw-11 . . . mul llf Hu' riglzi fimr. . . . .1 .vrriuzlx thing ilulwfrl, zmiil il ix finislzrrl. Thru, anal fllllllf fhwn, rlmfx Limla go info hwr aclg f'll7'fj1'HilIff lll'l' r'arr.v, xlu' ix the' gfzymf of our gmup .... Truly .vhr ix a .s11rpri.x':', fur .vlzw ix Hu' only 1Il'l'.YUIl :uf knrm' who can laugh nzwrrillq, and nf thw .mmf finze lu' n'Urrir'd frzlntiv. niv1a aav11fov1l l H2 'FN fix .ll'1,11c'r'r1f: I'uu'1-2, .X.li. lfwrl .S'1n'iny1.v, X. V. Z Ilm-kvy 'l'z-um: I5:1skvH1:ull. VST: Iglflllillgllfllll Slllltllffll ful- lwfv. .il-s, .SSM lVlllllN. HD. H l ,llfllllllfjll fllliwl rlllzl llll1l.x'.x'l1r11ll1ff, .vlzw lH'Fl'IlI'lII.V lzrr :cork l with u,v.x'urr1ln'r mul lrrllfwflwr. Slzf- lmx lwrll will: ux only lllix ywnr, lull ln-r nzlm. Illl7IlHlIfl'I'1' lllllllfllf mul lH1'I'lvIf 1li.vlm.x'iIi1u1 lmlkf' .lurlizf jim! lllf' l-Iflll' uf jjlrl nw' lil-1' lu llIlT'1' zlrululfl. Tn lzrr' nv' ffliw' 1'1'f'r-If fjlllllll zulxlz fur ,IllllIllIII'.VK mul ,X'lll'I'l'.YA'. . x We WLAE Mallm -'vu-Y' " 11 V' QR' fi , , ' l',I'XIl'l-I BI.XIHil'l-IRI'I'l-I SAxr'Nm:1z-, AJR. lVilluzu S'pringx, X. If I Z H:uk:-tlmll: Ilurkvyi .-Xrvln-ry: Snurvtcnry Slllllllly Sulmul I Q4lflNNlXvl1lll'j' Bull: Yvukv lfurwt Collfg-I Sllllllllvf SxwNi1lIl.'3S2 B:nsk:'tl1:1ll: Hom-kvy: Pray:-r Rumi IA'Ill'll'l': 'l'1'v:u111'r-r .lunior Class: Yvukv Furwt Coll!-gy Sllmmrr Smsiun- viii: I5:uI-if-tlvzllll J .Xrc-lu-ry: lmyvr Band I,a-:ulvrz lfirc Squxul. 'HL Hznzilw' ix nur nmxl unzluitiuux girl. Slzw zumzfx In lu' I1 lninlqvr mul :ur all ln'liwz'f' flml .vlzw will lu' nlnlw tu nvlziwzv' :.'l1n!w1'wr nlrjwvtizv' xlzw rzimx fur. 1'.vllIlll'r' ulzzimx In lm tl 1111111-lzatrr, lrut flu' flrzwfjma nl' lmlf' uf flu' li'aL'w Farm! ffmflulll .vfluznl Slllllllll 7'I'll'Ilfl' flzlx 11rr'!f'r11l1'rl lIItllff1'I'1'7ll'l'. .luxf 1m.vxilnlr', lzwr gwrzvrlzxifly ami quirt fflIllIl'.V1lIlff.YllI!1lIXIIl1l mul flu' nwrrlq Iiiilr fTL'l7Ilx'lV in lzrr ffyf'.v lznrr H ln! ln flu Tulfll fl1l.x. nina aan 'Fowl Ui .Xx1.xxn.x Iil"1'11 S'l'ICIClJI.Y, .X.l5. SIIIUIIAZV, S, V. Z Hoa'ke'y1Hush:-th:1llLHol1tllK':n'oli1l:1l'll1l:.'29T1KI:1th1'll1:lti4'- Vluh:I'1':xy1-rB:1mlI.v:uh-l'1Southl':1roli11:1l'luln.'IiN1Ilovkryl NI:1tht-m:1tim-s Vhxh: South f'Ill'1llillJl Vhxh. 'JHH lim-ortling Sm'- rvtnry Nlntln-1n1:ntiu-s Vhlh: Xvilliam H:11'tr:1m Ht-ivutitic Hovivtyz 9ol1thl':r1'oli11:1 i'h1h.'l1o, lfullz, nv' will rr'm:'nllu'r -lfflll for Iljllllf' llfllllllllfj, llllllllff xuzllr lillll gfuiw' you .YIIFII un llll' ul' 1lllllIIllX7lIj your nlnitl' I'Ill'I'fjl'llt' vlwll llml muflw you .wrnl rllivrl-:fx fu Il lIlll'I'.lf, lll1Ull'lj.X' going XIIIIII' lrluz'r',' Illlll your Sunil: fvllflllllltl lll'lliL'l. UI' Illlllllffll you for lln' t'1llll'lI!fl' flllll alrililylf ll look lo major in j1lll1ll'IIllllll'X. 1"rrun Ulm! auf- lmzw- .vi-nl ul' you, :vw hnon' 'lfllllllt' will ln' Il llllllllvll uurl x11t':'w.x-.vflll lifw. me while ,. Qt! Q 'HI- , 1' - NI11:1.1111'1' l',1.1z11:1'111 5'1'1'1-111-ix-ox, AJS. 1111111113 K, 1. I-IX H111-1111" 1-' 1 ""- - .111 111 111411. 111.1I111'l-x1'f'2Y111l1'j'Bi1l1.Af'1NL.X1'1'11x'l'Y' v.-. . '11 " ' l'1,1j11 15111111 I.1':11l1'1'. .15': I1-111111: I'1':1y1-r lgflllll I.-':1111'1'. ll-ll ,N11r111'1x11111 1.1 t111' :.11r11 r'11r JIgr1111r1'l, U111' 111111111'11I 1111- 11 1111 1111111 111111 1-1111x1'11'11t11111,x ,1111111'11fq 1111 111311 111111111111 111'r 11111-111 11111113 11111111 11111--111111 11 1,1 t111' 111111 111' 111111111 111111 111111'1'.1 1'1'1'r1111111- 111111 111 .1111111111111'1111,1111. Ilrrf' 1.11 11111' II14 1111 r111'1 1111111111111 ' 1111 K 11111 .1 1, 1 11'lIIl1I1T1'Il 1'1111111111 111 111111111 111 1111r 111.11 11111111111-11111111111111 1111111111 V I ' ' . . Ilfflflfr' 1,1 fl 1'111.v.x1111111' 111111 11111 11111 1111111111 11111111 111 111111 !'1'rr1'f1'11 11111 .v111111' 1111,1'1'11r1' 1111 111 111111r11111f11111 111r 1111-11-11' 111111 1'Z'1'r'1111111' 1111' 1111.1 11z'1'r1111111'11 Il 11111 1 1 11 is 1' '111 -11 :pl 1 :111r111 ,xV11111l111f1111 111111 111111 11111111-111111111r. 1 , ,V11r1111r1'1 11111 111111 11111' 111' 1111- 1114111111 111111'x 111 1111r 1'111.. 111l1111r411, 111111111 1111111 11 1111111111111 1'11111r. YI I VI E E E VI 'FO 111 .1-. 1 1 X 1 65 ' "" ' - - -- '17 ..i , -.Q 5 1 11 1 Pi l'.x1:111,lN1-: BI.x1'I.1-:AN SI"I'I'll1-ZX, AJS. ' l'11l11111l1in, S. C'. Z Ulm' flulm: 'l'm'1111is: Music tvlllll. TIT: Glu' Vlulvz 'lwL'llIliSl First Yin- Plwwimla-lit Z1-tm-si:111 I,it1-r:11'y Suuivty: Nluxiv l'll1l1, 'SNL 'i't'lllliNl Hush' Ulub: I1I'ilIIl-'ltil'flll!D1 c'I7l'l'l"4lNYlltiillQ Su'- rm'hn'y Zf'tt'NifIll Smwin-ty: Sk'l'l'L'tIIl'j"Yl'l'l'FlN!ll'l'I' Ulu' l'llll12 lvni- ' Y1'l'Nlty ui hsruth l:11'11l111:1 5lllIlIllt'l' bvlncml. Iifl: 'l'1'1111is: Mumic Vlulvg Ilfillllfltil' flulmg Iil'l'llllillQ1' HL'L'l'k'till'j' Z1-tn-siuln Sm-ivty: 'i1'n'1'1't:l1'y-'l'1'1':1x111'a-r Ulm' l'l11l1: Sl'llilH' 5cril:l1lv1': l'r:1y1'1' lizmml N 1,1-:ulm't': flllfliflllllll uf l,l'ilyt'l' 15111111 I,m':11lm-rs. 'LIL l'r11'11l1111' . . . flu' 1111l11'1'1l11'tal1l1' , . . fl l11'1',v111111lfll11 fillwrl zuifh N v111'l1r1.v1'.v.' U lfll 11l11l1t'11 111 x11 Illllllrlf f11'l1l.v, 1l7ll'If f11111' will HU 1 ill A ' icfzlrll .x'111' :ull ln' IIIll.Vf Allt'l'4'.Y.Vfvlll. SI11' f111.x' IIII 111111r1'1'111I11111 fur fill' flllll' 11111l llftlllflflll. ll 1111 lwr Illlllll Ilflll .vllll 111111v' llIIllA'lIlIl 11111111.11 In 11.v1' il z.'i.v1'l1f nw' AVIIIZK' x111'1'1'.v.x' rzzuzzilx 1111. 'Hue uuLui'I'e .neajrlnaw .. N 41 1 1 1 I fa-i '--1-'v " " 1:0 limmwllx' .Mxlz Tun, .X.l5. N H, . ,z1f'L:'411, Ry, Y Hm'kr'j'. V371 Hm'km'j': l.IllTill1't xIl'HlIN'1', AISH: H1u'k1y Yin- I'rmi4l:'ut .luniur Claw: Stucfvnt C'mmL'il: Sl'L'l'1tJIl'f' :uni 'I'1'n-:nur-1' Sflllitilt Bully. 'fifiz IIm'kq': Iluul uf '1'4'llIliN I'r:nyrrli:1mlImmlf-1':l':1pt:1i11ni'Hm'kf'y:'l'n-:1 Kumar H:u1:1gv1' ,xllllvfit Hmxrll. VHF. lfllllllfillfl, Iflllllllfllfj, 1'.'11wrffrl14' Ilullfwf Yun may ln',xIllt7H,11rfiC1'I'1'f.ff I.xl1'I rfzlulllillq lfml mfllrrfx, 1111 fllulfillq. Yun jim! IIIITW' nIL'1llIf fl fIlA1'-Y." HU' :NU IIWTVI' furjff- Ulf' f11:'.5f1ur11fll1j1 1nu'f.'w'1f fjllllh' -111:11 l71II4lfI'Il,' in flu' .xnmr IIHIIIIII' .lfllll Ifllllljfll Hn' ffflllll' uf fill' fu-lfnl, um1n'r11I21'w, 1lrln'l11f11lJf'. nina aan fowl 13 Nlyx I'lK.XNl'lCN ll!I..Xl!, lib. HU! I,111nl11'1' l:I4l1l!j1', X. I 1 E X IIUIIIQ' H1-11114111111-s flull. 'HTL lltbllll' 1411114111111-s Klub, .ihg I IIUIIIQ' l'l1-u11u111i1-s Ululug lfirv i':1I1l:1i11, iffffl Illlllll' l'l1'u1111111i1'a l'l11l1g S1-1-111141 Vim' l'1'1-xi4lv11t liluilnn C'l1i Lita-1':11'y Snciuiy: Xvilliillll l5:1rt1':11n Sldvlltifik' Suviz-ly, 'l-0 II1-r IH'l'.YllIl r1111'i11i1'.v l'lll'I'ffIlf flllll 111'1'111r111l1.x-111111'11I. llvifll I1 frm' 1111111 111:1111' 1111111111j1'1'.x' Uhr N11111 .x'111111' .Ylllllffdlll Uliffllf fn' l'1111111f for f1'1'1l1l11j U11' 7u11rl1l, yvllffl' ix II ffI'I7Illl'.X'.Y tlllllllf l11'1' fllllf .x'I11111lx HM' Il llI'lIft'l'fill!f :cuff in fvftlllf 111' Ili4ffil'Illfi1'.Y. If lfllll wiv-r 111'1'11 111111 l'1'11'l11H1f H!lIlI'il'l',u 111111 Illifjllf 1111 I11 11l11111.x'I 1111'11I1111lI11g llllf il' 111111 zu1111l1Il fikr In 1111111 .v111111' 1'1'11l 111111, Xinn ix 1111- Il1'I'.X'UlI -111111 lI1'1'll. S111' ix xurfl 1l1f111'1111'1l llll .v11f111'1'f.x' 1'1'f lllfillfl in ll11' 11111111' 1111111 ll 1111111l fly .v111'11Al1 In 1'l1l1'1'!11111i1lg af !1'11,v 111111 l:111111111'l.v. We UU'Ili'l'E neanneur ,Tit ---.v- V- '53 'S' ' , 1 is 11.111 i111:111':11xx1111,.X.11. ' H1111N11l1111111111111, 1111. f 1 11'11111N: 15:1Nk1t11:111: N111x11' l11111, JET: 111111111 1i:1N141t11111 1 1 1ifA1'111'11111g 51111111111 X1:11111111:1t11-N 1111111 u'1111:1111 15:11't11111 ua. X111 l'1'1f-1111-11t X1:1t111111:1t11w 111111: 111111:1111 l3:11't1"1111' H111-k--1' I1:11111 15:1-1x1't1:111: l1111' 111111. li!': 1'r-1111111111 11111111 Il15111t'N 111111: Yiw- 1'1'1N1111'11t xvl11lI1I11 1S:11't1':1111: 111111111 l3:1-- 1 1i1't11:111: 1111-1 111111: 'l'1'1111iN: 511111111 111111111 YV11111. 1l1tx'11111c '10, 11111111 1v ,1111'1" 1,1111 111111111.f'f11,x, 1.'1' 1111111111 1111111 111111 111I'11r11111111 11171111111 1111 111111 11111'r 1111' 1111111111111'11 111111r,' 1114 r 11-1 Q 111 ll1Lll,I1X' 111111 ,s111111'11111111 111111 111 1111'11',x.x, 1.11111 111111 11111 111 1 111 1111.11 111 .x11111'Ix, 111 .s1111111, 111111 111 1'1'111111111x 1111171111 xp 111 1.111 111':'1'1' 111r1111 1111' 111111 111 ' 11'1' 111111 111111111 11x 1111111 flllllfll. 1.1111 111111 1 11r1111'.w11111- 11111111111 .111111 1111111'11'.xg 1111' 111.1 -111111 111111 1111 1111' 11111'11'11 111111 1'11111111111 1111' 1111811 111111 11111 1111111111 1'111'.1111111111 111.11 111111 o nine. 8811117011 1 Q Muzx' SIICXYICRN XV.-XLI., BH, .1Iml'i.m11, X. f'. 