Fairport Harding High School - Harbor Light Yearbook (Fairport Harbor, OH)

 - Class of 1925

Page 1 of 92

 

Fairport Harding High School - Harbor Light Yearbook (Fairport Harbor, OH) online yearbook collection, 1925 Edition, Cover
CoverPage 6, 1925 Edition, Fairport Harding High School - Harbor Light Yearbook (Fairport Harbor, OH) online yearbook collectionPage 7, 1925 Edition, Fairport Harding High School - Harbor Light Yearbook (Fairport Harbor, OH) online yearbook collection
Pages 6 - 7

Page 10, 1925 Edition, Fairport Harding High School - Harbor Light Yearbook (Fairport Harbor, OH) online yearbook collectionPage 11, 1925 Edition, Fairport Harding High School - Harbor Light Yearbook (Fairport Harbor, OH) online yearbook collection
Pages 10 - 11

Page 14, 1925 Edition, Fairport Harding High School - Harbor Light Yearbook (Fairport Harbor, OH) online yearbook collectionPage 15, 1925 Edition, Fairport Harding High School - Harbor Light Yearbook (Fairport Harbor, OH) online yearbook collection
Pages 14 - 15

Page 8, 1925 Edition, Fairport Harding High School - Harbor Light Yearbook (Fairport Harbor, OH) online yearbook collectionPage 9, 1925 Edition, Fairport Harding High School - Harbor Light Yearbook (Fairport Harbor, OH) online yearbook collection
Pages 8 - 9
Page 12, 1925 Edition, Fairport Harding High School - Harbor Light Yearbook (Fairport Harbor, OH) online yearbook collectionPage 13, 1925 Edition, Fairport Harding High School - Harbor Light Yearbook (Fairport Harbor, OH) online yearbook collection
Pages 12 - 13
Page 16, 1925 Edition, Fairport Harding High School - Harbor Light Yearbook (Fairport Harbor, OH) online yearbook collectionPage 17, 1925 Edition, Fairport Harding High School - Harbor Light Yearbook (Fairport Harbor, OH) online yearbook collection
Pages 16 - 17

Text from Pages 1 - 92 of the 1925 volume:

