Enola High School - Enolian Yearbook (Enola, PA)

 - Class of 1948

Page 1 of 74

 

Enola High School - Enolian Yearbook (Enola, PA) online yearbook collection, 1948 Edition, Cover
CoverPage 6, 1948 Edition, Enola High School - Enolian Yearbook (Enola, PA) online yearbook collectionPage 7, 1948 Edition, Enola High School - Enolian Yearbook (Enola, PA) online yearbook collection
Pages 6 - 7

Page 10, 1948 Edition, Enola High School - Enolian Yearbook (Enola, PA) online yearbook collectionPage 11, 1948 Edition, Enola High School - Enolian Yearbook (Enola, PA) online yearbook collection
Pages 10 - 11

Page 14, 1948 Edition, Enola High School - Enolian Yearbook (Enola, PA) online yearbook collectionPage 15, 1948 Edition, Enola High School - Enolian Yearbook (Enola, PA) online yearbook collection
Pages 14 - 15

Page 8, 1948 Edition, Enola High School - Enolian Yearbook (Enola, PA) online yearbook collectionPage 9, 1948 Edition, Enola High School - Enolian Yearbook (Enola, PA) online yearbook collection
Pages 8 - 9
Page 12, 1948 Edition, Enola High School - Enolian Yearbook (Enola, PA) online yearbook collectionPage 13, 1948 Edition, Enola High School - Enolian Yearbook (Enola, PA) online yearbook collection
Pages 12 - 13
Page 16, 1948 Edition, Enola High School - Enolian Yearbook (Enola, PA) online yearbook collectionPage 17, 1948 Edition, Enola High School - Enolian Yearbook (Enola, PA) online yearbook collection
Pages 16 - 17

Text from Pages 1 - 74 of the 1948 volume:

