Eugene High School - Eugenean Yearbook (Eugene, OR)

 - Class of 1948

Page 1 of 118

 

Eugene High School - Eugenean Yearbook (Eugene, OR) online yearbook collection, 1948 Edition, Cover
CoverPage 6, 1948 Edition, Eugene High School - Eugenean Yearbook (Eugene, OR) online yearbook collectionPage 7, 1948 Edition, Eugene High School - Eugenean Yearbook (Eugene, OR) online yearbook collection
Pages 6 - 7

Page 10, 1948 Edition, Eugene High School - Eugenean Yearbook (Eugene, OR) online yearbook collectionPage 11, 1948 Edition, Eugene High School - Eugenean Yearbook (Eugene, OR) online yearbook collection
Pages 10 - 11

Page 14, 1948 Edition, Eugene High School - Eugenean Yearbook (Eugene, OR) online yearbook collectionPage 15, 1948 Edition, Eugene High School - Eugenean Yearbook (Eugene, OR) online yearbook collection
Pages 14 - 15

Page 8, 1948 Edition, Eugene High School - Eugenean Yearbook (Eugene, OR) online yearbook collectionPage 9, 1948 Edition, Eugene High School - Eugenean Yearbook (Eugene, OR) online yearbook collection
Pages 8 - 9
Page 12, 1948 Edition, Eugene High School - Eugenean Yearbook (Eugene, OR) online yearbook collectionPage 13, 1948 Edition, Eugene High School - Eugenean Yearbook (Eugene, OR) online yearbook collection
Pages 12 - 13
Page 16, 1948 Edition, Eugene High School - Eugenean Yearbook (Eugene, OR) online yearbook collectionPage 17, 1948 Edition, Eugene High School - Eugenean Yearbook (Eugene, OR) online yearbook collection
Pages 16 - 17

Text from Pages 1 - 118 of the 1948 volume:

A 0 I X X, ,fj,fw, X X Bw! VW., J XX' 'XQ2-Q,jj'f U 4 S LW - iii' IV Wfffywj ,MN Fmffjf' VUL ' f JMMQMJJ Q6 W N Y dfkffy MJ P! QB X QR Qu RXJD X P RAR, SX, A MM! ? J N932 2 fr! Yfi, SLN! F' fi- KX ?.wfAX1 EXEM EQ? YM NV VP V- X ? I U W f- . , . , , A k ,f V K' 'I VK JG? JI fl Xb ,XV ,UT X W u 'I NU nf VW M "X SKY yy Q L '27 . M ki Vv , x 'Q X K n 'J . Vx .Jul -Q: 'Q ' 1' ' i .X if if I sq N. Q a, x XX - 3 xx' 3 W 5 Y, I, , . 'xg 3 F5 I -,xr 2 . xx x Ji Q, Jj V 4: 1: I g N, V jf XJ T1!X7,b ,V , f' GX' 'V .KJ , nh K9 'J W X 'X A ' 'wx jf JJ 1 Mb' V X' P A ix N L4 H ' iw X ' SS 1- R we ' h M J' 4 'W ' Qgwexx "X si rn XX ,.- JJ!! I 2 fc , y Q K H X -. Q? ' ' ff A ' qx. gk X X fjlfwfb' J v2ff"j' h 5!zs,!f'L X X 5 i ff N Nifx A . ' lx NX xg., 2 S 'f' J V ' L2 4, N X y f .7 - , ii is q N NX J KL? 'Tj 1 XXV . Ex 5 S2 -D' X X it Q Q! 'Xa ' , 1-3, MX 1 3' Q Q1 a i Q 1 ' 1- X wr xg 'E 'fi I 0f ! L1 dVEAN v'-fl0'I. -40144440041 bd, J .AJ-141, V, I OAL vvN.f1,4f 1.L0-oL.,,K4,cA-111-' ?fn.fv,96?LA-'ax K4 71.-f'.,s4., Z-'41 K f5,4A..g.. J 1 A P ,1 I I III A N I , f Airy . U7 5 ff f K"- D f f' H, ff I , ,l- K 9 W w fy 'rr , K, I X 65 nf l h Aff! I U" N ,,g6,ff"' f Q,'. fx 1 lu, f ' ln Il!! I j . li F ' l Il .4 v if U f X - I I xl, 'ilk bi vb f I, M4-L' X I ,. 'J 4. 3 ' ' i ' fb- ' f h '7 , I ' 1 . 1 , ff K . 2 f so A H " J' ll I .+f"'M , sjsflf ' K 1 A" 5 , 45 L4, - I 1 Kxfx .i, ' Cie K 4. Clxk ' . if x1 - 41 - f X ,cg nv H ELCILV. X., V' , X 'I - X' - if I 'X i r " fi xv DLDILATICW U I I N X N 1 I N 1 I L NN L ll I I It g 1 I L N II L I7 ll II L L X ISS I IN HKU IL DUI III Ill II II 111s11111 1 s111111 1 LII 11111111 I S L X I I 1111 1 II 1 LL U U s IIN NL 1 L 1 1 INL 1x11 11111 Il 1 11 1 11111 IN III IIN 11111111 111111 3 1 1 1 1 l il Il SIJIIIII 111' If11X,1'111' IIigI1 8111111 I I111, I11'1'11 L'LlI'I'IL'LI IIIIIIILILKII 1I11' 11'.11s Iv1 I'111'11I11 1111'111I11'1'x 1'I111 IIJIX 1' 1I11'1111'1I 1I11'11' 111111 111 1111 kL'II1llII. U1 AI LIIIIIIIIILIII IIIIIHLIINL' 11l IIl'I'K1JlI.II g1'.1111111I1', 111' 111. I1 111 IA '1' lIQ,IIIfLI 1I11'1'1' 1111'111I1111's 11I lllll' I,ilL'llIII I111' lI11 I11i1I1I'11I x1'1'1i1'1' 1I11'1 IIJIX1 gi1'1'11 11111' XIH11 XI.II1'l'. III' 1I1'1I1L'1l11' 1I11s I11111IL 111 11111. XI1 . IJ'IL'l'IL'I11. I1 II' 11111 11'I111I1I1' 1111'11 11'1 11I 11111111's LIIILI II11L'L'. IILI5 I11'1111gI11 11 QIKIX 11l' I111l1pi11 xx 111 Ilblll' .Ill LIL'l s 1I11'1111gI1 KIM' 11'.11's. 11111 I.IYIL'IILI5IIII5 11111I FULII' I11'I In I ws .IIAL' 1'1'1'1'i1'1'1I 11i1I1 g1'111i1111I1' I11 11II 113111 I'1'11'111Is- .1111I 1I11'1 AIl'L' IIILIII1. XVL' 1I1'1Ii 'LII' this I11111I1 111 71111. MQ' 'LI ' 1 I. N1 '1111111'1'ci111i1111 11I' IIIL' II111' 11111 IILIS qi1'c11 ' SI ' 'LI .ll . I'I1l5 l'1'11111 gI'lILIC scI11111I TIIl'1ILlgII I1igI1 , 'I I. II1 -111 ALIISIIIA I-' 'AIIL' 11111' I111IIs grcu' 11111 11I- 1I11' 011- 1I111911s111 11111 IlI.'l7Il'L'LI, 11111I 11- LII'L' g1'1111'I'11I 111 ltlll. IY1' 1I1'1IIL'1111' 1I1is I1111I1 111 '1Ill, .vias III111s. I1 '51111'I4Ic11111I1111-1'1'i ICIII I 1111 11111 I 1 I1111h1111mc il 11111 111 111111' flll LIL'l J 11111I I7L'L'iIll." ytbll IAIYI sI111'1'I LII. 'II'.II n 1' 'ilf 11I11' 11cI, 1111' I1-111 1Ii11g I1. ' '11s111'11I1I1 5' 111, K 1 I v I 14 f 1 I If 3CREWORD X , 'V A 4 V Pl P x P lx Nlllllm XL'.lIlm4mlx, llln L -' Null ll.lNIllL'LllHI11.llxl'll.lI1llH ' 1.ilIl.ll. LHl1lUIt'l1VI1NIXk' .xml .mmf I l 1 H! 7 lIXt luuulfflxwLlfwLl11u:lxL'.1f'. Ilff J Numllul llflllllllx fully lllk' NIIIHIX ' l1HllI'N. w mn flmlx xwlmm' ful flu' l llQkI1L.!I1.II1lllk'XKHHNll1Ull11L',k.lll In Hlnlllfvlx 1fl1lX Illn' I3lf'.INlI1l llfvlllx xlwufwf ll1ll1QllNL'l11lfvl, Il flfvw ILIRLW Isl'k'.llllllL'll.lXNll1NlllblllIAlR'I1llNlll3X xwul lllllllill. iclulx lI1Il'11LlLlL'L'il, .xml Xlxlllllnw Nllvll, rvlll' lvllll N' Nl1.Ill lmxy luvff lfllllllul. llzwfzfglzffzff fllr' lfffgm uf flew lv ml: ,.111w.:v' cl1.,f.Lff'm ffl flu' wfmluf fm ffllff 1:1 flff jufxf, lzwlf' :'.fllJf1l in flzwf' llffllx .ml xffrflfwfl .lll lJll'Nf' ulffwwfffffflx llzwy wfnzf' lufflf flzlffffpilf flu wfzw fff c'ff11ljff1r'f' wlfl' xjfifif. yffflx...mlfJf'f11ffif'x Ulf!! fl nf' ffl flzwfr flux. W' .X I XJ . o N x Y x , X I , ll , 5 ' 1 1 '- Q Y ,av-g,,-f X .i2'l,54,gL,,4 X-Q Q74 I 1 XNDS ll l U l 1 l I 7 HU llll IIIUL 7 I 'Il NxN S Z ,, 5 1 L , ,f 'L -'C f .4 I V I Q, ff 7! , lr, I I I , f Q, ,ff ff A l , K7 ,l l l 5 -.r -,v - - 4 Y ,Q - fs 1 T N bflxl Llj bllll b 1 1 . Sm 'll xlu' xmluls, nur Xlmgx Xlnlw, llriglml xxillm llu' sunlight ul' yn mlm: Un n Illfllllglll tlu' NULIIN mn' .Xlnm .Xlnu-1' l lllS sloul lurlnmw lumu'a11ulll'lll1. lllucul lul llC.'YlllL'S'L'lll1gll1g li ,cu lgincl llL'lA n.llls film-umurlu-Qu-151 Sp" g Iilu- lu'1' lNL'lllHl'l l' 3 'ls I lmuuglm ilu' yunx Illllllgll tluj luul nu .llllll l LlL'll5l4JI1L' in lu'1'xxl1iu',vlullmmixw mrml .- rw I lMmy11aIwI un NlI11lHHlSI7llt'll lnglm. .X numLlnu'nl glmxing. ixmmunlgal .X xg nl' Ywullmk Nl.ll' in lilvk , l '. -Im n Ill fl xnn clIIX,'UN 1' - l1i.J -XJ' ag, 'u 5 av P' I' 9 1 s lf" ss 4 ,O 03 , J ...LR ...X- X999 eg ' N1 Q 3' 1.9 , X gl s U ADMINISTRATI l ""' X . W i 'W Q N K -' X- 'Q ' f 44 JL Y E' . it - . il m N 4 v x . : f 13 534 , 1 ..1 56,-4 1 R ai , Q A --' . ga f as, 'I I ' "I simply adore every member 1 of our faculty," LST? - 6? .fs W V, '-fi? t"'fifSzX4 QU Y C i,.Xi1EXCiE IIIXES. SIll7L'Vi1IfL'IILl1L'!If of Sclmofs iiis scrxicc tu thc citk' school svstcm is .iclmmxlctigctl with must siiiccrc thanks. I hc ciiiciciit mtimici' with which Xlr. I liiics has iiict thc pruhlciii ui' m'ci'ci'oxxcicti city schiiuis is iccugnizcti hy tht- cuiiimiiiiity hc SCYX CS, DEAN i-Ui3AXUCQii, Hissistiznt Szzpcrizituiz- tiuizt of Schools Xlr. lsilmtigli has spcnt much ol' his timc scrving its chairman of the curriculum and huilthng pmgmiiis. ln this czipucitx' hc is i . sttlching thc prcscnt curi'icuium with zi vicxx tmxgiui its rcvisirm, ami hc is limiting IHILIHN iitbl' IICXX' SL'i1OUiS ill lllk' CUl11I11Lll1ilX'. SCI ICXDI, BOAXRIJ Dtuin lnlziiiigli. CI. D. .Ut1c1.i1i'w1 Ciiiiwzzca Hines, If. H. Cflzristciisuii Hrs. Cflifforti Cfmzsttzizcu, Virgil Clim- umzz. Hurt LLIVSUII ilihc sciiuui houixi is cicctcci hi' thc Yotcrs ui this tiistrict to tithiiinistci' the ziiitlirs ol' thc city schuols. 'lihcsc civic-mincicti pcoplt gixc iiHLll'SUi.Ii1CiI'IiI1lC to mailtc ccrtiiiii that thc stuticnts linw cvcry ctitlcutimitil lliciiity xx hich the district is gihiu to pmvitic. xxx IDIQIXN XX. XIICIxI I XX IXI I. I'rim-iyiil XIV. XIicIwIxxiiit Ii.is .1 i'csp1msiIwIc .IIILI cx.ict' 3 iuIw, .incI lIic L-Iiiuiciicx xxiLI1 xxIiiuIi In' xwrIXs docs mucIi ui I-spliiin Iiis pf1puI.ii'itx xxitIi ilu- NIIIQICIIIS. Ilis umIci'sI.imIiiig .iIsu LIucs iiiucli lu iiispiu' IIM' umIiaInmv IIiui InI.iu' in Iiim. l 0 I -7' N! J AIXAX IQIKI IS, Umm r1fCiirIs '-V!! Ilix icIi1ig Iici' timc Iwtxwcli Iici' CQii'Is JJ ' . V XX Iogiguc duties zmcI I1LlI'DL'l'0LI5 utlici pmIv Icms ul cmmunscIing. XI1ss Xingi Ixitls is IIN L'L'I1IL'l' UI socl1iI sL'IiL'cIllIlI1g LIIKI alctli IIICS. IIXIII POI IIQII, Ilwlil of Huis QiIgiimcnI Iwi Iiugum' IIigIi sincc I959, IBLILII Putter is czirrxing out 41notIici' SLlL'L'L'SNILl your Lis LICIXISCI' tu tIic I'cIImx's 1imI gi Ii'icnLI in iiII SILILICHIS gil I,.I I.S. IIIIIXIIX IiXXIDIS.,Im11m-6 n1r11svIffiA In Iii-1-wlli-gfiiiiis. XIi's, IY.mcIcs Ix-uiim' 1 pLllHI5L'IL'L'l' Im' 1'cI.ix.it1rm .it IIN: LI, ul XX Nun, xxlivn sIic is mit ci1ggiguI in sL'IimiI XXfJI'Ix. NIIL' UIIIHXN VIQIIIIQ .HMI NXXIIIIIIIIIIQ. IJ XX IIiXXIIOXX I1mif,rf r1zri1wIffr Xs Iuiiini' l'm1iisuIwi', NIL II.imImx is pin IIL't'I'IlI" Xk'I'X NLILLLWNILIIIX III .l I'lL'XX NI.lI5lL'LI S , . .11 I .I IS., nI1'ix urs' uILiLgitimi giml iryiiiiing HAROLD W. ALLISON, B-A.. M.A- Social problems, debate, U,S. history f.,ff..e.-ef Ygggre gg'-Q wg ng No 1 r-ohm. Q:--11 acts 3 gfzff --g N: 2 nobcn O'- fz :3"'a'Qf 'W VJ-: :' na' 'fr Ai .Y .s-3,-GQ. -A fs- .5 .A ,-- ... if M' fy- -fr LUCILLE ANDERSON, B.A, English ll, radio 'A Ahcl-KO", ,zfj 3 vw' "r- , -"'t:'f' i "- O U Sa ' Lab- l'nff1'H', -- .-"1 ig 'h- p'9g'U"' 'sf "- ., FL' 'od 3 3 KRD! ERA G. BANKS, B.A. Physical education, health if-4 - HS Nm. ca --41,53 ,i 5 -. .u ' , rff 'lf Bafk. can- :J vw-' 'Nea' 'L f, Y e,-..G.,.,f ., -,-, vejvnqy, Omg DG L..- :13 C31 ii. -1- Q: 1 -r' 'Q zzxrkzv ,iz -f . f 33..- RUTH HILL BEACON, B.A., M.Ed. English 12, dramatics, adviser to Eugenean A 11, fy act, v. 'in J F.-irwhq tT1"t qw' - A- 'fr 3"'1C':v' "wi--nm"-ct 'Q 'JJ vm' -V hr'-t in r1fi.f-init. i 1 ,, 1 .ft 1.1 H: ,ii CLARA M. BLAIS, B.A. Latin, French, adviser to Latin and French Clubs VA B11 rim 'PH 'r. v Civ' "'- vtfxl --"mr--' Sh no --accnitvsfz H Gu'-:Qs-C and ha tra. A -1 .-.id--1. C1D":L1f,l Awing ht-r Jw Jw 'Li Mu 'ronglfit' 'xy ': -vivr cm' C-"'-"' , :,. .wh gy C4 CARL A. BLOOD, B.S. Mechanical drawing, general metalwork Mr Bbcci -ang S'a'f-N, snr- stands, 'QQ - 'of n-, i, Q grad-a'- 3' EH S ann a.o.f. tha' i' . 3 rio :JI-3 ur- t3 f-GCG 'W W .Aww '-AO'-,J PAUL BURCH, B.Ed, Social living, adviser to Class of '49, Rifle Club, and Assembly Committee .Ar B.1':n we 'he 'vos' vwdc-l,'-travel'-G '-.-ccnr,-r The- ofw, ha- 'ak'-n him acre.: we US t-,-iw tw-es, tc Eurcp- and the Phi ipptnr- ch:-, Hg hobbl-fs are hs-h mg and 'w-ok vi czrcm-r, '1aL,:g3vvw':iw' ILLIAM C. DEDMAN, B.S., M.Ed. Social living, English ll, adviser ta tennis Traveling - hi. favarve hobby. Mr Dr-diva' has time :or sport-, r-cord cohecriohs. ova v-,-achmg He ndulged it his favor-tu Io ' suinm-f when he took ah exten f':: caros, tha' LKS Roaming at Soi' Low- Ct. Orb,-ans, and Chicag:. ERTRUDE M. DEIERLEIN Typing, adviser to Ambassadors and Clere icol Dept. of Girls' League A s-'vor iw.:-r Meow. EH S without hafng we' M- D-eieflein. .emcr me-mln-r ci the fgi ju Sh- i. --.' -r,:'wL 'rwnd ABEL DE VOS, B.S. Physical education, health, adviser to Class of '48 and G.A.A. wt- D,-:Q weft- v rang. hgh- -V HQ '- ucv' C navy' fx al' asf' ARENCE E. DIEBEL, B.A., M,A, Chemistry, physics, adviser to Science Club Mr Dir-mr-N .-.tri w-lflcwct Jin trmdmq 'Much'- ffJr Orr-qu-w by 'tw Stow D' prwrt-mm' 3? Ed. Kuwait ba 1-fl ow notabiff cwncw- achif. f "-4 v't For 'Hi' 11111 ' tow yf-ur , thru. at Mr Dir-h.-1 e ,mdr-vt hu." lm v-t- n award,-cl trip' tc 'Nu hwgvzn D C by VV-4 tinghoc H in the Nut ovvcmi Scif-no' Tahi-t E'-Ufqh HAZEL FISHWOOD, M.A. City art supervisor AAG: Feta-:wood ln'-hi-ve-N that art is for '-.--r, che The macfico ot ti--r phiosonh, som,- t vw: rr-suits in tongue so sh-- reloxe rx, wq3r3.:l, nrowing her low-fn JULIEYTE CLAIRE GIBSON, 8.5. Newswriting, English l2, creative writing, adviser to E.H.S News 11 11 511 11 -' 1 li' fl fl l ' i l I CQ 11 1 'i', 'tor-I EDGAR A. GOODNOUGH, B.A, M A, English ll, adviser to Honor Society rf. my -1' fn 1 1 111 rm, 11,1 arm. i 1 , 1 H11.',r1 1' .rlf 'tw- 1' " ' V f1f,'1 1 11:1r,.rw v 1 'lil GLENN M. GRIFFITH, B.A , B.A.S., B.F.A. Vocal music superviser, A Cappella, boys' glee, band, adviser to Traubadours, ad viser to Assembly Committee Mdyc ha c1lffc1y- lf r-'k 41 vltal :Dart of lflr Grrttith' iii, l111t flrrctimi nw- 11t1f1rf11'r 'rw rc rmfl firwvfirwrl I,-rirw 11111- ,,Nl 11 4: t-:1ctw.1r , li' ZILDA HAYES, B.A. Shorthand, transcription, typing, adviser to Commercial Club M Hay-1 inlay r1'1i11r1g qw pf' por' frerrtselvff 'C inf- good tr,-riograrwvu Nz' only -- he acl'-pt at forihu'-ri 1:-A al O gn' 9514 RUSSELL G. HENDRICKS, B.A. Social problems, Activities Committee trawl m ' vrlucaf 01-51 nam c' not C117 .'.c1,L gf-ogr:1rJn1cf1'i, 'xtt-rwfli-cl Mr. Henni- rck, mai- r rl--gr r-r- Il bi- tr, owl, oo .1 11 r from rv tr1g, tc 'nw U Ll O l lirnr, ESTHER L. HETTINGER, B.A., M.A. Oral English, dramatics, adviser to As- sembly Committee, adviser to Thespians M Xi Hs-'ting' f url.. -,'- J mring kilt-A-Us tr.-c1chf -'. t fo, rm Q1 hot'-1, lc v-v- r1 brisk tur r: Mfxifzi' trwi 'vit 'MLC' Cami- fl,1'v1r1 gif-:1 br1',A t, 111-'l tmp 1-rwcg,f1r: cgrwhir 1 l' qu rim! --11311 gh pu1ct1cr1l '-- 1 " 1 mf r'1111g,.f111 .,,11L.r AMBROSE I. HUFF, Bth., BS., M.A. Social living, U.S. history Dying th' -,af1r, Mr Hutt rlwl -'1 .m1'1f,'1r1 r111cl ri-cry-r1' ffm! work ,rw r1 trr11- rv Ng,- rw-r ho rr-tfrw--cl tc E H S wh-yr. H1 tc1,f1r' nb.-fork the 1.-.fc1r. BETTY K. JOHNSON, B.S, Homemaking, adviser to F.H.A. M . Johrxrpr' hri r1 ,way with tri qirl Envri while 1r141k111g 'mv-11: tal. r,1,t fir , c".r,k1-cl H111 'tw'-, l,.f1r11 tr, r1r,g,r. 5 fn, 1,1 r r pier f1r.f1 1-f1i1ii., BESSIE KAMARAD, B.S. Geometry, basic mathematics, commercial arithmetic, adviser to TriAY, adviser to Class of '50 L 'rcrh 'QUE'-Y' ut: r- 2 , ui- 4 if 161' 'ut or, 'J' , Kumi: 1 frri-f ff ' 5colo'-- cm' BERT KERNS, B S, M.S Biology .L .,,.U.,, . , y,,, .71 ,,.4,,,,-I,. KENNETH KIENZLE, B.A Solid geometry, trigonometry, algebra, physics, adviser to Radio Club, adviser to Honor Society 'zz 1' : HENRY E. KUCHERA. B,A, M.S Health, physical education, head coach, football, basketball, track H111-K,:"'. .f,:" r11" , H, . I, . .1 1 'br FFR as l.ll.LlAN LYNCH, R.N., PUBLIC HEALTH NURSE School nurse At'er liyewag to traosavds ol 'ales aaau' aches ara rzarnf, .cms real, some brouar' cn by pure- "slciDCerltus", Mrs Lynclvf Ccuwcrs cl clagncsls pan- become 'G acc" that the gc-nulm-lylllgc'tC1ulCk and P-ltlclnnt trf-atmerf, .-.hilt tlaf- frauds get riturn lr: ROBERT H, LYON, B.A., M,A. U.S. history, social problems, adviser to Pack Rats fU':r CZK-ng awr 'cc 'error c' Eurisx, l-lc.-yall, ana Carnac-a lfr. L-,cc crrfff O".- gcfs wcsnfalns, '-l s 'ri' offs cr- vsoontaln c--mama ana slung OLA M. MCDERMOTT, B,A. Algebra, plane geometry, practical math. For an lrrwtutlnq V-wrafcurrlc, slr lab, IA f'lcDirmc" cllcl ll. la X.-.ark ta' Ccnvptav' Ei' c,:laCc-cl a H' r leclili -s tnclcrx- 'gr1'Cl""'l'1 l-in "lag, auil r' acl "gn CLOYD B. MAKINSON, B,S. Agriculture, adviser to F.F.A. Altifr :pf-ndlnq laur summer. as a :ar--2 rauarcl, and tm-n working ov a larm, Ulr lfiaklvscvz nc: 41 r, lfl laarwcfa'cn lm 'W city ct MARY E, MALLERY, B,S., M.B,A. Bookkeeping, adviser to Commercial Club, Pep Club, and to Student Body Financial Books. A ready smile and a helplnq hand for cwery- ons- are the signs which identify Miss Ma!- 'wy as 'lie land al 'Qaclter who enloy- hir .-.farlf and lm lpl hr-r Jurlents ta rviay tht- r ROY W. MALLERY, B.S., M.S. Art, adviser to Paletteers and Assembly Committee Mr, Nlalleri, has worked ln a sawmill, wade broom handle-s in a lactory, and ,punt Ql months ov:-rseas., and is able 'o cops with the Palettecrs. DUANE MELLEM, B.A., M.A, Health, physical education coaching, head baseball coach, adviser to EfClub, and N.A.S.S. An ardent amateur photographer, "M:-1" ervloys trying whats at any anqlc. Targets include E-Club and any other wild gain' ODINE N. MICKELSON, B.A. Industrial arts, Representative Chairman of Jr. Red Cross Mr Mick--lfcn grow- tlcwcrs, nsakf' woaa' n now-l'le , and Q-xptcx ta catch lv arf- tl -w au the coast al British Columbia, BYRON L. MILLER Band, orchestra, a cappella Il, adviser to Assembly Committee The teafrs, as wa-ll as the roofing sivctcu clipcnd on Mr Mills-"s catl1,Jsf'il'l 'rr l-tt Cser'l1'- last lwnsr C. DONALD MOORE, B.A. Industrial arts H114 ye, cswcl tlwe- CU-cc tele-r3":,w lical Ts new ca.er'9 Thank you, Vr Mcarv rivsctbf r ccvtrllqutlgn tc 'lv 'ccci RITA NORRlS, BS., M.S, Homernalxing, foods, cafeteria supervisor Miss Norris chosi- Oregon avcl Eug--iw' as the Dlacf- in which .nc wlslwf- to llvi- and El-l.S. rlof- place lr' which ff- v, .lm 'J teach. NORA ROBERTSON, B.A., M.A. Biology, adviser to Science Club M' Rolis veal' is sun-vm-r ,aca' : "'- carl- .zi- tracing "--- lntrlcatf va ltlc Q' 'lit Orrfgg Coast, and slm- -lwarc-s with lwcr clam. "' amazing lori- al the world Ol naturi- LYLE L SMALL, B.A., M,A, Sociril living, U S. hisiory, adviser lo Class of '50 X-11 -1 Q 1 11 1 1. ,-,'11 1 ' 1 11 1 'C'1. ' 1 FH 1 ' W1 1 , - 11115 11 '11-I' 1 1 1 I I11 'I '1,fI1 1' 1111 1- 1 1 f"e1'11 11111 J ALAN WICKHAM, B.S. Social living, US. hisrory, adviser vo Class of '49, adviser lo Chess Club ,gp-.111-1, .. ,, . , .. 11.1,.....1f.11,1,.1 I , 1 VEOLA P. WILMOT, B.A., M A U.S. hislory, English Il, adviser 10 Social Y Deporimenv of Girls' League 1. ,,.,. 1. . .., 3141s. 4-V ,V,., 1,,,.1 'Q' C11 1, ' :J-1' . J fI111' '1 !!.I ' C " 111' fi JOSEPHINE WOLFE, A.B., M.A. Spanish, adviser To Spanish Club '1' 1 co 1'1iI 'l1- QI If1113,g111 11-11- M f',1 - f1-11111 fy 411' '1,11 - 'rc- CAROLYN L. WOODS, Ph.B. Social living, English II, adviser to Ac- tivities Commiffee, and Girls' League Financial Deparirnenl :ff CIO11' rho' '1-3' 'a.or1'fA Cssvww- CU1If 1131 Lp I:-ic'-f a 5 fa- wan :1 gzod E135-, 51,1 ' ' N-f 'J . 1Ng:c1 1-'t111c1gf-: G cwrm 'C'i'1"l 11- 'I 1,11 11-1 r :111u Q. 1, 10 em.- CARRIE CHRISTIANSEN, ELNA NELSON, MARY KITZ, WINNIE CAMERON Ilu-ru 1s .1 g1111iI 1'c.1s1111 11I11 it IN i111l111ssiI1I1- t11l1wI1r111ur 11.11 tI1111uuI1 tlw I1111cr I1.1II Ir11111 12:10 1111. Xu, If ISI Ir t.1I1cs 1111110 tI1.111 .1 c.111-1111c11c1' LII i lxriulucc tI111sc .imx-ti1i11g, 11LI11rs 111.11 cIriIt 1111 tw tI1c M111 I'I1111rs. Iiivur 4-1111Ixs 1111rI1 I1.1rLI LIP II1lI1Ix up 11'I111Ics11111c .incl .1111w.1I111g, I1111cI lwr ILlI'lL'll. .mel II1i' rc- 11111 is cIcIiui11L1s. CLIS I CJIPIXXS MALFRED afno, JACK Homin, H27 siwooo vioierre, CHARLES srfpnsws fm ' iff ,.. UL'Ilk' 15 1 N 1 l NLTII 1111 .lIYlL's I1mr I '. . '1 ' HL' l ' 141 . is ll , N ' I , ' I . .-x ,, LN. . . . Q '. '. 1 . 1 11 YL 1 1,-W ,s N - g11s1111, s OFFICE GIRLS Row I. F. Lowry, P. Husband, J. Robertson, A. Ziolkowski, M. Lynch, J. Gray. Row 2. V. Drake, F. Jensen, P. MacGregor, C. Bryan, S. Hubbard. Those girls that are in anal out of your elasses at the lirst of the period are really out of class legally. Thex' are a part of the olliee stall which 'is very efheiently headed hy the registrar and secretary. Their duties are all miscel- laneous johs the olhee ran produce. Perhaps this husy running arouncl is the seeret of how they lseep their girlish figures. LIBRARY STAFF Row 'l. B. Mansell, J. Bashford, I. Renshaw, I. Myers, M. Lynch, M. Siegmund. Raw 2. Mrs. Burrell, B. Lane, R. MacGregor, G. Rogers, C. Young, T. Riggs, L. Parish. Row 3. D. An- derson, W. Olsen. ilihe intellect ol Eugene lligh simply' would not he il it were not for the lihrari Stall. Il there were not a system in the library, you might ehecla out Ciizptuin From Castile thinking you had .JJLICIIILILIIJS Concise Histori of lfnglunil Froni the Death of Ciiiesm' to rlw Death of Iflizulietli. ln other words, those harcl working hoys anal girls in the lihrarx' aleserve a lot more ereclit than anyone hothers to git e them. SECRE'l'Al'iY After three years at Eugene High. Mrs. Carolyn Mellem lincls homemak ing more attractive as a lull time job. Nlrs. Xlullaley came to E.l IS. at the heginning ol the seconcl semester. She servecl as a Xllave two years cluring the war. .Miter receiving her cliseharge in Nlareh ol' I9-46, she attentleil the Ll. of O. as an English major. REGISTRAR Xlrs. Vllagner gracluatecl from E.H.S in 1940. then attenclecl the University ol' Oregon as an English major, Known to most ol us as "Mary", this is her seeoncl year at E.ll.S. LIBRARIAN Mrs. Burrell has an espeeially dith- eult joh since she consented to manage the lihrarx' after the original lihrary teacher left during the school year. She is a grailuate of Oregon State College. hut he-r hrst interests are with her familv. V' llvk 'S S '-at O ff l Vt ik 9. 0 Q. COUNCIL MEETING my 'il .4 OH I A JUST FILING MY NA YOU SEE IM GOING TO A STUDENT THE S B SECRETARY OF 1939 TUDENT A MINISTRATI . fx 1 4 X . rf I I o':Qv A O . 0' . Kg s R554 gg rf 1, ff, 1110 A AQ-4 I 950 ' ' L? A NME? 1 'I ILS, ,rig I ' I 3? ,TUDEL T BCDY CDFFICER Raith Stcnshuci. pt-t-sident, Xlgiiwin Xtchstcr. X iccfpttsidcttt. Xmmdzt Clilstgilisuu. scc1'cttirx', Lt-mlm Hudgcs. IIACllSLll'L'l'. and Unis l3i'unkcn. auditor, hux'c dons im im prcssivc -ioh of kecping the student gtmvcrnf I4 fu . Q-, ff., 3 , T' STUDENT BODY OFFICERS K, Stenshoel, Presidentg M, Webster, Vice-Presidentg N. Gustafson, Secretoryg L. Hodges, Treasurerg D. Brunken, Auditory B. Wise, Manager. ment ol' Eugcnc High running siuuutltly. Fitch filth pt-riod class ciccts Ll rcprcscntnf tix'c to send to studcnt council ntcctings. I hc cmincil grunts tttltlt-tif gm'1t1'ds, passe-s qiigililicaitions on uctivitx' hcaids, und rittif tics cxpcnscs incurred hy tht- school cluhs. Student conduct is also hmught up for dis- cussion in council meetings. Spcciill committccs arc in opcmtinit to rclicvc tht- council OiiY1lI'iOLlS tit-wilt-tl dutics. 'lihc tictivitics committcc distributes the ASSEMBLY COMMITTEEfROW I L Moore, P. Daniels, Mr Burch, B Moorehead. ROW 2. K, Stenshoel, Miss Hettinger, B Wise, ROW 3, Miss Kitts, Mr Mallery, B, Gardner. ACTIVITIES COMMITTEE ROW I Dan Ford, Miss Blass, D Gcddord ROW 2 Mr Hendricks, Miss Woods, J. Meisel nliltlw wil l ugum' I Ilgli incl .I lgiigui' Iwulllivlt ol ilu' stiulvnls. Ill lIIl1IIlllQlIIl' numlx-i' ul 4llllL'L'N rim slunlunl Lum lwlrl 111 tliiu' lllllllll' or nm- IILIIUI' .mal um' minor. rlir- wmmii lcv ltr-ips In iimiiilgllii gi lilgli SL'I1HI.INllk' stumling. Ilia' l'.I..X. nlniiu' uniiiiiillvu .IIAIIIITQQN lui' music. INLIITLIQLN ulimlx imniis. .mal wlls mlwls lfll'lI1L'LI.lI1L'L'N.IlIL'I' I'1'irl.1x niglii QLIIIILN. Ililr, ufiiiiiilltsu ls .mlm 11' L-Iuiigr ral iliu an-niui' UlI11l11L'ITL'Cll1L'I1l Llunu-. Ilia ussuliiluly L'lJINl1llllL'L' lm lumen in-oi' QLIITIIULI Iltls your to cciiwi' sgript .mal pm imma lxttvi' .iwinlulirs in I LIQCIIL' lllgli. lxllivgclliw. llic stiulvnl .icliiiiriislmliwii lm alum' gin-.it sux ILL Iii I ugcm' I Ilglm. l lu' .ilulllx In umIw1'.1u' xxitli uicli mlwit .Hui lorm .in L'lIL'L'IlN'L' .xml clliciunl QITJLIIT is rum' ul tlivir IMIINLAIITLIIITQ alilgilltlw. P.r.A. DANCE COMMIUEE-Row 1. B. Beacon, M. swell, E Gillett, L. Parish, L. Hodges. ROW 2. D. Walsh, B. Carlson, B. Dragoo, B. Rcmes, D. Vincent, T. Nugent, B. Stageaerg. STUDENT COUNCIL'-ROW I. S. Griffin, A. Gubrud, V, Drake, F. Lowry, S. Baker, R. Beatty, P. Daniels, L. Carlson, N. Gus- tafson, C. Moll. ROW 2. B. Ford, B. Carlson, I. Parsons, M. McCallum, L. Rogers, J. Cave, J. McBroom, C. Daniels, D. Poplin. ROW 3. J. Smith, K. Stenslwoel, D. Ford, P. Pvnes, J. Vogt, B. Lockyear, M, Webster, A. Babb, D. Eyres. ROW 4. E. Simmons, B. Wise, J. Akers, G. Early, R. Griffith, D. Ohlsen, D. Starbird, R. Richards ,Most -:- 4' 'QQ Q 1: 1' 3161 SPECIAL ACTIVITY HEADS ROWI P Beals .I DeLap ROW 2 K Sfenshoel D Walsh B Taylor D Grelner RECREATION COUNCIL ROWI S G1II1Ic1n A Gentle C Seymour ROW 2 J Paseman J Akers B Haynes pecla ACLIVILIGS 111111 ITL 11.11 1111111 1111 1 .11 1I1m111I 111 11I1I 11111111 111 1IlII1 11111I1 TI11 I1111 IS II1II11XX11I1 1Iu11nf1 11I111I1 1I11 1111 CILTILS 1111 .111 11.1111111I 1111I1 11111 pup1I1 1111I 11611 SLITLCILIILS TI11 1uI1111n 1111111 18 11 1I11111 11111111 1 1111 I1111pXN11 1 .1 11111 1111I1 NLIQII 11111111 1I111 II 111II I11 11111 IILILLI IS .111 L H S 11.11 111111 X1 I1111 1 11111 11111111 11111 II1 1I11 111111111 .1111 1I11 11 111111 1 .1111111111I1111I CILISI 1I111111 up .1I111111 11111111 I1 1111 IL Ll I11 111 JLIIT 1 IULIIILL 1111111 11111 11I JL TL 1 SIL Tl LL 1.111111 1111 1 1 1 1111 1 1 111 11111111 I11111 1111I C1111 X1 11I1 11111 111111 11I1111 I11111I11 1I11111 IITLI 111111111 1I111111 T1 7111111117 1 1 1111111 .1 11111I1I111 1111I1I111111 1I11t 111 I11I1I1111I1 111I1 11 LL II1 .1111111111 1I11 I1111 11I 1I11 11111 11I1 111111111z11I 1I111 11.11 lt 1 I6 1I11 SILICILITI R11111r111r11I C11u1111I II11 11111111111 11I 1I11 C11u1111I IS 111 p111111I1 .111 1111111 111111111 1111111111 1I11 11u1I11111 I111 1I11 1111111111111 1I l1I.1111111111 IIT 1I11 1111 111 I111111111 II11 1111111I1111 111 1I111 111u1111I 111111' 1I11 1111111111111 11l 1I11 11u1I11111 .1111I 11111111I1 I111 11111 1 11111u1 1111111111 11 111 11111 IIT Cl 1111 1 1111I1 M1 IJ1111 IITLIIIX TL 11111111 11 1111111 L11111111 II1 1 f X1 I111oII1' J1L1p 1111 ID XX IISI I TL 11111 11111I1 1 11111 11I ITL 111111 ll 1I11 11l 111 1 11111 1 11111111 111 1111111111 I111 ll 1111111111 1111111111111 1I111111 1 1111111111 1111 1111 11 11111.1I 1uI111111 1I1.1I11 .1111I 11111111 f 1 IIKIIILIICS ISULII 11u1I1n11I111111111 1111111111 1 I11t 1 I1I.11I1 I11111I1 I I111 IS 1I11 11111111I XL Il I111 1111 l1uI1I111111111 11I111I1 1 I11n11 111 111.1111 11.111 1111I1 11I1pI111111 ITLIITTIJLYS 1111I .11I1111111 1I111111 1111I1111 1 111 11111I1 1 ' 1 f ' - 1 1 ' 1 , 1 1 ' ' I '. , 'I 1' fl .21 .31 'H 'K' 'I ' Du" . I' I S "II '1'1 'f 1 ' 1 ' 'V 1 52 , L 1, .' , . 