Finlandia University - Yearbook (Hancock, MI)

 - Class of 1917

Page 1 of 80

 

Finlandia University - Yearbook (Hancock, MI) online yearbook collection, 1917 Edition, Cover
CoverPage 6, 1917 Edition, Finlandia University - Yearbook (Hancock, MI) online yearbook collectionPage 7, 1917 Edition, Finlandia University - Yearbook (Hancock, MI) online yearbook collection
Pages 6 - 7

Page 10, 1917 Edition, Finlandia University - Yearbook (Hancock, MI) online yearbook collectionPage 11, 1917 Edition, Finlandia University - Yearbook (Hancock, MI) online yearbook collection
Pages 10 - 11

Page 14, 1917 Edition, Finlandia University - Yearbook (Hancock, MI) online yearbook collectionPage 15, 1917 Edition, Finlandia University - Yearbook (Hancock, MI) online yearbook collection
Pages 14 - 15

Page 8, 1917 Edition, Finlandia University - Yearbook (Hancock, MI) online yearbook collectionPage 9, 1917 Edition, Finlandia University - Yearbook (Hancock, MI) online yearbook collection
Pages 8 - 9
Page 12, 1917 Edition, Finlandia University - Yearbook (Hancock, MI) online yearbook collectionPage 13, 1917 Edition, Finlandia University - Yearbook (Hancock, MI) online yearbook collection
Pages 12 - 13
Page 16, 1917 Edition, Finlandia University - Yearbook (Hancock, MI) online yearbook collectionPage 17, 1917 Edition, Finlandia University - Yearbook (Hancock, MI) online yearbook collection
Pages 16 - 17

Text from Pages 1 - 80 of the 1917 volume:

If 1 X ffhsg "WS: I .-QRS' H 11 .r 0 L. .0 s.' 1 1. . , ,ix Q J 01- -Sin Q A 41 AN imfvu- 1 1 h NFMQE 4 1 .r ss, x , -- Q 1 J5Q.E.3Tg's' H '3fK.Eg,iw-,gngg ggjkrx ,g'h.g.A, -fun, 'f 'Q - 4-Lxiyh ,'. Epi all ."u , ,:q,'3Q, gut. ., .4 Y r .rr '--. v f nl - Q. f -.. ,-5, -. -x . ' U ,' 415253 , 5'.'W,gi'. UE-' ' ', i' vp 3,3-v,-4 . -45' 4K-5? 4, ,118 -f' vu, -'vp' ur - wif' V,-Z., v, 5 . aka , ,ml 1 , N i 'x. , ,...' 4,2 , -.KL -gs. 5' ,V - - 3, 'A 'fd 4' 5, 5 4. x ' 5" .3.'.z,f ,. If--f , 1 1 'ICT' T 5 -Ak. V X f X11 " 4?',,k'-. 2' .' ' gui' r - "1 NK, " ' '-If: ' ?' y . fb 4 f m . ,: ' M ' -59 , ff, 'X' dy 'nm an , . 1 'tt m M - , mf., ,, ,, X, -7 , , . . I af ' -nc' 1, , 'K .1 A , x - . L Q- Q' , 1 X fly . ,Bi W. I, N , , W . .? .Hg .N I ,. in QQ.- .I 1 . ...X : T- Xz- ht 'A ,- -. .Afg-25219 in ,,,,, 'If .v '-U" 057 ,:1..'. PF ,. A is r u --41:,. ,Vi-Bxqffwm . -ml 193,131 MW' -A 1 ' , . ' 111. '113:1.-Eff. 1".f1X?" 1 V,., 11531 .V,1,. 1 VV.. 1 V-1 1. - ' -4: , r1V' fy-PQEV1tWg.,VvV V V V -' 14.1.19 'qw 5' -. .'wa'...23' . 7 Mx! , '."i'... ,,1f.'1g, Q-,F'x"".f. .vw . . . 1 K .. . x ,. .i.,VV.+- V... -, g..'V1', ..,7.1g.11,..Vq1. ,. 1,1 .. -, xr-1,,,.v -. , .1 - . . - . 4 511 I - 1 1 - W ' , 1 " iv., .11 --.-iw" ,C .3 . '-1.:1.. 11 .1 1: 1. .N " . - . .1 1, - 5.1 1 T.71- .Ia-f' 'wi 551, r fill? -V' 1, 'f . . , ..v.....g . ...1, - . , .. V V. . , ,. ,-. V. U. V . 14,1 NAV. ' - ., V, 11 ...-. Vim- '1 11. 1, 5.V,' 3 , .V:. .guj 'yy .3 + 1V. .,1V,.- V x' . , V 1 , " - uf ' - 1.2:--11 1 eg 1' 5 .sf ' .s , 1 wi! , ,-. ,V - -11-,. ,.,L1 .. A . .1- - --1 - ' 1 J. T9,",': ' ' I ,'gi,5QfQ2e1g2Qj , . vw, 1- . . .. ,aw 31' V , , -4',V..' 1.- 111 .I 1- V ,V -1 1 11- V Vg . 1 . . 1 -"e' . -541 r. L1 'A Z 1" if ., ' 2- "if . QVV. V. -1 V 1 V. Q B .' 5.1 1, .- ' -' .. -' 1 .1 .Q fir" 11 -C 'Q . 1 ..: ' . L ' V 4 X v 1 .Lff .. ,M-. V. fx". 1. gy .1 . x, . ,,,., , -- -1 .1.,.zn. , 1 ... 45. , . , ,,f1,,7A.JV .. VV.. .11.....g1': 11 QQVJ. .J . .V .V VN... , 1, . ., . M4 rw . KV.. V v V. '-Ig, .. 15VVVVV V VV ., , V V,.,4.fV:tH,1 V.V,V. .VV-, 1 V VV.V,V.. N... . ' 'X F' 1 . 1 .1 , . 1 2 Q 1 ' V vig: V VVVri,VV.V. ' 13' '3' - Pri-' V' .V 1- 1 A A - . . 1 . 1 I. 1 Liz'-1 . ,- 'YQ ' ' -.VV 5 V ,V V V V V F --" ' .. I -' ur. -.1 W - .., ,V. 1 ' ' -IEW? '. 5? " -1 1 "' L1- . ' W. . 1.. "f,".. 1 . 111 . yy f ' V 1 . 'ff 5 V. . -. V f f Vx,,,m,.,V 1,V,,, V .14-4,-1 x-.1 . .- Q. . . 551' . .' ,hi U 4 i.:1: "fbi, . '- -1---1, , 1-1 :,-5.12 ,.. 1 - .Ev 1 V 3 -' ' 'fa ..-9-.,1 s. " . ,ag Qfyygrf . ly.-. .'VV,i .'1,9'?1- 1533. -11,3 - ,Jf."f'f ..,V,,. 1 A 1 ...FV , I 1 '1 - 1 fy 1. .. , , - , 1 W-'1, W Lic' '- 'ET f 1-Y 9? ' ' " uf. ' ' 'V,V 'V . .V 1fV.,eV V V "V'j. V ,',' , VgV1V" . 1' 12,7 ' : 1. .10-1 ' - .ng . - -L15 v .- If ' , 1. " .. . - I ,' f4f",5'L1iI'1 ' ' -5- 1 ' ' 15 "Wi Hy" ' .354 'Gy ' ,-91' Ti.. -1 :N ,3 1. if -QQ.. :V I, V5 fb .QQV .V .. ' 2 ,'1" ' ?,v:f11,, nk' " ' ' ' W. ' VX V V,:h't1iVV:- V V , .', 1: ',r 1' ., 1.' --f L :'1...1-. 1 ,. ,, , Q. .VV.V -. , ' . 1 V 1 . ' .1 Wi -. .. 1- . ..fff-1-11 V 'gl' TYV 1.- ..i 1. 'I , V . 1 1 . : ' ' .fi 4, 3 , 1,ef1,.,W uf .j 1 J' ..g' , 1f11 1- .,g ,-s,,'1- ' " 31+ 1 Q' gm' .4 1. '1'. ' 3 , j,.1".11 -'fQ' . .45 . . .. sg- 1 1- A .1 . 1 11 -1: W ' ' ' 1 '. . -. V V 11ViV.L-fpQfV1V' VK VV 'X' . if V1 ' ' ,V VV,V,4.VQV. V,V.VV1 - 1. . V V. -fVY'CV.G 1 f , V ' V 1-sg1V.:V',.:1.-.1 - ' 11' 5. , ,,1 . Q 3 - . 11 -r ' 11. .- v- .1':?.f 1 .af-1 1' 1 VNV V ' ,QV..VV V V VVZVI. .V .- 1 ' +,1V'g - 11, Qc 1 ' . fl ,, " , - 5 .1 " 5 ' R 'lf-nf , Nw.. 1r ' ' ..- .1 . 4. 4.1 11 , 1 , 1 .. . .s1.,m: -. M.. . up ' ' 1 +1 A "JP we, . - 515.1 . 1 ..-1 9.1.-.f-. q , 1, -.1' 1' Nr- 1 +11 V. 3 ,Vs . K .1 'V . 1 VA - V . ,AQ ' "-rfr,-' '.- I i 1 L .-51 "1 '11, - . 1' 1 ' 1, 12: ' Iii- F' - 1 wig. -f 1 . ,Q " 5-?2f':1.?fT-1 :.1'r2z7' 1 1119.1 1 1 . -. 11' I f 33792 Y ' ' ,1 fri! 1 ' .'I"'f 3112. 11 125' . Q ff, 1. V . .VVVV .V V V V VVVViV.1VVV.V. V 1 ,V- .V 1, VV V.V.V 1 ' V f.,,ff...g1,.3' 1. ' 1 .- . V:.V VV V V:V.,ViVV , .VV 1. VV V .. :,ff:1yV1?VV . V VV, V V391 V' ,1 .215 ' .V,., VV,jV-,t ,.1jVV.y.m,.. -, . M- , .1 . .' VV V .V an --1. 7 6412?-'fi ' S 'MZ M' ' .Q-'92 fm? 1' f34'!55' ' "f7N. L 9 T' 1 ' ' 5' -'. ' -:' ,-- g L ',g1r'gf' 1 -. . 1 .5 1. A' . V ' 1 ' '- 1-nb .. 5-. ., 13. .1-1' 1,1 .9923-J-J3f'. I 5' 3 .L ,. - '- .'. 'V',N.'1 V . V .51 V , , 'Inn V5.- - -. ' W",1?fq,' . ,1 1' . '1 'ff-2 - .1 "Lg 1 - . 5131- . -1: ' , 1141145 1- -1-:rl s1.-ma.: 1 ey- .1 .. " - s ' ' fyiwve' 1 . 1 .'f-'-'Mi 1 '."f-if. .3'1.-Lf". 1'4. . . 1.111.,' 1, -' 1. -1 9. -"g-'1wr-.11q'.- 1 ,. .2 . -, A 1 , 1',.,, z'q",Q4p 1 . L- 1 . 1, , , . ,. Sf.. -, . 1 . . 3 ,,,1, .,, ., ...L A . M- 1 .1 g 1' , ,i,1, M.,-11. ui 1..,a1111. N- . 1 7 . 5,-'fl-"Y "I.- V ' ',"'f" ,"1.. ...fs,1.n?. f ' V N 'F'-'f!vg1-.Fi -2- - ' '--'Sf' 'NZM A ?l,.."5" "-'1l"-,fri . .if 1-V 1 Mfw . 1 -1 . '15 1 .' -I1 .' 1:51-."'1f. 1.-1," 51 vu.-1 .wa . ,V EV 1Vpff.33V ,T V V ,,,, 2.471 r'f'7X ' ,Vg . V ji f.V:, - :- 1 4 1155,-,'.:",I'1l' .'. '. "1 -1 -31:92 gall- ' T ' 5' ' " ' . 1 ,'37:g',-3..-' , ff - 1'-'Qwlf ,, 11' . ,LL 1 ".'.,.' '11 .' 1 , .' N151 '..-"1 17 1 ' 'ft' U1 . V '." .X !2Q4'.'95lf-Wt. 'c1':F3'4""f 1 ""ff , ,." ff. ' f,7- ' 1 M 1 f,.1,..1f V ,,.,. '-,,1. ff : ,1 -41.1 ...Vi I- 'ifpy ' - . F1 .api -1 -f11Z4':"' f 11.7,!1"'f .5779 7-3'k.FJ,1.5"".3.l-11 'msd '- 9245, K' I 51'-4.1, , ..' ,., .1 Q4 11' r ' .QLLV .qi . pg. 1.1. ' wr-QH14. 'ff y',- 1 .-Q. - J, fy. . V J KV ,13V..VV51-54'L,V.1 .yr 'I - 1. .....Qnll.'1 . . V ...iwff VV,,.,41gVq1-.VVVV ,.,VV.1 -V, Q., gn 1V V V . . 1 1- H -1 - ,, eh.. , , ,,- , -1 1 , -.,V V 1- ...V 94-,-..k,.f ,V ,V 11, MV M , 'H' ' .f' ' 1,151 1.y11lr.-+5-41 .633 5' ' 2. 11"-ff':1!1"1-'W-1' " , f?.'fvig.'+f11i.'f- -f'.1 - 1 1 -V.,n.Ej2jfM.',v.V jVVV,.1-J -1 f 1 . V..,.- ,154 111 .u,Fu.1 ... A , ., ,K- ' 1,..:gvfe:1 ,1 J' . . --11.2 g,:.f. 1, 1 1- ' . M5 . , . !..,. , -. .w :- . VV 1 --'LL ALLEN COUNTY PUBLIC LIBRARY , IIHIIHIHIHIIHIUHIIHIHHHIIIHIIIIIIHII!IIIHI GC I 3 1833 01869 3926 977-402 H19SU S MI JULKAISSEET PUBLISHED BY LAPIPAASEVAT G R A D U A T E S 1 9 1 7 " of 1917 SUOMI COLLEGE ax' ESI? 'QP HANCOCK, MICHIGAN 1 9 1 7 BUILDING THE COLLEGE rg ,- L4 -'1 A E U 'E' E+ A2 P-4 v-1 Z rg f-1 , P, -. L i-4 Y -. rg f Zi r-4 ,- '11 OMIS TUS Suomi-opision jolzfajalle Tohfori K. NIKANDERILLE omisiamme idmiin julkaisumme kiifollisuuden osoizfukselgsi hdnelle jalosia, ufzraufuvaisesia ja uutlerasla fpiistiiiin opisfon ja sen oppilaiden edislyfqsen valvojana kahdenlfjymmenen vuoclen ajalla. Hiinen erilyise- nd lzarrasluksenaan on ollui opillisen kefzilylfjsen ohella ofzja- fa oppilaifa lfjrisfillisfen avujen kehiffdmisessii fuhmalan lahcfon tuniemisen kaulta. Senpd vuoksi muisfo lziinesffi Iiiflyy muis- toifzimme arvolgkaana ja rakkaana. VUODEN 1917 LA'P1P21QiSEVA'T OPPILAA T. DEDI CA TI ON To fU1-IO KUSTAA NIKANDER, D. D. Who, during lwenly years offailfzful service, has with un- iiring clevoiion direciea' the developmeni of flris college. We, THE GRADUATES OF 1917, dedicale lfzis "SUOM1. H 4 ELEANOR LASSEY, A. B. Class custodian Latin and German J. K, NIKANDER, U. D President ALKULA USE. Yhflelfstintoistasaclan seitsenztintoista "Suoini" tuo taas l'ClClfZ.llZflll'OlllClll riestinstl opistonzvnze ystarille. Mintitin lois- tarana ei sen tarlfoitus ole esiintya, silla sen laatijat tunte- rat itsensa lfylfenenztittonzilfsi sellaista luonzaan. Ainoastaan ylfsinlfertaisesti haluaa. se esittaa lfuluneen ruoclen oppilas- eltirnaa lfailflfine harrastulcsineen, ponnistulfsiueen ja haus- lfllllh'Sl'll66lZ. Jossain suhteessa inonz'puol1'seinnu'n lcuin ehlfii eclellisinti ruosina roi se tehda tanzan siita syysta, etta nyt se eflustaa myoslfin lfauppaosastoa. Arrolflfaaua rnuistona tulee se oleinaan ineille, sen jolfa siru lfllll lfurin ja sanoin nzuistuttaa nuoruuteznine hauslfirn- mista pairista, jotlfa rzetinzrne opistolfoclissarnrne. VUODEN IQJf LEIPIPAASEVAT OPPILAAT. FOREWORD. W The "Suo1ni" of lQIf comes again to greet the friends of Suomi College. Its purpose is not to be a very rinagnificent product, for its editors feel incapable of producing such a one. It merely u'ishes to relate in a simple u'ay our college life during the past school years, with all their struggles and vnerrimeuts. Perhaps it accornplishes this in ai broader fielcl than in previous years, as it nou' represents also the Corn- rnercial Department. It will be a u'orthy remembrance to us,' its every page will remind us zvorfl and picture of the rnost happy days which we spent at our College home. GRADUATES OF 1917. 6 TOIMITUSKUNTAWEDITORIAL STAFF. PAATOIMITTAJA-EDITOR-IN-CHIEI-' .. EMIL RUUSKA APUTOIMITTAJA-ASSISTANT EDITOR ........ AINO SINKO LIIKKEENHOITAJA--BUSINESS BIANAGER . WILLIAM OLSON PIKAKUVIEN TOIMITTAJA-SNAP SHOTS . . LEMPI JASBERG SEURAOSASTON TOIMITTAJA--ORGANIZATIONS, ........,... ANTTI KUUSISTO VOIMISTELUOSASTON TOIMITTAJA-GYMNASTIC EDITOR .... HANNAH OLSUN MLTISTOSIRPALEITTEN TOIMITTAJA-JOKES . SIGRID HAKOLA KAUPPAOSASTON TOIMITTAJA-COMMERCIAL EDITOR ...... LILLIE MACK KAUPPAOSASTON APUTOIMITTAJA-ASSISTANT COMMERCIAL EDITOR ............,......... AMANDA SAARIKOSKI ELEANOR LASSEY E VO J. A. KARKKAINEN N U NANTAJAT O. L. NORDSTROM STAFF ADVISORS Q1 Hlinppilaalunkan iliirlilauarz Euniamnne knrlzrimpazm liiirir: liirzikan punainrn in nalkninrn liukaiz Eemmikki ia uzllhninrn rmtmt ' Sveninrz' frllnttnf Erusting in OPM ztrnngrr than nurarlnw Glnluraz Glhrrrg zmh mhitr iFImnrr5: Zlhargrt-mv-nut unh white illnar 7 .,,5f4' iffy, J f -A 0440. rijfwllfy, A., V A. Q ifxwkfffiifffff 127 fu 1,3 J-1,-,"1,,, 'f-91f,0,4!fA'f,'1f,' A -A M Q -' 'ff mpg'-' ,f,,N54tf'4W7gx,5Q' 3 55 '. ' f ' W ,fafyf 37,1-I f',,,, ' , .fy-,wp l.f!.1fft:AC7, . a 'wqf' '21wf5f,f,',ff,f'p7 .. , , ' f g2w?i2'i3- f - are if off'-,'.gf1gj,f,-K X Qi' X 'Q Q ' A "ffQjQj,f5j4l4fQf.L,7m5g,'f,,f s I' - by Q . ff l Q.: frf-'gf,fg?sg,Qf75lii.x.gs.i,l W-11' iw 1 lffhaxieffeie ,If V1fffff4A1Vf!'g4?n'5fY3'ggiiC,x' ARTHUR F. FISCHER, B. s., A. M., M. D. vsyil he Graduating Class of 1917 wish to express I-P2 gaming' their sincere appreciation to Dr. Fischer for Bi ,R M-W the many medical lectures which he has held N , Ella at the College for a number of years. We LN member that he has done this Without asking any compensation Whatever for his Work. We shall surely remember his teachings for many years to come. His favorite expression, "Clean your hands before you eat", will serve to remind us of many other Valuable instructions. I ,yN,.,2.,,,, all Qi My feel all the more grateful to h1m when We re- 4 8 LYDIA KANGAS, A. B. Arithmetic and English H. E. ANDERSON, A. M. Mathematics and Science K. V. KILKKA Music REV. M. I. KUUSI Pastoral Theology, Dogmatics and Christianity J. A. KARKKAINEN, A. M. Finnish and History J. F. LINDBLOM, A. B. English C. NIEMI, A. B. Sociology, Geography and Finnish . MUISTOJA JA TQIVEITA. ML1istot menneistii ja toiveet tulevista JEQDHITQLI- mista ja asioista tiyttiviit hyvm ugem 11116- Qx ,Liam I lemme, mutta mielenkimtoisimpia 111131521 oyat QW lf elisinmiimme umerkkiheflfefg. Memglgihetkjii ca? Jo- kgusen 1hm1.sen'ela11qabsa, Ja mlta mufste essa 7?-1-A VIQIQ VLlOS191f1k1H Jiilkeen vmdaan mnostua. 61. 'N'avgsf1- Niim eliiesslei eletiliin ihmiselielmi-ein juh1a-ai- takujua juhlgmhetkezi eliimiissiaiiin. koja N1111 kukapa 61 loytalsi muistojensa kuvasarjasta jo- Meidlein Suomi-opistosta V. 1917 lilpipiiiisevblin muistoihin liittyy tiimii julkaisumme ikiiiinkuin niikyvleinbl todisteena juhla-ajastamme. Toivomme, etti julkaisumme kiinnittiisi kaikkia niitil, joiden kiaisiin se joutuu, siihen samaan, johon meidiin toiveemme ja muistomme keskittyviit, nim. Suomi- opistoon. Jo vuosia ennen opistoon saapumistamme vlaiikkyiviit opis- tovuodet kirkkaina kaarina mielikuvissamme. Tuntui niin onnelliselta ajatella Oman kansamme Oman koulun olemassa- oloa tiiiillzi suuressa, maailman kaikista kansoista kokoon- pannussa valtakunnassa. Usealle meistii kehkeytyi ihanteeksi opistoon piiiiseminen, Vaikkapa olisimme olleet llahellii kuinka uljaita amerikalaisia kouluja tahansa, jotka olisivat tarjon- neet mahdollisuuksia opiskeluun. Vuosia kului, toiveemme tztyttyiviit, ja oppivuotemmekin tieilailllel ovat jo niin lialhellsl loppuaan, ettsl uskallamme ajatella p12i2ist6todistuksen saantia. Ovatko sitten tiiiillii Vietettyjen vuosien muistot yhtii kirkkaat kuin ne mielikuvat, jotka meitii tlilillfi kannustivat? - Voimme Samoa, ettbi pieniii poikkeuk- sia joskus lukuunottamatta, tulevat tiileilllei kuluneet Vuodet hohtamaan muistojemme kuutamossa min kauvan kuin elim- me. Emme ole missiilain tunteneet elleimleinarvoa ja -iloa sy- Vemmin kuin tiiiilllei. Henkemme kaipuu on tullut tyydyte- tyksi monena muistorikkaana hetkenii. Mitii elleimlzin rikkautta ja nautintoa on Suomi-opisto meille antanut? Se on tyydyttieiuyt tiedonjanoamme. Se on koon- nut lukuisan joqkon kansamme lapsia, joiden povien pohjalla sfeiilyy tL1h3t'j:ElI'Vi6l1 rnaasta kotoisin oleva kallis kansallis- tunto, lujaksi ystfivysjoukoksi, jolla on onni vaihtaa virkis- tiiviii vaikutelmia. Suomi-opisto on tahtonut sleiilyttlailei meissii 10 ja sytyttiallei meihin lapsenuskon ja luottamuksen Jumalaan. Viimeksi mainitun yhteydessil emme voi olla mainitsematta opiston johtajan tohtori Nikanderin nimeii. Useita hyviii asioita niiiltii vuosilta muistellessamme palaa ehottomasti mieliimme hiineu monen monet neuvonsa ja varoituksensa sekiel hialnen vaatimaton, lapsenuskon omaava persoonallisuu- tensa. Hiin el?ik66n vieli kauvan Suomi-opiston johtajana! Toivomme, ettii kansamme lapset, joilla on tiedonhalua ja tilaisuutta, tulisivat tinne tiiyttilmfiiin meidiin tyhjiiksi jiittii- miit paikkamme ja entisetkin tyhjiinii olleet tilat. Ahkera oppilas voi onnistua tiiiillii yhtii hyvin kuin muuallakin, ja huolimaton epiionnistuu tiaiiilliel yhtii huonosti kuin miss5 muualla hyviinsi. Mutta Samalla tulee mainita, ettii huoli- mattomia oppilaita ei tiainne oikeastaan odoteta. Me yhdymme niihin, jotka ajattelevat ja h2u'ki'tsevat Suo- mi-opiston laajentamista - joskus tulevaisuudessa, ja toi- vomme, ettii joka ainoa, jolle tiimii koulu on ollut joskus oppi- koulu ja koti, muistaa Velvollisuutensa tiimdnkin kotinsa tu- kemisessa ja eteenpiiin Viemisessii. Toivommehan kaikki yh- dessii, ettfei koulumme kohoaisi entistiilein paljon uljaammaksi ja ettii siirtokansamme niikisi sen kautta kerran henkensii heilim6iv9Ln - eikii ainoastaan siirtokansamme, vaan ettii Amerikau kansakin sen voisi niaihdlei. VI:n luokan puolestaz Maria Kifislci. fhiig s 'W 4 iQ!-six' 1 ASK:- F ll LUOKAN RUN O. Paljon tybtd, p01w zz'st zzsta ollut on jo matlcallcz, vaan ei puutu z zslf0r,lZz zsta lfdydd H ewavz joladolla eteenpdin. Nyt pdivfi lcoittaa, pilvet synlfdt hdzfpyy. Oi, vaio synklfyyden jo p0z'staa.' Acwnu siitd tzflla 11012. Suomi-opisto on mefille tien nyt hyvddn avcmnzft, sekd Vdivzmz lccmtelolle kielet uudet hzfomzt. Meilld halu silld soittowr, oisi Suomen lapsille. Soitto pyhdt tzmteet Qvoittaa tuleville polville. Ralfas fmeille lfcuzsa S zz0fm,en kielef, sfivistys on sen. Nziille sazfsi kozfttacn huomen tzz n 1 zzzstz1lcsen 2'kzz z'sen. Sitd zva 1'te'n siskot, veljet lcdyfmme eespdzfn tafistohon, ettd pofzfstzds' esteet, teljet lfmzsmz, tieltd fvoittohon. M ezflld haha on nyt nofusta kcmscm keno t0'i77L'i77lClG,7L. Hengen casein, ilmcm jousta kiiymme paheet poistamaan. Ollcoon uma mielzfssdimme: H ewan lccmssa fvoitetaau. Him se ohjcwc kfulkuamme azfna lcmkeudestcwm! Omacm voimfwm, tybhiin, kfmztoon emme luota fmilloinkacm. Luojacm vain Hdn avwfz suolcoon, fmilloiu sitd tcm'fvitcLan! Pitdlcddfmme risti, lzoiva. Zippzmamme yllzdtilld, 1. zzten K onstafntmzzs oifva muinoin s0tcm'etkz'lld.' A . O. K zmsist0. LEMPI XVILHELBIIINA JASBERG Jiirjestys on tyiiu kohotin. TVILLI.-X11 NVALDENIAR OLSON "Ahkeruus kovan onnen voit- taa!" AINO MARIA SINKO Ali ole viisas omissa silmis- Siisil EEMELI RUUSKA Ponnistellen perille piiilstiiiin HANNA ELISABET OLSON Pyri kohti pidmiiiriiilsi Vas- tuksista huolimatta! ANTTI OSKARI KUUSISTO "Yksi on tarpe-e11isin". SIG RID IXIATILDA IIAKOLA Ellet voi olla mitki sinun pi- tiisi, niin ole vakavasti miti voit. ARVO JOHANNES' KOR- HONEN "Rukoi1e ja tee ty6tLi!" SAIM.-X LYYDIA RISSANEN N6y1'yys kaunistaa nuoruuden LAURA INGRID KUIJALA Tee tybsi ajallaan! IXTARIA KIISKI. I-Ianki itsellesi ja hyville asioille voittoja! JOHAN ARTTURI HAKOLA "Tu1me itsesii' AKATEEMISEN LAPIPAASEVAN LUQKAN HISTQRIA. 