THE 1948 ENOLIAN SENIOR CLASS fl ENOLA HIGH SCHOOL ENIOLA PENNSX LYANTIA P11f2lisfJczl ,J-1' flu' 0 llc' X Q' 'I .Q-in FACULTY CLASSES GRGANIZATIONS ATHLETICS ADVERTISING CONTENTS FOREWORD l l :- -X jllx ' 1 I ,X X L mc X xx J li l J I 1 I I I ff L JIINIIIK v X XX 1, tlul stall ul ilu' IWJH I-lmllmu wld- gm-:11 QHlHXI1lCI1'l in ilu lJYlNll 'gin' ll' luclw-f nlulv tw lim- in Ll lzmcl ullvrc tlxv lDVL'SUlllllllllI1 lvl mlm .x'c:l1'l1mml lsl ,sllmllx Nlzlhx ir lwlp lu-vp ln -Xlllll' mlml ilu llvmcl 1111-l1111'icsfvl' lllglm svlwlll fl: xx. -M 11 cl. Ns, vw xxl lu In gl L'4JllIANllMXUI'L'lll1 Ulu 14, Um' 11:111- lm ll'IllxlllQ1llll' L'flllC'illlHlT gwvllmlc. ll ix NN l-ru mul l.1ll'lllK'll' umllmx xl Ell-lp.nmm1l1'ux XXlJl.lilllf'lLLl'.1flll1l1k. XXV'!1lSllXX1lllllHIliillllxtllK'lJI'l ws, plm w,r:1pl1 'I'5.2ll1il l ,' ' :zwm lm' tlu-lr lliv ull.pvr'g1li1wr1. ll his lnlvl xwulll Iwi Uv pwyllalv ll it mm- nm lm' llmvw qmcl twuurrpul"11lfw1rl'tl'vllzlclillysll lvm lur clx :mcl umlmmlrlllx, XX 12ll'k'QJl'lllI1ll1JfJIAk'SL'l1l Tw ,Yllll ilu' l HN lfmwllrill. l 4' M FAM 'VXI' ng , 49 gv 'P' ., U 1:01 IW ar I ' ,ll Brin SIZI 11 DEDICATIO LI X IZFR, our tum ur mc gllllt Q, L thx IXIIIRTLLH Hunclrul .Incl fortx uglmt grxcluat IIN' L 1830 no I1 lffm 4 mu pruucllx CICCIILL L r IX lt t prow 1 L J an L1 mn if ll 1 1 ll 0 fl L I I YZ' , 6 A : - Nl ' W 411.2 .., ' - , X . . 5 ' s 3' . 1 , I . I HI I 2 x ' rc,-I I 1 .W E E .en I ' I 'Q .. I 'Q . ,uf :g ,. I X , ,, - 5 .-A -rx Q QF, , I ' Q1 Q QV V. M s I-D bqhzkx. I ' , 'Q' "' To Bfmf' S . X' 'I ' 2 I 'If xv 1, ,., 'ILS' IE I' HHI SI I, j ' "1tl ou 4vc:1rInoo', in un 1 tcmpt cm '- to z1II wur clc-I znpprvi' t' :xml ,rutituclc for the ma my, IHZIIIX' nays In mlm-lm sho Ixus I1cIpccI IS I ring ur I1Ig,I s -Iwol clzlys. 5 Mifjfm bmi lil-hpqfbf-Wwffdi CJJfHQW,:u Q kJ J JJJ CF 'wig JJJJ U31 imd fJgJJH q Lfw-ww ffwfw J I .V J JJ 3WjQfgWfJjiH J E NeCollms an Book Company ALMA MATER 43 1 CJ i 5-S555 C Q-'U 6'Uu-Lu XQLJS I a.A2,af1v-J in j b ,,,,,,,y,.WUfa-Mw-M hu ' weww bb 1 .p 0 JW-.L i Aw. 'Q-wwwlfwud-,uiiluf X-Z0 ,miuydrwmwemu-w Up in 'P i M J if . MM -ilflhw -nwwfmLu,6Ml W H4 1: CJ X , gm., uw 1: wi- LW. L f,.ML,f:,,M.L,fQ.,Ug J gift J H J b ALJ,-fm-ML! 5 -,M-A, ffgbjwm. Zldii WJ. sz fc 'bf nf flu-L' ' ' ' I-rw-fl7 bl, .I J X 0 ff C J - x.: :fum-mw, MAJ0-uw-jvdmd , , WHL b J - , -MJ, ,M nd- ,9 f,,.,-,,,.L.., ,zz , esi'I,3 PSI ADMINISTRATION AdV1SCfS -X If 1 mx K II KJH L1 It Ill KINI I I mg s 3, Tgulmus C 4 Pnnnsxlx mmm Qt up BS 'X Przmzpal I X l ' : ,i ' S , 4 SCt'IL"l171l r--""'i' F1 my ful' if-,7 ---ar HW' 14' iff 1 l 'X-, . x . am Blu I Ji 7 ik lil 1 It L IIHH J x Rl xr NN1xR CH m Q b u rg, TL ulurs Cwllxgc B Q X -X C Iumhxa Lmxersxtx mmemal Brin' SlL'R . immcrsnur S11 c '-'xclu-x'sC Ilv - IICYIHTKZIIIII' .M Faculty IIHLAH Bnxl ra nrsxlllm Qtitn In C II1 C 1 1 Rorsrrzl Hmm x lebanon X nllu Qu 4,14 N Lrsxlllm Sim In 1 uxlrzuf 171 and X c Crc Cu auf uh I mmua 1 X lm mu CO1 1 sro: fx Q IJ acnsbur Tp uhxrs CI e fy -Xxxm. CRLNMI rox ullln Prqmratmx QL NNI X Lrsxlllc St in Fla uh xl N K 1 1 ff" NliII'j' nz A'-'z1uI1- ,hjg - 5 Stal C 4-rg U -gc ', Wu cf' S. l.clJunfm Yullvy lull -g -, lfnx 'sb' l If ,'f'j BS. VA , . ' 1 I ' ' fl 'z NH-P Edg1"'- "' Alill-5' -fa -N-:ich , 'I I ers CHIIQ-gv, BS. I ml ,- Q h 3: I i Incl 5 " g Lv ,- xxiwl- rr: CUII 'gc ml fnulv llifmilv Emu 3 mg Claim Ifcmm. DI-I X 'mlm V' H' S' KM-tty xlmlll'gLff1vllcgc, :X.B. 'H Vu! 1' wzufixfl ' I ' ., J. 0 ' f Ag - , ff . Q' '- AD x, x f 1 V1 I NXHJXIJ l l INK M1071 1 1 nl N It l0R1 I RX 1st 11SI11 1111 1 111111 111 C M1111 l11'u111lzm1 11211 llculllz 1111 ' H1 uf!! aww wwf If luis ' N 11 xt ml JI rr 48 1 1 911 fl lllxl ax I OI c 1 Ln IS lllnthtrnxn 1 1 s IX uf Pills X S 1 11111 Slrnifcl . Q ll CQIIXRIIS ll1Nf1l' St' 1-'--'11'1" '11 ' 11272117 41. Su mf i1 Q ms Il f nu I s nsm X -X uuh Clmnzx 1 HL W J IN Scum xl: 1 tlSXIHl c s INLINHX S dmc L lmcl X a mnufzu Mum: In x rm! 1: x fulnms Q ' -'Q Q' 21" gilll' . 1 ' fx .1x',. new S ll L ms C L 1 lu ul XXIIIIXNIS ic x 1 f 13117111 IJIVHUIT f-1 "nal TEACHERS HOROSCOPE X QI JIBI lxIIxxN Axx xlx IQ XX 'XIIIXI5 fl!! I ff XI xln x II xx Sxlcx XRIIS4 N xN INXXII XIxIm IxI Ill x I I x I I IINI ll xxx I IJ 4 IIIIIN I If 'XIII S lulllx L Ik X IIIIIII I I I I KIIIKN J NM I x I Nl1lxlN I ui I JUN II IIII I I N IIIIL x IKIN HSN: cell X I XX IINNI X x IIKKI II xx I 7 r III 'XII IIC I II 'I I IIIHIIIHX N SLIIIIQ. I 4 I. Sli N L K Sli L I Dx MTI NI rlpt I ILL I xxl lx I llxx Il x II If I II INIIII L IIUI INN U IIIN I I III X II' XX N IIIL x II IL I l l Ik NIIII Il x l IJIIIK NN K I I Il X N III Ux I 7 ll I 5 Jlf f. THI f .R 'll ll Y UTI- ' l.X'lIR1Q.'l 'N' 'XI l ISI XI III Ilx'lIIIl:lg XX.laIlI:lg IIXIIIN Ill Tru 'cl "OIL 'fu ,I-II!! XII BIIXI le In Ilqlx'l'I IDI- ' Ii IIIII IJUIII Il f - -' Y AI, KIMI Ilqx "NIH" Illf-.I -I Iii lel Ii- . xI1Ix-IIgI'III,IIIN C I-l' IIICIII I'I'L.,lI- In IJI1l.' :lll .III IIII- "CI Illlll' MII." Izl ' IIN lIL'I.'1IIL'LI :llIlII-li' IIHIIII Ifl xlx IJIIIII XI -U Xl ISN IWHIPII- lfI1'IJIl:lllIll'.+I'll'l "III III IIIIIIIX. lx .' XVIIIMINI x fllbl I NIIII lx Gul I III' II.:IlIllg Illl pu III' 'lll .l:lcI Ile-:Il ".-XII l'IL:Ilt, I I" XI 'I 'IIIJIIIIIJIII Ol 'I'2l lx CQIII II IIIN IYUII-IlI'Il.IxI'cI, ull- fillllillsillll :IllcI Imli- UI ': ,"IILLl'I' "fill, .I Is!" up 'IYIIIXI' pl I IIN 'l'. f:I1lIix I'Illu.lI . Bn ILS :lllcI IL' SIU' 1 'Il 'I'I1tl':Ix'x'I "I lfllx .IIIIIIQI-XI" I If I :ll I'1Vx'INIIII'ILl I Ili. O N .-Xt! rl IIII III lull nth Iim' II - II -x ull :I AII 'Ix 'T CII! I Ix'T.N GI II .I Iflex Gm I , l'IXcIllllpIlI- IXlll'IxIllg1 xxItIl I.I!,X' III Inv :I IIIIQIIII' HNIM, .Ira IIItI'k' :Illx tIllll IJn'llpII' cll 2 I IINPH Cl I I .III Il"xl IINIIJIL' I V 'III gl tw S 'I I- HI.IIIt' IIIBIH I 'I s I: IIKI I.I f.II I I- II IIII Iu,l I4 . I 'c lll -ku IS.lcI IIIJIIIIILTS A Ilnspilul III' IIl'I' 'Alflll' gm Illllss slllxx-I' fl. VI.. Illlllxl If IYx'II'lll.llllll-I1-II In-IIIJII' 9IIIx'cllIx Nlxwcll II.lllIwl' "Uni Ill xfllll' l'Il4llllI" -I I IIlIf.l VIII! of-Ill-I-' lI'I'IlJv I l1III'x'I'N In Il:lx'v ,I lvl, 'Ix - - "I I-I-In Tlx IIILIIH Ir I Nifx x Jk'XXI'II1'I Ill III Nl IIIIII .Su bl' x.lu III- IIN Ihillx' I-I Ix-v IX 'Ill Il ml IIN! UN IPII CIfIII'I IIIVJIII III' Inl ISI RII II IN CIIIIIL' llzlll II lIIx KIIII' ing LLIIIII Ill 'Ill IJIIIX IIII' IJIJIIIII NUI I" wllq Lu Cl ' IIIIIII Ii'IIII IC RII f.II PI' 7 'I'l'IllpI'l'.lIlllx- III' NH .fx IIIIIII I 4I'lJIllIIl' trip "I I'x'iIiI xUIlIl'XKIIl'l'I ." I II I I SIII lll I III I"lsIlIllg .l:lfI Illllllillg IIIIK' xillg LLIIIII fIIIIIx'x'l'I "lJllll'I LLx'I IIIX ' IIIIIV' 5 I IN C4 I llI.lxx 5I.1IJ'IIIk'I'. U lllx'lIx In Ink .I IflIx III "XII lIl1ll I I- Il: x'I': II7 'A IM IIIIII, IIIW gf-I NI lllI'lIllllg II mf." . II Sr IIXX xllll XIy xxII'I- .llllI IIIIIIIK' St I'lls lIl.II l.lIIx IIllnI 'l'I:lLIl' "Ml llllllwfllll I' IINP' ull IICI NI III xl:lf II 'I'I':lxl IIII, IIII QIIIIII LIIIIISIIIIII lIx Ialwpll' Ill In :I II--rflll " II 113 IIIIIQIIIN IIII If IJINNI I IXIIIIVIINIIN IIllII'II.LI IIII IINIIIIL. ixflilf llIIIxlln1I:: IQIl:lcxl'l31I.lllfNI " .I Ifl Ill Nl II lxlll Isl lcv Ill lll S IIIIX 'I'-I c':lluIl I IIYIII. "IMI Il.,fI." Illm Ill I:Il'x'.I FIU I,I I x I Illll Il IJIIIIIIIIILL Iillillux I'.IIIIL'I 'I'llgI1:lInl'Il'lIf "Il'N Il xI'Ix xxlpllIlI'l'.' 6- C 445555 A l3I SENIOR CLASS OFFICERS ROX XX ALTERS IINIQZ BRIQSTLE VOfbl7lE 1 PAT SXX ARTZ CLASS COLORS Green and U blle CLASS XIOTTO zmpovwble lo a uzllm CLASS FLoxx ER Amerzcan Beaull Rose 114 E bear! SHIRLCX X ETTLR H . .X . h . A . . ,, ,. I ROXXID Pkll Bum 1 Arrncd u L 71 f3fl Indulgcd In Gcmr xl Du bln d Run x Ill lrt sDns1rn Julnm I ns xl l Arrxuci 'X 15 Indulgcd In Gcncral Dubbg cl :mm Ile xrt Q Dcsr Fl lmrnt mllmr sk lt qlllkl I x ARDILI Lx B1 Ar rx l Arrlucl August SU V150 Ilmcllllgccl In -XL ldc mic 4 Dubbn d Shlrlu Hn lrt s DQSITL Th it ldn ll Glu xr 7 Xlamux Bsusuh Arrlxnd Ju X 3 9317 Indulgnd In AL ldLII1IL Dublin cl nn l11rtsD1s 1 181 Suu A um l Arrlxccl IYLII I lmlulgul In GLI1LI'lI Dubbn cl Burcl KlfI'alJ1SIfC Imlx IIDICIK r 0411, . aff 41 Rum HI I nom sox C un l Arrlwul Octufn lnnlulgnd In G1 mr nl Dubbed QOUPIK H4 lrt s Dusxrn Nux Llr D xv Dum C1 ARK l Arrnnd J 111. I K 9 Indulgcd In Gcmr Dubbc d DL mf. llc nrt S Dnslrg IIN msn ICL bum mss R011111T I-RANKI IX Foxx 1 'x l Arnvcd July3 979 lndulgnd In Gcmr nl Dublxd OJ Ill nrt s Dmlrn J lllll Apu Axxx Xhnu KR-XX! Arllxnd 1 lmlulgcd ln Ac 111111110 Dubbc d A ll -1 J - rc Mlg Qi 6 2 PHXIIIQ Jaxx I1Ls1 A l Arrlxcd lX 70 1 Indulged In Ac 1dLm1c Dubbcd P11 HL nrt s DLs1rL XIX ldeil lx 1111111 x Fu GIXFRICII 1 Arrlxcd uly 17 4 I 9 Indulged In Lnnr ll Dubbcd 1X HL nrt s Daslrc 1 nbolmh b Ish fulncss X XIIIIJX L0Lll111oD l Arrlxcd August 3 1030 ndulf,,cd In c ada mu. Dubbld Tllllk llcurt s DL-sire: Red MW LESTER Eucexe Ju KSON 1 Arnved Scptcmbcr 74 N30 lndulgcd In Gcmrll Dubbed Gene HL xrt Q Dwnrc at out ui sdnm XJARII ESFEI I I ku l L R 1 Arrlvmd FL flllfy 70 lflpl lndulgnd In Comme rcl nl Dubbc cl NI lrle Ilf. nrt s Down A cut un gux DONALD CHARLES Kam: -Arrived: October 23 1930 -- Induli cd ln: Gencrul f Dubbed: Don fllcurt s D 'i ' June. 171 BARBARA Axx Luv Arrnul Nl mx 8 I9 0 Illdlllgl d In c ull mu. ublx cl N utsu llL1rt S Dnslra in rt Q-.ji RX SI IIN Arrlucl ,A ng r 4, lnclulgul In AL lclnmm Dubbn cl Sonnx H1 lrt S Daslrc L 1 mrllu 'WML uf .9,.mWf lv.