Fairport Harding High School - Harbor Light Yearbook (Fairport Harbor, OH)

 - Class of 1928

Page 1 of 128

 

Fairport Harding High School - Harbor Light Yearbook (Fairport Harbor, OH) online yearbook collection, 1928 Edition, Cover
CoverPage 6, 1928 Edition, Fairport Harding High School - Harbor Light Yearbook (Fairport Harbor, OH) online yearbook collectionPage 7, 1928 Edition, Fairport Harding High School - Harbor Light Yearbook (Fairport Harbor, OH) online yearbook collection
Pages 6 - 7

Page 10, 1928 Edition, Fairport Harding High School - Harbor Light Yearbook (Fairport Harbor, OH) online yearbook collectionPage 11, 1928 Edition, Fairport Harding High School - Harbor Light Yearbook (Fairport Harbor, OH) online yearbook collection
Pages 10 - 11

Page 14, 1928 Edition, Fairport Harding High School - Harbor Light Yearbook (Fairport Harbor, OH) online yearbook collectionPage 15, 1928 Edition, Fairport Harding High School - Harbor Light Yearbook (Fairport Harbor, OH) online yearbook collection
Pages 14 - 15

Page 8, 1928 Edition, Fairport Harding High School - Harbor Light Yearbook (Fairport Harbor, OH) online yearbook collectionPage 9, 1928 Edition, Fairport Harding High School - Harbor Light Yearbook (Fairport Harbor, OH) online yearbook collection
Pages 8 - 9
Page 12, 1928 Edition, Fairport Harding High School - Harbor Light Yearbook (Fairport Harbor, OH) online yearbook collectionPage 13, 1928 Edition, Fairport Harding High School - Harbor Light Yearbook (Fairport Harbor, OH) online yearbook collection
Pages 12 - 13
Page 16, 1928 Edition, Fairport Harding High School - Harbor Light Yearbook (Fairport Harbor, OH) online yearbook collectionPage 17, 1928 Edition, Fairport Harding High School - Harbor Light Yearbook (Fairport Harbor, OH) online yearbook collection
Pages 16 - 17

Text from Pages 1 - 128 of the 1928 volume:

