Emmet High School - Eagle Yearbook (Emmet, AR)

 - Class of 1952

Page 1 of 116

 

Emmet High School - Eagle Yearbook (Emmet, AR) online yearbook collection, 1952 Edition, Cover
CoverPage 6, 1952 Edition, Emmet High School - Eagle Yearbook (Emmet, AR) online yearbook collectionPage 7, 1952 Edition, Emmet High School - Eagle Yearbook (Emmet, AR) online yearbook collection
Pages 6 - 7

Page 10, 1952 Edition, Emmet High School - Eagle Yearbook (Emmet, AR) online yearbook collectionPage 11, 1952 Edition, Emmet High School - Eagle Yearbook (Emmet, AR) online yearbook collection
Pages 10 - 11

Page 14, 1952 Edition, Emmet High School - Eagle Yearbook (Emmet, AR) online yearbook collectionPage 15, 1952 Edition, Emmet High School - Eagle Yearbook (Emmet, AR) online yearbook collection
Pages 14 - 15

Page 8, 1952 Edition, Emmet High School - Eagle Yearbook (Emmet, AR) online yearbook collectionPage 9, 1952 Edition, Emmet High School - Eagle Yearbook (Emmet, AR) online yearbook collection
Pages 8 - 9
Page 12, 1952 Edition, Emmet High School - Eagle Yearbook (Emmet, AR) online yearbook collectionPage 13, 1952 Edition, Emmet High School - Eagle Yearbook (Emmet, AR) online yearbook collection
Pages 12 - 13
Page 16, 1952 Edition, Emmet High School - Eagle Yearbook (Emmet, AR) online yearbook collectionPage 17, 1952 Edition, Emmet High School - Eagle Yearbook (Emmet, AR) online yearbook collection
Pages 16 - 17

Text from Pages 1 - 116 of the 1952 volume:

U w 0 l i v p . C LIBBIS55QQ gg ggi X UIDERZIYZLEIV EN MEEQGURVIA Hmm JH fm' C225 ,EfG!ZCHfZ Af W5 UE sfucfffrfs of ZLAESEAQQA3 cfnsf Afffffffoad fo Uffdzgwff flux Annan? 0 M18 WG 7!!?VE!f Mfr 72fwfxf May bam A ffrzffffa W0!?l4f-I? fo HL: ZIYEVEA77 wafer: 21 fyfff-fflqff fo fwlqxff'-900d Cz Z-IZA!-lVf OALZLOYC ff!!-'5ZLa0Z'ffZI31 8 'y . H. E 5 ION 9 E' fl? Ez?-Y 5 f- . ' ' 0 fx A?" ACZX k""" Yah 0 X! f ' l . A I lg J 'I-' yn? X,,, ,, NN f,'4f fy' AX , x I h 6, , Rag X ' X X ,, , X- 1 Q - fx .5 'I E 5 f X N x , V- Qlj, X X X xx 1' X ix X 8 X 5,1 , x S ""i-' Ll f xx - IT 'x Wins TT,-7dnm M s flue Gefrlk BA 'By MA na2.4f97tf77 3 2Zii,Z-Aigjqtoiigj CRUICIFJ my 211411: EHCACIJ' Herzg'g1.9ofrJ'fA'fe'fncffcx.rC Ne a C Riga ,dl bfgflgp 17,-7EACAClC fl 25712154 fact!! 4 M83 Ufz Bkfsql Hendcfes n.S"'Z02'c 7EAclvcn C liege JL ffqelnnsns State Enchems C 11:3 H5915 Seiko 2 Mkflp Encfleae MA' Vi M finland. 07,4 fzo2mHf!W Oldnlzamn I?47Z'I,fAsf7'a'n.r7" ff e Cauege VocAf'wn,o1Hjf2 EICACR -F .. bf g, 'SJ , A Q ,. , , , , 1' .9 ' 7, , ' . ' ' , I' . . I B Af 0 e o 0 ' ' ' Z' J A ' c. ao ' e C s Q if f , -. Ia ,is ' 'Q " A' .Q 7' X-' ' .. in 'vu f F V V 1.14 Z K" X KI . A .- . 'ff' N' '-. S I ,, , . . - 351 2.5. a .r I -, 0 I .0 ' . . e save 5- .r o e,. ' U ' 5 . T. Mn: lVofzaCof di fqffhlnsws STA fc 72-Hdhflff b Colle?-get U, off? C6 ez Maj 246307 Hendek f7 -V'8'A'l'e Fpok els 72 mf ffl ,etfi Gfendc Mfr Hemp Hen cfefvsan .Yfnfe 7214 flees C NE-ge J' Hzexn -5'i'A2'e. .m Ll Aelfnn s fffffl 4'J'zIf1f G-feels Mrs pm.: C Rl'Ar1sns7D Iyfccfmc C Hiya Afffnnfnfsfnfie EHCACRJ6 Uqje Egsf fffe cond Gxnale .pls . I ,O at , . . umm 2 n a x . ., Sd Q i JL ' . ' jf ox 5' A a ' o 8 - 1 1- 0 X l r- L .5 - . . an T" C, xi o , o u. , I 0 v .. card F Ecfucaiaon jzdney H2301 Pveg Cf:-Bef fcc Evfffcc Mlz2fierCP .zmlvfcss SfLc291J0nc5 us Dm Ven' a f aneed chfmue 1-me LUMCI1 Roo M Mrs Tim Hill M Kate Br msly mf: L LL .ZN SU-t.-601V Super B o ' J . C ' ' gl 4 ' ' 0 ,, ' Q Y' Q X L- ' I ' I X , ' ' rs. C Q I 1' Visor Nl-.?"' BNI? 'Q- O' Qdzilfxzowvf H7776 fongwlbf IJ The foo of all eval Ff'8SlJtnT UF 52 Pfesfdem 0F5emor-C1455 51 Semor Play '51 Library Lslllblffl BaSfC62"ba.1l '52 lqllfllal '51 LW, 0J!es.nI' oFfeY5oYg t '5ffhL1t'Zf'j?fuff' 's7fs'2 9 8 he ,. z-Q Leary Lbke that " E tb glfexglgg' 0 Leafs? Cell-6 Arfa 1 J.. Srl d -N 4 '-f-anU""' ANNUAL 5.1 JA' PLAj I4 QQ, L x?fPAf?jcs.wl LLBIYARIAIVI C!!iii?LEA,DEf? I ,..C'EcRE7'A!?,Y I flux Jh, ,SEA Afmv ,Afro ,VEUMAL Amp Aff AER TJMGUE fi'A7fLE om O My Bnsfbnll '5o'51'sa BASKETAALL '.s'a's-1 '51, FFF7. 257 '51 f?EPO!iTcR 'er0's'1 Llbnnnjflu- 2713-.1 Sflfol? Pzny f7flNunL Do 0126 fenfh 'hd y OF Uha.'C'Y pat ff f ll f marrow pqnd you U H have d dp J any 'Ds Qig- Q A 'fa I 6.1 v ' "' W! pu 0 5 . A i o 1 ont 9 . 'Q ffm A t x. .-x qv A 1 I f "7'fD 4, , " .- ,,. A ,Z-if '-jz, , b ,WVW fgnsflmll 50 51 5.2 :8n.1'.A.rZlJAn50 51 5,2 V 731' len 5.2 ,PRAY JENZL 75.-fflasf' 51 F A 51 52, .ff . , .SENIOR 7321: 52 If - C cn re. I 71 a.-bm ec. a M Je. 9 'N 1 az. ln Eva- mz d 5 5 :ECU H 2 fffJQe,ef?,,f:gf Hg qi gwfffgo 59,051 ASAVII AITIE ITOJR 0F PAPER X 1 'Ax cHCr-' N nel as here, but her' fled I5 C.fSe.U KQYC Basrfezball Joglgg Glee Club 7151551 fv bv-or Club 5.2, .5cl,,. Pjdys 515.1 fnvxud Comm Womb r- 5.7- Ho MZZF14, Y! ex uv luwexf'Tv1 5'45kefb4ff 5051.-az All D sfhcf' 51 554565411 50,51 az 4- T See-,etnies FFA Sr PLAY fofffvr wah? f71vNu,4l Bus Mus Mgr Ee r MM 54 QW M 36555022 .50 .5151 jnsfffbnll 50 5151 FFA 51' 52 Wee: cle ZL ff'-FA .fl SECREtAR fFFA 51, V H155 Emi' 'f.S'CIAss.6'l Mkxfr mv 4115-gxncz bl.L'fSU,KE zsmv Luv plfnsnni' 'PEEI nj gm WQJW Basiffbnll f4'-I cyfnes GIEEC lu. C11 L Lim? f 1:01 Z. ,lm mfr III .ffm ox77byf.52, Amvunl AA if bis f fm .S zn'c vfmfyf 'iv -an. A 7wvw"7 5 Basketball l+3Jg.r4,5.z Bascbau 511551 Rgpaffef if FFA AANVUILI 5.1, .,,, ,,. Xseynor-Pldl 5.1: Lanbv-Vryclub 5.L F FA 555.9 Iizv chrf Zt,6kT"5 a J Glasses If Wa IJ lv 4 J Sai 1' rv-F7 -6 .al burr- makes flue wvrll . Yanni, :Lick mul 3,-yup.,-whim! DIZ 1, QAJHLTLIJJ Av C-he.e.r Luau-1 -'Gent-a.