Fairview High School - Peace Pipe Yearbook (Fairview, OK)

 - Class of 1957

Page 5 of 72

 

Fairview High School - Peace Pipe Yearbook (Fairview, OK) online yearbook collection, 1957 Edition, Page 5 of 72
Page 5 of 72Fairview High School - Peace Pipe Yearbook (Fairview, OK) online yearbook collection, 1957 Edition, Page 4
Previous Page

Fairview High School - Peace Pipe Yearbook (Fairview, OK) online yearbook collection, 1957 Edition, Page 6
Next Page

Search for Classmates, Friends, and Family in one
of the Largest Collections of Online Yearbooks!Your membership with E-Yearbook.com provides these benefits:
  • Instant Access to Millions of Yearbook Pictures
  • High-Resolution, Full Color Images Available Online
  • Search, Browse, Read, and Print Yearbook Pages
  • View College, High School, and Military Yearbooks
  • Browse our digital annual library spanning centuries
  • Support the Schools in our Program by Subscribing

Page 5 text:

"!1"1: ffW""7"'l!"""'7 11:11 iff, . FISI1' 1 14'-as '1a1',s2..1 ' 12, H1 192115511 "2 '21f1 1 551 I '111 1 F11g1g1:1.:::' .,:::::'.. ' -11111'-1 '::':s':::i V, , , M 1 11 1 ,H 111 111 111 1 " 'Q2!5F1!'!'l 551 1 1 "' 555335-225515 :Biz 11 "II sh 1 111 1:1111- III Ill ll llllllll I f:::l':l: lllll I If 11 11 '1 , 1, 11 1111 13 .1 1 lfflllllg 14 llflllfl 111 11 -11111 Il 1111111 111115111 1 5 1111 1 1 11111 --11 -11.511111 rs 5. "1 H111 1111 11 1- , ' 'I 3105" ss. "Liz: ' "hi 115 1 1 ,, 1l1 ll 1111 'zllqn 1 1 F 1 5" 5 1 .1 fl is 1 I I 0:65111 1 .1 11 ,911351 1111 11 11 1 :'.gji.:. 1 . 11:55, '51, 4.1 1 1111 I 'I 111 11 51111 '11 11111 5522111111-,. "ffm :1111 11 'sf 46' :11 11 . n ,i 1 f 5 1111 ll 1 1111 1 1 .'::'::s if: ':?:iE:f1., ,11111 11.1111 1 J ':1::g::zeaa1,:'iw1 ' U' 1111111 111 I' 11111 . :...1::1::1.1 53112141 ::s:':-1:5:':l "'.1"24f'1I 11111111 1:51 1! 1 I 111:15 '11f1: 11 'HJ 1 1. 1- ,1111 ' 1. 11 11,1 111 11111 ' "FFS" , 05 'lib 5555 ,,J'1:I 111 'dia 111 11 , -:'::g:1' :::g.,,. II ff Pill! I ,, 5115531 rig 53 Ji! ' 1 l1111,' "1 1111: 151 ztggsig 1 ' lIi1::11:1 ' Iiziiigii. . 111:111- 54111.11-1, 'Hi' , f "Q1'f'!1 '12f:g:::11 :.,' 5-'1?11J111x11g1 !15z15' '57" 'gasses 1: 1 11111, ,auf , , 111222111 .1,'1::::::. : 15,1155 "!j!!'2!!' 55 1,55 14115511.11 :rs .11 ':14::I"'g511r-111111151 111111 11 1111! flfffll f "HJ: 'i'1IIil5!!F5 ' sszssi' '51-4451? 12 -1,,-aafai' f:121iE::fa1ai11 1: llsl 1 gg.'l'I2I::5 Q 'Y' I! .22!!52:' 1 11111'-1111 1 1 I ll I" ' f"!!.!'!!5511 1 915:31 3111111111 1 II 111111:IiiF"FI5: 1955 "' !!!121l!1II5I15'i lllll 11111-11 fffllilll I 111111 1 111111 llfl . ll I I I llll I Ill I1 r'1'1111n111' " EZE1'5EIEE?i:I1.. "n:: llflllgl ".E11EEE2:EEE11, :sys-zzz., ' 511555 fi ' III' 1 11.41. if ll ' 11 ,lil Ill 1 ' "ss, 1. lx '1 1 11 1 .'llI'I.1 1 11 11 11 11 1 11 1 11 111111 1 'gffifi 1112, 1 .., '1!?5':.. 1 .. ,'-:asses 115, 5111114111 11111, I H, 555:55 :::::::. . 5 1111311111 1 11:1:1:'nn 11 111 M111 1 n, ':::::' fs.,-,,, "W ' "5:.:E:i1'2 ' 4:1511 sarrs. '.:g2:::: 1.::::', U51 1 1 7 of '11, . I I 'gl .1 1 14: 141 E! 1' 111.5 '21, n 1' I f 111 5 ll 's 1 1:'!117 111111? I 11 11 .1.'I ' I5 111 1 I 4 1, 11111 111111, 1 11:1 ::z::::,5g1 ..1 5141551112 ' " 111 11111 II 1 I 1115111111 1 11 4 15:19. I '51 11 4 I 1 4 ll! 'Zi f ' 1 nsgyf ' ll! '11 "in Il:,: ' ll 4 1111 10' ill .. . 1s.!E:1::: 19 1111111143111 II 11 11-111' 1:5 .1 15.151111 '1:::::-.::':':':F'g1'IiE,E:1 1 ',111 11111105153 , ,, , 1555!!.55:gi 515 1 gg,1 ""'l5f5255I51 111111 1111 !::5::::'::::' z ...1.1' IMI! 1111 11 4 nl 51151 '11'SIII"I'I2,5 424,115 1'11 F 11 1If1l1ll!lllll I 2:11 ' IZlIFI'I1Z55I:1II 15551155 lil ll Ill llllllll lllllllll l lil!! IIII! Ili' IIII! I I ll lllllfllll lllll 5' 1:1 'sgsilsl 'Fm 1' ' 5lIl511'!!.!!!'!"" I lllllff ".!.'.11I!!!!1'!'!!'