Ferry Hall School - Ferry Tales Yearbook (Lake Forest, IL)

 - Class of 1941

Page 1 of 88

 

Ferry Hall School - Ferry Tales Yearbook (Lake Forest, IL) online yearbook collection, 1941 Edition, Cover
CoverPage 6, 1941 Edition, Ferry Hall School - Ferry Tales Yearbook (Lake Forest, IL) online yearbook collectionPage 7, 1941 Edition, Ferry Hall School - Ferry Tales Yearbook (Lake Forest, IL) online yearbook collection
Pages 6 - 7

Page 10, 1941 Edition, Ferry Hall School - Ferry Tales Yearbook (Lake Forest, IL) online yearbook collectionPage 11, 1941 Edition, Ferry Hall School - Ferry Tales Yearbook (Lake Forest, IL) online yearbook collection
Pages 10 - 11

Page 14, 1941 Edition, Ferry Hall School - Ferry Tales Yearbook (Lake Forest, IL) online yearbook collectionPage 15, 1941 Edition, Ferry Hall School - Ferry Tales Yearbook (Lake Forest, IL) online yearbook collection
Pages 14 - 15

Page 8, 1941 Edition, Ferry Hall School - Ferry Tales Yearbook (Lake Forest, IL) online yearbook collectionPage 9, 1941 Edition, Ferry Hall School - Ferry Tales Yearbook (Lake Forest, IL) online yearbook collection
Pages 8 - 9
Page 12, 1941 Edition, Ferry Hall School - Ferry Tales Yearbook (Lake Forest, IL) online yearbook collectionPage 13, 1941 Edition, Ferry Hall School - Ferry Tales Yearbook (Lake Forest, IL) online yearbook collection
Pages 12 - 13
Page 16, 1941 Edition, Ferry Hall School - Ferry Tales Yearbook (Lake Forest, IL) online yearbook collectionPage 17, 1941 Edition, Ferry Hall School - Ferry Tales Yearbook (Lake Forest, IL) online yearbook collection
Pages 16 - 17

Text from Pages 1 - 88 of the 1941 volume:

1 4, Liv f .7 Lf if A 1 J. Q, ,, F , jf ,. I ,J V ,fy N , ! 1 N! Y, X . f ,, 1 ,P ls .Q f ,f X U Q P fi f xx lf! ,ry lj L' 1 'L if 1 ,V V , Q! ' . 1' ig ' 'J I fi of xg ,, 1 ., L pf' .1 I Vf 1 ,f - ,J ,J M y QU ZW J r xl UD Mx' X' ,A V. X 'Upf ' 'YU if jpg! ' 'i'V lb 1 ff' nf!" my Pk Cyv Mk, lyldgpf ' Y, ,JJ E 1 R R X I1 A P E ' A L L KF VQRHHL HJJN 1 1 1 ll X 4 1 4 I I 1 5 4 l l1XlII 'llc 4 n r Xl X lu lllixfv.11'li1'l1l.1ryv-lar'il - v'+' III-llllllll Ilml XN"1l1'4ll4'ill1'lrlII'l'l lllll l XIIf1HX!1lrx vl'I'lllllIl4' llln'-I. ulwi-1-Hnllplfrinlg lIl'l' lxwlllx-lillll N4llHllUXiIlilll1l4l1'XUll'llX1'I'Xll'1'l11l'1'l'l'X Ilnll. lnnlnu-v -luv i- llI4PHl1Nll'Nl lu N'lIll ll4'l' fPll'llll44' in nur ff-'1l'lmulx. x - mul wmlmll 4llll"1'lX4'- will: llu--v lf-xx su wl- ul' prui-fl. Fl- 4-rul Ullllldllflll'1ll"4'll ml girlxluuu-ul'l'w'Iiml'1l4-ly mall.-fl lu-r"Xln1I Xlurxu au' Nlllljlll ln-r mul. lax xw flu. lfnw-H1111-1-l anal Q'lll'1yllI'll!lllllIll. Ill. nu-rrp luiulxlv in lu-r ln' un me-N. lwr lrie-nelly quill-. uml lnvr -nn ul' lun llzul- ullvrl ln-rn ll1.-l-v-u--- ihrux l1lllllQ4'l'1hXl'l' lllv pur- tllll lvlNlL1HlIvNL.ll4lNllillUlle'l'j. XX l rn Ll Islay l'1Ill.1'1lNllIllll'Nllil 1- lm n flwlxl-.I Iilu- lll'lQll' lrmn ll1'I'lllllllIl4' ling:-rf. llmllo--N lim:-N tlll xllllI4lilfN. X1'lIL!XQ'l-lllllltllll'l'U'llllllQIMllll'llllf llPQl'1'Q'l Ilxlll U Xi-Iv .' 'ix nur U Xlllll Nl'1ry"1nmlxvllu-lu-r. FERRY TALES STAFF lhxuzuu X111 su mn NI uunxl un ll nv- XIIHNDIIK s I!I'llI' I RUN!-HKR1 Noun Il KRRIPTTI- HINNBI lu1mrTnSnH1 Kumi, X xx Lnrx I lr ANOR Lnxnmn Nl nun lllvr llrlrxl lhluuw Nunn K Lllllbll I I un Lokrxnx A. 1' IH' I lfllurs ISSISIIIIH I llllnrs lrl I flllurx IIIISIIIISS Uurmglr 4 SSISHIIIIS hlzmrs Xl 1 I III: ll lllll ml I mu 4 sn III4 s s 1 "Iliff ll"ll1 ll 11.1111 num 1 x 0 rfurh un uzf llzmf lllkllllllllllll nxt as-QM 1 1 A urllla Km-lly. " 2llll'l'i 'Nlvliay BA rlrara una- I-I1 I-. I' ry I 'rv xICl'1Hlll'l' 1- . 'Nlury Hr-rlnla-rn DENT MEMBERS OF JO UNCILO H COOPERATI GOVERNMENT ASSOCIATION urllla 's -s' - ' - ' " . ar ra ' , Il1'. s' ' r -2 ss ara-s' - . svru- s s -' - 1 U . ' - - A 1' ' ss vs' s - - - 4- vruu r. ' 'x r Illt'lll wr 1 -1 ' A rim' -: - - V -- ' . ' 1-. 'u I -I-. x o a ' -n x -r ' 'V ,f hr '-s ' I- - ' - 'si -ss. z 1 . -1 4 ' . -s' 4- ' - . . I. . M 's ' " 1 s 4' - -' ' -z 1 's1 . It ' - l UlN'ruliN ' s- 1'.L ' I'-2' I' S' is ' 2' ' ' hi 1' l ' F' 'rn Manmrczg iw 'UQ Q- lxlllhi Illil un- 2 -. but ku m n I z -ma' -. Sl1r1l.'1'slwurf'. ADUATES JUNE 1 UNIO R COLLEGE '111111 N11 I5Tl H lgdltlf' Crc-1-11 1939 1941 11111110311 1 Ill dIl11 1111111111 1111 111 11-r1 d--llldlQ'H 111.11 - 11 11.1- 111.1111 ll'1"1l1 1111 11 1 I1 1111111r 11 1 H1 1fr1111 1 .1- 11 dr IN - 11 Il 1111- Ill 1 51111111 1111111 ll 1- .1 11.11- r1- 11111-1 lt dlli 111 lllf' 111111 I1 r 1.1r1 Ill 1 -.11 r 1 11 11 11 111111 1 1.1 .1r1 IN lll 1r 15111 Ill ll 11111111 .1 .1 111111 It r .1r ll 1 tl 1- dll 111111- .1 11111 11111 .111 111.11r 1r11111 .1 111111 -11r 1 111.11 1r1p.1r1 111r-1 1111 11.1r 1 1 r IIINIIIQ -- 1111r1 df .1 Nl 1 T1 1dI'X 111111 1 111 111 NNUN l1111r1111111 195' 1911 111111111 .1r1f1 F1 1 11 11111111' Ill l11- 11111-11 JN 111 11r NIHUCI' 111111 1fr.11111.11111 1r11111 1111- ,11111111r C 0119171 .1-1 11-ar 311111 dll! -1n11-r arff1r1 IN .1 111111111-rf111 11a1111r Ve 111111111-r 111111 Q111 gvt- 111r1111g11 1111 1131 1111 -11 N1lU'1lt a11 .11111111111 1111111111 a- -111 .1 1111- 11 r-.1-1 S11 IN 11111r1-1111 Ill .1r1 .11111 11r1-- 111--1111111111 T1111111f11 -111 11111111 111-.1r ll 1 r11f111 H111 1 mg- 111 -111.111r- 31111 - 111r1 11111111-- l11r l18lll1lll6S- QXPTQSMN 11-elf ln a 1111111 11fr111111111 .1 p11-1 11r .1 111-1 111.111 ln Hlllll 111 111-r111Un111 H1111 1111-1111--- 11111- 11a1- -111- 1111111- 11111- a fre-11ma11 Ill 1llU1l -11111111 W1 IJFOIJIIQNN 111r 1IPl' a -1111al 1ar1-1-r G R - , 9 41 ,- Qi Y 'I .' Q - . " -. fl- ' '- I 11'l,-I'-fll 1 1 1- ., Air. 1 1'.'.' .1--'v1.'1-1.111 F-..- 1 v' h- A- lr - -ss--II ' . st U.. P A, , . .. 11 ffrf -s. s - -1 x .- - : fl I' 'C '. u 35' .ix-" ' : .1 ' , C ' 1 1'1- .Z 11' ' " E 1' ,A . .-1 J' I L Y ' ' , 1 X V' N4 ,A , ,k v. S V1 1 - .I .U V 1 A 1 1111-1. 111-11111r1- 111111111 111111. XIHFN -11 111111 1111- ' I'l1' ' ' "1 ' 1 ' 1 I. .. . . ' -1 11-,I ' CII-,-F I 1'.'1 . -' . '1'11'.' 11-ar .'111- is -1-r1'i11, 1111 1111- S11 1- .' cltbllllll 1-1- 111' 1111- .' '11'l1g. S1-'rl -:1 ."11-' I '11',,1 ,1- 1' . 1111- 111- 1111.1 11131 0111- 1111-1- 111- 11 -111 art." 1- 11 1'1 11' I ' 1- - Q 111.",'11'1 1-.'1-lj-V-5-11 lx 1.11 l,1.,.. . L.. S11- 'l I " - -5-11' 111-111- 1111- Y THE SENIOR PREPARATORY CLASS 3 I K IN S1.111I1 I 9 Wa IIIIIUIOII B.1II.1rd d1l1I11111.11 1 a11dd1p1111I.1l11I1t1 r1-11It1 d 111 11r1 11111111 111 th1 pre-11 11111 1 11 1111r 111 ll' ICI' 1r- war ll 111- KSNPN all 111111 d1- 111-1t11111 cl -I1111 draw an1l all ea x 1f11111ff lldlllff that 111 all t'llN x N11 11111 1- 11111r1 111n1pI1-t1I1 dl I1111111 1111 .1 h11r-1 than I1-an 111th wr 11n1f lPgg1f d r.1111f1111- It 1 .1I-11 .1 - 1111 llll ll r S lf ha- .1 -11I1tI1 h1111111r all I11 r 111111 .1 1 1r 1 11 1 1 when 11 llN .1 1 lf - I LURIA Bl- XRD VIaIx111r1I1 1910 ll VIS1 1111 111 It 1- har1l t11 IIIIHUIIIF B1 ard s11th1111t bawerx 111' the 5en111r CI.1-- 111th11ut H1-ard V1 hat would haw- happ1'11ed 1I -he had 111111111-11 n11t to 11111111 11-t ll- war Iif'.1r1I athletlf' pr11w11 make- IIBI' a waluahle a--et .1- d11 her ven1.1I 1111p1'rt111'hah1I1t1 dllll h1r -111-1 11I IIIIIIIOI' 5Ilf 1111- 111 tw Nl ave 111th .1111a1111ff Ir11q111e111s Il 111 111rx 111r 1r 111111111 .1I QXQ l1r1111- ar 1111 I1 --1 1-t1111 x 1.1rd .1n1I111 .1lII1r11f111n ws 1r-11 Usa 11' II 1 I7 I 111111- 11.1111 th 11 111 11111- -par lllf' 1r11s11 1 Nt 11111 11 It 11111-t -1r11111- .1111 1.1r1 1111r 1111' 1f1r ll tI11 51 ll r .1-- cl' 11r llldl' - 1r1111 511 11111111111 Nllll 11 -1 rlllll -1111111 t 1 war l'r1-111 I1 111 II11 .1 PIII' 1 .1 1 as ll 1 -11111. 1fr1at ll r1- Ill Nl 11111 .11 11 1- .111 dt t111 Illt Illllt r 11I Iyfdllldllt I I11I1 and 11I N1r1I1 ICFN 511- 1- a 1.11 l'tdIIN 111 help a tr.1111f1+r 1 111.1111 cl 1 1:15 1 gr.1t11I11I I11r I11 r .1tt1111t11111 W .IIC N 5' l,,- RID -. IIJII -I Il ' P ' 1- ' - NI 5 1" 11111 C. .-X. ' tl I I' it t ' . SI 1 I Q .SVI . i , ', , . -1- Y A 5. , 1- 1- ' I 1 rl I x :I . I 1 1 ,-' - ','-1.1. 51-aff-..,11- 'I-I1'-. .'I1 - ' - '. '11I I1 - 4'ft'S -ri11I1I1- I-ligI11I'1II. -I1 Slll'I 's -I11- 11I't1'1 I 11-Q. VI' 2 tl .ll ' -' 'fl ' ' . Y C . -V i TA I 1 A1 - C 'v l g hx I 'nil' P V. A l ' . F 1 . h, I we-ar- tw111'1Iy 1'I11th1--. and appar1-ntly has 11 111a ' - '- n 1 l. ll- -' -. ' . Q. V.. ' .Ili .. I . f. . 'rl 1 at II11- -111111d 11I' I11-r N1- ,I - .' -h '1,. ICLIZ XIiIC'l'll Ilili Lak- IiI11I'I'. I03 -II II III' I'II".' - . I 1 .' .' ' kl' P I 1 -D --. is - I'1I- .' II' I- I1' ,QI- '1 - 111 CI' .'.' I 1 ' I1. 1 -. .'I - ' - ' ax' I' I 111 lir1I - -' ' - ' - I" II. 'l'I11 PI - I" -t1 I-111. -I11- .-I ' .1 I, - '1111'-.-1 ' -.I 'I - -1' 'ilif'f.Yw.f .1 I fl ls 'Vs -' ' s -I F . a11 I ' D ' 'isit11r at Ferry Ilall I ' S I1 't'll 5 1 1 111 ll-1111101 '9 U111.11111111.1 1 1.111111 lll1lll1l' 1.1 1 N1 dl' .11111 cl 1111-1111 dll Xl Ll 1 1 HNITIJJ 11-.1 1-11 1 111 UN ll 1111 1 1 1 Ill 1 rt .1- X1 .1 11r If r 1.111 f N ll 1111111 1111 1 1 - 1' I1 r 111111111114 11111 r.11 1 I1 lr111.1N 1 1 1 I1 1 YQ r r.1111 ll .11 .1 .1 111-1 .1111 lllll 1I'N1dlll 1111' 1r11 r 1 .1 11111111 111111 If 11p111111111r1- 111 11 111-1 Illll - N 11 1111 .1- Nt .1r .11111r1 111r N11 111 .1r r1111111r1 111.11 1111 1 1 1111 1111111 r 111 .1rt 11 1111 .1111 1.1111 1 41 N XXI 1 1311011151111 11.1111 111r1-11 195 11 1111111111 1 SRF! morumff 15r111'11111 111111165 10 Q1110111 thus 11111111111 11111' 1r1s11 .11r H1111 1xer11Q11 111 r 11111111111 .1 ll 111 11.11 111111 111 111.1111-.l.11 111 1111 11.1s-. 11r 1111r 11.1r- 111111 .11111 .ISI 11dr 11r 1f111111 1 111r1- 111.111-.11111 111111 1111' .111 1 1111111.11 .111 dI'11 111r Sp1r11 L111 .1111 .11111 Sp11r1s111.111s111p 11r111 1111 1r11111111111-SN slr.11ff11l111r11ar11ne-- .11111 llll6U'I'llN 111.1116 111-r11111 111 1111 most popular H1r1S at 141-rr1 11.111 15111 111 rernf-xnber 111-r 9qll311N 111-1l111r111-r 1111 .111111 3111x3I'11l1PH4 111 r 1Ill1JdI'I'3iNt41 Lfrm 111111 ll r 1.111 .11111 11r1 .1t1111 H- .1rr11.1 N 1111N 111 RN11 111 1 1111r11.1r1 1 11lllIHX 1 111111- ll r1111 fr1 1 cl Ill 111 r 1111 1111.1 11 1 N 1 11.1- .1 N1 F1 ll 11111111 111.111111 r .1 ll 1 11 c Fl F ll N I' 1 ll N ll lt 1r1- 111.11 1.11f1.1 111111 .1 1 - ff . N 1 ll . N N 11 1 .1 11. 1 1 1 1 1 N 111111 1 -f 11' 1, 5 r II KN Nl NI lf XIIIJUIO Xlmmapoh I9 I ll Xllllflt'90Id ea11 IN proud ol htr fmt old namt SI e 1 N IN and ventlt but her frund fllltl her 'ft nerouH to a fault and ahh to tfblllfllllllt mut I1 to vent ral -oua nhts It Ilkw to create out of ur IIHHUIIIHIIOII a11d wants to learn to 1sr1te I l0llf'Il Hhe tomew from Xlmneapohw H If -fema somehow to find plentx of fr1endQ I1ere ahouts who rome to dames or to 1 all It an 1 a Hood 'QHIIIIIHQI' and taltts part Ill all num nunrf cu nts NIXRILX N CARI Be-Ion I940 41 W lst onem Qarx has an lmplsh smnle 11 Inch hehe- her dreammesa and qulet waxs She hkes nothmv better than to roam throuvh a d1et1onarx A a result she IS deft wlth words Cars lb Seldom ln a bad mood but hae a merrx vut bhe 111 NPIFCS Such eonfltlente ln people that she knows almost more about IIlt'Ill than tI1e1 do them profile she 12 plqllalltlt prf ttx You el mwr 'VUQNN tI1at -In IS an anart Iuqt at heart frwtal a Q N38 IQII Ilhnol ettx IS I1aII ol a palr ol huns W In n SIN IFHI tame to Ierrx Ilall sh: Inrouvht htr sister 1s1tI1 1er Ihex are bot 1 Irlonc e Hllll wrx ta W In rt one went tI1e other tum uaa surf to fro Vbe mould st arulx tell them apart Last xear tI1e twsme H4 parated Nou we IldXt learned Ssllltll 1 Iiettx Iane and me appreuatf In r l!lIlNltl6I'HIt and UIJIIUIIIU nature bhe Iauffh- a Iot and IN dt voted to her IIFICIIIIN Iler hohln 1- tollet tuw 1 ll trola retordw She -pendx mut I1 of her -pare tune IINIPIIIIIU to radlo NCFIHIN YSIIII Illamht It . ' p ' .I ' ' - ' 1 ' 1. .'1 's xl' . F . .I . , .S F . K. .' ' I U. Sl - ' 1 I ' V N D Y' ll Q I n I . I D .3 - :' , .il - I A' ' l 5 A1 I ll . K xl -S U - '- S. A. V .Vx s b .Y C a s D - ' selves. Wlith her soft. eurly halr and I1er P .. . . . . I5If'IVI'Y .I -X N Ii COCIIR-XX If I - J ' L' It f. . f Y . D , . I. , b , K. Q. , I . I ' I I '- U II. - ' . 'S . - . - . ff , , I I X C' F' . . C' 'I hx . . U Y- . pl '. -1. K n S n AT Q h 3 .3 Z, 5' 5 ' r af fb J V I L11-f W""" I3 XR X ll XI 111.11111 ' 1111111111 ll f 1 .1 1111r Nvdl' F1 lf 1.1- 11 1 ll 1111r pr1 N11 1 1 11r 1111 1.1s1 11r11 Xfddl' 111 11.111 111 1111.1 '1111 11 .11 1111 5111111r 11.1-1 1111 111 111111 1111111 1 wr 1,111 11 11r 111N11r1 IIIIIPIII 1r141-1-111 11r 11111r1111111S 111111-1111111 111 r1111r1- 11.111-1 - 11 1.1- lt'll1X 11 FIN llll 1- 1 1r1N1111 .11111 1 1 1 It 1 11111 - 11111 1 dr ll 11.111111 1NdHdl'dl11d1.:l"dd 111r or 11r1 1 1111r111111N .11111 111 - - ff N 11 111111' 1' .1111 1s.1r111 Nllll11 1 Nl N 11111111111 1 ' fllllt -.111 r111111 ls 11111' 1r111x r1pr1-1111.11111 .1111 13N 11111-1111111111111 1lXfl1 .1 r111111f' ll V111 Il s11 131116 10 11s from 11.11s.111 1111: -111111111-11 IIN 1111- 111113 11.111111 .11111 1a11 N116 111113 'X 11111n1111r of 1111- 111151311 111rp11ra111111 111 four x11.1r -urls re11111x 111111111 rs ll- .111 IHNCIII .1 vlr 111111 I5 11111r1 prlm .11111 11r11p1 r 5111 IH 11111 11H1'1x r111111 1 .11111 N N1 ll - llIll1llld1 dllll 11111 ll 1 lf ld'- 1.111111 ldrl 111 1.1r1 111N 1.111 dll! Ill 1.11111 1r11Ur.1111w .11111 11:11 dl'1lN1I1 .11111111 .111 1 .1ppr111.1 111111 X 1 111'1 - .1rx II 111111- 1 1 111111111 Sl - ll .1 . .1 1.111 .11f11 dll! 1 1 .1 rx 1 11 - 1 111 .1 11 .11 1 . ll 4 5 Il 4 P11 HD 1 I 1 N' ' P 1111 . 1 .- . If 11.1 - 1 - 1r11111 1 1111111 1- ' 1' -- 1 11' II XRRII TTI I INSISI RI Ile NI111111 IQSQ I91l l1111.1 1- 1Ir.111I IIarr111tt1 1111 1 "Tlll .1 1 111' all ffflll 111tI1 wr 5llllll" .1t .1 ta YS I11r 1- a treat I111.111 1' of her lllll pus dllll tI11 1I111111 vxpr1- 11111 1111 I11'r fa11 11I11 ll Nlllllt llllll ' 1315115 1111 her It 1nt1 1 111t .1111I 11tr1 lllt 1 -1 -t1 111.1t11 1111rIwr NI11 111' .111.11 111 I.1t1 cl t1r 111111111 11 I lat S lf 1.111 H11 t11 1111 1.1r 1 .11 1111' lt "ldlllNIl 1 11r 1.11-11111 llll 111 Illll Q s d xr . -, -1111' 1111 II I X I I XS Iiltllllltlllll I4 I ll NI11 Ilttfdll NI11rI11 1 .1I11.11 -11pI11l11r1 1I.111 Il 111th tI11 1.1rI1 11r1s .1111 11 1 1 'IIIU' 1 11.1I11 S If r lr11 Ill n11t Ollff .1 It r11.1r1I-1 SI11 l1.11I- IFUIII R11 I111111111 ll llf'dIl 11 Ill clllllll .1n1I 11r1t1s 1111 ' 1r- 1 f .1 I1.1I11t 1 .1 1111 2 1ffn11' 111111 1 1 - 1 1 1 1 111 1 111.1-t- .1 SQFN 111 .1tr11111n XX 1 ll t 1 lr- 5 1 11 111111 tllgdgtt 1 r . 111 - 1Ir.1It11I Nt Ir.1nLl11rt I I Illllldlld .1111 I11 11.1-.1 11r1 1111111 -11 1rI 111 511111 111 It r - lt -111111 fdrllti 11 1 .1 111 Nt 13 I111111 I11rI11 ltfdtltlll 11 llt 1 I11.111 1 11r1l'1 .1 .1111 lt ta 1 111r1t1111v 1.11 1 dl tltfrl 1 1 -.1ffr1.1tI1aI111r.11 111.1 IN 11r111rr11I11r I111111 111th t.1II1 5 1 1 1 N 1 11111r11 11111 FPS 111 pI.111 1' 1.111 111 t111I1111U .1111 1111111 III11 1116111 .11 ve 11 1er1 11111- pI.11 IFNI .1111 1111- .1 1 lllt 1 11111 1111 t 111 N11 1 I 1 P 1 ,V f 'Q Q 'Q Q S ' -F. "YY II." ' 's ' 1 " I a ,, ' . 'nl ' ' I, ' " I . ' F ' ' I1I1' 'ith 1 v '- I I . X fllg- '. 1' -VXI- . .Y 1 U-.I,l-S. .' ,...1., I s I :I - 1, It I f' ly ' ,I . .l' .'.Sllt'S3fS.SI' 1' .'.' . t 'I Ix .'I11- is ' Ill't'llf r11111l artist. alltl .'l11- Iilws 111 . ,. 1 . K, .5 51?-1 SIIII .'lY- Nllyl .TIN '- . 111- '- ',- xw I 1, .S f " - h' I . l I ' " i i' ' I If. I I Ilg, FI: " I' 1 -G Is I I P 'I - " .' . . 1 ' .7 ' I. XI 'I P' . Ill I' I100 .' ' -.'.I 1, I1-tt' .' It I11-r 11111tI11-r 1-11fr1 Illglll. ' ' 111- a1l111ir1' I111t llllll-I imitate. SI1irI1'1 is gil't1-1l 11'itI ' I' 1 S11 P' 2, ' Ilf'll '1- SI1- iq in tI11- gh-1 1'I11I anl II11- 'I ir. Sh- I .' ' - U " . N1' tI1i1 I1 sl - is I1- I' .'t.'1-1i11r111 I '1' - - ' -I. an I I11- Ii'11 -- has I11-1-11 1 I l ' IIIA IIII'ItLl,H1I-IR " ' . ION-IJII " ' 111. . . .nl .--Hkg' ' . 1.- lblll :I 1 5 I-' 1I t I1--I 't I 1111-. Ii '-r1- I111I' - - UI- . 'I"ls -'Initf 's 'r'11'I.' ISI' "I 1 Q k 1s -"V I ' P " I nl. '11l 'I-1I1II-. 5Il'I." F-' ll- 'nl 'I1 I 1 ' ' " ' . .'I1 - '111 - I1-.'s1-s that SI111 'S ' 1 ."t1'1I ' ','nr tl' 's "l,.' I ' II'1 l"11I- Ie, 'I - " s II 5 ' I I ' I'ttI1' s I- ,C I 5 I1. I'I I IIN II41I N11r111ffN I N 14 XI4xl441 IIN II 1 4 N 114 4 N r 54r14111 4 4II14 II N 1 441111 .1 N1 4 F4 1.1 l I Ill Il I IN PI Pdllli III 1 1 III r .1 111N 14r 1 N N lt 14.1- . N41 DI IId11111f 114 111 .1 .1114 1f 11114 141N .1114 4 1 N N 4 .1 14' N 141 IX lIll'II1lll'N Id 111 .1114 N41 44111 .11114 .1 N rrx N 1 4' 4 IJUIIIS III IINI IN 114.14141 IIN' IQII III11141lN rllldll 1 4.1 lldlll 41 II Itdlll .1 4 14 ml' .1 IFIII Ddrldll N ll 4 414N 14r 141 I 4r44 II S II IN 44111N4 II 11I14111N N4 r14111N p41r141N4 ll .1114 cl 'II ll Illd 4r M 1.11 It 44111N44141144N .1 cl 11.11-N I41r111N w4r1 4414 14I4'4I Olllllllllls S 4 IN .1 .111I1I11I .1 144r 14I 4 FIIN NI 1 .11111lx .11r 41r14-1 IIHN 1.111N 41r 411I4r111ff .111 I dNIIl'll 441IIeU41 lll SEIDIFIIIIDIF I I14 114 .1r I14r I1r41II14r 144 NIIPIJUNI' If I IIUII II111I4111 Nil II I41u.1 4 4 If N r r41 1114f N 4 N 1111.111 4I411 I 441rr14 41r 4r 141111111111 4 ldrlll 4114 NIIIIIIN 4 IN IN 14111 I ' I NN . 1 N 1 4' 114 4I II r 141N 41 Ir14 1 N 4 NI 4111.11 U4 I II r x N N . 4 4 .II N ll 4 Ill. 4 Ill IN .1 r .11 1r ll N fur N 4 . NN 1111k II Id' .11111r441.1I14111 r .114 1 11.14 Ix 1 14r1 II11' 1414 Ill' Nl 14 rI1.1 1N N ll .. H If'I'IIIfI, I,UI ISIC llli C IN .' ' Pb. I9II-II 4- 'I'41 . 41111 - z1II II14- may I'r4111 N 11 XI4-xi4'41 I41 ,l14- I I1 -r .'4-11i41r 54-ar at I"4' rj IIHII. ' N z111I - "' 1111. .'I14- IIHIIS 141 I14-- 4- ' 5 -- - 'rx. SI1- 'N :111 11-'1 ll I'.'I1 I 1 i' 'JI I I "I1i4I -N I14'r Iigll 14I4- ' I .'I14'I." I11 I ' last. :I - '1I.' 11 IIIIIII I 'r: u4111I4I 14141 I14-Ii4-14-il? ' ' I, I' -4I' ' I' I4 -I I 5' I I11Iiz11:. .'I14- I 'IIN I'z1N4'i11' I11, I2:lII'f aI14111I Il1'l' I lll1'. 'I'411- iN V1 1 "I . ' I 2 II'-' I" -4I. W4-'II 'II III' Q41 - I41 Ja. P4141 I-Ilff' I41 IlI'l'. .' C ,- III ' -' I, . I L . II4' ' 'N "1 " I' II ' Y4'II41w ' 'l1I. I-',,' -S1"..'I1I-:I-IN--I'. .'I ' ' I .'-I' I.' I' I'41r111aIiNI. SI14- 4I41eN wI1aI4-1 4'r NI14- II1i11I1N is rig,I . ll 'lt' 'I'I I1- ' 011- '114I I14-' " 4I'1 -1 al 'ar I14-r.'1II' 1'iII1 a U " . IJ .' II' r I' 1 VP' L. , . P A . U . .. , XI. If :KRT I ' . I 9- ' XX'-'Il 114114-r I 1r,4-I II41I1i4-'Q I i4'k 41l' ll' I, I14'r I'fI'f a11I II14- may QI14' II3lII'I'S ' 4I VII I14- ' 'I . ll' ' 'P 'I' ' I: D If'- Il 1.'iI' . I14-r I14111g,I1 I-IIIIII '.'.' 'IIIII l41i.'4- I au- ,ai - I ' il I xl I' '.'lII.'. 'I'I1 'I'li4-N. l41,,- I ' 1 iII1 II41I1i4".' .'41I'I 141i4-4- 'IIII II11 I'z14'I II1' pl - I4141I4N lik, 111iII4 z1114I I141114-1. '1I44' I14-r 1111 - 41I IIII' 4:1 ' Il a4'Ii14-' 14I 1 4-II' -:I ,,' I: in II14- -I'1 .'.', IM- II' NI - I-.' ' ' I41 '1IaI4"aI 'I',1'. .'41- '1..'I- will I14' lI14-11414'I 41I' II14- 4'I11.'. . IIXSI L IIXNI IONI' I1I11rt1111 I 9 lIllll11l 1 tx N lou .1r1 IIOFHGH Elllll tI11 North YN 11111 - 11- 1- .1 N11 .1 Nlxlllllf CIIIIIUNIZ-I Hllll 11111 of o11r I111 t .1tI1I1 I1 IJ1 -plte her llfflll I11 .1rt1-1I 11311-tx -he 12 mo t 1111 11-tr1o11- V IIINNN I11r proffre- 1n Spanl-I1 dlltl I11-r f11r1-I1.1111l11I111N- on Ionv df 111111111 nt 1-1 11Ie1II1 111111 11111111 -he 1.111 1.1rrx 11l'f.1111 Nlllldllfhfl Nllll .1pIo111I1 SIIG h.1 13 1 .1111 41 1r111111.1t111n 111 1111 ll t fl l1r l11r 11r 111r 1 1 lbillllll 1.11r .1111 1fr11111-1 fNi'N I1.1I S11 I11r .1t NortI11s1st1r11 n1xt Niall' C I Il K lx IXdIdlIldl00 I' 5' IIHI N ll lllffdll 1' 1 1 r1-11111t 11 tI11 fool11r.1t1x1 111111 FII ment Ks-111 ldllflll I'.11tI11I dllll .1 born I1.11I1-r 11 Ixups ll 1111t ol lflllllllt lf lt 1.111 .1111 r1111 I1 s11 11.11-1on.1t1l1 that I11 ut- .1t tI11 1.11 11I1111rth1r1I11.1r 1 ldQHJll5I to I1st1 ll 111 Xldfllld IN 111ter1wl11I 111 1I.11111nv 1Ir.1m.1t11- .1111l 1 1111r IS 1v.1r 411 ldWffl 111 1row1.1rt 1 1 flll'lSIlIlclS pI.11 She IS an Plllilfldllllllf' talker ws 1051 good NPIFIIS .1111I 6Ilf'I'l'X 111 1l11 PX lwlill It Ixll INSFIIXII I' lrl'0'NNt' Pomt I939 1911 Xlll I11ff1n Poos IN 1111r l1r1-1111 I11 .1rt1 an1l llIl0Ndlll 'N11r1I11 1 11111I1 SI1 111 W1 r 1 11t1 rs .1 r1111111 that 1 11 rx on1 1I111w1111t lt ll 1 a111 1.1 1 Illilllt xfllf 1111 Il .1 1 1I1111I11l 111 NQFN 1 .1 111111111 I11 1.111 111 1 .1 11 111l1 1 a dllffl .1t 11r nm 1r.11 11111 IN .111 .1r1111 1.1 ll .1I1st S It I11.1111- 11I11 ll 11111 111111111111 ID1tro1t W 1111111 wr our 11' t1 11 0n1Ier ol tI11 11 11rI1I for her rI11th11111 r1n1l1 rmff St LUIIIN Woman II1r I'lllIllllPdN dlltl 10IlU8N .1r1 lIldI'NtlS to 511- I lil, I 'QTII YI' A , . - U ' II -. IIHI -I ll ' 'S B11 U -s' - .' -.1 - ' If. SI 'If ' J " C 5 r 1 S D. . ' it , .. F - . X. 's I .T - F 'rsr - s. .IJ -I 1,1 -' I sl' ' I I-At' ' ' " . WI I 1s ' 'lYf 1. ' I. . I. .I It In . it .. -Sl ,' wk, 5 .I A- 5 1 1 . f,A. . .f 'NI-XI " - 'ICLLY V ' . 9. J- I ' P' KII. 'sl' I' -1 -- ' '- . 11. S ' -'11-H .' l.iI' she 1'a11't. gets IIS 1111t aIt1'rwar1ls. SI11- lows 'lhsh ' .' - II'- - I- I1- J 1' ll th- A Aw 1.1 1 D . L 4 'if 1 . l C- , , Q 'I 5 ,rr '-I ll ,l Q, .T, . ' . . S' I I .k . '... '. . . t '11I -. .'t'II' ' t-.s ak- ' 'I - -I ss I' ,I ' I 1 ' 'ks. P .' . . 1. I ..I'l. I Sl . .. U, - . . ' ' - ' . N1- ' l I "gh I ' I ' v I I I l . C of 'Q . 1 .' - ' - E .3 ' - ' '- .5 :I . ll SN IXLINC l'H outh Bend 1940 1941 Indiana lmpulqwe exutable and 9i3llP1'lJl'3lIlt'fl ,l4an worlw off her -uperfluou- enerffs lIl plaunv prattleal Joke: on the 40rr1d0r tallunff sen laat and explodmff lnto Qhrlll Qereama She 19 am sen enervetle at Qport Hxmff lll ler fat ler S plane IN a new one bhe ha- a H0041 mam well deweloped Qmlal IIIQUINIS Well ffr4mme4l wlth p14 aQant manners Ghe maltn d 1441041 table t0Illpdlll0ll ll4r at a4lenn4 tastu h4 ln th4 fl4l4l of applnul Qt 14 me PATRICIA LARSI N Green Bax 1939 1941 Wmeonmn PerhapQ the das will rome when Larsen won t get a handful of letters from her endless ad lnlrers but so far ll hasn t arrn ed Probablx her big wonderlng ew es and her resemblante to ,loan Crawford make her so popular with the other 'sex Path ls alwaw bhthe and gax xet reads to C0111 ern l1erGelf wlth the problems ol her lrnnds Who idll forffet her llfflllllllllf 'Nfl Ill th4 l If 141 llax dashu and h4r Start IIIU r4 marlw Ill 4 la-S' IXNI LXV lx4nllw41rtl1 rx QW I IU44--41-ur Ulllllt rn l14ll4 S 144 514 ld' un x ul tillll PII 511151 am IS '-XIII lat lt U4 Fl am wltl14rurtruulrl4- S11 4- an 4 xln rt ln le llit n 'mm na ur44 -an .1-ln Nl F161 Nt rx 4 ldlx lt 4an 4f4t alum' with ann 4 lu I r lt una lon rl r- tn l lurid.: .1 It dl Ndllld 4 4 ldXIlll' a 4 ulmg, Ldlltlllltil It r nu arth4r awax than lxunlwurtll lt s 4 :Nur xr.x4 I'l'lllldI'd41IX1It rl td . ,V Y ,V I f S . ' I Z S I U., I .V C . . . 1 . . 7 U .' ., . A U 1 . 1. . l.I 'I I' Z? ., s. I I U l ., 3 ' I . I I 1' UI P - 1 1 In T. K 1 U ,li 4 . . , . I I . ' fi H 1- lf . 1- S ..1 .I 1 II 19311941 lllinois Ye I pr-ttI . wi h la lrllll -yex. :ll 4 u S f - -. fi:--.'l-l':Il-tI '- - m4 ' l I' l f we all Ill to .I- - " Q1 4 ' 2 1 ' tl I. , 4' II L .I .1 .. I. I R.,-, 4 II I .t xt- I l.l'1'l I . sl 1 " Pl ' P " ' I me. We -I I l4- tl - ' " t' t 'IJ " ' ' 'nd tl-'1- 'gg-rfl4',,' l'ff' l' I" - ' 'I ' ' - ' . ,lat 'on- lin l - 4- t '--n '- l' ' -' 't' -s t4 t 14- l' nw elulu. If. lHliIi1l1'1lUlIi I.1I.111t11 I UI I111I1.111.1 Ii.1r1.1r.1 IN 1I11 1I.111ffI111 r 11I .1 I 1 rr1 ll.1Il .1I1111111.1 .1111 .111111I11r II1111-11r 1 1.1 I1111- 1 11111 1 lllItll1I 11 1 1 'll - Ill Ntdl' SI11 I1111- 11l11r.1 .11111 Ild' cl 1fr1.11 dlIIIIlI'd 111 ll I11r I 1 1 1 Il.1r1.1r.11- .1 11.11- 1I11 11111' 1 1111 1 11r 11 -11 1 1 -- 1.11 r1-1111 r 1 111 -- 1 ll 111 X1 - If r r11 Ill 1- 1- YQFY -1 Il Illlt ll .1 .1111 1 1 1 111 I11 r I111I1.111.1 111 IKKRISXRX NI Nl1IXLlII .11 111- lf! IQII III111111 Il 11r 1r11 NLdI'N .1 .1 11.11 1111I1-111 .11 I'1rr1 cl IiarI1ar.1 ha- 11-11111vu1sI111I Il1"l'Ht I lll 1.1r11111- 11a1- dS the 111a1I1 for 1I11- -11111-- ll I1111111r I F1 p pr111I111111111 of Bah Sub U1 I1 I.1-1 Ntdl' dS 111n111-1' .111111nff 1I11: UIFIS 111 1I11 -111 .1I1111ff 1111 '-1 111 1 6 1 11111 IIN cl 1r1 IIN 1111111 1r1 1 1I1 r If IN .1 -11 I111111111 11r r .1r1I1 dl'I'lXdIH lll 1 .1 11 r glg, - 11r HI 1r.111I1 dill 1 11 ff N llIIl 1 1 I I111I1.111.1 I1 111 N1 r - 1 I1 1 Ill f - .1 11111 1 - 1 1rI1- 1.1r1 .1111 1.1rr11- 111 1 - 1 - 1 .-1r I11 r - .1 1 - r.1111 r r1111 ldll 1 111 I1 11.111 11r 11r 11111 1dl' 111 11r1 ff 1 - Ir.11 1 I1 lll1 - - 111 Nlld 11111 ff I IQI1-I I I " ' ' I' - SI1-I'-a 'I' 'i'- z111I ' - s 1 s111I' 1n11."' 11111-11.111-I1 -11 '1 ' JI, P111-. 'I' '-',. I1111 1 1- 1-a11'1 1 1-I I' I -r 5 -a Ifa-1 lt -.'.' i11 1I' -xl -' . II1- 111-1 fault 's 1 I1i111-. 1I1' -I1 1-- -.'I- f'- I-. SI1 -1'I' I 1I1--l1I1 1I1- 1111-I - " ' I lll1'. IIIIC, 'I 11- v Q LIN I.' Iv I" r-ul. 928- ' '- I I 1 tl 1 1 ' 1. A- . . . .1 S . ' 1 A II'II. ' .t I':' ' 1, r .'-I' ' ,. ' L. . -75: . . E- I , . C D I- .. P 1'11 1" I 1I1 fX1'a,I- .' 1I 11-ar. 's 1I11- 1'iIIai11 Ill II11- plaj at CI1ris1111a-. a111I as 11 I--I, IS-'ll-. SI-'."I.' 'I' I11- 1' h ' ' ' .' ' -I1'1 -I. I11- ' HI1-.'. I - 1-I1iI1Ii.'I I ' -. ' I g'I'1 I-,,l:lI1. .I Ii XX If XI I'QNIlI,IfIi S11 Ii 'll I. IUI1-IUII " ' VI - - - 111- 1-111-11111111-r an 11I1.'1a1'I1- i11 blll' -11 lu ' g.. 111- r1111 111 NI1-111II1-rI11-1-a11.'1-. 'I1I g,I1 .'I1- 111 . I' I ' I " I' - s11I1.j1-'1s. :I1- is 111'11-r 11111 I111.'1 111 I1-Ip. Il'- il 1l1-IigI11 111 I11-' - r11II I11-r r'.' i11 I"r1-111-I1 1'I' --: 11-rI1z111. II1' ' "-11111111 I11- 1ra1'1-1I 111I11- I9 - -I ' 1' --1r1. 11l'- P' -I - I - " 'I I' lx - I IIIP. 'I'I11-r- is ll1l1'1lIl1'1'II in 1I11- XI1-111II1-r. HIIII 5Il9' is I ' 1I1 HIII 1 -.11 af -Il.1- ' 'I ' I ,ay 111l KN N011 115 11 1 N I 1.1r1 1 1 11111411 11 NXIII ld IN r 4144 1 .1 4 1111 1 -lllll 111.1 4 ltr .1 llIllN1I'Nd1 1d141l' 4 11.1 41 Il IN 4 .1- .1r4111-4 41 41 4 ll 111-1.1-111 11 m41rr14 - 1r4 41114 ll 1 144 r 4 r - - .1 141 . .1114 .1 11141- .1111 41.11 111 m.1r111 114.1 ll r 14111 4.111 11 .1r gg gg f .1114 N1 141 1 11114' - . 14ar thlllldll 4 .1-- m 141 Sd ll 141144 1101115 NNN 11111101117 1l.1-11114-- 1910 1911 X114 1111-411 1J41r1- lb 14r1 n4-r141u- .11141 44111-414-111141u- a 141411 1lPl' 1141r11 11141411111 1l0l' 41114-I 11114-r4--1- 114- lll 1114- art- bln- IQ cl 14-r1 IJTPIIN 11dll1tI' 114-r fraff1I4- .11144 141 lI'f'lllld r4144 S It 1- m111-411114 .1114 .1 11141-1 .111l'4 ll 111 1 1.11 It 114 N1 r 4f41--1p- .1 141111 dllNllll1 114 114 41111 .1 W1 r1 qllll 1 4114 r141r 111r14- 11 r41 ll -411114 - 11r11 Nllll 11 4r44 1 41111 11114 ll m41r IN 1 flllf Sl 1 Lam 14111- 4 N411 141r14 41r 14141r X1 .1r- 1141m 11144 1 1111 1 1 I1 1114- 111111111 111' 1.1 144114 -- --411111- tl rt ll fl N1 S1 T4 4 T1 41 11114 41r414 r11 r4141111' 5111 11.1-l144114111rl1r114 1l'1dNllTt r 114 N - 4 41 4 4 - 41 DN 114 ll 1 4411114 - 141 dl I1 - 4 4.111 11 --111114 -41 rc .1 4 - 4111 1 1114 ll lr.11 ll- - 11141114 m141r41 1 114111- 1 1 1 ,- ' 'Q 1 .' S4-1 . 111311-194-11. 1110 ft. 11' 4-r. 11111-1111 I' '- Lal r4-a ln 1-11 - . 111' Ill 1--17 . -1141 11 -r 11z1s1'g,.' '1- '14-1- - in-, 511- -- a 414114-1 1'41i4-4- - 1141 11111114-r. 14-1 -' .111 ' 1 - 11 . Sl- -11- 11111 4-1 -- 11111. 114- 14-11111: is 114-11 -1 14- p'1r. . 1.1 -l.. .. ,.ll,. .. 1 -' ll1'I' 1 ling, ' 1 .' -4- 114-r 4larl1 4-41r1- l 1- 1' P 4111 1114- 4'0lIl'1. 1.41 lla: a 1i11l4- -1-14-r 111 1111. n -' s 11'-.'l ' 1 1 'l4'1 -s 4114-r 114-r 414- -111. AN i, i 1 1' 1.-1 .. PA-- , , , . P, ' .'. 1- .. ' 1 . -V ' 'I . P. 2:llll1 414-114'a14- 1lt'3ll1f s11gg4-sts 141 IIS a r4-s4-111111- - '- Y' U' '- 11 fl - " 5 -- 1 .I l. . l-,l. I. Sl. P514 A..l 4' .L.I" .'. '. HIS . k 1 -. l-11,11-Xl '1'1'11 11111-1 - 19211-1111 - ' A F . li Q. ,I I. .P -. 1-s1-- -1ax.'l,- ' 511- 's -1 11-l 141 lla - a 1 -ll-41 1- - ll. 1. 11411 111131 41 411-- l'41r 1.- pant 111r4-4- f1'3l'.'. anl 11- 411' 1114- 'lax- pr ll 11 - '1 - ' 11-114-5. 511- -' 114- w111'I illlll - Q 1141 -41 411141 1'flI11'ii1 '11 4-1- pr--1 111111 i1 114111111 l.I'1'.g1 - " - llxl' .14-111. 1DlI1 r1l1' 1s 101.1 411. 1-Illl. 1 I ' 1 -2 11 1114- -1 1l11'F11'l'. In X XIII IONXXI H South I5en4I If I 'HI Illllldlld an - -un t.1n 1 permanent NIIII 4lark 414 prow- an4I ha14I 414- 1t Illdlxtf .111 attr.14 114 441111 lllldlltlll I14 144 ar- .1 4fr.1x4 IX 1r4 NHIUII 1 If I1 Imlu .1 141414 -Ill e o 1 .1-1 ffolnff .1114 4 141-N4-N44 I14 PIIJOXNINUIIII .mul 111.1 4 111 k4 4 r IIN 1 cl 4' 4 blllt N dt - Ntr4 4' 4 Xla 1 tha 44 IIIICT how well - 141 Ifdll'-I .mt to .11 X4 14 I Ill' anal S14 want 1 14 .1 1114 Il Nttrt drx sl IIII IILX Ix.1I.un.11oo I' IIQII N ll IIIUAII W4 4h4l not haue to break ,Iu4lx 111 loI141.1r4I1n4f Q4 I1ooI hfe I1e4 au-4 -he I1a4I aIrea4Ix -p411t .1 Nt ar at NQIIOOI 111 Pf'llIlNNIXHIlld SI4 4.111 tI1111k ol 1nore 0l'lf'lIldI Illlllf-'S to 4l41 than ahno-t dllN0llt we know Lt an .1n4I Iankx -he MdllIlPI'N dI'0lIlllI xsltl .1 happx vo IlliIxN an4I jaunts .ur 514 - onff storux plllllllldltf 11 ur 4Ir1 141 fr t.