7 Ilrrmv l'z1'IlIlHIllil'N Vlulv. T571 Ilm-kvyg IIUIIII' l'zl'UllUlllil'S Vlulv. TSN: l,l'ilyl'l' linml f,v:ule'r: lltlllll' I':t'lDIl0lIlit'i Club: Ifuvkvyg 'l'1'v:u111'vx' StllIil'llf Xv1lllIllft'k'I'N. 759: 'IH-lllnisg I'rL-sidmlt Stmla-nt Vullllntvvlw: S4'l'0ll4l Yin- ljI'1'Nilll'llt Za-tm-siull Sm-im-ty: 'l'l'1-:ns111'v1' Iltlllll' lfvmlmnlim-s l'lulr 'llll Quirl lllltl ,x'ill1'1'l'r . . . 1l'1'Il1'Il!ll1lll1' mul .x'f1'r1rfjf, lfillilljf in hrllr . . , lm nmilrr iulml flu' MM' nmy lun lfzwu llmuyh Jlrlrlzf l'l'llIlliI1.Y in flu' fr1n'L'ffrul1N1l,.vlzw 11u'1r1:1l:li.vfzm- ll !jI'l'IIf rlrnl. Shu 1l1'.w'r'z'f',v flaw ffzzwxi fllilIf1.V in lifw, mnl.v11.".v ,vurr fn yr! fhwm. 'Hue uulnila .nemllner -vr-f Peg- L- . 'r. 711. . 7. , CARRIE LE!-1 YV,x1:D U'11n1pm-, S, If Z "I"nr lwazzflq 1lzw'H.v :uilh L'iIIllIIl'.X'.Y. MLB. Gr'111'rr1.vif'lf ix fn ln' !lIl7YIiI'l'1l almiw' gulrl nuff l'Illlil'.V. U'i!l1 farrie' Lu' Hzfx llfffillllfl' ix ywlllzilzrz If ix Il Illlfllflll unf- lfuf uf' lzwr nn1inl:lw !li.X'1lIl.YifjIlII. -Wu' Inu- XIl7Ill'f!lilI!f In yizwf, muff: ffurul v'.1'r11l1l1lf',j'rn' .vlzr ix l1111'1f:uurL'il1gf H1111 rml.wfr'l1liu11.v, :willing tu hrlp zulzwzz ralfnl ulmn, ,l llllfllfllllff flufrl mu! .wif- 1m.v.vf-.x-.wfl zfnnnq IUUIIIIIII, .vlzr II1IlL'l'.X' Il guurl llt'lflllllllI', nina een for 4 H:11'fl': 111 .my Hun' I'1c.xN1'l-if W 1cI,l.s, .X.l5. T1-111'111'.11, X. V. li X li:1sk1'tlm:1lI3 II1:1-L1-v: Xvilliillll BFll'll'lIIIl Svim-ntifin' S111-i1'tx'. 571 H111-kz-yg H:1xk1'il1:1l13 Xvillinln l3:lrf1':1111 S4'iK'llt1Ht' S1H'i1'13'. 581 II111'k1'y: l1:lmk1'H1:l1l 'l'1':ml1 l':1l1l:lil1 of l3:1xk1'llv:1Il3 Wvilf llllll 1iJll'tI'!lIIl Sc'i1'1ltii'i1' S1s1'i1'ty. 125572 -Xtlrlm-tiv Hmnrdz II:-:ul of II1wk1-yq IIllL'l'il'yQ i'1u'r1-sp11111ling Sl'l'I'l't!lI"Y ui' Yyilliram llll S1'i1'ntifi1' H111-ie-ty, 'I-11, 1'1111'11f1111 1VllTA'l'l' fx 71'11111' .x'111' 1111.v.' 7111111 1'111111 x1'1'1'111111 111111'.x' '1' 114111111111111' 1111111 .x'111' f11'1.x' 1111 f111' 1I1ll'A't'I1f 111111 lllllll I111'11 x111111'fl111111 111-1'111'.s' 11111.v1'-51111111 1"1'11111'1'.v l1111v11.v 1111' 11111111'. .l1111 lj 111111 111'1'11 1111.11 11'.x'.v1111.v 111 .vl1111'i.v1111111.v111l1, I11lII,1 1I.XL', 11111 'j11xI 1111-11 1111. T111' x111111'11I 111 flzix l'lIX1' 11111'x 11111111 111 11111111 z1'1l11 f111' 111111141-. 111 1111 1111111 1111111 1111111111 11111111 l"1'11111'1'.v- wr 11'.v111'1'I 111111 111111111' 111'1'. , Hue uulnila .neajrlner Ki'l'IIlIX'N! .lmflpn-uxNYlx1Tr: 1'v114l1f'1f:'I'fH1 , ,Y. fy. L Virginia IlItr'l'IIIOIIt K'-ull:-uv. 757. YM: film' t1llll11St.K.!'l'K'1ill Hn-in l lulv. 'ZSEIL Ulm- Klub: St. L1t't'K'li2l Muxic Club. 'HL Kulllr-lflzr .1r7frr'.vn11 fx I1 Azfulnlgl lmfjf uf lluvflzrfiz' fn.stw.x' U 4'1111rm'ff'ri.xI11' :.'11u'11 lrzzllm lzrr an flltrrmfilzjf 1n'r.wu. Ivllllllflll .vhw 1111.x lwrn zpfllz u.x lllllllf Inu '1,1wnr.v nuff IIHX fizvffl nulxizfr' Ulf' lfnilzliny :luring that tfUI1',X1Il' has mnzlf' lzwrmrfr' Z4'r'll'L'lIIlIn.'lI in Un' .xrfznuf l'Ili-Vvff-If fllfllllflll fin' mu.xf1' zfwlrrlrflllwllf. .Viv ,INN ffwwlz un llIlfA1l1l1!!fIIfj Z'1:f4'f'AfIlrfrIlf. .lx fl 1l:'fAIlII r1fl,r'L'frfrrf ulrfrlfunx, .Jul IIXIIUHNU :affix lzwr lminf, o nina aan fowl A3 Y Y,, iq V- --iy,--.?- 1.IJIIlI NI1'f11z.111 1111.1.1.n1f, 1.11. .ll1l1'r,w11, IV. Ivfl. li X 1Vi11i:1111 15:11't1'11111g 1illN1'il't1Hl11. 'ZSTQ .XNM11-i:11v 111111111 Pina' mul T11i.1'!l1',' 1'l'Jlyt'l' 13:11:11 1.l'Ill1l'l'Q XVi1li:1111 1i:11't1':1111: 'l'1-1111is. .ihq l'.NI.l ..-X. l:1111111't1 ,Xsslstrult 1511x1111-ss M:111:1g1'1' Phu' Illlfl Tl1i.vfl1',' 111-1-111'11i11g Sl'l'l'l'1fll'y 1Yi11i:1111 Ii:11't1':1111g 11l'!lIIl1l11t' l'11111g 'l1l'lIII1S. T591 1,1'4'N1l1t'll1 l".N1,l'..'X.g XY1Ill.N 111111 11111111-1' .xIIll'I'lt'flIl 111111-1's1tA1' :11111 Kullvgv ht111l1'11ts: 5111111-111 l'1111111'il' 1l1':1111:1Ii1' l11ll111 1Vil1i:1111 11ill'1l'IlIll2 11llL'1il',Y. 'ML lirixk. Splrilwfl. .S'priyfl1il41f. Nwrrr zurllkx if' .1-111' ran run. . . . lfuf in .my fllllf lfllifll fx 11 furlllf ul' yfrfwll I'iI'r14'iI'lf fx jllkllfl' f1'1'i1'l1f, for iL'1l1'II nu' kllllh' lwr in' rwnlizr lwr .YIlI'1!f1Iflill1'1X'.N' run- .vlxfx III illllllff flfffr' l,HIlff.K' lm' nfll1'r.1' ..,, ll 1' xllrlfl I'l'IIll'llIlH'l' llrr III ilu- Ifl'tllA.K' In z'4111l1' fur IIVI' 11'nrL' 111 ilu' l'f11'i,vU11ll .lx Nllfitlfilill, for llrr Vllllffillllfillll In lllf' "1'f1l4' rlllrl T111.vIf1'," :mil fur lzrr 11111111111 In Jn xuwll u11l1fll1i11g xlu' IlIl1lI'l'fIIA'1'.V. 1118 uu1'1i'1e .nea T 1 1 1 1. 1 1 1 1 1 1 1 1 I 1 L 1 1 i 1 1 i 1 1 1 1 1 I 1 V1 'Q ICH-i1,x'N I-ii-iw YVILNUN, 3.13. f'ur'inyhn1, fa. Lf-4-K Sli-H:iv Chllvgv. 'IiT. T451 Virginia filling Ilwkvy. 'ZSEIL Virginia Vinh: Ilnvckvy: l'r:iyv1' Baiul I.v:uivr: Ikukvtlvziii. 'I-U. You CIIII .vlmi lzwr fry ffm! xnff, frufy rlrfliufrrl .Yllllfllffll Tuirw zulzirfz i'.1'lrrr.x.w'.x' lIllfIU1IFIl!lj flu' 1r14'ff1m'f'fl .x:.'1':'Irir,x',x' nl lirr innrr .xrlff Slluli Il I1i.Yll1IXitiUlI In-if ifxrll' Ivulilrl fir inxipial 11111 in f','1'wl41fl1 if in 1'IH'fl'lll'IltlIIIl1'Hl1lV'1'IllI4lfll7I urliiw' f'1lIfI11xiu.vn: :.'11Jr'li r1'I'1'11lx ilnrfl' in Illr fill nl' lirr rv1fwl1r1np.v. fill Ulf' Ilflllffii' !irlfl.vl1w ,vrrllix llIll'XfiIlff infill rllrrjf-if unrl firr 11r1n'1'l'fl1l xlrnlw un ll l1m'L'w.lf liall .vwllflx if ffvlfirlg rluiun Hn' ffrlrl, .Wu- 1.x .w Illllfll 11 liurf ul' IIN ffm! fl l1lH'A'lI,f .wwnz lmxxifflf- ffm! xiii' vnlllrl IIIITI' ,IVVII llwrf' unify fiuu 4l1f'11l'.x'. llwr 4'fu.v.v .vllirfl lun IlIL'lIAl'V1l'Il .wmlw nl' IIA' from nm' frflnlryfhlf in ifllllllff 11 yfrrull V iwuf fur 4'ur'i11i'r1iflm1. I IIIITI' flwiwi' ,wril firr Irflfmuf 11 .xlnifr nnfl I lwuzw' fiwr :min .mailing lmrl' nf IIN 1.7111 t1.'ir1Hi11y1 wuqfux IUIIIVF II 1'f11.v!rr uf' .vnff lnrrmvl f'urf.x'. o nilne een 'iiovi , in V Ann Y.uxKXj :md Vu-KK? ,4,, NYMn K xv XKKKM uwu Wwvcvf NYM? , KKK fimxxxwku. , Svxxx ,.,. HVKVXQ' ,,,, Vuixf amd XX1x'l.x-Xgvnx v, Xvfkug ko xxxcxkv ua Hxhxk Gxufvc Q A Xu xxvxf xxxsukx-S ,,,, Hxixxj' NYKKM "YKK'1.f' Ku Kxw Xnxckgfuxxxux ,,,, Xxvxxn. Xaxugnuw, "X v KMWL' A'-Kung-Q' Xuukkug MN unk Mui-rw. Suu guy-ws, , Svc Xxw fuxhxxcd V KYXYNYKVQXKK' xyugf? VU X x on KM uxxxd Y X x ' ' G lu ss 1'l'us'lclrlnl ldvvnt llll 101 . ,..lUlL'1' PWS .,...,,.'lvl't'L1SlU'l'l' . . . . . , . , . , .Sl't'l'l'il1l'N .,., , . .Tux Room 31411104-gm' un! 'fra Rumu Flunuqrr ,lfflflnlig ,hlrtnscu xx Vuxxf, ..., . V xxua- , . . l NX xx xii , ' 'x' nm, , Huw , XWnuu'iuY X u x . Swv Cu-m, ..,., ,, FX xvxw. Xfxux xx .... Lwvw. N'-ms. . . 'Hxwxv . . Inav. Un. Ps, Va, wx Rl sxlfi Q- if in .,.'f- ,E-Q f' r 192 N' ff" I' lrsl rox." x fxxwxwtxx NhV,uYnx', .Xx -'xxx NX xum muh, Vans N1 xuw Vuxsuh V-xsn'.u5.,x Vmduxx , VM. NY :uh-. Lf SxuKXXxhrXd, V, Sf vmul rn' NX uw XM rx, .h,x4 NMSNU, Nunn M uni Urxxmxx Vmuv Vzxdghuxx, S, if NY umkkm-L4 Y .L HuxxX:uuX, Lf 'l'l1ir1l rms, K 1 um' Vvuwuw .h.x4sx:ru. K' wx x V,u1,.uu.'vu k'uuvx.u V.vx'x'prrvu4 S, KX. BU, UXXvud, Y. Saxkuhx, C. ,R-fv Hs' 'Q' First r-m' ' FX um nu Y Xhxvi funn YT XX uw. un 'K L-unix nun Rmuu U xsu x SXMMXM-wx, S 4 C . Gaxrhxxxd. L' , V rlxfnvnkv, S . lk . in rmnl rm. NX sun' Xiuxvw lx xi Ynlvvuuug Dux Vxmuu- Vhxx-xKHr, . K' . ford, Y xx, SKK. UXKX u, , Ln A 'mlllwl ru'..'Z ,Xssu fuxmrux Uxxvux V xrusx L'mxmun in x N x-xu K'-un Q Rod Spvhxg Rings 3XmnxXzxXu. C, kkuxnvxy . in I A fvk in Z' ,gg 'f -5' KPQ ua. ff" ,gn WP'- 79- l'lrsQ rmci X,m'xsx1 Unmxxb Xh,x.n NY nA fXwsM'v, Vu, S1-vmul rmui S-ww Mchvwxu' Xsmn San-XWXXXV, S. C . 'llllirll rlflili huuisuvl Q, KA. Dams . QL Yank, , Gu x 2 6'-+ Xkvux Xh'x.uu.v. "XXwsXxuvu, C, 'V J 4 Rugs, N ,un Hum.5Su Chyknu, S. C, NN x XuQv,x-uxsr. Jmumv. Xkuxxsn , swims funn, S , C. XY KXXnw Sync N L uw Nx'.uu',v. Jnussus 'Y xxxx Au Lxxanm Xmw, K.. FXS YXXC Vwzxdx, '-a 'SN . NY Kmux 4-D-3. ,- 1.3, ,,.,G r- uzzifmw Pk,- 0 U Firsl' ruxfi .Xxvmu x Lvw xi X .xru x X .uwxw .Xxx ur. N uvui Ldzuxd. S. C, J vtfrvgun, S, C NY XxXXcvNr. S. C, S4 1-mul run: N uw Ymux N gdhngs X.u,x.ui 3Xc,Xwvuvu Yuys mis Mxs FRY mum-,S Vaxrkhm, S, C, NYnkuXXn, S. C Rawhwd. S. C. Thirnl rms: Uvsv, BX xdmm Mzxs Nvxwxw C xnxmusv. V nuuzxx Red Svvhxga. S. C, Red Sywvhxgx. S. C, k'XiuXnn, S, C, 765 -6' ,,r" 173 137 is M. ff, ,M , , X X 'pw I' uw! um: 14" N Mums S V una Van x Sx xx. V vu VA vw. X' uwvs xi mx K-vv'xXXv, S, C. V1x5vXh'UXM-, S, U, Llrm-u5Xmvu, S, V, S4 wnml rms? Umun uv Vu xc um XM um x' x V .xx,xu'u Rm'.x,ux Vnuxx Rx',x',u Huxvus N vXx:mr , S, C, NY XxKXvvKXXr, S, C, Suxdk k'Xx:u'XcwXuu, NY Y 'x Yl4ll1l'4l l'lr'.L'Z V nur, Qmwv V x mx x Emu xx Xkvxw 'En-Ms xuwv. L4XxzxrXuXXr fuxwk XXmxsx'. Y 11. W Hxdlxxll. V. '5Mn'g:uxXmx, C, md 145' wr' w ! I 1 1 lfirsl run, Ju-xx-xnxx NY KXXuxx by 514-mul ru Y.m'ru K , 'l'lm'4l ru Vmun ,Xxu NX'1xgv:x mx X L Uv um x uv Sznxfurd X K x x Y - .:1f-- ---.1-fx: gveriffv 5: ,A ,gf 0:1 H1'lt.x :mul liuldy .... Xu-lmlwn, . . , NI:11'.v Lulu ..,. Hunt you sllllxll lllk' Uilmlrwxl .... x'iI'g'ilIiII ..,., X1nuHn'r Ylrgi11i.'l Jllltl fi1':1n'4- ,... Xvlmt :11'e' .vnu wil lung' vm mllllgvnfly. .X11g4'H:li . , . Hu- hrs! sign ul f1lll'IIlQf .... fwlmlys I':ly4'. . . . ll:l4'lu'l illlll Uslrx ,Xlivv ,... Url!