Ferndale High School - Aquila Yearbook (Ferndale, WA)

 - Class of 1923

Page 1 of 118

 

Ferndale High School - Aquila Yearbook (Ferndale, WA) online yearbook collection, 1923 Edition, Cover
CoverPage 6, 1923 Edition, Ferndale High School - Aquila Yearbook (Ferndale, WA) online yearbook collectionPage 7, 1923 Edition, Ferndale High School - Aquila Yearbook (Ferndale, WA) online yearbook collection
Pages 6 - 7

Page 10, 1923 Edition, Ferndale High School - Aquila Yearbook (Ferndale, WA) online yearbook collectionPage 11, 1923 Edition, Ferndale High School - Aquila Yearbook (Ferndale, WA) online yearbook collection
Pages 10 - 11

Page 14, 1923 Edition, Ferndale High School - Aquila Yearbook (Ferndale, WA) online yearbook collectionPage 15, 1923 Edition, Ferndale High School - Aquila Yearbook (Ferndale, WA) online yearbook collection
Pages 14 - 15

Page 8, 1923 Edition, Ferndale High School - Aquila Yearbook (Ferndale, WA) online yearbook collectionPage 9, 1923 Edition, Ferndale High School - Aquila Yearbook (Ferndale, WA) online yearbook collection
Pages 8 - 9
Page 12, 1923 Edition, Ferndale High School - Aquila Yearbook (Ferndale, WA) online yearbook collectionPage 13, 1923 Edition, Ferndale High School - Aquila Yearbook (Ferndale, WA) online yearbook collection
Pages 12 - 13
Page 16, 1923 Edition, Ferndale High School - Aquila Yearbook (Ferndale, WA) online yearbook collectionPage 17, 1923 Edition, Ferndale High School - Aquila Yearbook (Ferndale, WA) online yearbook collection
Pages 16 - 17

Text from Pages 1 - 118 of the 1923 volume:

',-. .- - ,. Rm : w' .-'Sf' Y E ik -ll IV .gy L. QUE .S B, 'Fr A : ' ,tx N W, ' L F ,-ln,.'2l1n ., ...,. ,. ,, ,,,, . ,, , '.,w,', 5 , ,, H V ,-,.. ,. ,.,.. .,,.., ,..,.,A . , .., 1. W . . .. . W THE HHDDHOD A School Annual Edited and Publlshed by the Students Assoclatlon of Ferndale Hlgh School VOL IX MAY 1973 I , . . l" r.v.l'Nl11vlAl1l " '-.l :'aY.l' - A: 'l'. lZv1I'flI'III'1'I'N. NY Q li s:, I Ll' . l'l1ffHf4ffm l '. S ': .': Ezrhlv nf Qlnutvut-f. I II 1lIm I xim In I I A., Ilvpurtx 114- nt I ....,. I":u-11Itx Ihlnxrtl nlm- III ll ...... C'I:mwmw III-g1:xrt1 11m'11 I III .... IIVQJIIIIZI A Ilvl vzxm 'lmvnt IX '.,.... SHV' IMI v:11 'Il mmm' III X '....., l':xIc-mI11 Ihprxrt 1n11'x1 I YI ...,... XIIIIIIIQN IMI wrxx 'I ruxm ut YII ...... XIIIIIIIII IM-I w:11 'I xrul III XVIII ....,,. IUIU DI- : ' 1-1u IX . . . I5llxi111-Nw Ilirf-m'Iw IX Chinn L1 3FL'l1'P1lIl'l1fl x Ill-x lr N xx ,Q ' Q, ff 4 , , Vlllu lrxluwn-W Q-I llllxflllllllilllNlrllvlf11'1'll" ww- ilu Im N1 vu' :lu-l ll'l'liE'l' Nlzn1l::15X:m 'rw A4Vl'IIl ul' um' llxlluptx 4l:1.xx Xiu-nf llwgvlln 1' r1l tlll lk "lI1l'll' llzfgln 51-luwl. :ml In gm N' Ill tllfmflmwmixitnxuw-11-1 lv rmxmg :ml mlm-l' will Iwf-tl-1:rflu:- '41 l"l'l'1l'Ill .'11lv'1'l1N.llh:1l xln-Ax rrmlx Ming lnxlllxg Mm-:X ll- 'vm' Fvlwwl. l Nl'-l!lU4XlVIlfllllJHIlxNltlllll'wl1lll1IIlfX1lI4l ll-mf1--:lm-5311111-l Ill1il'llfl11.lwll-1 lmxizw vm rr ul' l'l1r'11:l:1lL :ml H' lll!IQll,'lInIl xxlw lu.-rx' lllfulw llu' X111-mxxnlvllwlx,'1111l11f1l Inu-ll'lf In 'ur lw lwxwl KR nv V. Nlim lirnwlfm. .'ll1.l lfv Nllw. Vw-QI zeml Hr. lxlwx lm' Zlrw Mrxil-:N 4' vu fu xxillflxglqx :'a!sl+'V1':l, 1 ll 1 Wm m N --1, III In HEIB111n11z1111 ififlr-f. 416111116111 Jin Ilhl trk-mu 0, 413 'HLIILTP . I .a X :. lf , 2 ! " : Manuva ifvxui-5 INN OIENIK KPIJON, 1 1114111111 llllflllllll Nl 1l1 N11111 I 111111 1 ilehrrahnnx an 4H1w ENUIIIILI Qiaxhun 11111111113 rmwrlrm rtfmtw 111 Ihz uttrnrwtw uf Thr 4Fr1 nhalr 4'Iu1h hrhunl ham' num fur hm a plan' In ihr hrzut ut rumn HTIIDPIIT auth 1lll'l11'1P rxmnplr haw .11 apurh uw un In hruhrr nnalw mr hvhrratr thw Ninth llnlunw ut Ihr malmllill - 4 ,, - , 1 - . . . -.,, . - .. , I 0 4 . .- . .. , .-- . 1. . -. y -. --. , . . - 4 Lv 1 -f v u , . .. . . , , , - . .. . .-,- 1. 1. . . , . .5 ' u -v . lah 9 , Q .y . I . n y . -. . . - . Lx 'I l....:11..1... JL mm I DR fflrjlll c W , I S mm 11 lrznr V III N ralf I an 1 1 1 1 UHNIIIIHI 1 I IINII 1 .U .LB ,EULL11 TIIXIH.HuI11111IJl11.uII' 11 .11uu1.Hu .1 11 is-1 lz XX A IxNox,N P 0,0 GFADY IIIZ 1 1 szlq n hunllr lMl.1l1 l'nn1h rrnrl lm L. 1,.,m1L1 11 .1.1.11 L-Um H: LI -- 111111 " ,,1, , , 11 lI11x1111111 x 1 IINIIIIIII 11 11111111 11111111 111111 I 111111111111 1 T lv Ulu I,1II1Ax '1'11T,B ll Ulu I V XXINI' 1l1sl111 If 111111 11111111 131 11111111111111 S11111 X 111 111111 L1111'1111l11 11j H111l111111l1111 1111111811 N11111 5 ' f . MI, CA I lruxiq. lg. gn II. IQ. BI1. '.I1-:ssu-301:111-111. B. lin. 111' f' l'11iZ'1f'x'1.11 V ""'f""1"'.' "fu Q " I . IU" l'11.'Z'1'1'.'i1.11 1f U' .' ' I 1 ll , 1 'uv I1 1 f' ll1!1lH11HIll'lLl1dlIIl.ll.mI!l.'TIIl.ll1lI1lJll HU .lIU.l.HHU1'Il..l I! :H n flmm Nlu 1 1, lllllfll lllllll IJ li ll..lHmmH Ul I!1l.lU11!H1lII z C X Inu xnxx Ifllllllllfllllll Nluh Xmmrrl xllllsxf U Ill Illlfrlu unzmf ll If uulnu : XI I xxxm 0:10011 lrflzrullumli ullrqr NI Il II!! lui 0 0 OO O O0 Xe-3' 052000 00" Wax 9 fX D45 X- afg M beg fall? 'Kfflffv ,I iff? x, J X. Af? W X f f I'-N M42 Q V WU' ,k 'Q MN 'A' QQQQEQW SENIO f gb 1 I l gg QQOOQ 2 'o 995' J ' o X, ff V, D OO x i Oo? ov If .MiA,gt-7. Y ' l V J, :go 6557374 -' ,Rad ' 0 055, 1 4. 1' 'T lf' Y i 'it - W I ' f 'Q fs f - A. . If , ur 'Ha 1-if HX' X 27 K ff .3 X fi fl f, L' ' ' Ax I Y Q , ' w " f W A . I A. 'v ' 52, .gif "4-Q 1 ' n '- QQ-W . Q -f v o gg mf 'Law ' ga ' . . 5 , ' . ...' ' - O20 33 an fgzfgj 5 o ig' 1 f , 5 QFYJ gl . A U A n I Q39 Z cl? ' 9 2304: do f'51'1III.'I1 1 umm I I Il I I III I ll I I I I IIIII III I I I I III I I I I I IJIIIIIIII III I IxIr I II J I I II II III II I I I I N I IIIII IIIIII I IIIII I III x I I Il I x I I III I N ' li .X I,lB li UN M 4 - . I II I'. IIII' I'III .-,' x Il-I' ','-I. IJII III'I'I'IIAII AIIIIIIII IIII' IIIIIIII III II': IIIII III III"II ,x'IIIIII'lII III' IIII' .x'I'I IIII, III IIIII !III'I'z .'f'Q 'I III'I'III'I' 1 .'f' lIIII'. II I .XIII 'II'II III'I'I' IIN ".I'I'I'.x'IIII',v" YI ' 'I'II, .IIIII .vII'IIII'IIVII IIIII I'IIIIIII IIII' lIIII', I IIIII 1 .'f' I'I':II'I1III IIII' II III III'III"I' III' IIIIIIII VIII IIII' .N'I'1IIIIr 'IIII. IIIX III Inv IIIII 'IIIIIII' IIA' IIVIIIIII III' 1' ' ll IIIII"I III.v,,I1'I'.x IIA' III Il III'I'IIII'I' rl IIII II I' IIIIIIII' IIIII' vl'rII'IIII.x' IIIIII II'III'I1Ifrx II III IIIII' I'III'II I'IIIIIIII'xx IIII',II IlII1'I' .YIIIIICII IIJIIII Iffwnu IIIII .x'IrIrIIIII'r II-Y III11' 'IIII'.x IJII .IIIIII 'II II-S' xuIII'I nw .s-IIIIII III IIII'. SIII 'I Is III IIIIIII' III! ' I UI. NIII I" .x'IIII III III: In 'II4lI, IIII IIII'I'I' Ix I'I'1'I'I' XIIII' lllfff III IIIII-NI f'II,l .'I' IIIIIYI IIIIIII, I' III'I'III'I' II.s III'.s' .x'IIz'I'I'.x'.v. N 1 .'I' IIIAIII IIIIII .vII'II .'I' III I I , I "Iz"IIII MIIB" IIIII "II1IIII,"' III'AI4III'I' IIN III IIIIIIII I'HI'IlIlII'IX' vIII'l IIIII. IIIII V ' II IIVII III .' MI' II'II"I'I. IIII' IIIIIIII' I1II'.v,v 1.'III IlI1I'II'lIN II,'I, IJII 'IIAIIIIIIII' IIIIIII VII I'II III'II1II.v, N' ..'I'I' I IIII'IIIIII'II'.s' III. IIII' IIIJI. mmmmmmmmmm11 A 1 11 11 11 X mmmlmmmmwmmm NIAIH A111- 1' Xxmusox l111'1'1' IS 11101l1'sfy ln SHIIIJIICUU 111111111 90, 111111 AMJ1111s0N1 S111 1611119 111 1111111fy, 1111 1111 111g11t 0 cl111111l1'99 011111119 111111 Yfllffy 91119 111l1'1n 0 1 11s S S1 n10r r 1'1l1tor 'O Orclloustra '73 cll 1 BAIINPN l11l111t 19 911m1f11111g 1111! 1111! IS lllfy 11111111 .xskctball Snmor 1 '11 lnasurcr of Class 5 Orchestra Class U IxdYCl'tlSlI1fV' 'Nlun nur 0 Studm nt Assoc 1at1on 5 lf 1111 rsom m rar 9 P B xsnlmll 1XSSlSt'lf'lf kdltlll' of frlnnpsm 'P I ootlmll P3 Jllkl, Ldltor lvxldron VIOLI' 1' Buzrm 1-1- 11111 9111 9 111111111 11.9 911119 1111111111 S11 9 1111111 119 91111 9 1111 as ctball 0 1 Base, S Secret-zrs o Class 11l11n O Curls 1 tl la t11 R1 portgr 73 l1.o111N1 1 B1ooMQ11sr 6111111 SI'7Z9!' 117111 good n11t11r1 arf 7ll"Ul'T s1par1zt111 1'111111g11 t111' 1gn11ra111' 1101111 11119 llwught of111'r1cz.s1' Tlmfun V!A U ,v Y -.,i,i-...,i,.-.,,,,---1. - J 1 '- l 1 1 1' 1 1' I -' .' H ,I I . l. . C E I. .t ,L ,21- I' 1: ,lc ' 1 .' . 'L' ' ' l'. ' ' 1 lx" ' ' C - -' '. '2 . Full' '21, '2I. ff ' Play '23, A t I ' 'L , '22, '23, , Y - ,, . . . , I Q . . J . 1. , ,, ' -A B-Q : '22, '23. ' 11.5. " if 1 '23, ' z '20, '21, '22, '23. 'Vice-I'r1-siclcnt of 1 XL. ' , 1 . 1,,- f .' ' 1' ' '22. I - Q ': '20, '21. T -k Lg, '23, - '23, . I ' ' ' ' ':.L. 1' ' 15. 1 F ' '. '22, A' ' I, . 1 in ', 1'1".-I ' .- .- 'sf '. - - 1 "9 N Y- . . - , , B .Ly, 2 , 2 , zz, '2.s. . - ball 21, '22, '25 , Q -- y. .1 f , '2l. Cc"': '2 , '21, " ." Xl- - ' . . 1 M 1 . ' 1: 1: , f . .-1 , ' ., 5 1 1' , ""',. -' IA mmmmmmmmm 11 A 1 11 11 o N mmm mmm I'o1nlr1n i D1 DL1 Y BOYD Hon Cf zght 'ltllh couragr 1111111 say: fl' fudge If such uarr1or.s 'zcant zmmortal an oo ull O B 15 it 0 I'r'1C 'W 7 '5tlIKlLIlt IxSS0ll1tl0I1 Vaudcullc 0 umor Plu Scmor ,ax 9 lresldcnt ot Cl rss 'O Glu Club Class Reporter S Bows Xtlllttll Nlqnwcr U Ormllcstrl P llll rsom 1n 70 VIOII 1 B1 111:01 s r speech I6 grzu nzth .snfftzr sounzl lhan nz anothrrs song IS 0ll11Il c llldn 70 K Ar111-1z1N1 QISSXA Czooflnzvs' zs beauty zn Its but estate culrm 1 Cl1or.1l Clu P 11111 1: C LA1111soN lhz purzst treasun mortal tzmes a orfl s spotlzss rrputatzon, that andy, U1 n an but gzldul loam, or przmtrrl c ay rl 1 Cl b Z3 lrcsldcnt ol Class Iootbzll 20, Basket a '5 lrgasurnr of C as'-1 lrl xsurcr Studcnt A5fIKlll'1tl0H lusullnt Studcnt ASbiDCl1tl0n lumor Plas Scmor 'lav IlllI'SOY'll1I'l P0 1 Kaldron lc, por Lr Pl 111- 11 D1 NAK AN lhzy ar: not the bzst sturlfnhs who are most dependent on books W hat can br got out 0 them IS at best only matrrml, a man must build hzs houve or hzmsrl lootlnll Pl 12 3 Bwsketball 21, Boss Atlllctu Reporter btudcnt Assoc-1at1on AthlCtlC Nlznagcr 25 Lmersonlan 20, 21 7 Y e ---- A , l I- ' A ,Q ' " fier ' in , "' 5 1 ' ' ' . 1 - .f Q -' ' ' ' T' L 'l. ' 11' rl: '2 , '21, '22, '23, nkf - ball '2 , '21, '22, ,23. ' 1 k L-, ,L3. ,' 5 -'g ' H" 1 '2 . J ' 1 ' '22. fr ' ll' .' 'LIL , rw- H ' ' ' V . J- 1 K- Y A ,. ... .. . '23, , 1 1 '22, 1- "' . . :,.jf 'LL. ' vs z 'L0. li 2 J 'z 'L , '2l. 6 , Y is III, .. ,, '. I., , H . , . Cc" " 'L , '21. . 1 ' '.,. f ' ' . " ' . Cf-' '. '20, '2 . ' b '20, ,2l. li . -: I ,, . I.- A' I I O I . l I . C' cs ' ll " 2. ' 2 ' '2l. 'l 3 y' ,22. ' ' ' lj Y. N . . ' , , , , . 21, 22, '2.. ' . 1.. '20. ' ' Hz ,' 1 .l E "1 ' ,22, 1 J 1 ' '23. . ' ' ' '22. ft ' I '23. E wx ': 'L , '2 . I -- tr 'L . 1" : Y 1 V' I I Ili th I u , 1 n ' I u 1 ' f ' ' f- J I !:- , YL.. , YX2 ' 1 I' l ' I. '22, '23, '.', 1 'f 7 2 '23, ' 1 ' ' ' ' 4 ,x 71 1 W ' ' 75 1 1 1 , . . . . V ' nf IxAIlJIN1Xmmmm A1101 I11111 xp1r11 pllfl as 1111's I8 11l1111ys 111r1, 111 1111111 111 s Ilbrarlan C111 mn 0 1 1 Gum 1 s IS 11111 IIS 11111 1111111 111 IS 11111 11111111 ootlm 111 1 ll ru ll HAROLD HILI H12 could 011 Plflllf .s11l1 111sp1111 f 1111 1110, changff 11111111s, 111111 vtzll c1111 1111 E nt1.r1 rl from NI1r11l11m P P D1 lvxtc 3 Kfxlclron lxl'lXlTtlSlT1Q, 'NI m 1111 r ow 5 1 LL ub S1 mor N 011A HOLhNl AN I '1c111111111s s1r111q111 IS 11111s1 111111111 1c111n robrfd ln g1 ntl11z1'.ss 111l1'1n P0 1 I sc 0 .Im P Dnbatn 'O HA111111- T Hoon 1111 11111111 IS 1zl1111ys Tllllly 111 r1c11z1 11111111 111111 11111 11 arms umor Pl n S1 mor P ax Stlldl nt Assoc mtlon 73 Bask1tball 3 D1 bats, P1 '3 Dec ama X Clus lr1s11 mnt SD 01 li U V'1u1 u llln 0 Ta tlcr btaff 3 Busmess Manager of lxaldron 7 Baseball 5 Cecl lan 70 I'1f1l'I'lI V J F L Y 1 .. : . 1"' " ' 1 ' 'rr.'. ,' ' '22, '23, '2 , '21, 1.1: ' 1 :J H1111 111 1 ,,,1 I z-'f'gl.- x if lf' 1 '22, '23, Y1-ll 1-111-r '22. T11 -2 '22, V I ' 1- -' 1 ll- 1, ' f .- . ' - ' x x ' 1 I Ia ,' ' x x I 1 A nf-. 11 '2:. - w K- .1 1,- '23. B Cl-1 C1 '23, .U ' Play '23. Track '23, A NL 4 A1 v lu u I .I I J v 'I 1 . ,I I n Cv' 'f 'L , '2 . icvl f u' 'Z.l. x I ,K 1 'v 1- vu 1- , 1 1 91 I V. 1 w ' .I ' if '22. .H ' 1 V '23, -1 V "' ' ,LL . f 122, 19: 5 x 11 19 1 - - . - , -., torj '21, ' eil- '22, 1 S '22, '2:s. , 1-f - '2. t f ' ' '20, .' - - ' '22, '22, '2:. 'l' 'L , '21, 1 22 ,. mm mmnmmwuumn1111nu1111nm1111111 X I mmMmUIY1'I1mm mUmmmmmmm Muffin I1-xxx 1011111 xsl NI I t ugh! 11 thu my yloonz y soul churs ll 1, 'ily 1111111 s Tl 11111, and glarlmss clfmns Iflllll mr and 111 fum n CK 511111111111 and good lzumor all he world ozwr, 111 XII 18 a 1 IIIS 11flc0111f a 1 yur words an ull 0 'wif Baslxmt 11 0 '7 111111v Ixus Syn11111fl1y IS flu qoldrn lfy that un lmlx H11 luarls oi ntlurs lx 1 1 ron R1 portm 1' '1 Assom lata d1tor of Ixaldron I fIlt0l' 0 1ldro11 P S W audu lllc P0 S1 mor Lmursltx M Qggxte 1 1 11111 Iulvr S111 nt 11111 I1 good, ll lbflllilflfl tlmuglz S II D1 lm 1t1 I ntcrgd from XYl1atcor11 7 1 I1 R1 111 I Ausov 1111 tls my ruth that rvery flozczr rnyoys H11 alr It l1r1fatILe.s AT?-4-qv-0 'ive r V ,ii ,Mi .l-.il-.-VV- --f-f---A-- f---l4Wf---Vg-47 I fx 1 A I A ... , K' ,, ,'..- -1 I. , rc" ' '. I'IIlt' ' fro I.yIlIIt'I1 '2l. '-"I':1 '21, IN 11 .I1'v1:'1' A' I. ' ,, t . Yo ' .- Iill' 11' yr "" ' 711 CH-1-ili:111 '20, '2l. ' 2 I:Il '2 , '..l. Kaldron Ruprcscntzxtivc '21, Follies '20, 'z:s. A' 'v' I I fl - 'all ' - 'L . ' If ' ' I '22, 'I ' f K: 'Z.Z. ' 'Z. . ' Play '23, Y 3 I -1-K1 - '22. C71'n'il':1r '20, '21, C' 1. 1 ' ze. 1 ply. Sz w'22. 'I ' ' ' ' 1 ' 'Ll. C'l'l'II'il '21, mmm 1 I1 11 mmmmm mmmmmm C1 111111 Nhxm Ill Il .111r11,111111 II 11111 51111111 1111 ll IS 111 11 ll gl ll r1111s 111111 11r1111 1111111 101:11 1ll , 1 I' If 5 1' llll 1's11n1.m Jflllx NIUN11111 1 11 11 s11 1111 ll s111'1 1 1111111 11111 1111111111 1111 1111 IIIIIS 11r.s 311111 On 111 str 1 l lllt r sc n11n 'O P Class. l TL 151111 S1 mor Plfu Nommx NIOSII 1111111 s 17111 11111111 1111 g11111 1 11111 111 1111s 1111r1 sn 11 ll c somm 'O lil IH 11 PARKLR Nllflllllg gr1a1 1111 1117 11cl111'z111 111111 11111 11111111s'111s111 S 1.1:l1all 70 'I 5 Base 13 7 Track 70 Iumor amor ' '11 ID . 0 cu 1 Student Plas 3 111ml Club Glrls lxtll 1.111 H1 pre snntatn L 71 5131 r1t-11-1 1 fldss fi V111 lrmldcnt of Claes ul mn P0 P1 Tattlu' e portnr P1 Vdudullle 70 R01 P1 unsov 81111101 1.5 111'1'p IIS 111r1111y, 111111011 81111110141 as' 111111 Ifnlersonldn P0 P1 Slllllffllll ,.,.. 2 7 V .,.. 7, i rift , A 11A 1 , Uk - MA 1 '14 am: . C 5 --1 1 In 1 1 1 I '.- 1 I , , 51 l- fl 1 I F1 1 '20 '21, '22, ,251. 'H I 'li 22, 2.. , . -1. T11' .1111 , f 11111.'A' .Y1IllI1 ' uw 111 11 ' .- 1 ,,,, ,I 1 I-' 1 ' 1 '-- 1 ,1 - I 1. '. '. . J. . j l - - 1 20, 21, 22, 2.1. . .11 '1 1 , '21, " -1- '22. ' '2:s, -v , .' . '13 . .AI '.- 1 V" 1 is ' 1 11' 1 ' 'A' 11. B11sk1wtb11ll 121, '22, '23. 'frack '22, '2:1. B111 -lall '20, ,2l, '22, '2:s, E1 - 'rf 1 ,L , 121. , . . . A , 7-11. ,,, ,, -.. - , . Y. '. '. 1 1. - , , , Ba.k - , - , 22, 2., .,l ll '. . . he H ' 21, 22, -.1. 1 - . , Play 22. bf ' 11.3 '23, I Q - -'-1' ,2l, ,22, ' V 12s, CI I w 1. --1 li .D 1 I-1 . v ,w 1 ' . 1 - . ,- 1. .' 0 '-- '.,-1,.' , '20, C-1'1" 'L , 'L , 1 R H 1 'L l . 1 1' '4 Arn I 1 .1 I. . 1 ' . - 1. 11 is V l v -1 ,U ,h J an , an u HIUIHHIIVIIIIIIWIHIICIIDLIL VIIEIU Hill' HT' HVlTL'1LfflEII"lIxlIVT'l X I I D l1r1l1l1 r ll UIDHI num IIIIRSJN Ijlflbl Il llllll, lus 'lklly lumsrl 11' ll choose lumor l as ' SLIIIOI' J as 7 l',u11rson1an P0 71 V111 lr1s111nt 1 C ss 1 1xLlXlI'tlSlI1 NI m.1g1r '11 lin sxoxn lourl 1: fr s nslz Il arms no! onli uri o H11 111111 , 1 t all who co Ill Lonfacf Lltl If Insm I mm No sullzn rlzscontfnt nor !lIL.TI0ll.S care rn brought thlthfr, could znhubzt lsnt1r11l from llllltiillll 'U Asslst mt Art 11 ltor 'S C sum mm- R.KNDfXII 1 thzng o beauty ls zz you orzwr, Its lo'o1'l1nr.sls zncrvavz s, It 'wzll never pass nzto 7l0fl11l2Q7llS'.S umor P111 'U Stllflt nt Assoua t n l '11 1 ll 1 1 ' X141 lr1s'dcnt of C ass 0r1 It stra P3 Choral 1 b11r1t.1rs Student 1ASS0Cl1ltl0l'l P3 XIARY Rr ILLX Sllclflly IS'll1l ou' o ilu soul, 'mal 11rs'ons cannot In sznfvrr lorxl Club 70 R ul of los lJlll!lII1'1t0I'W 'i Roportu' for bln, Glimpse. 'P P -v--MN---diufu,-f--,I L v v 4,F--4--4------ A'----4-7-i-3-v--' 21.1.1 lx .- 1 U N Su . .4 ' ' cnc .'1 .' ' 1' ot ' ' " ' ' 'i . ' 11- v 22. '- ' ll 3 'L:s. . .. , - . . .. l, ml 7l:1.'.' '2 . 'f gg , : ' 1 S. A. LL. Y v 1 V w Inn' .'u .' .51 ' rc' .' J flu' lu' . ' "' or lu "' me ' . . Tc 1 ' . , J . Y I 1 .D J 1 I u u . . . . . , . , FH . . . flzerff. 1 . il' 'LI . . J ' LL. f - -' - io 'lfh' '22, '23, D 1l:t: '22, '23, :sD '2 , 22. "-f-1 f.-1 f '23. 'l 1: ,2,,f, , '2 , 1 h I l I V 1 X 1 1 y.. ' yn I 1 . ,. L., A 1 ' A",.. '. 'l .df . .-. . .,, 6 I 1 I L- 1 '-' U 1 2. Cl : ' 'L . 11" . .' '20, 7 6 f 1 ' Lv . ' 7 ' UTUTUHHIHTID111II!DIIUlHH1111UIH11HUUYTIUHIYIHHYHTID'lHTUUI I I , UI H1111 H111 I'TU11X1T'III""ITlHI1IIIIlTIIIIlIIl1II.1II1I"T1IT'l'II II 1A Kll I I 1 -111111 nspuis otlurx IS r1sp1cl11l by fllflll B :sc ba Ill rsom m 7 C11 DA Rom nrsov 11 1111111 1:1 1101111111 IS Sfftllfjfll ll 1111 IS gum! IS happy S11r1t.1rs of Clxss 0 1r1.1sur11 of umor llfn 5 mor x 1 dlfor Caluldar '77 'num Lxxlcn ' 9111 as ll IIIIIIII 0 11rtl1ss qracr, Quwt 111 z111c1 111111 smut 11 fflCl 11111111 'O NRL W 1 swam xv Ilzs plfaaant f1IS170.SIfI01l 16 7lI0l'f' pn 111119 than rubzes I Oiltbflll i I nu rsonmn IIIHIOI' Phu C I ARFNLI VS PSTFHLI ND I,1arn111g by Sflllll must bf 7u1n1 I 1 nv lwns nfver ent111l1'11 rom vin to son Pxxursonxan 90 21 XIIHIIIII .-4-.--H------ f 1 ffrifffg-in--W-.-YW YH, --A..--.-1+----k lx A , U X 1 lf-1 -- M + F' 11: 1: , Rim: :." :ll '23, Rl ' .' 'I 'Z.0, '2l. 1 - 2'1" Q ', "' , .' 'I 5 .vl- rc' . . A' 1 - 1 4 v ' : L-.4 ,2 . ' V H l- x u I Class YZ. Prcsidvnt of Class '23. .I ' H5 22. 1- ' P1115 '2:s. 'I ', 1- - LL. , ' . ' . ' ' : ' ' Cv" ': 'L , ,22l. C. ' , 1' ' sol ya., 19: 4' E l . vq vb 1 . , , A -0, 11. . 1 ' 22. . v ' l v ' yu yi 1 1 n - ,. J , 1 , - 1 1 1 WA, ff- 1--J fr --W-W4 51511135111ff111U1DJ1111111wmf1wi11u'vuQ'.,Qy'1,:f"1.1fxum lx A I J A 9111111111211f111mum9m!r1.2u1mwuur'1fu211ff11151L1 l7L1111y MM' XV111'1'A1i11:1c ".-lx S'ZC'l'f'1 as .v111' is g111111." N. XX11111m x 11111111 IS 111 11111 11r111 ' r1111111 111 1111 s111111 111111111' Ix 11111011 i1l111rt11 ,U 111111 NI1n.1g11 1 111111 111111 171V 111111111 111'1r 1311111 s 11111111 11 1111 I1 111 ll 81171111117 11 , 1 x 1r1 1sc1111 1111 , 5111111111 1111 111r1111q11 1111 111111 s111r111 1'1111111x 111 1111 II 1111111s 1 11' 111 11111111151 11 1111 111q111 111 S1111. 111 1111' 1111111111 11 s111111' 111 111s11r11 1111y I11 glory, 1111c11111111'11 111111 111-19111 1 111111' 1 r 111s 11 ' 111 1 1 sun Ir11111 1111 1r.s1 1111rs1 11 11111111 1111 11111111 II11p111g 111 1111111' 111 1111r 11181 1111111 T191, 1 1f1111c111q 111 111111 111111 1 11111 11111111111 1111 1111r1111s1 111 111111111 Ill 1111s1111111rs1111111, 11111111111 s10r111 c1111111s 111111 1'1z1111111q111 1111r 11111111 61111 1u1 1111111 fllly shall 61111771 It 1111' s1111s'1'1 111111r 1861111111111 111111, 1111111rs11111111111y, 111111 1r11111 hllllkl' Clarkson 73 1 , II1-11.1-:.' ' 3 1111 11'1 ll f11"'1'1' 1 ' 1111.1 118 IN. .' , ' . ,1 ,- - '. I . .. -- 1 . . . -... crty A 1 ' 'lays '22, '23, I .. ' , ., Tc. , , I. ., i. ,l .11 11' 11' ' .- 1 My T11' .'1111 1'111111' f111'111 .' lIII 1 .' :' 1 111' ,11111 s111r1 Olly 11s 1'1111'r1111 7L'!I.lf? " 1 . . . ' ' " ' " I 111 I, R, 1, 1 If 1 ' , " - ' , 1. if . 01, " 111' 1111 li is ll 11 11' 11111 .' . gl' .-.. 1 ,- I ' I 1 I I h P I ' I 4 V' ' A I D D' 1 I -1-I V I ' I I 1 r l ' . n , 4 . 1 . , I f I I ii Y . 7. , U Inu IIlu1l1uI111uII1l.lJ.u11Iul1mI4. .Jin IIIIIPHII D IIIIDUJ v1L.m...!L1 .1HLLU.LlIILU.UJJX --1 WM MM 1--15 Qemnr Gilman Qffxrerz C xrlunlwl- Ii'kNl Gly Bunn RIBXP Puchx-lc CI mlfxclf W H11 s- hun- Cum DXII 1 TISIKII 1' I 1111x1111 r n11 fl fnry 1:1 xx S'1rq111nI f ass l1l71x r C I Ass U01 I0 I11111117' 111s af labors 111 i1 C xss I1 FR 51111 11rq1! m1 11111 111211 11f1 row 2 1 CIA'-A COIORN Igllll 111111 1111111 S1 NIO!! X LI Ill, 11111, t1r11 11: 11r1 111' 1 1 lla I1 1111111111111 7.1117 zzrwwig-WvfA'A -zffTfTHIxTYf' uri lx IA I J N 2.15111 111. 1' 111 . :l:.JL'lngL 4 'I ' ' . 1 L K 1 'Q ly ,my F 5 3 3 Q O Guru ROBERTSON ......... 1,I'l'Sil1l'lIf X' 1 J: 1 ,, ...... fix"-1' 'n ' v . , , , ' ' . , . . , - Y . - . 1' , , , 'H ,111 ,171 ....... . Mxsr. : 7 cm, ....... 'I .- 1 - 1 rvrv . l r I , I v p 11,1 9 ,owt : I ' f I ' - '- :ul '. ' ' lu 1. , , , . .' '1' ,L 0 , --. 1 , ,.r IV! ' "' 'f Uvfr' HI1' ' .suv nf 'Z-f. II mm Aritlrtitns U X IIIII II III S. II IX li I I II I X II Il xx I I NNI XII l N NS II I , I x II s x x N N III I XX S l I XIIIIIIIII N Q51 I IIN II HIII I Irk III Il Ir XIII III Smum Iirnplyerg II 1 UI IN Il I I 'I I I I' I II IIII I SN I N "N I IXX I x K IIIIU I I x X SN I I XX I KH III -I ,, IIrII I I I III! III IIII I I I I I I UIIN I I' I 41:1 .,::, 1 .A., L53 , ..,, . . L1:i.. .Q Ax I4 N 3:.,,:1:3,:I..1: ......,,.. 2:11, :,:'1...1g,1:1.:1,.1:,.. C C Q Q Svc ' 'I'III- NIIII :II'IINI- III :III IIs glory :IIIII sII III- IIIIII IIII- I" IIws III' I"I-I'IIII:III- IIIQII HI-IIIII IIIIIIII IIII- II:IlIIII' :IIIII IIIII-IIIgI-III I':II-I-A III, IIIVII' SI-II' rs, II w:I :I Sl'IIIQ'IIIIIt'I' IIII 'ning III IIIIII-II-I-II IWI-IIIAI' IWII. :III:I IIII-w I-:IQI-I' I':II-I-N 'QIIK VI-II :IIII' -III:IIIIIII III' I,fI'l'iII IIIIIIF5 III I-IIIIII-. III-I-:II IIIIIIQN IIIII I-IIIIII-, IIVUIIIIHI' IIII-Av SI-IIIIIIN WI-III III IIII-I-I :IIIII WI 'Iil'II IIIII' :III III:II IIIII I'I-I-I-III-II. 'I'III- IIIQ .XII HI-II IIII NIIXI-I' IIIII-II IIII- I'.I't"wIIII'S wI-I'I- IIIIII:III-II I':Is IIII-II' IIIVNI IIig IVIIIIIIIIII. 'I'III- I"I'I-NIIII-N wI-I'I- III I'I'IQIIIl'III'lI III IIIIIII' IIIII' IIIIIIIIIIS. 'IIIII' HI- IIII- I'IIIIIII:III. II:IxIII-III:III. :IIIII III-II:IIv III-I-IIs wI-I'I- III'l'iII sIlI-I'I- I-s :IIII III ILII-Is III' I-IIIII-II-III :IIIII .I1I-III:IIII- I' I'Ii. 'IIIII' IIIII:III- II-:IIII w:Ix I-I'IIIIIII-:I-II III' SI-IIIII-N, :IIIII was I':IIIII-I' 'III-I-v .IllII. 'IIIII' QI- IlII'N WIIII IIII- NIIII-I' III-II:III- I-:III IIIII-I'I-II III WIIIIII-Iw KIIA IIIII-I' VIIIN5 III-II: II-5. I"I-I'II.I:III- IiI'1'II "I.'II':III xx:Ix I'IIII'I--:I-:III-II :II IIII- III-I-I:IIII:IIIII-jx I-IIIIII-wi :II I.I'IIIII-II III' :I f'II'IIII?I'. 'I'III- 51-IIIIII' :IIIIII-II-I XI"I'l' :IIIlI:II'I-III III :III :IIIIII-III-N, :IIII IIII- Ii'iII.IS XX'I'I'l' I-:III I:IIIII-II III III:IIII I:1 I-I III' SI-IIIIIIN. 'I'III- SI- IIII' III:Ij.'. I-I-:II-III-II III' IIIIII' wIII-IIII' I-I:IN :IIIIII-I'. XIII: UNI-II. XVII :I IIVUIIIVII NIII'I'l' N. .X xIIIIxI:IIIII:II II:II'IIII-III w:Iw III:1:II- III' IIII- SI-IIIIIM IIII :I -w lII:IIIII. WI II-II ':Is lII'I-:I-IIII-II III IIII- IIIQII SI-II IIII, .IIIIIIIII--SI-IIIIII' I'I-I-I-IIIIIIII. I-Inv IIIIIIII. I5:II-I-:II:IIII'I-:III-, CIIIIIIIIII-III-I-III-III. . ' II:IIIIIIII-I tiII JIXXTIII IIII-II' :IIII-IIIIIIII :IIIII :IIIIII-III:II, :IIIII II Is I-I-I'I:IIII III:II III -. - I' IIII-- IIII will l'l1IIIl' IIII III I-XIII-I-I:III IIS. 'I'III-II' IIIIIIII1II:Is :II-I- JIS' 'I-II :Is :I I'4'XX'iII'II IIII' WI ' --II IIIII-. 'I'III- IIII-IIIIII-I-N III' IIII- C'I:Iss III. ISIZSZ II:Ix'I- IIVI-II IIII Ill IIII-' . IIIII KIIIIIIIII' III-N :II I:IIIIII'K g:III-," Q 0 I' Sp' Ig II':Iw III IIII- :Iirf 'I'III- SIIII NIIIIIII- IIIIWII IIIIWIIIIIII IIII- tI'I-I-5 :IIIII s:IIIII':III-II IVI-ry IIVIIIQ' WIIII gI:IIIIII--IN. Nli UI'I'I-II XVII, IIIII XVIIIIiIIIQ'. III-:II'Iy lIX't'I'XVIIQ'IlIIl'ZI 'IIII WI -Ia. IIIII IIII- XIIIVII III' SIIVIIILI II:III III-I- IIIYIIIIX III IIN grzxp. :IIIII IIII- IIIIIIIQIII III' III' IIII- QIIIIIIIII-Nw III' IIII- IIII I-IIIIIIIIQ NI-: IIII. UI -I- XIII' I'I-IIII-IIIIII-I'I-II III'I' SI-IIIIII' C'I:Iss. H511 -I :I I-Inv III II-:III-.H NIIN UVI-I-II sIgIII-II. I--:I-I' sII I'IIII-, II is IIIII I1IIIIsII:II III :IIII'IIIII- III IIIIIIIQ III' :IIIIIIIIIIII :IIIIIIII w'III-II III 5I5II IIII IIIII-II :I XX'0IIlIt'I'I'III II:Iy. I -.'.' III- III-:II'I II'IIIg III- IIIIIIIIKI I-II-I' NII IIIIIIIII' :IIIIIIII II: "II WI IIIII III- IIIII-I'I-sting, III '. III IIIVIIW :Isi II- IIII- sII:II-IIII-s III. IIIIII' :IIIII I:II'I- :I III--II IIIIII IIII-II' "I'III Il " wxf I' NII- IIIIIIlgIII. I'I-rII:IlIs tII:II was III- IrII-I'IIIIg III' :I III-:IrIIb' sII'I-:IIII NIII- III-:II'II I'I'IIIII III:II gI'III'I- III' II'I-I-N. NIIH' 0'I'I-II IIIII-sIIg:tI-II. UI' IIIIIIWII- II ':IsI IIIII' I-II-:Ir :IIIII I-IIIIIIIIIQ :IIIII NIIX'1'I'y II I':I, I SII- I'II -It IIII IIII- QI'l'l'II gruw IIIII' :I I'I-III-SIIIIII5II1"IIIa. 'IIIII' .IIII II:IIII-I-II :IIIII III:IIII- IIII'I'I:IIIs III' IIIIjI'I- III:IIIIIIIIIIs III IIII- IIIIIIIIIIIIIJQ III: OI I 'IIIII' III:IIIIIIII:Is III-g:III III I'I:IxII I:II-I-s I':II-I-5 III' IIII- lII-IIIIII- III' III- SI-IIIIII' c4I?1S?i. X IIIIIIIII-III :IIIII IIII-I' wI-I'I- ILIIII-. .Xg:IIII IIII-I' :IIIIII-:II'I-II :IIIII III-rI- wI-'I- IIII-IIII'I-s, "I IIIIIII-IwI:IIII." IIII- N:IiIl II'-IIIIII ly. "I'III gvttinrg :I III-I-II :It IIII-ir 'TI'- IIIIII" wx. I'IIIII-I-WIN I':II-I- I'I:IwIIIII III IIII- IIINI IIIIIIIIII-. XX'I:II IIII-IIIII wma III:II III-siIII- It? '1"lIy'f3I": , X 0 an im si 1 H 1 4 Il 4 . Ox 5 xx l X L will im 1 N 1 Q 'W l UNK ll 1 ll ll 154 N U 4 l 1 t 1 K IS 1 ll l Hlll N U Q l 0 g ' in xx 1 1 ni N mi ru 0 1 N l u ls 1 S N N 1 1 ri L f S X 1 N wx s Hut nf' x X N xi mas 1 4 4 s 1 s X ms 1 1 in N S ll Q S Q Sl IN N 15x l , X IN H 1 ll' Fl X x lx k I X x mn 0 irx 1 Ks H1551 ll, N DN 0 Q 1 N N 5 K UU l S 'slll NN X l N 1 N fl 'S 1 - 1 lrnml to in mlm s ,,,,,, ix 1 H xi x H 110051 1 x 1 l.f1r 1 , ,, ' I V . ,. , , ,, .zz ,...., ..1..:::',,'.,i:..1:,1,.,1 ,..., ,Z ........, . ...,.. V ....... ix ll lk X ., , .. ,. .. ll lmilwcl vvrx' IIllIl'll lil-v llull II ll, -. Suhlj' lftllm-lyiik 'l'4mi1im'r1m's wvrm' lu mm- xi ' in tln- wi Illll'l'lllll work llml .lnllv ,Mlrlnms lirsl 1-rvnlvcl. 'l'ln'rv was :ilmtlie-1' l':u-v lililslllllg lay. It wan lfliiivri-Y. :xml ilu- pivlurv Nl: w-fl - illll il Nlimwml lllzil lllm- Sr im' play Imfl l1:11l :1 wtrviigg llll'llI1'Ill'i' am l'llIlll'l'. ,X svvin- in :ul ll:1li:m slmlio In'm'p:'nl out will l'ilIll1'I' twin-liiiig' :if-wlllvlic' 4l:xm'il1g1. Ch-mlzik l':u'i' :mrl tln' llillilm' II ll vf .Xml wlmt 1-lv? 'lim-N. cll'llillN pm-siclviiti:1l lllX't'l'HllJl1l 11u:11lm-lim' nut H'l'5lilK'llll lllll lirwl l:1:lx' ul' lin- l:m l, Nli. Orr.-ll ww ilfl I I - . . l1:1xv lmml ml into tllv lHL'tlll'4' lmigvr. lwul it ripplml :xml '.i':1,gg4:ll:- llllxl :ix tlii- will 'iw ll:ul mlmiv. .Xn 1-1' l,fll'l' :xml :1 llll'llII'l'I l.f'lll'll'j'U llzivmw wrx-. w'r'1'lliilAL:' um- nl lllf- l" -sl ln:1sli'll1:lll lm-:im-. in thi- ,t:1t'. 'llliv wwn- wzi wlr:irig'i-ly l':xmil':1r, Huw- vimllgjlll ll wzu :nn II. lmxlii. llwxr mmf 'l'l1:1t lilllilrlm- all '-ml sm'vl':1l lficvs, 'llllt'l'4' was lmw fi1':1x'vs' : i'l Nc ':1 Ilolm-m:ni'm :xml "Sli1 H NY- t-rluml'-1 :ml liulli l.JlY'5-illlix 'l'liv IllI'llll't' slim vm-ml lllnl llivy wi-rv malxing il NYllIlIll'l'lilll luur tlll'UllQ'lI tllw i'0llIIil'.X'. llllllKll'l'KlN ul' in- plu- sw: rim-il :ilmul thi-m wluvrvvm-1' llnxx' we-lil. 'l lnwlx' vzirriwl :1 Nigi wllivll ri-:i:l: ".X1'- .vnu tim lat? "Aw you tcm liini "'l'1'y our lIll'llll7il ul' lllQlll'l' pm'1'l'1-1-lion... 'l'l1m-rv 4-:iiiiv :1 lmulmlilm- tl1:1l wax qliivtwi' tlmii tlnv Utllt'I's. Sli ning tlii- lilgi-ww nl' ll1'IIIlll't' .ll'llllll' .lm'gvi,m-ii. Sli- Imfl l' mul In-r 4'::rw-1' :iw l,lui'4l fin-urgvk prixvilm- sm-c'1"l:irj' N1 ' :111 Xlilftlll' was rivxt wvll. :1 Xk'llI'tlly rix':1l ul' thi- livw-re-ml llr. l" al'c-li ol' Xvw Y 1'l'. llsm-liislllnll1is:11lmlivlic'i':xlti11lnwrxm'vfl1'1lvu-iltl1:1l ul' llr. l"os.li1'li, .lulnmy llrxs si11'p:i-,sn-ll .l:1sm'l1:1 llc-illitx :ia 11 Yiulillist. 'llllv lmlllilvs Cillllt' iii inmrv rnliirl Slli'l'l'N5l0ll iw. Yirmli-l llJll'll'lllil' w:15 :1 'mi- flt"llIIl :irl 5llllll'llt in l': ris. St: lm-y lDK'tl'l',Ull. il lzxilwrl iiimli-l lm' S1-:11w, lim " if-la CQ 1' . 'l'l1v pm-t li1lll'l'I1tl' of Am -rivrl was C'l:x1':1 Ka-viii: 'l'l1v1'v w:1. llzirrivl l ml. mu- vast xul.'l:nli:1l .11iilm'. wiring lui' ll1'l' llxiziily. Xiiulvl lllll'l'llllN in lminiiiig lllilgillillt' l'UVl'l'S for tln' "l'npul:ir Nlwlunii-A." .X -'ire-rl millimriizxirv mi lmng lx- luml Wu: llflllllil tu ln' ll:1.'m mil l'm'lvr'. Ilif, vm-ry iw-w1'x':'1l :xml mligjililivll lmtlm- w:1 l"rml llllllilgjilll. lift' l,l'tl'Y'N0ll was :1 grvnt l'Ulltl'ili'tlH'. con t' ' i 5 purtrilulm- xiflmvillw in Vu,- lvr. Syl ":1 lillicli was slmwn :is lllm' 'ptr-ss ml' :1 1' vttml lblillllilllilll in ilu- uilli, :mil vas l'nuwz1 fur :incl wimlv lor livr l .p't: lity. liul llIll'liL'l' wax :i l!ll.xl4H1:l1'j' ml flu' Sillltll Sui Isl: lflS. 'llllv In-:ul lilir:1i'i:m in tlu- fl?lI'Il4'Ql!' l,llll'ill'f' in L'l1i-:ign wrx. no loss lllilll Alia- lfivlfl. l'm-rxrlm' .'xIlll'I'.' 'n. wllu was 01100 llllltit sm'i:1lmlv. wr, ,lmwn :is :i licwillili-as in Xl: :l':. lngn .luvvt was fouml :i trim' ill-lim-:itifm ul' :1 t'llI1i'?li'll'l' in Nluiii Hlrvvt. 'lllivrz' v:. :1 litllm- ym'i'ly lmutl' fly :it ljilllll llvilvll. Sli -l-'. il wa Klill'Qill't'l .Xii:ln-tml. ,X gray-ll:1ir1'rl. lIl'll-lJt'l'lil'll man was .k'L'll. Lil Ull u-luwi' tll'M'l'XJlllllll lu' vu i'1-4-ogg 'cl :is llllllllf' B yrl. Xl: b' lil-illy was liflllllil. still giving ll1'l' wivim-rx in :ill XYfl.'.' I .,'lalv. WI vas flu- III1 l llillll us 'lvlivlm :il flu' Ritz? G1-ni'gw' Nlvnx: il' yol 1:11-:im-, ll Wu. il.'lUTll.lllIlg to lillzl l"lur4'm'm- lll ilcluift :1 Illllwl 'vm' ,llul vuiinn lnwyvr. C':itln-rim- llilllllilll. to lu- .ur-. wa: living in lu-1' li um lmy tliv Nlllt' ull 'fli- rmirl, :xml living : l " an. liz-l'i 'l llivm- was liilllllll :till "pa-gmiiig : v:y" :xt King Tut! lx nlv. llv vu' :1 mrv :xrm-ll: - l t'ist. Tlx- "f':1tllvrim- Visxnzi Ux'l1lu:u1:1g1-" mi lmilg' If-lnml ga? im-rl "1 ' frll-ffl 'rr 3 lx I N HI l x il , im 511 x xg U II 991111.11 Qlazh w ' I N Xl N ll xx X I N N'N NN N 1 3 N N l U X I x N 1 I ' 'i Nx ll x H ll I f nfif limi I . , . , ,... .- ,. A IA 3 ,, 'A.. 4. .1,, . 1.. -11. . lmu- :ill mi-1' ilu' wurlml. .X i'llfll'lIllllQj lu-vw: :xgv in ilu- liuu- liglll ul' llu' fivglii-lil lulluw wrix Klux' XYllllfllx4'I'. lrum l'i-ilu wm. lumul :ix llu' wm'lilK g-1'l'l'illl'Nl luiaiii -as lllflll. ll.'Ii'Uli.l llill wrix il uuui 1.-im-lilil Nlngw- nlrixvi' l'l'UIll l'l1'l'Illlill1' lu NlflI'H. .X l irgv lmulmlwlv llu-xi slim-.4-il 4':ii'l Xlfm-Nh-1'l11rul:nwtlu-.li1lwv:lilu1'ul'ilu-"Si-:illlv'l'i11u-N." xxllfll wumun wax it wlui Illflill' :1 iiuixl 111-vi-vlilil iiIlllNl1' llll't'l'lUl'H :xt llullywm ml? llu- lzuw- wax tlml ut' llrlvn X'l'iuulw:x1'il. 'l'lu' lH'llTl!li'N k't'5lNL".l tim lifiw iauvvw lmww in' lvll nimw Nh 'uw It was llui 1-ml. Nlis Urvwll ik-ll xlv.-ivy :mul tin-il. SH- Nl:1l'ln'tl lx:u'lx. xmilillg to lu-Iwi-ll. .il ' l1:ul ll ul :1 Q-limp - iillw flu- i-lllUl1lUI'l' vm" ull 1-xw-iw' mu' ul' tlu' Q'l'illllI!lllllQ Sm' imw. Ci:1llu-rilui llilllllflll "ZPL G C O - ' i f ' Ill ln tlu- town ul l"v1'i1:l:1li- lkuziulbx' ull vN'lllllt'UlIl. Slrxlm' ul' xYJlNlllIlL2klUll, l'llll1'll :hw ni' .XlIIi'l'lt'.'1. W1-, tlu- Vlfxx ul' lilL?FI. l'fi'iul:1lv lligll Svllnuwl. living nl' wmul :ml ilisluuing mirul. iiu-uun'4x'. :ml llllll'1"wlJlll1llll!1'. lxiumwing NVlllI4Illl :1 illllllil lllill nur' NlP'iUlII'Il in tlu' xlfmiwwzml ilywlilhliull1ll'lQ'!ll'l1lIlg lwlllIlll1'1l.llIllllt'l'1'lU!'l'.I!li1li1'.Illllwllxlhilllll tll'1'lill't' tliix fu lu- um' liixi will :1r1.l iiwl:xi1u'r1f lm' ilu' pizriuw- uf iliwluuiiigg ul mir Q-llnttvlx. ulmpm't11llituw. :uul :ulx:1:il:1fg1-N,:1iul llm'mllll'ZlllIlllQ nm' miiww :url l'l'NIlUllNlllllltl1'Nll! im' 5llf'l'i'N'wUI'N, :xml tw llmi i-nfl ilu 1-ullwwlixi-ly gin- :irul lu'rl1u':1tl1 llui srmu' :ix lnlluwirig. L wil: 51-i1"i'iimx: l. 'l'n our ill-:mr tm-:wlimw wi- gin' mir lllJlIlliS lm' tluiii' lllllll'lllQ vl'l'm'ls lu imxlu' us wuul. inlvlligwril, :url lux: :zlmiiling K'lll'.4'll5. SI-Il 'rum I l. 'l'n mir 4-lru :ulxiwiw, f'iw lfullwri, Nliw. Sw: 'tx. Nli xlil.llH'i. :mil .liss Oi-ri-ll, w- wi ll lu 4-xlviul mir Ili.-mlm lm' llilYlIlQ su willingl-x' ill-mt--il llu'ir linu' xiul :ix 1 lruuw- iii :ill 4wl'iilll'1'l:1 :xvliiiluw tlll'HllQlllllll mu' lmlr yi-:xr ul' liigli si-luuml lil'--. Sic "rum lll. 'lla mn' wi rilij' wlxm-:A mrs. tlu' .lllIliU1'N. wi' lmnu' frm' lllIll"ll1HlH1'l'tl an-:its in :ns- smmlmllx' :mul our vlnw iwumi. ll' lluw' Nlllllllll liiul :my w:ulu ul' gum. ulrl luztv-., 1-tr.. llu-Ax'mfiii':ilmp1'iwin'i:1li--.:1m.'. UU- lumiu' llmt will: tluwv lu-qiu-:xtluwl :xrlivlvs llu-lx' will lu' :ilwlw tu inpluwlml flu- luvruxi' :x11.l aligilil-x' 4:l':1 Ilirriim' C'l:1x. :in-:vrmx IY. Um' mlm-luxlv li-:1m. 1-rwrnpmwal ul' Ilnrmmlrl llill, Il:11'i'ivt ll ml. :mil l'!!lll1'l'llll' R!lll'lilll.lt'JlY1' ilu-ir :irgi11iuAl1t:1?ixw :ilmilily lu ilu' .llllll1H'N, so llml ilu-y, tim, will lu- ilmln' lHNVlllIlK'lJJ1ll'N. f'Ql1t"l'IUX Y. .Ks lllIllXlfllllllN. wi- gin- :nul ll1'IlIll'illll ilu- lull11wirlg1'. in vit: lfi-at lilllll l,:ir mi. lmxiug :un liivtlu-1' uw lm' lll'l' wiirpliis !lYUlI'1llllHllN, lm':u'i-N llln' Sillfl lIllll'll c'1wm'ic'cl pu-,szwxiuli ln llu' NI!lillll'Nl girl, lwixlixlll' lliggills. .H"mul l'f-:xrlv .Milf-i'w1i li-:um lu'r vlizxiiuing :mil l'0f1Ill'lllNlI wvihxw tu ,Xlic-4' K llI'l'wlIllilil'1'NYllI. wlus will sum ll.'1Yt' ll1'I' l ill IH ilu- unifl 1 'l . 'I'liii-il lm' C3i':1ww le-:uw lnih. liJ1l'1'4'll Wllvll iuip in lll'!lI'f' C':xi'lv. l"lblll'lll filillllvf' llvlm-rwii lwxuw il l1:1ll' 1-imply 'ini' ul' "Sl: 'unulf' tn llillll I,if4f lun, willl lull ilirm-timiw lm' using it. liiltlx Yirmlvl H7lI'tl'lll'l' li-:iw-s mu- ul' lu-1' lwiglll iurls to livrl lllitllmll :iw il l1IIlt'IIll!1'ilIIl'l' ul' liigli we-luuml rluiw. x I x l 1 lx ll II1 11 N 1 N 1 1 1 1 1 X11 5 X 1 1 'N I I I 1 I Il U ll X 1 x I 'xi I 1 1 U S 1 N I Xl-11 1 Hx 111 1 K N 1 X N 1 1 Nxll 11 X NI! I ss II I s 1.1111111111 , ' 1 P ' 1 lx.xl.lJl1UX H- M - S1 11 l':11'l 111-S11-1'l1:11'l 11-:111-X 111-1 ll1I'1.'11Il1IIN 1111:1l1111-N 111 l'1IIll'1'-X l5:11111-lx. 51- 1-11111 .11-111111.l111'g1-11.1-11l1-:111w1l11-1111-1's.will1-11111-1'11.1'1l11-1-lux 111' 15121. 111 11111111 v1lIAL1'. 1f1gl11l1 11:11.'11111111l l'111-11-1- 11-:111-s 1111 411111111 -xx 111 1-1111'111g:11111g' 1'4l'l'll1'll X1'l'l1N 11 l'111111-1- l"1-1-111-11 N1111l1-1111. Ni ll lf1l11-lx'11 li:1:1N 11-:111-x ll1'1' 1 1 1111111 :1N 1-1111121 111' 1111- K:1l l1'1111 111 :1 l-YK 111111 5111111111 111-N111 xillll 1-1-1111111-1111111.11 'l'1-11111 1-'1-1-11 li1111:1g:111 l1-:111-1 l11N 311111 xfll :111:l l111111g' 1l1N111111N1111111 111 1.1-1:11111 S111-111111. 1-111-1,1-11111 1'.-11l111'1111- li:1114l:1ll 11-:111-N111-1'1':11-1 11111111-111':111113411111111:11111'1-111.Xg11 N 1111-11111-l. '111' 11111 .111l111 1111111-1-1 l1-:111-. 1111 11111111-:1l :1l11l11A- :111-1 11:11-1-1111111-W 11 X1l'1lIll1 11 111111: 'l'l111-11-111111 .Xl11-1-1-'11-l1l11-:1.1-11111-M1:1l11111wl1:1l1I1N111XG111111? Nl:11'111:1111-.11111111111 111:11 1151111111-.-111111141111-111Nl11'w1ll 11,-:1l1l1-1'11111l.l:1 I1l.'1!'1'171l1ll1 l11:11111'1'11ll. 1-'11111'111-11111 N11-111:111 Nl11x1111- l1-:111-N :1 1111111-.. 1-1111111-1, M1111 111.-1! 1111-111111-N 1 Nl:111.4' 111 1'1'ill1111- l1:11'1'111. 171111-1-11111 C'l:11':1 K1-1-111-. :1111-1- :1 31-1-:11 111-:1l 111' 11-11111111111 l1:111-1 111-1' "111-111 11111-ll1-1-1 111 l"l111'1111-1 S1111-l1lN :1111l l1'1111- l'1-:1-1111. Si' -1-11111 l,l'l1l1'.Y 1311.111 l1-:111-N 1111- 1-1-111:1111x 1111 l11x 111-1-1-11 .11'1'N1'.','. 11-.1-11 11111-111-1 1-111111 lllllll' -11-:1x1111N 1111 1111- l'1111tl1:1ll 1'11-l1l,1111l11- 11111111 1'1111111:1ll 11-:1111x, :xx :111 111 s11'1':1111:11 111 X11'1111'.X'. .1- 1-1111-1-11111 111-11-11 X1'1111l11':11'1l. 1111- 11115111-Nl 11111 111 1111- K'lI1NN, 11-:111-N :1 xlllilll 11:11-111111 111' 111-r N1il11ll'l' 111 .XII 11'1--1' X11-lls. lf1g'l111-1-11111 C11-111'gw 311- 1x1- 11111-s 111s Q'1'1'11l 51111 111 111X1 A1'1-:11"- 51- 1111x 111 1-111 1111 111111 1l11'1' l111l1- 1-:111x 11111' 111-X1 1-1-:11-R l-'1' xl1. Ni 1-11-1-11111 ll:11'1'11-1 11111111 giux 111-1' 111-1'1111vf1111 111 lN:1l11-ll1- lliggggillx 111 l1:11111 111-1' 1'11:11 1111 il 1-1-1'1:1111 111111151-1' 111 1111- 1111111 l111'1-1- l1:1ll. 11- l'1111w 111:11 ls:1l11-ll1- w1ll 111- g1':111-1'11l l111' 1111- s:1111 111-11111-151-, l1:11'111g 111-N111-.1 11 :111 11-:11'. Tw-11111-111 1'1ll1l1'l' C'l:11'l1 111 11-:111-x1l11N 1111 411. 7ll1l11s11 1l11' 1115111 flfffr' 171-1-Nl111-N l l . 1111111111111 11111 111:11 11111 111- Q'1'1'Jl1 lll s1:1111:'1-..1'1111 IIIJIAX' l1L'Q'l't'il1 111 111-1-111. Tw 'll1t',' l"11'-1 1.111111 :11111l11-:1111:11 X11-:1 H1111-111:111 uill Q'1Yl' 111-1' 1'1-1-1111- 1' 1' N11-11 1111111-w111 N1i1I'l1' l.1- 1111-1-. ,1'X'l'Il1Y 51-1-1 1111 ll:11'11l1l Ilill 11-:111-N l1i "i'l11'1'1-19' 111 I11-1'l11-1'1 M1111-1'. 111111 1lllN 1111 U11i1l1Y11'l'.U11'.X'l11l 11'1-:11 lll'l' 1'1g'l11. X111-'ll 111- 5511111 lltll' :1 lllllf-1' 1E1111- vx-1-1. II1-1-111-1-if' '1'w1-11.1"'l'l1i1'1l l1'111:1 l'1'11l1- 11-:111-1 111-1' :1l11l11.-.' 111 11111111 111. 1- '1-1 -x 111 X1'1ll1:1111 X111-1'1' 1111. 'l'11'1-111.1l"11111'1l1 l-'l111'1-111-1- l5111111111111xL l1:11'1N 111-1- 1-:1l11111-NN :1111l 1111:1l1-N11 111 1 X'1'ly1I X1 -11l:1x' 1111. 'l'1'1-111-1' 1711111 l':11l11-1'1111- 11w11:1 l-:1 1-X lltl' 1111111111111- 111,11 1111 111:111li1111l 111 1 1l11:1 Il:1g1-1'. '1'XS'L'll1X'.,1.'1 N1!l1'11'!l1'l'1 .XII 11-1' 1111 111-11'1:11l1N 111-1' 111111l111'11w111-111-NN 111 11111 . . 1 I HlI'1' llh. 'l'11'1-1111 51- 1-11111 l111l1Av1- 1,il1'li1'!' 11-:111--. lI1'l' IlIJ11'l'1'l 111 S11 '- l,111111. 'l'w1-111'-1'f11gl11l1 lllgil .l111'1-1 11-:1-,1s lI1'1' Nl1111-1 111'1- 1-A 111 111-X1 V1-:11"s 171-1-xl111-N '1'w1-111j' NE 111 11,1-1411-l 11111 11-:111--1 llix 11111511-:ul 1'1111-1- 111 15111 'l'i11l1:1ll. 'l'l111'111-111 X'11ll4'1 1glll'l'0ll 11-:111-N l11-1- :1l1ilI1.1' 111 11-ll :1 Q111111 .11llit' 111 111-111-111-11 11:13-:111. 1 I1 1 IX ll' N Il 1 111111 111 ' 1 N It X 1 l IX 1 S I 1 11111 s 1 11 1 111111 1 U I III1 151 I1 1531 N 5 IIIIQ Ill II Svntur Q1z1i11rg ' KN ll 111 1111 H 1 111111 s 181 1I'1 'I I 1 II' IIIC 1 11 1111111 1111111 1 S 1111 1111 H158 ll II 1 Il 1 1 1 1 ss 11111-111' 1 s11 s r 1 1 11 C 111111 rs 1 1-1111 1 It IK H 1 ,,, 1111 ll I' S Sllilt l U1 LII' III S 101 It -1 1 H1111 11111111111 s 111 s Q, 1' 11111 1 QIII 1 LL s ss X 1 I31n111 s 1 11s1 1 ,III Xl s 1 I I x SQ N Q 1 IIU 1 1 18 XI I' 1111111 1 1 11111 1 1 1 11 1 1 1 1' 1 1 s 111111 1 1 1 1 11 ITT UILQQI I' 1 N 1 S U 1 III 1 III N It Illl 0 S 1111s111111111 s IIIII I1111111rs 11 1111 Sl 1 1 1 1 . 1 Il 1 r s ss 1s1 II' H ll S J 1111 1 11 I111 11:1 .,,,. fIIf3I:,1.I:: A I A A I. 'I IQI.l.,lggI: fIIf'f':I:II:.1IIgIgg:1I 'I'11i1'11' I-"1's1 f'11.' 13:11-111-s 11-:11'1-s 1111- S1- I111' 1'I:1ss II't'il'4lII'f' 111 1111' .'11 11-11 .Xss -':1'1111. 'I'1111'11'-51-- I111 1'1:11'1-111-1- xX'l'5t1'I'IIIII1I 11-:11'1-s 111s s11111i1111-1 11:111i1s :11111 gtll11I 1-11:1r- :11-1 -1' 111 II:11'1'1' I1!lIl11il1I. 'I'11i1'11' 'I'1111'11 c1l'I!l I1l1I11'I'1 l1Il I1-:11'1-s 111'l' Il1'tl1II1'S!i 111 N111':1 N11-I11'111'. 'I'11i1'1-1'-I"11111'111 XI: - 11'1111:1I11-1' 11-:11'1-s II1'I' 11111- 111 1111' I'II'l'SIlII11'II. III1lI1'1A1'1I1l11l S1-I-1:1 1'11i1-11. 111 111'111-1' 111 gn 11-:11-I1111g', I1-:11'1-s 1l1'I' :11111111i1111 111 11':1111 111 X -11' 1111-11 111 II1-11-11 11111' 11111. 'I'1111'11' 95111 I111' I'1-11-1's1111 t1lI'111'a Ilis 1'11I11-1-111111 111' s1:111g.1' 11I11':1s1-s 111 tIIl 1" s. I'II'llIII 111. s111111' 111' 1'I111,'Iis11 111- IIIRS H1'1'IIl'1'1I s11 Q'l'l'Jl1 :1 1'111-:11111I:11'1' 111- 1111 I111 gm' Ililn 111-1-11 111. 1111- s1:111g. '1'11i1'11' S1-1'1-1111 11:11-11 :11111 1-11-1-1' 11111- 111' II5. 1111- IlI1'IIlI1l'I'H 111' 1111- gr: :111111 1-I:1ss 111' 151253, 1111 1-X111'1-ss 11111' lIll11j'IlIQ 1111'1- 1111' 1111s. 11111' 3-11'1l!111, :11111 1111 s1111-11111I1' 111-1-1:11'1- 111:11 11'1- s11:111 1'111'1-11-1' I'1'IlI4'IIlI11'l' 1111- 11:11's 111' '1111' s111-111 111-1'1-. I11 11-s1i11111111' 11'1lI'l'1'111', 11'1- I1:11'1- s1,111-11 :11111 N1'!IIl'1I 1111s i1s11'11 -111. ilIIl1 III 1111 pr-. -1 -1- 111' 11-1111 1111I1IisI111I :11111 111-1-1:11'1-11 i1 111 111- 11111' Inst 11'1I1 :11111 t1-xt: -111. I111 -:11 I"1-1'111I:111-1111 .111111 I-, 121255. NI: '1' 111-1111' 235. 6 O I"1111r 11-:11's :1g11, sixty-six I41I'1'H1IIll1'Il III :1 11111r1- 111' I -. s 11111-1--11:11111-11 :11111 pig-1: A11-11 1'11 1' '111 :111111-:11'1-11 :11 1111- I"1-1'1111:111- I111-'11 S1-1111111 11'i11 I11':11111 111-11' 111-111-11s, : -1: :11111 1-1':. -rs. YY- - 11'1- 11151111 11-11? N1. 11111 1AI'0IIl 1111 1111111':11'11 :111111-: : -1-s. 11' I111 - - 111 s1-1- :11111 111 - 111-r. YY- 11'1-r1- 1'1-1'1' 1-111111111-1113 1-1'1-11 1111- 1101. rs '111't IIIII ' '.'.' 11s 11'itI1 1I1t'II' 11: ity. XY- 11111-11' 111:11 1111' 1:11-11111' :11111 5111111-111s 11'1111I11 I 1111 11111 1111-ir :11'111s 111 11'1-11-111111- 111 s111-11 :1 1ilI1'Il1l'1I. 111111111-1:1111, :11111 11111-1Iig1-111 11111-k :1s 11'1-. IJlI111't' 1311111 11':1s 1-I1-1-11-11 111'-si11 'II1, :11111 NIIM' Ninn 1311111111 :1s 1-I:1ss : . XXIII .- 11'1- 11r11.'111-1-1-11 :11111 111 i1'1-11. XV- s1111 111111'1- I,1'1-1-11111 C' lIl'Sl' :11111 ' --rt 111-11 -1: t11:111 :1111 Ut1I1'I' 1-1:1ss. XY- lJI'1'S1'IItl'II 1111- 1111-1111'1-, '4I"111'1-st 111' A 1- ," 11 11 s1'1 1111. 11'1- 11:111 1'1-111'1-s1-111:11i1'1-s 1111 1111- I111-'11 H1-1111111 IJ1'I1il11' 11-:1111. 11" j1':11'1- 1' 14 I1:1I1 :11111 11:1s1i1-111:111 1' - -11s. 1,11 I1:11'11' 11':1.' :1 111-1-1111-11 . ---ss. 11" 1 111 I' 1 ' 1111 Y:111111-1'iI11- :11111 :1I1 111111-r IIl't11'I1It'9 11'1111 :11I 1111- :11'1111r, ,11i1'i1, :11111 111-11 111' 11111' 5' 1111.1 Ii'-1. Ill 1'ill'1, 1:11111-s :11111 1-'1-11111-1111-11 11'1- 11'1-r1- I'II'l'NI1IIIl'Il. As .' I I - l'Ii1.S 111' '23 111-11-r111i111-11 t11 111-1-11 1111 11111' t'111111 1-- -1. 