I ARBOR LIGHT fjllf 1 f1 111111 HU fu! I1 Ill Q1 1 lff1f10r ll Uolume Szx 1928 J N6 CC! c fQ . X S I ' 'ff' mf 1 11 A P ff' X N 111 1' cyllf. f ffl f'1, 1,117.11 of f 1'1 1' 1' ,Of 9 AX if l,LLlL lllllll 'i 'L 'IM 'xii-X llzww, HVILYIH ww 'illllffvliwj' M1 IH lm lm 1 IN wil' fwlizw' lmfiw X4'1l1Hi 1 H1 XXIII'1-1mI'z1ilir1g'QfvfHlM111 11 1' 11 r mix grim' la:1xvx1-lmwl :1 M mm l !lEf'l' LU" L'l1l1lr'1l 'X lr PM r ww H' :s':1fiw 1:1Ii4m. I 1 1 1 'XiL.Ilt',XI 'xxkix limi Ill' ,ll IIN xw' :Lf gvlk-:mllu 11' hw 1111 lllxl lm ww-rw In ilx ll?l1if'l'il1 um' S Ol A J 'B' Harding Hlgh School Faculty 11 11 1111 1111N N A N N 1 L 1 N N J 1 I N IQ111111111 N N11111l111 1111 N 1111111 -Xllllllllillk Box N11111 N llNlll 1NT1e1l1 111 . IC 1 lflllc 1 1 1 1111 l11111 NL N N1 1 N II1111111 I1111111111 N 11 111111 2101111111 N 11l N111 N ' N 1 1 IJ 111 1 ll,l N N 111111 111 I ltLl ltlllll -Xt1e111.1 1 lljl N 1111110111111 N 1tl1e ll 1t11N N11.1111N1 1 UU . . ll lxNlfcl 'I' 1111 14 1 N 111 1 11 FX 1 11 1 111 . N I XKN Ah 1: Ilw ll,.1Y111' I,1,!11 fm. Q II,. 11.1 Ilwf. Q . - N4 1 X I -ffm '1.ff,J ' me Il. A. 121113. S11111'i1 1' I1111. Ii. ll. lS1'1111'11, I'1'i111'i11z1l, Illll' '.'l1'y. .Iz111111.' :XllflI'UXX'S, I'oy." I'I11'.'i1"1l'l'1'z1i11i11g',V021-I1, Ili-Y, I'I1z11'l11N Ii11l11y. lI'st01'y. A.'Ni.'t:111t C'1.11"1. ID. l-I. Il2ll'lll2lll, ll1:to1'y. llilllll. C' ' icq. .'1-' . '11 Iill u'.C'l" ,- " 1 I tm. I". AIUl'l1' llyc, I111I at "al A 't.'. ' - 'I IIIS. Mil I 'ul Ill-1l11-. ljt 1'z1t111'1, D '- 1-1ti1' Club. Arla 011111, lI'Nt 3' lmgy. ICNNI11 I'1111t1'. Il1111kl11'1111i11g', A1'itl11111'ti1'. 111 A lllflillyll .I111111N. XluqicS1111e1'x'i.'f11', ilI11111'I1l1.'. .lvI2ll'Q'l'l'j' I". l.j'llll, 'I' icq. AI2ll'Ill2l Ii. .XI1I11', Il 1l" 1c.',ll" Ill '. I.111'i111lz1 Il2lI1'll, I'l11gjl1.'I1, S1 11i111' Ill'1y i l'l0l'. l'z11'1'i11l'3, I'1111t11, IC f'li.'l1. 1llz11ly:'l" 2 . 1' -1 'z ' . . I-111111. -I. BI'11'io11 .XIill111'. IC 'li.'l1. 1' ' '.1Iz I2 S' '.'l. lluzel I'11,.','. l,1l11'-11'i'111. IC g1'liNl1. IIz1Z11l I"I1-t1'I11'1', lli1'IN' I'l 1' I 1'zi '1 ,1g 1ii1'I l'1-.'111' ' 1, All 1'lz1 I!1'z1x'111'1I, St 'll .L1'l'ilIJllj', ' Q1 ing. ll1-111','1- lfilllll, S1'i1f111'1-. NI: tl 111-1ti1'.', S1-11111111 Illllll. A 'l'llw llzlrlmr Liulit It mg llgmliug High- 'gg wwbgggaitsag its The Harbor Light Staff Edlt0l in Chiei Liteifuv Editoi 0l'gdl1lLltl0Il Editor Girls Athletics .... Feature Editor . . . Business Mfmagcr Faculty Advisoi .. P xvno Tuokkold Stephen Patlick HelenZ1mny . Irene Krisik Boys Athletics ,...... ......... l tower Chaney lulid Krdynik . . . . . . . . Felix Hillxerg D.F.Carm1n -- ... 'K' fffiyf' ,iff X , ,,, .,- I "v"-L"?4,i-T?f,T7 fgff' f M-f - 1-25-----L -H1321 - xv I K W OR TIS not ln mortals to Comm and buu was But we ll do more SPHTQYOFIILIQ We ll dn eerve lt 928 gf' 'G XANIJI R N IHHIIC H Shun .1 l nuolu 0ll1 morning. und flllllll' unwelt fllllllillk IPHINF Xl HXI 1 nil uns more fllllll mun 1 1 all RO hRllH-XXIX Htl V! 'Ill' sllnll l do to In l0r1x4 r known cl llllllxQ ilu uf.: to l0lll1 un own 1 -1 I I X l ANNA K HORNYAR Xllll lh proof on lu-r lips I Il illllli I r 4 IU 1 :fb ,QW , A4 , Q Hilltlilll High, '35 L rfikg. AI,l'I.' .' 'I . " ' 11' 12- Il' rul lfmallvrnll 32, li Jr. Vlzxss I'lzA5 111 Sl "lass I'I:l5' lg "l""1'Iulr II llzaswhull I I: .Xllu. .Xssmk 11. Zi, 1. .IOSC ff . . g 'ICH "JM 1'--nuuulxffrvinl ll-r .' - . ll'r illllll -1-In-0 u - lhl. 'II'-'A Vluh I: l':l1'n-vu' Vluh 1: Mus' in-:ll l'unn--flj. H1 XII. .Xssmg l. I, IZA I G ' .. ' . ' " ell' fini" :Halle-gl' l'x-vp. ,,g, . . . . , 5 lil, ,Xs.u4g l, 2. IC, lg "l"" l'llll1 II Music-:nl Uma:--lj 81 llurhm' I,i:'Inl Iluzllwl VS'-IivII'4'l:1sSl'l:15 I. . , , , ., .. l'lllllIll4'l'l'iIII . . . ' llll . - in u- -pc-. l':ll'4'r-l'1'llllv I. mr 1 1 ll XX ILLI-XXI I fONf O Blmks 1 an nu Ih 1 ll 0 M I 1 uml nth as u u 4 -X I Ixlh-XX Illmh Nh uh nurk lllflli genius lo ll loom I llr I 4 DOI 1- H-X4 hi Pllfl Ili-4 fnu sun thut doubtful kind Ihut nine the ex: hul n0t the mind I IR NI Xl lxlilbllx len o her -:hun noun humle arrors full I uk her Inu Ill d un ll Inn. them ull l N N svi 0 4 uhm nfl 1 ll . 34 mf- ll2ll'b 1- mgm ,EQ-i lm-ling up 1:1 1 ,rf ' ....'.'lS " th-n.'l':1I ll- nl I .' - lr-lr-Ip qul- , lm Il -el 4-II. liuskvllvznll 'II l"4mIh:1ll fi, I1 Xllu Xssw. I. 2, fi, 1. .ll'I.I. .. ' 'NIK 4'mnn11fl'm'i:1l .XKl. .Xssm-. l, 11, 21, 1Q1'HI'1'l'l'4'l I ll X11 si:-ul 1'um--div-s II, '13 Hurh ur Liulll ltmumi lj Sr. Vlnfs l'Iu5 4. FRI . ' .l. . ' ' DLA " "' 41:-nv-real IIHQIU-Ih:ull 14, lg Vnulllilll 3, I2 All. Xscuwv, I. Z, Il, I: Vlub I. Effl ,. ' ' ' "l ilu Null ga- Prm-p. ll' 1 .. ' . ' ' - f .' .1 n ' on ' - '-. l , I' ' "4-I All. .Xxsomg Ii. I: Jr. Uluss Play ZZ: Sr, l'I4-ass Play lg .lusi ,fl 1' m-die-s Ii, 1: Girl lie-sm-lwvs 3, 4: Hz ' ' Light Ho' ' 4:44lm-C11 h fl, 1. 1 1 N 4 5: : null unllt hxnt hull hir. nuns 4 would llllllfil hu trollhls il Hi-ulom m In-thr than ruhn-4 I I I Ilu not think lhlli we-urs hun us. tml 'IIIII un the Munn I IH Ix I -XHII Iillllk ianu- - ummm lmgre-ullflt ol gillilli A5 -. f' G II1e II1xIm1 I1 Ill FQ Ilzumliug High, 'QS I Ifzfrklvp I, I"I'fl,IX XY. IlIl.IiI'lICC "Fil" IH-ll'-uv I'1'-1-. ll 1 I - I - ' ' ' I Ill I- ', l'.'. .XlIm. ,Xssm-, I. Z. II, I: II:Iu-Iam' l.iL:'I1l Ih.:11'1I IZ VIHII I. Gl'IIi'I'I 'IHC IV. Kl'IVIl..X "G0l'I5" l'n1llzlm-lvizll 1':un-I-I' l'IllIr l1,XIIu. .Xssm-. II. I1 HIN- "IuI1 I: Jr. Vlnss I'I:Iy 522 l'II.XlI'II Il. IILI, "I'1lIlI" II'-m'l':nl Ill-Y l'IuIv SI. 43 Musil-:ul l'1nm-eiy I1 il'rw rl 1A vw .6 b." 4'mn1mAr1-iul l'u! ' ' l.' an nv" , ' ' l Alla, ,Xssmn I. lf. ii, I. I2 XO Nl OI NIIQL Iln umn thul lnlusln-4 at qu 4 n lnrll 1 J X lhthr lnllhflll Ihun IIIIIIIPIIH our knonlulgn In ollruhcns lo know I I 1K1 x Nun Ilu huppirr the tlnu Ihr llllll kcr Il pmn-un I Kwwm so , , U I f Iig " S 'I'l11- llawinm' Liqht, -si IISIHIIIIQ Il' ' 'I'0I ' . . ,ILA '- " 12:-m-rail Is In lit- I-.I XIII. ,Xssw-, I: I"1mIImIl TI. 13 Ilusk--lr Imll II. VIICNQ H. I..- H'I'I "Yue-" Vulllln-'lf-inl ,XIII Xssuv, I, I. 55. I. XVILLIAM .I. JOHNSON "xYIl1IiQ'f'I"' 'lwmfrzll All - .- - Ilnskwlhull 2, IS, IZ Atl, Assn:-, IB, lg Pluh I: I7ll'I'4'II2l 2. NIV: 3. I,III'AI.A " Wh-m-rn! Atl. . A Ii, I: Jr, Vluss I'l:U Ill Ling -rv-trns I. 2: Alusivnl I'1lll'iIII'S I. , 13 0 H INDI 1, X IH I,..l lmtunl ll lll-4 was Ill 1 I Nou hls natural foru almlul Hlomlx Ilu lllllhll ln nn heart I IIIIYQ long. after lt wan heard no morn s INN IUHX Xl lxAMl NAR Nlllllll llnx laugh that win Q 4 r A TA S MARITALA Shuvly Nhat mu-cl ulellght qulet Ilh- affords l . Vx ,Q 4 Y f A ?'5 . A Q1-1 - 1,1---hr .p,-1 II: 'mg H-fl, .ah - 1' 64' ' 'jr 'Jw 'i E X NI'I.XI, .l. KA'l'lI,.-X " " ' 1 Q 411-n.-rul N . 1-pr bl lin, ' .Xlll. Xsam-I l, I, K, ll lfsmtlmll -l. , Sv'--nv--1'lulm I: Hi-Y Vlub I: Wan-h , 'I'uxx'1-1' Il: ilpw-l'0-llas 2, Zig .ll'. Vlnss I l'l:15 .51 SV. Vluss I'l:1y 1. W W LINNEA IC. XV. l.ILLSTRl'NIl Full:-gv l'rv-p. .Xllu. .Xssm-, Ci, lg Sr, L'I:ns.' Vluy -I3 Glu-1' Vluh 2, Il: Ml."-:ul Vmnwlie-s X. I. 41--nvrnl Alh. .Xssmz l, 2. 2, lg S1-i -n1-.- 1'Iulu Il, lg XVHI -h 'Fmw -r Ii, 1. HILI. S. " "S 4h-n -ral ' ' -- a Gln- Vluh 1, 2, 4: l'1ll'01'l' Club -ll Atl. Asslw. 1. 2. 3. 1. 14 mm .mlm H1 1 Wx ns not too elm! but ihul lln ra as nlnxuw l Ili lll0llL'l lor llillffl f 1 Ili Nl NIAHNIN of nullpnllon 1 l Sl XOPUNI N Xllggll Qlllllfl' null lution mxllu ilu II0lll"4 ll 4 nl short HI IIIN ROXX XICBRIDF Rust! I um an lmrt nl nll that I hnu nu f 15k ' 1 'l'l1v l1:1'l ' Light is wg Il ., xv 'ww l'2I,l Il. Al. 'I'l'IY "ICllll" 1'nIln-gw l'yw-p, I.il'v ' . I ' I - - '- -I il . . r ' . qu, Alll. Assmg 1, I, fl, lg lfuullmll I. 2, .L I2 lllllll ll Nlllsiv:nlt'ull1.-ly l. lCS'l"I . . . CS .'l'IN "list" fb-n--ml l'ronlpIln-ns hllu-as Hu- llI'llllLfl'I'p out ,XIlx. Xssm-. l. Al' I .' Hi "A -'I-fn.-rsal I-I. . . . , llzlslie-llmll Il, li Kill, Xssm-, IL ll lli-Y4'Iul1 I3 Vlull l. 1 Vmnln.-1'vi:1l ' - -I. 1 Alla. Assn:-, -1: 1'urm-r Club lg .lr l'I:uss l'l:ey Il. l Q 1 Ill IN UNI ll I I trolus lc II grant oaks XXI XX XOR I IX :nun xhlp luxe u houl ns ning.:- N I If PIII 'N R P-XTRI4 NIIIIIIN 1 kin-4 vnu ln 4 4 In I Il xou gin n x In muluu 1 n Ahh! I?- XIXRX lx ONIJLN WIIOIIY lln light upon lur hue whluus frnm thc ulncloun of mmllu-r nnrlll Quinn- unlv hun :null hues A IW I I II1ll'IllIl' Linh! ' xy Ilnrlillgz I'g:I, '28 ,- rfurxz. .I. IYII.I, .' 'ICN " XI' 'Q-'I 'I4 l1v1:nI Iflll-S A '- ' - .. XIII .Xxsl-1' ZZ, II III-Y 4'l1lIu fl, I. 'I'Y. 'I ICYICI, 'QIC ,' TUX "nil l'mmm-1-4-i:1I ll' I.- is - It IT' .XlII. .Xssm-, 1, 2, Il, Ig film- l'IlII' I1 a':ll'1-I-I I'IlIIx 1gHil'I IIvS1'lY1'fI. . . '14 ' 11-'lx--r:Il 'I'h- , , k- is puil A h I 'I'l - Isl ' I I. xlnl I'n still In XIII. Xssfw. I, I, fl. I1 II:1l'Im1' 1,"'l1l Iimrnl IZ IYHIVII 'IVIXW-I I. I'tll!lIlI!'I'1'IHI .XIIL .Xisnug 1, 2, Zi, I: Girl Il'-sv-rv:-s .IZ Vallw-rl' 1'IuIm I. n 1 on 1,1 udm., High H I XIPR IIIIOXIA Hmmw I prolu-n not Illlkllll, unh this I 4 I uu h mann do his Inst IRNI-X NX Il Xlllhl III in fhvlr fllnuring cups lrashlx ra llll mln re ll XRNIL B PPI ION Bohwhlto Ihe- whurlanl IIIINYYPI' in lloilu. IILLIAN C SH LAXPA lllll llma umqlu rs nll mul no mu:-I lima uln x I N01 nv Tn, H21-b ' 1.1-'rr -' H , , Ftt. ' .-, -i I.. 1 fc . 'A ' 'I 'Evil'-rul Ilnskvthzlll IK, I: .XIl. Assoc-, II, I3 Ili-Y I. . . '. 1 'C "NY: dal" lie-In-r:el ln- - A - .- '- , film- 1'Iuh fi: Sr. Vluss Play 15 Jr. Vlzuss l'l:uy 12. I A-Y - :ln A- .. 4. ., 411-m-rnl Hi-Y Vluh Ii, I: 1 .' ', f . L' "Lil" Frm 'I'1'IJll IPI:-v l'Iuh I: l.Ill'l'l'l' l'Iuh I. All .XSS '. I, 2, Il, I. I IT I Ill I 'X NI I IN hrall s nslhle und unll hrul nl I Null nql ullronl nu 1 4 no otlur inn x RX x NIX Nhlu lu u sirlusn urv I. III 1 lnr faults an little lvl If Ill " 1 rum.4 I uorlul l non IIIINIIIIII lonk KINO J XROOS 1 I nm Ill ilu roll ol unmnmn mon I tbl 1 -. IS ,f 5,51 XM . F3 . . . I llzlrbm' Light if si ll: 'Img Hgh, 25 1- Q I I .IUC 'I 'H .L lIICSl'I'I'.-XII ".I Ilwllvlul K nu . cn- " ' ' ' ' Ill ' v " '. llll - .XlIl, Xsw-rc' 1. I, fl, li I"1nvIIv:4II fl. IZ .'l 'xI1lSsI'IJlX I. XIX ' I'. .' 'AK " 'mlllvl--lviul lh- I -r -' - . 'i I: ll- to - ,4 - Inll. .XII1, .Xssm-, 11 I'1lI'4'I'l' Vluh I. YICIINI I IC. II IA "l":lII' 'Is-llvl':1l It -'- 0 lln' la- - Il XIII. Xmsnw, l, 2, IL I. W1 .' .S'I'I'I.' .' ".I:c'k" 114-rn-r:ul liuskvthnll II, I3 'I'I'2ll'Ii II. "oo :I I 23, I3 .XII . ,Xlsmg Il, I. 0 lillxlx X Iilunlnm. IS lln uvlur of urlm 1 N ll It R111 ulumt um no mu 1 llne ourlh Ill Hlll 4 s Xl X Xlx lxIX IMAlxl lxlxlm llu In :rings ol his ohm l'!ll1Illll hug In thu nppliuullon of ll la 1 -N IX I IIN lim lu-rs when n life ilu true quas than i Nui n hut ne- Lulu but what su- :Io I s'-nm l INN I 4 1 01 Q 4 Hll P4 'l'l1:- llanrbur Liullt g. l Hzxrlinq 'gl .YN A fps- , ,J HAYN 'l' ' ' 'OLA "li:l."' 12--n.-1:41 lizusk--llmll Il, 1: Vmlllly Si'hlIIJIl'5lllll Vlulu Il: All. As.-fu-. 2, 24. 1: .lux Flaws l'l:ly fl: S11 Class Vlilj' li llzvlul' l.ig4l llnmrrl I. lil'l'RA li. 'l'l'l'lil " Qu" Vulla-gr I'll-p. Vol - , I 1 ' ll Il'l' is n--- I' nl' Ill lifv. Alla. .Xssmx Il, ll .IIL 1'lZlSr l'l:l5 Ili XIlISlC'Jll l'Hllll'!ll4'S Il, 43 f3lN'l'4'lI2lS 1. I: XY:eIvl1 'Vuxs -I' Il, l: Girl ll--,'1-rx'v Il. 12421:-+-Vlllh I. 2, JZ, l: Sr. Vluss I'luy l. lla-H1-l':nl S4-' 'nl-v Club II, 4: Atl. Assn'-. Sl, I: Hl'1L'I.' ". 'J .INY 'uf " 1'mnn1n-rw-inl .3 u V . i, . . .V-- in l . I .Q W p . . l Atl. -, 3, bl: Jr. Ulzss Play Il M1."':l 1'UlllC'lliQ'S 3, -1: Op-1'-ttus l. l 2: Harb ' Ililllll Iluurd -lg Glm- Vlul. I. 2, 3, Al: Hirl Ill-sl-x'w-S 3. l. lil 'l'1111 111lI'1Hll Light 1 19 41 ie . . Hmtorw of the rl. Q1xt1 111111 NGXC11t11 111111 s 111111 One 11111111111 11.11 111.11111 The 0t1lPlN 11e1e 11l.11e11 111 1111 .1 1111.11 1e11 12.1111 11' 1 .lv 11 11.11 111 c1.11ge of one 111 11110111 1 the othe1 111 1100111 IS 6" 2 tl 11111 1 . 1 KN 111 1 11111 1 1l:11' fl 111112 111111, '21 . 1 X HX 1 1Xll1 nur., 1..r1ll 1 1 1 lthoul C lass of 1928 1 11111 to t111 1, 1 11111 1 1 110111 0 11 1 1 11111 111 11 1111 111111111111 111 111111 le 1 111 .1111 e11t1111 1.111 1 1 ll 1 111 611 111 1971 11111 1111 N 1 . 111 1 t11 11 .1111 h111gl111t 111111111 11 N 1 1 11,1111 111 .we 11111 111 100111 1 11111 the othmx 111111 t1111x11111 11111 1 111 111 1111 111 111111111 1 11? S At labt 11e 11e1e 11N11e1ed 111t11 1111 1111111111 11 511111111 111g11 S11111111 1'11fX1Ol11 01 11s emolled 1 S11p1111111o11x 1111011 the 10110011 OIJCIIOC1 O11 Qe1ten1l1e1 1 111 Cone 111111 1h.11ge 11 llN .111 111 1100111 +1 1119 1011111111111 01.115 0111121111 11 e1e elected PM-3S1C19l1t 11oge1 f'11.111e1 1 1111 1 1e11de11t 11.11 1 0l'lf1llN S9C19t3.1S A11d1ev NICCOX 711 1'N11. .11'.11,'1' f11IN "1'111 ' -11" 121-1111:11 Noil' 1' 1 1: 1:. 1-x1l':l4-Ili-11-11 D ' 1-nlhusi:u1n. S11-1 1--- 1'111l1 Z4 1, X111 Xxx--1 I, 1 111-1 1. lI:1.N111111:111'1, I 0 N 7 1 1 x , A Wiqgff pf-L" ,1 1 vw N 191.1.-23 1 j-' ' 5 ' gn: 11' ' 1 11'11'11 S11 I t'111' 11111 t'11's1 t' . '-Q 1 -1 '11 the c11:11g1 111' M12 1'1111t11 11 ' .11 S. ' ' ' 1 ' 1 111111 1' Miss 111111111 111 111111 111 P1111111 T. 111 the fall ot' 19223 sixty-11111 eigrhT11 .2l'ElC1E1'S z111s11'e1'e11 to t1111 111111' 1".f1' " '1 . A tl, ':. 1' "1 1"t t ' .' ,' Bl'.1:W'l.' 11' ' ' ' ', " 11-'.lH 1' 112-111 ' , ' I 7 Th ' .L- "'j-I'1 ' 1'1'11.'111111111 e111'11I111l. 'x'lC11 1 te1'111i.1ed 1 1 ' jf ' ' " " 11z11f 1' 11: 11'e1'1 111 1 111 1 1'1" 1' BIT: 11-2 1 1 11111 ' P ".: ' '- f 11'11 11'1 ' ' 11. ELS-123 1" '-' ' ' 5 ' :sf ' ' Q 5 1 I . " 1 . 1 . - - I ' 1 . ' T ' ' ' -' , . 1 . 1 . . b . -w "' .. - 1 1 . ,' 7 - . , Y- ", J. .' , .-v Jllfl lll mx p l. W on Flllllflll M1551 um 1 M mn 1 i xml Comme-icml Aiithmct vnu 1 l ii 1 1 0 1 iw .mgl qhoithfx f 1 c 'lxpm W 1511 U x . c ie .1 xo .lf e .lx Jil 1. ix . olixoii N uxit .mc Nu wo uma wc me jill lti e ic ui 1 tie fur 0 NN 1 Non x N lf . mm X tthle 1 X UN in 0 me 1 1 ' Q NNLI N 4 L c ll P IN I .hx O ltQlx XXLH mtl rl N N ui owl 1. it x Xiao P1 exif t lem xllx N 1 x.1 1 uit .lu 1111119 illxtiung ll xl ,, N 1 f xx nllilj, mc xx tn ,g N 1 x 1 ie . N lt ommtilml Loggi mix mr v lllltlllfl in iw oote hoo Rui U . 4 mmtilin 1 1 M g ov 1.1 lf imc x img I 4 nc icxw Ollllllkltll .ui x im .tm ie no tcmcliec tic how mth Q it c Iumoi l . etx lux x fx 1,,1t1 su new 11111 tht no ll x 0 ,ge ui i Q. 0 he i- . lo iv umm lima: Nm 1 NU fix Nllttkxs H11 1.1 xxcs the ni un mlluti 1 lnllllllllll. The liixt ql1Oltl'l1ll1Cl .mtl lvmig outext mu helcl it I .umxxille .Incl llmno Tuol ltolft Caiiwcl oft the x6C0llCl 1:1 in x 1 f ogt hai laiipmt mlm the moxt honois 4 mm - iw ni. 1 . xx. in .ms x 4 . 1 t ltl touiw xw xxele lug because uv were Semoix .uid ouunec Loom l cuge num Ll 0 tio Illlt xefu 0 Aw weie plfxtef ul 1 llx xx um nmclt numhoi oi x c H mx N J ls mc tha in lll mu 0 it mu iome l00lll LAL tel ah. .lv 0 iceix nut tio 011 11114 the ietmnx icuoied the Iolloxx 1 lo o liixt xeniextti l iuic ent Sttpheii lJltllLlx Xue Piexif ent togei Cham x IG 1111101 all xt 1.1 vu fun 111 xm 'ni X 1 Jldlldll, .ulwx l moi U t.-mio l'uolllm 1 kOCOINl Ncniutei ll6Nl en .og Llmiiex Nite l iexicleut Xl illmm Iohnxon 'lieaxuiei Alex Bflltldl becll . x N L 4 vim 1 mi 111.111 10110 xiiv Itepoitei l uth L1 t ,, couxx N A l 1112 m N tu u 1 ltoltl Sttphtn l mit ogu .1 uix 1 0 Q icne lxiix 111.1 xv IX Ill X .mc 0 on mmm .xxx lw Ollclll u 1 11 1 L .tw lioihtt 'Neal lxltlll ,mt 1 mel lextfmiciit Twine Noitou Nex 1 lution is LlfllINCfl ln IG llxlull omcflx Semoi Hu tml the lllllllll 01101 hmiqutt t uc Lllllllllg 0 10 evict o om who can but tion 4 1101 omimiitemtnt which ls 1 1011 xt.u 1 x 1 bl llnl' Ilaxrlml' I,i:hl llzu-.ling lliuh, 'ix XV ' 'st was tau ,ht lay Yli .'.' F 30: Ili: ,Q ' ' .st "lt C' - iiivrl-izll llwig'i':pl1y: llli .'.' lfmltv, ll l'li01llllLI,'S ' " X ic llhjx' NIV. flJlll'l lliglivi' A151 il 'z, Blix Pi' will QXI' .'.' L' . ' 'Ill -ml ' gf: Mi .'.' lil gp lin,,'li.'li -ml .el -,ls 'ft fl -5 Lil 'z1"'ui. M .Iwo 4 l:l1:l: --'l ltl "'ls'zllt"s "tl l "l I' Qlli .'. W'l.' Q Blix Aiirlrv x" cmtcll il tlw l 1 tics. Tw -iitj-sewii ol' J 'rp nl ll to the 'lpyeal of the hell in 1.l2li. W X xwiwe clam .'.' il as ,lllIllUl'.'. 'incl plncwl in Voom 6, unflei' the Q-ire ol' Mrs. l'z1t'l, wlm was tl-zlcliing' lwrc for th li 'pt t'mw. Cl- .'.' flu' vlc' 1 :tml thlf rl-:ults l'zu'm'l'1l: l'i'v.'ifl K t. ll gl' Cl '1 ejg ' l int. I' ' I' ".' ik: 'l'i'vzt:ll1'vi', Neal l'-t'l:11 Swwt' L' ' L' .' ' ', l,ilmi'z11'izu1. l"1'iclolpli ll: 'l' ilzl. Nlr. ll2ll'lll2lll tzuwlit lhitwl Stall-J llktiry: Mi .'.' li' 'f 2 l Mis: lilllllll , l'Ir11'li.'l1g Blix llmwn, l'h-mi.'ti'y :tml Klztl m'1tic.': Mrs. Pa ch. Q' G1 "1il z l Plz . 1 't"'.': QNI ','.- If , ' li.'l,lJlI1,"lIll Co vfzl Aftlim itiv: Mi .Q.' Lam 1, Sh :tl -.1 l ' l Tjq' 'Q Mix 'mln Sl32l!ll4llQ Bliss .lonvs, Klusicg Mrs. 'l'i'ililiy Q-0214-lied the girls' ztthloticsg Mr. A l' -'fzllf ','l'j1' gy' 'll als " l I lt'-s. Th . ' ' 'l-ly. "Sul j V-1: : V021 J C- ' l 1 p' - vet ls 1' it, tw' tl K' with tho profits l'i'oi.i our '-uifly sclliiig, html to lll'll' tl ,I ' '-Sf ' 'l" qutt als vig' .' -'a'.'l'ul. Blix .l. ll. "l"ms '15 2' Nl K-l'i':1t llc '- . " .L ' ' ' ' L. K, ..L. 2 my ,Ai-' . Ll- if . . .si " A. pri: ' 'll.'Il1lg.,'. Alt 'At -3 ' ' - J .-Xiil '. for tht lust timv, ' 'ull Cm' "ly ' ' :vor ti the cwll cl' th1vl.Ol" ' ' -- Q ' "1'l ' .Al-' lvl l'l 'l-j-' " -' l "tl 'l'-l ' A our ' I' 'tj-im. lt x'-.' il joyful uuiq 1".'e to l" l 't our olll "rim l. Mrs. Pat-l, " .' t I 1 ' l -' ti- fl ' -ff'1ii1. Cl' .'.- i'l"' 'l 1: - l ' ' ' 'iig' frth Q "-fl ,Sl . a 'fl ,P ' ' - T215 ' ',N1-l l'zt'l- 3 S, ' 'et' Jill l' '-5 lg L'l -- Elm Nl- " j: lily 'tu I' '.,' ' " la. 9 Si 15' ': " fd t. li' 'er Y, ,.",1..' "'. , f ..'. ',.,- t'u'j. Pictu' BI-1. '." X111 L'l 'z , l' I' "Llc: ' ' '. I Qhti. 'l'h X llzlrlrm' Liffht Stull' ' .'i.'t.' of tht follm' Q im-mleir: llifll 'Fulk' -. .' f 1 'at"'k, ll Ch- IIUY- lf lf' lllb 1' 5. l' '-lik. l .I l'- l'.'z-' 'l' - l Ill ZQ Cl-xp lllt . R tl Lzlt': l'1 'z'z3l'.',W'llt ,j .f.'t, ztte' jtl Bl C "ll-ja . "- S1"" '. Wm" "ttl .il t' ol l mi si' 1- K . tle '-lr-'tiiigz Rutl l'. Lahti 'J mb1t11111s and RC9ll1tS IH 1940 X-XX11 X 1 N1 I H171 141111 1711lN1J N X 111 X1X11Nflx1 1 1 11111111 1 N11 1 X 111 1 K I 1 1 X NNMN 011 1. U x 1 X 11 XII11 1 1 1111111 1111 1 N1 1 ll 1e1 .1 Q 11111 11N 11 31 11111 1 1 x UN 71 1 xl N111 N N P' X . X 1 K, 11 1111 11 I 1 1 1 11111111 xl11l' 1 111111111111 N S111 1.1,,1 111 1g11 lll 11111 ,, Ilx 1 1111111 N011 01 xi 1 111 XX 11111 1 I1 ll 11111111 1 1 11 1,11 S1 11111 1e.11 11111 pax 1111 1-1x 111 1 111 1 1 111.1N111 1 1 Ox em X 1 11111 11121111 N111 1 v.12l.1d .1111111 1 111111 fi affix' 1,1-N '1'111' lI.11'11111 l,1'111 i 1a ll-11.11111 1I1L:11. LX O l C W 1 ' L L AL 'aff 1 ":,,NAy', WJ . C AX11'Zl"l15N 1l1'fSl'I.'l'Sf 111111 A11-1 12-11'1i1'11 S11 111' X1:1.11:1g'1-1' 111 11111 111111111 1'l1f1'1'1211' -1' 1: '1'11'- .'111' 111 A1ll11l1l1'l'll.X'1 .1113 -111111111 1121111'1' '11l'211'11l'1', l,z1I11- 1':1'1l' 111l111'Q'1' 11151. 111' 11ig'111-1'1111'11-N 1'111' 1111- K. K 1'. 1l11,.l'1'1' X'1111111'X 'l'11 11111111 1,1111 X'11I111K'X X'111'1i11 111 .111x'i11s XX'i11is1111 1'1 1,4 15 . X'1'1:11111' 1,i11111111'11'11's1'1111'1' 1"1'i111111' 1'1z11'1i111z1 71111 1111 1,2l'11'1'1'X'S1i1'S 31 -5 15' Lillgl' 1' 1' 11111 11z1'l1111' 1,11111 1'11. 1"111ix 1111111-rg' .X11111:1g'111' 111' 1111- K121X' 1' I.IJ21l1X' X11'g'. 8:1111 111 '111'11 -1111 1 1" ' .1-ys. 1':1l111'I'11111 1'l11111111-1' 1'Ix111111'i11gr 1111- 1.'1t11- Xl -' 5. A111121 111ll'1IX'2l1i N11131' 211 11111111111 1'1'esi1111111 111' XX 11111- 0111.111 '1"'11'- 7 11111 XX'i11" .I 1 1 Il 1111211511 211 X111'11i,Q'z111 S11 ' SI 9-Si1111' 1' ".'1111. X1-111 112111121 1'11111is11111' X1z1'l ' 111 1111111111- -1ll11il 111'2lX'll11i '1'1l F11ff'1'1'f1 11111121 11 "1y 1111 1'1'1-1 1' 1'111' 12. 111. 1121 'l'1'1lL'1'. 11'1'11t' 1i1'1.'ik 111'11g','i.'1 X1z11' '1111111 121118 1l111't1'1111e 1i11i1'iI:1 1'11z111111i1111 51111111 11'1.1111 X'1'11111' 1,i111"11'i'111, 11z1'1iH2' 119' '1 1. A1 " '1"" '1' S11 11" gy-X.'1i11 I ' 1' 1' 1' , 1".' 11 111 F: ' '1 111't. 1i11t1 1,2 1111 'I'1-111-I1111'.XX'11s1 1' 1'1.'11' '11 1Yl11X'. 13 e 1 Il s 1,1'?1111f.Z' 1' -'-1111 ' X'i111111 1.211111 '111 ,.,'1-1 111z11'1'i1-11 .1ak' 9 X'i111111z1 1 ' ' 1'1Pl' l'. S. If 1- L'11.'1'lllQ' 111 ' ' 1 q-1' 1 ' 1'111' M- " '1'z1l111y. ICI' . 1- -l'11y 1111111 1 1 1Il11'1'I' 12011-11111 111111-1 11'z1i1'- 11111111 N1'l1'112l12l 1'11i1-1' N111's -. 11'l1'l' 1+I1'11- 11 .'11i1z1l N12ll'l'11'11. X-XN11 I2 1 111 A11 11 X 1111 X 11 1 1 11111 1 ll 11 1111 Il 1 1111 1 1111 111111 1 Q 1 1111 NN11 N1 1 111 1111 .111 1 S 111111 1111 1 1710111 1 1 111111111 111 1 S1111 NI 11111 1XX91 1 1' 1 1 NNN 11 6111 1X Slxc 1 ' 111111.11 111111 5111111111 11 1 111111 111111111 11111111 T1111111 1 1 1111111 1 51 11 1 1 111 1111 X 11111111 1191611 Z1111111 11111 1111111111111 111 111 1 1 1 1 11:11 11 11 0111111 111 11 11111118 111 1 1111 1 N IU I 1 1 11 X 0 1 11111 S 11 1 N 11111111 1 111111, f 111111 1 11 N 11111 111111111 111111 11 1 1 X N 1 11111 11111 1 XX 1 .1 11 1111 1 lllllx X 1111 S 1 Ill 111111 1 1 111111 1 1 A111 N1 01 1 1 X11 A ce 1111 1111111111 1.1 111 -as 11.11.1111 il1g1,. 'jx . C ,f1.XI1I1'1'l1JX 1l1'IS1'1.'1'S 111111 1'Is111'N1z .',' i111-11 1'1'i1i1' 111' 31111111111 . 11 111' 1J11.'ig'11111' 111' 1' 1111 i11 1':11'is. 111111111 N11'1i1'i1111 1'11111'11s 11111 1121111 111l1'11 l:1f1l'I' i11 21 1'i1'1'.1s. .-1114.5 1x1 .'11111 11 'll 111'11l11.' 8111111 1'1'11111'i111111' 911'11'1 l'111:111111', 1'1Jl11' 11111'1. '11j'1l111'N111'111l '1'11 111'11 i11 1'11i111-s1'i1111 1111111155 :11 1111111121 111.5 1l11s1:1111':1111. 'l'11i1'11 11111121 1J1'1' :X,!"1l1 151111111-g'g111'. .11:11'j 1 111! 71147 111' Zl 1,i111'z11'iz1!1 XY 1'11111L1' 1'111' 11:11 1'11z11I'i11. Willis f,XY1'11 1'1'11Ai1111111 111- 11111 1'11i 111 812111-1 -11111111113 1,111'1- 1'1l'l1 1'11111'g'11. S1111 1 I'1111'i1'11 111-11'111'S 1l1'1111111s1 31:1g'i1'1:111 l1i1'111'1111' 111' 1111 1'1:'1 X11 i111R "Sv 19l1NH .-Xi' 1'111 1" 1 11' 1.111' 1'1111'111'11111 11111iz111s 1111111111111' 111. .11.'5r 1'11111-S11 1111111 11211.11 11i111111' 1' 1111 El 1'1'111'11 .'." 111211 1lz1.'1'11111'111 1,1215'l'1' 1Pi:111111111l A111z11i 21-1 1. Nil' 11"1'z 1:1 1111' W1'111'211l1'S 171111z11'111111111 .'1111'1- 1111'1's 1' 11 '1 1' 11 111 .111 " 1. 1'1' ' 1"' 1i111 '1'111111 1 1111'1'2101' '1' 11 '1 ' 11' 111 1' '11'11 -1 f 1' S1'11l' .'1 1-. 2 '1' Mfg: 111' A1'1'1'i1'iz11 1111"-1111115 1'111'11i11 1111111121 1,'11'j ' i11 N1111' Y111'1' 111-11' ' '11 i11 1li1'11 1,i11i'.11 Si11'11111'1 .-XC1'1 .'.' '1 11y1'i1' 'l'11 z1'1 11 1 '11' 1'111' 1111 1"z1i1'11111' N111 '.'. 11121 -'i "111 '1'11 111 :111 " '-11is1 11111111 111' Si1':111 .'i1-1'1 1'111'11111'z 111111. -' " ' 1 ' s X12 '11 1' 1' S1111' ig 1511111' ' 111.' 1" 1' '1:1z 1111'1 ' 111' 1,'l'1 111'11 N1111i1111 S 1111 i 11 11' '1l6'1 1'1'1'1'11X',' 111 1 ."1111 As-'1 1,11 '11 '1'11111'1'i 11 "1 ' 1'111'1111111'l'1111111'. 1.1111 1' 1111' 1"11i1'. 1' 1 '1 'Il 1'111111is1 '1' 'l'11z11'11111' 111 Y'111 ,'1-'1' 11' '1"1.1' 1'11 111 1'1111 1' ' 1' 1' '1-1Cs1'1 1"1 ' XYi1'1 111' '111 . 11215 ,"ll1 ' 111 1'1i11-1. .1 1 1" ' ' 1'11'11'1'. 1 '.'1 ' 1: '11i111 'l'1'z11i1'i1- 111111, K1211'111l .- 11 .,1, I .lst Y ill d Testament IT IXNOXN N 111.11111 1 1.11 ll 1 111, . NN 1 1 11111 1 1 1111111 ll1 1111 11 1 1 N . N 111 11111 t1Nt111e111 111 . 11 1 1 1 1 1 11. 11.111113 111 111111111 11 x 111 111.1 1 1 1 1 1.1111 11' tl 1 11111, 111 1 11.1 ll . 1 1111111et 111 1111111111N111 1211111111 N11 C'.11111.111 111 111111111111 1 1111 1 1 111 N 1111111t 1111111 11 1 N 1111111 N11 1 7111 11 11 11 1.1NN1N 11112 LN N . N 111 111111111e111111 111 111111111 111 1 1 . 111N 1111111 11111 1111111 N11 61 11 1 . 111 111111 11 .1NN1N 1111 111 111N 10 . NO10S NN 111111N 11 1 11N 1 1 1111 1 . 11 1N111t111111111111111 N11 N1111t 111111 1 1 1 . N 11 1NN 111111 J N 111 11 1111 N 1 11 N . .1 lounge 111.1111 9 1 To 11111 1.1111111N N111111111111 1 I11Ne11111111 1 11111 ,,1,,,, 1 1 S116 1111 -X1111.1 11111111.111 11 111 11 .1.11e T111111 . N 11111121 111.11111 N 111l1,,l 1111 tl 11111311 111110 X61 -Xlex 1.11t1111 1 111111111 11111t 1.111 p11N1111111 111 11111n 1I11N 1111 11e11e lX11N11X N 1.1011111111 11111111.e1151e to 1111111 111111117151 111 1 I l1lt1N t.11111 N1111 t11 11 N 1 111 1N111t1 Q .11 1 1111111111 1x111111.1 N g1.11e111 11eNN to -X111 A 1e1g1 1e110 L 111t1 N 111111111 11111 .1111111111 the 11111N to f.,116x 11.11111 ' III 1e1t011 N 11111111 111111 .1111 11111N1L 11 161 11111 11 N 1,11 H11 1 1 Ie . 11Neph 10861211 1111111111 1111.211 111 1ll1l2l I Illf 1e11f ,N 91 1I.1NN111e11 N ge1111.11 111111111111g1e 111 A111111 11111112111 11 1 1 011911 1101t11 1111 to 111111 111111 Q11 1x1t11.1N 111Nt1 Net 111 1191111113 D1N ltflflbl 11111111 L111 11111151 11111 1 1111N L11 ,,.1 111 ll e 1 1 e 1111 X1L11lf11 N 1111111 111 1111.111 ll 1111 1 L4 . '1'111- lI:11'1111I' 1.i:11I my 11111111113 111211, 'IIN V . E f J 1 2111 HIC " ' '1.111-gn 1 21. 11' 1'1'1 .'.' 111' 1E1211,111't1 1- 2 '111lgI 111,11 S-1 . 111' '1 'I 11: '11111', 1.11111 i'111111t1', 111110, 1111 11111111 1111: 11111' 1-131 '11 ' 1 21 A 11111 1'111l1111'i11g' 111'11111lxl': lst: '1' B11 ll1'1111': 1111 1111111 211111 11121114 111' 11111 1'l1tll1'1' 1921 K 1. '111 T11 . '. " ' 1.-X115 ' '1'111s.2 111't1' 1.1 1'NL.11' 1' 2 Ii"1S. 'llldi 1' " 2. T11 1 '. ' ' 2 O ' 11' " '1111111'tN, 1111'11N, 1'111 1'1 11'iz1ls. 2 11 t1111 :111 ",,'1 t ' 1'1't 1111 111111911111 8111111115 111 L1 ' t11'11. T11 . '. if 1: 11111' 111' t1'2 111113, 11111 1- .'.' 1 '21 '1 '11-.'1l11'l1'U.'. :11111 t1 ' ' ,' 51 .1 1'111fN1'11 '1111 911' ' t ' 1's' To . '. M111 ': .11111 1'111111111111"N 1 111 ' 1 ' .'.' 'ut 1' 1 ' ' c-11 To 111: A11111'1111'N: '1'1111 1111xt .11111i111' 1'121NN. T0 111.1 J T1 1 1"1j." 1111111 1111111 1111111111 is 171 To MVN. 1'21tc11: 1'111 111 1111111 111'fi111', 'l1l11 :111 1 '1 1 ' . Al: , 11111' p1'11.' 1 '1111'11 11'i1I 1111- 1111xt N1111111' 'I'1Nq. '1' 31' .'.' ' 1: L gJ1':1N.'1 11111'N, 1 g111111'is11, 2 '1.'. 211111 21 11 ,f. Yes, yes, '11111 ' ' ' . 1.11.11 ' '- -' .' 2t1s: .,.' '131 11" 11'11' 1 1x11.'111'1'-'. . - ' 'R 11111,,' 112 ' '1 1' " 1 1'1.. 1' ' ' ' 1 1 11'1t' 1Ns 1 1 . 1' 1' . .' 1' 's "111-1 ' 1- ' , 'st . . ' 17, V ., 2 .1 . f' ', '- P t1 .2 -'j s 3'11-121'11j .' '1 1t' ' 11111. C1" .'2 11 V' 2 2" j' cg A 1' .'1"'.' 11111. A' e ' " ' , ',' 1 t All 't11"112. 1. t'.' 1. 1111' D1. Re, B , 1:21, Tl'-12l, 1121. 11-1. .I .' I .' - "s ' 1 " L- '- 1' 11 'C,. F.'t'.- .'.' ' ' '1' . 1' ' 1. W'11's ' s' 1 " 54" I ' 1 1. N'1 '2 ' ' '.'1 L' ' ' N ' ' '11 '11 '1' 0111" 11zj1 11 . 01. 011121 111 . '1"1': 11 '-'1111 'I N 1 1l11 11 O llllif l 111 X lll I1 I XON 1 1 ll 1 1 ll 1 X .111 1 ll 1 1 1 N 1 N s 111111 1 1 111 111 11 ,, l1111 111 1 11111 ll s lL 1 111 ll N . .4 1.1111 1 1 1 1 ls , 1 s 1111 1111 IL 11 X1 1ll111l IG . 1 1 1. ll 1 1l111 1N1 1111s 11 111111 1 lll 1. 1 1 ll 1 1 11111111.11 1s l11 ll 11111111111s X11 11 11 X 11 1, 1111111ls 11111 X1 1 11 11111 s s XXzlfLl 1111 11 s11 1 l111l11 1 1 s U N l X l'1 lt . leQelXl1l N 'N l 111 1 . 1 1 1 1. X1 . 11 111 l 111111 11l,,1 01111 N11 1 1 4 is P1 .1s ll s I'1NI11l1111 ' 1 'l'l11- ll:11'l1111 I.iul1I inks. lI:11'1liI1: lligly '31 S111 111 l'z111'i1'l11's 111:1gi1'i:111's sl1ill 111 11li1'111' Sli' l11 .lllll l'f1l111l llzuiilq 1- Illl' 1l. l'1'11st11f Xlvllliillll .I11l111s1111's 11111-11li:11':11'1i ll. Ill .-X1'1l1111' I.: . 11111. 'l'1'111111N111'11111'sI1111' l'1'i11111l 111 lf1-1'11 l'-l'1'1'l21lHl. l'll'Illil ll: lil111's l:1111s1 1lElIll'11 s1111 s 111 Il111'1l1:1 I' .l1i, .Nlz11'1' Si1'z1l1's 1111111'z11i1111 111 .l:1111 As ll21lllll'l'. 1Jl1f Nllil l.iil1z1lz1's 11'z1ll1 141 1111111311 l1illi111111. llil111111' l'11l111111:1's 1llll1ll l111l1z11'i111' 111 l1z11'11111111l liz 11lz1. 'l'11i1'11 11llil:1's "l11111l1l1111111i11g ?41'1n 111 llilly Nl2ll'l'1lj' 1I,'11l11 llilll. .-Xl1': ' l1i1'i111:1l11's lll'11lll5 111 .l:11111 1ll'21lll1'l 111111-sz sl11 l'1'2lllX ll1ll'1l '11111'.'1 -I1 11111 s' l1z1sl1l'11l1111ss 111 l'l2lX1' l.z11111111lz1. -lllllil l11'z1'11il1's Sl1'll1ll'l'll1'SN lil ll11l111i ll:1l'1'111'i. l'lli Nl211'l'1'j'lr .'ix1 IH l'1111Il1z1ll sl11111s 111111 1'1'll11'l' 111131111111 111 121-11, l.ill 51' gl ll11l111 Zi111111"s ll1'2l1Ili'SN 111 llz11'11l1l Xl:11'l 111. llil 'Q llz11'1121lz1's l 11l1. "ll11 '111 Xlz1l111 l,111'11." 