1' , 1 .fl , - 511 1 I -' 'g - 1' 1 1 '.. '." , 7,,."V .' 1, '1 1- 11' 1' 1-1- 1 ,. , - I - 1 1 1 ' 5 I 1 - L 1 . 1 C A nt 1 . wx 1 111 1I 15" . 'I'I1's"'1 '11 1113 ' ' 5 ' 1 3 1 5 ' ' " ' I ' III ' at i. .f. " Ii' . I 1 1I1- " I ,Il 1 I H I i I vw 'III ' 'I' I' ' I' 7 F51 - 'gI1': ' . ' ' Q H ' i111l1111'111111 1111I1Iic111i11111, 1I11- II11111II11111I1 41111I "Bc L I C I1"111 LI11 111-141 111 '1 " II111 1 A .' L, . ' . I,"I s: .I 11 1 I . I1 JI. I ' 11-1-1-11-1 --1 1-- 1 1II T,I 1 1 , . 5 I1 II 1 ' I - 1 1- I I - Illl 'I Q1 'I11, II2I'Ii'I -11,1 I11II1I1'e V1 I-. . 1, 1.1 . ,- S I1111' 1'111'1I1. XYi1I1 1I11' 111'1'i1'11I 1I' A 1I Jun- Q 1 1 ' I. ' I . . h . ' 1, r . nl , V 111I 1 1 1lI1- I Inh . 'Il i 4 I . -. K1 . h i I i 1 1. In , X. I' , , L., , Q' , Q. . 1, 5 - 1 ' U V . 1- - k. , '.,. .,-.,,, - ,Il- 1IlAC 1I'-'1 "'1'I' 5-.'11'I1'. II1' Q QI ,.. li I by - . Z: N ' 'Q '2- 1 1 A 1 1 h 1 Q ' I . I 7 H VL., v. X X i X Q L Nc .51 ' 1 I' -' 'Q E.H.S. '1 ' 1 " " ' '1 ' . COMMENCEMENT 7' Tears flowers memories FLAPPER FANNIE OF 1923 Qi A f 0 X 5 f fXr'X , ff: V 4 . 4 -.Y al 1' X Rin x lf I . " s, N . ff X XX jf -Q 55, ' - 4 ' -, - ' r N- :'J-9 , . S --1 A x v . ..4 Q ,J i k + . Y f 'Zz- - '- ' f rr, 1 :gslbviinf ,,N.l1.- X I . ' 'i, ' I X " rf Q fi!-...Q . Q L, 3 . I . V . S A I 0 y 'H .fm Q. I.-'NI w I' 1" 15 , r -ef' i ' ff! I 44 . 5 , . . J? ' f 1 Q 1 X :Q ' Q aa -Q u X' X :I '.-f X P, xi X Po s' I '2 1-1 '. t' :O K I' O' . - v l fr? r , , -1 ,,.., ., 3 'X I K. : , af' X - -. C. Daniel, R. White, P. Husband, B, Rees. SENICDR CLASS CDFFICER For all of us our senior year has been a lot of fun-that above everything else. But with school affairs under our guidance we discovered many new responsibilities, too. The planning and work that went into dances, assemblies, and club activities made tliem particularly ours this year. No, most of us wouldn't trade our membership in the senior class of Eugene High for any' thing in the world - except maybe a diploma. lt seems a long time ago now that we first entered these "white gleaming portals". XVe will never forget the millions of faces that stared up at us as we sat crammed into the balcony and struggled through the Alma Mater for the first time. But we quickly lost our greenness when we pre- sented a class tale.nt assembly and a spring dance to welcome the incoming soplis. Keith Stenshoel was elected class president: Don Burgraff was vice-president: Shirley Gillilan served as secretary, and Rosemary Beatty as treasurer. Our in-between year was distinguished by the presentation of two successful dances. "lXlistletoe Magicu was a semi-fonnal, Yulef tide event. 'l he -lunior-Senior Prom featured a south-sea theme, i'Tabu". "Cece" An- drus was class president for our junior year: Cecil Daniel, vice-president: Don Ford. secretary: and Dorothy Robertson. treas- urer. flello Uleelx will be remembered for its schedule niixups, and clever tags used as admission to noon entertaimnent and the weekend "stag" dance. After the confusion of the first weelt of school, we settled down Cas much as any senior ever doesl to regular classes. In social problems we argued labor-manage- ment problems one day and the issue of short skirts versus the "new look" the next. lhcn xhtrt was stnlor hnghsh Wt utnt HhlLZlI1g through Chllltl' XY hm thlt Xprlllt ulth har shourns sootts arid than dlzcdlx found oursthns quotlno Sh.1l1tspL.1rt to utrxhoch mtluchng our toothhrush on tht ITIOFIIIDU hclort thc qull hun mxstcnous stmor Lounsthng proud to he mttrtstmg CIISLLISSIODS of soutlons Lollcgt and cndltss qunstlonnaxrts All III all though cun tlasscs ucrt fun It was tht pcrpttull motlon that ltalh dlstxngulshcd our scmor nur from IHS mthtr ID high sthool Noon Janus md spcual xx racks actnltles hlled tht onlv gip ID husx thus Frldds night mud howl dashes flI1lSht,d off hll tucks 1 han glv Lhurmg LYLI1lI1gS ln thc Xrmors supphul tht lun ot tl Lonttst lulrp Week ulth tht ulrls squmng thur t IXOTIILS to tht Dov Pltth Rlmhlt proxldcd rtlrtshlnv turn 1 mout lht Lxutcmcnt ug Lnux nas mount mg ton nd uraduatlon dn W 1th in nountcmcnts ordcrcd Laps .md von ns rc up tht und ot thlt pmrt of our hus Lahtltd hugh school dns sumccl 1 hrrlt too Llosa md urx trwhttnmv COMMENCEMENT COMMITTEE ROW1 J Roberison R White J Trlolo C Isaak B Gardner P Lynch C Danlel ROW 2 M Burch R Beafiy J DeLap P Husband C Black ROW 3 E Wood Wi 33 rw- MW EE 7 36+ 'W az, '?" 9 'ZW 'T 39 'Y P-fpy "-A F ' 1 1 1 1- - - 1 ' 4 ' - 71 - 1 ' - 1 . 1 1 ' 1 1 ' - 1 . . 1 1' 1 - C - 1 1 1 - ' 1 ' ' , 1 1 1 V A 1' 7 1 1 Y 1' K' , , ,S 1, 1 1 1 1 1 1 ' 1 ' , ' . . ' ' ,' '2 , ' , . , , . i 1 rs ' A v ' rw L' I I I I -' 1 ' 3 I V. I I I' . Q . A 5 .. . . F, 11 1l11' 1 N-1' 1. Rl I 1 ' 1 1 - ' ' -1 - -' - ' 1 .2 ' - V Y y 5 xx K K' 1 1 - 1' 1 1 1 1 - 1 1 1. 1 F ' I I v I I" I' . A . I' . A Y Y t i 111 111' 4 rs '.' ' ' U W 1 1 1 - 1 1 11 - 1 1 1 1- . , . D . 'A J X ' - 1 ' ' scrvcd, and zultogrzlphcd picturcs stacking I C , ' ' I ' l I V If t 1 ' I I ' r I ' ' ' I ' I I I 1 ' ' -1 , 11- 1 " ' -1 .1-H-11 1 1 ' 1 . -, 3 , . . 4 , c . . 1 . , - 1 -'L 1 1 ' -' 1 1 ' 1' ' - V 1 L i 1 1 1 ' ' 1 ' L W K , 1 . P D. 'W 1 j "' K if an W 1' ' 'Z' 1 lvX , M x. ...N .L 1 gf D ,, , .,1, , A , . 1 Z1 1 ,Z I 'GNP , 'rf Y R K. , 1 on .. , 1... -' , z 1 r, 4, ,U 'Q' , ..- Q K S:-. . ' Q, "R f . .9 5- W ,M 1 C' 1 0' "' , V I 'nw E n -1 J 1' 'N 3 -ff-A111 'W -41 I.- "N-Q... ALFORD, BEULAH PAYE-Commercial Club 37 Bancl l, 2, 3. ANDERSEN, CLATYS MARIE-Pep Club I, 2, 37 P,'l.A. Dcocf Comm. lj A Cappella 2, 37 Girls' Glee I. I .. X , Ar I ANDERSON, RICHARD A.-Spanish Club 2, 3. ANDERSON, VIRGINIA ALICEfPaleHeers I, 2, 37 News Slaff 3 lr Dance Comm 2 Spanish Club I GAA l DRUS CECIL D Junior Class Pre 2 3 ac av 2 Rrfle Club I 2 Ax men s Coun cl p Ba eball l 2 Eugenean 2 BAKER SHIRLEY MAE P letuers 2 3 Pip Club 2 3 Span: lu l 2 Cornnurclal Club 3 Sludsnr Courcl Rep BARKER JOYCE DARLENE Nolnonol Honor Soclely 2 3 ar on C mm es :ans P 2 Club 2 3 Sponlsh Club l 2 Commerclal Club 3 Trouba claurs 3 Rally Squad 3 BARKER SHIRLEY ANN GAA 2 3 Commercval Club 3 Irs o u Rep BARN alelteers es e rn Beaux Arts Ball BARROWS MAUREEN LILLIAN Girl League Dept Chr 3 an: lv Club I 2 Comm rclal Club 3 Arnbossa or l 2 S uCler1TCOunCll Rep 2 BARTON ELDON LEROY B HFORD JUANITA JUNE GAA 3 Gl Glf I 2 3 BE MER IDELLE ARLEEN Glrls Lcagu S c 3 Pl r 3 J 2 BEATTY ROSEMARY Nolnonal Honor Soclwy 2 3 Girl eagu Dept hr o oss reos er Club 2 Pep Club 2 3 G A A 2 3 Spanish C 2 Sludent Council Rep 3 Girls League Rep 2 Pep Club Foofball Banquet Chr 3 D A R Girl 3 BEDORTHA CLIFFORD CHESTER FFA l 2 BEDORTHA MILTON WEBER FFA l 2 3 BISHOP DONNA CORREEN Gsr's Glee 3 BLACK CATHERINE National Honor Soclety 3 T C u res encb lulx Pr Soon C un l r 5 eague R L, 2 if-'ce' 0541449 BLAKLEY DONALD CLYDE 'lroulizburs 2 Ambassadors 2 3 Football Manager 3 BLETH .IEANNINE BEVERLY Pep Club 3 Fr nch Club 3 ATRICIA LOUISE Nofronal Honor Soclsly 2 3 onnw u l 2 GAA I LGlIl1 Club 3 Troubo us 2 Rally Squad AN , .- ' es 7 H1-Y I, 2, 3, V Pres, 37 P k R I, , 37 ' : , 7 e .' - l Re .37 s , : . V ,,. O 54 V : 1 I F -5 Cloll , 7 - ' 7 3 w 'I . . 3. lnifll i o '. 37 Tlfv-sp' I, 2, V. res. -'Pep 2, E ' G'l ' Le g Q , . A C C I I I , MA V. Pr . 31 Y ll . I 9 , F , Sp , 47 Ye 'P 7 I 1 AS , -- , , , 7 lr sl ru , , , Sec. 3. A , e ' .' 1- 1- . 7 a when s , P-ep Clul ,37 G.A.A. I, 2, 3. W? I - . I I . 5. ,E L C ,.c.2,sph,cl 1 .l7Tri-Y2, V Inv- 7 , 7 . . . I, , 7 ' lub r . ' . ' ' . .ff E 'iii I , , - ' ' 7 rl-Y l, 27 Ml Lafln l b 2, 3, V. P .37 Fr C J 2, 3, V, :'S. 3: ' .sn l I 7 Gi I ' L, at , 3 , ,1 C, , -f ,7 g, kd, - 1 f e ' '2 , , lon C r . 37 Pep Cl b l, 2, 3, V. Pres. 27 Pal, , : - , . : ' 7 do r I, 2, BOWLING RICHARD VERNON Ht Y BOYD CHARLES ELDON BOYD STANLEY ALBERT Rtfl Club BOZORTH ROBERT LYNCH Student Courcrl F? unc1lRep l Rtlle Club 3 Dc 1 BRADFORD JIM LEE Axemenb Councll R Councrl Prog Chr 3 Bond 3 V P BROWN IONA BELLE BRUNKEN DALE WINN Nattonol Honor Scc Stu: o y Audntor 3 Axemen 5 Council R p l r 1 5 am It Club 2 3 Football I BRYAN PATRICIA COLLEEN Girls League R Q e Cub l Q 3 Sponlslw Club 2 Cornnterctc. Clu Rally Squad 3 Canteen Councll Rep 2 BURCH MEREDITH Student Counctl Rep l C ecaue 2 oetteer Jr Donc Comm 2 BURGRAFF DON ERICK CALLAGHAN MARTIN FRANCIS CALLOWAY BOB MILES FFA l 2 CALVERT PHYLLIS JUNE Tlweapuans 2 3 C 3 French Club 3 Troubodour 3 FH A C p G 3 CAMPBELL, LOUISE FERRlSfA Camp lla l, :H I Q 2. 'I'- ffstra 2g Commhrctol Clu . CAMPBELL, SHARON RUTH. CARLSON, LORAINE E.fStudun. Counctl 5-1' lg rf Q- c rf 3, CARONE, Leon ' CARY, MELBA Rum. f' , . CAVEY, JOAN ALICEfNattonal Hcncr Soc- ', 1, 1 f-L u , , 5 ren u , , ,.n,TrcuE,,:::,,'f , ,D-. rg Ofpello l, ,3g U - n , -ff., ,,',1V CHANNEL, VERNON ELDON. LDERS, GERALDEEN4Tru-Y l, 2, Gr!! ff I 2, --rr- Club 2. .Q- gfx if 1.1-"' as Alan ar IDS 1Hp'Iir ll!" 'K' ll lil QLQL 'Cf' -sr 5iA2,,f+ ,pw KN 1 'C' '?a"T."" 'WZ' Q5 K ea' --sr' l' CHRISTIANSEN CONRAD LEO HIY 3 A Coppollo Stud nt Council R p I CHRISTIANSEN ELLEN MARIE Eugenfom 2 3 T Y 2 Prog FQLJFIU N9wATIIDfcA u ec Q urls Laogug Uslw rf-Nl 2 on wc I R p I Commencelm nt Dum CHURCHILL EARL BELDON Pack Rc! I CLARK STANLEY H H Y 'Z uv me Track 2 5 Uno D CLINTON JAMES EUGENE CLOUGH DAVID HERBERT CLUSTER ALICE LOUISE Suvlc Clul: Jfm CCNANT HOLLIS Amlm nclor 2 COOK ROBERTA ANN COPINGER PHYLLIS CRAIG CHARLOTTE D Ememd 'rom 1' 'v U lv Nu Vomul Honor SOUP' ur 5 oguc D Q hr r fu Lf ep r P p Club A 3 Fr nah Club 2 3 Troubodo 3 A L, J Sr Prom Comm ROY ILSON A LAINE n 050 r J Treo CUTHBERT PRISCILLA Entered fr m S mtl Wcshuqfou Or 'I ro 3 A Coppel C1 3 DABOLING MARIE IDELL GAA 3 FHA '7 EIDEN BARBARA MAE FI-IA 2 3 S c 2 Pr NIEL LEROY CECIL S Clow Pres 3 J Cl 5 V Pv- Ax D Faavlnoll I DANIELS PATRICIA RUTH Servlce Club 3 GAA I Am lm oclorb I 2 SIudenfCI'1r Assembly Comm 3 DAVIS MARJORIE ANNE Poletveers 2 3 Pep Club I 2 3 N L S'off 3 A Coppnllo 2 3 Jr Sr Prom Comm 2 DAVIS PAULINE f '77 DAY ROBERT WESLEY FFA I 2 3 Sec 3 DEJARDIN VERLINA MAE Spomah CIub I Trcubocour I R Squod 3 A Coope-Ilu I 2 DELAP JOAN CLAIRE Ncfvonol Horror Soc r oem Lorrn Clu Ste- I CIULJ 2 Ednor of Hcmdbook Eocwr on 3 ,I Sr Prgrvw Comm Q Commcncvmgn Ccrv r Dsfbof- DIEHL LOIS GRACE S rwcr- Clu AK DEARLE DONNELL I-IIY 2 3 Pre I 3 0 n I1 LI xrmqn umcul Reo 2 rock 2 DODGE WALLACE LYNDON D'6'oTnfr1e' Rblf-ER DORR NADINE NEWHOUSE French Club 3 I rem A Co pel o DOUGLAS JIM MED Student Body V Pres 2 Spon I1 CI Ln udem Councd R p 2 Axem rw C ormc e cm omm oo on Cop G 1 QII DRAGOO BOB V E Ooh 7 Sum mv Cow IIIY DRAKE VIRGINIA BERTHA NutnorvoI Honor C Ur Er: or r Lf ago n S on or C v Y Q SCOLL LOIS MARIE Gr' gm DROSSELMEYER BARBARA LEE GAA 2 DRYSDALE DOUGLAS BRYAN Ambo odor I 1 orc R p G 1 2 A Cop Q- Orch: Im 2 nd I C rr O Dr -T f I NLAP ROBERT LOUIS FFA I 2 3 Q DJRFLINGER RONALD L DYKES RONALD MEREDITH Pu vt r EDSON LUCILLE FRANCES G A A 2 ELLIOTT BRUCE J Erv r QI from Grf-en R Q rf EL IGION PHILLIP COOK Ax men Coorc b door 2 Elwooo, voN CHARLES. -3 Q9 5 65333 Q5 JJ 5 Q? T rx 13' it-'Y JVM' fQ'!"- Sim 36' 4'-lm, 'QA W9 fd!- ,sn- IWW,- FANDREM SHIRLEY ANN GIrI L agua Ry I 2 T NSWORTH LOIS ANN Tr+Y 2 3 T 3 P Cu E H FERGUSON LOIS ANN FINCH AUDREY FLESHMAN MAYOLA ELIZABETH FORD DON JAMES Ev Wd from Purvlqmd Or gun N w V x m OJHCII rp J Q ec A Iv Jw ncs Comm I r R d Cfoe www-nc m v omm Fu ur FOSTER ROBERT LOUIS FOX BETTY DARLENE GrI L ugu D C GAA I' C FRANK BRUCE WEAVER Ch CIUI3 3 B nd I FROLING BONNIE ANN The ,Jon Q GAA RDNER LI. RAY S d nv Councxl I J 1 Omm G 1 Q Q O I1 GARDNER JOE EDWARD HIY 2 3 TV 3 PGCI4 GATEWOOD AUDREY MAE Grl Lugu D ww U www r To UD G r aqu- A J 16215 G I uw R P . BERT MARY LYNETTE GMI GI '7 GAA GILLETT ELAINE JEWEL Th 5 IJ CIU LOJJ 1 PTA Do GILLILAN SHIRLEY BETH No orol Honor Som ty 3 Soph RoIIy U A W IIC 3 Soph Dona Comm Com C r ugu 1 So w 1 C rw m GILMORE EVELYN ZELMA SON LUCILLE G POINTER C GLASGOW MARY LOU Studi- I Courcul RL 2 AY GENEVIEVE JANE P .J Club I 2 3 Spam Cu 74 GREEN DOUG PAUL Svudem Counc GREINER DONALD RAY Axpm Cauncll Chr Noon En rar em 2 3 e lub Cluu EN ALL fu oumll GUSTAFSON NONDA FAYE Stud nl f S C P p pamsh Clubl 2 I 5 agu R HAINES MARYLON M Natlonal Honor Soc f 2 3 lm! ron Comm 3 nr: eagu f r om lx Club 2 3 Ambassadors 2 3 Sc C Clu HAMPLE FRED WILLIAM Pack Rot HARMON MARGARET JUNE GAA 2 A Camp che Ira 2 3 Gurls Gl Q. HARPHAM EMMY LOU Grls L agu D pf Chr 3 Polztleeru U S I C v rcval Club 3 Orchestra I 2 A C pp Il 2 om HARRIES VELDA EILEEN G rlb L u R cord r G AA French Club 2 HARRINGTON SIDNEY CHARLES S Cul I Po pr 3 Thespronia Football I2 HARRIS MARY LOU HAWAY KENNETH C Palfve 2 3 Eu naw Canfeherw Slcff l 2 Can rx Co ncnl l HAYNES, ROY ALLEN, HEMPY WILLIAM DANIELgRifle Club 2, 3: Baseball Manager 2, 3: Sfage Cr.w 3: Eug,n,an Pho ol rapher 3. k .za ub 2, 1 'rv-'J S4 4-4' w,.r, 9441--I. HENDRICKS, DONNA MAE-Nafonal Honor -C ew , Inl ' - ' rx Comrr. 3: Pep Club I, 2, 3, Pres. 3: SDOOQSLI C ub , A appella 2, 3: tuden. Council R,pl 5 I " Lea ue .,l,. DRICKSON, JUDY ANN-Sud-fm Cou cl be 2, G r ' -Qague R41 g : e: ', g e - , , 5 Spanrl' ub , : - cua , :gc TD awww 2, Soplw ao: owm l, r, D vw G- Comm HILL, JANET ELIZABETH. HIXSON, MARY MONAfN vlonal Honor Soc-uv, 2, u, " - tau mrvw.3gPf?p Club l, , : , , , , es. : gevran , I Q, ounc e, H DGES, LETHA MAY-Nafuwol I-Ina SG I-:I 2, Jg A Cap: o-:lla 3: Pup Club l, 2, 3: GAA I, 2, 3, 'X Prw.. 2: Soamslw Club 2: Comrmfrc al Club 2, Svudf-rv' Bod, Treo, 3: S1udf:n?COuncll Rep, 2 HODGINS, CONNIE JOAN-P- p C Ju l, 2, 3 G A A l, Sauv- l,l-1 Club I: G rl' Gleu 2, 3 HORNIBROOK, RONALD WAYNE-Arvlzohadoru 2. 25 Tv Q'- Ya 'ww I: :au 'w ,, M- vl l" ' l M IZ f 02' .. A-Z 'QQ' 'Mx 6 W I 4' 2 eb. 4. , .1 .X ns. 1 fha 1 z. zu. Himsa - Saw .5 x ..,,,:::VV. I L ' au. 1 'F' L, If It ii .L . 1' J 1- A Suu I HOUMES, DONZELLA DEEAPUIQ-Hr-rvrs I, 2, 3, Pep Club I,17, 3, Sponfxlh Clul I, 2. HOWARD, MARGARET ANN-Enfersd from Momma, Oregon, HOYT, CAROL ELAINE -Emerffcl Irom Bend, Oregon, HUBBARD, SHIRLEY ANN- Pnp Club I, 2, 2, Commfrbc! Clul13 HUCKINS, JERRY EDWARD--Amlxx:suclorf Q, 3, HUDSPETH, JAMES HAROLD. HUGUS, MADGE MARIAN -Glrlf' Lf-uguc Rf-Q E, Sfrvlce Clui 3, Ambuflczclorx I, Q, 3. HULL, ANITA MAE--GA.A Q, 3, Convmmerrcxl Club Q, FH.A L-, Glrlf L1 ujw Rlp. 3,Girl1' Glen 3 HULL, DOLORES JOYCE G,A A. 3 HUSBAND, PATRICIA JEANNEfSr. Closs Sic, Q, 3, Tre-us, 3, G.A.A. I, Srzcmwsh Club 2, 3, Commrrcfol Club 3, Girlz' Lnugue Rep. 2 3, Prp Club I, HUTCHINSON, LLOYD RAYfSwclem Council Rgp. 3, Basket- liull Q, Pnl: ttf-Q r, Q. ,f - 1 Ky' 1 'I . , 'M it ISAAK, CHARLES NATHAN Em' rlcl from sulfur, Omwn H,-Y ., Eff lex Clmlyl. Pu' 3, Comlm-ucr mr H1 Comm 3, DQ bolt' 3, IVERSON, DOLORES JEAN- Glrls' Llcgul R45 2, Pcxleiteerg I, Q, 3, Srlomgxlw Club I JACKSON, JAMES KENNETH. JALLING, SHIRLEY RAE-Bcmcl I, 2, 3: Orclw strc: JENSEN, ANNA MAE Iv Y 3, GAA I, Q, 3, Ambcmzrodori l 'I 3, I H A 3, A Cc1yJp:vllc13, Cu rlf' Glas I, Q. 'I JENSEN, FRANCES EDEL- A Cczpps llu 2, 3, Cvwrlf' Glee I, JENSEN, HAROLD BERTON-YAXCHM-n'5 Councnl Rep I, 2, Foo!- Imll 3, Buslcmboll 2, 3, Troclc 2, 3, HI-Y 2, 3, Pack Ron 'I 3, E Club 2, 3, V. Pres. 3. JENSEN, MARVIN ELWOODfClvll Air Pmrcl I, 2, 3. JENSEN, PAUL WAYNE. JOHNSON, DALE HARMON-F.F,A. I. 26 ' JOHNSON EVA MAXINE I Or 43 JOHNSON JACQUELINE LAVERNE JONES HARRY EUGENE JONES MORRIS WAYNE ONES STAN JON EWARD S'-IERININ NEIL JORDAN PAYRICIA MAE KEELER AUDREY NADINE VERLEE PATR'CIA FAYE KERNS JOHN ROBERT KERREBROCK ANNE FLORENCE N f JT C 1 KETCHUM REBECCA RUTH BI KIMBALL RAYNA WINONA PJ' KRAAL WAYNE ELDON KRAFT PAUL W Jn KREY CHARLES FREDERICK ' B Y J xiii!! If If '1'I'! LANE DICK WILHAM LARSEN ELEANOR GRACE LARSEN ERWIN DONALD LASSEN BRUCE ALVIN G- 3 4147 3 M 1 1 . -EN'-"CI "5-K' VV,-WUI-Q, -'Q " , G' L fp. Cf' g5If.1:,f,v"fQ,a'm23 In , ' 3: 1 , '- : r -' : ' t- xg 3" , . '1 fc.. -6 3 , I , TS" L':a1- P 'w ' Y" ,"rf1- Q, 'l, PM 'Z 5,111 ' C I, I Z, A 'v-,, C ,ww 1 . , f'v1""" - f.f VV, Vg, of 5 ' . , . FJ, Z , ff 'H , Q-,fx 2 ,z T A-,A N- ffmnfl P , Q, Sz'-ff 2, fl, H . 'ffm Q, r- Y Pf- -"1f 17, 1, P ' C ,: 2, fzhinfm f' i , 1' , 1' I-IQJ' Sui'-f, Y 1 V IIIMII Cf-In 3 A 1 EI E,,NI.-In 3, G ff L-1131, ,J MJ Dug CI-I 3, P-I cw 3, aww 5 ,:I,:. I, Q 3, sf, fy X , , CIIJI 2, 34 7, G f L'-ugv W zz I f ' I ' 'WJ Q' 3 :.:jl ' :,sg..,. , - fflvw--f I, 2 ' , -rg-f"W' K at I Q .23 , .-fA- Cixi 3-.J S, Pg-:-' ?I:1' S, , A ' af C I, 2 3 'V f I , . . -1f'- CN: Rf.,' W . ' 4' KL E. ,Q 7- - i ,fi f W 3' 'P' f I' -, , I, I .1,. 'I fl gKf?l-.fv'-:fx E , L. I 'K 1, Y I V - J x V ' 3 " "' I' ' ' A ' - I -6 ' Q L f , A, A L ., , - f - 7 ' , V V ,,,-, 3- 'li' "" Qian-an "?""'? div-NK W- I Jxw Wl no , if It LEE BARBARA COLLEEN Comnrrcuo CIEIU B :I L Cc cw R LESLIE DOROTHY JEAN PQII A LILLEY BOB DALE E Clur DER DEAN LELAND E CIM 2 3 S c Smcs CLVIC 0 xr Una r Q0 0 L 1 LO KARD JOY JOAN GH Leugum Dept Chr 3 GA rv cr LOUGHARY JOHN WILLIAM Axcnun C Uncul Rep 3 Bcmd KH D mcm Con m 3 A O E O LOWRY FRANCES PATRICIA No woncl Honor Socwwy 3 GUI coo r In 3 Covww I CM? LYNCH ALTHEA MARIE Grl L agua D pl CH Q M11 CI Us LYNCH J PAT C ar N SHIRLEY C C In U MUCGREGOR PATRICIA JEAN PcIfI7 cr 2 3 IV cl CCI src Cm c ROOM JAMES VINCENT Swdc-nv COUHCII Rfp I J Axe Spam rm C Foo In-I X MCCALLUM MARYBETH EN Eng: nz cm om U C c pm IIC I SIUCIQ Conf MCCRACKEN MAUREEN GrI Lrfzgm Dip! Chr 3 Slum ra U1 I vucIc1I CIUJ r Q MCKENNEY MARY ANN G rI scxgw D r C01 LJ N I V lf O D Ice Comm I MCKENZIE TOM MARVIN dmv? ouvwcw rr ubI H P IH MADSEN EARL A E If 1 T x MAIER LOIS HELEN 'Ivo cw MALO5 DON GEORGE Pokvvcsr 2 3 Axuwu-ns Counc Re 2 MANSELL BILLIE MADGE MARIOTT NAN LEONE :ru Y 2 Pokvtserx 3 Spam h CII, 2 3 Gnrll League Dep1 Chr 2 Trcubodours 3 Orchei 'rc I, 2: News Stuff 35 Science Club 27 G:rIs League- Rep. I. 28 MARSHALL LONAVENE JANET H A I 2 Orch :fro MASER DALE LEONARD MEISEL JACQUELINE JOAN Nomar ol Honor Soo fy 2 3 r so uv f-pt r V I 3 Peo I u Sponus U rclwe fro I P om Comm J Donce mm 2 G rl cfm Con m 3 MONDELL JOE FRED Smdenr Counc R yn l Ammo: 0 ors 3 Troc MOORE LAURENCE IRWIN Ambow odor 2 3 A mbly Comm 3 Annual Photograph r Sfog Crew OREHEAD BETTY JEAN Pol It I Q 3 5 mblf Comm MORIARTY COLENE RUTH MORRIS DOROTHY ELAINE Trl Y I MORTENSEN PAULINE NORMA Sma T C ncll R I Tru Y 3 PLD Club 3 Comms rc GI Club 3 Sclenc C u r 5 Glee +20 U QA M LL KENNETH V Stud 1 Counc I R I C ub 2 3 cz odor 3 Truck Mon Foolnoll A n 2 oofbcxll Mow MYERS D N LESTER Bal tlzoll I MYERS IALINE ELIZABETH Tr Y 2 lm?-r Cub 3 P p b H A PPER JACK E An? Ed New 5 ud rw? Couwcl Rep I T rn 3 Po P I Clu re OL: rdlorv NEILSON JOHN RAY Polar? NELSON GORDON RUSSELL B nd I Orch r apps-llc I D bo NEMEROVSKY ELAINE ANN 1: I, G A A om lu Club l Rc: Squo NICKSON NICK E NUDELMAN PATRICIA ELAI f MW NUGENT MAS JORDAN S42 C Jvcl FE P C own 'I 0 mn OHLSEN DUANE THORNWAHL SUG Councl R g, I 3 CL EN WAYNE R rv Cswc Ui.. Alu a 1' iii uw gf 'IEA I V 53? 'Hiram' in-Q, 'M--s Q OLSON LAURIST MELVIN OLSON MARY LOUISE OSWALD EDWARD JAMES Axcmens Councll Rep PAEPRI HARD P R Pom? Thyspuam I Axemzn ouncnl Rep PARISH FRANCES LAVERNE 8 ls L ague Rep I 2 3 PTA Dance Comm I 2 3 Thesp ans 3 Pep Club 2 3 ec pam I1 Club I PARKER CARL DUDLEY PARKS VERLA JEAN Entered from Bn-nd Oragon Troubc' door 2 Ambagsador 2 3 PASEMAN JOHN WILLIAM SVudLn! Councll Rip xc men C uncrl R p 2 ball 3 Foot ub 2 3 S PAYNE DOROTHEA JOAN Palfmfrs 2 3 PETERSEN MILO IVAN Hu Y 'P A Cappplla 2 3 PETERSON BEVERLEY ANNE Glrlx Logue Dept hr I 3 Cabum-1 3 Lavm Club 3 Troubadours 3 Science Club 2 Glrls League Ushuctle 2 Gnrls League- Rep 3 Eugenean 3 iw I Vlxfsfff PET SON CHARLES HERBERT CI l Q 3 Quill PETERSON ARTHUR NORMAN PETZOLD MARIE MARGARET GlrI5 Le-agus R p 3 Glrl League Advisory Board 3 T Y 2 3 Pru 3 Commercial Club 3 Bond I Nfws SYOII 3 P P B BA W J WZ .fi IQ, PIT SLEY LESTER A RIIIQ Club 2 3 Football 2 3 E Club 3 PORTER PHILIP WELSON Paluteers 2 3 Pack Rats 2 3 V re POTTER ROBERT BRUCE J POTTERF BOB DUANE Pack Rat POWELL ED WILLIAM Foovoall 2 3 PRATHER Wllghi EUGENTBan 2 3 Boys Glee I ,.... .. , AIVA I , - - ' A .3, . I A - . us 5 I ' . g X 'S I I u W -A - ' A I gl 1 - lr ' e . , , : .. . , , , 5 l 7 , ,S . 3: S 'S , 2, 3. I f Y ' - V I: A Y 'S Q' 'S 0 Q , Base 1, 2, , ball Q, E V Cl , , ec. 3. . -fu' A - ,. . I ,Ci I :P , - .l 5- A 1 . C . 3: SR - mv Tr-Y 2, , I 1 A 2 - I Er MEC if fy' . : V . V , A f1,.7" A f' ' H It I Y on I I , I N ll, I, A 67 1 N-. 1 , - ' ' c , 1 ' 5' L ' 5 ri- , , 7 A ' . If I , 2 X, l C, 1.1 if If 1 M' f ' T , -'A ' , : , : . P 2. 3. E U ' I ' ' ' ' w ? 1 fag ' ' I , - 53, ffl , - I , , E 2 J' K 1 i' 1, 5 - ' J4j.nF I 'iiiig 30 RAABE PHYLLIS JEAN G I RAMSTEAD DAVE ANDREW 1 N v. 3 r ,I H 3 D U CJDLJ II 0 no Q O REES BEVERLY EILEEN G I ,1 1 1 Iron 1 RENSHAW IDABELL MARY I V REYNOLDS CELIA LOUISE REYNOLDS JOHN LEE A Tuck Rh DES ELSIE LOUISE Nm I r1I Honor SX 3 n Nom vm 3 pow I' b C v ww VC ol Clu Troubodow 3 A C Jw II1 Euq m on DLE R JEANNINE P1 vv r Q u RIERDON FRANCES SHARON P CIUb'7 J GAA I Gr ngu 1: ROBERTSON DOROTHY ANNE Jr rx 1 1 Pr ERTSON JESS HUBERT PrI 2 Pac ov 09 bf1II Mg ERTSON JOANNE G I Luo f hr CIUD I q sqm, 0 RODGERS TWILAM PQI evr 'I 3 Pep CIU Dov B mx A nc .111 C91 ROGERS GLORIA RAE G I G ROGERS KENNETH ALLEN H r U ROGERS LOVINA MARIE I J G r POLENS BETTY ANN E H Jr A RUSSELL DON DUANE RUST RITCHEY FRANCES RUTHERFORD HAROLD 31 , f GII- I, S , N1"J- :I Hur-Jr Swim-'f 3, -- X E'-II' r 3 A ' EI-fr' 17, I-Y Q, , S flmfh CI L7 I, 2, 3, A I .- C1 Q 3, Ba, ' GI,-. I, SvI,dI-m C U I R'- I 3, T' :L I , f 'I L- guw- Tr'-'mf 3, Sv CIf-A Two- 3, oufxm II CIIII1 2, 3 Cf vvvw--rc II CIII1 3, Iufliifiwv A Cf my-' If: I 7 , r Y Q G A A 2, 3, Av-rio, Udo' I,FI-IA IG' GI-II,2,H , In- II If 3 , I" """ IW C1,'wcIIR'fz1 I: ' I,2,3 '0 , Im: I wry , I I Ou C01 , :S M CIU I, owv If z b 3, Tr-Jos, 3: A p C11 " I I, 17, 3: H 2 3. RID , , - ,M 3, GI IJ LN 9 .I RFQ I , val -, E: : I I- L-,-- f I- Rf-zz '27 Gf- GI .'I- I A Con'-Im Q, 3, Jr. S' P'C"' Co""' Y RIGGS, TILLIE Czfww-fcwzf CIIIII 3 , CI - Iwux 2, PIII'-Nw-Ar. I, 2, 3, PNG CIIII Q, 3 Bw wr AH, BfxII Irwcvu, TZ ROB , J'-'I "I' r. , 3, I4 R , 3: F ' .' ,fr I, 2, Skunq T.-fww I, 2, 3 ROB , f If ,' H lf- Dffp C 3, PCD I Q, 3, Spow r CIU0 2, Corvw--fp I CIM: 3: GIHC' Le -H Rf. 2 , .Y --V1-:I,-, g b23:S " U' CWI: I, 2: 1-f rr BO' P' If I, Cf 1'-f-v' Iv' C I I Y ,f A q,... Q , 'B,R'I'CIb2,3,A' E1 75' N'-f. Q , SvI,f,.,. CLUIIQI R'-y Z, I I' Luugfl P--7, I, 3, P I, CMI: 17, fi I ,,,,1 v,,J,. U ,,., .I W, , f,,,y 1' PJ'--Q ,-.I f I Q, G ' A Z' C.""f'C'1I C-.b 3. 9' 'f.'fQ,:"C.'Q , irfi ' f 1 G'f'-- 2, J' xi' 31' 4'1" Wy? SCHMIDT LOIS KATHRYN Polevfger I 2 3 Pep Club SCOTT LEANORE MARY Pep Club 3 G A A 2 3 SCOTT LORRAINE MARIE Pol I 2 P p C ub 3 G A A SCOTT RICHARD SEEGER HARTLEY THEODORE H: Y Q 3 Puck Rats 2 Yudent Count' ep xefuen uncxl Rep Sk: Team 2 3 SEEGER M DEANE SHELBY CLYDE MARION rack l 3 xr C uno sp SHOFF MARJORIE ANN SHRODE FRANCINE ANITA Svudenv Couvwcll Rgp 2 Ambcl or Q I ez SHUMWAY BILL EVERETT I-' V .J Pc: lc Cluu 3 Trcupcudouf 2 SIEGMUND MARIANNE Semlc Club I 2 3 p Club 3 IrlQ ee l Leogue s 1 SIMON, JOE B. SIMONS, MARY VIRGINIA-Noluonul Honor Society '2, 3: TU- , , 'ev , , , , ,L I C , 3, - .-Treo.. 3: Sclence Club 2, Eugene-on Stoll 3, Drbotv 2, , Gir 5' Aogue Uslwffrqm- Q, G' s' Lf-ogue Dept, Chr, . SKIRVIN, JUANITA ANN-fG rlfl GI,-, SLOAN WILLIAM MARSHALL. TH, JACK LESLIE--E Club l, 2, : .... 