Fairview High School - Peace Pipe Yearbook (Fairview, OK)

 - Class of 1957

Page 1 of 72

 

Fairview High School - Peace Pipe Yearbook (Fairview, OK) online yearbook collection, 1957 Edition, Cover
CoverPage 6, 1957 Edition, Fairview High School - Peace Pipe Yearbook (Fairview, OK) online yearbook collectionPage 7, 1957 Edition, Fairview High School - Peace Pipe Yearbook (Fairview, OK) online yearbook collection
Pages 6 - 7

Page 10, 1957 Edition, Fairview High School - Peace Pipe Yearbook (Fairview, OK) online yearbook collectionPage 11, 1957 Edition, Fairview High School - Peace Pipe Yearbook (Fairview, OK) online yearbook collection
Pages 10 - 11

Page 14, 1957 Edition, Fairview High School - Peace Pipe Yearbook (Fairview, OK) online yearbook collectionPage 15, 1957 Edition, Fairview High School - Peace Pipe Yearbook (Fairview, OK) online yearbook collection
Pages 14 - 15

Page 8, 1957 Edition, Fairview High School - Peace Pipe Yearbook (Fairview, OK) online yearbook collectionPage 9, 1957 Edition, Fairview High School - Peace Pipe Yearbook (Fairview, OK) online yearbook collection
Pages 8 - 9
Page 12, 1957 Edition, Fairview High School - Peace Pipe Yearbook (Fairview, OK) online yearbook collectionPage 13, 1957 Edition, Fairview High School - Peace Pipe Yearbook (Fairview, OK) online yearbook collection
Pages 12 - 13
Page 16, 1957 Edition, Fairview High School - Peace Pipe Yearbook (Fairview, OK) online yearbook collectionPage 17, 1957 Edition, Fairview High School - Peace Pipe Yearbook (Fairview, OK) online yearbook collection
Pages 16 - 17

Text from Pages 1 - 72 of the 1957 volume:

"!1"1: ffW""7"'l!"""'7 11:11 iff, . FISI1' 1 14'-as '1a1',s2..1 ' 12, H1 192115511 "2 '21f1 1 551 I '111 1 F11g1g1:1.:::' .,:::::'.. ' -11111'-1 '::':s':::i V, , , M 1 11 1 ,H 111 111 111 1 " 'Q2!5F1!'!'l 551 1 1 "' 555335-225515 :Biz 11 "II sh 1 111 1:1111- III Ill ll llllllll I f:::l':l: lllll I If 11 11 '1 , 1, 11 1111 13 .1 1 lfflllllg 14 llflllfl 111 11 -11111 Il 1111111 111115111 1 5 1111 1 1 11111 --11 -11.511111 rs 5. "1 H111 1111 11 1- , ' 'I 3105" ss. "Liz: ' "hi 115 1 1 ,, 1l1 ll 1111 'zllqn 1 1 F 1 5" 5 1 .1 fl is 1 I I 0:65111 1 .1 11 ,911351 1111 11 11 1 :'.gji.:. 1 . 11:55, '51, 4.1 1 1111 I 'I 111 11 51111 '11 11111 5522111111-,. "ffm :1111 11 'sf 46' :11 11 . n ,i 1 f 5 1111 ll 1 1111 1 1 .'::'::s if: ':?:iE:f1., ,11111 11.1111 1 J ':1::g::zeaa1,:'iw1 ' U' 1111111 111 I' 11111 . :...1::1::1.1 53112141 ::s:':-1:5:':l "'.1"24f'1I 11111111 1:51 1! 1 I 111:15 '11f1: 11 'HJ 1 1. 1- ,1111 ' 1. 11 11,1 111 11111 ' "FFS" , 05 'lib 5555 ,,J'1:I 111 'dia 111 11 , -:'::g:1' :::g.,,. II ff Pill! I ,, 5115531 rig 53 Ji! ' 1 l1111,' "1 1111: 151 ztggsig 1 ' lIi1::11:1 ' Iiziiigii. . 111:111- 54111.11-1, 'Hi' , f "Q1'f'!1 '12f:g:::11 :.,' 5-'1?11J111x11g1 !15z15' '57" 'gasses 1: 1 11111, ,auf , , 111222111 .1,'1::::::. : 15,1155 "!j!!'2!!' 55 1,55 14115511.11 :rs .11 ':14::I"'g511r-111111151 111111 11 1111! flfffll f "HJ: 'i'1IIil5!!F5 ' sszssi' '51-4451? 12 -1,,-aafai' f:121iE::fa1ai11 1: llsl 1 gg.'l'I2I::5 Q 'Y' I! .22!!52:' 1 11111'-1111 1 1 I ll I" ' f"!!.!'!!5511 1 915:31 3111111111 1 II 111111:IiiF"FI5: 1955 "' !!!121l!1II5I15'i lllll 11111-11 fffllilll I 111111 1 111111 llfl . ll I I I llll I Ill I1 r'1'1111n111' " EZE1'5EIEE?i:I1.. "n:: llflllgl ".E11EEE2:EEE11, :sys-zzz., ' 511555 fi ' III' 1 11.41. if ll ' 11 ,lil Ill 1 ' "ss, 1. lx '1 1 11 1 .'llI'I.1 1 11 11 11 11 1 11 1 11 111111 1 'gffifi 1112, 1 .., '1!?5':.. 1 .. ,'-:asses 115, 5111114111 11111, I H, 555:55 :::::::. . 5 1111311111 1 11:1:1:'nn 11 111 M111 1 n, ':::::' fs.,-,,, "W ' "5:.:E:i1'2 ' 4:1511 sarrs. '.:g2:::: 1.::::', U51 1 1 7 of '11, . I I 'gl .1 1 14: 141 E! 1' 111.5 '21, n 1' I f 111 5 ll 's 1 1:'!117 111111? I 11 11 .1.'I ' I5 111 1 I 4 1, 11111 111111, 1 11:1 ::z::::,5g1 ..1 5141551112 ' " 111 11111 II 1 I 1115111111 1 11 4 15:19. I '51 11 4 I 1 4 ll! 'Zi f ' 1 nsgyf ' ll! '11 "in Il:,: ' ll 4 1111 10' ill .. . 1s.!E:1::: 19 1111111143111 II 11 11-111' 1:5 .1 15.151111 '1:::::-.::':':':F'g1'IiE,E:1 1 ',111 11111105153 , ,, , 1555!!.55:gi 515 1 gg,1 ""'l5f5255I51 111111 1111 !::5::::'::::' z ...1.1' IMI! 1111 11 4 nl 51151 '11'SIII"I'I2,5 424,115 1'11 F 11 1If1l1ll!lllll I 2:11 ' IZlIFI'I1Z55I:1II 15551155 lil ll Ill llllllll lllllllll l lil!! IIII! Ili' IIII! I I ll lllllfllll lllll 5' 1:1 'sgsilsl 'Fm 1' ' 5lIl511'!!.!!!'!"" I lllllff ".!.'.11I!!!!1'!'!!'!1" 1 ::.::::1:f1f:- 1, 'szisisfsiaizfb "!.!!:!:, I, Ill Q 11111!! I il lf 4 4 'I ll 4 11 1 11 1 1 11 .1 1 'I I I U15 11 I Ill!!! ':::::::1.. Ill I ill I "J Hangar, Ill ll r I "gi: fm., '--Zigzgissa I I l I " 1:1 .. Ill I I1 59113151 r 'fainiif IIII 1 l 5111 'III I 4 Ill "111 ' " ll Ill I l 31111 4 115 ll Ill "'1l:. Iillllfl :':::.::::: 2.11555 15' 1 111111 4 ' 415555: ' If ll Il 11' "'!211 1 1 1 1,1 'Chi ' II I 4 4 11111141111 '1S5i5111i 61 IIII Ill: l !!'5!22!.!, I i'I5i3'7iif 152' Il!!! F" ..., 1e:::5g',, . "' 'bln 4 111.11 11 4 44 4 IIII! I l '5iiiii'1 111! 111 4 1.. 1 f 51" 1" 1 1 il lllll lllllll I " :E.I5::- , 0551555511 if!! "51 111 ln' 1 11 III 1 444 1111111 1 ll 111 1 1 1111111111 11111 11111 1111 5572? 5.5 'UU 11111 11 11901111 4 44 111 111111111 4 44 111.11 11111 44 1 111 4 44 111 4 1111111111 4 111111 11111111 1111 4444 "iEi:2i.E5EEiEEEE'.E:ZEIEE'2.1, "f 10" '!5lI!'17!5 "I"l 5551 I 'fggggggggg 44 4 4 11111111111 1311111 ,,,,,,.,,, I1 1111111 111 1 1 I1 ll , 4 44 111 111 1111 11 1111 4 ,11.1I2::' 111111 4 1111111111 444444 ' "Sir ' '1 ' 11511 'I Wil' "I1i ' l:'ll I ,,,, ,,, 11111111111 4 ll 11111111 4 444444 , gg---:gg ".:.'::::1::':'!: 1' ':1'-10:11:11.131 ' 'J 111 11 1111 44444 111111 111111111 111 1 1 1 , 1,1111 111 1 111 11 111111 If 1111 1 I 11 111 4 1111111111:111111J1 11 1111 1111 11 1111 1 111 111111 111 4 11 11111 4 1111 111 1' 1111111 1 "gf 141111111 1111 4 111 111 1111111111111 1111 1 53:4 f 3 111 11111 1111 1111 11111111 1111 ' , ', 4 11 11111 11 11 Il 1111 4 11511 1 4 1 11111 "' ' ' l'11 44 44 11 4 1 111 4 111 1111 11 '1'55'i ::::. ':..,..::':.'...,, , 2. ,':.:'.:'::.:e.e1f1 . 42,111.11 1111 111 1 1111111111 11 ,111 1 1111111 11111, -'::::: .-:::..::11 :a:g:::':"'::-:":.:':1:::1 131:,,m ""2E:CEE5f .5IEf:'.:E!I' 2"'s"f55E5:1!:5Ei55 ' il""11, 111111111 111111111 4 4 4 1111111 1111155 44 11f:", u 11111f111111111 11111111111 5:1111 1111 111. ' H' 'I 11111111 Il 1111 1111 fl 4 4 111111 4 111 1 44 4 111 11 111 4 11 III 1 Ill Il 11 1 I Mill' 11 1111111111111 44 1111111 1111 11 1 '111111 - "'l'G ini ::H11":11v 11,1 1,1 11 1111: 11 ' "1'I155 5!1'i"iiIi555 "mai 15 I l:::',:l! 1111111111 4 1111111 44 111 111 11111 1 111111 1 1111111511 11111 44 1 111 "1 W1 '.11"l5 1 551.1 'Ii 1555 111111111 11 11111 44 11,1-111, J111111111--111 11.1111111551 1111 4 g,5111J'11-15 5 4 'f"ZZZ: 2i.':i::415E:jj "' il! illiilfl! ll 111 Illillfl O! 1111 ll Il 1 lllll 1 " 1.sa1sa11sf' 111 1111 1 1 ll 111111 44 1 ll JI! Ill Fl ' 3!"1!.. 11111111 " 111111 IIII I I 1 lg. 751 I ll: ' 11 . V" '11111 17111 11111 1 ll!! fall Eli u4sn" 1111 "L, ifi' I5 ' Ili. ' 51 "aff ' lls' I l F 1 44 4 III 521,53 1 U.. 1 7 1 ' 511 0 Il 1 I :111 1:.. 11' I 1 1 'Ili' I ll ffl ' 1 n I '51 'll I f "eq 1 111 fl! ,ffl fl' 1 11111 5111 Ill 1 fffflflfflrfs 11111111 1 1 1 I Illlllllfl I if 1111111 llfll 1 1 ffl 'lu Ill U 11 1 1111 1 is 155515 "Hn '11 ll 41515515 ll 1111 '1 4 11111 1 111' 4 111551 1 ni .. . 1 fl ll sf., ligl dl, 'inn I 5 1 111 "11:'511 Q I ., u I , 11 1 111. 91.1 .2111 lf, H If 4 I 4 :ggirl 'M 111 "5i'5I.5 "hs 4 11 1 1 llllll li! 551 IU gl. ll ,511 III ll 111 4 i I 4 's 4 4 'gblil 114 1 1 I .5 .. 11111511 llllfll 111 1,1' I Ill lil ill ll I lllll 11 4 5.".21l55"!I!l11!- 11 11 1 1 111111111 1 11:1 1' iuaanlai . I 111 1 11111 4 "l'I'i 1 ll ll ' 111 1. ,,-EiF,11i!Z,EgE,:21::'.Z.:::.:15,, . , 11 11 1111 1111111 1 111111 111 4 11111 I 4 ':1:':11 " 15111 1111 111 44 111111' 1 " 'l!,11II "'::1:5u 'ig I '11:1'1 1 :.E::.1g":":':'1:i:4S HI!" fl' "I!g5- --- 1111 1 4 111 ll Ill ll 4 4 5,5 !11 '11 1 l:ll I ll. 4 4 4 ll 1 11111 gl Ji: F 1 l I!! 111111111 1.411111 ll 0 "FP if , 44 11 11111 1111 1 111 4 1111111 1151 4 111' 155. 4 ' , ,JJ l22Iii'11iii' I' 15555 F2355 5111535111 """:!111.111 111111 111 III 4 fl 11111 4 4 111 4 1 4 111 1 1111 4 1 ,,1 11111 11 1111 1 ll g11 44 111 , 1 1111 ,,,,,111111 .111 11 11-1 1111 111 111 4111: 10,401 4 ''11111F"i1i"'1iI5:f:E:511 44 '11 ""':":5 Hai! , 1i1 1 1 11 1111 11 1 1 1111 ll 111 ':11111::1ss1i'1 4 4 1 ll I ll I' , 5I"I51 I 4 I " ' ' "T 4 4 4 "'55f:igiii'1i?'5:u"5F5:.., .iif,I:5.'g'i' i'5:.:' 1l"EIi?:'!i':!'::215:11 1 , ,, ,U111 11111 1 111111111 4 11 111 111.111 111111 11111 11 4 nu, ,111 111 11 1 2 ll 111 4 4 Ifllllll 1 1 1 i lt" 5.11: .11-::..: ..- 3 '!!!511f5.1JE1', , '.::.:..:..., .! ., 4 Ifllllqlill I f ' . 'lflf'l:lllf: 1: ll ' 1 I llflllls Illlll ' " ,,. IHS! .,,, Il! 5421.171 "11' I!! I'5'1""'Ii'1,l1 ln: ' ug , , , ' 1,1 44 1 1111 1 11111 II 1 ""'1 iv' 111'F151iF1F5111 1 1 1 1 1: 15!I',"5 1"!21"'1' n I 1 I if I ll I I I I ll llll I! fl, ::.lf I , ' ' ' :tus :i'11f"'1::i11:551 '1'1:1 '11111 '1 11 111 15' 1 11 4 ,1 11 4 11 11 1 115111 11111 1111111111 11111110 In 'gh' Ugg' ,, , , , ,, , 111 ' JV, '29 '1 !5!"1"S'!'1 ' 111111111Z111fr11111 nu 1 fr!!! rllllllil I llll l l 111! 4 I 1 l:l 1 ' ' , "'i'I5I:'.:::'1,' I'i5i"i17iIS5511i 13117531 1. . I1 1111 15511113111 11 4 1111 4 .1111 1111 1 111 4 ll 111 11111 1 44 4 11111 I 1 1111111111115' lg ' 10.1" ll ::'1"'11' nf!! :WJ l'111 1 I ' :::::..: .:::":'.:: :::::!:.t:': .z4.:2'.!'! ' 125112. 'Jil' IEJ5' 2'ii'5H'Wi' ' Ililll Ill ll I I 1 111 1 11111111111 ll , ' "ii :"' ' f5::..'."..":::.' I I f!I,'"",gg:'::g:s:'!ll'll!llf:l'l' 7' ' ,Lf 4 151551 1 1 'l""" ' WSI' 1112? 1 11311 4 "'3:'iiiQ'I.5II",:'1: 11'lf1 111' 1111 ll "1 11:51 :1::111:s:1:: 11 1111' 1:::::1u::.:1 .: 4 ll 1:11 1 ll I 11111 I 'I ' :""' 1 11,, 111: 1:1 :":':.:: . :!15:15S..:!.::.: It 11' I "5 ' '15 11 'I1 '11'Ii "f-'1'7'5'553i'3'l5'555" "g, , 1111'111 1 4 ll 4 1 4 lllllllll Ill H 11. 111111 4 1 I I ll 11 11111111110 ln, , ,,,1,. 11,1. 44 111 4 111 1111111111 Il 1:1 1 jug 11,11 I I l 1 111111 1u1:I,j , , 4 1111 1 1111 1 4 4 llll1u111Il."n I II! 1152 5115: 4 54 .:::'l:l.:N 513115 1 I 554 1511 111! II! 31155 I3'H1i1H::H" 111, 11111 1111111111111111111191111 rl ul I ll", Iliff!! Iflliiffslsfllf Ifvlllll Ill! ll Ifllflllilliy lil! F ll llllillllll l1I Ili "H, "i'1I.1I1' 1213159 ' 5l'IS1I1'11!515i1',! iff 11l1l!'flI l I llll F ll llllll ll llfllll V F "' 'Sl I15!5"""5I55iil25 l15'If'21"1lII ' 11.!25..'1"::-'2i.22:-1 1 :":::: " ::.":. ljfllI!l ll I llillll Ill llgll I I 1 IIII l'lll IIII I F Ill lllllnlil I ll 1 111'l111l ll ilflll llilllllllllllfl "11iI:51l5 ":":il1I"I!!'!H F5117 "qui I" "1I'I'l5I"'i5i1 1' ' ll ll!!! I I IIII lllflilll l ll Ill lllllllf l " ZIiI'.!I!'I'i7 1 1:1111111111.111 44 lllflll Hll lflvllll ":I"I'i'I 75112 lllpllllll 5' ll IIII" ' IIII I llilll llll ,. '1 4 . W1 .1 ll ll 14 ll ' -as 4 '51 I Ill 'E . II ll.. . ' I .q 44 I '1 il l . 4 1 1 Ill: U lI:::. l!I.:' 5 ,11 .... .1 U !ll 1,5 I ll I1 I ll 111? :gui I lllll 5.2251111111 4 4 1.11111111a 111 I I1 44 44 11 ug l U 4' 111111 11111ll!1ll1lll 4 pl 11111! 44 11111: I I Ill ldhlll' ll I 111,111 4 dllll M -.Ei F' ':::':'5!i .ir-1: ::'::!:. -121 - ""'Illl'11.!!!. 1 llnl 11 .. . ll ...Zim ..... . , ".55'1I'2!I.. 1 all ll I lm is un I 111 ":EE?EiQ2f5if'i1' "F-Fi1FjfiE:11. Ill IIII I ll ' 11151. 1 .. , . .1 4 IH una." 11 111 111 1111" I n11':,n "ln 1 4 I IIII 11111 1 4 11 4 11111 111 111111155 . '-'E:EZ'F'.::' :' . 11 1' llfll 1 111111 1 1111 4 141:11..1..:.:E:::--'.::.. 111 11' 1611555135311 111:10 1 11,111111 111 44 4 11111 ' ' ,11111 111151 111.1 1 4 4 ,,, , ,,1,11:111 111 111111111 11 11 11 1 ll 1111 11111 'IHS 1' 1g 5 "!!!5'.':!. 5:5121 .:1i1212'1i:."fa'5'fi2IIilll5 4 lllll.f'4 11 1 1 1 1.1 1 U 11, 1l'1 12121111 1U1'31 11111 ffl I1 1 11 1111 11111 1111111111 1' :ff I 1111111 Il 1 I 111111 ll , 1111111111 111 1111 , ,nn ' 2'!'5,5!5!!11. li ".:':!,. 1 ',1,,,1 11111 1111 11 111 1111 "'i i"i ii'i 315 511'--I'i ng n,l11111n:n "ISI1!l5I""l1 1- 1 ' 5IIil5'1l!'-1 11.11 1 11 1 1111111 1 11 1111 Il 'N 1 -l '11- 'wrt lf' 'ii 'Il ll I 15.5511 11 I 11 "Hes-1. ll Ill 'ggi ll 'a1i:.:. ' 'fi . I! II Il "'I.::"!: , '1 I':5:5 ' Ill all ""1-wi.: . 1111 l " 525111. 1',:':s::., ll',-I I llllfl 1l1l!l il ll I "ss : . 1 :,:,.1. ,::.,:,:.. ' -1'E':E:'. . 1 I 1515135211 lllllflll llll l Ill! I tfllililii li ll 1 1 1lf!ll 11 Ill llf1s5! . I I .. ll!l' I 'S' ! 111 ll I lt: ' 11 111 If I 111 'I11' 11 11 ll' 111 '111' 11 111 I 1? 1 1 Ill ll J 111 f 1 1 1 11 1 1l 11 if U I 11 ifif I ll f I l 1 1111 'I"'iE:E::.. '1111 1 1 1? ":1 'sfflf "I55iii"1' i111 fi' v l l Ill I 011112: 2' 1 11111111111 f'lll'fI::l.l' ll 11 I I I 1 I 1 I11 '1 55151. 1::: 1- - ' 15:5 , , 1 1 '111111 '11 ' 1 115:25 1 1 111 1 1 1111 11 1 111 1 1 21211, 11 1 ll 11 11? fir .:! I Ill In ':::11g:':511 1 11 111 1 11 111 11 111 1 1 1 1 1 u"1E:l'5m 11 1 11,1 ' 1 11 1 illllilll 1 1 11 ' 1111 1 "5 '1 ii 11111 1 111 11 llf I 1 ll!! ffa 'P ll 1 1 11 '51 111 IIII! I lflll '151 T111 ' 551555511 ":G55'5!SI 11 1 sfaflnl "'1fff1! 11 11111 1111 "Milf", ffl!! 1 11, 1 1 'Isaiah' 4 I I S 5 'sun' . 1111111 '.:ll 1 . 1 II l:l:'1.:.zn" ' 11l':" 1 1111 1111 l1ll'S1I1n' 'nn III' . 1 1 I II: f 1 '511 llllllf Ill I I ll If f Ill! Ill ll 'Ill "'5lFF1 "111: I ll! . 1Pu5,f I I 'Z sas.. ' 1 I ,"11, . I I Ill l ,, Il! "111 Ill Ill ill 11: . ll ' L. Ill ll!! 111 "'-ss. ill Ill ll I ll e, 1 I! H1 I 1Es.. 111, IE! "IBM 1141 I 11251.91 ll '3':,:.. I I all I 11 Ill!!! ll I I I ' ':5:',, , ill li 1 I ll I1 lllll 5.5 51- 'V' 51. ll ll I!l1l I I 1 ill Ill I ll . I ll I I ll 1111 I 111111 Ill! I I I !1 I IIIIH1 I 1 I I 1 I ' " iss, O11 1II I 1 . msgs. , f , 1 F11 ll!! I!! 0 ' 15251 I II1 ' II 1 il , 11, : . 11 5: ,. If ll 1 up Ii' 0 1.11 1111 '55 I 1 11141, YI 11 1 I I I I! 111 1'I1 ' 1,11 .1 ':::." 1 ll 1.1 '5 I I :sunt , , ,.. llllllll 1 :tiiiiiifg 115511111524 :'.,:::f.1.11 15111 111 ss. :g.:1::::1:: I 1 lilllfll Ill, 1 ':::::2iii:Z111 111111 1 11551, !:!::llllI,::11 ,d1111"::J11:f ge::sQ?:1sg2::. 41 18 l !ll fE'j!!i. 111':::E:f::::1::,i EEEEj55:i5ZEEE25Ei25 II5,?'f!5f!!'!'. 52:51 :::.,:::::::::'ggg1, ,5gg, 3111111511111 .i.::...1!!5'!!i.-2522: ::1:g:::::g:f1f, fm: ,U 1 111111 I:::11iiIiii:l!EI::::g1 Vgggf52:22f2:::1.:::::: !5.:.....!2::gfgg1g1gg " 5 'I5!!15!l!I1!2!l!gFI '25I2I55Ill!!1 1 1 I 'F3I!!I!7":fl5" .1.11I7,1..51 ll1111llI'1:I "'2!:-151 11:g:, , .. 