11' I1l'K'? I1-' 1'Il'C'1IIIQ il I-111111 111-1-si111-111, 11'1111 11':1s I'III1I1'I' C'1:11'k.'1111: N114 1 Illl' - -11 wa: 1'1:1ss :11 -r. YV- 111-1-': 111 s1-1-, 1111 1' -1'1-1', 111111' 1'111111g :11111 1111x1111I11.'1i1':111-11 :11'1 I'II"SIllI1'II. Miglt 11'1- 111111- 111-1-11 IiI'1- 1111-:- yl1lIIlg,t'I'5E' NY- 1111111gI1t 1. 11' 51111 1111- 1111.1 I111-1-11111 111-141-1s :11111 11'1-r1- 1'1'1':1'111-11 III 11:11'i11g 1111 IlI1'tlII't' 111 1111 K:1I ' 1'i 11 1111- 1511 115 MP1-11 C111-I-." XV- 111111 11111r1- I1-111-1'-1111-11 111 :111111-ti1-s I:111 illlf' 11111-1' -I-1ss. 1,11 1'1111111:1I1 '11111 11:1s11-111:1I1 11-1-11s 111:1111- 11111' 1'111111.' 1: IIS. XV 1-111 -1'1:1i111-11 1111' .I1111i111's :11 il XvilI1'II1III1' 11:11'11'. 11'11'1-I1 11':1s 1'l'l'j' 1'11.1111':111I1- :11111 -11- ' -rI1' : : K'-1. 1,11 -1:1119 1:11 11':1.' 1-11-1'1-1' :11111 111'1g111:11. YV- s11111i1-11 :1 gn-:11 111-:11 111'1 t1l?lIl 111-11111-, -11111 ' 51:11 f1-It 1111rs1-11'1-s 111 111- 1'1-11111' 111 :1s llll' 1111- IIII -r Il.' 1'1-- hll .' " 111 :1 . i11r. As . ' 9 '11 sc-ss1-I 1':11' 111111'- dignity :1111. 11s lISlI'lI, 1-X1--111-11 in :III :11-- 1i1'i1i1-s, O1 ' II!lI'lI'1.I1I1' 11:1 ty 11':1.' 1'l'l'y SIll'1'1'..'1'III. '11111' 1'11111I1:1II :11111 11:,I'1-1111111 f1-1-11s 111'1-11:11'1-11 111' 11111' 111111' 1':11111111s 1-1111I1s 11'1-1'1- 1'1-111: 11:11111-. Sif II11ki11f. 511111 MF s, :11111 Hrs. M1111 11'1-1'1- 1-1'i111-111-1-rs 111' 11111' 1-I:1s+,1' 1-1:1ss--11:11. UI :11 1' NI:I'1-s ' "'-111.11-.1-M 1 x x s 1 1 1 s HK 1 S1 SM 111 11 1 1 1 N NN 1 ll 1 1 H ll N 11 I1 1 1 1 H 1 l I x 1 SN S 11 11111 1 II 1111 ll I ll 1 I f 1 I 11 1 11 1 1 I 1 1111 1 I 1 1 l xL 111 1 11 11 1 1111 1 1 1111 sl 11111 1111 11111 11111111 11111 1111111 '111 111111111111 '1 111111111 111111 . ., . ' J ' . . ,. , .: , . , , 1. 1... lx ll lk N . . ..A....,. Y1l1I1II,,1'N 111111111 11:1 :x1111 1-11:11-111-11 111 N11 11'1'lll' N1:x'1111'-1. .11x111111' :x'111s1-1'. 11 was :x fy,-1111-111111111 S111'1"NN. 11111 111111 11111-111-1'111:111y. 11111 1'11lJ1ll1'1il11.X' :xx w1'11. 111 1' fl11l11'1l'N 111111111 1'1-1-111'11s :xml YY1 Il 1:1x11'1'1x 111111 1111- 1ll'l1l111 1'1:xN 111' 'ZZ1 11111111111 11l1'lll. X1 ' 11" il1'1' S1-11i111's 1l1g11i1'11-11. h12111'1f'. :1m1 1111m11'1'11. 111151111 1'Il11111'l1 111 s111'1x 1-111'i:11111- 1'i15111s :xml 111'1x'111'g1w :xx 1I1'1111l:Lf 1-111111-1' sxwxfw 111 :xx -1111111 :x1111 Nll11111l1lI:LL' 1111: .111111111w, 111- 111111:x11:11 1111' 1'11'1w111111'11 111111 N111'1l l1Il'1l1l'11?l '11 1.111'1'1' 111:11 11111 1x:x11'11'1 1'1-1 1'1-1-1111-1'1'11. l111l1' 1'1111111:x11 :xml 11:xs111'111:x11 11711111 NY1'1'K' lIlJ1l11' 1111 :111 1-.1 1'1111I'1'1Y 111' Sl'1111lI'N :x1111 W1-1-11 1-:x111:x1111111 111 1-11'1'-1' 1':1s1- 111 :x S1'll11l1', 11l11' 111111 111112- J1Q'il1lI 111-:x1l1111111w. '1l1ll' .1111l1lll'N XY1'1'1' 11111 111151 111 1111111111 11I1' 1l1:11:111: 111111. :x1111 11l1' S11 1111- 111'11il11' 11':11x1. w1x11'11 11:11l 1'1-1111-5111111111 1111- w1'1111111 111 1111- s1:x1: 111-111111-H. V1 I1 1111- '111Yl'1' 111-11:x11' 1'11I1. '1lXY1l 111' tllll' s1l1111-111s 111111 .Y 111 1-1'1'1'j.' Alx11.11:1'1 1111' lllllll' Y1'!l1'N 1111111 1'1-1'111'11x 11:x1'11 111 111: f111'11:x f1'11. S!1.YN N112 14111111111-111' 11l1' 15. S. N. S. Xvllll N11 11" :x1'1- N11 11-1111-. 11111. 1111? l11:xA1'. 'A'1'111'1x11xg 1111: '1'1'i1'11." 11111 1111 A11-1-1-M11111. 11" 11:x1'1' 1111111111111. XY1111 w1'1'1: l1'l'N1l11'1l1 :xml :x:l1'iq1'1'f '1'111'1' 111111: 1'1'1'1' N11l'1'l'SS1I111 1 1111 1 . . 1 :xw111'1' 111111. 111-11:1 1111111'1'1f.1111 was 11xx1' w111'111.1' l11'1'a1111'1x1, 111111 11l11' 11:-:11' Nliw 111' 1'1'11 :15 il11X1Nl'l'. 11' 1 11:111'11'1 11111111111-1:11 11111 111' 1111: w111'1111111-wx 1111 l1ll1' 51111-1111111 l'1JlNN 111' 1512Ii.1111'1x 11111 11111 1 111' :x .11 111111 YM. 1 FXS' 11" :x1'1- S1-11111w. 1:1-:x111 111 g1':x1l11:x11' 1ll'111Il 11111 1"1-1'm1:x11' 1111511. W" :x1'1- 111-15111111113 111 1'1-:x1iz1' '1ll51 111111' 1L'1'1'Il1 is 1111' 1'1w111111s1111111-1' 111:11 11515 11111111 11. 111II' 1111111 1119-1111'1' 111x1x1 1'1l11. 11111 11" 11:11'1' 1l1'1l'1'1lI1lI1'l1 111 1'1-111:1111 11'111- 111 1111- 1111':x1s 111' 19. 11. S.. 111 11111111111 11111' 1111511 s1:x1111:x1'11s. 111 gn 11111 111111 11x1' W11'1l1 111 1:x1'1' 11111' Il1il1'l' :x1111111gg II1t'll. :11111 111 111:x111' 11115 11111 XV1I1'111!!l 111-111'1' ll1ill'1' 111 liw 111. NY- 11x 11'l'5x 11111: :x 1l1'1'1'1Jl11111I 111 1111-111111'1w 111' 1111- 1:x1'11111' :1m1 11111' 1:x1'1-1111. W1111 1 1 V .V t 11x:11l1' 11 1111. 111111 1111' IIN 111 1lilX1' 1111w1: 111111' ywxxw. 1'1'1lXX'11l'11 11111 111 111'1IQ.1'111N :xml 1'x x11'1'11'111'1'e.. 111 1N'll4'1'11 IIS 111 1:x11-1' 11-111' , 11:x1'r11'1 II 1111 1255. U1 Sm' 21' 'I1l11I ll1'1' '11111111 11111.' l'l1'!11 1l1'111'11l1l l"1" ll1' l"111. 1'1111'1"1' l1l'l'1I 11 111111 111 1111 111.11 .rx III 1111' fflllll 11111 l111.v 11111 1111. ,f ,f . . 1'Illl' 1111111 1'1'.s' 11'1' ' -111 1'111"1.v11.' 11111 1L'1'I'1' 11'111' I11 .s'1'1111111 IIIIII '1'1"1' 111.1-,' ,1111l 11'1',1'1' .1'111'1', 111111 111 ffll' 1111 ' rf 1111, 17111111 11111 11II11' '111 ifll' '1111. .1 . Yllll' 11'.v.1'1111.1' vlfflll 1Ill"1' 1111111111 11.1. .11'1' I111' A'1I111 111111 .s'l11111f III1' 11'x1.' l"111' 'I111l'T'1' .v1111':'11 ffll' 1111 11 -1111' 11.1 111 Ill. ylll f.T'l' 11111' .1-1-1111111 1111' 111111. l'v1l1' "1'1'11, l"lII' '11'1'l1, 11, Sr '1r.v,' .lx 11 1'l11.1'.1' 11I1l1Y.K' 1111111' 111"1' 11" 1'1111'1'1' f11T'1'I1 111 llflllll' .w1'1 11 I111' l11'.' , if mv lQdvs5QT it sk our S5711 lllh If tks. I I 2 1' -rv 1 fl , 5. 950- ivg , Q 1 3 K L lc e 5 -X ' jf A Qf ..-fig. W ? Lk. 1, . ' .w" JF ,f 15,3 -1 ., X x '1l'.', y W 4 5. WY Z Y , 2 J 'ff 1 I el Q -K 5 jg. fx was K MXW W X -S-Z5 if-X U if 4 I W, , N 'ff , , X X Y effifv-'Q' K, N J 'f i ' N X I 5 K f 1 9 f - V . X M f f 1 7 XA VV' ff' X E 1 X u j 2 2 l , ff , A 1 ' -4 JE W 2.15 r v , xizlnliifjgzjgxigflw1::i1g:::EQflQQ.'::u.:ttrggrrltjggfrg :X IA A g113:nx':'1':1n l. ..,. 1,.,. ..x!. 11 lfznll Ilumur Gilman Gbffrrrrsa x Hx x rxxr I 0 Crum nm 4 mu XI I-IIS N lv Bxumw uro 1 zu s 2 clones Karl am If Ilfl rules Irrr 11 sm I Homn' flash' lin H111 fumes that Illlclllfy llllllfll gang l 1 PISll1lllf ITISIIIIIII Sfcrriarlf llrasurrr Srrqfmzf Ixalflrmz Hr prr sr nfaflu llass Idzlsf r I I I V ,,,,W,.,,,,,, , , . LN, . II. as ,, " 4 3 A: , ' ,. '- - . xr , ' I J , . I j I , 4., - K. f J Q I 01 I rl, ' , N., I , Q ,- 4 J, V Q O III-:1.111x II.xmu:-of ......... 1 lfxmlmc .' YI-IN"0A' ....... Viv- ' ' PAV , fi I on . ........ I" I ' I,.xl lu ',, 'sox ......... .' ' IIE 1:1 'r NI1r,I,11:n ......... ." 4 - AVI 1' ' 3 , ...... ' I "H .I I . .... ..... ' . INIc"' : in-11.-irr- C' 1 , .': ' l 'I' '. 1'II,J 'f11.': fwl ml Uflii' lfo,".'. Y14:,r, Zip! . ' .' . ngf , .. I 11 311I1IIl'l1' Zivpuri ll! 1 1 !XlI N N N H I -1 I 111 x I 1 U 1 1 1 11 N NS I N 1 N 1 I III! II' S N N I 1 1 N 1 Il 1 1 1 1111 1 -1 s 11 s 1 1 1 1 xrs 1 1 11111 II 15 . 1 Q IIN ss II1 s 111 111 1 4' 1 ll 111 1 Y 1 1 1 1111 1111111111111 111 1 I1 1 ll II X SI fl III IAIIIIS ll 1 1111 1 If 111 11111 111 Il II III' 111 N l111,f111 1 .. 1 .1 1' .nf 1 1 111 IA 1- 1- u. .:--1. -1fg:p..:..w,.. . I3 l'I'I' I'l' I'I'I'I' ' ,'.'. f 11111 K II Z '1' N1I1'i11'1IlQ' 11- f 15:111g .1111 :1 111i111111- 1' 11:111gf zi11f 111- 111.11 111 111'11:1111-:111 :1 1111-1-1:11 I'l'1JllI'1 111' 1111 111i11gx 1111111- 111' 1111- 11111-1111111 .11111i111' cv1IIH 111' 17. 11. 5. '1'111-1w1:11'1111111111111111111. 111' 111-11.1-1111111x1:1s111 :11111 1i1"1'f 15:111g'f :11'1- till 11111. '1'111-11' 111-11 :11-1111-11-1111-111 11:11 :1 1'1111111:111 11-1-11 111 XXv1HY11t'y. 11'111-1'1- 1-11-N g1ix11-111-11 :11 1111- 11-11111111115 :11'1':1.1' 1.11'1-:111 11111 111 1111-1-1 1111- 1111111111 1111-11. '1'111-11 1111-11' 11:11'1.1'f 11:11 1'Xl'I' :1 11:11'1-1' 1i111- 11 11-1-11 111-1'111'1-? .X 11:11111111-'1-1115111-1' 111-1-111-:111-11 QXIII 1,L'l'1'l'11'11 1111- 1111-1-1:11111-N. 171 'Il 111-11111 11:1 :1 1'11:1111111-1- 111' 11111'1'111w, 111 1-1'1- :1 111111-1-11-11 1'11i11:1111:111 QI'l'1'1I'11 11911 111111 :1 111111111 f?1 1-111111211-1-. .XII1 .1111 111' 111 111-:11 11:1111111'1'1-11 1-1-1'1-1-1111111-1111 111' 111111g.11111111x :11111 1-1111-1' 111-1'1- 11-1-11-11. 1'1JIl'1l :11111 :111 111-111 11111111-, 1-1-x1111'111g 111:11 1111 1111- k'1IIlI1IllQ '1'11:1111-.gi1'111g 1111-1 111111111 gin- 111:11111s 1'1lI' .l1111i111'a. '1'111-111111-1g':11'1-:1 111:1.1'. :11111 11I1Il1,'h 11:111111-111-11 11111-11 :11111 1.1181 11111-11 HII111111- 14:11111- '1'111." S11 111111111:11' 11:1 11111 111:11 111:11 11 11:11 g11'1-11 :1g1:1111. :11111 11 111111111 111- x:11'1- 111 111'1-1111-1 111:11 Ill 1111- 1-:ul 1111-11- :11'1- Illillly 111111111 11111111111 iIL'1lII'N :11111 !Il'1I'1' 1-5. III :111111-111-A 1111--1' 111-1'1- 1'1g111 1111-1'1-. :1 w1:11' 111:111-1' 111' 1111- 1'1111111:111 11-:1111 111'III1l' :1 .1111i111-. 1II 11:1a1-111111 1111-1 11:11'1- s111111- l'I'iIk'1i 1l1Jly1'I'N. 1111111 11111, :11111 gi1'1N. :11111 11'- :111- .111'1- 1111-1 11'i11 111- :1 QI'l'Jlt :um-1 III 1111- g:11111-N 111 111- 1I1iI11'11, III 11':11-11 11ll'1 11:111- s1-1'-1':1l 1111-11 1111'11i11g 1111. 1 011. 11-Q '1'1I1' .11111i111' S1-111111' 1'1-1-1-111i1111. 111111-11 XV111 111- III ,'x11I'11. 11111s1 111- 1111-11 111 -11. '1'111- 111'1-1111111i11:11i11g 111-1-111':11i11g Nl'1l1'III1' NYI11 111- 1114 :1 11: 111-11. :11111 1111s 11111 111- 1-:11'1'i1-11 11111 1'1'I'f' 1'11'1'1'I'1.1'. '1'1l1'I'l' 11111 111- 111:1s1.' :11111 1:1111s 111111-11 1'!lI'I'j' 11111 11ll' 1111-:1 1-11-11 1'lII'11ll'I', illIl1 111 .111111- 111-111111-, 1J1'I'1lil1IN, 1111-11- XV111 111- 1,f1Yl'll :1 l111'1A1'I'l'Il1 111-1' 1IlIIIlt 1'11111-1-11111115 1111- 11-1111111, 11'iIl'1l1'I'A. :11111 1:11'111115 111111-1' 1111 1,51 It 11111 111- 111- Y1'I'1 111- 1 1'1-1-1-11111111 1-11-11 11- t1'1111. C'1:1ms11:11 ix 1-11111i11g. :11111 111:111m :11'1- 111-ing 111:1111- 111 111:1111- it :1 g11111 III -. S1-I :11-m11i11f '1'111-1-1-E 11'111-1-1- 1111- .11111i111-1 51l1Il1'. .-X11 11lI'4IlIQ1l 1111- 11-:11- 1111-1 11:11'1- 11:111 1111- 1l1g1l'N1 111-1'1-1-111:1g1- 111' .Y :11111 t1l1' 111111-.1 111-1'1-1-111:1g1- 111. VR :11111 IIE. '111l1'f' 111511 11:11'1- 11:111 1111- 1111151 1111 tl11- 111111 1' 11111, :11111 1111. 1-1-1-111-11 will 1-1111t111111- 1111ti1 111- 1-1111 111' t1l1' 51-1111111 11-:11'. '1'111- .111111 112' 11:11'1- 111:1111- :1 1'1-1-111-11 111' III1'I'It i11 5011111 111111. :lt111l't1l'5. 111':1111:1i1-N. :11111 111111-1' H1-1111111 :11-1i1'ti1-s. '1'111-1' l1:111- 1I'1l'l1 t11 11111111111 1111- 1111-:11s :11111 st: : '1. 111' 1111- Nl'1llI1I1, 1111-ir 1-Inn. :11111 11I1'IlIN1'1V1'N. '1'111- 1-1:1M :111111'1-1-i:111-5 1111- 5111 -1111111 :11111 1-:111:11111- 11-:1111-1's11i11 111' II-I1-11 1I:11"',1111. 1'1:1ss 111'1-11111-111 1'111' 11115 11-:11's. '1'111- 1-1:1m ix :11111 g1':111-1111 111 NI1. 15: '11111. :111111-1'. N1 ' '- will 111'11:1111-:mt 1111- 1:1t -st 511115. 1-11tit1 -11. 'LI1:1il t11 1111- .11111' nw." A-X 1'1-1 V1-11121-. 111 111' fur 111111' llllll rf 1 I , T11 '.- 11-111-rr I 1111111 111 111- .' 117 'rr' 1111- 1"'l'II1lIff .1-111 1 712- 111' 1111- .-1.1--1 -1.1-11 111- -' .- 11 FL' II 1-1111 ffl 1111-,' T1 i1'lI!'I'1' 1111- .1'lil1f.'i111f 1-11'111111- '111-, 51.11. 71' '1' 1 1' 'i11.s-111-1-'11 ill l.'1II. ---11111: 11 v-1.'0II '21 H 4' -1A II1 ON if Gmac ,134 ll If Tve e 'USR vr'-is ZEN 'lv C J X 11111 , 1 E1U5UimK111113Q1QQu11,!1g1,1 5f511'5?!Jf11aQmQE lx AX IJ A BILL JU 'I 'I mumll' 'N Hu 'nm llmly 11111 Svnphnmnrv 0112155 Gbffrrerz xv on xnx 1 I fl s11I1 nt xxrm lxnh 1101 I 7'lSlIlI7If 1 mu S1cr1f11ry umm Xxmnx N lr111s11r1r I OIS IIOOD Ix11l1lr11n If111r1 SI 111111111 NIISN I UNI' flaw 111'11s1r Ol 111 N11 '111f11r11 ulfllflllf l11111r Comms 0111 lf11s1 Illlll flfllll 111111 as 1 11 1311111 111111 Izly 11 H11 III ll I I I I X1-11 1l11ss ll111fs got 1111 1 alms H1111 f11l1s flz x I1 1'l11ss Il111ts 1111 111111 1 class 11 1111! 1 Ev. .'11':I.1N1-: R .II. . . . . . NI..'.1:' '. 'Hu ...... . VL. I,Al:s11N ..,.. . . iXL'f 1 1 3 4: :ox ..... . BI : .' "1 1 11' I I". ':1.': '11 .' 1" f lI"'r1' 11111 ,- '.- . 1 1 IV',7'I' flu' - 1' 1' .-Hp' IV"r1' 11' . ,.' I' ".' IV',I'l' 111 1 11" y-fi 11f.' 1' '. I -f , . li Snphnxnnrvf- Ill K S 1 x SIIFJ -. I f 1 lil I1 Ili llll N Us ll 1 Q x s ,Q Il., Nl U Ullx ll I' IW XX 1 M L U11 SHUI' I 1 I 107.1 110 lx H Q Il U U ll Ill XS ' Vw 0 0 l Sl 0 x 1 xxxx our hm Ilolxm s S :IIN I I S 1041 K X - ,N 1 xxx 4 l ill lTx H I U IIN T 1 X "l ll U x xx r fx x xxx on 1 clxx txxclxx s -1 4 1 xxx an I l ,., lil Llll I' NX IT! ll I' lik x U I N Hill S I1 HID 1 t r 1 xxm xxxxxfx U xxx x muxxxt 1 xx x s J nxt Q I Ill lil!! x x S 1 mul x r x s 1112 U 1 ug tl oi ox r x x mr s X 1 x ,,, me N 11 xsx lxxxxrxxxxxxx ur Q wo Xt tu IIS OX l YC 0 xx xx 1 lxxxxxor Sc mor rxcxptxon xlxofxrc fur Iumorxx 1 015 1 Ilnfxl fxxf !1g:g'x,igg51Q:1 Ixzgggijz.,:i:',,:31g' f:'. "', xx1:.:: J' :X IA N 5325-:Ql5g:::1x1::1::5.gjgggxxxiri::'1V:5,1.1:17:xx17 'xf51'13:1Qg:gg H NMI ls for spirit, wx' lx:xx'c- ixx this -I:xs.', .Xxxl it is uf :x l'ixxfl no mu' vlsx- c':xlx lass. O im for cxln-mlivxxvv, wx- grin- tu Miss Tift, XVI x-xx tlxx- stxxxly ln-ll rings :xml wx-'rv :xll nxt : l'ii't. P im for l':xixu', WI xxxx wx' :xll do : lure: : 1 II is llxx' lmxxv tx' ixx vxuxxxw :xxxzl in -JN. O st: xrls for m'x'x'wm'k wx- du lxxxxxxv :xi night: YY- lux- Int' ni' slm-xx. lxxxt with xxx it! :xll rigflxt. Nl is fm' xxxvxxhxlity. :xlu jf' "Hx 90011 1 lx. XVI 'x-lx lu-Q-pk. our xxxixxrls wuxxclx- ixxg : V: Q' frm xks. O ix for llfiglxllillitj' ixx xxx: kixxgg up I In-xxxsg V7 1-vvxx x-xc-x-ml Scott, XY ' 1. ' tl . :ml Ii is fur x':xx'lu-I wx' xxxrxkx' willx our fvvf. But tlxx' xxexiwx' with our x tlxs that im' l'!lIl.f ln- lxvzxtf If in for x-i't'i4-ix-xxx-lv, wlxxvlx xxow tops tlxx' list. .Xxxxl Ixidvs rxxxx' lwxrl qxx:xlitim's lx:x1-li lilw :x xx i t. --'M' Kt'Q'lIt' V2.1 II xxkf II xxkf All :xlxmxxwl fm' .!llIIiUI'YilIL'! YY -'Vx' lx:xxi such :x ggmxcl tixxxv lxx-rx :xi Scxplxxzxxxrxxw' In that wx- wxtlxvx' rx-grvt lv: ing. This is mx' svvmll ytop :l nr., tlxx- way. I,:xst -x'x':xr wx- st:xx'tx-cl mxxxt ixx nxxx' bright gxwx-xx mr. :xml wx- xxxxxmt any it ww sox - 'lx:xt xxxxxcl-sp:xttm'x'cl :xxx.l tixxxv- ' rxx :xt tlxx' x-ml of tin- yvzxr. XY- had it :xll I't'lHlillt1'll lxx'i'0rv wx' lx-t't A'Ym-x'ml:xxxi Vill:x9x-M :xml tlxm' wlxx-vls :xml tmp toxxvlxvxl up witl ru. L 1- lor. Ifv:xxxrg'x-lixxv, our vow-j"ix'l 4-xx:x1xi'i'x-xxx', :xlflm Ju- is rx-c'klx'ss :xml llIlIJll5"g,f0'l -ky lxzxs lx-fl us mx our wzxy :xml In-pt uw out o1'tlxx'4lil'Ix xxx xxx:xny pl:xx' -5. NI: Ivy P: lwx is our xxxm-lxfxxxiv. :xml Him l':xixxx' is uffic-i:xl l'Il?llJt"lllI. AXIVQ-1'x':x. our gnx Ixxxyvxx gut ixxt :x litflx- Img' :xll lay In-xxx-l1':xrxzl In-:xt xxx to .lxxrxim'villx', an tlxzxt Wx' lxrxxl txx ga-l : xtlx- vr wxslx-crxx' ivr. ,Xt thx- Q-ml of uxxx' firni avxxxxxivx' wx' put oxx our vlxrxixxs. :xs th- llill V:xs git' 1, Stn'-1 ' :xml :xx wx' wvrc coxxxixxg to Iii: xixx:xti Pass. XY' x'x-ru-we-cl our - tc-lx on 5 gmt out tlxv nil 1-:xxx :xxxxl oil:-xl tlxx' xld flivw-x' :x l'ttlx-. :xdj .'t'l thx- fun lwlt. :xml shxrtvd mx ngzxix. XY- wxxxxv to :x y'x1'l' six' that wxxl. "Uv ': - B: l G : lf" 'l':xl'in9 tlxx' lxixt. wx- ,ln "1 up :x bit. :md va- did 't lxit tlxv lux x wo lxzxrcl :xftx-r :xll. XV' spml lx xx mr Bl! x lfxmtlxzxll fc-ml with :x slum-xl tlx:xt was : :','n5. O ' 4-l:xr,s'cl:xy was um' big H ' . :xml wx' wvxxt tlxrxx it on :xll fxxxr. 01 ' l':rtyf It w:x.' nr fl:xt-tirv x' lxvr. XV' wvrv just 'oxxml' Q1 :x vxxru- wlxx-xx. lx IH 'l'lxx' Xuolm:xc-k B:xsl'x-tlmll l"x'x-xl w:x.' :xlxwxrl of us. XV' slzxxxx X on thx- Ixxwxkvs :nl sto! px-cl jxxt lx K' -xx K'lx to put x:xt out ' x v:xy in gm I qt-'lxz XY - wxxxxx- to : sijm I xxxrd that said, "Big l"xxotlx:xll :xml li: uk -tlwxll ' ' : xntf Sv '- :xl of our lxit' fx-llows jxxxxxpx-cl out to try tlxvir luck :md xmxxlx- 9 od. xx I pm-sm-xxt tixxxx' wx' lxxwxx' rxxxxxors tlx:xt :x lx:xsx-lwxll :xxxxl trnvk b:xrx'ivr is :xlxwxcl of us that we' xxx ft " ' xxxv. By :xll :xppv:xr:xrxm's wa' can do it. tcm. 01 ' lust vvvxxt is to flx'a'nx':xtm- fm' C'0xxxxx'x1'e'xxxm'xxi :xxxd svxwixxg :xt Hu' . ' - ' . All: - 1' . ' -'ll-I I. Hind '25, MI.. - +J. Ya CT G Q S agijfwi jeff! QQYN 'N K L k I ,QQ 0 1i L U I H, Q , A ,A if I ,AA-A A - . ' f yn .K X ,I 7 X 1 ' 'I 1 ff' 17' -.,--.1 Af V ,X jj :XX 'X ' ,Z-xx A Q4 I.: '7"v, 74 ' 'H ,-Af.f.f T A A J V Kms-'kfklr 'ff 257 'Q . .N -V 11. . wel - 'X .MM ',...., If fl Ai,-. - 'N K f f f f X X J I un. X xx N Q x A wx .1 .w V A N. x N 5. Mxjxyy 'YI A 4 -X f 35 . W 1 X -, sown' , A - ff , X, xr- Qg 51-f Q , . X ,X "5 4 "1 . - xf .nj . 'A A 'Q , XX :VM ,f , N ' N 2 A , " X I ZX 7-A 'Tag 1' J? 2 X ' f Q 16515 I. ' N ffl. '.' f. XXQL X X 4 2-A if x carl Sv.:-..- 'T' ll Y Y , xA , ,, A ,, ,,-, !lE .mB4!!UEm.... mmm11mUm'UunEuim fx I J N !LUlEL!5El!HU1U9m1.U!!1 U1lUHWEQ!??!1J!1! Hrezhman laws lfbffrrvrz Dux un BRI xwx 1 rrsulfnf N Hclov K1 xlmsow I zu 1 Tl suleni 4 I x Bu ns S1 crffnry and l7'!'llSll7'fT Ru Hum IIUIRISON S1 rg: ant NIR lunosx AND Whse 111-1' flaw 111-nears uno Sucuss mmm IIL vans rms! 1 1111118 Q OI ORS Law mlm' and II 11111 Ylmly rrqlrl O v . ., . 2 , .I:". 7.1 1 ....... "r'-' PLN 'cs ...... u ', ' " .' ' I.At'1:A KNOTT . ..... Kaldron Rf'pr1'.w1zIatiz'1' . .."., v . . . . A .. .... f . . f. . M : A' - ' , F , 'cl 3 'I V' -- 1 ' ' , 3F1'P5h1lIl II Zivpurt I I N 1 tl 4 14 1 Ni 1 1 N I x s 1 x HI NH X N xN x x X l 1 x tux x I N N I w V 1 xt 4 V x xx 1 S l V l Nl lllnfll I . ' IJ ' , ,, A. i lxiXl,lJiiUX A - Y x 'l'li.' gi-wit. Lliw---ii :uw-iwimlriiu' w:ix iu-:iriiig tlu- 1-ul ut' it- li-iigtlix trip tiuiii tlu utlu-i' xitli- int' tlu- Q-lulif. wl vin- it li:i1l lint-ii wilt to xi:itt.'i' Nlu-1 lx mi wliivli tlu- lrit .wt iuiwx ut tlu- l'N-i'iul:ilw l"i'vNl1iiu-ii ut' -iii wax pi'iii'1il. Vfluii tlu' :u-imlilriiu i'v:ulu'rl tlu- lu-iglitx wt' tlu' vity nt' l"i-i'iul:ilv. xi-xi-i':zl ul tlu--1 lmrilu-iw xiwiu' ili-limi.-il mi tluAc':1iiipix ut' tlu' l", ll. S.. wlu-iw :i t.'::vlt uuvt wri li. iiigg lull. Uri' ut tlu-ui luiulf-il :iii tlu lu-:ul ut' uiii' w i'tli.x i-luv ln'-Qili-int. lbuufilil liiwiiisuii. wliilv tlu utlu'i'tw1m wvri- iw-wiivrl li-v Nliv 'l'itt :ziixl XIV. l'iw-xuxt :iltvr :i lung- wrsiiiililv. N11 l'i-vi ut, Ntriiizliiig' mi tlu- wi iilpilf-. rfrul it tu tlu' vxi-iti-il iiuvlv. xnlii limi- tliix tiiiu li:i.l lu-t-riiu iuiriu-ii lx' tilt-iwwti-il: l"lilfSlINll'i.N' 1'l,.XSf lIlil'Uli'l' "Ui tlu' lltli nt' Si-Intl-iiilui wi :ill i-:ilu tw wt-luxivl im 1-iii' lmrigllt gin-vii liirlilia' mira :iiul witli tiwiiuliliiig' luiiulx :iiul xluxlaiiig' lciiui-N 1-iirullfxl :ix l"i'i-xliuu-ii. 'l'lu ringing nt' lu'llN :iiirl tlu- uiix up ut' m'l:1-,vw i-ui1t'i:Ni-il ii :it lwi' t. lixit lu-ing' Niii:ii't l"i'i-sllii-N wi wmi t'JlI'Qlll mi tu tl1:1t. "WT luilil rriii' tiiiwt t'l:1N iiu-1-ting iii giwiiul utritv. iiite-i'i'i1imt1-il 1 ly liy tli' TU 'lA' :xml lmixtviwriix Si-iiiwrx. wlur tru-il tu put mul mvi' :vii ii lui cli-i-l:ii'iiig tluit it w:i- illvgfil tu luulil :i vlri iiu-4-tiiig lu-tiuiw wv wi-iw iriitiriti-il. lglll tluw' i-uiililift miiiviiic-Q' IIN :mil Nu wi' wviit illlt'flll :iiil vli-4-ti-.1 nt't'iu'i'w iiii:lvi' tlu'ii' iumw. "'l'lu' Si-iiiwiw tri:-ml to tiriglltvii ii iii :ill urtx ut' w:i-xx mi Iiiitiutiim Niglit liut ww ww-iw liiwiu- :iii.l wi-iit tlrrmigli tlu- uiwlvrilx witluwlit ti riiw. "XXI luizl :i liig llI!'IlUllt tim' lkuitlmll. witli :i l:ii'g'w in-wi-iit:igv turning out tm lmslu-tl+:ill :iiul luiwlirill. wi- vrrxl l"i'vxliiiivii umltiiig' tlu- ti-:iiiix UT will :ilvm lu r1'lvi'1-wiitvrl im tlu- ti-:i-li. "UI i' IIIIIWI' claw iiivii will :ill :igiwv tll:1t mir St, l':xti'ii-l'1 ll:iAx' party w:ix iuw "1 t.' 'l"l'luA gyiii. cle-t'm':1tvil t:istvt'i1lly iii griwii :mil vliitv. wrix :i wviu' ut' guilty nil lilk. .Xttvr tlu' gyiiiuw. cluiiitj' iw-i'iw-aliiiiviltx ww-iw vim-il. "I,:i t. lllll iust It-:ut iii tlu- liiu' ul' l'Xl'lllH. was tlu' i':iii1pi1w lliiy. wliivli to :ill ut' iis wru :i iu-w vxlu-i'ii'1uw'. lint we- 1-:wily uiiiglit uii tn tluit lui' XYJllL'lllHQ1' tlu- mx pi-i'imiu-ml iiplu-1'-4-l:i N uu'ii. ,Xltluiigli l"i'i-Nliiw. :iiu-nit Sllllllll ul to li:1u' iiiiiuli lwuiiis. wi- ri-iiu'iiilu-rwl to luring Ulll' :iplu-titvx. :iiul :i vup :irul NIHHIII. ,Xtitvr wi ll:ul ilitvluwl Hui' :i w u-titvs. :iiul mloiu' lilwwiw witli tlu' 1-iii :iiul s nam. N1'Nl'l'ill Hi ll our lui-iw N-iiliuyml :i giuul Ilillltlllllrf. "Nxt vm-:ii'. :ia 5 iplumuu-i-S. wi- luilu- tllrit Ulll' wnrlc will lu' wurtli-x' ul :irutllvi lllYt'l'llN1'Illl'lll tolli' lvy tlu' Jl1'l'UIll?llll'. "l,:1NtlV. wi' wisli to tliriiila our vlfi s :ulxiwi'u. Nli. 'l'i1't :iiul NIV. l'ri-i- xt. tri lll tlu-5' limi- iluiu' tim' iii. W" will riot sm ri tinrgvt tluiir laiiiilii ws." l,:xiii':i Kiuvtt till. I-in-I5-ii Xia-ul:i.v, ni ifti. " "'l'lflll My FROSH MON V1-r N X1 xx LALLTCI, 43 08. fi W- gg Aww -,ii Y v ,W , W , lIIlUll1UmHl.lIIlllllllllgllllrgllllllfllfll... IQKIHHZI ,X Il N I.I.IIIIlllIf.LllIlIIfllllll'IllllIllllUIIlIlflff1lllEIllIlllflfillllllfflllllffl WW, 7, Z A .. Y , , , -- ,7f,,.W-,,wY 1' ' f ' Il l A . ll Q . '4 Q f l , ,nf ,s ll ! l A9- 1 aitler Staff H1 umnr XIIIIFR I f :for NIR Yxm mx Ifzrulfy 11: mbzr 11 s Buzxps lolf I dzfor Iluum-1 Hoon 8171107 Rzprr Sl nfafnr A l If HI Iunzor Rzprr wntatzzf OIN I oon 8011110111071 lfzprf sf Ilfllflll IHXNI ps SNHFII I rr slzmrzn Ifzprf Sl llfllfl 1 ll t f of tha iw Sahool llulxlx Xmvs dnpxrtmnnt puhhslucl throufvh thf to make tlus dmpdrtmc nt 1 Cr:-dlt to thi school The stuff vsxshms to th mls all who hue so kmdlx mlcd m makm this dcpxrtnunt thi sucuss nt has hun VM pccmlls vusl to th mk Nlr xlltllllll for so lxlncllx pcrnnttmw us to usm lmlnmtccl spxrm m the Record, .md to chromclm thx x xrlous 'lCtlXltllS IH the dmpzrtmfnts of the school It IS llopmd that the sturlmnt hoflx mll contlmu thx Ilxtthr from nur to wir, th xt 1 uh xr w 1ll sho ln nnpr Ilmrn rt Xllllll' lrnhy our ' "iff xx 4, , I , . 5 2 ' . , , . . .... .... ' , I . . U tr. I ........ " ' A ' ' C' ' ' l .' :.' . ...... . . . .' I 'l ' i 2" ..,... ff ' 2 On. .lc s "ox . . . . . . . ' f l, Q I ...... H ' ' ' -' 1' I A' 1 Il- kiA r - - ' - l vv 1'4 1 Ill' .Twp Tl-s:1'f -I",l1.'- ': - , - T, - courtesy of H. S. Mitcllcll, in tha- l"m-rnxlalc lin-cord, has ha-on working carm-stly 5 'A' x 1 L 1 I x lv A - 5 -v ' I "l- x'v ? - u ' I -V i- ' iv 1' . ' . ' pi- . : . . V- . . lvvkf ' 1 Lv , . I ' s CS- I' Z A . 1 x u l h l r u u ': 4 I' 1 n l '. I 1,4 I l A 1 x Iv , 1 , t. . by .' . ' , 5' : , ' I... ..,1 :mal z -: ' yo: V' .' w : ' m'v1m'nt on-r the last. -s-l- A'-'21-. 1v ' - 1 llvf 7 lil!! ' KU1IHLIL11J11II'.ITIIhLIH111LUTUUDLlIll.EI .X ---A-+- +-+?- -Y-------- V A Y ,, i ,,,, T.4. 4,4 I I D N L.141HJ1I!1T11L,1'Ii1.EU1LEHunUi1I1 II1m1I11 A , im if-W .-.1 -.Y 77 W., W.. Ir11lql1u1 Q' Kalhruu Staff xurmv N H1-Lrx Iluuu-ox KINII-ll hurxmv H KROID IIIII NIR Ixxox 'Nllss Bumov 1 IX lox 1 AIDRPX Huis AIRA IKNOFI rr Mc XI uv 1'nIc hsox x Il- 111 BSI' Pmmn 1 Axmn ox Inux ln Im Nl Bnoohs 1 rn 111 fluff lssoczaff I 1l1fr1r 1fllSlIIf ss 31111111111 r l1lz'rrf1s111q xlflllllljfl' Irlzzw r C fnmr .Sf nmr Inprr sr11!11f171 lzznmr Rfprf Sl'lIfllf1Zl 1 TPSIIIIIIIII Rfprr suzfnfzzr nr s lfllll lu Hou Hlzlrfus falr mlar and lolrx IJl'Il7I1llfIf'S 111111 Sfaf Stnzoqrrlpllrr lrhsfs 1111771111 . ' 1 N5 . A -.. 4 N I+- KM' ....... . 1: 111 ' IR 1 ' . .... . . . ' -- , '1 . l,I'lI.'I' 3 'I ..... . . 'f ' " Lois PIOOD . . . . . . SUIIIIUIIIOFI' 1f!'1I7'l'.W'lIf!lfi1'l' I, f. 'J . ..... " .' ' XYIUL 3' I ,-l'ruI'1-'lf ....... K" ln' A- 1 . 3. I J . ..... . J." .A ' Ou: . :lu "ox .... . . . ' f . Rr' ': , wg , , , 1' "f 1' I 1 f l'1-:Annu J -: s J, . I ' mic . . . .... A .- X 3 if Cf S -X f r 1 Y Q 1 gr -ff xx Pg is Z., ' ' ' I. V J Y :?'ft11hv11t A5-5nrrz1tu111 1 A hw lx I X X I 1 In ll1rn111 Ill lnrf lllfllf X N I fl I J I A 11 I fl fl Slit Nll 1 ll llll N ll l l 1 'L I1 fn Ulm 1111 X N C I lxN lx Xl,l3l1UX C Q Ul"l"li'l'fl'S lfllxlljl: ilu: nw . , ...... l'r1'.vf1l1'111 lllIl,I1IX Ilx1r1: cur: .....,. l'1'1'1- l'r1'.x-iflwffi li1mmx'n Ilxl:l:l- 4.., , ..,, 'l'r1'11x11r'1'r l4X'l'IlI-'ll Nl' li . I3XI.l, ....,.. N' 'r1'l11r'11 l"l:1:ln lil xxnxx ......., H111 " . Ivj'l' Cir Y IQXIINICN ........ l1l1'1" fx" V . lflfl' XI 'Ill-ix l'xl:lil'l: ,... ..., l I-ll l,1'11l1'1' Nl '1"l'u: ln l11.v,v'f1f1' fx 11:1 .7111-'f'i1'1l11. l'1n1,m:N: lil 1' 1111.4 1' ffl. 'l'lI1' IPl'UQl'?llll lm- llln' Blu l hula' Xa. 'isxlifm llllI'lllQ' llle' yum' '22 'SCS wma il , 1'f vw-.. .Xltl rugla Illll pl-1' 1-vnt in II1l'IlIl7l'l'Sl1llD wnf. mul ulnl:1in1'1l, llll' -.ll l-mls VV" lwlulml l'Y1'l'AX' :lc-lixily. llli1llJlQlIILf l'lr1:1r1m-N Nlllf'llIlllll'l'. :lncl sm-ruling' wut lm-umx, wlm. fllllltillgfll liglll :mrl llIl'YlH'l'l4'lll'4'll lllll lrum- lu tlu- lillll- :1n1l finl1l. linisln-ll nl-:xr lln' lr p. 'l'll1- nlulr 1l1-lmlv wma 1-rllrrm-rl lm' lln- lirsl limv lllls .X'l'Jll'. :xml um' l1':1m m:11l1' JI igrm-:il sll1'vXk'lllQ. "'l'l1v SllIllt'lll.N Night," :x x:1l14l1-villv, Illll ml lmAx' ll 1' Htl -ll! .XS-. '.illlUTl, val 'l clm-ville-ml Num- -sw. lllllf' wlurls-mls ml' l"1'rml:1l1' lliffll :uw lr:11'lain'f' U'll'lN. lllllll'lll'N, :unl :uw mrmnl ul' 7 T' T' lln- .NllHN'lllLI llu' girls :uw luullafrmg' lm' lllwir' Nil'llllHl. 'l'1v In-xl f'l'J1l"N --'l'uinixl1':1limu wr Nllll't'I'l'l"x' wixll -N11 'l'l"wN in l'l'1'l'Y lzrlrle-'l::lai1lg1. l'llIllt'l' l'l:1'l' on 'ZIL "r1'iV1f--' HJ' N 5? , if .kk X x' ii 6 1 Q ' x h 1 QL, l V X , 'HA X "V, g 1 gf .f 4 wif II x S I 75" Q 'gsm U MQEQ I S 1 P' 4 . Q fif Q5 5 J I L 1 N lXll I W rgfwf H 'Isl 5 . X SIA, iw' A. Q I -- 5 I' 1 9.1 In . 54 1 f L15 Af Q. 0 f c E J 7, 'N Q: 61.1 J. W Qfgfifg 'O jgpf-fy 1 ., xnxx. I N I 1 0 I U I 5 I 70 lllllli N l ll ls N H llll l I If llt S m -1 I s olms I Y I t lllll 1 ntl s Q 4 I I I U Ux -. I -.Y N t cu X I N I tm 1 1 un H mu s r 1 tx 1 N I mtl 1 xx IS U 1 S ISIN S 1' gm I was ,, Hu Q xfli X I ' In an 1 . I1 t1 I IX I SKIJ' nip 1. ftllldll Illlll ol 1 IY' x l ll V . "" "" ,' ""If 'I'Y',V' 'I' AX I A I D N .:I'f1'fI. l If., 'f'.. ..EffI",..:l,1. : . ..f':' fl -nu "YI-f., I slmulsl -my wt- l1:xw- lmcl il tim- time- , "' H"-,. in 51-lmul tllis j.'n':11'. I I-nl-w f'Ull wuulrl mis, xlrl . 9.-Q ' 'QQ I'lt'l'IllIilIl' Iligll :xt 4- Ill-g-1-. vu-n it' you 1Ii1l IIJIYI' Q , -. w , ' - . . . . .' ff, I ,ff Ig - - il wmulvrlul t'IIll' tlnl-rt-. I.l.'tl'll, :mal I wnll tvll I ,,,f' ,, " -4 , . , ' Z' L- , "' ,,. R ,:' " YUII u.t wlmt wt- l1:n'v lu-I-n clmngg tlllx W-:nz fr. , , , W, I . ,I . . ' - . 1 L1-. , Pig' - ,, ,. . . ' fy if' DI may T, l'l1'at, il Ivw ws-vlxs :zltvr sm-lmul olwllmwl. Illv ' A- I . nr ,I e' 1 . 1 4 1 . 4 . v -.H in'f','f. ' . I I'l'l'?sIlIIll'Il wt-rv mitl:1t1'1I :lt tlm- 5l'lllUl' .I .' " ef!" - 'gl--a, I .XII I'l'l'f1IIll'S wvra- tIlt'I'l', arm' m:11'm-cl lm' tlnt- It ' . , I, ,. I I ,, ,. . , , . . . 1 '45, .:wf,:.'r- , X. turv. lllm-v :nll rlul IIIVII' nlutv lrum tlu- small wt . e -,fa L f- it ' - I - . '. ,-4 -,'4.' ,f . F1 tu tlu- l:xrLf':,t. :lml tlu- l'Yt'IllllU' was vnyovm-cl lux' . n W. I., , ,, ,, .. X . I . . . , 'ff' ""'I - , ,fl :ull vsu-1-1:1llx' tln- I'l'A"wIlllli'IlI. .XII -1' Ilwv wvrv 5, ,, , . , . I . . . N ." ' ' .' mlrzlwil Illl'UlIU'Il '.'t'ri0l1.' I'lIL'S wl ll'Il mzmilv n .. XD 1 - I , , I ' , r '11 tlln-1:1 mu' ul llh, Wm- :xll mm-:I III U':11m-s :xml ll:ul xx '- - f 'I f' B I S , , I ' il ggmuszl IIIIIV. .X IllIN'Il was wrw-rl to 'tmp ull" tht- Id ,6' I0 3,3 l'YK'IlfIlg. - ' "" -' ', I"I'l1v .lunimw g:xx'm' il lI:1lluw:-'I-11 p:1't-V. .X 1 .I v I 4 ' N ' , p c, vlmmlmlx' ul lmrr rs. IU1'Illlll' tm-ll ng, :xml 3:11111-s - . 1 V 1 . . 5 , :, .W -'f wvrv t'II'Q0?.'t'II lay ull. C L rl, ulml-Insl 'cl CIIIVI' 1 " ., ' :url lIUllQIlIlllIw wvrm' m'1'x'm'4l. :xml :x Lfrmxl tlllll' rv- A 5 0 A A ' b v, .- ,fo ES lm 'tm'1I. I . i ,F - X "I lumx' vnu l1:uv'lu-:11'1l ut' our fuutlmll :mil f ' r ' . , , , . . "' . ' . Af lm l1'tlr:1ll tv: me tl: ' vvnr. llu- lIlIIt'I'l'llt A 0 -c r 5 - J" " I f vlzmxvs ?sl'l'Yt'lI 90 x spI'r1Ii1I lun 1 -tx tm' tluc' ' 01 I T Q . . . U lmrmrt-:l 11-'. l'.:xvl1 tum tllm- rn-cw-ptlnrl rmum w:1.' I-lzxlmmvztrlj' fIK'l'Ul'2IIl'lI witll Q' "'I'ln- Supllmlmrvs gun- :1 Yzxlvntim' p:1'ty. rlvlll' ggvm was frm-ttilv Ill-1'm':1twl witll lu-:nrts :ml . . I . rm-rl :url vl Ita- str -: -rs. .-X lurtum--tm-ll'n,g lm 1 tllx mluvvcl. nm- m-w gum-5 mluvvcl, :xml :1 flnintv l11m'll sn-1'x'vcI to I' um tlll' 0 1 n s I m'm'r1'1lg. KUIIIIL' I"l't'NIlIIlQ'!I wt-rv not IPUIIIIIII tln- timw, in giving il guml lm: rty. VIXIIK' p'.'1l1 wa ve-ry pri' tily 111-1-111-:lt--11 witll g'l'l'l'Il :xml wllitv str': urrs :lml NIlJlIlI!'lM'I'S in llunur ul' St. l':1tri1'k's lay. HQWIXIIIIHIS elzxy Wu: tlle' lmig mluy ul' tll' j.'l'3!T'. .XII c':nm- witll tllvir x':11'ious mls incl I-:tx U1 ly :1 vt-ry fl-w tory t tllm-ir Yup :xml fl un. lint nay, ilu- lm ll tlllll' mr L' tllut rligllt w:l.s tlu- lmiggvst sllvcwss ul' IIIL' yl'flI'. "Inst, Inst not lt'Ilwt, wa, tln' .IlIllllH"St'IlIlJI' lim'-I Rm. .X gnrclvn mat- 4-:xrrie-ml tll Ullt'l ut. tln- t1:1.'t. :mxl 111-4-m':1tions SFIIIINDIIZIIIQ' tln- vnrim: :J 'vty of lift- ul' I"m'rml:xI1' Iliglm ful ml. "ll: -rv, I I' -V I 4-uulrl c'm1x'm-v you tlmt wa- lmvv l1:ul :1 gguml tixm- this -vm-:1r." I.'ll :1 C'l:xrl'scm 'Zig Til ' fifllr' fllillff-Y 'ur 'fjjT'r' wry, Tl 1' fffffw flzfnfw 161' 1 11 III!!! .' ',, .IU l ' IIS in nur "IlI'f!l'lj .S'II'i',lll' Ulf .I ' ' I' f11'H1'I' Iliff. -II 'lvn II: 'ris '25 " riff-.'i.' i 3 ue Alruzi EPIIUYP 1 IIS 1 1 111:11 1111 If 1 1 1 fl 1 1111 1 11 1 1 ll I I N IU x M li OX I 1' 1nI I11 s l I N I IX I I I 1 1 ,R 1 1 111111 1 f s r 1 1' s 1 I U III S 111111 N um S ll 111 111-. I Q, I' ,,, III., I K X x I' x 1 1 I"l1 I tl 1 U I I I I I I FN 111111 1' 1 1 ir 1 ur 1 1 YH g g IT Nllll 1 xx 1 1 II 11 1111 x 1111 1 1 11111t Il r 1 s Ill tI11x IS x Jllx S 1 11 8 I 1 11 lil N1 II N III IXN Il XXI X 5 I! I fi I 1111: 11 :ff 1:11 """ I .fff.f.f fIIfI "'If."IffffI'f.I'fII 'I"I:I",I"II'fIIfffIf' Ax I A I Y I 'f' f'If 'If IIIIIQ '.iI.f'III'IIIff.IfII1f 'III - 1l','1fil111".1' X 1f1': Tl .vl11',1,f 11'1'1H1'11 I1411 ,Ilmg ff. IV. lI'1',x-I, 1.111l .vfzf 111.iH1'1l llxff Jlll nf' 1.1 H11' l'f'.S'Iflf 111' ll 11'11f1'1', z1'11.v 1:11'11r1l1'1f .l'11'.x'l ff 1'1' 11.11 iff' V' i,fI'.S'. Si 1" ,Ilrx lI'1'.vl is ll 1111'1111I11'r nf II11' f111'11H'1f, 1111 j1ri:1' '1'11x 1fi2"1'11 I1l'I'.I .Xs I'I1'1' I,1JI5'I'f' x:1t in tI11' wi fI11w -.1':1t in il ll1'xI 111' I11'igI1tIIx' 1'11I111'1'1I 1'11sI1i1 IIN, 1I1-s:111'11111- IIlt'I'I'I' 1'111111I1' :1I't1'1' :1n11Ih1'1' 1'llIl'l' thm' I111s11it:1I1I1' I11111s1' :11'1'1m II11' st1'1'1'I, II1'1' I 11I', il I11':1l1tif11II.x' I11111n1I v11I111111' 111' 'I'1'1111Av:-41111K l'11n111I1't1' I'111'111s, I1:1cI I':1II1'n I'1'11111 I11'r Imp wI1iI1' SIIK' I1:11I IIl'1'II IIIIISIIIQ 1111 JllltIIIll'I' '11'i1'I's1Iiss:1tiwI':11'Ii1111 with IiI'1'. HI11111I1:1It'1i1-l111f'1I1: I vm." 1'1'i1'1I III1' I.:11I,x' 111' SI1:1I YII.II This x1'1's1' I1:11I st1'111'I1 l-Z1-1-111 I11'ing :11111Ii1-:1I1I1' I11 I11' f.1'II'. ,XII I11'r IiI'1' I1:11I I11'1'n sp' i11 :1 s.1'I1'1't 111'i1':1I1' r.1'I11111I Im' girls i11 S1':1tII1', 11I' wI1i1'I1 I11'r 11111tI11'1' was mis- "S1. IVI1-11 tI11' 1I111'I11r I1:11I 111'1I1'1'1'1I :1 1'1':11"s 1'1'Nt in :1 s111:1II 111i1't town. IIIF.. I.11v1'1' V . 1 . I1:11I 1'IlHHt"Il II11111I1nv1II1' I11'1':111s1' it I1:11I I11'1'n II1'l' gi1'II111111I IlUlll1'. Inu' I1:11I w1'I1'111111'1I II11' 1111l1111't1111it-V I11 Iix'1' i11 il s111:1II It vn. XIII iI1' I11x"11g S1':tII1' :xw i11t1'11-.1'I-1' :ls :ny n:1ti1'1'fI111'11 1I:111gI1t1'1', sI11' tI11111f-'III it u1111I1I I11' i11t'1'1'sti11g 111 lll1'l'I IIVXK' I111.x's :n1I g'rIa. ,Xltl gh I'Iv1' wus 51'x1-nt1'1'11.. sI1' I1:11I Ill'Yt'l' Il:11I il I1115' IiI'I1'll.I. IIIIl1'I'1' I1:11I I11'1'n IittI1' 11111111rt1l11ity Iitll' I11-r to IN'l'47Illl' ilt'flllIlIIlIl'1I with I111.v in S1':1ItI1'. 'I' lll', sI1 ' I1:11I IIIl'I 1':11'i1111s 11111-5 :1t 1'I111r1'I1. I111t Illllll' 111' IIIt'lll XYl'I'l' i11t1-11511-:I 111- int1' 1'.'t'ng. Sh' I1:11I il lll1ll1IM'T' of 11I1':1s:1nt girl I'1'i1'111Is, hut 11111r1t 11I' I11'1' i1I1':1s. 1'11n1'1'1'ni11g I yr I1:11I I11-111 g:1in1'1I I'r11111 I I's. In thz' 111'1's1'n1'1' 111' I11152' 5I11' wax 1'111I1:11'1':., '1I. .II ' 111'x'1'1' I1111'w what to any. NI1 " tI1:111 11111-1' sI11' I1:11I 1" .s1'1I tI11' :1t1'1'1't t11 :1x'11i1I s111':1I1 i11g 111 tI11' I11'11tI11'1' 111' r.111111' gi1'I III'Il'ZlIII. I1111 'I1t, w:1t1'I11n11' II11' v:1 111115 1-1111 1I1's IJl'1SIIILl', tI11' 11'11'Is x'1'1':11'11111sI1' I: 11'I1 ng . h I I . . . . . :1111I I:1II'l!1g to tI11'1r :1tt1'nt1x'1' 1'SC'III'IS. Inu' w11111I1'1'1'1I vI1:1t it XVIJIIIKI I11- IlI'l' I11 I1:1v1' il t:1II g11111I-I1111I'i11g I1111' inI1'r1'f-t1'1I i11 I11'1'. Sli' IIIIIIIQIII tI1:1t girls 11-1111 1'1111I1I :tt 1 'I Ill1'lI must 1111ss1'ss h111111' s1'1'r 't 1-I1:11'111. In 11' 111i1Ist of tI11's' tI11111,jI1ts I'Ix'1' saw .'XIi1-i:1 .-Xtw11111I pass XYUJIFIIIQ' :1 sn1:11't I1:1t :n1I 1-11:1t. XY'tl I11'r was il t:1II l1I11111I Ioy. .Xli 'i:1 was tI1' 1I:111gI1t1'r 111' NI '. I, ' gi II111111I 1'I111111. I51":111s1' 11I' this ICYL' :111:I .-XIi1-i:1 w1'1'1' g11111I ' i1'11I-1. 51' " :1I 1I:1yf-a I11'f n'1'. Ali 'i:1 I1:11I s:1i1I to I'I1'1', "'I'I11' IIIIIIVII is gi1'ing1111' :1 I':1r1' --II 1I:1n1'1' :1t XI:11If1'1' II'Ilit1"s tI11' night I11'I'11r1' I I1':1x'1' I1 .I 'th. I I'n11 ' KI:1rIg1' W1 llI1I 1111-111 I1:1x'1' -V11 1' lll1'. II' 't -'1111?" I'Iv1' I1:11I : .'w1'1'1'1I. "It is1I1':1r11t'y1111 t11 :1sIi IIIl'. .Xli-i:1.l111t I sI11111I1I mt IiI11' In I1':1V1' I ' .Xli 'i:1 I1:11I 1111t known tI1:1t tI11' 1'1':1I 1':111a1' for I'IY1'.N 1'1'I'11,:1I I1:11I I11-1'11 NI11' 'NN :1111I tI11' 1I1'1':11I 11I' I11'ing :1 w:1II ' V1'1'. I'Ix'1' W: .' not vain. hut :as sI11' s:1w I11'r'1-If r1'I'I1'1't1'1I i11 il w:1II 'IllIl'I'11T. NI11' A1 I'1' :1I11111I. "I'111 .i11.I :is pr'ttj' :ls .XII ":1. I Iinm' tI1:1t IIII' skin :1111I 11r1 fiI1' :1r' g 1111. UI' - IIT '. IIII' 1'.x'1'Q :11'1' n1'itI11'l' Imig 11r I1I111'. I wi I1 I W1-1'1'11't 111 t:1II :1n1I NI1' I1'r. II1.', :1Iw:1ys St'l'lII to IiI11' short. pI11111l1 'Is. fxnh' ':1y. I :1111 going t11 I1':1rn to I11' F19 p111111I:11' as .'XIi1-i:1. I viII." .I11,t tI11'n Mrs. I,11w1'.v l'IlIl'l'1'iI IIII' 1'1 1111. "Is x111:11'11111' I11'1'1'. I'Iv1'?" sI11' :1k'l. 'I I11':ll'1I you 5111-gI4i11g," RUN -- 11 1 1 5 1111 1 1 1 1 5 1 ,,, N1 Jll Il 11111 1 ID 11 11 1 lt 11 11 5 1 1 11' 1 11111 5 1 X 5 5 1111 1. LL 111 5111 1 1 1111 1 ll 11 1 111 ,, 11' 1 111 11 1 ,, 111 5 111111 5 11 1 1 11111 111111 N 15 1 1111 1 111 11 1 5 1111 I ' 1 11 5 1 r 111 511 111 1 - 1 ,N 1111115 IS IH 111 S 1 1 ll 5 1 5111 F1 1 18 -1 111111111 ll 1 1 1111111 1 11111 1 1 ll H' 1 1 1111 111 xt 1 1 11 111 5 111 1115 1 1 1 IX ,1 SQ ll 11111 N 15 STX 1 ll 111r1111551 11 I 11 111 1 1111 X Cl 5 11 1111 1 111111111 1 11158 1 11t1115 111 1 111 'X 1111151 1 l 1 S l I 1 1 1111 1 1 1 K 'H 1 1 11-1 111g,5 1 Ill 5 5111 11 1 111 ll 1 11 1 1 1 111 1 ,, 1 111: 1 1111 IS 11 H 1 1 111 5111111 1 1 S1 5 1 1 5 11111 11 11 5 1 1 ll t 51 ll 1 1 5 1 11 1 H1111111' 38 5 1 1 1111 gf AX I A l J A V 511'1111f1If1111g1El1l1Efg31'I1f11EQ-J!!IILHZI1'1111517111f11.11f:l1111I:1? "N . 1111 11l1'l'.H 5:1'11 1".1'1-. 1'i.i11g : 1 1511N1illg 51ig,f111.'. "1 11':1' 1:111'i11j1' tll 1111.' -11'." Y1 Illllht 11111 1111 111111. 1111' 111-:11'," :1111 111115111-11 111-1' t1lt'l', "11111l' 111-1-111i:11' 1- 1111- 1:111i 111 1111-11151-11'1-5." 11' N11'5. 1.1111'1'1 11:111 :1 Q11 11 11:15 lJ1'I1l1l'1t'11'. 111'1' r1111- 1114 1-1111- 1111- 11:15 111-11-1'111i111-11 111' gl 111 1.11l'lll. O1 - 11111 1-1-1'1:1111 111i11g5 111-1-:1ll51' 111 1111 1111-111 11':1f 11'1-11 111'1-11: 1111- 1-1-f1':11111-11 1'I'UIll :111 17t111'l' :11-t5 111-1-:11151- 111-1' 1'1'1-1'1- iil-11 1-11. 1".1'1-'5 11111 111:111111-1' :11111 1111-:15 111111 :1111':11'5 11111111-11 1ll'l' 1 111-r. 'A.111,'t 11111- 1l1'l' 1AIlt1lt'1'. 11' 511- 11'1-1'1- lll11y 111'1- 111111-1' gi1-15." 1",1'1-. 11:11'i11g 1'1--51-:111-11 111-1',1-11, r1-.1-111-11 1lt'I' 1 11'. Again 111-1' 111lJllt '1115 11'1-1'1- 1'i."1 1111 1111' 1-11111111:1i11t 1114 1111- 1.:111.1' 111' .' :1111. U1 11':111t 111 11-:11'11 :1111 111 1111-, 1 5:1111 1-11'1- t11 111-1-51-11. C11-15 111' 51-1'1-1111-1-11 111't1-11 1 IIA 11111' 111-11' 1-X111-ri1-111-1-5. X11 111- 111-1' 111111111-1' 1'1-:111 :1 1111151 1llIll1l'lIlll1?-1 11'1-1. 1",1'1- 111:111111-11 111-1' 1-:111111:1ij1'11 1111' 111111111:11'i11. "1 111-1-11 5111111- 111-11' 1-1111111-5. 1 11'i511 IIIKY Ililllll' 11':1511'1 511 I 115i:11-. 1.- 11'1- 15 :1 11r1-tty 1lilIIl1'. 1.1-11111-1- 1.1 1'1'y.H 511- 11141-11 1111- :111it1-1':1ti1111 :11111 111115i1- 111' 11. "1 :1111 going 111 1151- 1.1-11111-1- :15 111-1' 1111111111- Ililllll' :1111 j1'i1'1- it :15 111-1' 11:11 - 11'111-11 1 511111 111 Q1- 1 '1111-11 5111- .lb 11111111111 "N11 1 Illilf' 1 11111-r1'1111t 11111 :1 ' 1111-?" .1 1.111'1'.1' 1:1111 111111'11 111-1- l11i. 1-11'1- g-:11111-1-1-11 1-11111-11151-. HN111 -1-. 11'1111 11111 11111111 11' 1 g:11'1- 111121-11' :1 1 '11111- 11: 1111-? '1'1lK'll.11111. 1 5111111111 11111-t11g11111 '1111'11 11-111111'1'1111' 11111111 5111111- 111-11' 1'111t111-5 1111' 51-1 1111. 1 ::111' .111-i:1'5 1111t1'it 1'1-5t1- 11:11. It 11:15 1111'1-11. It 111:1111- 1111- 11': t A 1111- -1' t11i11g5. 1'11 t:11-1- t111- 11111111--1' 1 11:11'1- 111-1-11 SilX'1llA"'11l 1111-1' 1 31 1.1111'1'A1' 11:15 SIIFIDI'-.t'l1. 011- 5111- 111111 11'i5111-11 to 111'1-55 1'11'1- .'lIlJ 1't1.1', 1111 1f1'1- 111111 111'1'll 11111r1- t11:111 1Ili111.1'1'1'l'II1, 5111- 111111 I'1'1A11St'11 t11 11'1-111' 5111111- 111' t111- 111-1-551-5 111-1' 111111111-1' 11:111 1-111151-11 11111' 1 -r. Mxvlui, 111-:11'," .11- 1111' '- -11, t1'.'i11g 111 11i111- 111-r Il1t'i.'lll'l'. H311 111 S1-:1l111- '- '11'. H1 1:1111-11 NY1t1l N1r5. .-'11 ' 1 11115 :1141-' 1111. Ali -1:1 15 1111 1111' 1, -:51 til 11'1- -11. 1'1-1'11:1115 5111- 11'1111111 go 11'1t11 --1111. If 11111. I 11'i11 1411. Y1 111-1-11 11111 ,111-1111 111111' 11111111-1, 1 11:11'1- 51-1'1-1-111 1-11:11'g1- : --1111 . 1-1111-11 1-1111 lllily 1151-." "'1'11:1111' 11111. llll,1Q1l1'1'. N1:.' 1 f-"1'1- 1111.' -11' :1 111i111111- : .1'.. 1.111' K' 111-1-1111-11 it 11:15 1111 111Il1' 111 111- 1-1'it'1-111. 511 51 - g:11'1- 1lt'1' - '. . '1111. '11111' 111-xt 11:1-1' 1'11'1- :11111 A111-1:1 5111-11t :1 111115 :111.1 1-X111-115111 11i.' 51 11' l'11-- 111-1' . 11-':1'5 5111111111 !ll!1llJ1Q4'IIll'llt, 1'11'1- 111-1-1111-11 .-11111111i11g ':15 f . 511- - - t1-11 111-1-51-11' 111111 t11'11 11:11'1i11g' 1:1t5. :11111 t111'l'1' 1'il!iC'1IlJlt1I1gI 1' '1'11- 11111" ' ' '-r1- .111-i:1'5. .111 -'1':11'11 1111-1' :111- :11 Pig ' 111-. N11 1-11 1111- Q11-15 1-1-:11-111-11 1'11'1-'5 11l'IIl1' 11111' 11111 51121 1.111'r1' :1111 111 1111-ir 11:11 111' 11:11. "1 :1111 5111'1- 1-1111 11'i11 11111- 1'11'1-'5 11:1r11' 11I'l'SS, xIl'!i. . Ty," 5:1i1 .11111-i:1. "It 15 1'1:11111--1-111111-1-11 1il1'1'l'tPl :11111 gm-5 111-:11111f11111' 11-it11 1ll'l' 11: 1'11 11:1ir :11111 111'1111'11 l't'1'S. 1 11111- it 111-51 111' :111.1't11i11g 511- 111111-11-111 t11:1:11'." "I," 5:1111 1-111-, QI'!l1'l'1f', 'i1i1'1- 1111' -: -' A1-9 111-5t. '1'11-1' :1111- 1111' f1-1-1 .'11 .' 11115- 111-:11111. '11111' 1111 -r t1'11 1: Q1l1'I1. 11 11 96 11 1'11'1-. 111' 1.1-1111r1- :15 5111- 11'r 1- 1111 11l'I' 11r11g1':1111 1-:1r11, 1-1-1-:1t1-11 q11it1- :1 51-11511111111 :11 51-1111111 1111 1111- 1111 -1111111 11:11 11111- 11'1- -14 1:11-1-. "XVI i5 t11:1t 5111-11-111111-11111' 111-11' .1!lll1'?U 111- 111115 :15111-11 1-:11-11 111-r. K'I,1-r1111'- 1. '1'y." 11: .' t111- :111511'1-1' 111' 11111- 11'11 11:111 51-1-11 111-1' IJTUQTIIIII 1-: 1'11. H01 , 1 1, 5111111- 11:11111- :11111 J - 1-1:155.', Ill S1-11111r 1'111g1i511 1'11'1- 1'A1l1Il11 111-rf-11' 51-:111-11 111-X1 t11 1111- 11111 11111 11'1111111 511- 11:111 Sl'l'11 111111 -111-i:1. 111: 11211111-, 51l1' 11-:11'111-11, 11':15 K1- -111 11 1 -rtf. 511- 11 '1'.1l'11 tl1:1 111- 11':15 1111- 111115t 11r1-51-11t:11111- 11111' in .' -1 1111. 