11911-1917.1 Xfuonna 1911-1912 opiskeli Suomi-opiston val- mistavan osaston ensimaisella luokalla kah- r giugjjl I syna palasi takaisin lueskelemaan valmista- C,5,W', 'Q van osaston toiselle luokalle ainoastaan Arvo 'Q E Korhonen. ' L' "" Hanen ei kuitenkaan tarvinnut yksin pon- nistella. Uusia oppilaita tuli melkoinen joukko poisjaaneit- ten tilalle, joten koko luokan oppilasluku nousi aina kuuteen- toista. Ei tastakaan joukosta palannut hyvinkalan monta lu- kujaan jatkamaan seuraavana syksyna. Silla useat olivat tul- leet vain talven ajaksi oppimaan paaasiallisesti englannin- kielta. Mutta oli joukossa kuitenkin muutamia, joilla oli har- ras halu ponnistella eteenpain tiedon tiella ja jotka niin ollen palasivat syksylla takaisin jatkamaan lukujaan akateemisen osaston ensimaisella luokalla. Sellaisia oli seitseman, nim. Emma Dickson, Anna Stenloerg, Arvo Korhonen, William Olson, Victor Louko, Otto Makela ja Antti Kuusisto. Pois- jaaneitten tilalle tuli useita uusia, nim. Laura Kuijala, Lempi Jasberg, Agda Ojajarvi, Aino Sinko, Sandra Jackson ja Wil- liam Johnson. Myos Johan Hakola, toista viikkoa lueskel- tuaan valmistavan osaston toisella luokalla, sai opettajien suostumuksella hypata yhta askelta ylemmaksi, siis meidan luokallemme. Mestari han olikin sellaiseen urheiluun - hyp- pasi kuin orava puusta toiseen. Oli vahalla singahtaa ylem- maksi meita toisia. Kuitenkin han jai kanssamme yhdessa ahertamaan. Merkillisinta oli se, etta William Johnson, joka lukukau- den alussa oli jokseenkin varma siita, etta han tulisi ponnis- telemaan, kunnes saavuttaisi valkoisen lakin, jaikin jo jou- lulta pois eika sen eran perasta enaa tullut takaisin. Mutta oppilasluku luokallamme ei vahentynyt yhtaan, silla kevat- lukukaudella meihin yhtyi Eli Onkka. Han ei kuitenkaan kaikkia aineita seurannut meidan kanssamme. Mitaan varsinaista luokan toimintaa ei viela tana Vuonna ollut luokallamme, enempaa kuin edellisinakaan Vuosina, eika mitaan sanottavaa tapahtunutkaan, paitsi erasta tapausta, joka tuli yht'akkia meidan siita mitaan aavistamatta kuin salama selkealta taivaalta. Kavi naet niin, etta kun olimme 16 deksantoista oppilasta, joista seuraavana syk- juuri alkaneet lueskelumme syyslukukaudella, eras oppilas- tovereistamme, Anna Stenlierg, heitti lueskelunsa sikseen ja purjehti avioliiton ihanaan satamaan eraan henkivakuutus- asiamiehen kanssa. Talla luokalla lueskelimme uskontoa, suonien-, englannin- ja latinankielta, Ylidysvaliain liistoriaa, elainoppia ja kasvi- oppia. Kun taas vuonna 1914 kokoonnuimme opistolle alkamaan toista akateemista luokkaa, niin saimme Suruksemme huoma- ta poisjaaneen Emma Dicksonin, Otto Makelan, Victor Lou- kon, Agda Ojajarven, Sandra Jacksonin ja Eli Onkan. Kol- me viimemainittua oli muuttanut kauppaosaston puolelle lueskelemaan liikealaan kuuluvia aineita. He naet lialusivat pikemmin saada paastotodistuksen kuin me toiset. Poisjaa- neitten tilalle tuli kaksi innokasta uutta oppilasta, nim. Han- na Olson ja Emil Ruuska. Ensinmainittu oli kaynyt yhden vuoden Lake Nordenin korkeakoulua South Dakotassa. Emil Ruuska tavallaan ei ollutkaan mikaan uusi oppilas, vaan pain- Vastoin. Han oli ollut vain jonkun vuoden opistolta poissa ansaitsemassa Varoja koulunkayntiaan varten. Nyt tuli olemaan oppiaineina uskontoa, suomen-, englan- nin-, saksan- ja latinankielta seka algeloraa. Suurta lianka- luutta tuotti monelle se seikka, etta latinassa muuttui opetus- kieli suomesta englanniksi. Hauskimpia tunteja olivat suomen- ja saksankielen tunnit. Algelorassa emme aluksi tahtoneet voida kyllin selvasti ka- sittaa Xzn monimutkaista kayttamista, mutta vahitellen se kuitenkin selvisi. Tahan aikaan oli luokallamme useita kekkereita. Ensimai- nen tallainen oli eraana perjantai-iltana Jasloergin asunnolla, jonne Lempi meidat kutsui. Samallaisen hupaisen illan saim- me sitten jalestapain viettaa myoskin luokkamme jolitajatta- ren neiti Lasseyn kodissa. Ja kevaalla, ennenkuin lahdimme kesalomalle, teimme neiti Lasseyn seurassa huviretken jar- ven rannalle. Retkesta ja kekkereista oli seka huvitusta etta virkistysta. Samalla tallaiset tilaisuudet myoskin kasvatii- Vat meissa enemman sisaruus- ja veljeyshenkea. Monia samanlaisia kekkereita olemme pitaneet ja retkia tehneet joka vuosi viela jalestakin pain. Vuonna 1915 astuimme junior-luokallemme. Nyt oli rin- noissamme enemman innostusta kuin koskaan ennen. Jokai- sella oli tarkoitus ponnistella siksi kunnes saavuttaisi valkoi- sen lakin ja lyyryn. Sentahden ei kukaan ollutkaan jaanyt pois. Tulipa viela lisaakin kaksi ahkeraa oppilasta, nim. Saima Rissanen ja Maria Kiiski. Viimemainittu oli poissa- olonsa takia jaanyt edelliselta luokalta meidan luokalle. Sai- ma Rissanen oli suorittanut kaksi luokkaa Gilbertin korkea- koulussa Minnesotassa. Tami-an luokan aineina olivat: us- konto, suomen-, englannin- ja saksankieli, algebra, mittaus- oppi ja historia. 17 Lukukauden alussa heti jarjestimme luokan toiininnan ja valitsimme virkailijat. l?uheenjohtajaksi tuli Johan Hakola entisen William Olsonin tilalle ja varalle Aino Sinko, kirju- riksi Arvo Korhonen ja rahastonhoitajaksi Emil Ruuska. Kokouksia pidimme perjantaisin. Silloin talloin toimeenpa- nimme hupaisia illatsuja, .loissa suoritimme aina jonkun ver- ran ohjelmaakin. Ennen kesalomalle lahtoainme teimme vie- la hupaisen jarvirnatkan Aino Singon kotiin. Suurella jannityksella odotiinme tata viimeista vuotta, jon- ka olimnie viela paattaneet kaikin yhdessa ponnistella. Vii- mein se tulikin. Kaikki riensimmekin taas opistokotiin luku- jamme jatkamaan uusin voimin ja innoin. Gppiaineita oli sama maara kuin edellisenakin vuotena. Saksankieli oli kylla jalanyt pois, mutta sen tilalle tuli fy- siikka. Luokallemme tuli vielakin yksi uusi oppilas, Sigrid Hakola. Han oli suorittanut korkeakoulun kurssin Newberryssa, Michiganissa ja lueskeli nyt luokallamme uskontoa ja suo- menkielta. Valitsimnie luokkamine virkailijoiksi Aentiset, paitsi Emil Ruuskan tilalle rahastonhoitajaksi valitsimme Sigrid Ha- kolan. Syksylla jo heti valitsimme luokallemme mielilauseen, joka on: -'Luotarnme Korkeimpaanln Paatimme myoskin toimit- taa luokkajulkaisun koulusta lapipaasemisen muistoksi. Jul- kaisun nimeksi pantiin "Suomi", Sen paatoimittajana on toi- minut Emil Ruuska ja aputoimittajina kaikki toiset. "Suo- mi"-julkaisussa on myoskin kauppakoulun lapipaasevien op- pilaiden toimittama erikoinen osasto. Luokan puolesta: A. O. Kfzlzzzlsisto. SPRING. . 1.--' n this great universe changes are continually taking place. Day and night, winter and :f v summer, fall and spring change continually. ? fj'fVff' ' People, as a rule, are incessantly awaiting a ,rg change of season. In winter they long for ' summer and 1H.SLl1Tl1Tl914 foriwmter. Thus I- f they are ever discontentecl with the present and constantly hoping for something new to come. ln all climates spring, however, is the most beautiful sea- son. Especially is this true in those countries where the winters are very long and severe. Of course, it is very prolo- alole that there are some who do not quite agree on this. They may have very strong reasons for asserting that sum- mer, for instance, is far superior to spring. However that may he, there seems to be a general belief that spring excels 18 all the other seasons in its beauty and grandeur. Indeed could it be otherwise, for during the long winter months peo- ple become restless and nervous and long for a change, such a change as spring brings with it. It gives new life and vigor to nature as well as to humanity. The melancholy nature of the winter passes away and in its stead spring steps in, beautifully adorned in its new attire. The numerous migratory birds return in great multitudes from their sunny southern homes to cheer our hearts with their melodious and pathetic songs. Whose heart would not be gladdened in list- ening to their joyful songs uttered in a few rapturous notes in praise of God! All the tedious labors and experiences of the severe winter then disappear from human hearts like a haze at the approach of the bright morning sun. The past with all its imperfections and bitter experiences is forgotten. One feels young again, both physically and mentally. Old and young alike are in a great degree invigorated by the gentle breezes of life-giving spring. The farmer with his heart full of new hopes walks behind his plow and whistles a merry tune. What a thrill of delight springtime is! Truly it is en- chanting! It gives new strenght to a tired and weary soul. Now, in fact, is sowing time in both nature and human hearts. You, young people, work persistently and indefatigue- ably and as a reward for your labors you will reap an abundant harvest. The majority of the people, doubtless, do not heed the good advice, which spring whispers into their ears. On the con- trary they live as though spring were to stay here eternally. But when fall approaches, when the trees become defoliated, when flowers fade away and the winds blow fiercely, then onlyare they awakened from their slumbering lethargy. Too late do they comprehend that spring has passed away and fall has come, but what have they accomplished during the eva- nescing spring in order to withstand the penetrating storms of the fall? Wm, VV, 0, . , 3. ,1 AWN f V . f . . .ie " Af +f,,,j .J K ,,.,A , 2 7 if X JZ -A, rg 1. , is , 5 22' Q ewlgifxg I , ,Q-dt, -Q K. ., 'nj 35,5 ',:',.,,wA A V a -1 .- Ms-N 1. 19 COPPER COUNTRY SCEN E S I X4 1 JARVI JA SYDAMENI. N'-U4 t wigs ' .l ' vastimessu toisellu puoleu poukamaa sijaitsevat ran 3' nan puut ja sitten sinitnivaan kupuknnnen pilvetttimiin M iiEi1'ett6mEissii syvyvdessii. Flu miie yhtiiin veden asu -1-l-'L kastu. en mitiiiiu epiilnielhttiiviiii oliota tuossa lilpiuii kyviissii kuultavassa jiirven vt-dessii. Niiky loihtii mieleeni kuvau pull taude-sta, Jiirveni, ethiin kiitke- mitiiiin 11 puhdasi iex'1'e-11911 kupeu polliu johtua miuut ohi kivieu, kanto- jen ju puirh-11 yksiuiiisen jiirveu rantaan. Ilma on tyylxi: ei liikahdu lehtiz ei viirise vesi. Katsee-ni mittelee pie- noistn ulappna. kuuues se kiiutyy tuijottamaan alas Syvyyte-Q11 korkealtn iiyliiiiltii. Keksin ensin ve-den ku- an oiaa, saastaa itsessiisi? Ole: 7 Luommon rauha ja jiirveu tyylmeys rauhoittaa, tyynnyttiiil sydiimeni. Lieuetkb sii yhtii puhdas kuin tum puhtoinen jiirvi edessiini? Oletko to- dellisen puhtrxuden tyyssija ja vi1pitti5m2i11 rakkauden asuuto? Q16-than? Askelee-ni ovat ohjautuueet toisen kerran jiirveni rannalle, Myrsky ul- Yoo 1'2111l131'l puissa ja H1Y11Q1'Iiii Yellamon Ve-sissii. Epdtoivoisen syuk- kiuii vybryviit vaahtopiiiset aallot sen tie-ltii, kunnes viisymyksestii vii- Tisteu pirstoutuvat rannan kiviiu ja poukaman vastaisen rannan jyrk eitelleu ja seuloen kulettamansa. ja mi nulta ke-1'1'a11 salaamansa sisimpiinsii. Siksikij jiirveni tykytiit noin ra justi, ettet euiiii voinut kiitkeii rauhallisena noita lijyhkiiiivid jiitteitii Luuletko itsesi puhdistavan sen, jolla tuulessa valta on? J51'YE'11i petti mun. Petyinkti suhteeu sydiimeni? Raskaana rintani ko hoilee, aaltoina aleten ja nousten. Rajusti sykkii sydiimeni, ja veri Yal- timoissani tykkii kovasti. Mil'si'? O' kiihn iiyriiiiseezx, edestakaisiu h .w X 1, on sydiimeni saastainen ja eik6 ole saastuttanut vertani ja henkeiini se, miki siiud piileel Piiiini vai- puu alas, kiiteni liittyviit yhteen, ja huokaus huuliltani pusertuu sanoiksi: 4'Juma1a, luo minuun puhdas sydhu ja uudista minuun vakaa henki!" J. A. H. V W A .T FJ'-- -,.... fx 3 1 Wllvf f. A s -'H 1 ." 'veg ,fr , '-Q. . 21 OSASTO AKATEEMINEN REMINISCENCESOF TI-IE QLD COLLEGE DAYS. TWQQQ middle aged woman sat in an armchair be- A fore a brightly glowing fireplace, while with- Zeygi li- out the storm raged, and the wind whistled weirdly about the corners of the little brown ' ZWQ cottage. On a low bench at her side sat her daughter, - - Mada, gazing thoughtfully at the fire, remind- ing her of her own dream days. Suddenly the silence was broken by her daughter unex- pectedly asking, "Mother, tell me what college life was like twenty years ago." Such a request could not be granted immediately. For some time the mother sat in meditation as if studying the flames, and finally she began as follows: "The chief subjects taught at that time were foreign lan- guages, mathematics, sciences, history, christianity, and the English and Finnish languages. We did not have the ad- vantages of domestic science, manual training and other modern subjects. But it offered some subjects which a pat- riotic Finnish child could not receive from an ordinary high school. These were christianity and the study of the Finn- ish language and history. The desire to take these subjects caused me to drop my high school course, and continue my Work at the college. On entering the college I was a Junior, and soon became well acquainted with my ten classmates. The loneliness and homesickniss, which at first was so keenly felt, was soon overcome y diligent work. Taking for granted that, "Work and no play makes Jack a dull boy", we occasionally found time for outside interests. Now I recall very well a party given by the boys of our class in which "Johnny Pete" played an important part. You wonder who "Johnny Pete" was? He was no other than a doll which the boys had secured from one of the seniors in "der to make the number of boys equal to the number of rirls. But even for Aina's escort fand she was the shortest ,,.figmber of my classi he was far .too small. Many Weie the evenings we enjoyed together in playing various games. At one of these parties we all decided to meet at Hancock after a lapse of ten years. You, Mada, perhaps can recall when I went to our class reunion about seven years ago. 23 Another instance which I remember ever so well was the day we took pictures. Up to this time no class pictures had been taken. One day when excused from history recitation, we wandered towards Portage Lake, where we took snap- shots, both in the snow and on the ice. Unfortunately, Bill, one of my classmates, lost his rubber in the depths of the snow. We searched for it, but in vain, and at last gave up with the hope of recovering it in the spring. The latter part of May we all departed for our respective homes, only to return in the fall to resume our work as dig- nified seniors. At the first chapel exercises in the fall, we noticed that our class numbered twelve in all. Gladly we welcomed Sigrid, our new member. Inspired by the speech of Dr. Nikander, we faced the enormous work before us with light and cheery heart. Now we were busy with our work, and so our amusements were less numerous than in the previous year. This probably caused the spirit of friendship to diminish. A class party, at which a selected program was rendered, proved that the ties of friendship were as strong as before. At one of our parties, we decided to meet in Finland after twenty years. That reminds me, Mada, that the reunion will be in two more years. I hope I shall again see all my old classmates in my native land. Our last few months at the college were all excitement. Especially was this true the last few weeks when parties and banquets were so numerous. At last came the day of our graduation. Our relatives and friends came from far and near for that important event. I remember very well the last advice and encouragement given to us at our graduation by the worthy Doctor Nikander, I can picture it as clearly as if it had happened only yesterday." So attentively had Mada listened to her mother's story, that without noticing it, the fire had burnt down, the wind had ceased to moan, and the storm had abated. S. L. R. wif ? 24 l YALRIISTAVA OSASTO FEW FACTS ABOUT DAKOTA. ws . 9 X presented 'Ihere were students from Maine , on the east and from California on the west Most of them, previous to their coming here, ?'1SS-eygja-' had not been outside and, therefore, knew very little about other states. To my surprise, there was some Who thought that, Dakota, being a prairie was a wild country fstatel, inhabited by half civilized people, etc. Therefore I am glad of the opportunity to say a fevv Words here about Dakota. The particular place which I have taken as my subject is in the eastern part of South Dakota. It is considered, by all Who visit there, a very beautiful place in the summer time. The many lakes which are in this part of the state make it attractive. South Dakota's largest lake, called "Lake Poin- sett" is situated in this locality. The shores of this lake af- ford an excellent summer resort to a great many people from When I first came to Suomi College I did not I realize how many different states were re- 25 the surrounding towns. Throughout the whole summer one sees tents dotting the shores of this lake and other neighbor- ing' lakes. Perhaps, my good reader, you think that the campers get baked in the hot sun, because there are no trees under which one can find shelter from the hot sun. Oh no,-that is not the case. There are plenty of wild trees on the lake shores, and beautiful ones at that! And the best part of it is, that most of these trees are cherry trees! The campers have all the berries that they desire. I Fishing is another amusement for the good-time-hunters. With regard to this, I am sorry to say that I am unable to go into detail. Many are the travelers who come to this part of the country for both fishing and hunting. Frequently visit- ors from Chicago, New York and many other places spend several weeks in this locality. The hunting season opens in September and lasts for one month. Those who live near the lakes do not get much sleep while the hunting season is open and are very glad when the hunters depart. Being a farmer's daughter, I shall tell you something about the farmers. The farmers are a hard working class of people. They have to work for every penny they get. The majority of the farmers are quite well-to-do. Every farmer has at least one hundred and sixty acres of land and some have as much as nine and ten quarters. These, of course, are the wealthiest. The chief products grown here are: wheat, barley, and oats. Cattle raising is practiced very little. The reason for this is that all the land is under culti- vation. Very little land is left for pasture. Of course, all the farmers have cows, for they make their own butter and sup- ply the town people with butter, cream, and eggs. Perhaps, many a reader, who has never visited "Dakota" can see in his mind's eye a farmer and his wife slowly driv- ing, with a team of oxen or with a limping horse and a wagon to a distant town to sell butter and eggs. That used to be the way twenty or thirty years ago but not any more. Now the farmers use automobiles. Every farmer has one-at least a Ford. The towns are not far, because a railroad called the "Da- kota Central" passes right through this country so you see we are fortunate and have more modern conveniences than one would imagine. H. E. O. ' 26 45 32 gf '-we, ,A , ,Qu-Ah QW ? f iii? HS, 4 'fx Nl?" 2 WWE www ,WNRA x Q' V 9 Y r if' 4, ' rf """ ww Z ff 8 N' 21? VI MUUTGS ELAMASSA. Ubi uomas Muinonen oli tytiskennellyt kaivosseu- T duilla jo useita vuosia. Mutta tuo alituinen 1 'iiggewm kaivospillien vonkuminen alkoi silrkeii hiinen bg47Pw" korviansa, niin ettii hiin monta kertaa ajatteli jiittiiii kaivoskylein ja mennlei kuulemaan hon- kien huminaa salon siimeksessii. Mutta rat- kaisun teko tiisslei asiassa lykkiiytyi piiiviistii toiseen. Siihen tarvittiin erikoista sysslystii. Erieliinii iltana tybstlai palattuaan istui Tuomas mietteisiinsii vaipuneena. Hleinen vaimonsa Maija Liisa arvasi tiistlai jota- kin erikoista tapahtuneen ja sen Vuoksi kiiruhti tiedustele- maan sitl-ai. Tuomas selitti verkalleenz "Juuri vsihlaiifi ennen kotia liihtbii. joutui yksi meidiin miehistifi kivivaunun alle ja murskautui aivan kappaleiksi. Olin keriiiimiissii hiinen silvo- tuita raajojaan laatikkoonu. "Oi, voi! Kuka se Oli?" huu- dahti Maija