Flora Macdonald College - White Heather Yearbook (Red Springs, NC)

 - Class of 1933

Page 1 of 138

 

Flora Macdonald College - White Heather Yearbook (Red Springs, NC) online yearbook collection, 1933 Edition, Cover
CoverPage 6, 1933 Edition, Flora Macdonald College - White Heather Yearbook (Red Springs, NC) online yearbook collectionPage 7, 1933 Edition, Flora Macdonald College - White Heather Yearbook (Red Springs, NC) online yearbook collection
Pages 6 - 7

Page 10, 1933 Edition, Flora Macdonald College - White Heather Yearbook (Red Springs, NC) online yearbook collectionPage 11, 1933 Edition, Flora Macdonald College - White Heather Yearbook (Red Springs, NC) online yearbook collection
Pages 10 - 11

Page 14, 1933 Edition, Flora Macdonald College - White Heather Yearbook (Red Springs, NC) online yearbook collectionPage 15, 1933 Edition, Flora Macdonald College - White Heather Yearbook (Red Springs, NC) online yearbook collection
Pages 14 - 15

Page 8, 1933 Edition, Flora Macdonald College - White Heather Yearbook (Red Springs, NC) online yearbook collectionPage 9, 1933 Edition, Flora Macdonald College - White Heather Yearbook (Red Springs, NC) online yearbook collection
Pages 8 - 9
Page 12, 1933 Edition, Flora Macdonald College - White Heather Yearbook (Red Springs, NC) online yearbook collectionPage 13, 1933 Edition, Flora Macdonald College - White Heather Yearbook (Red Springs, NC) online yearbook collection
Pages 12 - 13
Page 16, 1933 Edition, Flora Macdonald College - White Heather Yearbook (Red Springs, NC) online yearbook collectionPage 17, 1933 Edition, Flora Macdonald College - White Heather Yearbook (Red Springs, NC) online yearbook collection
Pages 16 - 17

Text from Pages 1 - 138 of the 1933 volume:

I E 1 r X s b 1-, 1. ,1- 4 k , , L- If :Q Q - x W. I- 'z 5 .M WX -". Hifi. ii? SQ. 51 1, T-I4 . . Qi Q-7' .0 . -. .l , 5 'I . .0 ' ui ,f 5525 if 5.3 . Q., 'Ea pl!" .. H971 ni.: 13,14 r ' 15" A? ,C- Q. 'E '-1 9 : sw-f 3. iii fi! V125 iT :Z is 3825: - V: W'-': .lf 4' 2. 1523, 2:5 : ,151 ,.f. -M y 11, 1 ,, 1 Q - 4. fx ll x2 v-. gi g. Q. 'tif r-I :fi "7 lffgr .Qu XSL P " I' I L 1 : Y, .Y ,gn YN ffpwt, 1 I ,Mt 'L ,- QA 5-N' .4 ,.: Mim I t ,,-.X , J.. I 'gl el GN V ' 3 ,-'fc rll H' -V N. 'XR I ,VY ' - ' , 5' X3 4-ru! : ' ' -If". f, rrfpfiik ,-"X V: ,K ' ALI?" H' , "' . " , A ' ' .K . V - 2-' I U .- J ...-.null " if - gi: V -- -- -1 1 E, , A I I I i 1 -1 A+ V ' J We M we-M A K y,e 'fix A 41 ,'kJl,fx:'! J' 1 6 'Q' " .N xii: :Q- Mfw 1 JH 5 'L A -- 9 .N i 'e W! cg! if? W Yi" 5 1, Ln Sf'l'Fl1ff'!'VI DI' Illcxm' Glux'1s1I,I. lim IJl'L'.YiIIl'IIf JIXK l h ea Q Vi' 1 ! A 'QE 'I I i fs. aw ,451 1-,nu Q N A Q I K Y 0 XJ! lu. sg DH. CH,xnL1cs CQRAVES YAn1J1+:I,L Prcsidczzf ElIll'I'if1l.S Eighteen Xinetefn I Hum I. xXvII,I,I.XMSOX Dum of f'011.w'1'z'11fr11"f1 ar sy. ig : - r -' 4 I 'E . K 1 W 5.-F ' .-ef. Fzfaiii- ' . as- Q' '. . f ' :-5'-f L 4. A .4 . Y ' X -' ' fs 'I-5121 -' ' '25 Nz? .. , ,,. Q 525 .. 'R 4 -f Y' ...ii ,, 'f v ' fe 4:55:- Q '1 1:3- ' L -f . ,I Ugarl ::.,. H -4 3? . ,.:3q2:2Q5af2'1fgg- H '- ,Lan . ,. Qf? . - , N- .:. . ' Y .K N' x V , -. , --4 v... . . h . '- 1 315:15--. ., Q.. -pgs.: .. f at Q' ,- ,f Y k "Q lg' 155: .. "" ' N- -'-' Q -' ' QQ. X ,. Y" 1" , ,ie I ' 11. X ' . 5 I 'A .I - ,. iii . g Lum I..xw l'lx.wAI.xN, 15.31. lf'..v.x.wf .M NIARTIIA T. B1-11.1. l'mn.. ,BS NI 1 'm1.'.vw.r uf I'.frI.l.x ff ml l'!..l1 .. .. . .A. mm 1'l'x'11rt1. B.x'rr-IMAX, B.A. 1......... ... ll... ..l 1 f ,...- f.i...f..f..... RUNA NIlHIHIiN'I'llAI.lCR, B..-X.. M, 1'.-......W.. ... 1f.1...-..1..... AIAHY YV.x'r1i1Ns l51'I,1,m'K, B..-X. .llnmrmw ,N'w.'.'.'lur'1f ANNIE YV11.1.xAxl5 x.'.w.-l..r.f I.. ll.. IH... .lwnl A . l51f:.vl'1x1c'l-: MCH. l3l'1,1.orli 1'ul.l..f.r.. W.-..-lfrfn lilcxlcwx' fillAlIAM 1:...........,. .1l.........-.- II14:1,14:N IXNIDIHGS, B..-X.. M..-X. I'f .fy.'.wu1' uf llrr'l1l..'.v XVIRHINIA Coxxmc, R.N. l.'..,..'.1....f x.....,- lhmwx Mmuusox r..-..,......-. KA'rl11-:1uNr: I..u'Km' Nv.'r'rl::1'rf In If:1.xi:w.w ,llurulylew Tur'71lj1-flrrl . ,,,j, . -.,,4.. N . 'WR .5 , 1. f' A, ,-. l W3 X - wg? , all vi 4 X -. VY. X , ..,, , . . 1 . - 4 , .. x '91 -ga W 1 wi LM A ,f ' ' . 5: """'r" -- ' ' 'f will X 1 'L ' ' ! I, sf' Tw 'P' ,. Lf gif-7 X- H g .. ..., 5 Ann ' U 5 . l 7 -YW-5,1 S X x. xx E fuimf ,.-.-L. V Q V, . K, 1.TTiw7k-1""'- .. A xxx , ' ,. fd. if lu x ? 1 11- 'VK :A X .41 'A A Q-:wi ' 'N Y f ' K ,Q All 1 " v ' f.Pf43i'wz.'f ' -ffl X .',,rw N ff' :VJ . Xl SEN 'OPS U Mus. XVlI,I,I.'kXlSUN Hun' HI,l'lfI Sxlvrll l'.umI.YN fQl!.XliARI Sensor Class uI.uns: lf:-fl anal Uvhitw I'iLONVl-IRC Ifwl Rnxw Nf1l'l"l'UI "T11e'r1' fx nu L'l11m'lf'4lf1f' llml ix nn! 1nm'1'r" 'umlz il- Hmm: "Haul nf' Hur l"a1hf'r.v' UFl"If'HHS Nlfuu' 151.1143 Sxlrru . ..... . . . I're.vizlvrzf RUIIHICIKN IJAN'rzLr:n . . I'ir-f'-Prv.vide'1zi I'1I.xA Ilmuuxu . Sl'L'7'l'fl1I'ALf I,mclNx-1 Klxlhxu' . . . Y'I'l'!1XllfA'l' Mm, H. P. YVll,l.l.n1mx . - -'1l12'f-WI' LAlm1,x'x Uu.x1l.nx . - -VIIXIWY 'I'u'1'rllyffu111 ll!-Il,.XNIlAl l,n1sli,x1mAxx1, lib. NI XlXll:Kl"lf.ll'. lx li. X, lwiil 253--Ilw--km' 'l'n-.xnu. Nw:--lun5 ul' Xlyumnnu 4'u'vI.- l'r.l,j .N li.---un-ll-fx --I l'mulN, l'r.n5--1' Hum! l,vn4l+-u- -nw, hm H r.,..-f,, WN .,f ,f..-,W .x ,'r,,',-,wx l...,,,.., ffm. fu I.,-.ny ' 'l'h:1I h:1pjuy way ullullt 1,t'I.2Hlit' juni umkx-5 ilu' sun shim- hrightn-r. uml wid:-ns ilu' lmtln min Hn' lwuris nf llrr frirmls. XXX' l11'm'mlim'l 'nr In-r :n fuiurv L'UllIlt'4'tQ'll uith 'Ihr frllffh ,um null mrnruufufl:', ,1 ml ,,,,f,,,-,V ,,,,.,,,-.x .fn ,,.,.,1., ' xn "Hnm1' lima" Flmxwrzs liAY li.xl:xwr:I.I., 15.31. ' IHkl.lN1.'lwm N 1' lu. X. I-v::I'.u1--II-N-lv-5 'IU-um, 'I'--unix 'IH--nn, s..,f..1n 'I'-mum, BI:m:u:f-r nl' Tvnnux 'I'w.mn, 161+-v Vluh ltrmmilil-lim-L-'3 'I':-.4xn. Rlulmuvl- UI' llm-hwy 'I':-:un 'lkfunnx 'X'--ann: Xlzmnzl-1' of 'l'.-nm- T--um, lixnkrf- MMU, lil.-v Vlulw, All Hnlnm nf Xuxmul, Art Hulmn ui l'vnv :xml 'l'lnNtlv IU 51- liI-- Ihwl-wx 'l'v:mn, NI,nn:n:4-r 1-f lhwkvy 'I'v.nm. 'x'.-.MK 'lu-mi., ng.-L..-n...:ug um x'..-.- 1w.f,.Alpm of lzyvxulun Phu, lflrw 4'lnwl', Ar! I-hlxmr nf Annuul .xx-1 I-I1l.n..r ul' Pun- mul 'Flu-xlf, 1'1..u S!:n!x-In-N, 4'nIlv:v Hmlwrn--, l-' NI 1' Blunuxrzun l-u::1:::c llmk.-X T.-Nm, :ml X'.4N.'-I',-Nil.-,In of l'f1vXwhm Vin. Ar! lizlxtuv' uf Annual 1.. nw., ,ffm r.,.W H... ru..-1, H., ,f!.,,fl.X .-.W ,,..U.f lml ibm, Wm., 1.',,.,,f rn., l.,.,,,,N ,ffl ,,,,,'.f.x ,ff-V mmf Xupi1'fllI't' wnriluy xxnrclx fain!! Su Harm-5. In-IK just Im-ntiuu an rl-xx things your frivmlx xxill r:-mvlulwr about yuu your snails. your nrt. yuur vuliunl luwkq lmlazyillg, your llllirlllvllxwsf ' i""'2"' "' 5.111.111 1ux'1:111:'1"1'1: B1-:111x1:1-111, 31.11. 11111 N1'111x.., Y 1' H. X. 141,42 'fJf11111I1,111 'l'1-:1111 "Him 111111 11 11111111111 11111111111 11. 1l1w.111 1111.11 1.,1..,f1,1l111 .-111, ,1,1111.1,,,, ,1 11111111111 11. 1111111 IJi1ig1'111fS11r:1l1 11111-x 1'Y1'f'j'11l1Il1J' 111111 11:11 111 1111r H1ll11It'N s111- ls 11 1:111111111, 1':11'r111l xtu 111'111, 111111 1111111 will 1l1'T 1'111ss1111111m r11111v111111 r 11114 11':11 1111- "l:1k1w 111:11 111111 I'111,'1I1 11111111 1111 11111'1u'y 111l111." MA111' 1,1i1f: 1iI..xI,111'1c. A.11. s111N1111, N 1, li X 111311 .111 1111.-.1 1'1111-, 1-'11-11 M1111-1 l'1I111 311-.1111111:1I Ii--1111--1'111.111xv 111 l'I11x111111 l'111 I.111'1.11'1 S111-11-11 . . . 1.1111 .Lf '1'l1-11N1ll'1'1' 111' HHX11 1 111111, 1"1I'N1 1111 1'..-111111111 1.1 1':,1x11.,1. 11.1 1.11.-1.111 sn. 1.-11 .111 .1.- H11 'A:'.:'- 1f11:f.1:1 V-1'1.11111.-1.1 .11 1c,1111.,1. 111.1 1..1.1.1.1-1 sm.-11 11....1.1 ..1 NI111111 1 .111 .1 1.,11. . Nl11l11I 111111 11111.-11 11,1 11111, ,,1,,1.,f,, 11,14 11-111111111 ,111 11111111 Nlurj 1.1-1- 11:1x 11 1l1s1111si1i1111 lilu' :1 1111111 ark, 111111 k111111s I11111' 111 l11:11u- 111111'rx 1401-1 111:11 11211 11111. 11111 s111' :1Is11 11111111s 111111 111 111- p1A11s111 11111 x1111-11111 11111-11 111111511111 1'1111x 1'11r 11, 1111111 1'11'11 1111'11 11s 11:1r11 111r 111'r 111 111-1-11 11rr vhs 1r11l11 111r111111: lI,1 .11 1111- 1'11r111-rx. 1.11 K.X'l'llAllINl4I llI.1'if1. lljl. 4'x1i'l'ilu.i X 1' Z. i1r:1+"m X 1' 1' W l'l.Hi'Ill 4'.ill.-up i'im.uxq imll.-up m.li.--nil I5P.ll'ZlL1 calm' Vliili, whim lmxlxl-1I..iIl 'l'.-um, ll.-ill ui' Alvin-ix, lluxwly lu Xi-'limi l'V.l! .ai l"iiNi XM.-l'v--will--1.1 nr Z.-1.x-mi. S-wi--ii, 4:i.'.- vml. 'u.....1 Wm HH.: ,,..,.,i ,,.i1.f,,' nf., in uf, .-..Wi,.H,-if " lh-lucmlulnlv, cnlmlvln-. l1lu'ulnc'inlix lQ:illn'rim'. Yuu'r1- just ilu- um- will: ilu- ulvilit5 tu mln lllllIpEN :mil mln lln-ui wa-ll. 'l'l1n- nulurnl, mun- pnwml :ilrilily tlizul lizntlwriiu- lim for pluyim: lluvll. fklumrt :xml lim-llimvii will lung ln' rvim-ruin-ra-nl. :nluiig willi lu-i' frin-iully uml lux- :llrlr llixpuxilinil. Nl.Xll1l.XlCl-I'l' Xlmanx Blix-1, lljl. Hlnws, N 1' Z. leur: ':4ir--ialw Vlul. lulin. 111'-'IGI'-v Vlub lsmlfzi: lilm- Vlnlu, will--uv lm,-i 1'4.IIvg-- 'Fi i.. i1v'::5:::i---ul,-.- vim.. 4'i.ll.q,' lm.-i 4'-,ll--pf 'I'ii.., .,,..l V.. .- i'.v.-5i.i.Am xl-.Milli su. i.-ii, 'lull llnw fury mum! 1-.ilvm " Snillvtixlnw un' Vlnw our vpn-x :mal llNlI'll In Nlurgeircl Ning: :mal fm-I :ix it' wi-'rr in :iuulln-r xiurlsl lulw llvilllllfllllj' xln- xings :mil limi' :it- ll"?ll'lIYQ' sin' lx lmlny wuyx :xml alll. I,uL'1hA ls um- ui our 15.5. girls fllwy warn lhr muy uf ihr rl-sl of ux ilu the- pralwtivr- hu 1 v I,l'r11,rL IJIXUN l luxmc, Bb. Llxhrx, X 1' A l'1:!r,3HvflImm- I-,lmmml-x Vlul. V1.1-X llmlvx 'In-....., s.-N f.-lg..-, mx.. ml. r., lwfw ml- X'm-I'u-.,-1114-:nl limm- li.--m-mum l'Iul1 VIMN lim-In-Ax 'IU-.nu 10351-'lilflimnw lzvullulruxw Vluly. Vlnw llmkw 'I'-mln lEI?'.1J'l9li-IImm- If--ulmxnlw Vhxhi VLAN lin-kr-5 'IH-ann. liuwnm-W Mzmuuvr UI Pam- .mul 'I'h1-II. If ,1H,..,,1 ,W fy, WW, ffffw. ,W 1,,,,,,.,1 ff, f,.,,.,,,-H HN un mf ' uw Llst full! :xml vnu xhl- plug llmwhvj! l,ll4'k In y nu, l.llK'lIt'. I.:-,mu lUI'l-ILKNIP. LH. Iixnxu xx Sl'1um.x, N 1' l'lI41VSil71'l:nN- limkvy 'lk-nun, 1'uIh':l- VI.:-lux HJ!-'JS -Vhwx Nw km 'IU-nm lvl!! 'ISK-I'1:qw1' Ii.m1I I,v:ulvy l'hw ,-HH fm.-ll hm wufmlu lfffn wwf flflfmnf rmm I " lmthu hu-. us .ull hvui 11 lIlllt'! hhn' run luxlhv higrh grmlvs, mln hrr xxurk, rm-:ul hnnlu :uml hun' za grvuf nh-ul uf Ivixurv ull llmlnilgwxl with mms! sh'lig:hlful vuw. Huw ah: pau mln il. I.1'lhA'? I will rfn I jf-I1 llomzmcs UA x'rzl,l4:n. BMX. I.-vr'rx, S. 1' , A I'hl:1l-'lil l':-n1-wf'UlI4-:.- lfiill-'Sill--I'wylwuv' of Zvi:-xvzlvl l.lY1-vulvw Suvlvly, Ulm Vlul, l!IlII'Il1l--hluw Vinh, XM-4--I'w-ul-'ul nr' S--nwr Flaw Nuulvnl l'mxn:-vl, Nlarxlml 11'l,,4,,,'.-,lf fwhll My ,lf-,-...M H., N,,,.'.,,l ,IW .M-.-1 hrnrullr Hn' .viurx 1r,.',,' H.,-,N frm ,,,,,,,Y., 1,.-H,-1 H1 ,,,.r,.y.,l,-,.'.1 fn, rl,u- lulf',v." lVlu'lxc'v4'r llu' prvsvul ln-rulm-5 prcmuiz' nm w4'urisulm', llUllQIl'I'N grls info lwr littln- flrvvim ship and mulls Away To fur-nfl L'uunlri1's. .Xiu ilu-n slu' rrlurm to Uillllllj' walk :uwuy xxilln llu' lwsl grullm-s in ilu' vlzlm. lion x'uyu1,:l' llmlgvrs. lnrzxxc lfxlcnmx l'lm:l-:n'1'ux. BB. Knxm N 1' Z. IUZ'l-,iufllmvn-I limnmlxuuw Vlnlv lemrrzxl llmm- l4I.1..mmn.N Vlulf, Hakim: Vlul, ul. 1'Iuh l'v.clY':c3-llmnw lil-.m..muu Vlulv, IIWIM-5 'lwgml l:.-.,.,.-.1.-.- Hr ummm, Zvi.-Nxanu s.,...'f, 4'n..p11.m NWI:-vp lim.-Innll 'IH-:lm Il4.i!-'iiiifllmnv lhmmxumx Vlulf, llmfkl-3 'IH-nm, A, xnxtrunl 'lwflnmun Blnnngl-u, l'1.ux--r Hum! I,4-:uh-r 'I lfnw wuflw mu mul. mu nw-wwufwu' lf vw-r we' nun! xulm-lvmly wlmln wx' kmm llml wr mn :In-pn-ml on Ku :In Sllllll'llllIlg' W1-ll un' 4':lll un lrvmz Sllv's :I guml spnrl, 1 l'llIINi'lQ'lllllHlS wnrlivr, :llul an ululiginp: frivml. 'lvlcmw:x.x li. Hur Hllcmx-.nlxu, Mx n.xv'un, AB. r Z. I f!" 'Ml--lim M5 'I'v,nm4 HIM- 1Iul l'I..u- ,-I lim km 'IV-nm, til.-.1 VMI Aww- mn' liuln w f-I Vuw nml 'Vlnxilv Ifllwf, X mlm: Minn ul Xmnvml, luwl Xl In uhm In Al. lm In um H1 mx X1 In lx 'u.,- ,y lm C' IJIIIUV HY .XllIbll,lW. ,XI'1'lu-IW Vluh Nvlvmv Nlwlullvv luv 1-umm! ffyflfm nur wmlffw I fury,-111' ' V4. . ,mm my mm ll1lTx ll, Umm I1lrnj1vllrI1:lml lvrunyfllillg :mi xuull xuuucl uh Hur :tx lllltlllj, nn In Illlfll or nvnxlllg :ln sulxrlivllvn' .lx In -ruinc. 'l'ln wurld Iivs lmvfrmrn- 54111 vllrmsz' wha! Null will' R.uulA:1. I'.l.x3x Iflililllfxl' XB li Y l r"'1"w llm 1.--5 'llnm lim il IIULH Imm lmxu- Hill X 4 IU l ,v..- lim-km 'I':'.ulu ll.wlwHw1I Iwnm l'v lx n Il... KJ -S1-fyvlpgrx uf IMNX, Mlm' Vllll. lhnml I,--mlwrg Klux-um Srmlx I uh-I, hw' 1'IuI. Awww Iv I nw-,lxunuwr lun uml wmflfg frm! 'nw fx xlff 'I'llix is frm' ui Imlxn. Nr! slung ulfll lur 4,nuIx ur- hull luvr 1-upnlrilitlx' in YIIIIIIY Illlvs vm l1m'km'x lu glvm' vlllll' 'und lllvra' Is mum-- lllmg 411-vp:-r llmf lnnkrw llvr 1 frlvlul wnrlll lxnx in I 1'11,11.1x1111 N11 N1-111.1, H1'11111s. 11.51. 