-ry of Glu:-I lYCY8.di4.Use.l..-1751. A NMDA! L .. slbwffff nigh.. ff.:-an Ja' N i,Xf'f . 1 S gg .ax - x -' I . nn- , - x "' F! ' ' A ft L r A .f el' -6 bl' lv G . f YI . IS u C . 4 I G39 Ill- - My - 0 ll xb, 7 ' ' sf gm X - 1 'I l r x M "V lv lx SX WE Q 'G if 'PA fsyfi IIEN CA fe 1 DOLQAN ,Dome FEE Day!! EGQHSJW 17,425 ffrfs 1 Q Im NR S W-iyrf L1fz94Tf2.E'Rfyf S4 RAT-I4 omfsm fix ET 11 '16- flf-4 f J fl f"" F3 -N Emma Hickzy I , 1' E. , .Jfjf T cr I' Y rf, Es!! :X Q 0 S HUM L fr ffl KW 3ObbyCH2!10LLlV .jfmlvzfn Co ,Y 142zc:fGz2z'Jf,e?' ZDZLLE Holdsk ICZIWVZ .5M,4Mfw5 1'3ARbnRA7?-Qnkgf N 79 T 736yl21.v7Z IYIYZLIY Af4l?2M'-'i1f'.r Q53 21725 fi I ' h wh ' ' X I . n . A 5 I 0 ic UR! "2 ' ' 9 'VJ ' If If 0 0 12 ' QRE I-IIQIX W X Et, .. 5 ,f 5' F it , 'Sv N Q 9' K M ' ,fx u 5' : K - x l A X , ' N ix if CIALLJ ACAM 522 5757 0 t"""""'w QAWCESDO jf? Jlmisffallnnd AMANJ. A FEE A XX 02'zs9i'WE22 Mn nrgA,ffZWfzs .725 M4 Zbsanf I ffm C-2zDfc5l4ANzAms' A2 .. - , MAR jgoijnw F' ' 5 1 " 'b , r N M 'V Kwmuniu 'l:' '-3 5-'ti a.. J G . i' v . qi 5 ' ' l , A 'a" I' if 5... ff 4 ,5"f 'f'VC9a- J.: ls f uP 5 1' f 3, f in G R n, 4 V4 I 1,4 J ,ff un, , rx lv 1 A 1 4 xii ap., f V .4 ,A 1, K7 Vain- ,9 1- Xi 11, tu It is f -mgg ,NV 'fs 1 .1 ,- if-cif, , ,- H .., gm. -'M , -- . "-.' - - . ' , ...- F EM, 4'-I 1 'Y' .. 3147, ' ' ' A ' ' ff-. V VL. 11, , - 2- . ,gVV.j, Y ' ii, 'A g 'iztj J Vi- , ,. V -L A . ,I-1+ T, 4 l .fl - ' : , ,- - , . 2 f , -1- j 2 Q I ., 125' f ' " v ' ', , Ac, A, , N ' .P , ' .V s fag A-V Z I. - 4 - :ff , z . , ' ng: L f : -, - , - se ' i N A 5 f I A S-p f 5 5 !'g -L ' U "f Mr V4 Y V ' ' fl S! f ' . Ty: Q Z 6 I f. 1: ' ' , al, 1 . ' r- 1 if - ' iw - . Y .- 2 . 9 ' "f ' 7' ,F V ,. 77 7 :- WE '5-b 'I ' 31 ' ' e 1' ' ff 2 ' in I A ' ' S . ,M , I 'J i . wi A,.... . . ,V . f ' "A f ' - ,HTTP wi" , ,MV D . ' 'iv' ' -' ,Q 1, ' L. S' ' ,W fi' 1 1 243 fxgu f 5 1- uv, K6 :Aix A i ' , ,, . rd ff: f- 'iw L. 5:5 L 55.1 ' ' figrif 3 VHS... f 'C I r -fs Xi n:-, V ,,, , , V I A V: ,VV?'. ,, 3 Q" :V ' - Ai x 5 ' J ' f .-f ' 1 5' Kg V 5 -A , : I 3 - N Vi.: , E1 , 1 , 4 l. g- -g fly., sgluf., , n ., 'Q , ' ' I j ':g1f1fgf'Q1 V ,f ,r , y .5 ,' I' n. z f W V 1 - V, .j. v 5.5 V - 1 ' Q' , j 5' 5' A ' , ' f , 'r - - A ' . , :F ij' iz S , , 4: "lf 'qi 1 Q- 5 1 ' . QV. Q 1 V V, V . , . ,gtg . 5: V . V ' , V V 4, 'fy' ' '.Q C' ' - 'f 1 ' 'Z ' - , -L u V n , 4 r F ffl , 'T g V 1 uf Ls!! ' ' M I h ' f' ' ii WL , V V I Q Q f ,V 5 x , ' ' 5 , f X 1 T 1 . I' N 'Z A , V 5' QV., .VVV V X K ' 7 V f-41 X. :'- ' ' W . ' ,M . , ,A 5 , L5 A: 'L L t A , ' V : , . -.V , . ' 5 ' 'A ,,:V.V, 'ASV V . r , V- 1, , ? 4 T V - E , ' 'A ' ' .5 : ' V . fm , . ' , +- 4 I3 .J x 2 , -4 , 3 ,fl 11 XYTJ5 ' ' V - y . 1 is '13 X 'X , 4 . . ' '- 2 . x Sf . M , A f , ' ' f ,,,:4"'A ie ,ff - , , if 53 4' 11 , -- f ,:.4i"" ig .:,a'3ij ,. ' 1--. ',!f' K "J" f ri :ju L ' , ,JI-' V51 4 , V, ' - ,..5.jf 4 7' - ff .-jf-'if - min. 1 'Sf , . .. :V wil It . V , V, ' VA, ,727 1' 1' vc .ff--" , ' .5256 lj ' ,fn " ,. .:V, A' 3. V , T n V,,n..jQ 1 . , JI' ,f '-- ' - 1 ' -, A ,-i:i' . ,zf??1'f ,Af . -' -- ,.w"ffa4" . Qx' . '.' -f' ,.-ffm. - . -35 N 1 A , f ,--1' P . V. ,, .Q . - ,IL -fgmf: ' 1 mv ,:-'n ' . f ' -' a- -' ' ,1,f,. -.v - , f- A 44,-,, ,- , 5 lf' ,' 'Mr , W. K 43 '41 Q, wi 5, A 9: ' V ,' - - V , :ff .-gf' ' -'Q - - , 3 1? Egg- f 2 .45, V V -,'. fi' V ' 3 V .