THF H BB LIGHT 2 fff 2' ' 'N 2 lfnmllu c4' 4. S lib ui '75, 4' ff bfrlnl f I7 If WW L! :W ff 1 ff ,fl f 49 'LZM fi' ul!!! fl I iff h ff if .5 f' xml 4.0. W J x 1111.111 1311171141141 hx IC IC CI, b of Harrlmg Hlgh School . ll vm I f Q 1 K ,J ,,f - 'ii??f Y - f XX-X 1' ,ff 4 illlargefax X, X EXXX X! -'V v Exim X7 xxx X .,f' K gl' , ', XX K 1 ,ff 2562 412. XR 'W !."'f 5? -114' 3,152 F 'ff'g'l '3i , ,rv v QW, 2:55 fiw fr. liw. , 'f31'71fff 'wi f ,ff 1 1 ,, A 'f av-fp ' 'H 1 if 1' ' f M.-E Abl x- v , x A 1 2 1 j L1 l X' JR N S ' J A 4 I+'-1"1 't Han-bor, Jhio Vol. 3, 1. 25 J I 1 1 YT!! IJ II If lfli'.4R'l' CQ! THE HA RBOR LIGHT 3 4:3 gf ,A Y ,JF S nu , mm I ,,I1SL1f II ll L 1., nm I1 Sphool Spun ll I L uhm s IIII, IIXIIIHIII l.If,II'I f 1 X 1 y - r x ' I lllu IQXLI l,l I FV? :J ,gf ff X .Q-,D ' III ' X I , II: ' I nff Sc ' Iiff .I 'I ml X. 112- 1' . 'wig-r... Ifv-I' II. "mr: , X 1-- I'r:w-1p:I., Xian rn-:II II YL" IW' XI:I'Mw:11I-- IEIII I'II ISI II' 1 'wg "j. IZ, X'I' ff. I' . .. If II 'l I II,'u:.III1 Q',' f, Ixw' .X'f. ' f.',. II" I. . . . If I K 1' . I' In 1 'Illf5.IllI ' llig " X. fi'-42: .. . , . .. . .I"'5 I Nw '.A4 I ' IZ, Iij. I ' ,Ilg w". I'r, -. IW.. X'II IC. Sv 1"1 If NI:w. ,X2'9'I II ix 1. iw! , If':,!IXI'. :Iwi N I H- Li, I" 1I-w Iv- ., .Xr'lIIm11-I1-' :md Il :'-w IXIII I II fs-I Ill-2 'AI' . . . .. If N IIINIHNI, IQI-"Ur 1,I1x I-I, Ii-ev' . Ma' 5 IIy:11- -. IIIWIL' I IIjw I,I-uw'-5 , .. . I,1'--r':1IIa2'L- :xrx-I SIIII I ,vw IIx'I1'I..v'f , . .. , .. . ..If wgvrim Wx,-I' X' I'I'. II mf I'fv,:wI1llwu' ur 11 vmil II XIII. III 111- If f-II z.mfI1Q1-' I I tv Imzxn '-" . .. . ,. . Xviiim 1 , X x.. , , H x x 1 X L l L x I mnII'+ FE-:m,:w . X-v. IIH:w.- Iflw' I l -il EI..V:1- I-I, . . , XI,vIK',II'If1II'.:x I f. 'VIII-I Il,-XHHUR I,lGII'l' 7' 7 "' g ' """ "' gwiw' ' i 6 I l EDITORIAL STAFF I 114 1 N Su A 111111 Il 1511 -X 14111 1111141 N11 1 1 Nophu 11111111 , E, ,. I vs' 1 .' Yyszggu , . K' rE5f'Q7,"' -W Q 5,191-9 A Q 1 1 Y 1 Y 1 I 1 A- '- lmlitm'-i11-1l1ivt' ...............,....,.. vC'l'IliL' KZISH 'i lllZlL2'illy,' Ewiitm' ..... , ..........,...... Lillian Olilu Pusinvss Hd' 111. ,......... .... ......... C 2 1'l I'11I1tu X si,'tz111l llusim-ss Ifditm' ...,............. Paul .' t,ul1 4 lrls' . t - Vs .,,...............,.,.. N121 "am ' ' IIIPI' Iwjvs' .tIl- ............. .... B Q' z' .la 'shall Ilia-1':11'5' :xml .I wk -s .................... .' 'z 'J' A' Im-1'z11'y and .Iukw ................,. George XVz1kkila OR nu lslhl X N llnllloll s Iw!I'NX mul things vnu Il ll lulgq s llc his uns xx ou r 1 I lx Ir0uh1 s 1 PIR mprfn e nu nt In mls l promo lion 8 IIII IIXIIIIUII I.I1III'I' KIXICIHN I!I'I"I'NI'fIl "I'ul" --Ulu -3 isn'l cu-'A . 'ng." XIII XNs'lI,. S'-V52 "II:z1Iw-.1 I.iuI Iirwl. l'I1---vIf:nI-'Z Iirwlx-IIv:4II 3, ff I2 'I'1:l--IX I, 'I XI-IIrfxIv:III I YICITYHN I1II,."l'1IN "Sug':u"' "hu ' ' hu. un rc-sl." ,XIII Xfs'n 1'mm--il: Fluff I'r1-NI II--nl. I'III Iizlppzn Ii-'ui I".,.l1I-:II I I. 'I, I, Iizuxlu-II-:III I4 'C .XIAIIY 'H .' 'AK ".XI:Lg'g'in-" --H ' fx 4- - in sn: III - - I4':eir'1mr'I Ilhx I.il-xi XIII, .X-411. KIICUIHQIC IIAYIIVK "I lk "lf :1 man could hull' ', '. In-5 lh- onlcl nl Il' l'.' I-.' I'I1i Iizllvlul KIM: 'Il1'Iu'NII:1 I Ilnml I: XII: Afiu, ULU.-X VOXGUS "I "kim-H ul - n . '- 0 l'I:1ff Sv'--xllnrxj Iflllllunll IIN Lil'-s. 1 4 I Spa s ll s be an lo ull s 4 mln 1 h In xN X nl ll In Ill do X UH ll x 1 r I n ll ull I I1 l 'Nlhnu mon musu nl snug. ' Illllitlll llx Ill- 1 x 1 'L u ,pf fn? bi?-ask il, J 1 I7 wal' .5?X!!-' X3 X nun x In nl nu 1 lon 1 lmlun U Ih 1 ils nol wo: ds xXAh lx lun I VIII! I! I IIL III I 1..r4 n I with an humnn elnrr KKNI me n 4 ul ll xc gods hon 4 x I ink ll 'POI' l,Ilili'l' :XI,liI'III'l' K.-XTII..-X ".-Xlylyim-" -'X - x' . an m '- Iam-." l'Mi lx.nplv:1 lxwxx, l"4vwIlf:lU 1, l. 7 ll Il:1X1x-lT1.uU 1,17 liflx- im!! I Q, ffj 'l'r:u'lx ? SIUHIIP KI'lI,'l'U "Sis" "Irl' in - 'ln'1'." l'x:e4!1+1nI Hxfl.lI--x XICAI4 KA'I'll,.-X "IS L" I'lui K.:I1:p:l K1nx5.l"4+-utiulil 2. .. 12 S+-l':'f':Al1I-:nl-.Xrlrls Yl'II'.'. 'IYIBIA 'I " 3111-" "'I'Il'. "lvl LII " II 1 A' rl' Iv, 0- 1 ." ,Xllx .xSS'Ilf l'vIlil'lH!I'I H5-I.xl,-f J.-U' ' "l"I'INI'IN "Jak-" "'I'l 'll In - 'II I Ik-h - " . V ll- til I ." .XUL ,Xwr'!l.I l"u4rIlHlll If, ffl I'lli If!!-lllrll Kun: lZ:lfv'Pv:ulI 1. 23 TV: 'lx ll-XRH On: on' nu L urlun X 1111 x n1..u1 nn I1 ns r n lo s 1 ls ln nun 11 4 hnl w 1 on 1111 1 1 xl ll 4 ll All 0 zulu :ul O -XhNU 111.14 mt nut I llblul qua un nlfords 'l'lll'l . I INA K.'X'I'il..-X "IA-1111" -R .I 1 in :1 lulrl ol' his l':1111.111l H5-l,II1f 111141-1111151 I l.X'1.i1-x lin!! I X111-MAN l,,-XMMI " VI. lo ' - Hill' nap 'l. Irvin l'o I inlk. mln-In 111.1 lk in ' X111 X-U11. 'l'1--,1f 2 V211 lx:11111:1 Kun 'I'11:1r1 l"11-1Il1:1I1 1, il ,I .XIAKI "N1 Sy" Suvvln-I' nlso ihnll llolu-3 :llnl Ill- ng' nh." XII1 X5!11 IIHN.-Xlilb B1AllSHAl.I. U31-' S' ll- sur- 91 K r- rigl . th- g Xlh..Xww'11l'1111111-il: H:11l1111' 1.111111 l111:111i: I'l1i IC1111111 linxx. I'11f' I'l'El1'lx IZ: li11N11l.:11I CI: l1:1sk-411-:111 J, 3. 1. xlx 1,1 'XVI M 'H 11- " ll i't I"- l"1lil'lr11l'l ily-Lit--S: .X1l1. ,Xss'11. I 1 IlSlIl'1 lll1 Ill I 1 I I1 lllrs N11 x 1 Slll 1x 1 1 xx x1 N X L 1 Kllll gn I1 nl v1 ls I., numlnirs s IlI1l'll 1 IS In 1 llll HXI.IuUl1 IIUll'l' Ullifx fi.Xf'KI'lY Hxltlwiliiln I'I-. - z I :lotion ak- I In . . --In .ln rl." Ilfwlx-"NIH fl I NXl'UI.l'IHX UINUNICX "Nuff II1- .iI- I :ull zlf'-sil-n1'v new- 1-r In-Ira.: I nu." Vfnww 'I'l-HN. VMI ling-1-:A Ixwxx N'--"x l'.unll-xx!! I. 'T 1, IZ:lx1lm3 .322 llzcflx-1lv:u!i '5. I.'I":11-I1 I. 3 I X ICLYN .'l'I.'NU "IZ -Ny" X stud: 10 lu: 1gui1-I." ' XIII. .Xff'1l. IJ VIZICX IHIITU Hlllllu-" in - ll -ll nu I-'Q "uI1l1-lu Vluss l'Hl'Qgm'1:.f.N Ynw- l'l"NQ X111 , Xfs'113 l'Ini N115-lun. Kun: I"1ml!w:1l1 , 1.J.'l. l1'l'v:l1'lx 1.3. HI III:-I1-Illnll N 1,11 I, !I:nX-lwlil I. I Il I,I.-XX UI,lI,.-X "'l'm.tsim-" L - ', :Is ill- :Ing ng"'. N l':1lI5n:l'I Hy-1.11--f, l'!"-x. llznlbl-i I.i:'hI 12141, lifnxlull-:ull 1. fl, Uh Min 3 I1 lm N 1 must laugh rf ore xu 1 Ill Ill! r xu 1 I1 ln! un ly., I lbl'lfN pus In n um: all-1 als xlX lnnol Nll s N4 mm r lusv I ho I x mnwu nslllnp. mx thu u 1 .0 THE HARBOR LICHT 3 K Qfwfiig 5:1212 3339? 'N-X NINKII-Xlx 111 thu hour of sleep before mid glut north more Inn lhr4 hours :IIN r Sum NL I Ill WINS IHCI' l!1 IW 1h Inu Xl 1 'l1r N nu vumu music musu nl t uw ilu! :uh Io 1 I XX -XITPR lx-XXIN1 Npllxl ucts nn stulrlmrn YIIIIILS XIIH xN-X'll FX 'X X0111 n 0 nu of u north u pound of sorrow ' HAR I N I 1 I ll III III1 1Ir1v4s ull 1 I I N II 1 nu: ' III X N 1 su thunk N01 III! In I I I XQN II I I rt' IIIIIIIIQIIII Ir horn II I In Hill if Dr III1 II1 In I Ion nl N 'I IX IIIINX 1 lllh x ll N1 rn IX 1 l1Ir1w1r I 1r1 10 II1 II IIIorI1ns I 'I'III'I . HUII IIKIIII NIAI"l'II.'X 'I'I'I'I.ICX.'UX "3I:IrII" I "Ol I II' III III -1- :III 'gIIl.: l:I,. 1 ll:ll'll 'II SIllIlII.llliX, or 1'lI:I 'II III :Ig'- Ip." I4':IiI'pIwIl III I,Il-f, XIII X4!rI I III"I'II 'I'I'I'III "II If' " - :Irv ulI:It - . ' , ul - Ihilk I1- :I 'I-". I'1QlI'II"'I'I III-IIIII-f. 'I'Iw:IX: XII- IDICOIWLIC W.-XKKIIH-X "IYzIIu-II" 'XII I I : 1- . Ill will uh III , I :Ire 'll'l'll..' IIzII'ImI IIIQIII I!uzII'IIj XIII. ,Xf!II I'IIi Ii:IIIII:I K1-ug Ii:IfI1-III:III I2 NI I1I1-III Klux' IZ IIOI VI'IIY WIVKIMXNII " I1IIIjv" "Il1 ' bhll ' otlu-rs I' I' III:Il , 1-:I ' 1l1n." I":IiI-pIII'I IIxfI.IIIN. XIII, Xf.-'II' III'I'II1'SII'!I I. 2. 32 I. CHI I I '. . .' "'Ph'I" "Sl , Rr if pn ' - 10 I' ' "III 1' :Is il' you n- ' I" I - I-':IiIImI'T III'-I.it--f. Sw-N52 .XIII .Kring II6II'II1II'III2III Im: IH. XXn I,IX IrrIlI I Illlll y N W x x y x W LLM. UI I lC,l,RI IIIXI NIIII III IIIIXIPXIIII III I I4 I I XII I I III II II4 I I4 II I II I I I I I II I , I I 1 I I Iv 4. I X II Ir..1rI I " II II I I ' I 4 I III ' I 4- X I 411+ I I 4. I I X41 Ix I lstor of the C lass of 1925 ilu N lf 1 x nom ll L l 1 1 lm Qm We xx cle pl und 4 . 1 1 f XX K X .II I x 1 u 0 pmt of M1 holfontw Q 1 N 1 lf cm ge fl mx ll . ' xx . . .N 1111411 4 mm H1511 Sc 1001 x on .mc x lg flllgl x X xx rl N0 wagwf mm lox tlm L lu xmg .. me me N 1 1 x X ll ll gg 1 -X neu rlqmltvmnt bcvn u 1 Qc ll XL u 1 0 me Ulllil lu L mu L mx l0lfllkll In 1 1 un mm mem IQ Ull uuner 0 xexx . 1 fl .l N0 m ll mu ux llumntx ln loofl uwn . rmcw 19 1 1 A'lllIlkN ll xx m l llg l an th 'lhe boolxkee Jmg e utmcnl KAN llll'l0l lll lllllXl lOl ol Nl: SI0llfl6lll'l9llNll xxlm xnxx wnclpal l tw umm 1 1 L mo mu me llldllflll .mr Q flue nfl the qDdlllNll Qlfux Summa mu muh lt x 1 onex Tux claw .N .1 xounu X 4 X lllllllfj, lv ll.1fu1 . xx 1 m 1 ll N lv llfwen had clmlge ol L lc lluxlc D1 D1lll.lll6llI NllLCLtfl1ll2 Xlwi lxlCllf1lflN xx 10 l'Nl,QllG to 10111 ll . ll mup. O Tum 7 16 Xmnwn lt 1 . X . ln two lllgll Sm . 'Xvmmxsmm A xelx A12 mtll Llmc xx 1 1.11 x lu x v klllO Q 111 tlw q0Dl'l0lll0li L cv e xxeu fllXlClLfl mio Mm Xen lUllN .L xx um N Xl 0 ff m Room l m and the Utllkll Xlltll Nll Com m l.oom 16 '5xllLl9llt H1 V uns t lllgl mx 1 . um xm 1 Ol tllxt up ln 0 H Thu xou 1 m xx lx uxlxtu lll itlllhll um ln N11 P01 0 ll lll Ralmelfllngl The lax 0 16 .uultx xnxx the mme xxlth the excew 1011 that Nll Cone taugllt Al elm 1 .mr 101110 lX lll x BOXNII mg xx N tlught lm Nhw Ll"l11St6llN0ll who lmtu lmemme Nll l lfmlence xxlfe 01 .1 prominent FflllDOll lnlslmwx man ll Q1 X llontlm N vu le 5ODll0lll0lCN omoxu 1 L 131 lu 11.11 x .ll t e L1ghll1Ollw9 Mlm olothx Xllclxl md um ll0NIE'NX Fu lmuxe um dlltlllllw cecol x cd ll mc lN -1 HRX mme .ue mc nu - X 70N neu mon Xu INLN xwu wo an 1 . SGlVlfl bw thc lmstev n n 1 1 4 . NN o 1 X lll lJ9N1llL'N m ook 1 lL mong no lf un cox. mel my 41 .nu 'llu pfu x mx Cllkllllli wx 1 N xml' fm 1 Ol 0 mo now 0 an wax ,1X 'l lll'f llklllitlll l,l1QIl'l' 1',' ' N A Un ' X 4-Yo nl' Nay Z-1. lfllfl, fn-x'v.uL5'-o11lX gmgmilf xxvrc g'1'z1rl11z1tcXfl l'l'0lll tlw l'12lll'Il0l'l l'1ll+lif' .YI m'. 'llllll l'ollmx'i11g1' SlXptcXmlw1' sixtj-tl ' X ol' thirl nur Mc-1' um"rllcXcl :ls l'il'4'Slllll lll ill tlw mfx IQ . 'I owl. ' ' : X lllllll'l' tllu t'Ill'l' ol NIV. llulwwts in lllX0lll Sl. wllicl is 'uw ' ll1X lllnzlry. lt wal. an l:1l'w'cX class- zml 1'lXqui1'cXfl .mme cmX1',,'y n tll-X ' ' '. W S to li -vp C21l'l'l'lll xmlul ol' up cull. llc la l Xl -1" ol' llw ll il nl 'l'1. 'ning llzXp'11't1mX..11 al. cr. NIV. C"u'm'm wwf 11" " Jul JI' ll1:X S0 .A X 'l f' :l . llixt X l Vi 'icf we 'X t' 'l t ly' Nr. Yolff. 'lm 'l.' ' ' 'l l Ll ' l js in 21, lXtiL's. Bl '.'. l" ' xvxe tl ' .truclt ' of mn' lil glislm vm l'. Al2lll X11 1 tics was lam Xlwl lmy XIV. Q' nw. . ' X - ' , X had 2 llXl ll 's I' X: 'whiclm mls tl1X ll n X IC' m' X. Dey: 'tm Xnt. li "ls X I l X Xfl I' MSP Gall 1. lf' l 'tl ,Q 'ls lX' ' l t .' ' 'mrl -wok, am Xl: lxl2ll'llCfl mucll all out ll X X'Xsz X X X .X ' ' tml to . 'u l ,nltl-Y't'. ' 0 ' 'X 1 ri Xc 2 em! ' ' 1' ' Dpz' X v-. .'t'Xs1X"'s'.! '. '..' ' X', ' 3 " ' u' l .l ' 'll'g'l Sl l. Xliff lien' ll lfl " ' l 'ow . 'LX . X -' .'.'. U -X 'X .X 2 ffl lmj Bl '. .I lf' RY'1,' ' .' c I' l-llll. llllfl llw expo1'i1mX11ts in the l2llJ0l'2ll0l'j' wore wry Cx- " ' '. ll '.'. 'xml Mi .'.' Lutz L02lt'llOfl tlw gi 'ls ' ztllXtics. .A .v.f- 'fl A .'1 ,.. ',- ..A,' 7' .-.- ' Cl I' ' tl X i'l1ic"lgm Ulwm C' 'u1y. I1 , X , Ll l l'1l'L.'l l Xll 21 l"11'cxx'cll p'u'ty ' l ' ' C 'l ou' 'J' . . ' flcl' 'l 'il ' 'z s l ' l lmI' alll. ln if X l'z1ll of lil!! only fifty-t V1 X ' llXd ' . 'X Xl'1.'.'. XY ' 'X X A ' . Xl' UVX .1 Xt' way placed with Mr. 'l" 7- - X' ' .. V 's- to1'I Q 'l t l I' Rl '. Czlrm-m. but thin ' 'lc 'X s lat ' 2 ' Xn X I' N1-. W l". If 2 ' M: Wcllil' 'zqz .'.' Xl' 2 X 'C ' 'k I' Q '. lt :1 d 'N' '. " ' '. XX.'t I' tl I" ' I' '- .' " 1- T' 1 '. . l - ' gr Xa A l GX t'I'. z rl TI'1 "'t' ' 'Elf 2 ' I' 1' 5 .X . ' 2 X' X- . 's. C. .' " . "f l 0 K- 'Q 'XX'.','Xtl,.' I'XlzflXl'flt'l "tI"' Ive- " 'I' l X " 1 ff ' U10 "z'.'io11. U1 pll I'Xrl z l 'X 'im -- yri, .X ' 'X gg ' . Yale. 1' ' 'X al: ru-Xivccl amd il dainty lmclm '-.Xvxs 'l'l'19 , o Ap il 21 tl c 'l'1 .'.' hiked to lmliuu l' mt. lt was il lung wuji 2d',." .' Xt 'lX 'A "ala ll'llltlXl'st'1'X. 'X"tI' --1,4 -lil-' XdlI'N's:l" .'-'dM'.l'l1,wl 1 'flt lX'-'I':w"s1X- i x CUC COINILIIUOIIN m me new tfuxum ln 1 01 1 14 mu x .uux f lldllll I nut mxm' wer umm xu HX xx mn xu wt - un to next In 41 wo Nmm use Q mu .1 leur mood 01 L no n 1 xvlx I8 lC10l1x lunch xx ls uoxlfvc mmm mv 0 nom tu lN.lIShNll mv. .Ind XNUIIICIN mix ex rum .mf 1133 ex mu .lll mu mb All 1001 fmous du .md ue Nuxolx dld emox It e NUINIHCI paved In mpmlx .md m Scptomlmel 10? xu xmv lea x ml school ' X Nu nuns emo ec 111 It l L . N X Q mem ilXlf ed mto t xo SGCUOIIN .1g.11n thu xe.u Om NkCt10I1 flNMINlllCd ln hoom NI , fo Q mx rc Tl00fIl 1 Ol the CIHNN H91 fl Tommx Qompm Ilexldent llilllll Lmolmm hge PIQQI on WOIOUIX Xhckl md qouetdlx .mf mu xl 1 1 IQANUIQI 1 Holll ,Lug 1 lologv .md Cllbmlstlx 4 Ilxo umnhcd the b ys v1 xctlu team Nh lohto COf1Cht tu hom m iootmlll .md base va mn he B bon IU lmzwkgtbxll WI1 Com tux ht Xlxthcm ltlgs 'XI1 Cu .mm contmuefl .lx pllnclpfll oi IL 9011101 15,11 SL lool X Q had ioul neu t9flCh91N 'fhlx xefu Thex xxele Xhsx Iouclen Nlux Cope Nhw XX llkms .mc lx- mxlnoo lv Iou on mc c 1.1155 oi mo n vlnxh Dtlhlltlllell 11- mceedcld Ulss lxmg xx ho had been CmDtlllLd In Cllpld .md had becomk XKllk1nQ was 1HSf1llCt0l oi Shfllthdlld .md FVDQXXl1tlNj.l Xllss Hmblook rm Lhdlj.lO of the ILITNOI gllls tdkm omv UCOIIOINICN IH the 10 .we on 'X eu FOUIUI Nfxeet Thu wuue mcluded xexxnw Qookmg .md Dfllilflllil Cooking xeemed to be the moxt ll1tQlQNtlI1fJ, .md the ,,11l ue still uondel mv xx IX nee vflxmoonx ll 0 vm mg Nor .1 mour m.u1 1 little Om or mea lun wld Nhw ken mu L1b1d11.m 151.1111 mx wu .mc taught qmn Q lv .wen on mmf ls HN-'IXINOI o INIISI mr ll N umm s Olkm hmxexex coached the ,qlllx P h.1xketlm.1lltef1m n XOXQJINIJQI 1 the Home FCONUINILN Lotta Q mu the Neem of 1 0 h,,h ful lvmllemfe Ju x 19 011 ,,.x 1k'lC4l tnelc m NUIIIHIHQ, Os tumex xelx dfllHtX lunch xnxx Nemo .mf 12006 tlme xx lx had UIIOUQ1 0 tthp 'XOYIIIUI 1 Ill m Iumm 111s of thc Home FCONOINICK Depmtmeni wslxted lx othe1 ll x ol lx fCDflltINlllt p1vp.u1 .mr song 1 sunufn 101 tht' f7l8T'!lll9lS of the lmsketlmll tefzmx IN tho H1 h School f.lVIT1T'lflS1llN1 Cl or A111 11 U If 1111101 611101 xLt'IJ lon mls hed 1" fhe XYH HflS1lllN lg .lux w 'wwlzwclx 0 15 ,mm of :J lulftlilll and DH XIXQS .lttvmlul also Qpeochvx une undvlul In Nh Otlx qlll50llNt0I'lf 0111 mf XNlH0ll"l1'DVIII H Q'h00I memlwew oi the I'JU4lld of fdunfltlon and mem 'new of tm 11 11 In claw S usual 1114 summc 1 when was LHIUVJ In lll .md paved bv Xen aplclx In Qvptemlm f 7 Ol x -me Qen m were l001x1l1' fox xx .11 0 C e 1 of h ll my we-le pager L 11 e me L no u 2llldlIlL6 0 NN 18 THIS HAHHL I' 1,llill'l' 'll -' P"t 'A " jM',l'Itm. TIf1z'tj""'cXi z1tI 'Q '1 I' " ,l'Ug21' I I ' j '-2 milvs, Mtw 'I 'z H1 tlul doi '. - l,.l'lj"-k. Th l gtl "1 ' I' 'z f"' a'd. ' ll' .' ' 1' 'l-,L ' ,' 1' 'as Xl - 21, In '- -. " '.'.1""l .gl l'11 l It ff- 6111.21- Th .' ' ' j " " ' ' S- ', .LSL 'X '1 'Q " 'dl ff' S . I'01'tj-tl 1 1'l.' -' ' ll I ' tl 1 .I mim' 'I'ls.'. Y' ' ' 5 with - 11 Wolff 'md thy Th Xl' in Room 4' 'ith MV. Cm -. I ""cu'f " ,' .. , . ' H.. , . X ", , D, v V, - . K1 d.t:I - -- --yw1.-x11Ur1ut'1Q,T-l-.- M '. ' " t' 'lt B' ' N .' li-z .' ' - ' 2 , 0 L'A"lzsl" all '.. . '. ' - 'd I - ' ' '- - l'lT z dt V' " ' . " 2 . 1 '. 7 X 2 g' . 1 1 1 '. 2 '- " 'HJR "HW S-I . Yr- ' ' MT: Hn: ' k. Mk: , d I' 1 'I' 'tl IC gg f ' ' t. SI Hrs. -103111 Bailey during' the summer. Miss Pope' t2illj.l'Vht History and Hisg "d"A" ' ,. ' ,Q'II 'ttg' ' ,Q 'I j tl ' L 'xy QI' l 1' lik' 5 I' .el ll -'1'- 2 ' ' ,j gi '- . d . Y' I A 'CS ' .. -. K, ' ... . 2 -. ' .v 2 .. I . . A 1, - Lh. Il- 2 c , t' Al as s 1 ' I' fcz I 1.l"'I." ' '1-I. Mig,- '0' 1 ,2-41 " 1 la 't,'. Tl Q 'ls ff- tl ' ' " ' .' ' ' C :--- A " j - 1: ' lf ' ' ' 'I- ll ' Q' ' . Ol. Ap" 17, the . ' ' g" 5 ' 1 ' - ' V . 1' ' 'Q' 'lm 'Lh'. 1 - ' A , 2 - 'fd' I "Wiz Q 1A3' J' . A V.: ' - . L. - 1 . ' 1 'Qi , v- 1 A.. l Th v, 1 " 1.7, tl z .I ' '-S ' ' Ilw- t' " .' I ' , gf. 1 . TP ' f" ' ltj, . , I I' tl ' P " 'l ' '7d"w' , th," Z r .R .nj 2.'..!d3 YQ.. 1. A: .' ' , 3 . 1' va " 'w x f .Ld j 2 ' g ' r' 'lj z., "f , 13111. I' 'tj- 1. i 's ' ' " g ' ' " 'dt 'I ,V a' 21 "1 wk. Wi- 9 I- ' I n 'l 1' tl 'Q ' f' I ' ' z ' f' Mix -X X111 ' 101111011111 R01111 1 Qhc 1 X111 11111. 1111 10111p11111011 1111 111 glen t0 11 1e1y 011d 1 11 I 1 ll 11 11111 L1'fe1111111e L1 uxex 11e1e 1111de1 he1 S11 1e1 1 181011 1nd we 11111 1d1111t L11 1t ue 1G1l1l1lfl much 111011t 1306111 16 1 0111c11x the 1e111111s t1101ed D010 '111ckla11d P1Lw1C1f'D1 HP1Xl1 Henev X1COP1CN1dCT'lt Re1n111d NIa1Qh1111 c01Lt:11v md i1g11c K 11 '11e1N11111 V1 hen the xeeond xemextei 1e 11n 11e11 011 ru 11c1e elm Lf 11116 11111 11 10110 N XLIHIQ H1lst011 11 1 ent 111111111 P0110 Nice P1bS1fLll1L 0151 Congos ec1e1111v 11111 N'11011011 0111011111 F1 1111111 Othei 0111CQ1N elected 11e1e HLI111 He11e1 11 s 181011111 11111 1111 11111 11sx 17l0lJ116tt:'NN h11111v.n P0 L0 1 Poe 111d IN. 11 1111111 1111111 01 1 1 1 11111 111d Testament 'lhe 101101111111 W919 elected 101 1111 11111101 1 1 ht H0 llf1 X 611116 11111111 1d1t01 m C11111 1 11111 O1111 11111,1111,, 1 11 31 C1111 10110 Buell wx 1N1111111g,e1 P11111 S11 L1 -1Qs1s1,11111 Buxinews 11111115111 11111011 BlttY'1Q1 qection of f.111s At1119t1LN Ber11111d11111N111111 qcc11011 01 Bow Athletiu 111d fzP0lflL XX 111111111 1nd S0 111111 Zimnv L1te11111 qQCtl011 diuclm 111d had dnect 111111ge 01 the H1 h Qch001 N11 C111m11n h1d c'11111ge of the 9e11101 H1111 Qchool and taught 11x lmted Qtates H1Qt011 We have 11111111 h11pp1 1111 11011QN 01 thu CIANN A11 difficulties 11e1e tm? fully QY1100t11Cf1 0111 111 N11 C 111111111 11h0 1111 11x 1dded 1 11tt19 1111 01 pep 10 1 110111 N0t 1 111 11011111 pux t1111t 111 11011ld not fuimsh 11s 111th xome 111111101 t0 11111111 Nome 01 thc Qemmx 11111 1111 11x 1e11d1 to LOT'1tll1Jll1'9 thel' xh111e of' 1'll1lN0lOl1Q 11c1t11'r10nN Nliw F0011 e011d11cted the bookkeeping md X1 1'c11mct1c c11weQ 11110 Viv 1111x011 t1111g11t Ge0g111ph1 Nliss 111111110011 1111x 0111' qtenogi 111hV lI'lN111lCt01 1111de1 h11 111101111 x11pe111s1011 the ,Qlllx 1611111 ed to take d1Ct111011 111011 1 1p1d11 th 111 t11e1 1111d GX 91 expected Phx vu 'XHQ t'111,Q1'lt 11V '111 C0116 N11 11 olif 11 lN Athletic D1l9CtOl .md '111 Pohto coached the how IU 1111410111111 100111111 llld 1111se111111 '111 qt011de11he1me1 had dnecf c1111,Qe 01 1111 xhop He 11 IN the 1101 Qcout 1e11de1 thu 10411 11111 did 11111011 110111 101 the g00d 01 thu 01g111111f11t10n Nllxs 1x9ll 1111x the 111 Nt1l1C1I01 of '?p1111Qh 15511111 this X911 1111d 1111x 1111111111111 101 the fouith 1011 '9ClliI1X6 ve111 Ul1f191 hei SllD61X1Sl011 the 111111111 1111s g1011n to he 11 fine one conQ1Q11ng of 7264 volumes Nlisx Dennis h11d ch nge 01' the Nlumc De n111Lme11'f 1111d 1111s 21118 c011c11 d111111,Q tha fiixt p111t1 01 the ve111 111d 111te1 he1 1eQ1gnat1011 the 1101k 1111s t1111en up 111 Mu 1111o11s011 Dllllllg fhe Qummei V1 C'1t1011 0111 de111 'Ulm HEWGN h 1d been t111c11 111 C11p1d x tlllfjxx Qhe had 11011 The healf 01 D1 TclCO1,3011 I O 1 N01 01111791 79 the qemow held 11 get togethei p111t1 111 the 19211111011 It 1'011nQh1p 111111 The p11t1 11118 ch1pe1011ed 111 Nhsx L011den md N11 G1e1g V1 e 11111 neven fmget t1111t 11e 1111114611 home 111 the 1 11n dit91 h111111g such an e1110ya111e flme The evenmg of 14111111118 1 1 11 11s the t1me oi 11nothe1 QGTIIOI p111t1 'l'111'l 11. RB01' 1 SHT 1.0 1 -, ' 4 .. ., ?11'::q4: P." 21" ' ' ' 1 1 'H "1' 11 f e1'11u1.'11 -'ifgk 1 1 '1 .1 ' ' ' 1 '- .1 '1 'i 2 ' 1 ' ' ' 1' 1 ' A1 11 2:11 election 01' class 1' ' ' Q '1 ' '1 ' thy H 1 -1-' - 3. . - - " . .' . . ,. . . . f 1 - 1 , .- c I , ,' 1 , A 1 , S1 1:1 1i"'1 elt 1, 1' .' 1 .',. '1 - S,1. 1' 11-L11 '1'-h ""'s' 1112 3" . P':.5d gP 1 21 1 , " 1- '1.'11 3 111 Sl" -11 C'1-ss III' .1 "1 1 A 1 S' -1' ', C1- ' 1 ' - h' , C1151 ii 'CLE' Ye: 'Q '1. " ' ,as " 1 1" . ' 1 ' " ' ' " 'fa' 'jg' 1 : ' " C' " 1,'l1' 'z,311 'f' '1'1C1'.1 'g 1-' '1 , 1' '1' 'Q - 't'1. .1 1 .,-. ,1 A 1 , A 1 . A 1 . , ,. -' ' "ala N '1 S- ic . l , l ",'-7 1 . . . We had 21 11e11' 1111110111111 this YGZII'-R112 Greig. He was Economics 111- lv I u u 2 ' 1 1 , 4 1 ' lg- A A A' .. 1 n . 2 ' ' 1 1 ' ' -',1' 1 ' ' ' 1' ' ' . ' .' '1 ' v I 1. n . v 1 1 7 1 1 4 . . ' 1 , I 1 . 1 , 1 1 1 1 . 1 ' , x ' x A ' .k. -X .xg -2 1,1 . . . , .' A '.. I- 1 Q . A ., ' . ' L.. A 'US 4 11 1 7 I ' 2 1 ' I Z V' '1 -2 ' .v 2 lv . Q - H' 1 . .1--I -1- Q , , . . V n ' u . 14 w u u l 1 n 1 1 L . A . ' - A . 1 1 A . .1 . . K 2 In 2 . ' 'S lv 2 - . -. A- ' -1 v'. ' - - 1 - I ' 1 1 . v 1 A. . fs' ' -1 - y 1 Lv - - v - ' I 1' ' . s A , ,, '-1. '- 1 1 - , ' 1- ' 1 .1 , -I Le A nn 1 K A k . , .- 1 . - K. ' . 'S .4 -' v 1 A wk- . - ' K 1 - 2 . ' - 1 . X . V- ' . . 1. A, . Y ly 1 -SI Q . 1 xv . h' P. ' , , ,' , , ,. . 1 Y Y ' 'w 1 1 - - K ' rl 1 , ' A .1 1 1 5 I ' - - -s ' 1 , i ' '. e ' .1 . z r . K ' 31 - f' QI- I- .. K. 2 . .1 A1 2 A .. - ' 1 7 1' 1 - - 1 v -1 ' -- ' - ' - 4 v' ' 1 , 1 . I L ' - f - v 9 -1 1 ' ' 1 - ' - 1 - Q , P t' ' L K K . fN ' IN 1 1 4 1 c 1 A X K I I gg 1111 'N ll ll ' KN L NU x l lx l Ll cl X L U 4 1141 X X 9 11111111 9111111 1 1 x ' ' N N KN U ' 1111 ' N 1 ' I N ll 3' c N 4 N J Ill 1 X l QC 'NN 1 X 1 1 11 1 X 1 1 1 1 N ll out 111t11tl1o 111 1 X101 lfl 0 1111N ig lls 001111 4 X U ll1L C lass 11 5 111 fight 1- 1 1 x 1. 1 l l 11 1 Q x lll Ill N liuu 'll 'l lllf ll.Xlll1IIll l,l1ill'l' X111111l llti1'l41' llll'llllWI'At1i. tliw 1'l'1.'s l1vz11'lil,1' 1-11,i11y11l :1 sln-ig'l11'i1lc1 111 l'z1i11.' 1l.1. l.g1t1'1'1111 Tl115' ix-t111'11111l 111 tl111 l,lQlllllllll.NU 11'l11'1'1- g'z11111s 111111- 11l:1j'1-fl lllll Il l11111-li 11"1s st'l"'C1l. 'l'l1+1 Sw11i111' girls X'k'l'L' 11-1'1' z111xi1111s 111 l1'11'1- El 1'l11l111l's11111v liiml. M1111 l.lllll'll'j' ZH tlivy lllfll ill lilbtblll I 'lllll 111'g'z111i'111l il 1'l11l1 11'l1i1'l1 1l11-I1' 1111111111 lz1i1'11111't lly l,i!vs." 'l'l11' l'11ll11wi11 11I'l'i1'u1's 111-1'v -l-'lulz l,1lli:111 Ulilzi . iil ll tr S111 l i:1 Z'111115', S'c'1'01'i11y: 211111 li11tl1T11111'i,'l'1w1.111'1-1'. 'l'l11- 1'l11l1 l11l1l111w1111l.1'sf1l111l111'i11g'tl11- llz11'1'1-1'-llz11'fli11gg' g'z11111- lH'l'l', l"1-l11'11z11'.1' 13. l'e-f llx- sl1'1w that tliw Sv11i111' l111y: 111 111 i11te11.'lvrl llil 2lCllll12llS1l. U11 '11111l:1.1' 1x'1111i11g'. Klziicli El. llwy 111411 i11 l'1111111 I illltl 111'g"1.,1ix11l il c'l11l1 11 '1i1'l1 'l11,' g'11'u Tlltl '1'11g- "l'l1i l'z11111z1 l'1111"', vllllk' z1i111 ol' thu 1'l11l1 is I1 '11111111111 g'111:1l 1'vll1111'.'l1i11. 'l'l111 Hill-ll'Ul'.' 111-V11 -1.' l'11ll ws: lI11'11:11'1l Xlzi' '1 1ll. V1'vsi1lf'1113 'l'11111 j S111111111i. Yico-l l'i','lfl0lltQ Xz111ole1111 Oi11,1111-11, F1111- 11:11'y. A1i1':111 llillllllll. 'lll'1'2l, 1111-1'1 :1111l Xml li:1tilz1. SUI'g1'l'illllA ol' .-X1'1:,s, Th . 1' '-. 1 '1' l:t'CUl1Il 111 will lm l11-lil i11 flw lliffli Scl11:11l -fylilllil 'll'II 1111 lla: ' N, Wi- :ill 1'1'111c1111l101' wlizit il gmvil 1511111 1111 ll'l4l lust yi-211' z1111l 1 11 l1111l'i11g' l'111'11'z11rl to :111 1111111 'ettvl' limi tl1i.' Xllilll flll Xlisy l3tl11-1'lp1ss11'ill 11111. Mit Iliv 1 l:1.1'. "Ni ll 'iigz' lilll 'l'l111'l'5'111l1.' 'M sin '1-11'11ly l1c1111 11 will lw 2 silw .'.' . 'l'l11111111 -lllllll S is g'1'z11l11z1ti1111 4lz1,1' tliv 1lz1.1' 111- 2ll'i' all l1111l'i11g1 l'1ll'X'.'2ll'l f 1 1-zagx-1'l.1'. .1111 11i1l1 11 Q11-it 111 lv'11'0 rlwii' llz11'rli11j llig'l1. l'lUlll' l111'g' 1' 11112 1.11 llillfi' 5111 111 lli'l'1'. lllll l'X'l'Il yvt 1111 2ll'll 11111 llllllSlll'4l l'r11' wi still look up L11 11111'1.111ll1'1-1. 1111 1 'd1 ' ' f-"N t lf' 'xl ffl-J :L H g .' llvl 'in IC. ll1'l'X'l'X. Class llisl 1'iz111 'TZT , , W, 'fl 1- , ' f '2. ff' 1 I ill 1l111 wli lff' lx 111 1l11- 111151. 'lb 'lf'l'K'llIl thy l11111111', 111 W1 lil Qlz11ll1 lr! l". ll. 5. Wil l111':' Il11- lu-QT. 'I' , ll1x l11-:1111i1'11l1-11l111's, 111:11' lvll ll Elllll 11'l1i11-. .Xl1l11111g:l1 il wi-1'c-. 111 ffivv lllll' lil'1-. l"111'1'1.'1-1' 111-'fl Iilw 111 l1:11'11 i11 wig'l1I 'liliy 111 Ilfl1'l'l.lIl 1111 tllf, Xiljl' "l'l111' l":1i1' " Utln-rs will it 1111111111 1'11111pz11'c1. l i1'i14'lllll!'N 111- l4111111'.:11'1'11l'1I11- lYl'Nl. .X1:1l ir: lil'1-7 11'z11s will sI:111.l 1l111 11111111 11 A ll2lVt' paws:-fl 11111 111 jfllll' 1l11111', Izfst. U1l1f11's will 1- 1111- :111rl lllilllj' 111111. ll 11111211 1l11-1- :el1111'1- zxll 111l11'1' Nl'll 1111 lf, 121-im: i11t11 ilu- w111'l1l 111 izlkv ll11- tvt, W- iiku 111 111i111l iliy g'11l1l1'11 7'lll4'S. U - 11111 111'i1-. will l'E'l2llIl ilc-111' lf. ll. S. -- lu-11 lf. l'r1l1t11 othmg But e lruth N 1 I N L lL xx 1 L 11 xx N 1 1 1111 1111 11111 1 l X11 ll 11x 11112 11.X1i1Z111l 1,111111 L. H ' ' th ' 1 " AKV111111111'1'1'1-X111111111111'1111-,'111i11111',41W x1Ilf' 15. 11123 11.1111111j1 1117111 SL'11'1f'1 .X11f111'11'11111. '1w11l' 1'11f1 1:l11k'1'1 1:l'11111'11 ..........4...,..,,..,.,.......... 1:fx111111"1 .X1z11'f11:111 111. 51. 11211511111 .... ........ ................ ,,.... , , ' 2l1'1 1'11111 171111 11111111l'111' .......... . ................. , , .,A. A1111-11 1iz1111.1 1-1211'K'11f'L' 12:11 111151111 .... .,,, , ...................... , ,, 1,21l11 .'1.C1 1115111111 111111111 .........,1...,.......,..,........,... '1'11111111y' 81111111111 11111-1111111111 11.119911 ...........,.........,............. -1K'11111l1 1111211 3111. 1i:11511111 .,.,.,.,..... ,..............,..., .... K 1 fl1'11'11 1211111111 11111131 k11211'1X ........,.,........,........,.........,.. '1'1X1'1j'11 li: 11111 '11z1111e.1a '1'.ll.1 ............,.....,.......,.............. 1111111 11111111 g2l1J1' -1: '1'.1l11 . .,................. ..,,......,,.. X 12l1'11'21 '1'111111111f1111 41111111121 , .,...,... ....,, .,.,...,...,.....,......,.... 1 1 111 1.:,1'.' l'0111'11 .,...,.. ...... . .. ....... , ....,.....,... 1111111111 .11. 111111111111 T14 11I11:1z1g1'1's 1..1 .,.....,..,....... 1 :1111111'11 111111.11 A.11'1z111 l.z1111111 ' 9 ww . 1 2l1l'l'1' ............, ,.... .,,.....,...,. N : 11111111111 1111111111-1 x 10h K NIIQ ass 1 s 1 111 X111 1111. 11'11I1Z111I 111'1111 1 CAI' .111 111 1 -lQ'111'1'1i1I111'1'1'1f1I'1 x1IlVx11'1111 1111111111 1 ' 1.1 111. I I'11 1' 1 X 1 1I:.1 1.111 '1 1 111 I1 11 1'11:., 1'1. 111 '11 .1 11-,1 1111... -1111.1 1111.1 . 111411. 11511111 11511151 111 1111, 1111.,.. 1x111-1 111' 1 1x.'.:.. 1'.:.111:.. XV11 1v.1.1.. 1x1 11 f11 111.." 1x' lx.. 1. 1,111'1111111.1':.1. 1. 11:11111111.1.11'.-..11: 11v:'51:. 1" 11. -1111 11:.1:.--1 111111111 11011 N l,1us: ll-li 1191114111111 1111111 11112 x1"1'X1'X1':111' ' XA111' 1f' '1'. 1 1'1 '1:11' 112 1x11-I. X11 1"1 I 111::, XX.. 1.111-,:1':1 1-1 :11 1 1'11:1x 11' 1111, .1 111, 1 '11:1111j1 i1:.:.11.1.11:11!1 11:.1":.1 11111j1. 1,11111,:1111 1'11:111. 1:1111111!.11-.11' 11"'.1. -11111'm .1:11111'1 1..2."1, 1x1111:111. .111k111111 X1.11:1111. 