111 Yi1'11'i11i.1 lx 1ll11. Y11' 111 llii1111z1's ulblllln 11'i1l1 Bliss l"1111111 111 'l'11.11 1'l111111l1111'I:1i11. .5111 l 'Y llll 1'z1 'l'11111'1's l'11llllEg' 11111s 111 l.ll1'X 811111.-l1111' -11111 S111 '111s' lz1111s1 11l111111g'1'z111l1 111 lS111'1lz .'1'1111'11. F1111 Xl'2ll11ll1'S 1111'::1111'i1111s X's 111 z1lg'11l11'z1 111 llfllllll Llllllill. Will" 1'1111g11s' 1'111'l1' llilll' 111 11111111 xlilllllllllxll. 5l1. l111jf l"1'i1l11ll' ll2l1'li11l21lS 11111si1'z1l 1:1l11111 111 l1i:1111l1z1 llill' 'isl1. lCl111111' llill's 1'C'f7ll0llll1' l'l'l111l'1S 111 S11'1'I' ll:11'l111.'. l"11lix llill1111'11"s l'L'N1'l'1'1'1l s1z1ts 411111 111if1'11ll: 1 s1"l'11s111 'i ' 'l l l,illi'111 Sill:1.1111z1's 111isri1111' 111111l1 111 l71111z1ll 1'l '1111112 ,l11l1 l1:11111111:11"s 111111111 l11111l 1'1111'1 11111 z .'l 11le1'. .-X11 ' Q1 N 1 1lI'S 1'111'li11g' z1l1ili11' 111Vll21llll0 l'z tulll 'lL. f1l'1l. X111 l11-1lll11:11l1 :ls l.1fllllX'SI 'l'11 1l 1 .l1111i111's 111- l11z1 '11 1111' l' . 1 " 1l 1 S1111 '1 l11a11'11 1l11- F1 1:l11111111. 'l'11 tl 1 'l'1'1111 fllllll 1111 l11:11'11 1l111 1l'1l1'S i11 lXlill111' ' llll"'lS ' .' 1'l'11 l111 11111 1' l 'l1'l11ll11Sl1I1Q'171'S111 Ylll. 'l'11 1l111 S1'i1 '1 illllll 111' l11z11'11 1l1i. 111l11s1i1111 111l111.'11l1'111l: 11111 is " 1' ., -1 'l' 1l1111li1'ls'1ll11111'l11l11111l11z11'111l111"11111:'-l111y" i11 11111111 2. " 11'z11'11111' tllllll 1111 l11'11'11 tlll' z1111l1i1i1111 111' 1l111 S111i111'.' 1 '31, 'l' 1l111 1li1'ls' ll11.'1-1'1'11s 1111 l11:11'11 111'111'1'1l1i.1g' lllilt is 1'11s111' '111l. ' J tl 1 Qllllll 111- l11:11'11 z1ll llilhliw :1111l 11z121111l1l111s 1l1'11 1111111 ' 1 ' '1 l11' i1.' l'111'111Q1' 111'1.'i1l11111. lil' Nl' '1l'111'. I.-1s1l.'. 111 1l11 lli fllllll .1'11 l1'1'1 Fritz H-lcl' 1l:1's H'll'1'.1l -1 '11 111. Sig 1l, .'1'1l111l, 1111l1lisl1111l, :1111l 1l111'l'11'111i l11' 1l111 z1l111'1 11111111111 class 111' ISL! 1l 1i1' l12lS1 Will 2lll1l 'l'11.'1z111111111. ul' . 2 1' I' C lass 111 '28 ILXI 111 ,N 2 11111 111111 11 2 1 1 1 11111 1 111 111 1 111 K N 1 111111 MXN 1' L N N 1111 N 11111g 1 1 11111' ,111 1 1 .111 1211111 11 Ag, ,-11-5.1 1 l1"111 1.111 11 11111 11' I N ,4 -1-Iglfgv U'?x,v' , -mf ,1 M, 1 K . w gh,-,Lg . f, 1 15?-71131 ,gaw- 111 1 11 1'111'1111111'1 11111' 1111111 S1'111111I 11- X11 '- ' 2111- 1111-1111 121-'fl'l1. 1 11111 1 ', 11' XXL 11111 21111'z11's -X111 1 11111' 1'111'j 1 151, 1 111:11 11111 112l1'l11llg' 11iQ'11k "1'Iz11' 1 111 X11 111'111' 1111 11111 1'111"Q 111 s11i11111I'2111111111011 :11111 1':11'11 It 17' 111,'0111s1'1111111. '111z11'111111J,'1'1l11111 111111 111111111111 1111111 1 I11 11112111 Ii1'11's 1'11,,'1111 11'11A1'. 111 s11211'1'11 1'111' 11111111 211111 11t'111'1' 11111111 '1'11 1111211111 211111 1'1g'l11111111.'1111r:s. 1 -X111 '1 11' 1 112111 1111111 lf. 11. S. 11111111 11111 x11 i11 111 ..'1111 N111 11" '1 11111' 1'11111111,'1 111111 111 -'1111 S111' 11' 12' 1'111' 1111211 11111 t2111g'111. .,- QS F are fe 11 h N l '111 r N N 1 N 0 J 1 ,, 11 1 1 A 11 111L 11 11h,. 1 1 11 1.11 1 1111 NN .11 1 11111111 .1111 .uf 1 1 .1 LL 1 1 1 IIINIQ . 1 11.111 1 . 1111111111011 111 1l1l11'I111l1l1 IX 111e11.11e 11.11 1 111.11 111111111 1 1 11111.1111111 11111 1.111 111 1 11 111 ll 1 1111, 1 1 1 NN 'NN X X1 N N 1 . 1 1 . 11 1 111 1 . . 1 1 .111 . 2 1 1.11119 11111 1 11 ll 111111 ,, . 1 11 1 1111 1 1 111 ,, 1 11 1 1 1 1111111 1 1 111 'A bl igfx 11:1 111111111 1,1 !11 , 1Z.'1111111. 11131. 'L 7 v1 11 1 21111 s21i1i1111' 11111 111' 11111 1121111111' 111' .11111111 1111 1--f A-11111 112l1'1l111' X1'11'1'L' 1 11'-1.1 .'111111111'1-11 1'111' 111111111 y11211's. 1 S2111 1111111 11111 1"1.'1 11 111.4 111' 21 111-1.1 11111111111-111. 51 111111' 111121s11 111 1111' 1111- My 12111111111 51111118 :l41111l1'11 11111 111'1111111ig'111,211111 111211 is 11111 1111111 111' 11x11111'11111111-. I 111111111 1111 XYZKX 111' ,1111111'111g' 11111 1' 11111' 11111 111' 1111 121.1 W1 1111 5111111 1 2 '11111".' As 1 11113111 1111' S11' 1-'11'11.11'11211 11111111121111111' 11111 11111111111111111is111111111' 11's1111".' W1' 1111' '1s 1115111111 1111111 1,',' 1.411'111112l11'1111 11111 11ig'1111'21y 111' 1i1'11'.' XY11' 111'ix11. 11111 11:111g1 g'1i11111'i11gg' 211 21 111111f11'l'l1 15112111 111 1 1 1 11' '.'. 11 21111l1'111111'.' 1 1111110 111211 111 2111 111211 1'111211es 111 1111151111211 1'11'111l11'SS. 2111 111'1 L'1711'11'11.' 21 ,i11s1 21l1I1'1'l'12111011 111' 1111 ' '1111'11"1111'1 111' 11111 - 11111, 11'11211111'111' 1 111211' 211111111111. 111111' 111 1111 .'X1"lj'011 111' 11."'."'1":11l.' ":1' '11 11.1 ' 1' 1' '1 '11 11 1'1111111. 171-2 '1121'1' 11' 11,511 1 1121111 11111111 11111 '1111' 211111 11111 .1.' 1111111 ..'.' 111. 111111111 Y1t11111 .1 1111' 3111211 .'111111111'i11g' 11'21l1s. 1 11111 11111 111i.' 121s1. 1.0111 1211'1111'1111, 211111 1"11'1 11111 11'111'111 111111 11111 1,l'JlX1'1'111' 2 S111l1'1SI11'lI1 11111111 11' 11115: "11c' ' 1111111, 111 1111 111111111 111-11 ,1'1111.' 111111 11111. 1 -1.1 ' 11111 21 1111111 111-11 is 1h'111'. A 11' ' 2 's 1 211 11'i111 2111 111 11111 s11'i1'11. A ' '211111 111 s11'i1'11 '11111 111 112ll'1'Q A111 " 1 s11111l111 11111, 1111 11 111 111' - '111111 W111 1 -1 1211111 211111 1111' 1111111111 1111111 11111111 A111 " 1 s111111111 111.'11. 1111 11111 51211111 111' 11111 1112111 A111 '1111111' 21s 1111' 11i1111111's Q11 111." S111 1 I. '2 'ick E! n- " ht V1u111n1v and the 'Vlumps 1 en111r C law 111 1111111110 111 11 S1 100 LX 1 11111151 X11 11211111 11x11 11111111 N 1 It 1 111111 11 1111 111 11111 11 11 1 111x 8111111111111 1111011111 1 111 1 1 11111 I1 KO lx 1 P 1 1111 111111111 N Q1 1 1111 11111111111 1 111111 1 11 1111 11 1 O N 1 1X1 NL1 X 11 1111 1 111 D11 11111. 11 16 1111 1111 NL ' 1 N 11N 11S1'N1SSN1A'NA111S 1011'11ANDS11 111111 111111131 NIAN-X1 1 18 1 11 N1 ll 91 11 111 11 11111,1l11 11111 8111111111 'X 1 IX 1111 1111111 1111 1. LX 1111111 11 1 1 1 11111111 1 1111 L1 1191111 fl11111X lf 1111- 11.1!111II 1.l:11l .ag 11.1111III 11':11, 'I cc 1 99 I 1 I 1 1 U A 1211111 111 1111111 :1c1x 1'1'1-51-1111111 1111' S ' 1 I .A 1 1 '1z"1,' 'g'Q'11 X12-' IH. 1.128 VAS" 1' ' . 111 MENS 911' 1 1' ' . ' 1's1111111111' 111' EL 111111111111' ...,......, 1'z 1' " '11 1"1'a111ci.' 1'1'1sc1 '. 11111J'1'.' 11 1' 111' -'1 ' ............... 1i11g'111' 11112 1111111 121111111113 11'11 1 -11s 218 11111111 215 1111ssi11111 ,. .,,. A1151 111 '1lQ11 1111 1: 111 'z '1' 1'1 121s 1.111'Ol' 1111111'.' 11'111'11 111 1111, 11111 's '1 1 i1 .,.., .............................. N 1221 iz 11011111 11111 S11111'11'1' 111111 111-s 111s 11111 .............. .1 Il I-:J -Xllllil 11z11111111111, 21 11'es1111'11 1l'11'1 . .. .. ...1,...,. ,.., ..,... 1 1 'elm 1i1'1N11X 1121 . ' . 2111 cant '11 girl .....,...,..........,....... 1111 1'2l 711111111 1J111", 1 1. 'z 1' 11-2111 '1111 11111 1'111'1' 11111 .,.....,... ' 1 'J 111211111 1.z1i111z111', 10111111111' 1' 11111 1111131 ,"i1'1llS' 'A ."111111 111 N111' 11 21211111 . . ..... ......,....... ,... .,.,........ 1 ' I 1'1112l 11: 111Xl 1'1111- 1 P1-11 1, 1'e11111'1e1' 1111 11111 s111I'1' 111' 11111 " 111' 17111' '1'z11111f" ..................................... N112 111111111 1'i11 -" - 1111. 1z1cea1"e11e11z1, 11 g'11'1's s1-111111. 111 il .'111z111 1111111 110211' 11 .111111. 371' ."1'4' . U Iii-1' 1'l PC 1 ' ' 1' 1"'A 1111 " '51 . 11115 '1'.2'1i,.' ,11 'Q 15' .2 1' 1' 3 ' s LLASS ax a t nn IS 1 othxng lf xou xv not rh chance to Qhow It Xnfl to know a thmg 19 nothlng unlchex 'another knows 'you know xt nil, ' ,iff Q. . fw x 1 :XX r 1- , Q X I .Y .' I l A f I I 1 A , Ai., ..' I- V . 3. - 4 w 'I'-rf' X " "jW'X 1 Q . .jx Af f E, U 1 I 5 ., Jug!!-'4 'ug -. ':.'w, J.: To H 'P' H fl '1 A Q ' " K' ' . ' . I 1 1, 1 X y Y V V 1 Q Ti -Xa fd Thv Hlll'1HIl' Liqlnt me Ilzuwlillfl High, 'ZEN ,--.,- . WF 'Zip - - -.1.1.-,... ..-.,,- W N I i 1 IW - - - - - T- -V -W- V 7 I I I X4 I 1 lumors I I sk I R I I Ifl xox IIIIIIN f I Ill H IIIUN X U I xl III I Il ga Jkifx Q 'Il II,I IIAIIIIII: I.: III h -s IIIIIHII III41 ' C N 1 x A. 'If NIY ,A I I-A ' ,ASS III4'I"II'I'fIlS l,l'1'rIIl1'III A A A AA AA A ....... IImx'1II'rI Ilitlm-I Xiu- I'I'w.xi:i-'III A A A A AAAA IIIIIIIII NIvlivIx'vy '.:III1I 'IWMIXA A A A AAAAAAAAA YI-Ima SIIIIIUI III-I'zII'I:I:1 .Iml II--wffxlfl' AAAAAAAAA Ve-Inm .VIIIIILI IIIIIIII IIJIIIII' 'I': mu Ii.II1I1.III1I-II YIILQIIIIQI IQ II,I- 'I1Ixx,I1Ii IIIHIII VIII. I I-III Swv' Il. :IIA XI III'-I AXI:IIIlIzrII II ,XV II S1xI1Ig, II'IIlI XIVIQIIWQI AXIIHVI IIIIIIILI IAIIM SIIII1-'HU II m:IlrI Iiillll.-I' Iil"l1'-' IVIIIIIIIIIX 'I'IrixuIIl1l111nIIi YI-Im.I SIIIIII-1' WIIII:II1I XI:I4'Iw-X XMI-I'1 I!Ivl::-In 'Q+In':f- IQIIIIIII-II I II! I'I,fXA'.' UIfI"II'ICIlS I'1n-sifh-III A A A A AAA A AAAAAAAAA AVIIIIII' IIZUIIIIII I X111 I'1'I-sinivrmt AAAAA , AAAAAAAAAA III- 'LI' I' :In IlIv1'z1I'i:111 AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA -IUIII ,I ' -I 107 Nw. 'IIII 'I'1'I':IsA AAAAA A AAAAAAAAAA. On ' Ilzmtzl Iwp I'I1'I', A AAAAAAAAA AAAAAAAAA A -Xg A' I'I': jnilx 'xml IIIIIIIIIII 'I'u111mx I'IIiIIlIIH'I'I1IIII IA' mm III-Im lx InmzII1IlI1:unI-5 .Xml Ii1lw1'I4f HI-In II Ilifl-'1'1:1-I Iiw1'III:I I' :ski AIIIIIII II:IIxuI:I Xzw-X Iimyxuih Y"I'II4'I Ivwlxx I":I,x I,:I1111wIzl AIHIIII Iwlvllxmf IIIIIXI IAIIIIIII--11 XYIIIII- Xlwc-Iwy Inu Iwzlkkilal -lilme-s I':IIl11-II' IIIIIII I'I1I1I4y O11 I ICIIIIIQI Xini Yisii .X1"III1I' I,1IIImI1 XIII NK -I'I-HIIIIII IILIIMIII NIM-IX--5 Iislhvl' Wilpalkliu Wil N' I'II1- :Sl 4' N- Inu-bw Light 1 ,ln lm-.ling High, 'es ,z lf- ' Q2 1. -.4 6 :Wt R- i 'IIIII II.I1'Iw1 I.! III II'IlIIIIg Illul., 'ZA ,ass 9 0 xg N l f I Q POI ll I I NIC G11 f ILNIIL 'Q LIII Xxx rom III me ,IKNIKOII O IOI Ik I 1 xl N II I I I I I 1 X III! I IIII x II IIIlOI1X'II 1 x D ! II IL x rw X III N N I II II x IIII 1 IOIIIINI II ml N IIIIII - .. 6 I A I 'I I I 0 I III-.X- I VI.. 'S OI'I"If'I'fIlS I'I'v.'i1I Int .,.., , .. ......,.. .Xm I in IJITIIIIIICIQ Yicc I'1'vsi:I1nI ..., .,..,, ,.... I ' IstI II' Uizumpzn S Iv. :md 'I'a':wI.. ,., ....,. ..., K Irxriv NI-I,'n1I I.IIII'2II'I2III ....,......,.......... .IUIIII IIzIImI:I Ii II 'I I ' .. .,....,..,...,....,.. I'fLw'vI1v Ilintzl III-A-3 I'IASL'- III-'I'IC'I'fIlS I' ' I I.. .,,.. .........A.. I PI-'mI1z1I'zm'i.I1 Yicg I' ' I mt .. ...,..... ..... . All 1 O1'z1.'y Sn '. 2' I 'I'l'm'2Ir1. ,,......, ,......... I ,vu I,UI'I'j' I.iIn'z1I'i'111 . . ..........,.,..... I'I0I'II I"I'm-I:1mI IIUIJOIIUI' . . .. ,,..I.... ...... I -'Im'I-:uw King' IH-I! VI., HI-'I"Ii'ICIl.' I" I2 I .. .......,..... .. I' IIIUI' Blzmlflilm V' I I- I ...,...,....,..... I,ucIxx-ig' IIIIII Svc. :md rIII'4'f' . 4,.,...,...... . . . -IuI1 RI: 'I'Im 11, ,... I.,.. ........,. I . ,-I I.II'I'2II'I'lII .. .....,....,...,..... Am II Stuuri II'n ,XII11-V: Umm IIIYISI I-Iwmvxl Iiujzulz I III - I ,Xu ivvwrla lPi.Il1IIIa1 I':'1'I'ifII II. II ,XIQIIII Il III:1II Immrw II'IfII I':IV1'isI1 III-Im XI:IrIQIw I+-1.1 In-:.:I I.1- IH-1'x'5 I-'rsanlx N:'u5 XIIIUIIII Ihlmlmimlx IGIII-II Il:11IiIw .IIIIU I'uI1lo I:'1'n I'II'll'I1lIIlI IIZIXIIIUIIII Iizmnln .IIIIIIIIF Iirwggvrf III::n II:IymI11I4 I'.I"2IIIIII' I"IzI1'I I':III4'FI Sanzxri In-II III-ilikiln I'I11:I-1:.- Iiimzx IMI-fm ,'II12lI'I I url III-rw-y ,Irwin ,I2.I'IIIlIfII X1'm+III SIIIIIVI I w Ixfwry IIII'-'VI' Sir Ilza I miuiu I'IIv III III'I1I ,lullsfr I'::IIl1-I'IIll' SIQIIILU' IIIIVX' .XlI2IIl1r I 11'I Iizstilan II' 'ww 'I'm'IiIw Il'-111 .Klum-11 II"'l'24' IQIVIIIIMI Inlxis YI-Iwrui Svsiv IIvII I1IIi:l11 KIII' -I1 .XI-mf XK':IIIm1mu III-Imi llxukulu Ilm'-'m'v Villa Iinlph Yllmim-11 X3-V1141 .IUIIIISUII I IlI11'3n lliilgulu .IIIIIIIS Ii-I1-rlzzxy .Uma IiAlS:Il'1'3' I1IIi:111 I.IIISII'IIIIQ IXIIIII 'I'?1111vm-I1 '!'In5n.- Iimlltillfn I :urn I,i11IIIm1-1-14 IYIIIIQIIII 'l'm1Im1:I1x XIzuI'::v1'1I IiuI11v1 IIIIIIH-rI XI:I1'IiIw IX'IIIi:Im Wim-kI:mII I-Ifilur XI: A Xluril' NUISIIII .Iwnv 1'1':'11IvV Inu .XI:1l11IzI I II:x Nwarzuiy IIHIIIII5 I,iiI4IaII:u II1'I'IIIiI Strung: IIII:v1'I Nu XIII Ifrilz IIIIIIQIIS Illmlys 'I'ImmzI Xum-.' Ojzllzl .Xwlvn IIz1I'1'is NIIIIIII XY:111sIi.1 Islhvl 0.121 IIQL .lrw Ii: .1 ' I.II:l 1I:u'IiG5' A V 11,16 '. .1" vii 1 11 111.111 - -11 112111111 1 1 1 11911 91 11 1951 1 -Xt ll N 115 A 11 ll 151 13111111 111 51 1 5 I X S111111 1111 q1l1L1xL 1 11 1 1115111055 119 The P1111 111 1 '1 N N 1 1 11111 11111 C,11an1p11111s 1 110 1111 Il -X11 1 1 111 1 119111 11 L11 ll 1 1115111111111 I Il A1111 11 Q ll 2 if kk 113161153 1 . .9 '11 .111.'1 111111 21 11111111112 111111 151111'1111111111'1111'. .-X5 51111111 11111111 11111 511'1'21111 111151111 11l11111'511111111'112111. 'I'111.' 1'111'11,1' 1118111 15 1111 S1.1'2111.1'111 1.111111 A11 5111 111111 1115115 11111. 11111 1111 11111111 L'2l1'1X 21 110ilX'X 1111111 A5 11111111 11111 111111 11 11111 11111. '1'11111'1-'5 111111115 111111 1l1'11'l'S Els XY1' 112188, '1'111'1'l"5 111511 1115115 511'111'1. 11111. 11,11 1-111111111 112ll1l"' :111 1'115115. 111115f A111 1111111111- 111- 11111 11111111. 5111111 21 111111 11115 1i1'11'5 111112 111111, A111 1111 1111111111 511- 21111111111 11111 111-11111 N11' . 11' 51111111-. 11111' 1111111 1'1111 1-11-1' 1111111 '1i1111l11'11Q'11 11111' 1111111 11111111 1111115 g'1:111 111111. S. 11. 1'. EN. N . , 1. 11151 A111111'51 .....,.., .A11'111' 11. ,...., . ...........,. 11111111111 1. 1"1'1111111111151 ...,....... .,.. 1 101S.l'1'1' 11 ........,.........,.... A12l1'Y 11 N115 ."l '111 ,.,.,........... 11111111111 1. ..............,....,. 141St1'1' B1 111151 .' 111111111 .. ........... 111111111 'lf ............ ......., 1 111 '11 'l' V11-1'111'1151 ........ ......... N 1111 11. ........................ '1'.'l10 N .1 11' .' ........... ......,. 1 ' XY. ..................,..... ' 1 11 11151 1 111 'tive ......,.... 1511 31. ....,................. 11111' 'IIC11' 11 111151 D1'11S.'f'11 .. ........ S1411 '11 1'. ,.....,............. 11011111 Z X1 Q1. 111'1" ..,... ....... ' 1'11i1'11 U. ..............,...... 111111 111' N115 11 - 1111- .........., .11111 11. ........,.............. 1111 1'11 '1' A1115 , 1'11l101'12l111l11Q' .....4,.. 1"1'1111111' 11. ....................... 3121 'y S .110.'1, 1'.11j1'111 ..,..,,..,.... -1115111111 11. ....,.. ...,.....,. , ' 1 3 .' '-'11 1 'V155 .1 105 I. ..............,... 11111-2 11 .1 5 1 5" ,'.' -1'1' ,........ 11111511 .1.,. ................. . 1 1 .1 .1 'L fx X N. 7 K M531 PORT I SQ! Wig Z ! f 17' aff i 1 7 M N. Y' 'Y -Q' VN N ' ,- -L1 X x X A3 1, y X X A W 1 X K7 Q 'X '. Pu E if , f L, - X. 1 V f X! 4, A x"' L frf K C, X 'V " V X F' , qi.: ' I K- f 1 P 7 A-wf -' rn., 4 1, K W, , ,f f , X xl , X A IN x I , K X - 1 , J ,, I , f' X xx U. N ,, V , 1 Q 'A V 'T 5 'if ' ,, A V W 5 , ,L ' A V. - , 'ff' MT W - -I . .1 f '14 ri , Q . V-'fr-,'1vQf,'Q:j 'H . ff ' v ,I ' , 'T 41 's - Jn' . A .- X A H ,P . 4? , fr ' .X A fvf:.,f 1 f G- -. V' ' - A . s.. ,f 121' - ,731-,A 7, I W . I f ,., ' . ,'. ,L Ji 1' - 1 I 'ff fu9Ao. -L is J I-I 5 fn, ff, jd -. . ,' 1 '-L-: f 1 1' 9 'T' '17 r qilggl X , , My ' 2: - ,I N win. . V ,. f 4 ...J I, r 1 , flfgf 'f ' 'I' ' ,Q . " 1-- .If . V f ' 1 V I4 in 14 fl -A 1 K I If . -,4 X ?' f' ' ' fig-. F ' ' ., ,Q , f , ,1 1, 12- . 'V ' ' ' " -: .- , ,, X -' - , .r n Q 'L' -I 1:-In L X : fi, if ni' .,. L U ' 915 llll' lllll'lNll1 l4l"'l1l' L mi liilflllllg Hugh, gs 5 - 'BEN ,, fllAl l lfq ROI FX Nh lolex has .ably 21ss1sted ln the lt1QtlLN of Huflm H Uh c xxhlch luouvht the lv Blsketb 1ll Ch21mp1onsh1p to I 1llpOlt m 19N Ind bloke up the B league Thlee membels of hls team oi 1928 fue Qble asslstfxnce 111 the Q9Clllll'10 of the Counts Toulnament Dd1ll1P1 ln l9'8 His lonff Qllltk ue baseb 1ll md basketball -. IANTP Q ANDPFVVQ is is the third ye-u' -xt H 11' inf High for CO'lCh James Andrews and these thlee xens llldllm 1 xeu suc cessful epoch llltl1P lthletlcs ol H nd mv H1 h Foul Lhlf1lDlOI1NhlDN hue been tllllltd 111 bv hlm lllCll1fll11 Class A R1Slx9tl7lll ChlITlDl0l1 shlp 1996 Class B Ina ketball Chvnplon shlp 1927 County Hlgh School T1 xck Cham IJI011Sh1p 1991 County Bwkethxll l'ou1n1ment 1998 Hls system of co iCl'lll1f, vlx es mam 1 chance and as 1 result ITIOIG boys ICCSIXG the l16l16f1tS ot dtlll9t1CS uhlch lb the 1e1l DUIDOQQ of lthletlcs 111 hwh school -Q 5:1 36 Y P A AL L A K Th ' 2 2 2 d g r ' 1 . . S . - QC 2 .' 2 ' - . ' - . ' ' 1 . 1 4 2 Q g. - . C n n C I 3 . . '. .gi ww It ,' 1 w v 4 4 ' .L CA I I ' 1 ' K . , .- . U " 7. 2 . . ' s 5 , Cx ' W . , . . -2 , , 1 - . . ,. , .-. 2 2. 2 ' 2 , .- . '2k. A. ' Z ' ,.h.'2 .Y , .. ' ' v " 2 7. ' 2 2 ' . . .1 I 1 u ' I ' ' I n C A ,, . 1 y 1 ' N A IL 141 , 1 2 . . . 2 . ' . . 1 I 2. I .. . l 2 ll 2 ' gr 15 und 'an he credlted wlth the dll'9Ct 2'll1fl2lI1C0 2 ' . 2 4' 7" . 2 1, ' c. , 2 ' ' ' '. . . ' 0" a K 4C . -A , , 64 H . K n n I K A lt gf' ' 1 n L c , . ' D' ' x 2 . ' . . - Ami' f' . - ' 1 iv m .4 . . ,, . . 2 '. 2 2 , ,2 . -. 2 :nur 1 K ' . X '. 3-di'-." ',,:4,..,, ,rpg -2 T111- 11111-iw 142111 V H:,.x,1i,,Q High' -gt . iw.mb.g'4 Hazel Flelcfwer Wanon Billner HAAILL FLETL lll l 'Vllss I'letthe1 tame llOI11 I1o11to11 to F111po1t toi he1 fnst veai oi teaching xxith Us Vie all vxill aU1ee that she did he1 xxo1k like a xeteian Qhe built up 1 team that the 11exx spapeis called the fastest team 111 the county and xxe think the fastest Ill thls put of the state Xou ll have to has xxou the th zmpionship of Lake County md xxx hope th xt it xxont be the l1st Nliss lfletchei xxe 11 Dl0ll0l ei vou MARION 1 Pat J Bl l"TNlFl Pat took cha10e of the gnls teams xx he11 they played it home and xxe think that he1 1 ood xx 01k shoxxs up lecause she did not lose a game at home She vxas alxx ays at pxactlce find she IN to be congiatulated on he1 Good xx 01k We hope th it she xxlll st1ck to the team nevt yeai 37 I . . r 1 1 V 41 1 ' A L A I v v 1 3 o 54 ' u 1 2 . v . . u n I ntfv U 4 u . . C, .1 . , . R 2 'W 1 11 1 K I K ks 4 ' I v ' v N . . n , 1 I , Y , A L C L . go a long ways to find one better. This is the second time that Fairport ' ' 2 ' ' ' ' 2. Q- z ' ' ' A A as. ' ', ' 2 'e ' u I nv r 1 L A K U - " . . - - ' ' . J . x v I . . . b , . . 1 , ' I I 1 - cg- v - K- vk x . - , ' Lx . . 1 . u 1 . y. 4 -4 ' C Su 'ki I - -4 1 A - 5 v u ' E w yi L ' 1 4 C I. ix X 4 1 :Ln .-, , 218 oot 1 N 1 t 1 ll N mo mi 1.11 been owef 1 1 t ur I xx ,ll ough in Joi ugi t x . . 1 I 1 A filAlI Q xt , mt w.1N . N c fldlllt won 0 1 1 I w N . ,, 55.11111 . N C xtcoml 1 llfll t I ,, t uthmlow I1 w. X ,, X . 1 1 .111 . t IC text ot the hat In the thlld qufutti fi N 0 1 t C X ' chdown and tho point titci tfmclidoxxn ifu ed ie xtoit our I N 1 6 N H N N s x J ri I it the d.m1.mg,e mu 4 out im 1 . it X . 1 xt IIN, hmm .rmni oi gf he fm 1 hc i wlti I IIMNXOOCI t . . 4 we umm J 'f O J It N K N I c N . 1 . -X 1 cl . t c oi 4 I.1 lx w wt nt to the Ileid it xeemetl fu thou-'I tXLl X01 Q in t ic touutx w tx t me me plm eu wele lmod up I lll16xXlII 1 o lets ne tht lmll The 16 eu nw in xx IIN e .mc snmct wen 1 it wx N mo .uutllixt the Imam nw 11,1 111 IQIIHLNXI t go 1 um xnxx ciowmi Thu then pioceefec 0 v 1 :own the field .md within ine mmutex tttei t ll .11 mg xx in Q ie Num 5 ood lm H in JAIIIGNXIIIG N flu Ol ' I :S is G 'lihv ll:i1'IIIii l,i:Iil fm, H Ilgiiifiiig High Lx I B l l I"All1I'OIlT A'l'f1I'fNI'fX'A Ten cI'iy.' -1t'tv1' st-Imul up kiwi -imi the I" xt " ti 2 li I ' i t I rut on our g'1'i liron our z1Q'y'i'i-'g'ziti1I11 4IUlli'IiL','ft.I to Vent fat to do I-ttle. ll- th ' Fa ' '1 At io 'I t gum xlj that uicicl' 'md hvziviei' twim. with thc ziifi tri' ptiriltivs chit- to iI1lIKlIl'I'iil'll'l'. ilvrl-eitwl ou' g1'l'iII1IVl'S. Smm III-H. I".-XlIlI'Oli'l' A 'I' . IIOX Th I ncy 'fa it '- 5 with C'l1z1i'1I'm. Ot11'lIuy: Iizivillg' thv exiwi'it-:iw ul' on " I ' tt i'I zirlmm with ai lust I'o1'IIzttIv. It 'aiu -1 lfooci V- I. iIlll'Il1lL1' thv first qli'1i'tv1' IIVIIIIUI' tt-:im .'cui't-:I Init iii th .' I' 1 ' 't Xl' I"ziii'pm't wviit clown tht livhl hy liiio-1:11111-fiiifg' :ami thi first to ' ' '-is mziriu hy :i play' tI11'm1g'I1 i'i0'ht tzicl'Iv with Cup- tziin H'11't'CI C' "ying thnx Irill. llz1t'Ifolzn's try' for point ziftci' goal tziiiv-5 hy at slight mz11'g'i11. The Ciizmiou tvzvii Imicwofl up ami hvid our hoys St'fII'!'II'94 I ' - I '. ' ' ' ' I' at p- C'o11z,'os to i'i'lCI'OI'l. netted UH our secwici toua ' ' ' 2' ' ' ' "I .Tl , 'X st 112-II in I":1i1'p01't'.' I'-ivor. Th Ci12ll'CIbIl tuim held up :c01'vles.' for the rest ci' the gum Bl - ' 1' '- .' I I2 I I"::i1'po1'tclziiim-rl 21 wt-II-ezmwcl x'it-ti.i',- ot' I2-H with H'll'I.ICII -md lla 'I'4II'l : s Q 'rr " U' " 't nw. I"AIIlI'OIl'l' AT MADISON fi"0lH"i'fI'l'I NI-1 lf' t' 'ibitecl the '-11 1 t I"z1ii'ymi't on :iccount ol' cmI"'tii1g' dz tt " I ,Q 'I ' . I"AIIiI'OIl'l' AT l'.-XINlCSX'lI.I.iC 'I'h I rvztl j.l"1INt' C'll'll0 on Octohcl' 27 wht-iz wi ' nt to l'z' 'illc to 1 lsitv what promise I t ht ti I most Imitt wly Iiiillgiilt gzumi oi' :tven yc'u'.' ol' grid ww' with I,'lIl1L.'YiII8. Tha day' w-is il In-'ui iful on t' ' fmtl ' ll, zmlfl zu 'f " ,' 5 if I ' j i,1'v. TI "' ,.'z' L-'st "1" i'. '1' '21- Il1'I'.' 'l 'stl' 1: 'I' ' tI3'llMz I t-,V .' " I " 1'f,'sk'.l" 1."ll1't't: ' 'i'I.' " lit 'zlk I' " 'I " ' ' iz' '.ijSt'.'t. ' 'I'.'tI1tI '1 't '-'I-' - 1 Q43 1.11 o .Ll 1 ll 1 1 1 1111 1111 tll lie 1lgo.11 1111111 ll 1 Cl b N . X 1 dei 1 111 0 lll 1111 0 lk Nei um ol lit 1 .11111 Nlll3NtltlltL1l lx.111t1.111e11 lL lllll l 1 N 1 . pmt 111111 1101111 1 ' 'N . X llllN 1 Ill f , lll th . 1 1111111-1 1 1xt.1111e ,gi 1 llllk ie imciwm ie 1.1 1 111 .1 11111911 1 1 . Wu 0 . 1 x0 .1 11 io 11111 1 to PX I ll ted LI11-111041111 N1 11.1111 1 IQ 1101 ll ll 1111 111 flllt ie N11111 Xflx 1 .1 f .xx ,g N 1 nu N . eie xnxx Lil 1l1l1X lll 11101 lll0llN N10 1 lfll Il 111111 the cio kll the 1111.11 xx hi 1 11111 zllll 111 - 1 llXfl N v 0 L 4011 ol I 11N 541111113 xnxx to eucli t ll wuntx 1 1 1llllJ10llNlll15 .mx 1111 edu XXIII wax lifllled O11 the Nlentoi 4411119 11111l 0 0111 how 111111 Ulllllef 0 111119 TL xt1o11gest team 111 thc COlllltV e v.1111e md 1101 00116 Nix 111111111fN 11 11111 1 o11,,1 JN Ill uc 1 tom 1 f0lXl1 Thy point 1lt11 u.1x11111ll11 Il It xcwml qu utei thu .11 fled Nix 1111 lf 111111 lhe l1.1ll uidefl 111 1 the Ffuipoit hovx 1'101l1t1110 de pei felx hi t thex could not xtop the 1711881110 lttafk of Xl illoughln Q g1.1111e euflecl 111th V1llo114,l1l1x 011 t IC Ollfl' lllf 11 1 ll wnoie 1 . e nourl ot the I ict 1.1 1 011, JY 111.111 1 llll 11 .ix llll 1 ll o 111111-. point thiouggli 0111 1110 WIPNTOI AT P Xll l'Ol'I T115 um the l.1xL ,QJFIIQ lOl I uipoit 111fl it mu one th1t we hoped 0 XXIII The hows xx eie especmllx 1lIlXlOllx to ULIILG the claielt xxhinh NIe11Lo1 had handed them last v0.11 e game um one 0 p llllfflllg flllfl thn how 1 wh DlllllzQLfl tl'llOllQ,1 Io t011c:hcl0x111 111 the tint lem 11 mutex ot pl.1x 611 the swim 11.15 P1111 111 lflllD0lt t IX Ol Cofmh Aiidiexu Neiit 111 Olll sciuhs who held Nentoi sgomlux loi the 1111.110 second .111cl thiid qlmiteix Then 110 wut 111 ll llxt te.1111 lllfl 111111001101 to get one mme touchdoxxii which nmcle L I .1 L11 .uipo N 1.1 Thus ended .1 ffuilw good s1f1xo11 111th thiee mm two loxscx and om i0llLt'lt xxhlgh was 111 0111 1.1101 10 .kr Yi ar .- :RX K 'l'l111 llz114l1111 l.i:l1l ll:11'cli11: lliuh, '38 lust 1- l l'l1ci11 'clis '11 1'11g'1-ml 11111' l1r1.vf1 ligyl tv 11-ml tl111i1'l11lts4 l llcll th 1:1 ' ' 's l ' 'glt ':1111l l'o1111'l1t llz1i111.'x'illo to '1 stzxiiclxtill l'o1' tlw l'0ll 11111 'ol' thy l ' ll'. D111'i11b' this hull' lf: ' '1 't l st tl 1: 'VV s ' 3' tlltl' Intl 1 "1 1111'11't111', l'll.'lOl'j' 11-111'-111111 itswll' as l'l'll!' ' '1 A thn- fiolfl. 3111111 ti.111.' i11 il 11111' L':111t'1i11 liEll'll.'ll hit thv lllln' l'111' Q 'z g,i1111' l'1'o. 1'1-11 to 11111 j'2ll'flS 211111 plzxcvil lllll h-1ll 1'ithi11 S1 " ,' lf' ' A . TI11- vivl tl t' 1l " l tl l'll 112 cliil 1101 hit tho l' 1- 's l'-' vu "Ile LX' lxwtvfl hut 11'1.': -l t ll'1'l' lx 'l " tllll j'ill'flS 1111' 1 uclirlc x'11. 9 'tziv lmuo fl ' ' l-'l 11 ' 1 Ll 151: l: 'lst ltl "1".' 7-filll l":1i1'x1o1't's I" V011 Tllilll 11111111 El g':11111- ol' st1'z1t1-gy illltl skill. llll thc lic-ld, tl1v11 llOXX'll thu liell: El p'1.'p, l,llL'll il lJlllllVl?Q l'i1'.'t l'l2lll'llOl't'S lm-1ll, tl11f11 Pai 1'x'ille'.- lJ'lll. 'l'l1 ' '- .' lj 1 L ' q :gl ol' mlicl' il '- 1' 1' 1 , -' wd wh 1. " ' ' Stl- ll ' ' l 1 wen- Ulll point zllwzlfl ot'o111' " " l.' hy thi Cl S1 'J 'T-6. Wll,l,OU IIIBY AT I"Allll'Oli'l' Tl'."' d"el-- j-lg ' " 11' 1 -0- - S - lt ttl1 T11 Q 1- ,' U ' '1 11111 11-1 1 g 1 1 1 -l- l '. 1 ' "1l. I '. 2' ' ,r-'-I 1 V11 ','LS.'1 ' I? ' no ' ,' S 921, 1 j ' J ,Q Th1'- 1 ' -' 1 1 - 1 lui zu- -.1111 -11' 1 ' ' 'z' tl -t W'll ffhl l u tu " .' all-t al' -1 ' . . . . .1 If 1. H 1 I ' 1" '- 'z ' 2 ' t Th " f l ,Q " 1 -z ' 'l Wh '-:L-' 'sl' ' I" ' '1 ' ' ' lk l" - z ' ' l ' ' ' ' " ' 1 th 1 'i11'l s'o'1 27-ll in lf' ' ' 1't'.' " vor. S F F001 Ball P1211 ers I Al I X I Al S11 1 ll ll 11 1I1.11l1 1AlI 111111111 ex 1 Qh111111.1 1 l.11 1 1 11 el111te1 111.1111 0l 11111 I'111111.1 t1.111 1 IL 1 N 11111 If 11111 111 Il'll 11 .11 IIOI 1111x11l.1 II1 11e111 IIIISSGKI 1 .1 LL XLQ 1 1111 I1 11.11 .1I11.111 tl 1 1 1 1 11 11 111111111 1 ll 111 I1 10.1111 11I 1.1 1 111111.1 11 1 11 1I111111gh the 1 1 .1 1 1, Ill 1 11. 11111, 11 111 110111151 1 111 11111 .Ill IL 1111 III 111111 11.11 ,, IIN 0111 10111l11l01111 .11111 1111011 . 1111.1111 Ill 1 11111 1 1.11 11.1 ex 111 Illlk 1 NX 1 S 111111111 . . 1 1 11.111 11111 III 11111 N 11111 .11 .11111 1 X1 N U 11 . 11 Us 111111111 111 fl N11 Il IDOI I ll-5111101 A End 1-XII 101111111 1111 1 1 Ill 1111111 1 .1111 .11 .11 1111 111 ,,111l11011 .11 0I1'Ll1C .11 1 1.1 101111 11.11 .1 1111111 11 11 1 .11111 exp111.1 1 111 .111111s11lle IOI 1111.1 1 111 ECE 1 NN . 1 111 11311 1 111ls IOI 0111 101 XXII 11311 11 I1 111 Il,f,NXlll 11 X111 1 f I1 110.11 1111111 IOI the 1111111 g 1 . 11 1 1 1 1 1 IHA lxkh fell .11 1 Jlll 111011 1.1 01 tI11 101119 01 0111 1I111111gl10111 1I11 11111111 X .111111 111111 lllIt I1ttIe .1ss1xt.1111e X01 Np111t.1111l.11 Jllt ILQELII 111 1111 1 11 111 111 1 '11 1l01l1 III1 1 11 1 111ll Ie.11 1111 Ill I6 III1 11 11111 I1 1 11I11 1111 111 J111111 IIAXICONIOQ 1 llllx 1 1 111111 111111.11 .1 1 11 1 1.111 11.11 . N1 1 L6 IIIIIIQ The 0111101111011 1111101 I111e11 11I1.1t to 11111011 IIOIII Congox He d11l 1101 1111101011 IIIIO the N1 ll he xI11111I1I I1.11e IJQCII I1e1'.11111 ll111I1s 11.11 0116 0 I6 bovs 111111 1101l1111l IIIN 11.11 IIIOIIQII NLIIOOI H1 I11.11 es IIN tl'IlS 10211 111111511 1.11l11.1 11111 1 X .11 1 11 111111 1.11 1.1111 11 X N . lllll 11111 111 thls 11I1111 11111111 IL .111111111 1 11.111111 111 11.11 1111 11111l1 1111111e1l 111 1011 11111ed 1111111111 .1l1I11111gI1 I9 111111 110 111151 .1I10111 11 111111 the 2.111111 111111112 111Il I1e.11 IIIN 111 1111 .11111 IGI 11-.11 TAI NO I1-Xl IIANI N T1cI1l1 10lI,Q,l1 T.111110 11111 1 I111 11.111 he 11101 ef lux llgllt 10 l'llN 1101111011 I11 l11x 1'le.11l1 I1111 tzIflXlKN 11111111111 .1l10 1.1111 011 IIIOIIICI 10.11 11 'l'lI1' ll:11'l1111' l.i:I1I ll:II'1lIllQ lli:I1. '21 7 CAPM. I i'l'I,' , .2 1 ' ' " 1 ' jg Al J 3' '1'sl 1.17: .1 ,- I CII -' ' ' 1 I-ll ill' I 1I 1 tJ2llII'.' ' I" I1 '1 ' I '. " .' 'ce1l. 1 2 111'-1-ti 'A 111 '111 1111' ilI1111ss 1 I I 1 ' le1'1 11'itl 2 11'111'1l 11' SII- 1'1:111'z1,,'1111111111 111111 1111i111isr11 11'I11111 1l1i1,1's 1 the I: 'I' 131. 'l'I 1 -1 1'111l 11l1 " yy 1I11l11-1111 1111 "Sh "'1 ,r ' ' , li111. W1 1I1i11l1 I11- s1-1 :1 1'111'111'1I 11'I11111 I11- 1'z11'1'i111l the I1- Il s111'1111 1i:1111s 111 il 1111' 1I111'111v' tI111 I'z ' IL 1.'1 . 'iIl11,"111111, plz 1' 11' ' "thin " ' l'.' 1. '1' 1l tl 1 1' 'l .I tf fl 1' '11111' 11111 pass IIIZII g'z1'.'11 .' ' - ' - II11 11"1s ZI '. " IIIS 1'I111i1'11 I'111' :II-" 1111. III 51" I '1 .' ' .l 1. XY1 SlII'1'Ij' 11'ill 111i .'.' l1i111. ,lA1'I' ."l'liXIl1111S. l'llIfl 1.-XII 1' j .I'11'k, '11 ZIII '1'1111111l z11I1I1111- 2III1I as '- I 1111' s ' 1 ll ' ' tI111'. 11lz1.'11I his ll.'Il2lI ,,'11111I I11':1111l 11I' I'11 1l1'1lI. AI Ill 1 Izllv. .Ia 'I' 'l.' I11z11'11s IIS 111 -111110. "1 11, . " .1 "F l't1Ie I 1 gl tj ' I 1" Q1 tl . 11' " " I1' :- I11tI'II 1 '. "1" 1' 1 all' .' llj I'-' " ,, ' " '-1: I11- 1'I 1',-11 '1111 1I111 IIQI .'.' I'1'11111 I'I'11'1isI1 2llI1l 'z js ' .' ' ' ' Ich- 1I11' .tl I11111 11l1I 1 Il1'1'.-I" I11 '111 .I 1,,' ' 'Q ' ' " ill' 1:1lIj 111' tI1'11 ,':11111-. I"1'i1I11I11I1 -.l'I'i 1l11: 111s III .l 1111. lil, 1 '1' " 1111' Eli, 1101 lI6'1 I1111 I111ilt l'1', T' -'1 '11 ' 1 ' 1' ' ' line ' ' 9 "'.'L".' " , " '.'."