!1" 1 ::.::::1:f1f:- 1, 'szisisfsiaizfb "!.!!:!:, I, Ill Q 11111!! I il lf 4 4 'I ll 4 11 1 11 1 1 11 .1 1 'I I I U15 11 I Ill!!! ':::::::1.. Ill I ill I "J Hangar, Ill ll r I "gi: fm., '--Zigzgissa I I l I " 1:1 .. Ill I I1 59113151 r 'fainiif IIII 1 l 5111 'III I 4 Ill "111 ' " ll Ill I l 31111 4 115 ll Ill "'1l:. Iillllfl :':::.::::: 2.11555 15' 1 111111 4 ' 415555: ' If ll Il 11' "'!211 1 1 1 1,1 'Chi ' II I 4 4 11111141111 '1S5i5111i 61 IIII Ill: l !!'5!22!.!, I i'I5i3'7iif 152' Il!!! F" ..., 1e:::5g',, . "' 'bln 4 111.11 11 4 44 4 IIII! I l '5iiiii'1 111! 111 4 1.. 1 f 51" 1" 1 1 il lllll lllllll I " :E.I5::- , 0551555511 if!! "51 111 ln' 1 11 III 1 444 1111111 1 ll 111 1 1 1111111111 11111 11111 1111 5572? 5.5 'UU 11111 11 11901111 4 44 111 111111111 4 44 111.11 11111 44 1 111 4 44 111 4 1111111111 4 111111 11111111 1111 4444 "iEi:2i.E5EEiEEEE'.E:ZEIEE'2.1, "f 10" '!5lI!'17!5 "I"l 5551 I 'fggggggggg 44 4 4 11111111111 1311111 ,,,,,,.,,, I1 1111111 111 1 1 I1 ll , 4 44 111 111 1111 11 1111 4 ,11.1I2::' 111111 4 1111111111 444444 ' "Sir ' '1 ' 11511 'I Wil' "I1i ' l:'ll I ,,,, ,,, 11111111111 4 ll 11111111 4 444444 , gg---:gg ".:.'::::1::':'!: 1' ':1'-10:11:11.131 ' 'J 111 11 1111 44444 111111 111111111 111 1 1 1 , 1,1111 111 1 111 11 111111 If 1111 1 I 11 111 4 1111111111:111111J1 11 1111 1111 11 1111 1 111 111111 111 4 11 11111 4 1111 111 1' 1111111 1 "gf 141111111 1111 4 111 111 1111111111111 1111 1 53:4 f 3 111 11111 1111 1111 11111111 1111 ' , ', 4 11 11111 11 11 Il 1111 4 11511 1 4 1 11111 "' ' ' l'11 44 44 11 4 1 111 4 111 1111 11 '1'55'i ::::. ':..,..::':.'...,, , 2. ,':.:'.:'::.:e.e1f1 . 42,111.11 1111 111 1 1111111111 11 ,111 1 1111111 11111, -'::::: .-:::..::11 :a:g:::':"'::-:":.:':1:::1 131:,,m ""2E:CEE5f .5IEf:'.:E!I' 2"'s"f55E5:1!:5Ei55 ' il""11, 111111111 111111111 4 4 4 1111111 1111155 44 11f:", u 11111f111111111 11111111111 5:1111 1111 111. ' H' 'I 11111111 Il 1111 1111 fl 4 4 111111 4 111 1 44 4 111 11 111 4 11 III 1 Ill Il 11 1 I Mill' 11 1111111111111 44 1111111 1111 11 1 '111111 - "'l'G ini ::H11":11v 11,1 1,1 11 1111: 11 ' "1'I155 5!1'i"iiIi555 "mai 15 I l:::',:l! 1111111111 4 1111111 44 111 111 11111 1 111111 1 1111111511 11111 44 1 111 "1 W1 '.11"l5 1 551.1 'Ii 1555 111111111 11 11111 44 11,1-111, J111111111--111 11.1111111551 1111 4 g,5111J'11-15 5 4 'f"ZZZ: 2i.':i::415E:jj "' il! illiilfl! ll 111 Illillfl O! 1111 ll Il 1 lllll 1 " 1.sa1sa11sf' 111 1111 1 1 ll 111111 44 1 ll JI! Ill Fl ' 3!"1!.. 11111111 " 111111 IIII I I 1 lg. 751 I ll: ' 11 . V" '11111 17111 11111 1 ll!! fall Eli u4sn" 1111 "L, ifi' I5 ' Ili. ' 51 "aff ' lls' I l F 1 44 4 III 521,53 1 U.. 1 7 1 ' 511 0 Il 1 I :111 1:.. 11' I 1 1 'Ili' I ll ffl ' 1 n I '51 'll I f "eq 1 111 fl! ,ffl fl' 1 11111 5111 Ill 1 fffflflfflrfs 11111111 1 1 1 I Illlllllfl I if 1111111 llfll 1 1 ffl 'lu Ill U 11 1 1111 1 is 155515 "Hn '11 ll 41515515 ll 1111 '1 4 11111 1 111' 4 111551 1 ni .. . 1 fl ll sf., ligl dl, 'inn I 5 1 111 "11:'511 Q I ., u I , 11 1 111. 91.1 .2111 lf, H If 4 I 4 :ggirl 'M 111 "5i'5I.5 "hs 4 11 1 1 llllll li! 551 IU gl. ll ,511 III ll 111 4 i I 4 's 4 4 'gblil 114 1 1 I .5 .. 11111511 llllfll 111 1,1' I Ill lil ill ll I lllll 11 4 5.".21l55"!I!l11!- 11 11 1 1 111111111 1 11:1 1' iuaanlai . I 111 1 11111 4 "l'I'i 1 ll ll ' 111 1. ,,-EiF,11i!Z,EgE,:21::'.Z.:::.:15,, . , 11 11 1111 1111111 1 111111 111 4 11111 I 4 ':1:':11 " 15111 1111 111 44 111111' 1 " 'l!,11II "'::1:5u 'ig I '11:1'1 1 :.E::.1g":":':'1:i:4S HI!" fl' "I!g5- --- 1111 1 4 111 ll Ill ll 4 4 5,5 !11 '11 1 l:ll I ll. 4 4 4 ll 1 11111 gl Ji: F 1 l I!! 111111111 1.411111 ll 0 "FP if , 44 11 11111 1111 1 111 4 1111111 1151 4 111' 155. 