11.1111111111 1.1 Z. 1..3. 1. -A1.,..- .. 11.1. 111 '11 L1n1..11rg'.1 11111. 1.'.. l'1.1. 11111 xg-1....1-g11 1,.1. 1... 11.1 12.-- 1:..L.1 1.,,:1 Y1.. .1f.-.....1. ..1 1....r:.. 1111. 11.,3. :1 1....rg. 11111. 1.1.. 11.1. 1.1 1...11.1.-3 x....1.1-1 1-1 Zw.-1.1 N1-.1-'1 '1'11.1!'- 11 - 1".11'nI11 111-.1r1 .1 111111111 .11 17 -V i 'Y V iq A - rr 11 111 1.1 2111 1111-rr 111 1111' 11111 X1.1 1.... 1. .. , ' 11111 111 All. 11111 111111 1111- 111-1' nm-1-1 111151 11111 1111 111l1xi1'. S111-E gnin: Q11- 11 .11-1111 .111f111'111N11 IJ1111w13'1"1' -1111111.xx. XB. 111111.11111--11X X 1 Z. 1114-1. 1.1 1-......' N-.11 1..-. N.,...1 1' 11...1.-. 1111.1 Ll7N1111-1 1.11111.11, 1111- 1'1'.1. r 11.11 1,-.111.-1 11.1-- 111111.1 4111'.- 1"'1f1J Y1111'11'X111f-1.' 11' .111 111 1 1-- X' .11-1 1..11111'1, lvvx 111111111 N111'51.11V11111. 1.'1 1-14. 31"11x- 11. 11.1 11.111.41.111 1"..1. 111-- X111.1g.11 117 11.1.1.1 1..- 11.1. 1... ..1, . .....l ..... 1 11...1 11.. 1...,. 1 , 1.,11. 1.. 1.1.. 11 l".1r 11-1's.11i111y 111- 1111111111.111- .111 5111- 1 .111111A1i1'. 1111- 1- x1111111111N. N111' 11.11 111-11-11 111-11 111' 11.11'1 1111:11m'vr 11 1'11:1111'1'11 111 hu X1111 1.1 1.111111. 11111. 111.11 .111 1111s 11111111111 .1x1.1x 111 111' r1'11111- 111111 .111 111 11111. 111111-r. 51:11 11111 111- 3.1.-11 11- 5-111. .111. lhfrir. IQINIHXW, ,X.li, l,vMmn'1w:s. N 1' F Y l'l'Kl "5" Yul ' H.'nvn1xh.- Nm-I.-tj, Mxwufn Suuly I..-.ul-'12 l'I'l""Vl I' XI I' X Vellum . . . . -I, l'h:urm:m l,ul.n..rx l'n.l. NYlllnm Hull... S. -, I : . ' '. - .'-wlltnln Sl..-1.-I3 Auvlx.-ry Vinh, "ll:-r hwurl .,- l.I..' .. .f.1..l.1. ff... ll'f....-.. ......... ,.r.....l....f 1.r.......,..x .,..... Ham-I is ilu' prmligy in our midst. 3-ilu' I-Ihculrnmn ul' Viv.-Tv, Wnllmm lknrvrsvm lwvn-r wurrin-5 .ave-r Jlllyllllllll. .Xml ut' :ell lwuplv, xha- Villl slcvrrllllllislu must willl Hn' ll-:Isl 4-xpcmlilurv ot' vm-rgy. HR gmul lu lu' :lrmmml vnu, llnzvl. llvrmfs lmping ynll IIHQ' always ln' ls ul :. A' rs'ff'r4-v, lmppy, :xml xllvm-N-.t'l1l zu xml wvrc in 4-ullvgv. I.mux1c Klxlhxw, .X.li. I.Iuul-,n'r..x, Y 4' li. X. Il l .L.- ,Xrvlu-u'x lluh I'l.l.. .!.G7,XvrIv4-rx tlub Ir.-wk.u.4v ul' 4111: v t'Il l,.'l 1-.-...W 1+.....1' l,.....l.-Q 11.1.4 .ww 1'l.1...... 'V-f.... 1.... .....s 11..x.1.- SUIT, '1'..-.- 1.:.l.....- H ....' ,.,......I ...ff ...f......1r. 1... ..ll...v I.. rl..- ....l l"rin'lllllim'ss, :A rc-mlim-xx ln In-lp all :mx mv. an quivk l:nug:l1, lnllvre-I1-nliulls nmlnxwrimn-. .ull lllvm- lmvc- lwwn p:u'lu'fl inlu lllul lilllr' cl.lL.s1mlTv nf :mrs llml wc- will "Killl:lw." ,Xml xlu-L. :ull lllvrm- wln-I1 il vulllvs lu rlllllvlizx, lm. Xll ml :ln :lr1'lu'r slu' ix. Jlllll how slum' will llilu-' i I . Blu' U1,.x NlIl,I,l'Ill. lib Iixwlw-xx, I'lx li. X l'P!EI-'SHI Imp Hqumlg 'lwnmx 'IH-,um l'v'4ll',llfllm'k4-X 'l':'um, 'l'v'v.uv1v'wl' uf Ulwl Us X N.-fmxmn lv l-':137X'11-'-IH-.V-ul.-m -ly Xlhhlfw X U-vnllfu ll.,.k.!, '1'.'1.H., vl.f.,.l.,. 1: X. 1-uw:-1::a --r'.v.- VIH.-1', Ilwml Hr lhl-1. 111 'IH-xmmr '11,-uw IW' W., hum, fl., fffml fmfm V, .l plrumffll ffulw rw my mu Irv' " Il' yuu want plum-k, limi Mm- Ulu 'wha .' 'mul spur .will L lu-lcl, ur :nuywlu lwvlim: llllllgfh nu om' vuulll 41 UI.: II In-is gn lu f In an-lmul, .null un ilu allnlmlu uf k.-.-1 4-rv ynu iiml In-r. XM ynll. Ulu, fur xx 1' lx v your slriril mlm n lflnrixlu. t4 lfrmxvrzs l'.l,1A.xnr:'r1l N livlklll N 4 'rr llI1'l't' gm N X Human Z. I'I1lH-'Z',vrAHI:-n- 1'luIr l'rm'1iIfHI.--4 Vlul lirflldllj lilvn- l'lulr l.l.52'IlZKfHlw- Vlnlrj Sv-num 'I'v:1rwwlll Nluvl I 'xxlw rx 11 mm lffllfflmffwrw lulfmll 41 1 . xlvllfll :A lrvnsurn' she' luis lwvu ln H 1 xe luvlpiug. You r"ll1 wrulll nn llvr lm lrmvlll :ml l :ll lmlll lllnla lrnn 1 V1.5 Ii.X'I'H.Xl!IXlC G1c.x1l.xx1 NIUNICUIC, .X.li. Vu: vu ll Y! f A INST 311 Allmlv-1-:nl Nm-m.+I sf-IUMA Almmw-:H N 1 I1r::U':1:k 'I'r4-uxm.-1 Yvlv-1.11. 1.111-1.113 S-uw!-x 'lllfmw lfwlf myfl,-114-ffm ml fm mmvnl lrfflfl Ima mul.,-X uf, ,Wm wf..,, fm f.1,f-M. 1,,,,mf" H1'l'luj:llIl1':lrl, lu'r slririi lrr1lv0,lu'r sIrvl1g'Il1 ui' purpum- Hu-sv urn- AIIIIIIIIIVN tlmf maln- lx:lIl1m'rlm' llltlsxlu-llwxlrlm' In I"lur:1 HHm'1lu11:1l4l, In Hu' l'l:u5 nf' 'liii in ind In all uhm lxlum he-r. lx.x'l'Hl':1:1v111 limvmc xllllilili. .X.li. Ii. X. I xnxxuxlwx ,lu-xx I'l!"'-54' VMANN Nlvvl'u:-xml:-uv. 4'I,uv Iimlwx, FMA 15:1-k:-vlmll, Vluw 'l'wmnN, Swv-lx Nuff-r 'l'w:um I'1::1r',cl Vluu X'wf---lm-xml.-m FIM. llmlwx, Vlnx- l1:n-Iwllmll, Vlzuw 'l'u-nun Nvllflhlltm- ut I'm.' mul 'J'h1xlMg Mu'-xlx lin-I.v-llmll I1rZLI'IK!-Mxmmli lhl-I-11 UI l'un-- :uwl 'I'lu-vIf- 7" XI 4' .K Vsnlum-I, HK.-v Vluh ll:-.I-I U? Ilw-L4-x l'I.nv Iluvlwx. V140 l4.4Xln-Hml?. Lnlvvx ll-11-In-x, Xfulxllw Il.wIwllv,nlI, ,Xthlvln Hmnfl, Nlmmglunn l'1,c2'Jn'1 Xlwl'1.,Wl--r1l I-' NI 1' ,X . N--mm Null, Ivhww, llv.ul ul Hull.:-x, l'.4Mm-I 1'I,uM llmlx--x. VMIH I1.wI.v1h.uVI 'llfl ,Huw ww 111, 1f,,,,f,,,,1. ,MH lmlflfvuyu lffffufflfl, vxlnuffllf uml AMN XXX' Imxx- :ull In-:arm-xl In cl for In-r ggmul sound sulxlvv, llwnl. Slu' ix vw m':1p:llrl1-, tl llulvlm' :nlmul 1-xx-vjxllllllpl, 5 vpvml ull k:l1In'rl11m' Iwr xph-mlul pulp:- 1luml.nlvl1, .emi rnf lu- c'1'l'f:1inly' is 11411 ntruul nl lulrcl unrlx, :Incl xxlml 11 prlvllm-gv in hmm lu-r :xx :I frivlul. 'Og 5. I NI.x1:c.,x1:r1l'ImwlwiKI1.Xn1u1xr..X.Ii. Umwwx N1 7 I' I 1-f lim-k,rl!.1" 'IU mx Iv . ,ibn F'-r-,wiruf Irv Nm-1 f x :W , wwf mf, f.. .,,,,.f ,I 1, Www - W Wrfmlfxv X. If lun In-vu truly Mm! tluut lu tru-nmlxhqx In-N Hu Q11-vrI:stuv my m lntv. Xml N--, XI.nrg:ar--Q, 11 wl1n'wvrl1rr In ynllr In-:uri ix trvv. clan- Hun! Tw in ll: rl-rrlvllllursallxw ut' 4-ur fmlr xl-an tug.-tlu-r .Il-'xxw1'l'1'1 4 H,uI.x111lllX. BA, Im-1 Nxlsum- X A li. X. 1: r LH 1M-x llwy, IMM H1-T 'V W liwxdnil Tvwlvv 1' M zlfm mv Diww 'I'-4:1 1 X 11,-.,,-lm' Y.m-m m I...x1vvv,.N' NIH.. 1 H: ILM-m 'IU-mu I4 I 1471 MV Hwkw 'llmlvvw PM-R-'M.'1 'IU -ww Xfnwv' mr livwxkrvbwl, Nw sgfv 4,1 lE..,L,' Trmw Hrw! -wi Iivl-wvx UW il' wi .H liH',',"1. Knew xv, Hwlwx Xlwwg' nv, 11,1 XX Hur- Iiwrwlm N, ,wuz NH, ,vx J il 4l'1fvwI'r' -H' IJV4 Nwww liwwl H1 W-I .w H1-km? HI. H- M H! ILM -g Nlwmgwv Hmk" 'I,m , ,. X. ,W f,. , ,,f f X .WW H,,,.,,, f 'NJ .HJ J, V. .HJ Iaualnln-Mc wfivrx .4 Irivmllj huml :ami fe ing: wvnl in ,111 NI11- un'--fx. Wifi: irm- le ule-rxlnip Jn' has I-H1111-ll Hxlriy -Threw' Tw Xl rf-ry thrulzgxh 1n.my :4 lmvlwy .md I-pfdwfimll a mmm. XXX- mmm? x-ru ww' wr Hur In-ut x elunlvlm- Ilwvlllvvrx, ,I4-.nvmlv-'TMA Lois ltlnlsri Xlrlmxv, Ali. N'l'xxFnlcn IU li. X. 151:51':cufH.-fm-4,11-x uf VIJIM l'PlHl'f!l- N1-v'l'l-fury nf V751--V VIH-X llu:-ku-N 'I'o-.Am ISIS?I-H2454-:'rs'l.1ly of Flaw, H4-vl'vI.ll'j uf I" BI 1' A . Xl'-mln-r nl' l':ulnm-v ltl:t3f':c1t'fX'1fv I'u-I-Null-nv ul' Smflwm Iimly, Allfml-41 nf Stlulvnl Vulxluxl, lil:-v Vlub ".ln nhl .wlrm 1-lfruwll ru fr fm, xl lx wr! Inu Vw ww Nm, wx' :ell low' I,ulx hir slu' is ilu um' fn In-lp whvn yull lwvcl lwrf vlw, XVn-'ll min j'lYll, I.ni5 :1 lmrf of I". M. if lifm- fu -llllwlhslu .llmvv :ull Ynlfvn' jllNt lu-1-11 us. h.x1:,x1l l.Vvl1.r: Nlclmzulm, All Yxw Y 1 V A IEPJU- CII flaw Hllvl-xlw 'lil-.xlll U Nfl.-.msn s...-i.-up IEW! 'HIL ,Kru In-IW Vllxlx 'Nmrmllr mum lfrf frwlrr wlfvff' flu' 'nllmm Ihvawznm 1,,.,,,1. M .1f,',, During Hu- four yn-:ers I.ur'il1- Inu N I", H. V. NIM' max' lu- szlicl Tu "ll:lvv lu' pvnf :nl -uf Hn :num-Ivw ta-nur ot In-r way. 'l'ham- wlm kmm lwr lwsl ul1prn'z'l:lh- llvr Nlllllllllil llll'lII'I4'N :mal rm-:llizv lhuf Mlm! vullvgl' Ims lm':1l1l lu lwr slu In illrll wlll paw un In H11 HY! rhl. A F1,mcAx l.m'1n: XlwNr:1I.l., Bjl. llr11Sl'Hlx..N X 1' 111.11 '11:-Yupl'r--Nl-I.-m 11,15 Sm-I--my .Inns-lv Smn-nu ISM! ,4llfN4--rl-l.llx liux Slllllwlwl- -I xlfuld- my nm, ff. HH Nm.: 1.1 ,,H.,f.,,4,f, 1-.,, fn. my ffflfm. ,W fluff !.,.,,,f,X H., 1,,,,,v..1,.' Truly this is l,uuiw 1-ve-r on ln-r fm-r you wx- :1 ruptllrlnls lnulx unuftrmlnlc' jul. .Km will xlw play :1 plenum sln-X pg-mul lmvlxlnp' lun' lfnlxxc-rzs l'A15l,14:Y, KM. Nl-lnxxxxlllu X 1' 7 lllllfl 'iw-N 1' 1' XY 1E'ILII'IS1fl ull--1. Vlluru- l'r:l-.12-Hlvv Vlvxll. Vluu ll.l-lwll-:ull 'l'.1,nm lim: ,s.cf'-HIP., l'Iul+, ll, ln- nw My null, Hu null Hn mfr flu lmmll null, Inf nv lrllll Mflrfffx lqrmf mln My lllflv lhmfn lluppy-gn-l1u'lq. llIlC'UIlXt'lIlllPIlill l"rnm'v- :1 jolly gmnl spurt with an laugh lilu- sparkling. rn-cl wine-. M115 xln- ulwznys gn xingim: lhruugln lm-, un lu-r tlptmw. :1 mm: ul z'l1:nlIe-ngrv ln :ull nf llx who mln ln-I "liHlv xlrings tin- In ln liltlm llxingsf' l,lH'lb-l-I ll4l'l'lC.X'l', lijl. NI umm A 4 A. l1,, wwf fwfr, fu, W- WX lf.',f.11f, fu fu-f,, ,,,.1.m,,-f.,-, 1,f,,..1 ,V-.f ,.v.f,l,," ll would lulu' il lmulx lu Alu vvvll lmrllul yuxtim' lu l,uuiw, Sha-K gun-rulxn, 4-spa-vizlllx mln-lx wr' :ull lwr lu xilng, :xml slnfm always rn-:ull with 11 1-In-vlflll xxuul lnmu " ' ', Avvr. llslrcl llu' llzlv. l,uuis1-, Llrul lnl'g'z'l ilu' umw Yull Ilnvxx :nl I" Nl 1' l1'lc.xx1'14:f. lin-llxlnxnv .X.li. IQ!! .lu Itwluv lil-'mx-,x'l Vx lf X 1: v A Xlrnun XY:-m.ulxK Full'-gv l'.1....., ul.-.N mm, m'.....w,.4,.,4l.v. I lululnllvl l'Ii1l'!l- IIN-lu ' Nwn-t:ux'x ul If X l.uI1-Vurx Nu.-I1-lx IMI :L!f'l'n-mxnlvm If AI 1' .X., If AI 4' A 4'.4l.m.-1 bmw 11.1-1-r l,.-,ull-r, tilm- Vlulr mmm 'www-xllnnlv NI:.mmr, vmw Nl.mXm-- IJ!'IiS97'I'1-n-:um-1-u- lf Al I' A, I" Al 1' X Vulmwt, Flaw Vln---r l.v:n-luv, Ulm- tluhg l'v:-x ul.-nl N11-:num Vluly -lm my ul mffmf .H ffnlfmf slum lllnn frm, ,MH .mf f., ,.1,..,' 'l'lu' lu In-zwmmlilx ul' l"r flu-In Nlu- lx lwun lln' Mun llligylll ll llwn lllvrm- lx ilu' I st lull uf Illollvlllrl urligglll spurlxli lull :xml uirlx in Jlllll' Nixlc-cl llgllls nl :l prism rvllmwl llam- nllvvs. 'l'll1'rn' is lllz' Nllllliglll mv. lln- m':lr1-l'r1'4- :lml luuppyg muglulful :xml slmlium, ,Xml ugh l lllul wx' lou- lnwl nl ull up ulcle ll sl 4: ' Jlrlipflll. l"r:lm'm-x pvp, wmllllrlllllgi. lruly :n HIIV. iff!!-"If Klum' liunlxwx. .X.li. kim, Xlmxmxx, N 1 l'lfll '1QifH.lwlv.xll T:-JIM. .Xlvhvlx 'IU-.xm XJ:-Hx ln ,Xr-Iwu ,X--If-n.nw If-im.. ul l'1lw.xlwl 'l'In-Nw Iwi: L.1--I-' BI 1' A 1',.lfm.vn JH., fu W, Mm, 'fluff lm., fm Qfwfff, ,.r.,N ffm wr!! lu ffrrr nrrrllv dun! H1 xrfunrf wfmfw 4 .X jnyunx In-rxull sln- is, :xml in rm-:uly fu lvlld :I llvlpilmg lmml In vxwfryluulg liilnlllz-NN 15 lwr H-rj lmturm-, :mul ilu-rv lx nutlnug w lxillgly an kilullluwsf' lxxllcrtlclxl-7 5AII'l'H. Ali. lurI'1lx1mr X 1' lwgw ,zu Ivan' S-fuml I IHHAHI lmffm null lwufx l,.f,, mm ,,.,f,1,,, 1,,,,,,. .4 lf.,1,,,,, HH, ,, Ilan- yall lmiirvcl thu! lxullullllg' llmlx in Iiutln-rilwk 1-yu? Nlyxtvrimlx T':4wiln:1til1p: :uml Nu' :lrvlff Hn' only mlm tlml lhillk Nu. I.m'k In 51111 Kuilxvrilw. BI.-xxmolclr: XIc'l'l"1'c'11l':x SMITII, BJI. l:,x1.4.,.ml.-, s 4' Z. I-om'-uf' um- mmm, x.-.,.