11- 11':15 I1r-.'i11- t 11' 1111' ' 1-11155.11 t1':11-14 N1Jl1',i1l1f1 1111.1 111111.'11:11, illl A 5t11111-nt in 1'111g1'511. l":11'f'..1- S' lf! li 1 1 1 1 1 IX 1 s 1 11 1 H 111 N Ill 1 1 U llll L N l I N N l ll " 1., 1 11111 1 1 1 11 Ill sh 1 1 1x1 1 l ll s ru 11111 l ., I I V001 l S U R81 O N 011 I ll I 1 x 1 lll I ll xxx X 1 1 S S 1 1 1 ll H ' It H1831 11 l1l 1 111 1 1 1111111111 1111 Q X ,,, 111' 1 1 1111 N 11111 1 1 1 N 11 1 l I x Nxtl .1 S ll' I 'S ll I l 1 r111 I1 x 1 It 1 1 H lt s 1 s 1 1 1 S 111 111 IX 1 111 1 ., 1 1 ll 1' " 1 15 x 1 1 1 111 Ill 1 s NS 11 ,L 1 tl II 11 s gir 1181 1 1 IIS 111l1 TI A 171 lxllt 11 -- l11111y111 -:HI-:1j1AU11'. fHI"f, ' ,1'ff. 'if ':."" lll,lf: '1', ll lx IA N il 'ffllfl' 1l,f'fQ1llf'.fllfl .1llfflllI1 'ff' 'fill fl.. " 'l'l11- lY1111li111'ill1- lligli S1-l1111l 11':1.' :111 llll1Al'1'fsllllQ 1'l1:111g1- ll1'1lI1l lI1'l' 11111ll11-195 11-l1111l, l'i1'1' 1lis '1 '1'r1-1l. Sli' 11':1 :111xi1111-1 111 l11-1'11111' :11'q11:1i1111'1l willl tl11- all l1- its. llllt l'1111111l il i1111111s il1l1- 111 lllfllil' :11l1':1111'1-N 111' 1-1'1-11 Qfll l1:1ll' XTI15' ill :11-1-1-ptirlg lil'l1'Ilfl 1111111 i11 Nll1'll SI1111-1 ti1111'. .Xltl llgll .'l11' :11l1 -l'1'Cl K1-11. all' 1'1111l1l 111'1'1'1' l:1ll4 to l1i111. ll -1' ll11'c1:1t 11-1111111 grl 1l1'1' 11'l11'11 1-l11' rittk l1t1':l it. Sli' 11'i,l11'1l 1ll'hIl'l'iltl'l5' tllill al11- 1'111l1l "l1i1li' :u 1':1r1-l1-w.lA1' :1111l 1-l'l'1-1-ti1'1-l1':1s ,11 111:111.1' 11l' ll11- 11tl11'1' girls 1li1l. Sli- 111 1l1l l1:111- j1'l1'1'll lIl'l' l11'illi:111111- i11 l1i11,'lisl1 'ilihl 111 l1:11'1' l11'1'11 :1l1l1' I11 5:11 l'g1'l tl-1', "Il1-ll11. K1-11. l1:1111 A' l11':11'1l l'l'KlIll Ali-1:1 l:1t1'l41'? Sli- 11'1'11l1- 1111' lllilt sli- was l1:11'i11g' il gorgv IIS ti1111'. l t-1'1111 llll1Hll'llt lvl lllill 111:1l11- 11111 l11s1- :1111 Nlt't'lJ..! 111: ': fl sl11- 11'1111l1l .'11':1ll1111' :1111l :,l' il'wl1-111115l1t 111"1111' l1in1' : l'l'. xYll1'll l'f1'1' lliltl l11'1-11 i11 s1-l11111l l11'11 11'1-vim. ll11' 51' ' r 1'l:1as 1l1'1'i1l1'1l 111 11i1'11 il 11:11'l'1'. ll1'l' 11111ll11-1' irf-'1':l ll1'l' 111 :1lt'111l. UNI-1.. .Xt ' l t-ll, 11111 tl1:1l it is lll'l1l11'l' lllll' ll11' girls l11-1'1' 111 5-11 111 liigli s1'l11111l 11:1rli1-ws 11'itl1111it rt.. Xl' ll 'l 11111 lil11- i11 gm l'i1'1'? X-llll lllflj' 11'1':1r 1'1111r lllilllll' 1'11l111'1'1l 1lr1's-Q." lf11- 1l1-1'i1l1'1l 111 gn, 'lYl11-11 ll111 11igl1t 11l' tl1- 1111111 1':11111-. ll1'l' 11111ll11-1' l11-l111-1l l11'r 1l1--1.1, l'i1'1' l1111l11'1l l1111'l.1' 1'.'l11-11 :xl l:1wl Nlll' 11':1, l'l'J 1l1' 111 :,li11 i11l11 l11-1' l1JllQ 1-11:11. ll1'1' llwllill m'1'i1111s 1'x11r1'ssi1111 l1:1'l l1:-1-11 1'1-11l:11'1'1l i11' 111111 111' 1':1g1'1' 1'x1 -'t:1 11'1'. Nli -l1 111 l11'r NllI'l3l'lN1' i1I1.l 1111l1:11'r:1-.w1111'11t l11-1' 11111ll11-r l'i.,111l l11-r 11'l11'11 -.l111 l1-ll 11-1111 1 1'11 :girlx 11'l1 1 1-:11111' l11 lfllil' l11-r 11'itl1 ll11'111. lYll1'Il ml11' 1-1111-1'1'1l tl11' g':1il1' ll1'1'Ul'i1l1'Il g1'11111:1wi11111 l'ill1'1l 11'itl1 sl1111li11g1 girls 11I.1l l111y . l'i1'1- 11':1, s11ll7'1'1111m1-i1111s. Sli- l'1-lt lil'1' l11'1': tl '11,' :1 l1r:11'1-1' i' 11' :1 g11111l li11111. ll1'l' s1-11s1- ul' lll1lll01' 11':1r111'1l l11-1' ll1:1t r1111'l1 :1 l'1'i1'11l1111s :1111l lri1'i:1l lll'Ily1'l' 11'1111l1l 111 1l1's1'1'1'1' 1111: , '1'r. XYl 'tl11-r it wa:-1 1l111' 111 llll' l':11'l ll1:1l l':Y1' was :1 111-11' girl i11 il slrilxiiig lll'1"w5. Ill' 11'l ' l11'rl11-1'l1:11111i111'ss 11':1s i11l'1'1'li1111s. sl11- l'111111.l ll1'I'Ht'lll 1'l111s1'11 1-1111:1l:111ll.1' l'11r:1 11:11'l lll'l' i11 Klillvr U111, l'li1l'Illt'l' i11 tl11' lJ1'll. :1111l 11tl11-r rustic gn 1's N11 1111l111l:11' Y-lll ll' ' 'ill1- 111 g 111'1111l1'. .Xi 1-l111'1'11 K1'1111 st11111l i11 llll' 1'1'11t1'r 111 ll11- l'I1111-. "C'l11,1151' 111111' 11:11'l111'1' lllbl' il f"l'iIllil l!lill'1'll.li l11' 11r l '.11l. 'l'l11' 1'll'l'l1' i11 11'l1i11l1 l'iX't' was sl:1111li11g l11'11li1' Ill. 512 ' 11l' tl11' l111.1'y 1111111-:l witli 1111-1-is.i1:11 t1111':1r1l tl11' girls 11l' lll1'il' 1-l111i1-1'. Ull11'1'-1 51-1-1111':l 111 l11' l11-Nitntiiig. l'i1'1- w:1il1'1l. W' ll 1111 1111' ual' l11-r? Sli' .:1 ' :1 lbllll' 1'11111i11g 11 11':11'1l l11'1'. ll- 1lil 11111 l1111l' :it l11-r. l111l :1.'l' -l ll11- .1'i1'l l11'si1l1' ll1'1'. C'1111l1l1-1 11'1'1'1- i'11r111i11g llil.'t1'l' i11 tllll l111,,g li111'. St'll l'11'1' .'t11111l :l1111', l"i11:ll1'. i11 :111 :1g11111' llll Hllilllll' sli- slippvrl l'l'0iII tl11- 1111. 'Wvl -11 sl11' 1'1i:11'l11'1l llll' 1'l11:1l1r1111111 mln- 1'1111l1l 11111 tliiill' 1'lt'Jll'l3'. II -1' 11ri1l1- lliltl l11-1'11 l1111'l 511 IllIl1'll lllill i11 s11il1- 111' l11'r 1l1-l1'1'111i11:1ti1111 11111 t11 cry ll11' 'l1'fll'S 1-:11111'. XVI -11 sl11' 'I'1'.flt'lll'1l l1li111ll1' i11l11 l11'r 11111-l11'i for l11-1' l1:1111il11'1'1'l1i1'l' it 11':h g1111', .'l - 11':1,' s11r1- sin- llilfl 111111 in l111r 1l11sl1 i11 tlll' Flflnillllllllg 1-1111111. so ph- 111111 1l1l -rl i11 tl11- 1lIll'li 111 llt'l' .'1':1l. Ill lll1' 111i1lst 11l' ll1'l' s11l1l1i11g,f s1-:11'1'l1.ll11' liglils i11 llll' r 1111 1':11111' 1111 l1rilli: ll1'. "lYl I.l'llU1'1',H sail :1 l1111"s ' i1'1'. l'11'l :ll :11'1' 11111 1l11i11j1' ll1'l'1'?'H It 11:15 limi, H1- llilfl l11-1-11s11l111s-1' s11111'r1'isi11g tl11' 1111rtytI1:1t lll' l1:11l miss 'l g1'fii115:1 31111111-1' 11:11'l111-r, II- l1:11l 1-111111' 111 liis 1l1'sk 111 grt ll11- 11riz for tl11- ll1'.'l g:1111'. 'Wlvl :1 N ll11- 111:1lf1'1'. l,1' 11'1-?" 1-11 i1111 '1l K1'11. 11'l111 was 1li.'lr1',.1'1l :1e-a :1111 l1111' 'l111 www :1 Ill'11llll yirl 1-ry. "I 1-:111't l'i111l 111-1' l1:11:lk-'1-l1i1-f." K1- ':111t1'1l to s111il1- :it tlll' :1l1'11r1lit1' 111' il IE. -""11g lll'1'illIS1' ali- 1-1111l1l lllt liillll l11'1' l1:1111lli1'1'1'l1i1'l'. lllll i11st1-:11l l11' l1:1111l1-1l l'l1'1- lf. Ml, wily." s:1i1l K1- . lrying t11 put l'l.Y1' :xt 1':1s1-. "I l11'1111g-'lil :111 1'XlI'Jl ll:l1l!lli1'l'i'lll1'l' t1111i1.yl1t. I 1lil 'l ' 111' tl1:1t :1 t'i1'l i11 3-ilIl'll :1 11111'tty 1lr1-1-as 11'1111l1l IISQ' it." 1' ' l - 'Ill' UN xl 1 11 xx s 1 ls Il XX IN 'w I1 I X 1 IXX1 N II1 1 X I1 I II II 1 ' VI I 11I1IxN I I 1 'I I II1 S I X 1 I1 ll I I N X IIII I ISL I H 1 1 1 1 1 1 H111 1 1 1 FN A Qtnrg uf Kung, 2515111 1 KI I I I S I 1 I x 0 1 1 HI Il 1 S11 11-1x11r1s1 1 11111 sf111 ss 1. s 15 -. XI I x H H X I I I' IIN 1 11 1 SUI IS Ill 1 l I lr 'ax II ., 1 1 S 1-1 I I 1 I 1 II I DKK 1 S IFUII 1 'N 1 5 N 1 III 1 I X S I II X5 I1 1 11 1 1' 1 s 1 I I3 1'11t11 .. ., Y,,,, .. ,. . .. , . Y I ' ,. . . 1 M 11.11.1111 . 1 1 I HIIII 11111 IiI--1111-111--W?"111-1111111111-11 I".11- NI:-1'I1. K1- . YVIIII I1:11I tI11-1-1- i I1-1' . IiII -11' II11- 111-11111-1' I'1'liI5'. "I1l-1 II11- 11r1-1111-NI 1I1'-1 IIl'I'l' I1II.:,1III.H "I ":I1," :1"I I".1'1- 11I:1i11ti1'1-I.1'. :xx NI11- 1II'4l'1I I11-1' l'y1'S :1111I 1' III1I1'I'1'1I if :1II II11 Ill 'I1'I' XVII. 1111 I11-1' 151-. "II1:1I I 11' -1'1- 11111- 111' II111s1- I11-1'11i111-N VI 1x1- t1'iII'?s 11 II-I' 1-11 I1:1111-1- tI11-ir I11-: 1ty." K1- IJ1IIjg'II1'1I :111111'1-1-f:1Ii11'I.1'. "I'II 11':1it t'111' yllll 11'I1iI1- XIIII 1'1-11:111' II11- 1I:1111:111'1-s 1111 tIIl'II I1-tl g1I'lI1I 'II '111 tI11- I11t1-I11-11 :1111I 1-:1t vi1I11I11- - I' XVI1-11. five- .1'1-:uw l:1t1-1-. I'I1'1- I.1-11111'1- I.III.X'I'Ak' I11-1-:11111- NI-1 K1-1111-111 II11I11-'ty SI1- W1 '- l1i1I1I1-11 111 IIl'l' I11'i1I:1I 1-111'r1:1g1- :1 1111 111' I,I:11111-1-11I111'1'1I I:1I'I'1-t:1. I'IlII', an ,I11- t11I1I I11-1'11111II11-1'.".XItI1111gI1 K1-11 -.:11's I11- IiI11-1I 1111- WI11-11 I11- firwt rmw III1' vrii - hI,1'I 11'1-'I II Illb' I'I11gIixI1 lIiIIl1'I'. I tI1111Ii it w:1 II1:11 11I1I I'I:11111--1-11I111'1-1I 11:11'ty 1II'1'NA II1:1I 1':1x b' :.' -of." HN1 . IlI-I' 1I1'iII'.H s:111I II1'I' III1IIIIl'I' I1'IIlI1'l'Iy 1I11-Iw '1'II I1111' :1111I I".1'1- I1:11I g1'11w11 :1 1I1-1-111-1' I11'- :1r1:I 1111111-rxI:111gIi11g1. uit was 111-itI11-1' II11- 11:11111- 111 1' II1- 5 VII. It 1:1 N1II.n KI If. YY. xX'l'Nt. s1:'11x11 1-1c1z1-1 wr 111' Ol . I,1I'1lIII1'Jl. wI1:1I 1I1I -YKIII IIIIIIIQI 'I'I1:1I 1'1IIl,III 111' I,11iw II:1111iIt1111H :11'1'i1'1-1I I11I:11'. :1111I 11I1. I 11115 XII NII1b1'I'l'1II 11 II I'1111x1' 11'I11-11 SII1' 5111 11111 111' IIII' aI:1g1- 1-11:11-I1 II11-1'1- was I'11II.1' :III 1111-I1 :1I1111'1- I11-1' :111IgI1- 11111151-1I, :1r11I tI11-1'1- YV1'I'1' N1-1'1-1':1I III1'II :1I11111I. NI1- IIIIINI I11' il 1'1-g11I:11' 1'1I1lII1'IIl'IH .XIII II1-I1-11 .I:11111-s 511111111-1I 11111-:1I1111g I'1' II11- S11 11I1- 1'1-:1-.1111 tI1:1t SII1' I1:11I 1111 III1Jl'1' I11'1-:11I1 1'iII1 wI1i1-I1 111 .1 -nk. XII- -:Rug I11-1' :1111:1z1-1111-111 :xt NlI1'Il 1-11111I111't. IJ11'11tI11-:1 II11s1- IIVQJIII 11Iyi11g II1-I1-11 wiII1 -, ' ns. xs I11 I11111' NII1' was 1II'l'.'.'l'1I. "II':1s I11-r 1I1'1- 1+ ,-ilk? IIA it II1:1t I:1t1'.'I f:1wI1i1111 1"II1 III- I11111l1 sI'i1't .IIINI s11?u "N a:1i1I II1'I1'II, "It wax :1 Y1'I'I' 1-I1-g:111I 11111. Ii11, :1r11I 11:1111I1-1II 'I'I1i11I' 1II' itf I':1i1t1-1If Q1 l'1' IittI1- II1IlI1llI1'tS :1II 11v1-1' it." "II ' 11111-1-r. IILII 11111 Iilll 11' III1- 1II'1'53wIIIJIIi1'I' 1111-11Ii Ill'1I 511111 -IIII1111 11f II11- 'I is 1-11111i11g i11t11 f: ,I ' 111." s:1i1I IJ111'11tI1 -:1. "Y1'H. :11I H IIII' -It'1'I1'1I II1'I1'II. 4'tI1:1t im11'I :1II: sI11- l1:11I1111 :1 I1111111 .I'irI, I:11'g1-1' tIIilIl yllll 111' I W1-:1r. It 1'1-:1IIj' was I'iltII1'I' I11-1-11111i11g, IIIII tI11-11 :1111I witI1 :1 al '11j" 111' I11-r f.I11111I1I -rs, II1-I1-11 I1-It II111' 1tI11-:1 t11 Q111-ss :1s t11 III1' 1'1-Qt 111' III1' 51- 1t1- 11-1-. 'i.X11I. 11I1 1' -s -1' 1 IQII ' sI1- rc-:1II1' 1-:111't I11- 11111r1- tI1:111 1-igI111-1-11 i111'I11-. : 111I tI1- w:1i. tg QI1- 11111,t I!I1'1' 1I1'1-:11II'11II1' tight." It var. III tI11- 1I:11's I11-I'11r1- tI1- C'i1'iI II':11', :1111I II1'I1'1l .I: 11-s :1111I Il111'11II11-:1 II151- w1-'1- Iyl1i1-:1I S1111tI11-1111 II1'II1'S. ,IIIl1' tv11 11'irIr1 XVVF1' 1-I11.-1- I.I'.1' 1Is, :1r11I wI11-11 :1111- ':1s 1111 'l'I'Il1'1I tI1-r1- :1Im was II11- 11tI11-1' 1-11111-1-1'111-1I. "I w11111I '1' I11111' I1111g SII1' IIIt'II1IS I11 .til5'?H :wk -1 11 I -:1. "fm li I 1111 18 '4 1 1 41 H 1 1 r ll 1 I 1 Tl U 1 1 51 q r 1 11' lv XI 11 1 11 1111 411111 1 '4 11 1 111 1 1 IS 1 1 11 1 4 1 1111 111 111 ll 1 1111 11111111 1 111 111 1 1 1 1 Ill 11111 1' 11 Il 1111 1141 11:11 It 1111114 1 11 1 11 11 4 ll 1 4111111111 11 1 111 1 1 1111 XXII X1 1111 1111 sI1 fl 11 1 1 ll 1 1 1111 l ' ' l T l I S1 l sw 1 1 1 1 1111 1 11 1114 1111 1 111 1 111 1 1 1 1 1 1 .,, 11 1 1 1111 111 11 I 111 ll 1 1 1 11111 tlll s 17111 1111 1 1 s 1 IES II 1111 1 1 11111 1 1 1 4 1 s 4. 11 1 1111 1 1111111 1 1 111111 1 4 1 1 N111 111 1 11 Ili, 111114111 11111 1 11111111 1 It 1111111s 1 1 1 11111 N 111 1 s 1 414 11111 15111 1 1111 11111 1' 1 11 11111 1 1.1 I D 1 11 Stl 111 I 111 1111 1 111 1 11111 1 1' 1'11 1141 ll 1 11 51,11 111 1 I7 1114 111 I1 111 H1 41 1 11111111 131':f111:::tQ:5:1g:j":j3:17"1: ,:" :'111. '11 .." rt: ":"' 21311112 lx IA N l'1:gQQg551jg11r:5jg5Z3:gj:'z:7if2 Qgij5QLj:zV1.2:::115QE '11Jl,111111'1 11111 I' 111? 'I'11:11Is1I11' 11'111'a1 11:11'1, 11' r4I11' 1111 11 Il1Al'l', ,I1"s g'11'11g 111 . :1-1' 241' ' '1':1I 11111111I1s, 111:11111' 11 .1'1':11'.'y 51.1111 I s11111111s1' 5117s il l'Q'llI!lY' 111-1 11-1',', 5:1111 I1111'111111':1 I'11rI111'1Ij1'. "UI , 1 5111111 1'.1', :111I11 IQII I 1'1111H1111'1'1'1I 111'1' 1111s1' 111 111' 1111 l:1'g1--," sail 111'I1'11 :1 1 1111' : 111. Eff. 4 i1'1' .11'1'1'i1'1', 111' ill 1111' 111' gi1'1's 11pi11i1111, H1I1:11 0111111 '111',U 1111 1' 1111' 1'11 111' . ll. .X1 11111 NIP. I'i11I11'1'11',s :1111111:1I 11:111, 411' 11':1. 1'1'1111'111'11 1111' 1111"11, 1'11i11' 1I1'I1'11 :11111 Il111'111I11':1 1'1'1'f' 11I:1111I1 SllI1i' 111 :1 1'111' 11'1', SI1' I1:111 1114111111111 1'1111I11's. :111 lllililt' 1111 ill 1111' 1:111's1 f:.'11'1111. :11111 1I11's', '111 1lt'l' Ill'Jlll11IIlII 1':11'1' :11111 1111'1'11' ,1111I'. 411 11'1 111:1111' 1"" 115. B11 1I1'I1'11 : 1 111 ' ':1 11'i1I1s1111111 Il1'l'. 'I'I11'.1' 111111111 1'lill11t 11'11I1 I11'1' 111 1'1'1'r1'111'1:1iI. "111':1I11', 111111111 11111 tIl1TIIi 111:11 11111 111111 11'I1i1'11 s1a1' I':1s11'111'11 I11'1' s1':11'1' :1 '1111' g: 111' ?" 11.1111 Il1'I' 11r1'ss 11':1'4 1'1':11I1' 11111 1111' H 'I1I11'1' I1:1c1 111'11'1' 111'1'11 111':11' I11'1' 1'x1'1'111 11111' 111' 1'I111' 11'I 1'11 NI11' I1:111 111'1'11 ' 11'11- 1 "11 111 1111'111. 11 s111111 111'1':11111' 1'1'izI1'111 111:11 SII1' 11:14 I11'I11 Ill I':11'111' 111' 1111' 111111113 lll1'T1 111' 11 1'11 111 I11'1' :11'11'1'11111111 11':1II1-4 SI11' 11':1:4 :1111':11's :1111'111I1'11 111' 11111' 111' II 11'1'. O1 '11:11' 'ITF' 11 , ', D1 11 ':1's 111'111I11'1'. '111i111'11 1111' : IW. :11111 11111111'11i:111'Iq1' 11111111 1'1':11'I1'11g I1111111' Ill' f11111111 111s sis11'1' 1111 1111' 11':11' 1:1I1. "111 :11 :1 11111111 11111 :11'1', 111 111' 1111' '11 111 111' il 1'111111111111 1'1111111'111' I'I'1' 1I1:11.1' al ' 1'l"1'1I, 1" ' Ily. "111--1'1-41111. 11111 5111- 1191.1 :1 ' 1111 't11'. 511 -'s 1'11-H "Oh, 111111'1 tIlllt, l11l'.U 1'1'i1'11 1J111'111111':1. Hxllt :1 1'1111111'111' 11'111'11 s111' 11:11':1111-s 1111 : 1 1111 ' " :1 11'I111I1' 11111' 111' .1'a?H "11111 .' 1"s just 59111115 1111 :1 7' HUI . 111' 1 11'1.H :11111 1111111111 ':1 1AIl'X1' 11' 1111 1111' ' 1111. II-11-11 :.11,1 Il111'11I11':1 I1:111 111:111t1' 11is1'11ssi1111s 1'11111'1'1' 111111 111' 1:11'1 111:11 1I11'1' 11'1'1'1' 4:1.' 111'1'11111111g 11':1IIf11111'1'1'4 s1111'1' tI1l' :1111 '111 111' N115 .I1'1'1'11'1'. 'l'I11'11 11111' 11:11 1I1'11'11 1:111 :1 111'iIIi:1111 11I1':1. MOI , 111-1'1" sI1' l'l'I1'1I, "I I11 ' 11'l1:11 111 1111. S1175 .'1s1 :111 111'11111:11'1' 1 my. : 1 sI1' 111 ' 11111 ' f11111111 1111r'E1' :111'1 1'1'1'1'1' 11'11g. 11911 f1'1'- :1 1111111'1' :11111 1111'111' I1'1' : 1 1'11 ' 11r11 11'1' :111.1 .I ' :11111 II:1'1111, :11111 11"'I1 1111 :1111 :111 ' I:1:1 11i1'11i1' 111' 11i11g. 11111 just : Dllt 1111'1':1 :11111 llil1T11111gH :11111 511 1111. O1 , ft 11 '11kf" : 1 I1-1-11 1 ' 'I11'11 111-rs1'I1' 11'i1l1 111'1igI11. MOI , -'1's, :11111 1'1"I1 111:1111' 1111' 11111: I'l'i11If' s1'.' 11'I1:11 .'Il1',,' lil' '. N111 ' Q 11111 :1 11111 ' ' 1 '111', :11111 11111' llllIl'1l llllJl'1' 1'11I1111'1':1 :11111 1'1'1'i111':1 11'1' :11' 1'1"1111111'11 Il111'111I11':1 .I '.'t1A'. 1'1' '11:11':1111111s 111'g:111. 'I'111' 1'UI7Ii1IIg 11':1s 111 111' 1111111' 111' 1I1'11'11':4 11111 ,X11111 . 111. :1 111:1s11'1' I1:11111 :11 1' 111111115 11:1i1111' 1111 js 111 1':11. :11111 1'1'1'1'1'1I1111g 11:14 111 111' 1'1'1'1' '11111' '5111 1':11111' 1111' 111' 1' 111": ' . 11:111 111"11 111111 1I1Y1'Il :11111 :11'- f'1'f11'11. '1'11' 11i11i11g 1111 11':1' :1 111ir:11'I1'. :11111 1 11'11 111'11s, :11 11':1s1. 1I11'1'1' 11'1'1'1' 111:11'- 1'1'I1111.' 111"14.", 111' 11' 11'11 1111.' '1 :11 1'I1i1'I1 11111' I1:1:1 111'1'11 1411 :1111:1z1'11 :1 1'1'11' "'I1s "1 1', 111'1'ss1's 11'i1I1 1111' 1:111's1 111111 f I 1 .'I'ir1. II1' 1'11 :11111 I 11r111111-:1 I1:111 1':11'1'1'11I11' 11111I'1'11 1111 1':11'i1111L1 s1111.j1'1'114 1 11i."1ss. : 11 1:111 S111 ' ' il 1114 :1 1' 11'1'1's:1' 11I:111111'11 111'111'1'1'11 tIl1'l!1sl'I '1's. '11111' 111111 :11' "1'11. :11111 -XI11'1' .I1'1'1'11'1' 1':11111'. 1':41'111'11'11 111' 1I1'111'y 11 . '. 11'1 '1' 111'- 1111 1 1:1A'j1"1 1I:11'11I11 :11111 .I '. 11 s1:11'11'11 1':1111'1' 11:111I1' 1111' 1111' 111'11 gi1'1s' I: "II: " 1'11 111':11'11 1111' 11111'1':1F" ask' 'Il'I1, .'1'1"111'. - A nf li N I NN l 1 ss s 11 ss N 1 A ss 1 1 tn lxllt I N I 3 xIl0XI1 1 NS JI 1 l 1 1 IX I F01 , as 1 11 4 xc 1 INK I NS X N 1 ll ss lll 1 l111 Ol 1 I x I 1-. 111 111 Xl lllxl lt llnnrx 1 I 1 XI: IUIII' I Il U U llls 1 ll11r1 1 mt 1 1 11 11 IY'l 11 I' Xcrml I1 r 11111 N11 r DFII 1 111 11111 1 1111 1 11 1111 1 111 II 111111111 11111111111 111111 111111 1111111 1 11 1 1111111 ll 11111111 If Il .t11r111s 11111111111 11111 1 1 1 11111 111111111 1111r ll I1 III 111 1111 1 11 111111 11111 U 11111 11111 1 1 V l 'iffglfiliflff 'II .. ll1'fl:2:'ll'iiIll' ffl'f :X I 1 ix ll"1'lI!l ...,.. ill. 'il,l'1I1I. 1 ,kfll 1. ,I 1ll. :.., l'f . "0l1,1-1-N, it w:1' gi1'1'11 lust NI-'lIlll'I' i11 N1-W c1l'lt'f im." f1:1i1l Nli .l1'1'1'i1'1-, will1:1 s111il1-. :1111l llllllll I'1'llll1'Sl gnu- il 11-1'.1' 1-l1:11'111i11g 1l1'-+1-1'i11li1111 111' it. YIllll'II lJ111'11tl11-:1 t1'i1'1l l11'1' l11'lc. "IM Yllll l11-li1:1'1' tl1:1t 'l'111'111'1"s l:1111ls1':1111-xc :11'1' 11-:ally :1s 11111111 ,i1'1' :1s tl111,1- 111' l'111'tl:1111l?" "N .'i'w'1i1l Nli: .11-1'vi1-1'. :1111l gnu- 111111- :111ll1111'iti1-w wl1i1'l1 IIt'l1'Il :1111l IJ 11'11tl11-11 l1:11l IIt'Vl'I' l11::1.'1l uf. 'l'l11' 1-V1-11i11f" 1'1111ti11111-1l i11 5111-l1 :1 111:111111'1'. Nli . .l1'1'1'i1'1' 1'1'i1l1'11tl1' l'll1'NI' 1-1'1-1'-1' llllllg' tlIt'I't' w: s ' rw. Il -l1'11 1111t 11111' ll1Ul't' t':1i11t 11111-. t'1111. "IM 1-1111 l' ' tlll' 111'igi11 111' tl1:1t olcl my IIIQ tl1:1t tl11- 111111111 ix Illilllt' 11l' g1'1'1'11 1'l11' -51-in N11-1.l1-1-1'i1-1-1li1l,:1111lg:11'1- it. X1 ' 1lil tl11-i1' :1111:1z1'1111'11t llll tl11-1'1-. .Xlt -1' :11l.i11111'11i11g to tl11' 1l1': VIIIQ llll it was litlllllil tl1:1t Nli, ' .l1-1'1'i1'1- 11 111l1l l1tl1 play :1111l sing hlil' ' :111 :111g1:l,,' :1s II1-111-1 ll1, '1'X1l'1"1'1l it. 'l'l11-11 1':11111- ll11' .t1':1w, 111' 1':1tl11'1' two ,lI'J1XVN, tl1:1t l11'11lx' tl11' 1':11111'l's l:1'li. Nli. .l1'1'1'i1'1- Illl'I1l'll l'1'11111 tl11' 11l1l s11111111-t :1111l willl il s111il1' s: ' l. "Sl1:ll I t1-ll tl11'111. ya?" ,Xt tl11'i1' 11111ls nl' Il1'Cll1ll'5k'l'IIL'I' Ixllt' 5111111-1l :1t tlll' girls :1111l, willi :1 l1:111l1y lift i11 ll1'l' 1'11i1'1-. toll tlll4IIl of il littl1- Illilll Slll' l1:11l 111:11l1'. "'l'l11' lm-1 l1l Illl' tl1:1t V1111 girls :1lw:11's l1:11l :1ll 111' tl11' W1 'l' 111 1l11 111 1"'ry 1Ill1'l't?llIllIll'Ilt, s11tl11'1' wi5l11'1l 1111- tu l11'lp Ill1'Ill i11 l'i111li11g,f r-111111: 1111-tl1111l 111' Ill! l'il'IQ 1. II" l1:11'1-11111N11i1'1:1l :1 tl't'IlIl'lI1ll7ll.i l11t :111:l XVt'l't' :1l'1':1i1l 11111 Illlgllt QI sa. ' 5' 1:11111- to 11111, l11-1-:111s1' l11- wma illl 11l1l 1'11ll1-Q1' 1'l111111 ul' 1111' l'i:111:1'.'i "Oli fu 1'1'i1'1l tl11-gi1'ls.:1111l tl11'11 s:1t Still, wl1il1- :1 l'i1'1'1' 1'1'1l 1'11l11r 1'1'1'11t 1111 tl1'i1' 1l11'1'l's. Ugxlll f1'111111111st l1111'1'-1' :11'1111111l tl1iN X't'l'f' 111i1111t1'. me "'1'1- :11'1':111g1'1l il l1:1ll i11 D' I1111111' tllix 1-1'1- 1'11g. illlll it l11-gills :1l S1 11'1'l 1'la." 'l'llt'I1 wl1:1t il l .tl1'. Hut i11 it :1ll, Il'ln'I1 l'111111cl ti1111' t11 XVlll5lll'l' to 1tl11':1. I tl1i11l' Bliss. .l1'1'1'i1'1- 1-1 just lIt'l'lIt'C'lly l11v1'l.1'. l71 ' .'1111?" .Xnl tl11- tw gh-I5 l1:1st1'111'1l t11 'iuin l11'1', wli i11 11111' t'Yl'IIlIl1.f l1:11l 1'l1:111g1'1l ' 1111 tl1:1t 11111111-tt1'l' t11 il 'k1l1':11'. sw - 't llil ling." --1 ul I '1-lls '21, II 1111 :1l1l1- lll1'lIt' is givrn t11 l.11is Il11111l l.11l' l11'1' ' 1 1, "'I'l11' l'1111-C'1 'l'r:1il.H .X l"liIl'1Nll 1.11 '1 11 1,1111'1'1' 1111111 ll .1'1'11' 1 ' 111, 111' 11111 1.I'l'1 '11.s'1 111"'11 11 P1l1,' ,1 , ,1 11 1 ' A ,- - I - 1 111 ', .1111 'I1,1'1' 111'1' 11 I? IV1111 4ljlI1l',1'1'1'1 111111 11 ' '.' U i 1' l 1, .I .1'I'1f'Il1,.Y j1r1'.v'111'1' 1If'1,11Y ,'11 l'1I, T1 ' - 1' .1'1'1'111.1- 111 111' 111111 .1111 111 'If 1' 1 1 , 11'1 1 1c111'111 111 Il -1"'1' If 1-11. l,11i:, II 111l '25 V V -1 1 --. .. YA - -A+--ff- Y MHflv 1I11HUmQ1v!wll 1m1xu11u11L11:n111:11 1112111111111 ix I 1 I D O N 14 1 1w M ' 'W " ll1LYlTI'1I1IlllIl1UllI.lII11ll.lIllllIl1IIll.L111lI l Anh 1-Inme Glame E h D1 111 1 G zru 111111 Wir xfdfl Nlollw Skut K1111. NI1ss I 0 1n1m1rr1 S1 nator 'NI1C0rk111 1111 BI'lL1C 1111 t111 frr11o111 1111 Y 111.1111 IItT1Tlltt'1 D11r11X Aunt 111111111 'Sims l3'lTd0l1, IJITI cfm' H111 I1 II1rr1+,1m 111 r111 rt x1l111I' U 1 1 Ll 11 111 l 1111111' SWQYISOII 1 r 11111 s X111111111s 1 1111111 S1lt1t0l1 I 11111111 11111111 111 1 ar 1 I 1 on 1rd W 1ls11n I 111r'1 C1'1rLs1m 1' st111 r 1 tdl rson Sviuhent Asazinrmhnn Hauhemlle IFFFH OI IIII C II I H0 If I lorenc-1 1111111111 Ann 1 1s111Cr Aunt NIar11tt1 Dulam Blake Ix.1t1 C A 'r Nllss Bar111111 111111107 H 1rr11 t II111111 I11 1'111 rt N11111 r 11111111 1 11-111 1' C '1t111 rm1 1111111111 Chfford lio11rbac11er 01' 1 1 tl lt0Il laflu Hn 11 66 " P 79 ': : 1: ' . ...... ' ' : 1 . 1 ' . ......... 1 - 1 ' - 1 V' . . .... . .... r: . Vg tm ' X i 'x , 3. . ' v . , 1 ,, , . ......... . . . 1 , gg: ' A' ....... f' : 1- 9 1' 1 . - , . .... . . . .11 .' ' ,1 x - J, - , f 1 L E 1 , , 1: I. . , .......... u rw I 7. ' . , : " . Jim Ryker ........ Clifford R1111r11:11'I11-1' . rf . . ...... .. . 0 6 4 "THE " .I V 1' ' ' C if +"' f RS I" . 1. s 1' 1 . .... : " ' ' 1 ........ . . x ' A - X -- ...... '- ': H ' 1 x l 1 a 4 '- ' ........... : ,"g1 A , '-13 ' ,- - .,, ifriilllzlilllzwlll "'ll""'1llLum"l' "" llll" 'rmfr'l'l'l li A l, IJ ll o N AA Al l + CC l Ilfly l GL' rnmg the Girrrk ' ltrlck C ISC X N rs C c lui C 1 llull C IS 1 C IS or l Dr 'NI ul llll Ig11I'SIxl Illll 1,011 lllr x Hlllllpx lllllnr Cllr S01 C ull Holla rts ln StlY1lQX Pl tk F8011 Ulrrllt Hood I tllllxll Ixals ljlldll l Bold lillbu 1 lrl-.lr IIITOIC1 Hlll C IIX B lflll s XVIII md I rlmols Bon zxllll U1 Iol ll r IOIIII XIUIIFUK Nllss Orrc ll IJIFI clnr "Mugs Klee G11 h E112 1923 illnlltw 'Nfl'-s I llnl I,I7'f0fU7' Urs Vast IJI7'ICf0I' Howl md II lrrls H lrold Illll l lllllcr Svunson 11 CITXYCS H1118 Iicllll Illldlu Bowl lllx Ill ll n II lrrlson XII Nllol Hs It lrll Xmln ral Il Xclll llnl XICOI ls son NC IN Il C: lr l IJUTOHIC l 'XY um Xlx 4 rr l Xlldt F8011 CC 11 ' ' 3? 1: ........ C - ': kfl .I 'zlsvy . ........ 1' : l .1 Mi 'lz - ': scy ........ .' 1 ' ' 5 Katl " ': sl-y ........ : '- M: ggil' ': Avy ..... .... ' 1 -h' V' : n Ch- aka- .... .... . -' , . . . . ........ D . . ' gf ' t.' ..... .... : ' lfilcl-n .......... Pl-:lrlc And:-rson ' ........... 5 ' : . -4-. i , Q I 4 'T 1 11 ,1 CC ' ' 99 . .. . ., , . . .. , , . ' : ' z Inga . 'vt ' I'1x'l'l.' , 'V :.'.'on if f 5 'T .' J ,: . A, , l- . II, 1 'z' . li " ' ': l'l-k J: - 'y ' H v , U 1" 1-fllll ' I1 Q1L'l11111IB11FP11TPIIf N11 1 11fx1 5111 11 1111 ll N 5 0111521 Night 1111511 51111 Q 11 1 fl 1x 1 0111111111 1 H1 111st111x 111 1s 11 1111 11 1x 1111 lux 1 N111s11 111111 Zgarralaxtreaie 104 1 13 X111 Ill 1 Xxs11111111 51111311111 1 H1111 1111 x1111111111 N1 1 S 1111 11 1 1 Xss11111111 IX 111 ,..:-q E . ,...,... .4-f1,1. 114: AX IA ,. ,q'. , ,,':g , .11.11:f.,1.:1.., l'1'111'11 2 i 111:11 ......... NI N. 131' ff 11 ,vc Q .......... . . 1101511 1111 C'1:1ss S1l1'i11iK'1 '....... C:11111'1'1111- 11:11111:111 xY11111ll 511111 ...,,.....1 1111111 KI11111111' C'111111111-111'1-1111'11t ,X1 '1-xx ...... 111: R11-'1:1111'1' C'1:1s S111':1111'1 '..,..... N111'111:111 x111x1ll1' 1'1'1's1-111:1li1111 111, 11:1 s ......,. N112 H1111-1' 1'1'1-s1'11t:11i1111 111' 1D11111HIIil'4 ,.,,,,, X112 1'1I'f11'1i 111-1-1'ssi1111:11 ......... N112 1111111-11111 c , ' 1 Q 1' 11:'1' 1. . .' -......,. . . S1-11f111' OV1-111's11':1 .' Q ............. cv1i1.N 1'1'1'si111'111,s ,-X11c11'1'ms ...... C11-11:1 1i11111'1'1s1111 1111: ling .......... II:11'1'i1't 1 1111 '1'-' 1 ' .......... II:11'11111 11111 .11111i111' 111-1111' ......... 111111111' l'1'1-11111-111 1'i:1 111 ,' 1111 ......... C':1t111'1'1111' 11:11111:111 l'.11:'1' 11. '. .,......., I1:11'1'i1't II 111 C'1: 's 'ill ........,. 1i11.' 1 lDIll'1il'T' l'1'1111111'1'-1' ......... f':111 grim- 11:11111:111 Cx1:1ss1'111'111 .......... f'1:11':1 71" ' 1' : ,',' Sung ..........., C1155 , .......... 51- ' ' 1,I'1'1ll'S1l'i1 111' vii ll .......... 111-13 . 1 111' 1111 ,.....,...., , " A' 1' ' ........... 111111 NI '111 1' g ,....... .... S 1' 411's Sui: 1 1' 1111 ........ 13111111 13:11 11-14 ,'1" 11 ........... 111", 1,!11II1H'1' 111' 1111 ............. 1 x' -' 1J1':1y1'1' .....,..... li 1 3 1 : 'Tis 11 11.. -.,A1 551 A.11..i1 21 ,.,11 ig .,:1 1,112.1 N,.L 111,.'11,.:1.1':11 IA N .1f45111..11.,1-115 ,1.,..11,. .1111 1 11.1.11 uf, ,Ag ,.. F ATE o 'I1?1111 V51 21 . L.,.J ':TlC1'LU- s1111 1 It 1 1 11 It 1 I11111Is s s 1 ll 111 1 1141 Sl Il 11tI111 11 111 IS 1 11111 Tl Ft HQTI tl 111 11' 1 11111 1 1 1 Xl 1 1 r 1 r1 SQ T1 1 1' 1 1 1' s t It 11111rw r111 1rr11 11111 1 I111s1 1 Illl 111 0 II 1 1 lltl 1 FL 1 111 1II1r1111t1x1 XII 1 1 It 1 H. 11' 11111 111 ss Ilft I1 111 III 1 11111 It 1r1 1 llll 1r111 0 t 1 1 1I1 11' 11111. JI s1111w1Ir1Itst11 111t11rx 1111 tI11 Ulf' 1t111 t N1111I1s 11I 1 IJLLlI I111' I 111. tIlQ llYl 111 1 1-1 1 1 IX Xllllt 111' 1ss1111 ll r11 11 1111 1 x 1111 I 1 1 I 1I1111r Sxuns IS 1It11'111t1 s111 1 11' 1 I WL 1r111x11 11 11 r11 1111 1 1 1 11'11 11' I1 I111'1I1st I11 1 r 1 11' III1 1 x11t11r111 f f r ix V. N, . N I 1 ' by o .f 'ff1, ' S-Fi r, ff f 1' ' ' - 4 ,fu ' f A I ,f ' ' u ij , fk,g fffjw 7 I I, I' I I -:J I I 11? 111-1,4 11, X 1, ,, diff? 6g,-,,-,.:....k IL- +4 W1 V715 ,ff .' ,A I .191 'I'I11' 1I1'I1:1t1- 1-11-:1. 1I:1x'1 -1I :1I11111t tI111 111i1I1II1- 1f U1 I ", witI1 :1 1- K' xky. IIIIII' 1-I:1ss was s111:1II, it if tru '. I1l1t tI ' figI1ti11g I1I1 1I 1f 11I1I I". II. S., :1111I IIIL' 1I1'- t1-1'111i11:1ti1111 to 111:1I41- g11111I w11r1- 1-V1-1' 1 t. A11 -' 1'I11111I to V1-r' 1111', w:.' tI11- f:1-t tI1:1t I"1'r111I:1I1- I1:11I not I '- '11 t'I ' tI11- Statu Int' -S -I I 1I'It1t' for H1- 'r:1I 1' ':1rs. Aft- ll lI1'Il i11t1'11si1'1- sI:111Iy :1111I -:1 -I w11 k, t11gctI11'r with V111-:1I 1-x-11151-,tI1' t1'y-1111L1I1-I1:1t1- w:1sI11-I1I, with t.I11- I':11'11Ity as juclgvs, witI1 tI11' l'.'llIt I1:1t tI1"1' 51- ' 9, II:1 Il IIIII, II: "I: II I, :11I1I l':1tI11-ri111' II:1111I:1II w1'1" 1' ,"1 I11 111:1k1' 1111 tIlC' llt'gIltIYt' t1':1111. 'I'I11- first 1'1111fI11-t t1111I1 11I:11-1- 1111 tI11- I111 - 11I:1tf111'111 :1g:1ir1st I'I1Iis1111, 1 X - 11-111I11-1' ll. U1 ' t11:1111 was llll1l'Il I1:1111Ii1-:111111'1I I11' I:11'I' of ti1111- for 11r1-11:1r:1ti1111 :111I Ii11' -1I I111111'I1'1Ig1- 11f tI11- SIIIJ-il'l't, so wc W1- ' I' 11"-I t11 :1II11w tI11' I'I1Iis1111 t1'?lIll :Ill : : "-t1r.'. 'I'I111 1I:1y s1-1'11 -1I 1I:1rI4 '1' tI1:1n 1-v1-r, I111t for :1 .'I11 t t' ' 1Iy. Mi ,'.' "" 11w I11 I' 1 tI11' v11rI111f - : 'I1i11g, :1r11I tl - fighting sp' 't 1 f I". II. S. I1-1I tI11' t1-: tl ITQII Il'V'I'I'.'.1',' ' b' ' '?,gz"f,:1 1' '.':'i111 "'Il' 5. N1 ' ' s I1:1s 1'111111- out :1 I tIll' 1-I1111I.' JIV' sw'ftIy 1'11II1'1I : v:1y. 1- I 1 try-1111t wus I11-I1I I11-f111'1- tI11- I1Iy, i11 wI1i1-I1 II:1r I1I IIiII, II:1r '-t II 111I, : I l':1tI11-ri111- Ii:1111I:1II w1'r1' 1-I111s1r11 I,'11r tI1- :1fl'i1'111:1ti1'1' t1-:1111 in tI11- Il4'.'I t ' 1I1- 1:t1's, witl ': - .' " :1111 zu: - 1 -9 uk-. U1 'I1'IlY'lIFll"j' 2, 1' ' .1111 -lt S ' I YV ll 'j' pr-1: ' I f1 tl - : :ttI- I'11 tI1- :1ft'ir111:1ti1'1' t1-:1111. Aft- ' s11111I11- I1111I 1'I1-:1r1'1I, tI1- j111Ig1-s 1I1-1-I:1r1-1I I'II'l'!l' 1I:1I1- ' us. l"i l-1-.vim D 11 ml mm 11 xii--1 x JP" 11 1 1 1 1 1112 1111 tl 1111 111 11 1 11111 1 t111 1' 1 1 0 11 , Xl 1 1' 1n t1111'11 111111 1n N111't11111st X1 1 mg 1111 ll , t1111u111 11111 s1111111ss 111 ,1 1111 1 111 s 11111 t111 1111111131 1 1, 11111 s 1 1 1 s11111ss ts 11 F1511 ll BX N 111'1111' t11 1 1 1 , 111 -. r 11 1 11 s 111' ll Sl 11111 1 11111 1111ns 1 N Ill 1 1118118111 YS s FTKK1 11 111111 1' 11 1' t11 011 1 11111s 1111111111 1 0 U .., 1 1n..11 111 lftll tl 111., s1111111 t110l10 t1111 111111111111 11111 1111'111t111 t11 t111 S1n111rs As nom of t111 11t111r 11.1ss1s 4111111111 1 1 ll 111 1, t111 b1n111rs 11111 p1'111111n11d 11111111111111s, .11111 l1r1s1nt111 111t1 ll 11 1 1 1 Il H.1r0111 NI H111 'Vi r 1101111111 I1 1 1111 1111 771111 1 s 11 s 111 1 111 1 II 111 1 1 1 11' us glzf 111111 111 11111 11 g111, 11111 not lnqrurlgr 11 :lf 1111 s II 1 111! 1 s a11s111r 111 l11r 111 111s 111111 I1fI1 W1 1 ..,, 'f1Z.:f,EL1L:17Qg:::.'f AA IJ N KN-v-vw :xg 4 1, I . 1- A ,Q ,Ex .4 I d? llv. J--M .avi . . v , ' -45 82,1 5. ,I f 1 W V '11 if -ea A ' J 1,1 1- t' . 1 5 VW gn 1- R Q.. 8 i '.g I 'fl 1 4 ' . vm NJ I ' 1 .1 I ir r . i H i"" ' . 1 '1'111- fi11:11 111-11:1t1- was 111' 1 NI:11' '11 2. v111'1 t111' 13l1'1- t ': 1':11111' 111'r1' 111' t11 1'i11 t11:1t 1"1'1'1111:111' 1-1111111 1111t 111' 11 "'- 111 '. Ill ' fi11:11 1'1'1'1111'115 11f 1 1i11ts 1" V1' 1' ' ' 1 " ' ,v v: S117 'gr . 13 t :11 51 ' .'1 ' ' j1"tti rg st:1rt'11 f111"'1 ll,' t11 " ' ' 1 1'1111- s11i1 t11 11111' 1'11is1111 11111111 ' ts, V1' f1'1'1 t11:1t t11' y1':11' 11:15 111'1'11 11ig111y Q "',','fl11 i11 111'v1'111pi11g tl11- spirit of 111'11:1ti11g, :11111 i .' 111'111'fi1'i: Its. IN"-311-1'L11ss 1114: 1'1'1:. 111 ' 1'1":1t1' :1 111'1'111'1' i11t1'1'1'st i11 11 '11:1t1'. t11' S1'ni11r 1'1:1ss 1111 .1:11'1'11 8. f'1l!I111'Ilt"I1 1111' s1'1111111 t11 :1 .'1' ics f 11'1:t1'.' f tl ' 5-1 1 '11 1' .'11i1. .I -1 1'11t1 ':1.' sti ' 1111, ?l1t1l0ll:.j1l t111' . '11 s '1' 1' 1 ' 1.' '.', 1 : ' t1-'. w11 111111 1'11111':1,,g1' 1'111111g"11 t11 '11'1'1'11t t111' 1'11:111' g", 1 t, : ' " 114' fl' .' " 1 5111. 111-'-1111-1 .- -1' ' ' - "1t1'1'- 111t' '11 . U11 .' 'cl ' 1 if, 1t'.' 1111r.v 111 .'11if1' f 1111, I1'.- 1 if 1 I-1-fl, fnfw' if, 11" 7IIIl.S'f 711'z'1'r I1'f if fall. S0 I' .' " "'l V" 1 "" f "" ll'.' I1 1 ll ' of our I1f1' ffl I1z'1'g I1't'.' . ""' ' ' ' II. --1, II 'ZZ5. "' 1-.'f"r'1 1211 A1Q1 1E,,115,1.f1.1.15 lli, 111:11g..1:1 IA ,111.. ,.-11111411.11 11, . xxttlk ,-" --... '--....- IHZJ 192 'II X 5lJ3SlTS s 11 s N 1 ll 18 1 t11'1 111111 I1 11' 41 1 s 1 11 ll 1111111 s 111111111 st1 lllltl 111 1111 S Ili 4 ! If q Il qrra ruff 111 lffllll 1 f ,fl I It st St111l1 nt 8801111111171 1 1 1 rs W 1 st 1-1 F I1 5 1 1 I 1111 ll 111111 s 1 1 1 1 1 1 1 B11 I rj! f llfflf 1 '5 5- : K 13' if . V. ,1 MVX ' r-.ff U xx x X. f xxx in. 1 . X -,W 1 , . - xr Xff, ' fl ' sl SEI ' ' C. IIHCR II '.V'l'l11l yt: tp, I,11t.' 11f 111- ' 111211111-1111+ :1111l 11111H1's 11f "l"1'1-.'l1i1's." I2 I,:1t1'st tyl1- fllll' fl' -is lf1'1'1'j'11111- l1:1+. ut Il'?.t 1111', :1111l s111111' two 111' I -C. Iii - 51-1 :ls r1-:ally st: t ' 1, tllx 111152 :11'1' 1-: lling f11 tl 1 ll 1l1l'1'tiIlQS. 13' First l"r1-sl1111:111 1'l:11-as 1111-1-ti11g.5. S- ' I " gg 1115's -1'i1111s, 111-1-:111s11 ' ' ': '1111 1-11 off t1111igll'f. 18 fl"1'1-sl11111-11 l1r1111g.5l1t t11 s1'f11111I 1111 st1'1-t1-I11-rm. 'l'l11-y s1'1'1111-11 t11 l1:11'1- l1:11l il l1:11'1l ti1 ' :lt i11iti:1ti1111 Iffilillf' night, lutf Tl ', I I 21' 1111 1' ' 'fl " 1.1 ' , I1I'f'l'J' .f.'!lJ', .Inf ' l'I'lI1l'Ij In gn in Hn' .Vim 'r, n1'.1'f .1 'f11'. ISP ---- 4I"i1'.' 1' ' Auf "1 ' 1111' -ting. V111 Hivts x1-ttl-11 :xt lust. M i' 1111 1'V t1': 1'l11'r. 22 C4111 111111ty NIiKt'!' gin-11 by f'111111111-1'1'i:1l C'll1l1. II1-1'l11'1'f, Nlillvr t'IQ'l'tl'll T: H111 1' l't111'. 27 -S1-l 1li:111iss-11 for Q'1111t.' ljilif. l1'1111tl1:1lI Qillll' witl l5l:i111'. :1t :i111'. l"i111r swi111111i11g 1111 H11- f1111tl1:1ll fi1-111. I-Il. J I I li 1 1 1 sm 1 -,S1 1 1111II1 1 1 1 1111 X 1 K. Ix s IX 11x-. 1 T 5111 111 M. Nx ff 1 1 1 III xt 1 H I I IX Ltlu 1 Il X II L N Ill NI K x X IIII I XS I SN I I L I Xl x His X I I s 1 1 x 1 1 r JI 1 5 1 1 -1 111 H xturcl IX Illt 1 111 1111 1' 11 1 1 I clis IIIIII N 55 1 1 1 1 111111111r1s IIIX lN s x11 I-x1I1 1' ll 11 R. 1 11 1 11 1 11' Snoxx IIIIIIUI' 1 1 1 x1111xx1 111 x x 1111 t It 1 1 1 t mix xx 11111 s 1 1 1 2.1111 1 Xmmlxs Il 1 1 xx I s II N xl l I I Ill NSUQ I I III XI II 11111' 11 s 1s1111 risi 1 11111I NN 111 I IITX l1r1st111 IS 5 x1t111 ' l1fl1f nun 3 .1111,1.11,l11 .,..11A,,.11 115753, 11. 11 111-AA., .1 IA ..,11..l.11g:.1 5 A11,,.g11.1.. '111.p .fff'11g.,....A11.1.. 1 .,1..' - 11'.g1gf11gf3 fIl"I'UIiI'iIi II C21 ing 1111 :111 1'x1'111'si1 II? U1 :1 Inu 11114. Y1-Il 1xx' :1111l 'xI'I1iI1' slips i, II '1I. 13 .I1111i111's 1'1-1'I:1i11l.x' :11'1' 11111113 111 gixv II11- l'1111Il1:1II Imxs :1 I' 1'1' 1I Illlllgllll. 51-I1'11 II' Ax' I7lI.I'h will g111'1':1zx' xvitl 511 111: III' g11111l ll1i11gnf111-:1t. SJ XM- l1I.x'. .IA I':1i111- :111111111111-rx xx'I1:1I :1 xx'11111I1-1'l'11l 1-1111I4 I'iII11-I-x'11 ':1:1 is. I51 sf I5 -' I fir:1k.11 ll1v 11I111111'l1111il.x' i1.x' II11- l'1lI't'I41'Ii, I0 I'iII'l' 1I illsf ,qi I? I, wk? I,i,t1'11f l.'i.'1. I2 I1I5llx'1-:11'a :1,'11 l111l:1x', C'11I11111l111m 1Iix1-11x1-1'1-1l ,XII 1-1'i1-:1. XVI :il will II11-x' Iis1'11x'1-1' ? Il- l111111' 1111i 1111111 I111t:111i1':1l 51111-i1111-lls. III 'I'xx' l41111lI1:1Il g':11111's I111I:1x :1111I xx'1- 1-1111l1I11'l 51-1' 1'itI11'1' 111' IIlt'Ill. 'I'I1is is I"'1'if 1I:1x'. Iii. 'I'I1:1I :11-1'111111Is l'ur11111' ill IllI'IxL. H11 'I1 is Iil'1- i11 1I1I I". II. 5. I!! III A' IIIL' 1I11xx'11l1v:11'l1'1l Imalw. 111x' l'1'i1-11aIsf Ifx:1111i11: ' ns? XY: :ill I 11I' I'It11, Lil I71-r111l:1I1-'s Nt'l'lIIIlI Il'!IIll l1I:1-xx III:1i111'X N1- '11111I l11:1111. L35 II'J1It'I'i II':1I1'1'f I'Ix1'1'x'xx'l11-r1-I Il is l'IIIllIlI'l'II Il1:1l IY:1-.l1i11gI1111 I1:1 gm-: - xx':1t1'1' p0xx'1-1' i11 tI11' xx'111'I1l. II" I11-li1-x'1' ill I,1111l' 11111 111, II11- x" I1 '. iii II111111' Iinll i'.'111'1l. .l1111i111'+a I1':11I. NI '. II11l1111' 1'11l1'1'l:1'11s. ISU I'il'I'IllIilIl' 11l:1x'1'1l I":1i1'l1:1x'1'11 H:1'111'1l:1tx'. SIl'll l11'1-:1tI1I1'ss 1'x1-ii111111'11l Il1:1I x'- xx'1111I1I 1Ii1- fm' xx':111I 111' IlI'1'illIl, I51-:1I 'l'Ill. III I.1111l- UIII lm' gl ,IC NO"1NII3l',li I 'I'l11' 111111'11i11g :1l'I -1' II11- 11igl1l I11-l'111'1-. II I'i1I. SIl'L'I1l I'l'IllI'II5 I'1'11111 ,Xll.Il'III1I? 'IA I":1irI1:1x'1:11 I'l'tIII'IIS 1511111-. 'SY' Y'l'I'l' x'i 'I111'i1 112: :1gg':1i11. .I1111i11 !:rlx. Ii I"1111tI :1II I111x'.' :11'1' 1'1'1'11x'1'1'i11g l'1' IIII 111- "I1i,' l'1'1-1I" IIII' Sv 'urs g:1x'1- lI11'111 l:1wl S7 NIV. Ki '. 'r :11Il1-1-M1-5 asm' I1Ix'. IU II' I5I:1i111' g':11111' I111I:1x'. IT lfi st I-I :1t1'. IV- lust to 'I ',1111. 22 Scl 1Ii.'111i .'.' 1'1I I' 11' 'I'I1:111IQsgix'i11g x':11':1li1111. ZFI I"1'r111l:1I1- :xml I5I:1i111' play nfl' II11- Ii1- :nl I.j'IIIIl'II. XY- xx'1'1'1' lIl'I'l'i I '1I. 211 Soil : '1- 1111i ir1 'I':1ttI1-1' tI1i.' x"-Ia. IJI'IC'I'INII3I".Ii I 'I':1I1111'r SNVUIISOII 1'I1'1:'t1'cI I111si111'sr. 111:111:1g1'1' 111' V: I 1111. fi f'11I1I JIS I1l111- I1I: '.1's. II1 '.'11'l I1111I' AIIUII II111' .ll1I1i111' play. 7 Ht'II1-II-I .' 'I 8 . ' play. H.'X11I II11111' f':11111- 'I'1'1I." Ht'Il "1 ,g. II .I1l,l il fc-x' :xl s1'l11mI I111I:1j', sir if mil I11'1'1- :1111I I 'r1'. I'ix'1-1'x'x111- grusixi ig II1- oppor ll ' A' to :11-t 'iI1I. I2 .Im ' cI1'1'i1I1' to gin' play 11x"1' :11.g:1i11. IL Yiulvt I5:1rt1'11lI' :1111I .XII -11 ICri1-Ia: 1'l1-1-11-1I Ii:1I1I1'1111 1'1-p11rt1'1's l'111' :1tI1I -ti1-s. I5 .' 1:11-Ii I'I :1t1'. II" '1111 1111 I11' 111'g:1tix'1' .icI1'. II' II1 1I1I1--I11-:11I1-1' I1:1,I' 'II1:1II g:1111- xx'itl1 NI "i1Ii:111. SI I1-11I .X. ":I' II gi"S I1i,,' Ill'f'lI. 1.0 f.I111' play, Ilirj llit of tI11' .'1': J . 21 VI1 11:1s 111'11g.y1':1111. !'I1'I 1Iis111i,,1'1I lm' C'I11'isI111:1s x':11': '1m. .I" A' C' :Af 22 'I': ' I J 1 N1 ff i XX 1 HN N K N l N ll IX S l X I L lll T6 6 'l 4? 1 fe G. Slum Il llwll lk 1 ISI ll l V ll HHN N r I N I s Nl l Slllll ss Iii s N xr l ssk Sulllvws ll l lS1l'l1 l lll um: x lllllll llllm nm H lf I IIIU SH 1 U S HI ISS S 1 l Ill l ll It l l H mlm s xx l nm l ln' mr mf , l,,A,g1AA, --,, -1,,,g ,,1,,l,,,gg,ll, , 1 lggg5,,: I1 l N v,-,,, -',, 1 .11g., +f11f1fg,,.,, 11, f fl .l.XNll.XllY 2 lliIl'li HQ-'llll. I2 lfx:llllill:llllllls :ll'l' flillllllllllg' llw ':1l':l l:s :ll fl ll'l'l'illl' sl: e-l' ll. IJ 'l'll rsl- llilllllpj lu-l-ll lull llll- lllllllll' rlvll :lll llll- Nl'llll'Ntl'l' :ll'l' l-xl-lrllml l'l'HIll l'XJllIl lllilliilllr. Nl ,t nl' ll. will t.-llll- llll-lll, lllrwl-ll'l', lil ll:lslll'llr:lll gullll' willl Nll. lgfllil'I'. LU NX" xvllll llll- lull '." gulllv. 'l'lll- girls lirll. ffl XIV. 'l'wlllllllix'l-l'. Slut' lligll Sl-lllllll lllilJl'l'lUI', xl':l. llL'l't' tl lit' :lllxl gnu- lls il lrllla. 213 llllsllvllwlll grlllll- lll'1'l' willl NlNllihfll'li. l'lil'sl :lllll sl-l'l1ll:l ll':lll1s lll:lyl'll. I'll .XII llll- l:llal's l.l'llZi'll. l"l'4,l3lll'.XllY 2 flrlvlllllllllmg llfly, lin lil-llwrlll Qfillllt' xlilll llJll'lIHlll.Y, :ll ll:ll'lllllll,x'. Uv' 51 lvlwtll gflllIl'N. lllllilll' :ll Hl'lll'41 XYl1lllll'l', XY- wl . lfllilllg lfllv :ll'l'll'lll:lliN'l'. ' f l 2 Ill 1 g A il l fl .Z I 1, - . W . YN' S l'll'l-l'-vlulxllj' llilllll-Y. 'IZ l.illl'lwlrl's l5irlllll:1-V. Iii Nu il'lllllll lm iIC'l'Ulllll ol' l-nlll. ll- Sl, XYilll'IltlIll'.S llny. f '. ll:lill. Yli ll. IT Sl , sll l.sll .l . tlll' Xlllfwll is slllsllillg. lil Sl-l ml lvllvl- Il1H'l' iigillfl :llrl-:llllv yvl. Z! Sly l nu- l-xtllllll iux'it:llilm tlm tlll-ir IlJll'l.Y l'1l'lllily lllgllt. ZZ lY:lsllillgl'lllll's Hi tllllFlf'l lll1lill:1j'. 221 .Nl '. ,Xlltkll sp:-rlkx ill :ls 'Illlll,Y :llulsllt l,illI'il-lll C'lnlll-gl-. ZH l'll'l'llKlJllK' Iliglz S4'lI00l Sllllll'llt .'Xss1l.'l:lllllll Y:llllll'x'illl-. liig , XIX 'Il l Sign' lxl' fl ing. 'll.".' " :ull m: '- llls. 2 Ill-lullr will l5lll'l' ggtlm. 'l'llis is tlll- tllirll ll:-lllltl' N-Vl'lYl' ' . li l",.': ' : ' ns. 7 Nl ' :ll Htlllll'Ill'i visit lligll fl-I ml. H l'l'lltl':ll illlll Ht. Vil-w play :ll c'1'lll'ill. Sl' ' rs t'llillll'TlQt' llnlll-rf-l'l:l .',' l-s for tll' Cll'llJlll' l-llzllllpi lll llip. fl Ill lu- lilwll lll-ll. .lllllilmrx ll-:lll :lg':lill. I ll l'll'4'Sllllll'll :lllrll lm 'l' :rt.'. Ili l"l'l'xllIllJlIl prty grul l slll'l--ss. lil .llll illrs l'lml'l'l-it lll'll:lll' to fl' A l'.'. LU Xl' ' hflllf' ill scll ml. Z! Sl " g is lll-rl-l Xlvilt'll l' Sl ing 1 'try If Il III lax N 1 1 PII x' 1 XII x I 1 I N 1 1 l N 1 1 N 1 lul 1M M NN I 1 1 1 f 1 N 1 111 111 x III, 71 1 I1 11111 IIIII II 1 1 11111 1 111 1 111 111 I I x1l111 1 1 1 ' li1Xl.lJl'lUX ' "' Q23 51' unw :uw 111'1u'l:1i11u'1l 1l1'l1:1t1' 1'l1:111111i1111N. Nlr. lil x1'1:11111li111-'Mixllu'S1'11i111N :xlul 111'1'N1'l1ls llu' rl: uilln ilu' 1'l1:111111u111Nl1i11 1'l1l1. l'.l'l'NlllIl1'll :xml f11':11l1 s1'lu1l:1!'s Iblil-Y l1:1ll. QT Nlr. .1lI'flQ'lll' lnlwx lligllf51'lu111lg1'11111111i1'l111'1N. Q5 'l'I':lc'lx HlllI'll 1 ut." :ill i:11111111N lin-xy S1 u' :xx .111u' tlu' 1'1w1u111w1l1ilil-x ul, llHllllllQ' llu' xx11'l1l 1111 llI4'l! wlII1Illlf'I'-1. .Xl'liIl, 3 ll1'l1'11 lI7I!'l'lxl1ll.f1l!1llYw I,:11'N1111.ll:11':1 li111u'..Xlu'1' l'u'l1l. .l.'111u N Il11l!x.:111l l':1luu'1' Hx'-M1111 11:11111'1l :xx l'11ix.'1' itAx lll'l4'Q,Q'7ll1'N. I I l'1':u'lu'1' gsuvu' witl1 N111'11::1l. 5 51' llill' 1111- srxlv. ti Nl1'1'i1l1:111 g:111u'. 51-1111 S lu il lll tllll' l':1x111'. I2 S111 11111111111 11111 s:1l1'. l11'l1'g:1l1w l1:1x1' lm' l lllXli'1sllSx' 1'1111x1'11lu111. Iii 51' 1u11' 11l:1.x'. Hll'lll'lllllg' ilu 'l'1'u'l- .." .XIlf1llllI' l1ig l1il ul' flu N1 :1 1111. lisu 11.-1ll gfflllll' ill N1u1lxx:1'lx. lil NIV. X:11Iu-1.11-1-111 l'l1ll111:111 C11ll1"g1'.:1'l1l1ww.Nnw-111l1l5. 211 l5l:1i1u' Qilllllk l'11ix1'1wilj' ml--11-grxlfw mulw V1 111111 , 21' l11'1lu':1l1' Il 'xx 11i:11u1, 13 'lx 11l:1A'1' l1:1N1-lmll :xl Ym1'111:1l. 25 5l Vlll .X-.vu-i:1li1111 1'l4'i'll4lII. lIll4'I' 1'l: l1':u'lx 111 1'1' 1. Ulll l11 IW' . -'c""'ll IllglIl.U 5'1scj'1.. 'fb 17" 15' '1'V T19 '. N , 5 1 A 2 .. l..X'l'lf Ylfllfl .'l'l'X'l.Xl. Nl:1-x' E1 'l'lu' 1'11l111lj' l1:1x1-l1:1ll 1'l1:111111u111Nl1i11 l1:1x l11'1'11 xuu lm-x' luvllu lwqx :1111lg'i1'ls. Urn l.1'igl11r111 fl. In H11' finjllffllf, fill' Illllllllffllil-S' f11z1'1'1'1'1l ,l.711f1. Tl11"1 .x'1'1'1111'11' ffl 11f11111.vl 1'1'111'f1 11l'11"1' fill' .v1'.'11. ,Inf 111 fill' .v1f1'11l 1l111'.l'111'.s'.v, Th' 111111111 1'11.s'1' .vl111.' 