-x' .... I.Hm'ill1'. if ,--Y. '.- , 5 1 - ., . ., - . 1 f , f 1 A Hun' Il.xl.L .....,. .. ,,I'rf'.vi1lf-nl Hl,.xln's l".xx'14 HAIKNIAN. , fin' 1,I'1'A'jIl'l'llf Q' rrllr-Jnlxl-1 N1rsm1.wx .. .,v'l'l'll,KI1I'l'I' XVIIHQINIA BIIHIWI ......... .. ...S'f'1-wlrrrrf Nllv .lmrivlllxrc lilclluaxux ,, ,.l"z1r11lfy Alrlz'i.vwr 'Q x ' " f -'--Q. l"i1'.v1' row! KIZI.SIl'1 Nmu. .xllAMS, Laurel Ilill, N. L M.ucTn.x XXDABIS, Bowling Grrcn, S. L M.ux.1nlu1: Anny, I.:-xingtnm, S. C. Munn: ,!xNDlIlCSllN, Ilertfurd, N. C. S.x1u11 Ml-Pm Ig.XlLGII'l"l', SL SfK'17lll"Ilh, S. C. Hrmm I5,x11.1:x', XVuudlL'uf. X. C. l:l,,xnx's l',n'l-: Ihnsncs, lxcnly, B. C K.v1'1u.l:1:N Iilhxuli, lin-L1 Springs, N. C. Hwrnnzl row! xvIRGINlA I5HUI'IZ, Vltlllllliil. Flu. IVIARY Buwlzx, llurgzlw, N. C. l'Z1.1z.xm:'x'1r liuvlcm. Bluefield, XV. Ya, I'I1rn'11 fxliLIZI-IN lllwsu. Ruaumkc- liupidr., N. K. CAROLINE Bull. lied Springs, N. C. fiR.XCli Iivuz, De-mnzxrk, S. C. Mllimxl l3l'I.1..um. Clmdhullrn, N. C. I N1':'r'1'1r: Un.u'l-1 f'A1Il-IIRIIN, Pulktun, N. C. Th frrl rlrzl' .' K.X'l'lII!X'N Cll.uu.l:4. 'AXllf'l"Cll'l'l1. N. C. Auxns Crnxvrs. Slmnnrm, N. C. .XLTCII NTUIIING Cm:nnv. XVindsnr, N. C. IIICLIIN f'l.!YN'l'Z, Ifanyeth-X'illf', N. C. NIARY FRANK Comtulm-:R. Ilivkury, N. C. F1L1z.xmt'ru Cnusssmx. lirvonfmld, Mass. CL.uz.x D.wm, IxK'l1I10HSViIlt'. S, C, l'IV1:1.YN IJAVIS, Munls-au, N. C. Hli sop omovas if-11 4 'n-. u-.....-1.....,..... ,.,- 'L ' -4.-....-4, ..........,..s..x-cA...,- HT I"iz'.vl rrmx' K.x'I'11lu'N Ihvls, lie-Ll Springs, N, .Kuxl-rs SARA ICIIIINS, xvilkllllil, N. lf. Iiruxlxli ELLIS, Hmllpfalyx, S. C. Mun' EMMA Fnmlzlc. 1jk'IlllH'likL', N. F. Num. Fmu..uv, 'I'n-zlclley, N. C. Mun' Auuxz FVLK, I.ewistnn, N. Q' M.uu:.uu-:T li1x.l..xM. YYindsur, N. Q U1:1c.u.nINl: Ulc.urx', Scvvn Springx Sw-mul run' .' M,uulu:l.l.1: i?lu:l:N. Tzxylurs, S, if D.xl-MNH QIIIIFFIN, Halle-y, N. l. I.l'L'Il,LlI Unmus, Shcrlielcl, Mum, M.uu:.uu:'r H. H.usI.11'. llumiltun, N. l'. 31AHY HAH., Hivknry, N. V. I'.v1'sx' H.uu'r:u, I,illl'tl!llS, N. C. l'.X'l'llEllINlI IIAllRINli'l'lDN, l'l:1i11lis-Id im. .Xxmuzlux l'il'lHl.Xl4ll, Llm, 5. 1. Third ru1L'.' Mun' Ilvlxsux, lhliiin, N. l'. I'fS'l'I'Jl,I,lI Ilvuulxs, I'w?lj'L'tfl'YiH1', N. C, AIAIIY J1:NNr:'r1'l-:. t':1lyp:-.u, N. if Nl-1l,I,llI Juuxsux. lizlrium Springs, N, l'. Ihxlzr. Mu' Josns. limi Springs, N. K. Ix.x'rl-: luuvxvzx Joy:-zs, I':lyn-Hrvlllv, N. C. xl.XliUAltlZ'I' KrmNl:u.u', XVIIFSJIXV. N. if Mun' I.l',u:1'x:, fiI'l'l'llYiHt', S. l'. ,N.L. .: , G sop omovas .1 'Q' K, by - vu l"iV.vl run' .' XYIIKLDINIA I.1:.vr111:l:M.xN, xYillk'llt'Stt'I', Ya. l'.um1.IN1-1 'l'u'1-: Imsn. Sulters, S. C. NIu.nm:n Mnsux, Rnzllmln-, Vu. NHLLU-: lnmx' M.xT111s, U nrxzaw, N. L. ll1:'1"rx' M.XQ'I,.KI'IllN, fylillllllhiii, S. C. l'1l,lZAlKl-T'l'lI M.xul'Iu-znsus, l":lycKtvville', N. C. lh'Tlml.xxn' Mcl'ru,I.. A1ElllL'll?htL'l', N. C. l,.Vl"l'llI NIUIJANII-Il., BlAIlIN'tihYiHQ', S. l'. S4'1'uml rn1L'.' Al.lxl: MulJnx.xLn. Hunn-'r, S, i'. :xIAliGAltl-I'l' XYIIIGINIA NIUIJIINALII, Mzwon. NIAILIUIUI-I McKAY. Si, Pauls, N. C. .IUIINNII-I M. ML'KI-II.I,.Xli, lied Springs. N. if C'.xnul.x's ML'I.k:.-xx, lincfurd, N, l'. l'.x'rl1r:nlN1: I,u1'1s1-: ML'I.lI.XN, Stanford, KN M.xRu,xRr:'1' Mclaznn, Alwrclcrn, N. K'. NlAli.lHIiIl-I McM,xNl's, Re-Ll Springs, N. C' Tllirrl run' .' .IANII MUNAIII, Tar Hvvl, N. C. l'r.,um B1-11.1.1-: lVIcNx:u,r,. Arclmvr, Flu. Smmli M, McI'I1.u'L, lird Springs, N. L' N1INNIl-I IVIYI-zus, Tar Heel, N. C. CA'1'lu-:MINI-I Nlclwrsnx, Troy, N. C. li.-wlllzl. Khllt, Rnlwrfslmrgr, YV. Val. lflnum' 1VI,xu'n-1 I'.xsc.x1., Vulclc-10. N. C. li,xclu-:l, l'r:.xRs,u.r,, xvillllillgtflll, N. C. sop omovas f 4-if-gf 1--an-v 0 qx- .vu 1 vwqpvqqoo-nun U2 - ,:.,2 L.,- W- -W ' I"f1'.vI rrmf M,um,x1u:'r Fuss, Valli:-se, N. l'. JANIIT Nrmsnx Pumz, Edisin Islzuul RVTII l,Rl-,Y.VI"l', I.lllIlh8l'fUIl. N. l'. MAY Pululz, XVilxning:tun, N. C. l'1v1:l.x'N Rn1:1:k'l'snN, Ahuskiv, N. C, l51:'l"rv Rrurll liunlxsnx, l'harluHc, Nvrmnl run . .I1:.xN lh'1u'nN, South C'll:lrlv5hn1, XV Ihzlil. S.xNm-zns. l"uur Hanks, N. C ALMA I,m' Svlvlzr, l"IlizulwetQ1tnw11, Mmun Mcl'nY S'rul"r, Sanford, N. C. liz-:n.u.nlNu S'I'ltUl'll. Pink Hill, N. Nru, l"4l.IZAlll-'Tll IIIIIMAS. lflure-n1'c-, Third 7'uId',' Mun' Lin 'l'u.xwlL'K, liar-t'nrLl, N. L' Jusn: 'l'1w'1'1'I, Cllcsh-rfivlml, S. F. Mun' MM' YV.x'rsox, Rell Springs, N. U. n Y C .-X NUI-II.l.l-I XVILLIAMSUN, CIIHKHYHIII' , . flu,u'l: YVl'rnr,ns, SIN'l14't', N. U, ,I-1.1. sop omovas l. ? 1' .-A 6 Q55 7.1 1 I 93 ,. K 1 , . . fb". V, V . ,f vqiv, . Q,..,?J ill - : mga.- A ,, , Sm i , , . -I EST ., f 2-3 ' CH: 'V it if, . ' , mf, ,r' r' -,ik X ui - J. NVIIIY w wistful. H0lllli4'? . . . M:lrtI1:n, what :nrv you ta-Ning YVl1:1lm'y? . . . Ruth :1 f,vil:1 fwith tin' 1'In-rulvlzvtwe-1-nj . . . I,u1'y :md Mary Lib ,... Suv. rwuly fm' lmttlm- . . . 1':1rnlim- looks likl- .Xlmhlill :zlmut to tukw UH' .,.. 'flu-1'v'x that l':1h- cllilcl. . . Ibm-l. whyrliml1n't.vm1lmxkuttln-lxirmlim-F. . . Ilvllu. Kitty. ,. .V -. A .- I I 1 I k - -"ln-aw--' f'- ,gg V65 Zlllflll IIS! Bluu.xm:'1' Jrxlxlxx. . NIIHIAXI '1'r:l.rnnn,. Ifmz mrflxll Hmm x hm: Mcl'1u-:nwx ..,........ Mn-. ELIZAISI-f'l'll xIl'I,IlAl'I,, . ,. . . . . , .Pl'r.v1rlf'1lf lim' Pr'-.wrlrlll . . . 4.81-urwirl v'l'l'Il.X'III' 'uliy ,l1lI'i.v r ' fn- V71 xy' N X I 1 P J ,"I, W bi F I , F f I 1 if L w I i 96 .-.Cf -- --....-... six if .9- 5 2 'S-"' 'Q' vNw'V N 1 -.Y ,-- -, - -r TESL Firx! l'rm'.' Mun' IQVI-Il.YN Ar.l.1:N Gr:-vnville, S. C. B1:'1'1'x' 1.1511 Axmucws Tryun, N. C. B1-'1'rx' I3.xu1.1:Y Cn'vv11slurru, N. K. l"n.xNu:s I3.xl.nwlN Iiarmelxr, N. C. Swrrnnl rout' C1-:1.Hs'1'l4: BM: S1-:'r'l' Bartow, Fla. FI,l7l'll'1NCIZ ,MYINIIAIY BC2lllfUl't, S. C. SARAH BI'l.I.1lL,'lC Howl: xYi!I'hHXV, N. l'. .IVAN Bnxsum-7 Bristnl, '11-nn. 7'l1ir1l r1m'.' l':lIZAIlII'l'lI IgIIl'l"I'.KIN SIIIIIIIICFHCILI, N. l'. Hllz.xu1:'rlr lhunvx NVHI11-x'illL', Vu. li.xL'll1:I. Blmwx Bethel, N. C. K.x'x'lrl-:RINI-1 lglil'NlIlt Clevvlzmd, N. C. Fnllrlll rnzuk' M.xlu.xN Bl'I.l,.Xltll XVEIHQFQIIII, N. C. XVx'.x'l"1'l': l31'l.l..uclr Ilulw Mills, N. C, .'xl.Yl'II l5.ul.l:x' BYNUM Hops- Milla, N. l'. I.ul'1sl-: 1.Xlll.II Milclimvll, N. l'. l"ifl 11 run' .' Mun' I.uI'ls1: l'.xM I-:uns 1 IIN Suulhern lines, N. C. .UNH l'n.xlu .Izu'ksnm'ilIc, Flu. A N xl: l'RlIAGII Pullucksvillr, N, C. II.xzr:r. I.nl'lsl': Crm: NViIlStUIl-Sillflll, N. L' ,r',",, W wr., , .-.-Qyv, .. Q-aw EVI lh.nl.u'x Dum MCUUIIHIII, N. l'. I n.vl l'nh'f l':l.l.ANHll Dunn xx l'u'llszu'nl:l, Flu. Ilu'Nr: lim NN livll Spfngs. N. LI lion I,l.1: PIIAM Rural Hull, N. V. Srrunrl rrmk' .Xxxr Rlnfll lixsn Dunn. N. l'. .lz:ss.xM1N1: FIILJIINU Mvlrzxllv, N. l'. XIuc1'n.x .-Xnnux Uu'rl1'x' Red Springs, N. L'. k'.X'l'lll'RlNII t:IlClIRlh'l' lh-ml Springs.. N. C. Tlzirrl rnzv: RIMM' LVATIIIIIIINII Gmmux NYilminginn, N. C. H.xnRu:1' CPILXIIABI Dunn, N. C. I.ul'1s1: PlllIl'lbS'f lI.xl.I. limvlamd, N. C. I'1l"l'llI K.X'l'llRYN II1f:1IsM1'1'l1 Iiuvky I'-uint, N. lf. Fmlrlll run? NASH' IIH1' Iirixlul, 'lk-nn. XI un' I'zl,l..X lxn.n.nI XYZIQITZIIII, N. lf. Mun' lluxupx .lnlqmx YViIlning:hm, N. C. M.xlu:uu:'r PIVQLIINI. Jnslcrxa llzljvsvillv, N. C. Fiflll rrnui Mxx'nJ1.Nlil5s I.uurinhurg, N. l'. l'xlnx's'1'x:l.l.1: Juuxmx Grafx, N. C. Mun' I'1l.lz.x lil-ZTII .Inu ssux F:ly4'Hf'Yillx', N. C. M un' l'1r.1..xNum .Iu11ss'rux L'urm'Iiu5, N. C. --5 S Q,- .3 T x. 'fl i .,-,,, N, ,,, , ,.. 14- 7. A .1 E Ffrxl 1'nic'! Fluxui-:s JI's1'IcI: Una, xVPbl Va. M.m'rII.x KlINlJRIL'K Gastonia, N. C. K.XTlII.l-IICN I.I:nN.um xv2Illd0lIlE'I'l', N. C. BUNNY I.INnI.I: Salisbury, N. C. Snr-mul I'nu'.' lhizimiu I.x"rcII Laurinhurg. N. C. JI-:AN MCKAI' I.x'1'cII lluwlaml, N. C. IJmm'rIu' M.xn'I'IN White-ville, N. C. K.x'I'IlIu'N NICBIIYIIH I.lIlIlhl'l"t47l1, N. C. Thirrl ruin: :XNNII-I NVILSIIN IHCCALL lied Springs, N. C. I.I:Il..x MuC1mIIIIcK RUWIHIICI, N. C. BIINNIII ML-Cl'I4InNs FIWIFFIICE, S. C. C.xluII. MIQDANII-:I. Benliettsville, S. C. I"nurfh row: x'IRliINIA BICIJASIIII, lic-rl Springs, N. C. I'I:nnv MCKAY Wngrnnx, N. C. ArI.XR.lHl'lIH MCKHNZII: livd Springs, N. C. c'AlHll,YN McNI:II.I. lizlcfnrd, N. C. l"ifll1 1'tl7E'f K.x'I'III.I-:I:N G.xx'I.I-: ML'l,l Shiloh, N. C. SVI-1 HAIIIII-:N M.wl'lII:IIa I"zly0H6villP, N. C. .loyal-1 MIJQIIAGIJ Clio, 5. C. IJOHOTIIY MCIUINI-:Y Red Springs, N. C. EV! Firxl rmmk' Mnuux .lr:.xx Mcl'll.x1'l. Pslrklun, N. C. KA'l'Il.KlIlNII MEANS Grrsenvillag S. C. RI"l'lI Muxnm-1 liilglk' Springs, N. l. l"l.unr:xc1: 'l'l:Ml'l I1 Mnulu: Aslllalnd. Yu. Srrunrl rout' Mun' Lum' Mnulu: Iwurmunt, N. C II.xzl:1. :Vllllll'II.ANl3 L:TK'PllShUI'll, N. C. AI.XlXG.XIHZ'l' Muulusnx Clinton, N. C. I,0IIU'l'lIY Nuums Srnitlllield, N. C. Tllirzl row! 1,l'lllil.IA U'Bu1.xsT Red Springs. N. C. Il.xzn:I, U1.u'1uxT Mnoremvillv. N. C. Luis Puzm-zu Clinton, N. C. Nl-zu. P.uuu:n NVarsaw, N. C. l"our!11 rnw: I..xl'lu:11 P.uu.1:k lic-nl Springs, N. C. Mun' P.uuu1'1"r Florence, S. C. linux' P.v1'1f: Gihwn, N. C. XYn.xI.l:x' l,lIll.l.ll'b Luurinhurg, N. C. l"iflh 1'n7:'t Mun: uu1:'r Pwrzn Kaapzmgzl, Dist. du l'IlIa:lln-lllvillr liclgiun Cungu, Africa Plzuux' Pnrvrl-:R Sanford, N. C. Imvlsr: Pmvnns St. Pauls, N. C. Pnvr.1,1s Powzns St. Pauls. N. C. I4,..1K ' '75 fx L- ? "" E' k , ' 54 4. ' X 9 . " - ffl .. " ' . - - , ' :' -X' , ' A 3. -Q ,X - . . t 1 5- C t 1 f -C' 2 I ' I N -if X X . 