-: gV.,., L' VVVVV -LV V Vg: 'J' V 'VU ' ' -15 'fgtin , ' - Q' I ' , 'Fi f"?'X'7 4 1 lx gym QR 45 In ' vu 1 .'D Ffqullwfk 797f?5x2EA' Efqkmffi' 7D.S'AmuEY G IIIEA' A Fnymf 71? Hfrmbffzc TMA MIM S TEM? !'7GfrA!7Am 'ff' gg ff 7fCfMzifz MSWVIQQABMIIPINIR W!! 22 07190Ac!7 A5 Wy Ajbdlifflllf 5 C Cox 'Q 1 A 'Z' f M - u 0 4 Q p "' s"'5 - I V Q S ' ' ' - 1 ', A A-SX 6 f - -'W v ' ' Y ' ,' J, gb 1-gf: Q ,'l ' 'K 2 ' 'I ' i A gl .1 a-U ' M, '. .. - '- ' 4' .. Q ., I ..:'.f:' 1 f ' . 5? 5 g 'hx N - l 1- , . ' :r.,'-1 I 1 Q. 1 . , - - T' 'fail lk J K lui A 'N 4 -5' . ,, fl V. in ' : 'vii--0 . fu' .' , f- . aryl?" 1 3. as 2 "" L fr- 1 5 sn. Q r . fl 3, ff' 1 5EVEN'Cf7 GP df: gd, P' .T ARWETI' ,B G ,Pla wnf Gfvyf Q. 0l9AlY C 915121 L AJOIY 01 HMS '9 fygcikfj J' as 395 'Fawn 31' ammxrff C49 1 N15 H 4 Gzkw C -.,, 490,33 52 X272 Gmclf ffffffff RVEYK ww " 'fvzkfu mm 03 9 Hood. mf! 'P7kEXlFR ZQIQIKNER Gun Nj! ff!!- 5 5- Calf Dougnd aanrl Mfg 4' AK A,0ou. H 2 ' 4 "ff 5' Q11 'i 0' 1 MA , , N , uf W' " 4 D' JU ' ' at ' l Y- .fs " if vs DU I . I: ' J ' Q - f - 'Y' y' ' V ' - " w X ' wfx. "' ' X ' , q an A Q, R V ' ' X. X N' ' g ' n j i . ' ' mi 0 Q, -'L FW' 3 , ft , 5 '-- ' . - 0 . X v X, . 9, N 771 Rd GRAJE 4 MA n chin Cofd 771615 'P nc h o Wh Jixsllfik 4 an K 'X '9furE'7- Tc, A- In -0: of fn gh boa Alf ff-c3L4RZLl Grandi 2 dll Doa ntl -D au' '7Z1sN J 'Pa RTU- GR Rf ,Z -7' Dollar' 0 4429! I K 'nj' I Q , it T I 7 4. I. Q Y' ', . , . 6 ' Q L 1 zz. . -A 4' '19 00? 8 V 9 hh ' .i ' -J HC . ,BFA fl ,, 1 U A , W , f s t a - ff .1 Q . 4 Z' 4' 4 ' A. 7' A' " Qu 'G"""""' 'wff' "Vim-"E 6413? ol""i 6 .. S --J E Q I. - Ni sv I. Q is 4 . , C' A ' x If 3 V l D 5- 'x .1 ,, ' -Q, 2 A 1- " . tgfmf C.: . . ,K 3 I aid 3 ' YF' . , I 1 .3 gl .D , FIRST Q GRADE J-Q, ekff ffm. "if M 641010 wif WA Ag. Q S-. 04" W' M5 'ealk SECOND QRHDE 'Q N,- 31 F' 187' e '56, 'P Q45 Y -I-ii. -'cn -A iff 1 X f . 4? . " .fy f 'Q ' I .-5 Q Q 1 9 -w 'Q V' - . L' "- Q if ' "- V ,., I Vw' 1 7,0 Q f Q ,ggi f ' ' ri! Sr 0 1 9 JIJ. J ci Z :Q ' , , 72-'H " S - P . L . 1""'s' 4 .s . vs fi R p .ivy 5 on - Q lv - , V A 'L' V ,' hx' 6 S- l',' -Q 6 , .4 ,ss 4, I . Q , wx . I-1,5 8 J,,,t,tk 4' Afuclr, ' 7-Q, 6' - ' , u -.. .. ,' f 'lx 9' r 'f f 5 fo . - . . 'er I up Ty ,I 0 - I 8 P f L ll , o Q 5 v 1 " 'af J ', T5 , U ' - f if K 7 ll xf - Q 7' '-' ' ' I ' ' f C05 ag KJ ' CI' I LN Q f TIVI I' 44, 'S U S gk X Qw VX it M2 1 Ndlg fix Qs yff fa: X X f X X f Xxx JZ Xkligf -.ff 'E A E I N f "Wa ' iYm V 4 XXXL in r ls, I n,:s,,. xx X ' f 35525: w ' , I ,,:n::.:H x A x W rig X ! Do.: X Xxx ff -EW X 1 s - X ' - Q arg, ,f Q x 5 5 'N . Q G M Q "'-fr fl Q X x - X , Af .X fl y jf . X J., I 1 , ' N 1 X-Xb I 2 Ax Kgs OWU N XX 71" N.- ,fl f S f X' fi! 1, ff K J Q "2 1 53 J ff , 75 X -is ' ff ,Q Q Xxwf f l V. F,- k A I -' 11 V I y lj K5 xx XXNW l K ,X z " j - - Wx ,N f x f . Y X N . X X v : 1 mx x Q-Fixx l f I 1 5 x 5 XX V' X 'raw urns! I V . I, X ,VXXAA -XX I X Xffyd l I X XX . F " -f ' z A Q X 1 -T ff , , . ' Xffixim 1 4, .f O p J , , , X a " ff 15734-f W-F1 N62 V 2605012 5' .I ' - . 'F X rv Mac! Sana fvfafcf Ican lY'57-' fpfaca 1067! Y' Distr: z pg S 3 Place Nevada v, view' HL USVI yg: -fffff If if QVSG C6 C D 1.55 SIC Cntr :rector Nam bers Pcs dv dvd fyciwccm V was Fdylnlf. MA'6l48WS ,5ccvcr.m Su-a Thom son Tr-casuw w Rus if ch. if cfr- 5 YL d F Sawbdwa Pavu-de B 'CIT Lau Bar .S affl llmgv-1 Cfa al acamfb ff D056 Mag, F FMWXA TCM H ck f'dYXYXx emark 1,5 Jdvhnpja X :um N Mayx- ar-e,YT'c 3 A vo H f! Ofaj focal ggyir-ilV" LD J IL o 7- nvxA Math ws P WB In : X .IQ .- ' Y' TD C - Y I fqfgicgjgflaevr-Z' fjfy Erlijgi f7!f6vxr'LDouZArL Nay? inn "'mffk'!! Hwza cl .2 L? I A I e,l 713- e anger? C Dj eill? " ' U U I e, Po. y of c,e, Ha C' 0 ' e, szgil 0 WS - ' el 2, -Z Ve ,L ' - QD 145 ,WA VP ffsvfm 50? 