1 ll' ,. 5 I ' 211. . Ill ' I , . I 1 1 11 ' 1 ll Ill ffl ll' 1:1 1111 Illll I I ' "1111, U Ill!!! ll!!! ll 15551 l "515'1 1111 ll Ill' 11111, I f 1111 1 lil. 1 1 11 1 lgeiqiu Iifilf '555i'1 01.111 1.111 11191 I I lllfl lllll If lil fl ' "::::. 11 1 I I lfl l l ll fllr 255211 1 .11 I I 1. I Il 11,1 I I I ifff 11 1 ll Il I l I llll Illfl 0515551 lffllll I 111 IIII ffiizsgii, I f "5'EE:E: 11: :'::.. , I ll l H :'5:Eff!,::. l 1 1 1 "5:!:E:'f::'.. "'25ii:I5i":., Ill! I ll lllll ll I "5'E.fE::5IZ Ill. 'I 1 1 1 llflll 1 1 11 111111 1 0111111111111 1 1111111 111 ll 1 11 11 11 111 1111 1 11 111 1111111 I 11l1111111 1 111 111 1111 I llllilll ll II 111111141 11' llffa 111111111 111111 111111 1 1 11.1. . ',41'::ll5555l!' If 1 'Mu ll 11::::1f::::,:" 11115. 11 1 dp! Ill 15? 1111111 .I 111 1.1 IIJIDI , 1 ' 1111 111 Ill Ill I I1 I lllll II ll llvll 1 1111 111111, 1 1 1 11 Iglll 111 1 J! 259.12 1 1 111111 11 1 111111 1 1 2 lil 1 l ll ll' n"51 f ' 11 ll III ":ll..,' fll ' 5 1 IDF 11 . l -1 ' :::..:,.., 11111 1111's 1 '5':fi.:55EEI ".. fgslfllllsl ls., 1lF::'7:11' 1.1 1 1 1 llll ll il "'5!.E::E1:":' . 15.12141 1 11 . 1 11111 111 "!!15!"" 'f' 1 "5!1'!lE!5l'::gE:u jf IIII I I! ' 'wif gun I1: . :lf "1-1 I 1 1 11 111 I 1, 111 1 Ill ll, 111 1 ll "II fll 1 'nlll 'Jr ' lf! ' 52. I I I f 2121211 llfl I ll r lg' Illlflfl ll ll l I H I ll! "1Jf111 I 1 1 ll 11111 fwfw ll V I Ilf I ' I 1111-1 I .,.1 111 ' 151111111 "mini :zz 1111 Ill: 11:11 P11 ' 1 111111,l111 1111 1 055515221 1111.11 lllll lllf' 1' 1:11. 111115111 'IIFFI' '1-' 111111 1:1 '1 illlll l --ss. -1 '551 11 "111 '!,. fl! n:':"111 "In 11 ll: 'E 1 II 'liliiiiu 11!!!!!, u::::::II llllflll 11111111 l llfl 1515111111 uffliiliain '.:::IIllI 1-11155 ' 1 ':'111 I!! 'g::':ll Ill il ,ll Ill Ill Il! ":'1':.. il I ll 1! 'E'E2: . 11 1 11 1111111111 'lillll jllf ' 1 ll Ill! ll 1' lllw 11111111 1. 1 11 11 11111 I l fl J! 111111111111 1:1 1 E111 111 1 11 1 fllll Ill 111 111111 1111111111 1. .1 1 1 1 1111111111111 1111111 1 1111111111 1111111111 1111111111 1111111111 1 .1111111111111111111111 11111111111111111111111 111111111111111111111 Illlllllllllllllll 1111111111111111 1111111111101 11111141111 111 1111 IIII!! 1111 11 '55 'fl "Ing, ffnhiv 111 ""':..n "L, "L, 11 1 gl In H4 H ,':','ll' fl "':..:u 'iff FI ll Ili. lib' ':'F1 1' ll ll ':"':.. ill Ill lil If 41 Ill lf' "':.1 ill lil ,. Ill Ill ll: Ill lil Ill :Lin fl1 Ill Ill Ill II 113 1 I 'ugh' 1 I fll .. !il . ., Ill 11 "51- 1 Ill! 111 nngnein 111 ll 111 'Ill 1111 Ill III 111 I!! Ill Ill "Fm, 111 Ill! :pil 1115, ng , 11 ll I' 11111 1, 1111111 illllfllllll lllll1111111Ill 1111111111 'gli' 1111111111111 1' 11111 1111111 ' llidlllillil ll 111111111111111 "!'!I'I5I15 ' l,1l11..1 11151 ' 11 Ill 111! 'EI 1. Ill lf! 111' 11 111 111 Ill Ill If s.. 1 l':' If "111 ls' "II, ':.1 1 1,2 4 H1 Ill! lI:', ffl Ill ll 1I H "Ill Ill ll! If fl I 14' sf I 1 Fl 11, ,5.. .,,,, I1 if lllll ll::l!" "mln I fix.. Iliff "IH 1. ug" ll!':' Ill lil 111 1 ' "5-ss. lil 11 I ,..1 11. 1 . LLIF1 111 HI Xl R I ll ll "'4':.. Ill 1 111 ,111 1 IP, :"111 Ilzgn. lffnn J il 'gf 551. . , '1':., 111! II Ill I . 1 A 'X iff!!! " 'E7!!!::::.. "'i:i EEi::.:, ll I I I1 10111 lllll lf! 11 1 1111. 2:!!!l2!11 1':1:g!:? !If I ' nsgfiise. llllfrlf ll H111 111111111 Ill Ill!! U lllllll ' 111! 1: 1:1:.:::f , .,.,.. lip! I lllgsli ll llll 4254519 1,111 1 I I 111 in I I ' I ll 1 "iv i 1 l':"":' . !!l fl Ill IIC! 1 "iw f III I II "nay 1 1 ll 1 115, 115, Ill., If "ii11 I if ' 1 111 5 I P If ll 11 A . 1 "Wm 'I55111 455251. "I!II511 111111 11111. lllll I " 5514 '5i1i'11 1111111 .'::,ilf lllll 41111 111111 111111 111151, 1 :Fill 055551 fqiisigsllli 1111 1 111g1 1111 'mfisu 11 1 I 51 1112711 g5::::::: . 'iiiiiiiif' 11 ,g11111111,I'1111 Illillllgllllllz' 111111111 111111" . ,,,,,,, ...1..1.' 1 111111 1111gl1'l" '55I'2551J715l5 ' 1 "'2FIili1I2I 025251 "il ,11 1111111 111111 "iiII11 Ill11If 111111 "57iE::.., IIII fl 1111111 illill llllll ' 7525511 1111! 1111111 ll FI 1 111 111111 1111! '115211 !1ff 1111 '55551 11114 fllll 111111 111'1 11111 1111111 111.11 .'s::lll 12251. 'Il 1 1ll1 11 0 Y1 W 4 4 I 52155, ' :'iIf:,11 lll:::s"' Ill fllll I FIIFWI I Il Ill lil "'55FiI1Kif5n 'iiihlh-551 flllfflllllf 1111111111111 11151551111 1 I Iliff! "If3lI55:II111 1114111111111 Illllllllllll "55:E.E:E!:I2:.. 11Ill11111111 lltlllllllfi lllllllllllfl lllllllllilll r' -'WEEHSEESIQ11 ":':::i5i2E :., 111! 111!!! 11Q:':'::1:., 'llziififilu 'J 1113111111 111111 11 ":'EiEEiiE:1:.. "'55EEEEEf'ss,. 111551111515 111111111 ll 11114 111111 111111111 11111111 IIII! III 1 '5':,. 1 9111 "1111 "L, lf! Ill "P 1 11111, 211, Ill Il! 111 "5-':.. 111, '14,..:: ll I I 1111.1 "mln "11111 111111 fllflf llllll 11111 11 "5E?2e:..d4, Ill! ' 11223, H' III 11l:g M nsiisfiin ' Fans!! 11.1. 111111 1111011 USPS... 011111 111!!! "52:gE2,. lull 1.1.1. '!!"!1 11111 1411 ll 1 "SHI 1 1F14 11 11 H1111 11111 "ESU, 111111 111!!! 11:21, "11:11' 1111111 pllllll 1111,1 illlh 1 11111 Ill llliil "HC-i::,. 1:1111 ,Iliff 111111 925551 Illlll 'TFIIF11 1111510 ""Ei:1. 11154, 1 IIII 1111111 111,11 llflll 1,1111 111111 '!2!1.. "Zh 1,1 V 1111 Ill! "L, 1111 1'1l 11111, ll 'QL .1 1111 111 11 .11 11 III W1 111 "bf .., 111 111' "111 111 Il? 1. l11l 111 fl 1lI If , 1 1 ll C141 11 11 n!'I1 ll 111 111 1 Isl 11.5, 111 "511 .11 111 uhhh 111 1:1 13. 11 vf U 111 111. 11 111! Ill ll 111. III llc, ll 11 11111 11:L:1,1' '-111:50 111111111 "!!!!'2!.1 lll1ll!l! 11141111 1111111i 11:1!51l, A fl 1 , 4111 111 Auf 1. ' ZZZFF1' llglillf '!Ili2!51. Illllllln' 25515191 .111111 111111., 111111 1 lllllllll 1 1111111' "'!I!2!!11 .111111 11111.,. 11111111 lull!!! 111111 I 4:1551 1 11151 1111111 11111111 11111114 11511118 A511111 '--:EE:::e4, 'llilll 'fda 1111111 ll 1,4111 111111111 11111111 I jill!! I '::95,..1 11111111 "215!!'1 .111111 015255111 6514.1 1111111111 5 11111111 ll!l!l!1I 11111'111 111 11111 "!!!!I!.,1 11111111111 'SS11i1i'l1 11111111114 1-:2?1!g?:::: 121115 .11 1 111 1 I I 1 ii, I nf 1111 1' "1 51,1511 1 ' 1 11 P' ' ' 1, , -219. 1, "a, ' ' li 1' V :all .ll :fl .11iFll1 1 11 il :1 I '1 1 ll! 111!" Y i 1 1 ,lg '11 I1 ' F' ,I 'H' : E' Qi HU ' 1" 1 101111 ,g 1 al' '- ' ' 1'J"111'1':: 1"-1 I ' 1 ,1 ' 1 1111 1 1 1 I -I 1 1 1 Q I Y I 1 5,1 "' f1 !!' 1 Il-1 111 , 1: 1113 1 ks jj.: i ,S .u.,f 1 1. , r - - 1 1 ' -1 1 - 1 ' ' ' gd. ' Il 111' . . 'f 1. 195, "6 ,, 1f:?:F1" "Ji ' 1 '5.,f.' 55'-9 Q, 1.111 'rs "E E, K r I .dl , ,11 'irq 5 .Fi flfg. 'app 3 " ' lslls i ' 1 ' gf' !!,l,! '11 sr . I I I ll! f f 11,1 1 11 I 1 111 111,14 . . .5 . ,. 4 ,1111 ,.1, .. 11 "L "" 1 :' 1 1 19, ,- ,-'1' 'i qu lull!- IE, 1,1 1 ' 1,1 ' 1? 4' 5' ' 1" 1 1 1' 1 an :4 J 5 M1 1515 'E , 2219, ,I fg1:,'gggg' E 5 fm, I i Jgli 015 4 15 'F g11""'!'lI F ' I5 :I if 'g I 1 ' ',,! ,111 , 1 1. 1 1 11 5 ng, 3 izglixx : ' I 'gn . 1 'EL H :n .Z In! 1556? ,ra ,rilfgzgl-fr':E E?,g' gig., n ' '- D ,Zi 125 ' :sl 1,1L1,g" ,N 5,5 , ii11ng"Si1: Eisfxr, 1 , , ,, , 1- . 1 Y . .. ' ' ', 5 , ' l JH' ll! 4 145 , ' ,, 55' ' ' Ill 'Iii ' ,3"1':1-- I 'IFJ 5 5:12 ll' ll'!'l "" nlpfis? ' ,1 1 ii! ll 111 aL1 ,411 1 n ,531 ll 5' H ii'-Y :sg 11 ,1 111-,f "1-,g1'5' " 1,1 we 1' ' -1 ::.' . as 1 1 1 If 1 111' lil! -am ll ,511 aa'ag1.,,, 1: 'f ' 'lu ' '. ', I 1 . 1 1 1 5, Fug " ' " '. E! ' '1 1 111 ll'l :gil 1 1 5 1 '51 jug , ifggi, ""' '1 "" 'i'1'111' " '51 141' -21' ?f"f'f1 1 ' 1 -1 'I' W7 1' 1. " ' JSE ' ':11 Isl ll ,. ' . "' ,1 1 11 1 " ' ' ' ' "" ' 1 ' ll 1 1111 Illlfl . 15.55 l ,I " 155' 1 1! il tt yl: 143 1E"f H: 1 ' fe'-1 '5al:E'F':::l : 1 : 351:11 .1 ,jul 1 J, ng in 1 1 10 1111 1 1 1 1 ll 1 ll ll 1 ll 1 1 111 un, 5 , ,V 1111111 1 1 F gl 1 ll 1 1 ll 111 11 - 1 ll 1 1 Illlll 'lil' " ' , , '11, 1:1 ,lnlh 1 I1 ,F , P' ' ' , , .,' ' 1 1 ' Ill' ' I 1 555 ' 1 1 II f ' ' II fl 1 1' 5 115 1 1111 '1 '15, -- , 111- 11 1 - 1- - 1. -.11 "1 1 1 I 111 1 1- . 1.1 1. 1 1 1- 1,3141- 1: 1 1 "1411 1 5" 1 1 ' 1 ' ' 1 1:1 " V7 L 1 ,I 'I' F15 i ' ' 1 ' I lf!! ffl 1 - 1 111 5 1 1 1 11 1 11 1 1 1 , , ' 2355 I 5' 4 , ' ' I f 11' ' 1 II1 N . " 1' 1" E11 '11111 151 3541.1 .1 ffl ' W 1' " 'f fiiifiu Inu . E1 '1 Ji "1 1 E F11 1 F1 ,glib 1 ' 1 1 1 I-7 - 1 1 . Iwi? -H-'H11,N,'sf 1,1.rg , fffmf. 1-111,11-1 1 1 1 I 1 111 , H 1 111 111 151 Iliff 111 1 1 1 11 ,g 7, I "' '11 .' 4 .,-' 'If ' 1 '11 if 4 ll 5 22' 1 5' 1 1 111 'g 1 ,gf , , ,g 1 pl, If g rlll' . , . 1 1 5.51: 1 1110 1 , 1 1,1 1 11", ,, 111111111, 11111 11 1 , , I , Q ,um u1,,,,,,,I ,,,j, , s lg E, "' 1 1 - " ' "f'1- A' "' ' 1- 5 'f' ' S' I1.31'1 ' 'I515 131'I 'i-'5'!1- 1 ' 1" ,,',,,' - I1 ll I 3,111 I M1 I,' , .111111 - 511,11 ll 1! 1111 1 '- 111 I 1 "111 1 11 I 1 11 1 ' F 44, '1 -'il !'g1 ll 1 5 1 "' 11 '111' 11111111 I in 'In 1 ' 1 -'1 . 1 1. '1-:.. , 11 . 1 is -11 If 11 1. ' 5 .11 11,1 1' 11' 1:,,1 ISL' . !f'11 1, , , , - - ggi! ,1 1 in 1 , 1 1 1 1 1 I 11 1 1 la fn! , ff ff 1 1 1 1' 9 " 0 lllll 1 1111111 If I g I jf 15' ' 11. JfnHv:6 'af f1f.'. -1q11mJw1wwmWpJ:nM9:1Hg 1, 1 1 2- . ,1 II -1 ,.,'. 1:11 1 Ill, , ,--, ,, ,, ,' , , gg 1, g , - -14 Iii 11 4 1:1 111 1 I 1 Aflll .1115 1 5 '-!lf11,1 l111'111 111 141 1 ,1 gf' n1 , n .-,I '. , 11 1 l 1 1 Ill nn 1 fl 1 551 , ' '::.., 1 1 I I 1 1 51. ' f , 1' 1 '11, 'ff' ' , , ' 1:1 1 ,I1 1' 1 -.' .1 1 .1 el. df 1 , I '3 sg, IU, :fam -1554 ' - Q 111-1 11 -ql,- ,1,1,i,11. -1 !! .. 1:2-gi ,',1 1 fl 111 11 ,I 1 1 fl 11 fl 1 1 1 , 1 1 11 if 5 , , ',,, 1 " :'1'I I ,1 ,1 , 111 1. 1 1 1 1'F"'1"551"' " -I 2- ', 9-',f!'1 1 "fwfr '11 1'1 .:a.u::..' -: ..': 5 ' 1- -1'-111 11 1 g1'2 , gl F, 112151 fl 412'-,, "5 115 1 ll! llllglllt 1 1 111 ll alfa, 5-,'g,, 1 I 'F '11 5 ' ' ' 'Z ,II 1 'V' 4' 1 if ' ' -"11 1 .J ,,',, ," ' 2 , , 0 ' ' Z 5775 '1jJHf4.'J,Jf1- Jw, 1'wW1w'Jw P "1 1 E 1' :vi :11111 'S - ',:' 1 ... . 1' 'V' an 595- "55'- -1 -z 1.1: jig.: 1: Ig11,11 I:i11,11!1l lilll 3" 1 1 , 4:52 H1 M, 1, .Q Q1 ,rn , nIIl'111'1 l'll .3 nilguui ,H , 1' 1 1.1 H ,ilnu,,,,,' -,L 5, 1 Q 'en 1 1, 3 1 '-1 I ,rn -: ,-nl: .,: :SLI 14 't n ifn: :' 'Is :,'!': "xl 'il' gf' :X ' Ay' sg!!! " ' 51. 11,1 1:1' 1'-5 :,l::l,al ' 1M ' :Vi 4-fi, ,If lf , - ,,,g, I 9 :,n.,1nI x 1, ,ff I , V1 ,np 11, 191 Ill "l,l.I'llH' 'glffll 1 '4.' V '1 5 ',", gf, " 1 auf' J 41 'gl 1, ' ' ' "flags, 1' ', 1, li: ii in' 5: 'fn I ' I 'Hifi M 'js' q ' 1 If I . yf 'M ' fa 'gmt' " " I 425117 ' 1 :111 "1 's 1: Isl g iw' l "" ' " -'11 '1' E' 1 ' 5 1 'I 1 1 ' 5 ' .15 1 " 1' ' . 1111! I 1.1 1.111 I 1' 1 1 ',, '2"11 1 ' fr' ' " 1 I I 1' 111 I J 1' 1 1 ' -"4 . 7 55 1131121111 11' 1 1' ll lllll 1 Ill 1 IIII ,ng 1 11 1 1 ', if . : ', 'I ,, g , , , ,,, 1 1 ' 5: ' ' 1 S1 ll 15 1 '111 ,1"'111,J: 15 1 '-1 'I Sw l ' 1 111 F" Il ll 1 1 'nu' ' 11 1 V "'5 "' 15 ,51 ' "' 5' 1" "1 nn' ' ' 5 ' 421115511 I 1 '1 I ll 51:11 5 ' 1" 9 ' 1 1 + 165,11 I qgunli, ,U 1, "3 ff' - - 5511 , 1111' 1 I 1 1 fl in :1 ' 1 sf '11 1: 2' ff' ,gli . Ffa- 1 1- . V5 - 7 ' :155,,1 E: I.. ' 1 1-. ' Hu ' "1"11l1" I ' ' '1' n ' 1 in l "111 ' ' '11 1 ' 15: J 1 '1" ' '1' ' ':151' ' 'ff' fun' ' 1 Ili 1' IFF 1' 'f 1 ix- 111 Q" ' 1 If 11 1 l"111 1- 1 1 Illll 11111014 ,gn 1 1' 111 1 1 fl 1, f I 5 1 111 1 1 1 gg I g 5' , I U' 1 ' ..1. " 1' ' " 2"' ' fi '1 - "'1E2I' "--11 11. "' - 511- i':5..':1'EEE -11u::,1' ' 1 '11 J "lynn 1 1111' 'Lip E lpsghi: 1 1 : E 1 un: I Lrg: 11,91 ,P 111 :Ji glgll' 1 ll Ea Cnllgsn ll 11 , . lf ' ' Z! 'ali A' . . 1 1 1 1 L 11 1111 11111 n 1 'll I 1 5',,5:'1g1i:55E:gi'71.:: 1:1 J' 1115525 :, .J ' 'WH ' ' '1"' ' ' 1in11111I1 F:1"511' I '1 1 ' U' ',,:: J L: ' " "G, 1 1 1 11 1 11 1 11:0 I . 'g 'lj ,sg ' ' 'I J. ":'1:' ' 51 ' !',1 '1 ' :qlll 1 5,1 I 1"" ll 1 11 ' .,':.. 1. e, , !! ' "" " gg u"'!:L?L,'J,"1L 11'.e". I.Ii,E11'1 11' ':EE"':.. " ""51I'11111 1 ' We' '1 galil Il" ' 'I' Nil: ' . F Ili, 5IEfi,EE1::,'11 Iii., I 1111. 111111115 g H ' 1 "!,11ii111'!, 11- ' I - --:'1.1""' --1' ',-5 "511f11'1 ?11l'I""'555' 1 ' "':' M I du 1111 111' " " ' 11" ' :I lf' 3,1 ,' '::,15E:'111'5: ullggif: I ' E X5 437' 0 'ls' 1' . , .h . . : 1 15:5 Ll :,i?1,:fQ , 525: QE, ,? HaI'.,:,,j,::i5 . ! , 'silifi 1 '111 1 ifll 1 -N.. F 15' '4 A f411 :hf!1fJW9i A 1 1 1.121111 'f' "'5 51-'.-. :"' , 1 f ,Q11111 ', I .l 1 1 ' 11 ,1 :..r: 1 1 111 1 Qi' '111111 I1 1 1 ,- 1 11 11 511 1 - ,, A ng ,1 11:1 X ' I 3 s '11 :':' :I Eqagl: 'I "F 'ali I , , ' 1211 1. 1 11 1 1 , . 1 1 , A ' 1:6 1.1, 11 . 'Mia I I 11 1wW1rf'iwn5 ,, . 1 - 2 .:, , , . ' 1 1 1 11l1 1 11 11111 ',.:'h ' l.'.'11v1:fn 1 1 '11 1 ' F I ' :11911n n I' firm' ' - , 5' 'E - '4'::Z:5: E' i 'I-:l ' ' ' ' . " :' 111315113 '. V551 . ll ll llll 1111111 " ' , f I l Ill llllll lill , , .. W 11' ' 1,1 uglilh 1 1 ll 11:1 m ' " ' 1 1 111 . , - X. "':"51I5:'. , 1 11 I . , 1 , V.. my , 1 l - ' '11 1 IIII ' 111 1 1 11 ,1 11 ll 1 "5 51:1 nu In 5' 11 1 'I 1 1 1 1 1 ' 1 1 fll 1111!!! 11.11 Il 11 1 1 . 1 :g11111:1,':u, 1,610 'III 1 "n1.1 1, v,?3,5., . 