Liisa. "Se oli yksi noista Eskolan ruokamie- histiiu, sauoi Tuomas. "Vai min", nyijklsiytti Maija Liisa. Tamil surullinen tapahtuma vaikutti Tuomaaseen niin, et- tei him voinut meunial ty6h6n seuraavana pleiiviinii. Pialiviilli- sen jiilkeen hin kutsui Vaimonsa kamariin ja alkoi puhellaz "Eik6h9n tiaissii meidiin elilmiissi-ai pitiine tehdii muut0s'?" -- "Mik2i muutos?" kysyi Maija Liisa. "Mini olen ajatellut tleistil Iiihteii talonpaikkaa katselemaan, ettial saataisiin tehdifi oma tupa, jossa on oma lupaf' Maija Liisa ei Tuomaan tuu- mia tuossa tuokicxssa oikein kiisittlainyt. Mutta hetken kes- kusteltuaan he olivat yhta mieltlai siinii asiassa. Siitlai Mui- nonen lslhti hakemaan tytipalkkaansa kaivoskonttorista ja varusteli itseiiiin matkaa varten. Seuraavana aamuna him reppu selisslai llihti tallustelemaan Rupikan uudisasutusta kohti. Vaikeuksia kohtasi jalkamies matkalla. Hankasalmen rannalla Tuomas istui toista tuntia haon piileillii katsellen v5.reilev2-iii salmen pintaa. Siinii han mietiskeli, pitslisikii hi-einen liihtelai kiertiimiilein jleirveii, kun ran- nalle asteli reipas poika, jolla oli housunlahkeet kiaiiirittynii polvien yliipuolelle ja vasemman olkapaiin ylitse kiersi kulu- nut henkseli, joka painoi syviin uoman punapohjaiseen Villa- paitaan. Pitkii onkivapa sojotti olalla, ja toisessa kiidessii oli lohkouainen airo. Poika pysiihtyi, kun huomasi miehen istumassa rannalla. Tuomas kysyi: "Kuka. sinii 0let'?" "Tii1'1ar1 Kalleksi ne mi- nua hokevatu. - "V0isitk0 Viedlzi minut salmen poikki'?" - "Kyl12i!" Yhdessii he astuivat rantaan, Kalle tytinsi ravistu- neen venheensi pajupehkon takaa vesille, istahti soutamaan, ZS ja Tuoinas ryhtyi viskelemaan ayskarillii ulos sisaan vuota- Vaa vetta. Toisella rannalla Tuornas pisti hyvitysta Kallen kouraan ja poikkesi H6yht6laan. Talonvaki oli mennyt heinaniitylle. Tuomas kierteli kai'- tanoa ja viiinein istuutui riihen kynnykselle, otti reppunsa ja alkoi pureskella paivallisateriaansa. Syiidessaan han hue- masi kaksi iniesta kavelevan polkua, joka kulki siita riihen sivuitse. Tuomas tunsikin iniehet ja han hymahti: "Piik- kiiin Paavo ja Patanieinen Matti. Viime syksyna tulin hei- dat tunteinaan tyepaikassanif' Tuoinas kuuii iniesten pube- levan inaakaupasta, inutta ei se ottanut oikein sujuakseen. "Paivaa Tuomaslv huudahtivat miehet. "Paivaa, paivaan, Vastasi han. "Mikas suden saareen saa'ttoi?" kysyi Patanie- men Matti. "Ainahan Sita osuu, kun liikkeelle lahteeu, vas- tasi Tuomas. "Mutta initas ihmetta sina taalla nyt kuijeske- let?" kysyi Piikkien Paavo ihineissaan. "O1en lahtenyt uutta asuinpaikkaa katselemaanf' - Taifnan kuultuaan Matti ihas- tui ja sanoiz "Mita se etsimalla paranee, osta niinulta tale! Patanieinessa on nytkin nelja lehmaa navetassaf' Paavo kes- keytti Matin puheen ja sanoi: "Tuo1'nas, sina tarvitset talon, mitapa mina, joukoton mies, talolla tehnenf' Miehet lahtivat yhdessa kaveleniaan Pataniemeen. Perille paastyaan ei Tuoinas taloa pitkaan katsellut, ennenkuin ta- lonkirjat tehtiin. Tuoinas Muinonen kiiruhti kaivoskylalle hakemaan Maija Liisaansa, pikku Riituansa ja Vainiia. Ei kulunut kauvan, ennenkuin rihkarnat olivat rnatkakunnossa. Hyvastit jatel- tyaan lahtivat he hyrnyillen uutta kotia kohden. Siella he sitten elivat rauhallista elamaa. Ainoastaan kirk- koikava pyhien aikoina vaivasi Pataniernen emantaa. A. J. K. v i i M -5 if 4 . fe. ,P ,, x 4' sa , V - . A f- n A , 1 Alix- f -1'-,T ref " ':l"5 --,. , :..: 1... - .'. , x Y: ff ' -Y A VY-V PYHZSN JOOSEPIN HANCOCKIN SUOMI- SAIRAALA SYNODIN EV. LUIH. KIRKKO 29 URUUMIILLINEN PUOLIH QPISTOLLA. CC0llcaa hyvii ja soittakaalf kuuluu alake1'1'p.sta I Qiialni. Tiiyttiien ystiivfeilllsen pyynniin palnqa 1 :Jn Joku emsormellaan siihkiikellon nappulaa, Ja sen vaikutuksesta soipi kolme kelloa kutsuen Qppilaipa eri kerroksjgtta ottamaan osazypiii- vin ohjelman "I'l.lLlH111111S9I1 puolenu SUO1'1tUk- Niilkiiisenlat rientieiviitkin "ensip6yt2i12iiset" alas tiiyttiien lyhyessii ajassa kolme pitkiifzl katettua piiytiilei ruokasalissa, joka sijaitsee alakerrassa. Alkusiunauksen aikana vallinnut hiljaisuus hiiipyy lasieu, kuppieu, lautasten, Veitsien ja kah- velien kilinlaiin. Voita levitetiaikin leiviille, vettii kaadetaan laseihiu, ja jo ehtiviit siihen tarjoilijatkin kyiikistii hijyryil- vine paisteiueen ja keittoineen. Lbihtien kumpaisestakin piilaistsi ptiytiiii kiertiivlat ne miehestii mieheen, kunnes kaik- kien lautaset ovat tiaiydet ja syijminen alkaa. Kaikkihan me sytimme jotakuinkin samalla tavalla liikut- taen alaleukaamme, mutta huomaa sielll-ei silmiai aina pikku eroavaisuuksiakin. Tuolla on paikkansa eriiiillbl, joka nialyttiiii noudattavan sigvistyne-itil p6yt2Ltapoja, ollen erittleiin huo- maavainen, mutta hiinen vierustoverinsa on jo syiimiseensii niin syventynyt, ettiei pistiiiipii lusikkansa vaikka toisen kup- piin, jos vain liihellii sattuu olemazm ja lusikkansa. sieltd kuk- kuroilleen saa. Onhan siellii joukossa muutenkin sekalaista vdkelei: yksi ei syii maitoa, toinen tuomitsee lihan, kolmas kam- moo sinappia, ja neljl-als karttaa kahvia. Voipa joku unhot- taa senkin, ettei piiydissii saa kiirehtiii, ja hzitlaiisenii pyytlaiii toveriltaan jotain, mutta saapi vain vastauksen: "Onk0 kii- 1'e?" tai "Onko vilpitiin ha1u?" ja Vasta anteeksi pyydettyieliin erehdyksenslai saapi him pyynttinsii tiiytetyksi. Sattuuhan sitii toisinaan niinkin, ettii joku kyllitlamtyy vaikka Hhimoruo- kaansakinn ja tulee hiukan tyyI:ym2l1:t6mlai.ksi, ja silloin ovat toiset valmiit neuvomaan, ettsl "han" lihtekdjn hakemaan parempaa. Pbytiikielensiai koettaa jokainen muodostaa mahdollisimmau monipuoliseksi kykyjensii. mukaan. Latinan opiskelija mie- 161151511 pyytiiiz "Visne mihi aquam dare?" johon saksaan in- nostunut vastaa: "WGBH Sie mir das Brot ge'oen'?" Toisi- naan kuulee myijskin kreikkaa ja hebreaakin kziyttivin nii- den, jotka ovat muinaisten kausojen ptiytigitavoistzl lukeneet. Jonkun piiydsin piiiihiin on sattunut yhteen sellaisia toveruk- sia, joiden keskustelu tavallisesti kfiy vakavia ja asiallisia 30 latuja, niin ettei heiti hiiritse liiheisten toverieusa iloiset naurun heliihdyksetkialiin. Tffillzi viilin ovatkin tarjoilijat jo ehtineet viedii lautaset pois ja tarjoilevat nyt kahvia ja kuumaa vettii. Jokaisen tu- lee sanoa mitlei haluaa, ja niinpii voipikin joku vedenjuoja koetella tarjoilijail liihimiiisenrakkautta. Him antaa tarjoi- lijalle vapaat kidet tarjota mitii halu-aa, ja jos tiimii aikoo antaa kahvia, on hiin valmis syyttiimiisin tarjoilijalta puuttu- van liihimleiisenrakkautta, kun tyrkyttiizl hiinelle myrkky2L. "Saisiko sokkeria'?" pyytiiil joku dakotalainen ja HSM: "Ol- lappa tiihiin kahviin vielii Oman Mansikin flbbttilzi uiin tun- tuisipa kuin Dakotassa tepasteleisinf' "Uusi Sana", katselevat toiset kysyvffisti puhuiaan, ja hiin kuiskaa vierustoverinsa korvaan: "F166tti on kermaa ja "pass it on!" Ja kun se tu- lee takasin, sanotaanz "F166tti on lmaittilaaf' Useimmat ovat jo juoneet juomisensa ja odotellessaan toi- sia panevat voita "sukkaan". Ihmetellen katsoo syksyism uusi oppilas vanhempaa toveriaan, miten him ottaa syijmdstii poissa olleen toverinsa voiosuuden, pari voipyiiryliiii, astioi- neen ja kurottaa kiitensii p6yd2n alle sanoen: "Pitiiip2i taa- sen koittaa, pysyykii voi sukassam. H2111 asettaa sen jonkuu pienan pleiiille seuraavaksi kerraksi. Sattuu kuitenkin usein niin, ettii liian monta astiaa pannaan Hsukkaan' ja emiinnbit- sijlei tyhjentleiiai poikain varastot. Vihdoin on hienoimmaksikin pureskelija sazmut Viimeisen palansa syijneeksi, ja kaikki hiljerltyvieit loppusiunaukseen. J. A. H. SUONI-OPISTON KIRJA STO 31 LUOKAN 1917 MARSSI. 1. Nyt ZClZlZCl'H'l?7Z6 sislgot ja zfeljezf, iserfit fnzeiilfi on to iv0je12. Me s6i rjz'mme z'ielt6m'z fn z e Zlcljet, mitifnfziii fi rd na m e sua U I!lffCL67Z. Td!L6i2 L asfi meit' azztzfoi Him, jollcn ralzfa on eZ6iun z6i 1z,. 2. Me kzzljfzfmme tz'et0je12 teillfi, opz'f1 zfcwz rteissa askartcaevzf. On vozftojen fm erlckz'n6L m ez'ZZ6i ZyyrylaIflfz' m me z'afZIco1'fnen . Efnszi taijmle p6i 6i tty i 1 z6Lz'fn, mielizf 'meillii on eteefzzpdzhi. 3. On zfietojen erdwzfme fnizzkifa, elontydhdn viel' 1'z'z'tt5Lfnzdt6z'1z,' 'man meille on kallis se lzizzlfka, fmzfnlffif lLcw zkz'fm me uz 1tz?effrz'1z, t0 i'n. Se on tdhkd, mi zfdydeofztyy, 'z'l0m zfeZZ6L on olla syy. 4. Safco l.cz'itd mfme, dzftiinzme CHWZVCI-S', tiedovzfmzrrzzjen jaosfaf Kzfzfos szzlle myiis, ka1 zsa m:me kcallzfs, ko u'Zz1-6Lz't2'mme lzoivastaf Sziitd pcnllfakszf Ze mpe mfme semi, tz'ecI0 rztdlzlcdmw 2e kewcm .SEL jafat. 5. Szza l1:zfz7t6m'z,me, Azftmja SZl'Zfl7'Z', tcazfszfovzzoszbta m e1 me ist6L! Ain' 01103 Sd omzemfme j21m' 2', eZ0'rzAtezfll6Lm'me tdlzzfe1 z6i! Mez'cZ6i t ty6lz6si aatelozfl Emma Simattce mitdfm voi. Mcwm Kiislcz az 1- , .PV f"" r', fm' i -, v if 1 - A1-f, . 'f' ' ,, , , ' ' Yi T, :!jfg2f'gf??f,,f 1 , ' ' Q' . fl" f ' V' Y" 'fl . 7' ' M, V j g X ' 5 A f' f 1 N , lx, ff, z f Y. N TN Ayr' ,fl: 1- -'z :QPF ,ni CZFZIS-5 C Ufoiilffpm I ffl 1'g.u'ff'1?iif L11 ul Y li N4 f 'NA M-W I ,Q, qw, F ::an91"!'ss, ULQAM. i , I ix f fn- 1 1 X . K , + ' 1 1 ' I , g ' , f A, . X Q , mmm -,-.4 ,Auf iffxv ' f JPY. mmf HKJXSY an Konumt pn din eiuiaii ni QHIEEJC1 A. gt" " 33 yi RAITTIUSSE URA A I J KONVENTT OPISTON SEURAT. WIFWQQQ K1.1ten yleensii kaikissa kO1'k8H1111Tl1SSEl' oppilgmitok- sissa on monia eri seuroja G11 yhdlstykslii op- Ziayiig '1 pilaiden keskuudessa, niin on meilliikin opis- tossa useita sellaisia. Vanhin opiston seuroista on Km1z'e1zttz'. Se perustettiin 13 pznei huht1k..V. 11101. Sen prie- - tarkoituksena on aina ollut Ja tolvottavastl tu- lee vastakin olemaan herelttiiei oppilaissa siseiistii kaipuuta eliiville vesiliihteille, s. 0. Jeesuksen ristin juurelle saamaan sieltlei virvoitusta ja ravintoa viikon tiiistzi ja huolista Viisy- neelle sielulle. Konventti pitiiii kokouksiaan joka toinen lau- antai-ilta. Osanotto nziihin kokouksiin on ollut aina erittleiin vilkasta. Mainittu seulja julkaisee "Vesa"-nimistii. kleisinkirjoitettua lehteei, jossa oppilailla on hyvbi tilaisuus kehitteifi kirjallisia kykyjlaiiin, tuomalla esiin ajatuksiaan kirjoituksissa, jotka sit- ten muun jlirjestetyn sieviin ohjelman ohessa esiteteiiin ko- kouksissa. Kerran kuukaudessa on Konventin toimesta myiiskin pidetty opistolla ohjelmaillanviettoja, joihin ovat olleet ympeiristen asukkaatkin tervetulleita. Viime vuosina on seura innokkaasti toiminut opiston kir- jastonkin hyvieiksi hankkimalla sinne joka talvi monen kym- menen dollarin arvosta hyveilai suomalaista uskonnollista ja kaunokirjallisuutta. Toinen hyvin teirkeei seura opistossamme on RClf2'fff1l.S.S6lll'G, joka perustettiin 6 p:nE2l lokak. v. 1906. Nykyaikana enem- miin kuin koskaan ennen tulee oppilaidenkin tutustua raittius- aatteeseen ja siihen suureen voitokkaaseen taisteluun, jonka. tarkoiituksena on kuningas alkoholin kukistaminen ja sen kautta ihmiskunnan hyvinvoinnin turvaaminen. Opistomme- kin raittiusseura on erittiiin teirkeii, sillii se sytyttiliei oppi- laissa innostusta rzxittiustyiihtin ja kasvattaa heitii kykene- viksi ottamaan osaa paraillaan keiytiiviiiin suureen jieittilleiis- mleiiseen raittiustaisteluun tziiille Amerikassa. Raittiusseura pitiiei kokouksiaan myiiskin joka toinen lau- antai-ilta. Neiissei kokouksissa, ainakin joka toisessa, ilmestyy keisinkirjoitettu lehti nimeltl-ai "Tu1ukset". Sen lisleiksi suori- tetaan paljon muutakin hyvl-eil-at ohjelmaa. Timii seura 1'r1y6s- kin silloin tlaillfiin toimeenpanee ohjelmaillatsuja opistolla, Valkkel awan mm usein kuin Konventti. Kolmas oplstomme seuroista tunnetaan nimellei "Philo- mathz'c"-sezzera. Se perustettiin V. 1913 parautamaan oppilai- den euglanninkielen taitoa. Tleimiin seuran valvojana on opettaja Liudblom. 35 Neljiis opistolla toimivista seuroista on S'ZlO7flZClZCl'Zt7fZ67 L puhu- jafseura, joka Vield edellisten lisizlksi perustettiin V. 1913. Ku- ten jo nimestlaikin huomaa, on sen piiiitarkoitus kehittiiisi op- pilaissa puhujan lahjoja, sekii myiiskin kauniita esiintymis- tapoja. Tiimii ja "Phi1omatiC"-seura pitiivleit kokouksiaan perjantai-iltasin. Paitsi edelliei mainituita on vielii viideskin seura, jonka ole- massaolo on aivan Viilttitmiitijn. Se on Rafcmatzm lul.:z1pzfzT1'zT. Se perustettiin V. 1914. Seuran tarkoituksena on tutustut- taa oppilaita enemmitn ja enemmiin raamattuun. Kokouksia. tlaimii seura pitiiial tavallisesti sunnuntai-iltapleiivisin, ja sen jiisenet kiiyviit silloin tiilltiin kbyhkliutalolla tervehtimiissii viihziosaisia ja vaivaisia kansalaisiamme. Toisten seurojen jiaisenet mytiskin tekeviit n. k. "hy6kk2iys- re13ki2i" ympiiristijn suomalaisten keskuuteen, siten virkistiien seklai itseiilein ettii niitlei, joiden luokse kulloinkin matka teh- dlaliin. Nlalihin edelllei mainittuihin seuroihin on jokaisella oppi- laalla vapaus kuulua. Kaikkien seurojen yhteisenzi tarkoituksena on kasvattaa oppilaissa veljeys- ja sisaruustunnetta toisia kohtaan, sekii my6skin kauniita, viattomia ja puhtaita seuraelialmin tapoja, ettiei he sitten koulusta piiiistysiiin Voisivat kansalaistensa kes- kuudessa oikein ja menestyksellisesti toimia, tuottaen siu- nausta kansalleen ja itselleen sekii ennenkaikkea Jumalalle kunniaa. A. O. Kzzzzsz'st0. SUOMI-OPISTON SEKAKUORO . 36 fjf,gji'5X.,fr.X f s ,g ilifltifiilfiigof fi , v 4 X 1 1 ly 7' 1 'iff il-f:4 g 4f 17Z if lfilit. if M V, Xilxxfl 775 ,ff HU? 'T iff t- 4 A ' ri - l , f'g , ,- ,-2' L ', 11 , 'X ' ' It ' ' 17 - " Q 'TT ..lf ' lN X+ -it I f 5' NQ,'5i+i!i!' 'f -f ,fa M6 1 1 i si 5 X7,Ei', f L Q i U at 41 3- LI' 'ii- 4 fl ' f,-6+ -1tT21,y!,5' fi' Tflllf .Lf '7 1 to 1 s f, 0 Qt- f f- S ,T .y V 1 ,gd 'Ei . S N f F7li'5 x'-v - T. A5 ml lisaui ,lf y ,- ' i M' "',,l'f' ' Hgh. il lr Qi'-L-nf ' L "' Xvt XX l H P' ' -AI '---. I ln- '7 K x . '-WV .X x 1 xt Xxll. ' lwlll m' -Q? wx MX. X - XA xkx 4, -f gh 15213 21 m xbg lx my 5 X . N XXX-4.5 1:13 1 f COLLEGE IN NUTSI-IELL. College founded .... . 1896 Number of buildings . . . 2 Value of buildings .. .. 55000 Value of equipment ......... . 4000 Number of books in library .. 5000 Income from all sources . . . . . 18000 Number of departments .. 4 Faculty ............... 11 Enrollment 1916-1917 ....... 127 Greatest enrollment 1914-1915 .. 145 First graduating class 1904 . . . 10 Nzrmbev' of g1'aduate.s: Seminary . . . 22 Academy . . . 61 Commercial .. ..... 140 37 f"':i3 "ff 132-'fA9li'1:'L1g77? tg.. 'i"3' ik. V AX Vg? Y ij rf 1, N h I '-""'X-F 7 - .,,.., x ' . i " 7":3 .7 1 I ffl! A 17 1 A ii ii ,I - ix- li I ,V . ,f l H i ii V P it N it in ff at R . he sedentary mode of school life deprives stu- ! dents of the bodily exercise, which is so es- ,,n sential in retaining health. Hence some .hQ47?M" means of invigoration and movement must be provided for them. Of course, the various outdoor sports, which the long and snowy winter of the Copper Country affords, are valuable to some extent. Such sports as skating, skiing, snowshoeing, and coasting benefit those who take advantage of them. The students, as a whole, receive more benefit from the gymnastic exercises, which are regular and espe- cially arranged by the school for them. Since we have no hall for the gymnastic purposes such a one has been rented by the College from the "North Star", a Finnish Temperance Society, that owns a large and spa- cious hall. For certain reasons attendance of these exercises has not been made compulsory and therefore, as a whole, the stu- dents have not partaken of them. However, the interest shown by those, who have attended regularly, proves that the work of the enthusiastic leaders Miss L. Kangas and Mr. H. Mustonen has not been in vain. Twice a week both the boys and girls have had their practises. May the time soon come when we shall have our own well equipped -hall for gymnastics, so that our school may be better provided for helping its students to maintain their health. J. A. H. 38 1 II Im' 1lYMN.XSTl1f VLLI YS' GYMNASTTC CL 39 I1 EIEI EKIE Mllllllllilll EMM ' Sept, 5. 6 , 9 90 77 H" 211 Oct. 4, ,, 14 u 20 , - , 23 Nov. T, ., 30 ., 31 Dec. 2 77 3 , 9 F.D'lliiHfIllIll1P.YiiWUlllffI!il lllllllil 1 4 . ' M A I A limuuaiuumiamntinnilfm 1 1 - --nan!! ann FIJFII E f,f4ii'- H iii, fliiv Mmmlmiiommm. i M m 1 ll mt - Mm m School opened. First chapel exercises. Classes met. Lessons were assigned. First trip made to the Col- lege grounds. Chocolates, sent to members of the Senior Class by Hanna, were distributed in History Class. Houghton County Fair - Children day E A half- holiday. Emil, John, and Hanna ar- rived from S. Dakota. First Senior Class meeting held in Miss Lassevs Classroom. Senior Class crossed the Canal "twelve strong" and paid a visit to Heinonen's. well-known friends of all College students. New rules adopted in class meetings. Strict observ- ance of these new rules to be enforced. Lempi Jasberg entertained the members of her class at her home. Election Day E Holiday. Michigan voted dry. Se- nior class picnic at Houghton. Thanksgiving day. Two days off. Bill and Hanna are invited to Aug. llelto for dinner. Friday no school. llill and Emil took a long evening walk to Hough- ton. College students visited the Houghton county lloor farm. John Hakola transfers all his personal property and is rs vv :- Jan. 11 uv u fr Feb. vs as :J vv vw vs sv 1R 20 24 25 1 0 'J 15 19 26 1 3 7 S 1 O 1 tl 1-1 17 v v v 1 1 goods to his newly rented room. Impromptu Senior party, Korhonen with his elo- quent speaking enter- tained the members of his class. Fall term closed. Report cards given at chapel exercises. Christmas tree exercises for those who remained here during vacation. Emil Ruuska acted as Santa Claus. Emil and Bill spent Christ- mas day at Trimountain. New Year's Day. Spring term began. Siiri Koppana '16 visited the College. Class pictures for the an- nual taken at the Kukko- nen Studio. Mrs. Haapanen and Miss Kangas visited the Phys- ics class. Hanna entertained Bill and John at afternoon coffee. Maria Kiiski is on the sick list. Siivel Choir church consort. Emil acts as usher. "Suomi" went to press. Seniors ski to Trimountain. lYeather exceedingly cold. Lillie Kaihlanen entertained at a Valentine party. "Lots of fun" was the report of all who were there. Valentine Day, John made extra trips to the post of- fice. Seniors go coasting. Lunch- eon served at Miss Las- sey's VVm. XV. O. JOKES. Saima: "Oh! I'm mixed up with these dates". Hannah: "Especially if you don't know What to eat, what to remember, and what to accept of them". fFinn.D Opettaja: "Mita ovat ballaadit?" Emil: "Murheen surullisia runoja". Opettaja: "Pitaa olla asioista luurangot paassau. Juhani itsekseen murlstenz "Onko paa mikaan hautaus- FP!! H133. . CFinn.J Maisteri Karkkainen: "Mika oli ensimainen suo- rasanainen teos, joka ilmestyi suomenkielella kolmannella ai- kakaudella. Mari: "Virsikirja". CHist.J Teacher Wondering Why Antti does not remember the dates. Antti: "I know an immense number of them, but the diffi- culty is that I cannot put them in the right places". R 'Wmaf it E 41 FAVORITE SAYIN GS. Mari: "Joutukaa!" Lempi: "Ask me not". Hannah: "It doesn't pay". Laura: "What bells are on?" Aino: -'Mukainastilu Saima: "It's foolish, it's sin!" Sigrid: "Oh dear kids!" John: "Mahan nyt!" p Arvo: "Jouto aika on kehityksen aikaa". Emil: "History is the oldest of veterans". William: "Wie ist meine Frau?" Antti: "And you too, Brutuslw Karkkainen: "Hopsis, hopsislm Kilkka: "Kovasti sievaau. Lindlolom: "Pre-des-s-s- finish it". Laura: rtination Anderson: "What about that little fellow?" Niemi: "What Was the development of affairs?" Perttula: Hlarjestys !" Kangas: "Ei tassa saa seisoa!" Kuusi-: "Tietenkin?" Lassey: "Not so much noise, please!" Q A Y, ' y M " fi," if-Z'-.vv"' Q , , ,,, ,L N ' X, 1 Ah wgkitnfl-ci:-x ,rs Q , Aram NXMERCJ4 6 . Q,-',.,...,-,,...,-1 ,,,...f e DEPART 1E 'SL -0 x k,, yi, Q, 1: xc My 4 f I, A 'YJ,x:LJ'!X!, I , X2 A 6 x f v di- Xx 4, X X ff ,EX f f N f ' up X x V ,, ' ' ' , Q 1 5 4 ' x ' ,Qi , " ' X 5 x 2151 ' ' - xg: Mn- Y, I-wb . A ' 1' iv .I 44 ,nlQli, .f?"1 M LYDIA KANGAS, A. B. IXIINNIE PERTTULA, A. B. 45 K. NIKANDER, D. D. President O. L. NORDSTROM, A.B Principal 0115155 illinitn Il1ini5h what gnu aitenmi! 