1 A 'K -K -ue- I, S' C27 Wi 0? .5 . .Q x! X 5 , xx., 'S ' ' Amit-X YES l"1r.vl row! Ikxclllzl, Pmvl-:us St. Pauls, N V. Il1f:r.i:N I,nvl: Plclui: Barium Springa, N. C' Fluxrlzs J I-:AN lLxncl.I1-'l-'i- Panlvgn, N. l'. JUAN Mclhl: Russ 1,iltZCll2ll'U, MPxiL'u Srrnnrl ruiv! .llcl-'F Rnwi: Rural Relrvat, Ya. A1.KlRGIl'I I'1r,l,l:N Ilvssl-11.1, Granite Falla, N. C. fil.AllYS SAND:-:rcs Hacfurd, N. C. Luis Suomi liz-Ll Springs, N. C, Thirrl row: NASH' IiUl'l-I Sums lil'L't'Ilhil0I'xI, N. C. yIARY Fluxulzs Snmmxs IlllIIlhCI'iHIl, N. C. M.xnn.uu:'r Slycrhun Wilmington, N, C. Munir. MCNI-:ILL SMITH Ih-cl Springs, N. C. l"nurIl1 raw: IiI'Tn SDIITII Mntufn, .'X.I'.L'.M. ll:-lprian Congo, Africa S.xn.xn l3I:I.1.i-: SMITH Iililililifll Cify, N. C. l'll.l:.xNnR NY,uxn S'l'.Vl'llN Be-tlwl, N. C. XVIIIGINIA S'l'I'IL5AI.l. Lulmmlai, A.I'.L'.Nl, llvlgian Cnngu, Afriv: Fifill I'UZi'.' Kumi. S'rn.1-is lic-cl Springs., N. C. fi.KllY l'.xGl-I S1'oNx-1 Swcvt Hall, Ya. Ginn: STUNI: liowlalul, N. C. NlAII'l'lI.X Sl"l'lIlZllI..KNID Laurinhurg, N. l'. I YI Fir.-'I ruin: llnymnxs Srrrux Gnldshuru. N, U. Hvrtlxx 'I'r.xclll'x' Huw Hill, X. l'. x1lRIABI Tl LIVUNID xliiillli. Flax. Sr rulllf Void' I Hlzuis 'l'lmM.xs Igiifilllll Springs. I.l'L'lI.l.E llnvxus Florence, S. Lf l',XR4lLYN xvIllAI. Gainrwille, Fla. Third ruin: X. M un' f,l.IVl' Vfu K1 IK llammry, S. LI I.l:l.l.ux XV.uml.x Clinton, N. l' F1.un.x Yfxnns Rnwland, N. ll Fuurlh rfmx' Mun' XVIIISBIIHG Kingxlrrv. S. V. Jrxl: YVKLIS Hnlnlc-I. X. C. VXTIIIZNINII XVIIUA Uurtlmgv. N. lf Ynuux XY1l.l,uxls Huglc Springs, N. C. linx LSTI Nr: xvlLl.l,X3 IGIIX Lumlu-rlun. X. K, Ku- W1r.x,1.uxsns Cllzlrlcviie, N. C, Y' i T 'X 'Yagi f , s SA QF 4 1 , at R' ini -i ' f 4f'zr4lif'Gr'1n1e of Nzxihu L'h'luCHQLQ cam the Ufc vvxxzxi hufkm' . K 1-1' Hum hm' own hxwpixixxg words: "Yam vzuxxmk dmusc your MMUCHCN The gods do thilt fm' vnu, Hui you cam Nami ax f.h11xdan'J YYhux'v ax 5t1ll1lx1H'lx m-vcr H1-W." "'l'ma L'm,uus." Un K' vauxc ? 1 -f "'-V" 11'---ff rf Q, .gi U! N f, ag NVYKE5 H' " ' AA , t - f ,,. w-tf,,4vf,,v I' . 'N 5011 for Scribbfe ry .N4'r'll1l1lrr',x' Hilda Bluv :5lls!lll Illxflll' Kllrnlyll Sutplwn I.lDlliNl' BIHUIW' Imlliw fiilxwn QQ -gn'--' lIf0'l'llY Iinmms f"11i:'f Sw-IIN' Aix Blue Insure Sutplwn Crlhsnll Xl r ll Y"f4- - '51,- L,- i, gh-vu-. f 4 ' Cymzlf Cm e euihev 'kxxdcxxk Mod? Xmvc colwvcvnkcd Ko XXKN. NVKKM succcssiuk c we have X KMC s. 1 Yen F ' Uxcm , - Qing VV., x OXXX ' cvh. - ' XXVI incukj, K Yuvvv. Hvtxvu I. ovXmxK'iKcs as X Qcxxkws, mx Cx mxQ mx mf 'YMQ skyik, I c X9-X0 N 'MX oi uxxv kc Xu ,du ' dassxxxcxx, umkc kkxs., XM 'uukk Ku ax wm ' ax Xmvkkxxg XVXXN ' inv KMC mxdcx modem 5 ' A Hhs. Monk, - Gs nckkvx Kur- coxxxyxk' vccnvd oi ,dw gm svKx'zxXKnxx X0 MX. Xhmwuve Vmnmas l",1lHu1'-illff'hicf Kxvv, XXVAAXS Uusinvss Nlunuq Shes XX ywvu x 4 ixwx u FllC'llHH Ml-1-1. -4 1 -2 ""'Q"Q--. x lunar- a AAA. r ,. ' -qv-vw ' '---...L O "M -, QL' - ,- fc' 1-is -gf' ,v M ad ,cud G ofnrkh Austin Heed B nndy Xnsc ue Y enznne Ry burn C mssnmn Vu-own PWM P om Che Sfaff Gene Xlnclcod ....... .lssisiant Iidiior Ann- Vcnannc. . . , . .Svnior Editor YOH5' Goforth .,.. Asst. Business Mgr. Y.nnXy Rylmrn.. .... Junior Ifditnr W Chaxdottc Anstkn. . . . , .Businvss Hdiiur Betty Cvos:-nmn .... Huphonmrv Ediior Louise Heed .... ..,. I ,iivrary Hdiior YAKZZKXWOZUI Brown ...Frvxhman Iffdifnr Xhxvgzxvct Bundy ...., Snapxhuf Editor Y,nnXy Puecad .... ,..'I'yping lidifur Snncy lnscm- , . .Snapshot Iirlihvr Hzxvgaxvet Pans . . .Typing lfdifur 1417 I . 11. 1 W I1 Qin r N 1 f f . ..-.4-fs.-eg. . . .In-.F tl f me una Claw e 'hvzwv uxzxgzvlfmc, Q-XSOXXSOYQKX My KMC V,VsKMm CHX una 'l.Q'iCsXmx KMC Pino und Thistlu K+ XMMMSMCA qxmvKcvXj . YM LQ. xv QVC cM0scxx'. coukcuxpovzwf Xmckvf , MW Young, VQQVXQ, Xu KMcvc nypcmwzd F-cu A M ' ' -' Mus.. ' 'N KMQNX, KXXQS ' WH, 'QXG cMo WY bnus. ' Kkxxckxm xxsovkxux XA Mun h ' MMM' M Xfxkcu b ' ' Ms XVXX OX Ks zu v vku Ycm' Mun X mndu ' QMXACH ' Mx KMC X .x XMB . ' HXXK ' us My . ' 'som Y C Fr Avzuxnx. Xx'KMukxo - cmxum-. awk, ' ko um ' - NMY .x mXOKXxuxx Mx czwM Kssxw an au'kuM CXXXC . zu. xx XM X A Vnsmx xv Wm! ' -uw 'NX un Vux, l4l'ulnrfln1fL ' xux X. Xiwvu . llunshnvss v,.K U nli F nr 'u Xx I 41 KYSV hh-:slr QT -. Nluxnulgwx AA. M W. YYY , I Y vi--v . . OU' vb fy. 41' 19' Qs Parker Yickuhnn Scnit Nauru Pmykin Pahnck Bhxke Cherry X .cmmuu fhaxrh-5 Mad ,zuxrin N CS uh' 6 ine S fa Catherine Parker .... lssi. Editor, EX lame Bhxku . Ulssiwinti- Iidi Catherine Sidxoison, Jsxt. Bus. M gr., 'L .Nice Cin-try ...,. . ,Typing Iilil Paths Scott ...... Circniniiun Mgr., Z Tnhxhxh Lemmon. .lxsucintv Editor Yhyrcucc 3l00TC..FY'k'Sil!TIll1l Editor, 'L Kathryn Charks. .lssovinte Editor LX Betty Boykin .... Ulssuciah- Editor, 'L Betty Blaclanrixx, ,lssociaiv Ifditi r Kzxthkcn Bhxck ,.,. .lssiwintv Hdiior, 'L Jane Mcgair. . . .Typing Editor 1,71 M,xl'n1f:1fN l'Amurr'r IlI'4'.YfllI'Ilf .ll-:AN HIIYICIC lvfw' l,7'I'NiIl4'I1f nf' lin' Siurlwni lx'1uf'q BI xlvlfzlwx Iixlrlu l'irw 1'f-uvifl.-111 ,IIllli4ll' f'llI.X'.X' Nl un' lim IC 1 ' ' ' 1rr.x'Hl1'nI .funmr f Inu un' l'lx111.x' NI.xrNl1r,1..xx 'Nillfllf uf Illlllf SIllIl1'l1f.X' " -' 4 S fll JE Ilf Uffl' 1'r' rx NI xl'lu4:r:N l'.x1cIm'1"r , I'1'NIll4'l1f J lm N linvl-in fin' Prr',x'frl1'l1f J , Nl.XIH'fl,X N luuw Aw1'l'l'I'ifll"lf Mun' B1,l'1f: lvlfliflllllll ul' l'rm'Iur.v Bujvr Parks Blum- M:l4'Millzu1 m 'U"-1""' 'f 0K'Fl'llIllC?IZf C'f,UOCl'fl lll'0IZ Sfzlzfvlzl C-llllllfll IIN lnlrpuw ul tlns 2lNslPl'lIltlUlI lx In umtr tlu- Ntlnlvntx ul lllurrn Nl:n'4l1m:alml Llnllrgr in :111 vurmwt :null I1-yul vffwrt tu lmlll llt'l'NUllfll lm111w1':nstlln' lmlytruq- xtznulu fur f'llN'lt'Ilt Nlltllll llllllll to Ulllllllllkllt' tln' lIl1lDUl'l1lllL'r' nt wlf-cuntrnl: :xml In llmwlnlw tllv sn-:uw uf In-rwxlnl rwlmn-ilvility. XIl'lllll!'Y'N of tht- t'Ill1lll'll urn- VI.-L-tml lwj' tlu- stlulvnt I-Olly :null :mt zu tln-ir rn-lsr. N1-utzntiuw in ilu' gm'f'rnIm'11t. Stunlvnt !lN't'I'lllllI'IIt lm- lxrmnl xucn-nflxl Ninm- ltx lllillllllfilflllll. :xml it ix lwpul tlmt in thc- futllru it will llk'l'UIlll' Ntill umm- rtlivirxnt :mll l'fl'x'n'flYm'. lynn V N11 Dum 1i1.1., .I'rw.x, Sw11ir:rl'.l11.x,x Hx-wx HI.1mlm,1-' RVTII llAI:T. ,l'l4'v' Prfzv. .Nrllfur f'f1I.xxx Pr'r.xf1f1'Ilf Zv'lr'.xf11r1 Sm-.friq KI xlcx' H au., .I'rf.v. Sulflummrf l'ln.x.x Ihmmcrs Ilrxxm mix: M uu.lxl:ft'r .lrxmxx I'r:.'.ffl1'11f .lrhlf-fir llmm-nzljf 1'rf-,viflwzzf Fr,'.Jm1n:1 f'ln.x.x l'1lrl'l'lI XYl1.x.x,xu- ELLEN Cox NIPIHHITT Pr-,mil-ut f'hrJxmm ,lum-ifltil 11 I Irmizfrrlf ffluflwfl f'11f .Yrzviffxlf 'fi-X S 45' 'T 5IcD'V-well llnri llull ,T--nkinx Merrltt Eldridgc Ilun-m:kcr William. 111 4 'W Y s.: ++.,. 4.hAi, A - AY -.i A ,, fllfllfl' VS lll'l'II XVILLIARIS PTl'Xilll'lIf HILDA BLIW: View Pfl'-Yilll'l1l l"i:ANr1cs M e l"Am'1-:N Sf'l'l'l'fl'Il'.if Svs.-xx Ixseuic V 1 I I'l'l1-X'IlI'I'I' Miss ZOULIQAN Axmznsnx Faeulfy .'1dz'i.vfr EDITH XVILLIAMS PF6'SI!!El1t S?Y0ra ac onafd C?krbfain ssociafion The Flora Macdonald Christian Assoeiation seeks to promote growth in Clll'lStl2ill faith, character, and fellowship. It strives to influence students tu devote them' selves to making the will of God etfeetive in human society. The Christian Assoeiatioii brings students into c-loser fellowship with other stu- dents. and presents the deeper, truer meaning of Christianity. It aH'ords training for a ln-autiful life of service ill the Kingdom of the Master. The LxSSUL'llltlUll strives l'0llHtJllltly to make the eollege life rieher. The lllCIl1llCl'Sllill is divided into ten highways for more intimate work. Devotional life grows stronger and more vital through the prayer lJJl11dS whit-lm meet onee each week. Tlll'0llQQllt1lIt the year il ilumher of guest speakers are hrought to the College. The Christian Assueation also participates in eommullity social service activities. "Let no man despise thy youthg hut he thou an example to them that believe, in word. in lIl!lllllt'l' of life, in faith, in purity." I Timothy -1-112. 