2, 3, Siu e uncil Rep. I, , 3, Axvm-nl Council Rep. lp Football , , C pvcim 3, B .f-boll I, 2, 3, Copvuin 3: Basket 2, 3: Simmom. Cup Awcrcl 3 SMITH, SHIRLEY JEAN. SNOOK, ROBERT LEE SORENSON VMAVIS LORRAINE-Php Club 3, Comme-rciol Club : I eo ue p SORSBY, WILLIAM SHERMANAFQOVLGI' 3, Truck 3. S NCER, J. DEANPR lla' Club 3, Avvbcvsc lor. 3, STANSBERY CHARLES KIRKLAND STARBIRD CAROL THEO A Crum IIU 2 COA R STEEN ROBERT EARL STELZER SHIRLEY ISABELL GAA I 2 NSHOEL KEITH EDGAR S Udmv B d P c 1 HX VILFI uv1cI RI C www STEWART CONRAD E STILL FRANCES ELAINE Ambu or I STONE CHARLENE ANN SULLIVAN JAMES PREM T HIY 3 L. Ax Lmcw TAYLOR BYRON Emc rl d from Tonopuh N 0 Ic Nm cum mor ocufty xumu nc:I Q cnc: W1 Cnr Y Q In I Bon LOR LILAH JOYCE NcmonoI Honor S c If U1 IIT U THAXTON BETTY IRENE Th pmn 3 P gn CI b S LOUISE M S u Q H TORRICELLAS MARGIE MAE GrI L 1 I TRIBE JAMES WILLIAM TRIOLO JOANNE MARIE En r 1. r P r IDI" 3 Troubonr TRUITT DONNA TLJRNER PAT ANNE T Y 2 3 GAA TYKESON MARYLYNN G Lczgu Ducxd 3 O ch ULLRICH JANET S .1 VANDERBELT DONNA LEE Tr Y 2 J T r V' c 2 ill. Q4 Jn' 11419 uv' , -avi US JERRY DAVID Axcm n C ul1CI R W LSH DON J S udenf Counc I Rpp I A n 3 nw OP' r cnc V O W LTER PATRICIA C S c Cub no odor 2 Hmm Club WARNOCK CHARLES ARTHUR JR Stud ur Con vm n 5 Cm.ncvI Rep I 0 ov un 3 CII er 3 Rodwo C u WATTRON TED NORMAN Bond I 2 rch fro nd 2 Sfud I Councul Rap I WEINSTEIN MELVIN ROBERT E fu I f I 3 I1 ,ow un WELLS CHARLES JESSE Boy G A Come S OWELL ARTHUR Font! ru I '7 Ba 024551, WELTCH ROSALIE EDYTHE ITE BOBGENE ECIJDQ 3 NASS '7 J W ITE RENA CAROL Sr CIO X P II Club 2 3 om I1 J 2 3 Troubo ceppgllo I B ou A Pr mc WICAL BEATRICE MARIE GAA I 2 Wo ous WILLCOCK DUANE ELVIN WISE WILLIAM NATHAN SIudemIMOv1 3 I-I Y .5 R J u ouncll n C uncw W LF ROBERT CURTIS Anm C uv1c4I R p 2 B kYb II dw J-J WOLFE BETTY LEE Comm Co AWIJO r Glue J Bo cn E CIurJ WOOD ELLEN IRENE WOURMS BETTY LOUISE Grlb L ogu D n Cnr YOHO MARVIN RODNEY Emerr-d from Cbehol Wmhug von Busnboll Mon 2 Camera CIUIJ '7 ZIELINSKY JUANITA ARLENE ZINIKER ED Axemens Councnl Rep 3 3-I OLKCWSKI ALENE JOSEPHINE CRCENSON IRENE MAY TALIAFERVQO VIVIAN V MAHAN MICKEY WALDQIP FLOYD ALLEN I L4- MATTHEWS DWIGHT KEITH WILSON JIM D NNEY TOM GERALD YOUNG CARMELITA ALTA RTDER GENE VERNON KL S Io' 44 1. 3 , I C , M: , W , ff 4 ., Y 1 - N 5 M' ' , I , X ,IX T G GI1101'S Forget Treed Copfured Rewcrded TWIRP WEEK ll1lS xc ll lixlnu LL up YL lr rnaclc. 1 xcrx httlnu IIIITIL lor tlxls nux spulal xx ulx lure If I1LlULI1L lllvll nl lu olvxut ol tlns spulal xxulx xx IS lor rhr boxs to tllxn It casv xxlnla. tlu onls trnclul to tlxf. clxtlnu llmr oxs found tlns LILIIIL LLOI10lTllLll hoxx LX Lr tlxg oplnlon ol tlxr curls xx as prolmlblv somnxxlxat clrflerent Om ol rhr noon mnxmes xx rs 1 pu. tad Plt Boals mmaoul to hnlslx ludmv gran Clnlx Erst and thu bacame the xxln mrs Anotlur noon 1ct1x1tx xx asa curls bds Letbfxll Gum Thr xxulx ended suuuslullx xxltlx flu cllnce Lntltlncl Doopxtclx Ramblc Each box Prurnt xxas Lostunxul IS L11 Abnu and mrh cul 1 Dalsx Mlx 3 --..- x V2 .. . .4 VVV '. k ' ra ' ' 1 . . - .V- ,V. VNV J D ' ' 1 x x x I' "' uw.f 1 . .. rv rs . 'ix' Yr' x 1' I'x 11- v .1 4. . r . . L . . D D I .' I xv .ul - vxvj 3 ' KY Y ' ' , . ,,. 1 . ,, ra ' ' . ' x , V- V - V,., 1 1 . 1. r . ., . , xx L .- 1, , - U , V .V . 1 V - X ,L . .. . V ,- . 1 V V V.- - ,-- r. 1 . D ' r L ' cw ' x VNV 3 , ...,-- V V 1 I H P! , V x x L A 1 r , O . .V , .,., , ,- ,.. . . . L. ,.. .VV .V Q 7 15 . L. O . , WI Not role L BEALX ARIS BALL c IL L1I IN 111L L II L L orcnr. L L1 BL N I LLLI ILLII .1 1 II 1 IILII L I III L SX II ILILILIIIILIIIIIL L ISI L II I LIL I1 IIII IIIL IL L S IILI Il L ' 1 S IL IIII IILLL ILLNNLN LL I UL SL IN L U NN N N 11 LL U11 N SIUII LL IL IIIHIIILS IIILII llL1 N N IL ILS Balcony V ew III III I II L HLL IN To the Pune of I rn Lcokmg Over o Fou1Leo5 Crc er . 1 P 551c'- -I . . f . O l . T , f . .. 11 s. LI1 - I 1I1L' IIIf.l 'III 11'1 I IL' '1' 'III5 L1I I CI 1I11 1L'1114 LII IfL1hL'11L' IIigI1 1111s IIIL' 'LILIX JIVI. II11II, II1is spring 1I1L' I711IL'11L'L11's pn - LI11 '- 1111 L-sl -"1II1' Ix-'111'I'L1I RIIIUAIU' 1'i1I1 I Il F1 I'l.".u 11 1 1 "' - '1:I'. L111 II' ' ' Sl I 111 I s '11 1I1L1IIs. 1111s IIIL' L'LI " l.L'L'L', LI1'L'1'I1L'11LI. 1I1L'1' I1'1LI IINIIIIIIS IIL'I 1 III1 g1l1 L'IIIlJI'L'LI I111pL'1' ,1"1 L'I'5. L31 I1 ' s1'1g' LI 141111111 IL'LI lIlI I1L-I1i11LI 1I1L' Queen: some 11111 l1I11'-s 111 1I1L' LILIL'L'II'5 IIII'1IIL'. .1 I1115' . '1 . I1 -Il. Pill IIL111Is 11115 L'I1L1sL'11 I11' .III .1II sL'I1L1L1I L'IL'L'1iL111 LIS Q11L'L'11 I'1111'iL'i11. IDL11' IIINN i111L'r111i..ir111 I'111'. L1L'111'1, 511111 L1IAII'Ix. L'I'lI II -I I1L'1' 11 i1I1 .1 L'i1'L'IL' ol' 11 I1i1L' II L'l' . I I1L' LILlL'L'IIlS 11'11I11 L'4111L'I11LIL'LI 1I1L- 1 'AIIIN XI1s" 1 11s I.LlIAI1I.IIL'LI I11 IIL1I111L'. I1111' IIL'I' .IIILI I1is 41' 'I '.11'11. II1is1111x1r11I1 LI L- f1'1 I I ' "1,1f111. Q5- A tg-991 'W ts' We M. ,, , , M ' Winn, , if W W if for if . f c.c..L ROW l. D. Clark, J. Lewis, Mrs. Wilmot. ROW 2. Mr. Burc IU I R CLASS CDFFICER Under the guiding hands of the friendly and understanding class advisors, Mrs. Wil- mot, and Nr. Burch, the '-i9er's have completed a most successful year. VV ith four very able leaders the junior class has shown the rest of the school their capabilities in carrying out their large share of school activities, and have displayed that kind of executive ability, that makes for action, and dependability in school events. Bex Griffith, good-natured president of the class, with the help of his efficient cabinet, Dick Bray, vice president, Jackie Lewis, secretary, and Dolores Clark, treas- urer, succeeded in making our Junior class one of the best in recent Eugene High School history. With Myrna Carroll, as chairman, and the efficient committee heads, Lois Taylor, decorations, Howard Myers, entertainment, Gene Early, refreshments, jo Anne Davis, publicity, 'lean Crakes, patrons, and Byron Baker, cleanup, the Iuniors made the lun- 38 h, R. Griffith, D. Bray. ior-Senior Prom one ofthe most outstanding events on the '47-'48 social calendar. E T he theme of the Prom, chosen by the committee, was indeed unique, and the traditional farewell to the seniors left many fond memories. Although numerous difliculties made it impossible to hold the traditional Junior Dance, the class came thru with an as- sembly that entirely made up for the lack of a class dance. The theme was Eugene High School history and was one of the cleverest assemblies presented during this last year. Through the hard work of Phil Newman, chainnan ol' the assembly, and his committee, consisting of Burt Carlson, Judy Chapman, Bill Lockyear, Eunice Miller, and Marilee VVilliams, it was pos- sible to present this amusing program. A class full of vim and vigor, always in the middle of things, the Iuniors include many outstanding individuals. Shining examples of these personalities are: Mar- vin Webster, vice president of the Student Body who won first place in extempor- aneous speaking at the Lindfield Speaking contest, the two debate teams, Howard hlyers-Pat Vllasson, Larry Bell-Nancy O'- Connor who tieal for first place along with our two senior teams at Linlielal. in .lunior Division Debate. ln the sports lielal again juniors ex- eelleal. Next year's lloothall eo-captains. ol' eourse juniors, are Dick Primrose, anal Uave Clilhert: juniors on our haral working has- kethall team were VVayna' llohnson. Gene Cash, Ronalal Murry, .lack Parson. .lun iors were prominent on the ski team: Bruce fhase was one ol' the leaaling skiers in the XX'illamette Valley: anal a haskethall team. maale up ol' juniors, namely, "l luteh's Sproeketea-rs," won the Colalen Ball Tour- nament. lihe elass ol' '49 haal their eanalialate for Queen ol' llearts win the eleetion lor two sueeessive years. llihis year Lois 'liaylor reeeiveal the honor, anal in their sophomore year the Queen was Marilee XYilliams. rkrtistie talent ahounals in the class: -lanis Evans is very well known for her un- usually line voice: Phil Newman ranks with lirst-class eomealians: anal many, many other ,luniors are in A Cappella, ilirouba- alours, ll hespians, anal other sueh organi- lations. 'lhrough the loaals of uonalerliul ex- perienee gaineal in the past two years, they are alestineal lior great things heliore their graaluation. XVith sueh people in sehool. the prospeets lor Eugene High School are vert' hright. JUNIOR-simon PROM communes ROW l. J. Davis, M. Carroll, M. Mclean, ROW 2. H. Myers, G. Early, J. Crcxkes, B. Baker. f ,- f'3 v A M1 Aa Qi? gr 2 rf W w,,,,..o-'-W aw "' 0. 'C-7 Gb All , "liz, A ' 1 iid" x JR. ASSEMBLY COMMITTEE M. Williams, J, Chapman, E. Miller, B. Carlson, B. locltyeol, P. Newman. ROW l. M. Bond, A, Adams, M, Anderson, A, Bailey, C, Augustus, J. Bird. ROW 2. T, Ash, B. Baker, V, Alford, W, Banland, G. Bacon, H. Beeson. ROW l. J. Blefh, A. Galloway, B. Beacon, M. Carroll, J. Chapman, J. Berlelsen, M. Baker. ROW 2. J. Barnes, D. Bray, B. Brown, G, Bissell, R. Campbell, T. Atkinson, G. Cash, O. Royles, J. Carpenter. ROW 3. L, Bell, N. Chase, D. Burns, B. Chase, B. Carlson, D, Barnum, B. Boolh, R. Burge, ROW l. K. Bushnell, J. Davis, D. Clark, B. Brown, J, Carfer, D. Bounds, J. Boyd, J. Cave. ROW 2 E. Coyen, S. Couch, J. Crakes, M. Cochrane, M. Cyr, S. Dagman, B. Dodge. ROW 3. R. Davis H Campbell E Dukes G Dunn B Barrell A Cross B Dicke. ROW 4, A. Babb, H. Brown . , , , , , . , . , , y R. Cook, P, Donnor. -lO Y E -it ,,.....q... 5. 1 af. A-,R w-1--..,.. -Q..-.... ...al are Lhiffli ROW I. M. Gindl, L. Edward, J. Garreff, W. Fanning, B Fulvon, D. Goddard, L. Frosl, J, Gano, ROW 2. E. Ellison, B. Eggimann, M, Gragg, N. Beckefv, D, Gustafson, A. Genrle, C. Guiley. ROW 3. B. Gill, B. Greer, M. Farber, H. Fallmensvein, B. Eade, B Bevens, R. Griffith, J. Fegles. ROW 4 D Ankarberg, D. Gilbert, G. Early, G. Boehnke ROW l. B Colerick, D, Davis, P Gunvley, J. Holmes, D. Howard, D. Haldorson, J. Holt. ROW 2 G. Harrison, A. Heisler, R. Hall, V. Hcmmerquisv, E. Hicks, A. Hendricks, D. Hayes, P. Herider, J. Harringvon. ROW 3 M. Hise, 8. Hall B. Hoey, D Hebert, B. Haynes, M. Haldorson, O Henderson. B Hughin, G Heogy ROW I S. Jones, D Hayes, P. Hinkson, A. Karlas, J. Johnson, A. Kinyon, R. Huling, A. Jones ROW 2. P Jensen, M. Hannaford, S. Kendall, M. Hooker, J Kiplwarv, E. Hugas, A, Krenilr, B. Krogh E. Keefe. RONV 3 G. Kovlarell, J. Kommar, E. Klifzlre, M. Jacobs, J Lamb, J. Hunlingfon, B. Jackson G. Latham 41 ROW 1. J. Lewis, M. Burrell, J. Madigan, J. Lusk, B. Mellor, E. Loe. ROW 2. A, Loe, C. Leonard, B. Lorevz, J. McGee, B. McKinney. ROW 3. M. Meadows, B. McHenry, B. Lockyeor, D. Mesman, D. Loge, B. McCallisver. ROW l. B. Myers, P. Miller, N. O'Connor, L. Newfon, L. Nixon, G. Ncler, M. Nuffman, N. Morgan. ROW 2. J. Michoelsan, P. Nielsen, M. Olson, E. Nelson, B. Moor, D. Light, B. Molfzau, A. Nelson, P. Mulligan. ROW 3. D. Morris, E. Olinghpuse, B. Morgan, B. Milford, E. Olson, C. McNeN, H. Neberv, G. Miller. 42 ROW l. E. Pearce, B, Nelson, I. Means, l.. Randle, M. Peoples, U. Ravhbun, M. Radcliff, W. Priebe F. Passwafers, G. Pelers. ROW 2. R. Redmond, R. Rexius, C. Paden, R. Reeves, C. Pakulak, J. Chap man, J. Hewling, D. Peake, B, Masson, G, Anderson. ROW 3. J. Mention, L. Joelson, P. Pynes D. Primrose, V. Pefelson, J. Primrose, P. Newman, Z. Holmes, D. Poplin. ROW 4. S. Quinn, D Regan, A. Peterson, J, McFadden, J. Parsons, G. Miller, J. Pearson, B. Readen. lor tht- Siiplirmiiiimix' .Xsst-mlmlv. llmis cvcitt giticic is invitccl to this ciaincc to gct Llc' , . t ilwzws gives .itltlt-tl cmiliclcncc to tht- qtlaiintctl with lil LS. lx'l'm'c thcx' arc mplm' SUPLISU tllili Lili' 5ILlliL'l1I LNKLLV llllLLll'iliiL Ill0I'L'N LLlL'lllSL'iYL'8. looltctl l'm'w'tii'tl t r it with int 'i' xt. f - - ' L U I nnc clues llv. .intl tht- tliincc clliniixt-cl il hc lust big mplwitiuim- uvcnt was mln- tht- soplwinorc activities. Soon tht- class ciplioiiicmm Daincc. kllmtlitioiigillx' tht- ninth will LISSLIIUL' thc "quiet clignitx' ul' juniors." ROW 1. P. Bell, M. Aydelott, B. Bests, C. Bazorth, A. Betts ROW l. B. Bundrant, A. Clark, D. Brummond, D. Casey, L M. Brown, J. Blanton, R. Atkinson, L. Andrecson. ROW 2. D. Darkins, E. Crabtree, M. Cary, K. Brunton. ROW 2. L. Di Augustus, J. Anderson, B. Boushey, J. Alford, L. Blaine, J. rimple, B. Darby, K. Corley, M. Dunsmoor, R. Collins, G Blosser, G. Abbott, l, Bouqhton. ROW 3. G. Bettis, P. Davis, J. Bucknum, Y. DeJcrden. ROW 3. T. Cave, G. Dun Borkorn, D. Black, J. Akers, C. Bearisto, H, Brown, R. Alford, ning, R. Campbell, A. Davenport, J. Camp, B. Bureker, C D. Baker. Bucklin, gm- ' A 1 9-wg,-nv-. fi 'X ll 05 ROW 1. F. Finke, L. Cavis, B. Gravos, M. Elwood, B. Garber, S. Foster, J. Green, P. Farmer. ROW 2. N. Davis, C. Everts, B. Gifford, P. Ferguson, L. Finley, J. Fischer, A. Frieberg, T. Emerson, L. Ernrick. ROW 3. L. Ellis, D. Fields, R. Goodman, L. Fuller, R. Gad, L. Erdman, B. Fleener, G. Gaines. ROW 1. S. Griffin, B. Harnden, A. Hamilton, J. Gustafson, D. Hart, A. Gubrud, M. Helgeson, C. Heagy. ROW 2. B. Hamilton, M. Hardcastle, A. Hayes, B. Hcldsell, L. Hiebert, G. Haines, S. Hay- den, L. Haynes. ROW 3. E. Hein, D. Hennigan, D. Herendeen, D. Hedges. L. Hewitt, R. Grenshaw, W. Herbert, K. Griffin, D. Gibson. ROW 1. B. Leonard, D. Hubbard, J. Johnson, H. Johnson, P. Jensen, P. Jennings, D. Jongeward, A. Hodgin. ROW 2. B. Jans, A. Jones, V. Kelm, D. Keyes, G. Kinyon, D. Kind. ROW 3. C. Jones, K. Jorgeson, D. Junt, M. Keating, R. Ingram, C. Hodges, C. Hollic, H. Jack, G. Fagelstrom, L. King. ROW 4. G. Honey, A. Karr, D. liams, D. Johnson, J. Henderson, D. Jeske, M. Jefferis, C. Johnson, R. Kays. 46 ---.p--. 91? 6,.... -IL '06 CO C v C' '0- '-my . P"l ' -1 ROW l. B Lufx, J, Marvin, B, Lengoclier, J Marvin, ew! 'rl-tang, gr qw 4 ,gwpf A, Lewis, F. Klirzke, J. Lundy, L. Lodge ROW 2 A Lomons, R Chivrock, G. Knuvsan, M. Krall, G. Lounsbury, B. Leslie, L, Lomonv, D. LaBare, ROW 3 D, Lowe, W. Knudson, G. Lewis, D. Loucks, R, Kennedy, D. Lchr, C. Lucus, R, Mclnfosh. ROW I, D, Milloy, C Moy, J. Nee, J Oglesby, M. Maxon, M Mcughcn, J Mclnrosh, J. McCracken ROW 2. N Millard, M Nelson, M Olsen, B Masson, C. Moll, M. McKy, B. McFadden, J Newvon, N McNeil. ROW 3. L. Moves, W Oldham, G, Marvin, B Mavlwiesen, B. Meyer, M Mix, D Nozer, D Ordling, H, Nelson, R. Nichols ROW A. W. Moell, L. Mivchell, P. Moreland, D. Neely, B. McCarvy, D Mclntyre, R, Nasholrn, D. Naslnolm, R. McNeil, E, Niischlxe. ROW l, S. Peckham, M ROW 2 J Peterson, K. Parris, B Bradford. Paulus, T Cheney, B. Reisbeck, C. Parks. B. Pattison, C, Pavverson, N. Orvo, R Ovvo, Y Reed, D. Peverson, 8, Perkey C Rath, E, Pavverson, L Pevxold, J. Palleiv, N Queen, F. Porris, K, Porter, ROW 3 B Randle, R Runes, B. Powell, J. Prodor, J Pervir, V, Peverson, D Preston, L. Perry. ROW 4 R Pederson, R Reeder, E. Perry, K Reisbeck, H Rankin, l. Peverson, F. Purcell, B Pendleron ,D Dennis. 47 -iv- ROW 1. J. Stelting, K. Sealy, M. Sheary, A. Richards, J. Spencer, G. Strand, D. Smith, A. Riggs. ROW 2. H. Royer, L. Sands, D. Smeed, E. Schiewe, J. Spicer, D. Smith, S. Simon, C. Seymour, S. Schmidt. ROW 3. D. Starbird, E. Simmons, K. Schaefer, D. Siegmund, D. Renshaw, B. Singleton, J. Southward, B. Stewart, M. Rounds. ROW 4. E. Schiewe, W. Schmidt, J. Sittner, M. Read, V. Smith, H. Russe, R. Schmit. ROW l. C. Vaughn, D. Swaggarf, C. Tribe, M. Swenson, L. Stolsig, J. Treutle, J. Taylor, L. Vanosse. ROW 2. D. Turk, L. Taylor, P. Stoddard, R. Stuber, B. Strilzuk, S. Tompson, A. Tribble, C. Temple- ton, J. Stinchcomb. ROW 3. K. Storer, T. Swanson, T. Van Tassel, W. Hardisty, D. Thompson D. Vincent, C. Stover, R. Vickers, B. Terping, D. Swanson. 48 ROW l. J. Webb, P. Westfall, A. Wical, H. Zurfuk, B.. Wells, B. Willoff, R. Whipps, D. Watson B. Washburn, D. Young. ROW 2. D. Wheeler, R Wilkinson, D. Wellman, D. Wilcox, E. Williams Wh't B F d E. Watson J. Wildish S. Yearwood, C. Wourms, J. Thorton, J. Wilkes. ROW 3. M. I e, . or , , D. Witbeck, L. White, G. Wiley, J. White, W. Walker, B. Williams. ROW 4. B. Wilscft, D. Wilson B I y me! We were I Vo In 17. THE GIRL OF 1917 AND THE "OLD LOOK" ACTIVITIE 9 GIRLS LEAGUE OFFICERS GIRLS LEAGUE CABINET FIRST SEMESTER Leffforghf B Rees I Beamer M WlIIloms W I Ro er so B Pefe son C Crclg M McKenr1ey ROW E Horphcm Lo Horr es J Lockcrd M P fzold M Barro s A Kerrebrock B Fox M McCrclcke SL HI 'SL vt SL vt SL- nr. CI. CI. Nm' N mx' . OX' X mx LL' S L1 Ill 'HI Qt 1 mlm Nr 1 1 nm 9t1 l'IIl II IEXL LII L XLFN I I-If -IS w lLtlXl L L I 1 L st U nn 1L1LU LLmtmuLL LX XIUIILIIL tI1L1L1ItL1 :irsl 'ill' .L'If7LIL'.XSSL'lII 3 1, . F, ,. I' 'ItL'I1L's " ' UI' ,l. V. 4'S-L cm 'HL . 'N r ' cm 1 ' A 4 L' A -- 'or 'XIAE q 4 Fwcu ty tL'x founcil n-Ltinp LI' mmnm I'LPl'LSLI'IIAIIIVLS " 1'll'LL'I'S Y.. QELIIVSIUYLSU - TIIIL LIISCLISSIUII '1ssLm a L' .L QL' mo 1' A 1'-'IL mission unc gi It LL '7. III LI SLI II GIRL N XIII XXX XI ID Lum mwry FDL' ty Liouncil mL'L'tinL 'L"Y7g" I "lI'LI g ssL-may! - Lx 'I1'l 'IIIIllLlII" 'lunim' IL"lL s -JIl1S'IXXII'L ' f 'cond C'IIxI, OIT EE r I XII II '1lriL'i'1 Lv s OLIII STQXNIDIXL' SALES- q X -XXXQXIIID Kuna Q' I,Lwis L'n ol' "ms L"lII'l TIS DLIVIII - HILL' to Iim ' JL' wo in LELIIUTL' Girl of the Month. Queen of Hearts. Pr'nl and Cord Week Comm'f1ee. ,, 1-lv. llnli CLIIXI Ulf llll' XIUNIII juice llirlxci' Xl.i1'ulil9Ili Cillll OI5 lllli XIONIII .XXYXIKIJ .Xpril Ttli Ciminuil iiiccting .lpril lllni lf: Print Lllikl foul Xlvul. .Xpril I-ltli Pig l.iil Ugly ,Xpril lfwrli Print .mal Ciurcl .Xssciiilmliff cainipiiign spur-elm f style slum' f iiriiimiiicciiiciit nl um-L .mnrcls Print .mal Ciurcl Xlvcvlx nl.mui CLINCQILXXI Cillll .in I10Lll1L'L'Ll g Vi lftli Slam' clay I-or gill Girls' W 7 i H I.L"lULlL'N 4 .S . Q . .. ' . . I W f If .Xpril Zlst Girls l,.L'ilgLlL'ClL'L'IIUI15 ... ' .Xpril Fwfltli lmtailliitimm ol Ollicvrs A I Girls' Levgue AssemblY for Axemen. wth gill gfilllk' Party Mui' Quccn .incl Ciourt Xlny l lrli Qrh gi-Hiilfiliiii iii I I A C L I-4 Xlzli lltli University' lligli Springliclcl 1 .4 lligli, St. Nlziry tn-ai Xlgix Htli CQIRl-OI'IlIl1 XIONDI ll .lxlflllll V y ' ' ' ' ' 1 -- 7i' - 4 ..-.- lnlu Iwili ilnnual .Xxx-itiijlmli lilig lilir may lm cvmlbs I-lllxcvllll S1100 ml Sflufm . APU . ,lf 5 Scliolzirsliip XYil1l1L'l'llITA QULILX Ol- llF.XRlS1m- nmlnccd mmmul LUIS luylmi Klux 2Slli Ullicizil rcturn ul pins zmcl closing ul' rccmxlirig LICCULIIYIN secoNo semesren ci-.smer com PIN wuNNeizs Kerlee, F. Lowry, B. 8 con, E. Miller. ROW 2: ROW I: M. Lynch, A. Ziolkowski, D. Howard. ROW 2: Hugus, P. Nielson J Davis, J. Crakes, M. Drake, P. MacGregor, D. Iverson. ROW 3: M. Burrell, A lricks. Adams, J. Mickelson, F. Jensen, N. Marioff. iii? VGQQDQN Wsbblfl ,f ul' X 9 5-'f www AXEMEN S COUNCIL V ROW l. D. Ford, J. Bradford, D. Walsh, P. Poffer. ROW 2. D. Greiner, P. Elvigion, B. Taylor. 'lilie .Xxemens Cnuncil is one ull tlie largest mgtiiiimticmiis in tlic sclmul. .Xll lmys attcntling liugenc l Iiglm are memlvers ul' tliif, gmtip. lt is ably lieatletl lay Dun limrtl. president, and counseled lay Dean XY. Miclielwait, principal, and Paul Potter, tlean ul' boys. The council lieatls several activities ol' tlie school. Ainong tlie most interesting and varietl activities brought before tlie scliool are f AXEMEN llellu Xlieels and lie Uplileaii Up Xllcclx. ililie purpose of tlie llello Wieck is for stuf tlents at Eugene lligli to become lmetter acquaintctl witli cacli otlier. Be Up-Clean Up XYeelx is sponsuretl some time in tlie spring. ,X series ol' noon prograins stimulate 7 4 'S Hello Week Donce. Noon Dance. Axerncn's Fun Night. COUNCIL AXEMEN'S COUNCIL REPRESENTATIVES ROW l: G. Wylie, P. Elvigion, J. Bradford, D. Ford, J. Harringvon, B. Taylor, D Greiner, D. Ordwcy, B. Sfageberg. ROW 2: J. Reed, C. Krey, L. Dunlop, J. Loughory, K. Sfenshoel, R. Nichols, M. Jefferis, F. Wilkes. ROW 3: J. Kerns, D. Walsh, S. Hor- ringfon, H. Seeger, C. Andrus, D. Dock, V. Petersen. ROW 4: R. Schmif, N. Davis, E. Oswald, B. Lassen, B. Hall, D. Drysdole, P. Potter. intern-st in tlic wcclx. Uuring llc Llp-flcain Ulu lVL'clQ shining xx imlows gmcl li1lCL'S gmc! rlu- pgisscielmy. l lic .Xxcnicnis Council Qissuinlvly is prof scntul amnuailly .incl is luolv.-nl lurxx'1ii'cl to hi .ill stucln-nts nt liugcm' l ligli. ililllSllS5l'l11l7lX' is rcim'inlmci'ccl ns ilu- om- posscssiiig ilu' most corn :incl is iilwiiys tlimmiglili' cn' liuiul. SL'YL'l'lll ntlicr xisscmlvlics iirc pic- scnlccl lim' tlic lvoys cluring tlic ycnr. 'Ilii- lmis' usscmlulics arc lwrli cclucaiticmul imcl L'IlIL'l'lLllIllI'lg. .Ns ai nonelnrofit scwicc to rlw si-lwiil tlic aixciiicii nmlxc up .mil cclit ilu- 'XXXL' llLlIKllL'S.u il his lmmly little lmuli uintgiim .ill 5IllLlL'I1IS iincl ri-.iclii-ix aiclclrcsscs :mul plums iiumlucrs. lk-rlmps ilu- IHOSI .ilvpivcizitcnl sci'Yicc ix-mluiul lui' tlic iixcincn is ilu- spomuring ul ilu- norm clainccs. llici' Llffllllgl' lm' ilu' music iincl tlic lmuving ul' ni-xx rccnrcls. Ilia .-Xxciiicnis ciULll1Cll pixwimlcs zmcl stimulates intcrcsl in vmioiis scliool iictivi' tics: in this way more lmoys tulac part in CXIIXI L'Lll'l'lL'Lll2lI' zictivitics. I Q 3 G- if ROW1 J Barker R Beatty C Black P Boas D Brunlcen J Cavey C Crcug J DeLap ROW 2 V Drake D Ford SGnllllan M Haines D Hendrucks M Huxson L Hodges A Kerrebrock ROW 3 F Lowry J Meusel D Ramsfeod E Rhodes V Simons B Taylor L Taylor ahona Honor Socuety Ulllltil Ill 197-l tu plxx L xxptu 1 L Xmonx mm mn x xxx nm L x nwxmxu IIUIINIILIUII lll lux wx xo IINIIP L nusuv mx LL II1 L11 Ll tm n mm LOIISILL mon xx x tu zmxnlxu HL splutu ultmnx .un muh lmm mln u v 1 om slxtlx ol tlu Ll xss DIIIUXXIDU rlu num bu coxxn to txxnntx lun llxg LOIHIHIILLL LOIISISIS ol loul llLLlllX l1lLl1llJLlS .Incl loux mgmlmers ul ilu Hmmm Sougtx Qullllul tlons lor nxunlxlslxlp ITL lxgpt H1 mmd l lv. l:lI1llllSKlN tlxen sunt to tlu Oenu ll lxaultx .mcl tlxu xorx lor rlu tan an Llucn xx lxom rlxu lxllcu Lluuxg munlxrslup Xlxmut lxltun parunt ol tlxa. suxmxs mal hu puunt ol tlxn xumors IR sglutu IN num lmux toxx unl rln and ol mln Llxool xc xx lm tlxmuolxout tlxn lolloxxmu xn ll Ill Ll0D0l Sountx IllxLS .ln ILIIXL put m tlxg sglmol ILIIXIIILS umlu tlu Llllt.Lll0I1 ol Its .lclxlscrs lux lxglpmu III tlu stuclx lxllls mc usllulnv III tht xuuxgcl sur NLLIIOFIN xt ltllluln umtuls Suual IHLLLIIIUS xxuy lull duruw rht xx ll 1I1LlLlLllI'lU tlu txxo ll 1 Llllltlll ll mm mon lJlI1L1LlLLS fl ,., H I kr' y 5- wr' Y K? , A I I I y Q' 3 we K AL 1 I I .5 ye l: ' ' ' - . l 'Al 1 lla " rl tllklz' xlllx 'S 'i't"la.l"m'zl . 1.li.'I' 5 '.l xl 1 'hz ' g ' ' 1 ' q-lml. Sol I1-gl' ,l'ul".l'l,s"'i"a Ll 'lil' 1lCI"2ll'L'Alll aku ' ' l 'ra ' 'lcn 1- - - Sclv' 5 "' 4 - N' - Hx" ,-L-'A' 1 ul-.QQ :N .. Y. 5 i L- I 1 -x V, U. . - ' xx y x..s. sv l V - -2 xyix -5- , l . I ll mln x xx Y .i-1 ' ---L l 1. x--L x' ' K-1.x-..-,Ihr - . 'Q' " I 'S' "Va l h' 'D X Y . V 5 'lil hh . , .K L. ' ' K. , Uk., 5, I, , ' 5' , L. I, L X ,U1 .nl . P . . .La WARD 111 11111 1 ll 111 111 1 I1 SL 1 IXS SCIIO Xl1S lI 1 Q 1111 I 1 u1111I 111 111 x N 1111 Q1111 1 I X X1111L IxL111I1111LIx PXP IIICI IDXI1 XXIXX 1 s111111x In EXPS Hll I1 Clll ID111I111c S111 1Ix I JI IDQITNLI LX SLLUIILI 11I111 1 DLI 1 LL 111 U X IXINI 111 U1 1 Scu111cI 17 111 sn 111 BL Ix 111111I1 M11II 1111 s IDL 1 1 111 I1 D114 I1 1 BIZ 111 111 111 1 111 CI111s111ns111 ll X IN N mu UCc1n11r11 Il 111 IJ1x1s11111 I1111111111111t11 S1111 111 ll 1 Ix111111tI1 XI11II SLu111cI 111111 X 111111 XXLI1 Lf IFNIIX Dlxmon EXILITIIUOYIULULIN SIX iIxlDk F111 1 111 Xl 111111 XX LI1s1Lr 11111111 U11 1s1f111 Pxt111111c111nu111s S1111 111 I11rc 1 XIIFX QCKIITIDL IUDIBXII SIIUIUOII L U17 KL 81111111 Lr1111ns LUN Storm Iro11x I1I1 XX 1111 IQIIQUIIL' Iligfz x1111I1'111f, this ,11'111'11.x 11I11'11'1s, !I1Il'L' 11111'tiL'i1111tc1I i11 ll l'1lVIL'I'1 of um urs 111111 1 ' "iti1'x. 131 11'i1111i111Q tfzuw 1111'111'1Is, tin' f1lI11 " kg .1111cI' ts I11r1'1' 11m11gl11 111111111 tn li-IIKQUHK' HQ f -111111. lil. 1' I I.p XAIIIII Ii"s1 1I11cc. gi1'I's cI11'isir111 111 I,lll1L' I 1111 . . X'i1'gi11i11 J'LIIxL' Sc' 1 A I111' KcIi1'i. i1111 111 I1 ' ' 1111 . . IJQII ' I31'1111I41'11 PILPS QUIJX SCIIOIMXIXSI Ill' I-l. 1-XLISI . . 1 - ' ' EUCQQ I1 Q I .'. ','1'EP . . . R112 1 H1111 ELICQ 11 W 1 'UHF Fl 'SI I V V ZEN, , . . . 1 5 'I CIIX' XX'IIDIl Sl'l1iLCIl QONIIQSI UI .1 '1 1' ' 1"11 1 " .,......, I11111 1,1111 'I'I1i1xI 1I11 " ...,.... D1 IJu11Ix I lXlfll5I1IJ IDIQILXIII I UII1'.XXll1XI X'111'si1y' ID' '. '1 111111- f " I1 " ..,.... R115 ' 111'y 21111 ,ILL ' .Illl ' 14 D111 11111 41111- I ic I111' Iirst 1 1111111 ....... AI111111 IJQI11111 Iii g 1 s I11Ic 'UI 1 11' I II1 1 I XI c1's I,Lll'l'X' IEQII Ell- I Ii P1 X 151111 . 51 ' N ' X'1 's' 1' ' f 'kIx' g lf'-S1 IILICL' , ....,,. ' ' ' 1 1" ....... 1I1"' Vat' X1 Q ' 1 Q 1' '1 " P1 ' 5 1I1 " ....... 1 1 " I' . 1 I'I1I1lL'L' ....... 11" f'1' 3 'C ' V 1 , - s I ' A . H .......A I1" f ' H-1'.XI-,, ' 1I,' ..... 