0112155 01nlnr5 Marana sinh Mnlh 011555 3l1lnmvr Uhr Hinlvt E Eunkan tunnu5lau5e HMP piiiitiik5Pen a11ka1ma15i tgii! illunkan 1uHriI Gummanpunainvn ia kullankvltainvn Eunkan kukka 0l?r1nnkki O. L. NORDSTROM, A. B, Principal of Commercial Department GPENING DAY IN COMMERCIAL DEPARTMENT. Tlie month of September had dawned. The f vacation, which had been a joyous one to more than one, Was drawing to an end. Each day Went by on Wings for there were so many preparations to be made. The day before school opened, I Went to the mailbox repeatedly in hopes of hearing from my chum. I Was at last rewarded for a letter was handed to ine and from my chum at that. I tore it open quickly and read it eagerly. She said she would arrive in Hancock, Wednesday on the 8:15, that being the same train that I was to take. The rest of the afternoon passed With more or less excite- ment until the departure came, then I felt a tinge of sadness coming over ine, and While at the station I must admit, that tears ran down my cheek. When the train was seen in the distance I forgot all my tears and only thought of meeting my chum. It was a happy meeting and We had such a lovely talk that I forgot all about leaving home and kept on talking as cheer- fully as though I never had been gloomy. We arrived safely in Hancock and to our surprise there Were several students at the station to meet us. After all arrangements were made, We Went to bed, for We had had a very tiresome jour- ney and wanted to get up early the next morning. Thursday morning to our surprise We awoke at half past six, only half an hour before breakfast. My chum dressed in a hurry and was ready long before I was for I stopped to talk and as I was putting on my shoes the bell rang. Consequently I had to skip at least a half a dozen buttons on each shoe but in a minute I was at the breakfast table. Breakfast being over, We had to get ready for the 8 o'clock shorthand class. All the students were in and Miss Pert- tula, the teacher, came in with a smile and a "Good Morn- 48 ing", and away she starts to explain the shorthand charac- ters, which prove to be very hard for some of us to under- stand. We had to read a little speech that was written in shorthand, and that was to be our transcript for the day. At 8:45 we all marched into the Assembly Hall to join in the chapel exercises. It was only 9 o'clock now and we were to have three more periods before dinner. The first was our typewriting hour and we went upstairs into the typewriting room, and in a very business-like manner got our machines into order and began our tran- scripts. Those transcripts proved very hard and some one Was continually whispering "What is this crazy looking out- line?" "Thats age", said some one. I wondered where that came in at, but was relieved in a short while for Miss Pert- tula read to all, "Age out, add it now". All the students looked up very much bewildered, and a giggle was heard in one corner and then all realize that it should have been, "Nine men out of ten". This was a very interesting period and all were sorry when the bell was heard. The next was our Business Finnish class in Miss Kangas' room. Miss Kangas was very patient that day with us for it seemed that we did not pay much attention to the class work, especially after a girl sitting across from me, had noticed my unbuttoned shoes. I heard a giggle here and there and to my embarrassment all the eyes were turned to- wards my shoes. I looked down and what did I see? My unbuttoned shoes! I turned red with shame and excitement and tried to hide them, but it was of no use for every boy and girl had seen them and I felt disgraced on account of my carelessness. It was a relief for me when the bell was heard, and up I bounded as fast as I coud go, without making much noise, to my room where I found my chum in high spirits and I told her of all the excitement, for she had different classes during the morning and so missed it all. The time passed quickly and before we knew it, it was time for dinner. I tried to be as good as I could and suc- ceeded in my efforts quite well. After dinner school began at 1:15, then we had penman- ship for one half hour. The first set of writing was on the A's and B's and we were ever so busy trying to do our best. My chum and I were fortunate to get seats side by side. We 49 talked most of the time, but did it slyly so as not be caught in the act by the teacher. This being over, the next fifteen minutes should have been given over to spelling, but our lesson was only assigned for the next day, so now we had about a half an hour of spare time, which we spent in getting our books ready for two hours of Bookkeeping. We all liked this period and worked diligently and almost before we knew it, it was 4 o'clock and time for chapel. Of course most every one went, but there is always a number who do not get around to go there every evening. Having two hours before our supper we went for a long walk which was refreshing and helped to work up a good appetite. We got back just in time for the first table. While we were having supper the boys, who were in the Assembly Hall, had all joined in a chorus and were singing some very good and appropriate songs. We enjoyed this very much and after they had finished we drew this little sketch in our memories, there to be stored away, for all time to come, and to serve as an occassional reminder of this one moment of our days at the college. After supper we girls studied for a while then went to bed at an early hour for the day had been very trying to most of us. At half past nine all lights went outg a "Good Night" was heard from each girl. Thus ended our first day of study and we hoped that the days to come would prove to be as full of happiness as this one. L. S. K. 50 CLASS COMMERCIAL 5 WHSNmAQCWHm. was bgmggsg moi Qzm Qgggmdmm wad Gaim HQOQIIHQCQ WH FN U W HECQIIHQOW WG HW HM FC FQCm'IHQCE FQ W Q N H90E'lHQHC MQ HQ 4 W HEHCIIHQHH MH HQ 6 W FQHHIIHGHN NN 9 FW 4 HQHNI!HEHW WW HP HW W HEHWIIHQFP WW NH HW 4 HQFQIIHCHW WF NW NH W HGHWIIHEHG UN NP N9 WN HEH9.lHQH4 WW WC LIIKEMORAALISTA. XB seilla ihmisillii on se kiisitys, ettii, amerikalai- nen liikemaailma lepiiii periaatteellaz "Ota niin paljon kuin voit, anna niin v9Lhiin kuin 49 - P. voitf' He uskovat kaikgn, mikii koskee liike- mamlmaa, perustuvan, Jos 91 suorastaan pe- N"'f 4 tokseen, niin ainakin mahdollisimman perin- Q Fxlbsfsv- pohjaiseen omanvoitonpyyntiin. Ja jota pa- remmin liikemies on menestyuyt, sitii suurempi lurjus hanen tldytyy olla, sillii heidzin mielestiifzin liike, ainakin amerikalai- neu liike, on humbuukia. Tiimii niiktikanta kuitenkin voi siiilyii ainoastaan sillii, ,ioka ei liihemmin tunne liikemaailmaa. Mytinnettiivii on, ettii Amerikan nopeasti kohonnut teolli- suus, maan melkein satumainen hedelmiillisyys ja suuret mi- neraalirikkaudet, ovat antaneet usein tilaisuutta keinotte- luun ja houkutelleet esiin monessa alhaisia taipumuksia ja Vieliipii saaneet heidiit siihen uskoon, ettii 1T1QH6Sty1HiDQ11 Voi- daan saavuttaa epiirehellisillbi keinoilla kaikkein nopeimmiu. Mutta niimit miehet eiviit koskaan ole kohormeet kovin kor- kealle, ja heidiin eliimiinsbi loppu on ollut tavallisesti sellai- nen, ettei heille ole muistopatsaita pystytetty eikii sankari- hymnejii heidlein muistolleen laulettu. Ja poikkeuksiksi he jiiiiviit onnistuneiden amerikalaisten liikemiesten monenkir- javassa joukossa. Todellisen, menestyvieln liikemiehen periaatteella ja eliimzln- ohjeena on ollut ja on nytkin: "Kaikkea, mitii tahdotte ih- misten teille tekeviin, tehkzilei tekin heilleu. Silverton, kuuluisa liinsirannikoll liikeruhtinas, sanoo kuu- dennessa menestysohjeessaan palvelijoilleeux 'kiilii milloin- kaan esiti ostajalle mitiiiin asiaa viidriissfei valossa! Sano kaikesta tavarasta koko totuus ja pidfsi huoli siitii, ettii sinii itse tiediit koko totuudenu. "Ku1taisen s2i2inn6n" noudattaminen kilpailijoitakiu koh- taan ilmenee usein varsin liikuttavalla tavalla. Pari vuotta sitten paloi eriiiin maaleja valmistavan firman suuri tehdasrakennus juuri kiireimmim liihetyskaudeu alus- sa. Oli aivan mahdotonta saada uusia rake-nnuksia kuntoon, ettii tilaukset voitaisiin suorittaa. Hiiviij ubiytti varmalta. Silloin kilpaileva liike, joka mtii aivan samanlaatuista tava- raa, ilmoitti antavansa omistamansa suuren rakennuksen, joka Oli sopiva tehtaaksi, tkimiiu kilpailijansa kiiytettiivgiksi. Maalia valmistettiin, tilaukset tiaiytettiin. Ja sitten tiimii avun saanut yhtiii osti sivumlsibiriii tilaa suurissa lehdissii, kiyttleien sen kertoakseen tiimiin kilpailijansa jalomielisyy- destbi ja samalla ilmoittaen hiinen liikettiiizln. Miljoonat ih- fw . "' 5 ' 53 miset lukivat nuo ilmoitukset ja tunsivat ne luettuaan param- min kuin koskaan ennen, ettii maailmassa liiytyy todellista ihmisyyttbi ja ettii liikemaailmassakin voidaan toteuttaa ih- misyyden korkeimpia ihanteita. Taistelussa toimeentulon saavuttamiseksi liikemaailmassa, ei ole suurta se, ettii voi koota muutamia tuhansia dollareita, Vaan suurta on se, ettiei miesten rinnalla kykenee niin tdyttii- 1115511 tehtiiviinsii, niin suunnittelemaan tulonsa ja menonsa, ettii voi kohota itseuiiiseen asemaan, jossa tuntee olevansa tekijiinii siinil yhteiskunnassa, missii eliilei, ja tietiil-ai suoritta- Vansa tehtiiviinsii parhaan kykynsizl mukaan. Nykyinen liikekasvatus tahtoo valmistaa naisia ja miehiii, jotka tuntevat perinpohjin Oman alansa. Yhial suurempaa tie- tomiikiriiii, parempaa valmistusta Vaaditaan. Tavallinen ky- symys on jo konttoristin paikkojen hakijoillekin, onko heillii. hyviit pohjatiedot. Kansakoulukasvatus ei endii riitii liike- koulun pohjaksi, vaaditaan parempaa yleiskasvatusta. Mutta liikekoulukasvatus tiaihtlelzi syvemmiille, se tahtoo tie- tojen pohjaksi asettaa luonteen, joka tekee henkiltin kykene- vlaiksi ennen kaikkea suorittamaan suuren tehtlivilnsii ihmi- Sensi. - ihmisenii, jonka kaikkein tekojen pohjalla on jokai- sen liikemiehen todellisen menestyksen ehto, kristillisen mo- raalin ihana perusohje: "Kaikki, Initial te tahdotte ihmisten teille tekeviin, tehkiii tekin hei1le". Minnie Perttula. IN THE TYPEXYRITING ROOM 54 A PROPI-IESY. Doxvii in sunny Georgia in the little town of Willacoochee, on a hot, sultry afternoon, two .1 typewriters were busily clicking in the office of Mr. Lorenzo Thomas, a prominent business ,, man. d H k M h X L"f Y 1 --This letter addresse to ancoc , ic i- gan, reminds me of Suomi College," said one of us girls. While she was speaking, the employer came in. "Very hot, hm? How would you like a trip to the frigid North? As for myself, I have business outside of the states which will keep me absent for about two months. A vacation would not be a bad thing for you, having worked in this little town for 15 years. What do you say - don't you want to go at -my expense?" We had been staring at each other in blank amazement, scarcely believing this sudden good news. "Oooh, thank you", was all that we could say. A week later we were boarding the steamer t'Daisy M" at Brunswich, Ga., which was leaving for New York. One day while standing on the deck, I was startled by Lillie ex- claiming alg of a sudden, "Look!" and pointing to the Cap- tain of the boat, she continued, "Can that be Leonard Ak- kala?'7 It was. What a fine time we had, talking over old times! He gave us Mayme Lukkarila's address in New York, so that we could visit her while in that city. The first thing we did when we got to New York was to hunt up Mayme. She was manager of the Women's Depart- ment of the National Cloak and Suit Co. We asked her where her "other half", Lempi Karppi, was. "AlasI" she has deserted me, and linked her fortunes and misfortunes with those of the Hon. Eugene Raymond Adams, Vice-Presi- dent of the United States." We had heard that Evert Siikanen had gone to New York shortly after graduating from the Commercial School, and we asked Mayme if there was any possible chance of seeing him. - "Wall Street!" she said, his being there, it was of no use to try. While going from New York to Washington, D. C. on the Baltimore Sz Ohio Railroad, we bought a copy of "The Re- view of Reviews". Hurriedly glancing through it, wecaught sight of a familiar face. It was a full page photograph and 55 under it were the words, HY. W. Nelson", author of "Life", the most popular modern book of America. In addition to this, there was a short sketch of the author's life from which we learned that it was the Nelson that we had known at school. 1 "I wonder how many more of our famous schoolmates we shall" - - "Tickets, please", the conductor was saying. Here was another - the typical stout conductor, but in whom we recognized the well known features of Jalmar Hendrickson. We had not expected to see him here and asked him how he happened to have such a position. "Well, being an old schoolmate of the President of this railroad, Mr. Alfred Honka, I didn't find it hard to get a position several years ago and have worked up to where I am now". And. then we talked of olden times till he quite forgot to collect the tickets. The brakeman announced the next station and this broke up our party. Arriving in Washington D. C., we visited the Federal Buildings. Congress was having a special session. A hot debate was taking place in which Harold Ruottinen, repre- sentative for the 13th district of Michigan, seemed to be the leading man. He had introduced a bill giving the govern- ment the power to take over all the railroads in the United States. We wished to see the White House if only from a distance, so we walked toward it. Wonder upon wonder - a familiar figure was approaching us -- one who-m we had most desired to see - Ina Olson. Her position? A very honorable one - chief cook at the White House. When we left Washington she furnished us with delicious sandwiches, which were intended for the President of the U. S. From Washington we went to Chicago. Luck favored us, for again we met a former schoolmate. Although perfect strangers in this large city, we felt safe in seeing its sights, having for our guide, the renowned Chief of Police of Chicago, Edward Porhola. He, with his assistants, had done very much for the city, the number of crimes having de- creased 35 W since his appointment. The first night of our stay he took us to a grand concert given by a famous Italian singer. She was accompanied on the piano by Miss Ida Hendrickson. Wondering whether any of the other members of our class had won fame and fortune, we learned through inquiry that Arthur Nikula had distinguished himself in a channel most unexpected. He was now termed, "THE Lawyer of the North West". He had handled some of the most intricate cases ever tried in the higher courts of the U. S. While continuing our journey to the Copper Country, we saw an old friend lying on one of the seats in the train. It 56 CHOIR 1, IX C MMEIT Q4 n was "The Gregg Writer". Delighted, We eagerly read through the entire copy. The most interesting thing in it was a picture under which were the Words, "Miss Mayme Nori, Cham- pion Typist of the World, 155 Words a minute with- out a mistake. Time, 1 hour? Our chief point of in- terest and our real desti- Q nation in the Copper Country was our Alma Mater, Suomi College. W Upon arriving in Hancock H We found gigantic strides had been taken in its de- velopment. The student- body numbered about 500, instructed by half a hun- dred teachers. Among the faculty we found Misses Helmi Heikkinen and Lil- lian Tapper, holding very prominent places. Having visited to our hearts' content, We decided to return to Georgia by Way of the Pacific Ocean and the Panama Canal. We traveled toward the West on the "Northern Pacific" stopping at intervals at points of interest. During our entire journey thru the West all conversation of the passengers seemed to be centered on one man, a detective. Aroused by curiosity, We inquired into the matter and foundgout that this popular detective Was George Pulkas. One night We stopped at a little village in Montana to visit with some relatives. While going from the station, We were attracted by a large crowd huddled around a little boy, who had been injured by an