11111111 1X111-1-11.11'1 1111'I11'1'1 X111 1x11x111. Y1111111- 1x11,11f,:111 11 1,11111:11111:1, 111111 1x111111-1L 1 111 1.1111.:11.1-.:1, X1'.1 I,1:1.:1':1, Xx 1,111-11'11:, X111.:1 11:111. Q1 1 I lass I0 -X X I l C lass I0 B x 1 X 1 X 1 I X fllll 1111-Q IIXIIIHJII I.l1iIIVl 1 N , X - ,, A 1 x '. ill I FlQ.XIlCS'I'lfli 1117114 Iflb SICl'11N'If SI-I,Nll'QS'l'l'Qll 11l"l"l' Ill ' i,..1. l':1f-1 I'1- 111111 N111 X- 1 -, XI.111II1 1w1111111.. X111- l'11 . , !,X- II lxlll H111 X4-1111111 44't'.', ,. , Hlmi. lx Xl.1111,' '1I1I'1-111-5 I1-:1. .51-1111:1 H11 II:1.,:1l41. 1,1113 111111-1: H111 lXg:11g,,1Q..11-1 1f1'T.-1.. li!1y..1 lX,j11,,' I-Q.-1' f11:111f,, 51111121 1Xq1g111g1, 1:11 l111111:1l:1, lfi--1111-11v lx111:11,,11111' 11115. H11-1:1 i,1'Nll'lllI11!., l'.1.. 1x:1X:11'1, Xlfkil XIMN15, lI1,1x:11'1i I,1 !'1'!f1111'X, .X1111:1 '1l:1'111'1,Ii--:11,1". I1-11111, l':I1'111111!1' X11-11.1. X11ri1z I,1fr11'1111u. .X1111.1 X1-wlzl. 31111 ,NI1-V11111-, I'f1111-X11:.11 Ill1I:1, .XV11-1 XI1-In-1xvy, 31.111111 1l111.1. 'l'111x1 Xweauly. 111-111- I':1.11, 111111. l':1.11, lf1X:1 l'1-,111111:1. 511111111 IZ:1111l1v, lllzuiy lC:11:1iz1. I'fI11.1-1 X:1Q111, I,1l11z111 S:.:.1'1, H1121-1111 NQ1111111, .XI11111.1111 x:1i1:11i-WI1, X1'11111:1- 51111'I1, H1111 S11.11l:1, 111-:11w11X Q11'1-111111, l'II111'1 N , N N - A n n l SIC,XlI'IS'l'l'.Il 111-IVIVIQIIS SINUXII il-INIl'I,"l'I'll1Hlfl-'11 lil 1 . ,I:14l'111 'l'!111lx1w11Il l'1'1Xl11.-1' , ,,,AX1111 llpymy X. . H Yiwl l'11-X, , 4,XYi1lw11 .Xl:11'N11U1 r, ,.,, , 111 -M111 . . 4, 1 I ' fL'l' j1 , H1'!1'11 All 'l'1'1-nf. ....,,.. Xml H111 '1 .X1l:1111N, W1Il1:1111 1111111-11 llillill I11':1wl11, X1111 If.21-!1ff111, .Xl11, H1-1111. ,1:11111-f llnvklvy, 121111-11111- Ki '1111:1lx1, .-Xlx':11' Iln-rwvy, .xillil XI.11'-111111, H111-1-'1 li1lr11111.l'1111111:1 f,!'2lSj, S1 1 1- lXXl1xi12l. 1111111 511111-1:1 Iillu-.1-111 N11'1111. 'X1111:1 'I'l1+1lilwl:1, ll1-111-- 1111111111-11, ICIX11 XY:1kkilz1. .KIM-1'1 .'v1.111. Hn-11:1 Ylifs-111, l'Il1'11y 'l'11111'i. H1111111 I,1m'11lurI1. I'111l111 l'lX'11:1 xllllqhfl my Ill-lf-11 ggrlwh r 1 e 11rc11d11r5 Storv 111 1111 1 1.11 1111 N '1 5 1 11111 l 111 , 'N 1 1 X 1 I 1 S 11 L11 1 1 11 C .lst of C h lrmturs 1 1 xl 1 11111111 1111 I 11 111 A 3611 111111 11x11 N111111 S1111t111 Pc 1 R111 1111 11111111 1 1 1 11 111 1 11111 1-111 11 111 1 1 111 11111 N I 1 L N 1111 1111 11 I1 11111 11 1.1111 111111 11 1111-I 1111111111: 111111111 I M N79 1-3111.1'111'1'111g11111 1"1'11121'1. 1':X'L'11111Q', .'X111'11 II, 18123 K' ' K 1 J 1 1 S111 ' 1Jict111'i1. 1111:i1'11s 111111 111s 1111. 111111-111- 1111:1. 1311111111 111111 -111211111211 5112111 111'l1'1'11'111111'211111111r1 111111 111l'111,1'1'5. 1 '11s 5111111111 111111 W11111-111111. '1'11i4 is 21 .LQ1'U2l1 11is11111111111111111111 111 .111i111 111111 1,211l111, 11111 i11'1:1s' 1111,'111s. .111i1I1 111111 12111111 1111- 4112 11 11111 1111g1'g111's 111 111211 11111 11111'1s 111. .'11'-111111 11111 W11111-1'1111 111111 11111118 ,111 111111 1111111 .'1111 1 111111111111s1111g11s1s11111111 iight. 1111111 11111111 is1111111 111s-1'111'1111 111.11 -111111 111111 1'1111111 11111 1111111 111s 111s. N W I 11 11 2 Z ' A 11 9111111' 1111'1.111'111 .,.....,1......... f"11'1 1,11111,l1 1'1111111 ..,.................. 111111111 -1Z1C111,S1111 .1 11 ': .............,..1... S1111 '1 211111111-1' - 12 ......................... . 11 1 ,.121 1'1111111 .................... 1i111'11111'11 111'1'.'1211 U1 " 1 ................... 1111 ,T..c11 S111 ' N '11 '1'1 ,........,... 111'11'1.,'U V1'11l'1'1111 U11' 1111s ....,.................. S 11 1 1 '1 Q' 11121 "1 ...............,....... 1'I1'111,1'11 11111111111 1111111151 1li1'1s 111 111111, c'1.U1,111111f' 11' S11 i.'11 1J1111'111's, 1411511 1'11.1'11 11111'1111.', 11i1'1s 111. 11111 11" . 1"111' ......,1,.,,.1.. Q..111. 4 ,Mx 'Q N- M , , XX my N NNxN Mm Yi WNNQN x X WWW WWW! W 3 N WW Q Z I U Our Athletlc Assoclatlon KL ool Dlldt llllll mu no 1111 1 1011 lm 1 1 exx N llftill N IQ 1eN11 1 111 1 o lt NNOLIA lllll 1111111 5011113151 xllllllll 11114011 -Xlllflll . 1 . 1 1 ed 111 the OfllL0 om- 111 emng .ut 1 1X c11111L 0 1 1 ll x Ullll 1l1 ,. 111 p.11t1Qul.11 1 g Q11 llN 11.1 . 11 LLlNN9d 1thlet1u -M me H616 11 Ill uexuf Ill 1e111 111 L1 Xu 1 1 lllllt lenutlm .1 mout nxt eams 11ua11t Q-.1111s ll lllk' 11mm lllf 'mdllx up 111 xtudent 11.11 t1up.1t1011 111 tha 111.111.1gQ111e11t Oul Athletlc ASSlJClfltlOl1 was LOHLQIN cd .md o1gc1111fecl 111tl1 tllltt lllll you-:N 111 mmd tnxt 0 get the Q0 open ltlilll ot the 1111111 llft 1 mf 1 ccond ln gettlnv the no 0pe111t1o11 to nmlxc ltlllt'tlLN Nell N11ppo1t111,, llll 1 g on 0 U10 1. 111 ll lllll 1 mul 4lC.I1X1tl9S -X ILDILNLNIAAEIXO LOllllll1tt66 clecldesl tl1.1t the 1wou.1t1o11 Nlillli lm -'ox 9111611 lax .111 AIIIIBIIL bo.11d ol fOlltlOl co11x1Nt111U IC o 01111111 11 191 vegan 111111114 1 em 1111 1 111 11111N 14 1 lL N111 1 ss 41 L8 JIBNICCIII 11 ho mould 1101 be .1 NL111411 1 ec 1 .11 NX 111 ll .1 memlmel ol .mv Q .wx .1 1e.1su1e1 11 10 11111s me cl 5811101 .111 .uxlx 1111 one delegate hom t e 11111101 Qlfux one me egg e 1011. 1 01111111 ll law one delegate 111 the I II Q . 1 I N upal the -Xthletlg DllQLt01 and one Illellllllfl 10 fmt lx LO1ll1JtlOllE3l The l0ll0XK1Ilg pnople xxe1e Lll0NCll lt 11 ,,e11e1.1l Ll6Ltl0ll 411111 Ltlllxlllllll 16 plexent Athletlc hofud 01 QOIltl0l l 11.111 011111111 nu . cl 1 1 fllflll .11111111 IQLINLIIGI 0110 11111111 .1v1xf111 l0flNlIlf:'l 111011 H1ttr1e1 Neuetalx 0111011 H11 1011 .mr e111.11c llxll xLlll0l uc egdtes ohn lx1ll111c11 11111101 clelegatn Nc lllL xoslxl 0lll0lllOlL um gg e I' vo L.1111pell1 I 1 elegflte, one 1 1 1 ldculty membeu nv Ntudent 111 thy ljlllldlllfl 18 el1,1l1le lm lllLllllli,lNllD 0 1 txsentv llxe cents pe1 NLCII l Xen HlQ"lllJQl lx .1d1111tted 10 .1111 1tl1lc-tu con 1 N1011No1er1 IX lg A b xc NNoc1.1 11111 lol l1o111 1110 to tgn Q011 s ew th 111 11011 IHCIIIIJQIN At lJl8NQ'lt 110 haw om 111111111011 cmd t11c11tx 111L111 ben That seemx lllxb .1 Xen x111.1ll 11u111l1e1 XM 11 ould lllxe 10 lmm 111010 IOXKQXQI thu lN d1.l00d beg11111111g ext Xlfll ue 10111110 get xt ll LK 11 -Lhool and 11111 he mtlxlled 111th 110 te11e1 than 111100 lllllldlefl 'Tl6llllJl'lN am 11110 ue can -fe t1.1t Illlllllltll 11 lell Olllt 1110 NtllflCVlt 11111 Ill tu lw11 ellts ol thg .1von1.1t1o11 to the xglmol .md to tl1e111xelxeN Too muah pmlse L4ll1!10t be g1xe11 to the 111e111l1e1x ol the clSNOLldtl0ll lswcmllv to the 111en1l1f1x of the lofucl ol fo11t10l ex 111111 151111 lG x onslbln tm 1111L11t111g 111.1111 1111p1o1e11Q11t flllllll IQ 1L.11 101 1. 110 lxed LOHUIILIOLISIX lm the co ope1f1t1o11 ol the Ntudent lmodx l'l1ox llflXO 111.1 e .ltllletlu Nell NllDll0ltlllj.l c 1001 s11111t 1111t11t1w um ops-1.1t1o11 am 1lrte1n1111l1t1o11 rl1d 11 P. -X 4.11 11, 224 'l'lllC llA'lll Ii l,l1ill'l' O I C qwh " , ' ' 'z ' ' -11 "2 L' :111-l 1lv1v1'111i11z1tir111 1w1'1- ll2ll' wld ly 1 l' ' at l tp. Tl ' .' l '? 0 ' Atll t" A .'.' t' . To A' I ', ' 1' , . c l,'111 111i 111111 llv1'11'11'1l ml2ll'5llalH all ' ' 'lm' fall. 'l'l1 -- At l'sc S. S 1 111-1' ' " " ' '. I ll2lYE l'o1' fott j st x'l ' t. I11 our l'Olllld ot' lll'lllX tupivs i's'.'g 2 ' "-ll't1'.'1l' tl ,'- zll'1lztm11- .fde-Q 1 11,1 -l ln' t- t' lt ' 1'.'11'ts.g l l :"'.',t '- 'z' ' ,1 "-st!-all lj: :Y y I. . 'A 5. . - .. ' i . .Az A. .' 0.22 lv Ll1i1'i, to 'we 11141111 lD0l'tllllltf1' l' 1' st l Ill l'll't. '.I2l. lll sl . 5 ' - " ' - ' ' ' ' - ' ,g ol' tl I' ll " ,,'.ll'lll- l I " xl ' -llj: 111' F l- . 1.l rt l 1 El 111Q111l111' ol' tl 1 :1101 cl'1.','3 ' Yi' 1 ' fl ' ' ' 5' ' 'L 2 s ':'-t' 'y, 'l Mllllll 'rw ' '- M' 'l' ' t' ' ', 'l at I - Q ' 'g- t tl8il.Slll't.'l', who could not he 21 se11io1'g two clologzltes l'l'0lll the Slxllllll' ulussi ' " l1,' ' ll,"t l"'tl1c1 s l :mv :1111 ' l'1'o . . . . .1 'md tl11'ev l"1c11lty lllt,llllJL'l'.', thc- l,l'lll- tl ' .' . " ' ' ' ' 7 L' 2 "ot 1 A' S ', 1 Neal xl'll" t'llz, '.p..Al"- L' ' 'QT " ll 11-.'.'.".'t' tt'-.' "i Ma" " 's ,' IH "'l3lz'.'lzll..'-" 'l :QJ "' " " 1: '1"1l' l '- l-l1-- at 3 ' oi ' - ', .. I . d " 1' Mr. Woll't', M11 C' . 'md M11 G 'nigp A U ' - ' ' 1 U- - 5 1- -.1 . T11 11-iw is 1,151 Ai - ' tl tl1l't" Aff -'ft 'L " H A A ' 4 tsl 1 -, 5 - n In lf ' 1 .12 'tfl '1tl1 11 -H 11 11 . 11.1-,p11'1 VI " L K ' 1-I-' ' 7 x. L'l'l1,'l-'HI1 sy: 2 ' U' ' ' 'z ' r ' j ' ' 'vz 1 s l " g tl '. Tl j l'1ve V i W 'l'lIlC ll1-XRHOH LIGIIT 211 ' - -' 111.321-p".,.12M:w.1,'f . ll U . gl .l A fi, Yi, SW Q Q 1 15' Football 1924 S 1111 1111 cllool 1 11111 med Co1Ll1 lol1Lo 0 lled lOl football cm 1 1 ne ll e C1611 nepmted 101 t 1 11111. DI mt e llll'111I'l 1t1o11 1121 tuted 211111 11l1e11 the 11111 xme mme 11o1111d Lo1ch Pohto ce11te1ed h1 hopex Ill the Iollo11111 plweu All1e1t 1111111 Tommy Somppl E10 l llKSl N1poleo11 O111o11e11 l 11111 Coopel Pllll Quteh Ne1l lxdtlla Adolhh lolkko -Xd11111 L211111111 Neal NI lltt 1l1 Xe1no11 H1lQto11 Cul Pohto md I llllllen Pohto 10ct llthb PAINFQX ILLL AT PAII POI T pmt 11 he1e the lo0tb1ll CllNS1C of L 1ke Countw 11 IN to be xt 1ged F2llllJ0ll 111te1ed th g1111e h111d1c1pped l11 o11lV h211111 l'0lll 1ete12111s Ill the lmeup l llll6N1lllQ h 1d the lbellelll. of 1110 1111231 to 1 et l1e1 me11 lll xlmpe 1111111 tlllN KX 11 11 1111,o1t s lust 0 1111e ol the vefu l llI18NXlll9 xeoled ln the lust ,1111te1 Dllllll the 1ext 1e11od Co 1eh Pohto vue 0111 bow 11911 pep -X111 111 tl11 lllllfl 1111 11te1 l2111po1t xeoled 21 lllllll lllt touch do1111 lltel 1 1110 16 78 19 e111 o 1e lef 1111701 NLOIQ 1 1111 Ill the N I l l W JS- 21" .1 '1 11e1' ' 2 1 w ,21 ' ' ' ' 2 d'- lat-s. A I2 ' ' ' ' ' hr '2'ic. C' ' 2 ' . p 1 I. n-4 41 1 Nl I 11 2 ' . 12,2 , '2 2 2 ' s 5 ' ' " gg' 2j ' '2 .' 2, ' ', 1 ' W, Y. ' . .' . . 1 Y 1 '- ' 1 1 - . . 1 , Ac 1 . 1 X , . f , ' ,- "2 ' 1'2' 22, " '. . 2' ,2 Y L . . +11 ' ' ' I I When l'll'lClklY. Oct. 11th, 211'1'i1'ed, all eyes 11'e1'e t111'11ed to11'a1'ds F2111- ' ' ' ' 2 ' 2 1 j '2.' 1 : 2 . " ' 1 2 TN '2 1 2 ' 2 j I ' " gr ' ' ' " ." ' . E, in V. 2 .. . ' gk S J I S ' ' Y . X ' 1 -. , '. ' .1 . 7. " .. 1. ' . . T. ' - -' 1 , . ' " .. . c. 1 K K at V . c 1 . 1 K 2 . .u .' . L 3 .' ' 2 1 U2 v . tyk. . ' . l' 1 2' - "'2 1 '2' '-211'- 1'y' D' ll l ll tl 11 ,ith I' tl 1 l" ll. F2 " 't ' d 2g'2' ' 1 121.-1. 0 qu l1tCI fmd I1e1d 1he11 Ie1d u11t1I 1I1e 11 h1x1Ie I1Ie11 11I111I1 1111I11I 1I11 lIII1 11d1ngII111011 1 5110110111 11111111 11111 1I1111 11I1I IIX 1I I 11111111 1 1 11 1s no doubt 1110111 F11111011 1 1111111101111 111 I11 IIII 11111I 1111I X11 II I11 I1101 a 1001 18tI11 NIADISOIN AT I -XII I OI I' 11 QITIIC NK IN Iltvltlllbd I1 1I11 lIIlI 1 I1 1 III If m e 1111111 11109 01111Q I11 111111111 111 I9 III 1111111 N 1 011 1111 Ill 1 1 1 Ilght llld I 11e1I HIQII IIII1 1111111 Illlt 1I111 0 1 11111exe1111111 H111I11111 H1 0 1 I101N I11I1I 1I11 11111111 IIIIII tI 011116 Ind It 110 111119 111111 1I1e1 tI1111111111I I11 1h1 I 1 1111 11 41601 1011 1 1 IIIIN 11111 111111 1 1111111111 1111 I1II IIIQ 11111 1111 III Il 1 fOct 95th, FAIPPOPT AT XX II I OI PHI H a11'p011x IIODQN 01 001110 tIIIOlI0'II the NG INOII u111I1I1 1111I 11e11 11 1e1e1I 11he111hev1e1e11ed1hel7 0 1I01e11I10111 IX 1II1111 I1I11 I lf I1 I11I1 1110 effes pI'111d IH 119 1k 0 1-11 QI 1I 011 11111111 11111 I1111 1111 2111111 1I11 b1II 1I011n 111 111th111 x111I11110 1I1x11111e 0F XN1II0uf1I1I11 101 1111 he1 1 01 EI the I111e WIIIIIQIOUN 11101s 11111 I11I1 '11 1111111011 110111 1h1 s11I11 IIIIE 1 1111111 tho 1I011nI' 1II 0f F2111111111 V11II11uf1hI1V 11I1111I 1 1101111111 I11I 1 11111 u11I deser1 es 1'1e1I11 FOI he 1111111 the 13981 11211111 111 th1 C0llIItV IN01 91161 I TNI X A AT I AII POI T The1e 1 111 he 110 CIOIIIIIT III 1I111 1111111Ix 01 1h1 1111611111 1111I F1111 11I111 111 111Q 11I th1s 15111111 IS 10 the 11 I111111 1111111 1111I SI70ItNIII IIINIIID of II 111111 1 01111 I9 1 III lI QI 0111 111111 1 11 ON th1 Ib vfud I111e F'11111o1t stf111ed '1 tQIIIf1C 1t11cI1 11I111I1 d11I111 ond t1II QI 1h1 1111 1I 11I11 tIe I11I I1I01111 TI 1 111111 11 IN 111 P 1 1111111 T11111011 'U11 ted 1I01111 1h11 I'11I1I XX he11 1he 11111I 111 1he 0 11111 11 IN III HOIIIICOCI th1 s1111e KX '11 10 I6 III I 11111 01 H II Q AI 1011' h F11111011 h 11I Ioxt IIIIQQ IQUIII IIN 1111 1111111111 01 111eI11 1I11I111 1he1 1I11I111 111111 II 11e1I1e11e1I 1e11 INIICII I10111 1I1111 low IN01 Qthb FAIPPOPT AT NIITNTOI F"11111011 t1'11eIed 10 ,VI9I1t0I 10 11111111 11 I1 It 11 11 11111111 I11 111 I11 1 I 1111111 I1111 110 1111211 ed 1I11 1101111 1I 1e1t 111 1h1 N1 ISOII 11I11le tI1111 AI thou I1 I'1111101t 011t11I 11e1I WI11111111 I11 1111I1111 11111111 N11 fu 1 1I011111 to P11 1I111t1111 1111 111111 1111 IIJIQ 10 1 IIIX 1h1 1 1I ll 11 1 11111011 11111111 The 2110111 f11 the QIICI 111 the 1 11111 11 IN NI1111111 I9 F111111111 6 EIO 'I'III'f II.-XHI5 R I,IlIII'I' 2' '2 ' ' " 2 ' ' 1 1 1g'2 1. Ili ' ' " ' 2 " Q "' '1' 1" " '2 s, '2' "II 1. TI11111 '2 2 2" "3 J 1 " "1" '2' ' '12 5 '2 'gr ' - b II. . 1 I 2 I ' I' Th'.' '2 '2 S ' 2 '1 11' 1 2 "2 211 211' u,'111I 211 I'12"I 11'1. XY1' 21d 2 j 2 ',,' 52' . j 2 Q ' 1I "2 ' ' 2. .I21fI'S I I 2 ,r111d " ' 2 NIO ' " " 1 .- , -j 11'111'11 1111 1112111'h I'111' 1h11 b yn '1 ' Q ', ,1 2 ' ' lg '. 11' 1 1 1' I2 21lI I I'0IIL!'II 1h11 ,,'2 2 2 ' '1' '12 1 1 1' 1 " 1Iu 1 2 I 'hi111" 21g',1" ,fi t' . R01I 1 12 s '1 '1 ' 1I' 1 1I 1I 1' ' 1" 1s '1.' 2 NI '1. . A' L' L I A 4 V I I I F' ' Q 'b' ' ,g ' Z, ."2.' V12 1 ' '1 sh2 - 'I ' 1 ' "' L- '2 " " 11' '112' ' 10,5 '1,, S 21' ' s '2's. II su' '2 5 ' .'S2 '2 '-1I ' 2 ' " ' 7 " " lg 2 ' . " ,J fs ,I 2I I 1 I' IWII sI101'1 just 211 the time when 1I111 I'i1121I 11u111'h 11'21s 111rc1I111I 10 shove the I121II 1-' ' . 1 ' .' ' " 'es ,Q K, ,V 1 2 '. .l 7' 5. A 21,2 1 gi 12 , L, I. ' . 2 -' ra. H E ' , -.11 '. - I +2 C ' 9' I I ' '2 ' -, ' s ' 1 s 1 J 2 2 1 ' "1- 3. S1 2' 2: I "gr ' ,I .' "' 2 Q ' .' 2 .' ' 2 'I' Q' Hi'.' 1 2 . III 1I I2 S1 1 2 '111 11'i1h I1111 I ' II ' 1-s 1 11I211' and 1h11 I121II - 'W . ' ' - . . . .' ' 2 . , 1 ' " 7 ' , ' 't 1 , 1 c c 1 c ' . 21f11' 1 ' 2 ' 's if ' . 11." '1 '2 .' '-IL I11 I'211'111' 111' 11111111 '21 '2 '2"' 'S2' ' -1. ' ' ,,'2 1 '2.'2 - 1I g 2" ' 2 .' ', ',,' 2'.' 2" " ',1" 1 '. 1 1 1 ' L 2.1 I 2 ' ' ' '2 ' 1 I ' . . ' 2 '2 Q Ig 1 El 112211 2 , 1 ' 9-2 ' 1.'12.' " 1'1. - , Q' 42" ' F 21' 1 ' j 2 " Q' '1 'Q th," " 11 . ' ','1 2 '2 1 I121II 111'111' I'01' 1111111 I2 1 11- ' ". '2 'I 542, - J '- -. 2' ',-. Football 'I eam, 1924 I A sm 1 sfof I Q N x hig,i 1 I l I x N N 1 :NN N IK! K PX f oi I 4 1 X s II in mm I . I ck lchi I h x L s 1 pimlunf ,, IOLUI MIL 0 1. xl I . m ,, 1 . s I 1 Of Ix 1 1 4 N ,Cx II I c U 7 If I I 1 IN c Q 'OIIOX OINONIN Ici 1 N in mmxs in s 1 ' I c ur um 1 ,, io 1 on mm IUXINIX IPII Oiiu on Mu mm T mii KH 1 I N , mm him . p .iw on , I I I 1 If v 1 J ie 1 Il X mi i ima Q iii in ommx gmc im L Us xo xx 0 no li i N f 1 A ' il si mol Il n x I 'x X5 leg x ii L IUI L ,J N N A' xl xtEiI 1 N 1 N N 'II 9 u,I1 bg , X IX L 100 LIIN s JI 'I'III'f IIXIIIHJII I,ICiII'l' ill 1 1 I '10, f'II I'UII'I'0 'I'i11.' iw I'o:1m'ii I'uI1Lo's si-voml ,Xv:il':1w win-Ii of' Ilzuwli ig: IIi'.' ' 1tI ziII team. VIIIIIH:-llI'I.41bl'IlisIn21fI1'l'.4IIip!lITIl,s.p0i'l Ilz1X'vIn-VII two ui' the Inst . 'YI shswi Im IIIQIII Iwzmis I,:lIIi Vumiiy hgis I-wi' sum. I,:1sI j'C2lI"N tvzim uv: s tivd Io" I'ii'.I i1Iziu- hmiuis with Nlzuliqoii :UNI I':iiiif,-svillv. 'I'I1i.' yeufs tinmi xvis Ivmliiigl' thc I-miiiiy' Vaci xilwii it uw. .'vi'icsil.'Iy iw: Ii I ix-I Il' h'xx'- iilg ihprlc i'ug1.Iz1i's rim-Igiivci im-Ii,u'iIiI1'. This mzulv it lim-vsszny' Im' I"z1ii'poz'I 1,0 I' 'I' Ait ziii LI1ug1'z1iiiusII111L Ili:-sv INDIE- hzul pz1i'lic'iimz1IvrI iii. III- l'SI2lIIIIf1Il- WI 21 iwliiig' ol' c-ivzui symmtszimli-1Iiiiw Ill thi' lmieis :md iii Ihv sc'I owl. "I":iii'- 311 VI Phiy I"::i1"' mis his inottu hs xwil sis thi' fc' ouI's. IIfmxww1', 'X -- mt g'ivcCoz1c'I1 I'uh1u :1II lIicif'i'ufIi1 Im' Ihv limi sIi'm'iiig1s III'lfIlI hy Ilzliriing' IIi in fooil ull. II Iii- Iiwl init hfui Qi lgiwl swmwly ui' vxpvi'iviiu-nl mzxtm-i'i:1I, hc' c'mI ' El 'I' SIIZIITUII thu 1'mni.' Ihzxl ho Ii: s ' -ul. 4'AI"I'. AI.IIICIi'I' IQATIIA. Iliffht IIz1IIi. IAII ' I. tyl, AII N' misily min il posiLimi on thv "All C' wily" I-Wm. Ilml' in Iivlfi rumiing, Iiiw pIiing'iiig1, and puntihgg' xwrv his chioi' assets. IIv Ied our I 4-1 IIIVOIVIII Ihivk :lml Hin and QlIXX"lj'.' w-is thvre whcii no IMI. 'zt'I:: nw: I ef- Right IIz1II' on H'u'din9 IIi's grid twin Ing IIUIII' yn-ws. IIT v-i,Iu- nhli u.m'Ic will lw I'i'iIIl'II1IJUI'L'lI lung znftvi' hv ,EZTIIIIIIZIIUS in .Iumn NAI .C .' I' .'C.'. n'tIIzII' Hifi piuwfic-v mi 'Lhv Miami will In- INisSUfI xxlim-ii hv 12'I'2llIIl2lI0S this j'i"2II'. Nu, 1' " 'lx ',Iuiiiiiiy-mi-IIiv-shui" wh iii I"41i1'poi't miiilul Ihw Ii-1lI 'zu'- i'iI 2 ' md lhc ond! IIis Iong strimlvs c'm'm-Iwi 21 ffiwxt rival oi' gg" in fi I' If: Wort. " . . 'SUN ', :I ' I"i'I' CAII 1' iyb im , viii In iw-i111'iiiiJu1'n'rI Im' wziis in IIZIICIIIIQ' IIi fm' his fine 'wk iii 1i'I1IiIii'rifll1fI wIIivi :ic-Iixitiox. IIir' c'Ivx'vi'pI'1v:'g' ' ' '1 I' ' thr- "A'I f'fwui1Iy" 'mlm-xx-ii. At Qiqirfvi' Ilzwk. 'l'omi'iy is at I 11.41. Put I II hi. 1221 51 zuIx'z., "ng thi IJUII Im I": "1 nl. 'Ii ' l' I 'Ps II j zu' :md f ' I I lu! will hp 21s sim'vs.'I'iiI in collvgrv 'is he h-is hu-,li in hi 'Ia L. ,I . ' VAIII, I'OII'l'U. I4 II I'-WI' Ca' I fIi1ln'I limniw il icgulzu' 1mtiI Mlui' lim I'z1l..'i Iiziil I an finclzzwcl 'nI'h"IaI'. IIIII '-YIIPII Iw cIifI avi iii thc gziniv hw .IifI his Iwxt :md ne .1-i' I"cI' , i.'lI'I xxzi. xwll Iiiwii hy all Iliv Lumix -md his DI'U.'0lll'l! I i the bum ' Q Il'1I'CI to roplzicp when hu IQ: 'os s 'I I 'I C1 'ingx , N :- N 1 XX II IIIAIIX MINNCK 11111 III IIN XX1 X 1 1 IIIIO K' N x Il 1 ,1111 1111. 5 1 N I lc -X1 11. N XIII N 111111 I XX 1X N 1 N 11111 1 1111111 1 1 1 5 11111111 IIII DQIIIIN Of 1-XX 1-XX1X11 5 5 1 5 11 15 1111 I9 II 111 1 111. 1 IL 1111 1 5 1 1 IIIIX 5 11111 1 11 ,Q 1 11111 IIN 1 5 A1 T11 lk 11 XX :IN 10 1 N 'Irs 1 rx 11 IIIII fl 1X1 I1 '111 11111111111 11111 11 11.1 11111116 5 1 10141 119 ' 1 C11 II6 II N 1 I I 1 I I U N111 XIIX 1 'Q '1'11I'f l1All111I11 1.111111 1'.-X171 .'1"1'1'11, 11111111 1111111 1A11 1'11111111'1 1'2lII1'S 11111k1' 1.11I'III XX'21S 2l1XX'2lX'.' III 11111 11111111 111. 1111' 111 1111 ' 1 l' .' 1 1 ' 11 1111 1111111111 XX'II1 1I12l1IX' 11 11111 1111 111111 11111' 111. 1121111 C'1II1'IIU1'I 1111111 1111111 1111 11IU"rX111'111l1I1f1'U 11111111 111 111 1111111 11115 X'1Q2lI' 1111111 2111 1111111111111 I'1'1'1I'11, YICIINIIC 1111.S'l'11X. 11111111 '1111-11111 X'11' ' A5 1.111 XX'fII'1i 211' 1113111 '1':11'1'111 111111111 111111 1111 1l1l1N1 1111111111 11 11111 :1111111.'11' 1115. 111' XX'21S 1I11II11I1'21I11IiI11 11115 519211, 111' 11111 111111141 11111 111 1111 1 11111' 11"1ct1c11 .1. 1111' 11151 111' 11111 1112'.4X'k'Ir. X'111'11111 11151 Q1 I1111111N III 1111 111111 1111111 1It1I9I'.' 111' 1111 1I'I1II. NIC. . lIA1l'1"1'A1.A. 1l1g'h1 111121111 1A11 111l11II1XI 1'1O11t1I'11 15 21 ,-111111 111211 N11111 .'1'111.' 111. 1111 51111.115 1111111 11 III 11111 1111 1. 111111 '1 11111111111 21 1111111 1111' 11111' 11111111 111111 1111111111 11 1111 1111111 NT1111 " 1 1 X'1t1 II2lI'f111I1l' 111 11111111111 1'11111' 211111 1111 1111111 111 . I -' 111 'ph 1. A1311 1 1' 1. . . .1'11111111' '1'I1i. 11115 A111'i1111'5 11121 1'11'11' 111 1'1111111111l, 1115 111111511 1 1: 1. I1 e' lj '11I'1.1 1 "1-11111" .II'L.'H 111.11 11-11111. 111 11 1 11111 "All C01 .1111 1 11111111, 1I1IXX'1'X'LII'. A111"1111 11111 1111111 1 111111111 111111 1119 111, 1.061111 ' 111111 111 11115 11 1 1 1lI1X', 111' lQ,I21f1lI211Lr 1111 X111 , KA .A, 111111 'll '1i1l' N111 "5 11 1131111151 IIIZIII 1111 1111. t11'1111 11111 hip 1111111 1111 1 1111111 111 1111'11119'11 11 .'I11III,4 111111111 11111111 111-111111 XX111f1 1I2lX'11 11111111 111 1111 111111 111 1' .. N11'1 "'11 11-11111 1121111.12 111 III 11111111 111111 11111 g111111 1l111III1' 111 1111 11 '11 19 U I I . 111111111X 1'1I11'111l, 1.1111 1'1II11 '1'h': "5 1 I 111'5 111.1 j.'11:11' 115 21 111111111 1111 1"1111'11111'1 5 11. III 1111 11 1 ,J "11111 5 i11.111111. 111' 11115 right 1111111- 1151111 1111' -11111115 111 1111 111111 111 1101211 1 f1111'i 51' 11111 5111151111 11111 1111 . h11'1-: 1115111111: 11 15 1XI11I 1 111111111 111 51111111 1'11gr1'111 111211 111111111111 111111115 11. 11. S 11'1111'11111'1 III I'11111115111I1 , - 1111-1, 11111, 1'.J1I'1b0I'I ,, , f11. IX1l1f1IS II ..,. 11 111111, 1x1I11 I1'11i1'1'1111'1 ,. 11 XX'1I1111QI111y I 113 111,11 gf,1g,, 1-'z111'11111'1 . .. 111 121-111-111 M 111 1,' , 111111 11':111'l1111'1 .... 11. XI4'11r11- ,,,-.4 111 1,' 1 my 'l'111:1I5 11':1i111111'1 , .... . . ....,, T15 1111111111115 ..... .. .,..,.. I'1 HARBOR LIGHT Z2 ISM -...,.,.. "ll 5-1?-Q-4+ Basketball 1924 25 Two 11 eeke f11te1 the Pootbzul sehedule 11 dx noneluded Couh loht1 sent out 1 call lOl 'hf1sketb'1ll men The bovs nesponded lox 1111 md 111 11 tlcc was Qtuted 1n1med11telV Tl1e students md ffnnx hen 1mv, llXl0llS to see Hfudmg H1 s Qlllfltflt ln f1ct1on so cl game 11 ae auan ed 111th the F A C F A C AT FAIRPOIT fDec 271 Haldlng H1 opened the Qeason 111th 1 defeat at the hands 01 the Ia 1 Haldlllg H1 hack bv 1 SCOIQ of 26 16 F11 tlc plavm on the peut o1 tha Hlgh School bove cost the ame 101 them Thls xet hack houex QI flldll 1 d1'iCOLl13.g'e the boys f1 om H H S but se1 xed 18 C1 p1f1ct1ce 0 une It shou ed up the weak bpote on Ha1d1n H15 lllllllti-It HAEPOR lA5IlT'3xBlJlAl Xl TAHPOFW fJ1n J IIa1bo1 c1me to FlllpOlt IH the plnk of t1nd1t1on Thev 11e1e 1ll Net lOl the battle XXh1Ch 11 as sule to be 1 1st md lllllOLlQ Fa11po1t xtfnted the 'N H 9 , K , ' . ' ' K. , 1. K. , , . ' E , 3 1 :J 2 ' ' ' 'F 1 . , 5 '.' jz j 2 'z '- ' -' 1' '1 2' ' 'z A. .' X sz . 5 'z 1 as .' Lv K 1 . .ynw ' 1 4 . . nv 1 n Yu I 1 1 I ge -.H 3 I . . . L . ' ' ' - . . " z - - : ' '- port Athletic Club. The F. A. C. played 21 fast, consistent game and set " ' ' .ss ' 7- . u"z1" 'fi'-' " ' ' , v 1 on 'I l - I 1 w 4 1 v n I ' 'K x h - I . kv I 7 ZS I In I I-:R - K1 -- v l Q h . U .,' . . ,, . , L 1 , J J . q 1 4 fi 'Q 1 I 2 ' ' ' 1 41 " ' ' ' ' -1. ' ' . , ' ' 1 .' u v I '1 Lv kv I 'Rs 2 - nb K . . u u hw 1 -I X X L with i c which thu hold till the and oi tht 0 um l T ht g N J 1 x T e L, mme x v Q did nth 1 lf If xo Joint l 4 ul F111 JOlt Nl-XIHSON Al ' tl 1flNOll 0Y'lCt Q N U I. llll gllt hx 1 ll tpti NFQX ll I l tr ,, Nl I9 f 0 it If wut lm xx 1 N ' iexxie wi N Q o mips 1 N JlNxt lPOl'l Al NIADISON tlth 1 tl on ni tc ll l1lNI11ll0lY'l 0 xr ICINOII mo ei uc on ti .N vm uutpl in ed tml out cmed the home tt in ll mmm me tht lelr which XI lfllwlll 1 OIFHPX Al IMI f to NC oolx tc t e in X Xt I6 I ll x 1 w lx 1 ble to holfl It e 1 llli If in f point nounced NP OPT -X'l'lAlNl'QXllll teh71 . iuoit wi 91 ed l imevl e with xxctoix 1 men C110 I1 1 ix Ol 1 IIQNXI Q llf imliox fl h in lanpoit L u ISI in it Maxon f 0 r piopm spnit hut weie im mle to holZT the llNtt0Nl5ll1lUOIl liom the commit N The Name w lN H unexx A IXINI AT FAIIPOI T Hlmh H Anothei cleft it w ix 1 r 0 t 144 TIIIC llAHliOl' l,ltill'l' jlklllll 'i 21 hzllig' lut they soon slowwl down Quill llzwlwoi' tuula tho lmt-l v ' xi' ' A ' x P-:Z Q' FAI IPOH AT Wll,l,Ul'tIllliY t.l2lll. SH In t X I'i1'.+t county Aume ul' tht- wt-21:1 ii I":1i1'1mm'1 !lUl'l'21lWl Willoiigrlihy on th iii Dex' l"o:m1'. h U1 fats at lust. ll2ll'tl--litlllllll cuutt-st :tml all uv rim ' V l'l92llll have thv zzclvzuitz gen lfztirp wt lizippmwl ti, lit- lcz ling' MY tx' I i rw 1 -11 thv tinzxl shot was l'i1't-il. 'l'h1- ev vw was ZH- IS in li2lY1ll' . 42 . .1 I 1 . . I .' " l"Allil Ol1'l' Llzih. 2311 Alt " plwying My lf' l'l2lll'l30l'I p1'vpzii'wl to mm-t thvm Elglllll in urclux' to scttl' an mlispiitr whit-h mmm' Hum ihv lirst glwm-. Nlzifliqmi to I' tht- lczlcl an the First t1llill't6l and hcltl it tl11'm:g'lw1.t thi' gyiim-. lf: i' nrt Vou 'l :rd hat they w'n-ic imzihlv ru uxviuwiiii- lhv lvml which llzulisrm hzul pilcl up in thc l" s 1 'iod. l'Al.'u. ' , ,C AT l"Allll'Oll'I' tlfk-li. til 'iliac flibik' fCt'lll 'l to he 2lU'21lHSt. lfzliiyzmt iwI'u1'.- thi! ,Qfilllltl ftzu tml. hut 'xo upxlt tl l 1 1 ill l IJ Pai' '. "llc hack with il Stlll1L1'lIlgl'llt'l'0ill tl'2llll!l51 :1l't1-l' hei, With at czipzicity crowd Zlllfl lllallly' stzmcliiig' in that hzxll l"ui1'pm't .ont Izlil M' "Ili llzzrvey High School flu 'I to El 21-8 fl6lli02't. l,illl1PSVlllP way imahl t 1 "VH l'l2lll'D0 't'. clelkwmm- for mow tlizm two lit-lrl lgsl' 'ts. IVAII C .' 133 Malls stz 't 'l out hy ruimilig' up El hig' swim- in thv first qui 'telx T' 2 'Q ,Qil 'i Blz lf' 2 th ' " 't Altx' tho l'i".'t ql1z1l't0i', Fail'- i 't i ij 2 5- - f 1:2 . 1 'I ' '11 wc- mulrlrft mm'- 1'-11 - al .z':f lelfl. WILL ' 1 3' " lllOll'l' qlfvh. 205 Vaiiipoit. zittei' ll2lYll1g' clelezitecl Willouglilwy in the tiiwt gziziw lmetwc-mi thi tx' 5 li 'il Slll' ot' zmotl -' easy x'iL'tm'y. hut this x'ic-tory was nv ' -I' ' 2li'.6fl, l"z1i1'poi't tool' the lczul in tho willy part ol' thv cmitvst l ut 'z ui 21 ' . In th last hull. Willougflil y jumped 2 12 l au l hell ei two- ' amu'g'in over l'l2lll'D0l't when thv curl ol' tht' grzum- was :ni- liltl' t . I fl. ' l"-.L."J l"'1i 'A ' t 'I 'z' .' "ll " 25 tl " -l' l' atm amd lvl! witl z 'ict fy tmo 'zlllyy Pai .' 'llf la l ' 1' 'url grozitly siucv .ia-y . :tri et "' " ' -2 'l' ' ' tl .' . llztrcling, Ili l'ou,,'lit hzxrrl :xml hail thu n 1 n .1 . v. 1 . 24 'P -w , ' ' 2 l . v X , - sent. x' '1 'z .' L'-9 in favor ol' l'a.' 'illcn I1 lv 4 3 I 2 i' I i' '12 'zu zrlrlcl t l'l2lll'IlUI't'S l'Ut'Ul'1l whvn thvy ms- thu X umm telm The Alumm xx lx LOIllDONLfl ul ex hlvh xthuol t ll t Oh pl 'vw X 1 I t ww NK 110 lev U xmt mc xxele llll IJ e 0 Ill 1 up 1 1 Xlumm Tht fmwl score mu ,1 77 PI Ol T AT HAI POI 454 htlhulll Hlutl Cl 1 11 N l lethnv cloplt entelul 1 L0I'ltLNlNK1ll tht -X ht zhull Fountx ch lmpw WI l1I'l UD w X 1 1 lu NQQI4 c xt to uothm m M L ltGNl xx lx Q nm .ll 1 IOIL ol 9 PPOPT-Xll'lllH l 1 lDOll. X ut xxhllc lun xx N m 1 wt nt t lC ond ol N tx outxtoud Pellx Tl e lm tl tm 'icnool Basketball Team, 1924 2. COAC ll POIITO el 1 NIQUNN I1 X N Jax etlnll telm C' th Pohto xhouul 1 mph lxlx on tht lu lfllllllll ml hlallel xl'10Ot1l10 X wtcm cl c xc mm l'Il1dll'l" H1 qumtet C' T QI TCH if illlill lAll iountxl Paul BG1HQt'1llx pl IX ed Centu md lt th It po lll0ll lu xx s unc IN wx hommg, uc Ncmtu m mx wo n N om 111 won Javed on the All Countx xqu fl I l g t cl1w of Zu IURFN POIIIO tl vl1tlmxxufll t uhen played h url md lut lt 1ll hmm mc ltfu lmto IN ll x nx UOSSll7lG comblultlou l lllDO1l. toulcl put on t mt llom 1 1 u ztl mm "lftEl h1'xm0 plax cd on three ll llflll H1 lu lx thxll te mn vflll XPD WIANNINI N ill ht lmxx url! me texx fvlnmu m xx 11th Tcl x ufl plu cl IL Ntun at nmxt Oo f pl wel II xx IN 1 xmtll m 111 hut xx 1 ummd m ggel p ayux xx ud stlll h lx lllOlllGl xt ll 1 fl adu We IN XI D Nl-Xl NlleXl I ll alt mu uf 14 played mgood game md xlu IX tm UN New mm um tc ll well mth Paul Qutch ll fl t x lug l1fe behmd 'l'lll1f ll.-Xlllillli l,lfQll'l' 'H Al A 2 . ' . ' '25 ' pf ' .'- ',,' sz 's.sm111ol wh 2. :t l Nllll the lax 't F. A. V. :wu'gl'c-Qzltfrmrl. Th X l ' fl 5 'lf l plzlk ul il list A2 12 l ' ' all t 'lf 21 score lzu'g'eenougl1 to hezt th.- L '. X lc .' 'H wp?-L. FAT-t' I . .l3'l .sz 2 .z"l 147 Alt ' 2 lol gg l.ll'0.UlllL' trip to .'hSlll2ll ulu in za gals-l'illefl lmus, our lmys, ' ,J 1. 