31 'I" was ' sky A-una. 56 40'- MM DAVE RAMSTEAD, Editor ugene High News Serving as the oflicial news organ ol Eugene High since l9l2, the E.lrl.S. Xexvs has completed another successful vear. ilihis has heen accomplished under the leadership ol' David Ramstead, editor-infcliiel. The paper is published hihinontlilv, except when interrupted hv holidavs or exains. This is the vvorlx ol' the journalism class, under the direction ol' Miss .luliette C. Cihson. .Xn innovation was inade this YCLII' conf E.H.S. NEWS ROW l. P. Kerlee, J. Ullrich, M. Davis, J. Hendrickson, L. Titus, N. Moriotl, M. McKenney, J. Hill. ROW 2. Miss Gibson, J. Kerns, S, Harrington, M. Petxold, M. Burch, J. Ncxpper. ROW 3. D. Rcmstecid, B. Sorsby, K. Rogers, L. Moore. cerning the pernianencv ol' the nexvs stall. Instead ol' having a complete change ol stall' reporters at the close ol' the seniester. the stall' remained essentiallv the sanie during the entire vear, except lor the addi' tion ol' liour new incinliers at the heginning ol' the second semester. At this time Bill lloev was added to the stall' to he trained lor editor next year. -lacla Collard, a iunior this year, has received training for the posi- tion ol' husiness manager next vear. Six page editions hecaine the rule rather than the exception. 'lihis xvas the direct result ol' the xvorlv ol' lohn lierns, husiness manager, and the stall' reporters. fldhev made an extensive advertising canvass ol liugcncls husiness section. il he News has participated in several conllerences and contests this year, include ing The Oregon lligh School Press .Xssof ciation at the Universitv ol' Uregon, Pacilic Slope School Press Association ol' the Unif versitv ol' Xliashington, and the contest at the University of Oregon Fehruarv 15. Dave Ranistead, editor, xvas chosen presif dent of the Uregon High School Press As sociation. Y Aside from puhlishing the News, the stall also inaintains the Eugene lligh col uinn in the llcgister-Guard. mm wg RW s ,JF N,x 7436. 'lx 3-L 9- 1 EUGENEAN STAFF ROW I. B. Peterson, M. Hixson, J. Cavey, J. Crakes, B. Dodge, M. Cochrane, V. Drake. ROW 2. V. Sim- ons, E. Christiansen, P. Wasson, K. Hathaway, M. Weinstein. ROW 3. Mrs. Beacon, M. McCallum, J. DeLap, A. Kerrebroclm, B. Taylor. nnual tall "Virginian-l lelp ine next, will youif Yirgiitiagin ilihat was the lvainiliar cry heard hy any- one who passed llooin 205 during any oth period. Seriously, the annual stall' had a big joh all year. Long heliore school started they were already laying out individual duinmysf' iliwo meetings were held dur- ing the summer to discuss these plans. One ol' the first -iohs ol' the year was getting ads. ilihis, too. started hellore school opened and continued lar into the year. The ad statli, under the direction ol' the husiness manager, tools care ol' this section. Vlihe senior editor was husy vettinv the , .1 rs lists ol individual aetiyities filled out hy each gracluating senior and seeing they all had their pictures talien. l7roin loothall season until the Xlarch deadline, the sports editor was lining up the teams lor pictures and dehating just who helonged where. Decisions were made as to the annual coyer. theine, organization. and dedication: C' 'buf t V? VIRGINIA DRAKE, Editor teachers' pictures were talyen and re-talxenl nritefups were prepared: diyiders were de signed and re-designed: group pictures and captions were checlyed and rercheclxed. illit- year was culminated hy a whirlwind ol' proofreading. lfinally. the deadline arrived. il he struggle was over and everyone was re- lieved hy the thought that the annual would he out on time. We hope our annual has fulfilled its purpose ol' making todays events llflllfffl-lflli S IJJUIJJUFIC5. 5 if i i if -19-8-2 ugene High chool Band ilhe Eugene High School Band. di' rected hv Bvron Miller. is indeed to he commended for the service it gives to Eu! gene High. Each memher of the hand donates much ol' his time to enahle the hand to he present in lull force at everv home game. 'lhe hand is active in many other activities, hut is mostly concerned with putting the "pep" in pepper and giving the rooters that old school spirit. This vear the hand traveled to Bend on an overnight trip to support the Axemen. ln cooperation with the orchestra, a Swing Concert was presented in the Eugene lligh School .'Xuditorium. November 21, . 5 . , Gi fx f s it N E, li a ' , ff. E 1 2 x BAND ROW I. C. Peterson, B. Taylor, C. Lee, R. Rexius, V. Peterson, R. Ketchum, S. Dagman, B. Frank, M. Harris, S. Jalling, J. Bradford, B. Gardner. ROW 2. B. Dragoo, l.. Marshall, A. Gubrud, E. Swenson, J. Wilkes, J. Holmes, J. Johnson, L. Kanner, G. Nelson, J. Kerns, D. Lane, M. Hardisty, D. Blinkhorn, Y. Reed, C. Wells. ROW 3. E. L. Calhoon, J. Spicer, L. Campbell, E. Paulus, H. H. Rutherford, M. Bond, M. Swenson, R. Mclntosh, D. La Bore, C. Jones, L. Fuller, M. Reade, B. Prather, D. Dennis, W. Walker, G. Haines, G. Fogelstrom, R. Collins, H. Jack, D. Ordway, T. Wattron, P. Kraft, J. Loughary. ROW 4. D. Drysdale, E. Larsen, L. Joelson, R. Redmond, B. Brown, B. Alford, M. Aydelott. IN FRONT: E. Hicks, K. Brunton, J. Martin, J. Garrett. lk' I-lf. Xl.lll1l7L'l'S incluclccl in llmc ww. I I J-xl llll wcrc " l mmlxmc il'olxJggun," "il lu- illlmrcc -lacks." H-linglc licll Vlivcf' .mul runny nt lu-r xxxriul .mal intcrcsting numlx-rs, Pcrlmps tht- must llllL'l'L'Slll1g: numlxr un tllc pm gmru, ru the participants. uns sight rcncling XL-xx music xslmicll lmcl m-vcr lx-sn usual ln ilu- lxlml lx-Ihre uns clisuilmlllccl xx itlm various rcslllxs. . . . . v ln Pl'L'p.llXlllUl1 lou-r1ru1'11mg lJ1st1'1cL .md Sturm' Contcsts, tlmc lxlml will give several lIl5II'LIlllL'l1ILll cnscmlnlcs. lnclucln-Ll is .1 Sm. LJLl'll'IL'l il.l'Ull1lJUI1L' Li,L1'lI'IL'l Briss S 'xtct Q. . Q. , ....L , XXUfKlXlllKl Quintet. l'lLlIL' ll'lH. Crum" llriu, llllkl Clnrinct QLIJIAIUI. il llc lxmcl lms alum' .1 xmmlc1'lL1l juli. glluuys tllurc to uIll.llxC ours lIlLlNlCn. liLl5,1L'I1'3 l liglm Snlutcs Yfmul it A CAPPELLA CHOIR A 15 -4--..b.., A CAPPELLA ROWI D W11:k J Chapman M Carroll D Hendrrcks P Boals R Whnte V Harrnes L Marshall L Clack J Mad1gan J Truolo M Torrrcellas L Maler D Houmes V DeJard1n W 2 J Rogers B Frolmg C Anderson J Cavey vert Jarvls S G lan S Turnbull T Rodgers Rnerdon D Leslre L Hodges M Tykeson M Doves ROW 3 F Jensen M Harmon B Mansell E Rhodes E Muller B u o11 K L1t N Beckett F Passwater J Wlper mes V Poolm E L ROW 4 L Moore P Elvnglon presldent H Rutherford D Neely J Pterson J Loughary M A Baker P Cuthbert A Loe D Ramstead D Malos D Blakley R Rexms G Grrfflth ROW 5 M Peterson D Poplnn J Gardner B Dragoo K Marks C Chrnstensen Jongeword D Drysdale S Clark G Dunn G Kotlarek A SECOND CHOIR ROW l B Myers R Ketchum Y DeJard1n D Mulloy C May J Martrn C Bozarth P Ford G Wrnght L Tayor Brown Clor S Yearwood Nee ROW Rrddle G Abbott C Seymour J Green C Drrnkwater D Smrth N Queen M Cory S Hayden E Wullnams E Crab tree B Washburn A Hodgrn ROW 3 N Peoples J Barker K Roger D Wllcax M Howard A Betts M Radcllff A Jensen L Lodge N OConnor R Walker V Best J Holmes ROW 4 N Sowards H Conant E Olson I Means C Leonard F Portns J Chase J Sanders C Gulley P Kerr W Elwood G Bettls ROW5 R Nuchols N Moell H Jones Akers J Mondell P Pederson D Fields R Wllklnson C Bealrsto K Schaefer R Hornlbrook L Emr1ck D Jeske J Clarke Peterson 111111 l 1 1 ll 11111 51 111 1 L 111111111 1l11111 1n11 ll 11 IS l11u111l11l Ill IQ? l11 111 11111l11111 Lllllltl 1l11 1l111 111111 1111111 Nl1lI3 11l C1l111 C 11ll1tl1 1l11 111111111 l1 IN l111111111 11111 111 111 11111111111l111v 11111111 1111111111 111 111 11 111 X 1111l11r1l1111 11 111.11r111l l11 111111 11111111 1 1 ll 1 111111 1 1111111 1 11 111111111 11111 l11111111l 11 1 Ll 11111 111 lk 11111111 Ll Llf L IIN HKU LJL SLLL 1111 311 11 1 11l11111 LL X1 11l1 1l111 1111111 UL 1 ll 11111 1 1 IL If 1 1l 1111111l111 111111111 11111 11111111 1 Lll 6 1 1111111 111 11111111 XL ll 111 II 011111 ll111111 1111l 1111111l1111 11111 1111111111l l111 111 1111 1111111111 1111 L Ill 1 111. 1 .1111111 7118 111 11 LIL ll I ll II 1 XL IL 11111 X1 11111111 111111111 ll 11 111 1 1 IL 1 11111 1 IN 111111 1 111 It 11 1111111 1 1 1111 11111 ll 1 N UU L L lLLLl U L C Ll ll 111111 1 11111111 11 lL 1 1 1 llllll TN 1 L L 1 SL I1 111 1111 1l11 11 llllnllllllnl LXLILISLS 1.1 4 I , A , , ' ,. ',. , . '. 11.1. ,o. 11, . ,J. . 2.1. RO . . , . ' , . , . , P. ' , . 1 , . , . , . ' , . Cal ,111 . illi ,. ,.. ,s ',, ,. ,. " ,. - F-lt, i"1e11, ." ,." ,'1.1f ' ,I ' , ' ,f 'Q Ha'. , . A ' , . oe. , ,I , . ' ' , . I , . , . , '. , . Ella' ' lgl las l " .1 '11 l 11' its A lIl1- lll'SI 11111' 1 '1 11l' 1l11' g' l1i1 I -11 "5 " 17 '111 ' - 1' ' "1 " -1 ' A ' l - ll1 l1.'n"' 51 l ll . ' l '- fl 'DA 1.1 -' 1 '1g' .'.1 ' ll'-y. U - ll l1l'1ll'gl1 1l' - N l 1 g 1 ' 5 5 ' l 3 1l11' 4' '111' 11111 151111. '111111i1111 111 ll A 1 ' 'i1lc .1 1. '11 'l'-I l--l'-l1p1l'.1-q 1 l - - Q ' 1 " ' ,' ' . 11 lv 1 l 111 Pl'l1' 1'l11111' "s1'111111l il 'l'l1'1 1' 'LlI', l11'1'111111' 11l 1l11' la '111' 1l11'1' 11l' 1111 , 111 1li1l 111l11'1' 111111i1' 1111 1115 11l' 1l111 11111l'-1 11' D' If "" V ' ' 'i1l1 :1'l1 l, l1'l'11'1' 1 '11li11h 1l1i1 1111111'11. J1l1 -' Xlr. Nl'll 1' 1' ' '1' g 1l 1 Q " l -l11i1-. ,X1 11111111 'Q ". 11' '1'1- 111111l1' l ' gl llll tl 1 1l111 ' 11- 111' 1l111 1'-.11 11'111'1'. l 1 q"1111l 11111' 1111111 1l11' 1'1'11111'11 11l- 1111111111 nga if I 1. 1 l' ll 1 L' ' ' l 'rs Il11l fl ll ll llly' 11l 1l11' 1111'11111l 1'l1 111' going 111111 1l11' 111111 ll1' l11111l 111'1'l111'11111111'1' l111' 1l11' . 1 1111' g' 1, l 1 JL ' "1 ' 11 ' ' - f 1111' l 11I' 1l11' 1'l111i1' is gi1'1'11 LII ' '1111' O PEP CLVI3 'wi W SENIOR PEP CLUB ROWI J Covey J Gray S R1erdon P Husband P Boclls L wry Ty escn Ho ges Beatty Boker Gustafson S Hubbard ROW 2 V Drake A Kerrebrock 1 B r Ro er son W :te M Dav1s Nernerovsky D Hendricks president D Hournes ROW 3 1 1 n C And sen My rs B Thax on Melse Robertson M Burch E Horpham M Htxson J Trlolo ROW Sc L Rag r D Von erbelt E e Blet Gatewood Beamer L Gelson L Scott M Snegmund Mnss Mallery advusor ROW 5 C Hodgms P Coppnnger T Rogers P Mortensen L Farnsworth C Bryan J Hendruck son M Swanson JUNIOR AND SOPHOMORE PEP CLUBS WI D vls S Jones J Chapman M Wnllsams fakes A Hendrlcks J Wllshlre D Davns D Car Taylor B Dodge B Fulton ROW 2 D Wlck J Bertelson J Bleth D Goddard B Moor E Hucks B Cox A Jones M McLean B Lengacher A Betts W 3 K Terry J Lew ack Ml r S Kendo N Becket G Ab ott Seymore S Schmtdt A Hamtlton D Wnlcox ROW A I Means B Kragh N Otto E Scheeve 11 L 111 1 I s II s Ll 1 s U1 XL Ll! N 11s L 1 L K I IIIL 11 II L L K K Nxl l If'alQ,.f'k1, 'S 'M 's I "A This It , . 1 F.Q','M.1Z',L."d.,R.'A ,s,",N' go H",. .-Vlkflil L.Par'sh,lJ.larke,D. bt-,-R. QE' . ',A. ' if , ,. . ,. ,..RO..,.is S.G'lI'Ia,. ef,1. e,,' v,J., 'I,J pc: ,e. 'IIe,, 'II,. .,. b,c 4.1. oQ1,I'. AQ. -d' A, .Gii1i1,J, h,A. ,.' ',. "' ' ' O1 ' 11l 1l1u Lllllll 'tixu . 1l U1l1l'lLll in I9 5, it x1.1s ffllllljllkfll ul lun girls .1111l lL.111111's ui tl1c 11-Il sccti I1 111 QLIITILW is Illx 11111 lun lI'flIII u.1ul1 class. CXI111 1 l11111' yn IIN I up C l11l1. I1 is u1111I111sul 11l' .Il54 ut IW' l.lIL'I'. llllkkklkkllx, tlw lxn 1111111 giwn .1 K Ml 1'lI'ls 11l111si1 .fs .1 QIYJLIII QII .1ll .11l1l1-tip 11 -ms. I11 1111xu lIl1u' 1'1'.1s1111 still It flu 111s . ll1 ll1u 11ll1ui.1l Q 111111' is tl1lI'lx l1l111- skirts. llupL'l11l1s111111s111'sl1.1111I111-1s1l111'i11g1l1c11 II 11l1i1u l'r1l11111l11.1lx1111 s11v.1I '1s, .111 l Nl.IQ 111 l1111111111l1u1.11'1f111s.11l1l1'11L IL'.1l11s. k1l,11u -mrul l .l IS. lL'llL'IAN. ll11- girls .lI'L' clwlvnl Is.1I1I1Ll.1ll1 Illlllllllffll LIIILlL'I' 111111-1.1111-11.11111 I11 1111I111l.11 11111- .mal 1lI't' 111111111-rl 111. -ml s1,1 s111'sl1il1 nl 1l1u P111 Ll11l1 .mul 1l1v 'l -11 111' 'lx ml l11111l1.1ll 4111l l1.1l '1l1.1ll Cl11l1. 111111. kk lIL'II V111 C'l11l1 x1.1s lllsl l111'1111-tl Q lliirty litits xxlm .tru iiituix-stt-tl in Hllllllltll' slitirts Ill tiigiiiift-tl .is tlit- l'.1clt lltits. lt is tlit- plan til' tlic clulv tu 3 r -tfw sulictlulc .in .activity lui' t-tit-li wccltcmlz tluring lull mt -tiring muntlis. ltmcgll xxxtllts .mtl lIlULlI1ILlll1 climlmsz slt ROW l. M. Meadows, C. Andrus, B. Chose H, Seeger, D. Seeger, J. Gardner, E. Lor sen, D. Dennis. ROW 2. C. Warnock, G. srer, J. Tribe, Mr. Lyons. ROW 3. Z Holmes, G. Bissel, B, Gill, J. Nuper, Porter, J. Kerns, G. Honey, R. Mclntosh. XXL 'cltcntls .intl sntm trips tluring tlic xx'intci'. licltm- lit is , tligililt' lim' iiiciiilit-rsliip. Ll lm must tlciiitwiistixitt' tu tlit pu tltmlitics ul' guutl sptwtsiiiaiiisliip gtml uxipt'i'4itiuii. slgtctitm til tlit' i1it'liilx'i'stil tht- cluln tli.lt lit' pusscsscs tlit Zehrung, G. Wells, K. Stenslwoel, M. Web- F-'ll .Km lam intcrustctl in lczirning tht- piwipci' usc ul lll'L'LlI' s I E is imitt-tl tu ciitcr tliis Ol'gLlI'lllLlIlUl1. Xcxxcoiiu-i's tlrc gtxtii int"' l-l--"' l--'-'-WI -ls S IULIIUI1 X OIL UPIITIDQL IIL LXPLHLIILLL I1lLIllXI's lll r I7I'.lL'IlL'L'. llut-s QU tu lmui tcn sliulls Ql wuclt lui' t-tit-li im I I l I 3 lit-r l:lL'l'XflI1L'i's .uiilmitiun is to mtiintgtin tlit- liigxlicst 'ini ig ROW l. M. Meadows, B. Bozorth, B. Wise, W, HefflPY, E. Larsen, J. Lamb, ROW 2 R. Rust, D. Spencer, G. Zehrung, P. New swirl' lui' tlit' xt-.iii xx llL'I1 lllk' XL'tll'5 LlL'llYIllL"s tlI'L' XlL'll LlINlL'l'XX'LlY. IL llll mon, on ,.,e,,de,,o,,' ,I Noppen B. Toylon cuiiipctitiuii .intl pic sliouts lwcgiii. llitt losing tt-uni ul. 4 , . . D, F d .R , 4 - -. .. ' . T' psffhn Raw She, 8' 'oflmfgeg xxcclx supplies tlic plus .mtl int- Lit-.xiii lm tlit' nt-xt gldllltll . e so , . y , , Boehnky, J. Kerns. L Pirvsley. il lit- ltcx mutt- ul .ill LlL'IIX itit-s is to Lt-up lI1lL'l'L'Nl .ilixu All clulv luiictiuiiiiig. Nl Ilia 115 GK K J M rx! 4'9- rif as A v ,db an QQ 09 'I 11' QQ Allv '36 LP, , , ,wg 'Fi f X QI: f ax rl EX RADIO CLUB Rowl P Donnor B Duckey C Isaak C Warnock ROW 2 J Hunhngton J Wafiron R Gcxno COMMERCIAL CLUB ROWI V Drake P Mortensen C Bryan S Hubbard F Lowry J Barker J Robertson P Husband A Zlolkow sk: L Campbell ROW2 M Barrows M Sorenson A Gafewood S Baker E L Harphan C Morvarty B Alford B Wolfe ROW 3 P Davls D on der elf S Barker C Lee N Zlel V Harrns McKenny M Mc Cracken B Dodge ROW 4 L Farns worth E Rhodes B Rolens M Petlold L Frosi T Riggs M155 Mallery Mass Hayes FFA ROWI B Bale L Dunlap B Day M Holdorson M Rlngsdorf ROW 2 T Archnbald D Loucks L Torrlcellas T Cave J Kommer D Mclntyre ROW 3 N Bryans R McCar1y F Waldrnn J McFadden J Wnlson G Gustafson HOME ECONOMICS W I B Graves A Hamllton M ers N Klnyon M Dobollng R Otto ROW 2 A Hull I Renshaw M Hannaford A Jensen J Lockard N Oto N Morgan ROW 3 B Fox P camels D Hu B Cushman Mess Johnson L 1l11111 1 SLILYILL S1111111 I IC 111 L L 11111 It 1l111l111 IO 1 IJ Ill 1 1.1 I9-lv 3-I6 IN 1 LI 1111 L1 KXXLXLF XL L L13 I II 11l 111 IL 111111111111 1 lu 1 l1111111111111l 1 1 111111 ILL Ll IXI LS 11 1 11 sl LLHJD s X ILLILIIII LL1 L I IUNL Nll.lLlL 1 111x111 1 1 IILI LX Ill I 1 IL IL IL LILJAIXILSRLNIAL, LILII3 .Xll s1111l1'111s 111l1i11g 11'1111s1'1'il11i1111 111 1 111 1111111111 1 '- - 1 .- LI111111111111 1l L lLll1 1 1 1 1 1111111111 I111111 1111 IIIL 111111111 1111111 1111111111 1l111s 1 1 III 11111111 1 Xl 111 1I11I1 ILIIXII 1 I1 1s11 1111 1 Il 11111 1 I111 1n1111s111 1111111l111s 111 NLL 1l11111111s1r1 111111s l11 11111111 111111 SLlLLLSSlLll 111111111 11111111 .1111 SLL 11111111111 p1111111s 1111 IL 1111 s11l11111s 111s1111ss 111 1111.1 11111111111 11 IS IL 1 111l1 1 Ll 1111111l111 X tl111111 11.1111 l11l1l ID O1111l111 11.11 1l1111111111l1l1 1n111111l l11 11111 11111 1111n1l11111 I IOXII: LL ONOXIIL S L LLIB J I11' ll111111 E1 Llub IS g1e.11l1 e111111 11l I11 IIN 1111111l111s EHS p1nn.1111s 11111 l1111111l11 .1n1l s11l1l l11 1l11 LlLll7 1n1l 11 L l111s1 111.1s 1l11 LlLIl3 I1II1lL s111fl11l 1111111 1l 1l11lls .1111l 111111l 111111 LL 111 11 111 11111 11l1111 1 11111 L11111111 1111 II 11. 11111 I111 L11111 .1111 X ILI 1111s 1 II111111 l111111l1 1l11111.1111 11111 111111 I jlllllu 1 I1 S NJOLL L 15 1 111 111 1111 IIIL 1111111 Ll 1 ILLI 1 111111111 111 111 l11l1I 01111 71 1111l1 1111 11111 1n1111111s M11111111s 11111 11l.1111111l I111 11111 l111s1111ss 11111 s11111l 1111 11111 111111111l 11111111111 1 ILlI 11111111l1 1 XXILI1 1 1 1 1 KI 1II I11111 1111111 LL 1111s 1 L ll S IS 1l11 F1111111 F1111111s ol ,X11111111 111 IL II LN 111 LX ll 1 111 sts s 11111111 1 s 11 1 S 1111 'H LIN 1 IL ILN III Xl 111 IL 1111 111111111 1 1 1 III . 1 II 11111 I 1111111 1 S1111 l31111lu11 1 11 1l11 1111111 1 LI 1 111111 111 11111 I3 IIX xlLlXLI1l S J Ll 1111sls1l1111 1Ll LL llll 1 IIILIII 711s 1 H10 11 111111 L L L 11 l U LIL LULI N l'1 l1l1' 5 II .111 LlIgIl7lL' 111 11111 LlWL Vllll' p11'p11s' 11l' 1l11' 111g'111iz111i1111 is 111 1. , 11' -'-'-lsl'1I- 1 5 f A I ' ' 1l11' 1111'11 11111l 111 gi1'1' 1l11'111 1 'la 11'1' 111 1l1'1'1'l11l1 l1'111l1'1'sl1il1 in ' 1i11'1' lII'l1 AI l' 1""i's. 1l.' zlvs' ,sillfg '1 l." ' " "la Tl 1 .-Xl .' '.'.' 's"'l 'Va '1.l'l1l . ' '. Q I f LLlL'l 11111 LII s1'l11111l 111 111 1l1c l1111111- 11l' ll ,1,f'f'-,MV f in: 'D 1 ' , J , . , . , , , ' w' . 5, , .. . 1 1 1 1 I 3' 11'l1"- a1111l 111" t'l II11'sI'111-1l11- i511 .11 ' . 1l11l"' "'il'h'l 'l1ill1 ol' 55' '. - ' I XVI" "IS4Cv'l '1l' 121-1- 1' " ' 'l 'll' l11ll. .X SI " h l11'1 ll 1l .'11'lc .l ' 1113 l11'll llill' l - 11l -'S1 l 1 l1-'s1l'1l1c Il 1 l11'. l l11' 11llI1'i1l ' ' 'Q '1 'gs 1 ' l3L'I' RC? - I, V. '-1,11 -,Y , '. . ,x.k I I nk I 11 ' , . 11, . , ' l5Ll'lLll1lQ ISXIKXILIN Ol: 5'lL'1X 'l'l1"l1ll'1'1 '1-- ' I-ll 111 S111 ' 11l' tl11'i1' 1 'IIYI ix' 1 ' 'jl 'l1'1s, RAD VI-UB 1-111 -S ,, 11111l 1l11- 1111'.1'111111i1111 11l-W1 ' 7'1111s I JI' L.11111g1-. 11111l 4DIlIL'l' B11 ups. 1 11 1 ' 1I 11 ll1' lla l'1 L'l11l1 11115 1111.11 i'1'1l 111 1l1' l1'11 lII'L' 11111111l1'1l 111'1'1111li111x 111 1l11' 1 '1111' s' Il'-111 --ll 1:1 l'1'isi 11l'1l 1 1' 1, ' 'I1' 'l tl '1' I1 " li 1' "1'11-1l. CII11 '- L'l ld. ll1 "" , 1l1ls "111 rl ' 1L1I' is 'l' 1'1x'1l I11' LI 1 Llill J' '1 1111l 1' 'Il 'fl' 'D' "'1111l1l1 f 1 '. 11 l' 1 l l 1' ' L51 . - 11 - 11i1. lsilsl 1'1'z11', 1l11' 1l '111l1 ll ' " 'l'I1I 'll1' RICK- "li: 11l' 1l1is 111111111 1' Iilll' 1'l1" LQ1111 .Xl 'li' l '1 hlr 1l11111 1l11' 1 ' II l 1l11- s1'i'1 llI1' s1111l11-s 11l- 1'.11li11, i11 I111111111i1111 11ll 1l11' L11 'I ' V' 1111 .4L'lIUl1II' ' ' 11 1l111 11111. 111' ' .1111l 1111111111111 11I sl1i1. lt is 1111 1111 11111l1'1 Ll l1111111l ul' 'ust 1111i1111sl'111'111, 11l' '1 ' l11's. ' 1f. ' S 11lI IQ11' I-1' '11 - I ll1- lI111li11 Lllllll gi1'1-s l . - -111s Sl -1. .1 FCLII' 11ill l11' ,,i1'1'11 111 1111 z,,"'11lf 11.1 'l i11 1'111li11 1111 111111 Flllllllf' II111' ILIl"SILl l '1 I11111lf11,1'111-lligl1. l 1 ' 1111. llurl "1111 It 111 1' l'1'l1l. 111' 1l11' .11111'. TRI-Y ROW l: L. Newton, B. Dodge, V. Drake, J. Triolo, J. Martin, I. Myers, D. Vanderbelt. ROW 2: D. Jongee ward, P. Mortenson, B. Peterson, A. Jensen, N. Beckett, P. Turner, M. E. Burrell, Miss Kamarod. ROW 3: B. Hamilton, C. Moll, M. Nelson, B. Leonard, C. Leonard, M. Baker, M. Petzcld, V. Simons. il l1e Tri-Y l111s one ol tl1e longest histories of any cluh in Eugene High dating haclt as far as 190-l. The purpose ol' tl1e TrieY is to luuilcl ll liellovvship ol' girls tlcvotecl to tl1e Cil1I'lSIlilI1 icleals. Perhaps tl1e 111ost well linoxvn activitv is the tc11cl1e1's tea which tl1e lri-Y sponsors every Nlomlav, il uesclav, anal XVetl11escl11v. Once Ll month girls have ll social gathering anal several times during tl1e year all ol' them at- tcncl church services together. ROWI D Seeger H Jensen H Seeger J Gardner D Doalr C Andrus M Weinstein C Warnock C Daniel .l Harrington C lsaak ROW 2 H Jones Clarke K Stenshoel B Hoey B Stageberg Schaefer B Baker J Parsons J Kerns J Pearson B Wuse ROW 3 D Ohlsen M Petersen G Harru 0 B Chase B Eade G Boehnke J Napper S Clark K Rogers B Taylor ROW 4 C Christensen D Bowling C Youngqulst M Sullivan J Zenzen B Haynes G Early HIY K6 L Juiposc ol tht lll IS o Llctlt 111 ID 111t txttnc t11ouvl1ot1t the schoo 11t ton111111111tv l11 1l1 st111t utls ol Q 111st1a11 L 111 attcr ut 11t xo 1 1 IS o 1 III Luge l1 h Xlpl11 .intl Btti hlt111l1c1sl11p IS open to anx lLlI1l0I oi SLDIOI l1ox KX l1o l11s passtc 1 suits ol lLLlLllItCl tests ncti tht lt1clt1sl11p ol Xl1 lottti 111 4 111 on L 1 1 1 1 L1 ll s t I1 I1 s L ustt to hn inte tno 1111q11tts t1t Nlothu s D11 l11t1Ll.1 t llitl tht l 1tl1c1 Son l3lDLlLlLL 1.4 Q I.. i' . QI ,V i ' I, 'l'l1'1 ' ' - 1Y'gt e, 11i11 ' .1 - Z' A' V' A' V .j ta' , 1 l ' l l' g ' l Ll l ...,I.: 2, E. H , Z , -A gl 11.1 -1 111, -l'l1 '1" tv cl 111 tc li ll'-Y ' B g,'I1L' lag ,1 1' 11. 1 ' ' - Ll l" 1 XL ' L1 1' "'1lXlI'. lla l ', thc Ili-Y s -lls 1 1' 1gr1111s '1t l c Qi 111-g. Par ol tl1e 1o11ev olltainctl l'ro111 lcye sal 's is rl '1 1' ' li l'1 14' "1 1 'T1 1 '. l lu' pLIx'lwsu ul Ilu' l,lllL'lLL'L'I'S is In L'l'L'.llL' L'IllllllN nlx l lux is alum ln msm lui girl LIl1NlIlQlllL'Slllillllll lui . ' f - Hninw I'L'UJUl1lIlHl1 In NlllllL'lllN ului lrnc mu-Ili-rl in S w -s ' Ll'L.lllXl' l'ifll'l'x .llul l'c'lula'l'ncl .Ill NL'I'YIL'kl lil tlu' wluriil llu- lXXU1llll5l.lI1LllI1Q I1-.mm-sill tlu' l,.llL'lll't'l'N .lu .. .. , 5 1 ilu' LlllLlNLlLll 1n1ti.itum.1iul ilu' lJL'.IllX .Xris lull, llu' "CH s HLAII. cml L'li.1ii'm.m lm' rliis .mluml lull xxgis lxu'tli lime lluw .ilw tiilu' .111 .ulixu lI1lL'liL'5l Ill Ilu' clcswiiin-i x .lllll LlL'L'fll'.IllIlQ Hl HLIHX HlllL'l' LlllllL'L'N .lllll SH,'lAll ll! tni x vasnlllu Xxnl tux 0- T. .-.Q :marcus -AE tl- HU .ass zxmqr' 53 S N L V LIU ll PL N I 7 HTL N l Paletlzeer ROW lt L Driscoll, K. Barnerv, B Moarehead, presif dem, P MacGregor ROW 2' B. Cox, P. Gunrly, M. Mtlecm, L Randle, E. Wchlgrerw, D Davis, A. Jones, J Berrelson, B. Nelson, K Terry, M Scofv, P. Copinger, J. McKimsor1, M. Lynch, L. Taylor, D. Clark. ROW 3: M Sclwreman, B. Eggimann, J. Wilrshire, B. Kragh, B. Chase, B. Hoey, B. Sfageberg, G. Early, L. Schmidt, J Garrett, E. L. Harpham, S. Baker, I. Beamer, L. Gilson, J Chapman, M. Carroll. ROW 4: B. Colerick, D Leslie, L Scorr, N. Marion, V Anderson J Meisel, S. Gillilan, S. Jones, D, Wick B Rolens, V, Alford, J. Cave, J. Lundy, S. ROW 5- T. McKenzie G Wrighr, T Roger . , . s. -cn, S. Harrington, C. Warnock, D. Howard, R. Whiie, K. Prah, D. Roberrson, D. Payne P. Por'er. ROW 61 K. Harhowoy, R. Paris nc. vondefbslv, 5. Clark, L. Bell, J Neilsonf ,M. ,J. Tur D. R. R. N Burch. Blerh, nbull. Robert- Malos, Dykes, Runes, Chase. R6 an ai. fr as -on 0 Wow! ROW! A Clusver C Reynolds B Thaxron P Calyerv Jordan E G le M Tykenson Parish P Cu! ber! ROW 2 Miss Herringer adviser D Vonderbelr J Ullrich J VanRysselburgh N Yaves D Roberrson Aoor A Hendricks D Goddard R Dykes J o lor ROW3 D Fields H Rurherford J Gardner L Hurd- rison B Chirrock M Cox P Newman Pi N l 1G:P1E1DH IL N Ll lL HL i A 1 ' W3 ,L i ' A. W . .4 'L A -2 f VX A Q. A ' Q' . 'gy 'L -' 4 f 9 "'. Q " P - yy J J ' Q ,,. I+ ,wi J iw!! I " J- za L -1 my h N 1 3, , K q 1' wr , . V' 4 5 .af A , . ,. v " 53 "M," W K3 1 ? N , .- U M ', ff-rf .K . ,,,. V f w P A , . a:,'n,' ,E ' ,AL " ,' . hi llui llu' pixms xiuu' +1rg.ii1iful lust pun' lm' Ili. . I I V' , 'I 1 lin' I tinu' in l'.l l.S. llu-L'liiIwkpiii'lnM'ixrlu-liii-ilu-1' B Q ' ' , E me 'V 'V ' Q ' ' lj aiu' A ul lmigli wliiifil LlI'.II1l.lllL'N. Xl ' In-isliip is gli ml " ' A ' ' ' ln flLlINI.lI1Llll1Q xwrlx in ulms .uul pulwlu' lX'I'l4lI'I11.II1LL'. Mn ilu' lumix ul' .lLlLlLll lu IIN. llu' plin nu'mlu'rs Iwi' lull .iuxl ilii'ru1ggluiL1t tlu' your in iquliw lu'1'l1+i'i1i. Ls. 1Iul.1s L-mlmlx lmigr. ms. ' . ' ,, . .. -1 1 llu' tliuc .ut l.11'LvLw ily. Sinn k.1l , was L ii" ' 'l ln tlu' Llulw im lJiuu1ilu'1' 5 .iiul fi. in ilu uul' wrium. ll ggimnitli .mul ul .llTl7l'L'Ll.IIlXL' .1 Ll" as iiul nm ilu' :mist lIllINrl'I.lI1I lIllllL'IilLllxll1Q4Pl tlue ululal 1- 'lx rliis year. J IJ N 1 1 N L 1 L L 1 1 L 1 ll 11 1 ITL 1 1111 1 L7 1 111 X l N N 1 XSS N 1' NL I I1 X 1 X11 5 1 1 L L I NL 1 X L 1 1 1111113 1 1 1 K7 1 1111 11 1 111 1 1 L11 1 L 1111 1 1 IN 1 11 K 81111141 111111 1.11111.11-,11111111-111111111111,1111-.1111111.11 , . ., 1'1111 1.,1-11.11111-1 11 1111- S1111 1111 1 11111 l11L'l111111lf11ll1 18 111.1L11' Im ll Hmlm 11.5 M1 IX M .l.H1k TJ . . Z1i11 1.1111 111 1111111111111 ll .11 ll 11.1111111111 111 1111 111 N1LlL1111IN 111111 11111 111 11111' 11111 . . . 