." '..v 1' "' "I I' '. hel ' I11 Illl' ll,,'l tl Ii111 . I " '111' kiclw. El' " ' 'e 21 II1'1I I'1'I.I1g"z' . Wll,,.l' ' .fl .,llzlI' "ISI I11 :1 z 1' "11 11's.'e1' I' th? 11' 1 '1I.'1 1 -I 1'e1' tl ' 'I gm' 't' . ll IX 'ARD I'II'l"l'NEll, 'l'- -I'l "I'l11. Iv 1I'j1I tz11'I'l- 11111iI it is .'111'0111I lI'ltlIl'L' I'111' ' 1. He 1"1 "g1'1I1l"' . "" IIA" I I1 't' I I'1' 1I"' 'z" ". "H " " ' ' ' I tl Altl ' ' ,Q 1 1 1 s ' ' ' '.,l "1' 'l'ln Huhm I1 Ill llumlm Ill In 'N -., EP N311 IJ 2112 .1111 1 2 2 2 N 1 1 1 11 1 1 2 1111 11-11 111111 11111 2 N 1 1-e11111NN '111111 1 11 1111 N N 11111 1 1 1 1 11 1 N 11N 11 N N 111 11 11111 1,1 N 1 1111611 111 1 111 1 -1 1 1 N 111111 1 1 IN 1 1 111 ,NN N NN N IN J N N 1 111 1 1 1- 1 N 111111 111 N 1 X 11 1 1 1 1111 C ll I P c Xl 1' 0 1 ' 1110 11 1 11111 2 ,, 2 1 11111 11 N 11111 11 1 1 1-11111 e111c1111111111111111111 11.111 111 1 1 10N1111111 1111 11 N ,. 1 1 1 1 N - N N 1 1111N 11- 1118 .1111 111 N111 1- 591 11 111, 1 , is . 111111' 1121111-11' 1.1-.1111 H11 1121111111: 111211, 'LN 11114K 1 1'11AN1iY,1' -11-11 C11- 11'11i11- 11111 21 N111-1-1211-111211 111-111-1' 11'-1N '1111'2l.V,' 1111-11- 11-111 111211 "g11'--11 -111-211-1-QIH1-111'-111111' N111 it -1'1111'11 111-:111- 111111-1' 11121Y1'1'N 121111- 111-1-. W1 -- 1 11111111 11111 1-1111111 21111"1Y.' 111111 111-11 1111-11 111 1111- 111-2111. 11.5 1-11 " -.',' . - 1- 'ZII1 1'111Ll11S 1111111 111111 N N111111-. 111- 11111 111- 111111 11.' 1111- 111-11 111111'1- 1'1-211 '.'. 11'11.1,1AQ11 .-3.. 31.-X1'1i1-IY S12 ' -1 111 11111 11211'1i1'11'111, 111 '11 111111'1-11 1111111- 11-11111 111- N111-11g'1111-111-11 11111, 1'lJ1'11"11'11 11'-111. "11111" 1121i1N 11-11111 1,211'1- 111111 11111 .11111- 11215 111. "11111-'-.-IN" 111 1-'21i1'11111-1. A N1 111- iN 111N 111111111-1121 211111 111: "111'11'1-" 11i.- 11111111111-111N' H111 '11- 1'2111." 1'A1'1,111'111'1i1-I "D 1- 1111- j'U11'."1'.'1 2111-1 13-1111-N1 1112111 1111 11111' 11-21111 1121N 1.2151 211111 12 '111S. 111- 1-211-111-11 1111- 1i111- 111' "Q1111N111- 1111.. 211 f'11111'111111 111K'11 111- S1 :111 -11111131-1-121 1'11S111Ilgl'112111 141'-1'. 111N 12l1'1'1111L1'21111111Y 1121N 911111111 XX-111'11 1 112111-12181 1'1'1'1'11l1l11111'S111.111.' 1'2111!1','1'1111'Q211111' 111-N11:11121111111-111-111-1-1-11 11111-11-11211 211111 2111 11111-11N11i111g' 1l2l111'Fbi'.'11'1' 1112111-1 211111 f111Xx11l'41 111111 1111 11111' 1'11'1- 3.21111 111111. 1121111 1121N 1111'1-1- 111111'1' 1-1-:1 'N 111 11-111-11 11111. 1111' .11211-111111 111111 1111111-. .1.-131-I'1'A1,B11-Ill -1111211111 1112111-11 211 111121111-1' -11111 2-1 112111: 1'-1'111i11g' Ni1511211N 11'21N 11iN 1111111 N111. 41111 211-1-1i1'2111- 11'l .'.' C1'51111121.'1111.1A1' 1'111l!11?1',111.' .'1'1'1'11'11,' 11'i11 111- 21 11'1J1L'11'111' 11111111--111'12111121111 11211'1iN11'N N11111-N. .121-111-N 11218 11111 1111J1'1- 1'1211'N 111 ,'111111' 111.- 11"11'PS. 11'11.1.1.XB1 31.-11'1i1-IY. 112111' '1'1 111-'11 12111- 111 g,'1'11111,,' 1111 "11i1111-" S111 '- ' - -.1'21N 111 1-211-111-Nt 111' 111.' 111'1.'111fQ' 111 1-1'1-1-1 15211111-, N11111 -1-1' 111-111 1.11 11-1111111- -11111 21 1121111 ' '111 111 1-2111-11. 1111' 11111 111111'1'1112l1'S 1111111-'N N111i1i11g' 1'211-1- 111-11 111- S111'11 211-11111 11211-111111' 111311. 110111-I1l'1' N1111NAN.1111211'11 "1"111" 111-11'-11 1121111 -1.111 1'i111-11 21 "1,1i,,"' 111112 111 1:111- 1f111-. 111111'N 11 iN "Stop 'lx111ru '1'11'11 1'1-211'N 111111-1- 111' N1-1'1'i1-1- 1111' 111111. 1l1'11X11 1i1'1111,.31. 11l1'l1'11 1111' "2 111-111-11 --'11'11-11 111- 1'1111 11211-1' 11111111111 21 I -Nti1111. 1111' '1121 .'21f'S "A Nt - '2111 111211' 111111' 1121111 11111 1'11 11',1' il 21 '111.u '1'11'11 1-1-211'N 111f11'1- 1111' 11 ' . "11A'1"I'1.1N11" 1'1.1.1-TS S1'1i1'1ZS T11 ' -- 1 - 11 Q1-1 1-1-1-1111 1'.11'211'1'1.111' 1111-11 11-1111 S111 1111' 11111 ' ' ' 11 - Y2l1'.'11y, 111111 1--1-1. 11111 1'111c1' 11111'11.'. 1111 111'1l1.'1'.4. '111- 11111 11 11' - 1 - 1'1'.' ' 111 11111 Q 1'111-111' 11'111-1'1-111111111- 1-211'N111' 211111 T-1 0 11111111 011 11111 1 1.1N1tV 1111111 the1 h 11e 11101111 111011 1 1t1 11 tl111 1 11p 11 N111 111 011 N11 t1111 t 11e 111111111 1 111 1 1 119 11 1 1 11 1111 1 9111 11 e 111 0111 ll ll 1 A1 1111 E 11 A1111 11111011 L 11 E111 G1 11111 11111 1 ll q1l10 11011 T 1111le 11111 111t 1111t 110t le11t 1111119 1 lle Qu 11111 It 1111 ht 111 X1 ell t0 111 t11 It t11lS 18 ll 101 th1 1111t tl 11e 111 t111 111StO1X 11 H 1111111 111211 111d enough H1611 10n1e 0111 101 100tl111l to put t110 10111plet1 te 11111 011 t111 111111 1 en1en111e1 the 0111 1 11111g N0 te 1111 11 Ntlovl L1 t11111 It 1e1e11e1 Basket Ball A Team FA11 P01 T AT NILNIO1 D11 111 T111 11011111 11111 t111 l1lSt 11h11tle l1e11 1 11llDO1t 11011d 011 1 111111e1 1110t 11111 11161911191 1110ppe1l 111 111111t1 1t 11111 The 11001 110111 11 11 XQIV good 101 1 tk 1111 1t the 11ef 11111111 01 t11e NL 11 111 Scole 3 9 PA11 P01 1 A'1 1111T1 AND De1 ZZ 1x1lt11I'1f1 1111 111 t0 111 11 11e11 11111 l01t to 111ll011Uhby by 011lv 10111 13011111 11111 thl1N 1001XQd t0 he e'11ept101111l1 d3.I1061Ol1S Supp01t 110111 the -X-X 11111111 X1 1 101111-111 11111 1 101111111 11111 81111111 11 ent t0 1x11tl111d A hf111l 1111 1111e 11 11 pl 11 ed 111th e11h 11,1111 110111g 1t1 11e1t 111112111111 XY IS 1111 11111 t0 11eep t111 11101 1et 111 1 11113011 11111 111llDO1t 11011 711 15 X1IL101CH11 Al 1A11PO1T J111 b 1 A S1111 lf 1111 1t11ted 1 1111812 the 1111111115 I 111130113 11011 1111t 011 1 11ee t111OXN 11111 NOOII 111ll011gl1111 1c01e11 O11 1 11ee th1011 S0019 I 1 I l1lp0lt 111111 1110011 1 1111 1111 1 1111111 110211 211111 10011 211te1 1111l0110h11v 11t1l11t111 S 019 1 S0011 lll 1111 11211ded Vhlloughby pl 1ye1 111'1d1 long 1h0t lOl 1 t110 p0111t le2111 l'h1 S1010 at the ha11 ended 7 '3 S0011 211te1 the 11e01nn1110 01 the 1ec0n1l half the AA te 1m 11 lb 1e11t If 11113011 then bec1111e th1 11g111101 and tled the S0019 FIOHI then OI It 11 IS 1 1ee 1111 21112111 111111011 hby 1ta1l1n0 Fa11p01t f011:111ff the pl 15 11 he11 the 11 h11t1e 11le11 the SCOIQ YN is 10 all A thl ee mlnute 0ve1 t1n1e KX 11 11111111 to declde the c0nte1t A lucky 10110 shot fO1 V111l011ffh11y 1121111 them the e110e llld thev 812111911 A foul by Wllloughby g-we 111 one pomt 1nd the V1hlSt19 111e11 S1011 19 11 1n V1 llloughby s faVOl 44 fi fig 11 'I'111- 1la11'1111l' l.1:l1l ,ag J 111111111153 111211. 'IN 12 ffl: X, 1' 23' g' 2 '2 K ' 1 2 ' .' ' 1 gl 1'1" T11 ,110 1 ' 1l11.'l g' 11' 1: 1. iy 1 1' ' 1"1 ' "12.'1I 110153 J01- 11: t2 ', C 'l1t6l'Q 1"1'2111k Sheti1121, H21l1'g F1'2lI11i 11111i.'2l, 1111211112 J 1' s list ' 2j, T21ckl 5 Mi '1 M 2 ', C1112 '111 C'211'l 11e1'1'ey, 191111 11211-1'g 'Ile P01 , '11 3 ' 1 1 , FII 3 ' 1 ' ' , G11211'11: Joe P15-12, G 2l1'f12 1 ' 2" 2 2: 2.', "' ' , 2'e'. E. E V . gi . - . h . I . 2 v , A 2 Q 1 . I ' . 2 -' ' .g'1' 2 . Q u 1 1 y v ,, 66 99 9 I I . . 7. " I ' F21i1'11111't'1 "A" 1621111 .1011l'l1C1SC1 t0 M111t01', there t0 011611 t11e season. 111' 1 ' '1 if 1' 2 '2' ' ' ' 2:1152 ' "" '2: ' '- ' ' 2 A2 2 g' ' gg' ' 512 Q1 . ' 2' -2. 1 1 1" 1 ' 1 , . . N L L A . ,. l z . i vitvk, A - ,Z . ' 2 Q y- D. . ' . it .' 1 'n 1 A n o I I . s 1 4 v 'T' v 4 n A A . 2 1 5 1 1 c 1 3 1 c c . c 'if 3:2 '2.' 2,' " 2 ' 12 ' ' : Q . "' 2 '2.' - 2 1 ' 12 j"2" '2 '2" ' ' L'-.. ' 1 ' 1 I ' " I I 2 . ' T111" " Q 21 .' 2' 221.5 ' '2 I". "2" ' '111 " .l. 2 ' . . - 2 b, ," , S . 2 ' . . 1. . -.f2" ' 2g'2' 2 " O' 1' " ' C' , '-2 '2 1 . c ' I'-3. 2 g' ' ' S 2 ' 2 1 Z1 Q ' ' 2 ' - ' - . ' 1 'A ' ' -. . l ' , ,' ' , ' 1, KK ,Y t ,I ' ' 6 C, 1 , c c .2 111. 12" ' 2 1 2 f 'AJS ' ' ' . ' 1 ' .2 x. 2 L. -S2 2 ' . .8 Y g . I b., '. . . ' C 2 '. ' ' ' ' '2 - . ' ' '- ' '2 : 2j1 ' .' . cg ' " 1, U- 'T O' 2 , : 2 . " 2 s - , . - , . , ., 1 - ' 1' 1 . K n I-l 0 R 9-G I I POI T NI XX ICIxI II I'I N 11 11111111 Ill 1 t11l1110111 1111111111 71 1 1 111 111 the X111 111e 11111 111111 1 1 1 XILIO 1 11 1 111 IX lllf the11 11 11e the11 111111 to 11111ect111,1z 11 11111 Olh I'111 11 x1111e 98 11 I T IX h d 11111 1111111111111 III 1 111 1 JOI 111 76 71 11111 111111111 111 11111 1t th1 111 1 11111 1111 10011 11111 he1 111111 Oll 111 9111111 9 N -XDIQOX -XT I -XII POI 'I 111111 1? 11111 t I 1 111 NO he X1 111111 1 NN 111 1 111 1 1 1111 1 I1 n11 Ch 101 the FllI13Olt 11111 1 101111h the NLOIQ 1111 11111 111 111 111 1 I11ttIe th 1t 11 IS xt11 ed Th1 I'1111101t 111111 11101 1111111 1Il 1111 1111 111 t011I1 ettect Q 011 1 F11111 11 MFNTOI AT FAII POPT F11 I0 LI1tOl e111e1 to 111111 011 the 11011 It h 1111Ie1I th111 1 IIIX 111 the 11011 ved 1 1d IN 111111 100 1112 11111Ch hette1 th 111 th11 1 111 111 11 ITHG Illlt st1II the1 11e1e 1111211111 t0 111111111111 the H11l1111 1111 11111 111 me 97 I 1 1 11 I Ill 1 FAII POPT AT MADISON F IJ 11 PI1111111 111111111 l1ott11 111sl1etl11lI thfm thQY 1111111111 It Fl1lIJOt 111 11 1111111 the 1d1'111t11fe of thell 111111 co111t 11h1ch 111111111 111 110th11 Olll s 011te1x I l1pOlt NN lk I ttIe1I t11 th91l 111131 e111I to the Il 1111111 m1111111 01 27 10 ITAIRPOI 'I N Q AI IININI D 1 Th1s g'1111e pI'11 ed 11he11 both C11 1011121 11111 111 IN 111 1111111 1 1111111111 11 11 LH QISX 11111112 101 the AI11111111 lftQl the H1 h q1h110l 111111 111111 e e AA te 1111 11111111 the 11111 111111te1 11111 101111 111 11111111 111 111 1111111s 3 Then the AI11111111 11111 1t11te1l 11111 1111111 1 1 111 1 If A te 1111 11 '1s put 111 but 1391110 1111 11111: to Atop them 11 lN t1k111 0 lt 10 111 The AA team 11 IS eq111ll1 lost 11111 the Qc111e at th1 end 11 IN f'lVO1 of the AI11111111 49 il lqtll' lI211'I1111' I.i:111 fu '19, lI21111iI1: High, '31 FAI 'Z 'I 1 ' I ' 1 1' 1 C .I2111. ll I'I2lIl'IJOI't lost 1111 time st211'ti11,,' here. 211111 21ItI ,J 1-1 lil' s ' 1'12.' .' 2 1 11 th 1 I2 ' ' 'kl' " JAH' Sl 1211 2 "' 1'j .'2 Itel 2 '2.'2 I 142' " ' 1 1" ' "2 ' --'. PEI-I KY A FAIIZPOIIT J2111. 28 Per 21 1 11 .1 ' t1'2lt' 51' I"21i1'p111't'.' "FI" 11121111 Elf F2lII'- 1 '1 ' l9L -L' 2 I 'I 12 A 2 ' . I721i1'1101't 11110111111 1Ii1"1 '1 1111' 2 If 2. t ,I2 "L 1 WLS-IR. .I. 1 .' 1 21 Z ' I"11l1. Z3 NI21d'.' 2 1 0 'I2lIl'IJOI't 1'111' the 1'i1'st IlI0'tI!11.1' 111' th 1:1 11' 11-211115 1111' t ."2ll'. 1I21d'r . 2I '2 2 h211'1I 1'i1Thti 1' IllII'II. 11'1 '11 t1 I111 1.1 1 F' b 2 t ' 2 ' ' 2 2ltI ,g ." ' 11 I f s1V- 0 the 2 2 '2: .' 2,1 . - 12" ' Q " 2 2 gI11s2 I tI -j ' " . 1 1: '- 231-7 111 12 " 01't's 21'111'. uf I 1 tl 1 'e . NIJ '. 2, ' " 1 " 'IZ 2 1 1 I2 ' S112 Q 11121, 2 I121' 1'2.'t 2 1 1. k' ' 2 fI'fI I 1 " 'st ,Q2 , If " - - -. ' 2' '2s2 I.'1. SC ' . L - 9 11 1'211'01' 1' "2 ' '101't. I 1 .' .I 9 . F 2j',,' 1' 2 2 s '1 2 1' JIT 2 .' 5 2 ,I Zh ' . . .V 2 ' L, , I , 3 . . "sh 921' ' ' '2 .' 121 ' ' " 1'11121lIy 11111 111' 12--1 2-of 1 I ' I.. 1 . 1' e-. 27 2 , 2.1 ' 2 s 1 " '2 2 ' . '21' 2 ,,2 ' ' I ' 2 ' ' 1 ' ' 1 Th " " 2 ijt 2'.'2 s' '1 ' s' 1 I. ' ' 5 2 ' 2 1 2 2 '2 . 2.,,'11. ' AI1 ,, 3, 1 111 'II 1 U V . ' ' ' 1 N. 2. 1 . v , i . -. '7 4 c , I., 1 1 , 1 1 1 . 1 51 . . " " '2 2 j : 2 . ' 1 '2.' 32-12 111 It I .1 -X X 'lxc-:am QL xg lx llkl I N X 1 N N Il ,, 1 N N lNUI1 JAN xt Jr x K 1 4 N N PQX Oli r ll unx N 1 U Ll xx 1 x 1 I.. 4 1 K f g 5 X ,.,c c N 1 N I ru , 1 N I il lHX llf 1 N 4 r I N N Q ,x N' Ng 1 I 1 A K X N N ,.,N ffX0 WN X N Nilllt xx NN L h wx uuvxx N l X 1 Q t 1 00 N J 1 . l ,, - 1 nl L 2411111 1 N x Y 1 N fl. IL " H116 ll I l Hi 0 li UI 1 XX MN dll DOI N 410 0 Xhlx HLA Lllkfl D61 Hllltlllgl 0 X AYNQ 0 X I 1 HOU" I Ol lL0 l J k 0 slit xt" 1 llll ,Q X nc N F, f Ja PN I fi: fl-.5 'l'h:- llzlrluvl' Lifghl :fs kd Ilzmuiillt lliuh. 'ZX 66 99 ,L L lCl't'l,ll1K'l'IN'l'lL-Xl. AT IfAlIil'Oll'l' IDN, HS lillvliml Q'w1il'z1l. xxilallwui' tin-kl1'va1tw Vlvvvlzxml f'Ul1f.6l't'Ill'l' in 19213 17. num- tu I'12lil'IlUl'I I'ul'uu1' first 11'21lNL'UfAIhU 9 QQUH. Hitt whm xwut scuwh-sy illllillgl' thv souqzm uf' 15926-LET, lvrwkv 111'- 1'1-vmxl hy .'L'Ul'iIl.Q' lhv I'il'.'l puiht ul' thv sn-215011 on ll f'l'FC tl 'mm It 'max :1 fillv U'2l'NU with hoth Lvzuhx pwhlyillg' mid-.v:. l-pl' XII ull. I-'z1i1'pm't lui thv way 'mi XY'l.' :till h'2l.fliIl.2' whvn the- Virml 'whfwilw ll-xy Sc 115-131 in I'12lil'I?Ul'L'S f-xvov. XN'll,l'OX AT I"AlIIl'0ll'l' ID - '. 22 Wil- g l'mmm-ruiul fchoul. lulllkillb with cullc 1: 'md h2lX'iIljj wwwzll wt' tho 1'hx'vl-ulrl vx-Ili-"h st-ws on 1hL'il' lilloup. vlm- to I'q2lil'lllll't 111211 :aft ll' tmilihg' I-'z1i1'pm't fm' Lhrov 4411-11'tc-lx. nosul out an x'ictm'y in thv lust thu' minulv: oi' play. Thc Uwlrho xv-1: '1 wall vxhihitiuh oi' lJ2l,'kUUDZlH Zllifl li mu z1l1Ymc15"s 'VZIINK' until thv f'i'1'll whisllv. Thx- scorn :hc ws thv rw-41:21 ul' El l'Q'2ll lzttlo. Wil- J 22. l"zxil'pm't 143. IC-XlllI'0ll'l' AT l'AIfX'HSX'll,l,lC Jam. lil I'1l'fll2lY. thx- thi1'tm-chth. p1'm1-rl El Ingul llllf' fm' l"a1i1'pm'1 Im- jug gg Inwlk mmlql hzuw Q'iX't'Il Us Y.'1H'Y. The- Qwlllll' was Vast t'1'mh thu start. I'12lil'l?Ul'l 1111-xx' first lfluml :md Iwi at tlw+ll1:1r't1-1' IH-T. Thv sm-vmul 111121111-I' l':1ivwf-willw mlliwi ami lv'x':ns11c'lwl'sImt was hwlflilug' 143-l 1. I,PlUl'IlliIlfWl In mw-1'u::11-- thl loud mul will thc' 51'z1.nv. l":1il'hm'l vssmfl hack flung' and ulutsc-on-11 l'2lillt','X'iHl' thv third -1uzu'tv1'. Thu qllzartf-1' 1-'nh-41 l.'-IS. Th' I'rwu1'th llll2ll'tl'I' ww: El :co-."1w :1i'f"1i1' with I'i2li'lN!!Af Imzxving' thv mlgfv until thx' lust !Nillll14' ol' pl'15 when they tied thc ,'c'm'f- :mcl thvh :uuk El low" shut. Oven'-g1'uz11'dil1g' 111' thx Zl f,l'0l' throw Yhich im-re-z1.'wl tha-ix' lvzul to thu,-1' 1 ' s zlml the- 'I Htl? lc '. IE' A 'illv was :nl tholm1,gvmlnt':12T-21 ,'c'0l'4'. HOLY NANIIC AT l"AIRl'fHi'l' -lsm. ZH Holy NWINX, th -vhzlmpion oi'lhQf'z1lh1lic'SL'h lx f f'C'lc1x'vl:1hfl C'lllIk' 10 Ifui1'ym1't -mfl slwxwfl their mvttle to Zlll rulvzxrmtaxffs wha-11 thc-y clcllbztwl I"z1il'p0l't in Pl hard I ' ttlv. Th- " -, -1: mort oi' l'12lil',l0l't'S fl4xf'CZl1,S wc-1'v, ww: ' t'1 5,2 !l'l '-ll int tl 2 fo 'tl quzu'te1'. 'I - F" A '1 't'.' f' ,mv 1 "" IIl,'N' t,'l'1tl' ,.'lt"2-11l-1'."l'.' shcts 2 I El low' :pf1t1u'l1lz1i' :hot which ff"lx'v thvm victwy to thc- tum- ol' L7-1'. A 43 5 9 l 1 L mol I ,,. ,1 1 1 f 1 ' X XX ll U 1 N X PU x ill xii I x rl Ig , cl 1 N jg I 0 mmutu 0 f NL 1 m 'N wrl lmf ll X Ill 1 ll mv wr 1 1 1 mix 1 0 ll e mu ln eu homo I om 1 um Olltllif mx e x xnolmgg NK x 1 mx et hom .111 nm 4 N A 1 L N nl ul '- e xecrmcl hall thv I llll30l f mn thmgx c N 0 L me count . I9 111 N r .1 .1 one nmch dj.ldlIlN om u mx xx I0 u nur we Ax . I or up xv H1 0 um x l AWD Al 111110 J . Ol 5 1 1 ox bl N NNN 1' 4 N lOl r UDDONIUOII munh too Nimmo In 114 ll lt ll .mc mv thle.1tcl . lJ0l x oar mum INN N N . un mm pmx A much lol thvm mfl the-x mu 4 N Fmpmt N laxm lxllll 11 lclxlllle plm ed .1 haul lm 5411110 flll M xcl u m m an 00l1XXltllflflXXll .ln tha l95llllcllN lIlQtdll6fl 'lhe I.l1 l0lt ACN 1151.111 0 nam u 1 ec o we long hucl xeaxon .mr 1101 .lx lu mww 1 xeenmff 0 do no goof 11 on, s 0 mx lc 1 4 gmc ww 1 xo mom nnugm A - gl fckecl XX Clxllllh 76 ldll mm FAH POVI -XT NX ll l OU lll X .11 cud lllttel hattle mu 0115111 nt tus P 1 1 1 .1 X 01 the seaxon lOl the lhlllllll team Thx loxm ,, ,.r ll' 1 xx. X lt was oxt m he DlCllIIlllldlX U. e ol tho OXOIIIIIU lun me 1101.1 e 0 he lld1lD0l how and mth .ll ,, celenw me 1 ou hhx qumte 1 nd 1 KlLt0lN xxhlnh Ill Nplte ol 1 llllf' mu 0 l.1 x14 1 loughhv 'll l'dllDO1t 10 ln fi? V Q l'hn- llzlrlwr l.i'ht ti-sm: lllllllllll llvull. 'ZX FAI ll'OlZ'I' A'l' XX'll,l'OX lfvh. Z1 -l0ll'W'5'lllil' U1 cllVY1'l'lIl1l to do lmttlv with thv Wilwmx 1'n.hlmf1'c'iz" Stl , hc- l"zlil'pm'l z1g'g1'l'w"'ltlo11 was llvllllllllllvfl tu fm-I l'i'Yt'Ilg't' ilu' thv llc l'1f1t llllllflllfl tham :lt thl lbtljlllllllllgl' oi' thv Sl'2l.'0ll hy "Imax, In th w'u'm-up l"z1il'po1'l survly looks-cl the! lopm' Iwyich- thai olrh-1' l yy ol' thv f'0lllllH'l"'2l u 'l ool. l'l2lll'IlUl'l last no tims- ill fwttim' 4l2ll'lf'fl 'mfl maint' in -fl 21 .mall lmrl tl11'uug'lm11t llmw- llllIll'lUl'S ol' lhl- geunu: with I 111 tw I 'I '.' 1 play 21 hurst ol' spwml hy Wilc mx Lied lhv 9-ol'-. 'l'l'1g,': lool' ' l. h t Z1 SlJCCl2ll'lll2ll' shut hy Sivlllzn ol' l"z1i1'pm'l put up lmcli in l'l'0 'xml soon tho whistlo vhrlc-fl thf- I 2 ttlv. Sc ' . 26-2-I lm' l'l2lll'l wi. FAllil'Ol1'l' AT l'l-IIIHY Ifeh. IT l"z1i1'yol'l playing' th lil' l"Vst cm 1' ga mv. ,l0lll'IlUj'04l lu l,Ul'l'f' 10 cl lzttlo. Th l' 'l-llljlllllllfl' l'm'1'y tear shun pmxwl the-il' xwwllm on th " 'I '. Th 1 Q: x - -l lj l' l'l'.' '. clog -lj lhllmwrl by 2 lfk " lf' ' '1 't. Th - l'i1'.'t hull' xvxx cl ms X, thv :L-1 '1 l -i.1g Ni-1-1. Th Q ' - ' 'l lzylxt l' ' '21.'y2lIlfllll2lll0 Y-ry mc ' ' . l'c1'ry xv-as hvlfl to om- t" lfl goal l 1 'ing' tho .'0COIll hull' 'ml th't ' f ' qt 'S ly 'l Ilan'-l ll, S l' xt 4gll'll'lUl' ,xxhilv thvy pil l z sz fc le' fl L " ,IM-17. l'lH"l, . .' " l"Allll'OIi'l' lfvh. 325 For ' ,Q tc F'1i1'p 'l to z1x'0lw'v tho flQl'Q2ll llzlmlwl thvm on lh lil' vu Vloc ' hy the llzu-hm' hwy: uzlrly in the 'L'l.40ll. th Kll'll'lIl1l lzul: ' ml the ' .' ' ,g '1' l -1 .Tl 1 li"tl- l I 'A' -'wrl I"'1i'1 't': l ' l .' - 'L "l til hut tho l'0ll.'l.'l'lIll work ot' lf: "1 't ' 'cd too ' ' 2 j again llll'IlL'fl hzuvk. Thx xc-mx-, 23-15, in WIC ' , 'WIC AT l4'Allll'Oll'l' Blu: El W"""l 'J ' " 'wtf' 'dtl-."'ls'1'-s " l"' 'd .' "'a"1'l'l:lx- tsl 'tlf'l'l"ti' th , 2' ' l",'lt'.'tl ',lt,'t.' All ' l as ' l 0' sh t lj W'-kl'l'l'x 1" 'X tl 1 2 tx' -1 ' t ' ' '. 'lx the '111 Cl"l'. . 'i ""'1 't21. I l'. 'LWB' 3l".IZ1 A h' ' . ' ' ' " .' l' 'l 2 l'.' gzunu 't hving thv last g- tm ' s ' ' 1 ' ' ' - . X gg' nl' tho lfirls' U'-1 NU '. tha ' t " "'-',.,"llll ' ' ','l 'ttlx' '-l ft - " ' " 21 l"'li110' l ' 5 l W'll Q' j '. ttl fou 2 ' " ' s ' 1 ' wmytl' 9 '-.' Il -'sy "'to1'y. W'l- I ake Lountw Fournament I All POPT XS MADISON mt eu Q vi mon who h id Nuipvixu lie 1111 L xl t gime of thy touin mum INOH found 111 intuclx ditt 1 1 me th in thex h ld pl uul in the tint 1 t um um mt Ntntn out 4 utiouxlx X S 111 mv ei FlllD0lt opened up md fiom thit tum on thin xx N 1 rloi 1 of thu outcome Fuipoit Named it xxlll mi then in the I IHS in Lxhilal tion of piwxx 01k the hkg oi which lx xeirlom win 111 II1 h qnh vol In Lt 51 hen the 111111 X h1 tle bleu the swim x lx 41 11 111 om I1 1 FAH IOIT XQ lxIVI'I AND Imll ie ill 0 e 14.11 ii lx ill Ulf xx ddexted leiix 101 thi iiffht 01 pl um lll It lll mf N e hid uid T01 I t t 1 xx 4 0 Qoon in Jeiioi puxxxoik 'vid tn lINXNOlix ot tha u ci m mmf sg f IX 01 ll yoit h ii miokc 11 he lu hx XXIHNIH 1 t f0llIltX To ment Cleveland Tournament I -XHPOIT XS IIIO3 Qection 11 Tournament it Plllxh Ill h Clud md x llll X 01 ti I lk omiti touih IINQII uint to Pall X i 0 1 Ieim 01 Nluhni Coil L N l xx ix the wu L Q scou ' Q but L lfl Ll l x t x 111 eiox x um 1 mm he-rl to lu L L11 hut the 1101111 fllfil non thwt I' uipoit nexei mx 16 Ulf thc iouith quutu xhoxxec vu t itois it Blllhh H10h lm ulictbill th it h id nun been uiu lllnd lmeioie Duimv the Ufmie L0 ich Amdiexu h d illed up Columbus to uk the COIHYHINSIOHGI it he coull put H1111 mi Nlipkn in pl me 01 Xxlill IIN Iohnson xx ho xx ls sick He got it uid the 10111111 qu ll tu piox ed 10 be 1 1113 xnoitei Vilth the lble lss1NtlI1Lt 01 Plllle tha tum illhed hkc thex hlfi hex ei iflllled bdoie Thew tied thy scom lL 1 ill incl xx ith ten wcoiids to 00 X ink 100 11 xx hich due them thcli iiist 0 lme The tml Nunn xx lx 111 0111 faxoi PAII POPT V9 OPLP LUX Fuipoits hopex 01 gomfv to Muon fm the not toummiuit neu mhatteied bv Obeilm who h id di mn 1 hw the fust iound and xx ho l'1te1 48 A ,lx ki Thi- Il:i1'1mm' I.i:ht .nh Ilzllmliiic High, ALS N V , 7 , J 4. , . , , v K X x . . A L A Fziirp ' dl' ' 21 bye fm' the first imiuid amd fn' the- svmi-fiiizil ,ii-1 Zxlildlf ' z .' ' 'l I 'z s hy clvfvzltiligg Wi -l'l'I"e' in the first 2 ' i ' z X . Mudf' ' 2 ' ' '- j 'He 'wut kind wt' team t'a1L-im: thvm in this ,ru 1 2 j 2 aj' ' , 1 " roi ml ot' thv fu ' 2 -nt. Fairp ' s 2 ' id '21 ' .' j and soon .Xiizdipmi sc'oi'4-11. Som . I '- ev '. '2 " ' 2 " z ' ' ' 'f 'ns not 2 ill f . 2" " 2 " if ge' 'z sz ' ' " ' " ', 'gg .As 'ask'- lzll. XY X " 2 V 's ' 'vias' - '. ' 'zvox 4 3 3 J ' ' V ' F' - L N L,. L A " 1 In tl file ,QZIIN oi' the t0lll'I1ZlI1 ' t. I"z1ii'pm 't mot 'i' 2 i 'ho had "2 ' ' ' . 1 ", ' aj' gf ' tl - 1" ails. Kirtlz lgrzlve all sh 2 2 ' ' 21 sim' im' nas :ihlo to holl ilkil' wh. . tl ' Sui 1' ' ' " z.. 'Q ' " ' i Hz 'hm' tea sh '11 its XIV, zml Fail'bo1't walked away from their zulx'm'sz1i'ivs. Thi- scmv stood 231-17 in our fz ' '. Fa' '1 ' z.f I ' 'I t I' 'A ' 5.5 hei' l'i 'S ' A' urim- A 4' 3 3 ' ' 3 1 ' A L L L,. 1 A K . ' 2. 'z 2 31' .X-Viz i'x2lil'I10l't. tho V' win' ' le iz 'Q f' . j ' : X t 'J "ish Higri t llzly , '. f ' 2 nty. Th X first quurtei' ot' the gauiiv was mlhoi' fast, as 'zu 1 :Mmrl 1lll2ll't'l' with th 1 'J at the half' being li!-IZ in fzivm' ot' I, -roy. ' th 1 thi '. llllill't 1' was dif'i'vi' 'llf.. Lvroy svowrl ut will IN2li'illLl' hc score 24-12 ' L ' fa ' '. Ou'l js sem ali-ati . ' " ' ,' mot k ' 2. 'z" ' "sz-'sd' al X' ' 'i.'1"- z 'sz "J 'cg 2:'1z z z Vi' 2' 2 2 1 ' '1 ' .4 ,J . z f A . ' a cz , .' as ' 'cgi' ' f " 'z. .a' zu ' " 'z . Q . .2..s' -- ' ,2 V' , Z.. J. . 1 2 .' --, . 1.. " z H 'S' ' " 1 A2 'z ' "2 j z 3 ' " ' V '. A' ' M' ' : 3 2 : " J ,,' S2 ' z C, 2 ' ' ,2 ' ' V' " ,42 . " al 'as Ili?-231 ' ' . 1 1, v 41 y v L L x,. D N . ' . . 7 1 . ' ' . . . . , - . , , . . , c . f. C, . . .. 1 L 1 v . u ' - .2 - E ly i. u,- 1 4 - c , 11 on the Cleveland Tou1n'1ment the Ak1on TOLl1Il2.fYl9I1t and lost out Ill the state f1H3lQ by one po1nt DLIIIDU the t11st th1ee m111ute ot pl IX not a basket 11 IS made I'l1en Fd11D01t blOk6 Obe1l1n sco1ed 1lmost at 111ll and It the h 1lf 11 '1s le ndmv 22 4 Afte1 a 1est and 1 COLlIlCll ot 11 ll Fa11'p01t c1me b 1011 St10I10' llld held Obe1l1n to a t11o po1nt m'11g111 f01 the second half 9001111 14 to Obu l1n s 16 but the dam we h 1d been done and Obe1l1n NK on '38 ls Basket Ball Men AUC UST C Au Ole 1 NOPOINFN Centen August s he10'ht 1nd lon0 NDIS n11de hte h 11d f0l an opposlng cente1 They f1equently spelled d1s 1ste1 f01 the entue opposmcf team 11 hell thc1 came to the11 o11n l.lIld61 th b1SlxQt Au0g1e s p11 ot and shoot 11 IS 111 1 Gff6CtlV9 A Uood te 1111 m111 tool headed and 1111 11s '1 h1 h SCOIQI Olll tan cente1 g1adu1tes 1n June le111nU 1 posltlon h11d to flll JACK STB NI OOS I'o111a1d ol 1 long shot to 11o1k the ball 11nde1 the basket fo1 a suckel 1 1s a c1ed1table t1'11t he posstssed He 11 IS te1n1 n1111 1nd a cool he 1ded ffood natu1ed f1ghte1 11ho con1111111ded the 1espect oi fllelld and foe J1ck gl aduates Ill June HILMIII Q H1n1n11e J PELTONIA Ce11te1 Iillmel could pl IN 1nv11he1e on the COllllZ and feel at home Refful ll ly at cente1 he 11as shlited to gu 11d md to111 11d ln the lLOlllll 1me11t 1 1mes 11h1ch pos1t1ons he pl1v1d to the 1e1m s 1d1 1nt1ge Tall l111kv he 11 ls -1111 1ys a stumblmg block fOl 111 opponent to p 1ss A11othe1 'food n1 111 11l1o leaves 11s 1n JUI19 KN ILLIANI JOHNIQOIN P0111 lld Lean and la11ky but full ol pep 011 the b lNlxGtlJ 1ll tloo1 XX 111keve ll 1de n1an1 a husky fruald do f1 h 11d d 1y s 11 o1k Ill 1n h0lll Qpeed XY IN lllS motto Shoot v1he11 vou Get a ch 1nce 11 IN h1s sl0f1n He h 1s 11111sl11d h1s basketball fO1 Haldlllo H1gh He fl 1du1tes 111 June Fl IDOLF HACKOLA Gu11d A fast gua1d v1ho p1o1ed h1s 11 o1th I1Ot as a b1sket gette1 but IN 1 good defende1 F11tZ19 played a bllllllllt fume It t1l'll9S To b19llx up passes and to stalt a 1etu111 of the lllll I111t1 11 1 h 11d to be1t A11othe1 man lost to us by g1aduat1on 49 ff'- F5-, 1 as 'l ln' llznrlnfrl' I,1:l11 ,E 1 ll111'4li11: High. 'ZA Pt v .- 11253 h my v 1 1 1 1 1 1 . c , , , 1 1. '. uw 1 ' 1 x 1 1 Q ' C, 1 s cj '1 z ' . . . . . l . A. . 2 . . , 2 2 ,Z L, i 5 . . . . 2 ,E .y . 2 2 , L. . A 2 1 1 - ' 6 1 ' 1 I S , i .' g- 3 .- ' ,1 1 I 1 1 I Y 1 y K C, C 0 ' 4 , 1 H , .' H ,Y ' 4 YY , I gb 1 J- , 1 y I 4 1 4 v 1 1 . - 1 v 1 1. . 1 L K 15 C b C 1 C I x 1 ' 1 zz 5 ' ' 2 ' 1. L., ' ' j ' . . . Q Zn, 1 ' D. ' 'K H ' , H ,ZS ,,.l, . C, z 2 , ' ' 1 z 'z 3: 1 g' '1', ' c 1 , c D c 1 c . ' 1 T 1 1 . J 1 , ' , . 1 1 l 1 v v 1 1 v r I 1 u Jack s long su1t 1121s h1s 11 Olk LlHdQ1 the basket. F0lg0lIlg' the plez1su1e ' 1 1 . 1 . U 1 J' 1. 1 1 1 1 '1 . 1.. ' ' - -1 -xx . 1 'z 1' z z 1 - 1 1, 1 I 1 1 , 1 1 V 1. . ' 4 C .1 1 1 C 11 1 I Q 1 11 ' ' va 4 L y ' . 1 1 V 1 ' I 1 1 1 I W C A 1 I., 1 . . . . 2 . i . .2 . . I Ji K, - ' 1' ' 1 , 1 '1 1 1. 1 1 1 -1 1 1 1 1 K L 1 L c c . , 1 D , c 1 1 'z Q ' 1 1 1 'G 2 ' : . v 1 1 v 4 1 -1 n ' A 1 11, , L ' ' c 1 2 A Y c 1 . ' . 1 . ' 1 1 U " 1 1 ' 1 3 1, 1 2 2 . 1 . 1 . 1. . H 1 - . . " 1. 1 '. . , . . 1 " ', , . U C, 1 , f. 1 1 1 hc . c 1 1 . . . . . U. . l A.-.E 2 K. u 3 1 . 1 , 1 1 v 1 y . 1 v v 1 1 1 1 1 1 5 1 , L 1 C 1 C 1 C . H .' ' H , . .' '. . . ' . . . , c oc 1 . c ' ' ' 2 ' " Z 'E S 2 ' Z . ' X X 111 N 111 N 111I 1 -Xl 1 1 N 1 N It 1 N N 1 11 N 1 N 1111111111 N 11111 1 It 1 1 II 1 1 1 N 111 It 1 1 Ill' 111 1 111 1 1 N111 11I1I1 1 1 Irlx 11 11111 1 N N 1 ,, I S I ll 1 1 L 1 X 1 1 11' 5 111111 1 11 1 N 1111 It 1 N 1 N 1 1 1N I U ' X 1 I X 1 N11 I ' U 1 XI ' 1 ll 1 1 N 1 Ilf 0 11 MAN 1 111111 5111111 1 1 11 1111 11111 1 -XI I1 1 XI 1 11111511 1111111 N1 X1 N1 ,, 1 1 N 1 1111 1 , N N lf 1 N .gg N111I111 X 1 1 x 1 ll 1 IGIICIKK li X N L N N XX U 1 1h1111 11111111 111 1N 11 I11111 1 1 1 1 Illll 11111I 1I1111N 011 11 111111N 1c11111N1 11 11 N 1 111111 11 1 11111 111111 1111 1 0111 11 111 1111 1111 11 11111 1 1 11 ll 11111 11 1 1 1111 tclx 11 N N 11 gnc 111111 1111011111 111111111t11111t1 111 lllf 11,211 ll 111111 111 .QR '3 'I'I11- ll:11'I1111 l1iuI11 my lI:11'1I111g 11111.. 'jx -Q xxx IIU1-f.-XIII! I2l'l"I'NICIi.1211111-1I S1 I' I 215 EI 11111-I1 1111 II11' Il2l1'Ii 1-111I 11I'1I11- I'I11111', "II11111'i1-" I11'11I111 I1i.' 1'1-1'111'1I 11'h 1 I111 111111I11 th1- 1'i1'.'1 11111111 111 1I11- N1-11s1111 1111 :1 I'1'1-11 1I11'1111'. IIiN 111z1i11N1z1.1' 11'11N 111 111'111'11111i11g' 111111111111111s 11-11111 --1'111'i11g1'. .-X11 1111' 111111' I'111' II1111'-11'1I. NIC- 1 SIYI'I1rX. I'il1I'XX'2lI"I N111I 11"1.' 21 N111'111'iN11 Ill 11II 11'I11111 II11 11111I1 il 111-g'11I111' IIL'I'III 1111 IIIK' IUIIIII. 1I1i.' I 1i.11g hip I'i1'.'1 Xl'2lI' 1111. X1--I 11:15 I1-111I1111-QI11' 2lI1fI 111'111'1-1'1'111I 111 I1-1 :1 111-1 1 1 :I 1 'z1tI 11' 1I1z111 1'1I'1- ll 1-I11111111 hi1 N11II'. A g,1'11111I tiI2lI.T 1111111 11111I 1 N11-z11I1' I1I'1,X'l'l' 11:15 "NTI II1- N1z.1'N 11'i1I1 11.1 ZII'11I1IIl'i' 111111: WII,I,I,-XM 1"IZiIIi1-"1 NIACIQICY, I"111'11'111'1I I'11i ,Q :1 1'1II. "II'IIi11" 111'1I- 1111 11'i1l1 N11g1111I .1'h111 I111 Iz11-I'111I i11 .'A'. 1. N11 , 1 11111I 11g'iI11 I111 11'11'1'i1.11I 111-1111 il g'11111'1I 111 1I111 I111:11'I1. "IIiIIi11" Im' 111' 1 '11 1'11'11's 111 JI11111' his 11"11'11N I'111' IIz11'1Ii1111' IIig'I1. .IAM ".Ii111111i1-"1 I'.-XIJIICII. 1' l'lI'1I 1'11111'i1-1I 215 El 111iIi11' 1111111 111 II111 I111Q'i1111i11g' 111' '1h11 N1111.'111, 11- N111111 1'1111111I II1111 ".Ii111111i1-'Nu N111'1'i1-11N 11'111'1- 111-111I111I I'1.'Q'llI21I'IX. II11 IlI2'j'l'1I 1111111'1I I'4'LZ'IlI21I'Ij' 111111 1111s 11111-11 111111'1-1I 111 1-11111111 111' I'111'11'111'1l 11'hi1-I1 1111'iti1111N 111-1'11 11111 1111I'z1111iIiz11' 111 I1i111. -IIIIIIU' I111N IXY11 111111'1- j'L'ilI', I11I'1 i11 II:11'1Ii11g' IIi11'I1. 1lI'fOIll2I'f 1".I111I1"'1 IiII,I1INIiX.1911111'1I S11I1I11111 1li1I 11111111111 IIZISS 1I11- 1111111111' 111' 1I11- 1-111111 I1111 N11I1I11111 1Ii1I I111 1-111 .1 11111 111' il N1'1'i111111z1f1'11 11'itI II11' I111II. .-X I'lISIlII1,f I.0l'X'.'2ll'1I 11'-15 .I111I1"N " 12 11111113111 Nt-112 1'i1I1 ll.' '111111I11-1' 1'11:11'. 11'II,I,I.-XXI A.Q1IA1'IiICY.111111111 XYiIIi11111. El IIUXI-Il'lYIIIl'I' 111 I-'11i1'11111'1, I1I'lfIl' 11111111' 1'1'i1-111IN 1111 1I11- l11.'I11-I- I1z1II II11111' EIS 111-II 215 111 111'z11I11111i1' 111 1'I1. S11 'I11I.1' I111iI1 :1111 1"1 "IIiII" llI'l-' 1I 21 Il2lI'fI, 1'I111111 g':11111. II11 1111111 i11 1l.I1I 111111111 11111 11'i1h El Nt11iI11 1111 his I':11'11. Ilill has :111111I11-1' 111111' 111 1I11 I1z111I1- I'111' II111'1Ii11,' IIig:'I1. ' A'l.' 'I l"I,11I'1y"I I11II'I'H. 1ilI'lI'1'I :XVI 1. 21 111111I1 Q'I'2lfI1'I'. 111:11I11 Sl 111- 1':111i1I N11'i1I11N i11 I111.'IilIIII'lII 1111111' 1h11 11 I 1'1I 1x 1- .11111. II11 1'11N11 1111111 il 'AN11I" 111 21 1'11g:11I111' 111111 Ilils I111e11 I111t1111' 11'ith 1' "1 1, 'I'11'1 1'11111'N 111111111 I'111' I1i111 2lIl1I 11'11 -11I1'is11 11111 t "11'I1 I' . DOY, , i'I'A.' CY. F11 11111' .