112 - ..--f.-,- .S--. ..r.- - ,- A-...Y W n Cvllllfllff IIu,n.x BLU-K llifjllifll-If of I'.1llli.Vfllll'lIf null Yvfllillillfj Srnx Ixwm: :md IRIKANFICS xIC'I"AIJYI'IN Iliylzzunlff nf Sf1'IL'!ll'llA'lliII Suurl Yvxmox lliglzzunly uf I.ij1- IDvHl'jl'IlIIH'Ilf 1ff'liginu.v JI1-rlingx Lois Hcnron IIiflI1YU!lIIf of Lifr' I':l1l'il'I1lIII'IIf, Jlusiz' M Hl"l'lI S'I'I'AH'l' 1Iiff1lTL'l1Ilf nj' I.l'lll'llfllfl, Slnnlny .N'4'l1uul I.1'v11.I,1-1 crltllilw Ilighrulzy K'.x'1'lu:n1N is Iliglzzwz-If III-INllIIC'l"l'A Iliglzrvrzllf xvA'I'l4IS nf f'nn1r111l1'.vl1ip Gun' uf I,r'i.v11rw Timr Alm,xl:lc'l' I,r:nNAlm i!fllIL'H4lf url' I,I'iA'Ill'f' Timr, XvlIiHlNI.X I,r:.x'rI11-:Imax I1 IIigl1zun'rf nl' lfnrlrl Fe-lluzuvlzijz Mxrlu-11-:N I',x1um'r'r Pu uf IAl'I1l'llillf1, Pulfliviflrf Snrial I4illI'Ill"If ".nirlr'uf nf flu- Sfzulwul Hmljf 3 4? X ' 4. i. . Q 'K Y' -Ig Iiluc M1'I":ul5 rn Iusum' XVilsun Hclur Ixzltllrr Griggs Xvlltlns Gray ,Q- lllilll PM rrs wtf S1 un ri I,u0nu1'd 113 Q - 12511 , ..- ,.. , -v.-..m,.f Q7-.1 L1 'g:1g-g,r- J.,-+ , Cgpsifozz U HLL1-:N Cox Mmm1'r'r. .. PFS . . .Firxi Vim' ALICE II.xx1Lr:'r'1', ...... . NINA Tu1..xu ......, t 'I'xLI'L.x1I Lmmox ....,. . . ,Smvnlrl Vim' . . .Il,!'l'1lflIillfj NI-ILL Mc'NA1n.., ...... l'nrrf'.x-purlrliug BH'r'rx' Rl"l'II Hnmxsox.. .lr-:.aNN14:'rTr: CAP11:I,, , . l'l1.Iz.xm-:'r1I Crwrmz. . . ,JA Illi.-U9I'l-I ..... Huw. Lois Hixnmxu.. .Ez'ferfz1'q Sade fy Prf'xi1lr'nf Prvxirlrrzf Pff'-Vil16'l1f Hf'c're'fr1r1y Srcrefnry .Tr1'z1.s'11rf'r . . . ,l"1'I1.x'ur . . . .I"m'1llfI1f . . .friliv .fvldlllllill Slmfzxnr , :fu 1ug,,.,, fv ix -A -:Y P h. .u " 'Q - 4, I 1 bv' , K P ' - ba- N 1 - :X "ip I l V .sg ff' . ' I A ., Ilzllnlvil Lrlnlnluln NIs'N:lir liulvillsulu l':uln-l lmqn-1' l,s-:lgllv 'l'ul:lr ll!- -npuw C Il xlcl.n'rTx-I ,Xl N un' I .jxlllfjbllfj TIN l':LlZAli1-TTII L 511+ l'uLx.x' fun" mn Zefe sz'fl1z .Eifern ry oclefy lax UN Klnua. Mun' Slmvl-:ns XVALX, ...,,, nN'l'f'HNIl Vim' I,I'l'.Yil11'Ilf QVAIIULYN SVTPIII-IN ,..... ,,,Iu'vmrfling Sm-rwfzzrzf ffI,AIJYS l".u'1-: BARN!-Is. . . ,fvlIl'I'A'N1Illl1fHIIfj Sm-rwfzlry FA Y rt S xxm' Y Hixzm li1:'r'rx' B Mlss Ihtnlcx hrumalxf., Uf7'7'1'1'r.v ' ' 1'l'4'.x'l1l4'l1f l',I,lJliIllhI'. ,.,... .. .,,,,,,. ,,. url-:T f1RUNIAl!'l'lIi, , . , .I"ir.vf fin' I"rf'.vifl1'r1f IEIIICXYICII ...... ...,..... ,.,.. T r f'!I.t'll7'l'I' 'Sub ATI-rs. .. ..,.!'wn.vnr A IAYNG, ,. ..... Vrifiv oylilx ...... ,,.....,. f 'lznplnin , . . .I'v!It'll,f'Ij Slmusur .I -4:-V-ll vwgs ,q,. Q- vs-.. Q25 V -eq i , ef X fi Q5 'lm Q. YN sung Qi' inn. f'l'um:lrlim' XVIII Sllfllllvll llnrmw llrm-xxvr Yuhw l.mlLl' llmliiu -ilvi-JZ'-Q f iq U...--.-.-.Q-------g .5--f. fian.,--.-.V,q,.wQD, - I f. ' hi u l RVTH ST11an'r Fhirl jlzzrxlml .I 1-:AN I"r'rzPAxTRlCK 1I.xm-:1.YN Pnrus ...-,.,,,,-.,,- ,.,,. fl I' S L fl fi Jr-Lu: Bun-in NI.um,xm:'r f'RlbRIAH v -. K W TQZT- --W -W- -MWHQ ' '-"l"f'-2..::- 'Y..iV:f:'YY Am' lixllm' MAc'M1i,LAN I'rz'.x'i1lf-III ay Sfllfp6lZll5 'flu' Day Students. with Mary Emily Mxiculillull :is tllcir lH't'hlIlk'llt and rvp1't-msiitutivv tn thc Stumlt-ut Cuum-il, lmvt- ht-cn :nu illdiSlDL'IlNill!lt' part ot' our Stlllitllf lwdy. Tlit-ir frit-lidlim-sn ami thru' willingnt-ss to pzlrtlt-1p:1tv in social :it-tivitich. :irc t'SSt'lltl2ll to tht- inzikt-up ut' tht- 02111111119 mpirit. H ,ii-UQVITTI----3 -f-FQ 611111111 Spe11ce1' 9fll1l'6XS i?f0llZ6 ZCOIIOIIIIVCS GMA flfflq 1 ' Fir xIAIl.lUHIl. lI1N,.ul4.n 5- Q" .N'1'c'r1'I11r.11 Mxm'S11au'l'nN II XII 11-1'11.x-111 'r NI-ILL lll4II,IlX'I'l'II I,rf'.x'i1l1'11! - ' v+: J - --+ 991 N UU KYWQ., ,Y 4-7 1,-, 1. , Uf1f1'1'l'.v 1, ll 1'.'. 11,11 'xnlwnl 11.xll ILNUN l ww l'1'1'.v11lr1ll :.111,x' 111-1'111'1li11y S1 rr: 1111111 KY l'111u1: l'f11'1'rxp11urli1l1l Sr:'1'1'lf11'-11 -11'111N1: S'11'v111:xwx Twfrxfrrfr' XI1'111l11-1'sl1il1 ill thu' NI:1tl11'111:1tin's ' 1 " A ' - : 'suflligll Nl'llUlilAtil' xt:111di11g ill s11111v Nl:1tl1n'111:1tics urw. It l111x lm-11 H111 111111 uf thx- clulx tu f1lNtl'l' :1 Ql'Illlilll' :1l1l11'1'1'i:1ti1111 for lmsf , f ix 111111 1'1111t1-111l1n1':11'v 111-vm'l11l11111'11ta ill "Um . 111111 Ntltllkt 1111 111-1 Hum Illl I KN 11 4-12 xvlCNA l'1'1'xi1f1'l1f '- 15 - -11111-"v111 1'1111t111111' 111 tlnx hx-ld ui stluivl tu 5l'l'Vl' '14 :1 Illt'illlN uf 1-xl11'1wsiu11 111111 :1 1111'tI1111l uf 111-1111-t11:1ti1111 of i11t1-1'1-Nt for tlmw lIll'llllll'l'S who 1141 l1111g1-1' t:1kv 1'11111'wa lll :1tl11-111:1tic-Q. a flzenza flcs Gfub Q Y111'1'11: l,lKINt'll I"11r-111111 ,l1I1'isr1- , ii-Q,Y.J17uY. .351 fin nz fl r f ra nz ugh,-, ,-S SVSXN lwwm' Ilrmiilruf ,Xi.n'i: Yi N.xul,l: Vim- I'rfxi1lrnl ll.X'l'Ill luxiz 1',xl41cl.n II: f-fn-:lilly Nr1'f'1lrll'.l1 ll un' Flixxfu llvllls 1'fn'l'1.v1mrnlirlg1 Sfrrrlnrill Nliwxiiz Minn Tr1u.vurrr lli.'r'ix' Bl ul.x1'14lN 1'1urfrmrrn nf' l'um1f'n Fluff lin, .L ll. 5ll'XII' Q Nliw .lwil'li1v. llnllunl xx I-'ur11!l411,lvl:'i.w r. Klux X iirrilz l,IlIStl l Mi'111lu'l's uri' :'lm'n'tm'cl in Ilia' Xxvllllillll 1liIl'll'?!lIl Sk'lk'lllll'lk' Sm-ivty on flu- lmxix uf Jlk'Jllll'lIllK' mvrit in Xl:1tln-iuntivs :xml Sl'll'lll'l'. :Xt tln' llllllltlllj' lllt'l'llllQ.fS tliix yvur. il sm-ri:-s of stumliiw wvrr lllillll' un tln- guriluiiw uf Nurtli :mul Snutll l':1l'n- llllfl. .X sn-p:11':lh' nliviximi of tllc rluln wax urgrniiizul. with livtty AIJll'I,iIlll'lll :iw l'llilll'lllIlll. fur tlmw i1itm'1'a-sh-ll in plmtugi':1lvliy. Tllim group mvl lui- Illillllfllly fm' mliwiisxiun. null. wllciin-vvl' lmssililv, tu :lm-V1-lull :mul print lllL'tlll't'4. CL'6lZ fifjic ocle fy gli. 4:- :iff -we -Qan- Sl's.xN Ixsuulf Prf'.virl1'l1I :wt i.-: ,Q - --:-Iki. -, vi Z '.iYg,gl1:,-- -- L , r N 1 WA .Avi M I Llmlclr M ,xsux Pr1'.x'frf1'llf fy V Y. - ranza fic Gfub Ufj1'r'1'r.v I1,nlu:n BIASON. . . ..... l,7'l'-X'illl'lIf 'rlrl-:xnxx-1 liorzrml .... Vi!-ff Prfnx-iflwnl rin: H141-:lm ...... ..... . Ywcrviaryf .fxmmlzrlc II14:.x'1'mc ...,,,... Trraxzzrvr las EMMA .Tomas .... 1"m-zzlly .I:lz'i.xwr lln- Ijfllllliltll' L lub SIIILT its lllilllfllll-ltltlll List j'l'ill' has In-cuxm' mu' ni' thu' numt r- ivv u1'g:n1izutim1s Ull thx' l'ZlIlllbl1S. AIL'lllI7l'TSllil7. illtllibllgfll lixnitvd. is upvn tu Hmm' girls illtcrvstml :md t:1lrl1tn'd in lll'flI11Iltik'S. Thy IYITIQTJIIIIS of Hn' hi-lnulltllly lIll'L'tillgN svrvv as :1 lIll'iiIlS of bringing nntiw- to thu L'lll'l'l'llt prnfvssimlrnl l7l'Uli1ll" tions. :ls we-ll us il IIIPIHIS of M-lf l'XlH'1'hSi0ll. In l"vlxr1l:u'y. two Ullx'-Iltf plays. 'WVIIL-n tln- Yvlnirlwiml Blows" :xml Hxlllllikill :md Xlinikinf' wvrs- ln'ncll1cvcl. Tin- club has llllldi' :1 lrrilliullt lN'gillIlillQ. in the- fm-1' of IIIIIIIV IIHIIIIICIIIDS. :md It ls lmpml tlmt lt wlll In-vnllu' :1 lIllH't' lIIf4'gl'fll :xml vntul part ni Hn- UJIIIIIHIS llhz Iurlxl, Illlzlx :us .lnsviu :lull I9l:'l"1'v llrwlclx .ls M xllllil in ll'l11n lin' ll'hirlzuin1l Illmux, l'ul.n lmlfmwll plum-nl Hu- purl nt' H:ul:uu1 .Xmlr Z . a 1 ' -ii' 'T Jp,7lVf.- Y 47: -g. L' a 'rv -f' . '25 F. JB .i g ill' ,d" Q Iwi: fwfr." Hin Imm. Xu-Imlwn. Nluwn. 51-'I.:1ur1n, Iiluv, ll:-vul, llunfz, Yuuuu, Nw-mul rnzp- Hllllsnn-. II:-utlwr. Iilnlrinluv, Hwykin. S1f:ai1uPml1r. linux. K5.vt'fwrth. llnflnm run' ' WI umlvrx, llvlluxxn-ll. Hurt. llrigux, Ilrunlvh .H-rnlxxv. liylrurn lil lu Ihnl mul I.: KIIII lun.,-,N in JI1mufl,w H1111 Jlmnihfn. 123 -v-.. .XNDDAI 'GII'I'l'1R l'I XIRGINIA l'I,I'B IST VIRGINIA ELVIS HOI"l'II lXXliUI.INA l'I,I IS onznzerrzhf Gfub .X1.lr14: CII!-TIIIIY, ,. .. . 1,l'4'.Yill4'Hf Hxnlxx lhwxl. ....., lln' l'fw-.viflrlat XIIHI nl S'l'UI"I', . . . , .Srr1q.-Trrr1.v. 3IK'lllllt'l'Nllil3 in tln- Q.UIlllIll'l'k'i!lI Ululn is Ulll'll to all NtlIlll'lltN in tln- L'4llll' llIl'l't'illl lll'l3!lI'tlIl1'llt. f,I'gfillliZL'L1 for tlw lnnrlmw uf l'l't'IltillQ :1 fl't'lillQ.f nf i'e'lluu'sl1ip Illllllllg tlu- grullp. it giuw thu lllk'llllN'l'N :nn UlDlNll'tllllity to alis- cuw prnhlvlln :xml llllHll'l'll tl't'lldN in llllsillvsh. ,a g 4 4. G. 9. ts' 'XI . , M 'mqur .IL I-I Iirl. Fin K IIIQIHIX .vlrfrlll L vx u ,,.. lla W, VY-H v -..,.. "22L1Sfffvg' -1? ""'f '-fn, A '03 .xlnftlwx lixlem l,l'r'.vfrf1'lIf usic 67116 ll4M'r'rr.s- M.umu'N l'.xn1cs IJl'I'Nilll'IIf JEAN I"l'rzv,x'rluc'K Vim' Pruvirllfnt XYIHHINIA T,r:A'rl11mxl. .S'rvrr'i11r'1f Mun' BI,l'lC Trrrlxllrvr XII NtllLIi'lltS of Hn- l'UIISl'l'Vllt4ll'V :uw , U. . . , .. 111 lllln till llltlllllll'-alllll 111 tllv ht r- ll-ciliu Bllhik' flulm. It has In-rn Hu purlmsv uf Hu' UI'Q!llliZilti1l1l in lmru'ulvn Un- Stllllvllt s kll1NYl4'llgl' :xml 'ur tln In nts-rs Ilvvs :xml wnrkx uf tln- : ' I,-4 . Y rkfifvrxkb LL 1 l f- f- , - , Ivy Hub :11'1' I1vl1l 1-:11'ly ill Hu' full Hn- t1':11liti-111:11 lr:11't nt H11 C mall: r lIll'llllll'l'Nllill ill tI11- film- fllllll. Light S1'1'1'i1'1' :1111l H11 11411111 5111111 llu- Illl'IllI1l'l'N :11'v 1'e-1l11i1'1-mi tn :1tte-1111 :1t L'In1'ist111:1s. gnu- :1 llllltllf 11111 11 '41 1'vl11':11w:1lx :1 w1'e'k:1s thvy 1'u'1'i1'v H111 cull:-gv. :1111l still 11:1cl:'111i1' urmlit i'11rt:1k111gp:1rt. Thiw 111-:11'l1y UIXVIIN. Yllll' Hn' 1111111 111111. 