'A z ' 1: ' 1 1 . s z z j 2 5. Hz, '- hol' 'z ll hig' .core lmel'm'e l'1a1ll'lJ0l'l seemed to wake up. Vtl t' ' " tw fl 'X A gg ' l'ux'm' ol' the ASlll2llllllPl lvzllll. lfzxilpmt xxx l'e up :xml afiw' that the C01 '25 llk X at reglllzu' lz.'l'eth:1ll gimme. ll2ll'll'Jl' xx' 1 by: S' 'H 34-L2. l7Al ft I A " C I l ' tY. Xl. '. A. 'l'o11n'hz1mehtl lRl2ll'Cl. 213 Fai' l wa. llzlmliczlppell hy lmving to play vll the small Y. Xl. T' ..-X. cot ' ' ' 1 M ' va s used tt playing on at small t'1'anuwl-Llp l'lom'. Tl l sec 'K 21 ll D , 'the l'i1'.'t hull' wsu T-H in lkwm' ut' l'er1'y. In the larsl hall. z1l'Le1' F2lll'1J0l't had zlflzlplecl their system ul' play To the small murt. thy' '1 1 ' 2' sf 'e was lil-T in l'z1x'm' ol' l'e1'l'5' lligll I - Y 1 Aft ' 2 .v -fexql' l loothzxll .ez1.oh, Couch Pohtu get to xmrlx frll thx l sk 2 1 . ou' .' 'A 11 x ' 1 'Q - ta N' and z." .' ' '. llif 1 1' 'oz Al' gg' was Yerx' el'l'eL'tiYe with tht' Z" . 1 ' . ,Q , . -Al' . . ' '- 1' ' 1' " ,z . 1 "' iff 1 'z z A 2 s' ' 1 'uf za mzilwel. Hi: z s ' 1' 2 jy 1 tsl 'FQ -1 't. Ile was easily' ll ,, ' " j" .' ax . 'au 'rzmflual es this year with th-- zr. ' 7. RT L iff' " "z' Pu 2' 2 'zqz 2 ' wa ll" xlfl 1z'l'zlj Q . 'Q 'z' 'Q ' ' ' 'l N' '. lle gwdz -s thu ,ww I' "' zs'Cz Xa n. Y- t . .TH .' Ig: 7 'Q' Intl ' 'bk J." 'l" 2 'ra' zje ,l X52 lxflll .'1ll'z1s:1 .4 ol 2. '. e 'z 1' z .' z 2 'z s almle to play Hugs Q ' any b' ' ' " l' X Ed 'z ' s ' as 2 ' j'z ' mtl l"2lli'P0l't hel'm'e lu- g ' 2 S. ,, BER Hi . . ll" . I" "z"ll V: ,z 2 2, 2 'zjsl"1l'.":.'t. Be'a'l "lwl'l " ' . . e g1'l':x llil Uh this year. lezlving' the luest years ul' 1s1L 1 SL1lLL1ll1L 17 11 111111 11 111111111 1.111111 11111111 S1l1N11'1'1 11Q1g'11I1111:11'111 1 1 11 '1111 .1 1'1111F1N11'111 gg111111. 111x 11111 111111 111 1111 111111:1111111 i111'1111w 111 1":111'111111 1111 11111 111 N 111 .111111- 111111 1111-1'1:1X.x11I' '21 XX1'1l 1X111N11Xl'IX 11,1'1'111l1:1i111 111'1.1'1111111g 111l1' 1111,-11111, 111111 111111111 1 1111 1 1 11g11'1l 111151.11111 111 illkxw, "X:111 1111111 1111 4111.11xX. 111. 1'1111'1'11 11,1-1.1 1111511111 1" 21121111 11:1 1 11.1111 N':1x1111 1111 1 11 1111 l1l1'I1X1l1'1i11'1Y 1l1:1,1-1135111111111. 11 1 1 1 11.1 'l11111." - -"1Lw EQ 1 1 L2 1-111111111 1 1111111111 Q l':111'1111Z1 1 1111111111 11111 '1 11111111111 11111151111 Q' 171111111111 1211111-XXI111 N 1'i111'f11l" X111111Nf11 'X 1'.111I111'1 1111111122 11 ' 1"111 :1111 P-'111x11111 Q1 1',11'11111'1 X'111!1' i' 1'.1?11111'1 11:11'111' li 1':1s.1111:1 l'11'Z'1 ., .. 17 l":111'11111'1 , 111111111111l- . Qilf 1':111'11111'1 11. Tlllfl IIARBOK l.IGll'1' 557 -1---v-P ' B Basketball 1924 25 The B te 1111 st I1 ted the NGCISOII co1Lhed lax N11 Pohto 11111 Q 1131111114 bx 112.11 Pohto L1te1 C111 xx 1X 1dx llltefl to the A squ 1d 11111 A1110l Olhla became wptaln Tne B te 1111 xx IN 111019 successiul 111 the countx 1 1C6 than the A fe2un 1711117011 xx IS second 111 the st llldlllg 101 the P Ql'1ss They lost only th1ee gr,lHlQS txxo to PSIIV dlltl one to X1 lckllfie The frames Wlfll l"P11V xxe1e th111le1s but PQIIV xx 1s too good 101 Fd11D011, Vx hen 0111 boys pl 1yed on 1l211d1ng H1 s 11001 thex pl IX ed one lllllldlefl 11111 cent bettm fhan thev dld on othel 1loo1s Ln the countv The B team 11121111 2111 ' L1 I' 111po1t lbth V1lClxllffL F111po1t 7 lth Mgntm lll 111 e 1 lXl11Lld11Cl F2111po1t L 131,11 111 I2 111po1t Fira XX 1dx11ff1 F111po1t 7 1th MLI1tK3l Fanport N 11 1 :th Kntland I- '11lp0lt N ll 'lst 1,11 lesxllle 171111111112 Tot1ls Opponents 16 Fa11po1t F' -A 1 1 1 " 1 66 99 CC 99 J 1. " 3: L. 2 . .1 . L- V 2 1 -y 11 -' 2 -2 i' ,x j ' ' . 2. ' 2 ' '25 2 '2 ' " " Q 2 2 ' d . C. n C C x k 1 n v 'Z N H , ' . 2. ' ' 'E Q .' . .' 2 . ' i ' H 1' , C . 2 I . ., K., 2 . -t . 1" ' ' l 6, XA." V V ..' . . .' .N ..-v 22: ' . 4.'. . . ,v - Lv E 1 - ' - 'ls ' - my 2 tv . I . , ' , ' ., ' 11 an A N Z1 splendid record for themselves and H2L1'd1Hg' Hi is proud of them. J' . .ith I' 1 'ry . ..... 21 li ' ' ' ... 11 11311. ' " " 1 .. 30 2 ' ' ' ... 17 212111. 2.1 - ' .,.. 23 F2 ' '11 't .... 26 I" 11. 1'th " ' ' ... 17 "' ' .., 33 1" 111. ' ' 1 'ry ...... 42 '2 A ' ' . .. 17 Feb. 2.3 ' 1 8 2' ' 14 Feb. L' 1 ' .... 10 "' ... 22 .I2'. 2' 2 '2" ' 19 .Ii'.:...' 2'1.."' .. T 2" ' 3 2 A J 0 " ' .1 xL I4 Till-I HARBOR LIGHT X 1 A Qblrle J Basketball Team e Ill 1 Ilcobwon mc clpt 1111ed lx NI111o11 H1tt11e1 -Xlthmu I moxt ot the plax en of Us wefu ch 1111131011 l11p te1m h ld 01ad11.1ted the Uuls H818 detenmned to 110 e down and 110111 IN I1 11d 11 not h11de1 th Ill lut we Ll N tenm Wlth thxt do 01 che Nplllt the 1118 took 011 the tau f1med team 110111 A ht Lbula H 111101 md ue thtm 1 TJ ld be ltlll the t1n1l NLOIC beml P' 10 Thu xx 'ix 1 1911 food TIQOIHIIIHQ' T01 the ope11e1 of the huketbah NL won E01 the gulx PAIR! OT T AT XX TLLOT CHPX Han D F111po1t optntd the tountx 1 we It the New XX llloughbx H1 5111 T111 cledlcatlon of the 1e1x vm xx lx xe1V t1tt1110lw done 111 the evex ot I 111po1t the 1:11111 outcome he 110 71 17 m tum of the FI1lDOlt lllx XIADIQON AT FAIPPORT Uan 165 W1th Haldlllg H1 4 xm 1s the settm the team pl wed M'1d1b011 whxch 1 N 1 1 L6 97 N' 9 1 L. Th 'A' lmskvtinnll team 1111s 1'ozcl1ed by Nlrs. A. l'. -2 ' .' ala 2' 1' 2" f '. . 1U'1 ' ' '--f I A I, - , . c-L ' I u,v Q ' 4 I 1 4 'I I I l v v I ' A 5 c 5 'c c E, , , D A Erklt " ' 2' '. 2 as jz".' 1 . ASHTABITLA HARBOR AT FAIHPOHT fJa11. 25 ,. 2 A, I .--2 n " s z 2' 'z ga' A z z 'cg' Lg- A. ' L' 4' ' ' ' ' ' 1: - ' 'T ' H' I ' f 1 1 .- . S 2" ' -1 - j'z1z .' . - ' ' 1 ' '. U ' Aj ' , S ' "2" '. 'z 1 'i,'2.-L' 'z" ' 2" A m Av A L v . ' " ' z.: .' 2, 1" , ' ' J fNLJIlS1iklL mx SIIIL1 1 tblll X 1 N "' X L N ' lt tmm 1llIt1Ql1J1U IL m L 0 1 U um In I x X NX mmm ' 1 N1 lx 1 nu II hole week 1 L N N -I I, 1 Q mg emg 115 xx IN In 1 N U N X fu tl mt m I 4 C mx ur L L IUN I row 1 X ll un x k uw N . I 1 1 m o g . 1 gn to I IIIIJOII H1 xuth 1 xcou ol 1 0 ll the ,111 I1 ul non tour muntx XILIOIILS out oi 10111 Lountx 2.11111-:x ex neu rx t N noun x mask l tIIi XX II I OI CJHBX AT PAII PORT fFeb 203 IL lolloxxnw mn lou ln mum un to gat ILXGIIQJ. Befole lf L 1 Id u om ,1 X I t sun dld look 1 me c 1+ gg mme xx us o UIDOII xx IN IL xdmw xxlth onlx one pomt md mth only 1 lux Ncwuclx to pl u XNIIIOLIQIUJV had the ball SI100t1I'1g' fO1 fx bwket L ININNUI lt Ik xx uxte Ivexx Lnclng tu gum 111 F.111po1 N avol T lk gg une lm mswd m mx 1 thllll IOI the Icllge cloud that attend Id the ,qacme XLI On F1111 is flw Ixxentv seunth the LIIINAX 01 the lnsketball xedxon xms ne mched 'I hub xx IS the Iut nountx game IOI some of the team mem new EX e1V pl Wu xunt into tha g Ime detummed to do hel beat Bw the 00 x 01 the IIIIAI wune xxhlch xx 1 ,II I thu must han LZIXQII H1019 han 'hell Imext Ihe team held PAIIILNXIIIG Ncolulesx IH the Inst haf FAII POI 'I AT AINDI IXN S I'XQTIT'lI'IF Olfuch 11thJ 0 nls wut 10N llloughbx to plu tha An lexx N Inxtltute It you N hu uf IdllIJOIt 1 Iuud Iuttle but Ifmpont mme thxolg 'IIIIIC II.-XLBII-1 I,IGII'I' 3524 ww' '1 ."I"xcI um- ol' tlw SII'UIIj.,'1.'I, it' nut the It 'o 'csl, Lean in thu L' L tj. Th ' girls czmw IIII'0llL1'II with 21 YIt'IKTI'j'- tho .'cm'v Iwing' 21-9. IfAlIiI'UIl'l' AT .II'fI"I-'ICIISUN I.Izm. 2233 'l'I1fI1'v lr-ing' no I-mmly gznnw Im' l"zxi1'1:u1't. the girls VIULIIII fld to Joi'- lllrson 10 play mw ol' the SII'UIlj.l'0SI Il'2liII.' in :XSIII.2llJllI2l l'ul1.1Ly. TI X -' was I 2 l' 'z :AI lay playing' mm 21 small l'Ium' and tI Q at 'cmte I' tl e ,gs I 'ms in I'z1x'ol oi' -It'I.'x'.A0lI. I'.-Xl.'ICSYII.I,I-I AT I"AIIll'UIi'l' Ilfvlf. ISI No ' f ' 1 .Iw IPIj.1'Q'2llIIU0IA tlc sezxuu. Du 'I 6' le V' A ' ' th's QZIIIIA va: Io ml ml l'm'xx':u1'fI to with El U'1'c'z1L clvzll ml' 12 ig ' ws. TI 'ap tl J .u:m1'xx'iLI1 I'z1im-svillv Ili. Tho I'z1imwx'ilIe ,.'i1'l.' scored first, ' NI 11 ado wul' tvzun wwk :II thu I1-12IIc'l'. Th A Ixvm tX:1111:: lJI'1y1-II wx UYOII ter. 5 ltil th I lzxst part oi' llw Q'2IA'.IQj' when I".1i1'pm't steppefl El IitlIo Vaistsi' 'Q Qing' th I 5' .IA 10 Inc lm-IH in mu l'zx'o1'. I"AIIlI'UI2'l' .-YI' QXIADISUN II"eIw 1213 Un I'II'ICIElY. 'hw 1Ili1'1e9x1lI1, thc Tulum 4I0l1I'IIL?j'Q5I to Mzulisam. but I"1" Izxy 'hu thirtconilm, mu :I lucky clay for the I'I2lII'lJOI'I lI2lIiIi'Ilr1, or mtl -- my dll Ixwky al"y Im' QXI'-lllon. 'l'Iw I"z1i1po1'1 1z'z1ic'v11f:Isn1-xx'they Iidi tough f'ig'I1t 4. thvix' Immls. but with lhvil' "I-'Q in' I'Iuy' niotlv. the-5 I' u 'ht Il2ll'lI 2-ml "bleu " 1, homo the bacon" fa" ' ' " z : '1 ' 9-11. S ll' wfwz ' ' " j "lg " '- jj 'VII -' 'f 'X 'n "I'IIIIII4'tI to lzvtlvl' this Vvconl IwI'o1'e the ' tj In' 'otlmzlll ff'-zsml - Iwi. . 7 . - 1 , ,A 1 J L . TIV ",,' '-Ik,XX"I gIlj-- 'If' 'X "', '1. 'tl- gzun- sfzu' ml they swf they hz I ' 1fi'I.' Ieaton. I u 'A ' ' 't I Vx- Vm'-? tl 1 'z. 'z."Ve1'. IQ" ' '25 X2 ' g " l' ' 2 . .' El 'x .'.?, L. aj' " . t . . L- ' -- 2, bit '. TI- 'I'.'If I '.II' ' I1 A2 -V 't'.' I" h'.t'z zjz " " " "' " - I-'AIIll'OH'I' AT PAINIGS 'I ,IC IFeb. 275 1.5.4-. 2,--,' ,-L-I ,-' --i I ku " f" 'zsL A'. s "H 't' 4 1 m ' f v 3 "N ' ' . . K X K. A x A L J A TI'l,5l'.'.' " Y' ' A' aj 1. d' . TI1 .Xndi H" 'Is ga 'f 9' " ' 1 - ' 1 , '1'.' ' f' ' 1 'Il 1 111' S l x 1 ' N .11 111 1111 111, ,1 lIll1 lllltll t 1 K 1 x 1 1 1 ll N CANON N 4' l Lllllll N Qld 8 lL X l l 1 K Cnrls Basketball leam, 192-l 25 N1 1 1Nll N I 1. HL11 MN 11 X1 '-KN 111 X 11 l . . l l N L 1 N N19 df ll 1111 111 111 11 110111 bl LNI-X HEI PI X 1110111.11111 X K1 1 1 1 1 11111 - 1 1- Nome 1 1 ,,. 111 N . N 1 . 1- N KN ll -11.1-1111- 111 S1 1.1 HAI INIDA SOXH Pl 11 ll llfll 1111l.1 l1 11l 1 1v11 0111.111 111 1 llt 11 1 . l 1 1 N Tl l 1.11 tl11 g .1 1 11-1t11111 e 111 . N 1 C Nl 1 X N ll TI Ol l NCF '1IA1l1l'X 1111141111 1111161 l1.11l 1 1 e 1111 111 1111 111111 1111 1.11 lk 11.111111 1 eg111111 -11 111 1.11 ll -111 111 11111111-1 ll 111 1 1 1+ 1e1 1.111111 -11 11 lNll l1e1 111111 111 1 111 x 1 .11 111 llllf ll,-Xllllllll l,lllll'l' 111-11 1" rs. lf.-AllQl'U1L'l' .-Yl' .-X.'ll'l'Alll'l,.-X ll.-Xlllitlll 1.Xl:11'1'l1 lltl11 S111 11'1l11j1', tllll lillllllllklllll, 1l1, lkllllll 111-111 111 .-X.'l1l:1l111l:1 llz11'l1111' 111 111- g-1-:.1 lllk' .111 11 11.-nliiig 1511- l-2llllllll5 lla'.1l11 1' 11-f.111. lllll II11- ll:11'l1111' girl- t111'111-1l lllLxlll l1111 le 11 itll ll s1-11111 11l' QS-IN. ll 11'- .' 1 ft' 11' 1-'z - ' lie l:1N11111111'I1-1'11'l1111 llu-'l11-1 -L1-1111-1l111a'1 in l'1'1111l 111 1l11- l-'z1i1'11111'l 11-z1i1l -11s. lC1'f.-11 tl111:Qgl1 1111- girls. 111115111-11 the 9l'2!.'4 Il 11'i1l1 :1 llklliklill. they Xll'-' ,11'1-1.11,:Z'll11-1'11'111'1lll11'5 l1:11i1-1-1.1111-111 1l11-1-1111111.13 'l1ll1lLl'l1'lr 1':111llI1'1'1l ll'1' 1111111151111-l111111l Ll11'- 111 IIIX. ll11- ,xillilil 111-1 il1.11 1l11- lg1.l f'L'2ll"s 11-11111 111-1- 1111-1111-1l. going' ll11'1111gl1 ll111 11'i1l"11111 l11.'i11,' 1 - tj " 111 . Tl - Qllir "A lllzllll XYZIN 1- 1l111l1--H lvllllill 1l11 l.z1l11- 1'111111L,1' Y. Nl. K' HX. 'liOlll'llil- 1111--11, 1-1-l1l i11 l':11111--1'ill1-. l111-1111-1 1l11-1' lliltl :1l1'1-z11ly 111111 1l1 1 l,z:l11' l'11111?.1' 1'l111'1111i1111-l1i11. y o , V X 1 1 f ' 4. 1 1 -, K l Rlllf. .'. l'. .lAl'Ol3SON 1l'11:11l11 I'1i:'--. .l411'11l1s1,11 l1:1s 111111'l1111l tlzv lsilllllflll girl- lllll' llllll' l'1l2llS. lt 11:11 -1111- 111 .Nl 's. JQ11-.15 5 ll s llillll '11'111'l1 tl1111, tlie 11rz1111.' l1z11l 1'1111l,111'1-1l tl11- :l -1111- 3'1'-l1111 l'111' 12111 1-11 t11" j -:11's. 'lll11' 11-11111 l1:1: 1-1-1'1z1i11l1' ilIJIDl'1'1'l2ll1'1l l:1-1' l1z11'1I 11111'l1 Xl 1111 1111- L1-11111. l'lLSll'l HAl'Df CUJA fl" '1 2ll'1ll 1 lllilylfi i'111'1-.'z111l z1111l 11-1s -1ls11 111111111111-1' 111' 1l11- ltlillll. l,l2lXlIlji' lllll' l: at 3:1-111 t'111' ll11- 101111, :l1- ll'l,' 11il1-1l 1111 l'il't1'-1-ig'l1l 1111i111s I'111' lllll 11-11:11. lil." .gr l 9 '-s ' -lllllS :1111l tl11- 11-11111 will 1'1-1'tz1i11ly miss llkll' z1111l llCl' ,'11l 'C.1 'l'f""" Tliip 1'-15 lllll'l's l'i1'mt j'C'Ll' 1111 ll11- lllillll. Sh- 11'ill I11- l11-1'1- l'111' ' ' 111111'1- ,'1-z1s11.15. x11 11'1111'1 lost Sclnm z1111l l11-1' ,,'11111l 11'111'l1 l'111' .' l'1111-. Sh - --"1tl -'11-1l 111 fifty 1111i111.' l'o1' tl11- 11--1111 tl1i.' -'C'll'. ll1'l'O'S 111 1111111 ,111- 1'f'.'rl. l .' ' .Y 1l11 ' . . 4 L 1' .l J l 2 ' Mal' ' 2 plz, -l l' ' '- 'll t l -1 illl i11.i111'yt1111111111l'tl1cll-111-iw. sm- 1 ms pl 'l"1e1 ' - '11' 1'l I3 ' . W "ll '1l.-11 l1z11'1- Xlilllllilil l'111' 1111 :11o1' j -:11's. ll1-1'1's 111 11111111 SllCC'CSi'l.lIl .'1-1s1111s l'111' l,i111lz1. ', 151' ,. F11-1 1 ' 2 l'tll lz 'll1'l'z l ' ll L11-,'i1111ll tl - '- -q, l111l i1 th 1. xl - l'l 11-j '1, .'l l'l ' lfl' l '11'k. l'ql0l'l 111'1- 'ms 1111- 11l .1 ,. ',,' dl 'l' -it-'11' '. 4 I 1 1 111 5 1 5 N I X l 1 111 X N 11113 11111111111 1.111111 1Z11I1I'l'll.1X I11'1,1iIC1l1l 11111111111 11"111l2I'S 131151111111 1r 141111111 111111 51111 1-11111111111 11111115 111111 111 111 1 1' 1'111'111: 1::1.5 111111111111 5111151111 111 111111 i'111 111-1 1117111 51'1l'Pl11. 1111114 11 lI1 1111' -11111 111111 131111111 111111 l1111g11111111111111. 1111,11.'X 1141111 11111f11'111 l11111:111111.1'1111g11:11'11:111115111151111111111111:1,1'11. S111 1111111111 1111 1111 511g15z11151:111111.1' 1'H!' 11111 i1:1111. 11f11111 lr 21 111-1, Q'l1'1 111 1111151111111 111.1 111 N1'1,' 1 111111111111 111111 11111111111111-111'111z11'Q':111111. 1f1,,'11.-'11 1111111 11111111111 1111511-11111111 1111151 11111 111 1111- 1111111111. 1'1111121. 11 5151111 111 11l'11N 11 1111111111 .g11:1111. .-1111111113411 1'11l1lI111111'l111Ilgi14X'1l.5111'11'Ili1w11111121 1ll 111111 11 1111-11111g.:11111. 1'1111l11L1li111111111S111-111111 211111 111' 51111 1111111115 1111 l11XA 11,1X'l'11..-X 111111111111 1,11Iil1l2is111'1'Il11111111l1'11'111I11'11l'1X11111'21I'w.i1ll111Il1111'QI1I11 1111111111 12111111111-11 51111 XK1111'1XK'f1 11.1111. 1.11111 jl'l'2111112l11'r 111 -l11111' :11111 111 1 1 11' 111211111-X' 111155 11111: .XIAILIUN 11I'l"l'N1fli 1l1'111'11:11'111 111111111 1' 1111 :1. "11111". 1,111 1111111111 1111111 11 11115 111:11 111111 11 11 1 1 1 11111 '11-1111' 111:1111. 11115 15 11'1'11l1l'11 X1'il1' 11, Il 11111111111-1' 111' 1111 X 111.111 '111' 1'11'51111'1111-111'5 5111- 111111111111 Llf g'11:11'11, 111 11111 1'111'111111111111 I11 11 111-11 r1X1t'-11 111111 l111.1l15. 1,211 Q' '1 111211l1.' 1111.1 111111. -12 lllln ll.-XRHUR l.lGll'l' B Glrls Basketball Team The guls P team xx as coached bv Nhss wl1lS0ll a11d captamed bv Olga Mackey Although the team xx as n1ade up mostly ol bllls xx ho had 11eve1 pl lved lJ9fO1G they xx e1e dete1m1ned to le 1111 and do the11 best Thex lost the fnst l1xe games they plued but xx1th th lt stlck to It spnlt they xx on the next game they plax ed but lost the game to xlQIltOl The B team closed the season xx1th 1 bano bx beatlng lxntland Xlltll a SCOIP ot 16 9 The B team enteled the Lake County Y M C A Basketball T0lll nament held lt Pa1nesv1lle The team played lxntland and xxas beaten l'h1s excluded them lrom playmg any H1019 g1mes The school looks lOl xxard to a successful basketball season next vea1 lOl the 0l1lN B team THE TFAM 1XI1c ex llo x1rd X 11011 I lXXlll lf Forxx Hella Sekkl rlfoxxx 1 Xvno Hxlxcx 1 1111111 Amo Brask1 fGu'1rd1 -X1noOJ111p1 1 111 D NI 111011 Nlclxelx ex NI 1r1e Horacelx Fxelyn R'1d1ko Xlllll Llllstlllll l lll'lll?fll XX lld Tl 51 POINK K T'01xx1 ff'll'lT'fl Q lo1xx ll-rnxx fflllllfll 1 W ,-, ,,,, A . a 66 97 ' 1. 1 K, t' J', vn '4 L1 1 5 A -kvkw V. K1 1 ia 1 ' ,V 1- . uk . - ' U-' . . . , ' Y , 2- s , .1 u 1 . K Z I 4 . w kv ' v T ' -v - 'V v 'Q ' 1 v v' 1 K' - . Y ' ,, 1 I -- ,, , V . . cv , c . . v Y fu ' ' rw Y ' 'n I I . , . . . . H ,, t Q n 1 W V. '..v. . 1 ,. I. ' '. . V . 1 , . 1 5 A H H . . . ' f . . . . - . . A C ' , 1 1 v' 1 " 1 1 . V. - . A , C x n x . r ' , , ' . , ' . , . . . . , ' . , A c 1 . . . " ,, , .. . . . . 1 f . . ' . .' . 1, -4 H , . . . 1 . 1 V ,, . . L6 4 1 171 Olga . 2 fk j lCa11t.J " l'N'2 I . z " . , ' ' A' 4Gll2ll'fl ' ' ' 'z11'1l1 .Ia" A ' 1' '. ':11'rlb . 1 ', ' 1111111111 1' 4 ' 'z rd? ' " ' ' 'arll at ' . ' 1 . 1 " ' 'ill'fll 1 ' G 1 ' .- 2 ' .' ' g ' ' 'ardr .' ' . C ".. " 1 :111 1 2 ' , ' 'z 1 G ard THE HARBOR LIGHT 43 B seball 1924 Fa11'po1t s'r'11 fed haeeh 111 xx 1th 1 bane ldet ep1 lllg .md bent NN llloughby down to defe xt by' a etlnvmg 23 to 2 ecme Pfuneswlle xx as the only team that beatFa11po1t but they xx e1e fOlC9d to f01f61t the g xme to H411 dmg H1 The champlonshlp tell edslly to I'c111p01t and the eedeon xx db velv suc the11 flne xvo1k 1n tldllllllg and leadmg the team The hoye xx ho made poeslble the XNIUHIHU of the tl ophv xxele Capt Albelt Kltlld KCI MdltlH Congos U3 Guy Uppel flstj Tommv Sompp1 flndl Fdward MIIIIIIIIEII 1881 George P11141 idldj 'Napoleon 0111911011 CRP! Nlolrle Fredabaugh 1CI I IN al Hllston QLFJ Phlllp Locotosh QPJ Bexnaxd Mfushall 66 99 21 cessful. Coach Pohto and Capt. Albert Katila must be compliyxented for 4-1 'lllli HARBOR LIGHT n"' I Track 1924 F 1llpOlt xx as second 111 the county t1dCk meet l lst ye.11 The st.111cl11wx 11 pomts xxue as lolloxxs 1Jcl1l1QSN1ll9 68 F111po1t "1 lVldCl1NO11 97 1 lh whoxxlng made by F311p0lt xx as xe1y good CO11S1d6l1I1g the 11ct that thl IS only I-Ludmg H1 5 second X631 ln dams A glOLlD Fc1l1p0lt made most 01 lts pomtg IH the dashee and IUHQ but the Othel events contubuted heavllx to Ha1d1ng H1 s total The txack team 1ep1esent1ng Haldlng H1 xx as compoeed ol the lolloxx :ng boys N 1111 leon Omc ne11 1C1pt 14 0 880 H J 'md Bd J 1 'lommx Somppl 1110 270 -140 and l6ldVl Kuuben Pohto CH I Bd I and Shotputb lack Ixnuttlnen fl6llNl Nlonxs lfledabdugh flelxxl Vlutm Longos fhurdlex and BB thlowb Albert kdtlld fdlxcud Neal Nlarttald fdlQLLlS ind Qhot put1 Phlllp Locotoxh KBB throwl Karl P01110 Ihlllfllf j C6 99 L . . .. L, K. -. ZA. A. .I K. , ' hx, 'r ' .' "' "' 1'1" uf' ', 2' '2.., ' L..f'. "ff S v' ' . - -1 S y . S' .' i- 'Z 'S I 1 4' u . .y 1 Q V w . , 1 K , I 1 ' l n 5 y ' :V ' . ., A I 4 n I kv l 1 n . 1 ' wg ku 1 I A '- .': 1 , ' 1 ,L ,1 .... 4 - - - . . . . Bernard Marshall ..........,.. 1100-220 and relay? ' ...... . .... . . . v ., . 1 . ' S .' - ' ' .... , . . . . ............. . .... ' z ' -1'- qw 4 1 ul 4 v . , ......................... ,., 1 1 I ' Q 1 1 1 1 f . ..,........,.. . .' ' 1 ' ..............., '. ' .' z . 7: - 1. ................. ...... . ........ . . -s Mfg, ii: W X 225325 Q55 S.- WW Mk , UL XX X I f wx A f- A Q f,4 z P XX H f' xx 1' ' X yff ci A 1 L 7 , U 7 Xi K 'if X E 1 ' iv, l , S. 1 1 ' 1 NX "V .I I V In Q' 1 1 I 1 ' x U I 'war AM- Y Y XJ mv 9710, l A' Y K 5,-4 46 THE HARBOR LIGHT R Old H gh School B 1Id1 g Fairport Hlgh Schools ByM C HELM Du11n the 1Je11od oi mole th IH 61 centuu FdllD0lt h1s had mam types of public schools P1101 to 1816 sn ooden lllllldlll s housed the school children md ue fue Able to DIOCLIIS little 1Hf0l ll 1t1on 1elf1t11e to the schools of the peuod befole th It d xte The fust school ljlllldlllf constlucted IH F'Il1pOlt xx IS the foul loom lonstructlon possible 1n those tlmes It xx as lJLl1lt in 1876 FOI ox e1 tuentv XPHIS lt served to house the lncledslnv numbei of school chlldlen and about 1898 duilng' the 1dm1n1st1 '1t1on of P11nc1pal Thad BYIHS It was Ol amzed as a Hlgh School In 1902 the DICSSUIG of the school population rn 1de ltsell so felt th 11 a fine brlck builrhng then known as the Plum Stl eet School 11 as built and P1lT1C1'p3,l Bylns and the High School moved lnto thls blllldlll 1n the fall of 1900 lewmg the oldel bullding then known as the Th11d Stleet School to the elementaly giades Paxt of the Plum Stleet School NN as 1lso OCCllp16Cl bv the grades e 1 S 1 f l l S , i . U. .n C O I. g- W nl I - 2 r nlv' 4 . u 1 2 K4 1 .V -I ' A 2 ' 1 I 1 n 1 . . :R 2 l n A . ' ' , " ' ' 2 2 . . In K1 g ' . Cr ku u I C . n n wk K1 n r brick veneer building shown on Page 46. This building was of the best : ' L ' ' K. ' K.. v. S ' ' s - y . . I .v 1 . . L , bk V I I L, I E I A1 . ' r ty . . C, . 9 f 1 1 U I . I n 7 K1 Z K1 . THE HARBOR LIGHT 47 Ne High School H lldlng Manx oi the 1nen and xxomen oi Fdl1D0ll 1nd Sllll0llllfllll' C0llI'ltlX t t nded the H1011 School Nl 1111 15116 1 11111 ned fiom this H1011 School VM have been 1o1e to le un the names of the iolloxsln 1 1f1fl111tes X11011n1 'VI1tcl1ell C 1the11ne Mulcione Nluv Mulcione Ann1 'klulcione Ida Matt lt 1 noticeable th It lmonv the g'lOllp N1 hose ll lllLN ue 11 ue been 11110 to lea1 Tl the1e cue found no younv men 11 hlch would Neem to lndlcate that mdustix cl umed the boys at an een ly ave With the lJ11lI1lIl0' of the Plum Stieet School lllllldlllo in 1911 Ffuipoit "IJ0'h School came to an end 101 some yefus O11 the site oi the buined school 11 is built the thoioughly modem up to date lllllldlflo to 11 h1ch the old name of Plum Stl eet School VN as Ulven but the High School X1 as not ie ived Until 1921 the few pupils fiom Fd1lpOlt who xxlshed to attend High School enteled Palneswille High School ab non iesident pupils In lVI'1y 1920 attend mce ln the Fdl1D01t Publlc Schoole then compile ing gladee 1 to 8 had 1e1cned a total of nine lllllldled and foi ty elffht pu plls 111th seventeen teachem md 1 supeilntendent F01 the11 dCCOYl'lOdl tion theie x1e1e elex ell school iooms and tl11ee 11 zsement iooms in the Dlum Sticet School and lf0ll1 school womb in the old Th11d St1eet School ' S U f Y 1 ' I 5 'X 1 1 ef' L 1 1 1 1 1 w ' .l ll- ' a iv " . v y ' . ' . .12 L. 1. ' 1 .'v ar- e' ',.' .. 2 j '1' gg -1 2' ' ',,' 1 . 7 . 2' 2' 5 , ' "g'g"', z J: 7"1,":1 i ' ,., 2 'A 1 ' , i'z 1 ' ' , 2 1' ' , - son, Emma, Ritari, Estelle Fifield, Cornelia Pincus and Grace Shirley. ' 1 z cg ' ' s if 1: ' 2 ' 2 . ' l - , . V v o. ' . ' , . K. - -.Y 2 1 I I ca ' . U . 6. ' . . . C x ' ' ' ' 5 I . ,, , O ' , . - ,. . . , z ' - ' - ' ' ., - ' 1 I 1 ' 1 . u Q ' 1. c ' D V ' " " : ' 1 z 2 5 " . ' "' 2, . I 1 v n v ku n K1 4 n 2 Au 1 La . n X X mi 1nQ I pwx me mf nc.u im we it ie.1tin,, xiii . io melon ind IIIIJIIL xpliited ci IIPIIN 1.14 run Nu-tiiig im of In gg Z1dCIIIIIIIIfll Nl wo ILII ie oi it I IIII x ntimx H IIIII I I children n IVII tie I 1 Joi ti ool D1 tiltt I1.uI 11.11 mu ic mint 0 iuin 11,91 mcitcn 1,4 ol choo c ncien in piovmmtim o It to I populi ion 1.11 .mx ot ici intoi Jomted xilll e oi ci I in he I IIIIQCI S 1 IN n antnit thc dixtiict Ii.ifI been wil ugul In tim xo im .iix uri on Ii ci IIIOIX including the plant ot the Diamond AIII 111 Comp xnx Pm incicfmng ASNKNNQI I xiii vm mix mae uowi we it tint mn uxtintcnd c N hi ce f 1 n c 1 uw mod fied Q0 .is to make It SI.l1tdbIQ Ioi 1IIlf,II Qchool Thu In xt claw thoi Uivmrd in xdmn miicm ocuimf I ' I ,X opcrcd in it Ncptcmbu Nth Thi building which is Nhoxxn on pi 0 41 on .ww txxtntx cl iviomnx I me in ux .1 Uxinnizxiiun mc III .Iufi oi I pI'1ced on I campux OI Nix .ind one Ii.iII ICIGN um QIIIIIIIQ an .1 I ctic it 'c'1n1Qfm11tQ etc Iti the pi ide of I uipoit n iv fi 0 ie Jicxioiu xc.1i It I enum .ux imc III! mn mm 0.1nl1ecI GIACIPN 7 find S with an added hi .1cIc 'I Nici c OlQ,1IIIl!GfI .Is .L N .In I II iunioi hivh xchool gmt es I 0 6 mciiw msec is 0 cmvn .iii gi tru Ii 1921 thc xthoolx xxeie exp.1ncIed Iw thc mg IIIIIAIIOII ot I QOIIIOI H1- Qchool incliidinff qophomoie ,IIITIIOI ind Stn cawcx it Ilnioi . QPTIIOI CI issf N IOUNINIQII ot pupilx who h id Irccn in IIIOIICLIIILO it PII 1 VIIIP H h qchool the Qophomoie clam Iieinw thc 'Ith gifxdc Iiom the lun 101 High School of thc DIEXIOIIQ Vefu The Qffnim II1 h qchool max chfuteicd In ic Qtate Depmtniciit IIN .1 tlmt cI.1exII1fI1 qchool on qeptembei II I' tI 1 cI1.iitti Imcmf picxcn e to the QcI10'wI t the dedication cxcicixcx on Octobci Nth of that NPIII In the Hon Fcoigc I Ilmiis of the qtate Dqmi tmcnt IODIQNGIIIIIIII' thc QI itc Duectoi of ECIIICJIIOII In Mdich of the mme xchool wan the xchool max Iccicdlted IW e Nolth Centml -Mwoci Itlon of QQCOIICI III qchoolx find COIIQUQN Alxn CIIIIIILQ' the mine xeai authmitx mu fiixen In the N.1t1on.1I Hon oi SOCIQIV OI' QQCOYIIIAIX qchools Im the IOIIIIAIIOII of 1 I0c.1I ch lptei of the IN itlonfil Ilonoi Socictx thc chfutei Im thix QI tictx Ininh XIIIIIIIIOI In I and dited Tune 90 107 This was the fiixt ch iptci oi the XIAIIOIIAI Ilonoi OCIGIX in I Ike Fmintx DIIIIHQ' 1tQ IOIII veins the eniollmcnt of thc qenioi High qchool hm increased Iifmm Iiftx scxen studentx to one hundicd .Ind I1ItV one .md in he Jul 101 High qchool the flttQIIfIdIIC,Q Imx Imccn AIJDIOXIIIIAIQIW txxo hun died and fiftx each ye.u -I8 'I'IIl'I IIAPHUI' I,lIiII'I' ' ,iId' Q. Th' ' I' I 'ly CI I tl I I+'1'I" 0' 1 I' t :I XVII' oi' tif I ' : I " 5 .' I- I I -I I" I' mea . 'pi' vid- in ' ' ' -' s 'I I I'z "I't' s I' 'tI - 'z I ' Ill' i sinh' iiui -1' III' s 'I noi I 1.1. I "1 ii'1 't S "1 's ' 'I -I tI 1 ' I' I z " 55 :1I:'0"1 " tzv' 'N' I'I'II' ' 'A "1 t tI' tal at' , tI- I ' j I ' ' ' '1 " " ag' ' "tj ' t ' ' ftztx: In tha ie fr' - 1 j I-'I t-'jaII'ti 1'1" me wi atc .Ii -Ii I .-:ii II - Qi' it Iiiii-ii i,iiiiIimfI,- :it f' ' " I zu' si U' ' ' I :1cI1r0I Iyiildi "': I 'it 'Ii1"ing1' con:',ti'1' 'tion 'I "ix I1Ile,,'I It T Q' .." I I !'I I' g' 'wus " I ' ' I iii the I'zIII ui' ISILI. Sc'Iw1Iw-I' C IL' ," -' 12 I" I'I 'z ' ,Jj 2 I 2 ' I't '- iiim seating' scvcn IIIIIICIITII. It is tI10i'oIig'I1Iy modern in cvcry rt-spcct. It 's .1 .:, ' Q ' ' t"' " 'tII"'I"1IcI. I tI zIII'tI 1"".'j"tI-'I-it-'jg"IsI-IIN ' '- A' . " ' 3. ' ' ' U' " ., ' ' " -.' ' st' - I: 'd f ' ' . I .' t ' I V ,4 cl: I an I I t' "z If.: I , . .' ' - j "2 ' 'Q I ' ' 'gh . ' ' ' ,J . ' . - ' ' 1 ioi' TI I .I ' ' 'md . V ' ' -z ' ' ' ' z - ' 2 ' ' I fm s- -. gi .- . -zz. ,I2I. it ---I' Q- Ind -. .K . I xr? - I ' x , , ' ' 'I' I ' '-' 11 XR u mix h wo non ,,Iflf1lll1.Lf1 .u 10 ou .1 N o 1 3 Clam ol 1993 C av 01 1194 4 cl mx of 1119: mx N 101.11 ldllflti 1 xc 1111 927 Z 1 f1fDll 11111111 oi 0Cflt1011f11 omg LOINHNICN xnxx Ulilfllll 'e 11116191 thc 191111801 tha qlN11.11 111ljI11Os I nc fl 1 tux .mr 11 If 1l11l1l0I1N o he statc Dlpflltlllt nt ot Irlun mon N 1. Q o 1 xpl a Ln thi I 111 oi 7 1 was J .ue m um ught loom not ge the me o xx Ich NAS 5.1lXll1 to the xqhool thong 1 19 QOIIUIONI x o 1 L N XX doc Q1 F 11111 11 wux N lxOL0 0121 100111 cott.1g,n xx NL 1 opemr fn- 1 fel moms 111 tu 1 ' Dl111l1Q,'t11Q xummu o 1991 1 0 111 1 Qhool Than x110XN1lflN wg 1111141 5111001 C1001 xx. nplculx '1110f1l'li .mc 1111 mg L ll1CtQf1 111 llont ol the old om mxx u 51 Nw 1 ,, N flees fol The Roald of 1f1llCf1t1011 .md SllDLl11l1011f1011l of Schools thnx thc m I'FL1lD0l11 10 xplmg of 11174 11V lLN0111t1011 oi thy 11011111 tha mumw mi 11 ee Ohlo D1 osldcnts who chad xxhlle m oillce umm -111111 o 1 tue QC oolx of 1'.u1po11 Tho 1111111 Nuuool lmemlm .ucm 111111 gL1100l L Thud qtleot 15LU1f111l5l the 111 1 All 301 1,1 i100 noxx 111111 lied 'md mx e mto 1 ime noxx 11111161111-Q 11eQrln110 me 1 l111L1f:1 Qc loo fm me Plum Q1 eot Sdmool mth 11111 xddmom lmmm tha Nldunlox c 10 n 11 Q1 01 thy smgl 1 ll xg umm 111 h Snhoo o 100 1'd11DO1t 11011 hfu H Llllllll., Tumor SL11101 11 ,,h SL1001 1 unupletdx 1110610111 xchool plant umtfumng t tx N . 