4 ' , ,JJ l22Iii'11iii' I' 15555 F2355 5111535111 """:!111.111 111111 111 III 4 fl 11111 4 4 111 4 1 4 111 1 1111 4 1 ,,1 11111 11 1111 1 ll g11 44 111 , 1 1111 ,,,,,111111 .111 11 11-1 1111 111 111 4111: 10,401 4 ''11111F"i1i"'1iI5:f:E:511 44 '11 ""':":5 Hai! , 1i1 1 1 11 1111 11 1 1 1111 ll 111 ':11111::1ss1i'1 4 4 1 ll I ll I' , 5I"I51 I 4 I " ' ' "T 4 4 4 "'55f:igiii'1i?'5:u"5F5:.., .iif,I:5.'g'i' i'5:.:' 1l"EIi?:'!i':!'::215:11 1 , ,, ,U111 11111 1 111111111 4 11 111 111.111 111111 11111 11 4 nu, ,111 111 11 1 2 ll 111 4 4 Ifllllll 1 1 1 i lt" 5.11: .11-::..: ..- 3 '!!!511f5.1JE1', , '.::.:..:..., .! ., 4 Ifllllqlill I f ' . 'lflf'l:lllf: 1: ll ' 1 I llflllls Illlll ' " ,,. IHS! .,,, Il! 5421.171 "11' I!! I'5'1""'Ii'1,l1 ln: ' ug , , , ' 1,1 44 1 1111 1 11111 II 1 ""'1 iv' 111'F151iF1F5111 1 1 1 1 1: 15!I',"5 1"!21"'1' n I 1 I if I ll I I I I ll llll I! fl, ::.lf I , ' ' ' :tus :i'11f"'1::i11:551 '1'1:1 '11111 '1 11 111 15' 1 11 4 ,1 11 4 11 11 1 115111 11111 1111111111 11111110 In 'gh' Ugg' ,, , , , ,, , 111 ' JV, '29 '1 !5!"1"S'!'1 ' 111111111Z111fr11111 nu 1 fr!!! rllllllil I llll l l 111! 4 I 1 l:l 1 ' ' , "'i'I5I:'.:::'1,' I'i5i"i17iIS5511i 13117531 1. . I1 1111 15511113111 11 4 1111 4 .1111 1111 1 111 4 ll 111 11111 1 44 4 11111 I 1 1111111111115' lg ' 10.1" ll ::'1"'11' nf!! :WJ l'111 1 I ' :::::..: .:::":'.:: :::::!:.t:': .z4.:2'.!'! ' 125112. 'Jil' IEJ5' 2'ii'5H'Wi' ' Ililll Ill ll I I 1 111 1 11111111111 ll , ' "ii :"' ' f5::..'."..":::.' I I f!I,'"",gg:'::g:s:'!ll'll!llf:l'l' 7' ' ,Lf 4 151551 1 1 'l""" ' WSI' 1112? 1 11311 4 "'3:'iiiQ'I.5II",:'1: 11'lf1 111' 1111 ll "1 11:51 :1::111:s:1:: 11 1111' 1:::::1u::.:1 .: 4 ll 1:11 1 ll I 11111 I 'I ' :""' 1 11,, 111: 1:1 :":':.:: . :!15:15S..:!.::.: It 11' I "5 ' '15 11 'I1 '11'Ii "f-'1'7'5'553i'3'l5'555" "g, , 1111'111 1 4 ll 4 1 4 lllllllll Ill H 11. 111111 4 1 I I ll 11 11111111110 ln, , ,,,1,. 11,1. 44 111 4 111 1111111111 Il 1:1 1 jug 11,11 I I l 1 111111 1u1:I,j , , 4 1111 1 1111 1 4 4 llll1u111Il."n I II! 1152 5115: 4 54 .:::'l:l.:N 513115 1 I 554 1511 111! II! 31155 I3'H1i1H::H" 111, 11111 1111111111111111111191111 rl ul I ll", Iliff!! Iflliiffslsfllf Ifvlllll Ill! ll Ifllflllilliy lil! F ll llllillllll l1I Ili "H, "i'1I.1I1' 1213159 ' 5l'IS1I1'11!515i1',! iff 11l1l!'flI l I llll F ll llllll ll llfllll V F "' 'Sl I15!5"""5I55iil25 l15'If'21"1lII ' 11.!25..'1"::-'2i.22:-1 1 :":::: " ::.":. ljfllI!l ll I llillll Ill llgll I I 1 IIII l'lll IIII I F Ill lllllnlil I ll 1 111'l111l ll ilflll llilllllllllllfl "11iI:51l5 ":":il1I"I!!'!H F5117 "qui I" "1I'I'l5I"'i5i1 1' ' ll ll!!! I I IIII lllflilll l ll Ill lllllllf l " ZIiI'.!I!'I'i7 1 1:1111111111.111 44 lllflll Hll lflvllll ":I"I'i'I 75112 lllpllllll 5' ll IIII" ' IIII I llilll llll ,. '1 4 . W1 .1 ll ll 14 ll ' -as 4 '51 I Ill 'E . II ll.. . ' I .q 44 I '1 il l . 4 1 1 Ill: U lI:::. l!I.:' 5 ,11 .... .1 U !ll 1,5 I ll I1 I ll 111? :gui I lllll 5.2251111111 4 4 1.11111111a 111 I I1 44 44 11 ug l U 4' 111111 11111ll!1ll1lll 4 pl 11111! 44 11111: I I Ill ldhlll' ll I 111,111 4 dllll M -.Ei F' ':::':'5!i .ir-1: ::'::!:. -121 - ""'Illl'11.!!!. 1 llnl 11 .. . ll ...Zim ..... . , ".55'1I'2!I.. 1 all ll I lm is un I 111 ":EE?EiQ2f5if'i1' "F-Fi1FjfiE:11. Ill IIII I ll ' 11151. 1 .. , . .1 4 IH una." 11 111 111 1111" I n11':,n "ln 1 4 I IIII 11111 1 4 11 4 11111 111 111111155 . '-'E:EZ'F'.::' :' . 11 1' llfll 1 111111 1 1111 4 141:11..1..:.:E:::--'.::.. 111 11' 1611555135311 111:10 1 11,111111 111 44 4 11111 ' ' ,11111 111151 111.1 1 4 4 ,,, , ,,1,11:111 111 111111111 11 11 11 1 ll 1111 11111 'IHS 1' 1g 5 "!!!5'.':!. 5:5121 .:1i1212'1i:."fa'5'fi2IIilll5 4 lllll.f'4 11 1 1 1 1.1 1 U 11, 1l'1 12121111 1U1'31 11111 ffl I1 1 11 1111 11111 1111111111 1' :ff I 1111111 Il 1 I 111111 ll , 1111111111 111 1111 , ,nn ' 2'!'5,5!5!!11. li ".:':!,. 1 ',1,,,1 11111 1111 11 111 1111 "'i i"i ii'i 315 511'--I'i ng n,l11111n:n "ISI1!l5I""l1 1- 1 ' 5IIil5'1l!'-1 11.11 1 11 1 1111111 1 11 1111 Il 'N 1 -l '11- 'wrt lf' 'ii 'Il ll I 15.5511 11 I 11 "Hes-1. ll Ill 'ggi ll 'a1i:.:. ' 'fi . I! II Il "'I.::"!: , '1 I':5:5 ' Ill all ""1-wi.: . 