111 :11l1l1t1u11 to Sz'.l'fl'ffc' l I l 11:55 l':1hj' H:11'Iu'r, .Im-:111 Fi!q1:1!rf1'lx, .If'f-11111lff111i.wl.' l.ill1:111 XI1'.X1Il111r I1 ul wan' I,-vu Im-iur, Ruth lls1rI.t'r1r1-Iilw Huis: X f 1111111-f11.' Ifdith Iiugrg. n u if -e -v Hg QW - gq W L,,, - . anzpus kqfwlzfiqlzfs f-6 125 ff ' "-4' ' Q' N -rvv your :way lflnily .... Thr Hfvllillllpn :Ami tlll'l'l' uf his ml11xpux'Iv1's, . . . Iiulmy rtsiw. :md l':1sx':1I .... Mary :xml .'xl3Ill'l1llitL', . . . Thu- Rlltlllllill during lmvkq 11'lIJIIllt'llt .... Mary l':u'rutt .... Miriam :xml Ilildn. , . .'l'ln- l"m-sllllu-11 luwkq ll.llIl. 1,f,-'1,fff,,-f ' I Hr! 1... 1 ylhf, lh-My-cr.-u1n:m. :unix-.: Imlxw-XI--..rr. xm:um1lJ.vrmVI1y 'l'1f'-'. In x :sry Ifrulxn-N XY:-IIN. :lm KI Y, H rffzu. If fl lu rifflff liuflv llvl v-mrxwrr nx-ku IVXII - N ' ' I xlx . . . ..I1e1nl:- Izrum. x U r ng lxllllh H5 ifurn xx. 1-um.. eags of Sporfs Ili' llll -. , W:-fr - -- V J. vlvlllllllllh Bailey Hunsucker Iluin - Ill Bild' SSOCIII LOIZ C f f ' C ' f ' ljUl,llIiI-IN III'NsI'4'1uclc IIPILIQN '1'Iwx1,xs I'r4'.vi1l:'l11 h'1'4'l'1'f11r.lf xI,XItliI'I-IIiI'l'l1I ISHN liII,llA H.xl1.1cx' ffm' l'r'r.s'i1lw1lI Trr'11.vur1'r flu' pL11'lmM' uf Hn' l"lm':1 NI!H'il1lll!Ilil Atlllutim' Amocizltioll is tu uplmlml :uni L'Jll'I'y nut ilu' lligll imlvuls of NllUl'thIll!lllhllil1, to fUStL'l' :1 spirit of gft'llllillL' sv1'x'iL'L' to thu am-llool. xml tn 4mH'vr in ull the 0lTlN1l'tllllity to l1:1rtiL'ip:1tc in Iltllll'tik'S.H XYitlr Ilnlurm I'IllIlhllL'kl'l' us 1-Iuivf cxnulxtivr. this llilll l11'C'illllL' :nu zlctuulity. Tin lligllliglltx uf ilu' ycnrn lll'0Ql'illI1 wcrx' the illtvl'cl:1ss lim-kvy and lHlSkl'tlHlll t0lll'llIl' NlNlllNIll'l'Il :1 Il:1llmvv'ul1 u:A1'l1ix':1l. To :lid IIUI' i11c':1l'I'yi11gu11t In-rpl:111s, Dnlmm-x ullusc NCYUII girls :ls Ilvmls of Sports. IYIIVHIIQII tin-ir :llxlv In':nlv1'sl1ip,:111cl c:1p:1lrlr lll!lll!lgl'lllL'llt tht- lll'Ugl'lill1 p1'm'z'd vigurmls llnlln-ln-fiui:1l:1s wcll :lx il Int of fun for ull. lim wuts. Illlll Hu' ping pong :xml tunnis tUlll'llZlIlll'llt'i. In zldllitinll thc Zls5lK'iiltiUll W ' - - -1-ff x --7. G! 3 1f'K'I' "l'flfl'l'S In riylzf: BIILIJRICII Humax, Sulflmfzmrr l'lnw-r lmml 1 RI 'I'll S'l'l'.xH'l',, .,., flllllilll' flzwrr Immlwr I.nl'ls1-1 BIUUHI-I .,.... -S'I'lIilIl' f'1l:'f'r Lfurf 1 I 1 ox' 'I'IlllNIAS. . .I'Yl'l'.YIlllIIIll Firm-r Imaflwr M.x1ua.xnl-:'r KVIKKIM U!'I'llC. Il'-ml l'11.',-r I.,-I 13 In L fs - Wlllifll' fgrfskrffbfrff 1 111 spits ut' till' 1:11-t t11:1t t11cy we-re' llll1l1l11' to :1tt1'1111 pr:11'ti1'1' l't'gll11ll'1y 111-1-:111s1 111 1- v:11'i1111s 11t111'r ti1111- 111'111:11111i11g :11'tiviti1's. tln' S1-11i11rs 11:111 il r1'111:11'k:1111y tim' t1'1111 'it11 1911111 1il'L'NY1'l'Ilh 11ig11 wuriiig t'111'w:1r11. 111111 1'1x'1111 1'i1111'i11gc :1s star g,511:1r11. 11:11- ' Sllllllkj' I11lllA'11ll .1111-11. t111' grmip 11111 1111 :1 htiff tight, H11W1'vv1'. t111'i1' w1-Il 111 1r1'11111:1t1'11 'mm wnrk was not 1l11itvg1m11 1'111111g11 10511311 tilt' H11p11o111111'1-s. Si'Uli1'1S IN 'l'l11'1 'I'l1l'ltN.X3lHN'l' N1-'1.1, Il1+:I,11.x'1'1'11 fvllllfllfll 1"Tl'h1IlIllAll ll- S1'11i111'x S1up11u11111r1-s 29 Sl'll1lll'N IU .1 uniurs lil S1-iiiurx 5f'IZl,llI' , 01' cm! f,v:u'i1lg,5 il l'k'IIlJll'kJll!ll' l't'CUl'li uf l'IL'flll playing :xml tim' Sl3Ul't'8Ill!lllSlDill lwhi thvm. the Svnimw quit the' lmvkvy H1-ld "with nu vulm' lost." xlltllullgll thm-.V did nut wm thv tollrnurm-ut. Thy swift cuiiln-r:ntiw work of the' lmvkhcld, 1-spec-iullv thxt . . . 7 ,,. . . V ,,-. . .. .. ,, of I'.l1lrlrl,,,n. Walls. .md 1IlQ,tDh!lX nothing of Y Ullillllt' 'md 'ICI' shin gllIll'll3i, l'IlllS llliilly Zlll UlllN!lll'llt XYUl'l'y. Tha- "YVilrh-nts" fought to the lust, hut thy "Bulldogs" had tha-ln trsvmi. Sl'UIH'lS IN 'l'Hl'I 'l'Ul'RNAIKIl'IN'l' Se-niurx l Snplnunmn x SL-ninrs 2 .Iuniurx U Svninrx ll l"l'e-slmluwln U Ir0'rl1x' 'l'I1'lc Vulnlrlflr ll! 4: ' ,-Lg, hiv., -5-A ,A4i, :Tr .' 5.45, , Q- - ---l,L,gu--.5 uzzior jrlskefbfzff SL'UKl'lS IN 'l'IlIi 'l'Ul'liN.-XMl"lN'l' Frmwlmlm-n IR .luniurs lli SUpll4lllNlT4'S 2212 .luniurs ll SL-ninrs 21 Juniors 13 n x 1 O .1 4 5 V linxx Nlcn. l'.x'rH I'11pI11in l'l:11'ly in tln- sq-znsml. tlu- .lllniors looked :ls tlltillgll tllvy were guing to llc a clmm- pnmslnip tm-:m1. Iluwvwr. ut tln- timc of the t4!lll'llJlllll'llt tlwy wvrv ww-rely lmmli- 1 lmnwl. mlm- to tln' illmws nf two of tlIL'll' In-st plnycrs. ln Jlklllltldll, tllcir captain x lll.llll't'Il in um- of tlnl- l'1ll'lll'l' gunna-s. For tlzvil' mpirit. tllcir Spllrtslllflllslllll. :Intl tin-ir In-1'sm-V1-l':1llL'v flu' .luninnx 'illllllld ln- vmnllllvrlllvcl. lim-ttcr lllt'li lll'Xl ycrlr. girls. urzlor ockeq Sl'UlCl'1S IN Tllli 'I'Ul'HX.XNll'lN'l' Juniurs ' Snplmnmrrx 8 Junifwrx J Fra-xlnm-n I .luniurx ll Svninrx " M.u'm: RIHKIN fvllllfdill YVith Maude Erwin as Cllptliill. the ngrlrne c'm'ks" put up ll stiff fight in thy tourn:nm'nt. The- smooth work of tlmsv on tlu- fU1'SV!ll'd lim-. NIL'I"i1llf'4'lI. Erwin 11111 Young. lmvkn-ml by the wr-ll tiun-d. lmwcrful. wullupw of uvilsun us t'l'Iltl'l' lmli luck. lnmlm- Hlvlll :1 tc-:un to Im rnviud :ls wcll :xx fmnrn-cl. II:-11-41 tn tlu-m. may tIlK'X hun- ln-ttur lm-k in nn-xt year! tnurmuncllt. 135 4 -. ".- - 1 iv" - Y i -,-V-:'.1:i.:-N". 'Y-s-U - ' - - T-.gf 12253 J 'N - op zonmre .Bnskefflaff N:-ml nmrv lu- will uf tlu- :nlmility of tln- SOIllIOIll4H't'S tlmn tlmt tllL'y won tln- llblll'llillll!'lIt :xml llflil fuur IDlllyl'l'5 4-In-L-ted in tln- llUll0TIll'j' varsity? llilmla linilvy vnulml pick tln' lmll nut of tln- :xir :xt llvigllts llllilttillllillill' lry Illlylillt' 1-lem. Sli:-. lil-tty l'rum11l:m, :xml Mary Hull wx-rv un llllalclhltzxlwll- trio. lVllcn flu' lmll Ulllllt' unto tlu-ir lJUN5K"xNlUll. it wus only :1 Illilttvl' of se-cumls until it fvll tllfllllgll tln- rim of tllr lmskvl for il goal. ' lllI.llX 17111 ini 1' lg,Kll.l'IY fnfn Qu, Sl'UlH+1S IN'l'Ill'Z'I'Ul'liN.XMl'1X'l' l"r4'slllm'll Lfll Snlvlmlllrvln s Ill! -llllllllFN ll Supluxlrmu s "Z Svniors ll? Suplmlnuux 20 Q 50pfz0nz0re 0CA6lf Tlnvy lnnl xlxirif. tln-y lurnl ln-11. lmut wlmtk IIIIITU. th--y lnnl :x tvrnn tlmt wt thing- nn firr, In xpitl- nf tln' fart tlmt tlnly llrnl only une yr-url l'XllQ'l"it'llL'l', tlnj' wun tln tl!1l!'Il1llI1Q'llt. :anal littlf- wundvr. Tlnlir fnrw:n'1l linm- l-anvw jllxt what nnglut tn lu slum' tn get tllc lmll Lluwn tln' Ha-lsl :lnml into tln- guznl, If tllty lllisse-ml. tlnlir llzlrxl hitting lmlf lun-lu stnlmln-ml :my prngrl-ss thl- HIlIlHlll'lltN triul tu nmliv. S1 UHHS IN 'l'IIli'l'Hl'ICN.X3Il-1N'l' Nnpluvllmru .5 N-nw: S l "' D' 'Y Snpllnlnnrr N 1 .Iuniv rx " 2 4-- hulrlunm ru N 1 I' rw-Nllnn-n I' .lnxlri 1lIll'l"l'l f'11llftlflI 137 ., gg, !.-f:-f,L-fr-- . 3-.gs-.-1-: -., 4 :":'.:g, xg.-. f Snplmiimros .luniulw . .--if , Se- n if 1 rs :.u.'csiQyA-. 1: 5.9. ,5 "gQ'hv.1 ' filth, -1. ,ajtvggg 1 3 .3':.,"5.-:agua 'dfkikkl-:ii W fi. ""i' XVIUI.,-X lVli,1.i.xMsuN 1 'nptnin Q-VESLHZKHZ LBKISACJLKI!! scuiiifzs IN THE '1'UURNAMFZN'I' 33 l'll"l'8llIIH'll 20 lti Fra-slnm'n IH I7 Fl'l'SllIlll'l1 H Frvsln from liigli sclmol. full of vigor. vitality. :incl untliilsiusm. the young "polar In-:ii-s Stlll'li lrv llll'll' QllIlI'llS Illlll slmwul flu- skull tllz-V We' pil W4 ra- inrulc of. Fast. well-tinivfl ming. L-lvuii. :im-i1i':1tv slmt'-z :it tin' goal. :iml :1 rvril P-d1'llHl' nf l'lilll5t'l'Jltl0ll :xml team urkimulc-tlu'irs:1tvxim :my class Nllillllll lu' pruml in 0 XVII. S I-'rg-Nlnm-n tl SUlll1lllIl4lI'l'i 1 Ifrvxlillln-ll 1 .luniurx 37 Fri-xlnm-11 ll Svninrx ll Thv F!'C'SllIlll'll made n grand showing in the tulirnznm-ut this ycnr. llltllllllg g's1'11111111 Ofkflf SUUIHQS IN 'l'llH 'l'Ul'RNABll'lN'l' IIELICN 'I'uux1.xs fllllifllill XYL'l't' nt il dis:ulv:111t:1gc- in that :1 llllllllltl' of them haul in-vcr pluyml thc gnnn- hz-fl I1 thu lf! pllurl lllxz I nhl lll to su Iitltlllll' Thi-ir plum-ky littlu captain. HQ-lcn Tlmnms, : " -': , nl lillll1ll'll :xml llnwu. fun- tha,-m tllllL' :xml thx-y will luv thq- he-xt yi-Y. m :- 132 ,"', ,ax ,LY :LT --- P: 4g - ?-V I 247- .. N '.+,:: - , mx z-,.,..,a,,-:,g:,-5.--,- :.,:E:,' 3 -' - 1-- H' fr? me-3 A ., V vw-gnw., .At ns, .wah ff .2'L'L.-.'df1i'.,,,, -A 4. .+L f " U 5 -4' . - A ,. A Vlwrry 51 W, -.,...-A' 'S'L,7:i'3f 7 ' 7' . -g0'f"2'.g.i'i-2'-'9?,25f21nn1. A , , - f L' . Qw, Ya 4 -My 1-v. -Q.. -- -x. " I --v nl- . t 5 fl- f.7'Z1r-- "'f""'4fl 2f'M 7 9' --159 ' . W ' - 4' -5 - C W, .- . , ..., -- ff .. P fr. I :Kgs IIO .Qilvws ,.