51 mx 1 .mc ul 1 1 1 1111 ulth shopx .md tu o Home 1 Qonom Lx Lothlgcx ou Nu 1 tn mam hun mg, f1 Lxmlex Snhool H1111 hiteeu imc Qlmvooxnx 1 1311111 mc 1 NC10O1 1h11ld100I11 .md the lme Q l11191f1 1wll11f1Ill,, Qontfunlng fu .1 nun CLIN 19 fl1Nt Ffll1DO1t I11,,h Qchool Thu D111f1I1,., llx 11311 11.11 1 u L X moms and H111 house the ddl111111Nt111t1OH oihcox of tha 11o.u d of 1 C1l1Ll1lO11 and Supellntendent oi qchoolx C1111 .ue .also tv o poltllmle sc 11101 1l11lC1111UN 1.111 LO11I4ll11l11jl NX 1 we 001 IOOINS, fl md A vte gontfumug one .md om h 111 .num ms un Gently DlllC1'ldS9f1 161 in 1utu1e Nchool hmldmg m the x mth end ot the 1 lge Fmrporf takes glext s1t1s1.1cL1ou 111 the pro new of ltx schoo x W 111111 .1 11011 1,1G11'1' lib St: d1 .- 1 1- U-1 1 1 '11 VS: C11s.' 1' 1.12f- ......., 14 ,, .' ' .L. ........ lib 1 If ' JL. ..,..,.. 2141 Th 1 : ...T '.'DOCt.' "Q 1 -2121 551: 1 1111s. In11L-1:32 wt 'x' -' . 11, ,pp 1, ..d ' 1 ' .1 ' 1. ' - .'1'111'z11.1 '1 1I11"1g' 1' .' 1' t J 1 1 1 1 ' 1 ' if 1: ' 'I'11i.' c1a11111'tma1l1t g'1'1w s 'z 'f11y 'th t' 1 ': 'lE11.3'L '1.'11111d' Q 1" 1 - ta 1. ,- f 'h' 1. '1 .1 " '1 .11 1 1 '1 t1 ' 1 I' M '. '. . 'ind- K k '. ui' 1' 2.1'1'0XY111 1112160 it c1u1.'.': to p1'oc1u1'm- 11111 uso oi' z .1 1 nfl Q 11 ' 1 1 11 '1 '11 11 2 mo.1 1 1' 1 '1'21101'1.1211-. " .' 1' 1' .L the 1d 'gl S1 , 1 1' ' 11 1 " ' ' . S 11 '11s cox 1 VL 111 1 1 :1 now 1 'ld' 1 1on- Lit' ' " ' 1. It nc ' 'amy 'ix '111111 rooms. with oi'- Yirst Fairport High School has boon made into the 1ll,'XX'USt school lmilrling' 1nt1-.1" '.L l ' ' 1'-1 111 .1 V111 'nhl' ' 1r'1 .1 ' '1 ' t th- 1141 .h .1 .'11" 17' 11 '-111'1'g 'g .1 ':th1 01d " . 1' , " ' ' '- " 's 171 ' 11 11 11711 S 11 1- ' 'CII' P14 :C1 ' 2 ". ' f ' ' 1 lz"'1 .11 111r1 11 , . 1' . 1 " za " 12 ":. 1 1 . 1" S11 -11. 1 1 211 ' ' -1 'Q 'ol ' mom 111" 'k '1 11' .11 1 1' . 1-02, 1 ' z"11'.. ' 1-.'1' 1 '01 S11 ,a 1 H' ' .1 1 1 1' ' 1 wen I' room.. 11 QX11'l..1'l.'11l11. 1i1n1zu'y 1 1 2 f1't4 V- 'x " .'1 ' 1 111 1 11' .1 t."11 1 1 1' '11- ' " th, 111'1" j 1 " " 2 1'1 1- 2 1a 31 . . Z.. -1 hp- 1---Wy. .-- .1 l. 111 ' 1" ' '11' . 1 . 1 '11' 11' 12.1 1' '11 1 1'l1'1' 1 -lusc- Thf 1' ' 'z .111 'l'b1.,-111 1 't1 -.h . . , . . , E M, H.- 1 -.1 U11 ' 1.1 ' ' 1' ' vi' 1: . Prfmgrewlve I iterarw Sougtx Coaph Mies Louden N l -Xthenian I lICI'dl'X bocietw Coach MIGSCOPB X l 1 Urators and Debating X x 1 eQts it Hentoi 1 I port 1 I h fiixt 1 iic HX 1 N UN x h did moxt mi el i ii mi lm ll N c ion Hill il .ia Gow fri wif 1 1 n with XXilloii,,li x fm 'I'iIl'I HXIIIEHII Iillilii' . . , . 1 V' i ,X ' A x I i K ur 4li"I"IVlCI-15. I"lIl."l' SI'1.Xll'IS'l'I'Ill lPlfl1'l1'l'IIIS.SIC4'1rNliSl-Q.XIICS'l'l'Ili i'I'L'rili1'I1I .. .. Yi-Vial ii iliifiill. i'ii-vim-iii , Ili-lvi: II-ii':u'i-ix. Yin- I'i'wiifi-iz! Ulilxii- ilziiiii:if-yizi Yivi- 1'i'fwi-im.: .Nl:ii'i.w .Xl:ii'iwji N-'i'vii'ziy Xiziiiii- .l:i-wi-xiii' .4i"i'i'i1ii'y . .Xl:ii'i-iii .Nlviivixi-j- Q u N u 1 1 ' Y A J d u 4ll"l"ll'KI". i"Il'iS'l' Sl'IKll'IS'l'ICII Ul'I"lQ'IfIilS4 SICVHNIU Sl'fNII'IS'l'I'IlI i'i'i-siniviii .,... iim'l'ii:ii'4i Nl1I'.4i1!1ii i'l'i-Sifivlll ..,.... .Ii-iiiiiv Iliiziri Yin' l'I'i'ri1iQ'IlI ...,. .Xiiiii Ilrziski Yiwu i'l'L'Si1it'l1I ....., .Xi'x'i Kzitilzi S1'1'i'l'I1l!'f ,..., lim-lin Ilmiikv Si-'i'ui:ii'y . .. ,Xxn l.iili:iI:i I 7 I Y On .Xi2lI'L'i'l2SX'H.Ni1Uiii tliw ziiiiiiizil iiili'1'iilllllli.X'iJl'2llHl'iL'ili ziiiri llwzuliiil colt . 5 2 A '. :mf "air ' oiitviw 'oi' t e " t'iiw. N121 "1 Hoi 1 wk i'e-wi thu "Sli ' Mari" :ami Vu: lic .'l'i cIvlix'vi'vcl ziii uiuitifwii mi l,iiiwlii Milf' ' A - If tif 'li ziiicl wt zi iiilltx132103i'0l'i.llilll'k'PIllI'2 its. IIzii'c'-g' High has :li-wilupiwl suiiiv fliilizitiiig' tzilciiit iii irviiiivi' yvii iiiit IIOYOI' till tliip ywii' iiziw iw riiut 2lll4lliH'l' s 'I 7 1. Al t' thx- time llii z in' 'I , as , 1 '-sf :i I":iii'pr1i't tmiiii will rlvlizitv tliv ciiilrl-Izilioi' :im .110 i " U 0' ly, "IIvi'vR IIoiiiiig1'." Alum 111 Reglster 1922 K1 Q1111111 NX 1 511111 1 1e11 111 1 1 1 S1 11 1 11 llll g1l1f1 1 111q1 111 11 N S1 1 11 1 T111111111 111 111111 xx X111l11X1 111111111 X1 11111V 511111111 0 111 1111X11N11X "xl11l11N 11111 111 11111111 111 1923 1 1 1 1111 1 11 1 11 11111 1 1X 11 11 111111 1 1 11 11 1 11 1 1 11 1 ll11 X X1 111111111 13111 X16 111 D1 1 U 11 1 11111 111111 1 11111 1,1 11111111111 '1'111'l 11111111111 1,11l11'1' Y, - - S'11'1 11ll1'2l1X' 1 . 11 1 . ............ 111211111 1'1111'111'f111', 11X1'111'11. 1711111 11111 '211'1l 1s211'11i121 .'1 1111 ...,,..,. 111211111 l'1111'111's111'. 1Jx1'11'11. 111l11' 11111121 1111121 2 11 lg' ,..., ...,,..,.,........ 1 '12l11'l11J11 11211'11111'. 131111 .l111121 A111112 12 -'1'11211111111g5 ....1.,........,,...., l1':111'11111'1 11211'11111', 1111111 32111112 1':1111f 1'1.1110,,'1'2l11111l' ,. 1112111101111 .-X1112111 1111., 1'12l11'1J111'1 112111111111 1 11111 :1x1'11 1 111121112 1'1l1 ..,.,... 1111111 8121111 l'1111'1-115111. 1'1D11l111JllS. 1111111 A11 2 ..2211'1hf'1'112 '1,11lg.1' ....,....,...,..,....... 1'w2l11'1J1J1'1 112l1'111l1'. 1111111 1'f1V21 g2l2ll'1 .,..........................,....,...,........ 111'1'1'2lb1'11 1112 1y.' 1' 111111111'g ..,.........,....,.......... 1'12111'1l111'1 11211111111 111111- 1115121 T2111121111--'1'112 '1l11111' ,... .............. 1 "2111'11111'1 1I211'11f11. 111111 111111 2 f13 1 1.'.' 111111 ' S. 11211111 S111111. 1'wE111'1101'1 112111111111 19 T111 11 "2'1.,4.' 1: ..1....,,... 11' '1.. 1' 1'2ll11'1Zl1'1' W1111m21.11ffS1111111g1'1'211111111' . 3111111211 111Sl11'21111'11 1111. 1'1ex'111211111. 1111111 All 2 -'111'2 7111151 ..,....,...... ,.,.... 1 '1Il1I'11111'1 112111111113 1111111 K 1112111121 111'21sk1fN,11 's1 '1'1'2' 11111' ....,....,........ 1,l11'1.2l111. N11 2 Y11111 .'-.1211'g'211'111 11112 111' 1'11ymS111 g'211111111' 11211111111 11211111 1411., 11'2111'11111'1 112l1'11111'. 11 N121 11111'11y21k-P12 '11L2l1 .' '.'11l11' ..,,...4..,....,... F111x'1121111. 1111111 11111 1' 1111111gff1'11f1 1111111112111 11211'11111,g 111g'11 F1-1111111. 1521111111111 112111111113 1111111 S2L11" 1'131'1l1 111---N11 's11 '1'1'2' 11151 ,...,.,,.........,.. 1'2111111sx'11111. 1111111 W111i21111 1'1X'1111211"-1 1712 1 A1112111 111. .......... 132111111111 112l1'11111'. 1111111 9111 '21A1-." T1461 1'12 1 11111 .,.....,....,.,.....,. 1,2111111:1X'11111, 1111111 1.1121 1' 11111v2J11's. 1C1'111'1111 1111111-rg' ,..........,.. 1'12l11'I11D1'1 11 11'11111'. 111'1'l -1011 12 if f2-111'11s1 11121111121111. 11211'11111,1' 11. S. . 1 11'2111111111'1 112l1'1l111'. 1111111 .. 2 -'1y211-fS111 15211 1', 311111. 1111111115 11I't'11-1-, 1'12l1l'11111'1 11211'11111'. 1111111 LH Alumm Record, Lontmued 1924 Luxe Lzkla Steno lfmpher I un 1 NI vckcv Qtudent I lkn Countw Noxmx XPVIC Nhlu Qteno x xphex D1 xmond Alk 111 Co Hr n X1 mn qtudent I xke Countx XOIIN 11 XIDHI 01 mp1 L Ike Countx Noim xl '1u'me Conlu Bookke 1 S B 'itone H1 c 1 unmox bt9HO0l iphu Cltw all uno H1 D1 Student QDLIILLIIU1 fxLlN1I'lQsx Sqhool W lLf0 L01 5:0 D1lm0Hd Alk 111 Co anme H ul 011 Mm om COTlfGCtlOl191V Stou He-Iva H lckolu Qtenogl lphel ken N Ins Offlne Noun Pledelnuf h DllI'l10lld Alk Ill Co Iflmue H1lSfOIl Intent xte Pub Fo Nell HllStON I unpolt R nken v lmx IQ kk 1 x Numa T1 unm I nke C ountx Hoxplt 11 Amd has us x QU no 1 Lphu 1 lblln 6. Clbllll l'X0 IXIUIYIQI1 I mt Fl xdu Lte H1ldll10 H lux Rm uh Studvnt I llw Qountw Volmal Alleon ixmvlv Qtl dent QDLIILLIIIII Ruslnexs Qchool V Il 1 Q 1 Ill Stumgl nphen D1 mmnd All 111 Co F"1nnv Ixullmen T ookkupu Dmmond Alk 111 Co K 'xbox O1 xxx D1 xmoml All ah Co llflll Pohto Student SDLYILQII um RUNIIIQN School Id 1 Paudaxon Pookkee-per Pf11neQx1lle N mt Bfmk I ufhw Lenchlck qtenoffl lphel PVleQ AbNtl3Ct Co ' hee Thom as qtudent L nke Countv INOlH1dl Veil Vx fxkelv Student V"llpl1'l1b0 Umvexsxtx NI utm QOHCON Fmpmt O11 C0 Lloyd Punsh qtudent Ohm NOlth8lI1 Umx Tuha Llmnv 'Sfonogmphel D1 Pukx Otflce C lun d m x lll pc I unuxllk I umm llle lll J P llI1LSXlllQ C lud md V mport F Ill polt J IIIMNXI e I un pmt I mpmt unuxw e Punexxllle I 111 J0lt P unexx llle Clexelfmd Fulpolt ul lf t F"t11pO1t Clex Ll md PIIDQSXIHG P'1meQx1lle Punesulle V Up ll uso Fulpolt Adi Punesvllle Ohm Ohm Ohm Ohm Onlo Ohm Ohm Ohm Ohm Ohm Ohm Ohm Ohm Ohm 01110 Ohm Ohm Ohm Ohm Ohm Ohm Ohm Ohio Ohm 01110 Ohm Ohm Ohm Ohlo 71- THE HARBOR IG T . S, . . ' Y 1 - w v 1 . Q .--. 1 g' ...... ......... ,w Tlqlll, , . . Y N v ' . . 7, ' A-' ' ,Q -2 A 1, 1. f-., , .. 1 I .- .l ........ I . ww mlle, . x Q 1 A 1 ' F--, 551 ', 2 ' 'z , , , ..... .. P2 ' Wt, . 'P " ' . . 1 Y ' . . 7. ' ..' ' 1. X . e .W , .. , K 1 1 .......... . 1. i, . , . '. . . - v , . . 1. ' ,. -' " - 4 'Q' 1. c 1 1 1 . .......,.... . .... r ,. , . I1 ' " , T V. ' . . 1. ' . . I Qt, gm- epm,1,.- .R lolt, . lip 5 1 .- ,, . 1, j H ........... , z 1. , . W" . . . ' .'. 'I .' .. N W Y . ' S J cd z"'n I- , n E an 1 . .. x ' .... , A Fr , . Q' '. L .1' N'f',Az 4 '. ..... .... ..... 4: , . I . W h ' A 's 4 s - I 1 u 4 . n n I - ix!-'fm . l c , 1 ,cg 2 za. 'z ', J - ....., I: ' ll , . Y ..', 1. , . ', ,, ' ' ' . . ' 1 . 1 tl s' c c . .... . .......... 42 , . ., J -- .2-X ...... ,.....'z . . T . ' 1 '. '- . . ' ' . ' . K. . - f. z j .,. ......... . ..... ,..,. Pmrport, Ohm. V' -v' . ' -v .. ' ' . . . ' v - ' . 3 ' . .' ' ,. 2 .za 1.f ,- . 1 gg, 1. , , A . . . I2 1. ll , . -. " 1. . X , , U- -. A . N ' ' X ' ' , ' . .' ' Rf. l Lk ,., 4 , I 1 ........ 1 . , . x v " - w , .. . . . - . -, '. . ' I1 "H f I r 1 N 1 ,., . .. .. 'K I , . V' - - Y -- ' . - ' - . ' v' ' V c A' 1 ' ww Q.. , A ' ' I' A , .... , . , 'E .' , . . ,Q-H. : H . K ' U 2 .' ., ' .... ' 1 , . ' . . . .' ' x .. . '. V ' ' . . ' -1' 1 KCK LW ' 1 v c xi . ..... .... , 'Z , ,. ' - - 7 f - - ' Y. ' ' 1. ' . . ' c A QW- D 'x X , c c . ........ P1 I H . fi I 'n v -K 'J . ' u 1 . Y1 c-.- r xc. ....... ..... ,......... c . v . N 1 . - . .' 3 z k-., . . 1 - 2 .' as ' .,.. A '-2 , . zu . z-1 " '. ' .' ,.z. . z , . J . , J .' . . . . . ' .' ' D" r -'-u, Q., 1 , . . . . . . c x f , . .A-. ' 2 .'-M. . z ' Q ' - ...... , . 2 s ' , ' 1 7 . - 'v ' ..' Y '. . -1 'v ' c c I '- , 1 1 1 . t ........ c c c . , . u . ' - 1 D v - ' I ' , , . .2 g.---2 ....,,.... . , . 4 :ali ' ,V I u - v 4 ' 1. - 'f-K , x - . . . . . .......... c, . ' V ' -. . , 1 . Y "' . ' , ' ' ' . '--'x 1, , . c . . . . . r . , . Last ill and FI estament xN .1 xc Qjlllfllllllhifl 1: t, 1001 ul I .111 mm .nl JU1 110 L . N x lllf tutunent In the 0 oumg Hldllllil 0 n m . mc N1 A Lough dm JN XI! . . ,. M Nr. wo Q u not consult Lhe Semmx hetou mx Ill, .mx xu 1 m g,ul.x11om XI! . cue 1 X n x ul one lv o 1 1 0 Nhsx louden, ue lame .1 Jung 0 1 Q hu mean mn mu tu 1 114.51 Glltllllh mx m 1 x Ulm C opq we lung .1 dorm e 1Ll 0 om mugx C1114 gulnea Jlgx 0 an usod 101 QXDQIIINQIITA m xouthlul ,, .mc 11 so .1 tu bon N on hugo ogx fm thu stock mom Nholx ex N11 L IL eue A Nu. L L 1 ha Lum tmuxe N mme pltont an hcl now .ln 1.11. flwkb Pu 'lo efmh I IGNIINAII we mu 1 nav no xbnll mth 1111 lt1lL16l 01 Tux sm he H0111 ,mound thy max mlm It Q u ww imd tx m IH um t1ev U01 os muh SODPIOIDOIQ we lean 1 pm 0 IO ll 1 1 ue.1d11n0 thx tatux 01 .L Serum IL IUIIIOIN ue vue Loom n, 1 num Qllllllllllt' Nun fu wah dlLlOl1fllV an 1 1 ' O 1 C111 XLN N l l N NLI N Ill U me use. 1 lnmg xlx nee ex N on mu um Lxmux 1 0 XAIIOUS sc lOOlINdt6N 1 mu tu L mm Q 1 71111-'I Pandfu 1.11 0 .uomv 0 ' .mmmn L xllggcx he uw It zuolgn N1 kllw Ll N A xv 0 om xl lllll hum ,, ue He N .Ifu.111.l01 Stfltlibll S O Q Q X111 Huwx N llll x o nu u mum to .uno l.1LobxJ11 1.1110 new P1de1exuk1 ll n I,.m1m1 N none to uxu 0 m N none xxlll noun m .ln YK 1 bm gtlul 31.11111-N 1 1 1.1 Tl N116 o -X,g11ulx1.u1m 1 1 1 N , I 1 1 IG ld mx ented to Ax.1 L11kdl.1 P1111 utuh x No ll noex mll lm cle'l1X0lul 111 .ul mu 1,1 , .lv box Helen liomnek THE H.l.liBUK I.1lill'I' 53, r 1 BIC VI' VHOWNQ 'l'h't x' . th "2 1 at' 0' 'I' ss 1' 1925 ul' the liiffh Sci ' 9' ' '1 't H' I '. Ol ' , Lak- f'0llIlt.j', flu m-lkc thiq mu' Inst, vill :l ' Ni'll ' fi lst. T M1 llvl , wr l0'1x'0 21 b1'ig'ht Vvrl -'kilivg 21134 21 I1-xv Imxw oi' TO. A '. fllmrig, our lJl'iIlCiIJ'1l. YV4' lo'u'v thc rilflxt to run tl 1 J -I 1. II A llwi ' S ' "- zk'1"' .' 'l-s 'Vw' " To 1 '. C2ll'IN'lN. we l.z 'J z lmlwlxy-lm1'.'v Amfleivfl Mlm' tl :ful Ivy' 'A ll' Cal." T A , ' 1- 'J' 1 'wt tz.kf K' I - -l 1' 5' thi- !'11ix'c,1'si1,y of' Fl "'1 'o. "Ev z WI j mt mv." T0,'.'.'7 x' vw' fi-I i'i'r,,'q.l 1" -1".',t I- "5 " j ' WI' lsrl: 'll lx ks 'l j To A '. for X, we 1 2 ' ' .' 'L 0' 'lotlw is will bull- '1 ' .- rx. . 42 le-I 'xl dl"". To Mr. Wolff, we leave Zl wt of lL!1lu'vz1kz1lrlv tc-st-tlliws, lnealwrs, ami L.d:'""'.'l'.'l"1zl",'."x'1"asi"g':z-li I 't. l'.'.'l'll "" 1 1'l'tol11tlAtJz'l " le' ' " I t ,Q I st. To ' ' ' , ' ' 'X . 2" 1' ' Ili' skuivs to -lid lim in To tl A. ' ' Ir- ' I' 1 includi 11' ull 'ts 1 t A ' Ill. .' 'h 'J' "t' ' Q ' d l'grl ts. Bird: 'l'h.- fo tbwll t -u Iva ' its 1-am-work to tl f .' 'I 001. This is at I 1 Q 'l 1. " ' 'ks L :tu ' 'ljx' ' 111.1 1 T " " .' Pl ' we lx' '1 I 'sl I bl- g"I'tsZ VVI ,' 3' ' 1"'St'- l"l llclw. M' ' - . W1 x "st C' 1 " 1 N 'z k " 2 "y.'t'l .' t t .I I I"ll4 xv. llvlx-'S lin-fl ,Q ts T . V. . - '. " Hal A" :I 'l'tj t ll' j tl 1 1" XY-' n- pc . C" ,4- ., v . . . . .' N Ad -11 - 112 11 1 . 'rmf ' - v 11- - ,lj at -sk! el " ljl: SH! dl 'll's t . 1' ' " j Wk. Iiutl T.lI'l'i ,gives all D'lt0Ilf, rights to the nvw stylo ol' "H ml " sl P - s ' IS '.' .' .. :I " 1 " " ' ' z"-t'0'lt 01' X to IIA N. II 1111111111 11 .1 1 1 11x X . 1 1111111 It XX11111 ll 1I1111 ,, N IIC' N NUIIN II 1 U r Il 1 1 ANN 11111 KN 1 1 I1 . '10 I N OW II JII 79 N Illx ION nh 1 N .,. 1 X 111111 XX 11I .III1 X11 111 111 1 Xklx 1 II' 1 1 I1 . 1 1 1 1.11 01I1 N N1 N . .11 11 IQI 1 . ,1 1 11111111111 11. .N 1 L1 1.111 1111111 1 1111111111111 00 X .1111 1lIJ1tN 111 I I11111111e NI.111111 4 I X 1 N 1 X 1 I1 lI1 1 1111.1 1111 EH 1111111 1 IIIIIcIX 1 111g 11 1 1 HeI1111 I1111I1N1111 X 11111101 ted 1I.1111111g sllppeu to 11.111011 NI.11I111 ll' 1 . 1 1 .III 111 111 .LIIX 1.11111t111 111 .111111 I11 1111 N . III lIcINX 11.1 1 1 N . .11 N1 1 1111 111111.1111 ue 1111111 11111 x1OIx cl 1 Ill 1 11111 1 11 111 111 ug 111.1 GI 1 111 .1,,1 1111 I11111 . 111 A111111 I0 1 X9 XII I 11I1I1e I11111I1 11111tIe1I II1111 10 1:1011 I 1II 111 Idlth A111111 e 31110191111 OIYIOIIGII 1 ILIIIIIIIIQ .1I11I1t1 to 11111 1 IXIIIIHQII We hope 1 11 1 11111 111 get I11111 10 11110111 1111 111110 1111111 11 1111 1 111111111 xe11111 0 011 11 1111 111111 101111 1111 I1 flIlII 1 1 ,1 .IIIIIQ N 1111 I1.1111 .1x01.1 X 11111111111 111111 .1111I I10x 10 A1110 I111I1I11 61111111 I IINIOVI 1 111 1 LC ed I1111 111 N IL 1.11 I1.11111111.11 AIbe11 111111.11 11I1Iet1c .1I11l1t1 to John Be1.1 1 11111111 1 N1 1111 CIII 111111 1 e1111 . A lllg 1.111111 121111 IlILlI9IIxOI1N 11 .1d 01 .Q1111 10 Ie1tI11 Ixu I1e1g I1 Il 1 1 1.1 11.111111111 111111 11 1 I.lII 311111. T11 IIIIC II.-XIII-11111 I,IllII'I' Y111'1 '1 I1z1."11'i's 1'1111111'1 1-z11'1I 111 W 1. 111 '. 1211" I'11I1111's I11",i11s 111 I,'llII I.11'111 .'I1. Yi1I1 1'z11'I's I11"1i11s :11111 I'z111I'w i1z1cI'. 11111 111111I1I '1 1I 1 ' I1'1'1I I 'II1.1111'. I,iIIiz111 lJIiIz1's .'111'1'111 111' I11111' 111 1111-11: ' :ix I11s.- .' '1 11111- s1111I1' 11111'i11.I '11 1111101111 1.111 11111' 111-1111 11. I:lI.,Il1'II 2I11I1111's 1'-1111 1111II111'111111 111' 'I' ,'.' 11's 111 I'I11ii11 I. ' 11.'I1. W1 I111111 11 1'1--1.31: I 111. All' I111.'z11'i's g1'11:11 111111111' 111' 1111'111'i11z11i1111 111 A1'1'1 I,ii111z1I1I1z1g 11111 11'z11'11 I11111 11111 211 I111 it I'lIIl 1'iI1I. Do' '1,' H '1I' IR "1 II 11111" 11 I' qki. X11 11'isI1 111 I1111111 1111s III- 4lI'llI ill 111 11111- 111"I111s11'z1. .I111'.' I1111111i111111's 'IIIIIJI 1011 0 XVIII. 'I'111 I111 '1 111 11I111 11111 il Ii1'111,1 1.1 i1I1. IIIII SI1 ' .I 11'111'l'5'. I1I.' l'z11I1111"s 1'i1'I1. IIIQI I.:1Ii.'1's 1211041 11I111111g'1'z11,1I1 111 N11f1I ll' '11z1Iz1. :XII 1I 1' z11I1Ii1i1111 111 I if z1I1'1:11I1' I'11'V11 1'11II11'1i1111. S0111 'C' 1 2lC'IIIIt,.,' -1I1iIit1' 111 :XI'III'l.' I.iIIs11'111gg. IC111I111 N1xIIIIfI.5 8131305 111 .I11I111 Il11s111z11'. "II'- I. z I ky- IIz'.' 1' ' M-1 Iizi111'11I'R "11111 1'1"11'I1s" 111 A1'1'i I'z11iI:1. B11 : I NI: 'QI ' II's '1II 1 11 '1'11i1'1111'I'11i1'11 I." - I'I12l. Ve 'f11 II2IylIIlI1.N 111111111' 111' s111-111'I1 111 AII11'1 I'i.11z1. V621 I1i1'i111'1I'1's 1'llI'IS 111 A1111 Oli' 1111. 'I'I1 l'llI'IS 11'1II I111I1I 1I111i1' 5l'1" T11 z1II-z11'1111111I I1z1.'I1111I1'1II z1I1iIit1' 111 A' 11 If' " .'I'i. ICI1 - I '111j1"s t'1'111kI11.' 111 Yi1'i'111 II' jYz1I. 'I'I111.'1 ilI"' 1 1 1' A 'III 1 I12' II N11-I I'z111I:1's 2lI'IIIH -EI I' 11 1111' s I' ski. I1 isz111'iI'IcIz "e, IJIII 121.1 s -II '1"I'11'1. J1111 '1 IA 2 g'11I1I1-11 Il'lIl' . ' I111. E'ljl1"'s '1' " ' ' "1" 'I' '-kl. I'.' exL'z :1111 'fII ' ' ' '1 ft . OI111 1' f"H '1 I" I111'Ij1I ,gh 1I1I"' "11 1I Q11 11'I11 11111'I11 I'z1II I'111' I" ' ICI." " I' .' ' 1' "- J ' ' 'z. V '. I'.' '1I 'I11'k s" .I.'I'xI " 11" '. Mz1'1I1z1 'I'1111I, .1 'm 'I'i.'I-I1 k ' 'I' to I 1 z1'1I I1 'j 111 -11I1i 111 I11.' V':" Q "1 3'z'I". 11: I':1'I-'s I" I I 1 I,'Il'- , , 'lI2l. .P-II M fll A I III IIIK N 5 4 110 x 11 I N - ff X in I IIIIIX I II 7 II N xx I Iviut ,, U I . mx N11 Il e I N 0 Il I lx Ili Hued In x 1 N C lass Prophecy LGI N fl N noun . N in IIIQLIGA cu PI 1 g 0 Ihe Idmoux I im.ud Lim Iol mx ICSQIXAIIOII Dpon hemg Nhoxxn mto the N ' N N 1 I in I L If10KId XOUII Ill x vc Lf 1 we .1 1 is Mu IIIQIII X 1 gogglex 0. III 1 ,, L 1 hix xxoik xx C em mu I.1ce to Ifxce with mx old school mate X cinon HIIN on wscix t ui 1 NX N um xx 1 to Imax Q ea Ix nc xt II IV mx I x mu mx Xing on rec ul 1 an dllllldllltdllit' 11 N 0 'cxtcc 111 It 1 N I N In 1 tic xx 1 Il IQHCIN A In u1m1wI mto the mlon xhe pomted h1m out to me but 'fe NN gN I I fl n :mcg X I xx.iIke um 1 cmd mx 1 I xx uicu mn me mmf 1 IL nd 'nd me xx if 1 Nur June wie xtom Luk Ixm inn I 1111 x uni or II nu N . . u.1I d lX 1 .un 11 ,AVPN Ll m the no 1 c xx III Q, me n , X . um .ix I notice 0 Iste QIIODIIL in which thcie I .IN 1 In llltlill gov 11 that lttlacted mx I-ntion I 1 .N 1 tu clerk tI 1 mu soId mon Immc 0 N10 1 DIODIIGIIGNN fu I xxished to hfue one , 1 Q cum mx 0 I X N . no III eldmilx uom.m xx 0 1 e Fvcmh hut 1001161 I1II 11 mvui me I me ex - II 0 our I . NN I .mc IIN mmf xx uc wi NIH Imux thc xxheieahoutx mx oi oui OIIIILI I .lv nmtex She to me Nhe knew 011 x 0 A1110 AxN0 xx io I A vu 1 mmm mr IU1 uwix in Iondrm Nu mxiud me u .ur u um mth I vi lt thc Iruhmlleu I 0 I Aitei xu . N 1 xxc no c IJOII 0 can xxhvn 1 'I'III'l II.'XI-IIIUII I,IllII'I' 55 Siff"d Iiclllrfs row ui' 1Jk'l'I.Ul'I 1 1' "Is to Iimiii Iiliirilzl. :XII 2 S' 'Ii:nIi's I'oi'c.'i0'I1t 'is an 1 ' 1mI1otcss Io xonicmic with 0 sighi. AII' NI:1Iii's sxwctiu-s.' to ii -XI yc'u".' crop UI' crznh z11Ics. 'I"n 1' S mi 11' II-:Irvs thc I'rc. idcntk chair ot' the- Athletic A .'.' oci: limi ui IIIIIIQI Lincn. Olffu NI: c'I'cy's 'nh' js pre. li L fn 'I1 Lfs.I'111wQ .I Ivs. Wit csraw: Na-:I Ii:iliIz1, .Iz1cIi 'mi iicn. Sig 1' IlI'lH'IIIUIII. Ycrnon II'I.'Loli. W I A . AI" ' Ii 'ni yc' 1. ul' hard xmik. I dcciclcd to tzlkc Zl trip z ' d the xx:1rId, which Irld zilwuyu Ilccn 1 I' s "' 't Ivirc. AIN' I ::rrix'cfI in XI-xx' York Viiy. I w'mIcd to tzilk to thc Avciit I' '. .'.. ','. Y .' privzitc oI'I'icc. I Im: i'ziLiwr SlI.'1JI'I.'QCI to pw th-It thc mam at I I Ilsk i 1' gy II'1Ic.'1e'IAII1 . 'I:1IdI1zI1I ' x'itI ' " Yi mm ' 1: gximi my 0'rur1, siirprisc wlwn tho mam turnvrI Irrm ' " 'ith :m"'1h "z1mII '- x '- '- - " .1 - ' I- 'gf , Wo tallu-II uvcr old timos and Izuiggiie-rl an grunt de-all. Iluviilgg' made my 'x'1"z1ii!, I Imdo him I'm'vxxcII. for I j :tr wr 'rs ' ' 'rj the A V2 ' Iznym, Iam-rl A' '-II" ' ' I 'Ii "II 2 - f " - - . SI I .'u,,'g,' .' I Ist N- go to Yiqit thc c'11ilziin ol' thc st 'IINPI' as I y 'crc sin '- I imck w'i,' tariivd to irc. I I'd 'I 'I '1 'nixc him. Yr " ' d 1 to hin - j I'ric,ncI Lu111acfI him on 'he shoulder. 'I VA 1 I t ' -I :- 'Ill ,A guorI1 fss, 'I 'itz 5 '1 :TI ' .' If " ' III!! 1 il hiw czlptz' ' 'I' 'z QIII spic 2 d .41J'II'. SQVV' :js Izitcr wc zlrriwd in I" ".' , LI 1 O". qt "ty ' ' rId. 'xYh'I1 'z si, I-I Iliimigrli tl most I"1.'I1imriI1Io district 1 d' 1' V d 21 111 K-I J' . ', , 2 ,Q "1 . . 2 .. , I, att, ' . wont 'n to IIIIIIIIIWC zlhoui it. hut ww: told Iy I 1 ' " lat iI .ItI- z.'I'1It III-r' -' -f - m'1I 'Inu' to it. In zi IV ' m m 'nts :hc c-mme-- tz I I ' 1' ' - 'h 510k -1 - -W I I 'III AI tI 1 ' t .'t,1"'I I' ' -I'x.'.. 'WH l'II2ltI,'lI EI whilc ' I I i 1 "XI 'I -II ' .' i"' ' ' ' A OI' 1 1' ' 'I' ' 1' -I- .'.' ' I Id 1 .' ' ' It' I' ' If Ix- 'I vm' 2 I1s'giici'oI' g' ' .' z I 'II' ' I . .'I 1 ' " 1 I t'I' -I!1I " 1'z 'V ItfI. ' .' " Irxd I'ini.'huI our lunch. ' :I I I IJ' '2, ' we II-XKH L 191l,lfi 1 1918011 1 Ol 11 emu 1 !l11l.I1dj.ltXl llll0llx o Nlt t 11 mer image xx ho holdx xuch 1 lespomllmle poxltlon ue hesltdted md IN 1 ieu momentx xx ho .zppemx but huulmn I ohto He 1lltl0flllUSN hlmwli 1 gen tl xl 11111116391 of me hlLhQllQll He spled us XXPIQIQIIIJOII he lINI1N,dllt9lX meubel hlmxeli md 1111111 to llx 1 xpen 1 1oIlx h0lll togethel lung ox 81 Olll Ihgh School dau He told llw that XX 1lte1 hdlldl xx 11 xlllillllfl, lol the folumbll h9CO1d Compam mtv lmek m the Unlted gtlt6S Aitex l had been m I'.u1s .mont txxo weeks 1 deuded to eontmue my 1ou1ney Xly next 1top xx L1 X emu Th1 Cltx of Cfondol 11 XXh1Ie xx utm lol 1 gondohx one ex enmg I xx .11 llghtlx touehed on the NhOllldi,l md tum mg .mound I beheld bophm 7lfIlIlX She ms the mme bophm I uxed to :mon so xxell We xpent the ex enmg togethel Ill that 10111 mtlg Lltx Qhe x .lb rescmg betole IQSUINLIIQ, hu NUICIILN m IHUSIC, .xt P11111 A ten daxs ldtel I leit X emce .md xet out 101 home One ex enmg 1 has xttendmg .1 LOIN,8lt xxhele .1 notui X10llI11Nt xx IN to play When the uxltaln xx ent up I xx IS lathel fam ved to see CL Xoung xxomfm fOl I had ex pected to we .1 man NX hen I looked elo1e1 I eould Nuucely hehexe mx eyeb, fOl thene stood Dll1Othy XN1Lkl.u1d I bent mx c.11d don I1 1tte1 tha D61fOlIl'1d.llL6 md felt 1.1Ll1e1 Il zttel ed th it xuch .um 11111301 tant pen son SIIOUICI 'neak lil othel eng.1ceme11t1 to be mth me XXh1t 1 10115 u Qlllllg xu 1 Ilom hex I lefuned thug Dan Lupld h1d cdptuled Jenme hlt,1LllN hecut md th xt she mu dt N xples 011 hel honevmoon H1iX1llg xlslted 111 the hnmous pmees I 18SLlD16d mv IOLIIIIQV NIV next mop xmb 11 Athens 111 Greece XX hlle hele I vmted .m alt 6XhllJltl0ll The u1h1b1t1on xx xx expecmllv lIltLl6NtlI1g mme each sculptol xtood by hu xx 0111 X1 I walked down the fusle I thought I mu .1 11111111111 face so I mthel huuledlw walked doxxn the .usle Hexe I mme face to 1 ice mth Neal hat 1111, md Illdglllg Mom the numben o! people .uound hlfll and h1x XXO1k 1 Knew at once that he had .1tt.11ned Nuceew He necogmfed me lI11IHLdldt61V and xx 115 mdeed Clad to see me lust the chu b6f01G he had met hemge XX11kk1l.1 xxho hld told hllll that he xx .11 .1 t1.1xelLng 111lesm.m 101 Hemy Fold Gem ge xx .11 tlymg to mtnoduee mole Fo1d1 mto Funope Neal also told me that C1111 Pohto was .1 1111111011 uw IH Indld .md xx 115 domg hlb ut most to 1I1IlOdllC9 Ch11Qt11m1tx thele also th lt X enme 11.111111 xms Ln ex 1110161 111 U11 XlCtlC h8gl011S On my may to Conbtantlnople I met Ad11.m Lamml on the d xy coach ol the tl 11111 He was .1 leplesentfztlve oi the lefxl estate de.1le1 D D Smead T1 , oi I'3.1H6SV1ll6 .md was on hxs may to A111b111 to pulchdbe some hmd He told me th xt he h ld h 1d the plemule of meetmg sexe: 11 of 0111 tol H11-'l schoolmates As I xx .11 AHXIOLIN to IXIIOXX mole I .lbked hlm xx hom he hxd met He had met Albelt I1.1t11.1 1 H8411 ago IH South Ame11r,.1 where he owned and opelfxted 1 huge cattle lclnCh Paul Suteh mu .L LlVll en glneel and was leadmg the excawfxtlon p.uty on Ixmg Tut 1 tomb Ex elyn Nfenno ww hlppllw m.u11ed and 1.11.1 Qdndhlll xx IS .1 mllSlL teaehex 111 Plance :uh lfllt 1 UK 11,111 I ' 1 I- A 4 ' - 1 .X - 11 1 1 ' 1 " I 0. 1 1 I 1 1 I .1. .ski Llf g ml .L .t.1vh.1- V- 1 - V V V , . . . V' .' ' . V' . , ' , ' V .N , 1 . 1 . , 1 1 , . , 1 1 V r 1 ' ' ' 11 . . . .. , V 1 1 V 1 . 1 1 - . 1 1 X 15 A ' , -1 1 . - - ' L' " 1 ' " V ' V V . ' , '1 V c 1 1 1, c t 1 - 1 1 ' 1 ' 1 .1 . NN' V t 1 ' V - V . l' V' . . 1 1 1 X 1 . X 1 1' . 4 1 V 1 . - 1 1 V V 1 1 V1 1 31 1 -1 1 1' 1' 1 ' . Y .'. . 1 c 1 1 1 1 N' Qc , I 1 A Y 'A l h ' ' . 1 1 11 f 4 t l 1 1 1 ' . . ' , .' . , ' V V V 1 ,' J , ' V 1 1. . , . ,. , N ,, , . . . 1 - V .V -. V , 1 H A V 1 1 V V. - t 1 V 1 1. L 1 ' , V L c 1 1 X 1 Q, .: V 1 , V .' V, K. . I, , AV , . Q- . - h 1 1 N .4 . v w X v1 1 -4 Y .1 V , , J l . A, v 1 1 1 TV - V - Y V 1 V ' V 1 ' 1 1 1 ' , .' V 1 . 1 1 A . 1 V-1 1 1 V-" V ' . . V - , . V' ' ,1 ' 1' . . 1 .A V V 1 1 1 1 1 1. ' . , V , 1 ' ' ' , . ' . 1 1 V ' . ,., 2 ' V , , , . V . . , V' ' ' V .2 . , V ' X l ,U . V v -2 KV 1 . . E Z, AV 1 UV V 1 . . A.- , V , 1 1 " . 1 V . 1 V 1- -. ' , . V . . 1 , . , K . . . x. . V . . Q 1 t. 1 . V 2 . 4 . . . , . . . , . .1 . . . . V . . . .V . 1 . c c 1 1 1 . . , . , . V. 1 1 V J ' . , ' V V ' . V , - c U 1 X . 1 1 ' ' X X he ' . 1 1 1 . 1 X' l 1 1 1 ' 7' 1 -'X V . 1 4 c c 1 . . V -1 V . 1 V . , 1 c 1 1 1 1 . . 1 1. 1 v- 1' 1 .1 V I1 I 1 1 1 ' 1 v 1 c 1 1, 1 U I t . 1 W 1 V4 -. V .K V V ' ' ., . ' ' V ' 1' 1 1 . V ' ' ' , 1 1 1, . , 1 1 . x V ' ' ' V: KV A1 . ' J . KV l 1 x. , 1 1 xV . AV V 'k. V . -D 1 ,X 1 , 1 , 1 - 1' - V1 - - 1 1 I - - 11 '1 '1 1' 1 "1 - ' n 1 I .Vi Q . . l .I . . I D . 1 .' ' I 1. I 1 , 1. 1 1 1 1 ' 1 1 1 sh- f - 'fl ' A '1 V 1 -. 1 ' 0- 1 A. 1. n A- 1 V ' - 1 ' . - , '1 ' 1 - 1 ' 1 11 1 1 -1 V ' - -1 1 1 ' 1 - ' c 1 1 1 W 1 1 V, 1 . ' 1 ' . , . . K. ' J . , ' 1. 1 K1 1 '4 I 'A 1 1 . 1 1. 1 u 7 . ., , 1, 1 ' 1 l 1 - L 1 L f V - V ' ' 1 .' '. ' V 1 1 V 1 7 - ' '. 11 1' -1 V 1 - 1 1 V , 1 4 1 1 1 1 ' ' . . ' , , . ' 1 ' V 1 , - 1. V1 V 1 ' -'1 . ' 1 -1 1 . 1 ' 5' , . . I 14 -4 1 4 Q- I 1 1 v H 9 1 1 1 I . .1 1 1 1 . . 1 I I ' 1 1 ' . V . '. .1 .. '. . 1 V , 1 . 1 V K 1 1 1 1 1 1 1 . ' ' 1 y -1 . . c 1 1 1 . 1 l U 1 1 1 ' 'I 4 I " ' V ' ' 1 1 I v , . 1. 1 1 1 1 , , A 5 n Vg . 1 1 v I 1 A . 1. ,, v px 1. . 1 l n 4 n 1 1 l 3 1 5 '4 1 1 1. l V 1 C 1 1 . K - . E 1 1 vf 1 . P V1 . I ' Y. ' , 1 V y 1 4 l O I, 4 1 1 . V1 4 1 4' 1 n V A X A f ty . 4 51 I A L I D 1 1 xI5UI NIMIIIIIIIUDIQ III 11 o Xl N1 1111.1 1 xx 111111 11 1011111011 XNIIIIL I xx.1s xx11IIx111,, tI11o11g,I1 II11 IDIISIIILSS SGCIZIOII 01 thls clty I 1 11 -X1I1WI.1Ix1 e oo xx 1 N IL xxo 111111 on 1111 . x 1om1 to IL 111110 IQI xxo1 N hom 111 I111 tl 4111.111 o xIOII 1 Iflxl o III 1 lN 111.1 IN QIIIIOIIQJ, xx nom xxe 11011 I1tt11111 xxI1o xx .1x III 1 II If 111.11 1 ol IoI11111I11.1 I111x111x1ty I xx 11 fll 1.1 xx. X Il Il 1 1111 111111111111 oi . 