11111f Nlllll. ll 1111111 111'1111111f flu' ll Pllfllxl-'. Tl z1'1'1'1' .v11 !'ri1111l1'111'1l fllllll 1 1ll'. .Inf il 111'z'1'1' 111'l l111x I11l11' Il i11f1'. U11 ilu' 1111 ll V .v 111 fs x11 111f1'. .gli if ix lwfl l'111' IIN 111 1.'11111l1'1' .lx :uw IOIIAL' Ivll'I'U.N'.Y flu' lx'IllI'I'. T1 ffll' lIIIlI1IIfflill.X' 111'1'1' I 1f1'1'. IVII flllxlf flIl'II .s'11 1'1I'IIAl1 ill 11'i11l1'1' .1111 ' ilu' .v111111111'1' flllll' .x'11 ll '11l1'. Nvllim' Illltz if-3. Q A Q Q5 WZ? ' -4-'11 "" flrf MQ- 'V "sX1XX SRX f f ' I A X x ,Q ,ig QQ 8 L b xf-,EX ff f 4 5 A 4 2 x 3 X XX x b J LLLLI H1111 IIHHIIIUIIIUIULHIUUUYIIEDJIH. T111 1III1LILIUHmT!Imm I I J JmI1.III .dim ILHJLI mH1I ,gawk If Basketball cf Vic Inu been rxtlur fortunwtm tlns u xr 1f we put lt that ww xx V4 dld not br ng home 'inx spcclll honors, ucordmv to tIu smorm book, but Su Ilfup In xrmd to take dpfeat w1tIl a smlln, and th xt IS 101 ompllslung' '1 frrc 'it dm il XI 1 Ind two tl31'l1Q turmng out tWICL a wuk, -'md prolfrcssnd rapldlx undnr tlu Ifflcunt couhxnff of 'Nlxss Jcficott loru IYCIS, Hulmu I 'lrkmr Y l0ILt B xrtruff 1 ll lrds R 1cIuI I L 1' umm, ww., Ixrrnt Hood, cn 1 mrs, mv Ii mann 1 Pllxllls C Olllxllll, umm you tlu sphndxd tn un Lrnd III Lrndalc mrndalp c rndale 4 rndalf, 1 rndalc Lrndalm, SKI IBKI I SC III IDI I Ixndmnlk I IIIIXIII Sumas I3 I 4 79 It Sun as Nlt Baku' 18 Im 19, 'xt Ut Baker ws XKl1d.tK01Il 17 Iqn 11. at I Lrnd'1IL Harmons 5 I Lb P at Harmonw xs BIQIHL 2: ILIJ 0, at Icrn '1Ic Sum-is 'L Lb 1 1- 'nt I arm a I Vxolct Burtruff Umm' Tn xck 'I r ur Suly flnve p1,ggig13i1'jf: 1'fQ'+,ii K A A Q N 5-vfff ef3L+ 4-g , iff? Q ,f . , ' W M' g ' ' A.. :fl ,' A ' I f :If ,- 'j . P v w ' I I Q, 25211 , . ' 1 lie. V' - 41 1 X " ' 1' '-QP. . ' an N I ,Hx -I if N ., f, 454- ,r ,gfpmf ' 15 Q- 4 W - I-A Iii, W w -f,,..y .r - Y w I I A Y ,, ,I . ,, f ., . I r 1 f I L. M9 . JY' :W ' if ,, Y l c v 1 x 4 1 x I v v pg ' v 1 I 1 va V Y I l , f , . . , . , , D . , . A . I r Q' ' '.l f f ' ' . 5 ,' ' ' 'T 1 ' ' 'l X . , - ,. ' .' ' 2 z : - ' . 2, 2. -: . 'f . ' 1 , '4 '- -1 . ,wwe . ' j 1 :z ':-'D .' .2 I. 5, xc ., , " . 1 "9 :JJ , 5, : . . J Try, 1 ' . . Tu P: " ' --1 t - .' Iiv: :gm-liner I." zI:I1l, .' ' ' ' ' 1 :- : .' - ' 2: . BA,' ' Q" I , , .' ' - C, ,' ,IC F' 2 H 23 Vs. ' - .... Dc '. 22, : lun If: . lrs vs. . .- :: .... . lc -. L. , 1 S 1- .- F- ,'-18vs.- . .'w . . . .: . . . . . F- Q 18 7- - L . . . .. .:.',- "2 . - F- - 2:3 vs. 5: .... ff .L, . 3 F- . 118 .' "7 . . . . ' "1 d.: F- -12 vs. fs: .... 1"-.L',, ": I'1r -A ' 2 I 'L 23. 'TU HHIHI I A K A I, IJ H o N fi' Eemelmll xschnll IS I s xson or Il lr s 4 tx s o nrn pn nn lnt for thc first tum to the f1rIs Ix'1snImII cIlamp1ons, and wc lrm sun of 'Lt tmn lt, is sun In tlu saorn un I1 zu xlrgddx Imrourht hmm V4 Iuld our flrst Imscbill mutmr as soon 'ls thx vround ws IS dru I off 'NI1' nur wx IS 4114 nd xs our co ILII Lndnr Ins 40.111111 wr mxput to at thy Cnr s Nortlnust Ch unpxonslup Srzty nu: Vlolgt Bartruff 1 la xr I I IV Y lolmt Bartrufl Isusmgss mfm 1 C atchgr Rfu Iul P1 rrx 1 flpt un I 1tc In r Iiubwn Parker I lrst Iv isp Wav. bcllo Dun 1g'm Suomi Iusy Opal Burrous I'I11rd Imac NIQIIVL XIIIILI' SIl0I't'st0lJ I lla Bwcrs C entmr hrld I runus Amumls R.lg.,Ilt hz Id d.lll"l Clarkson I Qft fu ld Subs H xrru t Hood, I' x am mllm Rosm nd xhl 'NIM Baxtm r, and bonu lu L Dunag.,an c rnd :Ie Q rndalc, L rr1rI :IL e rnddlc 1 rnrI'1Ic, Lrnd 119 BASI B XI I SC I1kDLI I Blilnc in :rch O, It Itrm ll xILI'ldl1T'I 5 Xl rll fm it I Lrm '1 Q 'Nooksicls I X rll li xt Nooksuk Blame, 1- XPTII 10 It I ernd als Smnas 1 IIPYII 97, xt 51111115 I x nden Nlax 9, at I crnd xlg II: : thc gum' of the sc: .' f tl - I.'. TI1' Cllllll D' in ff' 'lg' :1 ' : ' ' f 25' ,."' '. ' .' ' 'zz 2 ag-- I I: - I-' F' 5 5 yr x ll I I v 1 : 'f : xl .V :L x. '- v .fre --'g,,f:.' fs zz, "1 '. . . NIQH ---t-I :.' -:-. ' ' -'-l' g' fry 2- w - z ' .' ' . . -- ,W Y - - -.s. IIAS1: I . . . , 1-:VP " 2 ' Q I :gm-rj ..... 7 ' 1 wp ........ f-- I ' 1 1 z '. . .... . . . .' 2' :.' ' . v ' - '1 .L ' 1 I ' E . ......... .I N 4' Yi 1 I 1 . l . . ........... f, , 1' I .-n' I' snns u snus . r ' I If 1 f .' . ........ ,H ' ' .' .': z 'e I" g-': 1 ,. 'f xr I . s Y' - - - . ,- l . . . . , . , L 41 AL I 1 L , 1 A Il F ' 1 25 Vs. . ' ' ' . . . BI: - 25 : 1' 1 1:1 1 If? 1 ' ZZ-ll vs. I r ' 'z I . . . I 1 ' ', 1 "f I.l: I"f 1 I 26 vs. iv cf -' Z. . . . 1 p ' J,: ,' .w- F' ' ll'vs. .' L . . . . 1 ' 1.,: zz I" - . - 8 vs. .' ' .' F . . . . ' L : Q f .' If ' : ' - Vs. ..' - . . . . - L' ' "2 z ' A".' -'f ' N 2 K is N Jigmsga W Z mf o X KW! QV If 'Q Q VO Av S f X!!- wm , f ' ' Q52 . .gr X 1 F X C 13" ,flxs ' I If 5 . 4 , 'll V X , , X, 4 .,f' , ' f ff ' , , Nl ia, V' -X MN " ' L y -:'x f L ., xiian' j fl 13:-25 - ' I -. R - " H I' X - " lg..-ze-.-j , 'M a . E53 SN 4 C 14 'fg- fiiwfwg' giiffg gi, sf' W W ,M tj Q A ,, , v E Q J 'I U ,,, YW ---- Y Y Y-.-X- -l Y- -.,- if:ggr?f:jl5rmu1rYiiz1r1Im3ijQljx' n':l1zvrUl51n ix IJ A ummmmnuu ummm1nnummgmLg l 'V Sl X 21 Zllnnihall lll1llllltllN xl s no s xrtm l iptxm xd rgu 1ll the hoxs to turn 1 ll 4 or It KOIIIIIIU' sv. ison 1 1 t L ll W1 Tllllllill' la ttc mu x un list u r 1 hopm vs IS pl xud on glttlllg' the countx honors In ordlr to mnlu footlull .1 suuuss 'Nlr Nlunr duldcd tl1 xt 1 rngular cofuh would he muss xrx NI1 Xl altlr D ilxm pupil of Dolan of I,I'llWLl'S1tX of VY ashmgton, vs is fmallx pc rsufxdn d to tak: illlfgi 1 mr vu vunt to um to meat our oc mmm s usux vu to J 1 mx d nu cu n xx as uldcnl: to xll tln spmltitors that lnrnflzlf. out cl zsscc thur oppom nts ln rm xl foothxll hut tha x sun l1Il'il3lL to UXLTIOIIIK thy grv. Lat h md lc xp of M111 It Ihg mxt fflllli xx xs Vlfltll Sndro H oollu, on our own ildd Duc, to thc fact that Wu were out vulgllgd, wa. had to h contm nt wnth tho smallnst sldm of the score hoard 1 nr our strlnv of ahh xts wc mat un t Q Tlglllll, nr t s Cnttw shurg for Imrnlalc for wa st lfttd '1 run of xutorns lhc mxt gfmu on tlu, progrun was wxth Blfum, hung planed at lornddln Ilus was, naturallx, thi grmdtcst gamo of the soason Ihg score hung Inrnlzlq 18 Blame 0 Io dccldo countx honors, Icrnddlm and Blame wmre slated to play 'xt I wndcn Ihc guna startzd wlth Ierndfilc h nmg the lust of tlu flrst qun-tar lh 1 w is x hard lm. th md ind: d o In lnor ol Blume Durmv' fhc next half thx strugglc vvzs contmucd vuth Bldmn snormg m tlu hrst lJLl'I0d Icrndaln was qrouscd, dnl tlllngs stdrtnd to comm tllill' Wu Ihc ball was buckcd across thc lxnc ln Stlullgllt football, and Shelton bootmd lt lxtwun the bars brmgmg the score to 1? 7 m fawor of Blamc Allin Erlckson 111 bully slr - ! 9 --, " . N 1, , ' 511 l. l 1,".- Li , 1 - 21 Q in la ' ll . L 1' 2 1 1 - -H ln 2 ': : 'tcr xc-l ol st: -c C: :' Boh' ll '21 z, 2 mt in fu for '12 f tl 2 2 ' P .' 2: Q . Vlhtl h 2 ar-,,,2 l 2 of 2 'r 2 1 l :wk frm :u -' 2ar, gg 12: t 2 ': .' : 2- '- ' 2 2 .' x J ' L I : I A1 I A gif.-, A ' A 1-fn nh' l E I utr 4 h A l Y n x n 5,-.wg -v. A I- Ya 5 : v' , I I 1: 2 v . vt U.. Uv A V. -1 ' .I A, " Y l I- . . . . : y L L: t 2 '2 ' 2 Bl:' 2 22 l l 2 2 ics. As .' z l " had ll: y in 1,l-L 22-l'2I. It ':.' 2 z 22: .' 1 "2 .12 -'1.'.'2l 2' 2 J ' 2: ' 1 , ' 2 2 . 2 '2 2 : 2 2' 1 - ' -: ' ' -'gl A. . .1 25, , Y: L- L . . . . , L 'E Y A r - V x- u Y u 1 r u I l -' 1 nh' lv' E I 5 I' h 3- Xft 2 .' ' 2.5 ' :Vs .' ' 2 ' 1'l1llI'll!l" il B -lli l : :1 l i wnf :1 2 '2 zz 2, '- .': 2 . ' 2 I Y x x f 1 u I I I 1 V. . X 1. 4 ' I 4' 1 1 x ' ' l 1 1 V v I I ng 5 1 I i v 1 W D ' V 1 ' l x. 'I 4' n I: x ' 'I . . . , , 2 . " 22' 2 2 -' .' "2 ' 2. ' 2 2 2 :'. .,' ,. M 2 : 2.'. 2 " "2 . , 1" 2 2: ' 2 '.' : 2 . " C ll: lf ': .' : ' ' t 2 : 2 2 '-0 ' ': ' ' f ' 2. ' h 2 2, . ' ' x I I I W I K I l x x- 1 Y lu k f J 1 h I I I v ' I a a V 1 F 4 Q w 2 L' .' f . 2 2 5: A, K Y 2 Y . . 1 ,, . A r n-I' s l. I -nl I ,Y -,vW,, ,,, ,f V mmm33mmwnHmImE'-Y.Immmm ix IA N Q.:1:1Uf1:1g.11z35uQ'j'nmnnI:rui1:::n1iI:nIx1:r.':.fu.rf:un Earzkethzrll ootblll was stxll ln th1 11r X1 1111 the 1 111 of b1sl11tb1ll N15 s1nt forth r r11ost took 1h lfgl 11d tl11 st 11x 1r11 111 xx IS 11951111 N112 111 nx I1 tl 1111n from l1st xe1r, 1 wool t1 1111 was n'1t11r1ll1 1xp11t11l 1rnd1l1 s 1 11ng 111 1111m on our 101111 for 1 st'1r1 , 0Ilt cl lb'sll'l0 th1 x1s1tors md NSIIIHITILI th1 '11111 Vltll ll 'ln l1onors It ws IS thrll mg., to su tht home lads puttmg out 1 lTCftlI' brand of basketball than anx that lun d.1l1 has sun for th1 p 1st fcvs 1111-9 'Ih1, usual 011 ltLlI1LI1t was shown our th1 Uulllll wuth Bl 11n1 lh1 l30I'dLl'ltLH arru ed, confxdent that their llllSkllS would hang a snap 1n brxnfflng back th1 bacon II11 255111111 was 1los1 'md hard fought bx both s1d1s but t111 lI'lIl0IIllt'll7lQ flghhng fznse wcru tvso essentlals that enabled th1 IlglltIT1Q, I 111 to 1'1rrx au IX thc l1on ors Ih1 s1orc was 73 21 'lhc game wltb Blame en1l1d our rrgular countx s1h1d11l1 V1 d1d not xun th1 p1nnf1nt, but m not domg so bow1 rl onls to l 1nd1n Hal tl11s bun pl'1x1d ln tht latter part of th1 Sl ason r1lat1xn s1or1s 1nd11'1t1d that Illllll lortum would hase faxored Iwrnddle An unusual honor was bcstosud 11pon the school 1n th-mt th1 I1qI1t1ng F110 wure llltltld to W tnutchnc lh1 ttlllll bung gr11tlx llltlgllld 1ft1r tlltll' t1r1s01uL yournex, w1re not ablc to 001111 1113 to par I'h1, f1rst half 1nl1 d xuth thc Apple Ilcktrs ln th1 l1.1d, b11t ln th1 last half th1 I11nd1l1 C'11f1rs r1su1111d 801111. of tll6ll' flglltlflg' Splflt that had 111ad1 11 name for tllllll buh ll0II1i H1 l1rnd.1l1 Thus 1nded on1 of the most s11c1'Lssf11l seasons 1n baskctball for Pc-rndale ID wars Much of th1 honor IS due to the coach and to thc 81101111 tc 'im 1111n All1,n Frlckson '11- Suly vnu l l F 1 ' 'z' 'lf - ': z ':.' ' . ll . P " .- ' - : 1'-, : 1 - .'1-: lj I : 't' " ': 5 l 'K . H: 'i K' :1 .' 'tt" 1 ' Il- .v V: 1 8 lr 11 , f I. K I .v ,A- 1 . . . F1 1 r'.' "I"'gl t' F"1" 111c't M1-" l': l - H1 as .' .' . t '1' --I A 1 I.: v. . K Eg' i ,. 1.54 ,H .l. T I-if x f '- ' 1 1- .Lv-3 if K fs - u l v 1 pl x x 1 1 v v ' 1 2 x V. 1 ' 1 V Y x x I 1 w , . . . , . . . . spirit of our men was not to bc OVCTCOIIIC. Good t1'a1n work and an Qxc-1-ll1-nt dc- y vi 1 V .Iv I ' .1 1 1 H 1" ' 1 . 4" -1" -1 v .fi v E - ' ' 1 I. . I K. L: -. h . . , . . , . . f x I . ' .1 , 11 .V A.v 3 I I! "1 1 x K .' x . i 1 ' n X131 1 , : 4 . ' x .1 n il' . . it l 1 : x 4' x v v v 1 x 1 'X ' . x KK ii. . I ' ,y V l ' '. 1 V x x ' i E x H' xl v . . 1 1 x 1. I 1' X ' v 1 1 u I l . .- y r 5 v. it 'm-, , fn, - I ,. - 1 V, 1 . ff :.. : , th. , n, , - . , . . . I 3 1 3 . i 1 .V 3 . 1.7 ' Z "3 ., ' 1 , .' 1 1. 1. ,I 4 1 AI' a 'Vic -.ha VI 'IYTRIUTEYHUHDIIIHHHIDUIIUUIIIIHIIIUYHIIHIHIUHTIUYTDTIBYUIH A IJ N HH ml lmmITmllmmmITIWl Zgazehall 1 1 onlx 1 ss x c , crl ll mct tu stronfr 'AH' tc am lro Scdrr Yloollcw, on thc loc al dlxmond Owmg to thc wct du, mcl lack of prac tlcc, lcrnd :lc bowcd to dcic xt bc forc thc morc pr mctlccd tc .nn Nnothcr prxctlcc fvxmc xx 15 Wltll thc Normal Ihc loc al boxs cllsplfncd a Il1'i!'liLd lII1lJI'0XLIT1LTll, our llllll' last 'r'm1c losmfr onlx bx '1 smxll scorc Ihc rc Hul xr sc hcdulc for thc countx pc nn mt st xrtcd suth Nlcrlclmn, on thc local diamond Ilns gamc xx as won bw Icrndalc bx a closc marfrln thc ffamc bc mg hurd foufrht Although wc won It w as plaln th xt thc lads nctclcd much mort practlcc md coachmfr A marlscd lIllp!'0Yf.IllLIlt ln Splflt and work of tht boss V18 lIlllUtdlitLlY nsxblt from this tlmc on, howc xcr Iht ncxt ffdllll was Wltll thc stronv up rn tr xggrcgdtlon of Nooksack Hxgh Pho ffamc was up lull and hard fought, lxstmg nlucn lnnlnffs The fc fzturc of the cl as was a homc run, cloutcd bx Bc nnctt, wlth thc bascs full Ihg clcxcnth mnmg' declded thc Game ln thc fax or of Iwrndalc The ncvt gamc. was wlth Harmonw, what tht Pcrndale lads won 'ln Lasv uc tc rx 31 to 0 rlllS muclc, thrcc wms and no losscs for thc loc als, ln thc champion ship racn II'T1I:R NIFN 1' rcd Dunagan, c lop Ilmmc rman, lf Xubrcx Bc nnutt capt p C lxdc Btarlsto, cf Norman Nlostuc, lb Lclvuard Jacobs, rf Ggorge Hcndrlckson, Pb ROV Peterson, sub 'Nfanlu Parktr, ss Cxuv Barnes, sub Ice Grawcs, ab Cllfford Rohrbacher, sub bull, uqhl l ll tl : fc-xx da . I ra 'tlc'c' l' - Iclz lf ' l 2 . H .. :.,,lt ,: Ill 4' I I I VI I 'Il I I I I A I . II Il I 1 I l II I I . , , .,,, , I , . A . , F. , 'I V 'l I v ,V I I vu l 1 vI I . vI I 'I I- P? 5 25 , , ,. . . . . .1 'X '1 I v 1 v v 1' I V I 'I ' I I I. I . . K , . h . . . , A r, , z, , I I V ' rt v 4 ' I I 1 II I I I l II ,, . , .. . . . . . 5. 1 - I A -5 I ' Av . I v I 3 vi- vt L4 . 1 'P . v v.'w' I .1 I I VI 'I V. . . . . . . 2, , . ,. I., , - . x . ' I I 1 - A I , 1 I I I I 'I 1 . I I I I 5 , ., . .. , z.,.. .. , 1 V v I I I V I I . I III Y' I I I ' I . - I. I I l I V . 'I I ,b , . I I . V I I I 'I I 1 I '. I.. , v Q r lv I II ' 1 s1I1 I I 1 ' 1 I ' - 1 . I . ,. . Y A I I X I- ' I . ' " I I , Y r I v . , . . . . . A I V I w I 5 vis I ' ". 1' j 4' "' uf1iuimni1mm1111mmmm1m fx IJ fl N iiE1iL'ELi11Ei113Yii1L1EiE1TuL21i1EE1T1T1i1i1 Lj1-Lu'IJf1 I rark As soon as tlu WL ltllll would 111 r1111t, and started tralmnff ln X'1I'l0l1S truck unnts Prlckbon was chosgn tr11ck 1.11113 un Lmlmr thc d1rcct1on of 'NI1 ssrs Ixnox put forth to makg a show 1n 1n track 'xt tht 501111 of the most PI'0llll'slYlg athlctcs 1 law '1s111r1nts of trmlx showul 111t1r1st A tr uls 111cct1ng 11 IS callmtl xml Allyn md Umar som: 1 1rmst mfforts sun track 111u.t hnld 'xt Isnclen N111 111 rn Shmlton and xXllSOY'l, who up look F ' ' " 1 1 .ml . Z ssl 1 -ff 1 I l .' .' ' .' Y fl " ' l : I' ' 1 1' l 1 f 1 'Y .4 " l ' '.' I' l . I b . 'f I .1 I h ' 1' 1 -1- 2 I ' , Y? I' I 1 , : 1 ' ' Vg' 1' . - " it 1 1 1,11-'5. 1 2 .' .' f 'w 1 . v - A .' ' '- ' forward to as representing Ferndale High Sc-l1ool at thc State Track 'F0llI'I'l3llll'1ll1 1 7 ' 'E 1' -r ,' L- ' . ' ' 13 1 v 1 1 1 14- . I- ' 1 ' ' 1 ' 1 l '. ' 1 1 .' - ' .' ' 1, 1 I' . . 1 1 ,. F, 1 . . b' 7' .' 1 a' : -ja 1 .- . 1 :U .P 1 : : ': . 7' D. I ,As L' 1 I .y . .L-i V7' 1 ' , u 1 . ,. . ..- . 11 '- .' 1 ' ' ' If A A . . 1 ' , 1 ' 1 1 '1..' ' 1 . - : 1 ' 2 , 1' .1 '. . : ' - ' -. ' , Y' - ', 1 ' . - . , , . 1 , . , . . " .' ., ' 1 5 ' .' - -H X 1 .t H ,, A 1 Ai' u A ls' - . , at thx Lnlurbltw of VS ashlngton 1l11 se mc lllSLllb Among other 11ro1111s1ng 111111 warm H111 and Nlostug for standm 1' broad 11111111 W1lson md Harms for tl11 runnmw broad 11111111 Boyd and VX 1ls0n for thc 10 md 100 1 1rd dash Bfxrnc s, Boxd, and Parknr for tl11 polm 1 zult Wllson, Barrms, Shmlton, 'md Boyd for thi l111rcll1s VS llson and I' rlckson for the P10 l rukson and I'1dl111ll for tl 1 H10 'Nlom-oc, Tldhall 'NI1llcr, and kms for thc 880 Wlonroc, Nllllcr Rullw, and Ivms lor thc 1111l1 Shelton Vlllson, 'mtl Frlckson for the shot Wllson, qhclton, -ind I rlckson for tlu clnscus Shtlton, Bosd, and Barms for the 1'111l1n VS 1lson -md Bacmsto for thc lllgll 11111113 two nun are 111111 rts Wltll tht Jauhn Alhn 1'r1cksor1 P11 qllfll :une IH J I C TIN Ill I C It I UI I L X FIN I Ili III FII! Ft I'Tt I'II I VIII IIIl FII! YII1 I'III It ZFnxuihall Srlyvhulv xt x t I L I t I I HX UK I UX I I X S Q Q I s 5 9 Qxizrzkethall Qclyvhulv ITN I 1 1 I Nxxxw' xx ml 5. 4 ' x I l DIIII II xrxxxxx J I I FIN -. I dxsuxx III I' I I xx I xmtx x New-ehztll Sxhvhulv I x xr4I III I ml N xx xx xxx r1I 5 x xx I0 N I xxm Sxxxxx s I If I.. ' "IJ: I. 4. It ,i.'. . ' ".. I 'f AX NA X I' .. V If'..'f I 'IiIIxIf ,. L . - , I"x-'xx I:xIx: IU x's. II:xx'xxxxmx' O . . . Ha-I . Ili, :xt I"m'rxx I:xIx- I'It'I'IllIIIIt' U xx. III:xExxv fi ,... Svlxt. 255. :xt I3I:xixxx- I"x' I:xIx' U xx. St-I'o II'xxxxIIx'x' IIZI . . 0 't. T. :xt I"x'x'xxsI:xIu I"m'x' I:xIx- II xx. I5lx'Iilxg'txxxx 23 . . II -t. II, :xt Iixxrtixxgtc xx Ifvx' x I:xIx- I2 xx. I":xix'Ix:xx'x'xx ti . . O 't, 23. :xt II:-IIIxxg'tx:xxxx I"c'l'I I:xIx' Iii xs. I":xix'Ix:xx'z-xx ti . . . N '. I-. :xt I"x-rxxxI:xIe' I"c'x'xx I:xIm' IH xw. III:xixx:- II .... N 3 III. :xt IH-x'xx4I:xIx' I'Il'I'lIlIJlIt' T xx. III:Ixxv E2 . . . X' '. 23. :xt I..x'xx:Ix'xx 'II I: II IK' :xxxI:xIt- U55 Ox xxnxxz' xts S8 ...... IEI22 I"UtI'I'I3,XI.I, I.I".'I"I'I'III .II-IN t':xrI III:-'t -x'IxxxxxI, It. I7.. I"x'wI Ilxxrxrxgwxxx. I,. IC. I,vI:xxx4I Stl -Itxxxx, II. 'I'. ttxwxrgx' XII' xzv. I., II. II. .XIIN-rt 'I'ixIIx:xII. II. fi, flu-x' I3:xrxxx'f.. I". II, IH-3 I":xf,sx-tt. if Iflxxxm-x' C'I:xx'Iisrxxx. Q. II. II.'iIIi:xxxx 'I'i:IIx:xII. I,. Ct. IIxxxIIrx' IIxx.x'xI. II. II. II. .'XIIl'lI I'II'Ix'.'Ix 'xxxx, I.. 'I', I.vx' tix':xx'x'w, IIIIIH. I"x'rxx:I:xIx' IIN xx. NI' 'II:xxx 3 . , Ilvx-. IJ. :xt I"n'x'xxcI:xI:- IK' I:xIx' SI vs. I.x'xxcIx'xx 35 .... II:-cz 22. :xt I,x' NI:-xx I'.f'I'lltIilIl' IH vs. XVI :xtvxxxx 70 . . .I:xxx. fi. :xt IIx'IIirxgIx:xxxx I"x-rxxxI:xIx- I!! xx. fu :xx LII ..... I:xxx. I2. :xt 5111 :xw IK" I:xIx- 27 xx Mt. Ii:xIix'x' S .... I:xxx. ISI, :xt Ilvxxxixxg I"x'x' I:xIv 253 xx, N: 13:1 -Ii 28 .... I:xxx. LIS. :xt I"x-1' xxI:xI:' Ifx: I:xIx' III vs. XVI :xtv xxxx 555 .... Irxxx. 350. :xt I"x-rmI:xIx' I"x-x'xxxI:xIv II I1 vs, X4 ' :xI I-II .... I:xxx. 23. :xt I"rx'xxfI:xI4- I"x' xx I:xIx' III x's. II:xx'xxxmxx' I5 . . . I"x'Ix. SI. :xt : xxx' IN' xI:xIx- 232 xx. I5I:xixxx- 2I . . . I"x'Ix. SI. :xt If' I:xIv I"m'x'xxxI:xI:' LII vs. I'I:II.'uxx I2 . . , If:-tx. IT. :xt 'I IW' xI:xIe' 27 xx. Sm- Ix-xx II'xx:xIIx-5' IS I"x'Ix. 225. :xt Se-mIx'xx II'mxIIx'x' I"x'x'rxxI:xIx' TT xw. Su :xs II . . . I-'x-Im. 21-. :xt I"m'xx1I:xIx' I"x'x'rx1I:xIx' 28 xx. Vx' -xx:xt1-Ile-L' 1:0 . . .I: '. 2. :xt IV -rx:xtc'Ixf'x' 'I'xxt:xI: I"x-x'rxfI:xIv IIII: UI xx x-xtx 2H'I ...... 159235 .: X , I"x"lxcI:xIx' Ii vs. S1'I'1x IIYUUII1-x' Iii . NI: -x SII. :xt I"vrxx'I:xIx- IU- I:xIx' I- vw. Ii. S. X1xx'xxx:xI T . . Xp" I-. :xt If:-x'xxgI:xIx' I"4" I:xIm' EI xx, Hx-x'irIi:xxx 8 ..,. Xxvit ti. :xt I"x-x'xxxI:xIx- If:-x'xxxI:xI:' ISI xx. N1 i,:x1'IcSI ..,, I.p"I III. :xt Xt Ii :x 'Ii Ife- I:xIx' 251 vs. IIfII'IIItIII.I' 0 .... ' Xp"I IT. :xt II:xx' xxx' IQ- I:xIx- IU vs. Su :xs fi ..... - Xxx ' 27, :xt f :xy IH- I:xIv xx. .'xxnx.xs ....... Xxx 'il 27. :xt S IIIIZIS I"x-rxx1I:xIx' xx. I.-x'xxxIx-xx ..... NI:-- EI. :xt I"m-rxxxI:xI:- f fr j1iE::1131.11..1.f1.- f,.- -1 ,..,1.1:A fig A,.A izwffii.. ,zlz ll N 1. 1, ,1,A , ...g1- 1:1-.zfw--1 1. VIN W "'5l""l'E.u gs:-:Bez-"J-"'1"'fi:..4 C 5 Ou M G iudlw 071 Q Oyigot A JTMLQY X 11 111 ll ' 111111111 11111 lx ik X ls INK IRIN 4 1Nl 1115 X ISI N IS 1 4 I IN 1 111 X lNl ISI X 1 N 1111 11 '1 ISI 111 N1 ll S 1111 s S1 111 IN 1 1 1 11 rx 1 1 N 111 11 111 111 en, 1 ll xl I 15 1x1 1 ' X 1 IN 1 II N S111 s Ns 1 1 N IH 1 1111 II N111 11111111 I QS' s N 1 N C UCS X 'Nl I1 14 1 sl 11 1111 X IN 1 Pl YI 1 1111 II 11111 181 I-.1 11111 X '11 ll 11 Nlu ll 1 ll 1 1, 11 Hx 5 I 11111 X INI 111 1 1 1 1 rx 1 ll 1 1 N 11' " 8 s N 11 X 181 ,ln X 1,1 1 1 111 N N1 rl! ll Il 5 2 Y - - ' A ' . ,V - U 1 -5 C 1 I 0 f 1 IJ - f 1 e A 1 Q C' 7 Tl lfilli 11111111111111 1"1111'11111. Xl1:11'111'11'x. xYlIx1l. .11"1'11-11'1"1'1f 1'lf111f11'1l ll11- 1!hill.v, 111 11lf1- N1:11111' 1Yi11ix1111. 1iill'1ll'l', l'11:11'11w1 111. Y1':1w11. H, HI, 1 'Nl ' NIL l31'111:111 1'i1'1ll11l'f' 11111111'1'. 1'1'1'1111:111'. YY: 11. AI llllu Nfl- -H lxnluhtm' lfmlmluhh' XIH1111- l"llXn 111-111Il5l'11:1111. xYJlN1l.. 11.51 1 H1151 11:1u'1'11, 11-11'111'1'. X11111'111'11-N, xX'JlN11. 1'1l"'V -1111" UU- H1 1W"l"- l'11'1'1'11f111'- Yi 1- 111111111111 4'1'11111111'1'111:111. 11-:11'111-1'. X11111'111'11-N. .1 V1-1'ili:1 1"i1zg'111':1l11 f:1'1-11111:1. l'11I1lH'1', gyi ,IL 11'z1s1. N1 111'l'll1l'l' 1JJI1i1l1 Q1 :1111'1'. 111 11IYlIll'. .Im 11111111 31:11m11:1 l"1'1-1-111'111. l.11:1x'1-111x'111'111. lf,-,-mlnlc-Q Y, -1 N 1111-11 1111111 1'l'C11'l'111'I'g,1', 1t'Ill'11l'f'. 11I'l'Zlll'I'1llI1, Y:1x11. Yi'1111' 111111-11, s11111'1'i1111'11111'111 131' .'1'1 1lx. IFN-11 UIN111. t411'Jll' 1.1l1i1', 1Y1.11. U'11i14'llf11l1l'. 1191. 11:1 511' 1 '1', 11-'11-111'1'. NvJl1i1Ill2l. XXIII 1. .Xr'1'11i1- H1111'111w. N1 '111 111'lli11g1'11:1111, 'W11f11. X'.-ym- 5,1141-1,-Q Yflliimll, XX'111l1. S11 1'5' l"""1""1'111 11'P'f'1N'l'- 114'1lYl'IlHYHI'11l. Hr.. 1'111':1 1.ilI'Sl7Il I,1'1l1'. 111. .X11 11111. 1':1li1' W1 11. 1'I1111-IN li, l,1'1lf' 1111, 111'11l11'1ll'lII S11'1'1 xx,1I'1iN. .X11111'11:1. l"11i1'. 151111 . . 1 . . , X11 '11 C1, S11 -11.111 1llPllll'. C11 11'1'. V11 111. .1 "1'11 f-ll 1l11fl1 II I -lfl'f 11,1f1 1 ' lvl J 11'1 H:,1,l1- XI' '.1-, 111-1-1-Q1 1-11. -411111 111: .1111111 lS:11'11'11f1', C'111111111111x. Nl .1. 41.5-U Hvlvn I.'l,H yan. h,M.lU,1.. l.1N.l.l.H. f1f'l14' li111111111'11. 11-:11'l11'1'. 1I:111111111l1. NX: 11 H.: I. 1.l'N11'l' 111' 11.111, 1.11, .Xl1g'1'11'i. 111111. W 'if W S1""' 'U"""i"2'1- 3-'1I1Zg11gl"3'1111.'.'11'-I1i1"'k""1f'1'- 1'1'Q1'.'-'.'1'f.'1'I1.111ifE1T' . 11, , - - 1 . . . . . 1 1 ,. . .1-. 11-11-11 11. 1111- 11ill'1i1l'V. 111 111 Yixlu. ,"f1""1'11f1- UW' . , 1 ,, . ,s .1,,, NN 1 , 1 ., .. Kilht, ' :1'l1111'1' F 11, ' Ylllll 11111'1l1'j H1'11i111:1'-1111.114 3112, 1111131 11illlN!' C':11'l.'1111, S1111111 IJ11iU1I1. Afmf lgnhvllf'-If I un Nl 'Ill WMI "mr 511' . ,Xli -1- N1 12' l"1':111111i11, I"1'1'1111:1111. Y: .1. 1" HF' 1 mg mm' " ' 1l1-111'g'1- S11 '111, .XIII '111'11's. '1'z1.1. Ilch' Nl 1 '1111111, 11':11'111'1', 1111111 112111 X'l,ll. 19165 11:11:11 11111 1S:11'11'111'1', :11 111 ll1', 1"l'I'I!C1il1l'. xvfifh- N1E"'I'll -lu H111' l1if 1'4II'1. l'11'111-51 S1 "ll, 13. S. N. S.. I51'11i11g11:1111. ' V115-L 1'I:11'1 14:111'11. 11. S, N. S.. 131'111"11'11:1111. 11.1 1 I.l11fl l'1:11'1'1-11. 11-:11'111-1' 111 f.1'Il1l'Zl1 SP1 1. Nlggiyyq- 111-1151-11, 1,111 X11g-1-11-5. 1311111 1'1VlIl1111l'. 1'Fl11- ,X11 '1'1 l,1lIl1lg,l'illl. 11-110111-1', l.i1111y. N1 311. . '. .XII ll IJ1 1111:1gs111 1211 11111511 l,l1IIi1'l'lJf'. 113,-1,:,,-,, 115,,,.,.- 5111111-,,,,. W1-111 A 4 XY2I111'I' 111-1.11-1,1'1111-111111, Ill. 11l'11'l C1111w111'l1. 11111's1' 111 11l'11l111N'11lK' 11 .1117 31,-l-A 1f1,,,1,1m-1- ,11,m1, 131-Imll-,A 51-, tllpl 113,11 1:11. Sw '. 1111- l.11w1'11 .1:11'11x11:1, F1':11111'. xYJlN1l. MVN. N1:11'g1'111'1'1 f1lll'lll1'l'1j' S1 '11. 1"H'1 X114 l'111'111-11111 1.2Il' 1111, X1'11x11il1g1 111. 17. if Q1-ff-1. 111111. 31- . N111111- 111-11-y 1i1'g111. 111 1111- 1-2 EIN 1915 HN1::1.11. Y A ' Y V , X11'1:111 11111111-. 11:11'111'1', 1111'11:111x. XN:1N11. M Wm 'l"""""""'A' Mr , lDfbI'i,' Nlilllllillgj 011111113 N1 111'111-, X':.1 f11'lll'j1'l' 1'.1lll'1i1l1, 111 III 1', 1"1'I'Ill1il1t', Y:1,1. f11'iIl'l' Nl111'111:111. 11-:11'111'1'. N11 l'lll', XX':1,11. .' T" 1' 11 1 X11 11 ll1 X 1Nl 1 111 1 4 X 1 111111 XX 1811 1 1 XX 151 111111 1 INI 111 1 ISI X 151 X111 X11 ISI X IN X1 ll 111 U Dlllx 1 I ll 11 1 X ISI IN ll 1 111 1 1 1 111111 X 1Nl 11111 11 ,Ill ll 1 xlll N s I 1 '- 1 1 l l 1 x ll 1 1 1 1111 1 w lx 1 1 XX 151 111118 1 X 111 111 ll 111 IN 1 N11 X 1 lx 111 1 X 111 XX 1811 X X 1 1111 11111 XX 181 1 X 111 IN 1 1 1 1 1 X111 XX lN1l IN 11 111 11111111 1 1 XX 111 1 1 11 11111111 1 XX lN1I JI 1 X IS 1111 111111 1 X 1 1 1 1111 1 ll XX ISI 111 I X 1 1 1 1 X lN1l N 11111 1 111111111111 13 11111 XX 111 1 1 ll 11 XX '1 1 XX lS1 Nlflllflf 1 11 X 11 1 1 N1 51111 N 14115 11 X 111 1 1 1 1 1 111 X 11 1 1 1 IN 11 1 11 5 N N 11 1 11111 1 xl X 181 111 1 Xlll IN 111 N X lN1l 11 X IN X 1 1 1 11111 X 111111 X 1 N N 1 15 X 1S 111 X IN1 1 1111 1 X 111 XX X IN1 111 XX1 1 1 I 1 1 111 X 1 1 1 S 11111 101 11 ll ll U1 1 111111 U11 I ISI ll , 1111 XX IN 1 11 I -1 X INI 1 181 Ili 11 151 1 XX 111111 11111 X ISI S 1 X 1111 1 Pll 1 X 1 1 1 1 S 1111111111 X 111 N 1 XX ISI 11 ll X 11,1 1 1111111 X 111 1 XX 1 11 ll ll 1 X 151 113111111115.:111.1::11.1:111::1.111::f11::1'z111.:11111Li.1:1..1..11:111g.L.:11 fx I A I J C D N 5113..:11.:1::1:.:::1:':11:1.::E111L::1:11zz1..::.1::.1...::1g:L..1:. ,... ::..L....: .1 '.. 131 -111111 S111i111, .X1' 1-, X'1.1. .1 H1151 111111111 H1:1111111111, 1"1'1'1111:111- Xl:1'i1- S1 " '1111 1111, 11-111-111-1' :11 XX'11111i11g'1 lll XXU11, S1'l111111. 1'11'1'l'1'11. XXII- 11- 11k'2ll' 1' 1'11:11111, 1"1-1'1111:111- l11:11'111:11'1. 5111. N11 V 1'1-111'11111 .1:111i111'111-1'1q. 1"1-1'1111:111-, 1'11'I'11C1il1l'. XX':11I1. 1 '15 . Xl1'1. 111-111' 1-111-1 11111, '1':11'1111111. XX':1 11. 1'111:1 1,011'l'.'111l, 111111-111-1'. 1'11'111' -11, 'z 1. K'1:11':1 N011 . 11211-111-1', 111-1111g11:1111, XX': . 1. I K- B11-- - 1111111113 11'i1I'11l'1', L':11'11111i1111. XX'1.1. Xl W' 1,2 1.1ll'11E1 1111111111-, 11111-111-13 I'11'1-1'1'11, X': 51. ' 1 mn' " . 1'111l'1l .11111111111 I'1 '11, 111111i11g11z1111 XX'i111:1111 . 1111 111. XX1 , l, l.:111'1'1111'1- Xililllli, 111-1-1-:111-11. .1' . 111-1'11i1'1' X11'1":111 1. 11'1', 111-1li11g11:1111, X11 1'11'111'i1- .XlllI11l11N. 17l'IliI1'11ll1'111 111' .X11'1'i1-111- XX': . 1. 1l11'l', 1l1'11111i11, XX'1s11. 1111111111 .1111111s 11, 11':11'111-1'. I11111- 111'11X'1l, 11-1111g1':111111-1'. H1 '111 .1 1111 1'11111'i11 .111 .1111, :11 111111113 1'.1'1'lli1il11'. XX':11. 1'11., 111-11iI1g'1111111. XX':111, 1'11l X':1i1, S11 1"1'a1111'111'11. l':11if. 11l'11ll1'1' l11'111f1-11, 1"1-1'1111:111', XX':1111. UI -1 .11111-1. :11 1111111-, 1"1-1'1111:111-, X': 51. 1'111g1-111- 11lX'f1l1'l'. 1'11:1 I.:111a:1, .X1JlN1i7I. N -1 .l111'1-1, 111 '1-111-11111-1', 1"1'l'Il11i11l', XX':1I1. N1 ' . N1 'lllil 151-11111' S11'1l1l', 1S111111g'11:1111 1"111X'11 1,1'111'1111', 111 ' '111-1'I1111', :w1':1111', XX':111 . XX':1. 1. 1.:111'1"111'.- S11 ' :1111. 1'1l'l'Ill11l1l', X':.1. X111 311'1'1 15111 1"1'i.111'1-, 111-11i11g'11:1111, XX'11 11 1.Xll1l l11'1111'11, 111'1'1-1 1-11. 3112. i'11111:11' 1'1':11'1-1' N111 , l'111'1 '1'11XX'1lrl'I111 "' XX': 111. 1 , X1:1I111' 1'1I11l1l11l1, 1311111:1g11:1111, XX':1 1. M""l'U'l ,- X11'1. 111'11-11.1111'1111111 1'1I'i1l'1i. 1'1l'1'lll1ll11', X': 1 1.1111i11- .X11 111111. 1-:1111i111' X1-11-1111111111111 1.it'1- YllilTigMl'..'lI1,'l :Mui ICH1li,m1llI1lDghR11' I11 'hh IH' ':""'1' Xu" l?'flliIm1m'f1' '11111' h' . I 111111'1'111'1- '1111-.1111 111111111, 1111'-l1'111l:111.-111X':.1 MV' Xmly 1111111115 IINHIIICIILMI' 111111111114 1.111'11:1 1111111-1' 1111, 11. S. N. S., 111'111llL1'1l1l1ll 11:1111. XX:111.. V: ' 11:11'1'1' l1:11'11'111'1'. 11':11'111'1', l'1i1'11111. .X HM.lH'mi.l PI... ,xl 1...H.hl.l. .'1 In H Q 111-:111'i1'1- 11111-111-1-1'. 111 11111111', 1'11'l'1111ill.', ljwvmlulti X.. Ah' ' ' ' ' " XX':r1l. 1, ,, u.: fl, , , , -r 1"1'1-11 l'11i1'111's11'1', 1"1'1'11111111', X111sh. gllgld Egllitll. t1g:h1,I.'Ill l1iI.i1.Hl'Ttlf' Elflnlilllllll 3115. .11-1111i1' 1111.' 111':11'1'1i111-, N1 '11 151-11i11g- N-MSL ' ' ' ' 11llIll, XXv??'11. 1 . . I if , , N1 -1" 1'1l'2l1'1i. 11. S. N. S., 131-11i11g11:1111. 1111.11 X1'1S11l:1:...f11I'1,,i,1,1i.lliX1J.lc.I,t'Unkfl1,iIllgl.1:,:: W1 111. . l 51-1 1.-. 11 . 1. ' 111-11111-1' 11:111'111' 1111. l'11i1'1'1'1i11' 111' XX1.'1ll1l1I- lxmlih yyv I .. t...H.lu.I.' ML ylwumw yin' 1111. S1':1ll1'. 151- Q 1 1111 '111'11 XX'111i11111. 111 11111111-, 1'11'l'1ll1ll1l', X': .1 1'1:11'1 .1 1 511111, 111 111 llll', 1'1-1'111l1111'. X: '1. N, . run.. yy- 5' fu I1HHm.m' 11-E Sh- AXIXQV 1 KIND' lg' S' N' 5-1 Ihlllinglu H' X1'1. 1.11111 1"1'11l1l'y XXv1il11'll, XXV 1111-1111 1 1 - X': 11 . 1.:1111':1 1.:1'.1111, 1':1w.11i1'1' X11-1'1111111i1:111 1.111 lgl:,m.hl. S..1m.i.1.,.' 1..m.lH.,.. 111351 jfim- 111. 1':1111'1- l'11.. 151-11i11g11:1111, X:1.11. 1,-I . 11',,,1,. Xl '.. 1"1 111' 1,1-1g111111 . 11 1-. , 1"1-1'111l:111', .I111111 M1111-1, 1'1l'l'1l11I11l', X':1S11. V 1 , ' , f11'11l'gl'k' x1I1111'Ul'. 1'11i11-1'si11' 111' X'1111111g1 . M"4"'1"'3"l 'mr' "H" I' ""' Sw '- 1211- 11111'11'1' 11:11'1'1'11. 111 11 1 1'. 1'1l'1'1l 11110, XXv1.1 1'111111-1' N1:11s1111. S1'z1111', X': 1. Ing-il 'lg..,,1M.:l' ti.. .her 11. USN., 'hh- 31 111' 't1- 1'1-1 -1'5111 1" g, 131'11i111:11:1111. 1':1111 13:11'11'11ff. 1,115 ,X11g'1'11'S, l':1if. 'z. . 11111 C'111111'i1111:111, 1"i1'J1 N111i1111:11 11lll11i X1 ' '. 111111-1 1,l'1l' ','ll1l . 1 . , XX':1:1111. 1"1'1'1111:111', X':.'1. '1 . 1. 1.111111 1Jl111IlilQll1l, 111 11111112 1'1Ll'1ll1il1l', XX'151 111 '1:11'11 1'1'11 11111, 111 ', 1"1'1'111:111', 1.iz'.'- 1J11111111gg':111, :11 11 11111, 1'11'1'I111Jl11', XX'1.'1 'I ' . l'11:1 1'1'1'111111-1', l'11i1'1-1'.'i1.1' 111' '151' 1311111 .11'1111i1- 11111-1'1.1111, 111:11'111'1' 111 X':.'111111:1 S111 -, X'1,l, S1'1 , 151-11i1115111111, X'?l.1I. 1X11'.'. A1il1'X' 11111111111 B11ll1l1h. 1111113 .1 1. 31111-1'11 S '11, Iillk, 111-11i11g1l:1l1l. 'I 51. .XI1:1 11111.-111111, 111 111 11-, 1,1l'il.'1l1l1 XYJ1111'X' 1'11XX'X'11 S1l14'111s, N1 ' 1 111-11i11g11:1111, X':1.11. X'1 11. ' 3115. 11:11'11:11':1 S1'11111-i111'1' Ux1'11'11, 1"1-1'11l:111', C'1:11'1-111'1- 11ll1X'1'1'51l11, K11'lIjI ,111'1-, Q11 ' 1 X2 - . Xvilf . 3112. 1.i1i:111 '1'111'111'11s 111111111 '1':1111:1. '11. 11111111 11:111. 1111. S1-1 1111', 's . 1. 1.1-111111 11i1'1'11', 51- f 111 ", 1' ' g'11:1111, X'i1'1111' .11111: .1111. 111 11 1111', 1"1'1'1111:1111, X': .1 's . 1. 11' '111' 1X1il1l11l'1', :11 1 ', 1'1t'1'1ll1Jl1l', X'151. 111'111' X':1i1. S1111 1"1':1111-is1-11, 121111. U"l'1'1f1iW' KUl'111l'I'. 5111111-. vil.'1l. Xml If Wt., ,lt 1, lm.. I.'..,.m1nll.' 'HHIL N1 31: '1' 1"1':1 1'1-1 11111111-1' 1.:11'1q11:11'111 Mr.. X'i111:1 1111XX'4' I.1'1', 1'11'I'1 11:111', Yi 51. Hl'l11'11f1lf""- X4 71- ."" 1-lI"11 11 1111 S 1 1 1 1 N X ISI X Is 111 s IX llll XX 1s1 N 51 ll X INI s XX 15 s1 1 llll 1 111 X IRI IN 1 HJ 1 X s11 N 5 1111 X INI 1 XX INI l 111 s X 151 1 1 141 0 11 111 1 111 1 1 If I ,Ill 1111 1-11 1 1114 X 181 1 s X s11 1 X IN 111111 11111 ll 1111-.111111111 s X s11 1 X s ll s ll X lS1l 1 s X lN1l llll lSxl 1 XX IRI 1,11 1 13 111 X lN1l ls XIltX 1111 X 1N1I I1 X INI 111111s X 15 111s se X N 1 1 UL X IN11 11-. 111s1 1 11 X 1s1 Ons 1 1 11 X 1811 s X ISI II 1 1 X s s 1 x XX lN11 17 1111 INI 1111 X111 Illv 11 S 11111 X 1811 S11 X IS1l 1 ll 11 1 IS s X ISI 11 11 Mm.. 11.11141 111 Ilfl 1 1 11111 X IN 11 1 1 II rl! 1 11 111111 f 1I1lX XX ll! IN1 ss11 X 1 X 1s1 s 1s1 I 11 1 111 1 IC 1 1 11111 1s1 111111111s X 181 IN 14 1 N1 ll x X Sl 5 I 1 s X 181 11111 1 11 INI 1 X 1811 1 x 1 111 XX 1 I 1 111 X IN1 1 s X Sl 1 111 111 11 ll 1 X 1-.1 111 111 131 XX lS1l 111 1 1 11 XX 1s1 111 11 ll s 1 X INI S 1 N 11 N1 X 1s1 X1 ' 1 IN XX IN 11129 XIU1111-lJ1111111111r11 1111s1 X INI 11111 s N XX 1511 11 1 111 111s ll 1 X 1s 1 18 Il XX lN1l U11 1 1 1 1 IN 111 s I XX 1sl1 1111 1 XX l'-11 1 11 111ss sllltss 11 X ls 111 1 X 1N1 11s1111 11112, ll X 1sl1 llll 11 XX INII 51111110-F1111 g1f151:.1111.5313515111:L1:151:11:1.:z:1::::1:1f151g1LQQLLJQQLLQLQQ fx IA N ...,, '-Hx: 141-'11 1.:1111111'1-:111x. S11 1111-11 U11 C'11.. .'1-:111-, Xi z X':111111-1'111:11'1c. s11- 11':lll1I -1-, ISI -1-I XX':a1. I.11111I11-1' XI111s, 111'1III1g1'IlJllll, X': 11. 111-11-11 1.i1111s11-1, 1111 I1I11:1111'1i's 1l1'1I1l'l', 131-11 l11'1':11' X':111, 5111151 1'1111'11:11':1. l':11i1'. 1111111:1111. XX':1 11. 1 1 111111-1 X1:11111111g1', :11 1llll1ll', I"1'l'1lC1il11', X': 1. I 3,1 X11-s, I.111-i11- X1:11's11 Sly, 131-111111-'11:1111, X': 11. K , ' - JU' MQUIIHL' lhillillgrllillllq xyzffh. X11'-111--l1l1. I' 11111 I1 I11f, I 11111 II 11' 1114 1-'11:11'11 NlC'11illlQ'1 1' . 111-11i11g'1111111, '1 1. I 'I-" ' .1 '111 '. H1 11UII14'. l'4'l'l1ll1l1l', X':.1. 11. S11 1-U' 1.1 'is, :11 1 1llf', 1,16'1lN1lIl1 X':11- 1 1:1111's 1,l'11'I' 1111, XXvilIHltll. '1 11. 11-11, W, 1, 11:1 l'l'X' l'l1'l'. 111. l'11i1'1-1-siiy 111' XX'1s1' gl Pll. .11-. X11-1.1-1111. 131-11i11g'11:1111, X': 511. SV! 1l'- 1-H1-1h Iiil1I11I 514IXX'l'11, 11-:11-111-1', l111X':11, X': 1. C 1:11lX's 1,1'1llI1X', 11-:11-111-1', 1I111111i11111, X'1 . 1. li 1111- l'11i1-li. 111111-111-1-Q 11' - X114 V11-W, '.. 111-11-11 11111111 1:15 l':11'.1 IIS, S1-1 1111-, XY, ,11. X'Jl , 11JII'll1l1 .1111 -s, 1"11'1111:111-, XX': -11. 11-111 511111-1'. l"'iX'1-1'. 111' III' XX':1. 11111g'11111. 3111 -1-11 l'1-1-1'11s1, 11-:11-111 1-, 1'1l1g1'1'C'lllIl1l. XX! s11. S1-: 1-, X': .'1. K1- ' '1l1X':l1 1-'i '111, l':IlK11ll S -1 1, SI'Zl111l'. 1 lsnclys '1'JlX'11Jl', 151-1111 1I1lil1ll, '1 1. XXV: '1. 1 1i11111- '11111111z1s, 11'l1l'Ill'I', 1,l'l'11' 111. Igt'l'Il1K'1' 131 1 ' 1, S1-:11111-. X': .1. I-111-11:1 XXv1C'1ii, :11 IL1lIlll'. N1 11.111-11, X': 1. X't'I'I1l' 1-21q1111111, :11 1I4llIl1', 1-'1-1-11111111-, XXX 11. X11:1 XX'111'1-11s11:1. 15. S. N, S., 1211-11111g1'11:1111. 11: -11:11-1 .11-1'1'1- 111, .1 -111111'1':111111 1', x11'f1ll11'1' 111511. 111 111- Sl'111llgj' cvll., l'111'1l:11111. fI1't'. X11-31111111-1' IJ. 1,il12'1'1X', 111111111-. X':1.1. 1.1-11111':1 .XIl11l'I'.0Il, :11 11111111-. 1-'1-1'1111:111-, XX': s11. .2 S1-11 1111111-131111. :11 11111111-, 1"1-1'1111:111-, X':.1. ' " X111 '-1 X1 111-s, 11-111-111-1', 1.i1111- 111 -14. XX': .1. 114..mf l1l I Wim., 15. H. .H xvllil, is ilzffh gfi111t1:1il1llU.lY1x:1:11s, T:-11115. Xiph. l 1--' 1- '1111'-, 1'-, :11-. "H, I" "'- .l11- II1l1Lfl'XX'I1X', 1'I11-1-11'i1- C'11,. 51711111 XX': s11. , U111'1- 311111, :11 1111 l'. 1'wl'l'll11Il11', X'1 51. HHH1 'XWIVVSHII' hmlllwr' 'M' I' nhl ' XXV: 111-1' 1'1. f111l1'1i 1111, 11:11111111-1-111-1'., AIJIII11' 1 ill'1 I:l11'11 1111, .X1iIN1iJI. I.-HHS yas'- Xfllilmtfl Xtmiiil- t1'il4'1ll'1',v X211 -11w,P 51111111-'1'1. f1I'I'1Il1l', 1l'i11'Il1'I', I,!11I1S11Il, XX':1s11. Aviv" 'I' clurk' lm' XX' " C" U uhm' U1 - S11111'11:11111, SI1:11'1111, N '111 13:11-111111 XIV 1 V Y X'C'I'21 Hr V11, 11-1 -1 -1-. 1Jz1'1'i111111111, X':.'1. l11111l111'1 f'1'f11'1-In 111 I---'H-1 1'-'-"-1--1-H Xf-'L .111-' 111-11--1-111-, 11. S. N. S.. -11111111111111. XI: - D1 :1g:111. 11-1 -111-1'. ' - li. 1 ', 3 D 2- X111 - Y v BI: R111111111, l"i1'.s1 N11111111:11 5F111i, 1"1'l'll- 111'll1l' I"l'11Il1l'X, XX '11Jl11'1ll'l', X:1.'11. di 1 .. '. .1. -x1'1i1- 1"1'1-111-1-11-111111. 111 1111 11-, 1"1-1'1111:111'. Hmmm 11- uv., I ,. Su 1,-mm,i!l,U' Vain: :.' . '1'111111:1s XXYX'1lIl1', 1 '?ll'1l -1', 1.1 k- 13: ', X': 51. X111-1-1 111111111-.'1-11, 15. S. N. S.. 151-11111g111:1111. 1A,11i,. M. .1t.5l.' h.:H.1N.:.. S,,,l,.il,.. C1X,,.h, XYG- 1 -11111195 .X. 1'111'11-1', :11 111117, 1.11.1 -1'. X': . 1. 1111 1l111'1- 11 gf. .X11.'1-1. v Sy1"11 111-11:11'11, 111 I1 11111-. l'1 :11-1', ': 611. 11l'1ll'X' -Ill '1-1, :11 11ll1lll', F1-1-1111:111-, :.'1. 111A" ' -11 1i1'11I1lZlll, S11'l1111Il'J1Ill'l', 151-11' g1111111. - 1-L C11-111-11111 1'1 1-A' 1, '-nz, 1"111'1111:111-, ' - ' YQ, , 11l'11l'X' II111' '. 111, .X11:11-111-11-s, XE 51. X1'111111' 1.i111'1111. :11 1l1llL'. l"1-1'1111:111-. X': 51. Sill -' 111'Il1.'l'll, l.11s .Xll11'1'14'N, l'11l11', 11111111 1,1111-1111. 11-:11-111-1-, IJ ' .. X':.11. .11-1111111- 11111-. 111-11. 13. S. N. S.. 151-11i11g1'11:1111. 111'1'i111- X1 1-. , 111 11lJlIll'. 1.11.1 -1'. X'iI.11. '1. . 11-11111 X11-l.:111g:111i11. 11-:11-111-1', C'21S111' 1 '11. .X1l- 11i11- Ni - 1:1ys1111, 1 .1 g1':111111111-. I". 11. X': J . S., F1 -1 11111-. X'1.1. 11t'l'1I1Jl Xl .'1l1l', 11-111-111-1', 15 '. -, 1 111. .1:11111-sz 1.1-wis, 111-1-1-1 51-11. 111" UW1-11s, 111-11i11g1111111, X':.1. 1'-111- 13l'1N11iS. IS. S. N. S.. 11l'111ll,H'1I!lIIl. 11-1-11 .'1'l1', IS. S. N. S.. 131- i11gl111111. ': ' . Y, . 111111111 I,l'I'I'X', :11 11 Il', I'v1'I'Ill12l1l', XX': 11. 1 1111-1-111-w 1,1'1ll' 1111.. Sl'JI111l', X'1 .1. 114'N11'l' XXn11ll"1lX'1 1711" 1 vl'1I. -X131 1i1l. IJ1 'll111X Ii. l1:11111's1, 11111111111-1-111-1', I'xl'1' 111:111- 111'I'11l?I 11ll1l1'1'Sf7Il, 15, S. N. S., 111-11i11,f11:1111. 1.5111111145 fill., 1"1-1-1111:111-. X'2l.'1l. ': . X11' . 111-11111 S1-11-11 I'i11g:. XX'. S. C., l,ll11!llElll, G11-1111 1" 1131 211 1111111-. 1'll'I'lll1il1l'. '2.'1. '1.- , X'1 11- 1111'1iS, S11 - - -. 6 1311.' - 1' I11'fIt'. 1 1-11 S1'1lI1l'1l1t'l'. :11 11 llll', F1-' 11111-. XX': . 1. 151-11i11g11:1111. Xvi .11. X11 - 11- Sl: 1:11-1-1, s11- gr: 1 111-1', .'1-1 ', 1"Ul'l'1-S1 1311-1-. :11 1 llll', F1-1-11 11111-. X':.'1. Y, - , 1.111111-11 R . - 111111, 11. S. N. S.. 151-1' l--11111. C ly111- Sw:111.' ll. Hl'JI111l', X': .' . X'1 I . X1:11-i1- S1111'11:1111l, S111 -1111, N'1'11 1l:11c11111. 1'l'1lI'1 15' 'km 15. S. N. S.. 151-11i11,g11:1111, '.. '1'111-1111:1 1,111-1111:1s. . 111-1I111g11:1111. X'1.1. '1 .' . 1'-"- A - I '- NI? II X1 1 X11 XI 1 II IIN I I IRI 1x I4 I Ill IN DH l 1 xx 11 E11 521111115 I'1'IPfI1lPhl 1x 1111 1 I 11 I I H xx x 1 U Illt x 1 xx IIS I 11 N 111 111I1 ls 1-11 II 1 III 111 mt I31rtr III II x NN I IN NI11st 1111 111111 I 1 II I II11 lrNf N I x 5lllX Ix 1It1 r 1 III r I111 IX1 IN 1111 II1st1r II IN TI 1 111 ll FS IOX rs 1 I 11's 1 XI1111 wt ss SI I1'1111 1 1 1 I I' III I Il QIII INI II 1 111111 O 11' Il11x11r I51111-11 S ISS ISS INS INN ISS ISN ISS Illflf juli: 1 I If I1 IN 1 XIII It YI H I tl is lfltlk IX II 11 1ss11111 II 11' iw U "4 Il TI 1 IIN I0 Xl III Il II 1 1 22QL:11'L11't11'z11i:71:t1zf1.':::::L1112fii11:..1i.: :1:.1i:1.. 2: AX I 1 I 5 C J N 1...'11.. ..1 1' .:.:.::1 ,..' :::1:1:1 .,,.. :QQ11:..1::1 1 I111 II1'11111'II, :II I1111111'. I"1'1'111I:1I1', IY:1NI1. NI:1111'i1'1- I'1'11'N1111. Xl:1xl1:1. IxllIII .'1-1'I11-1'1'1', I1':11'I1:'1'. Ii1'11I:1II. 1:1 I, NIVN. ICII1 I l'lil'I1111, I"1'1'1'1I11I1'. IY:1xI1. N 'III I':1I111 1'. :1I I11 IlII'. I"1-1'111I:1I1'. XVJINII. I"I1111I lI:11'111w. :1I I1111111-, I"1'1'111I:1I1'. XY:1xI1 I 111'1' I"z1v1-II. II. 5. X, S.. I31IIi11g'I1:1111. Ii11Il1 Iilix-1'II. II. S, N. S.. I31'IIi11g'I11111 XYIINII, XYIINII. II I7l'I I31'i11g. II, S. N. S.. I51-lIi11gI1:1111, XI'a.I. i'I:11':1 IM11111-, I31-lli11gI1:1111. W:1XI1. NI1x. xIiII'I' XYI 'I111:111 .XII I -1' 1111. I'il'I'IIIIiII1'. Blix IS1-1'I1'i1'1' Il'1I1-ll I,JII'Nl II. . I'111'Il:1111I II'z1NI1. II1'1'. 1I1N X11I1-1w11:1. IS. S. N. S.. II1-IIi111fI1:1111. I'l1111i1'1- .l:11-11I1N. I1-'11'I11'1'. S11"1-M II11Ni111 II'z1xI1, I411II1'g'1'. I31IIi11gI1:1111. II: XI1. Ii11'I1:11'1I IilIIII1'l'. :II l111111L'. SII zu. Xyilsll. I'iI'I'lIEl II:11 1111. :1I I11 ll', I"1'1'111I'1l1'. NIU III1'11 .I11I111x1111. II. S. Y. S.. I31-lIi11gI1:1111. I,1-1111z11'1I II11w. IIIINI g1':11I11:1I1-. I", II. N XI':1NI1. I'.I'I'IIIIJIII'. NY:1-I1. I1 11'l II111115, I':11'I1Iz1111I I'11II1'g'1'. 'I':11'11111:1. II1'x I":1 1'II. :1I l1111111', I"1-1'111I:1I1'. XY: xl. II':1xI1. I. NI. II. ' I s t Q 0 Q NI1 I 1111I111I:11'I -' ........ I"I'l'II Il1111:1g:111 XI1s 11111111I:11' girl ........ II:11'1'i1't II11111I Ii1b' WI11 Ililw 1I1111- 11111 I I'111' 1'l:1 . . . I'I.IIlIl'Y' c4IJlI'Ii 1111 I'i1'I WI1 I1:1N 1I11111' 1 I I11' 1'I:1, . . . Ii1'1I:1 II11I11" '1111 I'1'1-IIi -at girl ........ f'iIIII1'I'IIl1' II:1111I:1II NI11 I1:1111I 111111' I 1' ...... SI: -1' I'1-I11'.1111 II- :1tI1l1-I1' I 15' ....... X1 '11:111 NI III1' liz :1II1I1't1- girl ....... Yi11l1't : IIIIII I'I:1xs 1111111l11'1' ......... f'1 K' I5:1' 11-s III1'iII'III'I'NI 111'I ......... I",Z1'I'i1'I IIi1'1' I'I:1. 5 g1'i111I ....... NI:1'g:11-1-t .1X111I1". 1111 . ' 1'111 A -i1- ' IIN ...... II1'I1-11 Y11111I: 1'1I Iiiggvst I1I11l'l'111' ........ II1 Ivy V1I Iliggvst XIJIIIIIJ ..,..... I'1-:11'I1' .X11:I' J -11 I51- I 1I:1111-1'1' ......... IIIIIJYI' I':1'I'1'1' .'1I '11.' .......... I'I:1r:1 't'l'IIl' C'l1: - -I11x .......... I1'1 : I' i1I1- II1-s - 11Ic ......... ICII11-I1'11 V: :1s 'I'I1i11111-st 1:1-' 1111, I A' ..... SIIIII - I 111I 'I'I1i11111mt 111-"1111-f-girl ...... N1 ': II11l1- :111 I":1tt1'sI 1 - .1111 I b' ....... I.1'1' fI1':11'1's I":1tt1wt 111-'.1111ff girl ....... II11tI .: 51111 I'I:1m11111si1'i:111 .......... I11I11 . rm' II1: I'I'i1'I11I ........ Nli .' .I1's, '1' II1'1'1'Il Sul" rg -tt' ......... Inga .III '1-t Igil 'I11-I111' ........... II:1 11I1I IIiII BI: fI1: t1'1' ..........1 1 Xli " I"i1-I1I I,it1-1':11'y .IIS . ...... C':11'I II'z't'1'I 111I OII 111:1i1I ........ I"I111'1-111'1' III11111 int 1 ' " ..... . . . . Yi11I11t ' IIS C'I:1s. 1-I1:111I'l"111' ....... II:1y11111111 I'111't1'1' CI: tru I 11: .1-1111 ....... cII'IlI'g1' . -1z1' CI: gum 1'I ' '1'1' .... , . Ii1.' '11 -'J1111 Ill: "" ......... NI: K' III 't: I'1-r I'l:. ' IIl'.'.'. :'1' ....... I':1II1' i111- C".,11:1 C'I: 9 : lg-I ........ .II'IlII.' .I11 rg- '1-11 I'I::' I ll ........., Hyl":1 I' '1'I1 VI: SIIIII '1' ......... XI: 'y II1- II1 fff ff' fr?Yff JA' as iff? 717 X D 9 Q Q Exif XXQENXNQX AEI-ff VU! Q Q ,L-AiX 3' QM lx J 03 CQ, ff? if nur L 'ie Q Q QE 52 Tim if I CP' W Lf 6 gk Q' H55 QQ? N 320' TLP 'T' K JK 665' 2' Nqgx S ff! .1 4 C6 xx -A N.. ' N! Z- L ' A F W 1 L A 1 13 f f - H , X D N fp. Q if 'A x P E I M .rn , A , , U 4 X px" LPWQ Wm, ffl vc ?' ' W X , '41, el jfk L n x LL Q I ,N , qf W f,! ' .Q l ' IQ., 4 5 ' NUI: 1. gf,-X 5? Q 5 , " -' VP' 3, f D iw ' W L g , s Npxx, gy f! X 5 f Lxj N fx F Ax X. 5 v , 5 Fx Q W v Q H fx N W V 5,, X H. Qf! IH vi? inf' , 5 Z f IJ 71,1 v f Q Q: 0 ' ff WN 'GK ff' S M 'X' X ' ' Y 'I 'w f ", VIN I Q r ' m ' P 1 4 6' 'I f CV ' ' 139 Q: , Q ' C 4 'V ! ff W7 ,if ,-5 ' . Q A I I - dll kb. K 1' A ' ' ' U V ,ri 'N up m CD is 1 fi" ff, 1 GQ! ", L' Q! ky 'Ar , if x idk' . A .mg:'HN1 uf' iffy 17, .N K1 'K 1 -M 1' 'X m2 lnf g:rA mx df , - ,Q Wg, , , X ' 1. ww? Q , 1' - J Q ' J V! f P5 X 'yi -' N H ff H we ' S X w --' 41 N W f .fo 6: N 4. , ,ff f, 453 1 'VIR 11153 'uf n sf 1 f- of yn J I f ' ,- X 1 E 7 l ,' ,f?f' 1 NW 'VW V4 15 f!"!NM, A ,A If I -X JR N I I L TF: MT!! 