-mm, ..f S 1' vim, l1I.ilIf5l --Hlvv Vlulr, Yun-l'l'zwl1Ia'll! ul' S I' VMIM Ilflil-212-f-l'l'u-Nlulvlll ul Vuxlxn-l'x:AIul'5, 'I'lvuuv11'vu' nl' Zvlvxmlv Smlvix lE732-'IIf!fI'Iwxulmni nf1'vvlnxvl'x'.Alml3. ,Xxxn4'v:lI4' l'14l1luvl ul Pun' .mil Thlxtlv .A mfllfml fmml A ff ,munff 'ffl'-my If 4-ve-r xu- surf' dmxn in ilu- llllllljlb. or in In-ml uf fric-mlly vmmnwl. "M:nrg:i:-F' is ilu- pulivlxl. 1-V1-rlu-lpful frivml in whuln ww- lurn. Imaalllv, dvln-llllulxlv, mullwrly H:ll'g:r. NIAIQY BI,I'I'l Sxllwl. HAI. ul., N 11 Z. lf'2"'ZK1l 'l'r':-:lxxllwl nl' Nuulh K'.nruN1n.l Vlulu l'rliI-"KZ Xlvmlwl ut lnhllu-I, l'r.-wlnlvlll of Hlvw Vinh, Phu-I' Alu--llflll. nw-ml x.'f.w.1H. sm..-r, 12134: 2174- I'r--XHI4-In nl' Flaw, Stud-'nf AH-mlur, Ym- l'v-ww-nl--fux ul' t'm.-.-mnnuu. HIM- Vluh, l'n.-XUI4-an nr South l'.umIm:n Vluh 'llfuu .vhw plwnfl flu f1l1m.,x,1lfwff nu lrllffl :milf ,,,mm fm.: my .uf .-W.f1,1 H-l..M M my lffffp .,f yum " Nluxivul. c':zp:1Iulr. lmulrlm-. piquunl Mary liluv, Hu- llfv of ilu' bvnlur 1 Inns. liurrly mlm-s um' Hml in :A xiuglm- pcrmul il 4'ululril1:lliml ut' Nlll'l1 llllilIItIl'N fur lm-:mlm-rslnp tum-tlu-r with al clixpu-.iiiuu lilw :1 lllim'l1i1-vnlls llylllllh. XVIHM :I 1-ulllrnsl un' wqg lm! HX Hu' xwl-,Lira-4-In vjvs Hull vullw ii. IW 1f'!jl-um lil nv XIQXI, 5Nll'1'H. lib, Um-.mix X 1 li. X. XM, 1.11-,,f,x1 flmff ,fluff ..,ffw.1Hl llfff lm, In ffm wmlffwfx ,HMI lun- 1,141 'l'ln- nhl myllxz 'klill xxnlvrx rlllx ll:-1-11" is m-rfslinly lruv nt' lilzlry. Ils-r qlllvixu-M znllmvs 1:-xx' pn-uplv ln rx-:Ally klumx' lxvr. lm! jusl :uk lwr frim-mlx Iuux' Iixw xlu' ix. mul ulmt rrul 1'ln.u':u-lvl' ilu-rv ix ulmlvrlu:-,alll In-r quid xxnyx, l.l1.1.1.xx S'1'r:u.xu'1'. XB. 1rlX1nwp,1. X K li, X. IW?" ll ,X--11-lah 1.-Iam: H1 l'u:w .mul 'l'Iwx1'1 12111 .21 ,xW...,.w Imvmm- Us Iww .xml 'Nw-vl-V, ,X- Nr-mn! iiwuxvvw-x Kl.nm4.1 I-1 XXIuv.- Il..m.,r lw,:g il I-.Wm--1u.1Iu-rv rm I'm.- .mm 'I'iwlI'. H.,-X llw-'nvmnlw iwlnmq' N-lrI1I.!-r "HH NIH,-,ff,,v ffH,,,H,, N ,f,.,,,H, ,wily Hfrmf. wwf, N,,,,,rHf.f 1,ff,f,f..K I,1lll:1l1 IN Hu' puwl-Hur ut .1 grunt hlln-lui tor slum-wuxlt. llxxlirillu lmrzl wurk :mul full. xxiill Hn' ymlin'lu'4' in do sllnpls' iluingx pvrtl-vlly :xml tln- Nlxill fur linkin: alltlirult tluingx 1-:wily Um- xxlm luuwvmw Nurh xivrllug qlmllluw ru Ilww. ix ill lim' tor Nllvvvw. Sunni NlxI:I:xl:In'I' 'l'xII.IaII, ,X,li. XXII Illw Iwx X I' Z. l'Vll 31-4',v 'VIII-IIIIII IWLQ 'Il NIIILIII1 NI 4 X I XI 1' X 4',IlIIII-I IIIIII III AIIIKIJII I,III I,III Sw MII I --IIII I. II HIIII-:.IIIf I .IIIHIIIIIII III.. II,I.1 IIIIIIIII IMI WI, III If-III ,WI III, lim IMI IIIIII ww III 1!III.!. IIIIIIIII III, IIIIIIIXII. III III ,III lllll' "'I':I4xlm'-III:Ii1l" I1-I'l:IiI1l'I INII'l :III NI-riullx ww, HI' IIII lwpv, h:Ir:IlI. flI:II III- I':III gvl :I IIIIIIII IIIIY III II1I- :Ix IIIII IIII I-II'II IIIIII HII TI INiII,,U l'.I xII'I-1 IMIIIINIIN 'l IIIIAIININ. US. I'IxIxIIII XI li, X. IIQW JU ILIJIIEIIIIII VVIIIIII H.:-YIIllI.IH X,II-III IVJH ,ll NIIIILIII ,IIIII 'IWIIINIIIII XIIIIIIILLIIII IIIIM IIIIIIII-I 'I'I-,IIII Nl,III:I4Il HIIXLIIIMIII 'l'I.IIII, IC:I-IIIIILIII X,IINIlI IIIIIVIIIIIIII' llIII'J.III- lV.i1 'CQ I' U 4 ,X i.IIIIIIIIl Xxx!-!.IIII 'PQI LII IIII Xl,III,I4I'I HIII MII 'I'II.IIII HIIIIIII N II-III XI:III.I:I-I II,Ix1IIIlII.I1l 'IU-.IIII HJI-IIIIIIHIH X',IIxI!I WMIIPIII XIPIIIIIII l1I..IlII I U 4' XIIIIIIIQIJIII IILQ '15 YIII-l'II-IIIIIII III XIIIIIVII X-'I-II,IIIIuII I XI 4' X I.IIIIIIII HIIIIIII 'l'I'IIII U,III.IQII I,IxI.IIlI,IH 'I'IIIIII IIIIIII HIIIII III' IIIIII IIIII III IIIMIIIIIIIII IIIIIIIJ l:.II,, MINI, IIN IIIIIIIIIIX IIIIII ,II IIWII II, IIIIIIIII SIII'lI :I t'I'iI'II4I .Iw ICIIIII-, SiIII'I- IIIII' lirxf ILIIN I1 I", NI, l'. I'QIIIIiI'I' II.Ix III-I-II ,I xil:II Inari III IIII- I-luv III TCH, l'IIdI-r III-I' II-:IIlI'IwlIip, III- II III- null Jn- N NIIII- NIII' IIIII ILINIIIIIIIIIII lI:IIIIII-rx, III lIIII'kI-I IIIII IIIIIII. SIIVII II IIvI.Il lII'I'xIIII' XYIIIII JII- IIIII-x III'H x nffjlfllun VIIKLJIYIA l'mvr:m 'l'wvx1xw, .X.li, Ixlxxn-.x Y I' Z. 11r!lr',w71Jl.'4- Vmly, llwlvurm- In l'f.ln.wn1-- l'r.:n"1l 12Il-1-I'lulr,l'llll- Z.-vw-1.111 l.v1m..u S-Hwn Knmlvvs-luv Il,-M':.nll-, Xnuvl,n1 RMIT' lfr.5l ,GZ--X'1.'-yflm-uh-ul IA NI 1' .X, Nlmm.-r Nm -If-nr 1'-mm-H, 4-l--.- Vinh, .xvxwnuwr Isu-W--A NI.nvv.x:-'v uf Vim- .mul 'l'hvxvIx- l' M I' X 1:,,..w.'Ur..f-N xmml sam llrfn urn rr fr Mnalfrff f'f' my Inf Mui. flfui ,muh ru MMI. uffwn .Xml lnuu' tlw rm! of In ilu wumlur xxlml llllwz-ll lhiugx slu' ix wvillg. Darling "l'h:nIlj." mm pun In-wr Iuw ynur funny, xxixiful Iiillv xxuxw. mvll xxlwll 51:11 gn in Nm-xx York in Judy I1-H Hu-In llml wlllnixtiwntimn :Im-su'I lu- l'1vIl14' hull, I.UI'IsI-I Mm lxxux. Ali. I1xxxllcl'llh,X 4' lu, X. !"Z'I IH' li:uNIwvh,nH limu :il 'lim-IX.-5 l'l.:l Ill Elm-hm K'u.L!'I!ZL Fm- Squml N-lrwmv-x Xhllmm IG.nrtu:m s.!.-,mln slmxq .NIH lrlnfl fflw!'f,f XII. lfwlull Mn um! Inf I-'Mx wwf! lfflllwlmf. XYINII um' lllinlw ut' lplliw. nm' ilulm-clmh-I5 lluinlu uf gujvly :null l:1l1gllf4-r. Ilvr rlwm-rtlll Llixlmsiliun Ixus ulsndv lu-r nm- ni' Hu' muxl Imwnlvlm' grirlx in Hn- vim-rl. I.uuiw, xu- wn :milling but -.mlm-1-M fur pm, 'IM xxixlu-N pm Hvw l U' l,1u'k. xI.XlCJUllIIC Nr:v11.1.lc XYl'1.X'I'lll'1ItI.Y, BRI Krvvxx lr.l I-, 'I'l xx Z. 'I lulwn um! Iwm IIN I-hmm vp. quur' ,mf wwf llff fmfff' lLI!"':mf snr.-nqfyx nl' rillmwl fn Blum- l'l lU'l41 -I" M 1' .X .Xlxluml Hvgvl'.1-vrnI-u1yxu- 'l'w5y mg llnlnur .lr lum- N.,-I 'l'l.ml., umm! vim, Vulh-xv lhnuxl lflfil'ALI-l'1'1-xl:lm1t 4-r Z4-v.-xml Swv-v5g ,Immu- Nnnrxxtn-. Um- Vlub, 4'umnm-m-wlu-fm Nlquwhdli. Nhnlvlli 4'mlluz!, Vullwgu- l'l:llux1 ltw1,A.s.. -I 1.-ml.-an nl lm.-Num hmm-15. 5.1.-11-mn In 1'Unwrx.m-ryg HHN., Vmn, 1'-.H-Nm mgfmlxn, Nm .l.-H1 v'...mw.l, s.-lm.. sl,-1m,1.'., Huw um' lun' In In-:nr NI:1rp:l1w slum tlllgrvrs pour furllu In-r wul nn ilu- urgrun, Hlufs lllfivrvlli lull ilmls why ul' :ull lun' lwr. .Xml xlu- ix truly "lQll4'l'II ut' Hn' Huy," ll.xx'a1r: livl-:I,x'x U'nI,I,1s, AJS. IXITXILHHY IIN. X ft , Z. rn, ,,!..,m Xf,,,,.1., ,mf .VH f,1l,,-.- wif A.. Huff, ffm, fl., :Huff M Ml, Hui wlunl :I big uurlzl Nlzlyxir- Inu, for In-r llwlrl ls vmvrln-rllx. hlu-x lxllul in :all illlll lx rmuly in do hrr w.l1:lrn- :ll :ull limmw. Sink rm I-xx:-uiiral :mg in ilu- ulwvl uf 'IIIL l1'm'f -lpjf, 1-fin' lllfl VV: Ami ii. Nm-xi. Wimmix, .X.l3. 1'iiun.u'i'l'i,, Y i' li. X. l'V"'b'1U- l'llll4-Iv 1'liul'ux, Vuiilvili-linv lPvln':.l1i lEl.iU"Kl-Vlilw 'l'l':-.lvlli'i. 1'vill:-qv l'lu-Vilx, l'l.lw llmki-ig 1'4-xifvlwiiw Ilwii-:sith lU.5l'Ii2--l". BI I' .K Villlllivlj l'li-xlxlvlil Nlllllvlil Yivluum-I-r liziml, l'InM lim-in-i :und Iiiixk--tlmll, Nlmiu:i.uni, 1'mifl'y---n.-- lvl-basil., IIN, ,Ml -liiwulvln lx Nl I A, Stull:-nl ljriiiwil, Nwiimr S41-ilihh-ig H.-ii Vinh, Vulhfgw 'l'i'ui, Vim, llmlui ,mil I-,ixl.wiIv:iII, limi!--iw-iifv lY.1h-:.mi.- 'rllffifw will 1-furilw imfl ffwrfillm willy, ,Xmlw nw! Iwi-l..x uiiil imwullllil wmrlm' II you want lu tnrgvl your iruuhlm-s just gn iluwli in Xzirclvll l :mil lailli in ,Xlivv Nvvl fur :hunt lin- IIllllllll'S, With hvr iiwrry gxiirgrlv md uyvliinislif' vivw nf life-, shi' will mmm maki- xnu tarp:-1 you Q-vcr hml :i lruulrlm-, Scum' wmuirl gruclc' will lu- luvln' lu hun- hvr for l lv:i4'ln'r :incl srrnu' mlely ilu' lim-:lllwli will lu' Im iq' limi lflf l 1 l'.1.w.x1cic'1'ii Wimnx, .X.B. swim- lil x Klum x E. X. srfiiui -Vlmx l'i-I-Xi-I.-ul, Stull--in tmiliii-il S'-1-iw irili .-Ull':-1:1 Xwmriimii, llsix- llirwlfuly, Tviilsi- 'I'--:ilil. linxki-llizill 'l'n-:lm HYIII -Vluxx I'i-wi-If-iii, Sunil-im 1'-iimfil, wmv llu-'ku-ii liziskvllmll T'-:illx. 'l'n-unix 'l'--zulu. llzisif' h.ill 'IH-.mi. Vulxxix limki-Iliqilll Y:ii-xiii Twnlii-, .hx-wr,4lv liililur nt' Vim- null 'I'hi-Jlw, T--unix Vinyl lf.I2f1'l:iw l'i'vxi:IwiiI1 Nliiili-in Vmiiiixl Vlriw Hi.iiiml-, r'..Vll-xv Nl:i!iNIii-x Flux. lin-Iwi. 'Iwi' nik 'l'v,ini. Viiilvzv 'I'rin1 llm-In-x Yqivxily, Xcirwily in 'IH-unix, 'l'wmii- Viipq XI:-im:i':uu :ffm fI'iw-xiii.-nv Hr' Siuilvni Ismli, si-m-.1- Si-lil, h'wr, l' Nl 1' A. lfalvim-1, Vulli-gi' I'lm1'iiXg 1'n'li-gh 'Frm 'llfr lifliilclinimw ui 41 ful, ' f Iilu lhlllril, ul' uvri' in huilil ri fvinlrlu- in 'llllNlIIP. It wvulrl hm- thv iinzugn- uf lalimlu-Ili lhnl ws' wuillil lvlnrn- nil lhm' xliriliv. 'lla hvr wi lmvm- turni-il with nur privhh-insg wilh lwr wx- limi- xlmrwl nur fllll :Intl li:ippil1r-xx. .Xl- w'n5'x thu- xtrinprs uf' he-r hi-:uri we-rv lun:-ll in qi npnlliy with IIN. Win-ri-vi-r yimur fulurr- xvurk shall Iwnl you. Liz, you lnsiy lximw lhzil thu- lun- :incl mimi wixllw. ut' fliirly-flirw ful- X yin. Hn. IIVGII VV1r.1,IfxMs0N BIUHTIIA AIUUIH-I Junior Class f'0L0ns: Blur nun' f:7'I'.lf I"1,ow1-rn: h'zu'1'r'I Pm M0'r'ro: "Nu 1III'!IA'IIl't' ix l'1III11l!ll'lllIl1' fo .vfnmfing rm Hu' Tflllfllyl' gruunrl uf !r11H1.', PSALA1: 1-li HYMN: "I,wml un, U King 1u'Ivrnal" UI"I"IC'I'2IiS Br-tlrrlm BIUUIHC ....,. .... . . .... .... I 'rrxizlr-ut MAlumlzlc'r YVoI,1fr:. , . .... I'il'I"I,I'l'.YiIl1'llf I.1cu,A fvllUWlCl.l, .... ..Sm'rrlnry ANNH1: I,m'1s1c I'IICIClKINH , .... Tr:-axurrr Mn. IIl'u11 YVl1.1,mAlsoN. .. . ...... .lrlz'5.wr P'r:1'iym!,1yf il 1"U7'f4ll'H i Il P Junior Class ll,x'l'1l,n.x lgl,.U'Ii I.l,l,I.X K'lmwn.I,l. livml Springs. N. l'. Mvllin. Pu, XNNII: l'.x1ucs lilunvx Suu ll,xx'w i'lmrIuih'. N. C. Szllirrn Dvpui. S. L Uxlclxll-1 llrmwx .XUNIZS El.l,I-ZRIHI lied Springs. N. C. Ellrrhc, N. l'. Evl-:INN lilmwx l'I,AIl.X MM: l"tl.I.IS Pim-ville, N. C, Hemlvrmm, N. C. ,R A.- In A 'M Junior Class lll"1'n lfulux .XNNA l'll:N1n.n-aux tllnrlnttn-. N. l'. Litlln- Luck. S, lf .lux lixamxus .Xxxuz l,ul'1w1: H1:luuNs. llmxil lluml Hill, N. if xul.r fll'N'I'lIll llxlclum' llnmux ufurrl. N. if livsl Springs, N. l'. Xwxx lluunw Nxsuv llvm: ll lvfurcl. N. C. Sluurls Urilfl. Yu. l"1 x Fafiy-nur Junior Class Mmm .lxcmxs XY:1yL'rus.,, Ga. I.u.,x I.II.l'i Rm-rl Springs. N. C' l'r..xRl. IXMAN Sf. .Xugustim-. Flea, l"u,xsfrs BI.x1.x.xn1: XYilrningr1un, N. l' H.uum.'r l'Il.1a.xnliT1l lhmxv IM-llmvvn. N. if Y.xRml,l. BI.xxwH.1. liillvzvihvll. im. l'arn'rnx Mummy: 'I'ak:1lm1ts1l. -Ialmvl li um Blmnu. Irxinpztnn. Yu. 43" ' IT! Jumor Class Fnnznx Mrl'u1,l. Nl.x'r'l'n Ilrnx Ulu Mz'l'uIl. S. lf lh-ml hx gs l'm.1.x' RI4'1'mmrlL'K C'n.xn Dunn, N. if Driper Vrmaxsu 1lm'I,r:,xN I'l1.1:.xsux iumnx-1 lie-xi Sprillgs. N. V. XYauruss HDNA Mn: N1-:w'ruN M.x'1"1'n Sw Nvillllillflfllll. N. ll lima: .I J 1 I 1 i . 1 1 if I 1 A 4 1-I 1 I 1 1 Junior Class 1 F I.,u'u,x Sxx xl: 3Iu11,un,1' Hmm f I.:aur1-I Hill. N. V, Sparfzilllmrp 1 W . IJ1nlm1ny bwr.xnrM,xx lIx'n'rx.l. Wurls J Ilviilllllil. Flu. C'h:uHuvl:rlx, X 1 o 1 1 1 1 1 1 ! 1 1 1 1 l 1 i 1 I K 1"1fly-Hum' Y 1 u 1 l l 4-P U in Ang. g If .X " 5 'I , J ll. 'Ort' 31 .v ,E 'Jiri-'T 5-3 N ,'-2 4 1 kj QQDwfjw,1OPEE I MLM: Il'1.1.x 'I' NI Iss JANE RIVIIAHIQS umnlcs: Purpl ISP l Ill'-IRIX II.-men.