1 ,3 -3ZQf'.f?ov-vu 4 Q6fflL 5 Jiawefflfzwgaj la Dm JW ffl I 7 U0 XM illvvv-'J 9 f6'?f,avL fd fl X2 Hy! VVZQKE-zsj-Aiifgbf? 13 LEF9.f 4- Ho ff D 2. .f ,' 1 if X f L' if' . y QF 1 fi ': 'AL . 1 A K' ' ,Nr .'fVNn-s 1 ' Q, ' 0.i14f W T N 4 . 1: .I W V V L, 2 3 ff f 118. +f V .V uk . X 1 . , ig , 1- .ibn ,I . ' , K A. 0 an X , fl . , Z ,. . Q1 all i fix . ll S 1 'F - ' ' I x 4 js. 1 , X A ' - ' ft J 341 -2? J ' X 1 , l 41 L r ' A l -X H" gi' ' I ' l ' A u ' ,. ' ' ' . ,gg ' Q ' , , , if , . Ind ' , J l - , H . n . 1 , . I ' U ' n . 1 . I , llllllllllh 'W 5.42523 K' N hr-"R Aflll 5 R N-.f-I ..3..!:::Ff:E5 'LV ?""s.m f'7f'?ET Scif: Q! Exfz Eff Affllfdffla Aunty Fd Y' ,gccohcf pfdqe z Q l K ' 4- le . v ' ' N 1'-9 . Q ,l, I ' u C l - i .A . .go 1 I Q '. Q - Lg. , 4. . V- .gH'w5 E ,' WM rvwfx, 2 .4 P. C ' If 2+ 22: Qi 0 . I 2 - ' A 0 , y f Q, Age ' M, . ' . X . E f . ..o ' 0 . 0 . x ' I lg I 1 r gf, K F nl- ...W h 4 1 y " ' . Vh O 2 X I QQ-,C ,, ' km, L X ,fI, N - WL . IN., - Q, F X-n ..-, 1 T - y Q la n ,I , . T v" ,T is - - -rv- N b - ,'. " . I. KW- V ,.1!!v " wk -1 un -Ann.. Y- K N ,,.gxyg,1',,wg, f 5. - Vai- A K, . V V ' V. ' . "- ' . "" --ll:-rr' -:f.,,,7,.L.. W1,,,. , A - --- ...---- Qfs V 3, f E 0 1' C I - i PLTHLE TIC fi-,T N S Q9 'XJ J! 1 6 f L ' ', A ,yi - Q N --. 1 'X 4 I , ' x 5 L X B 9 9 Y J X W3 ? 3 X! K ' XXX ' IVV 3 X . N X fir, 1 ,, X f X f'f?.E!g,3t1F Q X f .qP"fnE Q I N A I Q Q3 E51 YENS N u FN' FS: UIQ- w55MUi5J 'L nap, ' WB' x 5 K Ning Qdokugf-LBk'qr QSMKYQQR 7' mmme 'of X52 N2 0 vaxltgig 2 N N33 NHQQ 2542 3533 OU. mix EQ Sb i Y 94 S 24 B6 9 -MVQY, N-X'-Ll My -N.,-l -4 4-le. ......,' 4-D-1 .sW"'N"Q- 1-wmKXgxv',x Arfk 'affix mg. Q fx: gsm E Ygwikia U. hz' HIL ob 3 LOST 5' f460 ol TA' 01721 1? vfvi I NG 40 Il 7' 2 J C a li O woo wif' 5 f J X 4 nv-X CMC! We fffozv 721-YveY 1TQ,yg'5 5uTTo1v G' TM LY UouqAN .4 ,421 Dzsfwzcf TEAM It-ft ff? NZLRQW Suffofv, Emmff, 3fu9 fnom HER E X VN I E3 We Q ro 4 V f J Q X XZ? f 'A 2 ' M Z -H J E! 4 Q gf Q T 3 K! 3 lik 5 nz? Mo 7 is - J 4 I Q R Cf' i 3 ' XVUAJA Q Gm 77294755765 ffudfml? Wflcomf 0fR?DfAC!ZEyf MER f2D7?E.9c07.Li'ARk ?A 555 5fAfVcl'ARJ .DR CIEANERS 3u1?Rff WA i'mP+R5fz owfv R W ck up Afvclcl Z fy f05W5,rIHR ZLSRfff NQR'z-A 7922591 if A PJ 506 .Z 05 Mkds Gmcfky LQ, f'7Akk.Ei' fl 216 ff AAW i'79 J W! D52 Elm QB? Adwfy Q95 490 SQR6 tfA Af jffff Wffffff 75M!m41v5 Mclliffvzzf M PM , . I . I ' . lj i , f ll H E'?N' E ive ' 5 0 l - , I HH 1Q7.'f,900J'Z'oEAZLvvEf'1Avf IIIVC Rocckckr, R55 gn Q5 ,ea uct' ivfa 0 . .ma , R. 1 ' C I I Dfb 1494000 .QAJID P Ziff Hype WI faffpfffenf un' ef um! L72,4ffPC7aXD y 4,0 Wffg xvfeff e M106 ,fyf ' IR Q.: lm mmf flew I ff' PA N6 734 7.5 E:-EEE' Pi fre 723.73 A' 14 !g9xU6 MP6 ,ffl Fw fcyff flff Pifffaff f!AAPDWf4kf CW H56 6 Zpffffel IAM! Hvebffz' If Bf4A!.fAeJ XYVU ,Diese 77", ff ffifvxfff fefrfec gunfmvfew' , :Gare 1' 26' 9 IL L ef , M W . Ga . . u. I mv J- I f 0 ' i 0 , -, f X' . I . A ver een o 0 oo 61' ,y gf-aff 07 COMM INS' 0 OMF ff146Af7kS 160 Cffffef flffffffmff-18.1712 'JJ 9 f Aff EAI! 7 472 Alf'ff,44 ,M ,TB Ca If lfaw if HOPE Afjk ,fe 79,4 67442 ms! we vm f, PM 0Ll57L0fv 6 ff fuhvffufe C0 Wbyffafs ff du 7!77!0a.f7LAf Wp ff ! lVf4y'7f T72 A7A'fYf4'5fl? Hope A7 ! Kamp! A7 Af f 07' we Ja A41 -,,g, u,-MX, of ,- 5'47L ofnfafe H ieu f,'absJu.r'Z, gfff- 14-I i e of-e 711' 6. , . 0 . 0. on' 2- I. I ,I 6 U I e ur hi 1 0 0 ei f . I , - u ,ref M an 1' c 7L TOL-E TE X novxou X 5 "WW ZVIKWKNNX 6' HO PE fr-71? H Hope fwfr F L5 Chance eardefzs Ser SH, lf7f7 ws-lOLff-m HOP? fygk W 47 YD neifxzi ff'lc6l23 ,WM7 7,A,71,7W E 07177527 MEF AHL E B3 f!VOLfy fo 5U6vf mm XVEEAS fmnll E!V0l,f9 LL AP Apflfiff How? buszlvfsf 14 C0fVflNlLOLL5 fbuffzfvfgsf 5zNcf f704L L-MMETARk Of 0 , ""'wMmmu X your B 2LQ,l'!?6 Dealer . . X r me 4 1 F56 "- 2392? M 0 o 5 . 