111111111 1113 111.111, 11115 111.11' 11111 111111 111111 11.11 11111111. 11111 11.l11L111' .111 111111111 .11 1111 1 . - - . ' . 111111 1111 11111 1161111121111 X1.11 1. I11111'11L'1111111118.1111111I11L'1'N1'1l111111111111111112 ' 1 111x1'11L'1x '1N.11 .111111111111111 .l11L1 .11s111 111 11141111 L1I1' 111 11111 1111111 1 11111111111 1111N XLHII' 11.11 . , . 1. S I ,I . , f . 111111 Al4111N 111.11 1111111 111 1111 11111111 .1111111111 11111 .llL1Il1Q 11111 1 lL1t'1ll15 111 11111 l11511.11,l1114111 111 NL'1141L11. 111 .111111I11111 111L'X 1111111 .11 1141111 1111, X11 1L'N1lll11L'I1IS 1111'111l1'1111111 11111' 111111111. . , I . I , i 1111111 111111 Lk11111111111111F l7I'11I1'Lk1S 111111 11111 111g11 Q1111 111L'1l' .11L1 14111111 NL'111l1J1 21111111 11 1.1111111111111111111111111, 1111' 111111111 I3L'I'111l'l 11111 I- , 1 . . 111 1111' S111 111' Q 11111 1'L'1'1'11L1 11111 111111' 141111 1111' 111111111 L111L1l'L'L'11Ql111111l111111111111 111111111 1111. 151111.11 1 1Q 11111 .1111111411 111111.1111111 1111' 11111 11311411.11 11111 11111111111 1111111111111 111 '11 5111 11111111 .11 11111, IQ111111111111111 11111 31111411111 111g11! .1 11111'-1 I1Ll11'111I1l1! .11111 11111l'l1ll111I1i 1111.111 111111.11111'11 l1111l1113L'1'N. X'.1I'1LlL1N 111111.11 111111, 111111'11.11111111 1111111111 11.112 1111' 1 1111: 111.11 1111111 11111' 1 1111111111 111I'4lllQ11'1llI 11111 1L'.l1', 11111 1111111111 QflXL'l'l1l11L'I11 1111111111 1'L'LILl11'L' .11 1111111111111 111 1.111111 1111111111 111 .111 11.1 11 ,111111111111 1l111Ll1l1'1L'N. 1111 1111. 1L'L1l', 1211.1 11111 1'1111'11111111111.1 11111. 11711118 .11 111111 111111'11.1111111111: 1111' 11181, XI1X1'1111lL'I' . . , 5 .11 111111111111111111111111'1'.11'i111'111111111 111 11111 111111.111.111111'111.1l 111'1111.111 1111111111 , , , I. I . II I Il ' I 1.1111l1.1. 11 111.11 1111111, 1111 11111111 11111111 !lI1111111 1111' 1lll'111N'1N 11 LIIA 111.111 111 . ' 1 . , . 1 1. L 1 Q. M. 1111 11111, 171 I1 111111, .lI1L1 11111 1111111111 1'L' 1111111111111 1ll111lXX5I11I1 111111 11l1AX1111'Q1111! 111111 . . ' . 11111 '11 1.1111'1111 111' 11'111g 1111' 3111111111 11.11'11. 1L11'1l1N 111111111g 1111111 1111111111 N11K1'1115. X11111 - ' ' - , . ' 1111- 11 11111, 1'L'11I'L1Ll1'X'11.111L1 1, .11 . 11111111 I11L'L'I1I1QN .1111 1l1'1L1 1111111 111lll'111LlX. . . 1 . 1 ' 1 111.11111 1111 11111 1.1111111111 1111111111 11 1111. X11 .11111 -1111 .1111 11111111 111111 1-1-Q11-1111111 111. 11'11.111111111- 111 1 111111 111 911111111 1111 11111 '111111111111111.111111.11i1111. 11111 f11'11111111111111 111 111 1 11111' .1 111111111111111111 111 N111 11111. 1111 11L1'1'l'L'I31'1' L'111L'11 111111L'11L11J1111N1L'.l1'. 1111.11 1 1111 1, 11111 11111' 111111111111111111. 11.11 . . 11'1111'1"111.X1I'11. C111 111 111111111111 111 lI11L'l'1'N1 8111111 .111 tl K 1 1 I111I111L'IN. 11111111 11'1ll11'1'N. .11111 L'XLlI1Lf1'1A 11 11111 111-11.111111 8111111111 1111 11111111111 11111 11-17111 x111'11ll1X 111'1111111111.11111111 XKL'l'L' 1111111111, 1111' I11L'1I' 1111111111111 1'1'111'11111111.1111111111 11.118, W- F . ji BU- QQ 429 ,, vw cr wee. yw..- . 111111 Nliss XXi0ll'iCL1S 1l1Qi1-111-11 L1LlYl5L'1'.Il1L'S17L1I11Sl1 Qlluh 1'c11ru1111iZc1l lute in thc 1'cg11'. ljI'L'5lLlCI1I .X1'1litl1 rv . Y lJ11il1'1' lc1l thc large l11L'1T1l5L'1'Sl11P. 111111 51111111 l 1.l1'l1l3Llll 5L'I'YlIT Q LIS SCCYCILI IW' . X X '1l1'111i11c sL111l11'r 1111 li1'l11'11g11'1 19 1141s 111'1'11.11'1'1l . 1 111 1111'111l11'1's. ll11' I11Lll11 111511 1111s .1 111111111 XlCXlL'Lll1 c11111l1i11g1ti1111 111- 1111111 C1111 p11ll11. PI hc climax 111 thc cluhs XL'lll' XXLIS A1 c1'l1-111'-1111111 111 111111111 111 17.111 .X1111'1'i1'1111 13111. .XII g111111'11111'1.111' g11l1l1'1'ss 111 lJ1'. XX right, l11'cs11l1'11t 111 Illk' X41111111.1l .XW 111 511.1111 I 'sl1 11'41cl11'rs 1111s 1'sl11'1'i.1ll1 Clllll NlLlLlCITl5. 1L'lLlll11I1 1 111 l11 1l11' SPANISH CLUB ROW l: B. Lull, S. Cauth, A. Bally, V. Parish, R. Whive, P. Husband, J. Barker, J. Webb, D. Hon, B. Leonard, A. Jones, S. Turnbull. ROW 2: M. Gindf, C, Silva, J. Davis, D. Vcndelbell, J. Ullrich, N. Beckefv, L. Newton, J. Holmes, J. Gus- tafson, P. Jensen, J. Anderson, L. Clock, J. Michoelson. ROW 3: S. Kendall, C. Ziniker, N. Muriofi, A. Kerrebrocll, M. McCracken, M. Olson, D. Gustafson, E. Pafferson, B. Gifford, J. Chose, L. Lodge, P. Wolfer. ROW 4: A. Davenpcrv, D. An' derson, N. Chase, T. Avkinson, E. Ellis, V. Hammerquisv, Miss Wolfe, J. Mcfiroom, D. Doal1, M. Weinstein, J. Thornton, F, Vlilkes, 'V an , WO llicrst' pursuiis ttltu limi' lhlcl .II lL'Ql5I ont' flkll' UI l.xlIin .tru tiligilult- .intl inxitcal to iwin tht- lntin Cilulm. lntci' Nos, nliicli incttns .nnong tts. uns lioinivcl tu supplt'nicnt tlit' LATIN l .itin clttsscs llll'Il1L'l'll1g tlit' stutli ul' lstitin culture .incl its ROW I: J. Meisel, C. Cochrane, P. Beals, J. Delop, D. Casey, N. O Connor, A. Karlas, J. Madigan. ROW 2: B. Peverson, C. Silva, E. Pearce, M. Williams, M. Bur- rell, B. Fox, Miss Blais. ROW 3: V. Simons C. Black, E. Chrisriansen, R. Rust, A. Hendricks. lItllLlL'l1L'L' on tml.n's xmrltl. llusincss incctings xwil' czillccl xxlicn not-tlttl .intl liuur social incctings wcrc ltclcl. Iliust- x'.ui'c: tht- loringil initiation. tlic liliristinus party. tht- lclcs nl Klart-lm lximpict, and tht- annual picnic to xxliicli till lstitin stticlcnts ttncl tlic lTl'L'l1Cll Cilulv xt'ui'c invitccl. ililic lclcs ol' Xlaircli is Ll II'll1lllL' to Ciatcsgiii ttlio was llSSklSSlI1llIL'll on tltatt I . , . . MAIN atltgt' l7L'll1Q X'..lI'Hk'Ll lWX Ll lUI'llll1C lL'llL'I' to lX'HLll'l' ul ll1L' ltlcs nl Nlttryli. FRENCH CLUB ROW l: V. Alford, Miss Blois, P. Calvert, l. Vanflysselberghe, J. Blelh, J. Blefh. ROW 2: J. Covey, N. Newhouse, M. McCallum, .P Wasson, J. Delup. ROW 3: D. Ford, M. Baker, D. Bray, C. Leonard, C. Black, C. Guiley. llit- stwml ttiir ltingtitigc stuclcnts, orgzinizccl tis tlic "FrLm'li Circlt -", lmw spunsnu-tl tt really wortlifwliilc pm- icct tliis your. llit- girls ulutziimml tltc llClClI'L'55L'S ol lircncli ltnnilics lmin xxgn' liritlts lixing in liugcnc atncl sont gilmut ttn lnpxcs ul clntltcs musuts. SL'YL'fill lvltcrs ml' tlitinlas lizlvc l?L'L'l1 l'L'L'L'll Ull lllli l1AiL'lxAigL'N lll llcllcli l.tKKl Illkll llll' Cllll, sunt In lgngltintl. I lit' Ul'glllllYklllUl1 is grcutli ticlinirccl in st-lmnl lm' its spirit nl slmring xxitli tht- iicccly in utlisr cuuntrics. Aldo stiniultitc tht- usc ul' tlit-ir lzinguugc. meetings gtncl inititttiuns tttc unntluctctl in lircncli. .Xt tht- social incctinsgs liclcl ut int-inlx-i's' lifuiics. gtnncs nrt- ultcn plan ul in lin.-ncli. X' kill' G ee Ll lu A LILLINIL Lrullt ls ulun lm flu IL IIXIIILS .ls HILISIL IS IIUPOFIIDI m lguuuu lvl llns class on LS an OPPUIILIIIIU mn ns I'llLI11l7LlS to lmm propur smumu tull nm uu lm to Qmox xonal um -l lmmuum tlmun LXPLIILDLLS thu lxunng ll'llLlllULl1l lstcmls .ls null as 'ILLIVL pntlupmts m muw muum soo xxmlx mlm Q u,1u.s UL cllsunuul thlt INl0l1I OIllLI'XXlSL not lx cllsnourul l L Cvuls C lu ollus .1 hlllkll pmomm ol IULISIL lI1LlLlLlll'lU Lllsslg ll sum Llassln ll mal popul ll plugs fhLLOI'LllI1U to IIlLllll0I1 thu tllv. plrl ID tlu QJIIISIINIS l mumm rhr SPIIHU on LLII Incl LOIHPLIIIIXL umtuts Last um tu Girls C-lu ILLLIXLL X l IIIIIIU m tu cllstllpt IHLINIL Lontut 'EV ROWI S Winston J Bertelsen J Gray E Nemerovsky C Young M Suegmund P Raabe B Wlcal J Boshford I Renshaw M Johnson C Stone P Nudelman G Strand D Hubbard ROW 2 B Worden R Stuber B Wnkoff S Thompson G Klnyon D Naler D Smith M Olson E Payne M McKenney M McCracken G Childers C Wourms B Leslle A Riggs ROW 3 B Dresselmeyer M L Glasgow D Renshaw M Cyr D Hull A Hull M Anderson N Rathbun D Robertson J Bleth L Scott E Gullett L Ferguson J Alford ROW 4 M Cary l Brown L Ccrone C Patterson A Huntington B Moltzau J Carter E Calhoon J Yates G Dovls B Singleton M Fleshman E Larsen N Gustafson B Egguman ROW 5 S Fandrem J Ullnch B Smith M Hooker J Peterson W Sorensen B Phelps S Smlth E Gilmore E Coven C Reynolds A Cluster K Tarbel' G Grewe Grohe tra ROW I: J. Maisel, M. Watts, E. Harphom, L. Marshall, P. Cuthbert, M. Tykeson, D. Keyes, F. White, L. Moves. ROW 2: B. Bundrcnt, L. Soger, S. Jalling, M. L. Harris, B. Frank, S. Dagman, J. Bradford, G. Nelson, D. Drysdole, L. Kenner, F. Wilkes, M. Nuttman, H. Johnston, D. Holdorson, J. Watson. ROW 3: B. Du- leiden, M. Harmon, D. La Bare, V, Spicer, L. Camp- bell, A. Gubrud, H. Rutherford, B. Gardner, Y. Reed, C. Wells, D. Ordway, P. Kraft, J. Loughary, C. Peter- son, C. Lee, A. Hodgin, S. Foster. ROW 5: M. Ayde- lotte, B. Alford, B. Miller. lhe orchestra has heen a prominent group in E.ll.S. since heliore l9l6. This year the orchestra anal hantl jointly put on a swing concert. 'llhe proceetls went for new instruments. qknother outstanding activity was their return trip to Salem on 'lanuary l-l. 'lhcy matle a tour ol' the junior high antl gratle schools again this year. .Xt the tlistrict music contest heltl on .Xpril 2-l, they ahly represented lil l.S. wr .M..,...4 44 ROWI J Chapman Y Reed N Newhouse J Barker R White P Boals D Wick N Marictt J Covey ROW 2 B Fulton E Rhodes E Miller J Trlolo B Peterson B Beacon J Van Rysselberghe L Maier ROW 3 YOU 61 OU1' OO SIDLL lr DLI DIL OLIYN Xl ls UIUJUILLL ln Ili I7llJl1lll1LDLL Xlcmlxiship is llllllfkil to instru mcntil soloists piino iccompmists intl tirct 1 orm is in Luci xolct part Stuccnts irc mtttctl upon trxout int tht xott ol tht mcmlxis it outstmt mu lctlkltk ol thc oruintution s it in 1 un vnu in hl ' tht stutltnt moth e, 3 I, Q 't . saw' ' C E i .--W F I li.. , U., V Z 5 MW- ,N .,., y s a f' 1-' g l.I 5 'U' "'l' l- K'."'l"'A"5' P' E""9'o"' D' P""'l"' D' Nee'Y' M" ninter ol' I9-li, it has grown in mcmhership anal ' 1 J 'Q 1 " L 1 l '- I ierl' L' ' 'L 'l ' a . .L l' J 1 ' acl' A ' . L l hi ' ' 'I I F . nl pl . thi, I' -ar was L ass- lily 5' "1 'mruary lo: ' . - l '. 111' B Hempy L Moore D. Greiner P 111111g1:ap 1 1 I1 M1 1111111 1 1 1 1 . 1111 . IL 1 11111111 111 1 1111 11111 1 1111 11111 1111111 UN 1111111 111111 111 ILS 11111 111.111 111.1 11 LIN 1111 11111.111111 11111mg L1lLX1ll1g 1111111 11111 1111111 1111111sl11111e 111 1111 STlL1lLll11 1111 FII 111111 1 H111111111 1111 ll 1111 111 1111 1 1 LL 118 11111 11111 1111111 111111111 1 111111 11111 111111111 111 11111111111 1111111 111111111 X11 11111111 lt 1111111111 1111111 11.11 11111111 111 1111 111111111 LXL 111 0L1l 111111111111 IIUIILI5 1111 1111111 1111r1s1111s 1111 1ss11111 111 111111 11.11 XT E11111111 1111111 X1 1 1111111 11111 11111 II UUIK 11111 I 1 111111 llL 111 111111 1111111111111 111111 1.11 111111 1 111 111111 If 11111111 1111 111111 111S1111Ll111N 11111s111 1111 11111111 M1 1x1111z11 1 .1111 Ll 11.1s pr11111 1 1111111711 1111111 111 11111 1111.111 of the 110111 1111 11n111111c1o1 of 1111111111111 11111n1ques 11111 1111 111111111111111 11111 111111111131 111111111111 11:11 111.1111 11111111116 111 111111 1111111111 11111111 111111 llu' IIIICIIIIIIIIJI mulmllu. llu' I L Iulm ul I-..I IS. L1-I-ws 1111111 III -s U 77 'DI I I I Ll D run' l1.1lIs. Li.IIL'IL'II.I IIIIUN, .IIILI .II g.111us NIIIXIIIU II11 Iului UIIILIIILI 1 ill 111111-X L . I1 IHIIIILII xx11l1 ilu- 111111111 su nl p1'11111111111g .IIIKI Llcxclripliig sl11.I'INIII.IIINIIII3. NLIIIIIJINIIIIT 111ml IL'.Ikll'IiNlIII5 III IIN IIIL'IIIlX'I'N. IIUIIR1 I' II'IX III IIIL NLIIUUI XCII' .I IIITIIIIIIILIII .ICIIXIIX XX IN IIIL PIIIIIIIIQ HI 1Iu'Imig It 1111 5l'xIIIlIL'I"N Iluttu. Ilu- Inns l1.1xc LI I7.INIxLIIIXI . II 11ulIr1r11ln.1Il 111111.111r111 XXIIII 11r11l1u'Iv .1I'u'1'x1.11'1ls. llu' It C Iulv Iuul its II uli1111111l snmlmlx I111' llu' xxluvlc sgluirll .IIILI 11m.11'rl ilu' c1u I PICIIIL' NJN CIIIUXLLI IIN tlu'L'lL1l1. I HI II1L' NL'I111r1l XL II rg llu' X11ir:11.1I .X1l1lc1ic SCIIIJILIINIIIP Suqictx xx.1s li11I'lIIL'LI III I LIQUIIL Q IIigl1 111 II?-Ili. XI1' Xu-Ilvm QIIILI Xlr. luLIL'lIL'I'LI .II'L' tlu' clulvs 1ulx1s1'1's ' ' D' ' ' Ilu- lI1L'I11l'L'ls .111' 111111111 .11uI sL'11iur Ivins ului I1'11'c L"II'IIL'LI '1 ICIILI "E" CLUB ROW I: J. McBroom, B. Dragoo, B. Wolf, G. Rider, D. Burgraff, B. Powell, B. White. ROW 2: D. Linder, J. Barnes, C. Shelby, J. Douglas, R. Murray, K. Mull, H. Jensen. ROW 3: D. Gilbert, D. Peake, G. Miller, B. Lassen, J. Smivh, J. Pasernan, B. Hall. NATIONAL ATHLETIC SCHOLARSHIP SOCIETY Is! Row: J. McBroom, D Blakely, K. Mull, C U- ,1ieIs, S. Clark, J Paseman, B. Whife, J Smith, B. Lassen. 2nd Row: D. Barnum, W Johnson, B. Summers, B. Huglwirf, D. Walsh, J. Parsons, J Barnes, V. Petersen. Zrd Row: L Bell, D. Taylor, B. Haynes, B. Carlson. O Cash, G Boelwnke, B, Hall, D Poplin, III gl 111.1111 rn' 11111111 sport. IIAIYL' a11'L'1'a1g1,' 111' I1L'ttL'1' QIXILILN. .111Ll IIIIXL gix Q11 L'xiiLlL'11uc ral' tlu' I1igIu's1 If lu' ol' ci1i1c11sl1ip guul spo1'ts111.111sl1il1. Il1is1L-.113 rlul N..X.S.S. is rulnpring tlu' HIUUQILI1 'I plan. IICI' XXIII PILIX lI'IbIII 'IIIIUITSL II1L' IIUIIIIICIIIIICI' QILIIICLCN 'I IJLILI L I uI1 11u'111 Llx' xi lm lun Iraxx grgulcs. llu' XUX55. 11u'111Iu'1's xx1II lu-Ip ITIS Iuulclx to LICIIICYL Iwltcl' g1'L1LIL's LIIILI will L'I1L'L'Is 11ItI1 I1Is tC11L'I1C1's QLICI1 ur-L-I4 to su' I14111 lu' is Ilrming. I31 4ulr1pti11gtI1is plan llu' Iicllmxs luvlu' tu PIYIIIIIIIL' IIIQIILI SCIIKIIQIINIIIP gmumg llu' LIIIIICICS. ,,.. ,FI ,VJ as ' - -os V' 5? as I , . September 7- I2 IIeIIO VVCQIQ Z I2 Hello XVQCIQ Assembly Registration Day. I3 Hello XVeeI4 Dance 26 IXXCITICDIS 1XSse1nhIx' Uetoher IO Lane Countv Institute 20 Latin CIuID Initiation 23 Paletteers Initiation Pav Beals in black face 21 Pep CILIIJ Initiation gi Hello Week Asseml Y. Xoveinber -I Band Initiation I-I PTA Open House 20 FaeuIty Tea 2I Swing Concert f0"o':fmn03cnf':'Ude U' 26 Thanksgiving IXSSCITIIUII' Deeeinber I-2 High SehooI XVo1'It Shop 4-6 The pIay "Stray Catsi' 8 IAIi-Y Father-Son Ban' quet 9 Pep Cluh Banquet II E-Chlh Initiation 12 SaIe1n-Eugeneorchestra Hello Week Dance. Ixssenlblv I9 Christmas 1Xssc1nhIy CHIGH 611' 76 -In n un rx' I 2 FL'I7l'Lllll'I' A I1n'eIx I2 I6- 194 - '48 I6 I6 I4 I6 6-1 I-I I9 21 26 5 I2 I2 Il I3 I 5 20 2-I 'I wirp XYeeI4 Twirp XYeeI4 1XsselnInIy' IIVIICSPIQII1 Banquet Dance "DogputeI1 IIumIJIe" Linfield SpeeeI1 Iourne ament Ile AIUILII' SweetIte1lrt Bal II PIA Tea Beaux Arts Bull F.F.t-X. 'lieu E4CIuIv I-XsselnbIy I3eeUp CIenn Up XYeeIx Be-Up Clean Up Asa semInIy IJQIDCC "'I'I1e Big Sweep" XViIIumette SpeeeI1 'I 'ou rnument Inter Nos "IcIes UI' NILIFCIIU party State I3usIietIx1II Allourn- ament I:.I:.A. Banquet Street rally for football game. Stand-up pep assembly. Down town rally before footbaII game with Salem. Band members after the Swing-Concert. Phil Newman demon- strating woman comb- ing her hair, at Thanks- giving Assembly. 77 qlpril Honor Society Initiae tion Banquet. A Cappella Choir sing- ' t th Christmas mg a e Assembly. Xlzn' Service Club sells tick- Bunk. ets to PTA Dance. - The basketball team is off to Bend. Commencement is o time for tears. 78 Student Body elections llaslcctlnall Awarcl Asscinbly State Music Contest Print 'n Cord Vllcclx Print '11 Coral Asscinlvly lluncc "l:cstivz1l in Print" Girls' l-L'l1gLlC'1xXCl11CI1.5 Council clcctions ,Xxctncn 's Council Fun Night Installation Asscinbly 1114511 Prom. Sophomore Dzincc 1Xu'artl Assembly l3ucc1ilziu1'catc Exerciscs Scnior Assembly fotnmcnccmcnt Elefl 611' C 1902 THE FOOTBALL HERO OF 1902 AFHLEFI IC Q 511 Ji -'s r"-'i 19 lf? , 5, T' A .9 D if , I "1 'h I kyHEP7: glfb D .fd ' kr H 4 x O O , ,H ll! Y i Vim E5 5 r -1 Xu ,M- L Q 'x , fe will ' 33 253 .Y nh' I .N -,5 32, 3 f,,, kumvdrv , l-.- CDCTBALL Foothall scason hc-gan for thc tcam on Stptcinluci' 2, I9-W. llcturning lor thc Axc- mcn wcrc: -lack Smith, captain ancl quar tcrhaclxg john llcccl, fullhaclx: lim Mc' Broom. cncl: Roh Xlliitc. ccntcr: Boh Dragoo, taclxlcg anal, of course. the coachcs llanli liuchcra anal Duanc Xlcllcm. 'lihc Eugcnc High squacl ran two practices a clay until school startccl in anticipation ol' thc first gamc to hc playccl in thrcc short wcclis. 'lzhc nuinhci' onc ganic on thc .Xxcmcn agcncla was against fomincrcc High ol' Portlancl. Our Axcmcn, although tcrrihly incxpcricncccl, slightly outwcighctl thc Stcnogsg hut thc pcncil pushcrs wcrc a fast, cxpcricncccl, ancl cllicicnt hall cluh. ln spitc ol' all cllorts, Commerce maclc two touchdowns in the scconcl quarter hut coulcl not pack the powcr to inalac any more out- stantling clrivcs. Thc gamc rcmainccl tlcaclf lockccl, ancl thc halftimc scorc, 12-O, stoocl Ivor thc rcst ol' thc game. Thc scconcl gamc of the scason. against rop Head Coach, "Hank" Kuchera rightj B-Squad Couch, Duane Mellem Ileftl CENTER ILeftJ-Captain, Jack Smith, Quarterback- Simmons Cup Winner lRightl-MANAGERS Kleft to 'ightj-D. Black -B Squad., D. Blakley-Ass't. A-Squad., K. Mull-A-Squad Manager. ROW 1: J. Kooken, R. Murray, D. Burns, D. Burgraff, B. Powell, B. Dragoo, D Primrose, J. McBroom, K. Pratt, B. Sorgby, BL Whit-e, J-ahnson, Qilfnerf S11I'II1QIILI1I. NI.II'IL'lI I1111: XX 11I1 .1 IIIIIL' g11111I I111'I1. .111 III IL'I'L'L'11lL'LI 11.111, .1 lllII1I5IL'. .1 1'1111111I1'11'1I 11.111, .1111I .1 I1'11 IIIIK' 111111. II11' XI1II1'1'1 111'111'1I AI 1111'I11'11111111 I1'.11I. I I1.11 11.11 1I11' I.l1I NIILIXX -1111'I11' INIIIIIS'fS11l'II1QIIL'ICI. II11- .XXVIIIVII Nl1ll.I1I 1'.11lUI11 Ill'L' 11111I 11'1 1I1111 I1.1II 1'11II111g 1'1g1I11 1I111111 111 1I11' g11.1I ."1 , . 111111. ,X 111111'I1 11.111 .11 1I11' 1'I1111.1x 11I 1I11' 1I1'111' XIL'IlIL'lI 111 111111111 I111' I 11g1'111' lI1gl1. I I111 11'111'1'. l211.1111.11I1l11-111131111111 1I11' 3.111113 .11 II11' 11'.11111 1I1111 1'1I I1.11'I1 .IIILI l111'1I1 .11'1'1111 II11' I11'I1I. I I11' I11II111111111 111'1'I1 11111' .Xx1'1111'11 1111'1 IIIL' I .11.1 II1'.11'1 .11 H 1 . A . I'Jt'IILI. IXICI1 ITCFUINI IIIL' IIIIIS. IMI' IIII'L'l' I1l'L'IIL'11ll.lI'l1'I'11lll! X11'1111'11 I1111gI11 111 1'111111'11I 1I11' I1g1II. IIIL' I1111', 111.11'I11'1I I11 1 - . . I111I1 I1111', IXIIIIIKIIII IX' 1I11111'1I LIITILIIILI .IIIX IIIUIAL' III.lII III1' 111 X 111I I11 1I1 1 IIIIK III 1I11- 1I1111I11'1 1I11111'1I I,.llII IILIIIXI . , Q11 u". '. ' I11111'1I1 111'1'1111I 11I111'I1 11.111'1I 1I11' 11.11 I111' .1 111111'I11I111111 111111 I1'11111 S1'.1I11'1g 111 cvIIIX'l'I. I IIIN 111111'I11I1111 I1 1I111111'1I II1Qll I'll 111'111' II111I1 11111 NIIII III 1I11' 1f111111', 11I1I1111111I1 IIIL' I,.1111 II1'.11'1 s w r-1 -1 111111 211' . II11'1111gI111111 1I11' 1'1'1'11i11g 111 1I11' C'1'1111'11I C'111I111Ii1' 1I11' 111'111I11'1' 11111I 1I11' CIi1'ic S1111I111111 1'11111I1i111'1I 111 XILIIJ. I11 111i11' III' II11' 1I1111111 111'111I11'1'. vI111'I1 S111i1I1 I1111' 111I1 11I I11'1'11111g 1I11' 1011111 111'g1111171'1I. 11I11I1' I1111' . 1 1 I111I11JI'S 111'111 111 II11I1 IJ1'11g1111 11111I .I1111 XICIgl'1l1JIII. xX111I1 1111'1I.1g1' 11.11 g111111'1I 111111I IAIIL' III 1I11' l11LlI'III 1111111'11'1'. I I11'1'1I I11gg1'1I 1I11' 11ig1I1i11 11111111 1I11' g1111I IIl1t', .IIIQI IDLIX 1' CQII I11'1'1 I111 1I11' Ii111' I111' 1I11' 1'111111'1'1i1111. 'I I11' 11'111'1'. 711,11 1 XIQIIIIIAI I111' I lI5,1L'II1' II1gI1. QZIIIIL' 11111I11' 1I11I QI 11I111 'CISIX L' IIIIIIII 1I'11Ll1I IXll1'I1 IIIL' IXIIIILIII 111I1I 1I11' 11111I1'111 I1111I1. I11'I111'1' IIIL' L111'1.1II11 gl.llIIL', 1I1.11 IIIL' 511.111.1111 II.ICI 1111111' IIINI 1'I.111 11'I11111I NIHIIII. I I11' I 11g1'111' II1gl1I.1111 1111111 I1111111I 1I1111 1I11' 51141111111 XCIIIIIU UPLIICIIII lII'1lXXl1 Hlll INC' 5 NIIUIIIIU. I IIL' S XII' , 1 H 5 I 11111 I1111'1111. I11'.11I1'1I I11 SLIIII II.1I11'1', 1111111 1I111111'1I 1I11'1 111121111 II 1I11 Q11111 11I I11111I11II 1111I 1111111I 111111 IIIIIIIN II' I11111111'111 ' 'I 1 1 I " ' ' 1 ' JOHN REED WAYNE JOHNSON JIM McBROOM DON BURGRAFF CECIL HODGES BOB WHITE BOB DRAGOO fs ,WW I 412 Q' L IN N LI 7 L HN 711 N IL111Ll1111 xx 1 1 1 L x L x L 7 N N IN I L 1 L L L Ll L L IL 1 111L11 I L N I K7 L LNx I I L 11 I1 1 L 1 1 1111 1 LI Ll 1lXL x x x K -1 L1 x L Illlll N N YL L I L L II I 111s 1 1 L LIL IL I 111 11L L 1 1 L 1 111 L UL IL L L1 111L 1 XXLII L 111 L L 11 L Lfx LI BILL POWELL DICK PRIMROSE JERRY WILSON DALE BURNS BELOW D011 Rurgrcff frlkes ouf for one her great gom I -av Ll rousing clolvlltollll Fllllf L'UIT1l5lClC llith llozlts, tht- .'XXClTTL'l'I liAlI1S lllloollccl up alll lximls ol' l'il'zlcitl liill' the llUITTL'L'0l1lll'lg QLIITTLZ lllc lL'llll1 tool. tllis spirit right to thc goal posts ill tht- first tllruc clrivcs ol' tht- L'YL'HlITg. llllfglllllli lllzlclc lm ll7LlL'lTLlHXXI1 through tht- lint- tlllcl tht- com'cl'sioll pill' Smith . . . lla-cel . . . 5L'Ul'L'lUULll'Ll . . . llklllillllll' lctlgcl' 7-ll iXCill' thc cllcl ol the gillllt' llouclt, lllt- SillL'IT1 lI'll3LllL'Ll Ll SL'I15lllllJlTill run .lllcl L'Ul1YL'l'SlUlT lllliull nt-tl tht' scorn' 7-T. SOL'I1KlCLl tht- lillillllllll sczlsoll lifll' lillgClTC lligll. lQXL'l'L' school llgls Al ullllloll lotlclcl' tczllll. tht- group ol Pl2llLl'S who Cilllil llln-ct tht- L'IllT1l7CllllUI1 ol' Vbgllllll' lllrsitl ltzlll. Solllc schools ctlll IJTCITT U5L'l'Lll75,H st-cond IULIIN or itlllior ltlrsitlg All JLLIQCITL' l ligh wc cull thclll thu Ml llllClTL'lITlL'I'lH or the ll-Sclualcl. ilillk' lgfstllliltl is colllposucl only ol SCll7lTUllTOI'L'S .incl ILIITTOIB IIT llntlclptltloll ol tht- wuts to CUITTC. TI lla Sisu UAIITTCS itll' llzlvccl on FI'lllllX' nivht, tlncl tht- B-St tlzlcl .s u l . . 5 U 4 l QLIITTC, llltll the SQIITTC opponent, comes tht- lollowlng Xlonf clan 2llilL'l'I1OflD. Sopllolllorcs .mtl iuniors who cliclnt get to lltll ill tllc l'tll'sitl' uzllllc arc clioiblt- lior com lctition 'lllll l . V . IW FN I u l rim lJ'SLILIlKlClL'l'S, though grossly lllcxpulcrlcccl. LISLILIJJL' Z gilt' il goocl zlccoullt ol' tllclllschcs. il his wall' tlll the l3fSquzlcl QQIITTCS llcrc lllllll' .ls cl'iclL'ilL'ccl hy the close scores: 7-6, UO, 2lIKlil"l 9 lui tllL'l'lllol'L', TJTCSL' "l l2lICl1l'll11CI1n hzlcl tht- clistillctioll ol' hcillw the ollll' tcgllll to lxlll ciOI'Y2llllN tht- lliv Six " , 5 I 7 U Cllilllllls, l-f-. XJAIVSJIL lil'lL'lll3S llcxt L02 ' i to thc liollollcrs ol' tllis lL'1ll"S "l3'Squalcl." J "B" souw FoolaALt TEAM LEFT TO RIGHT: 8. McHenry, J. Parsons, K. Marks, D. Sievervs, B, Eade, C. Jones, J. Koaken, D. Barnum, E. Olinghouse, G. Zehrung, D. Lowe, D, Paulus, D. Taylor, B, Beverls, B. McCarty D. Johnson L. Mitchell B. H h'H B. H ' su hols Plill Ll l'CQLllill' scllcclulc. ililTL' lzllsitl' "Big a- L stzlI'. QUIT' . 4 contustccl ll-Sc Llllllii , , ug l , aynes, D. Strite, C. Johnson, D, Defmerlng, B. Carlson, L. Bell, T. Cheney, J. Primrose. . , ' 'U U in B "" , 1 H f '. i 1 .ad .v ,. mf. J P'-sf: ,11 'S it ,N , 5 , " w X'-J' L. -ff Q51 gr T1 ,4--, fn nv' OUR AXEMEN VARSITY FlRST ROW left lo right' Clark Hollis, Jack Smivh, Harold Jensen Bob Wolf, SECOND ROW: Deane Seeger, managerg Gene Lewis Don Burgraff, Dean Linder. THlRD ROW: Gene Cash, Ron Murray Wayne Johnson, Jack Parsons, Bruce Lassen. E. H. S. l3ASKETI2AI-L SCHEDULE sus opponent EHS opponent Spiinglicld 28 5? l,lll1ll'Al 91-ll? Uni-l Iigli ,, . -lil-23 liottugc Cirox c ,.,, 27-46 Cioos Buy ,,,,. , 59--ll .Xlhunx , . 53-58 cms my uuuuu 2 AS-42 lit-nd 2 2 59-44 .Xllmm A. 55-3'-J St.Xl111'i's, , 29-27 Sl. .Xlairiis ,,,,,, , -lil-I9 ci0I'Ylllli5 ,, 59-57 Ciotttigc Cirovc . , , 26-2-l lglmiru , 86-33 Conullis ,,,,,,,. . 20-50 Snlcm ,, 2 32-45 ,ltmction fity , 53--l-l lic nd . . ,, :J I-60 SkllL'l1l ,,YA..,,,,, , 50--lf Ylunction Ciity , ,, ,, 35-38 Springlicld ,,,, 29 38 Uni-l ligli 23-Bl Boh Wolf' was captain on thc 47--US ICQIIN. llc czm't liorgct him amd tht- oppon cnts couldn't liorgct him cithcr. XX'hcn hc uns in thc gtimc thcrc was lift-1 hc could hamdlc thc hull lilxc' nohody clsc on thc Hoor. lioh was uwnrclctl il gLl2lI'll position on tht- Big Six i-Xll Stair amd Uistrict Six .XII Star tczims. 'lilmis was Dcam l.indcr's third ycau' play- ing lmsltcthzlll on thc Varsity. llc plziycd on thc stzitc champion tcum his sophomorc tcm' zlnd is non' ltnown lor his big scoring sprccs. llcam had tht- distinction ol hc-ing high point mam lor thc sczison. -luck Smith. Al finc all around nth pltncd ai starting guard position until cic uns hurt in Al Cioos Bay gaunc. uoululc rciillx' hcctimc scrious whcn plan-cd thc l.li ol' U. lirosh and the szmic mis again inbiurcd. Izicli couldnt plan' inorc lxislsctlxill until the last gannc ol' scalson amd tht- xxholc school sullicrcd cimsc lziclt l'L'illlY hc-longed in thc guinc lirucc Lusscn, vou I'CI11L'l11lX'l', was Tl lctc. his ic hc eyc any tht- hc- thc lllll lillllill liL'llUXY. 