1 1o1.o1 om 1 mx IIIL 11111 - x II 11x x xL1x IQIQIIIIIJ x11 omo 111 ,, 1 1 x 1111.1 Ix1 . s11.11 Illlg IL 1 IXI 1111 IL 11111111 .11111 ot III IIQ xX 1 x ,, 4 N . oi mo 11 out 1I.1x 1 t xx 11x one xx 111111 ex 111111111 x IL x.1 ll 11 Il IOIIIAII IL 41118 N tI1.1t I he 111 I1 OIIIQI LI11111 OIH1 IL LX .111 11.1 11111111x IIC 11 111 1 IILIxx 1 UI Q 1111 xx LX b OI no cmd o1cI BIGCI It 1 w o xtop 1 X1111 1 1 ILI XINI mx 111tL1f 11g num If III 1 1 IIIIII I I1 11I met .md thu I1f11I met IX g g 1 1 1 IIIIII .11f NI.11tI1.1 F1111 1111 II,qI1I.N JI I xl 1 I Lt IL IL: Nlexx lU1Ix, L1II1a11 OIII11 CLIICI IlN1L Ilf1111I.1so1.1 xxe1e tef1cI1111g, Out NI est b1LIx 1101111 LL ome JCL IIIIL IUIIILNILX flxlt x .11111 0 1 IIIII to tI11 IIII .mx o x111111u1 11M.1l.1 o 111 .11111 xxm N pec It tho II11xxf111.111 NI.111cx .111f IGIC I mat N IDOIGOII OIIIOIIGII Ile xx 111 tl '01 101 1I oi the AIIICIILCIII hoops tl1111 N.1poIeo11 told mo tI1.1t IICOILIQ II 1yduI1 xx .15 cl Ieadlug IQIXXXCI III IIo11ol11I11 011 fIlXw tu .11111 II 1111 IclIlf.INLU I 111111101 111111111111 LIIL o11L e1xL11111g 01 ILOIIILO 41111 Ill IL L 1 x 1 out Lo11 X 1 neo xx 1o xx.1x 0 otluu t1.111 LIII llll .11N1.1 x N xx ls ot 1131111011 1I11t I11 11011111 on N11L11xN ll o11 IL N .1 1 IIL x . N 1 N mesa I ILflIIx9CI to IIIIII .1Ite1 LI11 pe11o1111.1111e He told me that Tommx 0111pp1 xxax III AI11L.1 IIIIIIIIIII., 1I111I1111t IIII 1 1 LLIIII 1xo1x .IIIII IIII IL xxas cl xxc1ItI1v 1v01V IIILILIILIIII I,L1111111I Imd .1Ixo met HBIIIII. I.1QoI1No11 011 one 01 I11s L11ps to 'Nexx X0lIx IL IN IIOXI Nmgu, Io1 thu 411.111fI Ope1.1 I 111f1 Ix1x1m.1Ix1 IN 1 p11xf1te Ne11ot.11x to LIXNIGIILG 1 1 Iflll 1 1011cI Ixc1Itto xx .1x Hmd IN111xo III 1 I.11g11 I1oNp1t1I III I1111I.1Io I 1111.111 IAIIO o xx as 11 IIIINQ .11 Im 11.111 o1111 x 10x11 1 111 I.1111oxx1 1 111fI s1111Ix IIQICI 1111111 Imxx IIIIIII IIN 111e OI xxo o ILIN 1111 1 eu unde1 CLIIJIKIS 4111011 ww xx1111 I1x11Ix11 I ICI1Ix6 .md OILI Qongos '10tI1 IQSICIITIQ, III F111po1t CIII ome .md I1.1LI1 o mx xxo1 1,11 184 .11cI xx uldnt I 101 xx.1 IIOI tI1L1Q gomg o IL III 11111111 1111 III months -XXX-X -X SINI IIAIx 'I'III1l II.-XI' 1C I,IIiII'I' If III Con: 1 ' 1 o 1 I'02lIIr IIIlI'I' 1fI, s v1 ,1111 11 ted, 0111 1- 11 -I'-1 ' . ' I " -' " ' 0' ' " I .' 'ff .' .' , II ,t . ' ' 1 1 ' . SI1 . I , 'EIN II'2IX'l'I'IIg1' to .1111 II 1 ' 1'IfI. AAI' " s I I xx'11x' I 1 11s I 1' ' 'Ii EIS lUl'I'l'I2lI'j' to M11 " 1I1'icI1. I 1 I II11' M11 1 1 I AI1' . Sh' I - ' ,111111 1I 1' 'Ia HN 111.1 1 ' " ' 1111: Ma' 3' 1 ztII1t11'1I " '1 ,INe' Yo'I1g M1 1yIIzi11y11f' '11, QII II11-I11-z11Io1'1I -SI '1 1' gr I 'Ii 11 , I 'SC'II'S I'o1' "1I' SL Lf 12 CI '12 ' . III1111is1 II1-I "2 IIIIIQLV x'1,' 1 " ' ij .1 - 11111 - ' IIQI' IILIII1 I11111f1':1Ioxx1 on IT:1st 511111111 111 Old I1':i'1 11113 I ' 1 'z tiIz1 xx'11.' ,J fI' 1 II 1 II1CA 'I 11111111111 III II 1 1 ' I1' 5 ' KL I I xx'11:N I'Q2III-' 11'I11cI to I1111111 ol' po m1111x', ZIIIII I1o11111I to I111z111 ' 11e. 'I'I1, ' I s1t 11111 Io11 'I'11l1io I11 .I1111:111. I '1 .1 11 1 ' ' x1I1'I1 x'11'I1i11g' ZIIII, 1. :1111111 11111I1111 II 1 1 1 t' I1 t I'II.', 1 I 1II o 1 . 1 011 Bla 1k 1 1I Y1111 1 'I' I .1o11 1' Iinb' ' 1 1' 1 '.'I111xx' 1i1':1xx'1. lax' lf II 'I 'I Th 111111o1f1111v.111I me III 11 1 1 11 TI - "L'III'II'.'H I .1 . W1 .11 1 .1 LI1 1 x1x'1111i11g Iog'11I 1 ".' AIIIIQ' 111: A' 1 'est- 1 . 1 1I1. 1 I IOICI II -1 Ji' th 1 1' 1' 1 Is 1 1 1 Elma' Ivo III IIo11 '-IQUII 1 'PII IICI' ho111x'111oo11g Il11I1 'I' 1' -.1 I Q 1 1 1 ' I. - so UM' If LIIIII I'11c'x"'. II1llI ope1111I EI I111111tx' lJlII'IOI' III II 1 I 111111 oi' L , . . IAA., . .L... 1 . . .11 'SY' All 2 . 1 I I 1: 1 I 1. ' 'I' 1 I x'11. '11I I 'QL 1 1 I Ated SL' I 5 I .1 ,1 11' 1:..1 '-1' 1 I Sz I1'1'11 ".' co. U11 om' xx'z1j.' ox'1111 11 :top- Ii , 1 '1 Im- I.'1 II 1 1 fa ' ,. 1-.1 -1 Al' '1j.1Iz111II1 I1cI'1S11I1'11 z 1II1 11 11- 1 1 1 ' I" 1 1 I . I'1t." 'l'I11 c1111tz1i1 x'e11t 111- - 1 .111. I'o1 1 , 'I 11 .1 I'1 11 I1 I311 1 1' III- 'fl 1 II. I 11Ix'z1x'.1 11 .1 ' the 1' ' 1 2 1 ' 1 .1 I II 1 .1t1g11. It SI '111' xx111. 1 .'IIl'- S ' '11111 z sz I11II11'g1"' ztI1 .i 1 . ,.,. I ,1,... . 'e.1.K, . ' V.: K. NA'v . ' .., Sl , , JI! 0, ' . , ' .. .. Z Xe' 1 " 1' 1" 1 1' '1 .1 11 1 I1I.I1I.I.- 11 1 J 1. at ' 110111: SF'-. N S M ,L . 2 a U K4 .2 . Q, 2 I. .I t 1 tx 1I'1I' LjI .'1'tzI' I1' .1"II1. CH' ,-1 1, 1 I 1 QII t'1 .I 't' LI 11.1I11I fall- ' "g11' '. 'FI I' 11: " 1 112 ' I xx' . I1 1 1 1' I I' 'IQ xxitl1 ll I11px' I '1I'I. 1.1 'hx' sho ' , ' 1 Us 1' 1 ' K' I I 1 z AI ' I111 1 11 111 ll I'11Xx' ,, 'I C ould You lmagme N N 7 rw I 015.21 N N I., :UH tl l x X un N111 wrt Xlll L 1' ININ u um N . not kr 1 N mmm FL X uu men N .um funn ll ,, I N0 1 1 N 301' 1 ,, ' 4 1 L u von 1 ,g 1 ml x -1 x 1 ' ' 1 . X . . 1 mga XX1k 1 1 N Lmn ld J , U 1 UXX U lllll' fl Mill l l l x ll x N0 6 ,1 cngux xxl 1011 wi beau lfl 1 UN 10 C dl ml T1 0 xml no fu 4 10 x 1 L lt x uxl Hmomlue lf I Til LUIIOYN N IN X o fr ln, 1 Avia xl rlfmc . 1 1 L no 11,111 f , 1 fu Xe 1 c 1. 1 xtx .11 U ilu Scot X If xg xn enno be-.nf xlucfu 1C ' . 1 ,l,1,,., f , u . 1 N xul gll U1 . . N51 x num mu ,, :IX 7 Nl ILPI . r .1 HN dn 1.1 Smdw l X eu Im 1 1 nv L umm . n XI.uLh.1 IUlll0I1x0I1 XXlthOllt Pudv' I n wt IN lil ,, am N mm . N N 1 . L .xx c Qophm fmmx not dl Nun, ned x c DOING Ill L c N J L ACU N 1 1 N uk 'l'Ill'f II.-XIHBHII I,I1iH'l' N Y Q I A YCVIIOII llilptoll Clllllillfl' to xclwol Wilhlllll "um'f Ve' ' '- llzxjflllk wilhmlt his lmmvlwllfn- -11- I s ILL YCl'lli4J li:1.:u'i zu" llllilllxilljl' il girl to 5 'I ml? All A !'zt'lz llxillgi .".sV.' Xu' Kzdilzl voluing' In Iicm 1i4-s vlzlsp 'lml 'mowixw I ' .V.,'l' Ku tt' qt- " Q' - '- j fll'O!N tho thi' t'lo11"? Ami 'am Lummi "'iX'lllgl' 2 , lc I' H0l'Il2ll'1i 3l'll'.'h2lIl not lwing' syslc-n1z1lic'.' N211 "un Oinom-11 1Jl'lXil1gA El x'iolin'.' Furl Pohtu lwinff' Ml.1lt'lllillg'PISU lu-si 1 xx am "Radio Vu, I'u I Vol to f,lil'ti!l9".' Tm umy Soml ' not l'nmvin,' z1l1jtl1il1,1".' 121111 F-ttch being il 11 tteu lv-1.'kc1lv1ll pl'1yc1".' UC ': 'k'T: .15 QIIUI1 as 'S l' l Nlzui-'1 Hitlnm' not ku 'ing zmytl ' ,g 'I L 11111-tics' A121 'y Pfinyzxk li Wing' .' lxm.n'.' 0101 F- ' .' "tl Ll ' f' I' ilvlvizl Iie'l'x'0yE penmzmship looking' liko "chicken 11' ll xx Elm ' Ivory as 'ul 2 wil ti ' fl' lc-0l"f Ilel ' nu- I-q L d- Virg? Aili li:1.':n1'i 2lCli,!lf.,' liko "Y f1n"'f Sigfi l'cIt Vt! I Nd I -lirl' Linn Kzltiln rwvvn' xvhky Ving' to .In-nrmy in IC- ic. YQ-1'r.:1 Kivimwki m"k'ng1' 21 lot ot' ' 1l'1s.".' ,Xin Luksx tak' 1" ll' .'." -2 - 'ing"? Lilli-11 l.1 otm ta ingl' 0101 M' '11-jx wit! link. curly I '1iV'.' AH' FJ:rcl'1j' fl' lCiIl,,' - tixh llighlzmci Flin Till' N ' :gg-".t". l,ilIi'nn Olilzi witlvmxt hu' U' H1105 '.' I'fx'1'lyn l l'1dQl'c 'as tflll -14 Pa J tn 'f Hlrlv 1:'ll1Ci'?.'i.i'l vilh 21. sv" ,'-I linv' 1" ' '.' .len I llitzxri not I lupl ing? Wal ' H1111 willwilt V. - lL'RIx'r..' Am '. f' :.z.I' :N il ch X -' f- cl 1l".' 'Vu' 2 Tqulx Q uf cwlpl as Olga i'.'.' , ' ' ' N , .' " n . .. Ilixlll Tumi xvltlmut MQ 1'Ly'.' Dc -4 If Wickluml not I'x'inff tha- I 'A in: uh' h'1.".' I,ii:1 IR- dhill '1.' .'IN'1ll -md 'him Il2lx'iz1'? . '- j wg .'." 1" 'tlji' lournew Umx dl d R l 1 xx x 1 L01 x W11u1d11 1 11111 I uve Her 11 1 1111 011 1 1 ug 111 1 1 1 1 1 111111 1 x M 1 1 1 1 1 L 1 516 111 1111V 11 111 S1L 111 11 1 N 1 She 11 N 1011 -X gll 111 9111111 X 1 1 011 How 11110 11111111111 1 S llllf 11111111112 l,l1111'l' , K 11 ,, . 11' - 111.11 11111111 111111 111111. 1111- 11111111 11 1111111. W1 l10l11'111'X 11111111111 311111 111 511111. .X 1111111 11111111 211111 1111111 :1g'z1111 1111' 11:1111s 11i1'111'g11 21 1111111 1111111. .-X 9111111 1'11:11'11111g 111' 11111 111-1111 1'111' 111211 l'1'11111 XNl1l1'11 11111' 1111' 1111111 111111. A 511211111111 I121..'1I1Q'11'l'1 11111 .11 1, '1'111111 g111111. 211111 1151111 11g'11111 11215 ' 110. XY11 1111111 :11111 111111. 111111 1111'111' 1'111'g1111 111'i1l'l-1'11'111lw 111 1-'. 11. S. XY1'.X11111l'1. X'1C1IN11N 1111,.' ' 9 ,f 4- 1 9 S111 11 1 11112115-51111111 21111 1111. 1e's 11 1 11. Witl . 11111y's 111111 111111 11U1'11l1X'S 111'2111h. S111 s 1:1 91"1'11 111111 1111.111 211111 111111 1Cx'111y11R 111 . Q1 1 1111: 215 01.118215 3111111111 111111 X'1'1'1l2l li'.' 15115 xx1111 S1111 112110111 11111 11111111i. I1 c111.l 1 1. if '11l 215 111111111 11.1111 1111 215 11111111'111i11111g' 215 11111 -'1 -1 C1111 . 1111' 1111.'1'111-111111 111111 l':11. Q w11s1.' .'111f.i s 215 . 111 14. .V 0 01111 111 "1 '11'1111 '1'. 211111 1111111 111115111011 1111l's1l1121l11X 111 1 1111111 11 ,11 ' , ' 11 Phe Figlxleness of Youth 'was-X 3' ffyx vvif' HN l X xx 1 , 1 s mx X X N 7 HH 1 m x. X . . , N xl 6 YLUK '1 1 an xx ux prob an X 1 1 N M nx . N 1 4 .mu um L1 I xc 1 N fl x V N LIL N 1 X Q IIN . X 1 NN . NN X 1 1 N N 1 X Q X lll 0 1 mm lM me 1.1 lftfllll ulql x N nur Iohxmx I1 I ln Q mu N 0 1 K l10lIlN0t0 the lmm um m x N10 N If ex omm 1 N r I-XII Sllllf 'H' 'lillf IIXIIIHIII I.IllH'l' r X ' N W K Qixiavf' Joh 5' Ilol 's haul just lm. .wi his sixtum-nth lfilillllilj' z11 cl wws fllxildlxil ful 'lip ravxwlmim-vltll. wlllvll, as mm writ:-1' l'l2liI1lS is lllu mo-st dz1l1g1'vl'0l1- gwriml wi' Hs ontilv lil'v. Joh! R xm: f'Ut'liIIjL mul ni' Marty with tho xm1'I1l rm thix day, ull M- 'gzulqo hs' tl1m1gl11 thv only girl Im' him., I-Hlith fll'2lHl1iS xtg. gmirmgf to 1114 :.11r11lullvz1l1qwl UI' th - -lllllitbl' I' j'ffi'I11l+u7I!1 ZlHHHll'l' il-'H' . -Iol 2: j x'-ls 7'lH'II!0l' wmlma l'2lr.'x'1l My lim I'zu't tlm-11 as pwsich-lxt ni' thx 011111. hc vfwld not YUI'-Y W-fll wtznix' qm'.1y'. Illlil. lu-qicll-s ilu- ollu-1' Iblloxx' 'Nil' "HC I' 'x ' lv,1,. WI nt wlmuld llvmlu,NuLy:1xx'z1y:Ami lvl ilu' nmtllyl' follow '14 1-m1t2'1 'Uh his girll' -l4lll.!lH,Y wg-s wig' dwvply rmwiitzxtirlg' I ' lcm wh? all 01.21. .'u.lrlm1 Fw xx'z1fz1"oLi.c-11 lwjf Ll! X lltllllitllg' oi' mm of' tl -' s app! vs! C'll'.' lwhzulvu-1'.wvr1. ,-X mifhllv :agwi mem stvpywcl mit 'I tlw can' 211 'l.'I'Pl I' il' HV. llnicw lin-11 Iewv. .lust as -IUhPI'lX im-plimi llml hw flizl H11 liulw rem 12111 :xml ycllvmi "Fix-llof Hiii. XXl1A'l'0 lmw you 'w n km-ping' y'wx1's1lI' Im' th - lust T.UI1 yczu's'." Hill vls www lllilvi' Klum NIV. Vmft. .XI11 llulwfk ulrl 1'0lI!1l!Il211U all cu! 14-21-. MV. C'mt'l said thnt hu was li wt 1mntm'iugJ thru lu Yvw Ym'k on flllfii rm-5, and L ul' lxi-L viilk- mul 1121 ue-QIHL i' illilllg' Im' thu Vid:-. Mm. C,'1'cwI't :z ul -IIIIIIIIHNS Vwtlwl' 112111 ,i11.t vo:11plm-tml plzmf XYIIXWIPQ thc- l'1'ul'ts xfero to stzly for il Y wk. Let Q mm' turn tar .lf:l1r1l15'. .Iolmny xmfe iU1Illil'ill.L1A Llu fltxlllgllilli' lwli nm 1,'.' ot Ni I,411'i.':- C'z'oI't xml wig wolnlc-1'ir1g' whc-Vw fhlx irul in-mn 1llIl'iIIQ :zll hi,' life. If' yum could lmvv lmvlm-cl ' t JmhnS mf il rut 1"' tl 'L 2 ' A ' Jon yfmu wo hzuw- hw'f'll him flllllillfl' up. thi' " hir-I1 tin-iw is only :mf vel: "A Girl." In 1119 1-xwmirmg .Iwhrmy zmnl Imuisv xwllt tn :1 plum' mul wlmwrm lhuy Vw tu' -14 j Auf much- 21l'l'2 g' -1 tr L ta k' ' luet. S-X 1--Joh ' um. Tin ef Il' 'Un V. NI. .T I 1'-f"Sh1 sum- if www girl. Uczals Ifmlilh My 21 milf-f" , v Y . n Old C ountry Home We moimng x ii Q , N , ,1m,,,,lL M I 0 S ll' ' N 1 N N Xiifl th dm iix 1 iw vi N Q X mmm lx iiiulex ui , I Inu 1 il I rf Oloied Ill Iiuvx 0 xml e vol IX 0 me moxxn t c 1 Q sk Nxwpt clomi to mul tlin imifmi ll I 5 1 xx 1 N X 1 IN IL I lfl I I 1 1 1 N nomliiiiocl to nut I - xc nu .lm X lm Q dllll in NJ Lou lx wen ull L ,, . ,, the I.uidscfXpe luimlrl ln 1 .1 Ll 5 M mx XVAN VGIV IOIIQI x x 1 X 1 N x IQ f 0 mCXfl me l Loulrl oe ie xx Q41 ici 1 1 mn .um io N mel fiom thy icmcl md 1 .ml made I om whit, pelmblex xx ound among li ticXes1o1l1iXLxli.mf1 ucnx mu 1 X' um: me N -no eiecl tlig I.1iifX Xi 1 I 4 N . N N on x occupfuit Iiuiw 1 aux ix C11 er Nl uiiim xx in cur IIN xxitli Lui lox A ii old I cl I X . IN 1 kind X xmilc on ,,1 1 cd IIS lx iw ll io N loom Ol sitting loom fix 1 um ca L Fu luimtuie um xeli Old iam loiwcl but comloil ilill t In XX X Q ol Rome gie.1 m Q cv Ll x mn mx io im one on 1 If m um 1 110 nm xxi 1 i 0 tla mm 1 C oxe the fue plue ua 1 X ,. , . mix fhiim rlogx iexe cogx xx N mmf mc been Iwiougl lu mn .md ui in uw in mx x I X1 the time to iolflte ii old miloi who wax xcix ii L11 thx um mllecl funn sudc on x 0 e Iieflxicle ol iclxmg ll6"l4 wr x 1 for x . 1 s wealth 1 I . N U 0 H' L iiullx um Cl in iemu 4 l tlieu plues bcX1n1X mumwfl In thy mlm X X ' rlmxccl ax Roux Clllt I N fiivml 1 kul to Ile mum fl ui I 4 o N mm Tllfldlfltllillx Sefl 1110 im wlt licloie ilu Inu . X . I f 1-s 'l'llIf l1.XIll,UlI l,llQll'l' 111 N 7 I A f Ol. ' ' '. VI 'IX l ww: viiioyiiig' :lil lmui' ol' IcXi.'ui'lX ' X' I I I0 ks, :.. ulfl zml Iiiglily cX.'tcXcXimXcI l'l'lUllll slappcfl iii, iii.'i.ting1' tlizu l Spy, Q :ll I count '5' I .ilu Alt ' .'omX ll9.'ll2ll.l0ll. l ' .' 'llli'1l. A IVV ni , .' I: I X' za cmlcli cli'm'mX to tliv floor 'mrl soon 'HX wlXi'lX on mal' It was :111 Xxl-wrliiigly Illlillllllllll 'llllllllllill 4l'15'3 Iliff llwws ax'lXX'cX IXi'ifX'I1t- ly c ' ' Q: I' Q--1 'I t, ,g ll, Quill lliv IIIIQO s I 1' ' ' 3 li flwp Iilu 5 'X .' '. H ' XX X I "". 1 tl X vfrlv 1'olliii1X'i'ii,'eX' 'I i.'pc1'efl I"uwt: viezlxlk-4 as it XX'f,lll1l its way lImmg'Ii l'2lX'Ill'S incl x"1lloy.2 fllll ' A' ' " S z .pcll u'Xi' lliv " X wi. Qu" t. lov-1' I' fl IV ' I uses " Ifl X I X'X :llifl tli XHX. zulflinff 'ui :xIIui'iii1X' toufli to iliv splemlm' OI' . K- . ,. YYC ' Q ii' i'i'mx' Iiy-rozlcl, wlii 'I , lwiiilf Ivy. I'i'o11mXiitly tr: 'cXllXrl. ' Q 'X 'l. It wa. uliorl, Iilm'lXx'mi'. 'xml noon. as my l'i" nfl Im.l in- I' 1' , X s X ll ' 'll 7-I aXz'LX I'X ' I uso. lt. was not well 1'1" zI'X.' 'I' "X X AI e 2 Q 2 z X59 la. :XII X' lj ' t I cXrIg1'X,X z.,1rl lzxtvz lim llc ' 1: ' rd ' I X ' .. l'mlc" 21 sliivurliiiu' ci-xl'-IiwXlX xv-1: -ui olfl rustic sont, ltr- lj ' X' ,,'z I :lj-t' I lqi "'XI 'I ,'Xl Q " X ".'i1,x'. A El y, I1 1' ll'lIl' :I mowy xxliitc. zz l 2 ' lj s ' .liev facv. ff 'eXtX Q :.' ' mil X ml thc I ll. IX. I wi-is uslioroll into 21. Iz1i'g'o cli'zm'ing' ' "" I 't X'llXfl. 'IX"' ' ' -n':l-- ' ' ' : X. Oli I X walls, xvviw slXi.'cXi'zlI pic'tu1'Q.'. om Izu'gflX piv- tur. "-tl-ttl -.'11X"zllljt I' I jx t'XX. At X df1'tlX V00 : V' -1 I' 'X "II zu iiiviliiigg' I'ii'mX Iiuriiiiig' in it. ii 1X 1 tl X 'Ili ' z A 'as 2 L'll1'l0ll.'lj'-XYl'UlI"'Ill cup. U'll'll'fl0ll Iry lwu lui'- oci, .' I' I X TI Q l I 'zip int! ' Xl I- l I ' 'il "Im 1:11 ' ' ' 2 ' LX 'Xxi' sl iz .N coiimXctcXfl with tlivm wliicli l will lsil' X ' ' I. AA K.. ' .' . .,A. . .lv .Ml ' .v. -.S .. . v,-7 L, Inv' 1' fli 'z ' I' " I l. I-3eI'oi'nX lw IaXI'l Iw yrlzg 'X I tvm l gy to Ll'lI'lI'l l1i.' ' ' . 'l'I1X sail: 1' xv-is mXvlXiX Iiezliwl ul' z1l'taXi"w:xi1ls. Init tliv Y luis I"1itl ' .lf g' : 'IXXI II X T' '. 1' X. UIIX rixfmiiiig' llivy xx'lX1'aX louml cluzul. . " 1 1 s ' ,g 'X ' U' X Ch' X clogs, xvliicli my I'i'ien.l Iizul pm'- Kly .' :s ' X . X' I' 'z IWW m meiits. so I ml: IlXl't to my t' - ' ' X X " l wx: g'i'cz1ll5' l'lI'u11 Imy' Slll'Ill'lSU. wlieii 1 'N 4 l X x l NIH ll I 1 x X 1 I Q tvmx ll N xl 4' xx x 0 011 4 AX MNH Pl -XSlx On I .Ike Prle s Shore xx xtu N oh' I. 1 xr 111 N Jw H 1 V X110 I N 1 X I X IC IW 1 HN 1110 'e 'X IW Ox too xx uk nu Tl xx 1 ll OU0 1 N lf TJ Ifll N1 ' Hexpofllx H 9 pep md x lm T Xnd lemn to sk 'fc 01 xxx lm Q hxe hx 2121111 ,axe QILLN mme D01 othv NK lcklcmd 'ig 'l'IlIC ll.XHl'iUI-1 I.llilI'l' thv Ixx'1l'him.x' ings 1' rw sluxly zxhfl yall HH tI1vi1'lml1m'hxw. 'l'hur1 tw mx fxftc' zlstohixl wht. thvy' he-gnrm to hzlrk, Thvh' x'uix'x-5 xxwn- x'v1'y Sllll - 'lxx :xl f'i1'sI.hL1tg':Lihx'd in x'uh1mx- :ls thvy l'Hlltil1lllWl hzl'hil1g'. lfkirlmmtly, l h' 'wf-11 so quid thc do-gs had lllll lwtivxwi mv. lm' xxhx-11 my Y-l'il'IN1 l'l'Ull'104l ihvy irmmwlizm-lx flfxppwl h:l1'lxir1gg' :md wlippwl hm-lx tw thx-ir' l'Hl'ITlk'l' pw I1'f1p.x41Lw1 xlu- lllx xfhxut 141 mx l'1 h-ml. hui it xnxx hm much I'ol'hhN 10111 ZA-xv. We sy 'nl lhv Vefhzlimlvl' ui' thu llllH'Hi!lj.I' L'Xl'h2lIlQAillgj 'jul' hw. 'xml xuwrixq, but :lltlmugh mulch slyly xx'zxtchxwl thv x'hi.mx dogs, thx-' gave NJ sig 01 hike. . , . ., . . D L, x I 1 ' , N , , , J J K Oh 'il - is no N'.0lNlCl'l'lll Oh . :Vw E " .gf 'vi The, hlzmsfs thwt hlo '. lhv x xx. thzt sl oxxs Un all The lurks :Ind ow. The cz UH :ull 'Irv lxxx. Vut1'.tj'.xhIl thy' my: Th j " " wi S H X rm-:.'o11's ight. We th J it i.'n'1 hazy. Thr- Sk. 1 w H '13 I'L k und .'p'11'klv thc H- 3 f ' .1 2 " . VKX " ,' " iI'l' H'W'.'.'l W, 11 Alll' l 1 11,1 Flashes of rl he Llght 1 41411 1.1 1 ll 1 1 11 011l 1 X 1l11 511 s1 1 llxlll X ll11 X 1 1111 1 111 1111 ,, 1 IOXX 1 111 ll F' S11 l ll lk: ll X 4 l1tX XX! 1 1 Lll X l N l N 1 l 115 Clll s All -X11 11 1 111 1-1 1111 1 111,1 XXllll 1 x " l If NXXl 1X L 0 l l U11 1.1t111111 01 l1ls1 Ol s 1 1 1 11111 111 1 lst 111111 1 11 C111111 11 11 X Ol 'ji 11 0 I N x 1 s X 11h 10x ' L lX ' L 1lllNXX Cl Pl ll Q ll 31 l X 0 L N Ull U 111 1 1111 1 1 111 S ll ll ll 11 11 ll 1 1 1 1 ri NN 1 111l1l s 1 ,s 1f1111l 111 1 1 1s 1 111 All 'l'Ill'1 ll.-Xl'Cl41lll l,lfill'l' 135 1 1 Q '---111 'F' " 91+I3f'L.gL4, 1 .Xlf tl 11. "XX'illi1',1'11111 1 2ll'll1'i' ,111s1 1'.1ll1-11 llll 111111 .s11i1l 1I11-111 1' 11111 l11 1111 .s1'll l111l111'." XX'ill'1'. "l'Ji1l sl11ws115' 11'l11"f" .l11. 11: "fl 1 .'1il lllill Flll' ll2lll lllrllliklll ll1'l' z11'111 wl1il11 1'z gg' 1l11- 111 X'i ' 1: "lll11'1'z1l1 l'111' lllt' lil'll XX'l1i1 1 111111 lll1111." l'l1y' "l 1l1i11l1 l'lIl1issj1111." Girl: "W fl 1l:11'1'." P j: "All11i11'l11. l 11'111'1." Girl: "Oh, l ' l l1'1111 21 "1 1 '11'1l.i l'lll '. 'l'1':11'l11'1: "XX'l111 1111 F1111 l1111111' 111' 1l111 El '11 111' l'fliz:1l11f1l1',"' .311 1.1-1112 111-1-11 il,'1 "Sh-'lll11-s111'1+1111'1511 1 U1 '-vkf' Tixlll "X1'l1:11 is 1l11 1lil'l'111'1-11111- l1L'111'1'1111 Il I111i1' fll'l'55Kll' 'lllfl s' l1t111"."' lid.: " A l:1i1' 1l1'11. ser 1'111'ls 1111 ilhlfl 1lie.' '1111l El sc11l111111' 111: kos 1':11'ee l l 1 Sis." li 21: "l.illi:111. A111 Xllll 151111111 111 ying' . l ll '."' llllllillll UN1, li ,'1i ,Q ll S' 11' 'Q A-XX-1-U "l71'11111 l':'1'1111'y 111 XX'1'ill'L'l'u s11i1l 1l111 1'z11'1111'y 11'111'l1111' 111 his 11'i1'11z1s l111g':11'11 l11'1' 21 11:1i1' 111' silk s1111'l'i11,' lllx l 1 l 5 '11111l. "XX'l l' 1l11 y1111 11'1111'I1 1l111 1l1111'.1111111111111' 1111 1l111 11':1ll s11 'l s1ly'."' ssl' -l 1I11' ' ' . ! "ll ' sillfl 1l11- 111111'.1i111-rl 11111s1."'1i11 11111-1 ' .':1il 11' 1l111 111111111'11.-- lillwi 1111 11115' l1i:.'l1111'111 21111 11111 1 ' 1l 1' l1.'- 11l' 1 ' i111x" 'l'1111'l11f1 3 l'XX'l 11.1':1s lllll lilsl lz11lj.'111' lllt' l1lllfl-.lu 1' l-1 2 "lC1' .' A A' 11. ' l2l1lX 111 11111115111 111' 1111"1i iisl 11'111'l1 l'111' .'1'l11111l z1sli1'1l il lilllfi '1'i1'l XX'll2ll s11l1'11'1-111'11.' 1l111 1--r. i11s1 1'111' lltl, with lllll i1l1':1 111' s Wg Still!" 1l111l U11 girl 11'z'1'l1 i1 1'111' 21 l' 'i11g. "XX 'll".' .' ' ' l 1l- 'l'ld. "l 111111 k1111'. l1111 l li t'l11.' t -I 1f'isl1 '1--111' ' 111l." rl11'2 1-I11-1': "XX'l111 is il s -1111'e'."' .'l1 lu 1: 'H-X 1 Zlll 1111 1' 11111s 1-111 11l L11 lllll' 1l1i1111':. 1111 O11 l"1-l1. 411I1. Blix 1111-if' L11l1l 11s 111 1121.1 11111 11111.-tly. l"i1's1 lQi1'l: "XX'1 11111 lllik' it il' C'111111l 511111 '111 2ll'l'0XX 111 1'1111'."' "ru 1' 'li "l XX'Dlllf'll1'l 111i.111l ii' it XX"l. -1 l'i1'1" . "1111'." 1 s W1 1.1 311 1 11 O1 1111 X11 11 1 N g1,lld1'111 1 N X J 11111111 111111 1 Q 11111111 1111 1 1 ll bl 1 Q ng ,W 1 1 V111 X T0111 11 Q 1101111111 l1'N11Nx 1111 1 W I , , 1 11 1 1 C11 110111111 11 1 1 ql1l101 11 111 1 111 1 1 1 11 1 1111111111 111111 1 111 10+ N 1l'111111f' N 11 X 1 IQ 11 10 1011 11111 1111 11,11 1111111111 11112 1 11 1117011 11lQ 1111 XX 1111 1 1111 1111 .1 111.11111 11111 111 .1111111 11 111111012 11111 111111 11111 1111 011 11311 10112 1 11111 some 111 1 1111 Q 1 411 11 11 1 D4 D011 1 do 11' 111 '1'111'f 11111111111 11111111 M12 '1. '1': ' 1111211 111 11, 1'11:1f1 1111 111 11121111112211l'U11111"', .' I "11 111:11 11' 11111 11111I111'11i11s 11111'X'11114." 1- 3.1 X1'fl11i1!1Q' 111111 21 1K'5111111'11111, 112 ',. i Ht11'11'1', 11111Q1511.'. .111 : 'A1Y11.11f 11111 111z111111, 1'111 11111 11111111113 illlf' 1s11." 0111 1.21111 1111111311 1.1.11f1 11111 111r1 111111 1111111 1135 :111111111:11.1111: "11f1X :11111 yo, 111-111111 1'-11' 1.111 1111111 0011. i1'111'.i.- 1 1'fi11'1 1ii1'11." .-111116 .. ' 1'f1111111111111.x 1'Ig1s,1: "1111 111131 11111111-111111114111 1111101 -1111111'1211 1111-:11'11'111'11w 11111111 1111 11:1111 111 -11.111 111l'111." i111',11'01g2 "V1'v11. 11111111 51711151111 111'11K 11111 111111 il." .12 f' Iv.: "11'11'111111f11:11 1.'1'1"11:11' 111111111311111.x111'11s. : "111 111 1'11111' 11111 11111 11111 X111-1111' 111111 111111 1111111 1111 11111'11'11 :11 5 z1"" D1f'k: 'KRt'1'J!11s1. 1111' 1X11'1' A1115 111:11 X111!'11 I 11111. 511l'.11 111111f'1' 1111 1111' ,N 'z 'e1." We 1' N' 1 11 11111 1.- 51111 11'111111111'111g1'. S1011 '11 21 10,1 11.111111 "Xv2111111l11111 1'1111z111'11'111 11'z1s :1 9111111 1211111 g'1'11K1'?11 1 t .111 , ' ' 1 1 1:11:11 1111g'11g'1111111111s 1111 1121s 211 s11z1." T111 . 1 ' -If 111-111 11'111111111'i1111' 111111 '11111Il'S412lX' 11111I'1111IQ' X1115' 11111 1 111 V'-'21fl'0f1 , s't 11 1111 1'1'H1l1 1'1111' 111 C112111111. 110 '1 1112111111 11I1'111f Y1'11'11l11' ,111d . " 11:1 11 1 S1 111:11 "11111'111i111f1 1"1111g'." ' 1 "111 g'1z111111'11111111 11'z1.' Q'1'l'2l1l'1' 1111111 1' l11'S," 1"11' 2 "Ho ' 1 j 5 111 1' : "1" ' 1.111115 1111 21111 111211111 111111 21 11111g'111 111' 111:11'111g' 1111 s ' ' . ' 2lf1." '51.' I "T1111 's 11' 5011" 111111 1111 1111' g'1'z111111':1111111' 111111 21 1111111 21", 1' 2 '.1,g1." 117, " zj ' 'Q 111111 S111-111 112' 2,41 'z .' ', Bu. ' A g' j 's 1 11111 111 1111' "1'1' 10' 'd 1121 ,1 111 1 '1'01'1'.U , 7 . ' Our Adv ertlsers Plcasn p.1trcm1fL them ' 0 7 N --raw .:mWB?z. mc:- . ll ' l 1 ' X J k 1 13 'VIIIC ll,XIiI!HlI I,IlSH'l' E S4 P54 VZ G 5 'sd 5 'E E Z gif 75 fi 5 95 S S E WHY:- AUAAL YM maaaaaamaaaaatsammaaaaammaaamma Q EQ if SQ 5 5 Q 5 Q Q Q 3 5 5 5 Q 5 5 if if if Q 5 5 3 Q2 Vwm mam vvW'm Drug Store The Rexall Store Kodaks Soda Candles CIQHFS Bring Us Your Prescriptions Fnlled Pnght, Priced Rnght Two Fullv Registered Pharmacists ln Attendance For Your Protectlon 9 QE' A D E 11 3 E 11 E fx f' v E N 1 Q Z E V E rx f' V N- PX I1 sf N4 rw fit rx g '11 P5 PN E x A rx V gg I1 D E rx NN rx , L! I ' A D X ge, 5-'x L1 C fx Y rx 1 E' 'X .1 C o o 0 'N-4 px n V ' 5 rx, V xr rx- o s o 0 v l x.. 3- A V lx. mg A V 'N FV V M4 N , v rx 'f 'x fu V . . . 5- PX V V fw ti X. rx V . , 'N K fx M VN A V F' VN ' 7 , N Y . V .fi W 7 - , , . I A, .,.,, two, . Y ., , , . v- . . ttf 'f ,. V .. .. . - X . L,l ., . . . . A Pd f'1 X4 COL GRGVE FLQLLZIXYY 'l'Hl'l lI,XIlI1Hli I,l1LlI'I' Allen A Hoslery Allen A Underwear A J McCRONE T11 Hmm ui MICHAELS STERN CLOTHES Dry Goods Hemstltchmg THE LYRIC THEATRE HIGHEST TYPE PICTURES ltlex T DdllHQl e Qt incl Nl U11 T Our Plllxgldlil Sgleatul fm XUUI ldntutunlmm Suggextlon W1ll Be W elcome Lllgh Stmet lui lpmt H uhm Oluo E E E SE 95 E 95: E E E+ 95 Q E PIE E if E SE Q ci 921 E E Q is 93 Ei 22- AVE WTTAVYAYZYTTTTYYTVVVTYZ WWW I3 TTYTTTTTYYT TVWVT7 A A IWYWTYY' as Q 3 Q E2 E2 3 if if .112 si if Q Its Q Q as Q as as as 3 S if 54 3 3 Q YWWTYTNQZA D7 . . , , , , ,C Q f- 5 N- f-1 x4 D " V x.. D 'T X.. 'N A -:gs M D ,- S, 1 ' N 1 A A x.. I - A 2 1 I A N 2 ' 5 ' x. 3 A C r!'1 1 n Sd A en I' Z. F' D -" ' K1 D C e 9 ---- ------- ------ ---- - -- --- -- - ---- ----------.- '- F C ea VA D N 26 Cf 5 C 3 1 D C S, . I1 I x. X Q I 2 Xf I" 2 N A Ha Q .l' .Lsfhz .2 .gil A sg F . . Y . Q S . . 7. .. S A , . , . . ,J , . Z , I ef 4 , ' ' S S ' ei Q T .5 , Q 4 E gh? Q . , - Q - . h n . 11 Q A L - I 1 2 , sy 1 Nd ' - f-v X.. fx A V x. , ,H - T X 1 , M.. n'AJW V Y V , ' ' W ' , N L H ' L -1 in WXZLLSXSXLAXLXMJXLRSSZZABAXXXBJERSXASSZCR UJSMRZOXYLKZMMXAZQSZQSZQSZZKZILUAXUXK V THECHARDSTUDKE Our Pictures Tell The Story Phone 124 R Pamesvllle Ohxo C UIHDIIIHQHAEN ot CNOOPER S JOHL,1t LINCOLN FORD FORDSON QTANUWYMOTORCOMPANY Falrport Phone 826 R Palnesvllle Phono 951 NAAAAM7 U AAJWMAKYAAA HARRYPARKER Tonsorxal Artist Hugh Street Fairport Harbor I YTWYWZWYWIWHWYWWNYYYXWWYWWWAWYYYYYYWSWWWWWYYYWBN iv v v v v P1 my R7 v U rmsuumul v Y. U U Kzavmmvmzww vtv vw U vixifivmmmvll " P 2 2 2 2 . E . lf- S 1 X 2 0 ' ' 2 , Q f 0 2 l . A 2 js' , , . 5. Q .:.. : 2 ' 3 7 ' o ' ' ' 5 0 . . . A , 0 , . E 2 3 Q I X z E 2 I l 3 . 3 A 2 ' 2 5 1 0 1 2 E I ' 2 . 3 : 2 ' 2 2 E ' 1 A . ' 0 7: 2 2 2 , : 2 2 Q ,O 0 2 2 ,A I U ' T ff . Q C A ' 3 ' 2 ' 2 2 2 2 . A . x E. sg E A Y . I - f 5 0 . 4 V 2 2 fl o .O I ' E E 2 . 12 4' . 9 O 5 , , 4 U O Q' g .. ,. I -Q 2 - ' ' : X E . 2 to o 2 FJ 2 1 g 2 g 2 2 H ivfmixgsflfyqgx 22212 22 fm 2 L lQgQvQq0vm1rf3Q2 21ffnfifrZxWQQH2Q 1 2n2f3Q'zxn mfrfrwiwxwz, 2 'l'Ill'I llklllltill I,l4iII'l' '. ZQSRQXSH LQMSSHXUBS lL3SRM13SJlgXSM?li?L3SHOMM?LXS75O C2 EE wut E '-l N F1 'FU 'Tl C 'PU Z "'l C 'FU F1 C'D O Z 'TJ IP 2 '4 mum YTYTVAYHY TTU V Um in 1 if WAMMWMMGMXHAMMMMMMAJKMMJ aww D vwmxzavn I E s s 5 4:1 o . lf, 1 ,xigg l l g t . if - ' 1:1 gs-' 2 3 - l ,' - tae S f , g 2 J' . Y a . Q l l 1 E, I E i R z g . gr S 3 2 R S r ' 3 I R 5 ' I g ,. H.. 0 0 . l ' f ' E Z . . 0 , tag - gn- S g L 0 U . l 9 0 0 , . 71 : 3 . ' - 2 CI ' ' I 0 r : , : . W 2 0 r f'7 I , 2 2 ' ve - W ' 5 2 R I , . Q - s s O I ' R - ' : : E E E ymrxqnwmvfmynydy get A y ymmvgmuy yn mmm of 0 ngmmmrrfvs- Furniture and Rugs for Every Home Palnesvllle Falrport Harbor EAT AT ED S Open Untll Mlclnlght Hot Waffles a Specialty Home Made Pastry Cleanliness Our Motto 205 Thnrd Street Compllments of DR H R SPIVACK DENTIST 306 Hlgh St Faxrport Ohlo X DRY GOODS 8: SHOES SX C Falrport Ohio 415 Hugh St Phone 839 W '-..,h.h 1 i?'LXi?Z3fILSWZXQZiQZxXJ1SX'?fiI1 MSQZMEIKMM YCKMSQZSWZWKSTFZRYZYTIHSQZXUZWFWEE U YZALYMLUAUBSAUA ALTA V YZZlKEUBS7iIlS.Z4LX,U 7 9 BYZZBX XLLXIXU W! ANDREW J BELL Dealer ln Meats 8: Grocerles Phone 831 820 Hlgh Street STEVE STROPKEY Dry Goods Store Flrst Class Furmshlngs Good Prlces Good Quality Good Servlce 440 Hugh Street Falrport Harbor Compllments of Doctor Burt T Church Fairport Harbor Van Scholk Lumber 8: Coal Co Hardware Lumber 8x Coal Paints Olls Varmshes 8: Gen Builders Supplies Sewer Pipe Tlle Face Brlck Flue Lmmg Cement Llme Plaster Flre Clay Flre Brick Phone 838 643 Hugh Street Falrport Harbor X sz- E Q 2 2 2 ff ff 2 E 2 Q E 95 ss E P 2 2 2 9 AE' KNENEMEXIYY GFX QXKMAC KN A ENQNAXFXMNESXMXAXGNQX A Q 5 sf af as Q Q Q Q 5 E 2 Q Tn 'l'lIl'f Il.XlZl'ZUll I.IlllI'l' i D 1 'K . ,Q - - w 4 - Q L Q M 2 3 vm. E ., . . ea- K fe X. S, ... 7 .... ----- .... - .... ----------------- VN V as WN . E5 se fx I 5 Q: ,,,, I, 3 ev """ """'''''''''"""""""""""""' ' "" F ss . -'S K 3 'x X es . . . . . 3 . O l I . e, . . 3 Q 3 2 . ' 5 2 ' .z .Q ,Www p MY M 1LU,1.KZ11Ul 1SZ11SZ11U11M,M1MM Z11U1M.1Sl1M.XS7LU13SZN lil W Zi 1U11S7L1S7L1Ul,1Ul1W,M1.M11X EDW M RIIPPA Real Estate 8a Insurance Phone 1201 R 1 420 Independence St Falrport Harbor O 31YZi17f111fY7fY'1l111f117f1W1'1I11'1I Wi Y'1Z3WY'YZ1i?Z1"?Z1WS1'HS17ZY'1?11'Y1WSi?ZXf?f11'??Sf'i XWYYKB N11111111 111 N 11111 1 1 1 s 1 1 1111 S r 11111 X1 11111 03111 11111111 111111 1 1111 1 111 1x8l1 01x41 11 X1 111 S11 1111s1 11 s 111111 11 111 IIN 1 S1 1 111s1 11111 111 11 N1 11 1111 N N 11111111 11 1111 111 111 1 111111 11 11111 1gRJlXZ5SZl.U5SHZ0SMZL1XZ11XZC11Z11SZ11SU Z1lX7L1SZ1.1XZl1SMZ1,1SZL1SlQSZL1XZl1SlL1MKll.11M75S " Kompllments to Class of 25 Vwwww xv wa S O 3 SWXQZWFSYVZMXWWZWMXWMWZMMMMSWWMWYSWWZWIWWZYY 11121111 1 -- , 11 11 1 1v11 111' U-1 fe Q 111v11v1m11w111v11 1 v111Q111211S,+1 W ,Z 2 1 ,. 1 1 r . 1. nv , 2 cg cn 1 P- " ' H 1 1 U' 4 ? 5 , 7 21- 71 'CC '-T 1 , L A I -,.1 "' 1 .1 ' 1... UQ 1- ' . 1 1 1 I , . . 1 1 . 5' . A, J , . -1' '. ' - 'i M ru ' , " Mf l ,Il 1 .T T: 1 -3 . N' ' ' .-1 f A V ,, L - -' , YA 44 as 1 H111 -:. Q 211 1 1, -- I 1. I-5 :L 1 14 1 1, 'A-, 'f . 