1 1 1 . r 1 2,1 1 m 1111 H gl, 'L I 11 1:4 yr: ' ' " ' ' 1 'I' I' I11 111 Ill! ' I ' inf" ' 5 :1 - 1 Q 111 ll llflll 1' ll fl 1 I 010: I ' :ll 51" '9' ' 'W511 " 1 5 H1 'V - 5 ,1 1 I " ' 1 F1-11 - 11 r I I1 1 11111 I 1:31911 innf 111111 "ff 5, 1'- . : 1 1 ' ' - ,I un ' 52 ' ' ' 5' Q' ' A A ' ' I: 'WS "'E11'5 1.511 'lf' 0:5 4 1 1 ' ' ',,,:1,- ','. 1 'ziegf '- 111111111I,g, . 4 N 1 Q' . 1 35: ' - A A ' 11 . 1 1 :i111'1 1 ' 1.3: '- ' . " ' - I 1 I ll , 11 " . 11 1 1 11 11 pf - ,I 31 ' 'fri' , 1 . , ll . 1 Qin. R I l ' 'ilfn :':'o" , :lf ' Ou :'555n'Il'l'n!v1621545144: Yiiiilii' SE 5525553937 sgnfsg I! 'I Eiiii' 45455: 51255245 fs-5 -as l ra I 'gn fa' 'I is ,n ,I 3313- ii! iii ,l fn F nl fnfs .. X xxx! new lil jc, X IQIIIQIQ s... XI :ggi fr s-s-5: n 25 gl '5 0 5 r I f n f nuusenegg ni inuux V I f' , 1 f x x 1 x x l QK unxinununss II Sli T1- .. X 5 I r .6 1 f uni 1 ui . mis 51 ff 9' 5, -V ,V , f f , , 1 , A . f 1 1 V, 1 r f , -1 x xx an EE ff .----.---- - - Q- x1Xx N -- 3 .,f ' s xx s V I f, ,A f jf f f f 5 I I f xt 1 xsau ls: , 9 ff l,l' if gf !4 f,6'i , ,'yVL, 4 f - wr' f f :minimu- Q x VRQH5 s nl X ,411 nw 1 I f 1 f lf 2 2 , . g f nun li X X 11 x x Htvuu X , E. . " v'n'n 'sign :nga 1' f l'v'l I ang. . 4I'! 0 F' 54 4 A: ni ,p 14' 140: :l'I l I ll' 'fi a 1' fi! SEIE4' as ' :ff 'I ll Q 919 . Fri 55 I! ' 5: 4' 'E nf: m,:!n4fg4g,5 'nh 3 n' 55' 4 A I l c I 'f , 14" I ,n In aff 15555 ,ili,V vl- iisgsiiii 522,244 F f 4 gliggs !:is:l's I H ' v:lE5'5:5' ""' I' fa .il-fE'f 521222: Il' ilgp Q li : si in 5 E 2 ' 5 of II sh 's ,4 'I "gi ' 4 2' ' fig, 575 2 5 ffv-V Segi ' S rf r 'f , ,4 ' a 1 if 'f' fd 1 , , is ,, : 'I ' n ,f ,n 'I 1 Hg '?' V' ' 'Q 554, 4 f 500 55 -My El :sis-s 15:6 ggigig ,S-:V 009: ff: U nl' :lg--:Is 'g hi. 52 'EQ- ns f in l f , 'I 9. ,ff I Eiiljsi I I ali 5' , , , 1 4.1 f'ff' in-5-iigizf, . si , :fi f : " 'fs 9' 12 'ff ,z ,o, 45' -if 1' 1 Ii , 'pix f fr gf ff f ' " 452355 'ig ' 2 'I 'I ,I f l f ' In S' f ff L. ,f g" 1 , ' 1 gzf , f ' S 49 i l'I l I ling :Qi I l 4' I I, - 454' iw . ' 5449525 ' 5 A ,ff , 'rn' , E, ' E r f pf ' f., LFZAXZ v' xwbtxw xxx xxx LL, xggyjwiikx XiSgRkQ K X X 5 Q lim? f f 5: f ff 1' : ' 'rf 'I Tiff i, I f ' f I' f f ,A , A X, I f f' M41 , if: ' 2 I ,f ,r 1 , y I f, g Q f ,f ij f' 1 1, 'fi' rg , ,Q fffesf 1 f- , ,iff ' 1,1 .52,, gf f , , 1 . 1 K 1 ' r , .V f w ,f .1 1, 5 N , ,gi Q 1,-,y ff V, r 1' ri ff Z 'f 'A f A 4544 :Egg . N 11352 wwf, ' Af: j ,fjfjff f , 1 f Lf, f 'fx 'irrr I ,- 1 , ff r 1 I ,f,,,f !,J,f!,f f ffff' A 1 f X , , vzf !f f 1 1 15 1 ', 1 f , "E' ' fvfzifzf f , "1 ff? 50' f ' ,C yj,jfj,Aij,:,f:,Jj Vvj, K H 1 ,' ! 1 , ' x,'.-f, f , 43,4 ,. ,ff , Y, , , f , X 1 V 1 , rpg, ' I I 1' VJ' fx. , ! , , ,", Arr, K 1 I Q , 'is .A 1 f f r'A f 1 ,, , f 1' I jf 941 5 , 9-'f'-V s 54 c gg!! S " :' 7 5 1, , up :lg ng , YN 4 4 2 5 I in ,I in f nf ' p ' I ig! I nfl '5' shin ' r H 3 K lun Deaf Sm H uf W I' KHO 9'5'5'ngS'n" .l'v'n aC I l I' Hg l i 55532-'rf' ff-5:f" lndm Lsfli' aspggih xt OS I I 1 4 1 p ,v,l,u 4 lf p 1 I I l .--:-' :fs-s 4, , e 2252! M24 iii' -522, 'figs : ig: B: 54: 55' ii , :F A: r 1 if 5 f f , figs!- Av! flfl ln 1-'fs-siafelfs-g. . .. r l,n,vil!l IM n 4 :q I-af:-a-sf:--v :- gg e I n !"':':':'r f 'l 'I' Ilpv,n,l,I:Z?Q ' ', ur ':': 924' ' ' 'shi 1' M af- has "'1g5:5'glf5": nfalpgr f 5137 5? ,' ' X 'ifsgaip' igrw:-s gs 55:15 I I E:2!' n"! gl!! I! , gr I 471.4 'EEE I , i n f . f , 'I 5 'gf Irfan aff ia., uh r 0 :Lx ., gf, fc? , , ff 91 'r 1 J iii fj::,-Q. , Q51 4 :EE Q:i 9:15 ' I ! r'f', 1' f X v 5" I :I if , , If if I 1' f nj , , lg 1: , fb 4 1' I ,f .1 ,v f 4 ' !!:i5!5:4' !In'2"?' f !.' If fg 5' , 5 sffif, 4 f I 1 :. Qin' , f r 1 1 It IX Il ,Q 1' 2' 5 1 ,f r f 1 1 1 ff ff 1 1 ', ,,f , 1 1 1 .1 f r .NC , lf, ij! af I A W 15 x ,Q 1 , f, ' gy 1 f 1 , , , , 1 1 f t 'F 5: np' 1 1 55 r rv 5 ' f ri ff?" Sffr 1, ' ! A fi, ! ag ip, I Wu L wi! 'I :ln PI 'f and 'un' 1' why We fi l' 4 44 IE kt ! 'I i f xA 5 " f 1 IIHSHHQQQXKQDCQIIIII lun fu' , ,. n gl .fy 5' 2 'll V f! 3' ! Lf" 1 4 . ,f ,, n ,f I 5 4" ff r ,' r 1 w 1 L 1 1' 4 , ,, 2 ,P 1 .7 f ,I nf Sp If ' 1,4 Q, ,V O I n f ,lrff -, , I f ,Mr Er 1 g il L, gl' f .lt f ,l, f 1:5 'I of: , , P f 5 545 Y 5 ' f 1 1 f 1 1 r ',C 4 n 5' 1' 1' u ff? j L 1 ln f -59 A 324 f 5:fZ.,, C 1 f f rf ,fff 1 7 I r' , Zf 441 'ffff X a f iff 5', f f , Af: 1,51 f . XX' .r f ,IQ rj 1 jf I 6 ll ,J !f - inf ,ff X fflfjf A 1 ! 'S Si! ll: IQ: fi '51 ,C I I si' if gl 1 , f ,zf 'V 'IWFZ5 f ,X f ki ry f A Si ' 24' fg ,nI' 45-' ' X : fx 4: 1 ff r I : , ,,, ff X' , ,l,,f 46 I ' f l'gl , 'Q J 101 l r ! , r 1' fy: , f , fu :fi ,r ,a ,ff 7'5:f f, , V, ,f n f r' X , M 1. 5 f- 25 I v Rfb , ,v f ,f ,A ,f f'5 1' , K, f fig!!! vw 1 ff? jf 5 " Aff ' fyff, ,J f f 4 ,f f' ,f f f ,KJ f Y ,c 1 ,1 f f 1 f ,w,f I ' I J, Q 1 ' W , ji? , I.. YA, 5, E 705 1' K r f r V 1 I , Q , 4 Z I . 2 ,.,, , Y "ff ,X . 1, ' 1 1 , f 4 r 'f ' 1 ' 25' 5 Ii! f ,. V ' of A 1,7 5 ff f, X vi vi f nxilinuunnsn f,. f , S r W Dj ff ff 41 mushy.. nun-un Y l up r 'if ' f ,lf f ff,' f'r fr, my ,. ' fy- I , ,1 '24 'I as ,A 'ff ,V gg n,v' ll :fp :I , f,v ? fl ' 1' - 'f f u ' 24' gl -fr if f r r f 5 5: - , f , , 1' 5 r fr 3. 1 r gl' 1 ! f,f ff 1 ' , 4 A r I Teache inf? I 5 af gl 'A ! ' f gf ,X Z 39 I I x 55 1 ff f , f ff V gi P3 ,f - 1543 iff, , .we , xx min n-mx QQ xx 1 1 sf . 4, , rf I 1 77 ,I frfy ! r ' 9' f , 2 ,A f5,' ln: fig, fi 42,1 f , . ' f 1 ' 0 f X A igij 352 fl 1 , 42, 1VV1 gf, ff-IW., f 1 ,gi lst IH ,, 3, V!! 1 , x ,a ' gif' Xxgxx Y-my I , i rf I f X !,' if ,f ,M 24 '0 wifi X X 1' , 'Y .I ,, 54: fi 'r f , , , Zigi xi 'S -s S JS r 1 f f f f X gxxxxxx YXA 1 ff, 4 1, 1 f ' r," 1 F? on-bool! Sliff gf, r ' v 9 fp! l I ' v . 4 555giiggigggggigigiegfgsiei:ass-I g:...,, I 1 ai'5s,:::!ggf gh! ,pup l k? r. 1 :mesa 255:25 liiiigf ,Halas :lui a ES .f,, ,f 1 1' 'IV5 .lily p vs Haig: f A ffa' 1 fn 4 'J :Misra 'fgflsl Y 553545 X ll fF"p' l,l gl 1 1 all: 1 152554 aj' ,i,a! fi ' Z v 4: lp' 'jlglngf 'nf 5 10034 l'l'n'lf I 92? l qu ,I v f lgingln I I 1' wtsh to - Kei we evera dents aC in s 'nn ffvlf a , Il,!g,l,f ,pp n ! 44,1 one 'v' '9444' ff 'f 1 I :-:2 g.,:f:4?'2g :s 'IW 'I nlvgahgflffp,-ga ,v, I In2nf,Za"p,r'l: ,uhh 4 :E-2 aaslsiirfffs .': :ily fl!! ala' l,v'n2u: , ,Ffh 5 ' 'ls-'I !!:G:F'S'5:-I --fis- ,n'r'f'p'Sl'n'v"'l 'a lf: 'n' ,lglflng-gIg::u"f5-Ipg . "1 v'a'n'!f'v'n nh' fn n 4' 4 n 4 I I p l,4,:,::sE:: ffl W no 5 o he X-957 YZ reCeWe?xmfaX an qv' fmfa Y v fo ucmghew we mined :ms ijxaddox' 'p If,l l!,:s. 'F-'W ,q s--v--'-W-,U-f - , . .. ,. , , V "55'55555555iiififfgiiiiifiiiiiiiiiiiiiEfiiiiiiliiflfil' ' 'EaziigsisfiiiriaiiegsislgaisIsifisiaisislaiislsliiisi , f 'f - -'ff-'MAI'-L---I-' 'u Ifinvtfslszsesssfss. J 0 6-1 Hy Q , 'K ,ply f 72 ,1 l e 'X "v "I 452:54 ,,,,,, , . 214455225 1 5'f'nI sqfv I if ftglsla ,MM ifllaf 'B-'ls nga I A 1:45255 21114- .film finish !f'5fl'r' 'u':'a"4 sage' 0" nf' I vi as 5 1' g 5:25 ggnglil ,Q 1 1 If 4 -5 I 1 1 l 15925: p,flll ff,l'l 5954! 5'n"'l I -- 55:51 Img: Q !'fgI 2 4 I 'vi-!-1 I lp , 00" 4 1 1 I I -:sin-: 3:41:21 5:52255 lJa'l,. igigigng igflybl f Y. fgfgl ,nf ,p g , ,hifi-'n :mimi Qv'I',f I' ,f'l ff.: 555425551 fnkivillm I 2: fn -: Q Fi I gi vi In I l 1 X 55555529 'Q n'a 4' 5,v:v,al.v 9435252525 ' esisfsiisgziessiisisiei ' ifnfillu' :5II5v!'S'5:I Fglilgnzzisalsfslgfnj ng-gl:-5-:.v.u-,v.g-ag. lpgn:nspl,4Ql:p!pQg4i!,l ' 'mf'-'nh'-i'nlr'vI a':'v'n'Il'f!-5'nfv'n!', -54'I-5-29:4-:-Mann 'S.!E25f:If2Q2Ea'5i5:':' I gr' sd::!:f.l,g:l5!!! : I ' 'v' 'n'.l'u'v ll' n f. 52525-Eiizsfsilgsiis-5 .- nlhlf: Y l,!:g,'::!,spF'!,,l: l I f ffl 11149 gl!! 4 g'5'ii2:v'55!:lE:E!5gE' l vj!'ll,r 12151201 f f ' f ja U V ' ,I I I r l g Q 1 gl v n 4 1 I r n gi,,,. .gpg 5,.2'ig5g:g'g! ' , sfisjeg- e,?fizlrf'g.Mg., : -'ll 5 ,4,n,l' gl pl,I I "l'f'-' rIvIn"l9,n'iIIn:v5v' 4 I I I n ' illsrifgzlgzjsi-455555 I ,l 671249: hiv, "I !!'5'5'5 "55I'5" T. h edge Y have 5uPPman, NUI t ouncl Ort Xu ua S wx? M ata tv e Suxden me and e ress O an XS fl ex Stxii e iagu tien YQXLCXX Ois e wahinffax ta 15 ture ' An ua Saw 3225 iii mergtiauofl go :lake this ann 1,0 ho tude and avid ug Ywxn gran d ver ha oi rmuax wofke be P Oud ine thls a on Wm rs YO CO mflfxes Y the Yea iondesf- oi Wg Wizfsizrigisgsgl-'ning 5: - , I 4 I 4 1 I 3 fr 1 1 5,1 445: ll! ',5g5,!55v' ,-g', , 'I ,I I fn:'lQ1:n'l'l:p 413:05 " !5If!':5""' 'ZFEFEW' fi. I l 4 if fn 14 I I ' Jai:--: -.-I4 :f:f-:2:-:::2--- I :lp ln' an l,v ng! H941 .5:3:a,f I,!:iu:l"l'n!!' ' H 424: nf gl nhl, Iv: , ' ' '15 fs ' lfhgglslfglgajlgpgi 'gi 10 G t at of Your n nn n nlv,v"pl, flu lg! lah n'l nnnh' -:I-:gems-sgezgsgsgfsgsi 1 I 4'4 gl,1'pl2vin2n,a5n,n I ' g:E:E:E:2E'E:Isisisifiguf I up 4 gl o nh n ,I nur, 4 nf I l'v'u'n'pl Huff "i':!g5Eii55fIE1555555552: 'v'v'u I 'v' "" f ' I--2!:5Ef'E2ais'i':fs'2 I 'n Ju' ,ni gnfplfdplp, ,n XN6 hop Ou 50516 brmgy ea S S, X X 5 sch00X Y Smcextew Your QMWZQ !4! ' .lggdiuhf ' " ' 0 i ' , ' aff lgf'!I'pf'lg lg! ,ll .,,f5ai:j,!f'I.!:2:i5S-SI:I,l--' ':-5 ' gs!-I, g I rf l 'p'!r'l'l ' ' l ' lf' gf l le' , 0,555 n, 5 figffgf gtfgsgiglfi ' 4,4 ,-,tg ng 5: , -if 1 4 4 , 1 , I If n n I I I l H 1 pyfffasfslsp' ,:'7!':' 'Jin "I: ' plain' ,v,:l': ' ' 'uf ' ,u::,::',:',', gl ,Q l l,,4,f. pl . "':,v,l' ',!,:',f::,r'I, I, O ' f - f -' -' - -' -'-'- -f . -:: '-'-.-.ass 5' 'WN' 1 f 'I 1 '5 l,o:5E55'J,::9' I: ,n ,',,:i:f1e,:5.-iz, lggjsi gI,n:i',l,l,lpg5glf ,a l 'i"l'l' 'vQl'l.lp up,-v,1Ip,n,a,f I, !If'pF!'!'a'l'n'n' 5 l ,nvfffvh lin 5 115251 ui 5129529 !2F:f'iiF" 'll-:Sf-S: ,:,l,v ,g ,!, ,f ,p 4 4 ' O l,l,I'fp -'-ef: iriiffilisiffei :1:'EFE'5.9,2fE2:ji' kgs". gsgsjtgz ,' I f I l F 1 l,n ,n5l'f'l',:'r'5' ' l'l's:: ,:Il1sj:': ".i.ig5E.'.g:i:g: gl'p gf '4!'l .I I '41 I' .J I ,v I 'Ju "gs :' lg! 10315 'gnupg' ps pus., , ffgaff, :l ffl' ,q f 'gl f'v l n ' nl I v 1 n'a'pl 'n I K ' I 1 n ' Ql'v'u' I lb' 'v 4' 4 l,n'g 0,5 1 n gl,l, ,yu 4 , ,u Jah !,v,r ,v 4 , , gl, gl 4 gl,g,.,n, pl,a,v,l 4 ,I 4 ,a,n gg. pg 1, ,l qi 4' l ,441 l gl ,nfqn ,r 1 , 1 , , g1nd6q::,.gli:,I!,n:IIE,psnQ!!l,pg5Ea , gugglggsiilivf' Elgsinfigfzi n l 542:44 0:0 E555 :gain Fgsnglss . .Mini ' Jpgsjgassslnfi pl , , , 5 , ,lnl ,J l,l, I ,l ,4'4 ,n, nl , , , plus, , , 1, ,l I v',n 1 A I l p 5 , , ' .P ,n pg gl 4 ,i ,H H5 , I ' 4'4' ' 'I"," 5, , .v 1 I5 'VI' ':"i 1 In 'ESV' ' If' 4 ' f 1" l' 1 5451: IW' 'nh I 4 ,u 4 gr' . " f din' 1' f v, .nf I , , n ,v 1, ,g,a,5,55' rf v" 'll ' g ulgqgningf, , ,n, ' , , :j,gl:! , 4 lnlgf' ol 1 ,gf ' ,a l U I f -'- ww - f'- 4 nv- ' "". :'::-S f "f'-'I:f'IIs'l2E::5::: I 1 4 I I g 4 'l'v' ll' ' ' 5' 'n Finn ' 'Il fi- f In .4 f 'WS' 1 ' ' 'n 4"-' ' 'n ff vc' f 1 v I I nal v" 'ffI'o 'ln' l'l if J "' psig! 1 E'I5E'f':'E:i5:i:':vi ":!5E"':i::'E3,'i:55:"E:':: Z: Eel:-2 '::'v": Jig: , pg," a',"5'E:l'?" 'vinlvilzf lvl!" '44 Il v - I 5 'Huh' v I' . ' ' ' fn -5' 'nf 4 1 2 --4 ' ' nu M- I'-mv' I n -if v 1 Wu' . 4 ' -'f' I H 1 n n nl I v'n' I W, v'v'4l I'- 1' " 5' 'fin ,U l'v5'5'5' ' n Iv 'Iii uf' 'l'5'n v'v' ' flu' 1' "i'n'S Q 4' 'ff' fn' I Ffa' I" ' 4'5'l I ' 'ff 'HIGH 1'-fp "l .f'F'l' 4" '4 4 5y"l'v'g vi' ini I I M, I 5 551' IIa'n'f"v' ,vin ,v v 'H 5'.r'n' .4 'Sf' a'n'l',l I, ,f 4 4 12 S 4 'u 1' l,s'p'Iv:nh,4l'u'.ll 'dn' v is ffl , 4 :, I ' ns' 1 fl' 1 I: ' 'zulu' 5 4915: nlffpfspl 'iff' l"l: ' 9 gf ' If Inf ' I' V I g 'gl I ln!" p"l I ,xiii ' 4'4" nl!,5'5'5' "4 4 n v FI: I' 'I 1' Il" 4'4 Hal' fi nl' 'al v 'l'fpl,1'v 2 I a 4 ' .fi ph' ' 'I 'H' 'n l pl'f'p'I'Il'n'v f' 'u gl Uffpfffv -'v'v'v'n'n'n'n'v 1 ' -' v' -vp' '-'inn a 'I -'n' '-uv' 'vi h ' p 4 nh .f p 'n 'nl I' ' v . ' p ' ' '-4. 'n 'yn' 1 0 V154 !1'i'I' ' ' p'v'v I' d'l'rlf'4'n Jnhfpfn' V10 I I eip ' ' 4'4' I' pf 'nf fp 'f'plf'l'g ' I' 4 'n ' f I' 'nf " nl nl fp" 1 , fp' 'luv' 'dh' 5p'f'F'lsl'v'l:I'Igl'l'I'IW!! n I'-Equip v alpfufplgl ,H I 4 if-'n fp I ,P lf! ' 4 "1 n I qv. ' ' Fm' ffl, ah' ,shy Ja' fu . Pr,n'r,f'nh'v:u,.' H 'qty ,l,v2nl 1,1 1,v,l,v,l u, ,l If ph' ,H g a n , ,dp 4' I, 1' gl , ,ff -5 I 54 4 ,-5 ,ff 'gij 5'4'5'.",ng5 I 54:0 l,o!f-' 'In' ,-"nh wifi, ' '5'!"" I ini' n"l2v' I ,4I' l n a 5,541 2 ,f55"'n '. n -:Wi I 1 n 1 an Jn yah 4 1 gi 4 Hgfp' 4 1 4 I 1 n 4 Q I 1 p pl, 1 1 oval! ' nuff gl , nlnl ,lining ,!'Ill I ,' lip gl' J. ,Q , ,n:,nf',In:p,,igl,!,- 4 4 n 1 a I v' ' v lf' gf Q , : g25:f'n:,l"g'gE' I fi 'I' l l ' I n 1 1' ,, l'n I I l " , 5 4 Y 1 3 , "J ff' 22" '21 --21, ,S 1:94 4 -' fi fs 2 .2 f 'I ff' f ,fs . s . I V ,h, .l,' 'g :, ff, I V' if 'Ziff ' , , 3 gl ' 4f',V',, 'I ' ' 4 fj 1' grjf s ,YJ E.. fp 9 'O If ,'I F, ' 5 Q' F lpni ci ' I lv' 'F s I n 5 23193 - 1 'EI' I- 1 ' ' . , l:" , 4 f I 4 is 4 E 'J S Ls f ,X f 'E Ein: l ' ' ' 'fi l j ', ,Inj I, ,4 gt' : l ,in l ' ' ' , lg gain., YS. vig' ,, 4, I n , ' g l ' . ' 1 -.