'E 'lynx 1 M 4 ew n ' y I N xuw' i Mil V V Mun! -V :xr V V Vf 1- V V ,- ,- , V ,- V'-' S H l l I XX N S V V V V HX V V .1 ... V .V f , VV 'N A ! V -+- V ,- V A ,, , ,-, ,- V A V V A ,, V . 4 A f- V . ,. ,.:Q:t ,, W , V Z A. f E 9 M 1 g., 1 ". :L . ! :L -1, ' ' . .: . g ts. if ' : - E 41- : f E I ri L+ 3 f .iii 1: : , .,, V ,W 1--L " . -'- 31- if 2 .: if 'A Q"- -, 5: 5: 3 5 LT 1-3 1 - 5 41 V51 L -T if "' :'-.2Lg -9. :- : 2 1 :I,Z"'Q? . '- V. H' - l..X:g L'--A : L 5 I ,f ,:4v: E "..': 47--.',.--.:,, 'rg .::g'-'Zf.,. '1--1 f . H:f',:-rg' I '22 2i,L7":4:J'.'14I-242-1,3711 4 :Ijlr gg, ig: L-'gg-11:,::-3.5 --.::,:--:QL I - ::-- :'--:fi -T,-':-I-'I-Hlf Q.:-v::-,gl , 5 -1- .L-4:- : --. ,,-',-3":--, 51,1 -7'-g ----.- " V- 1 Q- 1-J: "" "I---' T'-- --' - ." v- . -,'. "lf---. - --- 211' , A-7-,1, V-:L--', -,gf-3-,1:::-.:,,..--H 1 . .f - -fv'L'----'ff'--1Z:Z:":E7::f---5' 434155-EE.: E: ' ' '-f - --. --VV--'L- Y ' 51, 4 ... 1. , Z 1 :L L 5,7 fl E if , -' I Q 5, 51. CI' ' 1 ,- 2 -- ig- F .: 1 2- : f2 AZ 1 - -L' 5 L ' 1 I ' 3- Z Q FZ- 1 51 Ld : L. .E I ' TM 3 --r : fp ' 'Z 1 2. V nl: E: 'g :LE jx: ?1.:L --L i 5? TF if : 5 Q' iii "::i -LP-ESM 5: 131: .:-il. :A 3 7: V 5- 35 2,31 :1T::f:x,:. 'rf"fI :ALI " f.:,-Z :L ,:'I:::"Pi-l'T5Z'Z'f if-:L7:'.,2I3' I :1,.f,,L1,.i2"',k,4"ZL"'5,'S32.'fi ,g Liill 1 L37 I Q : 1 :fri-11,1112 51, 5, gf.: 2Lf..,- 4".3"5-.:l:1,::.:51,52-:'Z,:E,:3Zg-:.': ::51,1-:'t1,:A:-:,:-.,- ,QL :.Z?:T,'EAE':-ELT?1.21.--4:':,glffIA:?gj,EjL.: Lf-:HQ-5 fl:-,C.:pgQ,"gg:-LLfzzr1-r-f.:r1-ri,-Z---l1,:I,:,:, A---Q:---f-...-.,----, ry-,: 151,-...-ZfL.4:,:-.,,:,,L.- --'A--4 li --r-rr-r:..g":.::"1f1gg1:3: ' . 1 .. f 1 3 '5 5 E 1- 5 1 1- 1 4 1 L L: : .1 1,1 lfi ,1 J Q1 T 1. - - :L L-'r - : A- L. 4 ' T ,, -:C -5--'lr' I 3 .... Z 2 3 ,Zi LE 'LE :Li-r.. 3- S- 5 - ,f- Z 3 f - H-:,5l,:1 -:Z'1 -,:: -- 1 j. 1 1-3 LT- L Lgwzkz V- 1 -I ::-- -:A '-1, --ju.: ,: 29--r"f F :-, : 5:. -:gh:- :1,":- x:: 5 1 "L:-gg, :L :Lg S 3 icg'-LI :-: -375 - 2 A:"--S--:--- A::L- 1: 1- - L-'T 'ZTZY 71i"2 - , - ,N -. 1- - . -- -f - f , .. - --V---Vf ..- :L - -4-:ff -'--1,241 - ,V -. .. . . - --Y ,. -... 7 L , .. V - 51, 2 121,.:, 21. . 'Zig A If "L.: in :f-if'2f- 551.2 EL: :L :L 31. 71' fi 1. jk : 21.11.31 1- :Li-:V tr., 5, 1 ..-..,,,-y-,---.------..-L,,.vI.4----L-1-f -...--,..-1.-,I kj .-1.,...-.----- -..----rw-- -Y.-:g.:.:-: 5--N ':f-::-- - ,'-L 1,,:-1" ",'-'r---:1,- J-:-----,:-:,f"-f' -'T-1-::,: -43 -2 C- 1-.. 1 Lf,- -4- g. -... .- -3 ,, -f VIL, --... --1 :L-4-.4- -1.--,- '--4---1--'fl::f-+---:1,--'N-1'f"---L:-nT.zL1Z11- Ti,,'-TNI,-'ffj',1----1:-j:,'I--.::'T.--J51-ZT':-ii,.I.'-1-------Z--1. --ff-'--' -..,.L"'L.-' 'ff'-4.-f"' lT1Tr,:'-'---- ::-'Z,"::- . I. --, -1-Vg-.--r-1 -':ZL Y 1 4 5 z ' V , T , ,- z 1 ' if -'11 1.' f - -1 - , :L T' Y 1: 1-ti ' . f. 2' - , ,, , - - ,g 1 C - , 7 1, , .: if 7 'f I"E I : 4 "'-- 1- . -1 V 1 ' , 7 -. ' 74: LL," ' 7-'-' '-V ,- Q " - '-- '. ---L ,'L'7 :-.:- 1--1 f.- -f. -- .:r-L2- 3.1. 1--9 ,-f.-g,g-1--jf -.::, fl- gg, f. -- .,-..-1,1. :g7:.'I5ZT:1fTT.': LTILLL-713--254.13 1-PI?-T 74:1 .,-.A--ru--:'N '4:.:L--r':,'- --Trvz----':::-T --QA - ----f-r'fw-'T-HTLS' Y "L: :"S"vTv"-'T-'.'g:.----f.'21.4:'-Ei 2 -' '-VY--fp--V-r-if-f-.-LXL, Z -- L, :1E IIE, E Y I 5 X355 "E : iv,,--L1- :'r v If iff- 1gf1! 7.L1 A L, j'7Jg7f:E .L:L ZPIV ,, S:T:: I' -'IT:- -rg , L- -.1-LV-La. 75.92 TLC- , ::.:y- zbii'-:ijt 3-L-1. K -::..::::::3f::.-- .:L-,:1- p2f,1.::.C:::-f :gg :IL g:r'5--' -:::--yy 'ff Q3.x12gL2Ly,gC :r,g1gf2::--: .,. - . -. - , 1 I- -:"f -H. -:--1, 5. ,. 'L, ..f,-A :" I --.. 4,15-2 - LLZZ. f.?.1- :Lg '.-'41 Q," :-':,L 1.5:,gz::r:-gigizg-1122"-' gg"--1-"gq51f::g2-1 :"1T1:'5,ii3:f3-1: L :p,L95:-F:v.55g-.I :af Qij:-jgj75i:LgZg.::gg:35'7:F5Lg:E5'Z:5:E.LF:'5 'L f--4-1-4--i--1' ..S:::g4:Igifi:ig2iZf-f121.12 -, -I--.L. Hal eh A Mpu QSII6' See c II W3 'UE Y? D Bfhefi X ugly, 'Y S If I . Qi, ' u Y an X 1 K I ' f . i :fr ET Q . I ov was , . A x -Q - 1 I r - ef f I , ' V C 'N H n D' A 1 4 ik-.7 X 'X av fn I ' ' . I I . I - . A 'vzwn 'I -.v4fT'l'I A 4 A 4 A A A 4 14 4 4 4 .- 4 '44 A li X 4 A 4 f , 4 A , A 4 4 A 4 A 4 4 4 f'4 V XI ' 51 A J. f F4 5 f E - fv- - T -- gg I L, L iii! 5 'Q 'Ev H ,, :jj f' Q :T 2-2' 9. - -'- :L L 5 : 2- if . .. - :I L 'Z 2 ,. 2.2 L : 4- -----...1,.. ....,, - 1, 3- ... -5-1 4 :7 .:::ZL.::'Z--?:,.- : .fff - f -A Q- ': L-1 : Ll L,-M : 1' 3 : 1 F1 T iff L ' 'i " L A .. :gi 49,1-27421155--4: ,h UV- A ! I Q LL -E ,' LL :,:24.:C-...E,.f1-.,-LL' ':1,51,1f-Z .,:'-:-7l- Q..,lh" .I 4 M'Lf"Tli:gN-V -.:. -,::-f:---- ff- -L""- :rl Tiptf- -Vi -31,--jg-.-,..L-:-.: 2- rf' '-4,gpp'g-: isj.. LTL 5 L..-:,::,:g: --j:14::1.?:-lLif:::-g'j-- ff::1i77:gf,.:f:fLQ-59:rZ:g::-L31pL.:rLL,g?f: 12222-1::lifi.27i:ii1Z::LQ.L7.2fffLZ:E'iil'I f A EI ' 'Z ,Q 4 QL 1. - - ?" - E T - f : I "- Q - 1 L: : --- M : ll- - - ' A-3 A 5 E15 1154-4,54 'gl' 'LSVLEJE --- - L , - ' - ,g 3,3 T fz fl- 31fH,LT,f T 4' L T1 L -3 Li I ,ii4 l.'3'?'-CiifT'i'A:,e4-1:2114 Efegi1'f4'21-iiifg ,".'':.f-.Q--:,:L,LjJ-:-S. -Q' 2.1-,Ii!.Z,if,i9',l'fiF.tjvL-Q,? -f---------- . --f'-?'-1-.--' ,f ff!"-"-1, fl.- Q T I 'T' 1 L : L 4 - 3 : 1 5 f P - 21. E E f Z: . I -: L -T :E :1, f L L 1 5 9 1 -.: M -E : : 3 I 3 - L V. 'Q L L '- : : :-- :H 1 ., -:,-A - jg : .1 13 'jf ,E 7 Z' ,f 5 iii fiif S 1' Z , EEE f We 2: :S 214 fa-. 9 I EL, 51, r5I.?,,L :QI -- C.. F-TZ - 5:f-.: ' - 5- 3 Til--11.1 'L 2, -1, Z3-Ifpzzl : ':: -A 7' 'Z-ZLLSL , i.: :rc '- ' 'jg-fl-.lj-: E, E I :fl--121 I 752 jjil. Il.. :KI1,f'1l ' -3: 'lt' 'f 1 ts. 4,1 1 " L.: tl.,-S 2-': E-1' 1 ff-I: 2 if-11 -'3 :.: I f-,I1f,LlTtI,I' I .l :-' 2'.::f:k'i:-Ej':E': :TFC-1-:f1E4:'1g-'Z-flfFi-I ini 52-P.:-1: -2221-Ei? 54? SLLE? E7 1152?-?'?EE'E 231:-'iffr-22252 -- f,'1Tgfr-.Z.:-fx" .-:' rj.-',-Ty-.izfg-'fg-Tf,::f1'T-ivy: -...-, -., ...fA.....,.,-...xg-,.. f..v-,,,,L....-1j-L,-.7--',,L,-541V A 5 Q F5 2 3 , 'I ,FF T 1 F : 4 jzi E .5-2 A T k ' : F ?25 7 A Sis?-El ri 1 L , Z 'gif 95 ,-1 5 .19 --rI:, :I 2 L f q 'lg -r: : - h p:3':-, flu, f ,Alas 5: f' -gg: 1 5,25 Eff:-F? '-:E-19 ,f".Ef F L2:1,.Eef' :iL2Y:e:':E2f'gi :i':S?'2gff'-1545:-1241: -:gli --,:g,.:g'-IL1--.:L- r ZLZQL -".'-,-j::,:L,: .If--giwkl.-7-44: -'- L, -- --1,----"g-,'l,5"l': -f-A - -V ..-.---- -1 :----:...'--p- .-----1.-- 4-- s : r':?:b1.'Z':L.:f--f-:':L7yg-:QA-::-L-glggzff:.:Lkr 1 Vflff-AC-.'2lL' +f.-Lf....:.:"::g',,gjf,L..:j1I4:::I+T??Z'T :7 E N ' N ' - ii 2 - : : 7 I I7 T, :E fl:E?'5 7 Z I -E Ei I 7e1'?:.:r E'?f::7 LF- 71 7 25 ? fl, Q f 2s:1if:1:zg2::ffp1::,si 4 55 434255 2 I 1:,.'lL':1 CLI:-flfbh 3'-2LA'7:-'2'?'l'r-l"!-1:.1':-'If ?"f'J5-,--1 :7,fg5-.Z:iZ4f--v-?f:i:g:-'EZQ,'fi2 M -' .,-L, -L--..Zi - .....:-1-4---:-1-.. ,-...L -'if f.1--- L" --A-2 ..-:':. l1g..'K.::. ', - A. 2.:pL gg:..: !..3--,Lf Z L- -L--,,S,F:L4r rT?:-E:91.f?49: L: f':-::f,::,L-L43 -I '::-E :' 7:?'Zr.:Zfi:IiL:Z'-1:7-if-Zziayli:-.LATLLAQF -:rj-'S-'T-LT-l?'r-".'i'.f':772-5-22.291 if :"'L,fQv.:,SL'.3I,E ""'-"-"'2'--- f -'1--f- ,-J--.44 .-ff.-.L.-.f.... S Lrlrlfffrfffffxl Quik: Tximsxxmxcesps TDDHTPQCCUCQQW N N HTNSIU A 1 N NHS! x -. xl xc N x sm 4 cxtxcx Iflkllllj 'llrxzmrf 1 '.' l'lIll I H oo II on IllIIIIIIIIIIIIHIIIUIIIIIII'IIIIIIHIII'IllllllllllllIIIIlIll!IlIIlIlIlIIlI1lII.IHFIIIIUIllliillllliillllflllIIIHIJIIIIl1I'lIl'flI'IIllIIHIllIIIlllllllllII'IIIIIIIIIIIIHIIHI'lI'fHIIII IIIIII O E , . - C3 'B xy 5 f X XJ. bv , x, L 5 , x 0 E 2 f O E E 'Vlxv llxllxxwixxg pug:-N zxrx- :infix-:xtm-xl to tl wr. wl xx lx-x' 2 ilu-ix' l'HUIM'I'illi1JIl :xmi :xxx t:xm'x- lxsxu- xxxfxrlx' I , Al lx- tlx- lllllxliviltilbll of ilxis K:xlrlx'xxxx in su l:xrf"v :xml wxxxxf E xxlvix' Ilxrxxx :xt :x low mm! in qwxxx. .KN xxx- gn ixxiu tin- lxxx im-k.s wnrlxl lrt llx ,I x ' nur 2 :xxxlxxuw-i:xtimxxx :xml Nxxpxxurt oxxx' :x:lx'vx'tim-xx NV!ll'lll'YK'I' IU - 5 xil .4-. XVI -xx you :xrv in lux. ixx -sr. fm' yuxxrf 'lvxw re-xxx:-xxx E ln-1' w1x:xl ullxvrs lxrxvv xlxm' for you :xml sxxlxlxurt Hn- sclxmxl lxxxlxliv ' ns. Z3 E lI.xx:ux,xx NI. lI1x.x., E .lll1'r" I . ' 1' '. E 'J Z. Ill.lllllllIillllcllllllIlllllllllflllzlli IllllIIIIIIIILIIIJIIIIIIIllIIIKJIHillIllII1UIllIIilIIlIIKJIII IIIIIIIllllIIIIIIIIIIIUIIIllllllIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIILIIUIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIF Nrrv 1xl-:1- inf Fzrsi afzonczl Ban N I 1 mln S IJ J SLIIIIIIIS IIIIO I li SULIILLS sl UU N K NNIN 1 4 ltl Our IIIIUIIIIIIIII lll ll II IIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIUIIIII 1111 1lII IIIIIIIIIIIIII II IIIIIII I 1 Ill: Hughes Motor Company Ford ins LIINI SLIXILL Fordson Lmcoln XX Ks IIN If UI Ill I llIIIIIIIIIIIIJIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII III III IUIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIU III ! lllllllllllulllllllzlllltxllllllllllllrllilllilllilltzllllllllllllulllllIllllllnlll,lllllllll:ll1l:.llllll::llll.llllllllulIllllllllllnl'lllllillllczllllllllllllrlllllilllillrlllllllllllullllllllll I I I'IiIiNI1.XI.Ii. W.X.'II1NIi"0N JI' ri' of 1"1'll1'7'lll' 1l'l'.s'4'r'I'r' l'.lj.wlr'l11 fg',vl1rr'f!f.vf1r rf AVI rfrf H Vrrrfh' 1 - ug -' 1 U Y uv cllll llzll fb.2J,000.00 -. , fpn, .03 C Iulzll QQ ' ' 00, 0.00 'I'Ili. IN IIII- ig!IT'lIi Im' Young IH-olzlv XY- xvilllt to AX. 'ft You in St:1'ti:lg.5 in Illlhirllww or in Sv -rlring :ln Iicllu-: 'on I'lvIlc-hx' is I'nrl.wl'l':lIil'l' JIIIII I'l'ngl'l'ssil'4' If. li. l' IYIPI l:l 1 , "H.w'fff11' I'l:lu YII4llJ!l.f,l'l.vf1frrlf llllli III! IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIKJIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIEIIIIIIIIIIIIIHIII III IIUIIIIII I JIIIIIIIIIII IIIIIIIIIUllIIIIIIIIIIHILIII1IIIQIIIIIIIII'IIlIIllllIIIllIIIIlIlllIIIIlIIIIIICIIIIIIIIIIIIIEIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIKIIIIIIIIIIIIIICI I I IIIIIIIIIII I'll rxl-1 111521 lSl'l1IIl'ra1ll-is, "rf . 521-.U . -- I I"I".RNlJ4XI.I"., fl .'G".7N :llllllllll :llllllllu IIIIIIIIILIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIUIIIIIIZIIIII . Ill: 2 1 II ' Ill II I 11111 In 1 mulmu 111111 N A Walker :fum I JU ET IS SIC IC II , I IILIII IIIIIIJ III M 86 R CAFE ILL I UUII I I 3 I IJIIIIIIII IIIIIIIIIIIIII IJIIIIIIIIIII EIIIIII IIII IIIIIII ll I XX I S mmm nm u ost lc ound I I 0 intl tl qc ly U 1 mx: B1 uns mtnrl rI 1 mn rrss s I 0 I1n1If1rsl lit n s Sl il I Ir rs s 1 su Hu gtlr INN I Q 1 1 I ar plum IIIIIIU nn lIIIIII IIIZIIIIIIIIIIPIIUIIIIIIIIIIIIIJI.Ill.III IIUIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIJIII lllllllllllllIIIIIIIIIKIIII lllllnlullnlllulurll,lml.l1llc.llnlllnlllrrllllllllllllmllllilul:1lulHllll:'ZQ y V 1 1 1 1 1 1 y 1 r r 1 r s yy 1 Z ,, XX A ,I IIu5 AND ,IIuXX IuI,lIX I IIA I .ASI 5 S11 ' 7 I l.u"' 1'l'i1'1',s- fm filIIlI'!llIII'l'!l ,I1J'L'l'I' C l"r ' l'r'n.x' Ink E I7U."'I' mc IlI'Ii'I'IIYI'IIl E Q U E .fm-flffffs1f1cx:Nlmrx1.lcWf1, ,, 2 IIIIIIIIIIIIIIIIIIVIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIII'II!ZIIIIIIIIIilIEJIIIIIIIIIIIIKIIIYIIIIIIIILIIIIliIIIIIIIIIIIIIIIIIIIlIl1IIIIIIlIIIIIClI'IIIII.IIIIIIllllllIIIIlIlflllIIIIIIIIIUIIIIIZIIIIIIIIIIIIIIIIS IIIIIII IIIIIIIIIIIIlII1IlllIlIIllIlIIIIJIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIllifllilllllllllllllillII'llIIIIIIHIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIKZIIIIIIIIIIIIIZIEIIIIIIIIIICIIIIIIIIIIIEJIIIIIIIIIIZOIQ 0 0 IDIIX 61001. -WI I H25 2 - I - N - Z I'IIUI II-I'ILItII 3 IIIIC ,It II'S E , IIllIIIIIIJEIIIII1.IliZI1IiIilII'IIIIfIlIII'Ill'IIIIIIllllIIEIIIZJIIIIIIIEIIIIHIIIIIilllIIIUIIIlilIIIIllllIII'IIIIIIIIDIIIIIIIIIIIIEIIJIIIIIIlllIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII IIIIII ' I IIIIIIDEI IIIIIIIIIII IIIIIIIIIIKJIIIIIIIIIIIIUIIIIICIIIIIIHIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIII'IIUIIIIIIIIIIIIKIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIKIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIEJIIIIIIIII'lIIElIIIIlIIIlll1IIlIHIIIII2 'I'III'I BICST I'I.,'XL'IC TU I",.-YI' 5 . 1 , . . E IIZIINIX, Icc C. ' I'lIlI-SUQIZ I' la In 5 U .X.U.NIc:X11'N1: I1:.xlifnnu,u1u:n E IIIIIIIIII I I I IHIIIII IIIIIIIIII IIIIIIE IIIIIIIEIIIIllIIIIIIIIIIllill!IIIIIIIIIElllIIIIIIIIIIDIIEIIlIIIIIIEJIIIIIIIIIIIIIJIIIITIIIIIIIUIIIIIIIIIIZEO V4 AIX' Sr -0 -to V: up I,m1isI- King, I, .' : XIy I -:nrt ffff- I5iII 'I'icIImII. If : TI1- :xboynf :md e-aI1:1II km-pfI'ItIn'I , pus. IV: ' 1 A .' 'ur l' girl Iikl- tlu- UIII 'r fr-Ilmvs Il:1x'm'-HIM :II ' non. IV: - : A vu irg iron for my gal I- t 'pxvs I,oi.' I mI. -f----if V 0 f--ff - r- ' ' ': .1 11: "XVI: mnk -s you .0 ."IIy?', I"Im'vm-I' S.: HI sh-pt umIm-r :x crazy quiIt Inst ni5Ilt.', H, I. In ,, W, Jo- I': ry. :1 radio vntIlusi:1st in the' vmb -'o stugv, in :1 radio :I vp: .' ' , 1 'H you got :1 1 o0I pair of I4-I'tfI1:mI -: vs?" jllllll ll IIIIUIIII 4 IH The Cwztzzen 5 CBank of Ferndale Xa Xl 1 will H IINSUN III I I IIIIIIIIIIIIIUIIIIIII IIIIIIIIIIIIIIIIIJIIIII -vw U OX XI IX X 1 1 on s IX Im IX N I I I ITII S VI U It l.Ill IIIIIS r r IJIS x ll1u1ll1 ISI 1 IIS K0 s x lst lf 1 l lrl ww ICN lll 5 IDI n 1 X111 l x Il1 r1st11I XIOIIIITI IS l I' SIT 1 II1l 1, mx OII 11 1 I 11 1 1 5lDl1t1 HI 1 III llllll Vanderhoof Stage xclx Ixx1JH1Jl s I HX Il XI I PII XII XI IIIIIIIIIIIIIIlllllIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIIIII IllllIUIIIIIIIIIIIIlilllIIIIIIIIIEIIIIIIIIIIII I ufhflf I I' X III IIIK I IIII III IIIIllfllIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIUIIIII Drake I ll Is . 1 IIISIIICIHLL XICIKIL to Ol 1111 Sluts IIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIKIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIUIIIHIIIIIIIIIIIII IIIIIIII IIIIIIII IE Illllllllll lillllnllllllllllllrllilllfllllllrillllllllllllllllllllllllllrlllllllllllllllllllllllllllullllllllllllullllllllllllrzllllllll1lllliIlllllllllllrllllllllllll lllllll lllllllq- "'I'r'l' Hr If nj' .N'r'r1'i1'1' E . . , E J 2 I"ICIINlLXI.I'I, IV. .'IIIfCI"ON E 1 - . - V '., - - IAIIIIIZII -lll1l 5lIIlJIlIS 531, M10 5 .X. V. X. I'l1'l'l:lcs1rx NI. IIll1l1ll'.' Ii. III. . ,' I'r1,vl'1l1lll I'l'r'f -l'r. .1-, IIIINIIIPI' IIIIIIIIIII IIIIIIIIIII llllllllllllillllill'llizlllllllllaIlrllllilllll,lllzlllllllllllllllli,llllllllnllllllllllllnlilllllllllllllllllllllll1 5 . llllll-S ' I' . .XX I'II.'t'I.YlI NI1-nl:-'s1lll, :l I'II'l'SIlIIIJlll girl, x'l'1lt- tIl' I'1lIl 'ing 1-s,':.' 1lll ys: II1-'Q :ll'1' 'lllt'll tIl:lt Il:lx'1' IIHI gut :ls big :ls tll xir 11:1 :lm : I girl: SITC' ' lll1'll tIl:lt will In- I:l1Ii1's. Inj' :lll1I Ily. XVI 'll GMI I1l1ll11'1I :lt IMI: Il1' s:li1I to I' .'1-If, "I tllillli I 1-:lll 1I1b Il1'tt1'r il' I try :lg:lill," su III' lll:l1I1- I'Iv1-. Boys :lr1- il tr1lllIlI1-. Tllcy W1-:l 1lllt vw- ytIlillg 1-xc -I ymlll. II' I Il:l1I llli' SVJI5' tIl1' XVI 'II ' lII In' g'rI.' :ll1I 'ill' "ft I II.'. KIQ' p:lp:l is so rli1'1- tIl:lt I think Il1- Illl .' 1 ' In--ll :l l'ttI1' 'I - Ile was :l IittI1- boy. NI: vas !lIl', :lll1I 11 th- 51' '- tl dll" 1 ' g ' z :. lll:l1I1- :1ll1I Il1- IIIINI 't 1-st1-1I ..Il'1'. ,HW ,,,0 ,, II1'I y1I: 'AS:l.' I I SIIIK' 1Ii1I lll:lk1' :l Ill k1-5' llt ':l that guy tIl:lt m1-t Ill tll1' rilg Inst lliglltf l'ylli1':I .' " :t1lr: "II1 ', Ivy I -ttillg Ililll 1-Iilllb :lII on' -'1mll?'I zlllll ll:llllllIlllllmlllllllllllllllllllllliillullllzlllllllulllllllllllll lllllr-If -:Qlllllllll IIIIIIIIII IIIIIIIII :ll l lllll:-it 5 5 E E 5 0 0 E 2 2 Ice a.'t'lt l 3 E E . -. . , E 4' Y , 1 Y ' ' v 1 . E E ' 5 IJ , Il- E E 2 G 5 5 , . 5 Y V , ' 1 Y 5 ,E 4 1 x 1 1 E ll-,I , .V -xcx 5 5 A I - - 5 1 3 :S 1 : : 'I A - nw III IIIIII Farmers Lumber Compan S C I Dealers II'1 Ll llllil rs 1 clues Doo s a nclcms I . IS ll K llllllllllllllllil Ferndale Canrnng Co x us 111 1111 N1 11kLl 1111 1111 s 1 X X I IIIIIIIIIIIHIIIIIIlllllllllllilIIHIllllllIlllllllllllllllllIlIIIUIlllllllllllllllllllllllllUIIIIHIIIIIIUHIIIlllllllflllllllllllllHllllllllllllllllllllllllllUlllllllllllIUIIIlllllllilllllllllll I 111111 il: 11111111111111111111111111111111111111u11111:11111111111111111111011111111111111111111111111c111111111111111111111111111:111111111111111111111111111::111111111111:11111111111 llllll 11111111111: lflili N Il.Xl,l'l, XV.'X.'IIlN 5' 'UN I.11111l1 1' 111111 Sl ' -'l M 1111 l' 1'.' ' 1111 NX'i 'z1I'c11 l,'lilll, l'lz.'lc1' l311z11'1l l'11oN1: NI.-UN H201- 11:e111z1111111111:111111111111:111111111:111:1111111111111111111111111111111:111:11111111111111111:1111111111111111111111n111111111111111111111111111:11111111111111111111111111111111111111:11111111111r 11111111111 lIIIIlillI!EllIlllllIIIllllllllIIIllllIll!IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIllIIIIIIIIIIIEJIIHIIillllllllllllllllIIIIIIlllllllIllilllllIlllllllllflllllllllll lllllllll 1111111111: o O Alvzvx' -11- 1 '- 11.- 'lil' P11 mr: Nl. IN ZH 1"1c1cx1u1.11:, YY, s 1. filr l - 1 Illll lxn 1' fl lun 1 ONFIDENCE' - EZMDRUGGIST Q ww W as ?q I if 4- 4 I gm rt ff X ill!!-I1 wx tlml-.lt lxilli Xlxks X'NIJ llzf lxmhzl Sinn F ER DALE PHARMACY m sg SXCIII x lll Ix 1 1 IX I1 sup M I ROPOSI l I N x toni Q Q um 5 '-. 1 ISU Q N IIIX ll NLN XX IIS III HIIIE IIIIIIIIKII IIIH IIIIIIIIIIIU II IIIIIIIIII Dr Lawrence IJLIIIISL 4 X1 - u , , x HINMI 'I' IIIIIIIII UIIIIIIIIHIIIIII 1 II 'IIH II II IIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIlllllllllllllllllllllllIIIIIIIIIUIHIIIIIIIIIIZIIIIIlllllllllIIIIIIIIIIIJIIII Lffllff f nr :dlIIIIIIIIIZIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIlllIl'IlZZIIIII'IllliillllllflillllillilIIIIIIIIIZIIIIIIlIIlI!l1III'IIIIlIIIIIIIIIIIIIHIIHLIIIIIIIIIIKIIIlllllllllIKZIIIIIIIIIIIICIIIIIII IIIIIIIIIIII' E lil! If l.vn'! url 1',.Il,N'flfIIlIl, ll .' I Y IIL' S Iifl Q Y 3 s-N aff' If E I I I 1' , 7 11' L rfljfxi ',.rIIi f' W ,gs Q I . A . X MTF I I X .T Q4 ,Q F, MQ: , "Q, - l , , ,. , ,, , , , - E Iv LAM M.i J' f ' - K -A' '5,YQ E ' ju X W! ,N f -3 ff , f 5 C ' , U ,I " If ' 'X ' -- N ' I' , 5 .I L --, Y 1- , , V .I ' i 2 '. f'-Q-513'-'Q' -,-J-'fi fv ' " , ' ' ,rf E DV - y Ifpy.. Tai gif N 5 "iff, : 'Nl ' E 1'T"j1,.,::-Q --A X X X XIII' S X E 5 f . A Sl I'IW.IILS PR l'1S1'liIl"l'l0N!'3 .XNID IJI!l'CiUIS'l'H' Sl'NIllill'fS E l'xl'l llmmn l'1u N11 35 Us ,xn 'l'I, Sn 31IIIIIIIIIILIIIIIIHIIIIIEIIIIIIIFIIIIUI In Ill umllll!lllmllllllilllilIr:lIl lllllllllllllllfIII!HUIII'IilIllllllilllIIIIIIIICI!!lllllllllllIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIlllllIIIIIIIHIIIIIIIIIII VII-vllis I!'ll9IlIl!1,f msully up In tfn- tif-In-t nI'l'iw-J: "Q R", gina m- :1 rouml trip 'l'i1-In-t lgvnt: "XVI Q-rv lu?" I'Il.vIIiw: "XVI Imvk In-rv. wllm-rv do yu . I wr?" 0 - ' f ' ' O. Y Gixwn Lf fvvt. 'Vu lJ!'lT't'Z 'lvllilt 2 I1-vt :uw I- fvvt. I' ' 'I Ln-I:111:I Im-4 Z lnrgc- IR-vt and 'ilt'Il is 2 tl' -t. As ' fmt if 2 ft., 2 ft ure' I4 ft. , ,U , 'l':1lk :xlmut y mm' "U: r lim- All it Il!l.'Il't got : .'tIlII1g on tllv main MAH' in , -I ml. UI I-' it ought to In- v:1IIm-II uf: Q ,XIIic'." Qllillr IIKIIIIIlllflIIIIIIIIIIIILIIIIIII.IEI'IIIIIIIIIIIIIIMIllilllllllllllilllllllllllllllllllllil Illll IIIIIIII IllllllllillilllIIIIIIIIIIEII Ill: Illllll E E . E I ' 1 E ll 3 .lxxl-1 Bl. vii Isl-IIiNlJ.XI.l4I Wfs .' "mx 3 :IIIIIII IIIIIIIII IIVIIIIIIIIIIIIIII. Ill!! IIII llll I f IIIIIII "'- rf -If ll ' I IIIIU The Floral Barber Shop nlxslu LS IISLM IE 1 i I mt I I It Tl' I l I I s If Nl L S S H l l l Ill JC N I t H E ns Salim I Ifl1llf1lIlIflIX lm HNC1 CIOC NS C GORSUCH JH llllllllllllllilll Cllllllll ll IIIIU III I lllllfll lllllllllllIIIIIIIIIIIIIJIIIlllllllllllllllllllIIIIUIIIllIIIIIIIllllllIllllllllllllllllllllIUIIIIIIIIIIIllllllllllllllIUIIIIUIIHIIIIIIIllllIIEIIIIlllI!lI.IIlIC11IIIIIIIIIIIHIIIIII IIIIIIIIIII-If Alx'-Lx' I -Iwi. 'QI-'Ir-Q l'iXIilI KIl'I' N li,XXIl'. l'I'fI!n'f1'lIIr,v S IlllllllllullllililllHUllIlillilllifllillllllilllnilllllllllllllllllllilllllUillillllllllflillllllIIIIIUIIIIllllllllfllilllililllllllllllilllllllfllillli ll!IHIIIIllIllIIIlllIIII!III llliiillllll'?: spilt l'III't'I' QU Z1-lu' Rim' ill ,XIII-ivilt llisilui'-VI: "XYivII tluly QI-t tu tiliiiillgl ilu tin-sv c-:Irly Iillllliill lIn'I'r1's. I Chlllit luiuw III IIIuI'I- wi -rv I :IIII llI:III :I lnliml 1lI.V w:Iiki g iII his siwvp iii :I NtI':IIIgI- III llNt'.n 'xiii "YIIII'I'I' in tin' liIIII-light I'IIIIIp:II'v1l in IIII-. xYi1'Il I wa' :Islu-Ii i I -,:Ir gut fI'UIII tin' first IIII'itioII in tin' iixirmi willmiii tml ping' :It M-'IIIIri. I I-:iili sm -lmmly must IIJIYI' Iii! il two lmw hit." :I L'liI'I'Imi RUilI'i1!ll'ill'I' riI'1IIIIII-ri :III ilik'UillIi lump in tin' l:IiI'xI':I1m'x'. :Iwi simw 'II lI:Is lI:ui tin' :Iii-oimlic' lIlIIIw. li 51.1 LXX FUN l..X'l'IN S'l'l'I5l'i."i'H .X little' bit ui' VS'l'iiillQ, juli -Ii III1 il c'IIi'f. II -ips il guy I'I'I1II-IIIIII-r :III :xwfiil Int ui' fllilil. lI.IIlIlIIILIIIIIEIIIIIIIUIIIIHIIHIIIIHIIIIIIIIIIEIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIJIIIIIIIIIIIICIIIlII1IlIIlIl1IIi'IllIlIllIlI1IIliIIlIlIIlI.IIIII.IIIIKIIIIIIIIIILIIIIIllllllllillEIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIOI' wie IIII-2 xczi-1N'I'sI-'ma CUl,l'NIl3lA l3lC1YC1I,IiS E N4 ' .' ' ' g :It Prim-I-s I,IIwI'I' tililll lgl'iiUl'1' ilu- Ulu' E l'iiSi I ' ' 'I'ACKl,i'l-li.-3ISi'li3AI,l, ' JUS 2 Ulf'.'-4.-XNlMl'Nl'lxlUNf IVNS 2 Ifcmli HIQXI, ICVIINCIXIY l'Sl'i .X E I..-Xf i li,-XNGH I"I,UIilCNf'liUII,."1'DYl-1 E o 0 E SIIi'il.l" AND IIICAYY lI.'XliIHY.Xlil'i E l'IIIINI: 7UlN- l'-IIRXIDXIIT 5 IIIIII I IIIIII .IIl.III2IIr:IIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIJIIIIIIIIIIIIr:lIIII1IIlIIIrZII IIIIIIIIKJIIIIIIIIIIIIEII.IIIII:IIIIIZIIIIIIIII,IIIIIIIIIIIIIZIIHIIIIII I lllllllg III Illlfllllllll I lllll I PX Co111plLtL Stodx of DEPENDABLE MERCHANDISE A 611.1111 10111 Inu 13111101 NOJLIOIIS Boots Show Olls Pcunts H11dxx.11L if IXRNI IRODLCI 1 X181 N 'SXNII' AS Q X5fi GOLDE RULE TR DI GCO 'NI S Iluomm llrnflqrz IPRNIJXII VS XSIIINCI 'N G llllilllIIIHIIIIIIIHIIIIIIIIIHIIHIIUIIIIIIIIIIIIUIIIIlllillllllillllllllIIIIJIIIIIIIHIIIUIIIIHIIIHIIJIIIIHIIHEIKIHIIIIIIIIIIHIIIllIIIllllUIlllllIIHIIUIIIIIIllIHIHIIIllllllllllllllllllll L1 fhlj z.v lllllll lllll lllilllllllllllIlllillnlnllllllIllllllllllllIIIIUllllllllllllFlIllllllllllllllllllllllllllllllllllllllIlllllIlllilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll lllllllllllf E E 1 1 E 1 x r ' : 4 4 x H1 If 1 N1 1111 If V 9 a 9 9 V ' s if Y ' . . ' , . ' , E A , k , K A , 5 , E . E f w , 1 u 1 1 E . , c E xx ,fix 5 'L . 1 1 1 1.' 1 1 1 1 1 -1 . E E 0 E 92 -' 1 fi, U .' .Y 1' 'Of "Q I-s' I I Illllll IICIIIIIIIIIIIIIIJIIIllllllllllllllllll AC 1 lltk Irs 1111 111111111011 N1 1111 1 1 111I N s 111 1111 1 1 Xl NS CARNATION DIVINITY FLJDGE RECIPE INI 1 1 -Q1 ' , MIL ' xllg., 11 S I! 1 1 1 1 1 Il 1 1 111-1 1 11 1111 1 J 1 l11111l1 tlll 111 1' 1l11s 1 1 111 I111 111111 1111111 CHO C1-10 FUDGE RECIPE s 11 sll ll ll 1 I111111 11 'ggi 553 l 1 111 5 1 I1 1 F IX ll1s 1 I W xg I 0 Q' -.Y g1"N.'z ' IN 11 JI1 Nll 1 I I c 1 1111,,1 1 x ll NN 1r11 'centrated L1q VW ' HIIRCIWW 1111111 ll 1 111 111 1 1-. 1 111 K 'III1 N4 I 1 I 1611 I In 111 1111111 111111 Ifnll 1 Iflllur 'llllIIIIIIIIJIIIIIIIIIIIIUIllIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIJIIIIIIIIll! 0 IIIIII 1 II'1IIIIIIIIIIIIIJIIIIIIIIIIIIIJIIIIIIIIIII'' IS lgll 5 1 ,Lim P OTO SUPPLIES A STORE where you w1ll meet fnends genumely mterested m plcture takmg If Just learmng we are lad to help you all we can If experlenced what IS ore dehghtful than stop and talk over prmts and plcture takmg 'P We have Ansco cameras, Ansco Speedex F1Im, Cyko paper and all photographnc supplles. 1 X A I Frater Drug Store , ll1lIIIllIIUIIIIIII1IIIIKIIIIIIIIIIIIIHIIIII ll IIIlllllIlllllllllllllilllIIIIUIIIIIIIIIII'J INI1' A1111 IIl111t 1l11111nt 11111 1-11Iu11 1a1-I11111 11111n11x1cI1. lxlllll I r11kson Ii1d111t10n H11IIIIIIIllllllllll1IIII!lIIIIIII'lIII ll Ill III IIDIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIII'I' WASHI GTO HOTEL B S OI XII PIAC XXII SII X ISKIINIS lmprzc 111 'IIIIIIIIIHIIIIII1IIIIlllIIIIII'lIIIIII ll ll' llllllllllllllllIllIlllllllllllllllllllllll0:0 lllllf Il Sf I vffllillllllllIIlIIIII1llIlIlIIIIIIIIIIIIZI. I IIIIQ ffdlllllllllll llllllllllllIllIIlllIIIlIll'IllI . 5 E E 5 1 E 5 1 , I ' , . E E ' E 5 1 1 11 1 1 s E 5 I I E E E c S E E IV'tl '1--:1111y ii1-l1 11-ss arc- E E E E 5 Q 0 -.11 ee 1 E 5 III! cl - 'lfll E 5 1 1 ' E 5 E E 1 I E 5 . . E Q I F Jia, E 5 1' Z . . I 1 k 5 E S 14" Y-3, 5 : A :: : " L-::?. : E 1 5 E ,gy 5 n - - -:za .. ri' E E 'L ...e-m-::::. E E C':11-111111 Milla is 1-s111-1-is II1' 1411 lll 5 E ,. Q ,, , , V, E E 1':1111ll1 S, l11-1'z111s1- it g'i1'1-5 111 1111- 1'z111- 2 E E 5 1li1-,' 111'1-111111-1l with it 11 '1l1' 1l1-li " IIS E Q E 2 fl111'111-fll1- l'i111l Il1:1I "llIl'llS i11 A' PIII' E E 5 E llll7lIlll.u 'l'1'1' 1l11-ir' 1-1-1-il E 2 E 5 E E . . . E E Z! cllljrx I11111111 x11g.f111'. E E ' - ' , E E I Zi 1-1111 11.111-V. E E E E 1 C--31 1 I 111l1.ll:1. h E E . . E E I 1 f I 1 I11 151. 1-1-1-:1111 111 1111-1111, E E -- 5 E 'ak . 1 N 1-111 1':11'11111i1111 Milli. E 5 E 5 2 111111. 111111.-1-. 5 5 g E E l 4 Ixlu. 11I':111g'1- 111-1-l. E E E 5 P4 ,',.. I 1-1111 11 115. E ' E g , .N 111-111111111 l'111 1111- Q 5 I 5 E 1 -U - ' C':11'11111i1111 Iilk 111111 111111-1' E E 1 Q I E E 4-K 111 11 11.111 :1111I mix 1l1111" E E -1 "' E 5 . ' I ' 111114'l I1. :11l1l II11- . '1 '. E E ' E E 'l-1'--1.i..-f-- .11 l1IIlI1'I'. 111':111g1- 111-1-I :1111l E E m . E E ' lI'C':lllI 111' 1111-1111. TL' ' E E Q E 1I1111'1111g:I1Il1, IJ11 1111 stir E E ' - ' E Q 11111-1' tl 1- 111i11111'1- I11-15111 111 l111iI, 1'111l1 E 5:1 ' 5 E llllfll 11 51111 I1:1Il IQ 1111-1111-1l 1111-11 11-511-1l i11 E E E E 1-11l1l 11'z111-1', R1- 111111 f1'11111 fi1'1-, SI 1' 1ig111'11l11- 5 Q E E lyg 111I1l 1l11- 1':111iIl:1. .X1'1'1111g'1- I1:1I1' 11111 1111-.111 E E E 5 1111 .1 I111111-1-1-1l 11.111 111111 1111111' II11- 1'11I1g1- 111' -1' E . E E. 1l11-111. Bl: " 111' i111 S11 1 E E . 5 5 E E ' E 2 i 5 2 5 - : - 1 v .. 11 11 1 1 E 1 1 E Q J J I 5 2 C4 l-I C " 1 H E 2 X E Q , , . . , E E E 5 lry H1111 111-11' 1I:1l11-1I Milk 1 1 ' 111-. 5 Q E E for - 111:1ki11g' 111' 1l1-li1-i1111s I11- 141-s, E E E E 1-1111 '-U, 1l1', s -1-15. 1-112 lizisily :11l1- 5 5 E E at 1111-. .Xt L' ' ' '-rs. 5 E 'W ' E 5 5 .'. 1 - ': 11 E Q E ' E E 2 1-1111s f .' ga -- -'11 - f" :ff-2: E . -, 5 H ' ' ' ' T 'h 7 'Y E 1-1' 11'l1i11- 111' ' ' . - EXJ1 , X E K x H E I 1-1111 1'll0- 'IlO, " " E 1 - 5' E I '2 1-111 l':11'11: '1111 :nw FE, E E Nl'l ' 11111I I '-1 -1111 M " E , I ' , . . U 1 . ' l" E 111111-1'. A. 1 i Q ' ' ' ' E I Q . lblll 1-1'. NQX h 'g- E E I-'1-11' 1,f1'11i11Q f salt, x in ef'-' E 4 I , , K , , E I 1I,-11. 1'1111ill:1. ix "' JL . E :I 1 . . 1 . 1 2 5 1' 1' .- 111 1-, '111- - 3 g 5 5 Q I'll1l illll lllllli '-1I- X I ,M 5 E 5 E 1-1' 11111iI 111i 1111'1- will "Il "-""-'-"'- ld- E E E E l'11'I'1Il Il soft I111 'I Ac " , ' U' E E 5 E 1I1'11 -11 111 1-11l1l 11:11-1'. ' - ' Ill' E E E Q K1- '- f1'11111 Il1I'l'Q : II . '11' E E E E I 1 -'Q 1- 1111. :11l1l .':1l1 1- ,N r E E S E :111l 1'1111ill:1. WI -1 E E 5 E 1-1111l I11-111 1111lil 1-1-1-11111-1'. E E E E 'l'111'11 111111 l11111-1-1-1l 111111 . I 1-111 111111 ,'11111'1-1-1. E E E E Nlll 1111-111s 111' 1':1isi11s Illilj' I11- 111111 -1I. 5 Q 5 5 Q E '1-1111 I-1,"1' 1' 1 , . , ,ES 3 2 -5 5 '1'11 1-2.1-1'1' 1 .' Q , 1111- 5 E 1- 1 -' L 11 5 Q 2 S Q ' E E J. 1. 1 -- '11 - E E E3 1:1.. 'L . . :Q .: Hz . -3. 1,.n DID UC IU 1 1 s11111I111111 1 1 1 sf r11 1 If Il x1JI11l1 1 1 111 1111 Ferndale Creamery S l IIIIIIU Illllllll II 1 111 1st11 1r-Q 1 rs 11111111 I1lY'tIIlQYlt stun x Hll NI1111 1 1 1 ns NI1111 1 1 um 1 .11111s 1 ll 1 11' 11 11111r 11111s1' 111111111111 s1111 11111 1111x 1 s11111x 1111111 11 11111 11118 11111'11111 111111 s 111111 s111 1 11111 11111x 11 ll S1111111111111r1 1 1 1 Il Sllfl 11111 1 1 11111111 1111 HIIIIII llllllllll III IIIIIIUIIIIIHII IIllIIIIIHIIIIIU!ll1IIIlIIIIUIIIll1IIIIIIIIIIIIIIllllllHllllllllllllillnlllllIIIIIUIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIUIIII CUXII IXIXC ll 1 1 r 1 If 11 1 TWH! Ill ll Nl Y QTIH FERNDALE RECORD 111111111111 llllllIIIIILIIIIIIIIIIIIIIZIIIIIIIXIllIUIIIIl,III.lII1IIIIIlIIl1lIElIIlllllllllllllllIIIIIIIIIIIlIIIIIIIIIllillllfIIIIIIIIUIIIIHIIIIIllllilllllllllllllllIIIIHIIIIIIIIIIIIIII llllllll Illllllbf- GUI l3l"l"I'lili, NlAI1I', IX A fl DID ' I XVN S 11' 111111 71'1.'11 -1.Hl' .' 1' ' I1 -11-Il ', 11'11'11 I111lIl 111'1 1'l'11Il'l1 111 11111', .Ill-' 1' 11111 "1"1'1'11 11' .' -' 1" 111 ,111 ' 111'.1'1 .v111'1' 111' "1111, 2 I"I'IIiNIJ.XI,I'l.ll'.X,'IIIXG''ON 1I,IIlIIIIIIIIIIIIII,IlIIl1lIIIIII!IlIIIll.Ill'IIIIIIUIIIIIHIIIIIUIIIIIIIIIIIllllllllllllllllllllll'IIIIIIlllllIIIIIllllllllllIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIKZIIIIIIlllllllfllllll lll II IIIIIIIS l",tI11'I.x'11 Kaus: f'I1i1 you 1'v1'r Il1':1r :1l11 t AIi1'1' C'I1r'f ff' frm? Sli' Il:,.' 21 po." ' :na 1I1't1'1'tiv1' in 11111' nf tllv Iuig 1I1' : ' 5 -, II:1rri1't II11111I1 'WY1-Il, I 1I0IlIt 1-nvy I11'r. Illlilglllt' In-ing1':1lI1-1I :1 l1IIlIlll'Il1tIll'S xu un." .4 . ,Y,, W, 0, ,,,. M .lulm , ru -: "I I11':1r I'IY't'4l Imllllilgilll was kickml off tI11- f1111tl:1ll tl'!lI!l.II ZVIQ1' IIi'1': UII1 ' so?" .I11Im . ro-: "II1- was tulcl to t:x1'kI1- :1 I my, :xml I11- t:11'I4I1'1I tln- 1'11:11'Il." , K W, 0,,, -l, I'1111 '1111 lllw' . .' 1111 S4111 , IY1 " .' fl .' 1111, I'1111 ' 11171' ' x 11'11 ll l'Il'1'.Y1I 1111111 11.11 1111' 'L'1I'U 111' .' ' .' ' 1111, I' I1 ' 111z1' Q .' 11'11 Il J11111111' 11.11 11I1'1l' .'.' .' '11, II111 ' 1111" . .' '11 1' ', 111 .111 .' ' ' ' 1' ' 11'11. llilllllllllllulll IIII I1 . i ' ' ' llllllbi- , , , , , 5 4 A J 1 1 I' E E Iltlfl ', lIIL', l'1111'r 11111 ,I 1 lx 1111' 11.s'1 1 '.s'.v. E XY' :1r1' l111':xt1'1l in I'Il'T'INIJ1Il' tu gixx' 51' L11 tI11' I'IK'Y'INI!lIt' tr: I'. 2 XVI -n you 1':m 1111 :ms '-ll or Iwttvr Il1'r1', Inu" in If' I:1I1'. E G 5 .IIIIIIIIIIIZIIIIIILIIIIIIIIIIIIllIIIlIJI.Ill.Ill.IIIIIIIIIIIIIIIIZ1IilllllllllllllllllllllIIIIIIIILIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIKIIIIIIIIIIIIIIZ I IIIIIIIS ' -f' 111 :111111111111111111: 1111111111111111111111111111 11111111111111111111111111111111111111111111:1111.11111111111111111:1111111111111z1111111111111111111711111111111111111111111111:11111111111l1111:111111r-Z' Ferndale Gara e Il C I SSUI PRIDE GROCERY If so UIIIIIIII llllllll IIIIUIIIllilIIIIIUIIIIIIIIIIEJIIII 1 11111 1111s1 I ISLIII 1 Ii11cIc1IpI1111 N Ullillli Ill I r X It ru 11111111 K l 110 OX XRS IHONI N It X1 I0 111 s llfl 1 11111 11t PX st 1111 rc ot IX 1 llt0l' ll'0IIl l11t S X15 It OI Q IIIIII IIIIIII lllllllll llllllllll ll ASH PIERCE 1q1.1 Ll luxe L1 XX llLl'llllelliLI nos 1 ITK 1 ll 1 1 1' r ltl ll'X 1 1 11'Ix ll lllllll 1111ss1I1l1 XI A IIIIIIIIIIIIJIIIIIIIIIIIII1IIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIKJIIIIIIIIHHHlllllIIIIIIIUHIIIIIIIIC I IIU II Red Water I XOLII CO 111 1 ra 1t111111ts 1 Ilxsm Sl DR SAPERSTEIN 'XXX II IIIIIIIIUIIIIQII IIIIUIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIUIIIIIllllllllllllllllllll f 11111 ll II .4Xl1'I'UKIUI3II.I'I .-XC IIIQS 2 .fXl'I'I'I'YI,I'INIi XVIII. INCL .XI.I. XYURK fil'.Xli,XX'I'I'IIfIJ E 5111111111111111111:'111111111111111111111'111211121111111111111i111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111:111111111 ll 1111111-5 IIIIIIIIIIII 11111111111111111111111111111111111 11r1111111111111:111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111:11111111111111111111111111K1111111111111111111111 1111111111116- E ,1 I4'L'I.I. I,INI1', 01' E lllil II'lI'III'lS, I"I1Ul'II ANI? Iflilill 2 AIU' Q'UNl"liL"I'IONI-ZIIY.1'ICi.XIiS -XXII 'l'lJII1Xl'1'O El Wvlf FIIICNISII 'l'III'I ISl'IS'l' Ql'.XI.I'I'Y E YI' 'I'III'1 I.UXYI'IH'I' I'l1Il'l'I cz 11. 11111111-1 5 11111111111 11111 :I1111111111:11111lr111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111r11:Il111il1111:1111111111111:11111111 11111115 'I'I1'r1' :1r1- so 111:111.1' Yznlv ' ms, I,ik- ' 'z.'- '111s, ,XII I ' 11, , 'I'I11'11 wI1.v 11411 .I fa' I'11 IIIIIK' tw' ol' U1-111'g1'111"1141? I"11 i'411't II11' . Il ' '-: ' .-X:-1 guol :1s tI1' It:1Ii '1 ? 'l'I1i11Ii it '1'1'. ,, 0 , Y, , 'l'YYI'IX'l'Y YIC, .' 5 , .TJIY "'l'I11-y say tI1: tI11- II1111. I,1-1- Gr:u'1-s has got 51-'11 111iII' Il I Il!1I"S.H tI1- 1111 'A Inv: Ivr. "Ile su 1 I1:1s," 1'1'j11i111-cl tlll' I11'1'. "XVI Iac-M gut 1'111111gI1 1I1111g3I1 In In- 1-I1-'tml srl: ' "-1 Utztt' : 14' 11:1111111111111111111111:11111111 1111111 111111 IIII II 1111111-I' 211111111111:1111111111111111111111111111111111111111111111111111111 11111111111 II Illllllg C I, I 5 5 E 4l1'nXvx1 Q1 'xx1 E E E Y. 1 . 1 1 5 E , , Y , , , , E 1 -3 E 5,11 '. ' XI bf E I usv thc' lltl xt -: ' witl 1"-rv E E ,, ,, ,. E 111-cv of vo k tI1:1t I flu. :1111I I E E O to 1 HH l I " ' will E gun 111 -1' vv- .'tl Illgf to I11- ns E E ll""'k thx 7 'H' E 10: b' 111"l"c't :ls is :1111'Iy E E E I"I'IIiNIJAI.I'I, ' SII. E 2 I"I'ZliNlJ.Xl,I'Z, '. SII. 2 fl - inf' UIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIHIIIII III! Central Meat Mar ef ' I s N us 1 Jthnr ll Ish S XII Ixm fllll' Ilnffn I I IIINI I NIIXIX Ix XIINI IIIIIIIIIIIIlllllIIEJIIIIIIIIIIIIIJIIIIIIII UIIIIII I UIIIIIII Clllll IIIIIIIIIIII III!IIIIDIIIIIIIIIIIIIIIII 1 I N1 51551 HI I I 1 firm 1 in w I no nc rn 4 sm nrhm ri: 'NI1 I NI: rton fIn-I-.son S NIotIu r ou mr on sm Il WlStt 1 xx I to Nhxton IJ t '1 c ut thxt X1 In I mr xx s 1 sm mtlit c ILI1 lilll' WIIIIIIIIIIUIIIIIIIIlllllllllllllllllllllIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIICJIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII IIllllllllllIIIIICJIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIlllllllllIlllllllllllllll The LEADER hx ioocls calms incl I Ln s IIIIIIISIIIIIQS Show fnonuics laul I XXS I PRI C llIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIlllllIllIIIIIIlllllllllllllllllllIIIIIIllllIIUIIIIlllllllllllllllllllllll IIIIlllilIIIHIIIIIIIIIllIUIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIII X llll fy 'PIIIIIIIIIII ' IIIIEIIIJIIIlIIIllLIIIliIIIIlIIIIlllllIIIIIIIIIIIEIIIIZIIIIIIIIEIIIIllllIIIIICIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII!IlIZ!IIIIIIIIIIIUIIIIIIIZIIIIIIIIlllll lllllilllllz-9 E 5 5 -K S E 'l'Ill' I Inu- to Ii -I Tho. I- Ih'Iim-ioux :1mI .Illia-AV Vliops. Stvuks, 5:1 fi ggi-s E E :xml I - ' its Y Fr -. :md film-ml XII-:xtp of ,- Y' ds 2 5 , sf -1-iff 5 E I'iIf1llNID.XI,I-I, IV. 5 Q Vox I'iroNi1: Ii'-Tll E E S.X.' ' I ' MAR 'I'I'I'. BIMXINI-I, XY. s i.'ce"oN Piloxic L72 E Ogllllll I!II Illi I IIIIIHIIIIIIIIIIII IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIEIII IIII Illllbg GI- I: II.: 'LYI ruism-d your lint to tha- girl tlmt 1: -ri. Ye cIon't ku vw hm-r, do hon?" K':irI IV.: "No, hut my In-otlia-r doo-s, :xml this is his hut." , 0 , , . BI: '.: -iihu: "XVI I-:mn nrxnu om- importzuit thing wi- hrive- no 'K tlim wa- IicI t Ilan- om- hu I -I -' -:ws ago?" II - - - 'III-rz "XI ,, ,,,, W., , 0 HW , . - ' : . - I HX '. BI - I , Iim :iI'i:1i1I you wi-rc-iff :nt .' -I Dol -r I:.', wvr- -' ll?" I -- : "I'll I- . IougIm : te-ua-In-r toImI 1' nu. 'I'I1- - mv- ':1.' : vc - ni: :1 4- mlm ' -1- J 1 .' -- ctf' Q., , g .g. 5 5 5 E 2 , . , , , 1 . . ' 5 I-QC .,I,- 1. 2 .XL 4-. ,I E 1 - . - E E l ' 5 5 1 ' l ' 4 I X E E I . , . , E E E E AIA 'I "IIN YICIIY I.,-X'I'I'IH'I' I-VI' I.OXVI".S'I' CICS E w 5 E K' 5 E' V 5 III IIIIUIIIIIIIIIIIIIJ IIIIIIIIIH III Ferndale Department Store 111s I111 1 111 IX 1111 1 s 11111 1111., 111111111s I111 JIII IIIII III IIIIIIIIIIKJ III IIIIIIICIIII Ili! IIIIIIKJ II I I 51 111 1 111 1 I11 1 1 HOI II I 1 1 11x1 I11 1 1 1 ll 1 MII 1 1 1 s 11rI'11 I Il lr! I COLUMBIA VALLEY LUMBER COMPANY 'Hass B1r1I1111 1 fl 1 s 1. our I11s1 1r11 1 1 1 tT 1111 111 1'111111 1 1 s 11t Xt '111111' 1 1s11r1 1 ITI t fm 1 1 1 1 11'1 11 r 11r11 111111111011 fu IIS 11 r 111111111 I1 11111 111 111 r 1 s 11r11f11111 fzr 1 1 1 1111 1 or rr1lI slzr 11111 IS 1111 flfl r r1111'11111sr11ss for 1111-11 1 all Iiglllf Hrs Ii11IIx ll II III IIIIIIII ll THE FLORAL ZIEKFS Confectlonery IIN 0 VILQO 0Xtf Perfectlon Bread 1 llll ILS NI111 1 PII y I qlllv Um h C I 1r1 I I I5 XIxI 1 N r1111r11 for IIIIIIUI III ll IIZJIIIHIIIIIIIEIIIIIIIIIIIIIIII IIIIIIIII I III! IIIIJ IIIIEIIIIIIIIIIIII ll III II IIIIIIIIIIIIIIIIIJIIIIIIIIlllllillll II lllllllll IIIIIII Illlllllllll 111 F11 11 IIIIIIIIIII 111111111111111111lillllrllllll lII1IIIIlIIIlIIIIIIIKJIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIlllllIIIIIIEIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIFIIIIIIIIIIIEIIIIIIIIE 1 I lllllll-I' LJ B2 5 1 I 1 ' 1 1 ' , .EZ SI1 ' th' IQ 11Iy-Dj! JI.'1 1 I ff 5 I' 1 I 1 1. x 1 I 5 1 i 5 ' Q 1111112111: IIIIIIII 1l111111:1l11111l11l111:111111111111:zllll11111111:11ll11111111111111111115111nl1111111ll11:1111111111111111111111111l1::l1:1111l111 II 1: 111111122- 1111111111111111111.1111:11111111111115112111.11:.111111111111111111111111111:1In11111ll11l11r11111ll111lllm1111111I1110111111111111:11l1ll1111:111::1111ll1aI IIIIIII 1 1111111111111l11l1:fI- iv 1 1 v v 1 v V W 1 Al1IIuli XIII I1 I. IDI Alla- 5 'Ei Y1 111' 'LI :1 I 1111- tI1' s:11111-, 111' 1'x'1'11 I11'tt1'1' I1111111's. tI1:111 'IAlT'. E ASK Y I I .'XIIIiN'l'S I11 1'111111' I11 1111r 1fI11'1' :1111I I111I4 "r II11' I1iI1' 11I' E 11I111 g1':111I1s 11f I1111111's tI1:1t W' I1111'1' :11'I11:1IIy l11ilt. N1 11I1Iig3:I'1111 ff W' E wr you I11 51" II1 'M' 11I:11.', :1111I 1'1111x'i111'1' yllll tI1:1I il I1111111' 1' '-tly 5 l1I:111111'1I 111111 I111iIt right 1-11stsy1111 1111 111111'1- 11111111-y tI1:111 tI11- I1:1pI1: '.: I Ii'IllI. E 5 IIHIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIllIIIIIIIIIIICIIIIIIIIIIQIIUIIIIIIIIIRIIKJIIIIIIIIIZIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIIIllIIIIZIllllllllllllilliillllllIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIJIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIPE-I . 1 1 UI will lot :1ssig,g'11 any xl1"i:1I I1111i1's I11 II11' I,iI1'1':11'j' Iligvt, I111t I w:111t you :1II to r1':11I :1t Q' 1r1'." BI: '- I,'Ii1'11 Q:ft' I Ii' g II1 rgl tIIK' Iligwtjz "XVI: p:1g1- is Ai ' " 111 F I 1': ' " cI iIT.H LW, ,JOHN ,LL S-V mix for SI1lll.f il 70111 'll 11" 'I'-1111, Mix fo f'flJ' 1'.s'.x', ' .' 11 . IV' fix fn 721' 111' ' .' ' .".1I1i. I---f-1.vf'11 '11.'j' ' , "1 7c'I1'1'I 11" f1II. U-- 1.1-f U ' ,' .' ' .' " 1111. R--i.s'f11 'JI ' .' 1' fc' ' Tc" . A--II. h' -' i' '23, IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIJIIIIIiIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIII III IIIIIIf':' 'Z'IIIIIIIIIIIIIIIIIII,.IIIIUIIIIlIIIlIIIflIlIII.IIfIIUIIIIIIIIII IIIIIII II IiIIIIl': 5 1 5 lf. E J E E E E - 5 E figurs 1 I 'I' I. " YB ."I E E E E 2 I . Il' 2 - E li Ph I .tuj E E 111'1I I1'1' C'r1':1111 ': I11's E E 2 E E E III' IYIIXI ' Y 'IIY E E 'I'1111x 11.1 .I. I2I'IIl'I', I' " E A ' A I A A A Z 'Sli I IIIIII1: I I I II IIIIIIf':' 'I' I I I 1 I I. I ' .Yi 1 . - 111 III! IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII I1 The SPRAGUE STUDICD 2 s L1111s111L1L11 11 JL 1811 L 111 ll 1 21 s11L1211 21111 JllSll1LSS1l LL xx. 1 111 1 11 L 111 151 SL1111111 X L 111LL121 L 1211 lllig 111L1111111111111111x 1111111111L 11 111111 111L 111 1L11Jl11 111L111 111 111111 1 2 11 111 L11111L SLI 2 1 11L 1111111 L 1111 s111LL1L1x 111111L 111l1l1lll2lX JL L s111L 11 1 L 1111 L 215.111 11Lx1 XL ll X111 11 s11L11 s11111111 JL 11 1LL1s11111 xxL 21ss 11L 111 1111111 XXQ L 1 21s s2 1111 2s xx21s1 111L 11s xL21 .1 2 11 2 LL 1111ss 11111111 1l1LI11S IX s11LLLss L11111L 1111111 1,1 ll ll 1 111, ss 111 1111s 1 lllllIIIIIIUIIIIIIII1III!1IIIIlIIIlllllllllllllll1II!!!IIIIIIIIIIIUIIIIIIIIlllllllllllllIHIIIJIIIIIIIIIIIIKJIHIIIIIIIIIUIIIIIII IIIIUIIIIIIIIIIIII IIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIHIIUIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIII Illlllllllll llII.IIIIEIIIIIIIllllllfllllllllllI1IUIIIIIIIII11llllllIlllll'1llllIIIIIllIIIIllIllIIIllllllllllllIllllllllllllllllllllll IllIIIIIIIIIIIIIIIIIIQIIIIUIIIII ' llllio' 2 1111.1 1 ' Zl 1 111.1 111' 1 111 E . 1. , 1 1 ,1,1. 11, , HIL. 1 2 111L1 111111111 w11111' l'1111 111L1 19011 1211L1 2 H'g1'1 . Vx2l11 1"- E g'11211111y 1'1111 s11L111 il 1111111111 111' 5111111111 2 11011 1, 1 1 gg' 1 11s1 2 2111 '111 l.lil1 111211 L1 1 ' 11 .1 11 11111 E l11'ls' 1 1 1 1111. E yy, L 2 1 E 111111 111 121.1 11 1 111 1111 1 111' 'f"'l. 2 . 