1111 l " 525111. 1',:':s::., ll',-I I llllfl 1l1l!l il ll I "ss : . 1 :,:,.1. ,::.,:,:.. ' -1'E':E:'. . 1 I 1515135211 lllllflll llll l Ill! I tfllililii li ll 1 1 1lf!ll 11 Ill llf1s5! . I I .. ll!l' I 'S' ! 111 ll I lt: ' 11 111 If I 111 'I11' 11 11 ll' 111 '111' 11 111 I 1? 1 1 Ill ll J 111 f 1 1 1 11 1 1l 11 if U I 11 ifif I ll f I l 1 1111 'I"'iE:E::.. '1111 1 1 1? ":1 'sfflf "I55iii"1' i111 fi' v l l Ill I 011112: 2' 1 11111111111 f'lll'fI::l.l' ll 11 I I I 1 I 1 I11 '1 55151. 1::: 1- - ' 15:5 , , 1 1 '111111 '11 ' 1 115:25 1 1 111 1 1 1111 11 1 111 1 1 21211, 11 1 ll 11 11? fir .:! I Ill In ':::11g:':511 1 11 111 1 11 111 11 111 1 1 1 1 1 u"1E:l'5m 11 1 11,1 ' 1 11 1 illllilll 1 1 11 ' 1111 1 "5 '1 ii 11111 1 111 11 llf I 1 ll!! ffa 'P ll 1 1 11 '51 111 IIII! I lflll '151 T111 ' 551555511 ":G55'5!SI 11 1 sfaflnl "'1fff1! 11 11111 1111 "Milf", ffl!! 1 11, 1 1 'Isaiah' 4 I I S 5 'sun' . 1111111 '.:ll 1 . 1 II l:l:'1.:.zn" ' 11l':" 1 1111 1111 l1ll'S1I1n' 'nn III' . 1 1 I II: f 1 '511 llllllf Ill I I ll If f Ill! Ill ll 'Ill "'5lFF1 "111: I ll! . 1Pu5,f I I 'Z sas.. ' 1 I ,"11, . I I Ill l ,, Il! "111 Ill Ill ill 11: . ll ' L. Ill ll!! 111 "'-ss. ill Ill ll I ll e, 1 I! H1 I 1Es.. 111, IE! "IBM 1141 I 11251.91 ll '3':,:.. I I all I 11 Ill!!! ll I I I ' ':5:',, , ill li 1 I ll I1 lllll 5.5 51- 'V' 51. ll ll I!l1l I I 1 ill Ill I ll . I ll I I ll 1111 I 111111 Ill! I I I !1 I IIIIH1 I 1 I I 1 I ' " iss, O11 1II I 1 . msgs. , f , 1 F11 ll!! I!! 0 ' 15251 I II1 ' II 1 il , 11, : . 11 5: ,. If ll 1 up Ii' 0 1.11 1111 '55 I 1 11141, YI 11 1 I I I I! 111 1'I1 ' 1,11 .1 ':::." 1 ll 1.1 '5 I I :sunt , , ,.. llllllll 1 :tiiiiiifg 115511111524 :'.,:::f.1.11 15111 111 ss. :g.:1::::1:: I 1 lilllfll Ill, 1 ':::::2iii:Z111 111111 1 11551, !:!::llllI,::11 ,d1111"::J11:f ge::sQ?:1sg2::. 41 18 l !ll fE'j!!i. 111':::E:f::::1::,i EEEEj55:i5ZEEE25Ei25 II5,?'f!5f!!'!'. 52:51 :::.,:::::::::'ggg1, ,5gg, 3111111511111 .i.::...1!!5'!!i.-2522: ::1:g:::::g:f1f, fm: ,U 1 111111 I:::11iiIiii:l!EI::::g1 Vgggf52:22f2:::1.:::::: !5.:.....!2::gfgg1g1gg " 5 'I5!!15!l!I1!2!l!gFI '25I2I55Ill!!1 1 1 I 'F3I!!I!7":fl5" .1.11I7,1..51 ll1111llI'1:I "'2!:-151 11:g:, , .. 1 ll' ,. 5 I ' 211. . Ill ' I , . I 1 1 11 ' 1 ll Ill ffl ll' 1:1 1111 Illll I I ' "1111, U Ill!!! ll!!! ll 15551 l "515'1 1111 ll Ill' 11111, I f 1111 1 lil. 1 1 11 1 lgeiqiu Iifilf '555i'1 01.111 1.111 11191 I I lllfl lllll If lil fl ' "::::. 11 1 I I lfl l l ll fllr 255211 1 .11 I I 1. I Il 11,1 I I I ifff 11 1 ll Il I l I llll Illfl 0515551 lffllll I 111 IIII ffiizsgii, I f "5'EE:E: 11: :'::.. , I ll l H :'5:Eff!,::. l 1 1 1 "5:!:E:'f::'.. "'25ii:I5i":., Ill! I ll lllll ll I "5'E.fE::5IZ Ill. 'I 1 1 1 llflll 1 1 11 111111 1 0111111111111 1 1111111 111 ll 1 11 11 11 111 1111 1 11 111 1111111 I 11l1111111 1 111 111 1111 I llllilll ll II 111111141 11' llffa 111111111 111111 111111 1 1 11.1. . ',41'::ll5555l!' If 1 'Mu ll 11::::1f::::,:" 11115. 11 1 dp! Ill 15? 1111111 .I 111 1.1 IIJIDI , 1 ' 1111 111 Ill Ill I I1 I lllll II ll llvll 1 1111 111111, 1 1 1 11 Iglll 111 1 J! 259.12 1 1 111111 11 1 111111 1 1 2 lil 1 l ll ll' n"51 f ' 11 ll III ":ll..,' fll ' 5 1 IDF 11 . l -1 ' :::..:,.., 11111 1111's 1 '5':fi.:55EEI ".. fgslfllllsl ls., 1lF::'7:11' 1.1 1 1 1 llll ll il "'5!.E::E1:":' . 15.12141 1 11 . 1 11111 111 "!!15!"" 'f' 1 "5!1'!lE!5l'::gE:u jf IIII I I! ' 'wif gun I1: . :lf "1-1 I 1 1 11 111 I 1, 111 1 Ill ll, 111 1 ll "II fll 1 'nlll 'Jr ' lf! ' 52. I I I f 2121211 llfl I ll r lg' Illlflfl ll ll l I H I ll! "1Jf111 I 1 1 ll 11111 fwfw ll V I Ilf I ' I 1111-1 I .,.1 111 ' 151111111 "mini :zz 1111 Ill: 11:11 P11 ' 1 111111,l111 1111 1 055515221 1111.11 lllll lllf' 1' 1:11. 111115111 'IIFFI' '1-' 111111 1:1 '1 illlll l --ss. -1 '551 11 "111 '!,. fl! n:':"111 "In 11 ll: 'E 1 II 'liliiiiu 11!!!!!, u::::::II llllflll 11111111 l llfl 1515111111 uffliiliain '.:::IIllI 1-11155 ' 1 ':'111 I!! 