'ill' !7l2lyCll lliS SOPll0IT10I'i' Our Gomes in the Armory tt-.ty tttt tlttt I3 stltt.ttl lmttt tutm-tl tm up tht- ltttltlct' to x'.tt'sttx until titttt lttt' ltis l.tst ttxo units ttt lfttgcttc lliglt. Btttttt- tt.ts pt-.tlmlmlt tltt lvtwt slttzt ttlt tltn' I'.'1tltt. .tml xxitlt tttttttttitx sltttttltl lu' tt lim' tttllttf tul.ttt't'. I lttrttltl It-mst-tt .tlstt ltgtcl stttttw lmtttl lttclt tltts stutstttt, .Xltt-t' pl tx tm' nn tlit' I3 stttttttl ltts ttttitttt' nutty .tml .tltt-ts vttttttttg .t lutnstttttti tttt tltt tl.ll'llI1Q llIM'lll5. .I I'L'flk'L'llIAI'll1Q lil L1 Nl1HLllllL'I' ll1lLlI'X Ilhlklk' llllll NIUP ttltttttg lt.tsl.t'tli.tll. lltt- tt-ttttt ttttssctl llttt-ttltls ltm' sltttttttttg tml .tvvt't'ssiX cttcss. we , . lltttt lttttgtutll, tltt- spt-tttlv ggttttrtl ttlttt sctttrtl in tltt- l.tst tttttt Ut luuttt L4lI'XLllllN. lt.ts I'LllL'Ql III tttltlctlcs tltttttlgltttttt IllI'L'L' Xt IIN ul ltiglt sultttttl. llttn plttyctl tin tlttt Hfstttttttl ltis sttplttttttntr .tml tttttttt w.tt's. lite lttts slttmtt ltttttscll tu lac tt gtttmtl sltttt .tml .t lim lutll lt.tmllct, ttltltottglt lic tttts out til tltc gtttmt l3.ll'I ttl tltt' stutstttt lxt t s tl .tti ittpitttt-tl tttilxlc. ltt tttltlititttt ttt tltt' scttittts tltt-rf xtctc on tht- stltttttl tt tttttttlxt ttl ittttittts .tml stmtwltttttttttvs. .Xtmttig tltt-su xttttt' lltttt Xltttstxty. X tx lttltttftttt, ttml Q-cttw C .tslt tgtll ttttttttts xtlttt plmt-tl twtt tltt' X.lI'NllX tll tt.ttt l.tt'lt llgttstttts, ttttttttty ttml llxtttti l3.tl.t-tp ttttttttt' ttlttt xt ls It st ttt tltt- stttttttl lat-t-.tttw til tum'tttttuttt.t. .Xttitttig tltt' sttlultttttttmtts tilt tvl.txtttl Xstlttqttl twtt' Q'l.tt'ltt' l lttllis .tml Cittm' l ttxt is Atltltttttglt tlt txt-tw tttltt ts tt lttt lttttl stttm' cxlvt't'it-ttcc. 4, 43 tt.ts gt lim' wgtt' lttt' tht- lifstltttttl, Xlclis lltttultt-ttm'tt t NLtXt'ItlL'L'I1 gtttmts ttttt til tttcttttfttm-. lltt-t txt-tt' ttltutts lttttttpt ln lt.tx ing tltt-it' xI.lt' plttyt-ts titttwtl up tu tht- .X-stlttgttl lvttt tht-t xx still tltt- clittttttiitttts til' District tw. il list tum l'ttttt'tcctt sttutigltt tt tti s .tml ltttltl ggtuttt ptwttttisc littt' littttttc .Xxctitctt tutttts. I.tt'L Pttst s llt mn l3.tltt't'. Cystic lttttts, .tml Q l.lI'lxC llttllts ttttttlc tltc tcgttl tt t tt sttx ltm'-tip: ttml st-wt-.tl tttltt-ts lttttl tht- ttpptwtttttttx tu plat ttt X xkllhlll QAIITICN, Upper left'-A clean Armory for o clean team. Center left-School spirit in onion. Lower leff- Berween qucrfers. B-SQUAD FRONT ROW tleff Io right: Drew Vincent, Bruce Chose, John Horringvon, moncgerg Jim Barnes, Cecil Hodges. SECOND ROW: Boyd Morgan, Don Siegmund, Eugene Hein, Tom Van Tassel, Darrell Hebert. IilI.'XL'li Il lu' SLICCUSS ul tlu' I9-lf lI'QlL'lx untill uns lllrgulx Klllkl ln tlu' H80 yillxll l'L'llIl ICIIIII-llllllll lgillllix C Lulu' NllllL'I'. CIQITL' llull-r, lllltl llill llllllkllf-XK'lllL'll tum scuwlul pllux' in tlu' st.llL' .lllll llrlllu' l'L'L'lIl'ClS alll mtl' ilu' Xxllllilllltllk' Xialllcx. l lu rtst ul' tlu' Sklllllll allsu Iwlll-ll gluul Lllltl tlu' tullll null llu' LllSlI'lL'I L'lI.IIIIPlllI1SlIll5. Xl XYl'llL'-LIP tillu: llc CAIITITUI liUl'L'L'kISl tlu' I9-I8 IL'LIl1l, l7LIl il llill lIIL'lLILlL'ciAlPlAllI1 llill Ihmvll. Cwlllll' Slu-llmt, llzlmlgl lLI1SL'II. llllil Cllllx Xlillfr, tlu' I'L'lLIl'ITlITg'lL'llL'l'IllL'Il. l3.XSlil3qXl,l. llu- I9-I, lullsclxlll SCIISOIT luis LI clllllllx lu QI grail .llllll-lu' lL'ilI"lllL' .XXCIIICI1 mm llliul lnllum- in tlu' SILIIL' llllll' ILIIIIUIII-'llli' lL'LII1l llklll tlu' clistilution ol XYll1I1lI1Q gill ul its g.lllu's uxccpt HIM'-tlllll ll2II1l1S, tlu' alll still' I7llL'lIL'I', .lllil llyclc llllison mlulc llu' iIll'SlLIlL' ltallll. .Xl XX'l'llL"Llp lillu' tlul lilu' up lol' I9-I8 CLIITJI lu- tolll. lull it will lITL'lLlLlL' tlu' I'L'lLll'ITll1g lL'llL'I'lllL'I1L ,llulll Slllllll, .lmlm Pllsullllln, Llllil Dull lJLll'gl'LIll-, seniors: Bill llalll, .lim l3lIl'I1L'S. ljtlllllll' l,L'lIliL'. lllltl lltlvc Clillu-rl, Illllll GOLF UIS. lli lllt' Spfllig llIL' gllllv ICZIIH l10lLlS IHCCLS XYlIlI Llll its IIII' clitiunlll rivals lllflllillllg cilll'Y1IlllS. Nl1lI'SlTlIL'lCl. lllkl Lllll' ursill' l ligll. list wzlr tlu' gill tcllm pllum-ll lllilll in llul stlltc lllul. I . .lllllllllglll LlL'lL'kIlL'll IIT LIIT L'lII'lL lIIlIlL'll Ullll NlAII'SlIllL'lll. IS L'XlJL'L'lL'Cl Ill lI2IYL' lIl14llllCl' SLIL'L'L'SSlilll SCLISHI1. lllS LCRII' lllk' 4 . I , lL"llI1 is lu-ilu: lccl lvl l,'ll l x'lu'll ullllallll. lllul Mr. llllllllllllj I , . llflxvlfNl7lA. Slillxfi lJL'llTU LI SLITRII PUPLlliII' IMISIIIIIL' lIITLl LI lLlYlll'llL' ll lITlL'l' LIC' rw , twill. SlillI15,1l'klI1lxSLI5Ll IUIVIUI spoil .ll lLLlQL'ITL' lllgll. Su llll' llllSvSL'lISUIT, BIIICC CJIRISC, lllk' Ullll l'L'lLlI'Hll1g lL'llCl'ITliIlT. lIQIS tical lim' lirst plluv: in tlu' cluwllllill L'YClTl nl tlu- lI.X.S..X. lLll1lUl' Cvlullllpicmsllip glt Xlt. l Illml. cIOITSlKlL'I'lITQ tlu' QI'L'lIl ITLIIl1lX'I' ul' CUI11IX'Ill0I'S llk' lllllL'I' lI1L'llIl5L'I'S ol' llll' ICQIITI lliIYL' nlulul lu-II. Xlr. lelun, is llu' lull iscl' lu llu' slxl ICLIIIT llllll llu' CQall'clru'l' is cllptzlill. IIVEXYIS lL'ITITlS is Lll1HlllL'I' lllilwl' spurt all lQLIgL'ITL' l ligll, l lu' HLII' Slllllilllisf Pl1IXL'I'Sl'L'L'ClX'L' six ilu'll lc-llcrs. lllll tlu' xx luvll' lcllm ry ' l - . L'I1lUXSll1C Spllfl. l llL' Glpllllll nl llISl TCRIIS IUIIITIS ILKIIII NAIS Lal l,ClL'l'SlJI1 xxllu lllll tlu' lL'iIlII tu lluwls AIQLIIIISI XlLlI'SllllL'lLl. llusn-lull'g. ciI'.IlllN l,llS5. cillI'XLllllN. Sklltlll, lllkl crllllll ul P1 ,rt lllllll. Xlli lk-cllllllll is tlu' LIClXlNL'I' to llu' Irllllls lullll Llllil I will NLILICITI. L'2Il7I.llI1. is lllt' still' I'L'lLll'lllI1g lL'llL'lAIl12lIl, TRACK RETURNING LETTERMEN: H Jensen, G. Miller, B, Powell, C. Shelby. LAST YEARS BASEBALL TEAM Left to right : J, Douglas, D. Peoke, R. Lee, E. Frolen, D. Gilbert, D Mintz. J. Hcnns C Ellison, J. Posemun, B. Hall, K. Bennevl, K. Welch, D. Burgraff, E Wilde. J Smith, J, Barnes, J. Nosholm. GOLF TEAM ROW I: D Strive, B. Chose ROW 2: P. Lynch, A. Cross, B Eode, SKI TEAM ROW I: D. Seeger, H. Jcnes, J. Gardner, H. Seeger, J Hopper, P Porter, G. Bissell, B. Chose, Mr. Lyons. TENNIS C. Andrus, ROW 2: J. Kerns T. Nugent, Mr. Dedmon. I SS Q I . The Rally Squad gives the foolboll boys cz big send-off who wouldn'V?Q The Rally Squad carries on in spite of Ore- gon's liquid sunshine. Pep ossemblies, the big bong-off before every game. The Rally Squad booms if out. IXXLLX' SQUAXID llcrc IS unc ol tlmu lulrclcst xwrlxing groups ol- imliX'inluuls in tluc sclmol. Swan girls gmcl tlrrcu lxn s wlm lmuclx tlmcmsclvcs wut at uwrx gzum-, lcncling mln- lxlQl5 lll X'L'llS Llllil Sllllgx lt lllill :mul lilllc nlrctlmcr tlw xrczltlmcr XX.ls Illc lliillkll clftgfllll mist or lI'k'L'!lI1Q uvlal, llmcy wcrc nlxxglys zlmw. XXX ' ' u all rulm-mlmcr llmclr lll'Sl .lPPL'ilI'Lll1CL' in tlw spring ol, N47 gllli' fmlx' tcrm to apply is "Ulm llrmllcrlli XX'c'll Llkllllll llmt llrcy XX LTL' All Ll LlI8llLlX'LllllllgL', llllX'lI1g tu .rppugxr riglmt lllIL'l' larsl X'L'ill'5 xL'.l5flllL'Ll Qlllllp, lllll CYUD CON' SlLlL'l'l Hg IllL' l7L'I'lUl'l1lLlllL'C XX L18 LlIlXIl1lI1Q lmut Xvunclcrllul. Uurf ing tlmc summer intcrmittcntlX' wc xwmlcrccl wlmt lximl of alg- grcgixtimw wcicl lmvc rlris X'CLlI'. .mal ut tlmc lirst pup usscmluly we liuuml wut. il lic ton I'LlggCLlX' jun mrs nml suplms ul last war lmcl lsr-wrm lun l'L'Lll l5L'l'lUI'lllUl'5 ultlm ruurlicct L'HUl'Llll11lllUl1 Llllll xxunf rlcrliul pop. XXI- mu' our tlmgmlxs in tlmc grnml group tlml uns in ilu' lmvgrmnml zulu an s. RALLY SQUAD: K, Borneh, J. Collard, B. Sfcgeberg, J. Barker, P. Bccls, C. Bryon, V. U 1 rdln Hendrickson E Nemerovsk M. e o ' , J. ' . . Y, Tykeson. FILM SHOPS RESTAURANTS INDEX OE ADVERTISING FRIENDS We are proud to present thus Inst of advertusers Without them this annual would have been umpossuble Thank you Eugene for supportnng your school CLEANERS Charm Cleaners Electrtc Cleaners CLOTHING MEN S Herman s Men s Store Paul D Green s Oregon Outtutters Outdoor Store CLOTHING WOMENS Anita Frocks Hermanek s Kaules Aparel Shop Kaufman Bros Leon s Marley Sport Shop Russell s Smuth s Women s Shop DAIRYS M N Pengra Dalry DEPARTMENT STORES Meter and Frank Co Muller s Mercantile Co Montgomery Ward J C Penney Co Inc Sears Roebuck and Co Coburn Fllm Shop FLORISTS Chase Flowers FRUIT PRODUCE Eugene Fruit Growers Ass n FURNITURE Johnson s Rubenstein s FURRIERS Matthews Fur Shop GROCERIES Royal Market HARDWARE Coast to Coast Stores Eugene Hardware Co Joe Gordon Hardware Inc HOME DECORATORS Mountloy and Carmlchael 0 6 4 7 9 MELVIN WFINSTEIN Buslness Manager HOTE' S Euqene Hotel INSURANCE AGENCIES Robert Cross Ira O Stewart JEWELERS Laraways LUMBER RETAIL WHOLESALE PROCESSING BUILDING MATERIALS Glustnna Bros Lumber Co MILLINERY Mlllers Mllllnery OO MUSIC DEALERS Graves Music O Jaqunth Mustc Co OFFICE EQUIPMENT Underwood Corp RADIO STATIONS KUGN Dutch Girl Dairy Lunch Kennedys Cate North s Drsve In Restaurant Vuc s SHOE STORES Burch s Shoe Store Gllbert Shoes Powell and Edblom SPORT EQUIPMENT Hendershott s STATIONERY STORES Valley Stationery Co TIRES Jam Brannen Tlre Co THEATERS Eugene Theater Co UTILITIES Eugene Water Board 2 O7 O 06 112 5 95 ' 112 - ' 111 ' ' I0 . 107 . ' 101 ' 103 I0 101 A 95 ' f I ' 10 1 - Q7 ' ' . . 96 . 90 ' 97 . I . . .I ' 91 ' ' ' 102 ' Co. 1 O . ' ' . 96 ' ' 103 Wilson Music House 111 ' . 10 ' ' ' . 93 . 95 103 . . ., . 10 . 92 96 ' 94 - ' -I1 ' 1 100 ., ' IIS ' ' 99 ' 105 ' 112 1 97 1 " 110 ' 101 102 ' . 111 102 ' ' . 108 94 . 112 I . Q4 . 110 ' ' 112 98 89 LEAVE IT ,.,1' V, ,-f' Q" ,Nm 1 9 X1 Eff n g? 1 -Yiiwm, 'Km -i 6120 4 is iwi M aisles 'i 'ti wiv- mwx N ,Q I L Ely 'Sud 6 U x X 401 EUGENES FASHION CENTER W, -w,,e"'-N iv 3 -4 4 ....,.,. .,... . ...,. , . .... ..,.,.. , ,Adu lt,-K - A .5 552'-.A.-715. -of-4 gig 1 4- L K., xv 2 N : 4 A "-lf: in ':- 1, -jj, 4, -'2,.5:::gS:5.::,,.j' I ' ' ' if E J ,A W- . .. fr . '-,f 5 1 'Haas' A jf f ' , ff' fmt fr' n tt- 5 - .- ,Z -'r:j:g1:,A.-- -6411133-.. - -- 1 mx ,l 'fl I 1 I 3: -N-. f'E:' ff" "fi,-'-EIEIEI: 'f ' 'ix "" 1: . ' L. f w. f. .1,- 5 , gr ,- ,..g,-.'----gr,--25:51, ' x nm : --, pu- .--- --..---H N, .- . gf-' QWTT ,E 2 ' -. Q at MW..-M3 f 'Q .fv?ffp:'i if 5 A 1.1.1-'12152525251522xi??a??1E1- 2252! E..-51226131-f:...."Ai"3i:'-:I-12255. 'N' ' ..::s:2?'?E7f1f"' .WN--' -f-""' " D Z T " Lf'- 5, X " ' 4' gf 5, 1 . E--152' ' -15" ' ' ' ' ' 'T'-11-:'-Y -' 1 ', ' TN ff f : -' - 1 ' Q: :sa " 5 N WN- '51 1 .- z or ff H ,f - :Q-353'--.-, ,.. iii-'QE',.:f2i5i2f5g55f1232" .QMS . 'Tiff' '1'i:55?1:1'.11f' 1525235 ' - f 'X ,... , Q0 'N X . v' ' '- X .J 9 .. ,... -, nfl.: ' ' XV x . .... I :, N Rc 'M,.cQQr 1 4. 42' 'TTT .... . ,. -Q Y.. 'Tia .V ,:,Tf.'i., Q- :E.1 .l IEE N,.::.l,.. I 4 Er- by ., 5-:ips xl':k:,:.4.J .::'w,,,.-, A- " 2 E,.. - 4--- ' ' L :f " - '-fsagsgzgagegzge, -.-- -- ""' 'try' wg-wr 2 QX-H '424:::E?w..,.3."':'-f:E:E:E1E2E:Er: '-:-1':,:g,.., .'.2'Z:2f2-"-" -251E3EQ4.5',.:f' '- Ula" T .4 ?,'-,Q 'g Y. "1 3, ,Q-a :-."-:-:-:1.g:g:g,g.A., -:-'-:1:-:-:3. '-:--wr,-5.:-9 . ' . --vi, -Q.,-:-:-:-za-:-1:-:-F' ,ik ff, qfx W, . , ' . : :-.--1 :,'--."1:-:-:-1-1-wg, . 1:::1:g:g.:-:-.4:,"g--: f ., ' 1' - Zzzglzlzgizgzgigvjh. A -v -' 3 3, Y ' . 1 v:f E.,E V ilj,,,ee'f-1gi1'tAr 5 f H, 5, ' . ' " '2.ff2Eg2a532"i-1223, ''f2-3E3:2:25i:5:5:E:E:E11-5.Z,'E'f'v'T',15YV --Z-:f",' .,.. -- 1-1'f:Z.-1.1-:r':2ifE2g- ,..rEfE:-sl- " '- X A '.-.f--:-:-:-:4-.,.::3:-.f.g -4.-:4::3:5.,35123:3:3:3r:1:f:-:-:1.:.:.:.:.,5,HWNA-f--A - m -ff' ggi:-i.55g.5.:,i,. 5:5-gzzfgggfgigjx ,, f 4 fz2EE1i32W?' "'Q 1 1. 3 " . ,. K - " ' -'-I-"':'1?f'iz1fQ- ' - 2132315 4 'Qzli ' .11-. 'rf A ' A1115-A 415- ' " ' A ' f xX,uM'l 'f5tfi'77. ' '9 '- 'A"Q' ' ' ' QA '4E""' ,. - ' ' v--.,"W"if1'1'E1'zzf'i:iiii5Q,Q21-.-2-ifff -""' ,. W - fi ' .... A Q N, ' -,VE N., 1 : . ,,1.1.,.1ff5355E::::-'-:::-s.:.-2:.,.- N , - ,A-13279-0.-.' . XX 2 ie T . I 1' ' ' If wt, ' , T ,..4 A ,..., 4 I I , A . ,,,,,A . ...,., ..L, . M A.E. .- . X .y I 2 4- an A 3 4 ,L .. .. vw K, , H ? ., ..., I I ix bn .D .32 . . . f - I v ,rt 0 r T , fo -Nz: S , -lr-13 4 -. . 1 . -1 l,l vi fer wh MJT f They uncover the slnckest loot o you teen agers blouses and sweaters and skirts to concoct unto tricky outfits each as lndnvlducl as your own f' thumbprmt 'TW 383, Leave nt to our Private af www ,Q .4 Eye to unearth the clecldlng N 1-we factors 0 your young wardrobe' Www" oezaagsx. as O if U sse s G Our Sweater Teams Slupons ond Cordlgons long ond short sleeves To combine mlx or seporofe To Tuck un To blouse ouf or belt Delucnously soff nn oll your fovorufe coiors CONGRATULATIONS TO THE CLASS OF 48 , 22X P 5? .., ' x2 ' Xf,' Y- , ' X ,p N -fx ugcne: n r r 4 ' Q ' . N I XX ' 5' . 4,7 1- "af 'QW " 1 - T 1 Lovina Rogers and Nonda usiafson do Vheir sweater shopping of Russell's. V i 1' 1 1 3 I 1 - 1 QQQLOIZ Uacfo Zac! ofguz n ck N pp hop f If It IS Fashlon you want SEARS has the latest In 'Fashions Also an excellent tallor to fat your clothes lust the way you want them to flt Satlsfoctlon Guaranteed POEBUCK AND C0 Be sure to vlslt our smart Men s Dept on the mam floor Everything for the Grad E Tailored Tl-IE MGMT WAY TO SAY MEIVS CLOTHING Your one stop shopping center Co ner 10th and Charnelton Sts you, money bggk mee PARKING .V Y V i l l I t .:. -. W .,.,. ,,, . ..: :V ,131 . : ' ' il szefi ' ' - .Va llfas 10111 3 i. . uw u.s.nj.on ,I John Kerns a d Ja u er s or suits. ' I or r ' TO FILL EVERY NEED IN YOUR WORLD OF FUN Buy With Confndence STyIes From Fomous Makes JANTZEN WI-IITE STAG JUSTIN MCCARTY JO COLLINS Jr BERMUDA MABS And mony others ww-mm W 9 SWE ,L ILLER dE , . O O O O -:-:-95:14 ' x ffjf' ,f.:g. f - . .iz-.2553 , , I ' H I , 4. .ffIQ.LV.f.-f' Y V 77,7 W,-A-1-Qi, ,... . Coleen Bryant on loine Nemerovsky visif MiIler's Sports Department. EY You bought it ot Joe Gordoh's'? T? TP Thot'5 right - Gordon's hove the best in the vvestl ! I Jos eonnon HARDWARE, Inc The Fmest ot the Forrest Prncei Coast to Coast Stores Coburn Fllm Shop Fme Photo tumshmq Photogrophuc Supplnes ohcl equnpment Eugene Hotel The rlght ploce for every occosuonl LET Us HELP You PLAN YOUR PARTIES Dlnnng room Coffee shop Doncmng everything for your pleosurel Just Call 2000 Develop your Typnng skull by usnnj on Underwood Typevvrner UNDERWOOD CORPORATION SPEED THE WORLDS BUSINESS l545 West Burnsnde Street Po tlond Oregon ANITA FROCKS EVERYTHING FOR YOUR HEARTS DESIRE' We corry o complete lnne of cosuol ond dressy suns Coors ond dresses THE TALK OF Tl-lE TOVVINU J Hll dGWhlk d L ' 7 Barbara Fulton types on on Underwood Noiseless. 1 l' I i I ' I fy cnet I on oy rig I oo very ' - Congratulatuons to the Class 1948 S H IU Flrst wlth the FINEST m RADIO entertamment Flrst FM Statuon In Upper Wullamette Valley Fnrst Place 1947 Blllboard Magazune Award Overall Promotuon Local Channel Network Stations .. meals- fu-' iw "' ""fCuMEER COmw"2F-- cf KUGN Phone 1010 P O Box 989 American Broadcastlng Company Your Friendly MUSIC Store Home ot the best ln Muslc dy KUG b dy q Let our staff of experienced muslcuans help you with your musical problems Our complete repair shops are equlpped to handle any and all kinds of muslcal Instrument repair 0 58 W 'l'Ith A 96 COMPLETE MUSIC SERVICE 1 ' O I ' ' ll of ir . . . O O ' ' "J " '-F ,,.,. A L .- 5:54 ' , ,-- f 3, - gf 'I ' " :lb fr .. I . l 9-I M' A- , F . 'l .- .... ,.. . - ,- .A V -W,,,,.,,0 . . -1- F ,Q ' bfk? 'Vid ix? FM AM ' I Il I 5 - - Il Les Rea - N, Eddy Peo o -famous Banioist, Fred Yahn-Ja uith's. 0 0 . ,O - 1 - 49 ' . ve. f Next door to the Fire Sta Your dreorns for your future home con come True Why not stop rn and see he beouhful home furnrshmgs cnt ,L- nl r lc Ver e Par sh nd C cl Don el look of fur iure Johnson s Furniture Company Kalles Apparel For ottrocllve clorhes Shop of on oflrocflve price Follow These gurls 'rosfes To Kcnles for coofs blouses suurs ond dresses Shrrley Baker and Emmy Lou Horphum fry on roofs shop of Leon s Joyce Berielson Don o Wck Barbara Nelso buy a blouse -Q , . . w Y .Q-,.,,v 4 , in-W V f -me M l ,QM Winn I -.Q --. s., ' l.,if::zi:- r r,.,:::,.- Q -N..,,. , ,: 5 . 1? J . a....... t he 4 - 3 I' W ., " 1 fsfs ' ,. ' X 1'W'1,x1'1.iL5' Lslov ,l "wr: Ur ' ,-' T ' -'-...ff ff ' ,Q " .I 5.14.5 If 5' 4' -1 f . 1 n i 0 e i i ni - I a . . - 1 ' I 1 1 , n i , n ftlx .E Q 'tiff 'W N-1 Askiksxo Q 'M -8 x MA'- 'W EUGENE WATER nofxnn YOUR OWN Elecfaxc ond Wofer Systems lowest rotes consusfenf with good service ond sound fmonclng ,-qu:-w"" By T yl r Pa? 98 sgx l A. 1 -:MX -fi f PX ' . , 'x S X X, T -XY s K ',,- lv as 'X " , 5, A '11 A 4 ,E gs -. n- fun: slsfns sq-vu elvnu.-a1:TT"-'H 1 .xg ' 1: " LQ Mun PAL el. c1'n1c E UTlLlTl5 k U I 1 l .' fx W A E x E fi f 44' In if 1 X i 4' f I A Af 1 s -' 2 If A 'ka-A, - lxifl " "' "'- ' Qin Us 3 7' A if Q ' ' Q' J 1 ff, wk , Sf, in". XX .Q rv X 'W h 1 - , Q gf., , ' V a I 'Q ' '1"' Xxx 4 f ' 'dv 5 - , ' f 5 Y WZ: Q ,ix N 1 Q jf- QI 'A Q' f 1 . A S 1 Q W if ' x x 0 A 4, ' r 1 1 '- 1 I M 1 I ,ww 5 gi A , -i T . I.. DMM AoNo IVQQZLLQNS if it W----uuuvl Mrs Borlo shows some very atiroctuve hors fo Betty Tha Von u d Behy Moorehead Ho s Hors Hats ll Mnllers Mlllnnery Deporfrnenf as sure To hove lust The one you wont' Muller s Mlllrnery 'H 1: J ck Loughary and Chuck Peferson bro se fhro g Ga s Muse a d Ar! Sfoe When you need muslc or orf supplues You Il fund vvhot you wont Music Grayes Anr Boy' Con you wow Thor gurl with flowers from Chases' Scarp Malo and Jackie Le IS fake o look at Chase s beauhful flo er Herman s Men s Store your clothes ore not becomnng To you You should be Coming To us' J Bradford and Jm Clarke look of sweaters 55.1-hu., dBoboo o e o ce Indoor ond Outdoor vvnof LCWOWGYS 'mme YOU ever The Sport may be BUY see Tnelr 76 pofferns ot He-ndershoff sl We nondle of gerlmg H5 UH Wllwlfe offnclol ovvord sweof ITS 'meresfmgl ers ' I , SPURTINGGUODS 5 ex Ing We 770 Wlllcrneffe Phone I5l B85 W llczmewe Phone 5 For Mens clofhes Tops IH quolufy fosnnon ond of Mqrley Sp0rf reosonoble pruces Go to the store where smorf men shop Snoppy sport clofhnng Morleys ns sure To nove nfl STOREJSMEN of W b o pe' the s M Green sho s s fs io Do Walsh o d Do Dock 0' MG 'BY K w I nl I ' .. i A 4? U ' 4- f . h . Mr. Hendersh N and Bru Lassen look cl! c buskevbcxll, Joy Sou' Word 3,r:mc,gvre Jive? X exomme 'h , , . - To ' , ' I f , .. 1 . I . D Xxx I xxxx f xx I v 0 2 s Luuu xr Q V X 0 I ,P X .. Mum , X 'B ' SU X f 5 'Q , ' 'wt- ' i 1 1 I I ' TP I . . I P e er ond Vicky De J rdin ins c kiris r, w ui n n n . V ,5- 101 Levho Hodges and Mary Hlxson Congrorulotnonsl Lookung forword To your future potronoge If you dont know your furs know your furruer Matthews Fur Shop 4 mm vnonum ll Royal Market Congratulations Class 1948 Remember To get your Groceries Meofs and School Supplles Pho e 671 we w mn 107 gmmrfrmrgu for clothes Thor ore oppeolung To The eve B d Poe 911 , . , . K fl, A ip' 1 , y yy A ' I f f saga I 5 A nf '. fl .. I 'fx A 5 1 ,W Dolores Clvlfli, Ernie 590bEl'9, Und Gdry Miller Sherry Rierdon ond Shirley Hubbard shop of Smitl1's. have cl snock of the store nexi door. r : 44- l -' u . Q X. x D 7 4,1 E: 1 s I Q-1 n . 20 E. roo way li I1 2 A Good Place To Buy Good Shoes P kerfdscgoo I Complefe outfmers for MEN AND BOYS Congrofuloflons Boob and Shoes TO The Luggage and leather Goods Ouidoor Supplies G"' 5"""""" Groduofung Closs Home Owned Siore declxng rn Nchonully Known Brands 5?-' 1948 A M N Pengra Dairy Eugene Oregon Phone 20 F 'll IO? Carl ar in d fi. Q - - f A - . . . ---.uw of Marvin Webster ond Rex GriffIOh look of cords. K x ' f ' ' I ERMANEK S 870 Willamette Phone 99 I-lermaneks srore for aualufy apparel brmgs you The newest fashnons for every season If you wam' The besr l-lermanek s as The place for you Frances Lowry and Joan Covey help Joyce Barker choose a coat. I , . . , . , . Eugene s Largest Exclusive Shoe Store For Men ond Women Fellows ond Girls Vlflflm mony noflonolly odvertlsed Innes such os Selby RlceONe1ll Florsheim Boss ond others B U RC I-I S Efsww, 7 You ore olwoys welcome Af the store Full of things men ond boys luke G Y k h pp ITS Powell oncl Edblom for shoes of quollfy clesure PUWLLU fa,EDBQ.,l,l S Go North s Young Mon' The populous' ploce To eo'r ond meet North's Drive in Restaurant ll ' ' ll Bill urdner, Don Walsh, Audre Gofewood, and Chuc Peierson go s o ing, I ' ...,-P: - ' M ll' , ku-H9 lf,-,.,:v4fm, Ga-1: Snr: J 'nl wn.l.AMn1l A f, 3 ' Y Y Y li , . -, 2:12 ,L - '- J E.H, . students slop in for a coke- 1 Compllments Congrotulotuons Meter ond Fronk T01-Iqe Portlond s Closs ot 48 Own Store NEW YORK LIFE INSURANCE CO ' Iro O Stewart PORTLANDS OWN STORE Mtner Busldmg 2492 W ennebxl s 6 Drop tnto Kennedys 'For that afternoon coke' Donna Hend cks V 9 no Anderso Mar ly n Tykeson Joa ne Robe tso ho e ct snuck I . ot I I 1 r . ltlht yuh- u0llt5QN AND Ambll , 6 ' I Sharon Winston, Delores Wheeler, Glowetto Nazer, Betty Brown, Meredith Burch, ri , ir i i n, i n , n r n v . r . ff , I "pw JIM BRANNEN In keeping wlth our polucy of the 'funest of Quality and Service may we extend our congratulations and washes to each and every member of the class of 1948 The very best of everything nn the years to come Jlm Brannen Your Neughbor In the Tlre Business Hnghway 99 South Eugene Oregon i Bob Drugoo and Stan Clark inspect tires at Jim Brannen's. . 11 . . . - ll I I Always try Penneys Flrst Foshuons for The Fomuly Home Furmshmgs Dry Goods Cosmetics Shoe Depor+menT Beoufy Solon Teo Room Porfrozt Sfudlo ,Q .fl'5!'-5' In Eugene S b d EIGHTH 8. OLIVE VCS The Convemenf ploce To stop for Than' offer school shock T 1398 W ll ette G The Place to Go' Evergreen Theatres There Always Beffer Show AT The McDonald and Rex Theatres Ch Office Equipment and Supplies Personal Sfafnonery Greeting Cards Valley Stationery Co 76 W Brood ay Phone 470 Compliments Class of 48 Robert Cross, lnsuronce 172 W Broadway Phone 5751 Wilson M snc House 39 E 10th Phone 727 Want to lead cz Band? Your Own? Like T D 7 lTo my Do sey to y ull Or do you prefer Rachmanunoflw W h c Everything cr your Musical Needs' 1 dAI b lll I Verlo Jean Parks shows a zipper notebook to uck Warnock. I . . . w - O O ' ' f, T 'IW ' . I "fig ' I ,Z m r o . S UV I .I- Mcrilee Williams, Jean Crokes, on rene Hendricks uy sheef music- extends nts After the games or after school Charm Cleaners The most modern cleanlng establnshrnent In Eugene SINCERE CONGRATULATIONS Somethung hot for you CLASS OF I948 or somethung cool The Dutch Glrl I 1469WII 61091 T224 Willamette Cleanlng PHONE 300 it I l2lO WILLAMETTE Oregon rss X EUGENE HARDWARE COMPANY Everything you need an Hardware Broadway and Oak Phone 670 B Congratulatlons to the Closs of 1948 Mountjoy and Carmlchael HOME DECORATIONS STORE 86 B Best Wishes to the Class of 'I948 GILBERT SHOES 09 sHELtoN TURNBULL FULLER Co 112 HICKS CHATTEN L NCOLRN 8- ALLEN KENNELL ELLIS STUDIO I J' wir - To i amefie Phone A . , , '7 ' I7 .-1Jl?!T'r nn , .'Q'f'f,9 4.-Q., ,fi 'TQ Fegqgf N I fgei-14 ll ' ' ll . . 77 E. roadway Phone 2 ,I H 49 E. roadway Eugene, V9 01" AP' .A ' El L 'soobadf Ph-Q fr. ,Li -Lyjfl. w fljypiuj WM! Qifjfw M' ifyffiw-fe7W'5'f"f 7,"kff HQQMQLQMJ fa M ZZWQYZ? Jfj, 'MAJ ,AM ffff Agdwdmbtfs IW .fff,,?f-jg! ,f.6'.4,c,ol ,JJ-4-If-4-ff if -Q g is? C42 ZZM , ' I I , A 4 N x x X ' I, jj! .af ,L ' 4 , . f "X x', A . J , f R' QI ' 1 1 Vw ' Fffg, K , ,I 1 Q - ,,,-' 4' 'W L1 X -,Tr , ,il .' ' . . f Q' , X. . 1' ' " 'f ' R, ,YN . ' - K , X, ' '71 , I,-4-' 1 Q! ff, J 0 'Cv I R 4, I - ,' 4 4 X f , M- . ,, v P' ' . 'cf 4 ' if . pf' J , , U .4 V -- . , u ' , V f ff? ' I I' . ' Q -p x VI, ,,, ,f ff' , K - ' , 1 .4 x ij' f 1 la! , I, K if . ., I I K9 Q' 'gig' , ' 2 J' J" s N 0 - -, Q7, , x-- -w ' cg, 7 ' f ff. 4, 7 NX --- ' ' ' TI- - N J ,xxv K' ' X. - 'X'-'77 'Fl 1 , . R C- - x - , I , fsziuj Lz..,, . V Q1 ' xxu J-.Z Q ' ' JEL' x 'X u ' fb P ln' P X: S A. Ax J Y I ,115 .. s. XTX . -'flph ' ' ? ..