- I ' .XI,lf'lf xIHIIIXli l'llI'IIHlY 1: Wi. ninln ' -V "M A' mr IM rf II Il is This yn-:xr lurgu uumlmcrs of studrntw wa-nt 0 fur tvnnis as :1 part of th:-ir rrqllircd gymn 1-.1 work. Il1htl'lll'fiUll :ls tu the tt'I'Illliqlll'S 0 gn playing wvrv givvn Ivy Miss B:1ful11u11.h1-:ld 0 Physical HCIIICIIHUII mh-pu1't1m'x1t. fllc lah' Stlldvllth. :1 tUllTllilIl1l'llf was pl:l1n1n'd fm Hn spring. In mlditifrxl to Hn? illfUl'II1fll ronlpc-titiml .uno Lf v-Y, Although it is nut :ls illYigUl'Iltillg :ns thu' ntlu-r Uuxnlms slmrts. 2Ll'k'lIQ'l'f' has won 1111 sp ' ' ' -V' WWWT. ff!! I' VI! IIIIDUI' of highly cnthusiustif- hlllJIHll'tl'l'N. .Xrc-In-x'y trains tln- L-yv :ns :hu-s nn uthm-1 nrt. :lids in tht- IiL'Yl'l0lllllL'llf ui' gnud litlxtllfl' :xml Inuisv tlnrollgln tha' llt't't'SSify fu L11-x 1 lupus pu '- ' 55 ' nlrm' f0l'lll :ns :a husis of !lt'l'lll'!lk'y. :mal is tlH'l't'flH'l' highly llK'lll'Hl'ifll :ns wvll :ls huts uf 11111. Imllisv Honra-. :ns hm-:ul nf Ill'C'lI!'l'y. :limi il Q'l'l'JIt sh-:nl tn illk'l'l'flH1' :uni 1h'u-hvp l'lltIIllNiflNlll for this lJJll'til'lllill' lrhnsv ui' our :lfhlvtic l?l'0Q1l'Jllll. ,gh 5, ' K , h, Jx,. , fffw GJ -:U VH: fa 1 ,, 5,5 , vs .gr-1 ,.,,.-.4-V 'lr ,i ' ,Mdllll zirz FU e ll ll J L Avkisk, whuhw, gcuhxs, Ychmh Mcuuhin has, khvnugh hard wovk and ax cmnxlckc YQk1uY,ilti0l1 of the rcsponshsihiy hc uwcs in thc 'sadcuk wikh which hc has been endowed, hccmnc unc of thu musk hrhhmxk musichuxs of ah khxxc. Thu hczxuky of his hfc, the ycvfcciion of his :u'kKsh'y. :md the phxcc hc haw made for himsdf shouhX hc u chaxhcugc ko :my ,Xuwricaux youkh, rcgarnhcs-z of khc hfc work chosen F W - 7 i' w . 1 if ! 5 .Q , ,,, X ' f linux l'Il.1mlm:1c S 1,1.l,lcN VUXIC BIlCliHl'l"I' I'I.XZliI. Imxc: x Mun' II.xl,l, hlc,xr'r: IxIl'l,UXYl4II,l. SI'S.XNINS1'Ul'I I,ul'1s1-1 Moulclc 'v .XMIM CC V011 CCfJrz'Jqe B UT X w ,. -..., ., -.---..,. F. . x1J .....-.., XM xrxxsfl- x 'Q-as -- - Cisffezz Goxe .jferrlff f- Qv 'Hin gfrzzfff 501111 - --- - --i M.,-.E .Mz' ss ..MfIl'y gfaff nl' u..1rf nu- 'V ' "' 'I' 'T .Alles grate .jfcgpoweff -'.- - ---- ' VERSATILITY 111 nur' - "" .JIIIR5 fouiw ,,,N0rn'ff Y + I I L T , Y v Y lr , . ' MAY DAY 1110 110111110 1111111 H10 s111'1'11111111111,q 1'11111111'vs1110. g2l1f1lC1'CI1 211 U111 L'111'111111:1 D 1 1lIl1il1I4Tll. tu 1'1'1111'11 11l6.'ll'1QllCl'l1 111 H10 NI-11' 111111 A 1 . z 11 CL'1C1ll'i11C H10 11z11' 111111 l1llll'll1Q 111111 s111g111g, A 1'1'11w11 of 111111101-1's., 1111 H1011' wsu' YV0s'1. s111p1101l 111 111 1lUlllZlU'L' 111 11101 110011, 111111 '11111011 111 H10 'N 1 f0s11v1t10s. T110 11:11'k11-s 1111 H10 1111111:1111111. Cillllt' 1111 to H10 111111s0 111 0111111' H10 1111111 1111111 11111 " 1 '1 ' , z H10V 11111 011 111 H10 11z1111'111g. T110 1'1111111'011 111'1111g111 111 H10 May P1110 111111011 H11-11' 11 H10 01111-1'1:11111110111 of H10 1QllL'0Il 111111 1lL'1' C11111'1. I.m'1s1-1 3111111111: lC1.1,1:N l'11x1c M1-:11111'1"1' 1111111 lJl1l't'll 11111111 nf H1111111' A1fI'1'lll11HlfS .X1100 I'i2lIll1C1 1'11'1111 1'11111'111g0 1'1111x' G11f111'H1 l'11111'111110 A11s1111 A 1100 1 1lL'l'l'Y Train B1'111'1'1'.s l'1lll11Y,xl1ll I12lI'111llg f'1'1m'11 B1'111'1'1' I,11111s0 H1111 AIi1lll'L'C'll l'111'1'11H 1111101110111 C11111101' N011 BIL'N2l1l' J01111 F11zp1111'11'1i S1111-V AIC,Xl'11llll' G111'111-1 IS1'1111kw, J1' Y il'-Ct' ' Q Q I- r-X0 . 41. -3.1 ' C.. "T 1 I QAQ :LSL , , 7- - 'ibm . 7 'r -9- 'H w Q .F '. ' IFJX ' -4. "a,A.- - '--, ,rg Q 1 r A 1 ' ' .'.c . - N LLL' 5. , .fr 1 AnA'z ,. .- - 1 1'4" a'g-f"'.2- '4.'!a",I'fi5Y- ,14.""vf- .4 -JIM, . v., .Q 1.8 A, Wu ffl' , .. . T I 5 Q , , X X . If ' l k ,Q . ' 1 X 1 ' v X . qrli' . -mu. 'V '- ., 5- - ' '-.'.,., Ri. CA ..v, u ttf-A::V' '. . Ln, . w. x.g,4 5 V mzwzg-W J ' - .5-Qegaf : V -riilif cw' . f -.:,'.5' M. ,' . I .'j .g""' P , ' f . V Q. ' , 1 . If 1 , .liz Z. gf 5 f ,,, 2,,' , xarxh, hav 'if ' N Q"'Xo'ss. -- - f-ff!-pi' ' 'ffl 1 2" fi, Aff' I 1 I i V w -AN F T 6 W x 0 ii" v uq I iw, - ,.., ,,,, -- !l lq 4 ME!! Nluriv. YVIICV1' ill'1' Avuu going? . . . Nu. wx- wmft: not mrmy . . . fiuvss wlnu? . . . S0-O0-OO tirrijl . . . Wv :uw littll- I"rm-slum-ll. s':1u't you svn? . . . Ruth :xml Imix. what :nw you up tu? . . . Sflllll-V IIIIINI lu- l'Xl?lilillillQ :nlmut Hn' lriisll lmtntn tu lfllcll Vuxc :uni Alina- . . . 'Flu- mlmmz frmu tln' fll'l'lll'I'y rrmgm -... 'lyIll'L't' Y:znkm-S :mul il Xxvt'Nt1'l'lH'l '.,. lialitln. llilclrl. Hunan, :md l"x':mkic. tlnxv muda' Hn' wllvvls gn vfllllllli in Hn' Vllristiull .'x5NOC'illti0Il. 1.--- F,-W- vw '-v Q 17" f wh V JY UH to 1 lv111s1111 1111- tI11- xwvk-111111 H1-ll11tl11'1'1" "H '1 I1111lx' 11111111 1111111 1'11111111 H1111 Hn- l'f'1'N . . . Hvts'l1:1 v:111't gvt tu H111 top. Mari-' . . , R11tl1i1' :1111I l'1'11111:11't1: l llll f 1 lll lx 1':1111e'1':1 Jn' . . . tllvrf' Hunts Ilt'ftt'I'1 .I11l111 l':11'k11' :mal Pillll f11'1-1'11 WH 1 . . . ,,,, Iflt ls xu11v1'11l1-x Bing? . . , 4'l1:1rg1- Illl' :1 11111111 Polly? . . . l':11'11l,x'11 NI1'N1'ill 111111 lint N:11'1'1111 1 4 5 M MLYA71 iw , YQ, ,,,,-,, 4, g,,+:"'r :rg- LJ-J van., f':1tln'rim- :mil x'iYiJlll . , . Wvuitiug fm' tlrv I"l'1'NIlIlll'Il . . . l'l:1r:l.ix it ll wviglntbx lnwnlvluln . Ilulurmw , . , Iigllll l'flfl'i , . , NVQ-'rv going fn miss ytlll u'ln'll wa' Jll'1' LIUIIV. Ur, Y:1raln'll. ll il IlilJlI'i4llIS tilllr' wus llrul lly :ill . . . film. what is Hn' ixlml? . . , Yvll, I Iuul lu llfI.Y lux l1IItNl'Ul' sllirls. ..i- Q, I I I 'I'Ill'nllgI1tIlm'mIu11ru.ly...5:lx'm'llu':1Ivitv. Kitty , . . Rum' IIIYIIIIIIIKI . , , Hvj' fI1rr1'I . Ifvfij' Ruth :lull .In . . . Sllllllily JlfIl'l'llINlIl struII . . . Mr. PIII:-1'Ij'. Huw Ili1'l1l:ll1rI. :1ll1I Hi fllllbllfy . . . V'Ilvr1' :xl'vyul1g.5'1rI11g. my Iittlw IIIIIIII? .... XII. NIiIIllIiIIQ1'IIIl'D4'I for :1 lui! 41' Ium'Iu. I MiI1Ir:-al :null ,Xlrlnrmlituz :nlins I rrw. I 1 1 I I I . ,.- L ,L ? QN EQ - js ,. v 2? iq.-av-f , ,, M- I r,-' xii' Virginia. fQl'1lL't'. :md Mrxmlvlyll . . . Sunmly :md Ihlggggwcly Ann . . . "Yum in tllc pink nw-utvr. IINIYK' tu tin' lrftng I,e-mlnrd, stop yawning . . . 'l'hr4-v littlr lzlswivs . . . HQ-y. tllrm- llll um- inft fair . . . l'l:nirm-. I want tlmt rwl llimtory hunk, by :1 mum wlmml mum- starts with 1 H ur il f' , . . Buck from tlu' lmttlv. but wr lnvn-rl it . . . BIilY'gIlI'k'f. BUIlIlit'. :xml KIIIYAY . . Vin- Inn-tty111:lials.:1ll in zz row . . . "Mawr ovvr :md lvl llll' in Ull thin." says Jvtf. -, x mal 4 5 'Y' in ,, fl ,, ,A Q Nl u .nn XI:n'iu1u. l':u'1vl.:l111l ,XIIQ,ft'Hil1 lr1ukx1lligl1f.x' -1-rium . . , lim-ky :xml .Mm-t. what gnu un? . . x Sunggiux :xml Luis. Sunim' rm-it:1l . . , Xnw. K:1t::.-uni NI:ulvl4x'11.W1-km'wyuu1xu-1:1-lmxin Dr, bllIX1'j'.f'Illll"4' :nlzmv-t luxt . . , Xmln , , . HIM Hmxtln :ami Iin--In-I lirmvnm uri To -whmwl Mr. Ya'l:m.ii:111:nml Rutluif- 4 . . Mu, KIm'l'l::1lxl ..,. Xq11iznt1'tufai:ny -tmiflntx, I iaiwg , Nliss l'rim'4-. Niiss Hl'i4lQ1lllJIll.ilIlKl Nliss Biltflllflll . . . Mrs. B4'IiiIlQ't'I'. Iwi' mutlli-r. :xml Mrs l IIIIIDIIIJIII . . . xliss Ili-xi' . . . Miss .'xIl1It'l'NUIl. :nw you l'Il'iU.YillQ that I1-tix-if . . . ivy miss you ss Xlurtuii . . . Is Miss frriinly li-llilig :L -tm'-V? or is it NIV. Nlvlmmrrl? , , . Hiss 5i'ug'gills:l11ii Ili. Spin--x. sunningf . . . Two Miss lii'mi'ns , . , ifniily .Xml :ami Hrs. lI:1i'niiiig' . . . 'I'iIm' nut tu if id tin: liwws . , . Miss Tait. I lwlia-vc wp uri- going to Ilan- tiirlwy . . . Alias Quoin-y. .-if l,vU!IIllliIl1t'llfX nj Huggins Shoe Shop Maxton Oil R Ifertillizer Company Maxton, N. C. Boatwright Chevrolet CO. RED Svxalxns. X. C. ITIIIVII in ,Illllfilll 511111 nt lllw AUSTIN DRUG CO. SAUND ERS DRUG STORE FIlVI'6'lfE'lil'l16'.S E,X'Clll.iI.l'fJ f.vI1f-RHI? Drug Shure I-'ur-:TT1-3x'11,Li:. N. ll. HUNTER BROTHERS mIn.1,rpmu1n--:li Electrical Nlerchandiaing RADIO - REFRIGERATORS - GIFTS CHINA - GLASSWARE If-XYF'I"I'EX ILI.I-f. N. ll BLAKE IFILOIRIIST l'r1'n:4' f.-IIIIVIVK llfflwl Huzlfliny Fu ETTEx'n.l.x. Y. C. Ilay I'ln'nv 2683 Night I'Iwnf- 283-I 1 ffnlrlplirzzffrzlx nj H. R. HORNE 6 SONS F,n+:TTr3x'1l.I.u. N. C. Druggists Since 1865 PERKINS Cleaning 8 Dye Wforks 5lLII+' I,ivvn-P Xu. 131 I22 Nlawf-II Slrrwl Puuv 4134 ITIIITTIIIIIL, X. II. Cunzplirlzelzfs of TI-IIIE ROIBESONIIAN UIVHIIT fivllllllfl Ie14sl1r11fe'l"' Lulnln-rlwn. Nvrlh ffarwIina Gifts for All Occasions HENEBRY K SONS ,Iewelers llll Hay Slrvvl I-Ixyvxlfwillr-, N, tj, ELECTRICITY IS CHEAP . . . and so, it is TIME to CHANGE to Better ELECTRICAL LIVING! C CAROLINA POWER 6 LIGHT CO. RED SPRJINKGLS THEATRE It vb the polmcy of rlwuf tlmeutm U prowdc The beat lwculrux LEYTGIYNUEJIE especnully for our Flora Mocrioruold potroni O Pleasure by the Hour Cvlllllllll-lIlL'IIfX nf SANDILIIN as QC0,, lm Vf'h01esa1eGr0cer.s I"nr1'1"l'1gx11,lr15. N. C. f,v!lllI1llilllf,'IIfS nf THE FAYETTEVILLE OBSERVER f?l7llIl2lilll6'll1S uf SOUTHERN FRUIT COMPANY CHARl,U'l"I'lC. N. KI. f,'o111plilllr'11l.w of TOWN OF RED SPRINGS NORTH CAROLINA M. H. MCLEAN. JR IVI1 ulesalv CANIDIES and CROCERIES l,L'NlHIiR'I'0N. N. li. Cnll1pfz'1m'1zlx uf THE TCAIPIITOIL DEPARTMENT STORE I'1.XHliT'l'ENIl.ITtI. N. QI. iff' IIIFIIIP Your l,lI1l'UllfIzLfF Anne Gl'PPllqS Pf'l'lllilll8Ill WIZIYB Shoppe II' 1' Sf'I'l'f' Yun In .g1'l'l't' Algnin Run S1-nm,s. N. ll. Nw' X onli Ulf!