-xv , -.YI-,cs Arrived: K arch 7 '30 -Imlulg.,ccl ln: Gcncrzll Dublwd: S :lil ':lrI S UAS' ' ' u ' xv' tw Buys -7X JW 74-231 J XNLT Rum RI x Xiu RN Arrlucl Sqntunbnr S IU H I ndulgnd In G1 m r Dublin cl J xmt H1 nrt s Duxrm To true DOROTnx Ixxl Rrxm 1 Arrlxul unL7 1930 lnduIg,Ld In Guur Du bln d Dot Hn lrt s Dain nba III ld m 1 cl Axim' JANE Szirlz lf-Arrived: Oc uber 21, IU JU flndulyed In: Academic 4fDubbcd: Scitzic -Heart s Desire: Tha: brown-eyed one U81 Donls Amr Nl Sm AI TER l Arrlud L n I 1 U 9 lndulgcd In Gr mr xl 4 Du bbn cl Don Ili lrt Q Dunn Bu u In :mm 'Xl xm rx Sc RIC xr II 1 Arrnul Scptambnrll 1930 lnclulgznd In Gcmr xl Dublxd C I f Ill lrt S Dnslrn N mcx BJ! . un-,s Fimxx SCRIKRXOLI l -Arrived: February 6 1930 f lndulgcd In: Grncrzll ---Dubbed: im f -Heart s Desire: Nloney Nxxcx CAROL Snox ER 1 Arrlud Irbrunrx -4 lhl Indulgnd ln G1 mr ul Dubbr rl 'N unc HL nrt s Dunn A cv. rt llIl blonde .I-mils Xloxkm SHIT!! 1 Arrnul Octufnr IU 1970 lndulg.,Ld In Cnmr nl Dublxd Smlttx A cert 1 mm lx JIAX SVU! BXL Arrlxul Nuxcnmbcrpfl 4 J lndulgnd In Gnmr ll Dubbul Dot He nrt s Desire To work xt Ball Qwif-fgf ff 19 RICH ARD BENJ uux ST au BALGI1 Arrived Xl lx 77 178 Indulgcd In Cum r nl Dubbnd Lcftu IIL xrt s Dgsxrc To succud Nhxcx IRExE STLART Arrived mu xrx 13 931 lndulgcd In Lmrnl ubbn d Stu nrt HL lrt s DLSITL XI-XYINE FAE SLLTZA usrzuzs l Arrned Dnccmbcrf W' 9 lndulgefl In Gamer nl 4 Dubbed XI xx He lrt s Deslre Julius Y W rx-1 .1 ' Y tj V 1-R . Z 9 A N ' . zu' --, lj- . .1 ' 9-Y A : 4- ' : I ii yi 4 A - 1 8-A-A -1 ': -: X X g . :' . , 8 f- -1 ' - : . - . . 1 , li , h I ' " 3 ' .Ia z M' ', 1 A ' - I 9-- - : 9 - f- : G . .1 h L2 4 D - : 4 , - 1 .. I U -A A ' 8,, .1 ' , ' ,S 8-He-:1rt's esirc: W I Stevens - ' I i ' u X 1 1 45 if 1 3-2 Ah U f 4 :Qu A D r r . . V - 2. - r V D ' N' X' L X mx . Lug, , ,. , a , . -N f M ' X , V 3 ...... A..- X!f A Dc a. ' 1 , - . .. . ' .- , can 7' 1- H. I f " : R ' '- - ' , l 234 ' ' ' r I -J 9 1' : W 3 4-- - : "" ' 5 gv 1 ' ,: 8- 1 .' ' : u - 9 I 1 Xe x Q., NZ.-4 PAIRIII-K Axx Su uuz l Arrnud Stptunbnrll 1951! lndulgcd ln flmr nl 4 Dubbm d HL nrt s Dnbxrn 1 Dcmolm A NUXIXI Tu Arnxul Jl m J l lndul nd Gm mr ll Dubbed Dottu. HL nrt s Damn I rma Rmxyoxn Q IXI su XX Al HWS l Arrnul 'Nllrdl-1 f lndulgul In Gcmr ll Dubbm cl R nm x lla nrt s Dunn A ur Bm. if 20 ox Iluhxh XX AITERS 1 Arrlud 'Nllrchf 930 Indulgcd In GL mr ll Dubbul Rox Iii lrt S Duxn A nux cur Lmul wx x n X A wax Arrxud Jmu xrw 74 1930 lndulgn d In Gcmr nl Dubhmd Sonnw HL lrt 5 DLSITL L1 nsorud SHIKI I X ADAIR X I1 1 Arrxxcd Xl arch 77 f 1 9 Inclulgccl In Acldumc 4 Dubbc cl Sun k llc lrt s Dnsxrc A mcg m :IL al, Y L DONALD Euxooo Xoun Arnved September 74 1930 lndulgeel ln Gener nl Dubbed Duck lle nrt s Desire A motor bo xt 1 U--JPG ,OG MA: SENIOR CLASS HISTORY Ghone E PALL X otse, l Arrrved November 77 1979 Indulged ln Gener ll Dubbed X Hllllflll lle nrt s Desrre New elr Q Our hrst elass meetlng was ezlled September 26 1949 by Mrs VVenr1eh our dean and Nllss Beattle, our adxlser As a result Roy VN alters wxth Bob Campbell as hrs stand IH led us through our sophomore year W hlle Inez Brestle labored taking notes Nancy SLIIL paid the bills and kept the money we e lrned We held a Christmas party ind a St Pitrleks Day Danee which was so sueetssful It wasn t rxeeess 1rv to haxe any thing else that ye'1r Joke' Our xery exentlul rumor ye xr hrd in early stirt September ll l 46 when Nlave lx1Lc0lHlJSlXk ime Presl dent Roy Walters w is eleeted Vlsl President lnez Brcstle xx is to suffer xgun from xxrlter s erxmp xx hrle Pat SxxartL was kept busy blnklng our growing aeeounts We sponsored two hay rides two dlnees and the first skating party ln the new Lemoyne Skating Rink xx hleh swelled our lrttle hoard quite 1 hrt Xkexx ere elso proud of grxmg the eomedy Just Dueky under the dlreetron ol Xlrss Smer Senior Banquet xx hleh w is held lt 'l he Allenberry Due to the shortaffe ol miles we held lll open prom the flrst rn mrny ye mrs September ll 19-lf w lb the elite the iudrtorrum the pl lee when the Great Senior Llnss held its llrst ren delxous Roy VN llte rs bee une Preslele nt with Niles Nlexers lll'lSlClIIj., ln his abser ee lnel Brestle xx IS penell pusher, xx hlle PrtSxx1rt1 xery e lrelullx eounted our sheeklrngs This ye'1r xxas lrlled xx ith Illlllb ILIIXIIICS llllUl'U' xx hreh were tl e llfxllowe en NILUJT5 Dxnee the SnoFl1ke Frolle ind the ellss plxy Exerythlng Happens to Us It was 1 reallstxe eomedy under Xllss Sl7er s dlree tron We were eredrted wlth ffrx IIIU' the two best plays rn the l1lg.,ll sehool to dlte ul wl reh xxe were extremely proud We elosed the ye lr with Vay Dax While pretty lne7 Brestle was eroxxned ueen, xxrth Dot Stambaugh her Nl ud ot llonor Shirley BI :ek Jxnet Nlxers, Naney Shox er, Phyllis Else: and Shirley X ettcr attended her It has not only been 1 pleasure to haxe the sehool leaxe its m1rks upon us, but 1lso for us to leaye our marks on the sehool Upon le lxrng we would Irke to smeerely thank the faculty for thelr untrrmg efforts to grxe us an educatron lzz 1- ' - : f ' : . . . 1 1 . My 11 9- - : 1 9-a - z 4- ' : - 4 - - : .. .. V -I., 817 U Y. .-- 5- 8 U v. ,.. .1 J N 'lf 1 1 , f Q ' I .. .. . 1 . . 1 1 . 1 .. 1 . 1 .1 . . . 1 1 1. . 1, . . , 1 . - .. 1 Y . ph T1 . ' . . l as I y, I ' 'i ll , x . . . . . . 1 . . 1 1 . . , . . , 1 , .1 . 1 1 ., . . .,, . . 1 1 Y 1 ,, ' ' ' .1 1 1 .. . . . vu". 1 . . 1 .1 .j 1- ..1 . .1'- -1 A -. A . 1- 1 Y 1 . - - 1 ' . 1- . - . 1- .1-1 1 . .-1 . ' ' ' D 1 ' 1 1' L . . fy ' . v ' L 5 A 5 1 ' . 5: - I F ' L 1 ' -. 5 v 5 v SL u 1 1,, x 5 I 55 ' S I .l , 1 1 , . 1 . . It eouldn't last l'ore'x'er, and xx e- had to em Jty' our "e'ountinv house" down to the- bare' lloor for the Junior- e rw . .1 . . -1- . 1 . . . . .11. 1 .11 .. . 1 . 1 . z ' '-e . . . , ' -1 - e 1 .1 . 1 ' ' . 1 - .1 . . ' .. 1 . ' S1 1-1- . ' - V 1- . - .-1 - 1-1 1- '1 . 1- . -1 . .1-' . -' 1 " -1- 1 .1- - 1- tp' ' y ,- ' '1- 1 1- .1 . .1 .41 - -1- 5 F11- . .' ' u ' - H 1 'S '4 ' l' ' I: I' ' I 5 1' 5x f U 1'- ' 'E ' 5 5 'I 4 v 1 u . -I . 1 ' - w ' 5 5 W 1 f 1 Y 7. 5 an x 1 ' 5 1 . . . , . ,, . . - - ' 4 , - . .11 11, .1 .1 1 .1 . .. .111 1. ., 1 . - .... . 11. F . . . . , .. 1 .1 .1. .. -. 1. . x11' ' 1 ' 1- 1--11 .1 J.-1'. .1v - 1-' .1,. ' , '. 1 . .1 1' il 2 1 x ' I 'x 2 ' v 'x . C ' K ' ' 5 . 52 'Q Y 'X , ' ' 51 11' E 5. l ' I I ' I3 ml: I3 XI I5 xflx I KI SII Bl lil: XXI I -X ik UNRI IN RXXI Xl lcll If lx: lxslwx l Ixlmll I X I XIN Xlxl s lil Alu I 'Sm UX II X XXI I S xlllf XX XI I XX N XI IX1 SE IGR HORGSCOPE UUX. S HX I X cIlllLlt SXXKII t It Lm I Tl X Das It I IIICIXX IIIXS fl IIXX IISNIII l IIK I lg.IlI mg, Qqllalfa XII lt XIX Das IIIC Xe lrs YK IIIIIILIII lI III lsll s IIIIIIIIIII lI nlsll s g, llss lllc I I2,IIIIIlf I 1lllpII3up lllllg, mls 'N ltllrl X I lll Slllllkl lllr SIIIJ I llllllas I Iipl sn l Llll I I IXX IH Ili JNIIR IDX IH I JI HSN! I I I X Is -Xppll lss4 III I IH II ll!! X R IU NFIXD HII I IIII I IN X II S I III Iull IXQ ZIIIIII III B IIISI I III Illlllfrx Tl X llt7 I It IIIIKILSII Xxulx IIILI ls I FI t snxlq FI Cal XX Illf Cu XX Illl l X I PIII D IJIINII I I X lIlI J XIX Isl l XX IX l I I XUII D IUR II 1 IIIXX ' slll IU J s IIls LTIII Ils Illl lt IXKIICKIILL IILK l I rlc IIIIIIIIKQS lttIa p,rlx Cc I ISIIIIII, trips II1r I 1 It IFFX l l XUILK N C IS UKIII Ik S I S LLI IN rslln l l4l+J1 II sln mlm rlll I 'Nl ,Id IX l K I IL! It l IIII., IIII mssl s III s 'S IXIIK ss Xl 'N I L I XXIII N Xllkl l IIIR l Ill! R ILIIII D lIILIIIg, IJTIX III1, lIuX IIIL QIJIITIS IDTIX IIII., Rl: Il r sk IIIIII, R1 ILIIIII., QIslIlII1., SXXIIIIIIIIIIL, IIIIIIII lg., Qu llllllllllf., IILIIIII lg, C In XXI 5, IJIIII QIIOIIS Illllltlllp, l I3lsIxctIJ IIQ, K Ill XXI g, IlllIJIJIl I,,lIlII IDIIILI I, Ilsc IiINIxkIIl I'mlsLxIIJ I3 lsIxa l IJIIIQI 3, IIlsIMIIl l g, l N I sklll I IIIIIII ll SIX , 'lzlf I 1' 1,IJl:' I M f 5 1' ' TO , SI: l' IDIII XX I :lt YZIX, S. ? IIIS Il.lIs I"w4lIIJ:lII l X Cllr: ILYI f 1- - IIllIX' Cfllxxf IIN' cIrX I IIII ll' V1 ' gg Ill-qlrt I. , 'I'iII I 1 5 Ill AIIIK' ,Il-4 .lf Tl: ':lIIi. 1 " 1 II I 'I'Il:lt's XIA' -.Irv IIUIX' XIllCII Ijrri I1II','IIll.' I " 1 ,III ' 1: ': .' I'At- Xl. I: HIFI 1 I IIIH 1 IIIIIIIC City CQ l1lsl-ll III? tIll1 'I':llIx UI' tIlI- I cIllll't IIIlX'l' 1 ny I '. 7l1I 171 . 5 'II CQ .l ' , Ifl-llqlIillg, If I ' gl: I Illw' ' llx - '- Af' 1 fi ' . ".' . ' C " V. 7 BIN I' I:lIr I:u1lIIJ:lII CQ -,ll , . IIIIIL 's, 5' vin- It's :ls CII-zlrlls lllI I '- ' I ' .' ': ' 1 IQISI-A , XIUIITSI I '11 5 Agg 11: If - 1 lj -lls 1: ' 1 GI Q .II Sl-l ' - l -:J III ' gl' ' I'.' ' 1 'Q I ': ' 1 IIl I'I RI! Sl- ' ' 1 II -: 3 III IIl"SlICII1I1L'I1'l' ' lI'I1i' I I ' 1 ,L Ifl-llflill 1, If ,ing l I XI: , C: ,Ing l n 'l 1 Isl- ,ll-ll . SI . If-I Isll' IIl: ' 'llg? II 'l' ' , " ' 1 I D I. ' XEMIQII fl- -' Nu! Ili, rlul IX' Ixft 'l 1 In l. . I XXisIl I Ikjlcllft I.lvv .If 'l 'I IIl-rI :'llX' I - 'III' 1 N-I SIP XII-. llsl.l-lc .I ' 1, S lIi1',.I lk' . :J 7 'cs III: IIIIII'-LII 'Q Xll-, la, , IIIII Q 'vsillu 'IIIl:lt'f - : 'XIX' 'gIlt Ili: Il:lIr ' I ' 1 SIIICI I'sIIll1 Cn l:lcI:l ' lik VIQUIIK' Ill-r -1 'QI III-l' - J :Iity 1."' :lII , . l"1lI." " I ALI IIN' 1' 1 1 ' I ' .II 1 ' 1 Sl Ill , IDI-gg IYXIX' IIk'1II'I XX Il:lt's X'llllr1rllllImIl'? III-r HIIK' ITLICIQ lllillcl Sports Sll -,xl l l II ,I-Illll' AIII-r 'II-IIII' XXI :ll slllv, , Iv '17 II -A - - -ss : 'III 1 IQ. .IMI l ,xml l lil-1' 'I'Ilc BVILIIIIII' N1 'HIIX1 LII' ,' ll-ss 'I'Il l. - I l XII -ycs I5u1ltIl:lII .I. Sullllmllll . I ivli -vc IIHIX' I -ck IIis IIl-ight I : 5 -Ixlll Sl: lla II 1 S III? IIIIII? IIl-l' viv: 'ity :Q '- :lII SXI II Sl. 'IIINI "'I'Ill-U XX 's 'ks if '- :lII IJ. Sl xlllxl l.ll ,I'll:lt's XIx' I I' Illllx I XI: IQ 1 ' I 'Illv if ' 'lIl:lII IILII. fl t. IQ. Sl ISXI llll IJIIIIIIJIDIIIU II: I D XIIIl'l'I IIII fl. '.'.' CllII'llg1 Sl xlcl Sl: 'IIINI Illllx 'lx Ilvl' im ' -Irx :lllcl llIl- . 