60 v- 0 g 0 - lf A 5 , f? 0 - ' n jp . Cpdffff f1'fff6,y7L.r' Legg If Gro Zfito ff 944 hfefplfll 14x Lzwrofr ffafe! Pure 773' 1236571 4- Far 136160294 fi fompfmemh 0 eff? Gexmeff MAI ff cy -50077 HY 96716 fee 61:11 Wope 11,4 5a4fpffne fvff B' er: .Dmyf Ca Mpc Ai 0 Mp! memff f4mo'y!ffo'!enf5 Ifrf Aj effcf Q04 YW!!! ,Zfope I AL l02S' fz PA me ll Hvfe lf! fffhoaavl -72 ebyff lfyp WQS lrtelel ffppfec 4f6 our Aff0fMj6 Dferr Edie Qlaflerf Shpfff 7EXf4.f ffffef pl- ffvffe ?,mr ly 794,pe lf! fanny! ,lfflff 1 ffzemr XV!! Fllk Hype ff If Z,'4f4!5' PIIIJP 719' rf 7M an . fa. 0 I 1' ' Z 7L 1' ll f rc 0 7 s X ' Q I . , . 6 1' 0, M a DY I' I ' ' fnwf rm ici Repm 1' , 1' I i ' y g 1 " 0 K I . 7 2 I' 1' F f O f' I ,Lf u xv ll 1' I ' 1 . 00 i Mld!c!V'aP15' OVUCVfqf9f!iavxCC00. LQ-dSTA5iC1e C fcancrs Q06 IIUY UQVK- Ram 1-.Service -C-C, .sufarfgy-Sflx Ffylisg .. H2 F"'Y"K656JE 'K Vu Arfew 3-Csse gf orrar' if asf? ja x rs fl: has WI rx YDWS oWov'S 4 its Sf c, al DC,-5 rx rcscuomrj A fri MV Jesse y W QDVVY 40 A H59-' E6 STKC , CICIL Cliff, ffope, AVN' ffl SZA Herz NI? ZClAfdY'?f UVVL 0 J 19 Sbldgfqcffofff facscarqfifm uck aww 0 500 So Wdfmfz L H log H IE Oufyar nc YU? IU CC, V' om YTICYYLS 0?- Hf C145 Jmy 'ments of C4-V1 cams jffdd Surf: are ifxdnsa S Y ' " "MU J " "Mfr ' P I N M e C Q c, N z Q., plone N0,9, 4 C 6 3 5 SG5 Q . I 27, P 2 2 S. C o y . 4 , ' A' K ,sf of ci 5 9? ,c , L, M C . Sf. ' ' 2, f , I r ' KM: Lfucli FAA 717747, ig U EU . U 'T C, JI wsffiv , esif U F 324' 5 1 6,36 C pli J 6 Wm ' Com ZUVIIXVZLJ o A fffzgfvd W 2?zAM5f70aR!7fvfff'2fd. W 17 2 TC ATCA 25,25 GYM C 0 ff! WARE EV! Ly 725 Ffizflfff LW 2451? 72 7ff54x fag AM f7ff24jf'f?dff5W f4f!0ff'1ii f I 5 ivfk , . 0. I J' df . I . 0 ! . JEEI ffy Eff!! 5-wg fan' place, ll Mafvprffffff' Mpc , lf! Pl If 2165144 -ff anplmefr .r 0,7 AEIYGQG' A J PNY' 7-A6,4fl'6f p,44,AGR H,a,4,v ,Q Mp if mf fmnfr 0,7 Wh: 7Lef Dy! Ve fri W ffywafffw-ff Buoffvzvl H6 755' PJ- pf fe! fbpe 4 f My 2,215 lfue,v1'3f ff?" VVS! I D! Z XM Z fe Mpc ffl? Z-605 S-617 eeffflf fr L6 fm fy fa 3 wal f PA :rum lame? .r + Tl jkfpe lf! amp! m6ff7".r G u7'Ar1E.r Rexx ff Duff: Pfefcoff ff HMJA: Pl: we X01 LUV ul? Y 71 wer: B CWA R Nlffl ffwfff pl uc 77' 141 1f'A.v.rA.r PA we 110 209 1 x, 6 y a . DY . W CD I' X F7 P I' 5 IV 1' 0 ' ' i , A7 A 0 1' e, A . , ,ff . 6 6a,41fff',4le,v76' ' I '. fd 0 A I' 1'6 B 1' e 00+ Mu 0 e fc v cr , , , 1' 0 , ' I . C '. W yp u. . 9 u Y I ' 0 , 0 0 ' Pfpxms FGJR le fs fr xff9f Dfyf Jrfhfi 'y.r.fA ef Pe4a',fl-w4fe fpnpfefe Z me 7 WeA1 :vi fp!-ar X701- fffell 4' Wouenf MPG! faq? ffape funn fwe 60 D 41 7 sro: Fw' 5'4ye4Af py,,f,,,,,l 7'.f Genre! u Mya!! ale Ffa .fefvfee 54 'F C",4,7c ffffffrt e f lfifffy .f4.f Q4 MJ fefv ec If ffm.-, fn' il Gnrpfnen fr inn' ffe,4M6!f gemfv' f?Gyf'Mjf4f -W1 4 F1Y6ff07Jy ek! Af, C1473 Wer7"F yfff Pl rrealf JL, ff pf"'l"'7f" 75:5 J-aw Hp Pknrf, 707.14 fg.sca2'f',-fxfi f'MM6f ,4 I Milf! fkwssb flflfffvj ,Df40,Nf 'pzfge -!2ef6'v77L'f! '6 nigj 50477 57" j-kpc, ffl n , I 1- o J- o , 1' - ' 0, I ,yy I ' I .U ,4 1' D I' A E '- 'N " ' if . I fff ' ' Y . 4' IN 1' I' ,' 1 Aff' If " I0 . 0 fa' 0 c P , . I , . I W f 430. If 4, K AP .' 'Q nf I . I "" NZDUCAAWANDFUQ 5720125 Olaf? ff: 121 K N fildfx Z7 A5 72 044673 ,XZJSZQR o7fdI76fH6 I 14 com 7 Vzfefvfe Y? mff QYEKC fffmff WL 4 7 C QCZEANER5 HE iggzzjhf C0m7D2zlVlEfVZlf9 Wzffyomf oflpffffk Af sw 'Pkuf JJ! R fda W tu H PE ARA' QD HA ff 79A MAT OWINS DEP?5tORE TLl7?lVfRJgL?0fPlEaW Wa LEON 5'ARRiff fig,-?fVcZ!j Zmzlf ffzsf VC 'pesscaffflnknnsnr fmmff' Y 1 ,- A , E'L3-1K2 fofefe .Q M Jfrj, .1 C C A if . 