'g::':ll Ill il ,ll Ill Ill Il! ":'1':.. il I ll 1! 'E'E2: . 11 1 11 1111111111 'lillll jllf ' 1 ll Ill! ll 1' lllw 11111111 1. 1 11 11 11111 I l fl J! 111111111111 1:1 1 E111 111 1 11 1 fllll Ill 111 111111 1111111111 1. .1 1 1 1 1111111111111 1111111 1 1111111111 1111111111 1111111111 1111111111 1 .1111111111111111111111 11111111111111111111111 111111111111111111111 Illlllllllllllllll 1111111111111111 1111111111101 11111141111 111 1111 IIII!! 1111 11 '55 'fl "Ing, ffnhiv 111 ""':..n "L, "L, 11 1 gl In H4 H ,':','ll' fl "':..:u 'iff FI ll Ili. lib' ':'F1 1' ll ll ':"':.. ill Ill lil If 41 Ill lf' "':.1 ill lil ,. Ill Ill ll: Ill lil Ill :Lin fl1 Ill Ill Ill II 113 1 I 'ugh' 1 I fll .. !il . ., Ill 11 "51- 1 Ill! 111 nngnein 111 ll 111 'Ill 1111 Ill III 111 I!! Ill Ill "Fm, 111 Ill! :pil 1115, ng , 11 ll I' 11111 1, 1111111 illllfllllll lllll1111111Ill 1111111111 'gli' 1111111111111 1' 11111 1111111 ' llidlllillil ll 111111111111111 "!'!I'I5I15 ' l,1l11..1 11151 ' 11 Ill 111! 'EI 1. Ill lf! 111' 11 111 111 Ill Ill If s.. 1 l':' If "111 ls' "II, ':.1 1 1,2 4 H1 Ill! lI:', ffl Ill ll 1I H "Ill Ill ll! If fl I 14' sf I 1 Fl 11, ,5.. .,,,, I1 if lllll ll::l!" "mln I fix.. Iliff "IH 1. ug" ll!':' Ill lil 111 1 ' "5-ss. lil 11 I ,..1 11. 1 . LLIF1 111 HI Xl R I ll ll "'4':.. Ill 1 111 ,111 1 IP, :"111 Ilzgn. lffnn J il 'gf 551. . , '1':., 111! II Ill I . 1 A 'X iff!!! " 'E7!!!::::.. "'i:i EEi::.:, ll I I I1 10111 lllll lf! 11 1 1111. 2:!!!l2!11 1':1:g!:? !If I ' nsgfiise. llllfrlf ll H111 111111111 Ill Ill!! U lllllll ' 111! 1: 1:1:.:::f , .,.,.. lip! I lllgsli ll llll 4254519 1,111 1 I I 111 in I I ' I ll 1 "iv i 1 l':"":' . !!l fl Ill IIC! 1 "iw f III I II "nay 1 1 ll 1 115, 115, Ill., If "ii11 I if ' 1 111 5 I P If ll 11 A . 1 "Wm 'I55111 455251. "I!II511 111111 11111. lllll I " 5514 '5i1i'11 1111111 .'::,ilf lllll 41111 111111 111111 111151, 1 :Fill 055551 fqiisigsllli 1111 1 111g1 1111 'mfisu 11 1 I 51 1112711 g5::::::: . 'iiiiiiiif' 11 ,g11111111,I'1111 Illillllgllllllz' 111111111 111111" . ,,,,,,, ...1..1.' 1 111111 1111gl1'l" '55I'2551J715l5 ' 1 "'2FIili1I2I 025251 "il ,11 1111111 111111 "iiII11 Ill11If 111111 "57iE::.., IIII fl 1111111 illill llllll ' 7525511 1111! 1111111 ll FI 1 111 111111 1111! '115211 !1ff 1111 '55551 11114 fllll 111111 111'1 11111 1111111 111.11 .'s::lll 12251. 'Il 1 1ll1 11 0 Y1 W 4 4 I 52155, ' :'iIf:,11 lll:::s"' Ill fllll I FIIFWI I Il Ill lil "'55FiI1Kif5n 'iiihlh-551 flllfflllllf 1111111111111 11151551111 1 I Iliff! "If3lI55:II111 1114111111111 Illllllllllll "55:E.E:E!:I2:.. 11Ill11111111 lltlllllllfi lllllllllllfl lllllllllilll r' -'WEEHSEESIQ11 ":':::i5i2E :., 111! 111!!! 11Q:':'::1:., 'llziififilu 'J 1113111111 111111 11 ":'EiEEiiE:1:.. "'55EEEEEf'ss,. 111551111515 111111111 ll 11114 111111 111111111 11111111 IIII! III 1 '5':,. 1 9111 "1111 "L, lf! Ill "P 1 11111, 211, Ill Il! 111 "5-':.. 111, '14,..:: ll I I 1111.1 "mln "11111 111111 fllflf llllll 11111 11 "5E?2e:..d4, Ill! ' 11223, H' III 11l:g M nsiisfiin ' Fans!! 11.1. 111111 1111011 USPS... 011111 111!!! "52:gE2,. lull 1.1.1. '!!"!1 11111 1411 ll 1 "SHI 1 1F14 11 11 H1111 11111 "ESU, 111111 111!!! 11:21, "11:11' 1111111 pllllll 1111,1 illlh 1 11111 Ill llliil "HC-i::,. 1:1111 ,Iliff 111111 925551 Illlll 'TFIIF11 1111510 ""Ei:1. 11154, 1 IIII 1111111 111,11 llflll 1,1111 111111 '!2!1.. "Zh 1,1 V 1111 Ill! "L, 1111 1'1l 11111, ll 'QL .1 1111 111 11 .11 11 III W1 111 "bf .., 111 111' "111 111 Il? 1. l11l 111 fl 1lI If , 1 1 ll C141 11 11 n!'I1 ll 111 111 1 Isl 11.5, 111 "511 .11 111 uhhh 111 1:1 13. 11 vf U 111 111. 11 111! Ill ll 111. III llc, ll 11 11111 11:L:1,1' '-111:50 111111111 "!!!!'2!.1 lll1ll!l! 11141111 1111111i 11:1!51l, A fl 1 , 4111 111 Auf 1. ' ZZZFF1' llglillf '!Ili2!51. Illllllln' 25515191 .111111 111111., 111111 1 lllllllll 1 1111111' "'!I!2!!11 .111111 11111.,. 