'III' In-ll. Sl l IIXISI lull ll .Xl QI- III , VIII XX II- I'-IIIV. i l' Iilll- I I.l 'IQ Il:lir 1. - llII llllgg fu ' II-II-II UIfI IIIJVIQ XI.lg1ic IIllII 'I'Il:l Swing IJ: llcill 1, :lllI rlIIll-l' III Illlul' ,pl rts I l II l Ny. l' X llll XX I .ll .l cIl.ll'.ll'trl' Clllm' ' gg glllll :lllsI XIwlx'Im-s Il:lllcI:lll:ls If XX l las IIl.l1's XI I l ll'L' XII-s.' XX l-III II:l.s ' I" IIMIIU' ": .lIIl R4 XX Xl II If I- ' III1 l XXn'fI- I .'IIIlIIl'l'IIIIl' IIl:ll lIis l:lIl px' I"lllllIJ:lII IIIIQL XX IN SllflIsl'. SII Im. Sl MIA- Sl uIl.lt? IIIsrIl-x'IIlsIlll4ss Slllvkillg Xl III I4 , IIIII rllll- . I ,NIIITI IIl'IAIl'I1'IIKII' -ss Illlllcillgg XUIII 'I'Il.l1's XI ' IJI ill- XXI,ll'slIlis7 IIIsilllit.llII IIN Su' illg X III Illllilf llirlll XX -II. :ln-r XXIII!! I,.IlIll Illllgillgg SI - 'ping 22 SE IOR CLASS WILL mg 1 an isul 1 U cr x s cl: Iurmhx num . urtx ight t Q I FLNIIC c LIIIHQDI ning ngl X sigzmcl 1ncIu1tr1Lssu s t 4 U in Iurcl I'XmLt nlluncln I u I ' um ic ff ir c rm nur unnf but t in Iicu tx rn ix f ll 2llI1lLI'lT Q J 'ILIK IX CLL H1 UIC ITH1 IS J IN XIII HMI ILSIIIIIL Ill Q I 1 fi in sm :sims umlthn rnsu um nu nu I 1 N N 1 wr: xx ltsu x s ur oqu cltx I unc x 'mx mu II I N 4 Dottla guLsD1tsIJis mt 2 IIJI mix ir c nd ll 1 I 1 X urn wills hir sopr Inu xmcn t 'XI 1cI4.Iim Rinh 1rcI 1ncIPlu mm Dun mc R rx tn im: :mm irx, rw U11 t Mir 1 lluplts L son md XX 1Itm1n sx1IItIn1r ihihtx t 1 Stir up tr vuIJ 1 un md Gcrrx 1 u1n1rrI urn III J gms XInIIingLr s uvr :sm ind Lll D im uiIIs his rc u L tu 41 urn nc :rin gms Snitz in Ill 1 Il to r Lum fl hnr me L umm N I7 x mi wills gg ma to it irmx ,LI as uri x um lllllgli ull 'N us c :Liu n tn Dilmmr ginriw unc N urx :ck x .lim U I f s I1 ni 'urn 1 1 x Q :SHUI L UI 1,11 Q I N 'J I ff pir rx u gnc lu r nc Rue x II fm im s inc 1 gi LI1 s Su I NI ul lc x xxi x r IN Sl 411 Ill X 1 U xx In IR HJ D I N Xl N Xu S xx If lhi S III!!! L XX P I N I K NN N NN X llk K I N1 I X it in su N Imx Sh x lI'I IXL L I xi HX I' FN R Br' z Ii ' 'I .ntta rm-lv, cIuIx' ziutlmrizvcl Imp' lhc- I.m UI' tha- Cl mm m 1-:iltlm of PCHI1.'y'lVJlIlI!l, I .hi- I.is will :1ncI In-stszriiciit HI my Iioiinn-cI cliunt, th ' Sciii r Class uI'tI11-yL'z1rrmI' ir . , 'A ' 4-4 If jE' 3 I1-.In-f4'IIu' - If IA.II"' ' 4 7 XYO, rl -Class I I' 1148, hx " g boon: IjucI,,ccI sound in mind 1 1 I buclux' ' I' im, I - ' ,g yo :ln ur ' If I ' 'I I--li ': I:1IIi th'.'tuIcm1rI: 't x" : 1 ht. I. "T'Il'-".imlJ1m-r xxiII thrir "pc-tin-lives" IUXYIIHIIC,.Il'IH1IC,.II1CI ISI-tty IA u. 2. Tu "Ch:1r," .Icmi :ind Iilcrmnurzi Lf PllI,Sl cISI1irIL'v'.' wIIi.'I -, si - Its. 3. Fr "S I.'HI1 XIiIIiIxL'n :und Ixtvr gg wb his "'tuntv I ,., v th." 4. "Nl sill' I ' I il " Q' fr Gln-mln :incl .IilI. 5, Tu Xlillif :nml "S: I 'H g. " "Im-'C' in I'tx. fm. Ifr i Rom t1r.Iwgm,' his mum' Ihr Iiil-. 7. 'Iii A' I '.' IJIK ' ILIIIL -IIIQY. H. Tn "Ri j," II: ul I xi .Ii In gg 11-S f:IiII"s Ilmulhxlll 1 hAIity. 'l.1:'1"" 4 '.'1l.l"', 4'1 1 :I. III. If : I fl' 1 XVI L,"B ',"Nlz H' znncI"Kc "',, I 5 ': II..I1l'I4.' , 'L 1 " 7 4 1,' 1 I-m"T--"1 ' IZ. Tm In Q , "PV -," und " -rI" - ' "." i z ' rl. IS. cs - ' 'ti ' 'nc' "I, uicf' I4. To Y- Il in I G11 '. -' .N -' fs wi -truck: 'ucI. I5. Ifr nm "Sti IQ" QIn':irc zlml 'I7 4,1 - I -s ' I -s. IU. .lim wills his Im 'hfulmfss In " mu I -1" IT. IJFHIII "Wax" In 'VIQIM' IiiI1"I'uiiix" guns her Iigurv. IH. Plmyl 'I . I1crn:nmvuI"'Bi Wh - 'I" SIRI-Y. IU. ,Iifr Ar I f 11 I5 IIS Iuva- UI x vii. lIl.Yf 7 'I.'If'I"'v ' '. ll. In Iiruu I - ,J SIIIIITIISIL'NNt'II'4Y1lINI5I- "i'. pin c I'. 12, "IDL "" x ills hie mimic stair Imircur In ' Ii. 23. Iii' lx1fQr:ix'c-rtuIJri1r gmu' hor "Aunt . ' imziu Iii., '. 2-I. To If rstrr Ir vm Rm-:1cI.x' gm-s Ilc'l'g14mrMI tn 'tc in 'hm 'I In-Q. 15. I"r i Ri 'Ii:irLI tr Bmw 'iv g,1l'S IIIQ ImrutIwrIy I4 x'1'. lim. In Xlillvrg, we-sCQul1I,Iiri's lmrtlf-ut' ' 1 icln. 27. "Ii: i1x"uiIIeIiisiirx'cr - I' Il I' im- Ixhip tu I '. IH. In SIM 'ur ,., cs lin-. '.'. I fin ri' ' li mm- :ilu Iiumcs, Iwi' his curlvviiiviiu-. 19. "IJ -U gLI: II' 'II' In' MIJllll,1 H to fr dir. SH. Iii' n "Si 'tt "' I 1 .I hnnqv 14.1144--11:1 ' tern-st in I -S ihm m :rc CIILI N. SI. Shu ' 'r xxiIIs In-r Im-I-fiI'1Iw ivppnsitv rx tu " I' wc." 32, In :III Prix". trwuIJIa-4 in the .Ir. Clic' ,mis SIlJIII'illIIIIl'IIC1 'Iitnxp 33. Tw thu .Iunir-r cI.ew ww' mln'SI-i1mk,il,iIirx IllCINlIJl'I'lIIl'JIIICIIl1.lIxU nv. .Ink 'I I nu slppi int IIIIIN'IH'l'Nl'llL'l'UI.tI1k'IIUIINNIIILK 'ln' vs, .Iwhn fimim-i'i1i:m, I"l'm','itIl'IlI uI'rIwCll1i ' HI IWW In :ix tha' In':.lI rxcclltwr uI' this x.icrccI cIm'Lii ht. II 'r'l'linTwcI11 I wt my I1.ml.1mI -. I. UIIIQIK 1I' I'I-IH" Ii Q' XX.iIti- X, P 1- ifl Y ' : Xl Vs- H TI, XI. 1' 'LII-r 2? I WHO'S 5 I fr, Y ' e Best Dreucd Class Clounx DOROIHX Rum DOIKOTHX S1u1BALQ.H Iuuas Sxmn Juirs Sxuru XIONfB6'7'l6flClUl10 School Bext Dancerx PHXLLIS LLSEA PAT SWARTZ NILES XIFXERS Juuas Sunri 124 CLIFFORD SGR1Gx0Ll 3 ,',2i,l I ' .ff L ,. Q, QQ' V 'y .17 - 3 1 V i 1 WHO Best Loolzzng Claw U 0U U01 us Ixnz BRLSTLL SHIRLEX BLACR CLIFFORD Srmcxou CUFFORD SGRIGNOLI Better Late Tban NEIGT VOS! Athletic SHIRLEX Buch Num Snox ER Roxauu BARR DOROTHX STu1BaLGH ROBERT CONRLM l2J Q , , li , -J . K E.. '1 CALE SIQPTIQNIBIQR 4 v . . . . I Xl t-II. l.1rls.Nu'rt'lx1c-lil Iht- sail tlax has .irrivt-cl. Just ltmlg at thrust' lung lacvsl 4 J 4 '7 I w 11 21 ,Il 1 Ui Q' l 4 ll I3 IN 14 NO I x J 4 7 lil Il 13 IH IS 'liurn ti' ,Muir right tht-n tw .wiur li-lit thi-n In ywur right again, Nw, l'inn1vtatr.illiC Cup, l in sltiming st-yviitli-g1r:iclc'rs how tu upvn thvir lwclwrs. Phyllis, ywifll XVk'1lf.XUlll' shut-s nut gluing past Rwnni 'P ls it tht- nt-w tvaclu-r? ciUIHC'Ul1l',CUlT1l'illll Su' t he' luig light. Lili-nhl llvrv Cnnivs Xlr.XYiiig11-rtl lnulg at thirst- lsicls rnnl Sighhlihhlihhl lla-rv CHIINW Ja-ssvl Put ynnr on-s lnacle in tht-ir snckt-ts, girls, Talxc a ch-up lmrcath, lxnqxs ancl girls. X-rays tnclay. lfnula siilll-ix-cl clclicat tuclay at tha- hands ul' New Cuinlmcrlaiiil in the-ir lirst limrllaall gains -il thi' st-asun. Swirls: N. CQ. 7 Ifnnla fn. llchv, thnsc lJ1lflf.fl'fSJlI'k'ft'llllXlL'lIlIlQltl1l' BrrnnlxlXIliI1's dawn. X'1lIlkk'L'Silt'lil'1lIl'll1lll'll!, 5 3. IUBICR I onli ynur nicvst, lsirls. PlL'lllTl'SlHI'Il1L'ft'.ITl7tnJlitlll'i1'H tuclay. lfnula can mm' chalk up tht-ir lirst victory. Yictim XXI-st York. Sums 34 U. CQlill' Sgrignuli lrvcaim- tht- ht-ru ul' tht- clay, cluc tn his till-yarcl clash for a tnuclicluwn. lfnula Ill'llSVHll1ll'Il If fm. Slu-p latc tnclay, lxicls. Two days' vacatinn l'ur'l'n'.1clwrs' lnstitutc. Oh, happy ilayl Wliat a lmattlcl Klany casnaltics lytcr, Killlllilllllll, ancl NYaltvrs. Susqtn-hanna's victury, 52 7. Iillfllfl put up a still' light, but tu no avail. Scum- Nliclcllctuwn, 583 lfnula, ll. YENIBER Seniors In-Id a victory clancc alitvr dcfeating Nlillcrsburg, 57-ll. Say, what was that stuflt-cl slxclcton clning up in the haslcct? Ancl was that supposed tu lx- a witch's lnruw at thc othcr Cncl ol' tha- gym flour? l wrvnclcr why it is so quiet? Oli course it slmulcl beg tht- lmys arv hunting. Got any- thing, Bula? Rain again! Oh, yuu might know election clay. Enola was again tht- lnscr to Illizalx-tlitnwn, I4 7. XYhat7 Nm classt-s? Blvss those- llmtball gann-sf Ifu-I lnncly, tL'aclu'rs7 Armisticv Hay ancl XYl'lI'K' in sclifml. Or art- we-7 Tha' halls are almust cmpty, m-xvii though it is a rainy clay fur a paraclu. Darn that snriwl Nu gainc tmlalx' Cancclvcl until Tun-sclay. Oh, inyl Schcml's out at 1:30. But wc wvrc clclicatccl by l.a-innym-, 52 U. XYhat7 Nu thirty cvntsl Uh, wc liwrgut, this is a liruc clancv, sprmsnrvcl hy This Xlnsi- 37 ,- -1 IN cian's Uninn, with music bv lluwarcl Galt-'s Orchcstra. Enola was clraggcll thrnngh tht- flirt to a lnss ul' ll! to In tuclav. Fm-ling all rig1ht,Snail7 Tliaiilxsgiving Day Gaines and Dance. lluy, lirllas, what was tht' inccntixc fur a sum' likt- IS U against Clainp llill? Was it a cm-rtain sninwrm- nr a turlu--x rhnnt-r waiting hir -Mm at lmm-? Nw sclinnl twclay. Run arwuncl tht- lmlnt-li txwntx' timcs anal manxlnu ,win will lx- almlv tu vat anntlwr livlpiiig ul hash. 1 ,.-I' ,- .i 41. xwfii' -rf' A an 1947-48 DECENIBER 4 5 Seniors presented their class play "Everything Happens to Us." tNothing ever happens to anyone else.1 Say, Youngie, you'd make some slick chick a nice A--paper hanger. IU Oh, boy! Another free dance. NYllP's Orchestra is on the beaml Come on, Jackson, get hep to the jivel I2 lley, Seniors, why all the green and white? You'd think it was St. Patrick's Day with those green hats all around the building. I9 So long for now. No, we're not leaving for good, just for the Christmas vacation. 20 What? No Winter Wiggle? Oh, l forgot, they changed it to Sno-Flake Frolic. I'll bet the Seniors worked hard on those decorations. JANUARY 5 Did Santa treat you right, Enola lligh Students? Or did you get a stocking lilled with einders? o XY4-ll, strange as it seems, the Juniors were glad to get-back to school, but they didn't have work in mind. lt was the rings that arrived alter they left for the Christmas vacation. llappy now, Juniors? T Well, it took a lot of pennies to buy that scoreboard, but enough were finally saved. Doesn't it look nice? X Don't tell me you broke your New Year's resolution already. What was it? "l resolve to do my homework." Klan, that's an easy one to break. I9 Oh, joy! The new bleachers arrived today. As if that wasn't enough excitement, 'the girls' game ended with the ball balanced above the basket. Scores? llighspire Girls, 20 to Enola's 18. The boys lost too, 33121. 