'T A . F 1 Q -I , '. - 't C Z' :L f-' .- - UQ .... EZ ,- j .. - .. 1 1 - , M 44 , 1 3 7 ' 'E' T- E E' , 1 C '5 ' " .1 - .11 , 1- 1 r -- A : : 1 . - 1 f " A .. : ' 5 Q.. 1 , , 3: 7-T ', :, fc ' 1 1 -- , 1 - 1 . Q 1 2 : - - 1 + - 1 .4 1 -' 'A 1... 1 -. 11 ' 1' 512' 2 V4 if' 1 I Z 1 1 ffff' 2 Qs 2-4 11 . " 1 ' " Q 11- ye 4. ' L 2 A - .. 1 ' 1 : : 7 Q . r - , 1- - 1 :T f: .. ' , f , ' 4 '- F' '3 1' '+ I , 'D H PTT' Q 2 1' . L :: 1 ' N 1 - P- 1 1 - ff 1 ' . 33 ' 1, fi : - 3 EQ F 3 75 AA N E fl I7 1 1 ... 1 : 9 : 2 f- 1 - ' -' 7Q j 4 7 . 1 3 .. -. 2 2 f 2' . ' . 1 , ,.- - Y 3 M .I f 5- f 5 H T C as ' 1 ' f- ' 'T ft ' f . ' E. :Z 1 3 , , 1 1 I E. E 'A 5- 1 1 ' ' 'J 'L 1 'T Z' C ' 1 . C ... 3 -- ,. 1 1 1 X C v 2 S, .34 'lj 1 1 7. f, rl- Z. -I ' ' 'A , I 72 3 1 3 ' . -. 72 , ' , ' 1 ' fd C: 22" : - R 1 E .4 ,.. Q 1 ,A , , . l ' C 7. , . Y- Z K" r-5 :' E L. , 7 2 14 N' - , . '- vq , , 1 , 2: L. 1 1 ' . 35 1. 3 f - - 1 111 w1411f11x1m' 1m1m11 1141111 1 3 11 5 gffsqggigy 1n011m131mm11fm15. 1 fi N4 521 E 1' P3 'iw E I1 N4 9. af 14 X-A SE. bs 51 5 I1 E 'bi sl' 791 QE XA' 'ff X71 -11 G pt! 71 P: 171 fi' 7-1 if 11 21 C1 E 'fi S4 Q. X4 Q 5 11 X4 322 N-4 52. G 5 fi X-4 PA UQJ U U UQVQXIQ AUA ,LL Zlklll I A HUA UUJLUUU U HMI L7 IHILUC 11 811111 ftl I311s1111 011111 'Nlghts avmgs Bank Store 1111 Home 1Jutt1tt11 St cent TI' H S 1 1 1 thmugh 111111 1111 me haw 111111111 11 1th 11111 611111 11111 been 111 fe e ted 111 1 111 111111 I11 11111 we 11141 11111s11e11tx fm e f11t111e VN 1 D1 ess P10111 He id to out H ut Sch 1111191 K NI 11x Clothf C 1111111lete 11116 of Hou e P111111 1111111 M TOUBMAN Prop fllllltil I11111t11 K H1g,l1 Stleets 111 J Only Authorized Dry Cleaners ln Lake County We Call and Dellver MIKE MANSOUR Ice Cream and Candles High School Students Appreciate Service Rendered by Us 524 High Street Falrport YIKYIYSYIHMKKKTZXUZMXYYZYYBQZXYYSWZYYHXXYZMSWWAWN?fW1WYY1W I ' 1 U UK U K U,U Y Uv' I U1' U'U K YUNUALXXILXSLLU U U U DH 1-I 1 1 1 1 - ro . 1 1 .. as 1 1 1 1 1 - f ' .1 1 H., , 7. ' 1 '. 2 1955 2 . 1 3 21 1 Y 0 "": E' 1 ' CI Z 1 '1 . 1 xi A 1 A, .- 4 ' '13 . 1 - ' ' 4 - 9 7. 1 1 1 0 -, 43 1 1-+ 1 1 Av-1 1 - ' . 2 rf 1 0 ' 2 O ' 1 -V - 'T , . 2 f - l z EJ ,, -. ' . "7 4 1 1 S , O rv :Ig ' Y ' v' . - 4 1 - 1 ' .4 , Q.: - 1 2 3 2 .1 ' ' ' : if 2 . : A . 1,4 ir f 1 7 1 1, , H ,, - A- A '1 ,V . 1 ' 1 Z - 2 3 1.21:gfZjQ:1f MV 1 E H I 'J E ' 3 'A - 5 O . A . Q' 1 T' ,A A I 5- 2 Q 1 Q1 ' 'F 'fl ' E X ' t 'A :d . C ' 1- 1 : A -, 1 . . - .. . 7. V jj 2 : 1 AQ A 71 7' Y It 2 5 in . ' 1 , 1 , 1 . A 1 1 1 - - 1 '14 , '1 -: . ,-A F 1 1 " 1 ' L ' fi . ' 1' 7 1 1 1 3' rr' 1 1 1 1 1 1 C J - 'f ' 1 1 5" - 1 1 'S i 1 , - ,V - ' 5 I 1 1 :c 5 1 " " f ' , 1 1 1114 1 , ' -I: 1 rr O U , ff . 1 gr 1 1 1 A -H N Q : z 7: A- : , 1 1 ' ' 1 -. ' -1 . 1 1 , ' : V , O O '-r 1 1 ' 4 1 I 2 1 fi 11 A 1 1 .' U E 1 t 1 1 1 1 H' Q., - ' . 1 1 1 1 1 71 5' 5 ' 1 1 gl rv- I .-- '. 1 1 11 A QIFMQQKNIF MW jf M A y y M y y 1 I y E I 3 y y in I1 IW7 yliyii l 1 IYETXGPZXYIYZTVZSXIYZ LXWZYEZSKP' MW' WZ XXV EAW may 'Q' 511 IQYJLLUAISMJAISZBSZIBXZIBXMZLQMZCLXZLBMMMZQSZLKHZIKMZQSMZMZMZQSBRMYBIY MARTIN S BATTERY SHOP E X I 6 Q KITTY VVYMYV WWVVYV ITYIII' IT IYTY VYVYTTWWV Phelps St Opp Pub I. Lrary BATTERIES P II amesvl 9 The Long Llff- Pattery KEEP FIT TI: trhclg x Pa1nesv1IIe Dmmv Hall IIN Pelat s Lunch Whnre Good Coffee IS Served Wlth Pure Cream J O NIYLLYKOSKI D 1e1 mI1e IT Heat md I mcev AIIIIQCIIU I 1 2134 I hom NIO YY 'ITE' VYYIYTATTIXIYIYT 'ITI9' 2 2 2 'ii Q ai ii 55 'ii Q 3 54 54 ie if 3 3 3 s 40 II1g,IT Street lpmt Compllments of CHARLES POHTO B cr A IIOLGI I IIIIIUII no 140 New St II 4 K I 7 UBI ,llIXZBXZIIQlIIU,GKZIIKZlIIX YEK7,MHKZMZZX XEXBK?Ei7 HZBSZIQIS7 U UASZIISZGXZGSHLKZBS . W I I E 2 : I s I 0 I - o o ,I o I I ' s T' o - o . I 0 I O I o o o I . o o a A o o . 0 I o - o o I I 4 o o J 4 o o e I , 0 , fn 0 - E- 1 .A 2 ' Z! -I I 2 . I I ' 2 . - : . 2 2 - I I I Q C . 0 rg ' - I I ' . I I r ' i I . . I " A' I ' I ' W Y 1 A-' EL I ' o 2 0 , A1 . -" I ' m I . ' : 4 ' ... I - H I - j I , - o - I Z I 4 ' ' : - s - A- 2 z 1 f " I 0 'i I E I . I , IH . I .4 H I I I Z: I 2 If I H1 E' "' I I A 5 T' - I . - 4 o 2: : 'I' 9 ' I :- I I '-:- . I i V I I I ' I -5 I C' V I : I, I ,1 I . , I , I - .2 "' o A 0 I o :.. ' o ,I 0 I 'T ' 4 '-- fg O ' :-' 0 ' "' 0 TT' ' I I - I P: I A I , . 33 I E' I I I ' I ' Q I fl O 0 I : -' : : 1 3 3 I I Q I FI I 0 I ' 4. 0 : I : I I I I I 0 I I 2 ? 2 ' I 1 r - 1 I f - 1 tv . .4 mf 001301313 Ill IS I I IB Ihfllll IIIJIIILIXJI.IIJIIII KI IX IIN lI..IIAIX.fI IX.IX..KX..IX.IXE:4 -V' Tel THIS Il.XIlI!Hli l.IfQH'l' MXLYXRJMMUMMWAUMMMMMMUH 73 T Compllments of JOE FITZGERALD The Nyal Quallty Drug Store uallty and Service IS Our Motto Corner Hlgh and Third S AMERIKAN SANOMAT The Only Flnnlsh Newspaper ln Oh: Published every Saturday by the Interstate- Publlsllng C mp xnv Ing Fairport Ohio Fred Scealn Pres George TL Wahl t cm V Pres Arvo K Hlnkkanen 2nd V Pres John G 'Xho Qec and VN n J oncoby Treas l 1 1 ll! it t U l I X NIH it 1 KW WMU 2 5 5 :Q Q D 5 if ss Q Fdrtor ARVO J HINKKANEN Tolmlttaja Ewa, Qn , ,uv sn fn QU TTJQKJILMMLQJ QJTWKEL fhxwxyn nffiviiiwi if for 2 f 1. 12559 . E ' 2 7 Liga' 'V 1 ' ' Cf Er: ' - 2 1 :-1 ,,.:. 5,-.921 , O 1. rf: 1: 3-:jf Q - 4 I I Lf E-. live? .Q ' Q f ' 11 ' iii 2 I Q2 ai igii -' - 2 . T . L5 :SSA ' 2 25 EE sh? ' a ff :1 7, A " 0 It 2 j5- gil? - - 2 1 ' 2 0 1 72 :L . I x T 1 - H T T : ' - d T Ei EQ ?': ' 4 ' 2 ' - t T 'E 5:15 ' ' 'X 7-' i:,CiH ' ' y 1-33 71:5 ' 0 ' H 4. TZ. A .. , I 1 H: 'Tiff O 2 :S Lge O T T iii? T z ' I E. 59 i 243 ' , . g E -"S ??fH L o "' if gfhf -' - 0 ' , I : ?::' ' ' I. O ' 5 5 "Q .':T'1 . N- " O 1 f. E T -75' f ' l 142 5 gig? ' U. " 5 '- - E gr-jf' E C 0 -T1 j 7 : ET 9 VA A -. .. . ' L- 1 1 1 I.: -' I ' 7' 7 -ELTV1 . 0 f T E Sul More 1 0 QWYYYIWIIEUKWIWWX QlU1'TYmWUI,,,,YlilETYWWW3Y?'QWWUWWfm!fLFHWIWOWWD Q 1 WW I NA I1 02 ERZBXRMZLASZLLXZZSSKXSMHBSXBSHIKXSHSSIAIH3SHZ11IZ11Ul3SXH3SZ5SZ5IZl11Ul1X7lLKHLSZ1I21K HWQW W What D11 You Sell 11 JE 1111111111 1'1clN N11111e111111g 111 e Ifl IS 11011111111111111t11f111111N 1111 I1 N911 new ax 1111 1111101 11fT'11e 1111111111 11111few11111f11 man 1111111111 111 111111412161 111 1111111111411 10111 411111111 111111 111111111e11ge, 10111 11211 co11f111e111e 1111 C111 1111111 111 111111 1111lI12, 61131111111-3111, 1X1'1Gt1'1Dl wou fue NQ11I11g 11111111111 111 111 1111111111 61 111 11f1t11111, 11 11111111131 11111 fue sellmg 111e1c11a11111se 111 10111911110 111111 needs It PRINTING AN AID TO SELLING 141 W9 EU 7 W W W WQWHWQW W 7 W!1W11Wi1W11W Wil WWWWWDW 7 WWW1 E111 5 E Q Q Q Q Q Q E15 151 E 3 5 E EE ll 1 I I1 1 1111 lk 111111 111 1 1111111 1 1 1 1 11111111 1 1 1 NN LI 1 II 1 11 1111111111 111 1 1 1 111111 IN 1 111111 1111 111111 1 1 11 1 1 1 1 1 11111 1111 1111 Il I1 Ll 1 1 1, 111 1 YOUR PRINTER 1 11 I1 1 11 1 11 1 1 111 1 11 1 111111111 111 111 1 II1 1 11 11 111 1111 111 11 NI Ll 111' Il N 1 LI Ll 1 11111 1 L11 1 L L I Q D Prmhng ls lhe lmeparafvle Compamon 0 ffcluevemvnf TFLEGRAPI-I PRINTING SERVICE fi N-1 ,E 'VIIIC 111111111111 I.11i1I'1' T5 1 J , f 1 1 f!-,---.-.EE 1 , . , 1 I A ,V . 1 .4 ' A "1 -Q I 4, 1 "7 1 1 7 '1 0 E .. wx fy U ' V . . v . . 1 - ' . 1 ' ' ' , ' 5 M 13: ISS, A ' 1 A . 1 5 11, IQ 1 11 1. Sf r - - - 1 y -kr, 1 . . ., . 1 1 1 . 1 , . . . . . , ."-1-1?-N 9 - A 1 1 1 1 L C ' 9 Q . . 1 1 1 '1 ' I 3 1 f '--Af--"di , .. .t . . . - - - ' ',n'. C1 11 1 , L 1 . Q Y . . ' ' 1 1 . - , . Y . . '- I , 1 1 . ' .1 , ., ' Q 1 . 5 X4 I b V . I, . SA . , , . . 1 1 M . ly 1 ' Q . 1 1 U ' J 1 111 v 5 . 1 . - 1 I ' - 1 1 A' ' '1 1 V W I .I l 1 . . ,N ' ' ' E S5 W1z11-1'1-1' 1' 111 S1-11, l'1'1II1'l1I1 1-1'. "1'1'1111i11g is 1111' 111s1-111111111111 c1111111z111f E 11111 111' z11'11' - '11 'III.H 11111 z11'1- 21 1'l111111' 111-1's1111 11' 1'1111 1'z111 5:1-1 1'1'-- . 11111115 1' ' 11111's11z 11111' 111111 111z1gz1::11111 1 ' A " s. l's11z1111' 1111 1111 '1. ' M1 s 1 1- 111111'1 gm 11 111211 1'111'. 11' ' E 15111 .'1111 1'::11 Illlj' :1111'1-1'11s111g. T111 11111 get 111'i1111-11 1111s111c.',' C2Il'11S, E 11-11-' 1IQ21'1S. 1'i1'1- I12ll'S, 1111111111-Ls. 1111 11111112 1'z11'11s, 1'11111'1's. 111111 111111' 1 25 " ' 11. Y1 k'2lII 11-11 11111 L11 1' 1111's -11, I' ' su ' '1 '11, 1' ' -1'- E' sf 1'111 's1- 111' 11'111'1l A1111 111-1 1'- 111 21 11111 11111 1'1l1 IIIZIQ' 1'11u ll SIIU- 1'1-ss. 1 el v 1 , 11111 c2111 111111 111 111111, 111'11 111' 11L'l'I12l115 11111 111'1:s11111'1s 11 11a11' 111 N1-11 1 . ,, , . 1 ' 1' ' ser ' '- 111'I'S 11111: 1111' 111' 1 Illlgl' 111 1'z111 121111 111 h1111sz1111s. 1 1'1'i111111" 1111111111111-s 1'11111' s1-11i11g' 1111 '-1' 215 IIIQIIIX 1'11111s as 11111 1'111111s11 H' 111 111211111 11. 1: S Q - E1 1'1111111111' :1 111'i1111-1' 11111 111 111s 11 - :1111 -1'11si11g 1'z1l111- 1-1' 111'II11IIlL" - C "1 11'11 C2111 11111 1'11111' 111 -sa11g'1- 111-1'11ss 111 1 '1111---11111 1' 'ks 1'111' 1'1111" 111- IE 29. 111l"s1-11'11 1'il1I 111111 F1111 111'1111111'11 "1 " 1 sz111-S 1 ship" 11:1 11 1 Ii 11's 1111 '111-1s 211111 11 11' 111 I'L'ill'1I 1 -111. NY1 1 1' 1 IIII11 s111'11 21 'C, ' 171'III 11' 11111' 111111 1115 111'11'11 211111 1'I11'11l1I'2ILl'l' 111111. I1 1"11 11z1y you 1111- 1 I 1 . . Si 1'z1 se 111' IIIQL 11:1 QMS 11s 1111-.'sz1g'1- z11'1'11ss 111 1'11111' 111'11s111-1'1 I1-111s sv, 1'11 s1111. 01111' 11'1111s 1111' 11'z1s11-11. Y ' 111'11 IIIIQ s1111 11 1111 1111 1111' 15 111111. 111-1 1111 11x111111s1-. - 'I , . . . . . A1 A XX - 111' 111 g'11'1 11111'1-11s111111-1'Q 1111' 1111111 111 s111'1'11'1- 111-s1'1'1111-11. X.. . . . K . J, I . Q' ' A - N 1 41' 1 -, J I 1 ,J . . ,, . , W' " I,2lII1Q'SX'II11,' I1'11'QI'i11111 I1111111:111g ,1- G I,1I1Il1' -12 flII1I ask 1111' 1I111's1 13311 X. h1:111- Ni.. I,ilIIlLNX'I11i' 1 ' 1 D' ' Emlifz I 11 I Ge 1 1 .1 11 ALA UGS LBSZQLZBYMZELSZKLZKLALZLSJISSZEXXL MA A A Z43SZ4f5XZE1tZlLZELZllJ5tZL1SZ0tZL1SlL1tll.1,ZQtZCk AZQYAAZGARXMELXL ROC AT HARDWARE' C0 Hardware Electrlcal Supplies Pamts Olls, Varmshes Auto Supplles Phone S15 R Hugh Street Fairport Harbor Ohio m mm 1 cmun on f mln d IL Hmmm u t 4 cm S IX lu Jon Ol ull IIXL 1 xx Olldulflll LUIINIIUI lou opeiul 115511111 lou at 61 I7 nt Vou thmk It xxoulcl lc ll 11 ex u o 1 ut x 1 L In LXCICI1txXl n ll mc m 1 UCLIII L 111011 L um 0 u penl ROBERT LEVINF' Shoes Dry Goods and Gent s Furnlshmgs Servlce and uallty IS our Motto 617 Plum Street Fairport SE E 2 Q Q Q 2 2 E E 12 E 2 E E E 2 E E 1 IWIWQYA K 1 K K Y 1K1Y 1K1 1111 K UT TK U1K,UT'K 11 Y 1U'U1K 1' I2 1 K 15 U1Y1U Y U U 'WB 1'- .4-. ' ' ' ' ' I 1 1 f I I v C 7 LT' "' T 'C I 0 ' ' T Z Z- 2. E Zz, 1 U I gf- TJ H. : - O F3 .- f 7 . 1: 1 as ,-.. -. ' .-.. ... 73 ,L . '44:i-2-a Z'-'T.- ' at : -1 "' n-4 P: 5 A V. f- x 1 5 7- :Q 'f . - U 7 ' 1 ' 1 1 ' C ,.' -1 f: C ., ... M ,. 1 1 : M I 1 -, E if Q I' . 4 Z 5: Zi 1 1 I l f- ."" -.. - . -- 5 ' 'J , C -' N 1 I 4 2 5 1 ., 5' .-f . -4 c . :.- -- " o . V . ... , .. - .. ,, 1 L as 1 - 2 YQ : 2 ' ' Zz. 1 - ... 1 1... ' . A. : S -- : F A-A '., v :Q '-' E- 5 . 1 0 " ' - f : .L I -2- '.. , 1 -.- "' : -4- 0 4 3 5 E Q' 1' .- "' All f" L 1: Z. ' YQ fi z ' A 1 - -- 1 , - Y - 1 .1 : -- : H ' 3 O 2 ... . N 3 I, '-' ,' ' f- " 3' .2 ,. 0 0 2 F 1' Q 2' 1. ' - F - - va : 0 . 0 :' 4 :T . "' : yy 3 , , E 'Y 2. 0 ' , ,: 1 D 0 H :' - - 1-f , A f - -f -Q, o 1 1 7' E Q. E F ,L e 2 rt 55' 11 1 . : 11: 32Q+.f'5Q,"fi31g11 1 2 ' . 9 7. ,I ' 7 3 ,4 ,T 1 . 1 ' .: 3, 9 1 1 :- 3 if r 5 5 1, - 4 -4 7 C 1 - " -. V . A , f- C 3 4, 0 : 2 : A :- A - 2 0 A I .- ' 0 A 7: - , f 5' : A - T " : 0 . ' L- O 2 'T 2- "1 : 5 V 73 :z 'T . . : - 9 yj H .T A .3 A1 - , I ,- Z 0 : O ' V ' -' - - ' f-- - 0 4 A . , , o re 1" - ' 2: - ' ' ,-. c A ' . 1 4 ' ,, 2' . -. f-- Y .f O 5 . 1 N f: ... ,z ' 0 H - 7 Z Q . 1 I : '4 ': : 'T - ' f o . L 1 . -1 f-' '-' : 'ef ... M 3' . 1 1 - . ' 9' 3 . 2 -e ' , E 5 9? 0 1 1 - 1 f' Z' W 2 ' 1 : 1 S O ' 1 I 1 ,J 1 :d F: rt 1-K 'Z 3 Sl. 0 ' . - , 3 ' . - Z ' 4- ,F 1 , . ... :- V 1: .. - C 4-' 1 ' r .1 'T -' 1 7. Z' 1 1 1 2: - F E5 :. - 9 Q 1 I ' ' . -' - "' ' 1 2 'E E' 1 'Z h 2 1 1 2 Q V f Q g ' 1 A 0 -- . 1 . f-'- .-- 1 1 z 2 1 1 1 1 -- , 1 AA' 11 A AA A 11A 11 A11 11AA AA AA A A A AA AA AI 1fQ11AAA11 IQQ IIA 1 SXT Wflilf A 1101 AAACN A A AALXAPZXEZZXUYZSYYKXXIZZ WET 131122 at 5 :: 5' E VX 5. :: S 'J 5 2 5 5 E 52. 5 2 PN 5 Q D D D TV 39' KW WJWKWXWWKW ROY H JOHNSON Tonsorlal Parlors Our Servlce IS the Best Experts ln Hair Bobblng 322 Hlgl Street Falrport Harbor JOHN STENBERG Candle Ice Cream and Tobacco 5?0 Faefle Street Fairport Harbor MULQUEENY BROS Funeral Directors Ambulance and Invalid Car Service Palresvllle Telephone 241 Fal port OSCAR RUUSTEIN Jeweler Flrst Class Watch Repalrmg 332 H1941 Street Fair! '-'ff 5 E E E E E gi 96 Q E E E 5 ti 5 E 5? E E 5? E mirmn A n fx fx nrrnwinrrnvvnvmfmrfmvfivmrnrfmrfisrfmrn n mm G QWTYYVAVYTVYTYVVV WFT? as Q at Q Q as 5 sf if 5 as as Q Q if sf is 5 Q as aff if 3 3 3 'lllli IIAIIIIUII l,IlilI'l' W PL 1 W . Y ,. W X-A, A I , W , , A! ' 7 'V ua - Q 2- lp . A . PN X5 .....,........................ - ........................ if r 4. 5 . C 3 l S, 1 A 3' . J ' ' --- ..,.... .. n........... Q--. .......... sooooooo- 13 Q 9 3' - S l . 1 - l . G O ' ' ir' Ci ev ' 1' E no ,,,,,,,,, ,, ,, ,,,, .,,.,...,. .... .... ......... - - S- 3 c 33 I' 2 E Q .. N1 5 Q . . c ::: B C: ' 1 , 7 f 2 VY M V t i You Have Always Wanted A Good Electric Washer I I mx mx ll mx N A B C Osclllator d o X l ll lt l INLK 1 X Il E F LAWRENCE JR xW7llKWflKU!lWVllW7!!kWllKW! V QWQWII U IRWIN!! V 1 1 ,Dr ll A U I JIU! V ll V 9 V ll I V I V MW!! 1 X W H PHILLIPS and SON Dealers ln Cigars, Clgarettes and Tobacco Shoes, Rubbers and Gents Furnish n High Class Merchandlse ln all llnes GIVC Us a Trlal 211 'll'1rd Street Fairport Ohio Patronlze our Advertisers PY NiLNiAllfNllfNllflNllfNlf lFfNll lI U litfbll I VW VW limlimll IIEXIFEM: TS 'l'llli ll.-Xlllilllt LllQll'l' . 0 .I You mm' lmw' lllv Ulla 'tu- lzily lu lxuy il SlZlI1ll2ll'll ms kc-, --Q- Ilwl'o11g'lwly Iimv li'Slt'Il, .nl il lmv I pr'iul. Wl l' put it nfl' : j - Y . - ' K " ' lw11g'vr".' 'l l' not mzxlw up N ,N fi' X'1'll'INl'l1l now Ilmzxl you :uw Qo- xl 5 ing' to Izllu- illlX'IlIlIZ1Ll'1' of tl 1 X ' ulmrlrv 111 LIT! this . an f rever curl the drudgcry N, Ei X of wash day. f, l A ' X1 Z ' l , f v .X cull 1-11 Ilxis 1lU21lCl' now ' , l lllilj' 11102111 ilu- lu-g'inninQ of l Il.l'llf2llll xv: flu - days, nwnc-y. ' Mull As. lin '. luv: llh sz '-l. X 1' Wl jf lla lay :mj lu 'L1'4.'I'll " I'r'im- iievzmnr 1 J. Y I llm-als. fl-'fu-f'l'if-s :lull ll2ll'1lXX'1ll't l'lmml X-LT-R Ym z 5 2 P . u l ,. . Q ' A 2 Q - - V s . Q :, . 7 1, fire Q Q a a n o Q . . Q 2 -. . Q . Q 2 Q I 43 ------------------------- ------------------------------- 9 5 E ec 5 ' Q A 2 Q Q - 6. 41 Q Q 9 'Q S' 4: 2 0 C Q Q 2 E E E Q Q Q Q Q Q Q Q Q 6 KM WKWWUWUU KWKWKWW? 9 UKWKWKWWKYJKYJ V MW WWWUWWUKWWWWWW We-velomng, Prlntlng, F nlargmg Let Us Make the Prmts for Your HIGH SCHOOL MEMORY BOOK Modern equlpment and up to date methods produce permanent prmts Pamsevllle Photo Flnlshmg Service 'V1 O P1 11t1u 210 N St P14111 St oo Q 1 V171 OY on the backs of the p11ntQ we m the Bux You1 C1f1Qo1111e 1'1om BII L CRAMER Qt11buto1 of Umtecl O11 and Gas Fast cmd Second Stleete 111u1Qe Acce soues V1 1b1e Pumps USE THEM ALI P111Qbu1x Pcmcalte F10111 P111sbu15 Q Health 1316111 P111sbu1X Q Fa1111.f1 P111 bum N Best F1ou1 A1 You G1ote1 01 Phone 06 The Nlckel Plate Mllllng Co Pd111QSX1116 E m1fi111'lWf111fWIfN1I 101 X1?i111?Yi1?Zx f 1 If li?'fi11K31?UH111'fY1T'f1 f1 11fNfN1A11KAQ 5 JL 11, JL .11 11, .11 11 11 JL JL lL IL A A11 111 11 ,IL JL 11 QL JL JL JL JL 11 11 11 lL ,11V,1L ,IL ,IL ,IL -11 ,AL 11 11KV!1QJ1'11W!1l 21151521 1 1 I , 2 Q Q 3 ., Q 1 W 1 -1 rr 0 L 1 1 fi 5 1 - 1 Q - Q ' 1 z -L Q, x 'T' R 1 1 14 Q '7 1 H2 l ' . 1 O E. 3, .4 2 L5 L L :I : .1 v Q L Q 5 5 S ' - . ' ' : T: V A . L ,L . - 1 . A 1? . 1 L 1 U 1 1 1 Q - 1 I 1 . . 3 Z. L- O ,X 1 ' r I 3 -- , P 4 . , . 1 .4 1 . - ' 1 - ' 2 ' 1 : m 7 . . : . , ' L . 1 rv 4 , A . . 44 t Y: :E w: H . g X .- 1 , 1 2 ' 1 1 2 .4 7 445 iz' A 3 if .4 z 0 f , 1 l 1 , O . : . r A . , . C . '. . 1 .Q H 1 ' FT 1 ml. J q . Q 5 Z y4 ' . I . 1 vu ' r ,.. A , Q , , 1 - , 1 2 5 6 1 ' ' . Z L 'J . 0 -Z A '- . 0 1 C . 1 ' : A . 9 ' -- ' - 1 A : L -1' A 1 0 ' . : . :, Q A .-4 E . 0 L 9 . 1 L 1 2 41 2 f 1 11 - 1 ' 1 ' 2 2 . I 1 1 . -4: A S - . 1 Y 1 I 5 32 " 'A 1 f 1 1 " E : 1 - - 1 1 7, 1 O 1 Q C 3' Z. 0 ' L ' , I 1 17 5 E: . - 1 2 C L' 1 ' I 1 E' fi' E 2 M ,' 1 . 1- ' ff ' 1 1' 1 ' 9 VZ f: . , . . 1 ,g 1 1 1 Al Q 11511011611m11m11fd11m11mYfi1FYNFKNFHXIVK1115Ki11E5111EN15Q11155116111511281VZSUZA11QX11fS111fiN1131113111m11m11HX11m1fm11m11QX11m11m11m11m11A 11.5111 5 ? S E E Q E E E E 5 E 5 E 52 EK AA 1x,MxA,Mt,A ILLMES R mjmzm e mrmr mr Compliments of PIAMUND BOWLING AI LEYS Distributors of Wards Crush Beverage Drink DCTICIOUS CHERO COLA sm my on U O K1'rT1'+r1m' 7U U 7' U 7 U U UU 7 it Of T7 AMEX? R O fwsnxvfnxw4wJ1nxwTxmv1v,ii i54wnUTXsXff I L 5 T G 9 l g fc 2 ' T N 0 V A 'f T. O V- , I 5 ' N I I Q Si E L . - I 1 A : 1 A 3 '4 "' . I A 3 2 2 f E ' : : f at 2 - 3 : L T U 0 3 - ' T o 7 ' O 'f ll E, . A 11. . 9 3 3 g T 3 V :Z . A ' I- L L o T L T O 7 5 tl O "' L O A4 'f " . , 1 2 ' 2 - -. - 2' g . ' Z? X ' 0 7 T' " ji ' . -: ' ' ' 5' 'T o A 3 L 0 . I , 1 ,: ' 0 2 5 -f L 1 ' A 0 ' 1 5 5 2 . t t r , 0 '4 2 '1 ' . '- - ' 3 3? 9 ' A 2 , . T ' ' ,4 0 X .- T 3 : i Q 1 fi . 0 Z : L . j ' T 3':' 0 9 ' ' ? f 5 I ' 1 T ' 1 if o r L O 'Z 'Z' 7 0 l 2 .Z - - is 0 - A- - -1. - 0 ' ' S 1 ' s 1 T Le' 3 T 5 A A ? L 4 - J: 5 2 ' T ' t 2 5. 2 2 T Q ' -Z F- u - . t t t 3 3 A L iv' 'afmsmammmfzaxemmrmmrzqmsmfwmiiim cm Q1pgm1f'afo1faff?Ni U gr as j , , O A T as v N M t COOD BREAD FOR GOOD HEALTH REAL LOAF and EUREKA The DCIICIOUS Bread for All Occasions F AIRPORT BAKERY MAX CHALFIN For nlne years we have glven The Best Service and uallty Merchanrli 4. The Llve Store AUAIKEKZLAXKA Corner Third 8g High Q 1 WOWWW MWWWINYWWWMYWWZWWAWIWA L U Q Q Q Q Q Q Q Q E Q Q Q Q Q Q Q E Q Q Q E Q Q Q Q 9 QUIK! KUUWDWJ VRKVW? 9 0 UU ll 11711 VQUWUQWKYVWWUQWIIVQWQW il ll QFRVICF FOR 32 YEARS N l lx: .11111 V1 Q Q S 1 N NQIX 11 X Gall G Grant Company YH N The Old Rellable The Czhzen s Savmgs 81 I oan Co ll 1111 1111 f111111Q 11N 1 ll 11111 11111 1111 He1 811111111 S1x111uQ l11111lQ T1 1111Q11xf1t1x1 Su111QQt11l 11111 S1 1 N1 1 Nltlltlflll P1x111Q 1 11111 1 I P1-1 1 I11 nut 1111 811111119 11 I NRZBWYTLXQZMMWMWZSWMWZMYHMWZMW1YXWWWWMWWWW YTMXW1' IYQATTOYVZBTK 1151117 1fV,11M1l91L911V1l 41911911 1119 9110119 9 11 11 11 11 11 11, Q 11,7 11 , JL 11 11 11, -11 11 111 ,Q 1 V , 1 1 1 1 1 A M A 1 1 1 5 'iq 3 Q1 1 1 t Q- 4 ' H "" 1 , gg 3 1 1 re -A QL ,.. Z' , - O .' 2 3 1 :' - 1 ' 1 1' 54 J' -1 0, 1 -Q J 315 f 4 ? 'T . F1 4 5 1- T ' 1 -.2 12 1 1, 4 CL 4 ' 3 5, ? Q I ' f f 5-3 Q' Q I H 2 1 -gs A , A. ' 2 +14 f '1 55 'L 1 EE fi-, 1- Q 1 4. ' , '59 'Q -11 'A . 0 EQ -" TL' N-33 L , 5 L. 1 , . Wd ' v ' 0 ' 1 j : - 3 1 ' rj " 1- 1514 1 - . '- 1 52 2522.2 :-1 - Q. - 5 T 5' "' .- 3 ' ' 2 4 ' ?: fs? 21? S E 1 I rf' ' 31: " - 'f " '. 1 ' 1 . f ' f " 2 "' -' . A 2 : -, , 4 'A - . A --, T 3 W - L, ff r-P K A 222- Q ' 25 'Q I T 5 igis, F1' : '- ff-J: ' ' 11 if 1 12 13 -F Z"' Q 4 '11 1? A ' :L - ' ' 2 T A 1 5 I H T ' ' -': . 3 1-' 1: 1' 5E'?? ""i "" ' E, ij F2 4, Z S 12? 5531 , 1- Isg ' 3 La fi E: 2 Q If ' 2 , - ' 5 4 -1, v . 0 3: ' 1 - 1 ,' ..1 -, 2 : T- M - : Af . 1-Q 1 - 1 2' 1 L T -- -J ' E. E Q L . I ' ' 1 1 - f f Q if 7 22 Z -: - : '- --. Q E. . :". 1 1. 3 5 Q 1- -- 1 1 : - 5 A Q' 9 ,Z g : 3. -I E 1 -H ' : ' - - - , --' -z .. -, - A ' f-' .4 . .Li 3 L '. V , 5 T A ' O ' 1 : F 7 2 '1 ' W rg 3 M ' 1 3 1 1-- 0 , 7 TJ h .J 1, 'Q L - A' Q 1- . 1 -- 'Q '- :' ' 1 fa gf 5 PQ 'E Q 1 :QE 2 .fir 1 1? - 2 Q, H 1 ?. J' 5. 62- 1- , AA ,I ' W Tir I 1 2 2 Q E , Y , 5 4, lf. E : Q 1 , 71 F' E' - , 1 Q I -.: 2 '7 1 2 5 Z 5 'RE , 1 i. 1,2 , . z E E 3 g . . ' 1 Q 1 5 EQ E , '-4 1 Q 2 r 4 4 1 1 1 gy, Q. A : 9 '5 1: Y L '4 . 1 1 A 1 L z , 1 W - , .. , , 4. 1 HQ Q51 1 Q5 -- 1 ,,mg MMUHMF, 1 11Q1Qw 111 F XQZSV' AWWA WMM? 1111111131 1m11Q11 111'1m1'11 1313123112351 53 'l'lllC IIXIHIUII I,ltill'l' 1 i I w 4 Q , 1 Y Y 1 1 i 1 l E Q UJMMU v vw M Miliff V , W T D fhe Harbor Land Compam Falrport Harbor, Ohio VQKJ JAM A W 1 V A 'W A A A. NK ii! AT' A A A G ml MA 7 ' A 112' ' Q IQ Qjfyi' Z 7 I i 0 , A 0 t 7 P f 3 I 5 ' . 1, Q t H C-2 ' I I ' Q 6 - - 'T 7. 'T O 1 fp' k. 1 , F5 I' ..-. ... J' O K 1 H 3 il -1 f-P ti ,Q O ' 7 2 2 51 g f T T 5 f i 'Q ' r 0 ' ' 1 V C ff H ., C . it ' 7 -' - H- I ' : 2 E 1 O , 'f V. 7 5 ..L. 4 ' . 1 ' A Q V1 O . 4 N :- .3 ' ' O Q4 ' 5 - 0 1 - '4 Q . - O 5: Q 3 - -- ' 0 ' Q F- : : . 9 - n- T Q 7' 'T " 0 . 2 :Q v-n 7. 2 . ' Q 2' 14 o . 1 L' Z' L' 5 ' U f n: H 7 -. O - T 9 H A . 9 . - : 'T 1 E F A, C f 1 W : E' 0 . 2 Q 'IQ :v I Z 3 Af. -E, -1 4 : . - a -E' S 2 :IA . Q ' : X 3 t 1 5 " o ,Q 2 " . 0 ' . E Z.. .4 fd . , " i 3 f-f ' . A - 1 H - 0 ' 9 ' 3 't I - 1 Q 0 ,' - lf 1--' - 9 ' W P Q T' ' f'3 . ' 3 -' f" ' 'T -" U 'Ls of L Q 11 t o 1 ' ',- 3' : L 0 - . E -V ff f 7. H- O t 21 ie Z Li f ff g - h 1 Q? 5 if o '3 Q 'C C 3 . C Q 1 2 ! I rrmmfriafmsrmmrmfmsmfmmmvfiafmf' umrglmmmv lim juli nr 5 ' 47 L r ,QE The man who owns hlS own house, whose chlldren Ava D' 9? C 'D QI 'EL 91 O CD FP D' 9? FF FF 'J' CD '4 3 O 77' C 'U O IJ SU UI FP B' 2 '1 O 2 5: Us 4 CD CD gm to hlmself and to his famlly a better place ln the in 5 FD 2. FP :- 0 0 o B B c : :L "4 -JM Ltixslawxlx W WY WMV U X725 Our alm to have all Fairport CltllE'llb Home Owners ZLKZBU GWYZQSXKZEEZKSHXKXLMBXMZILXMY rm if S 3 Q S sf Q if Q Q Q as if if 2 5 :Q as S 2 5 QAVE YOUR MONF Y rx cl IX them 1s umeoue who rhscm Cl tha enum mg 1 It um me dNI1U hu to mx Xl it The Lake County Savmgs 8x I oan Co w11111111.11.111.1z1.M.1111,111.11,11111.1M111.w11111w11111111111111111111z111mg ISAAC AUTIO I1 I 111 1111 I1 1 14111 DRJNIBEII. 1111 11111 11 11 1 PN 1111 1 II 1 I 11111 1 11 I 111 8131111 1 KN TTYVIXYTTYTYW' 3 5 5 if Q 5 Q Q E1 if S Q Q as if S if 3 S 3 3 3 3 if 54 3 3 INSURANCE Of -XII Ix1111l 11111 1111 1 111A if UL C1111 111611111 11114 Bldg 'I he Frank L Kerr Co , Inc V- A Wil-in U 11w1w71wJ1,711ii U'fHiU51EZQ17I U1 1101 Iwi 1 W1 J'v'1g11Q11g1 U v,111gL1v,11gJ 11g111gJ,11v11g,y 1 1 ' ' 1 ' 1 E 2 g 1 1 'C , I ': I 'H I - I 1 3' 1' M- ' 71- 1 lc, ' , A 9 A' E 2 2 1 -11 1 ., H 1 ..5 .. ,, 'if fi : V Z4 I ,. S ,Z -1 "J 1 4 'I ' 1 3- 1. I I he ft I , 1 ff C "" ' ff I ' ' Y 1 'L' . ' ' 1 1 C . M I .. ' 5 2 C ' 1 : 2 1 -J 1 "' -6 1 I 9-5,'. I V 4 Ed I . 1 ' I gf -j Q z? E A is 1 .172 2 -2' :ff F1 2 ff 1 : 1, C A E A 'IA 1 2 , . : L U 1 , : , J: H J. ' I - E- 1 S ,Ci Q 2 H 1 ' S L. If - W ,1 : 3 2 - f 1 :. 1 1 2 I 1: - E ' ft A- I 1 f 5' 2 H -. - T fi 1 5 5 5 ri 2 1 .. H 1 A fs ,,- 4 1 , -1 f' 1 gg, 1- Z 4 1 : , 'H 7 : Z. : " 1' CD 1 A 2 25 E' '4 A 5 " I 3 '4 Q If I - ' ' 'P 3 I 2? ' 27" 3 1 Z 2 5 I Z F' fi ' " A ' Q.: 'Q " 'J 1 3' 1 rf' 7 - 1 YL E4 Q ,224 X -12 x fi A fi ' 1 E 5 2 i 1 F L I E 15 1 4' 1 ' I -A 1 C E 1 3 I Q A . , ,- 'E' 2 D' 2 3' 1 5' ,h 1 ' '11 1 c' 1 :' ' 2' 1 1 , I 1 2 ' I I 1 I 1 1 I - -- --f ' 5 I 1 fifffffx Q I3 I1.I3 I1 If V1 MMU lil- 1-, Q I Q 111v11vJ11111S , E E 122 515 E E E E 75. 5 SE E E ,C C fi- E 95 E 51? 55 SE E Q CE' 5 c SP4 Nl 111 1 1 ADAMS HOME RESTAURANT 11 19 lt UGSJSXMLUXLSZLL Z6 ZILLZQJILA KZQLUJH K7 ' 1 Q 1:1 111 '1 111 3 1 11, 11 111 U 1 ' 1 1 3:11 11 F' 0 1 ,. o 1 1 0 2 W 'f- 1 , 0 Ai 7' -. F S' 0 2 j. 3 2 7 : 11: 1 - Y 1 1 . 1 :. . - .. . - - 1, "if'ZFZ1ff,'AI5 -4.3 U-1 Lx ,QV - . . . , , . 1 r -A ,. 1 ,- -, Aj Q 3 1 1-+ Q 4-' 1- 75 V ' "' ' ' . I . ny O - ff' ' .f ' Q O . 1. I . 1 .- 1' -' 1 1 - 4. ' 0 -14 -- , A ' 1 1 " 1- 1. - ' 1 f 1 J v 1 1 1 - ' ' '- ' ' Z 'Aff ' V ' . - 2 1, 5 , - 11 .' 1, M 1-A - 5: A - -' 1' . ' ' --' H ', : 0 'v-1 ' 5- I C C li .4 , I 1 1A 1:4 L' rd I I . V A rv , I ,. 1 1 ,, .. . , 1 , ,., K.. P, , , ' 1 r' - "A, - .. f Z1 1 - A . , -. , ... H , ,. Q Y, - ,.. r 8 I-4 : 71 ' A W 1-1 . -: p 4 M. . 1. , A l. Y S A1 A a -. 2 2: ': e fd. E - - 5 : 1 -1- ... 3, -.4 ' ' 1 1 - 3 - -' 1 : 5 W VA 'f- Z 1 ' ' --1 W. , ' . vi o T -Q O :L " -P H P- .. A ' ' A 1 - 'f - - ,Q : : -- 1- : 1 .. 4 , : 1 C+ f- 7 Z- "' Q " ' .: 1 3-3 1 1 E 3' -. T 5 7,4 5 Y z L 1 C . '4 S' ,Q 9 Q C -f ,., .: - 2 : -' ,- P 7. , 1 - 1 4 2 , .-4 T 52 C , L' 1 , ' Fl f1- 'T' 9 7 ' 1 2 i 2 7 ' .-P 1' z 1 2 ' J' 1 3 " N' 1 1 1 o -- L 5 gg , 'Z Q, C f- Y fr 1 - 3 4 :. L. , 1 ,,, 53 f ,I z -- 3 :' Q :t g., f -4 -1 . 1: ... , - - ' 1 'T' .L gg -, O - '-3 - 1- -. -2 :'-:.: 3 '1-1122 Avi 1 1 Q '4 1-r 3 32' fi .. ' . 'Tj .4 :Wg -1 1 1 1 U O Q1 ,.. : ' :- - H ?:1: r 1-' . F' g Z I- 1 ,E 'A 1--- ' QQ' ,-, Z' 1 1 5' , L - 71 .-. 0 ' f: - gf- A L ' ' 1 1- il ' -7 1: 'NZ ' X A I A Y., . :T 2 ,, A L ' -Q 3 V 1 . 5 75 b - ' 1 . L --1 he :Q -M . ft A Y ,-1 : Jr W ' c E " 'Q C " ' 2' "' , 1 4 E3 '4 - : -A QA, 73 ' ' ' 1 1 T C 1' 79 n 9'-1 'Q if 1 1 M ' 7:j O F '. :CT IL If . . ,, - Q Q .E , 3 .f f- , 1 . 1 f L' ' , 9: 4 ... , '4 : W 23 A' lv f-f ' W 1 o .. 3 gr 1 1 Q - . WA 4 1.1. , 1 1 0 f-- V - : 2 I -. ff : '. .T " r O 1+ I f- 1 rn 1 2 1 0 ' 1 D . - e ' '- .. . .. -- 1 1 7153115651511 1 A 1151! 11 f 1 1 M 11511511MFflN1F 11' , , L 1 116111 1? 11 111 1fEN11EQ1EM1fQX141fN11A ' 1111 1 1 1117111 X11 'N1111t N X I 4111 181 111011 1-1 1 11 111 111 1 1 e 111111101 fOtN1101 111111 Lo 11111011 wt' 1 1 1111 tl 1111, 10111111 11 111111111 1 1 YZ11SSMJLXJ13S71L 111 161111 1 ll 1 11 to 0 11 1011 1111011 1 111111 1 1111111 1 1 1llN 111101 D0 11 11y No ILIII 11 1 1C 1 11 ,EBQLLAUALZLLZLXMZIKMZQXQZLL 11 1 MM t6 1 ll 1 111 1110111 11111111 w 111111111111 111110111 11 Ol 1 1111 Lll Ls fm 11111111 1 t 4111 1 e 01111 ll 1 t B111 V as its Q 5 Q as 5 Q as .5 5 5 Q Q Q af 5 if 3 3 S as Q 3 111 X1 lx ,BU 22 Years of Store Leadership UBSZZKMMZILXZUMI Dependalbe M erchandzse at Popular Prices XxUlKXLUAKMMHK7AUAU,LlMMlQXZl5SMZQSZQSZ3K7,63SZ5XlllYZEXtUlXU,4DXZE5QlI5S73 l Diamonds and Speclal Mountlngs AUGUST TUOMI Manufacturing Jeweler Wllloughby Ohio Graduatlon Glfts a Specialty Buy from us and save your money Spec al Terms Phone Wllloughby 148 W Purchase your Gasoline and O11 from THE FAIRPORT OIL CO Corner East and Seventh St Where Servlce IS a Pleasure Smclalr Gasoline Ethyl Gas Opallne Motor 011 Crank Cases Dramed and Batterles Tested Free GO0dTlCh TIFCS Auto Accessorles 5 If A If A if N AWiVdQ?'fMEYMWMiWXWWfiHWZEYYY E -Em S S lil"? lN'i??Hl'l k'F?'L EE E S, . - . if 5 1 ' J D ' Gr - , - E :I 1 1 1 f Q T 9 gf z E 2 Cr 1 ' - Er ef E I 4 5 El 2 . J Q -I 5 . 5 E u - - as E T Q : 5 E . . . T E . . E 1 E . . fi Q . . f . l 0: I 2 , y T , F, yy yy to S ny S6 Tllli II.-XIZHUII I,I1lII'l' WT ec C, S7 Q 2 Q 2 E E S5 E ff: SEE C C is E E mi? im! LNESX ARMANI fx ,arm Twzwfwsn fnvwnvmvfwo no H I ns4wsnw4n"Ti7o fn, ,4awax9z:nj1gmS7gE5Exg 211Lx2lK 3 I 5 - Q ." Qu i ' 5 A- ' I I fc f n I X' , E V4 .4 D. ef 7: L 5 T Q 55 4 T ' 2 - - , - ' 5 1 , ff 1 ' Q f i S l E, I c- 1 . TD ' , ' T . L. , f I 3 ' , w ' T L" ri' N 4 A , , . , ,, . . , , , Lx MZ T 'limp If lrniiafmfmfmifmfmeff vmrmlf tmmmf Mx LiiYii1.'HWiXIHiim??z3Wii1?Z3i1'rZi I I if THE NORTH STAR CO OPFRATlVE STORE CO Meats Groceries and Mnlk Dry Goods and Shoes Bml pax mu 4 pe-1 cent on the monex mu dlxldend at the end of V631 It Pays to Trade Here Phone 811 R EHMNMNF 0 0 if VW I MMMWKMMYW X WNIFKNF 15000 PAGE MISSING PAGE MISSING