-XItI 'I I7 :Il ."1 ' I111'1 IittI11 ."11'1'i1'11 i11 11'z111111N 1111'i11g' 111 II11- Slll 1111' 111' z11':1iI11I1I11 1111111. I11 NI111111' tilix I'111'1.1 111' 21 1'11111i11g' -1 11111 IIis 1"111f1'11. I1i.' .'111'I 1. '11111 hi: 11'111'1I 11I' 11111'11111"1 51111111111 11'111'11 :1I11':1y.' '1 1 11111. IIICINOl'l'IX'II1A H1-i1111, I111iIt I'111' il I'1111tl1-1II I'11III1'11'I' 11I111'11fl 21 I'z1s1 11111111 g"111111. II11 I1 1I'1-1I 11x1 " I1 t 1'11.' 11'iIIi11g' to I12ll'l1. IIiN sim- :11111 .'I1lIl'fI 'ith 1l,,'4.' 11'iII 111-1k 1 ' il '11 ' I I1 1I-1'1-1'. II11I1-1.1 11111 11111111 1'1-111'N. Sul ' lvllll XX'11It1111e11, AII1.11'1 IIi1111111-11, 11111I I'1111I II1'1I11k 1. 1I1I11 1111' 11111' :I -- ItI-.'1'I'I1 1111' . "1 I-'1 to 9' '1 'I-1 tl Q I' I 'I -:II11 1 . Th 1II. 1xc1111t I' .s 'ith 113. This 'iII " 1I 1 I ' 1 I1 I Ia' 111s. A The llill'lJOI' Light ,la ll:11'1li11g High, '28 H1 -.1 17.5956 . gg urls Basket Ball l J l A MFXTOI D 1 lo X 11 x tl A h G1 on no tl lllN xhoxxed tl1t11 111 0 'fe tn 1 TQ e c c 1 xxucx 10 lllf 1 o11e thc mthei thin pomtx 11e1e m1de on 10 A e11111lxco1e H15 P 1 A 1 1 o th c FA ll'OI I' AT lxllTI XND D c Pl 1 e11to1 t1e1 11111 Lto1111x h f t IIOQPITAI 1 Il LS AT l All POI T All the 1llN H916 I1Ot he11 11o'11 the hCsp1t1l so Nhw hlOlL1 1nd X110 B1 IX 11d pl IX ed lOl them but fhex 11e1e 110 m1tch lOl the Ffuipoit gulx he F111p01t 1o11111d kept o11 111l11110 l11Nl en llfl f when the II 16 ended the Qcoie stood tl to 14 111 1 1X Ol of T 11111 t All MINAL C AMF D L This Ofxme could not hue been co11xde1ec1 1 xeix Ilwt o11e e Alumnae guls did 11ot l1 ue Ill then Dl1W61N xo the Qchool Unk lent them 11 . I 5 W ' Q N 1' 4 l"Alll'1l1" 'l' .' ,Q Z el. ' This ,Q'z1111e ':1.' 19 1'i1'.'t one 01' t e s e s ll A ' l Q1 Q" s '1 1' ' abil' j 1 C21,.,' l 1 lall. Tl 1 g'11z11'ds lzejt th M 1111 11' 111' 'z 'ls 1" ITT 111z1k' ,r l11t 1'ield goalg . 1 1 ' "e ' .' ' ' 2 ' ulu. Th " 2 ' 'zu L21 tm 3 with the :ul 1' 11l:1yi11g hall' 1' e gr:1n11. ' l I I' ' I 11 1' Q . L The Fz1i1'po1't girls had :1 llZll'llOl' fight at lii1'tlz111d co111pz11"ed to that at N11 '. Hut l I' '1 '1 vi- "1 wit El large score, -12 o IH. 1 1 Q 1 1 k A I L L, . 4 L L gf . x. . . . x ' . lk. ' P L. A 'JJ A J .z A 'LS 172. QL7 ' . l J L iv - . 2 ' . .'- . '.:. T 2" ' "'z's ' :z"i,' :si 21 SJ ' gzi . ' 5 3 1 ' 'z ' ' 72' ' 01' . 1 l 1 V 'l lr ' t G: 2341 'S O.. . -2 . ,A . 1 2 . 'EJ l Th 1 .' . ' 2 V 2 ' . Z -v .S S K ri' . x . K xx 0 0 1911 pl u QIN I m u f I rI1rI most of the SCOI m xx mu utel It 1 cf 1 01 Fulx IOIIIIIX 1 Isotl te imx xtuted out lc ol 111 xclx 2110111 md xxdl tl uned pl wus Hut F IIIDOII N00l1DIOX6fI xx ho could do the xx 0112 Thu xt uted out N101 11152 he Xen Inst p It It N 44 to 6 IPOII-XTXXICIxIIIII Jill Althoufvh the XXICIJIIIG ulx xuu 1 mst md NIQIOIILI thev h md t0 lmoxx to heF111p01tsextet Tha 111111 cole t ldm 4 to 3 mf 101 of I pmt FAII POI 'I AT I AINIIQN II LI J 1 1 This 0211116 xx lx the Iutut une oi thu X211 Alfhouffh the F ulpolt sextet iouffht hud thg soon xt th gud oi thg Inst I1 llf xx xx 75 to 77 1 143101 oi Punesulle But uhm thg nhl tk lmlux IOI the second hllf the F 111130111 fmls ellti-31 ed the um mth 1 dLt6lIII1lIQd new-31 to s xv d1e Phe Int h ali xx as Xen QXCIUII both im the ttxlll ld the spectltols And It uw- 21 IGIIQI xx hen the un um nt oft II d the QCOIG xx as a to '39 1n fu OI of F 111130112 FAII POI T -XT SIIOI I I Il II NC IIOOL Jan 70 2 FAIIIJOIIQ telm t1 udfcl 1 blmdm snow StO1III dll IX ed III ELILIICI to fmd 1 cl ul Im I Qoon hoxx ex Ll the IJIIIIKIIHI xx ls opened md lftu mugn CI lu th t III 1011 ht h ud md Lime homc ulth fl xlctoly oi 7 to U J211 Thu Fulpolt gulx mat thy X III on the I01 mel s 11001 Alth0ug,h the F1ll1JOlt te 1111 xx lN IIIXIKIUI th nt III ht on lccount ot 1 doubly chedule the guls th It took the 110111 uv Nt LI 2 X uls th xt mght showed then 121 1tV 011 the 11001 bv deff ltm tl X uk m 1 19 to 11 up mv I AII POIT XQ IIIISAT PAIINEQX ILIL J 1 Thls xx 21s 21 xelv Good lw xttle betu eel umly m ltched te mms The SCOIC e end of the hut hllt 1 II 0 1 110 0 uls e PdI1D01t guls plcked up III the lut h llf md xx hen the uhmtle 111911 endmo the 0 :me the SCOIQ stood 9 to P0 PEPPX AT FAIRPOI I Im 8 At the end of the fust qu IIIEGI the same xx IS 10 to U IH 11v01 of P2111 pO1t The subs play2d the wgond qllaltel The SCOIIUU of the list half was l.I1fdW01 of Faupolt The mme ended mth 21 some of 9 1 to 8 Ill IIVOI of Faupolt 32 'QI 'l'l11- llznrlmm Lialll "'s1- lI:11'IiI1g lligll, 'ZX .L I t ' 1' tI " zj 'I'h2 Alu Ili 2 5,111 ' 5 ' Q 'ing ' Lhv I: st 1 2 ' '. TI 2 2211111 c2l1cI2I with El sc-ow ot' '21 to Il in I'2X'0l' ' the "A" 2' ' WIL . I 1 -I ' AT FAIIKPOIIT Jill. 6 m I 2 SSE. , T i' 2. ml. H, . 13.2 ., .2' Q-.,.L.. in t ' " 21' 01' the gun 2 and 1'inishc2cI up with El I2lI'Ll'9 .'co1'c2 01' FAI I I" I ' ' ' . 4' 2' C 2u. C: "' 2 ' ' ' gy' . L. - 3 . X ': K. 2 A, . - 2 4 . t 2" 'sf . S211 '22 37' '21" 'fair- I I ' H .' ' I ' I C 211. 3 'ku an 'E L1 bi K. JA. gi ' J 'r xi ui I C, 2 ' u . .m ' 2, 2- 2 -22 Q3 ' 2' L. Lil 2'. . b' . S . 27 I -' Q I . ' H 2 . SEA ' l" ' 2: 2 ' ' 5 ' .' ' ' Q ' ' if ill .' 2 ' -"- Q' -2 "221 - -.':2:2 .-,' ' 2 " ' . J J , - ' m 4' ,I 2 " N . 2 L L A n L 1 1 I ., . -4 TI12 ' 2 '2 tI11'oug'h 2 ' ' gg' .2 ' : ' ' d 2l1'l" ' ' ' ' " 2 2 'i idingx . , ' '2 ', ' ' ,I '2.' 2 2' 2' " 911' 22 224: ' gf 2' 2 '2 2 " 2 " " LL.. HY" GIRLS AT I".-XIIIPOIIT 1 1. 20 x 2 ' - . ' . K- x , H "' QU . S 2 ' . -'nf ' .. T 2" ' 2 '2.' 2 2 'g' 22' '2 2s- I ' 2 ' ' '21g'2 fl: '12 " gr' ' 4 2 'Y .2 ' " 2I 'I' I ' ' , '22 ' gg' IO " 'I' L1"'.' ' 2 . " 't 7- I I H. HY" I I ,S ' ' I ' J f' ill. 25 " - ' ,, .2 2 I ' 1 2 '2 ' 2 2 .2 ' at th 2 ' 2 " 2 ' XY2 s E t 12 in Ii ' 1' f the HY" Th C52 , .' ' 1 L.. n x ' In - Z . ' ' . 2 . . L. 1 - 'Z S ' 'E - ' 1. ' -- 2 x 'A 2 ' 2 1 -' - ' 2 - 4 - A . 2. 4, c. v. kv 4 v - - - l g-if , - . . - ' -if ' 'Z 2 . U NIADIQON A'1 IAIIPO1 T I I1 1111 the 111011 O11 0111 1 C1111 to IT1111101t 11911191 161111 lf 101 1 1 1r11e 11111 the 11 11111 11101 ed to 111 1 110011 0111 A1t110lIf11 the 111111011 0111 1 llf 11 1111101 111 111 11e 711t0the11 S 1101 I POI I -VI 1 0 1I1N 1111 t 001 1 0 111111111111 NN 110 1 1 1 1 t11 Nt 11 11 111111 t 111 XII 'VIOI AT IAII POI T Teh 11 11111 011181 11111 01 the te 1111 11I11ed 1111 111LII h01111 11001 121g1111t tI11 e11t01 NLXt8t I 1111t1 11 tI11 101111 11e11111 11111 the 1111 1h011e11t O11 1 111 111 11111 TL U 'IIE 1 1LOl6 11 IN to 1111101 11 IAII POI I AT NIADIQON I I1 11 11 1,1111 111 1 1115 1 111t11 e 111111111 th1 111101 NX 11 1111111e1 111111 then home 11001 1t111 Q1 11e1e 11110110111 111th 1 QO19 01 1 to 11 1'h11 g1111e Llll I1e 101111f1e1ed 1 111111 I11tt1e Both 11de1 10u1ht 1e11 h 1111 but 1 1111101t 1 1111 1h0111c1 1t1 1t1 I1 th I1v 11111111110 the ,QWY719 70 to IAII POI 'I AI ASHTAIJ IA I1eI1 7 11 11111 11 1 1 1111 111111 1111e X1 1tI1e1 tt 1111 1ee111ed to 11118 1111 D63 11 1e11 1 11161 tI1e HCOIG 11 IN tled 1111111 t1111e1 1111111111 1 11 111111 1h111 the 1111151.16 11111111 l1Ie11 111 1LOIQ 11 11 78 to 17 111th e 111011 21111. 1t tI1e 1111111 11111 01 the 10111 I1LIII'1' -XI IAIIIOI T NI K U' 1 1 11111 h11 1 1me e 1111 1 11e11 1161 111111 1 11111 1111 111 1111111110111 th11 118181111101 11613 The 11111111111 IIIN 1e11 e 111 11 10 111 he 11111 he g1111e 111c1ed 1 U1 I1 111 1 111 1 PAIIIOITATXXILLOICHIX 1111111 1N 11 11 the g1111 111t 11111e 111 16 1e111111 tl t1L 11111 N1 IIL1 11e1e 78 to 77 1h011 th lt X19 1011 th1 11 11119 I 1 11I21ved 2,'lI11t He 11e S1116 the '111 d11e11ef1 th1 1h11111110111I1111 C 11311111 ESTI11 11111 O1-UIPA 1 LI 1111 61 11l1yed cente 1 2111 111 t11lOLIl11 1161 e11 L 1111111 1te21d111e11 111d 1peed 1he 11 1N 1 111cce11 111 111 th1 11 1111e1 1C011t11111ef1 011 Pwe '111 J A WE '1.1I1' 111.1-111111 1,111.1 111.1-111111 111111. '31 1 I . . . f ' 1' I el -'e .3 X111 ' L2 '1 L' 'Ip -2 1- 'I ' 2 h21 ut 2 gk 2 52 1 ' ' -1 2 ,L 1. g 1 . 211 1.fI11'1S 1' ,1'ItI12 '1 t1 1 192' ' 't gr' 's if L' . "U 11115. FAI I 1" . ' PERRY If'eI. S1 112111 111' tI1e 1'1211I'11OI'1 1821111 11'e11t t0 I'e1'1'1' t0 1'i,,'11t the gg" heir 1'I '. 171111 t 1 1" 3 211111 t 111111115 11.1-'1 to il :11121I1 1111111' 1111 I -ir 1'i1'.' ,,2111 1 111' the 1112 .' . 11121ki11g' P111'1'1"1 1'i1s " 't01'1'. 11 Y ' 3 4' 3 3 2 A 44 L A X K . x ' 1 '2" ,2 21' 1" 1' 1 BI. . I1 'f' --12' ',,'2 '2j .' ' 11" S131 -' .' 11'i111 ' 11' t1 1 ,.':11 . T11 1 5' ' '2 .' 217 6 111 172 ' ' 't's '21'01'. 1' I ' 1" . ' 1, 11 fe . TI 1 2211111 '2.' '1' 1.2181 211111 1110111111 t11e F21i1'1101't girls 112111 2 1.12111- '2 2,1 U2 -' ' '2.'.' 2 "2 ' ', th 1' 2 . 2' , 1' 1 .' 2 S 1 . ' F. KIRTLAND AT FAIRPOHT Feb. 17 ' 2 '2 ' ' 2 2 ' 2 . ." .' ' g ' 2', "2" '2g2' .' '1 'eg' 1 " ',,' 2 ,L 16. 4. I 1,71 . .Lg Th'.' g'2 - '2 s 2 2 ' .. . fe' ' 12 91, 2 ' 11:11 1 1, It 11'2.' ' .'I011', 2 5 ' '25 ' 2 j ' " D' th1 142 1. 1' 1 ' ' " 2 j '. t 1 ' '2.' L PL " th . .V ' . L. 2 B. 2 A ' 1 S 1 - I WIC ' 1' ' 1. . " li i 1 2111111 E1 1f1Yt'.r' ,girl 011 the 1121511161 112111 1921111 Lot 21 011211109 to lJ12lj' 111111 1111111' 1111" ,gt ,12 . Th ,," '1.' k '21 1' '1'.1I1j' g' ' ' I1 - 21 ' .'1l1l1 211111 1, "" ' . " ' ' "W g" ' Q ' 1 1110 Q' t 1 111.11011 01' t 2 .. T K2 1 - Z1 T ' 1.21 '111' 111' 172' '1OI'1. ' I ' I ' ' 1 1 ' . 21 " I1 Th! '2.' il g2 'tl .' if . B t I 1 111 'I "I L L 1' ' 2 '. .' 1 52 .. t 1111 21 1'e1'y 1'211t 211111 11'11lI Q 2 1. ' 2'Q' ,g"'s 1.:"1 1'2" 1 . ' 1 3 1. . vu 1 I . 'c c J 1 e 1 - 1 1 , 1 c Est ' 2 ' 1' ggu- '1 211 ' g ' 1' -Ie1'111' ,, 2 '1i11g'. 5 .1 ' 2 .' .' '2.' 2 .' ' ' 2 1 52 ' 2,.' .1 -,, Qgi ,I f H21 Q mmm- Light Lg 1141111111: High V Q x . 212' Q - iz., 5 ui 'G' N N 1 ldCx, L 7 1 N 111 1 1 X 1 1 N 4: 19"- ' vs 11.111 1111111111 1,1 111 -ai .V 1l,1111111 II11-11. 'L r 1 '- 1' I 22 1'z1i1'11111'1w111'111'1,1-111111-1-1111'1 1-11111-1-51111.-11.11111111-11 11111 1,-11111 1 11111 1411'1'112111l'4' 11111111 1111-1'1111111.x' .111-1-1, f11-- 111111111'11 1111111111' 11-:111 111 111x111 111'X1z11111w1-1-111111 111111-'1-1111 1-11-111 111111 11-11 11311-M1'1-111111'11f11111y 11111 11 11 11x1g1x1111-1'11'x11111-1-1111111-111N1111.11-1 1151111111111111111111-1111111111111 -111s 111111121111 1111111' 11111-11111 111-111, .X1U11111l'1'P111. 1111- 11':1111. .1111111 1':1111 IT 1,111111'. 'X1'111l11111121 T 1'111111X .1:11-11 S11-111'1111- 1 1lll1111X 1f1111111111 8111111111 31 1'111111X 111111121111-1111l11w4111 2 1,111111F 1'11111111 1,111-111g1X11 1 1111111- 1l1-q1111x111'1111-1111-1-11 111-1 N1-1-111111 111111 l1111y'11.1111X11 1':1111 11111111 1Z11y11.11111'-111-5 1':1111 2211 4y11. 1151511 1.11111111 11 111112111 .I1111111 1':1111 -' fl' 511 1111111 1111y11.11:1w11 I'1111- 1211111 1111111 XN1 l'11.1'1l11 111u'11.I1111111 111-1:11 1 11111111 IDI -XI II ll 1 1 II 1 1I11 Il 11 1 Ix1 11111 Io 1 II 1 N11111111111 11 I II 111 l 011111 1 I1 1 ll IDI Al SI NIOI QII ll Ix1 11111 IIeI111 11111111 1 IIQIIL IXIINIIX 1 I0 epI11111 I, IIILI 1 I 11311 NI INSIIIQII 1 T111111 NOIt0I1 1 Il I 111 1 NI111 S11 1I1 I 1 1XI11tt1I1 I111111 1 T111111 Ge1t1111I1 Ix1111 1I 1 1 N1111 I l1Ix1I11 111 II-XD I111111I II1 1 1 1 Ik 1 1 po 11111 St1I1J Io1t11 NX 1 13111111111 F HAD SIIIIIIIQNN S V SIIIIIQ D1111pI11 XX IX 1 C 1I11111e11 II'11I QLI1CtI1QSs o111pI1x1o11 B1 11111 H llldx 1 ff- siixx 1141 'I'I1-- 11:11-11111 1,1 I11 1: an Il.11,I111: ll1:I1, '31 .-XX 'L ,SI-INIOII IZUY II" IIIC . -f Ii11g'1f1' Cha 11-1"1 ...,.......,.,...,. ' z 'tu' Iili lla 'I'111"s ........................ II1-Eg'I1I Y1- 'IIK' Il"p11z1'1 ,......,.,................ IIz1i1' S111 1 I'z 1'i1'I1's .............,........ I'I1'11,1 I"1'1tz IIz11-I111Iz1's ,... .......... ,......... . 4 IIIII 1 N111 I 'Q LiIz1'1 ,........... 1,......, ,..... X X "1 Willk . I11s1111's ......,.,....... DS 1' 1 1 Aug' 1 .' 1 - '1 ............,....,... I'211iI1I I-XI -iz 'I' 'I '1 ...,...........,......... Q , Illlyllll 'I'1111I1I111I:1'1 ...,................, Ability XYIIIS '1 's ,....,,.. .......,... ' 1 " '2l.'S J01 1151112 "1 .,.,.....,......,....... V' M' AN 921 1 1' CI' IGIIIL IF 1 ' 1 ' - -IlII'2 ' 'z -' 'kk ..................... .' ' 1 ...4.....,......,..,..... ft. Ef- "' 1' 1 ....................... "aj, I1'11z la I'ke'.' .....1.......,,........... 1' ' . 1 1" 'Q "1 ..... . .............. . ' IiIIz . 2 " 2 z's ....,,.....,...... C 13' Y ., -"1 -, ' 1 ." z 'z 22 ..,....,......,.,.......... XVI LITER dangerous tlilng Dunk deep or taste not the purean sprlng A little knowledge is a ur Clubs l 1 ,-. L mol t itlt N 6 Ill H X Illl N N c N 0 llx Hll J N 1 hz 1 ex 0 mul iimiii .im tx t iii 1 lllhl ll 5 x 41 1 N l xNf N X rx Nur l L 1 X N 1 1 c 1 c ii to X . X ' 4 ioxwo. f N po ll X tmtl 0 citiic N lll uw oi ,g 1 I it xx 1 1 gl LN N n 4 N l ' Q x in N 1 N V lx X0 K 'K L1 1 9 QOINQI HX C l N L N 1 P 1 NUI UN opt N 1 Ri ht 0 N 4 4 L IIQXEI ' 1 Xlf ith ox t itci i mm KN . . X t mx 1 N - 1 xr t ' ll lk P4 N ' ' I N 18 fl 9 'l'I1n' llairlwr l.i:hI ,K Q llaiimlillu lliuh, 'jx ,. l' ,,ff'S1- K N L Th- lbllmriiip' is at short Sll!lllll'il'j' ol' :ill thv vlulis in llzirsliiigz' lliffh 9'l . Wi l'UllSl1l1'l'Olll'Sk,'lY1'S quitt- t'm'tuiizttt- in ll2lX'lll1L!'Sllt'll gm till" -' -iit Syst? . Uthcr wiiools lizivotl1cirt'luhs iiiwgtiiih' zll't:-r xvliuol. hut ours lot luring' :cliuol hours. :w.'f.'i"1l hourx il vit-tilt lit-irpi' clvrutml t tl 1 -1 ops. lli-Y--The lli-Y Vluh is -in 0l'U"1lllZ2lIl0Il xrliicli is in iitrxrly ' ry Qt-l in tht- cuuiity. Its purposv is "To crm-mtv. V t" :tml vti l thruout the svliuol :tml c-ummuiiity high Slillltlilhfls ul' fllll'lStl2lll Iiviiigf' Dr: 't"f'll1l+ -"l'lit- llrztmzltit' C'l11lm isuiit-rwl'1liv lirst Uhilvs thzit wzisl m'g'z1'1i:At-fl wlwii mir IIUXX' systt-iii lv-Huii. lt girtm it play ur St"'tll'2ll plziys iii urclvr to give' vzu-h pupil at cliziiicc to ztppvzii' on thv stzigv ut lvzist oiicw- vzicli vvzu' so th'1t hc may lzlmilizirixv himsell with worlx ol' this 112 turn-. t'z1rovr t'luh 'l'lw fl2ll'Ul'l' Chili is just wlmt its uztmv implivs. Its pur- pfmm if to vxtvml illl zirimltiixtztiialiiig ol' lutiwiiiwf tu gill sturle-nts who :ire tuling' at t-miiriit-ivizxl t-uiiisv. lit -' tits- l'fx'vi'ylvmly is llnmilizii' with thw Vw' Sc-with ziml wt1'y- limlj lmmrg that it is zur m'g'ziiiix'1tim1 r-I ii'1tiui1-iriflvswspt-zliirlol' hu riiwtii llYlll0l'T.'lllL'0. lfiwilggli t-zumot lat- will ol' it :is il c'li:ti'zim:tui' huiltlvr. G' 'l S' lllj--rllllfd Girl Scouts li-tw tht srmiv lllll post- as th K I' j rts hut it is iwxwi iii l":1ii'pm't. filth mgh thi: flow, not tlwtrzict l'i-oth iti pu- lz 'it,'. Soir 'A llllll-'llll 1- t'li1h g'it.'t-.' uzzcli sttulviit who is ' t"1. tccl in wurk ul that iiziturt- at th 'mivli liiitlm-i'stzuirlii1g ul' lz1lni'z1tm'y xmplq. The Illt'llllJt'l'S 'lr' ztll x'vry t-i1tliu.'iz1.'tit' mx-r thi sliwt-ss xrliivh has zittviriwl this t-lull ami wt- zxrv surv that it in .host clttst-in-ml. Girl l'v.'vi'x'vf 'l'hti Girl llv.'t-i'x't- is notccl fur lat-ing' tht' rmigzlilixzltituii liv- hiiitl tht- l'vl frogs .Xl0X'QlllUll iii llzirrliiilg' High Svliool. 'l'h -5' worlwcl hzircl all lllI'0ll"'l1 tht- yvztr ztml vzicli girl wt-fi-ix'vcl :mm-tliiiig' mow wiliizilvlu ham just l'0.lIlIlt qtiuly lrom he-r r rk in this chilli Girls' Glw Vlull-,'l'l1f Girls' Glu fllllll i4 gziiiiiiig' l'UCOQ'llll.l0l1 rich rv-nr Th ' '-'ts tl grin- zirv ln-coiiiiiig :iii zumllztl llli tural. 'l'hi.' 'luh IN zilwziys virtsiiii to plt-use-, for what is ll!Ul't' plc-znxiiig' th-in gool .' 1,1 t- 1-ll Qiiiigx' Sh flulv -!l'lw Shop Phill giws stuflffhts in Qllzmuzil 'l'rzii1iing' 2 .' iow- lt-cl-f X l' tree: 'incl oi' nrmy ztspvcts ut' t'zti'pt-iitiq' which they 'am -' 'cle- rivv out ol' rl'1ily wrk. Wat' 'I' re-i'f!lil11 XYQ 'l 'l'm.'t-r is tht- sch l llL'N','I3'llM'l' 'is re all 'ii '. 'l'ht mc-miner: ol' tht stall' -xrv the only vlulm nicinht-rs wlmsv v url' is ii ut ga 'iiisl wl with ll'lX. 'l'lit'y:11'v. hm 't-wr, gvttihg za Int inorv out ul' thvir wa rlx thzui wt- t'1I.ll .wasps-vt. ll HI IH l I 'P'- 'S "'f 'mw- -'ffl Nl lb Q fy ,AHL L ,lm xx. lp L 1 1 H19 H Ibm L1 1 mlm Hgh Z Fgfvgn- II5 5 -'l 3 60 " 'il' ' 'gli Zhi- Ha"::' -.Tl 9, f'-Cffiig, Y',1-W, ,f Marg ' Q ' V ' I . 'fini VI! , . 1 ,f 1 2 tai 1 ll I if!- s, ww :nb ew, P I . ', A Q D- ' 1' 4,'k I 'sf 1 0. 1 , Q.. pb .X .f U -ff , I ' ' . LJ 1 y.x Pisa, N 1. Mg 4:. : , ui! 'I xv X . gf " -,,- 1-Y- ff t.,. X L . lhc Hnrhm' Light ,QP llurxline High, '28 l ""f355lNr- Z.. KI' 4- - -1 .Mm 0 1 I Rl Nl RNIN The C loek of I :fe The clock oi llfe IS xx ound but once And no m m has the pon 91 To tell 1uQt when the hands mll stop At late Ol eeulv houl LIVG love and Toll mth ft vxlll Place no falth 1n tomouovs F01 the clock men then be Ntlll Stephen lt P ltl lek b 'rm-: an 1. -z ' , . 1 I A J z . ' ' . K v 1 I- .' K. , Now, only, time is ours, . , v 1 . 7. . V. S I l A s r v, I S 7 . ni 1 u 1 , .' , . n l 'il Cl in e Harbor Light ' Harrling: High -A ,.-.:- ,. l "T-1 , 451515, K ' ' v ' . 'IQJT' 64 The Hlll'lJlll' Light 571 H:11'rli11:' High, '28 .1 - fl WA'lLH TOWPR Nl-XPP hllllld T111111 Iohn kamenfu Donald ChdNQX Stephen Patuck Many Adame Tauno Ixwutlanen Fay Lampela OIIVQI Suola Althul Lamml ESthC1 Olanpa Be1tha Stange Ma1th1 L1psanen Ben Makl F H BIOVSH C901 epone Q1 Edlt0l 111 Ch1ef Assocmte FdltOl Nexu Fdltfll Llt6l3lV I'd1to1 Assoclate LltLl3lV I"dltOl Busmees Edlt0l Club Fdlt0l Fxchanve Fd1to1 Row Spo1t1n0 Edltol GIIIQ Spo1t1ng Fdltol SGHIOI Hlvfh Pep01te1 Iun1o1 H1 h Pepoltel Ch1ef Typlet Facultv ACIXISOIS I1 Y 1'Y W1 4 1,1 1 .. .' 4' .-'- ' ' .. -w '. ' . e ...,................ .1 A I I v Y " 1. ' " u- vn-...- ....-.,.. . L L 4 ' ' ' 'A ' n 1 . . nr 1- I 1 .... .f 5 . A ' ' -' .1 ' . c 1 1 I--.suv v.o.1u..n...... V , I . ' " Lf 'b A ' u I I 7, ul I 'I I . . .-, .. . . I .............. 1 . I A - I - I 1 ' c ' g' L. ' .. .............. . ......... . 1 I v .1 ,. ,, 4. . ,I g -.J . W 'S 1 3 1-S" Se Il xl l l 1111lN 11 lx X 11 ll ll 1 lxx X111 11 X 1 11111 X 11 1111 1 11 . ll 1 11 11 11 I1 1 1 1 . ll S N 1111 X1 110111 1 1 1111 XX l1tOI1Q11 1111111 X1111111 1111' L1brar1 111 S 111.1 X l lt 1 I1 1 5 x NX 1 X 1 01111 L r- l 1 , 11 11 ,N lk 111, 110 119111 101111111 6111 111111 111111 . ll Q 1 11 lf 1 11 11111111 . 1 11111 111 ,ssqw 111 1111111111 1,1111 V Q 1111111111 111111, L X I U 1 7 M A V, 1111- -. 1:2l1'11L'll ............., 11111, '1Nl1l' .'l111il1 .111,- 1111111111 lzzlllllll ......., . .511--11 11-11 111151111 t'llfl1l1'5' ..........,.. 1,111'1l .li111 11111121111 111111g11f ,,. . .."11'11" l"1'i11111l' l12ll'l1Ul2l ,.... .. ..,'l'l11- Xl11f.i11 N12ll'Ul' 1711111 1111111-1g ..... , 1WX1'I111R 11'l11" 1'1ll1lUl' llill ,...1 --VA A -'lll11' 1'111'111111i11l liz 'lltkltll' :XIII 21 111111111111 .. ,.,. .... ' H111 111 1111- Q112 l'1-1' 1111121111 .1 l :1111 . .. ...T1111 S1111'1l11gL' .'11i1'1t -11111 1121I1111l121l' ... - 1 1-'1'1111111l111' 1111 1111- 1.1-11 Nlxill 112111121 ........ ,..... l '1'HlACS.'11l', ll1111'1'1111l1l Y1111 -1111121 11171111111 ,....... .,.. ' H11- F111-1 l1'1'111' 111 ".' 111 .,,.,..,... ...'l'l111 111-211111 l,l'1X1' .-Xl1'z11' 111111121111 ,......,.. Ili, 11111111-1",-,'1111 1111111111111 1111. '11:1 ,......... 'l'l11- 11111111111 1,2l1ly 1111111 11211111 ....,....... ..'I'11'111111'-111111'111 111' .111111- l.'11t!111 1.211111 ..... .,.... . ..1111l1' X11 ' 11111121151 , ...,. .... ' I'I11- II'-qflglvys 1,11 ll' 1.11111111111lls11'1111g '....,,,.,. .l111111l111111111 l'1'11l'1 1' 131 1 11111111 112111121121 ....,,. . .. .1Iil11eg'1'z1111- 11lllll1l K11'111'1111' ..,.,....... I-'1-11 1111115 11111 31: 'l'111' .,...,.......... 121-1111111111111 111' 1'11111':1f1'11 1fs11-1' X12 .',1 1111111 .,.,. ,.,... 1 -Xg'-111' 1111111111111-11 'l',1'111111 f '1 11 .,.....,,.... 'l'l111 11111111 111 1,1111- .-X11g'11s1 .'111111111-11 ....,..,.. Xxvllklll :1 .N1z111's El .1l'll1 '1'11i1'11 0111111 ,....,.......... .11-1'1-1' .11111i111' .Xlz11'.' 11l.' ............... S11 1'i,' Willis 111111 ...,,.......,.. 1.111111 Still' 1"11l4"1'l' S1111 '11 1,2l11'l1'li ,... ...... X 11 'll 1' 1f"l1tl111111l "1,' 111 11111111 111l1111'1' 1' -11 !11'1 .,.......... '1'l11- 11111112111 11211111 'XV1 1 1'1l'11111 ............... ll' 1 XY111'11'l'.',1 I'-111111 l1'11z Hz lil111 .....1... .... 1 '1111111' 11111 ' . Sky .111. 111 1'11.'111z11' .,.......,.. 111-11tl 2111 1" 1.'11l'L Y1-111111 111111121 ......1.,.... W1 '11 ll .1l:1:1 11121111115 l.1l11'111 Sill: 11111 .....,. . ...1z111i1'11 .Xl111'1111i111 311111 .'11':111 ......,,...,... l,1111'1' Nlillj .1:11'l1 .'111 '111s ,......l..... 1711111 11111 11101112111 ll21.' 111 '1' l'l"1l:1 .,......... 171111-1't 1111111 111111111 '1'1111'i ......1....... 1111111 1'wl'1,Fl1C11 1'i1'l ' 'z .,....,,,.,.. T1 1 P1"11 1' J- 1'11' 'f j .........,.... T11-f""-ed .V ff NNW QR. ALUM Knowledge IS a treasure but praetlce IS the key to It 67 XX!! if Q I If V ff ff , X, f 1 ,di e,' f Pe if ,, ,, ,Z f- X A , N K Vg . f ee - -X1 W- - x H 1 " ', ' if-x - : ' 'Z' '-. W -if X f X .,-r" - 4 XXx,, X N x' by , I -r .. x Q ' , N .xx . 'J' ,X K M Q 9 1 Z A-exif, 5 X QQ" gQgQE,xy XX Xwfviy I fxw 1 JSSJIQLA-J, RNJDP? v 447' xv Em l P'd'l?x il1'i's 'SQ XX fl,l!W " K 1 hy I J 4 mp. A4 il f 1 1 I + I- YDQIWI if ,Wifi -all Jn fJHPII1HI'IEI11I I 72 fl une me ff IX .ox 1 L 1111 x M lckev 1094 Anna Smchak Wow 68 :ig '5 l'Iu- llzwhlvx Linh! -ai llnrdillu Iliuh fit,-A?"',g ' "1.A'Q,- fin - .-ij,A2 , J,", .Aix -it ,,.'d, ll V- ui U. If I ,,l 'via' 15, gg, v V, fhfff' I X ,B,,.f, I -gg.: ,f . 'fmnfwwwewf -via f !LNWJ :V-. ,, - ,K A ,mf- 2 Yi MA." -v-.- ' -- .f. '- If ,n 1 Wu ' V 7134. by MU: , H, A 1' Q-'f g ,Q5i',g ark ' EZ' 1.7-'RA f- nm. ,F xl'-I fp , 3941 lyrx. , L ' 1 134160. . V 4, f- MQHJQ ,F V761 ff f 1 .JJ N fl.-,,,q,f . N---A " wr. fp jf, Y 9 V in ,I ,WY ' rw WU ,Aff ,xv ix gl ,'A - X' .Q . x S V jw 1 If-fbbfzf 1 +53'm - H 3 - Lfs. vi ii i' .f- -f"' 7 ,,,3.L. A ,JJ gig. f W WS, "'- vu' Lil IXQ, Ga ' 1 K ',f . .1 "I 1- Q11 Y 'ML ,,f V A I f I N . ffl, 'AU V. wil E' 2 x 'zafl N wif , U' 'F' 1x N ' , " N 5 X :W 'XRQRX--175 ,M ,yy . l1,gPg6.l m x X 1 ' 'e Ai' G ill' i'q,rW, ,w, H,r ,yu Ailffffwrr + H , N ', A F, 1,2-'Q Xl Id fm! vb! ' "m12"7,f,'f , A v 'fl If ""-,Z , -- +4 ,. G?'7,...4l'e'- 4- J .14 f 'l ,:',Tx'C':-'bf yfun-If 1, K 'iff F-. 1 4 Elva Szmri. LLL Olgz Tfyzl D 'k 1. IJLZ Ma lf' ja l. 1923 2 'Z 2 ' ' . , .L Q ffm? Alumm Roster 1 mum N N OI J " 0111131 n S I 1 Ill 1 vw X om Ja' 1 K Xt ' lwm x 1 0' X L 1 ut IOL! l 1 1 1 CN lil 1 nx K2 UH U tcm M 1 L omp. xl l IIIXGIN .1 olmxon A1110 4 up. Ac .1 K hm un 14 mm M 111.1 1 .111 mol New X 01k dll 101 1111 mm u Il UU X Llloxx 51211121 X Llloxx Npl 11. m Htl hllnuxx e cn I ul sm lmL11.u I 4 f M l0XfUllIlNklLl'1SLl N lll 4 IN If Xllll M 4l fun Xllll xx 4 y an Xl lll 00121 X om mf xx 111 .1 ompf 111911 xo 4 f 1 Nl Illlif 0 lg men ohm mmm ll om mf v 1.11.1 xl C ' ul to mm' LIIUIILII dk X 1 Um N L lk NK 1 U ll Q 11lXtl Ml , N ' non 0 LU X IXI 1 . Hum Ja lb X 0 . '111 c llflll 1 'L ramp. 0 31x11 f llomn ll ul 1 0111 1 1 xp N x r 'lt X mu ll'H4l1x1x m nm.: xd I IHNULIII, l,uwt.1xh Imumlfxxll N .L'lIllIlt'll no ' w 1 Ulllllll to gg no ' t 4 0 ,1 mu 11 f ompf r 1 1 NL 1 l 1 lp 4 N In lNltX 4 H111 ' 7 ummm X 111 Com 1. NJ Lll 30 I N ,1 Nlmuv .111 ml AIIDOI1 Q lex Q land 111113011 PAIIIJOII Pfllllllbll Q lex 11.11141 .dm non .111 xox 11111 ll . .111 POI I dll pmt Plttxbul I 517111151118 d 51311112116 d All mn 1 leuhmd -X1 x Ohm dll Jo: 'Na+' Ilillllllll l,i:IuI . Il1Il'1l1Il'Q Iliulu. 'LX A lk-111, John, H26 ...,.. fJI1inNm'1hv1'r1 l' "1 '. itv ... l', J ' lll'z1.'ki, Yvil, WZ" 1..,.1 Ilizlmoml Alkali C' 111 :my ...Fa ' '1 wt lkzluhm 1Xi:11'ti.1, Wil ..l"z1il'pm't Oil Q' 'my ..,.. I'12lil'l wrt 4'u:1pu:, Yi 'Lang IU!! ...l'I. IC. l,z1xx'l'v11cv ftoxv ,.. A ..l"z1i1'1 wrt lW'4'tL'hil0, .Iolm, 11263 . .,Sz1' '1 g' ........,. ..,...... 4 "V L 1,2 kcs l"I'k'fl'3:lJll!g1'll, Norris. l9fA1l7iz.1U!l1l All'z1Ii C' 1' 15' , .I"' ' '1 't Glllillf. Stnwu, 1.522 .... S2ll'2!Il2lL' I,-1111 .....,...,, . .f ' ' " llzmpzl, Wuirm, 1.527 .,.. I . 1 ,,.......,.. ....... I T' ' '1 't Ilzu-l'olz1, l.illll'i0. 1.127 . ,ll .ml .,,......... .,.,... I ' '1 't llznylula 1. iiew"g'c. I1923 .l"lyi11g' Vivlml P1111 .,... . ..l"1 t l. Ill. llvlm. llzuwwjv, 19243 ,.,.-XIII' "X f'1ll1l'0 ........,.. 'J "1 's llclm. -I'1m -.'. NET ..... Ant' wh i'ull1g'c' ........... ' - " 'gs lIt'lll'Y. !.0rwI:z1l'1l, IUZZT NIU' jon Uulll '0 ...,.. ..,.. C lu I '1 ', O. llilxt . Nvil. 19:21 , .,,f'Ul1ll'2ll'l XX' Vk .......,.. .I'i2lil'lJ0l'l llils ,, Y'Xl'NOIl, H523 ..Vz1i1'pm't U1 '7 A -my .M ..I -' "ll A Iszlkl"lz. l'lclw:u'1l. 15132 .lxliilllli V " 'city .,........ Oxl' 'f . O. J' c J ,XY-' ,, 12527 .,Di2lHIOINl Alkali i' rt 'my ...Fa ' '1 wt K2 1 ' ', Klidwx ll, 1.PLf'.XX'il- Q ' VV: -N 'I 001 , . .Clem-lulul Kas: Yclmic, WEB ...Du 'li Vo 1-my ,..,...,..,. Fa ' 'y rt l'z t' 2. All -ri 1532-3 .,., l'1'np., Rc-4-1'-ztim1 I" "L 1' . , .I"zLi'1 wt l'z t' 2 , AV Hifi' .. . .l'i1tslvll1'g'I1 Vnix' - 'Jity . .... I 'tts .'g1'h, Pu l': L' 1, G .." 1. IHZI . . ,I3i:mm11rl All'z1li C' I-my F-"1 't I'z L' z , Nc' l, 1925 ..., ,I?i:1mo114l Alkali Q' 'my ,.,I"' " ' Kill' , Al" . !.i1-' . ..i'-1.' 1 Tw! "'1l C Ile fe ......' '1- Kill' ,I .1920 ...Ilia 1.-Xlkz l' C' ' I'1,15' A..I"' " ' Iiiv' -l",XK'1lli-mn. 1922, Iiizumzml All" li ,' I -.my ... '- " - Ku ' - . -1-1 N23 , .,lz1cl'-oi'-zll- " le: ...... ,... '- '- ' Ko 1 ', -Io: ml , 1,213 .... Joh '2ll'l'0ll I' ' Q-'sity 4 .. T '- K4m.'l", l'll.', 1.526 ....,,. Km n' K' ll gc ......... ..1" I' ', O, Ku' "la, c"ll'l, 1927 ..... rw ,.....,. .....,...... I ' 'I 't liull VU, John. 12123 . 4.i'u11t1'uct Y rk .....,... .QXIO --4 , C-m, Ixlm. ', A 1 , 1.325 ...IM -li C' 'my ............ F- ' -I -1 Luht ,l"'. 1.327 ....,. 1 .,.......,........ .. '- ' l,"l" 12 , J I ,1.32" ..... l'I1i '+1'.'it.' 4 I' l ' tsl 'gh .... ' ,- -3-1, P21 If. ' "z, A" , 1.526 ..XX"t X g' f Ile 'Q ....,... Q -' 1 .Ol lj' 'kl'- , To" , 1.51243 ..XYit -frllnlllg ' llefc ....,... Q -' I .KL J .' ' lf, Am l92Gl7iill1l0.!l1l Allul' .' 'my ' -I -1 ' A' , Ikllll, 1.326 ...l"1.'"l'ccl1l1iL"1l Cwllogc ... . .. ' 'M r , l'l1'll' , 1.327 .Uhiu .'o1'tl1o1'11 ' ive j 12, ' . In ' , lil " '11, Ngfilliz l -XlI'z ' ' 11111' ...1-Y ' -I -1 N 1 ll 1N1l 1 1 1tt111 N911 lf X11C01 14111111171 1971 'X1110111 7111111111 1977 61 1 ' 0111011111 X 1110111011 1971 011111 A1110111 1971 1 1 S 111 f 7 xy 11 If 111 bt6Xt 17 1 110 J01111 1971 1 l1l1N11 L10111 74 17011t0 Ben11m111 1971 1oht0 C4111 197 1 011111 11111111111 9 7 Ill Ll 1 7 1111111111111 101111 197 1 lllt 1 A111811 76 A111 lf 51111301 1 1111111011 1971 3011113111 T0n11111 1971 9111111 1721111 197 11 1 N611 1' 4 1 1 A 1L1 f 7 1 1 1 410101 1111111 11110110111 19 -X11 111 LC1111 1' 77 X1 1111 L1111 111 6 A111111 11111 11111111 1976 1 11161 H11111 11 77 J? 1 i.ltlN1l E11f111eth 1977 11tt11e1 1112111011 1991 111 1s111 'NI211th1 1977 111x111 11121 97 1511111 111 Nl L11 1971 C1'1lI1101C1V 711dl' 197 0Il0'0S 0101 970 C01111v Pc1.ll1lIl9 1994 I llc1'X5Ol1 A1n11 1977 H 1111 119110 1974 l11LlI11l111 Q 011111 1111 00111111111 170111111111 11 1 1111 1 111111101111 A111111 1111111111111 A111111 111111101111 A111111 'N1111x111 110111 111 111101111 A1111 111 01 111 tl D12111101111 A111111 S1 1 L 111 1 61 D1111101111 A111111 111 1111111111 A111111 1 01 1111111 11011 Dll10 St01e I ILIX 01 2111 tl 11111 C011t1 1ct01 111111111111 L0m11111v C 011111 1111 L011111 1111 111111x1t1 01 cllltlllll 1101111 1112111101111 A11X111 1011111 mv 11011111 011111 St1t1 1 11111111111 1101111 1I0n11 01 11111 If 1 01111 111111111t1 1 11111111 1711 1 1 t 1111111 L11 11111 11313111 L1e111t 1 091111111 NUINC '11 111111121 NO1111 St ll 171 1111111 S11 1111112 0111 1.1118111111 C11 C1t111111 S 11111111 11111 L0111 T6dC1'l1Il0 XUINB L1111 11081111211 DQB1111111- N Stow 1 1 1 V1 e N Stenoff H.f1111o1 Ld11f1f1O N111 L1111 11d C1 110 P k D1 S 1111101 12211111 qtO18 C 91111110 1 Dllll' S OIC Stenm 1 1111111 1111111111 1611111619 1971 X111x1 T1 lllllllg I 111111 111 11111011 1' 11111011 111110113 11111111111 111 1011 11111011 11111011 11111011 111 1011 1 1111111 11111011 11111011 11111011 1111101t 1 111111111111 1711111011 I 111 1011 1 111 1011 C 011l11111l1x 1 111 1 1 I 111 1011 1' lll 1011 At11111x 0 111 11 1111114 110111 C1e1e1 11111 L1e1e111111 17 111111111115 l11N111l14 1 111111 N 11 111 D011 1- 11111011 1 1 10 1 111111111111 I lll 1011 11 111 J01t 119I1t01 1 1111101t 17 11111s1111e C 1o111e1te1 NI1sS C1111-1 11111 5: 1 '171ll' 11211711111 1,1g11I 1111 11:11'11i11g 1111111, 'ZS 1 '31 7'7" f A 1 A1Z1'S1211, 11111'11211'11, 1212511111 ' 1 1' 11' C' " 2 ' .... 