1",11 .1 111 2 51111 1 , 11 11 1' ll 111211 2 W0 1' 11 111L1 '111l' 1'1111L' .111lis- 2 1'z1L11 11,1 11 .1 11 1 11 111111, 11111 2 -11s 111'11' 1 1111 .1.1i1110 ' 11110- S M2121 1 1 11112 1 21' 51' 0121.15 ' v'C2l1'. X'i11r1l11f-111111 JUST GOOD DLNTAL WORK 111118111 lm1ll111ql11 X li XX N New York Dentlsts 1 N N10 x IJ 1111 1111111111 I I N Flnlshmg, Enlargmg and Color Work NIJ Clyde Banks Photo Shop I 1 llIIIIIIIIIIUIIIIIIlllllllllllIIIIIIlilllllllllllllllllll 111 11'111' 1 '1 Sfllllllf It 1 11 111 111111 ll 1 111 It f 1 lk 1111 1 s If 1 111 il11111gl1f III IS 1 111-11 1111 1111s 1 1111 1 IIIIVI 11 11111 fIINSt 1 1r111l II 11 IIS Ill P111 1'11rf11 11 lust' 110 11111 LAUN DRY ETTE II Il If 1 1 1 Ilfllllll 11111111 XLS VlY' I'1l 0 XII 1 tons 11111161 011 'X 1 10111 C101 enkms Boys Compan l1l llllllllllllllllll X 1111 111 IIIIIIIIIIEIIHIIIHIIHIIHIIIEIIIIIJIllII'lII'llllllllllllllllillllllIIIIIIIIJIIIIIIIHIlllllllfllllllIIIIIIIHII1IIl1IJI!lIf!IQIIIIEZHIllllllfIIIIIIIKlil!!IIIIIIIIIIIIIIIHUIHIIIIIIIIIHIIIIIIII i JJ " ' " 'I 1111 .7 . Y Ci,'Xf G1Y1'1N . 131. l.U.'Ki ' on lil-1I,I.lX12II.XNI N X'l'I1lN'.Xl, 13 XXV 151'11, 1x12 IIIIIIIIIII IIIIII IllKEIIHIIIIIIIIlllliIII'II!fllIllIIIIIIIIIIIEJIIIIIIIII.IKillIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIllllIIIlI!lIlIIJI'IIlIIilIlIEZIIHIIIIllIllfllIFIDIEIIIIIIIIIIIIHIIIIllIII1lIllIIIIIIl!!IIIIl II llllllllllllllh IIIIEIIIIIIll'IIIIIIIIIIE.Ill'IIKIIIIIKIIIIIIIHIIIHIIIIIIILIIIIII1IllllIUIIIIIIIIIIIIIlllllIllIIIIIUIHIIII1IIIIIIIIIIIIIllillllllllIIIZIHIIIIIIIIIIIII I IIIIIIIIIII 191 11 '1'1 1 li If . ' 1151 511' Yl1l'H I"ll,3IS TU 7 111'11.1,1NKl1 X31 11'11CN13.X1,1'1 1'11.X1i31.XK'Y'---4--' 1.111111 .Xg'1'11m'-- -'f1"11.X'1'1'111 11111111 111. 11 IIIlIIllIIllII1 IIZIEIIIHIlllllllIllIIII2IIIIIIKIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIllllKJ!IIIIIIIl1IIEIIIIIIlllllIIHIHIIlllllllllllllllllllllll y'1I!'l'l' 11111'1' 11'11.s' ll 1111.11 11111111'1l 1'.'1ll1'l', IVI I "1 1 prwffjf .Ii.s-.v 1' ' ' '. Tl 1-1 "1'r1' 'r'1,', IV! '11 .x-111' 111pp1'111'1l 111 1'I'llj, S11 1 ' 191011 IIIIII 1'1'fi 111'1' 111 '11I11'I'. -- 1'1V:111g1'1i1 - 11. '25, , , , , 4, 171, ,, T1 :"11.- 11 I 11111111 1111111 frunz I' lfN'1'l'7', 117 ' ' 71'1.' 1 II '1 '1'rg l1'l - fill' 111r.s'1' ' ' ' I' 'dw- II' ' 7 , "1 111 Ish", T1 1'1111' "1,' ' w1'r. f'-, 31- 1323. II IIIIII Hllll III!!!IIIIIIIIIIIIUIQIIIIIllINDIIllllllllllllIllilIlllLIIlllllllllllllllllllQIIIIIIllIllIIIIIUIIIIKIIHIIHIIIXIIZIIIIIIIIlillEIIHIIIIEIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIHIIIIIIIIIIIIIIII 11" 1'1' HAS A YY1i1NG1",1i, 1'1' ISNHI' A Tl ' 1'fl"lr" I1'Il.VI11'I' 1111111 11'11.x'l1 ns' 11111 1Jr1'.x' V' I lflflfj 51'-.' '1'wi1'1' t111' 1,:11111r 111111 no 1J:11'1g1'r from 1,0 " YY i gm' - N 131 I .' , ' '. fc M ' 111-5 , . t I ffl ,XM 210 111. 11U1,1.Y S'1 II 11111 111111 IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIQIITIIKIIIIIIIIIIIIIKJIIIIIIIll1lI.lIIlHlI1IIIIEllII!HIIIIIIHIIIIIIIEIIIIIIIIIIIIIIHIIUIIIIIIlIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIII I 1111111111 IIIIIIIIIIIIJIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII IIIIIIIIIIUII IIIIIIIIUIII IIIIIIIU II DR A H KNAAK NI II11111s1111 111 1111111111 111 1111111111 111 11111 1 1111r11111111 1 1 IXI slit l IIIIIII IIIIIIIIIIIIIlIII1'IIIIIIIIIIIKIIIIIIIIII IIHIIIII IIIIIIllIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIII 1lIIIIIIIlIuIIIIII'lIIHIIIIIIIIIIIIIJIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIllIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIl 11 1 1 I1 HI1 1 R H Leach N11 JN IIS I XI ISIIIIIILIUII llIIIIlIIIIIIIIIllIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII1IIIIIIIllIIIIIIII Il JIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIJIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIDIIIIIIIIIIIlilIIIIIIIIIIIIIJIIIIIIIIIIK Get More' Pay Less' I H II SIIOI S fl" '1- ff 1 1 5131-4 371 DEPARTMENT STORE IIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIUIIIIIII1IIIllIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIIIIII I Ilfl IIIIII IIIIIII II THE MUSIC SHOP 11 s ' I '70 111 1 1 ws 111111 81111118 n lll s 1 X111 sworn s I E STONE IISII N J 1111 s111r111 r11q111 1111 11q1111111111 1111811111 17 1111 r111111 ll 11-1111 IIIISI 1 111 11111111 11r111111 s111 111 11 11 11181111 of 111111 1111s IITIIIIQI 1111 1111 s111r111 r11q111 1111 1101117217111 1111x11111 1111 1111111111 111 1111 r11111 1111 111111r 11111 8111118111 11 1111 111111111 r11 1 lay 1111111 11s ll 11r 1111 1111 11111111 111 111111111111 1111 1 111111 1 Illlq 111111 11111 1 If 11111 If 11118 11ss1111 1111 111111 111111191 1 1 1 1 11111 1111 11s Ifflhnll 111111 11 1111 111' x111 1 I11r 111111 II Cl r1111n111 C111 y1111rs111 III 1,Il1F1I L1 Ill IIIIIIIIIIIIIIIIIIII IIIIUIIIIIIIHIIIKII III III IIIllllIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIII Il IIIIIIIIIIIIIIIIII II BASIL S 1 S11 I XIIII'5 RI XIY1 II, VII XR IINI III DRE f CX IS XII X 5 ILIIXISIIINI 5 XXII SHOPS 1111 H111 1 111 11 11111111 IIIIIIIIIII IIIIIIII IIIIIIIIIIIIIIIIIIUI III llIIIIDIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIII I 1111 111 ll 1 Harry Dawson s Cafe 1 5 111 111 I1111111 11 x 1 PRIX XII' BOXI S ll IIII 111 :mlm.111m1111n111111n1 III II IIUIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIK I II II II II IIIlIII':' 2 0: Ulf-"'l5'1' Z 2 1111 'ca111111.',1'1.11'1' lxu, 2 , . , I Q 2 Ii Ii.Xl1Y-'l'OfW Ii,-X II E , I. .I I I2 I , .,, E E , I, I E Pr'-nv .111 ' L- I "1 2 E E 1:11 W. 1111115' sr. 11111111 V111 E 2 1' 1' I 1 1 1 S .xm '-1 WXIIl,'S 5 E JI, -I 1-- 5 I'IIIII'illIt'A' lin' " I 1 111111111 'I'I1 ':1Ir1- E E I E I L , Q 1 'Sri glllllll I I 1 '. IIIIIIIF " 5 I 5 1 .ze f:'IIIIlIIIIII IIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIII IIIIIII IIIIIIII II IIIIIII' "1,111111' f 1' 111 ' V11 1'1f 1111 111'1x'." E E HN I5-1 E Vi Iin: IITUIII ?f4IL.50 11 0.00 E 2 131 '1,111'11I1'1'1.".' .' " I1.' ' ' E E, Ha jus, NI:1n1I11Ii11s. G 'turf T11' 1lI'TL'l'11'7' E E :ml 4 " . III.-X. .' .', I '.-X'I'l'III"1S E J, , l331I D111-li SIl'1'1'I E E VIOLIN NI.XIiI'IIi 111111 IiI'II'.XIIiI'1Ii I31-lli11g:I1:1111 - - 'z .' ' 1 E E , 1 ' E E IZIUU fIflIIlllIi'I'l'IJII SI. 0 . ' I S fglllllll HIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIII III IIIIIII' 1 ANI I,IVI'I I' ' 4 ','11'1..' .1 1111 II ' ' "' .' 11 ' n'11' '15 1,1 1 ' 5 I' 1 '1, 1 -- I .- .-111. T1 ' 111 , 1 ' If 11' 1, I ' .' lug, 1" 11" ' 1 V I 1 ' 111g. S11 "', I111 I ' , 1' ' 11- '1 1 1' ' '1 . .. I 1 , J ' .' -4' , r' 1' .' -1, L ' ' ' ' 'Y-I'ItI. Sl H es. Q i ' 1 L .1 'I' 2IIIIIIIIIIIZIIIIIIIIllllIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIZIII llllllllii II IIIIIIK 2 1 2 2 E E- E 1 E 1321 Buy I 1'-vt E E 2 , ,, , , ,, , , 2 E Ill 1111.11 IItIIj' S11-1-1-1 E ,g 1. 11 f - '15 , E E Q MII. , J 11 ', ' 1 DI 5 5 E I 1 ' I' I' I' QI' E 1I'1 "1' . ' I1 1" 11:1 311111 E "IV1 1" A 11111 1 I1Il'IC I,l'1f'l'.' E E 1 ' - 4" ,"'I-flr D 0 on IIIIII III IIIIK Illll Illllllll III All Klnds of Materlal All the New Patterns H11 UI I I I KSNN I CN N I K 1 Meiitaggue 81 1McH11gh II HIIIIIII llllll IIIIIIIIIIKJ III ililllfl IHIIUIJIIII Klllll Ill IIII IIIIIIH IIII IIIIIIIIIK IIIIIIIIIIIIlllllllllIIIIIKJIIIIIIIIIIII HIUIIY' 1 1111711 H 111111 rs 1111 1 11111 II I1 1 1111111111111111 11111' 1 111r11 111 If 1 I lfll UI Xl IIU 1111 11111111 1 1 1 1 111 1 I IS I 1771 UHF 1 IIN 1 1 1 111111111 11111111 1 If IIIIIVX 1 IKXI 11 I1 1 111 1 1 s1111 1111111 111 I 11111 ll 1 ilxllllllIIIJIIIIIIIllllllllllllllllllllllIIIIIIHIIIIIIIIIIIllllIUIIIIIlll1llIIl1IIIIIlIlIl IIIXNIONIJH XNIJ XX DIJIXC RIN H Wallgren s 1 1 Iglll 1 Ill IIII llllllll IIIIIIIIIIIII IIIIUIIIIIIIII IIDIIlllllIIIIIllllllllllllllllllll I IIIIIIIIHIIIIllllllllllllllIll'IIIIIlHlII III IIDIIIIIllllllllllllllllllllllll Il 1 Dr If .I Geoghegan NI IlIx 'X X IIIIIIIIIIIIIIHIIIHIIIIIIIIIIIUIIIIKJI1IIlllllllflllllllllIIlllllIIIIIIIIIIKIIIIIIIIIIII Il1lIIlHIIUIIIIIIIVIIIIEIIIllIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIHI IIIKJ Illllllllllllllll IUIHIIIIIHIIHIIIIIHIIIIIK IIIIIIII lIIIl!Il IIIIHIIIIIIIIIIII XIKIISIIPD IH 1 Pae1f1c Steam Laundry IN II -XI IIX XX DHI AND SI I X lr IDQIIXQTX C 1 s mdn rsr u 11 511111 IX 0 uh II1 N X IIIIIIIIIIKIIIIIII IIIIKIIIIIIIIIIIIIUI III III IIYIIIIIIIIII IIIIIIIIIIIIIVIIHIIIIIIIIIIIIUIIIFIIIIIIIIIJIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII IIIII IIIIIIIIIIIIK IIIIIII IIIII IIIIIII IIIIUIIIIIIIIIIHIIIIIIIIII NH11111 1 IIIIIIIIIII IllIIIIIIJIIIIIIIIIIIICIIIIIIfllIIIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIllIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIYIIIIIIIIIIIIIIIIIICIII II IIIIIIIII llll II Illlllfft VI.' M UVI1 S'I'UI1I'I 'I' JAY In YHIII' n11:11'e' IllHlll'lIN, ul vs-rj' liHl1' 1' mi. yllll CJIII mzlkv vlmznrlxlillgr E 111" U1 1' l1I4'K'i'-2111111 1' I'l1llllIl'l' 4lfI't'I'x you 11 Iurgfc- l'Il"i'1IIHl ul' suil- E :1I1I1' l1l:1I1'Vi:lIn x1'1'gg'1', 1'l'1'111- 111- f'IlIlll', c'Il:1l'll11'l1f-1'. 121-11115-I1', pnplill. E 1:1I'I'1'I11, 1-112 .Xml Hu- Il1'II111'. 1'Il1'IllSl'lI with C'JIl'Il IIlIIIl'I'Il'Ii 11:1l11'1'11. Q sh ' yum I111 ' 111 IIIIIIU' 1111' iII't'N.' f.I'lHII sfznri 111 1'i1l'.l1. E 5 :IIIIIII I I II ll I IIIII IIIIIIII IIIIIIIII IIIIIII IIIIIII IIIIIIIIII III I IIIIIIIIIIPEI T1'11 1111' 11111 111 11,111 1 'r.x', S11 11111 1111 ' 111.1 "1111 .' 1"1 ' rw' 11111 II 1 .s-v1'1' ' 1"11.v, .-11111 .-1'.s' 11'1' 1 l 1'11n. II" 1x1 tn' '11, 111' 111 11111' .'1" zu, 111 1 A .s'1111111'.s' 1 ' '111 111' 11111, 11" 11-111 51111111 11111 1'11 -1 11111111'1' 111' T1 11' 11.9 f I1'111I'I' 1r1 .I. I.-.1-.111 .' 111111, 1111 41' T". -1 '1",' .1111 111 1'1 '1 ' .', 111111111 :1411, ll 1 - 11 I1 111' 11111111 '11- .' ' '1'1'g If '11 1 1 ' 11111 111"'1'r 70111. f V-I'IIm1'r VI: TIQSUII '23 - 1 +I' 12111: . 1 : 1 HIIIIIQ LA A' 3' A. A' Eg E I'h1u1- llfil E E E 'If .' 1 , ' fif 5 E E 5 5, 1 E , E E o o 0 E E E I1l+1,"'IS'l' E ""f"1'r'Y 5 E -H5-Ilii IIK'IIIl1Q'I12lllI N1lI.I Ilan ' Bldg. I5e'lIi1lg:l1:1l11 N:11i11l111I BJIIIIQ 'II' gr E 5 l5l'll.l.lNCiIl.XNl. V1 Sli. IIIIHI I I I f IIIIIIP? gl . ' I I 'EZ IIIIIIIIIIIII I . I I I IIIIIIII IIII KIII I llllf I IIIIIIIIIIUI' 1'Is.'r. 1 S89 PIIUNIIS 1211 127 . . IlI'II,I, fl? AIM E v r v v v u 1 V 1 1 E QL. , ' '1 1 1 1 . 1,1 11.111 Ol ' ' '- .' ':1I,' N11 :-', 'I'I111 .'1i.'fU l.'1t I: .' f1'11 ' v 'Uk I"l'IliNI1.Xl1I'Z.XClI'I.'l'Y M12 I.I'INIC Ck IillIIliI3.Xl'III'1li 1 u ,111- II KEMPHAUS 81 CO Inc Ilffltllil I or 1 L L LII 1 Ilosu ILIXXL HI X JY' IX X Hr Ixnox on S 1 I w I in X N In wi l N o-It it 'IX I IL Q H Hit S INK I UIQ 1 'movin IIo I It SSH H r fcr ou x 1 N r OZQZIIIIIIIIHK IIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIEJIIIIIIIIISIIIIIIIIIIIIIIIIEIIIIIIIIIIIIIllllIIIIIIIIIIIJIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIilIE'IIIIIIIIIIIIEIIIIIIIIIIIIll!IIIIIIIIIIIJIIIIIIIIIIBI 5 -, - E 5 ffrffiv I 'N 1.f11tw'.vf I,l'If'l'll foul flnrl Sui! I lx' E 5 IAIIIIIII 'Ii Sto oI IDN I oocls, . ilx, 5 E V 1 3 E I II I ' I ' '1ll', Iulc. 'Z-Zllllillflllllilllli llllrllllllll IIIIlJI'III in IIIZIIIIIIIIIZIIUIIIIIIEII'IIIIIIIIIIIIIIIIEJIIIQIIIIIIIIIIIIIIIIIilIIIIlIfIIlI!IIIIICZIIIIIIIIIIIIITIIIIIII.IIlI!IIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIZIIIIIIIII1lI:I: IYI.' SXYINU5 OI" IYISIIII .IIQX f' : "I Iiolmv to tm-II FIIIIIH . . V J: 'AN '. Vt' wouI1I Iilw- to Ilan- :III tIn' Iran-I-4 fvIIow' out tonight." Ii: I Imit: "Nf ','. Iook IIl'I'L'. AII1 -Iijy' il tlu- siivvm- vnlu' on Hn' vonnm-tiilgg oi II:- 'Ii' Init -ry lIl'IIl1I.'lI'IZl'3 tht- Im-It rm-:ir IIIIIIIQIIJITII ol' II1m- Iripoul oI tin- In 1,cI -.In-:wIwr. will Hu- :int 'nn:1 ,how :I ru'g:xIlw' or !1IIII'IlIJlI.IXl' rn-:u'tion to zIi:ipIn':igin of IIN' rliv- R1 -' I'.: "II 'j'. I3uI '. I -tk ,Iioot :1 gggunu' ofi II." I'ri's, f4IJl'I'Ii,'llIlI "Nr '. its for you Iivllowsi 1 wn gg II.J1lIlI wi- wish you wonI'I -ioin us :is sof n :is A 'I It-,H I,?llIII!It' od: 'WI' -II. I wiwll lu- wouIcIn't assign ns sun-In Iwig I"I't'IIi'II n.," NI . :nnI1:i: "X '. :1II :in-' of us nc--:ItodotoIw1-1-onu-:1 good fypift is gg val- ri' t'0IlL'l'lltl'iltIUlI I3on't tI1inIi of ini:1t:1Iu-s :1n:I you won't nisikm- tIn'in." QIY4' inusl Ilziw' Iwvn thinking I1:11'cI WIN-n we- 411-1-imh-mi Io t:iIu- up typi- v itinggj "0IIIIIIIIIIIIIIIIIII!.IIIIEIIIIIIIIIIIIIIllIIIIIIIIfIIIZIIIIIIII.IIIllI'IIIIlIIIIIKJIIIIIIIIIIE fl- -Zzllilllllillillllllllllllrulllllllllllltll:IIl!IIlilInIIIllllllllltlullllllllll lllllllllllr-Z' if 5 Z ' 5 5 5 5 - - 5 E NI -- Your I" '- ds' f CI -c-k gi E 5 E Ye ll' I':u-Icngvs f ' g E if E 2 YI i 'IS 5 5. , . . . 5 E to HH, 5 E l',1'f"' l ' ' .- mr' E 5 E I'I,x.'Y I'. Y.lI'IN'I'S ZJIIIIII IIIKIIIIIIIIIIIIll3IIIIII'IEIIIIK1I'II!'III llllIIIIIIIlI'IIllIIIII1IIIIIllllill Illlllffz SIIIIIIIIIIIIJ ' IIIIIIES 3:1illllmllzllllll:'lllll1lHllll2Illl:1llliillxi . IIIIIIIIIC IIIIIII I IIIIIDIO 'IvlI'III!'.IIfZIlIIII''II!IC1III!IllIlIIIUIiIIiLIIII Ulillllllfl IIIIIIIIIIQI' 5 I.:xzIi :1n:I ciC'IltIC'IlIK'll.H X'Iltl'I E E ' 0 Y: : Q 5 In II14- n- ' :ind :1Ifr:u'Iix's- ,Iyl :ml E 5 E E cluigns, :II IIIIISI I'l'JlSUlIlIIlII' E 5 E E III'Il'1'Nf"IIlIl' Q'IlIlI'IlIII1'l' 'if 2 . . . E E WIII c-vc-ry xx':1Im'Ii. E E E .lwitwl 'rx E E E .kmI'oinin:5 Firsi NuI'I :nk E 5 F313 Ii:iiI1'o:icI .X Iii-Ili -fIi1nn E 5 'I ' Ifililllullii '2 I 1 1 1' . ' IIIIIEE: 'I'1l'lIlInnLllllllli'1llzlllllllllflnlillilltillIIII! IIIIIIPS . U 1 4-xi.r I OWL PHARMACY ut rlcri It ll Briw un' I IINKIIIDIIIG OWL PHARMACY I I II'1 Illl IIIIIHI III A J B LY T H E Plumblng Sz Heatlng Company All Kinds of Fixtures, Pxpe FlttlIlgS, Valves, Etc , Duro Water Systems I IIIIIII IIIIIIIIIIIII IIIIIII III II Il'lIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIII I mr I f X I' I B B FURNITURE CGMPANY llffjlllilj lo 1 IIIIIIXII K1 flu s x x IIIIIFIIIIIIIJIIIIIIIIIIIICJIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIJIIII II IIUIIIIIIIIIIIIKI I as I us QNX N KN I N Muller 8.1 Asplund II l IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIJIIII IIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIEIIIIIIIIIIIIlHHlllilllillllllllllllllHlllllllllIIIIIIIIIIIIIIIIIIIl1III'IIIlIIIIUIIIIIIIIIIIIDI'IIIIIll'lIIlllllllllllilllllllllllllIIIIllIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIZ' 31 L 1 9 1 1 SHUI IN WAHLS NEVV IOWLR IRICIL IASLIVIENT T H E STORE 5-K NAbH IJURANT LEWIS MOTOR CO II 11 1 S ISIIIIIII 111 111 1 Il s1111111 11111 1111 1 I Sl I I I 11111111111 I11111 3111111 I IIUIN1 Ilfl 1 11111 I7 UH' I fl ffilllllll Il II run! nl II pzzxxnzq 111111111 ll U IX IIIIIIllIIUIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIHIIUIIIIIIIIIIIIUIIIllllllllllllllllllilll Belllngham Bottlmg Works X II 11111 If 1 IIIIIIIIIIIIIIIIIIIEIIIIIIII IIIIIIIIIIIIIII IIHIIIIIIIIIIIIEIIIIIIIIIIIII IIIII 'N I IIIC III Siandard Auio C0 ul IINIXXI s XIIISQII mlm .ls INC II XXI NX -X IIIIIJIIIIIIIII IIIIIIIIII lllllll I X 1111 I11 . A 4 E J 1 1 J 1 Z J 5 J. B. HL IIIIIIIIIIUIIIIIILIIIIUIIIIIIIIIIIIUIEIH.IIIIIIKIIIIIIIIIIEIllllllllllllilllllllllllllllllllII'IlIIlIIIHllIlIIIillllilllllIIIIII'IIIIIIIIIllllIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIKJIIIIIIIIIIZE IIIIIIISIIIIIIIIIIl'llIIHllIlIIIfIIIIIIIIIII.IJIQIIIIIIllllIIIIIIE!IlllllllllllllllllllliIllllllll.IIIIIIlIlllIIIIII'IIIllJIIIHIIIIIIIIZIIIIIIIIILIIIIEIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIZJIIIIIIIIIIIOIO I 5 Y E , . . ' 5 I5I'.I,I,IXCr .XXI I,II N111 ZVH E fx. I.. IERY.-XX'I'. I'II'flINll.XI,I-1, . 'af uf' -Sf ' IIIIIIIIIIEIIIIIlll'IIIIIIIlIIIII'IIIIIII'IIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIIIIILIIIII IIZIIIIIIIIIIIHEIlllflllIIIIIKIIIIIIIIIIIIIU!IIIIII!IIllUIIIIlIIIIIIIEIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIHIIIIIIIIllllbg qls I 111111 ' 11071 ' f1'11111 .'- I ' 'Yflf I lll'!ll'If ll f11'1l11' fny. I l1.vf1'111'1l. 11111' I fflllllffflf if 111-1111 191' ll .viyn 111' H11' ' cw' .I If " J. lful, 11.s' I f1'111'1f II11' Iflill, I .v111' 'fjf 115111111111 il .I 11.11 ,' 171 ' if n'r1.v 1"f V L ' I ' .lf I 5' I J. Un'rI:1 IIUIlt'I'I,UIl 'EIL . ,.,,.,, 0 W... All il I,L'tK'I'5Ull in IIVCIIIIIIX I IIII. XI:.'Ia1- it is IN'l'illl5l' of lim' Imngs. -12' 3IIIIIIIIIIIKIIIIIIIHIIII JIIIIIIIII Ilmllllulllnllllllllllllllllllllill' Jllllllllllhi- ' E E , E E 5 , , 1- , , E 5 3 Ox - amd: llx. - 5 1121 Ii.-x1l.no.xlJ AV11:NI'11: E 5 ' E - 1 5 E ' ' - 1 ' 1 . 5 I3IiI.I.I.C1 ,ml 5 3 I K I M C,-1 , 5 P11 ' jff' E E E 5 5 . . . 5 ' 'f ' 7 " ' ' E E I3I'II,I. . ' 1. , I SII. E .II S XHI. II,Iu 3 3 ' ' 5 IIIII I I I Illllllg :::lIIIIII III IIII I IIIIIIIJIIIIIlllllllllilllillllllll IIIIIIIIIIFZ . H ' -.v1'Z'1-11 P H I I L I P S Battergby Seth A Atwood SHOE Br STORE OS nlxx l1111L U 1 nmll XILILIMIIHIISL 1 11s Slums Q 11llN 1ll1lllLL 111 I ll 1111111 I I I III! II GEO E LUDWIG ltl R Xl x The Art PICILIFC Gift 1 111111111111 n 1111111x 111111 XX Ks ' ' H Illlllll III IIU IIIII HIUIEIIIIKIIIIIIIIIIII IIU lll llllllil IIIIIII 1111 II lf fl 1 III ll 1 IIN Il 1 Il Il 1 1111 ' 1 s11111 11111111111 II 111111 11 1 1 1 1 1111 Xlll 111111 111111 11 1s111111j 11 ll If Il 1 1 1111111111 I 111 1111 1 is fl 1 If 1 1 1 1 11 111 1 1 1 111111 TI.IIIIEIllllllllllIIIllIKIIIlIll!lIIIIIILIILII. llilllllullliIIIIJIHI1lllllllullllllllllc ZZ: Ed!lllllillIillilIllllliIIUII-HlllllllllllflllIll!!IIUIIIIIIIIIIIIHIIHIIIIIIIIUIIlllllllll E 5 ' .'Xlx"L': i'lzIl', ll!! KY. II 1,1,x' S'l'HI1II'2'l' I Cl 1 Z ble I'l1'll ma' .' Arc 2 5 ' 1 I 11,11 ,X ly- E 1141111-iwl'IIt l,l'il'l'N. cillllftl' .' - - E 1'1111.s'1.s'11'111 1'1'11'1'.w pc- " Bllllt 1111' 5 5 1 . E E l'1111 ' '11l11v H1'1'I'11'1' l',lNllll'2ll1L'L'. ' ' cccl Q Q 101' lu ' H151 V111 Nll'IlH'I,XI. ST., B1-:1.1.1x1a1 .nl 11 IllliillKZIIIIIHTIIIILIIIIIIlI'llIIIII'II!'II' lIZIlIIlI!II"II!l!!IIIIIIHIIIIIIII Illlll QIVIIIIEIllflliIHIIEEIIYIJIIIIIIIIIIIIHIIIIIEIII.IIDIllllIl!i!IIClIllIllllI llll Iillll ll IIIIIIHZIIIIIIIIIIIIIEIIIIIIIIIIIIIIII'Illfll IIIIIIIIHIIIIIIIll!IIIIIIIIIIUIEIIIIIIIIE'I' :Q1l'lnull!inlulllillulllllllllzllllrll11111111rumlllllllullrlllllllllllllrllnnlllllr E XY: 'll1's. .1l'X't'll'.Y, Sil ' 'I' Vnrm' l E E lliumoncls, Vut Cilusr., l".t1'. . 1 E l1'1' .U111." 1','r"'. ' I 1,1111 E E 111 .- ' 1-1.1 212 XVI-ICI' II111.1.x' S'l'Rl'fl1I'I' Iglilllll XCLII XXI 1 fu E lixc' 1.xN1a1-i 131.111, l51:I,1.lx1a .ul lllllllillll illlli lllllllllllnliillisiii III 1 uint? Z:IIIlllllllIlllllllllllllIJIIIIllllllllrlulllilllt II 1 llllll llllllllllll T1 ' ' 1u11.s' 1 II l'L'1IIl 112111 1111 1'111'11'.s', IV111 11111 1'.' 14'1.1'1' 1111 II l'fl.I'. 11'1 '11 x111' l"'I'1l, "1,1'1 111' 1.', 11' .' ' , " " 1 , 1-fl1l,1 .s'11'111 1111 'lflllll' 11.1" 111 1111' 1 .'.' .' 'num NI. 'EIL ll " 1111'1'1' 1n'11.s' III41 I 1 'r'1f, Y , 111 11ix 11' 1, III 1111111 .' 1' 1 1111 1' ll' '71 , S , nf' ' A 1' :.'1'1'1' 1'1 1, 111 .v11'1I'1'1 11 11111 1-1' '1111, .1 1 2'c'1'111 1111 111 .v1'1'1.' II .j11'1 ll '1"11. Wf1'ZX'J1llg1'liIIl' R. 25. 1 I1-5.11111 II IIIIIIIIIII III IIllllIIIIIIUIIIIIIIIIIIJIII E T Mafhes Book Company XII o1s.m 11 Q x ws ulls Q L 1 11 L me I L ll 1101 11 xclx N101 IIIIIIIIIIII Ill IIIIIIIIllIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIJIII II IIIIIIIII lllllll JI IIIIIIIIIIE1IIIIIIIIIIIKIIIIIIIIIIIIIIIIII IW xx ml I or mn f rn lfr I T F DUAN l Q I I IIIIIIII I Il Ill! III IIIIIIIII IlllIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIII Morse Hardware Combany 11111 II 1 1111111 IH L I mi Lau H11cIxx.11L Hussxxln lmullcn s 111cIxn11L omg 0 IL 11L.1 XI 11Qsl1L I .mg Illllflflf 1 79 N I IIIIllIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUI III III IIDIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII II II Il IIIIIIIII Ill Hlllll IIIIUHIIIII IIIIIIIIIIIIIIIIIJIIII IIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUI III III IIHIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIII III IIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIII IIIIIIIIIIE IIIIIIIII III IIIIIII IIIIUIIIIIIIIIIIIDIIIIIIIIIIKJIIII The Home Store Dlx mods X Ln s .1111 XX 0111 I1 s ILIIHISIIIIILQS iools .md Shoes ut Ii1.,I1t PULLS 8 II XNIIIXI rox IIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIII ll 1IIIIIIlIIIIIKIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIUI IIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIII IIIIIII IIIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII IIIIIIIIIII N :nr 1 1 IIIIIII II III IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIUIIIIlllllIIIKIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIH IIIIIIIIQ 5 Q 0 E 1:1-11.1.1111 ,xxx 2 J 1 1 . ' . ' . 1 ' . ' 1 1 ' . .1 . . E Im I. 1 I SILIII ll flu, I'o1111l.1111 Ions, Ia '1.I1.11p 5 J 1' 1 1 . ' I 11 , F IC1 .,I,c10wI,'.l N lxl 1115-in I 5 , I I f I 1 1 1 E .1 lr I Imc I In ' , 1th g vllllllll IIIIIUIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIlllllIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIHIII IIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII I IIIIIIII? IIIIIIII I IIIII IIIIIIII IIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIfIIllllIIIlIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIQIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIDIIIlllllIIIIUIIIIIIIIIIIIITII I IIIIIPE-A PHUNI: H410 ST "1: I,11l:Ns1: Nu. ll Iilis. l'1lux1: 33ll E ll: I I' 'I'I 111 I1 ,III I E 1f - E o o 5 Am' I'l'l'.C"l' 5 IIIIIIIS 11t'11115' EIIIII :1II IQIIIIIN nl' l111il1Ii11gx WIIII 111' xx'iII1:111I N11111-1'I11I1-111I:-1111-. I'1Ia-1'I1'ir IHIIII' E Ill'IllIIIlQ,' of 1111:1IiI.1'. IIIIP' 111' 11ig'I1I. I"if'iy-IW11 mc'I11111l I1114IIi11gn E XVI 11Ic'11111 :1111I Flwgil K'1111r1Ii1'N. Q 217 I8 ISD 51'Nw:'1' Igl.01'1i, Ii11:1.I,1Nr11l,xA1, VI'.xs111xc:'1'11x OIIIIIIII III IIIIII IIIIIIlfIIIIEJI III1IIlfIIHIIIIIIIIVIIUIIIIIIIII IIIIIIIIIIIIIIIIIIIII"IIllIIIIEJIilIIIIillIIUIIIIIIlIIIIIKIIllIIHIIIIICIIIilIIIIIIIIIIIIIIIIIIII lIIIlIIlI I IIIIIII? QZIIIIIIIIII IIIIIKIIIIIIIIIIIIIUI,II. III'III:IIIlIIIIIIIIlllIIIIIIIKIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII1IIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIfIHIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIH IIIIIE ' 1 5 1,1 1 1 1 1 A, 1 1 E IMI LHS XID 1 ILIIS 5 I'IS'I'XI!I.ISllI1Il CHI E 51111 .1 II1 1 1, .. Ixl. 5 .. r 1 ' ' . -E : H" "U-H 1IlI1C'1'l.zj.' 'I' KC E E 1 , if E " Q , 1 - S1"Z'Ir'f' U 2 E 101.7-10117 ICLK S'r1z1-:11:'1' l311:1.1,1xm1.n1, xXv,KSIlI.'Ci"0N E rzllllllll I I I .IIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIFIIIUIIIIIIIII I I I I I IIIIIIDEI jllllllll 1 1 1 111u11llll111111r: 5 I : 1 1 1 IIIIIIDEJ E 5 1-11' E U L , A, 1 L x L K L E E I E E 1350 110-I2-l 11 ISM' Sw' 1-1111'l', I3111I.l,IN1::1Ax1, XY, .' f 1' J E ?:1 I I I I I I I? 'fll-IIN llll I HI! Illlllllllllfllllllllllllll Illllllllll PEOPLE S The Art Exchange MARKET HAT SHOI Q 1 lun I zu f ISI ry ll l Illllllllfj and IIIIIIIIIIIH 1 I ul cr Il Sllffllllfll SAY IT WITH SHAW S FLOWERS IIN 1 1 II lm flllllljll 1 m UCC XHIC GROCERIES X, ,, nm xxx Pl mfs on s I' 'N ll zrlwulzlfllrj IJ 1 ln, ,U 1 Elm W I xy K 0 lt r mm Sus n I Ihr In l NI: NS L I ,H X I1 xsonm X Hammons8L0gden R V BRUNER MARKET FUEL Sz TRANSFER CO MARKET SPORTING GOODS CO I XI xxn W0 lqrnfs for ual xx- 1 dx r nulzl 5 ru NC S II X L I IIIIIIIIIIllllllllllIIIllllllllllIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIlllllIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIIIlllllllIIIIUIIIIIIIIIIIIlllllllllIIIIIDIIIIIIIIIIIIIJIIIIIIIIIIEIIIIIIIIIIII IIIIIIIIIII IIIIVIIIIHHIIIIIIIIUI I ll IIIIIKIIIllIIIIlIlIllHllHlll'III1lIIIIIIIIIIIEIIIIIllllllllllillllllillIIIIIIIIIIIIIIIIKIIIIIIIIII I llllll lllllll' C'l..XliI'1Ni'l'l 511. v, NI:ll:lg1'l' J II -lnxtit 'IIIIIQ :xml V' tiig HATS KI.-XIDF. TO UHIJHII li' 'l l'.s- Shu' lla.-'wx ml fl' ,N ' 1. -' 'nf 'I t'I'IC'l'l -' 1 7 Tfn' Nfl-nl l':v.X'f1llIl'.A'l1'll l"fnrI.x'f .5 'w ' l l ITIJ XXX- lI:1w' Quality :mul Qmmlity lflw-sl: l'r'nm tln- Urn-r1l um' lluily l"I.OIl.XI. IJICSICSXS FOR .-XI,I. ' ,' DNS 3 .lust Plmm- 51315 :xml IVQ' Xvill U0 tln- Iii-st ST- 'LH .XXI 7.-XNKY 2' ' L ' filiOC'l'1liIl'2S , Sh :xml Oxfords fn tlu- It - ll' " . "1'+'ff KIVIIIS :mal 'VIIVII' P: 'lis. .Us Y! m. BNA- ,.,. xy-H ln, A lW.,l.i, I.l'ttle- lil' tl is : I T, ..'t'rs : -1 :md X ,E HHH TN' to A Tit hh '.'v:1ml 5Ill3lll'T'H Irl 'ml Yi r l':1f1'un:1gm'. X ltr-' X: 'u :ll-' l'1loNr: TLT I'.l!ICl'I Um. 'ilu' C' L , J .' ' UD I,l'I0l'I,I-1,5 XI, ilC'l'f7PII0.'I 078 Q I ll. " NI. B.-XI.l,S Co . C'c:m'l :xml Mug ': .'t His I.U.' S IJI."I'A-XXVIC .- ' .ING Unw llunrlrwl II! IIIIIII IIIIUIIIIIIIIIIHEIIIIIIIIIIIKJIIII MARKET H .I SMITH nr! 1 mrfr 1 1 1 FXILK UL l S i lr st 1 PEOPLES MARKET POULTRY COMPANY Xl ' lx L ilxl ICH XXXS S I ECONOMY MARKET The Home of Good Meats lVf7ere Your Dollars Count AMERICAN FRUIT CO I1 ll 11111 nr 1 I I1-mum G U S Mllllonalre Lunch lrtx hu Cin H IC AHS S n1f11rf lar 1111 1 Iurzrn sortncl fold 'NI4 it S1 u s klq ll'-. 1 MARKET ELECTRIC COMPANY J XX IR anus Bu wx L llll Illll ll II IIIIIIIIIIIIHK IIIII fflll llur1l1 lfflll IIIIIIIIIIEIIIIIIlllllIIEHIlllllIIIIIIllillIIIII.lII1IIHIIIIHIIIIIIIIIIllI.IIlllllllllllllllllll,IIllllilllllllIllIIIIIUIEIIIIIRIIIIEJIIIIIIIIII Z A Illllllg 5 lic-lling1l1:1ln. NY:1sl1ing5tn:1 E 5 l','.1'1 ' 1871 ' ' nf .In111I'iz'11n r1n1l Sn'i.x'.v 1f'1111'l11'.s', f'l11:-hx 11111 .f":c'l1'v1f -E l,I'llIlllPt :xml Rm'li:l.IlIx' Sr :nt li -la liuttcm Prim-s 1'1':xrl.' :ml E Utlm' lim-:ads lima' rung, 50 1' -nba All Xvurli Ul1:1r:1l1l1'c'cl 5 1 2 J A. E UU 'U Y Lllill C1HIC'IiN'? 2 YO ' XYILI. l-'IND Ol'li VIII ' ' 'INS E DHI. ' JUS A132 l"lil1'..'1I E l'lmnv 'UH E 5 IV1' Sl11'1'i1f.:1' 'r 2 liflq E 0: Prim' is Right - IV' l':1y Q Cash fm' 'our ' 11" E 1 E Til' .'- ' '- " tr A E lmlfl - 11 5 'Sify NYE IO ' ING E 4 4 44 JI L JL E 'Yf I ' ' .I V ' If ' ' 'I "Y 1 I'w,It'k't'I'Il'Ill S111 y I' ll s, 5 AHF ' ' A 'J S. ffl? I-' I"ixturvs. .'Xl7lll.flIlt'4'H, l".tm'. 5 Pic' 's :md Hx- 'sh 's E lllllll llllllllllllll Illllllll 1llI.lllfllnllllllllllllllllIIIIIILIIIIIlllllllIIIIHIIUlllllnlfllflllllflllifllHlllfllllilllIIIIIILHK IIIIIILI fllllllllllli Illlllbi ' 1 'lv IIII EIIIIIIIIII IJIIIIIIII JIIII I I II S orilz wesiern aizonal Ban I IIIII IIIIUIIIIIIIIIIUIIII 1 1111111 1 111 11111 uf fully 111111 all 11 1 111 1111111 1 I 1111! 111111 1 ll s 1 11 1 111 1 1 11 111111111 1 1111111 1 171111 rx 11111l11l11111 IIN If 1111 '1 flfll 1 s ffflllfl 1 Il 1 I1 Il 1 l11 1111 x 11 1 11111 111 1 l111 1 1rr1t IIII II IIE IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIKJIIIIIIIIIIEIIIII Buy Where Values Tell 1111 ol IXUIIIILIIIILIIIILI Ill I Sxslcmllot s Pelegren C9 Fraser I11111l1111111f11x for I111111q 11111 X I ll II IIIIIIIII IIIIIIII Il IIIIIIIIIIIII IIIIIIIIIIIIEIIIIIIHIIIIIEIIIIIIIIIIIIIIIII GIIIIIII III II IIIIII IIIIIIIIIIU IIIIIIIIIII IIIIIIIIIIIII IIIIIIIIIIIIE!IIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIII .lx lg I XIII to Assuu IXXIIIIIIIILQ ILCIIII se REACH GOODS 1111 811,111 111 12111111111 NORTHWEST HARDWARE CO II SC IIUO III -XIJQI XIII KIIIIIII IIIIU IIIIK Illllllll III IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIllllll 1 11l1 1 IIIIII 1 1 IIIII Illllllllllli11IIIH11211l1l!llll1ZlIJ11ll2l11llllrlllllllll,Il1:11Illl111llnrlllilllllllllllllilll1lll1lull!l1l'1llIl JIIIIIIIIIIIIKIIIIIIIIIII IIIIIIIIIII 3 X 'IIICN YUL' 'I'IIIX Ii UI" I5I'I I,I,I NCIIIAAI IIL'SI N HSS. IIIIIIX K OI' 'I'II Ii U OI" ISIiI,I.INfiI .XXI :J IrllllllllrlllrlllI'Illlulllllll:llllrJlLIIl,II1.1ltilllllililZtlrllllllllllil1:1111Illllllllrl11111lllllll:111lllllllillrllilllllilli1l:lllilullillrilllllllz IIIIIIIII IIIIIII Tl 1'1'1' 11'11,x' ll 'ffl 1 A1"1'll1111' 111 1'1l " . 'lf' T11 lrl "If 111' l1'11'1f 11x1'.' ' 'l1 ll '1 111' 'fl I - 111' 11lx1'11'11.' ' ' .ill 111111 ll11' f'1'.S'Illl1S' ll nl11111'1'1l 1 11.1 ' rl. Tl1'1'1- 11'11.v rl , Yl"ll1l1U 1' l " L',"' llf' l' 11' .' l11'lll' lj .11-4' lr, Ilf'.' I 1 111' I ff'-Y-f 111' 1j1'I.v 111u11'11 1u1ll1 fill' .s'f1lf.I' .lnl ' xl' 'ju .1 l l' 1' 1-1' 1L'. f -YY. YY. IS: 't '25, IIIIIIIIIIEIIIIIIILIIIIEIIIIIIIII llI,II1III.III1III 111lilltllllilelll,IliillllllliilllnlliIlllllllilllllllllllllrllilllll.llliL1II1ll1lIlL I IIIIIII Hu 1 ' ' 1 V Hz 1I , - I hc: 122 IC,xs'1' II111.1.x' NI1Q11x Iirx . 1x11 IIIIIII I IIIIII flIII:1I,IIV111'Ilnlllllzlllilmllli11111II:IlllllllillllrllllilllllllIrllllllllilllenlullililli I : IIIIIIE IFIIIIIIII illllr lIlIlllIIIE1I.IIiIIIQIlUIIIIIIIIIIIIIJIIIIIIIIIIIIIJIIIIIIIIIII IIIIIIIII II II I I lllillt PI-U' 11-111. 1 1 , 1- 1 " ' ,' 11-1 G :1 IIIIIR 1' 11 I, Q1 , 'I ' IIQIIS IIIIIIIIII IfIIIIUIIIIIIIIIIIIUIIIll.IIIIIIHIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIInIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIHIIIIIIII I IIIIIIII I I I IIIIIII rf H111 '111' 131:11 JHIIIIHIIUIIIIIIIIIIIIUIIIIllllIIHUIIIIIIIIllllUIIIIIIIIHIIKJIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIII The Beauty Spot 1 J mu I N 1 xrul n Bom fllfl N ll cur 1 N 1 l C nr: nu 4 ru rr lun: Xl IIIIIIIIIIIIIIlllllIIIIIIUIIIIllllIIIIIJllIIIIIIlIllIllIIIIlIIIIIIDIIIIIIIIIIIIUHIIIIIIII IIIIHIIIIIEIIIIIIIIIIHIUIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIKIIIIIIIIIIIIlllllIIIIIIIIIIIJIIIIIIIIIIE IX was urxbomx Go 0 JACK MARTIN s IIN IIXNI W X lllllIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIUIIII IIIIIIIIJIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIK IHIIIIIIIIUIIIIIIHIIIIIJIIIIIIIlllllllllllllllIllllllllllllIIIIIIJIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII IIIXNIIS IIOVFRS The Vogue Mllllnery L S141 Stxlc IIHIIXIKILICIIIIX Suuu Alu us II Ii III IIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIJIIIIlllIIllIEIIIIIIHIIIIIDIIIIIIIIIIIIlllllIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIK I AND JN II now fl boy fm s .slrm and H II lm sfrps Il sffp and II haf 1111 11171 111 hangs KITUIIIIII ilu 11011 Ill Um! you fum' IS a laugh 1111171 in Grmnrlry lu gms' lm .urns IJ yur!! sfzd rourul zz pzrfzzrrs on ilu ua 11111 L01 Por jrfzr 0 fallmg IIUILII X mffc lm R0sQntI1I1I JIIIIIIIIHIJHIIIM IIIIHIIIIHIIIIIIUI IIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIJIIIIIIIIEIIIIIIIIIIIIIIII -,Z lber'-5 fi j J, Hail: 'ia iz lap ack Floilr IIIIIIIIIIIIIIIIIIIllIIIIIIIIlllllllIIUIIIIIIIIIIIIKJIIIl1IIIHIIE1IIIIIIIIIIIIIJIIIIHIIII JIIIIIIIIIIIlllllllllIIIIEIIIIIIIIIIIIIIlllHlllllIIIHIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIII B B EMPORIUM XNIS 'N 1' 'NIPII C IUIIIIN 1 A SII JI S IOII UPN AND BOYS sc 1 cn mn u s X arml Bm lllllgh nn IlllllllllllllllllllllllllllllllIIIIIIIUIIIIIIIIIIHUIIIIIIIIIIIllllllllllllllllllllllllllll Q1 RPO Bnrtlu C us th xt we 1 nc 1 bak lock 0 He rbi rt XIIIILI' Do I rpsunbln '1 bottlc of Ilalr rv. storm- Unr Hzurrlnri lfnf 5 5 E H E Pl: nu- H22 2 ,ll "f lVfmliL'f11'fl'.v ff :rr E E E M: -- Ii g :md I ' l'ng E E 2 . I: ni - ing E E Sv: Ip 'l'x'n-2111111-ills, l":u'iul . Inv.: gm-, 2 E lly 'ing :mal lil -au-lxingg. E ll " .Url fr rf 'I g of .Ill Y' lx ji E , , E 'I'III'IIiICSl'1 B IC ' 'INS ,,,A. 'ffgx E 5 X 'T--A E 1 : 5 V'-" ff' Q, ..,- XR E ' W' E 'TY' V f, 5 5 .1 w. A ' ,515 5 . .g. 5 'JL 1 , g '-' 5, E 5 .gffflif E wut' Dm 1:-- 5 15 ' t 5 3 - 1 E 5 E , 2 Q 2 2 'F' - 5 TU ICAT? S 2 E 1221 Home S'l'lIl'IIC'I' E E E . , , . 2 E 5 141-LI, , A cf ,, , I HII. 5 5 E 5 5 0 s S ' ' 5 5 J. 1. 1:10. , Ag. 5 E E S.-X, . 'I ' . ' ' ff' .ND E 1311 Bm- St'--I E 5 . ,, . . . 5 ' E E I 1 'H ' . I, E , . . . 5 5 , , E v 1 Y s Y 3 S A A' L E ' ., , - E 5 5 , x , ,- , , ,. ,. E 5 Spl-'ul .mx 1' to ls 5 L L C U s. 5 5 A yyln . 5 MAX' 1 Q IAXIA IFIQAX1' QRS E E 31 l- YYIQST IIULLY S'l'lil'IIi'I' E S'I'I'I ' f C .'I'1- ALI" I lc "' 1 'zu' '.' - ' I ll, I .- ' .- .- ' gf. N TN- ,- . 1' ru' f ' .' ' , 5, 5 1 , A- 1 '.- . Q V 4 x , A. 1 -.. I I. ul. - , pu 17 1 'V 5- , --v I Q, 7-- ,lv If 'z z, -I' 1 .'- : ,125 1 z J.: "Nl ', : " hav- bustvd up, gh " 111 ' : " my " f Ilnirf' 4 w, V' u,' JIIIIIIIIIIUlllllllllllllIlIIIlII'lIlI!lI IIIIIIIIIIIIIIIIIIlll.IIllillIIIIIIIIIUIHHIIIIIIIKIIIIIIILIIIIIIIIIIIIHIIIllillllllllllllli I'IIIIIIIIIIKIIIIIIIIIIIIIIIIIlllllllllllllllllllllll I XVC ul1lJ1'QciuI'c our lmlcusuul' Imusilzcss rcluliolzs 'wil'Iz Hu: 1"01'lZlIlllC ,IIiglz during l'Izc Isl' Q-zu' ul oxlru our l UNf4r1xAl4I I -XIIOXS ' PIII CIXSSU1 'P NIuq cucb one Q 111109 117111 sccvc ss 117 Illc I01 ulzlclv Ins I'CI1II7I'CII sxbool M011 Iuqs IIDC FCJTIIPCICIIIKH7 Ijnlon lruzhng, lglndlnll 84 b1'c111o1zLrg Co rn v 1 Uflvir Ilxqh. I Iris'-, I ulrlu IIIHDIIS IIIIIlllllUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUI Ill IllIIIHIIIIIIIIIIIIEJIIIIIIIII IICIIIIIIIIIIIIIUIII IIIIIIIIIJIIIIIII Illilll IllllIIIIIIIIIIIIIIIIIIII IIIIIIIIlIIIIllllllllllllllllIllllllllllllll II Jw Il ln lr I I IK jc c cu I cl 1 Y 1 J V 1 Y r 1 v 1 I A I AA A L 7111, V T 1 W 1 1 F 55 53 , 4 J. AA L L -.Q A r y , t y . r 4 4 'Y , I l U U I qrl , , 1 -Q 1 , 1 4 v 5 n I . u 1 1 1 1 5 v 4 v 4 . 4 5 1 4 X Y 1 4 4. 5 . A X A A. Q I v . I 3 . . . . . 1 V.. y :J 1 , I' 'LI' rr:-a ul: 'FIIIS 1XN'NI'AI. frnrl I .: ' 1 ' ': " J I 1 1 Q ' 1 1 ' 1 : . I 1 wx 'vlllfl' HRLUSWWONS 'IlIIIIIIIIIUIIIIIIIIllllllllllIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIJIIIIIIIIIIIIHIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII' ' vm.-mx ,yu n ' f Mitra "ASS" mm QL? JW sxfva ,y Wu-A I r ,fax 99' 'KY 3 'iii 1, nv H ,Am QW 1 1 4 1 5 " a MW WM' MU. X Y' .agp h Q X-X lx argspn Pxyq 0 WA' 4 A 'I we ' bf ,A If if in 'M I f' 4 f NSW fi, f,, kfflilvn ANY 7 'Qfvf w 'H YLYL .2 'zvki vf"RJ 2- xx' by 'Wx X W '-. 5'--s 35' 'T 0,0 0 O E: .3 5 5 I Y' ' ' '- 'f +...'.:,:u:ff".2?iZ5D- -- ' 1- 5" V' 1' - '- f'-' ' ffr-:wx . ' , ' 2 : Q A , . 1'---,,.g1g:g,I.:. F ,."-ff.,-' A ' X 1, Y - - w,,' 'ff 1, V 1- ' - 0 : : ' 1 "fb" 'r"fi'fhg75:91J"'! V '. Ff h. N I -N" fu 3 " MV- - 1 'SC Wt? Q' xt" ,f '7"' ' u E : '- 1, - ln,-Ci: "4-vain?" - 4, " -'Q' L' af - 9 3- ,,' 1. Vp. 5 'Y -7 ' ng1,A.,.f- xx ' .0 71 : h D 1'-my , nv, Q .-1.,-Q uv ' ,f '41-1 .' .. ' ,x .Q ,ff N- - U .. 1 ,- ,, ,I , M- ., . , - 4 , -I , . 4 f ,. -X. lv .. . : : V, , . ., 3- .5 '-A W., 9 . 1, ,N 4 w-- vw. - 4, - q? I 1 : E 'Ln 1'1"z42" 1 2 'u xr X73 ' If ' '- 'x?".". ff-f f,"'7",1llf E : I . .V is-qmazg A -ziyl .15 8 : X. ,. ,V U. '. .3 NW -Mi. I 4 3:11,-'I-3-V ,ft S E , 1. 1 - - IQ, A. ' , .-, 22 7. ,gl--1, 3, A 1 5 g if ,,'Q5'A:., -'X'g-:fi-,f'1 A N L' in " 5 3, " X524 1 I ':'v5f.?.4,. 3535 E E gag-g - .ff "Lai .4',",.1 Y 1,1 2155? 1 5 5 ',r1f5g..:' f , V' --lfrf ' "' - - '-V S 14-1 v, fm 5 E - -- '11 '- 21' ' V- T :N 2 " 'A -1 s-.'i':'- . 'fd :MC ,-I . : E '5 -any--, , .jax - Q, - 1 1 ' ' -, jgziggli my -fa E 5 u.yQ.s!o l, W., J. ,V f .5 ,, ., 'MQ A. , yin..- . , xf' f W, E - L11-4z.vr 4 .V , 1- . ,ls , Q.. 1 -i. . , Z , ..- - 1 xx- '1,. ,:!. ., V - 2 P. nr- .nf - gn ,Q - ,- . J -- 15. 17- F' 114,541 f " '1'f'vuf" : E r 5551 'Y 1 -' .1 -5311 5 1, 'i, Law: ' 4 ' W' ' 'Q -N E E ,'Ef':-'51, , QPU ' xg . :Q .,r WE H it W2 I,l 9,1 JI, it .fit Ll .:-Q, ff! E 5 I' I 1 ze, Q + 1-me 5 , - 3 ' A' ' fm ' 'I ' E 1 .Q - wsu. h..'f2.s, 'A Nw WH 'Q'.i.1f"' - 2 '- 2 i 'faf I : -,- ', -4' :viii f-1 iff- -' -i4'v5ff.34,f-,12-, 1- 1 . P, .u', fri 467 .J-W if 3 E q,:K:,,-:?5':'V"x'1Egvgjfqfz ,F l fJgzi:,l2i,'r.wa 25"--,,g ' Q 'mg 'Jqfg-' ,A .,:', , yf ,,Qj"1 f' :jf Rig 5 E VV- 'f+i""',,-ar'-'K .. miif ef- 'J f15i1qi a.,+gfA K" 1 . ' W 1, U. ., 5 2 -uf ra "ff V5-.iff , ' -Lf. 'f fee A ' -f :gf1ff- 1 'f A z 2 i f xr ' f' V-,3:?4 ',j. 'fwf - -4:1 " .'. .2 ,.V,gQ3 5 E A. ' L 'fx X, -. ,KEN . ,A .V ','-Ny.A1",'- xgfsvgf' -,-,- 5 5 ,LL 94 .1-f k .. .., --E j Y flag.,-, , . 1 -f 41' . Ep.-fx YQ. ., 5, V 5 5 .1 95 ' fi-9-i3E?f ' A -"1-if!-,1 -35 11- f jj- 19' fl ' E E 511 ZA . . .-' ' x bfie -' -. 14' -192' fp 7. 3:23 ,LQ 43 E - - s - '--. . 3z. - -f , -. E 5,1 :wg w,,5-iz? .. ...fix jd ,Ii-3. :E- i V v',-' 2- A.-,V 1 'A 1 1: Vgxim' E 1- V. lu E : 6,4 2,11 " ffwxu-X'J,x'1j'L,g'x Sf' E E fn 2. , LN, i-.ww '.Yr,',Q-, , "W -' : ., . 11. . .eq ,V - Aj , . Y- i ,gg L nz? 'Xwgwi-flfgm F2 - . 5 E gl X: T- -'-wi '- iw-X"1 Ni -iixfa' f" Qi- ' :- E 9,5-4 A' f:f,S"fvQ-A H . F., 4 unify 5 Lf x v ii:p?!Sx E 9 ' ii 1-Qiziti f ,f,,j,:."-f 3" , 1' jxzvfqf 5 E wr. 1 , ' s Y' .'Y.".',,L'hq-1 mf -asf - f L E E Q, l f- xii' V vp ' ESQ' E E '5 ' ' f ' EI , ,- T- . 5,3274 1--51' '17 V3 E '-V I ii? - 'E '1' f . 5' :-gigxilx? E E , , , 3 4 , - as- :if 5 : D- '. ' - -+2 ., -': Aff-.w:, . E E 9,-1 .:..- " W Q iig.X7"A? ' ifgf- E E mf. 2 f' -'Q azz E 2 , W Xp: ff g 2 : .v- I if ,zz Qi -W, ' -Ni 3 : 1 rf Y- ' 1 X- Er: 1:1 ' .J-my .. E 21' Q - -.- PX Q V-.-Wig N52 :if E 2 --1' Xf,m:'xv:"- ' : E ,531 . . , sf J 'f'0k2'-:Lx X ,fy ' E - , S f f -. W? , 1 : 5 X 131' " fax, XV 09' W .ff f' X :J E snr aff ' ff w i,--if 5 E ' : K5 l . "XZ Wifi", 'X xii: E 2 3734 E-xv -1 .M f PL w 'M 4 Jeff? 1 5 Q4 - , - 1-' ' M9515 wa-F ' ' wi vlgtf E -. u ' X ,' , L' 'L Q - ' Q X x 1 : ' J . . V: f 6-55,1 A. S E Q-IE! - : I 1 jx WF-:qw 2:21 ' x ,nz 5 E ! Y-.gl '11, Ill f A? F : zf7:':l - v - hai. ' ' v L A , . X N 'rw' 1 : - - 1 v 5 . A- Q ,. -ln. X 1 5 km - : E iii s g.. . WS 5 : 5 , :,-J? -gm Pi -V' H, 42-Q41 5- - I . . -x , :nu -L -.-, : 5 -5, ' jp .. ' YH- MXVNN :ff - QE 5 : 2 : " " 1 NU, riQ .::,.'- R E : : :-1-N !..:, 'lk Q- i ' M- Xu 2 5 5 'TLS L1 -T Q , 1-?s2 X E 5 : : .:g'- , ff X in E E 'E' 15 L1 ' My ,' 'Q' -it L. E 5 M P 9, ' sl -gt g s 55' K? Q E 'QL gh '-.,.-1 , K E : : : Vx' ' ' : E E ' I-, w E E E E 1 ' E E- Q ,Q ,, 5 W E 1 : I n 5 E 2 - 5 XQ 5:1 F E g : Q : 5 E 3 G' E E 2 E . E E f - - s 'B 5 5 5 : '-. ,." "' 'II' M I C 7720 ZCJZZZZPZ Mad 162' .7211 fzcwfaz' -Q-'golf The H1181 avmgr m, JC1'L1.l' Annual were marie by We firo eacpocl 4:0 lwndlo fhe Eng11,1vu1,5f fof Ure need Annual for af a 11119 can curfomeaf comphr-1Qn4: mf by placing H'l.Q'i.f senemal ovdenf m om lmncif WESIUEIRN IENQIRAVHNQIQ QOHDIPWE QQNUPANY 2030 !zgfff?17zV47wvf1zw0 commas-f fmaom Sffeenf P O Box 1886 SEATTLE if X as Z' if Rf' R 1- N. A-'bfia 'xsvszqffi 555 ag f A y E, x Elaxyiiiixgz X53 6 X. 5 mx it NX Slbixgwwfygx X LQWM X mylxxgmg XT! xl U4 W xx 'ii'- 'B ill .A N X HEX X' x XF KLLSE-5.LXl3 w as xx X 'ff Q KNEW, M a !l55x'4E'l KKTZMQ as X Axim xv- rw IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIISIIllllIlllllilIlllllllllllllllllllllllllIIIllllllllIllIlilllllllllllllllllllIllllllllllllIIIJIIIIIIIIIIlllllllllllllllllllllllllIIIIIUIIIIIIIIIIIIllllIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIlbs: 0110 Hunfli ffd Fwr lllll Glnntrrhuttunn 'MPIIIIIQIIEII11 XXX DHI WUI X II IJOIJHOX CUXII' X KRINIS IU fONIl X O X IILR Ii NIOI N Sli SIHXCI X nxxm 'Uzznrzrfr I Is KONI! ilhyrnhzllv ' Ii XI IJ ROE B S IIO G IIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIHCIIIHIIIIIIIIDIIIIIIIIHIIHIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIllllllllllllllllllIlllllllIllllIIIJIIIIIIIIIIIIIJIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIlllllllllllIIIIIIlllllllllllllllllllllllllIIIUIIIIIIIIIII Um IIunfIrfrIS11 -1411111111111 IIllllllilIllllIIIIIIIHIJIIIllllIIIIIIIIHIIIIIIIIIEIIIIIlllIllIIIllIIIILIIIIHHIIHIIIIIIIIEIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIHIilllllllllllllllIHIIIHIEIIIIIIIIIIIIIIJIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIE S . . 2 . E V11fjf. '-2 ' 1115 E 'l'IIl-I l"I,OIi1XI. 151' ,xxcslc 2 cmcn-: Q 5 ' I ANY 2 1',x1,'1f.-1 -.'1.- V ' 1 NY E '1'111-3 C'.XYI4'. 2 1-1xc11s1-11111 IJIiI'Ci 1' Mlxxxx' if ,RT ' .. 2 11. NIOICCBIiN'l'1I.XI.I-'LR 2 '1'111-1 113x111 111-111.-x11'1'x11:x'1' 1111: 2 .VXB."' ,I uv '1'1'1'1.1-1 1NsL'1:,xNc'1f, co. E NI. if ST f.'11111:1m, 1 J' 2 11131. ,1Nc11 11-U1 111111. .'111xc1 ' . 'ANY 2 111.1 111-3 ,V , ' 101-1 rs 5 1111. cy 011 5 2-Xutugrzmhz 24,071 fMVZvMfi1Q52f,10 MW 6:1iTf3:::z.iWU f qM ffogfky Q9 6?.,e,,w MMM J3uA,vnL44-7'P?A 1531113-iii' M3153 'IZV 31157-15511:-5515 irf 53V 'ifi 25131519 1171 52411 A-X I4 N l.1r2'1Eg:r:ii:3g l X 5 ' 1 N l SOL u ? .307 Q -A liAXl.IJliUN ,- Allflilgfilllhfu Autngraphza ' "" -li.XI,lJHUX' ffis wW5w JE E MQ xl If ffffr if- 'J M, M A N X 2 N jf gifivf 1 gi t R r. ,-4.. L QQ WW QODQWGHT DOI ez, e2,g:,,.,, I ff! 5 A N 6 ' ff 14151252-i??5g. fiiiffiik. 'L' 'E--mf? . , F 3 Q52 If ffl 9 '47 ,x y . ,H ,1 .nf .1 -M . A I 1' ffl 'ufvggs v I L ,r ' A in 'wk "QR I ,mx - Q I QQRQY1 1 . Rx 'x W if.1ig.f.gx lu, H N X' '1,:.' Qaijzfflik '. w N v .: '. bg. X . . A K ' JM, 3:1Mn.1xl A 1' ' u , 1 -' L. 'E gy' .I pi, Wlxxqxi, gig, .Y .. L, AX N f' 1 'l 'X . sf.-1 i- " 'uw ' Jw' .3 . U. 1. ,V - -up K V xivji I V ? ':lil,Lp'j I 'I 1 XXV 135. ..,pV,1 W, .gt X' if V "Rf 'I' . 12.5 .- -Na if -. 1 was ' ki iw f iff' T '. 11" Ld f 1-"-""'4A2E- ' N i Tins Br Q Is 'rum Pmw: " ' f