2-1 The Sophomores held a dance, their lirst one. Now they are veterans! FEBRUARY 14 Girls, did those Bashful Beaus sign "Guess VVho" or did they have enough nerve to sign their names? Coming to the dance? The "Queen ol' Hearts" captures our hearts, too. 28 Girls, here's a chance to grab your man. Chorus Dance is tonight. MARCH I2 Are you well-read? If you arent, maybe they won t let you in to the l ibrary Club dance tonight. I7 Get those green hats out ofthe moth-balls, Seniors. lt's time for the "XYearin'-oli-the- Green." , , . . , APRIL 2 Juniors, how hard did you work on the decorations? Geel They look nice. 23 Girls, get your overalls and boys, your skirts. lt's Sadie llawkins Day. Nly, but you have a lot ol books to carry, Nancy. Don't lorget the Sadie llawkins Dance tonight. NIAY 7 Are you nervous, lnez? Nlay Day today and just look at those girls. Boys, wet your whistle. Girls, get your gowns out lor the Concert and formal tonight. JUNE l Congratulations, Juniorsl llere's where you take over our title, "Seniors" llope you have as much lun as we have had. 'E Sealed N1 xxlnc Sultzilmcrgmr N xncx Scilz Phyllis Elsc A bhlrlcx X nur Pnriem Sxx xrtz Doris Shedlfcr Slandmg Ron :ld Barr K lillord Sgrn.,noli Roy Wxllcrs R rhcrl Conklin Rlclmrd St nmlxlugh Janus Smith SENIOR CLASS PLAY verytbzng Happens to U The Ross Fdmilx 1rc cxcitcd laccausc Rhctt thcir oldest son, is going I1 ist to m xrrx the daughtcr ol a multi ITlIllIOIldlI'L xx ho oxx ns '1 string ol lixe and tcn cent stores, ID onc ol xx hlch Rhett has been xxorlcing Nlrs Ross, xx ho xlxx 'zxs trics to lixe up to the .Ioncscs decides th'1t their old home isn t good enough for such a xxcalthx daughtcr in lux, so shc talces lclx xntage ol A Fcderal Financing Act to lJux 1 ncxx onc, xx hlch shc incl hcr txxo xoungcr sons frlntlclllx trx to redecorltc themselx es lbeforc Rhctt comcs homc xx ith his laridc Thc xoungcr Ross hoxs lrc not much help Ronald is an the constant pricticc ol mcntal tclcplthx N xturxllx thex hoth haxe thcir crushes These arc Gloria Th itchcr and Xllfflld lqlx txxo lox clx xoung girls lnrimlul of ldc is Then thcre is Esther Todd, thc lnefxutilul but mx stcrious mud, Josephinc Cartxx right, 1 Spinster xx ith asthma, Charley Duncln, '1 min ol ill tr ldcs xx ho inxcnts things Ilcc Hicl-.s, 1 lcnoxx it ull telephone emploxec, and Ixa Sorrel, 1 rc al cstltc xx om in xxxth 1 sid dcmc mor 'and a s ldcler sensc ol humor Each one of these ch imcters succcsslullx muddlcs things up for the hdrrasscd flmilx 'ind the trfigcdx comes vxhen Rhett telephoncs from l'Ncxx X orlc to s'1x tlmt the million'11re h'1s suddenlx changcd his mind and xx ill not alloxx Rhett to marrx the girl' Oh, hoxx fist and luriouslx things happen from then on' The surprising manner in xx hich ex erx thing is strfughtened out goes to malce up the balance ofthe p ax l28 U ' If 4 I M' Z 1 xt- sl x 1 I x x 3 xi I ' 4: Z t' 2 v V. I w Z .2 ,,.w xx,, . L . . , - . - , Q- . , -' - Z - , , A 2 ,Z ' . , ' ' . Av 1 1 V x - ' . , 1 1 V kv x - Z ' .l U- I- x 1 , v , , - . x -' '- ' x' s l- c tm: X - l ' embryonic genius with an penchant lor writing had iolces. .lay is a high school boy whose forte is . . 2 . '., ' s 1 x , 1 Z Z K, Y 1' "x 'U , .1 K Z - '-I , I ,v v ' v , ' 2 - . ' . . I . ,-' -K M. ,. " 1 iz - z f ' z " 1 1 ' -1 . z ' ' . ' ' H 1 C x u x I' 1 ' 1 1 Z . h' K C x Q' l l SE IOR CLASS From Row: Bruxvn, Snitz, Elm-gi, Nlvcrs, Rcxufy, Hcpfwrd, Beam, Tucci, Keller, Brvstlc, Sefund Row: Niiss Beattie, Lwmz. Sul!Z'Aiwrgcr, Gingzrich, Sunilmuilh, Shwvcr, Ycltcr, Sha-:nih-r, Stuart, Swartz, Crznvur, Hn. VVcnrich. Third Row: Clark, Wlnllrwxann, Yuhc, Yuunz, Stauuhuupzh, Smith, Wiaaltcrs, Hcilingcr. Fnuylb R014-5 K1-nh, Burd, J. Sgrignnli, Cunkiin, Xlvvcrx, C.Sg1rigrwli, B.Arr, nl fun N ku xn ti grin i in uri r I mp: :rd Run -Ruth nx NI mz r in n z X intzur Arr Slum m ourlb Rau l Jul P 1 pr H x mr xrnu lx lxrmur Zrmmnrmxn lxrnin n1bRuu XX litz lxauffnmln Dilmmr Shgnru lxur Xhllilun I s mr P rtzli I 91 JU IOR CLASS Fx J I S. fgri ' -Ili, XI, Brin , Pri.ur, Sh.1x,'lripp, S . nihiuggli, Shvnlivr, Cin ' 'I , lf, Br-mn, SL'-Ilt, Ni. glv, Bn, rl 1- , D. Kulv, 3, Kill-, C4 ln-H. Serum! Roux- Xliv ikm-IIy,l.ul1g,Kiln1,H.ulI,B.l'I1mtz, Xlcxurx, l. Syzrinuli, Bcrgvr, Rugur, flu, Ullrx, Kinlmr, G.nrbrEcIf.,Ki1g,:lv. Tb' ': . 1 wr , .Plzn , Xlillcr, C1mkI1i1,PfH,Rx lx, Br-l , . I' ',Ba , .R -. H -r. F ': .i"', ut!'i'-, :mll5,Wi.g',Ni.luAk' 'A 'A -," ' 1,J. '. rr. Fj ': '1 ,' z,' -,fur-,U ine. 2 TE TH GRADE I-wx! Ron: J. Rlwhrrt, Pr1crwm,5t.1.QN. Bru?x.nIwr, I-v.4rr1!A.nuglx. Wuxi, Imlwwrvluxwh. Burlmur, H..Nh.,rr, Iimzlr, Bnxvr .Sc1m1rffY'uu: .l, RL an In rl, S!x.1!lvr, Ic.nNIyu.m, Nh.ml,, l,-'mb 1xNl.xyL'r. Nl-Andy. Dillnhi-rx.,, ljmy' XXJXUI-N Burp-, Niillnr, 'Hfml Rau-5 Xizw Rvl31l'l,l., Xiu-rx, .-Mxthwmx, Duxqmll, Drumxxwml, Iwwtv.-r, Urrndn r, I'rrm:uu'. liulxhvx, Iiurrix. Fnurlfl Run: Whiluuxllp, Sllcuffrr, Null, XYm'.4xm'r,S1ullh, Slmlvx, X 1-tu-r, Nm-lclxp, Cullum, lfiilfv Roux' Shaw, l'ngLix'. Vfutlx, Ihll, Wu R, Br.uhr.4r, Xh'Cnrx rx, Nlumpllu. Sixllv Rau: VYyighI, Kzmlyy-,.I4u'kw11, K.4uHm.m, lirn-xxlmkn-r, Ku' Mlm' I' rx mln, I ruux nm n, I ,ra r F1u!Rou, 'Nhfolnlms Rusenbcrgcr Wmaxnr lxutzlnugh Xiccmn Rextz Xuung Bubb Cuuy, Rhoids Nliglru Second Rau Burkn Bnstle Pak Iurstutu Null Rugkard Rucku Rock Hoffman Gnsamger Third Rau Crnmr N1 mnxng Garhruk Elsa kellnr Rxdxbaugh Slack Whaler Ruth Fourlb Rau Shulnr Breubaker Putt Bmvka Tmxuss Xuung Barnhart 'Nicntzer hxllxck Smexgh Fxflb Rau W Altus Shnur Niurrax Pc-ffu Bunxgndmr Rudx Cnler Forgn Bnckcl Fdxrbdnks E301 N NTH GRADE w w ':. ', J, ' A, , "',,4 4 ,A 2 . , . .1 . A ,-K,f- ,: ,., .. 7 ...' . . .' V . , J ' , V 'J 4"..1 . ' EU '1. ' '- 41 y , ' - A 'f '- 'l' , 1 'R ' v - -- . '- A ' ,. '. .. .A . , , . . '. ', ' ,' , , - - . .. K. . - V .V , ,. . - EIGHTH GR DE Pin! Row: .ALl:lIH's, Pin-rec, NV:xrm-r, K. Kuxllmnn, Rrvclclv, Nlrvrnm, Klmr, R. K.uullm:m, lynn, E. lwutrr, W'rightsturu-, l.i1xv.-rxlmcll, Ifckcrd, Civlrr, Wlurzl, lfunwlw, D. Za-iglcr, N,Z1-iulvr, Gu-iclvr. Second Raw: Puttuigur, Bnrlup, Hummrl, Slum-llm-r, l'Jivcly, llznzznrrl, J, Ifnsur, XY:ulln-rw, Shelly, H:nm1n:nlM'r, Tllfmupvurw, Sxxugvr, l,. Nlullvr, l., Xlutu-r, Dm-Bcmmlm-tru, Shun, B.nrnh:nrt. Third Row: Dccknmn, Klurrnw, Xlugurvr, Utlvy, Schrcllnur, Rmlgvrx, l,v.lr, S. Smlrlwrr, Smrwulnznnlgh, Ulsll, Yfrrunl, Sultz.lln'rgL'r, D. Sfulrlwrr, Fryruirz-, Nlcllxinn, Kraxmrr, R, Wuxltvrs, Ifnuvlb Ruur: Tuckcy, Staley, Yflsr, Ln-nn.nrd, Nluluncx, Slwfnvcr, Svitz, XYilwn, Smith, C. Hvnry, Orrk, Vuncllmg, Cvmpvr, Bnmlcr, Hullry, C. Hull, C. Nvaltcrs. l7xfIl1 Row: Rhuzxdes, Shcinlfcr, Wluy, A.Sg1rignuIi, Falco, D.n'is, G. H.xll, Slxnvllcr, Hfnuscr, Smith, Billfm, Pic-rcs, P. Hrnry, Slvlh Row: H. Sgrigrmli, Siu-K, Shuy, Bunn, Turnlmuugzh, Wlxgvwr, Xlvm-rs, Knislcy, Smiih, Xlillcr, Klinr, Frv. l'xnlRou. Smnxbdugh Zns lxnnsdx fluru Bum Clngrlgh Cohuck Buunmgnrtnnr Smugh Smltzfus Hnnrw Wulllu lxxuffman Smmbaugh Hazzard Daller Walters Shumxkmr Luudc nslayer Qllxglev Lnng Kruger Farlmg Tbzgd Rau. Laxerty Wxnter Wxllxams VI Dntmer Wolaver Heckert Hurst Whmtakcr Rcddv Herzog Plantz Storm Hoffman Smlth Cal oun Faurlb Rau, B Bubb Shlelds Niundns Dltmer Conifer Noaker Pldntz 'Harden Black Forgle Nlanbeck Hartman Alexander Fxflb Ron H Sgngnoll Holley Sheaffer Gates Sweger Rader Putt Spence Ketrow Niessnmer SEVE TH GRADE I3 Second- Row: Clawser, Hoffman., Baumgurtner, Brubaker, Riland, Holley, Eslright, Holland, Lear, Smyscr, Crzxden, Boone. Beck, Oylz-r, U Y . . . . V. A A F 7 I I l ' - 1 l andma Klullmm l l I 1 'Xltl ntx lX1tntz r Dlxmtr Llmm rmm Burr Brttz and Shtllltr 'wtlnb ugh 'Xltxtrs lxuplt knit: S tt p g,.,r1g,n nmpxt UNIOR CLASS PLAY Let Me Out 0 Here By Vmcent Barrett Bona I xnn and Ext Boyd xxollt togtthtr ts txplsts and shart a llttlt txxo room apal tment Bona has a hand somt brother that Ext xxould llltt to mttt Ext has a xxtalthx xunt xx ho xx ants Ext to marrx Gifford Nlorton, an ttttntrxt poet and xx rlttn of thlldrtn s storlts Ext xxants to bt Independent and has led her aunt to beltexe that sht I5 attending an txtluslxt girls sthool xx htn she IS reallx tarnmg a salarx But Aunt Angtla and Clfloltl art tommg to pax Ext a x lsltl Ext: Isn t rtadx to bt found out xet, so sht and Bon 1 go to aslt a fI'lLl'lCl ol thtus to prtttnd to be Exe S ttathtl so the aunt xxlll not ask too manv questions an Important buslntss dt ll lor his lathtl XXh1lt xxaltlng for tht girls X lttor ttars llli trousers and Garret goes out to h ixt thtm mtndtd n t rt lllllllg., that nt 1 a holldax Tht snoopx landladx Btssle Rhodes, almost dis toxtxs X xttor but ht g,tts ltd l htl bx x t trm a Llmono and htad stall and prtttndmff to bt 1 nt of the girls xxlth 1 ln d t ld Thtn Aunt -Xn tla Ind C :lloyd tome ln stt Vlttor and thlnlt thtx art IH the xx rong apartment Fl htx ttll tl t landladx sht Il1lHlxS X lttol is 1 burglar X lttor has alreadx frlghttntd the tomtdx maid, Hazel 'X nlts into '1 lamt GlflttL1PI1llQ batlt lb loltttl bx X letor to thangt tlothts xxlth him Vlttor gots out to make hls ppomtmtnt ltax mf' Cirrtt IH tht sunt llx X lttor xxas ln' Thtn X Ittor s father arrlx es dlrtx from thang mg a tlrt XX hllt ht I5 tltamnp up Gxrrtt stt ils hls Clothes to f tt txtn xxxth X 1ttor' Fmallx It all ends happily IH Z1 most amuslnlf xx tx l32 V3- 51 ' ,: '1 ' : , 'orlz ine, Ionklu, 'l'vnnx', . : o '-', - t- , A f, ' ' t- 4 , 4 , - , St' ' : .N ': V' , fi ! il ' V. "' , ' Y ', 'i fco , lXl:mp1lt', 'I'rlp ,517 oli, C1 I 'll. J- ' . D 1 x f v I ' H . ', ' H ' A I I ' xr . 1 V V . . ' - . V V ' V V V V . V' ' . ' ' 1. . , , A l L V ' V ' V' - V V V V ' V. V , . V V' V - N V ' . XX'hilt- they are out, Garret, Bona's brother, arrives with a frit-nd, Victor XX'ard, xx'ho has Come to town to close . ' V ' t V: ' ' 'V V -I ' ' V 4 ' ' V , ' , V V, g 'M - . . 2 " ' ' ' , o 'L "' f ' ' 'S' A L'. ' . L' ' my 1 l ' - - , -f-3' tx! H Q-x-t'g1' " , ' " -1 'b' 1, - ' " 221 -o . ' lgwz. lm' ' " " 'J' V ' 4' , N ,V . V. V V V k- V ' V f". -'Sl V . "V .K-. , V ' V. V V t V ' , '- LV ' V , V V' ts yi V ' V -i , ,"V -.y ' . , VV ' f ' V T ' VV V - ' . ' .. ' ' V V A- V V. ' ,V Y 'I V X V1 ' I-KV V -V -' " V h ' M- ' . , ' ' ' ' ,. 