-1st4 N .1r4 IIIUSII .1 - le Nlnu- soprano Ill t 14 414telle .1114I 4 1411r 114 N neur f'I'lll fu ur FIPININ dllNIIllIlf' 1 114 1 1 14r1a1- 14 IX IdN -o lIldllX L IXISI II LR JSIIII SVII I I Iulsa Wil I01I 0kIaI1om.1 ll 1 our 4 .1-N 14s-1m1- .1 -41 .111 .ir4 Pll W 1IIk1e supporter Xlthouvh Qhe 4 411144 ntrat4 - o11 h4r work -he l1n4lQ tlme to plax prank part14 uI.1rI1 on Ixhnffer Iler room Ima 4 n41u4fI1 furn1tur4 1114 IIHIIHU one PFIZC Chalr for a 14 hoI4 apartm4 nt L11 reffularh faIIQ asIe4 p 1n 4 a-N4 - but NI14 loses to Qkate We HIIIIIIFQ I1er -k1II wut 1 4.1m4r.a- I-he IH the preaulent of t1e l3lllt'I'3 Illlbl tI1e ws Under- -he can 14 ork NIIII a ne44lI4 dllll her I1I41n4Ie halr anrl 4lark lashe- I.- '. .' 'ill V .' . HI -I - " ' Xl. I. . 'S Y i ' . .g ., I . . .A , ,U 1A-- ' 1 ',' . . . .t' - . . 'I' . 5 . 5. . P. ., :VI 4I1 ' ' 5, I s flux. -,. , ' I s -II'-I 1 I. s - ' ..' - -' ' k fs the Ii ' - I1 -r. Ile I1oI It is I I' pint, golf. II4 ' ti4-.' 'rf so 5 rn, villa 'r- 't 1 ' no - '- :he 'll ' .' 1I' lar- aw' - ' 'Q PI' . .'I - " s t4 I -' 'lI"2iI l'n u .lv I . .Il'IJI'l'II .' Q ,- XID 7 ' . 144. l'- ',' 1" 4 Us V K. I . I . I 1 .I . -F - ' U, ' I I . I 1 . ' AVI I tell: I P x ' ' -I I- I ' h 't. Il - ' - " I: .QI ,J Q ' ' I - ' , ' -I ' . .I In '- P lg,-5 I - I" J ' D ' P. NI ' 'I 's I - I '15 'I- she IC If: I ' If 'I .' H 'Q " . I I- ' ' 's 'I' I fit. 'Ir ' ' I t .wc-. . f lv III XXI INI XUNIJII Hx IIHO N59 C111 11 IIIIIIUI' 1 lfudranlu ram IIN In 11 II 11 N IxuNn 1 NN Nilllldll ln Ih1 S1 nlur I IaNN 11 Ild' .1 Indu I nn x N N I 1rr1I1r A 1 N III II na 1 'vnu 111 dll! IIIIIQ IN n11 rdn1ln1 1111- d mu ll r xxur 1 1111 x .1111 xx: It trlllllldllilll r N II 111 N ml rl1 nw N 1 N In tll Ill x I a N NIH r n lf N 1 1 Ill INNIN an an 1 N xx an Idll r111wl 1 A IIUNI dnx IlldIxd 1 1.1r an N11 I III I NX dnlu Han IU59 IIIII IIIm1nx lr1x NIIII r NN II Ian Irlll '1- I 1 dlld forth In N1h1mI 1ar GWIFN 1 dll! dIltlllIS IOIINIIQIIIIUIISIN to N1 lmol IJll'Nlllt"NN x I 1 NI11 Ill our lllll 11' 1-xe1 xslt I -1xI1 lnn and xx1m1I1 rung gan NII1 IaI1eN Ill exmrx I nnff but rt Nl rx 1 N II1 r oxxn opnnun She IN xerx NxN tllldlll dllII 11N A mul I llll"'N Ill h1r 11xxn xxdx xxx N I1 1 1' NN 1 1NlN1r lr1x1 ll I1rr .iN x1.1r I It on 1' xx n 1 hair rl 1 mn W1 ltdl' I It N I . I N 1 1 N 11 III IIIIIIIIIIIIIIIN III I - I l' --r . IQIII-IQII ' W-P' ' " - I -II 'I-QI . ' ' 1. A,'.. SI , .. l'- I'uI r1x1 , x hi1'h .'h1- I11-1-p. in llt'I'I.t'l' - . ' n1I sh-.-1 I'-N I'rI. Ili, 'I'-I' I' 1 - I-nt. If' " 'g, -x'I II- I1 I VII- ' I 'Ih I-I- ' ' ' . II1- h1nIaIrx u.'1-1I In I - I r.'1-- Ix'1'I1 'I' P. Inu! I'1'I'I'llIIf .'h1- I as 1-- 1nr1- 1I1' u1'1I I1r1"r.' all1I I1r.' I IHII lllh. .'II' N 'I- 1I1x III .'.' ' ' I1 .-I111 '. ' II " ' ' F liz ' 'Il .' ' D ' -1I' '- 1 .",fI l. SIII ,CY NXIX'l'lIliIi ' -,.' . Sh' IN . ' In' .'i.'I1-r Ifv x , ' 1-. Ig, Ia 'lx ' Q' '-hx " fm " I Iax x h'I- .' - is ' 'IsI. IYP- . I. " I s-."I I',." ' '. . II1 .'I ' 1IisIiI1'N Iwin, Im .'.' 1'1I Ixx h1'r I'lII- - I Sh' I-U 'nIr1x1I11'-1I In x Ilall I'.'I.-' I-I1,,.1l'1-1' 'II . '-If' Iha NI 'ix a I1 x'1I Inu.-I1-r I'rr mr .'1'h nl ' I11-r 'A I! A -.1 A .1 v Aa A. A v v A A A - A .- - A .- nv A .- v A A A. I Q Al J : Z 1 4 4 4 4 A 4 5 f , : L F P Z I 4 3.1 IE- fa: L.. 1:7 lt.. LSE' .L,"'f .LIS ALJ: 5 1 :': ,Hg ,.L- 'I. 55: 349 ff-E 2: ::'Z ::,. : 1 'w:'3 4,51 7.13-f ,v.ggf""' '19, --LY' -lg: 44 zz 2.2: 3-1, f'F 'fu F13 ,gf "Ff' v1:Ld F fax Z4-1 ::1, .,:,4'E4 ',1H .Ffa-E 'zlfjg xxx- -Azz- '::-A .f ,.,., a- 2 ,-f :"wE -frm ',-"1-- 7.44: if-.22 fF'f Z,' .E..f Lzzf : Q: -...-,, ,,:." 27:5- if-:f aff' - 1 I-: :ESE iszl, 54'- - :sr '14 - L, Q 4 4:92 5455 5 Zi , :E,f , ::.: W 15.- 'Zh 21 E JUNIOR CLASS TEN YEARS FROM N Klum I311111111-1111 fHXKl0lTI' Xxx H11 xx 1x1 BIIISTFIN Xxxr C XILKHXN Nll R11L C ULI 1x- L111- lJRx1H II11 f1r-t woman Hepr1-entatlu from South Uakota loumhnff tI11 kex at f arneIf11 llaII l'ra1n1n1f future l,lXIIlIlll 1 hamplon Lookmff -tern dlltl Sl xere a- the hea1I of a k1n1I1rffa ten Pll0l0UI'dpIlll'lU Sen1or Prep- at l'err1 llaII Pdtlfllllff whlte 1Ia1I WIUYNII a ho-pltal 1orr11Ior H1 1 IX Lol F111-11x111111,111 Tra11nff the orwum- of nauw 111-ea 11- Ill Xfru a NI1111 lxxh PRXNII kNlltf1l'lGl'R Xllltl IIoL111x X 11111x II1x1 I5111x1111x UNI- I I-111 lx1111111-11 ,H111111x1 11111111 NI1111 Xl1B1s111 II1L1x NIILNIAN P1111 Xl111n1111 l1x11T O IJONUGIII Boxxlr P1111 XXIAIIE SIHXL lnxa STXRK N1T1L111 TRII-'PL f XRULHN I'1 Rxhn f 111111. X xx Lxxrx I-1BLLL1 VH11H Xlun WI-Ill-L 1 1 l1x V11x11 1 1 X II k Nllll Iouff hIon1I 1a1r 111 S1- '1 lt r- w ho ha- Ir11 111 - va or1 l 1 Nl11k I known for ldllffllltl' dllll ark- Sdlltll -park uw Wllll um an1 uffor Ii1r1I1x na- Illll you-I1 to IS 111 - port- ll S1arI1 our g1gg1r ffax an1I 1foo1I loo 11111 t1 a 111 wh 1orI1 Illll oxuw -.ou 1 I11 r brown 1319 1xpr1 -- IN l'S0lldIIlN Spu11II1r 1 a 1 an1 -t1 ou- Udlllllt 1 1 111r ll 111r1o11- tdSX von U 1 1 f r11 111 1 111tIu1-1a- ll 1Ia1n 1 111 1Ir1-- AND THE SOPHOMOR ES 111 ill'-'lllfletl Uentle Io1aI an1l Uemrou- Pa f rflllllll dlltl roII11ku1U alert an1l llll to 1 at1 onnx 1I1p omat11 1llllU6Ill a Ioxal 1 a mate Xlakuw th1 I'0llIltlS of11tx -Ium- a- a -o11aI w ork1 r I nt1rta1n1nH San l'I'3llll 10 hIuehIoo1I- Nlakmff a Iortune IIlYfllIll1U dlllfblndlll tooth hru-I Uwmr of a -taI1I1 ol Illllllll"- a111I UllIIIllllI'S houffht Nllll 11 pro1111 of l1er In -t -1II1 r I drdtllllf' h1ior1 fI1kI1 1llSlUlTlt'l'S a- a dwlllllll u1o1 1 l'oIIow1nff a 1ar1-er a- a lUIIllTlt'I'1ld artl-t f roonuw popular -onus ul a luv man1I Xlllltllldl t1 mu- -tar 1I11orat1nrf lllll r1or- on tI11 -11I1 l Illlflllltnfl b1tween matrunonx an1l a lDllSll16SS 1are1 r VI 0I'lxlllU Ill a r1-ear1 I1 Iahoratorx 'llternatmff -o1Ia Jerkmrr wlth hreakmv QHIIHIIIIIIU r11or1I X -port- photovrapher 101 erlnrf Northwe-tern football Hanu- Glxmg pmk p1II-1 to pale patient- Da-hmff to New York to hrmv ha1k late-t -txIe- lor lt I1I - la- uon department I xentuallx earmnrf her -1I1er -kate- Stlll trxmv to make up her Illlflll amonff numerou- Nllll0l'S Ra1Q1nvhep1Uta1Ie1I Petronella- fname-ak1 D Trammff hor-e- at her prn ate -table- ll 1I p-11 1oIoff1-t ettmv llp a -p111aItx hop Ill l'Ior11Ia lor women -port 1 ot 11- dl lt l a11 xt at - port- Ioxa to lfbllltd a111 or1I11-tra I1a1I1r lloflx 1 1 an1l Iunnx lillll I11 r Nt In hor11I xldllllllldlll onff a11 an SI11 1raw- It uw- -I11 ldlllt an11rr1 II 111-11 1a-1 1ro1 1' 1 1 lo dl t r Il xltlXdN I 1 1 rf ox a- IIQIIIN ol 1 lldrlll 1111 - o -w t - rar lt I1k1 1nt ax S Nt 1 1 r 'fan 1 1 on1 1 aIe1I ax S lla- a mama for hor-1- 1foo1I Ildlllfll ohje1t of mans joke- Xlarffx Sw1et our lIdHSIl0NIl IDL Jn atI1Iet1 one ol' our falre-t Lx nn Ward well Ufthljlllfll, -tu1I1ou- Ioxa to her vanv Weene XOIIIIU' a NIIIZ at -kat1nU a 1111111 -port 111 6Ytl'NllllllU j .3 A 1 'UU L. UU'. .U .I Q 1 ' ' U U - ' ' S. .1 2,1-4: ' C. ' ' ' -tgr . 3 , . 1, ' F .. .' U . ' 3 'L ' ' F . F .5 ' - .i .' .f -' . 1'1 z - C. --' Q . 1 ' I. ' " Z. ' ' ' Q 11--. 1 U- . . - - UU ' 11. ...1, 3.-:..'.'.l " ' 'P -' - I-I. 135-' U 3 ' 1- ... . .',l. 1 U U 1 1 1 I- ' U U . 1 . U U 11. 4 C.. - 'U'U U' D.' C 3' -. U ' V E A x A Swain. C- .C b Y 1 C V Y S bl xi. " . ,L s ' ' .5 f f. ' 14.5 'E ' .C C.iU 3' FW . 'U U U' U U U ' ' ,C 3' ' Ui' U , ,. . .U Ut - ,T ' U , r es. . U. ..: U U F .t SU ' : 7. 1 ' ':"'.1 LI I .U 'I F J' . Ii1:"'1' . '11 ' H114111 S ' F ' .' U s ' ' ' ' ' '- .' -I I HERE WE ARE--THE FRESHMEN 'I' 'IV' 5-rr' I'I ' VI .'I 'I I II1 Il. le' 11' 1- ' Utlle , I ' ' . -- --WH ,ut . - . wil! , .yd X I..'I--.'.' -I.'l,'I -. ', , ' ..'.','- MQ ., .,- .- .-' . 1 - 11. , -- 1 A1 , -11 1- 1.. . - 1- .-1 ' . 1-. .. 1-' -1-1' -1. --1 ' U l'.'I .I U .' . If CI R U' f"" U " U U UU' .. .5 ' I. U P.U . UU , lx' U-U ,l. Nl' - - --we -p .' - I. " -I, nr.. I. k -1+ l.t'l U S. ' -'P I U. ' -I " Us I. ' '- .Ioi- N.-Y - ' - ai - .' ' ' . I" a ' " 'ix -I . Io11 .I 1-lx. Il'.' - Sal . - 1'11rIU -I11-a1Ie1I.'thI1-t 1'.' In Illl- ' ' . I , I U. I , I Nl. XI1 ' :I1 rt. .' 'ee 'xp k -s I"I' . ' I I J' I ' I 'I 'P nf' lx' --'rw-r "1I anl 11111-l. ke- s he "-I 11.1 111.1-111-111-A1 '- 11. - 1' 1, ' , uf I ' I I ' ' ' 'U .1-.pb - ' -I .U-UU'-, -U .U .HU. .U .l. 'XII' ff 'P ' . D . U' ' F - H ' ' , U .L L7 . FU. . - 7- U - F ' S U'I l '. U C' U C" lj U f I .U U: U. U 4.55, ,U U FKA . . CU. U: I . 3 " U' L.. N X fv A -.1 -f .f- X X -Q- N- N- .- X .- s X X X ..- X X 1 .J 4 Z k 5 : , Ei f X: if f If I ..- I , , 17 7 -, L fv Li :f : 72 - 1' f' 1- : 1 I .Sri 1 ,, '-f-6 4 1.2-' 5 ,lf : f f .Q fs . I5 I: :f LE L22 :i .-i-I 1: -QE :S 14"-1 '74 :1 ,7.f1' -:E ,ag -5- IE L.: .Zz 352 fp ff: : ft- -'lf fzf f4 '13 lv: -4 1- f .4 '24 1. C' ::n ff V 1.: l.:: s.. ,v.4+ rg! -,: - xg -' ,YZF :I --3 1: SZ fi 7: K' .f I' I If EE 72 E: if 1.1. l, ,-Y- ,: f-: -z' fa ,-5 F: 9-1 3, .F , 4'414 -EfZ? E:'c2 H4 I h 73352 ,-if ..f I , fs ' ' YQV1 I , x n 1 ' W3 , XJ! 1 lslvcjiz S rn Imr s luxu ,-- 5,10---V ff 1 1 14 , ' ,-LK fu! cf fp f- , .f.,,1 ,, - If: ",,1 ,f 40 3352313 Nlml 1 SIN ur: K, X I. , "ll all thv ye-ar nf-rv play ing lmlhlap s. ' 5 1 t s uulel lu- dr In-slinuf il- ark..- 1r11r1IR1111 1-11 hllxl 1111 111111111 B11111l1 '11 1111 B111111 81111111-1111 I AT LAR-I-'N 1-1111111 R1111 111- B111-1111 '1 XRTIIK 1-111 IJ11111- lll1l-IN lop R1111 I Xl lxll-11-111111T BXRHXKK I1 Nl- I NI IF 'Num BRUFRHNIIT BUNNIE P1111 ATHLETIC PROGRAM '1-rr1 1 r lflr .1 1- UN 11 I1.1I 3113 111 1 111111 - lt'l:lll'6 lt U .it I11 1lr11p 11ork for .1 p1r1111l .111l 1I o11I 1 II r 11r 1 a1 lll lt' UN pI.11 all -orl- 11I 11.11111 - Ildll .1r1 I11 F1 11r -111111111111ff 11r 111- -kate on II11- I1.11 k 1 dlllpll 111111 I11111 - 111 1.111 ld 1 I II 1111 1 111 II111" .1 ffooxl 1111rk out IWI11 ll II1c-r1- are1la111111v 1 1 rr11I111 1k o -11 111111 1 1 1 II 1dl'ItJl1 1 11.1-.111 ljllt' 1l.11 XI 1 1 on Nl1-- 111 INUIIN Ill 1 111 111.11 I1r II I1 pra1 knot 11r 1 I 1 - ff - - 1I on dl .1111 - utdl' 1o11r Xl1II1 ll' No 111- lllrllf 111 .ir 1111r Illlllllilxlll 1oI11r1 Nlll 5111111 I11111 - 1 N111111111111f' for lllfht' 11I111 1l1111I 1.11 .1-k1 1.1 11 . 1 1 1 rmff 11r dllll l Il 1 . . -1'f11 .1 1 ll .1r .1 1 1 .1--1- II -1 - 1 - 1 1 -III .1111 r1111"1 1' - ld 1111-- r -111r - ou 111 1 r1-'11.1r 1 'fr 111 1 f.1111 - 11 1111111 -- - 111 ff- 111- A III1 X 1 II11 r11.1Ir1 1fr1111 1111 r .1 11 1' 1 1 If II 1111 1.11 11f1r I1.1 Ill 1 .11I1 1 1 . r -- .1 or 1 H1 1 - lr YKRSITY IIUCKICY 'I'I-1111 V '--,IQ '. :1.'. 1 . A 1 '.' S- ----f .I 3 .I VIS1... 3 1111. ' V . , 1- ' 1 - 1 1 1' Y 1 v - - . - 1 1 l11 Il . Hall 1- '1-1 P' I I'k-S rl Ill. N I I' .I :ll 1' lf. 1 -' ' is rrti' ' ' - ' ' 1 g- - 1f- I 111 s- ll . ' II C. Ill. V11- b - '-I' --'IsI- lg, " . - ',. anl '11 -111r Cul: 'I I111. TI- "' ' '-II-'Q' I. , 'D 1'- r-al '.'.' 'I'I ll 6 I II-I' I 'rl "XII Ulll '1 II1 -I1-. 'Ii1'1-.U I I - slau I1- flrll ray' "XI1-- II' -k C' pus. . ' - .l ' V . -D 'A in .ti L. l. .ps . . P S K . lI'- II' Q -II ' II." llll '- in '11 I il- 111-'r1- I1-rriIi1-1l I11 "II ' P Pal - ' '1- 1"I." II'- a TIIl1'.' or I11-aIlI1 I1-JI. U11 SaI11r1la1- II11-r1- z1r1' -p1-1-ial I1ik1--. ga1111--. 11r I1i1-11'I1- trip-. N1111' illlll II11-11 II11- fr 'H -' - "1I'k - ll CI' .'.' U II111.'-1la1.'111-1lo1'I11.'1-I'l-: ' 'k ' I I, I111I 1'I1-ar o11r r1-1'or1l- I11 111z1ki11,, up p1-rio1l.' 111- I'11- '.'.' I'll. lfo :I If I-' I-11I'1I1- -P I' 1lkif.SII'I1l- a . 111- I 1111- gg 1-. I -I -- 'Ia.'.'1-. . I11-I 'I'll lllI' Slllllll lillll N11rII1 I111iI1Ii11,.'. u111I I11-I111-1-11 II11- Y1-II 1 Q '111I - 1I1iI1--. If11-rj girl is il 1111-111I11-r 11I'1-Illl1'I' II11- 11-II1111 11r II11- WI1II1- I 'HIll. ' ' - ' ' ' P - k1-- - 's II -11-.1r ,,111-- 1111. for 111 Spr'11,, l"i1-I1l lliif all II -1 i1I- -' -I F' I -s a1I1- ar- ' l'1l 11p I111'11l1l1l for II11- XXI1i11- DF Y1-II1111 I1-1111. lillll for llI' 1'Ia .'.- . ' nal I' II1- ,'rI I1 -r.-1-If. BASKETBALL To the vreat regret ol some of our best athlete s, the basketball season wot off to a late start so that as we vo to press the eruclal games are still to be plated The lnterelass tournaments bevan before sprlnv waeatlon aml two Important vames were plaxed off one the freshmen Sophomores ss the Juniors, Vbllltll the ,lunlors won, the other the Senior Prep- ws the Junior College fflrls ln w hleh the bemors were s ILIOTIOUS Klan Burch Bro: ksmlt IS the captain of the Freshmen Sophomore- Xl arlan Hunt ot the Jumors Glorla Beard of the Senvors and Dorothx ldwards ofthe ,llll'll0I' Gollege team We look forward to some more Hood names starrmff among others the Broek nut sisters lilllstflfl, and 0 Donoffnue HOCKEY Ground stlek' Ground, stlek' Ground., stuck Go And we are off or a Hood stiff frame Don t behewe that there are no bruls el shlns and fingers for Xlrs 'Nlahn to doe tor up' But what a thrnll to beat the other team or to hold sour opponents to a elose seore We plaw as late as 'lhanksvnmg wlth games between 1 lasses and se hool teams ln the games between classes this Near the qt nxors were trmmphant We had some e xt llllllf games between the Y e llows and the wlllIP9, too for both sides hav Hood plaxers lhf final games between the teams was a tle thus resulting ul a tle for the season RIDING Rldmg thas tear has been me reasmglx popular lt ls something that ewerx one tan do or at least 'rx Nerwouslx beginners rush to Slffll up tor horses with sue h terrnfxmg names as Thunder Llghtnmg, or Plapper The more experleneed saunter up and easuallx reserwe mounts wlth names as mnoee-nt as Boots Laura or Drums Laboratorx perlods spoll manx a beautlful flfllllff dax but there ls nearlx alwaxs at least one das a week that a gurl ean find txme to rude, and whether she IS a rank amateur or a rankmff expert she ll lose lt 'Xf- ,am '7 , ' . I - . -, . C . . .. . h . . C . tl n nl Y C -A si K . el A . Y n I e A W n E ' a , - . f A , . . . Vw . N . . . lr L. . . A . C C A. 1 ' n v n w :.o - :. . ., . s 1 Y . w V v A 1 G, A ., . g C C .. V: . 1 N . , G.B. ll. -. v , G a. Y, . ,, el .- - .i .- -Y ' ' ,' Y ' ' ef. .". lt -. e 5 l f 'f ' I . Y - , 'lu' ' 1 - 1 v 1' v- 1 ' ' -' ' . U' 1 .Q . cp. ls, 111, ' ' 'h- V 5. . I . ' . K ' Y 1 . 'h A 1 ' , - - -A f . ,I I Y V, ' Y 1 K- A ka' A A. .' l. . . . I " A : . , U . I ' 5. . , . ' ,' ' . . ' f V 'Q ' . 'l . . ' t , ' . H 1 v V - I ' - ' . ' - L ' , . . ' .' - at " W ' v e , F A . t . JB. -ll. x J' M W a , hw: . 4 . 'V , . r ffm ar I ' FIELD D Y Un one of our mee fall das- we hawe our fir t field rlax Cla-- -tu11t- -tart off the provram an1l after that real 1'ompet1t1on 1n athletlc' -k1ll beffm- 4 ufforou- frame of ho1 kew make- 11- all rea1lx for a heartw l11111 h -Kfter we hawe eaten our fill tl1e afternoon ewent- take pla1e There are ar1herx IJIIIU ponrf a111l 1le1k IPIIIIIN tournament dllll the relax hftx Nartl 1la-l11- a111l 1sheell1arro1s ra1e- l xerxone xslth her hope- luvh IFIPN to pr11l11t 1sl111 l1 1la-- 1s1ll he the 111 tor an1l Nllll l1 fflrl 1s1ll make tl1e ffr1at1-t 11uml11rofpo1nt l11 the ?Wf'IllIlf' ther1 1 t11 l'1el1l ax lllllIlCl' AI of tl11 fur - a11ear 111 1lea11 111111 Nllll to -1t Mllll tl1e1r1la--e- at table- 1l11orate1l Wllll 1la-- ltll0I'N 511at1l1e- of foo1l are eaten between -onff a111l 1l11 er W hen me hate fllllillffl our 111 1rea1n Nl1-- TF6IIldlIl -ta111l- befon tl11 firepla1e XII lf qlllfl a- -l1e rea1l- tl1e na111e- of the rf1rl- 11l1oha1e amar1l- The e are te11-e a111l ex11t1nff moment V1 learn tl1at the SEIIIUTN hawe 111111 the 1lax our tl11 l'I'tNlllTlf'll Sopllolnore- who lfjlllt' 111 11o111l tl11 llllltll' Prep- allll tl1e IIIIIUI' folleve The a1llo1s l1an1 ha- 1l1f1at11l tl11 XX l11t1 dllll t It ll f IPNI 1111111 n1ro 1111 1111 lldl romt- haw llttll 111111 ln Nax S1xt1111 Sallx Sp1111ll1r Nlarx l 1r1 1 1111 dll IH -dll a artx out 111- 1 r on an - - If 111 1 11111 -11 ll1111 1-- r1 Hldlll dlltl t It 1r1-11 Plll o t le Mlllllllll' 1 a-- tdtt l lt lllllllll' r1111111 tolfet It r Xnother l'11 l1l llax 1111111- off about Nlax NlXlttlllll ll1e11 we -hall know Mllll l1 lldNN sslll han 11a1111 ln-1r1 111 on o11r 1 1101 ll 1 a- lt 11111111 r- 1 lillll 'af 'M no .ew -' ' Q ,,, ln.4'l'5v'-4, .fs -In . . "' -for 5+ we ' ' I- .nf A ' I CII rr C . 1 . ' E 5. 1 U r C " I ' r P U' . ' . ' - ' ' .U P . . . G . . ' C -s l- ll: . ,I V-,,l:"H' ' P- J s . Q N 5 7 5' . : F 5 ' ' ' Q s w : " F I-lg,l l- f I'l'l -- . '. "l'l lgI'Ut'lxSlllll. Elllll 'Xnita Geiger. .VII - ' . ' l. ' he' U -ll U g III . bllltl exe 1 1- st' 1.1l.l t11.'l11r l - s 'l l .' ng. 'l ' Nl l 1 ' l-1 l l l ' 1? I- P P ll 1. ' it- ' -' 'l fl D W-stl-'Pl C I 'l' tl - " 1 p1l' -I9-ll. ll.,l.l'I.. ll. lf 1 ' 1 91,121 .' fx 1 , J , ' s , . , - , U , HUNTS AND STUN . - L.. li-f 5 3 2 5 ' x L 4 U ,Ui Aim? .Q K A Q if .f- lrs thu In Ihr tum' u llw Slullvrs U all rw Il - nmnv I Q y tdllh A- u x ru W- .ix nu xx lu 50Il"N u -purl dns u I lls the x lr xx url and lie ww. insim 0. '-urn lu .' ' -. fir ,. A " , ..., .,, . ..f.- " V V G ,1r, X X 311.35 X x yin lf' i ,., . . 1 L-- ii REC' ll ,. -xg 1 l ul ix ' lusluz Ihlflvlll 4 X I1 xx - ij,- 4-,.. .6 Vliilllt' gm-s. 5 I fa- '. XII :mf Klan. tizlu-flayf.1u-gn. lIlr1'l'ill4'4l an 'liafll l"41unIail ul' Tim - nn the- l'l ay in HOLLY AND CYPRESS Thu xear the Chrl-tmaG plas follomnv the tradltlonal roact ffoose dlnner and the annual doll dn plax presented mans old euQtomQ lonv anon lated suth Chr: tma ln Lnvland the xule lov ceremom SIIIUIIIU around the ss awful howl Nlorrlb dam mv and the Nlummer plax St ffeorve and the Dravon The Nledles al -ettmff and the appropriate coitumee of l'lLll lllx and welwet or Qnnple fu-tlan a QlNIf'1l the performer- ln renemnff ln our mmd- the spirit of Chr:-tma of thoxe earls dax - The Qchool fran tht final thorlw irom the Old I IlUll5ll We V141 Xou -X Nlerrx Cllfl tmag after Mlm h the ffuegts Joined as IS our u-ual happx 1 uatom ln NIIIUIIIU the faffllllal' carolx Slltnt Nwht and -Xdeste Pllltll The fagt of spcaknw tharatttrs ln Hollx and f sprfss follows l only 0118 I-It -Hula Burst Lxm X l-RLINDK llurzlxn Cars bm f1lLBI-R1 Barbara lICLUllf1lIIIlI lll Bl- RT llurthu lxellw C1 NTHIA Beth Lou Fzrsterberger Dune Punt num I zrgmur french It nu um Nuncx Broehsmzt 0Llx Iunet 0 Donoghuf an 5 ., - . ., D . C . r . . . . ' 4 ' C U u I C . n n C C nn q , - . W. W ,. - .. . ' A . Cn Y D v - . U E . A -K P A1 . -. . . Z . . . .T Q T Y . C . , - - -, . . . - . ., F . , F . . ., , . , Y ' C ' . K C C' .. E 1 .. .. 1. ., ,.. Y - .. .. L ' A P , . ' 5. . .. . ., . . P . ' ,' .. .. . .... ..... I I ,l . l.,... , . , f ' 1 Q , l 7 ? Y ' 'Y l . Ag T ll A CHINESE FANTASY fue departments of muslc speeth, and danung presented a Chinese program for our sprung entertainment whose focal pomt was an mterpretatlon of Wachel Lmdsas s ' The Chinese 'Night mgale -K group of four choral readers chanted ln turn the poet s hnes ws hlle four dancers translated the lr meanmg into rhx thmlc motlon Solo and group smvers and dancers presented other Chmese numbers, both grave and gax, mcludmv rhxmes from the Chmese Mother Goose, a lullabs a quarrel Pagoda Bells, and llop Ll, the RlLlxSll3W Man Une of the dances, called The I mptror used an unpressne arrax of mandarms and maldens and the entlre school combmed lu the Hnale The Feast of the Green Dragon Arfamst the qulet background of Chmese scroll pamtmg, the custumes of the performers made a colorful picture, especlallx that wuth the dragon m shlmmermg green and Hold as its dramatic center I- T X 'lhf room was Hllul with the glow from the sellow lamp, and the man was hllmd mth thouffhts of homt lo lu- nund spranf' a VINIOII of has llldllllflll -uutheart a Illdllltll dresst d ul Nlllllllllt'l'llI4' sllwr and red lha uma of tht maiden ro-4 hlu a lull when sh: asked If he re mamlnrul tht peamock town and othtr haunt- oft llIIIPQC losers lint the fhmc-4 laundrw man just lromd on forlnddmg lu thoughts to -top has work. tlll huallx the damn ro-1 pale and tool nn that ludden I lunesq shop '5HlRlI-1 Nhwnl-R ll vl . V x T v . . , . K, , . Y .. - ' -, ' . , . V .' I 4 'I Q L D f A v 'Y C .Y n L A l A .'9 ' PF 99 ff ' ' ' V Y 99 ef 4- i I q, I . . v 1 . . . . I X 'F y N . gg 4 n 1 U . A D U . E l . Tlll CIIINICSE NIGII ING,-Lli All night long the Chinese laundry man stood ironing American-made shirts. N w - 1 " - 1 1 1 1 v- - ' s v' ' . I b L P A 'A. I- 1 P y .1 .A- if . I- - lx 4 F 1 1 5 ksl- l ' A- F ., . A CHINLSIL LNIPFROR Amid hls sn mandarms the ml htx lmperor :QIIS We-axmg leamn and malunv stran e estures wlth hls hands On hls face IS the look of crueltx mr ht and power boftened onlx bx Lmdness on the face ol hls Lmpress The mandarms bow and pax homa e to thelr ruler Whlle he slts lmpasslxe superlor Pattx Larsen ll IN INCI- NSI' With slender graces a Chinese malden bears Incense to her god is she humblx kneels before the altar her fraglle hands cupped like a lotus blossom bhe dehcatelx turns toward the reat Buddha of her ancestors Then noddmg she lowers her head and wlth upturned palms she praxs Bettx Lou Flrstenber er 47 Une dax 1 omcs SPFIIIU and wmter s ont The birds awaken All llfe be ms to stir The lllles ruse and open slowlx X Chine c maid sits with folded hand Prom lxmunu 1 P LI XI l a poor rultshaw man run all dax lon People xell at me and I obex blmdlx I row wearx bearmg fat busmess men to out of the wax places All this I do to earn for mx famllx just a httle rlce I am an honest rlclxshaw man never gamblmg awax mx dax s earnm s like others When darkest nlght falls I go to mx humble home to rest I haxe not stopped all dax except for a blt of rue at noon Nlx famllx greet me qUlClxlX and lax out the prepared supper Thex then leaxe me ln peace tlll cratk of dawn when I must arl e Jl ox S1 rnuxuxn ll P Q. n -4. el og .Y l " ' I, ' K I v is- gg f -M, ' .V ' n wr s Y .Y, ng , P' ' ', K , g cu AICSIG LILII-is ...':'- v', . A . ,Vge fqni no ,THIS RICKSIIAW A ,xx 35 fs DRAMA WORKSHOP Our f hrlstma- plax tle Nlax Dax plax stl to eome ane ll unese Nwltuwae "Hen as part of the sprung proffram represent the most se rtous e fforts ofthe vlrls mteresteel tn the drama tus xear Ilut ot ter enterestmff tuners haxe been Uomv on ln our meetmvs wlue 1 we haxent shared xxlth the whole se-hool Xstde from our lrtelax meetlnfvs to stuelx anel ehseuss Iustorx of drama eurrent plaxs and moxtes there haxe been ffroups at work eaeh week on seene palntuw on puppetrx anel on httle plaxs anel monolovues The gurls haxe lnade their own puppets and learned to manipulate them CThere s some trlele to that'l The first attempt at a puppet plax was oe ern I mele re a en tn the fa I lhe Iaxortte eharae te rs were 'llr Roof-,exe t tue fanrx ffodmotherl and John L Le wus as usual re ffulatlng other people s luxe I xllfflllfl' PUPINI lax le 'I tree Vis tes ls ln wroe uetnon ane awaits sue 1 trt es as a blonee wlI, lor the alrx and a sausage for the wtle s no e I he seene rx palnte rs haxe worked CIIIIVQ ntlx at tualunff sta e props and he Iptnlf to paint see ne rx lor both the workshop plaxs and the bigger produe Il0ll' We llaxe had fewer workshop plaxs than usual but we vaxe ut the fall The Romauee ol the Vlllow Pattern Ill txpteal Lhmese manner wtth the tradlttonal propertx man on hand XII the ae tton toole plaee agamst the baelwrounel ol a larffe se ree n deslffned from the wlllow plate Xnothe r plax was -K Nlaleer of Dreams the storx of a Pte rre tte who learned throuffh the olel man how to be happx mth her dreams when Plerrot failed her The rehearsals for Nlax Dax are now Ill proffress and se xeral of the xounver me mbe rs Irom the Drama Vforleshop will take parts ln tlus last plax of the xear ORCHESIS Nlodern danenw seems to haxe eauffht the Interest of a larve group of Htrls Twtee a week ln the late afternoon dressed lll black leotards and slelrts thex meet for then' classes ln the ffx mnasunn l'arlx ln the fall the gurls who wtshed 1010111 the dance elub partletpated tn trx outs held before the entire sehool 'Nlore Htrls were enrolled at the hE0'lIlIllIlU of the seeond semester ln Februarx a program was presented to elemonstrate the essential CXCTCISQQ and to show also the mvenultx of some ofthe Ulfli ln ereatmfr danees Cuban and 'Nleue an tempos were espee lallx popular The gurls tn Orehesxs tool1 part ln the prorrram Hlxen bx the se hool Iust before the sprung xaea tton The performanee was beult on C Iunese themes Clexer danees vax eostumes the ortental musle and effeettxe hffhtmv all helpeel to make an mterestmg entertauunent For Nlax Dax the elub members are planntuff a ballet se ene featurmv Tttama anel Oberon and woodland sprites BLI Rr. 1 .1 -.I 1 I - 'll 1 . l"'I'llCl' .- fl' Q' . . . . r- Ie- '-K ' 'f ' . Y' ' .' ." 1 1 ' " 'r. 'D ' ' ' I D . . . I I'-': "I "v.l'f"" .frlff .I ll-'QD' 'Q x ' . 1 1 In A I -I 1 1,' 1i1 11 . I. .. U . . I.. ' H 1- ' 1 '1 1 1' ' 2 ' ' "I III I. I' , .II.I"gI,-, ' , .II " . '., - .,... I. Y. SI I- w.I II1 . ll --1 an-.1 I I 1 I . I- 1 1 A A. A. 1 -1 Il TI 'I .. I.I I. I I . . I . .. I. I. .I II., . I. - , . I. I ' 1 I' I- 1 1 -"1.I- S1I 'W I- 1 1' 1If 1 -1 ' ' "I-1 1 . -' CI-.g, If. 1 ' U 1' I'-- -I' ' Ill "sl I :I . 11 - ' 1 1 -1 - -I If e I- 1 I -, . - 1 - 1 1 -r - NI I , . C Q .. .. ..Y. I- , III: . . UI , I It , . 1 v I I, I . ' 'I - -1 I. 1I' 1 1 ' 1 1 ' ' V V1 V 1 '1 :- V . , - ' -' - f 1'1 1 1 1 - I n , ' ' IA . . I I r "' ' . z- ' D ' I c- QI I r I ' c I c 'I W I I I Il .A V , ' Y ' V' K i 1 1 tl Y C, U n.,' I 1 . ' v n 1 ,e .. 1 1 Y 1 1: . ' 1: ' rs " ' ' ' - I . .. I II U U I . . . I . ' '. 1 1" '.'. ", 'f., I 't 11 ' . 1 1 1 1 1 .rl ' 1 gl ' ' I ' 5 K l U. C- . . .L . I ' - ' . I. D. I. II . I 1 111 'QQ . , QI Fe Front Rau Nl Kdrx F Yondrak f Nan Ldnfn Xlendlrr I Nhtrmdn I 'Nvsut unml Hou Nl Bertolero 9 Pfter Nl Il lt D lnl-t orrl lyrdner X l'ffl tr E LYR C AND DRAMATIC CL Sucntx hw fnrls are tnrolled as Illtjllllll rs ol tht Lx ru and Dranmtu 1 lub lllls udr HN are u xoue dll! nano lll tn the l lu flub and fll0lTS ant students appearmv ln dramatu produt tlons lhls war tht members ol the dame tlub are uuludcd for the first time Hlllft' that fll'Udl1l73ll0Il IS now tho xears old Nleetmffs of tht tlub come olue a month and Illtlsl of them are open to the wholc sthool Ther: ldxe bun WdI'l0ll' lunds o proffrdlns furmv tle war om att bs numbers ol tht Nlusu Department lhe ofluars of the tlub thus xear are Hetln lhxbx lffnlllflll and Xlarx louise Xltl nd: rler Su rc tarx 51 1ool refords te Il lls that thl 1 lub wa loundcd ln 1900 It IlldN be ol lnterc st to N68 that tlu present purpo Q and work of thc tlub 1s tlll much the same as m the Near of lti l-Ulllllllllf' W 1 quote lrom The Port ster the Lake fort st Lolleve annual lor l90l xlllltjllffll the lwrrx Hall Lx ru and Dramatu Llub ls stlll ln tts lIlldIllN lldWlIllL' lust passed tts first l'jlI'lllll3Y It has alreadx prow-d lts useful ness and Un en mut h pleasure to those ws ho hawe had the prluleve of attendmv lts meetmvs The membershlp of the Club Conslstg of all who are studwmv eloeutlon or Illll-It the meetmffs oceur twuee a month Xt the optlon of the tlub some ol the meetmcrs are for members onlx and s0II'l6 are open to the entire st hool The prorfrdms presented durmv the wear haue l0IlQlSl6tl ol mueu both xofal and Instrumental and ref'ltat1onQ wslth an ou aslonal farte N fm, ppalwapb cuba Iwi! ll i . PZ? f I ' 6 .J .LI ex sCuooL Cnolu ' S" '-, . - , Q. - - s. A . ul . . Fx '. L. N F. J. ' ' t. . "ff- . rll-,' tl' ' ' ' ll st It ts. f-I , ' . I I. K... . P . : u . 