Suggestions in the Fairport Harding High School - Harbor Light Yearbook (Fairport Harbor, OH) collection:

Fairport Harding High School - Harbor Light Yearbook (Fairport Harbor, OH) online yearbook collection, 1923 Edition, Page 1

1923

Fairport Harding High School - Harbor Light Yearbook (Fairport Harbor, OH) online yearbook collection, 1924 Edition, Page 1

1924

Fairport Harding High School - Harbor Light Yearbook (Fairport Harbor, OH) online yearbook collection, 1926 Edition, Page 1

1926

Fairport Harding High School - Harbor Light Yearbook (Fairport Harbor, OH) online yearbook collection, 1927 Edition, Page 1

1927

Fairport Harding High School - Harbor Light Yearbook (Fairport Harbor, OH) online yearbook collection, 1928 Edition, Page 1

1928

Fairport Harding High School - Harbor Light Yearbook (Fairport Harbor, OH) online yearbook collection, 1929 Edition, Page 1

1929

1985 Edition, online yearbooks, online annuals 1970 Edition, online yearbooks, online annuals 1972 Edition, online yearbooks, online annuals 1965 Edition, online yearbooks, online annuals 1983 Edition, online yearbooks, online annuals 1983 Edition, online yearbooks, online annuals
FIND FRIENDS AND CLASMATES GENEALOGY ARCHIVE REUNION PLANNING
Are you trying to find old school friends, old classmates, fellow servicemen or shipmates? Do you want to see past girlfriends or boyfriends? Relive homecoming, prom, graduation, and other moments on campus captured in yearbook pictures. Revisit your fraternity or sorority and see familiar places. See members of old school clubs and relive old times. Start your search today! Looking for old family members and relatives? Do you want to find pictures of parents or grandparents when they were in school? Want to find out what hairstyle was popular in the 1920s? E-Yearbook.com has a wealth of genealogy information spanning over a century for many schools with full text search. Use our online Genealogy Resource to uncover history quickly! Are you planning a reunion and need assistance? E-Yearbook.com can help you with scanning and providing access to yearbook images for promotional materials and activities. We can provide you with an electronic version of your yearbook that can assist you with reunion planning. E-Yearbook.com will also publish the yearbook images online for people to share and enjoy.