Suggestions in the Ferndale High School - Aquila Yearbook (Ferndale, WA) collection:

Ferndale High School - Aquila Yearbook (Ferndale, WA) online yearbook collection, 1925 Edition, Page 1

1925

Ferndale High School - Aquila Yearbook (Ferndale, WA) online yearbook collection, 1941 Edition, Page 1

1941

Ferndale High School - Aquila Yearbook (Ferndale, WA) online yearbook collection, 1942 Edition, Page 1

1942

Ferndale High School - Aquila Yearbook (Ferndale, WA) online yearbook collection, 1943 Edition, Page 1

1943

Ferndale High School - Aquila Yearbook (Ferndale, WA) online yearbook collection, 1945 Edition, Page 1

1945

Ferndale High School - Aquila Yearbook (Ferndale, WA) online yearbook collection, 1947 Edition, Page 1

1947

1985 Edition, online yearbooks, online annuals 1970 Edition, online yearbooks, online annuals 1972 Edition, online yearbooks, online annuals 1965 Edition, online yearbooks, online annuals 1983 Edition, online yearbooks, online annuals 1983 Edition, online yearbooks, online annuals
FIND FRIENDS AND CLASMATES GENEALOGY ARCHIVE REUNION PLANNING
Are you trying to find old school friends, old classmates, fellow servicemen or shipmates? Do you want to see past girlfriends or boyfriends? Relive homecoming, prom, graduation, and other moments on campus captured in yearbook pictures. Revisit your fraternity or sorority and see familiar places. See members of old school clubs and relive old times. Start your search today! Looking for old family members and relatives? Do you want to find pictures of parents or grandparents when they were in school? Want to find out what hairstyle was popular in the 1920s? E-Yearbook.com has a wealth of genealogy information spanning over a century for many schools with full text search. Use our online Genealogy Resource to uncover history quickly! Are you planning a reunion and need assistance? E-Yearbook.com can help you with scanning and providing access to yearbook images for promotional materials and activities. We can provide you with an electronic version of your yearbook that can assist you with reunion planning. E-Yearbook.com will also publish the yearbook images online for people to share and enjoy.