5 Z ,. . i 5 . . rr I h V .I . n Ax . I i . , - l' ' -- " 1' ' 5 f P' 5 l E l W ' Jlaw. dance elub reeitals. TI'0f"I'2iIIl9 of General musie. recorded musiv. and reeitals l . I I l rr rs i' I L' S1 I ' ' 1 I 'A' S . 5 A' y li' . f . . r I 5' l P . ' -l . - .' ' .T 'T Shy a rl v i IC: T 1 4 v . Y- U u . I-4. Ax qi. . C I 3 if ., I gi u C I ri 1 -7- :T . 1 4 ii . n E ' KX CV 1 a F a 'V ' Y 4 I -V A fl L 8- wr . ' EE CLUB AND CHO It 1 e1 111 11r11 tl 11 1-- re dll! 1 11111 11 111 11111-t 111011-111 11 111 Ulllillt 11I -1 11111 di 11111112 11I errx .1II 1- 11111111-ew II 1111111 11r- 111111 1111 1 u-ua 1 111 111 1I1.1 11 dlll '-Ollll llllllN 11111re lllII0l'IlldII1 Ill th1 South Lounve .1111 of tI11 I ft Ill 1111111 11r- are a -11 111 11111 11 t11 t1111 1 IOITQ 1a1 1 1111111-11111' 11I I1 teen 1111 IIIIJQFQ 11 I111 I1 also 111111 111r1 1111k TIIL QIIUIFN Qlllf' dIl1l'llaI1 11eek-2 111 IHUFIIIIII' 1 h.1p1I .1111I lll II11 S11111I.11 11-sp1r Q1r1111- Ihese IIIIISIIHI 11rff.11111.1l111nS .111I1 1I I11 tI11 NI I11111I 1 horus I1I.11 an 1111I111rta11t part 111 tI11 -1 YQ r.1I -1 I11111I I11111 t1o11G IIIFUIIIIIIUIII tI1e 1e.1r II1e III11 f IuI1 I1.11I wp111.1I numbers III tI11 I Ill'l'wIllldN I1I.11 11 1 .1111I f 1pr1 QS TI11 1 1arr111Io11t aIGo the 1I1hf IIIIIII IIISIOIII 11I U0lIlf" throuffh 1h11orr11l11r- dll! Nllllflllf' tI1e1r1aroIs 1arI1 1111 tI11 lll0l'llll"lU I11 I11r1 II11 I IlI'lSIlIldH 1.11 311011 kt t ll SIJFIIIU I1 st11.1 t I11 11111tr1I111t11I NtS1!'d -1111111 tr.111H at11111G r11111 t I1 1111eS1 II11 111111 111111 1 lolrw I1.11 t11 I1r111I1Ue 11I Slnfvlng .1t t11 Ir1wI11t1r1a11 fIlllI'1 1 I11r 11wp1rQ 1111 ldIITl Slllll .11 II111 sang t1111 I11dIlIlI.llI Z-IIIIIIFIIIS III11 I.1I111s I11 I,ret1 I1a1111111II an1I XII I,Ior1 L.1111I dllil II111111r di .1rr.1nff11I I11 I,o1111o1I Ir11111 I1.11 I1 XII three lIlllNlldI 0l'f'dlllldIl0llQ 111II 111n1I llll a I11II 11ar I11 I2lIxlllU part Ill the I11111 I 111111rt II11 IIFSI 1 W1 Ill oI II11 I 111n1n111111n111t 111ek end I 1 Un N1dl'LIl 9 111 r11lt.1I I I1.1rI11tte Allll 311.111 PIANQKI s1I11l1o11s llllIll1Illl4' II.1n1I1I S1arI.1tt1 Ii.11 IllI1dlllllOIIf .1111I Iirahms M.111Io11eII .1n1I 'XII111111 NIAFS I .1r11I P11-k Soprano sang, S1h11I11rt S 111 'Wana tI1e Walt? Song Ir111n La Boheme .1111I a group 11I Qonge Ir11111 more r111nt IOIIIIJOSI rs I1.1rI1ar.1 Illlll Illglt 111II llIdN at I1er r111taI 111 IhIdN IIIIIHIJCYQ I11 IJ1I11w-1 Ihopln II.11 I1 NI0ldl'l an1I R.11 I11na1111111II A-.s1Qt111g her I3arI1.1r.1 LIMIT soprano, 111II pr1s1nt IHJIIIIUII s x31 NI.1r1.1 Dvorak Q Sonsrs NI1 NIUIIIQI' Taught 'NI1 .1n1I .1 ffroup 11I h1fI1t1r Qonfw Ir11111 I'I'llllI Rour- .1111I otI11 re ART Ir11111 tI1e I1rGt I11r1111I 111 th1 lll0l'Illll4-V 1111t1I II11 Iast 111 II11 aIter11111111 II11 .1rt r1111111 IH I1II11I 111th I1 .1r11111v Gtudents 'II11r1 ISI! t .1 1Ia1 tI1at 11e IldSPIll so1111th1nU 11111-re'-111111 to 1Io L.1-1 I.1II me Ild1I s1uIptur1nff .1111I 1a1t111ff then 11ur LIIFIQIIHHS 1r.1Its and .1It1r tI1at 1Il'dNlllU p1opI1 .1111I 11111 '1I11I 1e.1r I1rouvI1t 111Ior VNIIIQIS, I11IIo11e1I I11 Illl1IU'f'I 1Ir1 W designs and Qprlnv hat -.t1I1s Our next Joh 111II be poQterb and .1IQo .1 Qtu1I1 OI 1I1ffere11t dI'llSlS .1111I tI1e1r MOFLQ Last IPFIII 11e 1I1s1 llSit'1I .1r1 I11t11ts an1I GI ulptors tlns term V11 11111s11Ier p.11nt1rs II11 .11I1ant.1ge of Qt111I11nrf NdI'l0ll9 Illlllffs Our trlps to C I111 avo lIldIxt tI1e 1 ourQe more 111tereQt111g The Iiret one 1n1Iu1I11I the Xrt lllillllllt' I11r some an1I tI1e ITFIGIIIEII Instltute for OIIICFG .1n1I Iater fvroups 11e11t to see Nlrs Thorne H I1ttIe rooms the bo1a exI11b1t1o11 an1I the great I'I'6IlCIl p.11nt1nvQ We ha1e 11101165 too Ill 11ur 11suaI t'tIllldfl0ll roon1 SIIOMIIIU thmrw 11I beaut1 111 our 1111n 1111111tr1 .1n1I ahr11a1I I11 larlorx one SIIIHIEX 11e 5311 Dr Pr1n1e N 111Iored sI11Ies of I' nfrhsh l3IIlPlII'dIQ V hen tI1e 11ea1her 11. Iilll some 11I tI1e IIHNQCN -ket1I1 111 the Ilt'dI'IJX U'dI'lItIl5 11r 1I111111 at tI1e I1ea1 I1 or 1111 1111r 01111 1a1npu- II11re lb aI11.11s .1 IoI1 I11r tI11 .1rt 1-IaQseQ 11I1111 .1 pI.11 1- pro1Iu111I SOIIIGIIIIIPN 1t IN Nltllt r1 .1111I 1r111s but t ll QI11111--.1 1r111'r.11l1 IIIIN SIWIIIU 1r11ul'I1t tI11 -I111 11I Nlt Illl 1111' 11-1ffl1- 1111 111-tu1111 s 11r 111.1rI1 th1 11I1oI1 Sl 11111 .111 11 10 .1 r 1.1 or 11.1 11r 111.1 1- Nltllt F1 Ior .11 .1111I 1111r I1rr1 .1 QS 1111r 1.1w I1e111 111111 11t11 Io111fI11 11r1 ff 1 11' .1 1' 11.1 11111 It - If rt Ill 1 tII'dYS .1 I1r11 1 1 l t d 11 N1 1 - - 11 11 llt 1111 rl" ut 1- 11 1 I1111I l ll l .11 1111 1' I1ut1IIor 1 IX 1 111 Il ' 111 1r1- 111 1 . .1 11- 1 1111r l HNIIII' 11 ll - Ill .1 l1l'd 1 111 llll .1 11111 1 1 1 .1111 1 .1r I1.1 .1 1 Io1.1 1111111 1 -o 1 - S1 111 1 .1 .1 ur - .1111 -1111111 11r 111 t11r1 - ar1 1111 1r11111 l11r1 11 ldYl cl r1-11 1 Il dl .1 -1 1 F1 tar II11111 I1 ll dll! cl 1 .ir r111 1 .nt - .1 lI1.111 111 1X 'I'I-I'I -Cl I. I' --1-ll,'Nl'.'.'l I' I.'s - I I1 Q - ,'Il- I I- ."If- -Q-I I F .'II' . I: A- I 'PI - I-.' -- '--kl-. J III' I- - 'I'I.' If -- NI' G' 1 ,I--LI I 1 I-.' If - I I - ' -I .. 1 -I - I, I I- Iv' 1 rf. UA. ' Iv- . ' , 1- , A- . . S- 1 .- 1 ' . ' , I- , - , . 1 l 1 . 1 V I v 1, I 1 1 3 1.1 'f ' 5 I I 1 4 1 1 "u ll'-' :A 1 - . . . -g - .1 - C ' P , -- ' . II11- P. I .. I . It . . . I. i I I, ' P WI I-I - - rr. ' .il . I I-LI Il- I -I -I Q 'I I- , . E I . . , I . . . I . . D . ,. ' 1 "' , 1. . " ' . ' 1 .', ' f 1 1 " . 1 . 1 1 '1'11'o INTI'1IiICSTINC l'li11tLi1 NIS 4 1 1. . g l 1 I A I A 1 'I I I 5 .13 gh I C- h tg I 1 I 'L w I .- " ' ' 1-' . 1 ' L- U ' C-' ' 1- ' 4 . l hy 1 N x U I .il A A a .I 1 .I I I . --. I C I I lx 'I I : C' . ls' S :.' A C' 'I - III' . 'I . . ' ,. I 1 H 1. II- A v., . ' . ' , K1 I " , . - . A. I ' 1. ' A Zh 1 IS that lt helps us Iin1I the work we most enJo1. and lll WI'lll'Il we are most taI1-1111-1I. . 1 . . . . . L. J ' F I I . ' x 1 c x I I uf ,n ' 1 . L . tn u UA 1 . - I ' ' M . ' . I - .' - 7 , C . -I ' .. 1. - 3. gi gi' - ' U P' - x ' . - I I.:. I - I rv' P I I, - I- .' - -I F I-.' 1, Q -x I I -' . 1 ' - .' -I I. 111- h' '- httI1-t I 'Ite tl ' t. I 't 1- 'k-Q the Q -- -. Nla1 IJ'..' I 'I"I-.' kI'.' A - II- -I I, -I -. -Xl II11- I11-,I111 i1 Z.. a111I 'II throurh the I -' r. - I -ary: "HIL P1-1-. I Il1'X1' -1 II ' ' III1-.H "I ll -11-r 1Ir1-1 11ith a grip like ha on ' I -111-III" --I,I1'2i." Il1'II Ill1'. I just 1'a11't get thix 1- I r to 1-111 - t .,.IlI.u Ii lll1 .-1 f1l11- time 11- ' I1at. "I111 ' 111-11-1-1Ii1I ' If I '1,. - l 1Ii1If" II. 1111111111 11.11. III. N1t - 1-r,I11I. 1-alla it Xrt. I111t tak'1,g I .'Il 'tI ll 1-'11111-r' 1I1 r11Iuir-.1 IittI1- 11' han 1r1-..' II - I1utlo I11l111111- 1l11-pl tt1-r. Ill If' 1 1- ' III 1I1 - 1I' k 'I 1I'1fI1.-- I I' ks. 'I' 111-1- . P . . . . . If . an I -' I I s. anI .' 111 -tune. 1 - tI1u1k aI ut lI1 'Ill 11I11I1- 111- 'r1- I'Ixlllg1 I111-1 1-. . ' I . - lIll1'r 11 I ' - ' -' I 'I I ' -I U . 1X1'I' -' ID I - l. I'IIIzaI11-tI15111-1-I. ' 11I' . " ' ' 1. 1' - I" -k. ' I ' I' k Ill. "'l'h- -II. ' k U u." .4 'Al 'WYUK 79 PJ C I I Y S I G II 'I' 5- I'II,I'1l' IIXNTS. I'lxNuI"u:TOH1. H I-in lluuss IfLmm XI xfzuunl INSPECTION x4rx 4a4 4t xxas 111 11s room lllllllll f lls llt'l0llU'lllU'N 111 tXdll 41r4l4r rea4Ix for n1sp44 t14111 41 t14 I1arra4k In lloorn 5II'41f the N 1rtI1 llarrar ks txso cadets xs4r4 1n1pat1e11tlx axxamnv tI14 IIIHPBI t1o11 ofII4 er 11111 l'o I4 r xson 4 pep 1 u 1 a I1 lt Ndltl Te4l PIII 1 1 IP 'nr 1se Ill a IN lllllllllt' noxs 01 v1x4 I11111 lllllt' repl1e4l I11 r4141n1 111ate e11441urav111f'lx In t tI1e11 tI14 Oml er entered IX Inl4 tI14 lltlxs st41od at att4nt1on tI1e ofht er t'XalIlllltll the room a114 4t1rllx ord4r44l 34 4t Il 11s xonr s 144 414 1s 1141 t14 rufu at1o11 slx 1114 lt- W lat 1- 14 Il ld of ldSlll" 11u1 Ill ill 14 4111 x41ur Nllll oxs 1 ' RQUIUSQ tI14111 1111111e4l1at4 x YN l1at 4an4 x 111 xour 4l4 k draxur' Il 144r 141 4 lll o s llllblllll rnm" t41 It 1 1 r 4a4 It rt lnons ra 44t 4111 4 I I1414 41I xour lilllrlll 1 ls 4111t 41Il1n4 I our pajamas 4 xt4 llll too lar from llllllt r tl14 pllloxs NIak4 441rr44 t14111s 11111114 4l1at4 lx II4 Ft adx for Nttllllll 1nsp44 t14111 Ill I1x4 llllllllltw II14 UHIIQTN Sdllllltl turned aI1o11t and I4 ft txxo IIISUTIIIIIIQ 4I I1oxs to make tl14 4orr44t14111s Wouldn t xou knoxs llldl xsI14 ll 1x4 l1a4l fIdllN I1e xxould slloxs I11s a11tI1or1tx I1x llldlxlllv a n1ou11 Idlll out of a n1ol4 hull' llhe 4a4l4t xx I141 was remaknw Ins I144l rt pl1e4l tllSgll5lCIllN l'1x4 1114 Iles lllilldll 41I sux II14 ll shoxx off And th4n I14 had t41 sax GOIIILIIIIIIU' dlllllll that 4andx just so that I14 Lould take a handlul' I dont hke that rfux Tl1e xsax he usts hrs strlpes to I41r4l 1t ox 4r us burns me 11p Te4l IOIIIIIIIIQII Well torlax of all daxs I1e Ldll t Spoll mx fun' wllll -XI14e 4om1nHtI11s1nor11n1v9 'Not o11 x041r hfe' Tl1at s the rfrudve tI1at Sourpuss holds agamst 111' I am just one Jump ahead of llllll xuth I1er HISIIIU' IIN I14a4l l14 saxs u.lvx sxsa owmv QUIINU s1x4 x xs1t1 11s llll Ulllf' ex4s lillllxlllff 41xer I4 4I s Sllflllltltl' W lnrhnff aro11114l Ittl stopptd short There xsas I oster Ieernw at l11111 111 lrllllllpll fdllll Plnlhps x41u xslll report t41 I olonel Port4r at 4l4 xen o4lo4 k t41 retuxe p4naIt14s first, lor 4 r1t14 lllllf' an Unll 4 r 111 I11s IJFENPIIKQ NPI 41nd lor SIIOWSIIIU 4l1sr4 sp44l to all ofIi4 er and 4I1sr4 lfardmv ns tlt 4 Iter a hastx fflan44 at tI1e hed. tl14 4loset a114 th4 xsnnlovx 1ll the tI1re4 oIIu4rs turn44 to Ieaxe Ill a pleadmff xo14e the aC4 used spoke up blr, LOIIIII I please meet mx 4lat4 at 4lex4n a114l mak4 dll apponntment xuth QUIOIILI Porter later Poster replled You x11ll do as I ordered Q le lelt I14 tossed oxer lls shouldfr I assure xo11 H155 Rams4x 141ll he taken 4are ol most Urauouslx bhe ll l1e taken 4are of all rwht I1x 4r1mmand1nU ofTi44r roster a114l he ll be most vrauous aI141ut 1t to41 Ill Ia4t too Urauous II 1ll x4111 keep an exe on them for me' I 4l feel better 1f she were xuth x4111 Instead of xuth that srnootlne 11re lqed I II I1e U a4 to lat a 41rtx 4ea ut 44111 t xsorrx t1e 41 om s a r1U1t Uux We II NPI xou ater I xxo hours lat4 r Ill I 41l4111eI l"ort4 r s 41II1441 I'414l heard Ins lllllllalllllt 11t II4 xxas t41 xxalk 4111 l"lldI'tl 4Iu4x I41r tI1r44 l141urs Illdl aI'ter11o41n txxo hours tI1at nwht a114l thx 11141 hours after Nl l141ol 4x4rx dax 4 urnw t ll ol oxsnw 1144k I1 xs4 nl 4 INIUIINU at4 x I1a4 to ns r41on1 l1e s1Ul1te4 XIII? and 1111 osler slro lllf' a141ut t14 f'I'0llIll 1111 sxxaggy r1111f Ill 11s 41 144rs 11111 41r111 was NIONIIII' I 4 4I1ar111e4l xlllt around tI14 4a111p11s 4141 at llllll struttlnff l11s stu I44l n1utt4r414 ll- t It ll t It ld 41r 1114 ss Urllldlltlll sotlnl ll 1lltNN xso I dutx aIt4r x t lt 4ou DIN U1 to I r44 r4al141n 1u1l4ln1 I41r tl14 I1ask4t ld Udlllt dllll tl14 Nhlllllllllllf lllltl ll Illlt xxore 4111 ll ' llll asx at 4 11411 ll o X 14 41x th r4 x11tI1 1111 NI14 xsasproI1aI1Ix haunff a VNUIIIIIFI-lll Illllt It tlllllllll I1e x41tl1 tha Pl a lxllllf I1a4k a114l IortI1 Iunnnff at I41st4r a114 lllrflllf' ns II1 ll ount lllllwt startnff at t14 ta Il Is dlltl 111ark4 rs III llllll 1r of I 4 ll DX 'Ill ll xs I141 had Iouvht Ill t lt 1r4 at ar I I141 x44 Ft rnartxrs 1 41114 ss 4 It xsas ax 14 1141 41r lt Hdlllt ldll 4 Ill a 111ar xr u ll sa lnha 1 1x 1- dfllllf' at t It Ill ll- 144 lllll I14 Illdrt 144 ao -1 ' dxfd tllt r Ill ll I I IU IN YUM W I 'rd Yfd' IIN lrf if rt I an4 llll a-'a1n as r411a 1 x a Ill ll r 1 at 1 4 441u se 141 nnffht 1 -III -fl. ly -Ll--. E-C-u . p. p. f 1. ' 1 Q ' ' ', . 1 - V - . - -, , ' . ' - -. ' ' 1 ' 1 1- . .. . - . ., - E . . nl "PI ' s 1 ' II 't 1 'tt 'III S. "TI C' ls' I11 7 s will I141 ' 1- Nl . C I x . -T . I I I I F P ' . . . . ' I ' ' 1 1 . "C I1 PI 'lI'l Q JI -1t I II 'S t I 1 1, I' ' ' -I 'I' tl 1 l1' I' " I, I4 'II4 1 I1s " I ' s'Il1 1 '1 1 ' ' 1l. . W ' I 1' If I 1s' 1 '- 1" Is tl - 41II"1 Sl k1. I141 took a lliilltllllll oI4'a114l1' and l'lIlI1'Ixt'Il it ' t Inf . Tu ' F tl 14lI 4- 1' let. I 1 1 st ' ted. "Ca I- llix . tl141 I'I' s 1 'n ' lair . H ? Q 4 ' U. C ? 5 . . S Y... r X V ,. not I. ,- pn ' "A ' 2 Tv' A' . C ,,. 1. 1 ' A A 1 .,4 . 1 . . D ' I' . . ' v 1 ' . D ' 1 , 4:-l ' rr' I 1 ' v H . .r C , - t .- 1 .1 1 1 H It : U I .1 -1' . .1 x ' P 'qw J "ll " U 1 f ls' '1I.'. " lx I'.' la' U - ' U4- ' - . Z' r . ' . , ' 'As A. . ,. I. , . ' A .' P '-. ,X , , . . 'As ,I-4 ' U I.: . li... A . P. ..l. Q, I , .- , .1 . ?" . 4 N 4 . U -. 1 v. T -1. AA I -. I I , I.: Ai X n .. . - 1 I - I . . C' . I C' U C - . - I P . i T "S . I . ' Cl I . XXII' 1 I' ' I 'll I5 I ' . I C I 1I': ' 'pl X, Z .. . , -..l . . P Q. l. . ' I U l1f I P ASI- '1 lr- xl' 1I' 11k lx . S, I1 1' .I I' .' x Il I, -I I 1 F ls. .I . Q '1 1 I, I x II 11 Q I . '13 :I ' I, I1- "L k 1 ' .1 ' P .1 ff." ' '1 1 I. .I xt I 1 I - 1' II I' I' ' ' Q l1l. "F I'II get Ulll 41I'l141r41 so tl141x ' n't S414- 111 IIII U ' ' 1 llIlll'll. I141 N2iIl'llt'll I 1 1 Il1.' P Dlllg I141 1- 1' ' I ' ' g ' 1 '51 l1Il ,.' ' ' ' g' .' 'V ' P 11 . is tl 1.' 11 .I 1.g,r41xs' 41' ' tI11. I lgli f1I' '41 411: 41 1 ' ,I . . 1 1 U 1 ' F1 ' 1 1 no. sl 1 1 t . ' 'tl lllx. XX1l',11' ' . 'F' I1 ."rI'.'I1k.l1I' Il':1lI."',' I1 'Il1.'1 1 4 ,14 1 ' 1 ' I, ' I1t'-1 IV." ' II41lI.l41, 1.'.'41ll 1 tool XI', I 1 tf tl 1 1' s1.I t1 1 th sttl 1.'1n141. 'Huy .'Ill' ' P' I 1' .'t"1 41I'tI141 1xl141l41 I ' g. 1 ' -I -I 'I nr.. II41 na. 1 ' k 1 14I I' 41 I 's flax lr 'dlllll I ' TI1- 'lllt' 1. 41r. TI11 1 x 1 1 -Ili 141 . I' , P' ' I .l' ',." . lI41x1'.' II l'lI. t1 k' g I 1 t4 II14-II' 1t414111. N4 . 1l 1 rx 1 t: I141 'P lax.- I X . l I 75255 Q, . M , ' 'I 'I' ! "J J! 4, ' ' 1 -i, y V fri H- ,f known Inn would talu her to the upperflax-lnen - club room Xnx IIIIIIU' to show his Nupf rlorltx Xlter :new ltd wsatehetl the box - and thelr vueitc- 303111 au thex nent to see the Inoue Strlke Lp the Band It Mai a ffood IIIOXIC' too Ile had Qeen lt tIllI'll1U LIIFINIIHHS vacation Bs and hx he heard the lllllilt LOITIIIIU from the dame Ile was Qure Hue wa- the bt Ile of the ball it tht Canteen later on he joined ome ot the Gtaffs for HSSIIIIC and then wunt to Ill' room About ten thlrtx one of the fellows Lame to tell Inm that Colonel Porter ws anted to Gee hnn at onme with hw mmd ln a whirl he haatened to the Lolonel s offlee Ile eouldn t lllldfflllfi tht rea-on for tu -ummon- IX lat lad he done non X ht entered lt Qaws Powter Qtandlnff IIE'-ltlt' foonf Porter ortunate IN lor sou I thmlt ll tan be quu Itlx rc lllf'lIlf'lI I ou are sv uxu rom urthf r dutx ou Ill x o to t lt tanu now am owtcr Nl ta Q Sour p an 1 1 Ulldrll duh next wee tl cou d ldI'lIIN htln Nt IIN e rs Ilt IIldlld"flI to thank tht Colonel and lett the room Ill more o a 1 ale than wshfn hc enter: at Uut-ide he Iounc o-ter at Ins c moss lanlxs a Iot Poster ht sau ou were a ffoot N nor on t Ind xour-elf It lill nn au am on xour ffuart Ill x Your pal fixu ld ur It was rc allx Pudvx then xx ho had spoken mort than a 'food word for Inm led underxtood non Illlllf-YS mu-t haue tome to the point where I'o-ter had to at Lnossledffe tht ws ronf' Ile had done that mornmv A Ted tame on the danee floor lt all set med too Hood to be trut Hut lt ll us true Ilere ht was and there va- Xhee She uus the belle of the ball and Ile mould dame Nltll her No mar txrdom for hun B1-TT1 Lol I'IRNTl-NBPRCI-R 1' -ll , 1 i 0 ' ,,,, F 1 4,1 . fl I L V Ii R XY If If K If N IJ . ' I r 1 I I A. I . . I ' F IV A A . .. w . ' I , P ,' , . s ' ., ' C: ' " 1 .' . Iv' I I - 'Z .S ' .I-. ' .7 .' E, 5 .I ll "Cadet Phillips." the eolonel he-gan. "I have just learned that an injustiee has been done. a. gg I ' I' '- '.' I I" Q - "II 'Iv' I' -x n I, ' , -' ' T.1. I I, U .ah . ..P, . .3 ., ' . ' . I" I", ' ' ' ' - 1 . -. ' I F .' ' -II '. "TI ' , ' Q - 1 ' I. "Y '- " L. I fl t." "IJ ' " .' gi I '.i 't ' I" It I ' I K. I I t.. v ' 'fl tl ' t lf" VN . 1 Al i' . C' I . w .rl U Q x 1 ' C U X Al Y. Q.. 5 . W . - 5 .- V U , V r C. n 1 A 5 ' . 5 x C ' -. ' J . - ':- Q . ' " " Id - - ' Y 1 - - ' - . - 1 - 'i ' GRAND CARNIVAL 1-11 1111 N 1111.11'111.1 1 I 1 1111 11111' 1 1 1rI'dll11 1 dl'lll1d1 111r11111 1111.1 111 .11 11111 II 1111r1 111111 N 1r11111 I II 111 Ir111.1 F111 r 11.1111l1'I11r1111f'1 N 1.111 1111r -1rd111'1 1111111111 111111 1r11 1 111r1 - A dl . 1111 l.1r ll ll ll 1.11111 11.1 cl r111 11111111' -1 I IQ s 1r 11 11r Il 111 Hclllll -11r - V11 1 1111111 111r 11.11s .11111 11.1n111v 11ar 111111 Idt IIN 1 111r111 F1111 1 1011115 111.1r1111f11111r11111r11 11111-1 A Il s lrl- .11111 11.1s11 11 di 11r1Hs1w 11111 11113 1111111111111 111 dllll 111111 11111 11r1111 1111' 111111 111111 111111 .11111 r11111111 11111 111111 1111111111 .11 1.1111 111111 11111 1.11111 ll 11 1 1111111 1111f1111r H11 Il I 11111r11-11 1.1111 r .11111 1.1-11r 111 1111.1r11111s 1111.111 L1111-rs 111r1 v1.11111111f Ill 1119 s1r1111 11a1111s111111111 1.1110111110 1.11111111f .11111 5111111 111 1116111 11r1.111111U 11110 1111111111111 f .1111 111111 sIr111111111 .11111111 1111111 1111111r111 11.1111111 1111111111 I111-111 SIIIUIIIU' I1ll'll' S1a111 songs LX Ir111np1I 11aG 1lPdI'11 .11111 1111 f1.1r- 1111rs1 1111111 .11111r11.1111111 51111111 11111 11.1s1111 I11r11111f11 11111 1Ir11-Is 111111111 1111111 1111 11.1r111nU 111 111.1111 11.11 111 11.11 1111111 .1s 11-1 1.1--11 111' I I1 Ill .1 1fr1111 1 11.1111 I111 11.11-.11111 111f.111 I11 1.1 1 1111 .1 1 111r11 .11r 5 111 1 XQFX - 11 1 1111 1.11116 "11111 1111111111 1111r 11.111 1r11111 51111 I11 I111 .11111 1111111111 1111 1111-11.111 I.1111111111r11111 Xr1111111 a111 .1r11111111 111111 1111111 1aN11'r .11111 1.1 11 r llIl1l1 .111 11111 11111111 su 11.1- .1 1111-1 111 111 11r I1 ll 1f1r1s 1111r1 I11r111111 1111 111111 11111 a1r 12111111111 111 1111' 11.11-1 .11111 11r1111ff111 11111111 I11 t'dl'l1l .1U.1111 T1l?Il 1 11.11 11ff111.1n111h1r 11.1r1 111 1111 1dl'lllX .11 1111r1 11.1- a 1111r111I YS 1111r11 1111111 11.11 11111111' 111111 111 11r1 aI 1111.111I1111 N ll 1 I1 111111 1 11 1 ll -1 lldrl 11111 rldlllllll' 1 ll 1r11111 111 rt w111111 .11r11 1.11w T111 111111 111r11111f111111r 1111115 1.11 1 11r 111'111111 .1I IIN 11-1 11111141 1 I ll 1r11111 .11111 F11 111 11.1I1 1111 Ill 51111111 111 I111' 11111111111er- 1r11111 111 lllllllll 1111111 .1111111 111.11- 111 1.1111f11I1r 1r11111 I111: 111 H1dlll1t'I'N UI 11r- 111re t11r1111111v 1111111111 11111111 1111 1111111 1111111r1-11 111-r1 tr1111v 111 1.11111 X I'0Nd1 1r111111 111ar111e11 111r11111f11 11- 1111111 .11f.1111 1 1111111 rdll -1 r1a111 1111' 11 11 It 11 111 11111 ll 111 I1 r- lrdllllllff N1Ii1' 111111 .1 1fr.1111 1.1rr1.11f1 1 N1I'6ll I111111 111'f I1111r 1111111 111r 1.11- N1 ll 1: I111 5111Ill1 ll 1 11rIN11 11 1- 1111 1.1r r U1 11 -111111 I111 11111.111 r1111 11111 1 1 I' N ld 1 1111 1111 1 dl 1 1 1.1 r 1.1111 . I1 1111r111.1 11 11111111111-1 .11111 1I'd 1 1111 11r F1 1.1 1 111 1 11157 11111 1'-.' ' 'P' '11111 11 -',,111. Ks 1 11:11-111-11 111 1111- Su' - 111 Slr' 11 .' .. 1 11i1111'1 1 'ar .. 1. '. . ..,,1 11. .P P1 I.1. .. I. . T., S111 , 1- '1 15. 11111 Ill- .'11-' 1 1 I111111 21 1ri11 I11 1111- 1'llI11 111' -Cz' . 111-1's' 'A 's' 'I "11s as 1 ' 111-111111- .1111111 1.111111-r1-11 111- .I 1 N 11 111 1' 11111 N1 11, 21.11, 110 - - I-1'11-l 1-11 . . rl . I 1' ' ' - Av- "1 -s- -1 11-11 1-.' 1' P-1 111111 .--.'.fII.-k '.'1- 11' 1- S11 '. 'I 1111 - " 11' '- 111111-I111-r 111 11 1111111 1'1r1'11': 1 '- 1' ' ' 111's. 1111. 'v Q .1 'I 'gg' . "11' s '151 -1 ,ll-.1 11 111-1' '5 ze' ". . .'1 ' 1-' xi I ' H I "1 U 1: K 1' . U I ' ' - ' . ' . A 11' 1' ." ' '.' ' . 1 ' V 'D' '-ff' P D - h .Sl F' - 5 I 7' .P ' .' x Y' ' I V I' .1 i l 'V . 1' '11 h I' i 11 ' P 1 111 11r1s11111-rs l'3lIl1'. s11111'11' 11u1I111g 11111- 111111 11111111 111111 1111-11 1111- 111111'r. A," 1 1 -' Q 1 fr' '11' ' '1 -1 1' 1 " . .'11 '11 . '- 1 :111 '11 111111 ' lllll1'IlI51'11 111 1' '. 1 D ' I-'IHS s' - ' '.1 1 W "P -. 1' W ' '53 . . WAS. ' ,. I . x H YI. .h.w'.' i li 4 -'S Us P. . 1 1. 111.11111-1. .:. .. 1-1.. .11 1.1-1 1.- 11 1,1-s 5:-"11-.11 g'1.11'.' 'IHS-11'-'1g' --1 "-11-. nv, n I t h x 4- Q h l ,, V, 1. i . P tl - .P- . 3. 1 . A-1 1 , ' P111 1,11 11111 1' 11 1 'a1. '1' 1 11-S11-.'1' 'Fx--1: -' F ' 1 -' 'P-. 111- .llI1'll. 1111 1111' 5 I- - -P 1' ia,11'.' 1 11-1 1-s 14 111. '1'11- 1-1111 I11- lllf 1 111111: -'1111-. 1 1-ill is-1111' '11 i1 lllf -1 'i il1.11'l' Ill, 11r-' . '111 1111- " ' aw 11 'P' s-'I'1'111' -1-'s-. 11, 1.111112 111111,111':111p '11 , I I D. 1 1 1 . . , 1 f f 1 1QI11NI1XI1Ii1j1I 1 , .' , 1 L I Y 1' ' , 1 4: I . , I 1 1 f ' 1 BETWEEN HERE AND THERE She ran dow ll tI1e platform The IFHIII 11 as just startmv towards I1er SI1e Ildll 111 11r votten on a tram 11 I11Ie lt was IIIUWIUU' I11-fore but -Ile el I1a1e to I0fIdN SI1e l0llIlII'l t I1e Iate TI1e enffme ld se-1I ll r Well lf she not all -et an1l tuned 1t rlvht The 1oaI ear pas-eel The tra111 was 01111111 a I1ttIe laster SI1e el IIIISSCII the first entrance bomeone shouted TI1e seeonel e11tra111e w as eomlnv 'II11 tra111 wa -pee-1I1nff llp but lf she just rea1 heel out for tI1e I1an1IIe an1l Iunn1 It I1a1I looked 1 ld 1 I111t there she 113- st1II on the statlon platform w ate hmff tI1e lrdlll vo down the traek She I1111ke-1Iar1111n1I Xnothe r tram was pulhnff up 01111 she 1I11In t seem t11 hear lt but then there wa a sort of TIIIUIIIV 111 her head She Io11ked at her wateh Tlldl wai stranffe bhe I1a1I11 t 1111t11 eel that tI1e erxstal w as I1r11ken The tra1n was just stoppmff 111 front of her SI1e wonelered w I11 the Illllt taI1Ie I1a1In t I1ste1I tI11s Geeond one SureI1 tI1e next one after tI1e 8 01 had been set down for 9 I0 Uueer that t11eIa1 ol all lIdXS I1er watch had st11ppe1I at ten llllllllI1S ofelffht' V1 II lt a r1fI1t 111111 that IIIIS Irdlll had eome -X k1n1II1 Io11k111U 111111I111t11r not 1111111 II1II11 wont 11111 fret aboard' I hope we I1a1ent kept 11111 Vhdlllllf' 1 1t lllt wa1t1n1f' 1 111 I was just ru11n1111ff11r that tra111 I111t I '111 ss 1111sse1 11 -aw 1 I ratl1e r thourfllt that we 1I p11k llll dlllbl 11 r passe llfft r t111 dN tus a asl tram' We II get tI11 re 11n t11111 won t we 1 Xl we aIwa1s1na 1 1t 1e ore the ast vate 1 oses I1 ast 'ale ' 1 s lf s111111se1 t1at 1e was 11st taIk1111f lt r ll I1wa- a 11111111 ear a 1 1an dll! new 1111 a 11t 1 e tle Illl 1 11r 1 ones the-1 usua 1 hae SI11 el eertam 1 llt 11r take tI1at 1arI1er tram Hffalll as long as she knew aI11111t IIIIS 11111 H11 1ar was rather lull I It TNUIIQ was s11 qllltl SI1e sat dow ll next t11 a Ia1I1 wI111 -11 med t11I11 asleep and Illl tram started I1 went faster dllll faster an1l faster It w11uld h1t that other tram SI e 1o11I1Inl et IIIJ She ere dlllfll for tI1e eonduetor No one seemed t11 hear I1er The eondue t11r w asn t tI1e F1 She l1111k11l 11111 ol tI11 NIIIIIOW It was almost dark 'llnnrm streaked I11 11 last that 1t made I11r 1I11L1 She Iea11e1I I1a1k anel dosed her CN es and her head seemed t11 11 I11rI an1l wlnrl an1I Nlllrl Iiaek at tI1e statlon the tram sere-eLI1ed to a Stop People 1 ro111Ie1I around the SIQOIIII entranee Sllt tr1e1I to lump I saw I1er She must haxe Illl her I1ea1I HIIII I1111k I1e r Ndllll 1- broken 111 1 Ii1e111ks1111 A DAY DREAM a111 1111 1arat11eI1 'sale 111 t1e mush Slt ter VIII 1n1 Ill 1t ler a111 ld 11 1r11t 11r w 111 1 ust 1 1r1 1111111111 1111 1 s11er r11'1t 11t1er1s tr11111f t11 ee 1 1a1 t11 tears 11r tns ls the 11111s1 11 111 1 s It an1l atI11r Dlll t s11 llldllN 1ears 31 11 S111 1 111 1 we 11ar a 111rr1 ll t111111 er1111' Slllllll a tle 111111 1slaII a111I 1I11111I1e lllllt r1111f 11 t1e w11111 11 1111r 1tt e 11 11t1 l0llSt as 1t s 1111 1 1r11111 1 QS tot It 11 1111111I 11111 Iltll 111111 If a 1 ear ure ll s1att1rs It -11 1 111 11a11 I1e arts NIot11r a 1 I 1 1111I1 lt st11 1ste 1 lla eae 1111t 11 1111r It er to tle 1a1 11' II ltNdSIdIlll" r11111 1111et r Ilbrlllrtfl QNQS as we 1 tle I1a 1115 l1at 111 1111 a 1111111 llrllllllrl eatleree a 11er t lt road at lers 111 1ar1e1 ma D6 1 es D1 tle faralfe 11111r a111 tle Pd 11 ser111111r1t1 rout st1 IS s 111111 11 It 111111 1111s are a Hone the sout 1 a111 ea'-t 11a s are tfllllll ete 1 rllllltl a 1 Illt r1111l 1s ld 1 IN 1111 one IS 1 11re1 exee 1 1111r Ilaeh-I111111I h11rr1I1I1 I1 111111 1 DI 11 a 11 fllldll 1er1nan 1 tl 11 a 1er111a11 ll war 1s 1111 1fa1111 11t 1er 1 Olll -11 1 111111 now PIII tdll eonsoe 11r lfldllSt IIIX It art IS 1111 dll! tlll 111 11 awlule all IS qllltl exee pt 11r t lt IIIIIIIIQII sobs 11 N 11tI1e r af s1e 1 I11t1 hes the I1a IN t11 I1e r I1rea t She aI1r11plI1 qllltl I11 rse Il dllll NIIII a quee r Slllllt ralses I11r Ildlltl w1tI1 finfrers erossed 111 the same 1'est11r1 I'atI11r 111a1le when I11 111ar1I1e1I 11I'l'Iast une 1 1 a start 1111111 t11 1111 sen-es sae a111 soune Ill 1111 own 1111111 11t 111 war t11r11 I 111' an1l VIII INIIIIIPS s1rea1n1111f 111er1ea1I Illll lste 1111111 t11 I111111I1 pra1t111 lrom a 11ear I11 tra1n1n1f ldlllll Ill as 111 Illft t It 1eart ess s auv 1ter o1111rr111v 1111r t It re am ffrate ll 11r tle t l0llSdlIl s 11 Illlle s 11I ele ar I1Ill1 111 eau tI1at separate war a111I Xme-r11a Ihxxl 1111111111 ll -I1 ' I' U . ' ' Ji 3 'C -Q f' . ' E I ' ' ' -- . i' ' F ' n .C . ." ' ' ' A ' ri I . I-. psp I . G E .- - - '.3: . - "rl P 1 I 'I . 1 v'.k .4 ' . .. l ., , I H . V- ., . ., i V' . v F. 5 I h z- - Q A A' n in . . YA l l 'H ,, h. 15.-3. , l .. .. -P . F Q . K 4 1 . .. T ., vc . 71 , 1 ., W I ' .w - l' 5 ' r- I- 'I , u L. . . . ' 1 I A, 1 C in E : . K -- . ' " ' ' - ' 5 ' -', '. "1- . ' was ' ug- n ' . ' " ' , ' l. ' Y "- , ' U ' ' . .P ul ' ' an 1 l . a'a .Z-E ' I . u I nv ' ' a 'l 1-' o 4 as lx-1 - '- P, OI . 1 . ' . .' 1, ' ' . g, I -I . "Yes, I E 1111. ' - 1, ' ' ' '-' ' I - - P - I' - "Is I ' I" .' " I " -' - - ' -. ' ' "UI I -s. '- ' 'k- ' I I - - I .' P' - -I 'I'I -I' .' gg -I W -II. .'I -.' ll .i - I I ' I ' .' ' " P. II1- I1e-Ip1-1I I - p. " 4" ' I -r- I'lII " . -II 'I -' ' I - '. t ' I' I'k I I' gu . I' t" I .' 'Il-' ' I. .' -' '- " I. . .K . . u , 1 . .'1 K-1 .. ' gm I ' Neg' Lf --'11, ISUXIISSZ -I plane 1Ii1'i11g toward a lone house- 1111 1l11- outskirts ol' L11n1I1111. XI1 Il0llS1'I Ifut I ' t'II""'. I- "I . el- ' Il'l' I I-. 'I 'slsilv 1--' 'P 'I .'I-- f',I . NI I- TU k--1l--kl- -' .'.f I'.' -I 'I"I :I-' f' - I 'I .' ' J rg. .' II-I-' '-I-' 'I 'Il- I I-'rs I's I- I I."' ' - -s1I' -'P fl-' I f I' I- 'I'-I :I 'Ip' II-.' I- hr . Sil- '- I - . 'I tl II-'I-' " - xl' - .' tl - .' 'II 11-ss. W' I I -' '. -' I - '11I rl' tl-.'--1:-1sI'tI-'I I' sl-It I-I'-I'rI. -Xl-".--'P ' --s 1111 - -. '- vie-1' I - s '11 I I-.' I ' '- 11 '- 1-' IIe-1I "I I" ' - s " - -I 'II 1- I- '.I"l-'.i II.-' 'I 'II I-Jklt I-E",-I .' I I-I'I.'.'-'I 'I-- I1- I' .' -1 .' xl II I -. 'l'I - " I ' - 'II 2, -. .' I ' I -' .' " II: ' - ' I- -It ' - I. '11I - ' I ' ll'11ff. LII 'k'I. - irj -I '-It I'Iit1-I. ' ' .' . ' . I ' t1I'ts In ' I'- ' . -I V- ' k'II-I It ' I'- ' I II t " P' -I NI I - 's 'lllf .'II', '.I I"'t- :I-I-I--' .I-' '."II' I-1..l"r"'-' '- I' I- -5 f fl - - - 'I' - 's. .' -' . '-s XVII ' .' ' I - - , .' 