1-7 L . if 0 , . - I 1 0 I - . I7 AZ Z H ic ,qfy 6 ivgtsi 'fp 0 AS' m. 1 ' 16,6860 , K- . . ' u , ,, M fe. ' ' S 0 2 fmrpfvfe lifrr Sex rf c e L72 ffa'44f fu fine Pu: co if 12 K' M155 ffffvfyk g jf .5-,4oP For aku: xl! ,iff 701 ukuralf people 0k W H7 Avlyaaf IYEGJJ' y I7 flea' Aff Hape riff Wane 520: .Sex-Yuri you force XY Q6 ff, ,pe If ffinfflf 6, 7-LAn'.r'aMr .flu IA ,p Ve f y nigga Bent 'JM' 1 O fQ,Dg lf! PANYQ 7 4431 Y 774!ffef 1301! .SAQP ff-ci' 1 'MJ Plmve 72 I flrfdrnfyf 1' MP5 f4!'f 55415 1Poelua1Ilv,C'0 Wdaf 0,17 ce ffl ca free! 147' Mpe 41,5 .flmpcnf f6,4f'J',4 J Lire F,?,4fVA'f 4-504' Fferl Ffa 25' An' Ky I " :mfg 7361 Hype iff fanfff ,nefrff grow Burfraqfmfe 6' fy ff-ffff6 Mr Wape LA' Ph WE 73404 I. . I ., ,' ,V -' f' I . 0 .' c, I I 1 , , 0 D O I . . w IL M sail - A -A I 1 ' I I I. 5 ' 1 ' ' 0 ' n ... 2 If 3 MIIIV 1 F-,ii F ,,.fm A-3.11,-3 K - I , .. J U ' . ,Y I I I. I' ' I' 'I 0 I , mil p y - 6'l5':xN' Mhnf D I I I 0 Ho PE BUXZDIRS SUPPLY Co f-'7f91jf5fdHvrn, WM CJWHUME Hopf fqfqff Wy! s gflff +5241 Aye flops lf! LXON 'SEHWCE Ph ,fe 7 4721 I-fw 67 E -f77S.y-fill, 30 Sim Ph07?9sv PM 4 HI UEET BROTHERS Department' Sfore Thelf e or Go d Wxlues Ev rvfh F and Ch Ure HOPE HRH GZXVEEJA I B0 X C 0. Alwys iff Ur mnxfzf fag V fzffm ly: 3 lam bm 'QDKZSC off, A ,Qi 5' 21 I 0 LU A Hy 3710 lygvi :FE W 77"fdJvLa. Drk 7-2311 1' Y 0 4 y. ' 5-6 UL ol- da .fgcf l. O , , ' J Om 0 9 117.1 or MCR, Uomcn, I n HB. Def.El77ar Cfvevrofez' 60' if r"" Xi ple, 'Flu 2.13 Prascoff Hrknrvsns 1?WFni' 7' 0f77P2 8n'2'5 0 Banff Fre5C ?2' M meer F feder 2 DPP 5ffr1SLL 'Prcscoh H If 7776 SUR? Shop 1055 Uvfh Lfalnwr Sf H07-DE, Bllfffj SILIOC ifore - HOPE HRH ompl men? 5 !'65C'o:f"t If77P?eme r ompanj fesc TT FPPK Ompfwmcnfb T6 3af77?6? Qwver B072 -59m 7170. Pr VFW ' -S Wig- o . ro S. C ,m F 0F 0 p 0 - Q 0 1 F4006 farporaiun I r ' w F-P72 H 1 C f of C ' of 73 f' Wh! D O- o , k fxli ? 0 ' csco, Jf915Bo5wzN,DfjDZL ffofef Farsi' frsiylf yunlzg Andygjaf QDAOIVE f 90 73f?i5c if ,link 1? 44 Zf QQ Him? .D,50f15a'Z'af?f J our fx md? 5259 cami '25 wffm 796 mf ff! 73fffsc: Zzj Aff COmfJ2zmffvZL G Pffkflumfik flap 2 QMAZZU Ea. Zdwrigxfifghfif AZ 736 ffdcz 73mm az-r mf lc . . , . JI Z 0 l . DA Z jf fy z' jf 0 .F A frdfff as fm 34 af?-ffffaoy. D 0 0 . u .Y i . . A Z: an' j I 160 amp far: 5eJVr,e .ffl enum: Egeso ffwy 67 PIM,-fe 72737 Mapa 4 ,4 ff e W 16 G W 1, ,fi-,,'3i.f,'HV We HWS If Piozve .9 7 3 '32 P19 Eoxldz Nope!! ffmy: DIXYG IKM uf5 5-GJ' VICE ff 7' 67 ,tfpf Allfllfzff frhfml' Wfzffcff oil DEERE, 'rn H1414 D I 72291 Hops ,ff k f!fJ GAIXIXSX U 751 fafmffufe Q -?fafl'9 f5 f -'yQCf6'0 H0215 Era ffppf NYC I Cf0S,6y .f'Ak.r 552-Y ce peffef War! rj lf! 1 .r PA IC ua wwf FHf+f,1.f F415 wie:-e L r 1675.11 A P ff If U fre Jfrv lfif' -PJ-Ere L Pk 7-H!- ffrf fVlfl0lYAf BAN! pomp fe 6 EAN!! 7 F,4cififfe.r fil6I'f!6f' Def05'a'J,6,Z-lY5uJ-Cd' Federal Refer we ,J Al ap +0 'jg gpaaa f7lJ'1'5M lL!0Ff, 6, 1' . I' ur e f v 'I M 4 ' ' '.. 7' K Gjw' , ' M , . I- D - N ..,, .A -1 , Q I ff l . . I A . 1 ' ' 5',4f6.f 3 ' .fu rice W - Q38 b'.'p'M2'L'1" I . 134 ' 0 I , A . 1' ' , 1' e ' ' 9- . I f I I' C :fi o - ,' our -1 1' fs J- id fe F ,' g g- l'C G ' o 14 . N I . 1301231 Q IV M35 fwmffifl 795 YA 9F X1 A far Af!! D QM? RR fg 4 PPF JF HDF? ff7o'a' Ceumbyfobrf 1? I-Sf ,D fm fffgfffa fu 3 Jczfffff Mwgm WMM MM 2 MPXIMENZL WX fnuzof C 2,455 gg IAWYLLM 5 W F. lf 1 ' , Q - 5 ' 0 Qkocfkifj, ff I fff2iii2ER, i WARE 1? oaig Q35 of.: m I My Ifydu orr!f',.9E5 it Hsi -Q as Vf mA7fAffvEi2'T" Q w ' zz W WW E H Z-'CIA 5 fy bxsINF.s5 HIYJ.. JO GLLR ms 0 bar ' EASE X 5 I ' gl- f ,I - , 1 W LQ 4 JB C0 ' 5 jx of W f Q9 M si X Q 1 1 s