0111" 2 '. 0. 1121'.'1211, XY'11 011, 15127 "2 '2 ' 7 2 j ...1'72 " ' A12l'22,-'2,1126...,'2 '2' 2-'..-72" 'A .' 1'2', .L"., '2 '1' 2.'..-I'717' ' ." 2,-".21, .L " ....,........ 172' 1."'1 Ni 117, A1El1'1111, 1.127 .... '2 . '2 ' ' 2 ,' ...1'72 ' '1 ' ' 1 , jg , . Lf'.121C1i- '-2 - '2111es ...... .... I F1 ' - - '2, ' , .L" .... 7' '2'7 2 .--1172" ' 01112. 2. 1, 1.1L3 ...... 12 2 ' -------.--..1-- F2 ' ' ' O1'21.',', G2 101', .124 .... .2 '2 ' 7 2 .' - - -1172 ' '1 ' 111-1 ' 12:7 ..... '2 '2' ' 2 J -..1f1i- 1 71 , , ,L" ,,,,,,, -I2 ck- '-2 - '2 111s .......... 191 ' -1 - 12 ' t, ' 19:-1 ... 1. .V . rg. . ....-.--.- F2 1, . , -'1 ' , , L' . 1. 2 "- '-' - '2 s ...... .... 11 '1' - - 7 , ,,,4,. 7 '2' ' ............... lff- - ' . 7' .1-L5 -H17 j ' 7' " 2111 .... T' " 2 10. 1121 121, N1'211t 1', 1.1L5 .,. 1, , ,,,.,,,,,,,, . 42 " - '2 2-'fi-2 1 512- " . '2' 7 2, ...'72"1 ' 1' 1,. -,191 .... ,. ............. fa-1 - 11112111 . ' llll', .122 ,... ' C 1 1 1 ' 1 -1 ,,,,,, ' 0, S2l2U'i- EIIHCIIG. 15127 ..-. 11011111 . . ...,.....,... 1'721i1'1101't -7' 2. 7' - -L7-. 1.. ............. '72"101' 17 7, x', , Lf' , , 1 ...,........ ........ 1 72 ' ' Q 1 , - , , L5 .1,,,, Jack- '-2 -, '2 ie: . . ........ '1 ' -I - 1Y21'c1j. 1' 2 , .12 .... 1' ' I '1 ,' ----1..- 1. . 11'211111'12, . 11 1'1, 1.1L7 .. 7? ' 211 .--.-.,.--.-2- 1171 ' '1 11'1 X1'2k11'12, 11 ',, 1 ....., 1171 1- ' 11 g' ,....... S -' I1-" , 0, XY2'1'2," 1 '. .I..L12' 1' ' 7. 2 I' ..... '1 . 72 7 2, .1L ..... .' ' '2' ' ............ ' ' 1 11122, "2 '. 12' ---.--.--.-.-- .2' 15" - ' ' ' , 1 ' . 1 I.. . .r 12 ' I g' .................. H21 ' 'rg' 1711, !1"', '2, .1L .... 72 2 Y. 12 ' , '22 , , .L " '21 .' 2 " .' 2 2 .. '1"1 - 3' ', 1" " , -Y ,, ' ' ,Q .................. 71" ' "2:",-"' 2, LI1...-' , 7' 1' Q '2 ....... 1'7l11"21,1N7,97, 'S '2,' ', 1. L6 ...... 2 ' " 7 '1 ......... 72' 1.1 1' fi ', .1 2 .LV . 11'.'. 17. ' isp ..........,.. 172' '1 ' 72 LZ1.. L. " " 7. .... 72"1' C 1., Q, 12, 1.L' ..,. . '7 '2 ' '2'L, ....... ' 5, ' ',, L ..1"", 2"c,'1' - '. '..'72" ' C " , 2, L. ... 1 " ,,".' ' ,.,' 71 ' ....... 2 ' 1: " 212 2, , .L1 .... 1 1,12 1' ............. 1 2- 1A,1" , .L".' '2" ............ 111: '11 X lix 11 1 N1011 1 ll 1 lk 11 I Q 1 1 uk I '1 l Xcl 1 l 1 1 N111 1 1 P 1 I l P 1 . 1 J 1 1 0 51 '7 l 1 11111111111 l111d1 10111311 S 11111 1 1111 1111 IX 1 1 1 1' 1XLl111Ql 1 1 1Xll111tl 1 x 1 1 7 x 1 1 2 1 wo 1110 1 I I 0 X 1 7 N 0 1 1 N 110 0 Ll111clll 11191 111111111 17101111109 111? 1 ll xLW 1 4111011 1 P1 . 1 xLW ,, 1 1 IL uv 1161111 1 " 1 1 1 17 7 1 11 111111 X N S1111 N Q 111 1 1 1 In 111Nl 111 1 11 c 1 11 11111 1 1111 St N 111111 1 1 111 1110 111 1011 11111111 1x1 K 1 K1 1 11N 1 XUINL ll 1 xxll 1 N 1 N K1 1 511111 N L 111 1 N 1111 U 1 R 1111111 11111 N 1x 111 S1111 1 L x11 l x 1 1101111 N 1110111 1111111 11101.11 1111111 -X11 l110tL11fl11l1 11101 X 0 u 1110111 1111111 1111. 71 1 lll 1011 I l1lLOL1x 111 1011 111 1 1 4 1 1 x N 1 1 1 1 111 1 11 101 1 11 111110111 1111011 111 111 1 111 111 JO11 111 1 11 14 wx H IIN N 1 111xx1 1 11111Nx1 1 mv QNX 111 1011 lll 1011 N111 X011x 11111xx1 1 N11 lll 1 1 11 111L11 111111 X 42 152 '11l4' 1111111111 l,1:l1I 'sa Ilg.11li111,- Iliglll 'Lx lIz1cl'11l:1, A1111i11, 1512-1 .,.1". l'. X IC. ll. IC. 1111111 1z1111' . .1"2l11'101'1 Il: 111121. l1111g'z1. 1212-1 I'. K IC. 11. 11. 1' 111I12ll1Y . ,I1'z'1 ' lI111'1'11y. A11 2. 15127 .... S11 ' 1711111311 ,.........,.. 1 2 ' . " I1111'x'c1y, l11111vi, 15123 ..,. .1112 1iz11'k111y ......,...,.,. lf: ' '1 ' 1l'l.' , 1':111.112l. 11127 ...1'2l1'1'1.'11 I11'11g' .' w ......,. 1":111'1 1'1 1111S1101l, .111 11111. 15121 ....1l1'.'. 11111121111 121111121 ........ 1"2111'1l11'1 11111: '11 '. 1-11011. 1.1213 ...C1l'1'11-11. 1112111111 1 Alkali Vu. ..1'12l11'1l11'1 11O'2l"1', 3 2l1'1f'1. 1 211 . .N11 's1 'I'1'z1111i11Q' .,.....,.... f'1111'11z111c1 110'l1." k, 3121111 121231 ..1111'S, I"c111'l lm .........,... lfzliyl 0,-1 1l11111:1lz1. 1'1l11z111111', 151213 .1 1111 1... ...,.,............ 1 gli,-lm-1 Isz1kk'lz, I':1l1121, 1212.1 HN 1 '1'1':1i11111g' ............ l'31i1H-S'j1l4- 1X'2ll'j', 1':1I112l. 12125 ..... X' 's1 '1'1'z1111i11g1' .,....,...,. 411112111131 I1'z11'3'. Hilrlu. 15127 ..... 111: 1111 1'l 's Nice ,....... 1-'nj-1,01-1 -111-11p , 11 '11111, 1.125 . .8111 ,5'111111111'. X.Y2l112lCl' 11111111 lqli .S 111111 1Qz1sz1'11y, A111'z1, 151211 . . .l1I1's. 1"1'c111 1'111z11'y ......,... 193' -I -1 Kilriil '1, Aili, 1.125 ,.... Xu' .' 211' .'1111'11 .......... lfuj -I ,111 liz1sz11'i, 11111, 12127 ...... S11 ' 'ol111,1'11 .,........... 1 2 1 A '- Kntilz, l.i1li'111, 1.1215 gs Hz k S '1 ........ IQ ' -I - 11211112 , L1121, 1112.5 .... 1 ............... .. . . . IQ ' -pg 1 141111 , ."g'1'if1, 1.1271 .... N11 'l'1'11111i11g' ...,.,...... 1guf'1'u10, N, Y, liiiku, 11121, 1.126 ....... 111111111 .............,.. . . . .14'4li,-pm-1 Iiix"11111ki, Y111'11z1, 12125 . .'1'l12 11 ing' . . .... ...,..,.... I fm 'U -1 1211 ' 1 . ' 2, 111213 .11l11'S121111j1l11','111l1L,'f't1. .... I-'Q ' -I - K111' , .YZ -J. ..,v 1 . . ....,...........,. 111-U1 ' . A Ko 'z 1 . 312111, 1.12-1 . . ,'l'11z 11 ing' . . ...... . .A..,.... I-'im-I 1111 K11' " 21. A1le1111. 1212-1 . ..1?1101'1"'I.,. v41'111S1211'-V1 1"..I1'g111'l 11-1 1i11"il:1, l,i111111z1. 1.1213 , 1 1:11. I". l,. K1111' 111.',1't1. .,l'21iH 11111 Kula, Hilda, .122 ...... '1x1'2l '111llgl' . . ......4.....,.. I-'my-110111 ' 1'e1't111, 15127 ..f111A 1v1l1Yl"S111' .,......... A11 1 0111.1 ' 1 '21 1"211l11Q, 12121 ...1111 111ll1111112l1111,'1141. .... lklim,-yilll. l'1:i1i, N121 'yy 12127 ..... 11!'21l11'S I11111z11'111111 11 .'1411'1' . .l'glim15yi1l1- 11il1i12l, 1'1111c. 1.1211 ..... 3111 ,g'z111l1c11' . . ,.,......., 1'11-U-12-1111 1.'11'.' , A' , 1.125 ,.... C'z1s111111'. l'11-1u- 2 1 .'1111'.1 ...1'g1i xg 'Ilp 1,z1w1111', B1211'1011, 1.126 ..F'.'1 1' '1 .............. I-111111 01-1 1111111 , S-'l1'iz1. 1.11.13 .... 1311'1'1"s 1'1111x'1'11111t Sz1l11:4 .,.lQ' 15 "111 1111111.11 , 1111111111013 1.127 ..I,z111cl11l1z1i1"s 11121 '1111 ,....... Ikli 'illp 1,iikz1lz1. Axu. 1.127 ..... C'z1s11i111'. 112111 11. 11171111 Vw. ...l':1111 'ilI11 1.111.'11'llI1g',:XIIIIZL 12127 . ,M1's. li:111 121111111 ........... I-'Q ' 11 - 1. t, . .LT .... 1 ....,... .. ......... I"z"1' lz"-,'.' ' ,.L .ft1 ,ga 1'.. ...1,,..... .v4""1'11.' . li -1'1j, 11' " , 1.1L1' H311 "2 ",1'1.x1Y.. f11'll:4. ,115 1: "1111 Q1I'1'1' 11. 01471, 1.125 ,... S1 1 "'11 1' .............. L' Q ' 1 211111 M: -1'1-, O "1 , 1.121 ..D1'. IC ' t'.' 1'1'i -1 ........ If: ' '1 o1'1 31:16. Ailf 1.125 ...... S11 ,' 'z S 1 . G1'111g'. . .19211 '1 111 'Q-G 1 1 e Q une I rw N 1 l m 111 wmo xc ' , emi I f ' 11 ll x 1 ' 1 mmm N ' I 111 .1 Il ' 1- cl 1 1 1 L1 11111 ' . 11.1 ' . on 1 110 ' lto elm lf 'Lu 1 J L 1 ' .um 1 ' K 1 ll 1 1 x xUIlC'I1 1 1 u 'P I ex 1. 1 f-'mu lu llblli 111 P my 77 D 1 xt I 0 N x ll ,Xxx I em 111110 xmuk Ox nl I long S ua 1.1 1 h QALIIIIIU 61 Xlllth 9 :ll Q me I'e.1Ll11ng em U lflilllllltl -Xll ll O 11111 A 1 1 Q Il 'DINIJAIIX N I um U Ame X1 m I Im 1 me 111 Jn P lll D011 unexx I xc . un 14 All 141 ul 501 ur mm me 111 J .uuexx UIILNKI 4 ua J p to D me IMp.utmu1t S 011 . 4 w e1uw1.1pHe1 euw um xx 1 1 1 Hmm 1 U A x I x wtmlw t Stu 1.1 0 I0 0 oxqn 1 e Iefuluvlg .1 mf N pfllllx S me 16114111 ll lfl ,K qyn1Iy,111y U LIINOII 1 XIO I '1 N Lllllylflllltl 4 llb 1 IIINQIIAHCL Comymm Y f QI lx Xllltl 1 ckldml Dmutllx xllonu flllflll 1 ..1 ' L fwm 1 lt fl'llllX A111111 1419? hlecucnl T up llll nm Iull 1 NftIl05.1lclDh6! buckexe Qodx Lompam mn S phm .Ng lfunlug To III N l ONlJlf.l 7: Q X elf 1 AIIIENXI 1 non I.111 Jolt lll 1 111 D011 1 mm lll D011 111 Jolt 1 um 1 NHL 1 'I 11111 Joni Pmnexxllla .uv exxl Q u e . All 101 .uf JOI .ui nn luel llll U Tfulpolt I .111 Jolt UNK f 'l'ln- H1ll'!l4'l' Liuhl Axim! Ilzuxalilu Iliulu, 'IN AI: k'. NAlli . 192-1 ..... I,-11' L liriv Sl'l'l1l'itY Co. ..,... l'-' s 'll' Blot' , C ' . wtirv, .L I mv .......,. . . ....,... Port ' ' tem M11 :l'. Julia. 1922 .... .Xl1'.'. l,zu'xl'o, Tv: lhillgr. ,... l"z1i'1 :ri NL ,, , IC'-lyn, LLB ...Max I". Nl- .ruci .,,...,.... If: ' 'y wrt Ni- ', Clln-11. IJL1 ..... " - - ' ,Q . . ............. .. 'z ' '1 ' Nog 'z lj. ll'0llL'. IJLT ..W1l.' l' I" xt X' " 'k1','lmp IE' .' 'i.lo U'x 2 , lilxiv, 1.121 ,..Nu - 'i' " i lillff ,........... Vlv ' -l'mcl Ovfz pg Alu 2, 1.121 ...'l' 1- -' ' n' .,,,,, ., ,.,..,,,, IQ ' '1 url OIEZIIIIV. Aiuw, 1926 .,.. ffl 'k, .' ' ft' '. t 'x ...., F- ' '1 ft Ull'lz. .ll'- , 1.525 .... ' - - ' '.. .........,...,. F2.'l 't Palo, S'1iI '. 1,322 ...... St rg., D" . ia I' .... Fa ' '1 art Vlliv, M'u'i . 1.527 ..... Mrs. Pike .,....,.......... I"2lil'I url Pol , Ann. H27 ..... Dr. i'hu1'ch's Nice ........ l"1"1o1't Pol ,H '-, JZ-1 ..... GI l' " YI l'! f '. - j ,,.. I'-' Q 'illi- Poll . Lila, 19225 ...... Mrs. IC. Hill 1-rg' ........... Ps' 1."'ll- llziclikv. VIVUIYII. LLB . .Tw 'I ing , . .... ........... I "2 ' '1 011 i:ll1lilik.Gl2lll.X'S, 1.327 ...l' - - 2 - - - f ft 'il,'lil13rX'iliL' Rzziimlzlsojzl, lilsie, IELS .CL h- -- K, V .A,,, , , ,,,,,, C11 ' -1141 llz1L.1l'.' fi. lrlzl, 1.12-1 ...it ,,'. Pa' M' "ll - Nz t'l lik.. .PV "Ill lla-ilrlrick. Hvrthzl. 1.321 .flu111'z1l1l1-Q Title K Trust .... Pzlillesvillv lfifilli -l1'l1llii'- I-3135 ---- 'liK'2ll'llilli1 .. ... ..... . ,..... Ak' , O. ifzzivi. Alma. -P22 ..... 'I'-R-wlling . . ....,.... . ,.... , ' -1 ' fwililld. I.illi'1Il. 1-V27 ..... - . . ................... Fa ' '1 011 32!2li'i. I4i'l2l. 19291 .-.--- Tcl. Op., I7i2l'N 1111 - .llwlli Vu.. .Fa ' '1 ' 1'21il'l' . Aww, 1927 .Im Ii lttf-:".' 0I'I'in'X ........, Fai -I -1 Tglliclllill, I,il:1. 1.325 .... Axllb, L' ,,,,.,,,.,,,,,, l"z ' '1 ' WV '21 AHQWI- 1-,LT ---C'l91'k, Nm' I1 .' 2 ' 3' kelj' ...Fa ' 'I ' Fc2111ppi,lz1limh1, 1927 .11 1119 A...,,A,,,,A ,,A,, , ,Ifni -I 't Ft ' 1 'tos Ililflzl. 1923 -.,XI1's. Iilnwx' 'l't kk In ... . ..I"z1i 'y ' Sun lb:-1'g'. Glzuiys. 15122 .Bly-5, .I fl I Nz ffl X ,,,., ,4,I"'1i1'1, wt 'l'h..A-.'.Al"1.lEf2.1. - Q- ,,,4,.., ' To! 1 . Ruth. ISL! v' gg- P- - ft - ,,.,., , " A " - Tull -' v M2 'U '- 5f'35f"lil G. 11111111 1' ' j ..... l" .Y C 'll- Tu lx Q . Yv1'n:v. 15723 .M -S, A ln-ly ,,,.,,,,,,A.,,, Cl r' I-xml Tun. '1'i, Puth. 1925 ..... 31- Q- -A A1 141 ll HMI pg '- 'A ' ' j ..., .F' ' '1 '1 l'l 'ilz1, M'u'thz1 IJZT 4 . .Cl A' - 1 SU 1- .,A,.,,.,, F- ' '1 't Wi ' " - ' 155137 ......,,........... l""'1f'l Will ' ,i"m4'- nw, l!J2L.St111 ,4 " H 11' ....... ...... Q I -' 4 I ','. A '. .LL ..... M1's.l'I.1i. ' . 921' lg 4- '- ' Zi! -2.192-1 ..... C' 1 "." ,' ., 2 ' ' j ........ ....... 4 '- "1 ' Zi: . 'o 7.1935 .,.. Yun: - 'I' '-' ' ,SL . I " I .' 'al .......... Cl 'llwml Abi 1114! Bl SY HONF W1 O 11111 1511? THI JUNIOR C I ASS l 1 1 1 l N U IIN I XX Nl J N '111111v 11 11111 1 1 IL 11111 1 111111111 I 1111 1 L S 1 QTUIL 1111,,2111 the 1 1 11111111 111111 1 1 1 51 11x 1111 111 X llllx I1 ll l I1 1111 l 1X1 ,E 11111 1111111 frl' 1,1-11111 111111111111 111111, '21 as ' 1 I 1 as , 1 I 1 '1'111'1111-211'1 1"z11'1'11 1' 1 1113' PF1 -'Uri 1,1'1'S1'1l11'11 111' I W Y N 1 4 1. 1 . 1111'I1A1iIJ1X1l 1111111 S1'1I11111. 11l'l'. 171. 1.127 f'l111L'11l'2l P1'1111'11 11'1111111, 11111 1-1111111111 1'1121! 11111111121111 ,......, Y11111121 .'11 1111 .-X1112. 1'1'111c11s.' 111' 11111111121 ...,.4. ,. .. .. .. ., .. .. 111111111 . 11' '1'1XLN :5xll,.,' .'1,1' '11 'Il 1'1'1111'11 111' S11'11f1lx111111'Q, 'I......... . .. . A11 1' 111112 1111 1,11111.' 1. 121191311 11. 13111111121 ................,.. . 1 . .,.. I,111g' S2 '.1111 '1'01'l'j' 1Z211'1'111'1y, 11111111 11U1'1U1' 211111 111111-'11, 11111 111111 .. ., . 1111 21111 1'112 '1'111'11.'21, I 11 -.'.' A11 2115 11121111 ..., . ..... . . . X'11'11'1111:1 1111 1111 .1011 '11 l1'111,'21'1y. :1 11l'XX'S1J2l111'1' 1'1111111'1111' ........ , , . . . . .-X111 ' 1,2121 .1111 1 C211121112111. 21 s111 ,1'1'211 11111' 211111 1 " .1 -.-.'. 11111 1 ..,., 13211 14111111111 1g'1121t111s 1'1111111111111s, 21 111111111 1111111 211111 1121111111 .... .... . 11111 112111115121 1 V111 ' 11 . Al'C1111l11i 1 111' XY11111111' .'1'111111x 11 .......,.... .1.. S 11'1 1111112111 A121-,,." 1 1121111-1'1y. '11k'1'1'j"S 111111 1........... .... . . .. . 11111111 '111111111l 1" 11'- . , 111111 .'1 1 X't1Yk 1,,..1...........,... .1:11111s 1':1111111 1111l1C1"1'OIiff11.X11m 11111111 1'11gg 1 A ii, nr!! 11111 11:1111111 1111111 B1 1121111111: 111111. 'IN H ardmg 1115311 SC1111111 HERE YO R HAT lxli 1' N S 1 1 111 1 IX I1 11 X 1 x X11 XX 1111 N Q 111 1111 1 111 1 l1111 111 S e111111 D 11111 1 111 61 1 X1 11 1 1 0111 111111 1111 1111 11111 1111 11 11 1111 1111 IN 1 11 1 1 ll 1711111111 N ,111 11 1' 1 1 X N I l N111N lb n n N , L 111'11Sl'111S as 4 9 9' A N1 1." '211 V1111111111' 111 '1w11141xl' A1'1s .11:11'1'11 221 :11111 1111. .126 1'A."'1111'i'11A1iA1"1'1'I11S -12lL'1' XX'1111l'1'5 .....,.,... .,.... 1 11 21111 t'11f1111'5' 1,11:1101' 1121X'1S . . ..1,..,.... 111111.21111 A. N1211"'1-1' A11 . 2l1'S112111 . . .......,... ,... 1 -':11'1- 1411111111121 1'11l1j 1'11.'s . . ............... 11111111-11 '1'111111-11s1111 1'11111111-1 'A111111'.+ ..... .......... . 1211111-s 1,21111l1'1' 11111111111 liuss . . .......,. 1111 :11'11 1211111111 N21 1111ss .. ,. ........... 111111111'11111N11'11112 '1'111.' K2 111211 . 11UQ11'1'1A1l1i111'f1'L11111 1l:1L1'111111111 1121111111 D21','.' 1111 .,., ....... ,....,.. 1 1 'is 1,5l1'1'1s11 T111 121s 1111111112'1 ............. 1111111.21111 .N1211'111'f.' N2 .1'111' 1141111111111 51211111 .... . 11:11. 111111 1111111111- .fp 72 j 2 Us f A1211'.1111'11' 11112111111 111111 1'Ix11111' 11211'1'1s 11111111114 C1101'L1S. S01'11'1X 1'11111'11s. '11111' 1,'11111'11s. 111111111 1111111 111115. L'11i!1U5 B121' s. T 2 F11' T1'1 l121111s. .11111 'l'111111' fl11'1s. 11111'1'111 f'11111'11S. f'11'21'1A 112111111 1-3121111 111111 S1 11 1" .'.' 1'11'21111s. 131111 1'11111'11f. 1CX1'I1'1'T1Y1'f S'1'A1"1" Ge 1 '211 C1121 ' 12111 ..................,.......,........... IC. 11. 131' '1" '11 ' s 2 1 A1 'A '1':11g' .....,..,....... 1"1-11x 111111111'g. .11111 112111111121 11111 .1111 312111. 211111 1112111110 112111112 11111 ' ............................,.....,,....,,.... 1.1-2111 .'1'11:11111 1 '2 11: .......,.....,.,..,..........,.....,....... 1l11'1-1111111111 .1111 Stl 511 lXl211l2l:l'1'1'5 ..,.............,........ ..1211-11 SL1'l1l'1111.', W111111 1'111 1211-1111 L'111:1!'1. 21111 1"1'11x 1'1111,1'11 1'.'1 1 ................. ,....,...... . 111s11g11111111 1121111111 1111112111 S111211111.1 111-11111 1121111-1', 1'11'111i1 11111111112 1111111 1.21l111. 211111 V11-1111 1121111 5441- nr 76 Ai YE Hn lluhm I1 hl W ,Q lludm H1 I1 'S My I n ADDFCCIHYIOH 1 1 Business Men 1 1 4 x I 111 atronlze ur Advertisers I 1 0 O Iii hvhz1lt'1vt' thi "llzii'h1ii' Light' wiziiwl 2i!l1ili1US4'l iwi'f'i:.v. I wish Ifbiiiililii Ihi- Y. 'H i I I 1 who lizivw :1flx'vi'1ism-11 in Lhiw piililiwiliiiii. Thvii' siippuii is vitzil to this hunk :iwi willimii lhvii' :wrists hu- 'hw "Il:ii'hm l.ig'li1"vw1lfI iw! uxist. Iii iwtiiiii wo h nw th- imuhii' xiii vxzmiiiic- this wi im. C C 31 1 1 x I X x Qx 1- X 1 1 , 11 N 111N 1 11 111 -. 11110 1 11X1lx11O X 1 2 ,, 'UUN O 111111111 111 11 11 15 1 0111 1 N X 1 N N 1 KX N 112 1 11 2 N 11 11 X 1 1 ,J, L x1 In N 1 11111 111111 1111 1111111 1121111 11111 111 1 1 1 1121x1111 1 gN 111 L N11 13,1 1 um, 2 g. N 2 N 1 11111 N 1 11111 NL 1111 nw 111251 1111111 1111 11L1 11111111 1 4 '5 1111 I1 1111111' 1,1J11 1:15 L, 1111111111-1 111111, 'LN .Il'S'1'11X1A1L1Nl'.11? 11111111 1,21l111 11215 21 111211111012 Y1121 1,111121121 111111111 11111111' XY111SI1l'1' 111 l'12lNN. 11l1111'11 'l'11111'1 112111 '111 1111 I1111' 1'211'11. 1':5111l'1' .X121S.'1114'I1 111111111 12111 1111' 21 S111'111. 11111111 N11'111l1 1X2l.'11'1 111 111111. 1111121 11111111111 111111111 1111YK' 11111111111 112111. x1211'Y1111111l. 11215 11111 S11 11111fPl'll111. 11111121 112111121121 111111111 111111 1111' 1111111 I111111 11ll111C11i11' 111111111 11111 211'11'1111. 1111j.1'1'i'1'112l11t'X111111111111 1'1111111' 211 21 g:111111. l'1'1111111' 1121111121 1'1111111l1'1 111121112 '1111 1.211111 11'21s il 11111 f12111L'U1'. 11111111111 1'1111,'11. 111111111 111111. 112111141 '1'11111111111z1 011111111111 2 5111111 21 111111s111111. N1 1111 111 1'2lI1'1L'11 11'21N S1'1'. 118. I1'111111 11115111 1121s 1111'2111. ' " 01112 '- Q 1:11 1111111111' 1'11111111'1 112111 R1 11'11'1. -11.5 51N 11 1 12 111-111111121111 1211111 S111111'1111s 112111 111 11121111 1111111121 211111111. Y11-1 112111121 11'2'.'11'1 El "1111'11 'l1'j'.H 11111111111 1'11:11211' 1'111111l11'1 111'2111. 1111' 1111 1111111121 11'21f s11111'1. 11111121111 .I111111.1111 11'21.'11'1 111111111111 A1 1' 1!:11'11c11 1X2l.'11.1 s1'11'1s11. 11'1111s111'11111'11.'11'1 21 1 1111. 1v1111 1112111011011 111111111 11121111 '.11UQ11'1:l 21 11111. 1,11111i11 1.111s11'1111g' 1'11l1111?1'1 .'111xL'. X11121 111111151111 111111111 1111 :1 "112l11' '1l1.u 111' 1111111111 112111111' 111111111 f1'1'1111' 12111. 1111112111 S1112l11112l 1'111111111'1 X1'l'11l' s11111'111211111. 11'11121 1:1l111k1' 111111111 111,11 1l111'USl1'1'r'.u 1I111'11'111111 1111111121 1121s 2 g111y. 1"1111X 111111111'g'11111l1'1 "1Z1'. k'11'1 1'.'11 1-s'111. 1111'l11'1'11.11 '15 111. 111111111 Z111111f1' 11-1.'11'1 111 s11'111. 1111 1121111111 111111111111 111' :111'2:s1. 112l1'X 3112111 '111111111'1 .' 11111. 111's. 1'2111'11 111111111 1'11'1'11 112 .1.' 11111 '111 1':ll 1'11s11 11111.' 11 111'.f12l1'1l1'1l1101'1111.' "1'111101'1s" 21 .1111. 11'.'. '1"1111 1 1'2l11 11111 111' 11. 1' slipwf' X" .'.' 1' " ' 111 1' 1 11: 's COLGROVE' DRUG STORE THE REXALL STORE QUALITY SERVICE SATISFACTION A Drug Store for 27 Years and Stlll a Drug Store I 1111 1 lllll Dr J M Bell 11111 1111111111 11111111112 I 1 1111111111111 11t Charles Pohto f 14 N111 811111 Phfllllf H45 Alvord Blakely, Ostrancler 8z Slocum 1 X 1' ln' 1 1111111 l'lc1lllX lgllllf 111 1 11111u11111 0 111 Hlrhlzmh Hlnnr On Mentor Averue ln Mentor BETWEEN THE I-IIGHWAYS 1 11111 11 111 Ll 11 1 111111 to 111 111111111101 111 IX 11111111, 1111 THE MIDLAND REALTY CO 511 Natlonal Bank Bulldmg Phone 408 Palnesvllle Member Lake County Real Eslate Board NUI 1' 1 11' 11115 111' 11 1 'st 12 .1 1 ' 1' K' 1-'z1i'11111'1, 111111 C' ' 1 s 111' Hill' 'z11111 111' cor' l'l2lll'1111l't, Yllllfl U'-J 9 Att ' is-211-1,'111' fQ1-111'1g- W. .X1'111'1l l'Ill11-rt lf. l-1121111-11' lliilllll ll. Us 'z 101' Y, ' I I , - ' 11111111-'11 S. S111111111 :N't c 1 1- ll:11'11111111lV Xlrirxyv Il' . if vi 11 a J M1111 3111111 111-S I -tx'-111 M-11111 :V-11111 111111 1.1111 s - - - ' - 1 1 .I11l111,' flillil' R11lg'1- - 111 1l11'Vl'l'j' 11111111 111' :1 llll'. '1Il5.I', 111' 'A 1' sl' 'o11. I ' 'III'L1'UlII'LIl.' A 'x 'V ' - ' - If '- - 'W .- QIQ S IIN JULIUS BARTICH . I --' . ' L-' ' tml , 'I' l, , '4 .K A II. ' XII The Frank L Kerr Company, Inc AVINGS ANK TORES lgI'llfl6S etter ervlce Iouhn The home Outilttu Toubman s S21 50 Clothes M foubman, prop UI Ilh K H1QhSt1 he Ing St I LIIIININIUIII xxlth mu who IANLLIIJIINIIL-+I pollux of . gn - Ntulm-rx lhv Iwxt of Nou uc, xw I1.1w.uIfIf1.l to om Nhop UKIIIIIIIIIUIII .1 Qt'II'lt'IIIlI1U, IIIACIIIIIQ' INIIUCIEIIIX III won - I tm tIwwp.111111ooI XXHIIIUIIIX IIQII III-'I'.1x .m1I'Imu I IN IAIIIVN .1mI lm-utx wh Ilvyml mg 60h IIIQI1 Su wt IAIIIIHII IIISIII'2llICl'. . I'I' ity: I'3o11fIf Nz1tifmz1I Ilzmh Iiuihling Phom IN Ilust III'IIIII'Ik'IiNIJII IIT Sth 54111111 I"z1ir'pmI Ile-IIn'vsc11Lz'IX'v N . You can ch, Iwttw' at " muk V A I. X 'S 9 U c -. S wr 'I' I Inn' we PN DR ELLIOTT L Pamesvalle National Bank l 1 i J Becker Chevrolet Sales n 1 Stl 1 tlt Palnesvllle Elevator Company I um xlllm Ohm t'o111plir11m1ls ot' fl1DINlllllNl'l1S of l'z1im-svillv, Dllif TU N4 'tl St. Clair .' 'em l'z1im-svillcf. Thin l'l1 ll - 5115 i'mnpli1m'ms ot' L. NY. I . m.......1mmmm.....mm.m11-mu1.,.,-um-nm.-mum.II1I.mm-m-.-mnlmn...mmmumw mmm 1 mm1mmmmmm-mmmfIIIHIIn-II1II-mlmumunnnmIIII--mmmH-ummm.m.m mummm I 1 e QUALITY Meats Gloceues Hdudxnale Electllcal and Plumbmg Supphee Our Motto Servnce and Quallty Comer Hlgh and 3161 Stleets Phone 841 R Bell 1166 Fd1lp0lt OhlO E- E. LAWRENCE JR. sr-G I 11 Its 11111 1 I SXQ s IQI 11 KI PK .11s1111 s 1 s -X1111I11 1 1 llxl ss A 111111 1 ss 1 N I KX N 2 1 1 N N 1 Ol txx I I1 xNN Ifl lllfl 1 X 1 It 1 h xl Q x x N101 EI ll N 1 N N I I X 0 III! II 1' Q J O L 1 1 X UN N I 1 OX 1 1 111 101 X1 1111 II 1 1 e1J1111111111g 111111 111 ll 1,11 1 111 1 11111 1 X 2 s s 1111 1111 sl 11 if 1111 111111111 1.1111 U 4: 111111 11121 ' 111 -Yllll 1'11111' 111111 111 III1II1l' 1111211111 1-111'111:11'.' S11 ' 1. A111111 IIl'I' El 11111 ll1A 1-21111112 111111111 A111 1 211211 11111111111g 1111111 i'IIQ1lQi'1II1IIII il 51'l'1I1'I. il1'1'Il'1 111111 .111I121: W111.111211's 1111211 111111' :11'11 11111i11g' 1-1'11121'1111111'. NI1's. 1'2111'I1: W12111111111s11I1211'11111111'111'11111 11:11 ing' 4X'11l1!' :1ss1.-11111111111 C111 ' 1: I1111-11.111-1112111111'1111l11 1111111111111 1!1l.'lIl1"1'.'11,-1'. W1 1'11 is 11i11'.' UA. 'W, O. I.." WI il 1111 11111 111112111 .-X1'11' XY1 111 111 111' III1lI1II'. I' XI2111: WI1' 11111 1111. 11121111 111111' I2lSI 1111.'1111111. .Nl1ss'.' . '12 111: T11 11'11 11'21s 1111 1'lI1lII'11 111 11. IZ .'.Il1'.'.' X12111: I111111111I'.' . 1 .'2lIllI N1, 11111 INl.'.' 1121s 2l1I'02IlIj' IIIfIIAI'Il'11. 111111 11111 11111 111'11 2111 I'I1lI'KI L'ilI'.' XVIII 1111 11211111111 11111 1111x1 1112111 1111 tII'l1'.I T111 S121111 I.'111'.' i11si.'1 111211 -1111 1111 112111 111211111 111 C'2lI'I'X g'21s11Ii1111 1111.s1 111 112111111111 1'111I. IC21,11'111' Y 1111: 1111 - 1'iys 1111111 11111 2111-1 1 1111111111111112111111113 1211 1111: 111111. II111'11 is 11 1 1'i.':. 1111wW'1'1 '11 IS .'1lIlI' 1"11'11 s11 1'1111'f SI 1 1-I 112111 11111111 1'112111i11f1' il 11I'Pi'Zj' Q 1111. 0111 1111.1111'ti1111 111 11111 s11111'1 skirt is s11111111.'1111 111 1111 111211 11 :11211111s 1111111111 I1111I' 11 '111 H 1 21512111151 111-11. 111' 1111111'.'11. IIIUIIQ' is 111111'1111si11111'21111111 11111 11 ll '1 z 11.' 1112111 s 1 1111111 111'111' s11 111111-11 If'Il,,'l'I'. I'111111111 111111 1111 11111 111111"'1'I111'I'2111-111''I'11'111'i1i11s" 5111111111 1111111 11111 I ' 111111111111 1111 I 1' tI1111'1 A11 11111 s111'11 NI11111111' is 111 111111 1'1'1111'11 'F 1.111111 P111' O11 j I 112111 :11111 I111' u"11'1111's 111 ZIIIX 1-1' 1'1I. l"21111111's2W1 21. 11111 11'is11 111 l1l2lI'I'Y l1Ij'1I2lllLIIII1'l'. 1111211 111111111 11-1111 1111111 1111 ' I3 1 'H-X'111-111's21'1'1111 1111111111211 2 1 11111. H11gI1'y111ke " ' 2 1 1111111 1 2111 1 111 gg' I'1ss 1' . S111HX '11II. I C'1I1'1 1111111 1111. 11x111111s.'i 111111111 111 '111'. . nanummm.-nmnnmmn II..I.-I.1III.rumum-H--mmm. mmm .m-mm-mnumml 1, , - . mm.-mmmw umm--.zm -mmmInnmII1Im-V1IIIImuInIIInI:mmm:-.Inmmmmm.nmm-nuI1nnnunummmmImmmummmummmm Only Authorized Dry Cleaners ln F anport Patlonlze Your Own Home Town Offlce Colnex 2nd and Hlgh Sts Fanport, Ohlo When m Pamesvllle Stop at 6 ' 5 . . . -. o ., O I O , lf' ' ff '1 41' . . . ......,.:...............,. - .. . . . Martln Battery Shop xl Q up St U1 1 lub IL I lllldl V Pamesx llle BATTERIES lc 1 1 mttelx Olllplllllt ntx f RD FOR STQE S' 'AN DARD Portland Cement Plfmt Pd1lltNX1llL Ohm x ng, 1 0 IQ x lll om PU 1 lt fl f md that at ltu n mu omu mmf N the-lc mx xhxl lu Lomp nts x K 1 1 The U Need Us Coal 8: Chemlcal Co DEAN BRITTAIN Pres W H STENSON Secy U NEED US PRODUCTS lilIllX xv gr mm n n 1 m m thm gumnh Telephone 1000 145 Mathews St PAINESVILLE OHIO ORDER YOUR COAL NOW Nh U l'h'ls.'., J1.' l' A . ii' x f' . ' ' J. . Y llw , mg, l,1li l , N1 ' V I C 1 . 0 1 90" Iv 7. X C 4 . 7' fn 'S' W 4 4 ' A - v' A ' Y A 9 11ZliIIIf1I1EILI211112321122112112111I12IIi,.I11,ll1f,I11l,LLZT,1lIlill.I1113Lil,1,111LlIZlLllZ1i5I11fl5..III,lllhllllIlIlilllllllll,IITIIll'HTI11QilZZ.lllllllil.lllLlllI.I1lZlIIII1ILil.Jil,lfll.IllllIlll111111lflll1IIIIHII1QL..willlllllfllllllllllllllll Gi'i f service is one ot' th- frienrlly influc-ncvs that we rm-ly up n. It '. a lux' ' ' l sm -ss tha evwy Ill'Ull1lSl' lu- mn l- 1-are ully z 1 the exe pew 1 zu'uL1sc-1l m our st lx 'll A' Q zl - ' lf 'lj xal- isfk-rl. I -1- T I , . . . , . Sp-"2 l' zulzftxl for use in the ho '. 4 1 tlu- farr , on thx poultry farm z cl ' X f'-- oust-. ' 1 ,,.. .,.. .. ,....., , ..,,., ,,.. , .l.,.. , ,.,. , ,...,, ,,,.V ,,,,..,. ,,,,,,,,,,....,.l.. , , , ,,,,, ..,.. .,,,...,,,..,,.,.,..,.,,....,.,,... . .,.. , .,.,,Q,,,.,,.,,,,,,..,..,..,....,,,... ,,,4,,,,,., ,,,,,,, ,,,,,,,,,...,...., , , V l , , . 1' Aw llfii 9 0 1111 15 111111 18,11 1 1 1 1 T VS L WL11 I T L X 111 Palnesvllle Photo FlfllShlflg Service MERL O PONI US 11 L A VILAGI 1 11 11111 1 -111111119 1 S11111s V1 11 1611 1111 LOW PRICES t11 11111 TRADE 1111 QUALITY 111 1111111 11 1111 P111111 511911 1 11141, X11 1111 1 t111 111 1 1 111 1 11 1 111 t111 111111 D191 11111 111 1 IIXQ I 1 DAVF NNY WI-HTTAKER MAYTAG CO J J WHITTAKER Mgr Authorlzed County D1 trlbutors 782 East Erxe Street Phone 1146! Pamesvllle Ohlo 121'-. 122151 wwf K' ' 1 iii-1 . . . F 1 , A Lz11i11s', Misses' , 1-' f 1 2111C1"11'111's. 1'1 7 1 - ' 1 . f ,, 1 , 1 , up 'f"x ' V fl ' DI' 11011115 1 1. Y 1111 L'V1l11'11k'k' 111:11 XX111'1l I 14111 111'111g 11s 111121' 1112+ 11111 gm 1111'111s1 1'1s1111 114 11 ' 1 1 r11111',NX L' USC 11:111' '111'1" 11' 1 Q 11g1111'1'11111r 11111111-s 1111-11111s1111' 1 1 1-1' -11' 111-gz1111'1'. 1 .X 2' ' Yc111X 1'11s1s IIN 1111111 1111 111' 141111 ' 11 1s 11111'I11111111u 111-V 111111s1- 11' 11ss111'1's 14111 111' lx1'1111" 1111 1111 S111 "-411' s111'1. I,1N11i 1111' -'vELoX" 111 1111- 1:1 '11 111- 1111- ' " K' - 1 111'1111s 11- aku. w D . . . 111111-111111, 111111 . M1 'l8'3 St, Clair St., Palrfnesviiie 5? N I N12 I' 'Q 112 s1 's AD11 111 1 '2S11llL'. 11'1 -1-'ito I1' 11111'sA- D1 2 1 " 11131 'l'1'1' 'l'1111111A N11 O1 1'gzt' A-Y 1 VV11 If ' "1e111 .A ' o . . ,. , . . .S . . t , YT 1-G 11l1N 11111 ' NN1N x x 11 lll l 1 QNN11 x 1 1 N M N 111 1 111 1 Q 1 N N 1 Q L 1 11 111 1111N1n NN The Lake County Savings 8: Loan Co N111111H NX 1 1 A ii 11111 11111-1111 1.1 111 , 11 11111111 111411. '31 'l'11111111'11g'1111111 1s!1111'111'1111111'11 111111111 11111-1111111 111A112l1'1' S1111 V5152l1'1'111C111.1s1j1'l1Sr1111'111' 1111 Q'11SS111S.V11111'1'1121111 111 11111111 1111111 ' L1'll111Ll'1111 21 11111111111 1X'112l1'S 111111. 11 is .11111 111'1111'1'i1111' 111:11 1111. 1111111111 1'Zl1' 11118 11111111111 ll. 1.115119 111U1'1' 111.1111 11111'111. Yvs. 11111 11'1111'11 11111'111 1-1111s 111' 11111 1 1111' 1C1i X11 -1111' 1111 111111-1'1'1 3121K 1 12l111'4,11111'1111'1 111- 11111 1,i11111111'111s1 11111 1'111 11111 11111111-111111'.' 1-'1i1'1tt 1111211 11'11111111'1111 1111 1111011 1-1111111 1l121f-'111'111Ill1l12!S 1 11111' 1111114511 11: 1'11 1111111 11.. '1'111111111': W11111 111111111 11111 1-1111 21 11111111111 111'11'111".' .111 '1': 111111, 1112112111 111'l11'11K1X111l 111111 l'111S1' :1111 1111111115 111 11111. .11 111. 1r1L'hi11x'1u11111u1u11 151g'1i1111h1u n11H111Y S11 '1 XY1111's 111-1'111111111'.' 3111 1'111'1111111: II' 111- 1111 11'11 1111111 111111 1111' '1'111111s 111111191 1U112l.'f 1111 11'111 1'1'1111U11 11111 1111 .11111111111 .1111 1'11111' 1111111i.' 111111 111'211'1X 11115111115 11111111111111111:,11i111111'11.:1111g1 1111111' 11- 11111 11111111 1111.11 121191111'111i1'111 11111'111'11. N11111: 111111 11111111' 1'ig'111'111111s 1111 111.1 .1111 1111 Z1 l1?14Y 1111111311: 1111. 211141 Q'11.'l'1l 111lI1l111'1'. 5 112 1111.11 111-1 f 1111 C'o1111j1 ' 1 .' es: 3 1. 3 ' 0 Q 1E1h1os1111v 11'aiV1w1r1 . 1 ' 1'e113' QUIRK S GARAC E. H119 ' E,EZ5j UI LUV ltlx mt nt f OUR PRICES ARE BASED ON ECONOMY 9 OSCAR RUUSTE' IN W P X 1233 Hug St ff X II 1 The Pennsylvania 8: Lake Erle Dock Company N D Lvl Vs Izl'IP2lil' -Ivillll' 'I'l'1vlllmIv1 7 A1 N W fa. 1 Un-11m-I' Tth and "gl Sis. Viwm- iSS'43fNX I"z1irp1-Vt Yu ' rleuslllv in wlv"f.1Q' I X I. . fr fx-1 Qyf groz 1' QIIRZIIICUCI lufblwu fm 21 We Cm ' thx- u11fn'1m,us mul xxn l WSF Q ,Q zissrwtwl stuck Um? uv hzuw- za Stxllllblvll ffm' um. , ff HX I fx W, HH vm H' LF- ff -Wife! - n2i:viT'11.'--1, Y- - v 1, :Tegan Je' 3 I'1n Hb1l2llI'XXtblli Imm- ff ' dw. mu h JUX'L'lt1I' are gl .