1" I'-' I S I ' U' I -. N ' " - 'I EI' " 1' 1- "I ' "' r. .. ' " ' - " 2 A I .' I 1 ' - I - I -' JI' rl - -- I, '- I - -. I ' F ' -I I I I - I I: I A HGCKEY GAME - lrl ss nxt Q- DIN nr I It - aler- in num nn 0 lt larl ll tflllff HP 11 baur- one N one lmum u up Irmn tlur IDFIHIICN anrl Ildillfll out Thf srmu ln the vraml-laml wax Nllll mf' dm lfdlllpllllff ms mutter ro-6 al- llc laur- Nll7lf1 n It orffan Ma- ldNlllU am tl mu roplmnc N ulloul a loucl rumble of lllllfll xslm ll llldflt ilu -tanel tremblm Tlun ll loppul anfl I If ca wut ana u n le- -lmslx mln-1 anal Iae u untx in re wax cum J etc- QI mnu llu-n a sure n ualul out rc -num nw affaln-I the our Q nurmou- wall I was t u -wnal for ilu Wann to pronuu I N mm Ill f 001 If IIN -par Pl am ldllltl on I It ff lltcrlnff IIIUUI 1 lu I L tlluc 0 tlu N wa- learfl me r ilu rumlvlq and 4l1att4r of ilu ll 1 la or- If n ll re was a 1 alhr 0 - ll - rw' Ill N ll lm ' am ss ll I nn a- tw Jaur trlu It pc-rate s In It tlu rouml lrlaulx obj:-at rm um dllolln r llt Jaw r Il llllf' ll awax rum I ll re I racu am -tram ru umn I It lu I Nt ru ll ru 1 nfl ln In u roarm N a V1 a ll wa- a lrlllllllblldlll ua lurx for our vlan rs am llu an a crfut 1' nu - s r gl - - ,dr IY d 1 sl 5 mf' lur Ie all H1 can I KRIIN Q THE FAITHFUL SEN Y a- a ark a If an lu mm ua- nm mfr urn x aroma tu Inn-x tc I1 'HON stun f Hlar IIN as lt ws nru lmsn ln lln ilhldlllt xou umlal xlnnlx 1llSllllf,lll ll ilu lrl anffular N :apes 0I I ll rmw 0 lent- anrl mar rx um um 1 su I It om onff Inu 1 mv Mlm I1 llou-41 tu 0II1ur le tcm lQl'dlllT1 max a mul ortx ll 'ru n ms zero xx ni 1 I l0ll"l1ll rm el tulc or urn ilu mmmlams ln Norllurn XNI3 Stop Ill the name oI ilu Ru-Quan Xrmx X uma mann lllI'0ll4'll ilu xlarknu- plak up V hu unms In re' llu pass word It IS I llaugomu, ilu suoml he-uunanl a suoml vnu lnmnu-41 out 'I In passworclv' re-ape ata-cl the IirQt Hx the heard of the I 7ar the se-coml bam' out Mm max pass' Onu :nude the lmx lov mabm tht lu-utmnanl slmok the snow off and dCIxll0NltIli"tll ilu otlur llllll m the room Tlu -4-10ml luutenant had dark hanr and a ffruzle-xl heard Ill Ian wa- mx of It mpfralure llc- had on .1 morn hut llidl umiorm and In flu blank boots lln mum ll-1-II ua- trlulmlw lllllll and eu-n mon irudelx flll'lllSll6lI Lou 'Humps turn ilu onlx lllalrs and tha onlx mn of a In-ml was a plle QI hax m one corner 'llu otlur men Urutul hum warmlx anrl aftu' lu- Ilarl relate-cl Ins. storx and told the news from tlu front and ilu-x had all 6XLlldIlU'lIl a lux Jolu- around lu lldpplllefl to tlunlx of the fI'6tllnl' we-ntrx Ilfllltl' tlle sentrx oulaule looked xc-rx molll ew-n -0 he alul Ill- duh sull wslnn I mamn I lll0lIUlll I llllalll Het lllfll relic-I vlule- Ile -tc ppeal lllblllf? to warm up a bit The Unlitl' exvlalmed I me-ant to haw- Inm rnlu-sell lmura af-fo' Ile hai alrcadx had double dutx lalxmf' the plate ofa sn lx friend Ili- must In almost Ironn to mlmatlll Int 5011190116 to I-ilu Ins plau I'lf'lll amen Xt llns umunaml a umm' Iellmx llllI'l'ltll to tlu door aml pullul ll open slmslx X llllgi bla-t ol -now Illled the room is Ile stepped out-ull lu Sllllllltll lsan han' Wlurm arf Nou Stroll lu turnul and rf- 1-mere-ul the cabin 1 N nut tlere lt announu-1l Q max :au een 104 ml lt hae no JUFIIHSN de-I-rtnw ll- nu- ns meana -eun mms mum 1 N N from e 1 n mr fro a ur um I umm me or our xmnw men rumllul up anal -tm meal into ilu nh 1 1 aflx IIIUII I1 x lar cu ur llu -01 nr- ent nu Nua 1 en x Nmmom -an Nonu nuff ram a uae an 1 n han Ia an un lu anroaa 4 -msx 1 luv nur na lr fl l1YQl'lll1I'ldH 1-4 lllll I I rm Mlllllll a Ins If-et oI lm IN mluln I u mmr nn xx men ma 4 mans Ulll' 0 arre-I um -as N ne unv ar ra an mu ld 1 n n-m ne ll' nunue xan eluln I an-war but lu rl IIN lea: un Nlldlllf lan: x xln llc a-ee r un uru um 'VFUUII n I1 nun.-mt -lmolx lnm lu make Imn a ll N nulul at lllll In no ax un -ualc nn N nlun If lmu - 4 pn nn N 41 1 fun x ll' m wa- lllu an l N Q N mu al - - 1 xan 1 1l4a4 N LH 5l'INlllPR -Nwl'Il 'l'.'I.lI-'f 1-.-L' f - - In-L Hr-k-'E'-. 'l'l'll'.'-'- 'lr '- I-I I-' ' J - . -' 'I' -C III, 'Il ' I.. Xl ' - : lI-ll'II-.' 'I .2-III. TI- ,E L.. I lr- I..,HSISI SI I l.SlIII,I, .I -1. .1.1 'I I.. ll I1, " ll" ' I .I I ,?'z,' .' I - .' " s. I -xr I -P' - '--I. :IS I-Il I ,gfl llg,I ' IJ I' I I' '-I I-rl - rs I ll- I I -'wk 'I K' I H . . . 1 . . , . SI . - it 'rl . tl , . f- I- -I. . -kg I'l I-- ul If--'l'f':.-' I -l'H'g'.' I Il'I-s '-ll-s '-l g' - " " lilll .. .I0.ll.I. ',l'I-'.f.If I. .SI...j. II... 11.11 V .If.I,,. I - 'S fmt . ' :II "h'I-. I-rl!" .I,. ' . '. I I .I .I-. I . . 'I III' ' p' " ,a -. as tln- qc' 1-' my of lmrn: in ilu- I' Lin, lol 'ml larsl voiw-.' 51-ll' Z, :ously 'I' - I. XII: 3' IA --3 'rm '1l. ll ws' .' ' ll' '. 1-nhl. Irlv' lx lllrlll. ' ll I - ' I I 'I' P I' - '-II' ' ll I - I' -nts. II-.' g.il'lI 'l'I-I I '. - . ' If f's - '- 'f- I- .' I -'III ' ll.'-- I- -lItI ll ,T ' ' .'I'l I' ll - I-' - I I l-Q,--sl-I . I 'I S' J -' ' II :atv Q I 'I A I S I,i'xI' ' I 'gg I I I I .I ' I I I xxx FPQ D V ! II II Q, ." 5 " F . I ., ' If' ' I I- .. ' I- N, ' , . K- - I , If - I . . 1 - - I lr I I 1 1 trc-nu-ly rm-fl but rather pleasant looking. A glass in one eye was ste-ann-xl up from the sumlflm-n vhangm- 1 1 1 I I 1 1 V 3' ' ' . 'g f - - f. ' I I- f " -' 1' h I ' Y I n x I . -' li . W D k K' vi i x 4 -' I 1 ll. ' l . P r I ' ' I ' I D I I 1 U xx 1 " I I ' I I I I I U -I I ' A I Y , V. U f I . I I ni ' 'I' ri 4 -1 I . - . . . A' " ' ' ' . 1- ' ' ' ' ' " ' . ' ' C' " "ll"-' I ," I " ' . "lI- 'I l' '- b- ' ll. I I - ' I I F '1- l.'IlI.'l. 'll .' ' : - -I sl - Il-Q, -. lI-tlI- I, I- II . -. ll " I I' P - I - ' .'-H -I 'I Il"' PI. ll-I S' i'l I -xll'-."t s.I1:ll lI'.' - -tI',II'-lx-I-'lliInlI'1I- " 'll- asl ' -I ? 'Il 'I 'H ' 'llv I. .'l II I'gl I' 1, ll 1-' 'y tl uug,l Ill- - - ' ' -' sin, lrills. ll In-5 III I I. . I .I I . ,II I WI I in a Q - ' 'l I " ll -1l'f lnmlx al all llle- lruulrle fllll-YI' " :ull l ,Ill I ' I I We-ll. I :nl -ll' F. 1 a - you I 0 4'l 'sl a lv1l'f X .' 'r 1' tl I'- I' ' ' -I l'ql-'ll-ls' -"'-III. ' XIHI ' 'S'.'l--I."xul I-' 'I -ul'llu-I, . 'll ' I" ' ' I ' ' - ' 'I I :ll - ' l' . all ' ail. 'l'I - J I' II' Illl ' g. I ' ll "I Ulu.-Q-r. lIl'l4'1l I ' l'.' wal. alll P- tlI I1-ll I'.' I alj. ll ' - in-. lla- su ' In- punixll-ul: in l'am'l ln- .'llUlllll rvwiu- a -I' . Ill- fluvlx lu Ili: pop! until tha- H-rj -ml. I ' 's -' lf" Qu, ' .' .1 '1I. -I-I THE VOODOO DOCTOR OF ST CROIX II11 -111aII 1 I.1111I 11I 51 I r1111 IN 11111 of the I lfglll lNldll1lN 111 the beantlful, I1I111 farr1I11.111 Nea 01111 1 aIl11I TI1ef1ar1Ie11 11f 1I1e l,dlllNll V e-1 I111I1e- 11 IN 111111 .1 ma-- 11f Fllllll 1I f.11111r11 - a111I leldll' 11I111 I1 F91 all 1I1e -uffar I11111111 1Ia1- X fe11 11f lllf f.11 111r1e- -11II -truvvle to I1e1p 11p1 Il llr11a1I f11I1I- dllll 1111 11a11u1 palm- I111r1Ier 1l11 r11a1I- I1 .11I111v 111 1I11 f.11 111r11 - .1111l pI.1nt.1t111n- 5111111 11f1I11 1-Ia111I1r- Fdlil voat- allll -ell 1l11 llllllx .1n1I herds 11fI1111l' I111r111 1I 1a11I1 alan rfraze tI1er1 'l'I111111fI1 l11111' 11111I1r l,dl'IlNll rule 11111-1 11f 1l11 lNldll1l1l'N ar1 pr11111I 111 I11 llllt r11 an- UI' IIIIS 1111n1I11 r IN I11.11111 5lllll1 rla111I 11I111-1 f.11I1er IN .111 11fT11 1.1I 111 1l11 H1111 rlllnt Ill 1l11 T1 If Su1I11rI.1111I- I111 1111 .1111 1.111 11 111 1 11-11 111 11 dll 111 Nll ar pI.1111.1111111 .1111 Ill 111r1 1 1r11 111111 from 1I11 I11111-e 111.11 I11 1111 fI1I1I 11 lllfdr 1.1111 11 Ill 1 111 lldllNt' -11 1111 I11 lldlll 1e 1513118 1111111 1 I1 F1 11111 11r1 1111111 11.11111- -111 I1 .1- fllllll 1111111111 HI 11r ll11 lglllll IIIS l11r1l1 TJIIIIIPH dllll II l11'1l11 lllfflllll' I11I111 I1 I1.1pp1 ll 111I11 1I11 lldlllv 11I ,Ioann - I1111111 I 511rr1111111I1111' 1 I1 N1 1111 1 13115 drl 'wllld 11 llll 11.1- 111 111111r1 11 1011.1 1 Ill 11 Ill 1 1l11 f.11 111r1 1111r 1r- 11111-1 1 1 11r11I lY1 I1 F1 111 111-1- .1 11r11111 111111 1111 1r.11 1111 11 Ill ll 111.1 1 11111111 db a 11.11 111 111111 1111 1I111111r 11.1- -1111 111 IDFIHOII dS .1 Maflllllff 111 1 I1 111 I1 r- 11I111 1e1e111I 111 1l11- 11111 ll r.1I1 Ile 1I111 111r I11l1e111I f11r 1Xdllllll1 'lldl 11 11.1-. 1r11111I I111I1 I11r I11111 dllll Ins dllllIldlH 111 1arr1 1111I1111 1l111r 1111 I1 - 1l11 I11.1r1 11I .1 11111 111 111.111 .1111l I11 111 Ill 111 .1lI 1111 dNlIl'1N 111 11 llalll 11111 IIN 1dlIN11 .1 1're.11 1I1 .1I 11I 1I1-111rl1a1111 dlllfillg 111 1.1111.1111111 1111111r- 11.11111 - .11 11r 1111111 -1111111 11111' lllllel 1e 1I11111 .1111l -11 1I1e lNldlI1I p11I111 I11 11.111 a G1ar1 I1 11I111 I1 1 Xlllllltll 111 1I1e 1Ie1 I11 bl p.1r1 11I 1l11 JIIIIUII .1111l Irlllll 11111 -I111r1 111 1l11 111I11r I11f11r1 1l11 Uu1I11 1I111111r 11.1- f1111111I Xfter the lllVf'NllgdIl0ll .1111l the lllllll Ior 1l11 111111I1111 1I111 111r Started, ,Io.111 dllll l11r br111I1er 1I1e11 Ill 11gI11I1 grade MCP? glVt'll IJCFIIIIQSIOII 10 Carr1 .1 111111 I a1I1 was a 1er1 good QI1111 dllll I1ne11 a vun 11.1- notlnnfr 111 pIa1 1111I1 l'I1e1 11e11r use1I 1111e e111p1 111 a11 1111erge11C1 a111I belfan 111 1I0ub1 1f an 11nergen11 V10lllll e1er 1111ne Une da! Joann a111I I1er br11tI1er ro1Ie on I1orbeba1I1 be111111I tI1e last pIa111a111111 .1111l pa-1 1I1e 11Id V1dI'6ll0llbCS, and up the s1ea1I1I1 n.1rro111n0 p.1tI1Q 111111 the I11II- 11I111I1 o1erIooI1 1I1e -ea 111 vet -11111e brea1Ifr111t and pa--lon fI1111ers 11I111'I1 Ure11 lll IIIIG -1e1111111 1111I1 Yer1 fe11 I111e11 tln- 1err1tor1 e11ep1 -ome of 1I1e n.1111eQ 11I1o 11ere I-I'lBlldlN a111I I1eIp11I 1l11 Ill p11I1 the fru11 'l111I.11 there 11ere 1111I1 1110 Il3IlXlS TI11 se 1l11 1 lldll 11e1er been I11 f11re TI1e1 1111re o1I1I Ioolung 1 I1.1111- .1111l -111ne1I11n I1.111v111v from tI111n Nllllll II111 11111I1I not re1 111111111 The 11.1111 es stared at Illflll 111I1II1 .1111I 11ent 1111 1111rI1111H 1111111er111g .1 Ie11 1111r1IQ Ill .1 -1r.111U1 I.1111f11.11r1 TIIIS 1m111e1I1a1eI1 .1r1111-e1I Ioanni NIISIIIIIOIIS and 1l11 111111111 people 11ere 1aref11I 111 I11ep 111 tllelnbelves a111I out 111 II11 11.11 11f the I1r1.11I Ifllll dl r11-- 1l11 Ilcllll 111.1r1r 1l11 Il3llY1N ll .1r111 -1 neffro began 111 1111111 -I1111I1 11111ar1I I11111 11111 u11e1'111ff .1 1111r1l Xfler lllllllllg 1I11-1r I11 tI1r11-1 1I1e llldlll from dI'0llll1l lllh lltllx 111111 1I1e 1111 - I1.1n1I TY 1 ll 111111 tI11 1111 fee mf' 1 IIS 111111 r p .11 I1.11I 'fone on 11111' lll0llUll 511191 I11- Irllll lldilxtl allll 1111I111111 I1111I11nff 111 I11r 1I1r11t11111 11II11I 111 ,lildllll IJ1111 1 let 1I111n Sll 11111 II1 1 en 1dlIlllN 1n11un111I I11- I111r-1 r111I1 111 1l11 lldllNl .1111l lldllllfil llllll IIIS 111I1I 1I1ar111. llllt 111 Joann - 11 rr11r 11-1 a- -1e 1111I1e1I Ir11111 1l11 llllwll 11I11r1 -11 11.1- lll llll' lt -.111 1l11 -.11.1 1 1.1 1 .1 -111a 1.1gger 111 1 1 ll Ill Ill' I11 I1 11 1 11r Ullll F1 .11I1 - lt 11.111 I11 IIN 1.1111 111 S11 1I I11 1111111 1r1 dllXl lllllf 11? 11.1- Jn-1 Ill 111111 111 1I1-11111r I11 11.1 dlllblll 111 p11II I11 r I1r111I11r Ir11111 I11- I111r-1 NX 11l111111 Mdflllll - 15 1r11 1111e I1111 11I111 I1 I111 111 lldlIN1 - 11r1- dlll -11111111 11 11r 1r11t11r 1 1 1 I1 llcllIX1 N1 1 1 .1111 f.1II11p l11r dll 11111 F1 1111r1I1 1 lt 1 1dN 111 .111.11 1 I1 -111111111l lldllit 1111111I 111 111.1I11 1lll1'tI' Ill 1111111- 111 111 1 .1 I11 1I1.111111I 1111r1 1 IN 1.11 r1.1 1 1 111111 a 1 1 1I.1 IND 1r .11I11r- 1 1 1 - 11.1 N1 .1 .1 Ill 1 1.111 1 1 1 11 111 - 1r111 I 1 1 111 Il r11111 111 11 ll 1I111 11111 1er I11.11111 .1111l I11r I1r11I1 r 1 - 1111- 1r111 1 1 1- .1 I11.1n - - 1 1I1.11 1111I1 1I11 I11111 .1r1 1.11l"1111' r11l111I .1111 111 d 11111r1 s 1 -11 . . Y. I- P , A, ,. , . . K. 3 be I . ,X , . U . E. ' .16 .' .' 1 I '. ' . P- ' " 3 1, C I 1. - P X L. ' 'III-.' - ' - -s' - 'I"I .'-I I-' Ilsg' ' " .' I' I'-,'- ' - 5 'U 1 s fsr' " 1 'I'-I I- "'s."II' I ' I. rl" v 1 1 , , lv. -. V.. li 1 '. . .. . j . h 1 . L, if , ., -1 1-i lf- ,-. In-.I 1.1. ll .IL ,l- h ,..1,1 . . .. . WFS. ,I-,I , .. t lx..-1 I-In "ll 'Il'-. 'Ill'-"II-'.'."f f I I'-I'sI "II-I1 'l"I. U' I 8. K. . - P I., l l. , lil K, . .I " HJ. I I-Q. -' -- 1, ' .' '- ' I 1-. II: .'-I',.l .. 3 g l.ll. . . ll. 51.1, l..l.lA- Tl LT l . 5 , . .,., b - . .. K. u 1 . 4- . " . I 'ls' . . P . 1: 1 - K- v I- A 1 - - .P Y, It C . T ' . vi 'T 'Y Tl X . C, 1' Y. . I 'I I . v U I . I l . . S T T Y T I T IT ' . ' C I: . V ' W 1. A Y Y Y Q . 1 ' Q .I v . U N 1 - u 1 - ' 'V 1- 1 . - - - ' 1 - , -' - I ' - - l ' ' 0' ' F C . I .1 . T n ,' . 4 I ri 'A .I I A :.A - n I ' 'F 11'11rI1erS. ,Ioann began 111 piek some passion flowers as fast as slle Could. wllile I11-r I1r111I1er picked 1 . i lnpls il -I ll gl.. .. I.. . 5 q I P, l-U.1-V1 t . P . ' . . ' -1 j .' :I I ' ' - Q - - :I 1 ".' I'I' P. sl - ' 1 "g- 'Iv ' Q II I' I'II-' -.W'Il'1. ",'.:l1"-I-II':l' I -' II U' . l',. bl f' -I s " ' I - ' ' ' 'xl ' I :I -I 1 I ' I I 1 . "lie-1 I - ' ' 'I Hll . 1:-. ' . U ', 15 In Ia-I.I. I... . 1 . . . 1' .' l'Sli..'S - -'II.. -XII 1I1'.' 1l11-1 111I1I 111 1I11-ir I'3lll1'l' after lll1'f I ' I "1'I1- I I 1- s' f1-I1. 'I'I1- ll1"l '1 llll' Ii1'e. IIl1'. f' - .' s'1'r-1 11fII '1'l'.'. l11'llI 11a11'I1 in 1I1a1 1i1'i11i11 an1I 1Iis1'111'1-r1-1I 1l11- 'li es 'g' in I1111 II' 'I'I1' 11111-1-r l'll3Ill5 aI11111l lI11-ir ll1'1'l1S lll2:ll1'Ill'1l 1l11- 11111- g,I11'll 11 .I Ei 1'.' I I11'r. I 11- 11f lll1'S - 1 - p ' - I 111I11' 1l11- 1 I11 '111r. WI - - . ' ' - 1 1- 1-II 1I1i.' -111r1 11I1i1'I1 Ili:l'lp1'll1'1l in 1l11- 751- ' IIS I'llI- 'QI' 111I of III1' Carrib " . i1 51'1'lll. III11- il fairy .'111r1 11r a 111111i1- until lll1'f -I11111 1I1' ' 'I 1 ' llill I11" I ' P I, f .' I 1I -1 11 Ir 'II -al. Q A 1 I.111 lfli 1 ll 11: LS. CAVIAR TO THE GENERAL 1.1 1-111 .1r1- make II.1mI1t .11 111 .1 11r1.1111 111.11 I1 11a 111 1 1n1 X1 1 1 Xl Illll 111.11 111r 1111- pIa1 I FPIIIPIIIIJPF plea-1-11 11111 1111 11111111111 1 11.1- ldSldI' 111 1111- 111-111 ral 5IldIxt'l1PdI'1 111.11 1.111 1111111-1 1111 1a11ar f11r I11- ffllflpdrl 11n p11r1I1 I11 .:l1lllIl Ill 1lII XP I11ar1I .1 -111r1 SSIIII I1 11111- 111 111 I1 111-II11 1a1 1a11ar IS 111111 111111 l p Ill a 111111- 1111111 Ill f 8113113 1111 the 1111rtI1 1IldllIl1I 1111 F1 If a 111.111 lldlfll-'II II.1rr1 Bm I1 II11 ft 1 1111 11111 .1r1111111I 111111 I1111111- .1- 11111111 .1I111111 11-I111111 11r 1.111 1.111 I1 .1- IIIHIIN 11- 1 .1 IP 1 111 0111 1 HX Ia 1 -lllllllllf lllllI"Il 11 ll' -11r1r1 1 IP 1.111111 .1 - 11r1111111 11 1111 1 QW er -11- Illlll 1 1-- 1.1 1 lt t11r1111111 .1r1111111I 1111-re .111 II.1rr1 Ii1r1 I1 1I1111I11I 1.11 1 11.1 an 1111.1-11111 11 11 Il 1- 1r.1 ll 511 If 11111 Nlllllt 111 I11- I111 1.1n FICININ 111111 1111 r f11r .1 11 cl 1 1 1.11 11111 ll 1111 Ill' -111r111-1111 Ilcll .1 pr111 11111111- .11111111111 111 18NldI' ln 11 1-11 IPI' 1111 I111-t 1111r Ill' 111- I1a1I 1 11r 1-1-11 ldNl3I' 11- 11r1 .1 1 111111 Illldfflllf 1111.11 111 1 11 1111 1t 1r - - 61 pr1 11.1r1 .1I11111l 1.1111111 1 11- ll 11111 1111.1II1 1111rk11I 1111111 1111- I1 11 .1 lllf 11.1- .111 ll 1X 111rt.1 111 .1111111 11 .11 1 1 1 .111 ll 111 11-11.11 .1 1 111111 PN . 11 r 1.111 1.11 11.-1 1 1 1 I111111 r 11 dl' 1 . 1 . -XII ARMISTICE DAY 11.1- 111 1111111 t11 11.1 1 ll 1 111 1 It 1111 r11-11 lllflrlllllff .1111 IQQI 1111- I1r1-I1 11r1-111 11 ll 1111 r 1 I1 Tlllllll llrlllff 111 r-1 part 111 tI11 11111r1111111 QYQFNI llll1' -111111-1 11 1 -1 1 1 - 1rr11 ll 1 I51 11111111 11r1 1 1 1 11 1 II - 1 1 11.11 11 11r 1 1.111- .1r1 I1I1 111 1- 111111 lll 11r1 - I1 I1 1111r 11.1 - re 1111-r 111 lllrrltl 11 1 1. 11 - 4Idlllcl .1r111 ff 1 .1 1r 1 . - t lf 11r1111 drlllllll 11 11 I1r11I11 ll 111 1- .1111 -111.1 111 11- lt 111 F1 11 1111111 1 ll ll 1 - 11 - - fl r .1- '111111 S1 1 14 Ill 1111- Ill 1111r r1111111- 11-.11 1 11 1 tl 1111111 .1111 1 r -1 tI11 1 1.iII 111111 1 11111 1r.1- 11r11111 1111r 1 1- 1 1 ll cl IIN . 111 1 1 DDJ r 111.1 r - 111. 1 11111.1 .1 I1111 I1 1 II 1 11 llllt 11r1I11- .1 - - 1 - 1 Ill 11.1r111 dIl1I 11111 f 11 . - 1111 1111 t -1 111111 11.11 . Illf' 1 1 ll Ill .1 11 11r 111 11r1 11 1 111 Ill 111111 .1 1. . 111 -11 1111 1 11111 -111111 111-111 S1111 -1 ll ll 5I'I.-.' -' , ' 5 ' - " '- " 'D 1- 's 'sfufs' 1, 'i1I th- 'sm gg "Pr-. I"-I, I 5' ' '- I' - ' '--I 1- '-II- 1' ' 'I ,- ' .- I - D- :r11I. '- -1 ' '. -' '.",, -' -' - I '.I'-I,I-1. -In n- .' -. 1 I 5-.IE-1 rI1'.'t ,,- . N I'I.' ' -I -11-I--.a - P- ' .'1I 'I " 11' 't "- 11-1--II'1-I. .' I- 1- -' '1 'I"1 r-- '-'- I' FI. N"I:.-ll, 'I' I, ' - ' . N, I - 5 xg -.'t- - I-I '.'IlI' II11t ' ',' - ' ' I " I1 ' . ,111- Flllllf' 1II.'l'lIS.'I11ll tI11-1' 1I1-1'i1I1-1I 111 111 it. Thr. 111-r1- all -tty - -1 ',I 5111. '-- - --- -:111 I'-t' gin. It II! 'l'I1-.11 11- - '- -I 1 U I'11r, as I1' I in 1111-ir Ii11--. W-II. 1Il1'f IIHIIQ' 1111---' 11 lalla, -1I 1 . 'II 111' ' 11-1' 111 I1'11I-. Iiut 111 . 1-1111I1I11'1 Iwar 1111- 1.1-11- 'lllf I1111,1-1' :11111 1I1r1-11 1111- 1-- 1 111. XXI' fs I1-ir IIISILIIFI 11111-11 it 111r111-1I 11111 11111-r 111211 -11 llIlI1'Il 1-a1iz1r 11.1- 1111r1I1 11111 I 1-1I 11 II' -I XIII 1111-1'1I tI1r111111 il 111111. 11111 1111 11111 1I11-1--111r-1g1- 1111-311 itf N. 1511111-tk' '1' 'II. It '1111.' I--II.1' .',,' I'-- 'I'-k - I- .Il E,I'.I'l.I ' h- P- -lI-z,.'-- I1.h-53111111.51 -I I. .I 111- 1'- - g,l'1'f'IP1I 1'1tI -Ia-11111, Fl-ill 11 1I a .Q111r111- 11'111 I. I' 'I I1-1I I11- I-' ' 1llIllI '1- :111 hir If 11" ,, ' -' -I1-3. WAI - "ss1-T 111? . - I '-I 1 1111- IIFUIII 111111111115 111 the I111111,1- .11111 111-1-1'1-1I 11t 111 .'1-1- 1111- ' '111-. -K I' F-. 11I1I ,ran II" 111- pin- Il'I1I 1-ra:'I11-1I 111 I - F 1111. XII ' I ' '1-r1- - I' 1I ." In 'II 'i,.'. 'I'I -a11,,- - " I' I ' Ii111il I1i.' 4I2illlLiP1'.' 111 1I11-1111l.'i1I1-. -'1111-r. F11 . 5 HS 1 - I'1'1 -I 1111- 11i I 5' .5. I ' U lj 2 -1- II 111'1,,' 'EIIII if-1111111 -air an I " ' . I I ' '.'I1. IJ ' P 1111 - 11 tI1 1- 0111111 tI11- s111r111 -1-1-1111-11 111 l'kiIlll 111111112 I1111 1111- 1111 I -1iII -1-r1-11'1I1-1I 5 111 l"l11I' 1, 1111- -1 I 11- 1111- -.'1ripl1i11g. 11111111 i 'Il '1111 1'I '111- a -I'gI I' If-l - - -.'1r'. 'I'I1iy II1l1'l'I' 1111i.'1- 11111 I1- ll.' all 1'1-1-I 1'1-ry 111-II 1-111111-111 111 I11- -11111117 ' -i1I1'. ' ' ' . Xt 11ig,I11. 1Il0llr,Il 1111- 111111- 1111.' 11411 11-iI1I1-. it .E1'1'lIlt'lI 111 1111- I ' 1111 1111 s Q -1- 1111- ' I ' 1-- 1111111' P 11'i1I1 1111- 1111111. 111111 1111- llt'J:il'I1f -:1111 'II'l'I. 115 ' ' I' I .lllI. I51-1' - I -1Iti111- 1111- '-r1-1- -111r .'1f'lI 1I111111. 111111 111-11 11111r11i11,, 1111- ,r1111111I 11 -1- 1-1111-r1-1I 'th .5 It. '1't- ' . L11 .'3 l,'I'Z 'I1. 'S-..Q, """'?"' Im.. an-f -ma.. "6"'?'f-mms.. EUROPE NOW ln other lands IS Sprung the samt Ks lt was before the Germans came' Can ll be that flowers stall dare lo show thelr beauts answhere' Do lowels birds stlll smfr and flx I arelesslx, ln the ayure sln ' Does am dax draw to an end V lthout tht roar of planes whu ll send l ndt rground tht l-Flgllltllttl :nas-u o walt untll tlu danver pa-sq N Hur Sprnw wa- not luke tln In on YN nth tldllfft r at our u rx door mn X xx I xx ESCAPE llow mans dats can l rtmam alne burrounded hx Fhlcago s filth and grunt W here night IQ neon hffhts and surlx crime And dax IS mobs all swarmmg from the hue Beeause their loudest shouts cannot sursne -Xhoxe the roar men act IH IJHIIIOIHIIIIQ Hands m pot ltets grasplnv for a dlme llo pax the bus fare down the outer drnc K month IS passe d lnx lungs are fnlled with soot 'Nlx cars are bursting from tht deafening dm Now l'rudom l am irce to run barn foot In tloured meadow wade Ill rotln stream l frolu with the wood nxmphs, lar from sm, And run with Pan awax from nolse and steam -lx I " r' ' .V I L - Y n nl 4- I - l ,, l 1 l 1 1 X bw' E' ' ISABELLE WELCH. '42. lv-A P' A , .v,.. N,....v I I E A -,-. 'f V 1 .V 4- , l ' .l ni nw F . 1- . ' - . . P. K. . P . V .S if I Cx . ' ' . I-zx. '12. THE SHADOW It follows when the sun IS out It new er smlles, nor doe lt shout Y ou can t step on Il wlth Sour shoe Cause lt s a step ahead of xou Doms Rumromn VISIONS Alwass before us buldmv our wax Hopes of the future And dreams of the dax Horus Run-okn 41 I 49 i- A POSTSCRIPT to 5trun51n S Night L1 1 Unls the poor and the pulled bee the heauts of the dawn Onlx tht lost and the lowlx lxnow whtn the IllUlll has vine The fortunate dream throuffh the Sllnfl Sweet dreams on a downx bed The prnlleved ruse wlth xawnm Xlter the stars have fled Hut for those too wtarx for -leepmv -,Nt Too T e T le w retehed to hope or prax mornmv IJCUIIIN wlth a vlorx earlle-ft flu ll of dax Bumuu XICLALGHLIN ' e ' s' . Y ' 1, Q .4 1 " 1,4 1 x - mn.- R. , I, Y ,d"" . .h v0.4 AV. 1 lo ' - A , - ' ' "1 . .. .. v, 4 - - 1 .. WA I K - C, .. , . Q 4 7 , ,. ef? f- ,X V, 'a 1 . 1, , , f, . U MPT' ' px ' C ' t Qix ' 13 NY - Y 1 A. x 1 so . . . . . , Q , J . . U s' C . U 'n . ., . , ' t u s X.. h C U A P .' l 3 s .Q pg' 1 . , . '. .. OUGHTS IN A BUBBLE BA I1111111I1 I r1.11I Ill .1 I11 11-pap1r 1I1a1 1I1v 11111111-11111 rulu-1 11I111 111-I1 111 .1rr111 -111 1.1II1 Ill dl Fldlll 'r1.11 lINIll'II'ldI 1111 11 1111 I'l1d mu-1 r-1 pur1 1.1-1 .1 1111111-r dvbll 11111111r 111 1 .1 -121111111 11aff111l .111 f111aII1 .1 1.11I11 I1 ll 11-1 11111- 31 lllI'P1I 1I11 N1 11111- 1 lt' I1 1 .1r1 r1111111 1 I1 1-- I1-I11-1I I'dlIllIl1 11I111I1 I1.111 aIr1a1I1 purf-ha-11I IIIPII' 1.11I11 I'11-1 I11x11r11 dl'1 11f11111r-1- 111111111111-11 11r -111 1 cl 1111 1 1- lllrlllht 1111 1I11 11-11:1 Fllll of I11 'Il pr111-1I 11I11111- I1L1 1111p11r111I ldl' a111I I.1I111 1111 l1N .1r1 11111-1 1111 .1 11r1 r1111 .1- .1- .1 .1 11 11111 1 11111 dl 1 1 11.111 ll D11 1 1 1111 'll 1 11-1 cl' Illlll I1 .1 .111 11r1I111ar1 111.111 111.1I11 - lll .1 IIN 1111r 1111-1 dk I dlll I111111f 11-r1 11arr1111 ll1I11I .1I111111 1I11 N1 1 1 1 .1111 I1 11111 1111 1 61 1 1-1 1 ll 1 1 - .1 r11- 131 .1- 111r P - Nllllllt 111 1 1 111 1 ll 11 1 .1 1I1r r1 r111111f1111111 ll SI 1 .1 - . 11 111 1111 1 --1111 YN IIIX 1 - - r I1 u111I1r 1111 I1 I -11- 11 11' 1 - 11 1 ll 1111 .111I I.1-I111111 111111.11 - 511 lllf' 11.111 I r.111I11r1I 111 dl 1r11111111111I1a111r1111111 1111I1 Ir111I111p111I11r1.1r .1111I .1 1f1I1 11 1 p'1 1111 Ill I1 r 1.1111 111111111I1.111I1 111.1I11-- 11111 .1-- 111.111 .1 11111111 JI 1 1111I1 1 1 111 1r. I.1-1 lllllld D1 .111 111.11r11111- 1 1111 1111r 1I1111g-11I 1f1 11.11f1111 11a1 111: 111.11 Illll dll! 1111 11 1 r 1 1111 .111 I1 ll -11p-1 111111 11 -par Illlff I11.1111 -I11 dNSlllllli a r.111f11r1I1-I1 dll' rlIllS I1-1I1111f 11I r1- Ill 1 1110 a lIl'JNll -1ar U1113- cl -.111-I1111g pI1-.1-ure I 0I11 ll f1111I 1111-elf h0I1I111U dll llIl3UllldI'N 11I 11I1 1111 111 1111 1 ar Ill 0111- of the Ia11 -1 ISSUES of I nguv 1I11r1 1121- a fllII pave 111I0r p11r1ra11 of .1 IdIIl0llS 111111I1-I p 1-r111U 111 1-r a m1--111 IDIIIIIDIES I11-r I1Ia1I1 I1a1r 1urI1ng lll 1I1arm1110 NISIJQ .1n1I IIPI' 1I11 1-I1- gI1111111ff 1111I1 1111 1 IIN 1111 lllrt .1111I lIll IIIHIIN I1I11- 11 pr11I1aI1I1 1I0 IIIIILII 10 11111111111 I1111I1-I1 1111111 ll that 1I1 1r 1f1111pI1-111111 Ill .1 -11 dllllllf' Ill 1 IN a f't'll 1- Jlll 11 1611 11 If Ttd 1 a dllllllff r1-1 .1111 '11 ll 1r lui' Pl 1I1 -1ra1v11 ldll' IN 1 ur lllf' Ill 11-11111111111 r1110 PIN IIINICH1 11 1r1111 11111' 1.11 11-111 .1 1 - 11 ll' 11 1 1 111 111 111111 1 111 1 111111- 11r1 1 1 11-11111- .1 IIS llllll .1r1- X1TN 1 ldrllllll - - 1111rr11r Nlll llllldffllllllffil 11 N1 F1 111 11r dl 1 11111 .1 111111 1I'dl1 bid 11r1 111 11111 bd 1 ll I1 r1 1- dllfll ll r Fl .1-1111 11 IN I1 r-1111.1 1 .11 11r1 1 It -1- 111l1r11111-111111111111-11I r1I.1x.1111111 111 1 I1 111I1 511111 1x1r.11.11'.1111 11 11 1I1 11.1- 1 I1 1r Ill 1 I1 Pd 1- 1111 111 FN 11111111r1111.1-11111 -.111 IIIIII1 11r N1 r1 -1111 1.1I I111111 111111'- .1 1 -11 1-111111 I1 Ill 11111- dN 111111 1 r1- 1 1 1 f ll Ill II- pI did FNIIII '111- 1111 1- U - 111 Illl' I111I1I1I1 1a 1- 'dxf 111.1111 1.111111 r111111111r.11111- 11r lllt 1- lrldlll 11 :ISI 1 ll Ill dllll - - - 1111 11 -11 IN 1 .1 1r1 cl 'll 1 - 11.1111 ll 1 1 1--11 1' 11111 1 1' - 1' - U - 1 II -111 11111-.1111 Illf' KN 11 1 1' 1 - 1I1 I11' ll 1 1 1 IIIH 1 1111.111 111 Illll 1I.1111 1' 1 1 - 1' . 1 1 1111111' 1 N" 1 1 -N 1 T. N1 IllllNl4N' IlIl 1 1 . ff 1 f 1- . - 1 - --. . 1lll II - ,IPPD - 1 P KII XX H I H I' H g." ' .' " f.-K 5 11.5 ' I' -. I-: ' 'P . ' II ' 1 ' D" . WI - tl U' I ' -q ' 1I -h ' - '-I I1' l'l' i1aI1- f . -I' II 1 5-.I - 5 I 'g,- '- " - Us ' I - -aII-.'.' -I l'.-l.W '1'I" I 'ff'.'1'-'II II-Ii.--'f -X11 'ill' -,11I- " ma II' '-I1 'f'1I -'-' ' U ' 'III'.' L',,I'.-'f ' -'P D ' '- llli - ' -1 -tl' f' -' -s I I1 IID' I . 2111-v I 1'1il '1 I1111- 1'1 -: lllk 4-II. I1- -r1ai11I1' I 11'- all 1I11- .'111' II Iuxu IiI11- -. -I' :I1 ' I ri. 1'11.' - '1-Ir. . HIII I III- I'1I-. I g1-1 ' ill I' '1111 Ill ' ,, I Q 1'f1'I2:lSI -s 1 'II 1I1' 1 111-at Ii11I1- i11.'1ru1111-111: '1 ,211 -j1-111-I1-:I 1-Iip 1 , Ir1-'- ,I1 h 1-A 1-.' :pa Ii - - .' l'lIl' -1 Ia.'I Iblll a IIIIIPIPI1' I1z11I1 is 1I11- I1:-igI11 11? I-I',,I11. 'I'I1- I111I1I1I1- I1z11I1 Ilblf I11-1-11 -'PIHIII 1riz1-1I" 11-r1 111111-I1 I2lIl'If in 1I11- 1 " -- ' 7 ' ' ',".i11'-,. k,H.l-J, ll . ...I . ', ,. . l it-. -IKM x. IA I' I' -' -' ,'.' II-I1I " IL- :-".'I' 'II-' ll" '.'I' lf' -. ' .' 'I'-. Ii1'l,,' -I I -' ' --I - I'I'-1'-1-I-' I.fI'l'.'?B. 1I- II'C 11.-' A-l' H- Y e 11-I , C 1 ' .'. .1 ., 'C - -- ' -' ' - ' ' - ' C " ' - - " F -' 'I11 1-1 I11r. TI ' J -' ' F I K, 1I I' I1. 'I ' 'J -'III fl' 'P I.' .I 1.'1 Ie' 1. I - r 5 'gl I" I',,' I - 'P 'rl II I'Fl'I "'II'.a" '1'II- I-s' - :11- 'II '51 -. Xl. 'II I '1 1I 1 ' 1 ' '-I -I' ' jg. I1 is j11.'1 as 111-II IIIHI I 1'3ll.I -1-r a .' -I' ',,",.'I -V -III' 'II'r' I-' ll-'s - -'-I'1I.I5l1I--'f' I- .1-ll.. .H..l ,l,-.I. - A. . I. - 1. ...C-. 1-1- '.'1'1I-I I III-I'1I.' ' . '-I' ' 11'U.' '11I .' ' I 1I - 1 -I . BPI11 Bl 1- 'viking t'V1'IlIIlg. El I1aII' IIZDIIT sp- 11 ' II 1-' Ill pu Q ' gf - IIIIIQ' 111 i:lllIIl'Ill2iI 1I11- 1-111111115 Ihllll. I1 BIIKIS a I1-.'1i1'1- 1 Il'Il. 'I' J - I 1I : I' - ' - I' h - - I ' I' -. .XII III 1111111 ' -'1-111- 11I' Illf IiI'1- art' lll"'.' 1r-:I I11' II - . X 1I' -- if 11111 511 lllblllf 11111111I1: at . I11 .i llllll -' I111I1I1I- IPHIII4 -g11. 'I'I1- - is 11111 1111I1 lll1'IlI2:lI 1-11111111111-111. IDIII 'If ph. ,'Il'LiI 1- ' .1 'llI. 'I'I1- -z1r- .'.' '1,. .'IxI-ll, I.1'1'I 11I' 1I11- I111r.'1i11,, I111I1I1I1-- gin-.' llli' 1I11- I'1't'IIllh 11I' a .'I'gI 1-I1-1'1ri1- :I 1-I1. X 1I I 1' ,I I' 1-11 -13,1 an I pI1-11-11r1- ar- :I1111 111 - .1i11. 1111' 'fl i-1I11II.-I I11 III' I1A1 11'11'.11'I1 111' 1I1- 111:-r. TI 1-1111 I' ' '1 11I' i111I11I1-111-1- 1111I - ' 1 ' '111 2,11 -- I1ir1I 111 lllllllf xlranr- 'lll'I HIIISIIEI I ,I11-. VIIIIQ' -11-'1111. ri.i11,, I1Iz111I11-1-IiI1:- Ir'1111 lIl:' I1'1iIi11g 11 lI:'I'. i111.- 1 IIl!'41' I11 1Ii-I1 i.I1-z1- 11ilI1 -1 1-'- l'lIll . -1" . 1 -.'.- . 11I1'- i- II11- 1111I1 1 -11-1- I 1"lll ,111- I111' 1ri1i11,L 1111 -.-111 1111 rIll'Il '111 2'lIl.'lII'II SlIIl.I1'1'I. 'IIII1' 1I11111g,I11- i11 1I1i, 1- ,-11 111-r1-1-11111-111-11-1I 11I1iI1- I 111- illllilf ing I11 II' I-111' 1I11- gIi.11-111111 -'l1I11I1- I11 lllf Il'll'l'. I11-1'z1ll-1- I III11' I11 I1-1-I 1I11'Ill I1111. XI1 . 1I1111'II. W' "-Titan. 1 'fu' me Mwuw- "" 4-utr ., t y 4 ,ff-'rdf vsffiy. , 'Y nag-, 2 7: of 'auf ' P5 'Mrs'-fe X. .0 i 'b .4 ,X x'1llf".