Suggestions in the Emmet High School - Eagle Yearbook (Emmet, AR) collection:

Emmet High School - Eagle Yearbook (Emmet, AR) online yearbook collection, 1956 Edition, Page 1

1956

Emmet High School - Eagle Yearbook (Emmet, AR) online yearbook collection, 1952 Edition, Page 17

1952, pg 17

Emmet High School - Eagle Yearbook (Emmet, AR) online yearbook collection, 1952 Edition, Page 96

1952, pg 96

Emmet High School - Eagle Yearbook (Emmet, AR) online yearbook collection, 1952 Edition, Page 53

1952, pg 53

Emmet High School - Eagle Yearbook (Emmet, AR) online yearbook collection, 1952 Edition, Page 42

1952, pg 42

Emmet High School - Eagle Yearbook (Emmet, AR) online yearbook collection, 1952 Edition, Page 16

1952, pg 16

1985 Edition, online yearbooks, online annuals 1970 Edition, online yearbooks, online annuals 1972 Edition, online yearbooks, online annuals 1965 Edition, online yearbooks, online annuals 1983 Edition, online yearbooks, online annuals 1983 Edition, online yearbooks, online annuals
FIND FRIENDS AND CLASMATES GENEALOGY ARCHIVE REUNION PLANNING
Are you trying to find old school friends, old classmates, fellow servicemen or shipmates? Do you want to see past girlfriends or boyfriends? Relive homecoming, prom, graduation, and other moments on campus captured in yearbook pictures. Revisit your fraternity or sorority and see familiar places. See members of old school clubs and relive old times. Start your search today! Looking for old family members and relatives? Do you want to find pictures of parents or grandparents when they were in school? Want to find out what hairstyle was popular in the 1920s? E-Yearbook.com has a wealth of genealogy information spanning over a century for many schools with full text search. Use our online Genealogy Resource to uncover history quickly! Are you planning a reunion and need assistance? E-Yearbook.com can help you with scanning and providing access to yearbook images for promotional materials and activities. We can provide you with an electronic version of your yearbook that can assist you with reunion planning. E-Yearbook.com will also publish the yearbook images online for people to share and enjoy.