automobile. "Call for Dr. George Lehto", someone shouted. Soon a short, stubby man Was approaching the scene, Whom We at once recognized. He was a man of actions not Words, as We had already learned at school. From Montana We proceeded to Washington. While Wait- ing at Spokane to make our connections We saw the Presi- dent of the Y. W. C. A. at the station, together with her private secretary, Margaret Martimo. What a glad surprise! We talked as long as possible, but soon We had to take our train to Portland, Ore., from whence We took a steamer, 58 which was to take us back to "Dixie". Surely this trip would serve as a source of inspiration for many years to come. It would at all times remind us, that although our friends had risen in the world of fame, and were scattered to the four winds, they had not forgotten us, so with hearts full of pleasant memories, we could say - "Should auld acquaintance be forgot And never brought to mind, Should auld acquaintance be forgot And days of Auld Lang Syne. For auld lang syne, my dear, For auld lang syne, We'll take a cup o' kindness yet, For Auld Lang Syne". A. M. S. 59 v-I-'Owl-'lf' Owl'HO'IO'OOWOUO'vl"O"O"O'0O0O0O-'O"O"O"O"O'0O"O0O-O'4O00O0OWOl'OMl'l oyat seuraavat lsalnsa esimcrkkla Noin kohnekynimentil vuotta sitten asettuivat uudisasukkaat keski Wsiconsiniin raivaamattomillc maille. Nyt on kaikki rai- vattu ja asukkaat varakkaita. Mutta vielii sen lisiiksi on itse maan arvo noussut 10 dollarista eekkeriltii 100-200 dollariin eekkeri ja monessa paikassa sitilkin ylemmdksi. Nimi uudisraivaajat nyt ovat jo vanhoja, mutta hyvissii va- roissa. Nyt heidiin poikansa ja tyttffirensii muuttavat pohjoiseinpaan Wisconsiniin ja Michiganiin, jossa on viellei paljon hyvbiii inaata saatavana noin 10 dollarista eekkeriltl-3 ylospleiin, ja he aikovat niistii maista jiilleen raivata yhtii arvokkaita viljavainioita, kuin heidiin vanhemmillaan nyt on, ja heidiin iiillfaiin olla yhtii Varakkaita, kuin he nyt ovat. Monet meikiiliiisetkin ovat tulleet sen huomaamaan, etti uudisseutuun asettumisella on ensin se etu, ettii suurten aar- niometsain alta raivatut maat ovat mehevleimmiit ja kasvavat parelnlnin kuin vanhat kuluneemrnat maat ja siti paitsi niiden arvo nousee sen mukaan, kuin seutu tulee asutuksi. Siis hyviil- 15 syyV. voi sanoa, ettii viidentoista vuoden ajalla 10 dollarin maa nousee arvossa ainakin 100 dollariin ja usein ylikin sen, aina Sen lnukaan, kuinka paikkakunta yleensii menestyy. Vaikka ei uudisasukas saisi mitiiiin muuta viidentoista Vuo- den ajalla kuin satakunta eekkeriii maata puhdistetuksi ja hy- vialiin kuntoon, rakennukset, koneet ja karjan piiille, niin han on paljon paremmalla puolella kuin se, joka on sanian ajan ollut joka pbiivial toisen palveluksessa ja kiiskettilviinii. Suolnalaiset nuoret miehet, jos Te haluatte joskus piiistii omavaraiselle kannalle, niin tehkiiii Te samoin. Meillii on vielii paljon nfiyytiiviinzi hyviiii maata noin 10 dol- larilla eekkeriltii. Liihempiii tietoja, karttoja y. ln. saatte kir- joittamalla osotteella: J. H. JASBERG, GENERAL COLONIZATION AGENT, D. S. S. Sz A. RY. Hancock, Michigan -- tal -- 423 Western Union Bldg., CHICAGO, ILL. ..g..g..g..g..q..g..g.4.4.....g..g..g..g-...Q-.g..g..g..g- .guy-.g..g..g.....g..g..g..g..g..g.....g..g.....g..g. .g..g..Q.....g..g..Q..Q..g-.g..g..g.-gag.. ':0'0"."O''C"l"O"O"O"I"0-'O'-O-'O"O'-O0O0O'Q'OO'vO"O'lO"O"O'vO"O'-OUOHI O O O O O O I OHOHO- sl''O-'O--ONOHIG'OvO4'O"O"O'0O"O"O'O40 6 Suomalais-Luth. Kustannusliike - Paikka, jossa HSUOMV' on p ainettu IPWOOCUZDPL' 0 X NRM 0 0 0 -:-: . ..-2.-:-1: - M w I-:A .-:r-'.-::z"f-:- :m-M .. 'I-Tb -"'2'. ll. if:-I-'V' ' viix-'.v iv. :Z r. K- -f.,-in-SX "" ' fx:::2r:r:::a::e2 -4.2.-.fm my -:e f.,-:-xc' nv- 4'-x,:::t-1. :. mg-.Q I.xs :1:z-,--we :I -A -fi. ,-rea...-f-I ' ' ""1w: wi 331 - " ma 0 ..:5 g .. 0 'QS-.5 5 firifi '-g-:-:eg-9 0 ai f ,, 1"t -fggwh g. . ,ix-:Erik -i I N .Q-,-.,.:.,::Q:.:.:,.:,:, .... . ' . ..M....,k -nw-.z-rv:-. ' N33-5? iii .-:I-:- :I 3:4:"'-"2'!':li 7 Q ' 'er -:-1 xxx 55 XX XM Wm WNNQEYQXNM x X N' 'M' 'Qtek-n W X MA :Q "V-xiwm 55- .,,A , . "'Q' N H 3PCU""IC'D'-'Z WW .Q-a-:H ':..1'-Q'-F'-'3:i?i - -1 1 Q- -' N , N 2:5 , M.. -f V . ..,, v..,:.-.5-Q-:rc-: . X.. . . Q N 3 ji 5 Q Q " 4 1. Y.. pb, ,......-.A-M'.jF3..gW"2i-"2i"- X Cixi: :r9Eg...rkf:"'N' jr:-41:5:5.?fS:f-N5-'+1 izgg ' 9 f" X' :ai 3?,::x-lf" -"' 1 Az. -- -.f.A'-.4.-:-+-: :xr-'wx ' -in . . .t v ci we-nm .-:.:-x--:ix-:-1.-r:+ M M. -. N ...M-.-x.,p.X, ,- A . NXANNN . H +.ig.A..,.g.i-. .,. ,. . X .. ,- W, ,. Q, ,- -.ws-w.:.+.+. T.,-. R.-:X .- . ..real N. M4-xox M: .eq " :-:f- '.Q.i.f:. ., A rw 2 1' . ...xi fi-:zz-.2511 ' 2 -Q: :fr i X: ' " -- Q Q :. R Q -f gs-5 -, " Vt ' 'V " "'v1-be-S v,,?NN21S5i?:::E4E'f"r26325552555531I52153393532313355514-'1:--:zzriwfrlfff?5' ' QTVR EDIIQL ' ' 'X " V . B55-.+:-Q:-:ima . -m'r-rqwxmiiftcra'-x-: wckiwxraxx1::r:::4,1ff:q:::rQfrf:--5-1'::::1:- W 2-K - , .--swzais:---. - Q .i X i wi-uw.. . -,,.c,1,-. V, -A -- M Q N - X .1-5 + 3 . x i - x izgk-Q25 'i Q, , M -- -,gm 1:51. ' ':':I':I:b-:f,.i-...- .if X X X W'-...mi ww '--arf, - ' N, X A, Q 8 S an N ei Ha X E ' is '- . R20 X' M A N. VM . 5 ' W5 1 ,nit f s ...M as ...M X 1 . W is V -fi i Nt' -rg 's:-Jf- -.,.:g. - -an-.: Hari: . - ' Z .+::.,- :':::-:::::::1n::af is - - 1 if. The Finnish Luth. Bo ii Concern 0 The Plant where HSUGMIH was printed Natignal Suuri valikoima naisten, 1 BottlingVVorks I Uuden ajan juomain 5 O Ruona ja Mattson I 0 Omistajat I O O Q O I O I O I GEC. o 5 5 Q 5 9 5 0 0 0 0 0 0 0 Q 5 - lyllh. 271-YY. I-IANCOCIC. IIICH. NICHCDLS Druggist THE REXAIAL S'l'0RE. Hancock, :: Michigan valmistajat. YHIT13.. miesten ia lasten kuin myijs liha-. ruoka- y. m. tn- Eilola fu- Co. Hancock, Mich. H. Heikki Siellii 011 Kaleva Cafe 1fOi121St'Il uusi kuhvila tunnetaan yllit ole'-valla nimellii, ja nina sazttavnna. hyviiii. knhvia leivosten kanssn ynnit vir- vokejuomin ja jiiiikerma 1 Kunnioittaen Heikki Moiianen Puhelin 552-JI. 1l2Q,uillcy St. HANCOCK, MICH, O gzqqgug.-Qnguguy.-Q-.Qn0e-CMO--O--0 000' 0010-Owl-I--I--I--Oulul'vlwl0Ou0-c0-0u0-0-4-4u0-I0--0--0- Qng..Q..g..'.-guy........g..g.....g..Q- .gngugag-.Q--gag-mug...-og ....Q..g.-g.-g-.Q..g..g..Q-.g..Q-....g-.g.nluQ. ug.-0--O'uQ--Q..Q.oQ--O'-O'-lo-Q . .-Q-Q.. .g..q.4-.Q-.Qu Th C immense is s Winn State Savings Bank 3 prosenttia malcsetaan korkoa korolle ljanlxlqi on Nlicliiganin valtion valvonnan alainen. Liilfe- ja saastotalletulcsia vastaanotetaan. Ullcomaan veliseleita myyclaan ostajalle edullisilla elidoilla. Vi?'lCClZil'ij.Clf : William G. Mather, Presidentti George R. Jackson, Varapres. Orie E. Brown, rahastonh. George A. Hirwas, Apul.-rahastonh. J0lLlf0liZll7'Z'7ZCHZ, jdsenet.' George R. Jackson D. M. Mac Intyre G. Sherman Collins William G. Mather M. M. Duncan Teidan tilianne halutaan. - Ystavallinen kohtelu taataan. EEEEEEHEEEEEEEEEEEEEEHE TAI-IDGIVIIVIE LAUSUA YSTAVILLEMME JOTKA OVAT TEHNEET KAUP- PAA KANSSALTBIE, ETTA ULEBI- lXIE HYVIN KIITOLLISET TEILLE JA TOIVOBTME, ETTA PALVELUK- SEMME JA HUOlX'IAAYAISUL'TlilXl- ME PYSYISI EDELLEENKIN TBI- DPLN SUOSIOSSANNE. RICHARD Q U AY L E GWINN, : : MICH. EEEEEEMEHEEEEEHEEEHEHEEE .QQ jotka ovat luotettavaa tekoa. JUVELITAVARAA parasta lajia. HGPEA- ja LASITAVARAA Ke-lloja Korjataan. B. IVIUELLER Valoliuvaaja Peterson 1 tvliee liyvm ? Valolxuvia ja Postiliortteja Kuikenlaisia ja. -suuruisia synty- 't l't l"' tl11l 31 V in l'e- l tt, l,ltuLllsll l oll 'sillan luonn nsenialle menness A. Peterson, Gwinn, :: :: lVlicl1. '4'?'O'?4'Q'4"O"?4"O"O'?'O"P'?'f'?'O'1'.".".".".".'0.4 ,My-.--xgsbhnv NQQ ,Awxkw-SN S W V www NXwfw?'NxSfN ' Wai, .. NWN .x :N Q A-Ag 5 Rx ggiivgggi 2.2 255:54 i, , ozo-on ISHPEMINGIN SUOMALAINEN SAIRAALA. Nykyaan laajennettu j a muodostettu uudenaikaiseen kuntoon. O: WW0'4'0'Q'0'4i44'O'O-OW00000 5555555555255 IQIQQLQJLQLQQQJEQE LQEQJEQMH Peter KOSki Mingfig ET Colgpany National Sekatavaraf Bank kauppiaat 5 lshpeming ja Gwinn, Ishpeming' Michigan iViiCi'ligal1 555555555555 555555555555 g..g..g..g.4.4..g..g..g..g..g..g..g..g..g.-g..q..g.-9.9 .g.,....,,.,.g. ug-.Q.-gn'-.Q-.Q..QnQ-.gg .g..g..g..guy..Q..g..g..g..g-.Qug--gng O--0'-O--O--I--lv0'-0--m .g..g..g..g..Q..g..g..g..g..g.-Q-.g..Q..g Qzpgngng-.Q.-Q--Q-.Q.-QnQ-.Q-O O O O I I I 0 0 O O O 0 0 O'O"0HO"OvO"O0O0O"O"O"O"O0O0O'-O-'O''O"O"i"O"O"O"O0C"O0O'-O"O'0O'O.0 I Kaikcniaaiuisia I C , 1 I 3 oiary PbIiJiICI1'1 O 2 tcilnintzi-11111311 kuuluviu tehtiiviii E toimitwtuan. O O 5 Alex. Paniii Ishpeming, Michigan A. Kciiuncn Raatali Tekw- uusiu. Kurjaa vnnhoja. Lnittaa kuntoon kaike-lluisct puvut. fiilfililllt kzmkziat ja viinwisvt kucsit taataan. ' 121 E. Division Sf. Isiipeming, :: :: Michigan I 6 Sllllillllltflllllill lillklljil fil2lllkS9ll ' lnukzulil. 5 , ei lll yiialii ' laisinkzuln, C O Y 2 Y 777 W I C E Henry Eiki E M icsien Vaaieiusiiike 1'.xL1'Mlc'I'. MICH. 2 Pub. ms-M. 412, mn stu-Q-f. VQJA Q 5 ilmestyy Calumetissa, Mich. julia. K. Rosinerg Co. Ruoka- ja seka- iavara-kauppa Isimpeming, Michigan yync , A. Jarvis Suornaiainen Z tiistai ja pcrjantai. ' 5 Q Otto Mnssineu. 1iil'kve11hoitL1ja. 1 k . X V 5 O DIVGG E1 Q Tilaushinnatz 342.00 vuosik., 341.25 E puulivuosik. Ulkumaille 393.00 ja i'AI'IiMl4'T' 31.50. 414111 sr. 1-1-In-lin 1:43-J. O : Box 141. Puln-lin SSD. Ensi luukan ty6 ja kohtuulliset 0 CAl4l'llE'l', MICHIGAN. lmmat, I O O ' l'usi Sll0l'l'lIliZlilli'll - Ensiiuokan O Q 0 on oo so Q 'Q I . aaia In II c O : NY3.1l'I'liStfl2'l pukuja miffhillc ja 5 naisille. Q ' Kunninitukscllai ! 6 A. W. Paanancn O ' CAl.I'MlC'l', MIFH. O o 438-5th St. l'uhn-lin GMI-XV. I-Iauiausioimisio M li. JOHN M.'iN'l'Y, laillinvn huutnantoimittaja ja pal- SHlUl4t'l'2l21ji'l. julia un ammattikou- lussu Ultkimlon Suorittallut, toi- mii kaikissa hautaustilaisuuksissa. Ywitte luutzlmuksf-1121 kiiiintyii puo- 11-vmnii-. Nissiia 86 Makeia Sl'0'l"l' S'l'RlCE'l' LIYICRY. 'I'1-le-fooni 622. OOO O CHI'-0'-O luivl'-0--0fO O 0 -0- O-0-0-O-0--in DNC'-O O 0-.Q--Q-my 94.4.4-4-4-Q-.Q.4..y.g..y.Q-.g..Qq..Qq.Q 1 9:00001'O'0"0'-0-'000'-O"9--CHO'-0"0"0"C"9'IO"0'19f'O'-9"9'00-l909"9"0 D-'O-'DHD'-9 9 0 8 S D 'D O O 6 l U--9--0--9 O-SU--G--9-FH--5 I 6 5 s 0 T Q 5 ii ! 'Q ii fi 'Q 5 ! Q 'Q 5 4 5 Q 6 0 4 o 0 0 0 0 o 9 5 9 5 5 C I I I I o o o o 0 o 0 o 'O Q o o '! 5 5 5 5 9 0:1 oQc Valmisiava ' ... .kurssi 1 Siiilstotili on oivullinen VHl1H1S tava kurssi opistoka.sva,tukse11e. Nuorimies, Te olette halukas kiiy- maiin koulun. ,Te niiette todistuk- sia. kaikkialla Korkeamnmn opetuk- sen hyodystii, Tzu-vittava.t Vyarat, Te sanotte, puuttuvat. Seutuhden kaike-lla muo- toa alottakaa siliistoiili. Jokaineu dollari. jouka Te 'li- Siiiitte siihen, siirtiiii sisaiiukirjoi- tuspiiiviin 'liihe-mmiiksi. Se hyoty. jouka. Te saavutatte ta- vasta 01121 siiziste-1iiis,,tu1ee olemaau suuriarvoiuen Teille. kun saavutafc- te korkeammrm aseman liiliealalla. Hou hton afiorlal Bank 'I'u1'v:1llisuudeu ,ja palvelevaisluulen Portage Lake Hardware Co. Tukuttain ja viihittiiiu rautatava- rua. Erityincu huoli pidetiiiin posti- ja Ielefooui-tilauksista. I-'Iinnat aina halvimmat. -South Rangeri Suornalaisessa ' Apieekissa Asaatavalla 'ta ydeliin en varasto apteekkialaau -kuuluvia. t9.V211'Oit3,. lmukki. The CWI Pharmacy, H0l'f2HTON -- - - DIICI1. J-. XYT. LUNDAHL, '0llliSfi1j2lo Souih Rangen ja ymp51'is,t6n asukkaat siiastavit rahaa, kuu iekeviit ostokseusa . Kivi 86 Co. kaupasia South Range, : : Michigan MUODIKKAITA KUJA HYVISTA KANKAISTA, HYVIN TEHTYJA JA KESTQXVIPL -- valmistaa l- MIKKO HALONEN .guy-.g..Q..Q..g.,g..g..g..g..g..Q-.Q..g..g..g.-Q.-g..g..g.-Q..Q-.g..g..g.. Tehkaa osioliserme J. P. NC.1SO1f1,iI'l Rautakaupassa Souih Range, Mich. South Range A N South Range, Mich. 9.4 0.4..g..g..Q-.9-.g..g..Q-.Q-.p.guy-.g..g..g..g..g-.gugugnQ-pgngug. g a--o--was--0--v-cv-0--0-+0--0--0--0--0 -0--one--1 -- S5DERGRE N'iIl Suomal. Ulkolahetysfapteekki Pitiiii tiiydellisen valikoiman oi- keita vanhan maan Iaiikkeita. Saa- daan asiamiehiltii tahi tilattaessa osotte-ella: Sodergren fa- Co. Suomalaiset Apteekkarit. IS WVestern Ave. MINNEAPOLIS, MINN. Home Supply LI SYOFC, l AN TON IIAIIN E, Omistnja. Ke-veiiii ja raskasta rautatavaraa 11u11c-ja, maaleja., ijljyii y. m. 0"0"O"G"0006vl'0'0l Hyvat Valokuvat KOHTUULLISILLA HINNOILLA SAATTE AINA OTATTAMALLA C. A. Kukkosen Valokuvaamossa 318 Quincyfkatu HANCOCK, MICH. 128 YYY. Lake St. Pllhelill 476. Chisholm, - Minn. Meidan juvelif, kellof, leikattu lasi ja hopeatavaraf varastomme ON AINA TAYDELLINEN. HINNAT KOHTUULLISET. - PIS- TQXYTYKIXLQ KATSOMASSA. Ctto Borresen, juvelikauppias 'I27 QUINUY ST. Hancock, Mich. SUODIALAISILLE TUN NETTU State Bank of Virginia toi11'1ittaa kaikenlaista paukl 1111 ketti. Rahain 1iihetv1'si'i. - Palovakuu tuksia. J. I. Frasa, Ap. kasiiori. 'FEHKfifi OSTOIKSENNIC Suomalaisesta Vaatef ja Kenkakaupasta! John Vaisanen, llhm-lin S76-J. 305 Quincy St IIANCOCli, DIICII. .g..g..g..g.-Q-.g. -G ' 'O"Q'l"04'0"O"0"0"O"O0O0O'O"0'f0"O"O"O g..Q..g..Q..Q..Q..Q...........g..g..g.....g..Q..Q..g..g..g..g..g..g..9 .9 H BE OSTAKAA SEURAAVA PUKUNNE c33ftH6fh1 Pukukaupasta! Viiden kaupan jiirjestelmii. Hancock, Mich. E132 Henr akari Hancock, Mich. RUOKATAVARAA, VAATETTA JA YLEENSZS KAIKKEA IMITLS TALOUDESSA TARVITAAN. TUNNETUSTI HALVAT HINNAT. ostakaa liiiikkeenne Hancockin Suomalaisesta A p t e e k is t a! liilfhllitll koti- ja crikoisliiiikkeitii saatavnna. o--o--o--o--0--o--a-....g.., . , , , , ....,..,.....,.. g Lignellin A p tee kki Suurin suomalninen :lpteq-kki Yhdysvnlloissu. Superior, Wis. Pyytiikiiii, vapzma. liiilkekirja nzo 5. missii kaikki liiiikkowt ja taudit ovat selitetyt. ?- VAPAA l ug. Pellon uiiiitiili- lukkeessii HA NCOCK, IIICH. on Suuri valikoima ensiluoknn kau- kaita. PARHAIN TY6! UUSIMMAT KUOSIT! KOHTUULLISET HINNAT! Selvin Jarklkaan ei voi auttaa, JUS SEN PALVELIJANA TUIAII- VAT VIRHEELLTSET S I liM.3l'l'. IXIUNI NQXKGAAN TYVERQX HEN- KIL6 ON TULLUT HYVIN XLYK- KQAXAKSI, IQUN HANICN VAILLI- NAINEN' NAKCNSX UN TFIJLUT KURJATUKSI SOPIVILLA SILMA- LASEILLA. mvz'KJUfrZ7'E.5'E'xaMAa5D 4716 GZA.s.sE.s'I7rm'D 0PI'0JYZ7Z.'fJ'I' il' I EY 2101105511 11 rn? f if f ' UITE4 PO BUILDIN ' 13325 HQNZOD? 6127103 SUNDAYS AND TEL OFFICEIBS l EVENINGS BY APPOINTMENT ONLK RES.3S3'L. q.Q,Q..Q..Q..Q..Q..Q..Q-Q..Q,.Q..Q..Q.-Q--Q- .Q-.Q. Q Q Q Q Q.Q-.Q-.QnQuQ-Q Q Q Qu-Q-.Q..Q-.Q Q Q Q-.Q-.Q Q Q..Q..Q-.Q..Q..Q..Q.-Q UQM TUS Amerikan suomalaisille ' Tahtoessanne olla varma tavarainne hy- vyydestia ja niiden todellisesta arvosta teh- kii ostoksenne kello- ja kultatavarakaupois- ta, jotka ovat liikeyhteydesslei Savolaisten Iiikkeiden kanssa. JUS ei paikkakunnallanne ole luotettavaa liikettii tai luulette, etteiviit paikkakuntan- re Iiikkeet kykene antamavn teille rahamme arvosta, kirjoittakaa meille, jossa tapauk- sessa meidiin ulkolleihetysosasto on teidialn palveluksessanne. Paikkakuunilla, joissa ei ole suomalaista kelloseppiii tai joissa ei ole mahdollisuutta saada meidiin tavaraa, olisi jollakiu luotet- tavalla henkilijllii hyvii tilaisuus suomalais- ten palveluksessa eciustaa meidiin liikkeita. Llzihettleikdii kirjeet, tilaukset y. m. meidiin Duluthin liikkeeseen SAVCLAIN EN 86 C0 VIRGINIA, MINN. LDULUTI-I, MINN ELY, MINN. .Qug....Q..9..g..Q.-Q-.9-.Q-.g..Q..p.gng--QqQ..g..g-Q..Q gag.. guy-- My L154 Wi gg . . ,Fm his ,ts .112,,, ,1-,1'fJ . ,1 ,fam Q ' V11 X' f '1 , N1 A ' ::v'.1u' 1 ," LQ: . 11, f11"1'r Wits, 51251 " ':R"1',. ' ' . ,Q 'Q-" ily. ' ' 1 Y 1. 4' m1wH,1 , 111"1.,111, 1, -if, , g 1 X 44L1f-vQiX1vE',w4e.1 .3 'z -' ,,1 af 14. f1 11 4 gf, '11:rf'g1:fZ'. , , ' , Q' . iwww ' m .e Q , .4 N 1 1 1' ,.- .x ., . - ' - . ,,. -1 " '7 4 11' 11 -.V , .1. ' !1":?ffY"' 111' '?1"1"Aa , N N .,4.,..,. . D, .-mv., 1 111 .1 1.,,. 1, , 14.1 1'4,.Q-, ' 1 - E' , x 1 . .Tx . . :g JFN1 ,A 11' " 1 v.1-'J A Mymx ? X, A .5 1, ry.-V, ' M11 1- 1.1- fa , :1-.111 , 35,111 YA ,W Y , -1 1 L ' ', "1', 's ', 'Kp'-' "A.V. .' ' 1 - " 4' u' QLF. .cQ,j.!M-. 11' 1 914 ,,1,, ll ,. ,.,.., ,.? 1 NW f :Wwr 'T , .w"1" ' Q ,1 1.1 ' 'J' 1 1' . 1 .4 , f-- 'FD 111111 w, ' 4 19'-, .1 . 4 . -,1'!-1,-. 1 W :V -1 .1 1 , . ,H 1 1 , , 1.,..VQ' 13,1 ew,"-,1.' Q ., 1a2-IW " V " Q 'wr' 1 . Q 1 1 , n, - J, AQ. 3,11 . 1 WD, -+ 1, 1. ' . 'tl-Efacft - 1 ,. 1 -g, 1 " .1.1 ' 1'- , 4 . Sgffk' 'Q L 1' 5' ' i A ,kk 5 . ,Fl 1 ,NWA W 1 ,Q 1 f- ' ' 1r! , ,- 1 .1 Ii X. J.. . 1, ' IM W. , Je. . " QQMIQWQ ,. ' 5 1A,L1 1 ' - 1- 1 ,- M .. ,.., "131g.x: 1" - H' .11 g,r-.wx-1, . 114 1, W, . ,A 3 1 YH . 'N1 1 Sv 5151 '1 i'-Y1'f-fl' -W f. ' X .N-1fgg".11F , 1 ' A ., I 1 -4, '49 1 11-'N 1 1" 1 , . .Fug 1 A - H. 1 g . - . . 'x' fm, 1. ya, '1 . . 1, 'M .1 ' K .1 A 1 ' l'f'lfJ1"'1 ?'1 1,245 I . 4-,4 N NM avg-1: 1 11, 11 1: 11 kiwi.:-..--'i-.a1.w!i..:1r'111 ,-Q 172'-1 4.1 58511,-,'.1v:P1'1.., 1' 1,1 , . 3, 1.1, .. - A , 1 . 1 1x L-1 vc, xx y,. . 1 e 1 J 'g 4. . A ' 43Q?J.e..1 1'.'1f??S-1' 1. -1: "N'fa.1.'A5 Q,,11111E1":-.f , I i 1..x,.. ,. I x 1 1 1 xg ,1 'A I M 91 n JCM v 4- :7'1jug,-,.-1371 13 i rf i A A! E E G V E. I 2 5 I if 3 1 , H 1 V F 5 5 Q S L Z Q K- 4 E E E 4 ! r 9 . ,,',l I.., I,,,A , W, , 'M X- . M -MIL. , .mf V . 1 .' 'J ry Wm wt' l' ,. ff. ' ,ani xi' 1 K' -. ' H' a,, U "6 I I P Q I . 'I r, .4 -f , , . 1 .,, ' ' ,4 wr - -1 -. 1 . fra - ,W , . , ,V ,. . ' i , 'U ,Y lg " nfff' 'xx .," I L . I J' k -ff ll '-FQ. l p :'f'.f.,. . ' ' ' ' M1 '-f an . W I 3' Q' ,fy Q . 11 I . , - A, r, VN, . q ' V l-,- I I I 'jg Um Q 1 ' - .. V V - 1 , .. W I F. . w , , - I :,.".h .., , I , . , MEG.. vii 'Q . r . gl " ' I , . , , l ,"-' 1 ' K , . ' ,F 'I 5' 5' 4 I V , I . 'un I' V HJ Li., fun,-. I W ' xy . , , ll- - LK v 'I' I . ' 'fig - N ' . ' i rl 15' MT- gif-if. qi - M :ily L I ,IT L g,--uxwi A - , . ' - . " " " 'M' . I ' -. 5 f'.Jf 'Lp' way: I J n 'L' ' . 1 'J 4 '.!":'1l.4- ' I Agni X -.' ' "V I I" - 1 .-x , '-, ' v I - . - ,'g:,V: 'll-, !- ' - I. 44' P- f - -. . 9 I , - , L -V J I I Q . I I ,Q ':'.,I,,, -- A. ul- , I V V . .I 5 - V 5 ' 1 . r 4 ' ' ' T' , E 5 -L 'If f Q - - 1,5 .,-I, .14 .Ll ,4 rr nf, . - - - G- -' , ,. L .11 ., 8 , , 1 , I . . ' -. ly --T , .. V ' 4: 5' ' I' - - L' " ,. lx . , .. I 'f I I1 4' y ., V- ,I , a H I wx . . I 1 1 . r Llxrk' 'Hu ' ' 'i-4fT'N- - Wg ,, . U . 5-.'.,. I ' L , . 1 L , ...V . , , , W - ,, ' , 4 - 1: . . . W- mr! -f." fr, . H, 1, 'E ' lf' . . --. A' " i wyl ' U + ' ,,. 