- WINTER SPORTS AT LAKE GENEVA undlcd Ill lltdu N mor tow- dnt at tn wltl N 1 katew ant tauuras, a fun trossd of turts lc lt l'rld.u alter t xaln- on .1 Apex ml tram bound for V llll3lllS Bax Xfter a heartx dlnner at Home , ut st SI I tht tum v FXIIOTIIIU findmff tht tohoggan -lute and NIQIIIIIU' the ffeneral atorc We had .1 ' -lumber partx night no quiet hour no hell for retlrmff ln fact not Illlllll retlrmff Naturdax ww woke up to A wonderful dm bright tlear told with -eseral llltllfib ot -now To hogannmg ua- on the program with -kung for tht- bras er -oul- In the dlternoon for warletw there was Nlxdllllg and another trlp to the- -tore for huge loud plaid -lurts ln the t'XCI'llllg worn out hx pulhng Nleds up the lull we tumbled mto hed and were not heard lrom untll late Sundax mornmg 'Flu-re max tune lor more -kung and to ssatth nee boatnng before we had to catch the la-t -lu tram lor home XI CULLINN 47 Nl 1 -. . , 1 .L 'i 1 1 A ,5 Y ij 1 I 5 f -. . ,f,g9Q 1 l , Q. I I A , ,limw .- V nw W W ..,..... M -- - ,r ,f -' , A ,, - V 5,1 V -.V K ' ' "'Z?I :': ,I,, 'ii' Lf ' ' ,Wir A I ,A .VVv,,, J, M V1 A . ,JJ X .L If vi' .V VY I A H Q V ,g A ,V,, A.. , 43' Tift: Q V . ,V 1 , f . 1 I , 1 5-. 1 1 41 1' 1 nf a Hl.,',,',r " J ' Q 1' -ll , ff ,w 'Hu' M,-V ' . 4 ' ' 1 I ,ml-, . q ff . 1 , 'l 'V' fr' 'I 1 ' n I , ' , , , ! -4 -.. ,M . fa ,- - I N M .. 'f 5' " -' rf - .-,rt . , 'Q " ' . 3 '02 . 1' ' ' 14 'W ,. 4 . 'ii ' - - A ll 'f ai 'sf -4, k . , 1 - Els Q , ' ' . ff ' RX A X --" 5 - 1, I 1. -iq.. -1 0- I -V - ' 4 1. '+-- if I x - A 3 dim A A 1 ' I X Y .fin Z a - '- , 'Ar' . , , '. , . E 1 I ,' " ' .Y 'x ' Y " ' . . W i t , Q A ' V .l n , Q I H :- ' --'- Xl , '. ' h- K ' - up , . , W I. A., - -' ' -.- at ,-,,- .I I P K ' , .. . -' .5 I 5' . , 1 A s . x E 'S 5 .W Y , . X , 'A' Qm ll . . , tn V . K Q , an , , , V ' tg A - ' T 9 ' - .1 Il -' -1 1- ts lI'l- -'1.11ts.S 1- A 1' . v . 1: N e . . , Y . 1 1 5 L Y. A- 1 I- ..4 1 . I . L1 1 . V. 1 E 1 ' lug -w'-:rf-lt - ns L' l U. l P ' Y' 3 C P 1. 1 . n - U - n F IMPRESSIONS I- rust. Bunn Moms I' nthuslastxc greetmg In a strong huskw tone Tall proud deltx Wit upon a throne KATHERINE HEPBLRN Burnished brown halr Boush sllghtness and grace SIIIQCTIIS and frankness In a fine-chlselled face Lxxx FONT-kl'Nh Chic sophlstlcatlon Seremtx and charm Black ex es sparklmv Y acatlon on the farm Y unix Leica Warm grex ex es vseltommg 4 wmsome plquant smlle Rosx l' ngllsh lowelmes- Created to begulle Bumuu NltLuouLn P MUD FLATS There IS actuallx something magnlficent and awe msplrmg ln the sight of mud flats agalnst a ram November dawn qome people call them tlde flats, but thex are realls the same thmg Ther stretch restlesslx over mlles toward the Sound stabbed onlx bw twlsted, wrmkled stumps These Rushes, grasses and cat talls are whlpped to the ground bw the ceaseless wlnd bulls, careenmg and dlppmg on the breeze, screecll and mock the statlonars weeds llldden sloughs vnnd treacher ouslx under foot, and the dull report of a shot un re echoes from the dlkes behmd Scattered half filled Mlth shlftmg sands and water are re and green emptx shells A llttle group of shells tpgether with some famlllar feathers and murkx water lS the Indian slgn of a successful morning s toot There IS a definite smell to the flats It ls not C3SllX forgotten but Il IS not to be descrlbed The sm: Il IS like the vnld duck taste an untamed pungent tang that makes anx hunter s senses sharper as he glances around for a vsmgmg mallard Out farther than the reeds and rushes IS the sand with its lnhabltants, the splderx crab The tide laps the sand into a rhx thmlc pattern llere there IS no oozmg mud onlx solid sand There are no rushes, onlw sun warmed pools The breakers can be heard rather than seen 'No morning finds the flats the same, xet the onlooker has but the lastmg lmpresslon of the scene a wild untamed huntmv ground lux If BALLARD 41 Jw Y.- : ' I, Q u , i - 'T - el , . l , . . , . 1 . x -Y 9 vb -. Y Y l molst, slimy landmarks are really the only relief to the long monotony. T .Y ' . Y . - 9 ' 'T , , , 'Y . g - U . , U g ' f ., .T . , .' . -. , Q U i 1 , DUST STORM A hushed stillness comes ox er the xallex Not a leafstlrs m the sultrx afternoon alr The skx ls streaked wnth a lurld hvht and a dark cloud bevms to form on the horlzon I the meadow flocks of sheep are hud dled together for protection HUHIIISI the oncommg storm The cloud rfrow larger and darker as lt de scend upon the xallex I'he raxs .M of the sun are blotted out, and the horlzon and skx are blended mto one vast bodx of blackness The cloud has rcached the plams and I5 sweepmv over the sand dunes gathermg more dust as lt comes In a few momcnts lt wlll descend upon the xallex Iluman bemvs run mto storm cellars for shelter The calmness IS broken bx the roar of the wlnd, and the cloud havmg reached the xallex breaks mto whlrlwlnds of destructlon Branches break from the trees shmvles blow from roofs There comes a deafening erash as a wmdmlll topples to the ground The stmvlnv sand moves wlth amannff rapnchtx uprootmv eaetus and bending small flowers to the earth Great drafts of xellow sand plle up under fences and around doors I'hen almost as quleklx as lt Came the storm la gone Darkness fades mto h ht The eloud mox es on The sheep are no lonver frwhtened People come from thelr shelters I4 THEL LOLIsE HEFI-'ERN xx 41 JUST TWENTY ONE Name' Just ,Iohnnx nexer mmd about thc dit lm just one of thousands Xmerlcas xouth todax No past experience n 1 l xcept ofcourse W hen I was small with Caps and wooden guns We made behexe to fivht a war I reallx chdn t know Xnd nn the hugh school band I fclt K thrlll as we saluted corps OI' World War leterans I thouffht what ecstasx To haxe the shouts of thousands rmffmff ln one s ears Hut that was xear avo I chcln t know llow rwht he was that sand Youth has no lear- I xc just turned twentx one and now I know I know and xet I don t I'or llllg I spent mx summers camping out amonv the hills' l'or thls I trned and made the lnvh school foot ball team' For thls I bullt mx three fold powers, Nlx mmd mx bodx and mx splrxt To meet the standards set for me' I'or thls I learned mx creed of peace -Xllegnanee to mx flaff mx countrx and mx trod, I'or thls I won the Cltlzen s Xledal the envx of mx class' I know thex fouvht and died and so shall we Xnd those behind Us too and on into the xears The Armx bullds the man but does lt bulld the mmd 7 I m sorrx, Slr It was just there for me to sax No no past experience ALICE HOB uw -11 ---'- V s l ,.,, r: ' I C .4 . n U C' -T I, 's ' S - 3 . r -. ' S ' '. '. Y n Q 1 I u ' s I A X h 1 1 n I L n U . m u I I n . I' 1 I T Y D T ' . ' C , - n A 1 1 i C I n n I - . .. . . . Y Y. . . . . D C . ' 1: . ' 1: ' ' ' ' . 'I I L xl r . . . . . . . ' Y . . . T . ' .. U . . . T ' C' . . U C . . 1 Y N v Q s A ., . . . . . '.. c 1 ' D ' ' 'i 7 . T .c. I. - f 1 ' . . . D Y I c. P C . . . t , v . ., t ., , . . 1 . . . Y ' u . D C . .T .' ',, K. 'If ' I . I - . . V v V I x x n T n Y it T D ' ' . . , ' ' Y , T Y Y c . c ' . ' ' ' ' . , ,y . . . . ' s . Y - I , ' ' - , S , 9 , ' ' - - ' .V ct .V I .vt .I . . . , , . . U T ' 1 . . .. . . -, -H h 1 ' f . ., l T I , W ' , Q- - -9 Y Q P b . C T T L T Q . , c T. , I . ' ' 5 . ' '. . . . . U A ' l - ' u Y - ll i n -A I D . . . . . . q'.. - f . . . Y 9 5.3 MKE When Mlke was fourteen vears old he announced to his famllv that he washed to leave Ireland and go to the Lmted States Since II was durmv the potato famme of 46 thev were easllv con vmced that he would be better off at ross the ocean, and permlsslon was granted on the condltlon that he would hve wlth the 0 Connells who had formerlv been their neighbors ln Countv Kllkennv It was arranged that Mike s elder brother Ixevm should follow htm to America In a vear or two but Kevin was kllled the next -Iufrust In the Young Ireland Rebellion so Mike never saw anv of his famllv agam Ile arrived ln New York ln the summer a tall raw boned black eved bov speakmv onlv Gaelic because I ngllsh was the scorned lan uage of hls ancestral oppressors He had come over, crow ded wlth three other men mto a dum alr ess hole far below the water hne and as the shnp pltched and tossed he was verv sick The first hour ashore he got mto a fight with another Irnshman who had trled to edge ln ahead of hlm ln the debarkatlon hne Mike won Mlke worked his wav West on pralrle schooners and great frult wafrons Bv the time he reached Detroit he mould speak enough l'nUhsh to talk his wav mto a job on a lake steamer although he had never been on a boat before ln his hfe save for the ocean erossmg The tmv vessel ran mto a terrlble storm rounding Matkmac, and when the mate made fun of Mike savmv lus prav ers as he wrested wlth the spinnaker rope Mike lut hlm wnth a marlm spike and nearlv killed hum The captaln sand that he wanted no dlrtv Immigrant kllllng his crew, so Mike was thrown off the ship when the storm tleared Ile found himself m the water onlv a few hundred vards from the shore but, smce he had never learned how to swlm he had considerable dlfficultv reachmv land Itrom the spot at whu h he landed ll was a walk of ten mules alonv the beach to the hamlet called Little Ifort where the O Connells had settled Thev were glad to see hlm and ll was agreed that he should stav wlth them as long as he wished Once a week he walked to I'ort Dearborn recentlv become Chicago, with Pat O Connell, making the trlp ln two davs Thev each carried home fortv pound of ln Pat s back, as had been Intended ln the same attack Mlke was shot ln the leg and ever after hmped shghtlv When Mike was eighteen, the terrorist movement after whlch the Ku Klux Klan was to be patterned, spread to Llttle Fort, now Waukegan Late on a mght before one of the socletv s antl Irlsh celebrations was to be held Pat s father went out to the square where the enormous Mav Pole had been erected, and chopped nt down Before long an angrv crowd gathered ln front of the 0 Connell cabm, and ln the fight that ensued Pat and his father were killed Thus Mnke became the head of hls adopted famllv In due time he marrled Marv O Connell a match agreed on vears before ln Ireland Marv was ln love with someone else,but after bemg brought home twlce followlnv attempted elopements, she reslgned herself to the marrlage with Mlke As for Mlke smce he had no use for women anv wav he was not particular Thev had four children before Mlke decided to go to Callfornna Ile didn t bother to tell has famllv Make was alwavs taclturn, he sum lv dlsappeared one dav Three vears later he returned, pennnless Ile had walked out and batk ad made a small fortune ln gold, and gambled It all awav Mike never dlscussed thls adventure and Marv never dared mentlon It After the CIVII War broke out, Mike enlisted ln a cavalrv regiment Ile had never ridden a horse but he hked the looks and the speed of them Ile never wrote to hls famllv because he dldn t know how, but a wounded soldier on has return home sald he had seen Mike after the second battle of Bull Run Mike never returned from the War As he had started a flour mlll ln Waukegan, hls famllv dldn t starve Marv wasn t the tvpe of woman who would rush to Washmgton to learn her husband s where abouts she was too senslble What would her famllv do without her' But she missed Mike he had been verv good to her although thenrs was not a romantu matt h and he had great wnt for all hls nomadn tendenuts and Ins fierv temper She dldnt want to thunk of hun as havmv deserted ln fanulv allhouvh sht km vv lt was a vt rv tIt'IIlllIt PUMNIIJIIIIN xlllxl bunv what ht was rl un fore wlnn vmars latmr the War Ulllu sm nt lur a lnlaltd notne that her husband had duel lll 861 of wounds ruuvad at fnttvs rurg Nlarv wa ra In ved Bumuu Nh I.Xll,llllN A ly . ' . - . - V . '. , I 1 ' . Y 1 . K C 1 0 9 ' . 1 1 - 1 1v T n ' A, A C Z A Y v I 'Y t , ' . " . V. ., C . ' - I . V I VV I 'Y 1 . . '. . I D ' 'Y . . l 'V . ' . . . . . Q ' -' D . Q 1 1 Q 1 ' X U . 1 w ., g , , p Y .. U I, . . , . . , ' . . , ,. . . , W . ,- bags of flour and once Pat's life was saved because an Indian arrow' lodged in the flour sack instead . , , . . 7 . . Q . - - . Y, .- 1 n Q . d 7 7 . , . . . ' . . . . ' . Y , v . Y V A 1 , a . 1 n 1 1 1 1 In D I A ' . I Y , f ' .' .QI- . ' tyfrl I ' I . , , Y . . w " I . . . .. . i . , Y v 9 . I 1 I A I v ' 9 Y - U A nv' T 1 ul , 1 F 5 Q 1 1 1 1 u v' 1 Y l I .. U. . . P 4 . I - 1 1 S A .U ' . A LASTING MEMORY A llttlc vlrl of 3l'D0llI ftllll' tears sat on the front doorstep of her home watchlnv the hordes of people lllll'l'NlIlg bs laden Nllll all klnds of belonfflnvs bhe dld not know wllat lt was all about and w hx no one ln hcr famllx pald am attentlon to her That mornlnv she had heard her father sax tllat thls was the worst fire slnee tllat of London and that ans refugee would be welcomed ln thelr house lf the wlnd clld not suddenlx change and take thelr home too True ln the dlstance he could see huve clouds of gras smoke and she recalled that last nlvht when she was tucked Ill bed she had seen a brllllant glow ln the skx but she had been too tlrecl to ask questlons Qhe had been awakened tllat mornlnv bl the HOISC of people straggllng bs her wlndow and her mother sald that slle could watch lf she cllcln t straw from the porch -X steadx stream of vers tlred looklllv folk had been golng past slnce dal break men women and ehlldren llorses were drawlnv carts loaded to the vert top Wllll furnlture of ewerx descrlptlon The llttle glrl felt sorrx for the llttle tlllltlftll wllo looked so terrlblx hot and were crunv and she wanted vers mucll to ask them tl plax Mllll her but she remembered her promlse to her mother She sat then all dal wonderlllg what was happenlnv and whs cverxone looked so unhappx and worrled Tlllg event newer left the melnors of the llttle glrl and a few sears later slle lcarncd tllat she has wltnc ssed one of the greatest lllstorlc al events of our countrx Years later she told her llllltlI"t'll and gralldclllldren about lt and lt has stand ln tllelr memors too You see l know a thc llttle 'Nl tm xlAHIikT'I 1 A MILK HOUSE After drlwlnv lnto a large courtx ard where other ears wlll be seen sou get out of the car pass through an archwal and follow a small whlte path leadlng to the mllk house As lou enter the door sou eome upon an lmlnaeulatelx kept room wlth spotless whlte walls and celllnff and a freshlx scrubbed concrete floor Through two large wlndows on the farthest wall, sou can see to the flglll a llllClxCIl sard where about five hundred leghorn chlekens are runnlnv around not kllowlnv that at am tlme thes max be kllled for someone s dlnner To the left IS a green pasture where plac ld cows are grazlng In one corner of the room there IS a large eoollng tank There large illlIlN cans ln lce water are to be filled Wllll Fllll warm mllk To the left of the doorwaw IS an lnstant freezer four feet llllfll ln tllls all fowl and other meats are kept fresh untll thex are sold A large slnk OCFUPICS the wllole wall at the rlght lt looks rather llke a laundrx tub bllt I9 used to wash alld sterlllze the mllk cans N large refrlfrerator holds all the eggs Lnder the wmdows on the far wall there IS a long low wooden table Nl'llCll IS used for several purposes At one cnd of the table there ls a scale and a rack of knlwes and other lnstruments used for preparmff Cllll kens dllc ks and turkess for market The next sectlon of the table IS used for cratlng eggs Un the next sec tlon eggs and fowl are wrapped up The last sectlon of all IS the most lnterestlng Thls ls where the milk IS separated When the separator IQ worklnv Cream comes from one spout and mdk frolll the other Phat IQ all there IS to see alld l hope that lou have enjoxed xour wlslt Jon klLl-N H Y U. . ' I AQ . -L . ' A . U ' ' .' . . A . C ch' . A . ' n x A . ' . C I u 1 1 . L, .Y C V . n 1 9 1 -- F t D ' I ll I .t t . E . . I t ' . ., t ' ' ', . V l .. e C' . ' U . ' ' 3 Q . ' ' . v D .A U' Y .' ' l V . I . . , ' , . . I , , , ' . ' ' ' . ' ' .' 5 5 -V ' girl is my gralldlllotller and the fire was the Chicago fire. J , , 4 .j 9 'V .Y Y f I Y 1 Y ' x U .' S 1 ' ' 1 v C v v . n v 'Y n . V v. 9 Y , 4. U g . - D . . U c g . D Y. 'F ,in u . 5 4 a 4 - V ' A 1 Q x " vs 'Y . .. l ,S . . .. ' V . Y ' ' . , . . . .. l , x ' x l ' I F v V x n U I Y . x g i ,un v v X - w u p 4 4 4 n I D , C. . V . i . .Q V . V V V. . ' I l T I - A Q - , -4 NIOR JOURN 111 X 11 drill T911 11114111 I' Q 1 1 F1 4-14 4 -- IIIUQ I' Illl 'N 0I'I'UIII :IN N It F1 IN UII I IIII4 IPFIII IIIU tdll Xl .1 X It 41r111 4 Q' d I Q I Ir II, I .14 I1 11.1rt1 II.1r-I1111.1II4111 4 Nl I111r11 411141 fur 1114 llrl I1 4111 II 1 - 4 4f1r - 18 4141 4111 IIC YN 4f1rl- 51.11 I1411114 i41r Lake I'41r4-I 1114- Port NI1er14I.111 141 I14 .1r II14 Ing gun 4r1.111 HIIII 414 HIIII 444 14414111 dIIlI VIIIII ldIlIdlll- U II 14111 -.11 Ra 1 ll XIdI'III3 IXFII1 111.1414 IIIYHIIIQ III 411 114141114 1.1 114 1,411 Iylllllt r I41r .1 I 114 11 41 I1 4 r 5P6ElIIPN .1114I r41-e- 'I4.1 111 South l41u11f'v lor 59IIl0I" .1114I I 4f1r - IdNr' 1 1r Il' 4.1 - .1 III III' 1 .1 1 111111 IIIH .11 1 IN IIdI4d 1141r C 41 4 4f114 - -- Ft 111. 41111114 r Iir4141I1i14 III 14141 1 4 4 1 1.11 . 4 I4 1111111 14 - -- r ll 4111 .1 4 I1 r14 .111 41 -f I .1r 11r- 14' dX 41 . . V Y . l.11r11. 1 .11141 . 4 '11141r . 4 4 114111 I Ir FILIIIIN 4 VIII" 41 l'.l1 411 1 . 4 1. I 4 . 4 1 II4141 Xrpef from the Maalemx ln fha Ye ptr Xloue about the liepuhlnan partx laller meetmff Senior haw- tllllllfl' mlth Xll Trelnaln Parts tomorrow Illfflll Speual llllllltl' tonwht NUYI NIB! R Spooln llolloxs walk Nla queraale Nl prmts ws on a prlle first Nlffhter- to It a let tlon bonfire Roo-eu It and I lue made HIJPCI hes l lee tlon Returns parts what A the uit ol taunff up Iunlor Clas hafi flmner mth Xllw Tre mam bports Dance ln the tnm L F X Jlu other mee men AITTIIKIICC Dax Terrlhle mind storm The beautllul oak on haek campufs ftll There Hoes the plne on front campus Xt last the Pre-h Sopll hawe rlmner with Nh-5 Tremam Dann flub trx out proffram o lucaffo for Luft V nth l at lt r . 1' auff ' a .a " usse sv' e 1-valllatlon font:-.' . Nlr. are u r re r 'orms lllalflt' trick: for us. liarhours n aka "rfm'1 to tht Spanisl fveryone Q ttinff ewite on-r . Roost - ve t 4' llllan 'sffixirlfn 4-1-ivul zur flo .' to .eniors Hot the ir rinffx. fhoir rrar liter oisters Haw two erazy 1' NJ. . uxt anotlu r day for follins to lfet a p lone ea . lJliCliNIHIiR Hr. SllIlIIlt'l Crefuffee from Vienna? Spoke ln Chapel. Lyric anfl Dralnatie Club in Parlors." -.-Q 1.2 ll r ffnldr I f llrl ll :dx vr.14 U44 "noxu 4 N dllllff at V4 t .1 Hur r 4lllnl lr4-4414 lldrll 1llUlIUll 'UQ 4 4 too lblll 4 Tl I 4onu ff 4 4 lll4 morn: ff IFINI lar x 44 4 I dS UAINU 1fu4- - I1 Sdr dl' UFN Nlll ' Nl 1 Olll ll' ll d H H FN it N N d 5 4r 41 la 1 4 dllif I u I mrtx nano .1-N fd 44 4 d lo-ln1f4dr4 4orr14 or- 4 10 11 414 4 ouff mul IXNL NRI IIUIIIIHX s Strawsberrx 144' lI't'alll lrom Luz Swed- pdrtx Ullifd QNNUIIN Oll fll'll! f III 10l'I'I1 U ' lllllN - I 0llHt lll1"t'llIlU to plan Lu Nt r dll! lrvllewa IFIPN C .imera Lluh llltf'llIli" Semor- beat IIIIIOTN at xol 4 x ra nor- 4.111 'fo lo I u x rt -N IIIN re4tlon or 41411 lx dlltl 1r4 l,I'l Slxdlllllf alt4r 4lmn4r I44 max ssomlerlul cllIlN or 4l4rl ll44 ka I Mann ol4l I1 x Ill d rl Ili IP ' 4 I' H Ill N llll 'Mir X I x un 4 N r CIIIQ ouu kr A I pq lnrru ,loin Conm-il 4-2, 4 lllf'4'l'llj,. fl F llblf 'ln I ' ' . -l. -.'l1' ' P ' Fs I"rk. ink '4 ' 'Ax 4 l rl u "Rig, l-It r." llall' Ill- rvllool lx rllllll. g lajw. Ch 'st naw is ' 'url Yill'g-in - 'url CII mas " lr 'ul 'l'.. IJ ' lx I, N4'll'- Siu! ' l lor "I" l lf g,4-r. 'rj lin-I. VV l- l' l Ch-I -l .'4- i4'4-. lll-- Club l4xa4l.'u.' in 1"rUl .'in,in, al ll14- 'll-. ll' -- ll I 5' D. IV' Cl' t-'. Ulf- Clulr up lr4-l'or4- lwsn I. " :ls in ll14- - 'l 'l'l1-n -flu ' xl l Pl s. fSl4-epy day. First 4lay back al'l4-r the C ,4 .' I '1 ' 'I r. l'a' ' vs. day girl: in volley lall. ll 'D ' IW ' I l' . ' ' P. Q ' .T ' .I F ' lg I-Il. .lu1' 5 " Z, I l '4-rf ll fl -' l' lf' - l I IJ' F' - 'll. lfx' VI' 1 - -ll '--s"l'ng. I Su ll llall. llol lor L' I44- V- -la. lflililil XIII Cm I . lllt'4'llIlz1. l"ir4- llrill. l'l'ny In 4 lu4-. lin -la,-. Iiil' gg ' lt . lril lo llul 4-r. Xlu I-4l .'4- xi4'4' IM I5 ' wrlll I1l'Q'l'I:1'Ill' lIllQl,l ll'44l -I4-ll lllllt' ul llnlu-r. Suu I ni 1 1 I dlllllll d I I ll I dl N d P Il' rx omf x1r1 I 1or1' IIGXI 1 oar .1 ll ll r rroffra n Url final 1 ann XI XRLH 1 QUIK 1 fo I11 tur1- man n1r Nur: ln-f nom mam 1n ox In Tl -1 lt ldlllb on ldY1 Nlll Nl Ju-I walknlff .around an di nn 1 111 ldrlor- lJr1-- r1h1.1r2..1l lllll -1- Nwhtlnffale and the rf-st of t lt I IIIIICHC' brofrram 56111013 -klppe-11 Parlors and It was loo had X L XIIQQ Har our Xunt Wars and Qt Pat Ce-I1-hr.1l1 In U1-tl11r f,ol1l1-St dax ln Near- wrxbodx pdllxllll' dnt et out S II 1-arlx XPQII. ill m1-r has a lrirtlulay party. iss 'l'l'lllHill back from Va ifornia. Sun- llllrllt 1l. , unior rom a su1'1'1ss. 'u 1- 1l11'ora io: s musival no 1-s. ay Warlon l'1'2-HIS INN try lo us. sonu- o ' i h1-r own. Cary s1-rwi1-1. 'I' st1-r1gg lunt. from 1-1 1' lllrl' 1. 'orsam-s. fosorry. '11 na. '1 - 5 1 yo l -1 1 .'1 1- 0lII'.'1 v1 s as ot 11-rs S1-1-uf in 1'o r. '11-n Nt sw' 1. . Sw 11 1- ' o 11- 11'k. -1-' 1' lr'.' - -r "ln - 9 mr 1os1- t I3 ra 1-. t 11-r1-'J' Jri ff '1-flix' a tl11- -X1'a11- ly. V . a o ' us 1'an sv - "The lli1-ta or." BJ. '12. 'vb N ax lm 1 Y JUNE IN ANTICIPATI No Nlas ueen for us untll 'Nlax 78th' Senior Prom We we been wanting for thus flax to wuar our new formalc llappx Bnrthdas to Musa Tremam Cake for all Barn Dame bwmg xour left hand laclx and all promenade A trlp to See the Ballet Hume You ll hke the clanee New Yorker X tea and a lecture and the Seemv l xe do all for tht Xlumnae Aswan ld tmn Saw up tour pep lor the bw das lll White Yea Yellow Helen llaxes ln Twelfth Night 1 oultl she fool sou j X Gpeual frlend of ourc. 'Hrs Frank llnxon at seepers The Puppet Plax at last' Blue rnhhona for the wnmeri at our hunt slum Dnl xou guess right' The Uueen ns ' Chu ken salad samlwnhe- for the bemor Preps and the plasers at NINQ Tremaln s tea lfraeluates make Qpeethes lanvh and weep at Senior lhnner Ontslonr M spers Lf arn xour poem-. almut nature We are ln for lt now l Xkklbl llms we II the x all plaual and -an ast 1 Id nl l' af' ralwlnff LADllllIlt'lNf'lllt'llI Lum ln on speethu anal prm- ur ffuut -pzaker lr- Inhn 'S lirueksnnt Nanu Q anal Xlarx lim h - mutlnr n ast 1 ante for tht I ass u aualaurtatf M-pen 1 -ax Roman- I7 Ulll D dllll 1 IN lllllNldIl1t DU' dl t I PU d l N HHN Ht vt! M A W 0 N .l n' f 3 n' Q ' , I' 1. . 8 ' ' ' , ' Y , " . 9 . . N .' D- - . ,W . . .i l4 A- ' "Q ' U C' " g- 1 1 A - I6 .N '- i' ' 'U pf '. " ' 1 . 'Y IT ' " ' 1" ." QI G I' ? I8 ,- t " ' .. . . ' " . ' ' L 23 '-- ' .3 . 28 ' .' .N '. 1 ' ..,....... t le' . 5 3l llorsebaek trip with a sumptuous pienie feast. ' ' .l ' . ' .'. ' b . ' ' K . f, - V, .D . .- . . A. gg T If s -I 'I A . 'l' - ' . ' - P - X '. .1 - - 0 , .Q -at , X 'l'l - l' .' l' ' - Il' f'-ll! ' 8 IS' ' -' - - .' W - ' ' 5 L. 0 "P I ' I' ' J ' the lc I P 'Ele 7-tll - lill ln' s. 1 t laxtl 1' l- l -. MAY DAY 1941 Tlll- DAY W ILL SHARSPP Rl W P NT T0 Wlll Shakspere .lohn Shalxspere 'Nlars Shaltspere Thomas Hunt tl Uheron liohm f oodfellow f urlo f luef Plas er l'lrst Plax er betond Plaxer Porter lx? NILW ORTII IXATHARINE Loma Cast e st hool masterj lllcln Carpenter Loretta Schultz 'llurx Bertolero Bonnie Pick llm Donaldson I sabelle W elch Berncllx n ,Ionf s l lffllfllll french Natalie Schaus ,Ioan Allen 4111111 Borst ueen l'hzabeth and her Court Ylllavers rushes hunters 'Nlorrls danters season falrles and four wmds wood sprltes The plax takes plaee m Lnvland durm the xear lln and deplcts the festne hfe of Wlll Qhakespere s earlx xouth There IS a prologue also an epnlovue of dance pantomlmes m whlch sprites of the seasons and woods alonv wlth Tltanla Oberon and Rohm boodfellow take part The first eplsode shows Will Shakspere begffmg hls father and mother and sthoolmaster to let lum go to the festnal at lxemlworth to see l ueen la h7aheth Thex finallw affree to let lum go ln the sec ond episode Will I5 on has was and m the woods he meets various groups of rustus and plaxers who are omv to the festn al too Rohm f oodfellow has been havm hls fun teasm the people but finallx Wall vets the hest of lum and glves lum a ood blow for which Rohm must bestow on Wnll a favor The next scene I9 the pa eant of the f ueen s arrlval at lxemlworth wnth countrs dances and the porter s weleommv speeeh l lsode four dlscloses Oberon fltama and Rohm trxmff to decade what favor to confer upon W all hakspere When Wlll comes hack throuvh the woods on the wax home the falnes put lum to sleep dance around lum and gne hum Ulfts of all the quahtles that wlll make hum a Ureat poet The last eplsode IQ agam a pageant showmv W ull s return and welcome home !::'B td fl - 4 A . . '. 4. bv Q . , , I ' .,., -. l 1 v A ...... I I ln. , ...,. , W , 1 Q , . U ., , Q, l , L l q n x A ' A W A. . tu K V . . . . U -..1 . A ., . ,. , Y 4 Y V r: rr . V v. . . . tl . s 7 -Y L .. U . . t ' lt l lf l. ' ' . f ' . ' . . 'I ' . ' ff ' . " . . ' I ' . ' fr '. .' ff ' 5' ,F . . . U. . ' .. ' . . Y . 'T Y. ' ' .N ,D . r- U 9 - i ' 1 - . . tl' . V . . . . . .J . 1 - - . I lk V C 1 a ' n Q Q L , . . .A U .H v- Q C . n L, l L t p u n - B l - 5 T - 1 L i f ' l . A wg , I, A . AQ I l ' V l rim Q -, A , ' Q gs: lf T LAST WILL AND TESTAMENT OF THE GRADUATING CLASS OF 1941 1 1 1 ll 1r.11 11.1 11' 1 1' . 1' ,111 11 1111 111111 . I11 1 1 ' " 1 1 1 I11 1 1 1 I 1 . I I1 . I1 . 1 1 1'11111 111 1 ..1r11111r I 1 ll 11 MI 1 .11I1.111 1' - ld 11r 111rr1111r 1' 1 11111 I1111 -'11111 . .11 1r.1111 4 lm IM 1 I I lilr I 1 1 4 rl 4. 4 I N I 1 1ll.l r I r 4 r 1.1r.1 1 . 1 111 N - - 1. - 1 1' .1 1rlI1.1 hi 1 - 1 1 1111111x1 llll Ill . . .11 1 1. .1rr111 1 11111 11 rf' 1 .111 ll r .1 .11 .11111 1 v1.11 ll Ndlli 1 F1 1 .1-1 1 1- 1rI11 IX111II11r .11 r . . QII I1 ll 11r1'r.-1 .1111 I1 1 1 11 .1r . 1 r.1111 1 Idr f It rx 1.11 1'1 1. 1 IIII 1 .1 11111 Illf' . Q1 r DIII' 11r11 1 r111.111 1. 1 ll 11111 ll r 1 - . 1 A lr11n.11 1 r IN 1 -111111' .1111 ll 1111r. 11111 11 ,1111 r11 Pd ll -- Illf' ll 1 - ll 1 1111 . ll Nl 1.1m 11r IldlII1 .111111111l 1 slll 11r .11111 1.111- ll r 11.1 11 r11 Ib I 1 IIIIH d4 ll 11111 11r11 I111111 1'11 .1r 11111 I11 11r1'1 1.1111 A If r 1 .11 lll 1 II r1111 1'1 - 11.11 .11- I .111 .1 11 r111111111-I111.1r11r- .1111 1111 111 I'dI1 I1 .111 I4 r 1 .1 1 1 rr .1 1' .1 11 1 1 - 1'- 11.11111 uw 11 11 .1 v1 I r 11r1- dl 11r1I I1.111- It r .111 '1 111 '111-1 1 .1 I1 I .1r111 ll 1r 1.111I1 XdllII .1111I -111 IX II11 1r111 'N .1r1 5d1II'N I1.111- I11r v111I1 IIIIIN Ill N1111II1 H1111I I11 B.1rI1ar.1 I11111 1 1 1 1 N r.11 1 111 1 ' 1 1' .11 1 1111 1.111 - .1 I11 .1 I 1111I1 I11 1 1 .1 - .111 1 r1.1111111n1l1111111 111 .11111 111 1111 ll 1 1 1 ll -111'. 1r1I111 . FX . Id fr Pl 1.11 1 1111 111 .1111 1111111 11111 .1r1.1r.1 'NI1I.1111'1 111 1 .111 - ll r IIIIINI r-.1I11111.1 1111 1 IIII 11' r ll . 1 lll lllll Il A 1111 11 11111 Il 11 ll lI11.1ll11 11 11 1 1 ll 1 l1I1I1 1 1 I.1fI' 1 11r111l1 PIII llrl I ll rl V ll' YQ .1111 Hr111I. 1n1I 1.1111 11r . 111111 11 111 . . r 1.1r.1 11111 1 1 r . 1 FI . I11 1 II 1 1 11111 ' 1 1 11.1 11I11 H11I11 1.111 r 1 -1 I1I-I1r1 Ill 11r11 1.1m I1.111 .1r1.1r.1 .111 1111.1 1 1.111 . 1.1 .1 1.1 1' 11 IDIII I IIII ll 1 r -11rr1111I1r 1 . 1' Il 11 1r1 1.1111 1 III 'I 1 I1 51.1 IIFIII 1 11r1.1 .1r1 1.111 1' . . 111 . 1 1 - III 11 r11'1 1 11 1 4' rll 1 1 11 U11 Ill' .l I 11r1 r111 111 1rI11.111 .1 1 1' . 