-xx Sum KAY. l"nANa'1f:s I' 'VFR Sophomore Class 1' mul IVIIII4' NIn'r'ru: ".lifniu Ihr 11r1uH11innlvlr" PIIIHIIHC H ANLAN IJIAIWIAIIIZ U'i.vh'ria HYNINC "TIM Sun nj' fill!! Huwx Furflz In IVIIFU 0l"l"IL'l-IRS I'lllDIlC. . . .,,.... . .IlI'4'Xil1!'I1f . . . .l'fr'1'-PI'1'.vf11f'Ilf , . , . .Ht'l'V'l'fll7'-If M Um ..,, . . .Trf'11.x'11lu I"ij!y'si.r .XNNIL Nrzu. IYKKKIH I.llll!lYl'l't0ll. N. L1 Es'n:l,l.r: lixmvrus .XNXA xIIl,lbKI,Il Ilxxlu. Sophomore Class K,xTnr:u1xn: Ihuxxn Huw Hull. 3. L. I.4rm.s.x L'1,.xuK Vlmrlnltr C. H- Yu. Barium Springs, N. lf L'l..xR,x Fl'ssr.l.L LQ South Hill. N. CI Purktun. N. Fl7f1IA36'L'E'Il l'lI.lNAHlITH liAI.L Kzntrinr. Va. ?r,.' lllbf A .I N' ' -sg r 129' " l, l o w . -,yggfff I lg'li'Al:'l 1 Bb E 'X - , xo K. f E 'l'1n'l.M.x Bl mx ljlllfllllfhl. N. C. M .uu:.uu:T Cluxu K Limlrn. N. C. l.m'1sr: l1l'IGnl' Vulnlr-r. N, l'. -R gs- 5, :inn Sophomore Class lhuurrnx' IIABINIUNII Plum' Il.uu,xN NIxm:.uu.'r Iluuxlrr l,:nurinIrurpg, N. l'. liuilu-rfursl. N. J. l'lu-ruw. S. l Ii.uux.u:,x Jxnvls l'm.x,x' .luxm Sunil Ku' Spn-lnvvr, N. l', Slwplmrnlx, Yu, lic-xl I-ilmringx, N. l'. UKH.kRI'l' KlIlKl'.k'l'MIl'K I,::ssn: XI.u,1.m' livin' AIk'f'l"I'l'lIl.N lil-sl Springs, N, C, I.l1111ln-rliriclgv, N. 11 liillgL'HtI'Q't', S. l'. I'1I.lX.XHIl'l'lI Mclxslx Ha-ml Springx, N, if F1 l'i1fAf'lyI1l Iil.l,ITN Muni: NlcNl:u.I. Imlnhertuu, N. V. ICLIZABI-T'lIl Uvx:xs1'ur:f:'r xvilklllld, N. C. NIAxmL.uu:'r Rl"I"l'lill Gastonia, N. C. Fifty-nine 6 Sophomore Class .Xsxnz MrQI'1:l:N Nllllllllk, 5. C. FR.xNn'l.s l'l'nn1l: Dunn, N. C. H1-:1.r:N Scuuulss xvillllillgftlbll, N. l'. .Msn S'rA1x1s.wK Charlotte, N. if 'E N1.u'n Nr:wTuN He-xl Springw, N. H1.lz.xn1-:'ru Rum-: I:u'k:.mn'illr. N. Aus:-zs Snirrlr Slnitlxiirld, N, L Q6 Q . . --p ,fp Q Sophomore Class I llll-:R HWANN MVu'l'l.l' NV.xl.'l'l'ux l'LVlZl,YN YVIIAUN K um'sville'. Un. XY:lkull:u. N. if i'h:urIr1Hv. N. l -Il'I,l.k 'l'fw1.1m Mun' l'I1.:sun Wylwnx Winuulmw, N. l', Ha-ci Springs, N. V. Q fig? Null! 4 Q95 ,l I J FRESHMAN lnmrlcs: lflur mul linlrl 74" Freshman Class NIn'1"I'u: "Ilr vnu :Ulm ilzinkx hr' van" s.x1.A1: 137 hum Rus:-1 l'lc'x'1-Zlcsnx NI.XIIliAlCI"'l' lglIl'lx'l'll'NI 9111-'s . x.. I'1,cm'1f:n: .lxtwr IIYMNZ "U, JIIl.Yfl'I', Imf .Ur lfnlk lfvillr Tlzrff' OI9l"IL'HRH Sum Iiusx-1 lll'I'I'l4IllNlIN .,,..... ............ .... , , ..... I 'rfwirlrrzl NI.-xlm.'xlel1:'1' BRl'l"l'HN SlKICS,, .... I.if'!"I,fl'.K'iIll'Ilf I'lI,l,,K IAICIC 'I'.n'l.1m .,.. . Anlux Ixlc1,1.x' VIVIHYNPI-INII. .Wl'l'7'4'f1Il'IIj . , . . .7'l'l'II.VllI'l'I' N:.rl 11-f lfll .rfy-Hu F1 Freshman Class llxxlusl .Kxmfwwx l"k,xwcul'x1x I.xl'ru .XHRY Ii"'rlr l'.X'4XIlY KXTIIIRINI I3.xH11.xxr l3r.xxLl1rVnNuxn Nxxxu' linda: y1XRTll'k lirmrnluz Drmrvrlu' Ifmxxm' AIIRIXM GuxRr'r'r Sunil LH lhuu' IIILPIN f:l'I'HR.XNT mf .-ff .1 5 Freshman Class llltnvl. ll.xvM.xN .XIII 1.1'N1: BIt'All'l'lll'lC lA'I'lIlZlKINI' fllvlhlill NIul.l.x' NIa',Xn'1'1u'n un' I"lc.xxn'ls I,,u,x'r1:u Ml:1.n.x Nlclhxrl: K'.xnn.x l4l:1.l,l: M ,u'1.'l'sln' 3l.xuu.xnl:'l' NlL'F.xm.1.s lll-.u. Mrxlrs Nxxuv Nlrlswls .ll:.xN 3lcA1.1.ls'1'1:1m l'1m'ru 3lcl,.xl'ulx .My-fu ff-Vl'f'i rr' up 6 41 Freshman Class rxxx lIyI.,xl'lc1x 5l,x'l'ru: MM. Russ xnxx Nnzrr l'il.lZ.KllE'I'll Hl'iNHl.T. IITAXII 1,tEll,YIl l':I1ZAlU'TIl Sxxmuw xxui IAAFRII. P.xuxr:1.I. Mun' Wrmjx' Suvrr bum Rus: I'n:Tl:Rwx NIIIUHIIII Sll.l,xns 1"ux1.x Dux lhrunn- BI,XlN.AKl'1' SIKIN we-aa-7-,-.-...-N -. ....-, ,., -.a.g- -i:5....:g,,, 4 W Ei if! Ymmvr Swv: Mmwrzl. Sl'lYI'Y K.x'rl: S'r11w.xn1' M.xn'r1N S'l'I'cKm' K.x'l'n: Swan 6- Freshman l'Hl.l..x I,11l: 'l'.xx'1,un Illzux Gnu' 'l'm,.xn S'r1',xu'1 Wu Class Nlmuux vI'U1VNSl1NlD lfIIl!I'Ik'l'A 'l'l'IlNlIR 31.XXlNl, WMU' Suu YV.x'rsuN Mun' XVlr.lm.xN 5'I.w.xn1:'l' xVII,I,lI'UIQIl l':IlZAllIT'I'H Iflmxcrts Wim .mvN Sizfy-sir School of Music OI"I4'IL'l'1HS H xll.mR1l-t SNIITII, ..,. . ... ...,, I'n-.vlflrlll KI xllx' l4l,l'l: Sxllrll. .. ,..l'il-1--Prf liflwnf NI.m.mllll-' YVl:.x'rlll:nl.x'. . ..,.. Sf-4-rf-lrlrlf Kvrlll-illlxlt lilhxxll.. .,Y'7'I'!18lIV Flaxxmlx llxnwwlll Xluulxlcrl' IIUIKXIVI Illllw Xlxnll Nhxilll Kxlllllclsl' lilxwll I-Il.:-xvnll Illmlllx I.:-rm AIKXIIII KYIIIIRINI l3ll'l Iixmulzx .lxllvlx lfuxvalx IJKINIIY Hxluvxlul' Hll'l luxl lflllxl .lnlllsxx l,nl'lNl l'lr'll ll .XNxll I'xRks lllwlvx Hum Ku' Xlxluaxull lil lllu fxllkll llkmvx Nuvll Ulm I,mlw Hl.ILKIll'l'II Sxxlrlllwx Fluxnl- l'xlv l':IIlXllI'I'II llxulwll: Illllx Slulzlzlve Imluxx i'l.xRKl' Ill-xl Ml XIIX Xlxleluull Sxlllll l'xlml,lsl Vllxlfxlxx llllvlllx Xllmlu Hun lilll Sxlllll ,xllll flXllNI4IN I"nxmlN XIUNHUI lfll x l.lu 'I'xxl4ln f'.llzxlll'l'll H.xl.l, Him Xlmlllllllvux Hxu.nlkll XYlxlulnlx IMlwl'lll' Huluuxlx l'1IIl,XlllI'I! XVllwx NI,7'f,Il'S'F'l'FIl Graduates of Conservatory hX'I'lll4IlIlNI4' l5r,1'1c l'1Irli.XNUll IIl'Hlll4'N lfrmflfzllr III 15111111 ffrrlrfllrlff' In l,flIIlU XIHQKIKIVIX l5l.l'1. I.Hl'Ihl1 Nia NIfII,I, lfrrnlllzrlr In frm' fl-Villlllllfl' in ljilllll I Graduates of Conservatory I,llI'ISlC II0'I'lCA'I' NI un' l5l,I'I4: 5x1l'1'1l fffflflllflfl' in f'ufr'1' frfllllllllfi' in Piano NI,xlc,mlr11c SMITH NI.XH.YllIIIH YYr1.x'l'lll1141.x fimlllllllfl' in 1,iIlIIIl frfflllllllfl' in flfflllll 'E ,fn ., fe. 4 n ! I 1 I V ' Hn, l.I.1l.x1:1 'ru XX II. A I f nf .S-flllltllf 1 Nl gllllff l'liv lllll'IlUSl' ol' tllis JlN5Ut'l!ltlUll is to lllllllt' ilu' stlulviits of I"lor:i Mun-doll: Y ,,,.,,-Y ' u g.: 9 45. if y- R - ff 9 S737 on-. 4 ' fff 1 ' f Student Council Yl1It'l,ll1'1l0Sl' lollvgz- in :nn v:ii'11m-st :lull loyal vl3l'o1't to liolll lH'l'SllllJll lioiioi' :is thi- only irun mliml for 1-fliviviit social living: to Vllllillilhlil' tln' lIlllllH'llllll't' of wll'-coiitrolg uml to almwlcnli llu' h4'llM' of lN'I'HlllIIll 1't'hlNlllSllDlllty. .ill mln rx Mun' l.rl: lll.AI.llk'Ii Lois BIs'l,l'.xN llooouu l,XX'l'Zl,lll Suu liosi: l'i:'1'1:imix li1"1'ii l'l.KlRlli Khin' llI.l'l Sxlrril l,llIlll' Ilxlcmx Bl.xn,vouu: xYl.X'l'IllIlll,Y ll.XlKlllI.'l' llooolx .xl.IL'II Nui. NX'u.sox llIIll'l'lIk Mooiu, Xlxnuxiu'l' Won 1' Nr1'f'l1l1I-I fro llll Commencement Marshals lJ0llU'l'HY Swlcxlmlxux. li. X. f'l1i4'f JIIIIIYIIIII 'mxnx Ihvm, Z, lIx'1x1.n.x BIALIC. H, X. Lnxx Blu NIWTUX. L. .Xl1a1. lvuulux. la. X. NIxm,xm'r XXULII. L I'n,xxr1N Nlxu um, ln, X -- -'--L ff i 0 1 Flora Macdonald Christian Association XI.11'1c Ni-im. XV11,sux ,..4 ........... I 'rizviflmrl KA'I'Ill'IllINlfI Manner. .. .. .I'iw-I'rv.vi1lwnt SARAH 'l'.xvl.uli .... .,,.., i Vm'rf'inry luxrizs Rrvuxmxn .,.. ..... Y 'r1111.vurir Sewmz I if-ffl Q v I I I 1 1 1 1 I l I I r 1 I f 4 4 1 I I i 1 Q 1 i N Y Y Seventy-fi re l W Cabinet Members I.4mr:xLx C'1..xluc Fn,xxc1'w lhulunmxn xl.IL'l. llnlnus Slxnx' liunlxmw YANU' Hvm. Ilmmrnv Sw: sun: Azlil. KINLAW Sunil 'l'.u'l,ul4 K.k'Flll-.RINIZ Mmnul l'Il'N1cu: 'l'lmM1-sux Hnxx Mn: NI.NV'l'UN .Xl.1L'l. Num, Wlmnx I'zl,lZAl!I"l'lI XYu,suN , 4 ,4, White Heather Staff H lf,N.x II,XXlIi,XI'K5I'i 1'fr1ifm"in-f'l1i1'f' lnxxus Iixnxu'rl,x Yuculxxx NI,wI,r.xN lrl Ilrlilm' Vlllln lfrlilm' xlltl l:tllllUN I"ll.XNt'IZs l'l'Hlm: llllfrlir' lfflilm' l'i1'l1lrr' Ifflilnl' Tlxx NlL':Xl.llQ'l'l'll l7mm'rnx' SKVIINIPIJIAN up.wlm! lfrlilnr ,lxxixlfalzl lfrlilm'-inf1'l1i1f Nrzw llfll xr 'Q' llum-llsx Hun:-'Su 7 f 51: X XI un' NYU I Y SQ-'rr 45 4.11-.,vff..'z,,,, A1l.,,,.,,,, ,A ,fwfr-fflr, ,11.f,,,,,,., fkxxux XIKIIXRIP Nluumrn Srllbxlu .1.wf..'f,,,,f 1:,.,-f,,,....- ,wl,f,,..,,, ,- ,ly-5.x-rfflff 1y,,,. 1,'.l1f,,,' Hnxx Mu Xrw'ruX fxxl' S'l1xIYlxulx 44,-,..,41..f, .1111-1 ,-1i.Q:,,,, ,1l.,,,,,,,, ,- 7',.,,,. 15,l1f1.,- White Heather Staff .lmxilmlxn-3 .lunnexx l3llA'illc'A'.Y Jlllllllfffl' vfnzrvl srfsn Q-0 fs. Zetesion Literary Society .111.11111111: 11 11:.1'1'1111:111,1'. 11111111-:111N1-1 1'11,I'l47 ..,,. N1.111111111:'1' 111.1'11'.. .1l1,1'1 1.11 1,1111 ..... K.1'1'1111:111N1s N111x11111 5111111 '1'.11'1,1111, ,. 111N,1 N1 111: N11:11'1'11N. .. X 1x1'1' 111111-1 ,...,.. X1.1N111N111 .XN111c11s11x .XNNII-1 X1v.11, 11111111411 K1'I'11lCl1IX1'T 111.11114 K1'1'111f111x11: 111,l'l4T N1.1111a11111:'1' 111.I'l'I 11IIblIII-' 1111111111 1,1111 1,.111 1'1111'111A 1.I'1'II.lf' 1111111 1'.1,11:.1N1111 11l'19I O1-'1"1l'lC11S ..,.........1'l'f'.vfrf1'l1I ,. ,, , , . . . . . . . .l'lr,1'l Im'-Ir1'.1-11111111 . . . ..N1'1'r1111l 111-1--I'r1-.1-ffl.-111 ..,.....,l1'1'1'111'rf111ff S1'r1'1'1'11I'1j ll 1 . ..f111'1'1'.1'lm11rl111g .N1'1'1'1'l111'411 .....,,..........1I4l'll1K'llI'l'I' ....l17'l1ll' ..,l 101.1111 .. . . ,f'l1nl1l11111 .1I1'n1ln'r.1- .XIH1.X111'1'I' l 1.,11K 11 .x1.Xl.1 1'1114:1-:11,1x 111 11,1NIID 111111.10 1Q1'x'1'11:11 .XNNX 111lI,IllII-Ill 1l1x11c1, 1V1cN.1 1111111.11'1.11 111111-1111 1J,1Y'l'Xl.I4'll 11111111. 11.11'11,1N 1111':N1f 1'1111.1':11'1'11x .1NN.1 111cN111v11N11x sxr-'f 1'11,1,I1lflS11Y 1'11,11:1x1111 11111111111 111'1'111 1'11.1.1CI1lKIi N,1x11' 1111114' 11.1111 51111: 1'1I,I.lN N11111a1111c'1' 111111,111'1' l'fi1!11 I Q I . 5 Y v 1 v I 1 1 I I 55x 5- 1 Zetesian Literary Society PHI-:nl-1 I'I.XRl,AN . 1 .IUNHl'IIINl'I .Imumx 4 MARY l"uAxcr:s IAS Q Noxu: Ihzm, Luvlx f I"nANc'r:s Mnxmw: I c'A'l'lIlCIlIN1-'I Nlnxumf , 1,1-want NIMH: NI.xL1.m : IJRII-Il?.K NI4'C'u1.I. 1, l'.x'1'nmuN1-: NIci'nl,l, I.m11.1-: 3Il'Ll-IDD I RVHY Mr'C'I'TrH1-TN + JH.-xx NIl'.'xI.I.lNl'IffH 5 JEAN xIlXI.AI'IHN 1 NANCY Nlrlxxlf E M.uua.xm:'r NIt1'xI!'I'lIl' i 1 N Y T Ezllhfyl-mzp 1 .U1'rrllu'r,x' IIICLICN XIANI14: N145 mu, KI.xlcuAlnc'1' NI1'I"AlNilfIX 'run l"ll!l'l'Il NIuI,.xI'mN HIINA Hu: Nl-IW'FUN l':LIZKlH4T'l'Il RI'wr:1.I. Klum' Humxsux N1c1,1,u3 Iirslllx .XNNH Rims fNI.m.mn11-3 SMITH Klum' BLVE SMITH I..xl'nA SNPZAD I'h'1'Hrtlc Supxxx III-:1.r:xS4-nmalxx l":l.IZAlil-I'I'lI fixxlnlltlcvvx It K.x'r11-: Swan: 5I.Ui'l'lN S'l'l'l'lil4IY YlHI,l4I'I' SINI-T S.xn.xIl VIVAYIAIIK l'.1.1..x Lisle l.u'1.nn .II'1,1.x 'l'.n'1,un X 1m.1x1.x Iu'x'x1.xx I"lc.xXc'r:w 'l'mvNn4:N1: NIAILYUIIIIC XVI-'.X'l'Ill-IIIIA' BI,xlm.xlc1c'1' YVu1.1f11: Bhnx' XVILIIMXN NIMH' H1.H.xxun YV.x'rsux SARAII XV.VI'MlN l'11Alz.-'m+:'1'11 YVIIAUN NI.xnu.xnr:'1' YV1l,1,1lfn1m Iiuxxlrz YVu1u11'1 .5 i Ai ' Epsilon Chi Literary Society Uff7'm'1'r.v v Li-Ti: Hli,Kl,ill'lx. .. ..... ..,.... I 'rzuvirlv-nl IIQILA f'lUlW'lCI.I. ,..... ,..,. I' 'irxi l'icw'-I'ri'.vi1lr'11t I'wIi.'kNl'l1lS H.XHNWl4II.I,, . . .S1'i'llllIl' f'iu'-Prmizlrizt I'wlt,1Nl'l'2h l'l'lml1-:. , , .... 1l,l'f'UI'lliIIff Srrrrlary l'u1.m NIli'0liAlI1'Ix. , . .f'urrr.vImrnliirg Nr4'ri'f11r.1f .XNNIIF lfuiim Illwu x,, ......,........ Trwr1.v11rrr P V1-:LVN XVIIAUN., ...l'riIir' I x L xxx Bunn N. ,. ,.l'1'n.vnr .i1w1r:l:vr.x' I Al'I!X .XXI-TIN' NIMH' HIKAIIY RI"l'lI lffxlicw Xxxxii: linen- .XNN11-1 l'.xnm Hiwwx C'i..xn.x l"l'hSlCI,I. lMnn'rl1v Huxxi-XY l'ix'1':l.Yw liiumx .'XI,Irl-I Chxxiuux 5XHAIl f,i4:ic Iiiixm' I"lk.XNl'l'Is Dux Nlmuxi G.xiciii4:'r'r llimxxm' lhliiixxi livrli lfxsmxrx f,m'ls1-: fil'IGOl' IIKANVI-Th li.u:xu'icr,i. l'XIKllI,lNI-I f1Il.Xl'NI,XN Ihzmzx Cir:-:lmAN'1' 'Suu liivzinwuicii Imlclxlc K'1,.uciQ l'il.IZ.kl4l-I'l'II IIAL1. lIIil.lIC BI,U'li .YI-:mils Vunn i'il.Y,X IIICIKIIINIQ Ili:-:mix Huw I,1c'1'i1.x l1Hl'l'II.,KXIb l'.x'l'il1cli1Nl4: Hnr.m:N Ninn I,1fif li1..x1,ui li lfmxlni i'ui.m' JXNNIIC f.m'ls1-1 Ihzlililxia 'XVI'lIIClHNlfI linxxls I,I4Il..K l'IHlWI'II,I, I,l!liU'l'IlY HxA1xlnNl1 lh'l'I'2I.I.lC l5r,nx'rux I,i1.1.1.xN linux NIYIKA .hvnlzs High f.ll'f irn Epsilon Chi Literary Society BAMQAHA .IAHVIN SARA KAY X1-tLL11-: KELLY I,UI'lsI-I Kmxitx' IIAm:L KINI.,kXX' I,u1uNl-: KIXI.AXl' FHANCI-is Luv!