-- EE 2' X if ' ,i" . "s I 52:1 "leg v ' 'nh nh' s' ' 5- 'n ' 5 l' ' 4 4 f I, de : 'I l, ' . gf 4 ' 11:4 '1 ' 'I 5' ' d ma ,. ' v', w ,s-:jf 25 f . np gl I ,I Q -435, 5- :gs . d - W- 1 fs ff' . -, -' I - I .I A 'll :I 5525 X X C . .XZ NUT -I 4 Q F 'nhl ' 'fs u ., f ' ,G Ps' X L C if '11 " " ' f fa '-:I ' I g 4 I 5' . ' 'Cl Y ' h . ' n Q 1 1 'I .v ,-sing' .45 . . X , h P ii gtg: ' ' 5, 5 ' J! ' fi' ' P 5 w S " ' I fi , 4' - , 'gigig X . X Il' gl tl ' I' 1' in5E'5::Eg XNACY h a i . Th al' 4 4, 4' , jg. n 4 . , . Q , ,nn 4 p 4 ' up 4 gl signs.: Xin Q g h P ' . g I gn' "ff: ' aff, can 1' ' ' f 1' l ' ' nwntgihihlgf Y . D : 171' M :ga l 1 is ji' ' f' :Sv4':.22' 's O . 1: . 4551,-, ' Fe g.. 4 p .-' " , 15 " 4 z-gf. ," me EE' gf l ' f :V fa, h 2' - 1' 5 4 n ' ' i' fn 4 H Z.-:inn f1'r:?'n" ' f . 'sn' "fe 1 Hn' z - g I 4 F I . 5 4 u 1 gl 4 X l,n 4 gp' f 'gn In nv nh, ,sg . , an-'W ll I J' , ' I an , ' if , , 4 ' !!- ' 'nl 1-is s ' . "s 5 '- '-f ' 299' ' ,- " ' 1 ' gl ,Engng fs n , I J, F , I ,H 5 fig' fi ' I 'E 'g g s 515 ' 40" fi n u I 1' ', f I . I Lf! g . V ,:"li d I 4 'lung' , 9 'I I' ,: L? 5 I ' 'sh' ' , ' 1' 'z n 05" ' ' 1 'Su 4 ' ' '1' 4 ,li ,v' "' 4 ,lip ' ig! 04' 5:5 gg I I " ' v 's ' s-2222 . 40 n v f gJ:"'g"- - 'Sing 211.22 541,ngpI!fg4ng,l,p!,g,g,g.-,n,.,n, v d4l:l ' ,ng 95 '45, aff!! hi' , ,III ' 4,52 v In :gg f,:g. E 1'-f-' f 'S-g 'ff ,f,,,':, f, 1 f,:g:fg',,1:.g,i:, -f ,ni gf :I :M ,,,, g", ,J 51155, 2,5 " I 1 ' 'I 4 ,p 4 I if 'ffl 1' fl' 1 I 7 ' 4'4' 4 4 ' I l n 4 I r I 4 gf , , 6 , ' 4 a , 'f fl gl ,l lil 4, fljlj ,fl I ffl :I 'J 4 plp ll 'n , , ' 1 I I, 'f ', . ::ial::.' niffsgl ld 1 an njgai 4 5 rgvfy , Q .Fifi 'U' 4' . nf I" n"4y' ff' n"f'Il' 4--" 4 ' I" 'vfldv' I ln' 4 ,- 4 n gi . If f pi n. I M 1 n 4 v - np' 1 vin I 4 .v. 4 vp , nv ,v 'fsflilinifgingzislkfanafgll5gniE5o:J,,!5i5l', .,1',1::l'!!7:::li.:a 'Z "":"5p',,.sa4:,p 53.5,-xg ' S ::gl'l"'!.gl:ll I, gf ,,l'g,l:,' ,p I 5,242 5: 'lp 5 gn' 45,541 5, u 4 15144101 gn staging' 49,.5441595:54ni,,,5:,,,,:,I:p:,,, , Lyn: I' Q n spas, , , 3 . , I r' p log! 'J ' 'il' 4 ' 5 , ' " V '! a I I l . 4 pf 9:4 9' 'n'1l'g! :4'il"" 'gl'gI'IIl'l'a':l'4, :rin gf'l'n'gi1i'l':l'l adv, ,l, nl: 4 ff g , fun , , Q ,fd I 4,-, ,n r,ApI!'I'gl In .,. ,fn'n'va4u,nfvvmn.n, -v 'ff' 'f I' 'nf f sf -'-f' 4' 4' If 4'4! " Uv v' A "1 "ff -ff W! 4 I hyffpfff .lb li: ' l , l ! n f, Isl 7 I. lf pf ff! I ff, gi in flgf' Q . 5 f ! I: 'iff 'J K ' 7 ' 9 V ' ' l,l 1,1 '41 gl !':l,' I lp ' ig l I l'l 4 ,Q M, 'Inj ' I Q' ' ,l ' I. ,H gp p'lg'f,',' gg", I fs, , gllplf ,lgl fl Fl Igfgpflj I"i'q,a'il,ll' 5. 4 ',p, if ,, 'I' f' 'F ' ju nl Q gi 'l 'n' o ' fl 1 9 pl' I! pl P i ff! 9' V404 I n ' l 4 l 4 'ai 4 dh 4' I :"' lv' ' ' H f n , ',n 5: W7 1' '5 'pill gl' ' 15 v '5 ,, . ,pffflj 4 Ilia", 5, vi ' ' , gb" ' I , , , , Jnggivf ' I ,n5 'I ff 4 p , V I I'l' I' M , fx f g 'ff' lain 44 ff. 'sa Q gl I jf' ' 9, . sglnlfn fp 4:9 g X", If 44 ,lg ff ,gy 4. , 1, , Mg., , ' a ,vsp qu! fp ,pl 'gl nl , an n' ' , ln' , n 1 f, M4144 in . .A : .ff fl 1. f ' ,', ',p' 545 4 ' nl' ggi' -0 :fn ,n ph 4 f I 4 4 nf pl' V ' I ' 54 45" 4 'I' U . l'4l - A - - - - ,- - . 2 . . ., , , , Ill., , I' ' , 'l' nl' ""'pg l'p'n 'pf' 'f 'n' lfnlllg I gl' Il' '14, lv' f I 1 " ' . . - 1- 4- - , A . .Y A A 1 I- gif! fpingj Q .'jl'l,l,I, . I ' .gs ' I il, , g f I f I Vu, "' "'4'-Af-----.A.-J'f"ii"l v urn: ' ' ' 4 - - - - - - .1 ' 4 ll .441 4 , . 4.14141 4 . 4.nn.a.n.n... 144474 'nina' .4lan.l.fn,n.l.n,,., . -Qi' ANNUAI. QUEEN 37414144 ffdefmazdq .,,,f,.f Katllem Wlcdwe Wing Wdeav Mamma LIP 4W x.A. K tw' ,wks - 1: , S? ,fx l , SEATED Donna Beth Klle er Betty Epp Shirley Shles Carolyn Butler Joyce Warkentm STANDING Judy Moyer 2 x gggw XX XX SX X - , A X mxmxxxxxal -xl- if ""'Q' HA The attitudes in your school have been developed a great deal during the past few years. With the splendid attitudes you have exhibited this year, I om con- fident Fairview High School will continue to grow in the esteem of all who know her. if f , Sincerely grew!-4:2 This school term has seen many ac- complishments in our school, accompli- shments made through your efforts. We salute you for your past accomplish- ments. We will continue to encourage you in the many worth while precepts the future holds for you. Sincerely yours ,B R. .1 ifitii ..,ic ,S . . xx '.1.'i'1"'l'.r3f'ii Q , y LN! MP5 It is challenging and inspiring to work with the world's greatest resource- - -boys and girls. Sincerely All GD SCHOOL BOARD Left to right: Jon Gard, Clerk, Clyde Leonard, Memberp Charles Slack, President, Udean Gaylord, Member, Roger Woodward, Vice- President. Qi, 5.2 .-' ,-1 I .- fu x..-A'-,,,,,...- X BURNS CLIFF CLARK CLAXTON COOK MARY CRITES Enghsh gt Speech MUSIC Agriculture English E -we , 5 e I JOE HOWARD ' Mcfl'18:Afhletics X, PAUL KRATZ FRED MARTIN PAT MILLER HARVEY REEG Science Commerce Home Economucs Moth SHIRLEY STILES F F A Queen 4 F H A 'l 2 3 4 F H A Treasurer 4 Class Secretary 4 An nual Staff 4 Llbrarlan 2 3 4 School Scrapbook 4 Speech Play Jumor Play Senior Play Bas ketball l J G MILLER Football l 2 3 4 Football Co-Captain 4 All Drs trlct Quarterback 4 F Club 2 3 4 Basketball 'l 2 3 4 Track 1 2 3 4 Class President 2 4 Vlce Presudent l National Honor Soclety 3 4 Annual Staff l 3 Alva Curricular Contest 3 Boy s State 3 Jumor Play 3 Semor Play 4 VERLA WICHERT Football Queen 4 Class Treasurer 3 Class Vrce Presndent 4 Student Councll Representative l 2 Basketball l234 Basketball Captain 14 F ettes 2 3 4 atlonal Honor Society 3 4 National Honor Society Secretary 4 State Honor Socrety 3 Jumor Play Senior Play Speech Play Mixed Chorus 2 3 4 GlrlsGlee Clkbl F H A 12,3 4 F H A Song eader3 F H A Social Co-Chaurman 4 qurrlcular Contest 2 3 Typlng Team 2 OHICB Stat 4 T'Nns.. PHYLLIS ABERNATHY Currlcular Contest 13 Pep Club l 2 3 4 Cheer leader 4 F H A 12 3 Annual Queen 4 Basket lJ0ll I2 3 4 F ettes 3 4 Co-Captam 4 Annual Stuff 2 3 4 Co-Editor 4 National Honor Society 4 Jumor Play 3 Senior Play 4 Speech Pla 4 GNL? State 3 F H A Socual Chaurman 3 Of ce Sta 3 NORMAN BARTEL Football 12 3 4 Basketball l Track 'l F Club 23 4 Jumor Play 3 Sensor 4 Speech Play 4 JIM WALKER Basketball I2 3 4 Foot b l2,34 Track 123 F Clu 3 4 F u Vice-Presldent Jumor Play 3 Senior Play 4 Speech Play 4 All Dus- trlct Center4 Class Treo- surer 4 Mlxed Chorus 4 -new All District Tackle 4 I BILL BROOKS Student of the Month 2 A F Parlnmentary Procedure Team 4 Junior Play 3 Senior Play 4 National Honor Society 34 59076 Honor Society 4 Club VIVIAN BECKER Glee Club lp Mixed Chorus 2,35 F.H.A. l,2,35 Junior Play 35 Senior Play 4. VERNON BlERlG Football Co-Ca tain 4 Football l 2 3 4' F Club 1,2,3,4, Track 52,35 Biasketball 1,i,5,4,'All-oas- tfict Guard 45 F.F.A. l,2,3. if an FLOYD DOW Basketball 3 Junior Play 3 Speech Play Sensor Play 4 BETTY EPP Ndlonal Honor Society 34 National Honor Society President 4 National Honor Society Vice President 4 State Honor Society 23 Annual Historian F H A. Parr rnentarlan 4 Class President 3 Mixed Chorus 34 Mixed Chorus Reporter 4 Girls Chorus 'l Senior Play 4 Junior Play 3 Basketball l Cur rlcular Contest 1 2 3 Typing Team 3 Secretary Treasurer of Class 'I American Legion Award l A ALI ENE BURNETT I F.F.. . l,2,3,4i .F-Af ' E 'F- 4. l l : " 1 4: Staff 4, sr dl f c un 'r 4, off- sf fl 5,45 F. H. 1 A. 1,g,a,4f "F.H.X. V ' 'Ci 'I . r- A A 2. .ls ' ' H il ' 1 A 1 ' I A ROBERT EWING Basketball l 2 Vuce-Pre slclent F F A 3 4 Senior oy 4 Jumor P ay Speech Play 4 Mlxed Chorus 2 4 Vlce Press dent Mixed Chorus 4 F Letter I2 FFA 1234 Champion Meats Ju ge 3 Student Council 'l Student Coun- cll Treasure 3 Secretary Treasure of Class 2 CHIROLD EPP Football I2 34 Basketball I2 3 4 Track I 2 34 FCIu 234 Basketball 0- aptaln 4 Stu- dent Councxl 24 Student Council President 4 Annual Staff 4 Office Staff 4 Senior Play 4 Jumar Play 3 National Honor Socuety 4 Nw tlonal Honor Soclety President 4 Speech Play 4 AllDvstrlct Tackle 4 Curricular Contest 2 3 JUDY EWBANK Class Secretary 3 Student Council Secretary 4 Pep Club l 2 3 4 Cheerleader 23 4 Basketball 3FHAl23 GIrlsState3FFA.Ql-lee 3 Ndlonal Honor Soclety 4 Semor Play 4 Speech Play 4 Curricular Contest 3 451.- WW GARY JANTZ Mlxed Chorus 'I 2 3 Curricular Contest 3 MARY ANN JORDAN Pep Club l 2 3 4 Pep Club Parllamentaruqn 3 A A.l2 FHA Hlstorla2FHAVl Presldent National F H A Conventlon 3 Band I2 3 Cornet Trlo l 2 Mixed Chorus 2 3 Basket bal l 3 All School Play 2 Junior Play 3 Class Reporter I Annual Staff l Oklahoma Honor Society 3 National Honor Society 3 National Honor Society Reporter 3 JERE HUSTON Sentmel F F A. 3 F F A Reporter 4 F F ter l 2 3 4 F F A 2 3 4 An-erlcan Royal Trlp 3 fm 1"""' DONALD KOEHN Honor Society 3 Honor Society 4 Junior Play 3 Senior Play 4 Speech Play4 f-41' 5 l vic KECK F-Club 45 F.F.A. l5 Football 'l,2,45 Track 1,2545 Basketball I,2,45 Senior Play 45 Speech play 45 Mixed Chorus 2. DONNA BETH KLIEWER Mixed Chorus 23,45 Girls Glee Club l5 Class President l5 Student Council 35 Annual Staff 3,45 National Honor Society 3,45 State Honor Society 2,3545 National Honor Society Secretary 45 F.H.A. l,2,3,41 F.H.A. President 45 F.H.A. Secretary 35 Basketball 'I5 Senior Play 45 Junior Play 35 Cur- cular Contest 'l23 Typing Team 23 Plano Contest 'l 2 1171-'G-1.1 av-we 'D- WAYNE MOYER Basketball 2 3 4 Football 2 3 4 Track 2 3 4 Track Co-Captain 4 F Club 3 4 Annual Staff 4 Student Rotarnan 4 Class Reporter 4 Mixed Chorus 2 Junior Play 3 Senior Play 4 Speech Play4 ERNEST PENNER Football l 2 3 4 Basketball l Track I2 3 4 All District ackle 4 Track Co-Captain 4 P Club 2 3 4 CHARLES PLANK Band 'I2 34 Band Reporter 4 All State Band l4 Festival Band Concert 4 Chorus l23 4 ational Honor Society 3 4 National Honor Sac lety Vice-President 4 Alva Clrrcular Contest l 2 354 Volecllctorlan l State Honor Society 3 4 All School Play 2 Junior Play 3 Senior Play 4 Junior Chamber of Commerce Voice of Democracy Contest 'lst in county 4th in state 4 1 aff 1 I 1, k.. li ,of-Y' 6' 5 WW JOY LOGSDON Band 12 3 4 Band Coun cll 3 4 Drum Malorette 4 All State Bond Clinic 4 Trl State Band 3 Girls Glee Club 2 3 Mixed Ch- orus 234 Jr High h- orus l Girls Quartet 3 Mixed Quartet 3 Junior P ay 3 Senior Play 4 State Honor Society 3 National Honor Society 34 Office Staff 3 Pe ub l 2 3 4 Pep U President 4 Pep Club Parlumentcrnan 'l2 Bas e all 'l 'l Curricular Contest I2 3 4 Typing Team 2 once of Democracy Contest 3 Outstandin Drum Malor Awcxd S attuck Band Festival 4 Q' in-gl ws-of ,5 1 1 1 1 1 ' E 1 5 X , fl 5 1 1 1 i 5 ' 1 1 - 5 5 1 - 1 '- 51 1 1 5 5 5 . C 5 1 5 1 1 521 I 5 . I 5 1 -1 1 5 1 ' ' . ' 1 1 ' 1 E 1 . , Cl 5 , , . . Cl 5 5 1 I i ' 5 li fb 1 F.H.A. ,2,35 Of ' 1 1 5 1 f if 1 1 V 1 5 5 5 f f 3 1' ' s '21, 1 ifafl:-?!1 5 5 5 . KJ Q- 13 1 ,651 ' f ' 'ii GLX? in e ldv Q 1: zr- 1ff'1 " ' 1 ,.:.vffZ.':.f4 ' 1 5 11. ,5 1 1 5i 1 1 i 1 I 1 1 . , . . 5 1 1 1 5 1 5 1 5 1 5 1 1 1 21, . . 5 5 1, I I I I I I I I 2 i ' 5 ,ll 1 1 ' ff - 1 151 1 1 'W N1 55 5 i5 1 1 1 I . . 1 3 1 - . ' ' I. ' . X 1 1 1 51 5 1 1 5 1 51 1 , . ACA STEPHENS Track 2' Senior Play Football 3 'SW ARLIN RATZLAFF , Football 253,45 Basketball 2345 Track 2,3545 Speech Play 45 F-Club 3 45 E-Club Treasure 45 F.F.A. 2, Junior Play 3, Senior Play 4, All oas- trict'End 4. DONALD SHAFFER Football l,2,3,45 Basketball 1,2 3,45 Track 15253, 45 F-Club 253,45 Basketball Co-Captain 45 All District End 45 National Honor Society Reporter 45 National Honor Society 45 Junior Play 45 Sen- ior Play 35 Student Council Vice-President 45 Class Reporter 2. AR., JOANNA TREADWELL F HA 23 Pep crub 234 Pep Club Par lldmenturlan 3 4 Office Staff 3 Librarian SP99Cl" Play 4 Senior Play 4 Junior Play 3 GEORGE TRIPP Junior Play 3 NANCY VOORHEES PCP Club l 2 3 4 Pep Club Secretary 3 Cheer ketbcll l 2 3 Junior Play 3 All School Play 2 SP09Ch Play 4 Student Council 4 Librarian l Senior Play JERRY LEE SUDERMAN Mixed Chorus 'I ' Bas- ketball 2 3' Speec Play Junior P ay 3 Curncu lar Contest 3 , 4, . 'Zh . ' l 5 ' - it - Q5 51 CQ ' f " 3' U ':. f-o , 4 J I .' ' ' ! ' 5 I I , 1 1 1 5 5 h . 45 l-90'-40' 4: Fll'l.A.'.l,2,35 F.H.A. Reporter l35 Bas- A al, ' 1 Q I 5 - 5 Af' 3- CHERYL WICHERT Mixed Chorus l 2 3 Bas' ketball l 2 3 4 ootball 3 4 Speec Play 4 F Club 4 Track I2 Senior Play 4 Junior Play 3 le DANNY WALTON F.F.A. 'l,2,3 45 F.F.A. Secretary 3,45 F.F.A. "F" Letter l,2,3 45 Champion Meats Judge 25 President Mixed Chorus 45 National Honor Soc- iety 45 Boys State 35 Annual Staff 3,45 Student Council 35 F-Club 3,45 Vice-President of Class 25 Mixed Chorus 2,45 Football l,2,3,45 Speech Play 45 Senior Play 4. J. L. WARNER sv F.F.A. 2,345 F.F.A. 