1 111 Ill. A I I 1 lil I I I I 111 1 1111111 1 IK -. II11- I1111-1' I ,g ' I 'li 1, -I.1--11f l'III. lI11111,I1 I'11'I.i11, 'I1'l'Il a111I in 111-1-11 11f I' 11I II111n r. I11 II1if I - 'III Il'l I 1I111 1 I11 1111-I1-riI1 111r 1111z1,i11'1r1 'IIIII Nllll Ir1 1111--1'--' IIN, 11 ' I1-1-I -IIT' lIl.lI in 1-1111Ni1I1-rz1Ii1111 11f II11'ir IIIIG' 'III - r1'A111-1-I11iIII11-p'1i1Il11 I 'Ill. ,I '11 - IJ111 I-.111'f I11 -1111-f1111rI11111rA11f, I.. IIIIINIVPIP I11 XIi-- H' I . I 'I Il - PIII' 'lI1.I.1-- ' 111111-11flI1iN ,III .11 II - I I - ' 'I ,irI1 II -ll.- mf Iir,' 'z I"r1'111-I1I1-'111-FI11-ra1I1II1l1 I11 IlllIlI I11,I' 'I1i1- I' ' -rl. H1-II1 II111'I1r'1111- I"111'-41 f- i111'I11-5 11f I1 -r I1 II111'N- I11 NII1-I11 I111r11-1111-r I11 :11I1I I11 I11-r NI I11 -A-. IQ11 'FII fN1r 1 I1--11 -1 I1 -r IIIVI ' I11 I11-1 - I11 I11' 1-r-1111II11'lI1- 'IIIN. II11 I ' ' I11 1'I1 I1"11 -5 I11-r YI ' -1' I11 II11' I111111-r i11g11-r I111-I'1r111II1111'I1 I1i11,I1'lI1+. NI: ' -IIA Il'il!l'. I11'r U1 neg" f111iI- I11.. .D M II I. 1XI'I-1I11-1--11k-111-I .II1-11111-1-11iII lI'If. II' '- I-10 .I - , I-' -,I-I-1-I1-I".'-1I 'rl I'5l1Ix.If':.I11-'III SIL Q ' - I1-- 1-A I11- I111g1-r11'1iI5 I11 'lllflllll' 11I111 111111I1I III11' I11 I - gII - I - , '1. I . III' -1- IQI11 1-r I'li1l'NI XI' 1.I'1ll"- I' '1 - 1 I- I11 I- .I -'1 IxIi11, 'r I--111-P I1 'r F1 I II1'111I fI1I1' I11 'Ilf flrl I' , IlI1i1--1 ll j1II1- I ,. II '. Il - ' I"11 -s I -r 1 I - I' 111. Ii111'Ia I11 '11I1I I1 Nlis ' I - '-ll-5. I'a1I IXI1-i11s1-I1111iI I'dNl'P I11- I1 1-1f.' ' ,' Ia I "1I' fl' - - K I' I XII .'.' II: ,I 1 'f I - Illl'-IIDI II' I1II1'1I ' 'II " I - - - -' s. .IIIIID .' I -I' I-' 'JI - 'ILI 'NI11"III Ilins. Wil II'l' . 'NI '-Is II, f' . .I1-u ,-I--'-qI- ListI-l11"I',-.111.I'1II'.'l1-'1I'lIII11- - " .' 'I-J. I"r' " - I11 I ' -' "s I - I11,-Ilv'I11f11l11r1-I"- 1' II-II ,irIs. Ifliz- I 'III I'IiI1I I1'a '1-s I11'r 11-II1111 .I111'I1i11,.' I11 II11- 1 " I-,.'. l.1'I.S I1 1 - III' I II11-1 llll- 1111. Il II' If -' -:I - ' 1,-I'sI'.-,I--11I'-1' I' -1- . ICIizz1I11-II1 S1111-I I1-.111-s I11 II11- i111'11mi11g S1-11i11rs II11-ir aI1iIil1 I11 l11-rs11.11l1- g11IIiI1I1' 11111I1-r1-I.1ss1111-11 that 11il ia sl11r1-1I in I- " s' :IIIA -I 1. I- h' '- U' -- ' -- .' - ' ' ' 'I -' 'k-. K1--1 1 :I 'lgl I Ii -.11111 1I1111'I Zig,-'.a1,f .I1--1 Ifar I1 '. I-' -sI11-r51-11-1111'1'I111-I. Il'Il'llIIIlIlI' 1-' Il- - II 1 - U' -arlw. 1Ii-1-II11I1.1r1 I1-L11 -- I11-rl11--1-I11- -' 1I-' -- ' I- " 1 ' I 1111' I 'an s III. II -. ,'1r. 'NI1 A- 121' I1-'111'sI11'r l1-I1-I1I111111- --II1 1 Il II11- 'I -' I- Y ' I l gI1 -ful. II' I' ' ,II' I-' -, I ' - - ' 'I iII1'I' ' l11,Iun'l FYI, 1,I1u1'. I'1' I11 11 il will I11-I11 ,I'lll'I I1111I Ll ,1I1' 1.1 1- f1I I'IT'- I11' 'AIIS. H1-I - .I 111-A I-a1'1's III - ral i III1 1 III111I1i1-I1-I11-1-11111 ' -A I1 -r VN 1rI1 l11II11- I"I'1IIIII 'I"1I,I'1S s - . NI'-A I. - '.-11'- I1l1 I -s411r'I 'I ' 111-11 I1i1,I1 II ', V -ur. N1 -h - A ' I-- - I - 1-11-11 1Iif1111-ili1111 I11 'Ill' - I 1"111'l 1'111111l I11 I1-11. II-1 I ' ' .I ' I':Ilg,Il' I-1111-s I11' 1I'111 -1- 1' -'1 -IIIN I11 IIII' 1-1 I'lIl.. N11 I' 1, I1i1111-1I. Ill lIl'lIgj ,' i111'1I. II--. '. ' I-' -fI11- 111i.'- 1 ' 'I11. ,I11I H I' -' -P I11-r 1I1-1-11 111i1-1- I11 II- I- ' Nl' -I 1I1I. I'-rI' f. if II'1rI ' r' "1 I-l ,1-I I11'r Ill'ilII 11I 11f II11- 1-I Is. FI11- 1-an 1: -I I11'r 111i1'1- 1111. .I1-1 1111- II1-111II - .' - - - I1 -'xI'lI',fn SIA - -l I11'rIiII1- f"II1 II Iil ' l1'1 I'I .'I ' I11- ' I11-r." I'I '- H1-1 I I -' -5 I11'r flri11,l11'111111111- 11I111 1-'111 lic- II11- I11 I. I,llII? I.z1rf1'11I1-'111'-I11'r11111111I11riI1 111II1 I,a1I11- I"11r--I 11'111I1'1111 I11 1111111111- 11I111 1-'1r1- I11 I11111' il. I.1 -I' Tlll 1111 III1- ',I1! II1-I11 IIi1'1- I-.1 -- I11-r -111-1'1'A- ill 1 i1111i11, II11- Il111111111-111-1-1111-11I ll 421- f1r "'I'I11- Ii1'Nl II1111-1'I.1-1-11'r" I I'1-,gb NI I1'1'I . I'.1I!' 111 'i11f11 1 .llll f1-1- lIl1'I4z11'llIl1. FII' -Y - IlI1" -1111 11iIIQ I1 -r rin, I11 illlf 11111I1'r1-I11--111-11111I11111111I1I I11' -ali-II1-1I111II1j11Nl 11- 'llI. IQII1--I II1-II1-r11.111 I1-'111-- I1 -r Ill Il'IlV'IllIl'IlI'I' I11 lI11-i11-1-11a1r11I1I1- I"I'l'NIlIll'lll-S I I1 PIII PTI' IQI11-N. 'I'III-Q1Q11SS11I-'I'1II. 11 1---1--: H1-11 11111. 'I'111. XX 11. 1 iq. ull! S ,ill xlllllllll Xlillln'i'1111 llDlll1ll1'Il lln- N " n ' -1 - 1- X g' ming. guul fu,gnml-111n1'1'1m I LOVE I 11111 111 l11I1 beneath 1111 ar- X1111 111 .1r the 1111n11 of I1.1- 11111 Idl' T11 walk dl0llU .11 a lav 'mv rate T , I rf- l1e I1h11 I1h11r11- 1111111111-1 that 111111 at 11111111 Im IIII Im IIIIIIII I0 Itare or IIIIIII W hen 11111 lllYl 111 a11 hrxt 111111 1111 lr lIf'l It IIII I mplre ,Ian or III? IIIIIUIHII IIHIIII The I111111fe111 111111r 111 Xpplex 1lr1e1l The -1111 ll 11f hax 11n .1 1111111nhffht r1111 V ll F1 1111 111l11r11lw.1111r- .1 dIlNNt .1--.1 1 .11 11.1 .1 111 r1 f .1111l ll"d1 1 1- .1111 PII 111.1r1- 11111 dllll 111.11 lx I II, 1 111111 1 ll1l'llll' 111.1 - 111 F1 11111 MII II, I rIdIII I AIIII ,I 1 11 11 1111 111r-1 s111N N111111 - I , dr II II III, mon, III I 1 Ill 1 1.111 1r11x1r ll lx drtlll III., I II ., I , 1 IIIIN 11111 1 1111I1.11111111 1 lt 1.11 QY1 11 111111111 ,III,, I II IU, ,II ,III II I 11111 111 11 - 11 ll .111 1.11 1111 1 1 11 11.1111r.11 -an1 .1111 ll'-lldl w.1x W1 11.1 11 111 I 1 Xl.11 131111.11111-1111 GADGETS 111 re .1r1 -111111 11.1111-ek 111 1 1 rrx Ft 1111 1 UlKt'll 111 0211 U11 ' W1 rx 4 111111 11r .1 1.1rt V1 1111 l11r .1 N1.1r1 ll 1.111 ll 1 111 .1 w 11111 1111 11.11f1r11 1ff1r .1 cl -11r.1N 1111 111 11 lN rx 1 lllll'-1l1 .11 111111 l11I1111 .11 x1111r 1l1r11.11 Ur .1 N1 ll l11.111111 I11111111r wl111l lN1lI'dlll -11111e 1111l1- 11r -111111 r111 1.11 Yillll .1 111111 Ill I111r-1111 11r .1lI INIJQN 11 1111 1'11r f1d1l11rN 11r llll rlNt .1 1111111 1.1 .1111 .11r 11111 Slll .-Q "" e 'tam '22 39 ill .1 l, l .1 '1 I , '- 1 -- ' -11 .1 F 'V ' ' I 1' s -' s. " x 1 ' ' 1 If - . . , ' , , ' I 1- , 1- Y ' . ' . ' . ' . . 2' ' 1 1' .T E' ' I -. . 1 I-I II I - . I- I I , I .. V . I- .. v I.. .. , V. .I..II.I- .II s1'1l1-5 'lls ' 1111 1 - 'llI,' ' '11 Y tl 71' ' I' allsl , ' I I' ' - ll'1111lI lw1-r1- free 1111 lll's1 111 11,1 I, 'key e -I WI. . . .. I-. , II, IlIl1' 1 lll'll 1 I 1 .' - 151-. 5 1151. I'I I-I. I .I II' I I- - III II-I..- l' "I, " 1' ' Il lv ' 'Nl 5111" I, 1 - llllIlg.' 1 l11x1- 1 1.1012 VI' .1 "1 ' 1-'f I- 111', 1-11.11,-11. 1.11. Will 11 -t pt Il 11-' 11 - 1111. 11111 si111'1- 1-Ill 1111111111 111 1111- 11111111 1111-' 1 l'll ll2:l '- 111 wait till 1l1a1 'Y1'll fr1-st T11 1111 1111- 1hi11,,.' that l l11v1- 10.111 'I ' I 713 A - 'I I," F 12,-sl U '-If I I II I. ., II . I. , IgII,. SI , 1 I. ..II'.'.I 'K 1',,- . ' l,'1'll.'. ' .'1-al. Ur 1 ' ' ' l'.'1 1111 .'1I 11111 l'1'1'l. A II ' .p .1 . -1' '1. 1' ' I 1 I s. 1" -' -1'l' " 'S '11 l1.l'. 'l , F 1 1 5. 9' , ' 5-so ,QI -V - Is I- 'II-II . 5 "'k Q .- r 1 a CSI. IBI, .III If I g g , QQ, :I J r I 2 'X fl " "4"-1 Lf 1' vmmw I' 1 1 FUNNY F ISR XINS ls XIUNI H Don I xou han to vo to Ntudx all No I ln out Uh sou plutoe rat IIJIOSX NC II NBII S Xt her table one exenmv Nllss 'Iremaln tolel tIle stors of the httle mrl w ho ded not want to fro to bed ln the dark who sand Nlother don t xou know I m allerffle to rfhosts' Une of the oIeI UITIS sand Iwhat remmda me ol If Dunn last xear who sand she was anaemle to mlee Iiosemarx York to Nllss Harbour at Iuneh eon W hat ls a person who ean speak mane Ianvuaffe s' kIllIll1If'Xl!'0lli' egffx NI to Nllss Iiurbanek spea mv IH ands ln the arlbbe an, I xou want to ff to a hot plaee go to Ilades IIIAIIII Nllss Ibfort speakuw of examde W ell I smelled lt but I we nexer been kllled be lt IIr1vht stue Clit see thee we sent a new ambassador to Iyreat Iirntaln ers Iirlvht stue ent V hat ehd thee eIo with the old one r Nlorte nse n alte r e Xpldllllllff adwer na e auses as s or a sentence usuw ln order t lal I dldn order that dun r Ulli XI l NINXI I Oren returned lrom NN heaton ls asked I1ow she hkes Ilr I ark nt lllNldSll1dIIX she re phe s Uh he s wonder 1 e s tu real fivureheae o the w 10 e se hool iv ERRIES Iranee- bnx der XIdUlIll'P tells of her dauvhte r aired mne X other well Nou be hunv when I fret mar rled' IX ses I expeet N0 We-II exen If sou ure old anel wobble I want sou at ms weddmff Xprl I'lrst ettx ha had a onv hare sprmv Wdldlltlll fomes Nlondax Ill0l'IllIlU' and Beth deende she SIIHPIX ean tvoto se hool She sleeps untll noon then rushes oxer to be ln tune or afternoon elasses Fl Iool Se loo e oesn t reopen untll Iue sdax lere s Iunmx ' Uh n dralted T at s w If re a our next hus rand are eauv1t Ill the era Le petit nuave was the name ol Iierrx Lou hetle I'reneh store bhe tranelated lt as the nakeel Iltlle fflrl Nllsb Barbour Iwranslate prendre en U e P Une of the brlffht student ease another brlffht student o ake a slu ff PI' f he mlstrx student I eale uun hxdroxlde t le hme thex use ln Ilaxoruw' Nllss Iiurbanek Iiarbara what ls a eonsul' Ii eL I xou mean the lusbane I quee n a eonsole She Ilo sou know anxone at Yale ' Replx I sorta know nn brother ,ms lerv to lss Iiarrour spea mer o IIUI NR the South kIIl4'I'lldll llldlfdllllt I ow ean we read tlus It hasn t ans soear ularx ai.. H 4 Vim El ' ' . pd N 3121, Q.:- i 'IKX25 "9 W 2' Q. , ..-- wg, j 3 Y- to If 0 4.1 ' . . K' If .. U' . A. ' ' - ' 1 P ' ' b H' , 1- rr ' ' ' I nn f Y ' ss ' - ' W I I . U C. 5 - .' . V I . . ' C I 'L-A. ' . ' , .I -. .- L . h C I I . . C n f -:- 5 I 1 - I5 'I l,..' In U . ' V , - ' Kp 'I " I .' 'I I 'I I I A 'A I . N 'I I A I - WI . ' I '. . he-'S bee- ' ' . P U " " NLC.: h 'I - - 'II " .'I' s : " I ' - I ' It. P' C. . V .3 k' C ol' C -4 - '- .'I . ff -' In . ro 1 w 'F ' x I ' - A r s if fr -. A . F .. X A . h U. . ':.i " . 5 n ' " U 'I ' ' u . H I I. iiwe ,M 1 fQff"'i ' . h I ' ' ' ' rip e.' " I , ' .' - s: WI' t' '- Q 'l- ? 5 I : "I .' . ' ' Q ' .. K- C Y U -I ' G- U I 'P .' f : "To eateh the I . e: Vw-ml' I ' . ' :ri J-.H 'f I ' 'J 5 : H s " " " ' I XI -kvf. ' ' " he ' I"l ' . ' ' ' IIJQ. " ' ' - ' ' le . NI ' : "Ile . f' - I .' ' I el' a .' , " .' . " '. II. I" :I C NIT: ' I . Q -'k' D I' lil Ill. II I - -' - ' I I' - 'I I U I ' ' 1 " ' ' " I - sa P -Q ' I 6' ' ' " ' 6' 9' me Q , ' - fx - - I0 ' 1' :-'SVMI 9' '--I ,r. N 5' D' , A' A, If 1 QE. .L'xX figs?-iaes -J 5. it X vi . 5 ' fi J 'M' 'A 2 ' , ' - Q 'elf I ,ga .' 4 I fax ' f ' x A 1 'F D ...,,,. 1 .' L fe. J. A L gf Z I :..- -f , 4,5 'l'Ill-Q SUNG Ol" 'l'III'l SIIIRT O plaid shirts are- glad shirts l'm sure ww all agrvv lint plaid shirts arf- mad skirts Win-n rt-avhing lo tht- km-c-. 0 plaid shirts are' glad skirts 'llo whit-I1 me- all agrm- nt plaid s lirts wit 1 p aic s lirts rinff san spurts lrom nn f p aid slnrts are lad s urls ni sun xou su affru or plaid shirts aren t fflad s urls XX he n worn hx all that he HRH IIT S XHNI S Vt hat s an 0plOIll0lI'lSl ' l don t knows lsn t lt some kind of bird' lsn t an dIllll0lOUN a vroup of pouns, or some tlnnff like that' l thonvht it was the tratmg hatlt ol xonr an uslrx ss nonison it xo mount lhcnns ma Q ups as Saturdax sports' SENIO xx Hum ionu Iirx :uni Hum Bum Hum Num linoi-it mi lon Hi innui lust KRINIIU uunxt x I x totuiu :mum lv v it s ni-x i-ixxr bronx I- R SONGS UNI 1 nan 1 o 1 4 1 o I I 1 .irth h Pl ul: r I ll n r Xrl Non 1 If l l l l l ls' ,.-is r L. f ml-' I' I- . ' --H ,P . . if , ' A. ' I. , ' P , CI ' A. V ik.. a K - 1' L Q ff i . ll W - 'i I . i. 'TV 1 U l 'N ii H Z- -I . 1 u P -, A- . , . Y i . - Vi?-' TI -' . val ' ' u ' I - 'rtry - ., If v If k'. . U A. if hi .lrp ,. lm -'l.llllt' I-'ran-rnily I'in." tl, 1 no "I, - Lit-s." lfl. ', I'l'H "l'r:u'lirn' Nlaln-s l'c-rft-rl," ll . -'him' ' lfye' un Y ur llvairlf' .V 1 3 s " "NN ill tht- XX inl :nil thi- Hain in Y . nl llidnll lxnu M XY hal 'lillll ' ll W ns.' .A i ltX l-lin rlyxilo l,l ily xl... llr""' i Z NI-I who lt' 'li 1llllll'n lit , N ' lfNt.l.r "l'n-opla' l,ilu-'Y li." N ll ai ix I" g ui "XX " 4- in llu- ny ,IL 1 'L Q: , "l.illIn- Girl" II 1111111-31113 IQIMIIEII4. SI1I1I1.I-11 KN IQI.H1s11x XNIIII- I,1411 R ITIII-I IIl'l-I-I-HNIN lI41111N III-mln I 141- IIIIIIXRI' IIIIIIIPTII lINI'N KIIRTIII Ix11I1 Ixl 4111 I-IN Ix11x4 14 IR xl- IIIRISIRI I111-II 11111111 NI4I II 1 I1-INN1 XII-NIIII-111 l1s11I1x 'N41I1111 41111- II4I1141I4I1 111 I 4 N 4111 l119111 1 IIl'K 4 111111111 NIS imf-1111 N11 II3lI1Ir.u II1-r1:'- II1 II1-art." I-IldIIll'IIIIX '- 1111' It sdllld 1 r.11 I1 II1 1114111 4 IIAIIIFIAHIIIII' 4111 B1 dl llf II 111-4 Ml II1.I1 df XIIIIIII XII H11 dl I tl IIllIldlId 41ff N I N1 1 1m I I H.1I1x NI IIr1..ImI1IrI I'r.11 .1 SIII II I 4r r Il 114 1,1 5,1 X I1r 5.lN I111 'urrx 1 , , X 41rII1II Ill ll SIII III N11 1uN4Ix1- X11x111I 11 111111 XIINIII II f ll NIOR STAT ST NINII 1411 fr41I1I ruff INIIII' l41I111 1r1r1 I llll' Ill I 4 IN I lII41 11111114 B11 11411 B11r414 IIII 1 III I HHII1 I-Ilxln IHIU NIN41 H1101-11 Wlll Hn I4 Nw4.1rI1I1' II III rIII" IIII YSrII I' Illlll 14r 1 Kr III I1 1111 I1r1 IIIII' XII ITIIII IIXN IIIIINIIUI 1111 1-Ix 4 1141111 IRIIXNI 1111 Ixllll 1 II 11111141 I N 11 IXI11r . Rl N rIII II I I IIIIII' nv- 11- 11111-ISI 1 11 1 11111111111 ,IN-111144 vs I. IIIII 11111-11NI1I1-1-IN N41 14 1x4 III. I1I11111I 1 N II II1-' II I' 4.IIl I 11RIN I-IHIIN 41rI1 4 4 Hlldfl I I Ill I 4lIlI IIN N III I J IIIIIII IXI-I I IN .Ir r1111 II - II IIII' llllw III II rllll 1-xx Ix11N4 I-I1IIxI111 MIFIIII' I N Ill I I III ll III xl- IIN1 II 11111144 I II1 III 14111144 NI1I Il 4r 1 1 -1 INN1 XII-N 1 111 x 'N11I1I11- 1 Il II IRIN 1111111411 ll 11111 1 I I1 I II II4 Il IRI I N111-11 X11 111' 1 1 Il III I' N I'II1llI 111.1111111 1r IN4 NI- Nkk FI II 1IIr1114 N111141 I-1 II 1Nr1I1-I1 111 1111111111 r11 I1 XI I11111' . 4r Illglgll N 114Ix111-4 XX11rr1II14' II lllll M1111 I 'X III J UI! IIII' 4.1 I . 111111 r 1 IIFII 11 1 1 1 lIxIll" 11 1 IIr4 .Im1I 1 Ill' 1 r 411 ll r 1'1r II 4 Ill 11 14111111 HIIII I' I I11sr.11111 1 I-'4 'IIIIIIIIII' Il1111L111- II 414 1 1111-1 III f IIIIII 1' 1 III 1 , .1 XX FIIIIII' , .1 1 I -f NI IIxIIl ' 4lIlIlII" IIYIIIIIII III 111 IX 11 4 N 111 1 H4 1 I 1 IIIII IIIN II 411rr1 Ikf I f r 1 4 s I II LI' r I. III' IIN Il I' I 141 II1'llIlI" IIIIUN III" II'1 1111 1' Illl 1 Iv 1lIII III' I I XI KI NNIIIN 1 1 .I l41II III 1 1 111 .1I14 11 4 1r I1rrrrrrr I XIQIII 141114 II4.1r 11111 I frm 4I.11 1111r1 1 1 14.1r 1L .1 fr4 .1 I X .111 1111 1114 r I 14 IIH 1 1 ll 1 XII IlIllIIxlII 11 1.11 IIIII 1 ' I4 ' 11 1I Ir r II I 4 41111 114 4 I1I1.1rr1 I I 4I11 II 4111 I IIII4 III N N4 II 1 N11141r-'1 141r1 HI. 3 1 ' . I-1 . ' - '. 'Q 1. L 'L "II1 ,II ' I"-'I' 5 1 "X I,i1II1- II' I I- - I'llI.u I. 11 ' - -' ,,. 'I . ', L .I 1' "I II1: I " I ' III II II." ' L. , "I II A - .1 5 -4-1 I,Il1I4- r' I' 'IlI'.n I'1'r ' .EINSQ 111' "Rh 'N 1 -i114--S-N .IL ' . L1-, "I I-I Q- 7 - ,Iv I.Il1I.n I'x'r I, Nrjx "I IIu 4- IQ11-F." .I I 1 I.111 "III - ' 'I1-r1- Ify4--.U . 1 ' V. II1 1 . 4.11 .IN " " , L L L .1 "I.a I'4-1i14- I"III4- I ' N"IN1'.-T , 1 ,I a "Sy -- If II ' I 11If11 ll.-I II Q ' , U III, -I iI1 IIIfg11if4-." H II1-3"' 11:11 "XIII II.111 I .'-1 f- l."' ' -' .1 1 H I . .' QR HIII. II1w I IIu11-'I'41I'1-I l11i111I11- I 2. .I1 III S1 'I' 3 1. NII "M ILII 111 NI, I-u1I." ICI. '. 1" .' I-11-71' "SI -- 1 II .'I vs." I" . 1 IIN "I"z1I1III1II 141 I 11.M 511 .L " I-XII "I"I11- I'-1'I'I II1 . I'114-- 41 III 1-.H S E I I C S I-'II41IIl'I'l-1 IJXIIII l'I'I-1 ,V 'I I'I-I'I' I'I'IIfYI'l IIIIIQI I' ' 'IIIN Q ' . ,II-1 HILI. R11 I,I4-1 ,,. . I'II1'4'lri1' SI 'Iv Ps. , . . IIIIIIII ' F .1I11111l 51-'1l1I4- ...,,. .IIIPI for III4- IIllI'IxN 41f il. II, I I -1 I'-I . , II. ' P rrx. ..... . . . , ,IIII-I 41111 ,.,... . .III.Il1vsf I'1l,'. 11" 'IIIIII ,.... . . ,,.,, IIIII -1 se- . , .I ..,.,..... , . ... fl " F .. ,.....,.,,, Il 1'-51,-ir 'f 1-. 11 ' ' 'k. .. .... II " 1,1 141IT -HIIIII' ,'i.llI I'1II1Iu ... - ' ,. ,....... .. ,. ..III -I -III . 1 1 - " I 14-If , . .' -' ' ,, .,. . ,,,.... .... I I1 - ' 11 ' 1114-111 1I14- A 111. ,,. Ii1-- If - I9 r4--l4'I1-.111. .I II'1-J .,... IIIE -' Fill - II, ' -. II1-' 11 I'l1- ..,,.,..,. . ,I4--11-I ,Il I ZH ..... , . , Ilix I14I I 1 'I III ., , . . XY 'I' r,'II III:l- . . . . . , . ., ' Nl . I ' III. ,.. . . ' '1' ,, . . ... . .... . . .. I.1-'Ir ' 1, If 1- lI'II 14 - III 14-II If I It III . - II1-rf III-."'I4I II 4:I1I11x1-1 III4-IND .,., f 1' . . . , ,....... IL1-11'11g.1I1114-5 f11r I - ,Q IQ. .. , . I ,I II -' fr I1i111 i1a II1 ,INI-L Ii 4: .1 IIII , I'Ii4-I4I II'11-. .. ,, ...,..,. II'l'2lrIIl1j 114- 11I4- .... .. . . I ' - f'II1. II Ll lk I"RI-LNIIII II" - I 'I111 . .,N1l. -IIIIII -In I s ...... ,, II1 ' P f. '1-s .,., ..,... , . III -H I" I ,II-I ZI' II LI .' IIIII, ... . . I IIII - 1 a1I1I III11II IlI'l'I- ...... " ' 11 1f 111111 Ii, ...... If - -' - -' ki Il 1 I' I 1 , . ... . . IQI41s4-1I 4-4- -- F.. ..,,,.. 'I'zIQ ,L FI II' 11 1Iz11- .,... ,. I'llj11f11Ii1-if. ., FII .1 ' .3 fl I,.Iil,-I , I'4-1111I1- II11 ilfl' I1114- ,... .. . . IIz1-1I 1-11 ' P ....,.. III.-14113 III. 1 ' ' . 1 IILI111-D... . .'1 -II' P ....,.....,. , ' I1- IIilI'Ixir,'h.. . , .. X' -. I'ITIll'lI. IIl11I'I-'I-:RN KN IT IIII . . ..I'Q11,,Ii-I1 1' III -5 ,... . ...... '- ' ,, :A "1 N- NI -, 11- , . I"11 I -I4111-41fI'4-14-I II II: III .,.. IQ11II-11' ' I4 ..... .. , . l ' ,j 1I.'11 I 'III ..... . II1 'slIjI 11.1 il-I II1111xl1'1' III1l1i1-I .,... 54 1 - I SRIIQIII ....... . 1- -' III 11 ISIlII'l 1111ir 11f I1r1 1411 I'PI'r :II4' IIIx1'a III4- IIl'5I ....... III . II1 I I-11.111111-:'1'I1 ,I I-1' III4-1111 ..., II1-' gg I1-111 - I11-r4-I11-N 1.,,.. 341- -' F 'I' i . . . . . . . II I? Nl " 1.1. I' III . . . II I.-I .11 'If F 51-1 Q ...,. Ifz III1, .1.., . . , . . . ' I IIIII IxI1'II1f1'III1Iil II'1 NI ,.... ,I,l'lIIII1' NIIII IIIIII-I IIII1- I' 'II4' Ix 11. I 1 'IIIF III II - ' '1I41r ,.,,.. Ili. ,.z1If ,I I , L1 I ' I44-rI ,... Inf -' P I4-114-ra .. .,.,... Ia If g s1-- - 'II I- .... , . NX I ' A I 4111 1.1-1 III III 'IIII I'1" I.114 HN II'.1111I ..... I-I 11. 1'I I x ......... ,S.II.Si111, I11 I11-r 4 ll Il .1114-1- ,,.. II41 4 Iingf ,I 1 1I.x11 I, LII ..,,... 'I'11 IlIIlI'Il 11I41I44--1111 . . . ..I'11-1'11,, FIHIIIFIIIIIS ..,, . . I"lI .I IIIl,a -1 I4 -. Hx ,411-111 IIII'-II1-1-1 . . . III- .I111 .... , ..., . . .. ' A ,, I 1- ,,. ... . , .I4-4--.111. z1r1- IIIII ' IIIIQ? I-I1 I .II IL LIN ,... IIII1- 114'1111I4' I.II14II,, .,..... XI1'1-lrll, 1'1'I4'I IlI4'- , , , . II4 -1 ' 1--Illgf ,I1-1 1 1 III.I'lR ,,..,.. I"i 1- sl I' I4 ....,.. . , 'I'1s'-1'I1,, II4- I '1ir ......,. III. furyf IAS FK II,zII. . I"r -1I1'I1 'I'1111-. ,... . 1 ' 1, I - 1-4' IFIIN , . , . II4-1. 14111 IIIII II4 'II -' IN I I ' -I , IIIIIlI'I'IIl'II 111-4 11I1 -.., . . II' 'A - ,..... ...,. I I 11I III-1"" R1411-1 III11-1-I1111lI, . , ff-- '1 ..,,. . , , I1 I ,,".' ,. .,... . . l1I ' 1-11. Nl ,II.1 II IN IllII'I. , II1-' L, l'1I4I NIILII 141 4I41 . , , , X .' F, II4-1 I . . I1-- nfl. . .Il 111 S1 '1'I111111.1NI1 II'11I11l' -IU II1 '11, 11 1114-N-D 1 , .,,. 'I'r1i P !11g1-1 I111 , . , . II-11-11-11-11-1 Ill. I-11.1z1I11:'1'11 511 I'1l'3'l' II.iz1 . . I-" - -' 11111-1,1-1 -.,.. . . 'I'.11.i11, 1'- IIFI'-. . . . Ili. y'11l1! III! II J XIINII II" :III . , IIr II' 1 I'11 ,..,.. , . . IfII1111!I1,, an l'ilI', . , . . . . I4-S-11 . .' .1 ' 1 . . , . 5I1 ' 1I ' 4'rs. .. , . II' " ,j . , . . . , . . II41I- -I ,Q-I I I ll' e - r I . r aeaur eane I I I l N re Il ie lf aer Nr f iw a aa irffl . 1- .Iriaare A id an eu e . Um Niue If meer ae- rx mm IIIII I w e all md ml rlldre I rxl 1' I I F 5 I r N xe I I' e I I Illl nu um U I l ' 1 I ' f ' ' ' na e a in N 'I - ee I ACKNOWLEDGEMENTS d Ill 1 glr Q 4 l F1 N lfnee .ami e NIVIIN e . ININI COMPLIMENTS 'dll N Q K I 5 ae rl' e -- - ll. Ie 5 se .1 a lea - weret .ilae se . " "' FRIEND 4 Ill! Fd AIN ll e e le . I. I 5- I ea M l A N Illeal -Illll Ullallla Illlealeagleipll lax lX1a1lllle Nlllelleax x A-F l"I'l4lll .e'll2 lleax elea xeall Ie-,I aslle-Iliv far NIA ll'I l . neallil IIIII IIl1'dfI' llllfll' HN' l"'T mal ai ewilee- ix el -Q' 51-lealiwliv XpI'Inele-? II l,.: lla! lI.l' il ln aea I -I' 'ls. X . l"re-ne-li fe-nel, in a lleale- aflein, lor a I-lieair eal' pai -. e- Ieall writing, ai ,ei P lu le. li r,.lIl'ii' ' - ll' ' l: .lufl ull' I if u re-le-e-Ieary -lale-7 Q II l.i 'l,,. I an: X Ialale- lll'1I re-lle-e-IN - xl.. --I. we-I-illrlllllf NI'.lll1'l l - la' -:I -2 le ,l' -,I "Ui , an eail I -ll. Illlxl' ea ' ' lIlt'lll'l'iI Xlig lla - nl F I n '11,Ieae-xl-a.laii1vVeIIae- fly le-- X l..ll. Iam Alum- Ira Ilie- l.ilar'Irx I' ar Re--e-rv -- lor ll". I EU - nf' ' i- ' - I H ,-fl--I ' me Ilie-r ueaulelnl we-'ir liens Ili- sljle-s .lie- weuilel al Isse-nl--fixe-. I lliIllI'I'I' gal e-I 'lv e-xp-rie-new we rleillg ean an 5. l',g Ulu. nea. fljle-F In - e-liange-el .ea llllI4'll 'W' fl 2llI1'F- . ill -- Il e-ln. 'l'lle- le-Ile-ring ean Ilie- e-eaxe-r. 'nel Ille- lri an 'ripe-.' fal 'ml 03 we - Ile-- xi, -l lay S' 'l Kll-n l.ielelle-. - 'l'lle- .ip .' liar Ilie- lille- -mel el' 'fem I-Fe-. ar- Ilie- mark eal' ll'1rrie-IIe- lfnq- l - P. 'll. 'I..'i. Ie-al lay lfl".'1l -Ili fx -e-I. O F 'll. 'l'lle- sn- Isl I. - - -eanlrilrute-Il lay A I-Qlizf -Ill Sa -e-I. 'mel lleannie- l'iI'le. Alf. 'ml many eallie-r me- lae-r- eal' Ille- flu ' ' lilllla' l Ille- se'l aenl. l"lear-ne-e- ilrui- slrink gn - u- Ille- xie-a. eal Ilie- l'1llllIll5 in xsinle-r. Il I'lQ1 -- lil ' nel lll. Wetzel Turner CHEVROLETS AND BUICKS XI X FIRST NATIONAL BANK OF LAKE FOREST Ii IS OFFICERS f I IJIXI Xlx I-X4 N DIRECTORS xx NI HX rxx N 4 A ,HN ll H Ix ISI: I Member of Federal Deposxt Insurance Corporatlon I 4 XY' 'KI-1w:,aX,l1,1.l'wlN 4II'Ii Illlil-X"l'UIiS invitn- you In llv' Tllrl I':u'iIiIiw nt' 4 II' AXNIK I Lxxh W. III-qw I . . ln ll IJHILII' I,.S1f1c11uq1 .r,. Yi-fr-l'11 1111 III IN 1 .Lum Il. IIAI: is . . . f 1l11s1 I RAI ' 5. III-.AIJ . . . ,XwiNI:1l11 I 1 M111 lf an-:lc IJ. r'NIl'I'H . .Xfxixmnr 'l'r11 1 Hthfrn I'Hl:.l1' IJ, ,Xnwn n W . IS. NI1I1.x xnxx, In KH" iifn ll,li,NI1I.1 xx .X. Ii. IM H, Jn. IFILXN ' If H1-pm 'IIIIUN IC. I XI-1I.I.IQX firpwlcul-1 Ii14u.xluN,x .I HY IIRIFI-'l'I'H 1ir1muar1'I'. lhmrgrcx lk 1. I.. .RAI-'F'l' If, .X. lil SNHLI, W, PAV1. M1 IIJII Ii, Ilm'1,1.xN SH ,ml H1 HI-1Ii'l .l. 'l'1wl1Nr1 For A11 Good Foods Shop At COMMUNITY SERVICE Groreru and Meal Market Where Quallty Rules LAKE FOREST HIGHLAND PARK HUBBARD WOODS L F 1500 H P 4050 W1nnetka380 JOHN GRIFFITH Inc REAL ESTATE l I II IIXIX , 0 IAM. I-'o1u.El'. lm.. .lmlx Hmrfl-'l'1'H. NI.1'. l.xvmr. u-'f ,XX ROCK-ROAD Construcuon Co. B1TUM1NoUs PAVING OF ALL TYPES Streets Drives Yards Floors Tennis Courts 5915 Rogers Ave Ch1C3gO K11dare 1600 For longer tlmon most people con remember 78 yeors to be exact more tlron 500 RICl'18lI9U Del.uxe Quality Foods lwove con trnbuted to the pleosure of the Amernccm 'lable cmd now os SPRAGUE WARNER AND COMPANY l I I I I f 1 before, the Richelieu stondord ol excellence lros yet to be equalled. Comphments The L1ttle Wool Shop WAL G REE N DRUG STORES DRUGS WITH A REPUTATION 206 E Deerpath Ave LAKE FOREST ILL Phone Lake Forest 740 The F mest Complete Food Store P 1n Northern Ill1no1s JANOWITZ Fmest Foods All Phones 2700 293 E Illmols Road GARNETT S Ladles and Ch1ldren's Nl ear Lake Forest I-Ixghland Park Glencoe co MPLIMENTS A FRIEND Phones Hxghland Park 125 Lake Forest 8 Glencoe Wmnetka Enterprlse 2225 AL CYON CLEANERS 24 N Sher1dan Rd Ray Mo1end1 H1gh1and Park, Ill1no1s The Lake Forest News x Telephone Lake Forest 160 COMPLIMENTS A FRIEND l of F a I . . , - l I , I . . . I 1 - . OF " X141-H-N Irwin Hu- IllI'1lfl'l'HIl l5l'1'I'll:l'llu F . , 1 - . V, Q . Y l'..XlH. .XXII HH ll'.X : Ill'lIlT4'1l :mul 1-11gL1':1xw-qi s!:1Iimu-ry WILLIS W GRIFFIS DHU NIUHI- FOUNTAIN SERVICE Fresh Roasted Nuts X CARL CRIST BAKERY Tea Cook1es Fresh Chocolate Ecla1rs Fresh Strawberry Tarts Damsh Butter CoEee Cakes Chocolate Brown1es Telephone Lake Forest 23 720 N Western Ave LAKE FOREST ILL HELANDER S LAKE FOREST RADIO SHOP MUSICAL HEADQUARTERS Records SheetMus1c Typewnters J N rv x IIIIX LAKE FOREST JEWELRY STORE FERRY HALL JEWELRY GIFTS JEWELRY NOVELTIES Repaxr Work a Specxalty JENSEN'S BOOT SHOP Shoes and Hosiery rompt and Dependable Repaxr Servlce Lake Forest Illmols COMPLIMENTS LAKE FOREST LAUNDRY DEERPATH GARAGE ' AND SERVICE STATION 1 Chevrolet Sales and Sewxce lxl' XI In The Thmkmg Fellow Calls A Yellow Suu YELLOW CAB l- Telephone Meters Used Lake Forest 300 Day and Nlght ' Q 3 ' 'Iwi-II.El'lllJ.'l-125 1 - - , , ' s ll 11 1 ,, ' I Y P 1 'l'l'll,El'llHYli LEM Q li-ll' N. Wr:s'1'r:nx Av: ' 'E 5 l,rXl'I'I l"ORl'IS'l', . , 'OIS , , ' ' l , , ,' I Y V 77777 Y V OF i . . 1 I'umx1-'l'IJAx' AYIJ Nu.n'r .': 'lvl-1 J ' co. 1 S. IS Lvmzn, P1-op. l.A ' 1 Fon!-:s'l', ll.l.lxu1s H Puoj 3 LAK ' I'14ll'iEw'I' XII . 'feet' Y fm H 3 n - U,-- ,- Deerpoth Theatre WELLS 8a COPITHORNE COMPANY GENERAL HARDWARE Telephone O2 LAKE FOREST ILLINOIS HERMAN R JAHNKE FLORIST mul N gl mr r PARKER CO CLEANERS AND DYERS COMPLIMENTS FRIEND THE Kraft S Drug Store BEST IN DRUG STORE I MERCHANDISE THE BEST IN DRUG STORE SERVICE LAK Ii Ifl Hi IQST OF t A I I L A ' P l ' I r IAKIC lfURI'lS'I', ILLINOIS M. ':".'1 ' 3 L t H PM IYI-L l..u4rL I-'umsx t'L.' 2 I if I A IAM. I'-'PICl'.Sl, I1.l,lxw1x V E4 ALLENDALE Farm Market OffersYou THE FINEST DRESSED POULTRY TURKEYS DUCKS EGGS FARM STYLE HICKORY SMOKED HAMS AND BACON PURE PORK SAUSAGE Bu1korLmk LARD ALLENDALE FARMS Phone L1b 1217 M1lwaukee Ave 59 A Lxbertyvllle Ill . ' , HXX Pontlac Engravmg CE, Electrotype Co 'N NI 1 N N LE ADERSHIP Io wan and conststently hold a place as the recognuzed leader ol school annual prtntnng has been the record ol Rogers Prtntung Company suncetts begnnntng ID 1908 That we have durtng a pertod ol 33 years successfully produced hundreds of annuals For schools throughout the country attests our ablllty to satisfy completely the most duscrrmtnattng Year Booln Stall New Ideas coupled wtth the knowledge and experience gatned through a quarter of a century s service Insure the school whtch chooses a Rogers prunted boolc of Ideal pages From Start to Fnntsh We are proud that the stall ol Il-IL FERRV TALV9 entrusted Its prtntung to our organtzatton and we hereweth present at as an example ol our worlt ROGERS PRINTING CCDMPANY 307 309 Ftrst Street , 228 N LaSalle Street I-Ixta ,I 'lx m NIL XR-sl Yam BIlI'1'Il .' rt-I-I f'IIIt'At'b O M A I N T A I N I G I I I I . f . . I ' W I I O I I W MV DIXON, ILLINOIS CI-IICAtGO,ILLINOIS A wi". A ,I YJ X of yo AA ,'f or ,jf ,Yi 1 A CJ ff' ky A A JJ! M mwxuf- Ilwufly '7J4Jwc.2!5'UovocLcAAf nfr-fri Awntfgcw fawvfe Sifi ZZ Hfwfjiycifgfvvw wwvwaw ,LLWQZAPQ ,you ,af-cu, f?'n,f.ffQ.4 KLJ1 if fafitypogg Jvfbdf ffQ4LfL if-1-24 Lim ,mfg 444 owcoc, 72612 gL4fa,4,w-Wgnulgfd ,gtfnac W? fwiflfd Sfd ALLL!J,Z'Z 1441! Q60-LLL dp! ,akin had 4,4LL.c.v4,c,fi'a,fQz,4, 22 Affwflu, fggffffm f P1014 A jg Lfflf46'Llf-4,16 LLL34 ,Z Wm 3.19.33--7LL,ycf CQJIAJ4 5 W Jiffxe WH? AALLI all-S.- Hfra1-fi.fZ.E2:'-?:7f:'EF?',4--:A if' ,:5i52?'fSm2:1. Eli-Z'5.35.2HifiiIfffn1'5'?i5K5-:3'ff2.-5'f':QT.31Ed?'-M-X53-' 1.,L:13+Qx?-f:?f15'.5im,-,Lf 1.1-,Q...,..Q'Qfg - ..i . , ' '. .' 'I I -11' . . .- Y ' - V . V . , . nl I A I A In I - If I L n ,' X - If ' II I ' . I V ' q ' 1 ' . ' - Y ' ' 1 4 , , V ' V 1 ' ' x ' I ' V' ' ' ' ' . ' V. . l 1 V - 4 v 'IV 1, .11 1 . V ' 1 , I . . , Q K ' ' ,f , 4 1 t X , ' - N ' ,- . I fx v 'A , . I X I. X , . I ,I . J, 'I , . I I I . , I 1, , I , I V , W 1 N I . .- f' qv ,. , ,f ,..-. f I 1" ,-' fr ' . ' ' I . V f ls . jf? 0 1 iii v ,f A ' I a I ' f I ' I . H ' 1 . , ' n ' ff -' , A ,ly , --N... - .......-...-m, ,,,.IIL,3, Rf?-