-X I'r:A1u. I.x'x1AN I-'1eANc'i:s xI.KI.I.ARIl H1,lzAHrtTn xIARINIEH CLARA Br-:Lui 3IAI'I.T5HY XYARDI-ILL NIAXXVI-YLL ful-'AL BI!-TNIIK 3IAY f,I.A MlLLr:n BI-1ll'I'l+IA Mmm!-t KA'rur-:MINE Nlmnui HAHA Muum-I AnA1.1N1-: AICixR'l'HI'lK xIUI.I,Y BIi':XIi'l'llI'R FLIZAMZTH 5Il'INNI' ANNII-1 R. NI!'I.AI'HHI,IN HDNA NIl'I,AI'liIlI.IN Eiyhfy-th rec .Vw m hr rv XYIRHINIA BIuI.i:AN I,ui'm-: XICNI-Ill. NIARY XI4'Nr:11. ANNIE XIvQI'i-:HN I.n1s Mc'I.i:AN xlilil-il. XIcI'uAr'1. FnANc'1-:N MCHAI-7 POLLY xlffvlll-iN1ll'K .H:ANl-:'rTr: BIl'I.AI'liIlI.IN HDNA N1-iw' JEANH-2 Omxxuz L'H.AuLu'rTr: PA1N'rr:H FHANCEN PAlsLEY ANNIE I.AI'RII-f PAnNL:1.x. SARA Rnsr-: P1-:Tx-:RQUN VLIIRA l'H11.I,li-- I"RANc'i-is Pr'mv11-i lfxixu Iimarznf 1'-RANC'l'15 HHYXULIIN FIIANKI-IN RICHHUNI7 HL:-:Axim Hlllil-ZHTNIIX l':I.IZAHI-TTH Iiuuitnf NIAm,Am:'r HVTTI-IH NIANY YVx1.1-:Y Scu'r'r xIILIJRl-Ill S1f:I.1.AnN AnN1-:N SAIITH C'A'r1r1-:urNi: Sxirru BI.A'r'r11-: I.i:1-: Sxivru JANE STAINIQAUK K.5'I'Pf STEWART IJLLIAN S'ri:u'AuT NIAiu'1-11. Svrvm' NI.A1zc.,A1zm' Symzs Ilmuvrnx' SW!-INDIXIAN HELEN fiRAY 'I'rn,An R1-tul-:CCA TVRNI-in IJIVINI-I VUN CANON xIAXINl-I XV,-ADI-f RVTH XVILLIAMN NIAINIH XVILLIN NIx'n'r1.rt XVILLI4 ALICI-2 Num. YVILNUN l':I,lZAIil-ITH XVIINON liw:I.YN YVILNUN S'ri'An'r YVILAUN 71-I 7,4 William Bertram Scientific Society fJ4ffZIK'l'l'.Y 4 1,A1n N1 Ar. I' 1.1.15 ...,... ...... , ...,.....,... I 'rfuyirlrln Illl'ISlfI Vim tfxxux. .. . Hx NA I1IfIlI..X C 1mw1c1.1, Sum IXXYIII .'X1.11'1: G.xx1x1uN NIYIIA .hrolis l,IlI,I,Y .IIINICS N1:1.1.n-: K1-11, IA' lhzi-11, K1N1,.uv l'1H:.x1z1. LYMAN Nm' B. l'i1.1.xmx., . , .Srf'r1'l111'14-Tre'11,v11r:'r . .... I"m'ulfAq ,lzlrixrr .Ur III lwrx l'i1mNc'1f:s NI.x1,1..x1c11 V 151-:11'r11.x Mimlu-3 V11m1N1.x M.xc'I.1c.xN I,1'v11,1c BIvI,1cn11 l'11,x1e1,n'r'1'11: P.-x1N'r1c1c l'21,11.xNu11 Ko111:11'1's I,o1'1514: Vox lfxxnx A It 1114:1,1. M A xw I-1I.l. Elglrty-fn11r if liiyhly-X1 rr I IIIIIHIJK ill ls I"I'll l'.XliUI.INA C'I,I'n C:I.nm.1.x 11,111 . I E1yh!y-.wif rf if I-K iti- 'T' , BQ. A Q 4 I 4x 1Y, B 1 Mkt . ' 1, A 'T 1 li I 5+ ' 4 , ,I 1 ' F Q Q f x N 'T f . ff NIA Y CILA XI11,l.1-ix .... NANCY fiYDE, Eighty-seven Tm-:LMA Buss RVTH Cksmux' LAIRENA CLARK CLARA Fvssl-:LL ISAHHAHA .hkvxs RADA Moores Fhe Squad 1i1.r:Axuu Hun 1-zlvrsux Aux:-gs SMITH liwrlrrzlc SXYANN .I1'1.u '1'.u'x.uu LOUISE VUN CANON Ev!-:LYN YV1I.soN , up 7 ,....f'l1 ..,,1.v.vi.vtanf C' If' hlrf , YLXV yy s Ja, V I I. l ., g 1 Nl 1 rs 'f ' ' I I . v 3' x 1 ' fi' if. ' ,---Q, 2.2 Y N fri- w. ff-2 i,:f:i,wY?x,,,,-,..-,.--. ,. ,M VV.-..,K4 ,'-Qxlxlpvr ,H V .U.'mln'r.v I"lr,xN1'1cs RIFIIKIHNIY .-XNN11-I l'.x1elu lilwux ,ll-:Ax xI4'I,,XI'IlIN HI"I'Il l".xllc1-:Q .XI,l4'1-1 NICICI. XVILMUN Luis M1'I,lf:,xN Hum l'I4:'l'mcsuN l"lc.xN4'1f1a NIIINHUIC l'1c.x1e1, INAIAN l'f1,1f:.xxun IIVHIIICW ICMA II1-znnlxa. Ii.x1e1x.m,x.l.uu'1s I':I.I,.X Imp: 'l'.xv1.mz l'.kIHlI,lNA f'IlAl'M.XX l"u.xNv1cs Nlclinz RHINGICRN ID.-xN'l'zl.m: Mus. YVH,1.l.x Mmm, Ilirm-fm' .N 51111411-VI Glee Club ,Urn1lu'r.v .ll-IAN NI.XL'.xI.l,lh'l'lill H1.lxA1x1-:Tu YV11.suN l-IH:1.x'N YVu,sux I,llI'ISl-I Pwr!-:,x'l' l'11.1z.ux1-:'rH NIVINNIH x'1R.XNL'l-I5 Prnnll-2 l":LIZAliFI'I'H Snxmznmx lil-ILEX H1,1z.usr:'rlI XIAIKIXIER NANNII-1 Bums NI.xm..xn1-fr I'Iur-Lurr NI uc'1'lx S'rl'c'1n:x' gh 111,71 Im' .XLIHZ Cinnmx llmurrux' Ilnlxmxlm l"R.xNvm PA1wI,m' NI.xn.mnu: XVI-:A'r111-:ul x IILLH-1 l51..u'n Hr:n'ru.x Hmmm: K.X'I'lHCRINli Momni .Im-1-:Pu1Nr: .Imcxmx HAM' IgLl'l'f SMITH Rrux' NICCI"I'L'IIl-MIN NI,x1uaAmt'1' l5I,1'L: .xunu4:'1' IIum.1x,.. . I,m'mf: NI:-N1c11.1.. . ,. NI.KlKH.'kNl4I'l' NIl'.XH'I'Iil'li X'IX'l'Il'I Umm ....,...... Day Students fIf75':'1'r.v .Ur III lwrx Y W Prfnvnlwlrl l'i1'l"IJI'A'.X'iIll'7If I,.u'nA Anim' lfxnun: Iinuwx ANNIE NEAL limelulila ll.-'klCllI,INl-T l'llAl'Al. Alu B.xxLm' I,llIA I,.-xw l'11.wx1. Hmmm B1-zvlxux-:xc .Il-KNSII-I Umm l":i'l'l-lLI,lfI B1.ux'ruN lixrxm f'llLIf'ZX . ,.S'm'rf'!z1r'q mln' XY XX HSI! I't'I' Nilzrfy Day Students ANNA xIILDlH'ZU IXANIICI. I.11.1.lAN IDIXUN :XGNI-Ib l'11.Ll-:REE 3IAHTll.-1 HLLERBE BIIRIAM G.um1-:TT ANNA Ihmxox RACHEL HERRINI: II.-KRRII-I'l' IHIODGIN C'A'rm-:HINE HULDI-:le SARAI1 KAY NIAIQGAIKICI' Kllc1u'.xTHIr'li FRANCIS Luv:-: L.xn1uE LILES NUNIE I!!-ILL I.ovlN f,Ess1E MAE BIAL1.ox' CAIUQA Mun' QXLICI-1 M1-:.xc'1n-:M xl.-UIGARPIT Mr.-Xu'r11r'n :Km-tI,1N1-1 XIL'ixK'l'IH'lK NIol.I,lE xI1'.'XR'l'Ill'l! M1-tl.n.x xIl'I,AxNIlCI, xIAHliARE'I' MEFAIJHI-:N Suu NICFADYEN I'11.1zAEET1x BIcINN1s NI.-XAIIE EDNA xIt'I.AI'liII Ninety-onf' BELLE BI.u'LTsnx' LIN JI 1' Ill If 1' FS JANE NIvNIx1,1,AN NIIUNUNI-:'1"rx-2 NIcBI1L1,,xN I.Ul'I4I-I MUNI-:1x,1. xIARY MvNE11,L NI.-UH-IL BIcPlmI'L ANNIE HI"ru Mc'I.AI'ullLIN l'A'rm-:KINE xIL'PIiAl'I. VIRGINIA BICLI-:AN I"nANc'l-:s XIl'IiAl'1 lI.u'n1-: N1-:WTUN NI.-XTTIE Omni E1.IZAHIfI'I'll CJYI-1liS'I'RlCET XXNNIE LAVRA PARNI-:LL NIARY RAY Hxnm IDI-IAN Rum-:us XI.umAnET Bm'r'rnN Sllilii Iirln' Sxxrru HEL!-:N ffl-RAY 'l'oI..alc XIAIIIUN YIQUXYNSI-ZNII Rl-ilu-ZL'r.x 'l'r'nNEIc My H'l'I.l-T XY AI,'I'PfHS NI.-XRY Hmxon YV,x'rsoN S.-xxu XVATSON 5I.umARl-:'r XVILLII-'UHIJ BUNNIE XVRIUIIT 'vvx "' 6 Senior Scribblers NA Ihxlrcxu 1 II .,.. . .. . ... ...... .... I 'lliwf Swrilu K.1'I'Ill-IHINIC Hunan, NI.xn.runl1c W'lc,x'1'll1-:1cl,x' I,l1,r.1.xN h'rmvfm'r .Xmcr-: NI-.I-TI. W ILNUX l'.I,IZAIil'T'l'll W Imux ,Y1Hf'I'l!'ll1'n ,Ns ff' fi xf , IJ Q' 'Fl-yn ' ni' Athletic Board RVTH FAIR!-IP. .. ............. . .,,..,.. .. .... Presiflwnf I'iI'XlCl'f Tmmp x .... I'iw-Pr'-.viflmlf Lum-tx.x f'1,.xHK... ..... Trwaxur r KATE STEu.xx:'r ,... .... . Yfvrf-tary X1nf'r31-tlzrrf I mmm NIM nm, ........ . l"n.xNr1cs Illulmoxn Anim: fiAMMON. .. J.-xxx-: S'l'.x1Nn.u'u,. nw, Ihmmx ..... Cheer Leaders . , . .fnllf-gf ,,..Srninr .lu ninr Sulzlzrmmrr , , . . .1'vfl'A'hIlI!1Il A'inf'fy-fmn Heads of Sports Kxrlutxclxl-1 Muum: ........., . .. ,........ lIuvl.'ry .h:,xxr:T'r1-t xIC'I.Al'liliI,lN.. ,.,. lm'm-krtlfnll c'HARI.0'I'TE P.xlx'r1-in. . , . .,lin,wl1all Auxyis SMITH ,..... . . .Trunix NIAY 014 HlLl,r:u, .... Ilikinff PEARL Lvxux ,...,.. . , . .,lrv11f-ry X1 n 1'ffl'fflAf' --AM 4 Ivil- .j V ,,r"' Y' . f , I ', . :N-5-3, J 'Favs xg 1 ll 2 - -510 4 ll f 444' f f ,f N' 4 A . .QM -' ' "'li11'i Hockey Srcxmu S1'r1r1'.v nior .. . S Suplmuwrl- . , Zi nior .. .. . . .. IH l'll'1'SlllIlJlll .. ... . , ... I In Nllltl' ol px':u-tu-v llUllSl' :mrl lll'JlCtll't' tr-nclllllg. tlu- 5t'lllU!'H turm-ll Ullf wvll lm' vkvy. llllll'y nliml gmul wurk :xml th.-ir Ullthtfllllllllg plays wvrv mmln- lN'tXVl't'll thl- ft wing :xml ll-ft iusizlv---Ilvrrillg' :xml lvilsum. Scum- claim tlmt flu- lurk of tlu- 'lln lllNJIllllt'Jll'1'll witll tllm' lim-sl llnmfu-rf .X'l1l4'Ijf-vi r Hockey .lrxlou As'f'IlI'f'.K' Iunior .. .. 17 I"rrshm:m .. .. 0 Iuninr . . ,, ll Sophmnon- . . . . 3 Vuninr ....... , .. .. . I Svninr , . .. . ,. 1 Thr- Junior tm-:nm had :1 good pvppy sq-:xson unch-r thx- 1t'1ldt'l'9llilT of thu IIl1iIlfiQt'l'- Ruth I'y!lil't'i. Thru- we-ll lrluycd QIIIHVS hrought tIlQ'lIl thx- Clllllllllilblldlili. :xml glorf to tlw Blur' :md Gray. "Rl1tl1iv" simply held tht- fczun tug:-th:-r. :md vu-ryhmiy lllilyvd work hard nvxt yvur. Xin Pty-.ve rfn thvir l1:1rch'-ft whn-11 shy was on thx' fivhl. 1,1-tk ke-vp it llll. Bulhlogx. za nd I l . r 1 Basketball 'l'l1v Sa-ninrs, wlm lmw- ln-lcl tllv Vllillllllltlllhlllll sinvz' flu-5' uwre' l'l'l-slum-11, :url wrkinx' : LL lnurcl ilglllll llllY vvur. Ill:-v lmn' l1:ul pwwtnv-nllv tln- vum' hmmm :1ll tln llll'l'. :null ww :nw luulung turn-:ml to tln' g:1u1m's Nl'llll gre-:lt m':1gm'1'1n'ss. ll is tlu lust timv uw will nn-vt Ull ilu- tivlll, tl-um. an llu yuur l wwf' rms' Hnnrirvd Basketball .IVXIUH Ihr Junmrs lI'lYr'Ilt won th-A L'll2iIllll1HIlNhlll. but thfx NHTIIX lvut up 1 gum :md play :A good 21iI11Y"t'lL'iHl. II01lK'Nt. :ami quick work. WX' guvv tlnvm :1 war: u X'x':1I'. su Vllllll' Ull. tt,.iIH. lvl N :lu mir fwwf IIINY. Une Hunfirwl Hur Basketball SUPIIURIIIIIIC vll. S0llllUlll4lI'l'h, you :nw uluing guml work: kc-vp It up xml vnu wnll lmvv tu :lu lt if you urn- going to follow tlu- pam- tlmt your "Big Sish-rn" llJlYl' wt. Om' Hzlmlrcd T100 Basketball l"lll:f-llxmx lvl' ll2H'Cll'f St't'll vllll plan' ill 'ill lil'hl'l1ll giilllt' yvl llllt It Xllll lr: ls llllltlxl lllll ls good sports :le you wurn- ill llnclm-v. vnu will Hl1l't'lX lllllu l llllllr lur YUIITHQIXIN llltllilllgll you lluvl- Ftillly :llrczlllv Illfldl' lt. Une Hu ndrell Th ree Archery ln spite' of lu-ing urn' lI!'N'l'Ht slmrl. .'Xr'1-ln-i'y is uni- nf tln- nimt lmpiilnr, 'l'ln Xrm-larry Clnli is live-ly and wialz- JINYIIlil"tllllflIlllIl!'lliS. L'Ulltl'9tN. trips to l'inm'lnn'st nnl lmving lvig pm-uplv ln-rv ill'l' only :i fvw of tin' things tlll'5' put un. XY1' :ire lIltl'l't'?-it!,'ll in its clr'x'r-lnlninwii. :mil from ilu' girls on tin' fungi- vzivli mlziy we' :uw vnrifimlviit tllut wi- :nw wrrrr-wt in -.swing tlmt :wcln-rx' is in tln' firwt runkx nl mpnlnriiy. mn' Iirrmffwl Fuzn ,gh 'J ...VJ ,. , ,.--.-. Tennis 'flu-rr lm, lwvu lmusmll intl-rvst ill tu-unix tlnix yu-ar. XYQA NtIll'tl'Cl ull' in tlu' full NVltll lots of lwp. :mul :ul :ulmln-cl lt'Hflll'r'. 'flu' ln-ginllvrs 1-lass. 'lllll'l't' is tu lu- :1 ln- ginncrs tuurmmn-nt curly in tln- hl7l'lIlQ. :mal ll luvixlg wup is tu ln' :nw:n'cl:-cl tn thx Clliillllllllll. llvrak your C'llZlllk'l' lN'QlllllQ'I'h. Ot rollrse- wc will also lnuu- tllc- lmig tlllll'Il1llIl4'Ilt :xml we' :Irv :mtis-ipznting soma gmul g:11xn's----silngln--mlmllm Um' Hunrlzwl Fwe' lm. 'J' 5, a IA.. E , S7752 A Clzz I I I S097 I Features I 5 I I f :fp :ML 'fi Qi, ss I,m'm-: NI c' N 1-:ILL nur Ilumlrf-rl Eight P Hlfmlrrvl Xim' sv. 55 XX 14:x.x lI.XNIli.XI'Hll r' H11 mfr? rim' Hunflrrrf Flrwvz 3 w- Il '1 f.1x1.x 5I.u'I.r:,-.5 1 Bs ' ffssb, ' 4 Z? 4 E ,J r fn s Suu Huw: l'l-:'l'14:lcfuN P H11 nrlrrfl Tuw 1771? H11 ndrffl Thzrrprn I-N AI.Ui.HlliII'I YVpt.rru1-11 3 s fl' f U ' 0I'H'I' P llllnrlrfvl f'xfllll'lI4'l1 APSHGT DIVISI 'Q Ifhnppl-115 u u w :I n xl the-n. XII wi fur mum-rn, N. A I f ' llll my Iu.u'lx' Ilrnk Um! kim! Hu' cf . -ki -fx Puls! liwllly 5lumi. 4- an, 'Q -.,..-' .Iusl slnin' nuthin' :mul nuthin' r J, V ' -. 1 .':,j .1 ww- ,. N I Now :Iliff WL' vulvf i -Q: ' 1' 11' I' rum- nu I Frm-xhrnnn Day .Kvtlviiizw Un top U tha' nly Jump! -n -.41 X I xlui hmm- X .Q 1 .-' , V , . ,,,, 1 ,.1,,f , ff xqp, 5, ,1'4.-1 .,,-- ' I ' 4'-n lgiwzsfffii tv-f Ir. , Hrimlgr Huuml, H Ilre-fukin' j ' imm' un I :nughl vis ru. 1 x Q I X. 1 'EF 4. 1 X12- ml , NYIIH1 u xpurl! ," r of .74 'AWE' 4' .1-'ri' I Y 11 T' Hurd at work. l':nIit'nrnizl he VUIIIK' Y All d..g,!s rr-I ul' rx-:My fur :mg- lining! F4 mul n m-sign" l-:mm 4 E 1 uml: un Ill' utllvl' Huh-' Id x plug lun. Ulr:wflx 1- :lull x .