't l ig 1 ' K' lil iii UNA 'S SQ, 75 ENOLIAN 1107 L 4 mzcm Ldztm flaw Ldzlor NUIIUI flaw 4rt Ldllors Calm ndur Rpm Is Bumuw Wanager -Msutanls T1 pzsls Facultl Adzzser STAFF LDITORI AI S VIXVF BUSITNLSS STAFF PHALIIE I LSI A DORIS SHrArF1 R Ixrz BRrsrL1- XIAIILDA Ili 1 FORD SHIRLI-X X111rR NANCX Su ART NANCA S11OxrR NIARIF lx! LLER IANEI NIAFRS SHIRLEA BLACK Lois BYAM IQONALD BARR J AMES SGRIGNOLI JAMES SNIITH CLIFFORD SGRRNOLI Rox XNALTERS GEORGE X OLNG PATRICIA Sw ARTZ DOROTPXX READY Miss SIZER U41 Ed' '-izz-'lxiqf ................,........, ' . A 1 52. A xx 'I ' T ' 'S ....,......,......,..... ' 1. ' 3 f 5 ' s ,....A...........D... ....L ' .- Fuculllm' Edimr .......,....,.............. NANCY SEITZ f '. .,.....,..............A.... Edztor In Cine RAI 'sIOxD BARR Sports Eclztors RAx1sIOxD BARR Ncus ldztors lwssums Columns Spulallwatuns GLORIA SIIIEIEFVR SxLxDRx SI ALEX XIILDRFD TRII P Jcxx Du ALL LOIQ DRL sIsIOxIJ loxxxr XII Xl Rb VINKINI N1 XLONI-X CLI xnx SCOTI CILRALDIRI Nlaxc LI JOIIx flN1X1I Rsl xx II NI SI R11 N011 BARBARA FOSIFR LUIS BARBOL R BFFTN XIOOIJI DOTTIF lxIxIIR BxRI3ARs PI XXII Ttpzsts XIILIJRI IJ TRII I Pbotoffraphc rs Czrculatlon Uanager Asst Czrculalwn Uunuau Student CDITLUIGIIOII Agents BUSINLSS STAFF GLKJRIA SIIIEFFER DEAN STRALEI Dum LICREL INIII s NIEI ERC, Nsxc I SHOI ER Stuclnnt Coum II Xlgmbars Rox ALD BARR Adlernszng Uanugcr Pu SXXARYI Asst 4lllC7'flN171g Wunag Co uorlers JOXCE BOI ER LLEAXOR-X BROssx BERTHA BLRKE XXINIFRED IXINC Dum LICREL BETTH LOL lxLGLE LFONARD PORYZLIXF Facultm Adusus Xhss SRELLI, NIRE COBB PECTATOR STAFF lei . t Q EDITORIAL STAFF - -n. f .......,......,4......,.. A . i Y ' W ililf QT Ai In Q.-.f-fl-'I'jefllflliiliilflifflfili.'H I STUDE T COUNCIL l'm11I lL'nu': lzllpzlr, lxcllvr, Slzxxlllmllgll, l,lluvllln:ALfl. Sucnml Rau-1 Situ, Sn 1-gn-r, Munglc, Hunks, XYIH-rin-r, Third Ruw: Ur, NYlm1n-rl, Yfnltn-rs, Nlznlmmrx, lcunurcl, Purtzlimf, Burr. rx! fun Nm nur Pl xmz Wm I mar Snuxg,.h V xndlmg Quu. mx Suund Ron 'Xlxxs Slzar Bxrnhxrl Sultznhsrgnr C ruchr Barnhxrt llsvn Qmxtlx uurth Run 'X1mllxng.Lr Smxtx Bras 1 B Bur lv Gu m 11 1 1 r M 4 mmnrmm RED CROSS COUNCIL I 6 l',l.' I ': X". ",Ii"II1lHlI, 4 , 'va 'l,.O 'A' , '1 C ', ,'l ff ':.",.' -,z :,f :"',Q"A,1 1,NN'Sw,. ' . Third Row: Nlrs. Bitm-r, Utlvy, Staley, Tucci, Slzunlmuglh, Hmrlup. I' . ': . ' ' ",f 'l,J.Iir1-xtlagl, 'ily . kc. l"xjf I , ': Sh -.lHm'r, uvlxlts, Sn 'If , K-1 un, Nun ,K1ilsm, Zi ' 1 . 3 I LIBRARY CLUB Front Row: Brown, Sc-itz, Ycktvr, J. Myurs, Hepfurd, D. Stunxhuugh, Sullzubcrgcr. Second Row: Czuupbm-Il, Nlcycrs, B. Slnmbnugh, Kintcr, I.. N1 vers, Brcwbakcr, Lung, Shuvcr, Swartz. Third Row: Miss Bcutliv, Rugcr, Brown, Friar, Kiln, Ullrv, Zirs, Gu-idcr, Curvcr, Brcstlc, Kvllcr. QB-3 IVR SAFETY P TROL . 5 4 1 A ' Lvl! In Rxulrlf Mr. W'ing4-rt, Ch nrlm-4 Sluxrffcr, 'lkhmu ax Smith, Cary Swim, DUn.nId Rlmadx. I 37 1 ART CLUB H rulmxi ID C rxufmr I I ul D 5 urfruv Wurur l'1nl lfmr- Sxugu, .x . , 1 - , 'C 1-N , .J- lxxxwvvlnwll. I l ng Xlvurmlm Sumul Knut .I I-mu-u, H.uum,nkvv. H4vtYm.m, Clr'ivllu1cy,. 11 Tlrlral Run" I"rxmirr RMK Krulrilrr In-QL R4vwnIn'rgrr 'N mulls Run 1 A1 1 I ll: Run nr Qr n m ar mu nllv Run nr lu 1 1 1 N x 4 y 1 Ar fron! Rout Jill Lung, Juvu' Lum, Gran- Ilnglc, Kliss Richards-ln. Samui Rum: DL-Inns Prmr, Xludclirmc Bnmn. Tbxrd Ruu: Jnnnx' Zum, J-nn' l'c.nItn1.m, Xlurivl Bushry. HOME ECONOMICS CLU 1 M CHORUS 151711 Rum: B.St:1111l111111:i1, lnmg, l.S1rri1uwl1,G.Sh--q1Hrr,'lripp, V5':1rfl, l.il1wr1l1:n-h, Snnlrv, Bruxfxznlu-r, I.,N1u'rs, Suhzznhcrgcr, lh-plurd, H1-:mn Krllvr, Mrs. Shuttlm-sxvwrth. Sernnd Rout B.Arl1fmr,Il11rkm-, Whltrrs, Prtrrvrn,Bmw-r,I5.1sl141r1', Emile-, Kimi-r, C. N1:1r1pLlm',Sr4vlt, Slunrt,I.v1l11:,l5ruv1r1, Third Row: Anrhnnx, Pruwsnxur, DiRfrl1crlq1, Prior, Sh.11', Hills-r, J, NIL-vm-rx, Sfwvur, Black, Bn-Xllc, Elsrrn, Yriivr, 51-itz, J. Nlxvrx, VV. Ginllfidl Fmulb Row: Duxpnll, Dru r11n1f1r1cI, Fwtcr, Kugzlc, Berger.l41uclcr1SI41gL'r,Plnnlz, Niuudy, Tl1L'fi,Fu1rnbuu1Lh, Shank, Bushcv, Burns, King, 1.11 nn Fiflb Raw: V'hltcul11b, P. K:1uffn1.1r1, Wfxltz, T1-nnv, Wdltcrs, Burr, D. Cru1klQn, Brctz, N11-mzur, W'm'1n'cr, Nvxdig, Nhnglv, Shull. Sixth Row: Nlillcr, Ziu1nwrn111n, R.Cf1nklm, S1a1n1b11u11l'1, Smith, Shnnffcr, Null, Kramcr, Cilnfm, Yuhc, YVrigl1l,Crcc, f5ryn1irn-, Se1'L'nlI1Ruu': Shnxnrcr, Portzlirm, N111-k, Nlulwnuy,'I'r11ul111:1n, Dilmcr, Qhvzuihr. 1 d Hull fnu NI 1 1l 1 gh I7 rx 111 ur 111 111111 1 1 1 1 uomlRnu H11 I UH S1 1 r 11 1xrdR0u P mlu urn M111 1 mr 11 u,.n r 1 uurlb Run 5 r1111r1 r1r111r N 111 511111 1 1 m xx xx u y In 4 f U A x 4 xnxx 1 xx x n up. lx X r y xx x I ,zu l. Rxl"v l,u- I nu f 2. l.ik4-UNI: rx. i, W. Ilingffvr vfylwlllv? -3. Ain-1 Jw! 3 Xm.11IfrInx1Ia'.xx1. fn. W1-nf XYHUY 7 Huppx flu Ulm, H 5vm'l111,1mlIvlllpln' 'L Dfmfmfr Hvfmlulvlxf IU NIilu'lxfm1pLp1vNlf 11. l'uNl1upx7 IJ, 'I,1rp4'rfmslgrIl!I1', li. H.AJxfulmM pvlvfnnfuwi. I-3. Innk -1 31.1119 15. I-nllm rh - luulvr ll' 'K N' bln- pu' nv, 17. WI. l.aIvIIl1'x, Mpx' IH In M hlmix. IU X :vu lvli Tm, Ny nllx. lvl IH-Ikilxgc 31. Nh-vu: wap, ll KI. mt-vrwyrw ll, Im- ww l1.9HphiNm.m-.1 7 1-3 A ulfmiglz , lb. hm XIM17 Y ivii V is 3' 'W s -4 ' , p 45 h ll!! YQ, I X Y I lf!! ff -2-ff'-K in Q-"J 2! I-I A ' ' gil' 'if' i f ff Xl Q! A N ' S . 'txt 5 s- l , xg .3- ,lb I -I 1 X X 455' x Q " 5 Y 5: 1 'A D 'ff '3 ' N. I Wa! - 2. ' , Q Y F 'f f nl A ' tb-' 'nb ff ff G' I V3 ,!A,,,c,f X , I K M ' 'U fffm. -X lg ,M fb H, 5 - 7215 1 ,rff fy! '-,i CJ, 1 5 -S 4,55 . ' - , -F-,ii 1 1 ' ---T 65. G-,,. 'Z'-1-7 '- .iii ll VAR ITY FOOTBALL -O? IQ! Ron N tt C I I n nur ltmr cr fl n nl Second Rru P rtzlmm J lxrxmer lx lxr IH r Dum r 'Ir utman VS ultz D C nklm B rr lxnxhx T111 d Rou 'Walonu Wm Lr Stralcy Siu lrer N xu C ru, Sl :QL B rxmpardnnr f lupbmll Auth x Date Games If H S Opp Sept ct ct ct Box 'Nox INOX 'Nox Nm 7x New Cumberlfmd Sw at-arm Twp Susquelmnna Twp Nhddlctoxm 'Nllllersburg Ellzfmbgthtmxn Lemox nc Bolling Springs Camp Hill -12 ' s Fi 4 -f 'Q cr, 41 .,:1 C. rf,-, Kiiufl .1,1. 31, unlike' , M Oct. -1---West York ...4,., O . llf ' . z ' . .,.. . . O . 18- . ' . . . . O . 2-L---4 ' ' . , 4 . . . ' '. lv. ' A.... 4 , 1 ' '. 7 ' ' I I ' 4 . . . 4 ' '. l5f K' - , . . 4 4 4 . 4 1 ' '. 2.2 ' ' K ' . . 4 . 4 ' '. 27-A ' 4 . 4 . . . 4 THOSE WHO LEAVE DONALD ANTHONY . . . Halfback . . . Hard runner . Good pass receiver and blocker . . . Hard tackler. RONALD BARR . . . End . . . Started season at guard . . Ended season at end . . . Played a lot of defense . . . Good on defense. ROBERT CAMPBELL . . . Quarterback . . . Smart thinking in calling plays . . . Good passer . . . Hard tackler . . . Good on defense. NILES NIEYERS . . . Genter . . . Good offensive and defensive player . . . Was picked on All West Sliore and All Area football teams. CLIFFORD SGRIGNOLI . . . Halfback . . . Fast on bis feet . . . Quick thinking . . . Good line-bucker . . . Good blocker. ROY YYALTERS . . . Fullbaek . . . Fast runner . . . Good Punter . . . Made All West Shore football team. JU 1011 VARSITY From Run! Pcffvr, Nunsw, VYhitvmnlm, Knulmy, Bickcl, Slruh-y, Kctrfnx, Bmngzxrdnvr. Smonrl Row: Cmach Brmxn, fX1cC:1rvm-y, Sha-uH'cr, Books, Elscu, Slack, Mznxmglu, VVuux cr. Third Row: Ya-tier, Smith, Still, Show-r, Slxuler, Ifnrgic, Rudzxbznuglm, Smeigh, Rhuzxds. mul Rnu C Nanny. C pr n Cx 1 1 R Shnnrgr amd Rou K In n z N 1 urs Lruh J Dltmmr VN Truutmxn H4 VARSITY CLUB I" ': . ' ', I. S" W' " 'Iin, Y,Ni.nI1 ncy, H. Puff, K, Kmmn-r, R. ,.lnpI1'll, ..' -1 '. Sv' ': :mic Fry, R Hn" : A wmn, J,N1illikcn,D.W'1lt , R. Y. ll ' , J. I -', . ' ', '. : , , , , 51731 nw - . . H ,. Q , W . MM. pw., , .. f ' 3 - A A-355. ,.-'I My we-....:Qff'-, :re , . jg,',2-Nfl'-.'1 . " -,, " Q- fJ"f .f.-, I f. , LV q.-..Q-NP? f .f , .1 -,- 7 ffm " :w1.',:.z151' 2,3 1,. rf'-rf: rf.-. , , ' ..1.fx,..-1, - v f + N-uv-,. Tn.. 1 1 ,U - '?" N' ,gay ' ,vw g t I 2? 4? , 3 'wr' . 'QU - ' ff, V 'hflwf 4. vfvgnqm w wr- .M eq1wu.V,, Q.. ' ,A ' , Q. , X , n v 1. 1 vbuff- .. 'N K , :il .f ,ev ,WW -. ,A r' 41 ,f Q '. ,,- .1 2 Qgwam. .y "' ,p1..,'f,,,n' I 'A fans Q.-vox , TV!-Q,-. -sopi 'M H: .,.. as is N , 'Q "'. 'v4.'TJ I .' ! bg. ,. .2 ,4.,.,. K Xu' BOYS' VARSITY BASKETBALL l'xrvt Row: Nm-idipi, lfnglr, l,iuks'l, Krmbv, Xhmzlc, Gihwn. Snund Rout Smith, Yfnlng, PUH, Nlqlnm-x, Kr.um'r, Tlvxnl Raw: li:nrr,Clnx1upPn-ll, K:nulfm:m, Wjltz, J. Sgrig1wli,C4mklin, N1cl1tZL'r,Clu1fh Frx, if 'b .. 91' JAMES SMITH ROBERT CAMPBELL GEORGE YOUNG Fam-ard Guan! Forward I 47 1 BOYS JU IOR VARSITY BA KETBALL S :led lint Ron frnur Ixlllld. B ubnknr S nigh Rmus :rd Rau Wmxur Shnxflnr Sl Ll, 'N ullp. 'N1xng.ln bxlwm lxn N L Lg mn s np. Suxnr H-ew Q fu .Tlx 'I:z","4", r .",fn"', lzl- Knvclinz, Second: Young, Kcllcr, Rululmmzh, Shulcr, Naluss, Nlvu1zcr, Elwu, l"ury,Llx', Null, Cmncll Bnmn. Tb' ': 71'-, f -: 7 , f ax- ,.'n-' W, . f -, M J , ' nl:-', Biclvl, N1 Mk, H lk., I2 flv, fl- '. BASEBALL SQUAD Aprrl Aprxl April April Aprll Aprxl N 'xy N 'ly N 'ly N 'ly W W I1 1 1 lx lx 1948 BASEBALL SCHLDU LL Clmp Hrll Nux Cumlxrl mcl C zrllslu Lrmox nc XlLLlllI1ILSlJl1I'g C lmp Hrll Nov Cumlxrlwncl . Cqrllsln ..... Lemoyne .... Nlnclmnlcsburg . . H91 Au 'lx l lomc l lomn Au IX Home Home Away Axvly Home Away GIRLS' BA KETBALL Slandmg Ready Swnrtz Drumnu Tuesdax Frrdu Frrdax Frrdax Frldax Tuesd ax Frldax Frldax Fr1d'1x Frxdax Tuesdax Frldax Ducmbgr December Duunbcr Januwrx .I.1nu'1rx Ianu lrx Januarx Fcbruwrx Fgbruqrx Fcbruarx Februarx Fcbruarx Kneelmg Coaph Gumlnl Bmhon Nhux Qultzxlmrgnr Sutz ihovu' Stxmbnugh Elsnx Qgrrgnolx Xnttnr MLyLrs nd lxursutur Null Nlvers qtxmbxugh lX1gLoxnhs hrlm Brmlln I I JO Home Au ax Au xx Avs ax Avsax Ava 13 Home Home Home Home Axs ax Home -1PN1 'Xlarx svrlle Nlarx sx rlle Lemox nc Swatara Lower Paxton Camp Hlll Lemoy ne Sxxatara Hummelstoxs n Lou er Paxton Hlghsplre Camp Hill ur- 1' X 2 ,...., ...... . V' ' ' Y - X 2 .A,... ' j ...... r j " ' Q- - 9 ...,A. ...rm 5 '5 f..