'F' Letter 2,3,45 F.F.A. President 45 F.F.A. Meats 2,3 45 Speech Play 45 Senior Play 45 Student Council 3,45 Annual Staff 4. MARLENE WICHERT Glee Club l Curricular Contest 2 Senior Play 4 Librarian 4 RICHARD YOUNG Football l 2 Basketball 12 3 4 Track 'I2 3 Speech Play 4 Senior Play Junior Play 3 LARRY ZIMMER MAN Curricular Contest 2 3 Annual Staff 3,4 Annual Co EdI'0f4 Junior Play 3 Senior Play 4 Senior Play Business Manager 4 Speech Play 4 Foot b 1,234 All District Gund 4 Track 3 F Club President 4 F Club 2 3 4 Student Council Treasure 4 F F A 12 3 4 F F A Treasure 3 4 Paralimentary Procedure Chairman 4 F F A 'F Letter 'I 2 3 4 American Royal Trip 2 5.21 ,, C MARILYN WICHERT Glee Club l Senior Play 4 Llbrarlan 4 Pres: dent Bruce Butler Henrletta Abbott 3535 fs: fi? fadla-af David Burrell 1 E Vu ce-Pres: dent Secretary Joyce Warkentm Shnrley Keeton l its Retha Bowers Pansy Bryant Lonnie Coter Jerry Coyle ,emit F fir lin. ln Treasurer Donald Woods v"1 Troy Bryant -V.. N if iw William Crow Allan Cunningham Kerwln Duerksen Bobby Eltzen ,.,5 l f 'W N 4 e .F K yi e e L m s Q K K .W NK f,,. . K wr- -- - .f".: :A1 g I If lall V fl l l -.Q lttaa ' e fs- r ,. f A , ,f 1 -V "-- 1 7 gl' V 'YK Q fi, 7 , if . AK K , K :K 2, Y KK K K . K K 1 - , , K.- , K A V1 Faith Ann Ewbank Max Eubanks ,-3 f 5 Jaunnta Foreman um Freeman U 2.6 ,K 5, 1 1 ar will fl F Shirley Fawcett P17- 2 'xx Glenn Gaede X " 1 Lame Gaylord Marllyn Helnrlchs Tommy Hoffman el. VJ .,s i 2 -4 gl 3 5 1 X 29 Royce Flaming 1 -Q- Cb Jams Gard Wayne Howerton Loren Just M Carl Kehn N --.. s fi M Q?-f' . w 'Y all If it :nk I, ,V Efgfyl :I - A '- I y a E t i llev l g x I I e r E l. l V f ' 5 X i A Q SQ W f ' xlf l X l . J. . K f :. -,- ' F .5 gli 11 YZ ,A x fi n ' Q E f Xi " x J' A P 1 lell , 44 ' tx fi' V, . X5 l Q.. 3 ae my M . , . i - w X "' , N , ' r 15 ' if-Q, XR ,, If my k 5 B K I -an Marvin Kehn Larry Kllewer fr QQ: Doyle K0el'1I'l Gary Lehr ali? MUN Helen MCMlll0l1 Delbert Moore P '43 E- 4 Marcia Kllewer in Pat Martm J dy Noyers Rose Kllewer Lula Flossle Metz Leroy Nickel 17 Clarence Nlghtengole 7 Jerry Parker Elizabeth Penner . 'F ,, D ' fl M . Nix l Q fl' ,E I :Q ,V 'ffsif f if '-:'f?f- 5??59J2f?5f?55?f3?f'15f3fi if , N it' U 1 wi - wwf kb X , N 'iz 'QW' Q . U . e rrrr ,re r """"""W"W"' , - ..,. f Y Vw if Www 'if' Harold Penner Jean Reames l 'tr Mary Ann Shewey 'Q' f' Samuel Vofh Janne Schultz JoEt1a Warkenhn 1 ' Q Q Sa-:dy Saddler Danny Suderman Duck Shewey Shirley Thomas Glenn Wlchert Vemon Wlchert Sonya Wilson Carolyn Yost -u N X 'sv ,f M Q L 'JM y 4 5 In fs . i 'ff L, , 1 M K, if ik 5: ' ,ig iff ? H fikulfg A K 49? Ts... Nancy Byrd -aw John Countryman President Darrell Bierig Secretary and Treasurer Vice-President Lynn Brown P atri cia Schroeder x l Alec Brown Jim Bryan Larry Church Karen Classen I ima Larry Davison Mary Ann Denny Carolyn Butler Karen Com el sen 1? Vemon DI cklnson ' . I , "l, r Q . Q 1 TD 4 fi , ,L h W , 3 lo, " 1 g Q fm -25 :ff ' I . X L. L L , ' f J,,,L ' M, f 4 : Karen Eck Bob Eubanks Phyllus Haworth Phul Husion Qv' af Bruce Kllewer John Kahn X I John Marlln Elolse Mamn Q X .,. V I. , , ff .K I . Nj 1, If I .gk iq . 5 k gf if' M ' X 38. . Darle Ford 'N-. Hank Keck T QM f J 5'- . o 2:12.- ,ir Sue Meier hi 1 in gx Q X13 1 Dwayne Graham Margaret Klnewer 3- erry Koehn Q11 lg! Kathleen McCue M gi - X , i V ge I 35 1 h O f y- N 3? ' r K i "LJ , E4 - 0 ' - M ' J A N QQTV 1 f r ,gf .M e ' .A W " . .4 -ee. f.: f 1 . . l Duane Muller Phul Mollett Yvonne Morlong 'N Dovnd Parker Betty Penner x-ggi! vm Gwendolyn Rctzloff Brll Shewey rx ,.--15 E Peggy Pharls 35,1 X Sammy Simmons 'ST' X 5 .X x I .. Wullnom Walker Harry Wrmer Orville White 5 sa- Leoncrd Nnghtengale Y 40' xxx.. F-2-N sq-'W' Jock Pool Joy Strom Phoebe Woodward ,r i , 'Q if 1 ,,y so TY - bV , , ' I Q, x I M -Q .. lgz r r reye 1 ffefr ' -A ere r e y me 4 J zr, W , A f , eg r .,r o f e pf r rr r r '15 Presl dent Robert Schroeder if-ze. F' I Brown 1. Lovera Coyle if Bruce Ewing Jerry Mack Kahn Vu ce Presldent Robert Woods Sz: Cal vm Burrell Joyce Cravens Nw.- Ronald Foltz 1 Elalne Karber J 1 Secretary J aneth Goo sen 'Ny Wayne Carroll Al berta Dow Roger Frantz Shorty Keck Treasurer Bo bby E ck Donn a Church Gl endal Dow Wynema Harder Wayne Kendall A Baker Gary Cofer Thomas Dow Gt Hoftm an Marlene Koehn is Vemon Bromlow ml Mary Countrymm Marva Duerk sen 4? Steve Holmes Emory Koehn Sylvia Koehn Gary Lanmon Charlotte Lehr Barbara May Steven Mays ::- K- ' A .f:: ,:,:5 . . - . n dy " .:': ' .W h . rf R ew l 5 . I I ' M, fi N 4. W ef' h'l ' E -, ' . ,, L V A A eeaeye. 1 ' get ,M ' W M W l yL f 2 y XX 4 1, .- D 36 .::, A Q b my 4 so A 1 - -v-r 1 3 . A 5 A y y P X' e I X fy ' P .5 V, ,,, .. U y W my Ax of y y? 1 y ' U N5 A ., J av ,t,:,-.,e: 35 , , I A ' .4 I5 O , M X , f R5 Y J L ll- W ' A , , 1 Doyle Muller Judy Nightingale ,,.TY ar Roberts Johnnie Lou Suddufh Ronald Warkenhn J M-Pkg Doris Morawskl Jerald Penne! Ronald Reames Nevonna Thomas K? Sanmy Wll son ?C. """ r li'- 5-A35 Wanda Morrl s Esiher Pennor fx fr If O8 Sauber Mllce Treadwell Sn Jewel Weclel 1' Jean Morrison Jean Pharns Nova Simmons WWF Dons Turner br Gary Weeds Bran ce Moyer Bennie Poffs J Staats ln! Martin Veofch Jackie Woodward Janne Nichol s Dov: d Roberts Bobby Stevens Glenna Wah Elaune Wlmer Harold Woodward I I 't Larry Young 9.4 - Fl? -ef J J g ea M " J A I Ll V A Lg! A All , I W y AL , mf, 'X f ."', fe. ' fix J V' Q A C 7 N ' t 5' ll ,- G1 Q ' -J, s "5 ' M y .fm y X y 1 .v w , i - N VKL K ' ,V-k f I A' kk 1 M "H L, fav- ' , E W 2-ff 3,11 ,el l , ff l? IX l 'V E l J I udy ,. 2. ,gl r , 5' f' y l . J y ..., ' fx . ,Biff M J 7 al ' l' -.. :J l .l H. J I If ang! J my ff ' vi ' i f J .i2f"2f'3v .. M 3 J' ' D L' 4. fy - ' l I" s s 4: f President Kenneth Moyers Marllyn Bower Claretta Fortune Sarah Kehn it John McCue ff- 'xf Vlce-Presl dent Harlan Blerug H411- xfg Byron Brakhage Lnnda Fntch Ruta Klnewer Jlmmy Muller iv Russell J Otwell Partrlck 'K Secreta Dwane Sudduth UY Corner Terry Mac Gxbson Robert Koehn 11' Jimmy Doyle Monahan f' g,.w""'s.. Charles Penner Treasurer Vnvlan Walton 'tr' Bu a Classen Margie Haworth Saundra Logsdon Melva Moore Larry Plank iii i--5,,vk.,, in Wilbur A e iw: Sharon Cornel son nn Holmes S' Rosemary Mdddox Sherry Nu chol s Jackie Rczook .441 Ann Awtrey Betty Dull ard il! if R Stanle Jan zen Therrel Martens Mary Lou: s N I ghtengale Loyal Roberts Patricia Baldwun Gayle Farrington oe Keck 8 gp Lcrry McMullen an ' Samm N unl ey R onold Ro berts Gary Sholtess Velma Stephens Barbara Veotch Leroy Wnlllts Eugene Wulson Warn Woodward ' ip ,M 1 at-4: Gil J 4 K . 1 ' 'viv K X K , .' ti. r s::! 1 A 5 ,gf eree at Y , ' 'K K gh - K , bfi' LN I h - fs- W R V - W W '.f1 , A ea.. r 'Fa J R A ' , 5 K J, .gr J' 'r j . 'G ' f -gf, J . so R I. w ig K' 'L fx lv 1 5 6 P k? UZ ' ' A y J L.: J ,. -G-at 1 K ' t 5 G F A f "" 'if ' TA . . A vrirs f l EN . 53 K gif I jam 1 , ' il A N . i A , :- X , Il ' elf 5 5, ,f gy f t C , f '1 Z r , i J e t'Qe J .se f A.. W .eff pig - ' - 4 Q" or J 1 r 4 a w y-J K' nf ,Au M J , R , f J z ' J s M f:i':,r,f J fe, y f- ox , I J to 7 y f 6 , l - 'l f 'R l . ns ' , A - 5 J if , - A. ..,, I J ' r T 'W' f J R , J -R udy ' 4- ' 1 , - 5 if K 3 U . ' , A . r A kykk K V. A I . l if f f ' t'V ' X ryNl Wilma Burnett Allen Dow Susan Holmes '--.. Helen Montgomery S-.-. 43154 Steven Plank wx Vuce-Presndent Corwin Butler Mary Hel en Burrell .llmmy c Helen Howerton "N-W.. Bruce Lowell 'vs Maxne Potts Alfred Secretary Treasurer A e Bully Mays 11 v ,, I Janey Byrd Thomas Coyle Kervln J nmmy C Edwards Don Doyle Howerton Isaak it Carol Marten s May ,X Merlyn Franklin Penner Poo Sharon Tate Roger Ward Elsie Warkentune Carlene Banrd il fu wir. Lyle Cunningham Harder Glenn Kllewer J Monahan MV P I Qulrlng in 4-J' Xin' Sharon Baker Rayetta Doane X94 'ke Richard Helnnchs Lela Kehn Paulette Morlong ic Walter Richter in gli'-N. Don Bowles Col een Goode AF' Jackie Henley Gar Levlngs xl' -av Bobby Nl ghtengal e Beatrice Sou ber L ' Q , H ::, . e - X - A w I , . " W ' ,fi We - ' 4 1 ,ff f A fir I X!! ' is , t , 1 fa all Ga ' ' ' li ' B -w f-1 A A Q. Qi l fs. A .ff Q -3 Q4 - , I 4 ' ,en . ' ,"' f ll ' K T , V ' V Y .T Q gy, in gg W ::' my K " , if ' , l f p rrre A A v get . ' J' xv' - A p -J' ' ff' l at 223.1 if ' 4' . ' ' " ' :'1'.. Q- ., f rf: B V . ' . s .Ii 4' ' fa ' t hy' A .. 1 WM ' ' ' Ray ' ' E lc E lc ' ' an Kyo H Si x, K S s. A r 1 M' I , .. xr 5, t L K 4 if E We , eyr- A ff? J ,329 L x ' Afi fm 1 ,-...- ' -f f "'. - 1 or , ' X 'f . N .X if -,os H A 3,5 'X ., ' Y A 5 . 'W 43 K Q :L it i Z K , l " W' s, ' H l ,tx-M B HT ff M , s,s,o ' ' A B l B ' 35 ff I X M l if i A , it e ' K. R. udy ' .f ..' 9 1 " X gl W' .V X' Vis. K' ' I -' I ff' VM . , W ,, 1 M y . or , fy W' ., n' ' '. inf' ' f'. A f J M Q -,X ff' . ff vii A! lf . . h.. . I . . . K M1 vsirit' K if P Q if -- 4. GP fl ' f, , l aff 'A M FIRST ROW Mary Helen McMillan Joyce Warkenfun Jean Reames Doyle Muller Sue Meler Karen Cornelsen Eloise Munn Vrynan Walton SECOND ROW Marilyn Bowers Royce Flaming Karen Eclc Roger Ward Mary Countryman Shlrley Thomas JoE77a Warlcentin Janie Nichols Wayne Kendall Steve Mays ary Lcnman Ann Holmes Janne Schulfz Helen Howerton Phoebe Woodward Donna Church Carolyn Bufler and Joy Loqsvon THIRD ROW Falrh Ann Eubank Corwin Butler Judy POYTYICR Saundra Logston Rayeffa Doane Y 3 1 Ny! L Q LJ' Lorrie Gaylord, director, Mr. Clark, Steven Plank, Ronald Reames, John Kahn, Ronald Foltz, Marilyn Heinrichs, Jimmy1Dc3'Ie Monahan, Henrietta Abbott, Donald Woods, Retha Bowers, Roger Frantz, Andy Baker, Kerwin Eck, Jimmy Eck, Richard Heinric s, ruco Ewing, b W d d D M'ller. PERCUSION: Lcxry Plank, Linda Fritch, Darel Bierig, Gary Sholfess, Janis Gard, Loren Just, Ro ert oo s, an uane I Pdtricia Baldwin, Judy Moyers, and Charles Plank. CONCERT BAND DRUM MAJOR DIRECTOR TWlRLERS JOY Logslon Mr. Clark Janie Nichols and Karen Cornelsen 5 X X BAND COUNCIL, FIRST ROW: Mar- ily Hienrichs, Joyce Warkentin, Janis Gard, Faith Ann Eubank. SECOND ROW: Donald Woods, Larrie Gaylord, Loren Just, Gary Lanmon. ll Fw 1094401 BAND QUEEN fagce Wmkdm 64-wlqn Endo-L QQ ffxxr-fZ fg4 T2 AW 'gl 4 1, 5 8 1-F W sa if 1, fm' W Z.. ,, , K ., b m,A. ,f , I in :VE V '32, X K 'L Sf 3, . 1' fb' iff , Q, , -- fm? ,"' 5? K inf IV .7 M . WM 2 K1 ' :.g. -S - jg Y :,: m fi if- 1 2' +f , if --.I -:Q .f.- 525-f . W Q gp: , 1 by g ig, ' if '2' : Q '1 . V V EF., I, ..',- 55, , , .A. or .. no 3 0-1 On. 9 1 X ,. ..., ,V 1 -ff 4: . N. 1 x W2 xx' X 5' 1 f -., J I M? - ,K ft , as A 'Q ,. 'f gh J?" I g x x x, Wfa it lg J X? ,f SV i' - 'f-, 4' ff MQ .ff 'f ' A if ,4 , J V -riqivf' Q4 Q14 'QR . m tw K 5 1' M q gg 1 ' ' fq, - -wx f 'uv 2 fggif 5 'AM' J, 'iv g V if IQ f if Hg' A 'Q' 1 3 ka z , "' W W Q, fm, h 1 QW' if Q F F x W twig! S " 'A' . ,.4 fQM 1 - , Y al 2 x fi , , bA I K . . fy. IQ' L 1 mfg? 'N 5 ' 5 A A ,QE A Q , ,A X Q 5. f 1 if Nt 5 Q , X1 i ij Q, in Ai . i at A 1 34 5 I Q Q' 5 4 5. , Ll, a M, Q r w 5 2' 1 i 1' .1 ' 1 Ni 41 if lr 'if 1 Y L I 5, ,vw ,H ., If .f Q4 , wb, 53 'K kk 41 .gm ,E fi Q N., gf, , Y' f 10" .A fit' Q",,..x 'if 'ff Rx .QTL Q .5 Q 1:7 til, il k',. K 1521 my mx ' mga 25: 6 , gk Q N f W SF P' ,x, . X .ffigfv ,gk 'fu -12? 1 51' ik . rg , . pyg - ,,- .. W L.., i iii" :N ' walk 'En K ..- ,M Sew A2524 ew a x -w -I 1 5523 Www P I9 VM'-...... U9 ft qgf 1 4 , 1 Q 5 'fn it F' .Athi ole: x ,T ft J , 9, .,, A FIRST ROW Janus Gard Mary Helen McMillan Verla Wuchert Betty Epp Shirley Stiles Joyce Worlcentm Donna Beth Kluewer Marcla Kllewer Judy Moyers Mary Ann Shewey Shirley Keeton SECONDROW Shirley Thomas Faath Ann Ewbanlc Jean Reames Jo Etta Warkentm Mrs Rat Muller Elizabeth Penner Sonya Wilson Marllyn Helnrlchs Janne Schultz FFA Q OFFICERS BACK ROW Standmg Sponsor Mrs at Muller Social Co Chairman Verla Wnchert Treasurer Shirley Stiles Hlstornan Mary Ann Shewey SEATED an Choirs President Donna Beth Kllewer Song Leader Jams Gard SEATED on Floor Vice Presldent Joyce Warkentln Parllmentarlan Betty Epp Devotional Chair mon Mary Helen McMnllan Reporter Judy Moyers Social Co Chaurman Shirley Keeton I 1 .1 1 1 1 1 1 f ', ' . . ' . .: . . ' ' ' 1 - 1 1 1 1 ' . '. . ' : . ' ' P I 1 ' I I 1 1 1 1 - 1 5 1 1 1 . I . '. Z l ' I 1 1 ' 1 I 1 1 . 1 I FIRST ROW Bet Penner Margaret Kllewer Phoebe Woodward Karen Eck Patrlcla Schroeder Yvonne Morlong Mary Ann Denny Kathleen McCue ECOND ROW Nevonno Thomas Lynn Brown Jean Morrlson Jean Phorns Marva Duerksen Advnsor Mrs M Iler Esther Penner Donna Church Peggy Pharls Elcme Karber 'tri Q 51912 Rldi ivy, Jeanne pxns Forth Ann s sklrt while Jean presses her Verla Elome Elxzabeth and Phoebe enloy a meal served lumper by Donna Q I E 'fri ., 3 ,, 5 gg FH 4 L. 2 Vg e ,xxx K f Q, if . X- A x , , 5?v,,'f,y ' " A 1 U F' ' s ivkjfv f',:KN?'. 3?-WQE na if W, 3215 as f Qs I-fy . mm? E P4 1 L 'E .I U x 5 Z L U .J X O L GJ m.J 'C .9 GD C o C L 0 If E U 0 3 C3 .D 3 C xl L L o J: u Ei D 5 r 5 5 Q5 -1 L.. -..