-'ICE -L50 SPXCIIIII AYEIIUB BELK - HENSDALE COMPANY PAX lzl IPA lI,l,lz. N. ll. l.'u11gn1111,lr1les 1116 White Heather Staff Rt"llIL'll1llPI'I "Mau Always Suu: ul Bt-lk!" Xltakf-0111-Sum Your Hvaclquarln-rs NN lwn in Fuyvllex illv Your Patronage Appreciated 1 i f.'0llIllIilIIl'llfS of Clflltigl SINCLAIR SERVICE STATION BREAD and CAKJES I AMIFQHRHTCAN BAKEIRJITES TCOIMUPANY Fayetteville, N. C. A WIELICUMIE Always Awaits the Faculty and Students at B, C. MIOOJRIE AND SONS v--ij You Will Be Plleasedl With Our QUAILIITY arndl SIEIRVIIICJE RED SPRINGS DRUG COMPANY HEADQUARTERS FOR FLORA MACDONALD GIRLS IREID SPIRIINGS NORTH CAIROLHNA "Meet Your Friends at Our Fountain" Complete Supplies for Every Need of the College Girl I TOWNSEND'S PHARMACY The Rexall Store RED SPRINGS : NORTH CAROLINA iw , iliq -.- -zzz DI INIC It's the Refreshing thing to do IAYFTTIYILLIQ COCAMCOLA BOTTUN Iayetteville, North Carolina THE QAPCuwwA3 LQPGEYV QHQT0CfA2vmi3TuEw3 SIDDELL STUDIO RALEIGH, N. C. THE -P Tf HEANTHEP I V r 1 n 9 I , I 4 I ,a 1896 - 1903 '1 , - X - I I - " ' A T . M4 - . ' 'A J V' 17" . ' ' 31 f. as f""'f ,A f 4 r J" 'Q ,--" A' ffm 'oz .- J -Lae...41+2LeM2 , , A a ri ,-,, J' , N mf' r w. ,. - 4"f?1.EdB0l fw f, V , g,g p "' 23423 3 tx ,E SM ' 11 o r Sf Hdggzw' 1139. 1: Q1 -1 1 . 231 2 15123 , ll," 'gf' -'-, .ffff",t". .,..'f.,f. A 47.1 5' aff. X ' '55 rf' Q' , . 1.431 5 N mfg,-1 E-,....i,v,I H 3. 1 1.53.-In 3.51 , 125 A ' I .- - , 'A ,A '11 or . ff I - ' M135 nl". -" EQ 11, A713 ' d u ' 1 4 . . N Red Sprlngs Senunary i I n Y or li U I ' W 1903 - 1914 Ni. J- S fr Southern Presb terian Colle e and I Y 8 4 Conservatory of Music Y i 1 K ?' - vvw- 1914 -1940 Flora Macdonald College l 9 15 I The Floral Mactlollzllql Dt'N'Pllll!lllPlll Program ,- I CORNER GROCERY A Complete Line of GROCERIES and MEATS LESTER'S ESSO SERVICE 'IE'IeI'II1s,+I Il? II' Red Springs, N. C. McNEILL SHOP Laurinburg, N. C. FAYETTEVILLE WHOLESALE CO. Successors to the Howard-Babbitt Co. In Fayetteville Since Nov. I, I938 Corner Orange and Chance Sts. PHONE 2I3I Fayetteville, N. C. Featuring Fresh FRUITS AND VEGETABLES . II I I I I I I II III I II I I I I I I I I ll I I I I I X I I I I I -I I II, . .- I' - I I. I I - I farm- ,I --Iv . III ..I-.- I. -I If ,.I.. y f. II I , - -X III- UI-,II II , ' I -I I I f .5.,..II -I tl f - iII""'IIuIII""""l IIIIIIIIIII IIIIIIII I II I Z, JI souamnaim X ' Ice Cream ' I"'Wl1IlIlIlmUl' v5'mffgsl3 ,LA v 'fri' Let Liberty Manufacturing Company Help Your Farm GOLD MEDAL FERTILIZER Liberty Premium for Tobacco Modern Gin System Liberty Manufacturing Company RED SPRINGS, N. C. Illf' Huw' If fm! Inu! 1111 -Tvwlx Com plete Line Accessories III' I,lIr In ,Srllv rllnl .Nvliv In LII: GULF SUPER SERVICE Telephone 9171 l.'l, Um' .Slnp ,Srrllrw RED SPRINGS, NORTH CAROLINA Insist on... LANCE'S PEANUT BUTTER SANDWICHES and CANDIES lluuis Fnwli - -llnum lJI'lI'I'I'u11.s N, , 1-1 .-. - ... --1 Travel Luxuriously . . YP! El'UlIUHIil'lIIIy I FAST BUT SAFE MACK'S 5, IO, and 25c STORES The Friendly Plarv Red Springs, N. C. SPRING SIDE DAIRY 0 GRADE A Mm: QUEEN CITY CPEAM COACH CO. Phone 43 The . . . SCOTTlSll BANK I.I XIIIICRTIIN - I'I1XIHRIlIxIf RIQII SPKINILN P cl I DepositMIEII1dII:r C p OUR D. M. MCMILLAN ADVERTISERS "Ford Products Since I9I2" Red Springs, N. C. ,.- 1 T"'5 ?Q' '-X fi le"-" -if 1 ' P : i ' if TQ il . 4 - XX X, be V ' 'L l ' 5 AE' Q 1' 1 W e , 91' ,.. 7- '29 The Store of Satis- faction is Particu- larly Proud to have among its Clientele the Flora Macdonald Faculty and Girls. Latest Styles Reas- onably Pricedf Grafzanz Company "W'l1PrP Style aml Quality Outline Price" RED SPRINGS .Z. NORTH CAROLINA -,i.-T-1.i.- . C HARLO L 50015 W E ENGRAVING CO EZFLLLZLK bcgfaffvffec, X CI'1ClY'I0ttC, North Co rolino ,il Y QE fg, I , -' II 'I If is IAQ WX XQ XX AX AIX XI XOT X13 xx-NXIXNX NWMIIRII 1-M I'--,I UI! I ' I - ,X IIIIIIIIQIIIIII i fx .X - xy.-, I IN .V N II II, ,III I ,I I .II IMI! . ,f.x.,XIx.,I.,,AMxwX XNwIW.I,,,I ,lI,,,,,f S I I III XIS'IIIlIIIIIIQI5II1'I'II IIIYIII X Sfw ilQfIf'NgIX I 'IILIYIII',I,,'1I I 'I' IJIIIIII? BUILDERS IIIIIIIIIIIII X X ,III I II II I M 0 IQQQIIII If I III II W D S i fwh ,la F ff,IIl L f? ax ,I Q v I I' alI'I ff w I I IIIII I III. X VISIUN5 I'lr:1tI'II by the imagination A A I, 5 'ff' IIIIEIITIIAQIII :II"'i.,Q Iwi X gxx :rm-mln ll vl 'vw P II - I N 'I " " fi X I1 "III ,, ' II In 4:21 IIQIIIIIWII . I Q I IIIEIIIMIIIQI II I X I ,N an Ii ily to II . 'If I , I I-'IIN II ' 'gl , I I " W- J I' 11 Alf I n.ItiIIni11IIuIIII2IfIIlIsITrIIIfI1II:1'iI:isII'IIIIIIIII' IIIKQIIQ lI II I I-, YW In I A innpurtanl. I I I Q 'IU f l Ils Iwm-1 IP I I 'nge II V III 1 .Q W . IIUIK' I S ICIIIIAIIIIL 8 BlKIIlIlIlI'IIll zIlI'II11'Aw' in 'X f X-,M XIIIIII' 'I ' S IIIII-rate willl the staff in creating tlwir I VYIIZWIII III! fx! I I F I hh vision into llliiltfiill form. I III ww X IJIYIXVQI M,,I'III fl -, . II Nnrlz I'I1J3I1I-1aliIIn ig nm- III' the I I I II IIIIIIWI,-L AIIIQI I X Rf ! Xl 'Wisiunf' uI1iI'l1 Inu-I-III' lI1+'.IIuiIIIing, III' I I IIXyIxXA,,fWig-1,,fx. xl -L .1 iII.-U-.STIIIIV Ijll'-IIIITSP. and lisii Apart of X , I L LNIWJIIIIJIHVMIK if AETZIIH MII XXX IIII U1lIIxIIlb pnlnq III III LIIWAIKID5 S. X , I III IIIMMI g X ,,,,I BlI1lbll,lllUlN lv 3' R In lllumr bulls QIPNITIIIQ rIr1l1pII:lf'I-n- 53 1II III III'III II-MINI X 'Il"'lLlII1Jll, we ullvr llllf3Xt't'IIl'lI 5:-rxi I I KIIVIIIIIIIIIIIIIIJIIII IZIZIQIIIIII I ul , Im, ' ' JI: I In rf I"5IIIIII' I IIII ,III I ,III IGI .1nIIn.III. I IIIIII I III IIII I I III 'I Lorreslmrlzlrllu' is IIILIILIII I IIIIIQ-II,,IIIIIIIIIIIIIIIIII,III'III,III,IIIIIJ XI Im . I . , I , ,, , IIIII f1"7L? III II ,' I'.llXN.-XRD5 A BRUILIIIIDN HJ "II 555:51-5:5 ...., gfjf I'I1I'7ff7 ' II ,IIII I:-x1.1clI,lI. NIDIVIII CARIILINA K 1, IEW . 4Q7ffIL",I'I " V -- f 551551:-F QEEEEII., P, ,fin IIINWIIIIIIII 2 .I If -- I I ---II IIIIIIHIIQMIIMMIIIIFI I I -- III' I 1 - ,Q II. In I ,,. vlII:.1'm' ,n III I .'i:fEga1Z5z::EiE-:EEi5Ef'IH!.1' 7 I Il If IH I II I I I ff Z ??f If " 'LI I ri .7 24 III ! I I L ,ff I ii , I, ,,. xy' I- ', 'Q II I i7LllfL'Lf'CLi,7 . A Till!! 7117


Suggestions in the Flora Macdonald College - White Heather Yearbook (Red Springs, NC) collection:

Flora Macdonald College - White Heather Yearbook (Red Springs, NC) online yearbook collection, 1937 Edition, Page 1

1937

Flora Macdonald College - White Heather Yearbook (Red Springs, NC) online yearbook collection, 1938 Edition, Page 1

1938

Flora Macdonald College - White Heather Yearbook (Red Springs, NC) online yearbook collection, 1939 Edition, Page 1

1939

Flora Macdonald College - White Heather Yearbook (Red Springs, NC) online yearbook collection, 1941 Edition, Page 1

1941

Flora Macdonald College - White Heather Yearbook (Red Springs, NC) online yearbook collection, 1942 Edition, Page 1

1942

Flora Macdonald College - White Heather Yearbook (Red Springs, NC) online yearbook collection, 1943 Edition, Page 1

1943

1985 Edition, online yearbooks, online annuals 1970 Edition, online yearbooks, online annuals 1972 Edition, online yearbooks, online annuals 1965 Edition, online yearbooks, online annuals 1983 Edition, online yearbooks, online annuals 1983 Edition, online yearbooks, online annuals
FIND FRIENDS AND CLASMATES GENEALOGY ARCHIVE REUNION PLANNING
Are you trying to find old school friends, old classmates, fellow servicemen or shipmates? Do you want to see past girlfriends or boyfriends? Relive homecoming, prom, graduation, and other moments on campus captured in yearbook pictures. Revisit your fraternity or sorority and see familiar places. See members of old school clubs and relive old times. Start your search today! Looking for old family members and relatives? Do you want to find pictures of parents or grandparents when they were in school? Want to find out what hairstyle was popular in the 1920s? E-Yearbook.com has a wealth of genealogy information spanning over a century for many schools with full text search. Use our online Genealogy Resource to uncover history quickly! Are you planning a reunion and need assistance? E-Yearbook.com can help you with scanning and providing access to yearbook images for promotional materials and activities. We can provide you with an electronic version of your yearbook that can assist you with reunion planning. E-Yearbook.com will also publish the yearbook images online for people to share and enjoy.