--- " ISI-32 fl l'2lll'I1Hll ' flvp . lim wlin was HI' 'K if llw llzwhmu' Lluhl Vg- , . K B . af lls ZW:-L 'ND R s llamlin High, 'ZY -'15,-A x I ,L I fgijffk " w 95- For Flne Plctures Go To CHARD S STUDIO 1 SL C .111 II1o11e If K THOUGHT TO BE WORTH WI-IILE MUST COMPLETE ITSELF IN ACTION Set a goal for yourself ln the Commerclal World Tram yourseIf for lt, and you w1II attam that goal WILCOX TRAINING IS WILCOX LOUR F: INCLUDI' ACTICAL I I I1 BUSINESS ADMINISTRA I ION I I ENSIVE H1 PRIJAIE SEQRETARIAL I 11111 ' ' I1 II x In L HIGHER ACFOUNFANCY ul 1 Il 11 1 We Guarantee Good Positions to Graduates of Our Bu lness Admnnlstxa L on and Private ecretary Courses WILCOX COMMERCIAL SCHOOL 10014 Euchd Ave UImer Bldg Public Q ompI1ments oI The Lake Count Trdnsportatlon C o QI . . 7 C ' ' . '. ' 1 ' 1, ' . ,' , .,outI . . I St. 1 L4X I .11m-sx1II.- ,. ,, 1.., ,. ,. .. W , , , 1 KL ' ' ' 77 . f . E' i I , '. PR 7 Iva s wit m-x'v1'y- W day Iwusim-ss pwmlmlm-l11s. l'1L1u'I1t I13' - ' , V i11st1'L1rIm's will 111'zu-tim-:II vxpvni- ' I""1'ilIffF NI'l1UQ.lW'I1 Ima' IIWIV' NIU. zI1.v .lI1111w1' 4-xr-vxltlxw IIUSIIIHIIF. NT - i11c'I1 vs only Ilwan- ' 'P - slllmgim-is IISUII' in Inusin -ss 1 1141 ',H,im R, yl,UHQ W, .H 1'.,,- 111, 1:c'zuIo.111v sLlI.11-vis. l1ll,gl.,, M-EU, V,,,i14,N,- INDIVIDUALW-5-1-1A111i1s st,I1'Ii11g: muh um' Iufs II :ls sown as tll' - .' , ' Ins! Ivssmm is II1 '4 IIQIIIX 1111 I 11" I1I't'II2lI4l'4 5'--11113 111.-11 -11' XHIIILL stf ul. vsfwxmu-11 for V. I'. .-X. 1-wc:1111r:I111f114. 'Q . ' S . ., Sq. W ' 'W r ,J 0 ,....,. .,,.,. ,,,....,,..,. ,,., , 1 . ,. .,.. ,. ,. 1. , .,,,,, ,,.,,..,,. I ,.,. . . ,. .. ,, , , ,. , ,, , , ..... . ,,,,,,. ,,,,,,... -,,,,.. ,,... I ,.,,.,. ,..,, I ,,.,1, , .,. I I YI NI I N I 4 N NI II! 5-'i 'I 'a 91 I'I II 5.1 If , II If IIIII IIIQII 'X I'III'III' IIE III' .IIzIII'IIIIIIIIx': IZIIIIIQIIIII. I:II'I'. IIIIIIIX. i"3'I'f: XXAIIJII I'IIfI'IIII- IIIII ,YIIII IIggIII III IIIIII' IIIIIIIII I NI IIIIIII: I IIIIIIIIQ-III NIxII4IN XIIIIIIIII IIII :II'III'IIxfzIIIIII. IlIIgIII' I' XXYIIIIII I.II1I'IL'II I sII:III IIIIX :III IIIII IIII '.II-IIX III IIII' IWIIIIIIIIIY. .1I'X'.'I, IIII, IIII 4I.'lIII IIIIIII IIIIQQIII' I' XIII-Y, I.IIIII'I II .'I -xv I' I:I'l'fIIINII I IIIIIIW fI'II. IXII'f. I':I.II'II IIII I'IIlgl'IIrII I'I:IsfI I ZIIII QIIIII2 III IIII' III'I'II'II IIIII' :I IIIII 'rIi:IIIII-- NI-:II Ii. YIIII IIIQII' xI:Ix :II IIIIIQ' .IF IYIIII IIIII1. 'I'IIl'I'l"5 QIIIIII-IIIIIIQ XXITIIIUA. IIIIS QI-'II--IIIII IIIIIINII-I IIIIIII. 'I'IIzII ifII'I IIII- gI-:II'sIIII'I. -I:IIIII. II! I-I' IIf IIIAX' IfII'xI'. III'I IXI'lX I IIZIXI' IIII' IIIVXI IIZlIlI'I-'f SI I-1 IIIII I IIlIII'I IQIIIIII' XIIII. III'f 'IxIlI'Il III'I'Il:IIIN XIIUII III'III'I' .XII IIIII' fIllI IIIINI, I:.X'III'I1I'2II'IIt'I'I I.IIIf IIIA giI'Is II, -IIIIIIIIIIII-IIf III IQIII I'IIIIII' III IIIIIII' I-IIIII-IIN. IIVII,-III IIIII-I .xIIII IIIIX III. QIIIS IIFI- I-IIIIII' I-II IIII-II I'IIl'I IIN I-I QI-I IIIIIIIIIIlUIIx' IIIIC IIIIXYI' .X-IIII IIIXIIII "'IiIII'I'-I XYI-IIIV .'I.I3 x'II. I .QIII IIII-II III1I'III'v I z'I':III III:II IIIIIQ. I.IIII- :II IIINI XIQIII IX IIII' IIIII-II' I-IIgII.I: lI'III"III QQIII. II j.'IIII II:III IIIII' :I xI'I':IIIII IIIIIII II IN IIIII IJIIII. II IIIIII-A IIIII III III:IIqI' :I II:IIIIiIIg' NIIII IIIIIIIIIIII-xl: IIIII' III 'IIIIIII' II :IIIII IIIII- III HIIIII :II iIf .X .NIIIAf'f'F.'I-III QIIIII IIIQQI-I' Ir IIIII- IIIIII '-:III 'II:II.II IIIII I'I'I'I IIIQII XIII' ix IJIIIQIIIQ IIIIIIIII IXIIII IIIII IIIIII IIIII IIII'II xIII' IIII I XI III IIIXI'II'II IIII L-IIINI' III .III IIIXIIIIIX i IIIIII IlI-III.IIII.II-II- .IIIII IIII..I IX III- IIIII I I IIII XI.lIII.lL1II III IIIIIXXII III'II'IlIII" III III IIIIIII I' lx IIIIIIIIX .I 'IIIHIIIIX III IIIIII IIIIII XIII IIII-II IIIIIIQ l3lc1HlUHd Alkall L0 I ake Erle Seculltleb C0 lim-X1 vvlxhl Mu 1l11 lmxx 111 'N I f ' N1 O I' " . 'HU f11llHfIHIl1t'I1lS ul' I J Y .J C I j A 1 af A 0 'W IS S' 111.1 ll 1 Isl .1 NAI 1 x 1 111 x 111 111 11. 1 1.1ss 1' 1 111 1 I X 1 s 111 . 11 1 1 S11 11 S11 N11 X l l 1S C f 1 11 1111 111 x11 x11x 1111t1111. 1.1 1 xx 1 . . 111 1 1 11 tl s11 xx. S s1111x 1111 '11 1 11.11 11 N1 1 N 1X UU IS-Xlx x 1 1- x .1111 L11l11i1 11 1. S111 1 ls 111 1 Us X 111 1 1 IK 1111 xx. . s ss . 1 1. xx11 1 5 11 0111.1 11 01111 N 5 1 11 X 1 K 11 N X N S 1 11 S 11 0 U ' 1 1 1 N Q N N0 11 11111t11111 1 LS 51 1L 11111111111 111 A :gf 1 13 1111- 112II1l1'1' 1.1:11l V -a, 11:1111111:. 111311, LZS 1211! l1,X.'.ilC'i' ll,Xl.1. ' .. 'ERS 11'1111I111111111 1L1'H!11 1,2l,,'l' f1Z,1 1111f1.11.A11 "ID-1"1'11N12.-XS,121121111 1111li12111's2111i1i1'1' 11111112111 1111112155 x1'111'11. 211.11 11111' 1'111:11' 'xx'11'1i xx'111'1- 11121121 11111 111.'1111i11g"s S1'1.'21,1f'!1 111' 11111 11111, .-XN.'. " "1111'1'x"' 111:.1s1', 111121111 .-X11121 1112lY.' 11 X'1'1'1' s11-:1111 Q2111111. S141 12'111 151121111 21 g'i1'1 1'l11s1-1' 1111111 i1'14X' U1111'l'Q'11'1 11111111111 1111i11g 111111111 1111 1'1:111s. Al11'I1,1.-X '111 1.'111CU 111l1113X1"li,121121111 .-X111' -21 is x'111'5' z11'1'111'211'1 211111 11121111 1111111 11111'1111s1 211 2111 ti 1k'S. S1111 1: 15111111 111 11'1'111i11g' 111 1'.'.l'S 211111 111111s 14111111 111: 111 x,111'11 t111'011f"1 111 11I'1'111'I1."1'111" 11.-X1J1l'1C,1211211'11 11111111 iq 51112111 11111 1'111'1' s1 111111 '1'1111 1'1111g'11111' 11111 g"111111 the 1 111111 S111 111 1s il. .'1 1 is 21 x'1,11'y ,1111111 1111111 11121Xl'I'. SIX' C "S1111" 1111I1.1.,1211211'11 S11."1 is '1'111'.' -Ll' 11111, S111 1111111111 11 1111 211 11111 1'i1's1. 11111 s111111 111.'111'1'211111 1111s 211111 11111'111g' 11111 1'1.'1 112111115 1'111',x' 1111' 1'111'1s x1'111'11 1221111111 1111 11111: 11111 ,411 , 11121 xx'111'11 '2.s V '111111. KIAHIIC "Nelly" NELSON, 111121111 N12ll'1t' is 21 1.2lS1 11' y111'. S111 '21s 11111 2111111 111 11'-1.1't11'11 'l11f1 L11 2 111111 g'2111111s 1'Cf.Yl112l1'1j' 1111 211'1'11,1111 111' 11111-ss. 1'.11 '1V11'1 51 1 "1.' 11111 S1111 Q 11111 114:i1'l '1111. ICI.1'f.-XNOII "1 '1t'.1111s" ll1'1'A1l1,12 '111 1111112111111 is S1112l11 1 11 111211 11:11-s 11111 111'1'111't 11111' U1 111-11. S111 1111111 1112111111 21 l'11xx 1i11111s. 11111 11111111 s1111 11111 :1111 xx'-1. ,Q 1111. IX.-X "111y" 'l'1...-X. 121121111 11121 is 211111111111' 111111 x1'1111 11111 11111 ,111 '1111' 1111 j '1' '1s 1 112112 1121s 11111-11 x'111'y 12111111111 'll1f1 xx'111111 S1111 xx'2 5 1111 11111 1111111' s1111 1'1 11 i11,'.' .'1111 1l'115' 1-X111-1't1-11 11111' 1111. M.-X11 ' ".-X11 1' .Adi s. f'1'111f'1' 1"111' "l1'11 Y1113' 1'11x1' ti11111s 11141 N1'11'j' miss 1111111155 1111 -11111 this with 1111'11'1111 ' 1'11 .1111 1111111111111 2111i11ty 111211111 11111' 111111 111' 1"21i1'11111'1'4 1 -st 1' ' "1'11s. I".-XY U-121I1' " LA3I1'1'f1..-X. 1" ' '-11'11 11'21x' is 52112111 211111 11111p11112t1111t111111 s111 111-11111 1 '11'1' 1yt1111'1.'1'11t. 11111 211111111 t11 .1111111 in 111111'111115' 211111 1 '1.' ' 1s 111 2111i1ity 1,11 xv111'11 11111's111' 11111 111 1111111 1112 1'1-s. 11I1S "111'111zy" 1'A1i1ilS11. 11'111'xx"11'11 11'1q 1x'21s x'111'y 11111111211' 1111'0l1 1111111 1111- .'1121.' 11. S1111 is X'l'1'j' ,g11111l 211 s1 ' ,,'. 1111' 11-21111 xx'111'11 xx'2.' 111111, 111111111111111 xx'it11 1 11' 1ss. x Z iii --.1 45 11111 111111111 1.1:I11 -1 11,111I11. 1111111 if ll 11 1'11'1i'1'11X "11l11u'S'1"xY ' ' ' 1 1' 1 . . 1.11,,1111111-1 1 11 ' ' 1 N 1 NX 1 1 X 11 101111 0110 S11 1 I 1 11111 X N JU 1 1 1 1 ygtl 11 11N 111 1 11 N 1 A ll SS11 1' l L 1 1 L XX 1 D111 1 sf 11S 1 11g11 111 x 11-X11 1 X x 1111111 s s 11111511 11 1 s 11 11 I11 P11111c1s1 1119 It ABRAMS NS 5519311951151 111 11111111111 111 1191111111111 111 x161L11ll111lS1 1 P111111111 IIILGS 11 1111111111 1121S 11111' 1111111 11221111 1111111 211 1 1111s 111 s111-1-11. 11111' 1111.111 11215 2111111 111-1' 11111 111' 11121111 1ig'111 111' XY1111 5111211115111 1'11111111s, A1,1,11C"Al"XX'1C1l1I11N1'IN, 1"111'11'111'11 A117 11'11s 11111 11111111 51111 111111 1111111111 1'1'111l11'. 111-1 s1111111i11g' 1111s 11111 111' 11111' 11111s111.1111i11g1' 1111i111111s 111111 11121111 1111111s 1111 '11 S1111 11'11s 1111 11111' 21 1111- 51111 '1 1111111 Ulll' 111'1'2l111. 811' 1'11s 31111 1 :11111 1111- 1111111 1112l111i1'111. K1A1lGA1l1'I'1'"N1i1g1'11" 1i1111.1XN, 11'111'11:11'11 .112l1'1l'211'1'1 is 111111 1111'1111111111111-. S111 is Y1'1'Y 1.2151 211111 X1'1'j' g'1:1111 11.11141 11 1 1s 111 1 ,g .'1.11s. 1111':N1'1"1" 1'A.'A1l11C. 1-'11111111-11 11111111 is s1111111 11111 111s1 111111 111-1 s111 1111g11111111' 221111 1111111 1111111 11111111 1111' 11 11s111'111 1111111111e1 111' 11111 1111111. Llif '1 "Y111" 11E1lY1-IY. 1-'111'11'111'11 1111111111 Q111 il 11111' ,111111 .'1211'1 1111s X0211' 17111 s1111 f111111'1 111111' 1l1l1L'11. XX 1 11x1 11 11,4 111i11,,'.' 1.111111 11111 1111x1 y1'211'. .11'I,11 U-1l11i2lH SAIIAD.-XS11. 1"111'11'111'11 -1111.2 1111.'.'A1 111111111 six j.1'2l111L'S 11l1'Ul1,'11 111111515 1 111 11111 11.111s '11 '11 s111 11111 aj s1111 1113 ,1'111111. S111 111.1 11111111 11'2l114J!1 111111 is 11111111 111 1-11g'i11g'. 1111,l,IAN "1,11111" 1i11,l.1N11IN, 11'11111'111'11 1111111111 s111111111 11111 s1111s1111 11s 21 g'1111111 111111 1111111111 11111' Q171111. 11111 11111-. 111111 11 2l 1'111'11'11111 111111 111111111111 111 111ss 111111s 1111'111111'11 11111 1'111Q'. 1'AT -' 'ml "1l11111-" 1'1-INDICL. 1"111'11'111'11 1121112 11 is 111111 111' 11111 1111151 11111111111 g1'111s 111111 l':1111K' 11111 1'111' 1111s111111 111111. A111 '1 s1 1 's 11111' .'11111I1. 1101' 0115111 11'1 '11 211111 11111211 1111111 :1111 gg' 1111 1 ' .- " 's iQ 'A " Y V A 1 1 9 ' 15 E - in . 11 it Z . D. , L. , - ll JIT The Entersta te Publishing Co Inc S 1 l f NOVITG 51 1 I -X IXIK 4 The Buckeye Soda Company USE MAGIC GASOLINE T e Lake County Oll Company Flhlf C 111111 lb I 111111111 News .'XI11"1Ii2ll1 Sillll l'l'ill1l'l'S N I,llliliSl1l'l'S l 111 llzinulv 211111 1911111 .1Ll'vk'IS. l'l11111e 611 J l"z1i1'11111't. H111 1. F1111't1111s ' ifuls W: 1-1' by ilrezise- 9 1111 Nz1t1f111z1ll.x K1111x1'11 X1 "1- Is Mzulc- 111 I"z1i1'11 11't II111' 21 1211-lizigge 'l'mlz1y 'I I"z1i1'1m1't 8121111111 C '111'. I':2lQ'l0 211111 ' i'l Sts. The Imeul I11cle1w111l1f111 Oil ' 1211152 1 . THE J W MOOREHOUSE CO GlftS China Lamps Toys Seeds and Hou efurm lung Goods Phone 94 Penne xllle RADIOS RCA RADIOLA ATWATER KENT Ceneml Electuc R6fI1g'6ldt0l Flectll TOdNtQl Culllllg' hon PGlCOldt0lN Waffle ll uns Etc ln om L lft qhop Department xou mll hncl 1 great Xdlletl of g1ft THE HULBURT ELECTRIC CO Vlfnn Stleet Pfnneswlle O COMPI IWENTARX -7 if WRX STANGE s FLOWER RQ, sHoP at GREENHOUSE X X NQNVJY 4193.15 1 'TX 02 as Q, -J STANG1-:s NURSERY J xx X, Y K -6' FRAINK H STANGE P p Q7 I O 7 Y 7 7 7 I S S . . , . S , T sg I' 1- lg l 1 5 J ' C ' S 'S-- n ' ' S L 'vi' l L 7 , - 4' ' ' U . - v' ' 4 v . . I R ul c " ' ' S. . I 1 . . K. v , U .,., ,.., ,.., ,,.. .... ,,,,,....-....,........,,.,..N..............,.,.. ,,,,,..,.. ........,..., ,,,,1,,..,1..,.,...,. ....... ...,,R,,,,.,.,,.,,..,..,.,..,..-......,,,.,,,,,,.,,,,,,.,,,,,,,.,,....,,.,-,...,....,,,..N..........,.,..,...........,..,4.,,.,,..,, , , , , ,,,,,..,. ,,.. .,.. ...,,.,.,..,.. ,...,....1...,,,.,..,,,........, , , , , ..,......... , ,N , . ,,... ...,R.... , ,, ....V,. .. , , , ,,,,.,,,,,...,..,. ,.,, ,,.,,,,,.,,,,.N..,,...,.,, . , f, X . -, Y J A lim-njzunin SlM'llk't'l' Park. NI. ll. Nillltbllill Park Hlllg, 1- Y V ,,- 'Q 'X. TV , R ' A f' 7,4 l C., , -L. eg 4 f , X . X I 'X ,f N X 1 ki is - ' R4 . . I . , 1 - r L Falr or Ohm M, , , P . ' " . K , QQ Potted Plants. Cut Flowers and , ' ', P ' ' , X xq l"uner'1l Pleces ax ., lv, l 1 VAX As Q ,Z E ' x - . ' I f 'R ' I J Hale Road Pen , om., I 4 . ' f ' :.7 Roses and Hzuwly Plants of all lillld'-. - 1 , .e , QQ. ..1.A:.-- . , ro . u - illlllllHlmlllhlII'I-IV11H1Nlllwllmvlmlllullllll V -. ng 4w1w,'lmmul4.ll,'luw1, www 1 I-IHIHHIIHM H411l1'llwhvllll-'HHH'HIIIVU' l W'1lll1'Y'H"lll'l "" "Nl U" I' ' .. ........,....,1,,,,,,.,,,...,.,,....,....,,,..,.....,,.,...,- . .. . .,........ .,,,,,,,,......,.....,,,.. , ,,,., , , ,,,, . .,,,.,.,.,l,.., ,,,., , ,. ,,,,..,. ....,,.,. ....,.... ..,, , , , ,,., ,,l, ,,., , , , V. PERSONAL PROPERTY LOANS Q opu att unclex tau UIJQIXINIOII The Pamesvllle F lnance Co 1 mf! N1 nn Street 1 Xu VK cmlwnth 1 A 101 S1019 l regmx Ile Ihane N1 Dulex, Seq The Realty 8z Abstract Company ea Iwtau Imne In ulanu Inxutnnn N Palncxxllle Ohm I J 70 IN St Clan St Phone No 1 -in E I I E L A I 5 E WHERE GOOD Correa IS SERVED WITH Pune CREAM S D CHAPMAN Stllctlx fl Dm Cmmls Store Readx to VN eal 'WIHIIIEHX IX Goode Drapeue Flmn Cm er 113 The Inch ofthe be t mode th puced Pamesxllle 98 1 n.n,n 1 nnnn.... ..n. .nnnn.1n.,,n.n,n 1 1 nnn.nnn,nn, 1 nnn.nnn 1 tn..n n.nnnnn .1 ,nn..,nn nn.n nnnn lnnnnn nn.t 1 1at,,.nnn ntn. .,n,n....n.nnnnnnn . . . . . 1 ..,, .nnnn.n.n .nnn nnnnn.... n.,..,....,.nnnn.,n...n,nnnn .,,nnnnnnnn.A. .nnnn,An, . . 1 1 . na1,.n n,nnnnnn tn,nnnnnnn 1 n,n,n.,,,nnnn 1 n,,nn.nnnnn . nnn,nn.. nnnn 1 n,a, ,,.nPnK,.,n.nt,..nnn,n.,n..,,,.n, nnnnnn,.nnnn.n , ,nnnnn, , 1 1 1 . 1 . , . . Q VXA 111 's' is fx' 1 I I O . fi r ,,.' H . 1 5 e 1 A c n ig 5 - K , :Q - . .. 1. . 11 1 . v 1 Z R. E. 11 . 5. ' 1 . 1 H. WWMMWMWWWWWMWWWWWMNMW11mn1mWWW111,W1W1 11n11MnnnWnWnn1w1n1M14ys , S ' . . 1 , . 1 . . E, R'l ., 5 ' X. lt. 35 . . . QE . 1 1 5 ' 1- 1 QE , gs J ' ' . . . . J . . ' ' 1 . . ' 1 R. In. 1 regny Ines. lhnne Bl. Dun-5, Sec, 55 E! , H - V ' . 1 ' SE .1 . M . A, . . gg 1 SE lg--Y - Y Y 1' 3, 1 E .. ,.a 32 N - - I Vi 1-1. :Inu g' . L 1 A ' ' :: 1 - - 5 '- - ' ' W, , , ' ' E5 1 - EE ID.. C . J SWW . 1 . .i gs 5 . gg ' 1 s - s ' ' . ' Y, ,' ii A EE 1 1.11 1111 1 111111111111111111111 1111- 11111 1111111 11 111 111111 1111111111111111111111-11111111 1 111-1111111111111-111 1 11- 1 11111 1 11-, 111 1 11111 111 ,j . 1 lL ll Ihmme Fletcher Auto Top 8: Body Co m I tlllll 1 14 If C um ul L Duco and Lacquer Refxnlshmg itlmmg L l 1 e c Dr K D Park D ml L lhom wh IU I-lr UI 1St C 111 imc Ulla 4 I 1 1 Su T e A .I IVICCRONE COMPANY 'lllc Home of lxl I l I lx HL WIANN THOIIPQOB CIO'l HFQ I Slllllll Shoe n D S QI lh ll 1 U-W Hes. A' 1331: I Du zigvcl Ven' All 'I Iors Swlzm Zlllll Wir Ishivlcl Glass We' ling, Tops. zmrl ' aims Wx' Mimi Cavs l-lelmuill Lili- New ' '1 S . ja in will 1, el 'S , A Q.. Off' 'I I 's SI tu 12 A.Bl.z1mI1tuJ,P.M. 'J Srrutl .' . 'Iz"S1. l'z' is " 1, XII Ill Ilf siery ISV: :Il fy .' 'el mr "l,mI'- ff- A K ' ' ,. '. ' .' 'S Yr 'lic' Vess .I wal: ,I,I +I .-.l1lCll3,lll?,C'l1.,',l'.IlIY.3I..'IfT1III,Il,. I:1I:x.Iv1:":r::I:::1'::1:::Ium1ri: 'f'T311ll'Yl?,I3'l..l I,3'3U'IIIIJ , qi fy o AIIICIHHISIUS xx 1111 4 l llil x x xx ll N 5 x Y x lx v lf 7 U 4 l l rw 1 r- 4 Illll .3 -51-2 ii. ll-'Iii' I.isl' ,Q iiiiiii iii . W N k K l'a'i-:avli lliv. . iiig. .liilin liiziviiilx. Iivgiii !Zi'iiii1iiiiil..-Xl-'x liziiiivli. Wli - l'z1iilsXYilliv.'l'i+i K'f- lliiitiiiiii. Tvs lflzaiiiiiig' Ytllllllw, lli-m'g1'i- liilliiii. iiiil llmx iifl liiiliiii 'l'lw llmif .Xlzilwiy lVi'iil'wll ll:wl4:1l:-,. .-X lligli Si-limil llviwi, lliwlwil Niiiiiiziii 'l'illiif 'l'lic 'l'iwilvi', 'l'yiiv Ni- lim. Ali sl lliiiiizui. Xliff illlp','Q. lliilzi. lflfiv Iiuimimlzl. 'l'lil'u1'lYi.'v Klvli. Alla x.', lb. .Nlillvig liiili X 'lvl llxi 'l'l1f: iliiigrliziiri fliil, illlillf' lliiiliif, Si: iili- Si.. l,illiziii Sillziiiini. Sziilui' lmy Nliiiqmlilx' Williziiii 'lhiilirii iii A Vrrllcge' llnmla, Willis flXX'xlll.. llml Hain-1.llc2llC':'iiIs.-Xi'iii' l'i'lImi Nziiifflity l'i1l Nic-in llrziw 'l'limii:iw. lizi lluliviiiv. Iliziiillizi l'zii'i'i. li. 'l'lw l":iii' Vo-ml, liwiii- lii ".- ik, lil'2lllfllll2l'S l'uy, ling-pi' 1'ligiiii-.xg lfzist ziiiil l'llll'lUllS. Yirgiiiizi liviiillv. 'l'lii- Stiinlwiil l'i'im'i-. Stoirlii-,ii l'ziti'ii- .lust .-Xiiiitlivi' lllomlv. lillii-l liz. lilu-. 'llliv Vwlle-gli Wiilmv, Allis lf ulw. 1ll.'Hl'l .Xlili-5 Witli l.ii:fllii-i'g1li.Willia. Him' ii i 'llivAni-itoiii'121-iitlvniziii..lziniw llillllill Nlzii -l'i'ziz51 Yin-ilu liz lili. 0111.-XllXlQ'lll. llvli-ii Nlcliiiilw. l.llll2lK'.X' At l.:ii'1f1-. ,Xli'. l'fiiii-, lffziggwi' Lipx. lfftvi' Nlzifsiiiwi. .lziiii-.Xlissi-rlOut.-lziiivl'i'z1iiivi'. Tlw .lzizz Siiifwiy Illillillfl Vliziiivy. 'lliii llzivv-Iliilw Iii l. Artliiii' ldllllllll. x x 1x1 11111 X1 x!1 x OK 111 N n 111 1 S 111 11 L 511 1 1 I x 1 1 nn 1X 1 1 1 1 E. 1 N 11- 1111111111 1,1,:111 v, 1 11 1111 ll 11 N '11111'111'111X.'1'11 111111111-, .1111 1-'1 11 111 1111 1111. 11.11211 A N111'S11! rX11112l111J111X11x 11211111111,1'2l1111'1'11111.,-1x1111'11111111111 '1'111.1'1'11'1111 111l,11l1'NN.11I111, X1 1 111 111118111211111i11'111'1111'.,111'.11111111 l'21111.111'11111. 11l11'l' I 111111111. 111111111 1111111 1111 '11111' 1'111s111' .1Xg'11, 1'11111'211'11 1111111 111211111X1'1111"11111'1111QQX 11111 111 1' 111 1. '1'111-111x'11111XX'11111:111, 1'11'1111l1111111x1 '11111' l,11111.1 141111111 I'111'1f. 11 ' J111111. '11111' 1,111111111'1', -1111111 111111 1111 W 211111111.".1'11'11X 1111111-11 l'11' ..,', 111-11-,11 X111111j'. 1,21111'111I 1,1lX'1'. 11111 .XI111'111'41' 1,2l1?l11121S. .111'.1'1i1'11111. 1'11.'1-5' -111111'N, X1111'11i1 1111111 1911111 My 1l1115l1, 1111111111 111211111X 1111. IJ '1 'f .11111'y'S1x'11111. '11111' l1l1.'11'l'11 XY111111111, 11'11111 X11111l1 121-1111115 121-1111-E 11f11'1J'14. 1 111111 11111 1111 1 '11111'11'1'1's1S1211111' 11l1X1'1'.1,11X11 R'1'Jl1 :X112lS '1'111-1111111g1111. .1111 11211111111 '1'11111Q11y' 11111'1'1X'1'1', 1111171111 111111X1X'111 131-1111111 '1'111111. 1'11111 111111111 '11111' 11111111' 1'111111.:x1'11f11 111111 11111'1' 5112 '11111' NN'1l1'111 1.x 111111 511 11 1 X11 IP 11 511: Q'112l1 111Pl11111.11111111'1'1j1'111111 X111-1'11's A11.112l11'.'11111l1'21'11l1111 A 11l'1111l'1112111 111' 1'111'1f. '1'111X11 1111111 '11111' X1v1Z21l'11. S1'1111'11 1,f1111l1X T111 -3.111111111111111g111s'X1-111111111 1 l1111xX 111111111 '111111 .3:Q'1'1l1A 1111111111-1111. X1 '11111' 1.'111gx'11 1111:11111:111. '1f1l'1X N1 11 1111 '11111' 11il111111l, 191111. 11111111 111111111 '11111111111-1111'11..1Xi1'111 141X111111X1 C1 '1111g' 111f11111. .1111 .-X11 11'1 11 '1'111- '1'1,'1'11ss, Ni1111 11111111111 '1'1 1 11111 1"1'11111 1,11XY111'1'1'1'111x 1 111111 11111 '1'111S1'j1.111'11, 1111111111 11111411111-1 '111111 1111-1 1'1'11111 N111l111'111211'111 11111111111 1XlllX111 I1 'ing' 14x1'Y1'11. 1CY1C11Yl1 IDN 11 HILL S HARDWARE 111I11113, Ht 1t111g I11111 IC1 Ill 11111 O11 ,IN Slxth St1eet t H11 HUTUG PHS z ve Hrwer 1,1 that c111Ix Xou C111 g,1xe 111fI one I11t X IX Inu ptlat ll Bttte1 Po1t1c11t C 11e I THE KIRBY STUDIO M S St fldll St WN PCIIIIQ X1 e Gruen Watches S25 00 to S175 00 Blue Blrd Dlamond Rings S37 '50 to S200 00 N T L PECK Jeweler Palnesvllle 0 IH 7 9 I". U. I-III.I,, I'1't111. lllll ' Y, I2 ' lf, lllgl' li sz 's L U Sf' .' ' l'l2lII'INJI' 2 'l1t11', CI. Q , A fft ' I' L' 'z 7" ' Hz t z is ztlvzjs 1 "2 zII1 Ft ' 2 ' ' " ' s 'UI "0 L1'.'..'. 'IlGI..'. " sf'II,O. Costume Jewelry -:- Navarre Pearls O O 1 o o a QM -'- . IU? I FIUI, '2 is u ' . gs,L',-1 '7' ' 'S 15151 4 , . I t Dr Georgel: Barnett H11 k t 41 Bltzer Furniture Company N JOHN RICH X r11!X7o S C 10-I l'1m1jliIN'11ts uf l,2lillt'SYiHt', Uhin Ifmmitlmf 1 I Pugs lin' I'fw1'y 1 mv I'x21il'lHH'I Hzlrbfw. Ohiu I':St2ilDIiS1ll'1l USN ,Im'vlm' zmrl Ilvg'istvr'erl Uptmmltrist In mmmls. Wzxlclws, ,Il'XX'U1l'f' ami Silx'o1'wa1'e Uptivzll IM-yvzlmmllmt :md Ilvy 2 " N rk Im' NI llll .'L1'ew1 Itziimxsville. Unllplirm-111.51ul'lz1ssuf"LZN lv, 411.12 'Z-1 Q ompl1111e11t.s ot DR BURT T CHURCH I' 411113011 Oh1o Landphalr s Market P1111eNx11le fH'11O X Food Shop of Qu 1l1tx Home ot h1ehe11eu P1116 Foods PARMLY HOTEL 121111111 Hotel 1311111151 Room IS H meh QI Palnexulle 01110 THE FAIRPORT OIL CO C'o111e1 haxt and Sewenth bt VNhe1e SGIVICQ IN 1 Pleasu1e 51IlCld1I C1f1Nol1ne Pthvl ha. Opdllne Motol O11 C 1 ink C axes D1 ameri and Bfxtteuex Te-ted I'1ee I S cmd TVI1chel111 Tnee Auto Accewouex 10' , - . 6 O , . . Y ' .. J 1l1l..L,ZLZIl,.I., I., S ,,,1lIl.?.2LlI, ,1?I',l., '1. ff ' 7 c . , Q , . f - , . , . A C . , . . , 7 J 1 , . , . . ,,,,. ...,,..., ,... . , ,... , ,,...... ....,.,....1,. . ,.,.,...... . ,1,..., , . ., . t , . . . . , L VX' ' 1 f1pp11c1.1 e KONI pf111o1111ge .1 e A A v . ' . . . . K .. 1 K . . , .. ,,,, ..... .,...,.. ...,. ,,,,,.,,,,.,,.... ,.,.,,,..,.,...,.......... ..,., .. .,.. N . .. ......,,,..,.,,....,,...,, . ,..,..,...... ,.., . ,.......... ,..,.,. .1 ..,,... , .,,,,.,,,.,....,. M . .. . 1... ..,. . ..,,.., ,... . .,.. . . ,,,.1.,... ,,,,,,,,,, ...,..... , . ,,............. , ,.., .,,,.,,..,,...,..,.,...,,.,..,,,. .. ,.,,.,,,,.,,..-,.....,,........ H ..,..,,,..,...., ,..,,..,.. .. .,....,,,.., , .. ....,..,...,., ,,,,... , 1. ,1..,.,,,...,,, ..,,. . .,.,. . I I n 1 'v A T1 V Y J A A . nn f . Y i ' ' Q . ' . SV A A L A ,-,. . 1 H' . . J 6 . . . , , . . . .- - . 1 . . . . . . , , . , 1 A A A A Y ' . ' ' ' . . . . . .' . J . A , A A A A x . ,,.,,.,.,,, ...N ,..... ...,..,,........... ,....., ....... .,,....,. .........-... ,,...,,..,., 1. .,,... .. ,.,..,. ,,,, 1 .,..... ,...,,. . ...,,.... .. ....,..,, .. ,... ..,,. ..,.,,...,,,,,,,.,...,,.. .... ,,-,....,,..., , . ,,..,,., ,,,..,,, ..........N....,......,..m.... .1-,. ......,...........................,.,. ..,,,, .......,., ...,,.. .. 1..... V. ...... .........M.... ...,...,, .. ..,... , ..,,,, Mm, ,,.. .. .,.,.......,....1,,,. PRI TI Thai Works for You N I 1 1 N 1 The palnesvalle Telegraph 111 1 1 1 N 1 111111 105 'l' IS W:1.'11111 K'11Q1'1l3v 111 11111 211111 51-11 111' 11'11'11 111 1111111111 XY111'11 11111111111 11'111'11s 211111 1111-11111115 11111 saw XU111' 1111111 211111 11111111 j'1I1l1' 111'1'111'1s 111111111 111A1'111'1i1.'1-. l'1'i111111g 11111 1.-11 111111 111131 111 11111',1f:11111f. 11 iw i111111111z1111 111 11111111 1111111 11111 1111111 111111 11l'1I111I1j1'1111111. I1 iw 211811 i11111111'1z1111 111211 XU111' 111'1l11111Q' :11'1-1111111- 11s111'w its 11111'1111s1'. X1-11'1i 1'1111'11-1l'11 111 115 iw gr11'1111 11111 :111 111111111 111- 1111111111 111 111211x1' 11 1111111111110 211111 I'111'1'111'11l. I I .1 1 1'1'1111111g' 31111. 11' N. S11111' .'11'1-111 '1 - -12 1 AFTER HIGH SCHOOL THEN WHAT? Il I I I X l SPENCERIAN SCHOOL OP COMMERCL ACCOUNTS AND FINANCE Q Steffen s Garage Phone wow W Nash Saleh 8: Service fa eu am ,lake Suu e A Ixmclx of kutmnolmllu Repfulecl 41111 Ilum Lake Erie F urnlture Company 1 1. rule 1 1 Hlgh Stref one In Shepard Sz Henry XLIUJITTCJIJIIQ D1 Ulblltfllx Wlllx Txnlght XX IHIJPCL fr South State St Phone 085 106 lilzxim-af twlsq lx wf'l'f'r'1r1g' 1-xv-'xL'ifv11:1fly lim- 1,3-1rH1'V11r1ilM'X In 5'-w HL In-'plv uhm aux- -wxfmlqzily l1ll'lTiH4'1i. II' ywu ill't' in liwulm lin tw ywur' f'HU1l'x' +wm'k1f121liwlH. 'MA haul' Il xwwzltil-rlul rhzwr than mm M- I-V gwzxi zxssiflwxnw In pm in N-Itlilngg Ilia ummm-111-vm: gL1n'sllm1. Ask fm' il. 'I'xur.t5 uvnlxwl-5 UI' xlully, im'lL14img' Ilful' wfilvgx- sim-gimp n'Hl1I's4'r. Our' Iilnlplwyrln-111 N-'xivw Hu '1'21l1 ui 'vs pr'-nmxpt :xml Qlisvrirmminzntilug' fu-I Xiu- In the L14l'2lllllIlTl' :mfl Ihr- IYIITIH1' XYHllHllI wh: 1451-. Iiullmlins :md I'l1lI irull-1'n1:1Iim1 will lu- nmilwl IIIHIII vw-1114-al. ,X4i1iI'k'SS E. E. MERVILLE, I'w-eifIvr11. livpi. ll. Iwllrlmiwi ISIN 112431 l':LIL'NmI .XX-'. !'l'IlNfN'L'1 IWW rzimr 1'Iu-uw ,xv-. 7 , ' 7 I 1 ' I 1 J. . Y .T -. V ' . v' Ir U . ' T I 1 . T C ' . . 1 ' , '. '. . , . . Cm. 4th I Ste. Inilrpcnt HAITMH, U. I C u. D . ' .. 1 ., 1, ' , I un lt le- AI gf A-L uhm . -v ' . Y . 15" .E -1 K1 T if Ph 1 - 1 A, A S . .l, ,. 7 , . h S- 3 S 8 ' s .1 1 w , N w 'lv L . 1 The Educatlonal Supply Co THE CLEVELAND METAL SPECIALTIES CO nut utun u IL 4 IIN 1111 IO 1 HIL, for in Gall G Grant Co Xiu 1 HUG 0 IH 1841 N - 3121 'z ' and 1705-1"l1l'l'S Of' Class Rings, Pins, N10 lzxls z I A1111-V 'F' pl iw Hflicizil -lvxwlws tm' tha- G?'2llll121IiIlQ' Vluss East 21st St. I'r'uspvCt 41 l'lm'vlz11ul. Ubin l'Ix'v1'ytl1' 11' ' 'thv NVhole I"z 1ily Sm' " - 1 amd XYZIIUQ G'x'ors Pziimls' . Ohi T X, f .j- y 1 X f. EQ The Hzlrbm' Light , Harding High, '28 hh J - w.: .. , ,. H1 lily' Wlfflm-sl4+U1vl I2lSSHt IZA e Corner rug Store L W PARRISH Alumnus lu v 22 W B PEASE I 1 J 11111 1 11 N 1111 1 11111 The Harbor Land Company 1 1 C 1111 H111111 0111111 U 01111 111 U 7 111111111111 111W 151 1 11 H J 11111111 1 DR H R SP'VACK DR C P SILVER 171111111- 'N St S 1111 11 1111 1911.11 211111 QX1111 11111111111 111s111'z 111111 A. 13. 1Y111s1111', .'ASS111'12111' S111 1zs1 1'111'11111' S121 1 N -1z' S1s. 1'z111111s '11111, 1 1111'A11111 1 H1111 A11 1'1211l'11111'1 " ",1111s X- Y 1 'S '1'1111 1111111 11'11 1111'11s 1115 ' 11111 1. 11'1111s11 c1111111'1111 11z11'11 21 111211111 111:11 111111' 1111111 1111 11 as 1111111' 111111. g'11'11s 111 111111s1111' 111111 111S 121111111 21 111111111' 1111011 111 11111 11111 11111111 1 11112 1,11 11 1 A111 1'111'11111' '1'1111'11 211111 Has .' 1'11111s 1"2l11'I11l1'1, 1111 111"1"11'1'I 1 VRS: UA. 31.111511 31. ' 111.1 -L .vfl1'11'1 .' . 1"1z1i1' .'11'11111 1,2111'11'SV' 1, 0111 Kmtner, The Jeweler 1 urx HAXQ L I 1111 IVI Sz IVI Store Co Up S u Q ' P 9 H151 x I A1 cm I uutmg Sulllvan 8: Grlclley I X t I un um I IUINOIL Stl at ll x Ohm Dodge Brothers Motor Cars an Graham Brothers Trucks THE CROWTI-IER MOTOR CO 31119 X1 e Ihllouqhbx :II I,af1I II? I Q, Ilieunmlds. NK 2 IQIM-5 ff" Vlm-ks, Nil ' - 'x 'am-, .lem-Ivy A Al-jf A ' If UH1?,,,-I I'2llIIt'SY1II 1, JI ',i. ot i,Q" Bc and 1 - ft IN I'Il'2iUll'IlI.Q' Items up to 531.430 Q10-LIL Mu' U . I'z1i1ws'ilh-, Thin I u 'Q ' ' if We specialize in I uw u o 'Q' ting Also :III hues of Ikimts and Ya ' shes ,Q ' '1 I' 'e 1 IJ2l'l es 'iIIc, ' cl 12.1 s"II - - I' 4 l' The Cltlzen s Savmgs 8: Loan Co NL 4 Nui 4 r XI NL Hugh St Between 3rd and 4th Sts PRIHCSVIHC Glass Co N It f c ANN u 411111117119 blaw mc VIIHUI I mm J P00 Xmth 91 cm luexxllle Q omphment of Pamesvllle Ice Cream Co Puff fmngxx or 117 "The 0141 Il '11 Nc" I I , I U ,X t'..z1fvr'x:1tix1-. .'u-u-ffflll :ml Said- .': .Iliff lufrnllxlwrx. l':uying 3 :mi Sly Vw- Vvnl lxxtvrm-fl 111 Su 'nun Iit'lll21IlillLl' Ill.--4' Fnvingf In lrllj :ami lruilfl hwvlilvw, QITZXIIIIL1 lwllm' wr' sliliwuw, t'!llI1Ii'fillI1'Ill thx' xx--1'kQ-Vw. lvlxsiltw-wx Ilwl' IIl1'!'l'h2U1Ir 111111 wrlllxn' :xml :1 lriuuw-1' :uni M-mlm' wfnwl mity. C l C I,0li.'l ll PMN' VYillclnNY ill' I ".'.'l 'S 'I 11319 .I L ' .'.C'l"'St Va' 1. U. 1 ' v ,N Q C Q H. IC. "".',e-ll FY. F, ' ' ...-l... THE NORTH STAR CO OPERATIVE STORE CO Meats Grocenes and Mnlk Dry Goods and Bakery A Bank paye you 4 pel cent on tne money you save We pay you 9 pel cent cash d1QCOUllt be ldee d1Vl dends at the end of yeal Phones qtO16NO 1 811W Stole No 3 567 Sto1eNo 2 810 Dany 811J Bakely 820 113 1 . . - 7 , - v L . . . . . 1 u 1 -A L x ' Q . . . - L - ' I 1 . . u 1 - : mnnmmmm- . 1 2 , F : 1 - -mm---lm-nu-ml-ml-lm-I..- - ----- 1 - - - - : - 4 HILSTON BROTHERS t Swulh Nl Dr GeorgeC Neal U It Illlllnhfltgt L 11 C 0 Have You Vlslted Our New Theatre HIGHEST TYPE PICTURES 1 41 1 mu: QIHLIIIIIIINQIII SIILLL UI mll be xxflunne The Lyrlc Theatre H1g,h Stleet 111 n 't STOW LUMBER 8z COAL CO nplcte html Ium 1 Su m m IL N4 IN1ChIT101lIl St Phom 181 I une xllle 0110 111 f1UIlL'l't'lt' f'1lIlU'2lL'14ll'S Nlz11111t':1f-Ilm-rs ul' f'lPl1Cl'k'lV lilcwlis Vlzm 1111118 .' .' . l"z1i1'pm't, Ohin l'h nu ZINT Uslwrpzitlmic Phys' -iam VV5' 2 " I'-41' :ry lllrlg. I'z1i11 1sV'l 0, Thi I U ? Uu'1n' slrzzms select wi fm' .' - 1 1' z ' . Q fy' fsti ls 'Q 1 ' 1 5 l If. If. IJZlXX'l'0IlCC SV., Prop, ' 1- .' -1 Fz"1fn for ' m' 'Q uf' . hen' :md I2 lilclers' .' Ill' TS E1 " S . 1 "' 'Q' s " , I 'E MERCHANDISE HARDWARE STORE x uplete ROGAT HARDWARE l 1 L1 llll Xtll m an Q mx WALLACE COURT North St ltr C U EDWARD M RIIPPA N l 'NC High Sl l li M Nu lla Yflu Will l,ilu- Llw Wall' XXX- in lJ111'QXlmlm'u ll X'1Jllll21YL'l1.l lwvu in up lmmlq on-1' Ulll' 'cry 1 stfwli il will lJ21X'X'Ull lu mlm so. ll liggl SHUI l"z1i1'pm't, 1 fm Ulu-rm li '- ings l'lw A 674 " 'l '.'Sl9I'n Distributm- ul' l'l11'yslc1' Mmm' Cars Eli!-95 .' ' fa 1 St. Nl, Y. llzmwn, llvn. Qllgr. llmm- H2321-.Nl l'ziim1sx'illv, Jlli llt'2l1l.X' lu survv yuu in l'X't'l'.X' lN.'l' IAQ 'li mlwl. ll 'tr 'l n 1.'f6,l I MAX CHALF IN ANDREW J BELL truce '0UH1L,h Strut 111 1 Jhlo DAN NOONAN 11 lg ue N01 I 1 I JGHN STENBERG in IL S I Ili I'HIlllIIIIN'l15S ut' I llrpmts' Ile! lmlzxble H2lIJOI'1I2iSIlUI' fm' 12 Yvars Iklzllvr' in Meats and 1 ' ' ries .L W' .' 1 hum N211 Ifz ' 'bm I C ' Va NU' . . . fvtfl "tics Vigzirx zmcl .' Ins IIN me NIS+-.I Fm: High R ' I1ir'I Sts I'x2lIl'I url rlivs, lcv IIVUZIIII zmfl Tub: 'On I H I igh- .'t1'wL I"z1i1'pm'1 Izlrlmm' 5 A1rt11gra1plm Axrtngrzlplw A11tug1'a1plw CCM 'P 1718601116 Clfelevraph Prmle Ls Dar Jvzlfe, Ohzo ' J. 5, f ' ,, . MJ