-0 ,..A.. Friday --January I6 ,,.... Away . . . Y... I-Iummelstown -' 23 ...,.. ..., .. ' J zjgq zl' 27 ...... . r.., 4 ' ' ' V' S A' 30 ....., ...... ' ' K- Q . A' 6 ..,... ...,. . ' ' ' W ' . 5' I3 ,..... ..... . ' ' M- - A- 20 ,r.... ...,.. ' A- jf K' 2-I ...... ' V' ,..... ' ' ' V' - L' 22 ...... ....,. ' ' 1 THEY LEAVE ALSO NANCY SIIOVER . . . Guard . . . Played some Forward posi- tion. . .Good on guarding. NANCY SEITZ . . . Guard . . . Plauved liard all season . . . Fairly good keeping ller temper down and keeping lier linger- nails eut. PHYLLIS IQLSEA. . . Cuarc l . . . Aetive guard . . . Good on stealing the ball from the opponents. JANET MYERS . . . Guard . . . Played liard . . . Couldnlt keep her hair out of her eyes. DOT STANIBAUGH . . . For lot of points to her credit. NIAXINE SULTZABERGER the ball . . .Cot around the warcl . . . Fast player . . . Had a . . . Forwarcl. . .Good on passing lloor fast. SHIRLIQY YllTTl3R . . . Forward . . . Good on sllots . . Gets the lmall around the lloor A Z HOCKEY TEAM 147110 nglfl. 'Num v Slum vr, lun Br--stir, Numu Snitz, Phvllxx LIN 4, Jun-' Xiu-rx, Ixnx lnmzrznh, Du! Summlmlxgh, PM Sxmrw, ShirIrx N rltnl, X1.nr1u Kcf rr, N1,m.1l1vHl1l!Z.1ln1':4r, Irllir Hrpifrrmf ,. A. 4. .. GIRLS I TRAMURAL BASKETB LL CHAMPIONS IDI I I LL-if lu Rishi: Zu-X, Kuglu, D-nris Kxlc, Priur, S. Sgrign-flu, Shay, Kintvr, C.urbrirk, King , '2 CHEERLEADERS ejl lo Rishi: Ruvuwncl Burr, Richard Nicntzcr, Gloria Shu-.nHrr, Yix inn Yvarzi, Shirlvx X cttcr, Khxinc Sxnltzsnlmcrpzvr, N1i!drcdTripp. Nmulul xur x 1 GIRLS THLETIC ASSOCIATIO l 7 7 1 Slumlrnu: B Smnllmmzh, I"4uxln'r,l1w.nL'lxlhlxulrl. I Xin-rw, NE'z, Sgrvguulz. f : J, Nlxrrx, 5ultL.I -g -r, Sl Hu-r, Llwa, N rin r, ll. lxxlr 9 . - , . KO? ff O F 33 Fl OU! m-pm ww' 5 Y ,sh WWW ff d amd? Nqbirmszyq PL, miwgyw Eg LX M113 www MM M ww WSL' are Wy? awww? yo? zqpg sg Vsfpw 1,2 WW J,:..05.z..:33 qt ,ff ,yf 4 7, i 67 Q FM rf gf gf, J iff, MF 955' Qwgsywfw T QDMMWWJA A ,fy gf AM www gy P ,KX xx my ami' WJ av' M WM7 W fliqfvxlix Q5 4 8 pq 935 aff xxjf QM W Wmii ,K gfwWMKx F mi Www A H 'WWM Wm' J, ffl-aw W OP? Mfm ig-iw IH w 9' M41 . ' ' LX !l 5 N. X 'Q' 16-wi V I In X Fk,'5"M ii I Li J' , ,S . 1 A O mfs Sf? gl Q I ' w Zn" .- 2, 4 ,, , J auf" A ,f f , KV R Ifimw 5.+V?fj ,JK W' .fc 3 ' is if S if QQ. 1, e , ff 2 Q '-.A V A .-y'-A yyxrf "fx 2 QP EQ? X55 Qlgmwf 77" I Hg, . ' sd mfg 1 ff G fx 55: SCA M51 Hi , W sf' 4 FT? ,F 5 ,I-:IA gre Jfokr! - f jk :X ' ,. ' V ' ' t - M44' Q5 -'50 ,JW Qliym A KF JK .'w"ngLL JN v L Ll I W MW.. Agp, Q 0 2? ,lx A S57 gina- with F , ,JPG we ,z.,1Ziw" 5 Q. 324' qw v JFK ' L GM ' VV if s VE, ngffffff fwf4 "Y Q5 W ggq 11. - if W 71' Xu f ax if fd, Begg so is f P N Q fs V ' 'vw A Ks- ypw JJ Qc ' lib., I rw 5 N BS Q " 1325 , A M 'PW 5' if 'MJ ik 7 Y J J, YW 5 My QA " XX R fi Q11 Q '3 ,fy - JA Q ev 4 Ai' Qs! -Eff, N 3? f f' 6 ' f' N' 5 1 -Q I ' ,l of ZZWQV x MV if ,L 3 ' J oi' :A . , ' - V f 'G 'Qig- C M ' Q--L4 , ' y.w"l" . R - nd-an I 44- GN f3 '5 40' N3 pdf Hn.hs:3, .31 mf. Slut Y 5 - Q9 xvkw 4' fm ' an 1 WWW , FQ-' 'W Q? X-f? P A ' 9 7, f .Ax 1 ,jf 4 95? tif... P -"V ,HQ ,. 1 '95 I if fi? 44 , Q' .f 5' f ' NN N" f X 5-if-X' - f A ,"' --li! + f THE 1948 ENOLIAN ENGRAVING PRINTING AND BINDING JW 1 Tl HARRISBURG . PENNSYLVANIA I I by J. HORACE MCFARLAND CO 01111 easmzt fPress PURTRAITURE INDUSTRIAL Imalucm DISTINCTIVE PHOTOGRAPHY 0 cm! I efzzboolf Pbofognzlbloers 1948 A Thlrtx Om North Sgccmd btncat Pfmilc 7 X360 NIOTIQN I ICTURE N PXTLR 'XL FOLOR o The Name for A . , , 9 I , I v - ' 'Y 'W , , V , ,. . ' J 1' - , ' J ' 1 ' ' I A . A 4 J CLIFFORD D BRYNER POST NO 751 ENOLA PA 111111 N29 I 'W J' 'V :v.WAN.'1- ' R M 4 9 Odliialg Q AMERICAN LEGION LADIES AUXILIARY HOME ASSOCIATION IH ' 9 Q" "1 3 Q eg E . 7 gy--12,4 S Z Q 9 as I 'Q V -Mui mixx ,E Co pl ments of 64552 30" SP HY GARDNER S Leon s ewelers, Inc G R O C E R Y S T O R E DIAMONDS WATCHES IEWELRY ENOLA PA 36 No th Th d St Ha sburg Pa N WHITEY REAM Sales and Service De Soto Plymouth 149 167 Enola Road ENOLA PENNA Ph e 6 853 FREEMAN AND BASORE Genera! Contractors HARRISBURG PENNA COMPLIMENTS OF MR CI-IAS. E ENGLAR BRANCH MANAGER H. C. MFG. CO. l79l I m i . . . Phone: Repairin r ecia Q w 7 O 248 Altoona Avenue, f ' l r ir ., rri , . ll 77 O I - , O on : I , . 5 C YETTE R S BARBER SHOP KNDN F iNIlN IUR Bl XS 1 t 1 1 C su Cllll fuln J XX CAWPBIIL 1 U 11611 IN CU'N1lLI'X1INJTS UI Howcmstzm 5 Vcmctx Stow South Enoh P1 I hom Qlxl 1 'N 'l'IllC NK'l'ION'S l.l'IAlllYfL Iilif .' Ol , C, ' 4' D 0 1 ' 1 ll Hilx 1' s R -l'z I I 9' Il I -s 320 Nlurlwl Sl ' -4-I IlkRIilSlilR1L.l'k. fl'r'7lz'7l X . I' ' ' 4 llfflft' l'lmm'.' 3-' - SOIHI ll 1. Ol X - 3 T ' r . 7 , I J P Y 7 39 , J ,. ., - 1 , L . . jf' A fill S1-IENK E5 TITTLE Everythmv or Sports 1 'Vhrk t Str et Ham burg Penn BLCSER S 655017 C fzzz fl: zzze urs WORTH S I I 1 lion Imfzfzftzwz Pham 4 9016 H XRRIHBL RC P X I IIAHLP S K BUAS, lm ,leuelvr 92 N 5ll0Il1l 51 IIXRRISIH R1 I X :ffl H .I f 99 O O 331zefe,g's , Q1. 7 -f ,fm f ' -H Wf I yoj 7 312 Bfzlrkct St. I '14 1,7 .' 4 'f "L A , ,. I, ,I W W ' I A J 0 c 7 Z.i,..'-- 1 .' v 1.5- 'J ki IH Lllktl I L 1 L c d iiiliiic lr if r x as Q mx must IIS! SCHICK S FOOD MARKET XVhere the C1 mg Likes to f o Wittles Coyne? ENOLA PENNA TKSTY SAINDXVICHES AND DRINKS Dance to the Crvstal Ball S iam iwxmxm THLRQD-KH win H s CUUPLIWFNTS OF C NI 'Nil SSFLNI -XX bxxmr D L NILSSELWHN Biinigei Fit :bfi flied 1895 Hlussclman unural umu Phone 26923 32" T4 HUNVNIEL XXEYLYE INT LEN1OYNIE, PEYWSHLX -XVI.-X l621 HwHLI'Xl'g1UI IUi1ll'xl'ixiliti1 in ywur 1 II' g, YfiL1'X'cgfwt tw haw faith in ymirsclf f"ff' clfilliid' 'A 'S time kcyiiwtc' uf life. Tim wiiiS uiti1Ai'glw1'y --1' I 1-If. If yiiu 'xr- xxx-ak-kim 'Q , timid, 2 i -1 tud Yun m-ui will uipturc- tliv prilr: But Hyun arc tin- real plugging mu i, N lin dw thc in-st iw 'am Til uiifl liuld yfiu ciwwn 'y ll J -. Y NY' ' i W L - ,I . . - cc - 77 1 1 5 U Y 'D,'i3TQ I i T D 4 A 41 n , , 1 . , ' w . , , 1 , , , , . ....,,..-, ..,.. -- 4 . . 1npI1 s Bank uf fnnla ENOLK PEN 'N K FLDI-R KL DLPONII INSLR KNCEL CORPOR XIION F l N E Dzamonds Watches ewelrv LIPPMAN S cuelcrs gmac 1881, , 1 M1rl11t S1 HARRISBLN l U71PllT75'l'lI9 11 J W RIEGEL S ENOL K PENNA X ANIJI INC S S FNOI X 111111 J Central Pennsylvanm Busmess College 52 'NIa1'ketStrf.ct Harrlsburg Pa fenir 11 Permsxlz 1 II 1 1' fre ltevt Bu mess Szbool Complzmeut 0 MAX S PLACE XX hen XouTh111lx of xlLlSlL. Tlimlx of the Ruord M 111 The Onlx l00 , Ruord S1011 lfl Ctllffll Pmmxlx 11111 RECORD MART 170 174 Q Second Strut H Klilllqlll RC Pi C0lllf1llIl16'71lf 0 M and E WEISS Grocerlcs SUMM ERDALE PA K 1 1 1 , Q , U I .'f'. Y 1 Y 'K' 1 1 , 1 L 11 N llerrlier ff' fl 1 " ., 1 2. 'A Cv ,v 1 j ' ' ' ws N 4 A 4 A 1 ' ' , fr 1 r 1 N C1Ll RAll', o V jL'Nm1'A 1311111 I , , , 91 , .1 Pl ': 3-N204 1 1 , 1 1 . c ' - A 1 1- 1- , , ,, K . 1 ' 1 A 1 h N' 1 A 1' 'z .1 , 51' ". ' . , ' 0 I ,,,l,'l'kj, 5 --h L. 1 11 5. .. V N 1 . 1, 1 . . X f . . 1 131 ENOLA BQWLING CENTER 1111 11111 ll 11 BOXX I INC 4, BILLIARDS bODA FOUNTAIN rr1 i1 1 Mui fm 1 chmu to k1w1t1 QHOIS FOR WOMEN AND CHILDREN MEN AND BUXS NIIHCI s Shoe Store f II I 511111111 So Xlfukgt S 1llf1IL and 'NM Xllflxtf Strut HARRISBLRC PA DUTCH S PLACE Dlilllfl 1 NTP Uv C HOPN AFOUDX 3111111131 U-1 I Bozzf for 7 1 1 U1 f X1 ' A 1 Y 1 Q 'ran 1 N 7 'PEMCCQ' Ladies for Ll .IH 'Ag lrc 1 'z 1 'f 'I' L C. S. BITTING. Prop. T. , , , - A , , Dlwiigg-., . , , K ,. . .. 2 bf' 1 ' ' 5 ..c"'.wl"' ..?L2'1.w X' T 1, . 1 I I Wx A SEA E f , . . . 1 . ffmzplmu nlx of I lomplzmuzl I I UUDNI KN I LI4 ANI RS IRI 1 fa Thr' Youth Centro a flillljlflllltllf f RXII H X SHEI' ll N XIIXII IXIM Illlll l XI Illi NI UVI IU II NX UIUI U sl IU II I mp mu nl I Sl III IUUIJL XXII Nlklilxl IXII x IIN X I I Q ' 1 sq' 3 I gif I I, 'I Il. If. AIURPIIY CU. ' - IIZ1I'I'ISIllII'Q. Pai. ' V lllii X,NxtI15tn-Q-t - Ihr snl'ma,I x IIIIIIIPR' LI-Wil' I'III'I IPIfI'.XII'I'NIIfN'I' 5'I'UIIIf 'I I ' "'4 FUI IIIIII,DIIIfN I , VV - 307 xI2lI'Ixl'I Straw-I. IIKIKIIISISI lu.. IH. V: ,,.- Ili L I - LE Slll -rmlulv, Pu. .1 ' .1 1' I .VI 'IC HIQNICIIXI. Xl IH IIICI' IIINKQ 2 I THXXI Q SIfIiYIffI'f I BIHI' - FIIHI' - S ffm ' .vfffl I .. 'l'Ill'I Ul"I'I.I'I" IUIIIC " I .- I' A I ' CT ll3"'5Iyul'g. IIa. 'IIII5 I.I':, "I NX, 651 ll lll N l ll NIBXI 9 Inola Drlw. Inola Com Jlnueflfs 0 Com Jlzmeuls 0 TOWN CUT RATE A FRIEND Bll L SHL LFR Prop C 011 QI lIfI1!l1fl0Il s 1 0 T H 1 CLASS of 1948 1 ffff 1 .Nfilf .Ul1'l4fffx'S' lfflff fx'ff.N llllg' flf , 'IIUI' JI lf f N'f'.'l1'f'lfflf Xlfll' .LXIJ l'.X'l'.'fl ' ' W Y ' N N.NLA T, tR5 VI 'l.f,'.-I.X'lQ1.X'f,' RIT! RIS.-11Jl,X'f.' Phone: li2ll"I'iSI1lll'j.l 5-6541 15 3 . . f Q "'. 2 '. 1 , T T k K. I I wi My rf' .Af M XJ O'-'f 1 Wxx K , L. 14' fffw F Wife. 14 V 74" xc .Z X-C XCLV fy? f W Z3 , 'r-I A, .55-L XX S 1- I, - 5 NJ b IYIJYI Lg 5,11 A ' I ff K 4 4 , W 'bv , K' I , ,H as x -5 I UMM-I 1- ' ffqg fl - , I L Q I -- if, ., ,.-,df -J Y+"f- P? f f 4' Q XS - ff' A W . k Ly WM, f .xl 1, JA' ui J 'T x, 'C x X y fr ' ff 17? f A ' , 4 "2 4 R- Y Q 'A 'X X ' . 1 f . X . h I 11' ff- 'ffx' f ' 0 5 I "1 ' Q ff qv" 4 . - -cz X 5 . J!! J A V- J K k N Q. X? X X X 5 5 X, Q , X .- N h 'Lf - f X ,X 11, S N 'X c'-ix' If v 'lx Y jf K, X - Q fl 'N J, ,ff X' . X R VM 'Qi ' M L" 1 l R i X 'N X . 'x 'rg 5 l pf 'lf' Q -X , , X XY X X A fx lx L A. R x xk - ,un X P x , N x -x. x - Q ' - X 1 Q 2 x A K ' rx X A X J 4 X Ns A ' ,. K N . i xxx