- U N Q U DS C E L 42 .1 L D CL X L L 0 7 S eu cn u C D 2 w .X O O L GD is uf .z C U .Q 3 LU ..C u o o L1 i CD CZ F' an CZ ll. E an ll L L U C3 L C ,.C -5 I o on C o E o IZ L GJ .K o 3I E 42 S w 3 o .C uv hi +- L 0 .C U i X L 0 .C LJ E o .. c 3 PCL. C C C o J: C3 o -w i CD CK C3 IZ CD LJ LU V7 -6 L o u. eu 'Z o C3 Lf sv L. o LJ as E C O .J i 9 U P- U Bi E? o E w E 0 .C uv u u 3 L GD 0 O bd GJ :- o C3 E c E L as 'U 3 an Ps C C C C3 -X? C o Jn : LU x c IE .3 C C :N L GJ E '1 . C c E :N L .- C 3 O .X U 0 56 u S C C B LD C? o V1 .X L 0 3 C3 C 2 L D BC uf .X C O .D I LU .D O DD 13. L O X C o U ': L U .J C 0 7- o Ii o C Q. c E! d Shaffer, Ol'1O , D PP dE T: L QE i O CZ C3 D5 E +- pl an 3 LJ rl Penne rnesf E W: RO FOURTH Miller K .x .E C3 Lf 0 4- 3 DD Lehr Gary OFIC ,Du .ink h La FOOTBALL QUEEN vm www: F pink Woadamd Sl-vzleg 74441444 iw , af I TZ. ,A., ,,kv, i , ,mg xl! D. .Mg is 1? Vf, W Q, 1 wr 'l z ' E L, fs- -sm X - A , iv f, , ' f " I ff FIRST SEMESTER FIRST ROW Marcia Klrewer Verla Wlchert Bruce Butler Treasure Donna Beth Kllewer Secretary Bull Brooks Betty Epp Vice- Presrdent Joyce Warkentln Mary Helen McMullan Farth Ann Ewbank SECOND ROW Joy Logsdon Donald Woods Elizabeth Penner .lerry Koehn Donald Koehn Henrietta Abbot Chrrald Epp President Phyllrs Abernathy Charles Plank Jo Etta Warkentm Donald Shaffer Lula Metz Larrle Gaylord Mrs Burns Sponsor f DW NATIONAL HONDR SOCIETY I FICEN BXQE FIRST ROW Joy Logsdon, Marcia Kllewer, Elizabeth Penner, Verla Wrchert, Secretary, Bull Brooks, Joyce Warkentrn, Reporter, Faith Ann Ewbank, Mary Helen McMullen, Shirley Keeton SECOND ROW Bruce Butler, Donald Woods, Duck Shewey, J G Muller, Henrietta Abbot, Danny Walton, Donald Shaffer, Treasurer, Betty EPP1 President, Charles Planlm Vice President, Chlrold Epp, Phyllis Abernathy, Donna Beth Kllewer, Larrle Gaylord, Judy Moyers, Mrs Burns, Sponsor SECOND SEMESTER Y A-3 ' ' 1" . f 'F ' ff i A N ll ' FQ as , I, Q 4 A5 n A4 M , ' ' x Q A 4' I to f 5 'M K , 'sf E- .f ly 2 , T 4 51 rl 1 , 5 at 9 K 2 D 1 ' ' h 1 ' 1 A 1 1 ' 1 1 ' 1 , 1 ' : 1 h 1, - - b 2 1 1 D 1 1 I 1 1 1 I 1 1 1 1 1 1 - 1 - ,X S Q , f ll 0 1 Q . .L 421 ' . A ,I P- 'O :I "1 :Z . U a- 0 X ,- U .J , I Q15 2 5 vm .C Ukx C2 C -o 34 III E IJ -Q. -4- U .C th 'U U C O D O: C nu TE an O L Q. if ,E P hi Q. LlJ 'U O n. .c U o- C 0 'U 7. 0 . D. . VI . ll U CZ .. o i ,H 55 fix "Q 35 DCI on- Z SECO Denny. nn and Mary A :Z 0 'U 'o o E nl E Sponsor, PP, u.1 7- .- .,.- cu UCD E- QVI o E0 .C - o o gb UPN -Ju .E N C .U EZ 35 SE D-.c 2 .3- .uc kk 1 r-If ws? 'zz Ewen LE . 1 yu? H i in 4 f, '11, K ' s Y X A 3 OFFICE STAFF left to right Verla Wlchert Bruce Bultler Marcia Klrewer Mr Maddox Chlrold Epp Kath lene McCue and Betty Epp LIBRARIANS TOP ROW Bobby Beavers Lula Metz Pat Martnn Marllyn Wuchert, Carolyn Yost Esther Penner Mrs Burns Shlrley Stxles and Lynn Brown BOTTOM ROW Wanda Morris Henrnetta Abbott Rose Kllewer Joanna Treadwell Barbara May Marlene Wlchert and JoEtfa Warkentln f li I , ,V . q rv . , X W , ' 3 ' I 1 I ' I - 1 I 1 ' I . : I I I I I I A ' I I h 1 ' 1 9 -I Z 1 , 1 I I I I ' X .- . ,,. , , in J , V52 2 , wax "-v im -?f27'+ Q ,W can g if w '52-.. -VY' 4 fy, 56 ' N, , . .,, Q 3 is kg, W , 2 SW: 1 'lkwlmyn :W-I if - gm an fi ,fa -cg, . yi-dl KV4w X '51,?A"' 1,455 ' A i?ff " 1, 3 .g, rf' .un Mg ,X 4 was 5 'H Bc: 'W 9:5 'z c cgi? '11-o E 5 9 2 8 '6 '- u. O is tad X UE I I 'ggz-Qiv 5 Ig M ir. 5 2 N O'- UQ 5: 04 3 52" fy .i ,. 'U if F5 o Q23 U Z' 5-3 5.50 s C D O 0- 4- IJJ :J- -o .. .. :a E 7' E Unfoml U,um S U 01 you E-si BJ: Ul- Q - 0 ga: UJ :a WN , ,S 23 25 '6 .. 03 -uc: . .EQ TSE 621: P- Q? 2 .2 3 - 3 I-0 D D "LL .J . C Es 36 Oli U-54 'i Up 50 2? 0 EIC C o F3 -a tc U D. N. E :- mi .2 D T U.- 3.2 J S P Jackson Tongo. de 55 if U Elf! C O Z xo 54 BD B E -31 'Jac 435 E xv. i dw 5 .W m wmv. 5? .1 .--' 1' 4 Y' 5 if 4 ef '-'leafy if Z: xl ff L I 'W Falrvlew FGIFVICW Falrvlew Fairview Faarvaew FOOTBALL SCORES Okeene Garber- Watonga Canton A va Falrvnew FOITVIGW Falrvlew Falrvlew Faurvlew Perry Shattuck Waynoka Woodard STATE PLAY OFFS Newklrk Qwg l Nwrnn COUCIW Howvrd Coach Eubanks Vernon Bnerlg Co Captain Donald Shaffer En Larry Zimmerman Guard G M1 Co Captain Arlin Ratzlaff n DUUUY Walton Ernesi Penner Norman Barrel Clnrold Epp G'-'Wd n Tackle Back new-QQQ Jam Walker Wayne Moyer Bruce Butler Vic Keck Center n Halfback Back Cheryl WICl'Ierf Larrle Gaylord Jerry Parker GU0l'Cl Tackle Guard rg I Leroy Nickel Lonnie Cofer Kefwin DUefliSeN Wally Crow Back Back Back Back Max Eubank Danny Suderman Lflrfy Kliewer End Guard Guard Gary Lehr Bob Eubanlcs n Center Bull Sl19WeY John Countryman BGClC Bqclq Butch Walker Pl1IlM0ll9ff Jlm Bryant Guard En Tackle Doyle Koelwn Tackle Darrell Blerlg Back Darle Ford Back Duane Muller Back E cl L. we Z '21 l li 5 - gl? if .- lf l 5 . l A , V, gh W L .-,' V, , A Nv-vv r" 1 W., V M A 21 I , W .-ff it d 453-QL -'Q 4 ,au gif 3 Wm! vw.. 'Q T'3"s i , f ,ja 'ni 7 f' 1 wid x 5 , .1 , WA, A. V 5 f ' 'Xxx Q ,. Q ' V' ' , Q E Nc! ' 1 ' , x ' 5 . 5, H f rf -NE ' .K 'I 4 hh , I NW . W K V 4 35,5 , K K 1 QC! W ' A ,. g -' 1. , f f .1 - ' .f K, f we M ' .Q ,- ' , . 'Q J , ' ' ' - N t Di T A ' ' K W' A K , Ja, N .wif 2 Y W www 1 ' 1' 3: I , - A ,K ,P v , ,L M ,,. - F135 V -., ,. K 0 K ,Q 'fi ' '25-' I ' ' V' 'A 1 53 1 , kk ,K E :LM I, it. an V Flin .G ar H 4 as-W v1"'N-. FIRST ROW Carl Bennett Jack Pool Darle Ford Johnny Countryman Jlm Walker Carl Kel1n Danny Suclerman Duane Muller Max Eu banks and Wnlllam Crow SECOND ROW Leroy Nickel Cheryl Wlckert Duck Shewey Arlln Ratzlaff Chlrolcl Epp Wayne Moyer Bob Eubanks Donald Shaffer Kerwln Duersken Bull Shewey J G Maller and Vernon Blerlg COACHES M Joe Howard and Mr Keith Hop ms sw 5 9 D Chxrold Ev 'mold Shaffer aft i Co captains Donald Shaffer and Clurold Epp wuth I Coach Howard 4 ' mg ,f X f"WmM'f 'af -A ' - ' - ' nw 'i A if-1 T'ff W - ' ii?rf,3l 575' f "A" i"fi5Yr21LQ L 65,1 , f ' I K 7 W as H.. E , f 5 2 I mi., ' , W K C ' 4 Q . c. " , -Q-M - , yy- 4,,. . - ,. , C Q . ' 9 , ' ' Q k gg W ' W fl 2 7, V K. " ff K I K 5' . 1 ty -N R 'E v 1 C XX :L-..f"'1 ll Fairview Fairview Fairview Fairview Fairview Fairview Fairview Fairview Fairview Fairview Fairview Fairview Fairview Fairview Fairview Fairview Fairview Fairview Fairview Fairview Fairview Fairview Fairview Fairview Fairview Fairview BOYS BASKETBALL SCORES - - 50 Cheyenne Valley- - - - - - 53 Cheyenne Valley- - - - - - 32 Cleo Springs ----- - - - 48 Kingfisher ----- - - - - 45 Ames ---- - - - - 51 Canton -'------- - - - 49 Woodward ------- - RINGWOOD TOURNAMENT - - SI Canton --------- - - - 51 Woodward ------- - - - 48 Ames ---- - - i' 'K 'A' 'A' 1 Q - - 47 Ames ----- - - - - 43 Alva ------- - - - - 69 Cleo Springs ----- - - - 45 Cherokee- ---'-- - - NORTHWESTERN TOURNAMENT - - 62 LaVerne -------- - Elk City --------- --60 A 1' A' A' i' -----73 Okeene--- -- -----SI Woodward-- -- -----69 Aline---- -- - - 36 Waynoka -------- - - - 59 Kingfisher ------- - DISTRICT TOURNAMENT -----70 Ringwood-------- 'lr A' 'A' 'A' 'A' REGIONAL TOURNAMENT -----A3 Waynoka--------- -----61 Vaci----------U - ---- 57 Wakita ------- - - STATE TOURNAMENT -----29 Spiro--------- - 'Y A' A 'A A ' ' I in I. ,iv W x . cx,.,X x,,,l':r S 2 rdf -:Ziff ' si - ao X X f 4' .Sw K- f" . Ag, Cn, . - 1 gp.. . -'wel' N .,. ,, 8 li, fx 2 ls.,-X x -fgx -v N ,N ,,.- M, .wus-is sas-f Q bi: v sal. l Q5 ' ac' ' FIRST ROW: Verla Wichen, Eloise Martin, is Heinrichs, Carolyn Butler, and Yvonne Morlong. Mr. Maddox, Phyllis Abernathy, Patricia Schroeder, and Ann Shewey, Sonia Wilson, Peggy SWll'lf Marilyn Rose Kliewer, Margaret Kliewer, Pansy Bryant, Coach, eeton. ' For rw ew For rvaew Fm rv! ew Fas rview Foervlew Fas rvsew Favrvl ew Fmrvnsw Fmrvuow Fairview Falrvnew Fanrvnew Fowvmw Faiwmw Fexwifsr Fviwifoss Fmfxiiiif Fhtlnliifif Faswiaw GIRLS BASKETBALL SCGBBS Choyonno VUE!! Cheytflfgl V-QR!!! Che Sgmv-mar ff Kun-Misfit fm Ames Qonton v an nf 4 Uoocfvwftf RINGWUOD TUURRXMHNT Kremlin- Sharon Ames Q' f Ames Cleo Sprmgs NORTKYEST T a3' apfixixwgp if Llllillgvifwav- Wgwvv 1' Q 33? y E Qkeeni QQ 'Q IKM? ,bmw gm2!4w'2" Elan faqs DTSTRICT TUUKKAMENT Ringwood f Q uf REGIONAL TOURNAMENT Mooreland 1 l' 'K F1 il ll FMRVH W Hunvnw 1 Wayne Moyer George Eubanks Ernest Penner Co Captain Coach Co Captain TRACK afdx Eg-g zz 22.2 f'Xxjf J Up and over Q-.f off- 5s 7 Q11 all J J cw! I ff' wen. f RX X -fi 7,5 4 , 1 ff af Z 'W Q, f Qf ff And away we go 4 br-na-..n,...,. bv- wc. 4- vm l VW R -CHQ ,XX if H'-6' ,f wwagfn VUVWM nn- no A -1- f-1' J H' 19" :s 'ijt qu 't w Aww IX! RV FA n-R I 1 4 gf ' 8 ? 53 W: rv. gfvffr ' '1 if 5 5 at my w EM? fn' JW? 41 rf x' Q 4 yu f if Q ,ff 3 .4-0 'li 'mem If WA. 1'- li .XX HX guy 3 9 "-2 M sang Q U ffl: gui Gigli? hi!! GJ D D. 'i' 4 C Q 3? scs- Q9 A 0: Oc 612021 5 U xg" in 0 CBGEU :eg viz,-gan 355:93 3425-gy -g, jiivcigg uugu U 0 tu Ecco 90 31 ',....J 0 hang ,Po mfbmit 09? Q' f' -iv' Tai Wm . N. .1 X5-vc 2 3 x R45-'lf 1 -Quia 9- .ff ,lf fenf- fm- 4 All 1 Il G CMM if A.. H' gn-"OV in f at 4 sf.: 1'-' i i 71" I3 II! 1 E P-341 355 gf? .. ug. 025233 O5 -sd! 26551 HL-'Om-cfm I ,auf J -"'i -A-3 ,,,,-f' 5 .Il -an-.p K '-N fy: I K, a .V A L .f 1 f 4 Km ,y v , XS A. f ' wi' if w' f' ' WV 'Q S 1 J N 4 'Y Q f i ,gy 2 . 1 4 K 1 . , X - v -f S 40.1" mf I . .KKK ' In Q Q 0 KK K4 , ni W K ff K1t'l.p"Q,fg'gQf 4 M M- 2 , 4 N . w,:.g 'mf 4' 4 'ixffa 'V xr iv W Sw N W ' A .L'L - , L M 1 Ar U Y p, iff- gif,- r, y I x K K KK,KKKKKK,g. K1 wiv, is v, f ' ' I -f M 'xy g,r.1f,fg ff?g1if5'. ff ,wwf 5" V' f J iw ,X-f .im fi., rx, , -H--f, f' ff 'lp X1 if 1 ML, S, " f ' ff, 'SQEEJ 2gwpf S?hf 'Q X . 4 i f , ' ' 5 2' :iv 'Pi '. '55 me -'L ww'-f I X pf ' .L 'f' - ' '33 " "M" ' ' V' f 54' er ,ggfv ff f5i?f3f?f1?g- J M H V Q fsfif' ' 7 5 --ff? . .. -W S - .Q J1 . 4 K KKMK Q I , KK Q K' .Qv,5g.K .K K ,,K,gzg xii! .533 - -L H J , - 1 K 9 ,ff , Af,-gf' I ,., L L, K g 551, KKKK, , ' ' U Q 1 f "L-Waii , iiwg:'kf ' , , A ' 'gh' ' f . 51 '11 f. K K K3 KR K. 5 ' ff !KfKg,,K7-an - ig 5 -N A ' 'Y - " Z' , 'i 13-Q"?f'-I fe WN 'I 'A ,,., 1 ,iggT"il,:f'2Qf5f'2Q.5 ' -2 f . ,fm -,1'Qs,,L'-E,-Q, 4 ,. . , ' ,... - iw, :K fffdglf -gi if ' 'f' f M Q 1 , ,, J if , Wx", 5 z""ifS" gf? m . 5 4 dx , . :.w,f'5:w:-Z" :' 3 ' sr ' 5 V ' , rf, 'Q j'J?.NQR'2'L fy, .,,, ,. K M K , K K n - K K 5 , - 'HKWKK -4 ,KMKKK ., K, , f ' - Q-gk . KKK K f4g,wiK, . ., f - 5 K KK K.. pw' it -FL iff ,ijt . I M 7 I " " 9 A . if! . K 'E K lb :L73 4. gg-'g'5'k'1.i" y , , KK, 'L A QKKA ...- ua ,-'K K 4 A . V - f -' K - :Q - M'-1 ' ,pg A . N5 1.-of , ..,,6+ N Km K 4 K6 ,I , .K KJg,3KK'if if M , 1 ' L' ' ' ,f J' 5 : -4'--ff? fl 4 g . K f ,H 1 qili. .K 1 K 5 K K K aK,.:BK' Kwf'MK K Ky X 5 A ' , V S' 3: V' it A? ' ' , , K K A - , , A Z , . .QQ-, ' . 4' 4 7 ' f K q 'Sc 4' , ,Ki ,, 5 KK A V o BK .Q , ,, 5 jg K -- .,.. ,.i.,, --yy h -- -, Q sr... Mm , , .- . ,ff f J -s, , ' mi ,M a. K. f f .- W KQKKKK, K f x K K , Ig C L01 f Kg . .:.. . 1- , 5. ' I J ' ""' 5 of, : 2, if .'574iv"'? s U' - . K 'L K '26 7 3' fs lf A X Q ' J' K, o ... ,.,"2, ff K i - V 'EV .-"5 Ji 'Y , , . KK i K. ,X 3- , X Ks ,Q fy"-T93 ' ' 7: f ' Q?z--- '53 . if i ,I Mfgyw .. 1 - v x f ,-, Q., V4 9. i ' - . s , -W i'EeC7'3aZ5ga'QWf1 Cv' sv La I ' L I ' ' ' wi 'JL Y 1 1- xx K y Q "5 pm ' ' f 'I-W, 4 4' .M ' 4 4' 1 .. x 1' .- . Cm? 1 iff 1 af f fhgsk I I L K- - In 5 V' ' Q ,- ' X' fwfg 2 ' 2" 4' Y ff-5: xii I gi'.i?3'laii7"S 4- 'f U- , 4 KF f A1 .-?Q43g3w"f5,:M N X f-1' 1 -- - 1 K, 1 Xu- 5-:Kr.g7Y 0 ' f , ' ' , K M 0 V.UXi'iQ ia A -y A v 1 gf ,g' 'BW K Vx','?: 'L 3 h ' 5 2 A , '31 'SA 57:f5", . -K KKK :K , . Q , .W .KJ O K: K if K4 .K 'K M LL: . K! K KK A K,,K I :.' Q, Q ff - j110,5?lQeffff7?f, Q: , 4 " X 1. , , . f Wgjwwr ,j KL 2 K. 2 .2 .- X iff if M- ' ff , J m N ni, .L 'ii V lv uf LP f X NN 3' '52 . +515 . , U A N . H" ' fi 3-A ,Mig - K L 3 ' . . 1 8 K , K , K L mzeifiw 5 gg W L I wi' g, L W L ,, . '. 3 Q , J 1 - 1-F' 'f' A-df' P Q Q, wp 7 ,M M235 I nm Sl ihliwl' is ll' ll" wal' 3 5 2' 3 197 93191 +V-, -qv., 5' ff-v--622' ' rw Q 1 4 1- i 5.4 . hr I .5 5, - 3' ', LI 4-aff R- RX ,W!,,3 ia- 6. N ,J , , BJ -1 Rez A mm? 7 - A Q.x, ff' 5 vw xp Q 'Q ix if if A A9 K 1 my A 2. A N 'ld . I lug .m??'fiQ, 4, 3 -. . , ... Q 5, M '55 V ig ii A al at vi" I . Y? 2' 'I' ,V,,,. 2:-" 4 2 Y I ' Q Q A 1 ...- .af F X ,A- X 'X Jah 'QQ si si, avi? I ff f I, f-Y? TERWTE 5 mm ff' 9-mr W --ww Ks X Xf i' 2 2 0 - -4 'X H XA ,ig Z 11-3 ,sa x"'ff'5f' xx X 1- 1 f44, -' Y dlyd K W I K , Si' WX rf: 7 Mfr-ay, W ' 1,0 Q! I x1fL' NN ' IW M, -, h Yam 1551 1!A ff ' Q , gf Lf LQ g 42 'X .NX 412: d' . ,. hd , W. M. Nl ,Z P .....:-,,,-qi-,DY ii . 3 .,...,. V r' "W +w:--- ,M -H Y --V,....., K--., yr , . ,515 IV 3,1 'ff-my gy? ww ff 'fiwzff 'fi .A4"'qA'-gi FF, V653 "?'f,w-'fiiwk 2 fwgyiflxfa M 8 Www' QW S x 1 s xxx 'ff --.