Suggestions in the Fairport Harding High School - Harbor Light Yearbook (Fairport Harbor, OH) collection:

Fairport Harding High School - Harbor Light Yearbook (Fairport Harbor, OH) online yearbook collection, 1925 Edition, Page 1

1925

Fairport Harding High School - Harbor Light Yearbook (Fairport Harbor, OH) online yearbook collection, 1926 Edition, Page 1

1926

Fairport Harding High School - Harbor Light Yearbook (Fairport Harbor, OH) online yearbook collection, 1927 Edition, Page 1

1927

Fairport Harding High School - Harbor Light Yearbook (Fairport Harbor, OH) online yearbook collection, 1929 Edition, Page 1

1929

Fairport Harding High School - Harbor Light Yearbook (Fairport Harbor, OH) online yearbook collection, 1930 Edition, Page 1

1930

Fairport Harding High School - Harbor Light Yearbook (Fairport Harbor, OH) online yearbook collection, 1931 Edition, Page 1

1931

1985 Edition, online yearbooks, online annuals 1970 Edition, online yearbooks, online annuals 1972 Edition, online yearbooks, online annuals 1965 Edition, online yearbooks, online annuals 1983 Edition, online yearbooks, online annuals 1983 Edition, online yearbooks, online annuals
FIND FRIENDS AND CLASMATES GENEALOGY ARCHIVE REUNION PLANNING
Are you trying to find old school friends, old classmates, fellow servicemen or shipmates? Do you want to see past girlfriends or boyfriends? Relive homecoming, prom, graduation, and other moments on campus captured in yearbook pictures. Revisit your fraternity or sorority and see familiar places. See members of old school clubs and relive old times. Start your search today! Looking for old family members and relatives? Do you want to find pictures of parents or grandparents when they were in school? Want to find out what hairstyle was popular in the 1920s? E-Yearbook.com has a wealth of genealogy information spanning over a century for many schools with full text search. Use our online Genealogy Resource to uncover history quickly! Are you planning a reunion and need assistance? E-Yearbook.com can help you with scanning and providing access to yearbook images for promotional materials and activities. We can provide you with an electronic version of your yearbook that can assist you with reunion planning. E-Yearbook.com will also publish the yearbook images online for people to share and enjoy.