11111111 lull!!! 111111 I 4:1551 1 11151 1111111 11111111 11111114 11511118 A511111 '--:EE:::e4, 'llilll 'fda 1111111 ll 1,4111 111111111 11111111 I jill!! I '::95,..1 11111111 "215!!'1 .111111 015255111 6514.1 1111111111 5 11111111 ll!l!l!1I 11111'111 111 11111 "!!!!I!.,1 11111111111 'SS11i1i'l1 11111111114 1-:2?1!g?:::: 121115 .11 1 111 1 I I 1 ii, I nf 1111 1' "1 51,1511 1 ' 1 11 P' ' ' 1, , -219. 1, "a, ' ' li 1' V :all .ll :fl .11iFll1 1 11 il :1 I '1 1 ll! 111!" Y i 1 1 ,lg '11 I1 ' F' ,I 'H' : E' Qi HU ' 1" 1 101111 ,g 1 al' '- ' ' 1'J"111'1':: 1"-1 I ' 1 ,1 ' 1 1111 1 1 1 I -I 1 1 1 Q I Y I 1 5,1 "' f1 !!' 1 Il-1 111 , 1: 1113 1 ks jj.: i ,S .u.,f 1 1. , r - - 1 1 ' -1 1 - 1 ' ' ' gd. ' Il 111' . . 'f 1. 195, "6 ,, 1f:?:F1" "Ji ' 1 '5.,f.' 55'-9 Q, 1.111 'rs "E E, K r I .dl , ,11 'irq 5 .Fi flfg. 'app 3 " ' lslls i ' 1 ' gf' !!,l,! '11 sr . I I I ll! f f 11,1 1 11 I 1 111 111,14 . . .5 . ,. 4 ,1111 ,.1, .. 11 "L "" 1 :' 1 1 19, ,- ,-'1' 'i qu lull!- IE, 1,1 1 ' 1,1 ' 1? 4' 5' ' 1" 1 1 1' 1 an :4 J 5 M1 1515 'E , 2219, ,I fg1:,'gggg' E 5 fm, I i Jgli 015 4 15 'F g11""'!'lI F ' I5 :I if 'g I 1 ' ',,! ,111 , 1 1. 1 1 11 5 ng, 3 izglixx : ' I 'gn . 1 'EL H :n .Z In! 1556? ,ra ,rilfgzgl-fr':E E?,g' gig., n ' '- D ,Zi 125 ' :sl 1,1L1,g" ,N 5,5 , ii11ng"Si1: Eisfxr, 1 , , ,, , 1- . 1 Y . .. ' ' ', 5 , ' l JH' ll! 4 145 , ' ,, 55' ' ' Ill 'Iii ' ,3"1':1-- I 'IFJ 5 5:12 ll' ll'!'l "" nlpfis? ' ,1 1 ii! ll 111 aL1 ,411 1 n ,531 ll 5' H ii'-Y :sg 11 ,1 111-,f "1-,g1'5' " 1,1 we 1' ' -1 ::.' . as 1 1 1 If 1 111' lil! -am ll ,511 aa'ag1.,,, 1: 'f ' 'lu ' '. ', I 1 . 1 1 1 5, Fug " ' " '. E! ' '1 1 111 ll'l :gil 1 1 5 1 '51 jug , ifggi, ""' '1 "" 'i'1'111' " '51 141' -21' ?f"f'f1 1 ' 1 -1 'I' W7 1' 1. " ' JSE ' ':11 Isl ll ,. ' . "' ,1 1 11 1 " ' ' ' ' "" ' 1 ' ll 1 1111 Illlfl . 15.55 l ,I " 155' 1 1! il tt yl: 143 1E"f H: 1 ' fe'-1 '5al:E'F':::l : 1 : 351:11 .1 ,jul 1 J, ng in 1 1 10 1111 1 1 1 1 ll 1 ll ll 1 ll 1 1 111 un, 5 , ,V 1111111 1 1 F gl 1 ll 1 1 ll 111 11 - 1 ll 1 1 Illlll 'lil' " ' , , '11, 1:1 ,lnlh 1 I1 ,F , P' ' ' , , .,' ' 1 1 ' Ill' ' I 1 555 ' 1 1 II f ' ' II fl 1 1' 5 115 1 1111 '1 '15, -- , 111- 11 1 - 1- - 1. -.11 "1 1 1 I 111 1 1- . 1.1 1. 1 1 1- 1,3141- 1: 1 1 "1411 1 5" 1 1 ' 1 ' ' 1 1:1 " V7 L 1 ,I 'I' F15 i ' ' 1 ' I lf!! ffl 1 - 1 111 5 1 1 1 11 1 11 1 1 1 , , ' 2355 I 5' 4 , ' ' I f 11' ' 1 II1 N . " 1' 1" E11 '11111 151 3541.1 .1 ffl ' W 1' " 'f fiiifiu Inu . E1 '1 Ji "1 1 E F11 1 F1 ,glib 1 ' 1 1 1 I-7 - 1 1 . Iwi? -H-'H11,N,'sf 1,1.rg , fffmf. 1-111,11-1 1 1 1 I 1 111 , H 1 111 111 151 Iliff 111 1 1 1 11 ,g 7, I "' '11 .' 4 .,-' 'If ' 1 '11 if 4 ll 5 22' 1 5' 1 1 111 'g 1 ,gf , , ,g 1 pl, If g rlll' . , . 1 1 5.51: 1 1110 1 , 1 1,1 1 11", ,, 111111111, 11111 11 1 , , I , Q ,um u1,,,,,,,I ,,,j, , s lg E, "' 1 1 - " ' "f'1- A' "' ' 1- 5 'f' ' S' I1.31'1 ' 'I515 131'I 'i-'5'!1- 1 ' 1" ,,',,,' - I1 ll I 3,111 I M1 I,' , .111111 - 511,11 ll 1! 1111 1 '- 111 I 1 "111 1 11 I 1 11 1 ' F 44, '1 -'il !'g1 ll 1 5 1 "' 11 '111' 11111111 I in 'In 1 ' 1 -'1 . 1 1. '1-:.. , 11 . 1 is -11 If 11 1. ' 5 .11 11,1 1' 11' 1:,,1 ISL' . !f'11 1, , , , - - ggi! ,1 1 in 1 , 1 1 1 1 1 I 11 1 1 la fn! , ff ff 1 1 1 1' 9 " 0 lllll 1 1111111 If I g I jf 15' ' 11. JfnHv:6 'af f1f.'. -1q11mJw1wwmWpJ:nM9:1Hg 1, 1 1 2- . ,1 II -1 ,.,'. 1:11 1 Ill, , ,--, ,, ,, ,' , , gg 1, g , - -14 Iii 11 4 1:1 111 1 I 1 Aflll .1115 1 5 '-!lf11,1 l111'111 111 141 1 ,1 gf' n1 , n .-,I '. , 11 1 l 1 1 Ill nn 1 fl 1 551 , ' '::.., 1 1 I I 1 1 51. ' f , 1' 1 '11, 'ff' ' , , ' 1:1 1 ,I1 1' 1 -.' .1 1 .1 el. df 1 , I '3 sg, IU, :fam -1554 ' - Q 111-1 11 -ql,- ,1,1,i,11. -1 !! .. 1:2-gi ,',1 1 fl 111 11 ,I 1 1 fl 11 fl 1 1 1 , 1 1 11 if 5 , , ',,, 1 " :'1'I I ,1 ,1 , 111 1. 