Suggestions in the Ferry Hall School - Ferry Tales Yearbook (Lake Forest, IL) collection:

Ferry Hall School - Ferry Tales Yearbook (Lake Forest, IL) online yearbook collection, 1942 Edition, Page 1

1942

Ferry Hall School - Ferry Tales Yearbook (Lake Forest, IL) online yearbook collection, 1944 Edition, Page 1

1944

Ferry Hall School - Ferry Tales Yearbook (Lake Forest, IL) online yearbook collection, 1945 Edition, Page 1

1945

Ferry Hall School - Ferry Tales Yearbook (Lake Forest, IL) online yearbook collection, 1941 Edition, Page 56

1941, pg 56

Ferry Hall School - Ferry Tales Yearbook (Lake Forest, IL) online yearbook collection, 1941 Edition, Page 46

1941, pg 46

Ferry Hall School - Ferry Tales Yearbook (Lake Forest, IL) online yearbook collection, 1941 Edition, Page 38

1941, pg 38

1985 Edition, online yearbooks, online annuals 1970 Edition, online yearbooks, online annuals 1972 Edition, online yearbooks, online annuals 1965 Edition, online yearbooks, online annuals 1983 Edition, online yearbooks, online annuals 1983 Edition, online yearbooks, online annuals
FIND FRIENDS AND CLASMATES GENEALOGY ARCHIVE REUNION PLANNING
Are you trying to find old school friends, old classmates, fellow servicemen or shipmates? Do you want to see past girlfriends or boyfriends? Relive homecoming, prom, graduation, and other moments on campus captured in yearbook pictures. Revisit your fraternity or sorority and see familiar places. See members of old school clubs and relive old times. Start your search today! Looking for old family members and relatives? Do you want to find pictures of parents or grandparents when they were in school? Want to find out what hairstyle was popular in the 1920s? E-Yearbook.com has a wealth of genealogy information spanning over a century for many schools with full text search. Use our online Genealogy Resource to uncover history quickly! Are you planning a reunion and need assistance? E-Yearbook.com can help you with scanning and providing access to yearbook images for promotional materials and activities. We can provide you with an electronic version of your yearbook that can assist you with reunion planning. E-Yearbook.com will also publish the yearbook images online for people to share and enjoy.