-fuk wlm W1 1 Ill u 1 fin! 51-HX girls :ml work. 1.1. Im! what Nw M-:1 has vusi up, VVilsul1s uml inure- nf Hn- Q 1 Q 1 Qimullvyl- wnrlml. L' A 1 rx r A - ' ' H -K .QT X lom st er xg' R. fx, ' S 'N',',, A -1 w. If ' Y' 'KA Kazaa 'Q f ' , Q' X, . 95 . , s jr 1 ' Q Ivrm' il c'uln1's Hn--f l'llv llulf Inu Illrf lwml lnlnl, vi Yun win! foul llx Vulm' un :lull lu' :1 -qu llnlff ln- wliislx ua- nam! mum- Yugglu- ixn'l 1-wn in it :Imff jlill Ilullulx uv klmw IIE nvvr ull on-I'. X YP ADS llf Jlleel Your Fr1'v11rl.s at TOVVNSEND'S PHARMACY Tlw Kmull Sllllf' Wm- Always Him- Frfaslz HlIlll.lIg'.Sll7C?l'f!I 111111 Norris CIIIIIIIIIPS Parker 15011.11 1111.11 P6115 and Pf:'l1t'l'l.S Spalding Athletic Goods XII lI1e- Igllvfl 'IIuIIc'I II:-nlllisilr-N-1111111 Nmnc. Shnni. Hnulriguul lfulx' a11sI Huflnuls III l'l'f'Sl'l'I'll1IA4IIIX Fillwl f,'lII'1'.fllllVY llllll llllllllllll-I 115 lff'g1'xl1'rwI lll'llg:2,l'Nl9 JXII IIN- Imlvst xhigillllltb u1II Iw luuml on Hur Nm-nwlulul We Ilppreuiufe Your BZISI-116.55 E ID KSYABUSNKD ' II59 'hnbiz Konami IYUQSLVI Pzzrlvrzugv ' .'1fIlll'C'i'ilIff' Your FUR Ql Iljlx' Rh'l'h'REXf,'lz' un ull Iuwlx mm-Q-1111113 xxumlx. If-:ww ph 11'f' 5. 3-vu uw m'1wlu li l1l1g1 Ily in Inu-4l If W E B S T E R ' S C O L L E G I A T If X, .-..- .- , : 2 -I 2 e 'CPM-lean 1:12-5, If 37? -'f 1-f QA -1522 72- f -.I n 1 f"El1?1fE'ff.f5'f5f'YA5f"f5f."-Y' Sv-1' il :il yrlll'VHIIUQLK'Il4r1uIxAl4rl1'1ll'MlIll lm l11Iull1mti1vI1 In Illr' pllIrIi-Ilvlw. I'l1'1 Nlwvxlxwlm luugv- ll xwu rmllu' Klux umulul 11, K If. NIIIRHIAXI 4fllXIl'JKNY Slulillglflvlxl. Ulu-. Y 'I'we1w Miles From lflora Nlilfllljllkllfl P1'6SIJI'I61'lHI1 Junior College for Hen mxiox. xomii I:.xHo1.1xA ITS PROGRAM PROVIDES :X C'1lIIIlllllLiIlUIl of Chriflian lllllllt' gilxnufpliere in the lllfllltil' eflurutiolial life of its atuclents. -.-X planned gap. spiritually. aeaclemii-ally. athletii-ally. unrl clieviplimlry. I,nr-tween high st-Imol and unixersity. .X standaril au-retlited l'UI'I'lI.'Ullllll preparing for the junior I-lufs of u standanl senif lr col lege. Other t-ourfes preparing lor husiuefs. etn- ,411 ,lIl11etz't'5f.Ilo1ler11 Bul'I1lil1gQfReaso11uble RllfE.S'.g0llIF Svlvlllzvlp For catalogue and further informatiini. atlflress R. G. MATHESON. IH.. All.. Presiflenl NIAXTON. N. C. IVIAXTGINI DIL G FERTILIZER CQ. lil HI-QRS OF LU'I'Tl.IN Sl-II-:IJ Ilunujui lurfrs nf "CAROLINA BRIGHT" IQI ITTUN SEED XI EAL iinr- N--. l Xlaxlun. X. Norment Motor Co. llIv'nrp4-utr-Il CIIHYSLEH nml l'I.YNlOl TH DEALERS PHONE wo I.I XIISHRIIIX. N. I. Un.-'-flop 5e'rz'i43P The Style Shoppe If here luur Palrmmge it 4111711 w ,-Ipprw'111lul ou mill live pleased with I-ui Styles. Quality aml St'l'Ylt'f -Isl: nfhefx .-Hum! I s IAI RINISI Rll. Y, I.. PIIIIXI-Q 130 XX ILXIINILTHN. Y. I.. I-WAX I-:TTI-IX ILI.I-f. N, tj, CITY OPTICAL COMPANY ELPT-Yflllillg Opticrzl l'nvr1plmnx fzflml Irwurrllrlx l.r-n-er llupliualr-II In Nlail RUIVIFORD BAKING POWDER Has Brien Use-11 for IVInre Than Half zz Century by ITUIIS-Pkf'PIM"I'5 Whu Knuw and Appreciate Quality ll IS M1141 In .HI l,rm'er.s Uvfln ffulvr lu lfle' Bvsl Trmle' HOWARD-BOBBITT COMPANY, INC. Snnfnnl. N. 11. Fay t'llf.'YIllt'. N. lf. ll"Hll1,h'S.'ll,h'RS IUBBERS FINEST PRUITS QUALITY VEGETABLES NIXIIIIIVII mul fIlIl'lPlf'll in Tue'111'x-eigfzl ffuzzrlliexu JOHN F. M4-NAIR. INC. INIIfHlIH.'XNl'5 uml Cl Yl"l'f IN lil Y ENS l.XlRlNBlH1L. MIHTII l..XliUl.INA THE CAPITOL l,t'l!l1I'!lIIt'lll Stare I'I:XYETTEYII.LIf. N. C. XY +1 If:-.lllxw I I'-TI VI'lIIf-XIINI TIC S'l'YI.l'l5 FUR 1lUl.I.I':1lIf GIRLS Il? lnuilff Tuul' llfllftlllllgt' FFHHIIIIIII P1'l.llIl.llg Cllllllltlll-I' Phlmr- 101 l,l XIHEH'l'nX. N, IL. UH' l'r1'r11 .-llryxlllilzg fron: u Ifullfng ffnral In ll Cxf'll'.YlNlllFf Iuur l'ulruur1-ff' lfx .5'nfl'1l'tr'4f T. IVIIKILL CLOTHING. DRY GOODS SHOES AND XOTIONS LAIJIES' READY-'l'O-XYEAH MILLINEHY Rr-LI Springs. N. If. "THEY KEEP ON COMING-' Ifwrxtllillg to XXYPQII' for XXIHIIIGII and Cnllr-go Girl- max ln- Inunfl all lln' I FASHION SHOP ' Price Quality Slylw An LlIIllP8lill3lP Clilllllllliillilll GRAHAM COMPANY PHONE 57 RED SPRINGS. X. C. A WEI.CONII'f flICflHl'SIEI' ,'lg6'IlC"I' Always Auaits tlw Faculty anfl Lnmlwrtun. North Carolina ,411 Kinds of Insuirarzre Fifleliry flllfll Surely Bonds Consult us regarding your Insuranuc I'E'l'IIlII'FI11PIIl5 Students at B. C. MOORE 8: SONS If! 0 n lrrv' lzmlily Tellx ll if Prim' Swlll Yun Will Final Ilwm Il:-rv I'RI1.II'I -tlir Ifrivnrl nf a Day QI ALITY -Iliv Ihnmpaninn uf Y.-M. Yuur Hvadqunrrvn R. C. MOORE Sz SONS LIBERTY MANUFACTURING CO. Home Ilmlv Fertilizer.: Collar: C inn in g Pllflllf' 123-I Red Springs. N. C. HAMMOND GROCERY COMPANY Wlzfilesrzfe Groceries l,illIfIIllJlllAg. N. C. fl Cardiol Ifvelcnlrle .'lll'0IlS SMART ATI-IRE FOR THF M" 4' COLLEGE xnss BANK OF RED W A w SPRINGS I' LEHHMAN 5 BIG broma Eerahli-hP.l won IIAPITAI. AND SI RI'I.I 5 543,U01'I Iflfmlllfi Hay Slrwt I",-XYET'I'I'fX Il.LI'I. N. ll. Haw 1 , HIGHSMITH HOSPITAL IVAN LII LX II.l,I,. N. li. BRANCH BANKING AND SUI TRUST COMPANY I' ,xx ETTLX II.I.I-I. N. I.. mlmul. ?wIOlI.4llNl.lHI plus illlll I'1'ulllw. ?mO1LlIlNllJIl I:l'NHIlI'I'1'h UU-r SIA HX IIILLIUN5 USIIIJ' lm'u1lLl'11,g um! Truxl S1'l'l'I'1'1'u CHARLES MILL COMPANY 4 Ff111c'iP.S -z RICIlSI'HlN1'lS. Xl SANDLIN 81 COMPANY. INC. Ifllzolesale GROCERIES. GRAIN HAY AND FEED Pllulw S397 I"AYIfT'I'IfYIIJl,I':. N. C. NUT IU THE STATE BANK L.-XI'RINI5l'RlL, N. 11. Bfllllfllllg Serzfive of All Kinds XIAXTUN, N. lf. RED SPRINGS DRUG COMPANY Heurlqzmrlerls for College Girls CANDIES---lfllilnlarzlx and .IIIZFVY Linvnln pl Cunzplvlv Line of Tulle! .'Il'lIA1"lf'.Y nnrl Sll'lff0Ilf'I'j' IPUIINTAIN 5I1IRYIlTI'Q I'NSURIJ.'XSSIfIJ lfc' Hllmllz' .Nlnwilll Inf' f.'l'z'rlm Unlwrsf lflurlr flllll' Ifnulrl "E1'4'H Ifllrxm' ,llrn Cul lxnunw ilu' 1'lnrf' 'Dvliciozzs fuzfl Rpfreslzilzg . THE 1933 WHITE HEATHER lx lfnunfl in u KINCSCRAFT COVER A llmlglzzwl' 11ml l'l'mlul'r'4l , ., ' . V ,A , . I bv Zh., . ,, , , Y 'ml' MI kmfpsl-UHT swiss, mt. P2151-nz.-xillf-. N. 11. KlN1':s1'oRT. Tl-QNNESSI-Il-I The PHOTOGRAPHS IN THIS ANNUAL WERE MADE BY DUNBAR 81 DANIEL In w-ww rpm'atP1I 1552 I"-n'r:'rTm'll.1,r: STREET RALEIGH. NORTH CAROLINA WE SPECIALIZE IN COLLEGE ANNUAL PHOTOGRAPHY FINE PORTRAIT5 PROMPT SERVICE FLORA NIACDONALD COLLEGE min svmxcs. wmu C,'XROl.IX,X ,X SENIOR COLLEGE EOR WOMEN N--.lr E.nw-lmw-ull". N-ullu-in l'ine-- .xnwl l'mv-hurxl, Ilvllilzlful l'Tlllhllv'. lv-.xllhful num-ml -pr.np- .ami 1:-r1mlL.alwl:' hu-.lltll rr--wrvl. Thi- .m-l Ihuluay uunvw-Iifvln-. I .Nfrlrlrlnrflt .Nfrzmf 1 lvmflw lmllruf for lfrrnrrf. Flrf-ng f.:-'llllu 4Qr.nlll.ilv'- ul wpl-'-I fur glmilnule- xx-nk lsy lm-ling lll1lX"f'Tli"-. 1'l.1-- .X lmnlua-r-' wr1sHr4lv- H--un--Iikf' Jtrxmw-plxvlw-. P'-1-fvn.1l allvnliv-n hr -tu-lf'm- In rmulwr-. lmrufwx H174 n ff limlwv-I-vl' 4-f fxrlx. Hmlmvl-fr 1-f Nlu-11. li.u'hf'l:vr wwf N if-mv' 'Hwm Eu-vi--1ni4-I 11'-glwv-. A lun-xv-41' N-rrv'I.1r1.1l 14-ur-v-am! .1 uw-yval B11-ill:-W 4.--uh' I1l1f'11M, Nkimul phy-im.1! lim'-lnr an-i 1-uavll lm- gf-rwral -up'-ni-i--n nl' -'wrt .mfl plmy-iull ruining, Arrhvry. Iva-1-wtlwall, Iraq-lull. lmmlu-s, -uimmmg. lrnm- lxifxing. vfh.. Alf- r-rllwv'-I In -fax--11. Smial -fflulnu, Rf-4,-pliurm-, haw .ln-I num 1-ilu-1' -H1 ial IAunv'ti1-n- au- lmlxi-lv-I .xl II1.-full.-g'-. nlmilv umm luv-5-il.1lvI1' .in-I vl-'liglmtflxl llvvnn-x nf llle- ulizvn- lvl' Il-Al Spring- .nr 4-pr-H I-v Ihr' -lu-lfnl-. lT'1'4If' l'r11nm::f'. l'atr--nm-:I al pw-v'nt in ninv' -1411+-N .mal f-'ur fun-ign v"'llY1IfTl" lv-ur lhf-u-anfl JIUITIIIQIP' dn' r-11".a"wl Nxluwhilxlly ga- ly--n1w-ln.1Iv'r-. nurv--. lmarlwl- vliv-Xilian-. lx-vruv :iv-in--vwftrariun agfnl., .mini w-rk--1'-. llxi-Ni-marie--. .md in mum 1-Ihr-r uw-lu! 1-rwtw--nl-rv. Tlmlunlr Llzfzrgf X, lf:-1' f.1I.1lwguv untr- Hfixm G. BEDINGER. 1fw1,1,,,,1 FLORA NIL-XCDONALD COLLEGE Rum svmxcgs. x, fi. SEE THE LATEST REAIH -TO-WEAR BELKS DEPARTMENT STORE L'IOEl3TTl1lN'G for the COLLECILQ GIRL Nl QLEL LAN 50 to 55.00 QLEXLITY SERYICE NTU :l1llIl'Pl'l.llfC Your Putromzge I "W ' X-.mix xxx X , wgsf--X XX YQ., V, ,X N f X. Xxjfqxiieg - ,424 X155-ff' ' f f ff L X ' X 0: - X x If 'X WX 'w f YQ-f 1 K - X- LX X XX QXXXV NQX'2'y,,XX' 1xX2W1'i A ' i s xxi, X ,:1fx4- 6 XX. Y X BUILQERS D S E Q 'X .,. XX V Xff , Q Xx,X XXX, Xfxw3wX',3NfXNN W 1 WX V.z?a7? H I X! 6 'XV' X X- . XXXXXX VT' X cr!'X uf f X' f'Wf7 w1.XXf 'X' 'iff XX " - - X X! XX ,'fX ,f XX X W W W W W nt" "'X', JxX 'X Q, X 'X'XUXf pl X frw W af ffff X X 1. A X X I rw rf 1 WX X pf XXXXL XXXWX XM' AX ,X fy ,. ri XX QXXgX3'fWAEi1 W, XJfs,!,QX'X,,f,jXXfAf4yffAf XUQSX, V N-MXN, L jig gfi,fXM,XWX,,f : X- X wx XL, ' ' 'f,fXwW l x. H V V I' f 5 I 5.gXX'Xk XX X f 1 - XIX:-7rX :I ML pi VPTLXQ 3,1319 4 ,H XX X l X M ' 'QXVHN sy I . A wg f15lurr'gTiXlHVX1ij X?i U UK U SQ '1fluxf.XX-XXX1 lr l.- .9 . XX , X XX ,- ,JXP K ,. X pl:-In-Xlv XIII'-H 414'I1i:-xlv:v14-:Mllnllllngilxil 'X Q-A :V V, ,fX, X51 rw-ull! gum! alwunnplI-llmr-nl. 'l'In- WRX ml JH , MX ., I X X My ,WI , w XX Mfg ,wr .xlrllnlx lu xx:-.lw lllz- lllnvgnl- ul lIlI.lgI- ,Www Mi: 'fling'-if -,gm - .fx V' 7 MIX -vw Illlllvlll inlu lllw- hlui-hwl lalluu- ls wqu.1lI5 MHXLLXXESHMH NNT' Kiki 4 , If H' X V' fl IIIIIIUIILHIIX 'X 'MFT XXL I 1: ll lub Iwrn ilu' lrlixilzpv ul llu- If 1 . Wfffcr' A Ax! X' iw: if Ifmxumx S Ihml mulux VHXIVXXN In fn- HU 'K MY' ,ff f1"'-X, fj , x 1 ,ffm , N i UIWILIII' hilll lln- XX luilv llv.1lllv'r Nlull' in fy L'K,fj,,K:' .I - X llhl-AXE .XIX-,nlingg Ill:-in xinun inlu lH.ll1'lii1l imnn. X X fQ5:'Z1!J",f!,fW7 1 Q -, R . Null Xnmlu-luliml ix nm- nl lln' qxxfk Uri A 3. Uxlxinlm-'A ulnivll pnvvwlf- llw I1ml4l1ng.Xi E X y1X4XX'fff1Jw1-fig 11 -:uw-v-xilnl lYlINiIN'Hm mul lx :1 'ml ni X LL,f'fw',- j fl 'V jg X ilu- uulIXing1 pwliq uf ilu' Iflmxlilxs S Wfxfgwxmyxxlmx X-law 1- X VSEIIIHQS Hlzm l.II'ltlX lf1n11'xNN. XlWW,'X! XgS IX, Fi' TH lllnsv Null? :If--ning: Xmxlplvll- ml- lLiiXQjv,W,Mtl'nkyWkxffwjw! XX Ig 'vp-lullm1. ur- UNH mlm-xr-ull:-fl -1-xxlu-. I if-J XXX'!"HlN '1x4Yf'm'gt?.5-X SVU M-51, L1-U. may ln- llmml uf mn, ,U'XiUf:',l,M,' XMQIMmRT"5mffJf!lsf,-mfyji,N Xnlllvlml. 4- ENQHV 'willy' 1.11111-Alffffzflm.X- fx lllrrlwl VV WH: ,' ' N iw 1-3lnxxXx1:n- .K mam QXIVIUX Xu, W, X FI UXl'XQ',.Qfpf'?T, ,Z IIXI l,1zXu. XIIIHII 1 u:ul.lN x X Zz: 4 AA ,fx ' 'X xQfj,,1! 1 X 3 :mg q"llllll IllI'QH"'5 m' W' ' I Hlllf 'I' I' XXX : JM ru 1 wMl'HXMlH1:!HmX W .'. Xwswliqh 1' X X uw f "" ""' -Tmfifff-I .- W "-121222seeinesfQmsf5'!?:f1!!fIv!:H I X JIMXXHJ 4,',f1"X,llIIll, ,. . 1 ,. ,,,,X,' MX "' Hillifll ' 'X ,Eg f: , I ,X , --N I4g y,,,: ,hx ,X 1M w, V ,I , r -I 7 W -WW MW X M hi' ' 'f 'V' "W" ' "f .VJ 155:51 fi if 'Z X X- I .yg,..-:ff 'X If Xl f if-WX 5177: X ' 1'.ifi:f-1'l'--.-2312-1Q --! 1 A X ZA? ' ' "r -' "5 I.--Im! Autographs F ' n 1 1 z Y I 5 B , i 4 ! I I 3 I I 1 K W 1 " 'Y I v-4 1