Suggestions in the Enola High School - Enolian Yearbook (Enola, PA) collection:

Enola High School - Enolian Yearbook (Enola, PA) online yearbook collection, 1944 Edition, Page 1

1944

Enola High School - Enolian Yearbook (Enola, PA) online yearbook collection, 1946 Edition, Page 1

1946

Enola High School - Enolian Yearbook (Enola, PA) online yearbook collection, 1947 Edition, Page 1

1947

Enola High School - Enolian Yearbook (Enola, PA) online yearbook collection, 1950 Edition, Page 1

1950

Enola High School - Enolian Yearbook (Enola, PA) online yearbook collection, 1952 Edition, Page 1

1952

Enola High School - Enolian Yearbook (Enola, PA) online yearbook collection, 1955 Edition, Page 1

1955

1985 Edition, online yearbooks, online annuals 1970 Edition, online yearbooks, online annuals 1972 Edition, online yearbooks, online annuals 1965 Edition, online yearbooks, online annuals 1983 Edition, online yearbooks, online annuals 1983 Edition, online yearbooks, online annuals
FIND FRIENDS AND CLASMATES GENEALOGY ARCHIVE REUNION PLANNING
Are you trying to find old school friends, old classmates, fellow servicemen or shipmates? Do you want to see past girlfriends or boyfriends? Relive homecoming, prom, graduation, and other moments on campus captured in yearbook pictures. Revisit your fraternity or sorority and see familiar places. See members of old school clubs and relive old times. Start your search today! Looking for old family members and relatives? Do you want to find pictures of parents or grandparents when they were in school? Want to find out what hairstyle was popular in the 1920s? E-Yearbook.com has a wealth of genealogy information spanning over a century for many schools with full text search. Use our online Genealogy Resource to uncover history quickly! Are you planning a reunion and need assistance? E-Yearbook.com can help you with scanning and providing access to yearbook images for promotional materials and activities. We can provide you with an electronic version of your yearbook that can assist you with reunion planning. E-Yearbook.com will also publish the yearbook images online for people to share and enjoy.