Suggestions in the Eugene High School - Eugenean Yearbook (Eugene, OR) collection:

Eugene High School - Eugenean Yearbook (Eugene, OR) online yearbook collection, 1945 Edition, Page 1

1945

Eugene High School - Eugenean Yearbook (Eugene, OR) online yearbook collection, 1946 Edition, Page 1

1946

Eugene High School - Eugenean Yearbook (Eugene, OR) online yearbook collection, 1947 Edition, Page 1

1947

Eugene High School - Eugenean Yearbook (Eugene, OR) online yearbook collection, 1949 Edition, Page 1

1949

Eugene High School - Eugenean Yearbook (Eugene, OR) online yearbook collection, 1950 Edition, Page 1

1950

Eugene High School - Eugenean Yearbook (Eugene, OR) online yearbook collection, 1951 Edition, Page 1

1951

1985 Edition, online yearbooks, online annuals 1970 Edition, online yearbooks, online annuals 1972 Edition, online yearbooks, online annuals 1965 Edition, online yearbooks, online annuals 1983 Edition, online yearbooks, online annuals 1983 Edition, online yearbooks, online annuals
FIND FRIENDS AND CLASMATES GENEALOGY ARCHIVE REUNION PLANNING
Are you trying to find old school friends, old classmates, fellow servicemen or shipmates? Do you want to see past girlfriends or boyfriends? Relive homecoming, prom, graduation, and other moments on campus captured in yearbook pictures. Revisit your fraternity or sorority and see familiar places. See members of old school clubs and relive old times. Start your search today! Looking for old family members and relatives? Do you want to find pictures of parents or grandparents when they were in school? Want to find out what hairstyle was popular in the 1920s? E-Yearbook.com has a wealth of genealogy information spanning over a century for many schools with full text search. Use our online Genealogy Resource to uncover history quickly! Are you planning a reunion and need assistance? E-Yearbook.com can help you with scanning and providing access to yearbook images for promotional materials and activities. We can provide you with an electronic version of your yearbook that can assist you with reunion planning. E-Yearbook.com will also publish the yearbook images online for people to share and enjoy.