Suggestions in the Flora Macdonald College - White Heather Yearbook (Red Springs, NC) collection:

Flora Macdonald College - White Heather Yearbook (Red Springs, NC) online yearbook collection, 1930 Edition, Page 1

1930

Flora Macdonald College - White Heather Yearbook (Red Springs, NC) online yearbook collection, 1931 Edition, Page 1

1931

Flora Macdonald College - White Heather Yearbook (Red Springs, NC) online yearbook collection, 1932 Edition, Page 1

1932

Flora Macdonald College - White Heather Yearbook (Red Springs, NC) online yearbook collection, 1934 Edition, Page 1

1934

Flora Macdonald College - White Heather Yearbook (Red Springs, NC) online yearbook collection, 1935 Edition, Page 1

1935

Flora Macdonald College - White Heather Yearbook (Red Springs, NC) online yearbook collection, 1936 Edition, Page 1

1936

1985 Edition, online yearbooks, online annuals 1970 Edition, online yearbooks, online annuals 1972 Edition, online yearbooks, online annuals 1965 Edition, online yearbooks, online annuals 1983 Edition, online yearbooks, online annuals 1983 Edition, online yearbooks, online annuals
FIND FRIENDS AND CLASMATES GENEALOGY ARCHIVE REUNION PLANNING
Are you trying to find old school friends, old classmates, fellow servicemen or shipmates? Do you want to see past girlfriends or boyfriends? Relive homecoming, prom, graduation, and other moments on campus captured in yearbook pictures. Revisit your fraternity or sorority and see familiar places. See members of old school clubs and relive old times. Start your search today! Looking for old family members and relatives? Do you want to find pictures of parents or grandparents when they were in school? Want to find out what hairstyle was popular in the 1920s? E-Yearbook.com has a wealth of genealogy information spanning over a century for many schools with full text search. Use our online Genealogy Resource to uncover history quickly! Are you planning a reunion and need assistance? E-Yearbook.com can help you with scanning and providing access to yearbook images for promotional materials and activities. We can provide you with an electronic version of your yearbook that can assist you with reunion planning. E-Yearbook.com will also publish the yearbook images online for people to share and enjoy.