1 1 1 1'F"'1"551"' " -I 2- ', 9-',f!'1 1 "fwfr '11 1'1 .:a.u::..' -: ..': 5 ' 1- -1'-111 11 1 g1'2 , gl F, 112151 fl 412'-,, "5 115 1 ll! llllglllt 1 1 111 ll alfa, 5-,'g,, 1 I 'F '11 5 ' ' ' 'Z ,II 1 'V' 4' 1 if ' ' -"11 1 .J ,,',, ," ' 2 , , 0 ' ' Z 5775 '1jJHf4.'J,Jf1- Jw, 1'wW1w'Jw P "1 1 E 1' :vi :11111 'S - ',:' 1 ... . 1' 'V' an 595- "55'- -1 -z 1.1: jig.: 1: Ig11,11 I:i11,11!1l lilll 3" 1 1 , 4:52 H1 M, 1, .Q Q1 ,rn , nIIl'111'1 l'll .3 nilguui ,H , 1' 1 1.1 H ,ilnu,,,,,' -,L 5, 1 Q 'en 1 1, 3 1 '-1 I ,rn -: ,-nl: .,: :SLI 14 't n ifn: :' 'Is :,'!': "xl 'il' gf' :X ' Ay' sg!!! " ' 51. 11,1 1:1' 1'-5 :,l::l,al ' 1M ' :Vi 4-fi, ,If lf , - ,,,g, I 9 :,n.,1nI x 1, ,ff I , V1 ,np 11, 191 Ill "l,l.I'llH' 'glffll 1 '4.' V '1 5 ',", gf, " 1 auf' J 41 'gl 1, ' ' ' "flags, 1' ', 1, li: ii in' 5: 'fn I ' I 'Hifi M 'js' q ' 1 If I . yf 'M ' fa 'gmt' " " I 425117 ' 1 :111 "1 's 1: Isl g iw' l "" ' " -'11 '1' E' 1 ' 5 1 'I 1 1 ' 5 ' .15 1 " 1' ' . 1111! I 1.1 1.111 I 1' 1 1 ',, '2"11 1 ' fr' ' " 1 I I 1' 111 I J 1' 1 1 ' -"4 . 7 55 1131121111 11' 1 1' ll lllll 1 Ill 1 IIII ,ng 1 11 1 1 ', if . : ', 'I ,, g , , , ,,, 1 1 ' 5: ' ' 1 S1 ll 15 1 '111 ,1"'111,J: 15 1 '-1 'I Sw l ' 1 111 F" Il ll 1 1 'nu' ' 11 1 V "'5 "' 15 ,51 ' "' 5' 1" "1 nn' ' ' 5 ' 421115511 I 1 '1 I ll 51:11 5 ' 1" 9 ' 1 1 + 165,11 I qgunli, ,U 1, "3 ff' - - 5511 , 1111' 1 I 1 1 fl in :1 ' 1 sf '11 1: 2' ff' ,gli . Ffa- 1 1- . V5 - 7 ' :155,,1 E: I.. ' 1 1-. ' Hu ' "1"11l1" I ' ' '1' n ' 1 in l "111 ' ' '11 1 ' 15: J 1 '1" ' '1' ' ':151' ' 'ff' fun' ' 1 Ili 1' IFF 1' 'f 1 ix- 111 Q" ' 1 If 11 1 l"111 1- 1 1 Illll 11111014 ,gn 1 1' 111 1 1 fl 1, f I 5 1 111 1 1 1 gg I g 5' , I U' 1 ' ..1. " 1' ' " 2"' ' fi '1 - "'1E2I' "--11 11. "' - 511- i':5..':1'EEE -11u::,1' ' 1 '11 J "lynn 1 1111' 'Lip E lpsghi: 1 1 : E 1 un: I Lrg: 11,91 ,P 111 :Ji glgll' 1 ll Ea Cnllgsn ll 11 , . lf ' ' Z! 'ali A' . . 1 1 1 1 L 11 1111 11111 n 1 'll I 1 5',,5:'1g1i:55E:gi'71.:: 1:1 J' 1115525 :, .J ' 'WH ' ' '1"' ' ' 1in11111I1 F:1"511' I '1 1 ' U' ',,:: J L: ' " "G, 1 1 1 11 1 11 1 11:0 I . 'g 'lj ,sg ' ' 'I J. ":'1:' ' 51 ' !',1 '1 ' :qlll 1 5,1 I 1"" ll 1 11 ' .,':.. 1. e, , !! ' "" " gg u"'!:L?L,'J,"1L 11'.e". I.Ii,E11'1 11' ':EE"':.. " ""51I'11111 1 ' We' '1 galil Il" ' 'I' Nil: ' . F Ili, 5IEfi,EE1::,'11 Iii., I 1111. 111111115 g H ' 1 "!,11ii111'!, 11- ' I - --:'1.1""' --1' ',-5 "511f11'1 ?11l'I""'555' 1 ' "':' M I du 1111 111' " " ' 11" ' :I lf' 3,1 ,' '::,15E:'111'5: ullggif: I ' E X5 437' 0 'ls' 1' . , .h . . : 1 15:5 Ll :,i?1,:fQ , 525: QE, ,? HaI'.,:,,j,::i5 . ! , 'silifi 1 '111 1 ifll 1 -N.. F 15' '4 A f411 :hf!1fJW9i A 1 1 1.121111 'f' "'5 51-'.-. :"' , 1 f ,Q11111 ', I .l 1 1 ' 11 ,1 :..r: 1 1 111 1 Qi' '111111 I1 1 1 ,- 1 11 11 511 1 - ,, A ng ,1 11:1 X ' I 3 s '11 :':' :I Eqagl: 'I "F 'ali I , , ' 1211 1. 1 11 1 1 , . 1 1 , A ' 1:6 1.1, 11 . 'Mia I I 11 1wW1rf'iwn5 ,, . 1 - 2 .:, , , . ' 1 1 1 11l1 1 11 11111 ',.:'h ' l.'.'11v1:fn 1 1 '11 1 ' F I ' :11911n n I' firm' ' - , 5' 'E - '4'::Z:5: E' i 'I-:l ' ' ' ' . " :' 111315113 '. V551 . ll ll llll 1111111 " ' , f I l Ill llllll lill , , .. W 11' ' 1,1 uglilh 1 1 ll 11:1 m ' " ' 1 1 111 . , - X. "':"51I5:'. , 1 11 I . , 1 , V.. my , 1 l - ' '11 1 IIII ' 111 1 1 11 ,1 11 ll 1 "5 51:1 nu In 5' 11 1 'I 1 1 1 1 1 ' 1 1 fll 1111!!! 11.11 Il 11 1 1 . 1 :g11111:1,':u, 1,610 'III 1 "n1.1 1, v,?3,5., . 1 1 1 . r 1 2,1 1 m 1111 H gl, 'L I 11 1:4 yr: ' ' " ' ' 1 'I' I' I11 111 Ill! ' I ' inf" ' 5 :1 - 1 Q 111 ll llflll 1' ll fl 1 I 010: I ' :ll 51" '9' ' 'W511 " 1 5 H1 'V - 5 ,1 1 I " ' 1 F1-11 - 11 r I I1 1 11111 I 1:31911 innf 111111 "ff 5, 1'- . : 1 1 ' ' - ,I un ' 52 ' ' ' 5' Q' ' A A ' ' I: 'WS "'E11'5 1.511 'lf' 0:5 4 1 1 ' ' ',,,:1,- ','. 1 'ziegf '- 111111111I,g, . 4 N 1 Q' . 1 35: ' - A A ' 11 . 1 1 :i111'1 1 ' 1.3: '- ' . " ' - I 1 I ll , 11 " . 11 1 1 11 11 pf - ,I 31 ' 'fri' , 1 . , ll . 1Page 6 text:

Qin. R

Suggestions in the Fairview High School - Peace Pipe Yearbook (Fairview, OK) collection:

Fairview High School - Peace Pipe Yearbook (Fairview, OK) online yearbook collection, 1925 Edition, Page 1

1925

Fairview High School - Peace Pipe Yearbook (Fairview, OK) online yearbook collection, 1945 Edition, Page 1

1945

Fairview High School - Peace Pipe Yearbook (Fairview, OK) online yearbook collection, 1952 Edition, Page 1

1952

Fairview High School - Peace Pipe Yearbook (Fairview, OK) online yearbook collection, 1955 Edition, Page 1

1955

Fairview High School - Peace Pipe Yearbook (Fairview, OK) online yearbook collection, 1956 Edition, Page 1

1956

Fairview High School - Peace Pipe Yearbook (Fairview, OK) online yearbook collection, 1967 Edition, Page 1

1967

1985 Edition, online yearbooks, online annuals 1970 Edition, online yearbooks, online annuals 1972 Edition, online yearbooks, online annuals 1965 Edition, online yearbooks, online annuals 1983 Edition, online yearbooks, online annuals 1983 Edition, online yearbooks, online annuals
FIND FRIENDS AND CLASMATES GENEALOGY ARCHIVE REUNION PLANNING
Are you trying to find old school friends, old classmates, fellow servicemen or shipmates? Do you want to see past girlfriends or boyfriends? Relive homecoming, prom, graduation, and other moments on campus captured in yearbook pictures. Revisit your fraternity or sorority and see familiar places. See members of old school clubs and relive old times. Start your search today! Looking for old family members and relatives? Do you want to find pictures of parents or grandparents when they were in school? Want to find out what hairstyle was popular in the 1920s? E-Yearbook.com has a wealth of genealogy information spanning over a century for many schools with full text search. Use our online Genealogy Resource to uncover history quickly! Are you planning a reunion and need assistance? E-Yearbook.com can help you with scanning and providing access to yearbook images for promotional materials and activities. We can provide you with an electronic version of your yearbook that can assist you with reunion planning. E-Yearbook.com will also publish the yearbook images online for people to share and enjoy.