Suggestions in the Fairview High School - Peace Pipe Yearbook (Fairview, OK) collection:

Fairview High School - Peace Pipe Yearbook (Fairview, OK) online yearbook collection, 1925 Edition, Page 1

1925

Fairview High School - Peace Pipe Yearbook (Fairview, OK) online yearbook collection, 1945 Edition, Page 1

1945

Fairview High School - Peace Pipe Yearbook (Fairview, OK) online yearbook collection, 1952 Edition, Page 1

1952

Fairview High School - Peace Pipe Yearbook (Fairview, OK) online yearbook collection, 1955 Edition, Page 1

1955

Fairview High School - Peace Pipe Yearbook (Fairview, OK) online yearbook collection, 1956 Edition, Page 1

1956

Fairview High School - Peace Pipe Yearbook (Fairview, OK) online yearbook collection, 1967 Edition, Page 1

1967

1985 Edition, online yearbooks, online annuals 1970 Edition, online yearbooks, online annuals 1972 Edition, online yearbooks, online annuals 1965 Edition, online yearbooks, online annuals 1983 Edition, online yearbooks, online annuals 1983 Edition, online yearbooks, online annuals
FIND FRIENDS AND CLASMATES GENEALOGY ARCHIVE REUNION PLANNING
Are you trying to find old school friends, old classmates, fellow servicemen or shipmates? Do you want to see past girlfriends or boyfriends? Relive homecoming, prom, graduation, and other moments on campus captured in yearbook pictures. Revisit your fraternity or sorority and see familiar places. See members of old school clubs and relive old times. Start your search today! Looking for old family members and relatives? Do you want to find pictures of parents or grandparents when they were in school? Want to find out what hairstyle was popular in the 1920s? E-Yearbook.com has a wealth of genealogy information spanning over a century for many schools with full text search. Use our online Genealogy Resource to uncover history quickly! Are you planning a reunion and need assistance? E-Yearbook.com can help you with scanning and providing access to yearbook images for promotional materials and activities. We can provide you with an electronic version of your yearbook that can assist you with reunion planning. E-Yearbook.com will also publish the yearbook images online for people to share and enjoy.