'J' 1- ' ia J - Y X Q ,"., -: M -.y . Y- - - -,Nr , ' L ' 'I ., .in 'II' X- ' uf J VJ ' If L,,m'1'l , ' 1, .luizg-3 'iff ,.,.l -I - f " rw - - I uw., 'V ' l, "Z, , ,, K Nw fn fp ' ' ' 26- Lhiag ' -'T'., , 'n -.f.1'5"" 1"-1, ' ' F- -'-l -JNL-' - ' :kay -, 'n,.", ,, zu., I 0 " L 1- '- .,- ' VY ' 1- 47- f ,5- 1. A . 'A I. ' -.' ' 1' .' . I , n 1'-F i, . " p HQ 7, .'- . Ja 1" FV L W4 J. r . .5 ..1 v. -H ff. xw .-4 4. - , . gf- . 1 , - ww y V I,.'Nn'., . A J uk . ?::'7QYim'I" l v 'H ' I I I L-I Ll- I " v. ,, yy, 'deff "'r . ul-" I , - .A V A .M .513 QI Judi' JY, , 4 t Q . T I A Q J1! - ',,:"e.--'Q 'E5.Hag5,2.g . ' . .IJJ2 +L' fri lf ' , 1 ' ' P ' n I - 1 r.. 1, Mil 'JA l M Al ,lbw I. V-N Y. X Q A" 'Ir , W -1 -i U -- .:- 'A ' - - ' . f' rr P . ' L " 1 -7' 'rf ' W' .SLM , Qkfwb- - I . ' w 1 L? . -'I . ' . - ' V. if '2', V ,7?M'rfQ, V. fl I , . .'7:- I. ' -,J 1' . I ' - " "'7"aI ' .fx N 'N'-" FI 'E' YA f' Aw W ' Y ' " " fx M-",.,1u' V, f3,Q5.,,,1p1g:, . 4 , xv, . - . " 4,1 , -' I . f ', I h wh., U", Qi'-QU." W: I ' . ' c -il., "-3f,J,, 5,1 fQ"'.IE:-.,l. "fi 'I' , V, '- IQ-, , . V., ,,,, g., g.1",,,, .I-.,ff,g '1Q,jx-N- F ., , 1 ' . ,, U4 ,131 ' ll' , -' " ' - ', U -LEE fi L 25.1-bl? JBFQZV: 4 ., , - 'I I -' X LA, VL M4 YY FI. .,, .. n - A , , . I .,. . .- , ur H- ni 15:::v:EN,.- trqlia., 'f- I , W 'HL tl ' ,. .1 , Lf V- il - , JL uf WI,-X , 1V . ' :J ,-' , A I Iv. ,I 1, , .u.. , I ,-7, ,I - . fr ww- 'I t ' fem- .' ' ,, . ' , .i ' W 'I +5 'IWVX -55, -I1-5l4T.i':' "V: ' Hit- l A1 ff - ' wl ' 1-1 "M" --: "' P' Y. ,' ' 5 'W' vw- " " lf' Wa ""UV5 5. 5' " - ' " - si , , ft 14fl".fV R "bf-, I- ' ' 1 ' ' - . - 1-"WA" .-V1-"'ce-M-,.-fs, 1 '-'-g fn' ,'.. -' wr! -.., 'JW , , I-' .'-- " N. U ,X-1 M- p, .- V, ,,1-' 1- ,-4,'- -Glfm. ' ., 4- -- - f ,. 1,QFw'.,a 'if' 1. 2' " 'w K ff" ,,1': fi, . ' ' - , I ,',- 1 ,J'I1, 'xj,5'1 3,1 K . A -' f qi. lf 'Al' ,', - e. , 'G '.. f..' I 1 , ' ' V 1 H- V ,- ' ,Qi,',,f?l.-,n"1, ' g .J-Hur , bg" 4 '.- ' , - I L . . .--'I ,., ,- "' I fi 'rx 5, .r ,H 1 ' - , - 'J' R". H" i k' 17-'ia' ' r . V-'bmw- Z?V.'?"5x'1f -' '-ff -- ' ' - ' 1 "wQv,l'1, .'1 1- L-.ff .,,,l'H.E',' f .M ., Nd 2,1 ifgjglwwl ' ', qw . ' "M , ' f ' lv Va' ' v .. "if w",'f. '- lf' 5' 0 "-' ' '- 'L lv' 1' 12 ' '19,-r, Q 1 'ix ,'! ' 1,15 -Q QL wi- " 1,52 lx" li 'H f, yi' HIC It". ,'! ' H . , 'I 1, .rt .-n'::.f1'iWi'?, jfk w3S'm'a"7a4"7'xWiimirii :' 1 ' -. 'Ml WIS' IW'-1" fr ,X ' i4 ef?-'y-l""A ,L 'y:4",3' 1- ' """" 54? Qyak 4' 1. ' 'M-2,1 1 . ' 'ami g KVM-1 ml 3, .. l", my, -xc. ",v1',:Uq1g'-15'-,,-1 -.345 JZ.-,frv in H . y ,lwfd -5 J., A - 339 .:,.f' ','-L.-N? V, 1l ?'f'2 .,,f:'5" -"'5,..':i':f u 7.3: li:-QQ,,"',J5'g,j"'ie"f" YQ!!-' f K' T1 , ' ' ,411 ,W 'MH fa H.: '. :,f:."-11 fgw,a-ft-3J:wA."'.-'pw-.:, ,, 'HH' -A, . ,, X' V ' w.--H. 'uh n",u,' '., ' H v .. , -wr , '-'. 'Q' .N .,-'. -' 'HV1 lg -,-Q" .1 ,'.,1j.y , ,. I, . . ' 1', ' -:f 5'L:wA 2-,a-: .' 1:"1Q1f' :?+'Q'-'H .. ,fwt-,. 'WH-'-.'f fg?55".fiQ"":,-fM.x" Q,-..mi':.: " L' . i Qu. 935. . 4- 5' 13ivWL,f, ' ,. -,,.d .V .V tuizqw ,Nl We rv., M: Wu U11 Q-A I -Q., yn tl I f U U I I.,--4, :ggefYfHf'i-w,.,Qm.5 My :-mjifa, wi ,psf i f -' mfg Qffw'-g --f :f..w',,w. Q- gzw if .42-5 ",g',y:k,Lf' Q5-wg- 4. '1'7,Ag : J , wif?-aw I L.:'W?51f T, Hmlvr Ri Q .nth 'rr' -G inf- ?"4nJ.v?j qi MII:-in V ' 1 325' off ji-,f 'sig 'X , 3' ' vy. fl- '-.gg -N wg 1: 1 ,J A ,nl ' A5f:'1': , . , 1, if ' -W -+-1' . , '-mr. xaflw- , gm.: '-: ,. ' WZ' W' I H", ' ' iiww' fm-4+'Ac1 'MI iw ' 5 77.-:. g' w " ff , .: 1 " Vw?" W5 nm!! W", wx' b pr' W' .K I-,m J W um:-.K L-W ..' I TH U95 U H ,WEN r,,lIu':J. I, MEM J: AI' AWA-S5lf.v v-ml Tl' -is Y N. A . ..g, I' - 'P - xl fljlfwblw J,--21',.fg5v,, ,M ,.wH"'. Q 1-"Ng 'fu : 1 K., KM, .fqm 'Q' , Y lg, .iw , y ,, Y 4, ,. I T Q ry .Q v'k,l1!v4N .-1 Y 1. 1-',Jwu'!. ,",,.u.- 'V in K .0 IY:!y.', . f' v 'rw--5.1, wx, 'J'-,Yip "f2f f1ir" . + 1, .1 'A 1 M . ' ' I 1- , ' 1 ' 4, ', . N, 3 -. v -W L-1 -I .m ,IL X, 4 f. ' fp' Gi-vb' 'Ig f I ' 'V'-165 .1 Pfumq., g-,- Avia X' 'mn 1- ' rv ' Winn-' , , 1 .ji J' ,-1 U' v 1 Q Hnbml whim-I, 4 gj"?A 3.1 , Q ' :gy-z" 3,7 ,lf , Q- 1 . , ' ' V5-.-ff! "5 L". .' 'T' miffiw " M 5 M M " M".f- .1. 4: .."-."- " E. 1 l 1. :L V fm "'t"TJa .Q A 1 I ' ,, ' ' ' 1 ',. ' ww v,,, 4I,' git- . U . v .I --,,"" ,,. . '..' i v ' ' "-I ' - f ".f4 U' wk ' .QI uiQf:.iX"- " QQ' J, ' 'jim' w,gi'1,- Q' D " " ' ' 'rio 516, !.'.ffEjf ""-Q61 ' Q ' ' QL' 'f C 1 I N f . - - A-.Mg V :A -.J ' . ,, r' ,1 51, I' 'J ,I ,, 0.4. mf . V H "1 -- - f nm -. ,:i's5fz3 f-,Q H'-' 1'.'vM- '?f . 1if""Q,' 'flxlsvfvg pin, - ., , , '.. rt A MP- 1g'i' 'Z"l43. 'a 50 .NW 1qT'.',4'-.'.-f- If Q 11' ' :Mi - ' W ., ,Q wx L . M' f.. -45 'a 'W . vw- f.. ' Q. 3 ' -- 1 1 MWQQFQP . ,. ' ff, -" "f' TF' 'q?'IH"l f5'g,s:-' ,','w'i'.'w! fi- ,"7"w"3f""" 'lil '42, . 4 -'QQ' ' 1 , -I ' 1 ' r 1. H W .':. ' ,,,.- 2, -- , 1 . ' ,f ' .N . ' 'N . . ' " ii' ' i'f'.' I 'gl "ff nf-IH " 'J ' V ' Wikifwxgt Wi' V 'Hin' fm-e - " 4 - 'f' I "rv fi. H , "' -vv,' ' ur 1: " 2 ":lv:lJig!X U in N ' .vii , W - ' Y Y Sf-I - IP.. ',H.'! 15141 Aa , iqpklplf 1 , ' ' ' ' V' " '- - Q' 2191 , ,,, f"f'- Mi 'ftmgwf -4-I . '14, ii lyvwi -is V bi'-i g 3- ' 6 XFN ETA M qnwh'1'4 5 " . Wan. "" 'T' . Yi'-ln, " ' ""'l9! -vb lark. Mx- ' NH. f ' I" guffxv-v.: " W gv lu I uillh' 5154. .L . 'Y nik' m.ln'n-A 'WA 4 , 4, "-LMA 'Q .' -., ,... I.. ,1,,1, J 1 l U, 'JV Il vw H " Vw., M' -' w ' v - , kim I II A l -N I I ,,, f 1 Sq- Nm. U' -' . ." , ukghh W. , Q Q1 1 '3f'.f 5:' 1,? '..:a',g 1, A h , 1. -H-ti:-' w 'r,. 'n. ."' -I. , . I I mf'-.'. . .'2 us .1 -in .-.- ' if -. . ,, I - .'r ' - . -' ' .nr - - , N .. QI.. .-.--. .- . 3-..',I.. LI - " .- ng.--.M 'g.- .- -. .. .' . - ' ' :.- ' T - J. if-':.?.5T 4 I'Q1..' .f.,m3..,1..-f43, :---'-"H'Ai.-24- -ffl- ' . ' lv n . ' Ll W5, ' ' ' qu '--.1 li.'.'f.' "" V ' --'A ..:.' l'n7"iz."i'.g,w! -' 'I' '.-J5'f""'5 ' -. I , . -- . I-p .- I . . II - My . .. .,..,--..,,.4 I--f. '....,...-. I:...-- - -4 li -.Km I 1. .. . II Im , I I . . . ., w .-H u . . ,I ,I I..- -... I, ...i -at .IIT --IM Y.. -- 'I In . . ..-. . I MI - 4 I I ' E I :v-'J' -NII I--' ' -, -I - I 'III fl I.. QIIIII. ,'Q.,.' . ..I -I -4. .' 3 .- . ., . - . . ,f 'y- . .. .. .-- wk- .g. .. lf., -. WZ- 1.--'.. . -' . .-' WAI A . ' 'Q-,I.:--'U '.' LZ" - ' - -- II I.' Z- "I"-1" ""',II'0-I -'-ff"-II: fsgg' -1- ..-- . - . -- . - . -- '- me--2---f5f-----.,-. - ' - a .1 " - F - 'f '-- f -'a"3-'-'WE--'..'a "" "' ' -,. - - ' s 'H -f-F' --.L'..' - fem -4"-... , 4' -WM? - ' - - '... . , I ' . . .-, -. . .-" ... 'W-'.. .. ml' 4 - - .--- . - J . J f " H . - 4- --M -- -" - . ' ' , - ' - . . I -- 9 mf 11", ."' - -T-4 . - -'-- fi--"Q, " -'-.ile.l?'-- - " ' E' 1.5 -.--' .' A -qv".--L"i'T' ff AW..-' 'I I "- - . -- - ' ' 'f---f. - 'kII'Hi'w-- .. ' ' ' - I. - .f .. 4 I - I j . '--II E "M " ' 'I .I-1 .pf I I II. I II I I . 5 .I II I I-I I- II. I.,I7-F, II I II .- ,. .. II I .Hi i' I "9 Bi : -"" ""'r N W' ' ' ' HL' n' " H ' ' - , ' fm... 'rn ... ...-I ,-.-'1II- - ' .. .ja'- - ' ' .- ' - ,. - fue-, . .-JJ. I ,I --'. " f -',- gf ' - P lv Q 'lt-5 UI' . -1 ',- .5 . - 2-9 .. -it I --of I. uv- - -.. - - 5 -1 "-al' --F-TM " '- I. M" ' I ' ' -I II -I III, .. . LVIII' ...IJ if-aI'f"1 1,1--4 gl'f',III'ri' 3 .Q . . '4' ,,.' ' ' .Q "W--. '-, I ."'...., -v- -' '14- ' M '. -5, . . , 1 1 - . -' I ,... J,l" .. - . . , - . . . 3.4 ' -. ' . . . .". I.-' -. , I1 Ig Inf- ,l,,' I , ' . ' ,I 1 I, I4 .1 - ,-.- . L. f, . -44 Lx" f .1 .. Ha- - .W .. -II IIII I . ,l,IIII-.. .- -J -II I II, II d II .If .. I . .I L, . Y'i 'I I . IIII I I I II g. I, Is ...II ... .Ii II Ip I I L . I.III , ri 3- J ... I I -I-I.. . . . I ...,III I. I.,.I,I.- I - . I T .L ..-I ' I I, ' . f- ' . . 4""23 "'f"?' ' id . - IV' ' NF... ' , ' 1 I - . ,A L ,, .,,' . .. , "- -A: '--L nh - 'H' -.-,Nl - - - - -3 W- ' -- ' - , I . - -'-- ' ' 'I-F9 V' 5 I ,I 5 , , I.--1 ' i'I.'4f-:LI-11.1 ' Q CJ, , .' . - 1.-ff H- LH, . -I UB"-H 1.1 I . A. , ,, I '- -' -. - .f . --I uw I . . . .I '-.. , " . . II 4 a-..,I"" v JiZ""-I-'Nei' II . I If -In '. II I L 'I-T. "" .II :'II. ,, 5 " II III I Q 4- X1 .x. III, , ' TX.-I -I I .JI ISI - I IIII.E n.. ' . . -' 1 ' III I' " I .- ' . . I -.-5? , in f I 'ij if Fi I- II r-I -I ' . X- ii Af ,I ' I ' ' - ".,L' ' ' I I. ,,-,.,.-l..-- T -- ' hs - -"'1 ' . -T - I . I .L - I ,.,-.I .I -- I '- '.' 1 Y . I .I KI Lui: I I I I- -' I ,I-2 I -.- I, ' 4 ' . ' .- Q' - - ' - -. . Y ., . n.i,---- -: ."' - . . .. Y - 9 . J. .. - 55 - -. - .-"'., ' -- .-.- I I . I . - , I . . I -... ... IPI . - - Q... - ... I I . III I-pl JIIII , I... I I II fl ' - ' -. I ' ., - 11- .- - Q 4" -.Q -"W ' " .- I - -ni -NSI' II -- ., -- ..-. .--II,-I . . - ', . - .uk ."- .1 H1 ' N ..- .. -. ',Ig,lv.- ' . Inu, .' JV! ,I IL I IIT.. I -' ' M., '31 II .+'i . ' j' . . , '11 .1i.n..,gfj'41' .1-J H I' - I - ',.f' ' 'NL " .1 .- I I., Q "1-L K'-L.. 14... ,- .., . - ,.I, . I . ,I I IIY ., II... I -I I. . .' ' i- l P' "5 . "A . . . - "'7.:'-' - - -., - . , - .-.- . - - I 3- - .. -... . 1. df' . - -. - -,... -4. -'.- . p J . -,, 4- .. ' Kg, - 5 I 5: .E 5' J '- 3 .T - III- H- I". ' . '.- .+C , - - 4 if ,ug I. I,-,-L-IM-i 1"--.-M - .lg-' I ...4 tiki-7 -... .. I, - -- ... .. .. .II . L L! , -1 . W. ' ' -m"'7JLl I Q 'wwf -an E- ' ..--I " ' f.. f- 1 . -1- - -' ff- - ' .. E. . - II I .I I I , .I I, ...,I . .5 -IL I I I I 1 " ' ' up .,N ' 1 'N q. 'p".:i'l' V 1 -In ' ' . . ' . ... ...... ff I f--... --W.. X .- I . .. . ., ,II . .I . I . ,.I III ,I I . . I III .. , . I"',: f- I- I II I. y,.I:I.,- I- . - ,H -H . --. -. . . . . . . 1 - -- - L . - -I .- .- W .... . .:'..- .-- I.. - , 1 -- " .. - I "" 5,,, .I II I III-- - ga- ,fZI:III . Iu"' -L. -I IM- gl. -. - .- - -- " -- 4" .1 .- "'-1 - --31-"'- '. TUBE? . - "- .. ' - 'fWQ"Y.-:- 11 ,I - :Q -. -I I .T , .lk-, , IIIIIJW . -'l. . '- A . I' - ,,,,, IeI,.-" -'1II'Iq'-P,-51111, i- I I- IIIIN I I III -:i,, -'I -3-,w I yi. IIIII.II IIv.I - E I - '4 In III ' II- .f'...!I- IIu??.?wMIItL'-IIIITQQ ' . 1 H' IN W .. . Fga""'II .4 ' ." .Lf Q". FII 'g .'I '- I., .- . - - Vu- 'W' ' 0 .. L " ' " -"Kin . - H' - ' -1 ' - .. 'W-u,-'nf 5. " , - ,im ' WMI. 9 if-" we-XI 'I'-I ' ug FII -' " , " I- HT' ' , ' "hi ' .1 .lo-'H' .I. .I I I , II II I .IrII..-E, I W I -... - I- II .I IIII I, I.-.7 .4-L ' M' 'hh -. .ia ' Ji V V M'-I A I' '--4I"l'.. ,HE 'II -1--' J.. V si- .'- 'I " 'H' - gf .. .. --. . -- - . -... ' -- -- F. " Ill--. .. ' - .'- .: av " . -'- --'.-...-' .- 1- .. . . , -. , -. A .v I-..'-1. -... -- .4-. -4,5 ' -A ' N ' .. 'I ' .. - --- ' ' ' . ... -f W ., - I I, .III.--... . '7'!... -W. - -.-- I I'.2g...I . - - 'Sf- ff .- ..-.. ff "4-Q .2-'-:I I-. af- .,"'.'v5.I,.-.-'I.g-- 2C,,,- "Q" . ' ', 'li ' . : 1- F' " 5.4215 ' ' 5. -M: ,"'i.- ' -'Ll .-L' 'Y "' '..ff1-'4p..'.'f"f?' , -,114 I . f' ,,, . I IH - - I my-.I ,-1. l-I ..I -,ul ' . ...-.g.-. H I I ' , I' J.. , . H I ' fm -. ,-'. ' 'I I' .4- .. I -I -. ,Q Ml- -wp. "J-I . . - 1. Af. ' , . . .3 ,JC If' in ,I IIA HI '. ,Q I..,' 1 .-. ' 41- . ..'--fb '.- ,. -'- 11.1. - -' -2- ' ' . ' '- 'f' - ' 2- -- p 5 - , 1 ' i-.. "" ---' .. H -- "'7- .' - L I ln". - ff I ,I ,, ' - 4 5. .V . II ."'l " 'If 'I .I '.-.-1 .I,-,I-f' :J-"" ,.- . --' -I 'rf "" I - AEI' - 'F' 'JE "QA K 1' A -- N: '- 5 .' "5 iii' Igczfgpi ' K u In -I . - - '. -- ' L. - -' "' .-4 1' ...-- I -II f I .5 -- - . 1 - I ,4-II- . ,. I II vm: II II I IW-IIIII1' II 1.35 III II I Gym -I.I II.II IIIYII 5- .5 .Io 1 IIIUWFIIII 1.3 ' 1' M' "- 'M Q' H L ..- -' '-eII,,..--'MQ Q' i f ' 1 W - - I . gg- ,IIII ,, , III I I I f. ,.-j.I.,' .Izi I -- 5 II-. .- " .. ..'-F--' 'f . -g.-- ' WA' 19. , .M "1 I --.-LW - Ii' ..'f HIIIU5 'I' 'K 'p-II""'- IIE" ' 'Lb' A. 1" If-.h'-' "gf 'i K " ,Witt 'l Ln - H ' 5-'Q "f- . ..--?'- "-'... ff-.-I' " ..f' " -. .,--3 f- . I -- ,... -- Q - -- -J . -. 4. '1 -1' -.'.. . " .. -"-' --" " 3 I I ...T II . . -P -D -1- -, . '- z.. -- .-' f- --M -. . ' ' , .1 .-' ' - A " I ' ' .I . .I-Ik .. .. I NL '- If -' .UT-" 'I. III' ,W-... .,T . u'--WV: -I. , . I I mf'-.'. . .'2 us .1 -in .-.- ' if -. . ,, I - .'r ' - . -' ' .nr - - , N .. QI.. .-.--. .- . 3-..',I.. LI - " .- ng.--.M 'g.- .- -. .. .' . - ' ' :.- ' T - J. if-':.?.5T 4 I'Q1..' .f.,m3..,1..-f43, :---'-"H'Ai.-24- -ffl- ' . ' lv n . ' Ll W5, ' ' ' qu '--.1 li.'.'f.' "" V ' --'A ..:.' l'n7"iz."i'.g,w! -' 'I' '.-J5'f""'5 ' -. I , . -- . I-p .- I . . II - My . .. .,..,--..,,.4 I--f. '....,...-. I:...-- - -4 li -.Km I 1. .. . II Im , I I . . . ., w .-H u . . ,I ,I I..- -... I, ...i -at .IIT --IM Y.. -- 'I In . . ..-. . I MI - 4 I I ' E I :v-'J' -NII I--' ' -, -I - I 'III fl I.. QIIIII. ,'Q.,.' . ..I -I -4. .' 3 .- . ., . - . . ,f 'y- . .. .. .-- wk- .g. .. lf., -. WZ- 1.--'.. . -' . .-' WAI A . ' 'Q-,I.:--'U '.' LZ" - ' - -- II I.' Z- "I"-1" ""',II'0-I -'-ff"-II: fsgg' -1- ..-- . - . -- . - . -- '- me--2---f5f-----.,-. - ' - a .1 " - F - 'f '-- f -'a"3-'-'WE--'..'a "" "' ' -,. - - ' s 'H -f-F' --.L'..' - fem -4"-... , 4' -WM? - ' - - '... . , I ' . . .-, -. . .-" ... 'W-'.. .. ml' 4 - - .--- . - J . J f " H . - 4- --M -- -" - . ' ' , - ' - . . I -- 9 mf 11", ."' - -T-4 . - -'-- fi--"Q, " -'-.ile.l?'-- - " ' E' 1.5 -.--' .' A -qv".--L"i'T' ff AW..-' 'I I "- - . -- - ' ' 'f---f. - 'kII'Hi'w-- .. ' ' ' - I. - .f .. 4 I - I j . '--II E "M " ' 'I .I-1 .pf I I II. I II I I . 5 .I II I I-I I- II. I.,I7-F, II I II .- ,. .. II I .Hi i' I "9 Bi : -"" ""'r N W' ' ' ' HL' n' " H ' ' - , ' fm... 'rn ... ...-I ,-.-'1II- - ' .. .ja'- - ' ' .- ' - ,. - fue-, . .-JJ. I ,I --'. " f -',- gf ' - P lv Q 'lt-5 UI' . -1 ',- .5 . - 2-9 .. -it I --of I. uv- - -.. - - 5 -1 "-al' --F-TM " '- I. M" ' I ' ' -I II -I III, .. . LVIII' ...IJ if-aI'f"1 1,1--4 gl'f',III'ri' 3 .Q . . '4' ,,.' ' ' .Q "W--. '-, I ."'...., -v- -' '14- ' M '. -5, . . , 1 1 - . -' I ,... J,l" .. - . . , - . . . 3.4 ' -. ' . . . .". I.-' -. , I1 Ig Inf- ,l,,' I , ' . ' ,I 1 I, I4 .1 - ,-.- . L. f, . -44 Lx" f .1 .. Ha- - .W .. -II IIII I . ,l,IIII-.. .- -J -II I II, II d II .If .. I . .I L, . Y'i 'I I . IIII I I I II g. I, Is ...II ... .Ii II Ip I I L . I.III , ri 3- J ... I I -I-I.. . . . I ...,III I. I.,.I,I.- I - . I T .L ..-I ' I I, ' . f- ' . . 4""23 "'f"?' ' id . - IV' ' NF... ' , ' 1 I - . ,A L ,, .,,' . .. , "- -A: '--L nh - 'H' -.-,Nl - - - - -3 W- ' -- ' - , I . - -'-- ' ' 'I-F9 V' 5 I ,I 5 , , I.--1 ' i'I.'4f-:LI-11.1 ' Q CJ, , .' . - 1.-ff H- LH, . -I UB"-H 1.1 I . A. , ,, I '- -' -. - .f . --I uw I . . . .I '-.. , " . . II 4 a-..,I"" v JiZ""-I-'Nei' II . I If -In '. II I L 'I-T. "" .II :'II. ,, 5 " II III I Q 4- X1 .x. III, , ' TX.-I -I I .JI ISI - I IIII.E n.. ' . . -' 1 ' III I' " I .- ' . . I -.-5? , in f I 'ij if Fi I- II r-I -I ' . X- ii Af ,I ' I ' ' - ".,L' ' ' I I. ,,-,.,.-l..-- T -- ' hs - -"'1 ' . -T - I . I .L - I ,.,-.I .I -- I '- '.' 1 Y . I .I KI Lui: I I I I- -' I ,I-2 I -.- I, ' 4 ' . ' .- Q' - - ' - -. . Y ., . n.i,---- -: ."' - . . .. Y - 9 . J. .. - 55 - -. - .-"'., ' -- .-.- I I . I . - , I . . I -... ... IPI . - - Q... - ... I I . III I-pl JIIII , I... I I II fl ' - ' -. I ' ., - 11- .- - Q 4" -.Q -"W ' " .- I - -ni -NSI' II -- ., -- ..-. .--II,-I . . - ', . - .uk ."- .1 H1 ' N ..- .. -. ',Ig,lv.- ' . Inu, .' JV! ,I IL I IIT.. I -' ' M., '31 II .+'i . ' j' . . , '11 .1i.n..,gfj'41' .1-J H I' - I - ',.f' ' 'NL " .1 .- I I., Q "1-L K'-L.. 14... ,- .., . - ,.I, . I . ,I I IIY ., II... I -I I. . .' ' i- l P' "5 . "A . . . - "'7.:'-' - - -., - . , - .-.- . - - I 3- - .. -... . 1. df' . - -. - -,... -4. -'.- . p J . -,, 4- .. ' Kg, - 5 I 5: .E 5' J '- 3 .T - III- H- I". ' . '.- .+C , - - 4 if ,ug I. I,-,-L-IM-i 1"--.-M - .lg-' I ...4 tiki-7 -... .. I, - -- ... .. .. .II . L L! , -1 . W. ' ' -m"'7JLl I Q 'wwf -an E- ' ..--I " ' f.. f- 1 . -1- - -' ff- - ' .. E. . - II I .I I I , .I I, ...,I . .5 -IL I I I I 1 " ' ' up .,N ' 1 'N q. 'p".:i'l' V 1 -In ' ' . . ' . ... ...... ff I f--... --W.. X .- I . .. . ., ,II . .I . I . ,.I III ,I I . . I III .. , . I"',: f- I- I II I. y,.I:I.,- I- . - ,H -H . --. -. . . . . . . 1 - -- - L . - -I .- .- W .... . .:'..- .-- I.. - , 1 -- " .. - I "" 5,,, .I II I III-- - ga- ,fZI:III . Iu"' -L. -I IM- gl. -. - .- - -- " -- 4" .1 .- "'-1 - --31-"'- '. TUBE? . - "- .. ' - 'fWQ"Y.-:- 11 ,I - :Q -. -I I .T , .lk-, , IIIIIJW . -'l. . '- A . I' - ,,,,, IeI,.-" -'1II'Iq'-P,-51111, i- I I- IIIIN I I III -:i,, -'I -3-,w I yi. IIIII.II IIv.I - E I - '4 In III ' II- .f'...!I- IIu??.?wMIItL'-IIIITQQ ' . 1 H' IN W .. . Fga""'II .4 ' ." .Lf Q". FII 'g .'I '- I., .- . - - Vu- 'W' ' 0 .. L " ' " -"Kin . - H' - ' -1 ' - .. 'W-u,-'nf 5. " , - ,im ' WMI. 9 if-" we-XI 'I'-I ' ug FII -' " , " I- HT' ' , ' "hi ' .1 .lo-'H' .I. .I I I , II II I .IrII..-E, I W I -... - I- II .I IIII I, I.-.7 .4-L ' M' 'hh -. .ia ' Ji V V M'-I A I' '--4I"l'.. ,HE 'II -1--' J.. V si- .'- 'I " 'H' - gf .. .. --. . -- - . -... ' -- -- F. " Ill--. .. ' - .'- .: av " . -'- --'.-...-' .- 1- .. . . , -. , -. A .v I-..'-1. -... -- .4-. -4,5 ' -A ' N ' .. 'I ' .. - --- ' ' ' . ... -f W ., - I I, .III.--... . '7'!... -W. - -.-- I I'.2g...I . - - 'Sf- ff .- ..-.. ff "4-Q .2-'-:I I-. af- .,"'.'v5.I,.-.-'I.g-- 2C,,,- "Q" . ' ', 'li ' . : 1- F' " 5.4215 ' ' 5. -M: ,"'i.- ' -'Ll .-L' 'Y "' '..ff1-'4p..'.'f"f?' , -,114 I . f' ,,, . I IH - - I my-.I ,-1. l-I ..I -,ul ' . ...-.g.-. H I I ' , I' J.. , . H I ' fm -. ,-'. ' 'I I' .4- .. I -I -. ,Q Ml- -wp. "J-I . . - 1. Af. ' , . . .3 ,JC If' in ,I IIA HI '. ,Q I..,' 1 .-. ' 41- . ..'--fb '.- ,. -'- 11.1. - -' -2- ' ' . ' '- 'f' - ' 2- -- p 5 - , 1 ' i-.. "" ---' .. H -- "'7- .' - L I ln". - ff I ,I ,, ' - 4 5. .V . II ."'l " 'If 'I .I '.-.-1 .I,-,I-f' :J-"" ,.- . --' -I 'rf "" I - AEI' - 'F' 'JE "QA K 1' A -- N: '- 5 .' "5 iii' Igczfgpi ' K u In -I . - - '. -- ' L. - -' "' .-4 1' ...-- I -II f I .5 -- - . 1 - I ,4-II- . ,. I II vm: II II I IW-IIIII1' II 1.35 III II I Gym -I.I II.II IIIYII 5- .5 .Io 1 IIIUWFIIII 1.3 ' 1' M' "- 'M Q' H L ..- -' '-eII,,..--'MQ Q' i f ' 1 W - - I . gg- ,IIII ,, , III I I I f. ,.-j.I.,' .Izi I -- 5 II-. .- " .. ..'-F--' 'f . -g.-- ' WA' 19. , .M "1 I --.-LW - Ii' ..'f HIIIU5 'I' 'K 'p-II""'- IIE" ' 'Lb' A. 1" If-.h'-' "gf 'i K " ,Witt 'l Ln - H ' 5-'Q "f- . ..--?'- "-'... ff-.-I' " ..f' " -. .,--3 f- . I -- ,... -- Q - -- -J . -. 4. '1 -1' -.'.. . " .. -"-' --" " 3 I I ...T II . . -P -D -1- -, . '- z.. -- .-' f- --M -. . ' ' , .1 .-' ' - A " I ' ' .I . .I-Ik .. .. I NL '- If -' .UT-" 'I. III' ,W-... .,T . u'--WV:


Suggestions in the Finlandia University - Yearbook (Hancock, MI) collection:

Finlandia University - Yearbook (Hancock, MI) online yearbook collection, 1948 Edition, Page 1

1948

Finlandia University - Yearbook (Hancock, MI) online yearbook collection, 1917 Edition, Page 65

1917, pg 65

Finlandia University - Yearbook (Hancock, MI) online yearbook collection, 1917 Edition, Page 16

1917, pg 16

Finlandia University - Yearbook (Hancock, MI) online yearbook collection, 1917 Edition, Page 47

1917, pg 47

Finlandia University - Yearbook (Hancock, MI) online yearbook collection, 1917 Edition, Page 76

1917, pg 76

Finlandia University - Yearbook (Hancock, MI) online yearbook collection, 1917 Edition, Page 73

1917, pg 73

1985 Edition, online yearbooks, online annuals 1970 Edition, online yearbooks, online annuals 1972 Edition, online yearbooks, online annuals 1965 Edition, online yearbooks, online annuals 1983 Edition, online yearbooks, online annuals 1983 Edition, online yearbooks, online annuals
FIND FRIENDS AND CLASMATES GENEALOGY ARCHIVE REUNION PLANNING
Are you trying to find old school friends, old classmates, fellow servicemen or shipmates? Do you want to see past girlfriends or boyfriends? Relive homecoming, prom, graduation, and other moments on campus captured in yearbook pictures. Revisit your fraternity or sorority and see familiar places. See members of old school clubs and relive old times. Start your search today! Looking for old family members and relatives? Do you want to find pictures of parents or grandparents when they were in school? Want to find out what hairstyle was popular in the 1920s? E-Yearbook.com has a wealth of genealogy information spanning over a century for many schools with full text search. Use our online Genealogy Resource to uncover history quickly! Are you planning a reunion and need assistance? E-Yearbook.com can help you with scanning and providing access to yearbook images for promotional materials and activities. We can provide you with an electronic version of your yearbook that can assist you with reunion planning. E-Yearbook.com will also publish the yearbook images online for people to share and enjoy.